P. 1
İNGİLİZCE TÜRKÇE KAĞIT VE KAĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

İNGİLİZCE TÜRKÇE KAĞIT VE KAĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

|Views: 5,531|Likes:
Türkçenin ilk İngilizce-Türkçe kağıt ve kağıtçılık terimleri sözlüğü
Türkçenin ilk İngilizce-Türkçe kağıt ve kağıtçılık terimleri sözlüğü

More info:

Published by: Münir Karıncaoğlu on Feb 22, 2012
Telif Hakkı:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/19/2015

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

A
A(X). Kâğıt veya kartonlarda, ISO 216 tarafından belirlenmiş, kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. (Bakınız; B(X) ve C(X)). A0 boyutundaki kâğıt, her seferinde tam ortadan eşit olarak bölünerek A1, A2, A3 ve diğer A serisi kâğıtlar elde edilimektedir. A serisi kâğıtlarda ebat ölçüleri Ek. 1 de verilmektedir. Abaca. Abaka. Saman selülozu. Manila keneviri denilen bir bitkiden elde edilen selülöz. Kâğıda samanlı bir görünüm vermektedir. ABCD Scheme. ABCD şeması. İngilterede ortaya atılmış, kâğıdın içinde hangi tip hurda kâğıttan ne kadar kullanıldığını gösteren, şematik bir tasnif sistemi, Şemada dört grup bulunmaktadır: A –Birinci hamur olarak kabul edilen, kâğıt fabrikasının içinde oluşan döküntüler, B – Matbaadan veya konfeksiyon firmalarından dönen, baskısız birinci hamur hurdalar, C –Son kullanıcıdan (evler ve ofisler) gelen baskılı birinci hamur hurdalar, D – Baskılı ikinci ve üçüncü hamur kâğıtlar (gazete kâğıtları gibi). Geri dönüşümlü olabilmesi için, toplam elyaf içindeki geri dönüşüm oranının % 50 den az olmaması gerekmektedir. ABC Titration of White Liquor. Beyaz likörün ABC titrasyonu. Beyaz likörün sülfit değerini, kostiklendirme derecesini ve etkin toplam alkalinitesini tayin etmeye yarayan bir yöntem. Abhesive. Yapışmaz. Yapışma özelliği olmayan. Abietic Acid. Abiyetik asit. Çam reçinesi asidi. Kâğıtçılıkta, reçine tutkalı yapımında kullanılan bir asit. Abrasion. Aşındırma işlemi. Kâğıt veya karton yüzeyini bir başka cisimle kazıyarak, aşındırarak farklı bir kâğıda dönüştürme işlemi. Abrasion Resistance. Aşındırma direnci. Kâğıt veya karton yüzeyinin aşınmaya karşı gösterdiği direnç.

1

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Abrasive Fiber. Zımpara taban kâğıdı. Kâğıt zımparalarda taban kâğıdı olarak kullanılmak üzere üretilen, vulkanize kâğıt türlerinden biri. Taban kâğıdı, altta kullanılan kâğıt anlamına gelmektedir. Kuşe kâğıtlarda, karbonlu kâğıtlarda, duvar kâğıtarında veya laminasyon yapılacak kâğıtlarda bir taban kâğıdı üzerinde işlemler yapılmaktadır. Abrasiveness. Aşındırıcılık. Kâğıdın, dolgu maddeleri, lignin veya kaplama maddeleri gibi maddelerle kazandığı aşındırma özelliği. Abrasive Papers. Zımpara kâğıtları. Kenevir veya kimyasal selülözden yapılan ve bir tarafı zımpara tozuyla kaplanan, taban kâğıdı. Zımpara yapımında kullanılan kâğıt. Abrasivity. Aşındırıcılık. Kâğıdı meydana getiren elyaf, dolgu maddeleri ve yabancı maddelerin aşındırma özelliği. Aşındırıcılık, kâğıt makinesi ve kâğıt işleyen matbaa makineleri gibi makineler üzerinde etkili olur. Kağıt kendinden sert olan elması aşındırabilmektedir. Elekteki aşınma, birim yüzeyde meydana gelen ağırlık kaybıyla ölçülür. (Valley Abrasion Tester). Absolute. Mutlak. Evrensel sabite göre ölçülen. Absolute Humidity. Mutlak nem. Birim hava hacmi içinde bulunan suyun ağırlığına denir (m3/gr). (Bakınız Relative Humidity). Absolute Manometer. Mutlak manometre. Mutlak basınca göre ölçüm yapan manometre. Absolute Temperature. Mutlak sıcaklık. Mutlak sıfır noktası baz alınarak yapılan sıcaklık ölçümü. Kelvin (-273,15 °C) Absolute Pressure. Mutlak basınç. Manometrelerin gösterdiği basınç değerine atmosferik basınç değeri eklenerek bulunan basınç değeri. Absolute Viscosity. Mutlak vizkozite. Vizkozite. Viskozitenin SI birimi ( μ) pascal-saniye (Pa·s) dir. Absolute Vacuum. Mutlak vakum. Mükemmel vakum . İçinde madde olmayan vakum. Absolute White. Mutlak beyaz. Teorik olarak güneş ışığını tamamen yansıtan ve referans beyaz olarak alınan beyaza verilen isim.

2

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Absorbable Organic Halogen, (AOX). Emilebilir organik halojen. Atık su içerisinde, çözülebilir organik maddelerle bağ yapan klor miktarını belirten bir tanım. Absorbency. Emicilik. Kâğıdın sıvıyı veya suyu emme özelliği. Bunun için çeşitli ölçüm yöntemleri bulunmaktadır. Belirli sürede emilen sıvı miktarı, sıvıya daldırılan bir şeridin ıslaklığının yükselme oranı, belirli sürede ıslanan alandaki büyüme miktarı, kâğıdın tamamen doyuncaya kadar aldığı sıvı miktarı bunlardan bazılarıdır. Emicilik özelliği özellikle temizlik kağıtlarında önemlidir. Absorbent Core. Emici öz. Hijyenik ürünlerde, çocuk bezleri ve kadınların kullandığı tamponlarda, sıvı emici olarak görev yapan, polimer dolgulu kısım. Absorbent Papers. Kurutma kâğıtları. Emici kâğıtlar. Yüzey tutkallaması yapılmamış, yumuşak dokulu, keçe görünümlü, yüksek derecede su emici kaba kâğıtlar. Absorp(b)tance. Emicilik. Bir ışığı emebilme yeteneği. Absorption. Emilim. Yüzeyden bir yol bularak içe geçme. Absorption Time. Emilim süresi. Örnek kağıdın bir sıvıya daldırıldıktan sonra, ıslanmayı tamalayana kadar geçen süre. Absorptivity. Emicilik. Siyah bir gövdeye göre, belirli bir sıcaklıkta, herhangi bir cisim üzerine düşen ışığın emilme oranı. Absolute Pressure. Mutlak basınç. Tam vakuma göre bir sistemin basıncı. Manometre basıncına atmosfer basıncının eklenmesiyle hesaplanır. Accelerated Aging. Hızlandırılmış yaşlanma. Kâğıdın bir fırında 110°C sıcaklıkta ısıtma işlemiyle yaşlandırılması. Amacı, laboratuarda kâğıdın kısa sürede yaşlanmasını izlemektir. Bu işlem sonucu kağıtta mevcut özellikler geri dönülemeyecek noktaya gelir. Acceleration. İvme. Hızlanırken hızdaki değişim oranı. Acceleration Ratio. İvme oranı. Sıvıların mekaniği ile ilgili bir terim. Bir sıvının veya hamurun, boru içinde hareket ederken, çeperdeki hızının merkezdeki hıza göre farklı olmasıyla ortaya çıkan ivme oranı.

3

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Accept. Makbul hamur. Kabul gören. Aksept. Elek ve temizleyicilerde işlem görmüş, kabul edilebilir özellikteki hamur. Kabul görmeyen kısma “Reject” denilmektedir. Acceptance Protocol. Kabul tutanağı. Bir makinenin çalıştığının, belirlenen bir süre sonra, kabulü amacıyla, imalatçı ve satın alan kişilerin birlikte düzenlediği kabul tutanağı. Acceptance Sampling. Kabul örneklemesi. Mal kabulü amacıyla yapılan rastgele örnekleme. Acceptance Test. Kabul testi. Satın alınan bir ürünün, satın alan tarafından kabul görür olduğunu belirlemek için, üreticisi tarafından yapılan deneme testleri. (Bakınız; Factory Acceptance Test). Access Hatch. Giriş kapağı. Adam giriş kapağı. (Eş anlamlı: Manhole Door) Buhar silindirlerinde ve kapalı tanklarda bulunan insanların bakım ve kontrol amacıyla giriş için kullandığı giriş kapağı. Accessibility. Erişebilirlik. Ulaşabilirlik. Kimyasalların selülozla reaksiyona girebilme ölçüsü. Accident. Kaza. İş kazası. Gerekli özen gösterilmediği için oluşan, planlanmamış ve önceden görülememiş kötü olay. Accommodation. Barınma. Konaklama. Geçici olarak bir yerde barınma. Accordion Fold. Akordiyon katlama. Kâğıdın akordiyon şeklinde katlanması. Harita ve broşür basımında kullanılan bir katlama yöntemidir. Katlamada dayanıklılık, kâğıtta aranan önemli özelliklerinden biridir. Account Book Paper. Muhasebe defteri kâğıtları. Düzgün yüzeyli, pamuk selülozu katkılı, yüksek yırtılma mukavemeti olan, muhasebe kayıtlarının elle tutulduğu defterlerin yapımında kullanılan arşivlik kâğıtlar. (Bakınız; Ledger Paper). Accounts Payable. Ödenecek hesaplar. Alınmış fakat ödemesi yapılmamış mal ve hizmetlerle ilgili hesaplar. Accounts Receivable. Alacak hesapları. Accuracy. Doğruluk. Ölçümlemede kabul edilmiş standartlara göre uygunluk.

4

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Acetate. Asetat. Asetik asitin bir alkolle yaptığı ester. Yarı selülozlarda bulunan asetatlar, kraft selülozu üretimi sırasında yeniden asetik asite dönüşürler. Acetate Pulp. Asetat selülozu. Asetik asit, asetik anhidrit ve sülfirik asit içinde çözünen, suni asetat ipeği veya asetat kâğıdı yapımında kullanılan selüloz. Acetate Proof. Asetat prova baskısı. Asetat üzerine basılan, renk doğrulama baskısı. acfm. (Bakınız; Actual Cubic Feet per Minute), scfm Achromatic. Renksiz. Siyah-beyaz. Siyahla beyaz arasındaki tonlarda olan. Acicular Shape. İğnemsi şekil. Suda çözünmüş kalsiyum karbonat parçacıklarının kireçlenmeye neden olan iğnemsi şekli. Acid Alum. (Bakınız; Alum). Acid-Base Neutralization. Asit-baz nötürleştirme işlemi. Bir bazla bir asitin nötürleştirilmesi. Acid Colours. Asidik boyalar. (Bakınız; Acid Dyes) Acid Detergent Fiber (ADF). Asitle yıkanmış selüloz elyafı. Asidik ortamda, çözünemeden kalan elyaf. Acid Dyes. Asidik boyalar. Boya asitlerinin, sodyum tuzları şeklinde olmaları nedeniyle bu adı alan, anilin boyalar. Daha fazla çözünmelerine karşılık, bazik boyalara göre daha az mürekkep değerine, yani boyama özelliğine sahiptirler. Fakat boyama düzgünlüğü açısından, bazik boyalara göre daha iyidirler. Bu nedenle, kâğıt hamurunu boyamada kullanılırlar. Acid Free Paper. Asitsiz kâğıt. (1) Ambalajlamada kullanılan ve kâğıdın bünyesinde oksitlenmeye yol açacak asit içermeyen kâğıtlar. (2) Kütüphanelerde özel işlemle asitsizleştirme işlemi yapılmış, basılı kâğıtlar. Acid Hydrolysis. Asit hidrolizi. Asidik ortamda parçalanma. Selüloz, nişasta veya yarı selülozik maddeleri, asidik (Mineral asitleri ile) çözeltilerle parçalamak ve polisakkaritleri basit şekerlere çevirmek için kullanılan yöntem.

5

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Acidimetry. Asidimetri. Asit ölçümü. Verilen bir örnekteki asit miktarını titrasyonla tayin eden analitik yöntem. Acid Insoluble Ash. Asitte çözünmeyen kül. (Bakınız; Ash). Selülozda aşındırıcı özellikte olduğu için istenmeyen ve ölçümle bulunan kül. Acidity. Asidite. Hidrojen (H+) iyonlarının, hidroksil (OHˉ) iyonlarından fazla olması durumu. Acid Migration. Asit göçü. (1) Kuvvetli asitlerin, bulunduğu ortamdan, daha zayıf veya nötr ortama doğru hareketleri. (2) Nötr olan kâğıtların atmosferik kirleticilerden veya kendisiyle temas eden diğer kâğıtlardan asit alması. Asit, diğer ortama yapıştırıcılardan, kartonlardan, kâğıt kaplardan veya boya gibi, asidik sanat malzemelerinden geçebilir. Acid-Proof Paper. Asit geçirmez kâğıt. Asidik bileşiklerle temasında rengi bozulmayan, boyası etkilenmeyen ambalaj kâğıdı veya endüstriyel kâğıt. Acid Resistant Paper. Aside dirençli kâğıt. Asitli ortamdan veya asit buharından etkilenmemesi için özel olarak işlenmiş kâğıtlar. Aside veya asit buharlarına direnç göstermesi için renklendirilmiş kâğıt. Bu tür kâğıtlar özellikle Manila keneviri veya urganlık kenevirden yapılılırlar. Acid Resisting Felt. Aside dirençli keçe. Asidik sulu ortamdan etkilenmemesi için, beton üzerine veya ahşap yüzeylere kaplanan, asfalta doyurulmuş karton. Acids and Acid Groups. Asit ve asit grupları. Suya hidrojen (H+) iyonu veren organik ve inorganik bileşikler. Acid Size/Sizing. Asit tutkalı. Asidik tutkallama. Sıvılaştırıldığında sabunlaşmayan bir reçine tutkalı ve bu tutkalla yapılan iç tutkallama. Acid Soluble Iron. Asitte çözünebilen demir. Kâğıt bünyesindeki demirin, hidroklorik asitle çözünen kısmı. Bu kısım, kimyasal anlamda reaktif özelliktedir. Kalan demir ise aktif değildir. Testlerde kâğıt içindeki demire bağlı kül, asitle kâğıt bünyesinden alınır. Acid Stable Size. Asite dayanıklı yüzey tutkalı. Asidik kâğıtlara uygulandıklarında, pıhtılaşmayan yüzey tutkallama parafinleri veya parafin çözeltileri.

6

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Acid Sulfite Process. Asit sülfit işlemi. Yüksek oranda kükürt dioksit içeren, asidik ortamda odun elyaflarını parçalama işlemi. Acknowledgement. (1) Teşekkür. (2) Onay bildirgesi. Mutabakat. (Bakınız; Order Acknowledgement). A.C. Motor. Alternatif akım motoru. Endüstiride kullanılan en yaygın motor türü. Hız kontrolu yapılabilen ve basit yapıda, bakımı kolay oldukları için tercih edilen motorlar. Acoustical Absorption Coefficient. Akustik emilim katsayısı. Ses emilim katsayısı. Bir maddenin çeşitli frekanslarda ses emebilme özelliğini gösteren bir tanım. Gözeneklilikle ses emilimi artmakta ve bir tür ses filtresi oluşmaktadır. (Sound Absorbtion Coefficient). Acoustical Board. Akustik karton. Binalarda tavanda va duvarlarda kullanılan, sesi emebilen odun, saman, şeker kamışı küspesi türü, uzun elyaflı selülozlardan üretilen levhalar. Acoustical Transmittivity. Ses aktarıcılığı. Ses geçirgenliği. Across the Grain. Grene karşı. Makine enine. (Bakınız; Against The Grain). Acrylate Resins. Akrilat reçineleri. Tutkalların, UV mürekkeplerin ve kaplama maddelerinin formülasyonunda kullanılan kopolimer. A.C. Streaming Current. Alternatif sürüklenme akımı. Bir silindir içinde pistonla ileri geri itilen, içinde elektrik yüklü parçacıklar bulunan bir sıvının yarattığı, elektrotlarla tespit edilebilen alternatif akım. Elektrik akımını hareket eden yüklü parçacıklar üretmektedir. Bu değer ölçülerek, hamurun elektrik yükünün anyonik, katyonik veya nötr durumda olduğu belirlenir. Act. (1) İş. Eylem. (2) Yasa. (3) Akit. (4) Sahne. A.C.T. (Associative Cellulosic Thickeners). Selülözik kıvam arttırıcılar. Kaplama boyalarının viskozitesini arttırmak için kullanılan selülözük kökenli kıvam arttırıcılar. Activate. Etkinleştirmek. Aktif hale getirmek. Çalışır hale getirmek. Aktifleştirmek. Activated Carbon. Aktif karbon. Çok yüksek derecede gözenekli karbon granülleri. Bir gramında 500-1500 m2 yüzeye sahip, hava, gaz ve sıvıları filtrelemede kullananılan karbon granüller.
7

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Activated Sludge. Aktif çamur. Atık sularda dibe çöken ve içine oksijen verildiğinde bakteri ve diğer organizmaların yaşayabildiği, organik artıkları parçalamada kullanılan çamur. Atık suların temizlenmesinde kullanılır. Activated Sludge Loading. Aktif çamur yükü. Arıtma sisteminde, istenilen biyolojik oksijen miktarını sağlayabilmek amacıyla, organik maddelerin parçalanması için gerekli çamur miktarı. Activated Sludge Treatment. Oksijenli arıtma. Aktif arıtma. Atık suyun çamur ve oksijenle işlenmesi.

Activation. Harekete geçme. Aktif hale gelme veya getirme.
Active Alarm. Aktif alarm. Halen geçerli olan alarm. Active Alkali (AA). Aktif alkali. Selüloz üretiminde kullanılan kostik (NaOH) ve sodyum sülfat (Na2S) karışımı. Active Clorine. Aktif klor. Hipoklorit türü ağartıcılarda bulunan klor. Active Packaging. Aktif ambalajlama. Ambalajın içinde sarılacak ürünü korumak için aktif olarak rol alması. Bunlar antibakteriyel olması ve temizleyici özelliği olması gibi özelliklerdir. (Benzer; Smart Packaging) Active Sulfur. Aktif kükürt. Kâğıdın içinde hidrojen sülfite dönüşebilecek kükürt ve kükürt bileşikleri. Kâğıdın metallerle temasında, onları karartacak sülfür bileşiklerinin miktarını belirten bir ölçü. (Bakınız; Reducible Sulfur). Active Surface Area. Aktif yüzey alan. Yüzey tutkallaması sonucu oluşan hidrofobik alanlar nedeniyle, toplam kâğıt yüzeyinin işlenebilir emici kısmı. Activity. Aktivite. Hareketlilik. (1) Elekte drenaj elemanları nedeniyle oluşan hamur türbülansları. (Bakınız; Microturbulance). (2) Kimyasal reaksiyon. Act of God. Doğal afet. Allahın takdiri olan iş. İnsanların kontrolu dışındaki işler. Genellikle, sel, deprem, tsunami gibi doğa olayları. Actual Cubic Feet per Minute (acfm). Bir dakikadaki gerçek (hava) miktarı. Kompresör veya fan emişlerinde ortam koşullarında emilen bir dakikadaki hava hacmi. (Bakınız; scfm)
8

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Actual Production. Gerçek üretim. Iskartalar çıktıktan sonra kalan fiili üretim miktarı. Actual Production Time. Fiili çalışma süresi. Net çalışma süresi. Duruş, arıza ve molalardan sonra, üretimde geçen net süre. Actual Salable Product. Satılabilir net ürün. Müşteri tarafından, kalite bozukluğu nedeniyle reddedilmeyecek ürün. Actual Weight. Gerçek ağırlık. (1) Gramajı ve ölçüsü belli olan, 500 adetlik bir top kâğıdın veya kâğıt toplarının, terazideki gerçek ağırlığı. (2) Gerçek gramaj. Actuator. Tahrik düzeneği. (Bakınız; Valve Actuator) Bir mekanizmayı harekete geçiren mekanik düzenek. Hareket için gerekli enerjiyi, elektrikli, hidrolik veya pnömatik kaynaklardan sağlar. Acutance. Keskinlik. Baskı kalitesi açısından görüntü kenarlarındaki keskinlik. Acute Toxicity. Ölümcül zehirleyicilik. Zehirli bir maddenin etkisiyle ciddi fonksiyon kayıpları yaratan, hatta ölüme kadar götüren zehirleme etkisi. A.C. Variable-Frequency Drive System. AC frekans çeviricili tahrik sistemi. Kâğıt makinesini döndüren motorların hızını değiştirebilmek için, elektronik frekans dönüştürücü kullanan tahrik sistemi. Adding Machine Paper. Hesap makinesi kâğıdı. Heasap makinelerinde kullanılan rulo kâğıt. Additive Colors. Katkı renkleri. Rengi oluşturan ve karıştırılarak kullanılan ana renkler. Kırmızı, yeşil, mavi. Additives. Katkı maddeleri. Kâğıt hamuruna çeşitli amaçlarla katılan maddeler. Kimyasal ve dolgu maddeleri. Additive Systems. Katkı sistemleri. Kâğıt hamuruna elyaf kökenli olmayan kimyasal ve dolgu maddeleri gibi katkı maddelerini eklemek için kurulan, karıştırıcılar, tanklar, pompalar, akışmetreler, kontrol vanaları ve dozajlama ünitelerinden oluşan ve otomatik olarak değişen tonaja göre, katkı maddelerini besleyen sistem. Address Label Paper. Etiket kâğıdı. Posta zarflarının üzerine adresin yazılması için kullanılan, arkası yapışkan kâğıtlar.
9

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Addressograph Rolls. Adres kâğıdı. Adres yazıcısında, adres etiketlerini yazmak için kullanılan rulo kâğıtlar. (Bakınız; Address Label Paper). Adhere. Tutturmak. Yapıştırmak. Bir tutkal kullanarak bir şeyi diğerine tutturmak. Adhesion. Tutunma. Yapışma. Farklı moleküllerin birbirlerine çekim gücüyle tutunmaları. (Bakınız; Cohesion) Adhesion Test. Tutunum testi. Baskıda mürekkep tutunum testi. Mürekkebin kağıda tutunumunu belirleyen test. Adhesive. Tutkal. Yapışkan. Sıvı türü, nesneleri birbirine yapıştırmada kullanılan tutkallar. Adhesive Binding. Tutkalllı ciltleme. Amerikan ciltleme. Isıl ciltleme. Kitap sırtına sıcak tutkal sürülerek yapılan ciltleme türü. Buna daha değişik adlar da verilmektedir. (Eş anlamlılar; Cut-Back Binding, Perfect Binding, Thermoplastic Binding, Threadless Binding). Adhesive Felt. Mukavva. Gri karton. Genellikle gri renkli, kitap ciltlemede deri veye vinil kaplanarak kullanılan, karton veya mukavva. Adhesive Glassine Tape. Yapışkan şeffaf kâğıt bant. Örtü bandı. Yağlı kâğıttan yapılan, iz bırakmadan yapışan bir kâğıt bant türü. Adhesiveness. Yapışkanlık. İki kâğıt arasına sürülen tutkalın yapıştırma gücünü gösteren bir terim. Adhesive Paper. Tutkal kâğıdı. Yapışkan kâğıt. Tutkalla kaplanmış kâğıt. Adhesives for Coating. Kuşe tutkalları. Kaplamada kullanılan tutkallar. Sadece kuşe yapımında değil fakat duvar kağıdı yapımında da kullanılan tutkallar. Adjust. Ayarlamak. Elle veya otomatik olarak bir makineyi veya cihazı ayarlamak. Adiabatic. Adiyabatik. Isı geçirmez. Yalıtılmış. Bir sürecin ısıl anlamda mükemmel yalıtılmış bir ortamda gerçekleşmesi için sağlanan çevre koşulları. Adjustible Speed Drives (ASD). Ayarlanabilir hızlı tahrikler. Kağıt makinesi tahrik sistemleri gibi hızı ayarlanabilir tahrikler.
10

(Bakınız. Admixture. Ücretler. kanuni harçlar gibi harcamalar bütünü. Additive Colors). Absorbable Organic Halogen). Advancing Colors. Soğurma. Hava üfleme. Hamur kasası cetvel ağzının üst dudağını bölgesel olarak ayarlamakta kullanılan. Adjusting Rod. Ayar mili. (Bakınız. (2) arıtma ünitelerinde suya oksijen kazandırma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Adjusting Color. (1) Baskı sırasında. Adsorption) Adsorption. daha yüksek kalitede arıtma yapması için tasarlanmış su arıtma sistemleri. Aerate. Adsorban madde. Gelişmiş atık su arıtma. Emilebilen organik halojen. Peşinat. Yönetme. Avans ödemesi banka teminat mektubu. Molekül veya askıdaki parçacıkların katı yüzeylere tutunması. denetim giderleri. (Eş anlamlı. Sevk ve idare. Administration. İdari gider. Genellikle makine bütesindeki hamur harmanı. Yüzeye tutunma. Advanced Waste Treatment. çözünebilen organik maddelere tutunan klor miktarı. farklı özellik kazanmış yeni hamur karışımı. Ayar boyası. kâğıtları havayla aralama. Tutucu. Adsorbable Organic Halogen (AOX). Düzetici boya. Adsorbent. kira giderleri. Bir katkı maddesinin ilavesiyle. Sarı ile kırmızı arasındaki tonlarda. ofis harcamaları. fiziksel-kimyasal arıtma veya biyolojik-fiziksel arıtma gibi. Kâğıt yapımında kullnılan. İdari harcama. Yakınlaştıran renkler. Advance Payment Guarantee Letter. Atık sularda. Kapora. Yüzeyi tutan. tutkalın veya boyanın elyaf yüzeyine tutunması. Hava verme. Avans ödemesi. Adsorpsiyon. Administrative Expense. Yüzeyi tutunma özelliği gösteren veya yüzeyinde tutunma meydana gelen madde. Advance Payment. ayar milleri. 11 . Çalışanları belirli amaca veya amaçlara yonlendirme işi. Harman. istenilen rengi sağlamak için kullanılan boya. Diğer boyalarla ve pigmentlerle karıştırılarak. bakana kendisine yaklaşıyormuş hissi veren boyalar. Emme. kimyasalların. Sekonder arıtma.

Havalandırıcılar. Aerobik ayrışma. Dalga. Aerogramme. Ev dışı. hem de kâğıt. Aerobic Treatment. biyolojik arıtma sistemlerinde kullanılan havuz veya gölet. (Away From Home). Aerobic Digestion. Oksijenli ortamda yaşayabilen mikroorganizmalar. Aereobik biyolojik oksitlendirme. Aerobik bozuşma. Oksijenli süreç. (Ek. Bakteriyel sindirim. A-Dalga. askıdaki organik maddelerin parçalanması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aerated Lagoon/Pond. Oksijenli parçalama. A.F.I.A. oluklu mukavvalarda.F. Havanın serbest oksijenini kullanan. Aerobik bakteri.H. Üreticilere göre dalga özellikleri küçük aralıklarla değişmektedir. C dalga. Biyolojik havuz. bakteri kullanarak yapılan arıtma işlemi.8 mm ve oluk sayısı 110 dur. B dalga. D dalga. (American Forest and Paper Assosiation) Amerikan Orman ve Kâğıt Ürünleri Üreticileri Birliği. Hem zarf. Aeration Lagoon). Havalandırma havuzu. 12 .5). Aerobic Bacteria. Hava ve bakteri kullanılarak. Aerobic. Özellikle temizlik kağıtlarında ev dışında. Oksijenli arıtma. Hava mektubu. Aerobik.&P. Sürecin devam edebilmesi oksijene ihtiyaç duyulan herhangi bir süreç. Havalandırma göleti. Büyük moleküllerin oksijenli ortamda daha basit moleküllere ayrılması. “American Forest Institute” kelimelerinin kısaltılmışı. Atık suya çeşitli yöntemlerle oksijen kazandırılması amacıyla. Aerators. fakat arkasına yazı yazılan. A-Flute. Aeratörler. kurumlarda kullanılan kağıtlar. zarf şeklinde bükülerek yapıştırılan kâğıt. Aerobic Decomposition. Oksijenli ortamda. Aerobic Process. A. olukların yüksekliğini ve 1 metredeki oluk sayısını tanımlayan bir ifadedir. Bir tarafı zarf görünümünde basılmış. oluk yüksekliği 4. 1993 den sonra A.F. A dalga (iri dalga) olukluda. E dalga ve K dalga türleri de vardır. Hava kullanılarak yapılan küçük çaptaki arıtma işlemleri. Oksijenli. (Eş anlamlı. Hava vericiler. Aerobic Biological Oxidation.

(2) Hedef almak. Havayla. Ulaşılması istenilen hedef noktası. Mermerli kâğıt. su yolu veya gren izi yönüne dik açıyla kesmek. Makine eninde işlem yapmak. selüloz veya kağıdın özelliklerinde meydana gelen bozulma. Bütelerde kullanılan pervaneli hamur karıştırıcısı. Air Doctor) Air Bells. Zamana bağlı olarak. Makine enine. Mermerli görünümde olan kâğıt. Agalite. Yıllık bitki artığı elyaf. talka göre daha az sabunsudur. Hava kabarcığı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ After Dryers. (Damarlı) Akik. Havbe içine giren ve havbeden çıkan havanın eşitlenmesi. Air Balance. Elde cilt yapımında. Airborne Particles. Saman. Agro Residue. Kâğıdı makine. Havayla taşınan parçacıklar. Agricultural Residue Fiber. Beraberinde hava kullanarak yapılan işin etkinliğini arttıran sistemler. Ebru desenli kağıt. Against the Grain. linter gibi yıllık bitkilerin artıklarından elde edilen selülöz. Air Assisted. Gök mavisi. gri renkli fibrilli bir dolgu maddesi. Hava destekli. Tutkal presten sonraki kurutma bölümleri. 6). Talk türü olmasına rağmen. Agalit. Precipitation Hardening Stainless Steel) Aging (Ageing). Kâğıtta kullanılan. Karıştırıcı. Örnek olarak “Air Assisted Doctor” (Bakınız. Agitator. Son kurutma kısmı. 13 . Agate. Hava hareketiyle uçuşan elyaf tozları. Hava dengesi. Agricultural Residue Fiber) Aim. Agat desenli kâğıt. Airborne. (Ek. (Bakınız. (Bakınız. İşlemler sırasında matbaacılar ve ambalaj fabrikaları tarafından dikkate alınmaktadır. Hamur içindeki hava kabarcıkları. Air Blue. Agat. Yaşlanan selülozda suda çözünme oluşur. katlamak veya işlemek. Grene karşı. (1) Hedef. Su yoluna karşı. Açık mavi. Havalı. Yaşlanma. Age Hardening Stainless Steels. kitap kenarların dalgalı renkli görünmesini için yapılan boyama. Agate Marble Paper. Akik görünümünde olan.

Hamurun içine. karıştırma hareketi veya doğrudan hava verilmesi nedeniyle girmiş bulunan hava kabarcıkları. Havayla kurutma. Yanki silindirli makinelerde kullanılmaktadır. (Bakınız. hava kanalı içine yerleştirilen modüller. Air knife Coater). Hava temizleyici.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Airborne Web Drying. Bir hamur içindeki hava hacminin. hamur hacmine göre yüzde cinsinden oranı. Hava doygunluk oranı. Air Curtain. Air Cooled. Havayla nakil. Havalı kuşeleme. Hava kabarcığı. Bir kapalı alanda. Titreşim önlemek için kullanılan şişirilmiş lastik tampon. makine altı pulperine gönderen. (1) Havbe. Hava akışı yaratarak uygulanan. bir saat içindeki hava hacminin değişim sayısı. makine salonunda çiğleşme olmaması için. Air Cushion. Air Caps. eski bir kâğıt kurutma yöntemi. Hava soğutmalı. Air Content. Havayla taşıma. Basınçlı hava temin etmek için üretilmiş. Air Compressor. Hava kompresörü. Air Brush Coater. Hava tüneli. Bobin makinesi kenar ıskartalarını. 425°C sıcaklıkta ve 100 metre/saniyenin üzerindeki bir hava akımıyla. Hava kapsülü. Filtre ile hava temizlemeye yarayan. Basınçlı hava ile kâğıt yüzeyine kaplama yapan kuşe sistemi. Bir kâğıt fabrikasında. hava fanlı taşıma yöntemi. (Eş anlamlı. Kızıl ötesi kurutma ünitesinden sonra yerleştirilen havalı kurutma sistemi. Air Bubble. Hava perdesi. Fanla cebri olarak veya çevre havasıyla kendiliğinden yapılan soğutma işlemi. (2) Keçe kurutma amacıyla kullanılan hava kapsülü. Bir fan aracılığıyla verilen havayla iki ayrı bölge yaratan sistem. Hava değişim sayısı. Hava hacmi. Air Change Rate. bir saatte salon hacminin 5-12 katı arasında hava değişimi sağlanmaktadır. pistonlu veya vidalı türleri olan hava kompresörü. kâğıt kurutulmasında kullanılan bir havbe türü. Air Conveying. Air Cleaner. Hava yastığı. Air Pad) 14 .

Air Pad Headbox) Air Deckle.D.). vakum pompalarından veya makina salonundan dışarı atılması. Uzun elekli veya döner elekli makinelerde. Air Dry Basis Weight. Hamura. Yonga içindeki ağır yabancı cisimleri. Air Assisted Doctor) Air Dry. Havalı raspa. kemik kuruluğu). çerçeve kenarının hava jeti ile şekillendirilmesi. Hava çıkışı. Air Drying. kâğıtla birlikte hız etkisiyle sürüklenen ve tampon içinde. Genellikle kâğıtta % 7-10 arasındaki rutubet durumunu belirtir. (Bone Dry. 15 . Air Dried Paper. Havalı ağır rejek ayırıcısı. Havada kurutulmuş kâğıt. Air Dried Writings. Pnömatik seperatör. Jet Deckle). (Eş anlamlı. Air Entrainment. (A. Hava kuruluğundaki gramaj. raspalama sonrası verdiği hava ile deliklerin içindeki suyu basınçlı hava yardımıyla boşaltan raspa sistemi. sarım sırasında sorun yaratan hava. (1) Yanki kurutucuda kullanılan krepleme raspası. (2) Preslerde kullanılan. Genellikle hava fanlarıyla yapılmaktadır ve atılan havanın sıcaklığı geri kazanılmaktadır. Air Dried Board. (2) Hava sürüklenmesi. El yapımı kartonların açık havada kuruması. hamur jeti yaratan hamur kasası türü. Nem yüklü havanın havbeden. Atmosferik şartlarındaki kâğıdın gramajı. Hava yastıklı hamur kasası. (Eş anlamlı. bir kâğıt kurutma yöntemi. Havalı hamur kasası. Air Exhaust. ağırlıkları nedeniyle yer çekimi etkisiyle ayırmaya yarayan pnömatik seperatör. Havada kurutulmuş karton. El yapımı kâğıtlarda kullanılan. Atmosferik şartlardaki rutubete göre kâğıdın kuruluğu. (Bakınız. bütede karıştırma sırasında hava karışması. Havada kurutulmuş yazı kâğıdı. Havalı kenar kesimi. Air Doctor. Air Density Separator.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Cushioned Headbox. Hava ile hamur kasası içinde basınç oluşturarak. Mal sarıcıda. Hava kuruluğu. Açık havada kurutma. (1) Hava tutunumu.

Hava yüzdürmeli kurutucu. Kuru elyafların cebri hava ile savrularak. Air Knife Coating. Nonwovens). (2) Basınçlı hava hatlarında meydana gelen hava kaçakları. Hava formasyonlu kâğıt/safiha. Kuşelemede kullanılan kurutma sisteminin bir parçası. (Eş anlamlı. Kurutma bölümünde. (Bakınız. Air Knife Coater. safihanın giriş ve çıkış yaptığı açıklıkların üstünde kalması nedeniyle. bir kâğıt kurutma yöntemi. Air Forming. Havalı dağıtıcı. Hava filtreleri yapımında kullanılan bir kâğıt türü. kullanılan filtreler). Air Leakage. Özellikle sentetik elyaflarda kullanılan yöntem. hava jetiyle sıyıran ve ölçülü kaplama sağlayan kuşeleme yöntemi. Vakumlarda ve kurutma bölümlerinde cebri olarak yaratılan hava akışı. basınçlı hava ile bir öndeki silindire aktarma. Havalı formasyon. Havalı kuşeleme makinesi. Air Foil Threading. Air Flow. Air Float Dryer. (Araçlarda ve elektrik süpürgelerinde vs. hamura giren hava kabarcıkları. (1) Havbe içinde sıfır basınç bölgesinin. Air Mail. Air Impingement Drying. Hava filtresi kâğıdı. Hava akışı. nerede olduklarına bakılmaksızın verimsizlikte temel faktörlerdir. Bu tür kaçaklar. Hava kaçağı. Genellikle aşırı karıştırmayla. El eleğinde serbest halde şekillenmiş ve formasyona uğramış kâğıt. Air Laid Sheet. Havalı şerit verme. Havalı kuşeleme. safihanın bağlanması sırasında oluşturulan şeridi. Kuşe çözeltisini kağıt üzerine. 16 . Air Mail Paper). Kuşe sırasında fazla olan kaplamayı. Kuşeleme sırasında kaplama çözeltisini hava ile bıçaksız sıyıran ve dağıtan mekanizma. Havalı kurutma. Air in Stock. eşit şekilde dağıtılması sonucu gerçekleştirilen safiha oluşturma yöntemi. Hava üflemeli kâğıt kurutucu. Hamurdaki hava. Air Impacter. raspayla sıyırmak yerine hava üfleyerek yayan sistem. makine salonuna nemli havanın kaçması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Filter Paper. Safihanın cebri hava çarptırılarak kurutulması esasına dayalı.

Air Pad. Bir sisteme karışan ve sistemde istenmeyen havayı otomatik olarak tahliye eden valf. düşük gramajlı. Kurutma keçelerinde. Kanuni anlamda konulmuş ve aşılmaması gereken. Air Permeability. Hava posta kâğıdı. Air Permeance. Hava purjörü. fabrikadan yayılan baca gazları ve kimyasal madde buharlarının yarattığı kirlilik. Genellikle kanunlar tarafından verilen değerleri yakalama. atık hava kalitesiyle ilgili sınır değerler. Hava yastığı. Air Quality Standards. iyi kalitede. Hava tahliye valfi. hava geçirme direnci. Air Resistance. Air Release Valve. Air Pollution Abatement. Hava geçirgenliği. Air Pollution. Hava kirliliğini azaltma. Hava kalite standartları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Mail Paper. kurutma verimi açısından keçeden beklenen hava geçirgenlik özelliği. Hava kirliliği. Hamur kasası içinde hamurun üzerindeki basınçlı hava. 17 . (Bakınız Air Relief Valve). (Bakınız. Hava geçirgenliği. Air Pumping. Kağıdın iki tarafında basınç farklılığı yaratarak yapılan testle ölçülen hava geçirgenliği. döner boru. (Eş ablamlı. Air Cushion) Air Pad Headbox. Air Relief Valve. Hava yastıklı hamur kasası. Hava yastıklı hamur kasalarının içinde kullanılan. delikli. Zarf yapımında kullanılan. İki levha arasına sıkıştırılan kağıdın hava geçirgenliğinin tespit edilmesiyle belirlenen. Hava direnci. Hava pompalama (özelliği). ince olmasına rağmen zarfın içini göstermeyecek şekilde opaklığa sahip. elle yazma sağlayan. Gurley yöntemiyle ölçülen (T460 om-11) hava direnci. Hava yastıklı rektifiye valsi. Kağıdın hava geçirgenlik direnci. Birimi μm/Pa s dir. Hava yastıklı üstüvane. Air Cushined Headbox) Air Pad Rectifier Roll. mürekkep dağıtmayan bir kâğıt türü. Kâğıt fabrikası çevresinde.

(Eş anlamlı. 18 . Kâğıt hamurunda iç tutkallama kimyasalı olarak kullanılan bir madde. Album Paper. Hava sistemi. Doymuş hava. Hava patlağı. Üretim sırasında. Aisle. ASA diğer bir iç tutkallama kimyasalıdır. Taş baskı. Gerçekte fabrika içindeki yürümeye elverişli yollar. Havanın belli bir sıcaklıkta tutabileceği maksimum su buharı. kâğıt tabakaları arasında hava sıkışması sonucu. Saturated Air) Air Shear Burst. Album Board. Kâğıt yüzeyi daha farklı maddelerle de kaplanmaktadır.borular ve vanalardan oluşan hava besleme sistemi. Albüm yapmak amacıyla üretilmiş karton. Hava kaynağı. Alabaster. Alabaster. Album Paper). Kaymak taşı. mal sarıcıda. Hava konşimentosu. AKD (Alkyl Ketene Dimers). Fotoğraf albümü kartonu. kâğıdın makine yönünde yırtılıp. %100 bağıl neme karşılık gelmektedir. Günümüzde volkanik kalsiyum sülfat yani volkanik alçıtaşı. Albumen Plate. Air Way Bill (AWB). Hava yolu taşımacılığında hava yolunun göndericiye verdiği teslim alındı belgesi. elde yapılan eski bir baskı türü. Su mermeri. Air Supply. Özellikle kalenderin veya kurutma keçelerinin üzerine monte edilen hava üfleme nozulları. Hava fıskiyeleri. Yüzeyine albumin (yumurta beyazı) ve amonyum klorit kaplanan. (Bakınız. Fotoğraf taban kâğıdı. geçmişte ise volkanik kalsit (Oniks) için kullanılan bir terim. Albiyon baskı. Air Showers. Işığa hassas bir bileşikle (albuminle) kaplanmış esnek aluminyum veya çinkodan yapılma taş baskı kalıbı. Air System. kopması. Kollu bir el presi ile. Genellikle kompresör aracılığıyla yaratılan hava. Halen sanat eserlerinin basımında taş baskı adıyla kullanılmaktadır. AKD. Hava yolu senedi. Makine salonunda tahrik tarafı veya operatör tarafındaki koridorları belirtir. Albumin kalıp. Albion Press. Koridor. Hava beslemesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Saturated. Kâğıt fabrikalarında havayı sağlayan kompresörler hava kurutucuları . Albumin Paper. Hava yırtığı. fotoğraf taban kâğıtları.

Alkali. Guide Roll) Alizarin. 19 . Aldehyde. Aldehit. Harita yapımında kullanılan. Esparto. Karbon siyahı içinde kullanılan ve parlaklığı arttırmaya yarayan bir pigmet. Alkali Celullose. Ayar valsi. Bir montajın veya toplanan ekipmanın ölçüsünde olmasını sağlayan mastar. Refleks mavi. Alfa bitkisi. Kaplin ve valslerde. üzerinde pnömatik ayar düzeneği bulunan vals. Güney İspanya’da yetişen bir bitki. CHO gruplarını bulunduran organik bileşikler. Aldehit nişastası. makinenin titreşimsiz ve tahribatsız çalışması için yapılan ölçülü. Alkali. Keçe veya eleğin yanlara kaçmasını önlemek için. yaş dayanım arttırıcı nişastalar. Alignment Roll. Alizarin. Selüloz ve yarı selülozlar da alkoller gibi hidroksil grupları bulundurur. pamuk kökenli bir kâğıt türü. Harita kâğıdı. Kâğıt fabrikası sularında yaşayan bitki kökenli en ilkel yaşam türü. kartpostal ve tebrik kartlarında da kullanılmaktadır. mekanik ayarlar. Alkali mavi. Kostikle (NAOH) selülozun yaptığı her tür bileşik. Alkol. Algae. Aldehyde Starch. Bu tür kâğıtlar albüm dışında. Alignment. Bu bitkinin elyafları kısa ve kâğıtları kitap yapımında kullanılmaktadır. Aligning Paper. Alcohol. Ayar klavuzu. Bünyesinde bir veya daha çok hidroksil (OH-) grubu bulunduran organik moleküller. Selüloz ve yarı selüloz zincirlerinde görülürler. Bazik. Mastar. Alignment Jig. Bünyesinde hidroksil (OH-) bulunduran bileşikler. Alg. Alkali selüloz. Regüle valsi. Kök boya Türk kırmızısı rengine alternatifi olarak üretilen sentetik kırmızı boya.(Eş anlamlı. Bu bitkiye “Esparto” da denilmektedir. Mekanik ayar. Alkali Blue. Bünyesine aldehit grubu eklenmiş. Alfa.0 den büyük.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dijital baskılarda gümüş halid bunlardan biridir. Bazen sadece sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit için kullanılır. pH değeri 7.

Sulu bir ortamda alkali reaksiyon veren veya asitlerle reaksiyona giren kâğıt dolgu maddeleri. Alkaline Sizing. Alkali direnci. Alkalinite. Alkali dolgu.0 den büyük olması. Alkali Staininig. Alkali selüloz rayonları. Alkaline Fillers.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Alkali Cellulosates. Alkali odun çözeltisinin asitle işlenmesiyle elde edilen lignin. Bu nedenle arşivleme gibi amaçlar için üretilen bu kâğıtlar dayanım açısından tercih edilir. kâğıtta leke oluşumu. Alkali tutkallama. Alkali Resistance. (ASA). Kâğıdın dayanımını 20 . renk özelliklerini koruması. Alkali ortamda ligninsizleştirme. Alkali maddelere karşı kağıdın gösterdiği bozunma direnci. Alkali kirlenme. Selüloz ağartma (beyazlatma) öncesinde veya esnasında.0 den büyük) üretilen kâğıtlar. Alkali ortamda yapılan kâğıt üretimi. Alkalinity. Alkali Lignin. Sodyum sulfit katılmadan yapılan işleme. Alkaline Extraction.0 den büyük) uygun bir tutkalla yapılan iç tutkallama. Tutkallamada AKD. Alkali kâğıtların yaşlanmaya karşı dirençleri yüksektir. ASA gibi sentetik tutkallar kullanılır. Sodyum ve potasyum metoksit gibi maddelerle yapılan selüloz rayonları. (Bakınız Alkali Resistance). Alkalilik. Alkali kâğıt yapımı. Alkaline Pulping. Alkali kağıt. Genellikle işlem. Alkali ortamda kostik ve/veya sodyum sulfit çözeltileriyle selülözun elde edilmesi. hidrojen peroksit gibi maddelerle güçlendirilir. Alkenyl Succinic Anhydride. Alkali ortamda (pH değeri 7. Alakali lignin. Hidroksil (OH-) iyonlarının Hidrojen (H+) iyonlarından fazla olması. Kâğıtta iç tutkallama amacıyla. Sodyum sulfit katılan prosese ise kraft prosesi veya sulfat prosesi denilmektedir. oksijen. Baziklik. ligninin alınarak selülozun işlenmesi. nötr veya alkali ortamda kullanılan sentetik bir tutkal. pH değerinin 7. Alkenil süksinik anhidrit. Alkali Proof. Nötr veya asitsiz tutkallama diye de adlandırılır. soda prosesi denir. Alkali selülöz üretimi. Kâğıdın alkali ortamda veya sabun ve tutkallar gibi alkali bir cisimle teması halinde. Kâğıtta alkali ortama (pH değeri 7. Alkali ortamda bulunma nedeniyle. Alkaline Papermaking. Alkaline Paper.

Alkyl Ketene Dimer (AKD). AKD. kâğıtta baskı sırasında boyut kararlılığı sağlar. Yabancı maddeler. Genellikle montaj aşamasında öngörülemeyen pek çok riske karşı makineleri korumak amacıyla yapılır. İddia etmek. Çözünen kısma ise gama selülozu denilmektedir. Renk değiştiren. Alpha Cellulose. selüloz hamurunun çözülmeden kalan kısmı. 20oC de. Allien Substances. soya fasulyesinden elde edilen bir protein.5 kostik (NaOH. Çözünemeyen alfa selülözuyla isim benzerliği bulunmaktadır. Alfa bitkisinden elde edilen selülozla yapılan baskı kâğıtları. Selüloz bünyesinde bulunan polisakkaritler. Bu nedenle karıştırılmamalıdır. Alfa hamuru. İleri sürmek. Rengi dış etkilerle değişebilen maddelere verilen genel ad.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ arttırırken. Nötr veya alkali ortamda kullanılan sentetik bir kâğıt iç tutkalı. Allege. O nedenle tam paçavra terimi % 100 paçavra için kullanılmaktadır. All Rag Paper. Alpha Pulp. Soya proteini. Kâğıtta yüzey tutkallama ve kaplama malzemesi olarak kullanılan. Paçavra kâğıtlarında % 25 e kadar pamuk selülozu oranı düşürülebilmekte ve ismi pamuklu veya paçavra kâğıdı olarak geçmektedir. Alpha Protein. Tam paçavra kâğıdı. Alaşım. Alfa yazı tabı kâğıdı. Alkil keten dimer. Farklı metallerin çeşitli oranlarda karışmalarıyla meydana gelen ve yeni ürüne farklı özellikler kazandıran alaşımlar. Alkyd. Alfa selülözü. All Risk Insurance. Sodyum Hidroksit) çözeltisinde. Alloy. Allochroic. Alkit. Tüm risklerin sigortası. Kapsam risklere karşı daha dar veya daha geniş olabilir. Alpha Printing Paper. üretim aşamasında kâğıt kopmalarının önüne geçer. 21 . Selüloz olarak % 100 oranında paçavradan elde edilen selülozun kullanıldığı paçavra kâğıdı. % 17. İçinde alfa bitkisinin selülozunu bulunduran kâğıt hamuru. Olası her riske karşı yapılan sigortalama türü. yağlar ve parafin benzeri maddeler. Boya üretiminde kullanılan bir reçine grubu. Buna çözünmeyen selüloz da denilmektedir. Ayrıca.

Alfa bitkisinden elde edilen selülozla yapılan kâğıt. Alum Spots. Ayrıca aluminyumun da üstüne polietilen kaplanarak. Aluminyum trihidrat. refrakter ve aşındırıcı üretiminde kullanılan saf bir aluminyum kaynağı. Değişiklik. şapın reaksiyonu sonucu oluşan çökelti. Alfa yazı tabı kâğıdı. Alum) Amberlith. Turuncu maskeleme kâğıdı. Alternatif elyaflar. daha etkili bir koruma sağlanır. (Al2O3). Bir şey üzerinde yapılan değiştirici eylem. Alternative Fibers. Şap (Bakınız. Alumina. Ağaçlar dışındaki yıllık bitkilerden elde edilen diğer elyaflar. Kâğıt üretiminde hamura katılan boya ve kimyasalların elyafa tutunmasını sağlar. hamurda elyafın tutunumunu arttırır. Aluminum Trihydrate. Mordan madde diye de adlandırılır. Kimyasal bir “çift tuz”.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Alpha Writing Paper. Alunite) Alumina. Aluminum Foil Lamination. Aluminyum folyo ile kaplanmış/lamine edilmiş kâğıt. Sarıldığı gıda maddelerini rutubete karşı korumak için. Aluminyum folyo kaplama. Şap lekeleri. Aluminyum oksit. Alunite. kâğıtta gözle görülebilen şap kristallerinin oluşturduğu lekeler. Bu nedenle karıştırılmamalıdır. Aluminyum resinat. Çözünemeyen Alfa selülozuyla isim benzerliği bulunmaktadır. Aluminum Resinate. kaplaması isteğe göre kaldırılabilen. Kâğıt hamuruna katılan ve ortama aluminyum sağlayıcı katkı maddeleri. ışık geçirmez kâğıt. Tadilat. Reçine sabunu tutkalıyla. parlaklık sağlayıcı ve alevalmazlık sağlayan bir madde. Turuncu renkli. Aluminum Paper. Kâğıdın üretimi sırasında kullanılan ve hamurda tam çözünmediği için. Aluminates. Kâğıtta dolgu olarak kullanılan. ışığı maskeleme amacıyla kullanılan. Aluminyumlu kâğıt. (Eş anlamlı. Amberlit kâğıdı. Alteration. Aluminyum potasyum sülfat veya potasyum aluminyum sülfat da denilen ve doğada bulunan bir karışım. bir kâğıdın aluminyum folyo ile kaplanması. Alüminatlar. Aluminyum. Şap. Pozitif yükü nedeniyle. Alum. 22 .

Bir ekipman veya ölçümleme için baz alınacak basınç sıcalık. Amorf selüloz. Reçinelerde olduğu gibi. Amorf. farklı şekillerde olan. Kristal yapıda olmayıp. Depreciation) Amphiphilic. Amorf silikatlar. Hem suyu çeken. Yüzey aktif maddelerin bir özelliğidir. Ambient Sampling. Amfipatik molekül. Ortam koşulları. Ammonia Based. (NH4) HSO4 formülüyle ifade edilen bir kristal. Şekilsiz. Amorphous. hem de suyu iten bir molekül yapısına sahip olan bileşikler. Mevcut koşullar altındaki durumdur. Ambient Air Monitoring. koruyucu olarak veya selüloz yapımında kullanılan bir madde. Amonyum bisülfat. Amphipathic) Amphipathic Molecule. Çevre koşulları. Amfifil. Etrafımızı kuşatan çevre. Amorphous Cellulose. Amortisman. (Benzer. Ambient Noise Level. Çevre havasını izleme. hem de yağı seven maddelerden oluşan karışım. Bu şartlar özel olarak hazırlanmış şartlar değildir. Amonyum bazı. Amortization. Çevre havasını analitik cihazlarla sürekli olarak ölçme ve sonuçları değerlendirme. Ambient Conditions. hem suyu çeken bir karboksil grubunu. (2) Amonyum tabanlı. Kâğıt fabrikası ortamında. Suda çözünebilen. Hücre duvarlarının düzensizliği nedeniyle kümelenmiş yapıdaki selüloz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ambient. kendiliğinden oluşmuş gürültü seviyesi. Ortam. Özellikle gazete kağıtlarında kullanılan dolgu maddeleri. Source Sampling). hem de suyu iten bir hidrokarbon grubunu bünyesinde barındıran bileşikler. Ortam gürültü seviyesi. Ammonia Base. Çevresel örnek. Ammonium Bisulfite. (Bakınız. Amorphous Silicates. 23 . Çevre. Ömrü net olarak bilinen varlıklar için tespit edilen aşınma payı. Genellikle havadan alınan örnek. (1) Amonyum bisülfatlı selüloz likörü. Hem suyu seven. (Benzer. bağıl nem gibi çevre şartları. düzensiz ve kontrol edilememiş.

Anchor Bolts. oskijenli ortamda bakterilerle. Anatase. Anchor. (Bakınız. Analizör. (Eş anlamlı. Ankraj palakası. Diğerleri “Brookite” ve “Rutile” dir. Amplify. Hidroklorik asit ve hidroflorik asitle yıkandıklarından. Anaerobic Reactor System. Beton dübeli. Şiddetini arttırmak. Makine veya ekipmanı zemine sabitlemede kullanılan bağlantı parçaları. Analitik filtre kâğıdı. 24 . Sole Plate) Ancillary Equipment. Laboratuar analizlerinde kullanılan filtre kâğıtları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Amphoteric Starchs. Sabitlemek. Anchor Pin. Ankraj pimi. Anchor Plate. Kimyasal olarak şiddetini arttırmak. son derece düşük kül oranına sahiptirler. Analyzer. Anemometre. Nişasta molekülünün glukan zinciri bulunduran parçası. Tutturmak. Glikoz polimeri. Yardımcı ekipman. Taban plakası. Yüksek moleküler ağırlıktaki katyonik nişastalarda bulunan moleküler yapı. Amfoterik nişastalar. Katyonik ve anyonik grupları bünyesinde bulunduran nişastalar. Anataz. Ankraj saplamaları. Titanyum dioksit mineralinin bir türü. Anaerobic (Biological) Treatment) Analytical Filter Paper. Makine veya ekipmanın üzerine sabitlendiği. Amylopectin. Yüksek filtreleme özellikleri yanında son derece küçük parçaları tutma özelliğindeki kâğıtlar. Havbe içindeki veya makine salonundaki hava hareketlerinin hızını ölçmeye yarayan alet. Atık su içindeki organik maddeleri. Amylose. Anaerobik biyolojik arıtma. metan. betona gömülü montaj plakası. Ankraj civataları. Ekipmanları hazırlanan bir zemine tutturmak. karbon dioksit ve hidrojen sülfüre dönüştürerek suyun arıtılması işlemi. Metodik olarak bir bütünü parçalarına ayırıp birbirleriyle olan ilişkilerini araştıran cihazlara verilen ortak isim. Amiloz. Anemometer. Anaerobic Biological Treatment. Rüzgar ölçer. Güçlendirmek. Amilopektin. Kağıt makinesi yardımcı ekipmanları.

Angle of Contact) Angular. Angle of Outflow. eğik zeminde kayma açısı. Anilinden elde edilen. Angle of Slide. Angle of Wrap. Açı ile ölçülen. Kâğıdın gren yönünü/su yolunu dikkate alarak kesme. Açılı kesme. Kayma açısı. Anilin. Sarma açısı. (1) Kurutma keçelerinin veya safihanın silindir veya valsle yaptıkları temas açısı. Angle of Contact. Kalsiyum sülfat. matbaada kesim sırasında dikkate alınan kesim açısı. Sarma açısı. Kaymak taşı Aniline. pamuk gibi. Açı. Genellikle dönme hareketi sonucu açı ile ölçülen hareket miktarı. Açısal.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Angiosperms. Aniline Dyes. Su mermeri. Angle. İki çizgi veya düzlemin kesişmesiyle aralarında oluşan açı. mürekkebin kağıttan kopardığı ince iplikçikler. Angle Cut). Çıkış açısı. Anhydrite. Anilin boya. Elek veya keçenin vals veya silindir yüzeyiyle yaptığı sarma açısı. Angle Cut. Angle Cutting. Angle Hair. Kâğıdın makine yönünde ve makine eninde benzer özellikler göstermemesi nedeniyle. tohumları. Kapalı tohumlular. 25 . Boya ve ilaç yapımında kullanılan organik bir bileşik. tohum kesesinde gelişen bitkiler. (2) Kâğıtla herhangi bir cismin teması sırasında. Hamur kasası cetvel ağzından çıkan hamur jetinin. Matbaalarda. elek yüzü ile yaptığı açı. Melek tüyü. cismin kaymaya başladığı açı. akışkan ve çabuk kuruyan sentetik boyar maddeler. Alabaster. Oluklu mukavva kutularda. Açılı kesim. kâğıdın makine yönünde kesilerek işlenmesi. Baskıda. Eğimi arttırılan bir düzlemde. Temas açısı. (Eş anlamlı. (Bakınız. aralarında oluşan açı. Şeker kamışı.

çökelme önleyici maddeler. Hayvan derisinden yapılan. (Zıt anlamlı. Hayvan parşömeni. Anionic Starch. jelatini gibi kısımlarından elde edilen ve kâğıtta kullanılan tutkal türleri. kâğıttan yapılan benzerlerine de parşömen denilmiştir. Animal Size. Anyonik ihtiyaç. Negatif yüklü modifiye nişastalar. Anilox Coater. Anyonik doğrudan boyalar. uygulama valsi ile alınan mürekkep kâğıda aktarılır. Cation) Anionic Demand. Suda çözünen ve sülfo gruplarını bünyesinde barındıran. Animal Sized Paper. Kâğıt hamurunu boyamada kullanılan. Anyonik talep. Daha sonraları. üzerinde lazerle oyulmuş eşit derinlikte gözenekler bulunan merdane. Bu baskıda birbirine temas eden iki valsten biri mürekkeple temas ederken. Anion. Hazne merdanesinden aldığı mürekkebi baskı silindirine aktaran. metalden yapılmış. kâğıt hamuruna veya kâğıt yüzeyine. yazı yazmak için kullanılan işlenmiş deri. kemiği. Altın yaldız işlemede (tezhip) kullanmaktadır. krom veya seramikle kaplı. Animal Parchement. Anyonik nişasta. hayvanlardan elde edilen tutkalların uygulanması yoluyla üretilmiş veya işlenmiş kâğıt. Anilox Roll. Anyonik gruplar tarafından emilerek çökelme temayülünü azaltan maddeler. Hayvan tutkalı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aniline Printing. Anionic Direct Dyes. Anyonik dağıtıcılar. kullanım kolaylığı sağlayan ve en çok kullanılan boya türü. Flekso baskı. Hayvan tutkalıyla yapılmış kâğıt. Anyon. Parşömen. Kâğıt kalitesini arttırarak. Tipo baskının eski adı. azo boyaların sodyum tuzları. Çok hassas derinliklerde olduğu için temiz baskı elde edilir. El yapımı kâğıtların dayanım özelliklerini değiştirmek için. Tramlı merdaneli kaplama ünitesi. Bir sistemdeki anyonik polimerleri nötrleştirecek kimyasal miktarı. Tramlı merdane. Anionic Dispersants. 26 . makinenin çalıştırılmasına yardımcı olan. Tramlı merdane kullanarak hassas baskı veya kaplama yapan makine. Negatif yüklü iyon. Hayvanın kanı. Anilin baskı.

Anyonik maddeler. yıllık bitkilerden elde edilen selüloz. Katodik korumanın yeterli olmadığı bazik veya asidik ortamlarda uygulanan ve korozyonu önlemeyi amaçlayan koruma yöntemi. Bir dokümanın eki. Anodic Protection. Beyaz su sisteminde. Antrakinin. Annual Vegetable Fiber. Ek. Yıllık net satış tutarı. beyaz liköre katılan. Anisotropy. Yıl sonunda şirket yönetiminin düzenlediği ve şirketin o yılki durumunu gösterir rapor. ANPA (American Newpaper Publishers Assosiation). Annual Report. kuşe çözeltisine katılan maddelere verilen genel ad. Anizotropi. lignin alımını hızlandıran kinin türü bir bileşik. Yıllık halka. Fatura edilen yıllık satış toplamı. Genellikle kontatlarda sona eklenen doküman/dokümanlar. Teknik alanlarda Amerika’daki standartları belirlemek ve geliştirmekle görevli resmi kuruluş. Anyonik atık. Çağrı yapmak amacıyla hazırlanmış ve kendi cinsinden zarfı olan özel matbaa ürünleri. Yaş halkası. Anodik koruma. Metalin paslanma potansiyeli. Yıllık faaliyet raporu. Bloklaşmayı önleyen maddeler. Ağaç kesitinde görülen ve her yıl bir yenisi oluşan dairesel büyüme çizgileri. Kâğıt yapımında kullanılan buğday ve pirinç sapları gibi. Annual Ring. Alkali pişirmede. anyonik oligomerler veya polimerler gibi zararlı maddeler. Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü. ANSI (American National Standards Institute). Davetiye kartları. Yöne bağımlı olma. Anthra Quinone (AQ). Isotropic) Annex.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Anionic Trash. Kâğıtların birbirlerine veya başka bir cisme yapışmasını önleyen. 27 . Annual Net Sales. Yıllık bitki elyafı. Antiblocking Agents. su sisteminin kapalılığına bağlı olarak miktarı değişen. Amerikan Gazete Yayımcıları Birliği’nin kısaltılmışı. Announcements. metal ters yönde polarize edilerek/elektrikle yüklenerek pasifleştirilir. (Bakınız.

Esparto selülozundan yapılma kağıtlar. Doğal ve kaba görünümlü ve bazı kitaplarda özel olarak kullanılan kâğıt. Kâğıt üzerindeki kayıtların kasten değiştirilmesini önlemek amacıyla üretilmiş kâğıtlar. Ters üfleme kasası. Yazı üzerinde tahrifat yapılması önlenmiş kâğıt. Klor karşıtı. Antik bristol. Kalenderlenmemiş kaba görünümlü kapak yapımında kullanılan kâğıt. düşük vakumlu kasa. Anti-Counterfeighting Packaging. karton kutu yapımında kullanılan karton. Yükek hızlarda ve geniş makine eninde. Antideflection Roll. (Bakınız. Antichlor.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Antiblow Box. gofrajlı ve özellikli kâğıtlar kullanılarak yapılan ambalajlama. Antioxidant Board. Sahteciliğe karşı ambalajlama. Swimming Roll) Antifalsification Paper. Bu kartonlarda kullanılan kimyasallar insan sağlığına zararsızdır. Filigranlı. Antioksidan karton. Antique Cover Paper. Emici kasa. Pas önleyici kâğıt. Güvenlikli kâğıt. Antiklor. Ambalaj kâğıdı olarak kullanıldığında. Serbest kloru veya hipokloriti kâğıt hamurunda yok eden sodyum sülfat türü kimyasallar. Antik kapak kâğıdı. (Bakınız. Antirust Paper. Köpük giderici madde. Kalenderlenmemiş kaba görünümlü bristol kâğıdı. Kurutma keçesinin arkasına konulan ve keçenin safihadan kolayca ayrılmasını sağlayan. üstüne sarıldığı metalleri çürümeye karşı koruyan kâğıtlar. Antique Bristol. elektronik etiketleme ve hologramlar da dahildir. Antik kitap kâğıdı. Sürtünmesiz. Sıvının yüzey gerilimini azaltarak köpük oluşumunu önleyen maddeler. Antik. 28 . Bunlara kâğıt dışı. Antifoaming Agent. Yüzen vals. Sebze ve meyvelerin raf ömrünü uzatmak için. kalenderlerde oluşan istem dışı sapmaları telafi etmek amacıyla kullanılan valsler. Antique. Antique Book Paper. Safety Papers). Antifriction. Yataklarda sürtünmeyi azaltan her tür oluşum/yapı.

Antitarnish Board. Kâğıt fabrikalarında. Antik desenli. Şlaym önleyici madde.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Antique Eggshell Paper. Önceleri elekteki paralel çizgileri yüzeyine geçmiş olan kağıtları belirtmek amacındayken. Antistatik katkı madderi. yüksek iletkenlikli kâğıt. sonraları kaba desenli kağıtlara verilen genel isim. Antique Laid. İletkenliği yüksek. Antitarnish Paper). Antistatik kaplama. Antistatic Paper. Pas önleyici karton (Bakınız. Antistatic Coating. Antik perdahlı kâğıt. Bir yüzü düzgün ve parlak. Kâğıdın elektriklenmesini ve toz gibi başka cisimleri ve baskı sırasında diğer kâğıtları beraberinde çekmesini önlemek için kullanılan maddeler. ESD Paper). İletkenliğinin yüksek olması nedeniyle sürtünme sonucu elektrik yükü oluşturmayan zımpara kâğıtları. 29 . Matlaştırmaz karton. adacıklar oluşturduğundan. Kâğıt yüzeyinin kalenderlenmemiş kaba ve doğal görüntüsü. Metal para. Antique Glazed Paper. Antistatic Agents. kalenderlenmemiş kâğıt. Antistatic Abrasive Paper. Kitaplara antik görünüm vermek için kullanılan bir yöntem. hem de safihada delikler yaratarak bozarlar. Hamuruna antistatik katkı maddesi katılmış. diğer yüzü antik görünümlü kâğıt. Yapımında bazen bakır bileşikleri inhibitör olarak kullanılır. elektrostatik şarjları üzerinde birktirmeyen kaplama türleri. Antik perdahlı. (Bakınız. Matlaştırmaz kâğıt. su devrelerinin kapatılması sonucu ortamda üreyen bakteriler. Antique Finish. (Eş anlamlı. Antique Paper. Antislime Agent. Antik yumurta kabuğu kâğıt. Bu amaçla bakterileri yok etmede kullanılan kimyasallara verilen ortak isim. gümüş. Antistatik zımpara kâğıdı. Bunun için kâğıt hamuru nötr özelliktedir ve bünyesinde kükürt bileşiklerini bulundurmaz. Yüzeyi yumurta kabuğu gibi pürüzlü. Antistatik kâğıt. Antitarnish Paper. Antique Finish). kâğıt kalitesini hem koku. kurşunlu cam eşyaları sarmak ve kararmalarını önlemek için kullanılan bir kâğıt.

Örs. Amerikan Selülozcular Birliği. Appearance. Uygulama valsi. Apparent Density. Appendix. Application. Görünür yoğunluk. Görünen yapışkanlık. Anvil. API. Görünüş.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Antitarnish Tissues. Apple and Pear Wraps. ölçülen hacmi. Bir fikrin veya projenin gerçekleştirilebilir olması. Reometrelerle ölçülerek hesaplanan vizkozite. Görünür yığın yoğunluğu. Apparent Bulk Density. Uygulanabilir. sargılık olarak kullanılan ince pelür kâğıtları. limon gibi meyvaları korumak için. Üzerinde. kâğıt yüzeyine tutkalı veya mürekkebi düzgün bir dağılımla yayan vals. Kağıt yığınının hacmi ve ağırlığı baz alınarak hesaplanan kağıt yoğunluğu. bıçak kesimine uygun altlık. kalıpla kâğıt veya karton kesimi yapılan. Tezgah. (Bakınız. Apparent Specific Volume. 1993 den önce var olan (American Paper Instıtute) Amerikan Kâğıt Enstitüsü. Uygulama. Elma ve armut sarma kâğıdı. Applicable. Kitap veya doküman sonuna eklenen tablolar gibi açıklayıcı ekler. Matlaştırmaz pelür. 30 . Ölçülen kaba kâğıt kalınlığı ve gramajı baz alınarak bulunan kâğıt yoğunluğu. Yüzey kabalığı nedeniyle gerçeğinden daha büyük ölçülen kalınlık. Applicator Roll. Elma. 1993 den sonra AFI ve API birleşerek AF&PA (American Forest and Paper Assosiation) adını almıştır. Bir amaca veya hedefe uygun hareket. ambalaj amaçlı üretilen pelür kâğıdı. Görünen özgün hacim. Görünen viskosite. (Amerikan Orman ve Kâğıt Üreticileri Birliği). Dış görünüş Kâğıdın dış görünüş özellikleri. Zahiri kalınlık. Intrinsic Thickness) Apparent Viscosity. İkinci valse. Tutkal preste veya basımdaki gibi. armut. Apparent Thickness. karşı vals (Backing Roll) veya destek valsi denir. Uygulama merdanesi. Sehpa. Metalleri matlaşmaya karşı korumak için kullanılan. Ek. Altlık. Kâğıdın birim ağırlığının. İlave. Görünür kalınlık. düşük gramajlı. APA (American Pulpwood Assosiation). iki valsli sistemlerde.

(Bakınız. Çinko plaka üzerine jelatin kaplama yapılarak. Çözücü olarak su kullanılan ortam. Sulu ortam. A2 . Makine yaklaşım bölgesi. kimyasalların hamura verilmesi. A serisi (A1. Apron levhası. Hamur hazırlama ile hamur kasası cetvel ağzı arasındaki bölüm. tekne içindeki statik basıncı arttırmaya yarayan separatör levha. Aquarelle Board. Aqua Blue/Green. Apron. Açık yeşil-mavi. Kabul onayı. Apron Board) Apron Board. Akuaton basım. solmaya ve su nedeniyle ebat değiştirmeye karşı dayanıklı kâğıtlar. Sulandırılmış haldeki asidik bileşikler. pH değeri 7 nin üzerinde olan sulu çözeltiler. Su yeşili. Kayısı kâğıdı. Suluboya kartonu.. Sulu asidik bileşikler.F. Su ortamı. ) ebat kâğıtlardan birine yapılan baskı. Göğüslük. 31 . Bakır baskı. Su mavisi. gravür baskısı benzeri baskı tekniği. Aqueous Acidic Compounds.). Yuvarlak elekli makinelerde kullanılan. Sulandırılmış alkali. Approval. (Bakınız. projenin veya işin istenilen özelliklere uygun olduğunu onaylama. hamur kasası cetvel ağzının elek üzerine göğüs valsine doğru uzanan alt dudağı. Nötr özellikli. Apricot Paper. Aquatone Printing. Onay. Apple and Pears Wraps). Bir tür. baskı kalıbı hazırlayıp. Su ve sulak alanlardan oluşan bitki ve hayvanlar için yaşam ortamı oluşturan yerler. Aqueous.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Approach Flow (A. Bu tür ortamlarda selüloz bozuşmaya uğrar. baskı yapma tekniği. Aquatint. A baskı. Fordriniye eleklerde. A Printing. Bakır yüzeyi kazıyarak. Sulandırılmış. kesafetin hamur kasasına uygun hale getirilmesi ve düzgün safiha yaratacak şekilde hamurun eleğe verilmesidir. serleştirilen zeminle. fotoğrafın transfer edildiği bir ofset baskı tekniği. Aqueous Alkali. Aquatic Environment. Genel amacı. Apron. yüzeyine mürekkep sürerek. Sulu. Bir ürünün.

hızlı kuruyan maddelerle yapılan kaplama. Kağıt fabrikasının bir bölgesinin sorumluluğunu üstlenen kişi. Arap kâğıdı. (Bakınız. Armature Paper. Yangın gibi konularda belirlenen alanda işin sorumluluğunu üstlenen kişi. Elektrik motorlarının ve trafoların sarımında kullanılan ve sac oyuklara yatırılan. bobin teliyle metal gövde arasında izolasyonu sağlayan kâğıt. Yıkama. Basım sonrası vernik yerine kullanılan. Bitkilerden sıkılarak elde edilmiş ve suyu alınmamış ekstreler. Arbitration. (Bakınız Insulation Paper). Sulandırılmış kostik. Alan sorumlusu. Aromatik bileşikler. Fırçalı yüzey perdahı. Sulu süreçler. Benzen ve toluen gibi kokulu bileşikler. Su bazlı kaplama. beş karbonlu monosakkarid. İzolasyon kâğıdı. Makkeme kontrata uymayan durumlarda. Aquaeous Process. Arab Paper. hakeme/mahkemeye başvurma. temizleme. Presbant. Aqueous Solvents. Sulu ekstreler. Aqueous Extracts. Arabinose. Archival Paper. Aromatic Compounds. Xylan ve mannan odun yarı selülozlarının hidroliziyle ortaya çıkan. Arabinoz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aqueous Coating. Aqueous Sodium Hydroxide Solution. mürekkep giderme gibi sulu ortamda yapılan süreçler. paçavra selülozundan nişasta tutkalıyla yapılan ilk yazı kâğıdı türlerinden. Kartonun fırçalı döner bir valse 180 derece sarılarak yapılan perdahlama işlemi. Sulu çözücüler. Sulu sodyum hidroksit çözeltisi. Art. Çözücü olarak su kullanılan ortam. Hakemlik. su bazlı. Area Brushing. Bobinaj kâğıdı. Arşiv kâğıdı. Semerkant’ta bulunan. Area Responsible Person. Kayıtların uzun süre dayanması için özel olarak üretilmiş kâğıtlar. Art Board) 32 .

Selüloz dışı öğütülmüş bazı polimerlerin karışımıyla veya çeşitli yöntemlerle elde edilen parşömen görünümlü kâğıt. Suni çiçek yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Resim kartonu. İmalat süreçleri üreticiye göre değişmektedir. Yapımında pamuğun veya benzeri bir yıllık bitkilerin kullanıldığı parşömenler. Artificial Leather Paper. Sanatsal kapak kâğıdı. Resim kâğıdı. Dekoratif kapak kağıdı. Renkli ve özel desenlerle tasarlanmış. ressamların kullandığı kâğıtlar. Reprodüksiyon kartonu. Resim kartonu. Artists Illustration Board). Selüloz dışı maddeler kullanılarak üretilen kağıtlar. Suni parşömen. Karakalem ve sulu boya çalışmalara uygun. (Bakınız: Art parchment). Suni kâğıt. Art Cover. Art Paper. Artists Illustration Board. Art Vegetable Parchment. Art Lined Envelope.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Art Board. Artists Papers and Boards. gramajı yüksek. Art Poster Board. Poster kartonu. Rock Paper. Çok düzgün bir yüzeye sahip. çoğunlukla pamuk selülözü harmanıyla yapılırlar. Suni deri kâğıdı. Artificial Paper. üzerinde sanat faaliyetlerinin yapıldığı kâğıtlar ve kartonlar. Articulating Paper. Üzerinde kara kalem resim yapmak üzere üretilmiş. Suni deri yapımında kullanılmak üzere üretilmiş kâğıtlar. Genellikle patentli ürünlerdir. mum türü maddelerle kaplanmış. Desenli zarf. Tual kartonu. Bitkisel resim karonu. 33 . kaliteli kâğıtlardan yapılmış zarf. Artificial Parchment. özel bir bristol kâğıdı. Sanat parşömeni. Davetiye ve tebrik kartlarında kapak olarak kullanılan dekoratif kâğıtlar. pamuk kökenli selülözden yapılan parşömen. Ressamların kullandığı. Çok yüksek oranda tutkallanan ve diploma türü belgelerin basımında kullanılan. dişçilerin diş izlerini görmek için kullandığı kâğıt. Toksik olmayan. Dişçi kâğıdı. (Bakınız. Art Parchment. Sanat resimlerinin basımında kullanılan karton. Örnek.

Mukavemet arttırıcı çeşitli tutkallar kullanılmaktadır. Asbestos Cement Board. Asbestos Lumber. Asbestli elektrik izolasyon kâğıdı. Düşük gramajlı kitap kapağı veya iç kapağı. Asbest karton. Asbest duvar levhası. Asbest kartonu. Asbestos Felt. Asbestos. laminasyonla elektriksel ve mekanik dayanımını arttırılmış kâğıt levha. ASAM Process (Alkalie Sulfite-Anthraquinone and Methanol Process). Asbestos Diaphgram Paper. Asbestos Waterproofing Felt. Sanat parşömeni. çeşitli gramajlardaki karton levhalar. Isıdan etkilenmesi istenmeyen kablo türü döşeme altı malzemelerini korumak için üretilmiş küçük çaplı (3-5 mm) asbest borular. (Bakınız. asbestten üretilen elektrik izolasyon kâğıtları. Asbestli çatı kaplaması. (Bakınız. Asbestos Millboard. Asbest kâğıdı. Asbestli beton levha. Asbestsi. Asbestli çatı levhası. Asbestos Lumber). Asbest levha. Asbestten yapışma levha. inşaatlarda duvar kaplaması olarak kullanılan levhalar. Asbest ve çimento ile yapılmış. Asbestos Electrical Insulation Paper. Asbest. Asbestli zar kâğıdı. Isıl dirençleri vardır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Art Vellum. Asbestos Roofing Felt. Asbestos Slaters Felt. alkali selüloz üretim süreci. Dolgu malzemeleri de kullanılarak asbestten üretilen. Asbestos Wallboard. Daha önceleri havbelerde izolasyon maddesi olarak kullanılmaktaydı. Zift emdirilmiş asbest levha. Antrakinon ve metanol kullanılan. Kimyasal maddelerde fiziksel görünüş özelliği. Düşük gramajlarda. Basınç altında çimento ve asbestle yapılan levhalar. Asbestos Roll Board. Taban kâğıdı olarak asbest kâğıdı kullanılmak suretiyle. Asbestos Roofing Felt). Uzun asbest liflerinden yapılan ve membran/zar olarak kullanılan kâğıt. Yerini Betopan® almıştır. Asbestli konduit. Eyafsı özellikleri olan magnezyum silikat kristalleri. ASAM süreci. Asbeste benzer. Asbestos Paper. Asbestine. 34 .

hamur sistemindeki toplam küle oranı. Aseptik ambalaj. yandıklarında geriye kül bırakmayan bazı kâğıt türleri. Asphalt. Aseptic Grade Board. Kül renginde. Kâğıdın yanmasından sonra kalan inorganik artıklar. Acid Insoluble.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ As-built Projects. Analitik filtre kâğıtları gibi. Buzdolabı dışında. Asphalt Emulsion. Bitümlü karton. Çatılarda su geçirimsizliği için kullanılan. Külsüz. Aseptik türde karton. Ash. Kâğıt yakıldıktan sonra kalan külün ağırlığının. Suya ve kimyasallara direnç sağlamak için. Asfalt lamine kâğıt. hidroklorik asitle muamelesi sonucu geriye çözünmeden kalan kül. Uygulama projesi. Ash. Ash Coloured. Asitte çözünmeyen kül. Kâğıdın su geçirimini önlemek için kullanılan emprenye maddesi. Asphalting Paper. zift emdirilmiş karton. yiyeceklerin saklama ömrünü uzatan ambalaj türü. mineral kökenli dolgu maddelerinin elyafa tutunum durumunu belirlemek için testler yapılmaktadır. Zift. Kâğıtta tutunan külün. Asfalt. Kül Miktarı. Steril ambalaj. Bitümlü kâğıt. 35 . Kül tutunumu. Aseptic Packaging. Bir yüzü kille kaplanan ve gravür yapımında veya flekso baskıda kullanılan bir kâğıt türü. Asfalt. Ash Content. Asfalt çözeltisi. Montaj sonrası çizilen ve uygulama sonrasını gösteren asıl projenin güncellenerek revize edilmiş hali. iki kraft kâğıdının arasına asfalt sürülerek yapıştırılmış çok katlı kâğıt. kraft kâğıtların iç tutkallamasında kullanılan özel bir karışım. Kâğıdın yanmasından sonra kalan külün. (Bakınız. ana kütleye göre yüzde olarak oranı. Kâğıtta. Kâğıt üzerine kaplanan çeşitli laminasyonlarla üretilir. Asphalt Felt. Asphalt Laminated Paper. (Tetrapak kağıtlar gibi). Ashless. su ve kil karışımı halinde. Ash Retention. Kül. Asphalt Felt).

Asphalt Sheating Paper. Suyu iten veya suyu seven parçalardan oluşan. (Bakınız. Asphalt Felt). (1) Devredilebilir. Aspiratör deliği. Kâğıtla ilgili standartları da bulunmaktadır. Bitümlü çatı kaplama kâğıdı. Atmosfere açık peroksitli ağartma. Asosiyatif selülozik koyulaştırıcı. Atmospheric Pressure. Asfalt emdirilmiş kâğıtların ortak adı. ana tahrik motoruna yardımcı olan ve onun komutlarına uyan tahrik ünitesi. 36 . Miseller. bir taraftan selülozu bir taraftan peroksiti alan ağartma sistemi. boya kıvamını arttırıcı maddeler. Merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan ve teknik standartları geliştirip yayınlayan kuruluş. ASTM (American Society for Testing and Materials). Mutlak basınç üzerine baskı yapan açık hava basıncı. (Bakınız. içine konulan temiz su miktarı. Bir pompayı karıştırıcı olarak kullanan. Helper Drive). Atmosfer basıncı dışında ek bir basınç altında olmayan. Kümelenmiş asıltılar. Sindirme kapasitesi. Makine salonuna konulan aspiratör montaj boşluğu. Asphalt Slaters Felts. Assimilative Capacity.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Asphalt Papers. Assist Drive. Association Colloids. Associative Cellulosic Thickeners. özellikle elekte ve preslerde. Harita ve atlas yapımında kullanılan pamuk kökenli özel bir kâğıt. (2) Açıklaması yapılabilir. aynı yükü paylaşan. Koloidal bir çözeltide dağılmış bulunan yüzey-aktif moleküllerin kümelenmesidir. Atmosferik basınç. Atmospheric. Atlas kâğıdı. Özümseme kapasitesi. Assets. Kâğıt makinesinde. Kontratlarda kullanılan ve bir hakkın. Atık bir bir suyun yönetmeliklerde belirtilen sınır değerlere ulaşması için. Varlıklar. Assignable. Aspirator Hole. Yardımcı tahrik. bir ürünün veya faaliyetin devredilebileceğini belirten terim. Atmosfere açık. Atmospheric Peroxide Bleaching. Atlas Paper. Bitümlü kâğıtlar. Mevcutlar. Gazete kâğıtlarının ziftle doyurulmasından elde edilen ziftli kâğıt.

316 gibi 300 serisi paslanmazlar. Sesli. İçindeki sıyırıcı bıçaklı pervanesi aracılığıyla. Mürekkep renginde. (1) Yetki. Attapulgite Clay. Atmospheric Testing. Şiddetini süre içinde azaltma. Ülkemizde üretimi olmayan. Atmosfere açık temizleyici. Etkisini azlatma. Attrition Type Repulper. altındaki süzgeci sıyırarak. Mürekkep gibi kara olan. Kulağın duyacağı frekans aralıklarında olan ses. Sesli uyarı/alarm. Atramentaceous/Atramentous. Bıçaklı döküntü pulperi. Dikey konumda içindeki helezon ve elekle temizlem yapan küçük kapasiteli temizleme elekleri. oksijen. yanıcı gazlar veya solvent buharları gibi zehirli patlayıcı özellikteki maddelerin oranlarını ölçme. Otorite. Austenitic Stainless Steels. Auditing. zehirli gazlar. Bir şirket veya kurum adına yetkilendirilmiş kişi veya şirket. Operatörleri ve çalışanları tehlike veya hataya karşı uyarmak için verilen sesli uyarı. Bir örnek içindeki metal konsantrasyonunu tayin etmeye yarayan. sistematik olarak inceleme. Zayıflatma. Duyulabilir. döküntüyü parçalayan makine altı pulperi. Authority.15) karbonlu ve % 16 nın üzerinde krom ve nikelden oluşan 304. Özellikle ışık ve ses etkisi gibi dalga şeklindeki fiziksel etkilerde meydana gelen azalma. Genellikle kağıt fabrikalarının kullandığı tür çeliklerdir. 37 . Authorized Representative. Kağıt fabrikalarında yangın ve patlamalara karşı korunma amacıyla kullanılan bir yöntemdir. analitik bir laboratuar cihazı. Atapulgit kili. Yetkili temsilci.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Atmospheric Screen. Östenitik paslanmaz çelik. Atomik emilim spektrometresi. Attenuation. (2) Yetkili kişi. Magnesium aluminyum silikat. Bir cihazla havanın içineki. Denetim. Atomic Absorption Spectrometry. Audible. ancak jeolojik olarak çeşitli yörelerde bulunması muhtemel bir kil minerali. tarafsız gözle. Atmosfer testi. Belirli bir işi veya sistemi daha önce belirlenmiş olan ölçütlere göre. Düşük (%0. Audible Alarm.

Kullanılabilir klor. Beyazlatmada asit uygulamasıyla bağ yapan klor. Kâğıt makinesinde. havbe fanları gibi kağıt makinesi yardımcı ekipmanları. Auto Tire Wrap. (Bakınız. Automabile Board. kendinden kopya özelliği olan kâğıtlar. Available Chlorine. Su geçirimsiz bir kağıt türü. Krome kâğıt/karton. Automabile Tire Wrap. Auxiliary Equipment. Birden fazla kopyası olan ve genellikle elle doldurulan formları üretmede kullanılan. Automobile Tire Roll. (Bakınız. Otomatik paketleme sistemi. İşletme operatörlerinin bazı bakım işlerini üstlendikleri bakım tekniği. Otomatik şerit verme sistemi. Çok nüshalı şirket içi formlarda kullanılan. Otomatik kontrol. ince gramajlı baskı kâğıtları. buna uygun altyapısı olan sistemlerin yaptığı işler bütünü. Borate Autocaustisizing). Automatic Tail Feeding System. Daha önce belirlenmiş bir mantığa uygun olarak hareket eden. Autonomous Maintenance. ağır gramajlı bir karton türü. 38 . Oto lastiği sargı kâğıdı. Bant türü otomatik olarak çalışan ambalajlama sistemi. Autographic Register Paper. Otomobil kartonu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Autochrome Printing Paper. Yağlama ünitesi. Oto lastiği sargı kâğıdı. Yardımcı ekipman. Kendinden kopyalı kağıt. Autocaustisizing. Automatic Control. Automobile Tire Wrap). Automatic Packaging System. (Bakınız. kâğıdın bağlanabilmesine yarayan şerit verme sistemi. Oto lastiği sargı kâğıdı. Automobile Board). Çok renkli baskıya olanak tanıyan bir baskı kâğıdı. Autotype Paper. Form kâğıdı. Otomobillerin içinde panellerde ve döşemelerde kullanılan. Bağımsız bakım. Automobile Panel Board. Serbest klor.

Rifaynerde öğütme sırasında bıçaklara ve mile gelen eksenel itme kuvveti. Azo. Boru eksenine paralel akış. Açık mavi. Axial. üretime ayrılan süreye bölümüyle bulunan oran. Gök mavisi. Ortalama. Akdeniz mavisi. Yararlanma oranı. Ortalama elyaf uzunluğu. Pompalarda da pompa fanına doğru olan hidrolik itme kuvveti. Availability Ratio. Dönme eksenine paralel. itme veya çekme kuvveti. Eksenel akış. Petrolden üretilen bir grup boya veya pigment. Axial Thrust. (Eş anlamlı. Azur. Axial Force. Yararlanılabilirlik. Eksenel itme. Yararlanma imkanı. Axis. Açık mavi çizgili yazı kâğıdı. Azo. Eksene paralel itme kuvveti. Dönme eksenine paralel. fiili üretimde bulunduğu toplam süre. Elyafların ortalam boy uzunluğunu belirten ve bir örneklemeyle bulunan elyaf uzunluğu. Bir dönüş ekseni üzerinde bulunan ve ayni özellikleri taşıyan. Üretime hazır bir kâğıt makinesinin veya bir ekipmanın. Eksenel. Açık mavi çizgisiz yazı kâğıdı. Average Fiber Lngth. Kullanılabilirlik. Average. 39 . Fiili üretimde kalınan sürenin. Eksen. Eksenel yük. Eksenel kuvvet. Üretime ayrılan süre kesintiler nedeniyle tam olarak kullanılamaz. kaynaklar olduğu sürece ve üretim yapma müsaadesi verildiği süre içinde. Azure. Azure Wove. Axial Load. Azure Laid. Mean) Matematikte bir dizi sayının toplamlarının dizideki eleman sayısına bölünmesiyle elde edilen sayı. Yararlanılabilirlik oranı. (Bakınız. Türbülans yaratmayan akış türü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Availability. Axial Flow. Dönme ekseni. itme veya çekme şeklindeki yük. Unavailability).

(2) Bu ifade üretimde kâğıdın elekle temas ettiği ve elek izlerinin bulunduğu taraf için kullanılır. Geçmiş. Backing. Back. Taban kâğıdı. Ayna ve resimlerin arkasına konulan gramajı yüksek ve kaba karton. Arka/Alt. Sırt geçirme. B kaba. Baby Drier. Kâğıt veya kartonlarda ISO 216 tarafından belirlenmiş kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. Arka plan. arkalarına destek olarak konulan kâğıt. Reverse Cover. (1) Matbaada kâğıdın pürüzlü olan yüzüne denir. B0 ölçüsündeki kâğıt her seferinde tam ortadan eşit olarak bölünerek B serisi diğer (B1. Cilt sırtı. Üst elek. Backing Wire. Destek valsi. Background. Backing Board. (1) Çizim kâğıtlarında. B serisi kâğıt ölçüleri Ek 2 de verilmiştir. (Bakınız. B(X). Backing Paper. Küçük kurutma silindiri. Uygulama valsinin veya sıyırıcı bıçağın karşındaki destek valsi. Uzun elekli makinelerde üst elek. Backing Roll. Sırt kartonu. Ciltlemede sırt geçirme. (Eşa anlamlı. BB iki kat daha kaba. daha küçük çaplı olan kurutma silindiri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ B B. Üst/ön ise daha düzgün yüzüne denir. Diğer kâğıtları güçlendirmek için. Cildin arka kapağı. kâğıt yüzeyinin kabalık derecesi. Sırt kâğıdı. Back Cover. ikinci sınıfı ifade eden tanım. (Eş anlamlı. (Eş anlamlı. A(X) ve C(X)). Back Bone. Arkaya basma. Karşı vals. Backing Up.) kâğıtlar elde edilmektedir. Arka kapak. Diğer kurutma silindirlerine göre.. (2) Tam ağartılmamış odun selülözünden üretilen kâğıtlarda. B2. Top Wire) 40 . Önyüzü basılmış bir kâğıdın arka yüzüne de baskı uygulama. Spine)..

Tahrik tarafı. Ders kitapları üretiminde. Drive Side. Sırt izi. (1) Arka taraf. (Bakınız. Bu durum türbin verimini arttırmaktadır. Back Order. Back Pressure. Tender Side. Back Mark. Back Lining. (2) Kâğıtta eleğe temas eden taraf. Ciltlerde düğümlerin açılmaması için sırta yapıştırılan kağıt veya bez bant. Tabanlık. Eski sipariş. Alt layner (tabaka). Mozaik taban kâğıdı. (1) Yaş kâğıdın kurumaya bırakıldığı zeminde. Çalışma anında buharın tamamını kullanmadığı için eksozundan basınçlı buhar çıkaran buhar türbinleri. alt yüzeyde kullanılan layner kâğıt. kağıdın elek tarafına gelen yüzü. arka tarafa da tahrik tarafı denilmektedir. Backs. yüksek gramajlı. Bu yüzde elek izleri görülebilmektedir. imitasyon kraftlayner kâğıtlar. Back Side.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Back Liner. (Bakınız. yerle temas eden yüzeyinde oluşan çeşitli izler. fakat sırada bekleyen işler. beyaz layner veya dupleks kuşe kâğıtlar kullanılmaktadır. Back Pressure Turbine. Oluklu mukavvalarda. ortadaki dalgalı kısım için fluting kâğıt ve üstte daha dayanıklı türler olan kraft. kraftlayner. Back Mount Mash Paper. Sırt bezi. Birikmiş işler. Front Side). (2) Elek izi. (3) İki yüzlü kağıtlarda. krepli veya gofrajlı. Karşı basınçlı türbin. Sırt kâğıdı. Yerine getirilmemiş sipariş. Cam veya seramik cephe mozaiklerinin yapıştırıldığı kraft kâğıdı. Back Lining Paper. Teslim süresi gecikmiş sipariş. Book Back Liner). Çeşitli nedenlerle yapılamamış. kitapların sırtında veya arka kapaklarında kullanılması için üretilen. Oluklu mukavvalarda. Karşı basınç. Kâğıt makinesinde ön tarafa salon tarafı veya operatör tarafı. Backlog. 41 . Kağıt fabrikalarında eksoz buharı kağıt makinesinde kurutma kısmında kullanılarak kondensata dönüştürülür. Akışın yarattığı geriye doğru iten basınç kuvveti. Çift katlı fourdrnier elekli makinelerde alt katta kullanılan geri dönüşümlü hamur. Geri tepme basıncı.

Baggy. 42 . Türbülansı önlemek amacıyla. Perde. Bakteri sayısı. Sarkık. Microbial Celulose ) Bacterial Count. (2) Arıtılmış su. Kâğıt veya plastik maddelerden yapılan ticari ürünleri paketlemede kullanılan torba ve çantalara verilen ortak ad. Şekeri alınmış kamış küspesinden elde edilen selüloz. Bagas. Kâğıt fabrikasında kullanım amacıyla depolanan sular. düzgün saramama veya kaliper bozukluğu nedeniyle oluşan potluk. Çanta. Bacteria Level. et ürünlerinin sarıldığı kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Back to Back. Bünyesinde lignin ve yarıselülozlar bulunmamaktadır. Kâğıt bobinlerinde açma sırasında görülen. kısıtlayan cisim. Bakteri selülozu. Ayni salona tahrik tarafları ortada kalacak şekilde monte edilen iki kağıt makinesinin veya benzer ekipmanın montaj durumu. Selüloz lifleri daha uzundur. Bacteria. Baffle Aerator. Akışı önleyen. Kasap kâğıdı. Bacterial Celulose. Back Water. Bacon Paper. Kuşe boyalarında. (Bakınız. Bölme. Bagasse. Kâğıt bobinlerde. Şeker kamışından şeker alındıktan sonra geriye kalan elyaflı posa. Çöl tipi ortamlarda gelişirler. Saptırma plakası. Bakteri seviyesi. makine çalışma performansını etkilediği için ölçümü yapılan bakteri miktarı. (1) Kâğıdın her iki yüzüne de yapılan basım. Kağıt fabrikalarında döngülü sularda yaşayan basit yaşam türleri. (1) Depo suyu. Mill Splice). üretim sırasında oluşan ve baskıda kesiklik yaratan ek yeri bozukluğu. Bad Splice. (2) Sırt sırta. Arıtmada temizlenerek geri döndürülen arıtılmış su. Torba. Bakteri. Belirli bir örnekteki bakteri ve organizmaların sayısı. Arkalı önlü. Şeker kamışı küspesi. Bagasse Fiber. Baffle. içinde saptırma bölmeleri veya plakaları bulunan havalandırıcı. Geri dönüşümlü su. Bag. Parafin gibi kaplama maddeleriyle su geçirimi azaltılmış. Bagas selülozu. Bakteriler tarafından oluşturulmuş selüloz. Bozuk ek yeri. Bölmeli aeratör. (Eş anlamlı.

alacakları ve varsa zararı bulunur.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Baggy Roll. beyaz selülozdan yapılan ve makine izi veya filigran uygulanmış özel kâğıtlar. (2) Torbalı baca filtreleri. pasif borçlarını ve özsermayesini gösteren tablodur. özsermayesi bulunur. G değeri ile gösterilir. Fazla kalın olmayan. Üretimde kaliper bozukluğu veya bobin sarım sorunları nedeniyle kalite bozukluğunu ifade etmektedir. (1) Kâğıt torba filtre. Pasif tarafında ise. Titreşim açısından dengede olma. Bag House. Bakers Wrap. Kâğıt yüzeyindeki kuşe tabakasının kurutulması. Değer küçüldükçe balansın kalitesi artar. Balansı alınmış döner bir parçada. Kâğıt çanta üretiminde kullanılan. Selüloz üretilebilen. Torbalık layner kâğıt. Çimento torbaları gibi torbaların yapımında kullanılan. Aritmetiksel dağılım anlamında dengede/dengeli olma. Baking. Bilançonun aktifinde kuruluşun mevcut değerleri. Dış kutu ise kartondandır. (Bakınız. Ağırlığı ölçen alet. Bag Liners. ikili ambalajlama yöntemi. Bisküviler. (4) Kalıntı. Aktif ve pasiften kısımdan oluşur. Bataklık servisi. Bir eşitliği dengeleyen karşı değer. Elektrik süpürgelerinde kullanılan. Bialanço. Salgılı bobin. Balans kalite derecesi. bu tür bobinlere verilen ad.. Bald Cypress. Balance Sheet. Eksenel kaçıklığın mm olarak değeri ile bir saniyedeki dönüş sayısının çarpılmasıyla elde edilir. Bir kuruluşun belirli bir tarihteki ekonomik varlıklarını. Bobin açılırken kâğıdın düzensiz ve salgılı açılması nedeniyle. (3) Denge. Bakiye. yüzeyi kuşe kaplı kâğıtlar. Fırıncı kâğıdı. İç ambalaj genellikle daha ince ve yağlı bir kağıttan yapılır. (örneğin bir valste veya şaftta) alınamayan balansızlığı gösteren değer. (1) Balans. Bag Paper. tahıllar ve dayanıklı sütler gibi gıdaların paketlemesinde kullanılan. Balance Quality Grade. Bag in Box. Kutu içi torba. (2) Terazi. Balance. kâğıttan yapılan torba filtreler. Liners). uzun elyaflı bir ağaç. çok dayanıklı kraft kâğıdı. 43 . Böylece. bilançonun aktif ve pasif tarafları daima birbirlerini eşitler. Fırınlama. hava geçirgenliği yüksek. Torbalık kâğıt.

Bale Weigher) Bale Wire. Baling. Selüloz veya hurda kâğıt balyalarını bağlamada kullanılan tel. Balya tellerini kesen döner bıçaklı ekipman. Fabrika içinde hurda kâğıtların balyalandığı bölüm. denk. Firma çizim kağıtları ve filtre kağıtları üretmiştir ve 1955 de kapanmıştır. Açma kapama elemanının ortası delik bir küre olması nedeniyle bu adı almıştır. Kesilen balya tellerini yumak hale getirerek hacmini azaltan presli sistem. Balya teli kesicisi. Balya yapmak için kullanılan hidrolik pres. Balyalama ünitesi. Balya kâğıdı. İki konsantrik bilezik içinde dönen bilyalardan oluşan metal bir yataklama elemanı.. Balya kantarı. 44 . Bilyalı rulman. Genellikle konveyor ayaklarındaki yük sensörleri (Load Cell) ile oluşturulan ve kesikli pulpere giren balya ağırlıklarını toplayarak ölçen balya kantarı. Balya konveyoru. Bir çizim kâğıdı türü. Bale Conveyor. Bale Press. Balston kâğıdı. Hurda kağıdı presleyerek balya haline getirme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bale. (Benzer anlamlı. Balya teli sarıcısı. Kanada balsamı. Ball Valve. Kanada köknarı. Balsam Fir. paletli taşıyıcı. Baling Paper. Balyalık kâğıt. Balya teli. Bale Wire Cutter. selüloz veya hurda kâğıdın hidrolik preste sıkıştırılmasıyla oluşan balya. Balston 1733 de kurulmuş bir kağıt firmasıdır. Hurda kâğıt işleme tesisi. Balya. Balya tartma sistemi. Saman. Bale Weigher. Bale Weighing System. Balston’s Paper. Baling Plant. Balyalama. Pelesenk. Doksan derece hareket ederek tam kapalıdan tam açığa gelebilen akış kesme vanası. Selüloz üretiminde kaynak olarak kullanılan bir ağaç. Pulpere balya taşıyan. Balya presi. Bale Wire Wrapper. Küresel vana. Ball Bearing. Genellikle selüloz balyalarını sarmak için üretilen ambalaj kâğıdı. Balya yapma.

Hesap hareketlerinin işlendiği hesap cüzdanı. Banka hisse senedi. Bamboo Pulp. Asyada yetişen ve elyaflarından kâğıt yapılan. Dut ve çalı türü çabuk sürgün veren ağaçların iç kabuklarından kağıt üretilebilmektedir. Hisse senedi yapımında kullanılan kâğıt. çubuklardan oluşan. Banding. Bobini yapışkan bantla sarıp. Bono ve çek kâğıdına göre daha düşük gramajlı. korumaya alma. Para basımında kullanılan dayanıklı ve pamuk selülozundan yapılan. hisse senedi ve kıymetli evrakların basıldığı özel kâğıtlar. saz türü bir bitki. Taşıyıcı özelliği yoktur. Yüksek kaliteli. Ağaçların en dışında. Barcode. (2) Bantlama. Para kâğıdı. çek. Banka hesap cüzdanı. Baryum karbonat. Çelik veya plastik şerit çemberlerle bobinlerin sarılması. Bambu saplarından kimyasal yöntemle elde edilen selüloz. Banka kâğıdı. elektronik ürün kodlama sistemi. Bank Stock. Barium Carbonate. Bank Book. iç ve dış kabuk olmak üzere iki tabaka halinde bulunan tabaka. Bank Paper. Barium Sulfate. Banka kâğıdı. Dış tabaka cansızdır ve selüloz bulunmaz. Bambu selülozu. Bank Note Paper. (1) Çemberleme. Optik algılayıcılarla okunabilen. Bankaların bastığı bono. (2) Ağaç kabuğu renginde. Barium Chromate. Kâğıtta kaplama ve dolgu maddesi olarak kullanılan kimyasal bir bileşik. Fotoğraf kağıtlarını kaplamada beyaz pigment olarak kullanılır. fakat aynı kalitedeki kâğıtlar. gofraja uygun kâğıtlar. dayanıklı ve uzun ömürlü. Banka muhasebe defteri. Baryum sarısı olarak da adlandırılır. Baryum kromat. özel güvenlik korumalı kâğıtlar. Banking Book. 45 . Bambu. Bark. Baryum sarısı. Kalıcı olan açık sarı bir renk. korumaya alınması. Baryum sülfat. Banka kayıtlarının tutulduğu defter.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bamboo. Kuşe kaplamada beyaz pigment olarak kullanılan kimyasal bir bileşik. (1) Ağaç kabuğu. Barkod. Banknote or Currency Paper.

Kabuk soyma. Barometric vakum ayakları. bir ağacın kabuğunu. Barking. kütüklerin kabuğunu soymak için kullanılan makine. Kabuk (buhar) kazanı. Afrikada ekvator şeridinde. Su. Fıçı layner kağıdı. kabukları yakarak buhar elde edilen buhar kazanı. Atmosfer tarafından bir cismin birim alanına yapılan kuvvete barometrik basınç denilmektedir ve atmosferik basınç olarak da adlandırılır. Büyük parçacıkların geçemeyeceği elekle eleme. Bariyer. Barrel Liner. Bark Specs. 46 . döverek elde edilen keçe veya güderi türü bir kumaş. kaynatıp. Barrier. Mürekkepli kayıt cihazlarında kullanılmaktadır. Barometric Drop Legs. yağ gibi maddelerin kâğıda geçmesini önleyen maddeler. Selüloz fabrikalarında. “Tapa” adıyla da anılmaktadır. Atık kabuk. Bu mesafe vakumun seperatörden suyu ememeyeceği kadar uzun tutulmaktadır. Bir tarafı parafinle kaplı. Nakliyecilerin kullandığı. Barrier Separation. Selüloz fabrikalarında kütüklerin soyulmasından sonra geriye kalan ve yakıt olarak kullanılan ağaç kabukları. Barograph Paper. Barometric Pressure. Takograf kağıdı. Bark Steam Boiler. Barker/Debarker. parçalamadan bütün olarak soyduktan sonra. Varil kâğıdı. çok ince ve opak bir kâğıt. Kabuk kumaşı. Selüloz üretiminde süreç kütüklerin kabuklarını soyarak başlar ve yongalamayla devam eder. Kâğıt içinde selülozdan gelen. Kabuk lekesi. Tapa. Vakum kasalarından seperatörlere kadar uzanan boru hatındaki net düşey boru mesafesi. mihver boru tekniği ile yapılan fakat daha büyük çaplı kağıt varilleri yapmak üzere üretilen kraft kağıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bark Cloth. Elekle eleme. Selüloz ve sunta fabrikalarında. Kabuk soyucu. Fiziksel eleme türlerinden biri. gözle görülebilen ağaç kabuğu kalıntıları. Barometrik basınç. Bark Waste. Kayıt cihazı kâğıdı. Atmosferik basınç.

Underflow. Accept) Base Liner. Kâğıdın baskılı olmayan tarafına uygulanan ve opaklığı arttırarak yazının arkadan görünmesini engelleyen kaplama. Elek üzerinde ve kalender sonrasında.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Barrier Coat. Santrifüj temizleyicilerde kabul gören temizleyicinin üstünden alınan hamur. Kalıcı beyazlık sağlayan bir kuşeleme pigmenti. (Bakınız. Bariyer maddesi. kuşeleme veya dekoratif yüz geçirmeyle yeni bir yüz kazandırılacak astar kartonu. yağ veya gaz geçirimini önlemek için kullanılan. Overflow. Barita kağıdı. salınımların getirdiği makina enine görülen çizgiler. buhar. fotoğraf baskı kağıtları. Ana akış. Barytes ve Blanc Fixe). Taban kağıdı. Tam kapalı havbelerde alt katta bulunan makine altı kapatması. Kâğıdın su. Basement Enclosure. Kağıt makinesinin oturduğu katın altında bulunan kat. “Blanc Fixe” olarak da adlandırılan baryum sülfat. Işığa hassas baryum sülfat bileşiği ile kaplı. Barring. Base Flow.. Basement. Base. Astar malzemesi. (1) Taban kâğıdı. Makine altı katı. Alt layner. Daha sonra kuşe veya başka bir yüz kaplama ürünüyle kaplanacak zemin kâğıdı. Baryum sülfat. kaplama veya laminasyon malzemeleri. Taban kağıdı. Astar. Baryta Paper. Barium Sulfate. Yüzeyine kaplama. Barrier Material. (1) Baz. Ürün haline getirilecek kağıt. pH değeri 7 nin üzerinde olan alkali maddeler (2) Taban. Barytes. Makine altı kapatması. Zemin kat. Base Board. Tecrit maddeleri. Bariyer kaplama. 47 . Taban kartonu. Oluklu kutularda alt kat olarak kullanılan kâğıt. Base Material. Üzeri kaplanacak kâğıt. Taban malzemesi. Baryum sülfat (Bakınız. (2) Baz kağıt. Baskıda veya kuşelemede kullanılan zemin malzemesi. Base Paper.

Metrik sistemde. Base Wad. (Bakınız. Avan mühendislik çalışmaları. Yapılacak baskı ve kâğıdın cinsine göre standart hale gelmiş kâğıt ölçüleri. (Bakınız. Taban hamuru. İngiliz ve Amerikan standartlarına göre. jüt gibi odunumsu bitkilerin iç kabuğundan elde edilen selüloz. elyafta tutunumu yüksek boyalar. Av tüfeklerinin fişeklerinin yapımında kullanılan fişek kağıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Base Plate. Anilinden türetilmiş. Fişek kağıdı. Base Sheet Forming. Detayları olmayan ön mühendislik çalışmaları. belirli ölçülerde bir top kâğıdın (500 yaprak) libre (libre=pound=453 gr) olarak ağırlığı. kenevir. Detail Engineering). Baz kağıt formasyonu. Gramaj. (Eş anlamlı. Basic Engineering. beton içinde bırakılan montaj plakası. Söğüt. Detaylı mühendislik çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanmış temel prensipleri gösteren mühendislik çalışmaları. 48 . Base Wad Paper. Sak. Bast Fibers. renksiz kuvvetli bir asitin karıştırlmasıyla oluşan renkli tuzlar. Makina üzerindeki yaş temizlik kağıdı. Basic Dye) Basic Dye. Avan projeler ve ekipman listeleri bunlardan bazılarıdır. dut. Çok katmanlı kâğıtlarda. Söğüt. İç kabuk. Taban plakası. Kâğıt makinesini monte etmek için. Basis Weight. Standart kâğıt ölçüleri. Baz ağırlık. Sak selülozu. jüt gibi odunumsu bitkilerin selüloz yapılan iç kabuğu. kâğıdın bir metrekaresinin ağırlığı. Basic Colour. Özellikle otantik el yapımı kâğıtlarda kullanılan selülozlar. kenevir. dut. Sole Plate). Bazik boya. alt katman olarak kullanılan düşük kaliteli her tür elyaf. Base Stock. Kurusıkı kâğıdı. suda çözünmeden pigment halinde dağılan. Basic Weigth. Basic Sizes. Bast. Fişeklerde barutun arka tarafında bulunan kağıt dolgu maddesi. Renkli bir bazla.

Kesikli kontrol. ebruli bir görünüş elde edilen boyama tekniği. Sıkıştırma direnci testi. kontrol edilmesi mümkün olmayan bir boyama tekniği.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bastard Size. Akü kartonu. Kesikli pulperleme. (Best Available Technology). B. Rutin bir işlevi. Bu direnç.T. Renk sapmalarına müsait. uygulanan kuvvete karşı dayanma direncinin ölçümü. Battery Board. Batch Process. Batch Control. Yapıştırılmış boş bir kutunun karşılıklı yüzeyleri arasında. format içinde yapıp tekrar başa dönen kontrol yöntemi. Batch Cooking). Kesikli pişirme. Akü üretiminde. kurşun plakaların arasına konulan seperatör kartonu. Tuvalet kâğıtları. kutular üst üste istiflendiklerinde ezilmeye karşı kutunun mukavemetini belirler. Kesikli süreç. Temizlik amaçlı kullanılan tuvalet kağıtları ve kağıt havlular. Çevreye uygunluk açısından en uygun olan teknoloji. Selüloz üretiminde. Kumaş veya kâğıdın bazı bölgelerinin parafinle kaplanarak. Genellikle matbaa artıklarından değerlendirilmek üzere kesilmiş kağıtlar. En uygun mevcut teknoloji. Pulpere veya büteye boya konularak yapılan hamur boyama yöntemi. (Bakınız. Partiler halinde boyama. kesikli olan üretim süreçleri. doldur boşalt usulü yapılan pişirme yöntemi. Batch Pulping. BCT (Box Compression Test). Sürekli olmayan. Batch Digester. Batch Coloring. Bathroom Tissues. Beç boyama. Kutu sıkıştırma testi. 49 . Standart ölçülerde olmayan kâğıt ölçüsü. Batik. Batch Cooking. Doldur boşalt tarzı süreçler. Kesikli pişirici. kesikli süreçlerde kullanılmaktadır. Pulperin her seferinde doldurularak elyafların açıldıktan sonra boşaltılması yöntemi.A. Kimyasal selüloz üretiminde kullanılan. Kesikli kontrol. yonga ve likör karışımının reaksiyona girdiği reaktörler. Ölçü dışı. Batik.

Bear. Bearing Housing. Pudrel. Katlanmak. Beater. Beater Loading. 50 . En iyi klasik kirlilik kontrol teknolojisi. Burada elyafın hem açılması. Dövülme aşamasında. reçine gibi. Dövücüde boyanmış. Beam. (2) Kiriş. Dövme valsi. (1) Işın.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ BCT ( Best Conventional Pollutant Control Technology). Dövücü katkı maddeleri. Beater Roll. Günlük kullanımda bazen pulperlere veya rifaynerlere tek başına “beater” denildiğine sıklıkla rastlanmaktadır. Dövücü tutkalı. Rulman yatağı. Bir güçlüğü veya ağırlığı taşıyabilmek. Beater Colored. Beater Adhesive. Dayanmak. Gerçekte elyaf açılımı pulperde. öğütme ise rifaynerlerde iki aşamalı olarak yapılır. Nişasta. açma ve öğütmeyi kapsar ve hollanderlerde veya elde tahta tokmakla olduğu gibi eş zamanlı gerçekleşir. Kağıda istenilen özelliği verebilmek için selülozu açabilme ve öğütebilme. Beatability. Dolgu maddelerinin dövücüde hamura katılması. Hamura rifaynerde/pulperde eklenen boya. (Benzer anlamlı bakınız. Burç. hamura katılan iç tutkal. Oysa gerçek dövme işlemi. Dövücü boyası. Dövücüde yükleme. kâğıt kalitesini olumlu yönde etkileyecek ve dövülme aşamasında hamura katılan katkı maddelerine verilen ortak ad. Best Available Technology) Beaker. hem de dövülerek öğütülmesi ayni anda yapılmaktadır. Beater Additive. Dövme çarkı. Elyaf açmak ve öğütmek için kullanılan. Makinede şase olarak kullanılan ağırlık taşıyıcı destek elamanları. Dövülme aşamasında hamurun boyanması. Döner parçaların dönüşteki sürtünmelerini minimuma indiren yatak sistemlerinin genel adı. Tahammül etmek. Beater Dye. Rulmanın temiz bir ortamda kalmasını ve yağlanmasını sağlayan yatak. hollander türü ekipman. Bearings. Beherglas. Dövücü. Dövülebilme (özelliği). Bir tambur üzerine yerleştirilmiş bıçaklardan oluşan ve hollanderlerde kullanılan dövme çarkı. Yatak.

Kayın ağacı. Belt Press. Kabul görmüş kalite ölçüsü. Yataklık kâğıt. Bira bardak altı kartonu. kalın karton. çalışma verimi açısından kaymayı önlemek için önemli olan kayışın gergiliği. İki şafta monte edilmiş kasnaktan oluşan bir yapıyı döndürebilmek için kullanılan kayışlı tahrik sistemi. Temel ölçü. Belt Drive. Bekk cihazıyla ölçülen kağıt yüzey düzgünlüğü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Beater Sizing. Öğütme. Hareketin aktarılması kayışların sürtünme kuvveti sayesinde olmaktadır. Mobilya ve yatakları sarmak için kullanılan kraft kâğıdı. Beer Filter Paper. Coaster Board). Bant roleleri üzerinde dönen sonsuz olarak yapıştırılmış konveyor. Bira filtre kâğıdı. Selüloz kaynağı olarak kullanılan bir ağaç türü. uzun elyaftan yapılma. Kayış tahrik sistemi. Beer Mat Board. (1) Elekli filtre presi. rifayner ve pulper tarafından birlikte yapılmaktadır. Hamurdan veya çamurdan suyu ayırmak için kullanılan. (Eş anlamlı: Belt Filter Press). Belt Tension. Kayış-kasnak sistemlerde. (2) Kâğıdın elle yapıldığı günlerden kalma. Elyaf açma ve öğütme işlemini birlikte yapma. İkiz elek. Kayış gerginliği. Selüloz fabrikalarında yongları silodan alıp ön ısıtma ünitesine taşıyan konveyör. Santrifüj seperatör içine yerleştirilen. Kayın. Dövücüde tutkallama. (2) Sonsuz dönen baskı kayışlı makine. Bu işlem hollander dışında. Bira bardaklarından süzülen suları emebilecek. çift elekli teksif eleği. Bench Storage. Bant filtre presi. yıkanabilir filtre kâğıdı. (1) Dövme. bira filtre edilmesinde kullanılan. Rafta depolama. Değeri yüksek olan ürünlerin raflarda etiketlenerek depolanması. Bekk düzgünlüğü. Hollanderde selülozu işleme. 51 . Belt Filter Press. Benchmark. Belt Conveyor. Beech. Bant konveyor. Bekk Smoothness. (Bakınız. samanı veya yıllık bitkileri selüloz üretimi için tokmakla ezmek için kullanılan tanım. Tutkalın hollanderde hamura katılması Beating. Bedstead Paper.

Katlanma sertliği. Kâğıdın gramajını belirlemek için kullanılan ve beta ışınları kullanan radyoaktif ölçü cihazı. oluklu mukavvalarda. Bending Curvature. Bending Number. Hurda harmandan yapılan ve pilyajlanarak kutu yapımında kullanılan karton.4 mm ve oluk sayısı 150 dir.) Bending Chip. Bending Roller. Pilyaj nedeniyle katlanarak oluşan mukavva kutu. Pilyajlı mukavva. kâğıdın gramajının yoğunluğunun ve kalınlığının ölçülmesi için kullanılan teknik. Kâğıtta dolgu maddesi olarak kullanılan doğal bir kil türü. (Bakınız. büküm yerlerinin dayanım kalitesini belirlemek için kullanılan bir ölçü. Eğimin büyüklüğü kağıdın esnekliğine bağlıdır. (1) Kırma makinesi. Beta Celulose. B dalga (ince dalga) olukluda. Katlama kutularda. İnce dalga. Kaynakla alıcı arasına giren kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bender. Pilyaj makinesi. A-Flute) 52 . Döndürme valsi. BF (Boldface). Dalga. D dalga. oluk yüksekliği 2. Beta Radiography. (2) Kırımlı kutu. Kalın yazı. Oluklu kutuların yüksekliği boyunca ezilmeye karşı direnci. Bükülme eğimi. Beta radyografi. Bending Resistance) Bentonite. Kıvrılma eğimi. Beta ölçer. Bentonit. ışınların bir kısmını emer. Beta Gage/Beta Gauge. Beta selüloz. olukların yüksekliğini ve bir metredeki oluk sayısını tanımlayan bir ifadedir. Kâğıdın gramajı arttıkça emilim oransal olarak artar ve arkaya geçen sinyal azalır. Beta Gage). Eğim çapla ters orantılıdır (1/r). Katlama direnci. E dalga ve K dalga türleri de vardır. Bending Resistance (Flexural Stifness). B-Flute. Kağıda yön değiştirten merdane veya vals. A dalga. B-Dalga. Bending Stiffness. C dalga. Selülozun alkali ortamda çözünebilen kısmı. Kısaltılmış olarak “Bold” diye kullanılır. Beta ışınlarını kullanarak. (Bakınız. Bir kaynak ve bir alıcıdan oluşur. Kağıdın kırılmadan bükülebileceği eğim. Pilyaj yerlerinin kırılmadan kaç kez katlanabileceğinin göstergesi. Bu sayede lineer bir gramaj ölçümü sağlanır. (Pilyaj: Katlama yerlerinin düzgün ve kolay katlanması için yapılan iz verme işlemidir. Katlama/Katlanma sayısı. (Bakınız.

laminasyonun yapışmasını sağlayan maddeler. Bibulous Paper. Fatura ve senet gibi elle yazı yazmaya uygun. Cilt kartonu. Bills of Exchange. çift tabakalı metal ofset kalıbı. Yazar kasa kâğıdı. kâğıt yüzeyinin görünüşünün bozulması. Bin Box. Bill Paper. Kurutma kâğıdı. Isıl yazı yazma özelliğine sahip kağıtlar. Bill Straps. İncil kâğıdı. Binder Migration. Ticaret senedi. Bağlayıcı göçü. Çeki listesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bible Paper. düşük gramajlı olmasına rağmen opak bir kâğıt. Billhead Paper). İncil ve Kuran gibi kutsal kitapların basıldığı düşük gramajlı. Bir nakliye sırasında nelerin. ne kadar miktarda taşınmakta olduğunu gösterir belge. Para destelerini çevrelemek için. kemik renkli. Bağlayıcı. Mukavva. Poster ve ilan tahtalarında fon olarak kullanılan kâğıt ve kartonlar. Billing Machine Paper. Bill. Billhead Paper. Bir firmanın diğer firmaya verdiği ve üzerinde yazılı tarihte ödemenin yapılacağını belirten belge. Kutu konteyner. Kâğıtta nişasta tutkalı bu amaçla kullanılmaktadır. Ciltçi kartonu. (Bakınız. Bill Poster Blanking Paper. Binder. Fon kâğıdı. Bimetal Plate. Kaplamada noktalı görüntü. Para deste kâğıdı. kaplama maddelerinin tutunmasını. Emiciliği yüksek bir kağıt. Konşimento. Satış fişi. Oluklu mukavva veya plastikten yapılma kutu. Satışta verilen ve ürünün fiyatını gösteren ticari belge. basılmış kâğıt. Antetli kâğıt. şeritler halinde kesilerek kullanılan bir kraf kâğıdı türü. Bimetal kalıp. Bills of Lading. Fatura. Kaplama sırasında oluşan bir kusur nedeniyle. Bakır-krom veya bakır-nikel gibi. Kutsal kitap kâğıdı. Senet. İrsaliye. Binder’s Board. 53 . Kâğıtta elyafların bağlanmasını.

Biochemical Oxygen Demand (BOD). Kâğıt üretimi sırasında. Binding. Biocide. Biofilm. (Bakınız. karbon dioksit ve suya dönüşerek bozulmaya uğrayan organik madde atıkları. Deposits) Biofilm Formation. Biyobozunma. Kağıt fabrikalarında yüzeylere tutunan biyofilm tabakalarını çözmede kullanılan kimyasallar. Kurumak suretiyle pigmentleri birbirne bağlayan uçucu madde. Matbaalarda kitap kenarlarının kesiminden sonra ortaya çıkan kırpıntı kâğıtlar. Mikroorganizmaların yüzeye tutunarak film tabakası oluşturması. Yapışkan (kâğıt) bant.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Binder Waste. Beraberinde mikrop öldürücüler kullanılır. Binding Offset. (Bakınız. Çürüyebilir atık. karanlık ve dışarıdan ek oksijen alamayacağı bir ortamda 5 gün süresinde tüketeceği oksijen miktarıdır. Organizmalar tarafından organik maddelerde gerçekleştirilen çürüme faaliyeti. Bağlayıcı madde. 54 . Ciltleme marjini. Binder). Kağıt fabrikalarında yüzeylerde birikintiye yol açan oluşum. Biodegradable Waste. Bağ yapma. (2) Bağlama. Çürüme. Biyosit. Binding Tape. Biyoenerji. BOİ atık suyun 20°C lik. Bioenergy. kapalı döngü nedeniyle oluşan biyolojik yaşam şekillerini yok etmek için kullanılan kimyasal. Biyolojik ortamda. Biodegradation. Bir kapak içinde fasikülleri dikerek cilt yapma. Biyofilm oluşumu. Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ). Aerobik koşullarda mikroorganizmaların atık sudaki organik maddeleri ayrıştırmaları için gerekli oksijen miktarı. Ciltlemede bırakılan yazısız kısım. Biodispersants. Biyobozunur atık. Binding Agent. Biyoçözücüler. Mikro organizmaların metal veya beton yüzeylerde tutunarak oluşturduğu katman. (1) Ciltleme. Organik maddelerin bozunmaları sırasında ortaya çıkan gazlardan elde edilen enerji. Cilt artığı. Biyofilm.

Biological Control. Atıkların içindeki organik maddelerin bozunmaları sırasında ortaya çıkan yanıcı gazlar ve siyah likör. Kükürt dioksit ve kalsiyum sulfit (sodyum. Bisülfat hamuru. (Bakınız. Bisulphite Pulp. Biyolojik dönüşüm. atıklardan elde edilen yanıcı maddeler. Biscuit. Dişli. Biyolojik arıtma sırasında havuz tabanına çöken çamur. Biyokütle. Biyoçamur. Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) Biological Wastewater Treatment. Selüloz üretimi için kullanılan ağaçların ve arıtma ünitelerinin artıklarının yakıldığı buhar kazanı. El yapımı resim kâğıtlarının yüzeyindeki pürüzlü yapı. Hogged Fuel Boiler). 55 . bisülfat pişirme yöntemiyle elde edilen hamur. Bisülfit likörü kullanılarak. Biomass). (Eş anlamlı. Biosludge. Endüstriyel ve evsel atıkların içindeki zararlıları yok etmek için başka biyolojik canlılar kullanılması. Yonga kazanı. Biyolojik atık su arıtımı. Biomass Boiler. Eş anlamlı. Biyolojik kontrol. (Bakınız. Biostat. Biocide). Bisulfate Pulp. ağaç kabukları. Biological Conversion. bakterilerle yapılan bir dizi işlemler. magnezyum sülfit) karışımı içinde yongaların pişirilmesiyle elde edilen kimyasal hamur. Bobin makinasında kombine kesim sırasında ortaya çıkan dar ebatlı genellikle ıskarta olarak geriye dönen bobin. Tooth). (Eş anlamlı. Biomass. Dar ebatlı ıskarta bobin. Biological Oxygen Demand (BOD). Biyokütle buhar kazanı. Bisülfit hamur. Endüstriyel ve evsel atıkların mikroorganizmalar tarafından dönüşüme uğratılması. Bitki artıkları ve bitkisel organizmaların oluşturduğu yanıcı maddeler. Biofuels). Atıkların içinde bulunan dengesiz durumdaki organik maddelerin oksitlenmesi ve sindirilmesi için. Biyoyakıt. (Bakınız. Diş izi. Sulphite Pulp) Bite.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Biofuels.

yongaların kimyasallarla pişirilip yıkanmasından sonra geride kalan ve kimyasallar. Black Print Paper. siyah renkli bir paketleme kâğıdı türü. matbu. İğne paketlemede kullanılan. transferler gibi konuların üzerinde durulduğu araç veya sistemlerin sembol hale getirilmişi. Tracing Paper). Black Liquor. Siyah iğne kâğıdı. 56 . Black Album Paper. siyah renkli ve paslanmayı önleyici özellikte bir kâğıt türü. İçindekilerden çok. Siyah çizgili kâğıt. Çok düşük gramajlı kaplanmış. Ağır gramajlı kapaklık olarak kullanılabilecek türde işlenmiş ve yüzeyi fotograf baskılarında sorun çıkarmayacak kadar kaliteli kâğıtlardır. çıktılar. gözeneksiz ve içinde saklanan filme zarar verecek kimyasallar bulunmayan bir kâğıt türü. Siyah-Beyaz fotğraf kağıdı. Siyah likör. Blackbody. Black and White Paper. Blackening. Black Box. Black Photo Paper. Siyah film kâğıdı. (Bakınız. lignin ve birtakım karbonhidratların karışımından oluşan esmer renkli sıvı. Needle Paper). Kara kutu. Siyah pozitif kâğıdı. Kraft prosesinde. Black Needle Paper. girdiler. Kalendereleme sonucu. Barita. havayı atmakta ve opaklığın azalmasına ve esmerleşmeye neden olmaktadır. (Bakınız Black Line Paper).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bitokoshi. Kara cisim. kâğıt içindeki rutubeti hapsederken. Kalenderin veya süperkalenderin ağır basıncı. Gövdesi kara olduğu için mükemmel bir ışık emici olarak görülen referans yüzey. Black Positive Paper. odunsuz kâğıt. (Bakınız. siyah renkli. siyah çizgili kâğıtlar. Esmerleşme. Işığa duyarlı fotoğraf ları saklamak için kullanılan. Black Line Paper. Işığa duyarlı filimleri saklamak için kullanılan. kâğıt yüzeyinde opaklığın yer yer azalmasıyla meydana gelen renk değişimi. reçine veya polyester ile kaplanarak kullanılan fotoğraf kağıtları. Siyah fotoğraf kâğıdı. Japonyaya özgü bir yazı kâğıdı türü. Yazı yazmada kullanılan.

siyah kalıp.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Black Printer. Blanc Fixe. Blanket. makine yönünde görülen bıçak izi. kâğıt yüzeyine kuşe çözeltisi sürerek fazla kaplamayı bıçakla veya raspayla sıyıran kuşe makinesi. Hamur hattı üzerine takılan ve bir lama üzerine hamurun yaptığı kuvveti ölçen kesafet ölçücüsü. Kara kutu. (Bakınız. paketlemede veya dekorasyon amaçlı kullanılan. Blade Cut. Blanket Accumulation. Siyah baskı. Blanket. Karton kutu. Boş kutu. Blade Coating. Blanket Buildup) 57 . Black Waterproof Paper. Blank Book Paper. Kraf veya jüt kökenli. (Eş anlamlı. Blade Crease. Kraft kâğıdı veya jütten yapılan. çözelti içindeki yabancı cisimlerin. raspayla kâğıt arasına sıkışması sonucu oluşan sıyrık görüntüsü. Kuşe çözeltisini raspayla sıyrılırken. Önce. Bıçak izi. Bıçak/raspa izi. Çizgisiz defter kâğıdı. Bıçaklı tip kesafet transmitteri. ziftle doyurularak su geçirimsizliği sağlanan bir kâğıt türü. Katlanmamış ambalaj kutusu. Gap Coating). Kuşe çözeltisinde kullanılan beyaz pigment. Bıçaklı/raspalı kuşe makinası. Blade Marks). Black Wrapping Papers. Knife Over Coating. Fotoğrafta. siyah-beyaz tonlarda yapılan. Vals yüzeyini kaplamak için kullanılan lastik ve bez karışımı kaplama. Raspayla kuşelenmiş kâğıt. Blade Marks. renklerin ayrırt etmek için. Siyah paketleme kâğıdı. Baryum sülfat. Knife Coating. Bıçak kesimi. Kuşe kaplamada. Raspalı kuşeleme. Siyah kalıp. Giyotinde yapılan kesim. Blade Type Consistency Transmitter. çeşitli gramajlardaki kâğıtlar. Blade Scratch. (Bakınız. Blank or Black Box. Blade Coater. Siyah bitümlü kâğıt. Blade Coated Paper. Kauçuk vals kaplaması.

mürekkep ve diğer kirlilikler. Bleached Packaging Paperboard. ortamı hazırlarlar. Bu kâğıtlardan kapsül ve kovan yapılarak. Blanket sarım açısı. Baskısız kağıt. Üzerine baskı yapılmamış kağıt veya karton. Ağartma yardımcı maddeleri. patlayıcı maddeler içine konulmaktadır. Blanket birikintisi. Blanketin kağıtla yaptığı açı. Kâğıt hamurunun beyazlaştırılması için kullanılan maddeler. Blanks. Beyazlaşabilirlik. Bleaching. 58 . Ağartılmış kraft selülozu ağırlıklı kutu kartonu. Blasting Paper. Beyazlatma kimyasalları. Boş kağıt. İki yüzlü baskı. Selüloz veya dönüşümlü elyafların ağartılmasında kullanılan stabilizatörler. Bleachability. Beyazlatıcı. Patlayıcı kâğıdı. enzimler veya alkali maddeler gibi yardımcı kimyasal maddeler. Beyaz karton. Valsten valse. Mekanik selülozlar ise doğal renklerindedir. Beyazlatma. dinamit. Sarı veya esmer elyafa. Blanket-to-Blanket. Beyaz layner. Selüloz veya dönüşümlü kağıtların ağartılmasında kullanılan kimyasallar. Blanket üzerinde biriken kağıt tozları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blanket Buildup. Bleach. Bleached Board. Ağartılabilirlik. Kâğıdın iki yüzünü basabilmek için kâğıdın valsten valse aktarılmasıyla yapılan baskı sistemi. Hipoklorit türü beyazlatıcı maddeler. Bunların doğrudan ağartma özellikleri yoktur. Bleaching Auxiliaries. Ağartma kimyasalları. Bleached Corrugating Material. Neme karşı çok dayanıklı olan. Ağartılmış kimyasal selülozdan yapılan karton. Genellikle kimyasal selülozlar ağartılabilir özelliklerdedir. Ağartma. gerekli parlaklık ve ışık özelliğinin kazandırılması işlemi. Blanket Wrap. Beyaz kraft kartonu. Bleaching Agents. Beyazlatılmış ve oluklu mukavva yapımında kullanılan layner kağıtlar. fişek gibi patlayıcıların ambalajlandığı kâğıtlar. Ağartıcı.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bleaching Liquor. Ağartma sıvısı. İçinde ağartma kimyasalları ve yardımcı kimyasalların bulunduğu sıvı.. Bleaching Powder. Ağartma tozu. Kalsiyum hipoklorit.Klor kokulu ağartmada kullanılan beyaz toz madde. Bleaching Sequences. Beyazlatma (işlem) basamakları. Ağartma işlemleri. Kâğıt hamurunun beyazlaştırılması için yapılan işlemler. Kısaltılmışı CEHH dir. (Chlorination, Extraction, Hypochlorite, Hypochlorite). Bleaching Stages. Ağartma kademeleri. (Bakınız; Bleaching Sequences) Bleach Plant. Beyazlatma ünitesi. Ağartma bölümü. Hamurun beyazlatma işleminin yapıldığı fabrika ünitesi. Bleach Resistant Paper. Ağarmaz kâğıt. Özelliği nedeniyle, ağartıcılarla rengi bozulmayan para kağıtları gibi kâğıtlar. Bleach Scale. Ağartma lekesi. Kâğıt üzerinde çözünmemiş toz ağartıcıların bıraktığı lekeler. Bleed. (1) Tıraş payı. Baskı sırasında kenar kesimini de dikkate alarak, kenarda bırakılan kesim payı. (2) Tutkal kusması. Oluklu kutu imalatında karşılaşılan bir sorun. (3) Suyla temas sonucu renk akması. Bleed Fastness. Boya haslığı. Baskı sonrasında, boyanın suda veya alkol gibi sıvılarda çözünmeden kalabilme özelliği. Özellikle ambalajlarda ve peçetelerde, baskının sağlığa zarar vermemesi için aranılan, tanımlanmış boya özelliği. Bleeding. Boya bırakma. Kâğıtdın üzerindeki baskı mürekkebini almaması. Bleed Through. Arkaya geçme. Kâğıdın veya mürekkebin özelliği nedeniyle, baskı sırasında mürekkebin arkaya geçmesi. Bleed Trim Size. Kesim ölçüsü. Baskı alanı olarak belirlenen son ölçü. Blend. Karıştırmak. Karışım. Harman. (Eş anlamlı; Mix). Çeşitli elyaf türlerinin karıştıtılması ile oluşan son hamur karışımı.

59

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blend Chest. Karışım bütesi. Harmanlama bütesi. Çeşitli elyaf türlerinin harmanlandığı büte. (Eş anlamlı; Mixing Chest). Blending. Karıştırma. Harmanlama. (Eş anlamlı; Mixing). Sadece selüloz harmanlaması için değil, farklı malzemeler içinde geçerli olan karışım hazırlama işlemi. Blind Drilled. Kör delikli. Pres valslerinde, vals yüzeyinde deliğin diğer tarafa geçmeyecek şekilde delinmesi sonucu oluşan oyuklu yüzey yapısı. Kör delikler preste sıkılan safihadan çıkan suyun uzaklaştırılmasında kullanılır. Blind Drilled-Grooved Roll Cover. Kör delikli-kanallı vals kaplaması. Kâğıt makinesi pres valslerinde, su alma kapasitesini kör delikli valslere göre daha fazla arttırabilmek için, kör deliklerin birbirleriyle kanallar aracılığıyla bağlanması sonucu oluşan yüzey kaplama yapısı. Blind Drilled Roll Cover. Kör delikli vals kaplaması. Pres valslerinde, safihadan su alma kapasitesini arttırmak amacıyla, valsin kaplaması üzerinde bırakılan kör delikler. Blind Emboss. Kör baskı. Gofraj. Üzerine mürekkep veya yaldız baskı yapılmamış gofraj. Blind Flange. Kör flanş. Kullanılmayan boru hatları üzerine, akış geçişini engellemek için konulan parça. Blind Folio. Kör sayfa. Baskısız boş sayfa. Kitaplarda sayfa olarak numaralandırılmasına rağmen, üzerine baskı yapılmamış sayfa. Blind Headline. Kör başlık. Baskıda kullanılan bir kavram. Okuyucu için anlamı net olmayan veya belirsiz olan başlık. Genellikle reklamlarda kullanılan net olmayan cümleler. Blind Image. Kör şekil. Taş baskıda, bir bölgede mürekkep almama şeklinde oluşan baskı bozukluğu. Blinding. Körelme. Köreltme. Deliklerin tıkanarak işlevini yapamaması. Bliss Machine. Oluklu kutu makinesi. Oluklu mukavvadan kutu yapmada kullanılan bir makine. Blister. Hava cebi. Kabarcık. (1) Kâğıt yüzeyinde, laminasyon sırasında meydana gelen hava cebi. (2) Aşırı sıcaklık veya fazla mürekkep nedeniyle, baskı sırasında kâğıt içinde buharlaşma sonucu oluşan hava cebi.
60

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blister Cut. Hava cebi patlağı. Kalenderde, valsle kâğıt arasında sıkışan hava cebi nedeniyle kağıtta oluşan yarılma/patlama. Blistering. Kabarma. Kâğıt yüzeyindeki kaplamanın kalkması. Blister Pack. Balonlu ambalaj. Balonlu poşet. Hava kabarcıkları oluşturularak nakliyede tampon görevi yapan ambalaj malzemesi türü. Blister Resistance. Hava cebi direnci. Baskı sırasında kağıdın ani sıcaklıkla karşılaşması içindeki rutubetin buharlaşmasına neden olur. Kağıdın üst kuşe tabakası ile mürekkep katmanı arasından oluşacak hava kaçağı hava cebi oluşumunu önler. Bu tür kağıtlarda hava cebi direnci yüksektir. Blister Test. Hava cebi testi. (Bakınız; Blister Resistance) Blockage. Tıkanma. Tıkama. Temizleyici konilerinde veya ince kesitli hatlarda meydana gelen sıkışma ve tıkanmalar. Block. Baskı bloğu. Tipo baskı sırasında, kullanılan rölyef, yazı ve şekillerin bulunduğu bakır veya çinko plakalar. Blocking. Bloklaşma. Kâğıt katmanlarının, rutubet, basınç veya tutkal gibi nedenlerle birbirine yapışması ve kütle oluşturması. Blocking Resistance. Bloklaşma direnci. Bloklaşmaya karşı oluşan direnç. (Bakınız; Blocking) Bloodproof Paper. Kasap kâğıdı. Kan geçirmez kâğıt. Kâğıdın kan ve et suyunu geçirmeyecek şekilde parafinlenmesi sonucu ortaya çıkan mumlu kâğıtlar. Blood Resistance. (Bakınız Bloodproof Paper). Blotting Board. Kurutma kâğıdı. Sümen kâğıdı. Kalın gramajlı ve ıslak imzanın mürekkebini emmek için kullanılan, tutkallanmamış kâğıt. Blotting Paper. Kurutma kâğıdı. Papye kağıdı. Sümen kâğıdı. Emici, yüzeyi tutkallanmamış kâğıt.

61

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blow Box. Üfleyici kasa. Kâğıt makinesinde, preste veya kurutma bölümünde safihanın ısıtılması için keçe tarafına konulan ve nozullarla içine sıcak hava verilen kasa. Sıcak havayı preslerde fabrika içinden, kurutmada bölümünde ise, kuru havbe içi havasından almaktadır. Blow Down. Tahliye. Blöf. Basınçlı bir kabın içindeki havanın, gazın veya buharın boşaltılması işlemi. Blow Down Apparatus. Blöf aygıtı. (1) Kazanlarda kullanılan blöf sistemi. (2) Selüloz üretiminde pişirme sırasında kullanılan blöf sistemi. Bu işlem elle veya otomatik olarak yapılmaktadır. (Bakınız; Blow Tank). Blow Heat Recovery System. Blöf ısı geri kazanma sistemi. Selüloz üretiminde, blöf edilen buharlı selülozun enerjisini geri kazanmaya yarayan sistem. (Bakınız; Blow Tank). Blow Tank. Blöf tankı. Pişiricide pişirme işlemi sonunda, pişmiş olan yonganın, likörün ve basınçlı buharın düzenli olarak içine boşaltıldığı tank. Blow Through Drying Process. Hava üflemeli kurutma. Bu yöntem temizlik kâğıtları ve sentetik safihalarda kullanılır. Elektrikli ısıtıcıdan yönlendirilen sıcak hava, safiha üzerinden emilir veya safihaya doğru üflenir. Isı doğrudan safihaya geçer ve nemli hava uzaklaştırılır. Blow Valve. Blöf vanası. Odun pişirici çıkışındaki tahliye vanası. Blue Angel. Mavi melek. Almanların verdiği, kâğıdın çevreci olduğunu gösteren bir isim. Bu isim altındaki kâğıtlar % 100 hurda kâğıttan üretilmektedir. Blue Carpet Wrap. Mavi halı sarma kâğıdı. Halı ambalajı olarak kullanılan mavi kağıt. Mavi renk genellikle dönüşümlü kağıtlarda kullanılan ambalaj rengidir. Blue Dye. Mavi boya. Çivit boya. Kâğıdı beyaz göstermek için, hamura az miktarda katılan mavi boya. Blue Plaster Board. Duvar kaplaması olarak kullanılan açık mavi karton. Alçı panel kaplama kartonu. Blueprint. Taslak kopya. Teknik çizimlerin basılı olduğu projeler. (Eş anlamlı; Blueprint Paper) Blueprint Paper. Ozalit kâğıdı. Teknik çizimleri kopyalamada kullanılan kağıt.
62

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blue Rosin Sheating Paper. Mavi renkli kaplama kâğıdı. Hurda kâğıttan üretilen, yoğun tutkallı, mavi boyalı sert karton. Rulo olarak pazarlanmakta ve kaplama kâğıdı olarak kullanılmaktadır. (Bakınız; Red Rosin Sheating Paper). Blue Spots. Mavi leke. Kâğıt hamuruna beyazlatma amacıyla katılan ve çözünmemiş olarak kalan çivit lekeleri. Board. Mukavva. (1) Kartonun 500 gram/m² ve üzerinde olanı. (2) Katmanları olan kartonlara verilen genel ad. Bu tanımlar kullanıcıya göre değişebilmektedir. Board Caliper. Mukavva kalınlığı. Board Liner. Kaplama kartonu. Oluklu mukavva üretiminde kullanılan dış yüzeydeki kâğıt (Bakınız; Board Lining). Board Lining. Kaplanmış karton. (1) Değersiz türdeki kartonların görünüşünü değiştirmek ve dayanımlarını arttırmak için yapılan kaplama işlemi. (2) Bu türde kaplanmış karton. Board Glazing Calendar. Karton perdahlama kalenderi. Ağır gramajlı kağıtlarda yüzey düzgünlüğü bozuk olmaktadır. Kalenderleme yüzeye düzgünlük sağlamaktadır. Board of Directors. Yönetim kurulu. Şirket faaliyetlerini yatırımcı adına denetlemek için seçilmiş veya atanmış kişilerden oluşan kurul. BOD (Biological Oxygen Demand). Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ). Atık sulardaki organik maddeleri parçalamak için biyoorganizmalara belirli sürede gereken çözünmüş oksijen miktarı. BOD Load. BOİ yükü. Birim zamanda gerekli ve ağırlık cinsinden ifade edilen biyolojik oksijen ihtiyacı Body Stock. Taban kâğıdı. Astar kâğıdı. Kaplama yapılacak kâğıt. (Bakınız; Base Stock). Bogus. (1) Dönüşümlü kâğıt. (2) Düşük kaliteli, ikinci sınıf kâğıt. (3) Değerli bir kâğıdın, daha düşük kalitedeki imitasyonu. Bogus Back Lining. Astarlık karton. Hurda kağıttan yapılan, oluklu mukavvanın alt yüzü olarak kullanılan karton.

63

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bogus Bristol. İmitasyon bristol. Yuvarlak elekli makinede, karışık harmanla yapılmış bristol. Bogus Corrugating Medium. Dönüşümlü fluting kâğıt. Oluklu mukavvada oluklandırılarak iç kısımda kullanılan, dönüşümlü kağıttan üretilen fluting kağıt. Bogus Drawing Paper. İmitasyon resim kâğıdı. Pamuk selülozu yerine, kimyasal selülozla üretilen resim kâğıtları. Bogus Dublex. İmitasyon dupleks. Kalenderde tek tarafı boyanarak üretilen, bu nedenle dupleks gibi görünen kârton. Bogus Kraft. İmitasyon kraft. Kraft kâğıdı alternatifi olarak, kraft hurdalarından yapılan kâğıt. Bogus Lining Paper. Testliner. Hurda kâğıttan üretilen oluklu mukavvalarda dış yüzeyde kullanılan kâğıtlar. Bogus Manila. İmitasyon manila kâğıdı. Üçüncü hamur samanlı kâğıt. Mnila bitkisi yerine amanın kullanıldığı kağıt. Bogus Paper. İkinci kalite kâğıt. Kitap arka kapağı olarak kullanılan, kraft dışı her tür kâğıt. (Bakınız Book Back Liner). Bogus Pasting Paper. İkinci kalite kaplama kâğıdı. Diğer kâğıtlara veya kartonlara destek olması için yapıştılan, ikinci sınıf kâğıtlar. Bogus Saturating Paper. Dönüşümlü kaba kâğıt. İmitasyon kâğıtların, doyuncaya kadar zift gibi maddeler emdirilerek, başka tür kâğıtlara dönüştürülmesi amacıyla üretilen, emici kâğıtlar. Bogus Screenings. İkinci kalite kâğıt. Orijinalinin hurdasından yapılan dönüşümlü kâğıtlar. Bogus Tag. Dönüşümlü etiket kartonu. İkinci kalite etiket kartonu. Bogus Wraping. Dönüşümlü ambalaj kâğıdı. Dönüşümlü kağıtlardan 50-70 gr/m2 arasında üretilen ambalaj kağıtları. Boiler. Buhar kazanı. Buhar üretiminde kullanılan kazanlar.
64

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Boiler Feed Water. Kazan besi suyu. Kazandan eksilen suyu yerine koymak amacıyla geriye dönen kondensat ve özel olarak şartlandırılmış yumuşak su. Boiler Tubes. Kazan boruları. Kazana içinde bulunan ve suyun buhara dönüştüğü ince borular. Boiling Point. Kaynama noktası. Maddelerin sıvı halde olabildikleri son sıcaklık derecesi. Bu dereceden sonra buharlaşma hızlanarak madde sıvı halden buhara dönüşür. Bolts. Traşlanmış kenarlar. Kâğıdın traşlanmış kenarları. Bonding. Bağlanma. Mekanik veya kimyasal yollarla oluşan bağlanma. Bonding Mechanism. Bağlanma mekanizması. Kâğıtta elyafların birbirine bağlanma türlerini açıklayan mekanizma. Bonding Strength. (1) Bağlanma mukavemeti. Bağlanma kuvveti. Bir kâğıtta, selüloz elyaflarının birbirlerine bağlanma kuvveti. (2) Bir kaplamanın veya laminasyonun, yüzeye tutunma kuvveti. (3) Kâğıdın veya kaplamanın, gevşemeden bir bütün olarak durabilmesini ve yüzeyde yolunmayı engelleyen kuvvet. (4) Bir tutkalın bağlanma mukavemeti. Bond Paper. Bono kâğıdı.Yazı tabı kâğıdı. Bono ve hisse senetlerinin basıldığı pamuk selülozundan yapılan kâğıtlar. Dayanıklı, gramajı yüksek ve düzgün dokulu kâğıtlar. Bond Strength. (Bakınız; Bonding Strength) Bonedried Paper. Kemik kuruluğundaki kâğıt. Sıfır rutubetli kâğıt. Bonedry. Rutubetsiz. Sıfır rutubetli. Kemik kuruluğunda. Fırın kuruluğunda. (Eş anlamlı; Ovendry) Bonedry Weight. Kemik kuruluğundaki gramaj. Kâğıdın % 100 kuru ve rutubetsizken ağırlığı veya gramajı. Book Back Liner. Kitap arka kapak kartonu. Ders kitabı üretiminde, belirli standartlara göre kitapların arka kapağında kullanılması için üretilen, krepli veya gofrajlı kraft kâğıdı. (Bakınız; Back Lining paper) Book Backing Paper. (Bakınız; Book Back Liner).
65

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Book Basis. Kitap standardı. (1) Kitaplık kâğıt ölçüleri. (2) Bir top kâğıttaki, kâğıt sayısı. Book Binders Paper. Cilt kâğıtları. (Bakınız; End Leaf Paper). Book Block. Kitap bloğu. Kitabın, ciltlenmiş fakat kapağı takılmamış hali. Book Bulk. Top kalınlığı. Belirli bir basınçta, belirli sayıdaki kâğıdın kalınlığı. (Bakınız; Bulking Number) Book Cover Paper. Kitap ön kapak kâğıdı. Genellikle Bristol türü kağıtlar. Book End Paper. Kitap arka kapak kâğıdı. Book Face. Kitap yüzü. Tasarlanmış kapak yüzü. Book Fashion. Kâğıt kontrolu. Kâğıtların top halindeyken, tek tek, gözle kusurlarının incelenmesi. Kusurlu kâğıdın olduğu yere, şerit etiketle işaret konulmakta veya kusurlu kağıt alınmaktadır. Book Jacket. Şömiz kapak. Cilt kapağı üzerine geçirilen kuşe cilt ceketi. Bookkeeping Machine Paper. Hesap makinesi kâğıdı. (Bakınız; Statement Ledger) Booklet. Kitapcık. Book Lining. Kitap kapak kâğıdı. Book Match Board. Kibrit kartonu. Kibrit çöpü yapımında kullanılan karton. Book Paper. Kitap kâğıdı. Baskı kâğıdı. Çok geniş bir yelpazede üretilmektedir. Her tür selülozdan yapıldığı gibi, gramajları değişken, kaplamalı veya kaplamasız olabilir. Yüzeyleri istenilen etkiyi yaratacak şekilde üretilirler. Çok iyi formasyona sahip ve baskıda sorun çıkarmazlar. Her tür baskıda ve konfeksiyonda kullanılabilirler. Book Shavings. Kitap kırpıntıları. Matbaa artıkları. Genellikle baskısız, kitap kenarlarının kesiminden çıkan artıklar. Book Style Box. Kitap türü kutu. Kapağı ciltli bir kitap gibi açılan kutu türü.

66

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Book Stock. Dönüşümlü matbaa kâğıdı. Mürekkep giderme işlemiyle beyazlatılmış, baskıda kullanılan dönüşümlü kâğıt. Book Value. Bilanço değeri. Yatırım değerinden aşınma payı düşüldükten sonraki bedeli. Book Wrapper. Şömiz kapak. Cilt ceketi. Boot Board. Ayakkabı kartonu. Ayakkabı taban kartonu. Borate Autocaustisizing. Borat kostiklendirme süreci. Alkali borat ortamında yapılan, selüloz üretim süreci. Ticari bir uygulaması yoktur. Bu süreçte kostik kendiliğinden oluştuğundan, ayrıca kostik kullanımına gerek bulunmaz. (Benzer anlamlı; Self Caustisizing). Border Embossing. Kenar kabartması. Temizlik kağıtlarında özellikle peçete kenarlarında uygulanan kabartma işlemi. Boreal Forest. Boreal ormanı. Kuzey kutbuna yakın Kanada, İskandinavya ve Sibirya’da bulunan ormanlık alanlar. Bottle Cap Board. Şişe ağız kâğıdı. Şişe ağızlarına, şişeden içmeyi sağlıklı kılacak şekilde kaplanan, rutubet almaz bir kâğıt türü. Bottle Labeling Paper. Şişe etiket kâğıdı. Rutubete dayanıklı ve arkasına tutkal sürülebilen özel bir kâğıt türü. Bottle Neck. Darboğaz. Süreci veya sistemi tıkayan yer. Kaynakların yetmediği nokta. Bottle Wrapping Paper. Şişe paketleme kâğıdı. Bottom Layer. Alt tabaka. Alt kat. Katmanlı kâğıtta, alt kısımda kalan tabaka. ( Bakınız; Top Layer). Bottom Liner. Alt layner. Oluklu mukavvada alt yüzey olarak kullanılan, üste laynere göre daha düşük gramajlı kâğıt. (Bakınız; Top Liner). Bottom Side. Kâğıdın alt tarafı. Matbaacılar için “yanlış taraf”. Kâğıt üretiminde “elek tarafı”. (Bakınız; Top Side). Kâğıdın alt ve üst taraflarının farklı özelliklerde olması nedeniyle verilen tanımlardır. (Ayrıca bakınız; Double sided, Even Sided)
67

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bound Water. Bağlı su. Kağıt bünyesindeki serbest suyun dışındaki bağlı su. Hücre duvarındaki mikro gözeneklerde bulunur. (Bakınız; Free Water) Bowed Roll. Kambur vals. Bobini açmada kullanılan açma valsi. Genellikle sabit bir açıda monte edilerek tahriksiz kullanılır. Üzerindeki segmentler döner. Bowl Glazing. Bombeli valsli gofraj. Sert yüzeyi olan kâğıtların, birbirinden farklı hızlarda dönen soğuk iki vals araından geçirilmesiyle, kâğıt yüzüne değişik bir görünüm kazandırma. Bow Wave Finish. Dalgalı perdah işlemi. Kâğıdın biri bölgesel bombeli iki vals arasından geçirilmesiyle elde edilen, kalınlığın ve rengin dalga boyunca değiştiği perdahlama işlemi. Perdahlama sonucu, kâğıt kalınlığının inceldiği yerlerde görüntü daha esmer olmaktadır. Box. Kutu. Nakliyede kullanılmak üzere kartondan üretilen çeşitli kaplar. Boxboard. Kutuluk karton. Genellikle kutu yapımında kullanılan kartonlara verilen ortak isim. Bu terim oluklu kutularda birden fazla kâğıt türünü anlatmaktadır. Oluklu kutularda kullanılan dış kâğıtlar, esmer testliner, kraft, kuşe, beyaz testliner, laminasyonlu beyaz kartonlar, ortada fluting ve alt yüzeyde altlayner olarak, gerek gramaj yönünden, gerekse kalite yönünden çok farklı türlerdedir. Kâğıt hamurunda, türüne göre çeşitli dolgu maddeleri de kullanılmaktadır. Boxboard Cuttings. Mukavva kırpıntısı. Oluklu mukavva kutu fabrikalarında, kenar kesimleri sırasında çıkan kırpıntılar. Çok temiz geri dönüşümlü kâğıt artıklarıdır. Box Clipings. Kutu kırpıntıları. Kutu imalatı sırasında kenarlardan kesilen ıskartalar. (Eş anlamlı; Boxboard Cuttings). Box Compression Test (BCT). Kutu sıkıştırma testi. Sıkma direnci testi. Yapıştırılmış boş bir kutunun, karşılıklı yüzeyleri arasında uygulanan kuvvete karşı direncinin ölçümü. Bu direnç, kutular üst üste istiflendiklerinde, ezilmeye karşı kutunun mukavemetini görmeyi amaçlar. Box Corner Stay. Kutu köşe koruyucu. Kutu köşelerini ezilmekten korumak için konulan ilave karton parçalar. Box Cover Paper. Kutu kaplama kâğıdı. Hediyelik ambalaj kağıdı.

68

Ekmek etiket kâğıdı. özel bir kâğıt türü. Desteler haline getirilerek paketlenmiş. Box Paper. Box Enamel Paper. Fren. Fren jeneratörü. katlanabilir yan kanatlar. Kopma. Yiyecek kutularında iç kaplamada kullanılan bir kâğıt türü. Arıza. Kutu kanatları. Görme engellilerin okuyabilmesi için üretilmiş ve noktalı gofraja uygun. Brake. Kutuların köşelerini korumak amacıyla kullanılan takviye bantı. Paketlenmiş yazı kâğıdı. 69 . Bread Bag Paper. Kutuluk kuşe kâğıt. Ekmeklerin üzerine. Körler alfabesi kâğıdı. Kutu layner kâğıdı. Braille Paper. Kese kâğıdı. Bread Wrappers. Box Flaps. Brake Generator. Ekmek torba kâğıdı. BPT (Best Practicable Technology Currently Available). üreticinin adını göstermek için yapıştırılan özel kâğıt etiketler. frenleme sırasında açığa çıkan enerjiyi şebekeye geri basan motor yol vericileri. Üretim veya işleme sırasında. Kutu kâğıdı. Makine arızası. Kurutma kısmında ve bobin makinelerinde. Box Lining. Box Stay Tape. Mevcut en iyi uygulanabilir teknoloji. Ekmek sarmak için kullanılan fırıncı kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Boxed Writings. Ekmek sarma kâğıdı. dayanıklı kâğıtlar. Değersiz türdeki kutuluk kartonların kaplamasında kullanılan. yazı ve mektup kâğıtları. Bread Label. kâğıdın çeşitli nedenlerle makine üzerinde kopması. Düşük gramajlı ve ekmekler için kese kâğıdı yapımında kullanılan. Kutu kaplama kâğıdı. Oluklu kutuda pilyaj verilmiş. daha değerli kaplama kâğıdı. Kutu takviye bantı. Breakdown. Box Liners. Kâğıt kopması. Break.

Göğüs valsi hareket mekanizması. Arıza olduğunda makineyi durdurup bakım yapma. Polimer verilen elyaflı atıklarda. tutkallı katlama işlemi. Breast Roll. Break in Work.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Breakdown Maintenance. Break Duration. Plananmış işleri durduran iş. Kırıcı. Breaking. Denge noktası. Köprü oluşumu. Kenar kırma. Kopma süresi. Breaking Length. Kâğıt makinesinde. Acil iş. Köprü oluşturan kümelenme. (Eş anlamlı. Parçalayıcı. Bu noktada kar veya zarar söz konusu değildir. Kâğıdın koptuğunu bildiren ve üretim hattında çeşitli ekipmanları durduran algılayıcı göz. Genellikle metre cinsindendir. Bridging. hollanderin işleyebileceği büyüklüğe düşüren makine. toplam maliyeti karşıladığı denge noktasını gösteren grafik. Bir tür parçalayıcı. Kurutma grupları arasına konulan ve rutubet yüksekken (≤%15) presleme yapan kalender. Break Sensor. Kâğıt yapmak amacıyla toplanan bezleri parçalayarak. Başabaş noktası. Başabaş grafiği. Kopma gerilimi. Breaker. Bridge Crane. Bridging Aggregation. Köprü vinç. uzun elekte hamur kasasından sonraki. elyafların kümelenerek atık su yüzeyinde bağ yapması. Kopma boyu. Kâğıt kopma sensörü. Breaking Strain. Breast Roll Movement Mechanism. Overhead Crane). Toplam gelirlerin. 70 . Web Break Sensor). hamuru göğüsleyen ilk vals. Wet Calender) Break-Even Chart. (Eş anlamlı. Kırım. Makine verimliği açısından önemli parametrelerden biri. Kâğıdın kenarlarını kıvrılmaya ve yarılmaya karşı korumak için yapılan. Break-Even Point. Arıza bakımcılığı. Yaş kalender. Breaker Stack. (Eş anlamlı. Kendi ağırlığıyla kâğıdın kopabileceği uzunluk. Göğüs Valsi.

Kâğıt hamuruna optik beyazlatıcı katılması. Beyazlık değeri. Brightness Gain. Kırılgan. Beyazlaşma yönünde gidiş.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bridging Flocculation. Britt Dynamic Drainage Jar. Bristol karton türleri. Parlaklık. (Eş anlamlı. bu ışık karşısında görünümünde meydana gelen parlama. Çok az bükülmeye karşı dayanımı olmama. Beyazlık kazancı. Fırça izi. Optik beyazlatma. Beyazlık kaybı. (Eş anlamlı. Brightness Reversion. kâğıt yüzeyinde kalan fırça izleri. Bristol Board. 71 . Beyazlığın gelişmesi. Günümüzdeki bristol kartonlar. Çok kaliteli ve bir kaç katmandan oluşan lamine karton. Beyazlatma aşamalarında ölçülen ve giderek artan beyazlık değeri. Britt dinamik drenaj kabı. yüksek gramajlı bir karton türü. sert ve pamuk selülozu katkılı. Bristols. Lightness). Fırçayla yapılan kuşe kaplaması sırasında. Brightness Loss. Brightening. Çeşitli ağaç türlerine ve selüoz türlerine göre değişen beyazlık artış değeri Brightness Level. Bridging Aggregation). Beyazlık kararlılığı. Beyazlık. Brightness Develeopment. Brightness Stability. Genellikle 150. Kırılganlık. Açık mavi bir ışık gönderilen kâğıt yüzeyinin. Bristle Marks. Ölçüm sonucu elde edilen kalite değeri. Beyazlık dönüşümü. İlk kez İngiltere’de Bristol şehrindede üretilen. Hamurda su süzülümünü veya su tutunumunu ölçmek için geliştirilen bir laboratuar cihazı. esnekliği kaybetme sonucu bir gerilme/stres etkisi altında kolayca kırılabilme özelliği. kırılgan yapıda olma. Gönderilen ışığın yüzdesi cinsinden ifade edilir.200 gram/m² civarında ve kalenderden geçirilerek üretilirler. Brittleness. Tappi R-457. Brittle. TAPPI parlaklığı 457 nm ışıkta ölçülür. Brightness. Bristol karton. Özellikle aşırı kurumuş kağıtlarda. Güneş ışınları ve sıcaklık nedeniyle oluşan sararma. kimyasal selülozdan üretilen imitasyon kartonlardır.

Bozuk. Brochure. Chazlar için arızalı anlamına gelen ifade. Hasarlı kâğıt kenarı. Broadleafs. kuru kısımda ve bobin makinesinde çıkanlara kuru döküntü (Dry Broke) denilmektedir. Kitapcık. Brocade Paper. iğne yapraklılar olarak adlandırılır. Tezhip kâğıdı. Mürekkebi tam alınamamış. 72 . sonradan gümüş bromidle kaplanan fotoğraf kâğıtları. Kâğıt makinesinde ortaya çıkan döküntüleri yeniden hamur haline getiren ve üzerinde bıçakları olan büteler veya makine altı pulperleri. Çeşitli nedenlerle kâğıt makinesinde ortaya çıkan ve geri dönüştürülen safiha artıkları. Eksik karton. Genellikle. Buna uzun katlama da denir. Kırık/eksik top. Geniş katlama. Broken Edge. Broke Pit. Broken Carton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Broad Fold. (Bakınız. Kitap kapaklarında kullanılmış. basılı kâğıt. Makine altı döküntülerini yeniden kullanılabilir hamura dönüştüren pompa ve ekipmanlar bütünü. Döküntü bütesi. Kırık beyaz. Broadside. Broken Solids. Broke Handling System. Makine altı pulperi. Broke Pulper. Diğer türleri. Broken. Baskı kırıklığı. Döküntü pulperi. Döküntü pulperi. Broke/Broken. altın kaplama görüntüsü veren. ağır gofrajlı bir karton türü. Tam ebatta olmayan karton. Geniş baskı. Ağaçlarda yaprakları geniş olanlar. Bromide Photographic Paper. Baskıda mürekkep kesikliği. Ölçüsü kırılmış/eksilmiş. Döküntü. Broken Ream. Yaş kısımda çıkanlara yaş döküntü (Wet Broke). Döküntü aktarma sistemi. Yırtık kenar. Broke Pit). Su yolu kâğıdın geniş kısımda veya uzun kısmında kalan kâğıt katlama biçimi. içinde mürekkep artığı olan beyaz. Sırmalı kâğıt. Fotoğraf astar kâğıdı. İçindeki kağıt sayısı 500 den veya belirlenen top standardından az olan kağıt topu. Broşür. Büyükçe basılmış ve zarfa katlanarak konan. Geniş yapraklılar. Broken White.

Bronz lekesi. (Bakınız. Kağıt kalınlığını değiştirmeden yüzeyini döner fırçalı valsle düzgünleştirmeye yarayan eski bir kalender türü. Brush Finish. Genellikle ambalaj kâğıtları yapımında kullanılan. “Anatase”. Brown Stock. Yaldız kaplama kâğıt. bronz pres valsinden kaynaklanan bronz renkli lekeler. Varaklı kağıt. Fırçalı kuşe kâğıdı. Esmer sargılık kâğıt. Elde fırça ile yapılan kaplama uygulaması. Bruising. Perdahlama öncesi. Bronzlaştırma. Brown Print Paper. Fırçalı kaplama. fırça ile enamel uygulanmış kâğıt. Bronze Fleck. Esmer baskı kâğıdı. Özel bir mürekkeple. Krafttan yapılma ambalaj kâğıdı. Mürekkebin metalik bir görüntü alması. Esmer hamur. Kraft selülozu. Bronze Specks. Bronzlaşma. Fırçalı enamel kaplama kâğıt. Bronz Fleck). Bronze Specks) Kâğıdın preslenmesi esnasında. 73 . elde fırça ile kuşe yapılmış kâğıt. baskı yapıldıktan sonra metalik etki uygulaması yapma. Brown Pulp. Fırçalı kalender. Bronzing. Rifaynerde yapılan inceltici parçalama işlemi. Bronze Paper. Yerini Soft Calender’ler almıştır. “Rutile” diğer mineral türleridir. Bronzing of Ink. Brush Coated Paper. Brush Enamel Paper. Titanyom dioksit mineralinin bir türü. İnceltme. Bronz krapon kâğıdı. Esmer selüloz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bronze Crepe. Brush Calender. Makine yerine. Bronz lekesi. düşük gramajlı bir kâğıt. Hızlı dönen bir tambur üzerine yerleştirilmiş fırçalarla yapılan kaplama işlemi. Ağartılmamış selüloz hamuru. Bronz renkle kaplanmış/boyanmış krapon kâğıdı. Brown Wrapping Paper. Genellikle pamuk selülozundan veya kimyasal selülozdan yapılan. Brush Coating. negatiflerin basıldığı. Ufalama. ağartılmamış selüloz. Mürekkepte bronzlaşma. (Bakınız. Brookite. ozalitte kullanılan. Fırçalı kaplama işlemi.

kullanılan fırçanın yüzeyde bıraktığı izler. Brushing Out. BTMP (Bleached Chemi-Thermo Mechanical Pulping). Sera bitkilerini rüzgara karşı korumak için kullanılan ve tutturmak için. Mihver boruya bobin sarımı nedeniyle kağıtta oluşan düzgünlük kaybı. (Bakınız. Bubble. Brushing. Btu. Çok fazla tutkallanarak cilt kaplamasında kullanılan bir bez türü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Brush Glazing. Kabarcıklı kaplama. Saçaklandırma. Uygulama sonrası küçük hava kabarcığı izleri görüldüğü için bu adı alan. Fırçalı parlatma. Bucket Elevator. Tellendirme. Habbe. Oluklu mukavva kutunun bir kuvvet etkisiyle kıvrılıp bükülmesi. Bütçe. Hava kabarcığı. Beyazlatılmış yarı kimyasal yarı mekanik selülöz üretimi. Kovalı tip kondenstop. kazeinle yapılan bir kaplama türü. Buckram. Btu (British thermal unit). Kıvrım. Buckling. Tela. Bukle. Fibrilleştirme. Kâğıdın silindirik bir yüzeye sıkı sarılması sonucu oluşan bukleli görüntü. Kâğıdın üst kaplamasını fırçalarla parlatma işlemi. Budget. Saçaklandırma. tutkallı fırça kullanılması nedeniyle bu ismi almış kraft kâğıdı. (2) Kıvrılma. 74 . Buble Coating. Bir pound(lb) ağırlığındaki su kütlesinin sıcaklığını bir ºF arttıran enerji miktarı. Harcamaları ve kazançları gösteren mali plan. Kömür gibi parçalı yapıdaki maddeleri yukarıya taşımada kullanılan elevatör tipi. Bucket Steam Trap. Fırça izi. Brushing Kraft. Elyafların dövülerek hücre zarlarının ipliksi yapıya dönüştürülmesi. Bükülme. Kuşe kaplama sırasında. Brush Marks. Fırçalama kraftı. liflendirme işlemi. Rifaynerde elyafı ezerek yapılan. Cilt bezi. Isıl enerji birimi. Kovalı elevatör. Inverted Bucket Steam Trap) Buckle. (1) Buklelenme.

ikinci. Buffer Tank. Kâğıdın kurutma işlemi sonunda. Buffer Capacity. İç gerilim. Bulk Index. Düşük yoğunluklu karton. Sarı kopya kâğıdı. Bulkiness. yoğunlukça az olan. Built in Strain. Örneğin sarı yapraklı nüsha belirli bir dosyada saklanmak üzere veya arşivlenmek üzere düzenlenirdi. Buffering. Building Board. üst üste konularak yazılırdı. Çakmaktaşı tozlarıyla veya kumla yapılan ve ahşap parlatma amacıyla kullanılan bir kâğıt zımpara türü. (Bakınız. 75 . Ek olarak yapılmış su veya hamur bütesi. Tamponlama. Kâğıt hamurunun asidini alkali maddelerle. Belli bir ağırlığın hacmini baz alan endeks. Organik veya inorganik maddelerle üretilen. Bulking Board. Kopya kâğıtları daktilolarda. Kaba. hatta dördüncü yaprak olarak. Kalenderlenmemiş karton. çuval veya tankerle taşınan nakliye biçimi. Bulk. renkli olmaları istenirdi. Built in Stress. Su zımparası kâğıdı. hem de kaçıncı yaprak olduklarının bilinmesi için. binalarda tavanda veya döşeme altında kullanılan kâğıt türleri. Görünen özgül hacim.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Buff Copying Paper. kalsiyum karbonat veya magnezyum karbonatla nötürleştirme. İnşaat kartonu. (2) Hamurdan stok oluşturup depolama. (1) Nötürleme. içinde kalan gerilme kuvveti. (2) Kağıtta hacimce fazla. ses izolasyonu veya dolgu amaçlı kullanılan karton türleri. İç gerilim. Built in Stress. Bir sistemin veya bütenin hamur depolama kapasitesi. Asitsizleştirme işlemi. (1) Dökme. Kaba karton. Dried in Strain). Dried in Strain). Buffing Paper. Bu nedenle hem ince olmaları. (Bakınız. Kabarık. Açık sarı bir kopya kâğıdı türü. İnşaat kâğıdı. Ara depo. Built in Strain. Organik veya inorganik maddelerden üretilen. Yoğunluğun düşük olması. Hacimlilik. üçüncü. Ara tank. Ara depolama kapasitesi. Building Paper. Ambalaj içinde olmayan. binalarda duvar kaplaması.

Bir yaprak kâğıdın kalınlığını (mikrometre cinsinden). kâğıdın gramajına bölerek bulunan. Bulky Mechanical Paper. Kağıdın kalenderlenmemiş olması nedeniyle kaba görünmesi. Kaba. Bulking Number. Hacimli baskı kâğıdı. hacimli. Bulk Water. Bazı kitapların basımında kullanılan ve karton gibi görünenmesine rağmen. bir top kâğıtta bulunan yaprak sayısı. ikinci hamur kâğıt. Bulk Product. Temizlik kağıtlarının elde sıkılması sonucu hissedilen yumuşaklık duygusu. Özgül hacim. kabarık. Bulking Book Paper). Genellikle marketlerde satılan. Sarsak elek. Bulking Paper. Kâğıdın hacimliliği ölçülürken uygulanan basınç. Bull Screen. Bulk of Pulp. Basılacak kitabın sayfa sayısı kadar boş kâğıdı örnek alarak oluşturulan model. Bulky Printing Paper. Kaba baskı kâğıdı. Gövde suyu. Kaba kitap kâğıdı. Yığın yumuşaklığı. Kaba.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bulking Book Paper. şişkin. Bulky. Kaba kâğıt. Bir inç kalınlıkta. görünür özgül hacim. Bulking Pressure. Bir top kâğıdın kalınlığını. toptaki kâğıt sayısına bölerek bulunan kalınlık değeri. Hacim modellemesi. Küçük ambalajlar yerine tankerle veya çuvalla taşınan ve kullanılan ürün. Hacim sayısı. Hücre duvarı içinde büyük gözeneklerde bulunan hücre suyu. Bulking Dummy. Darbesiz. 76 . Vibrating Screen) Bumpless. Dökme ürün. Hacim test basıncı. (Eş anlamlı. ucuz roman kitaplarında kullanılan kalenderlenmemiş kâğıtlar. Düşük yoğunluklu kitap kâğıdı. düşük gramajlı kaba kâğıtlar. (Bakınız. Hacim kalınlığı. Bulk Softness. Mekanik titreşimli bri motorla çalışan elek. Bulking Thickness. Bir durumdan diğer duruma geçerken darbe yaratmayan.

Darbesiz aktarma. El mengenesi perdahı. Step Rotor. Burr. Kaldırma kuvveti. iki taraflı kaplanması. (1) Kâğıttaki bağlayıcılığın ortadan kalkarak. Yanık kâğıt. Burlap Lined Finish. Kontrol devrelerinde elden otomatiğe veya otomatikten ele geçerken sistemin darbesiz geçiş yapması gerekir. ayni anda. kırılgan kâğıt. Darbeli rotor. Bunch Plater Finish. Burnt Paper. Kâğıda parlaklık kazandıracak bir tür perdahlama işlemi. Yanık. Bump Rotor. Kâğıt yüzeyine uygulanan bir işlem sonunda. Burnt. Bir el mengenesinde çinko kaplı plakalar arasında birden çok kâğıda uygulanan. Palet ağırlığı. Yanma. El presi ile perdahlama. Burnout. Kâğıdın aşırı kurutulması sonucu oluşan esmerleşmiş hali. Yüzdürme kuvveti. kâğıdın çeşitli nedenlerle kopması. Kâğıdın aşırı kurutulması sonucu oluşan renk atması. Bunun için vanaya el konumunda gönderilen kontrol değeri ile otomatik konumda gönderilen kontrol değişkenlerinin birbirine eşit olması istenir. Tomar ağırlığı. kâğıdın yarılması. 77 . Perdahlama.). Toplu kaplama. Çuval deseni işleme. Genellikle sargılık kraft kâğıtlarına uygulanan bir iz verme işlemi. (Diğerleri. Burst. Foil Rotor) Bunched Plating. Burlap Finish. İzli kalenderde veya mengenede plakalar arasına bir yaprak kâğıt ve çuval konularak yapılan iz verme işlemi. (2) Kâğıt makinesinde. 50 libre gelen bir ağırlık ölçüsü birimi. Çapak giderici. Patlama. Buoyancy Force. Sepetli eleklerde kullanılan bir rotor türü. ortaya çıkan çapakları alan makine veya alet. Çuval desenli perdahlama. Birden fazla kâğıdın. Bir sıvının içindeki başka bir maddeye uyguladığı kaldırma kuvveti.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bumpless Transfer. Burnished Finish. Esmerleşmiş. bir tür perdahlama işlemi. özellikle kurutma bölümlerinde. üretim sırasında. (Bir libre 453 gr. Bundle.

Kâğıtta belirli bir basınçta. Business Process. Business Form. Kasap kâğıdı. Patlama direnci. Business Process Modelling. İletişim kâğıtları. Burst Tester. Toz nişasta tankı ve hamur büteleri gibi kapalı tanklarda patlama anında açarak basınç yükselmesini önleyen plaka. Patlama faktörü. Patlama mukavemetinin (kilo Pascal) kâğıt gramajına (g/m²) bölünmesiyle elde edilen değer. Matbu form. İş planı. 78 . (Eş anlamlı: Rupture Disc) Bursting Strength. Burst Ratio. Business Communications Papers. İş süreci. Burst Resistance. İz valsi. kâğıt gramajına (lb/top) bölünmesiyle elde edilen değer. Kuru haldeyken parafin kaplanmış kâğıtlar. Butchers Manila. Patlama mukavemetinin (g/cm²). Bush Roll. İş süreci modellemesi. Bir ürünü veya hizmeti bir müşteri için sağlarken yapılan faaliyetler bütünü. Butchers Dry Finish. iz desenli pres veya kalender valsi. Belirli formatlarda hazırlanmış ve işe yönelik kullanılan formlar. Basılı form. Patlama test cihazı. Samanlı kasap kâğıdı. Bir hedefe ulaşmak için kaynakları ve süreyi gösteren beyanname. bir basınç altında patlamaya karşı koyduğu kuvvet (g/cm²). Kâğıdın birim alanının. Patlama diski. Yaş haldeyken kaplanmış samanlı kasap kâğıdı. Yönetim anlamında işi kontrol edilebilir süreçlere dönüştürme. Kâğıt yüzeyinde çapaklı bir iz oluşturmak için kullanılan. Bursting Disc. Patlama mukavemeti. Patlama mukavemetinin (lb/inch²).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Burst Factor. Business Plan. patlamaya karşı var olan direnç. Patlama oranı. kâğıt gramajına (g/m²) bölünmesiyle elde edilen değer. Burst Index. Patlama endeksi.

Uç uca birleştirme. Kasap paketleme kâğıdı. 79 . Kâğıt fabrikalarında su hatlarında veya düşük kesafetli hamur hatlarında kullanılan kesme vanaları. Butterfly Valve. Lokantalarda tereyağını ince yapraklar haline getirmek ve müşteriye bu haliyle sunmak için kullanılan bir kâğıt türü. Kimyasal selüloz üretiminde lignin ve likör yan ürün olarak çıkar. Tereyağı paketleme kâğıdı. Üretim sırasında ortaya çıkan yan ürün. Bobin sırasında kopuk noktada iki kağıdın boydan boya yapıştırılması. Yağ paketleme kâğıdı. Düğme lekeleri. Müşteri. (1) Uç uca yapıştırılmış kâğıtların birleşim yeri. Kontratlarda işvereni ticari ismi yerine basitleştirerek ifade eden terim. By Product. Etin suyu ve kanını emmeyecek özelliklerdeki kaplanmış kağıt. kırılan düğme parçalarının. (Bakınız. Düşük gramajlı olmasına rağmen dayanıklı ve yağlı bir kağıt türü. Yağ emme özelliği olmayan ince kâğıtlar. Butter Paper. Butter Wrappers. Tereyağı paketleme kâğıdı. Tereyağı paketleme kâğıdı. Butter Chip Board. Ekleme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Butchers Paper. (2) Kazan borularında alın kaynağının yapıldığı yer. Eşanjor borularında borunun aynaya kaynatılması. Uç uca yapıştırma. Butcher Paper) Butt. Yağlı yapıda ince sargılık kâğıt. Butter Bag Paper. Butted Joint. Butted Splice. Alıcı. Button Specs. Buyer. Yan ürün. Kâğıt uçlarında bantla ve katlamadan yapılan birleştirme işlemi. Alın kaynağı. Butchers Wrap. Paçavradan yapılan kâğıtlarda. Yaprak yağ kâğıdı. Kelebek vana. Birleşim yeri. Kasap kâğıdı. Yağ paketleme kâğıdı. kâğıtta bıraktığı izler. Butter Parchment Paper. Yağlı kağıt. Butt Welds. Butter Box Liner.

C1S Litho. ISO 216 tarafından belirlenmiş kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. Pasta ambalajı olarak kesilerek kullanılan karton. C1S Litografik baskı kartonu Tek tarafı kuşe baskı kartonu. Kablo sarma kağıdı. (Bakınız. Kek taban kâğıdı. C2S. Cake Wrapper Paper. Kablo markalama kâğıdı. ip haline getirilen kağıt ip. C1S. Kâğıt veya kartonlarda. Cake Board. Cable Yarn. iç izolasyon tabakası olarak kullanılan ince bir kâğıt türü. C1S Etiket kartonu. Kablo damarlarını saran numaraladırılmış kağıt. C0 ebadındaki kâğıt her seferinde tam ortadan eşit olarak bölünerek C serisi diğer kâğıtlar elde edilir. Temiz hava kanunu. CAA (Clean Air Act). Kablo damarlarının numaralarını belirlemek için her damara sarılan kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ C C (X). İki yüzüne de kuşe kaplanmış kağıt. Cable Marking Paper. Elektrik kablolarında. Cadmium Yellow. Tek tarafı kuşelenmiş kâğıt. Pan Liner). ince ve yağlı kâğıtlar. Kablo izolasyon kâğıdı. Elyaf ip. Şeffaf renkli. Tek tarafı kuşe kağıttan yapılma etiket. Torbalarda sap olarak ve örülerek döşemelik kumaş halinde kullanılmaktadır. Kek kâğıdı. Kadmiyum sülfit ve kadmiyum selenitten yapılan bir pigment. Cable Paper. C serisi kâğıt ölçüleri Ek 3 de verilmiştir. Pasta kutusu kartonu. Cable Insulating Paper). Kadmiyum sarısı. Çift taraflı kuşelenmiş kâğıt. C1S Label. (Bakınız A(X) ve B(X)). Pelür kağıtlarından yapılanları ise çeşitli renklerde ve el örgü işlerinde kullanılmaktadır. Cable Spinning Paper. Genellikle kraft kağıtlarında dilinerek. Cable Insulating Paper. (Bakınız. Cake Pan Liner Paper. Kağıt ip. 80 .

1000 °C de fırınlanmış toz kaolin. aragonit. kalsit. kaplama dolgusu (Crown Filler) veya inci dolgusu (Pearl Filler) olarak adlandırılır. Kalsiyum karbonat. Calendar Papers. Mermer. Calcium Sulfite (CaSO3). Doğada. Kireç taşı. Fırınlanmış kaolin. mürekkep giderme aşamasında kullanılır. (Bakınız. suda eriyerek çökelen türlerine kalsit denilmektedir. Lime Soap. Calcium Carbonate (CaCO3). (Bakınız Calendar Stock). Yağ asitlerinin kalsiyumla yaptığı tuzlar. Calendar Pad Bond Paper. (Eş anlamlı. (2) Selüloz üretiminde reçineler ve kalsitle birlikte suda çözünemeyen kalıntıları oluştururlar. Calcined Clay). Sabun. Kireçtaşının aksine gevşek bir bağ yapısı vardır ve deniz kabuklularının kalıntısıdır. 81 . Sodium Soap) Calcium Sulfate (CaSO4). Fırınlanmış kil. Kristal yapıda olan sarı ve pembe türlerine aragonit denir. Blok masa takvimi kâğıdı. Tek yaprak takvim veya ilan panosu olarak kullanılmak üzere üretilmiş çok sert karton. Calendar Board. Takvim kartonu. Kalsiyum sülfit. Kâğıda beyazlığı daha iyi vermek için. tebeşir. Kalsitle aragonitte karbonat dizilimi farklıdır. Suda bulunduğunda geri döndürülemeyen taşlaşmaya veya kireçlenmeye sebep olur. günümüzde kâğıt sanayiinde dolgu ve kaplama maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle farklı maddelermiş gibi görünürler. farklı özelliklerde olmaları nedeniyle değişik adlar alan kalsiyum karbonat türleridir. 2H20) olarak bulunur. Calcium Soap.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Calcined Clay. Tebeşir. kireçtaşının kristal yapılı olanıdır. mermer. (Eş anlamlı. İçindeki katkı maddeleri nedeniyle pekçok sayıda renkli mermer bulunmaktadır. Calcined Kaolin). Bakınız. kalsiyum karbonat türlerinden biridir. Kalsiyum sabunu. Alçı. Kalsiyum sülfat. Calcined Kaolin. Doğada anhidrit (CaSO4) ve alçıtaşı (CaSO4. Çökelmiş kalsiyum sülfat. Suda çok az çözünen ve kâğıtta dolgu maddesi olarak kullanılan bir bileşik. Kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak kullanılan bir bileşik. Suda çözünümü sonyum sabunlarıyla gerçekleşir. Beyaz olan kalsitler. (1) Dönüşümlü kağıt üretiminde.

kâğıttaki kırılma izi. Kalenderde baskı sırasında. valslerden oluşan baskı ve perdah makinesi. Takvim kâğıdı. Kalender döküntüsü. Kalender. İnce kâğıtlarda kalender yüzeyine yapışan bir kâğıt parçası delinme şeklinde izler bırakır. Kalender katlanma izi. (Bakınız. Çubuklu Kalender izi. Calender Colored. Katlanma izi kâğıdın eşit şekilde gerilmemesi nedeniyle meydana gelen potluklar sonucu oluşur. Kalender valslerine boya uygulayarak tek taraflı veya çift taraflı yapılan yüzey boyama. Kalenderde boyanmış. (Bakınız. Calender. Calender Scabs). Genellikle kalenderdeki bu tür katlanmalar ezilme çizgisinden kopmayla sonuçlanır. Kalenderlenmiş kâğıt. Kalenderde boyanmış. (Bakınız. Calendered Finish/Finished. Calender Dyed. Kalender kesik izi. Kalender valsleri arasından geçerken. Kalender işlemeli. Calendered Paper. kesikler ve çeşitli izler. Calender Crushed). Calender Barring on Marks. Calender Dyed). (Mass Colouring) Calender Crease. Calender Crush Finish. Broke). Ofset baskıda kullanılmak üzere. Kalender valsleri arasında ezilerek işlem görmüş. Kalenderde nadiren oluşan. kuşe kâğıt. Calender Crushed. kâğıdın kopması sonucu ortaya çıkan döküntü ve ıskartalar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Calendar Stock. ezilme sonucu kâğıdın esmerleşmesi. Kâğıt yüzeyinin kalenderlerde baskı ve nemle işlenmesi. Calender Broke. 82 . (Bakınız. belirli gramajlarda üretilmiş. Bunun alternatifi kütle boyamadır. Kalender valsindeki bir kusur nedeniyle kâğıda geçen pijamalı görüntü. Kalenderde işlenmiş. Calendered Finish). kıvrılmalar nedeniyle oluşan. Yüzey boyama tekniklerinden biri. Kâğıdı baskıyla daha düzgün ve yoğun hale getiren. Kalenderde ezilmiş. Calender Blackened. (Bakınız. Calender Cuts. Kalenderde. Kalenderde esmerleşmiş. Kalender kesiği.

Kalender kaplama kâğıdı. tutkalsız ve yumuşak yapıdadır. Kallenderin kurulu olduğu kurtma ünitesi sonunda. Kalender valslerinden birinin üzerine yapışan bir parça kâğıdın veya pigmentin safihada bıraktığı periyodik izler. kâğıt yüzeyinde oluşan esmerleşme ve diğer kalite bozuklukları. Hatalı kalender valsi ayarı nedeniyle. kâğıt sargılı/dolgulu valsler. son kurtma bölümünden önce kullanılır. Calender Scabs). Kalenderde muhtelif nedenlerle oluşan. Calender Paper Shaft. Kalender valsleri. Calender Marks/Marked. Çok nipli kalender. Kalender izi. mal sarıcıdan önceki bölüm. Kalender kâğıt valsi. Kalender baskı izi. Kalenderde boyama. Calender Roll Paper. (Bakınız. 83 . Kalender bölümü. Calender Stack. Bu tür kaplama kâğıtları. Calender Section. (Eş anlamlı. (Benzer anlamlı. Kalenderde işlem yapılırken. Calender Rolls. Yaş kalenderde oluşan izler. kâğıtta oluşan esmer renkli çizgiler. Calender Barring). Yaş kalenderde yapılan boyama. Vals yüzeyine yüksek basınçlarla sarılır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Calendering. Bazı kalenderlerde ve bazı gofraj makinalarında valslerden biri kâğıt kaplamadır. Calender Scabs. Kâğıt makinesi bölümlerinden biri. Kalenderde işlemden geçirme. Kalender çizgileri. Calender Sizing. Bu tür kalenderlere yaş kalender denilmektedir ve ön kurtma bölümünden sonra. Kalender baskı izleri. Üst üste pek çok valsten ve nipten oluşan kalender türü. Calender Stack Craumbs. Kâğıt makinesinin sonunda kullanılan kalenderlere ait valsler. Kalenderde yüzey tutkallama. Granit (taş) valslerin hızlı makinelerde kullanılamaması nedeniyle geliştirilmiş. Kalenderleme. Calender Staining. Kalender izi. Calender Scales. nokta görünümlü izler. Kalender baskı izi. Kalender valslerini tutkal pres gibi kullanarak yapılan yüzey tutkallama işlemi. Calender Sizing) Calender Streaks. Yığın kalender. Calender Spots.

Cambric Finish. kaplama ve gofraj işlemi. Doğruluğu bilinen bir cihazla. Cambium. Ayarlama. aradaki farkı düzeltme. (1) Kambur vals. Kalınlık profili bozukluğu nedeniyle kopma. Cambridge Bible Paper. Seçim kampanyası kâğıdı. Kâğıt kalınlığındaki değişkenlik nedeniyle. Bir tür. bir inç’in binde biridir. makine eni boyunca bölgesel olarak değişebilir. Cambridge hint kâğıdı. Kambiyum. (2) Taç vals. pankartlar. Cambridge incil kâğıdı. Campaign Paper. Ağacın dış kabuğuyla iç gövdesi arasında bulunan ve kalınlaşmayı sağlayan doku tabakası. Kalınlık göstergesi. afişler ve kartpostallar için üretilmiş bir kuşe kâğıt türü. Seçimler sırasında kullanılan. Camber Roll Grinding Machine. Bir puan. (Eş anlamlı. Kalınlık. Crown). Caliper. 84 . Taç valsin taşlama açısı. Kutsal kitap kâğıdının bir türü. kuşeli bristol kâğıdı. Taç vals taşlama tezgahı. Ölçü ayarlama. Kâğıt kalınlığı. (2) Valsin taç kısmı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Calender Vellum Finish. parşömene benzetme işlemi. mal sarıcı veya bobin makinesinde sarım sırasında meydana gelen kâğıt kopması. Camber. Camber Roll. Vals kamburu. Suni deri kâğıdı. Kâğıt yüzeyini kumaşa benzetmek için yapılan. Camber Angle. Parşömen işi kalenderleme. Milimetre cinsinden ölçülen kâğıt kalınlığı. Calibration. Calf Paper. Kutsal kitap kâğıdının bir türü. (1) Kambur. Kumaş desenli (kâğıt). Caliper Gauge. pres veya kalender valslerindeki performans bozukluğuna bağlı olarak. Kadranlı mikrometre. Caliper Shear Burst. Cambridge India Paper. Çok ince bir kâğıdı kalenderleyerek. doğruluğu bilinmeyen bir cihazı mukayese ederek. Taç açısı. Büyütendoku. Kalınlık Birleşik Devletler’de puan anlamına gelen “Point” veya “Mil” ile ifade edilir. Kamburluk ölçüsü olarak genellikle kosinus cinsi bir açıyla ifade edilir.

Renginin sarı olması nedeniyle bu isimle anılan. Candy Twisting Tissue. Kanada standart serbestliği. Şekerleme sargı kâğıdı. Şekerleme seperatör kâğıdı. Candy Box Dividers. 85 . aralara konulan seperatör kâğıtları. Bu kuvvet binanın temellerinden destek aldığı için. Candy Box Liner. Sarı defter kâğıdı. Şekerleme torba kâğıdı. Kâğıt hamurunun su bırakma özelliğini belirten bir ölçüm yöntemi. Daha ince çaplıları gıdada ambalaj kutusu. Candy Cup Paper. Candy Bar Wrappers. proje saklama kutusu. Karton çay kutusu. Canary Writing. Şekerleme kutu kartonu. Mihver boru veya masura üretim tekniğiyle üretilmektedir. Şekerleme kâğıdı. okullarda not tutmada kullanılan samanlı kâğıt. Tenekeyle desteklenmiş tüm karton kutu türleri. Şekerleme ve çikolata kutularında. 300 gram/m² civarında gramajı olan kraft kâğıdı. hatta büyük çaplıları beton kolon kalıbı gibi işlerde kullanılmaktadır. inşaat sırasında özel temel kaidesi gerekmektedir. Şekerleme kâğıdı. Canister.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Can. (1) Karton varil. Şekerleme sargı kâğıdı. kimyasal madde satanların ve nakliyecilerin kullandığı kartondan yapılma variller. Dirsek momenti. Elek keçe değişimi sırasında elek ve pres valslerini tek taraftan askıda tutan bükülme kuvveti. Tekstilcilerin. Mihver boru kartonu. Çok ince yağlı bir kâğıt türü. Karton varil kâğıdı. Kanarya kâğıdı. Şekerleme taban kâğıdı. Candy Bag Paper. Cantilever Force. (2) Kurutma silindiri. Candy Slab Paper. odun selülözünden yapılma. Türkiye’de geçmişte okullarda matematik defteri olarak kullanılmıştı. Mumlu ve ince bir kâğıt türü. Candy Wrappers. Can Board. Canadian Standard Freeness. Halen sarı bloknot defteri olarak kullanılmaktadır.

Kapak kartonu. Capillary Electrophoresis. Genellikle sülfat. yukarıya doğru tırmanma eğilimi sonucu oluşan akış/hareket. Kapasitenin yüzdesi (%) cinsinden belirtilir. aynı zamanda hamurdaki elyafları bir arada tutmaktadır. Caoutchouc. Capacity Utititazion Rate. Bu kuvvetler. Operating Capacity. Kılcal. Design Capacity). son derece saf selülozdan ve düzgün elyaf dağılımlı. Kâğıt fabrikalarının günlük veya yıllık olarak. türleri elektrik yüklerine göre ayıran tekniktir. Ideal Capacity. Yüzeyi perdahlanarak kaneviçe görünümü verilmiş karton. Kılcal hareket. Kenarlarına teneke destek geçirilerek. 86 . Practical Capacity. Kondansatör kâğıdı. Capacitor Paper. iletkenlikleri düşük olarak üretilirler. Kılcal kuvvetler. Kapiler borularda sıvının. Mikro çaptaki kanalı olan. Kapiler. Tasarlanan kapasiteye göre. Capacity. Keten yüzeyli karton. Kapasite. Çeşitli kalınlıklarda. (Bakınız. Capillary Flow/Action. Değişik ürünlerin üretildiği makinelerde. Bazı durumlarda üretimdeki verimliliği kastetmek amacıyla da kullanılır. Normal Capacity. Kılcal ortamda suyun yer çekimini yenerek yukarıya doğru hareketini sağlayan kuvvetler. Kapiler elektroforez. Kapasite kullanım oranı. Doğal kauçuk. Capacity Planning. Selüloz elyafları arasındaki hava kanallarının yapısı. üretim kapasitesini azami ölçüye getirmek için yapılan planlama. Elektrolitle dolu kapiler bir tüp içinde. Capilary. Kılcal akış. fiili olarak gerçekleşen üretim miktarı. Kondansatör kâğıtları yağlı veya kuru kullanıma göre farklı özelliklerde üretilirler. Cap Board. Kapiler kuvvetler. yer çekiminin aksine. silindirik kutulara kapak yapmak için üretilmiş kartonlar. Capillary Forces. belirli bir süre içinde. kaynaklar elverdiği ölçüde yapabilen üretim miktarıdır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Canvas Board. Kauçuk. Expected Actual Capacity. Kapasite planlaması. kenevir veya pamuk selülozundan üretilirler.

bitkilerden sentezlenen organik bileşikler grubu. Çini mürekkebi. Sermayenin satış rakamına oranı. bira. Kapiler tüp. Kuyruk sarıcı. Siyah kâğıt. Kuyruk halat sarıcı. Kapiler kuvvetlerin etkisiyle yapılan emiş hareketi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Capillary Suction. Carbonates. Karbonatlar. Petrol ürünlerinin oksijensiz yanması sonucu ortaya çıkan isten elde edilen ve renklendirmede kullanılan siyah pigment. Baca isi. Kapiler emiş. mum isi ve asetilen siyahı bunlar arasındadır. Sermayenin iş görmeye yeterli olup olmadığı açısından önemlidir. bez ve ipleri toplayan kuyruk halatının sarıcısı. Capilary Tube. Cm(H2O)n Carbonat Paper. Meşrubat. Kuşe kâğıt. Ziftli tavan kâğıdı. (Eş anlamlı. 87 . Capital Asset) Capital Turnover. Farklı türleri bulunmaktadır. Kılcal emiş. kalsit türü kâğıt dolgu maddeleri. Sermaye varlığı. (Eş anlamlı. Kapiler sistem. Şişe kapak kâğıdı. Capital Ratio. Karbonat kağıdı. düşük gramajlı kâğıt. şarap gibi içeceklerin teneke kapağı üzerine sarılmak için üretilmiş kâğıt. kalsitle kuşe kaplamalı. Ragger) Carbohydrate. Sermaye-satış oranı.O dan meydana gelen. Carbon Black Paper. Capsheet. Kılcal ağ. Alkali kökenli. Carbon Black. ışığa karşı koruma sağlayan ve leke kaldıran ambalajlama ihtiyaçları için kullanılan kâğıt ve kartonlar. Capstan. Ağaçlarda görülen hava veya suyla dolu. Karbon siyahı. Üretim amaçlı sahip olunan kaynaklar. lamba isi. Dergi basımında kullanılan. Satış rakamlarının sermayeye oranı. Sabit sermaye. LWC). Capital Asset. (Bakınız. Capillary System. Capital Ratio’nun tersidir. C. Siyah renkli.H. Satış-sermaye oranı. kılcal kanallardan oluşan yapı. Cap Paper. Karbonhidrat. Pulper içindeki naylon. Mikro çaplı hava tüpü.

Carbonyl Group. Carcinogenicity. Buhar kazanlarının ve borularının yapıldığı karbon katkılı çelikler. Avrupa’da genellikle çok katmanlı ve 500 gr/m2 nin üzerinde çeşitli gramajlarda üretililen mukavvalar. Carborundum. Basınç altında alttaki sayfaya kopya çıkarmaktadır. oksitlenmeyle oluşan karbonik asitler grubu. Carboxyl Group. (Eş anlamlı. Karbonsuz kopya kâğıdı. Selüloz çatısını oluşturan bir selüloz türevi. Carbon Paper. Carbonless Paper. kaplama işlemi. Kanser yapıcılık. Demir zımparası kağıdı. Karborundum zerreleriyle kaplı zımparalarda kullanılan kağıt. Carborundum Paper. Karbonsuz kağıt. Carboxyl Group). Karbon dışı maddelerle yapılan otokopi kağıtları. Karbon kopya kâğıdı yapımında uygulanan. Karbonik asitler grubu. Carboxy Group). Carbon Steel. Kimyasal maddelerde aranan olumsuz özellik. Yüksek gramajlı kâğıtlara verilen genel ad. 88 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Carbon Coating. Carbonless. Aluminyum oksitin ısıyla işlem görerek sertleştirilmiş bir türevi. Karbonsuz. Karbon lekeleri. Korindon. (Bakınız. Selülozun üretimi ve ağartılması sırasında. Cardboard. Noncarbon) Carbonless Copy Paper. Otokopi amacıyla. Zımpara kâğıdı. Zımpara tozu. Carboxy Group. Karbonil grubu. Mukavva. Kopyalamda kullanılan bir yüzü karbon kaplı kağıt. Karton. Nişasta yerine tutkal olarak ve kıvam kazandırıcı olarak kullanılmaktadır. Karbon kaplama. (Bakınız. Karbon kaplamasız kopya kâğıdı. Karbon çeliği. Carbon Spots. bir yüzüne karbon yerine vaks veya kimyasallar sürülmüş kağıt. Hurda kâğıt kullanılarak üretilen kâğıtlarda sık görülen siyah lekeler. NCR Paper). Carbonless Paper. Karbon kâğıdı. Carboxymethylcellulose (CMC). Karboksi metil selüloz. (Eş Anlamlı. Oksijenle çift bağ yapan karbon bileşikleri.

Kraftlayner. Tek yüzü kuşe gri karton. Halı altı kağıdı. (Bakınız. (Bakınız. Card Index Bristol. yumuşak karton. Carry. (2) Kesilmiş karton parçası. Twisting Paper). Carrier Rope. Carpet Underlay Paper. (Bakınız Paperboard). Cardboard Finish. Sevk etmek. Zeminle halı arasına konulan. Carpet Brown. Kraft kartonu. Çok katmanlı karton üretiminde. Carpet Felt. Sevk ipi. mal sarıcıya ulaştıran ip. (Bakınız. Elde tutma maliyeti. Cardboard Middles. (1) İstiab haddi sınırları içindeki bir kamyon kâğıt. Amarikada ise 0. (1) Taşımak. Nakliye kurallarına uyacak kamyon yükü. Carpet Lining). Seperatör kartonu. Kamyon yükü. (Bakınız. (1) Kart. Card Liner. Carpet Lining. Mukavva ara kartonu. Döşeme altı kartonu. Carpet Lining). Carload Lot. Mukavva işi. kâğıdı kurutma bölümü boyunca taşıyarak. Carpet Brown). Index Bristol). Bir ürünü stoklamak için harcanan toplam maliyet. Bükümlü kâğıt ip. Stok maliyeti. Carrying Cost.3 mm nin üzerindeki kartonlara denmektedir. 89 . (Bakınız. Carpet Brown. Card. Carpet Felt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hamur harmanları da sabit tanımlı değildir. (2) Bir partide sevk edilebilir kâğıt/karton miktarı. Cardboard Linings. Halı ve döşeme altına serilen kaba. daha değerli kartonların altına veya arasına konulan dolgu kartonu. (2) Yüklenmek. Kâğıt makinesinde. zemini düzlemeyi amaçlayan gramajlı karton Carpet Yarn. Bir işi üzerine almak. Oluklu mukavva üst yüzeyinde kullanılan kraftlayner. Kartonların üstüste yapıştırılmasıyla elde edilen mukavva.

Fişek yapımında kullanılan gramajlı bir kâğıt türü. Ardışık. “Master-Slave” kontrol sistemi diye de adlandırılır. altta (Slave) çalışan kontrol ünitesi set değerini kontrol etmek için kullanan sistem. Lineer olmayan kontrol değişkenlerini. Taşınma. Karton kutuların üzerine yapıştırılan etiketler. Kaskat kontrol. Ana (Master) kontrol ünitesinin ürettiği çıkış sinyalinin. Fişek kâğıdı. Ardışık bağlantı. Cascade Control. Ambalaj kartonu. Kaskat bağlantı. (1) Temizlik kademelerinde. hızlı ve doğru olarak düzeltebilmek için kullanılan bir kontrol yöntemidir. Trafik ikaz levhası. Vakum hatlarında suyun taşınması gibi. İki kontrol ünitesiyle yapılan kontrol. Kutuluk karton. Cascade. Harita kağıdı Harita basımında kullanılan kağıt. başka bir gruba gönderen boru bağlantı sistemi. Seri. Kaskat. Sürüklenme. Birinin çıktısı diğerine girdi olan süreçler. Genellikle ambalaj olarak kullanılan karton kutuya verilen isim. 90 . Cartography Paper. Cartridge Paper. bir sonraki kademede işleyen boru bağlantı yapısı. Cascade Connection. Kartondan yapılmış ve basılmış trafik işaretlerini gösteren levhalar. (2) Kurutma silindirlerinde bir önceki gubun kullanmadığı çürük buharı. Carton Sealing Paper. Koli yapıştırma bant kâğıdı. (1) Karton. Bir yerden başka bir yere gitme. Cartonboards. (2) Kartondan yapılmış kutulara verilen isim. Kutu takviye kartonu. Genellikle hamuruna bakmaksızın kuşeli olmak şartıyla tüm karton türlerine verilen ortak isim. Carton Liner Paper. Carton Labels.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Carry Over.. Kutuların içine destek amacıyla konulan kartonlar. Car Sign Board. Carton Stock. Kutu etiketi. bir önceki kademenin rejeklerini. Ardışık kontrol. Carton.

Parlak kuşe makinesi. Cash Register Paper. paketleme ve koruma amacıyla kullanılan ambalaj kâğıtları. Alacakları olmasına rağmen elinde nakit ödeme gücü bulunmayan firmalar için iflasa sürükleyecek bir kavram. buhar silindirleri içindeki kondensatın sürüklenmeye başladığı ve şelaleleşme özelliği gösterdiği dönem. Tabut imalatında ağaç veya metal yerine kullanılan karton. ayna parlaklığında karton. Yüksek parlaklıkta ve ağır kuşe kaplanmış ve sıcak preste kurutulmuş. Peşpeşe dizilme. Case Lining Paper. Yazar kasa kâğıdı. üçüncül eleğe gelir. Kazein. Üçüncül eleğin rejekti ise rifaynere döner. Kutu içinde. Belirli bir dönemde kasaya giren net nakit para. Karton Kasa. Hamur kasası ile mal sarıcı arasındaki uzun süreli zaman farkı nedeniyle kullanılan kontrol tekniğidir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cascade Feedforward Control. Case Labels. Ardışık ileri besleme sistemi. Döküm kuşe makinesi. (Eş anlamlı. Kâğıt makinesinde gramaj kontrolu yapabilmek için kullanılan kontrol sistemi. Kutu içi ambalaj kağıtları. Hem ikincil eleğin çıkışı. Casein. Cast Coater. 91 . Bir palet kâğıt veya karton. Carton Liner Paper). Ardışıklaşma. Nakit akışı. Kutu kâğıdı. Tabut kâğıdı. (Eş anlamlı. Cast Coated Paper. Cascading. Ardışık ileri besleme kontrol. Karton kutu etiketi. Case Lot. Case Bound Book. Döküm kuşe kaplama. Kâğıt yüzeyinde ve içinde tutkallama amacıyla kullanılan süt proteini. Kutu imalatında kullanılan karton. Kağıt makinelerinde 300 metreden sonra. Casket Paper. Cascade Feedforward System. Casing Paper. Rimming) Case. Sert cilt kapaklı kitap. Temizleme kademelerinde. hem de üçüncül eleğin çıkışı birleşerek ilerler. Cash Flow. ikincil eleğin rejeği. Döküm kuşe kâğıt. Karton kutu. Cast Coating.

Cationic Rosin Size (CRS). Cationic Direct Dyes. Reçineli vals kaplaması. Lye) Caustisizing. Oyulma. Katalog kâğıdı. Çelik alaşımlardan dökülerek üretilmiş. Döküm parçalar. Kategori. Sodyum karbonatın. Katyonik talep. Cationic Demand. Katyonik boyalar. Pres ve kalenderlerde reçine dökümü ile elde edilen kaplama. Castings. Cation Exchange Process. Pozitif yüklü iç tutkallamada kullanılan modifiye nişastalar. Caustic. Classify) Category. Döküm. 92 . Catalog Paper. pompa ve vana gövdeleri gibi ürünler. Sodyum hidroksit (NaOH). Arıtmalarda katyonları uzaklaştırmak için kullanılan bir süreç. Kostik. Düşük gramajlı bir kuşe kâğıt. Sınıf. Cavitation. vakum altında gelişen pompa emiş kısmındaki oyulmalar. Kağıt üretiminde hamura yaşken ilave edilen iç tutkalı. Sınıflandırmak. Direk boyalar gibi özellikleri olan katyonik boyalar. Cationic Starchs. Castor Oil Test. Sodyum hidroksit (NaOH). Katyonik reçine tutkalı. Pompa emişinin kısılması sonucu. (Eş anlamlı. Cationic Dyes. (Eş anlamlı. sodyum hidroksite dönüştürülmesi. Kostik soda. Katyonik nişastalar. Lye) Caustic Soda. Kavitasyon. Katyon değişim süreci. Katyonik direk boyalar. Bazik boyalar. Caustic. Sistemin katyonik polimerleri nötrleştirme kapasitesi. Categorize. Kostik soda.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cast Funtional Layer. Kostikleştirme. (Eş anlamlı. Yeşil likörün beyaz liköre dönüştürülmesi. Selüloz elyaflarına tutunma özellikleri çok yüksektir. Yağ emilim testi. Yağlı mürekkeplerin kâğıt tarafından emilimini ölçmek için yapılan test.

Sap kerevizler büyürken. Dalga ezilme testi. lityum kökenli bileşiklerle yapılan selüloz türevleri. Tavan kartonu. İp yapımında kullanılan selüloz türevleri. Selülozun rejenerasyonuyla elde edilen. kenarlardaki ezilme dayanımını belirlemeye yarar. CD (Cross Direction). Kereviz ağartma kâğıdı. Cell Body. Cellulosates. Selofan. İki D glikoz molekülünden oluşur. Kağıdın makine enindeki yönü. kağıdın fiziksel özellikleri değişebildiğinden. Sedir yâğlı kağıt. Kağıdın enine doğru olan gramaj veya rutubet gibi ölçülebilen özelliklerinin dağılımı. Kâğıdın makine eni yönünde kıvrılması. dalga kısmında yapılan ezilmeye karşı dayanıklılık testi. Flotasyon ünitelerindeki hücrelerin gövdesi. Makine enine kıvrılma. sedir yağı emdirilmiş ambalaj kâğıdı. Sodyum. Bu fiziksel özellikler. saplarının beyaz kalması amacıyla kullanılan sargılık bir kâğıt türü. Selobiyoz. Hücreli yapı. Yapısı hücrelerden oluşmuş. CCT (Corrugated Crash Test). Ceiling Boards. matbaalarda ve kağıt ürünleri yapanlarda dikkate alınan kağıt kullanım yönü. Celular Structure. Enine profil. Makine eni. 93 . Cellular Board. kıvrılmalar. Selüloz türevleri. Celery Wrappers. Ağır gramajlı kraft kâğıdı türü veya ziftle kaplı kâğıt türü. potasyum. Celery Bleaching Paper. Crown Control Roll). (Bakınız. Makine enine ve boyuna olan yönlerde. Ses emici akustik özellikleri olan karton türleri. Cellobiose. Selülozun hidroliziyle elde edilir. Cedarized Paper. Cellophane. CD Profile. Celery Bleaching Paper). Oluklu mukavvada. boyutttaki değişmeler. gıda paketlemesinde kullanılan şeffaf madde. CD Curl. Hücre gövdesi. dayanımdaki makine yönüne göre olan farklılıklardır. Oluklu kutularda. (Bakınız. Kereviz sarma kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ CC Roll. İçindeki maddeyi haşerata karşı korumak için. Oluklu Mukavva.

Bitkiler hücrelerin yan yana gelip ligninle yapıştırılması sonucu bir bütün oluştururlar. Selüloz bozuşması. vizkoz. 94 . Hücre suyu aldığında şişer. Selülozik vernik.Selüloz kökenli olan ürünler. Selüloz zinciri. Ağır moleküllü bir polisakkarit. kağıt. Selüloz aşılama. bitki hücrelerinin parçalanmış halidir. Selülozun molekül ağırlığı. Bakteri. Elyaf. Cellulose. CMC gibi maddeler bulunur. Bunlar arasında. Bitkileri oluşturan ve kâğıt yapımında kullanılan ana elyaf kaynağı. Selüloza sentetik polimer molekülleri bağlama. bazen amblemli ve gofrajlı kağıt peçeteler. Bitkilerin bünyelerinde bulunan selüloz oranı. Elyafsı olmayan selülozik film levhası. Selüloz türevi olan vernikler. Yemek masalarında kullanılan baskılı veya baskızız. Pamuk gini bitkilerde % 90 a çıkmaktadır. Celulose Fiber. Selüloz film. Cellulose Chain. Cellulose Lacquer. Cellulose Film. Kâğıt peçete. Selüloz dizeyi. Cellulose Content. Cellulose Degradation. Cellulose Products. karton. Selüloz elyafı. Selüloz zincirindeki bölünmeler/parçalanmalar. atom sayısıyla çarpılıp alt alta toplanmasıyla bulunur. Selülozün kimyasa formülündeki her atomun ağırlığının. Cellulose Microfibrils. Bu oran genelde % 33 oranındadır. Birbirine bağlı selüloz molekülleri. Cellulose Matrix. mantar veya termitler tarafından selülozu hidroliz etmek için salgılanan enzimler. selofan. Selüloz oranı. Selüloz. mikrofibriller sayesinde hücre duvarı şişmeye karşı dayanım kazanır. Selülozik lake. Selülozun matrikse benzeyen dizgili yapısı. Hücre duvarının içinde bulunurlar. Cellulose Chain Scissions. Cellulose Napkin. Selüloz mikrofibrilleri. Genellikle kağıt fabrikası atık sularının içindeki selüloz artıklarını parçalamada kullanılırlar. Selülaz. Selüloz ürünleri. rayon. Cellulose Grafting. nitroselüloz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cellulase. Cellulose Molecular Weight.

Centralized Maintenance. Çözünmüş selülozun vizkozitesi. krepli. Kağıttan yapılma hijyenik yara tamponu veya ambalajlamada kullanılan. ürün koruyucu dolgu tamponları. Bağımsız bakıma (Autonomous Maintenance) imkan vermeyen bakım yönetimi. Selüloz uzun molekül zinciri şeklinde olduğundan dizilişi iki çerçevede değerlendirilir. Selüloz dolgu. Cellulose Wadding. Bobin göbeği. (Bakınız. Selüloz saflığı. Toz selüloz. Cellulose Viscosity. Selüloz vizkozitesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cellulose Purity. ipek böceği yemi olarak ve suni deri yapımında da kullanılmaktadır. son derece dayanıklı kraft kâğıdı. Selüloziz. Center. (Zıt anlamlı. Merkezi stoklama. Merkezi bakım. Selülozun suda enzimler kullanılarak hidrolizi sonucu parçalanması. Cell Wall. Cellulolysis. Seloz yandığında kül olarak geride kalanlarla belirlenen saflık derecesi. 95 . Kâğıtla ilgili standartları bulunmaktadır. Mihver boru. Cellulose Paper. CEN (Comité Européen de Normalisation). İkincisi polimorfik/çok biçimli kristal parçaları şeklindedir. Belirli bir gramajda ve çimento torbası yapımında kullanılan. Selüloz yapısı. Toplam verimli bakımın yönetim olarak benimsenmediği yerlerde kullanılır. Hücre duvarı. Avrupa Standartlar Komitesi. Selülozdan üretilmiş kâğıt. Dönüşümlü elyaftan üretilmemiş kağıt. Birincisi yarı kristalsi yapıdır. plastiklerde. Çimento torba kâğıdı. Bitki hücrelerini çevreleyen çeper. Emici madde olarak kullanılan toz selüloz. toz halindeki kozmetik maddelerde. Koltuk ambarı anlayışının kullanılmadığı tek merkezden dağıtım yapan yedek parça stok sistemi. Celluluse Powder. Decentralized Maintenance) Centralized Stock. Cement Sack Paper. Virgin Fiber) Cellulose Structure. Selüloz tamponu. Bakım işlerinin dağıtılmayıp tek merkezden yürütüldüğü yöntem.

orta kısma konulan düşük değerli harmandan oluşan kısım. Seramik kaplama. Centrifugally Cast Shell. kâğıt fabrikalarında kullanılan en yaygın hamur pompası türüdür. Centrifugal Cleaning. motordan doğrudan yapılan tahrik şekli. Centrifugal Pump. Confederation of European Paper Industries. Kâğıt hamurunu temizlemede kullanılan sepetli elekler. Seramik transfer kâğıdı. Bazı valslerde. Centrifugal Cleaners. Savurma döküm gövde.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Center Drive. Santrifüj temizleme. Seramik bir yüzeyle. Center Stock. Ceramic Cover. Cyclonic Cleaners). Ceramic Coating. (Bakınız. Centricleaners. Savurma tekniğiyle dökülmüş vals gövdesi. aşınmaya karşı yüzeye yapılan seramik kaplama. Centrfugal Cleaners). Merkezden tahrikli. Kombi preslerde veya üç valsli sistemlerde ortadaki vals. Yeni mal sarıcılarda. (Eş anlamlı. Ceramic Transfer Paper. Santrifüj temizleyiciler. tambur merkezine bağlı bir şaftla. Santrifüj elekler. Centricleaners. (Bakınız Decalcomania Paper). İç katman. Centrifugal Screens. Kâğıt hamuru içindeki istenmeyen yoğunluğu ağır parçacıkları temizlemede kullanılan santifüj temizleyiciler. baskı transfer işleminde kullanılan kâğıt. ağır cisimleri aşağıya doğru iten hamur temizleme yöntemi. Dynamic Cleaners. Merkez vals. Ceramic Cover). Santrifüj pompa. Salyangoz tipli bir gövde içindeki döner bir fanla hamur veya su basan pompa türü. 96 . (Eş anlamlı. CEPI. Avrupa Kâğıt Sanayileri Konfederasyonu. Center Roll. Çok katlı kartonlarda. Merkezkaç kuvvetle. Salyangoz pompa. Açık fanlı yapısıyla.

Tahıl saklama kabı. C-Flute. C dalga (orta dalga) olukluda. Orta dalga. Chain Marks. Chadless Paper Tape. Renkli ve şekilli küçük kağıt parçaları. Tahıl saplarından üretilmiş selüloz. Saklama kabı kartonu. Cereal Box Wrappers. Zincirli konveyör. Zincir parça sayısı. Chain Lines. Molekül zincirinin uzunluğu. Certificate of Origin. 97 . Zincir uzunluğu. Balya konveyörü. Chads. oluk yüksekliği 3. C-Dalga. safiha üzerinde görülen birbirine paralel elek altı çitalardan kaynaklanan kalın izler. Punch Card). Molekül zincirlerinin bağlarından ayrılıp parçalanması. Zincir parçalanması. Karbon. İthal edilen bir ürünün hangi ülkede üretildiğini gösteren doküman. Chain Scission. Eski CNC tezgahlarda ve tekstil makinalarında bellek olarak kullanılan kâğıt şerit. Certification. Mölekül parçalanması sonucu oluşan parça sayısı. Tahıl gevreği kartonu. E dalga ve K dalga türleri de vardır. Chain Length. Cereal Straw Fiber. Köken belgesi. Menşei şahadetnamesi. oluklu mukavvalarda. Kahvaltılık tahıl gevreklerinin ambalajında kullanılan karton türü. Saman elyafı. Konfeti. Delikli bellek şeridi. Dalga. klor ve flordan oluşan organik bileşikler. C dalga. Chain Lines).6 mm ve oluk sayısı 130 dur. olukların yüksekliğini ve bir metredeki oluk sayısını tanımlayan bir ifadedir. Belgelendirme. B dalga. D dalga.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cereal Box Liners. (Bakınız. Certified Supplier. El yapımı kağıtlarda. Zincir filigran. Yetkili satıcı. Chain Scissions Number. (Bakınız. Kloroflorokarbonlar. CFCs (Chlorofluorocarbons). A dalga. Onay belgesi verme. Chain Conveyor. Delikli kâğıt şerit.

Challenge. Chalking. Tebeşir kâğıdı. (Bakınız. Karakalem çizim kâğıdı. (1) Yüklenme oranı. Değişim yönetimi. deniz kabuklularının kalıntısı olan bir kalsiyum karbonat çeşidi. Çözülmesi gereken sorun. (1) Kâğıt yüzeyindeki bağlayıcının zayıflaması nedeniyle oluşan elyaf veya dolgu maddelerinin tozaması. (Bakınız. kâğıdın mat görüntüsü. Charcoal Drawing Paper. Tozama. Change Management. Kaplama maddeleri nedeniyle. yük değerinin sıfırlanması. Zincir oluşumunun sonlanması. (2) Meydan okumak. Charcoal Kraft Paper. Chalk Transfer Paper. (1) Zorluk. Chalk Overlay Paper. Belirli bir elektrik yüküyle yüklenmiş ( + ) ortamın zıt yönde yüklenerek. Charge Neutralization. Tebeşir görünümlü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chain Termination. Doluluk oranı. Tebeşir. Yük nötürleştirme. Uğraşılması gereken iş. Chalk. zeta potansiyelde meydana gelen değer kaybı. Chalk Overlay Paper). Mangal kömürü torba kâğıdı. Herhangi bir nedenle zincir oluşumunun sona ermesi. Grafitli kalemle resim yapmada kullanılan bir tür resim kâğıdı. Oldukça temiz. Chalk Paper. Geçmişte fotokopi ve fakslarda kullanılmaktaydı. Tebeşir kaplı kâğıt. 98 . Charge Decay. (2) Ücret tarifesi. Charge Rate. Gözenekli ve yumuşak yapılı bir kalsit türü. Zamana bağlı olarak. Yük zayıflaması. Çok düşük gramajlı olmasına rağmen üzerine kalsitle yoğun kaplama yapılmış kâğıt. mevcut kurumsal yapıdan hedeflenen yeni yapıya geçmek amacıyla uygulanan yönetim tarzı. Charcoal Book Paper). Bir kurumda. Tebeşir paketlemede kullanılan renkli ve yumuşak dokulu kâğıtlar. (2) Baskıda bunun yarattığı mürekkep dağılma sorunu. Chalky Appearance. Charcoal Book Paper.

Sequestrants) Chelation. Maskelenmiş maddeler. Cheese Wrappers. Çek defteri kâğıdı. Kimyasal topaklaştırma. Çek defteri kapak kartonu. Bakım bölümü tarafından kullanılan. Maskeleme kimyasalları. harita basımında kullanılan. Peynir paketleme kâğıdı. Kraft torba kâğıdı. Metalleri bağlayıcı maddeler. renginin ve bulanıklığının giderilmesi. ağartma kimyasallarının etkinliğini arttıran maddeler. Kıskaçlanarak bağ yapmış olan maddeler. Kıskaçlama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chart Paper. (1) Temizlik kağıtlarında çok katlı yapıyı sağlamak için kimyasallar (genellikle tutkallar) kullanılarak yapılan bağlama işlemi. dış kâğıt olarak kullanılan düşük kaliteli/samanlı kâğıt türü. Cheese Manila. (Bakınız. Chelating Agents) Chelates. Chelating Agents) Chelating Agents. (Bakınız. Check Paper. Kontrol listesi. Chelants. Kimyasal temizleme. Kimyasal bağlama. 99 . Kimyasal madde torba kâğıdı. Harita kâğıdı. Chemical Coagulation. Chemical Bonding. Dayanıklı ve silmeye karşı duyarlı bir kâğıt türü. Elek ve keçeleri kimyasal maddelerle temizleme. Çek defteri kapak kartonu. Peynir sarma kâğıdı. Check Board. Kıskaçlayan maddeler. Pamuk selülozundan veya benzeri selülozlardan yapılan. Chelants. (Eş anlamlı. Kıskaçlanmış maddeler. Ham suların kimyasal maddelerle. Kıskaçlayıcılar. Peyniri sarmada kullanılan yağlı kâğıt. Chemical Cleaning. ekipman kontrol listesi. EDTA gibi organik bileşiklerin metallerle bağ yapması. Check Book Cover. Check List. Peynir ambalajlarında. (2) İki maddenin atom veya moleküllerinin kimyasal olarak bağlanması. Selüloz veya kâğıt hamurunda bulunan ağır metallerle bağ yaparak (kıskaca alarak). Chemical Bag Paper. dayanıklı kâğıtlar.

Bir kimyasal reaksiyon sırasında ortaya çıkan özellikler. Kâğıt üretiminde kullanılan kimyasalları belirlenen prosedürlere göre hazırlama. Kimyasal reaktivite. Biological Oxygen Demand. Yongaların kimyasallarla pişirilmesi sonucu elde edilen selüloz. Chemical Pulp. Asıltılı sıvılarda. Kimyasal selüloz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chemical Debarking. Chemical Fiber Paper. Kimyasal kabuk soyma. 100 . Atık sularda kimyasal oksitlenmeyi sağlayacak oksijen miktarı. Selüloz fabrikalarında sodyum bileşiklerini geri kazanma amacıyla kurulan ünite. Selüloz üretiminde. Kimyasal selüloz. Manila yazı kâğıdı. Chemical Ghosting. Genellikle zehirli kimyasallar kullanılmaktadır. ligninin alınması için kullanılan sodyum tuzlarını geri kazanma süreci. Kimyasal hazırlama. Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ). ( Bakınız. Chemical Properties. Kimyasal hazırlama birimi. Chemical Reactivity. Chemical Precipitation. Chemical Preparation. Chemical Oxygen Demand (COD). Chemical Recovery. kimyasal maddeler katarak yapılan çökeltme işlemi. kimyasal yolla üretilen kâğıt. Kimyasal kullanarak kütüklerin kabuklarını soyma. Kimyasal çökeltme. BOD). Manila kenevirinden. Baskıda mürekkebin kâğıdın arkasına geçerek hayalet görüntü yaratması. Kimyasal kopyalama. Kimyasal geri kazanma. Chemical Preparation Unit. Kimyasal hazırlama ünitesi. Kimyasal özellikler. Chemical Manila Writing. Kimyasal geri kazanma tesisi. Bir maddenin kimyasal reaksiyonlara karşı eğilimi. Yongaların kimyasallarla pişirilmesi yoluyla elde edilen selüloz. Chemical Recovery Plant.

CTMP. Preslerde. Chill. Chemicals. Kimyasal atık. Yağlı görünümde.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chemical Release. Odun yongalarının kimyasallarla pişirilmesiyle elde edilen selüloz. Soğumak. Cherry Picker. Kimyasal salım. Chili Wrapper. Büte. Kimyasallar. Soğutmak. Hamburger kâğıdı. sert ağaçların odunlarından yarı kimyasal yöntemlerle üretilen. Fabrika içinde yüksek noktalara erişimi kolaylaştıran iş aracı. Chemigroundwood. Selüloz içindeki kimyasalları yıkayarak süzen bir ekipman. Son yıllarda. Hamur bütesi. esmer selüloz hamurundan yapılma kartonlar. Kestane kartonu. ayaküstü satılan yiyecekleri sarmada kullanılan kâğıt. Chemical Showers. Chemical Wood Pulp. Kestane ağacı selülozundan yapılma karton. Tank. Kimyasallarla öğütme birlikte yapılmaktadır. Chemo-Thermo Mechanical Pulp. Cheviot. Odunun sodyum sülfit ve sodyum karbonat çözeltisinde çok yüksek sıcaklıklarda ve basınçta muamele edilerek öğütülmesiyle elde edilen selüloz. Soğuk döküm merdane. Kimyasal fıskiyeleri. Chemi-Washer. Hamurun içine başka renklerde az miktarda elyaf karıştırılarak üretilen kırçıllı kâğıtlar. Kimyasal yıkayıcı. Sepetli kaldıraç. Chest. Chestnut Board. Yarı kimyasal. Kırçıllı kâğıt. Dürüm kâğıdı.özellikle hurda kağıt veya ağır dolgu maddeli hamur işleyen makinelerin pres keçelerinde kimyasal madde ile temizlik için kullanılan fıskiyeler. yarı mekanik hamur. Kâğıt kimyasalları. Özellikle çevreye zarar verecek olan kimyasal atıklar. 101 . Chill Cast Roller. Yongaların önce sodyum sülfit ve buhar kullanarak işlenmesi ve ardından mekanik öğütme yoluyla elde edilen selüloz.

Chip Conditioner. Selüloz üretiminde siyah likörün yonga bünyesine daha iyi geçip verimliliğin arttırılabilmesi için kullanılan. (Bakınız. Çin keneviri. Yonga. Clorine Free Paper).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ China Clay. Yonga makinesi. siloda mantarlaşarak çürümesi. Chip. En eski el yapımı kağıtlardandır. SiO4) minerallerine bağlanmış. dişli iki valsten oluşan ekipman. China Grass. Chlor Free Paper. Fotoğraf taban kâğıdı. (Bakınız. Yonga konteyneri. Chlorid Photographic Paper. Dişli disklerden oluşan ve yongaların dişlerin arasından geçmesiyle ayrıldığı/elendiği ekipman. Chlorate. bambu elyafından yapılma bir kâğıt türü. Yonga silolama. Chipper. Çok yüksek yaş ve kuru elyaf dayanımı olan bir bitki (Bakınız. Chinese Paper) Chinese Paper. Kaolin. Çin kâğıdı. Kütüklerin yonga haline geldikten sonra yığıldığı silo Chip Storage. Chip Bin. Chip Decay. Yonga çürümesi. Ramie). Kıyılmış odun. Yonga ayırıcı. Çin’deki eski mezarlarda örnekleri bulunan. Yonga silosu. Karışık hurda kâğıtlardan yapılan bir karton türü. Hurda kâğıttan yapılmış kalın ve kaba karton. (CIO3)-. 102 . Chipboard. Odun yongalayıcı. Selüloz yapılacak yongaların. Hidroklorit asitin tuzları. Seramik kili. kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak kullanılan madde. Chip Silo. Chip Seperator. Yonga silosu. su molekülleri ve silis kumu karışımı olarak bulunan ve saf olanları kavrularak. Gri karton. Doğada aluminyum silikat (Al2. fotoğraf taban kâğıdı. Klorat. Gümüş kloritle kaplanmak üzere üretilen. China Paper. Yonga şartlandırıcısı.

Örneklenen bir suyun veya atık suyun içindeki canlıları yok edecek miktardaki klor değeri. üzerine çikolatanın konduğu yağlı ve ince kağıt. Çikolata imalatı sonrasında. Klorlama kulesi. Hidrojen atomlarıyla yer değiştirmek üzere. Üretimi sırasında. Kraft sürecinde kullanılan bir ligninsizleştirme işlemidir. Chlorine Number. Chloro Bromide Paper. Tahta takoz. Chock. (4) Hipokloritle ek ağartma. Chocolate Dipping Paper. Klor dioksitle lignin giderme. Klor gazı. Tüketilen klor ise klor talebidir. Chlorine Tower. Klorsuz kâğıt. Takoz. Chlorine. (Bakınız. Bu arada suda klor bileşikleri meydana gelir. klor ve klor bileşikleri ile işlem yapılmamış. Chlorine Dioxide (ClO2). Bakım sırasında sıklıkla kullanılan ve valslerin altına destek olarak konulan takozlar. selüloz ve bu selülozdan yapılmış kâğıtlar. Chlorine Free Paper. Chlorine Requirement. Chlorine Process.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chlorination. Ölçümle bulunur. Klor Sayısı. Selülozun ağartılmasında kullanılan bir madde. Çikolata alt kâğıdı. 103 . Klor dioksit. (2) Ortama klor verilmesi. Fotoğraf taban kâğıdı. Beyazlatma amacıyla hamura klorun verildiği kule. Klor süreci. Klor talebi. Buna Pomilio Süreci de denilmektedir. gram cinsinden değeri. Bu süreç dört aşamalıdır: (1) Samanın alkali ortamda pişirilmesi. Ağartma için gerekli klor miktarı. bir organik bileşiğe klor verilmesi. Klorinasyon. Chlorine Demand. 100 gram kuru bazda selülozu ağartmak için kullanılan klor gazının. Gümüş kloritle ve bir miktar gümüş bromitle kaplanmak üzere üretilen fotoğraf taban kâğıdı. (Burada klor +4 değerliklidir) Chlorine Dioxide Delignification. Chlorid Photographic Paper). Samandan yüksek kalitede selüloz elde etme süreçlerinden biri. Klor talebi. (3) Klorun ve bileşiklerinin uzaklaştırılması için alkali yıkama. Hamurun klor ihtiyacı.

Üç katlı krome karton Chronic Problem. 104 . Çikolata kutuları içinde. Renk veren moleküller. Kâğıt kromotoğrafisinde kullanılan bir filtre kâğıdı türü. Chute. Karışımların bileşenlerini ve oranlarını bulmaya yarayan bir laboratuar cihazı. Çözülememiş ve sürekli olarak tekrarlayan problem. Kronik problem. Kromatiklik. Daha kromatik olan daha parlaktır. Chromophores. Chromo Board. Chromium. Krome. Chromatographic Paper. parlak bir ambalaj kâğıdı. Chromium Coating. Chromo Triplex Board. Kromotoğraf kâğıdı. Chromaticity. Chromo Dublex Board. Krome tripleks karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chocolate Dividers and Layer Board. Çikolata sargı kâğıdı. Krome kâğıt. Chromatography. Kuşe kaplama yapılmış. Filtre kâğıdı. Hediyelik ambalaj kağıdı. İki katlı krome karton Chromo Paper. Üzerinde çeşitli renklerde baskı yapılmış. Kuşe kaplamalı kartonlar. Selülozun renginde önemli rol oynarlar. Chromo. Krom kaplama. Karışımların kimyasal analizi. Kanal. Krome dupleks karton. Her bir çikolatayı sarmak için kullanılan ince ve yağlı kâğıtlar. Krome karton. Chromatic Paper. Color Space). Bitki hücrelerinde renkten sorunlu olan moleküller. Oluk. Çikolata seperatör kartonu. Chromatograph. CIELAB Coordinates. Vals kaplamalarında ve paslanmaz alaşımlarda kullanılan bir metal. (Bakınız. aralara bölme olarak konulan kartonlar. Kromotoğrafi. Parlak ambalaj kâğıdı. Chocolate Wrapping Papers. Kromotoğraf. Kuşe kaplanmış kâğıt. Parlaklık. Krom.

kapalı döngü yapılarak. Sigaralarda filtre yapımında kullanılan krepli ve esnek özellikli kağıt. Bilgisayar destekli üretim. Cigrette Filter Paper. Disk Cutter). CIM (Computer Integrated Manufacturing). Cigarette Paper. gofrajlı. Cigarette Filter Paper). krepli ve esnek özellikli kâğıt. Circular Cutter. Puro bant kâğıdı. (3) Laboratuarda belirli çapta kağıt veya oluklu mukavva örneği almak için kullanılan dairesel bıçak. hamur devresi gibi devreler. Clad Steel Plate. Cigar Band Paper). ince ve dayanıklı kâğıtlar. Claflin. Sigara ağızlık kâğıdı. Devre kapatma. (2) Bir şaft üzerine yerleştirilmiş bıçak veya bıçaklardan oluşan. (Bakınız. yanmayı kontrol etmek için yüksek oranda dolgu maddesi kullanılmış. Kâğıt üzerinde görülen küçük siyah noktalar. Sigara kâğıdı. Renk uzayında beyazlığı tanımlayan renk değeri. Çelik kaplı levha.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ CIE Whiteness. 105 . Sigara filtre kâğıdı. filtre yapımında kullanılan. Cigar Band Paper. Cigarette Mouthpiece Paper. Kâğıt fabrikalarında su devrelerinde. hava gözenekleri çok olan ve sigara sarımında kullanılan kâğıt. tutkalsız. Devre. Puro etiket kâğıdı. Konik rifayner. Cigar Box Paper. Sigaralarda. (Bakınız. Karbon lekesi. Çok düşük gramajlı. Dairesel bıçak. Döngü oluşumu sağlama. Cigar Labels. (Bakınız. Bir konik rifayner markası ve bu nedenle konik rifaynerler bu adla anılmaktadır. (1) Bobin makinesi veya dilici bıçağı. tek tarafı altın kaplamalı. Cinder Specs. CIE beyazlığı. Su devresi. Circuit. Puro kartonu. Puroların üzerine şerit şeklinde sarılan. Circuit Closure. atık su çıkışı minimuma indirilmektedir. Kalite bozukluğu anlamına gelmektedir. Siyah sacın üzerine paslanmaz çelik kaplanmış levha. (Bakınız. Cigarette Mouthpiece Paper). döner kâğıt kesme ekipmanı.

Temiz. Çöktürme havuzu. yüz ve gözlük temizliği için üretilmiş kâğıt. Kum tutucular. Clearance. Clay Coated Boxboard. Clay Sack Paper. Tasfiye 106 . Kaolin dolgulu kâğıt. Classification. Cleaning. Clay Filled Paper. Clay. Çok ince ve yumuşak dokulu temizlik kâğıtlarından. Gözlük silme kâğıdı. Cleansing Tissue. kâğıdın kaymasını önlemek için kullanılan mengenenin bıraktığı diş izleri. Clear. Çimento torba kâğıdı. Clay Coated Blanks. Cleansers. Kuşe kaplı kâğıt. Aralık. Cleaning Chemicals. Kâğıtta yüzey kaplaması ve hamurda dolgu maddesi olarak kullanılan kaolin. Clay Coated Boxboard). Kâğıt türlerinin sınıflandırılması. Cleaners. Elek ve keçeleri temizlemede kullanılan kimyasallar. Mengene izi. (2) Temizlik. Temizleyici konisi. Clay Coated Solid Bleached Sulfate. Arıtma ünitelerinde. Kaolin. çamurun çökeltilerek suyun berraklaştırıldığı havuz. Kuşe çözeltisinde çözünmeden kalmış kil topağı. Clarifier. (Bakınız. Temizlenmiş. Kil. kâğıt kesimi sırasında. Kil topağı. Dayanıklı bir kraft kâğıdı. Temizleyicilerin sık aşınan alt parçaları. Temizleyiciler. Temizlik. Giyotinde. Sudan ve hamurdan daha ağır parçacıkların ayrıştırılmasında kullanılan ekipmanlar. (1) Açıklık. Kuşe karton. Cleaner Cone. Temizlik maddeleri. Elek ve keçelerde yapılan temizlikler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Clamp Marks. Clay Lump. Konik santrifuj temizleyiciler. Sınıflandırma. Makyaj temizleme kâğıdı. Temizlik kimyasalları. Kil torba kâğıdı.

Bez cilt. Closed Draw. Paralel çalışan ve otomatik yıkamayla temizlenen kapalı filtre sistemleri. su devrelerinin ne kadar kapatılabileceğini belirleyen sınırlar. Kapalı hamur kasası. Kapalı tipsantrifuj pompa fanı. Kapalı su sistemi. Closure Limits. kâğıttan buharlaştırılan suyun takviyesi için taze su ihtiyacı doğmaktadır. Düğüm. Elyafları alınmış su. Bez ortalı kâğıt. Cloth Centered Paper. Bez görünümlü. Kapalı su döngüsü olan kâğıt fabrikası. Tıkanmak Closed Centrifugal Pump Impeller. Dışarıya atık su vermeyen. Climatic Chamber. Cloth Finish. Kapalı filtre sistemi. Temizlenmiş su. Örnek bir kağıt parçasını nem ve sıcaklık altında izlemek için yapılmış laboratuar aleti.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Clear Water. Closed Water System. Kapama sınırları. Cloth Binding. Kapalı formasyon. Close Formation. az sayıda kâğıt fabrikasında kullanılan sistem. Gözeneksiz kâğıt yüzeyi. Destekli çekiş. su tahliyesi genellikle birkaç tonlara düşürülebilmektedir. Kapalı çekiş. Clog. Closed Filter System. Closed System. Kapalı sistem. Kâğıt üretiminde sorun yaşanmadan. Bez ciltleme. Clot. İklimlendirme odası. Tam kapalı sistemlerde bile. Orta tabakası bez veya kumaş olan lamine kâğıt. Safihanın bir silindirden diğer silindire keçe desteğiyle geçmesi. 107 . Bir ton kâğıt üretimi başına kullanılan suyun miktarı olarak ifade edilir. Elyaflardan oluşan kümelenme. (Zıt anlamlı. Closed Headbox. Tam olarak kapalı olan sistemler olsa da. Su hatlarında yüksek basınçlarda kullanılan pompalardaki fan yapısı Closed Cycle Mill. Temiz su. Open Draw). Kâğıt yüzeyine kumaş görünümü verme. Basınç ve seviye kontrollu hamur kasası.

Kâğıt üretiminde kullanılan elek veya keçe türü sentetik kumaştan yapılma ürünler. Bulut görüntüsü veren yüzey işleme. Laboratuarda özel koşullarda yapılan. CMYK (Cyan. Mavi. Temizlik kağıtlarına dokunulduğunda hissedilmesi beklenen bir konfor ifadesi. Bakım faaliyetlerini bilgisayarla planlayan. Bilgisayarlı bakım yönetimi sistemi. CMMS (Computerized Maintenance Management System). Bulut görüntülü. Magenta. Bir tür nişasta tutkalı. Bez astarlı kâğıt. Kumaş benzeri dokunma hissi. Fren. Kumaş masura kartonu. Cloth Winding Board. Cloud Box Covering. hamurda iç mukavemet artırıcı olarak kullanılan bir ürün. Cloud Finish. Renginin mermerli gri olması nedeniyle verilmiş özel isim.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Clothing. Fotoğraf baskısını oluşturan ana renkler. CMC (Carboxy Methyl Cellulose). 108 . Cluch. Sarı. Ebrulu ambalaj kâğıdı. Kâğıtta yüzey kaplamada bağlayıcı ve kıvam kazandırıcı olarak. Kâğıt görüntüsünün dalgalı olması. CMC. balya konveyörlerinde ve vinçlerde ise yükü askıda tutup boşalmayı önlemek için kullanılan motor freni. yürüten. kırmızı. Siyah. Cloth Lined Board. veri toplayan ve bunları işleyen bakım yönetimi. Kâğıt makinesi tekstilleri. Dalga ezilme testi. oluklu mukavvanın ortasındaki fluting kâğıttan oluklu parça hazırlanarak yapılan dayanım testi. CMT (Corrugated Medium Test). Bez astarlı karton. Key Black). Bobin makinelerinde hızı düşürmek için. Kumaşları rulo hale getirmek için ortaya konulan masuranın yapıldığı kartonlar. Cloud Effect. Elek-keçe değişimi. Cloth Lined Paper/Cloth Paper. Yellow. Cloth Liked Feel. Clothing Changes.

yaşken bozulmayan. Kuşe senet kâğıdı. Coarse Screen. 109 . Birim uzunluktaki elyafın ağırlığı ile ölçülendirilen elyaf özelliği. Asıltı bulunduran sıvılarda. asıltıların topaklaştırılması. Coated Blanks. Bir tarafı kuşe karton. Kaba elek. Koagülasyon. kuşe kaplanmış senet ve tahvil kâğıtları. Coarseness. yüksek moleküler ağırlıklı polielektrolitler aracılığıyla. Bardak altı kartonu. Coagulation Basin. Cultural Papers). Kuşe karton. Coarse Screening. genel kullanım amaçlı kağıtlar. (Bakınız. Kuşe kaplamalı sanat kâğıtları. Kuşe kaplı. Koagülasyon havuzu. Düzgün yüzey ve sağlam yapı gerektiren durumlarda kullanılmak üzere üretilmiş. emici özellikte. Hamurun içindeki düşük yoğunluklu parçaları ayırmaya yarayan metal elekli ekipman. Coal Wrap Paper. çok katmanlı bir kitap kapağı kâğıdı. Pıhtılaşma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coagulation. Hamurun içindeki düşük yoğunluklu parçaları kaba elekte ayırma. Kâğıt yüzeyinde görülen çok küçük siyah lekeler. Coaster Board. Arıtma ünitelerinde kullanılan bir havuz. Coarse Papers. Coated Board. Coated. Coated Art Paper. Yüksek vasıflı ve basıldığı sanat eserlerinin renklerini doğru gösteren parlak kuşe kâğıtlar. Kaba eleme. Kabalık. Kuşe karton Coated Blotting Paper. Kaba karton. Kömür torbası kâğıdı. Coated Bond Paper. Odun selülözünden. ağır gramajlı. Bir tür ince ve dayanıklı kraft kâğıt. Topaklaşma. Coarse Board. Kömür lekeleri. Kültürel kâğıtlar diye adlandırılan basım ve yazı tabı kâğıtları dışındaki. Kaba kâğıtlar. diğer tarafı kaba kâğıttan. Coal Specks. Sanayi amaçlı kullanılan ve test değerleri kritik olmayan kartonlar. silindir eleklerde üretilen ve bardak altı kartonu olarak kullanılan karton.

Coated Glassine.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coated Book Paper. Kuşe gazete kağıdı. Coated Bristol. Coated Postcard Stock. kalite kuşe. Coated Cover Paper. Kuşe gri karton. İkinci kalite kuşe. Coated Seconds. Kuşe ofset kâğıdı. Coated Unbleached Kraftboard (CUK). 110 . LWC) Coated Offset Paper. Kuşe fihrist kartonu. Coated Recycled Chipboard (CRB). fakat kullanılabilir 2. (Bakınız. Coated Tag. Kuşe kitap kâğıdı. Mükemmel olanlardan seçerek ayrılmış. Coated Mottle. Kuşe dergi kâğıdı. Coated Box Covering Paper. kalın kuşeli kartonlar. (Eş anlamlı. Coated Paper/Paperboard. Kuşe kapak kâğıdı. Selofan kaplı aydınger kâğıdı. Kuşe kâğıt/karton. Kuşe bristol. Coated Newsback (CNB). Coated Natural Kraftboard. Kuşe kartpostal kartonu. Kuşe kraft kartonu. Kuşe kutu kapağı kâğıdı. Kuşe esmer kraft kartonu. Coated Magazine Paper. Düşük gramajlı kil kaplanmış gazete kağıdı. Coated Tough Check. Coated Book Stock. LWC). İki tarafı kuşe etiket kartonu. Light Weight Coated. Coated Index Bristol. Hurda gazete kâğıdından yapılmış. Kuşe kartpostal kartonu. (Bakınız. Kuşe etiket kartonu. Coated Book Paper). Mermerli kaplama.

son derece beyaz ve ince öğütülmüş rafine kaolin. Coating Lump. Coating Clay. Kuşe kalitesinde kaolin. Benzer şekilde. Kuşe taban kâğıdı. Kuşe kaplamada kullanılan. boya veya beyaz pigmentler. kuşe karışımı. Kuşeleme kaolini. Kuşe katkı maddeleri. son derece beyaz renkli ve çok iyi öğütülmüş kaolin. Coating Agent. Coating Base. bağlayıcılar ve su. Oluklu kutularda üst kat olarak kullanılan beyaz kuşe karton. polimer dispersiyon maddeleri. Kuşe kaplamada taban olarak kullanılan. Kâğıt yüzeyinin komple boyanması. 111 . Coating Ingredients. Kuşe yapmak için kullanılacak kalitede. Kuşe çözeltisini meydana getiren. Coating Compound. Sauce) Coating Color. bağlayıcılar ve su bulunan. kâğıt veya karton yüzeyinin özelliklerini değiştirme işlemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coated White Top Liner. Kuşe boya mutfağı. (1) Kuşe boyası. birlikte uygulanan boya. su ve çeşitli eş bağlayıcılar da ilave edilmektedir. (1) Kuşeleme. dozajlama. Kaplama maddesi. Kaplanmış kâğıt yüzeyinde. Mutfak terimi. kâğıt fabrikalarında bir yardımcı madde için. dispersiyon maddeleri. tutkal hazırlama için de tutkal mutfağı terimi kullanılmaktadır. kuşeleme sırasında kalmış kil topağı. Kuşe boyasının hazırlandığı bölüm. (2) Kaplama. (Eş anlamlı. sulandırma türü hazırlıkların yapıldığı ekipman grubunu veya bölümünü anlatmaktadır. Rafine kaolin. İçinde pigmentler. kaolinle karıştırılarak. Coating Color Kitchen. Kuşe oluklu karton. karıştırma. Coating. Coating Grade Clay. Coating Mixture. ısıtma. (2) Örtücü boya. Ayrıca bu karışımın içine bağlayıcılar. Yüzeye kaolin türü pigmentler ve bağlayıcı kullanarak. kaolin. Kuşe topağı. herhangi bir kâğıt veya karton türü. Kuşe çözeltisi. Laminasyon kaplamaları. (3) Temizlik kağıtlarında krepleme öncesi uygulanan kimyasallar ve tutkal karışımları. Kuşe kaplamada.

Kaplama yüzeyinde aşırı kaplama birikimi sonunda meydana gelen dağılma ve yayılma. Tonlanma. kâğıt üretildikten sonra. kuşeleme sırasında kalan. kalender sonrasıda dalgalı bir şekle dönüşmesi. Bunun sonucu ortya çıkan lekeli görüntü. Kaplama ağırlığı. kalenderde veya baskı sırasında oluşan kopmalar. Gerçekte düzgün görünüm. bir metre kareye kaç gram olduğunu belirten değer. Cobb Test). Kuşe yığılması. Kuşeleme işlemini. mikro düzeydeki küçük hava boşlukları. Kuşe yüzeyinde. Coating Pigments. Kuşeleme pigmentleri. ısıtma. Kaplamada yolunma. Kuşe mutfağı. baskı valsi üzerinde kuşeli yüzeyden kopan parçacıkların birikmesi. Coating Splash. Kuşe karışımı. Kuşe sıvısının hazırlandığı fabrika bölümü. Coating Machine. sulandırma türü hazırlıkların yağıldığı ekipman grubunu veya bölümünü anlatmaktadır. karıştırma. Coating Pits. 112 . Kuşe sekmesi/atlaması. Kuşe oynaması. (Bakınız. (Bakınız. Coating Raw Stok. Kuşe çürümesi. Coat Weight.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coating Kitchen. Kuşelenecek kağıt. Coating Skip. Kâğıt yüzeyine kaplanan maddenin. Coating Shower. Kuşe yayılması. Coating Piling. Cobb Size Test. Kuşe gözenekleri. Kuşe makinesi. kâğıt makinesi dışında yapan makine. Ofset baskı sırasında. Yanki silindirlerde yüzey kaplaması temizliğinde kullanılan fıskiye. Kaplama fıskiyesi. Mutfak terimi kâğıt fabrikalarında. Kuşe çürümesi. istenilen sonuçtur. Kuşe ağırlığı. Kaolin ve boya pigmentlerinin genel adı. bazı kısımların kaplanmadan geçilmesi. Coating Compound) Coating Mottle. Coating Mixture. bir yardımcı madde için dozajlama. Kuşe tabakasından. Kuşe görünümünün. Coating Pick. Yüzey kaplaması sırasında.

Düzgün olmayan kağıt dokusu. yaş dayanımı yüksek ve gözenekli bir filtre kâğıdı türü. Kâğıdın yüzey tutkalının kalitesini veya su emiş miktarını ölçmeye yarayan bir test. Bükülme. Kâğıtların birbiri üzerinden sürtünerek kaymalarının ölçüsünü belirleyen bir tanım. Cohesion. Kıvrılma. (2) Çapı eninden geniş olan kağıt bobini. Kâğıt fabrikalarında kullanılan elektrik ve buharı birlikte üreten enerji santralı. Kâğıt yüzeyinin aşırı kuruması nedeniyle oluşan kıvrılma. 60 saniyede. Eş bağlayıcı. 120 veya belirlenen daha uzun sürede. 113 . Coiled Tubes. Gerilme veya potlukları olan bir kâğıdın. Cockling. Cogeneration. Eşanjör boruları. kuşe pigmentlerinin viskozitesini ve su tutunumunu ayarlayan maddeler. Cockle Finish. Serpantin boruları. belirli bir yüzeyin emeceği su miktarını tayin eden test. gram cinsinden miktarının ölçüldüğü test. Kırışma kopuğu. Dalgalı. Dalgalı tarz. Kahve filtre kâğıdı. iyi baskı veren bir kâğıt türü. 30 saniyede. kâğıt tarafından emilen suyun. Kojenerasyon. Co-binder. Düşük gramajlı. Bunlar asıl bağlayıcı maddelere destek olarak kullanılır. Cockle Cut. Tutunma. Kob testi. Kahve torbası kâğıdı. Kuşe kaplanmış son derece dayanıklı. (2) Makine şartları sonucu gerilerek kurutulduğu için. Tappi T441 a göre belirli süre içinde. kalenderden geçirilirken katlanarak kopması. kâğıtta olaşan dalgalı görünüm. Coffee Filter Paper. (1) Makara. Yardımcı bağlayıcı. Sürtünme katsayısı. Coefficient of Friction. (1) Bilerek buruşuk tarz işlenmiş kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cobb Test. Kullanım sırasında. Coffee Bag Paper. (Bakınız: Adhesion) Coil. Buruşuk. Ayni tür moleküllerin birbirlerini çekerek tutunmaları. Cockle.

Soğuk conta kâğıdı. Kurutmasız mürekkepler. Bozuk para sarma kâğıdı. Cold Pressed Finish. Kâğıt üretildikten sonra. demet yapmada kullanılan kraft kâğıtları. belirli sayılarda sararak. Soğuk kondensat. Su ile sıcaklığın düşürülerek kontrol edildiği. Cold Sealing Paper. Pişiriciden. Elyafların hasarlanmasını önlemek amacıyla uygulanan işlem. Soğuk tutkal. Enerjisini tamamen yitirip yoğuşmuş buhar veya gaz. 114 . Cold Soda Pulp. Soğuk iz işlemi. Cold Caustic Pulp). Soğuk öğütme. orta dereceli görüntü değiştirme işlemidir. Sıcağa dayanıklı olmayan kâğıt conta. boya kullanmadan. Soğuk krepleme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coils. Oda şartlarında ön kostikleme işlemi yapılmış. odun öğütme işlemi. Bobin. ısıtılarak sıvılaştırılan ve baskıda soğuma sonucu donan mürekkepler. Cold Caustic Pulp. bir masura (mihver boru) üzerine sarılmış kâğıt bobin. Cold Pressed. Soğuk kostik selülozu. (Bakınız. Cold Blow. Bobin halindeki kâğıt veya karton. Cold-Set Inks. Reçineli mürekkepler. muhtelif desenli soğuk pres valsleri altında. Kâğıt makinesi dışında yapılan krepleme işlemi. Mekanik selüloz üretiminde. selüloz hamurunun pişirme sonrası 100 °C nin altında üflenerek atılması. Soğuk üfleme. Cold Flow. Soğuk iz verme. yongaların kostikle ön işlemden geçirilerek elde edilen selüloz aşaması. Müşteri taleplerine göre. Cold Glue. Katı halde olduklarından. Coin Wrap. Soğuk iz verilmiş. Soğuk preslenmiş. Marketlerde kasalarda kullanılan bozuk paraları. Üretim sonrası özel makinelerle yapılan krepleme işlemi. kâğıdın görüntüsüne zenginlik kazandırmak için. Cold Condensate. selüloz üretim aşaması. istenilen özelliklerde. Çözücü kullanılmadan ısıtılarak uygulanan mürekkepler. pres valsleri ile dışarıda yapılan iz verme işlemi. Soğuk halde uygulanan tutkal türleri. Cold Grinding. Mekanik selüloz hazırlama aşamalarından biridir.

Yaka kartonu. Colloid. Toplama oranı. Collage. Collection Rate. Kolloit titrasyonu. Collapse. Dolgu maddeleri katılmış kâğıt hamuru karışımı bir kolloit oluşturur. soğuk suya daldırılarak yapılan bir karton kaplama işlemi. Karışım. Kolloidal parçacıklar. Oluklu mukavva kutuların üzerindeki ağırlığa dayanamayıp çökmesi. Kolloit karıştırıcısı. Çökelme ve birikmeleri önleyecek şekilde. Bilinmeyen bir polielektrolitin. iki maddenin birleşmesiyle meydana gelen karışım. Matbu form kağıtlarının arkasına. Collar Circles. Balen kartonu. Boyutları 10 nanometre ile 1 mikron arasındaki asıltılı parçacıklar. gömlek yakalarının içine düzgün görünüm amacıyla oturtulan karton şerit. Kolloidal denge. En azından biri asıltılı parçacıklı yapıda. Colloid Titration. Kâğıt hamurundaki asıltılı parçacıkların. Kullanılan kâğıt miktarına göre. Kolloit. Parçacık tutunumu. yoğunluğu ve yükü bilinen bir polielektrolitle titrasyonu. karton yüzeyine uygulandıktan sonra. askıdaki parçacıkların askıda kalmayı sürdürdüğü denge durumu. Cold Wax Board. elyaflara tutunarak kâğıt bünyesinde kalması. Colloid Mill. Soğuk baskı karbon mürekkebi. Colloidal System. yeni bir resim oluşturmak için bir kağıt veya kanvas üzerine yapıştırlarak yapılan Fransız kağıt sanatı. Kolaj. bir sıvı içinde düzgün dağılım sağlayacak şekilde karıştırılması sonucu ortaya çıkan karışım. karbonlu kâğıt yapmak için uygulanan mürekkep. İmalat sonrası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cold Spot Carbonizing Ink. Bir maddenin. Colloidal Retention. Soğuk parafinlenmiş karton. Asıltılı parçacıklar. renk ve cinste kağıdı keserek. 115 . Homojen karışım. Çeşitli desen. Kolloidal sistem. Colloidal Particles. Erimiş parafinle. Bir maddenin bir sıvı içinde düzgün dağılım sağlayacak şekilde karıştırılmasını sağlayan makine. Colloidal Stability. o ülkede toplanan hurda kâğıdın oranı. Çökme. Soğuk olarak uygulanan siyah mürekkep.

Sıraya koymak. bir rengin gri renk ile arasındaki renk farklılığı. Colored Pigments. Hamurunda boya kullanılmış kraft kâğıtları ve kartonları. yazarın kendisince konulan işaretler. Piksel sayısındaki yoğunluk. bir cam veya metal plakanın kullanıldığı bir baskı çeşidi. Collotype Printing. Renk yoğunluğu. Bitirici ekleme. Renkli bir yüzeyden. Renk derinliği. Renklendirici. Jelatin kaplı. Renk ölçer. Kağıdın çok pahalı olduğu dönemde. Boya Colorant. Renk parlaklık test cihazı. renk uzayındaki yerini ve parlaklığını rakamsal değerlerle veren cihaz. Solmaz kâğıtlar. Bir rengin. Jelatinli kâğıt. Colophon. yazının sonuna satır halinde eklenen. el yazmalarında başlık sayfası veya kapak kullanmak yerine. Has boyalı kâğıtlar. Boyanın sabitliği. Baskılı alanın optik yoğunluğu. Colorimeter. Colored Label. ışığın yansımasını ölçen cihaz. Colorfulness. Boyanın kalıcılığı. Renkli kraft. Color Fast Papers. Yüzey boyalarında kullanılırlar. Color Depth. Color Density. Color(Colour). Color Brightness Tester. Collate. Colored Kraft. Collotype Paper. 116 . Rutubete dayanıklı bir kâğıt. X-Y renk düzleminde. Yüzeyi boyanmış etiket kağıdı. Renk. Renkli etiket kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Colloid Titration Ratio (CTR). Renkli pigmentler. Kolofon. Bir örneğin anyonik ihtiyacının katyonik ihtiyacına oranı. Renklilik. kelimeler ve simgeler. Kolloit titrasyon oranı. Suda çözünmeyen renkli parçacıklar. Boya haslığı. Boyanın solmazlığı. Kağıdın rengini veya renk tonunu değiştiren maddeler. Color Fastness.

a. Boya birikimi. Renk kataloğu. kırmızı-mor. sarıyeşil. Bunlara CIELAB (Commission Internationale de L'éclairage) koordinatları da denilmektedir. XYZ üç boyutlu uzay sistemine göre. Renk spesifikasyonu. sarı). ve mavi-yeşil) diye 12 ana grupta toplanır. renk uzayındaki rakamsal değerinin bulunması. mor) ve üçüncül (Kırmızı-turuncu. Z ekseni L’yi temsil etmektedir. ikincil (yeşil. Renk uzayı. Color Sheets. Color Spots. mavi-mor. “b” sarı-mavi eksenini belirtmektedir. Renk doygunluğu. “L”. optik filtrelemeyle bileşenlerine (üç ana renge) ayrıştırılması. Color Separation. Renklerin sayısı arttıkça 24 veya 256 renk tonu ortaya çıkar. Color Lake. “a” kırmızı-yeşil eksenini. Lake boya. Renk derinliği. Bir rengin. Bir rengin dalga boyunu. Benek. saflığını ve ışık yansıtma özelliklerini rakamlarla ifade etme. Color Match. Renk uyuşumu. Redüi toz boya. Color Space. Color Strength. İki örnek arasında. Coloring Pigment. sistemi. Boyama kuvveti. turuncu. Color Specification. ölçülebilen renk farklılığının olmaması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Colorimetric Purity. Renk sıralaması. kırmızı. parlaklığı (Lightness). Renkli benekler. Bir boyanın alumina veya kaolin ile karıştırılarak kurutulmasıyla elde edilen ve sonra öğütülen suni pigmentler. Işığın renklerini matematiksel olarak tanımlayan üç boyutlu L. Tüm renk tonlarını bir daire içinde gösteren resim. genellikle renkler birincil (mavi. Sarı –turncu.b. Renk ayrıştırma. 117 . Colorimetry. X ekseni a’yı. Çok çeşitli renk tekerleri olmasına rağmen. Renk çarkı. Color Wheel. Renk tekeri. Color Progression. Color Lump. Kâğıt yüzeyinde görülen aşırı boyalı noktalar. Kalorimetrik saflık. Toz boya. Y ekseni b’yi. Bir rengi oluşturan ana renklerin ortaya çıkarılması. Baskıda renklerin basım sırası. Bir rengin. Boya pigmenti. Renk ölçümü. Renk kartelası.

Enerji verimini üst düzeye çıkarabilmek için. Commercial Tissue. Özel türler bu kapsama girmemektedir. (1) Ticari. Kombine çevrim teknolojisi. Combined Deinking. Kombine çevrim. Commercial Register. Commerce. Tam mürekkep giderme. Ofislerde yazı amaçlı kullanılan kâğıt türleri. Burada kâğıt çeşidi. Commercial Wove Envelope. Alt ve üst katmanları olan ve tabanda daha düşük kalitede hamur kullanılarak silindir elekli makinelerde üretilen kartonlar. Commercial. Combustible. atık baca gazından enerji elde eden sistemler. Flotasyonla birlikte. Atık baca gazlarını da geri kazanan çevrim santaralı. Simple Cycle) Combined Cycle Technology. Comment. 118 . Zarf kâğıtları. Commercial Invoice. Sargılık pelür kâğıdı. kültür amaçlı bir kâğıt olmadığını. Üst üste iki katmanı olan kartonlar. kâğıt kalitesi ve gramajı çok geniş aralıklardadır. Genel amaçlı yazı tabı kağıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Combination Board/Paperboard. Combined Cycle. (2) Sıra malı. Kuşesiz herhangi bir zarf kâğıdı. Fatura. Bir konu hakkında yapılan sözlü veya yazılı açıklama. Özel olmayan. Ticaret. Alım ve satım türü işler. Ticari tescil. fabrikalarda kullanıldığını belirten bir tanım. Bir ısı kaynağına maruz kalan bir maddenin yanabilir özellikte olması ve yanması. Nahliye dahil tüm masrafların gösterildiği fatura. Commercial Blotting. (Bakınız. Limon sarma kâğıdı. Yanıcı. Sıradanlığı ifade etmektedir. Commercial Writings. Tutuşucu. yıkamanın (Washing) yapıldığı mürekkep giderme işlemi. Commercial Match. Çift katlı karton. Combined Board. Kağıt ve selüloz yanıcı maddelerdendir. Bir kâğıdın başka firma tarafından üretilmiş benzeri. Ticari amaçlı emici kâğıtlar. Katmanlı karton. Ticari benzerlik. Yorum. Herhangi bir kâğıdın. Ticari olarak yaptırılan renk ve tür tescili.

ATM kulübelerinde kullanılan şerit rulo kâğıtlar. Sıkıştırılabilirlik. Belirlenen şartlara uygun olma. Committee. İş bitirme. kalınlığını azaltabilmesi. bir sitemi veya bir üniteyi devreye alma. Kâğıdın kurudukça veya ıslandıkça sıkıştırma mukavemetinde meydana gelen değişme oranı. Yüklenicinin işini tamamlaması. Completion of Job. (3) Bu selülozden yapılan ve kişisel temizlik ürünlerinde dolgu olarak kullanılan yumuşak dokulu selüloz. Teneke ve karton kullanılarak yapılan saklama kutuları. (2) Selüloz pamuğu. İşletmeye alma. (2) Kâğıdın sıkıştırıldıktan sonra. Kompozit kutu. Kompozit vals kaplaması. Compliance. ATM kâğıtları. Özel olmayan kâğıtlar. Kurul. Commercial Papers) Communication Papers. (Bakınız. Composition Book Paper. (1) Kâğıdın belirli bir kuvvetle sıkıştırıldığında. (1) Eskiden telgraf. Komite. Uyumluluk. Fluff Pulp). Sıkıştırma mukavemeti. Commodity Papers. Haberleşme kâğıtları. Compressibility.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Comminution Pulp. Sıradan kâğıtlar. Bloknot kâğıdı. Compression Strength. Sıkışma katsayısı. Bir kağıt fabrikasını. Uygunluk. Bir sıkıştırma kuvvetine karşı dayanma yeteneği. (Bakınız. (Bakınız. (1) Dövme selüloz. Commissioning. Surface Compressibility). Birkaç maddenin karışımıyla üretilen vals kaplaması. Composite Can. eski durumuna dönebilmesi. 119 . Heyet. Composite Roll Cover. Tablet Paper). (2) Günümüzde faks ve yazıcı kâğıtları için kullanılmaktadır. teleks makineleri gibi haberleşme cihazlarında kullanılan rulo kâğıtlar. Compartment Paper. (Eş anlamlı. Compression Index.

Compressive. karton kutunun dayanma direnci. Beton döküldükten sonra. betonun havayla irtibatını kesen ve kurumasını. Concertina Fold. Form kâğıdı. Computer Output Paper. Compressive Collapse. Bilgisayar kontrollu. Sıkıştırıcı. Akordiyon katlama. Yamuk ağaç. Layner sıkışma testi. Concrete. Karton kutunun üst üste istiflenmesiyle sıkışarak çökmesi. Kağıdın akordiyon şeklinde ardışık katlanması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Compression Strength Resistance. Karton kutular için sıkıştırıcı etki. Bir kutu tabanının. Reaction Wood. Eş zamanlı. Oluklu mukavva kutuların sıkıştırılma mukavemetini önceden belirlemek için testlayner üzerinde yapılan dayanım testi. düzken veya kenarları arasında ezilmesiyle anlaşılan ölçülebilir değerler. Bir projede veya süreçte. Concurrent. Form kâğıdı. Conbur Test. Concora/Compression Liner Test (CLT). Tension Wood). Sıkıştırma. eğik düzlemdeki sürtünme kuvvetini ölçen test. boyuna. (Benzer anlamlı. Stiffness). Burulma veya eğilme sonucu ağacın bazı bölgelerinin sertleşmesi nedeniyle oluşan bol ligninli ağaç yapısı. Ayni anda yapılan. Sıkışarak çökme. (Karşıt anlamlı. Sıkıştırma. Çimento kum ve su karışımı. Sürekli form kâğıdı. (Bakınız. enine. Sıkıştırma dayanımı. Sıkıştırma kuvveti karşısında. eş zamanlı yapıldığı için işe hız kazandıran parallel davranışlar. Buruk ağaç. Sequential) 120 . Compression Wood. Concrete Curing Paper. Kâğıdın makine eni veya boyu dikkate alınarak yapılan ezilmeye karşı direnç ölçümleri. yani kürleşmesini düzenleyen su geçirmez kâğıtlar. Sürtünme testi. Beton. Computer Controlled. Compressive Strength. Beton kürleştirme kâğıdı. Computer Printout Paper. Sürekli form kâğıdı. Karton kutunun sıkıştırma dayanımı. Sıkıştırma dayanım direnci. Oluklu kutu yapımında kullanılan kâğıt veya kartondan örnek oluklu elde edilerek.

(Ton/saat) Condition Based Maintenance. Bu işlem baskı kalitesini optimum duruma getirmeyi amaçlar. özellikle nemini oda şartlarına getirme veya getirene kadar bekleme. Condition Based Maintenance) 121 . Condenser. Kondansatör kâğıdı. Condition Monitoring) Conditioned Paper. Condenser Paper. Buhar silindirlerinde kondensat oluşum miktarı. Kondensat boşaltımı. Ekipmanın durumu göz önüne alınarak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Condebelt Drying. Condebelt kurutma. Condensate. Üst çelik eleğe buhar. Conditioning). Yaygın olmayan. Ekipmanı son ana kadar çalıştırmak için durum izleme sistemlerine ihtiyaç bulunur. Su buharının yoğuşmasıyla oluşan sıvı. Kağıt makinesi buhar silidirlerinde görülen kondensat boşaltımı. Kondensat çıkış bağlantısı. Durum izleme. İşletme içinde belirli bir kısmı algılayıcılar ve veri işleme yöntemleri kullanılarak izleyen bilgisayarlı sistemlerin genel adı. alt plastik eleğe soğutma suyu verilmektedir. Kondensat geri kazanımı. Condensate Recovery. Condensate Header. Condensing Load. Kondansatör imalatında kullanılan yüksek gözenekli ve yağı emebilen kâğıt. (Bakınız. Buhar silindirlerindeki kondensat çıkış bağlantısı. Condensate Evacuation. (Bakınız. arıza olmasına olanak tanımadan yapılan bakım. Yoğunlaştırıcı. Şartlandırılmış kâğıt. Kâğıdın kullanım yerinde. Kondensat. Kondensat yükü. Yoğuşturucu. Kâğıt dayanımları yüksek olan bir kurutma yöntemidir. Şartlandırma. Kondensata çeviren. biri çelik diğer plastik iki elek arasında ve 5 bara kadar basıncı olan buharla yapılan kâğıt kurutma yöntemi. (Bakınız. Durum tabanlı bakım. Kondensat bağlantısı. Condition Monitoring. Conditioning. Kazandan çıkan buhar miktarı ile geriye dönen kondensat arasındaki farkın kütlesel olarak azaltılması.

Configuration. Koni şeklinde.Tekstilde iplerin sarıldığı masuraların imalatında kullanılan kâğıt. Order Conformation) Conical. Konik masura kâğıdı. İletkenlik. Conforming Order. Conductivity. İletimli ısı aktarımı. Sipariş teyidi. Kapalı alan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Conditions of Contract. Isının bir bedenden diğerine temas yoluyla aktarımı. Şekerleme kâğıtları. Confined Space. 122 . Conformability. Conical Refiner. Temizleyici konisi. (Cleaner Cone) Cone Paper. Uyulmaması durumunda çeşitli yaptırımları da belirler. Ancak içine zorunlu nedenlerle girilen ve çalışırken özel tedbirlerin alınması gereken alanlar. Koni. Ortama uygunluk. kurutma silindirlerinin içi. Claflin rifayner. Çam. Yapılaşma. Conductive Heat Transfer. Kazanların ve buhar hatlarının paslanmasına karşı kondensat örneğinde yapılan iletkenlik ölçümü. Kontrat kapsamında satıcı ve alıcı arasında birlikte oluşturulmuş ve imzaya alınmış şartlar. Confectioner’s Paper. (Eş anlamlı. Rifayner gövdelerinde ve siklon temizleyici alt parçalarında görülen yapı. pulperin içi. sistemin korozyona ve kireçlenmeye karşı korunması amaçlanır. Uzun elyaflı selülozları mekanik olarak öğütmede kullanılan rifayner türü. Kontrat şartları. Conifer. Ölçü örneğinde. Conductivity Measurement. Elyaf uzunluğuna bağlı olarak koniklik değişmektedir. Temizleyicilerin konik olan uç kısmı. kanallar ve hendekler gibi. İletkenlik ölçümü. Düzenleme. Enerji üretiminde kondensat içindeki iletkenlik değeri ölçülerek. Konik rifayner. Cone. Konik. Konik öğütücü. Esneklik. bir cm uzunluktaki iletkenlik değeri olarak ölçülür ve birimi miliSiemens’tir (mS). Büte ve tank içleri.

Cons. Meyvaları konik olan iğne yapraklı ağaç türleri. Darboğaz. Dezavantajlar. İğne yapraklılar. Kesafeti düşürmede kullanılan su kontrol vanası. Hamur içindeki. 123 . Connection Parts. Çam türleri. mikro dalga gibi çok çeşitli türleri bulunmaktadır. Elek üzerinde elyafın yerleşmesi. Elyaf yerleşme bölgesi. Mutabakat. Öncesine bağlı olan. Düşünce birliği. Elek üzerinde sulu elyafın yer değiştirebildiği ve kendine yer bulabildiği alanı ifade eder. motorlu. Kesafeti ölçerek bildiren cihaz. Bağlantı. Kozalaklılar. Consistency. Consistency Control. Kesafet kontrol vanası. Consolidation. Konsinye. kuru elyaf miktarının ağırlık olarak yüzdesi. Fan pompası emişine verilen hamurun basıncını sabit tutan seviye kasası. İzleyen. Bıçaklı. Su aynası bölgesi. Constant Level Box. Konsinye stok. Connection. Consequential. Consequential Damages. Önceki nedenlere bağlı olan hasarlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coniferous. İrtibat. Consolidation Zone. Bir olayın ardından sonuç olarak gelen. Fikir birliği. Kesafet. Consignment. Kesafeti yükselterek yapılan bir kontrol işlemi yoktur. Consistency Control Valve. Sabit seviye kasası. Ekipmanlarda kullanılan parçalar. (Pros and Cons şeklinde kullanılır) Consensus. Consignment Stock. Consistency Transmitter. Bağlantı parçaları. Mülkiyeti satılana kadar malı elinde bulundurana ait olmayan mal. Kesafeti suyla düşürerek istenilen değere getirme. Dolaylı hasarlar. Constraint. Başkası tarafından stoklanmasına rağmen mülkiyeti diğer birine ait olan mal. Kesafet kontrolu. Kesafet transmitteri. Elyaf yerleşmesi. Kısıtlama.

emilim yoluyla çözünmüş biyolojik oksijen ihtiyacını ve askıdaki katı madde miktarını azaltmak için. Container. Contact Print. Temas tabakası. Corrugated Board). Contact Angle (Ɵ). Kullanıcı. Mean Seperation). Kâğıt yüzeyinin düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. Sözleşmeden doğan. Müşterinin bir maldan veya hizmetten beklentileri. negatif bir yüzeye temas ettirerek yapılan baskı işlemi. Damlacığın kâğıt yüzeyine yayılması durumunda açı ölçülemez. Consultant. Aşındığı veya eskidiği için sürekli yenilenen malzemeler. bir saat kadar yüksek konsantarasyonlu bir aktif çamurla temas ettirilmektedir. Contact Bed. Sarf malzemeleri. Contact Fraction. Temas açısı. Contractual. Belirlenen konuda fikir danışılan kişi. Container Board. Surface Pit Distribution. Kâğıt yüzeyini kaplamak için hazırlanan karışımın bir damlasının. Koli. mikro organizmalara yaşam ortamı oluşturmak için hazırlanmış ve kaba maddelerden oluşan geniş. 124 . Danışman. Bu açı karışımın kâğıda azami ölçüde geçmesi için gerekli değişkenlerden biridir. Bu süreçte arıtılacak su. Kontak baskı. İnşaat sırasında çeşitli nedenlerle. (Bakınız. Tüketici beklentisi. Işığa hassas bir yüzeyi. Tüketici. Contact Stabilization Process. Nakliyede kullanılan kutular. Surface Volume. İnşaat kâğıdı. Referans düz bir yüzey ile kâğıdın yüzeyi arasındaki temas oranı (%). Consumer Demand. Sözleşmeyle ilgili. Kontak stabilizasyon süreci. Oluklu karton koli imalatında kullanılan kartonlar. Su geçirimsiz bir atık su havuzunda. (Bakınız . Aktif çamurlu arıtma sistemlerinin kapasitesini arttırmak için geliştirilmiş bir süreç. Temas sürtünme oranı. kâğıt yüzeyinde kâğıtla yaptığı açı. Consumables. tavanlarda ve döşeme altında yada izolasyon amacıyla kullanılan kâğıtlar. Buna ıslatma (Wetting) denir. Tüketici talebi. Koli kartonu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Construction Paper. Consumer. suni dolgu tabakası.

Sürekli pişirme. Sürekli izli egütör valsi. Kâğıt hamuruna sürekli olarak ölçümlü boya verilmesi. (Bakınız. Sürekli ölçüm. Sürekli pişirme. cam parçaları. 125 . Contaminants. folyolar. Continuous Forms Paper. Sürekli olarak hamur açma işleminde kullanılan pulper. Continuous Laid Dandy. İzleme ve kayıt amaçlı ölçüm. Safsızlıklar. Arma desenli olanları özel yazışma kağıtlarının yapımında. Odun hamurunun pişiricide kesiksiz olarak pişirilmesi yöntemini kullanan selüloz üretimi. belirli aralıklarla perfore edilmiş yazıcı kâğıdı. Continuous Pulper. metal elek tellerinden özel olarak yapılmış egütör valsleri. Sürekli kontrol. Sürekli form kâğıdı. Kâğıt hamurunda bulunan ve kâğıt kalitesini düşüren. Kirlilikler. izleri kâğıt ışığa tutulduğunda görünen. kontrolun daha kaliteli yapılabilmesi amacıyla geliştirilen kontrol yöntemi. Oluklu koli yapımında. Kâğıt makinesi elek kısmında. su izi vermede kullanılan. Continuous Pulping. Aç-kapa veya kesikli kontrola göre. (Bakınız. Sürekli iz valsi. plastik parçaları. Sürekli. Test layner ve kraft layner gibi farklı hamurdan yapılmış olanları vardır. tutkal artıkları. Continuous. Continuous Cooking. Detrimental Substances). Bunlar arasında. Sürekli boyama. Sürekli pulper. Bilgisayarlarda çıktı almak için kullanılan. boş izlileri de kâğıt yüzeyinde düzgünlük yaratma işlerinde kullanılmaktadır. kumaş parçaları ve kum bulunmaktadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Container Liner. dış yüzeyde kullanılan kartonlar. Continuous Coloring. Continuous Control. Kesikli olmayan. Kesikli tarzda çalışmayan pulper. Continuous Measuring. metal parçaları. Kimyasal selüloz üretiminde kullanılan ve ham maddenin pişiriciye sürekli beslendiği ve siyah likörün geri alındığı pişirme yöntemi. elyaf dışı zararlı maddeler. Linerboard). birbirine paralel çizgiler halinde devam eden. Koli kartonu. Bu valslerin arma desenlileri ve boş desenlileri de bulunmaktadır.

Kontrat. Taşeron firmalar aracılığıyla yapılan bakım yönetimi biçimi. Kontrol edilen değer. kesafet. kontrata işlenen fiyat. Hurda kâğıtta görülebilen. Kontrast. Contract Maintenance. Contract of Sales. 40 ile 90 g/m2 arasındaki birinci hamur kağıtlardandır. belirli bir set/hedef değere göre üreterek sürecin kontrol edilmesini sağlayan kontrol ünitesi. Kontrol fonsiyonlarını ve kontrol mantığını. Kontroledilebilirlik. Sözleşmeli bakım. Kontrol devresi. Contract Price. cam. kesafet gibi değişkenler. Kontrat ve eklerini oluşturan dokümanlar topluluğu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Continuous Stationery. Controller. İstatistiksel süreç kontrolunda kullanılan kontrol grafikleri. Kontrol edilen değişken. ip. Contraries. Bir resimde. Controlled Value. Controlled Variable. Kontrolör. Üstlenici. 126 . Contractual Documents. Debi. Contrast Ratio. Seviye. sıcaklık. Control Loop. Controllability. kum. Yüklenici. Müteahhit. koyu ve açık alanlar arasındaki farklılık. Kontrol grafiği. beyaz rengin siyah renge olan oranı. sıcaklık veya debi gibi kontrol edilmesi istenilen değişkenin ölçülen değeri. Contractor. Contract. metal parçaları. Konrat şartları göz önüne alınarak. plastik gibi elyaf dışı yabancı maddeler. Kontrat fiyatı. Ekipmanı çalıştırmak için kullanılan kumanda panosu. Yabancı maddeler. Genellikle geri beslemeli tarzda oluşturulan kontrol döngüsü. Control Box. Sözleşme. Oranın yüksekliği hedeflenir. Control Chart. Kontrat dokümanları. Kirlilikler. Satış sözleşmesi. Baskıda elde edilebilen. Kumanda kutusu. Contrast. Kontrast oranı. Bir sürecin kontrol edilme özelliği. Sürekli form kağıtları.

Converting Paper.Operatör tarafından kullanılan pano. Conveyor System. Süreç değişkenimi kontrol eden vana. Taşıyıcı. Dönüştürme. Sevk bandı. Bale Conveyor) Conveyor Belt. Conversion Cost. Paper Converting) Conveyor. baskı. Control Valve. Üretilmiş bir kâğıt bobinini işleyerek başka ürünler üreten makine (2) Dönüştürücü. Dönüştürücü kaplama. Convective Heat transfer. Entegre olmayan dönüşümlü kağıt fabrikası. dönüştürme işlemleri sonucu yapılmış ürünlerdir. çanta ve kutu imalatları. Converter. Kontrol sistemi. Kaplama. İşleme maliyeti. Ham maddeleri bir ürüne dönüştürme maliyeti. Conversion. başka tür kâğıtlara veya ürünlere dönüştürülmesi. diğer makinelerle yapılan kaplama işlemi. Alternatif akımda 50 hz i kullanarak başka frekanslara dönüştüren elektronik ünite. (Bakınız. Selüloz üretimi olmayan kâğıt fabrikası. (2) Dönüşüm amacıyla hurda kağıttan yeni kağıt üretme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Control Panel. Kontrol edilen sistemin hedeften sapmadan istikrar içinde çalışması. (1) Makine. Kontrol panosu. Conversion Coating. Kâğıt makinesinde veya belirli ünitelerinde bulunan süreçleri kontrol eden otomasyon sistemleri. Taşıyıcı bant. Kâğıdın özel işlemlerden geçirilerek. (1) Üretilmiş kâğıttan kâğıt ürünler elde etme. Konveyor sistemi. Isının sıvı veya gaz kütlesi içinde karıştırma veya başka bir taşıma yoluyla aktarılması. kâğıt kırtasiye ürünleri. (Bakınız. Converting. Taşınımlı ısı aktarımı. Control System. Konveyor. Dönüşümlü kâğıt üreten fabrika. Dönüşümlü kâğıt. Kâğıt makinesi dışında. Kontrol kararlılığı. Control Stability. Kontrol vanası. Converting Mill. Dönüştürme. 127 .

Cooking. (2) Nişasta pişirme. Benzer su soğutmaları. (1) Kâğıt selüloz ham maddesini. Cooling Water. (2) Nişastanın pişirilerek tutkallaştırılması. Vakum pompalarının kullandığı sızdırmazlık suyunu. Cooling Tower. Pişirici. Soğutma kulesi. Safihanın soğumasına olanak sağlayan silindirler. 128 . (1) Domuz pişirme kâğıdı. Soğutma suyu. Bakır kalıp. Cooked Ham Wrapper. kapalı çevrimle soğutan kule. Koordinasyon. Kurutma silindir yataklarında dolaşan yağın soğutulmasında kullanılan. preslerin hidrolik ünitelerinde de bulunur. Bakırdan yapılma baskı kalıbı. Bir mekanı veya ekipmanı soğutma amaçlı kullanılan fanlar. Copper Engraving. Cooling Drum. Cooling Cylinder. Pişirme. (1) Odun yongalarını veya selüloz üretilecek ham maddeyi pişirme. Safihanın soğumasına olanak sağlayan su soğutmalı silindirler. basınç ve sıcaklık altında kimyasallarla işleme. Pişirme likörü. Radyatör suyu. Cooking Liquor. Soğutma silindiri. Soğutma fanı. Soğutma ünitesi. Fotokopi kâğıdı. Cooker. Cop Paper. Masura kâğıdı. İp sarımında kullanılan kâğıt masuraların yapıldığı kâğıt. Cooler. bobin makinası frenlemesinde. Cookery Parchment. (2) Pişmiş domuz paketleme kâğıdı. Cooling Unit. Nişasta pişirme ünitesi. Copier Paper. Soğutma tamburu. vakum pompalarında. Pişirme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cook. Eşgüdüm. Soğutucu. Coordination. temiz ve soğuk su. Fırın kâğıdı. Cooling Fan.

Core Board. Mihver borunun uçlarındaki ezilmeler ve ovallikleri belirten kusurlar. Mihver boru kartonu. Bu kusurlar nedeniyle mihver boru uç takozlarının çakılamaması veya bobinin üretim amacıyla klavuza alınamaması. (2) Bakır bobin sarma kâğıdı. Core Chuck. Kenarları 4 ft. Çok dayanıklı imal edilmiş. Mihver boru. Copying Paper. (2) Fotokopi kâğıdı. Bobin makinesinde mihver boruyu iki ucundan kıskaca alan kavramalar. et kalınlığı yüksek olan. Core. Tomar. Bobin etiketi. ip veya seyrek kumaşla takviye edilmiş kâğıt. Core Burst. bakırı redükleme yoluyla iki değerli bakıra dönüştürmesi sonucu gerekli. 129 . İp takviyeli kâğıt. Bobin sevk kartelası. Dayanıklılık kazandırmak için. Copying Tissue. Core Damage. Mihver kavraması. Core Cards. Göbekten patlama. Elyaf bozunmasının bir ölçütü. Copper Plate Board. Her parti için. x 4 ft. Mihver boru hasarı. gram cinsinden bakır ağırlığı. alındığında ise salgı yapması söz konusudur. Bobin sarımında kullanılan ve merkezde kâğıdın üzerine sarıldığı mihver boru. Göbek kıvrımı. büyük çaplı kâğıt masura. x 8 ft. Bakır sayısı.Pelür kopya kâğıdı. bobin üzerine yapıştırılan bilgi kartı. Cord Reinforced Paper. Bobinin açılması veya sarılması sırasında mihver boru veya masura üzerinde veya bobinin kendi içinde kayarak dönmesi sonucu oluşan kopma. Bakır kâğıdı. (1) Kopya kâğıdı. Mihver boruya yakın olan yerlerdeki kâğıt kıvrılması. Cop Tube Paper. Bağ. 100 gr selülözün. üretim bilgilerinin ve sevk bilgilerinin özetlendiği. Bakır kaplı karton. Masura kâğıdı. Kopya kâğıdı. Cord. Core Curl. Copper Paper. olan ve toplamda 128 ft³ hacimdeki kâğıt tomarı. Bir kâğıt ambalaj ölçüsü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Copper Number. (1) Bakır renkli kâğıt. Mihver boru yapımında kullanılan karton.

Mantarlı kâğıt. Mihver döküntüsü. Corrective Measures. Kâğıt bobininin. Mihver zayiatı. Karbon kâğıtlı sürekli formlarda. formun bir köşesine uygulanmış perforasyon. Köşe takviyesi. Plansız bakım. Basılmış kâğıtta kesim sınırlarını belirten işaretler. Kutuların köşelerini ezilmeye karşı korumak için konulan. Mektup kâğıtları. plastik veya tahtadan yapılmış konik takozlar. 130 . özel karton parçaları. Ağaç özü. Correspondence Papers. Cork Paper. Mihver boru takozu. Düzeltici bakım. Odun özü. Core Stock. Tepit edilmiş bir kusuru ortadan kaldırmak için yapılan faaliyet. Mektup Zarfı. Core Slippage. Ortasında mihver boru/masura olmayan bobin. Corrective Maintenance. borunun her iki ucuna çakılan. Corner Marks. Ağacın veya odunun merkezindeki koyu renki kısım. Corrective Actions) Correspondence Envelope. Core Waste. Kurum. Corrective Action. Köşe koçanı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coreless Roll. karbon kâğıdının kolayca asıl kâğıttan ayrılmasını sağlayan. Corewood. Corner Stay. Mihver kayması. Sigara filtresinin dışındaki mantar desenli kâğıt. Mihver boru uçlarında hasar meydana gelmemesi için. Mihversiz bobin. Core Plug. Bobin haldeki kâğıt kullanımında. Tüzel kişi. Temizlik kağıtlarında rastlanabilen bobin türü. Corporation. mihver boruya yakın yerlerde sarımın kötü kalitesi nedeniyle kullanılmadan kalan ve kırışıklığı nedeniyle kullanılması mümkün olmayan kâğıtlardan kaynaklanan zayiat. Köşe işaretleri. Corner Stub. Mihver boru kartonu. merkezde bulunan mihver borudan kurtularak kullanılamaz hale gelmesi. (Eş anlamlı. Düzeltici faaliyet. Arıza olduktan sonra yapılan düzeltici bakım. Düzeltici tedbirler.

4).4). Paslanmayı önleme. Çift kat oluklu mukavva. Corrosion Preventive Papers. Corrugated Cardboard. Tek veya çift yüzlü oluklu mukavva. Rulman gibi. Üstte kullanılan kâğıda üst layner (Top Liner) ve alttaki kâğıda alt layner (Base Liner) denir. Corrugated Board–Single Wall. yağlı ve rutubet geçirmez kâğıt türleri. kâğıt fabrikasında metal aksamda neden olduğu paslanma. Oluklu mukavva kağıtları. Paslanmayı önlemek için kullanılan kimyasallar. 131 . Çürüme. Kâğıtta kullanılan kimyasalların. alt yüzeyde kullanılan kâğıt.4). (Ek. Fluting kâğıt kutu üretiminde iç kısımda ondüla yapılarak kullanılır. Corrosion Preventives. Oluklu mukavva kartonu. Pas önleyiciler. Oluklu kutu yapımında kullanılan ve fluting ve testliner diye adlandırılan kâğıtlar. Corrugated Board). Paslanmayı önlemek için alınan planlı ve kontrollu önlemler. (Ek. (Ek. Paslanma. Oluklu mukavva alt kâğıdı. Oluklu mukavva kutu. Corrugated Base Paper. Corrosion Prevention. Paslanma kontrolu. Corrugated Board–Double Wall. Corrosion Control. Tek yüzlü oluklu mukavva. boyalar.4). Corrugated Board. (Ek. Oluklu mukavva. Corrugated Container.4). Üç kattan meydana gelen oluklu mukavvada. metal parçaları sarmak için kullanılan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Corrosion. Corrugated Board–Single Face. Corrugated Board Box. Pas önleme. Bir ondüla ve bir layner kağıtla yapılan oluklu mukavva. Test layner ise ondülalı kısmı kapatan alt ve üst yüzeylerde kullanılır. (Ek. Oluklu mukavva kutu. Corrugated Cap. Korozyon önleyici kâğıt. Tek katlı oluklu mukavva. İki ondüla ve üç laynerden meydana gelen oluklu mukavva. Bir ondüla ve iki laynerden yapılan oluklu mukavva. En yaygın kullanılan oluklu mukavva türü. Alt layner. Oluklu mukavva. (Bakınız.

Cost Center. Corrugator Roll. Mukavva haline getirilmemiş. (Eş anlamlı. 132 . Corrugated Medium). Corrugated Sheet. Oluklu mukavva iç kâğıdı. Masraf merkezi. yüzsüz ve oluklandırılmış kâğıt. Oluklu mukavvanın dalgalı kısmını oluşturan kâğıt. Harcama merkezi. Corrugator. Oluklu levha. Fluting kâğıt. Oluk makinesi. Corrugated Shipping Container Board. Corrugated Medium. Corrugated Board – Single Face). Tek yüzlü oluklu mukavva. Ondüle merdanesi. Fluting kâğıt. Çeşitli amaçlar için kullanılan oluklu mukavva parçası. Oluklu. Corrugated Roll. Sadece oluklandırılmış ve ambalajda dolgu olarak kullanılan darbe emici kâğıt. Cost Accounting. Yeni görüşe göre ise bakım ve onarım yapılan hizmetler ve karlılığa katkısı nedeniyle kar merkezi olarak görülmektedir. Maliyet. Oluklu kutu makinelerinde bulunan oluklandırma merdaneleri. Kozmetik anaçlı pelür kâğıtları. Corrugated Wrapping. Oluklu mukavva. Makyaj temizleme kâğıdı. Bir oluklu ve bir layner kağıdından meydana gelen ve paketlemede dolgu olarak kullanılan oluklu mukavva. Eski görüşe göre bakım ve onarım harcamaları gibi masraflar nedeniyle bakım hmasaraf merkezi olarak adlandırılmıştır. Corrugating Medium. Ondülalı kağıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Corrugated Fiberboard. Corrugating Material. Corrugation. Cosmetic Tissues. Oluk verme. (Bakınız. Cost. Fluting kâğıt. Maliyet muhasebesi. Corrugating. Oluklu kâğıt. Oluklu mukavva.

Cost of Acquisition. Cotton Sampling Paper. Pamuk sapı. Kalite maliyeti. 133 . Pamuklu nümune kâğıdı. Cotton. açık mavi renkli bir kâğıt. Pamuk linteri. Pamuk ambalajlamada kullanılan. Cost of Sales. Yatırmak. Maliyeti yüksek. Pamuklu kâğıt. Maliyetli. Kalite amaçlı yapılan harcamaların tamamı. Pamuk elyafı. Pamuk ambalaj kâğıdı. Bir ürünün müşteri eline geçene kadar olan tüm maliyetler toplamı. Cotton Paper. Pamuk çırçırlarından elde edilen selüloz. Pamuk. Couch. Cotton Content Paper. Edinme maliyeti. Linter selülozu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cost Intensive. İndirmek. bu değere eşit veya bunun üzerinde pamuk selülozu bulunduğunu ifade etmektedir. Maliyetsiz. Kağıt harmanında. selüloz ham maddesi. Bir proje veya yatırımda harcanan öz kaynaklar ve borçlanmaların tamamı. Cotton Linter. Pamuklu kâğıt. Satın alma aşamasında yapılan tüm harcamalar. Cotton Straw. Kâğıt yapımında kullanılan. Costless. Satış maliyeti. Pamuklu kâğıt olabilmesi için minimum % 25 pamuk selülozundan yapılması gerekir. Cotton Fiber. Harmanında pamuk selülozu bulunan kâğıt. Rag Paper) Harmanında % 25 in üzerinde pamuk selülozu bulunan kâğıtlar. Uzun elyaflı pamuk selülozu. Cost of Capital. (Bakınız. Sermaye maliyeti. Cotton Batting Paper. Kısa elyaflı pamuk selülozu. Yüksek maliyetli. Cost of Quality. Kraft selülozundan yapılan ve alınan pamuk örneklerini sarmak için kullanılan kâğıt.

Sayılan rakam. Sayıcı. Gauç döküntü bütesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coucher. Kâğıt üzerinde gözle görülen. Coucher. Sayaç. Kâğıt enjektörü. Kaplin. kalite bozukluğu. kâğıdın elekten prese aktarıldığı son vals. Safiha serici. safihayı elekten alarak. Elek altı döküntü bütesi. araya belirtici şerit atan makine. bir pres keçesi üzerine aktaran kişi veya mekanizma. Coupling. Counter Shooter). Count. Gauç valsi kaplaması yerine kullanılan. Bilet kâğıdı. keçe üzerine seren kişi. Adet. 134 . gauç valsi üzerine geçirilen keçe. Kâğıt makinesi elek bölümünde. Ayakkabı taban kartonu. Bir toptaki kâğıt sayısı. Couch Pit. Güç aktarımında iki şaftı birbirine bağlayan düzenek. Counter Board. Sifon valsi izleri. (Bakınız. Counter Ejector. (Eş anlamlı. Counter Check Paper. Serici. Couch Roll. El yapımı kâğıtta. Counter. Yaprak sayıcı. Elek altı büte karıştırıcısı. İndirici. istenilen sayıya ulaşıldığında. Couch Marks. Ebat kâğıdı sayarak. Shadow Marks). yünden yapılma. Enjektör. Coupon Paper. Couch Jacket. Kapasitesi yüksek mekinelerde. Gauç ceketi. El yapımı yaş kâğıdı elekçiden (Vatman) alarak. Jacket). vakum bağlandığı için adına sifon valsi de denilmektedir. çoğunlukla tahrik motorunun bağlı olduğu. Sayı. sifon valsindeki düzensiz su süzülümü nedeniyle oluşan. Gölge izleri. Sayım sırasında topların arasına bir enjektörden atılan kağıt. (Eş anlamlı. Yazar kasa rulo kâğıdı. Aktarma valsi. Kâğıt makinesi elek bölümü sonunda. Sayaç enjektörü. Counter Roll Paper. (Eş anlamlı: Hog Pit) Couch Pit Agitator. alt katta bulunan ve kenar döküntülerinin ve yaş döküntülerin aktığı hamur bütesi. Sayım kontrol kâğıdı. Gauç valsi.

Kâğıt yüzeyinin çatlak görünümlü hale getirilmesi. Kâğıt kenarında görülen. CPPA (Canadian Pulp and Paper Association). sarılmış bobini indirirken bobini kucaklayan yastıklayıcı palet. Katlama sırasında kırılma. metal malzemede oluşan çatlak. Bir projede gerekli olan faaliyetlerin birbiriyle olan ilişkilerini gösteren. (1) Çok katlı kağıtlarda. Kitap kapağı kartonu. Kapak kartonu. Hışırtı. Bobin makinesinde. Crash Finish. Kapak kağıdı. Çatlama. Kırılma. Crackle. 135 . kâğıt üzerindeki kaplamanın alınması. Cracked Edge. Koçan perforasyonu. (3) Metal yorgunluğu nedeniyle. aralara konulan yağlı seperatör kağıtları. Kitap kapağı kâğıdı. CPM (Critical Path Method). Çatlatma. Kullanım amacıyla. Crack. Crack at Fold.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cover Board. Kritik yol metodu. Bisküvi kutularında. Cover Cap Board. (2) Kartonda bükülme sonucu kırılma. Cracker Caddy Board: Bisküvi saklama kabı kartonu. Kenar kırığı. Kâğıdın buruşturulması sırasında çıkan ses. Cracker Box Divider. katlanma yerindeki çatlak. Yüzey çatlatma işlemi. Cracking. Bir top kağıda uygulanan perforasyon işlemi. Craddle. Büyük ebatlı bisküvi kutusu kartonu. Bisküvi kutusu kartonu. katlama tabakasınının ayrılması. Küçük ebatlı bisküvi kutusu kartonu. Cover Paper. süresini ve kaynakları gösteren proje planlama tekniğidir. Bobin yastığı. Cracker Box Liner. Bir tür gofraj işlemi. Crash Perforation. sırasını. Bardak kapağı kartonu. Bisküvi ara kâğıdı. Kanada Kâğıt ve Selüloz Birliği.

Crease. Krepli su geçirimsiz kraft kâğıdı. katlanma çizgisinin oluşmaması veya kırılmaması. Böyle durumlarda çalışma mantığı ve güvenliği makina kontrolu yerine operatör tarafından belirlenir. Creep) Creeped Dublex Kraft Paper. Kırılmazlık. Krepli. Kağıt makinasını bakım. kopmaya karşı mukavemetinde azalma olmaması. Kırılma. Crayon Paper. Küfe kartonu. Creeped. Kaplanmış kâğıt yüzeyinde. Genellikle 10-25 m/dakikadır. Kasa kartonu. Bu tür kâğıtlara kuvvet uygulandığında uzama yaparlar ve kuvvet kalktığında eski durumlarına dönerler. Tebeşir çizim kâğıdı. açarak çekildiğinde. Kırma. Crease Strength. Creep) 136 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Crate Liners. Crease Retention. Craters. Pilyaj. Creep) Creeped Kraft Paper. Kâğıtta veya kartonda. Belirli bir kuvvetle katlanmasına rağmen. Katlı kalabilme. Tebeşirle resim yapmak üzere yapılmış. Kraterler. (Bakınız. (Bakınız. Katlama dayanımı. Katlanmazlık. Bıçakla katlama izi verme. Sürünme hızı. Krep. elek ve keçe değişimleri gibi durumlarda elle çalıştırmayı sağlayan en düşük dönüş hızı. Krepli dupleks kraft kâğıdı. Crawl Speed. Creep) Creeped Wadding. Kâğıdın elastik ve emici olması için yapılan krepleme işlemi. (Bakınız. Oyuklar. Creep) Creeped Waterproof Kraft Paper. katlanmaya rağmen. Pilyaj. Creep. (Bakınız. kaba görünümlü kâğıt. Krepli kraft kâğıdı. Creasability. kaplanamamış olarak kalan oyuklar. Kâğıdın veya kartonun katlanma sonrası açılmadan katlanmış olarak kalabilme özelliği. Özellikle temizlik kağıtlarında Yanki silindire baskı yapan bir raspa ile sağlanan krep. Krepli tampon kâğıdı. Kırma. (Bakınız. Kasa veya konteyner yapımında kullanılan ve küfenin ürüne temasını kesmek için araya konulan kâğıt/karton. temizlik. Katlandıktan sonra oluşan deformasyon. Creasing.

Krepleme. Kreplemek. Kâğıt alez. Zamanla gelişir ve sonunda gövde ile başlığın birbirinden ayrılmasıyla sonuçlanır. Creep) Creping Tissue. Krepli hijyenik kâğıt. Kritik kat ayırma enerjisi. Yanki silidirlerin çıkışında kullanılan krepleme raspası. Crill. Yatak örtü kâğıdı. Kreplenmiş kâğıt. Critical Delamination Energy. (Bakınız. Creping. Krepleme işlemi. 137 . Kreplenmiş. Creep) Creep Machine. Crib Sheet. (Bakınız. Buhar silindirlerinde ve yanki silindirlerde görülen sisnsi bir korozyon türüdür. Krepleme öncesi ve sonrası. kâğıt uzunluğunda meydana gelen değişmenin oranı. Creep) Creep Ratio. Crimp. Krep makinesi. Hasta yatak kâğıdı. Kriter. Fines) “Fines” olarak ifade edilen toz parçacıklarından daha küçük ebattaki parçacıklar. Baz alınacak değer. (Bakınız. (Bakınız. İs kokulu. Krepleme raspası. Krepli pelür kağıdı. Katran ruhu. Katlamak. Toz parçalarından daha küçük ebatta elyaf. Krep oranı. Creep) Creping Doctor. Creep) Creosol. (Bakınız. Kiritk varlık. katrandan elde edilen. eşik enerji değeri. Krepli. (Bakınız. şeffaf veya açık sarı renkli. yağsı sıvı. Hasarlanması durumunda ciddi sonuçlar yaratacak mal. Krapon kâğıdı. Yüksek sıcaklıkta kat ayıracak büyüklüğe erişmiş. Crinkled. Ölçüt. Krepleme yapma işlemi. Criteria. Crevice Corrosion/Crevice Corrosion Cracking. Kılcal korozyon çatlağı. Critical Asset. Crimping. Katlama. (Bakınız. Creep) Creepe Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Creep Finish.

Sheeter). Makine eni. Buharla veya fıskiyelerle makina enine olan rutubet profilini düzelten kontrol sistemi. Kalenderde bölgesel ısı. Ebat kesim makinesi. Cross Direction Moisture Control. Kalenderde bölgesel baskı ayarlarıyla yapılan ve enine olan kalınlık profilini düzelten kontrol sistemi. Haç. Makine enine kalınlık kontrolu. Eşik değer. Kat ayıracak eşik sıcaklık derecesine yükselmiş ve bundan sonra kat ayıracak vals sıcaklığı. Critical Temperature. Kritik kat ayırma sıcaklığı. Makine enine parlaklık kontrolu. Boya çıkarma. Cross Direction (CD). Makine enine geçirgenlik. Kırpma. Cross Direction Permeability. Ebat kesim bıçağı. Su yolunun tersi olan kâğıt yönü. Kritik yük. Saf bir sıvının belirli bir sıcaklık aşıldığında.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Critical Delamination Temperature. Arzani makas. Makine enine gramaj kontrolu. (Bakınız. Elde yapılan büyük ebatlı kağıtları. Makine enine rutubet kontrou. Cross. Kenarları traşlama. Cross Cutter. Cross Direction Gloss Control. Kritik değer. 138 . Kiritik yedek. Kâğıt yüzeyini silerek boyayı çıkarma. rutubet ve baskı ayarlarıyla yapılan ve enine olan parlaklık profilini düzelten kontrol sistemi. Crocking. Haç şeklinde olan. Kritik sıcaklık. Hamur kasasında bölgesel sulandırma ile makine enine olan gramaj profilini düzelten kontrol sistemi. Cropping. Olmaması durumunda işletmeyi duduracak yedek ekipman veya yedek parça. sıvı halden çıktığı sıcaklık. askıya koymak veya askıdan almak için kullanılan T biçimli tahta alet. Bir ekosistemde dengeyi bozmayacak en yüksek eşik kirlilik yükü. Cross Direction Basis Weight Control. Critical Spare. Cross Direction Caliper Control. Critical Load. Critical Value. Cross Cutting Knife. Arzani makas bıçağı.

Makine enine doğru çekme. Cross Machine Shrinkage. makine yönü ve makinenin enine olan yöne. diğerini makine yönüne alarak yapılan dupleks laminasyon. Alçı tozu. Grene karşı katlama. Bir valsin orta tarafının kenarlara göre şişkin ve kambur olması. Makine yönüne karşı. Cross Linked. Warp Level) Cross Grain Fold. Taç kontrolu. 139 . Bombeli vals.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cross Directional (CD) Warp. Sürekli formlarda yaprakları ayıran delikli çizgiler. molekülü yandaki moleküllere bağlayan kimyasal bağlarla bağlanmış. Çapraz bağlı. Crown Filler. Bombe kontrolu. (Taş vals “Granite Roll” ile karıştırılmamalıdır). Su yoluna dik olarak yapılan kağıt katlama yöntemi. Çapraz bağlanma. Taç gibi görünen. Cross Machine Direction. Zincir bağlı. Cross Linking. Makine enine. Cross Laminated. Kontrollu taç vals. Beloit tarafından bulunan ve vals içinde nip boyunca hareketli bir mekanizma ile nip basıncını ve vals bombeliğini düzenleyen sistemi olan vals. Oluklu mukavvada üretim aşamasında layner kağıdın enine doğru düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu mukavvada meydana gelen kamburlaşma. bir polimer zincirini diğerine çaprazlama bağlama yöntemi veya bağlanma şekli. Bombe kontrollu vals. Orta kısmı bombeli olan pres valsleri. Bombe. Crown Roll. Kâğıt tabakalarının birini makine enine. (Bakınız. Taç. Crown Control. Polimerlerde. Crown. Farklı özellikler kazandırmak için. Taç vals. Kâğıt hamuruna dolgu maddesi olarak karıştırılan kalsiyum sülfat. Kâğıdın kuruma sırasında enine doğru çekerek daralması. Cross Perforations. Makine eninde katlama. makine enine yön denilmektedir. Makine enine kamburlaşma. Kâğıt makinesinde safihanın aktığı yöne. Enine perforasyon. Çapraz laminasyon. Crown Controlled Roll. Kamburluk Layner kağıttaki iç gerilimden kaynaklanmaktadır.

Hamurun serbestlik yani suyu bırakma derecesini ölçme yöntemlerinden biri. Crushing. Crystallography. Rifaynerde elyaflarda gözlenen ezme işlemi. Preslenmiş gazete kâğıdı. Ezik bobin. Crushing Strength. Kristalleşme. Ezilme dayanımı. (Bakınız. Ezmek. Crystallinity. Kurumuş bir mürekkebin. CSF (Canadian Standard Freeness). CTMP (Chemi Thermo Mechanical Pulp). (1) Üretim ıskartası kağıt. Kristalize selüloz. Çeşitli nedenlerle darbe almış veya ezilerek elips görünümü almış kâğıt bobini. (1) Ezme. yani atomların dizilişlerini inceleyen bilim dalı. Crystallite. Crushed Finish. Kristalografi. Kanada yöntemi serbestlik ölçümü. Kristalleşme derecesi. Kâğıdın valslerden geçerken üzerinde meydana gelen darbe izleri. Compression Strength). Culled Paper. 140 . Kâğıt sanayiinde selülozun yapısını inceleyen bilim dalı. Ezilmiş mihver boru. Iskarta kâğıt. Yongaların önce sodyum sülfit ve buhar kullanarak işlenmesi ve ardından mekanik öğütme yoluyla elde edilen selüloz. Crystallization. Crystaline Cellulose. (2) Giyotin artığı kağıt. üzerine uygulanan yeni mürekkebi almaması. Ezilmiş masura. Crushed News. Crushed Core. Elyafın bir bölümünün kristalleşerek üç boyutlu bir yapı oluşturması. (2) Ezilme. Ezilmiş görünümü verme. Yarı kimyasal yarı mekanik hamur. Ezik. Kristalit. Ezilmiş. Crushed. Crushed Roll. Maddelerin kristal yapısını.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Crush. Elyaf hücre duvarlarının kristalleşmiş kısımları.

Cupstock. Dalga. Cupramonium Viscosity. Et marinasyonunda kutu yapılarak kullanılan karton. Dolap raflarına serilen kâğıtlar. Cupriethylenediamine Hydroxide. Yazı tabı kâğıtları. Çözünen selüloz. Curable. Hem yazıma. rejenere selüloz adını alır ve piyasada vizkoz rayonu (suni ipek) diye adlandırılır. Bardak kartonu. Kürleşmek. Vizkozite testlerinde kullanılan bir selüloz çözücü. Selülozu çözmeye yarayan ve çözeltinin viskozitesini ölçerek sonuca giden bir kâğıt kalite kontrol kimyasalı. Sertleşmek. Cupram. Orijinali 100 ft³ dür. Bir polimerin çapraz bağlarla bağlanarak sertleşmesi. 2. Raf kâğıdı. Bir hacim birimi ile ifade edilen odun miktarı. Çözünmüş selülozun ortalama moleküler ağırlığını ölçmede kullanılan bir ölçüt. Cunit. Kürleşebilen Curing Box Liner. Marinasyon kutu kartonu. Spiral sarım yöntemiyle. Plastik kaplı bardak kâğıdı. Cupriethylenediamine Viscosity. (Cu (NH3)4 . Cuprammonium Hydroxide) Cuprammonium Hydroxide. (Bakınız. Çözünmüş selülozun ortalama moleküler ağırlığını tespit etmede kullanılan ölçüt. Kültürel kâğıtlar. Bardak yapımında kullanılan kâğıt. hem de basıma uygun kâğıtlar. Kupramonyum hidroksit. Coarse Papers). Kaba olmayan kâğıtlar. Bardak kâğıdı. Bardak kâğıdı. (OH)2). Kupramonyum vizkozitesi. Curl. Kuprietilendiyamin hidroksit. Kısaca CUENE denilmektedir. bardak yapımında kullanılan karton. Kıvrım. Cure. Kâğıtta oluşan kıvrılma eğilimi. Kuprietilen diyamin vizkozitesi. Cupboard Lining. Sulu amonyum hidroksit içindeki iki değerli bakır hidroksit eriyiği.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cultural Papers. Cup Paper. Schweitzer çözeltisi.83 m³ odun. Zıt anlamlı. 141 . Sertleşebilen. Cup Board.

Tutkalllı ciltleme. Gümrük işlemlerini tamamlama. metal gömme şeritli olması. Curl Tendency. Para destelerini çevrelemek için. Kıvrılma eğilimi. (1) Perdeli kuşeleme. Çatal bıçak sarma kâğıdı. Kağıdın kıvrılmaya olan yatkınlığı. paslanmaya karşı özelliği olan kâğıt. (Eş anlamlı. Gümrük vergisi. altta geçmekte olan ebat kâğıda. Oluklu karton. Cutlery Paper. Custom Duty. Kitap sırtına sıcak tutkal sürülerek yapılan ciltleme türü. Thermoplastic Binding. Bir yarıktan. (2) Kıvırcıklaşma. Duvarları olmayan. Cushioning. Kesme raspası. Cut-off Doctor. Curling. Kıvrılma. Curtain Coating. Çok dayanımlı olması. Plastik kaplanarak perde yapımında kullanılan kâğıt. filigranlı olması. Cushion Board. Bir tür. Zayıf elyafları güçlü elyaflarla desteleyici yapı oluşturma. Yanki silindirlerin çıkışında bulunan safiha kesme raspası. Amerikan ciltleme. Müşteri merkezli bakım. (Eş anlamlılar. kuşe çözeltisinin perde şeklinde akıtılarak kaplanması yöntemi. Para destesi kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Curl Index. kırçıllı olması gibi üstün özellikleri bulunmaktadır. Adhesive Binding. sadece oluklandırılmış ambalaj dolgu kartonu. Customer Centered Maintenance. çözünmez bir tutkalla yapılır. (2) Perde kağıdı. Currency Paper. Selüloz elyafınıdaki kıvrılma miktarını beliten tanım. Para kâğıdı. Buna değişik adlar da verilmektedir. Bilet kartonu. şeritler halinde kesilerek kullanılan kraft kâğıdı. 142 . Yastıklama. baskı kalitesi. Pamuk selülozundan. Currency Straps. Gümrükten malı çekme. (1) Kâğıtta rutubet etkisiyle kenarlardan başlayan ve içe doğru gelişen dönme hareketleri. Kıvrılma endeksi. Cut Back Binding. Perfect Binding. Kâğıt para yapımında kullanılan özel bir kâğıt. Custom Clearance. Form Factor). Threadless Binding). Cut Cards. Üründe kaliteyi arttırmak amacıyla yapılan bakım faaliyetleri yönetimi. Rifaynerde elyafın kıvrılarak helisel hale gelmesi.

Temiz su kanunu. Kesilme. Açık mavi. Kesici. Siklon. Kesim sonrası kalan döküntü. Cut Scored. Bıçak izi. Mavi ozalit kâğıdı. üstüste bindirilmesi yoluyla yapılan. Rifaynerde elyafın bölünmesi. Cyclon. Her kâğıt parçasında. filigranın aynı noktada olmasını sağlayan kağıt kesimi. Makas. Cyan. 143 . Elekte safiha enini belirleyen kesici fıskiyeler. Kesme. Birden fazla bobinin aynı anda açılarak. Cutting Machine Knife. Cutting Pipe. Cutter. Cycle Counting. Elyaf tozu. Dynamic Cleaners. Kenar kesici fıskiyesi. Ebat kâğıt. Su izine göre kesim. Kesim artığı. Ebat kesici. CWA (Clean Water Act). Kesim tozu. Stensil kopyalama işlemi. Kâğıdın kesilmesi sonrası görülen. kaolin ve selüloz parçalarından oluşan toz. Makas artığı. Cut to Register. Cut Size. İki zıt durumu birleştiren ortak nokta. Fligranlı kâğıtlarda filigrana dikkat edilerek yapılan kesim. Giyotin. Cut Sheet. Siklon temizleyiciler. Cyano Paper. Kesişme noktası. çoklu kesim tekniği. Centrifugal Cleaners. Kesim ölçüsü. Centricleaners) Cyclostyle Process.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cut-off Point. Set kesim. Cutter Set. Cutting. (Eş anlamlı. Dönemsel sayım. Giyotin bıçağı. Cutter Dust. Cutter Broke. Cyclonic Cleaners.

Kâğıt makinesi kurutma bölümünde kullanılan. Cylinder Paper. Cylinder Gap. Silindirik öğütücü. Yuvarlak elekli makinede üretilmiş kâğıt. Yuvarlak elekte üretilmiş kraft layneri. Yuvarlak elekli karton makinesi. Silindirik rifayner. Cylinder Board. Silindir boşluğu. kurutma silindirleri. Cylinder Mold (Mould). Multi Cylinder Machines). Baskı sırasında baskı plakaları arasındaki boşluk. Cylinder Dried. Silindirik döküm. Cylinder Mold (Mould) Machine. Kurutma silindirlerinde kurutulmuş kâğıt veya karton. Cylindrical Casting. (Bakınız. Genel katman dizilişi (Ek: 7) de verilmiştir. Yuvarlak elekte üretilen karton. Kurutma silindirlerinin döküm tekniği. Yuvarlak elekte üretilmiş ve oluklu mukavvada dış katman olarak kullanılan kraft kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cylinder. Serbest kurutulmamış. 144 . Yuvarlak elekte üretilen bristol. Yuvarlak elekli karton makinesi. Cylindrical Refiners. Yuvarlak elek. Cylinder Bristol. Cylinder Board Machine. Silindir. Silindir yüzey taşlaması. Cylinder Kraft Liner. Cylinder Machine. Silindir de kurutulmuş. Yuvarlak elek kâğıdı. Cylinder Grinding. Yuvarlak elekli karton makinesi.

Islatma. boş alanlara mürekkep itici ıslatma sıvısının sürülmesi. Hasar. Desenli duvar kâğıdı yapımında kullanılan bir taban kâğıdı. Damp Sheet. Damping. Titreşimi azaltmak. Dampers. Kontratlarda belirtilen kişisel günlük harcama tutarı. Islatma merdanesi. Islatma. Şam kâğıdı. ıslanan kâğıdın ölçülerinin değişmesi. Kumaş benzeri bir kâğıt türü. Poly-DADMAC). ıslaklığı baskı plakası yüzeyine dağıtan merdane. Daily Allowance. DADMAC. Yaş boyut değişimi. daha çok alkol (%25) va daha az su kullanan ve bobin haldeki kâğıda sürekli baskı yapan bir sistem. baskı plakasına sürülmesi. (Bakınız. Veb ofset baskı. DAF(Dissolved Air Floatation). Taş baskıda. Yaş kâğıt. Taş baskıda. D65 beyazlığı. Çözünmüş havalı flotasyon ünitesi. ıslatma maddesinin. ISO tarafından belirlenmiş ortamda. bezli ve lastik kaplamalı merdanelerle. Dampeners. Taş baskı plakalarında. Dampening. Baskı sırasında. Damask Paper. Günlük müsaade edilen değer. Günlük harcirah. Damage. örnek kağıdın ışığı yansıtma faktörü. Damping Roll/Roller. Dahlgren baskı sistemi. Damping Rolls).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ D D65 Whiteness. 145 . Damping Strech. Dampen. Dahlgren. 467 nm ışık altında ölçülen. Baskı preslerinde. Islatıcı. Sönümlemek. (Bakınız.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Damp Streaks. Yaş izleri. Düzensiz presleme veya düzensiz kuruma nedeniyle, kâğıtta görülen izler. Dancer Rolls. Oynak vals. Bobin sarımı sırasında bobin üzerine binerek ağırlık yapan ve gevşek sarımı önleyen oynak vals. Bobin üstüne oturduğu için, binici vals (Rider Roll) olarak da adlandırılır. Dandy Mark. Eğütör izi. Egütör valsiyle kâğıt yüzeyin verilen, filigran maksatlı olmayan izler. Dandy Pick. Egütör yolması. (Bakınız; Dandy Mark). Dandy. (Bakınız; Dandy Roll). Dandy Roll. Egütör valsi. Kâğıt makinesinde, elek üzerinde, safiha yüzeyindeki eper görünümünü (formasyonu) düzelten, içi boş ve ince metal elekten yüz geçirilmiş vals. Bu valslerin desenlileri yaş iz vermede (filigran) kullanılmaktadır. Daphne. Defne. Nepal kâğıdı diye adlandırılan kâğıdın yapımında kullanılan, selüloz elde edilen, zeytin benzeri defne ağacı. DAS (Dialdehyde Starch). Dialdehit nişasta. Doğal buğday nişastasından elde edilen, modifiye bir nişasta türü. Data. Veriler. Data Base. Veri tabanı. Düzenlenmiş bilgilerin topluluğu. Data Collector. Veri toplayıcı. Veri toplayan saha cihazı. Dative Bond. (Bakınız; Dipolar Bond). DBH (Diameter at Breast Height). Göğüs hizası çapı. Ağaçta gövdenin insan göğsüne gelen yerdeki ölçülen çapı. Yaklaşık olarak 130 cm yükseklikteki ağaç çapı. Selülozluk ağaçların kesimlerinde bu ölçü kullanılmaktadır. DC Motor. Doğru akım motoru. DCS (Distributed Control System). Dağıtılmış proses kontrol sistemi. Bilgisayarlı kâğıt üretim sistemi.
146

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dead Band. Ölü bant. Ölü bölge. Eyleme geçme ile, işin başlaması arasında geçen süre. Dead Beaten. Yağlı hamur. Aşırı öğütülmüş, bu nedenle yağlı hissi veren hamur. Deadening Felt. Ses emici kâğıt. Duvarlarda ses emilimini arttırmak için kullanılan, kaba bir kâğıt türü. Dead Finish. Mat görünümü verilmiş. Dead Spots. Ölü noktalar. Kâğıt yüzeyinde, işlenme sonrasında kalmış, hatalı boş yerler. Dead Weight. Dara. Boş ağırlık. Dead White. Nötr beyaz. Mürekkepsiz veya boyasız haldeki doğal beyaz. Fildişi beyazı. Deaeration. Hava alma. Hava giderme. Hamurun içindeki dağılmış havayı alma. Deaerators. Hava alıcılar. Kuşe çözeltisindeki havayı alan ekipman veya köpük söndürücü tipi maddeler. Debarker. Kabuk soyucu. Debarking. Kabuk soyma. Debarking Drum. Kabuk soyma tamburu. Kütüklerin içine konularak kabuklarının soyulduğu büyük döner silindir. Debarking Resistance. Kabuk soyulma direnci. Debenture Paper. Bono kâğıdı. Çek ve senet basımında kullanılan, dayanıklı bir kâğıt türü. Debonding Agent. Bağ çözücü madde. Kraft selülozu işlenirken, ortama ilave edilen bağ çözücü kimyasal. Debossing. Çukur gofraj. Metal veya plastik kalıpla kâğıt yüzeyine, özellikle cilt kapaklarına yapılan ve yüzeyi çukurlaştıran baskı işlemi. (Zıt anlamlı; Embossing) Debris. Kirlilik, rejek, talaş. Debris Passage Ratio. Kirlilik geçiş oranı. Sepetli eleklerde kirliliğin temiz hamurda kalma oranı.
147

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Decalcomania Paper. Çıkartma kâğıdı. Transfer kâğıdı. Pamuk selülozundan üretilen, emici bir kâğıt türü. Seramik ürünlerde, girintili çıkıntılı yüzeye baskı transferinde kullanılmaktadır. Decelerator. Hız kesici. Tamponun dönüş hızını frenleyen sistem. Decentralized Maintenance. Dağıtılmış bakım. Bakım işlerinin bakım ve üretim birimlerince paylaşılması. Decision Making. Karar alma. Bir politika veya analiz sonucu yapılan eylem programı. Deciduous. Yapraklarını döken bitkiler. Geniş yapraklılar. Deciduous Trees. Geniş yapraklı ağaçlar. Yapraklarını döken ağaçlar. Decker. Döner filtre. Teksif eleği. Deckle. (1) El yapımı kâğıt üretiminde kullanılan el eleğinin, tahtadan yapılmış çerçevesi. (2) Kâğıt makinesinde, eleğin kenarında bulunan ve hamurun elekten kaçmasını önleyen yan çita. Destekleyici çerçeve. Safiha destekleyicisi. (3) Safihanın en geniş eni. Deckle Board. Çerçeve. Kenarlık. Formasyon kasasında hamurun aşağıya akmamasını sağlayan koruma duvarı. Deckle Edge. Safiha kenarı. Çerçeve kenarı. Traşlama kenarı. Kenar kesici etkisiyle oluşan ve bıçak kesimiyle düzlenen saçaklı kâğıt kenarı. Saçaklı kenar. Decle Edged Board. Saçaklı karton. Kenar kesimi yapılmamış makineden olduğu gibi çıkan karton. Kenarları ince ve saçaklı, orta kısımları kalın olan karton. Deckle Edged Paper. Saçaklı kâğıt. Özellikle el yapımı kâğıtlarda üretilen ve kenarları traşlanmamış özel görünümlü kâğıt. Deckle Fill. Çerçeve eninde kâğıt. Makine eninde kâğıt. Kenarları traşlanmak kaydıyla, bir makinede üretilebilecek en geniş ene sahip kâğıt. Deckle Frame. Kenar çerçevesi. El eleğinin kenar çitası. Deckle Slip. Elek altı çitası. El eleğinde, elek telini alttan destekleyen çitalar. Deckle Stain. Saçakları boyalı. Kenarları boyalı kâğıt.
148

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deckle Strap. Kenar çitası. Kenar bandı. Decorated Blotting. Desenli dekor kâğıdı. (Bakınız; Decor Paper). Decorated Board. Desenli karton. (Baknınız: Decor Paper). Decorated Building Paper. Desenli duvar kâğıdı. Duvar kâğıdı. Decorated Cover Paper. Desenli cilt kapağı kâğıdı. Decorated Sheathing Paper. Desenli duvar kâğıdı. Decorative. Dekoratif. Dekorasyon amaçlı. Desenli. Decorative Corrugated Board. Dekoratif oluklu mukavva. Decorative Laminate. Dekoratif kaplama. Dekoratif laminant. Desenli kâğıtlara, formaldehit reçineleri emdirilerek, sert levhaların yapıldığı kaplama türü. (Bakınız; Decor Paper) Decor Paper. Dekor kâğıdı. Üzerine desen verilerek, reçine veya lak emdirilen ve desenli masa yüzeyi, mutfak dolabı veya mutfak tezgahı yapmak amacıyla üretilmiş bir kağıt türü. Desenli MDF laminant kâğıdı. Decoupled. Birbiriyle bağını koparmış. Birbirlerini olumsuz yönde etkilememeleri için, bağımsız hale getirilmiş süreç veya sistemler. Deculator. Dekülatör. Hava alıcı. Kâğıt hamurunda çözünmüş veya askıdaki havayı, vakumla alan bir ekipman. Genellikle temizleyici çıkışında kullanılmaktadır. Deed Paper. Senet kâğıdı. Tapu senedi, sözleşmeler gibi uzun süre saklanması gereken dokümanların basımında kullanılan kâğıt. Deep Embossing. Çukur gofraj. Girintili olarak yapılan gofraj. Deep Etch Offset. Tiftdruk. Rotogravür. Çukur baskı. Derin ofset. Defect. Kusur. Özür. Kâğıt görünümünde tespit edilen belirgin hata. Defective. Kusurlu. Özürlü

149

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Defective Mill Splice. Özürlü ek yeri. Fabrikada bobinlere kopma sonucu oluşan, kusurlu ek yeri. Defective Slitter Edge. Kusurlu dilme kenarı. Bobin veya dilme makinelerinde, bıçak hatası nedeniyle kâğıt kenarında görülen düzensiz görünüm. Deferred Maintenance. Ertelenmiş bakım. Ekipmanda sorun çıkmaksızın bakımın başka tarihe ertenmesi. Defibering. Elyaf açma. Elyaflarına ayırma. Defiberizing. Elyaflandırma. Elyaflarına ayırma. Kâğıt hamurundaki elyaf kümelerini parçalayarak, bağımsız elyaf taneleri haline getirme işlemi. Defibratörden veya deflakerden geçirme. Defiberization. Selülozsuzlaştırma. Lignini selülozdan arındırma. Defibrated Pulp. Elyaflandırılmış hamur. Defibratörde mekanik olarak elyaflarına ayrılmış hamur. Defibratörden çıkmış hamur. Defibration. Elyaflarına ayırma. Defibrator. Elyaf açıcı. Defibratör. Defibrator Vat. Açılmış elyaf havuzu. Deflake. Elyaflarına ayırma. Düğümlerinden kurtarma. Deflaker. Elyaf açıcı. Elyaf kümelerini sıcaklıkla dağıtan ekipman. Deflaker. Deflection. Salgı. Bel verme. İki destek arasına yerleştirilmiş kartonun ortasına uygulanan ağırlıkla bel vermesi. (Bakınız; Flexural Resistance). Deflection Controlled Press Roll. Salgı kontrollu pres valsi. Pres valslerine özel taç şekli vermede kullanılan bir yöntem. (Benzer anlamlı; Crown Roll) Deflocculation. Dağılma. Topak çözünümü. Topaklanmış elyaf kümelerinin, elyaf tanelerine ayrılması. Deflocculation Agent. Dağıtıcı madde. Topak çözücü madde.
150

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deflour. İnce temizleme. Toz alma. Hamur içindeki dolgu maddesi türü unsurları alma işlemi. Defoamer. Köpük söndürücü. Kâğıt üretiminde, elek altı suyunun köpüklenmesini önlemek amacıyla kullanılan kimyasal madde. Yağlar, köpük söndürmede kullanılan en eski maddelerdir. Defoliation. Erken yaprak dökümü. Ağaçlarda ve bitkilerde, çeşitli nedenlerle meydana gelen erken yaprak dökümü. Degassifier. Degazör. Buhar kazanlarında, besi suyunu buharla 104°C ye ısıtarak, çözünmüş havayı ve oksijeni alan ve kazan borularında paslanmayı önleyen sistem. Degradable. Bozuşabilen. (1) Zaman içinde atomlara ve küçük moleküllere ayrılabilen. (2) Yaşlanabilen. Degradation. Bozuşma. (1) Büyük kimyasal moleküllerin parçalanarak, daha basit atomlara ve moleüllere ayrılması. (2) Yaşlanma. Üründe özelliklerini kaybetme. Degree of Crystalinity. Kristalleşme derecesi. Odun selülozlarında, kristalleşme derecesinin ölçüsü. Degree Day. Derece gün. Bir günün sıcaklığı ortalama olarak 65 ºF kabul edilmiştir. Bu değerin altındaki veya üstündeki ortalama farklılıklar, ıstma veya soğutma anlamında derece gün olarak adlandırılır. Örnek 72 ºF ortalama sıcaklık için bu günlerde soğutma gerektiğinden buna (7 ºF) 7 soğutma derece günü denilmektedir. Bina havalandırma ve ıstma-soğtma sistemleri hesabında baz alınmaktadır. Degree of Polymerization (DP). Polimerleşme derecesi. Bir selüloz zinciri molekülündeki ortalama polimerleşmiş glukoz birimlerinin sayısı. Genellikle vizkozite testiyle ölçümlenir. Degree of Polymerization Distribution (DP). Polimerleşme derecesinin dağılımı. Bir selüloz örneğinde, moleküler büyüklüklerin dağılımı. Degree of Refining. Öğütme derecesi. Süzülme veya su tutunumuyla değerlendirilen öğütme kalitesi.

151

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Degree of Substitution (D.S.). Birim selüloz miktarı başına, yer değiştiren hidroksil (OH-) grubu sayısı. Dehumidify. Nemini almak. Bünyesindeki su miktarını azaltmak. Dehydration. Su kaybı. Hamurun su kaybetmesi. Kuruma. Deinkability. Mürekkebi alınabilirlik. Mürekkep giderilebilirlik. Hurda kâğıtlarda, işleme sonucu mürekkebin alınabilir olması. Deinked Pulp (DIP). Mürekkebi alınmış selüloz. Deinked Paper Stock. Mürekkebi alınmış kâğıt hamuru. Deinking. Mürekkep giderme. Hamura hava ve mürekkep gidericiler verildikten sonra, mürekkep parçacıklarının, flotasyon ünitelerinde yüzdürülerek ortamdan alınmasını sağlayan yöntem. Deinking Agents. Mürekkep giderme maddeleri. Sabun gibi yüzey gerilimini azaltan (surfaktantlar) kimyasal maddeler. Deinking Losses. Mürekkep giderme kayıpları. Mürekkep giderme sırasında, özellikle yıkama aşamasında oluşan elyaf kayıpları. Deinking Sludge. Mürekkep giderme çamuru. Matbaa atıklarının hamurlaştırılması sonrasında, mürekkebin giderilmesi nedeniyle ortaya çıkan dolgu maddeleri, mürekkep parçacıkları, ölü elyaf ve bağlayıcılar gibi diğer kaplama maddelerinden oluşan çamur. Deknotting. Düğüm alma. Selüloz üretimi sırasında, pişirilmeden kalan odun artıklarının ortamdan alınması. Delaminated Clay. Tabakalaşmış kil. İnce tabakalar halinde olduğu için, kuşelemede daha etkili olan kaolin killeri Delamination. Tabakalara ayrılma. Katlara ayrılma. Delaminasyon. (1) Dupleks kartonlarda katmanların birbirinden ayrılması.. (2) Rifaynerde elyafın katmanlarına ayrılması. Delicatessen Paper. Şarküteri kâğıdı. Kasap kâğıdı. Et veya şarküteri ürünleri paketlenirken iç kısma konulan ince ve yağlı kâğıt.
152

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Delignification. Ligninsizleştirme. Selülozun dışında bulunan lignin tabakasının kimyasallarla alınması işlemi. Kimyasal selüloz üretiminde bir aşama. Deliquescent. Nemle sıvılaşan. Havadan nem kaparak sıvılaşma özelliğine sahip madde. Tuz buna örnek bir maddedir. Deliteur Dispenser. Mineral pigment karıştırıcısı. Kuşe çözeltisilerinde kullanılan, mineral kökenli pigmentlerin çözeltide düzgün dağılımını sağlayan karıştırıcı. Delivery. Teslimat. Delivery Limits. Teslimat sınırları. Teslimatı netleştiren malzeme ve hizmetin sınırları. Delivery List. Teslimat Listesi. Delivery Receipt. Teslimat makbuzu. Delivery Standards. Teslimat şartları. Demand. Talep. İstek. Talep etmek. Hak iddia etmek. Demand Absorption Rate. Emilim talebi oranı. Belirli bir test kağıdının birim zamanda emdiği su miktarı (gr/sn.). Demand Flow. Talep akışı. Müşteri taleplerine göre ham maddeleri, diğer kaynakları ve iş süreçlerini harekete geçirme. Demy. Standart baskı ölçüsü olarak kabul edilen 17.5 x 22.5 inç ebattaki kâğıt. Denim Rag. Kot paçavrası. Pamuk selülozu yapımında ham madde olarak kullanılmaktadır. Densified Liners. Yoğunlaştırılmış Layner. Kalenderlenmiş layner kâğıdı. Densimeter. Yoğunluk ölçer. Dansimetre. Kâğıtta gözenekliliği analiz etmeye yarayan cihaz. Densitometer. Renk yoğunluğu ölçer. Fotoğraf ve resimlerde renk yoğunluğunu ölçmeye yarayan cihaz. Density. Yoğunluk. (1) Ağırlığın hacime bölünmesiyle bulunan birim hacmin ağırlığı. (2) Baskı yoğunluğu.
153

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dentated Disc. Dişli disk. Yonga ayırıcı disklerinden biri. Department Store Tissue. İnce sargılık kâğıt. Deposit Control. Birikinti kontrolu. (Bakınız; Deposits) Deposits. Birikinti. Birikim. Çökelti. Depozit. Kağıt fabrikalarında her tür yüzeyde görülebilen canlı veya cansız organik veya inorganik birikintiler. Depreciation. Aşınma payı. Ömrü net olarak bilinmeyen fakat tahmin edilebilen varlıklar için ayrılan aşınma payı. Amortization, ömrü net olarak bilinen varlıklar için kullanılan bir kelimedir. Deresination. Reçinesizleştirme. Selülozun reçinesini azaltmak amacıyla, yongadan pişirme öncesi reçine alınması. Descaling. Kireç giderme. Kazanlarda oluşan kirecin giderilmesi. Descaling Chemicals. Kireç giderme kimyasalları. Descender. Harf kuyruğu. Bir harfin (y, g, ğ, p, q gibi) yazım çizgisi altında kalan kısmı. Description. Tanım. Tasvir. Descriptive Statics. Betimsel istatistik. Ortalama, standart sapma, dağılım gibi kalite özelliklerini araştıran istatistik alanı. Desensitize. Duyarlığını azaltma. Hassasiyeti azaltma. Bir kâğıt yüzeyinin mürekkep emiciliğini azaltma. Design Capacity. Tasarım kapasitesi. Azami kapasite. Mühendislik kapasitesi. Bir kâğıt makinesinin veya bir bölümünün, verimlilik dikkate alınarak, ideal koşullarda yapabileceği azami üretim miktarı. Mühendislik olarak tasarlandığı kapasite. Design for Coast. Maliyet için tasarım. Maliyetleri tasarım yoluyla minimuma çekmeyi hedefleyen yönetim anlayışı. Design Paper. Desenli kâğıt.

154

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Design Printing. Desenli baskı. Hediye paketlerini sarmak için, kâğıdı renkli bir eriyiğe batırdıktan sonra, deseni bulunan silindirler arasından geçirerek, kâğıda çeşitli görünümler kazandırma işlemi. Design Speed. Tasarım hızı. Azami hız. Bir kâğıt makinesinin bakımı yapılmak şartıyla, sorunsuz çalışabileceği düşünülen azami hız. Burada tahrik sisteminin, tasarım hızını verebileceği varsayılmaktadır. (Bakınız; Operating Speed). Design to Cost. Tasarımdan maliyete. Bir ürünün nihai maliyetine etki eden, üretim sisteminin ve üretim süreçlerinin tasarım yoluyla sürekli geliştirilmesini öneren, gelecekteki maliyetleri bu yöntemle şimdiden yönetmeye çalışan bir yönetim anlayışı. Desorption. Nem verme. (Zıt anlam; Sorption). Detachment. Ayrılma. Terk etme. Safihanın silindir veya valsi terketmesi. Detail Drawing Paper. Eskiz kâğıdı. Ressamların taslak çalışmalarında kullandığı kâğıt. Detail Engineering. Detaylı mühendislik çalışmaları. Ön mühendislik çalışmaları üzerinden yola çıkarak, detayları ortaya koyan mühendislik çalışmaları. Üç boyutlu ve ölçülendirilmiş görüntüler bu çalışmalara örnektir. (Bakınız; Basic Engineering). Detect. Algılamak. Ortaya çıkarmak. Detector. Algılayıcı. Sensör. Detergency. Temizleme gücü. Mürekkep gidermede kullanılan kimyasalların temizleme gücü. Detergents. Deterjanlar. Kiri yüzeyden kimyasal olarak temizleyen, yüzey aktif maddeler. Deterioration. Bozulma. Yaşlanma. Fiziksel etkenler sonucu şekilde meydana gelen bozulma ve değişme. Detrimental Substances. Zararlı maddeler. Kâğıt fabrikalarında, döngüdeki sularda çözünmüş olarak biriken ve kâğıdın kalitesini bozan zararlı maddeler. Developing Paper. Developman kağıdı. Amonyaklı ozalit kâğıdı. Development. Gelişme.
155

Diagnosis. Su giderme. Kaydedici analitik cihaz kâğıdı. Diagonal Warp. Çiriş. Dewatering Aid. Nişastanın asidik ortamda kavrulmasıyla elde edilen. Su alma. Dewaxing. Dewatering. Parafin giderme. sıcaklık düşüşüne bağlı olarak çiğleşmenin başladığı sıcaklık derecesi. Twist Warp) (Bakınız. Tanı. Teşhis. Dew-point) DEZ (Diethyl Zinc Process). (1) Safihadaki suyu elekte ve preslerde alma. Tel kesme. (Eş anlamlı. (2) Hamurdaki suyu teksif eleklerinde. Çiğleşme sıcalığı. Süzülme arttırıcı maddeler. De-wiring. Parafinsiz ağırlık. Balya tellerini kesme ve ayırma. Garnet. Sapma. Nişastadan çok daha fazla yapıştırma özelliği olan ve gıda tüzüklerine uygun olduğu için ambalaj yapıştırma maddesi olarak kullanılan tutkal. Kâğıdın kaplama öncesi gramajı. Çiğleşme noktası. (Bakınız. Su süzülümünü arttırıcı polimerler. 156 . Dewatering Agent) Dewaxed Weight. Dextrin. Kütüphanelerce kitaplara uygulanan bir tür asit giderme süreci. (Bakınız. Şifanoz. Drainage Aids). Hedeften sapma. Oluklu mukavvada üretim aşamasında layner kağıdın enine ve boyuna doğru düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu mukavvada meydana gelen kamburlaşma. Paçavra selülozu yapımı öncesi. Dekstrin. Dew-point Temperature. Makine salonu ve havbe içi açısından önemlidir. Warp Level) Diagram Paper. ikiz eleklerde ve vidalı preslerde alma. Diyagonal kamburlaşma. paçavraları parçalayarak tozu ve kiri alan makina.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deviation. toz tutkal. Parçalayıcı. (3) Atık içindeki suyu filtre preslerde veya döner eleklerde alma. Rutubetli ortamlarda. (Eş anlamlı. Dew point. DEZ süreci. Dewatering Agent. Kamburluk Layner kağıttaki iç gerilimden kaynaklanmaktadır. Devil.

kâğıt hamurunda. Kalıp kesim kâğıdı. Die Embossing. Filtre toprağı. Die Cut. Diyafram kâğıdı. Çap. Diyatomit. Die-Cut Paper. Diyaframlı tahrik başlığı. Modifiye nişasta. Gözenekli yapısı nedeniyle filtrelemede de kullanılmaktadır. Diyazo kaplanmış kâğıt. Kâğıt hamuruna konulan. kâğıdın istenilen şekilde kesilmesi. Süzme çamuru. Diazo) Diazotype Paper. (Bakınız. 157 . Diatomaceous Silica. Kalıp kesimi. Tek hücreli su canlılarından kalan. Diyazo. kaolin benzeri bir dolgu maddesidir. (Bakınız. Arıtmalarda kullanılan bir filtre toprağı. özellikle temizlik kâğıtlarında yaş dayanımı arttırmak için iç tutkallama maddesi olarak kullanılmaktadır. Erkek ve dişi bıçak kalıpları kullanarak. Nişastanın okside olmasıyla elde edilen bir bileşik. anaorganik iskelet kalıntıları. Kontrol vanalarında kullanılan ve pnömatik olarak çalışan vana başlığı. Die Cuttability. (1) Baskı kalıbı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dialdehyde Starch. (2) Kesim kalıbı. Diazo. Nişastaya göre daha yapışkan olduğundan. Kâğıt kaplama maddesi olarak kullanılmaktadır. Die Cutting. Diameter. Diazo) Die. Diatomaceous Earth. Kalıp kesim makinesi. Kalıp. Kalp kesimi. Kizelgur. Die Cutter. Silindir çapı. Dialdehit nişastası. Diaphragm Actuator. Diaphragm Paper. Işığa duyarlı bir zift. Sıcak veya soğuk şartlarda presleme yoluyla kalıp kullanılarak yapılan gofraj işlemi. Çelik bir kalıp bıçağı ile kâğıdın şekilli kesilmesi. Asbestli filtre kâğıdı. Diyazo kaplama kâğıdı. Kalıp kesimine uygunluk. Diazotype Base Stock. Bobin çapı. Kalıplı gofraj.

Baskı kalıplarının yüzeyini temizlemek için kullanılan. Dielectric Paper. Differential Vacuum Gauge. Differential Pressure. Presbant. kayıp miktarı. Kurutma silindirlerinde. Boya enjeksiyonu. geri bildiren cihaz. Elektrik yalıtım özelliği olan kâğıtların. Trafo. Boru veya tanka yapılan boya dozajlaması. Fark basınç. Dağınık gözenekli ağaçlar. Yalıtkan kâğıt. manifoldu hamur kasasına bağlayan dağıtıcı borular. Her yalıtkanda görülen kayıp. Yalıtım kaybı. Dielectric Constant. çıkan buhar basıncı arasındaki basınç farkı. Dielektrik sabiti. Yalıtkanlık sabiti. Kalıplı gravür baskısı. Elekte iki farklı vakum bölgesi arasındaki vakum farkını gösteren gösterge. Fark vakum göstergesi. Yalıtım direnci. buhar silindirlerinde. silindire giren buhar basıncıyla. Hamur kasasına girişte. Dağıtıcı boruları. Differential Steam Pressure. Kalıp silme kâğıdı. elektrik akımı geçişine gösterdikleri direnç. Fark basınç transmitteri. Die Wiping Paper. Yalıtkan olduğu düşünülen bir kağıdın üzerinden geçen elektrik akımı nedeniyle oluşan. Sert ağaçların bir kolu. Boya zerketme. Bakır veya çelik baskı kalıbı kullanılarak yapılan. Diffuse Porous Woods. Elektromanyetik anlamında yalıtkan bir kâğıdın. Dielectric Loss. temizlik kâğıdı. Kondansatör ve trafo kâğıtlarındaki önemli ölçütlerden biri. Differential Pressure Transmitter. Die Stamping. dirseklerde ve daralan bölgelerde meydana gelen. gravür baskı işlemi. Dielectric Strength. Buhar hatlarında.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Die Injection. Buhar fark basıncı. yalıtkanlık derecesini gösteren bir ölçüt. Diffuser Tubes. Fark basıncını bir sinyal olarak ölçüp. motor ve kondansatör üretiminde kullanılan yalıtkan kâğıtlar. 158 . buharın giriş noktası ile çıkış noktası arasındaki hat kaybı veya soğuma nedeniyle oluşan basınç farklılığı. İzolasyon kâğıdı.

Dijital prova. (1) Dergi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Diffusion. (Bakınız. Pişirme kazanı. Molekül veya iyonların. Pişirme bölümü. Dilute. Digital Printing Machine. Dilatancy. İçine su katılmış 159 . Digital Printing. Diffusion Transfer Base Stock. dijital veriye dönüştürülmesi ve basım öncesi yapılan renk doğrulaması. Digested Sludge. Olgunlaşmış atık çamuru. Bilgisayarlı baskı sistemi. (2) Sindirmek. Sindirme. yüksek yoğunluktan düşük yoğunluğa doğru geçişi. Kurutulduğunda. kâğıt üzerine aktarılması. Diffusion Transfer. Odun yongalarının. Shear Thickening). (1) Seyreltmek. hacimsel genleşme ve birlikte kıvamda meydana gelen koyulaşma. arasına sıvı girmiş dolgu parçacıklarının birbirlerinden uzaklaşmaları sonucu oluşan. Pişirme ünitesi. Difüzyon taransferi. Baskı öncesi rengin bileşenlerine ayrılarak. selüloz yapılması için. bir resmin başka bir yüzeye aktarılması için kullanılan bir reprodüksiyon tekniği. Yayılımlı aktarma. Pişirmek Digest Size. Pişirme. Dijital baskı kâğıdı. 5 1/2" x 8 1/2" ölçülerindeki dergi basım ebadı. Digest. Hacimsel genişleme. Yayılma. Bakteriler tarafından sindirilmiş atık çamuru. Yüzeyi ışığa hassaslaştırılmış bir kâğıda. Digester. dolgu toprağı olarak kullanılan arıtma ürünü. Digital Printing Paper. Dijital görüntü verilerinin. Kuşe hamurunda karıştırmayla birlikte gözlenen. Reynolds tarafından 1885 de bulunmuş bir olay. karıştırma etkisiyle vizkozitede ve hacimde meydana gelen artış. Digital Proof. Dijital baskı makinesi. Flesh Sludge). Bu kazanda ligninler parçalanarak alınmaktadır. Sıvı ve toz karışımlarında. (Bakınız. Dijital baskı. (2) Seyreltik. Bir sıvının içine su katmak. Dergi ebadı. Digester House. kimyasallarla beraber pişirilerek reaksiyona alındığı kazan. Difüzyon transfer taban kâğıdı. negatif oluşturarak. Digesting.

Sülfit selülozu üretiminde ortaya çıkan beyaz renkli sıvı bir yan ürün. Selülozu beyazlatma sırasında. Sulandırma pompası. Dimer. Dimensional Stability. Kâğıdın baskı sırasında ölçülerini koruması. Seyreltik. İki molekülün birleşmesiyle meydana gelen bileşik. Kesafetini düşürme. Dilution. ortamdaki klorla diğer katkı maddelerinin yaptıkları zehirli bileşikler grubu. Dilute Fiber Suspension. İlaç sanayiinde kullanılmaktadır. Sulandırılmış. Sulu hamur. (CH3)2S. Aslında boyanın bir vals yüzeyinden kağıda aktarıldığı boyama yöntemi Diploma Paper. Dimethyl Sulfoxide (DMSO). Sülfat selülozu elde edilirken yayılan kokulu renksiz gaz. Dimer. Sulandırma. Ölçülendirme. Dimethyl Sulfide. Dioksin. Kesafet düşürme pompası. Dioxin. Diploma kâğıdı. Kâğıtla ilgili standartları bulunmaktadır. DIN 6738. Deinked Pulp.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Diluted. Seyreltik elyaf süspansiyonu. Daldırma boyama tekniği. Boyutsal kararlılık. Diploma parşömeni. Mürekkebi giderilmiş hamur. Seyreltme. (CH3)2SO. Seyreltilmiş. Mürekkebi giderilmiş dönüşümlü kâğıt hamuru. Dimensioning. Alman Standartlar Ensititüsü. Dimetil sülfit. Dip Dyeing. Kağıdın en az 100 yıl özelliklerini kaybetmeden dayanacağını garanti eden uluslararası standart. DIP. Dilution Pump. 160 . Dimetilsülfoksit. DIN (Deutsches Institut für Norming). Diploma Parchment.

Dipping. El yapımı kağıtlarda. herhangi bir yardımcı maddeye ihtiyaç duyurmayan ve doğrudan elyafa tutunan boyalar. Yönlülük. Cross Direction).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dipolar Bond. Boya. Örnek olarak yangın doğrudan bir hasarken. Yön. Directionality Paper. 161 . (Bakınız. Dipped Paper. Machine Direction. kağıda yüzey tutkalı yapabilmek için geliştirilmiş tutkallama tekniğidir. Yönlü kağıt. Bir sigortacılık terimi olarak doğrudan bir kaza sonucu oluşan hasarlardır. İki polar bağ. pişiriciye buharın doğrudan verilmesi. Transfer yöntemiyle yüzey tutkallama yapılmış el yapımı kağıt. (Bakınız. Boyanın sabitlenmesi için. Boya asitlerinin sodyum tuzları. Dipolar bağ. Kesikli selüloz üretiminde. Doğrudan taş baskı. Directionality. Doğrudan pişirme. Telefon rehberi kâğıdı. Direction. bir atomun bağlardaki tüm elektronları sağlarken. Doğrudan kayıplar/hasarlar. Direct Lithography. diğer atomun boş bir orbital vermesi. makine enine yön ve kalınlığı nedeniyle Z yönü olarak üç yön bulunmaktadır. tutkallama veya kuşe uygulamalarında kullanılan taransfer tekniği. Direct Process Paper. yangın sonucu oluşan duman veya is dolaylı hasarlardandır. Kâğıtta fiziksel özellikler açısından makine boyuna yön. Daldırılmış. Kovalent bağlanmada. Direct Losses. Direct Cooking. Ek. (Bakınız. Fiziksel bazı özellikleri kağıdın enine ve boyuna göre değişen kağıtlar. Direk boyalar. 6). Direct Dyes. Yüzey tutkallı kağıt. Dative Bond). Aslında tutkal kağıda tutkallanmış bir yüzeyden transfer edilir. (Zıt anlamlı. Indirect Losses) Directory Paper. Daldırma. Baskıda etkili bir unsur. Doğrudan litografi. kendi içinde atomlar arası polar bağlarının olması örneğindeki gibi. iki farklı polar bağ bulunması. Diazo baskı kâğıdı. Su molekülü ve selüloz molekülü polar bağ yaparken. Dipped. Kâğıtta elyaf diziliminin (formasyonun) makine yönüne veya makine enine olması.

Kâğıt bünyesindeki elyaf dışı maddeler. Kir sayısı. Selüloz açma. İki monosakkaritin kovalent bağla bağlanması sonucu ortaya çıkan şeker. Otomasyonla çalışan makinalarda makinanın kazara devreye girmesini önlemek adına onu pasif duruma sokmak. Spirit Duplication). (Bakınız. (1) Selüloz açıcı. Dishing. yazıcı gibi baskı çoğaltıcılar. Parçalanma direnci. Filtre edilmemiş hava. Dirt Build up. Fotokopki. Çıkış manifoldu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Direct Type Duplicator. Vana imalatçıları tarafından verilmektedir. Hamurun dağılma direnci. Leke sayısı. Cihazların çalışmasına uygun olmayan hava. Dished. Dirt. Vakum pompalarının iki çıkışını birleştiren bağlantı düzeneği. Kalite bozukluğuna yol açan. Kirli hava. Tahliye. Kir. Boşaltım. 162 . yabancı maddeler. Kir birikimi. Tabak kartonu. ortalama leke sayısı. Ortası çukurlaşmış. Discharge Manifold. Discharge. Kâğıt yüzeyinde. Tabaklaşma. (2) Parçalayıcı. Çökme. Çanaklaşmış. Dirt Count. Diskkarit. Ufalayıcı. çökmüş kâğıt veya karton. Disable. Yabancı madde. nemli ve yağlı işletme havası. Deşarj. Eksoz manifoldu. Devre dışı bırakmak. Disintegration. Selüloz pulperi. belirli alanda görülen. Selüozda bulunan karbonhidratlardandır. Discharge Coefficient. Devreye giremeyecek duruma getirmek. Deşarj katsayısı Tam açık bir vanadan geçebilecek azami akışı belirleyen birimsiz bir katsayı. Kompresörden çıkmış. Disintegrator. Dish Board. Disintegration Resistance. Tabak gibi çukurlaşma. Disaccharide. Dirty Air. Kırpıntı makinası.

(1) Hamurdaki dolgu maddelerinin şlaymın veya topaklanmanın dağıtılması için kullanılan maddeler. Disk filtre. Hamur içindeki hava kabarcıkları ve çözünmüş diğer gazların genel adlandırılması. Dağılım vizkozitesi. Tokatlama. topaklanmalarını önleyen ve onların askıda kalmalarını sağlayan maddeler. Bobin makinesi dilici bıçakları. Parçalarına ayrılma. Disk rifayner. Disk Filter. Dağılmış hava. (Bakınız. Dispersed Rosin Size. Circular Cutter). Disk Refiner. Toz reçine tutkalı. dairesel bıçakları arasına aldığı hamurdaki elyafların boyunu kısaltmaya yarayan ekipman.Dağılarak görünmemesini sağlamak. Dağılma. kağıtta görünemeyecek küçüklükte parçalarına ayırma işlemidir. Biri sabit diğeri döner. Dağılım. Disperse. Bir sıvı içinde dağılan selüloz elyaflarının vizkozitesi.Kâğıt hamurunda kullanılan bir iç tutkal maddesi. Dispersants. Disk öğütücü. tokatlanmasıyla. Dağıtıcı. Dispersal. parçacıklı maddelerin bir araya gelmelerini. Dismantling. 163 . Disperger. Dağıtma maddeleri. dönerken kâğıdı kesmeye yarayan bıçak. Disperging. (2) Kuşelemede kuşe karışımını oluşturan. iki dişli tabla arasına sıcak ve yüksek kesafetli kâğıt hamurunun gönderilerek. Makine sökümü. Disperse Viscosity. Dispersed Air. Elyaf geri kazanma eleği. Demontaj. Tokatlayıcı. Bu işlem elekte formasyon düzgünlüğüne katkıda bulunmaktadır. Birbirine paralel yerleştirilmiş disk eleklerden oluşan ve kâğıt fabrikalarının döngüdeki veya atık sularında bulunan elyafları geri kazanmak amacıyla kullanılan filtre. Disperger. hamuru elyaflarına ayıran ekipman. Biri sabit diğeri döner. Bir şaft üzerine yerleştirilmiş. Dağıtma. Hamur elyaflarını dağıtma ve yabancı maddeleri küçük parçacıklara dağıtma işlemi. Buradaki işlem hurda kâğıt hamurunda bulunan açılmamış elyaf topaklarını açmak ve tüm yabancı maddeleri. Dairesel bıçak. Dağıtmak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Disk Cutter.

Çözünmüş yük. Asetat elyafı. Anlaşmazlıklar. Hot Dispersion). Dağıtma. Safiha mekanik baskı altındayken basınçlı hava veya buharla safiha içindeki suyu iterek uzaklaştırma. Dissolved Charge. Dispersion Adhesive. Dissolution. İlan kartonu. Çözünebilir selüloz. Dikkat çekici tipte. Dispersiyon kaplama. Dispersion Coating. oldukça saf selüloz. ortadan kaldırma. Display Paper. Deplasman türü su alma. Tokatlama. fotoğraf filmi ve suni ipek (rayon) yapımında kullanılmaktadır. Çözünmüş havalı flotasyon ünitesi. çözünmüş polielektrolitlere tutunmuş elektrostatik yük. Ortadan kaldırma. mürekkep parçacıklarının kâğıtta görülmemesi için boyutunu küçültme işlemi. Kutu yapıştırma tutkalı. Display Type. Genellikle pamuk selülozundan yapılan. (Bakınız. Dissolving Pulp. Çözünmüş oksijen. İlan tahtası. Erime. Kontrata uymyan anlaşmazlık maddeleri. Display Board. Bir sayfada dikkati çekecek tipte hazırlanmış görünüş biçimi. Fabrika atıklarını yakma. Disputes. Dispersion tutkalı. Disposal. Dispersion. İlan kâğıdı. selüloz türevleri hazırlamaya yarayan. Dissolved Air Floataion (DAF).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dispersing. Displacement Dewatering. gübre yapma gibi yöntemler kullanarak. Dissolved Oxygen. Kâğıt hamuru içinde. Dispersant). Dispersing Agent. (Bakınız. Kirlilik ve yapışkan maddelerin. selofan. Görünür tipte. Çözünme. Dağıtma. arazi doldurma. 164 .

Distribution of Data. (Bakınız. Bozukluk. Verwey. Basım veya kuşe sırasında. Landau. Raspa tozu. Doctor Blade. Disturbance. Raspa izleri. sıyırma işleminde kullanılan ince. Doctor). metal veya plastik kökenli şerit şeklindeki sıyırıcı. parçacıklar arasındaki çekme ve itme kuvvetleriyle ve onlar arasındaki mevcut gerilimle ilgili teori. Kâğıt yüzeyinde dalgalılık. Bölme amaçlı kullanılan karton veya kâğıt parçaları. Doctor Broke. DLVO teorisi. Sıyırıcı. Yüzey temizlemek amacıyla. Raspa dudağı. Doctor Marks. kontrol değişkenini bozan her tür etki. Dağıtma valsi. Doctor Body. düzgün dağılımını sağlayan merdane veya vals. Bozucu etki. Baskıda mürekkebi alıp. Raspa hamili. Raspanın üzerine basan ve onu koruyan şerit parça. Mürekkep transfer merdanesi. Mesafeli koruyuma. Sıvı bir ortamda. Bazen koparak kâğıda yapışıp tampona kadar ulaşır. Raspa izleri. Raspa. Doctor Marks). Distortion. Raspanın silindir yüzeyini kazımasıyla ortaya çıkan ve raspa yüzeyinde biriken tortu tabakası. kâğıt biçiminde meydana gelen bozulma. Raspayı taşıyan gövde. Dividers.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Distance Guarding. (Bakınız. Bobin makinası gibi makinaların etrafını çitle çevirerek insanların güvenliği amacıyla yapılan koruma önlemi. 165 . Uygulama valsi. (Bakınız. Veri dağılımı. Doctor. DLVO (Derjaguin. Kâğıt elyafına kimyasalların ve parçacıkların tutunumu konusunda bir açıklama getirmektedir. Distribution/Distributor Roller. Doctor Dust. Kontrol sistemlerinde. Bükülme. Applicator Roll). Kâğıdın raspada yığılarak kopması. Preslerde. Raspa bıçağı. Raspa kopuğu. Doctor Holder. Seperatör. Bozanetken. safiha yaşken raspa tarafından oluşturulmuş sıyrık izleri. Overbeek) Theory. Doctor Ridges.

Büyük bobinler halinde satılan ve başka bir ürüne dönüşüm amaçlı kullanılan çeşitli tür kâğıt bobinler. Dozaj noktası. (Bakınız. Dope. 166 . Genellikle. bir inç uzunluğunda sayılan nokta sayısı. Nokta kazancı. Dozajlamanın yapıldığı yer. Dot Gain. Dog Ear. Selülozik vernik. Document Paper. Litografik baskıda noktalardaki ton artışı. Dots Per Inch (DPI). Köpek kulağı. Dosing. Kaplama sonrası kâğıt yüzeyinden sarkan elyaf. kendini tekrarlayan desenlere sahip olan duvar kâğıtlarına verilen ortak ad. Doküman parşömeni. Baskın dalga boyu. Dominant Wavelength. Dev kâğıt bobini. Jumbo bobin. özellikle giyotinde kesim sonrası ortaya çıkan kulak. Belirlenen miktardaki katkı maddesini ana kütleye ilave etme. El ilanı. Document Parchment. renkli bir ışıktaki dalga boyudur. Doily Paper Stock. Kâğıdın köşesinde işlem sırasında meydana gelen katlanma nedeniyle. Dot Matrix Printing. Yüksek dayanımlı ve yaşlanma özelliği az olan bir kâğıt türü. Noktalı yazıcıda basma. Bir duvar kâğıdı deseninden kaynaklanarak. Kâğıt yüzeyini kaplamada kullanılan bir selüloz çözeltisi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Documentation. Dosage Point. Tüm karakterlerin noktalardan oluştuğu elektronik baskı tekniği. İnç başına nokta sayısı. Domino kâğıdı. Büyük kâğıt bobini. Lak. Dozlama. Rakam yükseldikçe çözünülürlülük artmaktadır. Domino Paper. Dozaj. Verileri doküman haline getirip saklama. Nokta matriks baskı. Document Paper). Noktalı yazıcılarda. Dosage. Dodger. Dozajlama. Kayda alma. görünen renge hemen hemen aynı düşen. Köpek kılı. Dog Hairs. İstenilen tondan daha koyu tonlarda olan veya daha geniş alana yayılan baskı hatası. Doküman kâğıdı.

Double Creeped.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Double Calendered. Double Felted Nip Press. İki tarafa katlama testi. Çift yüzlü oluklu mukavva. İki kademeli hamur sulandırma. Çift kat kuşelenmiş. 167 . ikiz elekli makinede üretilmiş kâğıt. Double Duty Sisal Tape. Çift kaplamalı. Çift kalenderlenmiş. (Bakınız. fakat her iki kenarı traşlanmamış kâğıt. İleri geri katlama sayısının büyüklüğü. Çift yüzlü kâğıt. Çift kabartmalı. Alt ve üst yüzeyi aynı özelliklere sahip kâğıt. Çift kenarlı. Temizlik kağıtlarında iki ayrı işlemle yapılan kabartma işlemi. Double Faced Corrugated Board. Çift taraflı disk rifayner. katlama dayanımını belirleyen ve kâğıdın bir köşesini bir ileri bir geri bükerek. Alt ve üst yüzeyi farklı renklerde boyanarak iki yüzü de kullanılabilen kâğıt. Özellikle para kâğıtları. Double Coated. ozalit kâğıtları ve kütük kayıtlarının saklandığı kâğıtlarda. Double Cap. dayanımı belirlemektedir. Makinede üretilmiş. (Bakınız. Sisal Tape). İki kez kuşelenmiş kâğıt. Çift kalenderden geçirilmiş kâğıt. Creep) Double Deckle. Düşük kesafetlerde tek kademeli sulandırma yöntemi kullanılır. Double Fold. kâğıt kopana kadar yapılan test. Çift tutkallı sisal bantı. İki farklı bölgesinde aynı anda öğütme yapan öğütücü. Elek yüzeyi ile üst yüzeyi birbirine benzeyen. Çift kapak. Çift keçeli pres. Çift krepli. kırılganlığını test etmeyi amaçlayan test. Yüksek kesafet değerli hamurun kesafetinin düşürülmesinde kullanılan iki aşamalı sulandırma yöntemi. Preslerde ve kurutma gruplarında alt ve üst keçelerin bulunması. Double Faced Paper. Çift keçeli. Double Embossed. Double Felted. Double Dilution of Stock. Alt ve üst yüzeyde aynı tür layner kullanılmış oluklu mukavva. İki ayrı işlemle yapılan krepleme. Double Disk Refiner. 17" x 28" ebadında ölçüsü olan kâğıt. Kâğıdın katlanması durumunda. Double Coating. Çift kat kuşeleme.

Yuvarlak elekli makinede. Two Sidedness). Down Cycling. Azami döngü sayısı. Çiftleme. Baskıda bir görüntünün kayarak üst üste iki kez basılmış gibi görünmesi. Double T Slot Sole Plate. Çift beyaz patent kaplı karton. Kâğıdın alt ve üst yüzeylerinin farklı özelliklerde olması. Double Wall Corrugated Board. Hurda kâğıdın her yeni dönüşümünde ortaya çıkan kalite düşmesi ve kayıplar nedeniyle. Geri kıvrılma. Kağıt makinesi altına kaide plakası olarak konulan ve üzerinde iki adet T şeklinde yarık olan plaka. Even Sidedness. (Bakınız. Double Sizing. Çift T yarıklı taban plakası. Hamurişi kâğıdı. Doughnut Bag Paper. (Ek. Double White Patent-Coated Board. Double Manila Lined Chipboard. Çift yüzlülük. Baskıda kağıdın arkaya doğru kıvrılması. Down Curl. Doubling. Çift katmanlı layner. Double Tier Drier Section. Çift katmanlı oluklu mukavva. Dupleks kitap kapağı. Yuvarlak elekte farklı özellikte iki katmanlı olarak üretilmiş layner kartonu. (1) Kâğıt yüzeyinin iki kez tutkallanması. Çift tutkallama. Çift sıra silindirli kurutma bölümü. Up Curl) 168 . Double Wall Corrugated Board). Ekstra kalın kapak. Çift dalgalı oluklu mukavva. 4). İki sıra baskı silindiri bulunan baskı ünitesi. (2) İki yüzeyin de tutkallanması. Double Vat Lined. İki dalgalı ve üç layner kâğıdından meydana gelen iki sıra oluklu görünümlü mukavva. Double Thick Cover Paper. Çift katmanlı. Double Sidedness. (Eş anlamlı. Double Strength Corrugated Board. Çift taraflı baskı ünitesi. Yağlı ve ince gramajlı lokma ve tatlı türü. pastahane ürünlerini elde yemek için sarılan kâğıt. Kuşeleme söz konusu değildir. değersiz bir hamur üzerine iki katman halinde. Kurutma grubunda silindirlerin altta ve üstte ayrı keçeler kullanılarak dizilmesi. Döngü eşiği. samanlı karton. (Bakınız. dönüşüm yapılabilecek azami sayı. beyaz hamur uygulamasıyla üretilmiş karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Double Imprint Unit.

Red ürün. Rush). hamurun suyunu bırakarak. Drainage. Elyaf düğümlerinin belirgin olarak görünmesi nedeniyle oluşan lekeler. Süzülme kimyasalları. Kalite dışı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Downgraded. Drainage Aids. Boşaltma. Çekme. Duruş süresi. Elek hızının jet hızından yüksek olması. Drenaj folyoları. Drag. Çekme yükü. kesilme nedeniyle. Bir başka kaynağa göre elekte çekilen gücün makine hızına bölünmesiyle elde edilir. Süzülme. Zamana karşı. Akış. Draftsman. Downstream. Sürükleme. Bir kaynağa göre sabit parçaların yarattığı sürtünme kuvveti ile hareketli parçaların yarattığı sürtünme kuvvetlerinin çarpımıyla elde edilir. Drenaj yardımcı maddeleri. (Eş anlamlı. Düğüm yerleri. Eleğin altında suyun süzülmesine yardımcı olan parçalar. bir safiha oluşması için geçen süre. Drainage Factor. Basınç farklılıkları nedeniyle hava veya gazın bulunduğu ortamda sürüklenmesi. Drenaj. Toz halindeki parçacıkların elyaf üzerine tutunmalarına ve gözenekliliğin artmasına yardımcı olurlar. 169 . İnorganik tuzlar ve polielektrolitler bu tür maddelerdir. Boşalma. (2) Ormandan. Proje tasarımcısı. Laboratuarda. Sürüklenme. Dragload. Drainage Foils. Çizim kâğıdı. İleriye doğru akış. Çekme kuvveti. Suyun elekte safihadan süzülmesi. Kâğıt makinesinde tür değişimi veya arıza nedeniyle meydana gelen duruş süresi. Drafting Paper. grafik eğim değerleri. Draft. eksilen orman hacmi. Drag Spots. Teknik ressam. Süzülmeye yardımcı maddeler. çeşitli hamur türlerindeki süzülme miktarlarını gösteren. Elekte hamurdan su süzülmesi sırasında eleği çekecek kuvvet veya bu kuvvetteki artış miktarı. Drain. Kalitesiz ürün. Eskiz kâğıdı. (1) Süzülme. Downtime. Drainage Time. Süzülme faktörü.

DRC (Double Creeped Celulose). Drawing Board. tank ve boru hatlarında sistemi boşaltamaya yarayan vana. Drawing Cartridge. Emilim testi. Büte. Manifaturacı kağıdı. Temizlik kağıtlarının bir cisim üzerindeki kumaşsı yayılma ve onu örtebilme özelliği. Düşük opaklıkta. Tahliye vanası. Gerilimi alınmadan kağıdın kuruması. Baskı öncesi yapılan. Pulper içindeki ağır rejekleri içine alan kapan. karakalem resim ve çizimlerde kullanılan kâğıtlar. Çok düzgün bir yüzeye sahip. Bir mürerekkebin veya kaplama sıvısının.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Drainer Stock. Built in Stress). (Bakınız. Draw. Çizim kâğıdı. Dregs Well. Çökelti kapanı. Çöp kapanı. silgiden etkilenmeyen kâğıtlardır. Drawing Paper. Draw Down. Junk Seperator) Dried in Strain. alttaki deliklerden suyunu bırakarak. Süzülmüş hamur. Çekiş kontrolu. Arıtma ünitelerinde dibe çöken çamur. Çok ince. Drain Valve. 170 . Uzun ve güçlü odun elyaflarının lateksle bağlanıp. (Eş anlamlı. Draw Control. Built in Strain. Drapers’ Cap. Kağıt makinesinde gerilerek veya gevşeyerek kağıt kopmalarının önüne geçen tahrik kontrol özelliği. Dregs. Tortu. (1) Kâğıt makinesinde bağımsız makine bölümleri arasındaki hız farklılığı. Drapability. Çökelti. kahverengi renkli ambalaj kâğıdı. kaplamanın veya mürekkebin tutunumunu veya dağılımını görmeye yarayan test. Junk Trap. kâğıt yüzeyine sürülüp bıçakla sıyrılarak yapılan bir kalite testi. Çizim kâğıdı. Birinci hamurdan üretilirler. (2) Makasta kağıdın bıçak tarafından çekilerek ölçüsünü kaybetmesi. geride kalan kesif hamur. iki kez kreplemeden geçirilerek elde edilen kumaş türü ürün. Gerilimli kuruma. Çizim kartonu. Delikli bir kapta. Çekiş. Çift krepli safiha. Örtücülük. Çizimde kullanılan asitsiz ve çok kaliteli bir kâğıt türü. Sıyırma testi.

Driography. (Elektrikli tahrik sistemi. Drill Method. Bardak kâğıdı. sondaj yaparak örnek alma yöntemi. Sondaj yöntemi. Tender Side). Drive System. (2) Safihayı veya döküntüyü makine altına indirmek. Daha kuru. (1) Ebadı daraltmak. Drive Shaft.) Drop Leg. Drop Marks. Bunun alt parçalarına isim verilirken. 171 . son derece kaliteli ve oldukça dayanıklı kâğıtlardır. motora bağlı olan valsler. Drier. Drive Side. Baskıda ton düşürmek. Vakum ayağı. Kâğıt makinesinde salon tarafı veya operatör tarafı. Damlama izi. Samanlı bardak kâğıdı. Back Side. Drinking Cup Paper. İndirmek. ön taraf diye geçer. Drive Roll. kaplinler ve hız kontrol ünitelerinden oluşan sistem. Tahrik mili. önüne ilgili parça ismi getirilerek anılmaktadır. Düşürmek. Drinking Straw Paper. Tahrik tarafı. mekanik tahrik sistemi vs. Bardaklar spiral sarımlı olarak yapılır. Vakumla elekten emilen suları seperatöre bağlayan barometrik boru parçası. şaftlar. safihanın üzerine damlayan veya sıçrayan suların. kâğıtta bıraktığı izler. Bu kâğıtlar odun selülozundan üretilir. Kâğıt veya hurda kâğıt rutubetini tespit etmek için. Kâğıt enini keserek daraltmak. Tahrik sistemi. (Bakınız. Kâğıt bardak yapımında ayrıca parafinleme işlemi yapılır. Arka taraf. Elek ve preslerde. Front Side. Delme yöntemi. Dried in Strain). tahrik sisteminin bulunması nedeniyle. Taş baskı benzeri. Drilled Roll. Elek üzerindeyken. Makinenin arka tarafında. dişliler. tahrik tarafı adını alır. kuru baskı sistemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dried in Stress. Drop Off. Düşürmek. Delikli vals. Stresli kuruma. (Bakınız. Drop Out. Kâğıt makinesini döndüren motorlar. Kuru baskı. Tahrik valsi. İçinde vakumu yenecek kadar su bulunmasına izin verecek uzunluklarda yapılırlar. Tahrik şaftı.

Drum Filter. ya da hamur hazırlamada yeniden hamura dönüştürülür. Döner filtre. Tambur testi. Kabuk soyma tromeli. döner tamburu olan teksif eleği. İlaç ambalaj kâğıdı. 172 . Drum Debarker. Drum Tickener. Düşme testi. kalenderde veya mal sarıcıdaki kopmalar nedeniyle oluşan döküntüler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Drop Test. (Bakınız. Kurumada çekme. döner bir tambur içine konularak yapılan dayanıklılık testi. Tail Screen) Drum Test. Kurutma kısmında meydana gelen kâğıt kopması. Keasafet değeri. (Eş anlamlı. Bunlar ya makine sonu pulperinde. Baskıda kuruma sonrası meydana gelen ebatta ve kalitede değişme. kesafet yükseltme amacıyla kullanılan. kenar kesimleri veya kopuk parçalar nedeniyle ortaya çıkan ıskartalar. Yatık pulper. Manila kenevirinden yapılma. kurutma tamburu. Dolu kutularda yapılan serbest düşme testi. Dry Break. Drum Driers. Tromel. Silindirik pulper. Silindir. Drum Pulper. Wet Brake). Hediyelik paket kâğıdı. Drum. Davul ipi kâğıdı. Davul manilası. Dry Back. Döner teksif eleği. Kurutma tamburu. Yatay silindir şeklinde ve elyaf parçalama ve eleme bölümlerinden oluşan pulper türü. selülozdan üretilen ve davulların gerilmesinde kullanılan ipin yapıldığı kâğıt. Tambur. Drumhead Manila. üzerine elek sarılı. Drug Bond Wrapping. Kabuk soyma tamburu. Kurutma amacıyla kullanılan. Tambur filtre. Tambur pulper. Teksif eleği. (2) Kurutma bölümünde. Hamurda. Kuru kopma. Tanbur elek. Yatay-döner silindir. Teksif eleği. bobin kesimi sırasında. Kuru döküntü. Nakliyede kullanılacak kutuların. Drum Screen. Dönüşümlü kağıtlarda hafif pulper rejeklerini elyaftan ayırmak için kullanılan döner elek. (1) Kâğıttan. parçalama aşamasında % 28 lere kadar çıkabilmektedir. Dry Broke.

Kurutma konfigurasyonu. Kuru kısım. Kâğıt yüzeyine tutkal sürülerek. Dryer Diagnostic System. Kurutma silindiri baraları. bir ton kâğıt için harcanan buhar tonajı değerleri. % 85-%98 rutubette raspayla yapılan krepleme işlemi. Kurutma bölümünde kullanılan buharın verimliliğini ve kurutma sorunlarını gösteren sistem. Wet Bulb Temperature). 173 . kondensatın silindir içindeki hareketini düzenleyen ve ısı transferini kolaylaştıran çubuklar. Kuru kuşeleme. daha iyi kurumasını sağlayan sentetik kumaş. Wet End). Gerçek hava sıcaklığı. (Bakınız. Her kâğıt türünde veya makine yapısına göre. Kurutucu. Kurutma tanı sistemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dry Bulb Temperature. Buhar yoğuşma oranları. Dryer Condensing Rates. Kurutma silindirinin içine. Dryer. diziliş ve keçe düzenleri. Kâğıt makinesi kurutma kısmında. Kurutma keçesi. Dry Creep. (Eş anlamlı. Dry Coating. Creep. Kuru madde miktarı. Kâğıt makinesinde kağıdın kuru olduğu kısımlar. Kurutma silindiri içindeki yoğuşmaların. Wet Creep) Dry End. bir uçtan diğer uca yerleştirilen. Kalender ve mal sarıcının bulunduğu bölümler. Dryer Felts). Kuru krep. Kuru bir termometre ile ölçülen hava sıcaklığı. Dryer Cylinder. (Bakınız. Kuru krepleme. (Bakınız. çeşitli kâğıtlara göre miktarları. (Bakınız. Kurutmanın düzenlenmesi. Kuru kaplama. Kağıtta rutubet çıktıktan sonra geriye kalan net madde miktarı. Dry Content. Dry Creeping) Dry Creping. Dryer Configuration. Kurutma grubundaki silindirlerin gruplandırma. Kurutma silindiri. Yanki makinede. Dryer Bars. Kuru termometre sıcaklığı. Kurutma. kaplama maddelerinin kuru olarak uygulandığı kaplama yöntemi. safihayı kurutma silindirine basarak. Dryer Fabric.

Kuru işlem. 174 . Kurutma partisi. Dryer Felts.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dryer Fabric Cleaning. kalenderde veya çeşitli iz valslerinde kuru olarak işlenmesi. Havbe. Kâğıt makinesinde. Dryer Fabric Tension. Dryer Pick Marks. Elekte işlenmesine rağmen. Kuru olarak. Kuru işlenmiş kasap kâğıdı. safihayı basarak buharlaşmayı hızlandıran sentetik esaslı keçeler. Dryer Fabric Roll. yüzeyi makine dışında işlenmiş görümündeki kâğıtlar. Dryer Hood. Kurutma silindirleri Dryer Screen. Dry Felt. Kurutma keçesi temizliği. kâğıdın kurutulduğu silindirlerden oluşan bölüm. Kurutma gruplarında. Kurutma bölümü. birinci kurutma grubunda oluşan. Dry Finish. Kurutma bölümünü kapatan ve kurutma sonucu ortaya çıkan buharı uzaklaştıran oda. Kurutma eleği. zift birikiminin temizlenmesi. Dry Finish Butchers Wrap. kaba ve emici kâğıt türleri. Özellikle hurda kağıt işlenirken. Kurutma silindirlerinde. Bitüm kâğıdı. Kurutma keçesi sevk valsi. Kâğıt veya karton yüzeyinin. kurutma keçesi işlevini gören elek. Kâğıt yüzeyinde kurutma keçesi tarafından yapılmış hasar veya kusur izi. Kuru işlenmiş görünümlü kâğıt. Kurutma keçe gergisi. Sentetik yerine metal malzeme ile yapılmış. Kurutma keçesi izi. Dry Finish Screening. Zift emdirilmek için üretilmiş. makine dışında parafin emdirilmiş kasap kâğıdı. Kurutma keçeleri. kâğıt yüzeyinde görülen yolunma izleri. Duruşta elle veya çalışırken otomatik olarak yapılan keçe temizliği. kâğıt yüzeyinden veya kaplamasından koparılan parçacıklar nedeniyle. Dryers. Dryer Section. Kurutma keçesi yolma izleri. Dryer Felt Marks.

Dry Lake. Dry Mass Distribution. Kağıdın kurutulması sırasında gelişen aşamalar. Kuru hat. 175 . krepli ince kâğıtlardan yapılma. Dry Forming. Kalenderde baskı sırasında oluşan. Kuru montaj kâğıdı. Drying Cracks. (Bakınız. Kurutma oranı. Kurutma aşamaları. Dry Nip. Drying Paper. Nip). Kâğıdın arkasına tutkal sürülerek. Kuşe kaplaması üzerinde. Drying. Kuruma çatlakları. Sülfit selülozundan yapılma ve kuru işlem görmüş kâğıtlar. Özellikle bu tür üretilen. Ayna çizgisi. iki vals arasındaki baskı çizgisi. Kurutma alanı. Kurutma. Sentetik dokunmamış kumaş/keçe. çift tarafı yapışkan montaj bantları. Kuru madde dağılımı. Kuru işlenmiş sülfit kâğıdı. Kurutma odası. Elekte su aynasının. Drying Rate. El yapımı kâğıtların kurutulduğu havalandırmalı oda. mukayeseli buhar harcama değerleri. sadece ütü ve sıcak pres gibi sıcaklıkla yapıştırılabilen kâğıtlar. kurutma ölçümleriyle ortaya çıkan. safiha oluşturma. Kağıtta rutubet dışı maddelerin birim alandaki dağılımı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dry Finish Sülfite Paper. Kâğıt makinesi kurutma gruplarında yapılan su buharlaştırma işlemi. Elyafları kuru haldeyken cebri hava ile taşıyarak. Temizlikte kullanılmak amacıyla kuru ve sentetik elyaflardan. Drying Cycles. Kurutma kâğıdı. Kuru lak/lake. Kuru formasyon. aşırı kurumadan kaynaklanan çatlaklar. havayla formasyon verilerek yapılmış keçe türü bezler. Drying Loft. Dry Mounting Tissue. Çeşitli kâğıtlara göre. Kâğıtta suyun alındığı son aşama. Dry Lay Nonwovens. yani suyun parlaklığının bittiği yerde kuruluğun başlangıcını gösteren çizgi. Dry Line. Kuru nip.

Kuru ofset baskı. Kuru tutkal. Deneme baskı kâğıdı. Genellikle doyma sıcaklığı üzerine çıkıldığında veya basınç düşürme işlemi sonrası görülen buhar hali. Ekipmanlara hamur vermeden yapılan yön kontrolu. Kuru kırışıklıklar. Dry Strenght Additives. Kuru dayanım arttırıcı kimyasallar. Kâğıtta. bükülme direnci. Kuru sürtünme direnci. Dual Distributor. Kuru madde. Dry Printings. Suda kolayca çözünebilen toz tutkal. Dry Scrubber. katlanma sonucu oluşan kırıklık çizgileri. Kuru dayanım. Dual Merchant. Kuru bir kâğıdın. Kuru mukavement. Hem yazı tabı kâğıtlarını (kültür kâğıtları) hem de ambalaj kâğıtlarını (endüstriyel kâğıtlar) dağıtan/satan bayi. Dual House. Dry Rub Resistance. yırtılma ve katlanma yönünden mekanik mukavemeti. Dry Strength Resins (DSR). Dry Steam. Dry Size. Baca gazını susuz temizleyen sistem. Wet Rub Resistance). Ön baskı kâğıdı. Kuru mukavemet arttırıcı reçineler. (Bakınız. Katyonik nişastalar ve reçineler gibi. yırtılma mukavemeti. İkili bayilik. Dry Solid. Dry Proofing Paper. Kuru baca gazı arıtma sistemi. Dry Wrinkles. kâğıt hamuruna katılarak kâğıdın dayanımını arttıran kimyasallar. patlama ve şıkıştırma dirençlerini arttıran maddelerdir. Kuru rölyef baskı. Kâğıt kuru iken. 176 . İki farklı tür ürün grubunu pazarlayan işyeri. İkili ticarethane. İki farklı tür kâğıt grubunu satan tüccar. çekme. Kuru buhar. İçinde kondensat olmayan buhar. Kuru test. Kuru baskı. Poliakrilamid ve Polivinilformamid/Polivinilamin reçineleri (PVF/PVam).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dry Offset. titreşim izleme gibi montaj sonrası yapılan ilk çalıştırma testi. kopma mukavemeti. Dry Strenght. katlanma dayanımı. Dry Test. İkili tüccar.

Farklı renklerde iki kurutma kâğıdını yapıştırarark elde edilen yeni kâğıt. Çift katlı bitümlü kâğıt. Duotone Finish. Duplex Asphalt Paper. Mat kuşeli. Duplex Boxboard. Dolgu yastığı kâğıdı. Çift tonlu işleme. Çift katlı bristol. Parlaklık testlerinde % 55 in altında parlaklık değeri olan kuşe. Duotone. Baskı işlemi sırasında. Dummy. İkili polimer sistemleri. iki farklı tonda renk elde edilen işleme tekniği. Duplex Bag. fakat yazısı olmayan ve örnek olarak saklanan yaprak veya kitap. Tek bir resimden elde edilen iki farklı ton. Dolgu yastığı. Çift katlı. Dupleks karton. Duplex Board. Parlaklık değeri çok düşük olan yüzey kaplaması işlemi. Çift katlı kurutma kâğıdı. Termin tarihi. Dupleks bristol. Duplex Bristol. Mat perdahlı. Havayla şişirilen.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dual Polymer Systems. Dull Coated. Aktarma merdanesi. 177 . yüksek molkül ağırlıklı ve düşük yükü olan anyonik polimerin tutunum arttırıcı olarak kullanıldığı sistemler. Dunnage Paper. Dupleks. Aplikatör merdanesi. farklı bölgelere farklı basınç uygulayarak. Dupleks torba Duplex Blotting Paper. Dull Finish. Düşük molekül ağırlıklı ve yüksek yükü olan katyonik polielektrolitle. Ductor Roller. Çift katlı karton. Bir mal veya hizmetin hazır olduğu tarih. Duplex karton. Dupleks ziftli kâğıt. Dunnage Bag. tır nakliyesinde yüklerin arasını desteklemek için tampon amacıyla kullanılan yastık. Aktarma valsi. Model. Duplex. Lastik veya plastik kaplı kraft kâğıdı. Dupleks kutu kartonu. Tampon yastığı. Due Date. Baskı sırasında mürekkep valsinden aldığı mürekkebi baskı valsine aktaran ara vals. Şahit. Çift renklilik. Basılmış olanlara benzeyen. Alt ve üst katları olan ve katman özellikleri farklı olan. lastik kaplı kraft kâğıdından yapılan.

inşaatlarda malzemeleri örtmek için kullanılan kâğıt. Dupleks folyo astar kâğıdı. Duplex Enamel Book. Dupleks örtü kâğıdı. Dupleks kuşe bristol. katlandığında özel görünüm vermesi nedeniyle tasarlanmış kâğıt.F. Dupleks kesim. Dupleks kuşe makinesi. diğer tarafı ona uyan mürekkeple kaplı kâğıdın. Dupleks renkli. diğer tarafı emici kâğıtla. Bir kâğıdın her iki yüzeyini de kuşe kaplayan makine. Dupleks kuşeleme. Her iki tafın farklı işlendiği teknik. Duplex Foil Backing. Bir yüzü kaba. Çift katlı Dupleks. Duplex Coating. Dupleks fabrikasyon ambalaj kâğıdı. Duplex Photographic Film Paper. Duplex Finish. Bir yüzü beyaz veya renkli. Yüksek gramajlı ve hamuru alta ve üste ayrı renkte boyanmış. Her iki tarafı farklı renkli. uzun elekli makinelerle üretilen fotoğraf kâğıtları. Duplex Sheating. Ayni anda iki yüze de yapılmış baskı. Duplex M. Duplex işlemeli. Duplex Paper. Duplex Cutting. Alt ve üst hamur kasaları olan. çift kat hale getirilmiş kâğıt. elek yüzü (alt tarafı) çok düzgün olarak üretilmiş. Bir katı ofset baskıya uygun. Dupleks ofset kurutma kâğıdı. üst yüzü ise antik görünümlü. Dupleks kâğıt. ince astar kâğıdı. Bir kâğıdın veya kartonun. Bir tarafı koyu renkli. Dupleks fotoğraf kâğıdı. ıslandığında yaş dayanımı fazla olan yumuşak dokulu. Duplex Offset Blotting Paper. diğer yüzü düzgün taş baskı kâğıdı. Tek tarafı veya her iki tarafı benekli boyanmış. Kağıt makinesinde.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Duplex Coated Bristol. Dupleks taş baskı kâğıdı. çift katlı ve çift renkli ambalaj kâğıtları. Litho. Duplex Colors. Duplex Mill Wrappers. Ayni anda iki farklı uzunlukta yapılan kâğıt kesimi. Duplexed. 178 . Duplex Coater. Dupleks enamel kâğıt. ayni anda iki yüzeyinin de kuşe kaplanması. Alt ve üst yüzeyi farklı renk ve dokulardaki kâğıtlar. diğer yüzü kuşe bristol.

Dust. Durability. Toz alma kâğıdı. Demir kristallleri ve onun farklı dizilmiş bir allotropu olan östenitin. Duplicating Tissue. Kuşe kâğıt kesilirken. Teksir kâğıdı. Süper kalenderde bir yüzü soğuk vals. Bir tür zımpara işlevi gören kâğıt. Tek tarafı verniklenmiş. makinede çift katlı ve her katı farklı özellikte üretilmiş kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Duplex Stainless Steel. Dupleks duvar kağıdı. Dupleks vernikli taş baskı kâğıdı. Duplicating Paper. Fotokopi kâğıdı. Dayanıklılık. İki farklı hamurla. Kâğıt işlenmesi sırasında ortaya çıkan dolgu maddeleri ve ölü elyaf parçacıkları. (Bakınız. Tozlanma. Duplicator. kaolin ve ölü elyaf gibi parçacıkların ortaya çıkması. Tozama. arka tarafı işlenmemiş olarak bırakılmış kâğıt. Karbonlu kâğıt. Plan kopya makinesi. Double Face). Kopyalama pelürü. Dusting. Dust Explosion. küşük bir kıvılcımla meydana gelen toz patlaması. Dusting Paper. Super kalenderlenmiş dupleks kâğıt. Elyaf tozları veya nişasta parçacıklarının havada belli bir yoğunluğa erişmesi sonucu. Sıcak valse temas eden yüzeyde daha düzgün görünüş elde edilmektedir. farklı iki yüz yaratılan kâğıtlar. Ozalit kâğıdı. Duplex Super. Duplex Varnishing Litho. diğer yüzü sıcak valse temas ederek. Duplex Texture. Duplicating Stencil Paper. Toz patlaması. kristal yapılı çelik alaşım. Duplicating Note Paper. Ozalit makinesi. Kâğıtta orijinal kaliteyi koruma özelliği. El yazmalarının ıslak kopyalarını üretmede kullanılan pelür kağıdı. 179 . Toz. Stensil kâğıdı. yüksek dayanımlı stensil kâğıdı. Dupleks paslanmaz çelik. Dupleks dokulu. Duplex Wallpaper. Krom katkılı paslanmaz çeliğe göre daha ucuz ve hijyenik olan bir alaşım. Duplicator Paper. yarı yarıya karıştırılmasıyla oluşturullan. Yâğlı kaplamalı.

Dinamik balans. Boyama özelliği olan renkli çözünebilen kimyasal bileşikler. Dinamik frenleme. Makinenin tam yükünde titreşimsiz çalışacığı balans hızı. (Bakınız. Boyama. Dutch Mordant (Acid). Dynamic Accuracy. Bunlar ithalat. Hollanda mordanı. Asidik boyalar. Balance Quality Grade). Acid Dyes. Hız kontrolu yapılan bir elektrik motorunda frenleme sırasında ortaya çıkan enerjiyi emerek tüketen dirençli sistem. Cyclonic Cleaners) 180 . G6. Dinamik balans derecesi. Bir malın temini aşamasında ödenen tüm resmi vergiler. Kağıdın valse girmesi ve çıkması arasında geçen süre. Dye Stuffs. Bekleme.5. Kalma. ihracat. G2. Hareket halindeyken ve yüklüyken ölçülen doğruluk değeri. doğrudan boyalar ve pigmentler gibi boyayıcı maddelerin tümü. Temas. Bir yerde bekleme veya oyalanma süresi. Dwell. (Eş anlamlı. bakır veya çinko baskı plakaları hazırlanırken kullanılan aşındırıcı. Boya kökenli mürekkep. Balansın dinamik şartlarda. Dynamic Cleaners. Dye Based Ink. Temas süresi. Rotogravür baskı için. Dinamik temizleyiciler. Durma. ÖTV. bazik boyalar. hangi toleranslarda yapıldığını gösteren derecelendirme. Dynamic Balance Grade. sulandırılmış hidroklorik asit. Dye. Dynamic Braking. Boyar maddeler. Holanda kâğıdı. Dynamic Balance Speed. Dying.5 değeri seçilmektedir. Dwell Time. Centrifugal Cleaners. Dutch Paper. Kalma süresi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Duties. Basic Dyes). Vergiler. (Bakınız. Boya.3 gibi G değeri düştükçe balans hassasiyeti artan ISO ölçülendirme sistemi. KDV gibi vergilerdir. Yükte doğruluk değeri. Kağıt makinelerinde G2. Hollanda’da elde elekle üretilen kâğıtlar. Dinamik doğruluk.

Dynamite Paper. Hareketli bir ortamda. Dynamic Sheet Former (DSF). Bu kâğıttan. Dynamic Seal. patlayıcı muhafazası olarak kullanılan bir kâğıt. Mukavemeti çok yüksek olan ve neme karşı dayanıklı olan. Dynamite Paper). kâğıt hamurunda kullanılan dolgu maddelerinin elyafa tutunumlarını belirlemeye yarayan cihaz. dolgunun elyafa turunumu önemli hale gelmektedir. Kağıt makinesinde yapılmış gibi özelliklere sahip safiha yapabilen laboratuar düzeneği. çok hareketli ortamda. Hızlı kâğıt makinelerinde. Dynamite Shell Paper. Dinamik safiha eleği. 181 . Dinamit kapsülü kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dynamic Drainage Jar. Dinamik süzülüm cihazı. Dinamit kâğıdı. (Bakınız. kapsül yapılarak dinamit içine konulmaktadır. Dinamik salmastra.

ECS (Edge Crush Strength). Kenar ezilme direnci. Ekonomik bakış açısı. Kâğıtta 0. dikine konularak uygulanan dayanım testi değeri. Ekonomik sipariş miktarı. leke miktarını belirleme yöntemi. Kenar ezilme testi. hem de zeminle kontrast derecesini dikkate alan ve Tappi tablolarından eşdeğerini bularak yapılan. Topraklama. Ekonomi. Ekonomizör. Earthing. kâğıt fabrikalarında kullanılan kulak tıkacı. Edge Cutter. Edge Crush Resistance (ECR). Dik ezilme testi. baca gazından ısı geri kazanımı sağlayan boru donanımı. Economizer. Stokta tutulan her tür malın stok maliyetini düşürmek açısından belirlenmiş olan sipariş miktarı. Doğrudan pişirilerek yapılan ağartma. Buhar kazanlarında.02-3mm² arasında alanı olan lekelerin hem büyüklüğünü. elektrik yükünü toprağa aktaran elektrik alt yapı tesisatı. Uzun elekli kâğıt makinelerinde. Kulağı sese karşı korumak için. Economic Aspect.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ E Ear Plug. (Bakınız. Belirli ebatta hazırlanmış oluklu mukavva levhanın. Belirli ebatta hazırlanmış oluklu mukavva levhanın. Dik ezilme direnci. Edge Crush Resistance). dikine konularak uygulanan dayanım testi. hem de makine önünde. İşletme. koruma veya elektro statik boşalma (ESD) amacıyla kurulan. Kolay ağartma. Ekonomiyi öne alan bakış tarzı. Edge Crush Test (ECT). hem makine arkasında. Economics. Easy Bleaching. Kenar kesici. Malın temin süresi. EBA (Equivalent Black Area). belirli bir dönemde kullanım miktarı. raf ömrü gibi ölçütlere göre belirlenen sipariş miktarı. safihanın kenarlarındaki ince tabakayı traşlamak 182 . Kulak tıkacı. Economic Order Quantity. eleğin son bölgesinde. Eşdeğer leke alanı. Sıkıştırma mukavemeti (Compression Resistance) ile doğrudan ilşkisi bulunmaktadır.

“Internal Tearing Resistance” yırtılma başladıktan sonra ölçülen. ECS). Verim. Edge Embossing Knurling. Yapılan işin harcanan enerjiye bölümüyle bulunan oran. EDTA (Ethylene-Diamine-Tetraacetic Acid). 183 . Rifaynerde bıçak ağzı uzunlukları toplamı. Alkali selüloz üretiminde. Atık. Effective Thermal Diffusivity (of Roll Coating). Effective Alkali. Kenar koruyucu.F (English Finish). E. likör olarak kullanılan kostik (NaOH) ve sodium sulfit (Na2O) karışımına verilen isim. Bir temizlik kağıdının kenarlarında yapılan kabartma ve tırtıklı kesim tekniği. Kenar yırtılma direnci. Edge Tearing Resistance. Bobinlerin yan yüzeylerine konulan ve kenarları ezilmeye karşı koruyan mukavvalar. Etkin alkali. Kağıt ve selüloz üretiminde hidrojen peroksitin metal iyonlarıyla etkileşime girmesini önlemede kullanılmaktadır. Elekte bulunan kenar kesici fıskiyeler. Edge Protector. Ayrıca safiha enini daraltmak veya ayarlamak için de kullanılmaktadır. Kâğıt kenarlarının. Efficiency (η). Kenarlarına çivi çakılan fiber levhaların. Bıçak ağzı uzunluğu. Kenar çivi mukavemeti. Buna “Initial Tearing Resistance” da denir. yırtılmanın başlamasına karşı gösterdiği gram cinsinden ifade edilen direnci. yanal hareketlere karşı yırtılma direnci. Edge Crush Resistance. Effluent. Edgewise Compressive Strength. Çevre açısından kirlilik yaratan her tür madde. Randuman. Etkin ısı yayma gücü. Kenar kesici fıskiyeler. Kenar tırtıklama makina yönünde yapılmaktadır. (Bakınız. (m) Edge Nail Strength. Vals kaplamalarında ısıyı yayma özelliği (m2/s). İngiliz tarzı işleme. Edge Squirts. Metre cinsinden dikkate alınır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ için kullanılan fıskiyeli su jeti. Kenar yırtılma mukavemeti. Kenar kabartmalı tırtıklama. Edge Length. daha düşük değerli yırtılma direncidir. Etilen-diamin-tetraasetik-asit.

Egg Case Filler Board. Yumurta koli dolgu kartonu. B dalga. C dalga. Elastic Strength. Egg Carton Board. Yumurta koli kartonu. Esneklik. Kâğıda uygulanan kuvvetin değişmesiyle.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Effluent Free. yumurta ambalajı olarak kullanılan. 184 . özel kalıplanmış karton. Elastikiyet. Yumurta kolilerinin içinde seperatör olarak kullanılan mukavva. Ucuz market kitaplarında kullanılan bir kâğıt türü. Seçimlerde pankart yapılmak üzere üretilmiş bir bristol karton türü. Electrical Connections. Fırlatma. seperatör olarak kullanılan mukavva. Esneme sabiti. Mikro dalga. olukların yüksekliğini ve bir metre uzunluktaki oluk sayısını tanımlayan bir ifadedir. Atık vermez. (Young’s Modulus). F dalga. Egg Case Board. F-Dalga. oluklu mukavvalarda. Çevreye kapalı. boyca uzamadaki değişim oranın sabit gösteren sabit terim. Dalga. Elasticity. E-dalga (mikro dalga) olukluda.2 mm ve oluk sayısı 290 dır. Yumurta kolilerinin içinde. oluk yüksekliği 1. Egg Shell Book Paper. Yumurta kabuğu deseni verilmiş karton. Kaba kitap kâğıdı. Hurda gazete kâğıdından yapılan. Electrical Cable Filling Paper. Ejection. Vals yüzey kaplamalarında yüzey esnekliği. Atma. E-Flute. A dalga. Election Bristol. Elektrik kablosu dolgu kâğıdı. Elastic Modulus. Egütör valsi kullanılmadan üretilen kalın kartonlardaki yüzey görüntüsü. ve K dalga türleri de vardır. Egg Case Flats. Seçim bristolü. Esneme modülü. Bazen sanat kâğıtlarında istenilen bir özellik. Elektrik bağlantıları. Yumurta viyolü. Esneme gücü. Yumurta kabuğu desenli kitap kâğıdı. Egg Shell Finish. Yumurta koli kartonu.

Electrolytic Paper. Elektroforez. Vulkanize elyaf. Electro Photography. Electrokinetic Charge. Electrical Double Layer. Electroconductive Poymer. Electronic Printing. Electric Cable Paper. Sıvıda bulunan askıdaki yüklü parçacıkların. Elektrik teknisyeni. Elektriksel yalıtım maddesi. Elektrik izolasyon kâğıdı. Elektronik makinelerle yapılan basım. Elektriksel yalıtımı olan elyaf. Elektrikle yüklü bir parçacığın sıvıya konması durumunda meydana gelen.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Electrical Conductivity. Yağlı kondansatör kâğıdı. Electrical Insulating Material. Elektriksel izolasyon kartonu. 185 . yüklü bir parçacığın yarattığı durum. faks gibi makinelerle yapılan basım işi. Drive System). Elektrik kablo kâğıdı. Elektriksel kâğıt türü. Electrician. bir dış elektrik alanının etkisiyle hareket etmesi. Elektrokinetik yük. Elektriksel iletkenliği olan polimerler. Presbant. Fotokopi. Suda çözündüğünde. Elektriksel izolasyon kâğıdı. elektrik akımını iletecek ortam yaratan bileşikler. Elektriksel iletkenlik. yazıcı. Electrical Grade Paper. Elektrikli tahrik sistemi. Elektronik basım. Bir sıvı içinde hareket eden. Kondansatör kâğıdı. Electrical Drive System. (Bakınız. yer değiştirmesi. Lazer baskı. Electrical Insulation Fibre. Elektrikli çift katman. Electrolytic Capacitor Paper. Electrical Insulating Paper. (Xerocopy). Electrophoresis. Fotokopi. Presbant. çift katmanlı (artı ve eksi) elektrik yükü oluşmuş yapı. Elektrolit. İzolasyon malzemesi. Electrical Pressboard. Electrical Fibre. Electrolyte.

(Xerocopy Paper). Electrostatic Discharge (ESD) Paper. Elektrik yükü nedeniyle. Klor elementsiz kâğıt. Antistatik kâğıt. Electrostatic Printing. Electrostatic Precipitator (ESP). Electrostatic Stabilization. Uzama. kimyasal bir ortamda. yazıcı ve fotokopi makinelerinde yapılan basım. Elektrostatik dengeleme. Elektrostatik basım. baca tabanında toplayan bir filtre sistemi. yüzeyinden mikron mertebesinde sökmeler yaparak parlatılması işlemidir. Bir dış elektrik alanının etkisiyle. Electrostatic Charge. (Eş anlamlı. Kâğıtta boyca uzama. Elektrostatik destekli. Electrostatic Attractions. parçacıkların kendi aralarında yarattığı hareketlilik. Hamur kasalarının iç çeperinde yapılan elyaf tutunumunu önleyici işlem. (Eş anlamlı. Faks kâğıdı. Elektropolisaj. Kaplama yapılmış ve eskiden kullanılan fotokopi ve faks kâğıtları. Baca gazlarının içindeki toz parçacıklarını elektriklendirme yoluyla yakalayıp. Electrostatic Assist. 186 . Elektroforetik hareketlilik. Elektrostatik baca gazı filtresi. Elektrostatik cazibe. Elemental Chlorine Free (EFC). Electrostatic Copy Base Paper. Üretiminde klor diyoksit gibi klor türevleri kullanılmasına rağmen. Paslanmaz parçaların elektrik akımı ile anodik akım altında. Kuşe hamurundaki pigmentleri elektrikle yükleyerek. Electrostatic Copy Paper. Stretch). (Bakınız. (Eş anlamlı: Tearing Resistance Test) Elongation. sıvı içinde askıda bulunan yüklü parçacıkların birbirlerine göre hareket etmeleri. Clorine Free). onların askıda kalmalarını sağlayan yöntem. Yırtılma direnci testi. Tam klorsuz kâğıtlarda klor kullanılmaz. Faks. içinde veya bünyesinde bağımsız klor elementi bulunmayan kâğıt. Electro-Polishing. Baskıda kağıt ve gravür silindiri arasındaki elektrostatik yük farklılığının arttırılarak. Antistatic Paper). Fotokopi kâğıdı. Elmendorf Test. mürekkep transferinin güçlendirilmesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Electrophoretic Mobility. Elektrostatik yük.

Kabartma makinesi. sert olmayan kağıt yüzeyinin gofraj oluşturması. Aluminyum oksitin kavrulmasıyla elde edilen sert madde. Soğuk veya sıcak merdane ile presleyerek. Embossed Blotting. Gofrajlı. Emergency. Acil yedek. Acil durumda kullanılmak için ayrılan yedek. Gofraj veya kabartma uygulaması için kâğıdın yumuşak dokulu ve patlamayan yapıda olması gerekir. Gofraj merdaneleri. (2) Gofrajlaşma. Embossed. Acil. Dekoratif amaçlı kullanılan bir kabartma yöntemi. Kabartmalı. Bu nedenle “Blotting” kurutma kâğıdı adı geçmektedir. Kâğıt zımpara yapımında kullanılan ve kâğıt yüzeyine kaplanan zımpara tozu. Embossed Glassine. Gofraj kalenderleri. Kopma uzaması. 187 . Ortama yayılmak. yani bir tür kurutma kâğıdı özelliğinde olması gerekir. kâğıda kabartma verilmiş. Embosser. Zımpara astar kâğıdı. Kopma noktasına kadar uzama. Embossing Tendency. Korindon tozu. Yapılması için bekleme zamanı olmayan. Ayrıca kabartma üzerine yaldız boya veya diğer kaplama teknikleri kullanıldığından. Emery. Emergency Spare. Yayılmak. Emanete. Gofrajlaşma eğilimi. Gofrajlı kapak kâğıdı. kâğıdın yüzey tutkallamasının yapılmamış olması. Zımpara kâğıdı. Embossing. Embossing Calenders. Baskı nedeniyle. Emery Paper. Zımpara tozu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Elongation at Rupture. Embrittlement. (1) Gofraj uygulama. Kabarıklıklar oluşması. Gofrajlı kurutma kâğıdı. Gofraj makinesi. Gofrajlı aydınger kağıdı. Kâğıdın zamanla kırılgan hale gelmesi. Kâğıt zımpara yapmak için oldukça dayanıklı olarak üretilmiş kraft kâğıdı. Kâğıda kabartma desen veren presler. Embossed Cover Paper. Gevrekleşme.

Karışıma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Emission. kara cismin ayni sıcaklıkta saldığı radyant enerjiye oranı. Emulsion Coating. Salıcılık. Empowerment. Yağ içindeki su veya su içindeki yağlar örnek gösterilebilir. Birim üretim başına ortaya çıkan ortalama atık miktarı. Salım standartları. Emission Standards. Empirical. (Bakınız: Emulsifier) Emulsion. Kâğıdın emülsiyon haldeki plastik veya reçineyle kaplanması. Yetkilendirme. Güçlendirme. Emulsifying Agent) Emulsifying Agent. Emülgatör. Bir arada olabilmeleri için bir sıvının parçacıklar haline gelip diğer sıvıda dağılması gerekir. Employee. Bunlara kolloidler yani asıltılar da denilmektedir. Salım. Belirli bir sıcaklıkta bir yüzeyden salınan radyant enerjinin. Kanunen belirlenmiş. Emissivity. Employer. Parçacıkları askıda tutmaya yarayan. Tecrübi. Emisyon standartları. Emulsifier. Ticari veya imalat türü bir işi çalışanlar tutarak yürüten kişi veya onun temsilcisi. Emülsiyon kaplama. Emülsiyon. Sıvı parçacıklarını diğer bir sıvı içinde askıda tutan maddelerin ortak adı. Bu nedenle faz oluşturma eğilimleri vardır. Ofset baskıda. Emülsifikasyon. faz yaptırmayan yüzey aktif maddeler. Bir işveren tarafından işi yapması için tutulmuş ücretli. Çalışan. 188 . (Immission kelimesinin yaygın şekilde yazılan hali) Emission Factor. Emülgatör polimerler. Ampirik. (Eş anlamlı. Çevreye kirletici parçacık gönderme. İşveren. yüksek molekül ağırlıklı polimerler. Emisyon. Emisyon faktörü. Tecrübeye dayalı. mürekkeple baskı sıvısının birbirine karışması ve sıvı bir çözültüm oluşturması. azami atık oranları. Emulsification. Emulsion Polymers. Sıvı çözütüm. Salım faktörü. Birbirine karışamayan iki sıvının parçacıklara dağılarak bir arada bulunmaları durumu.

Enamelli kartpostal. Disable) Enamel. Aktif duruma getirmek. Enamelled Board. Mineli. Enamelled (Enameled). Son nokta. End Point. Encumbrance. Enamelli karton. 189 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Enable. Enclosed Hood. Etkinleştirmek. Uç grupları. Selüloz moleküllerinin sonunda bulunan ve zincirdeki halkalara benzemeyen gruplar. Faal hale getirmek. Bir takım ön koşulların sağlanması sonrası makinayı çalışacak duruma getirmek. Yapılanlardan doğan harcamalar. Enamelled Book Paper. Mineli kurutma kâğıdı. Enamelli kitap kâğıdı. Enamelled Paper. Mineli karton. Sırlanmış. dış ortamdan soyutlayan havbe. Yan kapamalar. (Bunun karşıtı. Mine. Harcama. Titrasyonda renk değişiminin olduğu an. Otomasyonu olan sistemlerde şartların gerçekleştiğini ve makinanın hazır olduğunu operatöre ekran ekran aracılığı ile bildiren durum bildirisi. End Leaf Paper. Sır. Enamelli karton. Enamelli kâğıt. Masraf. Enamelled Postcard. Enamelli. Sırlı kâğıt veya sırlı kaplama için kullanılan genel terim. Sırlı. End Stage. Kapak içi kâğıdı. End Bands. End Groups. Enamelled Card. Bobinlerin yan yüzeylerini ezilmeden ve kirlenmeden korumak için konulan kâğıt veya karton koruyucular. Enamelled Blotting. Kapalı havbe. Makine altı da dahil Kurutma kısmını kapatan. Enamel. Makinayı start alacak duruma getirmek. Son kademe. ince ve desenli kâğıtlar. Tek tarafı su geçirimsiz hale getirilmiş kurutma kâğıdı. Ciltlemede kapakla kitap arasına konulan.

Energy Transmission Line. frekans ve güç ihtiyacı. Energy Efficient. Energy Efficiency. Enerji santaralı. 190 . Buhar veya elektrik enerjisi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ End to End. Energy Requirement. Yapılan iş sırasında alınan önlemlerle yapılan enerji tasarrufu. Enerji yönetim sistemi. Tasarruflu. Enerji ihtiyacı. Son tüketici. Energy. Enerji nakil hattı. Enerji geri kazanımı. Harcanmasına rağmen. Energy Plant. Enerji kazancı. Fabrika içinden veya dışarıdan kaynaklanan enerji kesintisi. Enerji yönünden verimi olan ekipman veya makine. Enerji dengesi. Energy Interruption. Energy Balance. Enerji kesintisi. Elektrik ve buhar elde edilen ünite veya bölüm. Energy Recovery. Bir uçtan öteki uca. Son kullanıcı. Energy Consumption. Yapılan iş sırasında atılan enerjiyi geri kazanma. Energy Loss. Energy Saving. Enerji verimliliği. Daha az enerji harcayarak belirlenen işi yapma. Enerji kaybı. gücünden yararlanılamayan kayıp enerji. Boydan boya. trafolarla fabrika içindeki dağıtımı. Bir ekipmanın çalışabilmesi için gerekli gerilim. Bir ekran aracılığıyla kontrol edilen elektrik şebekesindeki enerji üretimi ve enerji tüketimini optimum noktaya getirmeye çalışan sistem. Uçtan uca. Enerji tüketimi. Energy Distribution. Yapılan işe karşılık harcanan enerji. End User. Enerji. Energy Conversation. Fabrikaya gelen elektrik enerjisinin. Fabrikaya elektrik enerjisini getiren hava veya yeraltı hattı. Energy Management System. Enerji tasarrufu. Enerji tasarrufu. Enerji dağıtımı.

Basınç altındaki kapalı sistemlerde. İngiliz tarzı. Entalpi. Kalıp amacıyla kullanılan ve test amacıyla ön baskı yaptıkları. belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında sağlanabilen. Kâğıt makinelerinde verimliliği dikkate alarak. English Finish. elyaflara tutunarak sistemde dolaşan. Enterprise Asset Management. Entalpy. Engine Sizing. Yaptırım. Hamur içinde. Engineered Capacity. Kurumsal çapta. Makinede tutkallama. çok küçük hava kabarcıkları. Tasarlanan kapasite. düzgün eperli ve kalenderden geçirilerek. makine. Gravürcü bristolü. işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü. Gravürcü prova kâğıdı. Entrained Air. Kurumsal kaynak planlaması. Metal veya sert levha yüzeylerinin kazınarak. Kâğıt hamuruna üretim öncesi nişasta veya reçine tutkalı katılması. ısı transferini hesaplamaya yarayan. Gravür yapımı. Mühendislik kapasitesi. Tetkik. kitap ve yazı kâğıdı için yapılmış işlemler. yüksek kaliteli kuşe kâğıt. Kanun veya kurallara uyar hale getirme. Enquiry. baskı kalıbı hale getirilmesi. Engravers Proving Paper. malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel ad. Gravür basımı için üretilmiş yüksek kaliteli bir bristol türü. devreye alma gibi alt dalları olan faaliyetler bütünü. Engineering. Dayanıklı. Süperkalenderlemenin altında kalan işlem Engravers Bristol. 191 . Sürüklenen hava. Enterprise Resource Planning (ERP). Azami kapasite. azami üretim miktarı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Enforcement. teknik doküman üretimi. suni bir temodinamik tanım. Mühendislik çalışmaları. Projelendirme. Bir kurumun elindeki malların değerini en üstte tutmaya yönelik IT sistemi. Engraving. Soruşturma. Kapalı bir sistemin iç enerjileri toplamı. Kurumsal varlık yönetimi.

Environmental Factors. ham selülozdan üretilmişse menşei ile ilgili belgesi bulunması. tamamen klorsuz üretilmiş olması. Bunlarda dönüşüm oranları. Entropi. Zarf manilası. Zarf kağıdı. saman selülozundan yapılan zarf kâğıtları. ÇED raporu. Çevresel bakış açısı. (1) Evrakları zarfa koyacak kişi. Enzymatic Hydrolysis. Çevre. Büyük zarf yapımında kullanılan düzgün yüzeyli kraft kâğıdı. kendisinin dönüşüme uygunluğu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Entropy. Zarf türleri. Dekoratif olması ve zarfın ışık geçirgenliğini azaltmak için. Çevreci kâğıt. Environment. Düzensizlik. Envelope Shape. Zarflar. (2) Evrakları zarfa sokmaya yarayan parça karton. Environmental Consequences. Çevresel sonuçlar. Envelope Manila. 192 . Zarf doldurucu. Manila görünümlü zarf. Özel bazı çevre koşullarını sağlayan kâğıtlar. Zarf şeklinde. Selüloz veya nişastanın enzimle daha küçük molekülllere veya molekül zincirlerine ayrılması. Kraft. Environmental Aspect. Enzimle parçalama. Envelope Lining Tissue. Çevre tarafından yaratılan ortam koşulları. düzensizliğinin ölçüsü. baskı yapılmışsa mürekkebinde soya yağı kullanılmış olması gibi koşullara bakılmaktadır. Çevreyi dikkate alan bakış açısı. Environmental Impact Statement. Zarf yapımında kullanılan çeşitli kâğıtların ortak adı. Kraft zarf kâğıdı. Zarf kaplama pelürü. Çevre etki değerlendirme raporu. Envelope Paper. Yapının çevre mevzuatına uygunluğunu onaylayan resmi rapor. Environmentally Preferable Paper (EPP). Envelope Paper. Termodinamikte bir sistemin dağınıklılığının. Renk ve doku olarak manila keneviri kâğıdına benzetilerek. Envelopes. Çevresel faktörler. zarf görünümünde olan. iç yüzeyde kullanılan pelür kağıdı. Envelope Stuffer. Poşete benzemeyen.

Denge rutubeti. Bunlara örnek olarak. Sıvı halde bulunan yaş dayanım arttırıcı bir reçine. Lineer. Kâğıtta kullanılan formüller ve denklemler. Epoksitlenmiş poliyamid reçine. son aşamada enzimle yapılan ek ağartma işlemi. Enzimle modifiye edilmiş. Equipment Audit. Vanalarda yüzdesel açıklık değişimine karşı. Eşdeğer ağırlık. Bir işte üretim amaçlı kullanılan fiziksel varlıkların genel adı. Equal Percentage. Denge. Equilibrium. Enzim. 0. (Xylanase enzymes). Enzimli ağartma. Oksijenle selüloz ağartma işleminde. Atmosferik şartlarda kâğıdın bünyesine geçen ve bir süre sonra ortam rutubetiyle dengeye gelerek daha fazla artmayan rutubet değeri. bakım ihtiyaçlarını denetleme. Normal oda şartlarında % 10 rutubete karşılık gelmektedir. araçlar gösterilebilir. Kâğıt toplarında ebat ve gramaja bağlı olarak. Epoxidized Polyamid Resin. Equations. 193 . aletler. Rutubet denge değeri. Eşitlenme. makineler. Eşitlikler. Equipment. Kimyasal denge. Eşdeğer kara bölge. (2) Eşit yüzdelikli.02-3mm² arasında alanı olan lekelerin hem büyüklüğünü. Elektrikli veya mekanik ekipmanların durumlarını ve işyeri standartlarına uygunluklarını. muhtelif kâğıtlarda yapılan ağırlık eşleştirmesi. Enzyme Converted. Donanım. Equilibrium Moisture Content. Equivalent Black Area (EBA). Eşit yüzdelik. Ekipman. hem de zeminle kontrast derecesini dikkate alan ve Tappi tablolarından eşdeğeri bulunarak yapılan bir leke belirleme yöntemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Enzyme. Equilibrium Relative Humidity. akışın ayni yüzdeyle değişmesi. (1) Eşit ağırlık. Modifiye nişasta üretiminde ve kraft selülozunu ön ağartmada kullanılan proteinler. Enzim ile yapısı değiştirilmiş nişasta. Ekipman denetimi. Equivalent Weight. Çevreden rutubet almayan ve çevreye rutubet vermeyen dengeli durum. Enzyme Bleaching.

Erection. Montaj. Eter selülozu. Antik kağıt. Etching. Kâğıdın silgi ile silinebilir olması. bir yazı kâğıdı türü. Ethers Pulp. (Eş alamlı. birinci yazım sonrası ikinci yazıda mürekkebi dağıtmama açısından aranan özellik. ESD Paper. Çalışanın ihtiyaçları ve rahatını dikkate alan tasarım bilimi. Esparto Paper. diş macunu. Antique) Esterification. Ergonomics. Gravür. Alkol ve asitler gibi ikili maddelerle ester oluşturan işlem. Asitle veya meknik olarak bir yüzeyin aşındırılması yöntemini kullanarak. (Eş anlamlı. Silinebilirlik. CMC gibi olanları. Yüksek kaliteli selülozlardandır ve bu selülozun çeşitli kimyasallarla mofifiye edilenleri selüloz eterleri adınını alır. Montaj süpervizörü. Bazı sanatkarlar tafından kullanılan bir gravür kağıdı. Güney İspanya’da ve hindistan’da yetişen bir bitki. Yazı tabı kağıtlarında. silinirken elyaflarının yüzeyeden kopmaması ve silinen yere yeniden yazı yazılabilmesi. Silinebilir parşömen kâğıdı. şampuan gibi ürünlerde kıvam kazandırıcı olarak kullanılmaktadır. Installation). (Bakınız. Ergonomi. Selülozun asitlerle muamelesi sonucu ester elde edilmesi. Esparto bitkisi selülozundan yapılan kâğıt. Esparto kâğıdı. Eucalyptus. Montaj denetçisi. ketçap. Electrostatic Discharge Paper). Esparto. Silme kalitesi. Hint kağıdı. Esterleştirme. Diğer adı alfadır. Gravür baskı kâğıdı. kuşe çözeltisi. baskı kalıbı elde etme. Kâğıt makinesi montajı. Erasing Quality. Baskı plakası olarak üzerine gravür kazınmış metal bir levha yüzeyi kullanılır. Ökaliptus. Uzun elyaflı lifleri selüloz üretiminde kullanılmaktadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Erasability. Montaj elemanı. Erasable Parchment Bond. Esparto. Bu bitkinin yaprakları selüloz olarak kullanılır. 194 . hatalı yerleri silerek kolayca düzeltilebilen. Erection Supervisor. Erector. Etching Paper. Daktiloda yazım sonrası.

Her iki tarafı da farklı özellikte olan kâğıtlar. Excitation. akış düzensizliklerini düzelten içi boş delikli vals. Göz koruyucu. Ticari bir markanın pelür türü ambalaj kağıdı. Evaporator. Exercise Book Paper. makine salonundan. Atık hava. Siyah likörün suyunu uçurarak. Çok ince kıyılmış ve dolgu olarak kullanılan döküntü kağıt. Exhaust Duct. Elek yüzeyi ile keçe yüzeyi birbirinden farklı kâğıtlar. Exhaust Air. Çift yüzlülük. Aşırı daralma. Uyartım arılığı. Rectifier Roll.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Evaluation. Holey Roll) Even Sided. Pelür kırpıntısı. Excelsior Wrapper. Hava tahliye kanalı. Siyah likörü koyulaştırmakta kullanılan buharlaştırıcı. Karalama defteri yapımında kullanılan ikinci sınıf kağıt. Excitation Purity. (Eş anlamlı. Karalama kâğıdı. Elektrik akımıyla manyetik alan yaratmak suretiyle rotora hareket sağlama. makine salonundan dış atmosfere taşındığı kanallar. Çeşitli çalışmalarla yapılan durum değerlendirmesi. Two Sidedness). Excess Shrinkage. Buharlaştırma ünitesi. (Eş anlamlı. Değerlendirme. Evener Roll. Düzeltme valsi. Kağıdın alt ve üst yüzeylerinin farklı özelliklerde olması. Uyartım. brülör kazanında yakmak için hazırlayan ünite. Vakum pompalarından. Eye Protector. Excelsior Tissue. Çift yüzlü. İş güvenliği açısından giyilen gözlük türleri. Üstüvane valsi. Evaporation Plant. Hamur kasası içinde. Double Sidedness. Genellikle doğru akım motorlarında görülür. Rektifiye valsi. Even Sidedness. Excelsior marka sargılık kâğıt. Baskı sırasında kâğıdın eninde oluşan aşırı ölçü kaybı. Evaporatör. 195 . Renk uzayında beyaza olan bağıl mesafenin değeri. Havbeden atılan nemli ve sıcak havanın. havbeden dışarı atılan. nemli hava.

İş emirleri ve satınalma sürelerini hızlandırarak teslim süresini kısaltma. Genellikle makina enine doğru olan genişleme. Yongaları sıcak buharda basınç altında tutup. nişasta tozunun havada askıda olması ve arıtma üniteleri ve bütelerde hamurun beklemesi nedeniyle zehirli H2S gazı oluşması sonucu patlayıcı ortam oluşur. Envanterden düşmüş parça. Patlama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Exhaust Leak. aniden basıncın kaldırılmasıyla elde edilen elyaf. makine solununa sızması. İhracat ambalajı. Export Packing. Explosive Atmospheres. Existing. Eksoz kaçağı. kuşe ve laminasyon tipi üretimlerde havaya solvent buharı karışması. Genişleme. Expense. uzun süreli beklemelere ve farklı taşıma araçlarına yüklemeye ve boşaltmaya uygun ambalaj türü. Hava içinde yanıcı gazların. Harcama. doğal gazla çalışılan ortamlarda gaz kaçakları. 196 . Ekspres kâğıdı. Explosion. (Bakınız. Expediting. barınma. Uzun süreli yolculuğa. Expense Part. Exploded Fibers. Bu tür elyaflar bazı sunta fabrikalarında levha yapımında kullanılmaktadır. Yüksek gramajlı ve plastik kaplama amacıyla üretilen bir kâğıt türü. Mevcut. Uzayabilen kâğıt. yolluk ve yeme-içme gibi harcamaların tamamı. Eldeki. Gider. Express Paper. Genişleyebilen kağıt. Masraf. Havbedeki eksoz kanallarıyla veya vakum pompalarının çıkışlarından atılması gereken havanın. Patlatmış elyaf. Expected Actual Capacity. Hızlandırma. Expandable Paper. Kâğıtta neme bağlı boyut değiştirme. Planlanan kapasite. Talepler dikkate alınarak. Bir kontratta belirtilen ve kimin tarafından ödeneceği belirtilen nakliye. tozların veya solvent buharlarının bulunduğu ortamlar. Var olan. üretim yapılması düşünülen süre içinde gerçekleşen fiili üretim kapasitesi. Kağıt fabrikalarında. Koltuk ambarında bulunan ve envanter kayıtlarında görünmeyen parça. Beklenen gerçek kapasite. Expansion. Expansion). Patlayıcı ortamlar.

Extractive. (Fibril selüloz hücrelerinin zarıdır. Genişleyebilir kâğıt. daha ucuz bir katkı maddesi. süre uzatımı. Kâğıt hamuruna veya kaplama karışımına pahalı bir dolgu maddesiyle birlikte. Extensible Kraft. Bir ürün veya hizmetin garanti süresinin kontratla uzatılmış olması. Dolgu maddesi. Süre uzatımı. Dış saçaklanma. Bitkilerin işlenmesiyle elde edilen. Extensible Paper. 197 . Extensibility. Krepleme nedeniyle ortaya çıkan ölçü değiştirme özelliği. Gramajı yüksek ve dokusu kaba olan kitap kağıdı. Extended Warranty. Lignin kaybı fireye neden olduğu için selüloz kalitesi artarken. Ön hazırlık. External Fibrillation. Bitki ekstresi. Aşırı kaba dokulu kitap kâğıdı. Genişleyebilir kraft. Lignini azaltmak için odun yongalarının daha uzun sürede pişirilmesi. Extended Nip.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Extended Cooking. verim düşmektedir. Uzun süreli pişirme. Extended Size. Yaklaşık % 6 kreplenmiş ve dayanıklı ham kraft selülozundan yapılmış kâğıtlar. Genişleyebilme. selüloz dışı kimyasallar. Extender. Uzayabilirlik. Dolgu pigmenti. Genellikle temizlik kâğıtlarında bulunan bir özellik. Maliyeti düşüren katkı maddesi. Duruş öncesi yapılan duruşta kullanılacak parçaları montaja hazırlama. Extension of Time. External Setup.) Elyaf hücrelerinin dış zarlarında fibrilleşme yaratan öğütme türü. Bir projenin gecikmesi nedeniyle ortaya çıkan cezalı veya cezasız. Genellikle kreplenmiş kâğıt türleri. Dış fibrilleşrme. Uzatılmış garanti (süresi). %50 si katı tutkal ve % 50 si nötrleştirilmiş reçine asidi ve üreden oluşan tutkal karışımı. Extra High Bulk Book Paper. aynı amaç için katılan. Kalenderlerde ve preslerde pabuç türü baskı nipleri. Ekstre. Geniş nip. Uzayabilir kâğıt. Güçlü tutkal.

Plastik film. Kraft kağıtlar için kullanılmakla birlikte. hortum lastik kaplamaları gibi üretim sırasında parçayı sıcaklık ve basınçla iterek çalışan makine türleri. Fazlalıklar. Çok dayanıklı. 198 . Ekstruder. Bodinoz. Extrusion Coating.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Extras. bir yarıktan basınçla verildiği kuşeleme yöntemi. (Eş anlamlı. Kuşe çözeltisinin. (Eş anlamlı. Extrusion Coating. Extruder Coating. Slot Coating). emprenye edilmiş diğer kağıtlar için de kullanılmaktadır. Yarıklı kuşeleme. Solvent bazlı kaplama malzemesini basınçlı bir yarıktan veren kaplama yöntemi. Extruder. Extrusion. Extra Strong. boru. Yarıklı kuşeleme. Çekme makinesi. Slot Coating). Çekme. olması gereken sayıyı aşan kâğıtlar. Bir top kâğıtta.

199 . Facing Paper. Elek-keçe değişimi. Base Stock). hamurdan veya safihadan geçen kirliliklerin. Formasyon elekleri. Renk atması. Base Board. Yüz temizliğinde kullanılan. Facial Tissue.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ F Fabric. kutulu pelür kâğıtları. Konfeksiyon ürünleri. Fail Close. Elek gerginliğini elle veya otomatik olarak ayarlamaya yarayan mekanizma. kabul görür olduğunu kanıtlamak için. Fabric Press Roll. Fading. Fabric Strecher. Bir karton astar üzerine kaplanan. Fabrika kabul testi. Dokuma. Fabric Cleaning. sentetik malzemelerden dokunan ve kâğıt üretiminde kullanılan özel kumaşlar. kostikli deterjanla manuel veya otomatik olarak temizlenmesi. Acceptance Test). Enerji kesilmesi gibi sinyal kesikliklerinde açma yapan kontrol vanası. Arızada açan (vana). Keçeli pres valsi. üretici tarafından. Factory Acceptance Test (FAT). üretim alanında yapılan test. Kâğıt makinesinde. alıcının huzurunda. Enerji kesilmesi gibi sinyal kesikliklerinde kapatma yapan kontrol vanası. Kâğıt üretimi sırasında. Solma. Satın alınan bir ürünün. Elek-keçe gergisi. (Bakınız. Fabric Change. Arızada kapanan (vana). Kaplama kâğıdı. Fail Open. (Bakınız. Elek-keçe. Elek-keçe temizliği. kullanım sonucu eskiyen elek veya keçelerin yenisiyle değiştirilmesi. Fabric Tension. Kutu mendil. Base Paper. Tekstil. dekoratif görünümlü ve düşük gramajlı kâğıtlar. Yüz silme kâğıdı. Elek veya keçenin ölçülen gerginliği. pres ve kurutma keçeleri gibi. Zaman içinde yavaş gelişen renk bozulması. Elek gergisi.

Failure Analysis. Hoş görünüşlü ve hediye paketlerini sarmada kullanılan kâğıtlar. Ciltci kâğıdı. Arıza tiplerini önceden belirleyerek. Arıza oranı. End Leaf Paper).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Failure. Sürekli yazıcı kâğıdı. (Bakınız. Mekanik veya elektriksel olarak parça değişimi ve tamirat gerektiren türde arızalar. Failure Evaluation Mode Analysis. Her ekipmanda belirli bir arıza tipinin daha sonra ne gibi sorunlara neden olacağını değerlendiren analiz. Kalın cilt kapaklarını kitaba bağlayan ve kapak altına yapıştırılarak kullanılan. Failure to Danger. (Bakınız. Tehlikeli arıza. Kağıt fabrikalarının arızalarını azaltmayı ve verimli çalışmalarını sağlamak için kullanılan bakım tekniği. Fanlama. Arızanın oluş şeklini araştırma. Failure Management Policy. Minor Stoppages). Hediye paketleme kâğıdı. Arıza tipi Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Fan Out. Safihanın havbesiz. Arıza analizi. Failure Mode. Fancy Gift Wrapping Paper. Fancy End. Failure Rate. Çok yüksek debili ve düşük basma basıncı olan ve hamur kasasına hamur basan işletme pompası. buna uygun hareket eden yönetim politikası. Fanning. potansiyel arızaları önlemek için yapılan çalışmalar. Arıza tiplerine karşı nelerin yapılması gerektiğini belirleyerek. Fan Pump. Hava fanı kullanarak. İş güvenliğini tehlikeye sokan arıza. Bozulma. 200 . Baskı sonrası kâğıt boyutunda meydana gelen değişme. cebri hava hareketiyle kurutulması yöntemi. Fan tutma. Boyut değiştirme. kâğıt topundaki her yaprağı kenarından kaldırmak suretiyle. Fan Drying. yapılan kalite kontrolu. dekoratif görünümlü kâğıtlar. Fanlı kurutma. Fan Fold. Arıza. Arıza tipi değerlendirme analizi. Fan pompası. Arıza sıklığı. Kağıt kalite sorunları için de kullanılabilir. Sürekli form kâğıdı. Arıza yönetimi politikası. İşletmedeki en yüksek debili ve darbesiz çalışan hamur pompasıdır. Arıza tipi ve etki analizi.

basit temizlik işlerinin yapılmamış olması veya belirli bir şartın/koşulun yerine getirilmemiş olması gibi. Malzeme yorgunluğu sonucu oluşan makine kırılması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fascicle. Civata. Fatty Acid. Baryum sülfatla elde edilen beyazlık. tırtıklı karton. Somun. Saçaklanma. Malzeme yorulması. Boyanın sabitleme özelliği. Yorulma arızası. Color Fastness). Yağ asidi. Fasikül. İnce pelür kâğıdı. Dış etkilerden etkilenmeyen boya veya renk. Tüylü kenar. Featherweight. Bir arızadan (Failure) kaynaklanabileceği gibi. Feather Edged Board. Çerçeve kenarı. Tüy siklet. Tüylü kenarlı karton. Fast Color.. Featherweight Book Paper. Feather Edged Decle. Sabit beyaz. Solmaz boya. Mürekkebin kâğıt üzerinde saçaklı dağılımı. doymuş veya doymamış yağ asitleri. Tüylü kenar. Fatigue Failure. Fatigue. (2) Tornalanarak tüylendirilmiş kenar. Feather Edge. 201 . Arızada ise bir bakımcıya ihtiyaç duyulur. Bağlantı elemanı. Feathering. Otomasyon sistemlerine ait bir tanımdır. (1) Traşlanmamış kâğıt kenarı. Tüylü çerçeve kenarı. Tüylenme. Fast White. (Bakınız. Hata. Çeşitli karboksil asitlerinden türetilen. Haslık. İnci beyazı. Çoğunlukla operatör tarafından düzeltilebilecek türde sorunlardır. Fastness. Gramajsız kitap kâğıdı. Has boya. (2) Tornalanarak tüylendirilmiş karton kenarı. Kenarları üretim sırasında kesilmemiş. Yorgunluk. Solmaz renk. Makinanın işlevini yerine getirmesini engelleyen durum. Sabit boya. Perçin gibi bağlantı elemanlarının genel adı. dikkatsiz kullanım sonucu da oluşabilir. Fault. Çok düşük gramajlı kâğıt. Kıllanma. Fastener. Kâğıdın tüylü ince kenarı. Operatörün bakımcı gerektirip gerektirmediğini anlaması için kendi işini çok iyi biliyor olması gerekir. Solmazlık. (2) Çerçeve kenarı kesilmemiş karton.

Tüylerin birbirine girmesi. Ambalajlık kraft. pompa emişine su veren kesafet kontrol sistemi gibi. Felt Finish. onun kalitesi ve yapısı hakkında edinilen izlenim. Kâzan besi suyu. Kâğıtta görülen kopmuş keçe tüyleri. (Bakınız. kimyasal veya zift emdirilmesi için emici özellikte üretilmiş gramajlı kartonlar. Çok düşük gramajlı. Dokunma hissi. Feeding. Patates nişastası. Kâğıt makinesi preslerinde. Feculose/Fecule. kâğıda yaş izler vererek yapılan üretim. Keçe izli. Keçe görünümlü. Felting. Light Weight Coated Papers). Düz ezilme testi. (1) Keçe. Keçe aplikatörü. Feedback Control. Feed Water. (2) Karton. Besleme. Kaba görünümlü. Felt Brown. girişten düzeltmeye çalışan süreç kontrol tekniği. çıkıştaki değişken değerini ölçerek. His. Esmer renkli. 202 . Felt Applicator. tahliye edici özellikleri olan kumaşlar. Felt Mark. Kağıda dokunarak. Bir süreçte. Sentetik iplerden dokunmuş ve keçeleştirilmiş veya keçeleştitirilmeden. Keçe izi. sargılık kâğıtlar. FCT (Flat Crush Test). Pelür kuşe kâğıdı. preslerde ve kurutma gruplarında kullanılan. Kâğıtta iç tutkal olarak kullanılan bir nişasta türü. Felt Hairs. Bu test. olukları üzerine baskı uygulanarak yapılan ezilme testi. Besi suyu. Keçeleşme. oluklu kâğıda 23°C de % 50 nemli ortamda ve 24 saat belirli bir baskı uygulanarak yapılmaktadır. Felt. Keçe temizliğinde kullanılan aparat. Keçe tüyleri. Geri beslemeli kontrol. safihayı taşıyıcı veya suyu emici. Preslerde üretim sırasında bilinçli olarak veya sorunlar nedeniyle oluşan izler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Featherweight Coated Paper. Feed. Örneğin pompa çıkışındaki kesafeti ölçerek. kuşe dergi kâğıtları. Feel. Oluklandırılmış kâğıdın. Beslemek.

203 . Felt Roofing. Felt Sided. (2) Genel anlamda nadiren selüloz kelimesi yerine kullanılır. Yaş kısımda. (1) Tavan kartonu. Felt Transfer Roll. Felt Tension.7 mm ve oluk sayısı 350 dir. İpliksi selüloz hücreleri. bazen kurşun içeren Molibden.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Felt Marking. Fertilizer Bag Paper. A dalga. Düşük nikel alaşımlı. Ses sönümleyici karton keçe. Felt Paper. Felt Sided Paper. Kurutma keçesinin gerginliği. Matbaacılar tarafından baskı yüzeyi olarak adlandırılır. Ferritik paslanmaz çaelikler. yüzde cinsinden oranını tayin etme. Felt Side. Keçe yüzü. (1) Elyaf. F dalga (mikro dalga) olukluda. tüm örneğe göre. Festoon Drying. Alınan örnekte. Titanyum alaşımlı paslanmaz çelik. Duvarlarda ses emilimini arttırmak için kullanılan bir karton. E dalga ve K dalga türleri de vardır. F-dalga. Kraft kâğıdının bir türü. Bitümlü karton serme. Ferritic Stainless Steels. Felts Deadening (Deadening Felt). Elekte kâğıdın üst tarafı. Safihanın direkler arasına gerilen iplere asılarak kurutulması. pres keçesi izi oluşmuş veya özel iz verilmiş kâğıt. Keçe izi verme. Kaba karton. Keçe izli taraf. B dalga. Keçe yüzü. Keçe sevk valsi. Elyaf analizi. Keçe tarafı. Fiber (Fibre). Gübre torba kâğıdı. (2) Kartonla tavan izolasyonu yapma. sayıca veya ağırlıkça. Dalga. oluklu mukavvalarda. olukların yüksekliğini ve 1 metredeki oluk sayısını tanımlayan bir ifadedir. istenilen özellikteki elyafın. Genellikle daha düzgün olan üst yüzey. Ses emici karton. Keçe izli kâğıt. Keçe gerginliği. Keçe yüzlü. C dalga. Fiber Analysis. Askılı kurutma. F-Flute. oluk yüksekliği 0. paslanmaya karşı dayanıksız. Aluminyum.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fiber Axis Ratio. Fiber Sorting. Elyaf bağı. Fractionation). Fiber Composition. elyafın uzun veya düğümlü olması nedeniyle kopması. Fiber Classification. (1) Kalendere veya prese giren safihanın. Birim elyaf uzunluğunun. bölünmesi ve tozlaşması. Elyaf kabalığı. Elyaf boyunun çapına olan oranı. kâğıdın kenardan yarılarak kopması. Elyaf dağıtma. Bir hamurun içindeki farklı elyafların yüzde olarak oranları. Fiberboard. Genellikle birimlendirirken. Elyaf kesiği. Hurda kâğıtlardan yapılan kartonlar. Elyaf pisliği. Rejek. Fiber Dispersion. Varil alt ve üst kenarları metalle desteklenmiştir. Testilde ve nakliyede kullanılan karton variller. Disperger denilen ekipmanları kullanarak. Bir elyafın boy ve en eksenlerinin birbirine oranı. (Eş anlamlı. miligram/100 metre olarak ifade edilir. elyaf tanelerine ayırma işlemi. Fiber Debris. Elyafların uzunluklarına göre elekte sınıflara ayrılması. Fiber Can. tutkalla veya mekanik başka yöntemlerle bağlanması. kenar kesimi sırasında uzun bir elyaf nedeniyle. (2) Bobin makinesinde.Elyaf hasarı. Öğütme sırasında elyafın kesilmesi. Elyaf cüssesi. Odun yongalarının elyaflara ayrılmasıyla oluşturulan levhalar. Elyaf eksen oranı. Fiber Cut. Fiber Container. Fiber Bonding. 204 . Levha. aşırı şişmesi. Fiber Damage. Harman bileşenleri. Karton varil. Elyaf levhası. Kaplama levhası. Elyafların birbirine hidrojen bağlarıyla. ısıtılmış elyaf kümelerine darbeler vurarak. Elyaf büyüklüğü. (1) Duralit. elyaf kümesini. Container). Elyaf sınıflandırması. Bu oran değeri elyafta performans özelliklerindendir. Hamur içindeki elyaf dışı istenmeyen maddeler. Fiber Coarseness. Fiberboard Sheating. çap nedeniyle değişen ağırlığı. (Bakınız. (2) Karton levha. Elyaf kopuğu. Elyaf kompozisyonu.

mekanik kökenli elyafla yapılmış kağıtlarda elyafların şişmesi sonucu oluşan düzensiz grenli görüntü. Karton varil. Kâğıtta yüzey bozukluğuna yol açan. 205 . (Zıt anlamlı. Elyaf dokusu. Elek üzerinde kalan elyafların yüzdesi. Fiber Stiffness). (1) Safihadaki elyafların dağılımı. Fiber Drum. Türbo seperatör veya deflaker türü. Kâğıtta enine ve boyuna dayanımları belirleyen temel faktördür. Elyaf kaybı. Fiberizing. Elyaf uzunluğu endeksi. elyafların yönlenmesi. Fiber Length Index. Elyaf uzunluğu. Elyaf esnekliği. Elyaf dizilimi. Fiber Flexibility. Elek üzerinde elyafların hamur kasasından çıkış hızı ile elek hızı arasındaki farka göre. Yavaşsa frenleme etkisiyle enine doğru dizilirler. Isı uygulanan baskıda. Elyaf açıcı. Kâğıt hamurunda. Elyaf sınıflandırma. Fiber Lifting. Fiberizer. kâğıt yüzeyinden elyaf kalkması. elyaflar boyuna dizilirler. Fiber Floc. Hamur içindeki elyafları uzunluklarına göre ayırma. Elyafların kuruma sırasında hidrojen bağıyla bağlanarak. Elyaf seçme. Elyaf kümelenmesi. Fiber Length. Fiber Flocculation. Elyaf yüklenmesi. Fiber Loading. Fiber Puffing. Fiber Orientation. askıdaki elyafların kümelenmesi. pulperden açılmamış olarak çıkan elyaf topaklarını dağıtmaya yarayan elyaf açıcılar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fiber Distribution. Sıcak ve sulu bir ortamda yapılan baskı işlemi sırasında. Elyaf kabarması. Elek hızlı ise. Elyafın üzerinde oluşan kalsiyum karbonat yüklenmesi. dayanıklı safiha oluşturması. Elyaf dağılımı. Fiber Fractionation. Üretim sırasında hamur hazırlama kısmında ortaya çıkan kayıplar. Elyaf ağı. Boy seçimi yapma. (2) Hamur içindeki elyafların uzunluklarına göre oransal dağılımı. elyaf topaklanması. Düğüm açma. Fiber Network. Fiber Loss. Elyaf kümelerini açarak elyafların dağılmasını sağlama. Elyaf kalkması.

Elyaflı maddeler. Fiber Stiffness. (Eş anlamlı. Fibrilleşme. Odun hücrelerinin duvarındaki katmanlı yapı. Dosyalama kâğıdı. Fabrika ortamında yapılan testler. Elyaf sınıflandırma. Saha kablolaması. İşletme ekipmanları. Elyaf. Field Piping. Field Device. Fibril. Kağıt makinesi beyaz su uzun döngüsünde elyafın geri kazanılarak. beyaz suyun içindeki elyafların alınması. Fibre (Fiber). Field Works.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fiber Recovery. 206 . Elyafların hücre zarlarının parçalanmasıyla meydana gelen iplikçikler. Fiber Classification). İplikcik. Elyaf doyum noktası. Saha işleri. Field Tests. fakat hücre duvarlarının suya doymuş olması durumu. Saha boruları. elyafların birbirine bağlanmasını güçlendiren bir yapıya kavuşturulması. Ekipman dışında fabrika içi kablolama. Bir ve çok yıllık bitkilerin elyaflı kısımları. File Back Paper/Board. Fibril. Field Cabelling. Saha testleri. dövülerek. İpliklenme. Fibrillation. Fiber Sorting. Elyaf sertliği. Kurutma ve ıslatma aşamasında. Arşiv kâğıdı. Saha borulaması. Elyafın bükülmeye karşı mukavemeti. Fibrous Materials. hücre zarlarının parçalanıp daha ince ve saçaklı hale getirilmesi. Elyaf geri kazanma. Uzunluklarına göre elyafı bir elekle ayırma. Ekipmanların kendi boruları dışında kalan fabrika içi borulama. Fiber Saturation Point. Elyafların konik rifaynerlerde veya hollanderlerde. Mikroskopik elyaf hücre duvarı yapısı. Buna “Brushing Out” da denilmektedir. selüloz hücrelerinin suyu almamış. borular ve tanklar üzerine takılan ölçü ve kontrol cihazı. Fiber Ultrastructure. Saha cihazı.

Film kaplamada kullanılan pres. Filler Clay. Yuvarlak elekli makinede. Dosya kâğıdı. (1) Dolgu maddesi. Film Press. gramaj sağlayıcı alt katmanlar. Nipsiz makinelerde kaplama yapıldığı için kaba bir yüzeyi bulunmaktadır. ikinci ve üçüncü yaprak olarak konulan. Film kaplı ofset kağıtları. Kaolin. Kalenderlerde kullanılan. Filler. Filled Bristol. yedek dosya kâğıdı. Klasör. Dupleks kartonlarda. sorunsuz olarak üretilebilecek azami kâğıt eni. Filler Paper. alt katı üst kata göre farklı hamurdan üretilmiş bristol karton. Dergi ve katalog yapımında kullanılan ve düşük gramajlı kuşe kağıtlara (LCW) alternatif bir kağıt türü. Dolgulu valsler. Kâğıt hamuruna dolgu maddesi olarak katılan kil. alt kata konulan kartonlar. Kolej yedeği. 207 . Baskıda koyu renklerde keskinliğin olmaması. Film Coated. Hamura katılan kalsit. Daktilo ile yazılan evraklarda. Filled Rolls. File Folder. Filler Content. Kâğıtta yüzey düzgünlüğü sağlamaya yaramaktadır. Fill. Dolgulu karton. Dolgulu bristol. Filled Board. kaolin türü maddeler. Dolgu oranı. Çok ince tabaka kaplama yapılmış grafik kâğıdı. Filler Board. Genellikle çok katlı olarak yuvarlak elekli makinelerde üretilen ve alt katmanları üst kata göre farklı harmandan üretilmiş kartonlar. Dosya klasörü. Dosyalamaya hazır. Film Coated Offset (FCO). Boşluk. Film kaplı. (2) Çok katlı kâğıtta. Dolgu kili. Film pres. Pelür kopya kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ File Copy Tissues. Hamur içinde bulunan toz şeklindeki maddeler. Parçacıklar. Kâğıtta dolgu maddelerinin ağırlıkça selüloza göre yüzde miktarı. karbon kâğıdıyla ana sayfanın kopyalandığı ince yapraklar. Fill-in. Bir kâğıt makinesinde. Dolgu kartonu. Files. Tam en. yüzeyi özel kâğıtla kaplı valsler. Zerrecikler.

kimyasal selülozdan üretilen. Filtreleme. Fine Papers. Hava geçirgenliği dikkate alınarak üretilmiş. Mekanik selülozla üretilen kaba kâğıtlar bu tanım dışındadır. Üzerinde çeşitli işlemler yapma. iz verme gibi çeşitli efektler yaratmak için yapılan işlem veya işlemler bütünü. enerji üretmek. Finishing Area. Fine Screening. Atıklarda en son uygulanan yok etme işlemi. Matbaalarda. Finish. Fines. Yıkama veya filtreleme sonucu çıkan sulu kısım. dolgulu kâğıtlar. Final Acceptance. Sonlandırma bölgesi. Filtration. Finishing Broke. İnce eleme. Kesin kabul. Final Disposal. Ölü elyaf. Elek aracılığıyla parçacıkların tutunmasını sağlama. Son imha işlemi. Bitim. elyaf dışı esnek maddeleri ayırmaya yarayan metal elekli ekipman. Fine Screen. (2) Fiziksel görünüş özellikleri yaratma. Kesme. Teksif eleklerinden çıkan su. İşleme. Filtrate. Baskıya uygun. tuğla veya çimentoya karıştırmak. traşlama. İşlem. paketleme gibi işlemler bütünü. 208 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Filter Paper. İkmal salonu. İşleme. sarma. sayma. yüzey düzgünlüğü sağlanmış. Bunlar arasında. gübre yapmak veya biyolojik dönüşümler ön planda gelmektedir. Hamur içindeki boyutları çok küçük olan. Toz elyaf. Elekte tutunma. Matbaa artığı. Filtreli su alma. Kati kabul. Finishing. (1) Kâğıdın yüzeyinde kuşe kaplama. Birici hamur yazı tabı kâğıtları. Filtre kâğıdı. Tamamlama. Filtration Water Removal. kâğıt üzerinde yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan döküntü kâğıt parçaları. Filtration Retention. arazi doldurmak. Sonlandırma. İnce elek. toz filtrelerinin yapımında kullanılan kâğıtlar.

Kenarları traşlanmamış ve tüylü bırakılan. İşlem bitiminde. Bitim puanı. inçin binde değeri üzerinden kalınlık değeri. 50 pound (22. Yangından korunma. Ateşe dayanıklı krep kâğıdı. Köknar. Softwood). İnce dişili zımpara kâğıdı. Fire Alarm System.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Finishing Paper. 25”X40” veya 26”X38” ebadında (1000 inç²) kâğıdın. sarım sonrası tüylü kenarlarının kolay alev alması nedeniyle tercih edilen kâğıtlar. Bir inç uzunluk 1000 puandır. İşlem değişkenlikleri. (Bakınız. 209 . Ateşe dayanıklı. yangına belirli bir süre dayanacak şekilde yapılmış olması. Fire Protection. Ateşe dayanıklı kâğıt. Fireproof Crepe. Uygun kimyasallarla ve inorganik elyaflarla ateşe kısmen dayanıklı hale getirilmiş kâğıtlar. Fire Resisting. İçinde kimyasal toz. gözle farkına varılan değişiklikler. Fireproof. (Bakınız. İnoragnik bile olsa. Fireproof Paper. Finish Points. Ateşe dayanıklı. Fire Safety. Fire Extinguisher. köpük veya su bulunan yangın söndürme tüpü. Bu tür ağaçlar daha geç büyürler. fişek sarımında kullanılan. Finish Variations.7 kg) ağırlığındaki. Son zımpara kâğıdı. Matbaa artığı. Yangına dayanıklı gövde. Fireproof). Firecracker Paper. Yangın alarm sistemi. Fişek kâğıdı. her elyafın ateşe dayanımı belirli düzeydedir. Zımpara taban kâğıdı. İğne yapraklılar ailesinden ve selüloz üretiminde kullanılan bir ağaç. Bu nedenle “Fire-Resisting” ifadesi daha doğrudur. kâğıt yüzey düzgünlüğünde veya parlaklığında. Yangın söndürme cihazı. Herhangi bir kap veya konteyner veya tankın. Fir. Fire-Resistant Construction. Finishing Waste. Yangın güvenliği.

Yangın gözetmeni. Fish Eyes. Hamurun elek üzerinden ilk kez geçişinde. elek üzerinde kalan hamurun. kâğıt üzerinde görülebilen yuvarlak lekeler. Bu değer hamur kasasına verilen hamurun kesafeti ve elekaltı suyunun (beyaz su) kesafeti ile de hesaplanabilir. Fiscal Manuscript Cover. Fabrikada yangınla ilgili ekipmanları ve prosedürlerin gereklerini takipten sorumlu kişi. Safihada kalan elyafların ve elekten süzülen parçacıkların miktarlarını görmek açısından önemlidir. Beş neden. Tesisat ustası: Montajcı. Boru bağlantı parçaları. Yeşil ve dalgalı rengi ve parlaklığı nedeniyle. Balık gözü. eleğe verilen toplam hamura oranı. biyolojik oksijen ihtiyacı. First Aid. Fire Watch. (Bakınız. balık derisi desenine benzediği için bu isimle anılan kâğıt. Stoklarda tarihe göre ilk giren stoğun öncelikli olarak sstoktan çıkması. İlk aşamada karbonca zengin maddeler oksitlenirler. Balık kağıdı. İlk giren ilk çıkar. Bu değer %50 ile %90 arasındadır. İlk tutunum. Muhasebe kaydı kapak kâğıdı. İlk yardım. ikinci kademede azotça zengin maddeler oksitlenirler. Presbant kâğıdı. Fittings. First Pass Retention. Fireworks Paper. First Stage Biochemical Oxygen Demand. Manuscript Cover). 210 . Karbonca zengin maddelerin oksitlenmesi için gerekli. Bir sorun karşısında beş kez arka arkaya neden sorusunu sorarak kök nedene inen sorgulama tekniği. Birinci kademe oksijen ihtiyacı. Yangın süpervizörü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fire Supervisor. Kaynak ve ateşli işlerin yapılması sırasında faaliyetleri izleyen ve yangın çıkmaması. First In First Out (FIFO). Havai fişek kâğıdı. Five Why’s. Dayanımları için özel değerler bulunmamaktadır. çıkan yangının söndürülmesi gibi görevleri olan kişi. Daha sonra. Düşük gramajlı ve tutkallı kâğıtlar. Şlaym veya başka kimyasallar nedeniyle. İlk geçiş tutunumu. Fitter. Fish Paper.

Fixture. Flag. Flange Mounting. Püskürtü. Bu parçayı koymak. Flake. Pul. Blöf tankı. Kraft kâğıdının işlenmesiyle elde edilen ve yandığında alev çıkarmayan kâğıt. Flame Proof. Aydınlatma armatürü. Sabitleme maddeleri. Yanmanın alev çıkararak şiddetlenmesine karşı direnç. Hurda kâğıt işlemede. Bunların kâğıda bağlanarak yok edilmesini sağlayan maddelere sabitleme maddeleri denir. fakat yangını körüklemez. kısa süreli patlama benzeri olay. Flanştan bağlantılı montaj. ölçü kafasını sabitleyerek yapılan ölçme tekniği. Flaş buharı. (2) Bayrak atmak. Boru hatlarına boruları birbirine bağlamak için konulan parça. Kütle boyaması yapılan kağıtlarda renk ölçümleri bu yolla yapılmaktadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fixative. Flashing. Flanş. Kâğıt kalitesini ölçen QCS sistemlerinde. 211 . Elyafa boya veya nişastanın bağlanmasına yarayan maddeler. Flash Steam/Vapor. Sabit nokta ölçümü. Kuşe kaplamanın pul pul olup dökülmesi. Tutunum sağlayıcı. kâğıdın kopuk olduğu yere konulan ve kopuğun varlığını ve yerini belirten kâğıt parçası. Buhar sistemlerinde. Ateşe dayanıklı. Fixed Point Measurement. blöf tankı içinde meydana gelen ve basınçtan kurtulmanın etkisiyle oluşan. Kâğıt bobininde. Diğer kâğıt parametreleri için tarayıcı türü ölçüm teknikleri yaygındır. Ateşe dayanıklı değildir. Pul şeklinde olan. Flaking. Alev almaz kâğıt. Flame Resistance. Flame Resistant Paper. Reçinelerde pul şekklindeki görüntü. Flaş tankı. Selüloz üretiminde. (1) Bayrak. Canlı buhar kaçaklarıyla karıştırılmamalıdır. Pullanma. Alevlenme direnci. Kondensat tanklarında basınç düşümü sonucu kondensatın ani buharlaşmasıyla oluşan ikincil buhar. blöf sırasında çıkan buharın tehlike yaratmaması için kullanılan tank. su içinde zararlı maddeler giderek artar. Fışkırma. kapalı su döngüleri yaratıldığında. Sabitleyici. Flash Tank. Fixing Agents. Flange.

Flatness. Kolej yedeği. Top kâğıt. Vakum kasaları. Parlak olmayan. Flat Rolls. Tek duvarlı oluklu mukavvanın düz olarak yatırılıp. Düz ezilme testi. Flat Ream. Flat Paper. Flat News. Düz orifis plaka testi. Kılcal çatlak. Sade yüzeyli. Elek altında bulunan. Ebat kesilerek 500 lü paketler haline getirilmiş kâğıt topu. Ebat kesilmiş gazete kâğıdı. Flat Crush of Corrugated Board). Düz paketleme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flat Boxes. Flat Drinking Cup Stock. Düzgünlük. Vakum pompalarında kapasite belirleme amacıyla kullanılan test düzeneği. düzgün ve desensiz yüzeyli işlenmiş kâğıt. Ebat kesim kâğıt. (Bakınız. Kolej yedekleri. Flats. Saman kartonu. Ebat gazete kâğıdı. Flat Plate Orifice Testing. Bardak kâğıdı. Blok kağıt. Flax. Ebat halinde satılan bardak kâğıtları. Flat Finish. Flat Crush Test. üzerine basınç uygulanmasıyla yapılan dayanım testi. Ebat kâğıtların top olarak paketlenmesi. 212 . vakumla su emişini sağlayan kasalar. (Bakınız. Paket kâğıt. Düzlük. Kendir. (Tappi T808 veya T825). Bobin halinde olmayan ebat kesilmiş kâğıtlar. Flat Bundle. Blok kâğıtlar. Düz ezilme direnci. Bu tür odunsu bir yıllık bitkilerin selülozu. Flat Writings. Flat Boxes). Kese kâğıdı. Flat Wallet. Keten. Döküm malzemelerde görülen çatlaklar. Keten bitkisinin saplarından elde edilen selülozdan üretilen kaba kartonlar. Flaw. Flat Crush Resistance. Ezik kâğıt bobinleri. Flat Suction Boxes. Flax Board.

Esnek elyaf. Zımpara yapımında üzeri aşındırıcı tozlarla kaplanarak kullanılan kâğıt. Flexural Resistance. Perdahlı kaplama kâğıdı. kırılgan olmadığı için kullanılan bir karton türü. Döner bir vals üzerine sarılmış esnek kavuçukla veya polimer plakalarla yapılan rölyef baskı türü. Perdahlama. Zımparalama. Flint Paper. Fleksografik baskı. birbirine temas eden iki valsten biri mürekkeple temas ederken. (Tappi T566). Perdahlı kâğıtlar. Oluklu mukavvalarda baskı için kullanılan bir müreekep Flexographic Printing. Flexographic Ink. Flint Glazing. 213 . Kutuların dayanımını önceden belirlemeye yarayan. Genellikle conta. Bu test cilt kartonlarında yapılmaktadır. mürekkebi kâğıda aktaran baskı yöntemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flexible Cover. Oluklu mukavvalarda kullanılan bir baskı yöntemi. Flexural Rigidity. Zımpara kâğıdı. Oluklu mukavvanın esneme mukavemeti. Flekso baskı mürekkebi. Elyafların vulkanize edilmesiyle elde edilen esnek elyaflar. İki destek arasına konulan kartonda. salmastra gibi işlerde kullanılan elyaflar. Flexible Fiber. Esneme mukavemeti. Çakmaktaşı tozuyla üzeri kuşe kaplanarak elde edilen ve kutu kartonlarının üst kaplaması olarak kullanılan düzgün yüzeyli camsı kâğıt. Zımpara taban kâğıdı. Eski adı anilin baskı olan. Flint Backing Paper. üzeri çakmaktaşı tozuyla kaplanarak kullanılan kâğıt. diğeri uygulama valsi olarak. Kitap kapaklarında. Esnek kapak kartonu. Flint Glazed Box Cover Paper. Kâğıt veya karton yüzeyinin perdahlanarak. Flekso baskı. Zımpara yapımında. Fleksografi. orta kısma yapılan baskıya karşı koyma direnci. Flekso baskı. camsı görüntüye kavuşturulması. Tipo baskı. Flints. Esneme direnci. test sonucu laboratuarda elde edilen mukavemet değeri. Flexography.

Dolgu pelürü. Flocculant. Palet üzerinde fabrika zeminine. Float Type Level Controlled Headbox. Topaklanma. Zemin örtü kâğıdı. Atık sularda bulunan askıdaki parçacıkların. Floklaştırıcı. Florist Crepe Paper. emici kasadan önce kullanılır. Yüzer kurutma silindiri. Çiçekçi krapon kâğıdı. Çiçek ambaljlamada kullanılan dupleks karton. Flocking Tissue. Çiçekçi kartonu. Florist Boxboard. Yüzer vals. koridora depolama. sigara veya sakız kutularındaki gibi. Şamandıra tipi seviye kontrollu hamur kasası. Çiçekçilerin buket yapmak için kullandığı renkli krapon kâğıtları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flip Flop Box. Oynak kapaklı kutu. Krapon kâğıdı. Kreplemede. Yıkama fıskiyesi. ürünün içine konulan ve tüylenmeyen türde pelür kâğıdı. kendinden önceki silindire göre daha yavaş dönerek. Florist Parchement Paper. topaklaşmasını sağlayan polimer türü maddeler. Zemine depolama. kapak kısmı oynak olarak hazırlanmış kutular. Şamandıra. Yüksek basınç fıskiyesinden sonra. Stereotipide döküm için kullanılan kartondan yapılan dişi kalıp. Tekstilde ürünün düzgün görünmesi için. Kartondan. Kalıp kartonu. Atık sularda bulunan askıdaki katı parçacıkların. Keçedeki su dağılımını düzenler. Flocculation. Kümeleştirici. Şamandralı kondenstop. Keçeyi düşük basınçta yüksek debide ıslatan fıskiye. Floor Storage. polimer kullanılarak biraraya toplanması. Flooring Felts. Çiçekçi parşömeni.Şamandralı buhar kapanı. Float Steam Trap. Float. Floating Roll. Matris kâğıdı. Flong/Flong Paper. 214 . krepleme sağlayan. Döşeme kâğıdı. Kümeleşme. krep raspası arkasındaki ilk kurutma silindiri. Flooding Shower. Floating Drier.

Akış.156. Headbox). bir saate bir metreküp olarak akan ve vana üzerinde bir bar basınç düşümü yaratan suya karşılık gelen katsayıdır.865. Çiçekçi pelürü. bir manifoldla hamur kasasına veren sistem. Akış şeması. Flow Coefficient) Kv=0.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Florist Tissue. Akım şeması. Flow Chart. 215 . Flotasyon yardımcı maddeleri. Flotasyon hücresi. Katsayı olmasına rağmen birimi vardır. Debi. Flotasyonlu mürekkep giderme. Flow Factor (Kv). 16˚ C de. Un torbası kâğıdı.Kv Flow Control. Flotation Cell. Vazo sarma kâğıdı. Krapon kâğıdı. 16˚ C de. Hamur kasası. Akış faktörü. Akış dağıtıcılar. Flour Sack Paper. bir dakikada bir galon olarak akan ve vana üzerinde bir PSI basınç düşümü yaratan suya karşılık gelen katsayıdır. Faaliyet basamaklarını ve mantıksal tercihleri gösteren şema. Flow Distributors. Flotation Dryer. Hamur kasasına gelen hamuru. Debi kontrolu. Flow Factor) Cv=1. Temassız olarak bir havbe içinde kurutma veya kuşeleme yapan sistem. Elyaf tozu. Flotasyonlu mürekkep gidermede kullanılan ana ekipman. Yüzer kurutucu. Flour. Ölü elyaf . Akış katsayısı. Birim olarak (GPM) (PSI) (Bakınız. Flow.Cv Flower Pot Covering Paper. Flotation Aid. Akış faktörü. Flow Coefficient (Cv). Akış katsayısı. Katsayı olmasına rağmen birimi vardır. Flotation Deinking. Flow Box. (Bakınız. Flotasyon ünitesi. Birim olarak (m3/saat) (bar) (Bakınız. Akış kasası.

Akış svici. Akış hızı. Su kanalları. Flowmeter. 216 . kuleli baca sistemi. Debi ölçer. Kav. Vazo kâğıdı. Su içinden baca gazını geçirerek filtreleme yapan. Flue Gas. Boyalarda kullanılırlar. Fluff Pulp). (Bakınız. Havbe ve havalandırma kanallarda hava akışı olarak ta karşılaşılmaktadır. Sulu baca gazı filtresi. Flue Gas Scrubber. Sıvılaştırıcılar. Flumes. Fluidized Bed. Fluidizers. Fluffing. Hav. Yağlı bir tür kâğıt. Akış miktarı. Flow Velocity. Debi. Debimetre. Tomruk yüzdürme kanalları. Flow Switch. Toz elyaf. Akış yayıcılar. Akış nozulu. Tül kâğıdı. Flow Transmitter. Flow Transmitter). İncelticiler. Fluff Pulp. Kav. Debi ölçümü. Akışkanlık sağlayıcılar. Flowmeter). Akış algılayan kontaklı anahtar. Flow on Coating. Flow Measurement. Kazanlarda. bir manifoldla hamur kasasına veren sistem. Hav. Flow Rate. Baca gazı. Hav. Kav. Kâğıt makinesinde kuşeleme. Flow Nozzle. Selüloz pamuğu. Genellikle bir pompanın ve bazen yerçekiminin etkisiyle bir boru içinde akan su veya hamurun hızı (m/sn). Fluff. (Eş anlamlı. (Eş anlamlı. hava gücüyle yanıcı parçaları yüzdürerek yakan sistem. Selüloz pamuğu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flower Pot Paper. Akışkan yataklı. Flow Spreader. Hamur kasasına gelen hamuru. Akış ölçümü. Hijyenik pedlerde ve çocuk bezlerinde kullanılan emici özellikte selülöz pamuğu.

Fluorescent Inks. Oluklu mukavva kutu yapımında kullanılan kartonların arasında kullanılan ve genellikle eski oluklu kâğıtlarından üretilen düşük gramajlı karton. (2) Baskı sırasında sıcaklık nedeniyle kağıtta meyfdana gelen dalgalılık. Çok beyaz kağıt. Floresan kâğıt. Fluted Edge Crush. Ondülalı kâğıt. (Tappi T 824). Fluting. Kâğıt hamuruna katılarak. Fosforlu boya. fakat mor ışıkta kendini gösteren güvenlik amaçlı kullanılan mürekkepler. Fluting. E and F dalga gibi adlarla sınıflandırılırlar. Ondülaların büyüklüğüne ve birim uzunluktaki sayısına göre A. Yağ itici bir tutkallama türü. Fly Ash. Oluklu mukavvaların içindeki ondüla. Florokarbon tutkallama. Dalga. kâğıdın daha beyaz ve canlı görünmesini sağlayan kimyasal bileşikler. Oluklandırılmış. Görünmez mürekkep. Uygulama sonrası. C. 217 . Kâğıt hamurunda parlaklığı (beyazlığı) arttırmak için kullanılan floresans renkli. Fluorescent White. Renksiz floresan boya. Oluk. Florokarbon bileşikleri kullanarak yapılan. Temizlik kâğıtları ve pelür kâğıtları üreten makine. Boya haslıkları olmadığından zamanla yaşlanarak yok olurlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fluorescence. Fluorescent Dye. Fluorescent Whitening Agent. (Eş anlamlı. (1) Oluklanma. Fluorochemical Sizing. Oluklu. fiziksel bir bariyer oluştururlar. Flying Dutchman. Floresans boya. Fluted. Fluorochemical Sizing). Optik beyazlatıcı. Florlu tutkallama. Yanki makinesi. Kâğıda yazıldığında gözle görülemeyen. Aldığı ışık enerjisini karanlıkta yayarak parlama özelliği. Fluorocarbon Size. Oluklu kenar ezilme testi. Optik boya. mor ışıkta parlayan boyalar. yağ damlasının kağıtla temas açısı 90° olmaktadır. Fluorescent Paper. iç veya yüzey tutkallama. Bu tutkallamda selüloz zincirindeki hidrojenler florla bağ yaparak. İçinde optik/floresan boyalar kullanılmış kâğıtlar. B. Uçucu kül. Şeffaf floresans boya. Floresans. Flute(s).

Satıcının malı müşterinin belirlediği limanda ona teslim ettiği ve bu aradaki riskleri kendisinin üstlendiği teslimat biçimi. Flotasyon ünitelerinde. Foam Stability. Köpük izleri. hava kabarcıklarının. Köpük uzaklaştırma. kullanılan su döngüsünde ve hamurda meydana gelen köpürmeyi önleyen sıvılar. Fog. Elek bölümünde. Foam Marks. Elek ile alttaki çitanın sürtünmesi sonucu meydana gelen aşınma açısı. Boş sayfa. Gemide teslim. Sis. Selüloz fabrikası liköründen elde edilen ve hayvan yemi olarak kullanılan. FOB (Free on Board). 218 . (Hydrofoil’in kısaltması). Köpük söndürücülerle köpüğün yok edilmesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flyleaf. Foam. Foam Agents. Fodder Pulp. Yemlik selüloz. Kâğıt hamurundaki köpürmeye bağlı olarak. kâğıtta lekeler ve delikler meydana getirirler. Fly Paper. Köpük kesiciler. Sinek kâğıdı. mürekkep parçacıkları ve toz kirlilikler köpük tarafından toplanarak. mürekkep ve elyaf parçacıkların su yüzüne taşıması ve oluşan köpüğün ortamdan sıyırıcıyla alınması. Bir tarafına yapışkan madde sürmek ve sinek avlamak için üretilmiş kâğıtlar. Bordada teslim. proteince zengin madde. Kâğıt üretimi sırasında. kâğıt yüzeyinde görülen lekeler. Foil Angle. Foil. Köpük söndürücüler. Köpük dengesi. Çita. Hamur kasası ve elek üzerinde görülen. Folyo. Köpük. sıcak hamurla soğuk havanın buluşmasıyla oluşan. Sislenme. Köpük alma. Fogging. fıskiyelerle yoğunluğu artan sis oluşumu. Folyo açısı. ölü elyaflar. Köpürmenin alınmaması durumunda. Köpük söndürme. elek altına yerleştirilen su alma elemanları. Foam Inhibition. Foam Removal.

Folder Stock. Alt ve üst katları beyaz sülfat selülozu ve orta katı odun hamurunan yapılma. 219 . Katlanmış broşür. Katlanmış. Folding Box. Metalik laminasyon yapılması amacıyla üretilmiş. Katlanır karton kutu. Kutu oluşturulabilecek şekilde kesimi yapılarak katlanmış ve kullanıcı tarafından. Folding Enamel. Folyo kaplama kartonu. gıda ambalajlamasında çokça kullanılan kâğıt türleri. Katlanır bristol. Folding Paper Box). Esnek. (Bakınız. Kitap kapağı olarak kullanılan kırılmaz kuşe karton. Esnek olması nedeniyle bu isimle anılmaktadır. Foil). Foil of Hydrafoil. Foil Pitch. Elek altındaki çitaların arasındaki mesafe. Katlanma. Foldability. Folding. Folding Boxboard. (Bakınız. Katlanır kutu. Folded. Folyo kaplama kâğıdı. çift kuşeli. Dosya. pilyaj yerlerinden kolayca katlanır kutuların yapımında kullanılan karton. Esnek bristol. Katlanabilirlik. (2) Esneme. Foil Mounting Paper. Folded Writings. (1) Katlama. karton türleri. Folding Bristol. gerektiğinde kutu haline getirilecek karton kutu. Satılmamış gazete. Esnek enamel karton. Folding Carton. Sigara mabalajlarında olduğu gibi koku geçirmez ve istifleme dayanımı yüksek gösterişli kartonlardır. Folder. Dosyalık karton. Folyo adımı. Folded News. Adım mesafesi kısalığı elekten su süzülmesini kolaylaştırır. Katlanmış evrak. Laminasyon yapılması amacıyla üretilmiş. Çok katlı kutuluk karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Foil Mounting Board.

(Bakınız. Kontratların. Orman genetiği. (Bakınız. Folio. (Bakınız. Kutu oluşturulabilecek şekilde kesimi ve pilyajlaması yapılarak katlanmış ve kullanıcı tarafından kutu haline getirilecek kutuluk karton. Folding Paper Box. Selüloza çevre setifikası veren kuruluş. Foot Mounting. Mücbir sebepler. Ayaklarından bağlantılı montaj. Folding Strength. Yabancı parçacıklar. Bobin halindeki kâğıtlarda. kanun değişmeleri gibi nedenler. Foodboard. uzunluğu veya alanı belirten. Bu nedenle. Forest Genetics. FSC setifikasyonu. Folding Stock. Ağaç artıkları. Doğal felaketler. Yaprak. Folyo. kullanım sırasında katlama yerlerinden kâğıdın yırtılmaması özelliği. Tabaka. Foreign Particles. Gıda kartonu. Food Shop Paper. kâğıdın kaç kez katlanarak kullanılabileceğine bakılmaktadır. Gıda paketlemesinde kullanılan kartonların genel adı. Yongalama sırasında ortaya çıkan kabuklar. Force Majeure. fakat bozulmadan katlanabilen kâğıtlar. Orman ağaçları üzerinde çalışma yapan bilim kolu. Ebat kesilmiş tek bir kâğıt tabakası veya yaprağı. Folding Translucents. afetler. kuşe kaplaması yapılarak kullanılan. Şarküteri kâğıdı. Esnek karton. Katlanma dayanımı. Folding Carton). Katlanır karton kutu. Metraj. Kâğıt hamurundaki elyaf dışı parçacıklar. Footage. Esnek yarı şeffaf kâğıtlar. Katlanma sayısı. Folding Endurance). Harita gibi katlanır ürünlerde kâğıttan beklenen. ayak “feet” cinsinden ifade edilen uzunluk. talaşlar. 220 . Uzun elyaflı selülozlardan yapılan. kırılmaz özellikli karton. Zorunlu nedenler. Aydınger türünde. Fors majör. Forest Stewardship Council (FSC) Certification. Esneklik değeri. Forest Residues. Delicatessen Paper).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Folding Endurance. cezaya girmeden askıya alınmasına neden olan durumlar.

Forming Analyser. Former. Sürekli formlar gibi şirket içi uygulamalarda kullanılan formların yapıldığı kâğıt türü. Formasyon kalitesi. 221 . Formasyon eleği. Forming Fabric. Formation. Safiha oluşturucu. Kâğıdın içindeki elyafların düzeniyle ilgili ve elyafların safiha oluşturma kalitesini gösteren bir kavram. Formation Quality. Hamur kasası cetvel ağzına en yakın olan. Formaldehit. Form Factor. Elek. yanıcı ve son derece reaktif bir ara madde. Form Bond. Selüloz elyafında deformasyonu belirten değer. Çatal kaldıraç. Fork Lift. Formation Aids. Dövülmüş. Formaldehyde. Eper düzgünlüğü. Formasyon düzeltici katkı maddeleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Forest Tree Improvement. Formasyon kasası. Forming. Form kâğıdı. (Eş anlamlı. Form Board. Orman ağaçlarının genetik yapılarını iyileştirmeye çalışan uygulamalı bilim alanı. Safiha oluşturma. Curl Factor). reçine üretimde kullanılan renksiz. eleğin altına yerleştirilmiş formasyon elemanı. Formasyon. Elek üzerinde anında formasyonla ilgili bilgileri toplayıp analiz eden cihaz. Orman ağaçları ıslahı. Formasyon oluşturma. Demir veya çeliğin dövülmesi ve paslanmaya karşı direnç kazandırılması. Metanol buharının havanın oksijeni ile oksitlenmesinden elde edilen. Eper. Sentetik iplerden üretilen dokuma formasyon eleği. Forming Board. Ormancılık. Kıvrılma endeksi. Elek. Forestry. Maket kartonu. Forklift. Formasyon analizörü. Şekil faktörü. Dövme. Forged.

(CMYK). Foundation Bolts. Ankraj civataları. 222 . Tilkileşmiş kâğıt. Fourdrinier Machine. Sarı (Yellow) ve Siyah (Black) renk noktacıklarını kullanarak diğer renkleri oluşturan baskı sistemi. Fordriniye makine. Modern makinelerin ilki olan ve bulan kişinin adıyla anılan kâğıt makinesi. Fourdrinier Yankee Machine. Makine kaidesi. Foxed. Baskıda mürekkep almaması gereken yerlere verilen mürekkep itici sıvı. Fıskiye merdanesi. Kâğıt makinesinde safihanın oluştuğu yatay konumlu. sonsuz elek. Temel kaidesi civataları. Nakliyeci makbuzu. safihanın oluştuğu elek bölümü. Uzun elek. Dört renkli baskı. (Eş anlamlı. Kâğıt makinesinde. Modifiye reçine tutkalı. Elek bölümü. Güçlendirilmiş tutkal. Uzun elekli makinede üretilmiş bristol kartonu. Fordriniye elek. Fortified Size. Makine temeli. (Ek. (1) Mürekkebi hazneden alarak aktaran merdane. Fıskiye sıvısı. Uzun elekli makinede üretilmiş karton. Four Color Printing Process. Fourdrinier Bristol. Uzun elekli yanki makinesi. Temel. Foundation. Fordriniye kartonu. Hamurda mevcut kullanılmakta olan tutkala ek olarak kullanılan reçine tutkalı. Mavi (Cyan). (2) Ofset baskıda mürekkep almaması gereken alanları fıskiye sıvısıyla kaplayan merdane. Fordriniye bristol kartonu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Forming Section. Fountain Solution. Kırmızı (Magenta). Fortified Rosin. Forwarder’s Certificate of Receipt (FCR). Islatma sıvısı. döner.9) Fourdrinier Wire. Fountain Roller. Fortified Size). Fourdrinier Board.

Gövde. Fraksinasyon. Serbest çekiş. çemberle bağlayarak yapılan balyalama yöntemi. Fraksinatör. Canadian Standard Freeness. İskelet. Free Rosin. Gümrük vergisi uygulaması olan ürünlerde. fpm. Kâğıt hamurunun elekte suyu süzme derecesi. Serbest reçine. İç tutkallamada kullanılan sabunlaşmayan reçine. Serbest drenaj. Serbest süzülüm. Çemberli kağıt balyası. Bir karışımdan belirli özellikleri nedeniyle ayrılabilen kısım. Fractionation. (Bakınız. Vacuum Drainage). Paletli kâğıt balyası. Free Draw. 223 . belirli aralıkta serbest durumda olması. suyun hamurdan yer çekimi ivmesiyle süzülmesi. Genellikle kağıt makinasının hızını söylemek için kullanılan bir İngiliz ölçüsü. Daha sonra vakum etkisiyle süzülüme yardımcı olunur. Hamurun serbestliği. Kâğıt bünyesindeki demirin oksitlenmesiyle ve kâğıdın mantarlaşmasıyla oluşmaktadır. Denemek amacıyla veya garanti kapsamında satıcının verdiği bedelsiz hizmet veya ürün. Tilkileşmiş kâğıt. Bedelsiz. Free Replacement Warranty. Safihanın bir valse veya silindire temas etmeden. Tilkileşme. Serbestlik. altına ve üstüne düz palet koyup. Elekte. Fraction. Free of Charge. Fractionator. Frame Bundle. (Bakınız. Foxy. Eleğin ilk bölümlerinde su kendi haliyle süzülür. gümrük beyannamelerinde vergi ödememek adına özellikle bulunması gereken ifade. Frame. Şase. Freeness. Dakikadaki feet sayısı. Fraksiyon. Ebat kesilmiş kağıt yığınını. Kâğıtta yaşlanmaya bağlı olan ve kızıl kahverengi tilki rengini andırdığı için böyle adlandırılan lekeler. Shopper Riegler). Free Drainage. Bedelsiz değiştirme garantisi. Bu durumda rutubet safihayı silindirlerin dışında terkeder. Elyafların uzunluklarına göre ayrıştırılması. Elyafları kısa ve uzun olarak ayıran elekli ekipman. (Feet per minute). Genellikle kontratlarda belirtilen ve alıcının satıcıdan beklediği garantilerden biridir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Foxing. Safihanın silindirle temasının olmaması.

Kullanılmamış su. Fransız usulü katlama. Serbest hamur. Friction Factor. Fabrikadan çıkan. Malzemelerin üzerini örtmek için kullanılan kâğıt türü. Sürtünme katsayısı. Fresh Water. kutunun zeminle yaptığı sürtünme kuvvetini görmek için ölçülen değer. yazısı dışta kalacak şekilde katlanması. orta valsin pamuk dolgulu olduğu ve üst valse buhar verilen kalender türü. Friction Glazed. iş ve yazışma formlarında. Sürtünmeli kalender. en alt ve üst valslerin soğuk sert dökümden yapıldığı. Fresh Sludge. (Bakınız. üst yapraktan daha düşük gramajlı ince kâğıt. alt yapraklar olarak kullanılmak üzere üretilmiş. Suyu hemen bırakan. Yazı tabı kâğıdı. Friction Glazed). Örtü kağıdı. Safihada elyaflar ve büyük gözenekler arasında bulunan su. Frequency. Taze atık çamuru. Öğütülmemiş hamur. White Water). French Writing Paper. Free Stock. (Bakınız. Taze su. öğütücüden geçirilmemiş hamur. Clear Water. Taze atık su. 224 . Friction Calender.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Free Sheet. (1) Belirli aralıklarla ortaya çıkma. Oyun kâğıtlarını parlatmada kullanılmaktadır. French Folio. (2) Periyodik hareketlerde birim zamandaki tam tur sayısı. French Folio). Kâğıt kalenderden esmer görünümlü ve yüzeyi parlamış olarak çıkmaktadır. Sürtünmeli cila. Henüz işlem görmemiş atık çamuru. Serbest kağıt. beklememiş atık su. Oluklu kutularda. French Fold. Serbest su. (Bakınız. Frisket Paper. Frekans. Digested Sludge). (Bakınız. Fresh Sewage. Tek yüzünde yazı olan bir kâğıdın. Sıklık. Genellikle üç valsten oluşan. Fransız pelürü. Free Water. Kâğıdın sert yüzeyi olan birbirinden farklı hızlarda dönen soğuk iki vals arasından geçirilmesiyle sağlanan camsı görüntüsü. Birden fazla yaprağı olan. (2) İstatistikte belirli aralıktaki ölçüm sayısı. İçinde mekanik odun selülozu bulundurmayan kâğıt.

Kalıcı olmamam durumu. Functional Chemicals. Frozen Foods Paper. (Bakınız. Kâğıtta kuruma sırasında oluşan iç gerilim. Elde edilebilir en yüksek ağartma değerine sahip selüloz. Fugitive Sizing. Kâğıtta istenilen özellikleri ve talepleri sağlamak için kullanılan kimyasallar. Kar desenli kraft kâğıdı. Boyandığında çabuk solan renkler. Fully Bleached Pulp. tutkallamanın etkisinin hızla kaybolduğu tutkallama yöntemi. Fuel Sack Paper. Boyalar. beyazlatıcılar gibi. Köpük lekeleri. Kömür torba kâğıdı. Şarküteri kâğıdı. Fugitive Colors. Üretim sonrasında. Salon tarafı. nem geçirmez yağlı kâğıt türleri. Froth. Kalıcı olmayan tutkallama. Fugitivity. Frosted Kraft Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Front Side. bağlayıcılar. Operatör tarafı. Üzerine farklı renklerde elyaf lekeleri vererek. kâğıt makinesinde üretilen bir kraft kâğıdı türü. Paraşüt tipi güvenlik kemeri. Function. Kasap kâğıdı. İşlev. Gıda sarmada kullanılan. Fruit Wraps. Back Side. Tam ağartılmış selüloz. Hamurun köpüklenmesiyle oluşan ve kâğıda geçen lekeler. nişastalar. Kese kâğıdı. Frozen-In Strain/Stress. 225 . Froth Spots. Donma gerilimi. (Kâğıt makinesinde) Ön taraf. Solan renkler. Full Body Harness. Fonksiyon. Köpük adası. (Bakınız. Desenli kraft. Kuruma gerilimi. Tender Side). Manav kâğıdı. Geçicilik. İşlevsel kimyasallar. Process Chemicals). Fruit Bag Paper.

Functional Maintenance. Laboratuar hunisi. Furniture Paper. İşlevsel kaplama tabakası. Katkı maddeleri arasında pigmentler. Makine bütesindeki karışım. Fırın. İşlevsel bakım. parlaklık sağlama ve özel izler yaratma amacıyla yapılırlar. Funnel. Furniture Wrapping Paper). Nakliye sırasında mobilyaları sarmak için battaniye yerine kullanılan yüksek gramajlı bir sargı kâğıdı. Harman. Furnish. (Bakınız. Sıvıları bir kaptan diper kaba boşaltırken kullanılan huni. Harman bileşimi. Bunun dışındakiler. İşlevsel garantiler. baskı kalitesini iyileştirmeyi amaçlarlar ve kuşe adını alırlar. Amaca uygunluğu garanti eden şartlar. Ekipmanları faaliyet sıralamasına göre yerleştirme. İmitasyon mobilya sarma kâğıdı. Örnek. 226 . Furniture Polishing Paper. Hamuru oluşturan elyafların ve katkı maddelerinin karışımı. Pompa bakımı gibi rutin yapılan bakımlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Functional Coat. Furnace. Furniture Bogus Paper. Mobilya ambalaj kâğıdı. boyalar ve çeşitli kimyasallar bulunmaktadır. Furniture Wrapping Paper. Huni. Marangozların kullandığı kum zımparalarında kullanılan taban kağıdı. İşlevsel kaplama. Functional Layout. İşlevsel güvenlik. Functional Layer. dolgu maddeleri. İkinci sınıf selüloz veya dönüşümlü kağıttan yapılma mobilya ambalaj kağıdı. Kalender ve yaş iz preslerindeki vals kaplamaları. Vals kaplamalarında kâğıda özellik kazandıran yüzey kaplaması türü. Karbon kâğıtları ve ısıl kâğıtlarda uygulanan özel kaplamalar. Kağıt makinası kontrol sisteminin eksikliği veya sistemdeki bir hata nedeniyle oluşacak risklere karşı işlevi olan güvenlik önlemi. Özellikle selüloz harmanı içindeki farklı selülozların ağırlıkça yüzdesel miktarları. Functional Guarantees. Ahşap zımpara kâğıdı. Yakmada. Functional Safety. kağıt makinasının çalışma öncesi sesli uyarı vermesi veya keçe kopmasında sürünme hızına düşmesi gibi. Furnish Composition. İşlevsel yerleşim. pişirmede veya kimyasal geri kazanmada kullanılan fırınlar.

Hav. Bunların kopmuş olanlarına “Lint” denilmektedir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fusee Paper. Kâğıt yüzeyinden yetersiz öğütme veya iç tutkal sorunları nedeniyle uç veren. Fuzz. kibrit yapımında kullanılan ağır gramajlı karton. Tüy. Yanıcı maddeler emdirilerek. Benzerleri keskin olmayan bıçakla kesim yapıldığında kağıt kenarlarında görülmektedir. ışıkta kağıt yüzeyine yatay bakıldığında görülebilen saçaksı selüloz iplikçikleri. Kibrit kâğıdı. 227 .

Galaktoz şekerinden hidroliz yoluyla elde edilen bir polimer. (Eş anlamlı. Dizgi sonrası ilk baskıyı kontrol etmek amacıyla kullanılan bir kâğıt. Blade Coating. Bir metalin. Manometre ile ölçülen basınç değeri. Galvanizle kaplanmış gibi. Galvanik paslanma. 228 . Monometre basıncı. aralarında oluşan galvanik gerilim nedeniyle akan akımın yarattığı paslanma. Gampi. Gama selülozu. Galactose. Bobin veya balya istifleri aralarındaki aralık veya geçitler. Bıçaklı kuşeleme.. Raspalı kuşeleme. Japonya’da yetişen. Galaktoz süt şekeri diye bilinir ve glikozdan daha az tatlı bir şeker türüdür. Alpha Celulose). Galvanically Isolated. (Eş anlamlı. Gampi. Galvaniz görünümlü. Knife Coating). (Bakınız. Gamma Celulose. Gangways. Selülozun alkali ortamda çözünen kısmı. Galvanized Steel. Geçit. Gap Coating. Elektrikle fiziksel bağlantısı kesilmiş. Galley prova kâğıdı. farklı başka bir metale temas etmesi sonucu. kristalsi metal görünüm. Galaktoz ve mannoz şekerlerinden hidroliz yoluyla elde edilen bir polimer. Çözünmeyen kısmına alfa selülozu denilmektedir. Contact Corrosion) Galvanized Appearence. Galvanic Corrosion. Galvanizle kaplanmış çelik. Galactomannan. maki türü bir bitki.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ G Gage Pressure. Galvanik olarak izole edilmiş. Galley Proof Paper. Yumuşak ağaçların hemiselülozlarında bulunan süt şekeri. Galactan. Aralık. Galaktoz. Galaktomannan. Galaktan. İç kabuklarından el yapımı kâğıtlar üretilmektedir.

İş eldiveni. Gauging System. Kraft türü bir kâğıt. Kâğıt veya plastik safihada kalınlık birimi olarak kullanılmaktadır.000 inç karşılığı uzunluk birimi. hamur kasasından iki elek arasına basıldığı bir formasyon eleği türü. Özel olarak conta yapımı için üretilmiş emici özellikte. Gate Roll Size Press. Gauch Pit. Contalık karton. Gas Bubbles. Garnet Paper. Gauntlet.Vals ve silindirlerde uygulanan ısıtma yöntemlerinden biri. Akordiyon katlama. (Eş anlamlı. Gatefold. Garbage Bag Paper. Çift elek. (2) Geyç 1/100. Gaz kabarcıkları. Former elek. Gazlı ısıtma. Gasket Paper. Elekteki safihanın suyunu emen emici vals. Manometre basıncı. Bu teknikte ilk ve son kanat daima içeriye doğru bir kapı gibi kapanır. Kalibrasyon sistemi. Vakummetrede ölçülen vakum değeri. Gauge. manometre ile okunan basınç. Garnet kâğıdı. 229 . Geçiş valsli tutkal pres. ıslandığında şişen karton. Bir film pres türü. Hava basıncı dikkate alınmadan. Garment Bag Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gap Former. Elbise torbası kâğıdı. Gasket. Sifon valsi. Gas Heating. Gauch Roll. Çöp torbası kâğıdı. Garnet (Lal taşı) parçacıklarının aşındırıcı olarak kullanıldığı zımparaların yapıldığı kâğıt. Basılı broşür veya müzik albümü gibi ürünlerde iki veya daha fazla sayıda yapılan paralel katlama tekniği. Kraft türü bir kâğıt. Conta. (1) Ölçü aleti. Elekaltı pulperi. Gauge Vacuum. Gauge Pressure. Hamurun. Measuring Instrument).

hayvan derisinden yapılma parşomene benzediği için bu isimle anılan kâğıt. Gelatin. Gelatinization. tutkal olarak kullanılan jölemsi bir madde. Genel bilgiler. GE Brightness. fakat halen pek kullanılmayan. Dişli motor. Pamuk veya kimyasal selülozdan yapılmış kâğıdın.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ GCC. Jelatin. Gelatin Plate Paper). Ground Calcium Carbonate). Jelleşme sıcaklığı. General Description. Jelatin kaplı plakayla baskıda kullanılmak üzere üretilmiş kâğıtlar. (Bakınız. Genuine Vegetable Parchement. Teksir makinesi. hayvan kemiklerinden elde edilen. Gelatin Printing Paper. Nişasta bu sıcaklıktan sonra tutkallaşmaya başlar. Hız düşürücü mekanik ekipman. Nişastanın jelleşme sıcaklığı Gelatin Paper. Tutkal. Renksiz ve kokusuz. kâğıt parlaklık ölçümü ve birimi. General Electric tarafından geliştirilmiş. Jelatin plaka kâğıdı. Geared Motor. Gear Reducer. Motor ve redüktörün akuple olmuş durumu. Gelatinization Temperarture. Nişasta ve pektin gibi yarı selülozların sulu ortamda ısıtıldıklarında oluşturdukları polimerik maddeler. Nişastanın suda pişirilerek pelteleştirilmesi. Hakiki bitkisel parşömen kâğıdı. Gel Temperature. Jöle. Teksir kalıbı kâğıdı. Dişli. (Bakınız. Jelatinleştirme. Jelatin teksir kalıbı kâğıdı. Nişasta pişirilirken jelleşmenin başladığı sıcaklık derecesi. Jel. Jelatinleşme sıcaklığı. Jelatin baskı kâğıdı. Gelatin Dupplicator. Gelatin Duplicating Process Paper. Gel. GE parlaklığı. Pelteleştirme. Oluklu mukavva tutkaları hazırlanırken düşük jelleşme sıcaklığı olan tutkallar tercih edilir. Redüktör. Pelte. Gelatin Plate Paper. 230 . sülfirik asitli ortamda banyo edilmesiyle elde edilen.

Cam elyafı kâğıdı. cilalanarak parlak hale getirilmesi. Glassine. Laklı. İnce aydınger kâğıdı. Gloss). ışıkta görülebilen ve güvenlik amaçlı kullanılan özel şekiller veya yazılar. İki yüzü kuşeli kâğıtlar. çok kaliteli kimyasal selülozların. Renk ölçümü sırasında örnek. Gin Motes. Pamuk tozu. Hediye paketleme kâğıdı. True Watermark) Gofraj veya baskı yöntemleriyle. Glazed Paper. Glassine Lined Board. Hakiki su izi. yüksek derecede öğütülmesiyle elde edilen. Glazed. Kâğıt makinesinde üretim sırasında safiha yaşken verilmiş. şeffaf kâğıtlar. Sentetik tutkallarla bağlanarak levha haline getirilmiş cam elyafı. ışık kaynağı ve ölçümü yapanın doğru sonucu alabilecek şekilde konumları. Glassine Paper. Pürüzsüz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Genuine Watermark. Parlatma. Parlak. Göreceli diziliş. gözeneksiz. Gölgelenme. (Bakınız. 231 . Çırçır makinesinden geçirme. yağ geçirimsiz bir kağıt. Süper kalenderlerden geçirilmiş. Glare. Glazed Casings. Parlak. Cilalı. Gift Wrapping Paper.Yüzeyine seçici yansıtıcılık özelliği kazandırılması. Kâğıt yüzeyinin kalenderden geçirilerek. Aydınger kâğıdının çeşitli katmanlarla lamine edilmiş olanı. Geometry. (Eşanlamlı. Ghosting. Glass Fiber Felt. Glass Paper. Çırçır tozu. Ginning. Parlak kâğıt. Cam elyafı karton. Lamine aydınger kâğıdı. Glazing. matbaada oluşturulan izlerden ayırmak nedeniyle “gerçek su izi” ismi verilmektedir. Süperkalenderlenmiş. Baskıda kalite bozukluğu nedeniyle oluşan mürekkep dalgalanması. Her iki yüzeyi parlak kâğıtlar.

Gloss. Işık yansımasında seçici davranış. Yapıştırıcı. Kâğıt yüzeyinde kalitesizliği anlatmak için kullanılmaktadır. Yapısı glikoza benzeyen karboksilik asit. Gloss Agents. Genellikle buhar hatlarında kullanılan vanalar. Gleaming. Perdah maddeleri. Basit yapıştırma amaçlı kullanılan türler ise Glue olarak geçmektedir. Perdahlı. Kaplama maddesi olarak zamkın kullanıldığı kâğıtlar. Gloss Mottle. yansıyan ışınların ölçümü. Parlak. Glossary. Glue. Keçe yüzeyinin parlaklaşması. Ağaç ve diğer bitkilerde görülen polimerleşmiş. Gloss Calender. Zamk kaplama kâğıt. Kâğıda vuran ışıktan. Genellikle ışıkta kâğıdın yönü değiştirilerek görülebilir. Lekeli parlaklık. (Kâğıtçı dilinde tutkal kelimesi hamur içine veya safiha yüzeyine sürülen nişasta türü maddeler için kullanılmaktadır. Parlaklık ölçümü. Perdah kalenderi. Glue Coated Paper. Globe Valve. Parlatma maddeleri. Glucan. Glucuronic Acid. Glikoz ve mannozdan oluşan odun kökenli yarıselüloz. 232 . kuşe sıvısına katılan maddeler. Kuşe kâğıda parlaklık ve yüzey düzgünlüğü sağlamak için kullanılan pres merdanelerinden oluşma ekipman. Sıcaklık sonucu pres keçesi yüzeyinin parlaklaşması ve geçirgenlik özelliğini kaybetmesi. Pürüzsüz. Glop vana. Tıkaçlı vana. Glukomannan. Kaplamada kâğıt kalitesinin bir göstergesidir. yüzeyin tutkal emebilme özelliği. Parlatma kalenderi. Glikoz. Glucose. Tutkal alabilme özelliği. Gluebility. Glucomannan. altı karbonlu monosakkarit.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Glazing of Fabric Surface. Kuşe kâğıtlarda. Işıkta parlayan. Yüzeyin parlak görünüşünü arttırmak için. Sözlük. Glukan. Glukronik asit. Gloss Measurement. Zamk. Glikozun hidroliziyle elde edilen polisakkarid.

Oluklu mukavva kutuların yapıştırılmasında kullanılan ve çizgisel olarak uygulanan tutkal. nem alması istenmeyen ürünleri sarmak için kullanılan kâğıt. Goldbeaters Tissue. Goggles. Ek yeri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Glue Lap. Altın yaldızlı davetiye kâğıdı. Tutkal sürme. Sarılmış bir bobinin açılmaması için. Gold Mailing Paper. Hedef. Glikozidik bağ. Varak kağıdı. Gmelina (Gmelina Arborea). Mine çiçeğine veya tik ağacına yakın bir bitki. Yapıştırma yeri. Doğal kraft kâğıtlarda sıklıkla görülen ve bu nedenle imitasyon kraftlarda taklit edilmeye çalışılan renk. Goal. Bindirme yeri. Gliserin emdirilmiş. Elyaflarından selüloz üretiminde yaralanılan sert bir ağaç türü. Gluing. Gmelina. varak yapmak için konulan kâğıt. Glue Lap Adhesive. Altın yaldızlı yazı kâğıdı. Kullanıcıda zayiatı arttırmamak ve dönüşümde sorun olmaması için yapıştırma işlemi kâğıt bantla yapılmaktadır. Gold Announcements. Bobin sonu yapıştırma ucu. Tutkallama makinesi. İş gözlüğü. Yapıştırma makinesi. Altın levhalarının arasına. (Alman botonikçisi Gmelin'in adından alınma). imitasyon varak olarak kullanılan ince kâğıt. Gold Paper. kâğıt bantla yapıştırılan uç kısmı. Gliserin kâğıdı. Glue On Roll Edge. Altın renkli olması nedeniyle. Emniyet gözlüğü. Golden Brown. Glycosidic Bond. Altın yaldızlı kâğıt. Yan tutkalı. Glue Machine. Kağıdın üst üste bindiği tutkallı kısım. Tutkallama. Glycerine Paper. Kızıl kahverengi. Karbonhidrat molekülünü başka bir gruba bağlayan bağ grubu. 233 . Altın varakçı kâğıdı. Amaç. Ekleme tutkalı. Tutkallı yapıştırma yeri.

Graining. Kavrayıcı. Farklı bir tür kâğıt üretimine geçilmesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gold Rotogravure Paper. Kumlu desenli kağıt. kullanılan dolgu malzemesi. Aşı polimerleri. Açısal ışık ölçümü. Tür değişimi. Örnek hamur. Grafting). (1) Gren. Makine yönü. Laboratuarda test için. Grabber. Grained Paper. (Bakınız. hamur harmanı. Selüloz moleküllerine sentetik polimer moleküllerini bağlama yöntemi. Grained Board. Matbaada boyamayla veya preslerde kumlu veya dokuma görünümü vererek üretilmiş karton.Baskıda özellikle dikkat edilen gren yönü veye grene karşı yön önemlidir. Genellikle elyafların diziliş yönü. kâğıt hamurundan alınan ölçülü örnek. Grab Sample. Kumlu desenli karton. Metalik bronz rengiyle boyanmış veya kaplanmış baskı kâğıdı. kullanım yeri veya tutkallama farklılıkları yaratarak. Hamur örneği. (2) Elyafların bu yöne paralel dizilmiş olması durumu. Graft Copolymer. Aşı. Graft. Makine boyuna olan yön. Grafting. Kuşe kağıtlarda kullanılmaktadır. Pulperlerin üzerinde bulunan ve pulper içinden çöpü kavrayıp almada kullanılan alet. 234 . birbirine göre değişik özelliklerde üretilen kâğıtlar. Kâğıtta gramaj. renk. Kumlu görüntü verme. Grain. Kâğıtta makinenin döndüğü üretim yönü. Bobin ataşmanlı forklift. Grab Truck. Değişim. Su yolu yönü. Grain Direction. Gren yönü. Altın renkli rotogravür kâğıdı. Gradient. Goniophotometry. Grade. Bir yüzeyden yansıyan ışığın açısal dağılımını ölçme tekniği. Eğimli değişim. Tür. Grade Change. Aşılama. Grafting). (Bakınız.

Granite Note. Buna kâğıdın taban ağırlığı da denilmektedir. (Eş anlamlı. 7000 gren= 1 lb. 235 . Grainy Edges. Grenli kenarlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Grainless Plate. Granit vals. Grate Combustion. (Eş anlamlı. Taş vals. Grains. Bir kâğıtta uzun kenarın gren yönünde olması. Granule. Kaydedici cihazlarda grafik kayıtları tutmak için üretilmiş kâğıtlar. Hafif renkli veya hafif mürekepli ve üzerinde küçük farklı renklerde parçacıklar görülen kâğıt veya karton. Graphite Paper. Kumlu. Sismograf kâğıtları gibi. Gren. Grain Short. Long Grain). Granit görünüşlü kâğıtlar veya kartonlar. Gren yönü uzun kenar. Granite. Granitli. Graph Paper. Karbon kâğıdı. Kenar görünüş özelliklerinin kenardan içeriye doğru gidildikçe farklılaşmış olması. (1) Gravür baskı. Grainy.= 453 gram. Granite Roll. Parçacık büyüklüğü. Bir metrekare kâğıdın gram cinsinden ağırlığı. (Eş anlamlı. Parçacıklı yapıda olan. Gravure. Grammage. Basis Weight). Grafik kâğıdı. Granit desenli. Gramaj. (2) Oyma baskı kalıbı. Bir ağırlık ölçüsü. Grain Size. Grain Long. Izgaralı kömür kazanı. Grensiz baskı kalıbı. Düşük vizkozitedeki mürekkeple yapılan. düşük kaliteli baskı tekniği. Bir kâğıtta kısa kenarın gren yönünde olması. Burada valsin kaplamasından çok. Granitli bloknot kâğıdı. Yüzeyi kimyasal yollarla grensiz hale getirilmiş baskı kalıpları. Izgaralı yanma. Granül. Short Grain). valsin tamamının granitten yapılması söz konusudur. Yüzeyinde kumlu veya tahıl görüntüsü olan kâğıt ve kartonlar. Gren yönü kısa kenar.

Yağlı. Gray Board. Eski gazete hurdalarından yapılmış. Green Bond Strength. Oyma baskı kalıbı ile yapılan baskı tekniği. Greaseproof Board. Blue Rosin Sheating Paper). Green. Hurda kâğıttan üretilen. yoğun tutkallı. Greaseproof Coating. Gravür baskıya uygun. Yağ geçirmez kâğıt. Gray Express. Gray Chipboard. reçineli kaplama kâğıdı. Grease. Yağı emmeyecek şekilde üretilmiş karton. düzgün yüzeyli bir kâğıt. Gresle yağlamalı. Kâğıdın daha az elyaflı formasyonu bozuk bölgeleri (Bakınız. sert gri karton. gri karton. Gri. Greaseproofness. Gravür kuşe. İyi kurumamış kâğıt.Yağ lekesi. Rulo olarak pazarlanmakta ve kaplama kâğıdı olarak kullanılmaktadır. Gri karton.Yağ geçirmezlik.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gravure Coating. Yağ geçirmez karton. Gravure Paper. Üzerinde oyuklar bulunan bir valsin tekneden aldığı kuşe malzemesini. Greasy). Bir tutkalın kurumadan veya kürlenmeden önceki bağlanma mukavemeti. kalın. Eski gazete kâğıtlarından üretilen kartonlar. Kâğıt üzerinde görülen yağ lekeleri. Greaseproof Paper. Yağ geçirmez kaplama. Gravür baskı. Grease Spots. Mekanik selülozdan veya onun hurdalarından üretilen kaba ambalaj kâğıdı. İlk bağlanma mukavemeti. Yağlı leke. Gravür kağıdı. Yağlamada gres yağı kullanan. Sargılık gazete kâğıdı. Greasy. Gray Rosin Sheating Paper. Gri karton. Yaş. (Bakınız. Aşırı öğütülmüş ve su süzülümünü kaybetmiş kâğıt hamuru. Grease Lubricated. kâğıda aktaran kuşeleme tekniği. Oluklu mukavva üretiminde tutkallanmış ve hareket halindeki ürünün tutkalının yaşken bağlantıyı bırakmaması beklenir. Red. 236 . Yaş bağlanma mukavemeti. Gravure Printing. Yağı emmeyecek özellikte kâğıt.

(1) Büyük. Grit. Yeşil likör. (12X12= 144 adet). Kanallı vals. Tebrik kartlık karton. (1) İri taneli kum. 325 meş elekte kalan taneler. (2) Odun öğütücüde değirmen taşlarından kopan parçacıklar. Grinder Stones. Grinder. Gross. Greeting Card Bristol. Green House Gases. Kırsal bölgelerdeki kâğıt fabrikaları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Greenfield Mill. Sera gazları. Zımpara yapmak için üretilmiş taban kâğıdı. Odun değirmeni. Zımpara kâğıdı. (3) Brüt. sodyum karbonat ve diğer kimyasallar suda çözünür. Grooved Roll.Tebrik kartı yapmak için üretilmiş. Vals taşlama tezgahı. Değirmen taşları. Yivli vals. Grinding Paper. Hayvan derisi taklit edilerek üretilmiş ışık geçirgen bir kâğıt türü. yüksek gramajlı karton türlerinden herhangi birisi. Greeting Card Stock. Selüloz fabrikalarında kimyasal geri kazanma kazanında yakılan. Değirmen. Grinding Machine. ağaç kütüklerinin bütün olarak girdiği ve talaş halinde çıktığı bir makine. Yaş odun. Green Liquor. Tebrik kartı üretmek için üretilmiş bristol karton. Bu çözeltiye yeşil likör denir. Green Wood. Tebrik kartlık parşömen. Yaş kâğıt. Şartlandırılması kötü veya henüz tam olgunlaşmamış kâğıt. siyah likörden geriye kalan sodyum sülfat. Mekanik odun selülozu üretmek için kullanılan. Tebrik kartı üretmek için üretilmiş parşömen kâğıdı. Atmosferdeki güneş ışımlarını tutan ve küresel ısınmaya neden olan gazlar. Tebrik kartlık bristol. (2) On iki düzine. Greeting Card Parchment. Odun değirmeni taşları. Odun öğütücü. Öğütücü. 237 . Green Paper. Taşlama tezgahı.

Groundwood Printing Papers. Öğütülmüş kalsiyum karbonat. Kâğıt makinesinde kurutma grupları. Brüt ağırlık. Mekanik odun selülozu fabrikası. Gross Weight. Karton. Grup çalıştırması. montaj betonu. Guard. Groundwood Papers. Mekanik olmayan. Bir ürünün garantisi için imalatçının verdiği süre. 238 . Groundwood Pulp (GW). hamur kâğıtlar. Guarantee Run. Korkuluk. İmalatçı tarafından garanti edilen makine değerlerini doğrulamak için yapılan üretim çalışması. Garanti çalışması. Garanti süresi. hamur yazı kâğıtları. 3. akıcı ve çok güçlü ekipman ankraj saplamalarını sabitlemede kullanılan. Gruplar. Mekanik odun selülozundan yapılma kâğıtlar. Teksir kâğıdı. Gross Paper. Garantiler. ardışık olarak devreye girmesi için verilen çalış komutu. Guarantee Period. Groundwood Free. Grout. Çabuk donan. Mekanik ve performans garantileri. Mekanik odun selülozu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gross Domestic Product (GDP). Harç. Öğütülmüş kireç taşı. Mekanik odun selülozundan yapılma kâğıtlar. Bir grup ekipmanın. Beton. Harmanında mekanik odun hamuru bulundurmayan kâğıt veya karton türleri için kullanılmaktadır. Guarantees. Garanti dönemi. Bir ülkede belirli bir dönemde brüt olarak üretilen tüm ürün ve hizmetler toplamı. 3. Groups. Kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak kullanılmaktadır. Group Start. 150-250 gram/m2 arasındaki kartonlar. Groundwood Mill. Ground Cacium Carbonate (GCC). Gayri safi milli hasıla. Muhafaza. büzüşmeyen.

Yapışkan bez bant. Guar bitkisi (bir bakla türü) tohumlarının öğütülmesiyle elde edilen ve kağıtta yapıştırmada veya kuru dayanım arttırıcı olarak kullanılan doğal bir zamk türü. Yapıştırıcı. Gummed Stay. Gummed Veneer Tape. Regüle valsi. Yapışkan kâğıt. Yapışkan marangoz bantı. Kâğıda zamk sürme. Yapışkan bant. Zamk. Gummed Reinforced Paper Tape. Zamklama. Koli bantı. Yapışkan kraft bant. Guide Sheet. Gummed Reinforced Paper Tape).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Guar Gum. Gummed Paper. Gummed Sisal Tape. Gummed Sealing Tape. Koli bantlamada kullanılan dayanıklı yapışkan bant. Yönlendirme valsi. Guillotine. Gummed Water Resistant Tape. baskıda veya kesim işlemi sırasında klavuzluk yapan kenarı. Kâğıt toplarının kenarlarını kesmek için kullanılan bir matbaa makinesi. Guide Roll. Guar zamkı. Guide Edge. (Bakınız. Gummed Cloth Tapes. Klavuz kenar. Yapışkan bant. Tutkal sürülmüş kaplamayı suntaya sabitlemek için. İki pres arasında klavuzluk yapan kâğıt. Gummed Corrugators Tape. Gumming. Klavuz kâğıt. Yapışkan destek. Yapışkan etiket kâğıdı. Gum. Koli köşelerine konulan. 239 . Yapışkan su geçirmez bant. yapışkan koruyucu parça. işkence yerine kullanılan bantlar. Gummed Flat Paper. Gummed Tape. Giyotin. Kâğıdın.

Arkasına zamk sürülerek. (Tappi T 536). Gusset Stock. Fişek kartonu. Köşebent kartonu. Kalsiyum sülfat. Gypsum Sheating. Açık tohumlu bitkiler. Alçı levha. Kâğıtta hava geçirgenliğini ölçmek için kullanılan bir yöntem. Gymnosperms. 2H2O). Gun Wadding. Ağır gramajlı köşebent ve contalık kraft kartonu. Gurley Stiffness. Kovan kâğıdı. Gum Rosin. Gurley Porosity. 240 . Alçı. Kâğıtta mukavemeti ölçmek için kullanılan bir yöntem. Alçı levha. Gurley geçirgenliği. Gypsum Lath. Tutkal reçinesi. Etiket kâğıdı. Alçı levha.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gumming Paper. etiketleme yapmak amacıyla üretilmiş kâğıtlar. Yüzeyleri kartonla kaplı alçı levha. Gurley mukavemeti. Gypsum Board. Gypsum (CaSO4.

brom. Yarı metalik kâğıtlar. Handbill Paper. Yüzeyin işlenmesiyle. Bünyelerinde halogen atomları bulunduran organik polimerler. Halogens. Yarı emici kâğıt. nokta sayısıyla ve büyüklüğüyle oynamak suretiyle elde edilen çeşitli renk tonlarındaki kopyaları. Kâğıt fabrikaları atık sularında bulunurlar. Pamuk selülozu üretiminde. Saç teli. Half Plate Paper. emiciliği ayarlanmış kâğıt. Halojenler. astatinden oluşan yüksek reaktif özellikli maddeler. Kâğıt yüzeyinde görülen keçelerden dökülen veya hurdayla gelen tüyler. Hand Dyed. Kıl. Hammering. 241 . Halftone Paper. Halftone Blotting Paper. Periyodik tabloda flor. Half Fine Metalic Papers. iyot. Ham Jackets. Domuzun fırında pişirilmesi sırasında yağlarının sıçramaması için üzerine örtülen suni parşömen kâğıdı. Elde boyanmış. Yarı işlenmiş paçavra. Yumuşak dokulu ve rölyef baskı kalıbı hazırlamada kullanılan düzgün yüzeyli karton. Halftone. Buhar hatlarında kondensat bulunması nedeniyle oluşan sesli darbe. baskıda mürekkebin dağılmamasının sağlandığı emici kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ H Hair Cut. Yarım ton. hollandere konulmaya hazır hale getirilmiş. klor. yarı işlenmiş paçavralar. Rölyef kalıp kartonu. Koç darbesi. Bir resmin piksel veya noktalara ayrılarak. Domuz ceketi. Halogenli organik bileşikler. El ilanı kâğıdı. Çekiçleme. Buhar hattını darbelerden korumak için kondenstop kullanılır. Belirli aralıklarla safihaya bakır veya aluminyum folyo yerleştirilerek üretilen kâğıtlar. Yarım ton resim baskısına uygun kâğıt. Halogenated Organic Compounds. Düzgün yüzeyli. Genellikle bileşikler halinde bulunurlar. Halfstuff. Yarım ton baskı kâğıdı.

Elleme. El yapımı karton. Handhole. (Bakınız. Temizlik kağıtlarında temas anında yumuşaklığın arandığı konfora yönelik bir tanım.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hand Held. (Raw Stock). Paçavradan yapılma selülozun. Kaplama amacıyla yüzeyi kaba bırakılmış kâğıt. Kağıt tuvalet havlusu. El eleğinde yapılma kâğıtlar. El havlusu. İlan kâğıdı. Makine çalışma yönü. Elleçleme. Duvar kâğıdı olarak ta kullanılmaktadır. HAPs (Hazardous Air Pollutants). Tehlikeli hava atıkları. Right Hand Machine). Hand Towel. Serbest elyafların yüzdüğü bir hamurun suyunun süzülmesi yoluyla elde edilen safiha. Diğer adı ham kâğıttır. El yapımı kâğıt. Hard Beating. Haptic Feel. 242 . Handling. El eleğinde yapılmış. Temas hissi. Ekipmanlarda el ile kontrol imkanı sağlayan kapaklı delik. kâğıdın yumuşaklığı veya sertliği gibi özelliklerine bakma. Handling and Transit Waste. Kâğıt makinesinin sağa veya sola doğru akış yönünü belirten tanım. Hanging Paper. Aktarma ve nakliye kayıpları. (Bakınız. Elde işlenmiş kâğıt. Askı kağıdı. Laboratuarda elle yapılan kâğıt. Elyapımı görüntüsü verilmiş kâğıt. El kâğıdı. Aşırı öğütme. Hanging Raw Stock. El tipi. Dokunsal his. Elleme yoluyla. Tuşe. Hand of Machine. (Left Hand Machine. Handmade Finish. gerekli özellikleri kazanması için. Aktarma. Handmade Paper. Hand Mold. Handle. Kitchen Towel) Handsheet. El girme deliği. Bir yerden başka bir yere aktarma. doğası gereği aşırı öğütülmesi. Hanging Paper). Handmade Felt.

hamuruna aşırı utkal konmuş kâğıtların genel adı. Hard Paper. Hard Sized Papers. Hard Flocs. Az pişmiş. Sert ağaçların. Geçiş metallerinden olan karbitler. Hard White Envelope Cuttings. Sert metal kaplamalar. Sarı huş. Çeliklerde belirli bir tür için. sertliğin ölçüldüğü alt ve üst limit aralığı. Soft Fold). Yumuşak türleri bulunduğu için bu tanım yapılmaktadır. Hardness. Çiğ. Su geçigenliğini azaltmak için. (1) Kâğıt yüzeyinin bir cisimle çizilmeye veya yaralanmaya karşı koyma özelliği. Köprü oluşturacak topaklar. Hard Fiber. Hardness Grade.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hard Cook. (Bakınız. Sert olan tüm karton türleri için kullanılan genel isim. selüloz pişirme işlemi. nitritler ve boritlerden oluşur. Hard Copy. Sert katlama. Paçavra selülozu. Üzerinde baskı mürekkebi olmayan matbaa artığı. sert olanları. Bir sınıflandırmadır. Yüksek ligninli selülozların genel adı. Sert topak. GG 25 gibi uzantılarla ifade edilir. Basılı kopya. Hard Pulp. Birinci hamur zarf kırpıntısı. Aşırı tutkallı kâğıt. Sert karton. Hardness Range. (2) Sudaki kalsiyum ve magnezyum miktarının ölçüsü. Sertlik aralığı. kayın gibi ağaçlar. Sertlik. 243 . Kâğıtların ezilerek katlanması. Genellikle kraft kâğıdı. Selüloz dışı maddelerin yeterince alınamadığı. Hard Hardwood. Sert kâğıt. (Bakınız. Sertlik derecesi. Sert selüloz. Çeliklerde serliğin ifade edildiği standart sınıflandırma sınıfı. Sertlik sınıfı. Soft Hardwood) Sert ağaçlar tanımı ağacın sertliğini belirtmez. Hard Metal Coatings. Hard Stock. Hard Fold.

Düşük gramajlı kâğıt üretiminde kullanılmaktadır. safiha kuru veya yaşken oluşmalarına göre “Wet Wrinkels” ve “Dry Wrinkels” diye ayrılırlar. Hard Wrinkels. Hazardous. Harper Machine. Biçme. Tehlikeli. Sert ağaç selülozu. Bunlar. Üzerinde baskı olmayan 1. Bunlardan asbest. Sert ağaç. Ağaç kesme. Gerçek anlamda ağacın sertliğini belirtmemektedir. hamur sert ağaç selülozu. hamur beyaz kâğıt ve karton kırpıntısı. 244 . Bu makine. Hazardous Area. berilyum ve civa tehlikeli hava kirleticiler olarak ilan edilmişlerdir. yanki makineler gibi uzun elekli (fordriniye) makinelerin bir türevidir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hard White Shaving. Hardwood Chemical Pulp. selüloz hücre duvarlarını oluşturan ligninler parçalandığı için daha kaliteli. Kimyasal selülozlarda. Mekanik öğütme yoluyla ise lignini bol samanlı görünümde düşük kaliteli. Asbest. bir dönem kâğıt hamurunda kullanılmıştır. Hazards. kâğıt yüzeyinde katlanma sonucu oluşan kırıklıklar. Yaygın değildir. 1. Hardwood. Birinci hamur selülozu. Harper kâğıt makinesi. Matbaa artığı kırpıntı. İş güvenliğini bozan tehlikeler. Geniş yapraklı ve çiçek açan ağaç türleri. Tehlikeler. Hardwood Pulp. Kimyasal sert ağaç selülozu. Harvesting. Tehlikeli alan. arzu edilmeyen kalite bozukluklarıdır. daha yumuşak dokulu ve daha beyaz selülozlar elde edilir. Karbon kâğıdı. Hazardous Air Pollutant. iğne yapraklı yumuşak ağaçlara göre daha hızlı büyürler fakat daha kısa elyafları bulunur. Hard Writing Finish. esmer selülozlar üretilir. Sert ağaç türlerinden kimyasal yolla elde edilen selülozlar. Sert kırışıklıklar. Üretim veya dönüşüm sırasında. Tehlikeli hava kirletici. Sert ağaçlar. Özel katlama amaçlı olmayan.

Heated Press Rolls. Isı sabiti. Boru bağlantısı. Hamur kasası cetvel ağzı. Head Box. makinenin en başındaki hamur akışını düzenleyen kısım. Isıtmalı pres valsleri. Basma kaybı. Hamur kasasından eleğe. Heat Exchanger. Isı miktarı. Heat Constant. Heartwood. Heat Content.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hazchem. Kullanılan. Bir cismin birim ağırlığının sıcaklığını 1°C arttırmak için gerekli ısı enerjisi. Başlık yalpalama testi. Hat kayıpları nedeniyle basma yüksekliğinin azalması. Hazardous Chemical). (Avusturalya kökenli bir terim) Head. Hearing Protector. Uzun elekli makinelerde. Header. Sıvı sütununun birim taban alana yaptığı basınç. Basma yüksekliği. Head Loss. Kulak koruyucu. Yanki silindirlerde başlıkla gövde arasında başlayan kılcal çatlak korozyonuna (Bakınız. Head Box Slice Opening Lips. Kulak tıkacı. Isı dönüştürücü. (Kısaltma. Başlık eğilme ölçümü. Bir boru demeti ve onu çevreleyen kapalı kaptan oluşur ve borunun dışından geçen sıcak veya soğuk akışkan boru içinden geçen akışkanı soğutur veya ısıtır. Hamur kasası. Ağacın merkezindeki koyu renkli ve ölü bölge. Bağlantı. fakat daha az yaygın olan adları “Flow Box (Akış kasası)” veya “Breast Box (Göğüs kasası)” dır. Ağaç özü. Crevice Crack Corrosion) bağlı silindir ömrünü kısaltan oluşumu tespit için geliştirilmiş ölçüm/ test. hamurun düzgün akmasını sağlayan açıklık. Entalpi. 245 . Eşanjör. Kâğıt makinesi preslerinde safihayı ön ısıtma yapmak amacıyla kullanılan vals türü. Head Box Slice Opening. Head Tilt Measurement/Test. Hamur kasası cetvel ağzı dudakları. Tehlikeli kimyasal madde.

ısının sıcak ortamdan soğuk ortama aktarılmasından yararlanılır. Isı etkisiyle baskı yapılan kâğıt türleri. buharlaştırmak için gerekli enerji. Uzun elekte ek yerini ısıyla birleştirme yöntemi. Isıtma serpantini. Yoğunluğuna bakılmaksızın metalik özellik gösteren tüm metaller. Havbeden atılan sıcak buharın içindeki ısı enerjisinin. Isınma. Heat Transfer Paper. Sıcaklıkla baskı transferi yapan pek çok makine bulunmaktadır. Isı transferi. seramik gibi cisimlerin üzerine (ütü gibi) ısı ile aktarılmaktadır. Isı geri kazanma. özellikle havbe içinde. Isı transfer kâğıdı. baş ağrısı gibi sonuçları olan sağlık sorunu. Buharlaşma ısısı. Suda ve havada kirliliğe neden olduklarından istenmeyen maddelerdir. Heat Transfer. kimyasal geri kazanma kazanlarında işlenmeye hazır likör. Süblimasyon transfer kâğıdı. Isıyla sabitleme. Kaynayan bir cismin 1 gramını. Heat Recovery. Heat of Vaporization. Isıyla birleştirme. Termofiksaj. Heat Setting.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Heating Coil. O nedenle tanım çok geneldir. cam. bilinç kaybı. Isı transfer katsayısı. Kalın likör. Heavy Metals. Yazıcıda elde edilen negatif görüntü. Ağır metaller. Heat Stress. Salon ısıtma üniteleri içinde bulunan serpantin. Koyu Likör. 246 . Heat Set. Lazer yazıcılar da bunlardan biridir. (1) Isınma amacıyla kütlede yavaş gelişen bir sıcaklık artışı. kumaş. hem de kâğıdın kurutulmasında. Yağlı veya buharlı ısıtma serpantini. Baskı sonrası mürekkebin ısıyla kurutulması. Isı aktarımı. Siyah likörün suyunun % 60 ile % 80 arasında uçurulmasıyla elde edilen. (2) Safihanın veya buhar silindirlerinin ısınması. Hem siyah likörün zenginleştirilmesinde. sıcaklık nedeniyle insanlarda görülen su kaybı. Heavy Liquor. havbeye verilen havayı ısıtmada kullanılması. Atık ısının geri kazanılması. Sıcak baskı kâğıdı. Heat-up. Sıcak çarpması. Kağıt fabrikası gibi çok sıcak ve nemli bir ortamda. Heat Transfer Coefficient. Isı transferi hesaplarında kullanılan katsayı.

kolleksiyonculara özel olarak yapılmış bristol karton. Ağır gramajlı kartonların ortak adı. 247 . Herbarium Paper. Kendir kâğıdı. Heliogravure. Assist Drive). foto-mekanik baskı yöntemi. (Eş anlamlı. Hücre duvarlarında bulunan şeker monomerleri. Kendir. Bitki kolleksiyon kartonu. Helper Drive. Teksir makinesi. Kendir sapı selülozu. Rifaynerde suyla şişerler. Hemp Stalk Pulp. doğal Baryum sülfat. Heliograph Paper. “Blanc Fixe” olarak bilinen. Hemicellulose. Kapak kartonları için dupleks kartonlar. Kâğıt makinesi tahrik sisteminde.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Heavy Spar. Elyafları el yapımı kâğıtlarda kullanılan selüloz bitkisi. Hemp Paper. birlikte ayni yükü paylaşan yardımcı tahrik üniteleri. Aşağıda. Teksir kâğıdı. Kendir selülozu. gravür baskı kalıbı olarak hazırlandığı. Üzerine kurutulmuş ve preslenmiş bitkilerin yerleştirilmesi için. Hereinafter) Hereinafter. Yarı selüloz. Fotoğraf kâğıdı. Kartonlar. Fotogravür kâğıdı. Hemp Bast. ana tahrik grubuna destek olan ve onun kurallarına uyan. Ağır gramajlılar. (Bakınız. Herein. Hectograph Paper. Barytes). Fotogravür. Hectograph. İlk fotoğraf baskı kâğıtlarından. Bakır bir plakanın ışığa duyarlı jelatinle kaplanarak. Hemiselüloz. Yardımcı tahrik. Kendir sapı kabuğundan elde edilen selüloz. Bundan sonra. Heavy Weights. Heliogravure Paper. Baryum sülfat. Kendir bitkisinin selülozundan üretilmiş kâğıt. (Bakınız. özellikle eleklerde ve preslerde. Hemp.

Baskı kalitesini arttırmak amacıyla. Yüksek kesafet. düz beyaz yuvarlak lekeler. patlayıcı. kesafeti işlenme değerine göre yüksek olan. High Grade. Cam. Heteroflocculation. Consistency). Hidden Failure. Baskı boşlukları. Kâğıdın mürekkep almaması nedeniyle oluşan. bilgisayar formları. Hetero flokulasyon. cilt artıkları ve kitaplar. kum metal parçaları gibi. yazışma kağıtları. Görece olarak kesafeti yüksek olan hamur. Görece olarak. ve ağartılmamış kartonlar girmektedir. High Density Cleaners. Yüksek gofraj. High Hazard Areas. Elek çıkışında ise % 20 kesafetin altı düşük kabul edilmektedir. Yüksek türler. Bunlar arasında yazıcı kağıtları. High Bulk Book Paper. Yüksek tehlikeli alanlar. Hickey (Hickies). Farklı özellikteki mineral parçacıklarının biraraya gelmesi. 248 . Genellikle marketlerdeki hacimli görünmesi istenilen kitapları basmak için kullanılan kâğıtlar. High Finish. Örnek olarak hamur kasasında %1 ve üzeri yüksek kesafet kabul edilirken. Hamurdaki dolgu maddelerinin ve diğer farklı parçacıkların köprü oluşturmak üzere biraraya gelmeleri. Kaba ve gramajlı kitap kâğıdı. Kilit sözcük selülozdur. Yanıcı. kâğıt yüzeyinin düzgün görünmesi için özel işlem yapılmış kâğıtlar. zehirli maddelerin bulunduğu ortamlar. Bu gruba selülozdan üretilen baskılı. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Heterocoagulation. baskılı çok katmanlı kartonlar. High Embossing. Yüksek yoğunluk. Görünmez arıza. hamura göre yoğunluğu fazla olan maddeleri temizleyen siklon temizleyiciler. Yüksek derecede işlenmiş. High Consistency. CEPI EN 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kağıt grubu. Kabartma türü yükseltilmiş motiflerle yapılan gofraj. Tespit edilememe sonucu ortaya çıkan arıza. High Density. birinci hamur hurda kağıtlar girmektedir. pulperlerde % 15 kesafet yüksek olarak kabul edilmektedir. Yüksek kesafetli hamur. matbaa artıkları. High Density Stock. Hetero koagulasyon.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ High Intensity Pressing (not hot). Bu kurutucu türünde safiha ısı kaynağına temas etmez. Historical Data. Baskı yüzeyindeki mürekkebin alanın % 25 inden azını kapladığı baskı örneği. Yüksek vakum. Yüksek kuşe ağırlıklı kağıt. Yüksek hızlı konveksiyonel tambur kurutucu. Oluklu mukavva yüzeyinde kullanılan. Safiha sıcaklığını 100°C nin üstüne çıkararak yapılan presleme işlemi. Menteşeli. High Pressure Water Jet System. High Velocity Convection Drum Drier. High Temperature Pressing. Pres keçelerini temizlemede kullanılan fıskiye. Mal sarıcıda tampon değişiminde kullanılan kâğıt kesme sistemi. Açık tonlarda. Otomasyon siistemlerinde veya işletme kayıtlarında geçmişte olan kayıtlı veriler. Mafsallı. Gramajlı testlayner karton. Yüksek basınçlı fıskiye. Hinged. kâğıt kaplamasının yaşken hasar görmemesi için kullanılan bir makinedir. High Loaded. Yüksek basınçlı su jeti sistemi. High Pressure Shower. Uzaktan konveksiyonel olarak kurutma sağlanır. High Vacuum. Kaplama ağırlığı ve taban kağıdı ağırlığı fazla olan kuşe kağıtlar (100-135 gr/m2). gramajı yüksek karton. 249 . görece en yüksek vakum. Mafsal kâğıdı. High Weight Coated Paper (HWC). Geçmiş tarihli veriler. High Test Liner. Yüksek sıcaklıkta presleme. Yüksek yükte presleme. Elekte su almada uygulanan. Genellikle kuşe kâğıtta. kâğıdın 3 cm kadar bir bölgesinin şerit halinde düşük gramajlı bırakılmasıyla kırılmadan açılma kolaylığı sağlayan ve kütük deflerinde kullanılan özel kâğıtlar. Preslerde valslerin aşırı baskıda olması. Keçe fıskiyesi. Yüksek yüklü. Highlight Tones. Ciltlenecek tarafta. Yaş pres uygulamasında aşırı derecede yükleme. Hinged Ledger.

Hollander. Üstüvane valsi. Rektifiye valsi. Bu süre içinde tüm koruma sistemleri devre dışı olmaktadır. Rectifier Roll. Sayıları 2 ile 5 arasında olabilir. Yüksek vakum kasası. Kağıt makinası kontrol sistemlerinde. Evener Roll) Hollander. Çorap içi kartonu. yazılım dışına çıkılarak. buhar kazanı. hemde rifaynerin yaptığı işi birlikte yapan ekipman. Hold to Run. İş güvenliği ortadan kalktığından. Mürekkep almaz. Hole. hayati önemi olan bir kavramdır. Hog Pit. Holoselüloz. El konumunda çalıştırma. Selüloz ve yarıselülozların toplamı. 250 . Hogged Fuel Boiler. son derece düzgün elyaf işleyen bir makine. Elekte yüksek vakum bölgesinde kullanılan vakum kasası. hem de öğütme işini birlikte uzun sürede yapan. Elek ve keçe değişimlerinde veya bakım amaçlı kullanılır. Havbe. hem parçalama. Çok ince. Delikli vals. Hem pulper. Holdout. Hood. Çorap paketleme kâğıdı. Buhar silindirlerinin buhar giriş tarafındaki mil başı. Holocellulose. Çorapların düzgün görünmesi için kesilerek kullanılan bir ambalaj kartonu. Mürekkep emme direnci olan kâğıt yüzeyi. Hamur kasası içinde elyaf topaklanmasını önlemek ve akışı düzenlemek için kullanılan döner. metal ve gözenekli silindirik vals. Düzeltme valsi. Özellikle paçavra selülozlarında kullanılan. Elek altı döküntü bütesi. çorapçıların kullandığı pelür kâğıdı. Hood Cap Paper/ Board. Delik. (Eş anlamlı. İçi boş mil başı. makinanın el konumunda bir butona basılarak çalıştırılması. Hoisery Paper. Kâğıt yüzeyinde görülen ve muhtemelen hamurdaki köpük veya ölü elyaf birikintisi nedeniyle. Hollow Journal. Hamur döğücü. Hoisery Insert Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hivac. içi boş. Kâğıt makinesinin kurutma bölümünde bulunan. üretim sırasında safihada boşluk kalmış bölge. Kabuk (buhar) kazanı. kurutma esnasında kağıttan çıkan sıcak buharın uzaklaştırıldığı ve atık ısının geri kazanıldığı kapalı kurutma odası. Selüloz fabrikası ağaç artıklarını yakan. Süt şişesi kapak kâğıdı veya kartonu. Holey Roll.

öğütücü değirmeninde ortamın 5090 °C arasında tutulduğu öğütme yöntemi. Kâğıda kabartma desen vermek için kullanılan sıcak presleme yöntemi. 251 . ısıtılarak dispergerde tokatlanarak dağıtılması. Hot Acid Hydrolysis. kablo gibi rulo hale getirilen ürünleri sararak ambalajlamak için kullanılan şerit hale getirilmiş kraft kâğıdı. Hortum sarma kâğıdı. Sıcak dispersiyon. Yatay valsli tutkal pres. Sıcak tutkal. (Bakınız. (Bakınız. Hot Grinding. Hot Groundwood Pulp.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hopper. Transverse Porosity) Horizontal Size Press. Hornification. Sıcak öğütülmüş selüloz.%30 arası yüksek kesafetteki hamurun. Elek tavalarının çıkış hunileri veya olukları. Sıcak asit hidrolizi. Mekanik selüloz üretilirken. Akış hunisi. Hot Condensate. Cold Grinding). Kraft selülozu elde edilirken ortaya çıkan “Hexenuronic Acid”in uzaklaştırılması için uygulanan işlem. Sıcak tokatlama. Sıcak kondensat. Kraft selülozunda kuruma sonrası bağ yapmayı olumsuz yönde etkileyen sertleşme. (Eş anlamlı. Hot Glue. Hot Melt Coating. Hedefleri üst yönetim tarafından konulan ve ölçümlendirilen süreç. Sıcak öğütme. Hot Embossing. Soğuk öğütme de yapılmaktadır. % 20. Kâğıt yüzeyine paralel durumdaki gözenekler. Hot Dispersion. Hortum. Kemikleşme. Hot Grinding). Hose Wrap Paper. Hot Melt. Sıcak reçine tutkalı. Enerjisi kullanılabilir kondensat. Sıcak reçine kaplama. Sıcak dağıtma. Hortum. Hose. Valsleri yatay eksen üzerinde yan yana olan tutkal pres. Hoshin Kanri. Yatay gözeneklilik. Lateral Porosity. Horizontal Porosity. Sıcak gofraj. Yatay porozite.

Housekeeping. Hot Screening. Hot Spot. Kaynak. (Eş anlamlı. taşlama gibi alev ve kıvılcıma neden olan işleri yapmak için düzenlenen özel izin kağıdı. Sıcak presleme. Sıcak delik açma işlemi. Sanitary Paper ) Household Towel. Ateşli işler. Temizlik. Ateşli işler izni. Mutfak veya tuvalette kullanılan kağıt el havluları. Bu teknikte altın yaldız kabartma harfler ve şekiller ortaya çıkar. Üzerine ısıyla eritilmiş parafin kaplamak için üretilmiş karton türleri. çalışmakta olan veya basınç altında olan bir hatta veya kapta işlem yapmak. tutkallı elyaf düğümleri. 252 . Sıcak merdaneleme. şalomayla delmek veya canavar taşıyla keserek. Hot Work. Temizlik işleri yapan hizmetli. Hot Tapping. Sıcak parafin kartonu. Hot Rolling. Kaynak. Housekeeper. Hosehold Papers. taşlama gibi alev ve kıvılcıma neden olan işler. Kalenderde sıcak valsle işleme. Kaynatmak. Evlerde temizlikte kullanılan kağıtlar. Hot Pressed. Termal kameralarla tespit edilmektedir. Kurutma öncesi. safihanın sıcak preste ısıtılarak preslenmesi. İş güvenliği açısından ateşli işler izin belgesi düzenlemesi gereken işler grubu. Sıcak yağlı ısıtma. Eleme plastik. sıcak baskı tekniği. Meydancılık hizmeti. Hot Work Permission. Hot Waxed Board.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hot Oil Heating. Sıcak eleme. Ev rulosu. Ev kağıtları. Sıcak baskı. metal sepetli eleklerle ayırma işlemidir. Bez veya deri cilt kapaklarına uygulanan. Hot Stamping. Hygiene Paper. şalomayla kesme. Fabrika içi ve çevre temizliği. Sıcak nokta. Meydancı. şalomayla kesme. Yağ ısıtılarak pres veya kurutma yapan sistem. ip parçaları gibi hamurda kâğıt özelliklerini bozacak parçacıkları. Tuvalet kağıdı ve havlu gibi temizlik kağıtlarında perfore edilmiş rulolar. Elektrik bağlantılarında oluşan kötü temas nedeniyle meydana gelen aşırı ısınmış nokta. Ev havlusu. Household Roll. Hamuru yüksek sıcaklıkta eleme.

Kâğıdı veya kâğıdın bulunduğu odanın rutubetini arttırmaya yarayan alet. Humidity Rooms. Lastik kaplı presle yapılan kurutma. Hidrolik. pabuç preste sıcak presleme yapan sistem. Nüans Hull Fiber. Nemlendirmek. (GL&V/Black Clawson-Kennedy) Hydrate. Humus. cihaz. Mantolama kâğıdı. Havanın nem miktarını arttırmak. Yapısına su ilave edilmiş. Hydra-Nip Drying. onlara bünyesinde su tutabilme yeteneği kazandırılması. Çürümüş bitki artığı. Islatma. Humidity. Hidrolik basınçla çalışan. Islanma. Hue. HTP pres. Nem. Kâğıdı nemlendirmek için özel olarak şartlandırılmış oda. Humidify. safihaya hem alttan hem de üstten temas eden elek sistemi. Elyafın su alması. (Eş anlamlı. İnsan faktörü. Humus. Humidifier. Pamuk çırçırından elde edilen selüloz. İnsan hatası. Uzun eleğin üstüne ikinci bir elek ilavesiyle. Hybrid Former. Nem odası. Hydraulic. Hidranip kurtma. Bitümlü karton. Renk derecesi. Wetting) Hydration. HTP Press. ortamdaki nemi görmeye yarayan ölçümleme. Nemlendirici. İnsanların iş sırasındaki sonuca etki eden davranışları. Su tutunumu. 253 . Humidity Measurement. Beloit tarafından geliştirilmiş.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ House Sheating Paper. Nem ölçümü. Elyafların dövülerek. Hydrating. Human Factors. Human Error. Renk tonu. rutubet. Havbe içinde yapılan. Hibrit elek. Hidrat. Linter selülozu.

Arıtma ünitelerinde. Hydrogen Ion Concentration. bakterilerin organik kirlilikleri parçalaması sonucu çıkan kokulu gaz. Folyo. Hidrofolyo. Selülozun asidik ortamda hidroliziyle elde edilen ve suda çözünmeyen jölemsi türde selüloz türevleri. Kâğıt makinesi kalender ve pres bölümünde bulunan. Hydro Celluloses. Kâğıt selülozunu ağartmada kullanılan bir kimyasal. Su alma elemanları. Bir nipkofleks pres türü. Hidrojen atomunun diğer atom veya gruplarla yaptığı güçlü bağ. Hydrein Roll. H2S olarak bilinen renksiz. Hydrofoil. Hidrojen-iyon yoğunluğu. elek altına yerleştirilen ve elekten süzülen suyu uzaklaştıran sıyırma parçalar. Hidrojen peroksit. Konik siklon temizleyici. çok zehirli ve çürük yumurta kokusundaki gaz bileşiği. kasaya giren ve eleğe dökülen hamur miktarını sabitlemeyi amaçlayan hamur kasası türü. sürekli belli basınç ve seviyede tutarak. Hidrolik yağı kaçağı. vizkon ipeği gibi ürünler yapılmaktadır. Hydraulic System. Hydrogen Peroxide (H2O2). Elek kısmında. Hydrogen Bond. Hydraulics. Hidroselülozlar. Hidrolik kaçak. Bunlardan merserize.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hydraulic Headbox. Hidrojen bağı. Bir sıvı içindeki hidrojen iyonlarınının sayısal değeri. Kâğıt hamuru içindeki kum gibi sudan ağır parçacıkları temizlemek için kullanılan. hidrolik basınç üreterek baskı sağlayan ünite. (Kısaltılmışı Foil). Hidrojen sülfit. Hydraulic Oil Leakage. Hidrosiklon. İçinde belirli miktarda hamuru. yanıcı. Hidrolik sistem. Sıvılarla ilgili. Hidrolik hamur kasası. 254 . yaratılan anaforla parçacıkları dibe gönderen temizleyici türü. Hydrocyclone. Hydraulic Press. Çita. Hidrolik pres. Hydrogen Sulfide/Sulphide.

Hijyenik kağıt. iki hidroksil iyonu ile oluşturulan. Hydroxyl Group. Karmaşık moleküllerin suyla reaksiyona girerek. Selüloz veya hurda kâğıdı suyla parçalayıp hamur hale getiren ekipman. Hidrofobik alkali şişebilen sıvılar. Hydrolysis. Suyu iten. askıda katı parçacıklar bulunduran sistemler. Hidrojen peroksitli ağartma. Hydrophobic Pulping. daha küçük moleküllere parçalanması Hydrolytic Degradation. Hygiene Paper. Hidrofobik asıltılı sistemler. Hidrofobik çözeltide yapılan selüloz üretimi. (Bakınız. (Bakınız. Sulu. zayıf asitleri veya zayıf bazları oluşturmuş. Bünyesine su alarak. Hidrofobik. Hydropulper. Hydrophobic Colloid Systems. Sulu kaolin. Selüloz üretiminde klor kullanımını azalatan bir ağartma yöntemi. Household Paper) 255 . Hidrofobik selüloz üretimi. Hydrophilic. Suda veya kâğıt hamurunda. polar olmayan zincir bağları. Associative Cellulosic Thickeners). Hidrolize olmuş. Hydroxo Linkages. Islatılamayan parçacıklar. Sulu ortamda bozuşma. Hidropulper. İki aluminyum iyonunu paylaşan. (Eş anşlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hydrogen Peroxide Bleaching. Hydrous. Bünyesinde (OH-) bulunduran gruplar. Bünyesinde su bulunan kaolin. Hydrolysis). Hydrophobic Alkali Swellable Emulsions. Hidroliz. Yapısına su alan. (Bakınız: Calcined Kaolin). Yapısına suyu almayan plastikleşmiş veya plastik türü maddeler. Hidroksil grup. Hydrous Kaolin. Hidrofilik. Suyu seven. Sanitary Paper. Hydrophobic. Hydrolized. Selülozun sulu ortamda bozuşması. Kişisel temizlik kağıtlarına verilen başka bir ad.

Bulunduğu atmosferik ortamdaki nemi çeken. 256 . ebatta meydana gelen değişim miktarı. Nem çekicilik. Hygroscopic. Rutubet genleşme katsayısı. Kâğıtların çoğu için geçerlidir. Selüloz üretiminde hipokloritle yapılan ağartma işlemi. Rutubetli genleşme. Nem çekici. bir süreç değişkenini değiştirerek.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hygroexpansion. ortamdaki diğer şartların farklı olması durumu. Kâğıdın rutubetli ortamda kalarak. Bağıl rutubette meydana gelen yüzdelik değişimle. aşağıdan ve yukarıdan yaklaşıldığında ölçülen değerlerin eşit olmasına rağmen. kâğıdın bünyesinde tuttuğu nem ile. Bir set değere. Hymnal Paper. Hypoclorite Bleaching. kâğıdın bünyesindeki nem değerlerinin farklı olması. Hipokloritli ağartma. Rutubetli genleşirlik. Histeresiz etkisi. Her iki durumda da ortamdaki nem % 50 olduğu halde kağıdın gramajı farklı ölçülür. Hygroexpansivity. yüksek bağıl nem aşağıya doğru. düşerek % 50 bağıl neme gelindiğinde. ışık geçirmeyen ve ilahilerin basılması için üretilmiş kâğıtlar. Çok dayanıklı. İlahi kâğıdı. Örneğin havadaki düşük bağıl nem yükselerek % 50 ye geldiğinde. Bir sistemin şimdiki şartlara olduğu kadar geçmişteki şartlara bağlı olması durumu. Hygroexpansion Coefficient. Hygroscopicity. Hysteresis. ebat değiştirmesi.

Buna teorik kapasite. Kâğıt. Parafin kaplı nem geçirmez bir kâğıt türü. Resim kartonu. belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında sağlanabilen. Dondurma sarmak için. Ice Board. Illustration Board. tek tarafı resim basmak için kuşe kaplı. buzun erimemesi için üzerine örtülen veya sarılan kâğıt. Ice Cream Brick Wrapper. Bir yıllık bitki selülozlarından yapılan. Ice Blanket Paper. Yoğun tutkallamadan sonra. Dondurma kartonu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ I IAEA (International Atomic Energy Agency). Verimliliği dikkate alarak. Resimli mektup kâğıdı. yüzeyinin kaplanarak buzlu görünümü verilmiş karton. Uluslararası Enerji Ajansı. Ebat kesilerek. Ice Cream Board. Yoğun tutkallı bir kâğıt. resim yapmak üzere üretilen karton türü. Idle Mode. IGT Test. 257 . kâğıt yüzey mukavemetini belirleyen bir test yöntemi. selüloz ve kartonlarda bünyedeki kirlilikleri ölçmede kullanılan bir yöntem. arka tarafı yazı yazmaya uygun bir kâğıt türü. Görüntü analizi. Yüzey yolunma testi. (1) Makine çalışmazkenki durum. Illustrated Letter Paper. Dondurma paketleme kâğıdı. mühendislik kapasitesi. IEA (International Energy Agency). Ice Paper. Baskı sırasında. Boştaki durum. Ice Board). Buz saklama kâğıdı. kâğıdın baskıya karşı davranışını belirlemek amacıyla. Uluslarası Atom Enerji Ajansı. azami kapasite veya tasarım kapasitesi de denilmektedir. İdeal kapasite. Buzlu kâğıt. parafinle işlenerek kullanılan. Ideal Capacity. soğukta sertleşmeyen türde. Bono kâğıdı türünde. Image Analysis. nem geçirmez bir karton türü. (Bakınız. (2) Makine boşta ve düşük hızda dönerkenki durum. Buzlu karton. azami üretim miktarı.

İmitasyon elyapımı yazı tabı kâğıdı. (Bakınız. Su emme. İmitasyon Japon parşömeni. 258 . Imbibition. Hamuru çok iyi öğütüldüğü için yağlı görünüm almış. Makinede yapıldığı halde. İmitasyon el yapımı kâğıt. Imitation Japan Vellum. Elyafların hacimsel büyümeleri olmaksızın. Imitation Handmade Writings. Imitation Kraft Paper. 2. Imitation Parchment. Imitation Art Paper. Emme. Hamuruna seramik kili katıldığı için. İmitasyon yağ geçirimsiz kâğıt. yüzey kalitesi son derece düzgün ve sanat resimlerini basmak üzere üretilmiş kâğıt türleri. yani şişmeden bünyelerine su alması. Imitation Handmade. İmitasyon parşömen. Japonyada hayvan derisinden yapılan parşömenlere benzetilerek üretilmiş parşömen kâğıtları. İmitasyon olanlar izolasyon amaçlı kullanılmazlar. Imitation Handmade). Pamuk gibi bir yıllık bitkilerin selülozlarından üretilen parşömenlerin yerine. Imitation Greaseproof Paper. Imitation Handmade Printing. 1. Eyafın şişmeden su alması. yüzeye sonradan baskı ile kabartma desenler oturtulmaktadır. Reprodüksiyon kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Imbibition. İmitasyon elyapımı mektup kâğıdı. kraft rengine boyanarak üretilen kraft alternatifi kâğıtlar. yağ geçirgenliği azalmış kâğıtlar. Genellikle presbantlar elektrik izolasyon kartonları olarak kullanılırlar. Imitation Handmade). Hurda kraft kâğıtlardan. İmitasyon Japon kâğıdı. Imitation Presboard. yüksek iç tutkallı. elde yapılmış görüntüsü verilmiş kâğıtlar. İmitasyon presbant. (Bakınız. İmitasyon kraft kâğıdı. Yüksek baskıyla kalenderlenmiş. kimyasal odun selülozundan üretilen parşömen benzeri kâğıtlar. Genellikle makinede çerçeve kenarları saçaklı bırakılarak. Japon el yapımı kâğıtların görünüşünü ve dayanımını vermek için. kendir selülözünden yapılan kâğıtlar. sert ve kitap kapağı yapımında kullanılan kartonlar. Imitation Japan Paper. Kapiler vakum yoluyla su emilmesi.

Imperfect Repair. alttaki kâğıda geçirme özelliği olan kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Immersion Coating. yağ veya kimyasallara karşı geçirgenlik dayanımı olan. Etki analizi. Immiscible. Mekanik bir etkiyi. İzolasyonu sağlamak amacıyla. Karbon kâğıdı. Impact Paper. Fiziksel engel. Conbur Test) ile ölçülen bir kutu tabanının. Geçirimsiz. Import Declaration. Havalı kurutma. Kusurlu tamirat. Birbirine karışamayan yağlar ve su gibi sıvılar için kullanılan bir terim. Kusurlu bakım. bariyer türü engellerin tümüne verilen ortak ad. Karıştırılamaz. Çevreye kirletici parçacık gönderme. (Emission kelimesinin değişik şekilde yazılmış hali) Impact. Impeding Device. Sürtünme testi (Bakınız. Emisyon. Impregnated Board. Karıştırıcı pervanesi. İthal etmek. 259 . İthalat beyannamesi. Karışmaz. Vernikli karton. Immission. Impact Analysis. Impact Resistance. Atık salma miktarı. Bu tür sıvılar emülsiyon olarak parçacıklara ayrılarak faz oluşturmadan bir arada tutulabilirler. Vernik emdirilmiş karton. vernik sıvanarak kurutulmuş karton. Pompa fanı. Impeller. Dayanıklı. Impingement Drying. eğik düzlemle arasındaki sürtünme direnci. Malı ithal edenin mal ve değeri hakkında gümrüğe verdiği beyanname. Import. Daldırma tipi kuşeleme. Emprenye karton. Kâğıdın kuşe veya boya çözeltilerine daldırılarak yapılan kaplama yöntemi. Nem. Impervious. Otokopi kâğıdı. Sürtünme direnci. Sorunları sonuçlarına ve etkilerine göre sınıflandırarak ele almak için yapılan iş analizi. Etki. İş güvenliği açısından uşlaşımı/erişimi engellemek için özel olarak konulmuş. Yüksek hızlı havayla kâğıdı kurutan bir yöntem.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Impregnating Paper. Faal olmayan. yüksek baskı altında valslerden birinin ısıtılmasıyla yapılan kurutma. Emdirme. Bası. Kirlilik. 260 . Kâğıdın içine bazı sıvı kimyasalları veya reçineyi emdirme işlemi. Safsızlık. Kalıp merdanesi aldığı mürekkebi blanket merdanesine (Bakınız. Impression Watermark. Ayni zamanda nip basınç değerinin makine hızına bölünmesiyle de elde edilir. Üç merdaneli baskı sistemlerinde. Üçüncü merdane ise boştur. Vernikli kâğıt. Impression. Emprenye kâğıt. Baskı toleransı. Boş baskı merdanesi. Transfer kâğıdı. Kağıdın baskı sırasında daha az veya daha çok baskı kuvvetine karşı toleransı. Vernik emdirilmiş kâğıt. Impression Cylinder. Plate Cylinder) işlenir. Basmak. Impression Tolerance. (MPa·s). Çalışmayan. Basılacak kâğıt boş merdaneyle blanket merdanesi arasına girerek baskı elde edilir. Inactive. Basma amacıyla uygulanan kuvvet. iki vals arasında. Impulse. (2) Basılı kopya. Impregnation. Impress. Blanket Cylinder) aktarır. Baskı yöntemiyle kâğıda filigran benzeri desen vermek (Bakınız. Inactive Inventory. (Bakınız. Basılmış olan. (1) Baskı. Pasif. Impurities. Baskı. Burada uygulanan kuvvetle patlama anına kadar geçen süre belirlenmektedir. Darbeli patlama testi. Emprenye etme. (3) Bir yüzeyden diğer yüzeye mürekkep transferi yaparak baskı elde etme. Darbe. Hareket görmemiş stok. İmitasyon filigran. Preslerde baskı miktarı ile baskı süresinin çarpımından oluşan değer. Impression Paper. Impulse to Rupture. Darbeli kurutma. Impulse Drying. Darbe yaratarak kâğıt veya kartonun patlama dayanımını ölçme. Gofraj. baskı yapılacak metin kalıp merdanesine (Bakınız. Şoklamalı kurutma. Impressed Watermark. Watermark). Impressed Watermark). Kâğıt makinesi pres kısmında (pabuç pres).

Sürünme hızında çalışma. Çok düşük makine hızı ve hamur kesafetiyle çalışan eğimli elek. Bozuk eperli ambalaj kağıdı. Ambalajlama amacıyla kullanılan. (Bakınız. (Bakınız. Düğümlü ambalaj kâğıdı. Üretim süresi ile üretilen kâğıdın enini çarparak bulunan bir performans ölçümleme yöntemi. Fihrist kartonu. (Bakınız. Indented Board. Hindistanda yapıldığı için bu adı alan incil kâğıdı. Eğimli elek. Inclined Wire. kâğıt enini baz alan bir üretimmiktarı kavramı. 261 . Index Paper. Düşük gramajlı. Bozuk eperli. tür değişimleri ve sipariş özellikleri nedeniyle. fakat kalın görünümlü ayraç kâğıdı. Index. İnç-saat. Inching. Fihrist. Indented. Fihrist kâğıdı. Index Card. Kâğıt üretiminde. Santimetre-saat. Düğümlü. Hint incil kâğıdı. Eğik valsli tutkal pres. hurda kâğıttan yapıldığı için. Atık yakma fırını. Çok sert olduğu için kitap kapağı veya dosyalamada ayıraç olarak kullanılan karton. Kağıt makinasını el konumuna alarak sürünme hızında çalıştırma. Valsleri düşey eksene belli bir açı ile birbirine basan tutkal pres.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Inch-Hour. Ayraç kartonu. Dişli karton. Indented Packing Paper. Crawl Speed) Inclined Size Press. Kâğıt veya karton yüzeyinin hamurun çok iyi öğütülmemesi ve düğümlü görünmesi nedeniyle oluşan pürüzlü yapısı. düğümlü yüzey görüntüsü olan karton. Indented Board). Selüloz fabrikalarında bulunan. Seperatör kartonu. Incinerator. Index Board. Index Bristol. India Bible Paper. Dizin. atık yakma ve emisyon düşürme araçlarından biri. Dişli. Fihrist katonu. Index Bristol). Düğümlü karton. Index Pressboard. Fihristlik bristol kartonu.

is veya yangın söndürmek için kullanılan suyun yarattığı hasarlar dolaylı hasarlardandır. Endüstriyel atıklar. Endüstriyel kâğıtlar. India Proof Paper). Endüstriyel temizlik kâğıtları. Turnusol kâğıdı. Soy. Dolaylı maliyet. Açık mavi mürekkep. (Bakınız. Örnek olarak yangın doğrudan bir hasarken. Kimyasal reaksiyonlara girmeyen. Kişisel kullanım amacı dışında. Indirect Losses) Induction Heating. ambalaj ve inşaat sektörlerinde kullanılan kâğıtların genel adı. India Tint. Hygiene Paper) Industrialization. Dolaylı kayıplar/hasarlar. Samanlı ve iç tutkalsız. (Bakınız. Asil. India Transfer Paper. Rulman değişiminde kullanılır. Indirect Cost. Industrial Wipes. baskıyı görmek için kullanılan bir transfer kâğıdı. Bir sigortacılık terimi olarak dolaylı oluşan hasarlardır. Industrial Papers. yangın sonucu oluşan duman.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ India Proof Paper. fabrikalarda ve iş yerlerinde kullanılan temizlik kâğıtları. Indirect Coating. Vals mili yüzeylerinin magnetik alan içinde elektrik akımıyla (Eddy Current) ısıtılması. Indirect Losses. (Zıt anlamlı. Üretimde değerlendirme. Test kağıdı. Industrial Wastes. Endüksiyonla ısıtma. Hint mürekkebi. Atalet kuvveti. Film presli kaplama. Inertial Force. Endüstriyel kullanım. Besleme sistemi. Inert. Industrial Utilization. Hint prova kâğıdı. Kaplama maddesinin filme pres aracılığı ile uygulandığı kaplama töntemi. 262 . Infeed System. Indicator Paper. Kültür amacı yerine. Endüstrileşme. Hint transfer kâğıdı.

üretim aşamasında tampon bazında verilerin toplanmasıda. kâğıt kalitesini arttırmak için üretim süreçlerinde. Ink. Kâğıt fabrikalarında. Initial Tearing Resistance. Bileşiklerin yaydıkları radyasyonları analiz eden. Anlaşmayı bozma. Soluma. Granit desenli. Teneffüs. Kâğıt veya karton yüzeyinin granit desenli görüntüsü. Granit görünümlü. pigment taşıyıcı ve belirli katkı maddelerinden oluşan boyar maddeler. Infrared Dryers (Driers).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Information Retrieval. Mürekkep. Koruyucu pelür kâğıdı. Information Systems. kızıl ötesi ışını kullanan QCS algılayıcıları. radyoaktif kaynak kullanımı yerine. Bilişim sistemleri. Kâğıt kaplamasını kızıl ötesi ışınla kurutan kurutma sistemi. Enfrared kurutma. “Internal Tearing Resistance” yırtılma başladıktan sonra ölçülen ve gram cinsinden ifade edilen yırtılma dienci değeridir. Baskıda kullanılan pigment. İlk yırtılma direnci. Infrared Heating. alüminyum levhaları lekelere ve oksitlenmeye karşı koruyucu tabaka olarak kullanılan pelür kâğıdı. Gramaj ölçümünde. 263 . Enfrared kurutucu. Inhalation. Buna “Edge Taering Resistance” da denilmektedir. İlk yırtılma başlangıcında. Bilgi tarama. Infringement. Belirli bir konuda geçmiş ve mevcut verilerin taranması. İnce kraft kâğıdından yapılma. spektrokopinin alt alanı. Kızılötesi ısıtma. kâğıdın gösterdiği gram cinsinden yırtılma direnci. Ingrain. Kızıl ötesi spektroskopisi. Ingrain Art Paper. Grenli resim kâğıdı. Baskı tipine göre yağlı. Infrared Detectors. güvenilir üretimin sürdürülmesiyle ilgili bilgiler edinilmesinde ve veri analizinde kullanılmaktadır. sulu gibi seçenekleri bulunmaktadır. Infrared Spectroscopy. Kızılötesi algılayıcı. Inhibitive Tissue. Enfrared spektroskopi.

Mürekkep parçacıklarının kâğıt yüzeyine püskürtülmesi yoluyla. 264 . mürekkep yoğunluğu ve renkte meydana gelen düzensiz görüntü. Ink Mileage. Kâğıdın iç ve yüzey tutkallamasına bağlı olarak değişkenlik gösterir. rakam % 400 lere çıkmaktadır. Mürekkep dökülmesi. Ink Mottle. Mürekkebin baskı sırasında kağıttaki yayılımı. İş kazası sonucu meydana gelen yaralanma. Ink Receptivity. Ink Jet Paper. PVA veya CMC kaplama uygulaması yapılır. Baskı sonrası mürekkebin kâğıt bünyesine tutunumunu ölçen cihaz. Yoğun baskılı sayfalarda bu oran % 40 lara çıkar. Yazıcı kartuşlarında baskı sayısı % 5 doluluk oranı üzerinden hesaplanır. Mürekkebin kâğıt yüzeyine tutunma özelliği. Mürekkep kadar kâğıdın özellikleri de önemlidir. Mürekkep tutuculuğu. Mürekkep doluluk oranı. Müreekebin sürtünmeyle çıkması. Yağlı mürekkeplerin kâğıt tarafından emilimini ölçmek için “Castor Oil Test”i yapılmaktadır. Ink Jet Printing.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ink Absorption. Mürekkep emilimi. Kağıdın baskı esnasında birim alan başına hesaplanan mürekkep tüketim değeri. Ink Proof. Bu nedenle. İnkometre. püskürtülen mürekkepte net görüntü verebilen kâğıtlar. İnk jet baskı. Mürekkep tüketim değeri. mürekkepli alanın tam sayfaya oranı. Mürekkep emilimi. Mürekkep denemesi. Bu değer sayfa. Basılı bir sayfada. İyi tutunumda parlak ve keskin renkler oluşur. alanının yüzdesi cinsinden ifade edilir. Suyu seven bir yüzey yapısı olan. Mürekkep yayılımı. Ink Rub-off. Inkometer. Ink Coverage. Baskılı yüzeyde. Ink Holdout. Mürekkep dağılması. yüzeyine silikajel. Renkli fotoğraflarda aynı alana üst üste birden fazla renk uygulandığından. Injury. Ink Lay Down. Ink jet yazıcı kâğıdı. Bir kâğıdın mürekkebi emmeye karşı gösterdiği davranış. kâğıdın mürekkep vericisine temas etmediği baskı tekniği. Yaralanma. Oluklu kutularda yapılacak baskı için mürekkebi küçük bir örnekle deneme.

İç layner kartonu. Ink Transfer. (Bakınız. Ink Tack. Ink Strike-through. Boru ve tankların içinde biriken ve taşlaşan kalsiyum karbonat ve kalsiyum sülfat kalıntıları. In Mill. Inorganic. Fabrika içi. Baskı sırasında mürekkebin kağıdın içine geçmesi. Kağıt fabrikalarında dolgu maddeleri. İnorganik brikintiler. Inorganic Deposits. Baskı sonrasında. gazete veya kitabın yaprakları arasına konulan. kutu içinde kullanılan lamine bir kâğıt türü. çözünebilir tuzlar ve kalsiyum gibi çökelebilen ve birikintilere yol açan madde kümeleri. Insect Resistant Paper. Aluminyum folyolu kâğıt. Innerframe Stock. Giriş. Sokuntu. 265 . Mürekkep film tabakasının. Insect Repellent Paper. farklı özellikte olan tek yaprak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ink Set-off. Fabrika içi döküntüler gibi. Inlet. Mürekkep tutunumu. Mürekkep bulaşması. Ayakkabı iç taban kartonu. İnorganik tartar birikimi. Ara kâğıdı. Oluklu mukavvalarda içte (altta) kullanılan layner kartonu. Insect Resistant Paper). Insert. Inorganic Scale Deposition.4). Insider Liner. yaş mürekkebin diğer kâğıtlara geçmesi. Sivrisinek tablet kartonu. baskı amacıyla bir yüzeyden diğer yüzeye aktarılması. Bir dergi. Çeşitli işlerin fabrika içinde yapıldığını veya bu alanla sınırlı kaldığını belirtmede kullanılan bir terim. Mürekkebin derinlemesine geçmesi. Tutunumun ölçüsü mürekkebin yüzeyden koparılma kuvvetiyle ölçülmektedir. Pompa veya ekipmanlarda malın giriş kısmı. Hidrokarbon gruplarından olmayan. Sigara paketlerinde ve çikolatalarda. Böcek savar kâğıt. İnorganik. Emiş. Mürekkep transferi. (Ek. Innersole Board. Böcek zehiri emdirilmiş kâğıt veya karton.

su emiciliğini azaltan maddeler. bunların ana başlıklarıdır. Instrumentation. Kurulum bedeli. Installation Documents. 266 . Insulating Sheating. Alçıpanel kartonu. Installation. İzolasyon levhası. Ekipman üzerinde bulunan kontrol kapağı. Insulating Blanket. Otomasyon amaçlı kullanılan ölçü aletleri. İnşaatlarda malzemelerin üzerini örtmek için kullanılan esnek yapılı ve genellikle folyo kaplı kartonlar. Bakım kapağı. Çözünmezlik sağlayan maddeler. Insulating Materials. Denetim. Çok genel bir tanımdır. Kablo damarlarını izole etmek amacıyla. Isıl yalıtım malzemeleri. Elektrik yalıtım pelürü. Muayene. Insulating Lath. Selülozun asitte çözünmez kısmı. Kurulum. Çözünmez. Yalıtım malzemeleri. Insulating Board. Cihaz. Insulating Tissue. Suya karşı direnç yaratan maddeler. Installation Cost. Kontrol etme. Yalıtım tabakası. Inspection Hatch. PVC kaplamasında olduğu gibi. bir zamanlar kullanılan pelür kâğıdı türü. (1) Cihazlar. Yalıtım levhası. Yalıtım levhası kartonu. Yalıtım örtüsü. Inspection. Instrument. Alt başlıklarda çok sayıda malzeme bulunmaktadır. Montaj maliyeti. İç duvar kaplaması olarak kullanılan alçı veya beton levhaların üzerine kullanılmak için üretilmiş su emiciliği azaltılmış kartonlar. elektrik yalıtım malzemeleri. (2) Ölçü aleti kullanma veya monte etme. Tesis. Enstruman. Montaj dokümanları. Örtü kartonu. Yalıtım kartonu. ses yalıtım malzemeleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Insoluble. İzolasyon kaplaması olarak kullanılan kâğıt ve kartonların genel adı. Insolubilizer.

Odundan selüloz üreterek. Uygulanan net enerjinin bıçak ağzı uzunluğuna (Edge Length) bölünmesiyle elde edilen değer. Entellektüel mülkiyet./m). Derin ofset. Derin ofset. karton ve enerji üreten fabrikalar. (Eş anlamlı. Sigorta gideri. Rotogravür. Giriş. Presbant. Rifaynerdeki özel anlamı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Insulation Paper. Interconnected. Insurance. Intaglio Printing. Yoğunluk. Intellectual Property. Tiftdruk. Projeden doğan fikir mülkiyeti. bobin sarımı sırasında bobin telinin metal gövdeye temasını kesen yalıtkan kâğıt. şiddet. Elektrik yalıtım kâğıdı. parlaklık. Intaglio. Intercelular Layer. Specific Edge Load) Intent. kesafet. Hücre çeperi. Niyet. Intelligent System. Oyma baskı. (Wat Sn. Entegre kâğıt fabrikası. Birbirine bağlı. Fikri mülkiyet. Karbon kâğıdı. Sigorta eksperi. Kalıp yüzeyinde küçük oyuklar yaratarak mürekkep tutunumunun sağlandığı baskı türü. Birbirine bağlı (sistemler). Insurance Charge. Lignin tabakası. Intense Writing Finish. Akıllı sistem. Ofset baskı kâğıdı. Emiş ağzı Integrated Mill. Intensity. Sigorta. Rotogravür. yoğunluk. Intake. Geniş amaçlı. Elektrik izolasyon kâğıdı. Odunda hücrelerin arasında bulunan ve onları birbirine bağlayan lignin tabakası. 267 . Sigortalama gideri. Insurance Expert. Intaglio Paper. kâğıt. gibi anlamları olan bir tanım. Elektrik motorları ve tarafolarda.

Interleaving Paper. araya konulan çok ince kurutma kâğıdı. Interior Wraps. durarak safihayı kesmek suretiyle. Kutulanmış temizlik kâğıtları. elekten ayıran basit yapılı. Ara sümen kâğıdı. Ambalaj içi sargı kâğıtları. Alçı levha. 268 . bir kağıt kanadının diğeri üzerine gelecek şekilde. Ambalaj içi elemanları. Duvar kaplamada kullanılmaktadır. Interleaving Tissue). yaş mürekkebin diğer kâğıda bulaşmaması için. Öğütme sonucu elyafların kazandığı bağlanma özelliği. Katlanmış temizlik kâğıtları. İç bağ. Interior Boards. Çeşitli amaçlarla yaprakların arasına veya tekstil ürünlerinin arasına konulan. Interfolded Tissue. İç içe geçmiş. Elyaflar arası bağlanma. Interleaving Blotting. Mendil ve peçete gibi birbirinin içine geçecek şekilde katlanarak ambalajlanmış temizlik kâğıtları. Yuvarlak elekli ve elek üzerindeki safihanın yeterince kalınlaşması durumunda. Bir kâğıt veya kartonun bünyesindeki elyafları ve dolgu maddelerini birbirine bağlayan kuvvet. Katlamalı. (Eş anlamlı. Interleaving Blotting. Anyonik küller bu türdendir. çok ince pelür türü kâğıtlar. ara bölme kartonları. Ara kâğıdı. (Bakınız. Internal Bond. (Eş anlamlı. Karışan maddeler. Interlapped. Her yere giren maddeler. Ara pelür kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Interfering Substances. mukavemet sağlayıcı destek parçaları bulunur. katlanarak kapatılması. Ambalajlamada veya hediye paketlenirken. Bunların arasında tampon kâğıtlar. atölye tipi kâğıt makinesi. Intermittent Board Machine. Interlapped Tissues). Interior Packings. Inter-fiber Bonding. İç içe geçkili. Kesikli karton makinesi. Seperatör olarak kitaplarda kullanılan pelür kâğıtları. Yeni basılmış kâğıtlarda. Interfolded). Interleaving Tissue.

Uluslararası kâğıt ve karton ölçüleri. Gerçek kalınlık. Uluslarası Atom Enerjisi Kurumu. Fibrilleşme. (Bakınız. Özgün ağdalılık. (Bakınız. İç bağlanma mukavemeti. İç tutkallama. Liflenme. Ek 1. Damga vergisi pulu kâğıdı. Bunun başlangıç yırtılma mukavemeti (Initial Tearing Resistance) veya kenar yırtılma mukavemeti (Edge Tearing Resistance) ile karıştırılmaması gerekir. Özgün viskozite. Elyafları birarada tutan kuvvet. Yüzey kabalığı ortadan kalktığında ölçülen. Fabrika içi döküntü. gerçek kâğıt kalınlığı. Interpretation. Açıklama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Internal Bonding Strength. Uluslararası Standartlar Kurumu. Vizkoz ipeği veya asetat yapımında da kullanılır. Duruş sırasında yapılan hazırlıklar. Engine Sizing). (Bakınız. yırtılmanın sürdürülmesi için uygulanan. İç bağlanma kuvveti. International Paper and Board Sizes. (Bakınız. 269 . Internal Broke. elyaf içindeki fibrilleşme. Intrinsic Viscosity. Baskı sırasında kâğıdın veya kartonun yüzeyinin yolunmaya karşı gösterdiği mukavemet. Yırtılma mukavemeti. Yorum. Internal Setup. Internal Fibrillation. Yırtılmaya başlayan kağıtta. Intrinsic Thickness. External Setup) Internal Sizing. Öğütme sonucu iç bağlanma mukavemetinin ortadan kalkmasıyla. Kâğıt hamuruna bağlayıcı nişasta veya reçine katılması. Internal Revenue Stamp Paper. Son hazırlık. QCS sistemlerindeki radyoaktif maddelerin kullanımına ve işletilmesine onay veren Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun bağlı olduğu üst kurum. Ek 2. International Organization for Standardization (ISO). Ek 3). International Atomic Energy Agency (IAEA). Internal Tearing Resistance. Selülozun yaşlanmasını ampirik olarak bulmaya yarayan bir test. Yırtılma direnci. Apparent Thickness). gram cinsinden kuvvet. İkincil elyaf kaynağı olarak görülmeyen ve üretim sırasında ortaya çıkan geri döndürülebililir döküntüler.

bir elek yerleşim düzeni. Enfrared görüntü. Tersinme. Inverform.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Inventory. Envanter dönüşüm sayısı/oranı. Acid Soluble. Hava kirliliğini arttırıcı bir atmosferik olay. Elektrik yüklü atom veya grup. Iron. IR Imaging. Bir çözeltiden iyonları yüklerine göre seçici olarak alma özelliği bulunan kâğıt. Faturalama. Invoice. Kağıt makinesi tahrik kısmında kullanılan özellikli motorlar. sıcak hava katmanı tarafından hapsedilmesi. Bir yılda stokların kaç kez döndüğünü gösteren sayı. Ion Exchange Reaction. Iridescent Paper. İyon değiştirici selüloz. Inversion. Suda iyonlarına ayrılan bileşikler. İyon. Soğuk hava katmanının. Sedefli kâğıt. fordriniye (uzun elekte) elekte. İyon değiştirici kâğıt. Parlak kâğıt. Çok katlı kâğıt üretiminde. Termal kameralarla tespit edilen görüntü. 270 . Envanter. İyon değiştirme reaksiyonu. Ters kovalı kondenstop. Kâğıt bünyesinde olupta. Anyon katyon değişimleri yapabilecek özellik kazandırılmış ve iyon değiştirici kâğıt yapımında kullanılan selüloz. Asitte çözünen demir. İnvertörden çalışan motor. Selüloz fosfat kâğıdı. İyonik bileşikler. Ion. Kimyasal oksijen iktiyacı yaratan demir. Stok. Inventory Turnover. Fatura. alt ve üst eleklerde uygulanan. Ion Exchange Cellulose. Kızıl ötesi görüntü. Ion Exchange Paper. Inverter Duty Motor. hidroklorik asitte çözünen ve kimyasal reaksiyon özelliği bulunan demir. İnverform. Ionic Compounds. Elyaftaki anyonik yüzey yükleri ile ortamdaki katyonlar arasındaki reaksiyonlar. Invoicing. Ters kovalı buhar kapanı. Inverted Bucket Steam Trap.

Pas lekesi. Demirsiz şap. özel yüzeyli bristol karton. ISO (International Organization for Standards). Item. Davetiye yapımında kullanılan. Bünyesinde bulunan demir nedeniyle. Standart koşullarda. Poz. İçinde demir bileşikleri bulunmayan ve fotoğraf kâğıtlarında bağlayıcı olarak kullanılan şap. Eşyüklenme noktası. özel renkli ve yüzeyli karton. Kemik rengi. Tersinmez reaksiyonlar. Eş basınçlı. Uluslararası Standartlar Kurumu. Anisotropic) Isotropic Sheet. Davetiye basımında kullanılan. laboratuarda kâğıt veya karton örneğinin 457 nanometre dalga boyunda ölçülen parlaklık değeri. Isoelectric Point. Eş yönlü kağıt. Irreversible Raections. Ivory. düşük kesafette elde edilebilen safiha. Asıltılı bir sistemde. Kalem. Sabit basınçta yürütülen süreç. Belirli bir örnekte yapılmış. Fildişi bristol kartonu. Geriye dönüşü olmayan tek yönlü reaksiyonlar. Fildişi. Fildişi karton. Her yöne doğru ayni özellikleri gösterme. Eşyönlülük. Ivory Bristol. Tür. ISO Brightness. Isobaric. Ivory Board. Elyafların her yöne eşit ve gelişigüzel dağıldıkları ve yalnız laboratuarda. (Bakınız. kâğıtta görülen pas lekeleri. Iron Specks. parçacıkların manyetik alan etkisiyle hareket etmedikleri pH değeri. belirli ağırlıkta ve renkte kâğıt. 271 . Isotropic.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Iron Free Alum. ISO parlaklığı. kesilmiş.

Japon parşömeni. Jakar makinelerinde. Özel kraft kâğıdından yapılma ve elektronik hafıza üniteleri çıkmadan önce. kâğıttan delikli şerit hafıza yapmak için üretilmiş dayanıklı kâğıtlar. Jacquard Paper. (2) Kitaplarda koruyucu dış kılıf. 272 . Vidalı kriko. Japon sanat kâğıdı. Ceket. Sulu boya ile desen verilmiş. Japon kağıdı. (1) Vals kaplaması olarak kullanılan ve takılp sökülebilen türde keçeler. Japanese Decorating Paper. Janus Calender. Jakar kartonu. Ressam ve gravür sanatçıları tarafından kullanılan özel kartonlar. Japanese Copying Paper. Japan. Japon pelürü. Jakar kartı. Jacket. Jakar kartı kartonu. Janus kalender. Jakar kağıdı. Japonyadaki bitki selülozlarından üretilen. Japanese Vellum. Voith tarafında üretilen. Jack Screw. Japanese Parchment Paper. Çektirme civatası. Jacquard Board. Bunlara Verdol kâğıdı da (Verdol Paper) denilmektedir. Japan Art Paper). ilk çok nipli makine kalenderi. selülözleri dut ağacı türünde uzun elyaflı bitkilerden elde edilen kâğıtlar. “Japan Vellum” da denilen kâğıt türü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ J Jack Bolt. Japon parşömeni. Jacquard Card. Japan Art Paper. kalın dokulu sertifika basımında kullanılan karton. süsleme amaçlı kâğıtların genel adı. Çok ince ve elde yapılan. jakar makinelerinde bir tür hafıza verilerinin saklanmasını ve komutların tekrarlanmasını sağlayan karton. Japanese Paper. Ayar civatası. Fransızların Japon parşömeninden özenerek yaptıkları kâğıtlara verilen ad. (Bakınız. Japon dekoratif kâğıtları.

Bu oranın değişmesi safihadaki elyaf dizilimini etkilediğinden. Mücevherci pelürü. Oksitlenmeyi önleyici bir tür pelür kâğıdı. Düzensiz dokulu. Jet Deckle. yüzey kaplamasını püskürtme ile sağlayan kaplama ünitesi. Jet kaplama ünitesi. Elek hızı jet hızından fazlaysa. Jet hızı elek hızından fazlaysa. Jöle kağıdı. 273 . Hızlı pişirici. Hamur kasasından çıkan basınçlı hamurun hızı. Jevellers Tissue. Jevellers Bristol. Jet. Jet-elek hızı oranı. Su jetli çerçeve. Mücevherci bristolü. Kuyumcu bristolü. el yapımı davetiye yapımında kullanılan kâğıtlar. Jet. Jet to Wire Speed Ratio. elyaflar frenleme etkisiyle makine enine doğru dizilirler. Kâğıt üretiminde. tereyağı türü ürünlerin üstünü örtmek için üretilmiş yoğun parafinli ince gramajlı kâğıtlar. (Bakınız. Air Deckle). hamur kasasından çıkan hamurun hızı ile eleğin hızı arasındaki farklılıktan kaynaklanan oran.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Japan Papers. Jet kurutucu. Jelly Protectors. Jet Dryers (Driers). Japon kâğıtları. gren ve grene karşı denilen terimler ortaya çıkmıştır. Bu nedenle düzgün formasyon ve ebat ölçüsü kararlılığı için elek ve jet hızları birbirerine mümkün olduğunca yakın olmalıdır. Sürekli nişasta pişirme sistemi. Kuyumcu bristolü. Düzeli kurutucu. Baskıda mürekkep kurutmada kullanılan bir yöntem. üzerinde mücevheri teşhir etmek için kullanılan açık pembe renkli bristol karton. Jet Cooking. Jevellery Card Bristol. Cetvel ağzından çıkan basınçlı hamur akışı. Jet pişirme. Jet hızı. Uzun elekli veya silindir elekli makinelerde çerçeve kenarının su veya hava jeti ile kesilerek şekillendirilmesi. Jet Applicator. Bu oranın değişmesiyle kâğıdın enine ve boyuna davanış farklılıkları oluşmaktadır. Cebri kurutucu. Jöle üzerini veya kavanozlu reçel. Jet Velocity. Modifiye nişasta pişirme/hazırlama ünitesi. Hızlı makinelerde. Jet Cooker. elyaflar makine yönüne dizileceklerdir.

Ek yeri. Çöp kapanı. Jute Board. Jüt. Dregs) Junk Seperator. Jüt kartonu. İş kartı. Çöp. Jordan Refiner). Job Card. Tam zamanında. Stok tutmadan. Junk Trap. Torbalık jüt kâğıdı. Jumbo bobin. Kâğıtta yapışma yeri. (Eş anlamlı. (Bakınız: Junk Separator). (2) Elle kâğıt destesini hizaya sokmak. Just in Time) Job. Büyük kâğıt bobini. Devamı olmayan türde ürün. Valslerde yataklanan mil kısmı. Dregs Well). Eklem. büyük kâğıt bobinler. Kâğıtları eliyle destelemek. Çöp ayırıcı. (1) Kesikli çalışma modu. Fabrikadan kâğıdı alarak başka ürünlere dönüştüren firmaların talep ettikleri. İş. Jordan. Journal. Joint. Küçük karton paket. Büyük bobin. (Bakınız. Jog. Konik rifayner. (Eş anlamlı. tam zamanında yapılan teslimatlarla sürdürülen üretim planlaması. Normal paketten bölünerek hazırlanmış. Jute Bag Paper. makina eninde. Jute. (Bakınız. Jordan Refiner. Mil ucu. Hint keneviri. Jumbo Roll.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ JIT. Spot. (Jordan marka) Bıçak olarak lama kullanan konik rifayner. Just in Time. Pulpere bağlı olarak çalışan ve ağır kütleleri tutan sistem. Parti malı. Junior Carton. Job Lot. Junk. Junk Trap. 274 . daha az sayıda karton bulunduran paket.

Genç ağaç. Jüt layneri. Bu tür ağaçların selülozları genellikle kısa elyaflı ve cılız olmaktadır. Jüt zarf kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Jute Bristol. Jüt bristolü. Jute Wrapping. Jüt layneri. Jüt kâğıdı. Jüt desenli kâğıt. Jute Paper. Jute Linerboard. Jüt ambalaj kâğıdı. Olgunlaşmamış ağaç. 275 . Jute Pattern. Jütten yapılma kâğıtların genel adı. Jute Envelope Papers. Jute Pulp. Jütten yapılma bristol karton. Juvenile Wood. Jüt selülozu. Jute Liner.

Kaizen. Gaz yağı. Kappa Number. Kayzen. aluminyum silikat şeklindeki beyaz seramik kili. Kaolin. (ISO 302-2004). Karaya sakızı. Kady® pigment karıştırıcısı. K-B Board (Keyboard Board). Karaya zamkı. Çıkan sonuçlar 1 ile 100 aralığında olmaktadır. Kâğıtta. Kenaf. Key Performance Indicators. Kaolin. Normal şartlarda bir gram kemik kuruluğundaki selülozda tüketilen potasyum permanganatın. gerekli kimyasal miktarını belirlemede önemlidir. Bu değer kâğıdın ağartılması için. Araçlarda göğüslük diye anılan panellerin yapımında. 276 . Sürekli iyileştirme. K-B örtü kâğıdı. uzun elyaflı yıllık bir bitki. Keyboard Paper. Ana performans göstergeleri. Panel kartonu. Bir işletmenin veya onun bir biriminin belirli bir süre içindeki çalışma performansını gösteren ana göstergeler. yüzeyde ve hamurda dolgu olarak kullanılan. K-B Sheating. Kenaf. Steno kâğıdı. Hindistanda yetişen bir ağacın salgısından elde edilen zamk. Eleklerde zift ve katran temizlemede kullanılan petrol türevi. İş gücü aracılığıyla işleri küçük değişimlerle daha iyiye götürmeyi hedefleyen Japon iş anlayışı. Steno klavyesinde. Metso patentli bir kuşe çözeltisi ve pigment karıştırıcısı. K-B kartonu yöntemiyle üretilen patentli kâğıt. İade ürün toplamı. Gövdesinin kabuklarından elde edilen selülozları kâğıt yapımında kullanılan. Selülozda kalan lignin miktarını belirten derecelendirme sistemi. K-B kartonu. Örneğin bir ay içinde satılabilir kağıt üretim toplamı. Karaya Gum. harfleri delerek işlemek için üretilen bir kâğıt türü. gramın onda bir seviyesinde değerle ifade edilmesidir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ K Kady® Mill Dispenser. Kappa sayısı. taban kâğıdı olarak kullanılan patentli bir karton türü. Kerosene.

K-M Model. Mutfak havlusu. Helezon disperger. Kitchen Wipes) Kitchen Wipes. Hand Towel) (Bakınız. Bıçaklı kuşeleme. Arkası yapışkan etiketlerde olduğu gibi. Knife Coating. Kiss Impression. Burma. Yoğurucu disperger. Kağıt mutfak havlusu. Kinematik vizkozite. kimyasal maddelerde belirtilmesi gereken özelliklerden. Bebek teni tarzı işlenmiş. Mutfak temizlik kâğıtları.) (m2/s). fazla miktardaki kaplama maddesinin sıyırıldığı kuşeleme yöntemi. yumuşak dokulu kâğıt işleme tekniği. Bükerek çevirme. Bıçaklı kesimde bıçağın kestiği taraf. Knife Coating. Silme işinde kullanılan kâğıt havlular. Çocuk davetiye kâğıtları. Knife Edge. Bir raspayla. Mümkün olan en az baskı kuvveti ile yapılan basım. Kindling. Tutuşma. kalıpla sadece üst katmanın kesilmesi. Kinematic Viscosity. Takım hazırlama. Kâğıt ve kartonlarda birbirleriyle olan sürtünme şekli. (Bakınız. Kinetik sürtünme. Kinetic Friction. Kite Paper. Kiss Dye Cut. İş güvenliği açısından. Dudak teması baskı. Kinking. Kid Weddings. Alev alma. elyaf bünyesinde mikro sıkışmalar ve yer değiştirmeler yaratma. Gap Coating). Dinamik vizkozitenin akışkanın yoğunluğuna bölünmesiyle bulunur. Burkma. (Eş anlamlı. (Dinamik vizkozite. Kitting. Raspalı kuşeleme. Kâğıt hamurunu helezon içinde sıkarak ve yoğurarak elyafları açan disperger sistemi. Kitchen Towel.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Kid Finish. Güderi tarzı işçilik yapılmış. Rifaynerde. Bu kâğıtlar kırtasiye türüdür ve mektup yazma ve davetiye basımı gibi işlerde kullanılmaktadır. Bir sıvının akmaya karşı iç direnci. (Benzer. Dudak teması kalıplı kesim. Uçurtma kâğıdı. Bıçak kenarı. Kid Finish). Çocuk tenine benzeyecek şekilde. (Bakınız: Kubelka-Munk Model) Kneading Disperger. 277 . İğirme.

Kraft Corrugating Medium. Kraft Grades. 278 . Kraft Bitumen Paper. Kraft. Kraft Liner). Üretildikten sonra bitümle kaplanan kraft kâğıdı. Kraft Bag Paper. Kraft Envelope. Düğüm ayırıcının ayırdığı rejekler. Sülfat süreci ile elde edilen dayanıklı esmer renkli kâğıt türlerine verilen genel ad. Kraft Liner. Gap Coating). Knots. Kraft Linerboard. Uzun elyaflıdır. Kraft oluklu kartonu. Kraft türleri. Kâğıt hamurunda açılmamış elyaf kümeleri. Oluklu mukavva yapımında dış yüzeyde kullanılan kraft kartonu. (Bakınız. Dut kâğıdı. Kraft Board. Düğümler. Kraft zarf kâğıdı. Büyük zarf yapımında kullanılan kraft kâğıtları. Dut ağacı iç kabuğu selülozları çok uzun elyaflıdır. Knurling. Kraft layner. Düğüm ayırıcı. Kraft Butchers. Japonya’da dut ağacının kabuklarından elde edilen selülozla. Knotter Pulp. Kraft bitümlü kâğıt. kenarlarda makina boyuna uygulanan desenli tırtık işlemi. Knotter). Kraft kartonu. elde yapılan bir kâğıt türü. Genellikle kahverengi ağartılmamış selülozdan üretilmiş kağıttan yapılmış ürünlerin atıklarıdır. Tırtık açma. Kraft kâğıtları. Knife Coating. Kozo. İnce ve parafin kaplı kraft kâğıdı. az piştiği için düğüm halinde bulunan parçacıkları ayırmada kullanılan sarsak elekler veya basınçlı elekler. (Bakınız. Oluklu mukavvada dış yüzeyde kullanılan kraft karton. Selüloz üretiminde. testliner ve imitasyon kraft yapımına uygundur. Kraft kartonu. (Eş anlamlı. Knotter. CEPI EN 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kağıt grubu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Knife Over Coating. Düğümlü selüloz. Temizlik kağıtlarında. Bu nedenle dayanıklı kâğıtlar üretilmesini sağlar. Kraft layner. Kraft torba kâğıdı. Kraft kasap kâğıdı.

Manila kraftı. Sülfat selülozundan yapılma. Kraft kâğıdı. Kraft torba kâğıdı. Manila Paper). ziftle kaplanmış veya aşırı tutkallanmış kraft kâğıdı. Alkali kostik ve sodyum sulfit çözeltileriyle. Kubelka-Munk Model. Kraft selülözü. Kraft testlayner. 279 . Kraft Twisting. Kraft Sack Paper. Tutkallama yapılmamış kraft kâğıdı. Emici kraft kâğıdı. Kraft Paper. Bükülerek çanta sapı yapımında. Kraft Waterleaf. Kubelka-Munk Model. Kağıdın ve kuşe gibi opak cisimlerin yansıtıcılık özelliklerini tanımlayan matematiksel bir yöntem. Kraft Pulp. Parafinle. Kraft ip kâğıdı. Kraft Wrapping. odundan selüloz elde edilme süreci. herhangi bir kraft kâğıdı. Kraft Waterproof.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Kraft Manila. Kraft selülozundan üretilen ve genellikle çimento torbası gibi torbaları yapmada kullanılan kâğıt. Sülfat süreci. esmer renkli ve çok dayanıklı kâğıtlar. ip gibi kullanılan kraft kâğıtları. (Bakınız. Oluklu kutu yapımında dış yüzeyde kullanılan kraft kartonu. Kraft Process. Manila selülozundan üretilmiş görüntüsü verilmiş. Kraft süreci. Su geçirimsiz kraft kâğıdı. Kraft Test Liner. Kraft süreciyle elde edilen kimyasal sülfat selülozu. (Bakınız. Kraft ambalaj kâğıdı. Twisting Paper).

Cila. kartona düzgün yüzey kazandırmak için kullanılan vals. Kâğıt makinesi elek bölümünde. filigran (yaş iz) vermek için kullanılan gren desenli ve arma desenli valslerin en basit yapıda olanlarıdır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ L Label. Arıtma göleti. Bu valsler. Laklama. yüzeyde paralel egütör valsi çizgileri görülür. Egütör valsi. Kâğıt yüzeyini lakla kaplama. Etiket kâğıdı. Laboratory Climatization. Sentetik reçine verniği. Laboratuar iklimlendirme. Laid Dandy Roll. Lacquering. Labor. Lace Paper. Laid. Lak. Lagoon: Gölet. Label Manila Paper. Kâğıt testleri laboratuarı. Laid Dandy Roll). Bardak veya pasta altlığı yapmında kullanılan. İşgücü maliyeti. Bezli etiket kâğıdı. Etiket. Laboratuarı belirli sıcaklık ve nem koşullarına getirme. Dandy Roll diye geçen. düşük gramajlı kalıp kesimine uygun kâğıtlar. Lacquer. Yafta. Egütör desenli. İş gücü. Label Cloth. Egütör valsi ile yüzeyi işlenmiş kâğıt. Emek. Labor Cost. Laboratuar. İş. Antik yüzeyli. Samanlı etiket kâğıdı. Laboratory. (Bakınız. Bunun sonucu. Label Papers. 280 . Dantel kâğıdı. Laid Antique. Egütör valsiyle yüzeyinde çizgi deseni görünümü verilmiş olan.

Laminated Base. El eleğinde üretilmiş. Çok katlı Lamination. Emiciliği kaybetmeden. Çok emici. Laminating. Çöp dolgu alanı. Abajurlarda kullanılan düzgün yüzeyli bristol karton. Çok katlı temizlik kağıdı. Laminasyon makinesi. Laminated. Lampshade Bristol. Laminated Web. Egütör eleği. Laminasyon. Akşap görüntüsü vermek için kullanılan dekor kâğıdı. Laid Lines. Lampblack Paper. Egütör valsi kullanılarak üretilmiş yazı kâğıdı. Abajur kartonu. Lake boya. Multiply Web) Laminate Paper. Egütör çizgileri. Kaplama makinesi. Yüzeyinde elek izleri görülen el yapımı kâğıt. Havlu ve tuvalet kağıdı gibi temizlik kağıtlarında çok katlı yapı. (Eş anlamlı. Laid Papers. Lamine kâğıt. Lake. 281 . Düz desenli egütör valsi ile üretilmiş kâğıt. Egütör valsi üzerine kaplanan metal elek. Eğütör valsinin kâğıt yüzetindeki sık çizgili görüntüsü. Laid Writing.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Laid Finish. Laid Mold. Lamine karton. Laminator. Kaplanmış. Laminated Linerboard. Düz filigranlı kâğıt. Lamine taban kâğıdı. özellikle sentetik reçine emdirilmek üzere üretilmiş. Laid Wires. Landfill. yoğun iç tutkallamasıyla yaş dayanım mukavemeti arttırılmış kâğıtlardır. Selüloz lifi katmanları. Lamella. El yapımı görüntüsü verilmiş. Katman. ahşap kaplama kâğıtları. Düz filigranlı yazı kâğıdı. Kaplama. Lamine. Karbon kâğıdı. İki veya çok katlı mukavemeti arttırılmış karton.

Safihada makine enine olan geçirgenlik Lateral Porosity. Gizli ısı. Selülozu. Büyük ölçekli. Mekanik selüloz üretiminde. onun fiziksel özelliğini değiştiren ısı. Donma ve buharlaşma noktalarında kullanılan veya açığa çıkan ısı. Yaş selüloz. Last In First Out. Lateks. Bir maddenin sıcaklığını değiştirmeden. Lanyard. Enine geçirgenlik. Latex Board. Kasap kâğıdı. Lap. Gizli stres. Parafin emdirilmiş. Son giren ilk çıkar. Laser Printing. Latex. Lapped. Latency. 282 . Language of Contract. pres sonrasında bindirmeli şekilde katlama. Horizontal Porosity). Emniyet halatı. Lapping. öğütme sonrası elyaflarda oluşan deformasyonlar. Pek çok çöplükte yapılan dolgu ve düzleme işlemi. Çöple arazi doldurma. Lateks kaplı kâğıtlar. Lazer baskı. Sözleşme dili. domuz etinin koku emmemesi için ambalaj kutusu içine yerleştirilen kâğıt. Lateral Permeability. Lard Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Landfilling. Yaş olarak pres sonrasında katlanmış ve bu şekliyle sevke hazır selüloz. Lateks kaplı karton. Laser Paper. Ambalajlamada kenarların üst üste getirilerek kapatılmış. Doğal veya sentetik kauçuğun çözeltisi. Latent Heat. Stoğa son giren ürünün stoktan öncelikli olarak çıkması. Large Scale. Bindirmeli katlama. Fotokopi kâğıdı. Bindirmeli. (Eş anlamlı. Kâğıt enine doğru dizilmiş gözenekler. Enine doğru gözeneklilik. Latex Trated Papers.

Levha. Lawn Finish. Katman. Kutu içinde. Yıkanmış çamaşırların boyalarının birbirine geçmemesi için üretilmiş. Lawbook Cover. Lazy Steam Showers. Lead Pencil Paper. Yerleşim. Panel. Lath. (Eş anlamlı. Laundry Paper. Bir kapak kartonu türü. Koruyucu bakım. Leaching. Çok elekli veya silindirli makinalarda üretilen kağıtlarda/kartonlarda görülen ve birbirinden ayrılmayan katmanlar. Sızıntı. Ağır metallerden. Tembel buhar fıskiyesi. Yıllık odun halkalarında daha yoğun ve kısa elyafların bulunduğu kısım. Serbest buhar. Lead. Layer Insulation Paper. Suda ve havada zehirli madde olarak bulunmaktadır. Ara kartonu. ürünlerin arasına konulan kartonlar. Geç odun. Tembel buhar. Ply) Layer Board. Lay-up Maintenance. Açıkta sis şeklinde görülen buhar. Toprağın derinliklerine kirleticilerin sızması. Lead Time. nem geçirmez kâğıtlar. (Bakınız. Layer. 283 . Lazy Steam. Gypsum Lath). Teslim süresi. Çamaşırhane kâğıdı. Bez dokulu kâğıt yüzeyi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Latewood. Sipariş anından teslim anına kadar süreyi kapsayan teslim süresi. Kurşun. Kara kalem çizim kâğıdı. Leachate. Seperatör kartonu. Trafo presbantı. Çöplerden süzülen su. yağlı veya aşırı tutkallı. Layout. Safihada ön ıstma veya profil düzeltme gibi işlerde kullanılan buhar fıskiyeleri. Sızıntı su. Kanun kitap kapağı kartonu. Bakımlı yedekleri stoklayarak gerektiğinde mevcutla değiştiren bir bakım yöntemi. Trafolarda sac paketin bobinle elektriksel temasını kesen karton türleri.

Letter Paper. 284 . Almanya’da elle yapılmaya başlayan bir restorasyon tekniği. Boru hatları ve ekipmanlara yapılan kaçak testi. Dilme. yağ. kütük kayıtlarını elle yazmak için kullanılan dayanıklı kâğıtlar. Ledger Paper. Kâğıt akış yönü sola doğru olan makine. Mektup kopyalama kâğıdı. Right Hand Machine). Suni deri kâğıdı. Leather Paper. Bu teknikte cilt sökülüp. Yaprak selülozu. Boylamasına kesim. Manila. Hava/gaz karışımı yüzdesel olarak alınır. Aşırı hasar görmüş değerli kitapları kazanmak amacıyla. Yalın. gaz veya buhar kaçağı. yapraklar tek tek ayrılır ve iki taşıyıcı kâğıt arasında jelatine gömülerek yaprak yeniden elde edilir. Temizlik kâğıtları türünde kutuyla satılan pelür kâğıtları. Bir mektubun birden çok kopyasını almak için üretilmiş kâğıt. Kağıdı uzun dilimler halinde kesme. LEL (Lower Explosive Limit). Su. Leipzig kâğıt ayırma tekniği. ananas gibi bitkilerin yapraklarından elde edilen selüloz. Letter of Intent. Yanıcı bir gaz buharının. Ledger Paper). Left Hand Machine. Genellikle bobin makinelerinde yapılan kesim şekli. Gözlük silme kâğıdı. Lengthwise Cut.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Leaf Fiber. Patlama alt limiti. Minimum miktarda kaynak kullanan iş süreçleri. Üst yüzeyine deri görünümü verilmiş kâğıt. (Bakınız. Hand of Machine. Arşiv kağıdı. Lean. Leakage. yüksek yırtılma mukavemeti olan. Leak Test. Mektup amaçlı kullanıma hazır hale getirilmiş ebatta kâğıt. Ledger Grades. Leipzig Paper Splitting Technique. Kaçak. bir kıvılcım olması durumunda patlamaya yol açacağı en düşük konsantrasyon. Letter Copying Paper. pamuk selülözünden yapılmış. Kaçak testi. Düzgün yüzeyli. Mektup kâğıdı. Niyet mektubu. (Bakınız. Lens Tissue.

Bir ürünün ortaya konmasında kullanılan tüm kaynakların. Level Measurement. Bir solvent buharının belirli bir sıcaklık ve basınçta hava içindeki tutuşabilir konsantrasyonudur. Level Transmitter. Tesviye civatası. nakliye. Yalama tarzı kaplama. Bu değerin altında tutuşma gerçekleşmez. Levelling. Kabartma baskı. Lick Coating. Liability. Mesul. Ömür boyu maliyet. Kontratta belirtilen. Rölyef baskı. Seviye transmitteri. mineral dolgulu yüzey kaplaması. Alacak. alıcı veya satıcıya ait yükümlülükler. Levelling Screw.Yükümlülük. Seviye ölçen ve geri bildiren saha cihazı. Bir ekipman veya ürünün planlama. LFL (Lower Flammable Limit). Life Cycle Cost. Level Box. ambalajlama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Letterpress Printing. Level. Lisans. Seviye. Genellikle hacmin yüzdesi olarak ifade edilir. Tutkal preste yapılan. Belirli aralıklarla bir liste üzerinden yapılan ve asıl amacı çevreyi koruma olan denetleme ve değerlendirme programı. Seviye kontrolu. License. Sorumlu. bakım ve yedek parça stok maliyetleri dahil. Lien. 285 . Tesviye etme. toplam maliyeti. sigorta. düşük gramajlı. İpotek. tasarım. Level Control. Tutuşma alt limiti. Seviye ölçümü. işletme. Liable. Life Cycle Assessment (LCA). Ömür boyu değerlendirmesi. Seviye kasası. İzin. çevreye olan etkilerini denetleme ve değerlendirme.

Ayakkabı kutularında olduğu gibi. Lift off Lid (LOL). Light Scattering Coefficient. Genellikle dergilerde kullanılan kâğıtlara yapılan kaplama türü. Işık haslığı. Lignin. Sözlüklerde ve kutsal kitaplarda kullanılmaktadır. Light Weight Paper. Kaldırma araçları. Gramajı düşük olarak üretilmiş kâğıtlar. Light Weight Coated (LWC). Lifting Equipment.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lifetime. Forklift. Kâğıdın veya kaplama maddesi gramajının yaygın bilinen değerlerin altunda olması. Lignin. Boyalı kâğıdın ışıkta solma süresiyle ilgili ölçülendirme. (Bakınız. Betonda akışkanlığı sağlamada kullanılmaktadır. Brightness). Light Weight Coated Papers (LWC). Ömür süresi. Bir kâğıt ürünün ömür süresi. Ek 4). Selüloz üretimi sırasında ligninle kükürt bileşiklerinin oluşturduğu yan ürün. Parlaklık. Odunda hücre çeperininin içinde bulunan ve hücreye dayanım sağlayan madde. 286 . Lightfastness. Light Weight Chip. Kapak bir faturaya oturur. Kapaklı karton kutu. Light Weight Printing Paper. Lightness. Düşük gramajlı kuşe. Düşük gramajlı. Lignosülfonat. Hafif kuşeli kâğıtlar. Lignosulfonate. (Shouldered Box with Lift off Lid). kapağı açılıp alınabilen. Lift Trucks. Düşük gramajlı kâğıt. Tek yüzlü oluklu mukavva. Aydınlık. Bunun bir türü şekerleme kutularıdır. (Eş anlamlı. iki parçalı kutu. Düşük gramajlı yazı kâğıtları. Uygulanan kuşe miktarı 7-10 gr/m² dir. Genellikle 25-40 gr/m² aralığındaki kâğıtlara verilen genel isim. Ömür. Kaplama gramajı düşük olan kuşe kağıtlar. Selüloz üretiminde parçalanarak ortamdan uzaklaştırılır. Işık saçılım katsayısı Light Weight. Düşük gramajlı kaplama. Kâğıt yüzeyinin çok az bir kaplama maddesiyle kaplanması.

Yongalar. Lime Mud (CaCO3). Sodyum hidroksitin geri kazanılması için içine kireç ilave edilir. Selüloz üretiminde yan ürünlerden biri. lignini alınması için kostikle (Sodyum hidroksit. Çöken kalsiyum karbonata kireç taşı çökeltisi veya kireç çamuru denir. Linear Pressure. baskı niplerinde uygulanan basınç (kg/cm). (Bakınız. Lime Kiln. Lime (CaO. Linter selülozundan üretilen kâğıtların ortak adı. kısa boylu pamuk elyaflarından üretilen selüloz. Linen Finish. Kireç çamuru. Kuşe karton. Lime Milk (Ca (OH)2). (Bakınız. Genellikle havanın rutubeti nedeniyle sönmüş kireç durumundadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Like-Sided. Linen. Lime Mud). Kanvas kâğıdı. Calcium Soap). (Bakınız. Kireç taşı çökeltisi içinde bir miktar magnezyum karbonat ve bazı mineraller bulunur. Gri kâğıt üzerine beyaz kuşe kaplanmış karton. Kireç sütü. Kanvasa benzemesi nedeniyle onun alternatifi olarak üretilen ve kullanılan kâğıtlar. Pamuklu kâğıtlar. Linter selülozu. Lined Board. Linen Faced Paper. Linen Finish). Lime Stone (CaCO3). Lime Sludge or Sludge. Kayaç kalsiyum karbonat. Ca(OH)2). Kireç çamuru teksif eleği. Çizgili kâğıt. Genellikle resim ve duvar kâğıtları sınıfındandır. Pamuk tohumlarından elle ayrılamayan. Lime Mud Thickener. Pamuklu kumaş görünümü verilmiş kâğıt. Preslerde. Kireç. Lincrusta Paper. NaOH) pişirilir. Kireç ocağı. Linen Papers. Kireç taşı çökeltisi. Yazı yazmak için üretilmiş defter veya mektup kâğıdı. 287 . Bu süreçte sodyum hidroksit sodyum karbonata dönüşür. Çizgisel basınç. Lime Soap. Eş yüzlü. Kireç taşı. Kâğıdın elek ve keçe yüzeylerinin özelliklerinin birbirine benzemesi. Linear Laid.

Tek bir tahrik motorunun. Bir resmin veya ekranın çözünülürlüğünü tanımlayan ifade. 288 . kâğıt ve selüloz üretiminde topaklanarak zift (Pitch) şeklinde birikintilere neden olurlar. Oluklu mukavva yapımında alt ve üst yüzeyde kullanılan kartonlar. Muşamba kartonu. Pamuklu kâğıtlar. Odunda bulunan ve yağı seven bazı ekstreler. Kâğıt yüzeyinin kötü tutkallama nedeniyle tüylenmesi. Yağı seven. Linoleum Liner Felt). bir şaftla. (Bakınız. İnç başına çizgi sayısı. Lines Per Inch (LPI). Tüylenmeyen sümen kâğıdı. Lipophilic. yetersiz iç tutkallama veya aşırı öğütme nedeniyle kopan elyaflar. Linerboard. Tek şafttan tahrikli. Lint. birden fazla noktayı tahrik ettiği sistem. Kâğıt yüzeyinden. Tüylenme. Havlanma. Layner karton. Bu nedenle alt layner ve üst layner diye ikiye ayrılır. Lintless Blotting. Koza üzerinde kalan ve elle alınamayan kısa boylu pamuk elyafı. Linter Pulp. Linoleum Underfelt Paper. Linting. Eskiden kullanılan kağıt makinesi tahrik yöntemi. Multi Sectional Drive veya Sectional Drive) Linoleum Liner Felt. Test Layner ve Kraft Layner gibi farklı hamurdan yapılmış olanları vardır. Muşamba altı döşeme kartonu. Linter. Linoleum Lining. Linter. Toz elyaf. (Bakınız. Linoleum Underfelt Board. Bazen dış yüzeyde dayanımı arttırıcı veya görsel çeşitli kaplamalar yapılır. (Organik soventlerde çözülürler. Liners. Muşamba altı döşeme kâğıdı. Oluklu mukavvalarda iç ve dış yüzeyde kullanılan kâğıtların ortak adı. Testlayner. Kaplanarak yer döşemesi yapımında kullanılan kartonlar. Linter selülozu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Linens. Line Shaft Drive. (Bakınız. Linter). Layner karton.

(Eş anlamlı. Litograf baskı maskeleme kâğıdı. Liquid Packaging Board (LPB). Çok katlı olarak üretilen meyva suyu ve süt gibi ürünlerde şişe olarak kullanılan karton. 289 . Lithco Süreci. Emici sifon valsleri üretimi sonrasında yapılan sıvı geçirgenlik testi. İçecek kartonu. Litografik baskı süreci. Lithograph Paper). Genellikle yağ bazlı ofset baskı. Lithco Process. Litograf baskıda. Üst katı beyaz. Hurda kağıtla kâğıt fabrikasına gelen. Litografçı temizlik kâğıdı. Maktu tazminat. Litograf baskı kâğıdı. Kitap ve basılı değerli ürünlerin asidini gidermek ve kâğıda dayanıklılık sağlamak için kütüphanelerce geliştirilmiş tekniklerden biri. Cezai Müeyyide. Litho. Sıvı geçirgenlik testi. Lithographers’ Plate Wiper. Liquid Board. Düşük gramajlı temizlikte kullanılan bir pelür kâğıdı. Daha önceden belirlenmeyen. ortaya çıktığında tespiti yapılabilen ve tazminat gerektiren durum. Lithographic Masking Paper. Lito baskı. Litograf baskı plakası temizleme kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lipophobic. (Bakınız. Sıvı ambalaj kartonu. Düz bir yüzey üzerine basılacak ve basılmayacak alanların kimyasallarla belirlendiği baskı tekniği. alt katı beyaz veya esmer selüloz ve orta katı beyaz veya esmer ve odun hamuruna dayalı iki/üç kez kuşeli karton Liquid Penetrant Test. Liquid Packaging Board. Lithographic Pocess. Liquidated Damage. Litho Coated Paper. Sıvı boya. Etiket bristolü. kâğıt üretiminde topaklanarak sakız (Sticky) şeklinde birikintilere neden olurlar. Listing Card Bristol. Liquid Packaging Board) Liquid Dye. Dosya seperatör bristolü. Lithograph Book. Yağı sevmeyen. Litografik baskı sırasında kullanılan bir tarafı su geçirmemesi için kaplı kâğıt. bir veya her iki yüzeyi de su geçirimsiz kâğıt. plakayı maskelemek için kullanılan.

Loan Paper. (2) Basıncı arttırma. su geçirmez yağlı kâğıt. Şirket yazışma kâğıtlarında veya kâğıt paralarda. Taşbaskı. Litograf baskı kâğıdı. filigranın hep aynı yerde olması. Lithogravure. Litho Paper. Lithograph Paper). Yük paylaşımı. Derin çukurlu baskı. Testlerde kâğıdın aşırı yüklenmesiyle oluşan bozulma. Yükleme. Borç senedi kâğıdı. Preslerde ve kalenderlerde basıncı arttırma. Yükleyici. Derin dondurucu kâğıdı. Load. Pigmentler bu sınıfa girmez. Litografi. Yükleme deformasyonu. Saf pamuk selülozundan üretilen düzgün yüzeyli kâğıtlar. Locker Paper. Bölgesel su izi. Yük. Litmus Paper. Litogravür. 290 . Bölgesel fligran. (1) Kâğıt testlerinde uygulanan yük. Loading. Litofon. Kâğıt endüstrisinde iç dolgu malzemesi olarak kullanılan. Loading) Load Deformation. Localized Watermark.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lithograph Label Paper. (Bakınız. (2) Preslerde ve kalenderlerde uygulanan baskı kuvveti. Baskı yükü. Yazışma kâğıtlarında kâğıdın tam ortasında bulunur. ebat kesiminden sonra. Kasap kâğıdı. Et ürünlerinin buzlukta suyunu kaybetmemesi için kullanılan. (3) Kağıda üretim aşamasında katılan dolgu maddeleri. kâğıdın özelliklerini değiştirecek ve düzeltecek kalsit veya kaolin gibi maddeleri verme. (Bakınız. Lithography. Yağlı yüzeylerin mürekkebi çekme ve suyu itme özelliğinden yararlanılan. Lithograph Paper. Elek ve presler gibi birden fazla motorla tahrik edilen noktalarda yükün motorlar tarafından paylaşılması. Lithopone. Litograf baskı etiket kâğıdı. Test kâğıtları. Besleyici. Loader. (1) Kâğıt hamuruna dolgu maddeleri gibi. düz plakalarla yapılan baskı tekniği. çinko sülfür ve baryum sülfatın karışımı. Laboratuar test kâğıtları. Load Sharing.

Loin Paper. Devre. Konaklama masrafları. Log. Long Stock. Döngü. Grain Long). Lodging Expences. Bir ekipmanın bakım amacıyla enerjisini kesme. Makine yönünde katlamak. Elyaf geri kazanma ve su arıtma işlemleri bu döngüde yapılır. Long Fold. Long Fiber. Ağaç keserek tomruk haline getirmek. Uzun ömürlülük. Gren yönü uzun kenar. 2240 libre. Kilitleme. Ağaç kesmek. Gren yönü. Birbirine tutturma. Uzun elyaf.047 kg. Locust Bean Gum. Tomruk. 1016. Dayanıklılık. Lockout. Uzun elyaf. Kağıt makinesinde kısa döngüden artan suların ve diğer suların toplanıp. Kâğıdı ışığa tutarak formasyon hakkında bilgi almak. Long Circulation. Uzun yön. Sererek kurutma. El yapımı kâğıtları bir seki üzerine sererek yapılan. Long Ton. Kasap kâğıdı. 291 . Kilitlenme. Görece olarak uzun elyaf. İncelemek. Loop. Logging. Loft Drying. doğal kurutma yöntemi. Ağaç gövdesi. hamur hazırlamada kesafet sulandırma gibi işlerde kullanılması. (Eş anlamlı. Gren yönünde katlamak. Makine yönü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Locking. Fleto kağıdı. Kâğıdın makine üretim yönü. Long Grain. Look Through. Keçiboynuzu çekirdeği zamkı. Longetivity. Uzun döngü. Öğütme sonrasında uzun elyaf. Bir kâğıtta uzun kenarın gren yönünde olması. Long Direction.

LEL) Lower Flammable Limit. Kaliteli dosya kâğıdı. yüksek yırtılma mukavemeti olan. Piyango bileti kâğıdı.) olmaması. oldukça hava geçirgenliği olan kâğıt. Kopyalama. Düzgün yüzeyli. LFL) Low Finish. Düşük sayılı. Elekte vakum bölgesinde kullanılan sifon etkisiyle düşük vakum yaratan kasalar. (Konik Jordan rifaynerlerde. Hoperlörlerde titreşim sağlayan. Loft Drying) Loose Coating. koni açısının düşüklüğünü belirtir. Low Efficiency. Low Count. Lost Time. Sifonlu vakum kasası. pamuk selülozundan yapılmış.) Low Angle Gloss. Loudspeaker Cone Paper. Askılı kurutma. Loose Leaf Ledger Paper. Lovac. Low Angle. Festoon Drying. 292 . Kolej yedeği. Hoperlör kâğıdı. Eksik. üzerine silerek yazma gibi özellikleri bulunmayan kâğıtlar. Dosya kâğıdı. Kâğıdın tam parlak veya tam mat olmadığı durum. Loose Leaf Filler. Lower Explosive Limit. (Bakınız. Kâğıdın direklere ve iplere asılarak kurutulması. elle yazarak uzun süre saklamak için kullanılan dosya kâğıtları. Düşük açılı. İndirmek. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Loop Drying. Alçaltmak. Düşük verim. (Bakınız. Kaba işli. Düşük açıda (yatayla 15°de) ölçülen parlaklık. Kâğıda iyi tutunmamış kuşe kaplama. Bir paket kâğıdın standart sayıda (500 ad. Lower. Yararlanılır zaman içinde arıza ve kopmalar gibi nedenlerle oluşan kayıp süreler toplamı. Kayıp süre. Lottery Paper. Aşağı indirmek. Gevşek kuşe.

Yağlama fıskiyesi. Elekte su alınmasına olumlu katkısı olan yumuşak kaplamalı bir vals. Kuşelemede. Luminuos Reflectivity. Kostik. Yağlama güzergahı. Luminosity. Çözünmüş selülozdan elde edilen. Nişasta gibi. Lümen. Lump Breaker Roll. Lubrication. çok az bir suyla ıslatan fıskiye. Elyaf kümesi. (1) Yağlandırıcılar. Lüminesanlık. Yağlama elemanının düzenli olarak izlediği rota. Genellikle layner kağıt üretiminde kullanılır. Fosforlu. Lubricating Shower. rejenere selüloz elyafı. Yağlamada kullanılan yağlar. Fosforlu yansıtıcılık. Liyosel. Lumen. Düşük gramajlı kuşe kâğıtları. Lüminesan. Caustic) Lyocell. Lyophilic Colloid Systems. Lüminesan kâğıt. Düşük gramajlı kuşe kaplanarak üretilmiş kâğıtlar. Lump. daha sonra suyu emerek şişen ve ortamda düzgün dağılım veren yapılar. LWC (Light Weight Coated) Papers.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lubricants. Yağlama. Lubrication Route. Sıvı sever asıltı sistemleri. Lunch Roll Paper. Ezme valsi. kâğıt ile makine arasındaki akıcılığı sağlayan maddeler. (2) Yağlayıcılar. Kumanya sarma kâğıdı. Topak. suya konulduğunda toz halde olup. Keçeyi vakum kasası (Uhle Box) öncesi aşınmasın diye düşük basınçta. Fosforlu kâğıt. Luminescent Pigments. Fosforlu pigmentler Luminescent. Lüminesan yansıtıcılık. Lye. Luminous Paper. Sifon valsine bağlı çalışan ve sifon valsinin vakum etkisi sırasında safiha üzerinde küçük bir pres gibi işlevi olan yardımcı bir vals. Sodyum hidroksit (NaOH). Fosforluluk. Lüminesan pigmentler. Kostik soda. Odun elyafının ortasındaki boşluk. 293 . (Eş anlamlı.

294 . Sıvı sevmeyen asıltılı sistemler. bozuk dağılım veren sistemler. Suya bırakıldıklarında dengesiz bir durum oluşturan ve tabana çökerek.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lyophobic Colloid Systems. Dolgu maddelerinin davranış biçimi.

kopma sonucu ortaya çıkan döküntülerle. Makine bütesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ M M. kusurlu ürünler. Makine kalenderi. Machine Condition Monitoring. 1000 adetlik herhangi tür iki top kâğıdın ağırlığı. Machine Clothing (Paper Machine Clothing). Makina tekstilleri. 1000 ft2 Macaroni Paper. Makinede lacivert renkli olarak üretilen veya sonradan bu renge dönüştürülen. titreşim verilerini toplayıp analiz eden sistem. Machine Broke. M (Weight). 500+500 adetlik iki top kâğıt. press keçeleri ile kurutma keçeleri farklı özelliklerdedir. Makine durum izleme sistemi. genellikle sentetik iplerden özel ebatlarda dokunmuş tekstil ürünleri. Özellikle elekte. Kâğıt makinesinde üretim hattında kullanılan kalender. Machine Chest. Machine Coated Paper. Kâğıt üretimi sırasında yaş veya kuru olarak. Kâğıt üretimi sırasında kuşelenmiş kâğıtlar. Kâğıt makinesinin işlevselliğini sağlayan algılayıcılar. makarna paketlemesinde kullanılan kâğıt. Makinede kuşelenmiş. Makine kontrol sistemi. Bin (Romen rakamı). Makinede kuşelenmiş karton. Kâğıda dönüşmeden önceki. Machine Control System. Machine Coated Board. Kâğıt makinesinin çeşitli bölümlerinde kullanılan. Bunlar arasında elekler ve keçeler bulunmaktadır. Proses kontrol ile farkı makine üzerindeki algılayıcıların kullanılması ve çok hızlı çalışmasıdır. 295 . Machine Calender. Makinede kuşelenmiş kâğıt. Machine Coated. Makine döküntüsü. Elek. M (Area). en son yüksek kesafetli ve tam harmanlanmış hamur bütesi. 1000 adet kağıt. Makine bölümlerinde. kontrol elemanları ve yazılımdan oluşan kontrol sistemi. Makarna kâğıdı.

gramaj. Makine yönüne kontrol. Sectional Machine Drive). şaftlar ve kaplinlerden oluşur. Yüzeyi. Machine Finish). Machine Drive.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ preslerde. Makinede işlenmiş kapak kâğıdı. (Bakınız. Makineden çıkmış ve hiç bir işlemden geçmemiş. Machine Directional (MD) Warp. Makine yönüne kamburlaşma. Makine yönü. Kâğıtta buna dik olan diğer yön. (Bakınız: Warp Level) Machine Dried. Makinede safihanın hareket ettiği yön. Machinery Breakdown Insurance. redüktörler. kitap kapağı olarak kullanılan kartonlar. Machine Finish Book Paper. Machine Direction (MD). Oluklu mukavva üretiminde layner kağıdın boyuna doğru düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu mukavvada meydana gelen kamburlaşma. (Bakınız. Machine Finish Cover Paper. Buhar silindirleriyle kurumuş kâğıtlar. (Bakınız. Machine Finish. Makinede işlenmiş. Kâğıt makinesinde (üretim sırasında). Machine Creped. yanki silindirde krepleme yapılmış kâğıtlar. Makina yönüne yapılan. 6). rutubet veya kalınlık kontrolu. Makine tahriği. Makine kırılması sigortası. Makinede kurutulmuş. Buna gren yönü de denilmektedir. Machine Finished (MF). tutkal preste ve mal sarıcıda yoğun kontrol devreleri bulunur. Makinede işlenmiş kitap kâğıdı. Bunlar motorlar. (Bakınız. Makinede kreplenmiş. Kâğıt makinesini döndüren tahrik grubu. Makineden çıkmış ve hiç bir işlemden geçmemiş. Machine Crepe). kitap basımında kullanılan kâğıtlar. Machine Crepe). Safety Related Machine Control System) Machine Crepe. makina enine olan yöndür ve grene karşı da denilmektedir. makinede üretildiği haliyle sunulan kâğıtlar. Machine Direction Control. 296 . Machine Creping. (Bakınız. (Ek. Kamburluk Layner kağıttaki iç gerilimden kaynaklanmaktadır.

Kâğıt makinesi salonu. yüksek yırtılma mukavemeti olan. Makine salonu havalandırması. Makinede üretilmiş özel kağıtlar. Makinede perdahlanmış. kütük kayıtlarını elle yazmak için kullanılan. Makinede kuşeleme. Machine Mark Stripes. (Bakınız. Makinede tutkallama. Machine Glazed Litho). Makinede üretilmiş kütük kâğıdı. Machine Room. Yüzeye uygulanacak maddeleri kâğıt makinesinde verme. Machine Glazed Litho. Makine salonu. Machine Posting Ledger. Düzgün yüzeyli. Machine Glazed (MG). Machine Hood. Watermark). dayanıklı kâğıtlar. Machine Room Ventilation. Makinede fligran verme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Machine Finished Specialities (MFS). pamuk selülozundan yapılmış. Makinede yapılmış çerçeve kenarı. (Bakınız. yanki silindirde. Makine şasesi. Machine Loading. Havbe. Şase. Machine Frame. Yanki silindirde tek tarafı parlaklaştırılmış litografik baskıda kullanılan kâğıt veya karton. Makinede perdahlanmış litografik baskı kâğıdı. Makinede. su jeti ile kesimin yarattığı tırtıklı kenar görüntüsü. tek tarafında yüzey düzgünlüğü kazandırılmış veya parlatılmış kâğıtlar. Machine Posting Index. Makinede verilmiş iz çizgileri. kurutma gruplarını kapatan özel oda. Kâğıt kenarına yaşken verilmiş ve ürünün belirli partiden veya fabrikadan olduğunu gösteren. Makinede (üretim sırasında). Machine Imprinted. Machine Made Deckle Edge. Machine Glazed Poster. Çok çeşitli olmakla birlikte özellikle gazete ekinde verilen ve gazete kağıdına göre daha dolgun ve hacimli 3 hamur kağıtlar. Makinede üretilmiş klasör ayıraç kartonu. Makinede yükleme. Kâğıdın kenarlarının bıçakla kesilmeden bırakılması nedeniyle. Makine gövdesi. gümrük amaçlı belirleyici iz çizgileri. Bu görüntü sanat kâğıtlarında elde yapılmış hissi verir. 297 .

Kâğıt makinesi veya baskı makinesinde. Selüloz üretiminde. Machine Stack. Ekipmanın kendisindeki yapısal nedenler. Machine Treated Buchers Paper. Baskıda sorun çıkarmama. Macroscopic. Dergi hamuru. magnezyumun geri kazanılması kolay olduğu için kullanılan. Elek. Makine eleği. Genellikle elek valsi motuna ait hız sensöründen alınan hız bilgisi. Makinede işlenmiş kasap kâğıdı. Makine hız referansı. Machine Speed Reference. Kâğıt makinesi. Machine Width. Machine Tender. Machine Speed. Baskı kalitesi açısından kaliteli kâğıtlardır. Polimer Molecule). Genellikle kağıt makinesi sorumlusu. iklim koşulları veya aksamayan üretim temposu gibi faktörlerin. Magazine Stock. Makine hızı. Makine genişliği. Makine kalenderi. Çok geniş anlamda dergi basımında kullanılan kuşeli veya kuşesiz kâğıtlar. Makineye hız vermek için kullanılır. Machine Wire. Magazine Cover Paper. İri ölçekli. Makine dışında parafinleme işlemi yerine. Genellikle mal sarıcıdaki net safiha eni. Magnezyum süreci. Kuşe dergi kapak kâğıdı. Dergi kâğıdı. Makine çalışma koşullarının iyi olması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Machine Runnability. birim zamandaki üretim hızı veya baskı adedi. Dergi kapak kâğıdı. Süperkalenderli ve düşük gramajlı kuşe kâğıtları (LWC) bunlardan önemli olanlarıdır. Büyük molekül. Makine. Makinede çalıştırılabirlik. Magnefit süreci. mürekkebi giderilmiş hamur. Eski kitap ve dergilerin. kâğıt makinesinde yapılan yüzey kaplaması. magnezyum bisülfit bazlı süreç. matbaa atıklarından elde edilen. (Eş anlamlı. kâğıt makinesi veya baskı makinelerinde uygun olması. Makine eni. ham maddenin yapısal özelliği. Macromolecule. Machinery. Büyük ölçekli. 298 . Magnefite Process. Makine sorumlusu. Polimer molekülü. Magazine Paper.

Bakımı yapılabilir. Maintenance Tools. Bakım ekibi. Kuşe çözeltisine katılan. Takımlar. Maintenance Period. Bu testle ferromanyetik malzemelerde yüzeydeki veya yüzeyin altındaki çatlakları ve kesiklikler tespit edilir. Bakım periyodu. Bakım satratejisi. kaolin ve çökelmiş kalsiyum karbonat. Ana dolgu maddeleri. 299 . öğütülmüş kalsiyum karbonat. Tamir edilebilir. Main Pigments. Ana pigmentler. Bakım talimatları. Maintenace Crew/Team. Manyetik mürekkep karakter tanıma. manyetik olarak el yazısı imza türü karakterleri tanıma yöntemi. Bakım aralığı. Bakım gerçleri. Bakım hatası. Magnezyum bazı. Zayıf bir baz türü. Kâğıt hamuruna katılan. Magnezyum bazlı selüloz üretiminde kullanılan kimyasal. Magnesium Bisulfite. Maintainable. öğütülmüş kalsiyum karbonat. Manyetik ıslak imza tanıma. Maintenance Strategy.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Magnesium Base. Bakım maliyeti. Bakım gerektirmeyen. Maintenacefree. Maintenance. Magnetic Ink Character Recognation. Magnezyum bisülfit. Bankalarca kullanılan. Bakım. Maintenace Instructions. talk ve çökelmiş kalsiyum karbonat için kullanılan genel terim. Main Mineral Fillers. Manyetik parçacık testi. Tahribatsız test yöntemlerinden biridir. kaolin. Maintenance Error. Maintenance Cost. Magnetic Particle Testing (MT).

suyun kalitesini düzeltmek veya suyun sıcaklığını düşürmek için kullanılan ek su. Üretim siparişi. Hamur hazırlama bögesinde yürütülen. Ana birim süreçler. Manhole. Mandatory. Makaroni Wrapping Paper. Sipariş üzerine üretilen malın sevkiyatı için. Makeready Waste. Yönetim. Ekipmanın. Baskı hazırlığında. Takviye su. Prova baskı pelürü. özel alınmış üretim siparişi. son aşamada durumu görmek için yapılan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Main Unit Processes. (Eş anlamlı. Hazır stoktan teslim yerine. (Bakınız. Management Information Systems (MIS). Manway) 300 . Make up Water. Adam deliği. Mecburi. buhar silindirlerinin veya kapalı kapların içine girebilecek çapta bırakılan kapaklı insan girme deliği. Kapalı sistemlerde çeşitli nedenlerle eksilen suyu tamamlamak. Make up. Fabrikanın büyük arızalar gibi zorunlu nedenlelerle yaptığı plansız duruşlar. Zorunlu. Make or Buy Decision. Malleable Iron. Önemli tamirat. temizleme. eleme. Makeready Tissue. Making Order. Management. Onarma veya yenisini alma kararı. baskıda kullanılan pelür kâğıdı. Majör tamirat. Yönetim bilişim sistemleri. Çelik dövme. Üret ve sevkiyata hazırla anlamına gelen sipariş emri. Deneme baskı atıkları. Takviye. besleme pulperleme. dağıtma rifaynerde öğütme gibi süreçler. Önemli duruş. Üret ve beklet emri. DCS üzerinde kayıtlı verileri yönetime veya yetkisi olanlara raporlayan sistem. Eksileni tamamlayan. Make and Hold Order. Dövme demir. Zorunlu ve büyük tamirat Major Shutdown. Makaroni Paper). gerekli talimatı bekleme üzerine kurulu üretim planı. Prova pelürü. Major Repair.

Manifold Paper. Manila selülozundan yapılma çizim kâğıdı. (Bakınız. Manila Rope Paper. Manifold. Manila Bristol. Manila Fiber. (Bakınız. Yağlı kâğıt yapımında kullanılan manila taban kâğıdı. Beyanname. Manila Tag. Manila rengi. Manila Paper). Çoklu kopyalama kâğıdı. Manifold Distributor. Manila çuval kağıdı. Akış dağıtıcı. Dağıtıcı boru takımı. Manila Color. Manila Drawing Paper. (Bakınız. Manila. Manila for Oiling. Manila Wrapping. Çoklu kopyalama kâğıdı. Manifold. Manila keneviri selülozundan yapılma bristol. (Eş anlamlı. Manila torba kâğıdı. Manifold Copying Paper). Daktiloda ikinci ve üçüncü yapraklar olarak kullanılan pelür kâğıdı. Manifold Copying Paper. akışı dağıtmak için konulmuş hamur kasasına borularla bağlanan manifold. Manila Rope Shipping Sack Paper. 301 . Manila Writing.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Manifest. Hamur akışını hamur kasası içinde. Sarı saman rengi. Manila yazı kâğıdı. Manila Hemp. çok borulu ve kendi içinde basınç dengelemeli hamur giriş borusu. Manila Paper. Maniala keneviri kâğıdı. Manila Fiber. Manifesto. Hamur kasası öncesi. Manila selülozu. Manila kâğıdı. Manila ambalaj kâğıdı. (1) Manila keneviri (2) Manila keneviri selülozundan yapılma kâğıt. makine eni boyunca düzgün bir şekilde dağıtan. Manila etiket kâğıdı. Abaca). Abaca).

Taslak. Manhole) Maple. Manuscript. Etiketleme. Selüloz olarak satılmak üzere üretilmiş herhangi bir elyaf cinsi. (Bakınız. Yağlı bir kâğıt türü. Çınara benzeyen yaprakları olan. Margarine Wrapper. selüloz kaynağı bir ağaç. Manuscript Binder. (Bakınız. Manuscript Cover). Oluklu kutularda fabrikada yapılan tel zımbalı birleştirme yerleri. Pazar malı selüloz. Margarin ambalaj kâğıdı. Manual. Map Paper. Harita kâğıdı. Sipariş emri. Manufacturing Order. Dekoratif görünüşü nedeniyle. Üretim emri. Klavuz. Marble Paper). Mark. Ebrulu kâğıtlar. İz. Seam). Müsvedde. Dikiş yeri. İmalatçı ek yeri. Manufacturer’s Joint. Pamuk selülozundan yapılma. Manuel. Manway. Elyazması dosyalarda kapak olarak kullanılan düşük gramajlı koruyucu bir kâğıt. 302 . Pazar selülozu. Kâğıt hamurunda kullanılan bir iç tutkal. Marbling. El yazması. Akçaağaç. Manogalaktan. Mermerli görüntü vermek amacıyla hamura bazı maddeler ekleme. El kitabı. Elyazması kapak kâğıdı. Marking. Çemen tohumu gibi bazı bitki tohumlarında bulunan bir karbonhidrat. Adam deliği. (Bakınız. Mermerleme. Marbled Paper. Market Pulp. (Bakınız. Mermerli kâğıt. Filigran veya gofraj izi. Kuzey Amerika’da yetişen. Manuscript Cover. Guar Gum). kolay eskimeyen kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Mannogalactan. katlama dayanımı olan. kitap kapaklarını kaplamakta kullanılan mermer desenli kâğıt. Markalama. (Eş anlamlı. Marble Paper.

Tek bir yaprak yerine. Kütüphanelerde. Surface Sizing) Mat. Preste. Bunun alternatifi yüzey boyamadır. Genellikle krepli pelür kâğıdı özelliğinde. işlenmesi zor. Kütle akış ölçer. Maskeleme. Mass Colouring. (Eş anlamlı. Mass Distribution. Masking Tape. Hamura tutkal verme. (Bakınız. Maskeleme kâğıdı. Kütle. Keçe veya egütör valsi kullanmadan. Mass Balance. kâğıda özel iz vermek için kullanılan keçe. Masonary Works. İnşaat işleri. kütle kelimesi kullanılmaktadır. Mass. İz keçesi takılarak kâğıda iz verilen pres. Martensitic Stainless Steels. (Bakınız. İz keçesi. Mass Sizing. İz valsi. manyetik özellikli paslanmaz çelik. Çok düşük korozyon dirençli. topluca bir grup kitaba uygulanması nedeniyle. Boyacı bantı. Material Balance). Marking Press. Baskı kalıbında. Surface Colouring) Mass Deacidification. Kütle tutkallama. boyanacak yüzeyde boyanması istenmeyen alanları kapatmakta kullanılan kâğıt. Martensitik paslanmaz çelikler. Kütle balansı. Yaş tutkallama. Kütle dağılımı. Masking Paper. Masking. Marking Roll. Elyaf dağılımı. Desenli pres valsi. desenli pres valsi yüzeyindeki izi yaş kâğıda aktaran iz valsi. Mass Flowmeter. 303 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Marking Felt. Matrix Board). Maskeleme bantı. Hamur haldeyken yapılan boyama işlemi. İç tutkallama. Kütle asitsizleştirme işlemi. ısıl işemle sertleşririlen. (Bakınız. İz presi. ışığın geçmesinin istenmediği alanları kapatma. ayni anda birden çok kitaba uygulanan asitsizleştirme süreci. Kütle boyama. Single Sheet Method). (Bakınız.

Mat Stock. Matte Art Paper. Nakliye. Kibrit kutusu kartonu. Madde balansı. Malzeme aktarma/yükleme. Olgun. Kibrit çöpü kartonu. Mat yüzeyli resim kâğıdı. Mature. Odun matrisinde lignin. Kibrit-kitap kapak kâğıdı. Mat.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Mat Board. Material Balance. Kibrit kutusu yapımında kullanılan esnek yapılı bir karton. (1) Stereotipide kullanılan dişi kalıp. ürün kullanılana kadar yapılan tüm harcamalar toplamı. Çeşitli türde elyaflardan yapılan. yarıselülozlar ve bitki ekstreleri bulunur. sigorta. kapak olarak kullanılan karton. Kâğıt veya karton yüzeyine mat görüntü verilmesi. Mevsiminde. Match Box Board. Matt. 304 . Bir maddenin özelliklerini belirten form. Matris kağıdı. Kibrit kutuları ve kitap kapaklarında kullanılan karton. Malzeme maliyeti. Matrix Board. Material Safety Data Sheets. Material Cost. (Mass Balance). Kimyasalları emici özellikte yapılmış. Keçe kartonu. ürün bedeli gibi. Düz veya desenli bardak altlığı veya ilan panosu yapımında kullanılan çok sert ve kalın karton. Material Handling. Match Book Cover Board. Matris. (2) Hücreler arasını dolduran madde. Matrix. Matte Finish. sert dokulu kibrit çöpü yapımında kullanılan ve çoğu kez boyanan karton. Match Stem Stock. Mat yüzeyli karton. Stereotipide kullanılan dişi kalıp kartonu. Malzeme güvenlik bilgi formu. Mat yüzeyli.

(Bakınız. Measured Variable. Ölçülen değişken. Maximum Practical Capacity. Aritmetik ortalama. işlem yapılan bölgeye göre değeri değişkendir. Meally. Bir işlem için tespit edilen kesafetin. Maximum Trimmed Width. Maximum Width. Görece bir tanım olduğu için. MCC (Motor Control Center). Ebru desenli. Mal sarıcıdaki en geniş kâğıt eni. Ortalama. Mean Seperation. İki tamirat/arıza arası geçen ortalama süre. Roughness). Verimliliği dikkate alarak belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında sağlanabilen azami üretim miktarı. satılabilir en geniş kâğıt eni. Azami pratik kapasite.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Maximum Capacity. Buna pratik kapasite de denilmektedir. Kâğıdın yüzeyinin düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. Bu değerler üzerinden kâğıt makinesi kapasitesi hesaplanır. MC (Medium Consistency). pratikte yapılabilecek en fazla üretim miktarı. 305 . Averaj. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşluğun ortalama mesafesi (µm). Azami kenar kesimli en. Bobin makinesinde kenar kesimleri de yapıldığında kâğıt eni biraz daha azalır. Ortalama uzaklık. Bir makineden çıkacak. MCC. Referans düz bir yüzeyle. Kâğıt makinesinde eleğe verilen safiha eni mal sarıcıda % 3 ile % 10 arasında daralır. (Bakınız. Motorların yol vericilerinin bulunduğu elektrik panoları. Üretim kayıplarını ve verimliliği dikkate alarak. Bir kontrol çevriminde ölçüm cihazından gelen değer. MCS (Machine Control System). Motor kontrol merkezi. Orta kesafet. Kâğıt makinesinden çıkabilecek kenar kesimleri yapıldıktan sonraki en büyük en. Makine kontrol sistemi. yazılım ve kontrol elemanlarından oluşan sistem. Tasarlanan kapasite. Mühendislik kapasitesi. orta derecede olması. Azami en. algılayıcılar. Mean. Mottled). Ebruli. Mean Time Between Failure/Repair (MTBF/R). Sadece kâğıt makinesini çalıştırabilmek için düzenlenmiş ve hızlı kontrol imkanı sağlayan. Azami kapasite. Mermerli desenli.

Mechanical Bonding. katlanma dayanımı. Mechanical Guarantees. kaba dokulu kâğıtlar. Kâğıdın dayanıklılık ve direnciyle ilgili özellikler. Mechanical Paper. Measurement Head. (Bakınız. Mechanical Deckle Edge Paper. Mezura kâğıdı. bükülme sertliği. QCS lerde kullanılan. Mechanical Energy. yüzey mukavemeti ve elyaf bağlanma mukavemeti bulunmaktadır. Termomekanik ve yarı kimyasal mekanik hamur harmanından yapılma. Mechanical Degradation. Mekanik aeratör. Suya mekanik yöntemlerle hava kazandıran karıştırıcılı ekipman. Measuring Instruments. Ölçü başlığı. Mekanik garantiler. kopma dayanımı. tarayıcı üzerinde bulunan ölçü ünitelerinden her biri. Mechanical Aerator. Kâğıdın mekanik özellikleri. Et sarma kâğıdı. Temizlik kağıtlarında çok katlı yapıyı mekanik baskı yoluyla sağlayan bağlama yöntemi. Ölçme. patlama dayanımı. vizkoelastik davranışı. Makine dışında çeşitli yöntemlerle tırtıklı çerçeve kenarı görüntüsü verilmiş kâğıt. Bunlar arasında. Hareket eden cisimlerin yarattığı veya tükettiği enerji. Selülozun mekanik yöntemlerle parçalanması ve bozunması. kenar yırtılma direnci. İmalattan kaynaklanan kusurlara karşı. 306 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Measurement. Ölçüm. Mekanik parçalanma. Meat Wrapper. Gauge). Bir cihaz veya aletle yapılan büyüklük belirleme işlemi. Mekanik çerçeve kenarlı kağıt. Kraft kağıdından şerit metre yapmak için üretilen uzamaz yapılı kâğıt. Ölçü aletleri. gerilim giderme sırasındaki davranışı. Gazete kâğıtları ve gri kartonlar gibi ikinci hamur kağıtlar. Measuring Tape Paper. Kâsap kâğıdı. Mekanik bağlama. Mekanik selüloz kâğıdı. gerilimli davranışı. iç yırtılma direnci. Mechanical Properties of Paper. uzaması. Mekanik enerji. imalatçı tarafından müşteriye verilen garantiler.

Makineleşme. Karbon kâğıdı. Mekanik emicilik kırışıklığı. Bu sınıfa. Mechanosorptive Creep. 307 . Antik görünümlü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Mechanical Vibration. Medium Density Fiberboard. Orta türler. Fotoğraf kâğıdı yapımında kullanılan. Mekanik salmastra. Mekanik titreşim. Medium Writing Finish. Mekanikçi. Gerginlik nedeniyle kâğıtta oluşan nem emiciliği. kullanılmamış gazete kağıtları ve dönüşümlü olmak kaydıyla baskılı matbaa artıkları. Orta tabaka. Medium. ne çok kaliteli. CEPI EN 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kağıt grubudur. renkli mektup kağıtları. Mechanical Seal. Mekanik emicilik. renkli magazinler ve sürekli formalar girmektedir. Medieval Laid. Basınç veya gerilme etkisiyle. Görüntü olarak. Yarı işlenmiş. MDF. Medium Finish. ne de kaba. Odunun mekanik olarak öğütülmesiyle elde edilen lignini bol selüloz. Mechanosorptive. Mechanics. Orta ağırlıkta kuşeli kağıtlar. orta yoğunluklu selüloz elyafı ve reçine karışımından yapılma levhalar. Mekanik bakım teknisyeni. Elyaf yerine garafit veya seramikten yapılma salmastra. Mechanical Wood Pulp. kitaplar. kâğıdın nem alarak kreplenip. Dalgalı kısım. yüzeyine jelatin içinde gümüş tuzlarının sürüldüğü bristol kâğıdı. Ekipmanlarda görülen bozulmaya başlama belirtisi. Oluk tabakası. kırışması. Medio Board. Medium-Weight Coated (MWC). Basınçlı ve sıcak ortamda. seçilmiş ofis artıkları. Oluklu kâğıtta ortadaki dalgalı kısım. Fotojelatin bristol. Mekanik odun selülozu. Medium Grade. Eskiden kalmış görüntüsü olan. Mechanization. Düşük kuşe ağırlıklı (LWC) kağıt sınıfından olmakla birlikte Bir miktar kuşe ağırlığı fazla olan kağıtlar.

Menü kartonu. Membrane Filtration. Mercaptan. Gaz halindeki kükürtlü organik bileşiklerin ortak adı. Kağıt hamurunda yaş dayanım arttırıcı olarak kullanılan bir reçine türü. paslanmaya karşı oluşturulan metal kaplama uygulaması. Melamin formaldehit reçinesinin sulandırılmış asit ortamında yaptığı kolloidal çözelti. daha büyük çaplı. Kâğıt hamurunda yaş dayanımı arttırmada kullanılmaktadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Melamine Formaldehyde Resin. Metachromatype. 308 . Metal kaplama. Mercury Porosimetry. Hesap cüzdanı kapak kartonu. Bir inç uzunluktaki (25. Mesh. satın alan tüccarın kendi verdiği isimle anılması. Metallic Blotting. gözeneklerin büyüklük dağılımının ölçümü için kullanılmaktadır. Melamin reçinesi-asit asıltısı. Sıcaklık ve rutubet gibi. Metakromatip. Mozaik taban kâğıdı. Çürük yumurta kokulu gazlar. Civalı gözenek ölçümü. Sıcak galvaniz. Mercerization. “Metalic Coating” kelimesiyle ilişkisizdir. Merchant’s Stock Order. Mesh Mount Tile Paper. Kuşe kağıtlarda. Pamuk elyaflarının alkali ortamda kısa süreli tutularak. Erimiş galvanizle. Melamin formaldehit reçinesi. Metalization. Merserizeleştirme. daha mukavemetli ve boya tutar hale getirilmeleri. Membran filitreleme. fiziksel çevre koşulları değiştiğinde rengi değişen boyalı kâğıtlar. Bir membrandan geçiş dirençleri farklı olan maddeleri filtre etmeye yarayan düzenek. Meş.4 mm) elek gözü sayısı. Melamine Resin-Acid Colloid. Merchant Brand. Metallic Coating). Menu Bristol. Kâğıtların fabrika ismi yerine. Cam veya seramik moziklerin yapıştırldığı kraft kâğıdı. daha yoğun. Fason marka. Memo Covers. (Bakınız. Merkaptan. Metalik kaplanmış emici kâğıt. Ticari kâğıt siparişi.

Kâğıt veya karton yüzeyini aluminyum. Tutkal preste veya kuşe makinelerinde kaplama miktarını ayarlamada kullanılan raspa. Ayar mili. bakır gümüş tozu gibi metal parçacıklarıyla kaplama. Ölçümleme ekipmanları. Metrication. Meyer Rod. Metalik kâğıt. Kağıt makinesi salonunda. Metrik sistem. Mezzanine.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Metallic Coating. Ölçü raspası. (Eş anlamlı. Ayar raspası. Metering Rod). Metamerizm. farklı renklerde görünme. düzgün yüzeyli kâğıt. Ölçü mili. Metric Ton. (Kısaltılmış. Metering Blade. Kullanım öncesi ölçekli skala baskısı yapılır. Ölçü milli kuşeleme. tahrik tarafında bulunan ara katlar. 309 . Metalik transfer kâğıdı. Kâğıt makinesinde kalenderlenmiş. Metric System. Metrikleştirme. Metallic Paper. Ölçümleme sistemleri. M. Mezzotint. Metering Rod Coating. Metallic Coating). Metering. 1000 kg. Meter Paper. Metal Transfer Paper. Belirli bir ışıkta ayni renkte görünürken. Rod Coating). Grafik kâğıdı. Metalik kaplama.F. Ara kat. Metering Equipments. (Eş anlamlı. Üzerine helezon şeklnde tel sarılı ve kuşe kalınlığını veya yüzey tutkalını sıyırarak ayarlamaya çalışan döner mil. Sismograf gibi çizgisel kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıtlar. Transfer Paper) Metamerism. Bakır klişe baskı. Uluslararası ölçü sistemi olarak kabul edilmiştir. Bir ton. çeşitli ışık kaynakları karşısında. Metallic Paper. Meyer Rod).Yüzey tutkallamada tutkalı veya baskıda mürekkebi ayarlayan sistemler. (Bakınız. Ölçümleme. (Bakınız. İngiliz ölçü sisteminden metrik sisteme dönüştürme. (Machine Finished). Makine işi. Metering Rod.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ M. sistematik alınan örneklerle yapılan biyolojik testler ve analizler. Mikrobiyolojik analiz. (Machine Glazed). Cylinder. meyve sarmak için kullanılan tek tarafı parlak pelür kâğıtları. Kağıt fabrikaları su döngülerinde görülen ve mikrobiyolojik birikintilere neden olan mikropları öldürmede kullanılan kimyasallar. Mikro sıkışma. Genel toplamda. Microbiological Analysis.G. Selüloz lifleri daha uzundur. Microbiological Slime. kâğıtta daralmayla sonuçlanır. Micelles. (1) Elyaf öğütülürken. Islak imzalı kâğıtlar. Mikrobiyolojik şlaym. Oluklu ve temizlik kağıtları üreten makinelerde kurutma grupları arasında kullanılır. Sulfite Wrapping Paper. Bacterial Celulose ) Microbiocids. Perdahlı sülfit pelür kâğıdı. Çöl tipi ortamlarda gelişirler. Mikrop öldürücüler. Microbiological Survey. Slime). duvar kağıdı veya davetiye kartları basımında gofraj yapılarak kullanılan bir kâğıt. 310 . rifayner tarafından elyafa ugulanan küçük sıkıştırmalar. M. Çek/senet kâğıtları. Mika kağıdı. askıdaki molekül ve zerrecik birikintileri. Micro-compression. (Bakınız. Perdahlama silindiri. Kâğıt fabrikasında. Miseller. Tek yüzü öğütülmüş mika ile kaplanan. Tekstil ürünleri sarmak. (2) Kurutma sırasında elyaflarda meydana gelen minik sıkışmalar. Kâğıt makinesinde yanki silindir kullanılarak tek tarafı parlak olarak üretilmiş kâğıt. Kâğıdın tek tarafını perdahlamak için kullanılan yanki silindiri. Mica Paper. MICR (Magnetic Ink Character Recognation) Paper. Makine perdahlı. Moleküllerin ve zerreciklerin bulunduğu asıltılı sıvı ortamlarda oluşan. Manyetik karakter tanıma kağıdı. M. Bir örnekteki mikroorganizmaların tiplerini ve sayılarını belirleyen analiz. Patron kâğıdı. Bünyesinde lignin ve yarıselülozlar bulunmamaktadır.G. Moleküler kümeler. Yanki silindir. (Eş anlamlı.G. Mikrobiyolojik inceleme. Microbial Celulose. Bakteri selülozu. Bakteriler tarafından oluşturulmuş selüloz. belirlenen hamur hatlarında.

Microcrystalline Wax. Mikronize edilmiş. Mikrofiltreleme.02µ ile 2µ arasındaki parçacıkların membran filtrelerede filtrelenmesi. Intercelular Layer) 311 . Mekanik ve fiziksel elyaf mukavemeti açısından önemlidir. 0. Ortadaki. Mikroskopik parçacıkların tutunabildiği sistemler. Microfibril. kalsit gibi maddeler. safiha yerleşene kadar elek üzerinde yarattığı küçük türbülanslar. Microfibril Angle (MFA). Micrometer. Mikroorganizmalar. İkincil hücre duvarında bulunan iplikçiklerin diziliş açıları. Microparticle Retention Systems. Micronised. Kâğıt sanayiinde sık kullanılan bir Zeta potansiyel ölçüm metodu. karton veya mukavva kalınlığını ölçmek için kullanılan bir ölçü aleti. Middle Lamella. Mikrometre. Hücre duvarında. Micro-Polishing. Mikro iplikçik açısı. Microfiltration. Mikrokristal parafin. Mikro parlatma. Kâğıt. Orta lamel. Mikro iplikçik. Hamur kasasından çıkan jetin. Mikrokristal yapıda petrol yan ürünü. Çok saf ve ilaç endüstrisinde tabletlerde katkı maddesi olarak kullanılan zerrecikler halindeki çözünmeyen alfa selülozü. Odun elyaflarının arasında bulunan ve onları birbirlerine bağlayan lignince zengin katmanlı bölge. Çok iyi öğütülerek mikronize edilmiş talk. ikincil katmanlarda görülen selüloz iplikçiklerinden oluşan kısımlar. Silika veya bentonit parçacıkları ile polimerlerin veya nişastaların birarada bulunduğu sistemler. Mikrofibril. (Eş anlamlı. Mikroturbülans. Mikroelektroforez. Hamur kasası ve borularında uygulanan pürüzsüzlük yaratmayı amaçlayan yüzey parlatma işlemi (Bakınız. Kâğıt üretim sisteminde sorunlara yol açan mikroskobik yaşam türleri. Mid. Microorganisms. Microelectrophoresis. Mikrokristal selüloz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Microcrystalline Cellulose Pulp. Electro-Polishing) Micro-Turbulance.

Büyük büte yapımında kullanılan. Kalınlığını kâğıt makinesinde sağlamış. Fabrikanın satışa kendi adıyla sunduğu kâğıt veya kartonlar. eliptik şekli ile ortada bir perde oluşturarark yapıyı bir kanala dönüştüren büte. Milk. Orta tonda baskı. Yüzeyin %25 ile %75 arası mürekkepli olduğu baskı örneği. Milk Bottle Caps). Sulandırılmış kireç. Point). Milk Bottle Caps. Milk Cap Board. Mil. Fabrikasyon karton. gramajı yüksek kartonlar. Çeşitli katmanlardan oluşan dayanıklı sütlerin satışa sunulduğu ambalaj türü. Süt kutusu kapak kâğıdı. Midton. Genellikle yuvarlak elekli makinelerde üretilen çok katlı layner kartonlar. Kireç sütü. Mill Broke. Fabrika markası. Kâğıt makinesinde. Kâğıt fabrikası (Papermill) yerine kullanılan kısaltılmış kelime. 312 . Fason olmayan kâğıt markaları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Midfeather Stock Chest. Mill Blanks. Sızdırmaz özellikli bir kâğıt. (Eş anlamlısı. Karıştırma kanal içinde sürekli dönen hamur kütlesi şeklindedir. Süt şişesi kapak kartonu. Bir inçin binde biri. günümüzde halen kâğıt fabrikaları için kullanılan kelime. Laminasyonla makine dışında çok katlılık verilmediği için. Kâğıt kalınlığında ölçü birimi olarak kullanılır. Milk Can Gasket. Gerçek bristol. Gerçek karton. yanki silindirde kalenderlenmiş bristol karton. Kâğıt fabrikası. Mill Bristol. Fabrikasyon bristol. Selüloz öğütme değirmenleri döneminden kalma. Üretim sırasında ortaya çıkan döküntüler. (Bakınız. (Tetrapak ticari adlarından biridir). Milk Carbon Board. Mill Boards. Gerçek layner karton. Mill. Fabrika döküntüsü. orijinal çok katlı anlamında kullanılmaktadır. Sızdırmaz özellikli süt kutularında conta işlevi gören karton. Cilt kapağı kartonları. Fabrikasyon layner karton. Mill Brand. Orta perdeli hamur bütesi. Dayanıklı süt kartonu.

(Bakınız. Mill Edge. Makinedeki kâğıt kenarı. Stensil kâğıdı. Mimik diyagram. Mimeograph® Paper. Mimeotype Stencil Paper. Mimeograph®. Fabrikasyon ambalajlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Mill Count. Machine Made Deckle Edge). Mill Cut. Kâğıt makinesi üzerinde sarılmakta olan veya sarılmış çıkmış olan dev kâğıt makarası. Mill Heads. Dökme alınıp paketlenmemiş. Çerçeve kenarı. Kâğıt fabrikası çapında. Mill Roll. Teksir kâğıdı. Makineden çıktığındaki kenarlara sahip. Bad Splice). Fabrika etüdü. Şablonla çoğaltma kâğıdı. Şablon baskıda kullanılan kâğıt. Fabrikasyon ambalaj kâğıdı. Tampondaki kenar. MIMIC Diagram. köşelerde açısal hatalar ve ebatta ölçü hataları oluşur. üretim sırasında kâğıt kopması nedeniyle oluşan ve eklenen yer. Fabrika çapında. (Bakınız. Fabrikasyon sargılık kâğıtlar. Fabrikasyon paketli. Markalı ürün yelpazesi. Ölçüleri tutan kesim. Fabrikanın tüm birimlerini içine alacak şekilde. (Üretim hattıyla karıştırılmamalı). Üretim sırasında tutkallanmış kâğıt veya karton. Mimeo Bond. Teksir makinesi. Matbaa kesiminde. Pano üzerine işlenen sembolik akış şeması. Tampon. Fabrikasyon ekyeri. Fabrikasyon kesim. Kâğıt bobinlerinde. Mill Study. Mill Splice. Bir kağıt fabrikasında yapılan ve raporlanan etüd. Mill Wrapper. Fabrikasyon tutkallı. Mill Wide. Mill Sized. 313 . bobin makinesinde kenar kesimi yapılmamış kâğıt veya karton kenarı. İsim hakları alınmış fabrikasyon ürün çeşitleri. Stensil kâğıdı. Mill Line.

cinsine göre ayrılmamış her tür kâğıt. Elbise saklama kartonu. (Bakınız. Elbiseleri neme ve güveye karşı korumak için kullanılan kutuların/sandıkların yapıldığı karton. Japonya’da yetişen bir çalı. (2) Harman yapmak amacıyla. İnorganik asit. Karıştırma. 314 . Küçük tamirat.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Mineral Acid. Mixed Wastes). Muhtelif. hamurun bir karıştırıcı ile karıştırılması. Baskıda meydana gelen kaçıklık. Yüksek miktarda hemiselüloz oranına sahip. Toplanıp. Anorganik asit. Misalignment. Mitsumata. sülfirik asit gibi inorganik veya anorganik asitler. Mist Board. İkincil Duruşlar. Minor Stoppage. Herhangi bir arıza giderme işlemi yapılmamasına rağmen. Mist Gray Board. Mist Board). Mixing. Mitsumata çalısı. Mitscherlich Pulp. Sandık kartonu. Minor Repair. (Bakınız. Bu selülozdan yapılan kâğıt. kağıt yüzeyine düzgün görüntü kazandıran maddeler. Kabuklarından elde edilen. Gri karton türündendir. MIS (Manufacturing Information System). Hidroklorik asit. Üretim bilişim sistemi. Yarım vardiyayı geçmeyen tamiratlar. Yanlış ayarlama. aydınger kâğıdı yapımında kullanılan sülfit selülozu. Yönetimin ihtiyaç duyduğu üretim verilerini toplayıp. Mineral dolgu maddeleri. Hata duruşu. karar vermede kullandığı sistem. Baskı kaçıklığı. temizlik veya tıkanmalar gibi nedenlerle yapılan ve üretim kaybına yol açan duruşlar. Mixed Wastes. selülozları el yapımı kâğıtlarda kullanılan. Kaolin ve kalsit türü. Mitscherlich selülozu. Misregister. kâğıt hamuruna katılan. çeşitli fabrika içi hatlardan gelen hamurların. Miscellaneous. Karışık hurda kâğıt. Mixed Papers. Mineral Filler. dolgu maddelerinin ve kimyasalların karıştırılması. (1) Düzgün bir hamur karışımı elde edebilmek için.

Rutubet kontrolu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ M. Moisture Ratio. Elastiklik modülü. Rutubete karşı yüksek dirence sahip olma. Modulus of Elasticity. Laboratuarda veya QCS aracılığıyla yapılan kağıttaki nemin ölçülmesi. Rutubet geçirmezlik. Rutubet geçirmez kâğıt.O. Bir kuvvete karşı bir cismin gösterdiği deformasyon ölçüsü. M Latincede 1000 demektir. Rutubet miktarı. Kâğıt bünyesinde bulunan su ağırlığının. Kâğıt makinesinden çıkışta rutubet. Modifiye nişastalar. 315 . Moisture Control. biyolojik veya kimyasal yönden farklılaştırılmış nişastalar. Moistureproofness. Kağıt içindeki su ağırlığının fırın kuruluğundaki kağıt ağırlığına oranı. Modified Starches. aktif çamur miktarını yüksek tutup. Değişiklik. M. rutubeti engelleyen kâğıt. İnşaat sırasında duvar katmanları arasına konulan. rutubet ölçen tarayıcı ile yapılan ve buhar sistemine komut vererek rutubeti ayarlayan kalite kontrol sistemi (QCS). Modifiye doğal ve öğütülmüş kalsiyum karbonat. Normal oda şartlarında çevrenin rutubetiyle % 10 a çıkar. kuru bazda. Modified Natural Ground Calcium Carbonate. Moisture Measurement. 25”X 40” (=1000 inç²) ebadında 1000 adet kâğıdın ağırlığıyla ifade edilen kâğıt gramaj sistemi. Doğal ve öğütülmüş kalsiyum karbonatın modifiye edilerek. Modification. havalandırma süresini kısa tutan alternatif bir yöntem. Aktif çamurlu arıtmada. Rutubet oranı. Rutubet ölçümü. Tadilat. Kâğıt makinesi üzerine kurulu. Düzeltme. toplam ağırlığın yüzdesi cinsinden değeri. Sipariş verme. Moisture Content. Romen rakamıyla 1000 e 1000 anlamında. morfolojisinin ve özelliklerinin değiştirtilmesiyle elde edilen pigment. Fiziksel. Esneklik katsayısı. Modified Aeration. Moisture Barrier Building Paper. (Making Order). ağırlığın % 6-7 si arasındadır. Dry Basis. Modifiye havalandırma.M.

Wet Basis. Su alma özelliği olmayan kâğıt. Moisture Resistant. Molecular Structure. Molded Pulp Products. Kalıba dirençli. Kâğıdın üretim sonrasında bulunduğu ortamdan aldığı rutubet. Rutubet oranı. üretim sırasında kalıplanamayan kâğıt ve kartonlar. atom ağırlıklarının toplamı. Bu diyagram çiğleşme sıcaklığını görmede ve havanın rutubet taşıma kapasitesininden yararlanmada kullanılan bir diyagramdır. Moisture Content). Yuvarlak elekte yapılmış kâğıt. Mold Resistant Paper and Boards. kâğıdın katlandığında. Kâğıdın nem nedeniyle oluşan dalgalı görüntüsü. El eleği. Kalıplanamayan. Bir bileşikte kendini oluşturan atomların. yuvarlak elekte üretilmiş ve elek üzerinde ebat kesimi yapılmış. Şekillenebilme. Rutubete dirençli.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Moisture Ratio. Mold Resistant. Moliyer diyagramı. Kalıplanabilme. 316 . açılmadan katlanmış olarak kalabilme özelliği. Molekül ağırlığı. (Bakınız. Yumurta viyolü. Molekül yapısı. kâğıt tabak gibi kalıplanmış ürünleri üreten makine. İçine konulan katkı maddeleri nedeniyle. Kağıt içindeki su ağırlığının . Mold Machine. Moldability. Moisture Regain. kağıdın ağırlığına oranı. Moisture Welts. Mold. Üzerinde kâğıdın oluştuğu çerçeveli elek. Mollier Diagram. yaş bazda. Mold Made Paper. Çerçeve kenarı el yapımı gibi bırakılarak. Yumurta viyolü. Yuvarlak elekli kâğıt makinesi. Kabarma. Ambalaj kâğıdı türü kâğıtlarda. Molecular Weight. Sonradan alınmış rutubet. Nem izi. hava içindeki doymuş rutubet miktarındaki artışı gösteren diyagram. Sıcaklık artışıyla. Kalıplanmış kâğıt ürünler. Kalıba dirençli kâğıt ve kartonlar. Elek. Molding Machine. el yapımı görüntüsü verilmiş kâğıtlar. Kalıplama makinesi. kâğıt tabak gibi kalıplanmış kâğıt ürünleri.

hücre çeperi kalınlıkları. Misina gibi tek damarlı. Elyafların morfolojik özellikleri. Fixative) Morphological Properties of Fibers. ağaçlarda besin olarak üretilen karbonhidrat.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Moment of Inertia. Şekil ve yapısına bağlı olan selüloz özellikleri. Telgraf kâğıdı. Genellikle nötr sülfit süreciyle üretilmiş selüloz. Şekilsel yapı. Bir cismin harekete karşı gösterdiği direnç. (1) Ekran. Motor. Monoflament. ortalama elyaf uzunlukları. Morfolojik yapı. (2) Ekranda izlemek. Kütleye ve hızın büyüklüğüne bağlı olan değer. Elek ve keçelerde kullanılan sentetik. Monoblister (Clamshell). Tek telli. Mordan madde. Makine dizgisinde delikli şerit şeklinde kullanılan beyaz. Monotype Paper. kalınca kâğıt. şerit hale getirilmiş kâğıt. Monosaccharides. Bilgisyarda izleme. Bükümsüz. Bunlar arasında. Motor. elyaf çesitleri. Makine dizgi kâğıdı. Üzeri sedef görünümü verilmiş. Morphological Structure. Mordant. havalı veya hidrolik motor. Monitoring. Sedefli kâğıt. Morse Paper. fibrilleşme açıları. 317 . Çeşitli şeffaf plastik levhaların (PP. Mors alfabesi ile telgraf metninin üzerine yazıldığı. Elektrikli.Monosakkaritler. Boyama veya tutkallama öncesi elyafları kaplayan ve boyanın veya tutkalın elyafa tutunumunu arttıran şap ve benzeri maddeler. En az 3 karbon atomuna sahip. (Eş anlamlı. kaplama kâğıtlar. Renk sabitleştirici. Monotip kâğıdı. Bilgisayar ortamında kaydederek yapılan ölçüm işlemi. Monitor. Atalet momenti. Sert ağaç türlerine daha uygundur. Mother of Pearl Paper. elyaf büyüklükleri (Coarsness) ve özgün yüzey özellikleri bulunmaktadır. PE) sıcak şekillendirilmesiyle oluşturulan ambalaj ürünleri. Monosülfit selülozu. genellikle 6 karbon atomlu. bükümsüz atkı veya çözgü ipleri. Monosulfite Pulp.

Motor Shaft. Kambur vals. Yas kâğıdı. Tüm motorların çalıştırıldığı merkez. Kâğıt hamuruna değişik renklerde karışmış hamur veya su nedeniyle oluşan ebruli desen. Mottled Finish. (Bakınız. soğuğa karşı battaniye gibi örtmesi için üretilen kâğıt. Montaj folyosu olarak kullanılan. Motor Control Center (MCC). Düzensiz boyandığı için mermerli gibi görünen renkli kâğıt. Motor Cooling Air. Matem kâğıdı. Mottling. tanıdıklara yasta olunduğunu bidirmek üzere hazırlanan. (Düzensiz) Mermerli boyama. Ölüm nedeniyle. Motor yol vericisi. pamuk selülozu kökenli. alacalı görüntü. Zirai örtü kâğıdı. Mermerli renk. Patlama mukavemeti. Boyalı hamurun tam karışmaması nedeniyle oluşan algalı. Mottled. safihanın ise kırışıklığını düzeltmek için kullanılan eğri/kambur vals. Montaj. Mermerli. Montaj kartonu. Mürekkebin düzgün dağılmaması sonucu oluşan görüntü bozukluğu. (Eş anlamlı. Kâğıt veya kartonda patlama mukavemetini ölçen. Baskı kabalığı. çok düzgün yüzeyli ve parlak. Mermerli kâğıt veya karton. Mourning Paper. adını Mullen tipi cihazdan alan test.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Motor Control. Motor soğutma havası. Mullen. Mottled Color. Motor Starter. Mullen mukavemeti. kir tutmaz bir karton türü. Burst/Bursting Test) 318 . Motor kontrolu. Mounting. Mottle. Motor kontrol panosu. Mount Hope Roll. (2) Mürekep dağılımı bozukluğu. Motor mili. matbaada siyaha boyanarak desenlenen kâğıt. Mounting Board. Mottle). Ziftlenerek birkileri veya toprağı sıcağa. Açma valsi. Mulch Paper. Motorun yol vericiyle çalıştırılması. (1) Mermerli. Pres keçesini katlanmaması için. Mermer dokulu işlenmiş.

Mültigraf çoğaltmada kullanılan kâğıt. Fakat bu durum makina dışında gerçekleştirilir ve çok katlılık üretilmiş kağıtların sonradan üst üste getrilmesiyle sağlanır. Mülti metal baskı kalıbı. Çok basmaklı evaporatör. Mültilit. Mullen) Multichannel Headbox. Çok girişli hamur kasası. Multicylinder Machine. (Bakınız. Multicylinder Drier Section. Multiply. Ofiste kullanılacak kadar küçük ofset makinesi Multilith® Paper. Not: “Multiply Web” çok katlı temizlik kağıtları için de kullanılmaktadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Mullen Burt Tester. makinede üretilmiş kâğıt ve karton türleri için kullanılan genel amaçlı kelime. Çok silindirli kurutma partisi. Çok katlı kağıt üretiminde bir hamur kasası türü. Multigraph Paper. Çok katlı. 319 . Çok elekli sistemlerde birden fazla safihanın tek bir safiha haline dönüştürülerek yapılan karton üretimi. Multigraph®. Çok katlı kâğıt üretimi. Multiply Web Forming). Çoğaltma makinesi. Renkli krapon kâğıdı. Multicolored Crepe. seri bağlı ve yüksek verimli buharlaştırma sistemi. çok katlı olmasına rağmen katmanları yapıştırma olmayan. Multilayer Web Forming. Çok katlı uzun elekli makine. Burada kağıtta/kartonda iç katmanlardan söz edilir. Çok tür kağıt üreten makine. Bir dizi evaporatörden oluşan. Multifourdrinier. Mültilit ofset kâğıdı. Mültigraf. Genellikle küçük kapasitesi nedeniyle birden fazla kağıt türünü üretebilen makine. Çok silindirli kâğıt makinesi. Kaskat buharlaştırıcı. Çok kanallı hamur kasası. Multilith®. (Eş anlamlı. Dupleks anlamında olmayan. Kaskat evaporatör. Multiple Effect Evapotrator. Multigrade Machines. İki katlı fordriniye makine. Multimetal Plate.

Çok katlı kâğıt üretim süreci. Av tüfeği fişeklerinde kullanılan karton. Multiply Formers. Çok kademeli süreç. birden fazla eleği olan kâğıt makineleri. Temizlik kağıtlarında uygulanan çok katlı yapı. Fişek kartonu. Ağartma işlemi gibi ardışık işlemler dizisi. Kaskat ağartma. Birden fazla oluğu ve ikiden fazla layner kullanılmış oluklu mukavva türleri. Bölgelere ayrılmış. Multiply Paper Making Process. Genellikle alt ve üst katları farklı hamurdan kâğıt üretiminde kullanılan. Multizone. Multistage Bleaching. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Multiply Board Machine. (Bakınız. Çok dalgalı oluklu mukavva. Multiply Board Machine). Çok katlı karton makinesi. Multistage Cooking. Çimento veya un torbaları gibi birden fazla kattan oluşan torbalar. elek kademelerine farklı hamur göndererek mümkün olmaktadır. Çimento torba kâğıdı. (Bakınız. Çok katlı kâğıt torba. Kağıt makinesi gruplarının ayrı ayrı tahrik edildiği sistem. Multiwall Corrugated Board. Çok katlı torba kağıtları. hem de yuvarlak eleklerde çok katlı kâğıt üretimi. 4) Multiwall Paper Sack. Çok katlı kağıt. Munition Board. 320 . Multiwall Bag Kraft Paper. (Eş anlamlı. Multistage Process. Multi Sectional Drive. Birden fazla eleği olan ve sonunda çok katlı karton üreten makine. Çok parçalı tahrik. Multilayer Web Forming). Hem uzun eleklerde. Fişek kartonu. Ek. Kartonda çok katlılığın makinede sağlandığı bir yöntem. Av tüfeği fişeklerinde kullanılan karton. Çoklu elekler. Kalenderlerde ve hamur kasalarında bölgesel kontol sağlamak amacıyla uygulanan parçalı yapı. Munition Paper. Bir selüloz ağartma süreci. Multiply Web. Çok bölgeli. Çok kademeli pişirme. Laminated Web) Multiply Web Forming. Çok kademeli ağartma.

Müzik notalarının yazıldığı/basıldığı kâğıtlar. Org veya piyanonun belirli bir parçayı piyanist olmadan. Music Roll Paper. (Bakınız. Solfej kâğıdı. Music Lithograph Paper). Otomatik piyano/org kâğıdı. 10 kilometre. Music Lithograph Paper. delikli hafıza şeridi yapımında kullanılan kâğıt. Albüm kapak kartonu. 321 . Myriameter. Mirametre. Müzik albümlerinin kapağı olarak kullanılan karton. Metrenin 10000 katı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Music Cover. Kilometrenin 10 katı. Music Paper. otomatik olarak çalması için.

Needling. Dikme. çok düşük gramajlı ve çok katlı kâğıtlar. Native Cellulose. Edge Nail Strength). Bitkiler. Needle Punching. Near Miss. selülozun kendi rengi olan kemiksi beyaz renkli kâğıtlar. Peçete kâğıtları. Natural Purification. (Bakınız. Natural Colored. siyah renkli kâğıt. minerallerden elde edilen pigment ve boyalar. (Eş anlamlı. Doğal boyalar. Suların doğal yolla oksijen kazanarak bakterilerce temizlenmesi. Needle Paper. çapı 0. Çivi mukavemeti. Doğal renkli. İğne kâğıdı. yanal hareketlere karşı yırtılma direnci. Planlanmamış ve kazanın eşiğinden dönülmüş olay. Negative Paper). Yerli selüloz. Yanki silindirli makinelerde krepli olarak üretilen. Nail Strength. Paslanmayı önleyici ve dikiş iğnelerini paketlemekte kullanılan. Temizlik kâğıtları grubundan. Kâğıt makinesinde kullanılan.002µ nun altındaki parçacıkların filtre edilmesi. Natural Dyes. İğneli dikiş. O bölgede veya o ülkede üretilen edilen selüloz. Doğal temizlenme. 322 . Çivi çakılan fiber levhaların. Elek ve keçelere uygulanan el dikişi. kurutma keçesi gibi tekstil ürünlerini dikişle ekleme işlemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ N Nacreous Paper. Kıyısından dönülmüş. Kağıt peçete. Mother of Pearl Paper). Peçete. su emici. Negative Heliographic Papers. Napkin Papers. hayvanlar. Napkin. (Eş anlamlı. Nanofiltration. Membran filtrelerde. Sedefli kâğıt. yumuşak dokulu. İçine boya katılmamış. Nanofiltreleme.

elde üretilen kâğıt. Negligence. Elyaflardan oluşan ağ. sonradan sodyum karbonatla nötrleştirilen selülozlar. Net pozitif emme yüksekliği. asit veya baz özelliği göstermeyen kraft kâğıdı. Elektrik izolasyon dayanımı ve kâğıt mukavemeti çok yüksek. Negative Paper). Pişirme sırasında sodyum sulfitin kullanıldığı. 323 . Negative Photographic Paper. Nepal Paper. News. Ağsı topaklanma. Nötr sülfit selülozu. Asidik veya bazik özellik göstermeyen. Nötr tutkal. Sabunlaşmış reçine tutkalı. Net Positive Suction Head (NPSH). Nepal kâğıdı. (Bakınız. nötr ortamda üretilmiş. Tekstilciler tarafından ürünlerde leke bırakmadığı ve renk bozulmalarına neden olmadığı için kullanılan. elyafların polimer ağı yaratarak meydana getirdikleri kütleleşme. Rifaynerin gücünden. Neutral Sulfite Pulp. (Eş anlamlı. Ağsı floklaşma. Presbant kâğıtlarının bir türü. Net rifayner yükü. Gazete. NPSH (Net Positive Suction Head). Net Weight. Bir pompanın kaç metre aşağıdan emiş yapabileceğini gösteren değer. Network Flocculation. Bridging Flocculation). nötr ortamda üretilen bobinajda izolasyon olarak kullanılan kâğıtlar. mukavemet kazandırması için kâğıt hamuruna katılan yaş dayanım tutkalı. Nötr kraft kâğıdı. İki veya daha fazla polimerin etkileşimiyle. Neutral Size. Neutral Gummed Electrical Papers. Defne ağacı selülozundan. NPSH) Network. Ağ. Fotoğrafçılıkta negatiflerin basıldığı kâğıt. arıtma ünitesi havuzlarında. Savsaklama. Net ağırlık. Nötr tutkallı elektrik izolasyon kâğıdı. İhmal. Negatif kâğıdı. Net Refining Load. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Negative Paper. Neutral Kraft. türbülans kayıpları için harcanan güç çıkıldıktan sonra kalan güç değeri.

Newsposter. Dokuz puanlık saman fluting.009 inç (=0. Dokuz puanlık fluting kâğıt. Ninepoint Strawboard. Standard Newsprint tabiri bidiğimiz gazte kağıtlarını tanımlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Newsboard. paket halinde satılan gazete kâğıtları. İlan kartonu. News Bogus Paper. (Eş anlamlı. sarma valsleriyle bobin yastığı arasında bulunan ve bobin için koruyucu muhafaza işlevi gören parça. Ningbo Fold. Kraft selülozundan yapılan. “Wet Nip” preslerdeki yaş nipi ifade etmek için kullanılır. Amerikan normlarında kalınlığı 0.22mm) gelen saman selülozundan üretilmiş fluting kâğıt. Tek tarafı kuşe bir bristol. Ninepoint Corrugating Material. News Vat Lined Chip. Newsprint Sheets. 324 . Eski gazete kâğıtlarından yapılma kâğıtlar. Ebat olarak gazete basımı için kesilmiş kâğıt. bir milimetre uzunluğa Newton cinsinden yapılan baskı kuvveti. (Bakınız. Kuşeli bristol. Dönüşümlü gazeteden yapılma kâğıt. Nip. News Vat Lined Chip). Nip. Nip muhafazası. Nip yükü. Newspaper Wraps. Gri karton. Genel bir tanımdır. News Lined Board. gazeteleri ambalajlamak için kullanılan kâğıtlar. Avrupa normlarında bu tür kâğıtlar/kartonlar gramajla ölçülendirilir. “Dry Nip” kalenderdeki kuru nipi. Ninepoint Corrugating Material). Düz baskı preslerinde düşük tirajlı gazete basımı için. ambalaj amaçlı üretilen gri kartonlar. Gazete basımı için üretilmiş mekanik selüloz kökenli muhtelif kâğıtlar. Newsprint. Gazete kâğıdı. Eski gazete kâğıtlarından. Nip Load. Daha geniş açıklama için “Point” başlığına bakınız. Bobin makinelerinde.22mm) gelen fluting kâğıt. Ebat kesimli gazete kâğıdı. Ninepoint Semichemical Board. Kâğıdın valsler arasında preslendiğinde oluşan baskı temas çizgisi. Grikarton. Nip Guard. Çizgisel baskı yükü. Afiş kağıdı. Yuvarlak elekte eski gazete kâğıtlarıyla üretilmiş gri karton veya kâğıt. Gazete ambalaj kâğıdı. Amerikan normlarında kalınlığı 0. son derece dayanıklı. Pres ve kalenderlerde.009 inç (=0.

içinden hamur geçerken çekilen güç. Alev almaz kâğıt. radyo gibi ortamlarda elde dolaşan basılı kâğıtlar. Nitrat kâğıdı. nitrik asitle muamele edilmesiyle elde edilen selülozlar. Noiseless Program Paper. Bu anlama gelen “Single Tier Drier” tek sıra silindirli kurutma bölümü tasarımı. Aday göstermek. Meme ucu. Yüksüzken çekilen güç. Azot salımı. temiz görünümlü kâğıtlar. Azot emisyonu. Nitrat selülozu.Rated). No Load Power. Nitrogen Emission. Karbonsuz. Alevlenmez kâğıt. Nonbender. Noisless Paper. Uluslararası standartlarda bir metrekare kâğıdın gram cinsinden ağırlığı belirleyicidir. çok hızlı kâğıt makinelerinde. Etiketinde yazılan. 500 veya 1000 adetlik bir top kâğıdın ağırlığı. Carbonless). Nominal Weight. yani kopmamasını önlemek için geliştirilmiştir. Çekişsiz kurutma. tiyatro. Büküldüğünde kırılarak kopan. Azotlu bileşikleri çevreye/havaya salma. 325 . Azot dioksit. Sessiz kâğıt. çok yüksek düzeyde nitrat selülozu içerdiği için bu adı alan. esnek olmayan karton. opera.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Nipple. No Draw Drier. Bükülmeyen (karton). Nitrogen Dioxide. yandığı zaman alev çıkarmayan kâğıtlar. (Eş anlamlı. Nitrating Paper. Nominal kâğıt ağırlığı. Nominal. Amerikan standartlarında kâğıt türlerinin gramajı için kullanılan tanımdır. Nipel. Sigara kâğıdı gibi. (Bakınız. Noisless Paper). safihanın alt ve üst sıra silindirler arasındaki geçişini önlemek. Kâğıt sesinin duyulmasının istenmediği. Pamuk selülozlarının. Nominate. Azot oksitin havayla temasında ortaya çıkan öldürücü gaz. (Eş anlamlı. Noncarbon. Noncombustible Paper. Çok saf pamuk selülozundan üretilen. Rifaynerde bıçaklar kapanmadan. Nitration Pulps. Anma. Kırılgan.

makinede çift katlı olarak üretilen kartonlar. Nonfibrous Additive. donanıma zarar vermeden. İyonlaşmayan bileşik. Yoğunlaşmayan gaz maddeler. Bu kişiler işletmenin başka bölgelerinden sorumlu bile olabilirler. Nonintegrated Mill. Tahribatsız kontrol. Nonfading Poster. Sadece kağıt veya selüloz üreten fabrika. özel olarak kaplanmış veya laminane edilmiş ambalaj kâğıtları. Non Operating Personel. Filtre edilemeyen kalıntı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Noncondensibles. Nonpasted Blanks. Entegre olmamış fabrika. Nondestructive Inspection (NDI). Kestirimci bakımda kullanılan. Tahribatsız kontrol. durumunu test etmek için geliştirilmiş yöntemler. Nondestructive Control (NDC). Paslandırmaz-yağ geçirmez ambalaj kâğıdı. İşletme yetkisi olmayan kişiler. buhar. Nonfilterable Residue. Yoğunlaştırılamaz maddeler. Nondestructive Inspection. “Patent Coated Board” olarak da bilinen. Ofset baskı ile afiş ve poster basılan kartonlar. Genellikle erimiş veya askıdaki organik ve inorganik kökenli maddeler. Gr/L olarak ifade edilirler. Kestirimci bakımda kullanılan. yağ veya gaz geçirimini önlemek için kullanılan. Kestirimci bakımcılıkta. Kıvrılmaz kâğıt. Kâğıt makinesinde katmanlı olarak üretilmiş karton. Operatör dışındaki kişiler. Nondestructive Control). Su. Kıvrılmaz reçineli kâğıt. durumunu kontrol etmek için geliştirilmiş yöntemler. Noncorrosive Greaseproof Wrapping. Noncurling Gummed Paper. Tahribatsız test. Çift katlı karton. Genellikle mineral kökenli dolgu maddeleri ve kimyasallar. Elyafsı olmayan katkı maddesi. donanıma zarar vermeden. herhangi bir tahribatsız ölçüm yöntemi Nondestructive Tests (NDT). (Benzer anlamlı. Solmaz poster kartonu. 326 . Rutubet aldığında dalgalılık göstermeyen reçine kaplı kâğıtlar. Nonionic Compound. Suda iyonlarına ayrılmayan ve yükleri olmayan bileşikler.

Nonwood Fibers). Üretimi aksatmadan. Enerji yokken kapalı vana. Notebook Paper. Nonwoven Fabric. Dokunmadan. “Selective Floatation” işleminde. 327 . Seçici olmayan flotasyon. Ağaç dışı selülozlar. Saman. Normally Closed Valve. Geridönüşümsüz mihver boru. Dokunmamış kumaşlar. bambu gibi bir yıllık bitkilerden elde edilen. Nonselective Flotation. uzun elyafların keçeleştirilmesiyle oluşan tekstil ürünü. Normalde kapalı vana. kağıdı yeni dönmeye başlamış olan boş tampona sarmaya başlar ve kâğıt iki tampon arasından kopar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Nonrattle Paper. Hışırtısız kağıt. Dönerken oluşan vakum. Keçe türü uzun elyafların birbirine bağlanmasıyla oluşan kâğıt veya kumaşlar. Nonwood Pulp. Dönen dolu tampon kelepçelerden ayrılarak hızını kaybeder. dolu tamponu mal sarıcıdan almak amacıyla kullanılan. kendir. “Noiseless Paper” olarak da adlandırılan. Nonreturnable Core. Normal Capacity. Sıra karton. Normal kapasite. buruşturulduğunda ses çıkarmayan kâğıtlar. Islanmaz keçe. Normalde açık vana. Nonwood Fibers. Nonwetting Felt. Enerji yokken kapalı vana. Yıllar içinde tecrübe edilmiş tüm olumsuz koşulları içinde bulunduran ortalama üretim kapasitesi. Nordic Turn-up Reeling. Keçeler. İskandinav türü tampon alma yöntemi. Dokunmamış keçeler. Nonwoven Felts. Nonwovens. Keçe. Genel olarak defter yapımında kullanılan kâğıtlar. selülozlar. Hiç bir teste gerek duymadan kullanılan vasıfsız dolgu kartonları. Nontest Chip. Notdefteri kâğıdı. Sudan her tür katı parçacığın ayrıştırılması için kullanılan ve flotasyon ünitelerinde gerçekleşen ayrıştırma işlemi. pamuk. Normally Open Valve. en eski tampon alma yöntemi. (Bakınız. sadece belirlenen bazı tür parçacıklar ayrıştırılmaktadır.

Çok küçük ürünleri paketlemek için mini torba yapımında kullanılan kâğıtlar. Sarı saman renkli kimyasal manila selülozu. Nowel News. Number 2 White Manila. Notion Bag Paper. Besleyici maddeler 328 . Cep romanı kâğıdı. Number 1 Manila. Beyaz renkli manila selülozu. NSSC (Neutral Sulfite Semi-Chemical). Nötr sülfit-yarı kimyasal selüloz. Nozzle. 2 numara manila. 1 numara manila. Gazete kâğıdı. Uyarmak. Bildirmek. Azot oksitler. Elek bölümündeki fıskiyelerde kullanılan ve suyu çeşitli özelliklerde püskürtebilen memeler. Ucuz market romanları kâğıdı. Notify. Nowel Paper. Uyarıda bulunmak. Tuhafiyeci torba kâğıdı. Fıskiye memesi. Gazete kâğıdı türünde.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Note Paper. Not kâğıdı. NOX. Roman kâğıdı. Nutrients. Atmosferdeki oksijen ve azotun yüksek sıcaklıkta yanmasıyla meydana gelen azot oksitler. ucuz cep romanları basmak için kullanılan kâğıtlar.

OCC. Old Corrugated Cardboard. Meşe. belirgin olan kokuların giderilmesi için mekanik veya kimyasal anlamda yapılan faaliyetler. Oatmeal Paper. Odd. lifli ve kaba bir görünüşü olan kâğıt. Dönüşümlü kâğıt ve karton üretiminde ana hammaddesi olarak kullanılan. Odor Control. Octopus Distributor. Yaş imza kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ O Oak. 329 . Hasta yatak kâğıdı. Yulaflı kâğıt. Old Corrugated Container. hidrojen sülfür gazının kontrolu. Bankacılıkta çek ve senetlerde kullanılan. Eski oluklu mukavva kutu. Zorunluluk. su devrelerinden veya bekleyen hamurdan kaynaklanan. (2) Arıtma sistemlerinde ortaya çıkan. Kokunun duyulmasıyla test sona erer. Optik beyazlatma maddesi. Ahtapot dağıtıcı. İnsan burnuyla duyulabilecek en düşük seviyedeki koku. Eski oluklu mukavva. Yükümlülük. Odor Threshold. Kokusuz bir suyun içine ardışık olarak kokulu örnek maddeden ilave edilir. Odor. Koku eşiği. Alez kâğıdı. Obstetrical Sheet. elle yazı yazmaya ugun kâğıtlar. Koku kontrolu. gramaj ve yüzey görüntüsü olarak standartlara uygun olmayan kâğıtlar. Ölçü. Koku. Optik karakter tanıma kâğıdı. OCC. (1) Kâğıt vey kartonda. OBA (Optical Brightening Agent). Hamuruna talaş karıştırılması nedeniyle. hurda kutu atıkları. Hamur kasası girişinde hamuru dağıtan ahtapot görünümlü sistem. OCR (Optical Character Recognition) Paper. renk. Yatak koruyucu kâğıt. Obligation. Kusurlu (Kâğıt).

Kesim fazlası kâğıt. Kesim artığı kâğıt. Off-spec. Ofset kağıdı. Yüksek gramajlarda karton olarak üretilirler. Mürekkebi kalıptan blankete oradan kağıda aktararak yapılan baskı. Müstakil kuşeleme. Ofset kartpostal. Rengi eldeki örneğe veya şartnameye uymayan kâğıt veya karton. Makine dışı krepleme. geri dönüşüme gönderilen matbaa kenar kırpıntılarından farklı olarak küp blok. kesiksiz yapılan ofset baskı. Offcut. İşin kağıt makinasından başka bir makinada yapıldığını belirten ifade. Kesim yapıldıktan sonra kalan ve kullanılabilecek ebattaki kenar ıskartaları. 330 . (1) Ofset baskı. Off Center. Kitap ve dergi kâğıtları olarak da bilinir. Kaçık merkezli. Bunlar. üretim hattı dışındaki makinelerde krepleme. Emici ofset kâğıdı. düzgün yüzeyli kâğıtlar. Kâğıt makinesi yerine müstakil makinelerde kuşeleme. Web ofset baskı. Off-Machine Creping. Off Color. Ofset posta kartına uygun kartonlar.(2) Ofset. Orijinal ekipman üreticisi. Kontol devrelerinde hedef değerden sabit şekilde meydana gelen sapma. Mukavemetli ve boyutsal kararlılığı olan. Bir tarafı kuşe kağıtla dupleks hale getirilmiş mürekkep emici kâğıtlar. Makine dışı kuşeleme. Offset Blotting. Müstakil krepleme. Spek dışı. bloknot veya kitap ayıracı gibi küçük ebatlı ürünlere dönüştürülebilir. Spesifikasyon dışı. Bozuk renkli. Bobin halindeki kâğıdı kullanarak. Off-Machine Coating. Makina dışı. Offset. Offset Paper. Yanki silindir yerine. Offset Postcard. Ambalajsız dökme satın alınan ürünlerin markalı olduğunu göstermek için kullanılır. Ofset baskı. Off-Machine. Merkezden kaçık.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ OEM (Original Equipment Manufacturer). birinci hamur. Offset Printing.

Kaçık kesim. Oil Penetration. Yağ fimi. Kullanılmış ve ömrünü doldurmuş kağıt için kullanılmaktadır. İçinde yağ olmayan hava. Yağ emiciliği. Oiled Stencil. Kağıt yüzeyinin yağla kaplanmasında kullanılan vals. Oiled Manila. Prova baskı onay belgesi. Oiling Roll. Old. Yağlı. O. Oiled. Giyotinle kesimde ortaya çıkan köşelerin 90 derece olmaması kusuru. Yağ tabakası. Yağlı kâğıt. Yağ emebilir. Yağlı kâğıt. Yağ geçirgenliği.K. Gıda paketlemesinde kullanılan benzer tür kâğıtların genel adı. Aydınger kâğıdı. Bozuk kesim. Yağlı kâğıt. Oil Level. 331 . Oil Free Air. (Bakınız. Yağlı ofset kâğıdı. Yağlı stensil kâğıdı. Oil Lubrication System. Oil Absorbency. Yağlama sistemi. Oiled Paper. Oil Spots. Oil Proof Paper. Kâğıt makinesi kurutma silindirlerinin ve preslerin yataklarını yağlama amacıyla kullanılan sistem. Yağlanabilirlik. Oil Film. Su emiciliğini azaltmak için. Atık kağıt. yağlı kraft kâğıdı. Eski. Yağ geçirmez kâğıt. Yeni basılan kâğıtların arasına baskıyı korumak için konulan. Yağ lekeleri. Yağlama valsi. Oil Wettability. Yağ seviyesi. Oiled Offset Paper. Yağsız hava. Sheet. Absorbency). Oiled Tracing Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Off-Square. emici bir kâğıda yağ emdirilmesiyle elde edilen kâğıtlar.

Gazete kâğıdı hurdası. Pelür kâğıdı. kelebek. Old Corrugated Cardboard (OCC). Çok ince olduğu için. Eski gazete kâğıdı. One Sidedness. Opak yazı tabı kâğıdı. Yüz adet ebat kesilmiş ve paketlenmiş kâğıt veya karton. Sadece bir kez kullanıldıktan sonra atılan karbon kâğıdı. Tek bölge kontrollu kalender valsleri. Tek kullanımlık karbon kâğıdı. Oligosaccharides. kontrol amaçlı olmayan vana türleri. Old Newspapers (ONP). matbu formlarda alt nüsha olarak kullanılan. Açıldığında orta konumda bırakılmayan. Opacified Bond Paper. One Hundred Sheet Sealed. Aç-kapa kontrolu. Eski oluklu mukavva kutu. One Time Carbon Paper. ONP. Tek yüzü işlenmiş. Üçle on arasında monosakkaridin bağlanmasıyla oluşan sakkaritler. Old Magazine (OMG). On-Off Valve. Makine işi kuşeleme. Tek tarafında boya veya süsleme yapılmış kâğıt. Kâğıdın her iki yüzünün farklı özelliklerde olması. sürgülü vana veya küresel vana. Tül kağıdı. Onionskin Paper. On-Of Control. Hatta bağlı kontrol. Üretim sırasında yapılan kontrol işlemi On Machine Coating. Kâğıt makinesinde kuşeleme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Old Corrugated Container (OCC). Eski oluklu mukavva. Oligosakkaritler. One Side Finish. Kopya kâğıdı. Tek bölgeli valsler. Tek yüzlülük. Eski gazete kâğıdı. ikinci ve üçüncü nüsha kâğıtları. 100 lü paket. On-Line Control. Termostat türü basit anahtarlarla yapılan kontrol tekniği. El yazısında kullanılan. Eski dergi. Açma-kapama vanası. One Zone Rolls. Old Newspapers. Pompalardan önce kullanılan. 332 . arkaya ışık geçirmez kâğıtlar.

Open Mouth Sacks. Kimyasal madde satışında uygulanan bir ambalajlama yöntemi. Safihanın makina bölümleri arasını desteksiz serbestçe geçmesi. nasıl gibi kelimelerle başlayan sorular. Davlumbaz türü kurutma havbesi. Opak kâğıt. Işıkta arkasına ışık geçirmeyen kağıt. Açık ağızlı çuval. 333 . (1) Vakumla emiş yapılan kâğıt makinesi elek bölgelerindeki açıklıklar. Open Ended Questions. Kâğıdın ışığa tutulduğunda arkasını göstermemesi. (2) Havbede safihanın giriş çıkış yaptığı kısımlar. Açık uçlu sorular. arkadan baskısı görünmeyen kağıtlar. kâğıt hamuruna karıştırılan maddeler. Opaque Circular Paper. Açıklıklar. Baskıda önemli parametrelerden biridir. Opak baskı kâğıdı. tampon veya malzeme taşımak amacıyla inşaatta bırakılan özel açıklıklar ve merdiven boşlukları. Opak ambalaj kâğıdı. Opaque. (4) Makine bölümleri arasındaki boşluklar. Opak baskı kâğıdı. Open Draw. ne. Opak sirküler kâğıdı. neden. Open Headbox. Açık hamur kasası. Kâğıda opaklık kazandırmak için. Kim. Kutsal kitap kâğıtları ve benzeri türde ince olmasına rağmen. Normal opaklığın ötesinde. Opaklık. Opak. Opacity. Boşluklar. Açık havbe. Opaklaştırıcılar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Opacified Book Paper. Genellikle bağımsız pres bölümleri ve presle kurutma arasındaki geçişler. Openings. Kitap dergi basımında kullanılan. aşırı opak kâğıt. Opacity Paper. Closed Draw). Opak kâğıt. Open Hood. (3) Kâğıt makinesi salonunda bulunan. Opacity Book Paper. Opacifiers. ışıkta arkasını göstermeyen baskı kâğıtları. Işık geçirmez. Opak Wrapping. Açık geçiş. Opaque Paper. (Bakınız.

Optik beyazlatıcılarla bağ yaparak onları fikse eden maddeler. kağıt üretirkenki yüzey özellikleri. haftalık. opaklık. Operator. Renk parlaklık. Belirli bir dönem içindeki hedeflenen günlük. Çalışma yüzeyi yapısı. Beyazlık (ışıma). Çalışma şartları. Operator Care. Optik özellikler.Görüntü analizinde kullanılan ölçümler. opaklık ve beyazlık gibi kâğıda has özellikler. Optik beyazlatıcı taşıyıcıları. Operatör sorumluluğu. Optical Measurement. (Bakınız. Operation Principles. şeffaflık gibi kâğıda düşen ışık altındaki görüntü özellikleri. Operating Surface Topography (OST). Optik ölçüm. Operating/Operation Instructions. Optik özellikler. Baskı yoğunluğu. Optical Density. Üretim kapasitesi. Kâğıt makinesinde. Optical Brightening Agents (OBA) Carriers. Optical Characteristics. aylık veya üç aylık kapasite. bir dakikada alınan metre cinsinden yol. Çalışma kapasitesi. 334 . Opportunity Cost. Operatör gözetimi. Optical Brightener). Operations. Yanki silindirlerin çalışma şartları anında. Birinci seçenek uğruna. Faaliyetler. İşletme giderleri. Makinenin bir bölümünü çalıştıran. Kâğıdı gerçekte beyazlatmak yerine. Operating Speed. Optical Whiteners. Optical Brightening Agents (OBA). vazgeçilmek zorunda kalınan ikinci en iyi seçeneğin maliyeti. Operatör.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Operating Capacity. Optik beyazlatıcılar. Çalışma prensipleri. Operating Expenses. Optik beyazlatıcılar. Çalışma hızı. Çalıştırma talimatları. hamura karıştırılarak kâğıt yüzeyinde floresans parlaklık kazandıran kimyasal boyalar. Optical Properties. Fırsat maliyeti. Operasyonlar.

Bu parçanın önünde ve arkasında oluşan basınç farklılığının kare kökü debi ile doğru orantılıdır. ortası basınca göre hesaplanmış ölçüde delikli daralma parçası. hat üzerine fark basınç yaratması için takılan. Portakal kabuğu. Differential Pressure). Barrier Material). Organik elyaflı keçe. Kağıt fabrikalarında hamur içinde görülen. Bunlar arasında.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Optimization. Ordnance Paper. Organic Felt. Alelade türler. Buhar debisi ölçümlerinde. Sipariş onay bildirgesi. karışık gazete ve dergi kağıtları. Sipariş. Performansı en etkili ve ekonomik duruma getirme. oluklu mukavva kartonlar ve seçilmiş mürekkepli kağıtlar bulunmaktadır. Bu gruba kısa elyaflı hurda kağıt türleri girmektedir. CEPI EN 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kağıt grubudur. mühimmat sarımında kullanılan kâğıtlar. Yüzeyi portakal kabuğu gibi pürüzlü olan kâğıtlar. Sipariş teyidi. odun selülozu veya kâğıt karton keçeler. Örgütlenme. Mühimmat kâğıdı. Orifice Plate. (Bakınız. gaz gibi maddeleri geçirmeyen. Asbest gibi mineral kökenli keçeler grubundan olmayan. Organizing. gri kartonlar. Organik keçe. Nem. Organik birikintiler. Kağıt katlama sanatı. Order Blank Paper. Order. Dergilerin içinden çıkan ve abonmanlık müracatı için hazırlanmış form kâğıtları. (Bakınız. Organic Fiber Felt. Orange Peel. Delikli plaka. Optimizasyon. Order Conformation. karışık kağıtlar ve kartonlar. Abonmanlık başvuru kâğıdı. hurda kağıtla gelen zamk kalıntılarına yapışkan (Stickies) denir. Order Acknowledgement. Organic Deposits. Organize olma. 335 . Paçavra selülozu. Origami. Ordinary Grade. selülozun bünyesinden gelerek birikmelere yol açanlarına zift (pitch).

Salgılı. Toplam ekipman verimi. Mal sarıcıda veya bobin makinesinde dönen tamponda görülen salgı hareketi. Salınımlı düzenek. Çıktı. Afiş kâğıdı. Ozmoz. Kemik kuruluğunda. Nümuneler. zımba teli gibi maddeler. Oval. (Eş anlamlı. Taşeronlardan hizmet alımı. Bir kâğıt fabrikasında üretilen ve müşterilere örnek olarak sunulan A4 ebadında kesilmiş kâğıt ve karton türleri. Hurda kâğıtta görülen. Bonedry). Fırında 105 °C (+/. Ovendry Moisture Content. Outturn Sheets). Outturn Samples. Operating Surface Topography) Outcome. Outdoor Sign Paper. Outlet. Bir sıvının az yoğun ortamdan çok yoğun ortama. Outturn Sheets. Silindirik özelliğini ezilerek kaybetmiş bobin. (Eş anlamlı. Output. yarı geçirgen bir diyaframdan geçme eğilimi. Dış kaynak kullanımı. (Eş anlamlı. Örnekler. Yabancı maddeler. Overall Equipment Efficiency (OEE). Fırın kuruluğunda. Sonuç. Osilatör. 336 . Outthrows. Kullanımda aşırı salgı nedeniyle hız kaybı oluşur. Fıskiye veya raspalarda üretim sırasında ileri geri hareket edebilen pnömatik veya motorlu çalışan düzenek. kum. tahta parçası. Ovendry. Out of Round. Hareketli mekanizma. cam. Outsourcing. Salınım. Rutubetsiz. Ürün.2) de kurutulmuş. Müşteriye verilmek üzere üretilen hizmet mal veya bilgi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Oscillation. Osmosis. Outturns. Pompa veya ekipman çıkışı. Ezik. (Bakınız. Rutubet oranı fırın kuruluğunda olan. Çıkış. Pankart kağıdı. Outturns. Oscillator. kâğıt dışı. Çıktı. Dış saha yönlendirme kağıdı. OST. Outturn Samples). Outturns. Salgı.

sıcaklığı ve diğer üretim parametrelerini aşarak yapılan pişirme. kimyasalları. Toplam tutunum. Selüloz üretiminde. Bu tür ürünler dönüşümde verimlilik sağladıklarından tercih edilirler. Kâğıt makinesinde. toplam fiili üretim süresinin. Kâğıt makinesi için “Toplam Makine Verimliliği” olarak ifade edilen terim. Dozajı kaçırma. kâğıdın fazla kurutularak kırılgan hale gelmesi. Overload. Aşırı üretim. Aşırı dolu. Örtü kâğıdı. dekoratif üst yüzey olarak üretilen. Overheating. Baskı fazlası gazete. Aşırı yüklenme. Aşırı pişirme. Overdosing. Overhead Crane. Overcurrent. Aşırı basınç. Aşırı zorlanma. tamirat gibi işler bütünü. Toplam ekipman verimi (OEE). Aşırı akım. Kaplama kâğıdı. Aşırı ısınma. Overpressure. reçineyle kaplanarak kalıplanan kâğıt. bakım. Overproduction. (2) Yaygı kâğıdı. süreyi. Tamir-bakım. Overfull. Overissue News. Taşkan veya tepsilerde aşırı miktarda hamur veya su taşınması. Tahrip edici ısınma. Overdried. Kesintiler çıktıktan sonra. 337 . Overhaul. Overlay. Overcook. (1) Transfer kâğıdı. Örtü kâğıdı. Üzerindeki şeklin diğer kâğıda geçmesi için kullanılan şeffaf transfer kâğıdı. kâğıt makinesine verilen kuru maddeye oranı. Tavan vinci. Lamine parke türü ürünlerde. Overall Retention. Toplam makine verimi. Aşırı kuru. Overlay Paper. yaralanılabilir üretim süresine oranı. Bir ekipmanın daha iyi çalışması için yapılan kontrol.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Overall Machine Efficiency (OME). Satışa sunulmayan basılmış gazete. Kâğıda dönüşen kuru maddenin. Aşırı yükleme.

lignin giderme süreci. Oxford India Paper. Oxygen Bleaching. Kenar kesimleri düşünülerek büyük tutulmuş veya ölçü dışı kesilmiş kâğıt. Belirlenen gramajın üzerinde. Ölçüsü büyük. Oksijenli arıtma. Buradan sonra işlenmiş atık su dışarıya gönderilir. Oksijen alarak. Oversize. Oxidation Treathment. Oxygen Demand. Havalandırma havuzu. Biyolojik arıtmanın yeterli olmadığı. gelişmiş bir yöntem. Oxford’ da üretilen bir incil kâğıdı türü. boyalı tekstil ve kâğıt atık suları gibi ortamlarda kullanılan. Oksitleyici maddeler. Owner. 2) Geçmek. Oxford Bible Paper. Oksijen dengesi. Oxidation Pond. Overvoltage. ozon gibi oksijence zengin olan maddeler. işlenmiş atık suya oksijen kazandırmak için kullanılan son havuz. Overweight. Aşırı gerilim. Oksijen ihtiyacı. hidrojen peroksit. bir atık suyun ihtiyacı olan oksijen miktarı. 1) Sipariş fazlası. Oxidizing Agents. Ağır. Oksijenle bozuşma. doğaya zararsız yöntemlerden biri. Oxygen Delignification. Oksford incil kâğıdı. Selüloz ağartılmasında kullanılan. Mal sahibi. Oksitleyici bileşikler. Başta oksijen olmak üzere. Bir limiti aşmak. Oxidizing Compounds. Bir ortamdaki çözünmüş oksijen seviyesi. sipariş miktarından fazla üretilen ve stoklanan kâğıt veya karton. Atık arıtma ünitelerinde. selülozun CO2 ve H2O ya dönüşmesi. Oxford Bible Paper). Oxidative Degradation. Belirli koşullarda. Spesifikasyonda belirtilenden daha ağır. Bir sipariş sırasında.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Overrun. (Bakınız: Oxidizing Agents) Oxygen Balance. Oksijenli ağartma. 338 . Oksijen ve sodyum hidroksit kullanılarak yapılan. Oksijenli lignin giderme. Büyük. (Eş anlamlı.

Ozon. Selülozun ağartılmasında ozonun kullanıldığı bir yöntem. 339 . Ozone Bleaching.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ozone (O3). Ozon kâğıdı. Üç oksijen atomundan oluşan reaktif bir gaz. Ozone Paper. Laboratuarda test amaçlı kullanılan bir kâğıt. Ozonla ağartma.

Ambalaj sanayii. Pallet. (Eş anlamlı. Çeki listesi. Salmastra yatağı. Packaging. Paketleme makinesi. Et paketlemesinde kullanılan samanlı yağlı kâğıt. Matris Kartonu. satmak ve kullanmak amacıyla bir koruyucu içine alma teknolojisi. Tampon. Packaging Tape. Ambalaj malzemeleri. Kâğıt hamurunda yaş mukavemet artırıcı olarak kullanılan bir reçine türü. Packaging Paper. Palet. PAE reçinesi. Packing Paper. Ambalajlamayla ilgili endüstri kolu. nakletmek depolamak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ P PAA (Poly Acryl Amide). Ambalajlamada dolgu ve tampon olarak kullanılan kâğıtlar. Paketleme.. PAE (Poly Amide Epichlorohydrin). Packaging Materials. Packers Oiled Manila. Testlayner ve fluting gibi oluklu kağıt türlerinin genel adı. Ambalaj makinesi. Matrix Board). Packaging Industry. Pads. Packless Mat. Ambalajlama. PAA reçinesi. Packing List. Kasap kâğıdı. Ambalaj kâğıdı. Packaging Paper). Ürünleri dış etkilerden korumak. 340 . Ürünleri dış etkilere karşı koruma işlevi gören malzemelerin genel adı. Paket salmastra. Packed Gland Seal. (Eş anlamlı. Koli bandı. Kâğıt hamurunda mukavemet artırıcı olarak kullanılan bir reçine türü. Packaging Machine. üzerine kâğıt yığını konulan nakliye platformu. Packing Box. Bir ambalajın içindekileri gösteren liste. Tahta veya hafif malzemeden yapılan.

Selülozdan yapılma. Kâğıt katkı maddeleri. kâğıt veya karton hamuruna katılan dolgu ve kimyasallar. Kaolin. alevlenmeyi önleyiciler. Paper. Tek katlı ve çok katlı üretilirler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Palletization. Paper Base Plastics. Proses ve enstruman şeması. Perdahlama işini yapan pres. Kâğıt. şlaym önleyiciler. Göğüslük kartonu. Kağıt kalenderi. Paper Base Laminates). Paper Base Laminates. Seramik kili. Paper Additives. P&I Diagram. Torbalık layner kâğıtlar. ISO standartlarına göre. sunta. Paper Carrying Roll. gramajı 224 g/m² nin üzerinde olan fakat kullanım dilinde 150 gram/m2 nin üzerindeki kartonlar. Oluklu mukavva üretimi bunların başında gelmektedir. Büyük ebatlı kâğıt ve kartonlarda yapılan. Otomobil göğüslüklerinde. Laminasyon kâğıtları. Paper Calender. Özel müşteri taleplerini karşılamak üzere. Özellikle pastanelerde kuru pasta veya kek tabanına konulan. Kağıt kili. tutuşma derecesi yüksek kâğıtlar. Kâğıt kökenli. antioksidanlar gibi). Kitap kapak kartonu. laminat parke gibi ürünleri kaplamada kullanılan ve reçineyle kaplanan desenli kâğıtlar. yapraklaştırılarak kurutulmuş ürünlerin genel adı. eskiden kalıplanarak kullanılan kartonlar. Panel Board. Ambalaj sektöründe kullanılanlara kutuluk karton (boxboard) denilmektedir. (Eş anlamlı. Tahta. Fırın pişirme kâğıdı. (yaş dayanım arttırıcılar. Kâğıttan yapılma. plastikleştiriciler. MDF. su iticiler. ambalajlama yöntemi Pamphlet Cover. Paperboard. Kâğıt sevk valsi. Karton. Paper Bag Liners. 341 . Paper Based. Pan Liner. Paper Clay. Paletleme. Kâğıdı ezerek düzleştiren ve sıkılaştıran pres.

Paper Converting. Kâğıdın mürekkep emişi. tüm kâğıt makineleri. Kâğıdın bozulması. Paper Deterioration. 342 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Paper Cloth. uzun elekli. Kâğıt türleri. Machine Clothing. kâğıtta oluşan bozulmalar. Paper-Ink Affinity. Mürekkebin kâğıt tarafından emilmesi. Papermakers Felt. Paper Machine. bıçak gibi. Papermaking. Paper Grades. Kâğıt makinesi yardımcı donanımı. Sentetik tekstil. yanki silindirli gibi. Kâğıt makinesinde kullanılan. Kâğıt kesiği. kuşeleme ve deri gibi başka maddelere benzetme işlemleri. Kâğıt katkı maddeleri. değerli kitapların dayanıklılığını arttırmaya yönelik süreçlerden herhangi biri. özel amaçlı tekstil ürünleri. Kütüphanelerce uygulanan. Paper Machine Auxilaries. Yaşlanma ve ısı. Paper Machine Clothing. insan bedeninde açılan kesikler. Paper Textiles). Kâğıdın keskin kenarı tarafından. elek ve keçe gibi makine ölçülerine göre hazırlanmış. Papermaking Additives. Kâğıt makinesi. Kâğıt yüzeyinde yapılan çeşitli işlemlerin her biri. Paper Deacidification. Paper Craft. sentetik kumaştan yapılma. Gofraj. (Eş anlamlı. Kutu fabrikaları. elyaf dışı maddeler. Paper Cut. Papermaker. Paper Machine Clothing. Kâğıt üretimi. Yuvarlak elekli. (Eş anlamlı. çanta imalatları gibi kâğıttan yeni ürünler üretme. Paper Finish. Kâğıt keçesi. Kâğıtçı keçesi. Kâğıt yüzey işçiliği. Kâğıt işleme. ışık. Paper Textiles). Kağıt yapan. Paper Cloth. Hamur harmanına katılan. Kağıtçı. Machine Clothing. Kâğıdı başka bir ürüne dönüştürme. Kağıt el işi. Çeşitli şekillerde kağıtla yapılan el işleri. basınç gibi çevre faktörlerinin etkisiyle. Kâğıdın asitsizleştirilmesi. Sınıflandırılmış kâğıt türleri.

Bobin halden açılmış kâğıt. Mektupluk kâğıtların satıldığı karton kutu. Kâğıt fabrikası. Kağıt dutu. Yanki makinelerde üretilen. krepli kâğıtlar. Paper Stock). Kabuklarından selüloz elde edilen dut ağacı. Paper Textiles. Paper Specks. Paper Mulberry. Paper Trade. (Eş anlamlı. Mektupluk kâğıt kutusu. kâğıttan şerit şeklinde bükülerek. Kâğıt atığı. Küçük paketleri sarmak için. kartondan yapılmış masuralar. Hasır çanta ve şapka yapımında kullanılan dokunmuş kâğıt hasır. Kâğıdı koruma. Paper Stock. Kâğıt safiha. Papaterie Box. 343 . Kâğıt havlu. Hurda kağıt. Paper Waste. Kâğıt ip. krepli ve genellikle çok katlı kâğıtlar. Paper Textile Spools. Kâğıt şerit. Geri dönüşümlü kâğıt yüzeyinde görülen yabancı parçacıkların oluşturduğu lekeler. (Eş anlamlı. Kâğıt lekeleri. Kâğıttan yapılmış iplerle dokunan kalın dokulu kumaşlar. Atık kâğıt. Paper Towel. ip haline getirilmiş bir ürün. Atık kâğıtların selüloz kaynağı olarak kullanılması. Delikli hafıza şeritleri yapımında kullnılan. Paper Preservation. Kâğıt ticareti.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Papermill. temizlik kâğıtları grubundan. pamuk kökenli. Yanki makinelerde üretilen. Az sayıda ebat mektupluk kağıdın kutu içinde satıldığı. temizlik kağıtları gurubundan. Paper Tape. Dut. Paper Waste). Kumaş sarılan. Zamanın kâğıdı yaşlandırmasına karşı alınan önlemler. Paper Web. Selüloz üretiminin değirmenle yapıldığı dönemlerden kalma bir terim. filigranlı ve gofrajlı çok özel mektup kâğıtları. emici özellikli. Mektup kâğıdı. Hurda kâğıt. Paper Napkins. Kâğıt kumaşlar. Kağıt masura. Paper Twine. Ebat kesilmemiş bobin kâğıt. Papeterie Paper. dilinmiş kâğıt. Kâğıt peçete. emici özellikli.

su geçirmez kasap kâğıtlarının yapıldığı. daha sonraları selülozdan yapılan dayanıklı kâğıtlar. (1) Kâğıt hamurundan yapılmış objeler. Parchment Finish. Parşömenleştirilmiş kâğıt. Parameter. Parşömene benzetilerek üretilmiş yazı kâğıtları. birbirine göre paralel konumda olma. Papric Counter. Parallel Refining. Parallel Transmittance. Mum. Parchment Bond. Değişken. Papyrus. Paralel geçirgenlik. Papirus. 344 . Paraffin. Parşömen işi. Paralellik. Parşömen sözleşme kâğıdı. Parşömen görünüşlü. Kâğıt hamuru. Parşömen. (2) Kâğıt parçalarının ıslatılarak bir kalıp üzerine tutkalla yapıştırılması. Kâğıt yüzeyine paralel veya paralele yakın gelen ışığın arkaya geçmesi. Tek rifaynerin yetmediği durumlarada birden fazla rifaynerle yapılan öğütme. Aydınger kâğıdı gibi şeffaf kâğıtlarda. Parchmentizing Paper. Petrolden elde edilen ve kâğıda emdirilerek. Paprican (The Pulp and Paper Research Institute of Canada). Gerçekte kâğıt cinsi olarak kabul edilmeyen. Kir sayıcı. Parchment. Parchmentizing. mum ana maddesi. Paralel öğütme. Paralellism. Parametre. Parşömenleştirme. Parafin. Öncelikle hayvan derisinden yapılan. Parşömen yazı kâğıdı. Parchment Deed. kâğıt yerine kullanılan levha. hasırdan örülerek dövülmüş. Kâğıt makinesi valslerinde ayarla sağlanan. şeffaflığın ölçüsü olarak kullanılmaktadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Papier Mâché. Pamuklu kâğıtların sülfirik asitle işlenmesi süreci. Leke sayıcı. Kanada selüloz ve kağıt araştırma enstitüsü.

Parchment Tracing Paper. Parçacık yükü. reçineler tanenler. alkoloidler bulunur. aktif veya aktif olmayan metabolik maddeleri depolayan bitki hücreleri.) Parchment Repouesé. imitasyon parşömen kâğıdı. Problem çözmede kullanılan bir tekniktir. Pareto Analysis. Pamuk selülozundan yapılma parşömen görünümlü yazı kâğıtları. Sülfirik asitte şeffaflaştırılmış parşömen kâğıdı. Partial Order. Parşömen kâğıdı. Pamuk selülozundan yapılan. Parent Size. Şeffaf parşömen. terbiye edilen deriden yapılmaktaydı. Parçacık morfolojisi. Particle Board. Bir parti malın parçalar halinde gönderilmesi. MDF. özel görevi bulunan. Talaş levha. Sarılmış tampon. Partial Pressure. 70X100 cm gibi büyük ebatlı kâğıtlar. preslenmesiyle elde edilen orman ürünleri. Parçacıkların şekilleriyle ilgilenen bilim alanı. Parenchyma. Çekiçlenerek dövülmüş görüntüsü verilmiş parşömen. Kâğıtta. Parşömen yazı kâğıdı. 345 . Kısmi teslimat. Dövme parşömen. Bu maddeler arasında. Parent Roll) Parent Roll. Kısmi basınç. Parchment Vellum.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Parchment Paper. Pareto analizi. 1) Tampon. Particle Morphology. Particle Charge. özellikle dolgu maddelerinin şekilleriyle ilgilenir. (Bakınız. Deri parşömen. İnce çeperli. Parent Reel. Parchment Writing. nişasta. Bir gaz karışımında gazlardan birinin yarttığı ve toplam basıncın bir parçası olan basınç. yağlar. (Gerçek parşömen eski çağlarda. laminant parke ve kontralit gibi türleri bulunan ve talaşın reçineyle tutkallanıp. 2) Jumbo bobin. Parçacıkların elektrik yükü. Büyük ebat. Nedenlerin % 20 si sonuçların % 80 ini yaratır. Özek doku.

Kâğıt şerit. Yapıştırma. Dupleks karton. Pasted Board. Dupleks makinesi. Passivation. (Eş anlamlı. Sepearatör olarak kullanılmak üzere üretilmiş gri karton. Paste Downs. Pasted Wedding Bristol. Katlı yapıştırma. Birden fazla katı yapıştırarak daha kalın ve mukavemetli karton haline getirilmiş. Particulate. Dupleks kapak kartonu. kapakla. ciltlenecek kitabın arasına konulan ince ve desenli kâğıtlar. Ciltlemede kullanılan. Paster. Dupleks yapılmış. parçaları büyüklüğüne göre ayırıp. Reaktif olmayan bir duruma getirme. Paspartu. (1) Kâğıt çerçeve yapmak için arkası zamkla kaplanan şerit şeklinde dilinmiş renkli kâğıt. Pasted Cover Paper. Pasted. Teslimatı gecikmiş. Reçineli yüzey tutkallama. Kapak içi kâğıdı. Passe Partout. Dupleks dosya ayıraç bristolü. Dupleks. Seperatör kartonu. Dupleks gri karton. Pasifleştirme. (2) Şerit şeklindeki yapışkanlı süsleme kâğıdı. Pasted Bristol. Past Due. Yapıştırma kağıtları. Paste Size. Pastings. Partition Chipboard. Pasted Indeks Bristol. End Leaf Paper). Pasting. Katı parçacık. Vadesi geçmiş. Dupleks yapmak için üretilmiş kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Particle Size Disribution. ağırlıklarının yüzdesel olarak ifade edilmesi. Parça büyüklüğü dağılımı. Dupleks davetiye kartonu. 346 . Dupleks bristol kartonu. Dolgu maddelerinde. Katlı yapıştırılmış. Dupleks yapma. Pasted Chipboard.

Ödeme. Pattern Tissue. Pearl Hardening. Şablon kâğıdı. Hurda kâğıttan yapılan ve bir kâğıdın arkasına destek amaçlı konan kartonlar. Kâğıt hamuruna dolgu maddesi olarak karıştırılan. Tescil belgesi. Dolgu alçısı. Şablon yapmada kullanılan karton. 347 . Pearl Starch. Burada kuşe söz konusu değildir. Mulaj kâğıdı. Granül mısır nişastası. Elbise kalıbı hazırlamak için kullanılan. Pattern Board.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Patching Coagulation. ölçüleri çeşitli etkilerle değişmeyen türde. Poli klor bifenil. Kâğıt hamuruna dolgu olarak karıştırılan. Layner. PCC (Precipitated Calcium Carbonate). vulkanize elyaftan yapılan kâğıt veya karton. Pattern Fibre. PCB adıyla anılan bir grup kimyasal bileşik. Destek kartonu. Patron kâğıdı. toz haldeki kalsiyum sülfat. Elekteki veya egütör valsindeki kusurlu bölgenin yamanması nedeniyle safihaya geçen yama izleri. Beyaz layner. Yuvarlak elekli veya uzun elekli makinelerde. belirli yerleri karbonlu olan kâğıt. Şablonlu karbon kağıdı. toz kalsiyum sülfat. Pearl Filler. Patch Mark. (Bakınız. katmanlardan biri beyaz hamur olan çift katlı karton. Patent kaplı. Kâğıt hamurunda iç tutkal olarak kullanılan bir nişasta. Patch Stock. Alçı tozu. Patent. Payment. Şablon kartonu. Evlerde patron kâğıdı olarak kullanılan pelür kâğıdı. Parçalı kümelenme. Patent Coated. Precipitated Calcium Carbonate). Matbu iş formlarında. PCB (Poly Chlorinated Bi-pheniyl). Patron kâğıdı. Pattern Carbon. Yama izi. Patent. Pattern Paper.

Limon kâğıdı. Kalem ucuna benzeyen konik kâğıt masura. Peptinleştirme. Meyva sarma kâğıdı. Kalemle yazı yazarken birden fazla kopya çıkarmak amacıyla kullanılan karbon kâğıdı. Ayrılma mukavemeti. ilk işlem aşaması kütüğün kabuklarının soyulmasıdır. (3) Katman ayırma testi. katmanları birbirinden ayırmak için uygulanan kuvvet. Meyva sarmak için kullanılan pelür kâğıdı. İnci beyazı. Odun hücrelerinde bulunan polisakkarit gruplarından herhangi biri. Ağaç kütüklerinin kabuklarını alma işlemi. Peptization. su sistemlerinde elektrolit kullanarak topaklaşmasını veya çökmesini önleme. Kâğıt yüzeyinde yolunma. Peeling (Wood). Soyulmuş kütük. Baryum sülfat. Peletleme. Pencil Paper. Pentozan. Nüfuz etme. Yolunma. mürekkebin kâğıt içine geçmesi. Kaplamanın kalmasını kontrol eden test. Peeling (Paper). Kâğıt yüzeyinin mukavemet testi (2) Kabuk atma testi. Pelleting. Pencil Point. Pencil Carbon Paper. Sudan korkan parçacıkların. Defter kâğıdı. Çok katmanlı kâğıtlarda katmanlaşma kalitesini görmeye yarayan test. Pencil Tablet Paper. Konik masura. Pentosan. Kâğıdın emiciliği nedeniyle. Kabuk soyma. Asıltılı duruma getirme. Nüfüz edici maddeler. Penetrants. Pear Wraps. (1) Soyulma testi. Armut sarma kâğıdı. Bir maddeyi pelet hale getirme. Kolej yedeği. Selüloz üretiminde. Peel Test. İçine işleme. Not defteri kâğıdı. 348 . (Tappi UM 808). Katmanlı layner kâğıtlarda. Penetration. Karbon kâğıdı. Peeled Wood. Peel Strength.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pearl White.

Cut Back Binding. Perforated Plate. Yüzdelik değeri. Delik açma makinesi. 100 ile çarparak elde edilen değer. Disperse ediciler. Amerikan ciltleme. Perforated Roll. Perforasyon uzunluğu. düzgün yırtma izi verme. (ISO/FDIS 12625-12. Faaliyet yüzdesi. Perfect. Thermoplastic Binding. Buna değişik adlar da verilmektedir. Kapasite oranı. (Eş anlamlılar. Yaş mukavemet yüzdesi. Threadless Binding). Perforating Paper. (2) Elek ve pres valslerinden vakumlu olanlarındaki valsler. Perforation Strength. Fasikülleri dikme yerine. Delik açma. Delikli plaka. Tutkallı ciltleme. Gerçek test sonucunu.) Perforator. Percent Points. Rulo olarak kullanılan delikli hafıza kâğıtları. Perforation Length. Faaliyet oranı. Delikli vals. Tam olarak suya doymuş kâğıdın. Perforasyon dayanımı. Mükemmel. Küçük delikler açarak. Asıltı sağlayan maddeler. Delgi. Dupleks baskı. yaprakların sırtını tutkalayarak yapılan ciltleme. (1) Hamur kasası içinde akışı düzenleyen üstüvane valsi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Peptizing Agent. 349 . (Eş analamlı. Percent Wet Tensile. Perfore edilmiş temizlik kağıtlarında perforasyonun yırtılma dayanımı. Adhesive Binding. aynı anda yapılan baskı. Perfect Binding. kâğıdın gramajına bölüp. Son yıllarda romanlarda ve ders kitaplarında kullanılmaktadır. oda kuruluğundaki kâğıda göre mukavemet oranı. Perforatör kâğıdı. Perfore kâğıt. Perforating. Perforasyon yapılmış kâğıt. Dağıtıcı madde. Percent Active. Arkalı önlü. Rectifier Roll). Perforator Tape. Perforasyon. Delikli hafıza kâğıdı. Kusuru olmayan kâğıt. Perfecting Press. Havlu ve tuvalet kağıtlarında iki perforasyon arası uzunluk.

Ugulama verimliliği. iplik parçaları. Performans testleri. Dayanım. reçineler. kâğıdın gösterdiği dayanım. Bir sistemin iyi çalıştığını göstermek için belirlenen gösterge parametreleri. Çimento tozları. Geçirgenlik. Pernicious Contraries. Döngüdeki sularda bulunanlarına “Detrimental Substances” adı verilmektedir. tonajda ve kapasitede. Permanent Paper. Dayanıklı kâğıt. Verim. Atık kâğıt içinde bulunabilecek. makine üreticisi tarafından verilen garantiler. zamk kalıntıları. görülmesi. Permanganat sayısı. Permanent White. üretimi. Performans teminat mektubu. İşin yapılış yöntem ve araçlarındaki verimlilik. üreticinin ve alıcının katıldığı verimlilik tetsleri Pergamyn. Performans endeksleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Performance. tespiti ve uzaklaştırılması zor. Kâğıt makinesinin istenilen hızda. özellikle bozulma yönündeki değişmelere karşı. Zararlı maddeler. Zamanla bozulmaya karşı dayanıklı kâğıt. Permeability. Arşivlerde kullanılmak üzere üretilmiş 100 yılın üzerinde dayanacak türde kâğıtlar. Performansı arttırma adına yapılan işler. satılabilir üretim yapacağına dair. Aydınger kâğıdı. Performance Evaluation. Baryum sülfat beyazı. Performans garantileri. Bir makinenin mühendislik açısından performansını belirleyen ölçütler. Performance Tests. Performance Indices. mürekkep parçacıkları. Performans. Peroksitli ağartma. selülozdaki ligninin ne kadar alındığını anlamaya çalışan test. Permanence. Peroxide Bleaching. Performans geliştirme. Bir kâğıdın gaz veya sıvıyı geçirebilme özelliği. Performans göstergeleri. organik artıklar gibi maddeler. Kappa sayısının ilk atası olan. 350 . Selülozun hidrojen peroksitle (H2O2) ağartılması. Kâğıt fabrikalarında kullanılan makinelerde yapılan. Kalıcılık. Performance Guarantees. Performance Guarantee Letter. Zamanla sararmayan beyaz. Performance Indicators. döngüdeki suyu ve kâğıt yapısını bozucu maddeler. Zamana karşı kâğıtta meydana gelen. Permanganate Number (K Number).

Fenolik kâğıt. Photocopying Paper. Fotoğraf taban kâğıdı. Photoelectric Process Base Paper. Fotojelatin baskı bristolü. 7. Hamuru optik boyalarla boyanmış kâğıtlar.. Hidrojen iyonlarının ve hidroksil iyonlarının. Photogelatin Paper. Cam yüzeyine jelatin sürülerek. arası asidik. Stoplazma ve çekirdekleri olan büyük kofullu hücreler. süslü kâğıtlar. buradan kopya çoğaltmak için kullanılan kâğıt. 7 nötr. Işık etkisiyle bir organik maddenin kendisini meydana getiren alt bileşenlerine ayrılması. Renkli ve fotoğraf teşhirinde kullanılan fon kartonları. pH ayarı. Fotojelatin baskı kâğıdı. Eski fotokopi makinelerinde yüzeyi fotoiletken bir maddeyle kaplı kâğıtlar.00. ortamdaki miktarını belirleyen ve bir sıvının asitlik veya bazlık (alkali) derecesini ifade etmede kullanılan ölçü. pH. Eczane ve parfümeri satıcılarının kullandığı renkli. Işıkta bozunma. Bitkilerde besin taşıma işlevi görürler. Fotokopi kâğıdı. Fon kartonu. gofrajlı. Kişisel koruyucu ekipman. Photo Album Paper. Reçine emprenye edilmiş ve sıcak preslenmiş kâğıt. 0-6. Kâğıt yüzeyi çeşitli maddelerle de kaplanmaktadır. 351 . Yüzeyine albumin (yumurta beyazı) ve amonyum klorit kaplanan. Photogelatin Bristol.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Personal Protective Equipment. Pharmaceutical Paper. Cam yüzeyine jelatin sürülerek. fotoğraf taban kâğıtları. Phenolic Sheet. Photodegradation. Bu tür kâğıtlar albüm dışında. Photographic Backing Paper. Fotokopi kâğıdı.1 ile 14 arası bazik ortamdır. İlaç paketleme kâğıdı. Pholem. Fosforlu kâğıt. pH değeri. Dijital baskılarda gümüş halid bunlardan biridir.. pH Adjustment. Kâğıt hamurunda istenilen pH değerini sağlama. Phosphorescent Paper. kartpostal ve tebrik kartlarında da kullanılmaktadır. Soymuk doku. buradan kopya çoğaltmak için kullanılan bristol karton..9999.

Album Paper). (Bakınız. Fiziksel özellikler. (Bakınız. Foto ofset. elektriksel veya diğer yönlerden tepki gösteren kaplama türü. Photosensitive Coating. Fotosentez. Fiziksel ve kimyasal mekanizmalar. ölçülebilen özellikler. Photolithography). Photomount Board. Photomount Folder. Photolithography. Gri karton kökenli ve gofraj yapılmış fon kartonu olarak kullanılan renkli kartonlar. Yüzeyi ışığa hassaslaştırılmış kâğıtlar. Bitkilerde karbondiosit. Rotogravür baskı. Photosynthesis. Fotografik yöntemle görüntünün baskı kalıbına işlenerek yapılan baskı. Fiziksel değişime yol açan kimyasal tepkimeler. Photogravure Printing. Fotolitografi. Fotoğraf kurutma kâğıdı. Fotoğraf albümü kartonu. Işığa duyarlı kaplama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Photographic Blotting Paper. Fotografik yöntemle görüntünün baskı kalıbına işlenerek yapılan baskı. Photogravure Paper. Rotogravür baskı amacıyla kullanılan kâğıtlar. (Bakınız. Litograf kâğıdı. Fotoğrafik yöntemlerle kopyalamaya yarayan kâğıt. Rotogravür kâğıdı. Fotoğraf kâğıdı. Photomount Stock). Photo Album Paper. Fotoğraf fon kartonu. Dış görünüş ve fiziksel yapıyla ilgili. Işığa kimyasal. Photomount Stock. Photographic Paper. Fotolitografi. Fotokopi kâğıdı. Physico-Chemical Mechanism. Photo Offset. Islak işlemde. su ve ışıkla karbonhidrat üretimi. Physical Properties. (Bakınız. fotoğrafların kuruması için üzerine konulan emici kartonlar. Photolith. Fotoğraf kâğıtlarını kaplamada kullanılmaktadır. (Eş anlamlı. Foto ofset. Photostat Paper. 352 . Photolithography). Photolitho Paper. Photomount Stock).

Fotoğraf takılan arka kartonu. Boya molekülleri veya parçacıkları. Otomatik olarak ebat kesilmiş kâğıtların sırayla üzerine beslendiği ve burada göz kontolunun yapıldığı zemin kâğıdı. Baskı sırasında kâğıt yüzeyindeki kuşenin veya elyafların kopması. Pie Fed Paper. Kapma valsi kaldırma düzeneği. baskı sırasında bir arada kalma yeteneği. Pickup Felt. Mürekkep yolunması. Picking Resistance). Pick Strength. Pie Plate Board. Yolunma direnci. Servis öncesi masa üzerine konulan ve üzerinde yemek yenilen kâğıt veya kartondan yapılma baskılı servis altlığı. Picking Resistance). Kapma valsi. (Bakınız. Pikap valsi. Baskı preslerinde bağlanma kuvveti zayıf olan kağıt ve kartonlarda mürekkebin kalkması ve baskı blanketine geçerek yeniden kâğıda yapışması. kapma valsini eleğe yaklaştıran sistem. Kapma keçesi. Pickup Deckle. Pick-up Roll. Üretim başlangıcında. Pikap keçesi. Mürekkebin çıkması. Pigment. keçenin üzerinde döndüğü vals. kapma valsi elekten uzaklaşarak bekleme konumuna döner. Safihayı elekten alan. Yolunma. Pie Tape. Yolma. Hamura karıştırılarak genellikle beyazlık veya renk kazandıran katkı maddeleri. Elyafların veya kaplamanın. Picture Mat Board. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pick. Picking Resistance. Fon kartonu. Pasta (veya kek) taban kâğıdı. Picking. Fan pompası durduğunda. Safihayı elekten alan pres keçesi. Picking). Pick Out. Pick Resistance. 353 . Pigment. Servis altlığı. (Bakınız. Pickup Lifting Device. Kremanın veya yağın ele bulaşmaması için pasta veya kek altına konulan krepli kâğıt. Test fon kâğıdı. Kapma kenarı.

İğne sarmak için kullanılan. 354 . Pinch Points. Pigmentizing. İşletme içinde bu gibi yerlerde. (Bakınız. Oluklu mukavvada layner kâğıdın fluting (dalgalı) kâğıda yapışmasını görmek için yapılan test. Böcekleri kokusuyla kaçırmak için kullanılan. Pinch Valve. Sıkışma noktaları. hamurunda kalan kum parçacıkları nedeniyle oluşan delikler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pigment Coating. Kâğıdın presten veya kalenderden geçirilmesi sırasında. İğne kâğıdı. Baskıda kâğıttan kopan veya yolunan toz parçacıklarının blankete yapışarak çoğalması. Blanket üzerinde birikme. Pigmentizing). Pilot Work. İğne deliği. Katranlı kâğıt. Yapışma dayanım testi. kağıt fabrikasında veya onun belirli bir bölümünde yapılan deneme çalışması. Piling. Kâğıt yüzeyine opaklık ve düzgün görünüş kazandırmak için yapılan yüzey kaplaması. makine üzerinde veya trafikte sıkışma yaşanabilecek noktalar. Birikinti. Çam. Enleri bir metrenin altındadır. Blanket kirlenmesi. Pigment transfer kâğıdı. Pilot kâğıt makinesi. paslanmayı önleyici siyah renkli kâğıt. Pin Holes. Test ve eğitim amaçlı kullanılan dar enli kâğıt makineleri. Selülozundan yararlanılan yumuşak elyaflı ağaç türü. Pilot çalışma. Yığılma. İçindeki esnek bir mekanizma ile proses ortamını vana gövdesinden soyutlayan vana türü. Pin Paper. Pigment kuşeleme. Blanket üzerindeki birikme. Birikme. Pine. Pilot Paper Machine. Piling on The Blanket. çam katranı emdirilmiş kâğıt. Pine Tar Paper. Pigment Transfer Paper. Baskı kalitesini bozan bir unsur. iş güvenliği için özel kuralların getirilmesi gerekir. Gözenek. Belirli sonucu elde etmek için. Pin Adhession Test (PAT). Hareketli alanlarda. Esnek vana.

Pipe Bend. Kâğıt hamurundaki ziftin artmaması veya kaliteyi bozmaması için kontrol altında tutulması. Stickies) Pitch Control. Pistonlu vana başlığı. Genellikle açma ve kapama amaçlı. Piping. Zift. Zift kontrolu. 355 . (Bakınız. Belli eksenler arasındaki mil veya şaft. Kâğıt hamurundaki reçine parçacıklarının veya tutkalların bir araya gelerek oluşturdukları topakların. Bu tür maddeler zifti elyafa bağlayarak çalışırlar. Odun özü. hava ile çalışan vanalarda kullanılır. Sade. Bezli servis altılığı kâğıdı. Plain Press. Silindirli başlık. Placemat Paper. Boru aksamı. Servis altlığı kâğıdı. Düz. Su gidermede kullanılan lastik kaplamalı pres valsi. Boru sürtünme kaybı. Desensiz pres valsi. Dirsek. Zift topaklaşması. Boru dirseği. Düz baskı kalıbı. Pivot. İğneli kayıt. Pitch Deposits. selülozdan gelen reçine kökenli maddeler. Pitch. Pipe. Pith. Plaid Finish. Baskısız. Plain Press Roll. Özellikle lokantalarda kullanılan servis kâğıdı. Piston Actuator. Suda çözünmeyen. Pipe Friction Loss. Baskı öncesinde iki veya daha fazla resmi. (Bakınız. Zift birikimi. iğne ile bir kâğıt üzerinde ayarlayarak tutturmak ve baskıya hazırlamak. Mil. Pivot. Pitch Spots. Plain. Pin Studs. Organic Deposits. Boru. Watermark Press Roll).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pin Register. Zift lekeleri. Bez katmanlı servis altlığı kâğıdı. Bağlantı pimi. kâğıt yüzeyinde yarattığı siyah lekeler.

düz levha kalıpla yapılan baskı teknikleri. Planned Capacity. Plasterboard. Çökelme havuzu. Plastikleştiriciler. Boş küre veya boncuk şeklinde yapıları bulunur. Bitki kurutma kâğıdı. Plastic. Bahçelerde belirli dönemlerde bitki filizini güneş ışığından korumak için kullanılan kâğıt. Alçılevha. Sera kâğıdı. Dayanıklı ve katlamaya uugun pamuk selülozundan yapılma bir kâğıt. Çökelme tankı. Plant Cap Paper. Plasticizer. Plant Cap Paper). Kâğıt kuşelemede kullanılan plastik esaslı pigment türleri. üretim yapılması düşünülen süre içinde gerçekleşen fiili üretim kapasitesi. 356 . Plan Paper. Ekipmanların yerleşim düzeni. Sahteciliğe karşı güvenlik amacıyla. Kâğıt hamuruna. Kurumuş bitki ve çiçek elde etmek için kullanılan rutubet emici kâğıt. Alçı torbası kâğıdı. Çimento torbası kâğıdı. Planchette Paper. kâğıt ışığa tutulduğunda farkedilen küçük yuvarlak renkli kâğıtlar. Fabrika güvenilirliği. Plan kağıdı. kâğıdın imalatı sırasında rastgele aralıklarla gömülmüş. kâğıda yumuşaklık ve esneklik kazandırmak için konulan maddeler. Plant Protector Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Plain Settling Tank. Umulan gerçek kapasite. Bahçıvan kâğıdı. Planning. Plant Drier. Düz baskı. Plastik. Plastic Pigments. Fabrika yerleşimi. Harita kağıdı. Planographic Printing. Çok geniş kapsamlı polimer maddeler. Planşe kâğıdı. Baskı merdanesi yerine. Plant Reliability. Planlama. (Bakınız. Plaster Sack Paper. Talepler dikkate alınarak. bir kâğıdın bünyesi içine. Planlanan kapasite. Plastik pigmentler. Plant Layout.

Platen Drier. İnce film tabakası halinde yüzeye uygulanarak kaplamada kullanılan sıvılaştırılmış plastikler. Bir örnekteki çoğalabilecek bakteri plaklarının sayısı. emici bir kâğıt. Plate Board. Plate Paper. Playing Card Board. Plate Finish. Kuşe kâğıtlarda süperkalenderlemeyle elde edilen parlak. PLC (Programmable Logic Controller). İskambil kâğıdı yapımında kullanılan dayanıklı karton türü. Resim kâğıdı. Programlanabilir lojik kontrolör. (2) Rifayner bıçakları. Plater parşömeni. yüksek kaliteli. (Bakınız. Plates. porselen görünümlü yüzey işçiliği. Platerde merdaneden geçirilerek işlenmiş parşömen kâğıdı. Plater. (1) Baskı kalıpları. Plater Vellum Finish. Platinum Paper. Plakalı kurutucu. Kalıp kesim yapılarak sertleştirilen ve plastik kaplanan kartonlar. Platin tuzlarıyla ışığa hassaslaştırılmış fotoğraf kâğıdı. İskambil kartonu. Mürekkep yapımında da kullanılmaktadır. Plate Count. Plater. Baskı kalıplarını temizlemede kullanılan az kreplenmiş. Plating. Plate Glazed. Plate Finish işlemi yapan sert merdaneli bir makine. Kalın ve yumuşak. Plate Finish). Plaka. mat baskı kâğıdı. 357 . Plastisol. Kalender. Genellikle küçük çaplı üretimde otomasyon işlerinde kullanılan ve dijital sinyalleri çok iyi işleyebilen kontrol sistemi. Kalıp temizleme kâğıdı. Parlak kuşe yüzeyli. Otomatik piyano hafıza kâğıdı. Player Piano Paper. Plak sayısı. Kâğıt makinesi dışında yapılan kurutma işlemlerinde kullanılan. (3) Tepsi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Plastisol. Plate Wiping Paper. Kalenderleme. Tabak kartonu. Platin kâğıdı. kâğıdı sıcak iki plaka arasında presleyen kurutucu tipi.

Bir kâğıt makinesinde. Pneumatic Actuator. (Bakınız. Pneumatics. Çünkü tutkalla bağlanmak yerine elyafların kendi aralarında bağlanmaları söz konusudur. Pileleme kartonu. 358 . Katman ayrılması. farklı eleklerden vererek elde edilen safihalar veya katmanlar. Hava ile ilgili. Temizlik kağıdı katı. katmanların kendi aralarındaki bağlanma kuvveti. Hava tahrikli vana başlığı. Katman. Ply of a Tissue Paper. Chemical Bonding. (2) Tıkaç. Bu katmanlar daha sonra birleşerek tek bir safiha oluştururlar. Alt ve üst katmanlar farklı özelliklerdedir. Pleating Tissue.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pleating Paper. Bu yapı dupleks kartonlardan farklıdır. Terzilerin pileleme işlerinde kullandıkları karton parçaların yapıldığı dayanıklı ve sert kartonlar. Mechanical Bonding) Ply Bond Strength. Ply. Kat bağlanma mukavemeti. Kat bağlanma mukavemeti. Çok katlı temizlik kağıtlarının her bir katı. Layer. borunun ezilmesini önleyen tahta veya plastik boru takozları. Ply Bonding. Kat. Çevre basıncına göre daha yüksek iç hava basıncında olan kamara. Pileleme pelürü. Ply Seperation. Picking). (Bakınız. Kartonların çoğunda çok katlı üretim söz konusudur. Çok katlı kartonlarda bağlanma kuvvetine bağlı olarak katmanların ayrılması. Pnömatik. Plenum Chamber. Yolma. Bobinlerde mihver borunun içine çakılan. (1) Takoz. Kat bağlama. Çok katlı kartonlarda. (Bakınız. Vanalarda vana yatağına basan kapama parçası. Multiply). Kat bağlanma mukavemeti test cihazı. Ply Adhesion. Oluklu kutularda katmanlar arası bağlanma mukavemeti. çeşitli gramajlarda kumaş pilelemede kullanılan pelür kâğıtları. Basınç odası. (J Tappi 19-02-2000). birden fazla hamur çeşidini. Çok katlı temizlik kağıtları üretiminde katları iki yöntemden biriyle birbirine bağlama. Yarı krepli. Ply Adhesion Tester. Plucking. Plugs.

Polarite kâğıdı. Cep havalandırıcıları.4 mikrometreye karşılık gelmektedir. özel madde emdirilmiş test kâğıdı. Polish. El yapımı kâğıtları çamaşır ipine asarak kurutma yöntemi. eşit şekilde paylaşılmayan elektronların bulunduğu bağlar. Cep havalandırması. Polarity Paper. Pole Mark. Asarak kurutma. Bir inç uzunluğun binde biri. Hamur kasası ve bağlantılarının parlatılmış iç yüzeyi. Bir madde bir yöne doğru sıkıştırıldığında.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pocket Humidity. Tamburlu kuşeleme. Polar bağlar. Puan. Pocket Ventilation. Kâğıt kalınlığında kullanılan Amerikan ölçü birimi. askı ipinin. Birbirine bağlı iki atomda. Polished Surface. Çok parlak. Polished Drum Coating. Cep rutubeti. kâğıt gramajına bölünmesiyle elde edilmektedir. Mil). Asarak kurutmada. Patlama testinde ölçülen değerin. Kurutma silindirleri arasındaki ceplerde oluşan rutubet. 359 . kâğıtta bıraktığı iz. Poliçe kâğıdı. Kurutucular arasındaki cep kanallırı aracılığıyla yapılan havalandırma işlemi. Pole Drying). (Eş anlamlı. Pocket Ventilators. Cilalı. Poisson etkisi. kuvvetin geldiği eksene dik diğer eksenlere doğru genişlemek ister. Askı izi. Point. sigorta poliçeleri basmak için üretilmiş kâğıt türü. Kirletici. Polar Bonds. Pollutant. Kâğıt yüzeyi için kullanılmaktadır. Kromdan yapılma parlak ve sıcak bir tamburla yapılan ve kalenderleme gerektirmeyen bir kuşeleme işlemi. Elektrik yükünün pozitif veya negatif olup olmadığını test etmek amacıyla kullanılan. Policy Paper. Poisson Effect. (Bakınız. Dayanıklı ve düzgün yüzeyli. Pole Drying. Points Per Pound. Libre başına puan değeri. Yaklaşık 25. Patlama mukavemeti için kullanılan bir Amerikan tanımı. Kurutma silindirleri arasına konulan havalandırma fanları. Parlatılmış yüzey.

Degree of Polymerization). Polymer Charge Density. (Eş anlamlı. Chromo Paper). Polimer tutunumu. Polyelectrolyte. Anyonik veya katyonik polimer yükü miktarı. Poliolefin. liyosel. Polimerle elyaf arasındaki çekim nedeniyle oluşan bağlanma. Düşük anyonik yüke sahip bir polimer. Polimer bağlayıcılar. Bir atık sudaki kirleticilerin toplam etkinliği. uzun polimer zincileri. Pollution Load. Polimer. Polymer Adsorbtion. Polyester keçe. Pollutional Index. Polielektrolit.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pollution. Bir selüloz zinciri molekülündeki ortalama polimerleşmiş glukoz birimlerinin sayısı. Polymerization Degree. Basit olefinden üretilen polietilen gibi polimerler. Poymeric Sizing Agents (PSA). Polycrome Paper. Çok diskli filtre. Polyester Felt. İç tukallamada kullanılan bir kimyasal. Kirleticilik endeksi. Polyolefins. PSA. Genellikle vizkozite testiyle ölçümlenir. Kir yükü. Polimer tutkallama maddeleri. vizkoz. Polimer molekül ağırlığı. Kirlilik. Polymer Binders. Bir atık suyun kirleticiliğinin ölçüsü. poliolefinler ve polisitirenlerdir. Krome kâğıt. Kirletme. Polyetiethylene Oxide (PEO). (Eş anlamlı. Anyonik ve/veya katyonic gruplarla sonlanmış. Polyester iple yapılan pres ve kurutma keçeleri. Polimer yükü yoğunluğu. Organik karbon bileşikleri. 360 . Bir dizi disk elek kademelerinden oluşmuş. Kuşe kaplanmış kâğıt. Polimerleşme derecesi. Polietilen oksit. Polymer. Polydisc Filter. Diğer örnekleri nalon. elyaf geri kazanma ünitesi. Selüloz da dahil olmak üzere karbon içeren organik kimyasallar. Polymer Molecular Weigth.

Pope. Ponding. Samandan yüksek kalitede selülöz elde etme süreçlerinden biri. Temizlik bezi. Konumlayıcı. kâğıdın koparılmadan uzun süre sarılmasını ve tampona dönüşmesini sağlayan makaralı sarıcı. Bobin sarımında gevşeklik nedeniyle düzgün kenar yapısı vermeyen sarım.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Poly Pulp. Gözenek. Renkli kuşede boya bağlayıcısı olarak kullanılan. Pore. Kâğıdın boşluklarının hacminin toplam kâğıt hacmine oranı. (Eş anlamlı. Bursting Strength). Pop Strength. Oligosaccharides. Mal sarıcı. Positioner. (4) Hipokloritle biraz ağartma. Polisakkaritler. Bu süreç dört aşamalıdır: (1) Samanın alkalik ortamda pişirilmesi. Buna Chlorine Process de denilmektedir. Pope Reel) Pope Reel. Soda klor süreci.Göllenme. 361 . Kavak. Pomilio Süreci. Preslerde kullanılan yumuşak kaplama. Monosaccharides). sentetik polimer tutkalı. Gözeneklilik. Kontrol vanalarında gelen sinyale göre vana açıklığını belirleyen ve vananın hangi konumda olduğunu geri bildiren ünite. Onun üzerinde monosakkaridin bağlanmasıyla oluşan polimerler veya karbonhidratlar. Polyurethane Roll Covers. Pozisyoner. Porosity. (2) Ortama klor verilmesi. 300 m/dakikaya kadar olan makine hızında buhar silindirleri içindeki kondensatın durumu. (Bakınız. (3) Klorun ve bileşiklerinin uzaklaştırılması için alkali yıkama. Polysaccharides. Kâğıtta hava geçirgenliği özelliği. (Bakınız. Poplar. Kâğıt üretimi sırasında. Polivinil alkol. Poliüretan vals kaplaması. Polyvinyl Alcohol (PVA). suda çözünebilen. Poor Core Start. Selülozun yapısında ve kağıtta bulunan gözenekler. Bozuk bobin göbeği.

Kümes hayvanlarının kolilenmesinde. Tavuk torba kâğıdı. Poster Poster Board. Post-print. Mektupluk. nakit para karşılığında verilen. Postanelerde kullanılan. Poster kartonu. Çömlekçi pelürü. (Bakınız. Postcard Paper. Post Consumer Waste. Facit kâğıdı. davetiyelik veya kartpostal yapımında kullanılan matbaa kâğıtları. Poster basımında kullanılan dayanıklı kartonlar. Baskı sonrası. Tüketici atıkları. Posta kâğıtları. Postage Stamp Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Positioning System. Bunlar genellikle evlerden ve ofislerden çıkan kâğıt atıklarıdır. Postcard Bristol). Pottery Tissue. Son kullanıcı atıkları. Bobin makinelerinde. Poster basımında kullanılan dayanıklı kâğıtlar Poster Parchement. Posta pulu kâğıdı. Posting Ledger Paper. Üretim aşamalarından kaynaklanmayan. Postcard Board. Poultry Bag Paper. Poster. Posta çeki kâğıdı. (Eş anlamlı. Posting Bristol. bıçakların yerini bilgisayarla ayarlayan sistem. özel güvenlikli dayanıklı bir kâğıt. Postcard Bristol. Çömlek üzerine transfer baskı yapabilmek için üretilmiş transfer kâğıdı. Konumlama sistemi.Posterlik parşömen kâğıdı. Kartpostal bristolü. Kartpostal kartonu. tamamen kullanıcıların ürettikleri kâğıt atıkları. Kartpostal kartonu. (Eş anlamlı. kutu dışına sarılan kraft kâğıdı. Postal Money Order Paper. Bookkeeping Machine Paper). Decalcomania Paper). Poster kâğıdı. Poster Paper. 362 .

etanolün içinde 1 ppm değerinde metanol vardır. toplam madde miktarının milyarda 1 birimlik maddesine 1 ppb denir. Tavuk koli layneri.001inç). Milyarda bir. toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine 1 ppm denir. Kümes hayvanlarında kesim sonrası ayak bileğine takılan. Kâğıt veya keçe şapkaları zımparalamada kullanılan kâğıtlar. Kâğıdın veya kartonun gramajının. Yaş dayanımı yüksek veya parafinle yağlı hale getirilmiş layner kâğıdı. Poultry Wrapper. Güç ihtiyaçları. Pouncing Paper. Poultry Head Bands. şerit şeklindeki kimlik kâğıdı. (1) Barut kâğıdı. Pounds Per Point. Makyajda kullanılan hazır pudralı kâğıt. Poultry Box Liner. Harf ve rakamlar oyularak şablon olarak kullanılan bir tür aydınger kâğıdı. kalınlığına bölünmesiyle ortaya çıkan değer. kâğıdın dielektrik kaybının bir göstergesi. (2) Pudra kağıdı. Güç gereksinimi. (1) Şablon kâğıdı. Tavuk paketleme kâğıdı. Herhangi bir karışımda. kanın etrafa bulaşmasını önlemek için boyun kısmına sarılan kâğıt. Şebekeye bağlanabilmesi için gerekli elektriksel özellikler. Tavuk kesim kâğıdı. Ppm (Parts per million). Trafo ve bobinajda kullanılan yalıtkan kâğıtlarda. Ppb (Parts per billion). (2) Zımpara kâğıdı. Tavuk künye kâğıdı. 5000 g etanol içinde 5 mg metanol varsa. Power Factor. Herhangi bir karışımda. Power Supply. Milyonda bir. 363 . Yaş dayanım mukavemeti yüksek ve oldukça su geçirmez bir kâğıt. Elektrik temini. Güç kaynağı. Power Requirements. Belirli miktarda barutu sarmada kullanılan kâğıt. Yoğunluk (Libre/0.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Poultry Band. Kesim sonrası. Güç faktörü. Powder Paper.

Çökelmiş kalsiyum karbonat. Genellikle kimyasal reaksiyonla oluşan çökeltiler. Çözünmüş sıvı karışımına katıldığında çökelti yaratan maddeler. 364 . Precoat. Hassas ebatlandırma. Bir kağıt yüzeyinin. Hava kirliliği kontrolunda. Dua kitabı kâğıdı. son kullanıcıya ulaşmadan önceki kayıplar. Yüksek mukavemetli ve ısıl işlemden geçmiş zamanla serleşen paslanmaz çelikler. İncil kâğıdı. Precipitation Hardening Stainless Steel. Çöktürme kimyasalı. Pratik kapasite. Bunlara “Pulp Substitutes” selüloz muadili elyaflar da denilmektedir. Buna azami pratik kapasite de denilmektedir. Precipitator. Eş anlamlı. ebat kararlılığı olan. Devreye alma öncesi. elektriksel veya mekanik olarak tutmaya çalışan ekipmanlar. matbaada veya kutu fabrikalarında. Pre-consumer Waste. Ön montaj. Precipitating Agent. Maximum Practical Capacity veya Practical Maximum Capacity). milimetrik ölçülendirmeye uygun kâğıtlar. Prayer Book Paper. Practical Capacity. Katı çökelti. Çökelticiler. Harita kâğıtları türünden. Kağıt yüzeyi ile mutlak düz bir yüzey arasından geçebilen hava miktarıyla ölçülür. mutlak ideal olarak bilinen bir yüzeyden geometrik olarak sapma miktarı. Hassas ebat kesimi. Tüketici öncesi kayıplar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ PPS Roughness. başka ürüne dönüştürülürken oluşan. Precision Recording Paper. Kâğıt üretildikten sonra. İşletmeye alma öncesi. Precipitate. pratikte yapılabilecek en fazla üretim miktarı. Hava miktarındaki artış kabalığı gösterir. Pre-assemble. Çökelim sertleşmeli paslanmaz çelikler. PPS pürüzlülüğü. Üretim kayıpları ve verimsizlik yaratmadan. İmalatçının kağıt makinesini göndermeden önce makineyi atölyesinde toplaması. Precision Sheeting. Pre-commissioning. atık hava veya gaz içindeki toz parçacıklarını. PPS kabalığı. yeterli ham madde ve kaynak sağlanarak. Precipitated Calcium Carbonate (PCC). Son kuşe kaplaması öncesi kâğıt üzerinde yapılan astar kaplaması. Hassas ölçü kâğıdı. Astar kaplama.

Pressate. Presbant. Baskı öncesi. Prepared Roofing. kurutulmuş ve yeniden toz haline getirilmiş nişasta. kurutma süresi boyunca Z yönünde düşük basınç uygulamasıyla presle kurutma. Tambur pulperlerde kesafetin düşürülmesi aşaması. İki veya daha fazla valsten oluşan. Ön pişirme. Böylece sıcak su yerine. Kestirimci bakım. Ön kesafet düşürme. Pres keçesi. Preslemeden geçirildiğinde. Ölçüm teknikleriyle arıza zamanını öngören ve arıza olmadan müdahale eden bakım tekniği. Preservatives. Pressboard. su emici özelliği nedeniyle kullanılan. Press Copy Paper. Pres. sıvı-katı ayrışımı yapılabilen.Kâğıt makinesi pres bölümünde. Organizmaların gelişmesini önleyen kimyasal katkı maddeleri. Presat. Toplam verimli bakım yönetiminin kullandığı araçlardan biridir. Pre-print. Ön besleyici. Pre-feeder. Presleme öncesi safhanın buhar fıskiyeleriyle ısıtılması. 365 . Pre-heating. kâğıt hamuru türünde sıvı maddeler. Hazır çatı kaplaması. Kopya kâğıdı. Öngörücü bakım. Presle sıkıştırılarak levhalaştırılmış karton. Ön pişirimli nişasta.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Predictive Maintenance. odun yongalarına uygulanan ön pişirme işlemi. Pre-dilution. Press Drying. soğuk suyla yeniden pelteleştirilebilen kullanıma hazır nişasta. Ön ısıtma. Koruyucu maddeler. Sulandırılmış asidik ve basınçlı ortamda. Pre-hydrolysis. Ön sulandırma. Kâğıda reçine veya zift emdirilerek yapılan ve üzerine kum kaplanan hazır çatı levhaları. Pre-gelatinized Starch. bakıyla su giderme ünitesi. Press. Press Felt. su alma keçeleri. 100 ˚C nin üzerinde sıcak bir yüzey kullanılarak. Presli kurutma. Daha önce pişirilerek pelteleştirilmiş.

Pressure Loss. Bir ekipmanın girişiyle çıkışı arasındaki basınç farkı. Pres altı pulperi. Giyotin kesimi. Press Roll. Basınçla çalışan pompa. “Extended Press Nip” olarak geçen tanımda ise. kapak kâğıtları. İki pres valsinin birbirine temas ettiği baskı temas çizgisi. Buhar hatlarında ve preslerdeki hidrolik basıncı kontrol eden düzenek. pres baskı çizgisi. Pres valsi. Press Trimming. 366 . Yanki silindirlerde safihayı silindire basan vals. Kâğıdın istenilen ebada getirilmesi için giyotinde baskıya alınarak kesilmesi. Pressure. Press Nip. Makinede perdahlanmış. (2) Kusurlu pres valsi kaplaması veya pres keçesi nedeniyle kâğıt yüzeyinde oluşan izler. su giderme süresini uzatabilmek açısından genişletilerek. Boru hatlarında ve vanalarda meydana gelen sürtünme sonucu basılan akışkanın basıncında meydana gelen kayıp. Kâğıt makinesi alt katında. Basınç kaybı. İçindeki kondensatı basınçla kondensat tankına gönderen. Pressure Powered Pumps. Press Marks. pres döküntülerini işleyen pulper. Presspahn. Presbant. Basınç. Birim alana etki eden kuvvet. Press Part. “Press Section” olarak ta anılmaktadır. yeni tip kondensat pompaları. Pres baskı çizgisi. Pres izi. Elekle kurutma bölümleri arasında bulunur. Kâğıt makinesinde. preslerin bulunduğu bölüm. preslemeye yarayan valsler. pabuç preslerde olduğu gibi baskı alanı haline dönüştürülmüştür. Pres nipi. Basınç kontrolu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pressings. Press Pulper. (2) Oluklu makinelerinde kullanılan baskı merdanesi. Pressure Roll. (1) Baskı valsi. Pressure Control. Pres partisi. Preslerde safiha ıslak olduğundan. Basınç düşümü. Pressure Drop (∆p). Pres valsi. Trafo ve bobinajcılıkta kullanılan elektriksel izolasyon kartonu. yaş nip “Wet Nip” olarak da adlandırılır. (1) Özellikle desen vermek için hazırlanmış lastik kaplı iz valsleriyle verilen makina gofrajı. Pres bölümlerinde kullanılan.

Basınç anahtarı. Temel bağlanma kuvvetleri. Çalışma öncesi alarmı. Arıtma ünitelerinde. Koruyucu bakım. Birinci çöktürme havuzu. Kütüklerin basınç altında buharla pişirlmesi ve sonra öğütülmesiyle elde edilen. Birinci. Primary Wall. Primer. mekanik odun selülozu. Çalışma alarmı. Pressurized Groundwood Pulp (PGW). kovalent veya iyonik bağların kuvvetleri. Primary Treathment. (Bakınız. Basınçlı mekanik odun selülozu. Mal sarıcıda tamponu taşıyan ana kol. Primer kol. Birinci çöktürme işlemi. Primary Clarifier. Birinci kademe temizleyiciler. Kağıt makinasının çalışmaya başlayacağını 20 veya 30 saniye önceden haber veren uyarı sinyali. kapalı hazne. Atomları moleküller ve bileşikler halinde tutan. Basınç transmitteri. Kâğıt hamurunu basınçla eleyen elek sistemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pressure Screen. Basınca hassas kâğıt. Planlı yapılan temizlik. Basınçlı elek. ayar ve ölçümlemeyi hedefleyen bakım. Basınçlı hamur kasası. Bir tarafına basınçla yapışan. Primary. birinci kademede dizilen santrifüj temizleyiciler. Pretreathment. Primary Arm. Presostat. Çok kademeli hamur temizleme sistemlerinde kullanılan. En dıştaki hücre çeperi. Primary Clarifier). Pressure Sensitive Paper. Pressure Transmitter. Primer çeper. Atık arıtma ünitelerinde arıtım işlemine geçmeden önce yapılan. kaba ayırma işlemleri. Pressure Switch. Preventive Maintenance. Elek üzerine cetvel ağzından düzenli ve elek hızında hamur jeti verebilmek için oluşturulmuş. Pressurized Headbox. suyun ilk geldiği ve içindeki katı maddelerin çökeldiği havuz. Pre-Start Alarm. Ön arıtma. tutkal sürülmüş etiket kâğıdı. Primary Cleaners. 367 . Birinci kol. Primary Bonding Forces.

Printing. Printing Opacity. Basım işlerinde kullanılmak üzere üretilmiş bristol karton. dergi kâğıtları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Primer Paper. Kâğıdın özelliklerinin basıma uygun olması. (2) Yazıcı/faks kağıt rulosu. Printing Proof. Manila görünümlü baskı kâğıtları. Printed Gummed Tape. Printing Papers. (4) İpek baskı. Printed Opacity. Kâğıtların büyük çoğunluğunu kapsayan genel tanım. Printing Press Matbaa baskı makinesi. kitap basılan kâğıtlar. Basım süreçleri. (1) Rölyef baskı. Printer. Kâğıdın basım sonrası. Baskılı opaklık. Printing Processes. (1) Yazıcı merdaneleri. Printing Plates. Basım kâğıdı. Baskılı atık kâğıt. Üzerine baskı yapılmış kâğıt koli bantları. Baskı presi. grafik baskı kâğıtları. Bunlar arsında gazete kâğıtları. Basma. fotokopi kâğıtları bulunmaktadır. Printability. 368 . Baskılı kutu kapağı. Kâğıt yüzeyine mürekkepli baskı uygulaması. Basılabilirlik. Prova baskısı. Baskı. baskılı ve baskısız yüzeyleri arasındaki opaklık farklılığı. Printing Ink. Printed Waste. Baskılı koli bantı. (3) Ofset baskı. Basım bristolü. Dört farklı basım yöntemi. Printer Rolls. ofislerde kullanılan kâğıtlar. Printed Box Cover. Printing Cylinders. Baskı öncesi yapılan deneme baskısı. Baskı merdaneleri. Printed Opacity). Fünye kâğıdı. Printing Bristol. İkinci veya üçüncü hamur kâğıt. Yazıcı. Baskı mürekkebi. Baskı opaklığı. Baskı kalıpları. Printing Manila. Fişek kâğıdı. Basım. (Bakınız. (2) Gravür baskı.

Process Chemicals. köpük söndürücüler. Kâğıt makinesinde kuşeleme. (Bakınız. flokülantlar. Yardımcı kimyasallar. Process Color. İleriye yönelik bakım. ekipmanların seçimi gibi konularda süreç tasarımı yapılması. hedef çıktı elde etmek için özel olarak düzenlenmiş işlem basamakları. Biyolojik arıtma. Süreç denetim. Process Condition Monitoring. dispersanlar. Process. kütle balansı gibi hesaplamaların yapılması. Baskı düzgünlüğü. Functional Chemicals). Dörtlü boyama. Dört renkli boyama tekniği. Öncelik. Bu sistemler periyodik olarak ortaya çıkan kalite sorunlarını analiz etmede kullanılırlar. Süreç. girdilerin miktarları. Activated Sludge Process). Süreç tasarımı. kapalı döngülü geri besleme sistemleriyle yapılan otomatik kontrol. Baskı kalitesi. Process Activated Sludge. Süreç durum izleme sistemleri. Kağıt özelliklerine doğrudan katkısı olmayan. Süreç kimyasalları. Printings. Printing Smoothness. Parçacıkları belli bir diziliş şekline göre ayırma. Process Design. Matbu kaplama. Process Equipment. Girdilerden. Process Coated Paper. Proactive Maintenance. tutunum kimyasalları gibi ürünler. Makine kuşesi. Baskı yöntemi kaplama. QCS. Üretim ekipmanları. Print on Coating. elek ve keçelerden gelen verileri gösteren ve işleyen sistemler. Birinci hamur kâğıtlar. Sürecin akışı. Arızaları önlemek için yapılan ve genellikle kestirimci tür bakım faaliyetleri. 369 . Süreç boyama. İstatistiki ayırma/eleme. (Bakınız. temizlik kimyasalları. Probability Seperation. titreşim sensörleri. Priority. Process Control.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Printing Quality. Üretim süreçlerinde.

Süreç gecikmesi. Süreç optimizasyonu. Process Variable. Üretim kontrolu. 370 . Normal Capacity. Operating Capacity. Practical Capacity. Süreç kontrolunda. Production Control. Ürün. Process Lag. Kare kod. Kâğıt hamuruna katılan tutunum arttırıcı kimyasallar. sürece düzeltici yön verildikten sonra ilk tepkinin alınmasına kadar geçen süre. Process Upset. Product. Üretim kapasitesi. Kontrol edilen süreçte hedef değerden uzaklaşarak kontrol edilmekten uzaklaşma. İmalat. Bu durumda manuel kontrola geçilerek. Expected Actual Capacity. Üretrim sürecindeki işlem basamaklarını gösteren akış şeması. Süreç akış şeması. (Bakınız. Processing Aids. Algılayıcılar. düzelmeden sonra sistem yeniden otomatiğe geçirilir. Process Specialist. Üretim uzmanı. Ideal Capacity. Süreç değişkeni. Process Monitoring. Süreç izleme. Süreçte bozulma. Akış. Production Capacity. Tepki bir iki saniye içinde gelirse sistem hızlı. Process Water. Üretim. alarm düzenekleriyle ve ekran aracılığıyla süreci izleme. Production. Design Capacity). İşletme yardımcı kimyasalları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Process Flowchart. Raporlama teknikleriyle yapılan üretim kontrolu. Sürecin veriminin optitum hale getirilmesi. kaydediciler. Capacity. süre uzunsa sistem yavaş demektir. Fresh Water. Ürün kodları. sıcaklık gibi sürecin kontrol edilen değişkenleri. Process Optimization. White Water). İşlenerek bir döngü içinde yeniden kullanılan su. Ticari ürünlerde takibi sağlamak amacıyla düzenlenmiş elektronik kodlama sistemi. Product Codes. Üretinde kullanılan su. (Bakınız.

Profile). Buhar veya enfrared ısıyla safihayı ısıtarak rutubet profilini düzeltme. Program Paper. Kağıt yüzey düzgünlüğünü detaylı olarak ölçmek ve incelemek için kullanılan hassas cihaz. Profesyonel çalışanlar tarafından kullanılan kâğıt havlular. Profiling. Proprietary Cleaning Agents. Bir projenin veya yatırımın sürecindeki aşamaları. bale ve tiyatrolarda kullanılan ve hışırtı sesi çıkarmayan kâğıt türlerinin genel adı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Professional Towels. Profile Paper. Nişastanın veya boyanın tutunumunu arttırıcı ve geliştirici polimerler. Profil. (Bakınız. Prova kâğıdı. 371 . Project Planning. Opera. Profile Cross Section. Proforma fatura. Aşamalı baskı kontrolu. Sanayi/Fabrika markalı kâğıtlar. Proforma Invoice. Taslak kâğıdı. Promotor. Çok renkli baskıda. Progressive Proof. Profile Roll. Kontrollu taç vals. Property. Mesleki havlular. Proje planlama. Proof Paper. Profilometer. Profil kontrol valsi. Özellik. Profiling Steam Shower. Promoter. Proprietary Mill Brand. Profile. kaynakları gösteren planlama. Profil düzeltme. Resim kâğıdı. Sanayi tipi temizleyiciler. süreleri. Profilmetre. Elek keçe temizliklerinde genel amaçlı kullanılırlar. Ön fatura. Kâğıdın enine olan kesiti. her renk için yapılan baskı kontrolu. Program kâğıdı. Profil düzeltme buhar fıskiyesi.

Protective Clothing. 300 m/dakikaya kadar makine hızlarında söz konusudur. PTFE (Polytetraflouroethylene). Provision. Polimer iç tutkal. Temin etme. Havuzlu tutkal pres. Koruyucu giyecek. Havuzlaşma. Koruyucu elbise. Psikrometrik grafik. PSA (Polymeric Sizing Agent). Psychrometer. Geçici kabul.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pros. Nemli hava grafiği. Galvanizleme dahil. (2) Koruyucu sargı kâğıdı. Puddle. Tekneli tutkal pres. Toplam parçacıklar. Sağlama. (Eş anlamlı: Ponding) 372 . PT (Total Particulates). Teflon. Göllenme. Puddle Size Press. Asıltı koruyucu. Protective Paper. Buhar silindirlerinde kondensatın silindir içinde göllenmeye başladığı devre. boyama yöntemleriyle malzemeyi ve ekipmanları paslanmaya karşı korumaya yarayan yöntemler. Provisional Acceptance. Taklit edilemeyen kâğıt. Protective Colloid. Sabit basınçtaki (Genellikle deniz seviyesi) sıcaklığa göre hava içindeki rutubet değişimini gösteren çizelge. Asılı parçacıkları sararak çökelmekten alıkoyan maddeler. Psikrometre. (Pros and Cons) Protective Apparel. Puddling. Psychrometric Chart. Kırışık. Pucker. Kırışık yüzey görünümü verilmiş kâğıt. Dispersan. (1) Koruyucu kâğıt. Hava içindeki nem miktarını ölçen alet. Havbe ve makine salonu havalandırma hesaplamalarında kullanılır. Koruyucu kaplama. Havuz. Protective Coating. Üzerinde tahrifat yapılamayan güvenlik kâğıtları. Avantajlar.

Selüloz muadili. Yaş selüloz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pull Collars. Darbe emici. Pulp. Pres keçesi. Pulper. Pulp Grinder. Selüloz öğütümünde kullanılan değirmen taşı. Değirmen. pulper de açılan hamur. Elyafları sulu ortamda mekanik kuvvetle açma. Selüloz yerine kullanılan matbaa artıkları. Odun değirmeni. Ebat selüloz. Pulpwoods. Pulp Color. (Eş anlamlı. Selüloz değirmeni. Hydropulper). Hamur boya. Pulp Lap. bütün olarak girdiği ve talaş halinde çıktığı bir makine. Bir kâğıt veya karton örneğinde yapılan analiz sonucu belirlenen elyaf miktarı. Hamur kasası içinde oluşabilecek darbeleri emen sistem. Elyaf açıcı. Karton. Pulp Substitutes. Selülozluk ağaçlar. (2) Kâğıt hamuru. Pulper. eski kâğıt veya döküntü/ıskarta kâğıtların sulu ortamda elyaflara ayırıldığı. Pulper Stock. Pulp Stone. Keçe. Selüloz. Pulsation Damper. Pulper hamuru. Levha olarak satılan selüloz. (Eş anlamlı. Dolgu maddeleri dışındaki elyaf miktarı. Elyaf miktarı. Pulping. Pulp Felt. Pulp Content. (1) Selüloz. Karşı kesim kalıbı. (Bakınız. Selüloz ikamesi. Hamurlaştırma. Pulpboard. Pre Consumer Wastes). Yaş olarak pres sonrasında katlanmış ve bu şekliyle sevke hazır selüloz. (Bakınız. Öğütücü. Mekanik odun selülozu üretmek için kullanılan ağaç kütüklerinin. Kalıplı kesimde bıçak karşısına konulan hareketli yaka. Pulperde açılmış hamur. Selüloz fabrikası olmayan yerlerde. Paperboard). Odun öğütücü. Hamurlaştırıcı. Grinder). 373 . Pasta kıvamındaki pigment boyalar. Pulp Sheet. bıçaklı karıştırıcısı olan tank.

Tombala kartonu. (Bakınız. Purchaser. Renk saflığı. Polivinil alkol. Polivinil alkol.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pulsations. Delikli kart.Pompanın bir işi yaparken harcadığı enerji verimi. Ponza tozu ile yapılan kâğıt zımpara. Kazı kazan kartonundaki delikleri kapatan ince ve opak kâğıt. Punch Card. Puritan Filler. Kâğıt hamurunu veya suyu ileriye basmak için kullanılan ekipmanlar. Pump Efficiency. Darbeler. Ponza kâğıdı. Kâğıt veya kartonun delinmeye karşı direnci. PVOH. Uzaktan yüksek sıcaklık ölçümü. kazınan deliklerden sürpriz hediyelerin çıktığı oyun kartonu. Purchased Energy. Punched Tape. 374 . Kazı kazan kâğıdı. Müşteri. Delikli hafıza bantı. Delinme direnci. Punch Board Paper. (Delik) delme. Pyrometry. Pompa. PVA. Satın alan. Punch Board. Bilgisayarlı sistemlere veri girmekte kullanılan yüksek kaliteli karton. Puncture. Pumice Stone Paper. Satın alınan enerji. Temassız sıcaklık ölçümü. Puncture Resistance. Saflık. pompa kanatlarının hamur kasasında yarattığı darbe etkisi. Bu etki nedeniyle eleğe gelen hamur akışı darbeli olmaktadır. Pompa verimi. Deliklerin kâğıtla kapatılıp. Purity. Alıcı. Kâğıt makinesi fan pompalarında. Isıl bozunma. Alçı tozu. Pyrolysis. Pump. Puncture Resistance). Kalsiyum sülfat. Vuruntular. Kâğıt hamurunda dolgu olarak kullanılan bir madde. Delik. Piroliz. Kazı kazan kartonu.

Proksilin laklı kâğıt. 375 . Çözünmüş bir selüloz lakı ile kaplanmış kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pyroxylin Coated Paper.

Quick Acting Control Valve. Ani açan. Bu nedenle iki düzine olan 24 adet kağıt yaprağın bir “Quire” olarak ifade edilişi de doğrudur. Kağıt şeritlerini gevşek bobinler haline getirerek yapılan bir kağıt sanatı. kalite kontrol sistemleri. Quality Manual. Quilling. Bobin yapma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Q QCS (Quality Control System). Katlanıp fasikül hale getirilmiş kâğıt demeti. Kalite kontrol. 500 lü kâğıt topları için 25 adet ebat kâğıt yaprağı. Yirmide bir. tutkal pres öncesi ve kalender sonrası gibi. Kâğıt topları genellikle 500 lü. Temizlik kağıtlarında havlı yapı. nadiren 480 lidir. Kalite el kitabı. fakat kullanımda sayısal anlamda belirsizleşerek. Havlı. katlanmış kâğıt demeti veya sayısına bakılmaksızın. Dörtlü katlama. Fasikül. İstenilen kalite seviyesinin testlerle doğrulanması. Çabuk kuruyan mürekkep. bilgisayarla izlenebilen ve ölçtüğü parametreleri kontrol edebilen. Vanalarda ani açma mekanizması olan. 376 . Quick Set Inks. Makara yapma. Ani açan/kapatan kontrol vanası. Kadifeleşmiş. Quick Opening. Quality Control. üzerinde tarayıcı ölçü cihazları yerleştirilmiş. Fransızca “Quaier” 4 lü set anlamına gelen kelimeden türemiştir. Ciltlemede 4 adet büyük ebatlı yaprağın katlanmasıyla 16 sayfalık fasiküller oluşmaktadır. Giriş/çıkış hatlarında kullanılan ve enerji kesilmelerinde hemen açma veya kapatma yapan kontrol vanası. Rutubet ve gramaj ölçümü ve kontrolu en yaygın kullanılan türlerdir. Quilted. çeşitli geçiş noktalarına konulan. Kâğıt makinesinde. Quire. Kalite kontrol sistemi. herhangi bir fasikül haline dönüşmüştür. Quired. Bir topun yirmide biri kâğıt.

Kuyruk. Ragger. Kaynak yerlerinde yapılan röntgen testi. Rag Book. Paçavra kâğıdı. Röntgen.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ R Racking Strength. pamuk kökenli kot kumaşı gibi kumaşların. Pulpere sarkıtılan çöp toplayıcı halat. Dışa doğru kuvvet. Büyük çaplı döner parçalarda oluşan merkezden dışa doğru olan itme. Paçavra kökenli kâğıt. rüzgâra karşı koydukları mukavemet. Işınımla ısı transferi. Pulpere sarkıtılan çöp toplayıcı halat Rag Index Bristol. Radial. Harman içinde kullanılan paçavra selülozunun oranı. Güneş ışığıyla selülozun bozunması. Genellikle harmanında % 25 ile % 100 arasında paçavra selülozu bulunan kâğıtlar. Paçavralı/pamuklu endeks bristolu. Radyal sarım. Karton levhaların çerçevelenerek duvar veya tavan kaplamasında kullanıldığında. silindir veya bobin üzerine dönerek spiral şekilde sarılması. Radiation Degradation. Paçavra. Ragger Rope: Kuyruk haları. Radyal. Rag Content. Rag Content Paper. Radial Thrust. Radial Force. Radyasyonla bozunma. Dışa doğru itme. Elektromanyetik dalgalar yoluyla ısının bir gövdeden diğerine aktarılması. Rüzgâr yükü. Ambalajlamada kullanılan bir sarım tekniği. Paçavra selülozundan yapılmış kitap basım kâğıdı. Kâğıt yapımında ham madde olarak kullanılan. Radiant Heat Transfer. Radiography. Bir plastik veya kâğıt şeridin. eskileri veya pamuklu tektsil artıkları. Merkezden dışa. Rag. 377 . Radial Wrapping. Rüzgâr mukavemeti. Paçavra oranı.

Kaldırmak. Aralık. harita kâğıdı ve son derece dayanıklı arşiv kâğıtları üretilmektedir. Rattle. Cilt sırtlarında eskiden kullanılan. Raw Stock. Harmanında paçavra selülozu kullanılmış kâğıtlar. Kâğıt hışırtısı. Duvar kâğıdı veya elle yapılan resimli afiş kâğıtları olarak kullanılırlar. Hard Cook). Etiket değeri. İstatistikte ölçülen en büyük ve en küçük değerler arasındaki fark. Anma değeri. pamuk kökenli tüm selülozları kapsamaktadır. Rag Plate Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rag Papers. Ham kâğıt. Az pişmiş selüloz. Rag Pulps. Rag Printing Paper. Selüloz üretiminde kullanılan bir bitki. Raised Band. Pamuklu kitaplık kâğıt. Yüzeyinde yapılacak kaplama işlemleri için kaba yüzeyli olarak üretilmiş kâğıtlar. cildi sağlamlaştıran yükseltiler. Ham madde. (Eş anlamlı. Raise. Rag Book). paçavra selülozundan yapılmış kitap kâğıdı. Son yıllarda odun dışı tek yıllık bitki selülozları için de kullanılmaya başlamıştır. Oran kontrolu. Az pişmiş. Tanım yıllar içinde değişmektedir. (Eş anlamlı. Paçavra selülozu. Linter selülozu dahil. Ratio. Fraksinatörde kullanılan elyaf uzunluğunu kontrol eden yöntem. Süperkalenderlenmiş. Ramie. Railroad Board. Oran. Rated. Ürüne dönüştürülecek işlenmemiş madde. Ratio Control. Paçavra kâğıtları. Yükseltilmiş bant. 378 . Çin keneviri. Raw Material. Yükseltmek. Raw Cook. Tren bileti kartonu. Pamuklu kâğıtlar. Nominal değer. kimyasal selülozla karıştırılarak banknot kâğıdı. Range. Paçavra selülozu. Bilet kartonu. Kâğıt sesi. Kuşe kaplanmış veya kaplanmamış olarak kullanılmaktadır.

Top etiketi. bu nedenle sert odun hücreleri aşırı gelişen ağaçlar. Reactivity. Güven merkezli bakım. Ream. Reaction Wood. (Benzer anlamlı. RCT (Ring Crush Test). Tension Wood). Tepkime. Reaction. Top. aktif sayaçlarca kaydedilmeyen güç harcaması. Ağaçta yıllık büyüme halkalarını bir arada tutan. Rayon Rejects. Reactive Energy. Ray Cells. Kör güç.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Raw Water. Tepkime özelliği. Halka ezilme testi. Ham su. Kâğıttan belirli ölçülerde silindir yapılarak. Kâğıt topunun paketi üzerine yapıştırılan ve topun özelliklerini belirten etiket. bir test cihazında silindirin tavan ve tabanı arasında yapılan ezilme testi. Elektrik bobini olan makinelerde. RCM (Reliability Centered Maimtenance). Kuşe öncesi gramaj. Kök neden arıza analizi. Compression Wood. Reactive Power. 379 . Reaction Paper. elektrik akımıyla gerilimin eş zamanlılığını kaybetmesinden kaynaklanan. 500 sayfalık kâğıt topu Ream Label. Sistemin güvenilirliliğini öne alarak bakım ve duruşun maliyeti minimumda tutmak amacıyla hesaplamalara dayalı bakım yönetimi. Raw Weight. Reaksiyon. Sistemlerde kapasite kaybına neden olmaktadır. Rüzgar gibi dış etkilerle asimetrik gövdeli olarak büyüyen. Çarpık ağaç. Zahiri güç. Elektrik akımı çekilmesine rağmen. işe dönüşmeyen vektörel güç parçası. (Bakınız. Reactive Power). (Tappi T 818). Buruk ağaç. merkezden dışarıya doğru uzanan kısa boylu hücreler. Özışın hücreleri. Test kâğıdı. Kuşelenecek kâğıdın gramajı. Rayon ıskartası. Reaktif güç. Ligninli yapıda olduklarından selüloz üretimine uygun değillerdir. RCFA (Root Cause Failure Analysis). Kâğıt topu. Raktiflik. Kalite dışı rayon elyafı.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ream Markers. (Bakınız. Record Book. (Eş anlamlı. Ebat kesimi sırasında. Yeşil liköre sönmüş kireç ilave ederek. parafini veya yüzey kaplamalarını tutabilme özelliği. 380 . yeniden kostik oluşturma. Çevrim. Yenileştirme. Revizyon. Kapalı döngü. Kapalı bir döngü içinde çalışma. Kaydedici cihaz kâğıdı. Devridaim. Rebuild. (Eş anlamlı. Kâğıt makinesinde yapılan yenileştirme işleri. Ek. Reclaimed Paper Pulp. (Eş anlamlı. (1) Kâğıt paketleme makinesi. Elek ve keçeler için kullanılan kayıt defteri Recirculation. Kayıt defteri. Ream Sealed). (2) Kâğıt paketlemede kullanılan ambalaj kâğıdı. Recorder Paper). Ream Weight. Atık kâğıt elyafı. Recovered Paper). Atık kâğıt selülozu. Takrik tarafı. Sayaç kâğıdı. Rear. Recaustisizing. (Eş anlamlı. Recording Instrument Paper. Analitik cihazların kayıtları sırasında kullanılan kâğıt. 500 adet olarak paketlenmiş kâğıt topu. Alıcılık. Dönüşümlü elyaf. Top ağırlığı. Boşalmadan kalan boş kısım. Kâğıtta mürekkebi. Arka taraf. Top kağıt. Recesses. Reclaimed Fiber. Recorder Paper. Recovery Fiber Pulp). Recorder Paper). (Bakınız. Yeniden kostiklendirme. Receptivity. Bir kısmı beya tamamı kapalı döngüde olan. Recording Paper. 8) Ream Wrapped. her 500 kağıdın arasına konulan kâğıt şerit. Boşluk. Kâğıtta gramajı anlatan bir Amerikan tanımı. Ream Sealed. Arka. 500 adet bir top ebat kağıdın (libre-pound cinsinden) ağırlığı. Ream Wrapper.

Hurda kâğıtları yeniden işleme. (Eş anlamlı. Reclaimed Paper). Çeşitli kaynaklardan toplanan hurda kâğıdın işlenmesiyle elde edilen kâğıt. Geri dönüşümlü kâğıt. Toplanan hurda kağıdın cinsine göre ayrılan farklı türlerdeki kâğıtlar ve karonlar. Kütük kâğıdı. (Eş anlamlı. Holey Roll) Rectify. Recovered Fiber. kâğıt tüketimine oranı. (Eş anlamlı. (Bakınız. Siyah likörün karbonunu yakarak uçuran ve sodyum tuzlarını geri kazanan. Kayıt defteri kâğıdı. Geri dönüşüm oranı.(Eş anlamlı. (Eş anlamlı. Siyah likörün karbonunu yakarak uçuran ve sodyum tuzlarını geri kazanan. Recovery Fiber. Reclaimed Paper). Dönüşümlü kâğıt kullanım oranı. Sağ sayfa.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Record Paper. Tamamlamak. Recycled Paper. Geri gönüşüm. Geri kazanma. Recovery Furnace. Soda kazanı. (Bakınız. Rektifiye valsi. Geri dönüşümlü kâğıt elyafı. Dönüşümlü kâğıt türleri. Reclaimed Fiber). Recovered Paper Utilization Rate. Üstüvane valsi. Tüketilen kağıdın hangi oranda geri döndüğünü belirleyen oran. Reclaimed Paper Pulp). (Eş anlamlı. 381 . Recovery Boiler. Recto. Recovery Rate. aynı zamanda enerji üreten kazan. Soda kazanı. aynı zamanda enerji üreten buhar kazanı. Recovered Paper Grades. Recovered Paper. Geri dönüşümlü elyaf. Doğrultmak. Bozuk kâğıt topunu düzeltmek. üretilen kâğıdın içindeki hurda kâğıt oranı. Verso). Atık kâğıt elyafı. Geri dönüşümlü kâğıt. ülke çapında. Recovery Fiber Pulp. Dönüşümlü elyaf. Kâğıt endüstirisinde. Recovery Furnace). Geri dönüşümle toplanan kâğıt tonajının. Hamur kasası içinde akış düzensizliği önlemek ve turbulans yaratmak suretiyle elyafların topaklaşmasını önlemek için kullanılan delikli vals. Recovery. Recovered Paper. Utilization Rate) Rectifier Roll. Recycled Fiber. Evener Roll. Açık bir kitapta sağdaki sayfa.

gri karton. Otomasyon ve kontrol sistemlerinin hatasız çalışabilmesi için yapılan fiziksel sistem yedeklemesi. Red Rosin Sheating Paper. Reclaimed Fiber Pulp). Reel. Recycling Rate. Red Wallet. Reducing Agents. geri dönüşümlü kâğıt oranı. 382 . Yedek. Hız düşürücü. Geri dönüşüm oranı. Kâğıdın içinde hidrojen sulfite dönüşebilecek kükürt ve kükürt bileşikleri. Çift kullanılan güç kaynakları ve iletişim kabloları gibi donanım yedeklemesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Recycled Fiber Pulp. Mal sarıcı döküntüleri. (Eş anlamlı. Blue Rosin Sheating Paper). Recycled Laid. sert. Kolay elektron vererek indirgenen maddeler. % 75 i hurda kağıttan % 25 i pamuk selülozundan yapılan kâğıtlar.Tampon sarıcı. (Active Sulfur). Mal sarıcı tamburu. yoğun tutkallı. Redundancy. Kâğıdın metallerle temasında. Reducer. Tampon sarımı. Fazladan olan. Üretilen kâğıt içindeki. Kırmızı zarf (kâğıdı). Hurda kâğıttan üretilen. Aktif sülfür. Reeling. Reed. Rulo olarak pazarlanmakta ve kaplama kâğıdı olarak kullanılmaktadır. Geri dönüşümlü elyaf. Redundant. Selüloz ham maddesi olarak kullanılan bataklık bitkisi. Recovered Fiber Pulp. Saz. Redüktör. Kırmızı renkli kaplama kâğıdı. Yedekleme. Geri dönüşüm. onları karartacak sülfür bileşiklerinin miktarını belirten bir ölçü. Üretilen kâğıdı sürekli olarak bir makaraya saran makine. İndirgeyici maddeler. Mal sarıcı. Reel Drum. “Gear Reducer” kelimesinin kısa kullanımı. Mal sarıcıda tampon sarımı. Geri dönüşümlü düz filigranlı kâğıt. Reel Brokes. Reducible Sulfur. (Bakınız. Bataklık sazı. Fazla. Recycling.

Tampon makarası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Reel Pulper. mekanik olarak elyafların inceltilip saçaklandırılarak veya kesilip kısaltılarak. Tampon örnekleri. Rifayner. Reflektans. Yansımalı kopya. motordan öğütme için beklenen azami güç. Tampondan alınan nümuneler. Öğütme. Dolu tamponu kızak üzerinde durduran takozlar. Wat-saniye/m birimiyle ifade eden rifayner plakasının iş yapabilme yeteneği. Makara kaidesi. Rifayner plaka yoğunluğu. motor etiket güce bölümüyle elde edilen oran. Burada motor etiket gücü. Rifayner verimi. Şeffaf olmayan kopya. Reel Spool Stopper. Refiner Plates. Net öğütme gücünün. boyunu ve yüzeyinin yapısını mekanik olarak değiştirmek için yapılan ve elyafların bağlanma özelliğini değiştiren ve geliştiren işlem. Makara durdurucu. Reflectance. Hamur veya selüloz öğütücü. Refining. Rifayner bıçakları. Bıçakların birim uzunluğu başına harcanan enerji miktarıyla ölçülmektedir. Kâğıt makinesi alt katında. Elyafın şeklini. Mal sarıcı pulperi. Refiner. kâğıt yüzeyinin ışığı yansıtma oranı. Yeni sarım için boş makarayı mal sarıcı hızna getiren mekanizma. mal sarıcı döküntülerini ve bobin makinası kenar kesim artıklarını işleyen pulper. Reel Spool. İndirilen dolu tampondan alınan test örnekleri. Reel Spool Starter. Yansıtma değeri. Boş makaraların istiflendiği kaide. Tampon freni. 383 . İnceltme. Refiner Efficiency. Bir referans yüzeyin ışığı yansıtma miktarına göre. Mal sarıcı makarası. Reel Samples. Reel Spool Brake. Öğütücü. Üretilecek kâğıt türüne göre. Reflective Copy. Dolu tamponun kızak üzerinde. Reel Spools Stand. kâğıt üretimine uygun hale getirildiği bıçaklı ekipman. yüksek momenti nedeniyle uzun sürede dönüşünü engelleyip durduran fren sistemi. Makara başlatıcısı. Öğütücü verimi. Refiner Plate Intensity.

Kâğıdın her iki yüzeyinde. (Eş anlamlı. Kırılma endeksi. Standart ebat ölçüsü. Baskı hiza ayarı. Elektrik üretebilen frenleme. 384 . normal ebat ölçüsü 210 X 297 mm dir. Geri ödeme. Register Bond. Regular Size. (Bakınız Alkali Blue).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Reflectivity. Kâğıt yüzeyinin ışığı saptırma ölçüsü. Register Paper. Kırıcılık. Register Test Sheet. (Bakınız. Örneğin A4 fotokopi kâğıdında. üst üste oturması. Register Bond). Standart sayı. Yansıtıcılık. Baz olarak alınan bir kâğıt yüzeyinin ışığı/enerjiyi yansıtma yeteneği. Refractiveness. basılı metnin taşmadan. ona bağlı olan motorlar frenleme etkisiyle jeneratör durumuna geçerler ve bu arada şebekeye elektrik basılır. Işığın vakum ortamından verilen örneğe geçerken yaptığı kırılma açısı. net ve detaylı bir görüntü verir. Baskı ayarı. Dynamic Braking) Register. Rejeneratif frenleme. Registration. Reflective Copy). (Eş anlamlı. 25 X 40 (inç) ebat ölçülerindeki kâğıt demetinde bulunması gereken teorik kâğıt sayısı. Kâğıt ebadının kabul görmüş ölçüsü. Bu değerlerden sapma olması durumunda ölçü dışı kabul edilir. Düşük gramajlı ikinci nüsha kağıdı. Baskıda resimlerin parlaklık. Refractive Index. Regular Number. kırıcılığın fazla olduğunu gösterir. bu ise baskı sonrasında daha parlak. Ayar prova kâğıdı. Reflex Blue. Patron kağıdı. 50 libre ağırlığında. Regenerative Braking. Register). Refund. Işık saptırma özelliği. Çıktı kâğıdı. Değerin büyüklüğü. Reflex Copy. (Bakınız. Kağıt makinesi veya bobin makinesi yavaşlarken. netlik gibi özelliklerini birbirine uygun hale getirme. Çıktı kâğıdı.

havanın içerdiği gerçek su buharı basıncının. Release Papers. (Bakınız. Reinforcement Pulp. Güçlendirme. Diğer baskı türleri ofset baskı (düz klişe). Isı miktarı. Yanki silindirlerde. Relative Bonded Area. Standart gramaj. Göreceli bağlanma alanı. Hamurda temizlik eleği sonrası çıkan rejeğin temizleyiciye giren miktara oranı. Herhangi bir sıcaklıkta. Hidrofobik özellik kazandırarak serbest kalmayı/yapışmamayı sağlayan kimyasallar. Regulations. Kabartma klişelerle yapılan baskı türü. Örneğin fotokopi kâğıtlarında normal gramaj 80 gr/m² dir.Sürtünme azaltıcı özelliğe sahiptirler. Temizleme kademelerinden çıkan rejekleri uzaklaştırma. Silikon türü yüzey kaplama maddeleriyle yapışma özelliği kaldırılmış kâğıtlar. Rölyef. Güçlendirme selülozu. Kayganlık sağlayan kimyasallar. Bağıl nem. Operating Surface Topography) Release Aid. Tutunma/yapışma önleyici kimyasallar. (Bakınız. Relative Humidity. Reject Handling. Bağıl entalpi. Elyaf veya hamur içindeki kirlilikler. Güçlendirilmiş inşaat kâğıdı. Reject Rate. Rejek oranı. Kurutma silindirlerinin yüzeyine yapışmayı önleyen kimyasallar. Reinforced Building Paper. Görece yüzey yapısı. Türün normal kabul edilen gramaj değeri. 385 . Rejek aktarma. Yönetmelikler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Regular Weight. ayni koşullarda içerebileceği azami su buharı basıncına oranı. Yapışmaz kâğıtlar. bunların bileşimiyle elde edilen yüzey şekli. Relative Enthalpy. Kâğıt mukavemetini arttırmak için kâğıt hamuruna karıştırılan dayanıklı kimyasal selüloz. Kâğıdın başka elyaf tabakalarıyla sonradan güçlendirilmesi. Relative Surface Topography. Reinforcement. tiftdruk baskı (çukur klişe) ve ipek baskıdır. kağıt üretimi sırasında yüzeyde birden fazla ölçüm yaparak. Absolute Humidity). Relief. Rejek. Reject.

Tekrar üretilebirlik. Reprography. Bir ekipmanın yerini değiştirme. Relief Paper. Tıpkı basım. (Eş anlamlı. Reproducibility. Renewable Energy Sources.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Relief Embossing. Tekrarlanabilirlik. Genellikle kuşe kaplama kâğıt. Gofrajlı pelür veya temizlik kâğıtları. Çare. Fotokopi kâğıdı. Rölyef gofraj. Remote Control. Taşıma. Remote Set-Point. Bilimsel deneylerde tekrarlanabilirlik. Reproduction Process. 386 . Güneş. Ofiste kullanılan belge kopyalama yöntemlerinin genel adı. enerji elde edilen kaynaklar. Relief). Üç boyutlu görüntü veren gofraj türü. Yinelenebilirlik. Bir kontrol ünitesinde set değerin operatör yerine başka bir kontrol ünitesinden alması. Remedy. Eskime ve aşınma sonucu kullanılamaz duruma gelenleri yenileme. gelgit ve gübre gibi. Relief Printing. Rölyef baskı kâğıdı. Kopya baskı süreçlerinden herhangi biri. Reprographic Paper. Kademeli kabartmaları olan gofraj. Yer değiştirme. Uzaktan ayarlanan set değeri. Report. Rapor. Relocate. Uzaktan kumanda. Rep Finish. Yenilenebilir enerji kaynakları. Reproduction Paper. Preste safiha yaşken. Tıpkı basım kâğıtları. Tekrarlanabilirlik. Yeniden denendiğine ayni sonucu verme. Rölyef baskı. Repeatibility. Replacement. rüzgar. keçeyle fitilli görünüm verilmiş kâğıtlar. Çözüm. Kopyalama. Fitilli görünümlü kâğıt. Reptissue. Yenileme.

Bir kâğıdın elektrik akımını geçirmeye karşı direnci. Tutkallama direnci. Response Time. Resistance to Wear. kâğıt tutkallamada kullanılan maddelerin ortak adı. Reçine kaplama kâğıdı. Üzerine uygulanan yük nedeniyle örnek bir kağıdın şekil değiştirmesi ve uygulanan kuvvet kalktığında yeniden hacim kazanması. Yaş dayanım arttırıcı sıvı reçineler. Esneklik. Resource Recovery. işlemde değişimin başlamasına kadar geçen süre. Sıvı geçirme direnci. Yeniden pulperleme. Residual. Restricted Data. (Bakınız. suda çözünmeyen. Unrestricted Data) 387 . Selülozun hamur hale getirilmesi. Resistance to Penetration by a Liquid. Evsel atıkların geri kazanılması. Kalıntı elyaf. Tepki süresi. (1) Bir kâğıdın esneme özelliği. Resin Impregnating Blotting Paper. Resilience. Sınırlı veri. Artık. Resistivity (Electricity). reçineyi emebilmesi için tutkallama yapılmamış. (2) Vals kaplamalarında vals yüzeyinin hasarlanmadan esnemesi. Resolution. Dirençlilik. Selüloz üretim aşamalarında ortaya çıkan elyaf artıkları. Dönüşümlü kağıtların veya fabrika içi döküntülerin yeniden hamur hale getirilmesi. Çözünülürlük. Bir süreçte bir değişim talebine karşı. Reçine. Görüntü işleme sistemlerinde görüntü kalitesi. Aşınma direnci. Kâğıdın su geçirimine karşı direnci. Resinous. Sıvı reçine karışımları. Reçineli. Doğadan veya suni olarak elde edilen. Resistance Properties. Direnç özellikleri. Resin.İstatistikte belirli bir müşteriye giden belirli ürünleri temsil eden veriler. emici kâğıtlar. Resin Emulsions. Residual Fiber.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Repulping. pulperleme olarak tanımlanmaktadır. Kalıntı. Ahşap yüzeyini kaplamada kullanılan.

Bu valsle kâğıt arasında sadece kaplama çözeltisi bulunmakta ve bu nedenle vals ile kâğıt arasında sürtünme olmamaktadır. Eleklerde 10 mikronun altındaki dolgu maddeleri ve ölü elyaflar elek altına geçerler. boşta kalan kâğıdın. Tampon sarımı birinci sarım olarak alındığında bobin makinesinde yapılan yeniden sarma işlemine denilmektedir. Slitter). Reversible Reaction. onların elyaflara tutunumuna yardımcı olacak kimyasallar kullanılır. yeniden kendini meydana getiren ana maddelerin elde edilebildiği reaksiyonlar. Rewinding. Oksijenle hidrojenin su molekülünü oluşturması gibi. Tampon değişimi sırasında. bobinin daha dar ebatlara ve küçük bobinler şeklinde kesilmesidir. Rewinder. (1) Dilme makinesi. Reverse Sizing. Elek altına geçecek parçacıkların elyafa tutunmasını sağlayan yardımcı kimyasallar. Geriye sarma. Retention Aid. Tersinir reaksiyonlar. Presleme sırasında preslenen safihanın yeniden su emmesi. Ters sarma. Bobinden sonraki yeniden sarımda ise en daha da küçülmekte ve bu işleme dilme denilmektedir. Reynolds sayısı. Tutunum. Reynolds Number. Reverse Roll Coating. sonra şap vererek uygulama sırasını ters yapma. Ters valsli kuşeleme. Burada amaç. Belirli şartlar altında bir akışkanın atalet momentinin akışmazlık kuvvetine oranıyla elde edilen birimsiz bir sabit. Hamura verilen dolgu maddelerinin ve kimyasalların kâğıtta kalma ölçüsü. Normalde önce mordan madde olan şap verilerek. Bozunma. 388 . Destek valsi. frenlenen tampona ters yönde sarılması. Tersine döndürülebilen kimyasal reaksiyonlar. Bu nedenle. Reverse Wrap. . Yeniden ıslanma. Reweting. İç tutkallamada önce reçine. yeniden saran anlamında kullanılmaktadır. reçinenin tutunumu arttırılır. kâğıt akış yönünün tersine dönen bir uygulama valsiyle yapılan kuşe işlemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Retention. Ters tutkallama. (2) Bazen tampon sarımından sonra bobin saran “Winder” kelimesi için. Bobinden dilme yapan makine. Yeniden sarma. Tutunum artırıcı kimyasallar. (Bakınız. Pişmiş nişastanın parçalanıp çökelti vererek bozunması. Retrogradation. uygulama valsi ve ayar valsinden oluşan. Rewinder.

Doğru taraf. bobin üzerine oturarak ağırlığı ile sarım sıkılığına katkısı olan oynak baskı valsi. Ring Water. Rice Paper. Rider Roll. Halka oluşumu. Left Hand Machine). Sertlik. Filigranın doğru okunduğu veya görüldüğü taraf. Rigid Boxes. (1) Pirinç saplarından elde edilen selülozun. Ring Marks. akış. Salmastra suyu. Vals yüzeyinde görülen bir kusur. Reoloji. Binici vals. RCT testinde ölçülen dayanım değeri. Kâğıt akış yönü sağa doğru olan makine. Hare izli. Vakum pompalarında sızdırmazlığı sağlayan su. Rimming. Ring Porous Woods. (Bakınız. Silindir şeklinde bükülmüş belli çaptaki kâğıdın ezilme mukavemetini ölçen test. Ring Crush Test (RCT).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rheology. Bobin makinesinde. Kâğıdın doğru tarafı. Right Hand Machine. Kâğıt makinesinde keçe yüzüne karşılık gelmektedir. Balon. Halka gözenekli ağaçlar. Right Side of Paper. El yapımı kâğıtlarda ise elek yüzüdür. RCT testi. Pigment boyalı kağıtlarda görülen halkalı veya ebruli görünüm. Fitilli yüzey işleme. Ridges. Bükülmezlik. Meşe gibi. vizkozite ve deformasyon gibi davranışlarını inceleyen bilim alanı. Ring Stiffness. Ring. Salmastra. Pirinç kâğıdı. Hand of Machine. Ribbing. RCT mukavemeti. Baskı valsi. 389 . başka selülozlarla karıştırılmasıyla üretilen kâğıtlar. Maddenin çeşitli kuvvetler altındaki. (Tappi T818). Tabaka oluşumu. (Diffuse Porous Woods). Buhar silindirleri içindeki kondensatın yüksek hızlarda çepere yapışarak düzgün bir tabaka oluşturması. Şişme. Halka suyu. Sıvama kutular. Hareli. Akış bilimi. halka şeklinde dizilmiş gözenekleri olan sert ağaçlar. (2) Japonyada pirinç nişastasıyla tutkallanan kâğıtlar. Rigidity.

Bobin sevk konveyörü. Roll Crown. Roll. Risk değerlendirmesi. Valsi kuşe makinesi. (Bakınız. (1) Bobin. Risk yönetimi. Taş kağıt. Vals Bombesi. (Eş anlamlı. Kuşe hamurunu valsle kâğıda aktaran kuşeleme sistemi. Çubuklu değirmen. Roll Coater. Roll Covering. Risk takdiri. olmamaları için yapılan ön çalışmalar. fakat selüloz öğütmede de kullanılmış bir değirmen türü. Rock Paper. Chlorine Number). Vals tacı. Roll Core. Dalgalı yüzey görünümü verilmiş. Vals kaplaması. Roll Conveying. Klor Sayısı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ripple Finish. Valsli kuşeleme. İki polietilen katman arasına toz kalsit yerşleştirilerek yapılan kağıt alternatifi ürün. Aslında metalurjide kullanılan. Yol haritası. 100 gram kuru bazda selülozu ağartmak için kullanılan klor gazının gram cinsinden ifade edilmesi. (Eş anlamlı. Roll Coating. Pres valslerinde aşırı basınç dikkate alınarak. Rod Mill. Metering Rod Coating). Bir amaca ulaşmak için hazırlanan rehber.Vals yoğunluğu. Stone Paper) Rod Coater. Road Map. Roll Conveyor. Risk Assessment. (3) Rulo. Roll Density. vals merkezinin bombeli olması. Roe-Genberg Chlorine Number. Risk Management. Bobin sevk sistemi. Bombe açısı taşlama makinelerinde belirli bir fonksiyonla (kosinüs) işlenir. Bobin mihveri. 390 . Bobin merkezinde kullanılan mihver boru. Olası arıza ve felaketleri önceden irdeleyerek. (2) Vals.

Roll Grinding. Kâğıt bobini. Bobin yan yüzüne konulan daire kesitli kesilmiş kağıt veya karton levhalar. Bobin yan kapatmaları. Roll Set. Rulman. Sarım kalıbı. Vals kaideleri. Bobin etiketi. Rolled Edges. Roll Edge Damage. Rolled. Kalenderleme sonucu kalkık kâğıt kenarı. Vals taşlama. (Bakınız. Bobin kimliği. Bobin Patlağı. Bir valste. Bobin üzerine yapıştırılan. Valsi iki baştan yataklayan kaideler. Bobin sevk işlemleri. Kâğıt bobininde sıkı sarılmadan kaynaklanan kalıplama ve bu nedenle kağıdın eğri durması. Bobin numarası. Roll Paper. Kâğıtta vals kenarındaki bozukluklardan kaynaklanan kusurlar. Rolling Scores. Roll Identification. Roll Ticket. Bobin indirici. 391 . Roll Stands. Bobinde sarım sırasında meydana gelen kopmalar. Roll Handling. Kıvrılmış kâğıt kenarı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Roll Discharger. (1) Vals başı. Roller Bearings. yataklanan vals şaftı ve valsle şaftı kaynakla birbirine bağlayan yan ayna takımı. Bobin makinesinde sarımı biten bobini indiren hidrolik veya pnömatik düzenek. Roll Head. Roll Protector. Roll Ends. Kalenderlenmiş. (2) Bobin yanı. Kalender valslerinden geçirilmiş. Vals kenarı kusuru. Roll End). Roll Number. üretim bilgilerinin ve bobinin kimlik kaydının bulunduğu etiket.

Roof Insulating Board. Roof Exhaust. Kendir selülozundan yapılma torba kâğıdı. Roofing Felt). Kendir manila kâğıdı. Roofing Shingles. Kendir bristolü. Kendir presbantı. Makine salonundaki nemli havayı atan eksoz sistemi. Genellikle kraft kâğıdından yapılan ambalaj kâğıdı. Bobin ağırlığı. Kayıt yöntemi ile bobinlerde izlenebilme. Emici özellikte üretilen daha sonra zift gibi çeşitli kimyasallar emdirildikten sonra çatı kaplaması olarak kullanılan su geçirmez karton. (Eş anlamlı. Eski halatlar selüloz yapımında da değerlendirilirler. “Jumbo Roll” adıyla pazarlamacılara satılan ve küçük bobinlere dönüştürülerek pazarlanan. Roll Weight. Rope Armature Paper. (Bakınız. 392 . büyük bobin halindeki temizlik kâğıtları. Roofing Paper. Rope Manila Sand Paper. Bobin izleme. Çatı. Rope Bristol. Kendir manila zımpara kâğıdı. Rope Bag Paper. Roll Tracking. (Eş anlamlı. Roofing Felt). Root Cause Failure Analysis (RCFA). Roofing Felt). Dev temizlik kâğıdı bobini. Kendir kâğıdı. Roofing Felt. (Eş anlamlı. Çatı kaplama kartonu. Çatı eksozu. Kök neden arıza analizi Rope. Urgan. Kendir selülozundan yapılan elektrik yalıtım kartonu. Ziftli karton ambalaj kâğıdı. Roofing Rags. Çatı kaplamada kullanaılan paçavra kartonu. Roof. Kendir torba kâğıdı. Rope Manila Paper. Roofing Felt). Roofing Wrappers.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Roll Tissue. Kendir kartonu. Kendir zımpara kâğıdı. Manila kâğıdı. Halat.

Rosin Sized. Çam reçinesi. Baklava deseni. Reçine tutkallı kaplama kâğıdı. üretimdeki çekiş hataları nedeniyle oluşan baklava deseni veya halat örgüsü deseni şeklinde buklelenme. Kâğıt yüzeyinde görülen. İp gerdirici. Döner filtre. Mavi veya kırmızı renkte olduklarından bu şekilde de adlandırılan (Red Rosin Sheating Paper. kâğıtta iç tutkal ve emprenye tutkalı olarak kullanılan reçine. Rope Marks). Kendir kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rope Marks. Rotary Consistency Transmitter. Halat deseni oluşması. Döner bağlantı. Teksif eleği. Rope Sack Paper. Rosin. buhar silindirinin dönmesine karşın sifonu ve kondensat çıkış borusunu sabit tutan bağlantı şekli. 393 . (1) Reçine tutkalı. Reçine tutkallı kâğıtlar. Kendir ambalaj kâğıdı. Sevk ipindeki gevşemeyi alan mekanizma. Sıvı çam reçinesi. Kâğıt yüzeyinde üretim sonrasında görülen. Manila ambalaj kâğıdı. Manila etiket kartonu. Rope Wrapping. Rosin Emulsion. Rope Tag. Döner kalıp bıçağı. Rotary Joint. iyi dağılmamış reçine lekeleri. Rope Stretcher. Kendir torba kâğıdı. Rotary Filters. Rope Paper.(Bakınız. tutkallama için kullanılan. Halat örgüsü deseni. Rotary Die Cutter. (2) Reçineli tutkallama. Manila kâğıdı. Roping. Blue Rosin Sheating Paper) çatı döşeme altı kaplama kâğıtları. Reçine lekeleri. Rosin Sized Sheating Paper. Doğal olarak veya çam odununun damıtılmasıyla elde edilen. Buhar başlıklarında kullanılan. Motorlu tip kesafet transmitteri. Rosin Size.Döner kalıplı kesici. Rosin Specks.

Ufak çaplı ofset makinesi. Döner giyotinde kesme. Döner sifon. Rotary Photogravure Printing.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rotary Lime Kiln. Selüloz fabrikalarında beyaz likörden çökelen kalsiyum karbonatı (CaCO3) geri kazanmak adına yeniden sönmemiş kireç (CaO) haline getiren döner kireç fırını. Dönüş hızı. Döner kireç fırını. Tiftdruk. Yüzey görünümü kaba olan. Rotorun titreşim davranışlarını inceleyen dal. Motor ve jenerator türü döner makineler. Rotogravure Printing. Rotary Shear. (Benzer anlamlı. Çukur baskı. Dakikadaki dönüş sayısı. Bobin dilici. Rotation. Veb ofset gazete basımı. Döner makineler. Rotoprint. Rotogravure. 394 . Rotation per Minute (rpm). Rotaprint. Rough. kalenderlenmemiş kâğıtlar. Bobinden gazete basımı. Dönüş. Kaba dokulu. Rotational Speed. Rotary Slitter. Dakikadaki dönüş sayısı. Buhar başlıkları aracılığıyla buhar silindrilerine bağlanan ve kondensatı tahliye eden döner sifon. Rotor. Rotary Neswprint. Rotor dinamiği. Rotary Printing Paper. Rotary Syphon. Rotogravure Paper. Rotor Dynamics. Rotogravure Printing). rpm) Rotoformer. Rotogravür baskı. Dilme makinesi. Rotatif baskı kâğıdı. Rotor. Döner elek. Rotogravür kâğıdı. Rotation per minute. (Eş anlamlı. Rotary Machines. 250 metre/dakika hızdan sonra önerilmektedir. Döner makinelerde bir aks ve mil etrafında hareket eden ana parça.

İki yüzey arasındaki boşlukların dağılımı. Kesilip kütük haline getirilmiş ağaç gövdesi. İki yüzey arasındaki temas alanının. Özellikle. Surface Volume. Sürtünme direnci test cihazı. Düz yüzey ile kâğıdın yüzeyi arasındaki ilşkiye göre. Sürtünme direnci. Rub Resistance) Ruling and Writing Qualities. (1) Mürekkep parçacığının baskı sırasında bir başka mürekkep parçacığına karşı veya baskı sonrası sürtünmeye karşı gösterdiği direnç. Yaş baskı izi. Rub Resistance.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rough Finish. Royalty. makine dışı iz verme işlemi. Rubber Mark. Rubber Gasket. Referans düz bir yüzeye göre yüzeydeki sapmalar. Çalışabilirlik. çeşitli tanımlar yapılmaktadır. (= Round per Minute) Rubber Covering. patent sahibine ödenen telif ücreti. Telif hakkı. (Contact Fraction. Bu durum. Yuvarlaklık. Vals izi. Lastik conta. birbirleri arasında veya zeminle kutu arasında oluşan sürtünme direnci. Roughness.Bir patent için. Runnability. Rpm. Dakikadaki tur sayısı. Kabalık. Kaba dokulu. Mean Seperation. Roundwood. kalemle yazı kâğıtlarında yazma ve silme sırasında tüylenmemeyi anlatan. Kâğıdın ıslatılarak izli kauçuk valsler arasından geçirilmesiyle elde edilen. Ağaç kütüğü. Lateks izi. Dönüşümlü kâğıt hamurunda bulunan lateks lekeleri. Bir safihanın kâğıt makinesinden veya kâğıdın son işlem aşamalarından. Rubber Stamp Mark. kâğıdın mukavemetine. Rub Tester. Aşınarak yuvarlaklaşma. Yüzey görünümü kaba olan. İşletilebilirlik. sorunsuz geçme özelliği. Yazma çizme kalitesi. son kullanıcı özelliklerinden biridir. Temas eden iki yüzey arasındaki boşluğun hacmi (cm3/m2). (2) Karton kutularda. Rubber Spots. (Bakınız. Teknik olarak yazma uygulaması dışında bir ölçüm cihazı gerektirmez. Roundness. Kütük. İki yüzey arasındaki boşluğun ortalama uzunluğu (µm). Kâğıdın yüzeyinin düzgünlük derecesi. Kauçuk kaplama. boyutsal 395 . Valslerin kauçukla kaplanması. kâğıt alanına oranı (%). Kauçuk kaplı iz valsi ile verilmiş yaş izler. Surface Pit Distribution.

elyafların bağlanma kuvvetine ve su emme direncine bağlıdır. Rupture Disc. (Bakınız: Bursting Disc. “Brookite” diğer iki türdür. Drag. Rutil.). Sürükleme. “Anatase”. Elekte elek hızının jet hızından büyük olması. (Bakınız. (Eş anlamlı. Machine Runnability). Çekme. Rutile.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ kararlılığına.) Rush. 396 . Kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak kullanılan titanyum dioksit mineralinin bir türü.

Safety Fuctions. Torba. Goggles). 397 . İç karartıcı renkler. Safety Check Paper. Güvenlik özellikli kupon kâğıtları. Güvenli giriş. Safety Gate. Safety. Güvenlik amaçlı yapılmış. Güvenli bölge. Safe Entry. Safe Access. kahverengi. (Bakınız. Safety Coupon Paper. lacivert gibi koyu ve ağdalı renkler. Havbe içi temizliği veya makina salonu tavan aydınlatmaları bakımı gibi işlerde alınan güvenlik önlemleri bütünü. net bir tanım değildir. Makina kontrolunda iş güvenliğine yönelik fonksiyonlara güvenlik fonksiyonları denir. (Eş anlamlı. Ateşli işler izni gerektirmeyen bölge. Güvenli erişim. kayış ve kaplin muhafazaları. Kapalı alanlarda iş yapabilmek için güvenlik önlemleri altında yapılan giriş. Safe Designated Area. Korkuluk. Güvenlik. Merdivenli iş platformları kullanarak ve fiziksel önlemler alarak bir yere iş yapmak amacıyla erişme. Emin erişim. Güvenlik fonksiyonları. Emniyet gözlüğü. (Bakınız. Güvenlik geçişi. Çanta veya kese kâğıdından daha dayanıklı ve büyük hacimli. Gerçekte. Safety Bristol. kâğıttan yapılma kap. (Bakınız. Emin giriş. Güvenlik özelliği olan bristol. Güvenlik özellikli çek kâğıdı. gri. Güvenli İş Sistemi. Safety Papers). Safe System of Work. Güvenlik kapısı. Bir işin güvenlik içinde yapılabilmesi için düzenlenmiş ve işi yapacaklara uymaları gereken kuralları gösteren prosedür. Safety Papers). Torba kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ S Sack. Sack Paper. Safeguard. Safety Glass. Çuval. Safety Papers). Siyah. Sad Colors. Genellikle çimento torbası yapımında kullanılan kraft kâğıdı. insandan insana değişeceği için.

taklit edilmeleri ancak bir kâğıt makinesinde mümkündür. haftalık veya aylık olarak hesaplanabilir net üretim değerleri. Günlük. risk değerlendirme kriterleri içinde kabullenerek. Sales Book Paper. Yaş izler çok özel tasarımlı amblem ve şekillerle yapıldığından. Üzerindeki yazılarda tahrifat yapılmasını önlemek için kâğıt hamurunda veya kâğıt üzerinde çeşitli güvenlik işlemleri alınarak üretilmiş. İş güvenliğini. Sales Book Manila. Paraşüt tip emniyet kemeri Safety Paper Base Stock. Net üretim miktarı. 398 . izli yaş pres keçesi kullanmak veya izli pres valsi kullanmak gibi “Watermark” denilen izler makinede yaş kısımda uygulanır. Hologram uygulaması veya içine metal şerit veya renkli kağıt gömülmesi. (Bakınız. alınan diğer güvenlik önlemleridir. Sodyum kaybını karşılamak için siyah liköre katılan sodyum tuzu. ambara giren. Kâğıt hamurunda ise çeşitli renkli elyaflar karıştırılarak. kenar ıskartaları ve kalitesizliği nedeniyle reddedilen kâğıtlar çıktıktan sonra kalan. Safety Related Machine Control System. Güvenlik tabanlı makina kontrol sistemi. Safety Papers). onaydan geçmiş kâğıt miktarı. Salt Cake. Kâğıt fabrikalarının toplam üretiminden sonra. güvenli kâğıtlar değildir. Güvenlik taban kâğıtları. Safety Rules. Çok çeşitli türlerde düşük kaliteli kâğıtlar. matbaalarda yapılır ve kolay taklit edilir işlemlerdir. Kâğıt kuru iken yüzeyde yapılan güvenlik işlemleri ise. özellikle pamuk selülozundan üretilen dayanıklı kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Safety Harness. Sales Book Tissue. Güvenlik özellikli bilet kâğıtları. Samanlı kitap kâğıdı. Satılabilir tonaj. İkinci hamur kitap kâğıdı. Bu nedenle matbaada üretilen kâğıtların isimleri güvenlik kağıtları olsa da. Sodium sülfat (Na2SO4). Ucuz kitap kâğıdı. kağıt makinasını kontrol eden sistem. Safety Papers. Safety Ticket Paper. Emniyet kuralları. Saleable Tonnage. Bunlar arasında kâğıt üzerinde yapılan çeşitli filigran izleri. kâğıdın kırçıllı olması sağlanır. Ucuz kitap basımında kullanılan pelür kâğıdı. Güvenlikle ilgili harici yüzey işlemleri yapılması için üretilmiş kâğıtlar. Güvenlik kâğıtları.

Tutkallı ve süper kalaenderlenmiş kâğıt. Sanviç veya hamburger paketlemesimde kullanılan ince ve yağlı kâğıt. Alınan örneği sarma kâğıdı. Düz. Örnek kağıdı. Kuşe karışımı. Hamburger kâğıdı. Desenli duvar kâğıtları. ürün serisini gösteren karton ve kartelalar. makyaj temizleme kâğıtları ve kâğıt peçete türündeki kreplenmiş evlerde kullanılan kâğıtların ortak adı. Özsuyu tabakası. Kabuğun altında. kâğıt mendiller. Hijyenik kâğıtlar. Sandviç kâğıdı. Tıbbi atık alanı. Coating Compund) Sap. Sanitary Papers). Sanitary Papers. Sanitary Wallpapers. Sos. Ürün kartelası. Bitki öz suyu. Hygiene Paper.) Sanitary Tissue. Zımpara kâğıdı. yarı parlak yüzey görünümü verilmiş kâğıt veya bristol karton. Sampling Paper. Sauce. Örnekleme.C. Tuvalet kâğıtları. (Sized and Super Calendered). Satin Finish. S. Sand Paper. Saten görünümlü. (Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sample Cards. and S. Satin Folding Bristol. Katman doku tabakası. Sandwich Paper. odunun yüzeyine yakın ve odunun özünün üzerini kaplayan dar bir kısımdır. Sanitary Landfill. Nümune alma. Sampling. Laboratuar analizi için gelişigüzel bir grup örneği seçme. Temizlik kâğıtları. davetiye yapımında veya katalog basımında kullanılan kartonlar. Ağaçta öz suyu taşıyan kısım. Ürünlerin özelliğini belirtmek üzere kesilip hazırlanmış. Siyah saten görünümünde boyanmış veya kaplanmış. Sap Wood. (Eş anlamlı. Saten bristol kartonu. 399 . (Bakınız. Saten tarzı perdahlama.

(3) Hava buhar karışımında. Süperkalenderli B sınıfı kâğıt. Saturating Properties. Savealls. Satenli kâğıt. Kesimlik ağaç. Emicilik özellikleri. Satin White. Kaba ve emici karton. SC. Saveall. Emici kaba kâğıtlar. Saturated Steam. Asfalt emdirilmiş kaba karton. “Süper kalenderlenmiş” kelimesinin kısaltılmışı. Geri kazanma. kontrollu doyuma ulaşma noktası. aluminyum sülfatın dolgu olarak kullanıldığı kâğıtların rengi. 400 . Sawtimber. Tavalardan kazanılan hamur. Belirli sıcaklıkta içindeki fazla buharı yoğunlaştırmaya başlayan buhar durumu. Veri tabanlı kontrol ve izleme sistemi. SC-B. Göğüs hizasındaki çapı 30 cm ye ulaşmış. Geri kazanma tavaları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Satin Paper. tek yüzü öğütülmüş mika ile kaplanan. havanın daha fazla nemi alamayacak noktaya erişmesi. (1) Emici kâğıtlarda. Saturating Papers. ticari kesimlik ağaçlar. Saten beyazı. Saveall Reclaim Stock. SCADA (Supervisory Control and Data Acqusition). (Supercalendered). Hamurunda. Elek altında ve arkasındaki beyaz su geri kazanma tavaları. Asfalt emdirilerek kullanılan karton. Emprenye işlemlerinde kullanılan kâğıtlardan beklenen emicilik kapasitesiyle ilgili özellikler. duvar kâğıdı veya davetiye kartları basımında gofraj yapılarak kullanılan bir kâğıt. “Mica Paper” mika kâğıdı diye de adlandırılan. Süperkalenderli A sınıfı kâğıt. Kimyasal emdirme işlerinde kullanılan kâğıtların genel adı. Doymuş karton. Saturating Felt. Doymuş buhar. Saturated Felt. (2) Rengin doyma derecesi. SC-A. Soğumayla birlikte kondensat veren durum. Saturation. Doyma.

Kristalsi yapısında üçgen yüzeylerin bulunduğu. Kolej kâğıdı. Scaling. Scale Paper. Belirli sürelerle yapılan bakım yöntemi. Okul kâğıtları. Standard Cubic Feet per Minute). Scheduled Shutdown. Scattering Power. Kâğıt makinesi üzerine kurulan bir çerçeve ile. Çizik. Planlı duruş. Program yapma. Scandinavian Style Forestry. Scaffolding. Scanning Measurement. Işık dağıtma gücü. 401 . çok yaygın görülen kalsiyum karbonat türü. Scheduling. Tartar. Belirli işleri yapmak amacıyla fabrikayı planlı durdurma. tarama yaparak ölçü alan. Kazanlarda sert su nedeniyle kireç oluşumu. Zaman içinde gelişen kireçlenme. Scalenohedral Calcium Carbonate. Scale Accumulation. acfm Scheduled Maintenance. kalite kontrol sistemi (QCS). School Papers. Milimetrik kâğıtlar gibi. Scar. scfm. Çeşitli türde kırtasiye kâğıtları. İşlere göre zamanı ve kaynakları belirleme. Kristal kalsiyum karbonat. Senaryo. Kâğıt yüzeyinin. İskandinav yöntemi ormancılık. School Flats. Scale. Yüzeyde meydana gelen çizikler. İskele. Skalalı kâğıt. Scenario. İskele kurma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Scaffold. Kireç taşı birikimi. SCAN Test Methods (Scandinavian Pulp and Paper Testing Methods). kayıt cihazlarında kullanılan kâğıtlar. Kireç bağlama. Kireçlenme. üzerine ölçülendirme/derecelendirme yapılmış. Kireç tortusu. düşen ışığı dağıtma veya saçma gücü. Dosyalamaya uygun kolej yedeği. İskandinav kâğıt ve Selüloz Test Yöntemleri. (Bakınız. Tarayıcılı ölçüm. Planlı bakım.

kâğıdın dayanıklılığını belirleyen. öğütümün göstergesidir. Scrap. Scrapbook. kırılmayı önlemek için katlama yerlerinin önceden izle belirlenmesi. Spek dışı mal. Makaslı kaldıraç. Teslimat kapsamı. Pilyaj işlemi. (ISO 5267/2). (Pilyaj. Schweitzer eriyiği. Scott Bond. Schweizer’s Reagent. Karton kutu yapımında. Scissor Hoist. Bobin içine sarım sırasında girmiş kâğıt parçası. Burada ölçülen değer. İkinci kalite duvar kâğıdı. Bobin içi ıskarta. Scope. Pilyaj çatlağı. Scope of Supply. Kullanılmayan parça. Verilenlerin kapsamı. Sözleşmelerde belirtilen teslimatla ilgili liste. Score Line. Pilyaj. Scratted Paper. Kupramonyum hidroksit. 402 . Scoring. özel bıçakla verilen bükme izi). El işi fotoğraf albümü. Çeşitli kâğıtlardan yapılan el işi fotoğraf albümü. Score Cutter. Kapsam listesi. Pilyaj çizgisi. Elyaf bağlanma testi. Selülozu rayon ve selofan yapımı için eritmede kullanılan bir kimyasal. Kâğıttaki elyafların birbirinden ayrılma kuvvetini ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir Tappi test yöntemi. Hamurda suyun serbestlik derecesini belirleyen bir test yöntemi. Şoper. Katlama yerlerinde pilyaj bıçağıyla iz verme işlemi. Bu işlem kartonun kırılmadan düzgün kıvrılmasını sağlar. Pilyaj bıçağı. Pilyaj kopuğu. Kapsam.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Schopper Riegler (°SR). Ucuz duvar kâğıdı. Alman serbestliği veya yöntemi de denilmektedir (ISO 5267/1). Score. Scrap in Roll. Bir diğer yöntem Kanada serbestliği olarak bilinmektedir. Pilyaj yerinden kopma. Score Break. Scope List. Score Crack. Pilyaj yeri yakınında oluşan hatalı kırılma izi.

Kesafet arttırmada kullanılan pres. Sürtünme direnci. Metalden yapılmış. Scrubber. Kâğıt ürünleri ambalajlamada kullanılan. Short Span Compressive Test) Seal. Sızdırmazlık contası. Elek döküntüleri. Öğrencilerin kullandığı çalışma kâğıdı. Yazı kâğıdı. Döküntü kartonu. Sıkma presi. İpek baskı. Scrim. Pistonlu kompresörlere göre dah az sorunlu ve havaya daha az yağ karıştıran basınçlı hava kompresörü. Yazı tabı kâğıdı. Kâğıt hamuru elendikten sonra geride kalan rejekler. (Bakınız. SCT. Hamur içinden esnek yabancı maddelerin veya hamur topaklarının ayrılması işlemi. Screening. Vidalı kompresör. Hamur içindeki yabancı esnek parçacıkları ve topakları ayırmaya yarayan ekipman. Serigrafi. Scuffing. Havlanma. Tüylenme. Bez takviyeli temizlik kâğıtları. Elek döküntü kâğıdı. Elekten geçemeyen hamurdan yapılan. Screenings Board. Screw Press. Eleme. Scribbling Paper. Baca gazı arıtma sistemi. Karalama kâğıdı. Sürtünmeyle kâğıt yüzeyinde oluşan elyaf kalkması. Baca gazını temizleyen sistem. Basınçlı elek. Screen Residue. Kolilerin sürtünme karşısında gösterdikleri direnç. Screenings. Scuff Resistance. Screen Basket. sargılık karton. kaba kâğıtlar. Elek artığı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Screen. Basınçlı elek sepeti. Screen Printing. 403 . ambalaj kâğıdı. Screening Wrapper. Salmastra. Elek. elek sepeti. Script. Screw Compressor. Elekten geçmeyen rejeklerle yapılan. Vidalı pres. Rejek.

kanalı ve buna bağlı deposu. Eksiz vitrin kâğıdı. kâğıt makinesinde üretim sırasında olmaktadır. Seamless Display Paper. Makine dışında krepleme. Dikişsiz. Sealing Wrapper. Gerçek krepleme. Secondary Clarifier. Kutulardaki zımbalı ek yeri. Seasoning. Kâğıt veya kartonun yapıştırma sonrası geçirgenlik özelliği. (1) Borularda çekme yöntemiyle gövdede ek yeri bulunmadan yapılan üretim. Dikiş fitili. İkincil bağlanma kuvvetleri. Atomları birbirine bağlayan daha düşük enerjili bağlanma kuvvetleri. Halka suyu. Sızdırmazlık özelliği. Secondary Fibers. Fon kağıdı. Seal Pit. Masuraya rulo yapılarak satılan vitrin döşemede kullanılan kâğıt. Hurda kâğıt elyafı. Şartlandırma. Seal Water. Kâğıt ip. Secondary Headbox. Sızdırmazlık suyu. Kâğıt bobinlerini veya toplarını atmosferik ortam koşullarına getirme. İki katlı kağıt üretiminde üst eleğe hizmet eden hamur kasası. (2) Uzun elekte dikiş yapılmadan. Üst hamur kasası. Seaming Cord. İkincil elyaflar. görünmeyen şekilde yapılan birleştirme işlemi. Seam. Vakum pompalarında salmastra suyu olarak kullanılan suyun. İkinci hamur kasası. pompa içine sızdırmazlık sağlaması (vakumun kırılmaması) için verilen su. Vakum pompalarında. 404 . Sealing Papers. Kâğıdın ıslatılarak pres valsleri arasında kreplenmesi. Salmastra suyu deposu. Sargılık kâğıtlar. Secondary Bonding Forces. Seamless. Sargılık kâğıtlar. Dikiş. İkincil krepleme. Ambalaj kâğıtları. Ambalaj kâğıtları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sealability. Son çöktürme havuzu. Secondery Creeping.

(2) İkinci kalite kâğıtlar. Secondary Treatment. Security Alarms. Arıtma sistemlerinde katı maddelerin çökeltildiği havuz. Karbon kâğıdıyla ikinci ve üçüncü kopyaları elde etmek için kullanılan pelür kâğıtları. Çökelme değeri. Sediment Value.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Secondary Stock. 405 . Machine Drive. Bölünmüş makine tahriği. Güvenlik alarmları. Second Hand Machine. Elyafların uzunluğuna ve cinsine bağlı olan çökelme ölçüsü. Sedimentation Tank. ön arıtma işlemlerinden sonra yapılan. Çeşitli nedenlerle talep edilmediği için depolarda kalan. (Bakınız. Katı maddeleri kabaca ayıran. Güvenlik kâğıtları. Security Papers. Hücre duvarının daha elyafsı ve selülozu oluşturan kısmı. Milimetrik kâğıt. Çökeltme. şaftlar ve kaplinlerden oluşur. Seconds. Sectional Linen Finish. Safety Paper). her bölüm ve grup için ayrı ayrı olması. İkincil hücre duvarı. Bez deseni izi verilmiş kâğıt. fakat düşük fiyatla satılabilen kâğıtlar. Secondary Wall. Secondary Wastewater Treatment. Arıtma sistemlerinde katı maddelerin çökeltilmesi. (1) Kombine artığı kâğıtlar. Sedimentation Basin. (Eş anlamlı. (Bakınız. Çökeltme tankı. Line Shaft Drive. Sekonder arıtma. İkinci el makine. Secondary Fiber). redüktörler. (Bakınız. biyolojik arıtma işlemleri. Sectional Drive. Kâğıt makinesini döndüren tahrik grubunun. Sectional Paper. Sedimentation. Bunlar motorlar. Secondary Treatment). Multi Sectional Drive. Second Sheets. Single Shaft Line). İkinci nüsha kâğıtları. Çökeltme havuzu.

Selection Criteria. Baskıyla yapışabilen. Seçme ölçütü. Tohum torba kâğıdı. Kendinden yapışkanlı kâğıt. Kendinden yapışan ambalaj kâğıdı. Self Sealing Wrapper. Seralarda. Tohum elyafı. Pek çok kontrol cihazının tek bir değişkeni. Çok dayanıklı ve süperkalenderlenmiş bir kâğıt türü. Self Sizing. içinde fideleri çimlendirmek için kullanılan. çeşitli aralık değerlerinde kontrol ettiği kontrol sistemi. Her iki tarafına da tutkal uygulanmış ve basınçla yapışabilen ambalaj kağıtları. Selective Floatation. 406 . Self Adhesive Paper. Seçici kontrol. Self Colored. Pamuk gibi tohumu korumak için bir selüloz yatağı oluşturan bitkiler. Self Cover. Yapışkan kısım kullanım anına kadar bir yağlı kâğıtla kapalı tutulur. Seed Germinating Paper. Selection. Fide kâğıdı. Kendi renginde. Kendi ürettiği enerji. Doğal tutkallama. üretimden sonra kâğıdın dayanımının zaman içinde kendiliğinden artmasıyla gelişen durum. Kendinden kapaklı. Segmented Ball Valve. İlaç ambalaj kâğıdı. Self Generated Energy. Bir örnekte belirli özellikte olanları ayırma. sırtı tutkallı etiket ve çıkarma kâğıtları. Seidlitz Paper. Seidlitz tozu denilen ve suda eriyen tibbi toz ilacı sarmada kullanılan mavi ve beyaz kâğıt. Seçme. Tutkal kullanılmadığı halde. Hamurdan elyaf içindeki farklı yüzey özelliklerine sahip. dayanıklı kâğıt. Doğal renkli. Açma açıklığına göre akışın lineer hale getirildiği küresel vana. Satın alınmadan bir işletmenin kendi tesisinde ürettiği enerji. Hurda kâğıtta cinse göre ayırma. V yarıklı küresel vana.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Seed Bag Paper. Selective Control. su sızdırmaz. Seçici yüzdürme. (hidrofobik) ıslatılamayan parçacıkların yüzdürmeyle ayrıştırılması işlemi. Yapraklarıyla ayni tür kâğıda basılmış kitap. Seed Fibers. Seçme kriteri.

Genellikle mavi renkli ve kumaş toplarının arasında seperatör olarak kullanılan tekstil kâğıtları. (Eş anlamlı. Işığa hassas. Genellikle oluklu kâğıtları. Çeşitli kimyasallarla yüzeyi ışığa hassas hale getirilmiş kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Seller. Semicreped. Semichemical Pulp. Sensor. yaklaşım sensörü gibi. Bir maddenin sıcaklığını değiştirebilecek küçüklükteki ısı. Sensitized. Tam krep verilmemiş. Semi Open Centrifugal Pump Impeller. (Bakınız. Yarı ağartılmış selüloz. Semichemical Corrugating Medium. Semichemical Corrugating Material. Krepli pelür kâğıdı. Hassas yüzeyli. Yarı kreplenmiş. Algılayıcı. Yarı kimyasal selüloz. Seperating Tissue. Işığa hassas kâğıt yapımında kullanılan taban kâğıdı. Vendor) Semialkaline Pulp (SAP). Semidull Finish. mekanik olarak öğütülen ve NSSC selülozu diye anılan selülozlar. Yarı kimyasal oluklu kâğıtları. Semicrepe Tissue. Yarı mat perdahlı. Sensitized Paper. Yarı alkali selüloz. Yarı kimyasal oluklu kâğıtları. Çeşitli süreç değişkenlerini veya ölçüleri algılayan elemanlar. Semibleached Pulp. Hafif alkali ortamda pişirildiği için. çok dayanıklı yazı kâğıtları üretilen sülfit selülozları. Kontratarda mal veya hizmet satan taraf. Orta derecede kimyasal pişirme işlemi sonunda. Basınç sensörü. Sensible Heat. akış sensörü. Yarı açık santrifuj pompa fanı. Hissedilen ısı. Sensitizing Papers. Fotoğraf taban kâğıdı. Semichemical Board. Yarı kreplenmiş temizlik kâğıdı. Sensitized). 407 . Satıcı. Yarı kimyasal karton. Beyazlığı (Brightness) orta derecede olan selülozlar.

Mil. Shade of Paper. Setting. Boyanma. 408 . (Karşıt anlamlı. Katlanır kâğıt bardak. Şerit süs kâğıdı. Set. Takmak. (Bakınız. Durumun ciddiyeti. Concurrent) Sequestrants. Şaft. Tinting). Anlaşmazlıkların halli. Severity. Çökelebilir katı maddeler . Pasta kutusu türünde kesilmiş. Shadow Marks. Shake. Katlanır kutu. 2. Aynı renkte dalgalanma. Önem. Sarsma. Birbiri ardına yapılan. Ardışık. Sallama. SGW Pulping. Chelating Agents). Shaft. Setup Box. Renk. Setoff. Gölge izleri. Serpentine Paper. Sifon valsi izleri. Couch Marks). Mekanik odun selülozu üretimi. Ofset. Shade. Gölgeli fligran. Çalkalama. Çukur yüzeyli şekillerle donatılmış. Set değişimi. Bobin makinesinde yeni bir sarıma başlama. Ayarlama. Setup Drinking Cup. Folding Box). (Eş anlamlı. katlama çizgileri olan ve son anda kullanıma hazır hele getirilen kutular. Settlement of Disputes. 1. (Eş anlamlı. Settleable Solids. Set Change.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sequential. Vehamet. Kağıdın rengi. (Eş anlamlı. Shade Craft Watermark. Kağıdın rengi.Gölge. (1) Ayarlamak. (2) Takım. Boyama. egütör valsi ile elyafın daha yoğun olarak toplanabildiği ve daha opak şekiller elde edilen filigran türü. Çivitle sarılığı kapatacak boyama. Yerleştirmek. Shading.

Rifaynerde birbirine bitişik iki elyafın birbirlerinne eksenel olarak sürterek kaydırılması. Shavings. Sürtünmeyle kıvam verme. Duvar. Shell. Kurutma silindirlerinde veya valslerde. Kibrit kutularında olduğu gibi kaymalı kapağı olan kutu türü. Gövde.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Shaker. Sheehan Rope. Shelf Life. (3) Çeşitli özelliklerde kâğıtların genel adı. İki parçayı birbirinden ayırma kuvveti. sürterek ayrılmalarına yol açacak kuvvet. Shearing Strength. onlarıın altında kullanılan kâğıtlar. Kovan. silindirik yapıdaki gövde. İnşaatlarda döşeme kartonlarıyla birlikte. Sheating. Sürtme gücü. Sürtme. Shell and Slide Box. İnşaatlarda duvar altında ve tavanda kullanılan döşemelik kartonlar. Shearing. Döşeme kâğıtları. Düşük hızlı makinelerde. karıştırmayla birlikte meydana gelen vizkozite artışı. Bunlara selüloz alternatifi elyaflar da denilmektedir. (1) Yaprak. (2) Safiha. Karıştırma sürtünmesiyle oluşan kıvam artışı. Sheet. Kağıt bağlandıktan sonra devre dışı olan sevk ipi sistemi. Sarsak. Döşeme kartonları. Shear Thickening. 409 . Sheehan sevk ipi sistemi. (4) Ebat kesmek. Geveleme. Tek bir yaprak. Kesim artıkları. Buna şaftla birlikte yan kapaklar takılarak kullanılmaktadır. Sheating Paper. Sürgülü kutu. Sheating Boards. İnşaat döşeme kaplaması. elekte elyaf yerleşimini hızlandırmak için kullanılan sarsma mekanizması. Rifayner bıçak ağzının yaptığı işlem. Elyafı. Kuşe karışımında. Matbaalarda ortaya çıkan. Shear. tavan veya taban kaplaması. yazısız kitap ve dergi kenar ıskartaları. Yaprak halinde kesmek. Sürtünme. Raf ömrü. kâğıdı veya kartonu tahrip edecek. Sürtünme dayanımı. Shear Force. Çekmeceli kutu.

Ebat kesme. Kağıt torba.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sheet Calendered. Rotogravür baskı. Shelf Lining Paper. Sheffield gözeneklilik testi. Yanki silindirlerde gövde yüzeyinde tespit edilen hata. Koli. Torbalık kraft kâğıdı. Shelf Paper. Fişek kâğıdı. Gövde hatası. Kartondan nakliye kutusu. Kâğıt formasyonu. Sheffield Porosity. Shell Packing Paper. Sheet Fed Gravure. Sheet Lining. Shell Paper. Shiner. Sırt geçirme. Sheet Formation. Safiha oluşumu. 1) Kovan. Yanki silindirlerde kağıdın kuruduğu gövde/kovan. Shipping Sack. El yapımı kâğıt. Shipping Sack Kraft Paper. Kovan kâğıdı. Fişek kâğıdı. Taşıma işleri amacıyla kullanılan karton kutular. Arzani makas. Karton sırt geçirilmiş. Oluklu mukavva kutu. Sheeting. Gövde. Kovan kâğıdı. Elde kalıplanmış. Bobinden ebat kesen makine. 410 . Kâğıt yüzeyinin düzgünlüğünü. Taşıma torbası. Shell Flaw. Shell. yapraklar halinde yapılan baskı. Shipping Container. Raf kâğıdı. tam pişmemiş elyaf topağı. Mal sarıcıda kullanılan boş haldeki tampon makarası. Baskı kalitesinin son derece iyi olduğu. Kalenderlenmiş kâğıt. Raf kaplama kâğıdı. Selüloz üretiminde. Selüloz topağı. yüzeye hava akımı vererek ölçen bir yöntem. Kartondan sırt geçirilmiş/yapıştırılmış. Sheeter. Raf kâğıdı. Sheet Mold. 2) Boş tampon makarası. Sheet Lined.

Short Span Compressive Test. Kısa döngü. Pabuç pres vals gömleği. Testlayner veya fluting kâğıtta. Shortening. Shopping Bag. hamur kasasına verilecek hamuru sulandırmak için kullanılması. Shopping Bag Paper. Gren yönü kısa kenar. Düğüm. Şok emici. SCT. Short Fiber. Shive. Short Circulation. (Eş anlamlı. Kısa elyaflı ağaçların selülozu. Shoe Counter Stock. Shock Drying. Short Sheets. Pazar torbası. Bir kâğıtta kısa kenarın gren yönünde olması. gömleği düzgün gösteren karton. 411 . Amortisör. Shoe Board.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Shirt Board. Pabuç pres. Gömlek içi kartonu. Şok kurutma. Shopper Riegler. Shoe Press Sleeve. Kâğıt yüzeyinde kendini gösteren iyi öğütülmemiş sarı-kahverengi arası tonlarda elyaf parçası. Dar aralıkta sıkıştırma testi. (Bakınız. Pazar torba kâğıdı.7 mm aralıkta ölçmeye çalışır. Kısaltma. Shoe Board). Kıymık. Sipariş miktarından az stok kâğıt. Kısa elyaf. Shock Absorber. Ayakkabı taban kartonu. Grain Short). Nipi genişletilmiş pres. Short Grain. Safihanın aşırı sıcaklıkla kurutulması. Schopper Riegler). (Eş anlamlı. Açılmamış elyaf. Tekstilcilerce kullanılan gömlek paketlemede kullanılan. Kağıt makinesinde elekten süzülen suyun. boyuna ve enine yönlerde sıkıştırılmaya karşı mukavemeti belirlemekte kullanılan test yöntemi. Üzerinde yarıklar bulunan ve bant şeklinde pres valsi üzerine geçirilen sentetik gömlek. Rifaynerde elyaf boylarını kısaltma. 15 mm lik bir kağıt şeridini 0. Shoe Press.

Warp Wire). Shutdown. eninde meydana gelen daralma. Matbaa artıkları. Taraf. 412 . Shrink. Kesme vanası. Atkı. Elekte ve keçelerde temizlik amacıyla kullanılan. (2) Yaş kenar ıskartası. Kâğıdın müşteri taleplerine göre kesilmesi sırasında ortaya çıkan dar enli bobin.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Short Ton. Fıskiye. Side Cut. (Bakınız. Daralma. Kâğıt üretiminde ise keçe tarafı veya elek tarafı denilmektedir. kâğıdın kururken. Fişek kâğıdı. şerit şeklindeki kesim ıskartası. (Bakınız. Show Through. kesimi sırasında ortaya çıkan. Elekte su jetiyle kenar kesimi sırasında verilen kenar ıskartası. Tüfek tapası kartonu. Duruş. (1) Büzülme. basınçlı su fıskiyeleri. 2000 Libre. Shot Shell Top Board. Büte duvarına yandan bağlanan karıştırıcı. Shrinkage. (2) Ebat kâğıtta baskı srasında ölçünün daralması. (2) Basılmış bir kağıt üzerine konulan basılmamış bir kağıdın üzerinde ölçülen mürekkep yoğunluğu. Kâğıdın kuruma sırasında en kaybederek daralması. Dilinmiş kâğıt parçaları. Yandan girişli karıştırıcı. Side Entry Mixer. Shute Wire. Side Run. Matbaacılıkta buna kâğıdın doğru veya yanlış tarafı da denilmektedir. Shower. Side Run). (2) Kenar ıskartası. Üretim sırasında. Shreds. Ambalajlamada dolgu olarak kullanılan dilinmiş pelür kâğıdı. Elekte kumaşın enine doğru olan ipleri. (1) Kombine artığı bobin. Shot Shell Tube Paper. çok dar. Shute off Valve. Side. Fabrikanın belirli bir süre için durması/kapanması. SIC (Standard Industrial Classification). Shredded Tissue. Kâğıdın tampondan bobine. Standart endüstriyel sınıflandırma. (1) Kombina artığı bobin. Bir dokuma atkı ve çözgülerden (Warp Wire) meydana gelir. Işık geçirgen. Kâğıdın üst veya alt tarafı. (1) Şeffaf. Daralma.

İpek ambalaj kâğıdı. Taklit edilmemesi için hamuruna ipek iplik parçaları karıştırılmış güvenlik kâğıtları. Ses çıkarmaz kâğıt. çeşitli uyarı levhaları. Kapalı kapların üzerinde bulunan ve içerinin gözlendiği cam açıklık. (2) Vakum sisteminde su seperatörü olarak kullanılan tanklara verilen diğer isim.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Side Run News. Silencer. Silent Program Paper. Silent Paper. Sight Glass. Noiseless Paper). Susturucu. Farklı elyaf boylarının oranlarını belirleyen. yumuşak dokulu. İmza bölümü. (Eş anlamlı. çeşitli göz büyüklüğündeki eleklerle yapılan analiz. Silicate. Gözetleme camı. Sessiz kâğıt. Bir tarafı tamamen beyaz renkli. Serigrafi kâğıdı. Signature. Standart gazete kağıdı ölçüsüne getirmek için yapılan kenar kesimi. Gazete kâğıdı kenar ıskartası. Silikat. Sieve Analysis. İşaret ve ikaz levhaları. Kitap veya dergide. (1) Eksoz susturucusu. 413 . Sign Paper. Kartondan yapılmış ve basılmış. Silica. Silisyum dioksit. Silk Screen Paper. gramajlı kâğıtlar. Sessiz program kâğıdı. Sign Board. Kâğıtta sodyum silikat. Noiseless Paper). İpekli güvenlik kâğıdı. Silent Paper. Silisyum dioksit ve onun çeşitli formları. Cam suyu ile kaplanmış kâğıt. İpek baskı kâğıdı. Cam suyu. Silk Wrapper. (SiO2). İşaret levhası. Silicated Paper. Elek analizi. (Eş anlamlı. Silk Protection Paper. diğer tarafı mavi veya yeşil olarak üretilen ve ipek kumaşları sarmada kullanılan dupleks kâğıtlar. Açık havada kullanılan basılı ilan ve uyarı kâğıtları. İçinde silisyum bulunduran bileşikler. İç yapısında saptırma plakaları bulunduğundan susuturucu gibi de çalışmaktadır. baş kısımda bulunan belirli sayfalardan oluşan bölüm. Opera ve balelerde programların basıldığı veya müzik eserlerinin canlı performansında notaların basıldığı ses çıkarmayan.

Silver Nitrate Paper. Gri renkli posta kolilerini paketleme kâğıdı. son derece hızlı makinelerde kullanılan izli pres valsleriyle verilmiş izler. Gümüş nitrat emdirilmiş test kâğıdı. Single Cylinder Machine. Sadece bir kez. Gümüşün kararmasını önlemek için kullanılan. Katmanlı layner. Gümüş renkli etiket kâğıdı. Combined Cycle) Simulated Felt Mark. (Bakınız. Silver Label Paper. (1) Yuvarlak elekli makine. Single Coated. Tek katlı kuşe. (Bakınız. Gümüş posta kâğıdı. (Eş anlamlı. Metallerde fosfor aramak için kullanılan test kâğıdı. Single Faced Corrugated Board. Single Grade Machine. Silver Tissue). Gümüş etiket kâğıdı. Tek yüzlü rulo oluklu mukavva. Gümüş pelürü. Düşük kesafet değerli hamurun kesafetinin daha da düşürülmesinde kullanılan sulandırma yöntemi. Gümüş nitrat kâğıdı. Kesilmeden rulo halinde sarılmış tek yüzlü oluklu mukavva. (2) Yanlış kullanılmakla birlikte yanki silindirli makine. oluklu mukavvada dış yüz olarak kullanılan karton. İz keçeleriyle verilen izleri taklit etmek için. Yüksek kesafetlerde iki kademeli sulandırma yöntemi kullanılır. Ek 4). Atık ısıdan yaralanmadan yapılan enerji üretimi. Single Lined Board. İmitasyon keçe izi. Single Faced Roll. Basit çevrim. sargılık pelür kâğıdı. Tek tür kağıt üreten makine. (Bakınız. Silver Wrapping Paper. keçelerin kullanılmasının mümkün olmadığı. İki farklı hamur kullanılarak çok katlı olarak üretilmiş. Kapasitesi çok fazla olduğundan verimsizliğe neden olmaması için tek tür kağıt üreten hızlı ve büyük makine. 414 . Silver Tissue. Simple Cycle. bir yüze veya her iki yüze kuşe kaplaması yapılmış. Ek 4). Tek kademeli hamur sulandırma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Silver Express. Tek yüzlü oluklu mukavva. Single Dilution of Stock.

Calender Stack). Tek kat kapak. Single Nip Rolls. İsviçre Standartlar Komisyonu. Sinterleşme. Single Tier Dryer. Sifon. Site. Tek katlı ve dupleks olmayan kitap kapağı. sağlıklı üretim sağlaması nedeniyle geliştirilmiştir. Tek nipli kalender. “No Draw Drier” ile aynı anlamdadır. (1) Saha. (Bakınız. Bölünmüş makine tahriği daha sonra ortaya çıkmıştır. Tek nipli pres valsleri. safihanın alt ve üst sıra silindirler arasındaki farklı keçelere geçiş yapmadan. çok hızlı kâğıt makinelerinde. Tek hat şeması. İki valsten oluşan bir pres. Tekli kesim. Siphon. Sisal.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Single Line Diagram. Tek sıra silindirli kurutma. Kâğıtla ilgili standartları bulunmaktadır. SIS (Standardiserinskomissionen i Sverige). Sectional Machine Drive). Sisal Tape: Sisal bantı. Sisal bitkisi. Single Stack Calender. Tek yaprak yöntemi. (Bakınız. 415 . Palmiye türü. üretim sırasında sıcaklıkla birbirine bağlanması. Kurutma silindirleri içindeki kodensatı alan düzenek. Single Sheet Cut. Her seferinde tek bir yaprak halinde yapılan kesim yöntemi. Sintering. Sisal ve palmiye türü bitkilerin yapraklarını nakliye sırasında bantlamak için kullanılan çok güçlü yapışkan bant. Mass Deacidification). Kâğıt hamuruna katılan şap ve reçinenin. (Bakınız. Bu tür kurutma tasarımı. Tek şaftlı tahrik sistemi. Single Ply. Tek katlı. Çekişsiz kurutma. Bir yaprak kâğıda uygulanan asitsizleştirme işlemi. tropikal bir bitki. Oluklu kutuların dış yüz kartonları dışında pek çok kâğıdın genel özelliği. Kâğıt makinesinde tek bir şaftla tüm grupları tahrih etme. Kâğıt makinesinde tek katmanlı olarak üretilmiş kâğıtlar. (2) Makinenin bulunduğu yer veya bölge. Single Shaft Line Machine Drive. Machine Drive. Single Thick Cover. Single Sheet Method.

jöleler. şap ve benzeri kimyasallar. nişasta. Cetvel ağzından çıkan hamurun elek üzerinde yanal hareketi. Size Press. daldırma yöntemi tutkallama için kullanılan tutkal teknesi. lateks. ölçülmesi. Skating. Sketching Paper. 416 . Kayma. analiz edilmesi. Sized and Supercalendered. Kâğıdın su emiciliği ayarlanmış. Tutkallı ve süperkalenderlenmiş kâğıtlar. Size Specks. Yüzey tutkalı uygulaması sırasında tutkal topaklaşması nedeniyle. Tutkallama hızlandırıcıları. Tutkal teknesi. (1) Tutkallama. Operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması. Altı sigma. İç veya yüzey tutkallama. Yerel imkanlar. Size Precipitant. (2) Ölçülendirme. ASA bulunmaktadır. yüzey tutkallı kâğıt. AKD. Sizing Accelerators. reçine-şap. Tutkal tutunumu. Tutkal lekeleri. Bu işlem kâğıt yüzeyini düzgünleştirirken. Sizes of Paper. Size. kâğıt yüzeyinde görülen şeffaf lekeler. AKD nin selüloza tutunumunu hızlandıran maddeler. El arabası. Karalama kâğıdı. iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisi. Skid. Kâğıtta hamur halde ve yüzeyde kaplama şeklinde kullanılan tutkal. Tutkallı kâğıt. Kâğıt hamuruna katılan ve tutkalın elyafa tutunumunu sağlayan. Sizing. Yüzey tutkallamada. Size Pick up. Tutkal. Size Tub. 4 tekerli sehpa. Tutkal pres. Yüzey tutkalı (nişasta tutkalı) kâğıt yüzeyindeki gözenekleri presle tutkal doldurma işlemidir. Eskiz kâğıdı. Tutkal çökeltici. Mordan maddeler. kâğıdın su/mürekkep emme özelliğini kontrol eder. Kâğıda yüzey tutkalı uygulamak için kullanılan ekipman. hayvansal zamklar. (HCO3-). Six Sigma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Site Facilities. Bunlar arasında. Sized Paper. Kâğıt ebatları.

Katlanma. Slabbing. Sarakmayı alma. Kağıt makinesinde gevşeyen ve sarkan safihayı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Skim. Orta derecede yüzey tutkallaması yapılmış kâğıtlar. İnce kaplama kâğıdı. Slaters Paper. Slack Take up. Skin Parchment. Az tutkallı. Kağıt makinesinde gerilen safihayı. Skin. Slacked Sized. Bitümlü kâğıt. (Eş anlamlı. Slack Sized Papers. Skipped Coating. Yüzey kaplaması sırasında. Bazı kimyasal maddelerde iş güvenliği amacıyla yasaklanan doğrudan deri teması. öndeki gruba hız vererek düzeltme. Skin Coat. bazı bölgelerin kaplanmadan geçilmesi. mürekkebin kağıda geçmemesine ve kâğıt yüzeyinde kurumamasına yol açar. Deri teması. Slack Take out. 417 . (Bakınız. Dokunma. Slaker. Slack. Germe. Zayıf tutkallı kâğıtlar. kâğıdın ağırlıkla sarkmasıyla oluşan sonuç. matbaada kâğıt üzerinde mürekebin dağılmasına ve tozlaşmaya neden olur. Yüzey kaplama işlemi sırasında. Gevşetme. Yüzey tutkalı yapılmaması. Aşırı tutkallama ise. Deri parşömen. Gevşek kenar. Kurutma kısmında kağıtta meydana gelen sarkma. Skim). Kireç söndürme tankı. Sarakıtma. öndeki grubun hızını düşürerek düzeltme. Gevşeme. Slack Take up) Slack Edges. Film kaplama. Skin Contact. Kireç teknesi. Çatı kaplama kâğıdı. Genellikle ofset baskıya uygun yüzey tutkallaması yapılmış kâğıtlar. Yüzey tutkalı yeterli düzeyde olmayan. Kâğıdın katlanması. Sekmeli kaplama. Slack Take out.

İnce elyaflar. Şlaym kontrolu. Kayma direnci. Slide Gate Valve. bozuk profilli safiha görünüşü. Genellikle pabuç pres valsi gömleği. Düz perdah. Cetvel ağzı. Hamur kasası üst dudağını indirip kaldıran ana kriko. Oluklu kutularda. Hamur ve su sisteminde. kaymaya başlama açısı. bakteri oluşumunu kontrol altına almak. Şlaym birikintisi. hamur kasası çıkışında. Slick Finish. Bir kolinin içindeki yükle birlikte ölçülen kayma direnci. Cetvel ağzı ayar krikoları. Cetvel ağzı dudağı. İnce hücre duvarı olan elyaflardır ve kâğıtta yoğun ve düzgün yüzey sağlarlar. Slice Opening Jack. (Bakınız. Cetvel ağzının ayarlanabilen dudağı. kaygan yapıda. Slice. 418 . Sürgülü kutu. kutu tabanının eğimli yüzeyde sürtünme kuvvetini yenerek. Bozunmuş elyaf tortusu. Kibrit kutusu şeklindeki sürgülü kutular. Cetvel ağzının yanlış ayarı nedeniyle oluşan. Sürgülü hamur vanası. bakteri adacığı. Hamur sisteminde görülen. Slice Setback Jacks. Slide Resistance. Cetvel ağzı izleri. Cetvel ağzı açıklık krikosu. Kâğıt makinesinde. Slime.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sleeve. Şlaym. Slide Box. Slender Fibers. Çekmeceli kutu. Slime Control. Slice Lip. hamurun düzgün akışını sağlayan açıklık. Slice Marks. Gömlek. Slime Deposits. Zayıf elyaflar. Slide Angle. Slime). Kayma açısı. Hamur kasası üst dudağını lokal olarak indirip kaldıran ayar mikrometreli krikoları.

kâğıtta görülen. Şlaym önleyici. Hamurla birlikte köpük şeklinde geldiği için. Slitter Dust. Ara kâğıdı. Kâğıt kesiminde bobin veya rulo yapmanın dışında ebat kesimi de yapılır. Yuvarlak disk şeklindeki bıçaklar. Bobin haldeki kâğıdı. Kil ve su karışımı gibi yarı katı maddeler. Dilici bıçakları. (Eş anlamlı. Dilici. Slitter Winder. Bu kesim bıçakla yapıldığından net ve düzgün görünümdedir. Tampondaki kâğıt kenarı. Kayma. bu nedenle her yapraktan sonra araya konulan kâğıt. Bu kenar su jeti ile kesildiğinden. bünyesinde sağlıklı elyaf bulundurmaz. Slitter). Dilici tozu. Kâğıt tampondan bobin haline getirilirken. 419 . kurumamış mürekkebin diğer kâğıda geçmesini önleyen. Buna “Sheeting” denilmektedir. Slip Sheet Paper. saçaklı görünür. Slipped Roll. Baskı sırasında. Kâğıt beyaz suyundaki şlaym oluşumu nedeniyle nedeniyle. Slitter. Slime Spots. Dilici kenarı. Slitter Edges. (1) Sulu çömlekçi kili. Sıkı sarılmadığı için. çerçeve kenarıdır (Deckle Edge). Şlaym deliği. bıçaklardan çıkan elyaf ve dolgu maddesi tozları. daha dar ve küçük ebatlı rulolar haline getiren döner bıçaklı makine. yeniden kenar kesimi yapılır. Kullanım amacıyla istenilen ebada getirerek bobin halinde dilme. Dilme işlemi sırasında. hacim kaplamasına rağmen. Slippage. Slip. Şlaym lekesi. İçten kaymış bobin. Şlaym bakteri adacığı olduğundan. Slitter Knives. Dilme. Slimicide. Slitting. Dilici. Fren balatalarında fiziksel kaymayı ifade eder. Bıçak kenarı. Mikrop öldürücü bir kimyasal. delik yerine leke bırakan şlaym izi. ek yerinden veya mihver borudan kaymış kâğıt bobini. Asenkron motorlarda ise senkron hızla gerçek hız arasındaki farkı belirtir. (2) Kâğıt parçası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Slime Holes. kenarları kahverengiye dönüşmüş delik.

Presbant. Çmur teksifi. Makaron kâğıdı. Sebestliğin (Freeness) tersi olan davranış biçimi. Kırımlı koli. (Eş anlamlı. Kuşe malzemesinin bir yarıktan basınçla sıkılarak verildiği kuşeleme yöntemi. Arıtma çamuru. Çamur aktarma/işleme. Yarık genişliği. 420 . Sludge Thickening. Elekte kendini belli eden. Slowness. Slot Paper. Odunun iyi pişirilip öğütülmemesi nedeniyle. Slotted Container. Çamur susuzlaştırma. Arıtmadan çıkan çamurun suyunu alarak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sliver. Su süzülümündeki zorlanma. Slow Stock. (1) Su tutunumu yüksek safiha. Slotted Basket. Yarıklı kuşeleme. Slot. Slow Sheet. Kullanıcı tarafından. Atık çamur koyulaştırma. Balçık. Slot Width. Yarıklı elek sepeti. Extrusion Coating). Yarıklı sepet. ihtiyaç halinde kesim ve pilyaj yapılan yerlerinden katlanarak. Kıymık. Elekte çıtalar arasındaki mesafe. motorların stator yarıklarına konulan ve iletkenlerden gövdeye elektrik atlamasını önlemek için kullanılan ısıya dayanıklı kâğıtlar. (2) Su tutunumu yüksek olan hamurdan yapılma kâğıt. su süzülümü geç olan kâğıt hamuru. Sludge Handling. Sludge. Sludge Dewatering Polymer. Slot Coating. Su tutunumu yüksek olan hamur. Çamur susuzlaştırma polimeri. Sepetli temizleyicilerde yarık aralığı. selülozda görülen sert parça. Sludge Dewatering. Su arıtma sisteminde ayrılan veya çökelen katı parçacıklardan oluşan çamur. Dikdörtgen görünümlü. Ankuş kağıdı. Yüksek elektrik direnci nedeniyle. Eleklerde kullanılan yarıklı sepetler. dar ve uzun yarıklar. daha az hacimli nakledilebilir bir yapıya kavuşturma işlemi. Yarık. koli haline getirilen ve zımbalanan oluklu kartondan yapılma levhalar. Su tutunumu. Çamur teksif polimeri.

algılarak bunları uyaran ambalaj yapısı. Smooth Finish. Ara kâğıdı. Keçesiz ve safihayı düzgünleştirmeye yarayan kurutma öncesi presi. Kuşe kaplama amacıyla hazırlanmış kaolin. Düzeltme presi. Düz perdahlı. Kükürt dioksit. Kabarcıklanma. Slushed Paper Stock. Snailing. bağlayıcı. Smoothered Watermarks. Islak hurda kâğıt. Kuşe çözeltisi. Pulperdeki hamur. Yıkama fıskiyesi. (1) Kuşe hamuru. Slurry. Arasında hava kalmayacak şekilde preslenmiş kâğıtlar. Pulperde ıslatılmış kâğıt. pigmentler ve sudan oluşan düzgün karışım. su ile ıslatarak hamur elde etme Smart Technology (Self-Monitoring. Smart Packaging. Smoothness. çevresel faktörleri. Ergiyik. Kâğıtta basım içim aranan özelliklerden biri. Slush. Hamurlaştırma. SO2 (Sulfur Dioxide). Smoothing Press. Hamur kasası cetvel ağzı çıkışında veya egütör valsi çıkışında oluşan baloncukların bıraktığı izler. Her tür katkı maddesi ilave edilmiş. Yüzey düzgünlüğü. 421 . Akıllı teknoloji. (2) Sulu hamur karışımı. Preslenmiş kâğıt destesi. Sadece kalenderleme yapılmış kâğıt. Tam kaplı filigran. Analysis and Reporting Technology). Active Packaging) Smashed Bulk. Slushing. ergimiş haldeki inorganik kimyasallar. (Benzer. Kâğıt hamuru. Kâğıt yüzeyinin tamamını kaplayan filigran türü. kullanıma hazır hamur. Smelt. Akıllı ambalajlama. Geri kazanma kazanından elde edilen. Kesafeti % 1 ile % 6 arasındaki hamurlar. Kendini veri bozulmasına karşı yenileyebilen sistemler ve teknolojiler. Ambalajın içindeki durumu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sluicing Shower. Smut Sheet. Selülöz veya hurda kâğıdı.

(NaHSO3). Soda prosesi/süreci. Soda süreciyle selüloz üretimi. Kağıtta iç tutkallamada kullanılan bir kimyasal. Sabun tutkalı. Makaron kâğıdı. Sodyum Karbonat. Kükürt oksitler. Sodyum bisülfit. (2) Soda selülozu. Soap. Soda Pulping. Socket Paper. Sodium Chlorate. Soda Pulp. (NaAlO2).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ SOx (Sulfur Oxides). Sodium Bisulfite. Sodium Carbonate. Uzun elyaflı kamış veya saman selülozundan elde edilen kâğıt. Doymuş veya doymamış yağ asitlerinin bazlarla yaptığı tuzlar. Sabun kâğıdı. Kostik çözeltisiyle selüloz elde edilme süreci. Soda Straw Paper. kostikle odunun parçalanması sonucu elde edilen selüloz. Soda. Sodyum tuzları ve reçine asitlerinin oluşturduğu sabunların kullanıldığı tutkallama. Sonra klorlama yapılır. Soda Process. Saman. Sabun. Soap Wrapper. Yüksek sıcaklıkta. 422 . (1) Sodyum karbonat. kimyasal olarak. Soda külü. Soda Ash. Sodyum aluminat. Sülfit selülozu elde etmek için kullanılan bir tuz. Çok basamaklı. Selüloz ağartmada kullanılır. Susuz sodyum karbonatın ticari adı. Soda Clorine Process. Güçlü bir oksitlendirici. önce alkali ortamda bir ön işlemden geçer. Soda klorin süreci. Soda selülozu. Yüksek elektriksel dirence sahip kâğıtlar. Sabun paketlerinin içinde veya dışında kullanılan ambalaj kâğıtları ve kartonları. Sodium Aluminate. Soda külü. samandan selüloz hamuru elde edilen bir süreç. Alkali ortamda yıkanır ve son olarak hipokloritle ağartılır. Samanlı kâğıt. Sodyum klorat. Soap Size.

Sodium Hypochlorite. (Na2S2O4). Soft Cook. Sodium Soap Grease. Sodyum silikat. suda çözünmeyen maddelerin çözünmesini sağlar. Softening Agents. Sodyum hidrosülfit. Yumuşak dokulu karton. (Na2S). Fazla kloru nötrleştimede kullanılan bir tuz. (Na2SO4). Sodium Chlorite. (Na2O2). (NaS2O3). Sodium Thiosulfate. Soft Calender. Sodyum tiyosülfat. Kâğıt hamuruna katılan ve kâğıda dokunulduğunda yumuşaklık hissi uyandıran kimyasal maddeler. Sodium Sulfate. yatak yağlamada kullanılan gresler. (NaOH). Selüloz ağartmada kullanılan bir klor bileşiği. Fazla baskı yapmayan makine kalenderi. Selüloz üretiminde deterjan işlevi görerek. (NaCl). Softboard. Yumuşak yüzeyli. Sodyum sülfat. Sodyum klorür. Sodium Hydroxide. Sodium Peroxide. Kâğıt keçe. Cam suyu. Sodyum peroksit. Sodyum sabunu. Sodyum hipoklorit. Çok pişmiş selüloz. Sürece bu nedenlesülfat süreci denir. Tuz. Sofra tuzu. Sodyum sülfit. Sodium Hydrosulfite. (NaOCl). Yumuşatıcı maddeler. Soft. Yumuşak kalender. Soft Nip Calender). Sodyum klorit. Kraft sürecinde. Sodium Silicate. Selüloz ağartmada kullanılan bir kimyasal madde. (Eş anlamlı. 423 . Sodium Sulfide. Sodyum hidroksit. Sodium Soap. sodyum hidroksitle kullanılan bir kimyasal. Düşük kaliteli. Kâğıdı kaplamada kullanılan bir bileşik. Sodyum sabun gresi. (NaClO2).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sodium Chloride.

Kuşe çözeltisinde tüm bağlayıcı özelliklerine sahip olduğu için yardımcı bağlayıcıya gerek duyurmayan bağlayıcı. Beyaz matbaa artığı. Matbaalarda kenar kesimi sonunda çıkan beyaz kâğıt artıkları. Sold Energy. Satılan enerji. Soft Fold. Yazılım. Yumuşak vals. kolay dağılabilen floklaşma türü. Solar Chloride. Sert ağaçların görece olarak yumuşak olanları. Software. Hardfold). Softwood Pulp. Soft Roll. Gümüş bromid kaplı. Kırılgan yapıda. siyah beyaz fotoğraf kâğıtları. Yumuşak katlama. Softwood. Kâğıda dokunulduğunda hissedilen yumuşaklık. Yumuşaklık ağacın selülozu ile ilgili değildir. Soft White Shavings. Soft Hardwoods. İğne yapraklılar ailesinden ve selülöz üretiminde kullanılan ağaçlar. Yumuşak ağaçlar. Photographic Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Soft Flocs. köknar türü iğne yapraklı ağaçlar. 424 . manolya gibi geniş yapraklı ağaçlar. siyah beyaz fotoğraf kâğıtları. Tek bağlayıcı. Soft Nip Calendar. Gümüş klorit kaplı. (Bakınız. bozulmadan ebadının küçültülmesi. tüketim kapasitesi fazlası enerji Sole Binder. Yumuşaklık. Softness. Aşırı pişilmiş odun selülozu. Yüzeyindeki dokunun sert olmamasından kaynaklanan yumuşak dokunuşlu vals. Bu tür ağaçlar daha geç büyürler. Yumuşak nipli kalender. Yumuşak kaldırıcı. Solution). Solar Bromide. Bakınız. Bir kağıt fabrikasının sattığı. Çözelti. Kavak. Sol. Photographic Paper. Kırmadan katlama. Nakliye amacıyla büyük ebatlı kağıdın rulo yapılarak. (Bakınız. Soft Pulp. Soft Starter. Softwood). Motoru zorlanmadan kaldıran elektronik yol verici. Yumuşak ağaç selülozu. Yumuşak selüloz. Çam. Yumuşak flok. Rulo yapma.

Solid Board. 425 . ayrılmasını. Sole Plate. Elektrik bobininin mıknatıslanma etkisiyle açılıp. Katı atık yönetimi. Sodyum silikat. Kalın koli kartonu. Kâğıt makinesinde üretilen dosya seperatör kartonu. Genel olarak kalın kartonlara verilen ad. Solid Index Bristol. Maket kartonu. ağartılmamış sülfat kartonu. Solid Waste Management. makinede üretilen kalın karton. makinede yüksek gramajlı olarak üretilen bristol. Kalın ağartılmış bristol türleri. (Eş anlamlı. Birden fazla katmanlı olarak. beton içinde bırakılan montaj plakası. Yüksek gramajlı matbuat kartonları. Solid Fiber Shipping Container Board. Çok katlı. geri dönüşümünü ve kalanların değerlendirilmesini planlı bir şekilde ele alan yönetim sistemi. Solid Waste Stream. Cam suyu. Solid Unbleached Sulphate Board. Kalın bristol. Tahta çerçeveli ambalaj.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Solenoid Valve. Kalın izolasyon kartonu. işlenmesini. Solid Fiber Board. Taban plakası. Kalın makine kartonu. Mukavva. Çözünebilirlik. Elektrikli valf. Makinede çok katlı olarak üretilen esmer sülfat kartonu. bir kerede. Som karton. Kâğıt yığınının alt ve üstüne tahta levha veya palet kapatarak yapılan ambalaj türü. Kâğıt makinesini monte etmek için. Kuşeli beyaz sülfat kartonu. Solid Bleached Sulphate (SBS). toplanmasını. Solid Board Frame. Katı atık akışı. Soluble Glass. Çok katlı endekslik bristol. Bir kerede. Atık üretimini. Solid Bristol. kapanan valf. Çözüngenlik. Base Plate). nakliyesini. Solubility. Yapıştırma olmayan mukavva. Solid Felt. Solid Bleached Bristols.

Görüntü analiz sihirbazı. Solvent Based. Solvent Sizing. Kaynaktan alınan örnek.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Solubility Product. Source Sampling. Sontara®. Ayıklama. Solventle çözülebilen. Sontara®. ebat kâğıtların kusurlu olanlarının seçilmesi. Çözünecek madde ile sıvı rasında oluşan. (Zıt anlamlı. (1) Elle veya mekanik olarak. Çözünmüş madde. Bir maddenin çeşitli frekanslarda ses emebilme özelliğini gösteren bir değer. Emme. Çözünebilirlik dengesi. Sorting. Ekşi kâğıt. Elyafın veya kâğıdın su emmesi. Ses geçirgenliği. Çözelti. Solvent bazlı. Gözeneklilikle ses emiliminin arttığı bilinmektedir. Sorption. Solventli tutkallama. 426 . Çözgenli tutkallama. Sour. Kazeinle kaplandığı için. Emilme. çözünme miktarını belirleyen denge. Source Seperation. Desorption). Reçinenin uçucu alkollerde çözünerek. 10 mikronun altında çapı olan lekeleri görmeye ve analiz etmeye yarayan bir video leke belirleme cihazı. Asitle temizlemek. Sorcerer Image Analyzer. Solution. (2) Karışık hurda kâğıtların. kâğıt hamurunda tutkal olarak kullanılması. türlerine göre ayrılması ve ayıklanması. Kurutma sırasında alkol uçarak buharlaşır. Ses emilim katsayısı. Bir ekipmanın çıkardığı sesin desibel cinsinden değeri. Kaynağında ayırma. Elek veya egütör valsini asitle temizlemek. Atıkların üretildiği yerde cinsine ve türüne göre ayrılması. Sound Absorption Coefficient. Ses seviyesi. Seçme. kazeinin bozulmasından dolayı ekşi koku yayan bir kâğıt. Elyaftan yapılan patentli bir tür temizlik bezi. (3) Bir tür içinde daha kaliteli özellikleri olan hurda kâğıdın veya selülozun belirlenmesi. Sour Coated Paper. Sound Transmittivity. Gürültü seviyesi. Sound Level. Ses aktarımı.

SPC (Statistical Process Control). Selülozu. Special Pulps. genel üretim spesifikasyonlarına uymayan sipariş emri. İstatistiksel süreç kontrolu. Müşterinin belirlediği özel spesifikasyona göre üretilmesi istenilen. alçı. Specialities. Spare Parts. Esparto. Kâğıtta iç tutkal ve yüzey kaplamasında kullanılan. Kuşe çözeltisine katılan. İspanyol çimi. baryum sülfat ve kalsiyum sülfoaluminat. Gıda ambalajlamasında kullanılan kartonların ortak adı. Spanish Grass. Soya fasulyesi proteini. Fligranlı güvenlik kağıtları gibi kağıtların siparişleri. Özellikleri bilinen ve yaygın üretilen kâğıtlardan farklı olan kâğıt türleri. Special Food Board. Bu gruba seçilmesi ekonomik olmayan türlerin tamamı girmektedir. Special Grades. Spare Parts). Yedek parçalar. Kimyasal selülozlardan çözülerek kullanılırlar. talk. Tekstil üretiminde kullanılan elyaflar. Soya unu. Spares. Speciality Papers).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Soya Flour/ Soybean Flour. Special Pigments. plastik pigmentler. Soybean Protein. Yedek parça yönetimi. soya fasulyesinden yapılma bir ürün. Güvenlik kâğıtları. Özel yiyecek kartonu. elde kâğıt yapımında kullanılmaktadır. yağı alındıktan sonra geriye kalan kalan küspesi. Özel harmanlar ve kimyasallar gerektirirler. Kanun kitabı kapak kartonu. Bahçelerde havuz kenarlarında süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Special Marking Order. % 45 i protein ve kalan kısmı yarı selülöz olan madde. Special Lawbook Paper. 427 . (Eş anlamlı. Spare Part Management. Genellikle çok katmanlı kartonlarda orta tabakada kullanılırlar. Özel elyaflar. pamuklu kâğıtlar. Özel pigmentler. Özel sipariş emri. CEPI EN 643 satandardıyla belirlenmiş bir hurda kağıt grubu. Soya fasulyesinin öğütülerek. Özel türler. filigranlı kâğıtlar gibi değişik özellikleri olan kâğıtlar. Özel kâğıtlar. (Eş anlamlı.

Specific Inductive Capacity. Özgün endüktif kapasite. Specific Filtration Resistance. preslerde. Bir ton kuru bazda selüloz için harcanan öğütme enerjisi. (Ws/m) Specific Energy. Özel alet. mal sarıcıda. Specialities). Özgün yerçekimi. Özgün filtrasyon direnci. birim ağırlıktaki bir cismin sıcaklığını 1ºC arttırabilen ısı. Specific Edge Load. Özgül yüzey alanı. Genellikle m2/gram cinsinden ifade edilir. Bakılan örnekte. pulperde. Özgül ısı. Specific Energy Consumption. Bir ekipmana ait özel alet. Spesifik enerji. 428 . elekte. iki plaka arasındaki endüktif kapasite değerinin. Refinerde bıçak ağzı uzunluğu. Kâğıt üretiminde kullanılan. Specific Edge Length.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Speciality Coating Pigment. (Bakınız. Specific Energy). Bir cismin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer. Special Tool. bilinen selülozların dışında. Specific Surface Area. Specialty Papers. diğer bitkilerden elde edilen. havanın. (Bakınız. Specific Gravity. Birim ağırlıktaki elyaf veya dolgu maddesinin yüzey alanı. düzgün yüzeyli veya gofrajlı kâğıt ve kartonlar. Özgün enerji. nadir bulunan selülozlar. Specialaity Cover Paper. Spesifik bıçak yükü. Kilovat saat/ton kuru madde için kullanılır. Elde edilen veya verilen değer. kurutmada. Specialty Pulp. Spesifik kenar uzunluğu. (cal/g°C veya Btu/lb°F). aynı iki plaka arasındaki kapasitesite değerine göre oranı. Kuşe kaplı. Specific Heat. Rifaynerde bıçak ağız uzunluğunun harcanan öğütme enerjisne bölünmesiyle hesaplanan birim uzunluk başına harcanan enerji. Azot emdirme yöntemiyle ölçülür. Özgül ağırlık. Özgün enerji tüketimi. Özel kapak kâğıdı. Özel kuşe pigmenti. Özel selülozlar. kalenderde yapılan işin etkinliği ve verimliliğini belirlemek açısından bilgi vermektedir. dispergerde. Sabit basınç ve sıcaklıkta. Gerçekte bu terim fabrikadaki her işlem için kendine özgün kullanılmaktadır.

Specific Surface Load (Refining). Hız kontrolu yapılan motorlarda. Benek. motor şaftına bağlanan hız algılayıcısı. Test örneği. (Lt/kg) Specimen. Bir yüzeyden yansıyan çeşitli dalga boylarındaki ışıkların toplamının. Back Bone). Rifaynerde özgün enerjinin riyafner bıçağındaki kesme çubuklarının uzunluğu toplamına bölümü. Spiral desenli egütör valsi. Spectral Reflectance. Nümune. Speed Regulated Drive. Spiral Laid). Spent Liquor.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Genellikle kâğıtta 4-12 m2/gr yüzey alanı olan dolgu maddeleri kullanılır. Ayna parlaklığı. 429 . Spektral yansıtıcılık. Spherical Valve. Speed. Küresel vana. Hız kontrollu tahrik. (Eş anlamlı. Specular Gloss. Geri kazanılmış likör. İp parşömeni. yüzeye düşen ışık miktarına oranı. Spectral Reflectivity. Spektral yansıma. Spesifik hacim. Spiral Wound Dandy. Spiral Laid. Spinning Parchement. Ayna yansıması. Kağıt makinesinde genellikle hız kontrolu yapılan motorlar kullanılır. Çok özel durumlarda 70-80 m2/gr olanları kullanılmaktadır. (Vat-san./m²). Speed Encoder. Genellikle makine hızı. Kâğıt veya selülozda. Bükülerek ip yapmak üzere üretilmiş parşömen kâğıdı. Örnek. Hız enkoderi. Birim kütlesinin kapladığı hacim. Hız. (Eş anlamlı. Specific Volume. Cilt Sırtı. Specular Reflection. gözle görülen yabancı parçacıklar. Özgül yüzey yükü. Spine. Speck.

(1) Kâğıt topunu bölme. Kâğıt yüzeyinin parçalı kuşelenmesi. (1) Kaba karton. Kapak kağıdı. sürekliliğini sağlama. Tek yüzeyi boyalı kâğıt. Spool. Jet hızı. Spongy. rastgele zamanda meydana gelen sorun. Bir valsin. Kendinden yapışan. Hamur kasası cetvel ağzından çıkan hamurun çıkış hızı. Splicing Tissue. Ek yeri etiketi. Teksir baskı. Kısmi kaplama. Hava tabancalı kaplama. Fışkırma hızı. Şişe kapağı olarak kullanılan kuşe kâğıt. Splint Stock. Ekleme. (2) Tutkallanmamış kaba kâğıt. Spray Dyeing. Ara sıra. Splice Tag. Bobinde ek yerini gösteren kâğıt etiket.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Spiral Wound Tubes. Spot Coating. bobin sarımı sırasında yapıştırarak. (2) Rifaynerde elyafı bölme. Boş tampon makarası. Hava tabancasıyla boyama. Püskürtmeli kaplama. Düzensiz sorun. Kibrit yapımında kullanılan emici özellikli karton. Teksir makinesinde çoğaltma. Spirit Duplication. 430 . Spread Coating. Daldırma yöntemi kaplama. Split Colored Paper. Spouting Velocity. Spray Coating. kâğıt eklemede kullanılan bant. Splitting. Spot Order. reçine gibi kaplama maddesi dolu bir tekneye daldırılarak kaplanması ve kağıda başka bir valsle aktarılması yolyla yapılan kaplama. Kopmuş iki kâğıdı. Spot Crown Paper. Alıcısına belirli bir gün içinde teslim edilmesi gereken sipariş. Sporadic Problem. Nokta sipariş. Ekleme bantı. Spiral sarımlı kâğıt masura. Splice. Bölme. Kibrit kartonu.

(Sized and Supercalendered). Yataklama kısımlarındaki yaylarla. Açma valsi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Spreader Roll. SS 316 gibi. Yaylanarak geri gelmek. Dengeli. (Bakınız. Dönerken özel bir yöntemle eğik konumunu değiştirmeyen bir vals türü. Bu kelimeden sonra paslanmaz malzemenin türü belirtilmelidir. Squared). Squared. Spring Loaded. yaylı mekanizması bulunan bir cilt kapağına. Yapıştırma teknikleri kullanmadan. SS 304 Plated. S. SS 304. Ortam rutubetine erişmiş kâğıt. 431 . SS 304 kaplama.S. Ladin. (1) Kareli defter kâğıdı. Bahar halkaları. Spruce. Yay Springback. Stabilized. Elek kısmındaki şase çoğunlukla paslanmaz 304 ince sacla kaplanmış ve kaynakla sızdırmazlığı sağlanmış malzemedir. Yaylı vals. Kıvrılmadan veya bükülmeden sonra orijinal şekline geri dönmek. (2) Kare şeklinde kesilmiş kâğıt. Kambur vals. Spring Roll. Squared Paper. Yay baskılı. Springback Binder. Şartlanmış. kâğıtları sıkıştırarak yapılan ciltleme. Springwood. Yeni ksilem hücreleri.C. Dengelilik. Spreader Roll) Spring. Yaş halkalarının baharda gelişen. Geri dönmek. Kâğıdın çeşitli dış etkiler karşısında kararlı yapısını bozmama özelliği. SS (Staianless Steel). Stability. Paslanmaz çelik. kâğıda yastıklama yapan bir vals çeşidi. Tutkallı ve süper kalenderlenmiş kâğıtlar. Kâğıdın kenara kaçmasını önleyen ve kırışmadan sarılmasını sağlayan eğik vals. Yaylı cilt. (Eş anlamlı. hızlı büyüyen açık renkli ilk kısımları. Spreading Roll. Kararlı.

Stamp Paper. Staging. Metrik ölçüde metreküp cinsinden bir dakikada emilen hava. Standart kapak kâğıdı. Yığın. Bir yıllık bitkilerin selüloz yapımında kullanılan sapları. Sap. Topaklanmayı önleyici kimyasallar. Pul basımında kullanılan kâğıt. Stacking. İş iskelesi Stained Paper. Tek başına. broşür yapımı gibi pek çok yerde kullanılan kâğıtlar. İstifleme. Stack. Lekeli kâğıt. Yığın kalender. Kraft ambalaj kâğıdı. 432 . Sabitleyici. Kararlı hale getiren. Standard Cubic Feet per Minute (scfm). Dengeleyici. İstif. Standard Cover Paper. İstifleme mukavemeti. Demet. 760 mm civa basıncı. Stand Alone. sıcaklık) bir dakikada kompresör veya fan emişinden feet küp biriminde çekilen hava hacmi. Selüloz dövme işleminde kullanılan tahtadan yapılmış tokaç. menü. Standart koşullarda (Basınç. Pirinç veya buğday sapları. Tomar. İstifleme ünitesi. Stamping. Pul kâğıdı. Standart atmosfer basıncı. Bağımsız. Üst üste koyma. Yaygın olarak zarf. Yüzeyinde boya lekeleri olan veya boyaları dalgalı olan kâğıt. Tahta balyoz. Standard Atmosphere. Stalk. Stamper. Stacking Unit. Stack Calender. Ebat kesim sonrası kağıtların üst üste istiflenmesini sağlayan ünite. Tahta tokaç.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stabilizer. Dakikadaki standart hava hacmi. Presleme. Oluklu mukavva kutuların üst üste istiflendiklerinde dayanabilecekleri limit değer. İskele. Stacking Strength. Standard Brown Kraft Wrapping Paper. Basma. Kontrol sistemlerinde başka bir sisteme bağlanmayan. Üst üste pek çok valsten oluşan kalender türü.

Hava kuruluğunda. Laboratuar için belirlenmiş sıcaklık. Adi gazete kâğıdı. 433 . Nişastaya. Standart sapma. Kartonlarda zımbalamaya karşı ölçülen direnç. Jumbo kâğıt rulosu. Nişasta dönüşümü. Nişasta tutkalı hazırlama amacıyla düzenlenmiş ekipman grubu. 3. Stand Rolls. Yedek. Starch Kitchen. Yedek sistem. Standpipe. Sanayi amaçlı üretilmiş büyük kâğıt bobinler. Kağıtta gramaj ve rutubet profili için kullanılmaktadır. Standby System. Genellikle iç ve yüzey tutkallaması yapılmadan. Standard English Ton. Laboaratuar koşulları. Standby. Örneğin akıcılık sağlanması veya dekstrine dönüştürülmesi gibi işlemler. Standartlar. Çalışmaya hazır sistem. Sigma (σ) ile gösterilir. Standard Newsprint.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Standard Deviation. Atmosferik şartlardaki kâğıt rutubeti. Standard Test Conditions. Genellikle basıncı veya seviyeyi sabitlemede kullanılan. Starch Paper. kullanım amacıyla farklı bir özellik kazandırılması. süreçleri. Teknik ölçütleri. prosedürleri. Çalışmaya hazır. Standard Moisture. yöntemleri ve uygulamaları içine alan dokümanlar topluluğu. Nişasta. Sabitleme borusu. İç mukavemeti arttırmak veya kâğıt yüzeyinin mürekkep emiciliğini ayarlamak için kullanılan tutkal. Hamur gazete kağıdı. Ortalamadan ne kadar sapıldığını belirler. nem gibi hava koşulları. Standards. Nişasta test kâğıdı. Starch Conversion. 2220 Libre. Zımbalama direnci. borudan düşey konumda üretilerek yere sabitlenen bir tür boru şeklindeki rezerve tankı. Tüketici tarafından kullanılan büyük kâğıt bobin. emici özellikte üretilen ve sıvı ortamda nişastanın varlığını renk değişimiyle ortaya çıkaran kâğıt. Starch. Staple Resistance. Borutank. Nişasta mutfağı.

Durum raporu. Statistical Analysis. Statement Ledger. istenilen kalite şartlarını taşıyıp taşımadığına bakarak. İstatistiksel yöntemler. Static Friction. Stationary Syphon. Hesap raporu kâğıdı. Statik sürtünme. Daktilo kâğıdı. Statistical Quality Control (SQC). Devreye alma. Balen bantı. Status Report. İstatistik. Kâğıt mekinesi ve yardımcı ekipmanlarını devreye alma. Bankalarda daktilolar için üretilmiş ve hatalı yazının makinede düzeltilmesi sırasında. Statistical Methods. 434 . İstatistiksel analiz. Süreçlerin kontrolunda istatistiksel araçların kullanılması. Rastgele alınmış bir çıktı örneğinin. Prosedürler tarafından belirlenmiş sınırlar. Sarım sorunu nedeniyle kâğıt bobininin baklava deseni görünümü alması. Statistics. sürecin gidişatı hakkında sonuçlar çıkaran yöntem. İstatistiksel sınırlar. Stationery. İstatistiksel kalite kontrolu. Arkası yapışkan olan tekstilde yaka ve kol kısımlarında dik durmayı sağlayan karton bant. Statistical Limits.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Starred Paper. Kırtasiye türü kâğıt ürünleri. İstatistiksel süreç kontrolu. Statistical Process Control (SPC). Static Electricity. Buhar silindirlerindeki kondensatı atmak için kullanılan sabit sifon. Kırtasiye. Statik elektrik. Sabit sifon. Yıldızlı bobin. Sürtünme ve aşırı kurumaya bağlı olarak gelişen elektrik yükü birikimi. Start-up. Stay Tape. 400 metre/dakika hıza kadar olan makinelerde kullanılır. kâğıdın bozulmasını önleyecek dayanıklılığa sahip kâğıtlar.

Steam Finish. Buhar kamarası. Buhar basıncı. Buharlı kurutma silindiri. Buhar kondense sistemi. yağlı kasap kâğıdı. aniden basınç ortadan kaldırılır. Buhar kabarcığı. Steam Boxes. Steam Exploded Wood. Buharlı perdahlama. Kondenstop. Float type) 435 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Steak Interleaving Paper. Buharla açılmış selüloz. Steam and Condensate System. Buhar ceketi. arkasından kalenderleme. Buhar başlığı. (Eş anlamlı. Bu sayede pres niplerinde daha fazla su alınması sağlanmaktadır. Steam Calendering). Thermostatic type. kondensatın kesafeti değiştirmemesi için kullanılan bir yöntem. Biftek ara kâğıdı. Pirzola ve bifteklerin arasında birbirlerine yapışmamaları için kullanılan. Buhar dıştaki ceketten ısıtma yapar. Buharlı silindir. Steam Shower. Steam Blister. Haşlama. Buhar fıskiyesi. Buhar kaçağı. Steaming. Buhar silindiri. Buhar bağlantısı. Buhar kasaları. Steam Trap. Bu etkiyle yongalar elyaflara ayrılarak dağılırlar. Steam Calendering. Steam Seasoned. (Bucket type. Buharlama. Steam Jacket. Steam Heated Cylinder. Steam Chest. Kurutma silindirlerindeki buhar bağlantısı. Selüloz üretimi öncesi yongaların buhara tutulması. Steam Pressure. Buhar kapanı. Kâğıtta yüzey düzgünlüğünü arttırmak için. Selüloz yapımı öncesi yongalar buhar basıncı altında tutularak. Buharlı perdahlama. önce buhar verilerek. Nişasta pişirme tankı gibi tanklarda. Steam Header. Buharlı şartlandırma. Steam Leak/Leakage. Elekte veya preslerde safiha yüzeyini doğrudan buharla ıstmak için kullanılan ekipman.

Geniş anlamda kullanılan ağaç. Steno Paper. Steel Plate Paper. Baskı plakası olarak. Stencil Cushion Sheet. Şablonla çoğaltmada kullanılan kâğıtlar. pirinç gibi bitkilerin sap veya gövdelerinden elde edilen selülozlar. (Bakınız. Şablon kâğıdı. Şablon baskı. Stem Fibers. Çelik sac ara kağıdı. Çelik sac üretiminde çeliklerin arasına konulan nötr özellikli kraft kâğıdı. Matris kalıp kartonu. Stensil pelürü. Stencil Tissue. 436 . Steel Engraving). Steel Interleaving Paper. Stensil kâğıdı. Stereotype Backing.Şablon amaçlı kullanılan kâğıt. Steno kâğıdı. şablonları hazırlamada kullanılan sert ve dayanıklı. Asıltılı ortamlarda çökelmenin çeşitli kimyasallarla önlenmesi. Stereo Backing. Die Stamping). Çelik gravür. Sap selülozu. genellikle reçine emdirilmiş karton. saman. Mimeograf kâğıdı. Stencil Duplicators. Şablon baskıya uygun karton levha. Steno kâğıdı. Stencil Paper. Harf veya şekilleri bıçakla oyulmuş şablonlar aracılığıyla. Çelik baskı plakası kâğıdı. Yapısal denge sağlayıcı. Şablon baskıda. Keyboard Paper). Stencil Board. Stencil Backing Sheet. Steric Stabilization. (Bakınız. Şablon pelürü. Şablon kartonu. bakır yerine çeliğin kullanıldığı gravür tekniği. Şablon keserken altta kullanılan kalın karton mukavva.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Steel Engraving. oyuklara mürekkep sürerek yapılan baskı tekniği. Rulo halde satışa sunulan steno kâğıdı. Stensil. Yapısal dengeleştirici. Gravür baskıya uygun düzgün yüzeyli kâğıtlar. Stencil. (Bakınız. Steneotype Paper. Matris kartonu. Stensil baskı kağıdı. Şablon yastıklama kartonu.

Sertlik. Yuvarlak elek. Çubuk izi. Stock. Stevens Former. Pitch) Sticking Point. Stippling. Yaş safihanın preste veya kurutma silindirlerinde yüzeye yapıştmaya başladığı sıcaklık değeri. (3) Üzerinde işlem yapılacak veya basılacak kâğıt veya karton. Yapışma sıcaklığı. 437 . Stipulate. Stock Order. (2) Ambar stoğu. Hamur akışı. Formasyona etkisi nedeniyle belirli aralıklarda kameralarla ölçümü yapılır. Zarfların içine konulan ve zarfın bozulmamasını sağlayan karton parçası. (Kısaltılmış. Elek üzerindeki hamurun hareketliliği.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sterilization. (Bakınız. Stock Activity. (1) Hamur. Stoktan sipariş. Dikişli bağlantı. Stickies (Sticky). Stock Preparation) Stock Preparation. Hamur hareketliliği. Yapışkan maddeler. Noktalama. Pulperden başlayarak makine bütesine kadar olan kısım. Kâğıt veya kartonun dışarıdan uygulanan veya kendi ağırlığıyla oluşan bükülme kuvvetine karşı gösterdiği mukavemet. Kâğıt hamuru. Stiffness. Hurda kağıttan kâğıt üretiminde ortaya çıkan lateks gibi organik tutkal birikintileri. Taahhüt etmek Stitch Bonding. Kâğıt yüzeyinin parlamasını önlemek için yapılan küçük boyutlu gofraj uygulaması. Stick Mark. Kuşelemede uygulama çitasının bıraktığı izler. Hamur hazırlama. Hamur hazırlama. Stock Prep. Destek kartonu. Stiffener Bristol. Nişasta hatlarında yapılan temizlik işlemi. Standart üretilen ve depoda bulunana kâğıtlar için verilen sipariş. Stock Flow. Organic Deposits. Sterilizasyon.

Saman. İz oluşumu. Strain at Break. Storage Tower. Straw. Streaking. 438 . Kas yorulması sonucu oluşan iş kazası. Stream. Uzama oranı. Standart kâğıt ebatları. Saman selülozu. Kopmaya yol açan deformasyon. Selüloz ünitesinden gelen veya pulperden gelen hamuru depolayan kule şeklindeki büte. Deformasyon. Uzayarak kopma. Straw Paper. Kronometre. Kağıt üzerindeki dalgalanmalar nedeniyle oluşan yollar. Çizgi. Stok maliyeti. İz. Strain Ratio. Rock Paper) Stopwatch. Zeta potansiyel değerini hesaplamada ölçülen gerilim değeri. Saman selülozundan üretilen kartonlar. Yol. Strawboard. Streak. Pislik tutucu. Akış. Taş kağıt. Straw Pulp. Strain. Üçüncü hamur kâğıt. Akış gerilimi. Stock Weights. Storage. Samanlı kâğıt. Bir kuvvetin etkisiyle oluşan bozulma. İki polietilen katman arasına toz kalsit yerşleştirilerek yapılan kağıt alternatifi ürün. (Eş anlamlı. Hamur depolama bütesi/kulesi. gerçek kağıt boyuna oranı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stock Sizes. Storage Cost. Gerilme. Streaming Potential. Standart kâğıt gramajları. Samanlı karton. Bozulma oranı. Uzayan kâğıdın. Stone Paper. Strain Injury. Strainer. Depolama.

Stretchable Paper. İple güçlendirilmiş kâğıt. (Bakınız. Kullanımdan sonra kalan küçük bobin. Kâğıdın dış etkilerle stresten kurtulması. String Inserted. Mürekkebin aşırı emilerek kâğıdın arkasından görülebilen bir lekeye dönüşmesi. Takometre kâğıdı. Artık bobin. Gergi yükü. Elongation). Kâğıt makinesinde elek ve keçeleri germede kullanılan ayarlı valsler. Kâğıdın veya kartonun mekanik kuvvetlere karşı davranışı. Kesikli kuşelenmiş. Stresten kurtulma. (Eş anlamlı. Yapısal özellikler. Takometre benzeri kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıt. Stuck Web. Extensible Paper). Bir sıvının. Strike. Structural Properties. Hamur. İnşaat halindeki konutlarda ses ve ısı yalıtımında kullanılan karton. Stub Roll. İnşaat. Mukavemet. Stuff. Bir dış etkiyle yapışmış ve açılamayan bobin. Kusmak. Stock) 439 . Kâğıdın mekanik özellikleri. Structure. Arkasına geçmek. (Eş anlamlı. Yapışık bobin. İp takviyeli kâğıt. Gerdirme valsi. Reinforced Paper). Strip Chart Paper. Krepli kapıtlar. Grev. Strike Through. Uzayabilir kâğıt. Kâğıda uygulanan gerilme kuvveti. (Benzer anlamlı. genellikle mürekkebin kâğıt bünyesine geçmesi. Yapı. İçine işlemek. Structural Fiber Insulation Board. Stress Relaxation. Tam kuşelenmemiş. Strike In. Gerilme. Gergi sonucunda kâğıtta oluşan uzama. Uzama. Yük.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Strength. İşlemek. Stress. Stripe Coated. Yalıtım kartonu. Stretch. Stretch Roll.

Taban kâğıdı. Kâğıt toplarından çıkan tozları vakum emiciyle temizleme. (Eş anlamlı. Vakumla temizleme. Suction Couch Roll.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stuff Box. Constant Level Box). Sıvı olma durumu. Suction Deckle Edge. Alt sistem. Gramaj. Kaplama veya baskı yapılacak kâğıt. Vakumlu besleyici. (Bakınız. Substitution. İkame etme. Alt taşeron. Emici kasa izi. Seviye kasası. Suction Dusting. Subprocess. Asıl ürün bulunmadığınıda başka birini onun yerine kullanma. Substantivity. Couch Roll). Alt süreç. Ana sürecin altında yürütülen. Sub Contractor. Subjektif parlaklık. Direk sıvı boyalar. Substance. Suction Blanket Mark. Gauç vals. Subjective Gloss. Substantive Dye. Sub-system. Suction Box. Sub-supplier. Kâğıtları vakumlu vantuzlarla alarak baskıya veren sistem. kendi girdi ve sonuçları olan faaliyetler topluluğu. (Uhle Box) Suction Box Mark. Elek çerçeve kenarı. Alt taşeron. Sıvılık. Emici kasa izi. Emici kasa. Substance Number. Yerine koyma. Emici sifon valsi. Resmi kâğıtlarda gramajı gösteren rakam. Substrate. Suction Feed. 440 .

(Eş anlamlı. (Eş anlamlı. Kraft selülozu. Sülfit manila kartonu. Sulfite Bond. Kraft Paper). kalıplamaya uygun karton. Şeker torba kâğıdı. Emici vals izi. Velour Paper). Kâğıt toz bezi. Emici vals. Emici pres valsi. Sulfite Bag Paper. Sülfit torba kâğıdı. Alev durdurucularda kullanılan kimyasal bir madde. Kraft süreciyle elde edilen selüloz. Alkali kostik ve sodyum sulfit çözeltileriyle selüloz hamurunun odundan elde edilmesi işlemi. Kâğıt güderi. Suede Paper. Sulfate Process. su geçirmez. Kraft Board). Sulfate Liner. Sugar Wrap Paper. Sulfate Pulping. Kraft kartonu. Kraft kâğıdı. (Eş anlamlı. Sülfamik asit. Aşırı vakum nedeniyle safihada oluşan izler. Preslenmiş ve yoğun tutkallanmış. Etiket veya ilan tahtası olarak kullanılmak üzere ağartılmış manila selülozundan yapılmış kartonlar. 441 . Ağartılmış odun selülozundan yapılan torbalık kâğıt. Suction Press Roll. Sulfite Manila Tag. Suit Board. Elbise kutu kartonu. Kraft layner. Suction Roll. Suction Roll Mark. Kraft Linerboard).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Suction Manifold. (NH2HSO3). Vakum pompalarının iki emişini bağlayan bağlanrı düzeneği. Sulfamic Acid. Ağartılmış odun selülozundan yapılan kâğıtların genel adı. Sulfate Paper. Emiş manifoldu. Kraft süreci. Sugar Bag Paper. Valiz kartonu. Sulfate Board. Küp şeker sargı kâğıdı. Sülfit kâğıdı. (Eş anlamlı. Suitcase Board.

Yıllık odun halkalarının yazın büyüyen kısmı. Sülfit selüloz süreci. Kükürdün yakılmasıyla elde edilen. Sülfirik asit. Asit süreciyle selüloz elde edilmesi. Sulfur Burner. 442 . Sülfit selülozu. Bazen ekipman azlatmak için mevcut havalandırma sistemi daha hızlı çalıştırılır. Ağartılmış odun selülozları. Supercalendered (SC).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sulfite Pulp. (H2SO4). Sulfur Trioxide. suda çözüldüğünde sülfirik asite dönüşen. Yaz odunu. Kâğıt makinesinin son kısmında kullanılan çelik ve elyaf valslerden kurulu. Odun yongalarının kükürt dioksit ve kalsiyum sülfit (magnesyum bisufit. Süperkalender. Summer Ventilation. Sulfite Pulping. Yaz etkisi. Summer Effect. Süperkalenderli. Summerwood. Sarı renkli sanayide çok kullanılan element. yüksek parlaklık ve yüzey düzgünlüğü sağlayan bir kalender. Pişirme liköründe bol miktarda SO2 bulunur. Kâğıdı sertleştirmek ve asite dayanıklı hale getirek için kükürt emdirilmiş kâğıt. Bir yığın kalender türü. Kükürt. renksiz. Yaz havalandırması. Süperkalenderden geçirilmiş kâğıtlar. Sulphate Pulp. Supercalender. Kükürt trioksit. Suyla sülfirik asite dönüşür. Kâğıdı parşömenleştirme işleminde kullanılmaktadır. Makine salonunda yazın çalıştırılan havalandırma sistemi. Sulfur Dioxide. Sulphite Pulp. amonyum bisülfit veya kalsiyum bisülfit) ile pişirilmesi sonucu elde edilen selüloz. Kükürtün katalizörle yakılmasıyla elde edilen bir gaz bileşiği. Sulfur. Geri dönüşümlü beyaz kağıt atıklarında ısı etkisinin mürekkep giderme üzerine etkisi. Sülfat selülozu. kokulu bir gaz. Kükürt dioksit. Sodyum hidroksit ve sodyum sülfitli bazik bir ortamda elde edilen kimyasal selüloz. Karpit lambası. Sulfuric Acid. Sulfur Impregnated Board. (SO3). Sülfit hamuru. Kükürt emdirilmiş karton.

Supplement Paper. Pulper gibi ağır ekipmanlaraki ayaklar. Gözetmen. Süperkalenderli gazete kâğıdı. Superstandard News. yapılan faaliyetlerin bütünü. Flexibility. Gözetme. Supergalazed Finish. Buhar türbinlerine gönderilerek enerji elde edilmekte kullanılır. Doymuş buhar oluşana kadar su ilavesi mümkündür. Ürün ve hizmetlerin. Support. Süperkalenderlenmiş. Destek. Destekleyici ayaklar. Lojistik ağ. Süpervizör. Super News. Superheated Steam. Aşırı ısıtılmış buhar. Supervision. tedarikçiden müşteriye doğru olan hareketleri sırasında kullanılan insanların. Supercalendering. Sigorta zeyili. Gazete eki basımında kullanılan kâğıtlar. Süperkalenderli perdahlama. Denetleme. İçine su verildiğinde sıcaklığı düşerek kuru buhar durumu devam eder. Denetmen. Rotogravüre uygun gazete kâğıdı. Süperkalenderli kapak kartonu. Conformability). Super Patent Coated Board.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Supercalendered Cover Paper. Kâğıdın süper kalenderle işlenmesi. Çift katlı kutuluk karton. Suppleness. Gazete ek kâğıdı. Süper kalite gazete kâğıdı. Supervisor. araçların. Supramolecular Structure. Esneklik. alt katı gri olarak iki katlı üretilmiş kutuluk karton. Patent Coating). Supplementary Insurance. Makinede. Supply Chain. (Bakınız. Düzgün yüzeyli gazete kâğıdı. zincirli bir yapıdır. bir katı beyaz. Süperkalenderleme. Tedarik zinciri. Yüksek derecede perdahlanmış. Support Legs. Buharın içinde daha fazla enerji tutması için ısıtılması sonucu elde edilen buhar. Supercalendered Finish. Super Finish. Selüloz yapısı çok moleküllü. Çok moleküllü yapı. 443 . (Eş anlamlı.

iki yüzey arasındaki temas eden alan. Yolunma. Mass Colouring) Surface Compressivity. Surface Energy. Surface Colouring. Yüzey yükü. ölçülerek değerlendirilir. Kuşenin dökülmesi. Kâğıt yüzeyinin tamamen düz bir yüzeye teması sonucu. Malzemelerdeki yüzey işlenmişliği. Surface Contour. Kâğıt sıkıştırldığında. matbaada boyanması. Surface Activity. Kâğıt yüzeyinin yolunmaya karşı mukavemeti. Surface Dyed. Kâğıt yüzeyinin baskı nipi veya gofrajda aranılan özelliklerindendir. Surface Active Agent. sıvı ile havanın arasına girebilen maddeler. Katı ile sıvı. Köpük söndürücü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Surface Absorbtivity. Yüzey görünümü. Surface Contact Area. Surface Bonding Strength. Yüzeyin kalkması. Yüzey düzgünlüğü. Kâğıt yüzey kabalığını ölçme yöntemlerinden biri. (Bakınız. Surface Finish. Alternatifi kütle boyamadır. Yüzey enerjisi. Kuşe atması. Yüzey bağlanma mukavemeti. Kâğıt hamurundaki parçacıkların yüzeylerindeki elektrik yükü. Surface Lifting. Yüzey gerilimini azaltmada kullanılan maddeler. Yüzeyin yapısını belirten özellikler. sıvı ile sıvı. Kuşe kaplı. Yüzeyi boyalı. Yüzey sıkıştırılabilirliği. Yüzey faal. 444 . Surface Coated. Matbaa boyalı. Yüzey gerilimini azaltma. Surface Charge. Kağıt yüzeyindeki elyafların bağlanmaları sonucu ortaya çıkan enerji. Yüzey emiciliği. Kâğıt yüzeyinin makine dışında. Surface Peeling. Yüzey temas alanı. Yüzey aktiflik. yüzey düzgünlüğünde meydana gelen değişim. Yüzey boyama.

Sıvılardaki yüzey gerilimi. Surface Strength. Yüzey özellikleri. Surface Sized). (Eş anlamlı. Surface Colored). Surface Tension. Surface Dyed. Kâğıt makinesinde. Yüzey mukavemeti. Surface Roughness. Yüzeyin mürekkep emişi ayarlanmış veya rutubete karşı dayanıklılığı arttırılmış kâğıtlar. Yüzey yolunma mukavemet testi. Kuşe kartonlarda ve basım kâğıtlarında beklenen yüzey özelliği. Baskıda kullanılan kâğıtlarda beklenen yüzey düzgünlüğü. Yüzeyin parçacık kopmasına karşı olan mukavemeti. Makine hızı. Kâğıdın yüzeyinin düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. Surface Stained. Kâğıt makinesinde. Yüzey boşluğu dağılımı. Yüzey işleme. Yolunma mukavemeti. Yüzey boyalı. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşlukların dağılımı. Tutkal pres. basit olarak. Roughness).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Surface Pit Distribution. Surface Strength Test. Yüzey tutkallama. (Eş anlamlı. 445 . Mass Sizing) Surface Smoothness. Kağıt makinesinin tutkal pres kısmında kağıt yüzeyine tutkal/nişasta verilmesi. Kâğıt veya karton yüzeyininde yapılan tutkal veya kuşe kaplama işlemleri. kurutma bölümleri arasına konulan ve yüzey tutkallama amacıyla kullanılan bölüm. Surface Sizing. (Bakınız. Surface Size Press. Surface Properties. Yüzey tutkallı. Yüzey düzgünlüğü. Surface Sized. yapışkan özellikleri belirlenmiş ve derecelendirilmiş mumlarla da yapılmaktadır. Referans düz bir yüzeye göre. (Bakınız. Surface Speed. yüzey tutkallaması yapılmış kâğıt veya kartonlar. Surface Treatment. Surface Sized Paper. Yüzey gerilimi. Yüzey hızı. (Tappi T 459). Yüzey kabalığı. Cihazlarla yapılabildiği gibi. Yüzey düzgünlüğü.

Tıbbi parçaları sarmada kullanılmaktadır. Etüd etme. Filtreleme veya çökertmeyle ayrılabilen türde maddelerdir. Surge Tank. dispersiyon maddeleri bulunmaktadır. Doğadan elde edilebilen selüloz türleri. Mean Seperation. Sıvıların veya katıların yüzey özelliklerini değiştiren maddeler. Kâğıt makinesinde. Genellikle su içindeki askıda elyaflardan oluşan kağıt hamuru. Yüzey aktif maddeler. Referans düz bir yüzeye göre. Sustainably Harvested Virgin Fiber. Sweat Drier. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşluğun hacmi (cm3/m2). Arta kalan. Şişme. Askıdaki katı maddeler. Suspension Jet.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Surface Volume. 446 . Tıbbi ambalaj kâğıdı. Soğuk silindir. Asıltı. Sürdürülebilir tarımsal selülozlar. Roughness. Swelling. Suspended Solids. Surge. Elyafın su alarak şişmesi. Sürdürülebilir. Taşıntı. Surplus. Hamur kasasından çıkan hamur jeti. Surface Pit Distribution). Rölöve. Survey. Suspension. Bakiye. Taşkan. Etüd. İki yüzey arasındaki boşluğun ortalama uzunluğu. Sterilizasyon sıcaklığına dayanıklı özelliği olan. İki yüzey arasındaki boşlukların dağılımı. amacı aşırı sıcak kâğıdın sıcaklığını düşürmek olan ve içine buhar yerine soğuk su verilen silindir. İhtiyaç fazlası. yağlı kâğıt türleri. Sustainable. Bunlar arasında köpük söndürücüler. Surveying. (Bakınız. Yüzey hacmi. Atık su içinde bulunan askıdaki katı maddeler. Tetkik. Kâğıdın yüzeyinin düzgünlük derecesini belirtmede kullanılan tanımlardan biri. ıslatıcılar. Çökelmeyen sıvı karışım. Taşıntı tankı Surgical Dressing Paper. (µm) Surfactants.

Sistem kararlılığı. Genellikle çenelerin kapanması hidrolik güçle sağlanır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sweetener Stock. Girdap. Bir sistemin alt elemanlarını temin ederek onu bütünleyip pazarlayan kişi veya kuruluş. düşük kesafetli hamur. Swimming Roll. Döner başlıklı bobin ataşmanı. Yüzen vals. Elek üzerinde hamurda meydana gelen döngülü hareket. Sistem mühendisliği. Sentetik deterjan. Sifon. Swivel Head Grab. Sentetik elyaflardan yapılan kâğıtlar. AKD ve AKA gibi kâğıt hamuruna katılan sentetik tutkallar. Seyreltik hamur. Systems Engineering. Synthetic Size. Sistemin düzgün çalışması için alt parçaların senkronize edilmesi. 447 . ıskartaları veya balyaları alabilmesi için bir eksen üzerinde kolayca döndürülebilen çift çeneli ataşman türü. Teksif eleklerine veya disk filtrelere işleme başlarken verilen ve amacı ilk elyaf tabakasını oluşturmak olan. Sentez. Vinçlere takılabilen ve bobini. Synthetic Paper. Synthetic Resin. Sistem entegratörü. Tatlandırma hamuru. Sentetik tutkal. Sentetik elyaf. Swirl. Sentetik kâğıt. System Stability. Sabun dışı deterjan. Synthesis. istem dışı vals sapmalarını önlemek ve hataları düzeltemek için kullanılan valsler. Syphon. Semboller. Symbols. Sistem dengesi. Sistem ayarı. Synthetic Fiber. System Integrator. System Tuning. Sentetik reçine. Yüzey aktif maddesi olarak kullanılmaktadır. Hızlı ve geniş makinelerde kullanılan kalenderlerde. Karıştırma bütesindeki hamur. Syndet. Buhar silindirlerinde kondensatı tahliye eden sifon.

Çizelge kartonu. Teksir kâğıdı. Etiket ve dosya kartonu. İnce fon kartonu. Tablet Bristol. Yapışkanlık. Değiştirilebilen türde bıçak yapısı. Masa örtüsü olarak kullanılan ve baskıya uygun kraft kâğıdı. Fon kartonu. Firmasının adıyla anılan sertlik ölçme yöntemi. Takometre. Masa örtüsü kâğıdı. Tutuculuk. Ebat kesilerek fon kartonu gibi satılan. 448 . Bazen 500 metre/dakikanın altındaki kâğıt makinelerinde kullanılırlar. Tack. Sunum kartonu. (Eş anlamlı. Taber sertliği. Dört kenarı kesilmiş. Taber Stiffness. Tabulating Card Stock. Karalama amaçlı kullanılan teksir kâğıdı. Rifayner bıçağı. Tachometer. Tag Blanks. Yapraklar halinde kullanılan dosyalamaya hazır kâğıtlar. Mürekkebin kâğıda tutunma özelliği. Tabulating Board. (Eş anlamlı. Ebat kesilerek. Genellikle çitalı yaş kasalar kullanılmaktadır. Devir ölçer. kırtasiyelerde satılan bristol kartonlar. Rejister valsleri. yarattığı türbülansla su alma özelliğine sahip küçük çaplı valsler. Tag and Folder Stock. Table Top Paper. Kolej kâğıdı. Tablet Paper).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ T T4S (Trimmed 4 Sides). Tackle. Eleği destekleme yanında. Stickiness). Tablet News. Bristol fon kartonu. daha ince kâğıtlar. (Eş anlamlı. Tablet Writing Paper. Tablet Blotting. Etiket kâğıdı. Tablet Back Board. Tablet Paper. Table Roll. Tabulating Board). Sert olduğu için resimlerin arkasında kullanılan parça kartonlar. Yazıcılarda kullanılan kartonlar.

Tanklardaki stoklar. Şerit verme. Tanen. Tag Stock. Kuyruk eleği. Tannin. (2) Şerit kesici. Tail Cutter. Uyarı levhası asma. Talc. Tapa. Drum Screen) Tail Treading. Yapıştırma bandı. Ekvator bölgesi insanlarının. Şerit verici sistem. Elek üzerinde safih enini ayarlayan kenar kesici. Etiket ve zarf yapımında kullanılan gramajlı ve dayanıklı kâğıt türü. Talk. Etiket kartonu. Etiketleme. Kâğıt makinesinde. uyarıcı levha asılması. Dönüşümlü kağıtlarda pulper rejek çıkışında kullanılan elyafı çöpten ayıran döner elek. Başka yazılı bir kâğıdı desteklemekte kullanılan sert ve dayanıklı karton. Tall Oil. Manila fon kartonu. Bozuşma. 449 . Etiket kâğıdı. halata sarılı çöplerin oluşturduğu kuyruğu kesen hidrolik giyotin. Taint. Çam sakızı. Bitkilerin. kök. Tank Inventory. (1) Kuyruk kesici. Pulper içinde. Şerit sevk ipi. ağaçların iç kabuğunu döverek elde ettikleri keçe türü kumaş. Fırın pişirme kâğıdı. Tank stokları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Tag Board. Kâğıt yapımında dolgu ve kaplama maddesi olarak kullanılan beyaz pigment. Zımpara kâğıdı. Tail Carrier Rope. Tag Paper. Çam ağaçlarından elde edilen bir ürün. odun. Tapa. Tagout . kâğıt şeridi makine boyunca taşıyan ip. Bir ekipmanın enerjisinin kesilmesinden sonra. (Eş anlamlı. Kokuşma. yaprak ve meyvelerinde bulunan amorf bileşik. kabuk. Tail Screen. Tamale Wrapper. güvenlik amacıyla. Etiket kâğıdı. Tape Paper. Tag Washer Manila Paper. Yağlı ve ısıya dayanıklı kâğıt türü. Tanning Paper.

silindirik boru şeklindeki. Tarnishproof Board. Pas önleyici kâğıt. Katran. Tarnishproof Paper. (Bakınız. Kâğıtta noktacıklar halindeki kirlilikleri ölçülendirmeye yarayan bir yöntem. Boş kap ağırlığı. TAPPI standartları. giderek incelen. Hamur kasası girişinde. Tappi opaklığı. konik. TAPPI Opacity. TAPPI Dirt Chart. Tar Board. tren. Hedef kâğıdı. Silah denemelerinde hedef olarak kullanılan kurşunun geşerken çok temiz delik yeri bırakan kâğıt. Konik giriş manifoldu/bağlantısı. TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper Industry). Tappi parlaklığı. TAPPI Brightness. Hedef. vapur ve metro tarifelerini basmakta kullanlan kâğıt. Dara ağırlığı. Target Paper). Ulaşılması gereken değer. Target Paper. Target Posters. Target Patchs. Zift. (Tappi T213 ve T437) Bu iki testte kirlilikler eşdeğer siyah alan (Equivalent Black Area (EBA)) belirlenir. TAPPI Norms. Tar. Target Paper). Hedef kâğıdı. 450 . (Eş anlamlı. Ulaşılacak nokta. Otobüs. (Eş anlamlı. Hedef değer. Tare Weight. Bitümlü karton. Tappi kirlilik tablosu. Target. Kâğıt ve selüloz sanayi teknik birliği. Tarife kâğıdı. Target Value. Manifold Distributor). hamur giriş manifoldu/bağlantısı. Tappi’nin önerdiği yöntemle yapılan opaklık ölçümü. Nişan kağıdı. Pas önleyici karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Tapered inlet manifold/header. Tariff Paper.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Tar Paper. Bitümlü kâğıt. Tarred Felt. Ziftli karton. Tarred Sheating. Bitümlü çatı kaplaması. Tarred Slaters Felt. Bitümlü çatı altı kaplama kartonu. Tarred Thread Felt. Ziftli ve bezli karton. Task. Görev. Vazife. Tax. Vergi. Tea Bag Paper. Çay poşet kâğıdı. Tea Cartridge. Çay paketleme kâğıdı. Teal. Ördek. Angut. Dar ebatlı ve konik bobin ıskartası. “Biscuit” olarak bilinen dar ebatlı ıskartadan farkı, ebat genişliğinde kademelerin bulunması ve son halinin ördeğe (angut türü ördeğe) benzemesidir. Kağıt makinasında eni daraltırken ebatla oynama yanında, mal sarıcıda tamponun ilk sarım bölgelerinde kayma nedeniyle bu tür hatalar çok görülmektedir. Bobin makinasında da bu tür kenar ıskartaları makinanın çalışma performansını düşürmektedir. Tea Paper. Çay paketleme kâğıdı. Tear. Yırtılma.
Teardown Time. Demontaj süresi.

Tear Factor. Yırtılma direnci. Tear Index. Yırtılma direnci. Tear Strength. Yırtılma mukavemeti. (Eş anlamlı; Tearing Strength). Tearing Resistance. Yırtılma direnci. Ölçümünde iki yöntem kullanılır. (1) İç yırtılma direnci. (2) Kenar yırtılma direnci. Kenarlarda yırtılmanın başlaması için daha fazla kuvvet gerekmektedir. Yırtılma başladıktan sonra iç kısmlarda bu değer düşmektedir.

451

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Tear Outs. Kâğıt örnekleri. Laboratuar tarafından örnek olarak alınan A4 ebatlı kâğıt parçaları. Tear Ratio. Yırtılma oranı. Makine yönüne kâğıt direnci ile makine enine kâğıt direnci arasındaki oran. Technical Nomeclature. Teknik kavramlar. Technological Guarantee. Teknolojik garanti. İmalat ve tasarım hatalarına karşı alınan garanti. Telautograph Paper. Telgraf kâğıdı. Telegraph Blanks. Telgraf kâğıdı. Telegraph Manila. Telgraf kâğıdı. (Manila cinsi). Telegraph Paper. Telgraf kâğıdı. Telegraph Tape Paper. Telgraf kâğıdı. Telegraph Writing. Telgraf mesaj kâğıdı. Telephone Directory Paper. Telefon rehberi kâğıdı. 3. Hamurdan yapılan ve gazete kağıdına göre daha düşük gramajlı bir kağıt. Telephone Memo Paper. Bloknot kâğıdı. Telefon yanında bulundurulan not alma kâğıdı. Teleprinter Roll. Fax kâğıdı. Telescoped. (Eş anlamlı; Slipped Roll). Teletype Paper. Faks kâğıdı. Teletype Perforator Tape. Sürekli form Teletype Tape. Telgraf kâğıdı. Teller Rolls. ATM kâğıt rulosu. Banka işlemlerinin yapıldığı makinelerde kullanılan kâğıt rulo.

452

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Temperature. Sıcaklık. Temperature Control. Sıcaklık kontrolu. Temperature Measurement.Sıcaklık ölçümü. Temperature Switch. Termostat. Temperature Transmitter. Sıcaklık transmitteri. Template Paper. Şablon kâğıdı. Templet Board. Şablon kartonu. Tem-Sec Press. Combi preslerde ortadaki valsi buharla ısıtarak (80-100°C) presleyen sistem. ( GL&V/Black Clawson-Kennedy) Tender. Düşük dayanımlı kâğıt veya karton. Tender Side. Operatör tarafı. Ön taraf. Salon tarafı. Kâğıt makinesinde operatörün bulunduğu taraf. (Bakınız; Front Side, Back Side). Tensile. Gerilme. Gerilerek kopacak hale gelme. Tensile Breaking Strength. Kâğıdın kopmadan önce ulaştığı azami gerilme miktarı. Tensile Energy Absorption (TEA). Gerilme enerji emilimi. Gerilmeye maruz kalmış kâğıt örneği tarafından emilen enerji miktarı. Özellikle torbalık kâğıtlarda ölçülen bir değişken. (ISO 12625-4:2005) Tensile Failure Stress. Birim genişlik ve birim kalınlığa etki eden azami kuvvet. (Pa, N/m2) Tensile Index. Gerilme endeksi. Birim ende ve gramajda kâğıda etki eden azami gerilme kuvveti. Bundan sonra kâğıt kopar. (Nm/kg). Tensile Stiffness. Gerilme sertliği. Kâğıda uygulanan kuvvet karşısında kâğıdın gösterdiği mukavemet. (İlgili; Tensile Stiffness, Tensile Strength, Compression Strength, Breaking Strain).

453

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Tensile Strength. Gerilme mukavemeti. Kopma direnci. Birim endeki kâğıda etki eden azami kuvvet. Bu kuvvetten sonra kâğıt kopar. Bobinle çalışılan üretim ve baskı sistemlerinde, kâğıdın açılması sırasında kopma olmaması için şart koşulan değer. (N/m). Tension. Gerilme. Gergi. Kâğıdın gerilmesi. Tension Control. Gergi kontrolu. Kurutma bölümünde, tutkal pres sonrası ıslanan safihadaki gevşeme nedeniyle oluşan gergi bozukluğunu kontrol eden sistem. Taşıyıcı valslerden birinin altına yerleştirilen algılayıcılarla ölçülür, hız değişikliği ile kontrol edilir. Tension Wood. Gerilimli ağaç. Çeşitli çevre koşulları nedeniyle yaş halkaları dairesel olmayan ağaçlar. (Benzer anlamlı; Compression Wood, Reaction Wood). Aşırı lignin oluşturduklarından selüloz üretimine uygun değildirler. Termination. Sonlandırma. İş bitirme. Bir işi bitirme. Terminology. Terimbilim. Terimlendirme. Terms of Payment. Ödeme koşulları. Tertiary Treatment. Üçüncü kademe arıtma. İleri arıtma tekniği olarak bilinmektedir. Atık su işlenirken, ilk iki aşamaya ek olarak, fosfor ve azotun alınması işlemlerini kapsar. Test Board. Oluklu mukavva. Test Equipment. Test düzeneği. Laboratuar ekipmanı. Test Facilities. Test alanları. Test Liner. (Bakınız; Test Linerboard). Test Linerboard. Testlayner. Oluklu mukavvada en iç ve dış yüzeyde kullanılan kâğıt türleri. Genellikle iki katmanlı olarak üretilirler. Test Methods. Test yöntemleri. Text Papers. Test kâğıtları. İç ve dış tutkallaması yapılmadan kurutma kâğıdı özelliğinde üretilen ve kimyasal emdirilerek test amaçlı kullanılan kâğıtlar. En yaygın kullanılanları turnusol kâğıtlarıdır.

454

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Test Sheet. Laboratuarda yapılan örnek kâğıt. Text Finishing. Dokulu perdahlama. Kumaş desenli. Textile Papers. Tekstil kâğıtları. Textile Wrapper. Tekstil paketleme kâğıdı. Text Paper. Yazı tabı kâğıdı. Texture. Doku. Görüntü ve dokunuşta belirlenen kâğıt özellikleri. The Commitment of Management. Yönetimin taahhüdü. (ISO 9001:2008 Madde 5.1) Theme Paper. Sunum kâğıdı. Ödev kâğıdı. Okullarda öğrencilerin kullandığı sunum kâğıtları. Theoretical Capacity. Teorik kapasite. Verimliliği dikkate alarak belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında sağlanabilen azami üretim miktarı. Buna mühendislik kapasitesi, azami kapasite veya tasarım kapasitesi de denilmektedir. Thereof. Bunlarla ilgili. Bunları ilgilendiren. Therm. 100.000 Btu luk ısı birimi. Thermal Conductivity. Isıl iletkenlik. Bir maddenin temas yoluyla ısıyı iletebilme özelliği. [Btu/h (ft2) °F/ft; cal/s (m2) °C/cm]. Thermal Convection. Isıl aktarım. Bir sıvı kütlesi içinde, çeşitli bölgelerdeki sıcaklık farklılıkları nedeniyle oluşan yoğunluk değişmeleri sonucu meydana gelen hareketlilik. Thermal Conversion. Isıl dönüşüm. Sıcaklık etkisiyle oluşan fiziksel değişim. Thermal Degradation. Sıcaklıkla bozunma. Selüloz ve nişastanın sıcaklık etkisiyle bozunmaları ve parçalanmaları. Thermal Diffusivity. Isıl dağıtkanlık. Vals kaplamasının ısıtıyı dağıtma özelliği. (m2/s). Thermal Mass. Isıl kütle. Isı değişikliklerine karşı kütlenin gösterdiği atalet.(Eş anlamlı; Thermal Flywheel Effect)
455

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Thermal Paper. Termal kâğıt. Sıcaklığa hassas ve sıcaklık karşısında görüntü verebilen kâğıtlar. Thermal Pollution. Isıl kirlenme. Sıcaklık etkisyle su kalitesindeki düşüş. Thermal Radiation. Isıl yayılım. Elektromanyetik dalgalar yoluyla ısının nakledilmesi. Thermal Shock Resistance. Isıl şok direnci. Isı değişimlerine karşı malzemenin gösterdiği direnç. Thermal Softening. Isıl yumuşama. Selüloz, yarıselüloz veya lignin ısıtıldığında (165-230 °C) amorf polimerde camsı yapıdan lastiksi yapıya doğru meydana gelen değişme. Thermal Transfer Printing. Termal transfer kâğıdı. Thermobonding. Isıl bağlanma. Isıl birleşme. Isı kullanarak birbirine bağlanmasını sağlama. Bağlanma için bir bağlayıcı kullanılabileceği gibi, varsa malzemelerden birinin veya her ikisinin ısıyla bağ yapabilme özelliğinden de yaralanılır. Thermocompressor. Termokompresör. Çürük buharı uzaklaştırmak için kullanılan bir gereç Thermography. Termografi. Ofset veya tipo baskıda yaş mürekkebin kuruması için basılı metnin üzerine reçine tozu serpilmesi. Thermogravimetric Analysis (TGA). Termogravimetrik analiz. Kuşe çözeltisi içindeki bileşenleri tespit etmek amacıyla kullanılan bir analiz yöntemi. Sıcaklığa veya zamana bağlı olarak kuşe çözeltisindeki bileşenlerin miktarsal değişimini inceler. Thermo Mechanical Pulp (TMP). Termomekanik selüloz. Yongaların önce buharla ısıtıldıktan sonra, mekanik olarak öğütülmesiyle elde edilen selüloz. Thermometer. Termometre. Thermoplastic Binding. Amerikan ciltleme. Tutkallı ciltleme. Fasikülleri dikme yerine, yaprakların sırtını tutkallayarak yapılan ciltleme. Son yıllarda romanlarda ve ders kitaplarında kullanılmaktadır. Buna değişik adlar da verilmektedir. (Eş anlamlılar; Adhesive Binding, Cut Back Binding, Perfect Binding, Threadless Binding). Thermostatic Staem Trap. Termstatik kondenstop. Termostatik buhar kapanı.
456

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Thickener. Teksif eleği. Hamur içindeki aşırı suyu almaya yarayan döner filtre. Thickening Water Removal. Kesafet arttırıcı su alma. Süzerek su alma yöntemi. Thickness. Kalınlık. Kaliper. Thick Stock. Kesif hamur. Göreceli olarak kullanım alanına bağlı bir tanım. Normalinin üzerinde kesafeti olan hamur. Thin Paper. İnce kâğıt. Genellikle sigara kâğıdı veye temizlik kâğıtları. Thinning. Seyreltme. Ormanda ağaç sıklığını azaltma. Third Party. Üçüncü parti. Alıcı ve satıcı dışındakiler. Thixotrophy. Tiksotropi. Öğütme sırasında zamana bağlı olarak vizkozitedeki azalma. Thrashing. Çırpma. Özel bir makinede, kâğıdı veya paçavrayı parçalayarak tozunu alma. (Eş anlamlı; Dusting). Threaded Felt. İp takviyeli karton. Threadless Binding. Amerikan ciltleme. Tutkallı ciltleme. Fasikülleri dikme yerine, yaprakların sırtını tutkallayarak yapılan ciltleme. Son yıllarda romanlarda ve ders kitaplarında kullanılmaktadır. Buna değişik adlar da verilmektedir. (Eş anlamlılar; Adhesive Binding, Cut Back Binding, Perfect Binding, Thermoplastic Binding). Threatened Species. Tehdit altındaki türler. Yok olma tehlikesi geçiren ağaç/canlı türleri. Three Layer Paperboard. Üç katlı karton. Yuvarlak elekli makinelerde üretilen ve her katı farklı hamur harmanından meydana gelen karton. Orta katmanda, düşük kaliteli harman kullanılmaktadır. Throttle. (1) Kısıcı. (2) Kısmak. Throttling. Kısma. Throttling Valve. Kısma vanası. Akışı elle kontrol edebilen ve debiyi azaltmak için kullanılan el vanası. Genellikle pompa çıkışında kullanılır.

457

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ticker Paper. Borsa işlemlerinin kaydedildiği kâğıt. Ticker Tape. (1) Borsa işlemlerini uzağa gönderen cihaz. (2) Bu cihazda kullanılan kâğıt rulo. (Eş anşlamlı; Ticker Paper). Ticket Bond. Bilet kâğıdı. Bilet yapmak amacıyla üretilen dayanıklı ve özellikli kağıtlardan. Ticket Bristol. Bilet kartonu. Bilet bristolü. Tickler Refiner. Gıdıklama rifayneri. Dokunma rifayneri. Makine bütesinden sonra son bir kez hamuru dağıtmak için kullanılan rifayner. Kapasitesi tüm hamura göre seçilir. Tighth Contact. Sıkı temas. Kurutma keçelerinin safihaya yaptığı sıkı temas. Tile Hanging. Duvar kâğıdı. Kabartma desen basmaya uygun kâğıtlar. Tile Liner. Mozaik kâğıdı. Cam veya seramik duvar mozaikleri yapıştırmak için kullanılan kraft kâğıdı. (Eş anlamlı. Back Mount Mash Paper). Tile Mounting Paper. (Eş anlamlı; Tile Liner, Back Mount Mash Paper). Tile Stock. Duvar kâğıdı. Desenli döşeme kağıdı. Tiling. Döşemelik. Döşeme kâğıdı. Timber. Kereste. Ağaç. Time. Süre. Zaman aralığı. Time Card Bristol. Çizelge kartonu. Çizelge bristolü. Time Measurement. Süre ölçümü. Time Schedule. Zaman çizelgesi. Bütün bir işin alt parçalarını ve parçaların gerçekleşme sürelerini gösteren çizelge. Time Table Bristol. Çizelge kartonu. Çizelge bristolü. Time Weighted Average (TWA). Zaman ağırlıklı ortalama. Ölçülen değerin belirli bir zaman aralığındaki ortalama değeri.

458

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Tinctorial Strength. Mürekkep gücü. Mürekkebin boyama gücü. Tinctorial Value. Mürekkep değeri. Mürekkebin boyama gücünü ifade eden değer. Tint. Mürekkep. Çeşitli renklerde baskıda kullanılan renk verici boyalar. Tinted. Çivitli. Boyalı. Tinted White. Çivitli beyaz. Çivit konularak beyaz görünümü güçlendirilmiş, gerçekte gözün farkedemeyeceği kadar çok açık mavi kâğıt. Tinting. Çivitle beyazlatma. (Eş anlamlı; Shading). Tinting Dyes. Beyazlatma boyaları. Çivit türü beyazlatıcılar. Tipping Fee. Çevre vergisi. Atıkları belirlenen bir yere atabilmek için yerel yönetime ödenen vergi. Tire Wrapper. Otomobil lastiği sargı kâğıdı. Tissue. (1) Pelür kağıdı. (2) Temizlik kâğıtları. (3) Krepli veya krepsiz ince kağıtlar. (4) Düşük gramajlı ve 40 gram/m² nin altındaki ince kağıtlar. (Eş anlamlı; Tissue Papers). Tissue Papers. (Eş anlamlı; Tissue). Titanium Diokside (TiO2). Titanyum dioksit. Kuşede beyazlık kazandıran ve baskıda kağıdın ışık geçirgenliğini ortadan kaldıran pigment. Titration. Titrasyon. Bir sıvının içine, renk değiştirene kadar ölçülü başka bir sıvıyı verme şeklinde yapılan bir laboratuar analiz yöntemi. Tobacco Papers. Sigara kâğıdı. Tütün sarma kâğıdı. Toilet Paper. Tuvalet kâğıdı. (Eş anlamlı; Tissue). Tolerance. Tolerans. Standartlardan müsaade edilen derecede sapma. Toluene. Toluen. Elek temizliğinde lateks türü maddeleri temizlemede kullanılan kimyasal madde. Yerine ksilen de kullanılmaktadır.

459

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Toluidine Blue. Toluidin mavisi. Asıltı ile son bulan titrasyon yönteminde endikatör olarak kullanılan boya. Ton (Tonne). Metrik ton. 1000 kg. (Bakınız; Long Ton, Standard English Ton, Short Ton). Toner. Toz mürekkep. Fotokopi makinelerinde kullanılan toz mürekkep. Tongue and Groove Construction. Birbirine geçmeli yapı. Lamba zıvana türü yapı. Havbe duvarlarının içinde çiğleşmeyi önleyici çok parçalı duvar yapısı. Tooth. Diş. Dişli görünüm. Elyapımı resim kâğıtlarında, kâğıt yüzeyinin kaba yapısı. Top. Üst taraf. Kâğıdın keçe yüzü. Elek izlerinin bulunduğu kısım alt olarak ifade edilir. Top Layer. Üst tabaka. Üst kat. İki katmanlı layner kâğıtta üst kısımda kalan tabaka. (Bakınız; Bottom Layer). Top Layner. Oluklu mukavvada üstte kullanılan daha dayanıklı ve baskıya uygun kâğıt. (Bakınız; Bottom Liner). Top Side. Üst taraf. Keçe yüzü. Kısaca “Top” denilmektedir. Top Sizing. Yüzey tutkallama. Kâğıt makinesinde, üretim sırasında uygulanan, yüzey gözenekliliğini azaltan ve su geçirimini düşüren, nişasta ile yapılan tutkallama. Top Wire. Üst elek. Uzun elekli makinelerde, iki katlı kâğıt yapımında, kâğıda ikinci katmanı veren elek. Top Wire Former. Üst elek. Fordriniye (uzun elekli) makinelerde iki katlı kağıt üretetirken çalıştırılan üst elek. Torn Decle. Saçaklı kenar. Kâğıt kenarlarına üretim sonrasında uygulanan ve kenar kesimi yapılmamış duygusu veren saçaklı görünüm. El yapımı kâğıtların tipik özelliği olduğu için taklit edilmektedir. Özel zımpara uygulamasıyla yapılmaktadır. Torn Sheet. Yırtık yaprak. Torque. Moment. Döndürme kuvveti.

460

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Total Alkalinity. Toplam alkalinite. Su içinde ppm cinsinden ifade edilen toplam baz konsantrasyonu. Total Charge. Toplam yük. Toplam elektrik yükü. Total Cost. Toplam maliyet. Toplam ekonomik üretim maliyeti. Total Indicated Runout. Toplam ölçülen aşınma. Valslerde veya konfeksiyon ürünlerinde ölçülen toplam aşınma miktarı. Totally Chlorine Free. Tam klorsuz. Üretim aşamalarında klor ve klor bileşiklerinin hiç kullanılmadığı kâğıtlar. (Bakınız; Elemental Chlorine Free (ECF), Chlorine Free). Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC) Motor. Tam kapalı fan soğutmalı motor. Kağıt fabrikalarında kullanılması gereken standart motor tipi. Total Poductive Maintenance (TPM). Toplam verimli bakım. Üretim verimini öne çıkaran bakım yönetimi. Total Transmittance. Toplam ışık geçirgenliği. Kâğıt yüzeyine düşen ışığın arkaya geçen kısmı. Touch Paper. Alev almaz kâğıt. Nitrat tuzlarıyla yanma özellikleri kontrollu hale getirilmiş kâğıt. Özellikle sigara ve fişek kâğıtları türündeki kâğıtlar. Tough Check. Sert mukavva. Karton mukavva. Towelling. Havluluk kâğıt. (Eş anlamlı; Towel Paper). Towel Paper. Kağıt havlu. Havlu kâğıdı. Toxics Release Inventory. Toksik madde salınım envanteri. Traceability. İzlenebilirlik. Bir ürünün/çıktının tedarik zincirinde belgelerle izlenebilir olması. Tracing Paper. Aydınger kâğıdı. Selülözün sülfirik asitle yıkanarak kurutulması sonucu jelatinleşmesi ile elde edilen kâğıtlar. Saf selülöz gerçekte ışık geçirgendir. Selülözlerin arasındaki hava boşluğu onu opaklaştırır. Bunun dışında çok iyi dövülmüş ve havası alınmış

461

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ hamurdan elde edilen safihanın süper kalenderleme ile içindeki kalan hava atılırken, rutubet içeride hapis kalır, kâğıt opaklığını kaybeder, şeffaflaşır ve esmerleşir. Tracheid. Odun hücresi. Botanik dilinde yumuşak ağaçların gövdedeki hücreleri. Tracing Tissue. İnce aydınger kâğıdı. Çizimde kullanılan aydınger kâğıdı. Trading Stamp Paper. İndirim kuponu kâğıdı. Traditional. Geleneksel. Trailing Blade Coating. Raspalı kuşeleme. Sıyırıcı bir raspa ile fazla kuşe kalınlığını ayarlayan kuşeleme yöntemi. Training. Eğitim. Transfer Marble Paper. Mermerli transfer kâğıdı. Transfer of Ownership. Mülkiyetin devri. Mal sahibi değişikliği. Transfer Paper. Transfer kâğıdı. Karbon kâğıdı gibi ısıyla veya basınçla bünyesindeki pigmenti veya metal tozlarını, karşıdaki kâğıda transfer yapan kâğıtlar. Transfer Roll. Aktarma valsi. Sevk valsi. Transformer Board. Trafo presbantları. Transformer Coil Winding Paper. Makaron kâğıdı. Transients. Geçici olaylar. Özellikle elektrik şebekesinde yıldırım veya motor kalkışı gibi nedenlerle oluşan geçici bozulmalar. Translucency. Yar saydam. Matla şeffaf arası. Translucent Bristol. (Bakınız; Translucents). Translucent Drawing Paper. Aydınger kâğıdı. Translucent Master Paper. Şeffaf aydınger kâğıdı. Ana kopya olarak saklanmak üzere kullanılan ozalit kâğıtları.

462

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Translucents. Her iki yüzü de pigmentle kaplanabilen, basılarak kitap kapağı, çıkartma veya pencere süsü olarak kullanılan aydınger kâğıtları. Transmittence. Arkaya geçen ışık. Işığın arkaya geçen kısmı. Transparency. Şeffaflık. Işık geçirgenliği Transparency Ratio. Şeffaflığın bir ölçüsü. Paralel ışık geçirgenliğinin, toplam ışık geçirgenliğine oranı. Transparent. Şeffaf. Transparent Cellulose. (1) Selofan. (2) Aydınger kâğıdı. Transparent Manifold Paper. Yarı şeffaf yağlı kâğıt. Transparent Paper. Aydınger kâğıdı. Transport. Nakliye. Taşıma. Bir yerden bir yere nakletme. Transport Packaging. Nakliye ambalajı. Taşıma sırasında kullanılan ambalaj. Transverse Cut. Enine kesim. Bobinden ebat kesiminde bobin eni yönünde yapılan kesim. Transverse Permeability. Çapraz geçirgenlik. Kağıdın makine çaprazına olan geçirgenliği. Transverse Porosity. Çapraz gözeneklilik. Makine çaprazına doğru dizilmiş gözenekler. Trash. Çöp. Trash Removal System. Çöp alma sistemi. Pulpere bağlı olarak çalışan kaba çöp alma sistemi. Travelling Work Platform. Seyyar çalışma platformu. Üzerinde güvenle iş yapabilmek için geliştirişmiş iş/çalışma platformu. Kağıt makinasında sabit merdivenlerin uygun olmadığı yerlerde, yüksekte çalışabilmek için hazır tutulan platformlu merdiven. Tray. (1) Tava. Metalden yapılma elek kenarı tavaları. ( Eşanlamlı; Savealls). (2) Kapaksız karton kutu. Ağzı açık olarak kullanılan kutular. Tray Board. (1) Kutu kartonu. (2) Tepsi veya tabak kartonu.
463

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Tray Water. Beyaz su. Elekaltı suyu. Tava suları. Kâğıt makinesinde elekten süzülen, elyafça ve kimyasalca zengin su. Treading. Şerit verme. Kuyruk verme. Kâğıt makinelerinde, ilk aşamada safihanın tam ende makineye verilmesi mümkün olmadığından, öncelikle 20-25 cm kadar genişlikte kuyruk veya şerit tabir edilen safiha makineden geçirilir. Bu işleme kuyruk verme veya şerit verme denir. Safiha eni daha sonra genişletilir. Şeridin makinede silindirden silindire geçirilmesinde hava gücünden veya sevk ipinden yararlanılır. Treated Butchers Paper. Yağlı kasap kâğıdı. Treated Paper. İşlenmiş kâğıtlar. Özel işlem görmüş kâğıtlar. Treated Waste Water. Arıtılmış atık su. Tree Farm. Ağaç çiftliği. Özel mükiyette bulunan, orman ürünleri üretiminde kullanılan ormanlık arazi. Tree Wrap Paper. Ağaç sarma kâğıdı. Fidan halineki ağaçları zararlı böceklerden korumak için sararak kullanılan ziftli kâğıt. Trial Run. Deneme çalışması. Montaj sonrası yapılan makineyi deneme çalışmaları. Trim. Kenar kesimi. (1) Elek ve bobin makinesinde, safihanın kenarından, gramajı ve kenar kesici fıskiyenin yarattığı düzensiz görünümü nedeniyle yapılan kesim, traşlama, kenar kesimi. (2) Ebat kesmek. Trim Chute. Iskarta kanalı. Kenar ıskarta kanalı. Trimetal Plate. Mülti metal baskı kalıbı. (Bakınız; Multimetal Plate). Trim Handling System. Kenar ıskarta sevk sistemi. Bobin makinesinde kesilen kenar ıskartalarını parçalayıp ıskarta pulperine gönderen sistem. Bıçaklı bir fan ve hava kanalından oluşmaktadır. Trim Losses. Kenar ıskarta kayıpları. Bobin makinesinde üretilmiş olan kâğıdın kenarlarından kesilen ıskartalar nedeniyle oluşan üretim kaybı. Matbaalarda ebat kesimi nedeniyle oluşan kayıp.

464

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Trim Squirts. Kenar kesici fıskiyeler. (Eş anlamlıİ Edge Squirts) Trimmed. Kesimli. Giyotinde ebat kesilmiş. Bobin makinesinde kenarları kesilmiş. Trimmed Splice. Kesimli ek yeri. Bobin sarma sırasında kopuk yerin düzgünce kesilerek yapıştırılmış durumu. Trimmer Press. Giyotin. Trim Width. Kesimli kâğıt genişliği. Makinede sağlanan azami genişlik. Triple Paper. Üçlü kâğıt. Üç tabaka olarak kullanılan kâğıt. Triplex. Üç katlı karton. Yapıştırma ile elde edilen üç katlı karton. Trouble. Sorun. Akasaklık. Troubleshooting. Arıza tespiti. Arıza bulma. Trunk and Case Fiber. Vulkanize elyaf. Presbant yapımında kullanılan elyaf. Kaynakçıların kullandığı koruma başlığı, valiz ve özel kutuların yapımında kullanılan karton. Trunk Wrapper. Valiz sarma kâğıdı. Bir tür kraft kâğıdı. TSP (Total Suspended Particulates). Toplam askıdaki parçacıklar. TSS (Total Suspended Solids). Askıdaki toplam katı maddeler. Tub Coloring. Daldırma yöntemiyle boyama. Tube. İnce boru. Boru. Tüp. Tube Board. Masura kartonu. Mihver boru kartonu. Tubed. Masura yapılmış. Boru haline getirilmiş. Tube Expander. Makineto. Kazan ve eşanjörlerde delik çaplarını ve boruların uç kısımlarını ezerek genişletmeye yarayan sıvama aparatı. Tube Paper. Masura kâğıdı. Tub Liners. Kasap kâğıdı. Daldırma yöntemiyle parafinlenmiş kâğıt.
465

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Tub Sized. Daldırma yöntemiyle yüzeyi tutkallanmış. Tub Size Press. Daldırma yöntemi kullanan yüzey tutkallama presi. Tub Sizing. Daldırma yöntemiyle tutkallama. Tutkal banyosu ile yapılan yüzey tutkallama. Kâğıtta aşırı tutkallama ve ıslanma yarattığından tercih edilmeyen bir yüzey tutkallama yöntemi. Tuning. İnce ayar. Düzgün çalışmayı sağlamak için yapılan hassas ayar işlemlerinin tamamı. Tunnel Drier. Tünel kurutucu. Çok katlı arabalara konulan yaş karton parçalarının kurutulduğu tünel tipi kurutma ünitesi. Turbidity. Çalkantılılık. Aşırı karıştırma ve türbülans etkisiyle oluşan durum. Turbulance. Türbülans. Elek üzerine dökülen hamurun, geç yerleşmesi nedeniyle oluşan hareketlilik. Turned Edge. Kıvrık kenar. Turn-off. Kapama. Enerjisini kesme. Turn-on. Açma. Enerji verme. Turn Over. Katlanma. Safihadaki kenar yırtığının kıvrılarak katlanması. Turpentine Recovery. Terebentin geri kazanma süreci. Distilasyonla, pişirmeden çıkan gazların geri kazanılması işlemi. Turpentine Test. Terebentin testi. Yağ geçirmez kâğıtlarda, terebentinin geçiş süresini ölçmek için geliştirilmiş bir yöntem. Twill Weave. Uzun elek. Fordriniye elek. Twin Wire. Çift elek. İkiz elek. Burada “Multiply” söz konusu değildir. Her iki elek de ayni safihanın ön ve arka yüzü formasyonunda kullanılır. Her iki yüzdede düzgün yüzey formasyonu elde etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu sayede alt ve üst yüzeylerde farklılık, yani çift yüzlülük önlenmiş olur. (Bakınız; Two Sidedness). Twin-Wire Machine. İkiz elekli makine. (Bakınız; Twin Wire).
466

Serbest çekiş bölgesinde kalan safihanın iki tarafında birden meydana gelen buharlaşma. Basım açısından önemlidir. kalıpla basılacak kâğıt arasına konulan mumlu bir kâğıt. Oluklu mukavva üretiminde layner kağıdın enine ve boyuna doğru düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu mukavvada meydana gelen kamburlaşma. Rifaynerde elyafların spiral hale gelmesi. (Eş anlamlı. Tympan Paper. Diagonal Warp) Two Drum Winder. Çekmece şeklinde kutu. Typewriter Tissue. Daktilo kâğıdı. Genellikle dayanıklı kraft kâğıtlar kullanılmaktadır. Dizgi sanatı. İp kâğıdı. Düzelme ve silmelere uygun üretilmiş kâğıt. Twist Warp. Daktilo ile yazarken ikinci ve üçüncü kopyaların basılabilmesi için kullanılan ince daktilo kâğıtları. Twisting Paper). Kâğıdın elek yüzü ile keçe yüzü çoğunlukla farklı özellik gösterir. Bunlar torba sapları olarak kullanılmakla birlikte çeşitli renklerde boyanarak hasır şeklinde döşemelik dokumalar elde edilmektedir. Two Sided Evaporation. Tipografi. Iki yüzlülük. Bükülme. 467 . Bükülen ve ip haline getirilen kâğıt. İki vals üzerinde bobin saran bobin makinesi. Twisting.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Twin Wire Paper. işlevsel ve estetik düzenlemesiyle ilgili tasarım anlayışı. Typography. Two Piece Lambert. İki taraflı buharlaşma. Diyagonal kamburlaşma. Twisting Tissue. Pelür kâğıdı. Elle yapılan rölyef baskıda. İp pelürü. Two Sidedness. Twisting Paper. Kibrit kutusu türünde yapılmış kutular. (Bakınız. İki valsli bobin makinesi. Kamburluk Layner kağıttaki iç gerilimden kaynaklanmaktadır. Mumlu kâğıt. Basılacak öğelerin görsel. İkiz elekli makinede üretilmiş kâğıt. Typewriter Paper. Kâğıdın her iki yüzeyinin düzgünlük açısından farklı özellik göstermesi.

Uncoated Free Sheet. Yararlanılamama. Unavailability: Yararlanamama. Ultrasonic Tests) Ultrastructure. Ses titreşimlerini kullanarak yapılan (1) kalınlık testi (2) mekanik test işlemleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ U UHLE Box. Ultrafiltreleme. Üretim hedefi ve üretim kaynakları bulunmasına rağmen. Membran filtrelerde çapı 0. Ağartma işlemi yapılmamış kraft selülozu. Ultrafine. Ultraviolet Radiation. Ağartılmamış. Uncoated Blanks. Vakum kasası. Uncoated Cover Paper. Kuşe olmayan kapak kartonu. Kimyasallar kullanılarak ağartma işlemi uygulanmamış selüloz veya kâğıt hamuru. Preslerde vakum bölgesinden geçen keçenin içindeki suyu emerek temizleyen vakum kasası. Birinci hamur kâğıt. Unbleached Kraft Pulp. Kaplanmamış. bir kâğıt makinesi veya bir ekipmandan yararlanamama. Ultrasound. Son derece küçük (parçacıklar için). Ultrasonic Tests. Uncalendered. Ultrason. Uncoated.02µ arasındaki parçaların filtrelenmesi. kâğıt kopması ve arızalar gibi çeşitli nedenlerle. Mor ötesi ışıma. Esmer kraft selülozu. Kuşe yapılmamış karton. Ultraviolet Spectrometer. Hücre duvarının mikroskobik ölçekli yapısı. (Bakınız. Kalenderde preslenmeden çıkmış. Kalenderlenmemiş.002µ ile 0. Yazı tabı kâğıtları. Mor ötesi spektrometre. Kuşe yapılmamış. Unbleached. 468 . Ultrafiltration. Ultrasonik testler.

Destek kâğıdı. Underpressure. Kalenderlenmemiş kâğıt. Rejek. Uncoated Weight. Kağıdın elyaf veya rutubet dağılımındaki düzensizlik. Alt akış. Astar kaplama. Basılacak kâğıdın altına konulan parça kâğıt. Küçümsemek. Under Run. Layner kağıdı. Genellikle enine profildeki düzensizlik. Kuşe olmayan iskambil kâğıdı. Undervoltage. Uneven Profile. Yazı tabı kâğıdı. Uniformity.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Uncoated Mill Blanks. Düzgün olmayan profil. Underestimation. Santrifüj temizleyicilerde alttan çıkan rejek hamur. Undervalue. Düşük gerilim. (1) Eksik üretim. Düşük gergi. Underflow. Kaplammamış gramaj. Uncrepped Tissue Paper. Yanlış değerlendirmek. Kreplenmemiş temizlik kağıdı. Taban layneri. Undercoating. Çift kaylı layner kâğıdın alt ve düşük kaliteli katmanı. Homojenlik. Beklenmedik devreye girme. Unexpected Start. Beklenmedik çalışma. (2) Eksik üretim nedeniyle yapılan eksik teslimat. 469 . Uncoated Postal Card Stock. Yeknesaklık. Uncoated Printing Paper. Undertension. Değerini düşük tahmin etme. Makinanın tehlike yaratacak şekilde devreye girmesi. Tekdüzelik. Underliner. Underlay. Eksik değerlendirme. Uncoated Playing Card Stock. Unglazed Paper (UG). Düşük basınç. Kartpostal kartonu.

Unscheduled Maintenance. eleme. Unit Processes. Tutkalsız. Kırma. Universal Stationary Syphon. Çeşitli müşterilere gönderilen belirli bir ürünle ilgili. Çalışılan fiziki saat toplamı. Temel süreçler. Kurutma kâğıdı türünde emici özellikte kâğıtlar. Up Curl. Fluting kâğıt. (1) Boşaltma. öğütme. Fabrika otomasyonunu ve bilgisayarları enerji kesilmesinde kısa süre besleyebilen. Unvulcanized Electrical Bond. Ölçü birimi. belirli zaman aralığında elde edilen veriler topluluğu.2-0. Temel işlemler. Uptime. Arıza bakımıcılığı. Unrestricted Data. Unlined Corrugated Paper. akülü elektrik kaynağı. Lamine kraft. Güncellenmiş. Kamyondan indirme. Vakum silindiri. Unloading. Kesintisiz güç kaynağı. Unsized Paper. Unit Operations. Hamurunda veya yüzeyinde tutkal kullanılmamış. Units of Measurement. kurutma gibi işlemlerin genel adı. Çalışma zamanı. Sınırsız veri. Kimya mühendisliğinde üretimde kullanılan temel işlemler. Plansız bakım. nakliye. Union Kraft. ısıtma.25 bar) 300 metre/daki hızın üzerinde çalışabilen sabit silindir sifonu. UNO Cylinder. Su geçirimsiz hale getirlmiş kraft kâğıdı. Unsized.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Uninterruptible Power Supply. Universal sabit sifon. 470 . Kimyasal reaksiyonların yer aldığı süreçler topluluğu. Up to Date. Tutkalsız kâğıt. Çok düşük fark basınçta (0. Vulkanize edilmemiş elektrik yalıtım kartonu. Kimya mühendisliğinde üretimde kullanılan temel süreçler. Güncel. Preslerde basıncı düşürerek yükü ortadan kaldırma. Yukarıya kıvrılma. Baskı sırasında kağıt kenarlarının yukarıya doğru kalkması. Kurutma bölümünde birinci grupta kullanılan vakum silindirleri. (2) Yükten boşaltma.

Üre formaldehit yaş dayanım reçinesi. (1) Üretimde kullanılan geri dönüşümlü kağıt toplamının. Seçim kriterleri dışında kalan elyaf. Üretan. Mor ötesi kaplama. Şehir ormanı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Urban Forest. Selüloz kaynağı olarak kullanılan şehir içi yeşil alanlar. Kullanım oranı. Mor ötesi mürekkep. Ölü elyaf ve kayıp elyaf dışındaki elyaf. Kâğıdın kaplama sonrası mor ötesi ışıkla kurutulması. Utilization Rate/Ratio. üretim toplamına oranı. Urethane. Usable Fiber. UV Ink. Urea Formaldehyde Wet Strength Resin. UV Coating. Kullanılabilir elyaf. 471 . (2) Kapasite kullanım oranı. Mor ötesi ışıkta çabuk kuruyan bir mürekkep çeşidi.

Vacuum Drainage. Değerlendirme Value. Vakumla filtreleme. 472 . Vakum pompalarındaki vakum değeini ölçen kadranlı tür vakummetre. Vacuum Assist) Vacuum Filters. Sifon valsi. Vakum kasaları. Vakum. Elekte aşınma miktarını ölçen bir cihaz. Değer biçme. Vakum filtreleme. Free Drainage). (Bakınız. Vacuum Boxes. Vacuum Filtration. Kâğıt makinesi elek kısmında. Vakummetre. Valuation. Vakumlu elek veya pres valsi. Vacuum Washer. Valley Abrasion Tester. Vacuum Foils. Vakum filtreleri. Vakumlu temizleyici. Vakum pompası. Vakum altında süzülme. Teksif eleği türünde.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ V Vacuum. Vacuum Pump. fakat vakumla filtre işlemi güçlendirilmiş elek sistemi. Safiha üzerinde Z yönünde vakum yardımıyla yapılan profil düzeltici işler. Değer. Vakumlu vals. (Bakınız. Vakum çitaları. Vacuum Assist. Vakum yardımıyla. Valley aşındırma test cihazı. Valuable Paper Kıymetli kâğıt. Vakum kasalarında kullanılan çitalar. Vacuum Enhancement. vakumla su alınması işlemi. Vacuum Roll. Vacuum Gauge.

Vapor Pressure. Valve. Variance. Buhar geçirgenliği. Vanalı çuval. Valved Sacks. Değişim. Varyasyon. Value Stream. Bir ürünü ortaya çıkarmak için kaynakların hareketi. Vana pozisyoneri. Vernikli duvar kâğıdı. Kimyasal maddelerin taşınmasında kullanılan çuvallarda sadece ürünü doldurmak için ağız bırakılmış tip. Vapor Permeability. Yüksekliği ayarlı taşıyıcı. Selüloz üretilebilecek bitkiler. Buhar basıncı. Vernikli etiket kâğıdı. Varnishability. Buhar geçirmez. Verniklenebilir. Dozajlamayı ayarlamak için bulunmuş mekanik düzenekli bir pompa. Değişken kurslu dozaj pompası. Uyuşmazlık. Variable Stroke Metering Pump. Vana tahrik düzeneği. Variation. Vana yatağı. Varyans. Kurum dışında ürüne katma değer katan faaliyetler zinciri. Varnish. Vaporproof. Vana. Damarlı bitki. Valve Positioner. Değer zinciri. Kontrol vanasının durması gereken yeri belirleyen ve durduğu noktayı geri bildiren vana düzeneği. Variable Height Trolley. Vernik. Vana oturma yüzeyi. Valve Actuator. Varnished Wallpaper. Valve Seat. 473 . Vascular Plant.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Value Chain. Farklılık. Ventil. Varnish Label Paper. Vana konumlayıcısı. Sapma. Genellikle sıvılar üzerindeki buhar fazının basıncı. Kontrol vanalarını harekete geçiren vana başlığı. Vana başlığı. Değer akışı.

hayvan derisinden yapılma parşomene benzediği için bu isimle anılan kâğıt. Velocity. Daldırma boyası. Vellum Finish. Bitkisel parşömen kâğıdı. 474 . devletçe kullanılan ambalaj kâğıt ve kartonları. sovent. teknede el eleği ile safihayı oluşturan kişi. Vee Ball Valve. Vatman. (2) Antik veya yumurta kabuğu görünümlü işlenmiş kâğıtlar. Hız. Vellum. El yapımı kâğıtta kullanılan hamur teknesi. Küresel vanalara akışı kontrol edebilme özelliği kazandırmak için yapılmış bir yenilik. Vat Papers. El yapımı kâğıt üretiminde. Taşıyıcı. Elekçi. Bir yıllık bitkilerden üretilen kraft türü. Vellum Drawing Paper. Pamuk veya kimyasal selülozdan yapılmış. Vat Liner. Taşıyıcı ortam. Yuvarlak elekte üretilmiş kâğıtlar. Mürekkebin bağlayıcı. Küvet. V yarıklı küresel vana. Vat Cylinder. Yuvarlak elekli makine. V Board. Yuvarlak elekte üretilmiş layner kâğıdı. Tekne. kâğıdın sülfirik asitli ortamda banyo edilmesiyle elde edilen. yağlı ambalaj kâğıtları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Vat. Bitkisel parşömen kâğıdı. Vat Machine. yağlar gibi akışkanlık işlevi gören sıvı kısmı. (3) Aydınger kâğıtları. Özellikleri devletçe belirlenmiş. (1) Parşömen. Vehicle. Yuvarlak elek Vat Dyes. Parşömen türü perdahlama. Vegetable Crate Liner. Vegetable Parchement Paper. Hayvan derisinden yapılma ve cilt kapaklarını kaplamada kullanılan bir parşömen veya bu parşömene benzeyen kâğıtlar. Aydınger kâğıdı. Resmi ambalaj kâğıtları.

Dikey karıştırıcı. Verso. Köşe noktası. Düşey valsli tutkal pres.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Velour Covers. Kadife kâğıdı. Hamur hareketinin olmadığı kör noktalar. Verdol Paper. Vertical Size Press. Vertice. Duvar kaplama kâğıdı. Doğrulamak. Veneer. Temizlikte kullanılan kâğıt toz bezi. Suede Paper). Dikey pompa. Bitkilerde boru şeklindeki sıvı besin taşıyan hücreler. Yapışkan kâğıt bant. Duvar ve tavan kaplamasında kullanılan karton levhalar. Verify. Jakar makinelerinde. üst üste olan tutkal pres. kitap kapaklarında kullanılan kâğıtlar. Velvet Printings. Kaplama kâğıdı veya kartonu. Vertical Agitator. Damar. Sol sayfa. Kadife türü perdahlanmış kâğıt. Kadife yazı kâğıdı. Vendor. Veneer Paper. Velour Paper. Velvet Finish. Vessel. (Bakınız. Pamuklu kumaş veya kadife hissi veren türde işlenmiş. Verdol kâğıdı. Açık bir kitapta soldaki sayfa. Vertical Pump. Recto). Verification. Arkası yapışkan kaplama kâğıtları Veneer Tape. Tedarikçi. Ventilation. Bir ürün. Mal veya hizmet satan. Valsleri düşey eksende. Havalandırma. (Eş anlamlı. hizmet veya sistemin uygunluğunu kontrol ederek ortaya çıkarma. delikli şerit hafıza yapımında kullanılan kâğıt. 475 . Velür kapak kağıtları. Doğrulama.

Bir kâğıdın gözenek boşlukları toplamının. Virgin Fiber) Virgin Stock. V katlama. toplam brüt hacmine oranı. Titreşim içindeki ferakansları analiz yoluyla bulma yöntemi. Viscouse Pulp. Voids. Viscous Force. Ekipmalarda görülen ve arızaya götüren titreşim. Akışmazlık kuvveti. Viscous Heat Dissipation. Uçucu organik bileşikler. El değmemiş orman. Vizkoz. Tireşim ölçümü yoluyla. Tireşim izleme. Vibtration Monitoring. İkiye katlama. Virgin Pulp) Virgin Forest. Visual Appearance. Vibration. Preslerde yağın Akışmazlığı (vizkozitesi) ve basınç nedeniyle aşırı ısınması ve kütleye yayılması. Dış görünüş. Akışmazlık ısı yayılımı. Viscosity. Vision. Selüloz. Void Fraction. Virgin Pulp. Vizkoz yapılmak üzere çözünmüş saf selüloz. Görünen görünüş. Boşluklar. Ham selüloz. Daha önce kullanılmamış elyaf.Vibrating Screen Sarsak elek. Görüş. Titreşimin kaynağını bulmaya çalışır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ V Fold. Çözünmüş selüloz. Vizkoz ısı yayılımı. (Eş anlamlı. Vibration Analysis. Virgin Fiber. Yapışkanlık. Titreşim analizi. Bir sıvının akışa karşı gösterdiği iç direnç. Boşluk oranı. Nişasta tutkalı vizkozite ölçümünde Stein Hall kabı kullanılmaktadır. Vibrasyonlu elek. Viscouse. Hiç kâğıda dönüşmemiş elyaf. (Eş anlamlı. Vizkozite kuvveti. Baskı sonrası kağıdın görüntü kalitesi. Vizkozite. 476 . Vizyon. Titreşim. VOC’s (Volatile Organic Compounds). titreşimlerin gidişatını izleme. Vizkoz selülozu.

(2) Vukanize kâğıt. Boşluk hacmi. (Vapor Phase Inhibitor Paper). Hız kontrollu tahrik.P. VSD (Variable Speed Drive). Anafor. Vortex. Volumetric Composition. Pres valslerinde. Girdap. Vulcanizing. Siklon temizleyicilerde ağır parçacıkların aşağıya yönlenmesini sağlayan anafor. preste alınan su kapasitesini etkileyen kör delik ve yarıkların toplam hacmi. sonra bu kısmı alarak geriye yarı sert ve yoğun bir elyaf bırakma işlemi. Hacimsel bileşim. Paper. Elektriksel direnci arrtırılmış vulkanize kâğıtlar. 477 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Void Volume. Vulkanize elyaf yapmak için vulkanize edilmiş kâğıt. Vulkanize kâğıt. Selüloz elyaflarının vulkanzie edilmesiyle elde edilen elektriksel geçirgenliği azaltılmış elyaflar. Pas önleyici kâğıt. Vulkanize etme. V. Vulcanizing Paper. Çinko kloritle elyafların yüzeyini jelatinleştirip. Hız kontrolu yapılan tahrik Vulcanized Fiber.I. Düşük kesafetli pulperlerde. pas önleyici özelliği kazanmış kâğıt. bıçağın dönme hareketiyle oluşan ve hamuru bıçağa doğru çeken girdap. Paslanma önleyici maddelerle işlenerek. (1) Vulkanize elyaf.

Warning Labels. Gizli yazı endikatörü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ W Wadding. İkaz levhaları. Warp Level. (Bakınız. Oluklu mukavva üretiminde layner kağıdın düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu mukavvada meydana gelen kamburlaşma seviyesi. Et kalınlığı. Warehouse. Warp. Wallboard. Çözgü. Yürüme yolu. İşlenmemiş duvar kâğıdı. Oluklu mukavvada kamburluğun profili. Shute Wire). Kamburlaşma. Tanklarda ve kaplarda ölçülen duvar kalınlığı. Kıvrılma. Kâğıt tampon. Elekte çözgü ipleri. Warp Wire. Duvar kaplama levhası. Wall Base Paper. Walk Way. Duvar kaplama kâğıtları. Depo Warning Indicia. Ambar. Çeper kalınlığı. Düzgünlüğü kaybetme. Duvar kâğıdı. Warping. Bazen üst katman olarak birinci hamurla kaplanırlar. Wall Thickness. Wallpaper. Elek veya bir ekipmanın çevresinde oluşturulan. Warp Profile. Fişek kartonu. Kamburluk seviyesi. Mekanik selülozdan üretilirler. Kamburluk Layner kağıttaki iç gerilimden kaynaklanmaktadır. Wad Stock. Kamburlaşma profili. operatör yürüme yolu. Selüloz dolgu. 478 . Kaplanarak duvar kâğıdı yapılacak taban kâğıdı. Çözgü. Wallpaper Base Stock. Elekte kumaşın boyuna doğru olan ipleri. Bu tür kâğıtların genel adı.

Washing. Atık enerji. kaliper bozukluğu sonucu yumuşak kalan bölgelerde. Washing Deinking. Warranty Bond. Wash Water. Chain Marks). çekme nedeniyle oluşan baklava deseni. Teminat senedi. Garanti süresi. Çok küçük katı parçacıkların ve kimyasalların hamurdan ayrıştırılması işlemi. Islanan kâğıtta veya bitkilerde suyun yukarıya doğru tırmanışını açıklamaktadır. Yıkama suyu. Selüloz veya hamurun suyla yıkanarak. Washer. Yıkama. (1) Kasisleşme. gözenekli yapılarda kapiler akış dinamiklerini açıklayan fizik formülü. Washups. Warranty Period. Geleneksel Japon elde kağıt yapma sanatı. Selülozun kimyasallarını yıkayan ekipman. Garanti. (Bakınız. (2) Baklavalanma. Silinebilir/Yıkanabilir duvar kâğıdı. Yıkayıcı. Atık kâğıt. Washburn’den alan. Waste Energy. Washboard Marks) Washboard Marks.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Warranty. pişirmede kullanılan kimyasallardan temizlendiği fabrika bölümü. Mürekkep giderme. Temizlik. Kullanım sonrası ortaya çıkan ve geri dönüştürülebilir kâğıt veya kartonlarla. Washi. Washboarding. (Benzer. 479 . Waste Paper. onlardan yapılmış ürünler. Washburn Equation. (2) Kasis. Oluklu mukavvada laynerin çekmesiyle oluşan birbirine paralel kasis. Washable Wallpaper. Mürekkep giderme ünitesinde yıkayarak mürekkebin alınması. Baca gazlarıyla veya sıcak sularla geri kazanılmadan atılan enerji. Adını Edward W. Bobinde. (1) Bakalava deseni. Yıkama. Washburn eşitliği. Yıkama bölümü. Selüloz yıkayıcı. Washer Room. Garanti senedi. Bozulan yollarda görülen tırtıklı yapı.

Sodyum silikat. Aşırı su emerek artık su alamayacak duruma gelme. Water Hardness. Water Cooled Spring Roll. Kağıt yüzeyi ıslatılarak kalenderlenmiş kağıt. Cam suyu. Waste Water Treatment. (ISO/DIS 12625-8:2009) Water Absorbent. Su emilim kapasitesi. Waterleaf. Waste Water. Filigranlı kâğıt. Water Lined. Tutkallanmamış. Sulu kreplenmiş. Waste Water Treatment System. Rutubet. Water Lined Paper. Su akışı. (Bakınız. Water Finish. Water Glass. Kâğıt üretildikten sonra ıslatılarak yapılan krepleme işlemi. Water Content. Water Creped. Water Color Paper. Temizlik kâğıdı. Sulu kalenderlenmiş. Sulu boya resim kartonu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Waste Sheet. Ciltcilikte. Kâğıtta bulunan su miktarı. Suda çözünebilen. cildin üstüne sarılan ve onu koruyan boş yaprak. Su bazlı. Atık su arıtma ünitesi. Su kusma. Water Finish). Boş yaprak. Su soğutmalı tampon valsi. (Bakınız. Water Finished Paper. Waste Water Treatment Plant. Water-absorbance Capacity. Water Flow. Atık su arıtma sistemi. Water Based. Filigranlı. bu nedenle su emme özelliğinde olan kâğıtlar. Water Bleeding. Watermark). Su sertliği. 480 . Belirli şartlar altında örnek kağıdın birim kütlesinin emebileceği su miktarı. Atık su. Su emici. Atık su arıtma.

Watermarking Dandy. Yüzeyine reçine. Water Pollution. Desenli filigran valsi. Su geçirmez etiket kâğıdı. Safihadan suyun uzaklaştırılması. Water Resistant Paper. Waterproof). Desenli iz valsi. Düz çizgili filigran valsi. Waterproof Tag. Egütör valsi Watermark Laid Dandy. Su giderme. Bitümlü tavan kâğıdı. Water of Hydration. (Bakınız. Waterproof Sheating. egütör (Dandy Roll) veya pres valsi ile yapılan ve kâğıt ışığa tutulduğunda görülebilen izler. Ayrıca. Kâğıt içinde. Bazı yatakların yağlamada su kullanması. kâğıt paralarda güvenlik amaçlı olarak kullanılmaktadır. Watermark. Şirketler kendi amblemlerini güvenlik amacıyla kâğıda işlettirmektedir. Watermark Press Roll. Watermarked Bonds.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Water Lubricated. Su hidrasyonu. parafin veya zift emdirilerek su geçirimsiz hale getirilmiş kâğıt ve kartonlar. Su alma. Yaş kısımda iz vermede kullanılan desen işlenmiş lastik kaplamalı vals. Watermark Wove Dandy. Water Removal. Su geçirmez kâğıt. Water Resistance. Su kirliliği. Filigranlı hisse senedi kâğıtları. Filigran valsi. Filigran. Su katma işlemi. Kâğıt yüzeyinin suya karşı gösterdiği direnç. Su ile yağlamalı. 481 . safiha yaşken. Suya dirençli kâğıt. Su geçirgenliği. Su direnci. Waterproof Paper. Su geçirmez. Waterproof. Water Permeability.

Kâğıdın su tutabilme özelliğini derecelendiren değer sistemi. Oluklu mukavva kutularda. Water Streaks. Kasap kâğıdı yapma makinesi. Waxed Tissue Excelsior. Waxed Butchers. Water Vapor Permeability. Dekoratif kâğıtlardandır. Dalgalı kâğıt kenarı. Waxed Continuous Household Rolls. Kâğıt ışığa tutulduğunda görülebilen dalgalı görüntü. Rutubet nedeniyle kâğıt kenarlarında başlayan kıvrılma. Test. Parafinli kasap kâğıdı. Waxed Stencil Paper. Parfinli aydınger kâğıdı. Waxed Tissue. Parafinli mutfak kâğıt rulosu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Water Retention Value (WRV). renkli pelür kâğıdı. (Bakınız. Su buharı iletimi. Water Treatment. Water Vapor Transmission. Wavy Edges. su buharını iç kısımlara geçirme özelliğini belirleyen değer. Su çizgileri. kutunun neme karşı davranışını belirleyen değer. Waxed Board. 482 . Parafin kaplama. Waxed Kraft. Margarin veya tereyağı ambajı olarak kullanılmaktadır. Parafinli pelür kâğıdı. Kasap kâğıtları yapımında kullanılan işlem. Parafinli. Oluklu mukavva kutularda. Parafinli kâğıt. Su buharı geçirgenliği. Waviness) Wax Coating. Dalgalanma. Parafinleme makinesi. genellikle 900 gr kuru bazda kâğıtla 30 dakika süresince yapılmaktadır. Parafinli aydınger kâğıdı. Waviness. Parfinli kraft kâğıdı. Su işleme. Suyun kalitesini istenilen düzeye getirmek için yapılan işlemler bütünü. Waxed Paper. Parafinli karton. Wax Coating Machine. Su tutunum değeri. Waxed Glassine.

Aşınma oranı. Kâğıt veya kartonun parafinlenmesi. Tren bileti. Desenli egütör valsi. (2) Oluklu kağıtları. Waxing Manila. Kâğıt yüzeyinin yolunma özelliğni belirlemek için çeşitli yapışkanlıkta hazırlanmış mumlarla yapılan test. Wear. Wax Size. Hurda kâğıt hamurunda bulunan ve hamurdan ayrılamadığı için kâğıt yüzeyine geçen yapışkan maddelerin yarattığı lekeler. Wax Spots. Parafinleme. Wax Pick Test. Sürtüne sonucu oluşan kalınlık kaybına karşı gösterilen yüzey direnci. Waybill Manila. Waybill Paper. Wear Resistance. Parafin pelürü. Sıvı parafin. Aşınma direnci. Parafinlenmesi amacıyla üretilmiş pelür kâğıdı. Mumla yapılan yüzey mukavemet testi. Web. (2) Parafin damlacıklarının yarattığı lekeler. Kağıdın aşındırma özelliği nedeniyle oluşan çizikler.hamur tren bileti. Waxing. (2) İşlenmemiş tampondaki kâğıt 483 . Parafin kâğıdı. Sürtünme nedeniyle oluşan kalınlık kaybı. 3. Wear Scar. Kâğıdın uzun elekteki bitmemiş hali. Waxing Tissue. Weak Black Liquor. (1) Safiha.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Wax Emulsion. Aşınma. Wax Sized Paper. Parafinli tutkallama. Weave Dandy Roll. Wear Rate. Aşınma çiziği. Parfinlemek üzere üretilen kâğıtlar. Waxing Paper. Zayıf siyah likör. (1) Mukavva. W Board. Parafinlenecek manila. Parafinle tutkallanmış kâğıt. (1) Tutkal lekeleri.

Kâğıt makinesi sonuna doğru daralarak giden en. Web Offset. Web Break Sensor. Safiha yerleşimi. Sürekli baskıya uygun kâğıt. Kâğıt kopması. Web Formation. Web Printing. Preslerdeki safiha eni. Veb ofset baskı. 484 . Bobin haldeki kâğıda gofraj yapılması. Web Consolidation. Web Width. Kâğıt makinesinde oluşan kopma. Safiha eni. Veb ofset kâğıdı. Web Width at Press. Web Width at Wire. Web Offset Paper. Web Formation) Web Embossing. Sürekli bobinden basım. Web Offset). Weddings. Safiha oluşumu. Web Sizing. Davetiye bristolü. Break sensor). (Eş anlamlı. (Eş anlamlı. Elek üzerinde elyafların sulu ortmada yerleşmesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Web Break. Elekteki safiha eni. Web Calendering. Veb baskı. Web Glazing. Elek üzerinde elyafların sıkışarak safihanın meydana gelmesi. Web Paper. Bobinden perdahlama. Wedding Bristol. Safiha gerginliği. (Bakınız. Web News. Web Width at Reel. Safiha kalenderleme. Safiha kopması. Bobinden basım. Davetiye kâğıt ve kartonları. Mal sarıcıdaki safiha eni. Bobinden tutkallama. Web Tension. Kâğıt koptu sensoru.

Wet Brake. bu sıcaklığın bir iki derece üstüne kadar soğutma yapılabildiğinden. Yaz günü sıcaklık değerleri baz alınır. Weight Tolerance. Well Closed Formation. (Bakınız. Wet Broke. Yaş kısımda oluşan kâğıt kopması. Termometre yüzeyinde buharlaşma etkisiyle ortam sıcaklığından daha düşük bir değer okunur. Welder. Breaker Stack) 485 . Wet Calender. Şerit şeklinde izler. Kaynakçı. Yaş kalender. Düzgün formasyon. Atkı ipliği. Welts. Elek ve pres sonunda meydana gelen kopma nedeniyle oluşan döküntüler ve kenar döküntüleri. Makine boyunca. Wet Bulb Temperature. Weir. Gramaj. Welding. Bölgeye ve havanın sıcaklığına göre değişiklik gösterir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Weft Wire. Kaynakçı kağıdı. Welding Paper. Gramaj toleransı. Yaş döküntü. Yaş kopuk. Weight. Tomrukları yüzdürerek taşımada kullanılan su kanalı. Soğutma kulelerinde. Islak bir termometre ile ölçülen ortam sıcaklığı. Welded Pipe. Kaynak işlemi. bir kenardan diğer kenara kadar ulaşan. Birleştirme. Dikişli boru. (Eş anlamlı. Kaynak sırasında çevredeki ekipmanları ve yanıcı maddeleri korumak ve örtmek için kullanılan yanmaz battaniye kâğıdı. Well Sized. Yaş termometre sıcaklığı. Çok tutkallı. soğutma sistemlerinde bilinmesi gereken bir değerdir. İyi tutkallı. Dokumalarda kullanılan atkı ipliği. uzama sonucu oluşmuş deformasyon çatlakları. Dry Brake). Kurutma grupları arasında yüksek rutubet değerinde (≤ %15) baskı yapan kalender. Su kanalı.

Wet Felts.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Wet Creep. daha sonra diğer silindirlerde kurutma yoluyla elde edilen kreplenmiş kağıt. Bunlar arasında preste yapılan. yumurta kabuğu deseni. Yaş çekiş. Wet Machine Board. Dry Felts). 486 . Wetness. Yaş makine. Wet Nip. Wet Mullen. Serbestlik. Yaş kısım katkı maddeleri. kurutma bölümü olmayan makineden katlanarak alınmış. Hamur kasası ile kurutma kısmı arası. Yaş krepli. Wet Lapped. Wet End Chemicals. Klasik makinalarda kağıt yaşken kurutma silindirlerinden birinde krepleme yapılarak. Yaş katlanmış. Yaş makine kartonu. Pres sonrasında. yaş selüloz. Yaş kısımda iz verme. Wet Roll. antik görünüm ve çeşitli desenler yaygındır. Kâğıt makinesinde suyun uzaklaştırıldığı elek ve pres bölümlerini kapsayan ilk kısımlar. Kâğıda yaş kısımda görüntü verme. Yaş presler. Wet Rub. Yaş keçeler. Pres keçeleri. Yaş nip. Wet Machine). Preslerde ve yaş kalenderlerde baskı sırasında oluşan iki vals arasındaki baskı çizgisi. Bakınız. Rutubeti yüksek bobin. Yaş kısımda gruplar arasındaki hız farklılığı. selülozun pres sonrasında katlanarak alındığı makineler. Nip). Safihanın veya hamurun su süzülme özelliği. Wet End Finish. (Bakınız. Yaş patlama mukavemeti. Yaş kısımda şekillendirme. Yaş bobin. (Bakınız. Wet Presses. Yaş kısım kimyasalları. Kurutma bölümü olmayan. Yaş sürtünme mukavemeti. Wet Machine. Wet Draw. Wet End. Wet End Additives. Yaş kısım. Kâğıt makinesi yaş kısmında bulunan su alma presleri.

Safihanın yaş dayanımı. Yaş dayanımı yüksek döküntü. Yaş safiha. Ekipmanlara hamur veya su verilerek yapılan montaj sonrası test. Wet Scrubber. Wet Weight. Kalenderde ıslatma fıskiyesi. Sulu baca gazı arıtma sistemi. Islanabilirlik. İçinde kondensat bulunan buhar. (Bakınız. Wet Strength Paper. Yaş kırışıklıklar. Islanma. Yaş kopma mukavemeti. Wet Wrinkle. (1) Kâğıt yüzeyine damlatılan kuşe çözeltisinin kâğıt yüzeyine yayılması. Yaş safiha dayanımı. Wettability. Dry Rub Resistance). Üre formaldehit veya melamin formaldehit türü reçineler. Wet Test. (Bakınız. Yaş buhar. Yaş dayanım reçineleri. Kâğıt yaşken oluşan katlama ve kırışma izleri. Islatma maddeleri. Wetting.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Wet Rub Resistance. (2) Rifaynerde elyafın şişmeden su alması. Wetting Agents. Yaş dayanımı yüksek kâğıt. su içine daldırılarak soğutulmuş kâğıtlar. Wet Waxed Paper. ıslaklığı arttıran maddeler. Yaş gramaj. Wet Strength Broke. hamuruna yaş dayanım maddeleri verilmiş. Parafinli kâğıt. Erimiş parafinle kaplanıp. Baca gazını suyla temizleyen sistem. Wet Web. Pres çıkışındaki safiha dayanımı. 487 . Wet Tensile Strength. Wetter Spray. Yaş test. Fıskiye. Köpük söndürücü gibi yüzey aktif madde olmaları nedeniyle. Contact Angle). Damlanın yüzeyle yaptığı kontak açısının sıfır olması. Yaş kâğıt Wet Web Strength. Wet Strength Resin. Üre formaldehit reçineleri gibi. Yaş mukavemet. Wet Steam. Yaş sürtünme direnci. Wet Strength. yaşken yüksek yırtılma mukavemeti veren kâğıtlar.

White Fiber Sheating. Mürekkepsiz matbaa artığı. White Shavings. üst katı beyaz olan iki katlı layner kâğıdı. Beyazlatıcı. Beyaz su döngüsü. Beyazlık. Gerçekte. Beyaz likör çamuru. Beyaz karton. White Paper. 3. 488 . Yaşken yüzeyi işlenmiş. zahiri beyaz görüntü. Beyaz elyaflı döşeme kartonu. Elekten alta geçen su. White Top Liner. Kraft sürecinde pişirme için kullanılan sodyum hidroksit ve sodyum sulfat karışımı. Oluklu mukavva kutularda üst yüzeyde kullanılan. White Lined Chipboard (WLC). kâğıttan yayılan mavi ışığın dalga boylarının ölçülmesiyle belirlenen. White Pitch. Kesimli kutu kartonu. Beyaz atık kâğıt. White Liquor Mud. Beyaz likör.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ W. Beyaz laynerli kuşeli karton. Beyaz üst layneri. Beyaz kâğıt. Sulu hamurdan süzülen. White Waste. White Box Cover. Beyaz kitap kapağı. Whiteness. Beyaz. Kâğıt hamurunda görülen beyaz tutkal birikintileri. White Water.F. Whiteners. White Manila Paper. hamur kâğıt. alt katı esmer. Beyaz zift. Beyaz su. White Vat Lined Chip. içinde kimyasallar ve toz elyafların bulunduğu yeniden kullanılabilir su. White Water Loop. (Water Finish). Alt ve üst katları beyaz selülozdan ve orta katı eski kâğıt veya odun hamuruna dayalı kuşeli karton White Liquor. Beyaz su devresi. Beyaz likörün tortu kısmı. White.

Bobin makinesi. Whiting.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ White Water System. Temizlik kâğıdı. Kâğıtta. Williams Freeness. Bobin mekinesinde gergi hatasıyla oluşan izler. Vahşi. Winder Welts. Bobin makinesi valsi. Böcek savar olarak çatı ve duvar kaplamalarında kullanılmaktadır. Winder Wrinkles. Bobin makinesi çatlak izleri. Temizlik kâğıdı. Winding. Wiping Paper. Cam silme kâğıdı. Whole Stuff. Toz kalsiyum karbonat. Temizlik kâğıdı. Wipe off Paper. Pencereli mektup zarfı kâğıdı. Window Envelope Paper. Winshield Towel. Willesten kâğıdı. Windshield Wiping Paper. Willesten Paper. Beyaz su döngüsü. Hollander çıkışındaki hamur. Kışa hazırlama. Cam silme kâğıdı. Beyaz su sistemi. yaş kısımların bobin sarımı sırasında gerilip. Winding Roll. Mürekkep kusması. Kupramonyum hidroksitle işlenmiş parşömen kâğıdı. çatlayarak bıraktıkları izler. Ekipmaları dona karşı hazırlama. Winterizing. Bobin makinesi izleri. Bobin makinelerinde bobinin sarıldığı vals/valsler. Bobin sarma. Sarma valsi. 489 . Winder Drum. Wild. Winder. Wicking. Formasyonu bozuk kâğıt. William serbestliği. Wiping off Paper.

Eleği belirli gerginlikte tutmayı sağlayan ve elek uzadıkça gerginliği ayarlayan vals. Kâğıdın alt tarafı. Kağıt makinesinde safiha oluşumun gerçekleştiği bölüm. Kâğıt makinesinde elek veya eğütör valsi tarafından verilen izler. Elek deliği. Elek tahrik valsi. Wire Tension Roll. bazılarında ise yuvarlak elek şeklindedir. Bottom Side. Elekteki bir delik nedeniyle. Wire Marks). Islak merdane. Wire Loading. Wire Table Length. Elek tarafı. Göğüs valsi ekseninden sifon valsi eksenine olan yatay elek düzlemi mesafesi. Wire. Elekte oluşan bir sorun nedeniyle meydana gelen çizgiler. Elek altı su deposu. safihada meydana gelen periyodik delikler. Wire Guide Roll.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Wiperoll. Bunlar arasında “Chain Lines”. “Laid Lines”. Elek çizgileri. (1) Elek . “Wire Marks” bulunmaktadır. Even Sided. Wire Hole. (Bakınız. Wire End. Wire Spots. Elekte yükleme. Elek gergi valsi. Double Sided. Wire Side). Elek izleri. Matbaacılara göre. Elek tablası uzunluğu. Cylinder Mould). Wire Pit. Wire Side. (Bakınız. 490 . (Bakınız. Elek regüle valsi. düzgün yüzeyli olmadığı için yanlış taraf diye anılan kâğıt yüzeyi. Wire Return Rolls. Elek geri dönüş valsleri. Elek bölümü. Flekso baskı merdanesi. Top side. Fourdrinier Wire. Eleğin en alt kısmında bulunan küçük çaplı valsler. Wire Lines. Elek altında bulunan ve eleğin sağa sola kaçmasını önleyen hareketli vals. Wire Marks. Uzun elekli makinelerde safihaya elek üzerinde dolgu maddesi verilmesi. Balya teli Wire Drive Roll. (2) Tel. Felt Side. Bazı makinelerde uzun elek. Elek izleri.

Takta tıkaç. Kablolama. Selüloz üretimi sırasında selülozun bünyesinde kalmış maddeler. Bağlantı şeması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Wire Transfer Rolls. Metering Rod Coating. Balya tellerini yumak hale getiren ekipman. Ağacın yapısından gelen. Kimyasal selüloz. Wood Chips. Ayar milli kuşe kaplama. Wire Wrap Paper. (Eş anlamlı. kâğıt yüzeyinde kaplamayı belirli kalınlıkta yaymaya yarayan. Ölçü milli kuşe kaplama. Çıplak elektrik tellerinin üzerine izolasyon amacıyla sarılan yalıtkan kâğıt. Makaron kâğıdı. Selüloz üretiminde odunun yongalanmasıyla elde edilen odun parçacıkları. Tel sarıcı. Meyer Rod Coating). Eleğn altında. Wood Fiber. Witherite. Odunsuz. Kuşe kaplamada. Odun talaşı. Wood Flour. Wood Containing Paper. 491 . helezon şeklinde tel sarılı döner mille yapılan kuşeleme yöntemi. Elek sevk valsleri. Birinci hamur. Kâğıt kuşeleme kullanılan bir pigment.Odun selülozu. Eleği döndüren motorun bağlı oladuğu vals. Wire Width. Wiring Diagram. (Bakınız. Elek tahrik valsi. Wiring. Wooden Plug. Elek genişliği. onu taşıyan küçük çaplı valsler. İkinci hamur selülozu. Bobinin ortasında bulunan mihver boru uçlarına yuvarlaklığı ve düzgünlüğü korumak için çakılan tahta tıkaçlar. Odun yongası.Yonga. Wire Wrapper. Odun unu. Wood Pulp). Pratikte dolgu maddesi olarak kullanılan odun talaşı. Ağaç kaynaklı. Wire Wound Rod Coating. Wood Derived. İkinci hamur kâğıt. Wood Free. Odun kâğıdı. Wire Turning Roll. Kablo şeması. Doğal baryum karbonat. Harmanında mekanik odun hamuru bulundurmayan selüloz.

Wood Free Uncoated (WFU). Wood Rosin. İş ölçümü. Woolen Paper. Buradaki odun kelimesi daha çok lignine ve mekanik öğütüme dönük tanımlamadır. Work Order. Woodyard. İkinci hamur karton. Kütük sahası. Düşük. Wood Vat Lined Chipboard. Wood Pulp Board. Wood Free Paper. Yünsü kâğıt. İş. Yuvarlak ekeli makinede üretilmiş. ikinci hamur karton. Wood Pulp). Birinci hamur kuşesiz kağıtlar. (Bakınız. Birinci hamur yazı ve baskı kâğıtları. Ağaç yünü. Odun reçinesi. Work Measurement. (Bakınız. Selüloz fabrikasında kütüklerin bulunduğu alan. Birinci hamur kuşe kağıtlar. Wood Pulp). selülozden yapılma kâğıt. İçinde selüloz dışı hiç bir katkı maddesi bulunmayan ve kalender valslerine sarılarak kullanılan bir kâğıt. Odun selülozu. (Eş anlamlı. Çalışma koşulları. Wood Free Writing and Printing Paper. Wood Pulp. Bu nedenle odunun % 90 ından fazlası selüloza dönüşür. (Bakınız. Çalışma. Wood Pulp). Wood Wool. Harmanında mekanik odun hamuru bulundurmayan. Work. Birinci hamur kâğıt. İş emri. Working Conditions. Work Request) 492 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Wood Free Coated (WFC). orta ve ağır gramajlı kağıtlardır. İkinci hamur karton. İkinci hamur selülozu. Odun selülozunda ise mekanik öğütmeyle selüloz üretilir ve sert olan lignin alınamaz. Pek çok selüloz odundan yapılmasına rağmen bir kısmı kimyasal işlemle lignininden ayrıldığı için adına kimyasal selüloz denilmektedir. Odunsuz kâğıt. Fotokopi kağıtları gibi kağıtlarla daha düşük gramajlı benzer kağıtları tanımlayan bir tasnif şekli. Selülozla talaş karışımından oluşan ve zifli levha yapımında kullanılan bir madde.

Wove Dandy. Samanlı ambalaj kâğıdı. Yanki makinelerde krepleneek üretilen sargılık kağıtlar. Sarılmış bobin. Work Table. Wrap. Su geçirmez. Çalışma masası. Sargılık krapon kâğıdı. Work Request. Bobin. Pelür ambalaj kâğıdı.P. Wove Envelope. Düzleme valsi. Paketlemede kullanılan ambalaj kâğıtları. Dünya kalitesinde. Yanki makinelerde üretilen düşük gramajlı ambalaj kağıtları 493 . Paketlemek.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Work Place. Elek izli kâğıt. Zarf kâğıdı. W. Elek ve keçe kumaşları. Dokunmuş. Sarma. Üçüncü hamur ambalaj kâğıdı. Sargılık pelür kâğıdı. İş analizi. Wrapping Tissue. İş emri. Sargı. Kâğıt yüzeyinin düzgünlüğünü sağlamak için kullanılan vals. Zarf yapımında kullanılan sıradan kâğıtlar. Sarma. Wove. Wrapping. Ambalaj kâğıdı. Wrapper. Örülmüş. Woven Fabric. World Class. Wrapping Paper. Sarmak. Krapon ambalaj kâğıdı. (Eş anlamlı. İş yeri. Wrapping Crepe. Wrapping Manila. Manila adı özel bir bitkiden gelmekle birlikte samanlı kağıtlara verilen genel isim. İş etüdü. Birinci sınıf. Woven. Wound Rolls. Egütör valsi. Yüzeyi düzgün görünmeyen kaba kâğıt. Work Order) Work Study. (Water Proof). Dokuma kâğıt kumaşları. Elek veya keçe gibi dokunmuş. İş talebi. Sargılık kâğıtlar. Tezgah. Kâğıt fabrikası.

Right Side). Wrought Iron. Writing Bristols. kağıda verilen efekt. Forged) 494 . (Bakınız. (Eş anlamlı. Kırışık. Kâğıdın alt yüzü. Yazı tabı kâğıdı. Kısaltılmış olarak yazı tabı kağıtlarına verilen ortak isim. Ters taraf. Yazı tabı kâğıdı. Writing Paper. Kağıtta sıkışma sonucu ortaya çıkan görüntü. Writings. Wrong Side. Yazı tabı bristol kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Wrinkle. Dövülerek paslanmaya karşı direnç kazandırılmış demir. Genelde kitap kapağı olarak kullanılan bristol kartonların. düşük gramajlı ve yazı yazmak için kullanılanları. Yazı yazmada kullanılan ve genel olarak bu tür kağıtlara verilen ortak isim. Dövme demir. Bu görüntüyü kağtta özel olarak yaratmak süretiyle.

Ksilem. Xerographic Papers. Ksilanın parçalanmasında kullanılan bir enzim. Ksilan. Fotokopi. Odun doku. Xylem. Fotokopi makinesine onu bulan üretici tarafından konulan ve genel olarak tüm fotokopi makinelerine verilen ortak isim. hücre duvarlarında bulunan polisakkaritler. Şablon kâğıdı. Fotokopi makinesini bulan Xerox firması adının kullanıcılar tarafından tüm fotokopi kağıtlarına verilmesi nedeniyle ortaya çıkmış isim. Fotokopi kâğıdı. Ksilen. Fokopi kâğıtları. Xylanase. Xylan. Fotokopiyi bulan firmanın adıyla anılmaktadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ X Xerocopy Paper. Xerography. Bitkilerde kök veya gövdede bulunan odunsu hücreler. Xylene. Ksilanaz. Ağaçta. Elek temizliğinde lateks türü maddeleri temizlemede kullanılan kimyasal. X Paper. 495 . Oyularak yazı veya resim şablonu hazırlamak için kullanılan kâğıt.

496 . Verim. Selüloz üretiminde elyaf verimi. Kağıttan yapılma iplikler. Randıman değeri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Y Yankee Cylinder. Yanki makine. Sarı kopya kağıdı. Genellikle tek yüzü parlak kağıt üretimi ve temizlik kağıtları üretiminde kullanılırlar. Randıman. Sarılaşma. Dönüşümlü vrya ikinci hamurdan üretilmiş. Metraj. Sarı selüloz. Uzun elekten sonra tek ve büyük bir kurutma silindiri olan makine. Yankee Machine. fotokopi veya teksir amaçlı kullanılan kâğıtlar. Uzunluk. Çıktı miktarının. girdi miktarına göre yüzdesel değeri. Yellow Copying. Yellow Pulp. kağıdın ışık etkisiyle beyazlığının sarı renge dönüşmesi. İplik. Yaşlanmaya bağlı olarak. Yanki kurutma silindiri. Yellowing. Saman selülozu. Yankee Dryer. Yankee Dryer. İngiliz ölçü biriminde kağıdın uzunluğunu belirten ve metraj kelimesine karşılık gelen tanımlama. Kağıt makinelerinde kullanılan elek ve keçelerdeki iplikler. Temizlik kağıtları üreten makine. Ağartılamaması nedeniyle sarı renkte olan selüloz. Büyük çaplı ve buharlı kurutma silindiri. Yield. Yarn. Yardage. (Bakınız. MG Cylider). Yield Value.

Sıfırını yükseltme. Z katlama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Z Z-Axis. Mısır bitkisinde bulunan. Zeta potansiyel. Z-Fold. H2O). alkolde çözünebilen bir protein. ters yüklü tabakalar arasında oluşan elektriksel gerilim. ibrenin kadran üzerinde bir ayar mekanizması yardımıyla sıfıra getirilmesi. Üç parçalı paravana tipi katlama. Yaş kısımda. Z ekseninde bağlanma kuvveti. ölçü kollarındaki sıvı seviyesininden kaynaklanan ölçüm hatalarını ortadan kaldırabilmek için uygulanan gösterge deki sıfırın yükseltilmesi işlemi. Zeolite. Kâğıtta tutkallamada ve yüzey kaplamada kullanılır. Yüklü parçacıkların askıda olduğu sistemlerde. Göstergeli cihazlarda yapılan. Z yönündeki kopma dayanımı. Transmitter ayarlarında. elek altı suyunda/beyaz suda 497 . Bir kağıt tabakası ince olmasına rağmen üç boyutludur. Kağıdın üçüncü boyutu olan kalınlığı yönündeki azami kopma dayanımı. Kağıtta ve oluklu mukavvada kalınlığı belirten eksen. Sıfır aralıklı kopma testi. Zero Elevation/Supperssion. Terazilerdeki dara alma işlemi benzeri sıfır noktasını değiştiren bir yöntem. Su yumuşatmada kullanılan bir reçine. Z-Direction Tensile Strength. (Na2O. (SiO)X. Başlangıçta birbirine temas eden. Zeta Potential. Burada kat ayırarak kopma söz konusudur. Zero Span Tensile Strength Test. Zein. Zein. Al2O5. Sıfırlama. Z yönü. Z yönü. Oluklu mukavvanın kalınlığı ekseninde çekilmeye karşı gösterdiği mukavemet (TAPPI T541) Z-Direction. Kâğıt kalınlığı boyunca oluşan üçüncü eksen. Z-Axis Bonding Strength. Mektup ve broşürlerde görülen sınırlı sayıdaki zikzak katlama. sıfır aralıklı çenelerin arasına konulan kağıtla yapılan. Zeroing. Alkali aluminyum silikat. kopma dayanımı testi. Kâğıt düzlemine dik eksen. Kağıdın eni boyu ve kalınlığı vardır.

(1) Çinko kaplama. Zinc Sulfide.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ölçülen ve kimyasallların elyafla ve kendi aralarında çekme gücünü belirleyen elektriksel büyüklük. Bir kuşeleme pigmenti. Zinc Hydrosulfite. Çinko oksit. (ZnS). Çinko kaplamada kullanılan çinkonun folyo hale getirilmesiyle üretilmiş levhalar. Zink White. Çinko kaplanmış kâğıt. Saf halindeyken kuşelemede titanyum dioksit yerine kullanılmaktadır. Çinko beyazı (ZnO). Çinko sülfit. Zikzaklı yörünge. Zinc Liner. QCS tarayıcısının safiha üzerindeki hareket izdüşümü. Çinko hidrrosülfit. 498 . Çinko levha. Kağıdın ışığa hassas çinko oksitle kaplanmış olanı. Pigment olarak kullanılan oksitlenmiş çinko tozu.. Zig-zag Trajectory. Çinko kaplı kâğıt. Zincs. Çinko folyo ile lamine edilmiş kağıtlar. Mekanik odun selülozunu ağartmada kullanılan bir kimyasal. Zinc Finish.

05 1.11 16.11 X 46. A serisi.54 8.27 X 11.69 5.81 23.13 X 5.46 X 2.83 X 8.46 499 .91 X 4.39 X 33.05 X 2.39 11.83 2.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ek. 1 International Paper and Board Sizes: Uluslararası kâğıt ve karton ölçüleri.69 X 16.91 1.13 2.54 X 23.27 4.02 X 1. A SERISİ A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 mm X mm 841 X 1189 594 X 841 420 X 594 297 X 420 210 X 297 148 X 210 105 X 148 74 X 105 52 X 74 37 X 52 26 X 37 Inch X Inch 33.

92 X 6.73 500 .68 X 27.90 6.84 X 13.44 1.37 X 55.83X 39.90 X 19.68 9.67 27.84 4.46 X 4.83 13.37 19.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ek.93 X 9.46 1.92 2. B SERİSİ B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 mm X mm 1000 X 1414 707 X 1000 500 X 707 353 X 500 250 X 353 176 X 250 125 X 176 88 X 125 62 X 88 44 X 62 31 X 44 Inch X Inch 39. B serisi.44 X 3.73 X 2. 2 International Paper and Board Sizes: Uluslararası kâğıt ve karton ölçüleri.93 3.22 X 1.

51 X 6.76 X 18.25 1.59 501 .53 12.06 25.76 6.53X 36.02 4.19 1.38 3.19 X 4.51 2.38 X 9.12 X 1.05 9.59 X 2. C serisi.10 X 51. 3 International Paper and Board Sizes: Uluslararası kâğıt ve karton ölçüleri.25 X 3. C SERİSİ C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 mm X mm 917 X 1297 648 X 917 458 X 648 324 X 458 229 X 324 162 X 229 114 X 162 81 X 114 57 X 81 40 X 57 28 X 40 Inch X Inch 36.10 18.05 X 25.02 X 12.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ek.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ek.8 502 .76 350 0. 4 Oluklu mukavvada da tanımlar Tek yüzlü oluklu mukavva (Open face) Tek dalgalı oluklu mukavva (Single Wall) Çift dalgalı oluklu mukavva (Double Wall) Ek.85 1.2 290 0.5 550 Oluklu kağıtta dalga tipleri ve özellikleri Dalga Boyu λ (mm) 9.67 3.44 2.N Dalga sayısı Dalga yüksekliği hc (mm) Ad.1 7./metre 4.4 150 1. 5 Dalga Tipi A C B E F G.8 110 3.7 6.6 130 2.K.

CD. Ek. Z yönü. MD. Makina eni yönü. 6 Kâğıtta üç yön. Makina yönü. ZD.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ek. Kâğıt yüzeyine dik olan yön. 7 503 .

8 Farklı tür kağıtların top (=Ream) ölçüleri ve gramaja baz ağırlık değerleri Kağıt türü Oluklu kağıtları Karton. X 30. gazete. 34 in X 500 ad.5 in 36 in X 500 ad.5 in 22.000 x W)/(N x X x Y) Ek.5 in 22. 1. Burada X ve Y inç olarak kenar uzunluklarıdır. etiket Kuşe. ofset Kapak kağıdı Bristol karton Fotokopi. 38 in X 500 ad.5 in X 500 ad veya X 35 in 500 ad.5 in 22 in X 25. 9 Fordriniye (uzun elekli) kağıt makinesi Hamur kasası Elek Presler Ön kurutma Son kurutma Mal sarıcı Tutkal pres 504 . Top ağırlığı W (lb) olan N (=500) adetlik bir top kağıdın gramajını bulmak için aşağıdaki formül uygulanır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ek. 26 in X 500 ad.5 in X 500 ad. hamur Endeks kartonu Gramaja baz değer (W) lb/1000 ft2 lb/3000 ft2 lb/3000 ft2 lb lb lb lb Ebat X 500 yaprak 24 in X 25 in X 20 in X 22. veya X 35 in X 500 ad. g/m² = (704. kitap. X28.

T. A. BAT.N.S. CAA. Active Alkali Alternating Current Associative Cellulosic Thickeners Air Dry Approach Flow American Forest Institute Alkyl Ketene Dimers American Newpaper Publishers Assosiation American National Standards Institute American Pulpwood Assosiation American Paper Instıtute (1993 den önce) Anthra Quinone Alkenyl Succinic Anhydride Alkalie Sulfite-Anthraquinone and Methanol Best Available Technology Box Compression Test Best Conventional Pollutant Control Technology Boldface Biological Oxygen Demand Best Practicable Technology Currently Available Clean Air Act.P. CaO.I. AKD. 10 Kısaltmaların listesi AA. A. A.F. A. BPT. CaSO4. CFCs. CaCO3.C. A.A.P. API. A. CaSO3.F. CD. CIELAB.I. AD. AQ ASA. BOD.a.C.N. BCT. A. BF.A.b 505 . CEN.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ek. Calcium Carbonate Calcium Oxide Calcium Sulfite Calcium Sulfate Cross Direction Comité Européen de Normalisation Confederation of European Paper Industries Chlorofluorocarbons Commission Internationale de l’Eclairage L. BCT. CEPI. ASAM.

D. DEZ. CMC. DIP. EF. FAO. CMMS CO2. EHS. FCO. CTMP. Health and Safety Environmental Impact Statement U. ESD.S. EBA. ERP. Chlorine Dioxide Carboxymethylcellulose Computerized Maintenance Management System Carbon Dioxide Critical Path Method Canadian Standard Freeness Chemi-Thermomechanical Pulp Colloid Titration Ratio Clean Water Act Dissolved Air Floatation Dun and Bradstreet Marketing Index Distributed Control System Diethyl Zinc Process Deutsches Institut für Norming Deinked Pulp. ESP. DCS. EFC. EIS. CSF. FAT. CTR. EDTA. DAF. EPA. Deinking Plant United States Department of Commerce Degree of Substitution Equivalent Black Area Edge Crush Resistance Edge Crush Strength Edge Crush Test Ethylene-Diamine-Tetraacetic Acid English Finish Elemental Chlorine Free Environmental. ECS. CPM. Environmental Protection Agency Enterprise Resource Planning Electrostatic Discharge Electrostatic Precipitator The Food and Agriculture Organization of the United Nations Factory Acceptance Test Folding Boxboard Film Coated Offset Paper 506 . ECR. DOC.S. CWA. DIN.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ClO2. ECT. D&B. FBB.

MFS. MWC. NaHSO3. Na2S. FMEA. NaCl. HWC. IAEA. FIFO. ISO. MTBR. fpm. GCC. Na2SO4. MC. M. H2O2. LWC. Na2S2O4. FSC. High Weight Coated Paper International Atomic Energy Agency International Energy Agency International Organization for Standardization Liquid Packaging Board Lines Per Inch Light Weight Coated Paper Medium Consistency Motor Control Center Machine Control System Machine Direction Machine Finished Machine-Finished Specialties Machine Glazed Making Order Mean Time Between Repair Medium Weight Coated Paper Sodium Chloride Sodium Chlorite Sodium Bisulfite Sodium Sulfide Sodium Hydrosulfite Sodium Sulfate 507 . MG. NaClO2. MCC. MD. HAPs. LPI.O. H2SO4. MCS. LPB.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ FCT. GW. GDP. MF. Flat Crush Test First In First Out Failure Mode and Effect Analysis Feet per Minute Forest Stewardship Council Ground Calcium Carbonate Gross Domestic Product Groundwood Pulp Hazardous Air Pollutants (CAA) Hydrogen Peroxide Sulfuric Acid. IEA.

NPSH. NaOCl. OMG. OEM OME. PT. NDC. Nitrogen Oxides Notice of Intent Net Positive Suction Head Ozone Optical Brightening Agent Old Corrugated Containers Optical Character Recognition Overall Equipment Efficiency Original Equipment Manufacturer Overall Machine Efficiency Old Magazine Old Newspapers Operating Surface Topography Poly Acryl Amide Poly Amide Epichlorohydrin The Pulp and Paper Research Institute of Canada Pin Adhession Test Poly Chlorinated Bi-pheniyl Precipitated Calcium Carbonate Pressurized Groundwood Pulp Programmable Logic Controller Total Particulates Polyvinyl Alcohol 508 . Paprican. NaOH. NDI. ONP. PGW.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ NaS2O3. PCB. O3 . NOx. OCR. PCC. PAA. Sodium Thiosulfate Sodium Hydroxide Sodium Hypochlorite Sodium Peroxide Northern Bleached Softwood Kraft Nondestructive Control Nondestructive Inspection Nondestructive Tests Nitrogen Dioxide. OEE. NOI. NO2. OST. OCC. Na2O2. NDT. PAE. PAT. PLC. PVA. OBA. NBSK.

WFC. SIC. RCT. Rpm. WFU. SCT. TOC. WLC. SBS. WRV. VOCs. SO2. RCFA. °SR. Quality Control System Root Cause Failure Analysis Ring Crush Test Round per Minute Solid Bleached Sulfate Board Super Calendered Short Span Compressive Test Standard Industrial Classification Standardiserinskomissionen i Sverige Schopper Riegler Sulfur Dioxide Sulfur Oxides Statistical Process Control Statistical Quality Control Sized and Supercalendered Solid Unbleached Sulfate Board Technical Association of the Pulp and Paper Industry Telephone Directory Tensile Energy Absorption Titanium Dioxide Thermo-Mechanical Pulp Total Organic Carbon Total Suspended Particulates Total Suspended Solids Ultra Violet Vapor Phase Inhibitor Volatile Organic Compounds Water Finish Woodfree Coated Woodfree Uncoated White Lined Chipboard Water Retention Value SCAN Test. WF. SC. SIS.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ QCS. UV. TD. SOx. TEA. SPC. Scandinavian Pulp and Paper Testig Methods 509 . TSS. TiO2. SSC. TAPPI. SUS. SQC. TSP. TMP. VPI.

1996 6. İmla Klavuzu. Smoke. 8. 2001 3. TAPPI PRESS. Türkçe Sözlük. Angus Wilde Publications. 2 Cilt. 2 Cilt. 1996 510 . Handbook for Pulp and Paper Technologists. The Dictionary of Paper. Principles of Wet End Chemistry. Scott. 2006 5. James P. Inc. 1998 10. Willey VCH. Handbook of Paper and Board. American Paper Institute. TIP’s. Selüloz ve Kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Yararlanılan kaynaklar 1. Casey 3 Cilt. 1992 4. TAPPI Technical Information Papers. 1999 9. Glossary. TDK. SEKA Genel Müdürlüğü. İngilizce Türkçe Sözlük. 1980. Willam E. Herbert Holik. 7. Smoke. TDK. Gary A. Gary A. 2. TDK. Angus Wilde Publications. Handbook of Pulp & Paper Terminology.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->