P. 1
İNGİLİZCE TÜRKÇE KAĞIT VE KAĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

İNGİLİZCE TÜRKÇE KAĞIT VE KAĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

|Views: 6,068|Likes:
Türkçenin ilk İngilizce-Türkçe kağıt ve kağıtçılık terimleri sözlüğü
Türkçenin ilk İngilizce-Türkçe kağıt ve kağıtçılık terimleri sözlüğü

More info:

Published by: Münir Karıncaoğlu on Feb 22, 2012
Telif Hakkı:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/19/2015

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

A
A(X). Kâğıt veya kartonlarda, ISO 216 tarafından belirlenmiş, kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. (Bakınız; B(X) ve C(X)). A0 boyutundaki kâğıt, her seferinde tam ortadan eşit olarak bölünerek A1, A2, A3 ve diğer A serisi kâğıtlar elde edilimektedir. A serisi kâğıtlarda ebat ölçüleri Ek. 1 de verilmektedir. Abaca. Abaka. Saman selülozu. Manila keneviri denilen bir bitkiden elde edilen selülöz. Kâğıda samanlı bir görünüm vermektedir. ABCD Scheme. ABCD şeması. İngilterede ortaya atılmış, kâğıdın içinde hangi tip hurda kâğıttan ne kadar kullanıldığını gösteren, şematik bir tasnif sistemi, Şemada dört grup bulunmaktadır: A –Birinci hamur olarak kabul edilen, kâğıt fabrikasının içinde oluşan döküntüler, B – Matbaadan veya konfeksiyon firmalarından dönen, baskısız birinci hamur hurdalar, C –Son kullanıcıdan (evler ve ofisler) gelen baskılı birinci hamur hurdalar, D – Baskılı ikinci ve üçüncü hamur kâğıtlar (gazete kâğıtları gibi). Geri dönüşümlü olabilmesi için, toplam elyaf içindeki geri dönüşüm oranının % 50 den az olmaması gerekmektedir. ABC Titration of White Liquor. Beyaz likörün ABC titrasyonu. Beyaz likörün sülfit değerini, kostiklendirme derecesini ve etkin toplam alkalinitesini tayin etmeye yarayan bir yöntem. Abhesive. Yapışmaz. Yapışma özelliği olmayan. Abietic Acid. Abiyetik asit. Çam reçinesi asidi. Kâğıtçılıkta, reçine tutkalı yapımında kullanılan bir asit. Abrasion. Aşındırma işlemi. Kâğıt veya karton yüzeyini bir başka cisimle kazıyarak, aşındırarak farklı bir kâğıda dönüştürme işlemi. Abrasion Resistance. Aşındırma direnci. Kâğıt veya karton yüzeyinin aşınmaya karşı gösterdiği direnç.

1

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Abrasive Fiber. Zımpara taban kâğıdı. Kâğıt zımparalarda taban kâğıdı olarak kullanılmak üzere üretilen, vulkanize kâğıt türlerinden biri. Taban kâğıdı, altta kullanılan kâğıt anlamına gelmektedir. Kuşe kâğıtlarda, karbonlu kâğıtlarda, duvar kâğıtarında veya laminasyon yapılacak kâğıtlarda bir taban kâğıdı üzerinde işlemler yapılmaktadır. Abrasiveness. Aşındırıcılık. Kâğıdın, dolgu maddeleri, lignin veya kaplama maddeleri gibi maddelerle kazandığı aşındırma özelliği. Abrasive Papers. Zımpara kâğıtları. Kenevir veya kimyasal selülözden yapılan ve bir tarafı zımpara tozuyla kaplanan, taban kâğıdı. Zımpara yapımında kullanılan kâğıt. Abrasivity. Aşındırıcılık. Kâğıdı meydana getiren elyaf, dolgu maddeleri ve yabancı maddelerin aşındırma özelliği. Aşındırıcılık, kâğıt makinesi ve kâğıt işleyen matbaa makineleri gibi makineler üzerinde etkili olur. Kağıt kendinden sert olan elması aşındırabilmektedir. Elekteki aşınma, birim yüzeyde meydana gelen ağırlık kaybıyla ölçülür. (Valley Abrasion Tester). Absolute. Mutlak. Evrensel sabite göre ölçülen. Absolute Humidity. Mutlak nem. Birim hava hacmi içinde bulunan suyun ağırlığına denir (m3/gr). (Bakınız Relative Humidity). Absolute Manometer. Mutlak manometre. Mutlak basınca göre ölçüm yapan manometre. Absolute Temperature. Mutlak sıcaklık. Mutlak sıfır noktası baz alınarak yapılan sıcaklık ölçümü. Kelvin (-273,15 °C) Absolute Pressure. Mutlak basınç. Manometrelerin gösterdiği basınç değerine atmosferik basınç değeri eklenerek bulunan basınç değeri. Absolute Viscosity. Mutlak vizkozite. Vizkozite. Viskozitenin SI birimi ( μ) pascal-saniye (Pa·s) dir. Absolute Vacuum. Mutlak vakum. Mükemmel vakum . İçinde madde olmayan vakum. Absolute White. Mutlak beyaz. Teorik olarak güneş ışığını tamamen yansıtan ve referans beyaz olarak alınan beyaza verilen isim.

2

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Absorbable Organic Halogen, (AOX). Emilebilir organik halojen. Atık su içerisinde, çözülebilir organik maddelerle bağ yapan klor miktarını belirten bir tanım. Absorbency. Emicilik. Kâğıdın sıvıyı veya suyu emme özelliği. Bunun için çeşitli ölçüm yöntemleri bulunmaktadır. Belirli sürede emilen sıvı miktarı, sıvıya daldırılan bir şeridin ıslaklığının yükselme oranı, belirli sürede ıslanan alandaki büyüme miktarı, kâğıdın tamamen doyuncaya kadar aldığı sıvı miktarı bunlardan bazılarıdır. Emicilik özelliği özellikle temizlik kağıtlarında önemlidir. Absorbent Core. Emici öz. Hijyenik ürünlerde, çocuk bezleri ve kadınların kullandığı tamponlarda, sıvı emici olarak görev yapan, polimer dolgulu kısım. Absorbent Papers. Kurutma kâğıtları. Emici kâğıtlar. Yüzey tutkallaması yapılmamış, yumuşak dokulu, keçe görünümlü, yüksek derecede su emici kaba kâğıtlar. Absorp(b)tance. Emicilik. Bir ışığı emebilme yeteneği. Absorption. Emilim. Yüzeyden bir yol bularak içe geçme. Absorption Time. Emilim süresi. Örnek kağıdın bir sıvıya daldırıldıktan sonra, ıslanmayı tamalayana kadar geçen süre. Absorptivity. Emicilik. Siyah bir gövdeye göre, belirli bir sıcaklıkta, herhangi bir cisim üzerine düşen ışığın emilme oranı. Absolute Pressure. Mutlak basınç. Tam vakuma göre bir sistemin basıncı. Manometre basıncına atmosfer basıncının eklenmesiyle hesaplanır. Accelerated Aging. Hızlandırılmış yaşlanma. Kâğıdın bir fırında 110°C sıcaklıkta ısıtma işlemiyle yaşlandırılması. Amacı, laboratuarda kâğıdın kısa sürede yaşlanmasını izlemektir. Bu işlem sonucu kağıtta mevcut özellikler geri dönülemeyecek noktaya gelir. Acceleration. İvme. Hızlanırken hızdaki değişim oranı. Acceleration Ratio. İvme oranı. Sıvıların mekaniği ile ilgili bir terim. Bir sıvının veya hamurun, boru içinde hareket ederken, çeperdeki hızının merkezdeki hıza göre farklı olmasıyla ortaya çıkan ivme oranı.

3

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Accept. Makbul hamur. Kabul gören. Aksept. Elek ve temizleyicilerde işlem görmüş, kabul edilebilir özellikteki hamur. Kabul görmeyen kısma “Reject” denilmektedir. Acceptance Protocol. Kabul tutanağı. Bir makinenin çalıştığının, belirlenen bir süre sonra, kabulü amacıyla, imalatçı ve satın alan kişilerin birlikte düzenlediği kabul tutanağı. Acceptance Sampling. Kabul örneklemesi. Mal kabulü amacıyla yapılan rastgele örnekleme. Acceptance Test. Kabul testi. Satın alınan bir ürünün, satın alan tarafından kabul görür olduğunu belirlemek için, üreticisi tarafından yapılan deneme testleri. (Bakınız; Factory Acceptance Test). Access Hatch. Giriş kapağı. Adam giriş kapağı. (Eş anlamlı: Manhole Door) Buhar silindirlerinde ve kapalı tanklarda bulunan insanların bakım ve kontrol amacıyla giriş için kullandığı giriş kapağı. Accessibility. Erişebilirlik. Ulaşabilirlik. Kimyasalların selülozla reaksiyona girebilme ölçüsü. Accident. Kaza. İş kazası. Gerekli özen gösterilmediği için oluşan, planlanmamış ve önceden görülememiş kötü olay. Accommodation. Barınma. Konaklama. Geçici olarak bir yerde barınma. Accordion Fold. Akordiyon katlama. Kâğıdın akordiyon şeklinde katlanması. Harita ve broşür basımında kullanılan bir katlama yöntemidir. Katlamada dayanıklılık, kâğıtta aranan önemli özelliklerinden biridir. Account Book Paper. Muhasebe defteri kâğıtları. Düzgün yüzeyli, pamuk selülozu katkılı, yüksek yırtılma mukavemeti olan, muhasebe kayıtlarının elle tutulduğu defterlerin yapımında kullanılan arşivlik kâğıtlar. (Bakınız; Ledger Paper). Accounts Payable. Ödenecek hesaplar. Alınmış fakat ödemesi yapılmamış mal ve hizmetlerle ilgili hesaplar. Accounts Receivable. Alacak hesapları. Accuracy. Doğruluk. Ölçümlemede kabul edilmiş standartlara göre uygunluk.

4

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Acetate. Asetat. Asetik asitin bir alkolle yaptığı ester. Yarı selülozlarda bulunan asetatlar, kraft selülozu üretimi sırasında yeniden asetik asite dönüşürler. Acetate Pulp. Asetat selülozu. Asetik asit, asetik anhidrit ve sülfirik asit içinde çözünen, suni asetat ipeği veya asetat kâğıdı yapımında kullanılan selüloz. Acetate Proof. Asetat prova baskısı. Asetat üzerine basılan, renk doğrulama baskısı. acfm. (Bakınız; Actual Cubic Feet per Minute), scfm Achromatic. Renksiz. Siyah-beyaz. Siyahla beyaz arasındaki tonlarda olan. Acicular Shape. İğnemsi şekil. Suda çözünmüş kalsiyum karbonat parçacıklarının kireçlenmeye neden olan iğnemsi şekli. Acid Alum. (Bakınız; Alum). Acid-Base Neutralization. Asit-baz nötürleştirme işlemi. Bir bazla bir asitin nötürleştirilmesi. Acid Colours. Asidik boyalar. (Bakınız; Acid Dyes) Acid Detergent Fiber (ADF). Asitle yıkanmış selüloz elyafı. Asidik ortamda, çözünemeden kalan elyaf. Acid Dyes. Asidik boyalar. Boya asitlerinin, sodyum tuzları şeklinde olmaları nedeniyle bu adı alan, anilin boyalar. Daha fazla çözünmelerine karşılık, bazik boyalara göre daha az mürekkep değerine, yani boyama özelliğine sahiptirler. Fakat boyama düzgünlüğü açısından, bazik boyalara göre daha iyidirler. Bu nedenle, kâğıt hamurunu boyamada kullanılırlar. Acid Free Paper. Asitsiz kâğıt. (1) Ambalajlamada kullanılan ve kâğıdın bünyesinde oksitlenmeye yol açacak asit içermeyen kâğıtlar. (2) Kütüphanelerde özel işlemle asitsizleştirme işlemi yapılmış, basılı kâğıtlar. Acid Hydrolysis. Asit hidrolizi. Asidik ortamda parçalanma. Selüloz, nişasta veya yarı selülozik maddeleri, asidik (Mineral asitleri ile) çözeltilerle parçalamak ve polisakkaritleri basit şekerlere çevirmek için kullanılan yöntem.

5

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Acidimetry. Asidimetri. Asit ölçümü. Verilen bir örnekteki asit miktarını titrasyonla tayin eden analitik yöntem. Acid Insoluble Ash. Asitte çözünmeyen kül. (Bakınız; Ash). Selülozda aşındırıcı özellikte olduğu için istenmeyen ve ölçümle bulunan kül. Acidity. Asidite. Hidrojen (H+) iyonlarının, hidroksil (OHˉ) iyonlarından fazla olması durumu. Acid Migration. Asit göçü. (1) Kuvvetli asitlerin, bulunduğu ortamdan, daha zayıf veya nötr ortama doğru hareketleri. (2) Nötr olan kâğıtların atmosferik kirleticilerden veya kendisiyle temas eden diğer kâğıtlardan asit alması. Asit, diğer ortama yapıştırıcılardan, kartonlardan, kâğıt kaplardan veya boya gibi, asidik sanat malzemelerinden geçebilir. Acid-Proof Paper. Asit geçirmez kâğıt. Asidik bileşiklerle temasında rengi bozulmayan, boyası etkilenmeyen ambalaj kâğıdı veya endüstriyel kâğıt. Acid Resistant Paper. Aside dirençli kâğıt. Asitli ortamdan veya asit buharından etkilenmemesi için özel olarak işlenmiş kâğıtlar. Aside veya asit buharlarına direnç göstermesi için renklendirilmiş kâğıt. Bu tür kâğıtlar özellikle Manila keneviri veya urganlık kenevirden yapılılırlar. Acid Resisting Felt. Aside dirençli keçe. Asidik sulu ortamdan etkilenmemesi için, beton üzerine veya ahşap yüzeylere kaplanan, asfalta doyurulmuş karton. Acids and Acid Groups. Asit ve asit grupları. Suya hidrojen (H+) iyonu veren organik ve inorganik bileşikler. Acid Size/Sizing. Asit tutkalı. Asidik tutkallama. Sıvılaştırıldığında sabunlaşmayan bir reçine tutkalı ve bu tutkalla yapılan iç tutkallama. Acid Soluble Iron. Asitte çözünebilen demir. Kâğıt bünyesindeki demirin, hidroklorik asitle çözünen kısmı. Bu kısım, kimyasal anlamda reaktif özelliktedir. Kalan demir ise aktif değildir. Testlerde kâğıt içindeki demire bağlı kül, asitle kâğıt bünyesinden alınır. Acid Stable Size. Asite dayanıklı yüzey tutkalı. Asidik kâğıtlara uygulandıklarında, pıhtılaşmayan yüzey tutkallama parafinleri veya parafin çözeltileri.

6

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Acid Sulfite Process. Asit sülfit işlemi. Yüksek oranda kükürt dioksit içeren, asidik ortamda odun elyaflarını parçalama işlemi. Acknowledgement. (1) Teşekkür. (2) Onay bildirgesi. Mutabakat. (Bakınız; Order Acknowledgement). A.C. Motor. Alternatif akım motoru. Endüstiride kullanılan en yaygın motor türü. Hız kontrolu yapılabilen ve basit yapıda, bakımı kolay oldukları için tercih edilen motorlar. Acoustical Absorption Coefficient. Akustik emilim katsayısı. Ses emilim katsayısı. Bir maddenin çeşitli frekanslarda ses emebilme özelliğini gösteren bir tanım. Gözeneklilikle ses emilimi artmakta ve bir tür ses filtresi oluşmaktadır. (Sound Absorbtion Coefficient). Acoustical Board. Akustik karton. Binalarda tavanda va duvarlarda kullanılan, sesi emebilen odun, saman, şeker kamışı küspesi türü, uzun elyaflı selülozlardan üretilen levhalar. Acoustical Transmittivity. Ses aktarıcılığı. Ses geçirgenliği. Across the Grain. Grene karşı. Makine enine. (Bakınız; Against The Grain). Acrylate Resins. Akrilat reçineleri. Tutkalların, UV mürekkeplerin ve kaplama maddelerinin formülasyonunda kullanılan kopolimer. A.C. Streaming Current. Alternatif sürüklenme akımı. Bir silindir içinde pistonla ileri geri itilen, içinde elektrik yüklü parçacıklar bulunan bir sıvının yarattığı, elektrotlarla tespit edilebilen alternatif akım. Elektrik akımını hareket eden yüklü parçacıklar üretmektedir. Bu değer ölçülerek, hamurun elektrik yükünün anyonik, katyonik veya nötr durumda olduğu belirlenir. Act. (1) İş. Eylem. (2) Yasa. (3) Akit. (4) Sahne. A.C.T. (Associative Cellulosic Thickeners). Selülözik kıvam arttırıcılar. Kaplama boyalarının viskozitesini arttırmak için kullanılan selülözük kökenli kıvam arttırıcılar. Activate. Etkinleştirmek. Aktif hale getirmek. Çalışır hale getirmek. Aktifleştirmek. Activated Carbon. Aktif karbon. Çok yüksek derecede gözenekli karbon granülleri. Bir gramında 500-1500 m2 yüzeye sahip, hava, gaz ve sıvıları filtrelemede kullananılan karbon granüller.
7

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Activated Sludge. Aktif çamur. Atık sularda dibe çöken ve içine oksijen verildiğinde bakteri ve diğer organizmaların yaşayabildiği, organik artıkları parçalamada kullanılan çamur. Atık suların temizlenmesinde kullanılır. Activated Sludge Loading. Aktif çamur yükü. Arıtma sisteminde, istenilen biyolojik oksijen miktarını sağlayabilmek amacıyla, organik maddelerin parçalanması için gerekli çamur miktarı. Activated Sludge Treatment. Oksijenli arıtma. Aktif arıtma. Atık suyun çamur ve oksijenle işlenmesi.

Activation. Harekete geçme. Aktif hale gelme veya getirme.
Active Alarm. Aktif alarm. Halen geçerli olan alarm. Active Alkali (AA). Aktif alkali. Selüloz üretiminde kullanılan kostik (NaOH) ve sodyum sülfat (Na2S) karışımı. Active Clorine. Aktif klor. Hipoklorit türü ağartıcılarda bulunan klor. Active Packaging. Aktif ambalajlama. Ambalajın içinde sarılacak ürünü korumak için aktif olarak rol alması. Bunlar antibakteriyel olması ve temizleyici özelliği olması gibi özelliklerdir. (Benzer; Smart Packaging) Active Sulfur. Aktif kükürt. Kâğıdın içinde hidrojen sülfite dönüşebilecek kükürt ve kükürt bileşikleri. Kâğıdın metallerle temasında, onları karartacak sülfür bileşiklerinin miktarını belirten bir ölçü. (Bakınız; Reducible Sulfur). Active Surface Area. Aktif yüzey alan. Yüzey tutkallaması sonucu oluşan hidrofobik alanlar nedeniyle, toplam kâğıt yüzeyinin işlenebilir emici kısmı. Activity. Aktivite. Hareketlilik. (1) Elekte drenaj elemanları nedeniyle oluşan hamur türbülansları. (Bakınız; Microturbulance). (2) Kimyasal reaksiyon. Act of God. Doğal afet. Allahın takdiri olan iş. İnsanların kontrolu dışındaki işler. Genellikle, sel, deprem, tsunami gibi doğa olayları. Actual Cubic Feet per Minute (acfm). Bir dakikadaki gerçek (hava) miktarı. Kompresör veya fan emişlerinde ortam koşullarında emilen bir dakikadaki hava hacmi. (Bakınız; scfm)
8

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Actual Production. Gerçek üretim. Iskartalar çıktıktan sonra kalan fiili üretim miktarı. Actual Production Time. Fiili çalışma süresi. Net çalışma süresi. Duruş, arıza ve molalardan sonra, üretimde geçen net süre. Actual Salable Product. Satılabilir net ürün. Müşteri tarafından, kalite bozukluğu nedeniyle reddedilmeyecek ürün. Actual Weight. Gerçek ağırlık. (1) Gramajı ve ölçüsü belli olan, 500 adetlik bir top kâğıdın veya kâğıt toplarının, terazideki gerçek ağırlığı. (2) Gerçek gramaj. Actuator. Tahrik düzeneği. (Bakınız; Valve Actuator) Bir mekanizmayı harekete geçiren mekanik düzenek. Hareket için gerekli enerjiyi, elektrikli, hidrolik veya pnömatik kaynaklardan sağlar. Acutance. Keskinlik. Baskı kalitesi açısından görüntü kenarlarındaki keskinlik. Acute Toxicity. Ölümcül zehirleyicilik. Zehirli bir maddenin etkisiyle ciddi fonksiyon kayıpları yaratan, hatta ölüme kadar götüren zehirleme etkisi. A.C. Variable-Frequency Drive System. AC frekans çeviricili tahrik sistemi. Kâğıt makinesini döndüren motorların hızını değiştirebilmek için, elektronik frekans dönüştürücü kullanan tahrik sistemi. Adding Machine Paper. Hesap makinesi kâğıdı. Heasap makinelerinde kullanılan rulo kâğıt. Additive Colors. Katkı renkleri. Rengi oluşturan ve karıştırılarak kullanılan ana renkler. Kırmızı, yeşil, mavi. Additives. Katkı maddeleri. Kâğıt hamuruna çeşitli amaçlarla katılan maddeler. Kimyasal ve dolgu maddeleri. Additive Systems. Katkı sistemleri. Kâğıt hamuruna elyaf kökenli olmayan kimyasal ve dolgu maddeleri gibi katkı maddelerini eklemek için kurulan, karıştırıcılar, tanklar, pompalar, akışmetreler, kontrol vanaları ve dozajlama ünitelerinden oluşan ve otomatik olarak değişen tonaja göre, katkı maddelerini besleyen sistem. Address Label Paper. Etiket kâğıdı. Posta zarflarının üzerine adresin yazılması için kullanılan, arkası yapışkan kâğıtlar.
9

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Addressograph Rolls. Adres kâğıdı. Adres yazıcısında, adres etiketlerini yazmak için kullanılan rulo kâğıtlar. (Bakınız; Address Label Paper). Adhere. Tutturmak. Yapıştırmak. Bir tutkal kullanarak bir şeyi diğerine tutturmak. Adhesion. Tutunma. Yapışma. Farklı moleküllerin birbirlerine çekim gücüyle tutunmaları. (Bakınız; Cohesion) Adhesion Test. Tutunum testi. Baskıda mürekkep tutunum testi. Mürekkebin kağıda tutunumunu belirleyen test. Adhesive. Tutkal. Yapışkan. Sıvı türü, nesneleri birbirine yapıştırmada kullanılan tutkallar. Adhesive Binding. Tutkalllı ciltleme. Amerikan ciltleme. Isıl ciltleme. Kitap sırtına sıcak tutkal sürülerek yapılan ciltleme türü. Buna daha değişik adlar da verilmektedir. (Eş anlamlılar; Cut-Back Binding, Perfect Binding, Thermoplastic Binding, Threadless Binding). Adhesive Felt. Mukavva. Gri karton. Genellikle gri renkli, kitap ciltlemede deri veye vinil kaplanarak kullanılan, karton veya mukavva. Adhesive Glassine Tape. Yapışkan şeffaf kâğıt bant. Örtü bandı. Yağlı kâğıttan yapılan, iz bırakmadan yapışan bir kâğıt bant türü. Adhesiveness. Yapışkanlık. İki kâğıt arasına sürülen tutkalın yapıştırma gücünü gösteren bir terim. Adhesive Paper. Tutkal kâğıdı. Yapışkan kâğıt. Tutkalla kaplanmış kâğıt. Adhesives for Coating. Kuşe tutkalları. Kaplamada kullanılan tutkallar. Sadece kuşe yapımında değil fakat duvar kağıdı yapımında da kullanılan tutkallar. Adjust. Ayarlamak. Elle veya otomatik olarak bir makineyi veya cihazı ayarlamak. Adiabatic. Adiyabatik. Isı geçirmez. Yalıtılmış. Bir sürecin ısıl anlamda mükemmel yalıtılmış bir ortamda gerçekleşmesi için sağlanan çevre koşulları. Adjustible Speed Drives (ASD). Ayarlanabilir hızlı tahrikler. Kağıt makinesi tahrik sistemleri gibi hızı ayarlanabilir tahrikler.
10

Peşinat. Kâğıt yapımında kullnılan. Sevk ve idare. Avans ödemesi banka teminat mektubu. Adsorbable Organic Halogen (AOX). Administration. Hamur kasası cetvel ağzının üst dudağını bölgesel olarak ayarlamakta kullanılan. tutkalın veya boyanın elyaf yüzeyine tutunması. Admixture. Yönetme. İdari gider.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Adjusting Color. (Eş anlamlı. Tutucu. denetim giderleri. Avans ödemesi. Atık sularda. Aerate. Genellikle makine bütesindeki hamur harmanı. (Bakınız. Molekül veya askıdaki parçacıkların katı yüzeylere tutunması. daha yüksek kalitede arıtma yapması için tasarlanmış su arıtma sistemleri. (2) arıtma ünitelerinde suya oksijen kazandırma. ofis harcamaları. Harman. Gelişmiş atık su arıtma. fiziksel-kimyasal arıtma veya biyolojik-fiziksel arıtma gibi. Emme. Ücretler. Adsorpsiyon. kira giderleri. Adjusting Rod. Advanced Waste Treatment. 11 . kanuni harçlar gibi harcamalar bütünü. Ayar boyası. Soğurma. Absorbable Organic Halogen). Ayar mili. Emilebilen organik halojen. Sekonder arıtma. İdari harcama. Adsorption) Adsorption. Bir katkı maddesinin ilavesiyle. Yüzeye tutunma. Diğer boyalarla ve pigmentlerle karıştırılarak. çözünebilen organik maddelere tutunan klor miktarı. Adsorbent. farklı özellik kazanmış yeni hamur karışımı. ayar milleri. Sarı ile kırmızı arasındaki tonlarda. Yüzeyi tutan. Adsorban madde. Kapora. bakana kendisine yaklaşıyormuş hissi veren boyalar. Administrative Expense. Yüzeyi tutunma özelliği gösteren veya yüzeyinde tutunma meydana gelen madde. (1) Baskı sırasında. Additive Colors). Yakınlaştıran renkler. Advance Payment. Advance Payment Guarantee Letter. istenilen rengi sağlamak için kullanılan boya. Advancing Colors. Hava üfleme. (Bakınız. Hava verme. Düzetici boya. Çalışanları belirli amaca veya amaçlara yonlendirme işi. kâğıtları havayla aralama. kimyasalların.

Aerobic Process. Sürecin devam edebilmesi oksijene ihtiyaç duyulan herhangi bir süreç. Aerobik. Havanın serbest oksijenini kullanan. Havalandırma havuzu. Aerobic. B dalga. (Eş anlamlı.F. Aerobic Biological Oxidation. Hem zarf. Hava vericiler. Oksijenli ortamda yaşayabilen mikroorganizmalar. Oksijenli arıtma.H. Oksijenli süreç. (American Forest and Paper Assosiation) Amerikan Orman ve Kâğıt Ürünleri Üreticileri Birliği. Hava mektubu. A dalga (iri dalga) olukluda. A. oluklu mukavvalarda.8 mm ve oluk sayısı 110 dur.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aerated Lagoon/Pond. Bakteriyel sindirim. olukların yüksekliğini ve 1 metredeki oluk sayısını tanımlayan bir ifadedir. C dalga. Aeration Lagoon). Dalga.I. (Away From Home). Aerogramme. oluk yüksekliği 4. Aeratörler. Özellikle temizlik kağıtlarında ev dışında.&P. Aerobic Bacteria. A. Üreticilere göre dalga özellikleri küçük aralıklarla değişmektedir. Büyük moleküllerin oksijenli ortamda daha basit moleküllere ayrılması. Aerobic Treatment. “American Forest Institute” kelimelerinin kısaltılmışı.A. Aerators. 12 . fakat arkasına yazı yazılan. E dalga ve K dalga türleri de vardır.F. (Ek. Aerobic Decomposition. biyolojik arıtma sistemlerinde kullanılan havuz veya gölet. Atık suya çeşitli yöntemlerle oksijen kazandırılması amacıyla. D dalga. 1993 den sonra A. A-Flute. Ev dışı.5). Havalandırma göleti. bakteri kullanarak yapılan arıtma işlemi.F. Aerobik bozuşma. Hava kullanılarak yapılan küçük çaptaki arıtma işlemleri. kurumlarda kullanılan kağıtlar. Biyolojik havuz. askıdaki organik maddelerin parçalanması. Aerobic Digestion. Bir tarafı zarf görünümünde basılmış. A-Dalga. Oksijenli ortamda. zarf şeklinde bükülerek yapıştırılan kâğıt. Oksijenli parçalama. Aerobik ayrışma. Aerobik bakteri. Aereobik biyolojik oksitlendirme. Havalandırıcılar. Hava ve bakteri kullanılarak. hem de kâğıt. Oksijenli.

Agat desenli kâğıt. Beraberinde hava kullanarak yapılan işin etkinliğini arttıran sistemler. Agat. Su yoluna karşı. Bütelerde kullanılan pervaneli hamur karıştırıcısı. linter gibi yıllık bitkilerin artıklarından elde edilen selülöz. Tutkal presten sonraki kurutma bölümleri. katlamak veya işlemek. Hamur içindeki hava kabarcıkları. Elde cilt yapımında. Ulaşılması istenilen hedef noktası. Karıştırıcı. (2) Hedef almak. 6). su yolu veya gren izi yönüne dik açıyla kesmek. (Bakınız. (Damarlı) Akik. Yıllık bitki artığı elyaf. Agalit. Agalite. Havalı. (Ek. Airborne Particles. Örnek olarak “Air Assisted Doctor” (Bakınız. Grene karşı. Havayla taşınan parçacıklar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ After Dryers. Hava destekli. (Bakınız. Hava hareketiyle uçuşan elyaf tozları. Mermerli görünümde olan kâğıt. Age Hardening Stainless Steels. talka göre daha az sabunsudur. Yaşlanan selülozda suda çözünme oluşur. Against the Grain. Air Blue. Ebru desenli kağıt. Precipitation Hardening Stainless Steel) Aging (Ageing). Hava kabarcığı. Açık mavi. Kâğıdı makine. Hava dengesi. Agro Residue. Yaşlanma. Akik görünümünde olan. Air Assisted. Makine eninde işlem yapmak. Havbe içine giren ve havbeden çıkan havanın eşitlenmesi. Zamana bağlı olarak. gri renkli fibrilli bir dolgu maddesi. Air Doctor) Air Bells. selüloz veya kağıdın özelliklerinde meydana gelen bozulma. Talk türü olmasına rağmen. Air Balance. Agricultural Residue Fiber) Aim. İşlemler sırasında matbaacılar ve ambalaj fabrikaları tarafından dikkate alınmaktadır. Agate. Havayla. Agricultural Residue Fiber. Son kurutma kısmı. Airborne. Makine enine. kitap kenarların dalgalı renkli görünmesini için yapılan boyama. 13 . Agitator. Kâğıtta kullanılan. Saman. (1) Hedef. Gök mavisi. Agate Marble Paper. Mermerli kâğıt.

Air Bubble. Hava tüneli. kâğıt kurutulmasında kullanılan bir havbe türü. Titreşim önlemek için kullanılan şişirilmiş lastik tampon. Kızıl ötesi kurutma ünitesinden sonra yerleştirilen havalı kurutma sistemi. 425°C sıcaklıkta ve 100 metre/saniyenin üzerindeki bir hava akımıyla. Basınçlı hava ile kâğıt yüzeyine kaplama yapan kuşe sistemi. Yanki silindirli makinelerde kullanılmaktadır. Havayla nakil. Bir fan aracılığıyla verilen havayla iki ayrı bölge yaratan sistem. Bir kâğıt fabrikasında. Hava değişim sayısı. Air Content. Hava kabarcığı. hava fanlı taşıma yöntemi. Air Cooled. (Eş anlamlı. Air Caps. bir saatte salon hacminin 5-12 katı arasında hava değişimi sağlanmaktadır. makine altı pulperine gönderen. Havayla kurutma. (2) Keçe kurutma amacıyla kullanılan hava kapsülü. hamur hacmine göre yüzde cinsinden oranı. (Bakınız. Hava kapsülü. Hava kompresörü. Hava akışı yaratarak uygulanan. Air Pad) 14 . Bir kapalı alanda. Air Conveying. karıştırma hareketi veya doğrudan hava verilmesi nedeniyle girmiş bulunan hava kabarcıkları. Fanla cebri olarak veya çevre havasıyla kendiliğinden yapılan soğutma işlemi. Air Curtain. bir saat içindeki hava hacminin değişim sayısı. Air Cleaner. Hava perdesi. Hava hacmi. eski bir kâğıt kurutma yöntemi. Bir hamur içindeki hava hacminin. Bobin makinesi kenar ıskartalarını.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Airborne Web Drying. Havalı kuşeleme. Basınçlı hava temin etmek için üretilmiş. Filtre ile hava temizlemeye yarayan. Hava temizleyici. Hava doygunluk oranı. (1) Havbe. Air Change Rate. pistonlu veya vidalı türleri olan hava kompresörü. Hava soğutmalı. Air knife Coater). Air Brush Coater. Hamurun içine. makine salonunda çiğleşme olmaması için. hava kanalı içine yerleştirilen modüller. Air Compressor. Hava yastığı. Air Cushion. Havayla taşıma.

Havalı ağır rejek ayırıcısı. Nem yüklü havanın havbeden. Havalı hamur kasası. kâğıtla birlikte hız etkisiyle sürüklenen ve tampon içinde. (2) Hava sürüklenmesi.D. Pnömatik seperatör. (1) Hava tutunumu. Hava kuruluğu. Hava yastıklı hamur kasası. Atmosferik şartlardaki rutubete göre kâğıdın kuruluğu. Air Assisted Doctor) Air Dry. Mal sarıcıda. Air Entrainment. (Bone Dry. Air Density Separator. (1) Yanki kurutucuda kullanılan krepleme raspası. Jet Deckle). Air Drying. (Eş anlamlı. bütede karıştırma sırasında hava karışması. El yapımı kartonların açık havada kuruması. Uzun elekli veya döner elekli makinelerde. (Eş anlamlı. El yapımı kâğıtlarda kullanılan. Air Dry Basis Weight. (2) Preslerde kullanılan. Atmosferik şartlarındaki kâğıdın gramajı. Havalı raspa. Genellikle hava fanlarıyla yapılmaktadır ve atılan havanın sıcaklığı geri kazanılmaktadır. (A. Air Exhaust. sarım sırasında sorun yaratan hava. Air Pad Headbox) Air Deckle. Havada kurutulmuş yazı kâğıdı. Hava çıkışı. Havalı kenar kesimi. Air Dried Board. Açık havada kurutma. Havada kurutulmuş karton. 15 . Air Dried Paper. hamur jeti yaratan hamur kasası türü.). Air Dried Writings. (Bakınız. ağırlıkları nedeniyle yer çekimi etkisiyle ayırmaya yarayan pnömatik seperatör. kemik kuruluğu). çerçeve kenarının hava jeti ile şekillendirilmesi. Genellikle kâğıtta % 7-10 arasındaki rutubet durumunu belirtir. raspalama sonrası verdiği hava ile deliklerin içindeki suyu basınçlı hava yardımıyla boşaltan raspa sistemi. bir kâğıt kurutma yöntemi. vakum pompalarından veya makina salonundan dışarı atılması. Hava ile hamur kasası içinde basınç oluşturarak. Havada kurutulmuş kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Cushioned Headbox. Yonga içindeki ağır yabancı cisimleri. Air Doctor. Hamura. Hava kuruluğundaki gramaj.

Air Mail Paper). Havalı şerit verme. Havalı kurutma. (Araçlarda ve elektrik süpürgelerinde vs. Air Laid Sheet. Air Forming. nerede olduklarına bakılmaksızın verimsizlikte temel faktörlerdir. Air Foil Threading. Air Float Dryer. Air Knife Coating. Air Leakage. Hava yüzdürmeli kurutucu. 16 . raspayla sıyırmak yerine hava üfleyerek yayan sistem. Kuşeleme sırasında kaplama çözeltisini hava ile bıçaksız sıyıran ve dağıtan mekanizma. Havalı kuşeleme makinesi. Air Knife Coater. safihanın bağlanması sırasında oluşturulan şeridi. Nonwovens). Havalı dağıtıcı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Filter Paper. Havalı formasyon. Hamurdaki hava. (2) Basınçlı hava hatlarında meydana gelen hava kaçakları. eşit şekilde dağıtılması sonucu gerçekleştirilen safiha oluşturma yöntemi. El eleğinde serbest halde şekillenmiş ve formasyona uğramış kâğıt. Havalı kuşeleme. hava jetiyle sıyıran ve ölçülü kaplama sağlayan kuşeleme yöntemi. Hava filtreleri yapımında kullanılan bir kâğıt türü. Air Impingement Drying. Hava üflemeli kâğıt kurutucu. Air in Stock. Air Mail. Hava formasyonlu kâğıt/safiha. Kuşelemede kullanılan kurutma sisteminin bir parçası. basınçlı hava ile bir öndeki silindire aktarma. Hava kaçağı. Air Impacter. Safihanın cebri hava çarptırılarak kurutulması esasına dayalı. Hava filtresi kâğıdı. safihanın giriş ve çıkış yaptığı açıklıkların üstünde kalması nedeniyle. makine salonuna nemli havanın kaçması. Kurutma bölümünde. Vakumlarda ve kurutma bölümlerinde cebri olarak yaratılan hava akışı. Kuşe sırasında fazla olan kaplamayı. Kuşe çözeltisini kağıt üzerine. (Eş anlamlı. kullanılan filtreler). Özellikle sentetik elyaflarda kullanılan yöntem. bir kâğıt kurutma yöntemi. hamura giren hava kabarcıkları. Genellikle aşırı karıştırmayla. Air Flow. (Bakınız. Bu tür kaçaklar. Kuru elyafların cebri hava ile savrularak. (1) Havbe içinde sıfır basınç bölgesinin. Hava akışı.

Hava kirliliğini azaltma. atık hava kalitesiyle ilgili sınır değerler. Hava purjörü. Hava kalite standartları. Gurley yöntemiyle ölçülen (T460 om-11) hava direnci. Air Quality Standards. Genellikle kanunlar tarafından verilen değerleri yakalama. Hava yastıklı rektifiye valsi. kurutma verimi açısından keçeden beklenen hava geçirgenlik özelliği. düşük gramajlı. Kâğıt fabrikası çevresinde. Air Pad. Hava tahliye valfi. Zarf yapımında kullanılan. Hava posta kâğıdı. delikli. (Bakınız Air Relief Valve). iyi kalitede. Hava direnci. Hava geçirgenliği. Air Cushined Headbox) Air Pad Rectifier Roll. ince olmasına rağmen zarfın içini göstermeyecek şekilde opaklığa sahip. Hava yastıklı hamur kasalarının içinde kullanılan. Air Resistance. İki levha arasına sıkıştırılan kağıdın hava geçirgenliğinin tespit edilmesiyle belirlenen. 17 . Kanuni anlamda konulmuş ve aşılmaması gereken. Kurutma keçelerinde. Air Pollution Abatement. Air Permeability. Hava yastıklı hamur kasası. (Eş ablamlı. Air Cushion) Air Pad Headbox. Hava pompalama (özelliği). Birimi μm/Pa s dir. Air Permeance. döner boru. (Bakınız. Air Pollution. Air Relief Valve. fabrikadan yayılan baca gazları ve kimyasal madde buharlarının yarattığı kirlilik. hava geçirme direnci. Hava yastıklı üstüvane. elle yazma sağlayan. Hava geçirgenliği. Air Pumping. Hava kirliliği. mürekkep dağıtmayan bir kâğıt türü. Kağıdın iki tarafında basınç farklılığı yaratarak yapılan testle ölçülen hava geçirgenliği. Hamur kasası içinde hamurun üzerindeki basınçlı hava. Bir sisteme karışan ve sistemde istenmeyen havayı otomatik olarak tahliye eden valf. Hava yastığı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Mail Paper. Air Release Valve. Kağıdın hava geçirgenlik direnci.

Hava fıskiyeleri. elde yapılan eski bir baskı türü. Kâğıt yüzeyi daha farklı maddelerle de kaplanmaktadır. Yüzeyine albumin (yumurta beyazı) ve amonyum klorit kaplanan. Kâğıt fabrikalarında havayı sağlayan kompresörler hava kurutucuları . Saturated Air) Air Shear Burst. Su mermeri. AKD (Alkyl Ketene Dimers). geçmişte ise volkanik kalsit (Oniks) için kullanılan bir terim. Taş baskı. Kollu bir el presi ile. Halen sanat eserlerinin basımında taş baskı adıyla kullanılmaktadır. Işığa hassas bir bileşikle (albuminle) kaplanmış esnek aluminyum veya çinkodan yapılma taş baskı kalıbı. kâğıt tabakaları arasında hava sıkışması sonucu. Üretim sırasında. Hava sistemi. %100 bağıl neme karşılık gelmektedir. Albion Press. ASA diğer bir iç tutkallama kimyasalıdır. (Bakınız. Albumin kalıp. Kaymak taşı. Makine salonunda tahrik tarafı veya operatör tarafındaki koridorları belirtir. kâğıdın makine yönünde yırtılıp. Album Paper). Genellikle kompresör aracılığıyla yaratılan hava. Album Board. Aisle. Air Supply. Hava beslemesi. fotoğraf taban kâğıtları. AKD. Albüm yapmak amacıyla üretilmiş karton. Hava kaynağı. Hava yolu senedi. kopması. Koridor. Albiyon baskı. Gerçekte fabrika içindeki yürümeye elverişli yollar. Alabaster. Doymuş hava. Hava yırtığı. Hava konşimentosu. Album Paper. Air System. Günümüzde volkanik kalsiyum sülfat yani volkanik alçıtaşı. Hava patlağı. Hava yolu taşımacılığında hava yolunun göndericiye verdiği teslim alındı belgesi. Fotoğraf taban kâğıdı. Air Showers. 18 . Albumen Plate. Havanın belli bir sıcaklıkta tutabileceği maksimum su buharı. Özellikle kalenderin veya kurutma keçelerinin üzerine monte edilen hava üfleme nozulları. mal sarıcıda. Kâğıt hamurunda iç tutkallama kimyasalı olarak kullanılan bir madde. (Eş anlamlı. Albumin Paper. Alabaster.borular ve vanalardan oluşan hava besleme sistemi. Fotoğraf albümü kartonu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Saturated. Air Way Bill (AWB).

Alkali selüloz. pH değeri 7. Alizarin. Alfa bitkisi. mekanik ayarlar. Alkali Celullose. 19 . Bu bitkiye “Esparto” da denilmektedir. Kaplin ve valslerde. Alfa. Ayar valsi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dijital baskılarda gümüş halid bunlardan biridir. Bünyesine aldehit grubu eklenmiş.0 den büyük. makinenin titreşimsiz ve tahribatsız çalışması için yapılan ölçülü. Bazik. Refleks mavi. Harita yapımında kullanılan. Regüle valsi. Harita kâğıdı. Alkali. Alignment Jig. Alkali Blue. Kök boya Türk kırmızısı rengine alternatifi olarak üretilen sentetik kırmızı boya. Esparto. Alignment. Selüloz ve yarı selülozlar da alkoller gibi hidroksil grupları bulundurur. Alkali mavi. Kostikle (NAOH) selülozun yaptığı her tür bileşik. Alkali. Karbon siyahı içinde kullanılan ve parlaklığı arttırmaya yarayan bir pigmet. Bir montajın veya toplanan ekipmanın ölçüsünde olmasını sağlayan mastar. Bu tür kâğıtlar albüm dışında. Selüloz ve yarı selüloz zincirlerinde görülürler. kartpostal ve tebrik kartlarında da kullanılmaktadır. Keçe veya eleğin yanlara kaçmasını önlemek için. pamuk kökenli bir kâğıt türü. Bünyesinde bir veya daha çok hidroksil (OH-) grubu bulunduran organik moleküller. Bazen sadece sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit için kullanılır. Aligning Paper. yaş dayanım arttırıcı nişastalar. Mekanik ayar. Aldehit. Alcohol. Ayar klavuzu. Bünyesinde hidroksil (OH-) bulunduran bileşikler. Bu bitkinin elyafları kısa ve kâğıtları kitap yapımında kullanılmaktadır. Alignment Roll. Mastar. Guide Roll) Alizarin. Aldehit nişastası. Alkol. Güney İspanya’da yetişen bir bitki. Aldehyde.(Eş anlamlı. Alg. CHO gruplarını bulunduran organik bileşikler. Algae. Aldehyde Starch. üzerinde pnömatik ayar düzeneği bulunan vals. Kâğıt fabrikası sularında yaşayan bitki kökenli en ilkel yaşam türü.

Alkaline Paper. Sulu bir ortamda alkali reaksiyon veren veya asitlerle reaksiyona giren kâğıt dolgu maddeleri. Kâğıdın dayanımını 20 . Kâğıdın alkali ortamda veya sabun ve tutkallar gibi alkali bir cisimle teması halinde. Sodyum ve potasyum metoksit gibi maddelerle yapılan selüloz rayonları. Alkali ortamda ligninsizleştirme. Alkaline Sizing.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Alkali Cellulosates. Selüloz ağartma (beyazlatma) öncesinde veya esnasında. (Bakınız Alkali Resistance). hidrojen peroksit gibi maddelerle güçlendirilir. Kâğıtta iç tutkallama amacıyla.0 den büyük olması. Alkali kağıt. ligninin alınarak selülozun işlenmesi. soda prosesi denir. Tutkallamada AKD. Alkaline Papermaking. Alkali selülöz üretimi. Alkali ortamda bulunma nedeniyle. Alkali direnci. Alkalinite. pH değerinin 7. Alkali Staininig. Alkali kâğıtların yaşlanmaya karşı dirençleri yüksektir. Alkali maddelere karşı kağıdın gösterdiği bozunma direnci. Bu nedenle arşivleme gibi amaçlar için üretilen bu kâğıtlar dayanım açısından tercih edilir. Baziklik. Alkali dolgu. Alkali ortamda kostik ve/veya sodyum sulfit çözeltileriyle selülözun elde edilmesi. Alkali Resistance. Alkali ortamda (pH değeri 7.0 den büyük) üretilen kâğıtlar. Alkalinity. Alkali Lignin. Alkaline Extraction. Kâğıtta alkali ortama (pH değeri 7. (ASA). Alkali Proof. Alkali kâğıt yapımı. oksijen. Nötr veya asitsiz tutkallama diye de adlandırılır. Alkalilik. Alkali selüloz rayonları. Alkaline Fillers. Sodyum sulfit katılmadan yapılan işleme. Alkali odun çözeltisinin asitle işlenmesiyle elde edilen lignin. Hidroksil (OH-) iyonlarının Hidrojen (H+) iyonlarından fazla olması. Alkenil süksinik anhidrit. Alkali kirlenme. renk özelliklerini koruması. Alkenyl Succinic Anhydride. ASA gibi sentetik tutkallar kullanılır. Sodyum sulfit katılan prosese ise kraft prosesi veya sulfat prosesi denilmektedir. nötr veya alkali ortamda kullanılan sentetik bir tutkal.0 den büyük) uygun bir tutkalla yapılan iç tutkallama. Alakali lignin. Genellikle işlem. Alkali tutkallama. Alkaline Pulping. Alkali ortamda yapılan kâğıt üretimi. kâğıtta leke oluşumu.

üretim aşamasında kâğıt kopmalarının önüne geçer. Buna çözünmeyen selüloz da denilmektedir. Alloy. Kâğıtta yüzey tutkallama ve kaplama malzemesi olarak kullanılan. Selüloz bünyesinde bulunan polisakkaritler. O nedenle tam paçavra terimi % 100 paçavra için kullanılmaktadır. İddia etmek. Bu nedenle karıştırılmamalıdır. Alpha Pulp. Tüm risklerin sigortası. % 17. Nötr veya alkali ortamda kullanılan sentetik bir kâğıt iç tutkalı. Alfa hamuru. Alfa bitkisinden elde edilen selülozla yapılan baskı kâğıtları. Ayrıca. Alfa yazı tabı kâğıdı. All Rag Paper. Renk değiştiren. Allege. Soya proteini. Boya üretiminde kullanılan bir reçine grubu. All Risk Insurance. AKD. Sodyum Hidroksit) çözeltisinde. 21 . Alpha Protein. Yabancı maddeler. Olası her riske karşı yapılan sigortalama türü. Paçavra kâğıtlarında % 25 e kadar pamuk selülozu oranı düşürülebilmekte ve ismi pamuklu veya paçavra kâğıdı olarak geçmektedir. Genellikle montaj aşamasında öngörülemeyen pek çok riske karşı makineleri korumak amacıyla yapılır. Tam paçavra kâğıdı. Alkil keten dimer. kâğıtta baskı sırasında boyut kararlılığı sağlar. yağlar ve parafin benzeri maddeler. Alaşım. Farklı metallerin çeşitli oranlarda karışmalarıyla meydana gelen ve yeni ürüne farklı özellikler kazandıran alaşımlar. Allien Substances. Alkyl Ketene Dimer (AKD). 20oC de. soya fasulyesinden elde edilen bir protein. Çözünen kısma ise gama selülozu denilmektedir. Çözünemeyen alfa selülözuyla isim benzerliği bulunmaktadır. Alfa selülözü. Alpha Printing Paper. Rengi dış etkilerle değişebilen maddelere verilen genel ad. İçinde alfa bitkisinin selülozunu bulunduran kâğıt hamuru. Kapsam risklere karşı daha dar veya daha geniş olabilir. Alpha Cellulose.5 kostik (NaOH.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ arttırırken. İleri sürmek. selüloz hamurunun çözülmeden kalan kısmı. Alkyd. Selüloz olarak % 100 oranında paçavradan elde edilen selülozun kullanıldığı paçavra kâğıdı. Allochroic. Alkit.

Kâğıt hamuruna katılan ve ortama aluminyum sağlayıcı katkı maddeleri. ışık geçirmez kâğıt. Aluminyum potasyum sülfat veya potasyum aluminyum sülfat da denilen ve doğada bulunan bir karışım. Pozitif yükü nedeniyle. Alum Spots. 22 . kaplaması isteğe göre kaldırılabilen. Alunite. Alfa bitkisinden elde edilen selülozla yapılan kâğıt. parlaklık sağlayıcı ve alevalmazlık sağlayan bir madde. Alternative Fibers. Kâğıdın üretimi sırasında kullanılan ve hamurda tam çözünmediği için. Alfa yazı tabı kâğıdı. Aluminum Foil Lamination. Aluminyum oksit. Aluminyum trihidrat. Alum) Amberlith. Reçine sabunu tutkalıyla. Kâğıt üretiminde hamura katılan boya ve kimyasalların elyafa tutunmasını sağlar. Aluminyum folyo ile kaplanmış/lamine edilmiş kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Alpha Writing Paper. Mordan madde diye de adlandırılır. Sarıldığı gıda maddelerini rutubete karşı korumak için. Aluminates. Alternatif elyaflar. Ağaçlar dışındaki yıllık bitkilerden elde edilen diğer elyaflar. Şap. Alunite) Alumina. Aluminyum. (Al2O3). Şap (Bakınız. refrakter ve aşındırıcı üretiminde kullanılan saf bir aluminyum kaynağı. Alteration. bir kâğıdın aluminyum folyo ile kaplanması. Aluminum Trihydrate. (Eş anlamlı. Bir şey üzerinde yapılan değiştirici eylem. Kâğıtta dolgu olarak kullanılan. Şap lekeleri. Aluminum Paper. Aluminyumlu kâğıt. Amberlit kâğıdı. hamurda elyafın tutunumunu arttırır. Tadilat. şapın reaksiyonu sonucu oluşan çökelti. Turuncu renkli. Ayrıca aluminyumun da üstüne polietilen kaplanarak. Alüminatlar. ışığı maskeleme amacıyla kullanılan. Aluminyum resinat. daha etkili bir koruma sağlanır. Alum. Çözünemeyen Alfa selülozuyla isim benzerliği bulunmaktadır. Turuncu maskeleme kâğıdı. kâğıtta gözle görülebilen şap kristallerinin oluşturduğu lekeler. Aluminyum folyo kaplama. Bu nedenle karıştırılmamalıdır. Alumina. Kimyasal bir “çift tuz”. Değişiklik. Aluminum Resinate.

Depreciation) Amphiphilic. Source Sampling). Kristal yapıda olmayıp. bağıl nem gibi çevre şartları. düzensiz ve kontrol edilememiş. Bu şartlar özel olarak hazırlanmış şartlar değildir. Ambient Conditions. Özellikle gazete kağıtlarında kullanılan dolgu maddeleri. farklı şekillerde olan. Amonyum bazı. Amorphous Cellulose. Hem suyu çeken. Amorf silikatlar. Amonyum bisülfat. Ammonia Based. (Benzer. (NH4) HSO4 formülüyle ifade edilen bir kristal. Amorphous. Şekilsiz. Hücre duvarlarının düzensizliği nedeniyle kümelenmiş yapıdaki selüloz. Genellikle havadan alınan örnek. Ömrü net olarak bilinen varlıklar için tespit edilen aşınma payı. Ortam koşulları. Ambient Noise Level. Çevre havasını analitik cihazlarla sürekli olarak ölçme ve sonuçları değerlendirme. Ammonium Bisulfite.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ambient. Kâğıt fabrikası ortamında. Ambient Air Monitoring. Bir ekipman veya ölçümleme için baz alınacak basınç sıcalık. Amphipathic) Amphipathic Molecule. Amorphous Silicates. Çevresel örnek. (1) Amonyum bisülfatlı selüloz likörü. hem suyu çeken bir karboksil grubunu. Amorf. Hem suyu seven. Çevre koşulları. Suda çözünebilen. (Bakınız. hem de suyu iten bir molekül yapısına sahip olan bileşikler. Çevre. Reçinelerde olduğu gibi. Amortization. Yüzey aktif maddelerin bir özelliğidir. Etrafımızı kuşatan çevre. Mevcut koşullar altındaki durumdur. Amortisman. Ortam gürültü seviyesi. (2) Amonyum tabanlı. hem de yağı seven maddelerden oluşan karışım. kendiliğinden oluşmuş gürültü seviyesi. koruyucu olarak veya selüloz yapımında kullanılan bir madde. Çevre havasını izleme. Amorf selüloz. Ammonia Base. Amfipatik molekül. (Benzer. 23 . Ambient Sampling. Ortam. hem de suyu iten bir hidrokarbon grubunu bünyesinde barındıran bileşikler. Amfifil.

Havbe içindeki veya makine salonundaki hava hareketlerinin hızını ölçmeye yarayan alet. Şiddetini arttırmak. (Bakınız. Amplify. Tutturmak. Makine veya ekipmanı zemine sabitlemede kullanılan bağlantı parçaları. Atık su içindeki organik maddeleri. Anemometre. Güçlendirmek. Analizör. Kağıt makinesi yardımcı ekipmanları. Anaerobic (Biological) Treatment) Analytical Filter Paper. Ankraj palakası. Analitik filtre kâğıdı. Anchor Plate. oskijenli ortamda bakterilerle. Kimyasal olarak şiddetini arttırmak. Anaerobik biyolojik arıtma. Amfoterik nişastalar. Ankraj saplamaları. son derece düşük kül oranına sahiptirler. Analyzer. Ankraj pimi. Yüksek moleküler ağırlıktaki katyonik nişastalarda bulunan moleküler yapı. Anatase. Sabitlemek. betona gömülü montaj plakası. Anchor Bolts.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Amphoteric Starchs. (Eş anlamlı. Katyonik ve anyonik grupları bünyesinde bulunduran nişastalar. Makine veya ekipmanın üzerine sabitlendiği. Anemometer. Yardımcı ekipman. Beton dübeli. Laboratuar analizlerinde kullanılan filtre kâğıtları. Titanyum dioksit mineralinin bir türü. Anaerobic Reactor System. Anaerobic Biological Treatment. karbon dioksit ve hidrojen sülfüre dönüştürerek suyun arıtılması işlemi. Amylose. 24 . Amilopektin. metan. Amiloz. Ankraj civataları. Ekipmanları hazırlanan bir zemine tutturmak. Nişasta molekülünün glukan zinciri bulunduran parçası. Hidroklorik asit ve hidroflorik asitle yıkandıklarından. Sole Plate) Ancillary Equipment. Anataz. Metodik olarak bir bütünü parçalarına ayırıp birbirleriyle olan ilişkilerini araştıran cihazlara verilen ortak isim. Amylopectin. Anchor Pin. Anchor. Taban plakası. Rüzgar ölçer. Diğerleri “Brookite” ve “Rutile” dir. Yüksek filtreleme özellikleri yanında son derece küçük parçaları tutma özelliğindeki kâğıtlar. Glikoz polimeri.

Kalsiyum sülfat. (2) Kâğıtla herhangi bir cismin teması sırasında. aralarında oluşan açı. Kâğıdın gren yönünü/su yolunu dikkate alarak kesme. Sarma açısı. Melek tüyü. Kaymak taşı Aniline. Angle of Slide. Angle of Contact. (1) Kurutma keçelerinin veya safihanın silindir veya valsle yaptıkları temas açısı. Açılı kesme. Kâğıdın makine yönünde ve makine eninde benzer özellikler göstermemesi nedeniyle. Kayma açısı. Angle of Contact) Angular. Alabaster. Angle of Wrap. tohumları. Hamur kasası cetvel ağzından çıkan hamur jetinin. Açı. Matbaalarda. (Eş anlamlı. Oluklu mukavva kutularda. Boya ve ilaç yapımında kullanılan organik bir bileşik. Su mermeri. tohum kesesinde gelişen bitkiler. Açısal. Baskıda. Sarma açısı. eğik zeminde kayma açısı. 25 . Elek veya keçenin vals veya silindir yüzeyiyle yaptığı sarma açısı. cismin kaymaya başladığı açı. elek yüzü ile yaptığı açı. Angle Cut. akışkan ve çabuk kuruyan sentetik boyar maddeler. mürekkebin kağıttan kopardığı ince iplikçikler. Eğimi arttırılan bir düzlemde. Angle of Outflow. pamuk gibi. Anilin. Açı ile ölçülen. Angle Hair. Angle. Anhydrite. (Bakınız. Angle Cut). Şeker kamışı. İki çizgi veya düzlemin kesişmesiyle aralarında oluşan açı. matbaada kesim sırasında dikkate alınan kesim açısı. Anilin boya. Angle Cutting.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Angiosperms. Açılı kesim. Genellikle dönme hareketi sonucu açı ile ölçülen hareket miktarı. Çıkış açısı. Aniline Dyes. Anilinden elde edilen. kâğıdın makine yönünde kesilerek işlenmesi. Kapalı tohumlular. Temas açısı.

Anion. Çok hassas derinliklerde olduğu için temiz baskı elde edilir. Negatif yüklü modifiye nişastalar. Anilox Roll. Anionic Dispersants. Anyonik nişasta. Anyonik talep. Kâğıt hamurunu boyamada kullanılan. hayvanlardan elde edilen tutkalların uygulanması yoluyla üretilmiş veya işlenmiş kâğıt. Anyonik ihtiyaç.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aniline Printing. kemiği. Tramlı merdane. Tramlı merdane kullanarak hassas baskı veya kaplama yapan makine. kâğıttan yapılan benzerlerine de parşömen denilmiştir. Flekso baskı. Altın yaldız işlemede (tezhip) kullanmaktadır. metalden yapılmış. üzerinde lazerle oyulmuş eşit derinlikte gözenekler bulunan merdane. Animal Sized Paper. Anionic Direct Dyes. Anyonik dağıtıcılar. Animal Parchement. Hazne merdanesinden aldığı mürekkebi baskı silindirine aktaran. azo boyaların sodyum tuzları. Tipo baskının eski adı. makinenin çalıştırılmasına yardımcı olan. uygulama valsi ile alınan mürekkep kâğıda aktarılır. Hayvan tutkalı. Bu baskıda birbirine temas eden iki valsten biri mürekkeple temas ederken. Daha sonraları. yazı yazmak için kullanılan işlenmiş deri. Hayvan parşömeni. çökelme önleyici maddeler. krom veya seramikle kaplı. Anionic Starch. Anilox Coater. Anilin baskı. Anyonik doğrudan boyalar. Tramlı merdaneli kaplama ünitesi. Suda çözünen ve sülfo gruplarını bünyesinde barındıran. Bir sistemdeki anyonik polimerleri nötrleştirecek kimyasal miktarı. Kâğıt kalitesini arttırarak. Hayvan tutkalıyla yapılmış kâğıt. kâğıt hamuruna veya kâğıt yüzeyine. Animal Size. kullanım kolaylığı sağlayan ve en çok kullanılan boya türü. Negatif yüklü iyon. Parşömen. Anyonik gruplar tarafından emilerek çökelme temayülünü azaltan maddeler. Hayvan derisinden yapılan. 26 . jelatini gibi kısımlarından elde edilen ve kâğıtta kullanılan tutkal türleri. (Zıt anlamlı. El yapımı kâğıtların dayanım özelliklerini değiştirmek için. Hayvanın kanı. Anyon. Cation) Anionic Demand.

yıllık bitkilerden elde edilen selüloz. Beyaz su sisteminde. Anyonik maddeler. anyonik oligomerler veya polimerler gibi zararlı maddeler. Yıllık net satış tutarı. Annual Ring. Genellikle kontatlarda sona eklenen doküman/dokümanlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Anionic Trash. (Bakınız. Kâğıt yapımında kullanılan buğday ve pirinç sapları gibi. Yıl sonunda şirket yönetiminin düzenlediği ve şirketin o yılki durumunu gösterir rapor. Yıllık faaliyet raporu. Bir dokümanın eki. Yöne bağımlı olma. Anodik koruma. Annual Report. Anyonik atık. Kâğıtların birbirlerine veya başka bir cisme yapışmasını önleyen. Ağaç kesitinde görülen ve her yıl bir yenisi oluşan dairesel büyüme çizgileri. Katodik korumanın yeterli olmadığı bazik veya asidik ortamlarda uygulanan ve korozyonu önlemeyi amaçlayan koruma yöntemi. Davetiye kartları. Anisotropy. su sisteminin kapalılığına bağlı olarak miktarı değişen. beyaz liköre katılan. Alkali pişirmede. Yıllık halka. Çağrı yapmak amacıyla hazırlanmış ve kendi cinsinden zarfı olan özel matbaa ürünleri. Antrakinin. Anodic Protection. Anizotropi. kuşe çözeltisine katılan maddelere verilen genel ad. ANSI (American National Standards Institute). ANPA (American Newpaper Publishers Assosiation). Yaş halkası. Ek. metal ters yönde polarize edilerek/elektrikle yüklenerek pasifleştirilir. Antiblocking Agents. 27 . Announcements. Annual Vegetable Fiber. Isotropic) Annex. Annual Net Sales. Amerikan Gazete Yayımcıları Birliği’nin kısaltılmışı. Metalin paslanma potansiyeli. Bloklaşmayı önleyen maddeler. Anthra Quinone (AQ). Yıllık bitki elyafı. Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü. Fatura edilen yıllık satış toplamı. Teknik alanlarda Amerika’daki standartları belirlemek ve geliştirmekle görevli resmi kuruluş. lignin alımını hızlandıran kinin türü bir bileşik.

Emici kasa.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Antiblow Box. Antique Book Paper. Kurutma keçesinin arkasına konulan ve keçenin safihadan kolayca ayrılmasını sağlayan. Safety Papers). elektronik etiketleme ve hologramlar da dahildir. Güvenlikli kâğıt. gofrajlı ve özellikli kâğıtlar kullanılarak yapılan ambalajlama. Doğal ve kaba görünümlü ve bazı kitaplarda özel olarak kullanılan kâğıt. Filigranlı. üstüne sarıldığı metalleri çürümeye karşı koruyan kâğıtlar. kalenderlerde oluşan istem dışı sapmaları telafi etmek amacıyla kullanılan valsler. Antioxidant Board. Antifoaming Agent. Yazı üzerinde tahrifat yapılması önlenmiş kâğıt. Kalenderlenmemiş kaba görünümlü bristol kâğıdı. (Bakınız. Antik bristol. Pas önleyici kâğıt. Antiklor. Antique Cover Paper. Sahteciliğe karşı ambalajlama. Antik kitap kâğıdı. Sıvının yüzey gerilimini azaltarak köpük oluşumunu önleyen maddeler. Kâğıt üzerindeki kayıtların kasten değiştirilmesini önlemek amacıyla üretilmiş kâğıtlar. düşük vakumlu kasa. Antique. Antideflection Roll. Yükek hızlarda ve geniş makine eninde. Köpük giderici madde. Kalenderlenmemiş kaba görünümlü kapak yapımında kullanılan kâğıt. Anti-Counterfeighting Packaging. (Bakınız. Yüzen vals. Swimming Roll) Antifalsification Paper. Antichlor. Antik kapak kâğıdı. Ters üfleme kasası. Esparto selülozundan yapılma kağıtlar. Yataklarda sürtünmeyi azaltan her tür oluşum/yapı. Serbest kloru veya hipokloriti kâğıt hamurunda yok eden sodyum sülfat türü kimyasallar. Sebze ve meyvelerin raf ömrünü uzatmak için. Antik. Bu kartonlarda kullanılan kimyasallar insan sağlığına zararsızdır. Ambalaj kâğıdı olarak kullanıldığında. 28 . karton kutu yapımında kullanılan karton. Klor karşıtı. Antifriction. Sürtünmesiz. Antique Bristol. Antioksidan karton. Antirust Paper. Bunlara kâğıt dışı.

Antitarnish Paper). Hamuruna antistatik katkı maddesi katılmış. Önceleri elekteki paralel çizgileri yüzeyine geçmiş olan kağıtları belirtmek amacındayken. Antik yumurta kabuğu kâğıt. Antique Glazed Paper. Yüzeyi yumurta kabuğu gibi pürüzlü. İletkenliğinin yüksek olması nedeniyle sürtünme sonucu elektrik yükü oluşturmayan zımpara kâğıtları. Şlaym önleyici madde. Antik desenli. Antistatik kaplama. hem de safihada delikler yaratarak bozarlar. Antique Paper. Matlaştırmaz karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Antique Eggshell Paper. Antistatic Abrasive Paper. Antislime Agent. Antistatik kâğıt. Pas önleyici karton (Bakınız. Antistatic Paper. Metal para. diğer yüzü antik görünümlü kâğıt. (Eş anlamlı. Antistatic Agents. Bir yüzü düzgün ve parlak. su devrelerinin kapatılması sonucu ortamda üreyen bakteriler. Antique Laid. sonraları kaba desenli kağıtlara verilen genel isim. kâğıt kalitesini hem koku. 29 . ESD Paper). Antistatic Coating. Kitaplara antik görünüm vermek için kullanılan bir yöntem. gümüş. Antik perdahlı. Kâğıdın elektriklenmesini ve toz gibi başka cisimleri ve baskı sırasında diğer kâğıtları beraberinde çekmesini önlemek için kullanılan maddeler. Bunun için kâğıt hamuru nötr özelliktedir ve bünyesinde kükürt bileşiklerini bulundurmaz. Antik perdahlı kâğıt. (Bakınız. Matlaştırmaz kâğıt. Antique Finish). Antistatik zımpara kâğıdı. Antique Finish. Antistatik katkı madderi. kalenderlenmemiş kâğıt. Antitarnish Paper. Bu amaçla bakterileri yok etmede kullanılan kimyasallara verilen ortak isim. Yapımında bazen bakır bileşikleri inhibitör olarak kullanılır. Kâğıt yüzeyinin kalenderlenmemiş kaba ve doğal görüntüsü. Antitarnish Board. yüksek iletkenlikli kâğıt. Kâğıt fabrikalarında. kurşunlu cam eşyaları sarmak ve kararmalarını önlemek için kullanılan bir kâğıt. elektrostatik şarjları üzerinde birktirmeyen kaplama türleri. İletkenliği yüksek. adacıklar oluşturduğundan.

iki valsli sistemlerde. Uygulanabilir. Yüzey kabalığı nedeniyle gerçeğinden daha büyük ölçülen kalınlık. Applicator Roll. Zahiri kalınlık. İlave. karşı vals (Backing Roll) veya destek valsi denir. Görünen viskosite. Dış görünüş Kâğıdın dış görünüş özellikleri. Intrinsic Thickness) Apparent Viscosity. Apparent Thickness.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Antitarnish Tissues. 30 . Tezgah. Altlık. Uygulama. Örs. Ölçülen kaba kâğıt kalınlığı ve gramajı baz alınarak bulunan kâğıt yoğunluğu. 1993 den sonra AFI ve API birleşerek AF&PA (American Forest and Paper Assosiation) adını almıştır. İkinci valse. Elma ve armut sarma kâğıdı. Matlaştırmaz pelür. Bir fikrin veya projenin gerçekleştirilebilir olması. Görünür yoğunluk. Apparent Density. Kâğıdın birim ağırlığının. limon gibi meyvaları korumak için. armut. (Amerikan Orman ve Kâğıt Üreticileri Birliği). APA (American Pulpwood Assosiation). kalıpla kâğıt veya karton kesimi yapılan. Görünen yapışkanlık. Apparent Specific Volume. bıçak kesimine uygun altlık. Ek. 1993 den önce var olan (American Paper Instıtute) Amerikan Kâğıt Enstitüsü. Metalleri matlaşmaya karşı korumak için kullanılan. kâğıt yüzeyine tutkalı veya mürekkebi düzgün bir dağılımla yayan vals. Sehpa. Uygulama merdanesi. ambalaj amaçlı üretilen pelür kâğıdı. Amerikan Selülozcular Birliği. Appearance. Görünen özgün hacim. Kitap veya doküman sonuna eklenen tablolar gibi açıklayıcı ekler. Görünür kalınlık. ölçülen hacmi. Tutkal preste veya basımdaki gibi. Bir amaca veya hedefe uygun hareket. Reometrelerle ölçülerek hesaplanan vizkozite. Görünüş. Görünür yığın yoğunluğu. Apple and Pear Wraps. (Bakınız. Application. Apparent Bulk Density. API. Applicable. düşük gramajlı. Uygulama valsi. Appendix. Elma. Üzerinde. sargılık olarak kullanılan ince pelür kâğıtları. Anvil. Kağıt yığınının hacmi ve ağırlığı baz alınarak hesaplanan kağıt yoğunluğu.

(Bakınız. Bir ürünün. Sulu ortam. Bir tür. Apron. Çözücü olarak su kullanılan ortam. Apron Board) Apron Board. Suluboya kartonu. baskı yapma tekniği.F. Göğüslük. 31 . Makine yaklaşım bölgesi. serleştirilen zeminle. Approval. Çinko plaka üzerine jelatin kaplama yapılarak.. kimyasalların hamura verilmesi. Bakır baskı. Aqueous. tekne içindeki statik basıncı arttırmaya yarayan separatör levha. Aqua Blue/Green. pH değeri 7 nin üzerinde olan sulu çözeltiler. Su mavisi. Fordriniye eleklerde.). Nötr özellikli. Bu tür ortamlarda selüloz bozuşmaya uğrar. A2 . projenin veya işin istenilen özelliklere uygun olduğunu onaylama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Approach Flow (A. Aqueous Acidic Compounds. Aquatone Printing. hamur kasası cetvel ağzının elek üzerine göğüs valsine doğru uzanan alt dudağı. solmaya ve su nedeniyle ebat değiştirmeye karşı dayanıklı kâğıtlar. Su ortamı. yüzeyine mürekkep sürerek. Aquatic Environment. Bakır yüzeyi kazıyarak. A baskı. Sulandırılmış haldeki asidik bileşikler. gravür baskısı benzeri baskı tekniği. A serisi (A1. Aquarelle Board. (Bakınız. Sulandırılmış. Hamur hazırlama ile hamur kasası cetvel ağzı arasındaki bölüm. Genel amacı. Sulu. Sulandırılmış alkali. kesafetin hamur kasasına uygun hale getirilmesi ve düzgün safiha yaratacak şekilde hamurun eleğe verilmesidir. Su ve sulak alanlardan oluşan bitki ve hayvanlar için yaşam ortamı oluşturan yerler. Apple and Pears Wraps). Açık yeşil-mavi. ) ebat kâğıtlardan birine yapılan baskı. A Printing. Apricot Paper. Aquatint. Sulu asidik bileşikler. Apron levhası. Kayısı kâğıdı. Su yeşili. Apron. fotoğrafın transfer edildiği bir ofset baskı tekniği. Akuaton basım. Onay. Aqueous Alkali. baskı kalıbı hazırlayıp. Kabul onayı. Yuvarlak elekli makinelerde kullanılan.

Aromatik bileşikler. mürekkep giderme gibi sulu ortamda yapılan süreçler. Kağıt fabrikasının bir bölgesinin sorumluluğunu üstlenen kişi. Aqueous Sodium Hydroxide Solution. temizleme. Arab Paper. Kayıtların uzun süre dayanması için özel olarak üretilmiş kâğıtlar. hakeme/mahkemeye başvurma. Sulu sodyum hidroksit çözeltisi. Armature Paper. Area Responsible Person. Aqueous Extracts. Elektrik motorlarının ve trafoların sarımında kullanılan ve sac oyuklara yatırılan. (Bakınız Insulation Paper). Aromatic Compounds. Benzen ve toluen gibi kokulu bileşikler. hızlı kuruyan maddelerle yapılan kaplama. Semerkant’ta bulunan. Art Board) 32 . su bazlı. (Bakınız. Sulu süreçler. Presbant. beş karbonlu monosakkarid. Sulandırılmış kostik. Xylan ve mannan odun yarı selülozlarının hidroliziyle ortaya çıkan. Yıkama. Arşiv kâğıdı. Basım sonrası vernik yerine kullanılan. Art. Arabinoz. Makkeme kontrata uymayan durumlarda. Sulu çözücüler. Alan sorumlusu. Arap kâğıdı. Hakemlik.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aqueous Coating. İzolasyon kâğıdı. Aquaeous Process. Arbitration. paçavra selülozundan nişasta tutkalıyla yapılan ilk yazı kâğıdı türlerinden. Su bazlı kaplama. Bobinaj kâğıdı. Yangın gibi konularda belirlenen alanda işin sorumluluğunu üstlenen kişi. Çözücü olarak su kullanılan ortam. Fırçalı yüzey perdahı. Sulu ekstreler. Area Brushing. Arabinose. Aqueous Solvents. Bitkilerden sıkılarak elde edilmiş ve suyu alınmamış ekstreler. Archival Paper. Kartonun fırçalı döner bir valse 180 derece sarılarak yapılan perdahlama işlemi. bobin teliyle metal gövde arasında izolasyonu sağlayan kâğıt.

dişçilerin diş izlerini görmek için kullandığı kâğıt. Suni kâğıt. Art Lined Envelope. Çok yüksek oranda tutkallanan ve diploma türü belgelerin basımında kullanılan. Artificial Leather Paper. Renkli ve özel desenlerle tasarlanmış. mum türü maddelerle kaplanmış. Art Paper. Sanat resimlerinin basımında kullanılan karton. Resim kâğıdı. özel bir bristol kâğıdı. Sanatsal kapak kâğıdı. Suni çiçek yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Resim kartonu. Genellikle patentli ürünlerdir. Poster kartonu. Tual kartonu. Dişçi kâğıdı. Çok düzgün bir yüzeye sahip. gramajı yüksek. çoğunlukla pamuk selülözü harmanıyla yapılırlar. Yapımında pamuğun veya benzeri bir yıllık bitkilerin kullanıldığı parşömenler. Toksik olmayan. Örnek. Ressamların kullandığı. Art Poster Board. Sanat parşömeni.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Art Board. üzerinde sanat faaliyetlerinin yapıldığı kâğıtlar ve kartonlar. Art Cover. Suni deri yapımında kullanılmak üzere üretilmiş kâğıtlar. Bitkisel resim karonu. İmalat süreçleri üreticiye göre değişmektedir. Resim kartonu. Desenli zarf. Art Vegetable Parchment. kaliteli kâğıtlardan yapılmış zarf. Rock Paper. Artificial Parchment. Karakalem ve sulu boya çalışmalara uygun. Artificial Paper. Suni deri kâğıdı. Selüloz dışı öğütülmüş bazı polimerlerin karışımıyla veya çeşitli yöntemlerle elde edilen parşömen görünümlü kâğıt. (Bakınız. Art Parchment. Suni parşömen. Dekoratif kapak kağıdı. 33 . Üzerinde kara kalem resim yapmak üzere üretilmiş. (Bakınız: Art parchment). Artists Illustration Board). pamuk kökenli selülözden yapılan parşömen. ressamların kullandığı kâğıtlar. Davetiye ve tebrik kartlarında kapak olarak kullanılan dekoratif kâğıtlar. Articulating Paper. Reprodüksiyon kartonu. Artists Papers and Boards. Artists Illustration Board. Selüloz dışı maddeler kullanılarak üretilen kağıtlar.

Asbest. Antrakinon ve metanol kullanılan. Asbestten yapışma levha. Asbestos Lumber. Kimyasal maddelerde fiziksel görünüş özelliği. 34 . Düşük gramajlarda. Asbeste benzer. Asbestos Cement Board. Asbest duvar levhası. Asbest levha. Asbestos Lumber). Asbestli çatı levhası. Asbestos. Asbestos Wallboard. Asbestos Electrical Insulation Paper. Daha önceleri havbelerde izolasyon maddesi olarak kullanılmaktaydı. Asbestos Waterproofing Felt. Asbestli zar kâğıdı. Eyafsı özellikleri olan magnezyum silikat kristalleri. Asbestos Roofing Felt). Sanat parşömeni. Asbestos Paper. Asbestos Roll Board. ASAM süreci. Asbestli elektrik izolasyon kâğıdı. Asbestsi. asbestten üretilen elektrik izolasyon kâğıtları. Asbestli konduit. Asbest karton. Asbest kartonu. Asbestos Diaphgram Paper. Asbestos Felt. ASAM Process (Alkalie Sulfite-Anthraquinone and Methanol Process). Asbestli beton levha. inşaatlarda duvar kaplaması olarak kullanılan levhalar. laminasyonla elektriksel ve mekanik dayanımını arttırılmış kâğıt levha.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Art Vellum. (Bakınız. çeşitli gramajlardaki karton levhalar. Asbestine. Dolgu malzemeleri de kullanılarak asbestten üretilen. Asbest ve çimento ile yapılmış. Zift emdirilmiş asbest levha. Isıdan etkilenmesi istenmeyen kablo türü döşeme altı malzemelerini korumak için üretilmiş küçük çaplı (3-5 mm) asbest borular. Basınç altında çimento ve asbestle yapılan levhalar. Asbestos Millboard. Yerini Betopan® almıştır. Mukavemet arttırıcı çeşitli tutkallar kullanılmaktadır. Asbestos Slaters Felt. Uzun asbest liflerinden yapılan ve membran/zar olarak kullanılan kâğıt. Isıl dirençleri vardır. alkali selüloz üretim süreci. Taban kâğıdı olarak asbest kâğıdı kullanılmak suretiyle. Asbestos Roofing Felt. (Bakınız. Asbestli çatı kaplaması. Asbest kâğıdı. Düşük gramajlı kitap kapağı veya iç kapağı.

Asphalt Felt). mineral kökenli dolgu maddelerinin elyafa tutunum durumunu belirlemek için testler yapılmaktadır. ana kütleye göre yüzde olarak oranı. Asphalt Laminated Paper. Aseptik türde karton. Montaj sonrası çizilen ve uygulama sonrasını gösteren asıl projenin güncellenerek revize edilmiş hali. Kâğıdın yanmasından sonra kalan külün. Külsüz. Ash Content. Asphalt. kraft kâğıtların iç tutkallamasında kullanılan özel bir karışım. Kâğıt yakıldıktan sonra kalan külün ağırlığının. Kül Miktarı. Asfalt lamine kâğıt. su ve kil karışımı halinde. Ash. Zift. Kâğıt üzerine kaplanan çeşitli laminasyonlarla üretilir. hidroklorik asitle muamelesi sonucu geriye çözünmeden kalan kül. Asphalt Felt. Kâğıdın su geçirimini önlemek için kullanılan emprenye maddesi. Kül. Suya ve kimyasallara direnç sağlamak için. Kâğıtta. Asphalt Emulsion. (Bakınız. Ash Retention. Acid Insoluble. (Tetrapak kağıtlar gibi). Bitümlü kâğıt. Ash Coloured. Steril ambalaj. Ash. Aseptic Packaging. Uygulama projesi. Buzdolabı dışında.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ As-built Projects. Bir yüzü kille kaplanan ve gravür yapımında veya flekso baskıda kullanılan bir kâğıt türü. Asfalt. Kâğıdın yanmasından sonra kalan inorganik artıklar. Asphalting Paper. Aseptic Grade Board. Kâğıtta tutunan külün. Kül tutunumu. Çatılarda su geçirimsizliği için kullanılan. Kül renginde. Analitik filtre kâğıtları gibi. hamur sistemindeki toplam küle oranı. Ashless. 35 . zift emdirilmiş karton. yandıklarında geriye kül bırakmayan bazı kâğıt türleri. iki kraft kâğıdının arasına asfalt sürülerek yapıştırılmış çok katlı kâğıt. Asitte çözünmeyen kül. yiyeceklerin saklama ömrünü uzatan ambalaj türü. Asfalt çözeltisi. Bitümlü karton. Aseptik ambalaj. Asfalt.

Bitümlü çatı kaplama kâğıdı. Bir pompayı karıştırıcı olarak kullanan. Sindirme kapasitesi. Varlıklar. aynı yükü paylaşan. Associative Cellulosic Thickeners. ana tahrik motoruna yardımcı olan ve onun komutlarına uyan tahrik ünitesi. Mevcutlar. Atmosfere açık. bir ürünün veya faaliyetin devredilebileceğini belirten terim. Atmosfer basıncı dışında ek bir basınç altında olmayan. Assets. Assimilative Capacity. Aspiratör deliği. (Bakınız. (2) Açıklaması yapılabilir. Gazete kâğıtlarının ziftle doyurulmasından elde edilen ziftli kâğıt. Assist Drive. Asphalt Felt). 36 . ASTM (American Society for Testing and Materials). Helper Drive). içine konulan temiz su miktarı. (Bakınız. Association Colloids. Harita ve atlas yapımında kullanılan pamuk kökenli özel bir kâğıt. Kontratlarda kullanılan ve bir hakkın. bir taraftan selülozu bir taraftan peroksiti alan ağartma sistemi. Assignable. Atmosferik basınç. Suyu iten veya suyu seven parçalardan oluşan. Aspirator Hole. Yardımcı tahrik. Makine salonuna konulan aspiratör montaj boşluğu. Bitümlü kâğıtlar. Mutlak basınç üzerine baskı yapan açık hava basıncı. Kâğıtla ilgili standartları da bulunmaktadır. özellikle elekte ve preslerde. Atmospheric Peroxide Bleaching. Merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan ve teknik standartları geliştirip yayınlayan kuruluş. boya kıvamını arttırıcı maddeler. Miseller. Asphalt Slaters Felts. (1) Devredilebilir. Atlas Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Asphalt Papers. Özümseme kapasitesi. Kâğıt makinesinde. Atlas kâğıdı. Atmosfere açık peroksitli ağartma. Asfalt emdirilmiş kâğıtların ortak adı. Asosiyatif selülozik koyulaştırıcı. Koloidal bir çözeltide dağılmış bulunan yüzey-aktif moleküllerin kümelenmesidir. Atık bir bir suyun yönetmeliklerde belirtilen sınır değerlere ulaşması için. Atmospheric Pressure. Atmospheric. Asphalt Sheating Paper. Kümelenmiş asıltılar.

Atomic Absorption Spectrometry. Düşük (%0. döküntüyü parçalayan makine altı pulperi. Atomik emilim spektrometresi. sistematik olarak inceleme. Belirli bir işi veya sistemi daha önce belirlenmiş olan ölçütlere göre. Mürekkep gibi kara olan. Sesli. Bıçaklı döküntü pulperi. Operatörleri ve çalışanları tehlike veya hataya karşı uyarmak için verilen sesli uyarı. Şiddetini süre içinde azaltma. Atmosfere açık temizleyici. Austenitic Stainless Steels. Etkisini azlatma. (2) Yetkili kişi. Duyulabilir. Mürekkep renginde. Bir şirket veya kurum adına yetkilendirilmiş kişi veya şirket. Östenitik paslanmaz çelik. Genellikle kağıt fabrikalarının kullandığı tür çeliklerdir. analitik bir laboratuar cihazı. Authority. Attenuation. Audible Alarm.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Atmospheric Screen. (1) Yetki. 37 . zehirli gazlar. Magnesium aluminyum silikat. 316 gibi 300 serisi paslanmazlar. yanıcı gazlar veya solvent buharları gibi zehirli patlayıcı özellikteki maddelerin oranlarını ölçme. Kulağın duyacağı frekans aralıklarında olan ses. Attrition Type Repulper. Dikey konumda içindeki helezon ve elekle temizlem yapan küçük kapasiteli temizleme elekleri. Kağıt fabrikalarında yangın ve patlamalara karşı korunma amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Ülkemizde üretimi olmayan. Denetim. tarafsız gözle. ancak jeolojik olarak çeşitli yörelerde bulunması muhtemel bir kil minerali. Sesli uyarı/alarm. Atmosfer testi. Atramentaceous/Atramentous. Bir cihazla havanın içineki. Atmospheric Testing. Audible. altındaki süzgeci sıyırarak. Bir örnek içindeki metal konsantrasyonunu tayin etmeye yarayan. Auditing. Yetkili temsilci. Atapulgit kili. İçindeki sıyırıcı bıçaklı pervanesi aracılığıyla. Özellikle ışık ve ses etkisi gibi dalga şeklindeki fiziksel etkilerde meydana gelen azalma. Zayıflatma. Attapulgite Clay. oksijen. Otorite. Authorized Representative.15) karbonlu ve % 16 nın üzerinde krom ve nikelden oluşan 304.

Autographic Register Paper. Bağımsız bakım. Çok nüshalı şirket içi formlarda kullanılan. Form kâğıdı. Oto lastiği sargı kâğıdı. Yardımcı ekipman. Yağlama ünitesi. Automatic Control. Auxiliary Equipment. Çok renkli baskıya olanak tanıyan bir baskı kâğıdı. Otomatik kontrol. Automabile Board. Otomobillerin içinde panellerde ve döşemelerde kullanılan. havbe fanları gibi kağıt makinesi yardımcı ekipmanları. Autotype Paper. Kullanılabilir klor. Daha önce belirlenmiş bir mantığa uygun olarak hareket eden. Auto Tire Wrap. Oto lastiği sargı kâğıdı. Autocaustisizing. Su geçirimsiz bir kağıt türü. Otomatik şerit verme sistemi. buna uygun altyapısı olan sistemlerin yaptığı işler bütünü. İşletme operatörlerinin bazı bakım işlerini üstlendikleri bakım tekniği. Autonomous Maintenance. Krome kâğıt/karton. Otomatik paketleme sistemi. 38 . Automatic Tail Feeding System. (Bakınız. Automobile Panel Board. Bant türü otomatik olarak çalışan ambalajlama sistemi. Borate Autocaustisizing). Available Chlorine. Oto lastiği sargı kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Autochrome Printing Paper. (Bakınız. Automobile Tire Roll. ağır gramajlı bir karton türü. (Bakınız. kendinden kopya özelliği olan kâğıtlar. ince gramajlı baskı kâğıtları. Automobile Board). Automatic Packaging System. Otomobil kartonu. Serbest klor. Beyazlatmada asit uygulamasıyla bağ yapan klor. Kendinden kopyalı kağıt. Automabile Tire Wrap. Kâğıt makinesinde. Birden fazla kopyası olan ve genellikle elle doldurulan formları üretmede kullanılan. Automobile Tire Wrap). kâğıdın bağlanabilmesine yarayan şerit verme sistemi.

Axis. Elyafların ortalam boy uzunluğunu belirten ve bir örneklemeyle bulunan elyaf uzunluğu. Eksenel akış. Axial Load. Yararlanılabilirlik oranı. itme veya çekme şeklindeki yük. Bir dönüş ekseni üzerinde bulunan ve ayni özellikleri taşıyan. Üretime ayrılan süre kesintiler nedeniyle tam olarak kullanılamaz. üretime ayrılan süreye bölümüyle bulunan oran. Açık mavi. Dönme ekseni. Yararlanma imkanı. Azure. Ortalama elyaf uzunluğu. Gök mavisi. Azo. Eksene paralel itme kuvveti. Açık mavi çizgili yazı kâğıdı. Availability Ratio. Axial Force. Eksen. Boru eksenine paralel akış. Axial Flow. Fiili üretimde kalınan sürenin. Pompalarda da pompa fanına doğru olan hidrolik itme kuvveti. Average Fiber Lngth. Eksenel kuvvet. Dönme eksenine paralel. Petrolden üretilen bir grup boya veya pigment. Rifaynerde öğütme sırasında bıçaklara ve mile gelen eksenel itme kuvveti. Açık mavi çizgisiz yazı kâğıdı. Azure Wove. 39 . Azo. Yararlanılabilirlik. Eksenel itme. Dönme eksenine paralel. (Eş anlamlı. Axial Thrust. Azur. Türbülans yaratmayan akış türü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Availability. Eksenel. Üretime hazır bir kâğıt makinesinin veya bir ekipmanın. Average. (Bakınız. Azure Laid. Unavailability). kaynaklar olduğu sürece ve üretim yapma müsaadesi verildiği süre içinde. itme veya çekme kuvveti. Eksenel yük. Kullanılabilirlik. Yararlanma oranı. Mean) Matematikte bir dizi sayının toplamlarının dizideki eleman sayısına bölünmesiyle elde edilen sayı. Ortalama. fiili üretimde bulunduğu toplam süre. Akdeniz mavisi. Axial.

kâğıt yüzeyinin kabalık derecesi. Kâğıt veya kartonlarda ISO 216 tarafından belirlenmiş kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. B2. BB iki kat daha kaba. (1) Çizim kâğıtlarında. Diğer kurutma silindirlerine göre. (1) Matbaada kâğıdın pürüzlü olan yüzüne denir.. Önyüzü basılmış bir kâğıdın arka yüzüne de baskı uygulama. Backing Paper. Ciltlemede sırt geçirme. Cildin arka kapağı. Baby Drier. Geçmiş. Back Cover. (Eş anlamlı. Background. arkalarına destek olarak konulan kâğıt. Destek valsi. ikinci sınıfı ifade eden tanım. Arka/Alt. Spine). (Eş anlamlı. Reverse Cover. Uzun elekli makinelerde üst elek. Cilt sırtı. Üst elek. Arka plan. (Bakınız. Backing Board. B0 ölçüsündeki kâğıt her seferinde tam ortadan eşit olarak bölünerek B serisi diğer (B1.. Sırt kartonu. A(X) ve C(X)). Arkaya basma. Arka kapak. Taban kâğıdı. Üst/ön ise daha düzgün yüzüne denir. Sırt geçirme. Uygulama valsinin veya sıyırıcı bıçağın karşındaki destek valsi. daha küçük çaplı olan kurutma silindiri. (Eşa anlamlı. (2) Tam ağartılmamış odun selülözünden üretilen kâğıtlarda. Sırt kâğıdı. Diğer kâğıtları güçlendirmek için. Back. Backing Roll. B serisi kâğıt ölçüleri Ek 2 de verilmiştir. Backing. (2) Bu ifade üretimde kâğıdın elekle temas ettiği ve elek izlerinin bulunduğu taraf için kullanılır. Karşı vals.) kâğıtlar elde edilmektedir. Backing Up. Top Wire) 40 . Back Bone. B kaba. Ayna ve resimlerin arkasına konulan gramajı yüksek ve kaba karton. B(X).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ B B. Küçük kurutma silindiri. Backing Wire.

Back Pressure Turbine. (2) Kâğıtta eleğe temas eden taraf. Bu yüzde elek izleri görülebilmektedir. kraftlayner. Ders kitapları üretiminde. Teslim süresi gecikmiş sipariş. Backs. Tabanlık. Sırt kâğıdı. kitapların sırtında veya arka kapaklarında kullanılması için üretilen. Bu durum türbin verimini arttırmaktadır. Yerine getirilmemiş sipariş. ortadaki dalgalı kısım için fluting kâğıt ve üstte daha dayanıklı türler olan kraft. (1) Arka taraf. Çalışma anında buharın tamamını kullanmadığı için eksozundan basınçlı buhar çıkaran buhar türbinleri. Drive Side.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Back Liner. (2) Elek izi. (3) İki yüzlü kağıtlarda. Kağıt fabrikalarında eksoz buharı kağıt makinesinde kurutma kısmında kullanılarak kondensata dönüştürülür. Book Back Liner). Back Side. Tender Side. beyaz layner veya dupleks kuşe kâğıtlar kullanılmaktadır. (Bakınız. (1) Yaş kâğıdın kurumaya bırakıldığı zeminde. Ciltlerde düğümlerin açılmaması için sırta yapıştırılan kağıt veya bez bant. Alt layner (tabaka). Sırt bezi. Sırt izi. Backlog. fakat sırada bekleyen işler. arka tarafa da tahrik tarafı denilmektedir. 41 . Karşı basınçlı türbin. Oluklu mukavvalarda. Cam veya seramik cephe mozaiklerinin yapıştırıldığı kraft kâğıdı. Çift katlı fourdrnier elekli makinelerde alt katta kullanılan geri dönüşümlü hamur. Front Side). Karşı basınç. Oluklu mukavvalarda. yerle temas eden yüzeyinde oluşan çeşitli izler. Back Mount Mash Paper. Back Order. Geri tepme basıncı. yüksek gramajlı. kağıdın elek tarafına gelen yüzü. Eski sipariş. alt yüzeyde kullanılan layner kâğıt. Back Lining Paper. Akışın yarattığı geriye doğru iten basınç kuvveti. Back Lining. Back Mark. Birikmiş işler. (Bakınız. Kâğıt makinesinde ön tarafa salon tarafı veya operatör tarafı. krepli veya gofrajlı. Tahrik tarafı. imitasyon kraftlayner kâğıtlar. Back Pressure. Mozaik taban kâğıdı. Çeşitli nedenlerle yapılamamış.

Çanta. kısıtlayan cisim. Bakteri seviyesi. Kasap kâğıdı. Bünyesinde lignin ve yarıselülozlar bulunmamaktadır. Çöl tipi ortamlarda gelişirler. Arıtmada temizlenerek geri döndürülen arıtılmış su. Parafin gibi kaplama maddeleriyle su geçirimi azaltılmış. Baffle. Bagasse. Saptırma plakası. üretim sırasında oluşan ve baskıda kesiklik yaratan ek yeri bozukluğu. 42 . Bad Splice. Kâğıt veya plastik maddelerden yapılan ticari ürünleri paketlemede kullanılan torba ve çantalara verilen ortak ad.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Back to Back. Bakteri selülozu. (1) Kâğıdın her iki yüzüne de yapılan basım. et ürünlerinin sarıldığı kâğıtlar. Mill Splice). Back Water. Bölme. Sarkık. makine çalışma performansını etkilediği için ölçümü yapılan bakteri miktarı. Bacterial Celulose. (1) Depo suyu. Şekeri alınmış kamış küspesinden elde edilen selüloz. (Eş anlamlı. Akışı önleyen. Bacteria Level. Bakteri sayısı. Bacteria. Kâğıt bobinlerde. içinde saptırma bölmeleri veya plakaları bulunan havalandırıcı. Kağıt fabrikalarında döngülü sularda yaşayan basit yaşam türleri. Bozuk ek yeri. Kâğıt fabrikasında kullanım amacıyla depolanan sular. Baggy. Bacon Paper. (Bakınız. Şeker kamışı küspesi. Kâğıt bobinlerinde açma sırasında görülen. Ayni salona tahrik tarafları ortada kalacak şekilde monte edilen iki kağıt makinesinin veya benzer ekipmanın montaj durumu. Kuşe boyalarında. (2) Sırt sırta. düzgün saramama veya kaliper bozukluğu nedeniyle oluşan potluk. Baffle Aerator. Arkalı önlü. Geri dönüşümlü su. Selüloz lifleri daha uzundur. Şeker kamışından şeker alındıktan sonra geriye kalan elyaflı posa. Bagas. (2) Arıtılmış su. Bagas selülozu. Bakteriler tarafından oluşturulmuş selüloz. Bakteri. Microbial Celulose ) Bacterial Count. Bölmeli aeratör. Belirli bir örnekteki bakteri ve organizmaların sayısı. Torba. Perde. Bag. Bagasse Fiber. Türbülansı önlemek amacıyla.

bu tür bobinlere verilen ad. Dış kutu ise kartondandır. Fırıncı kâğıdı. beyaz selülozdan yapılan ve makine izi veya filigran uygulanmış özel kâğıtlar. Balansı alınmış döner bir parçada. tahıllar ve dayanıklı sütler gibi gıdaların paketlemesinde kullanılan. Baking. (4) Kalıntı. (örneğin bir valste veya şaftta) alınamayan balansızlığı gösteren değer. Aritmetiksel dağılım anlamında dengede/dengeli olma. (3) Denge. (2) Torbalı baca filtreleri. Bisküviler. Bag Paper. Torbalık layner kâğıt. Eksenel kaçıklığın mm olarak değeri ile bir saniyedeki dönüş sayısının çarpılmasıyla elde edilir. Ağırlığı ölçen alet. Çimento torbaları gibi torbaların yapımında kullanılan. Elektrik süpürgelerinde kullanılan.. Değer küçüldükçe balansın kalitesi artar. Balance. Balans kalite derecesi. Torbalık kâğıt. (Bakınız. Bakiye. bilançonun aktif ve pasif tarafları daima birbirlerini eşitler. Salgılı bobin. ikili ambalajlama yöntemi. Kâğıt çanta üretiminde kullanılan. Üretimde kaliper bozukluğu veya bobin sarım sorunları nedeniyle kalite bozukluğunu ifade etmektedir. İç ambalaj genellikle daha ince ve yağlı bir kağıttan yapılır. 43 . (1) Balans. Pasif tarafında ise. (2) Terazi. Kâğıt yüzeyindeki kuşe tabakasının kurutulması. Bilançonun aktifinde kuruluşun mevcut değerleri. Kutu içi torba. Bataklık servisi. Bag in Box. Fazla kalın olmayan. Bag House. Bir kuruluşun belirli bir tarihteki ekonomik varlıklarını. özsermayesi bulunur. Balance Sheet. Selüloz üretilebilen. Bakers Wrap. G değeri ile gösterilir. çok dayanıklı kraft kâğıdı. Bobin açılırken kâğıdın düzensiz ve salgılı açılması nedeniyle. Fırınlama. Bald Cypress. hava geçirgenliği yüksek. Böylece. kâğıttan yapılan torba filtreler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Baggy Roll. (1) Kâğıt torba filtre. Bag Liners. uzun elyaflı bir ağaç. Bir eşitliği dengeleyen karşı değer. Bialanço. Balance Quality Grade. alacakları ve varsa zararı bulunur. yüzeyi kuşe kaplı kâğıtlar. Liners). Titreşim açısından dengede olma. pasif borçlarını ve özsermayesini gösteren tablodur. Aktif ve pasiften kısımdan oluşur.

Balya teli sarıcısı. Bir çizim kâğıdı türü. Bale Wire Cutter. Balya kâğıdı. Balsam Fir. Kesilen balya tellerini yumak hale getirerek hacmini azaltan presli sistem. Balya yapmak için kullanılan hidrolik pres. selüloz veya hurda kâğıdın hidrolik preste sıkıştırılmasıyla oluşan balya. Balyalama ünitesi. Genellikle selüloz balyalarını sarmak için üretilen ambalaj kâğıdı. Baling Paper. Bale Conveyor. Balyalama. Kanada balsamı. Bale Weighing System. Balya teli kesicisi. Pulpere balya taşıyan. Bale Weigher. Hurda kağıdı presleyerek balya haline getirme. Balya yapma. Hurda kâğıt işleme tesisi. Balya konveyoru. Balston kâğıdı. (Benzer anlamlı. Bale Wire Wrapper. Baling. Balya. Balya kantarı. Balya teli.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bale. Baling Plant. Bilyalı rulman. Ball Bearing. Küresel vana. Bale Weigher) Bale Wire. Balyalık kâğıt. Selüloz üretiminde kaynak olarak kullanılan bir ağaç. Kanada köknarı. denk. Genellikle konveyor ayaklarındaki yük sensörleri (Load Cell) ile oluşturulan ve kesikli pulpere giren balya ağırlıklarını toplayarak ölçen balya kantarı. Doksan derece hareket ederek tam kapalıdan tam açığa gelebilen akış kesme vanası. Açma kapama elemanının ortası delik bir küre olması nedeniyle bu adı almıştır. Balya tartma sistemi. 44 . Balya presi. Selüloz veya hurda kâğıt balyalarını bağlamada kullanılan tel. Firma çizim kağıtları ve filtre kağıtları üretmiştir ve 1955 de kapanmıştır. Fabrika içinde hurda kâğıtların balyalandığı bölüm. Balston 1733 de kurulmuş bir kağıt firmasıdır. Balston’s Paper. Balya tellerini kesen döner bıçaklı ekipman. Bale Press. paletli taşıyıcı. Saman. Ball Valve. İki konsantrik bilezik içinde dönen bilyalardan oluşan metal bir yataklama elemanı.. Pelesenk.

Bank Stock. Kalıcı olan açık sarı bir renk. Ağaçların en dışında. özel güvenlik korumalı kâğıtlar. Bambu selülozu. dayanıklı ve uzun ömürlü. Banding. elektronik ürün kodlama sistemi. Bambu saplarından kimyasal yöntemle elde edilen selüloz. Bank Note Paper. Barium Chromate. Baryum sarısı olarak da adlandırılır. Dut ve çalı türü çabuk sürgün veren ağaçların iç kabuklarından kağıt üretilebilmektedir. (1) Çemberleme. Banka kayıtlarının tutulduğu defter. Banka hesap cüzdanı. Baryum kromat. Çelik veya plastik şerit çemberlerle bobinlerin sarılması. Bank Book. Hesap hareketlerinin işlendiği hesap cüzdanı. Banka muhasebe defteri. Bobini yapışkan bantla sarıp. Para kâğıdı. Baryum sülfat. Bambu. Baryum karbonat. Bamboo Pulp. Baryum sarısı. Barkod. korumaya alma. çubuklardan oluşan. Para basımında kullanılan dayanıklı ve pamuk selülozundan yapılan. Banknote or Currency Paper. iç ve dış kabuk olmak üzere iki tabaka halinde bulunan tabaka. fakat aynı kalitedeki kâğıtlar. Bark. gofraja uygun kâğıtlar. saz türü bir bitki. Bankaların bastığı bono. Banka kâğıdı. korumaya alınması. Kâğıtta kaplama ve dolgu maddesi olarak kullanılan kimyasal bir bileşik. Yüksek kaliteli. Banka hisse senedi. Barium Carbonate. çek. Barcode. (2) Ağaç kabuğu renginde. (2) Bantlama. Kuşe kaplamada beyaz pigment olarak kullanılan kimyasal bir bileşik. Banka kâğıdı. Optik algılayıcılarla okunabilen. Barium Sulfate. Fotoğraf kağıtlarını kaplamada beyaz pigment olarak kullanılır. Asyada yetişen ve elyaflarından kâğıt yapılan. Hisse senedi yapımında kullanılan kâğıt. Banking Book.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bamboo. 45 . hisse senedi ve kıymetli evrakların basıldığı özel kâğıtlar. Dış tabaka cansızdır ve selüloz bulunmaz. (1) Ağaç kabuğu. Taşıyıcı özelliği yoktur. Bank Paper. Bono ve çek kâğıdına göre daha düşük gramajlı.

Selüloz üretiminde süreç kütüklerin kabuklarını soyarak başlar ve yongalamayla devam eder. Barrier Separation. Mürekkepli kayıt cihazlarında kullanılmaktadır. döverek elde edilen keçe veya güderi türü bir kumaş. Barker/Debarker. Selüloz ve sunta fabrikalarında. “Tapa” adıyla da anılmaktadır. Barometric Pressure. Kabuk soyucu. Barograph Paper. kabukları yakarak buhar elde edilen buhar kazanı. Takograf kağıdı. çok ince ve opak bir kâğıt. Bark Steam Boiler. Kabuk lekesi. Selüloz fabrikalarında kütüklerin soyulmasından sonra geriye kalan ve yakıt olarak kullanılan ağaç kabukları. Fıçı layner kağıdı. Barometric vakum ayakları. Bir tarafı parafinle kaplı. Fiziksel eleme türlerinden biri. yağ gibi maddelerin kâğıda geçmesini önleyen maddeler. Barking. Bark Waste. Büyük parçacıkların geçemeyeceği elekle eleme. Elekle eleme. Kayıt cihazı kâğıdı. Atık kabuk. mihver boru tekniği ile yapılan fakat daha büyük çaplı kağıt varilleri yapmak üzere üretilen kraft kağıdı. Barrel Liner.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bark Cloth. Barometric Drop Legs. Atmosfer tarafından bir cismin birim alanına yapılan kuvvete barometrik basınç denilmektedir ve atmosferik basınç olarak da adlandırılır. Su. Bariyer. Kabuk kumaşı. Atmosferik basınç. kaynatıp. Afrikada ekvator şeridinde. Kabuk soyma. parçalamadan bütün olarak soyduktan sonra. Kâğıt içinde selülozdan gelen. kütüklerin kabuğunu soymak için kullanılan makine. Barometrik basınç. bir ağacın kabuğunu. gözle görülebilen ağaç kabuğu kalıntıları. Varil kâğıdı. Barrier. Tapa. Kabuk (buhar) kazanı. 46 . Nakliyecilerin kullandığı. Selüloz fabrikalarında. Vakum kasalarından seperatörlere kadar uzanan boru hatındaki net düşey boru mesafesi. Bark Specs. Bu mesafe vakumun seperatörden suyu ememeyeceği kadar uzun tutulmaktadır.

Makine altı kapatması. Barita kağıdı. Kalıcı beyazlık sağlayan bir kuşeleme pigmenti.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Barrier Coat. (1) Taban kâğıdı. Overflow. kaplama veya laminasyon malzemeleri. Daha sonra kuşe veya başka bir yüz kaplama ürünüyle kaplanacak zemin kâğıdı. Işığa hassas baryum sülfat bileşiği ile kaplı. Bariyer kaplama. Baryum sülfat. Taban kağıdı. Base Paper. Üzeri kaplanacak kâğıt. pH değeri 7 nin üzerinde olan alkali maddeler (2) Taban. Basement Enclosure. Astar. Astar malzemesi. Taban kartonu. (1) Baz. Bariyer maddesi. Oluklu kutularda alt kat olarak kullanılan kâğıt. Kâğıdın su. Yüzeyine kaplama. Ürün haline getirilecek kağıt. Accept) Base Liner. Tecrit maddeleri. Baryum sülfat (Bakınız. Makine altı katı. fotoğraf baskı kağıtları. Underflow.. Base Material. Taban malzemesi. Barrier Material. (2) Baz kağıt. Barytes. salınımların getirdiği makina enine görülen çizgiler. Alt layner. Barium Sulfate. Taban kağıdı. Ana akış. Base Board. Base. Barytes ve Blanc Fixe). Tam kapalı havbelerde alt katta bulunan makine altı kapatması. “Blanc Fixe” olarak da adlandırılan baryum sülfat. (Bakınız. Zemin kat. Elek üzerinde ve kalender sonrasında. buhar. Santrifüj temizleyicilerde kabul gören temizleyicinin üstünden alınan hamur. Basement. Baskıda veya kuşelemede kullanılan zemin malzemesi. Kağıt makinesinin oturduğu katın altında bulunan kat. Barring. 47 . kuşeleme veya dekoratif yüz geçirmeyle yeni bir yüz kazandırılacak astar kartonu. Base Flow. yağ veya gaz geçirimini önlemek için kullanılan. Kâğıdın baskılı olmayan tarafına uygulanan ve opaklığı arttırarak yazının arkadan görünmesini engelleyen kaplama. Baryta Paper.

Söğüt. Özellikle otantik el yapımı kâğıtlarda kullanılan selülozlar. kenevir. Avan mühendislik çalışmaları. jüt gibi odunumsu bitkilerin iç kabuğundan elde edilen selüloz. Sak. Taban hamuru. kenevir. Baz ağırlık. Fişeklerde barutun arka tarafında bulunan kağıt dolgu maddesi. (Bakınız. Anilinden türetilmiş. Av tüfeklerinin fişeklerinin yapımında kullanılan fişek kağıdı. Detail Engineering). Kurusıkı kâğıdı. İç kabuk. Base Wad. dut. beton içinde bırakılan montaj plakası. Basic Dye) Basic Dye. (Eş anlamlı. İngiliz ve Amerikan standartlarına göre. suda çözünmeden pigment halinde dağılan. Baz kağıt formasyonu. Renkli bir bazla. Basic Sizes. Makina üzerindeki yaş temizlik kağıdı. Yapılacak baskı ve kâğıdın cinsine göre standart hale gelmiş kâğıt ölçüleri. Fişek kağıdı. 48 . Gramaj. renksiz kuvvetli bir asitin karıştırlmasıyla oluşan renkli tuzlar. Base Stock. Avan projeler ve ekipman listeleri bunlardan bazılarıdır. Base Sheet Forming. kâğıdın bir metrekaresinin ağırlığı. Çok katmanlı kâğıtlarda. Sole Plate). dut. Metrik sistemde. Bast Fibers. Bast. Bazik boya. Sak selülozu. (Bakınız. jüt gibi odunumsu bitkilerin selüloz yapılan iç kabuğu. Basis Weight. Basic Colour. Standart kâğıt ölçüleri. Söğüt. Base Wad Paper. Kâğıt makinesini monte etmek için. Basic Engineering. Basic Weigth. Taban plakası. elyafta tutunumu yüksek boyalar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Base Plate. Detayları olmayan ön mühendislik çalışmaları. alt katman olarak kullanılan düşük kaliteli her tür elyaf. belirli ölçülerde bir top kâğıdın (500 yaprak) libre (libre=pound=453 gr) olarak ağırlığı. Detaylı mühendislik çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanmış temel prensipleri gösteren mühendislik çalışmaları.

format içinde yapıp tekrar başa dönen kontrol yöntemi. ebruli bir görünüş elde edilen boyama tekniği. Ölçü dışı. En uygun mevcut teknoloji. (Bakınız. Batch Cooking). Batch Coloring. kesikli olan üretim süreçleri. Batch Pulping. uygulanan kuvvete karşı dayanma direncinin ölçümü. Doldur boşalt tarzı süreçler. Yapıştırılmış boş bir kutunun karşılıklı yüzeyleri arasında. 49 . BCT (Box Compression Test). Rutin bir işlevi. Akü kartonu. Kesikli süreç. Kesikli pulperleme. kesikli süreçlerde kullanılmaktadır. Batch Cooking. Kutu sıkıştırma testi. (Best Available Technology). B. Pulperin her seferinde doldurularak elyafların açıldıktan sonra boşaltılması yöntemi. Pulpere veya büteye boya konularak yapılan hamur boyama yöntemi. kontrol edilmesi mümkün olmayan bir boyama tekniği. Kesikli pişirici. Sıkıştırma direnci testi. Batch Control. yonga ve likör karışımının reaksiyona girdiği reaktörler. Renk sapmalarına müsait. Genellikle matbaa artıklarından değerlendirilmek üzere kesilmiş kağıtlar. Kesikli kontrol. Kumaş veya kâğıdın bazı bölgelerinin parafinle kaplanarak. Bathroom Tissues. Selüloz üretiminde. Kesikli kontrol. Akü üretiminde.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bastard Size. Batik. Kesikli pişirme. Partiler halinde boyama. Sürekli olmayan. Çevreye uygunluk açısından en uygun olan teknoloji. Kimyasal selüloz üretiminde kullanılan. Temizlik amaçlı kullanılan tuvalet kağıtları ve kağıt havlular. Batik. Bu direnç. Batch Digester. Standart ölçülerde olmayan kâğıt ölçüsü.T. Tuvalet kâğıtları. Battery Board. kutular üst üste istiflendiklerinde ezilmeye karşı kutunun mukavemetini belirler. Beç boyama.A. kurşun plakaların arasına konulan seperatör kartonu. Batch Process. doldur boşalt usulü yapılan pişirme yöntemi.

Dövücü. (1) Işın. hollander türü ekipman. Dövücü tutkalı. (2) Kiriş. Tahammül etmek. En iyi klasik kirlilik kontrol teknolojisi. Beater. Yatak. Döner parçaların dönüşteki sürtünmelerini minimuma indiren yatak sistemlerinin genel adı. Kağıda istenilen özelliği verebilmek için selülozu açabilme ve öğütebilme. Bear. Rulmanın temiz bir ortamda kalmasını ve yağlanmasını sağlayan yatak. Bir güçlüğü veya ağırlığı taşıyabilmek. Burada elyafın hem açılması. Beatability. Beater Roll. Beam. Beherglas. Dövme çarkı. Dövülme aşamasında hamurun boyanması. Nişasta. Dövücü katkı maddeleri. hem de dövülerek öğütülmesi ayni anda yapılmaktadır. hamura katılan iç tutkal. Elyaf açmak ve öğütmek için kullanılan. açma ve öğütmeyi kapsar ve hollanderlerde veya elde tahta tokmakla olduğu gibi eş zamanlı gerçekleşir. Best Available Technology) Beaker. Dövücü boyası. Dövülebilme (özelliği). Bearings. öğütme ise rifaynerlerde iki aşamalı olarak yapılır. Bir tambur üzerine yerleştirilmiş bıçaklardan oluşan ve hollanderlerde kullanılan dövme çarkı. (Benzer anlamlı bakınız. Rulman yatağı. Beater Adhesive.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ BCT ( Best Conventional Pollutant Control Technology). Dövücüde boyanmış. 50 . kâğıt kalitesini olumlu yönde etkileyecek ve dövülme aşamasında hamura katılan katkı maddelerine verilen ortak ad. reçine gibi. Makinede şase olarak kullanılan ağırlık taşıyıcı destek elamanları. Hamura rifaynerde/pulperde eklenen boya. Beater Dye. Dolgu maddelerinin dövücüde hamura katılması. Pudrel. Beater Loading. Dövülme aşamasında. Bearing Housing. Katlanmak. Günlük kullanımda bazen pulperlere veya rifaynerlere tek başına “beater” denildiğine sıklıkla rastlanmaktadır. Dayanmak. Beater Additive. Burç. Gerçekte elyaf açılımı pulperde. Dövücüde yükleme. Dövme valsi. Oysa gerçek dövme işlemi. Beater Colored.

Hamurdan veya çamurdan suyu ayırmak için kullanılan. Bira bardaklarından süzülen suları emebilecek. (2) Kâğıdın elle yapıldığı günlerden kalma. Kayış-kasnak sistemlerde. Tutkalın hollanderde hamura katılması Beating. Bant filtre presi. (1) Elekli filtre presi. çalışma verimi açısından kaymayı önlemek için önemli olan kayışın gergiliği. rifayner ve pulper tarafından birlikte yapılmaktadır. Beer Mat Board. Bekk cihazıyla ölçülen kağıt yüzey düzgünlüğü. Kayın ağacı. Temel ölçü. Beech. Elyaf açma ve öğütme işlemini birlikte yapma. Belt Tension. Kayış gerginliği. Kabul görmüş kalite ölçüsü. Bekk düzgünlüğü. Coaster Board). kalın karton. Selüloz kaynağı olarak kullanılan bir ağaç türü. Bench Storage. Belt Filter Press. (Eş anlamlı: Belt Filter Press). Bedstead Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Beater Sizing. Öğütme. Kayın. Bekk Smoothness. Rafta depolama. Belt Drive. (1) Dövme. Bant roleleri üzerinde dönen sonsuz olarak yapıştırılmış konveyor. Beer Filter Paper. Bira filtre kâğıdı. (2) Sonsuz dönen baskı kayışlı makine. Değeri yüksek olan ürünlerin raflarda etiketlenerek depolanması. Dövücüde tutkallama. (Bakınız. Bu işlem hollander dışında. yıkanabilir filtre kâğıdı. Benchmark. Mobilya ve yatakları sarmak için kullanılan kraft kâğıdı. Selüloz fabrikalarında yongları silodan alıp ön ısıtma ünitesine taşıyan konveyör. Belt Press. Belt Conveyor. Santrifüj seperatör içine yerleştirilen. uzun elyaftan yapılma. Kayış tahrik sistemi. Yataklık kâğıt. Bira bardak altı kartonu. Hollanderde selülozu işleme. İki şafta monte edilmiş kasnaktan oluşan bir yapıyı döndürebilmek için kullanılan kayışlı tahrik sistemi. İkiz elek. Hareketin aktarılması kayışların sürtünme kuvveti sayesinde olmaktadır. samanı veya yıllık bitkileri selüloz üretimi için tokmakla ezmek için kullanılan tanım. Bant konveyor. 51 . bira filtre edilmesinde kullanılan. çift elekli teksif eleği.

(Bakınız. Kıvrılma eğimi. Kaynakla alıcı arasına giren kâğıt. B dalga (ince dalga) olukluda. Beta ışınlarını kullanarak. kâğıdın gramajının yoğunluğunun ve kalınlığının ölçülmesi için kullanılan teknik. oluklu mukavvalarda. Bending Resistance (Flexural Stifness). Katlanma sertliği. B-Dalga. Beta Radiography. Pilyaj nedeniyle katlanarak oluşan mukavva kutu. Katlama kutularda. Beta Celulose. Kâğıdın gramajı arttıkça emilim oransal olarak artar ve arkaya geçen sinyal azalır. oluk yüksekliği 2. (Bakınız. Kâğıdın gramajını belirlemek için kullanılan ve beta ışınları kullanan radyoaktif ölçü cihazı. Bükülme eğimi. Beta Gage). Kağıda yön değiştirten merdane veya vals. Bending Number. C dalga. Bending Curvature. Kâğıtta dolgu maddesi olarak kullanılan doğal bir kil türü. İnce dalga. Bir kaynak ve bir alıcıdan oluşur. Beta selüloz. Pilyaj makinesi. (Pilyaj: Katlama yerlerinin düzgün ve kolay katlanması için yapılan iz verme işlemidir. Katlama direnci. ışınların bir kısmını emer.) Bending Chip. Eğim çapla ters orantılıdır (1/r). Kalın yazı. Bentonit. A dalga. A-Flute) 52 . Eğimin büyüklüğü kağıdın esnekliğine bağlıdır. Pilyajlı mukavva. BF (Boldface). Beta radyografi. (Bakınız. büküm yerlerinin dayanım kalitesini belirlemek için kullanılan bir ölçü.4 mm ve oluk sayısı 150 dir. olukların yüksekliğini ve bir metredeki oluk sayısını tanımlayan bir ifadedir. D dalga. Bu sayede lineer bir gramaj ölçümü sağlanır. Katlama/Katlanma sayısı. Oluklu kutuların yüksekliği boyunca ezilmeye karşı direnci. Bending Stiffness. Bending Resistance) Bentonite.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bender. Dalga. (1) Kırma makinesi. Kısaltılmış olarak “Bold” diye kullanılır. Beta Gage/Beta Gauge. B-Flute. Döndürme valsi. Pilyaj yerlerinin kırılmadan kaç kez katlanabileceğinin göstergesi. (2) Kırımlı kutu. Kağıdın kırılmadan bükülebileceği eğim. Hurda harmandan yapılan ve pilyajlanarak kutu yapımında kullanılan karton. Bending Roller. Selülozun alkali ortamda çözünebilen kısmı. E dalga ve K dalga türleri de vardır. Beta ölçer.

Bimetal Plate. Kaplama sırasında oluşan bir kusur nedeniyle. düşük gramajlı olmasına rağmen opak bir kâğıt. Bin Box. çift tabakalı metal ofset kalıbı. basılmış kâğıt. Bağlayıcı. Ticaret senedi. Senet. Bill Poster Blanking Paper. Kâğıtta elyafların bağlanmasını. laminasyonun yapışmasını sağlayan maddeler. Isıl yazı yazma özelliğine sahip kağıtlar. Para destelerini çevrelemek için.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bible Paper. Binder’s Board. Billing Machine Paper. Konşimento. Fatura. kâğıt yüzeyinin görünüşünün bozulması. Emiciliği yüksek bir kağıt. Mukavva. Kurutma kâğıdı. kaplama maddelerinin tutunmasını. Bill Straps. Poster ve ilan tahtalarında fon olarak kullanılan kâğıt ve kartonlar. 53 . Cilt kartonu. Kaplamada noktalı görüntü. Bills of Lading. Yazar kasa kâğıdı. Bakır-krom veya bakır-nikel gibi. İncil kâğıdı. ne kadar miktarda taşınmakta olduğunu gösterir belge. İncil ve Kuran gibi kutsal kitapların basıldığı düşük gramajlı. kemik renkli. Fatura ve senet gibi elle yazı yazmaya uygun. Bills of Exchange. Fon kâğıdı. Bir firmanın diğer firmaya verdiği ve üzerinde yazılı tarihte ödemenin yapılacağını belirten belge. Satış fişi. (Bakınız. Bill Paper. Kâğıtta nişasta tutkalı bu amaçla kullanılmaktadır. Kutu konteyner. Billhead Paper). Bağlayıcı göçü. Bibulous Paper. Oluklu mukavva veya plastikten yapılma kutu. Antetli kâğıt. Ciltçi kartonu. Para deste kâğıdı. Satışta verilen ve ürünün fiyatını gösteren ticari belge. Binder Migration. İrsaliye. Binder. Bill. Kutsal kitap kâğıdı. Billhead Paper. Bimetal kalıp. Çeki listesi. Bir nakliye sırasında nelerin. şeritler halinde kesilerek kullanılan bir kraf kâğıdı türü.

(Bakınız. Cilt artığı. karbon dioksit ve suya dönüşerek bozulmaya uğrayan organik madde atıkları. (Bakınız. Çürüme. Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ). Ciltlemede bırakılan yazısız kısım. Mikroorganizmaların yüzeye tutunarak film tabakası oluşturması. Beraberinde mikrop öldürücüler kullanılır. Bağlayıcı madde. Biyoenerji. Organik maddelerin bozunmaları sırasında ortaya çıkan gazlardan elde edilen enerji. Deposits) Biofilm Formation. (1) Ciltleme. Binder). Biyolojik ortamda. Matbaalarda kitap kenarlarının kesiminden sonra ortaya çıkan kırpıntı kâğıtlar. Yapışkan (kâğıt) bant. kapalı döngü nedeniyle oluşan biyolojik yaşam şekillerini yok etmek için kullanılan kimyasal. Binding. Biyosit. 54 . Organizmalar tarafından organik maddelerde gerçekleştirilen çürüme faaliyeti. Ciltleme marjini. BOİ atık suyun 20°C lik. Binding Offset. Kurumak suretiyle pigmentleri birbirne bağlayan uçucu madde. Aerobik koşullarda mikroorganizmaların atık sudaki organik maddeleri ayrıştırmaları için gerekli oksijen miktarı. Biyofilm oluşumu. Biodegradable Waste. Binding Agent. Kağıt fabrikalarında yüzeylerde birikintiye yol açan oluşum. Biyofilm. Mikro organizmaların metal veya beton yüzeylerde tutunarak oluşturduğu katman. Kağıt fabrikalarında yüzeylere tutunan biyofilm tabakalarını çözmede kullanılan kimyasallar. Bioenergy. Çürüyebilir atık. karanlık ve dışarıdan ek oksijen alamayacağı bir ortamda 5 gün süresinde tüketeceği oksijen miktarıdır. Biodispersants. Binding Tape. Biyobozunur atık. Bağ yapma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Binder Waste. Biodegradation. Kâğıt üretimi sırasında. Biocide. Bir kapak içinde fasikülleri dikerek cilt yapma. Biyobozunma. (2) Bağlama. Biofilm. Biyoçözücüler. Biochemical Oxygen Demand (BOD).

Tooth). Bisulfate Pulp. Kükürt dioksit ve kalsiyum sulfit (sodyum. Biyoyakıt. magnezyum sülfit) karışımı içinde yongaların pişirilmesiyle elde edilen kimyasal hamur. Biyokütle buhar kazanı. Endüstriyel ve evsel atıkların içindeki zararlıları yok etmek için başka biyolojik canlılar kullanılması. Bisülfit likörü kullanılarak. 55 . Biofuels). Dişli. atıklardan elde edilen yanıcı maddeler. Atıkların içindeki organik maddelerin bozunmaları sırasında ortaya çıkan yanıcı gazlar ve siyah likör. Biyokütle. Biological Oxygen Demand (BOD). Biyoçamur.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Biofuels. Biological Control. (Bakınız. Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) Biological Wastewater Treatment. Biyolojik atık su arıtımı. Sulphite Pulp) Bite. Bitki artıkları ve bitkisel organizmaların oluşturduğu yanıcı maddeler. Endüstriyel ve evsel atıkların mikroorganizmalar tarafından dönüşüme uğratılması. (Eş anlamlı. Biyolojik arıtma sırasında havuz tabanına çöken çamur. El yapımı resim kâğıtlarının yüzeyindeki pürüzlü yapı. (Bakınız. Biyolojik kontrol. Eş anlamlı. Biyolojik dönüşüm. Biomass). Biscuit. ağaç kabukları. Biomass Boiler. Selüloz üretimi için kullanılan ağaçların ve arıtma ünitelerinin artıklarının yakıldığı buhar kazanı. Dar ebatlı ıskarta bobin. Atıkların içinde bulunan dengesiz durumdaki organik maddelerin oksitlenmesi ve sindirilmesi için. (Eş anlamlı. Hogged Fuel Boiler). Biological Conversion. Bisulphite Pulp. Biostat. Bisülfit hamur. Bisülfat hamuru. Biocide). bakterilerle yapılan bir dizi işlemler. bisülfat pişirme yöntemiyle elde edilen hamur. Biosludge. Bobin makinasında kombine kesim sırasında ortaya çıkan dar ebatlı genellikle ıskarta olarak geriye dönen bobin. (Bakınız. Diş izi. Biomass. Yonga kazanı.

Kara kutu. Gövdesi kara olduğu için mükemmel bir ışık emici olarak görülen referans yüzey. havayı atmakta ve opaklığın azalmasına ve esmerleşmeye neden olmaktadır. kâğıt içindeki rutubeti hapsederken. İğne paketlemede kullanılan. Siyah likör. Siyah film kâğıdı. Işığa duyarlı fotoğraf ları saklamak için kullanılan. Black Line Paper. Black Needle Paper. Çok düşük gramajlı kaplanmış. Black Photo Paper. İçindekilerden çok. reçine veya polyester ile kaplanarak kullanılan fotoğraf kağıtları. Kalenderin veya süperkalenderin ağır basıncı. Black Liquor. Siyah pozitif kâğıdı. transferler gibi konuların üzerinde durulduğu araç veya sistemlerin sembol hale getirilmişi. Barita. lignin ve birtakım karbonhidratların karışımından oluşan esmer renkli sıvı. Japonyaya özgü bir yazı kâğıdı türü. matbu. odunsuz kâğıt. Black and White Paper. Siyah iğne kâğıdı. Black Box. Needle Paper). siyah çizgili kâğıtlar. girdiler. Yazı yazmada kullanılan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bitokoshi. (Bakınız. Ağır gramajlı kapaklık olarak kullanılabilecek türde işlenmiş ve yüzeyi fotograf baskılarında sorun çıkarmayacak kadar kaliteli kâğıtlardır. Black Positive Paper. (Bakınız Black Line Paper). 56 . siyah renkli ve paslanmayı önleyici özellikte bir kâğıt türü. Işığa duyarlı filimleri saklamak için kullanılan. siyah renkli. Siyah çizgili kâğıt. Black Album Paper. Kraft prosesinde. kâğıt yüzeyinde opaklığın yer yer azalmasıyla meydana gelen renk değişimi. Siyah-Beyaz fotğraf kağıdı. Blackening. (Bakınız. yongaların kimyasallarla pişirilip yıkanmasından sonra geride kalan ve kimyasallar. Kalendereleme sonucu. Kara cisim. gözeneksiz ve içinde saklanan filme zarar verecek kimyasallar bulunmayan bir kâğıt türü. Blackbody. siyah renkli bir paketleme kâğıdı türü. çıktılar. Siyah fotoğraf kâğıdı. Esmerleşme. Black Print Paper. Tracing Paper).

(Bakınız. Siyah kalıp. raspayla kâğıt arasına sıkışması sonucu oluşan sıyrık görüntüsü. siyah-beyaz tonlarda yapılan. (Eş anlamlı. Raspalı kuşeleme. Blanket Accumulation.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Black Printer. Kuşe çözeltisinde kullanılan beyaz pigment. paketlemede veya dekorasyon amaçlı kullanılan. Blade Coated Paper. Kraft kâğıdı veya jütten yapılan. Boş kutu. Black Waterproof Paper. Bıçaklı/raspalı kuşe makinası. Kara kutu. Kuşe çözeltisini raspayla sıyrılırken. Blade Crease. Hamur hattı üzerine takılan ve bir lama üzerine hamurun yaptığı kuvveti ölçen kesafet ölçücüsü. Blade Coater. Blanc Fixe. ziftle doyurularak su geçirimsizliği sağlanan bir kâğıt türü. Vals yüzeyini kaplamak için kullanılan lastik ve bez karışımı kaplama. Gap Coating). Black Wrapping Papers. Blade Type Consistency Transmitter. Blank Book Paper. renklerin ayrırt etmek için. Katlanmamış ambalaj kutusu. makine yönünde görülen bıçak izi. kâğıt yüzeyine kuşe çözeltisi sürerek fazla kaplamayı bıçakla veya raspayla sıyıran kuşe makinesi. Bıçak izi. Fotoğrafta. (Bakınız. çeşitli gramajlardaki kâğıtlar. Blade Marks. Kuşe kaplamada. Siyah paketleme kâğıdı. Blanket. Knife Coating. Kauçuk vals kaplaması. çözelti içindeki yabancı cisimlerin. Bıçaklı tip kesafet transmitteri. Blade Cut. Siyah bitümlü kâğıt. Blanket Buildup) 57 . Bıçak/raspa izi. Raspayla kuşelenmiş kâğıt. Blade Coating. Çizgisiz defter kâğıdı. Blanket. siyah kalıp. Blank or Black Box. Blade Scratch. Karton kutu. Önce. Blade Marks). Bıçak kesimi. Knife Over Coating. Kraf veya jüt kökenli. Siyah baskı. Giyotinde yapılan kesim. Baryum sülfat.

Baskısız kağıt. Neme karşı çok dayanıklı olan. Patlayıcı kâğıdı. ortamı hazırlarlar. İki yüzlü baskı. Blanket-to-Blanket. Bleaching. Blanks. gerekli parlaklık ve ışık özelliğinin kazandırılması işlemi. Bleaching Agents. Beyaz layner. Genellikle kimyasal selülozlar ağartılabilir özelliklerdedir. Ağartma kimyasalları. Bleach. Selüloz veya dönüşümlü elyafların ağartılmasında kullanılan stabilizatörler. Mekanik selülozlar ise doğal renklerindedir. Beyazlatılmış ve oluklu mukavva yapımında kullanılan layner kağıtlar. Bleaching Auxiliaries. Blanket Wrap. Beyaz kraft kartonu. Ağartma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blanket Buildup. dinamit. Bleached Corrugating Material. Blanket üzerinde biriken kağıt tozları. mürekkep ve diğer kirlilikler. Blanket birikintisi. Kâğıt hamurunun beyazlaştırılması için kullanılan maddeler. Ağartıcı. enzimler veya alkali maddeler gibi yardımcı kimyasal maddeler. 58 . Bleached Packaging Paperboard. Bunların doğrudan ağartma özellikleri yoktur. Selüloz veya dönüşümlü kağıtların ağartılmasında kullanılan kimyasallar. Valsten valse. patlayıcı maddeler içine konulmaktadır. Ağartılabilirlik. Ağartılmış kimyasal selülozdan yapılan karton. Bleached Board. Bleachability. Beyazlatıcı. Beyazlatma kimyasalları. Beyaz karton. Blasting Paper. Bu kâğıtlardan kapsül ve kovan yapılarak. Ağartma yardımcı maddeleri. Ağartılmış kraft selülozu ağırlıklı kutu kartonu. Beyazlatma. fişek gibi patlayıcıların ambalajlandığı kâğıtlar. Kâğıdın iki yüzünü basabilmek için kâğıdın valsten valse aktarılmasıyla yapılan baskı sistemi. Blanket sarım açısı. Blanketin kağıtla yaptığı açı. Sarı veya esmer elyafa. Üzerine baskı yapılmamış kağıt veya karton. Boş kağıt. Hipoklorit türü beyazlatıcı maddeler. Beyazlaşabilirlik.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bleaching Liquor. Ağartma sıvısı. İçinde ağartma kimyasalları ve yardımcı kimyasalların bulunduğu sıvı.. Bleaching Powder. Ağartma tozu. Kalsiyum hipoklorit.Klor kokulu ağartmada kullanılan beyaz toz madde. Bleaching Sequences. Beyazlatma (işlem) basamakları. Ağartma işlemleri. Kâğıt hamurunun beyazlaştırılması için yapılan işlemler. Kısaltılmışı CEHH dir. (Chlorination, Extraction, Hypochlorite, Hypochlorite). Bleaching Stages. Ağartma kademeleri. (Bakınız; Bleaching Sequences) Bleach Plant. Beyazlatma ünitesi. Ağartma bölümü. Hamurun beyazlatma işleminin yapıldığı fabrika ünitesi. Bleach Resistant Paper. Ağarmaz kâğıt. Özelliği nedeniyle, ağartıcılarla rengi bozulmayan para kağıtları gibi kâğıtlar. Bleach Scale. Ağartma lekesi. Kâğıt üzerinde çözünmemiş toz ağartıcıların bıraktığı lekeler. Bleed. (1) Tıraş payı. Baskı sırasında kenar kesimini de dikkate alarak, kenarda bırakılan kesim payı. (2) Tutkal kusması. Oluklu kutu imalatında karşılaşılan bir sorun. (3) Suyla temas sonucu renk akması. Bleed Fastness. Boya haslığı. Baskı sonrasında, boyanın suda veya alkol gibi sıvılarda çözünmeden kalabilme özelliği. Özellikle ambalajlarda ve peçetelerde, baskının sağlığa zarar vermemesi için aranılan, tanımlanmış boya özelliği. Bleeding. Boya bırakma. Kâğıtdın üzerindeki baskı mürekkebini almaması. Bleed Through. Arkaya geçme. Kâğıdın veya mürekkebin özelliği nedeniyle, baskı sırasında mürekkebin arkaya geçmesi. Bleed Trim Size. Kesim ölçüsü. Baskı alanı olarak belirlenen son ölçü. Blend. Karıştırmak. Karışım. Harman. (Eş anlamlı; Mix). Çeşitli elyaf türlerinin karıştıtılması ile oluşan son hamur karışımı.

59

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blend Chest. Karışım bütesi. Harmanlama bütesi. Çeşitli elyaf türlerinin harmanlandığı büte. (Eş anlamlı; Mixing Chest). Blending. Karıştırma. Harmanlama. (Eş anlamlı; Mixing). Sadece selüloz harmanlaması için değil, farklı malzemeler içinde geçerli olan karışım hazırlama işlemi. Blind Drilled. Kör delikli. Pres valslerinde, vals yüzeyinde deliğin diğer tarafa geçmeyecek şekilde delinmesi sonucu oluşan oyuklu yüzey yapısı. Kör delikler preste sıkılan safihadan çıkan suyun uzaklaştırılmasında kullanılır. Blind Drilled-Grooved Roll Cover. Kör delikli-kanallı vals kaplaması. Kâğıt makinesi pres valslerinde, su alma kapasitesini kör delikli valslere göre daha fazla arttırabilmek için, kör deliklerin birbirleriyle kanallar aracılığıyla bağlanması sonucu oluşan yüzey kaplama yapısı. Blind Drilled Roll Cover. Kör delikli vals kaplaması. Pres valslerinde, safihadan su alma kapasitesini arttırmak amacıyla, valsin kaplaması üzerinde bırakılan kör delikler. Blind Emboss. Kör baskı. Gofraj. Üzerine mürekkep veya yaldız baskı yapılmamış gofraj. Blind Flange. Kör flanş. Kullanılmayan boru hatları üzerine, akış geçişini engellemek için konulan parça. Blind Folio. Kör sayfa. Baskısız boş sayfa. Kitaplarda sayfa olarak numaralandırılmasına rağmen, üzerine baskı yapılmamış sayfa. Blind Headline. Kör başlık. Baskıda kullanılan bir kavram. Okuyucu için anlamı net olmayan veya belirsiz olan başlık. Genellikle reklamlarda kullanılan net olmayan cümleler. Blind Image. Kör şekil. Taş baskıda, bir bölgede mürekkep almama şeklinde oluşan baskı bozukluğu. Blinding. Körelme. Köreltme. Deliklerin tıkanarak işlevini yapamaması. Bliss Machine. Oluklu kutu makinesi. Oluklu mukavvadan kutu yapmada kullanılan bir makine. Blister. Hava cebi. Kabarcık. (1) Kâğıt yüzeyinde, laminasyon sırasında meydana gelen hava cebi. (2) Aşırı sıcaklık veya fazla mürekkep nedeniyle, baskı sırasında kâğıt içinde buharlaşma sonucu oluşan hava cebi.
60

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blister Cut. Hava cebi patlağı. Kalenderde, valsle kâğıt arasında sıkışan hava cebi nedeniyle kağıtta oluşan yarılma/patlama. Blistering. Kabarma. Kâğıt yüzeyindeki kaplamanın kalkması. Blister Pack. Balonlu ambalaj. Balonlu poşet. Hava kabarcıkları oluşturularak nakliyede tampon görevi yapan ambalaj malzemesi türü. Blister Resistance. Hava cebi direnci. Baskı sırasında kağıdın ani sıcaklıkla karşılaşması içindeki rutubetin buharlaşmasına neden olur. Kağıdın üst kuşe tabakası ile mürekkep katmanı arasından oluşacak hava kaçağı hava cebi oluşumunu önler. Bu tür kağıtlarda hava cebi direnci yüksektir. Blister Test. Hava cebi testi. (Bakınız; Blister Resistance) Blockage. Tıkanma. Tıkama. Temizleyici konilerinde veya ince kesitli hatlarda meydana gelen sıkışma ve tıkanmalar. Block. Baskı bloğu. Tipo baskı sırasında, kullanılan rölyef, yazı ve şekillerin bulunduğu bakır veya çinko plakalar. Blocking. Bloklaşma. Kâğıt katmanlarının, rutubet, basınç veya tutkal gibi nedenlerle birbirine yapışması ve kütle oluşturması. Blocking Resistance. Bloklaşma direnci. Bloklaşmaya karşı oluşan direnç. (Bakınız; Blocking) Bloodproof Paper. Kasap kâğıdı. Kan geçirmez kâğıt. Kâğıdın kan ve et suyunu geçirmeyecek şekilde parafinlenmesi sonucu ortaya çıkan mumlu kâğıtlar. Blood Resistance. (Bakınız Bloodproof Paper). Blotting Board. Kurutma kâğıdı. Sümen kâğıdı. Kalın gramajlı ve ıslak imzanın mürekkebini emmek için kullanılan, tutkallanmamış kâğıt. Blotting Paper. Kurutma kâğıdı. Papye kağıdı. Sümen kâğıdı. Emici, yüzeyi tutkallanmamış kâğıt.

61

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blow Box. Üfleyici kasa. Kâğıt makinesinde, preste veya kurutma bölümünde safihanın ısıtılması için keçe tarafına konulan ve nozullarla içine sıcak hava verilen kasa. Sıcak havayı preslerde fabrika içinden, kurutmada bölümünde ise, kuru havbe içi havasından almaktadır. Blow Down. Tahliye. Blöf. Basınçlı bir kabın içindeki havanın, gazın veya buharın boşaltılması işlemi. Blow Down Apparatus. Blöf aygıtı. (1) Kazanlarda kullanılan blöf sistemi. (2) Selüloz üretiminde pişirme sırasında kullanılan blöf sistemi. Bu işlem elle veya otomatik olarak yapılmaktadır. (Bakınız; Blow Tank). Blow Heat Recovery System. Blöf ısı geri kazanma sistemi. Selüloz üretiminde, blöf edilen buharlı selülozun enerjisini geri kazanmaya yarayan sistem. (Bakınız; Blow Tank). Blow Tank. Blöf tankı. Pişiricide pişirme işlemi sonunda, pişmiş olan yonganın, likörün ve basınçlı buharın düzenli olarak içine boşaltıldığı tank. Blow Through Drying Process. Hava üflemeli kurutma. Bu yöntem temizlik kâğıtları ve sentetik safihalarda kullanılır. Elektrikli ısıtıcıdan yönlendirilen sıcak hava, safiha üzerinden emilir veya safihaya doğru üflenir. Isı doğrudan safihaya geçer ve nemli hava uzaklaştırılır. Blow Valve. Blöf vanası. Odun pişirici çıkışındaki tahliye vanası. Blue Angel. Mavi melek. Almanların verdiği, kâğıdın çevreci olduğunu gösteren bir isim. Bu isim altındaki kâğıtlar % 100 hurda kâğıttan üretilmektedir. Blue Carpet Wrap. Mavi halı sarma kâğıdı. Halı ambalajı olarak kullanılan mavi kağıt. Mavi renk genellikle dönüşümlü kağıtlarda kullanılan ambalaj rengidir. Blue Dye. Mavi boya. Çivit boya. Kâğıdı beyaz göstermek için, hamura az miktarda katılan mavi boya. Blue Plaster Board. Duvar kaplaması olarak kullanılan açık mavi karton. Alçı panel kaplama kartonu. Blueprint. Taslak kopya. Teknik çizimlerin basılı olduğu projeler. (Eş anlamlı; Blueprint Paper) Blueprint Paper. Ozalit kâğıdı. Teknik çizimleri kopyalamada kullanılan kağıt.
62

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blue Rosin Sheating Paper. Mavi renkli kaplama kâğıdı. Hurda kâğıttan üretilen, yoğun tutkallı, mavi boyalı sert karton. Rulo olarak pazarlanmakta ve kaplama kâğıdı olarak kullanılmaktadır. (Bakınız; Red Rosin Sheating Paper). Blue Spots. Mavi leke. Kâğıt hamuruna beyazlatma amacıyla katılan ve çözünmemiş olarak kalan çivit lekeleri. Board. Mukavva. (1) Kartonun 500 gram/m² ve üzerinde olanı. (2) Katmanları olan kartonlara verilen genel ad. Bu tanımlar kullanıcıya göre değişebilmektedir. Board Caliper. Mukavva kalınlığı. Board Liner. Kaplama kartonu. Oluklu mukavva üretiminde kullanılan dış yüzeydeki kâğıt (Bakınız; Board Lining). Board Lining. Kaplanmış karton. (1) Değersiz türdeki kartonların görünüşünü değiştirmek ve dayanımlarını arttırmak için yapılan kaplama işlemi. (2) Bu türde kaplanmış karton. Board Glazing Calendar. Karton perdahlama kalenderi. Ağır gramajlı kağıtlarda yüzey düzgünlüğü bozuk olmaktadır. Kalenderleme yüzeye düzgünlük sağlamaktadır. Board of Directors. Yönetim kurulu. Şirket faaliyetlerini yatırımcı adına denetlemek için seçilmiş veya atanmış kişilerden oluşan kurul. BOD (Biological Oxygen Demand). Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ). Atık sulardaki organik maddeleri parçalamak için biyoorganizmalara belirli sürede gereken çözünmüş oksijen miktarı. BOD Load. BOİ yükü. Birim zamanda gerekli ve ağırlık cinsinden ifade edilen biyolojik oksijen ihtiyacı Body Stock. Taban kâğıdı. Astar kâğıdı. Kaplama yapılacak kâğıt. (Bakınız; Base Stock). Bogus. (1) Dönüşümlü kâğıt. (2) Düşük kaliteli, ikinci sınıf kâğıt. (3) Değerli bir kâğıdın, daha düşük kalitedeki imitasyonu. Bogus Back Lining. Astarlık karton. Hurda kağıttan yapılan, oluklu mukavvanın alt yüzü olarak kullanılan karton.

63

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bogus Bristol. İmitasyon bristol. Yuvarlak elekli makinede, karışık harmanla yapılmış bristol. Bogus Corrugating Medium. Dönüşümlü fluting kâğıt. Oluklu mukavvada oluklandırılarak iç kısımda kullanılan, dönüşümlü kağıttan üretilen fluting kağıt. Bogus Drawing Paper. İmitasyon resim kâğıdı. Pamuk selülozu yerine, kimyasal selülozla üretilen resim kâğıtları. Bogus Dublex. İmitasyon dupleks. Kalenderde tek tarafı boyanarak üretilen, bu nedenle dupleks gibi görünen kârton. Bogus Kraft. İmitasyon kraft. Kraft kâğıdı alternatifi olarak, kraft hurdalarından yapılan kâğıt. Bogus Lining Paper. Testliner. Hurda kâğıttan üretilen oluklu mukavvalarda dış yüzeyde kullanılan kâğıtlar. Bogus Manila. İmitasyon manila kâğıdı. Üçüncü hamur samanlı kâğıt. Mnila bitkisi yerine amanın kullanıldığı kağıt. Bogus Paper. İkinci kalite kâğıt. Kitap arka kapağı olarak kullanılan, kraft dışı her tür kâğıt. (Bakınız Book Back Liner). Bogus Pasting Paper. İkinci kalite kaplama kâğıdı. Diğer kâğıtlara veya kartonlara destek olması için yapıştılan, ikinci sınıf kâğıtlar. Bogus Saturating Paper. Dönüşümlü kaba kâğıt. İmitasyon kâğıtların, doyuncaya kadar zift gibi maddeler emdirilerek, başka tür kâğıtlara dönüştürülmesi amacıyla üretilen, emici kâğıtlar. Bogus Screenings. İkinci kalite kâğıt. Orijinalinin hurdasından yapılan dönüşümlü kâğıtlar. Bogus Tag. Dönüşümlü etiket kartonu. İkinci kalite etiket kartonu. Bogus Wraping. Dönüşümlü ambalaj kâğıdı. Dönüşümlü kağıtlardan 50-70 gr/m2 arasında üretilen ambalaj kağıtları. Boiler. Buhar kazanı. Buhar üretiminde kullanılan kazanlar.
64

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Boiler Feed Water. Kazan besi suyu. Kazandan eksilen suyu yerine koymak amacıyla geriye dönen kondensat ve özel olarak şartlandırılmış yumuşak su. Boiler Tubes. Kazan boruları. Kazana içinde bulunan ve suyun buhara dönüştüğü ince borular. Boiling Point. Kaynama noktası. Maddelerin sıvı halde olabildikleri son sıcaklık derecesi. Bu dereceden sonra buharlaşma hızlanarak madde sıvı halden buhara dönüşür. Bolts. Traşlanmış kenarlar. Kâğıdın traşlanmış kenarları. Bonding. Bağlanma. Mekanik veya kimyasal yollarla oluşan bağlanma. Bonding Mechanism. Bağlanma mekanizması. Kâğıtta elyafların birbirine bağlanma türlerini açıklayan mekanizma. Bonding Strength. (1) Bağlanma mukavemeti. Bağlanma kuvveti. Bir kâğıtta, selüloz elyaflarının birbirlerine bağlanma kuvveti. (2) Bir kaplamanın veya laminasyonun, yüzeye tutunma kuvveti. (3) Kâğıdın veya kaplamanın, gevşemeden bir bütün olarak durabilmesini ve yüzeyde yolunmayı engelleyen kuvvet. (4) Bir tutkalın bağlanma mukavemeti. Bond Paper. Bono kâğıdı.Yazı tabı kâğıdı. Bono ve hisse senetlerinin basıldığı pamuk selülozundan yapılan kâğıtlar. Dayanıklı, gramajı yüksek ve düzgün dokulu kâğıtlar. Bond Strength. (Bakınız; Bonding Strength) Bonedried Paper. Kemik kuruluğundaki kâğıt. Sıfır rutubetli kâğıt. Bonedry. Rutubetsiz. Sıfır rutubetli. Kemik kuruluğunda. Fırın kuruluğunda. (Eş anlamlı; Ovendry) Bonedry Weight. Kemik kuruluğundaki gramaj. Kâğıdın % 100 kuru ve rutubetsizken ağırlığı veya gramajı. Book Back Liner. Kitap arka kapak kartonu. Ders kitabı üretiminde, belirli standartlara göre kitapların arka kapağında kullanılması için üretilen, krepli veya gofrajlı kraft kâğıdı. (Bakınız; Back Lining paper) Book Backing Paper. (Bakınız; Book Back Liner).
65

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Book Basis. Kitap standardı. (1) Kitaplık kâğıt ölçüleri. (2) Bir top kâğıttaki, kâğıt sayısı. Book Binders Paper. Cilt kâğıtları. (Bakınız; End Leaf Paper). Book Block. Kitap bloğu. Kitabın, ciltlenmiş fakat kapağı takılmamış hali. Book Bulk. Top kalınlığı. Belirli bir basınçta, belirli sayıdaki kâğıdın kalınlığı. (Bakınız; Bulking Number) Book Cover Paper. Kitap ön kapak kâğıdı. Genellikle Bristol türü kağıtlar. Book End Paper. Kitap arka kapak kâğıdı. Book Face. Kitap yüzü. Tasarlanmış kapak yüzü. Book Fashion. Kâğıt kontrolu. Kâğıtların top halindeyken, tek tek, gözle kusurlarının incelenmesi. Kusurlu kâğıdın olduğu yere, şerit etiketle işaret konulmakta veya kusurlu kağıt alınmaktadır. Book Jacket. Şömiz kapak. Cilt kapağı üzerine geçirilen kuşe cilt ceketi. Bookkeeping Machine Paper. Hesap makinesi kâğıdı. (Bakınız; Statement Ledger) Booklet. Kitapcık. Book Lining. Kitap kapak kâğıdı. Book Match Board. Kibrit kartonu. Kibrit çöpü yapımında kullanılan karton. Book Paper. Kitap kâğıdı. Baskı kâğıdı. Çok geniş bir yelpazede üretilmektedir. Her tür selülozdan yapıldığı gibi, gramajları değişken, kaplamalı veya kaplamasız olabilir. Yüzeyleri istenilen etkiyi yaratacak şekilde üretilirler. Çok iyi formasyona sahip ve baskıda sorun çıkarmazlar. Her tür baskıda ve konfeksiyonda kullanılabilirler. Book Shavings. Kitap kırpıntıları. Matbaa artıkları. Genellikle baskısız, kitap kenarlarının kesiminden çıkan artıklar. Book Style Box. Kitap türü kutu. Kapağı ciltli bir kitap gibi açılan kutu türü.

66

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Book Stock. Dönüşümlü matbaa kâğıdı. Mürekkep giderme işlemiyle beyazlatılmış, baskıda kullanılan dönüşümlü kâğıt. Book Value. Bilanço değeri. Yatırım değerinden aşınma payı düşüldükten sonraki bedeli. Book Wrapper. Şömiz kapak. Cilt ceketi. Boot Board. Ayakkabı kartonu. Ayakkabı taban kartonu. Borate Autocaustisizing. Borat kostiklendirme süreci. Alkali borat ortamında yapılan, selüloz üretim süreci. Ticari bir uygulaması yoktur. Bu süreçte kostik kendiliğinden oluştuğundan, ayrıca kostik kullanımına gerek bulunmaz. (Benzer anlamlı; Self Caustisizing). Border Embossing. Kenar kabartması. Temizlik kağıtlarında özellikle peçete kenarlarında uygulanan kabartma işlemi. Boreal Forest. Boreal ormanı. Kuzey kutbuna yakın Kanada, İskandinavya ve Sibirya’da bulunan ormanlık alanlar. Bottle Cap Board. Şişe ağız kâğıdı. Şişe ağızlarına, şişeden içmeyi sağlıklı kılacak şekilde kaplanan, rutubet almaz bir kâğıt türü. Bottle Labeling Paper. Şişe etiket kâğıdı. Rutubete dayanıklı ve arkasına tutkal sürülebilen özel bir kâğıt türü. Bottle Neck. Darboğaz. Süreci veya sistemi tıkayan yer. Kaynakların yetmediği nokta. Bottle Wrapping Paper. Şişe paketleme kâğıdı. Bottom Layer. Alt tabaka. Alt kat. Katmanlı kâğıtta, alt kısımda kalan tabaka. ( Bakınız; Top Layer). Bottom Liner. Alt layner. Oluklu mukavvada alt yüzey olarak kullanılan, üste laynere göre daha düşük gramajlı kâğıt. (Bakınız; Top Liner). Bottom Side. Kâğıdın alt tarafı. Matbaacılar için “yanlış taraf”. Kâğıt üretiminde “elek tarafı”. (Bakınız; Top Side). Kâğıdın alt ve üst taraflarının farklı özelliklerde olması nedeniyle verilen tanımlardır. (Ayrıca bakınız; Double sided, Even Sided)
67

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bound Water. Bağlı su. Kağıt bünyesindeki serbest suyun dışındaki bağlı su. Hücre duvarındaki mikro gözeneklerde bulunur. (Bakınız; Free Water) Bowed Roll. Kambur vals. Bobini açmada kullanılan açma valsi. Genellikle sabit bir açıda monte edilerek tahriksiz kullanılır. Üzerindeki segmentler döner. Bowl Glazing. Bombeli valsli gofraj. Sert yüzeyi olan kâğıtların, birbirinden farklı hızlarda dönen soğuk iki vals araından geçirilmesiyle, kâğıt yüzüne değişik bir görünüm kazandırma. Bow Wave Finish. Dalgalı perdah işlemi. Kâğıdın biri bölgesel bombeli iki vals arasından geçirilmesiyle elde edilen, kalınlığın ve rengin dalga boyunca değiştiği perdahlama işlemi. Perdahlama sonucu, kâğıt kalınlığının inceldiği yerlerde görüntü daha esmer olmaktadır. Box. Kutu. Nakliyede kullanılmak üzere kartondan üretilen çeşitli kaplar. Boxboard. Kutuluk karton. Genellikle kutu yapımında kullanılan kartonlara verilen ortak isim. Bu terim oluklu kutularda birden fazla kâğıt türünü anlatmaktadır. Oluklu kutularda kullanılan dış kâğıtlar, esmer testliner, kraft, kuşe, beyaz testliner, laminasyonlu beyaz kartonlar, ortada fluting ve alt yüzeyde altlayner olarak, gerek gramaj yönünden, gerekse kalite yönünden çok farklı türlerdedir. Kâğıt hamurunda, türüne göre çeşitli dolgu maddeleri de kullanılmaktadır. Boxboard Cuttings. Mukavva kırpıntısı. Oluklu mukavva kutu fabrikalarında, kenar kesimleri sırasında çıkan kırpıntılar. Çok temiz geri dönüşümlü kâğıt artıklarıdır. Box Clipings. Kutu kırpıntıları. Kutu imalatı sırasında kenarlardan kesilen ıskartalar. (Eş anlamlı; Boxboard Cuttings). Box Compression Test (BCT). Kutu sıkıştırma testi. Sıkma direnci testi. Yapıştırılmış boş bir kutunun, karşılıklı yüzeyleri arasında uygulanan kuvvete karşı direncinin ölçümü. Bu direnç, kutular üst üste istiflendiklerinde, ezilmeye karşı kutunun mukavemetini görmeyi amaçlar. Box Corner Stay. Kutu köşe koruyucu. Kutu köşelerini ezilmekten korumak için konulan ilave karton parçalar. Box Cover Paper. Kutu kaplama kâğıdı. Hediyelik ambalaj kağıdı.

68

Kutuluk kuşe kâğıt. Kutu kaplama kâğıdı. Desteler haline getirilerek paketlenmiş. Kutuların köşelerini korumak amacıyla kullanılan takviye bantı. Mevcut en iyi uygulanabilir teknoloji. Breakdown. Bread Bag Paper. yazı ve mektup kâğıtları. Ekmek torba kâğıdı. Break. Kâğıt kopması. Düşük gramajlı ve ekmekler için kese kâğıdı yapımında kullanılan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Boxed Writings. Brake Generator. Fren. Box Paper. Ekmek etiket kâğıdı. üreticinin adını göstermek için yapıştırılan özel kâğıt etiketler. Makine arızası. Kutu kâğıdı. Braille Paper. 69 . Kutu layner kâğıdı. Fren jeneratörü. katlanabilir yan kanatlar. Kutu takviye bantı. Üretim veya işleme sırasında. Görme engellilerin okuyabilmesi için üretilmiş ve noktalı gofraja uygun. Box Lining. frenleme sırasında açığa çıkan enerjiyi şebekeye geri basan motor yol vericileri. Ekmek sarma kâğıdı. Kutu kanatları. Box Stay Tape. dayanıklı kâğıtlar. Brake. Box Liners. özel bir kâğıt türü. daha değerli kaplama kâğıdı. Box Enamel Paper. Değersiz türdeki kutuluk kartonların kaplamasında kullanılan. Bread Wrappers. Oluklu kutuda pilyaj verilmiş. Ekmek sarmak için kullanılan fırıncı kâğıdı. Kese kâğıdı. kâğıdın çeşitli nedenlerle makine üzerinde kopması. Paketlenmiş yazı kâğıdı. Kopma. Bread Label. Box Flaps. Körler alfabesi kâğıdı. Arıza. BPT (Best Practicable Technology Currently Available). Yiyecek kutularında iç kaplamada kullanılan bir kâğıt türü. Ekmeklerin üzerine. Kurutma kısmında ve bobin makinelerinde.

Bu noktada kar veya zarar söz konusu değildir. Polimer verilen elyaflı atıklarda. elyafların kümelenerek atık su yüzeyinde bağ yapması. (Eş anlamlı. Başabaş noktası. Bir tür parçalayıcı. Köprü vinç. Kâğıdın kenarlarını kıvrılmaya ve yarılmaya karşı korumak için yapılan. uzun elekte hamur kasasından sonraki. Breaking. Breaking Strain. Kırım. Kopma gerilimi. Break in Work. Wet Calender) Break-Even Chart. Kopma boyu. Kenar kırma. Göğüs Valsi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Breakdown Maintenance. Breaker Stack. Parçalayıcı. Breast Roll. Kurutma grupları arasına konulan ve rutubet yüksekken (≤%15) presleme yapan kalender. Makine verimliği açısından önemli parametrelerden biri. Break Duration. toplam maliyeti karşıladığı denge noktasını gösteren grafik. Arıza olduğunda makineyi durdurup bakım yapma. Kâğıt kopma sensörü. Web Break Sensor). 70 . Bridging Aggregation. Göğüs valsi hareket mekanizması. Yaş kalender. Overhead Crane). Bridge Crane. Break-Even Point. tutkallı katlama işlemi. Kâğıdın koptuğunu bildiren ve üretim hattında çeşitli ekipmanları durduran algılayıcı göz. Plananmış işleri durduran iş. Break Sensor. Breaking Length. (Eş anlamlı. Kopma süresi. Genellikle metre cinsindendir. Kâğıt makinesinde. Toplam gelirlerin. hamuru göğüsleyen ilk vals. Kâğıt yapmak amacıyla toplanan bezleri parçalayarak. Kendi ağırlığıyla kâğıdın kopabileceği uzunluk. Arıza bakımcılığı. (Eş anlamlı. Kırıcı. hollanderin işleyebileceği büyüklüğe düşüren makine. Köprü oluşturan kümelenme. Köprü oluşumu. Bridging. Denge noktası. Breaker. Başabaş grafiği. Acil iş. Breast Roll Movement Mechanism.

Brightness. Parlaklık.200 gram/m² civarında ve kalenderden geçirilerek üretilirler. Beyazlığın gelişmesi. esnekliği kaybetme sonucu bir gerilme/stres etkisi altında kolayca kırılabilme özelliği. Hamurda su süzülümünü veya su tutunumunu ölçmek için geliştirilen bir laboratuar cihazı. Gönderilen ışığın yüzdesi cinsinden ifade edilir. Genellikle 150. kimyasal selülozdan üretilen imitasyon kartonlardır. 71 . Bristle Marks. Brightening. Açık mavi bir ışık gönderilen kâğıt yüzeyinin. Özellikle aşırı kurumuş kağıtlarda. Beyazlık kararlılığı. kâğıt yüzeyinde kalan fırça izleri. Brightness Gain. Brightness Develeopment. Güneş ışınları ve sıcaklık nedeniyle oluşan sararma. Bristols. Çeşitli ağaç türlerine ve selüoz türlerine göre değişen beyazlık artış değeri Brightness Level. Bristol karton türleri. Çok kaliteli ve bir kaç katmandan oluşan lamine karton. Beyazlaşma yönünde gidiş. Tappi R-457. Brightness Reversion.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bridging Flocculation. Ölçüm sonucu elde edilen kalite değeri. Beyazlık. Brittle. Kırılgan. Lightness). Bristol karton. Kâğıt hamuruna optik beyazlatıcı katılması. yüksek gramajlı bir karton türü. Brittleness. sert ve pamuk selülozu katkılı. İlk kez İngiltere’de Bristol şehrindede üretilen. Bridging Aggregation). Bristol Board. Beyazlık değeri. Britt Dynamic Drainage Jar. Optik beyazlatma. Fırça izi. Kırılganlık. Fırçayla yapılan kuşe kaplaması sırasında. (Eş anlamlı. Çok az bükülmeye karşı dayanımı olmama. kırılgan yapıda olma. TAPPI parlaklığı 457 nm ışıkta ölçülür. Beyazlık kaybı. Brightness Loss. Britt dinamik drenaj kabı. Günümüzdeki bristol kartonlar. Brightness Stability. Beyazlatma aşamalarında ölçülen ve giderek artan beyazlık değeri. (Eş anlamlı. Beyazlık dönüşümü. Beyazlık kazancı. bu ışık karşısında görünümünde meydana gelen parlama.

Ölçüsü kırılmış/eksilmiş. Genellikle. Döküntü pulperi. Broke/Broken. (Bakınız. Brocade Paper. Kırık beyaz. içinde mürekkep artığı olan beyaz. Kitapcık. altın kaplama görüntüsü veren. Broken White. Sırmalı kâğıt. Büyükçe basılmış ve zarfa katlanarak konan. Makine altı döküntülerini yeniden kullanılabilir hamura dönüştüren pompa ve ekipmanlar bütünü. Geniş katlama. Makine altı pulperi. Baskıda mürekkep kesikliği. ağır gofrajlı bir karton türü. sonradan gümüş bromidle kaplanan fotoğraf kâğıtları. kuru kısımda ve bobin makinesinde çıkanlara kuru döküntü (Dry Broke) denilmektedir. Broke Pulper. Broadleafs. Broken Ream. Çeşitli nedenlerle kâğıt makinesinde ortaya çıkan ve geri dönüştürülen safiha artıkları. Kırık/eksik top. Yaş kısımda çıkanlara yaş döküntü (Wet Broke). Broke Handling System. Broken Edge. Tam ebatta olmayan karton. Fotoğraf astar kâğıdı. Diğer türleri. Mürekkebi tam alınamamış. Döküntü. Döküntü bütesi. Yırtık kenar. Bromide Photographic Paper. Kitap kapaklarında kullanılmış. Bozuk. Buna uzun katlama da denir. Eksik karton. Baskı kırıklığı. Döküntü aktarma sistemi. Chazlar için arızalı anlamına gelen ifade. Broke Pit. İçindeki kağıt sayısı 500 den veya belirlenen top standardından az olan kağıt topu. Broke Pit). Broken. Geniş yapraklılar. Su yolu kâğıdın geniş kısımda veya uzun kısmında kalan kâğıt katlama biçimi. Geniş baskı. Kâğıt makinesinde ortaya çıkan döküntüleri yeniden hamur haline getiren ve üzerinde bıçakları olan büteler veya makine altı pulperleri. Broken Solids. Ağaçlarda yaprakları geniş olanlar. Döküntü pulperi. Hasarlı kâğıt kenarı. Broken Carton. Broadside.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Broad Fold. 72 . Brochure. basılı kâğıt. iğne yapraklılar olarak adlandırılır. Broşür. Tezhip kâğıdı.

İnceltme. Brush Finish. Bruising. Bronz krapon kâğıdı. Bronzlaştırma. Bronze Fleck. Fırçalı enamel kaplama kâğıt. bronz pres valsinden kaynaklanan bronz renkli lekeler. Esmer hamur. Fırçalı kuşe kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bronze Crepe. düşük gramajlı bir kâğıt. Özel bir mürekkeple. Rifaynerde yapılan inceltici parçalama işlemi. Mürekkepte bronzlaşma. Esmer sargılık kâğıt. Kraft selülozu. Bronze Specks) Kâğıdın preslenmesi esnasında. Fırçalı kaplama. Brown Wrapping Paper. Esmer baskı kâğıdı. Ufalama. Bronzing. Hızlı dönen bir tambur üzerine yerleştirilmiş fırçalarla yapılan kaplama işlemi. Brown Print Paper. Kağıt kalınlığını değiştirmeden yüzeyini döner fırçalı valsle düzgünleştirmeye yarayan eski bir kalender türü. Makine yerine. Genellikle pamuk selülozundan veya kimyasal selülozdan yapılan. ozalitte kullanılan. Bronzlaşma. Bronz renkle kaplanmış/boyanmış krapon kâğıdı. Brown Stock. “Anatase”. Brush Enamel Paper. Bronz Fleck). elde fırça ile kuşe yapılmış kâğıt. Yaldız kaplama kâğıt. Ağartılmamış selüloz hamuru. Brush Calender. Titanyom dioksit mineralinin bir türü. Bronz lekesi. Bronze Paper. baskı yapıldıktan sonra metalik etki uygulaması yapma. Brookite. Varaklı kağıt. (Bakınız. fırça ile enamel uygulanmış kâğıt. negatiflerin basıldığı. Elde fırça ile yapılan kaplama uygulaması. Genellikle ambalaj kâğıtları yapımında kullanılan. Esmer selüloz. Bronzing of Ink. Mürekkebin metalik bir görüntü alması. “Rutile” diğer mineral türleridir. 73 . Krafttan yapılma ambalaj kâğıdı. Brush Coated Paper. ağartılmamış selüloz. Yerini Soft Calender’ler almıştır. Brush Coating. Fırçalı kaplama işlemi. Perdahlama öncesi. Fırçalı kalender. (Bakınız. Brown Pulp. Bronze Specks. Bronz lekesi.

liflendirme işlemi. Buble Coating. kullanılan fırçanın yüzeyde bıraktığı izler. Kuşe kaplama sırasında. Bubble. Saçaklandırma. Budget. Buckram. Uygulama sonrası küçük hava kabarcığı izleri görüldüğü için bu adı alan. Bukle. Harcamaları ve kazançları gösteren mali plan. Fırça izi. Kabarcıklı kaplama. Kıvrım. Hava kabarcığı. Sera bitkilerini rüzgara karşı korumak için kullanılan ve tutturmak için. Bucket Steam Trap. Brushing Kraft. Kâğıdın üst kaplamasını fırçalarla parlatma işlemi. Bir pound(lb) ağırlığındaki su kütlesinin sıcaklığını bir ºF arttıran enerji miktarı. Elyafların dövülerek hücre zarlarının ipliksi yapıya dönüştürülmesi. Kovalı elevatör. Kâğıdın silindirik bir yüzeye sıkı sarılması sonucu oluşan bukleli görüntü. Kömür gibi parçalı yapıdaki maddeleri yukarıya taşımada kullanılan elevatör tipi. kazeinle yapılan bir kaplama türü. Fırçalama kraftı. Bütçe. Fırçalı parlatma. (1) Buklelenme. Brushing. tutkallı fırça kullanılması nedeniyle bu ismi almış kraft kâğıdı. Oluklu mukavva kutunun bir kuvvet etkisiyle kıvrılıp bükülmesi. Buckling. 74 . Btu. Tellendirme. Beyazlatılmış yarı kimyasal yarı mekanik selülöz üretimi. Isıl enerji birimi. Fibrilleştirme. BTMP (Bleached Chemi-Thermo Mechanical Pulping). Rifaynerde elyafı ezerek yapılan. Habbe. Kovalı tip kondenstop. Saçaklandırma. Inverted Bucket Steam Trap) Buckle. Btu (British thermal unit). Brush Marks. Mihver boruya bobin sarımı nedeniyle kağıtta oluşan düzgünlük kaybı. (2) Kıvrılma. Bucket Elevator. (Bakınız. Tela. Cilt bezi. Bükülme. Brushing Out.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Brush Glazing. Çok fazla tutkallanarak cilt kaplamasında kullanılan bir bez türü.

Kopya kâğıtları daktilolarda. İç gerilim. Hacimlilik. Kaba. üst üste konularak yazılırdı. Ambalaj içinde olmayan. Açık sarı bir kopya kâğıdı türü. Düşük yoğunluklu karton. (Bakınız. binalarda duvar kaplaması. Ara depo. Organik veya inorganik maddelerden üretilen. İnşaat kartonu. içinde kalan gerilme kuvveti. Kâğıt hamurunun asidini alkali maddelerle. (Bakınız. Built in Strain. Built in Stress. Buffer Capacity. Organik veya inorganik maddelerle üretilen. (1) Nötürleme. Dried in Strain). Built in Strain. Kalenderlenmemiş karton. Çakmaktaşı tozlarıyla veya kumla yapılan ve ahşap parlatma amacıyla kullanılan bir kâğıt zımpara türü. Built in Stress. Tamponlama. (2) Kağıtta hacimce fazla. üçüncü. binalarda tavanda veya döşeme altında kullanılan kâğıt türleri. Buffering. Building Paper. Ara tank. Sarı kopya kâğıdı. kalsiyum karbonat veya magnezyum karbonatla nötürleştirme. Bulkiness. Su zımparası kâğıdı. (1) Dökme. hem de kaçıncı yaprak olduklarının bilinmesi için. İç gerilim. yoğunlukça az olan. çuval veya tankerle taşınan nakliye biçimi. 75 . Bu nedenle hem ince olmaları. İnşaat kâğıdı. Bir sistemin veya bütenin hamur depolama kapasitesi. ikinci. Kâğıdın kurutma işlemi sonunda. Ara depolama kapasitesi. Dried in Strain). Örneğin sarı yapraklı nüsha belirli bir dosyada saklanmak üzere veya arşivlenmek üzere düzenlenirdi. Belli bir ağırlığın hacmini baz alan endeks. Bulking Board. Yoğunluğun düşük olması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Buff Copying Paper. (2) Hamurdan stok oluşturup depolama. renkli olmaları istenirdi. Kabarık. Buffer Tank. hatta dördüncü yaprak olarak. Ek olarak yapılmış su veya hamur bütesi. Kaba karton. Bulk. Görünen özgül hacim. Buffing Paper. ses izolasyonu veya dolgu amaçlı kullanılan karton türleri. Building Board. Asitsizleştirme işlemi. Bulk Index.

Kağıdın kalenderlenmemiş olması nedeniyle kaba görünmesi. Kaba. Kaba baskı kâğıdı. Temizlik kağıtlarının elde sıkılması sonucu hissedilen yumuşaklık duygusu. ikinci hamur kâğıt. Düşük yoğunluklu kitap kâğıdı. Bulking Thickness. Bulking Number. Bulky Printing Paper. Dökme ürün.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bulking Book Paper. Bulk Softness. ucuz roman kitaplarında kullanılan kalenderlenmemiş kâğıtlar. Bir inç kalınlıkta. Bir durumdan diğer duruma geçerken darbe yaratmayan. Hacim test basıncı. Kaba kitap kâğıdı. Darbesiz. Bulk of Pulp. toptaki kâğıt sayısına bölerek bulunan kalınlık değeri. kâğıdın gramajına bölerek bulunan. 76 . Bir yaprak kâğıdın kalınlığını (mikrometre cinsinden). düşük gramajlı kaba kâğıtlar. (Eş anlamlı. Bir top kâğıdın kalınlığını. Hacim kalınlığı. Hacimli baskı kâğıdı. Vibrating Screen) Bumpless. şişkin. kabarık. Bulky. görünür özgül hacim. Sarsak elek. Bulking Pressure. Bulky Mechanical Paper. Bulk Water. Bull Screen. Gövde suyu. Hücre duvarı içinde büyük gözeneklerde bulunan hücre suyu. Hacim sayısı. (Bakınız. Kaba kâğıt. bir top kâğıtta bulunan yaprak sayısı. Bulking Paper. Bulking Book Paper). Bulking Dummy. Hacim modellemesi. Yığın yumuşaklığı. Kâğıdın hacimliliği ölçülürken uygulanan basınç. Özgül hacim. Genellikle marketlerde satılan. Basılacak kitabın sayfa sayısı kadar boş kâğıdı örnek alarak oluşturulan model. Bulk Product. Kaba. Küçük ambalajlar yerine tankerle veya çuvalla taşınan ve kullanılan ürün. Mekanik titreşimli bri motorla çalışan elek. Bazı kitapların basımında kullanılan ve karton gibi görünenmesine rağmen. hacimli.

Bir sıvının içindeki başka bir maddeye uyguladığı kaldırma kuvveti. Burnt Paper. Patlama. Darbesiz aktarma. Buoyancy Force. özellikle kurutma bölümlerinde. (Bir libre 453 gr. 77 . Foil Rotor) Bunched Plating. Çuval deseni işleme. kâğıdın yarılması. Kaldırma kuvveti. Burlap Finish. El mengenesi perdahı. Kâğıdın aşırı kurutulması sonucu oluşan esmerleşmiş hali. (Diğerleri. Perdahlama. Kâğıdın aşırı kurutulması sonucu oluşan renk atması. Kontrol devrelerinde elden otomatiğe veya otomatikten ele geçerken sistemin darbesiz geçiş yapması gerekir. İzli kalenderde veya mengenede plakalar arasına bir yaprak kâğıt ve çuval konularak yapılan iz verme işlemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bumpless Transfer. Bunun için vanaya el konumunda gönderilen kontrol değeri ile otomatik konumda gönderilen kontrol değişkenlerinin birbirine eşit olması istenir. Bump Rotor. (1) Kâğıttaki bağlayıcılığın ortadan kalkarak. Çapak giderici. ayni anda. Yanma. Yanık. Step Rotor. Genellikle sargılık kraft kâğıtlarına uygulanan bir iz verme işlemi. Burnout. Kâğıt yüzeyine uygulanan bir işlem sonunda. Darbeli rotor. iki taraflı kaplanması. Burnished Finish. Yüzdürme kuvveti. Burr. kâğıdın çeşitli nedenlerle kopması. Bunch Plater Finish. Yanık kâğıt. Tomar ağırlığı. Esmerleşmiş.). (2) Kâğıt makinesinde. 50 libre gelen bir ağırlık ölçüsü birimi. kırılgan kâğıt. Çuval desenli perdahlama. El presi ile perdahlama. Palet ağırlığı. Burst. üretim sırasında. Burnt. Toplu kaplama. bir tür perdahlama işlemi. Kâğıda parlaklık kazandıracak bir tür perdahlama işlemi. Sepetli eleklerde kullanılan bir rotor türü. Birden fazla kâğıdın. ortaya çıkan çapakları alan makine veya alet. Bir el mengenesinde çinko kaplı plakalar arasında birden çok kâğıda uygulanan. Bundle. Burlap Lined Finish.

Belirli formatlarda hazırlanmış ve işe yönelik kullanılan formlar. Bir ürünü veya hizmeti bir müşteri için sağlarken yapılan faaliyetler bütünü. kâğıt gramajına (lb/top) bölünmesiyle elde edilen değer. Patlama endeksi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Burst Factor. Patlama faktörü. 78 . Samanlı kasap kâğıdı. patlamaya karşı var olan direnç. Patlama oranı. Kuru haldeyken parafin kaplanmış kâğıtlar. İş süreci. Business Process. Patlama mukavemetinin (g/cm²). Burst Resistance. Business Process Modelling. Kâğıdın birim alanının. Business Communications Papers. Patlama mukavemeti. Patlama mukavemetinin (kilo Pascal) kâğıt gramajına (g/m²) bölünmesiyle elde edilen değer. Burst Index. Patlama diski. Burst Ratio. Matbu form. Patlama mukavemetinin (lb/inch²). Bursting Disc. Butchers Dry Finish. Business Plan. iz desenli pres veya kalender valsi. Basılı form. Toz nişasta tankı ve hamur büteleri gibi kapalı tanklarda patlama anında açarak basınç yükselmesini önleyen plaka. Burst Tester. (Eş anlamlı: Rupture Disc) Bursting Strength. Bir hedefe ulaşmak için kaynakları ve süreyi gösteren beyanname. İş süreci modellemesi. bir basınç altında patlamaya karşı koyduğu kuvvet (g/cm²). Kâğıtta belirli bir basınçta. Patlama test cihazı. Yaş haldeyken kaplanmış samanlı kasap kâğıdı. Bush Roll. Yönetim anlamında işi kontrol edilebilir süreçlere dönüştürme. İletişim kâğıtları. İş planı. Kasap kâğıdı. Patlama direnci. Business Form. İz valsi. kâğıt gramajına (g/m²) bölünmesiyle elde edilen değer. Kâğıt yüzeyinde çapaklı bir iz oluşturmak için kullanılan. Butchers Manila.

Kontratlarda işvereni ticari ismi yerine basitleştirerek ifade eden terim.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Butchers Paper. Düşük gramajlı olmasına rağmen dayanıklı ve yağlı bir kağıt türü. Kâğıt uçlarında bantla ve katlamadan yapılan birleştirme işlemi. Kelebek vana. Yağlı kağıt. Düğme lekeleri. Kasap kâğıdı. Bobin sırasında kopuk noktada iki kağıdın boydan boya yapıştırılması. Butter Paper. Yaprak yağ kâğıdı. Alın kaynağı. (1) Uç uca yapıştırılmış kâğıtların birleşim yeri. Butchers Wrap. 79 . Butter Bag Paper. Yağlı yapıda ince sargılık kâğıt. Uç uca birleştirme. Yağ paketleme kâğıdı. (Bakınız. Lokantalarda tereyağını ince yapraklar haline getirmek ve müşteriye bu haliyle sunmak için kullanılan bir kâğıt türü. Butt Welds. Üretim sırasında ortaya çıkan yan ürün. Etin suyu ve kanını emmeyecek özelliklerdeki kaplanmış kağıt. (2) Kazan borularında alın kaynağının yapıldığı yer. Eşanjor borularında borunun aynaya kaynatılması. Butter Parchment Paper. Ekleme. By Product. Paçavradan yapılan kâğıtlarda. Uç uca yapıştırma. Müşteri. Tereyağı paketleme kâğıdı. kâğıtta bıraktığı izler. Buyer. Alıcı. Butted Joint. Button Specs. Tereyağı paketleme kâğıdı. Butcher Paper) Butt. Kasap paketleme kâğıdı. Butter Wrappers. Yağ emme özelliği olmayan ince kâğıtlar. Tereyağı paketleme kâğıdı. Butter Chip Board. Yağ paketleme kâğıdı. Kâğıt fabrikalarında su hatlarında veya düşük kesafetli hamur hatlarında kullanılan kesme vanaları. kırılan düğme parçalarının. Butted Splice. Birleşim yeri. Yan ürün. Butter Box Liner. Kimyasal selüloz üretiminde lignin ve likör yan ürün olarak çıkar. Butterfly Valve.

(Bakınız. (Bakınız. iç izolasyon tabakası olarak kullanılan ince bir kâğıt türü. Kablo damarlarını saran numaraladırılmış kağıt. Şeffaf renkli. ISO 216 tarafından belirlenmiş kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. Tek tarafı kuşe kağıttan yapılma etiket. Kek taban kâğıdı. Kadmiyum sülfit ve kadmiyum selenitten yapılan bir pigment. CAA (Clean Air Act). Torbalarda sap olarak ve örülerek döşemelik kumaş halinde kullanılmaktadır. Kablo markalama kâğıdı. Cable Yarn. C1S Label. İki yüzüne de kuşe kaplanmış kağıt. Genellikle kraft kağıtlarında dilinerek. C0 ebadındaki kâğıt her seferinde tam ortadan eşit olarak bölünerek C serisi diğer kâğıtlar elde edilir. Pan Liner). Pasta kutusu kartonu. Cadmium Yellow. Kablo sarma kağıdı. Kağıt ip. 80 . (Bakınız A(X) ve B(X)).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ C C (X). Elektrik kablolarında. Kek kâğıdı. C serisi kâğıt ölçüleri Ek 3 de verilmiştir. Cable Marking Paper. Cake Pan Liner Paper. C1S Litho. Çift taraflı kuşelenmiş kâğıt. Pasta ambalajı olarak kesilerek kullanılan karton. Kablo izolasyon kâğıdı. Elyaf ip. Tek tarafı kuşelenmiş kâğıt. Temiz hava kanunu. Kablo damarlarının numaralarını belirlemek için her damara sarılan kâğıt. Cake Wrapper Paper. Cable Spinning Paper. ip haline getirilen kağıt ip. Kâğıt veya kartonlarda. C1S Litografik baskı kartonu Tek tarafı kuşe baskı kartonu. C1S. Cake Board. C2S. Cable Insulating Paper). C1S Etiket kartonu. Pelür kağıtlarından yapılanları ise çeşitli renklerde ve el örgü işlerinde kullanılmaktadır. Kadmiyum sarısı. Cable Paper. ince ve yağlı kâğıtlar. Cable Insulating Paper.

Çökelmiş kalsiyum sülfat. Mermer. Kalsiyum sülfat. tebeşir. İçindeki katkı maddeleri nedeniyle pekçok sayıda renkli mermer bulunmaktadır. (Bakınız Calendar Stock). Calcined Clay). 1000 °C de fırınlanmış toz kaolin. 2H20) olarak bulunur. Calcium Sulfite (CaSO3). farklı özelliklerde olmaları nedeniyle değişik adlar alan kalsiyum karbonat türleridir. Yağ asitlerinin kalsiyumla yaptığı tuzlar. Bu nedenle farklı maddelermiş gibi görünürler. mermer. (Eş anlamlı. kaplama dolgusu (Crown Filler) veya inci dolgusu (Pearl Filler) olarak adlandırılır. (1) Dönüşümlü kağıt üretiminde. suda eriyerek çökelen türlerine kalsit denilmektedir. Calendar Papers. Kalsiyum sülfit. Kireçtaşının aksine gevşek bir bağ yapısı vardır ve deniz kabuklularının kalıntısıdır. Kireç taşı. Tek yaprak takvim veya ilan panosu olarak kullanılmak üzere üretilmiş çok sert karton. Sodium Soap) Calcium Sulfate (CaSO4). mürekkep giderme aşamasında kullanılır. (2) Selüloz üretiminde reçineler ve kalsitle birlikte suda çözünemeyen kalıntıları oluştururlar. Calendar Pad Bond Paper. Blok masa takvimi kâğıdı. (Eş anlamlı. Kalsitle aragonitte karbonat dizilimi farklıdır. günümüzde kâğıt sanayiinde dolgu ve kaplama maddesi olarak kullanılmaktadır. Calcined Kaolin. kalsiyum karbonat türlerinden biridir. aragonit. Bakınız. Beyaz olan kalsitler. Doğada. Fırınlanmış kil. Kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak kullanılan bir bileşik. Calcium Carbonate (CaCO3). kalsit. 81 . Fırınlanmış kaolin. Suda çok az çözünen ve kâğıtta dolgu maddesi olarak kullanılan bir bileşik. Suda bulunduğunda geri döndürülemeyen taşlaşmaya veya kireçlenmeye sebep olur. Calendar Board. Doğada anhidrit (CaSO4) ve alçıtaşı (CaSO4. Kâğıda beyazlığı daha iyi vermek için. Lime Soap. Alçı. Sabun. Suda çözünümü sonyum sabunlarıyla gerçekleşir. Kristal yapıda olan sarı ve pembe türlerine aragonit denir. kireçtaşının kristal yapılı olanıdır. Tebeşir. Calcium Soap. Calcined Kaolin). Kalsiyum sabunu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Calcined Clay. (Bakınız. Kalsiyum karbonat. Takvim kartonu.

Kalenderde baskı sırasında. kâğıdın kopması sonucu ortaya çıkan döküntü ve ıskartalar. Katlanma izi kâğıdın eşit şekilde gerilmemesi nedeniyle meydana gelen potluklar sonucu oluşur. Kalender kesiği. kıvrılmalar nedeniyle oluşan. valslerden oluşan baskı ve perdah makinesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Calendar Stock. Ofset baskıda kullanılmak üzere. Kalender. Calender Barring on Marks. Calender Colored. Calender Cuts. Kalender kesik izi. Kalenderde boyanmış. Çubuklu Kalender izi. (Bakınız. kesikler ve çeşitli izler. Kalender valslerine boya uygulayarak tek taraflı veya çift taraflı yapılan yüzey boyama. Calender Scabs). Kalenderde. Takvim kâğıdı. Kalenderde boyanmış. (Bakınız. Calender Crushed. Calendered Paper. 82 . Kalender katlanma izi. (Bakınız. Calender Dyed. Broke). Bunun alternatifi kütle boyamadır. Calender Crushed). Kalenderde işlenmiş. Yüzey boyama tekniklerinden biri. Kalender valsleri arasından geçerken. ezilme sonucu kâğıdın esmerleşmesi. Calender. İnce kâğıtlarda kalender yüzeyine yapışan bir kâğıt parçası delinme şeklinde izler bırakır. Genellikle kalenderdeki bu tür katlanmalar ezilme çizgisinden kopmayla sonuçlanır. (Bakınız. Calendered Finish/Finished. Calender Broke. Kalender işlemeli. Calender Dyed). Calendered Finish). Kâğıt yüzeyinin kalenderlerde baskı ve nemle işlenmesi. Kalender döküntüsü. Kâğıdı baskıyla daha düzgün ve yoğun hale getiren. Kalender valsleri arasında ezilerek işlem görmüş. Kalenderde esmerleşmiş. Kalenderde nadiren oluşan. (Mass Colouring) Calender Crease. kâğıttaki kırılma izi. Kalender valsindeki bir kusur nedeniyle kâğıda geçen pijamalı görüntü. Calender Crush Finish. (Bakınız. Calender Blackened. belirli gramajlarda üretilmiş. Kalenderlenmiş kâğıt. kuşe kâğıt. Kalenderde ezilmiş.

Kallenderin kurulu olduğu kurtma ünitesi sonunda. mal sarıcıdan önceki bölüm. Calender Stack Craumbs. Kalender baskı izi. Kalender valslerinden birinin üzerine yapışan bir parça kâğıdın veya pigmentin safihada bıraktığı periyodik izler. Calender Sizing) Calender Streaks. Calender Scabs. Kâğıt makinesi bölümlerinden biri. Kalenderde boyama. Kalender baskı izleri. Kalenderde işlem yapılırken. Calender Spots. Vals yüzeyine yüksek basınçlarla sarılır. Calender Scales. Kalender kâğıt valsi. Calender Stack. Kalenderde muhtelif nedenlerle oluşan. Kalenderleme. Kalender bölümü. 83 . Yaş kalenderde oluşan izler. nokta görünümlü izler. kâğıt sargılı/dolgulu valsler. Kalenderde işlemden geçirme. tutkalsız ve yumuşak yapıdadır. Kalender çizgileri. Kâğıt makinesinin sonunda kullanılan kalenderlere ait valsler. Calender Paper Shaft. Bazı kalenderlerde ve bazı gofraj makinalarında valslerden biri kâğıt kaplamadır. kâğıtta oluşan esmer renkli çizgiler. Hatalı kalender valsi ayarı nedeniyle. Calender Sizing. Kalender valslerini tutkal pres gibi kullanarak yapılan yüzey tutkallama işlemi. Calender Section. Kalender kaplama kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Calendering. Üst üste pek çok valsten ve nipten oluşan kalender türü. Calender Roll Paper. Kalender izi. (Benzer anlamlı. Yaş kalenderde yapılan boyama. (Eş anlamlı. Kalenderde yüzey tutkallama. Calender Scabs). kâğıt yüzeyinde oluşan esmerleşme ve diğer kalite bozuklukları. son kurtma bölümünden önce kullanılır. Calender Marks/Marked. Granit (taş) valslerin hızlı makinelerde kullanılamaması nedeniyle geliştirilmiş. Calender Rolls. Kalender valsleri. Calender Staining. Yığın kalender. Calender Barring). Kalender izi. Çok nipli kalender. (Bakınız. Bu tür kalenderlere yaş kalender denilmektedir ve ön kurtma bölümünden sonra. Kalender baskı izi. Bu tür kaplama kâğıtları.

Taç açısı. Bir tür. Doğruluğu bilinen bir cihazla. Cambridge India Paper. Calf Paper. Cambric Finish. parşömene benzetme işlemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Calender Vellum Finish. Parşömen işi kalenderleme. Kâğıt kalınlığı. Suni deri kâğıdı. Kâğıt yüzeyini kumaşa benzetmek için yapılan. bir inç’in binde biridir. Taç vals taşlama tezgahı. Calibration. Çok ince bir kâğıdı kalenderleyerek. Crown). makine eni boyunca bölgesel olarak değişebilir. Seçim kampanyası kâğıdı. Campaign Paper. Caliper Shear Burst. mal sarıcı veya bobin makinesinde sarım sırasında meydana gelen kâğıt kopması. Cambium. Milimetre cinsinden ölçülen kâğıt kalınlığı. Kumaş desenli (kâğıt). Kutsal kitap kâğıdının bir türü. Camber Roll. pankartlar. Seçimler sırasında kullanılan. (2) Valsin taç kısmı. Caliper Gauge. Bir puan. (1) Kambur. Caliper. Vals kamburu. Kambiyum. Taç valsin taşlama açısı. Kutsal kitap kâğıdının bir türü. Camber. Büyütendoku. Kalınlık göstergesi. doğruluğu bilinmeyen bir cihazı mukayese ederek. (2) Taç vals. kuşeli bristol kâğıdı. Camber Roll Grinding Machine. Ölçü ayarlama. Cambridge Bible Paper. pres veya kalender valslerindeki performans bozukluğuna bağlı olarak. Ayarlama. Kadranlı mikrometre. kaplama ve gofraj işlemi. aradaki farkı düzeltme. 84 . Cambridge incil kâğıdı. (1) Kambur vals. Kalınlık Birleşik Devletler’de puan anlamına gelen “Point” veya “Mil” ile ifade edilir. Kalınlık. Kalınlık profili bozukluğu nedeniyle kopma. Ağacın dış kabuğuyla iç gövdesi arasında bulunan ve kalınlaşmayı sağlayan doku tabakası. Kâğıt kalınlığındaki değişkenlik nedeniyle. Camber Angle. afişler ve kartpostallar için üretilmiş bir kuşe kâğıt türü. Cambridge hint kâğıdı. (Eş anlamlı. Kamburluk ölçüsü olarak genellikle kosinus cinsi bir açıyla ifade edilir.

(2) Kurutma silindiri. 300 gram/m² civarında gramajı olan kraft kâğıdı. Dirsek momenti. Mumlu ve ince bir kâğıt türü. inşaat sırasında özel temel kaidesi gerekmektedir. Şekerleme kâğıdı. Şekerleme torba kâğıdı. Candy Box Dividers. Candy Slab Paper. Renginin sarı olması nedeniyle bu isimle anılan. Karton çay kutusu. Candy Wrappers. Şekerleme kâğıdı. Candy Bar Wrappers. Elek keçe değişimi sırasında elek ve pres valslerini tek taraftan askıda tutan bükülme kuvveti. okullarda not tutmada kullanılan samanlı kâğıt. Şekerleme taban kâğıdı. (1) Karton varil. Tenekeyle desteklenmiş tüm karton kutu türleri. Candy Cup Paper. aralara konulan seperatör kâğıtları. Şekerleme sargı kâğıdı. proje saklama kutusu. Can Board. Halen sarı bloknot defteri olarak kullanılmaktadır. Candy Twisting Tissue. Cantilever Force. Tekstilcilerin. Daha ince çaplıları gıdada ambalaj kutusu. Bu kuvvet binanın temellerinden destek aldığı için. 85 . Şekerleme sargı kâğıdı. kimyasal madde satanların ve nakliyecilerin kullandığı kartondan yapılma variller. Karton varil kâğıdı. Şekerleme kutu kartonu. Çok ince yağlı bir kâğıt türü. hatta büyük çaplıları beton kolon kalıbı gibi işlerde kullanılmaktadır. Şekerleme ve çikolata kutularında. Kanarya kâğıdı. Şekerleme seperatör kâğıdı. odun selülözünden yapılma. Candy Box Liner. Sarı defter kâğıdı. Kanada standart serbestliği. Mihver boru kartonu. Canister. Kâğıt hamurunun su bırakma özelliğini belirten bir ölçüm yöntemi. Mihver boru veya masura üretim tekniğiyle üretilmektedir. Canary Writing. Türkiye’de geçmişte okullarda matematik defteri olarak kullanılmıştı. Candy Bag Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Can. Canadian Standard Freeness.

iletkenlikleri düşük olarak üretilirler. Keten yüzeyli karton. Bazı durumlarda üretimdeki verimliliği kastetmek amacıyla da kullanılır. Bu kuvvetler. Çeşitli kalınlıklarda. Doğal kauçuk. Kapiler borularda sıvının. üretim kapasitesini azami ölçüye getirmek için yapılan planlama. Kapasitenin yüzdesi (%) cinsinden belirtilir. yukarıya doğru tırmanma eğilimi sonucu oluşan akış/hareket. Kapiler kuvvetler. Selüloz elyafları arasındaki hava kanallarının yapısı. Kapasite kullanım oranı. Kılcal ortamda suyun yer çekimini yenerek yukarıya doğru hareketini sağlayan kuvvetler. Ideal Capacity.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Canvas Board. yer çekiminin aksine. (Bakınız. fiili olarak gerçekleşen üretim miktarı. Kapasite planlaması. Capacity Utititazion Rate. Kondansatör kâğıtları yağlı veya kuru kullanıma göre farklı özelliklerde üretilirler. Kapak kartonu. Caoutchouc. türleri elektrik yüklerine göre ayıran tekniktir. kaynaklar elverdiği ölçüde yapabilen üretim miktarıdır. Capilary. Kılcal hareket. Kılcal akış. silindirik kutulara kapak yapmak için üretilmiş kartonlar. Mikro çaptaki kanalı olan. Kapiler. 86 . Capillary Forces. Kâğıt fabrikalarının günlük veya yıllık olarak. Kenarlarına teneke destek geçirilerek. Capillary Flow/Action. Design Capacity). Kapiler elektroforez. Kılcal. Capacity. Capillary Electrophoresis. belirli bir süre içinde. Değişik ürünlerin üretildiği makinelerde. Kondansatör kâğıdı. Expected Actual Capacity. Elektrolitle dolu kapiler bir tüp içinde. Operating Capacity. Kılcal kuvvetler. Genellikle sülfat. kenevir veya pamuk selülozundan üretilirler. Kauçuk. Yüzeyi perdahlanarak kaneviçe görünümü verilmiş karton. Kapasite. Normal Capacity. Practical Capacity. aynı zamanda hamurdaki elyafları bir arada tutmaktadır. Capacitor Paper. son derece saf selülozdan ve düzgün elyaf dağılımlı. Capacity Planning. Tasarlanan kapasiteye göre. Cap Board.

(Eş anlamlı. Capilary Tube. düşük gramajlı kâğıt. Siyah kâğıt. kalsitle kuşe kaplamalı. Ragger) Carbohydrate. Carbon Black Paper. şarap gibi içeceklerin teneke kapağı üzerine sarılmak için üretilmiş kâğıt. Kapiler emiş. Kapiler sistem. Karbonatlar. Pulper içindeki naylon.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Capillary Suction. Karbonhidrat. Capstan. bitkilerden sentezlenen organik bileşikler grubu. (Bakınız. Kılcal ağ. Karbon siyahı. Çini mürekkebi. bez ve ipleri toplayan kuyruk halatının sarıcısı. Carbon Black. 87 . (Eş anlamlı. Ağaçlarda görülen hava veya suyla dolu. Karbonat kağıdı. bira. Kapiler kuvvetlerin etkisiyle yapılan emiş hareketi. kalsit türü kâğıt dolgu maddeleri.H. Ziftli tavan kâğıdı. Capsheet. ışığa karşı koruma sağlayan ve leke kaldıran ambalajlama ihtiyaçları için kullanılan kâğıt ve kartonlar. Kuşe kâğıt. Sermayenin iş görmeye yeterli olup olmadığı açısından önemlidir. Cap Paper. Capital Ratio. kılcal kanallardan oluşan yapı. Cm(H2O)n Carbonat Paper. Capital Asset) Capital Turnover. Capillary System. Şişe kapak kâğıdı. lamba isi. Sermaye varlığı. Dergi basımında kullanılan. Kılcal emiş.O dan meydana gelen. mum isi ve asetilen siyahı bunlar arasındadır. Carbonates. Kapiler tüp. Sermaye-satış oranı. LWC). Satış rakamlarının sermayeye oranı. Petrol ürünlerinin oksijensiz yanması sonucu ortaya çıkan isten elde edilen ve renklendirmede kullanılan siyah pigment. Meşrubat. Üretim amaçlı sahip olunan kaynaklar. Alkali kökenli. Farklı türleri bulunmaktadır. C. Siyah renkli. Mikro çaplı hava tüpü. Kuyruk halat sarıcı. Sermayenin satış rakamına oranı. Capital Ratio’nun tersidir. Sabit sermaye. Baca isi. Capital Asset. Kuyruk sarıcı. Satış-sermaye oranı.

Korindon. Carbon Steel. Karbon kâğıdı. Kopyalamda kullanılan bir yüzü karbon kaplı kağıt. Karbonil grubu. oksitlenmeyle oluşan karbonik asitler grubu. Carboxyl Group. (Bakınız. Kimyasal maddelerde aranan olumsuz özellik. Karbonsuz. Karbon lekeleri. Carborundum. 88 . (Eş Anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Carbon Coating. Carbonless. Karbon kaplama. Nişasta yerine tutkal olarak ve kıvam kazandırıcı olarak kullanılmaktadır. Carcinogenicity. Karbonik asitler grubu. Kanser yapıcılık. Carbon Paper. Carboxyl Group). Karbonsuz kopya kâğıdı. kaplama işlemi. Selülozun üretimi ve ağartılması sırasında. Yüksek gramajlı kâğıtlara verilen genel ad. NCR Paper). Avrupa’da genellikle çok katmanlı ve 500 gr/m2 nin üzerinde çeşitli gramajlarda üretililen mukavvalar. Carbonyl Group. Karbon çeliği. Karbonsuz kağıt. Aluminyum oksitin ısıyla işlem görerek sertleştirilmiş bir türevi. Noncarbon) Carbonless Copy Paper. (Bakınız. Carborundum Paper. Zımpara kâğıdı. Carboxy Group). bir yüzüne karbon yerine vaks veya kimyasallar sürülmüş kağıt. Karbon kopya kâğıdı yapımında uygulanan. Buhar kazanlarının ve borularının yapıldığı karbon katkılı çelikler. Selüloz çatısını oluşturan bir selüloz türevi. Cardboard. Carbon Spots. Mukavva. Karborundum zerreleriyle kaplı zımparalarda kullanılan kağıt. Otokopi amacıyla. Zımpara tozu. Demir zımparası kağıdı. Karbon kaplamasız kopya kâğıdı. Karboksi metil selüloz. Karbon dışı maddelerle yapılan otokopi kağıtları. Karton. Hurda kâğıt kullanılarak üretilen kâğıtlarda sık görülen siyah lekeler. Carbonless Paper. Basınç altında alttaki sayfaya kopya çıkarmaktadır. Carboxy Group. (Eş anlamlı. Oksijenle çift bağ yapan karbon bileşikleri. Carboxymethylcellulose (CMC). Carbonless Paper.

Halı altı kağıdı. Carry. Kâğıt makinesinde. Tek yüzü kuşe gri karton. Döşeme altı kartonu. Bir işi üzerine almak. daha değerli kartonların altına veya arasına konulan dolgu kartonu. Carpet Lining. Carpet Lining). mal sarıcıya ulaştıran ip. Kamyon yükü. Card Index Bristol. kâğıdı kurutma bölümü boyunca taşıyarak. Elde tutma maliyeti. 89 . Bükümlü kâğıt ip. Carload Lot. (2) Kesilmiş karton parçası. (Bakınız. (2) Bir partide sevk edilebilir kâğıt/karton miktarı. yumuşak karton. Çok katmanlı karton üretiminde. Cardboard Finish. Halı ve döşeme altına serilen kaba. Carpet Brown. Carrying Cost. Cardboard Middles. Bir ürünü stoklamak için harcanan toplam maliyet. Carpet Felt. Kraftlayner. (1) Kart. (Bakınız. Cardboard Linings. (Bakınız. Sevk ipi. Amarikada ise 0. (Bakınız. Index Bristol). Sevk etmek. Card. Carpet Brown. Kartonların üstüste yapıştırılmasıyla elde edilen mukavva. Mukavva ara kartonu. Nakliye kurallarına uyacak kamyon yükü. Mukavva işi. Oluklu mukavva üst yüzeyinde kullanılan kraftlayner. Carrier Rope. Zeminle halı arasına konulan. zemini düzlemeyi amaçlayan gramajlı karton Carpet Yarn. (1) İstiab haddi sınırları içindeki bir kamyon kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hamur harmanları da sabit tanımlı değildir. Stok maliyeti. Carpet Brown). Twisting Paper). Kraft kartonu. Card Liner. Seperatör kartonu. Carpet Lining). (Bakınız. Carpet Underlay Paper.3 mm nin üzerindeki kartonlara denmektedir. Carpet Felt. (Bakınız Paperboard). (1) Taşımak. (2) Yüklenmek.

Car Sign Board. Genellikle hamuruna bakmaksızın kuşeli olmak şartıyla tüm karton türlerine verilen ortak isim. Fişek kâğıdı. (2) Kartondan yapılmış kutulara verilen isim. Carton Stock. Cascade. Kutuların içine destek amacıyla konulan kartonlar.. Cascade Control. Birinin çıktısı diğerine girdi olan süreçler. Cartridge Paper. (2) Kurutma silindirlerinde bir önceki gubun kullanmadığı çürük buharı. Carton. Ardışık. Kutuluk karton. Ardışık kontrol. Kaskat. Harita kağıdı Harita basımında kullanılan kağıt. Carton Sealing Paper. Cartonboards. Carton Liner Paper. bir önceki kademenin rejeklerini. Koli yapıştırma bant kâğıdı. İki kontrol ünitesiyle yapılan kontrol. Vakum hatlarında suyun taşınması gibi. Trafik ikaz levhası. hızlı ve doğru olarak düzeltebilmek için kullanılan bir kontrol yöntemidir. başka bir gruba gönderen boru bağlantı sistemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Carry Over. 90 . Ardışık bağlantı. “Master-Slave” kontrol sistemi diye de adlandırılır. Cascade Connection. Bir yerden başka bir yere gitme. Kutu takviye kartonu. Kaskat kontrol. (1) Karton. Taşınma. Genellikle ambalaj olarak kullanılan karton kutuya verilen isim. bir sonraki kademede işleyen boru bağlantı yapısı. Lineer olmayan kontrol değişkenlerini. Cartography Paper. Kaskat bağlantı. Karton kutuların üzerine yapıştırılan etiketler. Seri. Ana (Master) kontrol ünitesinin ürettiği çıkış sinyalinin. Ambalaj kartonu. Sürüklenme. (1) Temizlik kademelerinde. Fişek yapımında kullanılan gramajlı bir kâğıt türü. Kartondan yapılmış ve basılmış trafik işaretlerini gösteren levhalar. Kutu etiketi. altta (Slave) çalışan kontrol ünitesi set değerini kontrol etmek için kullanan sistem. Carton Labels.

buhar silindirleri içindeki kondensatın sürüklenmeye başladığı ve şelaleleşme özelliği gösterdiği dönem. Temizleme kademelerinde. Kazein. ayna parlaklığında karton. Cascade Feedforward System. Alacakları olmasına rağmen elinde nakit ödeme gücü bulunmayan firmalar için iflasa sürükleyecek bir kavram. Karton kutu etiketi. Cash Register Paper. Cast Coater. Rimming) Case. Nakit akışı. Case Labels. Bir palet kâğıt veya karton. Yüksek parlaklıkta ve ağır kuşe kaplanmış ve sıcak preste kurutulmuş. Case Lining Paper. Tabut kâğıdı. Karton Kasa. Cash Flow. Cast Coated Paper. Ardışık ileri besleme sistemi. Cascading. paketleme ve koruma amacıyla kullanılan ambalaj kâğıtları. Hamur kasası ile mal sarıcı arasındaki uzun süreli zaman farkı nedeniyle kullanılan kontrol tekniğidir. Hem ikincil eleğin çıkışı. Casein. (Eş anlamlı. Döküm kuşe kaplama. Sert cilt kapaklı kitap. Belirli bir dönemde kasaya giren net nakit para. Döküm kuşe kâğıt. Kâğıt yüzeyinde ve içinde tutkallama amacıyla kullanılan süt proteini. Ardışık ileri besleme kontrol. (Eş anlamlı. Tabut imalatında ağaç veya metal yerine kullanılan karton. Kutu içinde. Parlak kuşe makinesi. Casket Paper. Case Lot. Kutu içi ambalaj kağıtları. Kutu kâğıdı. 91 . üçüncül eleğe gelir. hem de üçüncül eleğin çıkışı birleşerek ilerler. Peşpeşe dizilme. Kutu imalatında kullanılan karton. Case Bound Book. ikincil eleğin rejeği. Yazar kasa kâğıdı. Kâğıt makinesinde gramaj kontrolu yapabilmek için kullanılan kontrol sistemi. Casing Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cascade Feedforward Control. Ardışıklaşma. Cast Coating. Carton Liner Paper). Üçüncül eleğin rejekti ise rifaynere döner. Karton kutu. Kağıt makinelerinde 300 metreden sonra. Döküm kuşe makinesi.

(Eş anlamlı. Pozitif yüklü iç tutkallamada kullanılan modifiye nişastalar. Caustic. Cation Exchange Process. Cationic Demand. Döküm parçalar. Cavitation. Pompa emişinin kısılması sonucu. Düşük gramajlı bir kuşe kâğıt. Lye) Caustisizing. Cationic Starchs. sodyum hidroksite dönüştürülmesi. Oyulma. Castor Oil Test. Kostikleştirme. Arıtmalarda katyonları uzaklaştırmak için kullanılan bir süreç. Selüloz elyaflarına tutunma özellikleri çok yüksektir. Döküm. Sodyum karbonatın. Bazik boyalar. Lye) Caustic Soda. pompa ve vana gövdeleri gibi ürünler. Katyon değişim süreci. Caustic. Categorize. (Eş anlamlı. Katyonik talep. Kağıt üretiminde hamura yaşken ilave edilen iç tutkalı. Cationic Direct Dyes. Castings. Katalog kâğıdı. 92 . Catalog Paper. Katyonik nişastalar. Cationic Rosin Size (CRS). Kategori. vakum altında gelişen pompa emiş kısmındaki oyulmalar. Kostik. Sodyum hidroksit (NaOH). Pres ve kalenderlerde reçine dökümü ile elde edilen kaplama. Çelik alaşımlardan dökülerek üretilmiş. Katyonik reçine tutkalı. Reçineli vals kaplaması. Kostik soda. Sodyum hidroksit (NaOH). Katyonik boyalar. Yeşil likörün beyaz liköre dönüştürülmesi. Yağlı mürekkeplerin kâğıt tarafından emilimini ölçmek için yapılan test. Kavitasyon. Katyonik direk boyalar. Sistemin katyonik polimerleri nötrleştirme kapasitesi. (Eş anlamlı. Classify) Category.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cast Funtional Layer. Yağ emilim testi. Sınıflandırmak. Sınıf. Kostik soda. Cationic Dyes. Direk boyalar gibi özellikleri olan katyonik boyalar.

Cellophane. kıvrılmalar. Hücre gövdesi. Selüloz türevleri. matbaalarda ve kağıt ürünleri yapanlarda dikkate alınan kağıt kullanım yönü. Celery Bleaching Paper). Ağır gramajlı kraft kâğıdı türü veya ziftle kaplı kâğıt türü. (Bakınız. İçindeki maddeyi haşerata karşı korumak için. CD (Cross Direction). Bu fiziksel özellikler. (Bakınız. gıda paketlemesinde kullanılan şeffaf madde. Kereviz ağartma kâğıdı. Enine profil. kenarlardaki ezilme dayanımını belirlemeye yarar. CCT (Corrugated Crash Test). saplarının beyaz kalması amacıyla kullanılan sargılık bir kâğıt türü. kağıdın fiziksel özellikleri değişebildiğinden. Hücreli yapı. Sedir yâğlı kağıt. Kereviz sarma kâğıdı. boyutttaki değişmeler. İp yapımında kullanılan selüloz türevleri. Oluklu kutularda. CD Profile. Kâğıdın makine eni yönünde kıvrılması. Selobiyoz. Yapısı hücrelerden oluşmuş. Kağıdın enine doğru olan gramaj veya rutubet gibi ölçülebilen özelliklerinin dağılımı. Ceiling Boards. Cellulosates. potasyum.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ CC Roll. Cedarized Paper. Sodyum. lityum kökenli bileşiklerle yapılan selüloz türevleri. Cellular Board. dayanımdaki makine yönüne göre olan farklılıklardır. Sap kerevizler büyürken. Makine enine ve boyuna olan yönlerde. Dalga ezilme testi. Kağıdın makine enindeki yönü. Makine eni. İki D glikoz molekülünden oluşur. Celery Wrappers. Oluklu Mukavva. Selülozun hidroliziyle elde edilir. dalga kısmında yapılan ezilmeye karşı dayanıklılık testi. Oluklu mukavvada. Makine enine kıvrılma. CD Curl. Tavan kartonu. Cell Body. Celery Bleaching Paper. Cellobiose. Celular Structure. Ses emici akustik özellikleri olan karton türleri. Flotasyon ünitelerindeki hücrelerin gövdesi. 93 . sedir yağı emdirilmiş ambalaj kâğıdı. Crown Control Roll). Selofan. Selülozun rejenerasyonuyla elde edilen.

Cellulose Chain Scissions. Genellikle kağıt fabrikası atık sularının içindeki selüloz artıklarını parçalamada kullanılırlar. Selülozun molekül ağırlığı. nitroselüloz. CMC gibi maddeler bulunur. Kâğıt peçete. Selüloz ürünleri. Selüloz oranı. Selüloz mikrofibrilleri. Bunlar arasında. Selüloza sentetik polimer molekülleri bağlama. Cellulose. kağıt. Cellulose Content. Cellulose Microfibrils. Selülozün kimyasa formülündeki her atomun ağırlığının. Cellulose Napkin. bazen amblemli ve gofrajlı kağıt peçeteler. Selüloz elyafı. Cellulose Film. Ağır moleküllü bir polisakkarit. Selülaz. selofan. Elyaf. Cellulose Molecular Weight. Selülozun matrikse benzeyen dizgili yapısı. Selüloz türevi olan vernikler. Selüloz. Hücre duvarının içinde bulunurlar. Selüloz film. karton. Bitkiler hücrelerin yan yana gelip ligninle yapıştırılması sonucu bir bütün oluştururlar. Selülozik lake. Selüloz zincirindeki bölünmeler/parçalanmalar. Pamuk gini bitkilerde % 90 a çıkmaktadır. Cellulose Matrix. 94 . mantar veya termitler tarafından selülozu hidroliz etmek için salgılanan enzimler. Bakteri. Bu oran genelde % 33 oranındadır. Cellulose Degradation. rayon.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cellulase. Selülozik vernik. Selüloz zinciri. Selüloz bozuşması. Bitkileri oluşturan ve kâğıt yapımında kullanılan ana elyaf kaynağı.Selüloz kökenli olan ürünler. bitki hücrelerinin parçalanmış halidir. Cellulose Lacquer. Celulose Fiber. Cellulose Chain. mikrofibriller sayesinde hücre duvarı şişmeye karşı dayanım kazanır. Hücre suyu aldığında şişer. Elyafsı olmayan selülozik film levhası. Yemek masalarında kullanılan baskılı veya baskızız. Cellulose Products. Selüloz dizeyi. Birbirine bağlı selüloz molekülleri. Cellulose Grafting. Bitkilerin bünyelerinde bulunan selüloz oranı. atom sayısıyla çarpılıp alt alta toplanmasıyla bulunur. vizkoz. Selüloz aşılama.

Cellulolysis. Bakım işlerinin dağıtılmayıp tek merkezden yürütüldüğü yöntem. Kağıttan yapılma hijyenik yara tamponu veya ambalajlamada kullanılan. Bobin göbeği. ürün koruyucu dolgu tamponları. 95 . Cell Wall. Celluluse Powder. Emici madde olarak kullanılan toz selüloz. Merkezi bakım. Bağımsız bakıma (Autonomous Maintenance) imkan vermeyen bakım yönetimi. krepli. Virgin Fiber) Cellulose Structure. toz halindeki kozmetik maddelerde. Decentralized Maintenance) Centralized Stock. Selüloz saflığı. Dönüşümlü elyaftan üretilmemiş kağıt. Cellulose Paper. İkincisi polimorfik/çok biçimli kristal parçaları şeklindedir. Bitki hücrelerini çevreleyen çeper. Selüloz dolgu. plastiklerde. son derece dayanıklı kraft kâğıdı. Toz selüloz. Selüloz tamponu. Birincisi yarı kristalsi yapıdır. Mihver boru. Cellulose Viscosity. Kâğıtla ilgili standartları bulunmaktadır. (Zıt anlamlı. Avrupa Standartlar Komitesi. Center. Selülozun suda enzimler kullanılarak hidrolizi sonucu parçalanması. Selüloz uzun molekül zinciri şeklinde olduğundan dizilişi iki çerçevede değerlendirilir. (Bakınız. Selüloziz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cellulose Purity. Selüloz vizkozitesi. Seloz yandığında kül olarak geride kalanlarla belirlenen saflık derecesi. Belirli bir gramajda ve çimento torbası yapımında kullanılan. ipek böceği yemi olarak ve suni deri yapımında da kullanılmaktadır. CEN (Comité Européen de Normalisation). Merkezi stoklama. Çözünmüş selülozun vizkozitesi. Cement Sack Paper. Hücre duvarı. Koltuk ambarı anlayışının kullanılmadığı tek merkezden dağıtım yapan yedek parça stok sistemi. Selüloz yapısı. Toplam verimli bakımın yönetim olarak benimsenmediği yerlerde kullanılır. Selülozdan üretilmiş kâğıt. Çimento torba kâğıdı. Cellulose Wadding. Centralized Maintenance.

Merkezkaç kuvvetle. Ceramic Cover. Center Stock. (Eş anlamlı. Santrifüj pompa. Centricleaners. CEPI. Ceramic Transfer Paper. Cyclonic Cleaners). Centrifugally Cast Shell. 96 . Merkez vals. Savurma döküm gövde. Açık fanlı yapısıyla. Centrifugal Screens. aşınmaya karşı yüzeye yapılan seramik kaplama. baskı transfer işleminde kullanılan kâğıt. tambur merkezine bağlı bir şaftla. Ceramic Cover). Seramik kaplama. Centrfugal Cleaners). Centricleaners. Confederation of European Paper Industries. Salyangoz pompa. (Bakınız Decalcomania Paper). Savurma tekniğiyle dökülmüş vals gövdesi. Merkezden tahrikli. Centrifugal Cleaners. (Eş anlamlı. ağır cisimleri aşağıya doğru iten hamur temizleme yöntemi. Santrifüj temizleyiciler. Centrifugal Pump. Kombi preslerde veya üç valsli sistemlerde ortadaki vals. Kâğıt hamurunu temizlemede kullanılan sepetli elekler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Center Drive. Yeni mal sarıcılarda. Dynamic Cleaners. Bazı valslerde. motordan doğrudan yapılan tahrik şekli. Avrupa Kâğıt Sanayileri Konfederasyonu. Seramik bir yüzeyle. Ceramic Coating. Santrifüj temizleme. Seramik transfer kâğıdı. Çok katlı kartonlarda. Salyangoz tipli bir gövde içindeki döner bir fanla hamur veya su basan pompa türü. (Bakınız. Center Roll. Kâğıt hamuru içindeki istenmeyen yoğunluğu ağır parçacıkları temizlemede kullanılan santifüj temizleyiciler. kâğıt fabrikalarında kullanılan en yaygın hamur pompası türüdür. Centrifugal Cleaning. orta kısma konulan düşük değerli harmandan oluşan kısım. İç katman. Santrifüj elekler.

İthal edilen bir ürünün hangi ülkede üretildiğini gösteren doküman. El yapımı kağıtlarda. Chain Lines. Certified Supplier. Chain Lines). Chadless Paper Tape. Eski CNC tezgahlarda ve tekstil makinalarında bellek olarak kullanılan kâğıt şerit. Köken belgesi. D dalga. Tahıl saplarından üretilmiş selüloz. Menşei şahadetnamesi. Tahıl gevreği kartonu. Certificate of Origin. Zincir parçalanması. Mölekül parçalanması sonucu oluşan parça sayısı. Zincir filigran. Punch Card). klor ve flordan oluşan organik bileşikler. Molekül zincirinin uzunluğu. A dalga.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cereal Box Liners. Saman elyafı. (Bakınız. Zincir parça sayısı. olukların yüksekliğini ve bir metredeki oluk sayısını tanımlayan bir ifadedir. oluklu mukavvalarda. Kloroflorokarbonlar. Belgelendirme. oluk yüksekliği 3. Tahıl saklama kabı. Renkli ve şekilli küçük kağıt parçaları.6 mm ve oluk sayısı 130 dur. (Bakınız. E dalga ve K dalga türleri de vardır. Kahvaltılık tahıl gevreklerinin ambalajında kullanılan karton türü. Chain Scission. Konfeti. Cereal Straw Fiber. C dalga. Chain Scissions Number. C-Dalga. Zincirli konveyör. C-Flute. Cereal Box Wrappers. Zincir uzunluğu. Yetkili satıcı. Chain Length. 97 . Onay belgesi verme. safiha üzerinde görülen birbirine paralel elek altı çitalardan kaynaklanan kalın izler. Orta dalga. C dalga (orta dalga) olukluda. Karbon. Delikli bellek şeridi. Chads. Chain Marks. Chain Conveyor. Saklama kabı kartonu. CFCs (Chlorofluorocarbons). Certification. Molekül zincirlerinin bağlarından ayrılıp parçalanması. Balya konveyörü. B dalga. Dalga. Delikli kâğıt şerit.

Charge Rate. Charcoal Book Paper. Charcoal Drawing Paper. kâğıdın mat görüntüsü. yük değerinin sıfırlanması. Değişim yönetimi. (2) Ücret tarifesi. Chalk. (1) Yüklenme oranı. Tebeşir. 98 . Chalk Overlay Paper). Doluluk oranı. (2) Meydan okumak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chain Termination. Belirli bir elektrik yüküyle yüklenmiş ( + ) ortamın zıt yönde yüklenerek. (1) Zorluk. Tebeşir kaplı kâğıt. Zincir oluşumunun sonlanması. Tozama. mevcut kurumsal yapıdan hedeflenen yeni yapıya geçmek amacıyla uygulanan yönetim tarzı. (Bakınız. Herhangi bir nedenle zincir oluşumunun sona ermesi. Tebeşir görünümlü. Yük zayıflaması. Charcoal Book Paper). Charge Neutralization. Chalky Appearance. Oldukça temiz. Mangal kömürü torba kâğıdı. Çözülmesi gereken sorun. Geçmişte fotokopi ve fakslarda kullanılmaktaydı. Chalk Paper. (1) Kâğıt yüzeyindeki bağlayıcının zayıflaması nedeniyle oluşan elyaf veya dolgu maddelerinin tozaması. Charcoal Kraft Paper. (Bakınız. Tebeşir kâğıdı. Gözenekli ve yumuşak yapılı bir kalsit türü. Grafitli kalemle resim yapmada kullanılan bir tür resim kâğıdı. Kaplama maddeleri nedeniyle. Change Management. Chalk Overlay Paper. Chalk Transfer Paper. Uğraşılması gereken iş. Zamana bağlı olarak. Charge Decay. Bir kurumda. Karakalem çizim kâğıdı. deniz kabuklularının kalıntısı olan bir kalsiyum karbonat çeşidi. Tebeşir paketlemede kullanılan renkli ve yumuşak dokulu kâğıtlar. Çok düşük gramajlı olmasına rağmen üzerine kalsitle yoğun kaplama yapılmış kâğıt. (2) Baskıda bunun yarattığı mürekkep dağılma sorunu. Yük nötürleştirme. Challenge. zeta potansiyelde meydana gelen değer kaybı. Chalking.

Sequestrants) Chelation. Ham suların kimyasal maddelerle. Chelating Agents) Chelating Agents. Cheese Manila. ekipman kontrol listesi. Elek ve keçeleri kimyasal maddelerle temizleme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chart Paper. Bakım bölümü tarafından kullanılan. harita basımında kullanılan. Kimyasal temizleme. Çek defteri kapak kartonu. Kraft torba kâğıdı. Peyniri sarmada kullanılan yağlı kâğıt. Chemical Bonding. Kıskaçlayıcılar. Kıskaçlanmış maddeler. Selüloz veya kâğıt hamurunda bulunan ağır metallerle bağ yaparak (kıskaca alarak). Maskelenmiş maddeler. Metalleri bağlayıcı maddeler. Kimyasal madde torba kâğıdı. Pamuk selülozundan veya benzeri selülozlardan yapılan. Chemical Cleaning. Check Book Cover. (Eş anlamlı. (Bakınız. Çek defteri kâğıdı. Check Paper. (Bakınız. Çek defteri kapak kartonu. Chelants. ağartma kimyasallarının etkinliğini arttıran maddeler. Dayanıklı ve silmeye karşı duyarlı bir kâğıt türü. Kıskaçlama. Chelating Agents) Chelates. renginin ve bulanıklığının giderilmesi. Harita kâğıdı. Kimyasal bağlama. Kontrol listesi. 99 . Peynir sarma kâğıdı. Check Board. Chemical Bag Paper. EDTA gibi organik bileşiklerin metallerle bağ yapması. Kıskaçlayan maddeler. Check List. Maskeleme kimyasalları. Kıskaçlanarak bağ yapmış olan maddeler. (1) Temizlik kağıtlarında çok katlı yapıyı sağlamak için kimyasallar (genellikle tutkallar) kullanılarak yapılan bağlama işlemi. dış kâğıt olarak kullanılan düşük kaliteli/samanlı kâğıt türü. Cheese Wrappers. Peynir ambalajlarında. Chelants. Chemical Coagulation. (2) İki maddenin atom veya moleküllerinin kimyasal olarak bağlanması. dayanıklı kâğıtlar. Kimyasal topaklaştırma. Peynir paketleme kâğıdı.

Selüloz üretiminde. Asıltılı sıvılarda. kimyasal yolla üretilen kâğıt. Genellikle zehirli kimyasallar kullanılmaktadır. Selüloz fabrikalarında sodyum bileşiklerini geri kazanma amacıyla kurulan ünite. Chemical Ghosting. Kimyasal hazırlama. kimyasal maddeler katarak yapılan çökeltme işlemi. Kimyasal özellikler. Bir maddenin kimyasal reaksiyonlara karşı eğilimi. Chemical Fiber Paper. Manila kenevirinden. Kimyasal selüloz. Biological Oxygen Demand.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chemical Debarking. Manila yazı kâğıdı. Kâğıt üretiminde kullanılan kimyasalları belirlenen prosedürlere göre hazırlama. Chemical Reactivity. Chemical Preparation. Kimyasal reaktivite. Atık sularda kimyasal oksitlenmeyi sağlayacak oksijen miktarı. Kimyasal geri kazanma tesisi. BOD). Kimyasal hazırlama ünitesi. Yongaların kimyasallarla pişirilmesi yoluyla elde edilen selüloz. Bir kimyasal reaksiyon sırasında ortaya çıkan özellikler. 100 . Yongaların kimyasallarla pişirilmesi sonucu elde edilen selüloz. ligninin alınması için kullanılan sodyum tuzlarını geri kazanma süreci. Chemical Manila Writing. Baskıda mürekkebin kâğıdın arkasına geçerek hayalet görüntü yaratması. Kimyasal kullanarak kütüklerin kabuklarını soyma. Chemical Preparation Unit. Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ). Chemical Pulp. Kimyasal hazırlama birimi. Kimyasal kopyalama. Chemical Properties. Chemical Recovery Plant. Kimyasal kabuk soyma. Chemical Oxygen Demand (COD). ( Bakınız. Kimyasal geri kazanma. Kimyasal selüloz. Kimyasal çökeltme. Chemical Recovery. Chemical Precipitation.

Chest. esmer selüloz hamurundan yapılma kartonlar. ayaküstü satılan yiyecekleri sarmada kullanılan kâğıt. Tank. Dürüm kâğıdı. Chill. Chemical Showers. yarı mekanik hamur. Hamburger kâğıdı. Hamur bütesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chemical Release. Yongaların önce sodyum sülfit ve buhar kullanarak işlenmesi ve ardından mekanik öğütme yoluyla elde edilen selüloz. Selüloz içindeki kimyasalları yıkayarak süzen bir ekipman. Chemigroundwood. Yarı kimyasal. Soğutmak. Chemicals. Chemo-Thermo Mechanical Pulp. Sepetli kaldıraç. Soğuk döküm merdane. Cheviot. Hamurun içine başka renklerde az miktarda elyaf karıştırılarak üretilen kırçıllı kâğıtlar. Yağlı görünümde. Son yıllarda. Cherry Picker. Odunun sodyum sülfit ve sodyum karbonat çözeltisinde çok yüksek sıcaklıklarda ve basınçta muamele edilerek öğütülmesiyle elde edilen selüloz. Kestane ağacı selülozundan yapılma karton. Kâğıt kimyasalları. 101 . Odun yongalarının kimyasallarla pişirilmesiyle elde edilen selüloz. Chemical Wood Pulp. Chemi-Washer. Chill Cast Roller.özellikle hurda kağıt veya ağır dolgu maddeli hamur işleyen makinelerin pres keçelerinde kimyasal madde ile temizlik için kullanılan fıskiyeler. Büte. Kırçıllı kâğıt. Chili Wrapper. Kimyasal atık. Kimyasallar. Özellikle çevreye zarar verecek olan kimyasal atıklar. Kimyasallarla öğütme birlikte yapılmaktadır. Kimyasal salım. Kestane kartonu. CTMP. Chestnut Board. Fabrika içinde yüksek noktalara erişimi kolaylaştıran iş aracı. Kimyasal fıskiyeleri. Soğumak. Kimyasal yıkayıcı. sert ağaçların odunlarından yarı kimyasal yöntemlerle üretilen. Preslerde.

Yonga şartlandırıcısı. Kaolin. dişli iki valsten oluşan ekipman. Chip Decay. bambu elyafından yapılma bir kâğıt türü. Dişli disklerden oluşan ve yongaların dişlerin arasından geçmesiyle ayrıldığı/elendiği ekipman. China Grass. Karışık hurda kâğıtlardan yapılan bir karton türü. Hurda kâğıttan yapılmış kalın ve kaba karton. Yonga silosu. Çin’deki eski mezarlarda örnekleri bulunan. Chipboard.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ China Clay. Odun yongalayıcı. (Bakınız. Çin keneviri. Fotoğraf taban kâğıdı. Chip Seperator. Yonga çürümesi. Ramie). Chip Conditioner. Clorine Free Paper). Chip Bin. Hidroklorit asitin tuzları. Chlor Free Paper. China Paper. Chlorid Photographic Paper. kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak kullanılan madde. Kütüklerin yonga haline geldikten sonra yığıldığı silo Chip Storage. Seramik kili. Chinese Paper) Chinese Paper. Yonga. (CIO3)-. Chipper. Çok yüksek yaş ve kuru elyaf dayanımı olan bir bitki (Bakınız. Gümüş kloritle kaplanmak üzere üretilen. En eski el yapımı kağıtlardandır. Gri karton. Doğada aluminyum silikat (Al2. Selüloz üretiminde siyah likörün yonga bünyesine daha iyi geçip verimliliğin arttırılabilmesi için kullanılan. Yonga makinesi. su molekülleri ve silis kumu karışımı olarak bulunan ve saf olanları kavrularak. Yonga silolama. Yonga ayırıcı. (Bakınız. Chlorate. fotoğraf taban kâğıdı. Yonga konteyneri. Yonga silosu. SiO4) minerallerine bağlanmış. Chip Silo. 102 . Klorat. Chip. Selüloz yapılacak yongaların. siloda mantarlaşarak çürümesi. Kıyılmış odun. Çin kâğıdı.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chlorination. Chlorine Number. Üretimi sırasında. Çikolata imalatı sonrasında. gram cinsinden değeri. Beyazlatma amacıyla hamura klorun verildiği kule. Klorinasyon. Klor Sayısı. Chlorine Tower. Klor talebi. Chlorine Dioxide (ClO2). Ağartma için gerekli klor miktarı. Hamurun klor ihtiyacı. Chlorine Process. Selülozun ağartılmasında kullanılan bir madde. Tüketilen klor ise klor talebidir. Tahta takoz. Gümüş kloritle ve bir miktar gümüş bromitle kaplanmak üzere üretilen fotoğraf taban kâğıdı. Chlorine. Samandan yüksek kalitede selüloz elde etme süreçlerinden biri. Chloro Bromide Paper. (2) Ortama klor verilmesi. Bu süreç dört aşamalıdır: (1) Samanın alkali ortamda pişirilmesi. Bakım sırasında sıklıkla kullanılan ve valslerin altına destek olarak konulan takozlar. Çikolata alt kâğıdı. (4) Hipokloritle ek ağartma. Klor süreci. üzerine çikolatanın konduğu yağlı ve ince kağıt. Fotoğraf taban kâğıdı. Chlorine Requirement. 103 . Chlorine Free Paper. Örneklenen bir suyun veya atık suyun içindeki canlıları yok edecek miktardaki klor değeri. 100 gram kuru bazda selülozu ağartmak için kullanılan klor gazının. Chlorine Demand. (3) Klorun ve bileşiklerinin uzaklaştırılması için alkali yıkama. bir organik bileşiğe klor verilmesi. selüloz ve bu selülozdan yapılmış kâğıtlar. Chlorid Photographic Paper). Klorsuz kâğıt. Takoz. (Burada klor +4 değerliklidir) Chlorine Dioxide Delignification. Hidrojen atomlarıyla yer değiştirmek üzere. Chock. Klorlama kulesi. Klor dioksit. Chocolate Dipping Paper. Klor dioksitle lignin giderme. Kraft sürecinde kullanılan bir ligninsizleştirme işlemidir. Klor gazı. Bu arada suda klor bileşikleri meydana gelir. klor ve klor bileşikleri ile işlem yapılmamış. Klor talebi. (Bakınız. Ölçümle bulunur. Buna Pomilio Süreci de denilmektedir.

Chromatic Paper. 104 . Parlaklık. Chromo Triplex Board. Her bir çikolatayı sarmak için kullanılan ince ve yağlı kâğıtlar. Krome tripleks karton. Çikolata seperatör kartonu. Hediyelik ambalaj kağıdı. aralara bölme olarak konulan kartonlar. Bitki hücrelerinde renkten sorunlu olan moleküller. (Bakınız. Chromophores. Krome. Kromotoğraf kâğıdı. Renk veren moleküller. Chromatography. Selülozun renginde önemli rol oynarlar. Karışımların kimyasal analizi. Kuşe kaplamalı kartonlar. Oluk. Kronik problem. CIELAB Coordinates. Krome dupleks karton. Kanal. Chute. Kâğıt kromotoğrafisinde kullanılan bir filtre kâğıdı türü. Chocolate Wrapping Papers. Chromo. Chromatographic Paper. İki katlı krome karton Chromo Paper. Kromotoğraf. Kromatiklik. Chromium Coating. Kromotoğrafi. Krom kaplama. parlak bir ambalaj kâğıdı. Vals kaplamalarında ve paslanmaz alaşımlarda kullanılan bir metal. Çikolata sargı kâğıdı. Color Space). Üzerinde çeşitli renklerde baskı yapılmış. Çözülememiş ve sürekli olarak tekrarlayan problem. Chromo Dublex Board. Üç katlı krome karton Chronic Problem. Chromatograph. Chromium. Krom. Çikolata kutuları içinde. Chromo Board. Kuşe kaplanmış kâğıt. Krome kâğıt. Karışımların bileşenlerini ve oranlarını bulmaya yarayan bir laboratuar cihazı. Parlak ambalaj kâğıdı. Filtre kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chocolate Dividers and Layer Board. Krome karton. Kuşe kaplama yapılmış. Daha kromatik olan daha parlaktır. Chromaticity.

gofrajlı. yanmayı kontrol etmek için yüksek oranda dolgu maddesi kullanılmış. Cigar Band Paper. ince ve dayanıklı kâğıtlar. Cigarette Mouthpiece Paper. Cigarette Paper. Clad Steel Plate. (Bakınız. (2) Bir şaft üzerine yerleştirilmiş bıçak veya bıçaklardan oluşan. Su devresi. Puro etiket kâğıdı. Dairesel bıçak. (1) Bobin makinesi veya dilici bıçağı. döner kâğıt kesme ekipmanı. krepli ve esnek özellikli kâğıt. Circuit Closure. Puro bant kâğıdı. kapalı döngü yapılarak. Cigar Box Paper. Cigar Band Paper). Cigarette Filter Paper). Kâğıt üzerinde görülen küçük siyah noktalar. (Bakınız. Karbon lekesi. Puro kartonu. CIE beyazlığı. Siyah sacın üzerine paslanmaz çelik kaplanmış levha. Sigaralarda. (3) Laboratuarda belirli çapta kağıt veya oluklu mukavva örneği almak için kullanılan dairesel bıçak. tutkalsız. hava gözenekleri çok olan ve sigara sarımında kullanılan kâğıt. Puroların üzerine şerit şeklinde sarılan. Kalite bozukluğu anlamına gelmektedir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ CIE Whiteness. Cinder Specs. Cigrette Filter Paper. Disk Cutter). filtre yapımında kullanılan. Kâğıt fabrikalarında su devrelerinde. Circular Cutter. Bilgisayar destekli üretim. Çok düşük gramajlı. (Bakınız. Konik rifayner. Döngü oluşumu sağlama. 105 . atık su çıkışı minimuma indirilmektedir. Bir konik rifayner markası ve bu nedenle konik rifaynerler bu adla anılmaktadır. Cigarette Mouthpiece Paper). Devre kapatma. Sigara ağızlık kâğıdı. Sigara kâğıdı. CIM (Computer Integrated Manufacturing). Devre. hamur devresi gibi devreler. Çelik kaplı levha. Sigaralarda filtre yapımında kullanılan krepli ve esnek özellikli kağıt. Claflin. (Bakınız. Circuit. Sigara filtre kâğıdı. Cigar Labels. Renk uzayında beyazlığı tanımlayan renk değeri. tek tarafı altın kaplamalı.

Kuşe karton. Temizleyicilerin sık aşınan alt parçaları. Aralık. Clay Coated Solid Bleached Sulfate. yüz ve gözlük temizliği için üretilmiş kâğıt. Kaolin dolgulu kâğıt. Dayanıklı bir kraft kâğıdı. Elek ve keçeleri temizlemede kullanılan kimyasallar. Kuşe çözeltisinde çözünmeden kalmış kil topağı. Sınıflandırma. Clay Lump. Kum tutucular. Clear. Cleaning Chemicals. (Bakınız. Clay Coated Blanks. Kil torba kâğıdı. Kaolin. Mengene izi. Cleaners. Çok ince ve yumuşak dokulu temizlik kâğıtlarından. kâğıt kesimi sırasında. Temizlenmiş. Tasfiye 106 . (1) Açıklık. Elek ve keçelerde yapılan temizlikler. Clay Sack Paper. Clarifier. Temizlik maddeleri. Arıtma ünitelerinde. Clearance. Çimento torba kâğıdı. Cleaner Cone. Makyaj temizleme kâğıdı. Kâğıtta yüzey kaplaması ve hamurda dolgu maddesi olarak kullanılan kaolin. Classification. Kâğıt türlerinin sınıflandırılması. Konik santrifuj temizleyiciler. Clay Filled Paper. Clay Coated Boxboard. Gözlük silme kâğıdı. Kuşe kaplı kâğıt. Giyotinde.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Clamp Marks. Temizleyiciler. Sudan ve hamurdan daha ağır parçacıkların ayrıştırılmasında kullanılan ekipmanlar. Temiz. Cleansers. Temizleyici konisi. kâğıdın kaymasını önlemek için kullanılan mengenenin bıraktığı diş izleri. Clay Coated Boxboard). Kil. Cleansing Tissue. (2) Temizlik. çamurun çökeltilerek suyun berraklaştırıldığı havuz. Cleaning. Temizlik kimyasalları. Çöktürme havuzu. Temizlik. Kil topağı. Clay.

Kâğıt üretiminde sorun yaşanmadan. Kapalı sistem. Cloth Finish. Paralel çalışan ve otomatik yıkamayla temizlenen kapalı filtre sistemleri. Kapalı formasyon. Kapalı çekiş. su tahliyesi genellikle birkaç tonlara düşürülebilmektedir. Bez görünümlü. İklimlendirme odası. Temizlenmiş su. Cloth Binding. Su hatlarında yüksek basınçlarda kullanılan pompalardaki fan yapısı Closed Cycle Mill. Open Draw). kâğıttan buharlaştırılan suyun takviyesi için taze su ihtiyacı doğmaktadır. Destekli çekiş. Kapalı filtre sistemi. Elyaflardan oluşan kümelenme. Clog. Elyafları alınmış su. 107 . Closed System. Kâğıt yüzeyine kumaş görünümü verme. Kapama sınırları. Gözeneksiz kâğıt yüzeyi. Bir ton kâğıt üretimi başına kullanılan suyun miktarı olarak ifade edilir. Tam kapalı sistemlerde bile. Bez cilt. Düğüm. Climatic Chamber. Kapalı tipsantrifuj pompa fanı. Bez ortalı kâğıt. Tam olarak kapalı olan sistemler olsa da. Tıkanmak Closed Centrifugal Pump Impeller. Closed Draw. Dışarıya atık su vermeyen. Closed Water System. az sayıda kâğıt fabrikasında kullanılan sistem. Temiz su. Örnek bir kağıt parçasını nem ve sıcaklık altında izlemek için yapılmış laboratuar aleti. Close Formation. Closure Limits. Kapalı hamur kasası. Bez ciltleme. Basınç ve seviye kontrollu hamur kasası. su devrelerinin ne kadar kapatılabileceğini belirleyen sınırlar. Safihanın bir silindirden diğer silindire keçe desteğiyle geçmesi. Closed Filter System. Closed Headbox.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Clear Water. Kapalı su döngüsü olan kâğıt fabrikası. Clot. Orta tabakası bez veya kumaş olan lamine kâğıt. Cloth Centered Paper. (Zıt anlamlı. Kapalı su sistemi.

Laboratuarda özel koşullarda yapılan. Kâğıtta yüzey kaplamada bağlayıcı ve kıvam kazandırıcı olarak. CMC. Bilgisayarlı bakım yönetimi sistemi. Bez astarlı karton. Clothing Changes. Fotoğraf baskısını oluşturan ana renkler. Temizlik kağıtlarına dokunulduğunda hissedilmesi beklenen bir konfor ifadesi. Elek-keçe değişimi. balya konveyörlerinde ve vinçlerde ise yükü askıda tutup boşalmayı önlemek için kullanılan motor freni.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Clothing. Cloth Liked Feel. oluklu mukavvanın ortasındaki fluting kâğıttan oluklu parça hazırlanarak yapılan dayanım testi. Cloth Lined Board. Kâğıt görüntüsünün dalgalı olması. Cloud Finish. Ebrulu ambalaj kâğıdı. Dalga ezilme testi. 108 . CMT (Corrugated Medium Test). hamurda iç mukavemet artırıcı olarak kullanılan bir ürün. CMYK (Cyan. Kumaşları rulo hale getirmek için ortaya konulan masuranın yapıldığı kartonlar. Sarı. veri toplayan ve bunları işleyen bakım yönetimi. Yellow. Bez astarlı kâğıt. Fren. Kâğıt makinesi tekstilleri. Siyah. Bir tür nişasta tutkalı. Cloud Box Covering. Key Black). Cloth Lined Paper/Cloth Paper. kırmızı. Bobin makinelerinde hızı düşürmek için. CMMS (Computerized Maintenance Management System). Kumaş masura kartonu. Cluch. Mavi. Kumaş benzeri dokunma hissi. Cloud Effect. Magenta. CMC (Carboxy Methyl Cellulose). Kâğıt üretiminde kullanılan elek veya keçe türü sentetik kumaştan yapılma ürünler. Cloth Winding Board. Bulut görüntüsü veren yüzey işleme. Bakım faaliyetlerini bilgisayarla planlayan. yürüten. Renginin mermerli gri olması nedeniyle verilmiş özel isim. Bulut görüntülü.

Yüksek vasıflı ve basıldığı sanat eserlerinin renklerini doğru gösteren parlak kuşe kâğıtlar. Kaba kâğıtlar. silindir eleklerde üretilen ve bardak altı kartonu olarak kullanılan karton. Kuşe karton Coated Blotting Paper. Odun selülözünden. Bir tarafı kuşe karton. Kuşe karton. Kuşe senet kâğıdı. Pıhtılaşma. Düzgün yüzey ve sağlam yapı gerektiren durumlarda kullanılmak üzere üretilmiş. Coated Art Paper. yüksek moleküler ağırlıklı polielektrolitler aracılığıyla. Cultural Papers). Coated. Sanayi amaçlı kullanılan ve test değerleri kritik olmayan kartonlar. 109 . Bir tür ince ve dayanıklı kraft kâğıt. kuşe kaplanmış senet ve tahvil kâğıtları. ağır gramajlı. Kömür torbası kâğıdı. Kuşe kaplı. Coarse Screening. Kuşe kaplamalı sanat kâğıtları. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coagulation. yaşken bozulmayan. Topaklaşma. Kaba elek. Coagulation Basin. Hamurun içindeki düşük yoğunluklu parçaları kaba elekte ayırma. Kaba eleme. Hamurun içindeki düşük yoğunluklu parçaları ayırmaya yarayan metal elekli ekipman. Kabalık. Coarse Papers. Kültürel kâğıtlar diye adlandırılan basım ve yazı tabı kâğıtları dışındaki. Coated Blanks. emici özellikte. Coarseness. Kömür lekeleri. Coal Wrap Paper. Koagülasyon. Kaba karton. Coal Specks. Coaster Board. Koagülasyon havuzu. Coarse Board. genel kullanım amaçlı kağıtlar. Arıtma ünitelerinde kullanılan bir havuz. Coated Board. diğer tarafı kaba kâğıttan. Kâğıt yüzeyinde görülen çok küçük siyah lekeler. Asıltı bulunduran sıvılarda. asıltıların topaklaştırılması. Coarse Screen. Birim uzunluktaki elyafın ağırlığı ile ölçülendirilen elyaf özelliği. çok katmanlı bir kitap kapağı kâğıdı. Bardak altı kartonu. Coated Bond Paper.

Kuşe kutu kapağı kâğıdı. Coated Bristol. Kuşe kartpostal kartonu. Kuşe kâğıt/karton. Selofan kaplı aydınger kâğıdı. (Eş anlamlı. Kuşe gri karton. Kuşe kitap kâğıdı. Coated Cover Paper. Coated Mottle. Coated Book Paper). Coated Glassine. Coated Paper/Paperboard. fakat kullanılabilir 2. Kuşe etiket kartonu. İkinci kalite kuşe. Coated Postcard Stock. kalın kuşeli kartonlar. Coated Unbleached Kraftboard (CUK). Kuşe fihrist kartonu. Kuşe kraft kartonu. 110 . Mermerli kaplama. Hurda gazete kâğıdından yapılmış. Kuşe bristol. Düşük gramajlı kil kaplanmış gazete kağıdı. Light Weight Coated. Coated Tag.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coated Book Paper. Kuşe dergi kâğıdı. Coated Recycled Chipboard (CRB). Coated Tough Check. Mükemmel olanlardan seçerek ayrılmış. LWC) Coated Offset Paper. İki tarafı kuşe etiket kartonu. Kuşe esmer kraft kartonu. Coated Index Bristol. LWC). (Bakınız. Coated Book Stock. Kuşe kapak kâğıdı. Coated Seconds. Kuşe gazete kağıdı. (Bakınız. Coated Magazine Paper. Kuşe kartpostal kartonu. kalite kuşe. Coated Newsback (CNB). Coated Box Covering Paper. Coated Natural Kraftboard. Kuşe ofset kâğıdı.

dispersiyon maddeleri. Kuşe çözeltisini meydana getiren. Kaplanmış kâğıt yüzeyinde.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coated White Top Liner. Kuşe kalitesinde kaolin. Yüzeye kaolin türü pigmentler ve bağlayıcı kullanarak. son derece beyaz renkli ve çok iyi öğütülmüş kaolin. kuşeleme sırasında kalmış kil topağı. Kuşe kaplamada. karıştırma. sulandırma türü hazırlıkların yapıldığı ekipman grubunu veya bölümünü anlatmaktadır. Kuşe topağı. birlikte uygulanan boya. Kuşe çözeltisi. Coating Compound. Coating Base. Laminasyon kaplamaları. Coating Agent. (Eş anlamlı. tutkal hazırlama için de tutkal mutfağı terimi kullanılmaktadır. herhangi bir kâğıt veya karton türü. Coating. Coating Lump. kuşe karışımı. bağlayıcılar ve su. Kaplama maddesi. kaolinle karıştırılarak. Oluklu kutularda üst kat olarak kullanılan beyaz kuşe karton. polimer dispersiyon maddeleri. (3) Temizlik kağıtlarında krepleme öncesi uygulanan kimyasallar ve tutkal karışımları. (1) Kuşeleme. kaolin. bağlayıcılar ve su bulunan. ısıtma. Kuşe oluklu karton. Kuşe yapmak için kullanılacak kalitede. İçinde pigmentler. 111 . (2) Kaplama. Ayrıca bu karışımın içine bağlayıcılar. su ve çeşitli eş bağlayıcılar da ilave edilmektedir. Coating Clay. boya veya beyaz pigmentler. son derece beyaz ve ince öğütülmüş rafine kaolin. (2) Örtücü boya. Mutfak terimi. Rafine kaolin. Coating Ingredients. Kuşe kaplamada kullanılan. Sauce) Coating Color. Coating Grade Clay. dozajlama. Kuşe katkı maddeleri. Kuşe kaplamada taban olarak kullanılan. Coating Mixture. (1) Kuşe boyası. Kuşeleme kaolini. Kuşe boyasının hazırlandığı bölüm. Kuşe taban kâğıdı. Coating Color Kitchen. Kuşe boya mutfağı. Kâğıt yüzeyinin komple boyanması. Benzer şekilde. kâğıt fabrikalarında bir yardımcı madde için. kâğıt veya karton yüzeyinin özelliklerini değiştirme işlemi.

Kuşe yüzeyinde. Coating Skip. ısıtma. Kaplama ağırlığı. Coating Raw Stok. Cobb Test). Coating Pick. baskı valsi üzerinde kuşeli yüzeyden kopan parçacıkların birikmesi. Kuşe ağırlığı. Kuşe mutfağı. Coating Splash. (Bakınız. karıştırma. Kuşe yayılması. kalenderde veya baskı sırasında oluşan kopmalar. Cobb Size Test. Gerçekte düzgün görünüm. Kaolin ve boya pigmentlerinin genel adı. Bunun sonucu ortya çıkan lekeli görüntü. Kuşe oynaması. kâğıt üretildikten sonra. Kuşeleme pigmentleri. Kaplamada yolunma. 112 . Yanki silindirlerde yüzey kaplaması temizliğinde kullanılan fıskiye. Tonlanma. Kaplama yüzeyinde aşırı kaplama birikimi sonunda meydana gelen dağılma ve yayılma. kuşeleme sırasında kalan. Kuşe sekmesi/atlaması. Kuşeleme işlemini. kalender sonrasıda dalgalı bir şekle dönüşmesi. Kuşe yığılması. kâğıt makinesi dışında yapan makine. Ofset baskı sırasında. Coating Mixture. Coating Shower. Kuşelenecek kağıt. sulandırma türü hazırlıkların yağıldığı ekipman grubunu veya bölümünü anlatmaktadır. Coating Piling. istenilen sonuçtur. Kuşe sıvısının hazırlandığı fabrika bölümü. Coating Machine. Kuşe çürümesi. bir yardımcı madde için dozajlama. Coating Pits. Kuşe gözenekleri. Coat Weight. Kuşe makinesi. Mutfak terimi kâğıt fabrikalarında. Kuşe çürümesi. Coating Compound) Coating Mottle. Yüzey kaplaması sırasında. Kaplama fıskiyesi. bir metre kareye kaç gram olduğunu belirten değer. bazı kısımların kaplanmadan geçilmesi. Kuşe tabakasından.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coating Kitchen. Kâğıt yüzeyine kaplanan maddenin. mikro düzeydeki küçük hava boşlukları. (Bakınız. Kuşe görünümünün. Coating Pigments. Kuşe karışımı.

kuşe pigmentlerinin viskozitesini ve su tutunumunu ayarlayan maddeler. Coffee Bag Paper. Kıvrılma. Kullanım sırasında. Tutunma. kâğıtta olaşan dalgalı görünüm. Kahve torbası kâğıdı. Kâğıt yüzeyinin aşırı kuruması nedeniyle oluşan kıvrılma. 30 saniyede. Buruşuk. yaş dayanımı yüksek ve gözenekli bir filtre kâğıdı türü. gram cinsinden miktarının ölçüldüğü test. (Bakınız: Adhesion) Coil. Cockle. belirli bir yüzeyin emeceği su miktarını tayin eden test. Dalgalı. Cogeneration. Kuşe kaplanmış son derece dayanıklı. (1) Makara. Kırışma kopuğu. Co-binder. Cockle Cut. Coefficient of Friction. Cockle Finish. 60 saniyede. Eş bağlayıcı. Serpantin boruları. Kob testi. (2) Makine şartları sonucu gerilerek kurutulduğu için. kâğıt tarafından emilen suyun. Kâğıdın yüzey tutkalının kalitesini veya su emiş miktarını ölçmeye yarayan bir test. Dalgalı tarz. Bunlar asıl bağlayıcı maddelere destek olarak kullanılır. Cockling. (1) Bilerek buruşuk tarz işlenmiş kâğıt. Kahve filtre kâğıdı. Tappi T441 a göre belirli süre içinde. (2) Çapı eninden geniş olan kağıt bobini. Coiled Tubes. Düzgün olmayan kağıt dokusu. Sürtünme katsayısı. Eşanjör boruları. iyi baskı veren bir kâğıt türü. Yardımcı bağlayıcı. 120 veya belirlenen daha uzun sürede. Kâğıt fabrikalarında kullanılan elektrik ve buharı birlikte üreten enerji santralı. 113 . Bükülme. Kâğıtların birbiri üzerinden sürtünerek kaymalarının ölçüsünü belirleyen bir tanım. Coffee Filter Paper. Cohesion. Kojenerasyon. Ayni tür moleküllerin birbirlerini çekerek tutunmaları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cobb Test. kalenderden geçirilirken katlanarak kopması. Gerilme veya potlukları olan bir kâğıdın. Düşük gramajlı.

Soğuk üfleme. boya kullanmadan. Bozuk para sarma kâğıdı. Kurutmasız mürekkepler. ısıtılarak sıvılaştırılan ve baskıda soğuma sonucu donan mürekkepler. yongaların kostikle ön işlemden geçirilerek elde edilen selüloz aşaması. Soğuk preslenmiş. Reçineli mürekkepler. Soğuk kondensat. Müşteri taleplerine göre. Katı halde olduklarından. Cold-Set Inks. muhtelif desenli soğuk pres valsleri altında. demet yapmada kullanılan kraft kâğıtları. orta dereceli görüntü değiştirme işlemidir. Çözücü kullanılmadan ısıtılarak uygulanan mürekkepler. Soğuk öğütme. 114 . Cold Pressed. odun öğütme işlemi. Cold Caustic Pulp). kâğıdın görüntüsüne zenginlik kazandırmak için. Cold Blow. Soğuk kostik selülozu. Cold Flow. (Bakınız. Cold Pressed Finish. bir masura (mihver boru) üzerine sarılmış kâğıt bobin. Cold Condensate. Üretim sonrası özel makinelerle yapılan krepleme işlemi. Soğuk iz verme. istenilen özelliklerde. pres valsleri ile dışarıda yapılan iz verme işlemi. Mekanik selüloz üretiminde. Bobin halindeki kâğıt veya karton. Oda şartlarında ön kostikleme işlemi yapılmış.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coils. Soğuk iz işlemi. Mekanik selüloz hazırlama aşamalarından biridir. Su ile sıcaklığın düşürülerek kontrol edildiği. belirli sayılarda sararak. Sıcağa dayanıklı olmayan kâğıt conta. Cold Caustic Pulp. selüloz üretim aşaması. Kâğıt üretildikten sonra. Marketlerde kasalarda kullanılan bozuk paraları. Enerjisini tamamen yitirip yoğuşmuş buhar veya gaz. Elyafların hasarlanmasını önlemek amacıyla uygulanan işlem. Pişiriciden. Soğuk tutkal. Soğuk krepleme. Coin Wrap. Cold Grinding. Soğuk halde uygulanan tutkal türleri. Cold Glue. Cold Sealing Paper. selüloz hamurunun pişirme sonrası 100 °C nin altında üflenerek atılması. Soğuk conta kâğıdı. Cold Soda Pulp. Bobin. Soğuk iz verilmiş. Kâğıt makinesi dışında yapılan krepleme işlemi.

Toplama oranı. Bilinmeyen bir polielektrolitin. o ülkede toplanan hurda kâğıdın oranı. gömlek yakalarının içine düzgün görünüm amacıyla oturtulan karton şerit. Matbu form kağıtlarının arkasına. yeni bir resim oluşturmak için bir kağıt veya kanvas üzerine yapıştırlarak yapılan Fransız kağıt sanatı. elyaflara tutunarak kâğıt bünyesinde kalması. Collage. Çökme. Soğuk baskı karbon mürekkebi. Kolloidal sistem. bir sıvı içinde düzgün dağılım sağlayacak şekilde karıştırılması sonucu ortaya çıkan karışım. Erimiş parafinle. renk ve cinste kağıdı keserek. Karışım. Collapse. Collection Rate. En azından biri asıltılı parçacıklı yapıda. Colloid Mill. Çökelme ve birikmeleri önleyecek şekilde. Colloid. Colloidal Retention. karbonlu kâğıt yapmak için uygulanan mürekkep. Bir maddenin. Çeşitli desen. Balen kartonu. askıdaki parçacıkların askıda kalmayı sürdürdüğü denge durumu. Boyutları 10 nanometre ile 1 mikron arasındaki asıltılı parçacıklar. İmalat sonrası. Kolloidal denge.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cold Spot Carbonizing Ink. Kolaj. Colloid Titration. Cold Wax Board. Dolgu maddeleri katılmış kâğıt hamuru karışımı bir kolloit oluşturur. Colloidal System. Kâğıt hamurundaki asıltılı parçacıkların. Oluklu mukavva kutuların üzerindeki ağırlığa dayanamayıp çökmesi. iki maddenin birleşmesiyle meydana gelen karışım. Parçacık tutunumu. Kolloit. 115 . Colloidal Stability. Kolloit karıştırıcısı. Homojen karışım. Kullanılan kâğıt miktarına göre. Kolloit titrasyonu. Bir maddenin bir sıvı içinde düzgün dağılım sağlayacak şekilde karıştırılmasını sağlayan makine. yoğunluğu ve yükü bilinen bir polielektrolitle titrasyonu. Colloidal Particles. Kolloidal parçacıklar. Soğuk olarak uygulanan siyah mürekkep. karton yüzeyine uygulandıktan sonra. Yaka kartonu. soğuk suya daldırılarak yapılan bir karton kaplama işlemi. Soğuk parafinlenmiş karton. Collar Circles. Asıltılı parçacıklar.

yazarın kendisince konulan işaretler. Kolloit titrasyon oranı. bir rengin gri renk ile arasındaki renk farklılığı. Color Depth. bir cam veya metal plakanın kullanıldığı bir baskı çeşidi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Colloid Titration Ratio (CTR). Renkli pigmentler. Sıraya koymak. Rutubete dayanıklı bir kâğıt. Yüzey boyalarında kullanılırlar. Renk ölçer. Collotype Paper. Renkli bir yüzeyden. renk uzayındaki yerini ve parlaklığını rakamsal değerlerle veren cihaz. Renk. Colored Kraft. Solmaz kâğıtlar. Renk yoğunluğu. ışığın yansımasını ölçen cihaz. Boya haslığı. Collotype Printing. Kolofon. Colored Label. Boyanın solmazlığı. yazının sonuna satır halinde eklenen. Bir örneğin anyonik ihtiyacının katyonik ihtiyacına oranı. Color Fast Papers. Yüzeyi boyanmış etiket kağıdı. Collate. Renklendirici. X-Y renk düzleminde. Bitirici ekleme. Renk parlaklık test cihazı. Boya Colorant. Jelatinli kâğıt. Colophon. Suda çözünmeyen renkli parçacıklar. Jelatin kaplı. Renklilik. Kağıdın çok pahalı olduğu dönemde. Hamurunda boya kullanılmış kraft kâğıtları ve kartonları. el yazmalarında başlık sayfası veya kapak kullanmak yerine. Color Fastness. Renkli etiket kâğıdı. Piksel sayısındaki yoğunluk. Color Brightness Tester. kelimeler ve simgeler. Color Density. Renk derinliği. 116 . Colorimeter. Bir rengin. Boyanın sabitliği. Boyanın kalıcılığı. Colorfulness. Has boyalı kâğıtlar. Baskılı alanın optik yoğunluğu. Renkli kraft. Kağıdın rengini veya renk tonunu değiştiren maddeler. Colored Pigments. Color(Colour).

Renk çarkı. Color Lump. X ekseni a’yı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Colorimetric Purity. Lake boya. Color Wheel. “a” kırmızı-yeşil eksenini. XYZ üç boyutlu uzay sistemine göre. sistemi. Renk ölçümü. Bir rengin. Bir rengin. İki örnek arasında. mavi-mor. renk uzayındaki rakamsal değerinin bulunması. Renk spesifikasyonu. turuncu. Işığın renklerini matematiksel olarak tanımlayan üç boyutlu L. 117 . Color Sheets. Renk uyuşumu. Color Spots. Bir rengin dalga boyunu. mor) ve üçüncül (Kırmızı-turuncu. Color Progression. Z ekseni L’yi temsil etmektedir. ve mavi-yeşil) diye 12 ana grupta toplanır. Bunlara CIELAB (Commission Internationale de L'éclairage) koordinatları da denilmektedir. Renklerin sayısı arttıkça 24 veya 256 renk tonu ortaya çıkar. Redüi toz boya. sarı). Renk derinliği. Y ekseni b’yi. ikincil (yeşil. Renk kataloğu. Coloring Pigment. Boya birikimi. Color Strength. Tüm renk tonlarını bir daire içinde gösteren resim. parlaklığı (Lightness). “L”. Kâğıt yüzeyinde görülen aşırı boyalı noktalar. Kalorimetrik saflık. Baskıda renklerin basım sırası. Renk doygunluğu. Toz boya. Sarı –turncu. Color Space. Colorimetry. kırmızı. saflığını ve ışık yansıtma özelliklerini rakamlarla ifade etme. “b” sarı-mavi eksenini belirtmektedir. Boya pigmenti.a. Renkli benekler. Renk uzayı. Color Separation. Renk sıralaması. ölçülebilen renk farklılığının olmaması. Çok çeşitli renk tekerleri olmasına rağmen. Renk kartelası. Bir boyanın alumina veya kaolin ile karıştırılarak kurutulmasıyla elde edilen ve sonra öğütülen suni pigmentler. Boyama kuvveti. Bir rengi oluşturan ana renklerin ortaya çıkarılması. kırmızı-mor.b. Color Lake. sarıyeşil. Color Match. genellikle renkler birincil (mavi. Color Specification. Renk ayrıştırma. optik filtrelemeyle bileşenlerine (üç ana renge) ayrıştırılması. Benek. Renk tekeri.

Ticaret. kültür amaçlı bir kâğıt olmadığını. Alt ve üst katmanları olan ve tabanda daha düşük kalitede hamur kullanılarak silindir elekli makinelerde üretilen kartonlar. Burada kâğıt çeşidi. Tam mürekkep giderme. kâğıt kalitesi ve gramajı çok geniş aralıklardadır. (Bakınız. fabrikalarda kullanıldığını belirten bir tanım. Üst üste iki katmanı olan kartonlar. Herhangi bir kâğıdın. Yanıcı. Fatura. Combined Cycle. Flotasyonla birlikte. Commercial Wove Envelope. Commercial Invoice. Ticari amaçlı emici kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Combination Board/Paperboard. Ofislerde yazı amaçlı kullanılan kâğıt türleri. Sargılık pelür kâğıdı. Commercial Register. 118 . Commercial. Bir kâğıdın başka firma tarafından üretilmiş benzeri. Zarf kâğıtları. Simple Cycle) Combined Cycle Technology. Atık baca gazlarını da geri kazanan çevrim santaralı. Enerji verimini üst düzeye çıkarabilmek için. Commercial Tissue. Limon sarma kâğıdı. Ticari tescil. Bir konu hakkında yapılan sözlü veya yazılı açıklama. Nahliye dahil tüm masrafların gösterildiği fatura. (2) Sıra malı. (1) Ticari. Combustible. Combined Board. Bir ısı kaynağına maruz kalan bir maddenin yanabilir özellikte olması ve yanması. Commerce. Kombine çevrim. Commercial Blotting. Commercial Match. atık baca gazından enerji elde eden sistemler. Tutuşucu. Genel amaçlı yazı tabı kağıdı. Ticari benzerlik. Katmanlı karton. Özel türler bu kapsama girmemektedir. Commercial Writings. Combined Deinking. Alım ve satım türü işler. Comment. Özel olmayan. Yorum. Sıradanlığı ifade etmektedir. Çift katlı karton. yıkamanın (Washing) yapıldığı mürekkep giderme işlemi. Ticari olarak yaptırılan renk ve tür tescili. Kuşesiz herhangi bir zarf kâğıdı. Kombine çevrim teknolojisi. Kağıt ve selüloz yanıcı maddelerdendir.

Compliance. Composite Can. Kâğıdın kurudukça veya ıslandıkça sıkıştırma mukavemetinde meydana gelen değişme oranı. (Bakınız. Sıkıştırma mukavemeti. (Bakınız. (2) Kâğıdın sıkıştırıldıktan sonra. İşletmeye alma. Kompozit vals kaplaması. Sıkıştırılabilirlik. Sıradan kâğıtlar. Commissioning. Bloknot kâğıdı. (Bakınız. (1) Kâğıdın belirli bir kuvvetle sıkıştırıldığında. Tablet Paper). kalınlığını azaltabilmesi. bir sitemi veya bir üniteyi devreye alma. Fluff Pulp). Özel olmayan kâğıtlar. Completion of Job. Commercial Papers) Communication Papers. Compressibility. (Eş anlamlı. Heyet. Commodity Papers. Committee. Compartment Paper. Kurul. (2) Günümüzde faks ve yazıcı kâğıtları için kullanılmaktadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Comminution Pulp. Uyumluluk. eski durumuna dönebilmesi. Bir sıkıştırma kuvvetine karşı dayanma yeteneği. (1) Eskiden telgraf. (3) Bu selülozden yapılan ve kişisel temizlik ürünlerinde dolgu olarak kullanılan yumuşak dokulu selüloz. ATM kâğıtları. Haberleşme kâğıtları. Uygunluk. Composition Book Paper. Birkaç maddenin karışımıyla üretilen vals kaplaması. Surface Compressibility). Komite. (1) Dövme selüloz. (2) Selüloz pamuğu. Compression Index. Kompozit kutu. Teneke ve karton kullanılarak yapılan saklama kutuları. Sıkışma katsayısı. 119 . teleks makineleri gibi haberleşme cihazlarında kullanılan rulo kâğıtlar. Composite Roll Cover. Belirlenen şartlara uygun olma. İş bitirme. Yüklenicinin işini tamamlaması. ATM kulübelerinde kullanılan şerit rulo kâğıtlar. Bir kağıt fabrikasını. Compression Strength.

Computer Output Paper. Tension Wood). Eş zamanlı. Yamuk ağaç. Concertina Fold. Karton kutunun üst üste istiflenmesiyle sıkışarak çökmesi. Bir kutu tabanının. Computer Printout Paper. Form kâğıdı. Sürekli form kâğıdı. Compressive Strength. Sıkıştırıcı. Sürtünme testi. Ayni anda yapılan. Çimento kum ve su karışımı. Concora/Compression Liner Test (CLT). Beton. Oluklu kutu yapımında kullanılan kâğıt veya kartondan örnek oluklu elde edilerek. Sequential) 120 . Buruk ağaç.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Compression Strength Resistance. Beton döküldükten sonra. Sıkıştırma dayanımı. Layner sıkışma testi. Sıkıştırma kuvveti karşısında. düzken veya kenarları arasında ezilmesiyle anlaşılan ölçülebilir değerler. Compression Wood. Conbur Test. Beton kürleştirme kâğıdı. Computer Controlled. yani kürleşmesini düzenleyen su geçirmez kâğıtlar. Karton kutular için sıkıştırıcı etki. Sıkışarak çökme. Karton kutunun sıkıştırma dayanımı. Form kâğıdı. Akordiyon katlama. (Bakınız. boyuna. (Benzer anlamlı. Bir projede veya süreçte. Reaction Wood. Compressive Collapse. eğik düzlemdeki sürtünme kuvvetini ölçen test. (Karşıt anlamlı. Bilgisayar kontrollu. eş zamanlı yapıldığı için işe hız kazandıran parallel davranışlar. Sıkıştırma. karton kutunun dayanma direnci. Kâğıdın makine eni veya boyu dikkate alınarak yapılan ezilmeye karşı direnç ölçümleri. enine. Oluklu mukavva kutuların sıkıştırılma mukavemetini önceden belirlemek için testlayner üzerinde yapılan dayanım testi. Concrete Curing Paper. Sürekli form kâğıdı. Stiffness). betonun havayla irtibatını kesen ve kurumasını. Sıkıştırma dayanım direnci. Kağıdın akordiyon şeklinde ardışık katlanması. Burulma veya eğilme sonucu ağacın bazı bölgelerinin sertleşmesi nedeniyle oluşan bol ligninli ağaç yapısı. Concurrent. Sıkıştırma. Concrete. Compressive.

Kondensata çeviren. Durum izleme. Buhar silindirlerinde kondensat oluşum miktarı. Yoğunlaştırıcı. Bu işlem baskı kalitesini optimum duruma getirmeyi amaçlar. Condition Monitoring. Ekipmanı son ana kadar çalıştırmak için durum izleme sistemlerine ihtiyaç bulunur. alt plastik eleğe soğutma suyu verilmektedir. Kondensat bağlantısı. Şartlandırılmış kâğıt. Conditioning. Kondensat çıkış bağlantısı. Su buharının yoğuşmasıyla oluşan sıvı. Ekipmanın durumu göz önüne alınarak. Kondensat geri kazanımı. Condition Based Maintenance) 121 . Condenser Paper. Condenser. Kondensat. Kâğıdın kullanım yerinde. Kağıt makinesi buhar silidirlerinde görülen kondensat boşaltımı. biri çelik diğer plastik iki elek arasında ve 5 bara kadar basıncı olan buharla yapılan kâğıt kurutma yöntemi. (Bakınız. Kondensat boşaltımı. özellikle nemini oda şartlarına getirme veya getirene kadar bekleme. Şartlandırma. Conditioning). arıza olmasına olanak tanımadan yapılan bakım. Condensate Header. Kondansatör kâğıdı. Kondansatör imalatında kullanılan yüksek gözenekli ve yağı emebilen kâğıt. Durum tabanlı bakım. Üst çelik eleğe buhar. Kondensat yükü. Kazandan çıkan buhar miktarı ile geriye dönen kondensat arasındaki farkın kütlesel olarak azaltılması. Buhar silindirlerindeki kondensat çıkış bağlantısı. İşletme içinde belirli bir kısmı algılayıcılar ve veri işleme yöntemleri kullanılarak izleyen bilgisayarlı sistemlerin genel adı. Condition Monitoring) Conditioned Paper. (Bakınız. Condensate Evacuation. Kâğıt dayanımları yüksek olan bir kurutma yöntemidir. Condensate. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Condebelt Drying. Condensate Recovery. Condensing Load. (Ton/saat) Condition Based Maintenance. Yoğuşturucu. Condebelt kurutma. Yaygın olmayan.

kanallar ve hendekler gibi. Conformability. bir cm uzunluktaki iletkenlik değeri olarak ölçülür ve birimi miliSiemens’tir (mS). Konik masura kâğıdı. İletimli ısı aktarımı. Ölçü örneğinde. İletkenlik. Koni. Conductivity Measurement. pulperin içi. Enerji üretiminde kondensat içindeki iletkenlik değeri ölçülerek. Kontrat şartları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Conditions of Contract. Çam. Konik. Temizleyici konisi. (Cleaner Cone) Cone Paper. Büte ve tank içleri. Elyaf uzunluğuna bağlı olarak koniklik değişmektedir. 122 . Rifayner gövdelerinde ve siklon temizleyici alt parçalarında görülen yapı. Esneklik. Şekerleme kâğıtları. Koni şeklinde. Conifer. Kontrat kapsamında satıcı ve alıcı arasında birlikte oluşturulmuş ve imzaya alınmış şartlar. Confectioner’s Paper. Ancak içine zorunlu nedenlerle girilen ve çalışırken özel tedbirlerin alınması gereken alanlar.Tekstilde iplerin sarıldığı masuraların imalatında kullanılan kâğıt. Temizleyicilerin konik olan uç kısmı. (Eş anlamlı. Yapılaşma. Claflin rifayner. kurutma silindirlerinin içi. Uzun elyaflı selülozları mekanik olarak öğütmede kullanılan rifayner türü. Konik öğütücü. Kapalı alan. Order Conformation) Conical. Conductive Heat Transfer. Uyulmaması durumunda çeşitli yaptırımları da belirler. Conforming Order. Kazanların ve buhar hatlarının paslanmasına karşı kondensat örneğinde yapılan iletkenlik ölçümü. Isının bir bedenden diğerine temas yoluyla aktarımı. Confined Space. Ortama uygunluk. İletkenlik ölçümü. Configuration. sistemin korozyona ve kireçlenmeye karşı korunması amaçlanır. Conical Refiner. Sipariş teyidi. Konik rifayner. Conductivity. Cone. Düzenleme.

İrtibat.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coniferous. Dezavantajlar. Consolidation. Başkası tarafından stoklanmasına rağmen mülkiyeti diğer birine ait olan mal. Consistency Transmitter. Kesafeti suyla düşürerek istenilen değere getirme. Kesafet kontrol vanası. Connection. Connection Parts. Dolaylı hasarlar. Çam türleri. Kesafeti yükselterek yapılan bir kontrol işlemi yoktur. Hamur içindeki. Kesafeti ölçerek bildiren cihaz. Consistency Control. Bağlantı parçaları. Kozalaklılar. İğne yapraklılar. Mutabakat. (Pros and Cons şeklinde kullanılır) Consensus. Kesafet. Kısıtlama. Consolidation Zone. Bağlantı. Sabit seviye kasası. Elyaf yerleşme bölgesi. Elyaf yerleşmesi. Consequential Damages. Fikir birliği. Cons. İzleyen. Consignment. Fan pompası emişine verilen hamurun basıncını sabit tutan seviye kasası. Kesafet kontrolu. Kesafeti düşürmede kullanılan su kontrol vanası. Consistency Control Valve. Meyvaları konik olan iğne yapraklı ağaç türleri. Bıçaklı. Constant Level Box. kuru elyaf miktarının ağırlık olarak yüzdesi. Konsinye stok. Öncesine bağlı olan. Ekipmanlarda kullanılan parçalar. Düşünce birliği. Constraint. Su aynası bölgesi. mikro dalga gibi çok çeşitli türleri bulunmaktadır. Elek üzerinde elyafın yerleşmesi. 123 . Elek üzerinde sulu elyafın yer değiştirebildiği ve kendine yer bulabildiği alanı ifade eder. Consequential. Kesafet transmitteri. Mülkiyeti satılana kadar malı elinde bulundurana ait olmayan mal. Consignment Stock. Bir olayın ardından sonuç olarak gelen. Önceki nedenlere bağlı olan hasarlar. Konsinye. motorlu. Darboğaz. Consistency.

Kâğıt yüzeyinin düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. Oluklu karton koli imalatında kullanılan kartonlar. Damlacığın kâğıt yüzeyine yayılması durumunda açı ölçülemez. Bu açı karışımın kâğıda azami ölçüde geçmesi için gerekli değişkenlerden biridir. 124 . Sözleşmeden doğan. Koli kartonu. Contact Bed. kâğıt yüzeyinde kâğıtla yaptığı açı. Temas sürtünme oranı. (Bakınız . Contact Angle (Ɵ). Tüketici beklentisi. Container. Sözleşmeyle ilgili. Koli. Tüketici talebi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Construction Paper. emilim yoluyla çözünmüş biyolojik oksijen ihtiyacını ve askıdaki katı madde miktarını azaltmak için. Tüketici. Contractual. Corrugated Board). Sarf malzemeleri. Container Board. Aktif çamurlu arıtma sistemlerinin kapasitesini arttırmak için geliştirilmiş bir süreç. Aşındığı veya eskidiği için sürekli yenilenen malzemeler. Consultant. bir saat kadar yüksek konsantarasyonlu bir aktif çamurla temas ettirilmektedir. Danışman. Mean Seperation). Nakliyede kullanılan kutular. Referans düz bir yüzey ile kâğıdın yüzeyi arasındaki temas oranı (%). Surface Pit Distribution. mikro organizmalara yaşam ortamı oluşturmak için hazırlanmış ve kaba maddelerden oluşan geniş. Buna ıslatma (Wetting) denir. Kontak baskı. Belirlenen konuda fikir danışılan kişi. Surface Volume. Contact Print. Temas tabakası. İnşaat sırasında çeşitli nedenlerle. negatif bir yüzeye temas ettirerek yapılan baskı işlemi. Işığa hassas bir yüzeyi. Consumables. Consumer. Su geçirimsiz bir atık su havuzunda. (Bakınız. Bu süreçte arıtılacak su. Temas açısı. Contact Stabilization Process. tavanlarda ve döşeme altında yada izolasyon amacıyla kullanılan kâğıtlar. Consumer Demand. suni dolgu tabakası. İnşaat kâğıdı. Kullanıcı. Müşterinin bir maldan veya hizmetten beklentileri. Kontak stabilizasyon süreci. Kâğıt yüzeyini kaplamak için hazırlanan karışımın bir damlasının. Contact Fraction.

plastik parçaları. 125 . dış yüzeyde kullanılan kartonlar. Contaminants. Kesikli olmayan. metal parçaları. Sürekli boyama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Container Liner. Kâğıt hamuruna sürekli olarak ölçümlü boya verilmesi. Continuous Control. Kâğıt makinesi elek kısmında. Sürekli ölçüm. Continuous Measuring. Odun hamurunun pişiricide kesiksiz olarak pişirilmesi yöntemini kullanan selüloz üretimi. Aç-kapa veya kesikli kontrola göre. Bunlar arasında. Test layner ve kraft layner gibi farklı hamurdan yapılmış olanları vardır. Bilgisayarlarda çıktı almak için kullanılan. cam parçaları. Sürekli olarak hamur açma işleminde kullanılan pulper. İzleme ve kayıt amaçlı ölçüm. (Bakınız. Continuous Forms Paper. kontrolun daha kaliteli yapılabilmesi amacıyla geliştirilen kontrol yöntemi. Continuous Coloring. Sürekli izli egütör valsi. Continuous Pulping. Sürekli pişirme. Kesikli tarzda çalışmayan pulper. izleri kâğıt ışığa tutulduğunda görünen. boş izlileri de kâğıt yüzeyinde düzgünlük yaratma işlerinde kullanılmaktadır. Linerboard). Continuous Cooking. Oluklu koli yapımında. (Bakınız. Continuous. Safsızlıklar. Kâğıt hamurunda bulunan ve kâğıt kalitesini düşüren. Kirlilikler. Sürekli pişirme. Sürekli pulper. Sürekli iz valsi. tutkal artıkları. Arma desenli olanları özel yazışma kağıtlarının yapımında. Bu valslerin arma desenlileri ve boş desenlileri de bulunmaktadır. metal elek tellerinden özel olarak yapılmış egütör valsleri. Kimyasal selüloz üretiminde kullanılan ve ham maddenin pişiriciye sürekli beslendiği ve siyah likörün geri alındığı pişirme yöntemi. elyaf dışı zararlı maddeler. su izi vermede kullanılan. Continuous Laid Dandy. Sürekli kontrol. Continuous Pulper. birbirine paralel çizgiler halinde devam eden. Koli kartonu. kumaş parçaları ve kum bulunmaktadır. Detrimental Substances). folyolar. Sürekli form kâğıdı. Sürekli. belirli aralıklarla perfore edilmiş yazıcı kâğıdı.

Kontrol grafiği. kum. Contract Maintenance.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Continuous Stationery. Kontrol fonsiyonlarını ve kontrol mantığını. sıcaklık veya debi gibi kontrol edilmesi istenilen değişkenin ölçülen değeri. Contrast. kesafet. Contract of Sales. Satış sözleşmesi. Kontrast oranı. beyaz rengin siyah renge olan oranı. Sözleşmeli bakım. kesafet gibi değişkenler. Oranın yüksekliği hedeflenir. Kontrol edilen değişken. 126 . belirli bir set/hedef değere göre üreterek sürecin kontrol edilmesini sağlayan kontrol ünitesi. Kontrast. Contract. Control Loop. Yüklenici. Sürekli form kağıtları. Controller. Kirlilikler. Contrast Ratio. plastik gibi elyaf dışı yabancı maddeler. Kontrat dokümanları. Kontrat fiyatı. Bir sürecin kontrol edilme özelliği. 40 ile 90 g/m2 arasındaki birinci hamur kağıtlardandır. İstatistiksel süreç kontrolunda kullanılan kontrol grafikleri. Controllability. Yabancı maddeler. Debi. Ekipmanı çalıştırmak için kullanılan kumanda panosu. Taşeron firmalar aracılığıyla yapılan bakım yönetimi biçimi. Kontrol devresi. Control Chart. cam. Controlled Value. Müteahhit. Seviye. Hurda kâğıtta görülebilen. Kontrolör. koyu ve açık alanlar arasındaki farklılık. Bir resimde. Kumanda kutusu. Kontrol edilen değer. ip. Baskıda elde edilebilen. Genellikle geri beslemeli tarzda oluşturulan kontrol döngüsü. Üstlenici. Control Box. Contraries. Contractor. sıcaklık. Konrat şartları göz önüne alınarak. Kontrat. Kontrat ve eklerini oluşturan dokümanlar topluluğu. Kontroledilebilirlik. metal parçaları. Sözleşme. Contractual Documents. Contract Price. kontrata işlenen fiyat. Controlled Variable.

Dönüşümlü kâğıt üreten fabrika. Kaplama. başka tür kâğıtlara veya ürünlere dönüştürülmesi. Bale Conveyor) Conveyor Belt. Conversion Coating. Kontrol kararlılığı. Üretilmiş bir kâğıt bobinini işleyerek başka ürünler üreten makine (2) Dönüştürücü. Selüloz üretimi olmayan kâğıt fabrikası. Conveyor System. (Bakınız. Taşıyıcı bant. Converter. İşleme maliyeti. dönüştürme işlemleri sonucu yapılmış ürünlerdir. Conversion. (1) Makine. Paper Converting) Conveyor. Control Stability. Converting Paper. Taşıyıcı. Kontrol panosu. baskı. Konveyor sistemi. Ham maddeleri bir ürüne dönüştürme maliyeti. Isının sıvı veya gaz kütlesi içinde karıştırma veya başka bir taşıma yoluyla aktarılması. (1) Üretilmiş kâğıttan kâğıt ürünler elde etme. 127 . Dönüştürme. Conversion Cost. Konveyor. (2) Dönüşüm amacıyla hurda kağıttan yeni kağıt üretme. Control Valve. (Bakınız. Entegre olmayan dönüşümlü kağıt fabrikası. Converting Mill. çanta ve kutu imalatları. Kontrol edilen sistemin hedeften sapmadan istikrar içinde çalışması. Convective Heat transfer. Süreç değişkenimi kontrol eden vana. Kontrol sistemi. Kontrol vanası. Sevk bandı. Taşınımlı ısı aktarımı. Dönüşümlü kâğıt. Alternatif akımda 50 hz i kullanarak başka frekanslara dönüştüren elektronik ünite. Kâğıt makinesinde veya belirli ünitelerinde bulunan süreçleri kontrol eden otomasyon sistemleri. Kâğıdın özel işlemlerden geçirilerek. Dönüştürücü kaplama. Converting. Kâğıt makinesi dışında. diğer makinelerle yapılan kaplama işlemi.Operatör tarafından kullanılan pano. Control System.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Control Panel. kâğıt kırtasiye ürünleri. Dönüştürme.

Soğutma tamburu. Cooling Drum. Nişasta pişirme ünitesi. Soğutma fanı. Benzer su soğutmaları. (1) Odun yongalarını veya selüloz üretilecek ham maddeyi pişirme. Soğutucu. (1) Domuz pişirme kâğıdı. Cooked Ham Wrapper. Soğutma suyu. bobin makinası frenlemesinde. Cooling Fan. Bakırdan yapılma baskı kalıbı. Eşgüdüm. Fırın kâğıdı. Pişirme likörü. (2) Nişasta pişirme. Soğutma ünitesi. İp sarımında kullanılan kâğıt masuraların yapıldığı kâğıt. Bakır kalıp. basınç ve sıcaklık altında kimyasallarla işleme. Soğutma silindiri. 128 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cook. Cooling Unit. Bir mekanı veya ekipmanı soğutma amaçlı kullanılan fanlar. Cooler. Pişirme. Coordination. Safihanın soğumasına olanak sağlayan silindirler. Copier Paper. Cooking Liquor. Cookery Parchment. Cooling Water. temiz ve soğuk su. Koordinasyon. (1) Kâğıt selüloz ham maddesini. Pişirme. kapalı çevrimle soğutan kule. Cooling Tower. vakum pompalarında. Kurutma silindir yataklarında dolaşan yağın soğutulmasında kullanılan. Vakum pompalarının kullandığı sızdırmazlık suyunu. Cop Paper. Cooking. Masura kâğıdı. Cooling Cylinder. preslerin hidrolik ünitelerinde de bulunur. Copper Engraving. Safihanın soğumasına olanak sağlayan su soğutmalı silindirler. Radyatör suyu. (2) Nişastanın pişirilerek tutkallaştırılması. Cooker. Fotokopi kâğıdı. (2) Pişmiş domuz paketleme kâğıdı. Soğutma kulesi. Pişirici.

Bobinin açılması veya sarılması sırasında mihver boru veya masura üzerinde veya bobinin kendi içinde kayarak dönmesi sonucu oluşan kopma. Bağ. Kenarları 4 ft. Mihver boru. Core Board. Bobin sarımında kullanılan ve merkezde kâğıdın üzerine sarıldığı mihver boru. Core Burst. Çok dayanıklı imal edilmiş. Bakır kaplı karton. Core Cards. Tomar. Copper Paper. 100 gr selülözün. büyük çaplı kâğıt masura. bakırı redükleme yoluyla iki değerli bakıra dönüştürmesi sonucu gerekli. (2) Bakır bobin sarma kâğıdı. alındığında ise salgı yapması söz konusudur. Dayanıklılık kazandırmak için. olan ve toplamda 128 ft³ hacimdeki kâğıt tomarı. Cord. Göbekten patlama. Cord Reinforced Paper. İp takviyeli kâğıt. (1) Kopya kâğıdı. Kopya kâğıdı. Bakır kâğıdı. Mihver boruya yakın olan yerlerdeki kâğıt kıvrılması. ip veya seyrek kumaşla takviye edilmiş kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Copper Number. Bu kusurlar nedeniyle mihver boru uç takozlarının çakılamaması veya bobinin üretim amacıyla klavuza alınamaması. Mihver kavraması. Mihver borunun uçlarındaki ezilmeler ve ovallikleri belirten kusurlar. Bir kâğıt ambalaj ölçüsü. (1) Bakır renkli kâğıt. Core Chuck. et kalınlığı yüksek olan. Cop Tube Paper. Bobin makinesinde mihver boruyu iki ucundan kıskaca alan kavramalar. Bakır sayısı. Core Curl. Her parti için. Core. üretim bilgilerinin ve sevk bilgilerinin özetlendiği. Elyaf bozunmasının bir ölçütü. Bobin sevk kartelası. Masura kâğıdı. Bobin etiketi. Copying Tissue. Copying Paper. Mihver boru hasarı. bobin üzerine yapıştırılan bilgi kartı. x 8 ft. Copper Plate Board. Mihver boru yapımında kullanılan karton. Göbek kıvrımı. (2) Fotokopi kâğıdı. 129 . Core Damage. x 4 ft.Pelür kopya kâğıdı. Mihver boru kartonu. gram cinsinden bakır ağırlığı.

Düzeltici faaliyet. 130 . Corner Stay. Ağaç özü. Mihver boru takozu. Köşe takviyesi. (Eş anlamlı. plastik veya tahtadan yapılmış konik takozlar. Tüzel kişi. Core Plug. Düzeltici tedbirler. Mihver döküntüsü. Ortasında mihver boru/masura olmayan bobin. Mihver kayması. mihver boruya yakın yerlerde sarımın kötü kalitesi nedeniyle kullanılmadan kalan ve kırışıklığı nedeniyle kullanılması mümkün olmayan kâğıtlardan kaynaklanan zayiat. Karbon kâğıtlı sürekli formlarda. Arıza olduktan sonra yapılan düzeltici bakım. Basılmış kâğıtta kesim sınırlarını belirten işaretler. Bobin haldeki kâğıt kullanımında. Düzeltici bakım. Core Stock. Temizlik kağıtlarında rastlanabilen bobin türü. Mihver boru uçlarında hasar meydana gelmemesi için. Mihver boru kartonu. Mektup Zarfı. Mihver zayiatı. Corrective Action. merkezde bulunan mihver borudan kurtularak kullanılamaz hale gelmesi. Odun özü. Kutuların köşelerini ezilmeye karşı korumak için konulan. Mihversiz bobin. Corrective Maintenance. Cork Paper. Sigara filtresinin dışındaki mantar desenli kâğıt. Plansız bakım. Mektup kâğıtları. karbon kâğıdının kolayca asıl kâğıttan ayrılmasını sağlayan. Core Waste. formun bir köşesine uygulanmış perforasyon. Corewood. Corrective Measures. Tepit edilmiş bir kusuru ortadan kaldırmak için yapılan faaliyet. Mantarlı kâğıt. Corner Marks.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coreless Roll. Köşe işaretleri. Correspondence Papers. Corrective Actions) Correspondence Envelope. Köşe koçanı. özel karton parçaları. Kurum. Core Slippage. borunun her iki ucuna çakılan. Corner Stub. Ağacın veya odunun merkezindeki koyu renki kısım. Kâğıt bobininin. Corporation.

alt yüzeyde kullanılan kâğıt. Corrugated Board). 131 . Corrugated Base Paper. Bir ondüla ve iki laynerden yapılan oluklu mukavva.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Corrosion. boyalar. Paslanma kontrolu. Corrosion Control. Fluting kâğıt kutu üretiminde iç kısımda ondüla yapılarak kullanılır. Corrugated Cardboard. Bir ondüla ve bir layner kağıtla yapılan oluklu mukavva. Rulman gibi. Corrugated Container.4). Oluklu mukavva kağıtları. Paslanmayı önleme. Tek katlı oluklu mukavva. metal parçaları sarmak için kullanılan. Korozyon önleyici kâğıt. En yaygın kullanılan oluklu mukavva türü. Paslanmayı önlemek için kullanılan kimyasallar. Corrosion Preventive Papers. Corrugated Board Box. Test layner ise ondülalı kısmı kapatan alt ve üst yüzeylerde kullanılır. Corrugated Board. kâğıt fabrikasında metal aksamda neden olduğu paslanma. Tek yüzlü oluklu mukavva. Oluklu mukavva kutu. Paslanmayı önlemek için alınan planlı ve kontrollu önlemler. Tek veya çift yüzlü oluklu mukavva. Oluklu mukavva kutu.4). Corrugated Board–Double Wall. Pas önleyiciler. Oluklu mukavva alt kâğıdı. Oluklu kutu yapımında kullanılan ve fluting ve testliner diye adlandırılan kâğıtlar. Corrugated Board–Single Wall. (Ek. Paslanma. (Ek.4). (Ek. Pas önleme. Alt layner. yağlı ve rutubet geçirmez kâğıt türleri. Oluklu mukavva kartonu. (Ek. Corrosion Prevention. Oluklu mukavva. Corrugated Cap. (Ek. Oluklu mukavva.4). Corrosion Preventives. Üstte kullanılan kâğıda üst layner (Top Liner) ve alttaki kâğıda alt layner (Base Liner) denir.4). İki ondüla ve üç laynerden meydana gelen oluklu mukavva. (Bakınız. Üç kattan meydana gelen oluklu mukavvada. Çürüme. Çift kat oluklu mukavva. Kâğıtta kullanılan kimyasalların. Corrugated Board–Single Face.

Çeşitli amaçlar için kullanılan oluklu mukavva parçası. Corrugated Medium. Corrugated Board – Single Face). Oluk makinesi. Fluting kâğıt. Ondülalı kağıt. Cosmetic Tissues. Corrugated Medium). Cost. yüzsüz ve oluklandırılmış kâğıt. Corrugated Wrapping. Maliyet muhasebesi. Yeni görüşe göre ise bakım ve onarım yapılan hizmetler ve karlılığa katkısı nedeniyle kar merkezi olarak görülmektedir. 132 . Corrugating Medium. Bir oluklu ve bir layner kağıdından meydana gelen ve paketlemede dolgu olarak kullanılan oluklu mukavva. Cost Center. Corrugated Sheet. Cost Accounting. Corrugated Shipping Container Board. Fluting kâğıt. (Eş anlamlı. Makyaj temizleme kâğıdı. Harcama merkezi. Sadece oluklandırılmış ve ambalajda dolgu olarak kullanılan darbe emici kâğıt. Kozmetik anaçlı pelür kâğıtları. Corrugation. Corrugator. Corrugating Material. Oluklu kutu makinelerinde bulunan oluklandırma merdaneleri. Eski görüşe göre bakım ve onarım harcamaları gibi masraflar nedeniyle bakım hmasaraf merkezi olarak adlandırılmıştır. Oluklu kâğıt. Corrugated Roll. Oluklu mukavva. Oluklu mukavva. Fluting kâğıt. Masraf merkezi. Oluk verme. Tek yüzlü oluklu mukavva. Corrugating. Maliyet. Oluklu mukavva iç kâğıdı. Oluklu levha. Ondüle merdanesi. Mukavva haline getirilmemiş. Oluklu. Corrugator Roll.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Corrugated Fiberboard. (Bakınız. Oluklu mukavvanın dalgalı kısmını oluşturan kâğıt.

(Bakınız. Pamuk linteri. Cost of Acquisition. Pamuklu kâğıt olabilmesi için minimum % 25 pamuk selülozundan yapılması gerekir. Pamuklu kâğıt. Linter selülozu. Kâğıt yapımında kullanılan. Pamuk ambalaj kâğıdı. Kısa elyaflı pamuk selülozu. Maliyeti yüksek. Cotton Fiber. Satış maliyeti. Maliyetli. Yatırmak. Pamuk çırçırlarından elde edilen selüloz. 133 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cost Intensive. Pamuklu kâğıt. Harmanında pamuk selülozu bulunan kâğıt. Cotton Content Paper. Pamuk sapı. Cost of Capital. selüloz ham maddesi. Couch. Pamuk ambalajlamada kullanılan. Bir ürünün müşteri eline geçene kadar olan tüm maliyetler toplamı. Cotton Straw. açık mavi renkli bir kâğıt. Edinme maliyeti. Satın alma aşamasında yapılan tüm harcamalar. Kalite maliyeti. Yüksek maliyetli. Bir proje veya yatırımda harcanan öz kaynaklar ve borçlanmaların tamamı. Pamuk elyafı. Cotton. Costless. İndirmek. Sermaye maliyeti. Uzun elyaflı pamuk selülozu. Cotton Batting Paper. Cost of Quality. Rag Paper) Harmanında % 25 in üzerinde pamuk selülozu bulunan kâğıtlar. Maliyetsiz. Cotton Linter. Kraft selülozundan yapılan ve alınan pamuk örneklerini sarmak için kullanılan kâğıt. Kağıt harmanında. Cotton Sampling Paper. Cotton Paper. Kalite amaçlı yapılan harcamaların tamamı. Pamuklu nümune kâğıdı. Pamuk. Cost of Sales. bu değere eşit veya bunun üzerinde pamuk selülozu bulunduğunu ifade etmektedir.

Kâğıt makinesi elek bölümü sonunda. Yazar kasa rulo kâğıdı. Coucher. Gauç ceketi. Enjektör. Kapasitesi yüksek mekinelerde. Sayıcı. Sifon valsi izleri. Coupling. keçe üzerine seren kişi. Sayılan rakam. Elek altı büte karıştırıcısı. Ayakkabı taban kartonu. (Eş anlamlı. Couch Roll. Counter Board. kalite bozukluğu. Kâğıt enjektörü. istenilen sayıya ulaşıldığında. Gauç valsi kaplaması yerine kullanılan. Bir toptaki kâğıt sayısı. Jacket). Sayım sırasında topların arasına bir enjektörden atılan kağıt. 134 . Elek altı döküntü bütesi. Adet. Serici. vakum bağlandığı için adına sifon valsi de denilmektedir. alt katta bulunan ve kenar döküntülerinin ve yaş döküntülerin aktığı hamur bütesi. Counter Shooter). Sayım kontrol kâğıdı. Aktarma valsi. El yapımı yaş kâğıdı elekçiden (Vatman) alarak. Kâğıt üzerinde gözle görülen. Counter Check Paper. Counter Ejector. Safiha serici. Gauç valsi. Yaprak sayıcı. Ebat kâğıdı sayarak. Counter Roll Paper. Güç aktarımında iki şaftı birbirine bağlayan düzenek. (Bakınız. İndirici. safihayı elekten alarak. Bilet kâğıdı. Counter. kâğıdın elekten prese aktarıldığı son vals. Sayaç. yünden yapılma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coucher. Kaplin. Sayaç enjektörü. gauç valsi üzerine geçirilen keçe. Kâğıt makinesi elek bölümünde. Couch Jacket. Sayı. bir pres keçesi üzerine aktaran kişi veya mekanizma. sifon valsindeki düzensiz su süzülümü nedeniyle oluşan. El yapımı kâğıtta. Shadow Marks). Gauç döküntü bütesi. araya belirtici şerit atan makine. Gölge izleri. çoğunlukla tahrik motorunun bağlı olduğu. Count. Couch Marks. (Eş anlamlı: Hog Pit) Couch Pit Agitator. Coupon Paper. Couch Pit. (Eş anlamlı.

Bardak kapağı kartonu. Crash Perforation. Crack. Cracker Box Divider. Bir projede gerekli olan faaliyetlerin birbiriyle olan ilişkilerini gösteren. (3) Metal yorgunluğu nedeniyle. Kenar kırığı. sırasını. Bisküvi kutularında. Bisküvi kutusu kartonu. Craddle. katlama tabakasınının ayrılması. Cracked Edge. Crackle. kâğıt üzerindeki kaplamanın alınması. Kapak kağıdı. Bisküvi ara kâğıdı. Yüzey çatlatma işlemi. CPPA (Canadian Pulp and Paper Association). Cracker Caddy Board: Bisküvi saklama kabı kartonu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cover Board. Cracker Box Liner. Çatlama. Kritik yol metodu. Cover Cap Board. Küçük ebatlı bisküvi kutusu kartonu. Kâğıdın buruşturulması sırasında çıkan ses. Kitap kapağı kartonu. aralara konulan yağlı seperatör kağıtları. Çatlatma. metal malzemede oluşan çatlak. 135 . Kâğıt yüzeyinin çatlak görünümlü hale getirilmesi. Bobin makinesinde. CPM (Critical Path Method). Kâğıt kenarında görülen. Crash Finish. süresini ve kaynakları gösteren proje planlama tekniğidir. Cover Paper. Katlama sırasında kırılma. Cracking. Kanada Kâğıt ve Selüloz Birliği. Kapak kartonu. Kitap kapağı kâğıdı. Büyük ebatlı bisküvi kutusu kartonu. Kırılma. Hışırtı. Bobin yastığı. Bir top kağıda uygulanan perforasyon işlemi. Bir tür gofraj işlemi. katlanma yerindeki çatlak. Crack at Fold. (2) Kartonda bükülme sonucu kırılma. Koçan perforasyonu. (1) Çok katlı kağıtlarda. sarılmış bobini indirirken bobini kucaklayan yastıklayıcı palet. Kullanım amacıyla.

Creasing. Craters. Creep) Creeped Kraft Paper. (Bakınız. Crawl Speed. Crease Strength.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Crate Liners. (Bakınız. kaplanamamış olarak kalan oyuklar. Kağıt makinasını bakım. temizlik. katlanmaya rağmen. Özellikle temizlik kağıtlarında Yanki silindire baskı yapan bir raspa ile sağlanan krep. Krepli su geçirimsiz kraft kâğıdı. Belirli bir kuvvetle katlanmasına rağmen. (Bakınız. Creep) Creeped Dublex Kraft Paper. Kasa kartonu. Krepli tampon kâğıdı. Crayon Paper. Kırma. Pilyaj. Kırılmazlık. Katlandıktan sonra oluşan deformasyon. Creep) Creeped Wadding. (Bakınız. Crease Retention. Krepli dupleks kraft kâğıdı. (Bakınız. Kraterler. katlanma çizgisinin oluşmaması veya kırılmaması. Katlama dayanımı. Kâğıdın veya kartonun katlanma sonrası açılmadan katlanmış olarak kalabilme özelliği. Kırılma. Creep) 136 . elek ve keçe değişimleri gibi durumlarda elle çalıştırmayı sağlayan en düşük dönüş hızı. açarak çekildiğinde. Böyle durumlarda çalışma mantığı ve güvenliği makina kontrolu yerine operatör tarafından belirlenir. Küfe kartonu. Kasa veya konteyner yapımında kullanılan ve küfenin ürüne temasını kesmek için araya konulan kâğıt/karton. Kâğıdın elastik ve emici olması için yapılan krepleme işlemi. Sürünme hızı. Creeped. Katlı kalabilme. Creasability. Genellikle 10-25 m/dakikadır. Tebeşir çizim kâğıdı. kopmaya karşı mukavemetinde azalma olmaması. Kırma. Krep. Bu tür kâğıtlara kuvvet uygulandığında uzama yaparlar ve kuvvet kalktığında eski durumlarına dönerler. Oyuklar. Creep) Creeped Waterproof Kraft Paper. Tebeşirle resim yapmak üzere yapılmış. Creep. Katlanmazlık. Crease. Bıçakla katlama izi verme. Krepli kraft kâğıdı. Krepli. Kâğıtta veya kartonda. Pilyaj. kaba görünümlü kâğıt. Kaplanmış kâğıt yüzeyinde.

Krep oranı. Fines) “Fines” olarak ifade edilen toz parçacıklarından daha küçük ebattaki parçacıklar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Creep Finish. Kreplemek. Krepleme. Creep) Creping Doctor. (Bakınız. Crevice Corrosion/Crevice Corrosion Cracking. Baz alınacak değer. Kiritk varlık. Toz parçalarından daha küçük ebatta elyaf. Zamanla gelişir ve sonunda gövde ile başlığın birbirinden ayrılmasıyla sonuçlanır. İs kokulu. Kreplenmiş. Creep) Creping Tissue. katrandan elde edilen. Crimping. Katlamak. Krepli. Krepleme öncesi ve sonrası. Kreplenmiş kâğıt. Katlama. Crinkled. Krepleme raspası. (Bakınız. Crimp. (Bakınız. Krepli pelür kağıdı. kâğıt uzunluğunda meydana gelen değişmenin oranı. Ölçüt. yağsı sıvı. (Bakınız. 137 . Critical Delamination Energy. Krepli hijyenik kâğıt. eşik enerji değeri. Hasta yatak kâğıdı. (Bakınız. Kritik kat ayırma enerjisi. Yatak örtü kâğıdı. Crill. (Bakınız. Krepleme işlemi. Creep) Creosol. Crib Sheet. Kâğıt alez. Creep) Creepe Paper. Kılcal korozyon çatlağı. şeffaf veya açık sarı renkli. Criteria. Kriter. Krepleme yapma işlemi. Krep makinesi. Yanki silidirlerin çıkışında kullanılan krepleme raspası. Yüksek sıcaklıkta kat ayıracak büyüklüğe erişmiş. Creep) Creep Machine. (Bakınız. Buhar silindirlerinde ve yanki silindirlerde görülen sisnsi bir korozyon türüdür. Katran ruhu. Critical Asset. Krapon kâğıdı. Hasarlanması durumunda ciddi sonuçlar yaratacak mal. Creping. Creep) Creep Ratio.

Makine enine gramaj kontrolu. Eşik değer. Boya çıkarma. Critical Temperature. Arzani makas. Cropping. Cross Cutting Knife. Critical Value. Ebat kesim makinesi. Kritik kat ayırma sıcaklığı. Cross Direction (CD). Haç şeklinde olan. Cross Direction Caliper Control. Cross Direction Moisture Control. Cross Direction Basis Weight Control. Buharla veya fıskiyelerle makina enine olan rutubet profilini düzelten kontrol sistemi. Kâğıt yüzeyini silerek boyayı çıkarma. Kat ayıracak eşik sıcaklık derecesine yükselmiş ve bundan sonra kat ayıracak vals sıcaklığı. Hamur kasasında bölgesel sulandırma ile makine enine olan gramaj profilini düzelten kontrol sistemi. Kritik sıcaklık. askıya koymak veya askıdan almak için kullanılan T biçimli tahta alet. Makine eni. Makine enine rutubet kontrou. Cross Cutter. Kalenderde bölgesel baskı ayarlarıyla yapılan ve enine olan kalınlık profilini düzelten kontrol sistemi. Haç. Cross Direction Permeability. Sheeter).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Critical Delamination Temperature. Elde yapılan büyük ebatlı kağıtları. Ebat kesim bıçağı. Arzani makas bıçağı. rutubet ve baskı ayarlarıyla yapılan ve enine olan parlaklık profilini düzelten kontrol sistemi. Olmaması durumunda işletmeyi duduracak yedek ekipman veya yedek parça. Makine enine geçirgenlik. Kritik yük. 138 . Critical Load. Saf bir sıvının belirli bir sıcaklık aşıldığında. sıvı halden çıktığı sıcaklık. Kritik değer. (Bakınız. Cross Direction Gloss Control. Kırpma. Cross. Kiritik yedek. Kalenderde bölgesel ısı. Bir ekosistemde dengeyi bozmayacak en yüksek eşik kirlilik yükü. Critical Spare. Crocking. Su yolunun tersi olan kâğıt yönü. Makine enine parlaklık kontrolu. Makine enine kalınlık kontrolu. Kenarları traşlama.

Crown Roll. Çapraz bağlanma. Taç kontrolu. Kâğıt hamuruna dolgu maddesi olarak karıştırılan kalsiyum sülfat. Farklı özellikler kazandırmak için. Kâğıt makinesinde safihanın aktığı yöne. Crown Filler. Sürekli formlarda yaprakları ayıran delikli çizgiler. Makine enine doğru çekme. Alçı tozu. makine enine yön denilmektedir. Orta kısmı bombeli olan pres valsleri. Çapraz bağlı. makine yönü ve makinenin enine olan yöne. molekülü yandaki moleküllere bağlayan kimyasal bağlarla bağlanmış. Bombe kontrolu. Taç gibi görünen. Bombe. Cross Linking. Makine enine kamburlaşma. Enine perforasyon. Warp Level) Cross Grain Fold. Kâğıdın kuruma sırasında enine doğru çekerek daralması. Cross Perforations. bir polimer zincirini diğerine çaprazlama bağlama yöntemi veya bağlanma şekli. Makine yönüne karşı. Beloit tarafından bulunan ve vals içinde nip boyunca hareketli bir mekanizma ile nip basıncını ve vals bombeliğini düzenleyen sistemi olan vals. Crown Controlled Roll. Grene karşı katlama. Crown. Makine enine. Su yoluna dik olarak yapılan kağıt katlama yöntemi. Taç. (Bakınız. Çapraz laminasyon. Bir valsin orta tarafının kenarlara göre şişkin ve kambur olması. Kontrollu taç vals. Cross Laminated. Polimerlerde. Cross Linked. 139 . Makine eninde katlama. Kâğıt tabakalarının birini makine enine.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cross Directional (CD) Warp. Bombe kontrollu vals. Oluklu mukavvada üretim aşamasında layner kağıdın enine doğru düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu mukavvada meydana gelen kamburlaşma. (Taş vals “Granite Roll” ile karıştırılmamalıdır). Taç vals. Bombeli vals. Zincir bağlı. diğerini makine yönüne alarak yapılan dupleks laminasyon. Cross Machine Direction. Kamburluk Layner kağıttaki iç gerilimden kaynaklanmaktadır. Crown Control. Cross Machine Shrinkage.

Yarı kimyasal yarı mekanik hamur. 140 . Crystallography. (1) Üretim ıskartası kağıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Crush. Ezilme dayanımı. (2) Giyotin artığı kağıt. Ezilmiş. Compression Strength). Crystallization. CSF (Canadian Standard Freeness). Kristalografi. Kristalit. Kanada yöntemi serbestlik ölçümü. Crystaline Cellulose. Ezilmiş masura. Rifaynerde elyaflarda gözlenen ezme işlemi. Crystallinity. Crystallite. (2) Ezilme. Ezik bobin. Kâğıt sanayiinde selülozun yapısını inceleyen bilim dalı. Culled Paper. Kurumuş bir mürekkebin. Ezilmiş görünümü verme. Maddelerin kristal yapısını. Kristalleşme. Crushed Finish. Kristalleşme derecesi. (Bakınız. Elyaf hücre duvarlarının kristalleşmiş kısımları. Crushed Core. yani atomların dizilişlerini inceleyen bilim dalı. Crushing Strength. Hamurun serbestlik yani suyu bırakma derecesini ölçme yöntemlerinden biri. Ezilmiş mihver boru. Kâğıdın valslerden geçerken üzerinde meydana gelen darbe izleri. Ezmek. Preslenmiş gazete kâğıdı. CTMP (Chemi Thermo Mechanical Pulp). Kristalize selüloz. (1) Ezme. Elyafın bir bölümünün kristalleşerek üç boyutlu bir yapı oluşturması. Crushing. Iskarta kâğıt. Crushed. üzerine uygulanan yeni mürekkebi almaması. Crushed News. Yongaların önce sodyum sülfit ve buhar kullanarak işlenmesi ve ardından mekanik öğütme yoluyla elde edilen selüloz. Ezik. Crushed Roll. Çeşitli nedenlerle darbe almış veya ezilerek elips görünümü almış kâğıt bobini.

Çözünmüş selülozun ortalama moleküler ağırlığını tespit etmede kullanılan ölçüt. Çözünen selüloz. Hem yazıma. Coarse Papers). Cupboard Lining. Cuprammonium Hydroxide) Cuprammonium Hydroxide. Schweitzer çözeltisi. Kültürel kâğıtlar. Dolap raflarına serilen kâğıtlar. Dalga. Kupramonyum vizkozitesi. Bir polimerin çapraz bağlarla bağlanarak sertleşmesi. Çözünmüş selülozun ortalama moleküler ağırlığını ölçmede kullanılan bir ölçüt. Bardak yapımında kullanılan kâğıt. Orijinali 100 ft³ dür. Kaba olmayan kâğıtlar. Kuprietilen diyamin vizkozitesi. Plastik kaplı bardak kâğıdı. Selülozu çözmeye yarayan ve çözeltinin viskozitesini ölçerek sonuca giden bir kâğıt kalite kontrol kimyasalı. hem de basıma uygun kâğıtlar. Bardak kâğıdı. 2. Bardak kâğıdı. 141 . Bir hacim birimi ile ifade edilen odun miktarı. Kâğıtta oluşan kıvrılma eğilimi. Bardak kartonu. Kuprietilendiyamin hidroksit. Cunit. Et marinasyonunda kutu yapılarak kullanılan karton. Kısaca CUENE denilmektedir. Raf kâğıdı. Cup Paper. Cupramonium Viscosity. (OH)2). Zıt anlamlı. Kürleşmek. Curable. bardak yapımında kullanılan karton. Cup Board. rejenere selüloz adını alır ve piyasada vizkoz rayonu (suni ipek) diye adlandırılır. Marinasyon kutu kartonu. Sertleşebilen. Cupram. Vizkozite testlerinde kullanılan bir selüloz çözücü. (Cu (NH3)4 . Sulu amonyum hidroksit içindeki iki değerli bakır hidroksit eriyiği. Kürleşebilen Curing Box Liner. Cupstock. Kupramonyum hidroksit. (Bakınız. Cure. Cupriethylenediamine Viscosity. Kıvrım.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cultural Papers. Yazı tabı kâğıtları. Cupriethylenediamine Hydroxide.83 m³ odun. Curl. Sertleşmek. Spiral sarım yöntemiyle.

(1) Kâğıtta rutubet etkisiyle kenarlardan başlayan ve içe doğru gelişen dönme hareketleri. Para destelerini çevrelemek için. Form Factor). Bilet kartonu. Amerikan ciltleme. Plastik kaplanarak perde yapımında kullanılan kâğıt. (2) Perde kağıdı. kırçıllı olması gibi üstün özellikleri bulunmaktadır. Threadless Binding). Curling. Cushion Board. Cushioning. Buna değişik adlar da verilmektedir. filigranlı olması. Bir tür. Currency Paper. Yanki silindirlerin çıkışında bulunan safiha kesme raspası. Currency Straps. Thermoplastic Binding. şeritler halinde kesilerek kullanılan kraft kâğıdı. Cut Cards. 142 . çözünmez bir tutkalla yapılır. kuşe çözeltisinin perde şeklinde akıtılarak kaplanması yöntemi. Kağıdın kıvrılmaya olan yatkınlığı. Selüloz elyafınıdaki kıvrılma miktarını beliten tanım. sadece oluklandırılmış ambalaj dolgu kartonu. Çok dayanımlı olması. altta geçmekte olan ebat kâğıda. paslanmaya karşı özelliği olan kâğıt. Cut Back Binding. Zayıf elyafları güçlü elyaflarla desteleyici yapı oluşturma. Custom Clearance. Gümrükten malı çekme. (Eş anlamlı. Curl Tendency. metal gömme şeritli olması. Cut-off Doctor. Custom Duty. Duvarları olmayan. (1) Perdeli kuşeleme. Rifaynerde elyafın kıvrılarak helisel hale gelmesi. Oluklu karton. Kıvrılma. Kâğıt para yapımında kullanılan özel bir kâğıt. Adhesive Binding. Curtain Coating. Yastıklama. Kitap sırtına sıcak tutkal sürülerek yapılan ciltleme türü. Üründe kaliteyi arttırmak amacıyla yapılan bakım faaliyetleri yönetimi. Pamuk selülozundan. Çatal bıçak sarma kâğıdı. Cutlery Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Curl Index. Para destesi kâğıdı. Kesme raspası. Perfect Binding. (2) Kıvırcıklaşma. Customer Centered Maintenance. (Eş anlamlılar. Tutkalllı ciltleme. Kıvrılma eğilimi. baskı kalitesi. Para kâğıdı. Gümrük vergisi. Bir yarıktan. Gümrük işlemlerini tamamlama. Kıvrılma endeksi. Müşteri merkezli bakım.

Ebat kesici. Dönemsel sayım. Kesim ölçüsü. Kâğıdın kesilmesi sonrası görülen. çoklu kesim tekniği. Fligranlı kâğıtlarda filigrana dikkat edilerek yapılan kesim. Cutter Set. Centrifugal Cleaners. Bıçak izi. Cutting Machine Knife. Makas artığı. Mavi ozalit kâğıdı. Giyotin. Set kesim. Cyclonic Cleaners. Cutting. Giyotin bıçağı. Cutter. Cut to Register. Kesim artığı. Kenar kesici fıskiyesi. Elyaf tozu. Ebat kâğıt. Cutting Pipe. Cutter Dust. Siklon. (Eş anlamlı. Cyano Paper. Kesişme noktası. kaolin ve selüloz parçalarından oluşan toz. Kesilme. Cutter Broke. Kesim tozu. Her kâğıt parçasında. İki zıt durumu birleştiren ortak nokta. Kesim sonrası kalan döküntü. Temiz su kanunu. Centricleaners) Cyclostyle Process. Kesici. Elekte safiha enini belirleyen kesici fıskiyeler. Cut Sheet. filigranın aynı noktada olmasını sağlayan kağıt kesimi. Dynamic Cleaners. Cyclon.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cut-off Point. Cut Size. Cut Scored. CWA (Clean Water Act). Rifaynerde elyafın bölünmesi. Birden fazla bobinin aynı anda açılarak. Cyan. Kesme. Stensil kopyalama işlemi. Siklon temizleyiciler. Açık mavi. 143 . Makas. üstüste bindirilmesi yoluyla yapılan. Su izine göre kesim. Cycle Counting.

Yuvarlak elekli karton makinesi. Silindir yüzey taşlaması. Silindir de kurutulmuş. Yuvarlak elek kâğıdı. kurutma silindirleri. Silindir. Kurutma silindirlerinde kurutulmuş kâğıt veya karton. Cylinder Board Machine. Yuvarlak elekte üretilen karton. Yuvarlak elek. Yuvarlak elekte üretilmiş ve oluklu mukavvada dış katman olarak kullanılan kraft kâğıdı. Cylinder Machine. Baskı sırasında baskı plakaları arasındaki boşluk. Silindirik döküm. Silindir boşluğu. Silindirik rifayner. Cylinder Grinding. Yuvarlak elekte üretilmiş kraft layneri. Cylindrical Refiners. Cylinder Mold (Mould) Machine. Cylindrical Casting. Kurutma silindirlerinin döküm tekniği. Cylinder Mold (Mould). Yuvarlak elekli karton makinesi. Silindirik öğütücü. Yuvarlak elekli makinede üretilmiş kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cylinder. Multi Cylinder Machines). Serbest kurutulmamış. Kâğıt makinesi kurutma bölümünde kullanılan. Cylinder Kraft Liner. Genel katman dizilişi (Ek: 7) de verilmiştir. Cylinder Paper. Yuvarlak elekli karton makinesi. (Bakınız. Cylinder Gap. Yuvarlak elekte üretilen bristol. 144 . Cylinder Dried. Cylinder Bristol. Cylinder Board.

Desenli duvar kâğıdı yapımında kullanılan bir taban kâğıdı. Kontratlarda belirtilen kişisel günlük harcama tutarı. Islatma merdanesi. örnek kağıdın ışığı yansıtma faktörü. Veb ofset baskı. daha çok alkol (%25) va daha az su kullanan ve bobin haldeki kâğıda sürekli baskı yapan bir sistem. Dampening. Baskı sırasında. Dahlgren baskı sistemi. Damping Roll/Roller. Dampers. Poly-DADMAC). ıslatma maddesinin. D65 beyazlığı. baskı plakasına sürülmesi. ıslanan kâğıdın ölçülerinin değişmesi. Çözünmüş havalı flotasyon ünitesi. Taş baskıda. Damage. Islatma. ıslaklığı baskı plakası yüzeyine dağıtan merdane. ISO tarafından belirlenmiş ortamda. (Bakınız. Damp Sheet. Damping Strech. Dahlgren. Taş baskıda.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ D D65 Whiteness. Dampen. DAF(Dissolved Air Floatation). Günlük müsaade edilen değer. Kumaş benzeri bir kâğıt türü. Taş baskı plakalarında. Damask Paper. Yaş boyut değişimi. Daily Allowance. 145 . Sönümlemek. Yaş kâğıt. boş alanlara mürekkep itici ıslatma sıvısının sürülmesi. Hasar. Islatma. DADMAC. Islatıcı. Damping. 467 nm ışık altında ölçülen. (Bakınız. Günlük harcirah. bezli ve lastik kaplamalı merdanelerle. Dampeners. Titreşimi azaltmak. Baskı preslerinde. Damping Rolls). Şam kâğıdı.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Damp Streaks. Yaş izleri. Düzensiz presleme veya düzensiz kuruma nedeniyle, kâğıtta görülen izler. Dancer Rolls. Oynak vals. Bobin sarımı sırasında bobin üzerine binerek ağırlık yapan ve gevşek sarımı önleyen oynak vals. Bobin üstüne oturduğu için, binici vals (Rider Roll) olarak da adlandırılır. Dandy Mark. Eğütör izi. Egütör valsiyle kâğıt yüzeyin verilen, filigran maksatlı olmayan izler. Dandy Pick. Egütör yolması. (Bakınız; Dandy Mark). Dandy. (Bakınız; Dandy Roll). Dandy Roll. Egütör valsi. Kâğıt makinesinde, elek üzerinde, safiha yüzeyindeki eper görünümünü (formasyonu) düzelten, içi boş ve ince metal elekten yüz geçirilmiş vals. Bu valslerin desenlileri yaş iz vermede (filigran) kullanılmaktadır. Daphne. Defne. Nepal kâğıdı diye adlandırılan kâğıdın yapımında kullanılan, selüloz elde edilen, zeytin benzeri defne ağacı. DAS (Dialdehyde Starch). Dialdehit nişasta. Doğal buğday nişastasından elde edilen, modifiye bir nişasta türü. Data. Veriler. Data Base. Veri tabanı. Düzenlenmiş bilgilerin topluluğu. Data Collector. Veri toplayıcı. Veri toplayan saha cihazı. Dative Bond. (Bakınız; Dipolar Bond). DBH (Diameter at Breast Height). Göğüs hizası çapı. Ağaçta gövdenin insan göğsüne gelen yerdeki ölçülen çapı. Yaklaşık olarak 130 cm yükseklikteki ağaç çapı. Selülozluk ağaçların kesimlerinde bu ölçü kullanılmaktadır. DC Motor. Doğru akım motoru. DCS (Distributed Control System). Dağıtılmış proses kontrol sistemi. Bilgisayarlı kâğıt üretim sistemi.
146

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dead Band. Ölü bant. Ölü bölge. Eyleme geçme ile, işin başlaması arasında geçen süre. Dead Beaten. Yağlı hamur. Aşırı öğütülmüş, bu nedenle yağlı hissi veren hamur. Deadening Felt. Ses emici kâğıt. Duvarlarda ses emilimini arttırmak için kullanılan, kaba bir kâğıt türü. Dead Finish. Mat görünümü verilmiş. Dead Spots. Ölü noktalar. Kâğıt yüzeyinde, işlenme sonrasında kalmış, hatalı boş yerler. Dead Weight. Dara. Boş ağırlık. Dead White. Nötr beyaz. Mürekkepsiz veya boyasız haldeki doğal beyaz. Fildişi beyazı. Deaeration. Hava alma. Hava giderme. Hamurun içindeki dağılmış havayı alma. Deaerators. Hava alıcılar. Kuşe çözeltisindeki havayı alan ekipman veya köpük söndürücü tipi maddeler. Debarker. Kabuk soyucu. Debarking. Kabuk soyma. Debarking Drum. Kabuk soyma tamburu. Kütüklerin içine konularak kabuklarının soyulduğu büyük döner silindir. Debarking Resistance. Kabuk soyulma direnci. Debenture Paper. Bono kâğıdı. Çek ve senet basımında kullanılan, dayanıklı bir kâğıt türü. Debonding Agent. Bağ çözücü madde. Kraft selülozu işlenirken, ortama ilave edilen bağ çözücü kimyasal. Debossing. Çukur gofraj. Metal veya plastik kalıpla kâğıt yüzeyine, özellikle cilt kapaklarına yapılan ve yüzeyi çukurlaştıran baskı işlemi. (Zıt anlamlı; Embossing) Debris. Kirlilik, rejek, talaş. Debris Passage Ratio. Kirlilik geçiş oranı. Sepetli eleklerde kirliliğin temiz hamurda kalma oranı.
147

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Decalcomania Paper. Çıkartma kâğıdı. Transfer kâğıdı. Pamuk selülozundan üretilen, emici bir kâğıt türü. Seramik ürünlerde, girintili çıkıntılı yüzeye baskı transferinde kullanılmaktadır. Decelerator. Hız kesici. Tamponun dönüş hızını frenleyen sistem. Decentralized Maintenance. Dağıtılmış bakım. Bakım işlerinin bakım ve üretim birimlerince paylaşılması. Decision Making. Karar alma. Bir politika veya analiz sonucu yapılan eylem programı. Deciduous. Yapraklarını döken bitkiler. Geniş yapraklılar. Deciduous Trees. Geniş yapraklı ağaçlar. Yapraklarını döken ağaçlar. Decker. Döner filtre. Teksif eleği. Deckle. (1) El yapımı kâğıt üretiminde kullanılan el eleğinin, tahtadan yapılmış çerçevesi. (2) Kâğıt makinesinde, eleğin kenarında bulunan ve hamurun elekten kaçmasını önleyen yan çita. Destekleyici çerçeve. Safiha destekleyicisi. (3) Safihanın en geniş eni. Deckle Board. Çerçeve. Kenarlık. Formasyon kasasında hamurun aşağıya akmamasını sağlayan koruma duvarı. Deckle Edge. Safiha kenarı. Çerçeve kenarı. Traşlama kenarı. Kenar kesici etkisiyle oluşan ve bıçak kesimiyle düzlenen saçaklı kâğıt kenarı. Saçaklı kenar. Decle Edged Board. Saçaklı karton. Kenar kesimi yapılmamış makineden olduğu gibi çıkan karton. Kenarları ince ve saçaklı, orta kısımları kalın olan karton. Deckle Edged Paper. Saçaklı kâğıt. Özellikle el yapımı kâğıtlarda üretilen ve kenarları traşlanmamış özel görünümlü kâğıt. Deckle Fill. Çerçeve eninde kâğıt. Makine eninde kâğıt. Kenarları traşlanmak kaydıyla, bir makinede üretilebilecek en geniş ene sahip kâğıt. Deckle Frame. Kenar çerçevesi. El eleğinin kenar çitası. Deckle Slip. Elek altı çitası. El eleğinde, elek telini alttan destekleyen çitalar. Deckle Stain. Saçakları boyalı. Kenarları boyalı kâğıt.
148

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deckle Strap. Kenar çitası. Kenar bandı. Decorated Blotting. Desenli dekor kâğıdı. (Bakınız; Decor Paper). Decorated Board. Desenli karton. (Baknınız: Decor Paper). Decorated Building Paper. Desenli duvar kâğıdı. Duvar kâğıdı. Decorated Cover Paper. Desenli cilt kapağı kâğıdı. Decorated Sheathing Paper. Desenli duvar kâğıdı. Decorative. Dekoratif. Dekorasyon amaçlı. Desenli. Decorative Corrugated Board. Dekoratif oluklu mukavva. Decorative Laminate. Dekoratif kaplama. Dekoratif laminant. Desenli kâğıtlara, formaldehit reçineleri emdirilerek, sert levhaların yapıldığı kaplama türü. (Bakınız; Decor Paper) Decor Paper. Dekor kâğıdı. Üzerine desen verilerek, reçine veya lak emdirilen ve desenli masa yüzeyi, mutfak dolabı veya mutfak tezgahı yapmak amacıyla üretilmiş bir kağıt türü. Desenli MDF laminant kâğıdı. Decoupled. Birbiriyle bağını koparmış. Birbirlerini olumsuz yönde etkilememeleri için, bağımsız hale getirilmiş süreç veya sistemler. Deculator. Dekülatör. Hava alıcı. Kâğıt hamurunda çözünmüş veya askıdaki havayı, vakumla alan bir ekipman. Genellikle temizleyici çıkışında kullanılmaktadır. Deed Paper. Senet kâğıdı. Tapu senedi, sözleşmeler gibi uzun süre saklanması gereken dokümanların basımında kullanılan kâğıt. Deep Embossing. Çukur gofraj. Girintili olarak yapılan gofraj. Deep Etch Offset. Tiftdruk. Rotogravür. Çukur baskı. Derin ofset. Defect. Kusur. Özür. Kâğıt görünümünde tespit edilen belirgin hata. Defective. Kusurlu. Özürlü

149

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Defective Mill Splice. Özürlü ek yeri. Fabrikada bobinlere kopma sonucu oluşan, kusurlu ek yeri. Defective Slitter Edge. Kusurlu dilme kenarı. Bobin veya dilme makinelerinde, bıçak hatası nedeniyle kâğıt kenarında görülen düzensiz görünüm. Deferred Maintenance. Ertelenmiş bakım. Ekipmanda sorun çıkmaksızın bakımın başka tarihe ertenmesi. Defibering. Elyaf açma. Elyaflarına ayırma. Defiberizing. Elyaflandırma. Elyaflarına ayırma. Kâğıt hamurundaki elyaf kümelerini parçalayarak, bağımsız elyaf taneleri haline getirme işlemi. Defibratörden veya deflakerden geçirme. Defiberization. Selülozsuzlaştırma. Lignini selülozdan arındırma. Defibrated Pulp. Elyaflandırılmış hamur. Defibratörde mekanik olarak elyaflarına ayrılmış hamur. Defibratörden çıkmış hamur. Defibration. Elyaflarına ayırma. Defibrator. Elyaf açıcı. Defibratör. Defibrator Vat. Açılmış elyaf havuzu. Deflake. Elyaflarına ayırma. Düğümlerinden kurtarma. Deflaker. Elyaf açıcı. Elyaf kümelerini sıcaklıkla dağıtan ekipman. Deflaker. Deflection. Salgı. Bel verme. İki destek arasına yerleştirilmiş kartonun ortasına uygulanan ağırlıkla bel vermesi. (Bakınız; Flexural Resistance). Deflection Controlled Press Roll. Salgı kontrollu pres valsi. Pres valslerine özel taç şekli vermede kullanılan bir yöntem. (Benzer anlamlı; Crown Roll) Deflocculation. Dağılma. Topak çözünümü. Topaklanmış elyaf kümelerinin, elyaf tanelerine ayrılması. Deflocculation Agent. Dağıtıcı madde. Topak çözücü madde.
150

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deflour. İnce temizleme. Toz alma. Hamur içindeki dolgu maddesi türü unsurları alma işlemi. Defoamer. Köpük söndürücü. Kâğıt üretiminde, elek altı suyunun köpüklenmesini önlemek amacıyla kullanılan kimyasal madde. Yağlar, köpük söndürmede kullanılan en eski maddelerdir. Defoliation. Erken yaprak dökümü. Ağaçlarda ve bitkilerde, çeşitli nedenlerle meydana gelen erken yaprak dökümü. Degassifier. Degazör. Buhar kazanlarında, besi suyunu buharla 104°C ye ısıtarak, çözünmüş havayı ve oksijeni alan ve kazan borularında paslanmayı önleyen sistem. Degradable. Bozuşabilen. (1) Zaman içinde atomlara ve küçük moleküllere ayrılabilen. (2) Yaşlanabilen. Degradation. Bozuşma. (1) Büyük kimyasal moleküllerin parçalanarak, daha basit atomlara ve moleüllere ayrılması. (2) Yaşlanma. Üründe özelliklerini kaybetme. Degree of Crystalinity. Kristalleşme derecesi. Odun selülozlarında, kristalleşme derecesinin ölçüsü. Degree Day. Derece gün. Bir günün sıcaklığı ortalama olarak 65 ºF kabul edilmiştir. Bu değerin altındaki veya üstündeki ortalama farklılıklar, ıstma veya soğutma anlamında derece gün olarak adlandırılır. Örnek 72 ºF ortalama sıcaklık için bu günlerde soğutma gerektiğinden buna (7 ºF) 7 soğutma derece günü denilmektedir. Bina havalandırma ve ıstma-soğtma sistemleri hesabında baz alınmaktadır. Degree of Polymerization (DP). Polimerleşme derecesi. Bir selüloz zinciri molekülündeki ortalama polimerleşmiş glukoz birimlerinin sayısı. Genellikle vizkozite testiyle ölçümlenir. Degree of Polymerization Distribution (DP). Polimerleşme derecesinin dağılımı. Bir selüloz örneğinde, moleküler büyüklüklerin dağılımı. Degree of Refining. Öğütme derecesi. Süzülme veya su tutunumuyla değerlendirilen öğütme kalitesi.

151

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Degree of Substitution (D.S.). Birim selüloz miktarı başına, yer değiştiren hidroksil (OH-) grubu sayısı. Dehumidify. Nemini almak. Bünyesindeki su miktarını azaltmak. Dehydration. Su kaybı. Hamurun su kaybetmesi. Kuruma. Deinkability. Mürekkebi alınabilirlik. Mürekkep giderilebilirlik. Hurda kâğıtlarda, işleme sonucu mürekkebin alınabilir olması. Deinked Pulp (DIP). Mürekkebi alınmış selüloz. Deinked Paper Stock. Mürekkebi alınmış kâğıt hamuru. Deinking. Mürekkep giderme. Hamura hava ve mürekkep gidericiler verildikten sonra, mürekkep parçacıklarının, flotasyon ünitelerinde yüzdürülerek ortamdan alınmasını sağlayan yöntem. Deinking Agents. Mürekkep giderme maddeleri. Sabun gibi yüzey gerilimini azaltan (surfaktantlar) kimyasal maddeler. Deinking Losses. Mürekkep giderme kayıpları. Mürekkep giderme sırasında, özellikle yıkama aşamasında oluşan elyaf kayıpları. Deinking Sludge. Mürekkep giderme çamuru. Matbaa atıklarının hamurlaştırılması sonrasında, mürekkebin giderilmesi nedeniyle ortaya çıkan dolgu maddeleri, mürekkep parçacıkları, ölü elyaf ve bağlayıcılar gibi diğer kaplama maddelerinden oluşan çamur. Deknotting. Düğüm alma. Selüloz üretimi sırasında, pişirilmeden kalan odun artıklarının ortamdan alınması. Delaminated Clay. Tabakalaşmış kil. İnce tabakalar halinde olduğu için, kuşelemede daha etkili olan kaolin killeri Delamination. Tabakalara ayrılma. Katlara ayrılma. Delaminasyon. (1) Dupleks kartonlarda katmanların birbirinden ayrılması.. (2) Rifaynerde elyafın katmanlarına ayrılması. Delicatessen Paper. Şarküteri kâğıdı. Kasap kâğıdı. Et veya şarküteri ürünleri paketlenirken iç kısma konulan ince ve yağlı kâğıt.
152

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Delignification. Ligninsizleştirme. Selülozun dışında bulunan lignin tabakasının kimyasallarla alınması işlemi. Kimyasal selüloz üretiminde bir aşama. Deliquescent. Nemle sıvılaşan. Havadan nem kaparak sıvılaşma özelliğine sahip madde. Tuz buna örnek bir maddedir. Deliteur Dispenser. Mineral pigment karıştırıcısı. Kuşe çözeltisilerinde kullanılan, mineral kökenli pigmentlerin çözeltide düzgün dağılımını sağlayan karıştırıcı. Delivery. Teslimat. Delivery Limits. Teslimat sınırları. Teslimatı netleştiren malzeme ve hizmetin sınırları. Delivery List. Teslimat Listesi. Delivery Receipt. Teslimat makbuzu. Delivery Standards. Teslimat şartları. Demand. Talep. İstek. Talep etmek. Hak iddia etmek. Demand Absorption Rate. Emilim talebi oranı. Belirli bir test kağıdının birim zamanda emdiği su miktarı (gr/sn.). Demand Flow. Talep akışı. Müşteri taleplerine göre ham maddeleri, diğer kaynakları ve iş süreçlerini harekete geçirme. Demy. Standart baskı ölçüsü olarak kabul edilen 17.5 x 22.5 inç ebattaki kâğıt. Denim Rag. Kot paçavrası. Pamuk selülozu yapımında ham madde olarak kullanılmaktadır. Densified Liners. Yoğunlaştırılmış Layner. Kalenderlenmiş layner kâğıdı. Densimeter. Yoğunluk ölçer. Dansimetre. Kâğıtta gözenekliliği analiz etmeye yarayan cihaz. Densitometer. Renk yoğunluğu ölçer. Fotoğraf ve resimlerde renk yoğunluğunu ölçmeye yarayan cihaz. Density. Yoğunluk. (1) Ağırlığın hacime bölünmesiyle bulunan birim hacmin ağırlığı. (2) Baskı yoğunluğu.
153

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dentated Disc. Dişli disk. Yonga ayırıcı disklerinden biri. Department Store Tissue. İnce sargılık kâğıt. Deposit Control. Birikinti kontrolu. (Bakınız; Deposits) Deposits. Birikinti. Birikim. Çökelti. Depozit. Kağıt fabrikalarında her tür yüzeyde görülebilen canlı veya cansız organik veya inorganik birikintiler. Depreciation. Aşınma payı. Ömrü net olarak bilinmeyen fakat tahmin edilebilen varlıklar için ayrılan aşınma payı. Amortization, ömrü net olarak bilinen varlıklar için kullanılan bir kelimedir. Deresination. Reçinesizleştirme. Selülozun reçinesini azaltmak amacıyla, yongadan pişirme öncesi reçine alınması. Descaling. Kireç giderme. Kazanlarda oluşan kirecin giderilmesi. Descaling Chemicals. Kireç giderme kimyasalları. Descender. Harf kuyruğu. Bir harfin (y, g, ğ, p, q gibi) yazım çizgisi altında kalan kısmı. Description. Tanım. Tasvir. Descriptive Statics. Betimsel istatistik. Ortalama, standart sapma, dağılım gibi kalite özelliklerini araştıran istatistik alanı. Desensitize. Duyarlığını azaltma. Hassasiyeti azaltma. Bir kâğıt yüzeyinin mürekkep emiciliğini azaltma. Design Capacity. Tasarım kapasitesi. Azami kapasite. Mühendislik kapasitesi. Bir kâğıt makinesinin veya bir bölümünün, verimlilik dikkate alınarak, ideal koşullarda yapabileceği azami üretim miktarı. Mühendislik olarak tasarlandığı kapasite. Design for Coast. Maliyet için tasarım. Maliyetleri tasarım yoluyla minimuma çekmeyi hedefleyen yönetim anlayışı. Design Paper. Desenli kâğıt.

154

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Design Printing. Desenli baskı. Hediye paketlerini sarmak için, kâğıdı renkli bir eriyiğe batırdıktan sonra, deseni bulunan silindirler arasından geçirerek, kâğıda çeşitli görünümler kazandırma işlemi. Design Speed. Tasarım hızı. Azami hız. Bir kâğıt makinesinin bakımı yapılmak şartıyla, sorunsuz çalışabileceği düşünülen azami hız. Burada tahrik sisteminin, tasarım hızını verebileceği varsayılmaktadır. (Bakınız; Operating Speed). Design to Cost. Tasarımdan maliyete. Bir ürünün nihai maliyetine etki eden, üretim sisteminin ve üretim süreçlerinin tasarım yoluyla sürekli geliştirilmesini öneren, gelecekteki maliyetleri bu yöntemle şimdiden yönetmeye çalışan bir yönetim anlayışı. Desorption. Nem verme. (Zıt anlam; Sorption). Detachment. Ayrılma. Terk etme. Safihanın silindir veya valsi terketmesi. Detail Drawing Paper. Eskiz kâğıdı. Ressamların taslak çalışmalarında kullandığı kâğıt. Detail Engineering. Detaylı mühendislik çalışmaları. Ön mühendislik çalışmaları üzerinden yola çıkarak, detayları ortaya koyan mühendislik çalışmaları. Üç boyutlu ve ölçülendirilmiş görüntüler bu çalışmalara örnektir. (Bakınız; Basic Engineering). Detect. Algılamak. Ortaya çıkarmak. Detector. Algılayıcı. Sensör. Detergency. Temizleme gücü. Mürekkep gidermede kullanılan kimyasalların temizleme gücü. Detergents. Deterjanlar. Kiri yüzeyden kimyasal olarak temizleyen, yüzey aktif maddeler. Deterioration. Bozulma. Yaşlanma. Fiziksel etkenler sonucu şekilde meydana gelen bozulma ve değişme. Detrimental Substances. Zararlı maddeler. Kâğıt fabrikalarında, döngüdeki sularda çözünmüş olarak biriken ve kâğıdın kalitesini bozan zararlı maddeler. Developing Paper. Developman kağıdı. Amonyaklı ozalit kâğıdı. Development. Gelişme.
155

Dewatering. Hedeften sapma. Tanı. (Bakınız. 156 . Rutubetli ortamlarda. Sapma. Parafin giderme. Parçalayıcı. Dewatering Aid. Dew-point) DEZ (Diethyl Zinc Process). Kâğıdın kaplama öncesi gramajı. Nişastadan çok daha fazla yapıştırma özelliği olan ve gıda tüzüklerine uygun olduğu için ambalaj yapıştırma maddesi olarak kullanılan tutkal. Balya tellerini kesme ve ayırma. Dewatering Agent. Dextrin. Diagonal Warp. Su giderme. De-wiring. Kütüphanelerce kitaplara uygulanan bir tür asit giderme süreci. (Bakınız. Teşhis. (3) Atık içindeki suyu filtre preslerde veya döner eleklerde alma. Tel kesme. Çiğleşme noktası. ikiz eleklerde ve vidalı preslerde alma. Diyagonal kamburlaşma. Kaydedici analitik cihaz kâğıdı. (Eş anlamlı. (1) Safihadaki suyu elekte ve preslerde alma. Su alma. Devil. Süzülme arttırıcı maddeler. Diagnosis. Warp Level) Diagram Paper. (2) Hamurdaki suyu teksif eleklerinde. Dewaxing. sıcaklık düşüşüne bağlı olarak çiğleşmenin başladığı sıcaklık derecesi. Dewatering Agent) Dewaxed Weight. Dew point. Paçavra selülozu yapımı öncesi. Oluklu mukavvada üretim aşamasında layner kağıdın enine ve boyuna doğru düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu mukavvada meydana gelen kamburlaşma. Kamburluk Layner kağıttaki iç gerilimden kaynaklanmaktadır. Dew-point Temperature. Çiğleşme sıcalığı. Drainage Aids). Makine salonu ve havbe içi açısından önemlidir. toz tutkal. Garnet. Twist Warp) (Bakınız. Nişastanın asidik ortamda kavrulmasıyla elde edilen. (Eş anlamlı. Su süzülümünü arttırıcı polimerler. paçavraları parçalayarak tozu ve kiri alan makina. Çiriş. Şifanoz. Dekstrin. DEZ süreci.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deviation. Parafinsiz ağırlık.

Nişastaya göre daha yapışkan olduğundan. 157 . Diazotype Base Stock. Die Embossing. Diyazo kaplanmış kâğıt. Asbestli filtre kâğıdı. Silindir çapı. kâğıt hamurunda. Diyazo kaplama kâğıdı. Die Cutting. kaolin benzeri bir dolgu maddesidir. Die-Cut Paper. Diyaframlı tahrik başlığı. Diatomaceous Silica. Diaphragm Paper. Kalıp. Diazo) Die. Sıcak veya soğuk şartlarda presleme yoluyla kalıp kullanılarak yapılan gofraj işlemi. Arıtmalarda kullanılan bir filtre toprağı. (2) Kesim kalıbı. Die Cut. Nişastanın okside olmasıyla elde edilen bir bileşik. Tek hücreli su canlılarından kalan. anaorganik iskelet kalıntıları. Diyazo. Kalıp kesimi. Die Cuttability. Dialdehit nişastası. Gözenekli yapısı nedeniyle filtrelemede de kullanılmaktadır. Çap. Diyatomit. Bobin çapı. Diazo) Diazotype Paper. özellikle temizlik kâğıtlarında yaş dayanımı arttırmak için iç tutkallama maddesi olarak kullanılmaktadır. Kalıplı gofraj. Kalıp kesim makinesi. (Bakınız. Kâğıt hamuruna konulan. (1) Baskı kalıbı. Çelik bir kalıp bıçağı ile kâğıdın şekilli kesilmesi. Kalıp kesimine uygunluk. (Bakınız. Kizelgur. Diatomaceous Earth. Diaphragm Actuator.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dialdehyde Starch. kâğıdın istenilen şekilde kesilmesi. Erkek ve dişi bıçak kalıpları kullanarak. Diameter. Kâğıt kaplama maddesi olarak kullanılmaktadır. Işığa duyarlı bir zift. Kalıp kesim kâğıdı. Modifiye nişasta. Kalp kesimi. Süzme çamuru. Filtre toprağı. Kontrol vanalarında kullanılan ve pnömatik olarak çalışan vana başlığı. Diazo. Die Cutter. Diyafram kâğıdı.

Differential Pressure Transmitter. temizlik kâğıdı. Dielectric Paper. Hamur kasasına girişte. Elektrik yalıtım özelliği olan kâğıtların. elektrik akımı geçişine gösterdikleri direnç. Buhar hatlarında. Fark basınç transmitteri. İzolasyon kâğıdı. geri bildiren cihaz. gravür baskı işlemi. çıkan buhar basıncı arasındaki basınç farkı. kayıp miktarı. Yalıtkanlık sabiti. manifoldu hamur kasasına bağlayan dağıtıcı borular. buharın giriş noktası ile çıkış noktası arasındaki hat kaybı veya soğuma nedeniyle oluşan basınç farklılığı. yalıtkanlık derecesini gösteren bir ölçüt. Differential Steam Pressure. Her yalıtkanda görülen kayıp. motor ve kondansatör üretiminde kullanılan yalıtkan kâğıtlar. Trafo. Dielektrik sabiti. Dağınık gözenekli ağaçlar. Fark basıncını bir sinyal olarak ölçüp. Kalıplı gravür baskısı. Differential Pressure. Diffuse Porous Woods. Die Wiping Paper. buhar silindirlerinde. Elekte iki farklı vakum bölgesi arasındaki vakum farkını gösteren gösterge. Kalıp silme kâğıdı. Fark vakum göstergesi. Dielectric Loss. dirseklerde ve daralan bölgelerde meydana gelen. Diffuser Tubes. silindire giren buhar basıncıyla. Kurutma silindirlerinde. Bakır veya çelik baskı kalıbı kullanılarak yapılan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Die Injection. Dielectric Constant. Yalıtım kaybı. Presbant. Dielectric Strength. Baskı kalıplarının yüzeyini temizlemek için kullanılan. Fark basınç. 158 . Boru veya tanka yapılan boya dozajlaması. Elektromanyetik anlamında yalıtkan bir kâğıdın. Kondansatör ve trafo kâğıtlarındaki önemli ölçütlerden biri. Die Stamping. Dağıtıcı boruları. Boya zerketme. Boya enjeksiyonu. Differential Vacuum Gauge. Yalıtkan kâğıt. Buhar fark basıncı. Yalıtım direnci. Sert ağaçların bir kolu. Yalıtkan olduğu düşünülen bir kağıdın üzerinden geçen elektrik akımı nedeniyle oluşan.

Sıvı ve toz karışımlarında. Diffusion Transfer. yüksek yoğunluktan düşük yoğunluğa doğru geçişi. Yayılımlı aktarma. Yüzeyi ışığa hassaslaştırılmış bir kâğıda. Hacimsel genişleme. Baskı öncesi rengin bileşenlerine ayrılarak. Digest. Dilatancy. Digester House. (2) Seyreltik. Flesh Sludge). bir resmin başka bir yüzeye aktarılması için kullanılan bir reprodüksiyon tekniği. Shear Thickening). Bu kazanda ligninler parçalanarak alınmaktadır. İçine su katılmış 159 . Molekül veya iyonların. dijital veriye dönüştürülmesi ve basım öncesi yapılan renk doğrulaması. Dijital baskı kâğıdı. Yayılma. Dilute. Kuşe hamurunda karıştırmayla birlikte gözlenen. Dijital baskı makinesi. 5 1/2" x 8 1/2" ölçülerindeki dergi basım ebadı. Digester. Bilgisayarlı baskı sistemi. kâğıt üzerine aktarılması. Olgunlaşmış atık çamuru. Dijital baskı. Difüzyon transfer taban kâğıdı. Digesting. Dijital prova. Diffusion Transfer Base Stock. (Bakınız. Odun yongalarının. Digital Printing Machine. dolgu toprağı olarak kullanılan arıtma ürünü. Difüzyon taransferi. Digested Sludge. arasına sıvı girmiş dolgu parçacıklarının birbirlerinden uzaklaşmaları sonucu oluşan. hacimsel genleşme ve birlikte kıvamda meydana gelen koyulaşma. Dergi ebadı. (1) Seyreltmek. (1) Dergi. Pişirme kazanı. Sindirme. karıştırma etkisiyle vizkozitede ve hacimde meydana gelen artış. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Diffusion. kimyasallarla beraber pişirilerek reaksiyona alındığı kazan. Pişirme. (2) Sindirmek. Dijital görüntü verilerinin. Reynolds tarafından 1885 de bulunmuş bir olay. selüloz yapılması için. Digital Printing Paper. negatif oluşturarak. Pişirme ünitesi. Digital Proof. Pişirme bölümü. Pişirmek Digest Size. Bir sıvının içine su katmak. Bakteriler tarafından sindirilmiş atık çamuru. Digital Printing. Kurutulduğunda.

Sulandırma pompası. Dimensional Stability. Sülfit selülozu üretiminde ortaya çıkan beyaz renkli sıvı bir yan ürün. DIN 6738. Dimer. Sulandırılmış. Boyutsal kararlılık. ortamdaki klorla diğer katkı maddelerinin yaptıkları zehirli bileşikler grubu. Dimetilsülfoksit. Sulu hamur. Diploma parşömeni. Deinked Pulp. Dimer. 160 . DIP. Dilute Fiber Suspension. Alman Standartlar Ensititüsü. Mürekkebi giderilmiş dönüşümlü kâğıt hamuru. (CH3)2S. (CH3)2SO. Kâğıdın baskı sırasında ölçülerini koruması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Diluted. Dimethyl Sulfide. Dilution. Kesafet düşürme pompası. İlaç sanayiinde kullanılmaktadır. Selülozu beyazlatma sırasında. Seyreltilmiş. Dimensioning. Dimethyl Sulfoxide (DMSO). Dip Dyeing. Dimetil sülfit. Diploma Parchment. Daldırma boyama tekniği. Dilution Pump. Seyreltme. Seyreltik elyaf süspansiyonu. Ölçülendirme. Sülfat selülozu elde edilirken yayılan kokulu renksiz gaz. Aslında boyanın bir vals yüzeyinden kağıda aktarıldığı boyama yöntemi Diploma Paper. Dioksin. Kâğıtla ilgili standartları bulunmaktadır. Sulandırma. Kağıdın en az 100 yıl özelliklerini kaybetmeden dayanacağını garanti eden uluslararası standart. Kesafetini düşürme. DIN (Deutsches Institut für Norming). Diploma kâğıdı. Seyreltik. Dioxin. Mürekkebi giderilmiş hamur. İki molekülün birleşmesiyle meydana gelen bileşik.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dipolar Bond. kendi içinde atomlar arası polar bağlarının olması örneğindeki gibi. Directionality Paper. Dipped Paper. Kâğıtta elyaf diziliminin (formasyonun) makine yönüne veya makine enine olması. Yüzey tutkallı kağıt. Direct Cooking. (Bakınız. Doğrudan pişirme. Indirect Losses) Directory Paper. Boyanın sabitlenmesi için. Dipped. (Bakınız. Dipping. kağıda yüzey tutkalı yapabilmek için geliştirilmiş tutkallama tekniğidir. Cross Direction). Yönlülük. bir atomun bağlardaki tüm elektronları sağlarken. diğer atomun boş bir orbital vermesi. Directionality. Baskıda etkili bir unsur. Kovalent bağlanmada. Su molekülü ve selüloz molekülü polar bağ yaparken. yangın sonucu oluşan duman veya is dolaylı hasarlardandır. Kesikli selüloz üretiminde. (Zıt anlamlı. Boya asitlerinin sodyum tuzları. tutkallama veya kuşe uygulamalarında kullanılan taransfer tekniği. Direct Lithography. Direk boyalar. Doğrudan kayıplar/hasarlar. Örnek olarak yangın doğrudan bir hasarken. Doğrudan taş baskı. Yön. Telefon rehberi kâğıdı. 6). Daldırılmış. Bir sigortacılık terimi olarak doğrudan bir kaza sonucu oluşan hasarlardır. Direct Process Paper. El yapımı kağıtlarda. İki polar bağ. pişiriciye buharın doğrudan verilmesi. Dipolar bağ. Yönlü kağıt. Fiziksel bazı özellikleri kağıdın enine ve boyuna göre değişen kağıtlar. Machine Direction. Transfer yöntemiyle yüzey tutkallama yapılmış el yapımı kağıt. (Bakınız. Direction. iki farklı polar bağ bulunması. Ek. Aslında tutkal kağıda tutkallanmış bir yüzeyden transfer edilir. Diazo baskı kâğıdı. Direct Dyes. 161 . herhangi bir yardımcı maddeye ihtiyaç duyurmayan ve doğrudan elyafa tutunan boyalar. Direct Losses. makine enine yön ve kalınlığı nedeniyle Z yönü olarak üç yön bulunmaktadır. Dative Bond). Daldırma. Boya. Kâğıtta fiziksel özellikler açısından makine boyuna yön. Doğrudan litografi.

Disaccharide. Boşaltım. Kirli hava. Disintegrator. Otomasyonla çalışan makinalarda makinanın kazara devreye girmesini önlemek adına onu pasif duruma sokmak. Çıkış manifoldu. 162 . Vana imalatçıları tarafından verilmektedir. Deşarj katsayısı Tam açık bir vanadan geçebilecek azami akışı belirleyen birimsiz bir katsayı. Discharge. Dished. Kâğıt bünyesindeki elyaf dışı maddeler. İki monosakkaritin kovalent bağla bağlanması sonucu ortaya çıkan şeker. yabancı maddeler. Devre dışı bırakmak. Kompresörden çıkmış.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Direct Type Duplicator. Selüloz pulperi. yazıcı gibi baskı çoğaltıcılar. (1) Selüloz açıcı. Cihazların çalışmasına uygun olmayan hava. Disable. Ortası çukurlaşmış. Dish Board. Dirt Build up. Dirt. Kâğıt yüzeyinde. Diskkarit. Parçalanma direnci. Tahliye. Selüozda bulunan karbonhidratlardandır. Kırpıntı makinası. Filtre edilmemiş hava. Deşarj. belirli alanda görülen. Disintegration. Tabak kartonu. Dishing. Leke sayısı. Kir. Ufalayıcı. Vakum pompalarının iki çıkışını birleştiren bağlantı düzeneği. Dirty Air. Devreye giremeyecek duruma getirmek. (2) Parçalayıcı. ortalama leke sayısı. çökmüş kâğıt veya karton. Kalite bozukluğuna yol açan. Kir birikimi. Eksoz manifoldu. Tabaklaşma. Yabancı madde. nemli ve yağlı işletme havası. Hamurun dağılma direnci. Tabak gibi çukurlaşma. Fotokopki. Spirit Duplication). Çanaklaşmış. Çökme. Disintegration Resistance. Dirt Count. Discharge Coefficient. Kir sayısı. (Bakınız. Discharge Manifold. Selüloz açma.

Dağılım vizkozitesi. Circular Cutter). Tokatlayıcı. parçacıklı maddelerin bir araya gelmelerini. Toz reçine tutkalı. tokatlanmasıyla. Disperger. Dağılma.Dağılarak görünmemesini sağlamak. (1) Hamurdaki dolgu maddelerinin şlaymın veya topaklanmanın dağıtılması için kullanılan maddeler. Birbirine paralel yerleştirilmiş disk eleklerden oluşan ve kâğıt fabrikalarının döngüdeki veya atık sularında bulunan elyafları geri kazanmak amacıyla kullanılan filtre. dönerken kâğıdı kesmeye yarayan bıçak.Kâğıt hamurunda kullanılan bir iç tutkal maddesi. Hamur elyaflarını dağıtma ve yabancı maddeleri küçük parçacıklara dağıtma işlemi. Dağıtıcı. Dağılmış hava. kağıtta görünemeyecek küçüklükte parçalarına ayırma işlemidir. Dispersed Air. Dispersal. Dismantling. (Bakınız. Dispersed Rosin Size. Bobin makinesi dilici bıçakları. Dağıtmak. Bu işlem elekte formasyon düzgünlüğüne katkıda bulunmaktadır. Disk filtre.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Disk Cutter. Bir şaft üzerine yerleştirilmiş. Parçalarına ayrılma. Buradaki işlem hurda kâğıt hamurunda bulunan açılmamış elyaf topaklarını açmak ve tüm yabancı maddeleri. Disperging. Biri sabit diğeri döner. Dağıtma maddeleri. Biri sabit diğeri döner. Disk Refiner. Disperger. Elyaf geri kazanma eleği. Disk rifayner. Tokatlama. Disperse. Dağıtma. Disk Filter. Makine sökümü. iki dişli tabla arasına sıcak ve yüksek kesafetli kâğıt hamurunun gönderilerek. dairesel bıçakları arasına aldığı hamurdaki elyafların boyunu kısaltmaya yarayan ekipman. Demontaj. Disperse Viscosity. Dağılım. (2) Kuşelemede kuşe karışımını oluşturan. Dairesel bıçak. Disk öğütücü. Dispersants. Hamur içindeki hava kabarcıkları ve çözünmüş diğer gazların genel adlandırılması. hamuru elyaflarına ayıran ekipman. 163 . topaklanmalarını önleyen ve onların askıda kalmalarını sağlayan maddeler. Bir sıvı içinde dağılan selüloz elyaflarının vizkozitesi.

Dispersion Adhesive. Kontrata uymyan anlaşmazlık maddeleri. ortadan kaldırma. Display Type. Anlaşmazlıklar. Dağıtma. Dispersant). Dissolved Oxygen. selofan. Dispersing Agent. (Bakınız. Disposal. Hot Dispersion). Dispersiyon kaplama. Dikkat çekici tipte. Dispersion. fotoğraf filmi ve suni ipek (rayon) yapımında kullanılmaktadır. mürekkep parçacıklarının kâğıtta görülmemesi için boyutunu küçültme işlemi. Fabrika atıklarını yakma. Çözünmüş yük. (Bakınız. Dispersion tutkalı. İlan kartonu. Display Paper. Çözünebilir selüloz. arazi doldurma. Kâğıt hamuru içinde. Genellikle pamuk selülozundan yapılan. İlan tahtası. Çözünmüş oksijen. Safiha mekanik baskı altındayken basınçlı hava veya buharla safiha içindeki suyu iterek uzaklaştırma. Dispersion Coating. 164 . Erime. çözünmüş polielektrolitlere tutunmuş elektrostatik yük. Çözünmüş havalı flotasyon ünitesi. Ortadan kaldırma. İlan kâğıdı. Dağıtma. oldukça saf selüloz. Dissolved Air Floataion (DAF). Displacement Dewatering. Dissolution. Bir sayfada dikkati çekecek tipte hazırlanmış görünüş biçimi. Display Board. Disputes. Tokatlama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dispersing. Görünür tipte. Asetat elyafı. selüloz türevleri hazırlamaya yarayan. gübre yapma gibi yöntemler kullanarak. Dissolving Pulp. Dissolved Charge. Kutu yapıştırma tutkalı. Deplasman türü su alma. Kirlilik ve yapışkan maddelerin. Çözünme.

Doctor Holder. Raspanın silindir yüzeyini kazımasıyla ortaya çıkan ve raspa yüzeyinde biriken tortu tabakası. DLVO (Derjaguin. Raspa dudağı. kâğıt biçiminde meydana gelen bozulma. DLVO teorisi. Raspa bıçağı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Distance Guarding. (Bakınız. Bobin makinası gibi makinaların etrafını çitle çevirerek insanların güvenliği amacıyla yapılan koruma önlemi. Distribution of Data. Doctor Dust. Raspa tozu. Bükülme. Bölme amaçlı kullanılan karton veya kâğıt parçaları. Mesafeli koruyuma. Doctor Broke. Mürekkep transfer merdanesi. Kontrol sistemlerinde. metal veya plastik kökenli şerit şeklindeki sıyırıcı. düzgün dağılımını sağlayan merdane veya vals. Verwey. 165 . Raspanın üzerine basan ve onu koruyan şerit parça. Doctor. Disturbance. (Bakınız. Raspa hamili. Sıvı bir ortamda. Doctor Ridges. Raspa izleri. Raspayı taşıyan gövde. Landau. Doctor Marks). Overbeek) Theory. Sıyırıcı. Dağıtma valsi. Raspa. sıyırma işleminde kullanılan ince. safiha yaşken raspa tarafından oluşturulmuş sıyrık izleri. Preslerde. Yüzey temizlemek amacıyla. Bozukluk. Basım veya kuşe sırasında. Raspa kopuğu. Seperatör. Uygulama valsi. Bozucu etki. Kâğıt yüzeyinde dalgalılık. Baskıda mürekkebi alıp. Distribution/Distributor Roller. Doctor Blade. Doctor Marks. parçacıklar arasındaki çekme ve itme kuvvetleriyle ve onlar arasındaki mevcut gerilimle ilgili teori. Veri dağılımı. kontrol değişkenini bozan her tür etki. Bozanetken. (Bakınız. Kâğıdın raspada yığılarak kopması. Raspa izleri. Dividers. Bazen koparak kâğıda yapışıp tampona kadar ulaşır. Doctor). Applicator Roll). Kâğıt elyafına kimyasalların ve parçacıkların tutunumu konusunda bir açıklama getirmektedir. Doctor Body. Distortion.

Köpek kulağı. Lak. Kaplama sonrası kâğıt yüzeyinden sarkan elyaf. Domino kâğıdı. Büyük bobinler halinde satılan ve başka bir ürüne dönüşüm amaçlı kullanılan çeşitli tür kâğıt bobinler. Kâğıdın köşesinde işlem sırasında meydana gelen katlanma nedeniyle. Dozajlamanın yapıldığı yer. Dominant Wavelength. Dev kâğıt bobini. Köpek kılı. Tüm karakterlerin noktalardan oluştuğu elektronik baskı tekniği. Doily Paper Stock. bir inç uzunluğunda sayılan nokta sayısı. Noktalı yazıcılarda. Document Paper. Doküman kâğıdı. Dog Hairs.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Documentation. Nokta matriks baskı. Noktalı yazıcıda basma. Dot Gain. İstenilen tondan daha koyu tonlarda olan veya daha geniş alana yayılan baskı hatası. İnç başına nokta sayısı. Büyük kâğıt bobini. kendini tekrarlayan desenlere sahip olan duvar kâğıtlarına verilen ortak ad. Document Paper). Dodger. Dot Matrix Printing. Dozaj. Dope. Kâğıt yüzeyini kaplamada kullanılan bir selüloz çözeltisi. Genellikle. özellikle giyotinde kesim sonrası ortaya çıkan kulak. Document Parchment. Baskın dalga boyu. Verileri doküman haline getirip saklama. Rakam yükseldikçe çözünülürlülük artmaktadır. Dosing. Litografik baskıda noktalardaki ton artışı. Selülozik vernik. 166 . Dots Per Inch (DPI). Kayda alma. renkli bir ışıktaki dalga boyudur. Nokta kazancı. Dosage Point. Dosage. Domino Paper. Dozlama. Dozaj noktası. Yüksek dayanımlı ve yaşlanma özelliği az olan bir kâğıt türü. Jumbo bobin. El ilanı. görünen renge hemen hemen aynı düşen. Bir duvar kâğıdı deseninden kaynaklanarak. Belirlenen miktardaki katkı maddesini ana kütleye ilave etme. Dog Ear. Dozajlama. Doküman parşömeni. (Bakınız.

Double Creeped. İki tarafa katlama testi. Double Cap. Kâğıdın katlanması durumunda. Temizlik kağıtlarında iki ayrı işlemle yapılan kabartma işlemi. Double Felted Nip Press. İki ayrı işlemle yapılan krepleme. Çift keçeli. Double Felted. Çift kalenderden geçirilmiş kâğıt. Sisal Tape). Çift keçeli pres. İleri geri katlama sayısının büyüklüğü. Çift kalenderlenmiş. Çift tutkallı sisal bantı. Düşük kesafetlerde tek kademeli sulandırma yöntemi kullanılır. Double Coated. Double Disk Refiner. ozalit kâğıtları ve kütük kayıtlarının saklandığı kâğıtlarda. İki kez kuşelenmiş kâğıt. Çift kenarlı. katlama dayanımını belirleyen ve kâğıdın bir köşesini bir ileri bir geri bükerek. Alt ve üst yüzeyde aynı tür layner kullanılmış oluklu mukavva. Double Faced Corrugated Board. İki kademeli hamur sulandırma. Çift kabartmalı. Double Fold. Elek yüzeyi ile üst yüzeyi birbirine benzeyen. kâğıt kopana kadar yapılan test. ikiz elekli makinede üretilmiş kâğıt. Çift yüzlü kâğıt. Double Embossed. Preslerde ve kurutma gruplarında alt ve üst keçelerin bulunması. Double Duty Sisal Tape. Çift yüzlü oluklu mukavva. Alt ve üst yüzeyi farklı renklerde boyanarak iki yüzü de kullanılabilen kâğıt. fakat her iki kenarı traşlanmamış kâğıt. Çift taraflı disk rifayner. Double Faced Paper. Çift krepli. İki farklı bölgesinde aynı anda öğütme yapan öğütücü. Double Coating. dayanımı belirlemektedir. 167 . Yüksek kesafet değerli hamurun kesafetinin düşürülmesinde kullanılan iki aşamalı sulandırma yöntemi. 17" x 28" ebadında ölçüsü olan kâğıt. Double Dilution of Stock. Makinede üretilmiş. Çift kapak. Özellikle para kâğıtları. Alt ve üst yüzeyi aynı özelliklere sahip kâğıt. Çift kaplamalı. Çift kat kuşelenmiş.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Double Calendered. Çift kat kuşeleme. (Bakınız. (Bakınız. kırılganlığını test etmeyi amaçlayan test. Creep) Double Deckle.

Çift yüzlülük. Double Tier Drier Section. pastahane ürünlerini elde yemek için sarılan kâğıt. (Ek. samanlı karton. Çift taraflı baskı ünitesi. Even Sidedness. Double Strength Corrugated Board. Double Wall Corrugated Board. Çift beyaz patent kaplı karton. Yuvarlak elekli makinede. Double Thick Cover Paper. Çift sıra silindirli kurutma bölümü. dönüşüm yapılabilecek azami sayı. Up Curl) 168 . Double Sizing. Down Curl. İki sıra baskı silindiri bulunan baskı ünitesi. beyaz hamur uygulamasıyla üretilmiş karton. Çift dalgalı oluklu mukavva. Çift tutkallama. Ekstra kalın kapak. Doughnut Bag Paper. Kuşeleme söz konusu değildir. değersiz bir hamur üzerine iki katman halinde. Döngü eşiği. Double T Slot Sole Plate. Dupleks kitap kapağı. Yağlı ve ince gramajlı lokma ve tatlı türü. Double Vat Lined. Kağıt makinesi altına kaide plakası olarak konulan ve üzerinde iki adet T şeklinde yarık olan plaka. Double Sidedness. Yuvarlak elekte farklı özellikte iki katmanlı olarak üretilmiş layner kartonu. Doubling. Two Sidedness). (2) İki yüzeyin de tutkallanması. Baskıda bir görüntünün kayarak üst üste iki kez basılmış gibi görünmesi. Kâğıdın alt ve üst yüzeylerinin farklı özelliklerde olması. Çift T yarıklı taban plakası. Double White Patent-Coated Board. Double Manila Lined Chipboard. Geri kıvrılma. Çift katmanlı. Down Cycling. İki dalgalı ve üç layner kâğıdından meydana gelen iki sıra oluklu görünümlü mukavva. (Bakınız. Çift katmanlı oluklu mukavva. Hamurişi kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Double Imprint Unit. Hurda kâğıdın her yeni dönüşümünde ortaya çıkan kalite düşmesi ve kayıplar nedeniyle. Baskıda kağıdın arkaya doğru kıvrılması. Azami döngü sayısı. (Eş anlamlı. Çiftleme. Double Wall Corrugated Board). 4). Kurutma grubunda silindirlerin altta ve üstte ayrı keçeler kullanılarak dizilmesi. Çift katmanlı layner. (1) Kâğıt yüzeyinin iki kez tutkallanması. (Bakınız.

Çekme kuvveti. Downtime. (2) Ormandan. Düğüm yerleri. Downstream. Kalite dışı. Sürüklenme. grafik eğim değerleri. Drainage Foils. Çekme yükü. Drainage Aids. Drain. Eleğin altında suyun süzülmesine yardımcı olan parçalar. Süzülme kimyasalları. Rush). İnorganik tuzlar ve polielektrolitler bu tür maddelerdir. Suyun elekte safihadan süzülmesi. çeşitli hamur türlerindeki süzülme miktarlarını gösteren. Basınç farklılıkları nedeniyle hava veya gazın bulunduğu ortamda sürüklenmesi. eksilen orman hacmi. Elek hızının jet hızından yüksek olması. Toz halindeki parçacıkların elyaf üzerine tutunmalarına ve gözenekliliğin artmasına yardımcı olurlar. Draftsman. Drag. 169 . kesilme nedeniyle. Süzülmeye yardımcı maddeler. Elekte hamurdan su süzülmesi sırasında eleği çekecek kuvvet veya bu kuvvetteki artış miktarı. Kâğıt makinesinde tür değişimi veya arıza nedeniyle meydana gelen duruş süresi. Drag Spots. bir safiha oluşması için geçen süre. Drainage. Çizim kâğıdı. hamurun suyunu bırakarak. Drafting Paper. Süzülme. Zamana karşı. Boşaltma. Dragload. İleriye doğru akış. Duruş süresi. Drainage Factor. (Eş anlamlı. Teknik ressam. Laboratuarda. Süzülme faktörü. Bir başka kaynağa göre elekte çekilen gücün makine hızına bölünmesiyle elde edilir. Çekme. Draft. Boşalma. Drenaj yardımcı maddeleri. Bir kaynağa göre sabit parçaların yarattığı sürtünme kuvveti ile hareketli parçaların yarattığı sürtünme kuvvetlerinin çarpımıyla elde edilir. Akış. Drainage Time. Kalitesiz ürün.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Downgraded. Elyaf düğümlerinin belirgin olarak görünmesi nedeniyle oluşan lekeler. (1) Süzülme. Proje tasarımcısı. Sürükleme. Red ürün. Drenaj. Drenaj folyoları. Eskiz kâğıdı.

iki kez kreplemeden geçirilerek elde edilen kumaş türü ürün. Birinci hamurdan üretilirler. Sıyırma testi. Junk Seperator) Dried in Strain. Düşük opaklıkta. kâğıt yüzeyine sürülüp bıçakla sıyrılarak yapılan bir kalite testi. (2) Makasta kağıdın bıçak tarafından çekilerek ölçüsünü kaybetmesi. Drawing Cartridge. Çok ince. Çizimde kullanılan asitsiz ve çok kaliteli bir kâğıt türü. Drawing Board. Uzun ve güçlü odun elyaflarının lateksle bağlanıp. Manifaturacı kağıdı. Çift krepli safiha. Gerilimli kuruma. Draw. Çok düzgün bir yüzeye sahip. Çizim kartonu. (1) Kâğıt makinesinde bağımsız makine bölümleri arasındaki hız farklılığı. kahverengi renkli ambalaj kâğıdı. Tortu. tank ve boru hatlarında sistemi boşaltamaya yarayan vana. kaplamanın veya mürekkebin tutunumunu veya dağılımını görmeye yarayan test. Draw Control. Draw Down. Çöp kapanı. (Bakınız. Çekiş kontrolu. Built in Stress). Kağıt makinesinde gerilerek veya gevşeyerek kağıt kopmalarının önüne geçen tahrik kontrol özelliği. Drawing Paper. Gerilimi alınmadan kağıdın kuruması. alttaki deliklerden suyunu bırakarak. Drapability. Örtücülük. silgiden etkilenmeyen kâğıtlardır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Drainer Stock. Çökelti kapanı. Emilim testi. Dregs. DRC (Double Creeped Celulose). Çizim kâğıdı. Built in Strain. geride kalan kesif hamur. Junk Trap. Süzülmüş hamur. Çizim kâğıdı. Arıtma ünitelerinde dibe çöken çamur. (Eş anlamlı. Bir mürerekkebin veya kaplama sıvısının. Temizlik kağıtlarının bir cisim üzerindeki kumaşsı yayılma ve onu örtebilme özelliği. Delikli bir kapta. Tahliye vanası. Drain Valve. Çekiş. Dregs Well. Çökelti. Drapers’ Cap. Büte. Pulper içindeki ağır rejekleri içine alan kapan. Baskı öncesi yapılan. karakalem resim ve çizimlerde kullanılan kâğıtlar. 170 .

Drinking Cup Paper. Vakum ayağı. Bunun alt parçalarına isim verilirken. Kâğıt bardak yapımında ayrıca parafinleme işlemi yapılır. Drop Off.) Drop Leg. Kâğıt makinesini döndüren motorlar. Drive Shaft. Tender Side). Sondaj yöntemi. Stresli kuruma. Taş baskı benzeri. Daha kuru. Tahrik sistemi. Bu kâğıtlar odun selülozundan üretilir. Elek ve preslerde. Delme yöntemi. safihanın üzerine damlayan veya sıçrayan suların. son derece kaliteli ve oldukça dayanıklı kâğıtlardır. Drilled Roll. Makinenin arka tarafında. Front Side. Vakumla elekten emilen suları seperatöre bağlayan barometrik boru parçası. Tahrik valsi. Drive Roll. 171 . motora bağlı olan valsler. Tahrik şaftı. Kuru baskı. şaftlar. Drive System. Arka taraf. İçinde vakumu yenecek kadar su bulunmasına izin verecek uzunluklarda yapılırlar. (Bakınız. kuru baskı sistemi. Tahrik tarafı. (Elektrikli tahrik sistemi. Elek üzerindeyken. sondaj yaparak örnek alma yöntemi. Damlama izi. tahrik tarafı adını alır. Driography. önüne ilgili parça ismi getirilerek anılmaktadır. İndirmek. Baskıda ton düşürmek. Düşürmek. dişliler. Düşürmek. Drier. Kâğıt veya hurda kâğıt rutubetini tespit etmek için. (1) Ebadı daraltmak. Kâğıt enini keserek daraltmak. Drill Method. kaplinler ve hız kontrol ünitelerinden oluşan sistem. mekanik tahrik sistemi vs. Dried in Strain). tahrik sisteminin bulunması nedeniyle. Drop Out. kâğıtta bıraktığı izler. (2) Safihayı veya döküntüyü makine altına indirmek. Drop Marks. Delikli vals. Drinking Straw Paper. Bardak kâğıdı. Back Side. Bardaklar spiral sarımlı olarak yapılır. Kâğıt makinesinde salon tarafı veya operatör tarafı. Drive Side.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dried in Stress. ön taraf diye geçer. (Bakınız. Tahrik mili. Samanlı bardak kâğıdı.

Teksif eleği. Kurutma tamburu. Hamurda. Yatay-döner silindir. parçalama aşamasında % 28 lere kadar çıkabilmektedir. Hediyelik paket kâğıdı. Kabuk soyma tromeli. Kurumada çekme. Döner teksif eleği. kesafet yükseltme amacıyla kullanılan. selülozdan üretilen ve davulların gerilmesinde kullanılan ipin yapıldığı kâğıt. (1) Kâğıttan. Davul manilası. döner bir tambur içine konularak yapılan dayanıklılık testi. kalenderde veya mal sarıcıdaki kopmalar nedeniyle oluşan döküntüler. Kuru kopma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Drop Test. Drum Debarker. Drum. Dönüşümlü kağıtlarda hafif pulper rejeklerini elyaftan ayırmak için kullanılan döner elek. (2) Kurutma bölümünde. Davul ipi kâğıdı. Silindir. Tanbur elek. Teksif eleği. Silindirik pulper. Tambur. Baskıda kuruma sonrası meydana gelen ebatta ve kalitede değişme. Kuru döküntü. Nakliyede kullanılacak kutuların. Tromel. döner tamburu olan teksif eleği. Tambur testi. Drum Tickener. Dry Broke. üzerine elek sarılı. Drug Bond Wrapping. 172 . Wet Brake). kenar kesimleri veya kopuk parçalar nedeniyle ortaya çıkan ıskartalar. kurutma tamburu. (Eş anlamlı. Yatık pulper. Drum Driers. Döner filtre. Düşme testi. (Bakınız. Drumhead Manila. Drum Filter. Kabuk soyma tamburu. Yatay silindir şeklinde ve elyaf parçalama ve eleme bölümlerinden oluşan pulper türü. Kurutma kısmında meydana gelen kâğıt kopması. Drum Screen. bobin kesimi sırasında. Bunlar ya makine sonu pulperinde. Dry Break. Dry Back. ya da hamur hazırlamada yeniden hamura dönüştürülür. Dolu kutularda yapılan serbest düşme testi. Keasafet değeri. Tambur filtre. Kurutma amacıyla kullanılan. Tail Screen) Drum Test. Tambur pulper. İlaç ambalaj kâğıdı. Manila kenevirinden yapılma. Drum Pulper.

Kurutmanın düzenlenmesi. Kurutma konfigurasyonu. Wet End). kaplama maddelerinin kuru olarak uygulandığı kaplama yöntemi. Kalender ve mal sarıcının bulunduğu bölümler. 173 . Wet Creep) Dry End. Wet Bulb Temperature). Yanki makinede. Kuru termometre sıcaklığı. safihayı kurutma silindirine basarak. Kurutma silindiri içindeki yoğuşmaların. Dryer Condensing Rates. Kurutma tanı sistemi. Dryer. Kurutma silindiri. Her kâğıt türünde veya makine yapısına göre. Kağıtta rutubet çıktıktan sonra geriye kalan net madde miktarı. Kâğıt makinesi kurutma kısmında. Dryer Bars. Gerçek hava sıcaklığı. Dryer Fabric. bir ton kâğıt için harcanan buhar tonajı değerleri. Kâğıt makinesinde kağıdın kuru olduğu kısımlar. diziliş ve keçe düzenleri. (Bakınız. Kurutma keçesi. Kurutma. Kurutucu. Dry Coating. Kâğıt yüzeyine tutkal sürülerek. Dryer Cylinder. Kuru bir termometre ile ölçülen hava sıcaklığı. Kuru kuşeleme. Dry Creep. (Bakınız. daha iyi kurumasını sağlayan sentetik kumaş. Kuru krepleme. bir uçtan diğer uca yerleştirilen. (Eş anlamlı. Creep. Kurutma silindirinin içine. Dryer Felts). Dry Content. Kurutma grubundaki silindirlerin gruplandırma. Kuru madde miktarı. Dry Creeping) Dry Creping. % 85-%98 rutubette raspayla yapılan krepleme işlemi. çeşitli kâğıtlara göre miktarları. Buhar yoğuşma oranları. kondensatın silindir içindeki hareketini düzenleyen ve ısı transferini kolaylaştıran çubuklar. Dryer Configuration. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dry Bulb Temperature. Kuru krep. Kuru kaplama. (Bakınız. Dryer Diagnostic System. Kuru kısım. Kurutma silindiri baraları. Kurutma bölümünde kullanılan buharın verimliliğini ve kurutma sorunlarını gösteren sistem.

Kuru olarak. safihayı basarak buharlaşmayı hızlandıran sentetik esaslı keçeler. Kurutma keçe gergisi. Kurutma bölümü. makine dışında parafin emdirilmiş kasap kâğıdı. Kâğıt makinesinde. kaba ve emici kâğıt türleri. Kurutma keçesi temizliği. Dryer Fabric Tension. Dryer Section. Zift emdirilmek için üretilmiş. Kurutma keçesi sevk valsi. Kurutma keçesi yolma izleri. kalenderde veya çeşitli iz valslerinde kuru olarak işlenmesi. yüzeyi makine dışında işlenmiş görümündeki kâğıtlar. Kurutma bölümünü kapatan ve kurutma sonucu ortaya çıkan buharı uzaklaştıran oda. Dryer Hood. birinci kurutma grubunda oluşan. Özellikle hurda kağıt işlenirken. Elekte işlenmesine rağmen. Kurutma gruplarında. Kurutma eleği. kâğıt yüzeyinden veya kaplamasından koparılan parçacıklar nedeniyle. Dryer Felts. kâğıt yüzeyinde görülen yolunma izleri. kurutma keçesi işlevini gören elek. Kuru işlenmiş kasap kâğıdı. Sentetik yerine metal malzeme ile yapılmış. Kurutma silindirleri Dryer Screen. Kuru işlem. Kurutma partisi. Dryers. Havbe. Dryer Fabric Roll. kâğıdın kurutulduğu silindirlerden oluşan bölüm. 174 . Kâğıt veya karton yüzeyinin. Kuru işlenmiş görünümlü kâğıt. Kâğıt yüzeyinde kurutma keçesi tarafından yapılmış hasar veya kusur izi. Duruşta elle veya çalışırken otomatik olarak yapılan keçe temizliği.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dryer Fabric Cleaning. Dry Finish Screening. zift birikiminin temizlenmesi. Kurutma silindirlerinde. Dry Finish. Kurutma keçesi izi. Bitüm kâğıdı. Dry Finish Butchers Wrap. Dry Felt. Dryer Pick Marks. Kurutma keçeleri. Dryer Felt Marks.

Kalenderde baskı sırasında oluşan. sadece ütü ve sıcak pres gibi sıcaklıkla yapıştırılabilen kâğıtlar. Özellikle bu tür üretilen. Dry Forming. Kurutma odası. Drying Paper. safiha oluşturma. (Bakınız. Kurutma kâğıdı. Kurutma alanı. Dry Mounting Tissue. Sülfit selülozundan yapılma ve kuru işlem görmüş kâğıtlar. Drying. Kağıtta rutubet dışı maddelerin birim alandaki dağılımı. Kağıdın kurutulması sırasında gelişen aşamalar. havayla formasyon verilerek yapılmış keçe türü bezler. Nip). çift tarafı yapışkan montaj bantları. yani suyun parlaklığının bittiği yerde kuruluğun başlangıcını gösteren çizgi. Elekte su aynasının. Sentetik dokunmamış kumaş/keçe. Kuruma çatlakları. Dry Nip. Elyafları kuru haldeyken cebri hava ile taşıyarak. iki vals arasındaki baskı çizgisi. Dry Mass Distribution. Kuru işlenmiş sülfit kâğıdı. Kurutma. kurutma ölçümleriyle ortaya çıkan. Çeşitli kâğıtlara göre. Drying Loft. Kurutma aşamaları. Kuru madde dağılımı. mukayeseli buhar harcama değerleri. Kurutma oranı. 175 . Kuru formasyon. Drying Cracks. Ayna çizgisi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dry Finish Sülfite Paper. Kuru montaj kâğıdı. krepli ince kâğıtlardan yapılma. Kâğıtta suyun alındığı son aşama. Kuru nip. Dry Lake. Drying Cycles. Temizlikte kullanılmak amacıyla kuru ve sentetik elyaflardan. Kuru hat. El yapımı kâğıtların kurutulduğu havalandırmalı oda. Dry Lay Nonwovens. Kuşe kaplaması üzerinde. Kuru lak/lake. Dry Line. aşırı kurumadan kaynaklanan çatlaklar. Kâğıdın arkasına tutkal sürülerek. Kâğıt makinesi kurutma gruplarında yapılan su buharlaştırma işlemi. Drying Rate.

Dry Size. Poliakrilamid ve Polivinilformamid/Polivinilamin reçineleri (PVF/PVam). Dry Steam. Suda kolayca çözünebilen toz tutkal. İkili tüccar. Dual Merchant. Kuru ofset baskı. Dry Solid. Kuru baskı. Katyonik nişastalar ve reçineler gibi. kâğıt hamuruna katılarak kâğıdın dayanımını arttıran kimyasallar. İki farklı tür kâğıt grubunu satan tüccar. İçinde kondensat olmayan buhar. çekme. Kâğıt kuru iken. patlama ve şıkıştırma dirençlerini arttıran maddelerdir. (Bakınız. Kâğıtta. Kuru test. Dry Printings. Kuru mukavement. İkili bayilik. Dual Distributor. İkili ticarethane. yırtılma ve katlanma yönünden mekanik mukavemeti. Ön baskı kâğıdı. Hem yazı tabı kâğıtlarını (kültür kâğıtları) hem de ambalaj kâğıtlarını (endüstriyel kâğıtlar) dağıtan/satan bayi. İki farklı tür ürün grubunu pazarlayan işyeri. Dry Wrinkles. kopma mukavemeti. Kuru buhar. katlanma sonucu oluşan kırıklık çizgileri. Wet Rub Resistance). Baca gazını susuz temizleyen sistem. Deneme baskı kâğıdı. Kuru madde. Dry Rub Resistance.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dry Offset. Kuru baca gazı arıtma sistemi. Kuru rölyef baskı. bükülme direnci. 176 . Genellikle doyma sıcaklığı üzerine çıkıldığında veya basınç düşürme işlemi sonrası görülen buhar hali. yırtılma mukavemeti. Kuru kırışıklıklar. Dual House. Dry Scrubber. titreşim izleme gibi montaj sonrası yapılan ilk çalıştırma testi. Kuru dayanım arttırıcı kimyasallar. Dry Strength Resins (DSR). Dry Strenght. Kuru mukavemet arttırıcı reçineler. Kuru dayanım. Kuru tutkal. Kuru sürtünme direnci. Dry Test. Dry Proofing Paper. Kuru bir kâğıdın. katlanma dayanımı. Dry Strenght Additives. Ekipmanlara hamur vermeden yapılan yön kontrolu.

Due Date. yüksek molkül ağırlıklı ve düşük yükü olan anyonik polimerin tutunum arttırıcı olarak kullanıldığı sistemler. Parlaklık değeri çok düşük olan yüzey kaplaması işlemi. Mat kuşeli. Dupleks karton. Dupleks ziftli kâğıt. Çift katlı karton. Çift katlı bitümlü kâğıt. Dunnage Bag. Termin tarihi. Dupleks torba Duplex Blotting Paper. Çift renklilik. Çift katlı. Parlaklık testlerinde % 55 in altında parlaklık değeri olan kuşe. Duplex Bristol. Aktarma merdanesi. Lastik veya plastik kaplı kraft kâğıdı. iki farklı tonda renk elde edilen işleme tekniği. lastik kaplı kraft kâğıdından yapılan. Ductor Roller. Dunnage Paper. farklı bölgelere farklı basınç uygulayarak. Duplex Bag. Tampon yastığı. Baskı sırasında mürekkep valsinden aldığı mürekkebi baskı valsine aktaran ara vals. Dupleks bristol. Duplex.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dual Polymer Systems. Duplex Board. Model. Duplex karton. Dull Coated. Alt ve üst katları olan ve katman özellikleri farklı olan. Duotone. Düşük molekül ağırlıklı ve yüksek yükü olan katyonik polielektrolitle. Duplex Asphalt Paper. Havayla şişirilen. Aplikatör merdanesi. Tek bir resimden elde edilen iki farklı ton. Farklı renklerde iki kurutma kâğıdını yapıştırarark elde edilen yeni kâğıt. Dolgu yastığı kâğıdı. tır nakliyesinde yüklerin arasını desteklemek için tampon amacıyla kullanılan yastık. Duplex Boxboard. fakat yazısı olmayan ve örnek olarak saklanan yaprak veya kitap. Şahit. 177 . Çift tonlu işleme. Dull Finish. Çift katlı kurutma kâğıdı. Baskı işlemi sırasında. Dupleks kutu kartonu. Dolgu yastığı. İkili polimer sistemleri. Duotone Finish. Dupleks. Mat perdahlı. Bir mal veya hizmetin hazır olduğu tarih. Çift katlı bristol. Aktarma valsi. Basılmış olanlara benzeyen. Dummy.

ıslandığında yaş dayanımı fazla olan yumuşak dokulu. Duplex M. diğer tarafı ona uyan mürekkeple kaplı kâğıdın. ayni anda iki yüzeyinin de kuşe kaplanması. çift kat hale getirilmiş kâğıt. diğer yüzü kuşe bristol.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Duplex Coated Bristol.F. Duplexed. Dupleks kesim. Ayni anda iki farklı uzunlukta yapılan kâğıt kesimi. Duplex Photographic Film Paper. Duplex işlemeli. elek yüzü (alt tarafı) çok düzgün olarak üretilmiş. Duplex Foil Backing. Duplex Coating. Her iki tafın farklı işlendiği teknik. Dupleks örtü kâğıdı. Duplex Sheating. Çift katlı Dupleks. Dupleks taş baskı kâğıdı. ince astar kâğıdı. Her iki tarafı farklı renkli. Duplex Cutting. Alt ve üst yüzeyi farklı renk ve dokulardaki kâğıtlar. çift katlı ve çift renkli ambalaj kâğıtları. Duplex Enamel Book. Duplex Offset Blotting Paper. Bir yüzü beyaz veya renkli. Bir yüzü kaba. Yüksek gramajlı ve hamuru alta ve üste ayrı renkte boyanmış. katlandığında özel görünüm vermesi nedeniyle tasarlanmış kâğıt. Bir katı ofset baskıya uygun. Alt ve üst hamur kasaları olan. Duplex Colors. Dupleks kuşe bristol. diğer yüzü düzgün taş baskı kâğıdı. Duplex Finish. Dupleks kuşe makinesi. Duplex Paper. Dupleks folyo astar kâğıdı. 178 . inşaatlarda malzemeleri örtmek için kullanılan kâğıt. Duplex Coater. Litho. Bir tarafı koyu renkli. Dupleks renkli. üst yüzü ise antik görünümlü. uzun elekli makinelerle üretilen fotoğraf kâğıtları. Dupleks kâğıt. Dupleks ofset kurutma kâğıdı. Duplex Mill Wrappers. Dupleks fabrikasyon ambalaj kâğıdı. diğer tarafı emici kâğıtla. Ayni anda iki yüze de yapılmış baskı. Bir kâğıdın her iki yüzeyini de kuşe kaplayan makine. Dupleks kuşeleme. Bir kâğıdın veya kartonun. Kağıt makinesinde. Dupleks enamel kâğıt. Tek tarafı veya her iki tarafı benekli boyanmış. Dupleks fotoğraf kâğıdı.

Yâğlı kaplamalı. kristal yapılı çelik alaşım. Durability. Duplicator Paper. Duplicating Stencil Paper. Duplex Texture. Sıcak valse temas eden yüzeyde daha düzgün görünüş elde edilmektedir. yarı yarıya karıştırılmasıyla oluşturullan. Kuşe kâğıt kesilirken. kaolin ve ölü elyaf gibi parçacıkların ortaya çıkması. Duplicating Paper. Demir kristallleri ve onun farklı dizilmiş bir allotropu olan östenitin. küşük bir kıvılcımla meydana gelen toz patlaması. farklı iki yüz yaratılan kâğıtlar. Tek tarafı verniklenmiş. Dust Explosion. Toz patlaması. Kopyalama pelürü. Duplicating Note Paper. Tozama. Ozalit kâğıdı. Krom katkılı paslanmaz çeliğe göre daha ucuz ve hijyenik olan bir alaşım. Fotokopi kâğıdı. Stensil kâğıdı. Duplicator. Dusting. Teksir kâğıdı. Kâğıt işlenmesi sırasında ortaya çıkan dolgu maddeleri ve ölü elyaf parçacıkları. Dupleks dokulu. Süper kalenderde bir yüzü soğuk vals. 179 . Dust. Dupleks paslanmaz çelik. Toz alma kâğıdı. Duplex Varnishing Litho. Bir tür zımpara işlevi gören kâğıt. Tozlanma. Double Face). İki farklı hamurla. Plan kopya makinesi. diğer yüzü sıcak valse temas ederek.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Duplex Stainless Steel. Ozalit makinesi. Super kalenderlenmiş dupleks kâğıt. Kâğıtta orijinal kaliteyi koruma özelliği. Dupleks vernikli taş baskı kâğıdı. Toz. Duplicating Tissue. (Bakınız. Dayanıklılık. Dupleks duvar kağıdı. arka tarafı işlenmemiş olarak bırakılmış kâğıt. Duplex Super. Karbonlu kâğıt. makinede çift katlı ve her katı farklı özellikte üretilmiş kâğıt. Dusting Paper. El yazmalarının ıslak kopyalarını üretmede kullanılan pelür kağıdı. Duplex Wallpaper. yüksek dayanımlı stensil kâğıdı. Elyaf tozları veya nişasta parçacıklarının havada belli bir yoğunluğa erişmesi sonucu.

Temas süresi. Boyama özelliği olan renkli çözünebilen kimyasal bileşikler. doğrudan boyalar ve pigmentler gibi boyayıcı maddelerin tümü. Dinamik frenleme. bakır veya çinko baskı plakaları hazırlanırken kullanılan aşındırıcı. sulandırılmış hidroklorik asit. Boyama. bazik boyalar. Kağıt makinelerinde G2. (Bakınız. ÖTV. Hollanda mordanı. Bekleme. Dinamik balans derecesi. Basic Dyes). Cyclonic Cleaners) 180 .5 değeri seçilmektedir. Bunlar ithalat. G2. Hareket halindeyken ve yüklüyken ölçülen doğruluk değeri. Dye Based Ink. G6. Boya. Hollanda’da elde elekle üretilen kâğıtlar. Dynamic Balance Speed. Dutch Mordant (Acid). Dwell Time. (Bakınız. Rotogravür baskı için. (Eş anlamlı. Holanda kâğıdı. Dynamic Cleaners. Vergiler.3 gibi G değeri düştükçe balans hassasiyeti artan ISO ölçülendirme sistemi. Boyar maddeler. Dutch Paper. Kağıdın valse girmesi ve çıkması arasında geçen süre. Centrifugal Cleaners. Dye. Asidik boyalar. Bir yerde bekleme veya oyalanma süresi. Dinamik balans. KDV gibi vergilerdir. Acid Dyes. Dinamik temizleyiciler. Yükte doğruluk değeri. hangi toleranslarda yapıldığını gösteren derecelendirme. Dynamic Balance Grade. Dying. Dye Stuffs. Makinenin tam yükünde titreşimsiz çalışacığı balans hızı. Kalma. ihracat. Dynamic Accuracy. Balance Quality Grade). Kalma süresi. Boya kökenli mürekkep. Hız kontrolu yapılan bir elektrik motorunda frenleme sırasında ortaya çıkan enerjiyi emerek tüketen dirençli sistem.5. Bir malın temini aşamasında ödenen tüm resmi vergiler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Duties. Temas. Dwell. Dynamic Braking. Balansın dinamik şartlarda. Durma. Dinamik doğruluk.

Dynamic Seal. Dinamik süzülüm cihazı. Dinamit kâğıdı. Kağıt makinesinde yapılmış gibi özelliklere sahip safiha yapabilen laboratuar düzeneği. 181 . Dynamite Paper). Dinamik safiha eleği. Hareketli bir ortamda. Mukavemeti çok yüksek olan ve neme karşı dayanıklı olan. kapsül yapılarak dinamit içine konulmaktadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dynamic Drainage Jar. Dynamic Sheet Former (DSF). Dinamik salmastra. Dynamite Paper. dolgunun elyafa turunumu önemli hale gelmektedir. kâğıt hamurunda kullanılan dolgu maddelerinin elyafa tutunumlarını belirlemeye yarayan cihaz. Bu kâğıttan. Hızlı kâğıt makinelerinde. Dinamit kapsülü kâğıdı. (Bakınız. Dynamite Shell Paper. çok hareketli ortamda. patlayıcı muhafazası olarak kullanılan bir kâğıt.

(Bakınız. Eşdeğer leke alanı. Easy Bleaching. Belirli ebatta hazırlanmış oluklu mukavva levhanın. Kulak tıkacı. Ekonomik bakış açısı. Edge Crush Resistance (ECR). Kenar ezilme direnci. Earthing. Ekonomi. Economics. Buhar kazanlarında. Kolay ağartma. Kenar ezilme testi. dikine konularak uygulanan dayanım testi değeri. Kâğıtta 0. Sıkıştırma mukavemeti (Compression Resistance) ile doğrudan ilşkisi bulunmaktadır. baca gazından ısı geri kazanımı sağlayan boru donanımı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ E Ear Plug.02-3mm² arasında alanı olan lekelerin hem büyüklüğünü. safihanın kenarlarındaki ince tabakayı traşlamak 182 . Ekonomizör. Edge Crush Resistance). Dik ezilme direnci. Dik ezilme testi. koruma veya elektro statik boşalma (ESD) amacıyla kurulan. Edge Crush Test (ECT). leke miktarını belirleme yöntemi. raf ömrü gibi ölçütlere göre belirlenen sipariş miktarı. ECS (Edge Crush Strength). EBA (Equivalent Black Area). Uzun elekli kâğıt makinelerinde. dikine konularak uygulanan dayanım testi. belirli bir dönemde kullanım miktarı. Malın temin süresi. Edge Cutter. Belirli ebatta hazırlanmış oluklu mukavva levhanın. Stokta tutulan her tür malın stok maliyetini düşürmek açısından belirlenmiş olan sipariş miktarı. Economic Aspect. İşletme. Kulağı sese karşı korumak için. Kenar kesici. Topraklama. elektrik yükünü toprağa aktaran elektrik alt yapı tesisatı. Ekonomiyi öne alan bakış tarzı. hem makine arkasında. Doğrudan pişirilerek yapılan ağartma. eleğin son bölgesinde. Economic Order Quantity. hem de zeminle kontrast derecesini dikkate alan ve Tappi tablolarından eşdeğerini bularak yapılan. hem de makine önünde. Economizer. Ekonomik sipariş miktarı. kâğıt fabrikalarında kullanılan kulak tıkacı.

EDTA (Ethylene-Diamine-Tetraacetic Acid). Efficiency (η). Ayrıca safiha enini daraltmak veya ayarlamak için de kullanılmaktadır. Atık. Effluent. Elekte bulunan kenar kesici fıskiyeler. (Bakınız.F (English Finish). Bobinlerin yan yüzeylerine konulan ve kenarları ezilmeye karşı koruyan mukavvalar. Alkali selüloz üretiminde. Kenar koruyucu. Kenar yırtılma direnci. yanal hareketlere karşı yırtılma direnci. Etkin alkali.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ için kullanılan fıskiyeli su jeti. “Internal Tearing Resistance” yırtılma başladıktan sonra ölçülen. Edge Protector. Metre cinsinden dikkate alınır. Edge Length. Edge Tearing Resistance. Kenar kesici fıskiyeler. Etkin ısı yayma gücü. Effective Alkali. Bir temizlik kağıdının kenarlarında yapılan kabartma ve tırtıklı kesim tekniği. Kenarlarına çivi çakılan fiber levhaların. Kâğıt kenarlarının. Edgewise Compressive Strength. Kenar yırtılma mukavemeti. Edge Embossing Knurling. Randuman. Buna “Initial Tearing Resistance” da denir. ECS). (m) Edge Nail Strength. Bıçak ağzı uzunluğu. Kağıt ve selüloz üretiminde hidrojen peroksitin metal iyonlarıyla etkileşime girmesini önlemede kullanılmaktadır. E. Kenar tırtıklama makina yönünde yapılmaktadır. likör olarak kullanılan kostik (NaOH) ve sodium sulfit (Na2O) karışımına verilen isim. Vals kaplamalarında ısıyı yayma özelliği (m2/s). Effective Thermal Diffusivity (of Roll Coating). Verim. Etilen-diamin-tetraasetik-asit. İngiliz tarzı işleme. Çevre açısından kirlilik yaratan her tür madde. Edge Squirts. Yapılan işin harcanan enerjiye bölümüyle bulunan oran. yırtılmanın başlamasına karşı gösterdiği gram cinsinden ifade edilen direnci. Rifaynerde bıçak ağzı uzunlukları toplamı. Edge Crush Resistance. Kenar çivi mukavemeti. daha düşük değerli yırtılma direncidir. 183 . Kenar kabartmalı tırtıklama.

seperatör olarak kullanılan mukavva. Seçimlerde pankart yapılmak üzere üretilmiş bir bristol karton türü. Ucuz market kitaplarında kullanılan bir kâğıt türü.2 mm ve oluk sayısı 290 dır. Elasticity. boyca uzamadaki değişim oranın sabit gösteren sabit terim. Egg Case Board. Yumurta koli dolgu kartonu. Egütör valsi kullanılmadan üretilen kalın kartonlardaki yüzey görüntüsü. Elastic Strength. Atık vermez. Elastic Modulus. Egg Shell Book Paper. Yumurta kolilerinin içinde. Ejection. 184 . F-Dalga. Yumurta kabuğu deseni verilmiş karton. Elastikiyet. yumurta ambalajı olarak kullanılan. özel kalıplanmış karton. Egg Case Flats. Elektrik bağlantıları. Yumurta koli kartonu. Yumurta kabuğu desenli kitap kâğıdı. Çevreye kapalı. Atma. Mikro dalga. Esneme modülü. Yumurta kolilerinin içinde seperatör olarak kullanılan mukavva. Esneklik. Esneme sabiti. Hurda gazete kâğıdından yapılan. Egg Shell Finish. Esneme gücü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Effluent Free. ve K dalga türleri de vardır. A dalga. Kâğıda uygulanan kuvvetin değişmesiyle. oluklu mukavvalarda. F dalga. Bazen sanat kâğıtlarında istenilen bir özellik. Yumurta viyolü. Egg Carton Board. Electrical Cable Filling Paper. Dalga. Yumurta koli kartonu. B dalga. C dalga. Fırlatma. Seçim bristolü. olukların yüksekliğini ve bir metre uzunluktaki oluk sayısını tanımlayan bir ifadedir. Kaba kitap kâğıdı. (Young’s Modulus). Elektrik kablosu dolgu kâğıdı. Vals yüzey kaplamalarında yüzey esnekliği. oluk yüksekliği 1. E-Flute. Electrical Connections. Egg Case Filler Board. E-dalga (mikro dalga) olukluda. Election Bristol.

Electrician. Elektriksel izolasyon kartonu. Elektriksel kâğıt türü. Electric Cable Paper. Elektriksel yalıtımı olan elyaf. Elektrik izolasyon kâğıdı. elektrik akımını iletecek ortam yaratan bileşikler. 185 . Fotokopi. Elektrikle yüklü bir parçacığın sıvıya konması durumunda meydana gelen. Electrolytic Paper. Elektroforez. Electrical Pressboard. Elektrolit. Presbant. Elektrokinetik yük. Elektrikli çift katman. (Bakınız. Elektriksel iletkenliği olan polimerler. Presbant. Bir sıvı içinde hareket eden. Elektronik makinelerle yapılan basım. Electroconductive Poymer. (Xerocopy). çift katmanlı (artı ve eksi) elektrik yükü oluşmuş yapı. Electrical Fibre. Electrical Grade Paper. Elektriksel yalıtım maddesi. Kondansatör kâğıdı. Elektrikli tahrik sistemi. Elektriksel iletkenlik. Lazer baskı. Electrical Insulating Paper. Elektriksel izolasyon kâğıdı. Sıvıda bulunan askıdaki yüklü parçacıkların. Vulkanize elyaf. bir dış elektrik alanının etkisiyle hareket etmesi. yazıcı. Electrophoresis.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Electrical Conductivity. Electronic Printing. Electrokinetic Charge. Elektrik kablo kâğıdı. İzolasyon malzemesi. Electrical Drive System. Elektrik teknisyeni. Electrical Double Layer. Electro Photography. Elektronik basım. Electrolyte. faks gibi makinelerle yapılan basım işi. Electrical Insulating Material. yüklü bir parçacığın yarattığı durum. Drive System). Suda çözündüğünde. yer değiştirmesi. Yağlı kondansatör kâğıdı. Electrical Insulation Fibre. Electrolytic Capacitor Paper. Fotokopi.

Electrostatic Stabilization. Üretiminde klor diyoksit gibi klor türevleri kullanılmasına rağmen. Antistatic Paper). yüzeyinden mikron mertebesinde sökmeler yaparak parlatılması işlemidir. Baskıda kağıt ve gravür silindiri arasındaki elektrostatik yük farklılığının arttırılarak. Elektrostatik basım. Uzama. kimyasal bir ortamda. parçacıkların kendi aralarında yarattığı hareketlilik. 186 . Clorine Free). Stretch). Elektroforetik hareketlilik. Electrostatic Charge. Tam klorsuz kâğıtlarda klor kullanılmaz. Baca gazlarının içindeki toz parçacıklarını elektriklendirme yoluyla yakalayıp. Fotokopi kâğıdı. Elektropolisaj. Faks kâğıdı. yazıcı ve fotokopi makinelerinde yapılan basım. Electrostatic Precipitator (ESP). Elektrostatik yük. Paslanmaz parçaların elektrik akımı ile anodik akım altında. Electrostatic Printing. Electrostatic Discharge (ESD) Paper. Elmendorf Test. Bir dış elektrik alanının etkisiyle. Klor elementsiz kâğıt. Elektrik yükü nedeniyle. Elektrostatik destekli. içinde veya bünyesinde bağımsız klor elementi bulunmayan kâğıt. baca tabanında toplayan bir filtre sistemi. (Eş anlamlı. (Eş anlamlı: Tearing Resistance Test) Elongation. Hamur kasalarının iç çeperinde yapılan elyaf tutunumunu önleyici işlem. Elektrostatik cazibe. Elektrostatik dengeleme. Kâğıtta boyca uzama. mürekkep transferinin güçlendirilmesi. Electro-Polishing. Electrostatic Attractions. Kuşe hamurundaki pigmentleri elektrikle yükleyerek. Electrostatic Assist. Elemental Chlorine Free (EFC). Faks. onların askıda kalmalarını sağlayan yöntem. (Bakınız. (Eş anlamlı. sıvı içinde askıda bulunan yüklü parçacıkların birbirlerine göre hareket etmeleri. Yırtılma direnci testi. Elektrostatik baca gazı filtresi. Antistatik kâğıt. Electrostatic Copy Base Paper. Electrostatic Copy Paper. (Xerocopy Paper). Kaplama yapılmış ve eskiden kullanılan fotokopi ve faks kâğıtları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Electrophoretic Mobility.

(1) Gofraj uygulama. Zımpara tozu. Soğuk veya sıcak merdane ile presleyerek. Acil.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Elongation at Rupture. Kopma uzaması. Gofrajlı aydınger kağıdı. Kopma noktasına kadar uzama. kâğıdın yüzey tutkallamasının yapılmamış olması. Acil yedek. Gofraj veya kabartma uygulaması için kâğıdın yumuşak dokulu ve patlamayan yapıda olması gerekir. Kâğıda kabartma desen veren presler. Embossed. Bu nedenle “Blotting” kurutma kâğıdı adı geçmektedir. Emergency Spare. Korindon tozu. Dekoratif amaçlı kullanılan bir kabartma yöntemi. yani bir tür kurutma kâğıdı özelliğinde olması gerekir. Kâğıdın zamanla kırılgan hale gelmesi. Kâğıt zımpara yapımında kullanılan ve kâğıt yüzeyine kaplanan zımpara tozu. Emergency. Embossed Blotting. Yayılmak. Embossing. Zımpara kâğıdı. Yapılması için bekleme zamanı olmayan. Emanete. Kabarıklıklar oluşması. Gofrajlı. Embossing Tendency. 187 . Acil durumda kullanılmak için ayrılan yedek. Embossing Calenders. Gofraj merdaneleri. Zımpara astar kâğıdı. Embossed Glassine. Emery Paper. sert olmayan kağıt yüzeyinin gofraj oluşturması. Embrittlement. Ortama yayılmak. Gofraj makinesi. (2) Gofrajlaşma. Gofrajlaşma eğilimi. kâğıda kabartma verilmiş. Embossed Cover Paper. Gofrajlı kapak kâğıdı. Gofraj kalenderleri. Gevrekleşme. Kâğıt zımpara yapmak için oldukça dayanıklı olarak üretilmiş kraft kâğıdı. Ayrıca kabartma üzerine yaldız boya veya diğer kaplama teknikleri kullanıldığından. Gofrajlı kurutma kâğıdı. Aluminyum oksitin kavrulmasıyla elde edilen sert madde. Embosser. Baskı nedeniyle. Emery. Kabartmalı. Kabartma makinesi.

Ofset baskıda. Tecrübeye dayalı. Parçacıkları askıda tutmaya yarayan. Emisyon standartları. Ampirik. Empirical. Empowerment. Salım faktörü. Karışıma. Emission Standards. Emulsifier. Emülsiyon. Yetkilendirme. Employee. Salım. Emulsification. Yağ içindeki su veya su içindeki yağlar örnek gösterilebilir. Kanunen belirlenmiş. Bu nedenle faz oluşturma eğilimleri vardır. Güçlendirme. Belirli bir sıcaklıkta bir yüzeyden salınan radyant enerjinin. Bir işveren tarafından işi yapması için tutulmuş ücretli. Emülgatör. Bunlara kolloidler yani asıltılar da denilmektedir. mürekkeple baskı sıvısının birbirine karışması ve sıvı bir çözültüm oluşturması. Emulsion Polymers.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Emission. faz yaptırmayan yüzey aktif maddeler. Employer. Emülsifikasyon. Tecrübi. Birim üretim başına ortaya çıkan ortalama atık miktarı. Bir arada olabilmeleri için bir sıvının parçacıklar haline gelip diğer sıvıda dağılması gerekir. Emulsifying Agent) Emulsifying Agent. İşveren. Emülsiyon kaplama. Emülgatör polimerler. Salıcılık. (Bakınız: Emulsifier) Emulsion. Sıvı çözütüm. Birbirine karışamayan iki sıvının parçacıklara dağılarak bir arada bulunmaları durumu. Emisyon. (Immission kelimesinin yaygın şekilde yazılan hali) Emission Factor. azami atık oranları. Sıvı parçacıklarını diğer bir sıvı içinde askıda tutan maddelerin ortak adı. Salım standartları. Çalışan. (Eş anlamlı. kara cismin ayni sıcaklıkta saldığı radyant enerjiye oranı. Emisyon faktörü. yüksek molekül ağırlıklı polimerler. Emissivity. Ticari veya imalat türü bir işi çalışanlar tutarak yürüten kişi veya onun temsilcisi. Kâğıdın emülsiyon haldeki plastik veya reçineyle kaplanması. 188 . Çevreye kirletici parçacık gönderme. Emulsion Coating.

Yapılanlardan doğan harcamalar. Etkinleştirmek. Enamelli kâğıt. Uç grupları. Kapalı havbe. (Bunun karşıtı. Sırlı kâğıt veya sırlı kaplama için kullanılan genel terim. Son kademe. Disable) Enamel. Mineli. Ciltlemede kapakla kitap arasına konulan. Enamelli kartpostal. Sırlı. Bir takım ön koşulların sağlanması sonrası makinayı çalışacak duruma getirmek. End Groups. Selüloz moleküllerinin sonunda bulunan ve zincirdeki halkalara benzemeyen gruplar. ince ve desenli kâğıtlar. Tek tarafı su geçirimsiz hale getirilmiş kurutma kâğıdı. Enamelled Book Paper. Enamelled Postcard. Masraf. Enamelli karton. End Bands. Faal hale getirmek. Enamelli karton. Sır. Mine. Yan kapamalar. Makinayı start alacak duruma getirmek. Titrasyonda renk değişiminin olduğu an. Otomasyonu olan sistemlerde şartların gerçekleştiğini ve makinanın hazır olduğunu operatöre ekran ekran aracılığı ile bildiren durum bildirisi. 189 . Enamelli kitap kâğıdı. Enamelled Card. Enamelled (Enameled). Enclosed Hood. Makine altı da dahil Kurutma kısmını kapatan. Son nokta. Aktif duruma getirmek. Enamelled Board. End Point.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Enable. Enamelled Blotting. Harcama. Kapak içi kâğıdı. Bobinlerin yan yüzeylerini ezilmeden ve kirlenmeden korumak için konulan kâğıt veya karton koruyucular. Enamelli. Enamel. Sırlanmış. End Leaf Paper. Mineli karton. End Stage. Enamelled Paper. dış ortamdan soyutlayan havbe. Mineli kurutma kâğıdı. Encumbrance.

frekans ve güç ihtiyacı. Energy Balance. Enerji verimliliği. Yapılan işe karşılık harcanan enerji. Enerji tüketimi. Son kullanıcı. Daha az enerji harcayarak belirlenen işi yapma. Tasarruflu. Energy Requirement. trafolarla fabrika içindeki dağıtımı. Enerji dağıtımı. Yapılan iş sırasında atılan enerjiyi geri kazanma. Enerji. Energy Conversation. Energy Interruption. Enerji tasarrufu. Enerji tasarrufu. Enerji kazancı. Enerji kesintisi. Boydan boya. Energy Efficient. Fabrikaya gelen elektrik enerjisinin. Energy Loss. Harcanmasına rağmen. Fabrikaya elektrik enerjisini getiren hava veya yeraltı hattı. 190 . Yapılan iş sırasında alınan önlemlerle yapılan enerji tasarrufu. Enerji santaralı. Energy Saving. Energy Management System. Uçtan uca. Bir uçtan öteki uca. Son tüketici. Enerji dengesi. Energy. Elektrik ve buhar elde edilen ünite veya bölüm. End User.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ End to End. Fabrika içinden veya dışarıdan kaynaklanan enerji kesintisi. Bir ekran aracılığıyla kontrol edilen elektrik şebekesindeki enerji üretimi ve enerji tüketimini optimum noktaya getirmeye çalışan sistem. Buhar veya elektrik enerjisi. Energy Transmission Line. Enerji kaybı. Enerji nakil hattı. Enerji ihtiyacı. Energy Distribution. Energy Efficiency. Enerji geri kazanımı. Energy Plant. Energy Recovery. gücünden yararlanılamayan kayıp enerji. Bir ekipmanın çalışabilmesi için gerekli gerilim. Enerji yönetim sistemi. Enerji yönünden verimi olan ekipman veya makine. Energy Consumption.

Enterprise Asset Management. belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında sağlanabilen. Entalpy. Metal veya sert levha yüzeylerinin kazınarak. Kurumsal varlık yönetimi. Engravers Proving Paper. 191 . makine. Kâğıt makinelerinde verimliliği dikkate alarak. Yaptırım. yüksek kaliteli kuşe kâğıt. Tasarlanan kapasite. çok küçük hava kabarcıkları. Entalpi. Tetkik. Kâğıt hamuruna üretim öncesi nişasta veya reçine tutkalı katılması. Sürüklenen hava. Engine Sizing. Engineered Capacity. Dayanıklı. Gravür basımı için üretilmiş yüksek kaliteli bir bristol türü. Gravürcü bristolü. baskı kalıbı hale getirilmesi. Projelendirme. Kurumsal çapta. düzgün eperli ve kalenderden geçirilerek. azami üretim miktarı. Kalıp amacıyla kullanılan ve test amacıyla ön baskı yaptıkları. Bir kurumun elindeki malların değerini en üstte tutmaya yönelik IT sistemi. Engineering. Hamur içinde. Gravür yapımı. işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü. Gravürcü prova kâğıdı. Kurumsal kaynak planlaması. Basınç altındaki kapalı sistemlerde. suni bir temodinamik tanım. Süperkalenderlemenin altında kalan işlem Engravers Bristol. Soruşturma. elyaflara tutunarak sistemde dolaşan. Enterprise Resource Planning (ERP). Makinede tutkallama. Kanun veya kurallara uyar hale getirme. İngiliz tarzı. Mühendislik çalışmaları. malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel ad.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Enforcement. Azami kapasite. Enquiry. Mühendislik kapasitesi. teknik doküman üretimi. ısı transferini hesaplamaya yarayan. kitap ve yazı kâğıdı için yapılmış işlemler. Engraving. Kapalı bir sistemin iç enerjileri toplamı. devreye alma gibi alt dalları olan faaliyetler bütünü. Entrained Air. English Finish.

Düzensizlik. Çevresel bakış açısı. Entropi. Manila görünümlü zarf. ham selülozdan üretilmişse menşei ile ilgili belgesi bulunması. saman selülozundan yapılan zarf kâğıtları. Termodinamikte bir sistemin dağınıklılığının. Kraft. Dekoratif olması ve zarfın ışık geçirgenliğini azaltmak için. tamamen klorsuz üretilmiş olması. Özel bazı çevre koşullarını sağlayan kâğıtlar. Çevre. Envelope Paper. Zarf kağıdı. Environment. Envelope Stuffer. Envelope Shape. düzensizliğinin ölçüsü. Zarf kaplama pelürü. Kraft zarf kâğıdı. baskı yapılmışsa mürekkebinde soya yağı kullanılmış olması gibi koşullara bakılmaktadır. kendisinin dönüşüme uygunluğu. (2) Evrakları zarfa sokmaya yarayan parça karton. Envelope Manila. (1) Evrakları zarfa koyacak kişi. ÇED raporu. Zarf türleri. Çevresel sonuçlar. Environmental Impact Statement. Çevreci kâğıt. Environmental Factors.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Entropy. Enzimle parçalama. Poşete benzemeyen. Çevresel faktörler. Çevreyi dikkate alan bakış açısı. Zarf yapımında kullanılan çeşitli kâğıtların ortak adı. Zarf manilası. Envelopes. Zarf doldurucu. 192 . Renk ve doku olarak manila keneviri kâğıdına benzetilerek. Bunlarda dönüşüm oranları. Yapının çevre mevzuatına uygunluğunu onaylayan resmi rapor. Environmentally Preferable Paper (EPP). Selüloz veya nişastanın enzimle daha küçük molekülllere veya molekül zincirlerine ayrılması. Zarflar. Zarf şeklinde. iç yüzeyde kullanılan pelür kağıdı. Enzymatic Hydrolysis. zarf görünümünde olan. Çevre tarafından yaratılan ortam koşulları. Büyük zarf yapımında kullanılan düzgün yüzeyli kraft kâğıdı. Envelope Paper. Çevre etki değerlendirme raporu. Environmental Consequences. Envelope Lining Tissue. Environmental Aspect.

Eşdeğer kara bölge. Ekipman. Kâğıt toplarında ebat ve gramaja bağlı olarak. (1) Eşit ağırlık. Epoxidized Polyamid Resin. akışın ayni yüzdeyle değişmesi. Enzimli ağartma. Enzimle modifiye edilmiş. 0. Equipment Audit. Sıvı halde bulunan yaş dayanım arttırıcı bir reçine. (Xylanase enzymes). Equilibrium Moisture Content. Enzim ile yapısı değiştirilmiş nişasta. Equal Percentage. aletler. Eşitlikler. Normal oda şartlarında % 10 rutubete karşılık gelmektedir. araçlar gösterilebilir. Eşitlenme. Bunlara örnek olarak. Kimyasal denge. Modifiye nişasta üretiminde ve kraft selülozunu ön ağartmada kullanılan proteinler.02-3mm² arasında alanı olan lekelerin hem büyüklüğünü. Ekipman denetimi. Denge. Equations. Eşit yüzdelik. hem de zeminle kontrast derecesini dikkate alan ve Tappi tablolarından eşdeğeri bulunarak yapılan bir leke belirleme yöntemi. Enzim. Equilibrium. Elektrikli veya mekanik ekipmanların durumlarını ve işyeri standartlarına uygunluklarını. Equilibrium Relative Humidity. Enzyme Bleaching. Donanım. Rutubet denge değeri. Vanalarda yüzdesel açıklık değişimine karşı. Denge rutubeti. Bir işte üretim amaçlı kullanılan fiziksel varlıkların genel adı. Enzyme Converted. bakım ihtiyaçlarını denetleme. Epoksitlenmiş poliyamid reçine. Eşdeğer ağırlık. Çevreden rutubet almayan ve çevreye rutubet vermeyen dengeli durum. (2) Eşit yüzdelikli. Equipment. son aşamada enzimle yapılan ek ağartma işlemi. makineler. Lineer.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Enzyme. Kâğıtta kullanılan formüller ve denklemler. Oksijenle selüloz ağartma işleminde. 193 . muhtelif kâğıtlarda yapılan ağırlık eşleştirmesi. Equivalent Weight. Equivalent Black Area (EBA). Atmosferik şartlarda kâğıdın bünyesine geçen ve bir süre sonra ortam rutubetiyle dengeye gelerek daha fazla artmayan rutubet değeri.

Erector. Gravür baskı kâğıdı. Eucalyptus. Eter selülozu. silinirken elyaflarının yüzeyeden kopmaması ve silinen yere yeniden yazı yazılabilmesi. hatalı yerleri silerek kolayca düzeltilebilen. Baskı plakası olarak üzerine gravür kazınmış metal bir levha yüzeyi kullanılır. Uzun elyaflı lifleri selüloz üretiminde kullanılmaktadır. Esparto Paper. Esparto kâğıdı. Ökaliptus. Etching Paper. Ergonomi. Montaj denetçisi. şampuan gibi ürünlerde kıvam kazandırıcı olarak kullanılmaktadır. Asitle veya meknik olarak bir yüzeyin aşındırılması yöntemini kullanarak. 194 . Ethers Pulp. Installation). Silme kalitesi. Bu bitkinin yaprakları selüloz olarak kullanılır. kuşe çözeltisi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Erasability. (Eş anlamlı. Erasing Quality. Daktiloda yazım sonrası. Diğer adı alfadır. diş macunu. ketçap. (Eş alamlı. Alkol ve asitler gibi ikili maddelerle ester oluşturan işlem. baskı kalıbı elde etme. Montaj süpervizörü. Ergonomics. Yüksek kaliteli selülozlardandır ve bu selülozun çeşitli kimyasallarla mofifiye edilenleri selüloz eterleri adınını alır. CMC gibi olanları. Etching. Erection Supervisor. Güney İspanya’da ve hindistan’da yetişen bir bitki. Kâğıt makinesi montajı. Yazı tabı kağıtlarında. Electrostatic Discharge Paper). Antique) Esterification. Esparto. Hint kağıdı. bir yazı kâğıdı türü. Esparto. Montaj elemanı. Bazı sanatkarlar tafından kullanılan bir gravür kağıdı. Kâğıdın silgi ile silinebilir olması. Esparto bitkisi selülozundan yapılan kâğıt. Erasable Parchment Bond. ESD Paper. Selülozun asitlerle muamelesi sonucu ester elde edilmesi. Silinebilir parşömen kâğıdı. Montaj. Esterleştirme. (Bakınız. Antik kağıt. Erection. Çalışanın ihtiyaçları ve rahatını dikkate alan tasarım bilimi. Silinebilirlik. Gravür. birinci yazım sonrası ikinci yazıda mürekkebi dağıtmama açısından aranan özellik.

Siyah likörü koyulaştırmakta kullanılan buharlaştırıcı. Exhaust Duct. makine salonundan dış atmosfere taşındığı kanallar. havbeden dışarı atılan. Karalama kâğıdı. Hava tahliye kanalı. Siyah likörün suyunu uçurarak. (Eş anlamlı. Holey Roll) Even Sided. Atık hava. Rektifiye valsi. Üstüvane valsi. Double Sidedness. Genellikle doğru akım motorlarında görülür. akış düzensizliklerini düzelten içi boş delikli vals. (Eş anlamlı. Kağıdın alt ve üst yüzeylerinin farklı özelliklerde olması. Baskı sırasında kâğıdın eninde oluşan aşırı ölçü kaybı. 195 . Excelsior Wrapper. Two Sidedness). Göz koruyucu. Değerlendirme. Havbeden atılan nemli ve sıcak havanın. Excelsior marka sargılık kâğıt. Çok ince kıyılmış ve dolgu olarak kullanılan döküntü kağıt. Ticari bir markanın pelür türü ambalaj kağıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Evaluation. Çift yüzlülük. Evaporatör. nemli hava. Hamur kasası içinde. Çeşitli çalışmalarla yapılan durum değerlendirmesi. makine salonundan. Pelür kırpıntısı. Exhaust Air. Her iki tarafı da farklı özellikte olan kâğıtlar. Even Sidedness. İş güvenliği açısından giyilen gözlük türleri. Evener Roll. Excess Shrinkage. Rectifier Roll. Excelsior Tissue. Eye Protector. Excitation Purity. Renk uzayında beyaza olan bağıl mesafenin değeri. Karalama defteri yapımında kullanılan ikinci sınıf kağıt. Aşırı daralma. Çift yüzlü. Exercise Book Paper. Evaporator. Elek yüzeyi ile keçe yüzeyi birbirinden farklı kâğıtlar. Elektrik akımıyla manyetik alan yaratmak suretiyle rotora hareket sağlama. Buharlaştırma ünitesi. Vakum pompalarından. Uyartım arılığı. Excitation. brülör kazanında yakmak için hazırlayan ünite. Düzeltme valsi. Evaporation Plant. Uyartım.

Kâğıtta neme bağlı boyut değiştirme. Kağıt fabrikalarında. barınma. Uzayabilen kâğıt. Bir kontratta belirtilen ve kimin tarafından ödeneceği belirtilen nakliye. Expected Actual Capacity. makine solununa sızması. Expediting. Expansion. Gider. Explosive Atmospheres. Expense Part. Envanterden düşmüş parça. Harcama. üretim yapılması düşünülen süre içinde gerçekleşen fiili üretim kapasitesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Exhaust Leak. Masraf. Ekspres kâğıdı. Yüksek gramajlı ve plastik kaplama amacıyla üretilen bir kâğıt türü. Yongaları sıcak buharda basınç altında tutup. Planlanan kapasite. Genellikle makina enine doğru olan genişleme. Existing. Expansion). Expandable Paper. 196 . Hızlandırma. Bu tür elyaflar bazı sunta fabrikalarında levha yapımında kullanılmaktadır. Patlayıcı ortamlar. doğal gazla çalışılan ortamlarda gaz kaçakları. Eldeki. Koltuk ambarında bulunan ve envanter kayıtlarında görünmeyen parça. Mevcut. İhracat ambalajı. Talepler dikkate alınarak. Hava içinde yanıcı gazların. Export Packing. Genişleme. Var olan. yolluk ve yeme-içme gibi harcamaların tamamı. Havbedeki eksoz kanallarıyla veya vakum pompalarının çıkışlarından atılması gereken havanın. Beklenen gerçek kapasite. Expense. Genişleyebilen kağıt. Eksoz kaçağı. Uzun süreli yolculuğa. aniden basıncın kaldırılmasıyla elde edilen elyaf. Express Paper. Patlama. tozların veya solvent buharlarının bulunduğu ortamlar. İş emirleri ve satınalma sürelerini hızlandırarak teslim süresini kısaltma. nişasta tozunun havada askıda olması ve arıtma üniteleri ve bütelerde hamurun beklemesi nedeniyle zehirli H2S gazı oluşması sonucu patlayıcı ortam oluşur. uzun süreli beklemelere ve farklı taşıma araçlarına yüklemeye ve boşaltmaya uygun ambalaj türü. kuşe ve laminasyon tipi üretimlerde havaya solvent buharı karışması. Patlatmış elyaf. Exploded Fibers. Explosion. (Bakınız.

Genişleyebilir kraft. Dolgu pigmenti. Lignin kaybı fireye neden olduğu için selüloz kalitesi artarken. Extractive. Dış saçaklanma. selüloz dışı kimyasallar. Extended Size. Duruş öncesi yapılan duruşta kullanılacak parçaları montaja hazırlama. Güçlü tutkal. Extended Nip. Genişleyebilme. Extensible Kraft. Krepleme nedeniyle ortaya çıkan ölçü değiştirme özelliği. %50 si katı tutkal ve % 50 si nötrleştirilmiş reçine asidi ve üreden oluşan tutkal karışımı. Kalenderlerde ve preslerde pabuç türü baskı nipleri. Ekstre. Bitki ekstresi. süre uzatımı. Extended Warranty. Genişleyebilir kâğıt. Extra High Bulk Book Paper.) Elyaf hücrelerinin dış zarlarında fibrilleşme yaratan öğütme türü. External Fibrillation. Bir projenin gecikmesi nedeniyle ortaya çıkan cezalı veya cezasız. Uzatılmış garanti (süresi). Kâğıt hamuruna veya kaplama karışımına pahalı bir dolgu maddesiyle birlikte. External Setup. Lignini azaltmak için odun yongalarının daha uzun sürede pişirilmesi. Ön hazırlık. Extender. (Fibril selüloz hücrelerinin zarıdır. Genellikle temizlik kâğıtlarında bulunan bir özellik. Uzun süreli pişirme. Bitkilerin işlenmesiyle elde edilen. daha ucuz bir katkı maddesi. Dış fibrilleşrme. Süre uzatımı. Maliyeti düşüren katkı maddesi. Yaklaşık % 6 kreplenmiş ve dayanıklı ham kraft selülozundan yapılmış kâğıtlar. Dolgu maddesi. Genellikle kreplenmiş kâğıt türleri. Geniş nip. Uzayabilir kâğıt. Uzayabilirlik. Extensible Paper. Extensibility. 197 . verim düşmektedir. aynı amaç için katılan. Extension of Time. Aşırı kaba dokulu kitap kâğıdı. Bir ürün veya hizmetin garanti süresinin kontratla uzatılmış olması. Gramajı yüksek ve dokusu kaba olan kitap kağıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Extended Cooking.

Extrusion. Bir top kâğıtta. Extra Strong. (Eş anlamlı. Extrusion Coating. Extruder Coating. Çekme makinesi. Slot Coating). hortum lastik kaplamaları gibi üretim sırasında parçayı sıcaklık ve basınçla iterek çalışan makine türleri. Ekstruder. Yarıklı kuşeleme. Kraft kağıtlar için kullanılmakla birlikte. olması gereken sayıyı aşan kâğıtlar. Çok dayanıklı. 198 . Solvent bazlı kaplama malzemesini basınçlı bir yarıktan veren kaplama yöntemi. (Eş anlamlı. emprenye edilmiş diğer kağıtlar için de kullanılmaktadır. boru. Çekme. Yarıklı kuşeleme. Kuşe çözeltisinin. Plastik film. Fazlalıklar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Extras. Slot Coating). Extruder. bir yarıktan basınçla verildiği kuşeleme yöntemi. Extrusion Coating. Bodinoz.

kostikli deterjanla manuel veya otomatik olarak temizlenmesi. Kâğıt üretimi sırasında. Elek gerginliğini elle veya otomatik olarak ayarlamaya yarayan mekanizma. (Bakınız. Zaman içinde yavaş gelişen renk bozulması. pres ve kurutma keçeleri gibi. Fabric Tension. Solma. Acceptance Test). Bir karton astar üzerine kaplanan. (Bakınız. Elek veya keçenin ölçülen gerginliği. 199 . Fabric Strecher. Arızada açan (vana). Arızada kapanan (vana). Base Stock). Base Paper. hamurdan veya safihadan geçen kirliliklerin. Fabric Press Roll. Kâğıt makinesinde. Yüz temizliğinde kullanılan. Factory Acceptance Test (FAT). Elek-keçe değişimi. kullanım sonucu eskiyen elek veya keçelerin yenisiyle değiştirilmesi. Enerji kesilmesi gibi sinyal kesikliklerinde açma yapan kontrol vanası. Facing Paper. Elek-keçe. Elek-keçe temizliği. üretici tarafından. Renk atması. Elek gergisi. Facial Tissue. Fabric Cleaning. Kutu mendil. Keçeli pres valsi. üretim alanında yapılan test. Base Board. Yüz silme kâğıdı. Kaplama kâğıdı. Formasyon elekleri. Elek-keçe gergisi. Fail Close. dekoratif görünümlü ve düşük gramajlı kâğıtlar. Fabric Change. Dokuma. Tekstil. sentetik malzemelerden dokunan ve kâğıt üretiminde kullanılan özel kumaşlar. Enerji kesilmesi gibi sinyal kesikliklerinde kapatma yapan kontrol vanası. Fading. kutulu pelür kâğıtları. Fabrika kabul testi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ F Fabric. Satın alınan bir ürünün. Konfeksiyon ürünleri. kabul görür olduğunu kanıtlamak için. alıcının huzurunda. Fail Open.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Failure. Tehlikeli arıza. kâğıt topundaki her yaprağı kenarından kaldırmak suretiyle. Ciltci kâğıdı. Arıza tiplerine karşı nelerin yapılması gerektiğini belirleyerek. Arıza oranı. Hava fanı kullanarak. Failure Rate. Fan pompası. Mekanik veya elektriksel olarak parça değişimi ve tamirat gerektiren türde arızalar. dekoratif görünümlü kâğıtlar. Baskı sonrası kâğıt boyutunda meydana gelen değişme. Fan Drying. Failure Analysis. Sürekli form kâğıdı. Kağıt fabrikalarının arızalarını azaltmayı ve verimli çalışmalarını sağlamak için kullanılan bakım tekniği. End Leaf Paper). Arıza tipi ve etki analizi. buna uygun hareket eden yönetim politikası. Fanlı kurutma. Boyut değiştirme. Arıza. Fanning. Failure Evaluation Mode Analysis. Arıza tipi değerlendirme analizi. (Bakınız. Failure to Danger. İş güvenliğini tehlikeye sokan arıza. 200 . Fancy End. Safihanın havbesiz. Çok yüksek debili ve düşük basma basıncı olan ve hamur kasasına hamur basan işletme pompası. Arıza yönetimi politikası. Fan Pump. Fan Fold. cebri hava hareketiyle kurutulması yöntemi. Sürekli yazıcı kâğıdı. (Bakınız. Her ekipmanda belirli bir arıza tipinin daha sonra ne gibi sorunlara neden olacağını değerlendiren analiz. Hoş görünüşlü ve hediye paketlerini sarmada kullanılan kâğıtlar. Fan Out. potansiyel arızaları önlemek için yapılan çalışmalar. Arıza tiplerini önceden belirleyerek. Arıza sıklığı. Kağıt kalite sorunları için de kullanılabilir. Arıza tipi Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Kalın cilt kapaklarını kitaba bağlayan ve kapak altına yapıştırılarak kullanılan. Failure Management Policy. yapılan kalite kontrolu. Minor Stoppages). Fanlama. İşletmedeki en yüksek debili ve darbesiz çalışan hamur pompasıdır. Bozulma. Arıza analizi. Fancy Gift Wrapping Paper. Arızanın oluş şeklini araştırma. Failure Mode. Fan tutma. Hediye paketleme kâğıdı.

Çoğunlukla operatör tarafından düzeltilebilecek türde sorunlardır. Solmazlık. Featherweight Book Paper. Fast Color. Makinanın işlevini yerine getirmesini engelleyen durum.. Dış etkilerden etkilenmeyen boya veya renk. Saçaklanma. Boyanın sabitleme özelliği. (1) Traşlanmamış kâğıt kenarı. Sabit beyaz. Sabit boya. İnci beyazı. Kenarları üretim sırasında kesilmemiş. Tüy siklet. Fatigue. Malzeme yorgunluğu sonucu oluşan makine kırılması. Tüylü kenar. Hata. Feather Edged Decle. Has boya. dikkatsiz kullanım sonucu da oluşabilir. Tüylenme. Bir arızadan (Failure) kaynaklanabileceği gibi. Somun. Yorgunluk. Feathering. Feather Edge. Bağlantı elemanı. Yağ asidi. Fatty Acid. Baryum sülfatla elde edilen beyazlık. Fastener. Kâğıdın tüylü ince kenarı. Fatigue Failure. basit temizlik işlerinin yapılmamış olması veya belirli bir şartın/koşulun yerine getirilmemiş olması gibi. Fault. Yorulma arızası. Çeşitli karboksil asitlerinden türetilen. Tüylü kenar. (2) Tornalanarak tüylendirilmiş karton kenarı. Haslık. Civata. Fastness. Arızada ise bir bakımcıya ihtiyaç duyulur. Feather Edged Board. Çok düşük gramajlı kâğıt. Operatörün bakımcı gerektirip gerektirmediğini anlaması için kendi işini çok iyi biliyor olması gerekir. 201 . Perçin gibi bağlantı elemanlarının genel adı. Malzeme yorulması. Kıllanma. Fast White. Color Fastness). (2) Çerçeve kenarı kesilmemiş karton. Tüylü çerçeve kenarı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fascicle. Otomasyon sistemlerine ait bir tanımdır. (2) Tornalanarak tüylendirilmiş kenar. Mürekkebin kâğıt üzerinde saçaklı dağılımı. Solmaz renk. (Bakınız. Fasikül. Tüylü kenarlı karton. tırtıklı karton. Solmaz boya. Featherweight. Gramajsız kitap kâğıdı. Çerçeve kenarı. doymuş veya doymamış yağ asitleri. İnce pelür kâğıdı.

Felt Hairs. Sentetik iplerden dokunmuş ve keçeleştirilmiş veya keçeleştitirilmeden. kimyasal veya zift emdirilmesi için emici özellikte üretilmiş gramajlı kartonlar. Dokunma hissi. Ambalajlık kraft. Çok düşük gramajlı. Kâğıtta iç tutkal olarak kullanılan bir nişasta türü. Felt. Feculose/Fecule. FCT (Flat Crush Test). onun kalitesi ve yapısı hakkında edinilen izlenim. Kâğıtta görülen kopmuş keçe tüyleri. Preslerde üretim sırasında bilinçli olarak veya sorunlar nedeniyle oluşan izler. Kağıda dokunarak. Kâzan besi suyu. Esmer renkli. His. Örneğin pompa çıkışındaki kesafeti ölçerek. (2) Karton. Feel. sargılık kâğıtlar. Besleme. kâğıda yaş izler vererek yapılan üretim. Feedback Control. Felt Applicator. 202 . Keçe aplikatörü. Felt Finish. kuşe dergi kâğıtları. Feed Water. Felt Brown. Kaba görünümlü. Felting. pompa emişine su veren kesafet kontrol sistemi gibi. Patates nişastası. preslerde ve kurutma gruplarında kullanılan. çıkıştaki değişken değerini ölçerek. (1) Keçe. Keçe izi. Keçe izli. oluklu kâğıda 23°C de % 50 nemli ortamda ve 24 saat belirli bir baskı uygulanarak yapılmaktadır. Feeding. Beslemek. Kâğıt makinesi preslerinde. Keçeleşme. Felt Mark. (Bakınız. Keçe tüyleri. tahliye edici özellikleri olan kumaşlar. Keçe görünümlü. Light Weight Coated Papers). Pelür kuşe kâğıdı. girişten düzeltmeye çalışan süreç kontrol tekniği.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Featherweight Coated Paper. olukları üzerine baskı uygulanarak yapılan ezilme testi. Besi suyu. Bir süreçte. Feed. safihayı taşıyıcı veya suyu emici. Düz ezilme testi. Oluklandırılmış kâğıdın. Geri beslemeli kontrol. Tüylerin birbirine girmesi. Bu test. Keçe temizliğinde kullanılan aparat.

oluk yüksekliği 0. Elekte kâğıdın üst tarafı. (2) Genel anlamda nadiren selüloz kelimesi yerine kullanılır. E dalga ve K dalga türleri de vardır. Felt Sided Paper. Fiber (Fibre). Ferritik paslanmaz çaelikler. Felt Transfer Roll. Safihanın direkler arasına gerilen iplere asılarak kurutulması. 203 . olukların yüksekliğini ve 1 metredeki oluk sayısını tanımlayan bir ifadedir. yüzde cinsinden oranını tayin etme. Elyaf analizi. F-Flute. Matbaacılar tarafından baskı yüzeyi olarak adlandırılır. (1) Elyaf. Ses emici karton. Titanyum alaşımlı paslanmaz çelik. Ses sönümleyici karton keçe. C dalga. Festoon Drying. oluklu mukavvalarda. F dalga (mikro dalga) olukluda. Fiber Analysis. Felt Tension. Keçe izli taraf. (1) Tavan kartonu. Keçe izli kâğıt. Kaba karton. bazen kurşun içeren Molibden.7 mm ve oluk sayısı 350 dir. Fertilizer Bag Paper. Gübre torba kâğıdı. pres keçesi izi oluşmuş veya özel iz verilmiş kâğıt. Yaş kısımda. Keçe gerginliği. Felt Sided. A dalga. istenilen özellikteki elyafın. Genellikle daha düzgün olan üst yüzey. Ferritic Stainless Steels. Kurutma keçesinin gerginliği. Dalga.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Felt Marking. Kraft kâğıdının bir türü. tüm örneğe göre. (2) Kartonla tavan izolasyonu yapma. Felts Deadening (Deadening Felt). Keçe yüzü. Keçe sevk valsi. sayıca veya ağırlıkça. Felt Side. Felt Roofing. Askılı kurutma. F-dalga. Felt Paper. Aluminyum. Keçe yüzlü. Bitümlü karton serme. B dalga. Keçe yüzü. paslanmaya karşı dayanıksız. Duvarlarda ses emilimini arttırmak için kullanılan bir karton. Düşük nikel alaşımlı. İpliksi selüloz hücreleri. Alınan örnekte. Keçe tarafı. Keçe izi verme.

(2) Karton levha.Elyaf hasarı. (1) Duralit. Fiber Coarseness. miligram/100 metre olarak ifade edilir. Fiber Debris. Karton varil. (Eş anlamlı. Fiber Container. tutkalla veya mekanik başka yöntemlerle bağlanması. Elyafların birbirine hidrojen bağlarıyla. Fiber Can. Elyaf kompozisyonu. ısıtılmış elyaf kümelerine darbeler vurarak. Fiber Classification. Odun yongalarının elyaflara ayrılmasıyla oluşturulan levhalar. Elyaf bağı. Varil alt ve üst kenarları metalle desteklenmiştir. elyaf kümesini. Öğütme sırasında elyafın kesilmesi. Elyaf kesiği. bölünmesi ve tozlaşması. Elyaf dağıtma. Fiber Bonding. Elyaf kopuğu. Testilde ve nakliyede kullanılan karton variller. Container). (2) Bobin makinesinde.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fiber Axis Ratio. 204 . elyaf tanelerine ayırma işlemi. Bu oran değeri elyafta performans özelliklerindendir. Elyafların uzunluklarına göre elekte sınıflara ayrılması. Fiberboard. Elyaf büyüklüğü. Fiber Composition. Fiberboard Sheating. kenar kesimi sırasında uzun bir elyaf nedeniyle. Elyaf levhası. Elyaf cüssesi. (1) Kalendere veya prese giren safihanın. Elyaf boyunun çapına olan oranı. Kaplama levhası. Bir hamurun içindeki farklı elyafların yüzde olarak oranları. Harman bileşenleri. Fiber Sorting. Hurda kâğıtlardan yapılan kartonlar. aşırı şişmesi. (Bakınız. Elyaf sınıflandırması. Rejek. Fiber Dispersion. Elyaf eksen oranı. Fiber Cut. Birim elyaf uzunluğunun. elyafın uzun veya düğümlü olması nedeniyle kopması. kâğıdın kenardan yarılarak kopması. Bir elyafın boy ve en eksenlerinin birbirine oranı. Hamur içindeki elyaf dışı istenmeyen maddeler. çap nedeniyle değişen ağırlığı. Elyaf kabalığı. Fractionation). Disperger denilen ekipmanları kullanarak. Levha. Fiber Damage. Genellikle birimlendirirken. Elyaf pisliği.

Fiber Drum. Kâğıtta yüzey bozukluğuna yol açan. Fiber Stiffness). Isı uygulanan baskıda. Elyaf ağı. (1) Safihadaki elyafların dağılımı. Kâğıt hamurunda. Fiber Length. Elyaf uzunluğu endeksi. Elyaf açıcı. Elyaf kalkması. Fiber Orientation.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fiber Distribution. Elyaf dizilimi. Elyaf kabarması. elyaflar boyuna dizilirler. Fiberizing. Yavaşsa frenleme etkisiyle enine doğru dizilirler. Fiber Network. Türbo seperatör veya deflaker türü. Elyaf dokusu. Boy seçimi yapma. Elyaf uzunluğu. kâğıt yüzeyinden elyaf kalkması. Sıcak ve sulu bir ortamda yapılan baskı işlemi sırasında. Elek üzerinde elyafların hamur kasasından çıkış hızı ile elek hızı arasındaki farka göre. mekanik kökenli elyafla yapılmış kağıtlarda elyafların şişmesi sonucu oluşan düzensiz grenli görüntü. Fiber Lifting. 205 . elyaf topaklanması. Elyaf dağılımı. (Zıt anlamlı. Elyaf esnekliği. Elyaf yüklenmesi. dayanıklı safiha oluşturması. Fiber Fractionation. Fiber Floc. Elyaf sınıflandırma. Fiber Length Index. Fiberizer. Fiber Flocculation. Elyaf kaybı. Üretim sırasında hamur hazırlama kısmında ortaya çıkan kayıplar. Elyafın üzerinde oluşan kalsiyum karbonat yüklenmesi. Fiber Loss. Fiber Flexibility. Karton varil. Elyafların kuruma sırasında hidrojen bağıyla bağlanarak. Fiber Loading. Hamur içindeki elyafları uzunluklarına göre ayırma. Kâğıtta enine ve boyuna dayanımları belirleyen temel faktördür. Elyaf kümelerini açarak elyafların dağılmasını sağlama. Elyaf seçme. Elek hızlı ise. Elek üzerinde kalan elyafların yüzdesi. elyafların yönlenmesi. Fiber Puffing. Düğüm açma. pulperden açılmamış olarak çıkan elyaf topaklarını dağıtmaya yarayan elyaf açıcılar. (2) Hamur içindeki elyafların uzunluklarına göre oransal dağılımı. askıdaki elyafların kümelenmesi. Elyaf kümelenmesi.

Odun hücrelerinin duvarındaki katmanlı yapı. Dosyalama kâğıdı. Kurutma ve ıslatma aşamasında. dövülerek. Elyaf geri kazanma. 206 . Elyafın bükülmeye karşı mukavemeti. Fiber Ultrastructure. Saha kablolaması. Mikroskopik elyaf hücre duvarı yapısı. Ekipmanların kendi boruları dışında kalan fabrika içi borulama. Elyafların konik rifaynerlerde veya hollanderlerde. Saha testleri. İpliklenme. Saha borulaması. Elyafların hücre zarlarının parçalanmasıyla meydana gelen iplikçikler. fakat hücre duvarlarının suya doymuş olması durumu. Elyaf doyum noktası. İplikcik. Fiber Sorting. (Eş anlamlı. İşletme ekipmanları. Buna “Brushing Out” da denilmektedir. Kağıt makinesi beyaz su uzun döngüsünde elyafın geri kazanılarak. beyaz suyun içindeki elyafların alınması. Field Cabelling. Fibrilleşme. Saha boruları. Bir ve çok yıllık bitkilerin elyaflı kısımları. borular ve tanklar üzerine takılan ölçü ve kontrol cihazı. Elyaf.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fiber Recovery. Elyaf sertliği. Field Device. File Back Paper/Board. Fibrous Materials. Fibre (Fiber). Fiber Classification). Fiber Stiffness. Elyaf sınıflandırma. hücre zarlarının parçalanıp daha ince ve saçaklı hale getirilmesi. selüloz hücrelerinin suyu almamış. Saha cihazı. Fabrika ortamında yapılan testler. Field Tests. Elyaflı maddeler. Saha işleri. Field Works. Fibril. elyafların birbirine bağlanmasını güçlendiren bir yapıya kavuşturulması. Fibrillation. Uzunluklarına göre elyafı bir elekle ayırma. Field Piping. Fibril. Ekipman dışında fabrika içi kablolama. Arşiv kâğıdı. Fiber Saturation Point.

Klasör. Film pres. Dolgulu karton. Daktilo ile yazılan evraklarda. Film Coated Offset (FCO). Kâğıtta yüzey düzgünlüğü sağlamaya yaramaktadır. Yuvarlak elekli makinede. Kâğıt hamuruna dolgu maddesi olarak katılan kil. alt katı üst kata göre farklı hamurdan üretilmiş bristol karton. karbon kâğıdıyla ana sayfanın kopyalandığı ince yapraklar. Filled Rolls. Boşluk. Fill. (1) Dolgu maddesi. Fill-in. Hamur içinde bulunan toz şeklindeki maddeler. 207 . Baskıda koyu renklerde keskinliğin olmaması. yedek dosya kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ File Copy Tissues. Dosya kâğıdı. Dolgu kili. Film Coated. ikinci ve üçüncü yaprak olarak konulan. Nipsiz makinelerde kaplama yapıldığı için kaba bir yüzeyi bulunmaktadır. Kalenderlerde kullanılan. Kaolin. Dosyalamaya hazır. Filler. (2) Çok katlı kâğıtta. Film Press. Film kaplamada kullanılan pres. Dergi ve katalog yapımında kullanılan ve düşük gramajlı kuşe kağıtlara (LCW) alternatif bir kağıt türü. Parçacıklar. Filled Board. Filler Clay. Hamura katılan kalsit. Genellikle çok katlı olarak yuvarlak elekli makinelerde üretilen ve alt katmanları üst kata göre farklı harmandan üretilmiş kartonlar. Dosya klasörü. Bir kâğıt makinesinde. Tam en. Filler Content. Film kaplı ofset kağıtları. Filler Board. Filler Paper. sorunsuz olarak üretilebilecek azami kâğıt eni. gramaj sağlayıcı alt katmanlar. yüzeyi özel kâğıtla kaplı valsler. Film kaplı. Dupleks kartonlarda. Pelür kopya kâğıdı. Çok ince tabaka kaplama yapılmış grafik kâğıdı. Zerrecikler. Kolej yedeği. File Folder. kaolin türü maddeler. Kâğıtta dolgu maddelerinin ağırlıkça selüloza göre yüzde miktarı. Files. Dolgu kartonu. Dolgulu bristol. Filled Bristol. Dolgulu valsler. Dolgu oranı. alt kata konulan kartonlar.

Elekte tutunma. İnce eleme. Bitim. Elek aracılığıyla parçacıkların tutunmasını sağlama. Sonlandırma. Fine Screen. Hamur içindeki boyutları çok küçük olan. dolgulu kâğıtlar. paketleme gibi işlemler bütünü. Final Disposal. iz verme gibi çeşitli efektler yaratmak için yapılan işlem veya işlemler bütünü. 208 . Fine Papers. tuğla veya çimentoya karıştırmak. Finishing Broke. Sonlandırma bölgesi. Bunlar arasında. İşleme. İnce elek. Atıklarda en son uygulanan yok etme işlemi. Son imha işlemi. Filtre kâğıdı. Finishing Area. Fines. (1) Kâğıdın yüzeyinde kuşe kaplama. Filtrate. Final Acceptance. sayma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Filter Paper. Kesin kabul. Matbaa artığı. traşlama. Hava geçirgenliği dikkate alınarak üretilmiş. enerji üretmek. elyaf dışı esnek maddeleri ayırmaya yarayan metal elekli ekipman. Teksif eleklerinden çıkan su. kimyasal selülozdan üretilen. Finishing. Finish. gübre yapmak veya biyolojik dönüşümler ön planda gelmektedir. Tamamlama. Ölü elyaf. Filtration. Matbaalarda. Filtreleme. Filtration Water Removal. Kati kabul. Fine Screening. Üzerinde çeşitli işlemler yapma. Toz elyaf. İşlem. Yıkama veya filtreleme sonucu çıkan sulu kısım. Kesme. yüzey düzgünlüğü sağlanmış. Filtreli su alma. İşleme. Mekanik selülozla üretilen kaba kâğıtlar bu tanım dışındadır. Baskıya uygun. (2) Fiziksel görünüş özellikleri yaratma. Birici hamur yazı tabı kâğıtları. İkmal salonu. Filtration Retention. kâğıt üzerinde yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan döküntü kâğıt parçaları. sarma. arazi doldurmak. toz filtrelerinin yapımında kullanılan kâğıtlar.

Bir inç uzunluk 1000 puandır. Yangın güvenliği. Bitim puanı. Bu tür ağaçlar daha geç büyürler. (Bakınız. Herhangi bir kap veya konteyner veya tankın. Fire Protection. Köknar. köpük veya su bulunan yangın söndürme tüpü. Ateşe dayanıklı. İşlem bitiminde. 25”X40” veya 26”X38” ebadında (1000 inç²) kâğıdın. (Bakınız. İğne yapraklılar ailesinden ve selüloz üretiminde kullanılan bir ağaç. Zımpara taban kâğıdı. İnoragnik bile olsa. Fireproof Crepe. Kenarları traşlanmamış ve tüylü bırakılan. 209 . Fire-Resistant Construction. Yangın alarm sistemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Finishing Paper. Fire Extinguisher. Fire Resisting. Finish Variations. İçinde kimyasal toz. Ateşe dayanıklı. Fireproof Paper. Son zımpara kâğıdı. kâğıt yüzey düzgünlüğünde veya parlaklığında. Fire Safety. sarım sonrası tüylü kenarlarının kolay alev alması nedeniyle tercih edilen kâğıtlar. Bu nedenle “Fire-Resisting” ifadesi daha doğrudur. Softwood). İnce dişili zımpara kâğıdı. Yangın söndürme cihazı. fişek sarımında kullanılan. Yangına dayanıklı gövde. Yangından korunma. Matbaa artığı. Fire Alarm System. Finishing Waste. İşlem değişkenlikleri. Fir. Fişek kâğıdı. Fireproof). Fireproof. Uygun kimyasallarla ve inorganik elyaflarla ateşe kısmen dayanıklı hale getirilmiş kâğıtlar. yangına belirli bir süre dayanacak şekilde yapılmış olması. Firecracker Paper. Ateşe dayanıklı kâğıt. Finish Points. Ateşe dayanıklı krep kâğıdı. her elyafın ateşe dayanımı belirli düzeydedir. inçin binde değeri üzerinden kalınlık değeri.7 kg) ağırlığındaki. gözle farkına varılan değişiklikler. 50 pound (22.

210 . Bu değer %50 ile %90 arasındadır. biyolojik oksijen ihtiyacı. İlk yardım. Bir sorun karşısında beş kez arka arkaya neden sorusunu sorarak kök nedene inen sorgulama tekniği. (Bakınız. kâğıt üzerinde görülebilen yuvarlak lekeler. Kaynak ve ateşli işlerin yapılması sırasında faaliyetleri izleyen ve yangın çıkmaması. Fittings. Balık gözü. Birinci kademe oksijen ihtiyacı. First Pass Retention. Hamurun elek üzerinden ilk kez geçişinde. Muhasebe kaydı kapak kâğıdı. Tesisat ustası: Montajcı. Fabrikada yangınla ilgili ekipmanları ve prosedürlerin gereklerini takipten sorumlu kişi. eleğe verilen toplam hamura oranı. Fitter. First Stage Biochemical Oxygen Demand. Safihada kalan elyafların ve elekten süzülen parçacıkların miktarlarını görmek açısından önemlidir. İlk aşamada karbonca zengin maddeler oksitlenirler. İlk tutunum. İlk geçiş tutunumu. elek üzerinde kalan hamurun. First Aid. balık derisi desenine benzediği için bu isimle anılan kâğıt. Fiscal Manuscript Cover. Fish Eyes. Bu değer hamur kasasına verilen hamurun kesafeti ve elekaltı suyunun (beyaz su) kesafeti ile de hesaplanabilir. Balık kağıdı. Fireworks Paper. İlk giren ilk çıkar. Boru bağlantı parçaları. Fish Paper. Presbant kâğıdı. çıkan yangının söndürülmesi gibi görevleri olan kişi. Beş neden. Yangın süpervizörü. Daha sonra.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fire Supervisor. First In First Out (FIFO). Dayanımları için özel değerler bulunmamaktadır. ikinci kademede azotça zengin maddeler oksitlenirler. Yangın gözetmeni. Şlaym veya başka kimyasallar nedeniyle. Stoklarda tarihe göre ilk giren stoğun öncelikli olarak sstoktan çıkması. Havai fişek kâğıdı. Fire Watch. Manuscript Cover). Five Why’s. Düşük gramajlı ve tutkallı kâğıtlar. Yeşil ve dalgalı rengi ve parlaklığı nedeniyle. Karbonca zengin maddelerin oksitlenmesi için gerekli.

kâğıdın kopuk olduğu yere konulan ve kopuğun varlığını ve yerini belirten kâğıt parçası. (1) Bayrak. Flaking. Pul. Hurda kâğıt işlemede. Ateşe dayanıklı. Alevlenme direnci. Flaş buharı. Selüloz üretiminde. Diğer kâğıt parametreleri için tarayıcı türü ölçüm teknikleri yaygındır. ölçü kafasını sabitleyerek yapılan ölçme tekniği. Fixing Agents. Fışkırma. Kâğıt bobininde. Fixed Point Measurement. Yanmanın alev çıkararak şiddetlenmesine karşı direnç. Kuşe kaplamanın pul pul olup dökülmesi. Flame Proof. Flaş tankı. Kondensat tanklarında basınç düşümü sonucu kondensatın ani buharlaşmasıyla oluşan ikincil buhar. Flame Resistant Paper. 211 . Aydınlatma armatürü. Bunların kâğıda bağlanarak yok edilmesini sağlayan maddelere sabitleme maddeleri denir. Flange. Flange Mounting. Flanştan bağlantılı montaj. Reçinelerde pul şekklindeki görüntü. Ateşe dayanıklı değildir. Buhar sistemlerinde. Flanş. Elyafa boya veya nişastanın bağlanmasına yarayan maddeler. kapalı su döngüleri yaratıldığında. blöf sırasında çıkan buharın tehlike yaratmaması için kullanılan tank. Blöf tankı. Kraft kâğıdının işlenmesiyle elde edilen ve yandığında alev çıkarmayan kâğıt. Flash Tank. Alev almaz kâğıt. fakat yangını körüklemez. Fixture. Püskürtü. Boru hatlarına boruları birbirine bağlamak için konulan parça. Kâğıt kalitesini ölçen QCS sistemlerinde. (2) Bayrak atmak. Flame Resistance. Flake. Kütle boyaması yapılan kağıtlarda renk ölçümleri bu yolla yapılmaktadır. Bu parçayı koymak. Sabit nokta ölçümü. kısa süreli patlama benzeri olay. Pullanma. Flashing. Flag. Tutunum sağlayıcı. Sabitleme maddeleri. su içinde zararlı maddeler giderek artar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fixative. Canlı buhar kaçaklarıyla karıştırılmamalıdır. Pul şeklinde olan. Sabitleyici. blöf tankı içinde meydana gelen ve basınçtan kurtulmanın etkisiyle oluşan. Flash Steam/Vapor.

Flat News. Ezik kâğıt bobinleri. Kılcal çatlak. Düz ezilme testi. Flax. (Tappi T808 veya T825). Tek duvarlı oluklu mukavvanın düz olarak yatırılıp. Vakum pompalarında kapasite belirleme amacıyla kullanılan test düzeneği. Düzgünlük. Ebat kesilmiş gazete kâğıdı. Flaw. Ebat kâğıtların top olarak paketlenmesi. Parlak olmayan. Blok kağıt. Top kâğıt. Düz ezilme direnci. Bardak kâğıdı. Keten bitkisinin saplarından elde edilen selülozdan üretilen kaba kartonlar. Flatness. Flat Crush of Corrugated Board). Kendir. Flat Crush Resistance. Saman kartonu. Ebat halinde satılan bardak kâğıtları. Flax Board.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flat Boxes. Flat Plate Orifice Testing. Flat Drinking Cup Stock. Bobin halinde olmayan ebat kesilmiş kâğıtlar. Bu tür odunsu bir yıllık bitkilerin selülozu. Ebat kesilerek 500 lü paketler haline getirilmiş kâğıt topu. (Bakınız. Döküm malzemelerde görülen çatlaklar. Flat Wallet. Flat Ream. Paket kâğıt. düzgün ve desensiz yüzeyli işlenmiş kâğıt. Düz orifis plaka testi. Flat Paper. Kolej yedekleri. Keten. üzerine basınç uygulanmasıyla yapılan dayanım testi. Vakum kasaları. Düzlük. Flat Finish. 212 . (Bakınız. Flat Suction Boxes. Flat Boxes). Flat Crush Test. Flat Writings. Elek altında bulunan. Düz paketleme. vakumla su emişini sağlayan kasalar. Ebat gazete kâğıdı. Sade yüzeyli. Ebat kesim kâğıt. Kolej yedeği. Flats. Blok kâğıtlar. Kese kâğıdı. Flat Bundle. Flat Rolls.

Oluklu mukavvalarda baskı için kullanılan bir müreekep Flexographic Printing. Flint Glazed Box Cover Paper. Kâğıt veya karton yüzeyinin perdahlanarak. salmastra gibi işlerde kullanılan elyaflar. Kutuların dayanımını önceden belirlemeye yarayan. Zımpara yapımında üzeri aşındırıcı tozlarla kaplanarak kullanılan kâğıt. Elyafların vulkanize edilmesiyle elde edilen esnek elyaflar. Perdahlı kaplama kâğıdı. Fleksografik baskı. Eski adı anilin baskı olan. üzeri çakmaktaşı tozuyla kaplanarak kullanılan kâğıt. Flekso baskı. test sonucu laboratuarda elde edilen mukavemet değeri. (Tappi T566). Flint Glazing. Bu test cilt kartonlarında yapılmaktadır. camsı görüntüye kavuşturulması. Zımparalama. Tipo baskı. Oluklu mukavvanın esneme mukavemeti. kırılgan olmadığı için kullanılan bir karton türü. Flexible Fiber.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flexible Cover. İki destek arasına konulan kartonda. Perdahlı kâğıtlar. Esneme mukavemeti. mürekkebi kâğıda aktaran baskı yöntemi. birbirine temas eden iki valsten biri mürekkeple temas ederken. Perdahlama. Çakmaktaşı tozuyla üzeri kuşe kaplanarak elde edilen ve kutu kartonlarının üst kaplaması olarak kullanılan düzgün yüzeyli camsı kâğıt. Döner bir vals üzerine sarılmış esnek kavuçukla veya polimer plakalarla yapılan rölyef baskı türü. Flekso baskı mürekkebi. Flexographic Ink. Zımpara yapımında. Kitap kapaklarında. orta kısma yapılan baskıya karşı koyma direnci. Esnek kapak kartonu. Fleksografi. Flints. Oluklu mukavvalarda kullanılan bir baskı yöntemi. Flexural Rigidity. Esnek elyaf. Flexural Resistance. Flint Paper. diğeri uygulama valsi olarak. 213 . Genellikle conta. Zımpara taban kâğıdı. Flekso baskı. Zımpara kâğıdı. Flint Backing Paper. Flexography. Esneme direnci.

Florist Boxboard. Şamandıra. kapak kısmı oynak olarak hazırlanmış kutular. Zemin örtü kâğıdı. krepleme sağlayan. Florist Crepe Paper. Atık sularda bulunan askıdaki katı parçacıkların. Stereotipide döküm için kullanılan kartondan yapılan dişi kalıp. Çiçekçi kartonu. Oynak kapaklı kutu. Kalıp kartonu. Tekstilde ürünün düzgün görünmesi için. Çiçekçilerin buket yapmak için kullandığı renkli krapon kâğıtları. Flooding Shower. Zemine depolama. ürünün içine konulan ve tüylenmeyen türde pelür kâğıdı. Yüzer vals. Şamandıra tipi seviye kontrollu hamur kasası. koridora depolama. Flocculation. Keçeyi düşük basınçta yüksek debide ıslatan fıskiye. krep raspası arkasındaki ilk kurutma silindiri. emici kasadan önce kullanılır. sigara veya sakız kutularındaki gibi. Float. Kümeleştirici. topaklaşmasını sağlayan polimer türü maddeler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flip Flop Box. Yıkama fıskiyesi.Şamandralı buhar kapanı. kendinden önceki silindire göre daha yavaş dönerek. Çiçekçi krapon kâğıdı. Kartondan. Floating Roll. Krapon kâğıdı. Florist Parchement Paper. Çiçekçi parşömeni. Kreplemede. Floating Drier. Flocking Tissue. Floor Storage. Topaklanma. polimer kullanılarak biraraya toplanması. Dolgu pelürü. Kümeleşme. Yüzer kurutma silindiri. Flooring Felts. Çiçek ambaljlamada kullanılan dupleks karton. Floklaştırıcı. Döşeme kâğıdı. Flong/Flong Paper. Flocculant. Atık sularda bulunan askıdaki parçacıkların. 214 . Palet üzerinde fabrika zeminine. Float Steam Trap. Float Type Level Controlled Headbox. Şamandralı kondenstop. Keçedeki su dağılımını düzenler. Yüksek basınç fıskiyesinden sonra. Matris kâğıdı.

Akış faktörü. Hamur kasası. Akış katsayısı. bir dakikada bir galon olarak akan ve vana üzerinde bir PSI basınç düşümü yaratan suya karşılık gelen katsayıdır. Headbox). Katsayı olmasına rağmen birimi vardır. Akım şeması. Temassız olarak bir havbe içinde kurutma veya kuşeleme yapan sistem. Flotation Cell.Kv Flow Control. Flow Coefficient (Cv). Debi kontrolu. (Bakınız. Flour. Akış katsayısı. 16˚ C de. bir saate bir metreküp olarak akan ve vana üzerinde bir bar basınç düşümü yaratan suya karşılık gelen katsayıdır. Birim olarak (m3/saat) (bar) (Bakınız. Un torbası kâğıdı. Flow Distributors. Akış şeması. Çiçekçi pelürü. Flow Box. Akış faktörü.156. Akış kasası. Hamur kasasına gelen hamuru. Flotation Aid. Flow Factor (Kv). Flow Chart. Flow. Faaliyet basamaklarını ve mantıksal tercihleri gösteren şema. Flotasyon yardımcı maddeleri. 215 . Flotation Dryer. Katsayı olmasına rağmen birimi vardır.865.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Florist Tissue. Flow Coefficient) Kv=0. bir manifoldla hamur kasasına veren sistem. Flotasyonlu mürekkep gidermede kullanılan ana ekipman. Flow Factor) Cv=1. Flour Sack Paper.Cv Flower Pot Covering Paper. Debi. Flotation Deinking. 16˚ C de. Flotasyonlu mürekkep giderme. Birim olarak (GPM) (PSI) (Bakınız. Yüzer kurutucu. Ölü elyaf . Flotasyon hücresi. Vazo sarma kâğıdı. Krapon kâğıdı. Akış dağıtıcılar. Elyaf tozu. Akış. Flotasyon ünitesi.

Selüloz pamuğu. (Eş anlamlı. Flowmeter. Flow on Coating. (Bakınız. Flow Transmitter). Flue Gas. Kâğıt makinesinde kuşeleme. Flue Gas Scrubber. Selüloz pamuğu. Hav. Hav. Vazo kâğıdı. Flow Switch. hava gücüyle yanıcı parçaları yüzdürerek yakan sistem. Akış nozulu. 216 . Akış algılayan kontaklı anahtar. Genellikle bir pompanın ve bazen yerçekiminin etkisiyle bir boru içinde akan su veya hamurun hızı (m/sn). Hamur kasasına gelen hamuru. Tül kâğıdı. Debi ölçer. Akış svici. Akış miktarı. Flowmeter). Flow Velocity. Akış hızı. bir manifoldla hamur kasasına veren sistem. Akışkanlık sağlayıcılar. Kazanlarda. Kav. Fluff. Havbe ve havalandırma kanallarda hava akışı olarak ta karşılaşılmaktadır. Sulu baca gazı filtresi. Toz elyaf. Fluff Pulp. kuleli baca sistemi. İncelticiler. Hijyenik pedlerde ve çocuk bezlerinde kullanılan emici özellikte selülöz pamuğu. Akışkan yataklı. Debimetre. Flow Transmitter. Flow Nozzle. Sıvılaştırıcılar. Kav. Akış ölçümü. Baca gazı. Flow Rate. Flow Spreader. Fluidizers. Fluff Pulp). Hav. Flumes. Flow Measurement. Debi ölçümü. Fluidized Bed. Yağlı bir tür kâğıt. Fluffing. (Eş anlamlı. Su kanalları. Kav. Akış yayıcılar. Su içinden baca gazını geçirerek filtreleme yapan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flower Pot Paper. Debi. Boyalarda kullanılırlar. Tomruk yüzdürme kanalları.

Fluted. Fluorocarbon Size. Oluklandırılmış. Kâğıt hamuruna katılarak. Ondülalı kâğıt. Fluorochemical Sizing). kâğıdın daha beyaz ve canlı görünmesini sağlayan kimyasal bileşikler. E and F dalga gibi adlarla sınıflandırılırlar. (2) Baskı sırasında sıcaklık nedeniyle kağıtta meyfdana gelen dalgalılık. B. Fluorescent Paper. fiziksel bir bariyer oluştururlar. Temizlik kâğıtları ve pelür kâğıtları üreten makine. Fly Ash. Floresans boya. Oluk. Kâğıda yazıldığında gözle görülemeyen. Ondülaların büyüklüğüne ve birim uzunluktaki sayısına göre A. Oluklu. Renksiz floresan boya. (1) Oluklanma. Aldığı ışık enerjisini karanlıkta yayarak parlama özelliği. Şeffaf floresans boya. Dalga. Uçucu kül. Oluklu kenar ezilme testi. mor ışıkta parlayan boyalar. Fluorescent Dye. C.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fluorescence. Kâğıt hamurunda parlaklığı (beyazlığı) arttırmak için kullanılan floresans renkli. Görünmez mürekkep. Oluklu mukavvaların içindeki ondüla. Floresans. Fluorescent Inks. İçinde optik/floresan boyalar kullanılmış kâğıtlar. Floresan kâğıt. fakat mor ışıkta kendini gösteren güvenlik amaçlı kullanılan mürekkepler. Flying Dutchman. Fluorescent Whitening Agent. Fluting. Bu tutkallamda selüloz zincirindeki hidrojenler florla bağ yaparak. Fosforlu boya. Yağ itici bir tutkallama türü. iç veya yüzey tutkallama. Yanki makinesi. Fluted Edge Crush. Flute(s). Çok beyaz kağıt. Florokarbon tutkallama. Fluting. yağ damlasının kağıtla temas açısı 90° olmaktadır. Fluorochemical Sizing. Oluklu mukavva kutu yapımında kullanılan kartonların arasında kullanılan ve genellikle eski oluklu kâğıtlarından üretilen düşük gramajlı karton. Uygulama sonrası. 217 . Optik boya. Fluorescent White. Boya haslıkları olmadığından zamanla yaşlanarak yok olurlar. (Eş anlamlı. Florokarbon bileşikleri kullanarak yapılan. Florlu tutkallama. Optik beyazlatıcı. (Tappi T 824).

Foam. Köpük söndürücülerle köpüğün yok edilmesi. Bir tarafına yapışkan madde sürmek ve sinek avlamak için üretilmiş kâğıtlar. FOB (Free on Board). kâğıt yüzeyinde görülen lekeler. Folyo. sıcak hamurla soğuk havanın buluşmasıyla oluşan. Boş sayfa. Foil Angle. Köpük kesiciler. Kâğıt hamurundaki köpürmeye bağlı olarak. Köpük. proteince zengin madde. kâğıtta lekeler ve delikler meydana getirirler. Köpük uzaklaştırma. Foam Marks. Elek bölümünde. Selüloz fabrikası liköründen elde edilen ve hayvan yemi olarak kullanılan. Foam Removal. Foam Stability. Sinek kâğıdı. Hamur kasası ve elek üzerinde görülen. Köpük izleri. Kâğıt üretimi sırasında. Sis. Yemlik selüloz. (Hydrofoil’in kısaltması). Köpük alma. hava kabarcıklarının. mürekkep ve elyaf parçacıkların su yüzüne taşıması ve oluşan köpüğün ortamdan sıyırıcıyla alınması. mürekkep parçacıkları ve toz kirlilikler köpük tarafından toplanarak. Folyo açısı. Gemide teslim. Köpük söndürme. Foam Agents. Fly Paper. Fodder Pulp. Köpük dengesi. ölü elyaflar. Köpürmenin alınmaması durumunda. Fog. Foil. fıskiyelerle yoğunluğu artan sis oluşumu. Flotasyon ünitelerinde. Köpük söndürücüler. Çita. Sislenme. Foam Inhibition. Elek ile alttaki çitanın sürtünmesi sonucu meydana gelen aşınma açısı. Fogging. kullanılan su döngüsünde ve hamurda meydana gelen köpürmeyi önleyen sıvılar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flyleaf. Satıcının malı müşterinin belirlediği limanda ona teslim ettiği ve bu aradaki riskleri kendisinin üstlendiği teslimat biçimi. Bordada teslim. elek altına yerleştirilen su alma elemanları. 218 .

Folyo adımı. Katlanır kutu. Çok katlı kutuluk karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Foil Mounting Board. Folding. karton türleri. Sigara mabalajlarında olduğu gibi koku geçirmez ve istifleme dayanımı yüksek gösterişli kartonlardır. Esnek olması nedeniyle bu isimle anılmaktadır. Katlanır karton kutu. Katlanabilirlik. Folding Enamel. Kutu oluşturulabilecek şekilde kesimi yapılarak katlanmış ve kullanıcı tarafından. Foil of Hydrafoil. Folded Writings. çift kuşeli. Folding Carton. Dosyalık karton. Alt ve üst katları beyaz sülfat selülozu ve orta katı odun hamurunan yapılma. Esnek enamel karton. Satılmamış gazete. Adım mesafesi kısalığı elekten su süzülmesini kolaylaştırır. Foil Pitch. gıda ambalajlamasında çokça kullanılan kâğıt türleri. Katlanmış evrak. Foil). Folding Box. Folded News. Foldability. (2) Esneme. Folyo kaplama kartonu. Folyo kaplama kâğıdı. Foil Mounting Paper. Laminasyon yapılması amacıyla üretilmiş. Katlanır bristol. Esnek. (Bakınız. gerektiğinde kutu haline getirilecek karton kutu. Katlanmış. Dosya. 219 . pilyaj yerlerinden kolayca katlanır kutuların yapımında kullanılan karton. (Bakınız. Folding Boxboard. Folded. Katlanmış broşür. (1) Katlama. Esnek bristol. Kitap kapağı olarak kullanılan kırılmaz kuşe karton. Folding Paper Box). Metalik laminasyon yapılması amacıyla üretilmiş. Folder. Folding Bristol. Elek altındaki çitaların arasındaki mesafe. Folder Stock. Katlanma.

Yabancı parçacıklar. Ayaklarından bağlantılı montaj. Gıda kartonu. fakat bozulmadan katlanabilen kâğıtlar. Esnek karton. Folding Endurance). Forest Genetics.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Folding Endurance. Forest Residues. Aydınger türünde. Folyo. kanun değişmeleri gibi nedenler. Tabaka. (Bakınız. kullanım sırasında katlama yerlerinden kâğıdın yırtılmaması özelliği. ayak “feet” cinsinden ifade edilen uzunluk. Orman ağaçları üzerinde çalışma yapan bilim kolu. cezaya girmeden askıya alınmasına neden olan durumlar. Folding Translucents. Bobin halindeki kâğıtlarda. Kâğıt hamurundaki elyaf dışı parçacıklar. Yongalama sırasında ortaya çıkan kabuklar. Mücbir sebepler. Katlanır karton kutu. Foodboard. Folding Strength. Esneklik değeri. Food Shop Paper. FSC setifikasyonu. 220 . Katlanma sayısı. uzunluğu veya alanı belirten. Folding Carton). Zorunlu nedenler. Footage. kırılmaz özellikli karton. Gıda paketlemesinde kullanılan kartonların genel adı. Katlanma dayanımı. Metraj. Doğal felaketler. Selüloza çevre setifikası veren kuruluş. Folding Paper Box. kâğıdın kaç kez katlanarak kullanılabileceğine bakılmaktadır. Harita gibi katlanır ürünlerde kâğıttan beklenen. Ağaç artıkları. Ebat kesilmiş tek bir kâğıt tabakası veya yaprağı. Uzun elyaflı selülozlardan yapılan. Kontratların. kuşe kaplaması yapılarak kullanılan. Delicatessen Paper). Folding Stock. Foreign Particles. Orman genetiği. (Bakınız. Kutu oluşturulabilecek şekilde kesimi ve pilyajlaması yapılarak katlanmış ve kullanıcı tarafından kutu haline getirilecek kutuluk karton. Force Majeure. Yaprak. Bu nedenle. Fors majör. (Bakınız. Esnek yarı şeffaf kâğıtlar. talaşlar. Forest Stewardship Council (FSC) Certification. Şarküteri kâğıdı. Folio. Foot Mounting. afetler.

Formaldehyde. Form Board. Kâğıdın içindeki elyafların düzeniyle ilgili ve elyafların safiha oluşturma kalitesini gösteren bir kavram. Dövülmüş. (Eş anlamlı. Former. Ormancılık. Sürekli formlar gibi şirket içi uygulamalarda kullanılan formların yapıldığı kâğıt türü. Selüloz elyafında deformasyonu belirten değer. Forming Fabric. Formaldehit. Formasyon oluşturma. Orman ağaçlarının genetik yapılarını iyileştirmeye çalışan uygulamalı bilim alanı. Kıvrılma endeksi. Forklift. Fork Lift. Maket kartonu. Curl Factor). eleğin altına yerleştirilmiş formasyon elemanı. Formasyon kasası. Forged. Metanol buharının havanın oksijeni ile oksitlenmesinden elde edilen. Orman ağaçları ıslahı. Form Factor. Elek. Formasyon düzeltici katkı maddeleri. Formation Quality. Çatal kaldıraç. Formasyon kalitesi. reçine üretimde kullanılan renksiz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Forest Tree Improvement. 221 . Form kâğıdı. Formasyon eleği. Formasyon analizörü. Eper. Demir veya çeliğin dövülmesi ve paslanmaya karşı direnç kazandırılması. Şekil faktörü. Formation. Safiha oluşturma. Sentetik iplerden üretilen dokuma formasyon eleği. Forming Analyser. Formasyon. Elek üzerinde anında formasyonla ilgili bilgileri toplayıp analiz eden cihaz. Forming Board. yanıcı ve son derece reaktif bir ara madde. Safiha oluşturucu. Forestry. Formation Aids. Hamur kasası cetvel ağzına en yakın olan. Dövme. Elek. Forming. Form Bond. Eper düzgünlüğü.

Fourdrinier Yankee Machine. (1) Mürekkebi hazneden alarak aktaran merdane. Fıskiye merdanesi. 222 . Temel. Hamurda mevcut kullanılmakta olan tutkala ek olarak kullanılan reçine tutkalı. Fortified Size. Modern makinelerin ilki olan ve bulan kişinin adıyla anılan kâğıt makinesi. Dört renkli baskı. Fortified Size). Fortified Rosin. Ankraj civataları. Fordriniye bristol kartonu. Fountain Roller. Fountain Solution. sonsuz elek. Kırmızı (Magenta). Modifiye reçine tutkalı. Uzun elek. safihanın oluştuğu elek bölümü. döner.9) Fourdrinier Wire. Sarı (Yellow) ve Siyah (Black) renk noktacıklarını kullanarak diğer renkleri oluşturan baskı sistemi. Fourdrinier Machine. Tilkileşmiş kâğıt. Forwarder’s Certificate of Receipt (FCR). Uzun elekli makinede üretilmiş bristol kartonu. Fourdrinier Bristol. Four Color Printing Process. Uzun elekli makinede üretilmiş karton. Kâğıt makinesinde. Temel kaidesi civataları. Foxed. (2) Ofset baskıda mürekkep almaması gereken alanları fıskiye sıvısıyla kaplayan merdane. (Eş anlamlı. Kâğıt makinesinde safihanın oluştuğu yatay konumlu. Mavi (Cyan).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Forming Section. Nakliyeci makbuzu. Islatma sıvısı. Makine kaidesi. (Ek. Fourdrinier Board. Uzun elekli yanki makinesi. Elek bölümü. Fordriniye elek. (CMYK). Baskıda mürekkep almaması gereken yerlere verilen mürekkep itici sıvı. Güçlendirilmiş tutkal. Makine temeli. Foundation. Fordriniye kartonu. Fıskiye sıvısı. Foundation Bolts. Fordriniye makine.

Fraksinasyon. Shopper Riegler). Denemek amacıyla veya garanti kapsamında satıcının verdiği bedelsiz hizmet veya ürün. Bedelsiz. Paletli kâğıt balyası. Daha sonra vakum etkisiyle süzülüme yardımcı olunur. Kâğıtta yaşlanmaya bağlı olan ve kızıl kahverengi tilki rengini andırdığı için böyle adlandırılan lekeler. Serbestlik. gümrük beyannamelerinde vergi ödememek adına özellikle bulunması gereken ifade. Genellikle kontratlarda belirtilen ve alıcının satıcıdan beklediği garantilerden biridir. (Bakınız. Free of Charge. Free Drainage. Fraksinatör. Dakikadaki feet sayısı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Foxing. Vacuum Drainage). Serbest süzülüm. altına ve üstüne düz palet koyup. belirli aralıkta serbest durumda olması. suyun hamurdan yer çekimi ivmesiyle süzülmesi. Serbest reçine. Frame Bundle. Free Draw. Elyafları kısa ve uzun olarak ayıran elekli ekipman. Ebat kesilmiş kağıt yığınını. (Feet per minute). Kâğıt bünyesindeki demirin oksitlenmesiyle ve kâğıdın mantarlaşmasıyla oluşmaktadır. Şase. Safihanın silindirle temasının olmaması. Elyafların uzunluklarına göre ayrıştırılması. Genellikle kağıt makinasının hızını söylemek için kullanılan bir İngiliz ölçüsü. Gövde. çemberle bağlayarak yapılan balyalama yöntemi. Fractionation. 223 . Eleğin ilk bölümlerinde su kendi haliyle süzülür. Kâğıt hamurunun elekte suyu süzme derecesi. Bir karışımdan belirli özellikleri nedeniyle ayrılabilen kısım. Bu durumda rutubet safihayı silindirlerin dışında terkeder. Bedelsiz değiştirme garantisi. Free Replacement Warranty. Canadian Standard Freeness. İskelet. Serbest çekiş. Fraction. Çemberli kağıt balyası. İç tutkallamada kullanılan sabunlaşmayan reçine. Free Rosin. Fraksiyon. Tilkileşme. Gümrük vergisi uygulaması olan ürünlerde. Safihanın bir valse veya silindire temas etmeden. Frame. Tilkileşmiş kâğıt. Hamurun serbestliği. Serbest drenaj. Fractionator. Foxy. Elekte. fpm. (Bakınız. Freeness.

Fransız pelürü. Örtü kağıdı. Yazı tabı kâğıdı. 224 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Free Sheet. Kâğıt kalenderden esmer görünümlü ve yüzeyi parlamış olarak çıkmaktadır. Taze su. Taze atık çamuru. Fransız usulü katlama. (Bakınız. (Bakınız. iş ve yazışma formlarında. Oluklu kutularda. Fresh Sewage. Genellikle üç valsten oluşan. Free Stock. Öğütülmemiş hamur. Friction Factor. kutunun zeminle yaptığı sürtünme kuvvetini görmek için ölçülen değer. Clear Water. French Folio. Digested Sludge). Frekans. French Writing Paper. Friction Calender. Frequency. Safihada elyaflar ve büyük gözenekler arasında bulunan su. alt yapraklar olarak kullanılmak üzere üretilmiş. en alt ve üst valslerin soğuk sert dökümden yapıldığı. öğütücüden geçirilmemiş hamur. İçinde mekanik odun selülozu bulundurmayan kâğıt. (Bakınız. Free Water. Sıklık. Oyun kâğıtlarını parlatmada kullanılmaktadır. Friction Glazed). Fresh Sludge. Sürtünmeli cila. Frisket Paper. Serbest kağıt. Kullanılmamış su. (1) Belirli aralıklarla ortaya çıkma. Friction Glazed. French Fold. White Water). Suyu hemen bırakan. yazısı dışta kalacak şekilde katlanması. (Bakınız. Henüz işlem görmemiş atık çamuru. orta valsin pamuk dolgulu olduğu ve üst valse buhar verilen kalender türü. Taze atık su. üst yapraktan daha düşük gramajlı ince kâğıt. Fresh Water. beklememiş atık su. Malzemelerin üzerini örtmek için kullanılan kâğıt türü. Serbest su. Serbest hamur. Sürtünmeli kalender. (2) İstatistikte belirli aralıktaki ölçüm sayısı. Fabrikadan çıkan. Sürtünme katsayısı. French Folio). Birden fazla yaprağı olan. (2) Periyodik hareketlerde birim zamandaki tam tur sayısı. Tek yüzünde yazı olan bir kâğıdın. Kâğıdın sert yüzeyi olan birbirinden farklı hızlarda dönen soğuk iki vals arasından geçirilmesiyle sağlanan camsı görüntüsü.

Fruit Wraps. Kalıcı olmamam durumu. Frozen Foods Paper. Üretim sonrasında. (Bakınız. Üzerine farklı renklerde elyaf lekeleri vererek. Salon tarafı. Froth Spots. (Kâğıt makinesinde) Ön taraf. Solan renkler. tutkallamanın etkisinin hızla kaybolduğu tutkallama yöntemi. Manav kâğıdı. Kömür torba kâğıdı. Boyalar. Köpük adası. bağlayıcılar. Operatör tarafı. Kalıcı olmayan tutkallama. Kâğıtta istenilen özellikleri ve talepleri sağlamak için kullanılan kimyasallar. Full Body Harness. 225 . Frosted Kraft Paper. Fuel Sack Paper. Functional Chemicals. Kuruma gerilimi. Paraşüt tipi güvenlik kemeri. Kâğıtta kuruma sırasında oluşan iç gerilim. Kasap kâğıdı. Fugitive Colors. Fully Bleached Pulp.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Front Side. Fruit Bag Paper. Şarküteri kâğıdı. Boyandığında çabuk solan renkler. Desenli kraft. İşlevsel kimyasallar. Process Chemicals). Fonksiyon. Kese kâğıdı. Frozen-In Strain/Stress. Gıda sarmada kullanılan. Fugitive Sizing. Kar desenli kraft kâğıdı. Hamurun köpüklenmesiyle oluşan ve kâğıda geçen lekeler. beyazlatıcılar gibi. Köpük lekeleri. Function. Elde edilebilir en yüksek ağartma değerine sahip selüloz. Fugitivity. (Bakınız. Back Side. Froth. nem geçirmez yağlı kâğıt türleri. Tender Side). Donma gerilimi. Geçicilik. Tam ağartılmış selüloz. kâğıt makinesinde üretilen bir kraft kâğıdı türü. nişastalar. İşlev.

İmitasyon mobilya sarma kâğıdı. Fırın. Functional Safety.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Functional Coat. Furnish Composition. Kalender ve yaş iz preslerindeki vals kaplamaları. İşlevsel bakım. Mobilya ambalaj kâğıdı. Furniture Wrapping Paper. Laboratuar hunisi. Funnel. Huni. Nakliye sırasında mobilyaları sarmak için battaniye yerine kullanılan yüksek gramajlı bir sargı kâğıdı. Functional Layer. Furniture Wrapping Paper). Pompa bakımı gibi rutin yapılan bakımlar. İşlevsel yerleşim. Yakmada. Furnish. Functional Layout. Amaca uygunluğu garanti eden şartlar. Ekipmanları faaliyet sıralamasına göre yerleştirme. Karbon kâğıtları ve ısıl kâğıtlarda uygulanan özel kaplamalar. Furniture Paper. Harman. İşlevsel kaplama. Hamuru oluşturan elyafların ve katkı maddelerinin karışımı. Furniture Bogus Paper. Makine bütesindeki karışım. kağıt makinasının çalışma öncesi sesli uyarı vermesi veya keçe kopmasında sürünme hızına düşmesi gibi. Harman bileşimi. Functional Guarantees. Sıvıları bir kaptan diper kaba boşaltırken kullanılan huni. boyalar ve çeşitli kimyasallar bulunmaktadır. parlaklık sağlama ve özel izler yaratma amacıyla yapılırlar. Katkı maddeleri arasında pigmentler. Bunun dışındakiler. İkinci sınıf selüloz veya dönüşümlü kağıttan yapılma mobilya ambalaj kağıdı. İşlevsel kaplama tabakası. Özellikle selüloz harmanı içindeki farklı selülozların ağırlıkça yüzdesel miktarları. dolgu maddeleri. (Bakınız. İşlevsel garantiler. Örnek. Functional Maintenance. pişirmede veya kimyasal geri kazanmada kullanılan fırınlar. İşlevsel güvenlik. baskı kalitesini iyileştirmeyi amaçlarlar ve kuşe adını alırlar. Furniture Polishing Paper. 226 . Vals kaplamalarında kâğıda özellik kazandıran yüzey kaplaması türü. Furnace. Marangozların kullandığı kum zımparalarında kullanılan taban kağıdı. Ahşap zımpara kâğıdı. Kağıt makinası kontrol sisteminin eksikliği veya sistemdeki bir hata nedeniyle oluşacak risklere karşı işlevi olan güvenlik önlemi.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fusee Paper. Yanıcı maddeler emdirilerek. ışıkta kağıt yüzeyine yatay bakıldığında görülebilen saçaksı selüloz iplikçikleri. kibrit yapımında kullanılan ağır gramajlı karton. Kâğıt yüzeyinden yetersiz öğütme veya iç tutkal sorunları nedeniyle uç veren. Bunların kopmuş olanlarına “Lint” denilmektedir. Tüy. Hav. 227 . Benzerleri keskin olmayan bıçakla kesim yapıldığında kağıt kenarlarında görülmektedir. Fuzz. Kibrit kâğıdı.

Gap Coating. Galvanic Corrosion. İç kabuklarından el yapımı kâğıtlar üretilmektedir. Alpha Celulose). Galvaniz görünümlü. Monometre basıncı. Bir metalin. maki türü bir bitki. Galaktomannan. Bıçaklı kuşeleme. Aralık. Galvanik olarak izole edilmiş.. aralarında oluşan galvanik gerilim nedeniyle akan akımın yarattığı paslanma. Galvanically Isolated. Blade Coating. kristalsi metal görünüm.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ G Gage Pressure. Galvanik paslanma. Yumuşak ağaçların hemiselülozlarında bulunan süt şekeri. (Bakınız. Gamma Celulose. Selülozun alkali ortamda çözünen kısmı. Galactose. Manometre ile ölçülen basınç değeri. (Eş anlamlı. Galley prova kâğıdı. Galley Proof Paper. Galactan. Galaktoz ve mannoz şekerlerinden hidroliz yoluyla elde edilen bir polimer. (Eş anlamlı. Dizgi sonrası ilk baskıyı kontrol etmek amacıyla kullanılan bir kâğıt. Galvanizle kaplanmış çelik. Knife Coating). Galaktan. farklı başka bir metale temas etmesi sonucu. Çözünmeyen kısmına alfa selülozu denilmektedir. Galactomannan. Bobin veya balya istifleri aralarındaki aralık veya geçitler. Geçit. Contact Corrosion) Galvanized Appearence. Galvanized Steel. Gampi. Galaktoz. Raspalı kuşeleme. Galaktoz süt şekeri diye bilinir ve glikozdan daha az tatlı bir şeker türüdür. 228 . Elektrikle fiziksel bağlantısı kesilmiş. Gangways. Gama selülozu. Galaktoz şekerinden hidroliz yoluyla elde edilen bir polimer. Galvanizle kaplanmış gibi. Gampi. Japonya’da yetişen.

Gazlı ısıtma. Kraft türü bir kâğıt. Çöp torbası kâğıdı. Garment Bag Paper. Bir film pres türü. Gauging System. (2) Geyç 1/100. Manometre basıncı. ıslandığında şişen karton. Gauch Roll. Gatefold. Bu teknikte ilk ve son kanat daima içeriye doğru bir kapı gibi kapanır. (1) Ölçü aleti. hamur kasasından iki elek arasına basıldığı bir formasyon eleği türü. Basılı broşür veya müzik albümü gibi ürünlerde iki veya daha fazla sayıda yapılan paralel katlama tekniği. Gasket. Hamurun. Gauntlet. Elekteki safihanın suyunu emen emici vals. Gasket Paper. Elekaltı pulperi. Measuring Instrument). Çift elek.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gap Former. manometre ile okunan basınç. Gas Bubbles. Gate Roll Size Press. Garbage Bag Paper. Gauge Vacuum. Gauch Pit. Garnet kâğıdı. Kâğıt veya plastik safihada kalınlık birimi olarak kullanılmaktadır. Kraft türü bir kâğıt. Garnet (Lal taşı) parçacıklarının aşındırıcı olarak kullanıldığı zımparaların yapıldığı kâğıt. Hava basıncı dikkate alınmadan. İş eldiveni. Elbise torbası kâğıdı. Contalık karton. Gauge Pressure. Geçiş valsli tutkal pres. 229 . Gas Heating. Sifon valsi. Conta. Akordiyon katlama.Vals ve silindirlerde uygulanan ısıtma yöntemlerinden biri. Gauge. Gaz kabarcıkları. Garnet Paper. Former elek. Özel olarak conta yapımı için üretilmiş emici özellikte. (Eş anlamlı. Kalibrasyon sistemi.000 inç karşılığı uzunluk birimi. Vakummetrede ölçülen vakum değeri.

Pelte. Renksiz ve kokusuz. GE Brightness. Jelatin plaka kâğıdı. Gel. Gelatin Plate Paper). Hakiki bitkisel parşömen kâğıdı. Ground Calcium Carbonate). sülfirik asitli ortamda banyo edilmesiyle elde edilen. Oluklu mukavva tutkaları hazırlanırken düşük jelleşme sıcaklığı olan tutkallar tercih edilir. Jelleşme sıcaklığı. Dişli motor. hayvan derisinden yapılma parşomene benzediği için bu isimle anılan kâğıt. Redüktör. GE parlaklığı. Jelatin teksir kalıbı kâğıdı. Hız düşürücü mekanik ekipman. Pamuk veya kimyasal selülozdan yapılmış kâğıdın. Jelatin. fakat halen pek kullanılmayan. Nişasta ve pektin gibi yarı selülozların sulu ortamda ısıtıldıklarında oluşturdukları polimerik maddeler. Gelatin Duplicating Process Paper. Teksir makinesi. hayvan kemiklerinden elde edilen. Gear Reducer. Genuine Vegetable Parchement. 230 . tutkal olarak kullanılan jölemsi bir madde. Jöle. Gelatinization Temperarture. Jel. Teksir kalıbı kâğıdı. Gelatin Plate Paper. Gelatinization. Gelatin. Motor ve redüktörün akuple olmuş durumu. Genel bilgiler. (Bakınız. Jelatinleşme sıcaklığı. kâğıt parlaklık ölçümü ve birimi. Nişastanın jelleşme sıcaklığı Gelatin Paper. Jelatin kaplı plakayla baskıda kullanılmak üzere üretilmiş kâğıtlar. Jelatin baskı kâğıdı. (Bakınız. Gelatin Dupplicator. Dişli. Jelatinleştirme. General Description. Gel Temperature.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ GCC. Nişastanın suda pişirilerek pelteleştirilmesi. Pelteleştirme. Geared Motor. Gelatin Printing Paper. Nişasta bu sıcaklıktan sonra tutkallaşmaya başlar. General Electric tarafından geliştirilmiş. Tutkal. Nişasta pişirilirken jelleşmenin başladığı sıcaklık derecesi.

Glare. Gift Wrapping Paper. Glazed Casings. Gin Motes. 231 . Glazed Paper. gözeneksiz. Glazed. Her iki yüzeyi parlak kâğıtlar. Çırçır tozu. Cam elyafı kâğıdı. Parlatma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Genuine Watermark. Aydınger kâğıdının çeşitli katmanlarla lamine edilmiş olanı. Cam elyafı karton. Kâğıt makinesinde üretim sırasında safiha yaşken verilmiş. Ghosting. Geometry. Glassine. Süperkalenderlenmiş. (Eşanlamlı. Glassine Paper. matbaada oluşturulan izlerden ayırmak nedeniyle “gerçek su izi” ismi verilmektedir. Sentetik tutkallarla bağlanarak levha haline getirilmiş cam elyafı. Pamuk tozu. Cilalı. Pürüzsüz. Glass Paper. İnce aydınger kâğıdı. Glassine Lined Board. Çırçır makinesinden geçirme. Glass Fiber Felt. Lamine aydınger kâğıdı.Yüzeyine seçici yansıtıcılık özelliği kazandırılması. yağ geçirimsiz bir kağıt. Göreceli diziliş. Laklı. ışıkta görülebilen ve güvenlik amaçlı kullanılan özel şekiller veya yazılar. Gölgelenme. Baskıda kalite bozukluğu nedeniyle oluşan mürekkep dalgalanması. Parlak. Parlak. şeffaf kâğıtlar. çok kaliteli kimyasal selülozların. İki yüzü kuşeli kâğıtlar. Parlak kâğıt. (Bakınız. True Watermark) Gofraj veya baskı yöntemleriyle. Gloss). cilalanarak parlak hale getirilmesi. Ginning. yüksek derecede öğütülmesiyle elde edilen. Hakiki su izi. Renk ölçümü sırasında örnek. Süper kalenderlerden geçirilmiş. Glazing. ışık kaynağı ve ölçümü yapanın doğru sonucu alabilecek şekilde konumları. Kâğıt yüzeyinin kalenderden geçirilerek. Hediye paketleme kâğıdı.

Gloss. Sözlük. Parlak. Gloss Agents. yüzeyin tutkal emebilme özelliği. kuşe sıvısına katılan maddeler. Tıkaçlı vana. Gloss Calender. Keçe yüzeyinin parlaklaşması. Kâğıda vuran ışıktan. Işık yansımasında seçici davranış. Glossary. Glucan. Yapısı glikoza benzeyen karboksilik asit. (Kâğıtçı dilinde tutkal kelimesi hamur içine veya safiha yüzeyine sürülen nişasta türü maddeler için kullanılmaktadır. Zamk kaplama kâğıt. Glukronik asit. Kuşe kâğıtlarda. Glue Coated Paper. Glop vana. Globe Valve. Kâğıt yüzeyinde kalitesizliği anlatmak için kullanılmaktadır. yansıyan ışınların ölçümü. Kaplamada kâğıt kalitesinin bir göstergesidir. Glikoz ve mannozdan oluşan odun kökenli yarıselüloz. Glucose. Glukomannan. Perdah maddeleri. Glucuronic Acid. Glikoz. Tutkal alabilme özelliği. Parlatma kalenderi. Pürüzsüz. Basit yapıştırma amaçlı kullanılan türler ise Glue olarak geçmektedir. Gloss Measurement. Işıkta parlayan. altı karbonlu monosakkarit. 232 . Parlatma maddeleri. Ağaç ve diğer bitkilerde görülen polimerleşmiş. Lekeli parlaklık. Gloss Mottle. Sıcaklık sonucu pres keçesi yüzeyinin parlaklaşması ve geçirgenlik özelliğini kaybetmesi. Yüzeyin parlak görünüşünü arttırmak için. Zamk. Genellikle ışıkta kâğıdın yönü değiştirilerek görülebilir. Glukan. Perdah kalenderi. Gleaming. Kaplama maddesi olarak zamkın kullanıldığı kâğıtlar. Genellikle buhar hatlarında kullanılan vanalar. Yapıştırıcı. Glucomannan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Glazing of Fabric Surface. Kuşe kâğıda parlaklık ve yüzey düzgünlüğü sağlamak için kullanılan pres merdanelerinden oluşma ekipman. Glue. Glikozun hidroliziyle elde edilen polisakkarid. Gluebility. Perdahlı. Parlaklık ölçümü.

Yapıştırma makinesi. Gliserin kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Glue Lap. Bindirme yeri. Kızıl kahverengi. Altın levhalarının arasına. Goldbeaters Tissue. 233 . Glue On Roll Edge. Glue Machine. Altın varakçı kâğıdı. Ekleme tutkalı. Oluklu mukavva kutuların yapıştırılmasında kullanılan ve çizgisel olarak uygulanan tutkal. Gold Announcements. nem alması istenmeyen ürünleri sarmak için kullanılan kâğıt. Tutkallama. Altın yaldızlı davetiye kâğıdı. Amaç. Glue Lap Adhesive. Mine çiçeğine veya tik ağacına yakın bir bitki. Yan tutkalı. İş gözlüğü. Doğal kraft kâğıtlarda sıklıkla görülen ve bu nedenle imitasyon kraftlarda taklit edilmeye çalışılan renk. Ek yeri. Glycosidic Bond. Tutkal sürme. Karbonhidrat molekülünü başka bir gruba bağlayan bağ grubu. Tutkallama makinesi. Glikozidik bağ. Gmelina (Gmelina Arborea). Gliserin emdirilmiş. Gluing. Bobin sonu yapıştırma ucu. Elyaflarından selüloz üretiminde yaralanılan sert bir ağaç türü. varak yapmak için konulan kâğıt. Kağıdın üst üste bindiği tutkallı kısım. Golden Brown. Altın renkli olması nedeniyle. Sarılmış bir bobinin açılmaması için. (Alman botonikçisi Gmelin'in adından alınma). kâğıt bantla yapıştırılan uç kısmı. Altın yaldızlı yazı kâğıdı. Tutkallı yapıştırma yeri. Yapıştırma yeri. Gold Mailing Paper. Varak kağıdı. imitasyon varak olarak kullanılan ince kâğıt. Altın yaldızlı kâğıt. Gmelina. Glycerine Paper. Goal. Kullanıcıda zayiatı arttırmamak ve dönüşümde sorun olmaması için yapıştırma işlemi kâğıt bantla yapılmaktadır. Goggles. Gold Paper. Emniyet gözlüğü. Hedef.

Grafting). Genellikle elyafların diziliş yönü. Grade Change. renk. Pulperlerin üzerinde bulunan ve pulper içinden çöpü kavrayıp almada kullanılan alet. Grain Direction. Su yolu yönü. Gren yönü. Açısal ışık ölçümü. 234 . kâğıt hamurundan alınan ölçülü örnek. kullanım yeri veya tutkallama farklılıkları yaratarak.Baskıda özellikle dikkat edilen gren yönü veye grene karşı yön önemlidir. Örnek hamur. Bobin ataşmanlı forklift. hamur harmanı. Grained Paper. Kavrayıcı. Matbaada boyamayla veya preslerde kumlu veya dokuma görünümü vererek üretilmiş karton. Makine yönü. Altın renkli rotogravür kâğıdı. Farklı bir tür kâğıt üretimine geçilmesi. Grafting). Tür değişimi. Kumlu görüntü verme. (2) Elyafların bu yöne paralel dizilmiş olması durumu. (Bakınız. Bir yüzeyden yansıyan ışığın açısal dağılımını ölçme tekniği. birbirine göre değişik özelliklerde üretilen kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gold Rotogravure Paper. Grab Truck. Kumlu desenli kağıt. Eğimli değişim. Aşılama. Grained Board. Kuşe kağıtlarda kullanılmaktadır. Laboratuarda test için. Grafting. Kâğıtta makinenin döndüğü üretim yönü. Grab Sample. Aşı polimerleri. kullanılan dolgu malzemesi. Hamur örneği. Kâğıtta gramaj. Değişim. (Bakınız. Graft. Graining. Graft Copolymer. Grain. Grade. Kumlu desenli karton. (1) Gren. Grabber. Selüloz moleküllerine sentetik polimer moleküllerini bağlama yöntemi. Tür. Metalik bronz rengiyle boyanmış veya kaplanmış baskı kâğıdı. Goniophotometry. Gradient. Aşı. Makine boyuna olan yön.

Grafik kâğıdı. Graphite Paper. Bir metrekare kâğıdın gram cinsinden ağırlığı. 235 . Granite Note. (2) Oyma baskı kalıbı. Grammage. Taş vals. Yüzeyinde kumlu veya tahıl görüntüsü olan kâğıt ve kartonlar. Granit desenli. Granit görünüşlü kâğıtlar veya kartonlar. Buna kâğıdın taban ağırlığı da denilmektedir. Granit vals. Grainy. Karbon kâğıdı. Long Grain). Kenar görünüş özelliklerinin kenardan içeriye doğru gidildikçe farklılaşmış olması. Bir kâğıtta kısa kenarın gren yönünde olması. Granule. Grain Short. Basis Weight). (1) Gravür baskı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Grainless Plate. Kumlu. Parçacık büyüklüğü. Grain Size. (Eş anlamlı. Grate Combustion. Izgaralı yanma. Gren yönü kısa kenar. Hafif renkli veya hafif mürekepli ve üzerinde küçük farklı renklerde parçacıklar görülen kâğıt veya karton. Sismograf kâğıtları gibi. 7000 gren= 1 lb. (Eş anlamlı. valsin tamamının granitten yapılması söz konusudur. Bir kâğıtta uzun kenarın gren yönünde olması. Parçacıklı yapıda olan. Graph Paper. Burada valsin kaplamasından çok. Grainy Edges.= 453 gram. Bir ağırlık ölçüsü. Gren. Granite. Gramaj. Granite Roll. Granül. Izgaralı kömür kazanı. Kaydedici cihazlarda grafik kayıtları tutmak için üretilmiş kâğıtlar. Grain Long. Düşük vizkozitedeki mürekkeple yapılan. Granitli. Short Grain). Gren yönü uzun kenar. Yüzeyi kimyasal yollarla grensiz hale getirilmiş baskı kalıpları. Grensiz baskı kalıbı. düşük kaliteli baskı tekniği. Gravure. (Eş anlamlı. Grains. Granitli bloknot kâğıdı. Grenli kenarlar.

kalın. Greaseproofness. Grease. Gri karton. Grease Spots. İlk bağlanma mukavemeti. Gravure Printing. kâğıda aktaran kuşeleme tekniği. Yağ geçirmez karton. Bir tutkalın kurumadan veya kürlenmeden önceki bağlanma mukavemeti.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gravure Coating. Greasy. Gri karton. yoğun tutkallı. Gravür kuşe. Yağ geçirmez kaplama. Gravür baskıya uygun. Greaseproof Paper. Yağlamada gres yağı kullanan. Yaş. (Bakınız. Eski gazete kâğıtlarından üretilen kartonlar. Eski gazete hurdalarından yapılmış. Gray Express. Sargılık gazete kâğıdı. Üzerinde oyuklar bulunan bir valsin tekneden aldığı kuşe malzemesini. düzgün yüzeyli bir kâğıt. Gresle yağlamalı. Greasy). Oyma baskı kalıbı ile yapılan baskı tekniği. Red. Kâğıt üzerinde görülen yağ lekeleri. Kâğıdın daha az elyaflı formasyonu bozuk bölgeleri (Bakınız. Yağı emmeyecek özellikte kâğıt.Yağ lekesi. İyi kurumamış kâğıt. gri karton. Greaseproof Board. Yağlı. Gravür kağıdı. sert gri karton. Gray Rosin Sheating Paper. Yağ geçirmez kâğıt. Hurda kâğıttan üretilen. Gray Chipboard. Gray Board. reçineli kaplama kâğıdı. Mekanik selülozdan veya onun hurdalarından üretilen kaba ambalaj kâğıdı. 236 . Rulo olarak pazarlanmakta ve kaplama kâğıdı olarak kullanılmaktadır. Aşırı öğütülmüş ve su süzülümünü kaybetmiş kâğıt hamuru. Blue Rosin Sheating Paper). Yağlı leke. Yağı emmeyecek şekilde üretilmiş karton. Green Bond Strength. Greaseproof Coating. Grease Lubricated. Gravür baskı. Green. Yaş bağlanma mukavemeti.Yağ geçirmezlik. Gravure Paper. Gri. Oluklu mukavva üretiminde tutkallanmış ve hareket halindeki ürünün tutkalının yaşken bağlantıyı bırakmaması beklenir.

Atmosferdeki güneş ışımlarını tutan ve küresel ısınmaya neden olan gazlar. 237 . Kırsal bölgelerdeki kâğıt fabrikaları. Selüloz fabrikalarında kimyasal geri kazanma kazanında yakılan. Odun değirmeni. yüksek gramajlı karton türlerinden herhangi birisi. Tebrik kartı üretmek için üretilmiş parşömen kâğıdı. (1) İri taneli kum. Grinding Paper. Sera gazları. Yaş odun. (3) Brüt. ağaç kütüklerinin bütün olarak girdiği ve talaş halinde çıktığı bir makine. Green Liquor.Tebrik kartı yapmak için üretilmiş. (1) Büyük. Tebrik kartlık bristol. Vals taşlama tezgahı. Tebrik kartlık parşömen.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Greenfield Mill. Değirmen taşları. Bu çözeltiye yeşil likör denir. Grooved Roll. Odun öğütücü. Greeting Card Parchment. Kanallı vals. Mekanik odun selülozu üretmek için kullanılan. Tebrik kartlık karton. Grinder Stones. Grit. Zımpara yapmak için üretilmiş taban kâğıdı. Green Wood. siyah likörden geriye kalan sodyum sülfat. Green House Gases. Yeşil likör. Tebrik kartı üretmek için üretilmiş bristol karton. Green Paper. Şartlandırılması kötü veya henüz tam olgunlaşmamış kâğıt. Greeting Card Bristol. (2) Odun öğütücüde değirmen taşlarından kopan parçacıklar. sodyum karbonat ve diğer kimyasallar suda çözünür. Grinding Machine. Odun değirmeni taşları. Gross. Greeting Card Stock. Değirmen. (12X12= 144 adet). (2) On iki düzine. Zımpara kâğıdı. Grinder. 325 meş elekte kalan taneler. Yivli vals. Öğütücü. Yaş kâğıt. Hayvan derisi taklit edilerek üretilmiş ışık geçirgen bir kâğıt türü. Taşlama tezgahı.

Guard. Muhafaza. Harç. Garanti dönemi. 3. Groundwood Papers. Kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak kullanılmaktadır. montaj betonu. Bir ürünün garantisi için imalatçının verdiği süre. Kâğıt makinesinde kurutma grupları. Guarantee Period. Bir grup ekipmanın.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gross Domestic Product (GDP). Gruplar. 238 . Bir ülkede belirli bir dönemde brüt olarak üretilen tüm ürün ve hizmetler toplamı. Çabuk donan. Harmanında mekanik odun hamuru bulundurmayan kâğıt veya karton türleri için kullanılmaktadır. Korkuluk. hamur kâğıtlar. Garanti çalışması. Brüt ağırlık. Teksir kâğıdı. Groundwood Free. Öğütülmüş kireç taşı. Mekanik odun selülozundan yapılma kâğıtlar. Garantiler. 150-250 gram/m2 arasındaki kartonlar. Mekanik odun selülozu fabrikası. hamur yazı kâğıtları. Groundwood Printing Papers. Mekanik ve performans garantileri. Gross Paper. büzüşmeyen. Ground Cacium Carbonate (GCC). Group Start. Gayri safi milli hasıla. Mekanik odun selülozundan yapılma kâğıtlar. Grout. 3. Karton. Guarantee Run. ardışık olarak devreye girmesi için verilen çalış komutu. Mekanik olmayan. Öğütülmüş kalsiyum karbonat. Grup çalıştırması. Guarantees. Groundwood Mill. İmalatçı tarafından garanti edilen makine değerlerini doğrulamak için yapılan üretim çalışması. Mekanik odun selülozu. Beton. Garanti süresi. Gross Weight. akıcı ve çok güçlü ekipman ankraj saplamalarını sabitlemede kullanılan. Groups. Groundwood Pulp (GW).

Yapışkan su geçirmez bant. İki pres arasında klavuzluk yapan kâğıt. Klavuz kenar. Yapışkan bant. Giyotin. Kâğıt toplarının kenarlarını kesmek için kullanılan bir matbaa makinesi. Guide Sheet. baskıda veya kesim işlemi sırasında klavuzluk yapan kenarı. Gummed Stay. Koli bantlamada kullanılan dayanıklı yapışkan bant. Gummed Paper. Gummed Veneer Tape. Gum. Zamklama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Guar Gum. Guar bitkisi (bir bakla türü) tohumlarının öğütülmesiyle elde edilen ve kağıtta yapıştırmada veya kuru dayanım arttırıcı olarak kullanılan doğal bir zamk türü. Guide Edge. (Bakınız. Tutkal sürülmüş kaplamayı suntaya sabitlemek için. yapışkan koruyucu parça. 239 . Kâğıda zamk sürme. Yapıştırıcı. Guillotine. Yapışkan marangoz bantı. Gummed Reinforced Paper Tape). Yapışkan destek. Guar zamkı. Yapışkan etiket kâğıdı. Gummed Cloth Tapes. Klavuz kâğıt. Gummed Water Resistant Tape. Kâğıdın. Zamk. Guide Roll. işkence yerine kullanılan bantlar. Gummed Tape. Gummed Flat Paper. Yapışkan bez bant. Yapışkan bant. Yönlendirme valsi. Gummed Sisal Tape. Regüle valsi. Koli bantı. Koli köşelerine konulan. Yapışkan kraft bant. Gummed Sealing Tape. Yapışkan kâğıt. Gumming. Gummed Reinforced Paper Tape. Gummed Corrugators Tape.

Gurley Porosity. Gurley geçirgenliği. Ağır gramajlı köşebent ve contalık kraft kartonu. Alçı levha. 240 . 2H2O). Gurley Stiffness. Gum Rosin. Gypsum Board. Fişek kartonu. Açık tohumlu bitkiler. Kalsiyum sülfat. Köşebent kartonu. Gun Wadding.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gumming Paper. Yüzeyleri kartonla kaplı alçı levha. Gypsum (CaSO4. Gypsum Sheating. Etiket kâğıdı. Kâğıtta hava geçirgenliğini ölçmek için kullanılan bir yöntem. Gymnosperms. Alçı levha. etiketleme yapmak amacıyla üretilmiş kâğıtlar. Alçı levha. Alçı. (Tappi T 536). Gusset Stock. Tutkal reçinesi. Gypsum Lath. Kâğıtta mukavemeti ölçmek için kullanılan bir yöntem. Gurley mukavemeti. Arkasına zamk sürülerek. Kovan kâğıdı.

Domuzun fırında pişirilmesi sırasında yağlarının sıçramaması için üzerine örtülen suni parşömen kâğıdı. Handbill Paper. nokta sayısıyla ve büyüklüğüyle oynamak suretiyle elde edilen çeşitli renk tonlarındaki kopyaları. astatinden oluşan yüksek reaktif özellikli maddeler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ H Hair Cut. emiciliği ayarlanmış kâğıt. Periyodik tabloda flor. Half Plate Paper. Halftone. Halftone Paper. Yarı emici kâğıt. iyot. Yüzeyin işlenmesiyle. Halftone Blotting Paper. Rölyef kalıp kartonu. Halogenli organik bileşikler. Ham Jackets. Genellikle bileşikler halinde bulunurlar. Hammering. Elde boyanmış. Koç darbesi. Halogens. Kâğıt yüzeyinde görülen keçelerden dökülen veya hurdayla gelen tüyler. Yarı metalik kâğıtlar. Belirli aralıklarla safihaya bakır veya aluminyum folyo yerleştirilerek üretilen kâğıtlar. Düzgün yüzeyli. Bünyelerinde halogen atomları bulunduran organik polimerler. klor. Halfstuff. El ilanı kâğıdı. Halojenler. yarı işlenmiş paçavralar. Pamuk selülozu üretiminde. Kıl. Yarım ton baskı kâğıdı. Yumuşak dokulu ve rölyef baskı kalıbı hazırlamada kullanılan düzgün yüzeyli karton. Half Fine Metalic Papers. Bir resmin piksel veya noktalara ayrılarak. Hand Dyed. hollandere konulmaya hazır hale getirilmiş. Halogenated Organic Compounds. Yarım ton. Buhar hattını darbelerden korumak için kondenstop kullanılır. Saç teli. 241 . Çekiçleme. Yarı işlenmiş paçavra. baskıda mürekkebin dağılmamasının sağlandığı emici kâğıtlar. Buhar hatlarında kondensat bulunması nedeniyle oluşan sesli darbe. Kâğıt fabrikaları atık sularında bulunurlar. brom. Yarım ton resim baskısına uygun kâğıt. Domuz ceketi.

Haptic Feel. El kâğıdı. Aktarma ve nakliye kayıpları. Bir yerden başka bir yere aktarma. Hanging Paper). Handmade Finish. Elde işlenmiş kâğıt. El havlusu. HAPs (Hazardous Air Pollutants). Aşırı öğütme. Handling and Transit Waste. Elleme. El girme deliği. El yapımı karton. 242 . İlan kâğıdı. (Left Hand Machine. Hand Mold. gerekli özellikleri kazanması için. Diğer adı ham kâğıttır. Elleçleme. Duvar kâğıdı olarak ta kullanılmaktadır. Kâğıt makinesinin sağa veya sola doğru akış yönünü belirten tanım. El eleğinde yapılmış. Serbest elyafların yüzdüğü bir hamurun suyunun süzülmesi yoluyla elde edilen safiha. Kitchen Towel) Handsheet. Elyapımı görüntüsü verilmiş kâğıt. Tuşe. Hand of Machine. Tehlikeli hava atıkları. Hand Towel. Hanging Paper. Ekipmanlarda el ile kontrol imkanı sağlayan kapaklı delik. Kağıt tuvalet havlusu. Makine çalışma yönü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hand Held. Hard Beating. Temizlik kağıtlarında temas anında yumuşaklığın arandığı konfora yönelik bir tanım. Handmade Paper. (Raw Stock). Dokunsal his. (Bakınız. El tipi. Handhole. El yapımı kâğıt. Hanging Raw Stock. Handling. (Bakınız. Elleme yoluyla. kâğıdın yumuşaklığı veya sertliği gibi özelliklerine bakma. Aktarma. Handmade Felt. El eleğinde yapılma kâğıtlar. Temas hissi. Laboratuarda elle yapılan kâğıt. Kaplama amacıyla yüzeyi kaba bırakılmış kâğıt. Paçavradan yapılma selülozun. Right Hand Machine). Askı kağıdı. Handle. doğası gereği aşırı öğütülmesi.

Üzerinde baskı mürekkebi olmayan matbaa artığı. Sert selüloz. Az pişmiş. Hard Paper. Yumuşak türleri bulunduğu için bu tanım yapılmaktadır. hamuruna aşırı utkal konmuş kâğıtların genel adı. sert olanları. Hard White Envelope Cuttings. nitritler ve boritlerden oluşur. Birinci hamur zarf kırpıntısı. Hardness Range. selüloz pişirme işlemi. Kâğıtların ezilerek katlanması. Su geçigenliğini azaltmak için. (1) Kâğıt yüzeyinin bir cisimle çizilmeye veya yaralanmaya karşı koyma özelliği. Köprü oluşturacak topaklar. Hard Flocs. Çeliklerde belirli bir tür için. Soft Fold). Hard Metal Coatings. Geçiş metallerinden olan karbitler. Basılı kopya. (2) Sudaki kalsiyum ve magnezyum miktarının ölçüsü. Sert olan tüm karton türleri için kullanılan genel isim. Hard Fiber. Hard Pulp. Çeliklerde serliğin ifade edildiği standart sınıflandırma sınıfı. Hard Stock.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hard Cook. Sert karton. Çiğ. Genellikle kraft kâğıdı. (Bakınız. 243 . Sertlik derecesi. GG 25 gibi uzantılarla ifade edilir. Paçavra selülozu. (Bakınız. Sertlik sınıfı. Sertlik. Hardness. Hard Hardwood. Hardness Grade. Aşırı tutkallı kâğıt. Sert ağaçların. kayın gibi ağaçlar. sertliğin ölçüldüğü alt ve üst limit aralığı. Sert kâğıt. Sert katlama. Soft Hardwood) Sert ağaçlar tanımı ağacın sertliğini belirtmez. Selüloz dışı maddelerin yeterince alınamadığı. Sarı huş. Hard Copy. Sert topak. Sertlik aralığı. Sert metal kaplamalar. Hard Fold. Hard Sized Papers. Bir sınıflandırmadır. Yüksek ligninli selülozların genel adı.

daha yumuşak dokulu ve daha beyaz selülozlar elde edilir. Sert ağaç. Hard Writing Finish. Tehlikeli hava kirletici. Sert ağaç türlerinden kimyasal yolla elde edilen selülozlar. selüloz hücre duvarlarını oluşturan ligninler parçalandığı için daha kaliteli. Düşük gramajlı kâğıt üretiminde kullanılmaktadır. Kimyasal sert ağaç selülozu. Tehlikeli. esmer selülozlar üretilir. Sert ağaç selülozu. Biçme. Tehlikeli alan. safiha kuru veya yaşken oluşmalarına göre “Wet Wrinkels” ve “Dry Wrinkels” diye ayrılırlar. Karbon kâğıdı. Hazards. Hardwood. yanki makineler gibi uzun elekli (fordriniye) makinelerin bir türevidir. hamur sert ağaç selülozu. Bunlardan asbest. Geniş yapraklı ve çiçek açan ağaç türleri. 1. Sert kırışıklıklar. Ağaç kesme. Hazardous Air Pollutant.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hard White Shaving. Hard Wrinkels. Harper Machine. bir dönem kâğıt hamurunda kullanılmıştır. Bu makine. iğne yapraklı yumuşak ağaçlara göre daha hızlı büyürler fakat daha kısa elyafları bulunur. Sert ağaçlar. kâğıt yüzeyinde katlanma sonucu oluşan kırıklıklar. Özel katlama amaçlı olmayan. İş güvenliğini bozan tehlikeler. hamur beyaz kâğıt ve karton kırpıntısı. Gerçek anlamda ağacın sertliğini belirtmemektedir. Bunlar. Asbest. Mekanik öğütme yoluyla ise lignini bol samanlı görünümde düşük kaliteli. 244 . arzu edilmeyen kalite bozukluklarıdır. Üretim veya dönüşüm sırasında. Birinci hamur selülozu. berilyum ve civa tehlikeli hava kirleticiler olarak ilan edilmişlerdir. Harper kâğıt makinesi. Yaygın değildir. Kimyasal selülozlarda. Hazardous. Hazardous Area. Hardwood Pulp. Tehlikeler. Matbaa artığı kırpıntı. Üzerinde baskı olmayan 1. Harvesting. Hardwood Chemical Pulp.

Hamur kasasından eleğe. Başlık yalpalama testi. Heat Exchanger. Hearing Protector. Heat Constant. Head Box Slice Opening Lips. Ağaç özü. (Kısaltma. Heat Content. Bir cismin birim ağırlığının sıcaklığını 1°C arttırmak için gerekli ısı enerjisi. Boru bağlantısı. Bir boru demeti ve onu çevreleyen kapalı kaptan oluşur ve borunun dışından geçen sıcak veya soğuk akışkan boru içinden geçen akışkanı soğutur veya ısıtır. Heated Press Rolls. Bağlantı. (Avusturalya kökenli bir terim) Head. Başlık eğilme ölçümü. Isı sabiti. Head Box Slice Opening. Kulak koruyucu. Isıtmalı pres valsleri. Heartwood. Head Box. Basma yüksekliği. Isı dönüştürücü. Ağacın merkezindeki koyu renkli ve ölü bölge. Head Tilt Measurement/Test. Crevice Crack Corrosion) bağlı silindir ömrünü kısaltan oluşumu tespit için geliştirilmiş ölçüm/ test. Hazardous Chemical). Kullanılan. Hat kayıpları nedeniyle basma yüksekliğinin azalması. 245 . Hamur kasası. Isı miktarı. Tehlikeli kimyasal madde. Eşanjör. Sıvı sütununun birim taban alana yaptığı basınç. Yanki silindirlerde başlıkla gövde arasında başlayan kılcal çatlak korozyonuna (Bakınız. Hamur kasası cetvel ağzı dudakları. Uzun elekli makinelerde. Basma kaybı. Head Loss. makinenin en başındaki hamur akışını düzenleyen kısım. Kâğıt makinesi preslerinde safihayı ön ısıtma yapmak amacıyla kullanılan vals türü. hamurun düzgün akmasını sağlayan açıklık. Kulak tıkacı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hazchem. Hamur kasası cetvel ağzı. fakat daha az yaygın olan adları “Flow Box (Akış kasası)” veya “Breast Box (Göğüs kasası)” dır. Entalpi. Header.

Heat Transfer Paper. Yoğunluğuna bakılmaksızın metalik özellik gösteren tüm metaller. Heat Stress. kimyasal geri kazanma kazanlarında işlenmeye hazır likör. Isı aktarımı. Isıtma serpantini. 246 . Buharlaşma ısısı. Lazer yazıcılar da bunlardan biridir. Heat Set. Yağlı veya buharlı ısıtma serpantini. Kaynayan bir cismin 1 gramını. O nedenle tanım çok geneldir. Havbeden atılan sıcak buharın içindeki ısı enerjisinin. (1) Isınma amacıyla kütlede yavaş gelişen bir sıcaklık artışı. Termofiksaj. Isınma. Hem siyah likörün zenginleştirilmesinde. Salon ısıtma üniteleri içinde bulunan serpantin. havbeye verilen havayı ısıtmada kullanılması. hem de kâğıdın kurutulmasında. kumaş. Kağıt fabrikası gibi çok sıcak ve nemli bir ortamda. Isı geri kazanma. sıcaklık nedeniyle insanlarda görülen su kaybı. Heat Transfer Coefficient. Uzun elekte ek yerini ısıyla birleştirme yöntemi. Heat Setting. Heavy Liquor. Süblimasyon transfer kâğıdı. bilinç kaybı. Suda ve havada kirliliğe neden olduklarından istenmeyen maddelerdir. buharlaştırmak için gerekli enerji. Heat of Vaporization. Sıcak çarpması. Baskı sonrası mürekkebin ısıyla kurutulması. Atık ısının geri kazanılması. Isıyla birleştirme. özellikle havbe içinde. Ağır metaller. ısının sıcak ortamdan soğuk ortama aktarılmasından yararlanılır. Heavy Metals. Isı transfer katsayısı. Siyah likörün suyunun % 60 ile % 80 arasında uçurulmasıyla elde edilen. cam. Isı etkisiyle baskı yapılan kâğıt türleri. Isı transferi hesaplarında kullanılan katsayı. Isı transferi. Kalın likör. Heat Transfer. Koyu Likör. Yazıcıda elde edilen negatif görüntü. baş ağrısı gibi sonuçları olan sağlık sorunu. (2) Safihanın veya buhar silindirlerinin ısınması. seramik gibi cisimlerin üzerine (ütü gibi) ısı ile aktarılmaktadır. Isıyla sabitleme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Heating Coil. Isı transfer kâğıdı. Sıcak baskı kâğıdı. Heat-up. Sıcaklıkla baskı transferi yapan pek çok makine bulunmaktadır. Heat Recovery.

Heliograph Paper. (Eş anlamlı. Hemp Paper. Kendir selülozu. doğal Baryum sülfat. ana tahrik grubuna destek olan ve onun kurallarına uyan. Kartonlar. İlk fotoğraf baskı kâğıtlarından. “Blanc Fixe” olarak bilinen. Heavy Weights. Ağır gramajlı kartonların ortak adı. Hemp Bast. Heliogravure Paper. Hemp Stalk Pulp. Baryum sülfat. Rifaynerde suyla şişerler. Kendir kâğıdı. Bakır bir plakanın ışığa duyarlı jelatinle kaplanarak. Barytes). Hereinafter) Hereinafter. Kendir sapı selülozu. Herein. Elyafları el yapımı kâğıtlarda kullanılan selüloz bitkisi. Bitki kolleksiyon kartonu. Hücre duvarlarında bulunan şeker monomerleri. Hectograph. Fotogravür kâğıdı. (Bakınız. Hectograph Paper. Kendir bitkisinin selülozundan üretilmiş kâğıt. Bundan sonra. Ağır gramajlılar. Hemiselüloz. Teksir kâğıdı. birlikte ayni yükü paylaşan yardımcı tahrik üniteleri. Teksir makinesi. foto-mekanik baskı yöntemi. Kendir. Yardımcı tahrik. Yarı selüloz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Heavy Spar. Helper Drive. (Bakınız. kolleksiyonculara özel olarak yapılmış bristol karton. Kendir sapı kabuğundan elde edilen selüloz. Kâğıt makinesi tahrik sisteminde. Hemicellulose. Kapak kartonları için dupleks kartonlar. gravür baskı kalıbı olarak hazırlandığı. özellikle eleklerde ve preslerde. Herbarium Paper. Fotoğraf kâğıdı. Üzerine kurutulmuş ve preslenmiş bitkilerin yerleştirilmesi için. Hemp. Assist Drive). 247 . Heliogravure. Fotogravür. Aşağıda.

Hickey (Hickies). bilgisayar formları. Kâğıdın mürekkep almaması nedeniyle oluşan. Hetero flokulasyon. zehirli maddelerin bulunduğu ortamlar. Kilit sözcük selülozdur. patlayıcı. High Density. (Bakınız. hamura göre yoğunluğu fazla olan maddeleri temizleyen siklon temizleyiciler. High Bulk Book Paper. baskılı çok katmanlı kartonlar. Yüksek yoğunluk. Yüksek tehlikeli alanlar. Örnek olarak hamur kasasında %1 ve üzeri yüksek kesafet kabul edilirken. Görece olarak. High Consistency. birinci hamur hurda kağıtlar girmektedir. Baskı kalitesini arttırmak amacıyla. High Density Cleaners. Baskı boşlukları. Yüksek türler. Hetero koagulasyon. düz beyaz yuvarlak lekeler. kum metal parçaları gibi. High Grade. Bu gruba selülozdan üretilen baskılı. Bunlar arasında yazıcı kağıtları. High Hazard Areas. High Density Stock. CEPI EN 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kağıt grubu. 248 . Yüksek kesafet. Genellikle marketlerdeki hacimli görünmesi istenilen kitapları basmak için kullanılan kâğıtlar. Yanıcı. Elek çıkışında ise % 20 kesafetin altı düşük kabul edilmektedir. Görece olarak kesafeti yüksek olan hamur. High Embossing. Heteroflocculation. Consistency). High Finish. yazışma kağıtları. Kaba ve gramajlı kitap kâğıdı. Hamurdaki dolgu maddelerinin ve diğer farklı parçacıkların köprü oluşturmak üzere biraraya gelmeleri. Yüksek derecede işlenmiş. Cam. pulperlerde % 15 kesafet yüksek olarak kabul edilmektedir. ve ağartılmamış kartonlar girmektedir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Heterocoagulation. kesafeti işlenme değerine göre yüksek olan. Yüksek gofraj. matbaa artıkları. Farklı özellikteki mineral parçacıklarının biraraya gelmesi. Görünmez arıza. Yüksek kesafetli hamur. Tespit edilememe sonucu ortaya çıkan arıza. Kabartma türü yükseltilmiş motiflerle yapılan gofraj. Hidden Failure. cilt artıkları ve kitaplar. kâğıt yüzeyinin düzgün görünmesi için özel işlem yapılmış kâğıtlar.

Geçmiş tarihli veriler. 249 . Pres keçelerini temizlemede kullanılan fıskiye. Yüksek yükte presleme. High Pressure Water Jet System. Yaş pres uygulamasında aşırı derecede yükleme. Genellikle kuşe kâğıtta. Yüksek yüklü. Safiha sıcaklığını 100°C nin üstüne çıkararak yapılan presleme işlemi. High Pressure Shower.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ High Intensity Pressing (not hot). Historical Data. Gramajlı testlayner karton. High Temperature Pressing. Yüksek vakum. Menteşeli. gramajı yüksek karton. Yüksek kuşe ağırlıklı kağıt. High Test Liner. Yüksek basınçlı fıskiye. Mafsal kâğıdı. High Loaded. Yüksek sıcaklıkta presleme. Mafsallı. Yüksek hızlı konveksiyonel tambur kurutucu. Bu kurutucu türünde safiha ısı kaynağına temas etmez. High Vacuum. Kaplama ağırlığı ve taban kağıdı ağırlığı fazla olan kuşe kağıtlar (100-135 gr/m2). Preslerde valslerin aşırı baskıda olması. High Weight Coated Paper (HWC). Açık tonlarda. Ciltlenecek tarafta. kâğıdın 3 cm kadar bir bölgesinin şerit halinde düşük gramajlı bırakılmasıyla kırılmadan açılma kolaylığı sağlayan ve kütük deflerinde kullanılan özel kâğıtlar. Uzaktan konveksiyonel olarak kurutma sağlanır. Hinged Ledger. Otomasyon siistemlerinde veya işletme kayıtlarında geçmişte olan kayıtlı veriler. kâğıt kaplamasının yaşken hasar görmemesi için kullanılan bir makinedir. Oluklu mukavva yüzeyinde kullanılan. Hinged. Yüksek basınçlı su jeti sistemi. Highlight Tones. Elekte su almada uygulanan. Keçe fıskiyesi. High Velocity Convection Drum Drier. görece en yüksek vakum. Baskı yüzeyindeki mürekkebin alanın % 25 inden azını kapladığı baskı örneği. Mal sarıcıda tampon değişiminde kullanılan kâğıt kesme sistemi.

Kabuk (buhar) kazanı. Hollander. Çorap paketleme kâğıdı. Özellikle paçavra selülozlarında kullanılan. kurutma esnasında kağıttan çıkan sıcak buharın uzaklaştırıldığı ve atık ısının geri kazanıldığı kapalı kurutma odası. Hole. Hold to Run. Evener Roll) Hollander.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hivac. üretim sırasında safihada boşluk kalmış bölge. Düzeltme valsi. hem de öğütme işini birlikte uzun sürede yapan. çorapçıların kullandığı pelür kâğıdı. hem parçalama. Mürekkep emme direnci olan kâğıt yüzeyi. Hoisery Insert Paper. Hem pulper. Holdout. Kâğıt yüzeyinde görülen ve muhtemelen hamurdaki köpük veya ölü elyaf birikintisi nedeniyle. Hood Cap Paper/ Board. yazılım dışına çıkılarak. Bu süre içinde tüm koruma sistemleri devre dışı olmaktadır. Kağıt makinası kontrol sistemlerinde. Hood. Elek altı döküntü bütesi. Yüksek vakum kasası. makinanın el konumunda bir butona basılarak çalıştırılması. içi boş. Mürekkep almaz. Selüloz ve yarıselülozların toplamı. Holoselüloz. Buhar silindirlerinin buhar giriş tarafındaki mil başı. Holocellulose. son derece düzgün elyaf işleyen bir makine. Holey Roll. Çorap içi kartonu. Kâğıt makinesinin kurutma bölümünde bulunan. Sayıları 2 ile 5 arasında olabilir. Hamur döğücü. Havbe. İçi boş mil başı. Rectifier Roll. Delik. Selüloz fabrikası ağaç artıklarını yakan. İş güvenliği ortadan kalktığından. Hog Pit. Süt şişesi kapak kâğıdı veya kartonu. (Eş anlamlı. Elek ve keçe değişimlerinde veya bakım amaçlı kullanılır. Rektifiye valsi. Çorapların düzgün görünmesi için kesilerek kullanılan bir ambalaj kartonu. buhar kazanı. Hogged Fuel Boiler. metal ve gözenekli silindirik vals. El konumunda çalıştırma. Hoisery Paper. Çok ince. Hamur kasası içinde elyaf topaklanmasını önlemek ve akışı düzenlemek için kullanılan döner. Elekte yüksek vakum bölgesinde kullanılan vakum kasası. 250 . Delikli vals. hemde rifaynerin yaptığı işi birlikte yapan ekipman. Üstüvane valsi. hayati önemi olan bir kavramdır. Hollow Journal.

Hot Grinding). Kraft selülozunda kuruma sonrası bağ yapmayı olumsuz yönde etkileyen sertleşme. Hortum. Hot Groundwood Pulp. Sıcak tokatlama. Hortum. Hot Acid Hydrolysis. Yatay valsli tutkal pres. Soğuk öğütme de yapılmaktadır. Sıcak öğütülmüş selüloz. (Bakınız. Sıcak kondensat. 251 . Enerjisi kullanılabilir kondensat. Hose Wrap Paper. Hornification. Sıcak dispersiyon. Valsleri yatay eksen üzerinde yan yana olan tutkal pres. Hose.%30 arası yüksek kesafetteki hamurun. Kraft selülozu elde edilirken ortaya çıkan “Hexenuronic Acid”in uzaklaştırılması için uygulanan işlem. ısıtılarak dispergerde tokatlanarak dağıtılması. Sıcak gofraj. Yatay gözeneklilik. Sıcak öğütme. Kemikleşme. Hot Melt Coating. Akış hunisi. Cold Grinding). Kâğıda kabartma desen vermek için kullanılan sıcak presleme yöntemi. Hortum sarma kâğıdı. Yatay porozite. Sıcak dağıtma. Lateral Porosity. Mekanik selüloz üretilirken. Hot Grinding. Sıcak reçine kaplama. Hot Dispersion. Hot Embossing. Hot Melt. Hedefleri üst yönetim tarafından konulan ve ölçümlendirilen süreç. Sıcak asit hidrolizi. Hot Condensate. Horizontal Porosity. Sıcak reçine tutkalı. Transverse Porosity) Horizontal Size Press. Sıcak tutkal. Elek tavalarının çıkış hunileri veya olukları. (Eş anlamlı. kablo gibi rulo hale getirilen ürünleri sararak ambalajlamak için kullanılan şerit hale getirilmiş kraft kâğıdı. Hoshin Kanri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hopper. Kâğıt yüzeyine paralel durumdaki gözenekler. Hot Glue. % 20. öğütücü değirmeninde ortamın 5090 °C arasında tutulduğu öğütme yöntemi. (Bakınız.

Termal kameralarla tespit edilmektedir. Ateşli işler. Sanitary Paper ) Household Towel. Temizlik. Housekeeper. taşlama gibi alev ve kıvılcıma neden olan işler. Kaynatmak. safihanın sıcak preste ısıtılarak preslenmesi. Hot Work. Hot Rolling. Hygiene Paper. tutkallı elyaf düğümleri. Meydancı. Sıcak yağlı ısıtma. Mutfak veya tuvalette kullanılan kağıt el havluları. şalomayla kesme. taşlama gibi alev ve kıvılcıma neden olan işleri yapmak için düzenlenen özel izin kağıdı. şalomayla delmek veya canavar taşıyla keserek. Hot Waxed Board. Meydancılık hizmeti. şalomayla kesme. Eleme plastik. Fabrika içi ve çevre temizliği. Hot Screening. Ev havlusu. Kalenderde sıcak valsle işleme. Bu teknikte altın yaldız kabartma harfler ve şekiller ortaya çıkar. sıcak baskı tekniği. 252 . Sıcak baskı. Household Roll. Ev kağıtları. Kaynak. Hot Spot. Üzerine ısıyla eritilmiş parafin kaplamak için üretilmiş karton türleri. Hamuru yüksek sıcaklıkta eleme. Ev rulosu. (Eş anlamlı. Hot Tapping. Housekeeping. Yağ ısıtılarak pres veya kurutma yapan sistem. Sıcak delik açma işlemi. Evlerde temizlikte kullanılan kağıtlar. Kurutma öncesi. Tuvalet kağıdı ve havlu gibi temizlik kağıtlarında perfore edilmiş rulolar. Hot Pressed. ip parçaları gibi hamurda kâğıt özelliklerini bozacak parçacıkları. Bez veya deri cilt kapaklarına uygulanan. İş güvenliği açısından ateşli işler izin belgesi düzenlemesi gereken işler grubu. Sıcak presleme. Sıcak nokta. Temizlik işleri yapan hizmetli.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hot Oil Heating. Elektrik bağlantılarında oluşan kötü temas nedeniyle meydana gelen aşırı ısınmış nokta. Ateşli işler izni. metal sepetli eleklerle ayırma işlemidir. Sıcak eleme. Hot Stamping. Sıcak parafin kartonu. Kaynak. Hot Work Permission. Sıcak merdaneleme. çalışmakta olan veya basınç altında olan bir hatta veya kapta işlem yapmak. Hosehold Papers.

Hydra-Nip Drying. İnsanların iş sırasındaki sonuca etki eden davranışları. Islanma. Pamuk çırçırından elde edilen selüloz. Hidrat. Renk tonu. Human Error. Hybrid Former. ortamdaki nemi görmeye yarayan ölçümleme. Wetting) Hydration. Havbe içinde yapılan. Human Factors. Humidity. Beloit tarafından geliştirilmiş. Kâğıdı veya kâğıdın bulunduğu odanın rutubetini arttırmaya yarayan alet. Linter selülozu. safihaya hem alttan hem de üstten temas eden elek sistemi. Lastik kaplı presle yapılan kurutma. Hidranip kurtma. İnsan hatası. 253 . HTP pres. Humidifier. cihaz. Elyafların dövülerek. Nüans Hull Fiber. İnsan faktörü. Renk derecesi. Bitümlü karton. onlara bünyesinde su tutabilme yeteneği kazandırılması. Su tutunumu. Nem odası. pabuç preste sıcak presleme yapan sistem. rutubet. Hydrating. HTP Press. Humus. Humidity Measurement. Nemlendirici. Islatma. Hydraulic. (GL&V/Black Clawson-Kennedy) Hydrate.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ House Sheating Paper. Mantolama kâğıdı. Humidify. Yapısına su ilave edilmiş. Çürümüş bitki artığı. Havanın nem miktarını arttırmak. Nem ölçümü. Humidity Rooms. Humus. (Eş anlamlı. Hidrolik. Nem. Hue. Hibrit elek. Uzun eleğin üstüne ikinci bir elek ilavesiyle. Elyafın su alması. Hidrolik basınçla çalışan. Nemlendirmek. Kâğıdı nemlendirmek için özel olarak şartlandırılmış oda.

Hidrolik hamur kasası. Hydraulics. bakterilerin organik kirlilikleri parçalaması sonucu çıkan kokulu gaz. Bir nipkofleks pres türü. İçinde belirli miktarda hamuru. Kâğıt selülozunu ağartmada kullanılan bir kimyasal. Hidrolik kaçak. Hydrogen Bond. Hidroselülozlar. Hydrogen Ion Concentration. vizkon ipeği gibi ürünler yapılmaktadır. Kâğıt hamuru içindeki kum gibi sudan ağır parçacıkları temizlemek için kullanılan. elek altına yerleştirilen ve elekten süzülen suyu uzaklaştıran sıyırma parçalar. Hidrojen bağı. Hidrolik yağı kaçağı. 254 . Hydrein Roll. kasaya giren ve eleğe dökülen hamur miktarını sabitlemeyi amaçlayan hamur kasası türü. Hydrogen Peroxide (H2O2). yaratılan anaforla parçacıkları dibe gönderen temizleyici türü. Hydro Celluloses. Hydrocyclone. Hidrolik sistem. Bir sıvı içindeki hidrojen iyonlarınının sayısal değeri. hidrolik basınç üreterek baskı sağlayan ünite. Elek kısmında. Su alma elemanları. Konik siklon temizleyici. Hidrolik pres. Selülozun asidik ortamda hidroliziyle elde edilen ve suda çözünmeyen jölemsi türde selüloz türevleri. sürekli belli basınç ve seviyede tutarak. Hydraulic Press. H2S olarak bilinen renksiz. Arıtma ünitelerinde. Hydrogen Sulfide/Sulphide. Hidrojen atomunun diğer atom veya gruplarla yaptığı güçlü bağ. Hidrojen-iyon yoğunluğu. Hydraulic Oil Leakage. Hydrofoil. Hidrosiklon. çok zehirli ve çürük yumurta kokusundaki gaz bileşiği. Hidrojen peroksit. Hidrojen sülfit. Bunlardan merserize.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hydraulic Headbox. (Kısaltılmışı Foil). Folyo. Çita. Sıvılarla ilgili. Hidrofolyo. Kâğıt makinesi kalender ve pres bölümünde bulunan. yanıcı. Hydraulic System.

Hijyenik kağıt. Hydropulper. Suyu iten. Hidrofilik. Hygiene Paper. Hydrophilic. Hydrous. Hydrolysis). Hidroksil grup. Hydrophobic Colloid Systems. Sulu kaolin. Yapısına su alan. Kişisel temizlik kağıtlarına verilen başka bir ad. daha küçük moleküllere parçalanması Hydrolytic Degradation. Sulu ortamda bozuşma. Hidrofobik. Hydrolysis. Sulu. Hydrolized. Hidrofobik asıltılı sistemler. Hydrophobic Pulping. Hidrojen peroksitli ağartma. Bünyesine su alarak. Hidrofobik çözeltide yapılan selüloz üretimi. Sanitary Paper. Selülozun sulu ortamda bozuşması. (Bakınız: Calcined Kaolin). askıda katı parçacıklar bulunduran sistemler. Islatılamayan parçacıklar. Hydrous Kaolin. (Bakınız. Bünyesinde (OH-) bulunduran gruplar. Suda veya kâğıt hamurunda. Hydroxyl Group. Associative Cellulosic Thickeners). Suyu seven. Selüloz üretiminde klor kullanımını azalatan bir ağartma yöntemi. Household Paper) 255 . İki aluminyum iyonunu paylaşan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hydrogen Peroxide Bleaching. Selüloz veya hurda kâğıdı suyla parçalayıp hamur hale getiren ekipman. (Eş anşlamlı. Karmaşık moleküllerin suyla reaksiyona girerek. Hidrolize olmuş. zayıf asitleri veya zayıf bazları oluşturmuş. Hidrofobik alkali şişebilen sıvılar. iki hidroksil iyonu ile oluşturulan. Yapısına suyu almayan plastikleşmiş veya plastik türü maddeler. Hydrophobic. Bünyesinde su bulunan kaolin. polar olmayan zincir bağları. Hydroxo Linkages. (Bakınız. Hidroliz. Hidropulper. Hydrophobic Alkali Swellable Emulsions. Hidrofobik selüloz üretimi.

bir süreç değişkenini değiştirerek. yüksek bağıl nem aşağıya doğru. Örneğin havadaki düşük bağıl nem yükselerek % 50 ye geldiğinde. Bir sistemin şimdiki şartlara olduğu kadar geçmişteki şartlara bağlı olması durumu. Çok dayanıklı. ortamdaki diğer şartların farklı olması durumu. Kâğıtların çoğu için geçerlidir. Her iki durumda da ortamdaki nem % 50 olduğu halde kağıdın gramajı farklı ölçülür. Hypoclorite Bleaching. kâğıdın bünyesindeki nem değerlerinin farklı olması. Selüloz üretiminde hipokloritle yapılan ağartma işlemi. Rutubetli genleşme. Bağıl rutubette meydana gelen yüzdelik değişimle. Hipokloritli ağartma. düşerek % 50 bağıl neme gelindiğinde. aşağıdan ve yukarıdan yaklaşıldığında ölçülen değerlerin eşit olmasına rağmen. Hygroexpansivity. ebat değiştirmesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hygroexpansion. Bulunduğu atmosferik ortamdaki nemi çeken. 256 . Nem çekicilik. kâğıdın bünyesinde tuttuğu nem ile. Hygroscopicity. Rutubetli genleşirlik. ışık geçirmeyen ve ilahilerin basılması için üretilmiş kâğıtlar. ebatta meydana gelen değişim miktarı. Hygroscopic. İlahi kâğıdı. Nem çekici. Rutubet genleşme katsayısı. Hymnal Paper. Kâğıdın rutubetli ortamda kalarak. Bir set değere. Hygroexpansion Coefficient. Histeresiz etkisi. Hysteresis.

yüzeyinin kaplanarak buzlu görünümü verilmiş karton. Dondurma sarmak için. IEA (International Energy Agency). Ebat kesilerek. Uluslararası Enerji Ajansı. Image Analysis. Illustration Board. tek tarafı resim basmak için kuşe kaplı. kâğıdın baskıya karşı davranışını belirlemek amacıyla. azami üretim miktarı. Buna teorik kapasite. Verimliliği dikkate alarak. Dondurma kartonu. İdeal kapasite. (Bakınız. Illustrated Letter Paper. nem geçirmez bir karton türü. Idle Mode. soğukta sertleşmeyen türde. Resimli mektup kâğıdı. Ice Cream Brick Wrapper. Ice Cream Board. Kâğıt. Resim kartonu. Ideal Capacity. Bono kâğıdı türünde. Ice Paper. kâğıt yüzey mukavemetini belirleyen bir test yöntemi. 257 . arka tarafı yazı yazmaya uygun bir kâğıt türü. IGT Test. resim yapmak üzere üretilen karton türü. Ice Blanket Paper. Görüntü analizi. Baskı sırasında. selüloz ve kartonlarda bünyedeki kirlilikleri ölçmede kullanılan bir yöntem. Buz saklama kâğıdı. Uluslarası Atom Enerji Ajansı. Yoğun tutkallı bir kâğıt. Boştaki durum. Yüzey yolunma testi. parafinle işlenerek kullanılan. Buzlu karton. azami kapasite veya tasarım kapasitesi de denilmektedir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ I IAEA (International Atomic Energy Agency). Dondurma paketleme kâğıdı. Yoğun tutkallamadan sonra. mühendislik kapasitesi. Ice Board. Ice Board). belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında sağlanabilen. buzun erimemesi için üzerine örtülen veya sarılan kâğıt. (1) Makine çalışmazkenki durum. (2) Makine boşta ve düşük hızda dönerkenki durum. Buzlu kâğıt. Bir yıllık bitki selülozlarından yapılan. Parafin kaplı nem geçirmez bir kâğıt türü.

Genellikle makinede çerçeve kenarları saçaklı bırakılarak. İmitasyon el yapımı kâğıt. yüzeye sonradan baskı ile kabartma desenler oturtulmaktadır. Imitation Greaseproof Paper. Su emme. Hamuruna seramik kili katıldığı için. Imitation Handmade Printing. Reprodüksiyon kâğıdı. (Bakınız. Imitation Handmade). Imbibition. sert ve kitap kapağı yapımında kullanılan kartonlar. Hurda kraft kâğıtlardan. Kapiler vakum yoluyla su emilmesi. Imitation Japan Paper. Japonyada hayvan derisinden yapılan parşömenlere benzetilerek üretilmiş parşömen kâğıtları. İmitasyon elyapımı yazı tabı kâğıdı. yüzey kalitesi son derece düzgün ve sanat resimlerini basmak üzere üretilmiş kâğıt türleri. Imitation Handmade Writings. Emme. Imitation Japan Vellum. İmitasyon presbant. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Imbibition. 258 . Yüksek baskıyla kalenderlenmiş. 1. İmitasyon Japon parşömeni. 2. yağ geçirgenliği azalmış kâğıtlar. Elyafların hacimsel büyümeleri olmaksızın. İmitasyon elyapımı mektup kâğıdı. Imitation Art Paper. Imitation Handmade. Japon el yapımı kâğıtların görünüşünü ve dayanımını vermek için. Pamuk gibi bir yıllık bitkilerin selülozlarından üretilen parşömenlerin yerine. Imitation Presboard. Imitation Handmade). Hamuru çok iyi öğütüldüğü için yağlı görünüm almış. kendir selülözünden yapılan kâğıtlar. kimyasal odun selülozundan üretilen parşömen benzeri kâğıtlar. yani şişmeden bünyelerine su alması. Imitation Kraft Paper. İmitasyon olanlar izolasyon amaçlı kullanılmazlar. İmitasyon kraft kâğıdı. yüksek iç tutkallı. kraft rengine boyanarak üretilen kraft alternatifi kâğıtlar. İmitasyon yağ geçirimsiz kâğıt. Genellikle presbantlar elektrik izolasyon kartonları olarak kullanılırlar. Makinede yapıldığı halde. Imitation Parchment. İmitasyon Japon kâğıdı. İmitasyon parşömen. elde yapılmış görüntüsü verilmiş kâğıtlar. Eyafın şişmeden su alması.

Sürtünme testi (Bakınız. Impingement Drying. Dayanıklı. Karbon kâğıdı. Karıştırıcı pervanesi. Pompa fanı. Conbur Test) ile ölçülen bir kutu tabanının. eğik düzlemle arasındaki sürtünme direnci. Vernikli karton. Kusurlu bakım. Birbirine karışamayan yağlar ve su gibi sıvılar için kullanılan bir terim. İthal etmek. Malı ithal edenin mal ve değeri hakkında gümrüğe verdiği beyanname. Otokopi kâğıdı. Kâğıdın kuşe veya boya çözeltilerine daldırılarak yapılan kaplama yöntemi. Emprenye karton. Imperfect Repair. alttaki kâğıda geçirme özelliği olan kâğıtlar. İş güvenliği açısından uşlaşımı/erişimi engellemek için özel olarak konulmuş. Impregnated Board. Impervious. Fiziksel engel. Impeller. Import Declaration. Etki. Sorunları sonuçlarına ve etkilerine göre sınıflandırarak ele almak için yapılan iş analizi. Emisyon. Yüksek hızlı havayla kâğıdı kurutan bir yöntem. vernik sıvanarak kurutulmuş karton. Mekanik bir etkiyi. Çevreye kirletici parçacık gönderme. Vernik emdirilmiş karton. Geçirimsiz. Kusurlu tamirat. Impact Analysis. Sürtünme direnci. Impact Paper. Atık salma miktarı. Karıştırılamaz. Immiscible. 259 . İzolasyonu sağlamak amacıyla. Immission. Karışmaz. (Emission kelimesinin değişik şekilde yazılmış hali) Impact. yağ veya kimyasallara karşı geçirgenlik dayanımı olan. Etki analizi. Havalı kurutma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Immersion Coating. Daldırma tipi kuşeleme. Impact Resistance. Impeding Device. Bu tür sıvılar emülsiyon olarak parçacıklara ayrılarak faz oluşturmadan bir arada tutulabilirler. bariyer türü engellerin tümüne verilen ortak ad. Nem. Import. İthalat beyannamesi.

Hareket görmemiş stok. Şoklamalı kurutma. Kağıdın baskı sırasında daha az veya daha çok baskı kuvvetine karşı toleransı. Vernikli kâğıt. İmitasyon filigran. Impression Cylinder. Ayni zamanda nip basınç değerinin makine hızına bölünmesiyle de elde edilir. Impressed Watermark. Kâğıt makinesi pres kısmında (pabuç pres). Emdirme. Impulse. Kalıp merdanesi aldığı mürekkebi blanket merdanesine (Bakınız. Basılmış olan. Impression Watermark. Darbeli kurutma. Baskı yöntemiyle kâğıda filigran benzeri desen vermek (Bakınız. Inactive. iki vals arasında. Basmak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Impregnating Paper. Preslerde baskı miktarı ile baskı süresinin çarpımından oluşan değer. Pasif. Impregnation. (1) Baskı. Baskı toleransı. Emprenye etme. (MPa·s). Watermark). Gofraj. Basma amacıyla uygulanan kuvvet. Faal olmayan. (Bakınız. Inactive Inventory. Blanket Cylinder) aktarır. Impression Paper. Emprenye kâğıt. 260 . Darbe yaratarak kâğıt veya kartonun patlama dayanımını ölçme. Burada uygulanan kuvvetle patlama anına kadar geçen süre belirlenmektedir. Boş baskı merdanesi. Transfer kâğıdı. Plate Cylinder) işlenir. Vernik emdirilmiş kâğıt. Safsızlık. Darbeli patlama testi. Üç merdaneli baskı sistemlerinde. Darbe. Kâğıdın içine bazı sıvı kimyasalları veya reçineyi emdirme işlemi. Impress. Baskı. (2) Basılı kopya. Basılacak kâğıt boş merdaneyle blanket merdanesi arasına girerek baskı elde edilir. Impulse Drying. (3) Bir yüzeyden diğer yüzeye mürekkep transferi yaparak baskı elde etme. yüksek baskı altında valslerden birinin ısıtılmasıyla yapılan kurutma. Impurities. Impressed Watermark). baskı yapılacak metin kalıp merdanesine (Bakınız. Impression Tolerance. Bası. Impulse to Rupture. Üçüncü merdane ise boştur. Impression. Kirlilik. Çalışmayan.

Atık yakma fırını.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Inch-Hour. Index Bristol). Index Pressboard. Dizin. hurda kâğıttan yapıldığı için. 261 . Fihrist kâğıdı. Index Board. Eğimli elek. Fihristlik bristol kartonu. fakat kalın görünümlü ayraç kâğıdı. Kâğıt üretiminde. Crawl Speed) Inclined Size Press. Çok düşük makine hızı ve hamur kesafetiyle çalışan eğimli elek. Düşük gramajlı. Çok sert olduğu için kitap kapağı veya dosyalamada ayıraç olarak kullanılan karton. Indented Packing Paper. Eğik valsli tutkal pres. Seperatör kartonu. atık yakma ve emisyon düşürme araçlarından biri. Index Paper. Hint incil kâğıdı. Valsleri düşey eksene belli bir açı ile birbirine basan tutkal pres. Kağıt makinasını el konumuna alarak sürünme hızında çalıştırma. Santimetre-saat. düğümlü yüzey görüntüsü olan karton. Üretim süresi ile üretilen kâğıdın enini çarparak bulunan bir performans ölçümleme yöntemi. (Bakınız. Fihrist. kâğıt enini baz alan bir üretimmiktarı kavramı. Düğümlü. İnç-saat. Incinerator. Hindistanda yapıldığı için bu adı alan incil kâğıdı. Selüloz fabrikalarında bulunan. Index. Fihrist katonu. Fihrist kartonu. India Bible Paper. Inching. (Bakınız. Bozuk eperli ambalaj kağıdı. Indented Board). Inclined Wire. Düğümlü karton. Indented. tür değişimleri ve sipariş özellikleri nedeniyle. Düğümlü ambalaj kâğıdı. Ambalajlama amacıyla kullanılan. Index Card. Bozuk eperli. Sürünme hızında çalışma. Dişli. Kâğıt veya karton yüzeyinin hamurun çok iyi öğütülmemesi ve düğümlü görünmesi nedeniyle oluşan pürüzlü yapısı. Dişli karton. Index Bristol. (Bakınız. Ayraç kartonu. Indented Board.

Örnek olarak yangın doğrudan bir hasarken. Endüstrileşme. Indirect Losses. Industrial Papers. Hygiene Paper) Industrialization. Hint transfer kâğıdı. (Bakınız. Film presli kaplama. India Transfer Paper. Infeed System. Vals mili yüzeylerinin magnetik alan içinde elektrik akımıyla (Eddy Current) ısıtılması. Endüstriyel temizlik kâğıtları. India Proof Paper). Endüstriyel atıklar. Açık mavi mürekkep. Indirect Cost. India Tint. yangın sonucu oluşan duman. ambalaj ve inşaat sektörlerinde kullanılan kâğıtların genel adı. baskıyı görmek için kullanılan bir transfer kâğıdı. Hint prova kâğıdı. Rulman değişiminde kullanılır. Dolaylı kayıplar/hasarlar. Besleme sistemi. Endüstriyel kullanım. Indicator Paper. Asil. Industrial Wipes. fabrikalarda ve iş yerlerinde kullanılan temizlik kâğıtları. Industrial Utilization. Dolaylı maliyet. Kimyasal reaksiyonlara girmeyen. Üretimde değerlendirme. (Bakınız. is veya yangın söndürmek için kullanılan suyun yarattığı hasarlar dolaylı hasarlardandır. Indirect Coating. Atalet kuvveti. Endüstriyel kâğıtlar. Kaplama maddesinin filme pres aracılığı ile uygulandığı kaplama töntemi. Kişisel kullanım amacı dışında. Inert. Bir sigortacılık terimi olarak dolaylı oluşan hasarlardır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ India Proof Paper. Industrial Wastes. Kültür amacı yerine. Indirect Losses) Induction Heating. Endüksiyonla ısıtma. Turnusol kâğıdı. Test kağıdı. Soy. 262 . Inertial Force. (Zıt anlamlı. Hint mürekkebi. Samanlı ve iç tutkalsız.

Buna “Edge Taering Resistance” da denilmektedir. Granit görünümlü. Kızıl ötesi spektroskopisi. Infrared Heating. Enfrared kurutucu. Inhalation. Initial Tearing Resistance. Bilgi tarama. Information Systems. spektrokopinin alt alanı. kâğıdın gösterdiği gram cinsinden yırtılma direnci. Ingrain. radyoaktif kaynak kullanımı yerine. Kâğıt kaplamasını kızıl ötesi ışınla kurutan kurutma sistemi. pigment taşıyıcı ve belirli katkı maddelerinden oluşan boyar maddeler. Anlaşmayı bozma. Infrared Dryers (Driers). Bileşiklerin yaydıkları radyasyonları analiz eden. Infringement. kâğıt kalitesini arttırmak için üretim süreçlerinde. sulu gibi seçenekleri bulunmaktadır. Baskı tipine göre yağlı. Infrared Detectors. İnce kraft kâğıdından yapılma. Inhibitive Tissue. Ink. Gramaj ölçümünde. Baskıda kullanılan pigment. alüminyum levhaları lekelere ve oksitlenmeye karşı koruyucu tabaka olarak kullanılan pelür kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Information Retrieval. İlk yırtılma başlangıcında. kızıl ötesi ışını kullanan QCS algılayıcıları. Enfrared kurutma. İlk yırtılma direnci. Kâğıt veya karton yüzeyinin granit desenli görüntüsü. Mürekkep. Kâğıt fabrikalarında. Teneffüs. Enfrared spektroskopi. üretim aşamasında tampon bazında verilerin toplanmasıda. Soluma. Kızılötesi algılayıcı. Belirli bir konuda geçmiş ve mevcut verilerin taranması. 263 . “Internal Tearing Resistance” yırtılma başladıktan sonra ölçülen ve gram cinsinden ifade edilen yırtılma dienci değeridir. Koruyucu pelür kâğıdı. Grenli resim kâğıdı. Infrared Spectroscopy. güvenilir üretimin sürdürülmesiyle ilgili bilgiler edinilmesinde ve veri analizinde kullanılmaktadır. Kızılötesi ısıtma. Bilişim sistemleri. Ingrain Art Paper. Granit desenli.

Yağlı mürekkeplerin kâğıt tarafından emilimini ölçmek için “Castor Oil Test”i yapılmaktadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ink Absorption. Ink Holdout. mürekkepli alanın tam sayfaya oranı. Mürekkep denemesi. Mürekkep doluluk oranı. Basılı bir sayfada. Yazıcı kartuşlarında baskı sayısı % 5 doluluk oranı üzerinden hesaplanır. Renkli fotoğraflarda aynı alana üst üste birden fazla renk uygulandığından. Bu değer sayfa. Ink Mottle. Mürekkep dağılması. Mürekkep yayılımı. Bu nedenle. kâğıdın mürekkep vericisine temas etmediği baskı tekniği. Mürekkep emilimi. Mürekkebin kâğıt yüzeyine tutunma özelliği. Ink jet yazıcı kâğıdı. Ink Jet Printing. Mürekkep tüketim değeri. Mürekkep dökülmesi. Inkometer. İş kazası sonucu meydana gelen yaralanma. İnk jet baskı. Ink Lay Down. Mürekkep kadar kâğıdın özellikleri de önemlidir. Müreekebin sürtünmeyle çıkması. Mürekkep parçacıklarının kâğıt yüzeyine püskürtülmesi yoluyla. 264 . Ink Mileage. Ink Coverage. püskürtülen mürekkepte net görüntü verebilen kâğıtlar. Oluklu kutularda yapılacak baskı için mürekkebi küçük bir örnekle deneme. Ink Receptivity. yüzeyine silikajel. rakam % 400 lere çıkmaktadır. Injury. Mürekkep emilimi. İnkometre. Mürekkep tutuculuğu. Bir kâğıdın mürekkebi emmeye karşı gösterdiği davranış. Baskılı yüzeyde. Kağıdın baskı esnasında birim alan başına hesaplanan mürekkep tüketim değeri. Yaralanma. Ink Proof. Ink Jet Paper. Kâğıdın iç ve yüzey tutkallamasına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Mürekkebin baskı sırasında kağıttaki yayılımı. PVA veya CMC kaplama uygulaması yapılır. mürekkep yoğunluğu ve renkte meydana gelen düzensiz görüntü. alanının yüzdesi cinsinden ifade edilir. Baskı sonrası mürekkebin kâğıt bünyesine tutunumunu ölçen cihaz. Suyu seven bir yüzey yapısı olan. Ink Rub-off. Yoğun baskılı sayfalarda bu oran % 40 lara çıkar. İyi tutunumda parlak ve keskin renkler oluşur.

yaş mürekkebin diğer kâğıtlara geçmesi. Inlet. Ayakkabı iç taban kartonu. (Bakınız. Mürekkep transferi. Çeşitli işlerin fabrika içinde yapıldığını veya bu alanla sınırlı kaldığını belirtmede kullanılan bir terim. İnorganik brikintiler. Insert. Boru ve tankların içinde biriken ve taşlaşan kalsiyum karbonat ve kalsiyum sülfat kalıntıları. Inorganic Deposits. Ara kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ink Set-off. Bir dergi. In Mill. Mürekkebin derinlemesine geçmesi. gazete veya kitabın yaprakları arasına konulan. Innersole Board. Mürekkep film tabakasının. farklı özellikte olan tek yaprak. Ink Transfer. Pompa veya ekipmanlarda malın giriş kısmı. Kağıt fabrikalarında dolgu maddeleri. Insect Resistant Paper). Giriş. Insect Repellent Paper. Böcek zehiri emdirilmiş kâğıt veya karton. Sivrisinek tablet kartonu. Sigara paketlerinde ve çikolatalarda. Hidrokarbon gruplarından olmayan. Sokuntu. İç layner kartonu. (Ek. Baskı sırasında mürekkebin kağıdın içine geçmesi. Ink Tack. 265 . Inorganic. Insider Liner. kutu içinde kullanılan lamine bir kâğıt türü. İnorganik tartar birikimi. Böcek savar kâğıt. Inorganic Scale Deposition. Mürekkep tutunumu. İnorganik. çözünebilir tuzlar ve kalsiyum gibi çökelebilen ve birikintilere yol açan madde kümeleri.4). Aluminyum folyolu kâğıt. baskı amacıyla bir yüzeyden diğer yüzeye aktarılması. Ink Strike-through. Oluklu mukavvalarda içte (altta) kullanılan layner kartonu. Insect Resistant Paper. Mürekkep bulaşması. Baskı sonrasında. Tutunumun ölçüsü mürekkebin yüzeyden koparılma kuvvetiyle ölçülmektedir. Fabrika içi döküntüler gibi. Emiş. Fabrika içi. Innerframe Stock.

Muayene. Kontrol etme. Montaj dokümanları. Suya karşı direnç yaratan maddeler. Ekipman üzerinde bulunan kontrol kapağı. Kurulum bedeli. (2) Ölçü aleti kullanma veya monte etme. Insulating Materials. Elektrik yalıtım pelürü. Inspection Hatch. Montaj maliyeti. Denetim. bir zamanlar kullanılan pelür kâğıdı türü. Çözünmezlik sağlayan maddeler. Isıl yalıtım malzemeleri. Kablo damarlarını izole etmek amacıyla. Çözünmez. Insolubilizer. Cihaz. (1) Cihazlar. Instrumentation. Kurulum. 266 . Installation. İç duvar kaplaması olarak kullanılan alçı veya beton levhaların üzerine kullanılmak için üretilmiş su emiciliği azaltılmış kartonlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Insoluble. Yalıtım kartonu. Bakım kapağı. Installation Documents. elektrik yalıtım malzemeleri. Installation Cost. Yalıtım levhası kartonu. PVC kaplamasında olduğu gibi. Alçıpanel kartonu. İnşaatlarda malzemelerin üzerini örtmek için kullanılan esnek yapılı ve genellikle folyo kaplı kartonlar. Insulating Tissue. bunların ana başlıklarıdır. Instrument. su emiciliğini azaltan maddeler. Alt başlıklarda çok sayıda malzeme bulunmaktadır. Yalıtım örtüsü. Insulating Sheating. Inspection. İzolasyon levhası. Insulating Lath. Insulating Blanket. Örtü kartonu. Çok genel bir tanımdır. Yalıtım tabakası. İzolasyon kaplaması olarak kullanılan kâğıt ve kartonların genel adı. Enstruman. Insulating Board. Tesis. Selülozun asitte çözünmez kısmı. Otomasyon amaçlı kullanılan ölçü aletleri. Yalıtım malzemeleri. ses yalıtım malzemeleri. Yalıtım levhası.

(Wat Sn. Niyet. Akıllı sistem. (Eş anlamlı. Elektrik yalıtım kâğıdı. Intaglio. Presbant. Lignin tabakası. şiddet. Entellektüel mülkiyet. Kalıp yüzeyinde küçük oyuklar yaratarak mürekkep tutunumunun sağlandığı baskı türü. Intense Writing Finish. Tiftdruk. Intelligent System. Sigorta. Specific Edge Load) Intent. Sigorta gideri. Birbirine bağlı. parlaklık. 267 . Projeden doğan fikir mülkiyeti. Insurance Expert. Insurance. Giriş. Intaglio Printing. kâğıt. Elektrik motorları ve tarafolarda. kesafet. gibi anlamları olan bir tanım. Rifaynerdeki özel anlamı. Sigortalama gideri. Emiş ağzı Integrated Mill. Derin ofset. Uygulanan net enerjinin bıçak ağzı uzunluğuna (Edge Length) bölünmesiyle elde edilen değer. Birbirine bağlı (sistemler). Derin ofset. Elektrik izolasyon kâğıdı. Entegre kâğıt fabrikası. Intellectual Property. Ofset baskı kâğıdı. Intaglio Paper. Intensity. Odunda hücrelerin arasında bulunan ve onları birbirine bağlayan lignin tabakası. Interconnected. karton ve enerji üreten fabrikalar. Odundan selüloz üreterek. Sigorta eksperi. bobin sarımı sırasında bobin telinin metal gövdeye temasını kesen yalıtkan kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Insulation Paper. Hücre çeperi. Intake. Intercelular Layer. yoğunluk. Karbon kâğıdı. Oyma baskı. Geniş amaçlı. Insurance Charge. Rotogravür. Yoğunluk. Rotogravür. Fikri mülkiyet./m).

Internal Bond. Interleaving Paper. Alçı levha. Kutulanmış temizlik kâğıtları. Yuvarlak elekli ve elek üzerindeki safihanın yeterince kalınlaşması durumunda. mukavemet sağlayıcı destek parçaları bulunur. Interior Packings. Anyonik küller bu türdendir. Interleaving Tissue. Interleaving Tissue). Bunların arasında tampon kâğıtlar. bir kağıt kanadının diğeri üzerine gelecek şekilde. Bir kâğıt veya kartonun bünyesindeki elyafları ve dolgu maddelerini birbirine bağlayan kuvvet. Interfolded Tissue. katlanarak kapatılması. Her yere giren maddeler. atölye tipi kâğıt makinesi. ara bölme kartonları. Karışan maddeler. İç içe geçmiş. Interior Boards.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Interfering Substances. Elyaflar arası bağlanma. Katlanmış temizlik kâğıtları. Çeşitli amaçlarla yaprakların arasına veya tekstil ürünlerinin arasına konulan. Interfolded). Ara sümen kâğıdı. Seperatör olarak kitaplarda kullanılan pelür kâğıtları. Mendil ve peçete gibi birbirinin içine geçecek şekilde katlanarak ambalajlanmış temizlik kâğıtları. Ara kâğıdı. Interior Wraps. 268 . yaş mürekkebin diğer kâğıda bulaşmaması için. Ambalaj içi sargı kâğıtları. (Eş anlamlı. Öğütme sonucu elyafların kazandığı bağlanma özelliği. Interlapped Tissues). Yeni basılmış kâğıtlarda. Kesikli karton makinesi. Katlamalı. İç içe geçkili. Interlapped. Ara pelür kâğıdı. Intermittent Board Machine. Ambalajlamada veya hediye paketlenirken. durarak safihayı kesmek suretiyle. (Eş anlamlı. çok ince pelür türü kâğıtlar. Interleaving Blotting. Ambalaj içi elemanları. Inter-fiber Bonding. Interleaving Blotting. elekten ayıran basit yapılı. Duvar kaplamada kullanılmaktadır. araya konulan çok ince kurutma kâğıdı. İç bağ. (Bakınız.

Fibrilleşme. Bunun başlangıç yırtılma mukavemeti (Initial Tearing Resistance) veya kenar yırtılma mukavemeti (Edge Tearing Resistance) ile karıştırılmaması gerekir. Öğütme sonucu iç bağlanma mukavemetinin ortadan kalkmasıyla. Ek 3). İç bağlanma kuvveti. İkincil elyaf kaynağı olarak görülmeyen ve üretim sırasında ortaya çıkan geri döndürülebililir döküntüler. Uluslarası Atom Enerjisi Kurumu. Son hazırlık. Kâğıt hamuruna bağlayıcı nişasta veya reçine katılması. Özgün ağdalılık. elyaf içindeki fibrilleşme. Apparent Thickness). gram cinsinden kuvvet. Damga vergisi pulu kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Internal Bonding Strength. QCS sistemlerindeki radyoaktif maddelerin kullanımına ve işletilmesine onay veren Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun bağlı olduğu üst kurum. Vizkoz ipeği veya asetat yapımında da kullanılır. Internal Revenue Stamp Paper. Internal Broke. İç bağlanma mukavemeti. Uluslararası kâğıt ve karton ölçüleri. Yırtılma direnci. (Bakınız. (Bakınız. (Bakınız. External Setup) Internal Sizing. Engine Sizing). Yüzey kabalığı ortadan kalktığında ölçülen. İç tutkallama. International Atomic Energy Agency (IAEA). Ek 2. Selülozun yaşlanmasını ampirik olarak bulmaya yarayan bir test. International Organization for Standardization (ISO). Interpretation. Internal Fibrillation. gerçek kâğıt kalınlığı. Liflenme. Intrinsic Thickness. 269 . Uluslararası Standartlar Kurumu. Yırtılmaya başlayan kağıtta. (Bakınız. Elyafları birarada tutan kuvvet. Yorum. Baskı sırasında kâğıdın veya kartonun yüzeyinin yolunmaya karşı gösterdiği mukavemet. Duruş sırasında yapılan hazırlıklar. Yırtılma mukavemeti. Özgün viskozite. yırtılmanın sürdürülmesi için uygulanan. Internal Tearing Resistance. Açıklama. Intrinsic Viscosity. Ek 1. Gerçek kalınlık. Fabrika içi döküntü. Internal Setup. International Paper and Board Sizes.

Kızıl ötesi görüntü. Acid Soluble. Bir yılda stokların kaç kez döndüğünü gösteren sayı. Selüloz fosfat kâğıdı. Iridescent Paper. Enfrared görüntü. İyon değiştirici kâğıt. alt ve üst eleklerde uygulanan. fordriniye (uzun elekte) elekte. Inverform. Parlak kâğıt. Stok. Envanter dönüşüm sayısı/oranı. 270 . Envanter. sıcak hava katmanı tarafından hapsedilmesi. Kâğıt bünyesinde olupta. Faturalama. Inverter Duty Motor. İyonik bileşikler. Elyaftaki anyonik yüzey yükleri ile ortamdaki katyonlar arasındaki reaksiyonlar. Ion Exchange Paper. İyon. Iron. Inversion. Ion. Kimyasal oksijen iktiyacı yaratan demir. Termal kameralarla tespit edilen görüntü. IR Imaging. İyon değiştirme reaksiyonu. Elektrik yüklü atom veya grup. Inventory Turnover. bir elek yerleşim düzeni. Fatura. Suda iyonlarına ayrılan bileşikler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Inventory. Bir çözeltiden iyonları yüklerine göre seçici olarak alma özelliği bulunan kâğıt. Kağıt makinesi tahrik kısmında kullanılan özellikli motorlar. İnverform. Ion Exchange Reaction. Ionic Compounds. Sedefli kâğıt. Hava kirliliğini arttırıcı bir atmosferik olay. Çok katlı kâğıt üretiminde. Soğuk hava katmanının. İnvertörden çalışan motor. Ion Exchange Cellulose. Invoice. Ters kovalı kondenstop. İyon değiştirici selüloz. Invoicing. hidroklorik asitte çözünen ve kimyasal reaksiyon özelliği bulunan demir. Anyon katyon değişimleri yapabilecek özellik kazandırılmış ve iyon değiştirici kâğıt yapımında kullanılan selüloz. Tersinme. Asitte çözünen demir. Ters kovalı buhar kapanı. Inverted Bucket Steam Trap.

belirli ağırlıkta ve renkte kâğıt. Elyafların her yöne eşit ve gelişigüzel dağıldıkları ve yalnız laboratuarda. Pas lekesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Iron Free Alum. kâğıtta görülen pas lekeleri. Sabit basınçta yürütülen süreç. Uluslararası Standartlar Kurumu. Kemik rengi. Anisotropic) Isotropic Sheet. laboratuarda kâğıt veya karton örneğinin 457 nanometre dalga boyunda ölçülen parlaklık değeri. ISO Brightness. Demirsiz şap. özel yüzeyli bristol karton. İçinde demir bileşikleri bulunmayan ve fotoğraf kâğıtlarında bağlayıcı olarak kullanılan şap. Ivory Board. Item. Her yöne doğru ayni özellikleri gösterme. Belirli bir örnekte yapılmış. Isotropic. Standart koşullarda. Isoelectric Point. Davetiye yapımında kullanılan. Davetiye basımında kullanılan. Fildişi. Ivory. Eş yönlü kağıt. Ivory Bristol. kesilmiş. Isobaric. Fildişi bristol kartonu. düşük kesafette elde edilebilen safiha. Eş basınçlı. (Bakınız. ISO (International Organization for Standards). parçacıkların manyetik alan etkisiyle hareket etmedikleri pH değeri. Irreversible Raections. Eşyönlülük. Asıltılı bir sistemde. Kalem. 271 . Tersinmez reaksiyonlar. Iron Specks. özel renkli ve yüzeyli karton. ISO parlaklığı. Fildişi karton. Eşyüklenme noktası. Bünyesinde bulunan demir nedeniyle. Geriye dönüşü olmayan tek yönlü reaksiyonlar. Tür. Poz.

Jakar makinelerinde. Fransızların Japon parşömeninden özenerek yaptıkları kâğıtlara verilen ad. Jakar kartı kartonu. ilk çok nipli makine kalenderi. kâğıttan delikli şerit hafıza yapmak için üretilmiş dayanıklı kâğıtlar. Jacquard Board. Janus Calender. Japonyadaki bitki selülozlarından üretilen. Jack Screw. Çok ince ve elde yapılan. (Bakınız. Japon pelürü. 272 . selülözleri dut ağacı türünde uzun elyaflı bitkilerden elde edilen kâğıtlar. süsleme amaçlı kâğıtların genel adı. Japon kağıdı. Ressam ve gravür sanatçıları tarafından kullanılan özel kartonlar. (1) Vals kaplaması olarak kullanılan ve takılp sökülebilen türde keçeler. Japanese Vellum. Jacquard Card. jakar makinelerinde bir tür hafıza verilerinin saklanmasını ve komutların tekrarlanmasını sağlayan karton. Japan Art Paper). Jacket. Japon parşömeni. Janus kalender. Jakar kağıdı. Japan. Jakar kartonu. Japanese Decorating Paper. Sulu boya ile desen verilmiş. Özel kraft kâğıdından yapılma ve elektronik hafıza üniteleri çıkmadan önce. Voith tarafında üretilen. Jacquard Paper. Vidalı kriko. Bunlara Verdol kâğıdı da (Verdol Paper) denilmektedir. (2) Kitaplarda koruyucu dış kılıf. Japon dekoratif kâğıtları. Jakar kartı. Ceket. Japanese Paper. Japanese Parchment Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ J Jack Bolt. Çektirme civatası. Japon sanat kâğıdı. Ayar civatası. Japon parşömeni. Japan Art Paper. kalın dokulu sertifika basımında kullanılan karton. Japanese Copying Paper. “Japan Vellum” da denilen kâğıt türü.

elyaflar frenleme etkisiyle makine enine doğru dizilirler. Bu oranın değişmesi safihadaki elyaf dizilimini etkilediğinden. hamur kasasından çıkan hamurun hızı ile eleğin hızı arasındaki farklılıktan kaynaklanan oran. Modifiye nişasta pişirme/hazırlama ünitesi. el yapımı davetiye yapımında kullanılan kâğıtlar. Mücevherci bristolü. Uzun elekli veya silindir elekli makinelerde çerçeve kenarının su veya hava jeti ile kesilerek şekillendirilmesi. Jet Cooking. Jet kurutucu. Jet Cooker. Jevellery Card Bristol. Jet hızı. Jevellers Tissue. Jet Deckle. Hızlı makinelerde. üzerinde mücevheri teşhir etmek için kullanılan açık pembe renkli bristol karton. gren ve grene karşı denilen terimler ortaya çıkmıştır. Jet to Wire Speed Ratio. Jet pişirme. Düzeli kurutucu. Jet-elek hızı oranı. Elek hızı jet hızından fazlaysa. Kuyumcu bristolü. Air Deckle). Cetvel ağzından çıkan basınçlı hamur akışı. Bu nedenle düzgün formasyon ve ebat ölçüsü kararlılığı için elek ve jet hızları birbirerine mümkün olduğunca yakın olmalıdır. Su jetli çerçeve. Düzensiz dokulu. Sürekli nişasta pişirme sistemi. tereyağı türü ürünlerin üstünü örtmek için üretilmiş yoğun parafinli ince gramajlı kâğıtlar. Jet. Jöle üzerini veya kavanozlu reçel. Hamur kasasından çıkan basınçlı hamurun hızı. Kâğıt üretiminde. Jet kaplama ünitesi. 273 . Jöle kağıdı. Jet Applicator. Kuyumcu bristolü. (Bakınız. elyaflar makine yönüne dizileceklerdir. Mücevherci pelürü. Oksitlenmeyi önleyici bir tür pelür kâğıdı. Bu oranın değişmesiyle kâğıdın enine ve boyuna davanış farklılıkları oluşmaktadır. Jet. Jevellers Bristol. Japon kâğıtları. Jet Velocity. Cebri kurutucu. Jelly Protectors.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Japan Papers. yüzey kaplamasını püskürtme ile sağlayan kaplama ünitesi. Baskıda mürekkep kurutmada kullanılan bir yöntem. Hızlı pişirici. Jet hızı elek hızından fazlaysa. Jet Dryers (Driers).

(Eş anlamlı. Valslerde yataklanan mil kısmı. Parti malı. Jüt kartonu. Spot. Torbalık jüt kâğıdı. Tam zamanında. Eklem. Devamı olmayan türde ürün. Jute Bag Paper. Just in Time.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ JIT. Journal. Jumbo bobin. 274 . Fabrikadan kâğıdı alarak başka ürünlere dönüştüren firmaların talep ettikleri. Junk Trap. Jordan. Dregs) Junk Seperator. Çöp ayırıcı. Mil ucu. Jordan Refiner). makina eninde. İş kartı. Joint. Normal paketten bölünerek hazırlanmış. Junior Carton. (Jordan marka) Bıçak olarak lama kullanan konik rifayner. tam zamanında yapılan teslimatlarla sürdürülen üretim planlaması. Konik rifayner. (Bakınız: Junk Separator). Jordan Refiner. Küçük karton paket. Junk. Job Lot. Stok tutmadan. (Eş anlamlı. Jute Board. (1) Kesikli çalışma modu. Ek yeri. Büyük kâğıt bobini. Job Card. Junk Trap. Just in Time) Job. Çöp kapanı. (2) Elle kâğıt destesini hizaya sokmak. Büyük bobin. Kâğıtta yapışma yeri. Kâğıtları eliyle destelemek. (Bakınız. daha az sayıda karton bulunduran paket. Dregs Well). büyük kâğıt bobinler. (Bakınız. Hint keneviri. Jumbo Roll. Çöp. Pulpere bağlı olarak çalışan ve ağır kütleleri tutan sistem. Jog. Jüt. Jute. İş.

Jüt ambalaj kâğıdı. Jütten yapılma kâğıtların genel adı. Jüt desenli kâğıt. Jüt kâğıdı. Jute Wrapping. Genç ağaç. Jüt layneri. Bu tür ağaçların selülozları genellikle kısa elyaflı ve cılız olmaktadır. Jute Pattern. Juvenile Wood. Jütten yapılma bristol karton. Olgunlaşmamış ağaç. Jüt selülozu. Jüt layneri. Jute Liner. Jute Linerboard. Jüt bristolü. Jute Envelope Papers. Jute Pulp. 275 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Jute Bristol. Jüt zarf kâğıdı. Jute Paper.

Kappa Number. İade ürün toplamı. Normal şartlarda bir gram kemik kuruluğundaki selülozda tüketilen potasyum permanganatın. Key Performance Indicators. 276 . aluminyum silikat şeklindeki beyaz seramik kili. Kâğıtta. Kady® pigment karıştırıcısı. Örneğin bir ay içinde satılabilir kağıt üretim toplamı. Kayzen. Çıkan sonuçlar 1 ile 100 aralığında olmaktadır. Karaya sakızı. Eleklerde zift ve katran temizlemede kullanılan petrol türevi. Panel kartonu. Gövdesinin kabuklarından elde edilen selülozları kâğıt yapımında kullanılan. İş gücü aracılığıyla işleri küçük değişimlerle daha iyiye götürmeyi hedefleyen Japon iş anlayışı. K-B Board (Keyboard Board). Steno klavyesinde. Steno kâğıdı. Kenaf. Ana performans göstergeleri. Bir işletmenin veya onun bir biriminin belirli bir süre içindeki çalışma performansını gösteren ana göstergeler. K-B kartonu. Kerosene. (ISO 302-2004). K-B örtü kâğıdı. Gaz yağı. gerekli kimyasal miktarını belirlemede önemlidir. Kappa sayısı. yüzeyde ve hamurda dolgu olarak kullanılan. Sürekli iyileştirme. gramın onda bir seviyesinde değerle ifade edilmesidir. Karaya Gum. Keyboard Paper. K-B Sheating. Metso patentli bir kuşe çözeltisi ve pigment karıştırıcısı. Kaolin. Kaolin. Araçlarda göğüslük diye anılan panellerin yapımında. Hindistanda yetişen bir ağacın salgısından elde edilen zamk. Bu değer kâğıdın ağartılması için. Kaizen.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ K Kady® Mill Dispenser. K-B kartonu yöntemiyle üretilen patentli kâğıt. Selülozda kalan lignin miktarını belirten derecelendirme sistemi. harfleri delerek işlemek için üretilen bir kâğıt türü. uzun elyaflı yıllık bir bitki. Kenaf. Karaya zamkı. taban kâğıdı olarak kullanılan patentli bir karton türü.

fazla miktardaki kaplama maddesinin sıyırıldığı kuşeleme yöntemi. Alev alma. Rifaynerde. Kiss Dye Cut. Gap Coating). Takım hazırlama. İğirme. Bıçaklı kesimde bıçağın kestiği taraf. Kâğıt ve kartonlarda birbirleriyle olan sürtünme şekli. Kinking. (Bakınız. Kitchen Towel. Mutfak havlusu. K-M Model. Mümkün olan en az baskı kuvveti ile yapılan basım. Kitting. Dudak teması kalıplı kesim. Çocuk davetiye kâğıtları. Güderi tarzı işçilik yapılmış. Kinetic Friction. Hand Towel) (Bakınız. Kiss Impression. (Eş anlamlı. Mutfak temizlik kâğıtları. Bıçaklı kuşeleme. Kitchen Wipes) Kitchen Wipes. kalıpla sadece üst katmanın kesilmesi. Yoğurucu disperger. Dudak teması baskı. Knife Coating. Kindling. Knife Coating. Tutuşma. (Benzer. Bebek teni tarzı işlenmiş. Bir raspayla. Burma. Kid Finish). Bükerek çevirme. elyaf bünyesinde mikro sıkışmalar ve yer değiştirmeler yaratma. Uçurtma kâğıdı. Dinamik vizkozitenin akışkanın yoğunluğuna bölünmesiyle bulunur. Kinetik sürtünme. Silme işinde kullanılan kâğıt havlular. Çocuk tenine benzeyecek şekilde. Kid Weddings. Bıçak kenarı. Kâğıt hamurunu helezon içinde sıkarak ve yoğurarak elyafları açan disperger sistemi. Bir sıvının akmaya karşı iç direnci.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Kid Finish. İş güvenliği açısından. Helezon disperger. (Dinamik vizkozite. Knife Edge. yumuşak dokulu kâğıt işleme tekniği. Raspalı kuşeleme. Kinematic Viscosity.) (m2/s). Kite Paper. Bu kâğıtlar kırtasiye türüdür ve mektup yazma ve davetiye basımı gibi işlerde kullanılmaktadır. kimyasal maddelerde belirtilmesi gereken özelliklerden. Arkası yapışkan etiketlerde olduğu gibi. Kinematik vizkozite. (Bakınız: Kubelka-Munk Model) Kneading Disperger. 277 . Burkma. Kağıt mutfak havlusu.

Oluklu mukavvada dış yüzeyde kullanılan kraft karton. Kraft türleri. Dut ağacı iç kabuğu selülozları çok uzun elyaflıdır. Kraft Board. Kraft Corrugating Medium. Kraft kartonu. elde yapılan bir kâğıt türü. Japonya’da dut ağacının kabuklarından elde edilen selülozla. Gap Coating). Dut kâğıdı. Knotter). Temizlik kağıtlarında. az piştiği için düğüm halinde bulunan parçacıkları ayırmada kullanılan sarsak elekler veya basınçlı elekler. Kraft kartonu. Kraft zarf kâğıdı. Knurling. Düğümler. Kraft layner. CEPI EN 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kağıt grubu. Kraft Butchers. Kâğıt hamurunda açılmamış elyaf kümeleri. Selüloz üretiminde. Knots. Knotter. Sülfat süreci ile elde edilen dayanıklı esmer renkli kâğıt türlerine verilen genel ad. (Eş anlamlı. Knotter Pulp. Kraft Liner). Kraft kâğıtları. Kraft Liner. (Bakınız. Genellikle kahverengi ağartılmamış selülozdan üretilmiş kağıttan yapılmış ürünlerin atıklarıdır. Düğümlü selüloz. (Bakınız. Kraft Bag Paper. Kraft Grades. Kraft oluklu kartonu. Kraft layner. Kraft Envelope. Bu nedenle dayanıklı kâğıtlar üretilmesini sağlar. Büyük zarf yapımında kullanılan kraft kâğıtları. testliner ve imitasyon kraft yapımına uygundur. Tırtık açma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Knife Over Coating. kenarlarda makina boyuna uygulanan desenli tırtık işlemi. 278 . Üretildikten sonra bitümle kaplanan kraft kâğıdı. Knife Coating. Kraft torba kâğıdı. Kraft Bitumen Paper. Uzun elyaflıdır. Düğüm ayırıcı. Kozo. Oluklu mukavva yapımında dış yüzeyde kullanılan kraft kartonu. Kraft kasap kâğıdı. Kraft. Kraft bitümlü kâğıt. İnce ve parafin kaplı kraft kâğıdı. Düğüm ayırıcının ayırdığı rejekler. Kraft Linerboard.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Kraft Manila. Kubelka-Munk Model. Su geçirimsiz kraft kâğıdı. Sülfat süreci. Kraft kâğıdı. esmer renkli ve çok dayanıklı kâğıtlar. odundan selüloz elde edilme süreci. Kraft Process. Twisting Paper). herhangi bir kraft kâğıdı. Kubelka-Munk Model. 279 . Sülfat selülozundan yapılma. Manila kraftı. Kraft Paper. Bükülerek çanta sapı yapımında. Kraft selülözü. ziftle kaplanmış veya aşırı tutkallanmış kraft kâğıdı. Kraft torba kâğıdı. Emici kraft kâğıdı. Manila selülozundan üretilmiş görüntüsü verilmiş. Kraft Twisting. Kraft Sack Paper. Manila Paper). Kraft ip kâğıdı. Oluklu kutu yapımında dış yüzeyde kullanılan kraft kartonu. (Bakınız. Kraft Waterproof. ip gibi kullanılan kraft kâğıtları. Tutkallama yapılmamış kraft kâğıdı. Kraft süreci. Kraft testlayner. Kraft selülozundan üretilen ve genellikle çimento torbası gibi torbaları yapmada kullanılan kâğıt. Kraft Wrapping. Kraft Test Liner. Parafinle. (Bakınız. Alkali kostik ve sodyum sulfit çözeltileriyle. Kraft süreciyle elde edilen kimyasal sülfat selülozu. Kraft Waterleaf. Kağıdın ve kuşe gibi opak cisimlerin yansıtıcılık özelliklerini tanımlayan matematiksel bir yöntem. Kraft ambalaj kâğıdı. Kraft Pulp.

Laboratory Climatization. Arıtma göleti. Laboratory. Antik yüzeyli. Kâğıt testleri laboratuarı. Lacquering. kartona düzgün yüzey kazandırmak için kullanılan vals. (Bakınız. Laboratuar iklimlendirme. Laboratuarı belirli sıcaklık ve nem koşullarına getirme. Laid. Laid Antique. Dandy Roll diye geçen.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ L Label. İşgücü maliyeti. Laid Dandy Roll. düşük gramajlı kalıp kesimine uygun kâğıtlar. Cila. Laboratuar. Etiket kâğıdı. Egütör valsi ile yüzeyi işlenmiş kâğıt. Laid Dandy Roll). Emek. Lagoon: Gölet. Lacquer. Lak. Dantel kâğıdı. Label Papers. Etiket. Yafta. Bardak veya pasta altlığı yapmında kullanılan. Bunun sonucu. Bu valsler. Label Cloth. İş gücü. Egütör desenli. Labor Cost. 280 . Kâğıt yüzeyini lakla kaplama. Labor. İş. Sentetik reçine verniği. Laklama. Kâğıt makinesi elek bölümünde. Egütör valsi. Lace Paper. Label Manila Paper. Samanlı etiket kâğıdı. filigran (yaş iz) vermek için kullanılan gren desenli ve arma desenli valslerin en basit yapıda olanlarıdır. Egütör valsiyle yüzeyinde çizgi deseni görünümü verilmiş olan. yüzeyde paralel egütör valsi çizgileri görülür. Bezli etiket kâğıdı.

Çöp dolgu alanı. Karbon kâğıdı. Laminated Web. Emiciliği kaybetmeden. Lamella. Laminator. ahşap kaplama kâğıtları. Egütör valsi kullanılarak üretilmiş yazı kâğıdı. Laid Writing. Lake boya. Laid Lines. Selüloz lifi katmanları. yoğun iç tutkallamasıyla yaş dayanım mukavemeti arttırılmış kâğıtlardır. Çok katlı temizlik kağıdı. Çok emici. 281 . Lamine kâğıt. Laminasyon makinesi. Laminated Base. Lampblack Paper. Laid Wires. Düz filigranlı yazı kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Laid Finish. Kaplama makinesi. Kaplanmış. Kaplama. Lamine. özellikle sentetik reçine emdirilmek üzere üretilmiş. Laid Papers. Lamine taban kâğıdı. Havlu ve tuvalet kağıdı gibi temizlik kağıtlarında çok katlı yapı. Lake. Egütör çizgileri. Lampshade Bristol. El yapımı görüntüsü verilmiş. Akşap görüntüsü vermek için kullanılan dekor kâğıdı. Çok katlı Lamination. Laminasyon. Yüzeyinde elek izleri görülen el yapımı kâğıt. Laminating. Laid Mold. Eğütör valsinin kâğıt yüzetindeki sık çizgili görüntüsü. Laminated. Lamine karton. Egütör eleği. Düz filigranlı kâğıt. Abajur kartonu. İki veya çok katlı mukavemeti arttırılmış karton. Laminated Linerboard. Abajurlarda kullanılan düzgün yüzeyli bristol karton. El eleğinde üretilmiş. (Eş anlamlı. Multiply Web) Laminate Paper. Landfill. Egütör valsi üzerine kaplanan metal elek. Katman. Düz desenli egütör valsi ile üretilmiş kâğıt.

Lanyard. Latent Heat. Ambalajlamada kenarların üst üste getirilerek kapatılmış. Latex Trated Papers. Bindirmeli. Lard Paper. Bindirmeli katlama. Latex. Lapped.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Landfilling. Kâğıt enine doğru dizilmiş gözenekler. Horizontal Porosity). Latex Board. Çöple arazi doldurma. Laser Printing. Language of Contract. Mekanik selüloz üretiminde. Doğal veya sentetik kauçuğun çözeltisi. Lateks kaplı karton. Lateks. Donma ve buharlaşma noktalarında kullanılan veya açığa çıkan ısı. onun fiziksel özelliğini değiştiren ısı. Son giren ilk çıkar. pres sonrasında bindirmeli şekilde katlama. Enine doğru gözeneklilik. Kasap kâğıdı. Büyük ölçekli. Lazer baskı. Safihada makine enine olan geçirgenlik Lateral Porosity. Laser Paper. Yaş olarak pres sonrasında katlanmış ve bu şekliyle sevke hazır selüloz. 282 . Gizli ısı. öğütme sonrası elyaflarda oluşan deformasyonlar. Bir maddenin sıcaklığını değiştirmeden. Emniyet halatı. Latency. (Eş anlamlı. Yaş selüloz. Lateks kaplı kâğıtlar. domuz etinin koku emmemesi için ambalaj kutusu içine yerleştirilen kâğıt. Parafin emdirilmiş. Fotokopi kâğıdı. Lap. Last In First Out. Enine geçirgenlik. Lapping. Lateral Permeability. Gizli stres. Pek çok çöplükte yapılan dolgu ve düzleme işlemi. Stoğa son giren ürünün stoktan öncelikli olarak çıkması. Sözleşme dili. Large Scale. Selülozu.

(Eş anlamlı. Bir kapak kartonu türü. Yerleşim. Leaching. nem geçirmez kâğıtlar. Tembel buhar. Çok elekli veya silindirli makinalarda üretilen kağıtlarda/kartonlarda görülen ve birbirinden ayrılmayan katmanlar. 283 . Koruyucu bakım. Yıkanmış çamaşırların boyalarının birbirine geçmemesi için üretilmiş. Serbest buhar. Tembel buhar fıskiyesi. Lead Pencil Paper. Seperatör kartonu. Ply) Layer Board. Ağır metallerden. Lead Time. Lay-up Maintenance. Levha. Suda ve havada zehirli madde olarak bulunmaktadır. Geç odun. Çamaşırhane kâğıdı. Bakımlı yedekleri stoklayarak gerektiğinde mevcutla değiştiren bir bakım yöntemi. Leachate. Trafo presbantı. Çöplerden süzülen su. Katman. Açıkta sis şeklinde görülen buhar. Laundry Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Latewood. Ara kartonu. Layout. Panel. Kutu içinde. Sipariş anından teslim anına kadar süreyi kapsayan teslim süresi. Safihada ön ıstma veya profil düzeltme gibi işlerde kullanılan buhar fıskiyeleri. Sızıntı su. Kara kalem çizim kâğıdı. Sızıntı. Yıllık odun halkalarında daha yoğun ve kısa elyafların bulunduğu kısım. yağlı veya aşırı tutkallı. Kurşun. Layer Insulation Paper. Kanun kitap kapağı kartonu. Lazy Steam Showers. Lath. (Bakınız. Lawn Finish. Lazy Steam. Trafolarda sac paketin bobinle elektriksel temasını kesen karton türleri. Teslim süresi. Lead. Lawbook Cover. Toprağın derinliklerine kirleticilerin sızması. Gypsum Lath). Layer. Bez dokulu kâğıt yüzeyi. ürünlerin arasına konulan kartonlar.

Yanıcı bir gaz buharının. Kağıdı uzun dilimler halinde kesme. Boru hatları ve ekipmanlara yapılan kaçak testi. (Bakınız. yapraklar tek tek ayrılır ve iki taşıyıcı kâğıt arasında jelatine gömülerek yaprak yeniden elde edilir. Aşırı hasar görmüş değerli kitapları kazanmak amacıyla. yüksek yırtılma mukavemeti olan. Su. LEL (Lower Explosive Limit). Minimum miktarda kaynak kullanan iş süreçleri. Lens Tissue. Dilme. Kaçak. Üst yüzeyine deri görünümü verilmiş kâğıt. Mektup kopyalama kâğıdı. Lengthwise Cut. Leak Test. Left Hand Machine. Arşiv kağıdı. Lean. pamuk selülözünden yapılmış. Suni deri kâğıdı. Letter Copying Paper. Kâğıt akış yönü sola doğru olan makine. yağ.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Leaf Fiber. (Bakınız. Ledger Grades. Hand of Machine. Yaprak selülozu. Ledger Paper). Patlama alt limiti. Mektup amaçlı kullanıma hazır hale getirilmiş ebatta kâğıt. Leipzig kâğıt ayırma tekniği. Düzgün yüzeyli. Kaçak testi. Letter of Intent. Mektup kâğıdı. Gözlük silme kâğıdı. kütük kayıtlarını elle yazmak için kullanılan dayanıklı kâğıtlar. Yalın. Temizlik kâğıtları türünde kutuyla satılan pelür kâğıtları. Almanya’da elle yapılmaya başlayan bir restorasyon tekniği. Manila. Genellikle bobin makinelerinde yapılan kesim şekli. Leakage. bir kıvılcım olması durumunda patlamaya yol açacağı en düşük konsantrasyon. gaz veya buhar kaçağı. Leipzig Paper Splitting Technique. Ledger Paper. Hava/gaz karışımı yüzdesel olarak alınır. Niyet mektubu. ananas gibi bitkilerin yapraklarından elde edilen selüloz. Letter Paper. 284 . Right Hand Machine). Boylamasına kesim. Bir mektubun birden çok kopyasını almak için üretilmiş kâğıt. Bu teknikte cilt sökülüp. Leather Paper.

Kabartma baskı. License. mineral dolgulu yüzey kaplaması. Seviye. tasarım. Rölyef baskı. bakım ve yedek parça stok maliyetleri dahil. Alacak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Letterpress Printing. Level Box. Seviye transmitteri. Lien. Level. Levelling. Yalama tarzı kaplama. düşük gramajlı. Levelling Screw. Life Cycle Cost. İpotek. Level Transmitter. Seviye ölçen ve geri bildiren saha cihazı. İzin. Ömür boyu maliyet. alıcı veya satıcıya ait yükümlülükler. Liable. Genellikle hacmin yüzdesi olarak ifade edilir. nakliye. Belirli aralıklarla bir liste üzerinden yapılan ve asıl amacı çevreyi koruma olan denetleme ve değerlendirme programı. Tutuşma alt limiti. Tesviye civatası. Seviye kasası. Bir ürünün ortaya konmasında kullanılan tüm kaynakların. Tesviye etme. Sorumlu. sigorta. Bu değerin altında tutuşma gerçekleşmez. Lisans. 285 . Seviye kontrolu. çevreye olan etkilerini denetleme ve değerlendirme. Lick Coating. Level Measurement. Mesul. Kontratta belirtilen. Life Cycle Assessment (LCA). Seviye ölçümü. işletme. Level Control. Tutkal preste yapılan. Bir solvent buharının belirli bir sıcaklık ve basınçta hava içindeki tutuşabilir konsantrasyonudur. Ömür boyu değerlendirmesi. toplam maliyeti.Yükümlülük. Liability. Bir ekipman veya ürünün planlama. ambalajlama. LFL (Lower Flammable Limit).

Lignin. Düşük gramajlı yazı kâğıtları. Lignosulfonate. Lifting Equipment. Light Scattering Coefficient. Bunun bir türü şekerleme kutularıdır. Boyalı kâğıdın ışıkta solma süresiyle ilgili ölçülendirme. Düşük gramajlı kaplama. kapağı açılıp alınabilen. Tek yüzlü oluklu mukavva. Ömür. Lignosülfonat. (Shouldered Box with Lift off Lid). (Eş anlamlı. Light Weight Coated (LWC). Uygulanan kuşe miktarı 7-10 gr/m² dir. Genellikle 25-40 gr/m² aralığındaki kâğıtlara verilen genel isim. Kâğıt yüzeyinin çok az bir kaplama maddesiyle kaplanması. Işık saçılım katsayısı Light Weight. Betonda akışkanlığı sağlamada kullanılmaktadır. Forklift. Light Weight Paper. Parlaklık. Gramajı düşük olarak üretilmiş kâğıtlar. Brightness). Kaldırma araçları. 286 . Light Weight Coated Papers (LWC). Işık haslığı. Düşük gramajlı kâğıt. Kâğıdın veya kaplama maddesi gramajının yaygın bilinen değerlerin altunda olması. Hafif kuşeli kâğıtlar. Kapak bir faturaya oturur. Düşük gramajlı kuşe. Lift Trucks. Lightness. Lignin. iki parçalı kutu. Ömür süresi. Selüloz üretimi sırasında ligninle kükürt bileşiklerinin oluşturduğu yan ürün. (Bakınız. Ayakkabı kutularında olduğu gibi. Odunda hücre çeperininin içinde bulunan ve hücreye dayanım sağlayan madde. Ek 4). Genellikle dergilerde kullanılan kâğıtlara yapılan kaplama türü. Light Weight Printing Paper. Düşük gramajlı. Bir kâğıt ürünün ömür süresi. Kaplama gramajı düşük olan kuşe kağıtlar. Selüloz üretiminde parçalanarak ortamdan uzaklaştırılır. Lift off Lid (LOL). Sözlüklerde ve kutsal kitaplarda kullanılmaktadır. Light Weight Chip. Lightfastness. Aydınlık.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lifetime. Kapaklı karton kutu.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Like-Sided. Linen Finish. Yongalar. Kireç sütü. Linen Faced Paper. Pamuk tohumlarından elle ayrılamayan. Lime Mud (CaCO3). (Bakınız. Pamuklu kumaş görünümü verilmiş kâğıt. Linear Pressure. Lime Soap. kısa boylu pamuk elyaflarından üretilen selüloz. Selüloz üretiminde yan ürünlerden biri. Kanvasa benzemesi nedeniyle onun alternatifi olarak üretilen ve kullanılan kâğıtlar. Lime Stone (CaCO3). Kâğıdın elek ve keçe yüzeylerinin özelliklerinin birbirine benzemesi. Kireç taşı çökeltisi içinde bir miktar magnezyum karbonat ve bazı mineraller bulunur. Kayaç kalsiyum karbonat. Kireç. Sodyum hidroksitin geri kazanılması için içine kireç ilave edilir. Lime Mud). Çizgili kâğıt. Kireç taşı. Pamuklu kâğıtlar. Calcium Soap). NaOH) pişirilir. Ca(OH)2). Lincrusta Paper. Preslerde. lignini alınması için kostikle (Sodyum hidroksit. Bu süreçte sodyum hidroksit sodyum karbonata dönüşür. Gri kâğıt üzerine beyaz kuşe kaplanmış karton. Çizgisel basınç. Çöken kalsiyum karbonata kireç taşı çökeltisi veya kireç çamuru denir. Linter selülozu. Linter selülozundan üretilen kâğıtların ortak adı. Linear Laid. Kireç çamuru. Lime Kiln. (Bakınız. Yazı yazmak için üretilmiş defter veya mektup kâğıdı. Kireç çamuru teksif eleği. baskı niplerinde uygulanan basınç (kg/cm). Kanvas kâğıdı. Lime Mud Thickener. Genellikle resim ve duvar kâğıtları sınıfındandır. Linen Papers. Linen. Kireç ocağı. Eş yüzlü. Lime Milk (Ca (OH)2). Kireç taşı çökeltisi. Genellikle havanın rutubeti nedeniyle sönmüş kireç durumundadır. (Bakınız. Lined Board. 287 . Lime (CaO. Linen Finish). Kuşe karton. Lime Sludge or Sludge.

Line Shaft Drive. (Bakınız. 288 . Bazen dış yüzeyde dayanımı arttırıcı veya görsel çeşitli kaplamalar yapılır. Muşamba kartonu. Lint. Liners. kâğıt ve selüloz üretiminde topaklanarak zift (Pitch) şeklinde birikintilere neden olurlar. Tek bir tahrik motorunun. Linoleum Liner Felt). Bu nedenle alt layner ve üst layner diye ikiye ayrılır. (Organik soventlerde çözülürler. Koza üzerinde kalan ve elle alınamayan kısa boylu pamuk elyafı. Layner karton. Toz elyaf. Tüylenme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Linens. Testlayner. Pamuklu kâğıtlar. Test Layner ve Kraft Layner gibi farklı hamurdan yapılmış olanları vardır. Kaplanarak yer döşemesi yapımında kullanılan kartonlar. birden fazla noktayı tahrik ettiği sistem. Linter. Linter selülozu. Linoleum Underfelt Paper. yetersiz iç tutkallama veya aşırı öğütme nedeniyle kopan elyaflar. Odunda bulunan ve yağı seven bazı ekstreler. Lipophilic. Layner karton. Oluklu mukavvalarda iç ve dış yüzeyde kullanılan kâğıtların ortak adı. Muşamba altı döşeme kâğıdı. İnç başına çizgi sayısı. Lines Per Inch (LPI). Linting. Bir resmin veya ekranın çözünülürlüğünü tanımlayan ifade. bir şaftla. Tüylenmeyen sümen kâğıdı. Eskiden kullanılan kağıt makinesi tahrik yöntemi. Linter Pulp. (Bakınız. Linoleum Underfelt Board. Tek şafttan tahrikli. Oluklu mukavva yapımında alt ve üst yüzeyde kullanılan kartonlar. Linter). Lintless Blotting. Linter. Havlanma. Kâğıt yüzeyinden. Linerboard. Yağı seven. Linoleum Lining. Multi Sectional Drive veya Sectional Drive) Linoleum Liner Felt. Muşamba altı döşeme kartonu. (Bakınız. Kâğıt yüzeyinin kötü tutkallama nedeniyle tüylenmesi.

(Bakınız. alt katı beyaz veya esmer selüloz ve orta katı beyaz veya esmer ve odun hamuruna dayalı iki/üç kez kuşeli karton Liquid Penetrant Test. Litho. Listing Card Bristol. Lithograph Book. Litho Coated Paper. bir veya her iki yüzeyi de su geçirimsiz kâğıt. Cezai Müeyyide. Daha önceden belirlenmeyen. Lithograph Paper). Lithco Process. Kitap ve basılı değerli ürünlerin asidini gidermek ve kâğıda dayanıklılık sağlamak için kütüphanelerce geliştirilmiş tekniklerden biri. Litografik baskı süreci. Liquid Packaging Board. Litograf baskı kâğıdı. Düşük gramajlı temizlikte kullanılan bir pelür kâğıdı. Litografik baskı sırasında kullanılan bir tarafı su geçirmemesi için kaplı kâğıt. Yağı sevmeyen. kâğıt üretiminde topaklanarak sakız (Sticky) şeklinde birikintilere neden olurlar. Sıvı boya. Litograf baskıda. Liquidated Damage. Lito baskı. Emici sifon valsleri üretimi sonrasında yapılan sıvı geçirgenlik testi. (Eş anlamlı. Sıvı ambalaj kartonu. Lithographers’ Plate Wiper. Genellikle yağ bazlı ofset baskı. Liquid Board. Lithographic Masking Paper. Litograf baskı maskeleme kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lipophobic. Liquid Packaging Board) Liquid Dye. Liquid Packaging Board (LPB). plakayı maskelemek için kullanılan. Çok katlı olarak üretilen meyva suyu ve süt gibi ürünlerde şişe olarak kullanılan karton. Maktu tazminat. Litograf baskı plakası temizleme kâğıdı. Hurda kağıtla kâğıt fabrikasına gelen. İçecek kartonu. Sıvı geçirgenlik testi. Üst katı beyaz. 289 . Düz bir yüzey üzerine basılacak ve basılmayacak alanların kimyasallarla belirlendiği baskı tekniği. Dosya seperatör bristolü. Lithographic Pocess. Lithco Süreci. ortaya çıktığında tespiti yapılabilen ve tazminat gerektiren durum. Litografçı temizlik kâğıdı. Etiket bristolü.

Saf pamuk selülozundan üretilen düzgün yüzeyli kâğıtlar. Load. Lithogravure. Bölgesel su izi. Litograf baskı kâğıdı. Yağlı yüzeylerin mürekkebi çekme ve suyu itme özelliğinden yararlanılan. Kasap kâğıdı. Yük paylaşımı. çinko sülfür ve baryum sülfatın karışımı. Test kâğıtları. Elek ve presler gibi birden fazla motorla tahrik edilen noktalarda yükün motorlar tarafından paylaşılması. Litografi. Yükleyici. düz plakalarla yapılan baskı tekniği. su geçirmez yağlı kâğıt. Bölgesel fligran. Testlerde kâğıdın aşırı yüklenmesiyle oluşan bozulma. Loader. Litogravür. (2) Preslerde ve kalenderlerde uygulanan baskı kuvveti. Litmus Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lithograph Label Paper. (1) Kâğıt testlerinde uygulanan yük. (1) Kâğıt hamuruna dolgu maddeleri gibi. kâğıdın özelliklerini değiştirecek ve düzeltecek kalsit veya kaolin gibi maddeleri verme. Şirket yazışma kâğıtlarında veya kâğıt paralarda. (3) Kağıda üretim aşamasında katılan dolgu maddeleri. Loading. filigranın hep aynı yerde olması. Laboratuar test kâğıtları. Litho Paper. Litofon. Derin dondurucu kâğıdı. Locker Paper. Loading) Load Deformation. Loan Paper. Baskı yükü. Lithography. Borç senedi kâğıdı. Lithopone. Derin çukurlu baskı. Pigmentler bu sınıfa girmez. (Bakınız. ebat kesiminden sonra. Yazışma kâğıtlarında kâğıdın tam ortasında bulunur. 290 . Lithograph Paper). Kâğıt endüstrisinde iç dolgu malzemesi olarak kullanılan. Yük. Taşbaskı. Litograf baskı etiket kâğıdı. Preslerde ve kalenderlerde basıncı arttırma. Besleyici. Et ürünlerinin buzlukta suyunu kaybetmemesi için kullanılan. Localized Watermark. (Bakınız. Lithograph Paper. Yükleme deformasyonu. (2) Basıncı arttırma. Load Sharing. Yükleme.

1016. Uzun elyaf. Sererek kurutma. Uzun elyaf. Long Fold. Devre. Görece olarak uzun elyaf. Bir kâğıtta uzun kenarın gren yönünde olması. Ağaç kesmek. Kâğıdın makine üretim yönü. Makine yönünde katlamak. Loft Drying. Kâğıdı ışığa tutarak formasyon hakkında bilgi almak. Bir ekipmanın bakım amacıyla enerjisini kesme. Long Grain.047 kg. Long Direction. Tomruk. Longetivity. 291 . Long Fiber. Long Circulation. El yapımı kâğıtları bir seki üzerine sererek yapılan. Loop. Long Stock. Ağaç gövdesi. doğal kurutma yöntemi. hamur hazırlamada kesafet sulandırma gibi işlerde kullanılması. Kasap kâğıdı. (Eş anlamlı. Lockout. 2240 libre. Look Through. İncelemek. Gren yönünde katlamak. Locust Bean Gum. Uzun ömürlülük. Ağaç keserek tomruk haline getirmek. Uzun döngü. Makine yönü. Dayanıklılık. Long Ton. Kilitleme. Elyaf geri kazanma ve su arıtma işlemleri bu döngüde yapılır. Grain Long). Konaklama masrafları. Uzun yön. Log. Döngü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Locking. Keçiboynuzu çekirdeği zamkı. Gren yönü. Kağıt makinesinde kısa döngüden artan suların ve diğer suların toplanıp. Öğütme sonrasında uzun elyaf. Loin Paper. Fleto kağıdı. Lodging Expences. Birbirine tutturma. Kilitlenme. Logging. Gren yönü uzun kenar.

Loudspeaker Cone Paper. Yararlanılır zaman içinde arıza ve kopmalar gibi nedenlerle oluşan kayıp süreler toplamı. Festoon Drying. Kâğıda iyi tutunmamış kuşe kaplama. Kâğıdın tam parlak veya tam mat olmadığı durum. yüksek yırtılma mukavemeti olan. LFL) Low Finish. Loft Drying) Loose Coating. Loose Leaf Ledger Paper. Düzgün yüzeyli. pamuk selülozundan yapılmış. Gevşek kuşe. (Konik Jordan rifaynerlerde. Lovac. Kolej yedeği.) olmaması. Sifonlu vakum kasası. Low Angle. Aşağı indirmek. Düşük verim. koni açısının düşüklüğünü belirtir. Kopyalama. Loose Leaf Filler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Loop Drying. (Bakınız. Lost Time. Piyango bileti kâğıdı. Düşük sayılı. Düşük açılı. LEL) Lower Flammable Limit. Hoperlör kâğıdı. (Bakınız. Kâğıdın direklere ve iplere asılarak kurutulması. Kaba işli. elle yazarak uzun süre saklamak için kullanılan dosya kâğıtları.) Low Angle Gloss. Askılı kurutma. Low Efficiency. Lower. Bir paket kâğıdın standart sayıda (500 ad. Kayıp süre. Hoperlörlerde titreşim sağlayan. İndirmek. Alçaltmak. üzerine silerek yazma gibi özellikleri bulunmayan kâğıtlar. 292 . Lottery Paper. Lower Explosive Limit. Elekte vakum bölgesinde kullanılan sifon etkisiyle düşük vakum yaratan kasalar. Kaliteli dosya kâğıdı. oldukça hava geçirgenliği olan kâğıt. Low Count. Eksik. Düşük açıda (yatayla 15°de) ölçülen parlaklık. Dosya kâğıdı. (Bakınız.

Lüminesanlık. Yağlama fıskiyesi. LWC (Light Weight Coated) Papers. Luminosity. Lump. Lubricating Shower. Genellikle layner kağıt üretiminde kullanılır. suya konulduğunda toz halde olup. Lyophilic Colloid Systems. Yağlama. Kostik. Lüminesan kâğıt. Fosforluluk. Luminescent Pigments. Lüminesan. Çözünmüş selülozdan elde edilen. Yağlamada kullanılan yağlar. Lumen. daha sonra suyu emerek şişen ve ortamda düzgün dağılım veren yapılar. (Eş anlamlı. Nişasta gibi. Yağlama elemanının düzenli olarak izlediği rota. Lubrication.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lubricants. Lunch Roll Paper. Fosforlu kâğıt. rejenere selüloz elyafı. Keçeyi vakum kasası (Uhle Box) öncesi aşınmasın diye düşük basınçta. Luminous Paper. Elyaf kümesi. Fosforlu. Kumanya sarma kâğıdı. çok az bir suyla ıslatan fıskiye. Ezme valsi. Liyosel. Sodyum hidroksit (NaOH). Lye. Sıvı sever asıltı sistemleri. Topak. Lüminesan pigmentler. (1) Yağlandırıcılar. Düşük gramajlı kuşe kaplanarak üretilmiş kâğıtlar. Odun elyafının ortasındaki boşluk. Sifon valsine bağlı çalışan ve sifon valsinin vakum etkisi sırasında safiha üzerinde küçük bir pres gibi işlevi olan yardımcı bir vals. Kostik soda. Luminuos Reflectivity. Fosforlu pigmentler Luminescent. Lüminesan yansıtıcılık. Caustic) Lyocell. Düşük gramajlı kuşe kâğıtları. Lümen. (2) Yağlayıcılar. Yağlama güzergahı. Elekte su alınmasına olumlu katkısı olan yumuşak kaplamalı bir vals. Lump Breaker Roll. Fosforlu yansıtıcılık. Kuşelemede. kâğıt ile makine arasındaki akıcılığı sağlayan maddeler. Lubrication Route. 293 .

Dolgu maddelerinin davranış biçimi. bozuk dağılım veren sistemler. Suya bırakıldıklarında dengesiz bir durum oluşturan ve tabana çökerek. Sıvı sevmeyen asıltılı sistemler. 294 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lyophobic Colloid Systems.

Bunlar arasında elekler ve keçeler bulunmaktadır. Machine Condition Monitoring. Machine Clothing (Paper Machine Clothing). makarna paketlemesinde kullanılan kâğıt. Makinede kuşelenmiş kâğıt. Bin (Romen rakamı). Machine Control System. Makine bütesi. Makine durum izleme sistemi. press keçeleri ile kurutma keçeleri farklı özelliklerdedir. 1000 adetlik herhangi tür iki top kâğıdın ağırlığı. Makinede lacivert renkli olarak üretilen veya sonradan bu renge dönüştürülen. Makarna kâğıdı. kontrol elemanları ve yazılımdan oluşan kontrol sistemi. 1000 adet kağıt. kopma sonucu ortaya çıkan döküntülerle. Makina tekstilleri. en son yüksek kesafetli ve tam harmanlanmış hamur bütesi. Makinede kuşelenmiş karton. Machine Chest. Proses kontrol ile farkı makine üzerindeki algılayıcıların kullanılması ve çok hızlı çalışmasıdır. Kâğıt üretimi sırasında kuşelenmiş kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ M M. Makine döküntüsü. Kâğıda dönüşmeden önceki. M (Weight). Kâğıt üretimi sırasında yaş veya kuru olarak. Makine bölümlerinde. 295 . M (Area). Özellikle elekte. Elek. Makine kontrol sistemi. Machine Coated Board. titreşim verilerini toplayıp analiz eden sistem. Makinede kuşelenmiş. 1000 ft2 Macaroni Paper. Kâğıt makinesinde üretim hattında kullanılan kalender. 500+500 adetlik iki top kâğıt. Machine Broke. Machine Coated Paper. Makine kalenderi. Machine Calender. Kâğıt makinesinin işlevselliğini sağlayan algılayıcılar. kusurlu ürünler. genellikle sentetik iplerden özel ebatlarda dokunmuş tekstil ürünleri. Kâğıt makinesinin çeşitli bölümlerinde kullanılan. Machine Coated.

Makine yönü. yanki silindirde krepleme yapılmış kâğıtlar. Machine Crepe). gramaj. tutkal preste ve mal sarıcıda yoğun kontrol devreleri bulunur. (Bakınız. Machine Finished (MF). (Bakınız. Machine Finish Book Paper. Machine Directional (MD) Warp. Sectional Machine Drive). Machine Crepe). Machine Finish. Makine yönüne kontrol. Makinede kurutulmuş. Makinede işlenmiş kapak kâğıdı. Machinery Breakdown Insurance. (Bakınız: Warp Level) Machine Dried. Makinede işlenmiş kitap kâğıdı. Kâğıt makinesini döndüren tahrik grubu. Makinede işlenmiş. Makine yönüne kamburlaşma. (Bakınız. Machine Drive. Makineden çıkmış ve hiç bir işlemden geçmemiş. Makineden çıkmış ve hiç bir işlemden geçmemiş. Bunlar motorlar. 296 . kitap basımında kullanılan kâğıtlar. Buhar silindirleriyle kurumuş kâğıtlar. (Bakınız. Makine kırılması sigortası. Oluklu mukavva üretiminde layner kağıdın boyuna doğru düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu mukavvada meydana gelen kamburlaşma. Machine Creped. Machine Direction (MD). Makinede kreplenmiş. Kâğıtta buna dik olan diğer yön. makinede üretildiği haliyle sunulan kâğıtlar. Yüzeyi. Kâğıt makinesinde (üretim sırasında). Machine Finish Cover Paper. Makina yönüne yapılan. (Ek. (Bakınız. Kamburluk Layner kağıttaki iç gerilimden kaynaklanmaktadır. Machine Creping. 6). Makinede safihanın hareket ettiği yön. kitap kapağı olarak kullanılan kartonlar. rutubet veya kalınlık kontrolu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ preslerde. Machine Finish). Machine Direction Control. redüktörler. şaftlar ve kaplinlerden oluşur. Buna gren yönü de denilmektedir. makina enine olan yöndür ve grene karşı da denilmektedir. Safety Related Machine Control System) Machine Crepe. Makine tahriği.

gümrük amaçlı belirleyici iz çizgileri. Kâğıt makinesi salonu. Yüzeye uygulanacak maddeleri kâğıt makinesinde verme. Watermark). Makinede. kütük kayıtlarını elle yazmak için kullanılan. su jeti ile kesimin yarattığı tırtıklı kenar görüntüsü. Makine salonu. Kâğıdın kenarlarının bıçakla kesilmeden bırakılması nedeniyle. Machine Glazed Poster. Bu görüntü sanat kâğıtlarında elde yapılmış hissi verir. 297 . Makinede perdahlanmış litografik baskı kâğıdı. kurutma gruplarını kapatan özel oda. Makinede tutkallama. Kâğıt kenarına yaşken verilmiş ve ürünün belirli partiden veya fabrikadan olduğunu gösteren. Makinede verilmiş iz çizgileri. Machine Room Ventilation. yüksek yırtılma mukavemeti olan. Makinede üretilmiş kütük kâğıdı. Makinede yükleme. Machine Posting Ledger. (Bakınız. Düzgün yüzeyli. Makinede perdahlanmış. dayanıklı kâğıtlar. Makinede yapılmış çerçeve kenarı. (Bakınız. Çok çeşitli olmakla birlikte özellikle gazete ekinde verilen ve gazete kağıdına göre daha dolgun ve hacimli 3 hamur kağıtlar. Makinede fligran verme. Machine Room. Machine Posting Index. Makine şasesi. Makine salonu havalandırması. Machine Glazed Litho. Havbe. Machine Mark Stripes.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Machine Finished Specialities (MFS). Machine Frame. yanki silindirde. Machine Glazed (MG). Şase. Machine Imprinted. Machine Hood. Makinede üretilmiş klasör ayıraç kartonu. Machine Loading. Makinede (üretim sırasında). Machine Glazed Litho). Makine gövdesi. Makinede üretilmiş özel kağıtlar. Yanki silindirde tek tarafı parlaklaştırılmış litografik baskıda kullanılan kâğıt veya karton. Machine Made Deckle Edge. pamuk selülozundan yapılmış. tek tarafında yüzey düzgünlüğü kazandırılmış veya parlatılmış kâğıtlar. Makinede kuşeleme.

birim zamandaki üretim hızı veya baskı adedi. Makinede çalıştırılabirlik. Selüloz üretiminde. Polimer Molecule). Büyük molekül. Machine Tender. Büyük ölçekli. ham maddenin yapısal özelliği. Macromolecule. Machine Width. İri ölçekli. Machine Speed Reference. (Eş anlamlı. Machinery. Genellikle kağıt makinesi sorumlusu. Genellikle elek valsi motuna ait hız sensöründen alınan hız bilgisi. Baskıda sorun çıkarmama. Kuşe dergi kapak kâğıdı. Dergi kapak kâğıdı. Eski kitap ve dergilerin. magnezyumun geri kazanılması kolay olduğu için kullanılan. Magazine Stock. Magazine Cover Paper. Makine hız referansı. Makine. Ekipmanın kendisindeki yapısal nedenler. Dergi kâğıdı. Machine Stack. Süperkalenderli ve düşük gramajlı kuşe kâğıtları (LWC) bunlardan önemli olanlarıdır. Magnezyum süreci. Çok geniş anlamda dergi basımında kullanılan kuşeli veya kuşesiz kâğıtlar. Makine sorumlusu. Baskı kalitesi açısından kaliteli kâğıtlardır. Magnefit süreci. Makine kalenderi. Machine Wire. Makine eni.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Machine Runnability. magnezyum bisülfit bazlı süreç. kâğıt makinesi veya baskı makinelerinde uygun olması. Makine çalışma koşullarının iyi olması. Makine genişliği. Makine eleği. kâğıt makinesinde yapılan yüzey kaplaması. Makineye hız vermek için kullanılır. Macroscopic. Elek. Makine hızı. 298 . Dergi hamuru. Machine Speed. Magazine Paper. Machine Treated Buchers Paper. iklim koşulları veya aksamayan üretim temposu gibi faktörlerin. Makinede işlenmiş kasap kâğıdı. Magnefite Process. mürekkebi giderilmiş hamur. Kâğıt makinesi. Makine dışında parafinleme işlemi yerine. Kâğıt makinesi veya baskı makinesinde. Genellikle mal sarıcıdaki net safiha eni. Polimer molekülü. matbaa atıklarından elde edilen.

öğütülmüş kalsiyum karbonat. Main Pigments. Bakım maliyeti. Ana pigmentler. Magnezyum bazı. Manyetik mürekkep karakter tanıma. Bakım aralığı. Takımlar. Magnesium Bisulfite. Bankalarca kullanılan. Ana dolgu maddeleri. Bakımı yapılabilir. Bakım talimatları. Bakım gerçleri. manyetik olarak el yazısı imza türü karakterleri tanıma yöntemi. Magnezyum bisülfit. Maintenance Cost. Main Mineral Fillers. 299 . Maintenance. Magnetic Particle Testing (MT). Maintenance Strategy. Maintainable. talk ve çökelmiş kalsiyum karbonat için kullanılan genel terim. Bakım. Bakım satratejisi. Manyetik ıslak imza tanıma. Magnezyum bazlı selüloz üretiminde kullanılan kimyasal. Maintenance Period. Bakım periyodu. Bakım gerektirmeyen.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Magnesium Base. Maintenance Tools. Magnetic Ink Character Recognation. Bakım ekibi. Maintenance Error. kaolin. Maintenace Instructions. Tahribatsız test yöntemlerinden biridir. Zayıf bir baz türü. Bu testle ferromanyetik malzemelerde yüzeydeki veya yüzeyin altındaki çatlakları ve kesiklikler tespit edilir. Manyetik parçacık testi. Tamir edilebilir. Kâğıt hamuruna katılan. Bakım hatası. Maintenace Crew/Team. kaolin ve çökelmiş kalsiyum karbonat. öğütülmüş kalsiyum karbonat. Kuşe çözeltisine katılan. Maintenacefree.

Dövme demir. Zorunlu. Kapalı sistemlerde çeşitli nedenlerle eksilen suyu tamamlamak. özel alınmış üretim siparişi. buhar silindirlerinin veya kapalı kapların içine girebilecek çapta bırakılan kapaklı insan girme deliği. eleme. Sipariş üzerine üretilen malın sevkiyatı için. Prova pelürü. Takviye su. baskıda kullanılan pelür kâğıdı. Deneme baskı atıkları. Yönetim bilişim sistemleri. Major Repair. Makaroni Wrapping Paper. Malleable Iron. Eksileni tamamlayan. Adam deliği. Makeready Tissue. Üret ve sevkiyata hazırla anlamına gelen sipariş emri. Çelik dövme. besleme pulperleme. Onarma veya yenisini alma kararı. Majör tamirat. Hamur hazırlama bögesinde yürütülen. DCS üzerinde kayıtlı verileri yönetime veya yetkisi olanlara raporlayan sistem. (Eş anlamlı. Üret ve beklet emri. Baskı hazırlığında.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Main Unit Processes. Makeready Waste. Önemli duruş. Make or Buy Decision. Management Information Systems (MIS). Make and Hold Order. Fabrikanın büyük arızalar gibi zorunlu nedenlelerle yaptığı plansız duruşlar. temizleme. Making Order. Prova baskı pelürü. Make up. Hazır stoktan teslim yerine. Üretim siparişi. Önemli tamirat. Makaroni Paper). (Bakınız. Zorunlu ve büyük tamirat Major Shutdown. Manway) 300 . gerekli talimatı bekleme üzerine kurulu üretim planı. Mecburi. Mandatory. Management. dağıtma rifaynerde öğütme gibi süreçler. Ana birim süreçler. son aşamada durumu görmek için yapılan. Yönetim. suyun kalitesini düzeltmek veya suyun sıcaklığını düşürmek için kullanılan ek su. Manhole. Make up Water. Ekipmanın. Takviye.

Manila Hemp. Manifold Copying Paper. Manila yazı kâğıdı. Manila çuval kağıdı. Çoklu kopyalama kâğıdı. Maniala keneviri kâğıdı. Manifesto. (Bakınız. Manila. Manila etiket kâğıdı. Manila torba kâğıdı. Manila Tag. Manifold. çok borulu ve kendi içinde basınç dengelemeli hamur giriş borusu. Manila Drawing Paper. Manila Rope Shipping Sack Paper. (1) Manila keneviri (2) Manila keneviri selülozundan yapılma kâğıt. Abaca). Manila selülozu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Manifest. Manila Writing. Manila Fiber. Manila Paper. Manila Paper). Manila Color. Beyanname. Manifold Copying Paper). Manila Wrapping. Manifold Paper. Akış dağıtıcı. Abaca). Sarı saman rengi. Manila Fiber. Çoklu kopyalama kâğıdı. (Bakınız. Manila selülozundan yapılma çizim kâğıdı. Dağıtıcı boru takımı. 301 . Manila rengi. Manila kâğıdı. Manifold Distributor. Manila keneviri selülozundan yapılma bristol. Manila for Oiling. Manifold. Manila Bristol. Yağlı kâğıt yapımında kullanılan manila taban kâğıdı. Manila ambalaj kâğıdı. Daktiloda ikinci ve üçüncü yapraklar olarak kullanılan pelür kâğıdı. (Eş anlamlı. akışı dağıtmak için konulmuş hamur kasasına borularla bağlanan manifold. (Bakınız. Manila Rope Paper. makine eni boyunca düzgün bir şekilde dağıtan. Hamur kasası öncesi. Hamur akışını hamur kasası içinde.

Manuel. Elyazması kapak kâğıdı. Filigran veya gofraj izi. Manhole) Maple. Çınara benzeyen yaprakları olan. Markalama. Manuscript Binder. Sipariş emri. Map Paper. kolay eskimeyen kâğıt. Etiketleme. Dekoratif görünüşü nedeniyle. Yağlı bir kâğıt türü. kitap kapaklarını kaplamakta kullanılan mermer desenli kâğıt. Mark. Çemen tohumu gibi bazı bitki tohumlarında bulunan bir karbonhidrat. Klavuz. Marble Paper. Marking. Manufacturer’s Joint. 302 . Dikiş yeri. Kâğıt hamurunda kullanılan bir iç tutkal. Pazar malı selüloz. Manuscript Cover. Elyazması dosyalarda kapak olarak kullanılan düşük gramajlı koruyucu bir kâğıt. Guar Gum). Mermerli kâğıt. Marble Paper). Pazar selülozu. (Eş anlamlı. (Bakınız. Manual. (Bakınız. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Mannogalactan. selüloz kaynağı bir ağaç. El kitabı. Pamuk selülozundan yapılma. Market Pulp. Seam). Kuzey Amerika’da yetişen. Selüloz olarak satılmak üzere üretilmiş herhangi bir elyaf cinsi. Manway. El yazması. Mermerli görüntü vermek amacıyla hamura bazı maddeler ekleme. (Bakınız. Üretim emri. Margarin ambalaj kâğıdı. Manuscript. Margarine Wrapper. Taslak. Mermerleme. Manufacturing Order. İmalatçı ek yeri. Akçaağaç. Adam deliği. katlama dayanımı olan. Harita kâğıdı. Müsvedde. Oluklu kutularda fabrikada yapılan tel zımbalı birleştirme yerleri. Marbled Paper. Manuscript Cover). İz. Ebrulu kâğıtlar. Marbling. Manogalaktan.

işlenmesi zor. manyetik özellikli paslanmaz çelik. Material Balance). Surface Colouring) Mass Deacidification. Masonary Works. ayni anda birden çok kitaba uygulanan asitsizleştirme süreci. Mass Sizing. Kütle. 303 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Marking Felt. Mass Colouring. Hamur haldeyken yapılan boyama işlemi. Kütle tutkallama. (Eş anlamlı. Yaş tutkallama. Mass Distribution. Marking Roll. Tek bir yaprak yerine. Matrix Board). Kütle balansı. İz presi. Maskeleme bantı. ışığın geçmesinin istenmediği alanları kapatma. Keçe veya egütör valsi kullanmadan. Mass. Masking Paper. Elyaf dağılımı. kâğıda özel iz vermek için kullanılan keçe. Hamura tutkal verme. Baskı kalıbında. Kütle boyama. Marking Press. İz keçesi. İç tutkallama. Mass Flowmeter. Çok düşük korozyon dirençli. Desenli pres valsi. (Bakınız. Kütle dağılımı. Bunun alternatifi yüzey boyamadır. Martensitic Stainless Steels. (Bakınız. Mass Balance. Masking. Masking Tape. (Bakınız. İz valsi. Boyacı bantı. (Bakınız. Preste. ısıl işemle sertleşririlen. topluca bir grup kitaba uygulanması nedeniyle. Martensitik paslanmaz çelikler. kütle kelimesi kullanılmaktadır. Maskeleme. İz keçesi takılarak kâğıda iz verilen pres. boyanacak yüzeyde boyanması istenmeyen alanları kapatmakta kullanılan kâğıt. Kütle asitsizleştirme işlemi. Genellikle krepli pelür kâğıdı özelliğinde. İnşaat işleri. Maskeleme kâğıdı. Single Sheet Method). Kütle akış ölçer. Kütüphanelerde. Surface Sizing) Mat. desenli pres valsi yüzeyindeki izi yaş kâğıda aktaran iz valsi.

Mature. Mat yüzeyli. Mevsiminde. sert dokulu kibrit çöpü yapımında kullanılan ve çoğu kez boyanan karton. Matrix Board. Mat yüzeyli resim kâğıdı. sigorta. Kibrit çöpü kartonu. Kâğıt veya karton yüzeyine mat görüntü verilmesi. Çeşitli türde elyaflardan yapılan. yarıselülozlar ve bitki ekstreleri bulunur. Nakliye. Kibrit-kitap kapak kâğıdı. Matte Finish. Kibrit kutuları ve kitap kapaklarında kullanılan karton. Matrix. Düz veya desenli bardak altlığı veya ilan panosu yapımında kullanılan çok sert ve kalın karton. Match Stem Stock. kapak olarak kullanılan karton. Matris. Matris kağıdı. Madde balansı. Malzeme güvenlik bilgi formu. Stereotipide kullanılan dişi kalıp kartonu. Bir maddenin özelliklerini belirten form. Kibrit kutusu yapımında kullanılan esnek yapılı bir karton. Kimyasalları emici özellikte yapılmış. ürün kullanılana kadar yapılan tüm harcamalar toplamı. (Mass Balance). (2) Hücreler arasını dolduran madde. Keçe kartonu. Mat yüzeyli karton. ürün bedeli gibi. Mat. Matt. Odun matrisinde lignin. Match Box Board. Material Cost. (1) Stereotipide kullanılan dişi kalıp. 304 . Olgun. Kibrit kutusu kartonu. Material Balance. Mat Stock. Match Book Cover Board. Matte Art Paper. Malzeme aktarma/yükleme. Malzeme maliyeti. Material Safety Data Sheets. Material Handling.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Mat Board.

Ölçülen değişken. MC (Medium Consistency). Azami pratik kapasite. Mean Seperation. Kâğıt makinesinden çıkabilecek kenar kesimleri yapıldıktan sonraki en büyük en. Mühendislik kapasitesi. Bir makineden çıkacak. MCS (Machine Control System). Verimliliği dikkate alarak belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında sağlanabilen azami üretim miktarı. Measured Variable. İki tamirat/arıza arası geçen ortalama süre. Ortalama. 305 . Meally. Ebruli. Görece bir tanım olduğu için. Bir işlem için tespit edilen kesafetin. satılabilir en geniş kâğıt eni. Referans düz bir yüzeyle. Motor kontrol merkezi. Mottled). Mean. Kâğıt makinesinde eleğe verilen safiha eni mal sarıcıda % 3 ile % 10 arasında daralır. işlem yapılan bölgeye göre değeri değişkendir. Mal sarıcıdaki en geniş kâğıt eni. Maximum Trimmed Width. Kâğıdın yüzeyinin düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. MCC. orta derecede olması. Azami kapasite. Maximum Width. Üretim kayıplarını ve verimliliği dikkate alarak. Sadece kâğıt makinesini çalıştırabilmek için düzenlenmiş ve hızlı kontrol imkanı sağlayan. Ebru desenli. Orta kesafet.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Maximum Capacity. yazılım ve kontrol elemanlarından oluşan sistem. MCC (Motor Control Center). Roughness). pratikte yapılabilecek en fazla üretim miktarı. Motorların yol vericilerinin bulunduğu elektrik panoları. (Bakınız. Ortalama uzaklık. Maximum Practical Capacity. Makine kontrol sistemi. Bobin makinesinde kenar kesimleri de yapıldığında kâğıt eni biraz daha azalır. Mermerli desenli. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşluğun ortalama mesafesi (µm). Mean Time Between Failure/Repair (MTBF/R). Aritmetik ortalama. Bir kontrol çevriminde ölçüm cihazından gelen değer. algılayıcılar. (Bakınız. Azami kenar kesimli en. Azami en. Bu değerler üzerinden kâğıt makinesi kapasitesi hesaplanır. Averaj. Tasarlanan kapasite. Buna pratik kapasite de denilmektedir.

yüzey mukavemeti ve elyaf bağlanma mukavemeti bulunmaktadır. Ölçme. Mekanik selüloz kâğıdı. vizkoelastik davranışı. Temizlik kağıtlarında çok katlı yapıyı mekanik baskı yoluyla sağlayan bağlama yöntemi. Kâğıdın mekanik özellikleri. Termomekanik ve yarı kimyasal mekanik hamur harmanından yapılma. patlama dayanımı. gerilim giderme sırasındaki davranışı. Mekanik parçalanma. Mechanical Deckle Edge Paper. Measuring Tape Paper. Mechanical Paper. Et sarma kâğıdı. Gauge). imalatçı tarafından müşteriye verilen garantiler. Mechanical Degradation. kenar yırtılma direnci. kopma dayanımı. Selülozun mekanik yöntemlerle parçalanması ve bozunması. Mechanical Guarantees.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Measurement. Mechanical Properties of Paper. Kâsap kâğıdı. Ölçü başlığı. iç yırtılma direnci. Gazete kâğıtları ve gri kartonlar gibi ikinci hamur kağıtlar. Meat Wrapper. Suya mekanik yöntemlerle hava kazandıran karıştırıcılı ekipman. katlanma dayanımı. Measurement Head. Ölçüm. 306 . Bir cihaz veya aletle yapılan büyüklük belirleme işlemi. İmalattan kaynaklanan kusurlara karşı. Ölçü aletleri. Mekanik aeratör. Mezura kâğıdı. Mekanik garantiler. Makine dışında çeşitli yöntemlerle tırtıklı çerçeve kenarı görüntüsü verilmiş kâğıt. bükülme sertliği. Mekanik bağlama. Hareket eden cisimlerin yarattığı veya tükettiği enerji. Kâğıdın dayanıklılık ve direnciyle ilgili özellikler. Kraft kağıdından şerit metre yapmak için üretilen uzamaz yapılı kâğıt. uzaması. (Bakınız. Mechanical Bonding. tarayıcı üzerinde bulunan ölçü ünitelerinden her biri. Mechanical Energy. Mekanik çerçeve kenarlı kağıt. Bunlar arasında. gerilimli davranışı. Mechanical Aerator. Mekanik enerji. kaba dokulu kâğıtlar. QCS lerde kullanılan. Measuring Instruments.

Mechanics. Ekipmanlarda görülen bozulmaya başlama belirtisi. Mechanization. ne de kaba. Elyaf yerine garafit veya seramikten yapılma salmastra. Mekanik odun selülozu. Dalgalı kısım. kırışması. Mekanik bakım teknisyeni.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Mechanical Vibration. yüzeyine jelatin içinde gümüş tuzlarının sürüldüğü bristol kâğıdı. renkli mektup kağıtları. Medio Board. Medium Writing Finish. Görüntü olarak. Medium-Weight Coated (MWC). kullanılmamış gazete kağıtları ve dönüşümlü olmak kaydıyla baskılı matbaa artıkları. CEPI EN 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kağıt grubudur. MDF. Medium Grade. Eskiden kalmış görüntüsü olan. Yarı işlenmiş. Mechanical Seal. Medium. Mekanik emicilik. kitaplar. Gerginlik nedeniyle kâğıtta oluşan nem emiciliği. seçilmiş ofis artıkları. Oluklu kâğıtta ortadaki dalgalı kısım. Antik görünümlü. ne çok kaliteli. Karbon kâğıdı. Orta tabaka. 307 . Mechanosorptive. Mekanikçi. Mekanik titreşim. Düşük kuşe ağırlıklı (LWC) kağıt sınıfından olmakla birlikte Bir miktar kuşe ağırlığı fazla olan kağıtlar. Medium Density Fiberboard. Basınç veya gerilme etkisiyle. Makineleşme. Bu sınıfa. Mechanosorptive Creep. Oluk tabakası. kâğıdın nem alarak kreplenip. Medieval Laid. orta yoğunluklu selüloz elyafı ve reçine karışımından yapılma levhalar. Mekanik emicilik kırışıklığı. Mekanik salmastra. Medium Finish. Mechanical Wood Pulp. Odunun mekanik olarak öğütülmesiyle elde edilen lignini bol selüloz. renkli magazinler ve sürekli formalar girmektedir. Basınçlı ve sıcak ortamda. Fotojelatin bristol. Orta ağırlıkta kuşeli kağıtlar. Fotoğraf kâğıdı yapımında kullanılan. Orta türler.

Metallic Coating). Metakromatip. daha büyük çaplı. Mercury Porosimetry. Memo Covers. Erimiş galvanizle. Civalı gözenek ölçümü. Bir inç uzunluktaki (25. Sıcaklık ve rutubet gibi. Metal kaplama. Merchant’s Stock Order. Melamin reçinesi-asit asıltısı. Metalik kaplanmış emici kâğıt. “Metalic Coating” kelimesiyle ilişkisizdir. Ticari kâğıt siparişi. Metallic Blotting. Kuşe kağıtlarda. Fason marka. Menu Bristol. Pamuk elyaflarının alkali ortamda kısa süreli tutularak. Cam veya seramik moziklerin yapıştırldığı kraft kâğıdı. Merchant Brand. Metalization. Mesh Mount Tile Paper. paslanmaya karşı oluşturulan metal kaplama uygulaması. Bir membrandan geçiş dirençleri farklı olan maddeleri filtre etmeye yarayan düzenek. Gaz halindeki kükürtlü organik bileşiklerin ortak adı. daha mukavemetli ve boya tutar hale getirilmeleri. gözeneklerin büyüklük dağılımının ölçümü için kullanılmaktadır. Hesap cüzdanı kapak kartonu. Merserizeleştirme. Sıcak galvaniz. fiziksel çevre koşulları değiştiğinde rengi değişen boyalı kâğıtlar. (Bakınız. 308 . Mozaik taban kâğıdı. Meş. Mercaptan. Mercerization. Membrane Filtration. Merkaptan. Kağıt hamurunda yaş dayanım arttırıcı olarak kullanılan bir reçine türü. Kâğıtların fabrika ismi yerine. Melamine Resin-Acid Colloid. daha yoğun. Kâğıt hamurunda yaş dayanımı arttırmada kullanılmaktadır. Menü kartonu. satın alan tüccarın kendi verdiği isimle anılması. Çürük yumurta kokulu gazlar. Membran filitreleme.4 mm) elek gözü sayısı. Mesh. Melamin formaldehit reçinesinin sulandırılmış asit ortamında yaptığı kolloidal çözelti.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Melamine Formaldehyde Resin. Metachromatype. Melamin formaldehit reçinesi.

Ölçü milli kuşeleme. farklı renklerde görünme. çeşitli ışık kaynakları karşısında. düzgün yüzeyli kâğıt. Kullanım öncesi ölçekli skala baskısı yapılır. Metalik kaplama. (Bakınız. Metering. (Bakınız. Ölçümleme sistemleri. Üzerine helezon şeklnde tel sarılı ve kuşe kalınlığını veya yüzey tutkalını sıyırarak ayarlamaya çalışan döner mil. Metrication. Kağıt makinesi salonunda. Metric Ton. Metering Rod. (Machine Finished). 309 . Metering Rod). Ayar raspası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Metallic Coating. Meyer Rod). Metallic Paper. Metallic Coating). Belirli bir ışıkta ayni renkte görünürken. (Eş anlamlı. Metrikleştirme. Transfer Paper) Metamerism. Bir ton. Metering Blade. Metering Rod Coating. Metalik kâğıt. Kâğıt makinesinde kalenderlenmiş. Ölçümleme ekipmanları. Meter Paper. Kâğıt veya karton yüzeyini aluminyum. (Eş anlamlı.F. Metallic Paper. Metrik sistem.Yüzey tutkallamada tutkalı veya baskıda mürekkebi ayarlayan sistemler. Metric System. Metamerizm. Ölçü raspası. Uluslararası ölçü sistemi olarak kabul edilmiştir. Mezzotint. Ara kat. Ayar mili. Tutkal preste veya kuşe makinelerinde kaplama miktarını ayarlamada kullanılan raspa. Sismograf gibi çizgisel kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıtlar. Makine işi. Metal Transfer Paper. tahrik tarafında bulunan ara katlar. Meyer Rod. Mezzanine. Ölçümleme. Rod Coating). bakır gümüş tozu gibi metal parçacıklarıyla kaplama. (Kısaltılmış. Bakır klişe baskı. 1000 kg. M. İngiliz ölçü sisteminden metrik sisteme dönüştürme. Metering Equipments. Ölçü mili. Metalik transfer kâğıdı. Grafik kâğıdı.

Miseller. Microbiological Survey. Patron kâğıdı. Mika kağıdı. sistematik alınan örneklerle yapılan biyolojik testler ve analizler. Yanki silindir. Moleküllerin ve zerreciklerin bulunduğu asıltılı sıvı ortamlarda oluşan. M. (1) Elyaf öğütülürken. Micro-compression. Bir örnekteki mikroorganizmaların tiplerini ve sayılarını belirleyen analiz. Perdahlama silindiri. M. Tekstil ürünleri sarmak. Slime). 310 . meyve sarmak için kullanılan tek tarafı parlak pelür kâğıtları. Microbiological Slime. kâğıtta daralmayla sonuçlanır. Islak imzalı kâğıtlar. Bakteriler tarafından oluşturulmuş selüloz. duvar kağıdı veya davetiye kartları basımında gofraj yapılarak kullanılan bir kâğıt. Perdahlı sülfit pelür kâğıdı. Cylinder. (Eş anlamlı. Bakteri selülozu. rifayner tarafından elyafa ugulanan küçük sıkıştırmalar. Kâğıt fabrikasında. Kâğıdın tek tarafını perdahlamak için kullanılan yanki silindiri. Mikrop öldürücüler. (Machine Glazed). Genel toplamda. Mikro sıkışma. Oluklu ve temizlik kağıtları üreten makinelerde kurutma grupları arasında kullanılır. Micelles. Mikrobiyolojik analiz.G. Bacterial Celulose ) Microbiocids. Mica Paper. Sulfite Wrapping Paper. Manyetik karakter tanıma kağıdı. (2) Kurutma sırasında elyaflarda meydana gelen minik sıkışmalar. Microbiological Analysis. Microbial Celulose. Çöl tipi ortamlarda gelişirler. Çek/senet kâğıtları. Makine perdahlı. Bünyesinde lignin ve yarıselülozlar bulunmamaktadır. Tek yüzü öğütülmüş mika ile kaplanan. (Bakınız. Mikrobiyolojik şlaym. Mikrobiyolojik inceleme. askıdaki molekül ve zerrecik birikintileri. belirlenen hamur hatlarında. Moleküler kümeler. MICR (Magnetic Ink Character Recognation) Paper. Kağıt fabrikaları su döngülerinde görülen ve mikrobiyolojik birikintilere neden olan mikropları öldürmede kullanılan kimyasallar.G. Kâğıt makinesinde yanki silindir kullanılarak tek tarafı parlak olarak üretilmiş kâğıt. Selüloz lifleri daha uzundur.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ M.G.

Microorganisms. Microfibril. Mikrofiltreleme. Electro-Polishing) Micro-Turbulance.02µ ile 2µ arasındaki parçacıkların membran filtrelerede filtrelenmesi. Microparticle Retention Systems. Intercelular Layer) 311 . Mikrokristal yapıda petrol yan ürünü. 0. Micrometer. Micro-Polishing. Mikroorganizmalar. Mikro iplikçik. Silika veya bentonit parçacıkları ile polimerlerin veya nişastaların birarada bulunduğu sistemler. Mikro parlatma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Microcrystalline Cellulose Pulp. Mikroturbülans. Mikroskopik parçacıkların tutunabildiği sistemler. Mikro iplikçik açısı. Microcrystalline Wax. Kâğıt sanayiinde sık kullanılan bir Zeta potansiyel ölçüm metodu. Çok saf ve ilaç endüstrisinde tabletlerde katkı maddesi olarak kullanılan zerrecikler halindeki çözünmeyen alfa selülozü. Odun elyaflarının arasında bulunan ve onları birbirlerine bağlayan lignince zengin katmanlı bölge. Mekanik ve fiziksel elyaf mukavemeti açısından önemlidir. Mikronize edilmiş. Middle Lamella. Microelectrophoresis. Kâğıt üretim sisteminde sorunlara yol açan mikroskobik yaşam türleri. safiha yerleşene kadar elek üzerinde yarattığı küçük türbülanslar. Mikrokristal parafin. Ortadaki. İkincil hücre duvarında bulunan iplikçiklerin diziliş açıları. ikincil katmanlarda görülen selüloz iplikçiklerinden oluşan kısımlar. Mid. Hamur kasasından çıkan jetin. Micronised. Mikroelektroforez. Hücre duvarında. (Eş anlamlı. Hamur kasası ve borularında uygulanan pürüzsüzlük yaratmayı amaçlayan yüzey parlatma işlemi (Bakınız. Microfibril Angle (MFA). Orta lamel. Microfiltration. Mikrofibril. kalsit gibi maddeler. karton veya mukavva kalınlığını ölçmek için kullanılan bir ölçü aleti. Mikrokristal selüloz. Mikrometre. Çok iyi öğütülerek mikronize edilmiş talk. Kâğıt.

Selüloz öğütme değirmenleri döneminden kalma. Büyük büte yapımında kullanılan. Orta perdeli hamur bütesi. Milk Cap Board. Mill Boards. eliptik şekli ile ortada bir perde oluşturarark yapıyı bir kanala dönüştüren büte. Milk Carbon Board. Dayanıklı süt kartonu. (Bakınız. Mill Blanks. Mill. (Eş anlamlısı. Fabrikanın satışa kendi adıyla sunduğu kâğıt veya kartonlar. Kâğıt fabrikası. orijinal çok katlı anlamında kullanılmaktadır. Milk Bottle Caps). Milk Bottle Caps. Fabrika markası. Çeşitli katmanlardan oluşan dayanıklı sütlerin satışa sunulduğu ambalaj türü. Mill Bristol. Sızdırmaz özellikli bir kâğıt. Sızdırmaz özellikli süt kutularında conta işlevi gören karton. Kâğıt kalınlığında ölçü birimi olarak kullanılır. Kalınlığını kâğıt makinesinde sağlamış. Süt kutusu kapak kâğıdı. Gerçek layner karton. Laminasyonla makine dışında çok katlılık verilmediği için.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Midfeather Stock Chest. Mill Brand. Mil. Bir inçin binde biri. Milk Can Gasket. Fabrika döküntüsü. Kâğıt fabrikası (Papermill) yerine kullanılan kısaltılmış kelime. Fason olmayan kâğıt markaları. Fabrikasyon bristol. Point). Gerçek bristol. Mill Broke. (Tetrapak ticari adlarından biridir). Kireç sütü. Kâğıt makinesinde. Üretim sırasında ortaya çıkan döküntüler. Sulandırılmış kireç. Süt şişesi kapak kartonu. Gerçek karton. Midton. Fabrikasyon layner karton. Cilt kapağı kartonları. gramajı yüksek kartonlar. Yüzeyin %25 ile %75 arası mürekkepli olduğu baskı örneği. Fabrikasyon karton. Milk. 312 . günümüzde halen kâğıt fabrikaları için kullanılan kelime. yanki silindirde kalenderlenmiş bristol karton. Orta tonda baskı. Genellikle yuvarlak elekli makinelerde üretilen çok katlı layner kartonlar. Karıştırma kanal içinde sürekli dönen hamur kütlesi şeklindedir.

Tampon. Mill Cut. Mill Sized. Bir kağıt fabrikasında yapılan ve raporlanan etüd. Mill Edge. Fabrikasyon kesim. Mill Heads. Makineden çıktığındaki kenarlara sahip. Mill Roll. Mill Study. Üretim sırasında tutkallanmış kâğıt veya karton. bobin makinesinde kenar kesimi yapılmamış kâğıt veya karton kenarı. Kâğıt fabrikası çapında.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Mill Count. Matbaa kesiminde. Fabrikasyon ambalaj kâğıdı. Fabrikanın tüm birimlerini içine alacak şekilde. Kâğıt makinesi üzerinde sarılmakta olan veya sarılmış çıkmış olan dev kâğıt makarası. (Bakınız. (Bakınız. Teksir makinesi. Pano üzerine işlenen sembolik akış şeması. (Üretim hattıyla karıştırılmamalı). Fabrikasyon ekyeri. Machine Made Deckle Edge). Stensil kâğıdı. 313 . Kâğıt bobinlerinde. Mimeo Bond. Fabrikasyon tutkallı. Fabrika çapında. Mill Splice. İsim hakları alınmış fabrikasyon ürün çeşitleri. Stensil kâğıdı. Mimik diyagram. Mimeotype Stencil Paper. Makinedeki kâğıt kenarı. Şablon baskıda kullanılan kâğıt. Fabrika etüdü. Şablonla çoğaltma kâğıdı. köşelerde açısal hatalar ve ebatta ölçü hataları oluşur. Mimeograph®. Fabrikasyon ambalajlı. üretim sırasında kâğıt kopması nedeniyle oluşan ve eklenen yer. Markalı ürün yelpazesi. Teksir kâğıdı. Mill Wrapper. Mill Wide. Ölçüleri tutan kesim. Çerçeve kenarı. Mimeograph® Paper. Tampondaki kenar. Mill Line. Fabrikasyon sargılık kâğıtlar. Bad Splice). Dökme alınıp paketlenmemiş. MIMIC Diagram. Fabrikasyon paketli.

Baskıda meydana gelen kaçıklık. sülfirik asit gibi inorganik veya anorganik asitler. Muhtelif. çeşitli fabrika içi hatlardan gelen hamurların. Mist Gray Board. Karıştırma. Mineral Filler. Mixed Wastes. Yönetimin ihtiyaç duyduğu üretim verilerini toplayıp. karar vermede kullandığı sistem. Mitsumata çalısı. Mixed Papers. Mixing. Japonya’da yetişen bir çalı. Baskı kaçıklığı. Küçük tamirat. Mitscherlich Pulp.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Mineral Acid. Yanlış ayarlama. Mist Board). Anorganik asit. (Bakınız. temizlik veya tıkanmalar gibi nedenlerle yapılan ve üretim kaybına yol açan duruşlar. İkincil Duruşlar. Minor Stoppage. (Bakınız. Yarım vardiyayı geçmeyen tamiratlar. Herhangi bir arıza giderme işlemi yapılmamasına rağmen. Elbiseleri neme ve güveye karşı korumak için kullanılan kutuların/sandıkların yapıldığı karton. Misalignment. Elbise saklama kartonu. Misregister. (2) Harman yapmak amacıyla. Minor Repair. Karışık hurda kâğıt. Yüksek miktarda hemiselüloz oranına sahip. kağıt yüzeyine düzgün görüntü kazandıran maddeler. Toplanıp. 314 . Kaolin ve kalsit türü. Mixed Wastes). Üretim bilişim sistemi. Mineral dolgu maddeleri. Kabuklarından elde edilen. MIS (Manufacturing Information System). (1) Düzgün bir hamur karışımı elde edebilmek için. İnorganik asit. Mist Board. aydınger kâğıdı yapımında kullanılan sülfit selülozu. Hata duruşu. Bu selülozdan yapılan kâğıt. dolgu maddelerinin ve kimyasalların karıştırılması. selülozları el yapımı kâğıtlarda kullanılan. Mitsumata. Mitscherlich selülozu. hamurun bir karıştırıcı ile karıştırılması. Miscellaneous. Sandık kartonu. kâğıt hamuruna katılan. Gri karton türündendir. cinsine göre ayrılmamış her tür kâğıt. Hidroklorik asit.

kuru bazda. toplam ağırlığın yüzdesi cinsinden değeri. Rutubet oranı. Sipariş verme.O.M. Moisture Control. Moisture Content. Elastiklik modülü. 315 . Dry Basis. havalandırma süresini kısa tutan alternatif bir yöntem. Moistureproofness. Modified Aeration. Bir kuvvete karşı bir cismin gösterdiği deformasyon ölçüsü. İnşaat sırasında duvar katmanları arasına konulan. Rutubet geçirmezlik. Rutubete karşı yüksek dirence sahip olma. Moisture Measurement. rutubeti engelleyen kâğıt. Esneklik katsayısı. ağırlığın % 6-7 si arasındadır. Kâğıt makinesinden çıkışta rutubet. Doğal ve öğütülmüş kalsiyum karbonatın modifiye edilerek.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ M. Değişiklik. morfolojisinin ve özelliklerinin değiştirtilmesiyle elde edilen pigment. Rutubet geçirmez kâğıt. Kağıt içindeki su ağırlığının fırın kuruluğundaki kağıt ağırlığına oranı. Modifiye havalandırma. Kâğıt bünyesinde bulunan su ağırlığının. Düzeltme. Moisture Ratio. biyolojik veya kimyasal yönden farklılaştırılmış nişastalar. Modulus of Elasticity. aktif çamur miktarını yüksek tutup. rutubet ölçen tarayıcı ile yapılan ve buhar sistemine komut vererek rutubeti ayarlayan kalite kontrol sistemi (QCS). Tadilat. M. Modified Starches. Modified Natural Ground Calcium Carbonate. Modification. Normal oda şartlarında çevrenin rutubetiyle % 10 a çıkar. Modifiye nişastalar. Rutubet miktarı. Moisture Barrier Building Paper. Fiziksel. 25”X 40” (=1000 inç²) ebadında 1000 adet kâğıdın ağırlığıyla ifade edilen kâğıt gramaj sistemi. Rutubet kontrolu. Modifiye doğal ve öğütülmüş kalsiyum karbonat. Laboratuarda veya QCS aracılığıyla yapılan kağıttaki nemin ölçülmesi. Rutubet ölçümü. M Latincede 1000 demektir. Kâğıt makinesi üzerine kurulu. (Making Order). Aktif çamurlu arıtmada. Romen rakamıyla 1000 e 1000 anlamında.

Mold Machine. Ambalaj kâğıdı türü kâğıtlarda. Kalıplanabilme. Mold Resistant. Mollier Diagram. Rutubete dirençli. Kâğıdın nem nedeniyle oluşan dalgalı görüntüsü. Yuvarlak elekli kâğıt makinesi. Moisture Content). Bu diyagram çiğleşme sıcaklığını görmede ve havanın rutubet taşıma kapasitesininden yararlanmada kullanılan bir diyagramdır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Moisture Ratio. (Bakınız. atom ağırlıklarının toplamı. Molded Pulp Products. Moldability. Sıcaklık artışıyla. Su alma özelliği olmayan kâğıt. Moisture Resistant. kâğıdın katlandığında. Kalıplanamayan. Kağıt içindeki su ağırlığının . İçine konulan katkı maddeleri nedeniyle. Kalıplanmış kâğıt ürünler. üretim sırasında kalıplanamayan kâğıt ve kartonlar. Molecular Structure. Moliyer diyagramı. Kalıplama makinesi. Üzerinde kâğıdın oluştuğu çerçeveli elek. Sonradan alınmış rutubet. Molding Machine. Bir bileşikte kendini oluşturan atomların. Çerçeve kenarı el yapımı gibi bırakılarak. Nem izi. Elek. Moisture Welts. el yapımı görüntüsü verilmiş kâğıtlar. Wet Basis. Rutubet oranı. yaş bazda. Yumurta viyolü. kâğıt tabak gibi kalıplanmış ürünleri üreten makine. Molekül yapısı. El eleği. Mold. kağıdın ağırlığına oranı. Molecular Weight. Moisture Regain. Molekül ağırlığı. Mold Resistant Paper and Boards. açılmadan katlanmış olarak kalabilme özelliği. Kalıba dirençli kâğıt ve kartonlar. Kabarma. Mold Made Paper. Yuvarlak elekte yapılmış kâğıt. Kâğıdın üretim sonrasında bulunduğu ortamdan aldığı rutubet. hava içindeki doymuş rutubet miktarındaki artışı gösteren diyagram. yuvarlak elekte üretilmiş ve elek üzerinde ebat kesimi yapılmış. 316 . kâğıt tabak gibi kalıplanmış kâğıt ürünleri. Şekillenebilme. Kalıba dirençli. Yumurta viyolü.

Renk sabitleştirici. Mordant. havalı veya hidrolik motor. Kütleye ve hızın büyüklüğüne bağlı olan değer. fibrilleşme açıları. En az 3 karbon atomuna sahip. Monitoring. kaplama kâğıtlar. bükümsüz atkı veya çözgü ipleri. Monosulfite Pulp. elyaf çesitleri. Sert ağaç türlerine daha uygundur. ortalama elyaf uzunlukları. Morphological Structure. genellikle 6 karbon atomlu. Boyama veya tutkallama öncesi elyafları kaplayan ve boyanın veya tutkalın elyafa tutunumunu arttıran şap ve benzeri maddeler. Üzeri sedef görünümü verilmiş. Makine dizgi kâğıdı. Monoblister (Clamshell). Morfolojik yapı. Mother of Pearl Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Moment of Inertia. Elektrikli. (Eş anlamlı. Bilgisayar ortamında kaydederek yapılan ölçüm işlemi. kalınca kâğıt. Çeşitli şeffaf plastik levhaların (PP. (2) Ekranda izlemek. Motor. Telgraf kâğıdı. Monosaccharides. Bilgisyarda izleme. Monoflament. elyaf büyüklükleri (Coarsness) ve özgün yüzey özellikleri bulunmaktadır. Şekilsel yapı. Monosülfit selülozu. Morse Paper. hücre çeperi kalınlıkları. Fixative) Morphological Properties of Fibers. Monitor. Makine dizgisinde delikli şerit şeklinde kullanılan beyaz. Mordan madde. (1) Ekran. 317 . Genellikle nötr sülfit süreciyle üretilmiş selüloz. Sedefli kâğıt. Tek telli. Atalet momenti. Elek ve keçelerde kullanılan sentetik. Bükümsüz. Monotype Paper. Monotip kâğıdı. Elyafların morfolojik özellikleri. Bunlar arasında. PE) sıcak şekillendirilmesiyle oluşturulan ambalaj ürünleri. Bir cismin harekete karşı gösterdiği direnç. Mors alfabesi ile telgraf metninin üzerine yazıldığı. şerit hale getirilmiş kâğıt. Motor. Misina gibi tek damarlı.Monosakkaritler. Şekil ve yapısına bağlı olan selüloz özellikleri. ağaçlarda besin olarak üretilen karbonhidrat.

Montaj folyosu olarak kullanılan. Mullen. Mottling. Mermerli renk. Mount Hope Roll. Motor Starter. pamuk selülozu kökenli. Mottled. safihanın ise kırışıklığını düzeltmek için kullanılan eğri/kambur vals.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Motor Control. Baskı kabalığı. tanıdıklara yasta olunduğunu bidirmek üzere hazırlanan. Düzensiz boyandığı için mermerli gibi görünen renkli kâğıt. (Bakınız. Mottle). Mottled Color. Patlama mukavemeti. (2) Mürekep dağılımı bozukluğu. çok düzgün yüzeyli ve parlak. Mulch Paper. Pres keçesini katlanmaması için. alacalı görüntü. kir tutmaz bir karton türü. Mounting Board. Ziftlenerek birkileri veya toprağı sıcağa. Mottle. Mermer dokulu işlenmiş. Motor Cooling Air. Motor soğutma havası. Montaj. soğuğa karşı battaniye gibi örtmesi için üretilen kâğıt. Motor mili. Yas kâğıdı. Motor kontrolu. Motor kontrol panosu. Mürekkebin düzgün dağılmaması sonucu oluşan görüntü bozukluğu. Burst/Bursting Test) 318 . Kambur vals. (1) Mermerli. Mounting. Tüm motorların çalıştırıldığı merkez. Matem kâğıdı. Açma valsi. Mermerli kâğıt veya karton. adını Mullen tipi cihazdan alan test. Motor yol vericisi. (Eş anlamlı. Mermerli. Motorun yol vericiyle çalıştırılması. Kâğıt veya kartonda patlama mukavemetini ölçen. Motor Control Center (MCC). Kâğıt hamuruna değişik renklerde karışmış hamur veya su nedeniyle oluşan ebruli desen. Ölüm nedeniyle. Motor Shaft. Montaj kartonu. Zirai örtü kâğıdı. matbaada siyaha boyanarak desenlenen kâğıt. Mullen mukavemeti. (Düzensiz) Mermerli boyama. Mourning Paper. Boyalı hamurun tam karışmaması nedeniyle oluşan algalı. Mottled Finish.

Çok basmaklı evaporatör. Burada kağıtta/kartonda iç katmanlardan söz edilir. Mültilit. Çok elekli sistemlerde birden fazla safihanın tek bir safiha haline dönüştürülerek yapılan karton üretimi. Multigraph®. Çok tür kağıt üreten makine. Mülti metal baskı kalıbı. Multiple Effect Evapotrator. Kaskat evaporatör. Genellikle küçük kapasitesi nedeniyle birden fazla kağıt türünü üretebilen makine.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Mullen Burt Tester. Dupleks anlamında olmayan. Fakat bu durum makina dışında gerçekleştirilir ve çok katlılık üretilmiş kağıtların sonradan üst üste getrilmesiyle sağlanır. Çok katlı kâğıt üretimi. Multicolored Crepe. Multilayer Web Forming. Bir dizi evaporatörden oluşan. Kaskat buharlaştırıcı. Multigrade Machines. Çok girişli hamur kasası. Multilith®. Multiply Web Forming). Çok silindirli kâğıt makinesi. Mültilit ofset kâğıdı. Multimetal Plate. (Eş anlamlı. İki katlı fordriniye makine. Mültigraf. Multicylinder Drier Section. Renkli krapon kâğıdı. çok katlı olmasına rağmen katmanları yapıştırma olmayan. Not: “Multiply Web” çok katlı temizlik kağıtları için de kullanılmaktadır. Çok katlı kağıt üretiminde bir hamur kasası türü. Çoğaltma makinesi. Ofiste kullanılacak kadar küçük ofset makinesi Multilith® Paper. makinede üretilmiş kâğıt ve karton türleri için kullanılan genel amaçlı kelime. Mullen) Multichannel Headbox. (Bakınız. seri bağlı ve yüksek verimli buharlaştırma sistemi. Çok kanallı hamur kasası. Çok katlı uzun elekli makine. 319 . Çok katlı. Multicylinder Machine. Multigraph Paper. Multifourdrinier. Mültigraf çoğaltmada kullanılan kâğıt. Çok silindirli kurutma partisi. Multiply.

Çok katlı kâğıt torba. Multistage Bleaching. Munition Board. birden fazla eleği olan kâğıt makineleri. Fişek kartonu. Multiply Formers. (Bakınız. Çok dalgalı oluklu mukavva. Çok katlı kağıt. Multiwall Corrugated Board. Çok parçalı tahrik. Munition Paper. Multilayer Web Forming). Multiply Paper Making Process. Çoklu elekler. 320 . Birden fazla oluğu ve ikiden fazla layner kullanılmış oluklu mukavva türleri. Av tüfeği fişeklerinde kullanılan karton. Hem uzun eleklerde. Fişek kartonu. Çimento veya un torbaları gibi birden fazla kattan oluşan torbalar. Çok katlı torba kağıtları. Çok bölgeli. Multizone. Kaskat ağartma. Çok katlı kâğıt üretim süreci. Laminated Web) Multiply Web Forming. (Bakınız. Çok kademeli ağartma. Multistage Cooking. Multiwall Bag Kraft Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Multiply Board Machine. elek kademelerine farklı hamur göndererek mümkün olmaktadır. 4) Multiwall Paper Sack. hem de yuvarlak eleklerde çok katlı kâğıt üretimi. Multi Sectional Drive. Ek. Temizlik kağıtlarında uygulanan çok katlı yapı. Multiply Web. Multistage Process. Birden fazla eleği olan ve sonunda çok katlı karton üreten makine. Çok kademeli süreç. Av tüfeği fişeklerinde kullanılan karton. Kalenderlerde ve hamur kasalarında bölgesel kontol sağlamak amacıyla uygulanan parçalı yapı. Genellikle alt ve üst katları farklı hamurdan kâğıt üretiminde kullanılan. Çok katlı karton makinesi. Kartonda çok katlılığın makinede sağlandığı bir yöntem. Bir selüloz ağartma süreci. Ağartma işlemi gibi ardışık işlemler dizisi. (Eş anlamlı. Kağıt makinesi gruplarının ayrı ayrı tahrik edildiği sistem. Çimento torba kâğıdı. Çok kademeli pişirme. Multiply Board Machine). Bölgelere ayrılmış. (Bakınız.

Music Roll Paper. Müzik notalarının yazıldığı/basıldığı kâğıtlar. Org veya piyanonun belirli bir parçayı piyanist olmadan. Albüm kapak kartonu. delikli hafıza şeridi yapımında kullanılan kâğıt. otomatik olarak çalması için. Metrenin 10000 katı. Solfej kâğıdı. 10 kilometre. Music Lithograph Paper. Music Lithograph Paper). Kilometrenin 10 katı. Myriameter. Music Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Music Cover. (Bakınız. Otomatik piyano/org kâğıdı. Mirametre. 321 . Müzik albümlerinin kapağı olarak kullanılan karton.

Paslanmayı önleyici ve dikiş iğnelerini paketlemekte kullanılan. Nail Strength. Elek ve keçelere uygulanan el dikişi. yumuşak dokulu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ N Nacreous Paper. Nanofiltration. Napkin Papers. (Eş anlamlı. Yerli selüloz. Negative Heliographic Papers. 322 . Natural Dyes. İçine boya katılmamış. kurutma keçesi gibi tekstil ürünlerini dikişle ekleme işlemi. Negative Paper). Needling. hayvanlar. Sedefli kâğıt. Near Miss. minerallerden elde edilen pigment ve boyalar. İğneli dikiş. Kağıt peçete. selülozun kendi rengi olan kemiksi beyaz renkli kâğıtlar. Çivi çakılan fiber levhaların. Dikme.002µ nun altındaki parçacıkların filtre edilmesi. Bitkiler. Yanki silindirli makinelerde krepli olarak üretilen. Membran filtrelerde. Napkin. Nanofiltreleme. siyah renkli kâğıt. Doğal renkli. Doğal boyalar. Kâğıt makinesinde kullanılan. Planlanmamış ve kazanın eşiğinden dönülmüş olay. Temizlik kâğıtları grubundan. Edge Nail Strength). Needle Paper. yanal hareketlere karşı yırtılma direnci. Peçete kâğıtları. Kıyısından dönülmüş. Native Cellulose. çok düşük gramajlı ve çok katlı kâğıtlar. O bölgede veya o ülkede üretilen edilen selüloz. (Bakınız. (Eş anlamlı. Çivi mukavemeti. İğne kâğıdı. Natural Colored. çapı 0. Peçete. su emici. Needle Punching. Suların doğal yolla oksijen kazanarak bakterilerce temizlenmesi. Mother of Pearl Paper). Natural Purification. Doğal temizlenme.

İhmal.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Negative Paper. Negative Paper). sonradan sodyum karbonatla nötrleştirilen selülozlar. Gazete. Negatif kâğıdı. Negligence. Ağsı topaklanma. Nötr tutkallı elektrik izolasyon kâğıdı. Nepal kâğıdı. Net Weight. (Eş anlamlı. Net rifayner yükü. arıtma ünitesi havuzlarında. Ağsı floklaşma. Sabunlaşmış reçine tutkalı. Nötr tutkal. Net Refining Load. Savsaklama. elyafların polimer ağı yaratarak meydana getirdikleri kütleleşme. türbülans kayıpları için harcanan güç çıkıldıktan sonra kalan güç değeri. nötr ortamda üretilmiş. Fotoğrafçılıkta negatiflerin basıldığı kâğıt. 323 . Nepal Paper. (Bakınız. Ağ. Net ağırlık. Negative Photographic Paper. Rifaynerin gücünden. NPSH (Net Positive Suction Head). Nötr kraft kâğıdı. Asidik veya bazik özellik göstermeyen. News. Neutral Kraft. Bir pompanın kaç metre aşağıdan emiş yapabileceğini gösteren değer. asit veya baz özelliği göstermeyen kraft kâğıdı. (Bakınız. Bridging Flocculation). Neutral Gummed Electrical Papers. Tekstilciler tarafından ürünlerde leke bırakmadığı ve renk bozulmalarına neden olmadığı için kullanılan. Net pozitif emme yüksekliği. Elyaflardan oluşan ağ. Pişirme sırasında sodyum sulfitin kullanıldığı. Defne ağacı selülozundan. Nötr sülfit selülozu. mukavemet kazandırması için kâğıt hamuruna katılan yaş dayanım tutkalı. nötr ortamda üretilen bobinajda izolasyon olarak kullanılan kâğıtlar. Neutral Sulfite Pulp. Network Flocculation. Net Positive Suction Head (NPSH). Presbant kâğıtlarının bir türü. Neutral Size. Elektrik izolasyon dayanımı ve kâğıt mukavemeti çok yüksek. elde üretilen kâğıt. NPSH) Network. İki veya daha fazla polimerin etkileşimiyle.

Eski gazete kâğıtlarından. ambalaj amaçlı üretilen gri kartonlar. Çizgisel baskı yükü.22mm) gelen fluting kâğıt. Newspaper Wraps. Bobin makinelerinde.009 inç (=0. Newsprint. Grikarton. Amerikan normlarında kalınlığı 0. Nip yükü. sarma valsleriyle bobin yastığı arasında bulunan ve bobin için koruyucu muhafaza işlevi gören parça. 324 . Gazete basımı için üretilmiş mekanik selüloz kökenli muhtelif kâğıtlar. News Vat Lined Chip). Ninepoint Corrugating Material).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Newsboard. Gri karton. Daha geniş açıklama için “Point” başlığına bakınız. Nip Load. gazeteleri ambalajlamak için kullanılan kâğıtlar. Kuşeli bristol. Nip muhafazası. Genel bir tanımdır.22mm) gelen saman selülozundan üretilmiş fluting kâğıt. News Lined Board. Avrupa normlarında bu tür kâğıtlar/kartonlar gramajla ölçülendirilir. İlan kartonu. Dönüşümlü gazeteden yapılma kâğıt. Ningbo Fold. Ninepoint Corrugating Material. paket halinde satılan gazete kâğıtları. Newsprint Sheets. Tek tarafı kuşe bir bristol. son derece dayanıklı. (Bakınız. Nip. “Wet Nip” preslerdeki yaş nipi ifade etmek için kullanılır. Ninepoint Strawboard. News Bogus Paper. News Vat Lined Chip. Düz baskı preslerinde düşük tirajlı gazete basımı için. Yuvarlak elekte eski gazete kâğıtlarıyla üretilmiş gri karton veya kâğıt. Ebat kesimli gazete kâğıdı. Gazete ambalaj kâğıdı. Gazete kâğıdı. Pres ve kalenderlerde. Eski gazete kâğıtlarından yapılma kâğıtlar. Kâğıdın valsler arasında preslendiğinde oluşan baskı temas çizgisi. Ebat olarak gazete basımı için kesilmiş kâğıt. (Eş anlamlı. Kraft selülozundan yapılan. Standard Newsprint tabiri bidiğimiz gazte kağıtlarını tanımlar. Newsposter. Ninepoint Semichemical Board. Dokuz puanlık fluting kâğıt. Afiş kağıdı. Amerikan normlarında kalınlığı 0. bir milimetre uzunluğa Newton cinsinden yapılan baskı kuvveti. Nip Guard. Dokuz puanlık saman fluting.009 inç (=0. “Dry Nip” kalenderdeki kuru nipi. Nip.

Nipel. Nominate. Alevlenmez kâğıt. Azotlu bileşikleri çevreye/havaya salma. Azot dioksit. 325 . Aday göstermek. esnek olmayan karton. Nitration Pulps. Nitrogen Emission. Nitrat kâğıdı. Çok saf pamuk selülozundan üretilen. Yüksüzken çekilen güç. Noisless Paper). Carbonless). tiyatro. Bükülmeyen (karton). Noiseless Program Paper. Büküldüğünde kırılarak kopan. Sessiz kâğıt. opera. Nominal kâğıt ağırlığı. safihanın alt ve üst sıra silindirler arasındaki geçişini önlemek. çok hızlı kâğıt makinelerinde. Uluslararası standartlarda bir metrekare kâğıdın gram cinsinden ağırlığı belirleyicidir. Kırılgan. Azot salımı. Anma. içinden hamur geçerken çekilen güç. yani kopmamasını önlemek için geliştirilmiştir. Noncarbon. Alev almaz kâğıt. radyo gibi ortamlarda elde dolaşan basılı kâğıtlar. Azot emisyonu. (Eş anlamlı. Karbonsuz. Nonbender. (Bakınız.Rated). Pamuk selülozlarının. Nitrat selülozu. Meme ucu. yandığı zaman alev çıkarmayan kâğıtlar. No Draw Drier. Nominal. Rifaynerde bıçaklar kapanmadan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Nipple. Çekişsiz kurutma. Azot oksitin havayla temasında ortaya çıkan öldürücü gaz. Nitrogen Dioxide. Bu anlama gelen “Single Tier Drier” tek sıra silindirli kurutma bölümü tasarımı. Nitrating Paper. Etiketinde yazılan. temiz görünümlü kâğıtlar. Noncombustible Paper. nitrik asitle muamele edilmesiyle elde edilen selülozlar. Nominal Weight. çok yüksek düzeyde nitrat selülozu içerdiği için bu adı alan. 500 veya 1000 adetlik bir top kâğıdın ağırlığı. Noisless Paper. Amerikan standartlarında kâğıt türlerinin gramajı için kullanılan tanımdır. Sigara kâğıdı gibi. No Load Power. Kâğıt sesinin duyulmasının istenmediği. (Eş anlamlı.

Nonpasted Blanks. Sadece kağıt veya selüloz üreten fabrika. Suda iyonlarına ayrılmayan ve yükleri olmayan bileşikler. Yoğunlaştırılamaz maddeler. durumunu test etmek için geliştirilmiş yöntemler. durumunu kontrol etmek için geliştirilmiş yöntemler. Paslandırmaz-yağ geçirmez ambalaj kâğıdı. Kestirimci bakımda kullanılan. Nonfibrous Additive. Tahribatsız test. Gr/L olarak ifade edilirler. Rutubet aldığında dalgalılık göstermeyen reçine kaplı kâğıtlar. Kıvrılmaz reçineli kâğıt. Nonfading Poster. Çift katlı karton. Nondestructive Inspection. Genellikle erimiş veya askıdaki organik ve inorganik kökenli maddeler. Noncorrosive Greaseproof Wrapping. makinede çift katlı olarak üretilen kartonlar. (Benzer anlamlı. Genellikle mineral kökenli dolgu maddeleri ve kimyasallar. donanıma zarar vermeden. Entegre olmamış fabrika. Noncurling Gummed Paper. Yoğunlaşmayan gaz maddeler. özel olarak kaplanmış veya laminane edilmiş ambalaj kâğıtları. İyonlaşmayan bileşik. Nonionic Compound. Nondestructive Control). donanıma zarar vermeden. İşletme yetkisi olmayan kişiler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Noncondensibles. Non Operating Personel. Kıvrılmaz kâğıt. Tahribatsız kontrol. Operatör dışındaki kişiler. herhangi bir tahribatsız ölçüm yöntemi Nondestructive Tests (NDT). buhar. Filtre edilemeyen kalıntı. “Patent Coated Board” olarak da bilinen. Tahribatsız kontrol. Nondestructive Inspection (NDI). Nondestructive Control (NDC). yağ veya gaz geçirimini önlemek için kullanılan. Elyafsı olmayan katkı maddesi. Solmaz poster kartonu. Nonintegrated Mill. Ofset baskı ile afiş ve poster basılan kartonlar. Kâğıt makinesinde katmanlı olarak üretilmiş karton. Kestirimci bakımda kullanılan. Nonfilterable Residue. Kestirimci bakımcılıkta. 326 . Su. Bu kişiler işletmenin başka bölgelerinden sorumlu bile olabilirler.

“Noiseless Paper” olarak da adlandırılan. Keçe. Genel olarak defter yapımında kullanılan kâğıtlar. selülozlar. Nonwood Pulp. Geridönüşümsüz mihver boru. Nonwovens. Hışırtısız kağıt. İskandinav türü tampon alma yöntemi. Nonwoven Felts. Islanmaz keçe. Saman. buruşturulduğunda ses çıkarmayan kâğıtlar. Normally Open Valve. 327 . Sudan her tür katı parçacığın ayrıştırılması için kullanılan ve flotasyon ünitelerinde gerçekleşen ayrıştırma işlemi. Dönen dolu tampon kelepçelerden ayrılarak hızını kaybeder. uzun elyafların keçeleştirilmesiyle oluşan tekstil ürünü. Ağaç dışı selülozlar. Sıra karton. Nonwood Fibers). Notebook Paper. Notdefteri kâğıdı. Nonreturnable Core. Normal Capacity. Keçe türü uzun elyafların birbirine bağlanmasıyla oluşan kâğıt veya kumaşlar. bambu gibi bir yıllık bitkilerden elde edilen. Keçeler. Nordic Turn-up Reeling. Dokunmadan. Nonselective Flotation.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Nonrattle Paper. Normally Closed Valve. en eski tampon alma yöntemi. Yıllar içinde tecrübe edilmiş tüm olumsuz koşulları içinde bulunduran ortalama üretim kapasitesi. Normalde açık vana. Normal kapasite. Seçici olmayan flotasyon. Normalde kapalı vana. kağıdı yeni dönmeye başlamış olan boş tampona sarmaya başlar ve kâğıt iki tampon arasından kopar. Dokunmamış kumaşlar. Nonwetting Felt. pamuk. “Selective Floatation” işleminde. Üretimi aksatmadan. kendir. Nonwoven Fabric. Enerji yokken kapalı vana. Dokunmamış keçeler. Dönerken oluşan vakum. Hiç bir teste gerek duymadan kullanılan vasıfsız dolgu kartonları. (Bakınız. Enerji yokken kapalı vana. sadece belirlenen bazı tür parçacıklar ayrıştırılmaktadır. Nonwood Fibers. dolu tamponu mal sarıcıdan almak amacıyla kullanılan. Nontest Chip.

Sarı saman renkli kimyasal manila selülozu. Cep romanı kâğıdı. NOX. 2 numara manila. Uyarmak. Fıskiye memesi. 1 numara manila. Nötr sülfit-yarı kimyasal selüloz. Notion Bag Paper. Besleyici maddeler 328 . Azot oksitler. Number 1 Manila. Elek bölümündeki fıskiyelerde kullanılan ve suyu çeşitli özelliklerde püskürtebilen memeler. Nowel News. Nozzle. Çok küçük ürünleri paketlemek için mini torba yapımında kullanılan kâğıtlar. Atmosferdeki oksijen ve azotun yüksek sıcaklıkta yanmasıyla meydana gelen azot oksitler. Number 2 White Manila.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Note Paper. Gazete kâğıdı türünde. Beyaz renkli manila selülozu. Gazete kâğıdı. Tuhafiyeci torba kâğıdı. Notify. NSSC (Neutral Sulfite Semi-Chemical). Ucuz market romanları kâğıdı. Nutrients. Bildirmek. Not kâğıdı. Uyarıda bulunmak. Nowel Paper. ucuz cep romanları basmak için kullanılan kâğıtlar. Roman kâğıdı.

Optik karakter tanıma kâğıdı. Eski oluklu mukavva. renk. Odor Threshold. OCR (Optical Character Recognition) Paper. Old Corrugated Cardboard. Hasta yatak kâğıdı. hurda kutu atıkları. Ölçü. Obstetrical Sheet. Old Corrugated Container. Yatak koruyucu kâğıt. Hamur kasası girişinde hamuru dağıtan ahtapot görünümlü sistem.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ O Oak. Optik beyazlatma maddesi. OCC. (2) Arıtma sistemlerinde ortaya çıkan. Eski oluklu mukavva kutu. Zorunluluk. Koku kontrolu. OBA (Optical Brightening Agent). Alez kâğıdı. İnsan burnuyla duyulabilecek en düşük seviyedeki koku. lifli ve kaba bir görünüşü olan kâğıt. Dönüşümlü kâğıt ve karton üretiminde ana hammaddesi olarak kullanılan. Odor. Yükümlülük. Yulaflı kâğıt. Odd. Kusurlu (Kâğıt). Meşe. OCC. Oatmeal Paper. elle yazı yazmaya ugun kâğıtlar. hidrojen sülfür gazının kontrolu. Yaş imza kâğıdı. 329 . Hamuruna talaş karıştırılması nedeniyle. belirgin olan kokuların giderilmesi için mekanik veya kimyasal anlamda yapılan faaliyetler. Ahtapot dağıtıcı. Koku eşiği. Odor Control. gramaj ve yüzey görüntüsü olarak standartlara uygun olmayan kâğıtlar. Octopus Distributor. Kokunun duyulmasıyla test sona erer. Obligation. (1) Kâğıt vey kartonda. Koku. Kokusuz bir suyun içine ardışık olarak kokulu örnek maddeden ilave edilir. su devrelerinden veya bekleyen hamurdan kaynaklanan. Bankacılıkta çek ve senetlerde kullanılan.

Kesim yapıldıktan sonra kalan ve kullanılabilecek ebattaki kenar ıskartaları. Off-spec. Yüksek gramajlarda karton olarak üretilirler. 330 . Off-Machine Coating. Orijinal ekipman üreticisi. Makine dışı krepleme. kesiksiz yapılan ofset baskı. Offset Blotting. üretim hattı dışındaki makinelerde krepleme. Offset Printing. Müstakil krepleme. Merkezden kaçık.(2) Ofset. Off-Machine. Off-Machine Creping. Kesim fazlası kâğıt. Spesifikasyon dışı. Kâğıt makinesi yerine müstakil makinelerde kuşeleme. Yanki silindir yerine. Bobin halindeki kâğıdı kullanarak. Mukavemetli ve boyutsal kararlılığı olan. Emici ofset kâğıdı. (1) Ofset baskı. Ofset baskı. Offset Paper. Bozuk renkli. Kaçık merkezli. Web ofset baskı. Off Center. Kesim artığı kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ OEM (Original Equipment Manufacturer). bloknot veya kitap ayıracı gibi küçük ebatlı ürünlere dönüştürülebilir. Makina dışı. Offset. Offset Postcard. Bunlar. Rengi eldeki örneğe veya şartnameye uymayan kâğıt veya karton. birinci hamur. Off Color. Ofset kartpostal. Offcut. Müstakil kuşeleme. Kitap ve dergi kâğıtları olarak da bilinir. geri dönüşüme gönderilen matbaa kenar kırpıntılarından farklı olarak küp blok. İşin kağıt makinasından başka bir makinada yapıldığını belirten ifade. Bir tarafı kuşe kağıtla dupleks hale getirilmiş mürekkep emici kâğıtlar. Spek dışı. Ambalajsız dökme satın alınan ürünlerin markalı olduğunu göstermek için kullanılır. Ofset posta kartına uygun kartonlar. Makine dışı kuşeleme. Kontol devrelerinde hedef değerden sabit şekilde meydana gelen sapma. Mürekkebi kalıptan blankete oradan kağıda aktararak yapılan baskı. Ofset kağıdı. düzgün yüzeyli kâğıtlar.

(Bakınız. O. Yağlanabilirlik. Su emiciliğini azaltmak için. Yağ emebilir. Yağlı stensil kâğıdı. Oiled Paper. Oil Lubrication System. İçinde yağ olmayan hava. Oil Free Air. Oiled Manila. Yağ emiciliği. Oiled Offset Paper. Oiled. Yeni basılan kâğıtların arasına baskıyı korumak için konulan. Atık kağıt. Kullanılmış ve ömrünü doldurmuş kağıt için kullanılmaktadır. Kağıt yüzeyinin yağla kaplanmasında kullanılan vals. Oil Proof Paper. Eski. Oiled Stencil. 331 . Oil Wettability. Old. Giyotinle kesimde ortaya çıkan köşelerin 90 derece olmaması kusuru. Oil Penetration. Yağlı kâğıt. Prova baskı onay belgesi. emici bir kâğıda yağ emdirilmesiyle elde edilen kâğıtlar. Sheet.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Off-Square. Yağlama sistemi. Yağlı ofset kâğıdı. Oil Spots.K. Oil Film. Yağlı kâğıt. Yağ tabakası. Yağ seviyesi. Oiling Roll. Yağlı kâğıt. Oil Level. Kaçık kesim. yağlı kraft kâğıdı. Bozuk kesim. Gıda paketlemesinde kullanılan benzer tür kâğıtların genel adı. Yağ geçirgenliği. Aydınger kâğıdı. Oil Absorbency. Kâğıt makinesi kurutma silindirlerinin ve preslerin yataklarını yağlama amacıyla kullanılan sistem. Yağ lekeleri. Yağlı. Absorbency). Yağ fimi. Yağ geçirmez kâğıt. Yağsız hava. Yağlama valsi. Oiled Tracing Paper.

Açma-kapama vanası. Eski dergi. Old Newspapers (ONP). One Side Finish. Tek yüzlülük. Gazete kâğıdı hurdası. Tek bölge kontrollu kalender valsleri. Eski gazete kâğıdı. Onionskin Paper. Oligosaccharides. Opacified Bond Paper. Üretim sırasında yapılan kontrol işlemi On Machine Coating. Tek tarafında boya veya süsleme yapılmış kâğıt. Old Newspapers. Hatta bağlı kontrol. Tül kağıdı. Eski oluklu mukavva. On-Of Control. Tek kullanımlık karbon kâğıdı. Kâğıdın her iki yüzünün farklı özelliklerde olması. On-Line Control. Oligosakkaritler. Pelür kâğıdı. Yüz adet ebat kesilmiş ve paketlenmiş kâğıt veya karton. Old Magazine (OMG). sürgülü vana veya küresel vana. 332 . One Sidedness. Tek yüzü işlenmiş. Çok ince olduğu için. matbu formlarda alt nüsha olarak kullanılan. El yazısında kullanılan. One Zone Rolls. Pompalardan önce kullanılan. Üçle on arasında monosakkaridin bağlanmasıyla oluşan sakkaritler. Eski oluklu mukavva kutu. Old Corrugated Cardboard (OCC). On-Off Valve. Tek bölgeli valsler. Açıldığında orta konumda bırakılmayan. 100 lü paket. One Hundred Sheet Sealed. kontrol amaçlı olmayan vana türleri. ONP. Termostat türü basit anahtarlarla yapılan kontrol tekniği. Opak yazı tabı kâğıdı. Kopya kâğıdı. Aç-kapa kontrolu. Makine işi kuşeleme. kelebek. arkaya ışık geçirmez kâğıtlar. ikinci ve üçüncü nüsha kâğıtları. One Time Carbon Paper. Sadece bir kez kullanıldıktan sonra atılan karbon kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Old Corrugated Container (OCC). Kâğıt makinesinde kuşeleme. Eski gazete kâğıdı.

Baskıda önemli parametrelerden biridir. (1) Vakumla emiş yapılan kâğıt makinesi elek bölgelerindeki açıklıklar. Opaque. Kutsal kitap kâğıtları ve benzeri türde ince olmasına rağmen. Open Ended Questions. Opak ambalaj kâğıdı. Opak Wrapping. Açık geçiş. Davlumbaz türü kurutma havbesi. (4) Makine bölümleri arasındaki boşluklar. Boşluklar. Opak kâğıt. kâğıt hamuruna karıştırılan maddeler. Normal opaklığın ötesinde. Opacity Paper. Open Hood. Kim. Açık ağızlı çuval. Safihanın makina bölümleri arasını desteksiz serbestçe geçmesi. Işık geçirmez. (3) Kâğıt makinesi salonunda bulunan. Opacifiers. neden. Açık uçlu sorular. Closed Draw). Open Draw. Open Mouth Sacks. Opaklaştırıcılar. Opaque Circular Paper. Opak kâğıt. Kimyasal madde satışında uygulanan bir ambalajlama yöntemi. Opak. (2) Havbede safihanın giriş çıkış yaptığı kısımlar. aşırı opak kâğıt. ne. Opaque Paper. Opak baskı kâğıdı. Opak sirküler kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Opacified Book Paper. nasıl gibi kelimelerle başlayan sorular. (Bakınız. Openings. Opaklık. Açıklıklar. tampon veya malzeme taşımak amacıyla inşaatta bırakılan özel açıklıklar ve merdiven boşlukları. Opacity Book Paper. Işıkta arkasına ışık geçirmeyen kağıt. Kitap dergi basımında kullanılan. ışıkta arkasını göstermeyen baskı kâğıtları. Open Headbox. Opak baskı kâğıdı. Genellikle bağımsız pres bölümleri ve presle kurutma arasındaki geçişler. Opacity. Açık havbe. Açık hamur kasası. Kâğıda opaklık kazandırmak için. Kâğıdın ışığa tutulduğunda arkasını göstermemesi. arkadan baskısı görünmeyen kağıtlar. 333 .

Operatör gözetimi. Optical Measurement. Optical Brightening Agents (OBA) Carriers. Optik özellikler. Optical Brightening Agents (OBA). Operating Surface Topography (OST). Yanki silindirlerin çalışma şartları anında. Optik beyazlatıcı taşıyıcıları. Optical Density. aylık veya üç aylık kapasite. Renk parlaklık. şeffaflık gibi kâğıda düşen ışık altındaki görüntü özellikleri. Makinenin bir bölümünü çalıştıran. Çalışma prensipleri. Operating Expenses. opaklık ve beyazlık gibi kâğıda has özellikler. Opportunity Cost. vazgeçilmek zorunda kalınan ikinci en iyi seçeneğin maliyeti. Operator. Baskı yoğunluğu. Çalışma hızı. Kâğıdı gerçekte beyazlatmak yerine. Optik ölçüm. Optical Characteristics. opaklık. 334 . Çalıştırma talimatları. Operasyonlar. Operating Speed. Optical Properties. Belirli bir dönem içindeki hedeflenen günlük. Birinci seçenek uğruna. Fırsat maliyeti. kağıt üretirkenki yüzey özellikleri. Üretim kapasitesi. Beyazlık (ışıma). hamura karıştırılarak kâğıt yüzeyinde floresans parlaklık kazandıran kimyasal boyalar.Görüntü analizinde kullanılan ölçümler. Operatör sorumluluğu. Operatör. bir dakikada alınan metre cinsinden yol. Optik beyazlatıcılarla bağ yaparak onları fikse eden maddeler. Optik beyazlatıcılar. Optik özellikler. (Bakınız. İşletme giderleri. Operation Principles. Operator Care.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Operating Capacity. Operating/Operation Instructions. Optical Whiteners. Kâğıt makinesinde. Optical Brightener). Optik beyazlatıcılar. haftalık. Operations. Çalışma yüzeyi yapısı. Faaliyetler. Çalışma kapasitesi. Çalışma şartları.

Optimizasyon. Abonmanlık başvuru kâğıdı. Organic Felt. (Bakınız. Orange Peel. Ordnance Paper. Bu parçanın önünde ve arkasında oluşan basınç farklılığının kare kökü debi ile doğru orantılıdır. Organik elyaflı keçe. Organik keçe. Sipariş teyidi. Organic Deposits. hurda kağıtla gelen zamk kalıntılarına yapışkan (Stickies) denir. ortası basınca göre hesaplanmış ölçüde delikli daralma parçası. Organize olma. Order Acknowledgement. Bunlar arasında. mühimmat sarımında kullanılan kâğıtlar. Differential Pressure). Buhar debisi ölçümlerinde. Delikli plaka. selülozun bünyesinden gelerek birikmelere yol açanlarına zift (pitch). Alelade türler. (Bakınız. Portakal kabuğu. Organizing. hat üzerine fark basınç yaratması için takılan. karışık gazete ve dergi kağıtları. Order Conformation. Kağıt fabrikalarında hamur içinde görülen. CEPI EN 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kağıt grubudur. Paçavra selülozu. Origami. Ordinary Grade. Asbest gibi mineral kökenli keçeler grubundan olmayan. gri kartonlar. Orifice Plate. odun selülozu veya kâğıt karton keçeler. Yüzeyi portakal kabuğu gibi pürüzlü olan kâğıtlar. 335 . Barrier Material). Organik birikintiler. Mühimmat kâğıdı. oluklu mukavva kartonlar ve seçilmiş mürekkepli kağıtlar bulunmaktadır. Bu gruba kısa elyaflı hurda kağıt türleri girmektedir. Nem. Örgütlenme. Dergilerin içinden çıkan ve abonmanlık müracatı için hazırlanmış form kâğıtları. Sipariş onay bildirgesi. gaz gibi maddeleri geçirmeyen. Order Blank Paper. Performansı en etkili ve ekonomik duruma getirme. Organic Fiber Felt. karışık kağıtlar ve kartonlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Optimization. Sipariş. Order. Kağıt katlama sanatı.

Çıktı. Outdoor Sign Paper. Taşeronlardan hizmet alımı. Oscillator. Rutubetsiz. (Eş anlamlı. zımba teli gibi maddeler. Nümuneler. yarı geçirgen bir diyaframdan geçme eğilimi. Hurda kâğıtta görülen. Outturn Sheets. Pankart kağıdı. tahta parçası. Salgılı. Salgı. Hareketli mekanizma. Ovendry. Outturn Samples). OST. Osmosis. kâğıt dışı. Outthrows. cam. Kullanımda aşırı salgı nedeniyle hız kaybı oluşur. 336 . Outsourcing. Müşteriye verilmek üzere üretilen hizmet mal veya bilgi. Örnekler. Afiş kâğıdı. Fırın kuruluğunda. Output. Silindirik özelliğini ezilerek kaybetmiş bobin. Bonedry). Osilatör. Outlet. (Eş anlamlı. Outturns. Toplam ekipman verimi. (Eş anlamlı. Ürün. kum. Ezik. Outturn Samples. Fırında 105 °C (+/.2) de kurutulmuş. Dış saha yönlendirme kağıdı. Outturns. Operating Surface Topography) Outcome. Fıskiye veya raspalarda üretim sırasında ileri geri hareket edebilen pnömatik veya motorlu çalışan düzenek. Salınım. Kemik kuruluğunda. Bir sıvının az yoğun ortamdan çok yoğun ortama. Çıktı. Mal sarıcıda veya bobin makinesinde dönen tamponda görülen salgı hareketi. (Bakınız. Oval. Outturns. Overall Equipment Efficiency (OEE).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Oscillation. Rutubet oranı fırın kuruluğunda olan. Pompa veya ekipman çıkışı. Ozmoz. Dış kaynak kullanımı. Sonuç. Çıkış. Out of Round. Yabancı maddeler. Bir kâğıt fabrikasında üretilen ve müşterilere örnek olarak sunulan A4 ebadında kesilmiş kâğıt ve karton türleri. Outturn Sheets). Ovendry Moisture Content. Salınımlı düzenek.

Taşkan veya tepsilerde aşırı miktarda hamur veya su taşınması. Overissue News. Aşırı yükleme. Kâğıt makinesi için “Toplam Makine Verimliliği” olarak ifade edilen terim. Örtü kâğıdı. Overheating. Overproduction. Overlay Paper. sıcaklığı ve diğer üretim parametrelerini aşarak yapılan pişirme. dekoratif üst yüzey olarak üretilen. Kâğıda dönüşen kuru maddenin. Overfull. Overload. Aşırı basınç.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Overall Machine Efficiency (OME). Tavan vinci. Toplam tutunum. yaralanılabilir üretim süresine oranı. Aşırı yüklenme. kâğıt makinesine verilen kuru maddeye oranı. Aşırı dolu. Aşırı zorlanma. Aşırı ısınma. Kesintiler çıktıktan sonra. Bu tür ürünler dönüşümde verimlilik sağladıklarından tercih edilirler. 337 . Overpressure. bakım. Aşırı üretim. Aşırı pişirme. Örtü kâğıdı. Toplam ekipman verimi (OEE). Lamine parke türü ürünlerde. toplam fiili üretim süresinin. Baskı fazlası gazete. reçineyle kaplanarak kalıplanan kâğıt. Overall Retention. Overdosing. Tamir-bakım. Overdried. Bir ekipmanın daha iyi çalışması için yapılan kontrol. Satışa sunulmayan basılmış gazete. kimyasalları. Toplam makine verimi. Dozajı kaçırma. Aşırı kuru. Kaplama kâğıdı. (1) Transfer kâğıdı. Selüloz üretiminde. kâğıdın fazla kurutularak kırılgan hale gelmesi. Tahrip edici ısınma. süreyi. Overlay. Overhead Crane. Üzerindeki şeklin diğer kâğıda geçmesi için kullanılan şeffaf transfer kâğıdı. Overcook. Overhaul. Kâğıt makinesinde. Aşırı akım. (2) Yaygı kâğıdı. tamirat gibi işler bütünü. Overcurrent.

Oxidation Pond. Aşırı gerilim. 338 . Oversize. Oksijen ve sodyum hidroksit kullanılarak yapılan. Belirli koşullarda. Overvoltage. Oxidizing Compounds. Oxford India Paper. Başta oksijen olmak üzere. Oxidizing Agents. Oksijen ihtiyacı. Oksijenli arıtma. lignin giderme süreci. Oksitleyici maddeler. Bir sipariş sırasında. Kenar kesimleri düşünülerek büyük tutulmuş veya ölçü dışı kesilmiş kâğıt. işlenmiş atık suya oksijen kazandırmak için kullanılan son havuz. selülozun CO2 ve H2O ya dönüşmesi. Bir limiti aşmak. doğaya zararsız yöntemlerden biri. gelişmiş bir yöntem. Ölçüsü büyük. Oksijenli ağartma. Oxygen Delignification. Oxford Bible Paper. Oksijen dengesi. hidrojen peroksit. Mal sahibi. Oksijen alarak. Havalandırma havuzu. 2) Geçmek. (Eş anlamlı. Oxford Bible Paper). bir atık suyun ihtiyacı olan oksijen miktarı. sipariş miktarından fazla üretilen ve stoklanan kâğıt veya karton. 1) Sipariş fazlası. Oksford incil kâğıdı. boyalı tekstil ve kâğıt atık suları gibi ortamlarda kullanılan. Oxidative Degradation. Ağır. Belirlenen gramajın üzerinde. Büyük. Oxidation Treathment. Biyolojik arıtmanın yeterli olmadığı. ozon gibi oksijence zengin olan maddeler. Spesifikasyonda belirtilenden daha ağır. Oksijenle bozuşma. (Bakınız: Oxidizing Agents) Oxygen Balance. Oxygen Bleaching. Oksijenli lignin giderme. Oxygen Demand. Owner. Buradan sonra işlenmiş atık su dışarıya gönderilir. Overweight. Oxford’ da üretilen bir incil kâğıdı türü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Overrun. Selüloz ağartılmasında kullanılan. Atık arıtma ünitelerinde. Bir ortamdaki çözünmüş oksijen seviyesi. Oksitleyici bileşikler.

Laboratuarda test amaçlı kullanılan bir kâğıt. Ozone Bleaching. Ozonla ağartma. Üç oksijen atomundan oluşan reaktif bir gaz. Selülozun ağartılmasında ozonun kullanıldığı bir yöntem. Ozon kâğıdı. Ozon. Ozone Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ozone (O3). 339 .

Ambalaj makinesi. Paketleme. Ambalajlamayla ilgili endüstri kolu. Packed Gland Seal. Ambalajlama. (Eş anlamlı. Kâğıt hamurunda yaş mukavemet artırıcı olarak kullanılan bir reçine türü. Çeki listesi. Kasap kâğıdı. PAE reçinesi. Tahta veya hafif malzemeden yapılan. nakletmek depolamak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ P PAA (Poly Acryl Amide). Packaging Tape. Packing List. Packaging Industry. PAE (Poly Amide Epichlorohydrin). Packaging. Koli bandı. Packers Oiled Manila. Testlayner ve fluting gibi oluklu kağıt türlerinin genel adı. Palet. PAA reçinesi. Packaging Paper. 340 . Kâğıt hamurunda mukavemet artırıcı olarak kullanılan bir reçine türü. Salmastra yatağı. Packing Box. Paketleme makinesi. Bir ambalajın içindekileri gösteren liste. Packaging Materials. Packless Mat. üzerine kâğıt yığını konulan nakliye platformu. Pads. Pallet. Ambalaj sanayii. Packaging Machine. satmak ve kullanmak amacıyla bir koruyucu içine alma teknolojisi. Ürünleri dış etkilere karşı koruma işlevi gören malzemelerin genel adı. Matris Kartonu. (Eş anlamlı.. Ürünleri dış etkilerden korumak. Ambalaj malzemeleri. Matrix Board). Paket salmastra. Packaging Paper). Tampon. Ambalaj kâğıdı. Packing Paper. Et paketlemesinde kullanılan samanlı yağlı kâğıt. Ambalajlamada dolgu ve tampon olarak kullanılan kâğıtlar.

Kağıt kalenderi. laminat parke gibi ürünleri kaplamada kullanılan ve reçineyle kaplanan desenli kâğıtlar. plastikleştiriciler. 341 . Kağıt kili. tutuşma derecesi yüksek kâğıtlar. yapraklaştırılarak kurutulmuş ürünlerin genel adı. şlaym önleyiciler. MDF. alevlenmeyi önleyiciler. Otomobil göğüslüklerinde. Paper Base Plastics. ambalajlama yöntemi Pamphlet Cover. Büyük ebatlı kâğıt ve kartonlarda yapılan. Kâğıttan yapılma. Perdahlama işini yapan pres. Paper Base Laminates. Karton. Paper. ISO standartlarına göre. Tahta. Kaolin. Kâğıt kökenli. Seramik kili. Kâğıt katkı maddeleri. Özellikle pastanelerde kuru pasta veya kek tabanına konulan. Pan Liner. sunta. Oluklu mukavva üretimi bunların başında gelmektedir. Paper Clay. Paletleme. Fırın pişirme kâğıdı. gramajı 224 g/m² nin üzerinde olan fakat kullanım dilinde 150 gram/m2 nin üzerindeki kartonlar. Tek katlı ve çok katlı üretilirler. kâğıt veya karton hamuruna katılan dolgu ve kimyasallar. Özel müşteri taleplerini karşılamak üzere. Kâğıdı ezerek düzleştiren ve sıkılaştıran pres. Paperboard. Göğüslük kartonu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Palletization. eskiden kalıplanarak kullanılan kartonlar. Selülozdan yapılma. (yaş dayanım arttırıcılar. Kâğıt. Proses ve enstruman şeması. antioksidanlar gibi). Laminasyon kâğıtları. Paper Calender. Paper Based. P&I Diagram. Panel Board. Paper Additives. Paper Carrying Roll. su iticiler. Kâğıt sevk valsi. Paper Bag Liners. Ambalaj sektöründe kullanılanlara kutuluk karton (boxboard) denilmektedir. Torbalık layner kâğıtlar. (Eş anlamlı. Kitap kapak kartonu. Paper Base Laminates).

Kâğıtçı keçesi. Kâğıdın asitsizleştirilmesi. Kâğıt makinesi yardımcı donanımı. Gofraj.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Paper Cloth. Paper Grades. Paper Machine Clothing. Kutu fabrikaları. Kâğıt makinesinde kullanılan. Mürekkebin kâğıt tarafından emilmesi. Papermaking Additives. (Eş anlamlı. Paper Textiles). Paper Textiles). Kâğıdı başka bir ürüne dönüştürme. Kâğıt keçesi. insan bedeninde açılan kesikler. Paper Deacidification. Paper Cut. Kağıt yapan. yanki silindirli gibi. Kâğıdın mürekkep emişi. Kağıt el işi. Paper-Ink Affinity. Kütüphanelerce uygulanan. elek ve keçe gibi makine ölçülerine göre hazırlanmış. Paper Machine. Hamur harmanına katılan. Papermaking. Kâğıt işleme. Machine Clothing. Yaşlanma ve ısı. Paper Craft. Kâğıt katkı maddeleri. ışık. Papermaker. Yuvarlak elekli. Paper Machine Clothing. Kâğıt kesiği. kuşeleme ve deri gibi başka maddelere benzetme işlemleri. (Eş anlamlı. değerli kitapların dayanıklılığını arttırmaya yönelik süreçlerden herhangi biri. Kâğıt türleri. Paper Deterioration. Papermakers Felt. Paper Cloth. Paper Machine Auxilaries. Kâğıt üretimi. elyaf dışı maddeler. sentetik kumaştan yapılma. 342 . Kâğıdın keskin kenarı tarafından. Kâğıt makinesi. Çeşitli şekillerde kağıtla yapılan el işleri. basınç gibi çevre faktörlerinin etkisiyle. Paper Converting. çanta imalatları gibi kâğıttan yeni ürünler üretme. bıçak gibi. Kağıtçı. Kâğıt yüzey işçiliği. tüm kâğıt makineleri. kâğıtta oluşan bozulmalar. özel amaçlı tekstil ürünleri. Sentetik tekstil. Sınıflandırılmış kâğıt türleri. uzun elekli. Paper Finish. Machine Clothing. Kâğıdın bozulması. Kâğıt yüzeyinde yapılan çeşitli işlemlerin her biri.

filigranlı ve gofrajlı çok özel mektup kâğıtları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Papermill. Geri dönüşümlü kâğıt yüzeyinde görülen yabancı parçacıkların oluşturduğu lekeler. Paper Towel. Küçük paketleri sarmak için. Zamanın kâğıdı yaşlandırmasına karşı alınan önlemler. Paper Preservation. Kâğıt şerit. kartondan yapılmış masuralar. Kâğıt peçete. Paper Trade. Bobin halden açılmış kâğıt. Kâğıt havlu. Dut. Kağıt masura. krepli kâğıtlar. Kağıt dutu. Paper Twine. Paper Napkins. pamuk kökenli. Atık kâğıtların selüloz kaynağı olarak kullanılması. krepli ve genellikle çok katlı kâğıtlar. Kâğıt atığı. Kâğıdı koruma. Hasır çanta ve şapka yapımında kullanılan dokunmuş kâğıt hasır. Hurda kâğıt. Mektupluk kâğıt kutusu. Paper Tape. Kâğıt kumaşlar. Kabuklarından selüloz elde edilen dut ağacı. Paper Textiles. Delikli hafıza şeritleri yapımında kullnılan. emici özellikli. Atık kâğıt. Kâğıttan yapılmış iplerle dokunan kalın dokulu kumaşlar. Papaterie Box. Paper Mulberry. Paper Waste. Kâğıt fabrikası. Paper Web. Az sayıda ebat mektupluk kağıdın kutu içinde satıldığı. Yanki makinelerde üretilen. Kâğıt safiha. Paper Specks. Selüloz üretiminin değirmenle yapıldığı dönemlerden kalma bir terim. 343 . Mektupluk kâğıtların satıldığı karton kutu. temizlik kâğıtları grubundan. kâğıttan şerit şeklinde bükülerek. Paper Textile Spools. Paper Stock. Ebat kesilmemiş bobin kâğıt. Paper Waste). Kâğıt ticareti. Hurda kağıt. emici özellikli. Kâğıt lekeleri. Yanki makinelerde üretilen. Mektup kâğıdı. Paper Stock). (Eş anlamlı. (Eş anlamlı. Papeterie Paper. Kumaş sarılan. temizlik kağıtları gurubundan. dilinmiş kâğıt. ip haline getirilmiş bir ürün. Kâğıt ip.

Paralellism. Öncelikle hayvan derisinden yapılan. (1) Kâğıt hamurundan yapılmış objeler. su geçirmez kasap kâğıtlarının yapıldığı. Parchment Finish. Papirus. Parşömen işi. mum ana maddesi. Parchment Deed. Mum. Gerçekte kâğıt cinsi olarak kabul edilmeyen. hasırdan örülerek dövülmüş. Parchmentizing Paper. Parşömen sözleşme kâğıdı. Parşömen. Parafin. Paralellik. Papric Counter. birbirine göre paralel konumda olma. Parallel Refining. Parşömenleştirme. 344 . daha sonraları selülozdan yapılan dayanıklı kâğıtlar. Değişken. Parametre. Leke sayıcı. Parşömenleştirilmiş kâğıt. Petrolden elde edilen ve kâğıda emdirilerek. Paralel geçirgenlik. Paprican (The Pulp and Paper Research Institute of Canada). Parchmentizing. Kâğıt makinesi valslerinde ayarla sağlanan. Kâğıt yüzeyine paralel veya paralele yakın gelen ışığın arkaya geçmesi. kâğıt yerine kullanılan levha. Parchment Bond. Kanada selüloz ve kağıt araştırma enstitüsü. Parallel Transmittance. Kir sayıcı. Parşömene benzetilerek üretilmiş yazı kâğıtları. Paralel öğütme. Pamuklu kâğıtların sülfirik asitle işlenmesi süreci. Parchment. Tek rifaynerin yetmediği durumlarada birden fazla rifaynerle yapılan öğütme. Kâğıt hamuru. Parameter. Parşömen yazı kâğıdı. Aydınger kâğıdı gibi şeffaf kâğıtlarda. Parşömen görünüşlü. Papyrus. (2) Kâğıt parçalarının ıslatılarak bir kalıp üzerine tutkalla yapıştırılması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Papier Mâché. şeffaflığın ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Paraffin.

Bu maddeler arasında. terbiye edilen deriden yapılmaktaydı. Parent Roll) Parent Roll. Deri parşömen. Kâğıtta. Parchment Tracing Paper. Parçacıkların elektrik yükü. Pamuk selülozundan yapılan. Özek doku. 1) Tampon. laminant parke ve kontralit gibi türleri bulunan ve talaşın reçineyle tutkallanıp. İnce çeperli. Talaş levha. aktif veya aktif olmayan metabolik maddeleri depolayan bitki hücreleri. Kısmi teslimat. Parçacıkların şekilleriyle ilgilenen bilim alanı. Parenchyma. preslenmesiyle elde edilen orman ürünleri. Parşömen kâğıdı. Pareto Analysis. Particle Board. (Gerçek parşömen eski çağlarda. özel görevi bulunan. Parçacık morfolojisi. Pamuk selülozundan yapılma parşömen görünümlü yazı kâğıtları. Çekiçlenerek dövülmüş görüntüsü verilmiş parşömen. Problem çözmede kullanılan bir tekniktir. Particle Charge. MDF. Pareto analizi. alkoloidler bulunur. Bir gaz karışımında gazlardan birinin yarttığı ve toplam basıncın bir parçası olan basınç. Parşömen yazı kâğıdı. Parchment Vellum. Particle Morphology. 2) Jumbo bobin. Nedenlerin % 20 si sonuçların % 80 ini yaratır.) Parchment Repouesé. Bir parti malın parçalar halinde gönderilmesi. Sarılmış tampon. Dövme parşömen. Parçacık yükü. 345 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Parchment Paper. Büyük ebat. 70X100 cm gibi büyük ebatlı kâğıtlar. Kısmi basınç. (Bakınız. özellikle dolgu maddelerinin şekilleriyle ilgilenir. Partial Order. nişasta. yağlar. Partial Pressure. Parent Reel. Sülfirik asitte şeffaflaştırılmış parşömen kâğıdı. reçineler tanenler. Şeffaf parşömen. Parchment Writing. imitasyon parşömen kâğıdı. Parent Size.

Pasted Indeks Bristol. Pasted Board. Pasted Cover Paper. ciltlenecek kitabın arasına konulan ince ve desenli kâğıtlar. Paste Size. Dupleks dosya ayıraç bristolü. Pastings. Pasted. (1) Kâğıt çerçeve yapmak için arkası zamkla kaplanan şerit şeklinde dilinmiş renkli kâğıt. End Leaf Paper).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Particle Size Disribution. Parça büyüklüğü dağılımı. Vadesi geçmiş. Dolgu maddelerinde. Partition Chipboard. Seperatör kartonu. Dupleks bristol kartonu. Teslimatı gecikmiş. Katlı yapıştırma. Katlı yapıştırılmış. Passe Partout. Past Due. Pasted Bristol. Katı parçacık. kapakla. Kapak içi kâğıdı. Sepearatör olarak kullanılmak üzere üretilmiş gri karton. Pasting. Paste Downs. Dupleks. Yapıştırma kağıtları. Reçineli yüzey tutkallama. (2) Şerit şeklindeki yapışkanlı süsleme kâğıdı. (Eş anlamlı. Passivation. Dupleks makinesi. Dupleks yapmak için üretilmiş kâğıtlar. Kâğıt şerit. Dupleks yapılmış. Dupleks gri karton. Reaktif olmayan bir duruma getirme. Pasted Wedding Bristol. Paster. Particulate. Pasted Chipboard. Paspartu. Dupleks kapak kartonu. Dupleks yapma. parçaları büyüklüğüne göre ayırıp. Yapıştırma. Pasifleştirme. Dupleks karton. Birden fazla katı yapıştırarak daha kalın ve mukavemetli karton haline getirilmiş. ağırlıklarının yüzdesel olarak ifade edilmesi. Dupleks davetiye kartonu. 346 . Ciltlemede kullanılan.

Patent. Kâğıt hamurunda iç tutkal olarak kullanılan bir nişasta. PCB adıyla anılan bir grup kimyasal bileşik. Şablon kâğıdı. PCC (Precipitated Calcium Carbonate). ölçüleri çeşitli etkilerle değişmeyen türde. Patch Stock. Pattern Carbon. Granül mısır nişastası. Payment. Hurda kâğıttan yapılan ve bir kâğıdın arkasına destek amaçlı konan kartonlar. Yuvarlak elekli veya uzun elekli makinelerde. Evlerde patron kâğıdı olarak kullanılan pelür kâğıdı. Patent kaplı. Pattern Tissue. Pattern Board. Kâğıt hamuruna dolgu maddesi olarak karıştırılan. Destek kartonu. toz haldeki kalsiyum sülfat. Layner. Patron kâğıdı. Precipitated Calcium Carbonate). katmanlardan biri beyaz hamur olan çift katlı karton. (Bakınız. Parçalı kümelenme. Şablonlu karbon kağıdı. Patch Mark. Kâğıt hamuruna dolgu olarak karıştırılan. Elbise kalıbı hazırlamak için kullanılan. Mulaj kâğıdı. Şablon yapmada kullanılan karton. Poli klor bifenil. 347 . Pearl Hardening. PCB (Poly Chlorinated Bi-pheniyl). Burada kuşe söz konusu değildir. Patron kâğıdı. Patent. Alçı tozu. Matbu iş formlarında. belirli yerleri karbonlu olan kâğıt. Patent Coated. Yama izi. Dolgu alçısı. Pearl Filler. toz kalsiyum sülfat. Pattern Paper. Pearl Starch. vulkanize elyaftan yapılan kâğıt veya karton. Ödeme. Şablon kartonu. Beyaz layner. Tescil belgesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Patching Coagulation. Pattern Fibre. Elekteki veya egütör valsindeki kusurlu bölgenin yamanması nedeniyle safihaya geçen yama izleri.

Meyva sarma kâğıdı. Baryum sülfat. İnci beyazı. Kâğıdın emiciliği nedeniyle. Katmanlı layner kâğıtlarda. Konik masura. mürekkebin kâğıt içine geçmesi. Pencil Paper. Kolej yedeği. Bir maddeyi pelet hale getirme. Kaplamanın kalmasını kontrol eden test. Penetrants. su sistemlerinde elektrolit kullanarak topaklaşmasını veya çökmesini önleme. Kalemle yazı yazarken birden fazla kopya çıkarmak amacıyla kullanılan karbon kâğıdı. Pelleting. Pentozan. 348 . Kâğıt yüzeyinin mukavemet testi (2) Kabuk atma testi. Ayrılma mukavemeti. Selüloz üretiminde. Limon kâğıdı. Peptinleştirme. Sudan korkan parçacıkların. Armut sarma kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pearl White. Nüfüz edici maddeler. Meyva sarmak için kullanılan pelür kâğıdı. Peel Strength. Peeling (Wood). Ağaç kütüklerinin kabuklarını alma işlemi. Soyulmuş kütük. Penetration. Pencil Tablet Paper. Asıltılı duruma getirme. Yolunma. Peel Test. Pear Wraps. (1) Soyulma testi. Çok katmanlı kâğıtlarda katmanlaşma kalitesini görmeye yarayan test. Peletleme. Pencil Point. Kalem ucuna benzeyen konik kâğıt masura. katmanları birbirinden ayırmak için uygulanan kuvvet. Karbon kâğıdı. Nüfuz etme. Not defteri kâğıdı. Odun hücrelerinde bulunan polisakkarit gruplarından herhangi biri. ilk işlem aşaması kütüğün kabuklarının soyulmasıdır. Peptization. Kâğıt yüzeyinde yolunma. İçine işleme. Peeled Wood. Pentosan. Kabuk soyma. (3) Katman ayırma testi. Peeling (Paper). (Tappi UM 808). Defter kâğıdı. Pencil Carbon Paper.

Percent Active. Perforatör kâğıdı. Faaliyet yüzdesi. (ISO/FDIS 12625-12. Dupleks baskı. Asıltı sağlayan maddeler. Thermoplastic Binding. aynı anda yapılan baskı. Perforated Roll. Dağıtıcı madde. Rectifier Roll). Perfore edilmiş temizlik kağıtlarında perforasyonun yırtılma dayanımı. Gerçek test sonucunu.) Perforator. (1) Hamur kasası içinde akışı düzenleyen üstüvane valsi. Delgi. Cut Back Binding. Perfore kâğıt. Perforasyon yapılmış kâğıt. Perforating. Delik açma. Percent Wet Tensile. Adhesive Binding. Perfect. Delikli plaka. 349 . Delikli vals. düzgün yırtma izi verme. oda kuruluğundaki kâğıda göre mukavemet oranı. Delik açma makinesi. Yaş mukavemet yüzdesi. Perforating Paper. Perfecting Press. Perforation Strength. Havlu ve tuvalet kağıtlarında iki perforasyon arası uzunluk. Amerikan ciltleme. Küçük delikler açarak. Fasikülleri dikme yerine. Kapasite oranı. 100 ile çarparak elde edilen değer. Perforation Length. Delikli hafıza kâğıdı. Perforator Tape. Rulo olarak kullanılan delikli hafıza kâğıtları. Perforated Plate. kâğıdın gramajına bölüp. Threadless Binding). Buna değişik adlar da verilmektedir. (2) Elek ve pres valslerinden vakumlu olanlarındaki valsler. Tam olarak suya doymuş kâğıdın. Arkalı önlü. (Eş anlamlılar. Percent Points. Tutkallı ciltleme. Perfect Binding. yaprakların sırtını tutkalayarak yapılan ciltleme. Perforasyon dayanımı. Perforasyon. Faaliyet oranı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Peptizing Agent. Kusuru olmayan kâğıt. Disperse ediciler. Mükemmel. Yüzdelik değeri. Perforasyon uzunluğu. Son yıllarda romanlarda ve ders kitaplarında kullanılmaktadır. (Eş analamlı.

Performans göstergeleri. üreticinin ve alıcının katıldığı verimlilik tetsleri Pergamyn. Zamanla bozulmaya karşı dayanıklı kâğıt. Performans geliştirme. Dayanıklı kâğıt. Peroxide Bleaching. Zamanla sararmayan beyaz. Kalıcılık. 350 . satılabilir üretim yapacağına dair. Permanganate Number (K Number). reçineler. döngüdeki suyu ve kâğıt yapısını bozucu maddeler. Permanent Paper. Performance Guarantee Letter. Performans endeksleri. kâğıdın gösterdiği dayanım. Performance Guarantees. iplik parçaları. Performansı arttırma adına yapılan işler. İşin yapılış yöntem ve araçlarındaki verimlilik. Performance Tests. Zamana karşı kâğıtta meydana gelen. Geçirgenlik. tespiti ve uzaklaştırılması zor. Bir makinenin mühendislik açısından performansını belirleyen ölçütler. Kâğıt makinesinin istenilen hızda. tonajda ve kapasitede. özellikle bozulma yönündeki değişmelere karşı. Performans garantileri. Peroksitli ağartma. Performans. Kâğıt fabrikalarında kullanılan makinelerde yapılan. Performance Evaluation. görülmesi. Dayanım.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Performance. Permanganat sayısı. Selülozun hidrojen peroksitle (H2O2) ağartılması. Baryum sülfat beyazı. Çimento tozları. Zararlı maddeler. mürekkep parçacıkları. organik artıklar gibi maddeler. zamk kalıntıları. Bir sistemin iyi çalıştığını göstermek için belirlenen gösterge parametreleri. Permanence. Permanent White. makine üreticisi tarafından verilen garantiler. selülozdaki ligninin ne kadar alındığını anlamaya çalışan test. Ugulama verimliliği. Bir kâğıdın gaz veya sıvıyı geçirebilme özelliği. üretimi. Döngüdeki sularda bulunanlarına “Detrimental Substances” adı verilmektedir. Performance Indicators. Performans teminat mektubu. Performance Indices. Kappa sayısının ilk atası olan. Performans testleri. Arşivlerde kullanılmak üzere üretilmiş 100 yılın üzerinde dayanacak türde kâğıtlar. Permeability. Aydınger kâğıdı. Verim. Atık kâğıt içinde bulunabilecek. Pernicious Contraries.

7 nötr. pH ayarı. Eczane ve parfümeri satıcılarının kullandığı renkli. Photogelatin Bristol. Photo Album Paper.. Bu tür kâğıtlar albüm dışında. Cam yüzeyine jelatin sürülerek. Hidrojen iyonlarının ve hidroksil iyonlarının. Photogelatin Paper. pH Adjustment. Fotojelatin baskı bristolü. Hamuru optik boyalarla boyanmış kâğıtlar. Photocopying Paper. Kişisel koruyucu ekipman. Bitkilerde besin taşıma işlevi görürler.1 ile 14 arası bazik ortamdır. Kâğıt yüzeyi çeşitli maddelerle de kaplanmaktadır. Kâğıt hamurunda istenilen pH değerini sağlama.. kartpostal ve tebrik kartlarında da kullanılmaktadır. süslü kâğıtlar. Phenolic Sheet. Stoplazma ve çekirdekleri olan büyük kofullu hücreler. Photodegradation. Işık etkisiyle bir organik maddenin kendisini meydana getiren alt bileşenlerine ayrılması. İlaç paketleme kâğıdı. Soymuk doku. Dijital baskılarda gümüş halid bunlardan biridir. pH değeri. fotoğraf taban kâğıtları. Renkli ve fotoğraf teşhirinde kullanılan fon kartonları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Personal Protective Equipment. Reçine emprenye edilmiş ve sıcak preslenmiş kâğıt. Pholem. ortamdaki miktarını belirleyen ve bir sıvının asitlik veya bazlık (alkali) derecesini ifade etmede kullanılan ölçü. Fenolik kâğıt. pH. Fotoğraf taban kâğıdı. Yüzeyine albumin (yumurta beyazı) ve amonyum klorit kaplanan. Işıkta bozunma. Fotokopi kâğıdı. gofrajlı. Pharmaceutical Paper. 0-6.9999. Fotojelatin baskı kâğıdı. buradan kopya çoğaltmak için kullanılan bristol karton. Photographic Backing Paper. Fon kartonu. Fotokopi kâğıdı. 7. Fosforlu kâğıt. Eski fotokopi makinelerinde yüzeyi fotoiletken bir maddeyle kaplı kâğıtlar. Photoelectric Process Base Paper. 351 .00. arası asidik. Cam yüzeyine jelatin sürülerek.. Phosphorescent Paper. buradan kopya çoğaltmak için kullanılan kâğıt.

Photolith. fotoğrafların kuruması için üzerine konulan emici kartonlar. Fotoğraf fon kartonu. Foto ofset. Fotografik yöntemle görüntünün baskı kalıbına işlenerek yapılan baskı. Yüzeyi ışığa hassaslaştırılmış kâğıtlar. Rotogravür kâğıdı. Rotogravür baskı. Photosensitive Coating. Photographic Paper. Album Paper). Fotolitografi. Photomount Stock). su ve ışıkla karbonhidrat üretimi. Photolithography. Fotosentez. Fotografik yöntemle görüntünün baskı kalıbına işlenerek yapılan baskı. Photomount Stock). Photomount Board. (Bakınız. elektriksel veya diğer yönlerden tepki gösteren kaplama türü. Işığa duyarlı kaplama. Photo Album Paper. Photo Offset. Fotoğraf kâğıdı. Photolitho Paper. Fotoğraf kurutma kâğıdı. Physical Properties. Photomount Stock. Bitkilerde karbondiosit. Photolithography). Işığa kimyasal. (Eş anlamlı. Rotogravür baskı amacıyla kullanılan kâğıtlar. Photogravure Paper. Fotoğraf kâğıtlarını kaplamada kullanılmaktadır. Foto ofset. Photomount Folder. 352 . (Bakınız. (Bakınız. Fotolitografi. Photosynthesis. Physico-Chemical Mechanism. Dış görünüş ve fiziksel yapıyla ilgili. Photostat Paper. Fotoğraf albümü kartonu. Fiziksel değişime yol açan kimyasal tepkimeler. Photolithography). Litograf kâğıdı. Islak işlemde. Fiziksel özellikler. Fiziksel ve kimyasal mekanizmalar. (Bakınız. Gri karton kökenli ve gofraj yapılmış fon kartonu olarak kullanılan renkli kartonlar. ölçülebilen özellikler. Fotokopi kâğıdı. Fotoğrafik yöntemlerle kopyalamaya yarayan kâğıt. Photogravure Printing.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Photographic Blotting Paper.

Kapma valsi. Pick Strength. Hamura karıştırılarak genellikle beyazlık veya renk kazandıran katkı maddeleri. Kapma valsi kaldırma düzeneği. Pie Tape. Fon kartonu. baskı sırasında bir arada kalma yeteneği. Picking Resistance. Yolunma. Safihayı elekten alan. Pick Out. Elyafların veya kaplamanın. Pick Resistance. Baskı sırasında kâğıt yüzeyindeki kuşenin veya elyafların kopması. Boya molekülleri veya parçacıkları. Picking Resistance). Otomatik olarak ebat kesilmiş kâğıtların sırayla üzerine beslendiği ve burada göz kontolunun yapıldığı zemin kâğıdı. Servis öncesi masa üzerine konulan ve üzerinde yemek yenilen kâğıt veya kartondan yapılma baskılı servis altlığı. Pigment. Pickup Deckle. (Bakınız. Pikap valsi. Picking. Pigment. Safihayı elekten alan pres keçesi. Baskı preslerinde bağlanma kuvveti zayıf olan kağıt ve kartonlarda mürekkebin kalkması ve baskı blanketine geçerek yeniden kâğıda yapışması. (Bakınız. Mürekkebin çıkması. Test fon kâğıdı. Pickup Lifting Device. keçenin üzerinde döndüğü vals. Yolunma direnci. Picture Mat Board. (Bakınız. Fan pompası durduğunda. Yolma. Pick-up Roll. Servis altlığı. Kapma keçesi. Pasta (veya kek) taban kâğıdı. Pie Fed Paper. Mürekkep yolunması. Üretim başlangıcında.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pick. Pikap keçesi. Pie Plate Board. Kapma kenarı. Picking Resistance). kapma valsi elekten uzaklaşarak bekleme konumuna döner. Fotoğraf takılan arka kartonu. Picking). Kremanın veya yağın ele bulaşmaması için pasta veya kek altına konulan krepli kâğıt. kapma valsini eleğe yaklaştıran sistem. 353 . Pickup Felt.

354 . Yığılma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pigment Coating. Kâğıdın presten veya kalenderden geçirilmesi sırasında. Pilot kâğıt makinesi. Pine Tar Paper. Enleri bir metrenin altındadır. iş güvenliği için özel kuralların getirilmesi gerekir. Pilot Paper Machine. Pigment kuşeleme. İğne kâğıdı. Test ve eğitim amaçlı kullanılan dar enli kâğıt makineleri. Katranlı kâğıt. Pigmentizing). Oluklu mukavvada layner kâğıdın fluting (dalgalı) kâğıda yapışmasını görmek için yapılan test. (Bakınız. makine üzerinde veya trafikte sıkışma yaşanabilecek noktalar. Pin Paper. Pin Holes. İşletme içinde bu gibi yerlerde. İğne deliği. çam katranı emdirilmiş kâğıt. Belirli sonucu elde etmek için. Esnek vana. Pigment Transfer Paper. Sıkışma noktaları. Böcekleri kokusuyla kaçırmak için kullanılan. Blanket üzerinde birikme. Pilot Work. Piling. Blanket kirlenmesi. hamurunda kalan kum parçacıkları nedeniyle oluşan delikler. Selülozundan yararlanılan yumuşak elyaflı ağaç türü. Baskıda kâğıttan kopan veya yolunan toz parçacıklarının blankete yapışarak çoğalması. Blanket üzerindeki birikme. Pinch Points. Pine. kağıt fabrikasında veya onun belirli bir bölümünde yapılan deneme çalışması. Piling on The Blanket. Çam. Pin Adhession Test (PAT). Pilot çalışma. Birikme. Gözenek. Hareketli alanlarda. Baskı kalitesini bozan bir unsur. İğne sarmak için kullanılan. Birikinti. Yapışma dayanım testi. paslanmayı önleyici siyah renkli kâğıt. Pinch Valve. İçindeki esnek bir mekanizma ile proses ortamını vana gövdesinden soyutlayan vana türü. Pigmentizing. Pigment transfer kâğıdı. Kâğıt yüzeyine opaklık ve düzgün görünüş kazandırmak için yapılan yüzey kaplaması.

Pitch Spots. Baskı öncesinde iki veya daha fazla resmi. Piping. Silindirli başlık. iğne ile bir kâğıt üzerinde ayarlayarak tutturmak ve baskıya hazırlamak. Pith. Suda çözünmeyen. Zift. selülozdan gelen reçine kökenli maddeler. (Bakınız. Organic Deposits. Bez katmanlı servis altlığı kâğıdı. Boru aksamı. Özellikle lokantalarda kullanılan servis kâğıdı. Kâğıt hamurundaki ziftin artmaması veya kaliteyi bozmaması için kontrol altında tutulması. Zift birikimi. Bezli servis altılığı kâğıdı. Pitch. Plain Press. Baskısız. Bu tür maddeler zifti elyafa bağlayarak çalışırlar. Servis altlığı kâğıdı. İğneli kayıt. Dirsek. Piston Actuator. Pipe Friction Loss. Pivot. Zift lekeleri. Zift topaklaşması. Watermark Press Roll). Desensiz pres valsi. Stickies) Pitch Control.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pin Register. Plain Press Roll. Pipe Bend. kâğıt yüzeyinde yarattığı siyah lekeler. Boru dirseği. Sade. Placemat Paper. Pitch Deposits. Bağlantı pimi. Mil. Düz baskı kalıbı. Boru. 355 . Kâğıt hamurundaki reçine parçacıklarının veya tutkalların bir araya gelerek oluşturdukları topakların. Plaid Finish. Odun özü. Plain. Pivot. Düz. Su gidermede kullanılan lastik kaplamalı pres valsi. Boru sürtünme kaybı. (Bakınız. Genellikle açma ve kapama amaçlı. Pipe. Pin Studs. hava ile çalışan vanalarda kullanılır. Zift kontrolu. Belli eksenler arasındaki mil veya şaft. Pistonlu vana başlığı.

Plant Cap Paper). Alçılevha. 356 . düz levha kalıpla yapılan baskı teknikleri. Plastik. Plaster Sack Paper. Plastik pigmentler. Çok geniş kapsamlı polimer maddeler. Fabrika yerleşimi. Umulan gerçek kapasite. Plant Protector Paper. Fabrika güvenilirliği. Plastikleştiriciler. Çimento torbası kâğıdı. bir kâğıdın bünyesi içine. Düz baskı. Çökelme havuzu. Plan kağıdı. Plant Cap Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Plain Settling Tank. kâğıda yumuşaklık ve esneklik kazandırmak için konulan maddeler. Planographic Printing. Sahteciliğe karşı güvenlik amacıyla. Plastic. Çökelme tankı. Plastic Pigments. kâğıt ışığa tutulduğunda farkedilen küçük yuvarlak renkli kâğıtlar. Baskı merdanesi yerine. Planning. Kâğıt kuşelemede kullanılan plastik esaslı pigment türleri. Harita kağıdı. Planlanan kapasite. Bahçıvan kâğıdı. Kurumuş bitki ve çiçek elde etmek için kullanılan rutubet emici kâğıt. Plan Paper. Sera kâğıdı. Alçı torbası kâğıdı. üretim yapılması düşünülen süre içinde gerçekleşen fiili üretim kapasitesi. Plant Reliability. Dayanıklı ve katlamaya uugun pamuk selülozundan yapılma bir kâğıt. Kâğıt hamuruna. Plant Layout. Bahçelerde belirli dönemlerde bitki filizini güneş ışığından korumak için kullanılan kâğıt. Plasticizer. (Bakınız. Talepler dikkate alınarak. Ekipmanların yerleşim düzeni. Plasterboard. Bitki kurutma kâğıdı. Planşe kâğıdı. Planlama. Plant Drier. Boş küre veya boncuk şeklinde yapıları bulunur. Planned Capacity. kâğıdın imalatı sırasında rastgele aralıklarla gömülmüş. Planchette Paper.

Plater Vellum Finish. Plate Count. (1) Baskı kalıpları. emici bir kâğıt. Kâğıt makinesi dışında yapılan kurutma işlemlerinde kullanılan. Kalender. Plating. Platinum Paper. Kalıp temizleme kâğıdı. Plater. porselen görünümlü yüzey işçiliği. (Bakınız. Plakalı kurutucu. Kalıp kesim yapılarak sertleştirilen ve plastik kaplanan kartonlar. mat baskı kâğıdı. Plate Finish işlemi yapan sert merdaneli bir makine. Resim kâğıdı. İskambil kartonu. Otomatik piyano hafıza kâğıdı. PLC (Programmable Logic Controller). Platin tuzlarıyla ışığa hassaslaştırılmış fotoğraf kâğıdı. Plak sayısı. İnce film tabakası halinde yüzeye uygulanarak kaplamada kullanılan sıvılaştırılmış plastikler. Plate Finish). İskambil kâğıdı yapımında kullanılan dayanıklı karton türü. Playing Card Board. Plater parşömeni. Plater. 357 . Platerde merdaneden geçirilerek işlenmiş parşömen kâğıdı. (3) Tepsi. Plate Finish. Player Piano Paper. Platen Drier. Platin kâğıdı. Parlak kuşe yüzeyli. Programlanabilir lojik kontrolör. Bir örnekteki çoğalabilecek bakteri plaklarının sayısı. Plate Paper. Plate Board.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Plastisol. Baskı kalıplarını temizlemede kullanılan az kreplenmiş. Mürekkep yapımında da kullanılmaktadır. Kuşe kâğıtlarda süperkalenderlemeyle elde edilen parlak. Kalın ve yumuşak. Plaka. Genellikle küçük çaplı üretimde otomasyon işlerinde kullanılan ve dijital sinyalleri çok iyi işleyebilen kontrol sistemi. Plates. Tabak kartonu. Plastisol. kâğıdı sıcak iki plaka arasında presleyen kurutucu tipi. Plate Glazed. (2) Rifayner bıçakları. Plate Wiping Paper. Kalenderleme. yüksek kaliteli.

Çok katlı kartonlarda bağlanma kuvvetine bağlı olarak katmanların ayrılması. Kat bağlanma mukavemeti test cihazı. Kat bağlanma mukavemeti. Katman ayrılması. Pileleme pelürü. Çok katlı temizlik kağıtları üretiminde katları iki yöntemden biriyle birbirine bağlama. Yolma. (2) Tıkaç. Chemical Bonding. Pnömatik. Yarı krepli. Bu yapı dupleks kartonlardan farklıdır. Kat. Ply. (J Tappi 19-02-2000). birden fazla hamur çeşidini. Temizlik kağıdı katı. Ply of a Tissue Paper. Çevre basıncına göre daha yüksek iç hava basıncında olan kamara. (Bakınız. Kat bağlanma mukavemeti. Layer. Ply Bonding. Basınç odası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pleating Paper. Ply Adhesion. Hava ile ilgili. borunun ezilmesini önleyen tahta veya plastik boru takozları. Terzilerin pileleme işlerinde kullandıkları karton parçaların yapıldığı dayanıklı ve sert kartonlar. Pneumatics. Picking). Kat bağlama. Multiply). Alt ve üst katmanlar farklı özelliklerdedir. Vanalarda vana yatağına basan kapama parçası. Kartonların çoğunda çok katlı üretim söz konusudur. Plenum Chamber. farklı eleklerden vererek elde edilen safihalar veya katmanlar. Bir kâğıt makinesinde. Plugs. Pneumatic Actuator. Katman. Bu katmanlar daha sonra birleşerek tek bir safiha oluştururlar. Pileleme kartonu. Plucking. Mechanical Bonding) Ply Bond Strength. Ply Seperation. Bobinlerde mihver borunun içine çakılan. (1) Takoz. Çok katlı kartonlarda. katmanların kendi aralarındaki bağlanma kuvveti. Hava tahrikli vana başlığı. çeşitli gramajlarda kumaş pilelemede kullanılan pelür kâğıtları. (Bakınız. Pleating Tissue. Oluklu kutularda katmanlar arası bağlanma mukavemeti. Çok katlı temizlik kağıtlarının her bir katı. Ply Adhesion Tester. (Bakınız. 358 . Çünkü tutkalla bağlanmak yerine elyafların kendi aralarında bağlanmaları söz konusudur.

eşit şekilde paylaşılmayan elektronların bulunduğu bağlar. Kâğıt yüzeyi için kullanılmaktadır. Kromdan yapılma parlak ve sıcak bir tamburla yapılan ve kalenderleme gerektirmeyen bir kuşeleme işlemi. Asarak kurutma. Pole Drying). Kurutma silindirleri arasına konulan havalandırma fanları.4 mikrometreye karşılık gelmektedir. sigorta poliçeleri basmak için üretilmiş kâğıt türü. Kurutma silindirleri arasındaki ceplerde oluşan rutubet. Asarak kurutmada. Polar bağlar. Pocket Ventilators. özel madde emdirilmiş test kâğıdı. Bir inç uzunluğun binde biri. Polish. Polar Bonds. (Bakınız. Mil). Polarity Paper. kâğıtta bıraktığı iz. Policy Paper. Pole Mark. Askı izi. Tamburlu kuşeleme. Point. Poisson etkisi. Polarite kâğıdı. Polished Drum Coating. Yaklaşık 25. Cilalı. kuvvetin geldiği eksene dik diğer eksenlere doğru genişlemek ister. Kirletici. Puan. Cep havalandırıcıları. Polished Surface. El yapımı kâğıtları çamaşır ipine asarak kurutma yöntemi. Points Per Pound. Poliçe kâğıdı. Kurutucular arasındaki cep kanallırı aracılığıyla yapılan havalandırma işlemi. Kâğıt kalınlığında kullanılan Amerikan ölçü birimi. Elektrik yükünün pozitif veya negatif olup olmadığını test etmek amacıyla kullanılan. Çok parlak. Patlama mukavemeti için kullanılan bir Amerikan tanımı. Dayanıklı ve düzgün yüzeyli. Libre başına puan değeri. askı ipinin. Patlama testinde ölçülen değerin. Parlatılmış yüzey. Pocket Ventilation. (Eş anlamlı. Bir madde bir yöne doğru sıkıştırıldığında. Cep rutubeti. Birbirine bağlı iki atomda.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pocket Humidity. 359 . Pollutant. kâğıt gramajına bölünmesiyle elde edilmektedir. Hamur kasası ve bağlantılarının parlatılmış iç yüzeyi. Cep havalandırması. Poisson Effect. Pole Drying.

Bir selüloz zinciri molekülündeki ortalama polimerleşmiş glukoz birimlerinin sayısı. Polimer bağlayıcılar. Genellikle vizkozite testiyle ölçümlenir. Polimerleşme derecesi. Polyester iple yapılan pres ve kurutma keçeleri. PSA. Selüloz da dahil olmak üzere karbon içeren organik kimyasallar. Polymer Molecular Weigth. poliolefinler ve polisitirenlerdir. Pollution Load. Polyetiethylene Oxide (PEO). Kuşe kaplanmış kâğıt. Polyester keçe. Poymeric Sizing Agents (PSA). 360 . Polyolefins. Polymer. Degree of Polymerization). Anyonik veya katyonik polimer yükü miktarı. Kirlilik. (Eş anlamlı. Çok diskli filtre. İç tukallamada kullanılan bir kimyasal. Polydisc Filter. Krome kâğıt. Polimer tutkallama maddeleri. Düşük anyonik yüke sahip bir polimer. Polymer Binders. Polietilen oksit. Anyonik ve/veya katyonic gruplarla sonlanmış. Chromo Paper). elyaf geri kazanma ünitesi. liyosel. (Eş anlamlı. Polimer yükü yoğunluğu. Polimerle elyaf arasındaki çekim nedeniyle oluşan bağlanma. Polimer.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pollution. Polyelectrolyte. Polimer tutunumu. Polymer Charge Density. Polyester Felt. vizkoz. Poliolefin. Kirletme. Basit olefinden üretilen polietilen gibi polimerler. Polielektrolit. Diğer örnekleri nalon. Polymerization Degree. Polymer Adsorbtion. Polycrome Paper. Bir dizi disk elek kademelerinden oluşmuş. Bir atık suyun kirleticiliğinin ölçüsü. uzun polimer zincileri. Kirleticilik endeksi. Kir yükü. Polimer molekül ağırlığı. Pollutional Index. Organik karbon bileşikleri. Bir atık sudaki kirleticilerin toplam etkinliği.

Mal sarıcı. Renkli kuşede boya bağlayıcısı olarak kullanılan. Bu süreç dört aşamalıdır: (1) Samanın alkalik ortamda pişirilmesi. Pomilio Süreci. Bobin sarımında gevşeklik nedeniyle düzgün kenar yapısı vermeyen sarım. Kâğıdın boşluklarının hacminin toplam kâğıt hacmine oranı. Poliüretan vals kaplaması. kâğıdın koparılmadan uzun süre sarılmasını ve tampona dönüşmesini sağlayan makaralı sarıcı. Gözenek. Polyurethane Roll Covers. Kavak. Samandan yüksek kalitede selülöz elde etme süreçlerinden biri. Poplar. Pore. (3) Klorun ve bileşiklerinin uzaklaştırılması için alkali yıkama. Gözeneklilik. Polyvinyl Alcohol (PVA). Oligosaccharides. Soda klor süreci. Polivinil alkol. Konumlayıcı. Temizlik bezi. Pop Strength. Bozuk bobin göbeği. Porosity. (4) Hipokloritle biraz ağartma. Polisakkaritler. Ponding. Pozisyoner.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Poly Pulp. 300 m/dakikaya kadar olan makine hızında buhar silindirleri içindeki kondensatın durumu. Pope. Buna Chlorine Process de denilmektedir. (Eş anlamlı. Bursting Strength). Kâğıtta hava geçirgenliği özelliği. Polysaccharides. Preslerde kullanılan yumuşak kaplama. suda çözünebilen. sentetik polimer tutkalı. Kontrol vanalarında gelen sinyale göre vana açıklığını belirleyen ve vananın hangi konumda olduğunu geri bildiren ünite. Poor Core Start. (2) Ortama klor verilmesi. Selülozun yapısında ve kağıtta bulunan gözenekler. 361 . Kâğıt üretimi sırasında. (Bakınız. (Bakınız. Pope Reel) Pope Reel. Positioner.Göllenme. Monosaccharides). Onun üzerinde monosakkaridin bağlanmasıyla oluşan polimerler veya karbonhidratlar.

Kartpostal bristolü. davetiyelik veya kartpostal yapımında kullanılan matbaa kâğıtları. nakit para karşılığında verilen. Konumlama sistemi. Postanelerde kullanılan. Poultry Bag Paper. Pottery Tissue. Mektupluk. bıçakların yerini bilgisayarla ayarlayan sistem. Poster kartonu. tamamen kullanıcıların ürettikleri kâğıt atıkları. Posta çeki kâğıdı. 362 . Üretim aşamalarından kaynaklanmayan. Postcard Bristol.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Positioning System. Decalcomania Paper). Kartpostal kartonu. Poster Paper. Posta pulu kâğıdı. Kartpostal kartonu. Post Consumer Waste. Tüketici atıkları. Posting Ledger Paper. Son kullanıcı atıkları. Postcard Bristol). Bookkeeping Machine Paper). Çömlekçi pelürü. Postage Stamp Paper. (Eş anlamlı. Bobin makinelerinde. Posta kâğıtları. Posting Bristol. Tavuk torba kâğıdı. Postcard Paper. (Eş anlamlı. Postal Money Order Paper. Kümes hayvanlarının kolilenmesinde. kutu dışına sarılan kraft kâğıdı. Poster basımında kullanılan dayanıklı kâğıtlar Poster Parchement. Çömlek üzerine transfer baskı yapabilmek için üretilmiş transfer kâğıdı. Poster Poster Board. özel güvenlikli dayanıklı bir kâğıt. Post-print. Poster basımında kullanılan dayanıklı kartonlar. Poster kâğıdı. Baskı sonrası. Bunlar genellikle evlerden ve ofislerden çıkan kâğıt atıklarıdır. (Bakınız. Poster. Facit kâğıdı.Posterlik parşömen kâğıdı. Postcard Board.

toplam madde miktarının milyarda 1 birimlik maddesine 1 ppb denir. Powder Paper. kâğıdın dielektrik kaybının bir göstergesi. Tavuk künye kâğıdı. Power Factor. Yoğunluk (Libre/0. 363 .001inç). (1) Şablon kâğıdı. Pounds Per Point. (1) Barut kâğıdı. Elektrik temini. Yaş dayanımı yüksek veya parafinle yağlı hale getirilmiş layner kâğıdı. Milyarda bir. Power Supply. Poultry Head Bands. Harf ve rakamlar oyularak şablon olarak kullanılan bir tür aydınger kâğıdı. Güç gereksinimi. 5000 g etanol içinde 5 mg metanol varsa. Güç ihtiyaçları. Milyonda bir. Power Requirements. Kâğıt veya keçe şapkaları zımparalamada kullanılan kâğıtlar. Belirli miktarda barutu sarmada kullanılan kâğıt. Poultry Box Liner. Tavuk kesim kâğıdı. (2) Pudra kağıdı. Kesim sonrası. Ppm (Parts per million). kanın etrafa bulaşmasını önlemek için boyun kısmına sarılan kâğıt. Poultry Wrapper. Şebekeye bağlanabilmesi için gerekli elektriksel özellikler. kalınlığına bölünmesiyle ortaya çıkan değer. Güç faktörü. Herhangi bir karışımda. etanolün içinde 1 ppm değerinde metanol vardır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Poultry Band. Kümes hayvanlarında kesim sonrası ayak bileğine takılan. Yaş dayanım mukavemeti yüksek ve oldukça su geçirmez bir kâğıt. Herhangi bir karışımda. Güç kaynağı. toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine 1 ppm denir. Tavuk paketleme kâğıdı. Pouncing Paper. şerit şeklindeki kimlik kâğıdı. Tavuk koli layneri. Makyajda kullanılan hazır pudralı kâğıt. Trafo ve bobinajda kullanılan yalıtkan kâğıtlarda. (2) Zımpara kâğıdı. Ppb (Parts per billion). Kâğıdın veya kartonun gramajının.

yeterli ham madde ve kaynak sağlanarak. milimetrik ölçülendirmeye uygun kâğıtlar. mutlak ideal olarak bilinen bir yüzeyden geometrik olarak sapma miktarı. ebat kararlılığı olan. Çöktürme kimyasalı. Hassas ölçü kâğıdı. başka ürüne dönüştürülürken oluşan. Precipitated Calcium Carbonate (PCC). Precipitation Hardening Stainless Steel. Astar kaplama. Kağıt yüzeyi ile mutlak düz bir yüzey arasından geçebilen hava miktarıyla ölçülür. PPS pürüzlülüğü. Buna azami pratik kapasite de denilmektedir. Bunlara “Pulp Substitutes” selüloz muadili elyaflar da denilmektedir. Devreye alma öncesi. Pre-assemble. 364 . İncil kâğıdı. Practical Capacity. Yüksek mukavemetli ve ısıl işlemden geçmiş zamanla serleşen paslanmaz çelikler. Ön montaj. Prayer Book Paper. Hava miktarındaki artış kabalığı gösterir. atık hava veya gaz içindeki toz parçacıklarını. Hava kirliliği kontrolunda. Hassas ebat kesimi. Katı çökelti.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ PPS Roughness. Precoat. Çözünmüş sıvı karışımına katıldığında çökelti yaratan maddeler. Çökelmiş kalsiyum karbonat. Pratik kapasite. Precipitate. Maximum Practical Capacity veya Practical Maximum Capacity). Bir kağıt yüzeyinin. İmalatçının kağıt makinesini göndermeden önce makineyi atölyesinde toplaması. pratikte yapılabilecek en fazla üretim miktarı. Kâğıt üretildikten sonra. son kullanıcıya ulaşmadan önceki kayıplar. Çökelim sertleşmeli paslanmaz çelikler. Genellikle kimyasal reaksiyonla oluşan çökeltiler. Pre-commissioning. Harita kâğıtları türünden. Precipitating Agent. Tüketici öncesi kayıplar. Eş anlamlı. PPS kabalığı. İşletmeye alma öncesi. Çökelticiler. Precision Sheeting. matbaada veya kutu fabrikalarında. Üretim kayıpları ve verimsizlik yaratmadan. Pre-consumer Waste. elektriksel veya mekanik olarak tutmaya çalışan ekipmanlar. Dua kitabı kâğıdı. Precipitator. Hassas ebatlandırma. Son kuşe kaplaması öncesi kâğıt üzerinde yapılan astar kaplaması. Precision Recording Paper.

İki veya daha fazla valsten oluşan. Toplam verimli bakım yönetiminin kullandığı araçlardan biridir. Pre-gelatinized Starch. su alma keçeleri. kurutma süresi boyunca Z yönünde düşük basınç uygulamasıyla presle kurutma. Ölçüm teknikleriyle arıza zamanını öngören ve arıza olmadan müdahale eden bakım tekniği. Ön kesafet düşürme. Sulandırılmış asidik ve basınçlı ortamda. Presle sıkıştırılarak levhalaştırılmış karton. Preservatives. Ön besleyici. Press Drying. Press Copy Paper. Press. Pres keçesi. 100 ˚C nin üzerinde sıcak bir yüzey kullanılarak. Presbant. Pre-heating. soğuk suyla yeniden pelteleştirilebilen kullanıma hazır nişasta. sıvı-katı ayrışımı yapılabilen. Ön ısıtma. Daha önce pişirilerek pelteleştirilmiş. Pre-feeder. Kopya kâğıdı.Kâğıt makinesi pres bölümünde. Organizmaların gelişmesini önleyen kimyasal katkı maddeleri. Prepared Roofing. Pre-hydrolysis. kurutulmuş ve yeniden toz haline getirilmiş nişasta.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Predictive Maintenance. Ön pişirimli nişasta. Ön sulandırma. Kâğıda reçine veya zift emdirilerek yapılan ve üzerine kum kaplanan hazır çatı levhaları. Koruyucu maddeler. Kestirimci bakım. Baskı öncesi. kâğıt hamuru türünde sıvı maddeler. Press Felt. Presleme öncesi safhanın buhar fıskiyeleriyle ısıtılması. su emici özelliği nedeniyle kullanılan. Presli kurutma. odun yongalarına uygulanan ön pişirme işlemi. Hazır çatı kaplaması. 365 . Böylece sıcak su yerine. Presat. Preslemeden geçirildiğinde. Pre-dilution. Pressboard. Tambur pulperlerde kesafetin düşürülmesi aşaması. Öngörücü bakım. Ön pişirme. bakıyla su giderme ünitesi. Pres. Pressate. Pre-print.

kapak kâğıtları. Pres partisi. Basınç kontrolu. Pressure Powered Pumps. yeni tip kondensat pompaları. (2) Kusurlu pres valsi kaplaması veya pres keçesi nedeniyle kâğıt yüzeyinde oluşan izler. pres döküntülerini işleyen pulper. 366 . Trafo ve bobinajcılıkta kullanılan elektriksel izolasyon kartonu. Basınç. Pres valsi. Giyotin kesimi. Pres nipi. Press Roll.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pressings. Pres valsi. Yanki silindirlerde safihayı silindire basan vals. Basınçla çalışan pompa. “Press Section” olarak ta anılmaktadır. Buhar hatlarında ve preslerdeki hidrolik basıncı kontrol eden düzenek. Pressure. preslerin bulunduğu bölüm. pres baskı çizgisi. Elekle kurutma bölümleri arasında bulunur. Birim alana etki eden kuvvet. Pres bölümlerinde kullanılan. Pressure Drop (∆p). Pressure Loss. Presspahn. (2) Oluklu makinelerinde kullanılan baskı merdanesi. Bir ekipmanın girişiyle çıkışı arasındaki basınç farkı. Press Nip. Press Trimming. İki pres valsinin birbirine temas ettiği baskı temas çizgisi. Press Marks. Pressure Control. Presbant. Kâğıt makinesinde. Press Pulper. “Extended Press Nip” olarak geçen tanımda ise. Preslerde safiha ıslak olduğundan. preslemeye yarayan valsler. Pres izi. (1) Baskı valsi. Kâğıdın istenilen ebada getirilmesi için giyotinde baskıya alınarak kesilmesi. pabuç preslerde olduğu gibi baskı alanı haline dönüştürülmüştür. Makinede perdahlanmış. Boru hatlarında ve vanalarda meydana gelen sürtünme sonucu basılan akışkanın basıncında meydana gelen kayıp. İçindeki kondensatı basınçla kondensat tankına gönderen. su giderme süresini uzatabilmek açısından genişletilerek. Pres altı pulperi. Pres baskı çizgisi. (1) Özellikle desen vermek için hazırlanmış lastik kaplı iz valsleriyle verilen makina gofrajı. Pressure Roll. Basınç düşümü. Press Part. yaş nip “Wet Nip” olarak da adlandırılır. Kâğıt makinesi alt katında. Basınç kaybı.

Primary Arm. birinci kademede dizilen santrifüj temizleyiciler. Elek üzerine cetvel ağzından düzenli ve elek hızında hamur jeti verebilmek için oluşturulmuş. Pressure Switch. Basınç transmitteri. Bir tarafına basınçla yapışan. Arıtma ünitelerinde. Pressurized Headbox. Basınçlı elek. Kağıt makinasının çalışmaya başlayacağını 20 veya 30 saniye önceden haber veren uyarı sinyali. Pretreathment. Kâğıt hamurunu basınçla eleyen elek sistemi. Birinci çöktürme havuzu. En dıştaki hücre çeperi. 367 . Pre-Start Alarm. Çalışma öncesi alarmı. tutkal sürülmüş etiket kâğıdı. mekanik odun selülozu. Birinci kol. ayar ve ölçümlemeyi hedefleyen bakım. kaba ayırma işlemleri. Basınçlı mekanik odun selülozu. Koruyucu bakım. Çok kademeli hamur temizleme sistemlerinde kullanılan. Primary Wall. Presostat. Primary Clarifier. Atomları moleküller ve bileşikler halinde tutan. Primary. Atık arıtma ünitelerinde arıtım işlemine geçmeden önce yapılan. Pressurized Groundwood Pulp (PGW). Ön arıtma. Primer çeper. Çalışma alarmı. Primary Cleaners. Primary Treathment. Birinci. Pressure Transmitter. Temel bağlanma kuvvetleri. Pressure Sensitive Paper. Primary Clarifier). Primer kol. suyun ilk geldiği ve içindeki katı maddelerin çökeldiği havuz. Birinci kademe temizleyiciler. (Bakınız. Preventive Maintenance. Primer. Primary Bonding Forces. kapalı hazne. Birinci çöktürme işlemi. Basınca hassas kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pressure Screen. Mal sarıcıda tamponu taşıyan ana kol. Basınçlı hamur kasası. kovalent veya iyonik bağların kuvvetleri. Planlı yapılan temizlik. Kütüklerin basınç altında buharla pişirlmesi ve sonra öğütülmesiyle elde edilen. Basınç anahtarı.

Printing Processes. (1) Yazıcı merdaneleri. Printed Box Cover. Kâğıdın basım sonrası. Baskılı kutu kapağı. Printing Proof. İkinci veya üçüncü hamur kâğıt. Manila görünümlü baskı kâğıtları. Baskılı atık kâğıt. ofislerde kullanılan kâğıtlar. Printing Ink. Printing Bristol. Fünye kâğıdı. Printer Rolls. Basım. 368 . Kâğıtların büyük çoğunluğunu kapsayan genel tanım. baskılı ve baskısız yüzeyleri arasındaki opaklık farklılığı. Printer. (Bakınız. Üzerine baskı yapılmış kâğıt koli bantları. Basım işlerinde kullanılmak üzere üretilmiş bristol karton. Printing. Printed Opacity). dergi kâğıtları. Printability. Baskı presi. Basım süreçleri. Printed Gummed Tape. (3) Ofset baskı. fotokopi kâğıtları bulunmaktadır. Printed Opacity. Printing Press Matbaa baskı makinesi. Printing Manila. Dört farklı basım yöntemi. Printing Cylinders. (2) Yazıcı/faks kağıt rulosu. Baskı opaklığı. Prova baskısı. kitap basılan kâğıtlar. Baskı kalıpları. (2) Gravür baskı. Basım kâğıdı. Basım bristolü. grafik baskı kâğıtları. Kâğıdın özelliklerinin basıma uygun olması. Printing Papers. Baskı öncesi yapılan deneme baskısı. Printing Opacity. (4) İpek baskı. Baskılı koli bantı. Baskı mürekkebi. Printed Waste. Basılabilirlik. (1) Rölyef baskı. Kâğıt yüzeyine mürekkepli baskı uygulaması. Yazıcı. Fişek kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Primer Paper. Basma. Baskılı opaklık. Bunlar arsında gazete kâğıtları. Baskı merdaneleri. Baskı. Printing Plates.

Kağıt özelliklerine doğrudan katkısı olmayan. İleriye yönelik bakım. Process Coated Paper. Öncelik. tutunum kimyasalları gibi ürünler. dispersanlar. Makine kuşesi. İstatistiki ayırma/eleme. Process Equipment. Probability Seperation. Arızaları önlemek için yapılan ve genellikle kestirimci tür bakım faaliyetleri. flokülantlar. Process. Activated Sludge Process). girdilerin miktarları. 369 . köpük söndürücüler. Sürecin akışı. Process Color. Dörtlü boyama. Kâğıt makinesinde kuşeleme. kapalı döngülü geri besleme sistemleriyle yapılan otomatik kontrol. hedef çıktı elde etmek için özel olarak düzenlenmiş işlem basamakları. Üretim ekipmanları. Matbu kaplama. Process Control. Priority. Print on Coating. Baskı kalitesi. Proactive Maintenance. Yardımcı kimyasallar. Functional Chemicals). Süreç denetim. QCS. Parçacıkları belli bir diziliş şekline göre ayırma. Process Condition Monitoring. titreşim sensörleri. Süreç tasarımı. elek ve keçelerden gelen verileri gösteren ve işleyen sistemler. Süreç. temizlik kimyasalları. Üretim süreçlerinde. Süreç boyama. Biyolojik arıtma. Printing Smoothness. Dört renkli boyama tekniği. Girdilerden. Bu sistemler periyodik olarak ortaya çıkan kalite sorunlarını analiz etmede kullanılırlar. Süreç durum izleme sistemleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Printing Quality. kütle balansı gibi hesaplamaların yapılması. Baskı düzgünlüğü. (Bakınız. Baskı yöntemi kaplama. Process Chemicals. Printings. Süreç kimyasalları. Process Design. (Bakınız. ekipmanların seçimi gibi konularda süreç tasarımı yapılması. Process Activated Sludge. Birinci hamur kâğıtlar.

Product Codes.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Process Flowchart. İşlenerek bir döngü içinde yeniden kullanılan su. sürece düzeltici yön verildikten sonra ilk tepkinin alınmasına kadar geçen süre. Process Upset. Production. Süreç izleme. (Bakınız. Üretinde kullanılan su. Production Control. Ürün. Capacity. Normal Capacity. Processing Aids. Kontrol edilen süreçte hedef değerden uzaklaşarak kontrol edilmekten uzaklaşma. Akış. Raporlama teknikleriyle yapılan üretim kontrolu. Ticari ürünlerde takibi sağlamak amacıyla düzenlenmiş elektronik kodlama sistemi. Süreç gecikmesi. sıcaklık gibi sürecin kontrol edilen değişkenleri. Algılayıcılar. Fresh Water. Kâğıt hamuruna katılan tutunum arttırıcı kimyasallar. Üretrim sürecindeki işlem basamaklarını gösteren akış şeması. (Bakınız. Sürecin veriminin optitum hale getirilmesi. Operating Capacity. Design Capacity). kaydediciler. Süreç kontrolunda. Üretim kapasitesi. Process Monitoring. Tepki bir iki saniye içinde gelirse sistem hızlı. Süreç optimizasyonu. Process Specialist. düzelmeden sonra sistem yeniden otomatiğe geçirilir. 370 . Process Variable. İmalat. Süreç akış şeması. Üretim uzmanı. Süreç değişkeni. Practical Capacity. Process Optimization. İşletme yardımcı kimyasalları. alarm düzenekleriyle ve ekran aracılığıyla süreci izleme. Expected Actual Capacity. White Water). Product. Ürün kodları. Ideal Capacity. Production Capacity. Process Lag. Process Water. süre uzunsa sistem yavaş demektir. Üretim kontrolu. Süreçte bozulma. Bu durumda manuel kontrola geçilerek. Kare kod. Üretim.

Program kâğıdı. Çok renkli baskıda. Proforma Invoice. Prova kâğıdı. Bir projenin veya yatırımın sürecindeki aşamaları. Proprietary Cleaning Agents. Ön fatura. Profil düzeltme. Nişastanın veya boyanın tutunumunu arttırıcı ve geliştirici polimerler. Profiling. Profile Paper. Program Paper. Profilometer. Kâğıdın enine olan kesiti. Proof Paper. Proprietary Mill Brand. Profesyonel çalışanlar tarafından kullanılan kâğıt havlular. Profilmetre. Proje planlama. Mesleki havlular. süreleri. Buhar veya enfrared ısıyla safihayı ısıtarak rutubet profilini düzeltme. bale ve tiyatrolarda kullanılan ve hışırtı sesi çıkarmayan kâğıt türlerinin genel adı. Kağıt yüzey düzgünlüğünü detaylı olarak ölçmek ve incelemek için kullanılan hassas cihaz. Resim kâğıdı. Property. (Bakınız. Profile Cross Section. Project Planning. Promoter. Proforma fatura. Özellik. Promotor. Elek keçe temizliklerinde genel amaçlı kullanılırlar. Aşamalı baskı kontrolu. Sanayi tipi temizleyiciler. 371 . her renk için yapılan baskı kontrolu. Profil düzeltme buhar fıskiyesi. Profile. Profiling Steam Shower.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Professional Towels. Profil. Progressive Proof. Kontrollu taç vals. kaynakları gösteren planlama. Sanayi/Fabrika markalı kâğıtlar. Profile Roll. Taslak kâğıdı. Opera. Profil kontrol valsi. Profile).

Puddle. Puddle Size Press. Asılı parçacıkları sararak çökelmekten alıkoyan maddeler. Havuzlaşma. Sabit basınçtaki (Genellikle deniz seviyesi) sıcaklığa göre hava içindeki rutubet değişimini gösteren çizelge. Psychrometric Chart. Psychrometer. Sağlama. (Eş anlamlı: Ponding) 372 . Protective Colloid. Dispersan. Protective Paper. Kırışık yüzey görünümü verilmiş kâğıt. Taklit edilemeyen kâğıt. PT (Total Particulates). boyama yöntemleriyle malzemeyi ve ekipmanları paslanmaya karşı korumaya yarayan yöntemler. Üzerinde tahrifat yapılamayan güvenlik kâğıtları. Havuzlu tutkal pres. Provisional Acceptance. Havuz. (1) Koruyucu kâğıt. Psikrometre. Protective Clothing. Puddling. Koruyucu elbise. Toplam parçacıklar. Nemli hava grafiği. Geçici kabul. Koruyucu giyecek. Temin etme. Polimer iç tutkal. Avantajlar. Kırışık. Psikrometrik grafik. Tekneli tutkal pres. Pucker. Hava içindeki nem miktarını ölçen alet. (2) Koruyucu sargı kâğıdı. 300 m/dakikaya kadar makine hızlarında söz konusudur. Buhar silindirlerinde kondensatın silindir içinde göllenmeye başladığı devre. Havbe ve makine salonu havalandırma hesaplamalarında kullanılır. Teflon. Protective Coating.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pros. Galvanizleme dahil. PTFE (Polytetraflouroethylene). Göllenme. (Pros and Cons) Protective Apparel. PSA (Polymeric Sizing Agent). Provision. Asıltı koruyucu. Koruyucu kaplama.

Pulp Substitutes. Selülozluk ağaçlar. Pulpboard. Hydropulper). Selüloz değirmeni. Selüloz öğütümünde kullanılan değirmen taşı. Karton. Elyaf açıcı. Selüloz muadili. Selüloz. (Bakınız. (2) Kâğıt hamuru. Selüloz ikamesi. (Eş anlamlı. Elyafları sulu ortamda mekanik kuvvetle açma. Ebat selüloz. Levha olarak satılan selüloz. Odun öğütücü. Pulp Sheet. Hamurlaştırma. Hamurlaştırıcı. 373 . Pulp Content. Pre Consumer Wastes). Öğütücü. Pulp Felt. Pulper. Pasta kıvamındaki pigment boyalar. Grinder). Pulper hamuru. Hamur boya. Selüloz yerine kullanılan matbaa artıkları. Elyaf miktarı. Pulp Lap. (Eş anlamlı. eski kâğıt veya döküntü/ıskarta kâğıtların sulu ortamda elyaflara ayırıldığı. Yaş olarak pres sonrasında katlanmış ve bu şekliyle sevke hazır selüloz. Pres keçesi. bıçaklı karıştırıcısı olan tank. Pulp Color. pulper de açılan hamur. (Bakınız. Pulp. Pulpwoods. Paperboard).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pull Collars. Bir kâğıt veya karton örneğinde yapılan analiz sonucu belirlenen elyaf miktarı. (1) Selüloz. Pulperde açılmış hamur. Mekanik odun selülozu üretmek için kullanılan ağaç kütüklerinin. Pulsation Damper. Darbe emici. Karşı kesim kalıbı. bütün olarak girdiği ve talaş halinde çıktığı bir makine. Kalıplı kesimde bıçak karşısına konulan hareketli yaka. Yaş selüloz. Odun değirmeni. Pulper Stock. Pulp Grinder. Dolgu maddeleri dışındaki elyaf miktarı. Selüloz fabrikası olmayan yerlerde. Hamur kasası içinde oluşabilecek darbeleri emen sistem. Pulping. Keçe. Değirmen. Pulp Stone. Pulper.

Vuruntular. Delikli kart. Isıl bozunma. Puncture Resistance. Punch Board. Müşteri. Kazı kazan kartonu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pulsations. Pompa verimi. kazınan deliklerden sürpriz hediyelerin çıktığı oyun kartonu. Renk saflığı. Puncture Resistance). PVA. Puncture. Alçı tozu. Punch Board Paper. Uzaktan yüksek sıcaklık ölçümü. Puritan Filler. Delinme direnci. Polivinil alkol. Delik. 374 . Bilgisayarlı sistemlere veri girmekte kullanılan yüksek kaliteli karton. PVOH. Punched Tape. Temassız sıcaklık ölçümü. Delikli hafıza bantı. Kâğıt hamurunda dolgu olarak kullanılan bir madde. Kâğıt veya kartonun delinmeye karşı direnci. Ponza tozu ile yapılan kâğıt zımpara.Pompanın bir işi yaparken harcadığı enerji verimi. Pyrometry. pompa kanatlarının hamur kasasında yarattığı darbe etkisi. Kalsiyum sülfat. Kâğıt makinesi fan pompalarında. Satın alınan enerji. Satın alan. Saflık. Kâğıt hamurunu veya suyu ileriye basmak için kullanılan ekipmanlar. Polivinil alkol. Ponza kâğıdı. Punch Card. Bu etki nedeniyle eleğe gelen hamur akışı darbeli olmaktadır. Pump. Purchaser. (Delik) delme. Pompa. Deliklerin kâğıtla kapatılıp. Alıcı. Piroliz. Kazı kazan kâğıdı. Purity. Tombala kartonu. Darbeler. Pump Efficiency. (Bakınız. Kazı kazan kartonundaki delikleri kapatan ince ve opak kâğıt. Pyrolysis. Purchased Energy. Pumice Stone Paper.

375 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pyroxylin Coated Paper. Proksilin laklı kâğıt. Çözünmüş bir selüloz lakı ile kaplanmış kâğıt.

Vanalarda ani açma mekanizması olan. kalite kontrol sistemleri. Fransızca “Quaier” 4 lü set anlamına gelen kelimeden türemiştir. Dörtlü katlama. Katlanıp fasikül hale getirilmiş kâğıt demeti. Yirmide bir. Quilted. üzerinde tarayıcı ölçü cihazları yerleştirilmiş. Bu nedenle iki düzine olan 24 adet kağıt yaprağın bir “Quire” olarak ifade edilişi de doğrudur. bilgisayarla izlenebilen ve ölçtüğü parametreleri kontrol edebilen. Kalite kontrol. Kâğıt topları genellikle 500 lü. Quality Control. nadiren 480 lidir. Quilling. Ciltlemede 4 adet büyük ebatlı yaprağın katlanmasıyla 16 sayfalık fasiküller oluşmaktadır. tutkal pres öncesi ve kalender sonrası gibi. Çabuk kuruyan mürekkep. 500 lü kâğıt topları için 25 adet ebat kâğıt yaprağı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Q QCS (Quality Control System). Giriş/çıkış hatlarında kullanılan ve enerji kesilmelerinde hemen açma veya kapatma yapan kontrol vanası. Bir topun yirmide biri kâğıt. Rutubet ve gramaj ölçümü ve kontrolu en yaygın kullanılan türlerdir. Quality Manual. Kâğıt makinesinde. Kadifeleşmiş. Quire. Quick Set Inks. Bobin yapma. Kalite el kitabı. herhangi bir fasikül haline dönüşmüştür. Kalite kontrol sistemi. çeşitli geçiş noktalarına konulan. Quick Acting Control Valve. Fasikül. Quired. fakat kullanımda sayısal anlamda belirsizleşerek. Havlı. Ani açan/kapatan kontrol vanası. Temizlik kağıtlarında havlı yapı. Ani açan. Quick Opening. İstenilen kalite seviyesinin testlerle doğrulanması. Makara yapma. 376 . katlanmış kâğıt demeti veya sayısına bakılmaksızın. Kağıt şeritlerini gevşek bobinler haline getirerek yapılan bir kağıt sanatı.

Dışa doğru kuvvet. Radial Wrapping. Elektromanyetik dalgalar yoluyla ısının bir gövdeden diğerine aktarılması. eskileri veya pamuklu tektsil artıkları. Röntgen. Radyasyonla bozunma. Rag Content Paper. Rag Content. rüzgâra karşı koydukları mukavemet. Paçavra selülozundan yapılmış kitap basım kâğıdı. Karton levhaların çerçevelenerek duvar veya tavan kaplamasında kullanıldığında. Kaynak yerlerinde yapılan röntgen testi. Rag. Rüzgâr yükü. Ragger. Güneş ışığıyla selülozun bozunması. Merkezden dışa. Radial. Ragger Rope: Kuyruk haları. Radial Thrust. Bir plastik veya kâğıt şeridin. Harman içinde kullanılan paçavra selülozunun oranı. silindir veya bobin üzerine dönerek spiral şekilde sarılması. Paçavra kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ R Racking Strength. Radial Force. Dışa doğru itme. Işınımla ısı transferi. Radiography. Radyal sarım. Kâğıt yapımında ham madde olarak kullanılan. Pulpere sarkıtılan çöp toplayıcı halat. 377 . Paçavra kökenli kâğıt. pamuk kökenli kot kumaşı gibi kumaşların. Pulpere sarkıtılan çöp toplayıcı halat Rag Index Bristol. Paçavralı/pamuklu endeks bristolu. Radiant Heat Transfer. Rag Book. Rüzgâr mukavemeti. Paçavra. Radiation Degradation. Büyük çaplı döner parçalarda oluşan merkezden dışa doğru olan itme. Paçavra oranı. Ambalajlamada kullanılan bir sarım tekniği. Kuyruk. Genellikle harmanında % 25 ile % 100 arasında paçavra selülozu bulunan kâğıtlar. Radyal.

pamuk kökenli tüm selülozları kapsamaktadır. Hard Cook).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rag Papers. Duvar kâğıdı veya elle yapılan resimli afiş kâğıtları olarak kullanılırlar. (Eş anlamlı. Ratio Control. Yüzeyinde yapılacak kaplama işlemleri için kaba yüzeyli olarak üretilmiş kâğıtlar. Range. Bilet kartonu. Pamuklu kitaplık kâğıt. Rattle. Kuşe kaplanmış veya kaplanmamış olarak kullanılmaktadır. Pamuklu kâğıtlar. Fraksinatörde kullanılan elyaf uzunluğunu kontrol eden yöntem. 378 . Kâğıt sesi. Rag Plate Paper. Yükseltmek. Railroad Board. Oran. Tren bileti kartonu. Çin keneviri. Raw Cook. Rated. paçavra selülozundan yapılmış kitap kâğıdı. Süperkalenderlenmiş. Kâğıt hışırtısı. Paçavra kâğıtları. Ratio. Rag Pulps. Harmanında paçavra selülozu kullanılmış kâğıtlar. Selüloz üretiminde kullanılan bir bitki. (Eş anlamlı. Raised Band. Kaldırmak. Aralık. Rag Printing Paper. Ham madde. Rag Book). Az pişmiş selüloz. kimyasal selülozla karıştırılarak banknot kâğıdı. Cilt sırtlarında eskiden kullanılan. İstatistikte ölçülen en büyük ve en küçük değerler arasındaki fark. Tanım yıllar içinde değişmektedir. Nominal değer. Paçavra selülozu. Oran kontrolu. Raw Stock. Ramie. harita kâğıdı ve son derece dayanıklı arşiv kâğıtları üretilmektedir. Etiket değeri. Yükseltilmiş bant. Ürüne dönüştürülecek işlenmemiş madde. Raise. cildi sağlamlaştıran yükseltiler. Paçavra selülozu. Raw Material. Anma değeri. Son yıllarda odun dışı tek yıllık bitki selülozları için de kullanılmaya başlamıştır. Ham kâğıt. Az pişmiş. Linter selülozu dahil.

Raw Weight. Buruk ağaç. Compression Wood. Reaction Wood. Kuşelenecek kâğıdın gramajı. Reaktif güç. Sistemlerde kapasite kaybına neden olmaktadır. Ham su. Tepkime özelliği. Rüzgar gibi dış etkilerle asimetrik gövdeli olarak büyüyen. (Benzer anlamlı. elektrik akımıyla gerilimin eş zamanlılığını kaybetmesinden kaynaklanan. (Tappi T 818). Zahiri güç. Elektrik bobini olan makinelerde. RCT (Ring Crush Test). 379 . Reactivity. bu nedenle sert odun hücreleri aşırı gelişen ağaçlar. Kâğıt topunun paketi üzerine yapıştırılan ve topun özelliklerini belirten etiket. Özışın hücreleri. Top etiketi. Test kâğıdı. Reaksiyon. RCFA (Root Cause Failure Analysis). Rayon ıskartası. Tension Wood). merkezden dışarıya doğru uzanan kısa boylu hücreler. Kâğıttan belirli ölçülerde silindir yapılarak. RCM (Reliability Centered Maimtenance). Kör güç. aktif sayaçlarca kaydedilmeyen güç harcaması. Reactive Power). Tepkime. Güven merkezli bakım. Ligninli yapıda olduklarından selüloz üretimine uygun değillerdir. Reactive Power. Elektrik akımı çekilmesine rağmen. (Bakınız. Kalite dışı rayon elyafı. bir test cihazında silindirin tavan ve tabanı arasında yapılan ezilme testi. Reactive Energy. Sistemin güvenilirliliğini öne alarak bakım ve duruşun maliyeti minimumda tutmak amacıyla hesaplamalara dayalı bakım yönetimi. Halka ezilme testi. Raktiflik. Rayon Rejects. Kuşe öncesi gramaj. 500 sayfalık kâğıt topu Ream Label. Reaction Paper. Ream. Kâğıt topu. Çarpık ağaç. işe dönüşmeyen vektörel güç parçası. Ağaçta yıllık büyüme halkalarını bir arada tutan. Reaction. Kök neden arıza analizi. Ray Cells.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Raw Water. Top.

Record Book. Kaydedici cihaz kâğıdı. Rebuild. Recording Instrument Paper. Yenileştirme. (2) Kâğıt paketlemede kullanılan ambalaj kâğıdı. (1) Kâğıt paketleme makinesi. Ream Wrapper. her 500 kağıdın arasına konulan kâğıt şerit. Kapalı döngü. Kâğıtta gramajı anlatan bir Amerikan tanımı. Kâğıtta mürekkebi. Recaustisizing. (Eş anlamlı. (Eş anlamlı. Çevrim. (Eş anlamlı. Top ağırlığı. Recorder Paper). Recesses. Reclaimed Paper Pulp. Dönüşümlü elyaf. Yeşil liköre sönmüş kireç ilave ederek. Recovery Fiber Pulp). parafini veya yüzey kaplamalarını tutabilme özelliği. Atık kâğıt elyafı. 380 . (Bakınız. Arka taraf. Recovered Paper). Arka. Analitik cihazların kayıtları sırasında kullanılan kâğıt. Recording Paper. Rear. Elek ve keçeler için kullanılan kayıt defteri Recirculation. Ek. Devridaim. Takrik tarafı. Ream Sealed. Atık kâğıt selülozu. (Eş anlamlı. Yeniden kostiklendirme. Kapalı bir döngü içinde çalışma. Ebat kesimi sırasında. Receptivity. Top kağıt. 500 adet olarak paketlenmiş kâğıt topu. (Bakınız. 500 adet bir top ebat kağıdın (libre-pound cinsinden) ağırlığı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ream Markers. Ream Sealed). Recorder Paper). Ream Weight. Reclaimed Fiber. Alıcılık. Kâğıt makinesinde yapılan yenileştirme işleri. Revizyon. Kayıt defteri. Boşalmadan kalan boş kısım. 8) Ream Wrapped. Boşluk. Sayaç kâğıdı. Bir kısmı beya tamamı kapalı döngüde olan. yeniden kostik oluşturma. Recorder Paper.

Geri dönüşümlü kâğıt. (Eş anlamlı. Recovery. (Eş anlamlı. Siyah likörün karbonunu yakarak uçuran ve sodyum tuzlarını geri kazanan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Record Paper. Dönüşümlü elyaf. Verso). (Eş anlamlı. (Bakınız. Recovery Furnace. Doğrultmak. Geri dönüşümlü kâğıt. Tamamlamak. Geri kazanma. Soda kazanı. Recovery Fiber Pulp. üretilen kâğıdın içindeki hurda kâğıt oranı. Sağ sayfa. Kayıt defteri kâğıdı. Evener Roll. Recovery Fiber. Geri dönüşümle toplanan kâğıt tonajının. Recto. Dönüşümlü kâğıt türleri. Recovered Paper Utilization Rate. Recovered Paper. Kütük kâğıdı. Hurda kâğıtları yeniden işleme. ülke çapında. Recovery Furnace). Recycled Paper. (Eş anlamlı. Geri dönüşümlü elyaf. kâğıt tüketimine oranı. Kâğıt endüstirisinde. Çeşitli kaynaklardan toplanan hurda kâğıdın işlenmesiyle elde edilen kâğıt. Siyah likörün karbonunu yakarak uçuran ve sodyum tuzlarını geri kazanan. Reclaimed Paper).(Eş anlamlı. Reclaimed Paper). Recovery Boiler. Toplanan hurda kağıdın cinsine göre ayrılan farklı türlerdeki kâğıtlar ve karonlar. 381 . Recovery Rate. Reclaimed Paper Pulp). (Bakınız. Atık kâğıt elyafı. Geri dönüşüm oranı. Üstüvane valsi. Geri gönüşüm. Utilization Rate) Rectifier Roll. Açık bir kitapta sağdaki sayfa. Geri dönüşümlü kâğıt elyafı. Soda kazanı. Rektifiye valsi. aynı zamanda enerji üreten buhar kazanı. Hamur kasası içinde akış düzensizliği önlemek ve turbulans yaratmak suretiyle elyafların topaklaşmasını önlemek için kullanılan delikli vals. Recovered Paper. Dönüşümlü kâğıt kullanım oranı. Reclaimed Fiber). Recovered Paper Grades. aynı zamanda enerji üreten kazan. Bozuk kâğıt topunu düzeltmek. (Eş anlamlı. Recovered Fiber. Tüketilen kağıdın hangi oranda geri döndüğünü belirleyen oran. Holey Roll) Rectify. Recycled Fiber.

Hurda kâğıttan üretilen. Kırmızı renkli kaplama kâğıdı. Red Wallet. Bataklık sazı. Reel. Blue Rosin Sheating Paper). Tampon sarımı. Recycling. Üretilen kâğıt içindeki.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Recycled Fiber Pulp. Çift kullanılan güç kaynakları ve iletişim kabloları gibi donanım yedeklemesi. Mal sarıcıda tampon sarımı. Geri dönüşümlü elyaf. onları karartacak sülfür bileşiklerinin miktarını belirten bir ölçü. Reducing Agents. Reclaimed Fiber Pulp). Geri dönüşümlü düz filigranlı kâğıt. Yedek.Tampon sarıcı. Otomasyon ve kontrol sistemlerinin hatasız çalışabilmesi için yapılan fiziksel sistem yedeklemesi. % 75 i hurda kağıttan % 25 i pamuk selülozundan yapılan kâğıtlar. 382 . Kâğıdın içinde hidrojen sulfite dönüşebilecek kükürt ve kükürt bileşikleri. Geri dönüşüm. Reel Drum. (Active Sulfur). Redundancy. Mal sarıcı tamburu. gri karton. Reed. İndirgeyici maddeler. Üretilen kâğıdı sürekli olarak bir makaraya saran makine. Redüktör. sert. Recycled Laid. Hız düşürücü. Mal sarıcı. Kırmızı zarf (kâğıdı). Red Rosin Sheating Paper. Kâğıdın metallerle temasında. Rulo olarak pazarlanmakta ve kaplama kâğıdı olarak kullanılmaktadır. Recovered Fiber Pulp. Fazla. yoğun tutkallı. Fazladan olan. Recycling Rate. (Eş anlamlı. Reel Brokes. “Gear Reducer” kelimesinin kısa kullanımı. Yedekleme. Kolay elektron vererek indirgenen maddeler. Redundant. Reducible Sulfur. Mal sarıcı döküntüleri. Reeling. Selüloz ham maddesi olarak kullanılan bataklık bitkisi. geri dönüşümlü kâğıt oranı. (Bakınız. Reducer. Aktif sülfür. Saz. Geri dönüşüm oranı.

Bıçakların birim uzunluğu başına harcanan enerji miktarıyla ölçülmektedir. İndirilen dolu tampondan alınan test örnekleri. Öğütme. Reel Spool. Reflective Copy. İnceltme. Dolu tamponun kızak üzerinde. Reel Samples. Dolu tamponu kızak üzerinde durduran takozlar. mal sarıcı döküntülerini ve bobin makinası kenar kesim artıklarını işleyen pulper. Tampon örnekleri. Reel Spool Starter. Rifayner. yüksek momenti nedeniyle uzun sürede dönüşünü engelleyip durduran fren sistemi. Yansımalı kopya. Reflektans. Burada motor etiket gücü. Reel Spool Brake. Tampon freni. Yansıtma değeri. Mal sarıcı makarası. Üretilecek kâğıt türüne göre. Reel Spools Stand. motordan öğütme için beklenen azami güç. Refiner Efficiency. Bir referans yüzeyin ışığı yansıtma miktarına göre. Rifayner verimi. Elyafın şeklini. Rifayner plaka yoğunluğu. Makara kaidesi. motor etiket güce bölümüyle elde edilen oran. Tampon makarası. Boş makaraların istiflendiği kaide. Öğütücü verimi. Mal sarıcı pulperi. mekanik olarak elyafların inceltilip saçaklandırılarak veya kesilip kısaltılarak. Refining. kâğıt üretimine uygun hale getirildiği bıçaklı ekipman. Refiner Plates. Hamur veya selüloz öğütücü. Refiner. Reel Spool Stopper. Makara başlatıcısı. 383 . boyunu ve yüzeyinin yapısını mekanik olarak değiştirmek için yapılan ve elyafların bağlanma özelliğini değiştiren ve geliştiren işlem. Makara durdurucu. Refiner Plate Intensity. Şeffaf olmayan kopya.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Reel Pulper. Net öğütme gücünün. Reflectance. Yeni sarım için boş makarayı mal sarıcı hızna getiren mekanizma. Wat-saniye/m birimiyle ifade eden rifayner plakasının iş yapabilme yeteneği. kâğıt yüzeyinin ışığı yansıtma oranı. Tampondan alınan nümuneler. Rifayner bıçakları. Kâğıt makinesi alt katında. Öğütücü.

Düşük gramajlı ikinci nüsha kağıdı. Rejeneratif frenleme. Register). netlik gibi özelliklerini birbirine uygun hale getirme. Reflex Copy. (Bakınız. Yansıtıcılık. Register Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Reflectivity. (Bakınız. Refractive Index. Registration. Işığın vakum ortamından verilen örneğe geçerken yaptığı kırılma açısı. Reflective Copy). Baskıda resimlerin parlaklık. Kâğıdın her iki yüzeyinde. normal ebat ölçüsü 210 X 297 mm dir. Dynamic Braking) Register. Kırıcılık. 25 X 40 (inç) ebat ölçülerindeki kâğıt demetinde bulunması gereken teorik kâğıt sayısı. Register Bond). 384 . Standart sayı. Refund. net ve detaylı bir görüntü verir. 50 libre ağırlığında. basılı metnin taşmadan. Baskı hiza ayarı. üst üste oturması. Refractiveness. Elektrik üretebilen frenleme. Standart ebat ölçüsü. Örneğin A4 fotokopi kâğıdında. Ayar prova kâğıdı. Regenerative Braking. Geri ödeme. Işık saptırma özelliği. Regular Number. Reflex Blue. Baz olarak alınan bir kâğıt yüzeyinin ışığı/enerjiyi yansıtma yeteneği. Bu değerlerden sapma olması durumunda ölçü dışı kabul edilir. Patron kağıdı. Kâğıt ebadının kabul görmüş ölçüsü. Değerin büyüklüğü. Kırılma endeksi. (Eş anlamlı. Çıktı kâğıdı. kırıcılığın fazla olduğunu gösterir. (Eş anlamlı. Regular Size. Kâğıt yüzeyinin ışığı saptırma ölçüsü. Çıktı kâğıdı. Baskı ayarı. ona bağlı olan motorlar frenleme etkisiyle jeneratör durumuna geçerler ve bu arada şebekeye elektrik basılır. Register Test Sheet. bu ise baskı sonrasında daha parlak. Kağıt makinesi veya bobin makinesi yavaşlarken. (Bakınız Alkali Blue). Register Bond.

Kurutma silindirlerinin yüzeyine yapışmayı önleyen kimyasallar. Rejek aktarma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Regular Weight. Relative Enthalpy. Standart gramaj. Yönetmelikler. Güçlendirme. Reject Rate. Herhangi bir sıcaklıkta.Sürtünme azaltıcı özelliğe sahiptirler. Temizleme kademelerinden çıkan rejekleri uzaklaştırma. (Bakınız. Rejek oranı. Reinforcement Pulp. Reject. Göreceli bağlanma alanı. Güçlendirme selülozu. Bağıl nem. 385 . Yapışmaz kâğıtlar. Isı miktarı. havanın içerdiği gerçek su buharı basıncının. Rejek. Reinforcement. Kabartma klişelerle yapılan baskı türü. bunların bileşimiyle elde edilen yüzey şekli. Diğer baskı türleri ofset baskı (düz klişe). tiftdruk baskı (çukur klişe) ve ipek baskıdır. Rölyef. Relative Bonded Area. (Bakınız. Kâğıt mukavemetini arttırmak için kâğıt hamuruna karıştırılan dayanıklı kimyasal selüloz. Türün normal kabul edilen gramaj değeri. Örneğin fotokopi kâğıtlarında normal gramaj 80 gr/m² dir. Kayganlık sağlayan kimyasallar. Görece yüzey yapısı. Regulations. Reinforced Building Paper. Tutunma/yapışma önleyici kimyasallar. ayni koşullarda içerebileceği azami su buharı basıncına oranı. Relative Humidity. Absolute Humidity). Relief. Operating Surface Topography) Release Aid. Reject Handling. Silikon türü yüzey kaplama maddeleriyle yapışma özelliği kaldırılmış kâğıtlar. Hidrofobik özellik kazandırarak serbest kalmayı/yapışmamayı sağlayan kimyasallar. Bağıl entalpi. Release Papers. kağıt üretimi sırasında yüzeyde birden fazla ölçüm yaparak. Relative Surface Topography. Kâğıdın başka elyaf tabakalarıyla sonradan güçlendirilmesi. Yanki silindirlerde. Elyaf veya hamur içindeki kirlilikler. Hamurda temizlik eleği sonrası çıkan rejeğin temizleyiciye giren miktara oranı. Güçlendirilmiş inşaat kâğıdı.

gelgit ve gübre gibi. Tıpkı basım. Gofrajlı pelür veya temizlik kâğıtları. Replacement. Ofiste kullanılan belge kopyalama yöntemlerinin genel adı. Remedy. Tıpkı basım kâğıtları. Fitilli görünümlü kâğıt. Reproducibility. Rapor. Bir kontrol ünitesinde set değerin operatör yerine başka bir kontrol ünitesinden alması. Relief Paper. Reprographic Paper. Çözüm. Bir ekipmanın yerini değiştirme. Yeniden denendiğine ayni sonucu verme. Relief Printing. Bilimsel deneylerde tekrarlanabilirlik. Rölyef baskı. Genellikle kuşe kaplama kâğıt. Relief). Rölyef gofraj. Eskime ve aşınma sonucu kullanılamaz duruma gelenleri yenileme. Rölyef baskı kâğıdı. Kopyalama. Reprography. Fotokopi kâğıdı. Yer değiştirme. 386 . Reproduction Process. Tekrarlanabilirlik. Uzaktan ayarlanan set değeri. keçeyle fitilli görünüm verilmiş kâğıtlar. Relocate. Uzaktan kumanda. Repeatibility. Renewable Energy Sources.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Relief Embossing. Report. Kademeli kabartmaları olan gofraj. Remote Control. Reproduction Paper. Güneş. Üç boyutlu görüntü veren gofraj türü. Çare. Tekrarlanabilirlik. Tekrar üretilebirlik. Yinelenebilirlik. (Eş anlamlı. enerji elde edilen kaynaklar. Remote Set-Point. Reptissue. Taşıma. Yenilenebilir enerji kaynakları. Preste safiha yaşken. rüzgar. Yenileme. Kopya baskı süreçlerinden herhangi biri. Rep Finish.

(2) Vals kaplamalarında vals yüzeyinin hasarlanmadan esnemesi. Resin Emulsions. Sınırlı veri. emici kâğıtlar. Doğadan veya suni olarak elde edilen. Aşınma direnci. Reçine kaplama kâğıdı. Resin. Sıvı geçirme direnci. (Bakınız. Tepki süresi. Tutkallama direnci.İstatistikte belirli bir müşteriye giden belirli ürünleri temsil eden veriler. Reçineli. Esneklik. Bir kâğıdın elektrik akımını geçirmeye karşı direnci. Residual. Resource Recovery. Dönüşümlü kağıtların veya fabrika içi döküntülerin yeniden hamur hale getirilmesi. Resolution. pulperleme olarak tanımlanmaktadır. Reçine. Evsel atıkların geri kazanılması. işlemde değişimin başlamasına kadar geçen süre. Ahşap yüzeyini kaplamada kullanılan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Repulping. Kâğıdın su geçirimine karşı direnci. Kalıntı elyaf. Resistance to Penetration by a Liquid. Resinous. Response Time. Artık. Resistance to Wear. Sıvı reçine karışımları. Yaş dayanım arttırıcı sıvı reçineler. Unrestricted Data) 387 . Resilience. reçineyi emebilmesi için tutkallama yapılmamış. Selülozun hamur hale getirilmesi. Dirençlilik. Resin Impregnating Blotting Paper. (1) Bir kâğıdın esneme özelliği. Selüloz üretim aşamalarında ortaya çıkan elyaf artıkları. Resistance Properties. Kalıntı. Direnç özellikleri. suda çözünmeyen. Resistivity (Electricity). kâğıt tutkallamada kullanılan maddelerin ortak adı. Yeniden pulperleme. Bir süreçte bir değişim talebine karşı. Çözünülürlük. Residual Fiber. Restricted Data. Üzerine uygulanan yük nedeniyle örnek bir kağıdın şekil değiştirmesi ve uygulanan kuvvet kalktığında yeniden hacim kazanması. Görüntü işleme sistemlerinde görüntü kalitesi.

Rewinder. Ters tutkallama. uygulama valsi ve ayar valsinden oluşan. Burada amaç. Belirli şartlar altında bir akışkanın atalet momentinin akışmazlık kuvvetine oranıyla elde edilen birimsiz bir sabit. yeniden saran anlamında kullanılmaktadır. Retention Aid. Yeniden ıslanma. Reverse Roll Coating. Bu nedenle. kâğıt akış yönünün tersine dönen bir uygulama valsiyle yapılan kuşe işlemi. Geriye sarma. Rewinder. Rewinding. Pişmiş nişastanın parçalanıp çökelti vererek bozunması. Eleklerde 10 mikronun altındaki dolgu maddeleri ve ölü elyaflar elek altına geçerler. Retrogradation. Bobinden dilme yapan makine. boşta kalan kâğıdın. Bobinden sonraki yeniden sarımda ise en daha da küçülmekte ve bu işleme dilme denilmektedir. Tersinir reaksiyonlar. Elek altına geçecek parçacıkların elyafa tutunmasını sağlayan yardımcı kimyasallar. Reweting. Slitter). onların elyaflara tutunumuna yardımcı olacak kimyasallar kullanılır. . Bu valsle kâğıt arasında sadece kaplama çözeltisi bulunmakta ve bu nedenle vals ile kâğıt arasında sürtünme olmamaktadır. (1) Dilme makinesi. Reynolds sayısı. İç tutkallamada önce reçine. Tampon sarımı birinci sarım olarak alındığında bobin makinesinde yapılan yeniden sarma işlemine denilmektedir. Ters sarma. frenlenen tampona ters yönde sarılması. Tutunum. Bozunma. Yeniden sarma. bobinin daha dar ebatlara ve küçük bobinler şeklinde kesilmesidir. Hamura verilen dolgu maddelerinin ve kimyasalların kâğıtta kalma ölçüsü. Tampon değişimi sırasında. Normalde önce mordan madde olan şap verilerek. (2) Bazen tampon sarımından sonra bobin saran “Winder” kelimesi için. Ters valsli kuşeleme. Reverse Sizing. Reynolds Number. 388 . Oksijenle hidrojenin su molekülünü oluşturması gibi. Tersine döndürülebilen kimyasal reaksiyonlar. Destek valsi. Tutunum artırıcı kimyasallar. Reversible Reaction. sonra şap vererek uygulama sırasını ters yapma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Retention. reçinenin tutunumu arttırılır. Presleme sırasında preslenen safihanın yeniden su emmesi. yeniden kendini meydana getiren ana maddelerin elde edilebildiği reaksiyonlar. Reverse Wrap. (Bakınız.

Salmastra. Sıvama kutular. Kâğıt makinesinde keçe yüzüne karşılık gelmektedir. Left Hand Machine). Rider Roll. Ring Crush Test (RCT). Akış bilimi. Ring. Buhar silindirleri içindeki kondensatın yüksek hızlarda çepere yapışarak düzgün bir tabaka oluşturması. El yapımı kâğıtlarda ise elek yüzüdür. Silindir şeklinde bükülmüş belli çaptaki kâğıdın ezilme mukavemetini ölçen test. Ring Porous Woods. vizkozite ve deformasyon gibi davranışlarını inceleyen bilim alanı. halka şeklinde dizilmiş gözenekleri olan sert ağaçlar. Kâğıdın doğru tarafı. Meşe gibi. RCT testinde ölçülen dayanım değeri. bobin üzerine oturarak ağırlığı ile sarım sıkılığına katkısı olan oynak baskı valsi. Rice Paper. Kâğıt akış yönü sağa doğru olan makine. 389 . (Bakınız. Right Hand Machine. Salmastra suyu. Rigidity. Vals yüzeyinde görülen bir kusur. RCT mukavemeti.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rheology. Halka suyu. (1) Pirinç saplarından elde edilen selülozun. Maddenin çeşitli kuvvetler altındaki. Hareli. Doğru taraf. Pirinç kâğıdı. Halka gözenekli ağaçlar. Reoloji. Rimming. Hand of Machine. Ring Water. Şişme. Pigment boyalı kağıtlarda görülen halkalı veya ebruli görünüm. Binici vals. başka selülozlarla karıştırılmasıyla üretilen kâğıtlar. Balon. RCT testi. Ring Stiffness. (2) Japonyada pirinç nişastasıyla tutkallanan kâğıtlar. Ribbing. Rigid Boxes. akış. Halka oluşumu. Sertlik. Filigranın doğru okunduğu veya görüldüğü taraf. Tabaka oluşumu. Ridges. Vakum pompalarında sızdırmazlığı sağlayan su. Bobin makinesinde. Bükülmezlik. Ring Marks. Fitilli yüzey işleme. (Tappi T818). Baskı valsi. (Diffuse Porous Woods). Right Side of Paper. Hare izli.

Roll.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ripple Finish. Risk Management. (3) Rulo.Vals yoğunluğu. Risk değerlendirmesi. fakat selüloz öğütmede de kullanılmış bir değirmen türü. Klor Sayısı. Roe-Genberg Chlorine Number. Stone Paper) Rod Coater. (Bakınız. Risk takdiri. olmamaları için yapılan ön çalışmalar. (Eş anlamlı. Roll Density. Vals Bombesi. Risk Assessment. Risk yönetimi. Roll Coating. Vals kaplaması. Bombe açısı taşlama makinelerinde belirli bir fonksiyonla (kosinüs) işlenir. Rock Paper. Valsli kuşeleme. Chlorine Number). Aslında metalurjide kullanılan. Roll Crown. Metering Rod Coating). İki polietilen katman arasına toz kalsit yerşleştirilerek yapılan kağıt alternatifi ürün. vals merkezinin bombeli olması. Roll Covering. Bobin merkezinde kullanılan mihver boru. 390 . Olası arıza ve felaketleri önceden irdeleyerek. Dalgalı yüzey görünümü verilmiş. Bobin sevk sistemi. Rod Mill. Bir amaca ulaşmak için hazırlanan rehber. Roll Core. Pres valslerinde aşırı basınç dikkate alınarak. Çubuklu değirmen. (Eş anlamlı. Roll Coater. Bobin mihveri. Valsi kuşe makinesi. Bobin sevk konveyörü. Kuşe hamurunu valsle kâğıda aktaran kuşeleme sistemi. Roll Conveying. Taş kağıt. Yol haritası. Roll Conveyor. Vals tacı. 100 gram kuru bazda selülozu ağartmak için kullanılan klor gazının gram cinsinden ifade edilmesi. (2) Vals. (1) Bobin. Road Map.

Bobin Patlağı. Rolled Edges. Bobin yan yüzüne konulan daire kesitli kesilmiş kağıt veya karton levhalar. Vals kaideleri. Kâğıt bobininde sıkı sarılmadan kaynaklanan kalıplama ve bu nedenle kağıdın eğri durması. yataklanan vals şaftı ve valsle şaftı kaynakla birbirine bağlayan yan ayna takımı. Kıvrılmış kâğıt kenarı. (1) Vals başı. Vals kenarı kusuru. Roll End). Roll Protector. Valsi iki baştan yataklayan kaideler. (Bakınız. Bobin makinesinde sarımı biten bobini indiren hidrolik veya pnömatik düzenek. Roll Number. Kalenderlenmiş. Kalender valslerinden geçirilmiş. Roll Grinding. Roll Paper. üretim bilgilerinin ve bobinin kimlik kaydının bulunduğu etiket. Bobin sevk işlemleri. Roll Stands. Bobinde sarım sırasında meydana gelen kopmalar. Rolled. Roll Ends. Roll Set. Roll Identification. 391 . Roll Head. Bir valste. Rulman. Bobin numarası. Kâğıt bobini. Vals taşlama. Sarım kalıbı. Kalenderleme sonucu kalkık kâğıt kenarı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Roll Discharger. Bobin yan kapatmaları. Kâğıtta vals kenarındaki bozukluklardan kaynaklanan kusurlar. Bobin kimliği. Rolling Scores. Bobin indirici. Bobin etiketi. Roll Ticket. Roll Edge Damage. Bobin üzerine yapıştırılan. (2) Bobin yanı. Roller Bearings. Roll Handling.

Çatı kaplamada kullanaılan paçavra kartonu. Genellikle kraft kâğıdından yapılan ambalaj kâğıdı. Rope Manila Paper. Kayıt yöntemi ile bobinlerde izlenebilme. Roofing Rags.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Roll Tissue. 392 . Roll Weight. Roof. Kendir manila zımpara kâğıdı. Rope Manila Sand Paper. Roofing Felt). Roofing Shingles. Bobin ağırlığı. Kendir kartonu. (Bakınız. Kendir torba kâğıdı. Kendir zımpara kâğıdı. Halat. (Eş anlamlı. Roll Tracking. Kendir selülozundan yapılma torba kâğıdı. Roofing Felt). Ziftli karton ambalaj kâğıdı. Çatı. Eski halatlar selüloz yapımında da değerlendirilirler. Roofing Paper. Kendir presbantı. Çatı kaplama kartonu. Roofing Felt. Emici özellikte üretilen daha sonra zift gibi çeşitli kimyasallar emdirildikten sonra çatı kaplaması olarak kullanılan su geçirmez karton. Kendir bristolü. Dev temizlik kâğıdı bobini. Rope Bag Paper. Roofing Felt). Urgan. “Jumbo Roll” adıyla pazarlamacılara satılan ve küçük bobinlere dönüştürülerek pazarlanan. Roof Exhaust. Rope Armature Paper. Kendir selülozundan yapılan elektrik yalıtım kartonu. Roofing Wrappers. Root Cause Failure Analysis (RCFA). Roof Insulating Board. Çatı eksozu. Bobin izleme. Rope Bristol. (Eş anlamlı. Manila kâğıdı. Makine salonundaki nemli havayı atan eksoz sistemi. büyük bobin halindeki temizlik kâğıtları. Kendir kâğıdı. Roofing Felt). Kök neden arıza analizi Rope. Kendir manila kâğıdı. (Eş anlamlı.

İp gerdirici.Döner kalıplı kesici. Teksif eleği. Rope Marks).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rope Marks. Buhar başlıklarında kullanılan. Mavi veya kırmızı renkte olduklarından bu şekilde de adlandırılan (Red Rosin Sheating Paper. Manila etiket kartonu. iyi dağılmamış reçine lekeleri.(Bakınız. Kendir kâğıdı. Rosin Sized Sheating Paper. Rotary Joint. Reçine tutkallı kaplama kâğıdı. Sevk ipindeki gevşemeyi alan mekanizma. Roping. Rope Wrapping. Döner kalıp bıçağı. Rotary Die Cutter. Sıvı çam reçinesi. Blue Rosin Sheating Paper) çatı döşeme altı kaplama kâğıtları. Reçine lekeleri. Halat deseni oluşması. Doğal olarak veya çam odununun damıtılmasıyla elde edilen. Rosin Size. Halat örgüsü deseni. Reçine tutkallı kâğıtlar. Rotary Filters. Baklava deseni. Rosin Sized. Rope Sack Paper. Kendir ambalaj kâğıdı. Manila kâğıdı. Döner bağlantı. Döner filtre. Kâğıt yüzeyinde görülen. Rope Stretcher. 393 . Manila ambalaj kâğıdı. Kendir torba kâğıdı. Rosin Emulsion. Rosin. tutkallama için kullanılan. üretimdeki çekiş hataları nedeniyle oluşan baklava deseni veya halat örgüsü deseni şeklinde buklelenme. Motorlu tip kesafet transmitteri. Rosin Specks. (1) Reçine tutkalı. Kâğıt yüzeyinde üretim sonrasında görülen. (2) Reçineli tutkallama. kâğıtta iç tutkal ve emprenye tutkalı olarak kullanılan reçine. Çam reçinesi. Rope Paper. buhar silindirinin dönmesine karşın sifonu ve kondensat çıkış borusunu sabit tutan bağlantı şekli. Rope Tag. Rotary Consistency Transmitter.

394 . kalenderlenmemiş kâğıtlar. Rotational Speed. Ufak çaplı ofset makinesi. Rotation per Minute (rpm). Rotogravür kâğıdı. Rotation. Rotogravür baskı. Dakikadaki dönüş sayısı. Yüzey görünümü kaba olan. Rotorun titreşim davranışlarını inceleyen dal. Rotaprint. Rotary Printing Paper. Buhar başlıkları aracılığıyla buhar silindrilerine bağlanan ve kondensatı tahliye eden döner sifon. Döner makineler. Rotogravure.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rotary Lime Kiln. Tiftdruk. Motor ve jenerator türü döner makineler. Kaba dokulu. Rotogravure Paper. Rotor dinamiği. Rotatif baskı kâğıdı. Rotary Machines. Rotogravure Printing). Rotary Photogravure Printing. Dilme makinesi. Selüloz fabrikalarında beyaz likörden çökelen kalsiyum karbonatı (CaCO3) geri kazanmak adına yeniden sönmemiş kireç (CaO) haline getiren döner kireç fırını. Rotary Shear. Rotoprint. Rotogravure Printing. (Eş anlamlı. Rotary Slitter. Rotor Dynamics. Bobin dilici. Rotary Neswprint. Rough. Çukur baskı. 250 metre/dakika hızdan sonra önerilmektedir. Döner kireç fırını. Rotor. Bobinden gazete basımı. Döner giyotinde kesme. Döner sifon. Dakikadaki dönüş sayısı. Dönüş. Dönüş hızı. Döner makinelerde bir aks ve mil etrafında hareket eden ana parça. Rotor. rpm) Rotoformer. Rotation per minute. Döner elek. (Benzer anlamlı. Veb ofset gazete basımı. Rotary Syphon.

Rubber Spots. Yüzey görünümü kaba olan. Kâğıdın yüzeyinin düzgünlük derecesi. kâğıt alanına oranı (%). kâğıdın mukavemetine. Sürtünme direnci. birbirleri arasında veya zeminle kutu arasında oluşan sürtünme direnci. Kauçuk kaplı iz valsi ile verilmiş yaş izler. patent sahibine ödenen telif ücreti. Sürtünme direnci test cihazı. Rubber Mark. son kullanıcı özelliklerinden biridir. Kâğıdın ıslatılarak izli kauçuk valsler arasından geçirilmesiyle elde edilen. İşletilebilirlik. Kauçuk kaplama. Roundness. Kabalık. Surface Pit Distribution. Rub Resistance.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rough Finish. Rubber Stamp Mark. Roughness. Teknik olarak yazma uygulaması dışında bir ölçüm cihazı gerektirmez. Yuvarlaklık. (= Round per Minute) Rubber Covering. Özellikle. Kütük. Vals izi. Kesilip kütük haline getirilmiş ağaç gövdesi. boyutsal 395 . Mean Seperation. Rub Resistance) Ruling and Writing Qualities. Lateks izi. Dönüşümlü kâğıt hamurunda bulunan lateks lekeleri. Yaş baskı izi. (2) Karton kutularda. Referans düz bir yüzeye göre yüzeydeki sapmalar. İki yüzey arasındaki boşluğun ortalama uzunluğu (µm). Telif hakkı. Temas eden iki yüzey arasındaki boşluğun hacmi (cm3/m2). Düz yüzey ile kâğıdın yüzeyi arasındaki ilşkiye göre. İki yüzey arasındaki temas alanının. İki yüzey arasındaki boşlukların dağılımı. (1) Mürekkep parçacığının baskı sırasında bir başka mürekkep parçacığına karşı veya baskı sonrası sürtünmeye karşı gösterdiği direnç. Valslerin kauçukla kaplanması. kalemle yazı kâğıtlarında yazma ve silme sırasında tüylenmemeyi anlatan.Bir patent için. Rub Tester. Lastik conta. Bir safihanın kâğıt makinesinden veya kâğıdın son işlem aşamalarından. (Contact Fraction. Ağaç kütüğü. Royalty. Surface Volume. Roundwood. Bu durum. Yazma çizme kalitesi. Dakikadaki tur sayısı. Runnability. makine dışı iz verme işlemi. Aşınarak yuvarlaklaşma. Kaba dokulu. çeşitli tanımlar yapılmaktadır. Rpm. (Bakınız. sorunsuz geçme özelliği. Çalışabilirlik. Rubber Gasket.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ kararlılığına. Rupture Disc. Machine Runnability). 396 . Elekte elek hızının jet hızından büyük olması.). “Anatase”. (Bakınız. Rutil.) Rush. (Bakınız: Bursting Disc. Sürükleme. Çekme. Drag. “Brookite” diğer iki türdür. elyafların bağlanma kuvvetine ve su emme direncine bağlıdır. Rutile. (Eş anlamlı. Kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak kullanılan titanyum dioksit mineralinin bir türü.

Güvenlik kapısı. kayış ve kaplin muhafazaları. kâğıttan yapılma kap. Güvenlik. Safe Designated Area. Safety Gate. (Eş anlamlı. insandan insana değişeceği için. Safe Access. Safety. Safety Papers). Sad Colors. Ateşli işler izni gerektirmeyen bölge. Makina kontrolunda iş güvenliğine yönelik fonksiyonlara güvenlik fonksiyonları denir. Safety Coupon Paper. Çanta veya kese kâğıdından daha dayanıklı ve büyük hacimli. Gerçekte. Kapalı alanlarda iş yapabilmek için güvenlik önlemleri altında yapılan giriş. Merdivenli iş platformları kullanarak ve fiziksel önlemler alarak bir yere iş yapmak amacıyla erişme. Emin giriş. Siyah. Sack Paper. Güvenli erişim. Güvenli İş Sistemi. (Bakınız. gri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ S Sack. Safety Papers). Safety Check Paper. Torba kâğıdı. Güvenli bölge. (Bakınız. Emniyet gözlüğü. Safety Papers). Safety Glass. Safeguard. Bir işin güvenlik içinde yapılabilmesi için düzenlenmiş ve işi yapacaklara uymaları gereken kuralları gösteren prosedür. Güvenlik fonksiyonları. Safety Bristol. Torba. İç karartıcı renkler. 397 . lacivert gibi koyu ve ağdalı renkler. Güvenlik özellikli çek kâğıdı. Güvenlik amaçlı yapılmış. Safe System of Work. Güvenlik özelliği olan bristol. Korkuluk. Goggles). Safety Fuctions. net bir tanım değildir. (Bakınız. Güvenli giriş. kahverengi. Güvenlik geçişi. Havbe içi temizliği veya makina salonu tavan aydınlatmaları bakımı gibi işlerde alınan güvenlik önlemleri bütünü. Güvenlik özellikli kupon kâğıtları. Genellikle çimento torbası yapımında kullanılan kraft kâğıdı. Çuval. Emin erişim. Safe Entry.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Safety Harness. Bunlar arasında kâğıt üzerinde yapılan çeşitli filigran izleri. Kâğıt hamurunda ise çeşitli renkli elyaflar karıştırılarak. Güvenlik özellikli bilet kâğıtları. Paraşüt tip emniyet kemeri Safety Paper Base Stock. Güvenlikle ilgili harici yüzey işlemleri yapılması için üretilmiş kâğıtlar. kâğıdın kırçıllı olması sağlanır. özellikle pamuk selülozundan üretilen dayanıklı kâğıtlar. Sales Book Tissue. Ucuz kitap basımında kullanılan pelür kâğıdı. Yaş izler çok özel tasarımlı amblem ve şekillerle yapıldığından. Sales Book Paper. İş güvenliğini. Günlük. 398 . Kâğıt fabrikalarının toplam üretiminden sonra. Net üretim miktarı. Sodyum kaybını karşılamak için siyah liköre katılan sodyum tuzu. Salt Cake. izli yaş pres keçesi kullanmak veya izli pres valsi kullanmak gibi “Watermark” denilen izler makinede yaş kısımda uygulanır. Sales Book Manila. Sodium sülfat (Na2SO4). (Bakınız. taklit edilmeleri ancak bir kâğıt makinesinde mümkündür. Çok çeşitli türlerde düşük kaliteli kâğıtlar. onaydan geçmiş kâğıt miktarı. güvenli kâğıtlar değildir. alınan diğer güvenlik önlemleridir. Kâğıt kuru iken yüzeyde yapılan güvenlik işlemleri ise. İkinci hamur kitap kâğıdı. Safety Ticket Paper. kağıt makinasını kontrol eden sistem. Safety Papers). Saleable Tonnage. Üzerindeki yazılarda tahrifat yapılmasını önlemek için kâğıt hamurunda veya kâğıt üzerinde çeşitli güvenlik işlemleri alınarak üretilmiş. Emniyet kuralları. risk değerlendirme kriterleri içinde kabullenerek. Güvenlik taban kâğıtları. Safety Related Machine Control System. Güvenlik kâğıtları. Hologram uygulaması veya içine metal şerit veya renkli kağıt gömülmesi. Safety Rules. ambara giren. Güvenlik tabanlı makina kontrol sistemi. Bu nedenle matbaada üretilen kâğıtların isimleri güvenlik kağıtları olsa da. haftalık veya aylık olarak hesaplanabilir net üretim değerleri. Safety Papers. matbaalarda yapılır ve kolay taklit edilir işlemlerdir. Ucuz kitap kâğıdı. kenar ıskartaları ve kalitesizliği nedeniyle reddedilen kâğıtlar çıktıktan sonra kalan. Samanlı kitap kâğıdı. Satılabilir tonaj.

(Eş anlamlı. Ağaçta öz suyu taşıyan kısım. Coating Compund) Sap.C. Sanviç veya hamburger paketlemesimde kullanılan ince ve yağlı kâğıt. Özsuyu tabakası. yarı parlak yüzey görünümü verilmiş kâğıt veya bristol karton. Sand Paper. Kabuğun altında. Saten bristol kartonu. Hijyenik kâğıtlar. Kuşe karışımı. Sampling Paper. (Sized and Super Calendered). Siyah saten görünümünde boyanmış veya kaplanmış. Tuvalet kâğıtları. Zımpara kâğıdı. Sanitary Wallpapers. odunun yüzeyine yakın ve odunun özünün üzerini kaplayan dar bir kısımdır. (Eş anlamlı. Hygiene Paper. Saten tarzı perdahlama. Sanitary Papers. Sauce. Sandwich Paper. makyaj temizleme kâğıtları ve kâğıt peçete türündeki kreplenmiş evlerde kullanılan kâğıtların ortak adı. Örnek kağıdı. Katman doku tabakası. Tutkallı ve süper kalaenderlenmiş kâğıt. Satin Folding Bristol. kâğıt mendiller. Alınan örneği sarma kâğıdı. Saten görünümlü. Ürünlerin özelliğini belirtmek üzere kesilip hazırlanmış. Örnekleme. Tıbbi atık alanı. Sap Wood. S. Desenli duvar kâğıtları. Satin Finish. Sos. Hamburger kâğıdı. Nümune alma. 399 . Sandviç kâğıdı.) Sanitary Tissue. ürün serisini gösteren karton ve kartelalar. Bitki öz suyu. Laboratuar analizi için gelişigüzel bir grup örneği seçme. Sanitary Papers). (Bakınız. Ürün kartelası. Sanitary Landfill. and S.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sample Cards. Temizlik kâğıtları. Sampling. davetiye yapımında veya katalog basımında kullanılan kartonlar. Düz.

Kaba ve emici karton. Saturating Properties. SCADA (Supervisory Control and Data Acqusition). Asfalt emdirilerek kullanılan karton. tek yüzü öğütülmüş mika ile kaplanan. Geri kazanma. Asfalt emdirilmiş kaba karton. Hamurunda. Belirli sıcaklıkta içindeki fazla buharı yoğunlaştırmaya başlayan buhar durumu. SC-B. SC. Elek altında ve arkasındaki beyaz su geri kazanma tavaları. Soğumayla birlikte kondensat veren durum. Veri tabanlı kontrol ve izleme sistemi. Saturated Felt. 400 . Saveall. Doymuş karton. Süperkalenderli A sınıfı kâğıt. Sawtimber. Satenli kâğıt. Saturating Felt. “Mica Paper” mika kâğıdı diye de adlandırılan. Süperkalenderli B sınıfı kâğıt. Kimyasal emdirme işlerinde kullanılan kâğıtların genel adı. Saturating Papers. (2) Rengin doyma derecesi. Emici kaba kâğıtlar. “Süper kalenderlenmiş” kelimesinin kısaltılmışı. Saten beyazı. Doymuş buhar. kontrollu doyuma ulaşma noktası. Kesimlik ağaç. (3) Hava buhar karışımında. Saturated Steam. (1) Emici kâğıtlarda. Satin White. Tavalardan kazanılan hamur. Saveall Reclaim Stock.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Satin Paper. (Supercalendered). Geri kazanma tavaları. Savealls. havanın daha fazla nemi alamayacak noktaya erişmesi. Doyma. SC-A. Göğüs hizasındaki çapı 30 cm ye ulaşmış. duvar kâğıdı veya davetiye kartları basımında gofraj yapılarak kullanılan bir kâğıt. Emicilik özellikleri. Emprenye işlemlerinde kullanılan kâğıtlardan beklenen emicilik kapasitesiyle ilgili özellikler. ticari kesimlik ağaçlar. aluminyum sülfatın dolgu olarak kullanıldığı kâğıtların rengi. Saturation.

Scandinavian Style Forestry. 401 . Scale Paper. İşlere göre zamanı ve kaynakları belirleme. Scattering Power. scfm. Senaryo. Scheduled Shutdown. kalite kontrol sistemi (QCS).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Scaffold. İskandinav kâğıt ve Selüloz Test Yöntemleri. düşen ışığı dağıtma veya saçma gücü. SCAN Test Methods (Scandinavian Pulp and Paper Testing Methods). Planlı duruş. School Flats. Kireç bağlama. Skalalı kâğıt. Kristalsi yapısında üçgen yüzeylerin bulunduğu. Kâğıt makinesi üzerine kurulan bir çerçeve ile. Tarayıcılı ölçüm. Standard Cubic Feet per Minute). Belirli işleri yapmak amacıyla fabrikayı planlı durdurma. Zaman içinde gelişen kireçlenme. Kireç taşı birikimi. Yüzeyde meydana gelen çizikler. Okul kâğıtları. Scale. Kazanlarda sert su nedeniyle kireç oluşumu. Kâğıt yüzeyinin. İskele. tarama yaparak ölçü alan. İskandinav yöntemi ormancılık. acfm Scheduled Maintenance. Milimetrik kâğıtlar gibi. Planlı bakım. Kolej kâğıdı. üzerine ölçülendirme/derecelendirme yapılmış. Program yapma. Çizik. Scaffolding. Işık dağıtma gücü. Kireç tortusu. Scar. Belirli sürelerle yapılan bakım yöntemi. Scale Accumulation. çok yaygın görülen kalsiyum karbonat türü. Scanning Measurement. Çeşitli türde kırtasiye kâğıtları. (Bakınız. Scenario. Scalenohedral Calcium Carbonate. kayıt cihazlarında kullanılan kâğıtlar. Kristal kalsiyum karbonat. Tartar. Dosyalamaya uygun kolej yedeği. Scheduling. İskele kurma. Scaling. Kireçlenme. School Papers.

Schweizer’s Reagent. Katlama yerlerinde pilyaj bıçağıyla iz verme işlemi. Kâğıttaki elyafların birbirinden ayrılma kuvvetini ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir Tappi test yöntemi. Score Cutter. Verilenlerin kapsamı. Pilyaj bıçağı. Score Crack. Scrapbook. Score Line.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Schopper Riegler (°SR). Scott Bond. El işi fotoğraf albümü. Scope. Elyaf bağlanma testi. Bu işlem kartonun kırılmadan düzgün kıvrılmasını sağlar. Şoper. Schweitzer eriyiği. Scope List. İkinci kalite duvar kâğıdı. Ucuz duvar kâğıdı. Scoring. Scissor Hoist. Score Break. Pilyaj işlemi. Sözleşmelerde belirtilen teslimatla ilgili liste. kâğıdın dayanıklılığını belirleyen. Teslimat kapsamı. Bobin içine sarım sırasında girmiş kâğıt parçası. Kapsam. Kapsam listesi. Scrap in Roll. Çeşitli kâğıtlardan yapılan el işi fotoğraf albümü. özel bıçakla verilen bükme izi). Karton kutu yapımında. Spek dışı mal. Selülozu rayon ve selofan yapımı için eritmede kullanılan bir kimyasal. Pilyaj yerinden kopma. öğütümün göstergesidir. Pilyaj. Hamurda suyun serbestlik derecesini belirleyen bir test yöntemi. Bobin içi ıskarta. Scrap. Pilyaj kopuğu. (ISO 5267/2). Kupramonyum hidroksit. Scratted Paper. Pilyaj çizgisi. Burada ölçülen değer. kırılmayı önlemek için katlama yerlerinin önceden izle belirlenmesi. Pilyaj çatlağı. Pilyaj yeri yakınında oluşan hatalı kırılma izi. (Pilyaj. Bir diğer yöntem Kanada serbestliği olarak bilinmektedir. Scope of Supply. Kullanılmayan parça. Makaslı kaldıraç. Alman serbestliği veya yöntemi de denilmektedir (ISO 5267/1). 402 . Score.

Elek döküntü kâğıdı. Sızdırmazlık contası. Kolilerin sürtünme karşısında gösterdikleri direnç. Kâğıt hamuru elendikten sonra geride kalan rejekler. Vidalı pres. Screen Basket. Vidalı kompresör. Screen Residue. Elek. Baca gazını temizleyen sistem. Eleme. Short Span Compressive Test) Seal. Bez takviyeli temizlik kâğıtları. Elek artığı. Sıkma presi. Sürtünme direnci. Elekten geçmeyen rejeklerle yapılan. Scuff Resistance. Scuffing. Screenings. Sürtünmeyle kâğıt yüzeyinde oluşan elyaf kalkması. Screen Printing. Scribbling Paper. elek sepeti. İpek baskı. Salmastra. sargılık karton. Serigrafi. 403 . SCT. Baca gazı arıtma sistemi. Havlanma. Screw Press. Script. Metalden yapılmış. Hamur içinden esnek yabancı maddelerin veya hamur topaklarının ayrılması işlemi. Yazı tabı kâğıdı. Elekten geçemeyen hamurdan yapılan. Karalama kâğıdı. Screenings Board. Yazı kâğıdı. Basınçlı elek sepeti. Basınçlı elek.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Screen. Rejek. Elek döküntüleri. Tüylenme. Pistonlu kompresörlere göre dah az sorunlu ve havaya daha az yağ karıştıran basınçlı hava kompresörü. Kesafet arttırmada kullanılan pres. Screening Wrapper. (Bakınız. Screw Compressor. Öğrencilerin kullandığı çalışma kâğıdı. Scrubber. Screening. Scrim. ambalaj kâğıdı. kaba kâğıtlar. Kâğıt ürünleri ambalajlamada kullanılan. Döküntü kartonu. Hamur içindeki yabancı esnek parçacıkları ve topakları ayırmaya yarayan ekipman.

Sealing Wrapper. Sargılık kâğıtlar. pompa içine sızdırmazlık sağlaması (vakumun kırılmaması) için verilen su. Sızdırmazlık suyu. 404 . Seasoning. Secondary Fibers. İki katlı kağıt üretiminde üst eleğe hizmet eden hamur kasası. Sızdırmazlık özelliği. Secondary Headbox. Kâğıdın ıslatılarak pres valsleri arasında kreplenmesi. Atomları birbirine bağlayan daha düşük enerjili bağlanma kuvvetleri. Vakum pompalarında salmastra suyu olarak kullanılan suyun. Seam. Secondery Creeping. Makine dışında krepleme. Secondary Clarifier. Üst hamur kasası. görünmeyen şekilde yapılan birleştirme işlemi. Gerçek krepleme. Salmastra suyu deposu. Vakum pompalarında. Seaming Cord. Seamless Display Paper. Sargılık kâğıtlar. (1) Borularda çekme yöntemiyle gövdede ek yeri bulunmadan yapılan üretim. İkincil krepleme. Ambalaj kâğıtları. Hurda kâğıt elyafı. Dikişsiz. Son çöktürme havuzu. Eksiz vitrin kâğıdı. (2) Uzun elekte dikiş yapılmadan. Dikiş fitili. Kutulardaki zımbalı ek yeri. İkincil elyaflar. Sealing Papers. kâğıt makinesinde üretim sırasında olmaktadır. kanalı ve buna bağlı deposu. Şartlandırma. Masuraya rulo yapılarak satılan vitrin döşemede kullanılan kâğıt. Seamless. İkinci hamur kasası. Kâğıt bobinlerini veya toplarını atmosferik ortam koşullarına getirme. Seal Pit. Kâğıt ip.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sealability. Dikiş. Seal Water. Fon kağıdı. Kâğıt veya kartonun yapıştırma sonrası geçirgenlik özelliği. Halka suyu. Secondary Bonding Forces. İkincil bağlanma kuvvetleri. Ambalaj kâğıtları.

Çökeltme havuzu. (2) İkinci kalite kâğıtlar. şaftlar ve kaplinlerden oluşur. fakat düşük fiyatla satılabilen kâğıtlar. Arıtma sistemlerinde katı maddelerin çökeltildiği havuz. (Bakınız. Çökeltme tankı. Bölünmüş makine tahriği. Güvenlik alarmları. Kâğıt makinesini döndüren tahrik grubunun. Machine Drive. Single Shaft Line). Sekonder arıtma. Safety Paper). İkincil hücre duvarı. Çeşitli nedenlerle talep edilmediği için depolarda kalan. her bölüm ve grup için ayrı ayrı olması. Sedimentation. Secondary Treatment. Seconds. 405 . Elyafların uzunluğuna ve cinsine bağlı olan çökelme ölçüsü. Second Hand Machine. Multi Sectional Drive. Sectional Drive. Hücre duvarının daha elyafsı ve selülozu oluşturan kısmı. Karbon kâğıdıyla ikinci ve üçüncü kopyaları elde etmek için kullanılan pelür kâğıtları. İkinci nüsha kâğıtları. Line Shaft Drive. redüktörler. Sedimentation Tank. (Bakınız. (Eş anlamlı. Çökeltme. İkinci el makine. Katı maddeleri kabaca ayıran. Milimetrik kâğıt. Arıtma sistemlerinde katı maddelerin çökeltilmesi. Security Alarms. biyolojik arıtma işlemleri. Secondary Fiber).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Secondary Stock. Sectional Linen Finish. ön arıtma işlemlerinden sonra yapılan. (1) Kombine artığı kâğıtlar. Secondary Treatment). Secondary Wastewater Treatment. Second Sheets. Security Papers. Sediment Value. Bez deseni izi verilmiş kâğıt. Sectional Paper. Güvenlik kâğıtları. Secondary Wall. (Bakınız. Çökelme değeri. Bunlar motorlar. Sedimentation Basin.

Kendinden kapaklı. V yarıklı küresel vana. Pek çok kontrol cihazının tek bir değişkeni. Kendi renginde. Kendinden yapışkanlı kâğıt. Hamurdan elyaf içindeki farklı yüzey özelliklerine sahip. Seidlitz tozu denilen ve suda eriyen tibbi toz ilacı sarmada kullanılan mavi ve beyaz kâğıt. Selective Floatation. Seidlitz Paper. Tohum elyafı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Seed Bag Paper. Seed Germinating Paper. sırtı tutkallı etiket ve çıkarma kâğıtları. Self Generated Energy. Selection. su sızdırmaz. Fide kâğıdı. Tutkal kullanılmadığı halde. Doğal tutkallama. Doğal renkli. Segmented Ball Valve. içinde fideleri çimlendirmek için kullanılan. Yapışkan kısım kullanım anına kadar bir yağlı kâğıtla kapalı tutulur. Self Colored. Kendi ürettiği enerji. Bir örnekte belirli özellikte olanları ayırma. Seçme ölçütü. Hurda kâğıtta cinse göre ayırma. çeşitli aralık değerlerinde kontrol ettiği kontrol sistemi. Çok dayanıklı ve süperkalenderlenmiş bir kâğıt türü. Tohum torba kâğıdı. Self Cover. Pamuk gibi tohumu korumak için bir selüloz yatağı oluşturan bitkiler. Baskıyla yapışabilen. Yapraklarıyla ayni tür kâğıda basılmış kitap. Self Adhesive Paper. Satın alınmadan bir işletmenin kendi tesisinde ürettiği enerji. Selection Criteria. Açma açıklığına göre akışın lineer hale getirildiği küresel vana. Seralarda. Seçici kontrol. Kendinden yapışan ambalaj kâğıdı. Seçici yüzdürme. Seçme. Her iki tarafına da tutkal uygulanmış ve basınçla yapışabilen ambalaj kağıtları. Seçme kriteri. dayanıklı kâğıt. Seed Fibers. İlaç ambalaj kâğıdı. üretimden sonra kâğıdın dayanımının zaman içinde kendiliğinden artmasıyla gelişen durum. (hidrofobik) ıslatılamayan parçacıkların yüzdürmeyle ayrıştırılması işlemi. Self Sizing. Selective Control. Self Sealing Wrapper. 406 .

Fotoğraf taban kâğıdı. Hafif alkali ortamda pişirildiği için. Semichemical Corrugating Medium. Basınç sensörü. Genellikle oluklu kâğıtları. Semichemical Board. Yarı kreplenmiş temizlik kâğıdı. Sensor. Krepli pelür kâğıdı. Semicrepe Tissue. Yarı açık santrifuj pompa fanı. Yarı alkali selüloz. Semidull Finish. Sensitized Paper. Işığa hassas kâğıt yapımında kullanılan taban kâğıdı. Yarı kimyasal oluklu kâğıtları. Sensitized). 407 . Semibleached Pulp. Işığa hassas. Algılayıcı. Orta derecede kimyasal pişirme işlemi sonunda. Yarı ağartılmış selüloz. Hassas yüzeyli. mekanik olarak öğütülen ve NSSC selülozu diye anılan selülozlar. Yarı mat perdahlı. Semichemical Pulp. Sensitizing Papers. Yarı kimyasal selüloz. Kontratarda mal veya hizmet satan taraf. Yarı kimyasal karton. Vendor) Semialkaline Pulp (SAP). Beyazlığı (Brightness) orta derecede olan selülozlar. Semi Open Centrifugal Pump Impeller.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Seller. Çeşitli süreç değişkenlerini veya ölçüleri algılayan elemanlar. Semicreped. Semichemical Corrugating Material. Tam krep verilmemiş. Çeşitli kimyasallarla yüzeyi ışığa hassas hale getirilmiş kâğıt. Yarı kimyasal oluklu kâğıtları. Satıcı. (Eş anlamlı. Sensible Heat. (Bakınız. Yarı kreplenmiş. Hissedilen ısı. yaklaşım sensörü gibi. Sensitized. Genellikle mavi renkli ve kumaş toplarının arasında seperatör olarak kullanılan tekstil kâğıtları. çok dayanıklı yazı kâğıtları üretilen sülfit selülozları. Seperating Tissue. akış sensörü. Bir maddenin sıcaklığını değiştirebilecek küçüklükteki ısı.

2. Boyanma. Settlement of Disputes. Boyama. Kağıdın rengi. Renk. Katlanır kâğıt bardak. Şerit süs kâğıdı. Pasta kutusu türünde kesilmiş. Gölge izleri. (1) Ayarlamak. Shadow Marks. Shade. Ardışık. Gölgeli fligran. Önem. (Eş anlamlı. egütör valsi ile elyafın daha yoğun olarak toplanabildiği ve daha opak şekiller elde edilen filigran türü. Serpentine Paper. Chelating Agents). Sifon valsi izleri. Shade Craft Watermark. Shade of Paper. Durumun ciddiyeti. Severity. (2) Takım. Birbiri ardına yapılan. Setoff. Çalkalama. Çökelebilir katı maddeler . Ofset. Çivitle sarılığı kapatacak boyama. Katlanır kutu. Sallama. katlama çizgileri olan ve son anda kullanıma hazır hele getirilen kutular. Setting.Gölge. Ayarlama. Setup Box. Bobin makinesinde yeni bir sarıma başlama. Takmak. Aynı renkte dalgalanma. Mil. Folding Box). SGW Pulping. Shake. Set. Settleable Solids. Sarsma. (Eş anlamlı. Shaft. Set değişimi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sequential. Shading. (Karşıt anlamlı. Yerleştirmek. Set Change. Tinting). Setup Drinking Cup. Kağıdın rengi. Anlaşmazlıkların halli. Mekanik odun selülozu üretimi. Couch Marks). Şaft. Vehamet. Çukur yüzeyli şekillerle donatılmış. Concurrent) Sequestrants. (Bakınız. (Eş anlamlı. 408 . 1.

Sürgülü kutu. (4) Ebat kesmek. Kağıt bağlandıktan sonra devre dışı olan sevk ipi sistemi. (2) Safiha. İnşaatlarda döşeme kartonlarıyla birlikte. Sürtünmeyle kıvam verme. elekte elyaf yerleşimini hızlandırmak için kullanılan sarsma mekanizması. Sheating Paper. onlarıın altında kullanılan kâğıtlar. Shear Thickening. Sheehan Rope. Matbaalarda ortaya çıkan. Sheet. Sheehan sevk ipi sistemi. Duvar. Sürtünme. Döşeme kartonları. yazısız kitap ve dergi kenar ıskartaları. sürterek ayrılmalarına yol açacak kuvvet. Tek bir yaprak. Kuşe karışımında. Shell and Slide Box. Shear Force. silindirik yapıdaki gövde. Yaprak halinde kesmek. Geveleme. Rifaynerde birbirine bitişik iki elyafın birbirlerinne eksenel olarak sürterek kaydırılması. İnşaat döşeme kaplaması. 409 . İnşaatlarda duvar altında ve tavanda kullanılan döşemelik kartonlar. Raf ömrü. Shell. Buna şaftla birlikte yan kapaklar takılarak kullanılmaktadır. Sarsak. tavan veya taban kaplaması. Sheating. Düşük hızlı makinelerde. Gövde. Sürtünme dayanımı. kâğıdı veya kartonu tahrip edecek. Kesim artıkları. Sürtme gücü. (3) Çeşitli özelliklerde kâğıtların genel adı. Shearing Strength. (1) Yaprak. Kurutma silindirlerinde veya valslerde. Shear. İki parçayı birbirinden ayırma kuvveti. Döşeme kâğıtları. Çekmeceli kutu. Sheating Boards. Elyafı. Sürtme. Rifayner bıçak ağzının yaptığı işlem. Kibrit kutularında olduğu gibi kaymalı kapağı olan kutu türü. Bunlara selüloz alternatifi elyaflar da denilmektedir. Shelf Life. Kovan. Shavings.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Shaker. Karıştırma sürtünmesiyle oluşan kıvam artışı. Shearing. karıştırmayla birlikte meydana gelen vizkozite artışı.

Koli. El yapımı kâğıt. Baskı kalitesinin son derece iyi olduğu. Kâğıt formasyonu. Kovan kâğıdı. 1) Kovan. Sheet Fed Gravure. Sheffield Porosity. Shell Flaw. Kartondan sırt geçirilmiş/yapıştırılmış. Shiner. Arzani makas. Shipping Container. Sırt geçirme. 2) Boş tampon makarası. Shell Packing Paper. Oluklu mukavva kutu. Sheet Formation. Yanki silindirlerde kağıdın kuruduğu gövde/kovan. Ebat kesme. Shelf Lining Paper. Fişek kâğıdı. Kağıt torba. Shelf Paper. Sheet Mold. Gövde. Taşıma torbası. Kalenderlenmiş kâğıt. yüzeye hava akımı vererek ölçen bir yöntem. Fişek kâğıdı. Shell Paper. Kâğıt yüzeyinin düzgünlüğünü. Taşıma işleri amacıyla kullanılan karton kutular. Karton sırt geçirilmiş. Selüloz üretiminde. Sheffield gözeneklilik testi. Shipping Sack Kraft Paper. Kovan kâğıdı. 410 . tam pişmemiş elyaf topağı. Raf kaplama kâğıdı. Rotogravür baskı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sheet Calendered. Gövde hatası. Sheeter. Kartondan nakliye kutusu. yapraklar halinde yapılan baskı. Torbalık kraft kâğıdı. Mal sarıcıda kullanılan boş haldeki tampon makarası. Shell. Sheet Lining. Raf kâğıdı. Sheet Lined. Shipping Sack. Elde kalıplanmış. Selüloz topağı. Raf kâğıdı. Bobinden ebat kesen makine. Safiha oluşumu. Yanki silindirlerde gövde yüzeyinde tespit edilen hata. Sheeting.

Amortisör. Tekstilcilerce kullanılan gömlek paketlemede kullanılan. Grain Short). boyuna ve enine yönlerde sıkıştırılmaya karşı mukavemeti belirlemekte kullanılan test yöntemi. Safihanın aşırı sıcaklıkla kurutulması. Açılmamış elyaf. Pazar torbası. Kısa döngü. hamur kasasına verilecek hamuru sulandırmak için kullanılması. Rifaynerde elyaf boylarını kısaltma. Short Circulation. Shopping Bag Paper. SCT. Kâğıt yüzeyinde kendini gösteren iyi öğütülmemiş sarı-kahverengi arası tonlarda elyaf parçası. Gren yönü kısa kenar. Pabuç pres vals gömleği. Şok kurutma. Kısaltma. Kısa elyaflı ağaçların selülozu. Pazar torba kâğıdı. Short Grain. Testlayner veya fluting kâğıtta. Shock Absorber. Shoe Board). 15 mm lik bir kağıt şeridini 0. 411 . Schopper Riegler). Shoe Press. Ayakkabı taban kartonu. Shive. Kısa elyaf. (Bakınız. Kıymık. (Eş anlamlı. Şok emici.7 mm aralıkta ölçmeye çalışır. Short Span Compressive Test. Shopper Riegler. Dar aralıkta sıkıştırma testi. Short Fiber. Kağıt makinesinde elekten süzülen suyun. (Eş anlamlı. Shoe Board. Shock Drying. Shopping Bag. Pabuç pres.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Shirt Board. Short Sheets. Shoe Press Sleeve. Nipi genişletilmiş pres. Gömlek içi kartonu. gömleği düzgün gösteren karton. Düğüm. Üzerinde yarıklar bulunan ve bant şeklinde pres valsi üzerine geçirilen sentetik gömlek. Bir kâğıtta kısa kenarın gren yönünde olması. Shoe Counter Stock. Shortening. Sipariş miktarından az stok kâğıt.

Fıskiye. Matbaa artıkları. Bir dokuma atkı ve çözgülerden (Warp Wire) meydana gelir. basınçlı su fıskiyeleri. Işık geçirgen. Elekte kumaşın enine doğru olan ipleri. Ambalajlamada dolgu olarak kullanılan dilinmiş pelür kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Short Ton. Shot Shell Tube Paper. Side. kâğıdın kururken. Daralma. (1) Kombina artığı bobin. (2) Kenar ıskartası. Fabrikanın belirli bir süre için durması/kapanması. SIC (Standard Industrial Classification). Warp Wire). Fişek kâğıdı. Atkı. (2) Ebat kâğıtta baskı srasında ölçünün daralması. Büte duvarına yandan bağlanan karıştırıcı. Kâğıdın kuruma sırasında en kaybederek daralması. (1) Şeffaf. (Bakınız. Side Run). Matbaacılıkta buna kâğıdın doğru veya yanlış tarafı da denilmektedir. Elekte su jetiyle kenar kesimi sırasında verilen kenar ıskartası. çok dar. Shredded Tissue. eninde meydana gelen daralma. Dilinmiş kâğıt parçaları. Daralma. Tüfek tapası kartonu. kesimi sırasında ortaya çıkan. Kâğıdın tampondan bobine. (2) Yaş kenar ıskartası. 2000 Libre. Side Run. Shute Wire. Standart endüstriyel sınıflandırma. (1) Kombine artığı bobin. Shreds. şerit şeklindeki kesim ıskartası. Shrinkage. Side Cut. Shrink. Taraf. Yandan girişli karıştırıcı. Shutdown. (2) Basılmış bir kağıt üzerine konulan basılmamış bir kağıdın üzerinde ölçülen mürekkep yoğunluğu. Shute off Valve. (1) Büzülme. Kesme vanası. Shot Shell Top Board. Elekte ve keçelerde temizlik amacıyla kullanılan. Kâğıt üretiminde ise keçe tarafı veya elek tarafı denilmektedir. Show Through. Üretim sırasında. 412 . Duruş. Side Entry Mixer. Kâğıdın üst veya alt tarafı. (Bakınız. Shower. Kâğıdın müşteri taleplerine göre kesilmesi sırasında ortaya çıkan dar enli bobin.

Serigrafi kâğıdı. Silikat. Kartondan yapılmış ve basılmış. Silk Protection Paper. Cam suyu ile kaplanmış kâğıt. Silisyum dioksit ve onun çeşitli formları. (1) Eksoz susturucusu. İç yapısında saptırma plakaları bulunduğundan susuturucu gibi de çalışmaktadır. İçinde silisyum bulunduran bileşikler. Silisyum dioksit. Noiseless Paper). yumuşak dokulu. Silicate. (Eş anlamlı. Cam suyu. Bir tarafı tamamen beyaz renkli. baş kısımda bulunan belirli sayfalardan oluşan bölüm. Silk Wrapper. Standart gazete kağıdı ölçüsüne getirmek için yapılan kenar kesimi. Taklit edilmemesi için hamuruna ipek iplik parçaları karıştırılmış güvenlik kâğıtları. çeşitli göz büyüklüğündeki eleklerle yapılan analiz. Signature. Silent Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Side Run News. Ses çıkarmaz kâğıt. Silent Program Paper. Elek analizi. Sign Paper. Kapalı kapların üzerinde bulunan ve içerinin gözlendiği cam açıklık. Silencer. İpek baskı kâğıdı. Sight Glass. İpekli güvenlik kâğıdı. (2) Vakum sisteminde su seperatörü olarak kullanılan tanklara verilen diğer isim. Noiseless Paper). Sieve Analysis. Sessiz kâğıt. İşaret ve ikaz levhaları. Silica. Kitap veya dergide. Kâğıtta sodyum silikat. Silent Paper. Açık havada kullanılan basılı ilan ve uyarı kâğıtları. Farklı elyaf boylarının oranlarını belirleyen. 413 . Silicated Paper. İşaret levhası. çeşitli uyarı levhaları. gramajlı kâğıtlar. (Eş anlamlı. Sign Board. Gözetleme camı. (SiO2). Susturucu. İmza bölümü. diğer tarafı mavi veya yeşil olarak üretilen ve ipek kumaşları sarmada kullanılan dupleks kâğıtlar. Sessiz program kâğıdı. Opera ve balelerde programların basıldığı veya müzik eserlerinin canlı performansında notaların basıldığı ses çıkarmayan. İpek ambalaj kâğıdı. Silk Screen Paper. Gazete kâğıdı kenar ıskartası.

Silver Nitrate Paper. keçelerin kullanılmasının mümkün olmadığı. 414 . Tek tür kağıt üreten makine. Kapasitesi çok fazla olduğundan verimsizliğe neden olmaması için tek tür kağıt üreten hızlı ve büyük makine. oluklu mukavvada dış yüz olarak kullanılan karton. Gümüş nitrat emdirilmiş test kâğıdı. Silver Label Paper. Metallerde fosfor aramak için kullanılan test kâğıdı. Kesilmeden rulo halinde sarılmış tek yüzlü oluklu mukavva. Silver Tissue). Tek yüzlü rulo oluklu mukavva. (Eş anlamlı. Gri renkli posta kolilerini paketleme kâğıdı. İki farklı hamur kullanılarak çok katlı olarak üretilmiş. Gümüş posta kâğıdı. Ek 4). Silver Tissue. Gümüş pelürü. Gümüşün kararmasını önlemek için kullanılan. İmitasyon keçe izi. İz keçeleriyle verilen izleri taklit etmek için. Tek yüzlü oluklu mukavva. Combined Cycle) Simulated Felt Mark. Single Cylinder Machine. Single Dilution of Stock. bir yüze veya her iki yüze kuşe kaplaması yapılmış. Single Faced Corrugated Board. (Bakınız. (1) Yuvarlak elekli makine. (2) Yanlış kullanılmakla birlikte yanki silindirli makine. (Bakınız. Atık ısıdan yaralanmadan yapılan enerji üretimi. son derece hızlı makinelerde kullanılan izli pres valsleriyle verilmiş izler. Sadece bir kez. sargılık pelür kâğıdı. Gümüş nitrat kâğıdı. Düşük kesafet değerli hamurun kesafetinin daha da düşürülmesinde kullanılan sulandırma yöntemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Silver Express. Yüksek kesafetlerde iki kademeli sulandırma yöntemi kullanılır. Single Lined Board. Tek kademeli hamur sulandırma. Gümüş renkli etiket kâğıdı. (Bakınız. Gümüş etiket kâğıdı. Tek katlı kuşe. Single Grade Machine. Single Coated. Katmanlı layner. Basit çevrim. Silver Wrapping Paper. Ek 4). Simple Cycle. Single Faced Roll.

Tek yaprak yöntemi. Single Thick Cover. (Bakınız. Tek sıra silindirli kurutma. Single Sheet Method. Tek katlı ve dupleks olmayan kitap kapağı. Machine Drive. Sisal Tape: Sisal bantı. Site. Single Stack Calender. Mass Deacidification). 415 . Calender Stack). Sisal bitkisi. Single Ply. çok hızlı kâğıt makinelerinde. Sisal ve palmiye türü bitkilerin yapraklarını nakliye sırasında bantlamak için kullanılan çok güçlü yapışkan bant. Sinterleşme. Sisal. (1) Saha. Kâğıt makinesinde tek katmanlı olarak üretilmiş kâğıtlar. İki valsten oluşan bir pres. Siphon. Bir yaprak kâğıda uygulanan asitsizleştirme işlemi. tropikal bir bitki. Bölünmüş makine tahriği daha sonra ortaya çıkmıştır. Oluklu kutuların dış yüz kartonları dışında pek çok kâğıdın genel özelliği. İsviçre Standartlar Komisyonu. Tek katlı. safihanın alt ve üst sıra silindirler arasındaki farklı keçelere geçiş yapmadan. Tek hat şeması. Sifon. Single Nip Rolls. Single Sheet Cut. Kâğıt makinesinde tek bir şaftla tüm grupları tahrih etme. Her seferinde tek bir yaprak halinde yapılan kesim yöntemi. SIS (Standardiserinskomissionen i Sverige). Çekişsiz kurutma. (Bakınız. Tek şaftlı tahrik sistemi. Kâğıt hamuruna katılan şap ve reçinenin. Tek kat kapak. Palmiye türü. Tek nipli kalender. Tekli kesim. (2) Makinenin bulunduğu yer veya bölge. Single Shaft Line Machine Drive. Kurutma silindirleri içindeki kodensatı alan düzenek. “No Draw Drier” ile aynı anlamdadır. Sectional Machine Drive). üretim sırasında sıcaklıkla birbirine bağlanması. sağlıklı üretim sağlaması nedeniyle geliştirilmiştir. Kâğıtla ilgili standartları bulunmaktadır. Bu tür kurutma tasarımı. Tek nipli pres valsleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Single Line Diagram. Single Tier Dryer. (Bakınız. Sintering.

4 tekerli sehpa. Tutkal teknesi. Kâğıda yüzey tutkalı uygulamak için kullanılan ekipman. Yüzey tutkallamada. Sketching Paper. Eskiz kâğıdı. Six Sigma. (2) Ölçülendirme. kâğıt yüzeyinde görülen şeffaf lekeler. Size Pick up. ASA bulunmaktadır. AKD nin selüloza tutunumunu hızlandıran maddeler. analiz edilmesi. Altı sigma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Site Facilities. Tutkal. Tutkallı ve süperkalenderlenmiş kâğıtlar. Yerel imkanlar. AKD. El arabası. Mordan maddeler. Yüzey tutkalı (nişasta tutkalı) kâğıt yüzeyindeki gözenekleri presle tutkal doldurma işlemidir. ölçülmesi. Sizes of Paper. Bu işlem kâğıt yüzeyini düzgünleştirirken. Size Press. Size. Kayma. Operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması. iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisi. jöleler. (1) Tutkallama. Skid. Size Tub. Tutkal tutunumu. kâğıdın su/mürekkep emme özelliğini kontrol eder. Sizing Accelerators. Sized and Supercalendered. yüzey tutkallı kâğıt. Size Specks. Tutkal pres. Karalama kâğıdı. Skating. Tutkal lekeleri. Sized Paper. Tutkallama hızlandırıcıları. Kâğıtta hamur halde ve yüzeyde kaplama şeklinde kullanılan tutkal. Kâğıt hamuruna katılan ve tutkalın elyafa tutunumunu sağlayan. Size Precipitant. Kâğıdın su emiciliği ayarlanmış. Tutkallı kâğıt. İç veya yüzey tutkallama. şap ve benzeri kimyasallar. 416 . Cetvel ağzından çıkan hamurun elek üzerinde yanal hareketi. nişasta. hayvansal zamklar. Yüzey tutkalı uygulaması sırasında tutkal topaklaşması nedeniyle. Bunlar arasında. Tutkal çökeltici. daldırma yöntemi tutkallama için kullanılan tutkal teknesi. Kâğıt ebatları. lateks. Sizing. reçine-şap. (HCO3-).

bazı bölgelerin kaplanmadan geçilmesi. Bitümlü kâğıt. Katlanma. Orta derecede yüzey tutkallaması yapılmış kâğıtlar. Gevşek kenar. Yüzey tutkalı yapılmaması. Slack Take up. Slack Sized Papers. Sarakmayı alma. Germe. Kireç söndürme tankı. Yüzey tutkalı yeterli düzeyde olmayan. Skin Coat. Gevşeme. Kireç teknesi. Slack Take out. (Eş anlamlı. Slabbing. Kurutma kısmında kağıtta meydana gelen sarkma. öndeki grubun hızını düşürerek düzeltme. Sekmeli kaplama. Skin Parchment. Dokunma. Film kaplama. Deri parşömen. Skim).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Skim. Deri teması. Kağıt makinesinde gerilen safihayı. Skipped Coating. Slack Take out. Yüzey kaplaması sırasında. Kâğıdın katlanması. mürekkebin kağıda geçmemesine ve kâğıt yüzeyinde kurumamasına yol açar. 417 . Skin Contact. Çatı kaplama kâğıdı. Slaters Paper. Zayıf tutkallı kâğıtlar. Bazı kimyasal maddelerde iş güvenliği amacıyla yasaklanan doğrudan deri teması. öndeki gruba hız vererek düzeltme. İnce kaplama kâğıdı. Aşırı tutkallama ise. Slaker. Az tutkallı. Genellikle ofset baskıya uygun yüzey tutkallaması yapılmış kâğıtlar. Kağıt makinesinde gevşeyen ve sarkan safihayı. Skin. kâğıdın ağırlıkla sarkmasıyla oluşan sonuç. Sarakıtma. Slack Take up) Slack Edges. Slacked Sized. Gevşetme. Yüzey kaplama işlemi sırasında. (Bakınız. matbaada kâğıt üzerinde mürekebin dağılmasına ve tozlaşmaya neden olur. Slack.

hamur kasası çıkışında. Şlaym birikintisi. Kayma direnci. bozuk profilli safiha görünüşü. Kayma açısı. Slice Setback Jacks. Slice Opening Jack. Hamur kasası üst dudağını indirip kaldıran ana kriko. Slice Lip. Düz perdah. Slide Angle. Cetvel ağzı. Zayıf elyaflar. Kâğıt makinesinde. Cetvel ağzı ayar krikoları. (Bakınız. Slime). Slime. Kibrit kutusu şeklindeki sürgülü kutular. Slice. Hamur sisteminde görülen. Bozunmuş elyaf tortusu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sleeve. Genellikle pabuç pres valsi gömleği. kutu tabanının eğimli yüzeyde sürtünme kuvvetini yenerek. Slime Control. bakteri adacığı. hamurun düzgün akışını sağlayan açıklık. Gömlek. Slice Marks. 418 . Hamur ve su sisteminde. Şlaym. Slide Gate Valve. Cetvel ağzının ayarlanabilen dudağı. Slender Fibers. Slime Deposits. Bir kolinin içindeki yükle birlikte ölçülen kayma direnci. Sürgülü kutu. Slide Resistance. Hamur kasası üst dudağını lokal olarak indirip kaldıran ayar mikrometreli krikoları. kaygan yapıda. Cetvel ağzı dudağı. Sürgülü hamur vanası. kaymaya başlama açısı. İnce elyaflar. Oluklu kutularda. İnce hücre duvarı olan elyaflardır ve kâğıtta yoğun ve düzgün yüzey sağlarlar. Şlaym kontrolu. Slide Box. Cetvel ağzı açıklık krikosu. Slick Finish. bakteri oluşumunu kontrol altına almak. Cetvel ağzının yanlış ayarı nedeniyle oluşan. Cetvel ağzı izleri. Çekmeceli kutu.

(Eş anlamlı. Slitting. bünyesinde sağlıklı elyaf bulundurmaz. Fren balatalarında fiziksel kaymayı ifade eder. bıçaklardan çıkan elyaf ve dolgu maddesi tozları. kurumamış mürekkebin diğer kâğıda geçmesini önleyen. (1) Sulu çömlekçi kili. Dilme. Slimicide. Bu kenar su jeti ile kesildiğinden. Bobin haldeki kâğıdı. Bu kesim bıçakla yapıldığından net ve düzgün görünümdedir. Şlaym lekesi. Kil ve su karışımı gibi yarı katı maddeler. Slitter). Bıçak kenarı. Asenkron motorlarda ise senkron hızla gerçek hız arasındaki farkı belirtir. Dilici. yeniden kenar kesimi yapılır. Sıkı sarılmadığı için. Şlaym bakteri adacığı olduğundan. daha dar ve küçük ebatlı rulolar haline getiren döner bıçaklı makine. 419 . Slitter Edges. Buna “Sheeting” denilmektedir. Slippage. Slip Sheet Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Slime Holes. kenarları kahverengiye dönüşmüş delik. delik yerine leke bırakan şlaym izi. kâğıtta görülen. Dilici. Kâğıt tampondan bobin haline getirilirken. çerçeve kenarıdır (Deckle Edge). Yuvarlak disk şeklindeki bıçaklar. Tampondaki kâğıt kenarı. Ara kâğıdı. hacim kaplamasına rağmen. Mikrop öldürücü bir kimyasal. Dilici tozu. Slitter Knives. ek yerinden veya mihver borudan kaymış kâğıt bobini. Hamurla birlikte köpük şeklinde geldiği için. saçaklı görünür. Slipped Roll. Slip. Kâğıt beyaz suyundaki şlaym oluşumu nedeniyle nedeniyle. Slitter Winder. bu nedenle her yapraktan sonra araya konulan kâğıt. (2) Kâğıt parçası. Kayma. Kâğıt kesiminde bobin veya rulo yapmanın dışında ebat kesimi de yapılır. İçten kaymış bobin. Slime Spots. Şlaym önleyici. Şlaym deliği. Dilici bıçakları. Kullanım amacıyla istenilen ebada getirerek bobin halinde dilme. Slitter. Baskı sırasında. Slitter Dust. Dilici kenarı. Dilme işlemi sırasında.

Sludge Thickening. 420 . selülozda görülen sert parça. Yarık genişliği. Slot Coating. dar ve uzun yarıklar. Kuşe malzemesinin bir yarıktan basınçla sıkılarak verildiği kuşeleme yöntemi. Presbant. Sebestliğin (Freeness) tersi olan davranış biçimi. Ankuş kağıdı. Sepetli temizleyicilerde yarık aralığı. Elekte çıtalar arasındaki mesafe.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sliver. Yarıklı elek sepeti. Yüksek elektrik direnci nedeniyle. (1) Su tutunumu yüksek safiha. Odunun iyi pişirilip öğütülmemesi nedeniyle. Arıtma çamuru. Atık çamur koyulaştırma. motorların stator yarıklarına konulan ve iletkenlerden gövdeye elektrik atlamasını önlemek için kullanılan ısıya dayanıklı kâğıtlar. Su tutunumu yüksek olan hamur. Arıtmadan çıkan çamurun suyunu alarak. Slot. Sludge Dewatering. Slow Stock. Slotted Container. Extrusion Coating). Slow Sheet. Çamur susuzlaştırma polimeri. Slot Width. Su arıtma sisteminde ayrılan veya çökelen katı parçacıklardan oluşan çamur. Kırımlı koli. Kullanıcı tarafından. Eleklerde kullanılan yarıklı sepetler. Yarıklı sepet. Su tutunumu. Sludge Dewatering Polymer. Slot Paper. Makaron kâğıdı. Çamur susuzlaştırma. Sludge Handling. Sludge. Çamur teksif polimeri. koli haline getirilen ve zımbalanan oluklu kartondan yapılma levhalar. Dikdörtgen görünümlü. Balçık. Yarıklı kuşeleme. (2) Su tutunumu yüksek olan hamurdan yapılma kâğıt. Slotted Basket. Çmur teksifi. Yarık. daha az hacimli nakledilebilir bir yapıya kavuşturma işlemi. Su süzülümündeki zorlanma. ihtiyaç halinde kesim ve pilyaj yapılan yerlerinden katlanarak. (Eş anlamlı. Kıymık. Çamur aktarma/işleme. Elekte kendini belli eden. su süzülümü geç olan kâğıt hamuru. Slowness.

Pulperdeki hamur. Pulperde ıslatılmış kâğıt. Yıkama fıskiyesi. 421 . Geri kazanma kazanından elde edilen. Sadece kalenderleme yapılmış kâğıt. Ergiyik. Active Packaging) Smashed Bulk. Snailing. Smoothing Press. Slush. Preslenmiş kâğıt destesi. Kuşe çözeltisi. Kâğıt yüzeyinin tamamını kaplayan filigran türü. Smelt. su ile ıslatarak hamur elde etme Smart Technology (Self-Monitoring. Keçesiz ve safihayı düzgünleştirmeye yarayan kurutma öncesi presi. Hamurlaştırma. Hamur kasası cetvel ağzı çıkışında veya egütör valsi çıkışında oluşan baloncukların bıraktığı izler. Kâğıt hamuru. Smoothered Watermarks. Smooth Finish. Kükürt dioksit. Akıllı ambalajlama. Slushed Paper Stock. Yüzey düzgünlüğü. Ambalajın içindeki durumu. Düzeltme presi. ergimiş haldeki inorganik kimyasallar. Kendini veri bozulmasına karşı yenileyebilen sistemler ve teknolojiler. Kâğıtta basım içim aranan özelliklerden biri. Düz perdahlı. bağlayıcı. (Benzer. Arasında hava kalmayacak şekilde preslenmiş kâğıtlar. Tam kaplı filigran. Islak hurda kâğıt. Kuşe kaplama amacıyla hazırlanmış kaolin. Ara kâğıdı. Slurry. Akıllı teknoloji. çevresel faktörleri. Her tür katkı maddesi ilave edilmiş. Kesafeti % 1 ile % 6 arasındaki hamurlar. pigmentler ve sudan oluşan düzgün karışım. Slushing. algılarak bunları uyaran ambalaj yapısı. Smut Sheet. (2) Sulu hamur karışımı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sluicing Shower. Kabarcıklanma. Selülöz veya hurda kâğıdı. Analysis and Reporting Technology). Smoothness. (1) Kuşe hamuru. Smart Packaging. SO2 (Sulfur Dioxide). kullanıma hazır hamur.

(1) Sodyum karbonat. Soda. Soap Size. (2) Soda selülozu. Sodium Carbonate.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ SOx (Sulfur Oxides). Yüksek elektriksel dirence sahip kâğıtlar. Saman. Soda süreciyle selüloz üretimi. Sülfit selülozu elde etmek için kullanılan bir tuz. önce alkali ortamda bir ön işlemden geçer. Sodyum bisülfit. Samanlı kâğıt. Sodyum Karbonat. Soap. Güçlü bir oksitlendirici. kostikle odunun parçalanması sonucu elde edilen selüloz. Soda selülozu. Sabun kâğıdı. Uzun elyaflı kamış veya saman selülozundan elde edilen kâğıt. (NaHSO3). Sodyum tuzları ve reçine asitlerinin oluşturduğu sabunların kullanıldığı tutkallama. Soda Straw Paper. Sodium Bisulfite. Soda Clorine Process. Soda Process. Sodyum aluminat. Sabun paketlerinin içinde veya dışında kullanılan ambalaj kâğıtları ve kartonları. Soda külü. Sodyum klorat. Soda prosesi/süreci. Sodium Chlorate. Socket Paper. Soap Wrapper. Yüksek sıcaklıkta. Soda Pulp. kimyasal olarak. Sodium Aluminate. 422 . Soda klorin süreci. Soda külü. Kükürt oksitler. Doymuş veya doymamış yağ asitlerinin bazlarla yaptığı tuzlar. Susuz sodyum karbonatın ticari adı. Soda Ash. Alkali ortamda yıkanır ve son olarak hipokloritle ağartılır. Çok basamaklı. Kağıtta iç tutkallamada kullanılan bir kimyasal. Soda Pulping. Kostik çözeltisiyle selüloz elde edilme süreci. samandan selüloz hamuru elde edilen bir süreç. Selüloz ağartmada kullanılır. (NaAlO2). Makaron kâğıdı. Sabun. Sabun tutkalı. Sonra klorlama yapılır.

Yumuşak dokulu karton. Sodium Sulfate. (NaCl). Çok pişmiş selüloz. Fazla kloru nötrleştimede kullanılan bir tuz. Yumuşak kalender. Selüloz ağartmada kullanılan bir klor bileşiği. (Na2S). Soft Cook. Sodyum sabunu. Sodium Soap Grease. Tuz. Sodium Thiosulfate. Sodium Silicate. Sodyum sabun gresi. Sodium Peroxide.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sodium Chloride. Sodyum peroksit. (Na2S2O4). Kâğıt hamuruna katılan ve kâğıda dokunulduğunda yumuşaklık hissi uyandıran kimyasal maddeler. Sodyum sülfat. Softboard. (Na2O2). Sodyum tiyosülfat. Selüloz ağartmada kullanılan bir kimyasal madde. sodyum hidroksitle kullanılan bir kimyasal. Soft Nip Calender). Selüloz üretiminde deterjan işlevi görerek. (NaOCl). (Eş anlamlı. Sodium Chlorite. Sodyum hidrosülfit. Sofra tuzu. 423 . Kâğıt keçe. suda çözünmeyen maddelerin çözünmesini sağlar. Yumuşak yüzeyli. Soft. Sodium Soap. (NaOH). Düşük kaliteli. Sodium Sulfide. (NaClO2). Cam suyu. Sodyum hipoklorit. yatak yağlamada kullanılan gresler. Sodium Hydroxide. Soft Calender. Sodium Hypochlorite. (NaS2O3). Sodyum klorür. Yumuşatıcı maddeler. Kraft sürecinde. Sürece bu nedenlesülfat süreci denir. Sodyum sülfit. Kâğıdı kaplamada kullanılan bir bileşik. Sodium Hydrosulfite. Sodyum silikat. Sodyum hidroksit. Sodyum klorit. Softening Agents. (Na2SO4). Fazla baskı yapmayan makine kalenderi.

Bir kağıt fabrikasının sattığı. Softwood Pulp. Tek bağlayıcı. Hardfold). İğne yapraklılar ailesinden ve selülöz üretiminde kullanılan ağaçlar. Nakliye amacıyla büyük ebatlı kağıdın rulo yapılarak. siyah beyaz fotoğraf kâğıtları. Sert ağaçların görece olarak yumuşak olanları. Yumuşak ağaç selülozu. Softness. Softwood). Yumuşak vals. Solar Chloride. Soft Fold. Soft Hardwoods. Softwood. Yumuşak nipli kalender. Çözelti. Kuşe çözeltisinde tüm bağlayıcı özelliklerine sahip olduğu için yardımcı bağlayıcıya gerek duyurmayan bağlayıcı. Yumuşak katlama. köknar türü iğne yapraklı ağaçlar. Yazılım. Bakınız. Soft Roll. Yumuşak selüloz. Çam. Yumuşak kaldırıcı. Photographic Paper. Soft White Shavings. Gümüş klorit kaplı. Matbaalarda kenar kesimi sonunda çıkan beyaz kâğıt artıkları. Software. Aşırı pişilmiş odun selülozu. Solar Bromide. Yumuşaklık ağacın selülozu ile ilgili değildir. Gümüş bromid kaplı. kolay dağılabilen floklaşma türü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Soft Flocs. Solution). (Bakınız. Soft Starter. Satılan enerji. Yumuşak flok. Kırılgan yapıda. Bu tür ağaçlar daha geç büyürler. Sold Energy. Beyaz matbaa artığı. Motoru zorlanmadan kaldıran elektronik yol verici. Photographic Paper. Sol. Kâğıda dokunulduğunda hissedilen yumuşaklık. 424 . Soft Pulp. Kırmadan katlama. Yüzeyindeki dokunun sert olmamasından kaynaklanan yumuşak dokunuşlu vals. Rulo yapma. Yumuşak ağaçlar. tüketim kapasitesi fazlası enerji Sole Binder. manolya gibi geniş yapraklı ağaçlar. siyah beyaz fotoğraf kâğıtları. Soft Nip Calendar. bozulmadan ebadının küçültülmesi. (Bakınız. Kavak. Yumuşaklık.

Soluble Glass. 425 . Birden fazla katmanlı olarak. Base Plate). makinede üretilen kalın karton. kapanan valf. bir kerede. Maket kartonu. Kâğıt yığınının alt ve üstüne tahta levha veya palet kapatarak yapılan ambalaj türü. Solid Bristol. Katı atık akışı. Solid Fiber Board. Çözüngenlik. Kalın koli kartonu. Tahta çerçeveli ambalaj. geri dönüşümünü ve kalanların değerlendirilmesini planlı bir şekilde ele alan yönetim sistemi. Katı atık yönetimi. nakliyesini. Yüksek gramajlı matbuat kartonları. beton içinde bırakılan montaj plakası. Solid Unbleached Sulphate Board. ağartılmamış sülfat kartonu. Kalın izolasyon kartonu. Solid Bleached Bristols. Kalın makine kartonu. Kalın ağartılmış bristol türleri. Genel olarak kalın kartonlara verilen ad. Solubility. Solid Bleached Sulphate (SBS). Atık üretimini. Solid Board Frame. Sodyum silikat. Solid Board.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Solenoid Valve. ayrılmasını. Çözünebilirlik. Sole Plate. Cam suyu. Makinede çok katlı olarak üretilen esmer sülfat kartonu. Solid Waste Management. Solid Index Bristol. toplanmasını. Yapıştırma olmayan mukavva. işlenmesini. makinede yüksek gramajlı olarak üretilen bristol. Bir kerede. Som karton. Elektrikli valf. Mukavva. Taban plakası. Solid Waste Stream. Elektrik bobininin mıknatıslanma etkisiyle açılıp. Kâğıt makinesini monte etmek için. Kalın bristol. Solid Fiber Shipping Container Board. Çok katlı endekslik bristol. Kuşeli beyaz sülfat kartonu. (Eş anlamlı. Kâğıt makinesinde üretilen dosya seperatör kartonu. Solid Felt. Çok katlı.

Ses emilim katsayısı. Kaynağında ayırma. kazeinin bozulmasından dolayı ekşi koku yayan bir kâğıt. türlerine göre ayrılması ve ayıklanması. Emilme. Source Sampling. Elek veya egütör valsini asitle temizlemek. Kazeinle kaplandığı için. Gözeneklilikle ses emiliminin arttığı bilinmektedir. Sour. Sound Absorption Coefficient. Solvent Sizing. Ses geçirgenliği. (1) Elle veya mekanik olarak. ebat kâğıtların kusurlu olanlarının seçilmesi. Asitle temizlemek. Solventli tutkallama. Sorption. Çözgenli tutkallama. Görüntü analiz sihirbazı. Ses aktarımı. Atıkların üretildiği yerde cinsine ve türüne göre ayrılması. 426 . Gürültü seviyesi. Bir ekipmanın çıkardığı sesin desibel cinsinden değeri. Ses seviyesi. Elyaftan yapılan patentli bir tür temizlik bezi. Seçme. Solvent bazlı. Solventle çözülebilen. Kurutma sırasında alkol uçarak buharlaşır. Reçinenin uçucu alkollerde çözünerek. Sound Level. Çözünebilirlik dengesi. Source Seperation. Elyafın veya kâğıdın su emmesi. Çözelti. Çözünecek madde ile sıvı rasında oluşan. kâğıt hamurunda tutkal olarak kullanılması. Sorcerer Image Analyzer. Ekşi kâğıt. Bir maddenin çeşitli frekanslarda ses emebilme özelliğini gösteren bir değer. Emme. (Zıt anlamlı. Kaynaktan alınan örnek.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Solubility Product. Sorting. Sour Coated Paper. (3) Bir tür içinde daha kaliteli özellikleri olan hurda kâğıdın veya selülozun belirlenmesi. Sontara®. 10 mikronun altında çapı olan lekeleri görmeye ve analiz etmeye yarayan bir video leke belirleme cihazı. çözünme miktarını belirleyen denge. Ayıklama. (2) Karışık hurda kâğıtların. Desorption). Sound Transmittivity. Solvent Based. Solution. Çözünmüş madde. Sontara®.

Özel elyaflar. baryum sülfat ve kalsiyum sülfoaluminat. Special Pigments. Selülozu. soya fasulyesinden yapılma bir ürün. yağı alındıktan sonra geriye kalan kalan küspesi. elde kâğıt yapımında kullanılmaktadır. Genellikle çok katmanlı kartonlarda orta tabakada kullanılırlar. Speciality Papers). (Eş anlamlı. Bahçelerde havuz kenarlarında süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Güvenlik kâğıtları. Soya unu. Soya fasulyesi proteini. Spare Part Management. Kâğıtta iç tutkal ve yüzey kaplamasında kullanılan. genel üretim spesifikasyonlarına uymayan sipariş emri. Spare Parts. CEPI EN 643 satandardıyla belirlenmiş bir hurda kağıt grubu. Kanun kitabı kapak kartonu. filigranlı kâğıtlar gibi değişik özellikleri olan kâğıtlar. plastik pigmentler. Gıda ambalajlamasında kullanılan kartonların ortak adı. Spare Parts). Özellikleri bilinen ve yaygın üretilen kâğıtlardan farklı olan kâğıt türleri. İstatistiksel süreç kontrolu. (Eş anlamlı. Özel türler. İspanyol çimi. 427 . Özel sipariş emri. Spares. Kuşe çözeltisine katılan. Special Grades. % 45 i protein ve kalan kısmı yarı selülöz olan madde. Soybean Protein. Soya fasulyesinin öğütülerek. Special Marking Order. Special Pulps. Spanish Grass. Özel yiyecek kartonu. Yedek parça yönetimi. Müşterinin belirlediği özel spesifikasyona göre üretilmesi istenilen. SPC (Statistical Process Control). Özel harmanlar ve kimyasallar gerektirirler. Özel pigmentler. Special Lawbook Paper. pamuklu kâğıtlar. alçı. Special Food Board. Yedek parçalar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Soya Flour/ Soybean Flour. talk. Tekstil üretiminde kullanılan elyaflar. Özel kâğıtlar. Esparto. Kimyasal selülozlardan çözülerek kullanılırlar. Fligranlı güvenlik kağıtları gibi kağıtların siparişleri. Specialities. Bu gruba seçilmesi ekonomik olmayan türlerin tamamı girmektedir.

Specific Filtration Resistance. Spesifik bıçak yükü. Rifaynerde bıçak ağız uzunluğunun harcanan öğütme enerjisne bölünmesiyle hesaplanan birim uzunluk başına harcanan enerji. Özgün yerçekimi. Specific Surface Area. havanın. mal sarıcıda. (Bakınız. birim ağırlıktaki bir cismin sıcaklığını 1ºC arttırabilen ısı. Gerçekte bu terim fabrikadaki her işlem için kendine özgün kullanılmaktadır. nadir bulunan selülozlar. bilinen selülozların dışında. Spesifik kenar uzunluğu. Specialty Pulp. Specific Energy). Özel kapak kâğıdı. dispergerde. Özgün enerji tüketimi. Genellikle m2/gram cinsinden ifade edilir. Specialty Papers. Azot emdirme yöntemiyle ölçülür. Özel selülozlar. Specific Inductive Capacity. Özgül ağırlık. kurutmada. Kuşe kaplı. Bir ekipmana ait özel alet. Birim ağırlıktaki elyaf veya dolgu maddesinin yüzey alanı. Özgün filtrasyon direnci. Elde edilen veya verilen değer. diğer bitkilerden elde edilen. Özel alet.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Speciality Coating Pigment. Specialaity Cover Paper. iki plaka arasındaki endüktif kapasite değerinin. aynı iki plaka arasındaki kapasitesite değerine göre oranı. (Ws/m) Specific Energy. düzgün yüzeyli veya gofrajlı kâğıt ve kartonlar. Kâğıt üretiminde kullanılan. Bir ton kuru bazda selüloz için harcanan öğütme enerjisi. 428 . Specific Energy Consumption. kalenderde yapılan işin etkinliği ve verimliliğini belirlemek açısından bilgi vermektedir. Specific Heat. Özel kuşe pigmenti. Specific Gravity. Özgül ısı. Kilovat saat/ton kuru madde için kullanılır. Specialities). Sabit basınç ve sıcaklıkta. Bir cismin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer. (cal/g°C veya Btu/lb°F). Özgül yüzey alanı. (Bakınız. Specific Edge Length. preslerde. Özgün endüktif kapasite. Bakılan örnekte. elekte. Special Tool. Specific Edge Load. Özgün enerji. Refinerde bıçak ağzı uzunluğu. pulperde. Spesifik enerji.

Benek. gözle görülen yabancı parçacıklar. Çok özel durumlarda 70-80 m2/gr olanları kullanılmaktadır. Hız kontrollu tahrik. Spinning Parchement. Ayna parlaklığı. Özgül yüzey yükü. Bir yüzeyden yansıyan çeşitli dalga boylarındaki ışıkların toplamının. Geri kazanılmış likör. Kâğıt veya selülozda. Speed Regulated Drive. Spherical Valve. 429 . Genellikle makine hızı. Spiral Laid. Spektral yansıma. Speed. Spesifik hacim. Spiral Laid). (Vat-san. yüzeye düşen ışık miktarına oranı. Test örneği. Back Bone). Specular Gloss. Birim kütlesinin kapladığı hacim. Ayna yansıması. Nümune. Speck. (Lt/kg) Specimen. Spine. Rifaynerde özgün enerjinin riyafner bıçağındaki kesme çubuklarının uzunluğu toplamına bölümü. Hız enkoderi. Spectral Reflectance. Spiral Wound Dandy. Hız. Küresel vana. (Eş anlamlı. motor şaftına bağlanan hız algılayıcısı. Specular Reflection./m²). İp parşömeni. Speed Encoder. Cilt Sırtı. Örnek. Specific Surface Load (Refining). Spiral desenli egütör valsi. Spent Liquor. Kağıt makinesinde genellikle hız kontrolu yapılan motorlar kullanılır. Hız kontrolu yapılan motorlarda. Specific Volume. Spektral yansıtıcılık. (Eş anlamlı. Spectral Reflectivity. Bükülerek ip yapmak üzere üretilmiş parşömen kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Genellikle kâğıtta 4-12 m2/gr yüzey alanı olan dolgu maddeleri kullanılır.

Sporadic Problem. Splitting. Spot Order. Kapak kağıdı. Teksir baskı. Spot Coating. Şişe kapağı olarak kullanılan kuşe kâğıt. Spot Crown Paper. Püskürtmeli kaplama. Spiral sarımlı kâğıt masura. Fışkırma hızı. Boş tampon makarası. Bölme. (2) Rifaynerde elyafı bölme. Tek yüzeyi boyalı kâğıt. Kibrit kartonu. (2) Tutkallanmamış kaba kâğıt. bobin sarımı sırasında yapıştırarak. sürekliliğini sağlama. Spool. Spray Coating. Ek yeri etiketi. Kâğıt yüzeyinin parçalı kuşelenmesi. Spray Dyeing. Düzensiz sorun. Hamur kasası cetvel ağzından çıkan hamurun çıkış hızı. Split Colored Paper. Splice Tag. Hava tabancalı kaplama. Splicing Tissue. Spouting Velocity. Alıcısına belirli bir gün içinde teslim edilmesi gereken sipariş.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Spiral Wound Tubes. Daldırma yöntemi kaplama. Kısmi kaplama. (1) Kaba karton. Jet hızı. 430 . Spirit Duplication. Spongy. Teksir makinesinde çoğaltma. Hava tabancasıyla boyama. Ekleme. reçine gibi kaplama maddesi dolu bir tekneye daldırılarak kaplanması ve kağıda başka bir valsle aktarılması yolyla yapılan kaplama. Splint Stock. Kopmuş iki kâğıdı. Bobinde ek yerini gösteren kâğıt etiket. Nokta sipariş. (1) Kâğıt topunu bölme. Spread Coating. Kendinden yapışan. kâğıt eklemede kullanılan bant. Bir valsin. Splice. Ara sıra. Ekleme bantı. rastgele zamanda meydana gelen sorun. Kibrit yapımında kullanılan emici özellikli karton.

SS 304 Plated. kâğıda yastıklama yapan bir vals çeşidi. Stabilized. Dengeli. Kâğıdın çeşitli dış etkiler karşısında kararlı yapısını bozmama özelliği. (1) Kareli defter kâğıdı. Squared Paper. Spreader Roll) Spring. hızlı büyüyen açık renkli ilk kısımları. Spruce. Ortam rutubetine erişmiş kâğıt. SS 316 gibi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Spreader Roll. Yaylı vals. Elek kısmındaki şase çoğunlukla paslanmaz 304 ince sacla kaplanmış ve kaynakla sızdırmazlığı sağlanmış malzemedir. Paslanmaz çelik. Bahar halkaları. Spring Loaded. Yaylı cilt. (Bakınız. Ladin. Spreading Roll. Yaş halkalarının baharda gelişen. Yaylanarak geri gelmek. SS 304 kaplama. (2) Kare şeklinde kesilmiş kâğıt. (Sized and Supercalendered).C. Spring Roll. S. yaylı mekanizması bulunan bir cilt kapağına. Bu kelimeden sonra paslanmaz malzemenin türü belirtilmelidir. Kambur vals. Şartlanmış. Açma valsi. Dengelilik. Yay baskılı. Dönerken özel bir yöntemle eğik konumunu değiştirmeyen bir vals türü. Yay Springback. Tutkallı ve süper kalenderlenmiş kâğıtlar. kâğıtları sıkıştırarak yapılan ciltleme. Kararlı. (Eş anlamlı. Kâğıdın kenara kaçmasını önleyen ve kırışmadan sarılmasını sağlayan eğik vals. 431 . Squared). Yeni ksilem hücreleri.S. Yapıştırma teknikleri kullanmadan. Squared. Stability. Yataklama kısımlarındaki yaylarla. Springback Binder. SS 304. Kıvrılmadan veya bükülmeden sonra orijinal şekline geri dönmek. Geri dönmek. SS (Staianless Steel). Springwood.

432 . Stalk. Bağımsız. Dengeleyici. Topaklanmayı önleyici kimyasallar. Stacking. Üst üste koyma. Pul kâğıdı. Stand Alone. menü. Lekeli kâğıt. Oluklu mukavva kutuların üst üste istiflendiklerinde dayanabilecekleri limit değer. İstifleme mukavemeti. Yığın. Sap. Standart atmosfer basıncı. Sabitleyici. İş iskelesi Stained Paper. Üst üste pek çok valsten oluşan kalender türü. Standard Brown Kraft Wrapping Paper. Kararlı hale getiren. Standart kapak kâğıdı. Stamp Paper. Basma. Bir yıllık bitkilerin selüloz yapımında kullanılan sapları. Yığın kalender. Kraft ambalaj kâğıdı. Yüzeyinde boya lekeleri olan veya boyaları dalgalı olan kâğıt. Pul basımında kullanılan kâğıt. 760 mm civa basıncı. Metrik ölçüde metreküp cinsinden bir dakikada emilen hava. Tek başına. Stacking Unit. Yaygın olarak zarf. Presleme. İstifleme ünitesi. Stamping. Stacking Strength.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stabilizer. Stamper. Selüloz dövme işleminde kullanılan tahtadan yapılmış tokaç. Tahta balyoz. İstifleme. Tahta tokaç. Standart koşullarda (Basınç. İstif. Standard Cubic Feet per Minute (scfm). Stack. Demet. broşür yapımı gibi pek çok yerde kullanılan kâğıtlar. Stack Calender. Pirinç veya buğday sapları. Staging. Ebat kesim sonrası kağıtların üst üste istiflenmesini sağlayan ünite. sıcaklık) bir dakikada kompresör veya fan emişinden feet küp biriminde çekilen hava hacmi. Dakikadaki standart hava hacmi. Standard Cover Paper. Kontrol sistemlerinde başka bir sisteme bağlanmayan. Standard Atmosphere. İskele. Tomar.

Sanayi amaçlı üretilmiş büyük kâğıt bobinler. Genellikle basıncı veya seviyeyi sabitlemede kullanılan. Standard Moisture. Starch Conversion. Stand Rolls. süreçleri. Starch. Hamur gazete kağıdı. Kartonlarda zımbalamaya karşı ölçülen direnç. 433 . 3. Yedek. Kağıtta gramaj ve rutubet profili için kullanılmaktadır. Standpipe. Adi gazete kâğıdı. Standart sapma. borudan düşey konumda üretilerek yere sabitlenen bir tür boru şeklindeki rezerve tankı. nem gibi hava koşulları. Zımbalama direnci. Ortalamadan ne kadar sapıldığını belirler. Jumbo kâğıt rulosu. Standard Test Conditions. İç mukavemeti arttırmak veya kâğıt yüzeyinin mürekkep emiciliğini ayarlamak için kullanılan tutkal. Nişasta. Teknik ölçütleri. 2220 Libre. Hava kuruluğunda. Nişasta test kâğıdı. Standartlar. Tüketici tarafından kullanılan büyük kâğıt bobin. Sigma (σ) ile gösterilir. Nişasta dönüşümü. Staple Resistance. Nişasta tutkalı hazırlama amacıyla düzenlenmiş ekipman grubu. Standards. Yedek sistem. Standby System. Genellikle iç ve yüzey tutkallaması yapılmadan. emici özellikte üretilen ve sıvı ortamda nişastanın varlığını renk değişimiyle ortaya çıkaran kâğıt. Laboaratuar koşulları. Standard English Ton. Örneğin akıcılık sağlanması veya dekstrine dönüştürülmesi gibi işlemler. Starch Kitchen. Çalışmaya hazır sistem. Borutank. Standby. prosedürleri. Starch Paper. Nişasta mutfağı. Standard Newsprint.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Standard Deviation. Atmosferik şartlardaki kâğıt rutubeti. kullanım amacıyla farklı bir özellik kazandırılması. Sabitleme borusu. Nişastaya. Laboratuar için belirlenmiş sıcaklık. Çalışmaya hazır. yöntemleri ve uygulamaları içine alan dokümanlar topluluğu.

Bankalarda daktilolar için üretilmiş ve hatalı yazının makinede düzeltilmesi sırasında. Sürtünme ve aşırı kurumaya bağlı olarak gelişen elektrik yükü birikimi. Start-up. sürecin gidişatı hakkında sonuçlar çıkaran yöntem. Devreye alma. kâğıdın bozulmasını önleyecek dayanıklılığa sahip kâğıtlar. Kırtasiye türü kâğıt ürünleri. Statistical Quality Control (SQC). Static Electricity. Statistical Process Control (SPC). Prosedürler tarafından belirlenmiş sınırlar. Süreçlerin kontrolunda istatistiksel araçların kullanılması. 434 . Kırtasiye. Statement Ledger. Status Report. Stationary Syphon. Daktilo kâğıdı. Statik sürtünme. İstatistiksel yöntemler. Stationery. Sabit sifon. Balen bantı. Buhar silindirlerindeki kondensatı atmak için kullanılan sabit sifon. Statistical Analysis. İstatistik. Statistics. 400 metre/dakika hıza kadar olan makinelerde kullanılır. İstatistiksel süreç kontrolu. Rastgele alınmış bir çıktı örneğinin. Statik elektrik. İstatistiksel kalite kontrolu. İstatistiksel analiz. Static Friction. Arkası yapışkan olan tekstilde yaka ve kol kısımlarında dik durmayı sağlayan karton bant.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Starred Paper. istenilen kalite şartlarını taşıyıp taşımadığına bakarak. Kâğıt mekinesi ve yardımcı ekipmanlarını devreye alma. Sarım sorunu nedeniyle kâğıt bobininin baklava deseni görünümü alması. Statistical Methods. Durum raporu. Hesap raporu kâğıdı. Stay Tape. Yıldızlı bobin. Statistical Limits. İstatistiksel sınırlar.

Haşlama. Buharlı kurutma silindiri. Buharlı silindir. Buhar ceketi. Kondenstop. arkasından kalenderleme. Bu sayede pres niplerinde daha fazla su alınması sağlanmaktadır. Float type) 435 . Buhar kabarcığı. Buhar kamarası. Pirzola ve bifteklerin arasında birbirlerine yapışmamaları için kullanılan. Buharla açılmış selüloz. Buhar kapanı. Nişasta pişirme tankı gibi tanklarda. Buhar kondense sistemi. Selüloz üretimi öncesi yongaların buhara tutulması. Steam Finish. Biftek ara kâğıdı. Steam Header. Kâğıtta yüzey düzgünlüğünü arttırmak için. (Eş anlamlı. Buhar basıncı. Buharlı şartlandırma. Buharlı perdahlama. Buharlama. Steam Calendering). Buhar fıskiyesi. Steam Jacket. önce buhar verilerek. yağlı kasap kâğıdı. aniden basınç ortadan kaldırılır. Selüloz yapımı öncesi yongalar buhar basıncı altında tutularak. Steam Seasoned. Steam Pressure. Steam Shower. Steam Leak/Leakage. Steam Exploded Wood. Steam Calendering. Buhar bağlantısı. Buhar kaçağı. Thermostatic type. Buhar silindiri. Elekte veya preslerde safiha yüzeyini doğrudan buharla ıstmak için kullanılan ekipman. Buharlı perdahlama. Steaming. Buhar dıştaki ceketten ısıtma yapar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Steak Interleaving Paper. Steam Boxes. (Bucket type. Kurutma silindirlerindeki buhar bağlantısı. Steam and Condensate System. Steam Chest. Steam Heated Cylinder. Buhar kasaları. Steam Trap. kondensatın kesafeti değiştirmemesi için kullanılan bir yöntem. Steam Blister. Buhar başlığı. Bu etkiyle yongalar elyaflara ayrılarak dağılırlar.

Şablon baskıda. Stensil. pirinç gibi bitkilerin sap veya gövdelerinden elde edilen selülozlar. Asıltılı ortamlarda çökelmenin çeşitli kimyasallarla önlenmesi. Matris kartonu. Şablon yastıklama kartonu. Steno Paper. saman. Çelik sac üretiminde çeliklerin arasına konulan nötr özellikli kraft kâğıdı. Die Stamping). Stensil kâğıdı. Sap selülozu. Stereo Backing. Stencil Board. Çelik sac ara kağıdı. Geniş anlamda kullanılan ağaç. şablonları hazırlamada kullanılan sert ve dayanıklı. Şablon baskı. Matris kalıp kartonu. Mimeograf kâğıdı. Çelik gravür. oyuklara mürekkep sürerek yapılan baskı tekniği. Stereotype Backing. Şablon baskıya uygun karton levha. Şablon kâğıdı. Stencil Tissue. 436 . Stencil. (Bakınız. Şablon pelürü. Stensil baskı kağıdı. Steric Stabilization. Gravür baskıya uygun düzgün yüzeyli kâğıtlar. Rulo halde satışa sunulan steno kâğıdı. Stencil Cushion Sheet. Steneotype Paper. (Bakınız. Yapısal denge sağlayıcı. Steno kâğıdı. Baskı plakası olarak. Stencil Paper. Stem Fibers. bakır yerine çeliğin kullanıldığı gravür tekniği. Stencil Duplicators. Şablon kartonu. Steel Engraving). Steel Plate Paper. Steno kâğıdı. Şablon keserken altta kullanılan kalın karton mukavva.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Steel Engraving. Harf veya şekilleri bıçakla oyulmuş şablonlar aracılığıyla. Şablonla çoğaltmada kullanılan kâğıtlar. genellikle reçine emdirilmiş karton. Stencil Backing Sheet. Steel Interleaving Paper. Keyboard Paper). (Bakınız. Çelik baskı plakası kâğıdı.Şablon amaçlı kullanılan kâğıt. Yapısal dengeleştirici. Stensil pelürü.

Hamur hazırlama. (Bakınız. Nişasta hatlarında yapılan temizlik işlemi. Stiffener Bristol. (3) Üzerinde işlem yapılacak veya basılacak kâğıt veya karton. Pulperden başlayarak makine bütesine kadar olan kısım. Kâğıt veya kartonun dışarıdan uygulanan veya kendi ağırlığıyla oluşan bükülme kuvvetine karşı gösterdiği mukavemet. Yapışkan maddeler. Yuvarlak elek. Standart üretilen ve depoda bulunana kâğıtlar için verilen sipariş. Stock Prep. (1) Hamur. Kuşelemede uygulama çitasının bıraktığı izler. Çubuk izi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sterilization. Kâğıt yüzeyinin parlamasını önlemek için yapılan küçük boyutlu gofraj uygulaması. Stock Flow. (2) Ambar stoğu. Stock Activity. Hamur akışı. Yapışma sıcaklığı. Formasyona etkisi nedeniyle belirli aralıklarda kameralarla ölçümü yapılır. (Kısaltılmış. Hurda kağıttan kâğıt üretiminde ortaya çıkan lateks gibi organik tutkal birikintileri. Destek kartonu. Hamur hareketliliği. Stiffness. Pitch) Sticking Point. Stickies (Sticky). Dikişli bağlantı. Noktalama. Sterilizasyon. Stoktan sipariş. Hamur hazırlama. Zarfların içine konulan ve zarfın bozulmamasını sağlayan karton parçası. Stick Mark. Stippling. Elek üzerindeki hamurun hareketliliği. Kâğıt hamuru. Sertlik. 437 . Stock. Yaş safihanın preste veya kurutma silindirlerinde yüzeye yapıştmaya başladığı sıcaklık değeri. Taahhüt etmek Stitch Bonding. Stevens Former. Stock Order. Stock Preparation) Stock Preparation. Stipulate. Organic Deposits.

Strain. Gerilme. Stock Weights. Straw Paper. Akış gerilimi. Samanlı karton. Kronometre. Taş kağıt. 438 . Storage Cost. Saman selülozundan üretilen kartonlar. Uzayan kâğıdın. İz. Pislik tutucu. Strawboard. Strain at Break. Saman. Bozulma oranı. Kağıt üzerindeki dalgalanmalar nedeniyle oluşan yollar. Yol. Deformasyon. Standart kâğıt gramajları. Storage Tower. Streaming Potential. (Eş anlamlı. Kopmaya yol açan deformasyon. Depolama. Rock Paper) Stopwatch. gerçek kağıt boyuna oranı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stock Sizes. Streak. Kas yorulması sonucu oluşan iş kazası. Streaking. Storage. Samanlı kâğıt. Selüloz ünitesinden gelen veya pulperden gelen hamuru depolayan kule şeklindeki büte. İki polietilen katman arasına toz kalsit yerşleştirilerek yapılan kağıt alternatifi ürün. Strain Ratio. Saman selülozu. Stok maliyeti. Standart kâğıt ebatları. Uzama oranı. İz oluşumu. Strainer. Stone Paper. Stream. Straw Pulp. Çizgi. Zeta potansiyel değerini hesaplamada ölçülen gerilim değeri. Straw. Üçüncü hamur kâğıt. Bir kuvvetin etkisiyle oluşan bozulma. Akış. Uzayarak kopma. Hamur depolama bütesi/kulesi. Strain Injury.

Strip Chart Paper. Krepli kapıtlar. Stresten kurtulma. Structural Fiber Insulation Board. Mürekkebin aşırı emilerek kâğıdın arkasından görülebilen bir lekeye dönüşmesi. Elongation). Kâğıda uygulanan gerilme kuvveti. Gergi sonucunda kâğıtta oluşan uzama. Stress Relaxation. Extensible Paper). Structural Properties. (Eş anlamlı. Yük. Strike. Gergi yükü. Stress. Stock) 439 . Yapısal özellikler. İnşaat. Kâğıdın dış etkilerle stresten kurtulması. Kâğıdın veya kartonun mekanik kuvvetlere karşı davranışı. Stretchable Paper. İple güçlendirilmiş kâğıt. Yalıtım kartonu. Bir dış etkiyle yapışmış ve açılamayan bobin. Reinforced Paper). Kullanımdan sonra kalan küçük bobin. Tam kuşelenmemiş. Stuck Web. Takometre kâğıdı. Bir sıvının. Structure. Stretch. (Benzer anlamlı. Gerilme. Stripe Coated. İçine işlemek. Grev. Strike Through. Kâğıdın mekanik özellikleri. genellikle mürekkebin kâğıt bünyesine geçmesi. Uzama. Kusmak. Yapışık bobin. Uzayabilir kâğıt. Stuff. (Bakınız. İşlemek. Arkasına geçmek. Gerdirme valsi. String Inserted. Strike In. Stub Roll. İnşaat halindeki konutlarda ses ve ısı yalıtımında kullanılan karton. (Eş anlamlı. Stretch Roll. Hamur.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Strength. Yapı. Mukavemet. Kâğıt makinesinde elek ve keçeleri germede kullanılan ayarlı valsler. İp takviyeli kâğıt. Artık bobin. Kesikli kuşelenmiş. Takometre benzeri kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıt.

Suction Blanket Mark. Substrate. Kâğıt toplarından çıkan tozları vakum emiciyle temizleme. Subjektif parlaklık. Emici kasa. Emici kasa izi. Sub-supplier. (Eş anlamlı. Taban kâğıdı. 440 . Emici kasa izi. Seviye kasası. Suction Deckle Edge. Resmi kâğıtlarda gramajı gösteren rakam. Alt süreç. Gramaj. İkame etme. Suction Dusting. Subprocess. Vakumla temizleme. Constant Level Box).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stuff Box. Asıl ürün bulunmadığınıda başka birini onun yerine kullanma. Emici sifon valsi. Direk sıvı boyalar. (Uhle Box) Suction Box Mark. Sub-system. Substantive Dye. Substantivity. Kaplama veya baskı yapılacak kâğıt. Suction Box. Substance. Ana sürecin altında yürütülen. Yerine koyma. Suction Feed. Substance Number. Elek çerçeve kenarı. Vakumlu besleyici. Suction Couch Roll. Substitution. Sıvı olma durumu. (Bakınız. Alt taşeron. Subjective Gloss. kendi girdi ve sonuçları olan faaliyetler topluluğu. Sub Contractor. Kâğıtları vakumlu vantuzlarla alarak baskıya veren sistem. Alt sistem. Sıvılık. Alt taşeron. Gauç vals. Couch Roll).

(Eş anlamlı. Valiz kartonu. (Eş anlamlı. Sugar Wrap Paper. Aşırı vakum nedeniyle safihada oluşan izler. Sulfamic Acid. Sulfate Board. Suede Paper. Emici pres valsi. (Eş anlamlı. Kraft selülozu. Sulfate Process. Kraft Linerboard). Şeker torba kâğıdı. Emici vals izi. Alkali kostik ve sodyum sulfit çözeltileriyle selüloz hamurunun odundan elde edilmesi işlemi. (Eş anlamlı. 441 . Sulfate Paper. Kraft layner. Sulfate Pulping. Elbise kutu kartonu. Ağartılmış odun selülozundan yapılan torbalık kâğıt. Kraft kartonu. Sülfit kâğıdı. Emici vals. Sülfit manila kartonu. Vakum pompalarının iki emişini bağlayan bağlanrı düzeneği. (NH2HSO3). Suitcase Board. Alev durdurucularda kullanılan kimyasal bir madde. Sulfite Manila Tag. Sulfite Bag Paper. Kâğıt toz bezi. Preslenmiş ve yoğun tutkallanmış. Ağartılmış odun selülozundan yapılan kâğıtların genel adı. kalıplamaya uygun karton. su geçirmez. Kraft Paper). Kraft kâğıdı. Sülfit torba kâğıdı. Sulfite Bond. Kâğıt güderi. Sülfamik asit.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Suction Manifold. Suction Roll. Suit Board. Küp şeker sargı kâğıdı. Velour Paper). Emiş manifoldu. Kraft süreciyle elde edilen selüloz. Sulfate Liner. Suction Roll Mark. Sugar Bag Paper. Etiket veya ilan tahtası olarak kullanılmak üzere ağartılmış manila selülozundan yapılmış kartonlar. Kraft süreci. Suction Press Roll. Kraft Board).

Kükürtün katalizörle yakılmasıyla elde edilen bir gaz bileşiği. amonyum bisülfit veya kalsiyum bisülfit) ile pişirilmesi sonucu elde edilen selüloz. Supercalender. Bir yığın kalender türü. Summer Ventilation. (H2SO4). Sulfur Burner. Sulfur Impregnated Board. Sulfite Pulping. Sülfat selülozu. Sodyum hidroksit ve sodyum sülfitli bazik bir ortamda elde edilen kimyasal selüloz. Yıllık odun halkalarının yazın büyüyen kısmı. Odun yongalarının kükürt dioksit ve kalsiyum sülfit (magnesyum bisufit. Sulfur Trioxide. Pişirme liköründe bol miktarda SO2 bulunur. Sulfuric Acid. yüksek parlaklık ve yüzey düzgünlüğü sağlayan bir kalender. Suyla sülfirik asite dönüşür. Yaz havalandırması. Asit süreciyle selüloz elde edilmesi. Kâğıt makinesinin son kısmında kullanılan çelik ve elyaf valslerden kurulu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sulfite Pulp. Sulphite Pulp. Kükürt dioksit. (SO3). Summer Effect. Kükürdün yakılmasıyla elde edilen. Süperkalender. renksiz. Yaz odunu. Summerwood. Sülfit hamuru. Kükürt. Kükürt emdirilmiş karton. Sarı renkli sanayide çok kullanılan element. Sulfur Dioxide. 442 . Bazen ekipman azlatmak için mevcut havalandırma sistemi daha hızlı çalıştırılır. Süperkalenderli. Kükürt trioksit. suda çözüldüğünde sülfirik asite dönüşen. Sülfit selülozu. Yaz etkisi. Ağartılmış odun selülozları. Süperkalenderden geçirilmiş kâğıtlar. Sülfirik asit. Geri dönüşümlü beyaz kağıt atıklarında ısı etkisinin mürekkep giderme üzerine etkisi. Sulphate Pulp. Kâğıdı parşömenleştirme işleminde kullanılmaktadır. Supercalendered (SC). Sülfit selüloz süreci. Makine salonunda yazın çalıştırılan havalandırma sistemi. Sulfur. Kâğıdı sertleştirmek ve asite dayanıklı hale getirek için kükürt emdirilmiş kâğıt. kokulu bir gaz. Karpit lambası.

Süperkalenderleme. tedarikçiden müşteriye doğru olan hareketleri sırasında kullanılan insanların. Supercalendering. Aşırı ısıtılmış buhar. Buhar türbinlerine gönderilerek enerji elde edilmekte kullanılır. Çift katlı kutuluk karton. Denetmen. Selüloz yapısı çok moleküllü. Süperkalenderlenmiş. Rotogravüre uygun gazete kâğıdı. Tedarik zinciri. Çok moleküllü yapı. Gözetmen. (Bakınız. Patent Coating). Flexibility. Supervision. Destekleyici ayaklar. Destek. İçine su verildiğinde sıcaklığı düşerek kuru buhar durumu devam eder. Superstandard News. Supplement Paper. Supervisor. Supramolecular Structure. Süpervizör. Superheated Steam. Makinede. (Eş anlamlı. Süper kalite gazete kâğıdı. Supergalazed Finish. Kâğıdın süper kalenderle işlenmesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Supercalendered Cover Paper. Sigorta zeyili. Lojistik ağ. Düzgün yüzeyli gazete kâğıdı. Support. Yüksek derecede perdahlanmış. Gazete ek kâğıdı. Suppleness. Supercalendered Finish. Conformability). Doymuş buhar oluşana kadar su ilavesi mümkündür. Ürün ve hizmetlerin. Support Legs. Super Finish. araçların. yapılan faaliyetlerin bütünü. Süperkalenderli kapak kartonu. Gazete eki basımında kullanılan kâğıtlar. Supply Chain. bir katı beyaz. Denetleme. Pulper gibi ağır ekipmanlaraki ayaklar. Gözetme. Buharın içinde daha fazla enerji tutması için ısıtılması sonucu elde edilen buhar. Super Patent Coated Board. Süperkalenderli gazete kâğıdı. Supplementary Insurance. Süperkalenderli perdahlama. Esneklik. alt katı gri olarak iki katlı üretilmiş kutuluk karton. Super News. zincirli bir yapıdır. 443 .

Surface Contact Area. Katı ile sıvı. Köpük söndürücü. Surface Finish. Yüzeyin kalkması. Yüzey aktiflik. sıvı ile sıvı. Yolunma. Kuşe kaplı. Yüzeyin yapısını belirten özellikler. Surface Charge. Kâğıt hamurundaki parçacıkların yüzeylerindeki elektrik yükü. Surface Dyed. Mass Colouring) Surface Compressivity. Yüzey gerilimini azaltmada kullanılan maddeler. Malzemelerdeki yüzey işlenmişliği. ölçülerek değerlendirilir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Surface Absorbtivity. (Bakınız. Surface Colouring. Yüzey görünümü. Yüzey yükü. Kâğıt yüzeyinin baskı nipi veya gofrajda aranılan özelliklerindendir. 444 . iki yüzey arasındaki temas eden alan. Kâğıt yüzey kabalığını ölçme yöntemlerinden biri. Kuşe atması. Yüzeyi boyalı. Surface Peeling. Kâğıt sıkıştırldığında. Surface Bonding Strength. Yüzey boyama. Kâğıt yüzeyinin yolunmaya karşı mukavemeti. Alternatifi kütle boyamadır. Yüzey gerilimini azaltma. Yüzey emiciliği. Surface Energy. Kuşenin dökülmesi. Yüzey enerjisi. Yüzey düzgünlüğü. Yüzey sıkıştırılabilirliği. Matbaa boyalı. matbaada boyanması. Kâğıt yüzeyinin makine dışında. Kağıt yüzeyindeki elyafların bağlanmaları sonucu ortaya çıkan enerji. Yüzey bağlanma mukavemeti. Surface Contour. Kâğıt yüzeyinin tamamen düz bir yüzeye teması sonucu. Surface Coated. Surface Active Agent. sıvı ile havanın arasına girebilen maddeler. Surface Lifting. Yüzey temas alanı. Yüzey faal. Surface Activity. yüzey düzgünlüğünde meydana gelen değişim.

Yolunma mukavemeti. Surface Roughness. Yüzey özellikleri. (Bakınız. Baskıda kullanılan kâğıtlarda beklenen yüzey düzgünlüğü. Surface Sized). Surface Strength. basit olarak. Roughness). Surface Size Press. Yüzey kabalığı. Kuşe kartonlarda ve basım kâğıtlarında beklenen yüzey özelliği. Surface Dyed. yapışkan özellikleri belirlenmiş ve derecelendirilmiş mumlarla da yapılmaktadır. Surface Treatment. (Bakınız. Yüzeyin parçacık kopmasına karşı olan mukavemeti. Surface Properties. Yüzey mukavemeti. Surface Speed. Makine hızı. Yüzeyin mürekkep emişi ayarlanmış veya rutubete karşı dayanıklılığı arttırılmış kâğıtlar. Yüzey hızı. Cihazlarla yapılabildiği gibi. Yüzey tutkallı. Surface Tension. Yüzey düzgünlüğü. Yüzey yolunma mukavemet testi. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşlukların dağılımı. 445 . (Eş anlamlı. Kâğıdın yüzeyinin düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. Sıvılardaki yüzey gerilimi. Yüzey boyalı. Mass Sizing) Surface Smoothness. Kağıt makinesinin tutkal pres kısmında kağıt yüzeyine tutkal/nişasta verilmesi. Surface Strength Test. Kâğıt makinesinde. Yüzey işleme. Surface Sizing. kurutma bölümleri arasına konulan ve yüzey tutkallama amacıyla kullanılan bölüm. Tutkal pres. Yüzey düzgünlüğü. yüzey tutkallaması yapılmış kâğıt veya kartonlar. Surface Colored). Yüzey gerilimi. (Eş anlamlı. Yüzey tutkallama. Surface Sized Paper. Kâğıt veya karton yüzeyininde yapılan tutkal veya kuşe kaplama işlemleri. Yüzey boşluğu dağılımı. (Tappi T 459).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Surface Pit Distribution. Surface Sized. Surface Stained. Kâğıt makinesinde. Referans düz bir yüzeye göre.

yağlı kâğıt türleri. (µm) Surfactants. Genellikle su içindeki askıda elyaflardan oluşan kağıt hamuru. Sustainable. Suspension Jet. Sustainably Harvested Virgin Fiber. Arta kalan. Sürdürülebilir. Sürdürülebilir tarımsal selülozlar. Şişme. Surge. Tıbbi ambalaj kâğıdı. Etüd etme. Doğadan elde edilebilen selüloz türleri. Survey. Taşkan. Taşıntı. İki yüzey arasındaki boşlukların dağılımı. Kâğıdın yüzeyinin düzgünlük derecesini belirtmede kullanılan tanımlardan biri. Rölöve. Suspension. Suspended Solids. Surplus. Surveying. ıslatıcılar. Bakiye. Taşıntı tankı Surgical Dressing Paper. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşluğun hacmi (cm3/m2). Elyafın su alarak şişmesi. Referans düz bir yüzeye göre. Yüzey aktif maddeler. Swelling. Surface Pit Distribution). Çökelmeyen sıvı karışım. Sıvıların veya katıların yüzey özelliklerini değiştiren maddeler. İki yüzey arasındaki boşluğun ortalama uzunluğu. Mean Seperation.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Surface Volume. Kâğıt makinesinde. Filtreleme veya çökertmeyle ayrılabilen türde maddelerdir. Tetkik. Soğuk silindir. Sterilizasyon sıcaklığına dayanıklı özelliği olan. Atık su içinde bulunan askıdaki katı maddeler. Askıdaki katı maddeler. Sweat Drier. Etüd. İhtiyaç fazlası. Yüzey hacmi. amacı aşırı sıcak kâğıdın sıcaklığını düşürmek olan ve içine buhar yerine soğuk su verilen silindir. Asıltı. Tıbbi parçaları sarmada kullanılmaktadır. Roughness. Surge Tank. Hamur kasasından çıkan hamur jeti. Bunlar arasında köpük söndürücüler. dispersiyon maddeleri bulunmaktadır. (Bakınız. 446 .

Genellikle çenelerin kapanması hidrolik güçle sağlanır. System Tuning. Bir sistemin alt elemanlarını temin ederek onu bütünleyip pazarlayan kişi veya kuruluş. Sistem ayarı. AKD ve AKA gibi kâğıt hamuruna katılan sentetik tutkallar. Swirl. ıskartaları veya balyaları alabilmesi için bir eksen üzerinde kolayca döndürülebilen çift çeneli ataşman türü. Sentetik reçine. Sistem kararlılığı. Sentetik elyaf. Synthesis. Seyreltik hamur. Sentetik tutkal. Girdap. Sistem mühendisliği. Sifon. Synthetic Resin. Symbols. Syndet. Vinçlere takılabilen ve bobini. Elek üzerinde hamurda meydana gelen döngülü hareket. Sentetik kâğıt. Syphon. Yüzen vals. Sistemin düzgün çalışması için alt parçaların senkronize edilmesi. Buhar silindirlerinde kondensatı tahliye eden sifon. System Stability. Systems Engineering. istem dışı vals sapmalarını önlemek ve hataları düzeltemek için kullanılan valsler. Synthetic Size. Sistem entegratörü. System Integrator. Sentetik deterjan. Döner başlıklı bobin ataşmanı. Synthetic Paper. Hızlı ve geniş makinelerde kullanılan kalenderlerde. Sentez. Yüzey aktif maddesi olarak kullanılmaktadır. Karıştırma bütesindeki hamur. Semboller. Synthetic Fiber. Tatlandırma hamuru. Sistem dengesi. Swimming Roll. Swivel Head Grab. Sabun dışı deterjan. Teksif eleklerine veya disk filtrelere işleme başlarken verilen ve amacı ilk elyaf tabakasını oluşturmak olan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sweetener Stock. düşük kesafetli hamur. 447 . Sentetik elyaflardan yapılan kâğıtlar.

Rejister valsleri. Sert olduğu için resimlerin arkasında kullanılan parça kartonlar. Rifayner bıçağı. Tutuculuk. Karalama amaçlı kullanılan teksir kâğıdı. Bristol fon kartonu. Table Top Paper. daha ince kâğıtlar. (Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ T T4S (Trimmed 4 Sides). Tablet Back Board. Fon kartonu. Yapışkanlık. Etiket ve dosya kartonu. Firmasının adıyla anılan sertlik ölçme yöntemi. (Eş anlamlı. Tablet Bristol. Dört kenarı kesilmiş. Yapraklar halinde kullanılan dosyalamaya hazır kâğıtlar. Tablet Writing Paper. Devir ölçer. Bazen 500 metre/dakikanın altındaki kâğıt makinelerinde kullanılırlar. (Eş anlamlı. Takometre. Tack. 448 . Kolej kâğıdı. Tablet News. Tablet Paper. Tabulating Card Stock. Tablet Paper). Tachometer. Ebat kesilerek fon kartonu gibi satılan. Taber Stiffness. Taber sertliği. Masa örtüsü kâğıdı. Table Roll. İnce fon kartonu. Tabulating Board. Mürekkebin kâğıda tutunma özelliği. Yazıcılarda kullanılan kartonlar. Eleği destekleme yanında. Tackle. Tag and Folder Stock. Sunum kartonu. Teksir kâğıdı. Çizelge kartonu. Etiket kâğıdı. Stickiness). Tag Blanks. Tablet Blotting. Masa örtüsü olarak kullanılan ve baskıya uygun kraft kâğıdı. Değiştirilebilen türde bıçak yapısı. Tabulating Board). Genellikle çitalı yaş kasalar kullanılmaktadır. kırtasiyelerde satılan bristol kartonlar. yarattığı türbülansla su alma özelliğine sahip küçük çaplı valsler. Ebat kesilerek.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Tag Board. (2) Şerit kesici. Başka yazılı bir kâğıdı desteklemekte kullanılan sert ve dayanıklı karton. Kâğıt makinesinde. Tall Oil. Kâğıt yapımında dolgu ve kaplama maddesi olarak kullanılan beyaz pigment. Şerit sevk ipi. Tape Paper. Fırın pişirme kâğıdı. Etiket kâğıdı. Çam ağaçlarından elde edilen bir ürün. Ekvator bölgesi insanlarının. Bitkilerin. Etiket ve zarf yapımında kullanılan gramajlı ve dayanıklı kâğıt türü. Talc. 449 . Tail Screen. (1) Kuyruk kesici. Kokuşma. Tagout . Talk. Etiket kâğıdı. Tapa. Manila fon kartonu. Tank stokları. kök. Tag Stock. Etiketleme. Elek üzerinde safih enini ayarlayan kenar kesici. ağaçların iç kabuğunu döverek elde ettikleri keçe türü kumaş. Pulper içinde. Tag Washer Manila Paper. Bozuşma. Tanning Paper. Tamale Wrapper. kabuk. odun. yaprak ve meyvelerinde bulunan amorf bileşik. Bir ekipmanın enerjisinin kesilmesinden sonra. (Eş anlamlı. Şerit verici sistem. Şerit verme. kâğıt şeridi makine boyunca taşıyan ip. Tag Paper. Zımpara kâğıdı. uyarıcı levha asılması. Yapıştırma bandı. Tanklardaki stoklar. Drum Screen) Tail Treading. Yağlı ve ısıya dayanıklı kâğıt türü. halata sarılı çöplerin oluşturduğu kuyruğu kesen hidrolik giyotin. Tail Carrier Rope. Çam sakızı. Tapa. Tanen. Uyarı levhası asma. Dönüşümlü kağıtlarda pulper rejek çıkışında kullanılan elyafı çöpten ayıran döner elek. Etiket kartonu. Tank Inventory. Tail Cutter. Tannin. Taint. Kuyruk eleği. güvenlik amacıyla.

Tariff Paper. Target Value. TAPPI Opacity. Boş kap ağırlığı. konik. TAPPI Dirt Chart. Otobüs. Ulaşılacak nokta. Silah denemelerinde hedef olarak kullanılan kurşunun geşerken çok temiz delik yeri bırakan kâğıt. Tappi kirlilik tablosu. Target Posters. Target Patchs. Kâğıt ve selüloz sanayi teknik birliği. Tarife kâğıdı. Target Paper. Tappi opaklığı. Tar. silindirik boru şeklindeki. (Eş anlamlı. vapur ve metro tarifelerini basmakta kullanlan kâğıt. Dara ağırlığı. TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper Industry). 450 . Hamur kasası girişinde. tren. (Tappi T213 ve T437) Bu iki testte kirlilikler eşdeğer siyah alan (Equivalent Black Area (EBA)) belirlenir. (Eş anlamlı. Nişan kağıdı. Hedef. TAPPI Norms. TAPPI standartları. Tarnishproof Board. Pas önleyici karton. Hedef değer. giderek incelen. Tar Board. Bitümlü karton. Target. Tarnishproof Paper. Tare Weight. Hedef kâğıdı. Pas önleyici kâğıt. (Bakınız. Tappi parlaklığı. TAPPI Brightness. Kâğıtta noktacıklar halindeki kirlilikleri ölçülendirmeye yarayan bir yöntem. Hedef kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Tapered inlet manifold/header. Zift. Manifold Distributor). Tappi’nin önerdiği yöntemle yapılan opaklık ölçümü. Katran. Konik giriş manifoldu/bağlantısı. Target Paper). Target Paper). hamur giriş manifoldu/bağlantısı. Ulaşılması gereken değer.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Tar Paper. Bitümlü kâğıt. Tarred Felt. Ziftli karton. Tarred Sheating. Bitümlü çatı kaplaması. Tarred Slaters Felt. Bitümlü çatı altı kaplama kartonu. Tarred Thread Felt. Ziftli ve bezli karton. Task. Görev. Vazife. Tax. Vergi. Tea Bag Paper. Çay poşet kâğıdı. Tea Cartridge. Çay paketleme kâğıdı. Teal. Ördek. Angut. Dar ebatlı ve konik bobin ıskartası. “Biscuit” olarak bilinen dar ebatlı ıskartadan farkı, ebat genişliğinde kademelerin bulunması ve son halinin ördeğe (angut türü ördeğe) benzemesidir. Kağıt makinasında eni daraltırken ebatla oynama yanında, mal sarıcıda tamponun ilk sarım bölgelerinde kayma nedeniyle bu tür hatalar çok görülmektedir. Bobin makinasında da bu tür kenar ıskartaları makinanın çalışma performansını düşürmektedir. Tea Paper. Çay paketleme kâğıdı. Tear. Yırtılma.
Teardown Time. Demontaj süresi.

Tear Factor. Yırtılma direnci. Tear Index. Yırtılma direnci. Tear Strength. Yırtılma mukavemeti. (Eş anlamlı; Tearing Strength). Tearing Resistance. Yırtılma direnci. Ölçümünde iki yöntem kullanılır. (1) İç yırtılma direnci. (2) Kenar yırtılma direnci. Kenarlarda yırtılmanın başlaması için daha fazla kuvvet gerekmektedir. Yırtılma başladıktan sonra iç kısmlarda bu değer düşmektedir.

451

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Tear Outs. Kâğıt örnekleri. Laboratuar tarafından örnek olarak alınan A4 ebatlı kâğıt parçaları. Tear Ratio. Yırtılma oranı. Makine yönüne kâğıt direnci ile makine enine kâğıt direnci arasındaki oran. Technical Nomeclature. Teknik kavramlar. Technological Guarantee. Teknolojik garanti. İmalat ve tasarım hatalarına karşı alınan garanti. Telautograph Paper. Telgraf kâğıdı. Telegraph Blanks. Telgraf kâğıdı. Telegraph Manila. Telgraf kâğıdı. (Manila cinsi). Telegraph Paper. Telgraf kâğıdı. Telegraph Tape Paper. Telgraf kâğıdı. Telegraph Writing. Telgraf mesaj kâğıdı. Telephone Directory Paper. Telefon rehberi kâğıdı. 3. Hamurdan yapılan ve gazete kağıdına göre daha düşük gramajlı bir kağıt. Telephone Memo Paper. Bloknot kâğıdı. Telefon yanında bulundurulan not alma kâğıdı. Teleprinter Roll. Fax kâğıdı. Telescoped. (Eş anlamlı; Slipped Roll). Teletype Paper. Faks kâğıdı. Teletype Perforator Tape. Sürekli form Teletype Tape. Telgraf kâğıdı. Teller Rolls. ATM kâğıt rulosu. Banka işlemlerinin yapıldığı makinelerde kullanılan kâğıt rulo.

452

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Temperature. Sıcaklık. Temperature Control. Sıcaklık kontrolu. Temperature Measurement.Sıcaklık ölçümü. Temperature Switch. Termostat. Temperature Transmitter. Sıcaklık transmitteri. Template Paper. Şablon kâğıdı. Templet Board. Şablon kartonu. Tem-Sec Press. Combi preslerde ortadaki valsi buharla ısıtarak (80-100°C) presleyen sistem. ( GL&V/Black Clawson-Kennedy) Tender. Düşük dayanımlı kâğıt veya karton. Tender Side. Operatör tarafı. Ön taraf. Salon tarafı. Kâğıt makinesinde operatörün bulunduğu taraf. (Bakınız; Front Side, Back Side). Tensile. Gerilme. Gerilerek kopacak hale gelme. Tensile Breaking Strength. Kâğıdın kopmadan önce ulaştığı azami gerilme miktarı. Tensile Energy Absorption (TEA). Gerilme enerji emilimi. Gerilmeye maruz kalmış kâğıt örneği tarafından emilen enerji miktarı. Özellikle torbalık kâğıtlarda ölçülen bir değişken. (ISO 12625-4:2005) Tensile Failure Stress. Birim genişlik ve birim kalınlığa etki eden azami kuvvet. (Pa, N/m2) Tensile Index. Gerilme endeksi. Birim ende ve gramajda kâğıda etki eden azami gerilme kuvveti. Bundan sonra kâğıt kopar. (Nm/kg). Tensile Stiffness. Gerilme sertliği. Kâğıda uygulanan kuvvet karşısında kâğıdın gösterdiği mukavemet. (İlgili; Tensile Stiffness, Tensile Strength, Compression Strength, Breaking Strain).

453

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Tensile Strength. Gerilme mukavemeti. Kopma direnci. Birim endeki kâğıda etki eden azami kuvvet. Bu kuvvetten sonra kâğıt kopar. Bobinle çalışılan üretim ve baskı sistemlerinde, kâğıdın açılması sırasında kopma olmaması için şart koşulan değer. (N/m). Tension. Gerilme. Gergi. Kâğıdın gerilmesi. Tension Control. Gergi kontrolu. Kurutma bölümünde, tutkal pres sonrası ıslanan safihadaki gevşeme nedeniyle oluşan gergi bozukluğunu kontrol eden sistem. Taşıyıcı valslerden birinin altına yerleştirilen algılayıcılarla ölçülür, hız değişikliği ile kontrol edilir. Tension Wood. Gerilimli ağaç. Çeşitli çevre koşulları nedeniyle yaş halkaları dairesel olmayan ağaçlar. (Benzer anlamlı; Compression Wood, Reaction Wood). Aşırı lignin oluşturduklarından selüloz üretimine uygun değildirler. Termination. Sonlandırma. İş bitirme. Bir işi bitirme. Terminology. Terimbilim. Terimlendirme. Terms of Payment. Ödeme koşulları. Tertiary Treatment. Üçüncü kademe arıtma. İleri arıtma tekniği olarak bilinmektedir. Atık su işlenirken, ilk iki aşamaya ek olarak, fosfor ve azotun alınması işlemlerini kapsar. Test Board. Oluklu mukavva. Test Equipment. Test düzeneği. Laboratuar ekipmanı. Test Facilities. Test alanları. Test Liner. (Bakınız; Test Linerboard). Test Linerboard. Testlayner. Oluklu mukavvada en iç ve dış yüzeyde kullanılan kâğıt türleri. Genellikle iki katmanlı olarak üretilirler. Test Methods. Test yöntemleri. Text Papers. Test kâğıtları. İç ve dış tutkallaması yapılmadan kurutma kâğıdı özelliğinde üretilen ve kimyasal emdirilerek test amaçlı kullanılan kâğıtlar. En yaygın kullanılanları turnusol kâğıtlarıdır.

454

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Test Sheet. Laboratuarda yapılan örnek kâğıt. Text Finishing. Dokulu perdahlama. Kumaş desenli. Textile Papers. Tekstil kâğıtları. Textile Wrapper. Tekstil paketleme kâğıdı. Text Paper. Yazı tabı kâğıdı. Texture. Doku. Görüntü ve dokunuşta belirlenen kâğıt özellikleri. The Commitment of Management. Yönetimin taahhüdü. (ISO 9001:2008 Madde 5.1) Theme Paper. Sunum kâğıdı. Ödev kâğıdı. Okullarda öğrencilerin kullandığı sunum kâğıtları. Theoretical Capacity. Teorik kapasite. Verimliliği dikkate alarak belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında sağlanabilen azami üretim miktarı. Buna mühendislik kapasitesi, azami kapasite veya tasarım kapasitesi de denilmektedir. Thereof. Bunlarla ilgili. Bunları ilgilendiren. Therm. 100.000 Btu luk ısı birimi. Thermal Conductivity. Isıl iletkenlik. Bir maddenin temas yoluyla ısıyı iletebilme özelliği. [Btu/h (ft2) °F/ft; cal/s (m2) °C/cm]. Thermal Convection. Isıl aktarım. Bir sıvı kütlesi içinde, çeşitli bölgelerdeki sıcaklık farklılıkları nedeniyle oluşan yoğunluk değişmeleri sonucu meydana gelen hareketlilik. Thermal Conversion. Isıl dönüşüm. Sıcaklık etkisiyle oluşan fiziksel değişim. Thermal Degradation. Sıcaklıkla bozunma. Selüloz ve nişastanın sıcaklık etkisiyle bozunmaları ve parçalanmaları. Thermal Diffusivity. Isıl dağıtkanlık. Vals kaplamasının ısıtıyı dağıtma özelliği. (m2/s). Thermal Mass. Isıl kütle. Isı değişikliklerine karşı kütlenin gösterdiği atalet.(Eş anlamlı; Thermal Flywheel Effect)
455

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Thermal Paper. Termal kâğıt. Sıcaklığa hassas ve sıcaklık karşısında görüntü verebilen kâğıtlar. Thermal Pollution. Isıl kirlenme. Sıcaklık etkisyle su kalitesindeki düşüş. Thermal Radiation. Isıl yayılım. Elektromanyetik dalgalar yoluyla ısının nakledilmesi. Thermal Shock Resistance. Isıl şok direnci. Isı değişimlerine karşı malzemenin gösterdiği direnç. Thermal Softening. Isıl yumuşama. Selüloz, yarıselüloz veya lignin ısıtıldığında (165-230 °C) amorf polimerde camsı yapıdan lastiksi yapıya doğru meydana gelen değişme. Thermal Transfer Printing. Termal transfer kâğıdı. Thermobonding. Isıl bağlanma. Isıl birleşme. Isı kullanarak birbirine bağlanmasını sağlama. Bağlanma için bir bağlayıcı kullanılabileceği gibi, varsa malzemelerden birinin veya her ikisinin ısıyla bağ yapabilme özelliğinden de yaralanılır. Thermocompressor. Termokompresör. Çürük buharı uzaklaştırmak için kullanılan bir gereç Thermography. Termografi. Ofset veya tipo baskıda yaş mürekkebin kuruması için basılı metnin üzerine reçine tozu serpilmesi. Thermogravimetric Analysis (TGA). Termogravimetrik analiz. Kuşe çözeltisi içindeki bileşenleri tespit etmek amacıyla kullanılan bir analiz yöntemi. Sıcaklığa veya zamana bağlı olarak kuşe çözeltisindeki bileşenlerin miktarsal değişimini inceler. Thermo Mechanical Pulp (TMP). Termomekanik selüloz. Yongaların önce buharla ısıtıldıktan sonra, mekanik olarak öğütülmesiyle elde edilen selüloz. Thermometer. Termometre. Thermoplastic Binding. Amerikan ciltleme. Tutkallı ciltleme. Fasikülleri dikme yerine, yaprakların sırtını tutkallayarak yapılan ciltleme. Son yıllarda romanlarda ve ders kitaplarında kullanılmaktadır. Buna değişik adlar da verilmektedir. (Eş anlamlılar; Adhesive Binding, Cut Back Binding, Perfect Binding, Threadless Binding). Thermostatic Staem Trap. Termstatik kondenstop. Termostatik buhar kapanı.
456

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Thickener. Teksif eleği. Hamur içindeki aşırı suyu almaya yarayan döner filtre. Thickening Water Removal. Kesafet arttırıcı su alma. Süzerek su alma yöntemi. Thickness. Kalınlık. Kaliper. Thick Stock. Kesif hamur. Göreceli olarak kullanım alanına bağlı bir tanım. Normalinin üzerinde kesafeti olan hamur. Thin Paper. İnce kâğıt. Genellikle sigara kâğıdı veye temizlik kâğıtları. Thinning. Seyreltme. Ormanda ağaç sıklığını azaltma. Third Party. Üçüncü parti. Alıcı ve satıcı dışındakiler. Thixotrophy. Tiksotropi. Öğütme sırasında zamana bağlı olarak vizkozitedeki azalma. Thrashing. Çırpma. Özel bir makinede, kâğıdı veya paçavrayı parçalayarak tozunu alma. (Eş anlamlı; Dusting). Threaded Felt. İp takviyeli karton. Threadless Binding. Amerikan ciltleme. Tutkallı ciltleme. Fasikülleri dikme yerine, yaprakların sırtını tutkallayarak yapılan ciltleme. Son yıllarda romanlarda ve ders kitaplarında kullanılmaktadır. Buna değişik adlar da verilmektedir. (Eş anlamlılar; Adhesive Binding, Cut Back Binding, Perfect Binding, Thermoplastic Binding). Threatened Species. Tehdit altındaki türler. Yok olma tehlikesi geçiren ağaç/canlı türleri. Three Layer Paperboard. Üç katlı karton. Yuvarlak elekli makinelerde üretilen ve her katı farklı hamur harmanından meydana gelen karton. Orta katmanda, düşük kaliteli harman kullanılmaktadır. Throttle. (1) Kısıcı. (2) Kısmak. Throttling. Kısma. Throttling Valve. Kısma vanası. Akışı elle kontrol edebilen ve debiyi azaltmak için kullanılan el vanası. Genellikle pompa çıkışında kullanılır.

457

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ticker Paper. Borsa işlemlerinin kaydedildiği kâğıt. Ticker Tape. (1) Borsa işlemlerini uzağa gönderen cihaz. (2) Bu cihazda kullanılan kâğıt rulo. (Eş anşlamlı; Ticker Paper). Ticket Bond. Bilet kâğıdı. Bilet yapmak amacıyla üretilen dayanıklı ve özellikli kağıtlardan. Ticket Bristol. Bilet kartonu. Bilet bristolü. Tickler Refiner. Gıdıklama rifayneri. Dokunma rifayneri. Makine bütesinden sonra son bir kez hamuru dağıtmak için kullanılan rifayner. Kapasitesi tüm hamura göre seçilir. Tighth Contact. Sıkı temas. Kurutma keçelerinin safihaya yaptığı sıkı temas. Tile Hanging. Duvar kâğıdı. Kabartma desen basmaya uygun kâğıtlar. Tile Liner. Mozaik kâğıdı. Cam veya seramik duvar mozaikleri yapıştırmak için kullanılan kraft kâğıdı. (Eş anlamlı. Back Mount Mash Paper). Tile Mounting Paper. (Eş anlamlı; Tile Liner, Back Mount Mash Paper). Tile Stock. Duvar kâğıdı. Desenli döşeme kağıdı. Tiling. Döşemelik. Döşeme kâğıdı. Timber. Kereste. Ağaç. Time. Süre. Zaman aralığı. Time Card Bristol. Çizelge kartonu. Çizelge bristolü. Time Measurement. Süre ölçümü. Time Schedule. Zaman çizelgesi. Bütün bir işin alt parçalarını ve parçaların gerçekleşme sürelerini gösteren çizelge. Time Table Bristol. Çizelge kartonu. Çizelge bristolü. Time Weighted Average (TWA). Zaman ağırlıklı ortalama. Ölçülen değerin belirli bir zaman aralığındaki ortalama değeri.

458

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Tinctorial Strength. Mürekkep gücü. Mürekkebin boyama gücü. Tinctorial Value. Mürekkep değeri. Mürekkebin boyama gücünü ifade eden değer. Tint. Mürekkep. Çeşitli renklerde baskıda kullanılan renk verici boyalar. Tinted. Çivitli. Boyalı. Tinted White. Çivitli beyaz. Çivit konularak beyaz görünümü güçlendirilmiş, gerçekte gözün farkedemeyeceği kadar çok açık mavi kâğıt. Tinting. Çivitle beyazlatma. (Eş anlamlı; Shading). Tinting Dyes. Beyazlatma boyaları. Çivit türü beyazlatıcılar. Tipping Fee. Çevre vergisi. Atıkları belirlenen bir yere atabilmek için yerel yönetime ödenen vergi. Tire Wrapper. Otomobil lastiği sargı kâğıdı. Tissue. (1) Pelür kağıdı. (2) Temizlik kâğıtları. (3) Krepli veya krepsiz ince kağıtlar. (4) Düşük gramajlı ve 40 gram/m² nin altındaki ince kağıtlar. (Eş anlamlı; Tissue Papers). Tissue Papers. (Eş anlamlı; Tissue). Titanium Diokside (TiO2). Titanyum dioksit. Kuşede beyazlık kazandıran ve baskıda kağıdın ışık geçirgenliğini ortadan kaldıran pigment. Titration. Titrasyon. Bir sıvının içine, renk değiştirene kadar ölçülü başka bir sıvıyı verme şeklinde yapılan bir laboratuar analiz yöntemi. Tobacco Papers. Sigara kâğıdı. Tütün sarma kâğıdı. Toilet Paper. Tuvalet kâğıdı. (Eş anlamlı; Tissue). Tolerance. Tolerans. Standartlardan müsaade edilen derecede sapma. Toluene. Toluen. Elek temizliğinde lateks türü maddeleri temizlemede kullanılan kimyasal madde. Yerine ksilen de kullanılmaktadır.

459

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Toluidine Blue. Toluidin mavisi. Asıltı ile son bulan titrasyon yönteminde endikatör olarak kullanılan boya. Ton (Tonne). Metrik ton. 1000 kg. (Bakınız; Long Ton, Standard English Ton, Short Ton). Toner. Toz mürekkep. Fotokopi makinelerinde kullanılan toz mürekkep. Tongue and Groove Construction. Birbirine geçmeli yapı. Lamba zıvana türü yapı. Havbe duvarlarının içinde çiğleşmeyi önleyici çok parçalı duvar yapısı. Tooth. Diş. Dişli görünüm. Elyapımı resim kâğıtlarında, kâğıt yüzeyinin kaba yapısı. Top. Üst taraf. Kâğıdın keçe yüzü. Elek izlerinin bulunduğu kısım alt olarak ifade edilir. Top Layer. Üst tabaka. Üst kat. İki katmanlı layner kâğıtta üst kısımda kalan tabaka. (Bakınız; Bottom Layer). Top Layner. Oluklu mukavvada üstte kullanılan daha dayanıklı ve baskıya uygun kâğıt. (Bakınız; Bottom Liner). Top Side. Üst taraf. Keçe yüzü. Kısaca “Top” denilmektedir. Top Sizing. Yüzey tutkallama. Kâğıt makinesinde, üretim sırasında uygulanan, yüzey gözenekliliğini azaltan ve su geçirimini düşüren, nişasta ile yapılan tutkallama. Top Wire. Üst elek. Uzun elekli makinelerde, iki katlı kâğıt yapımında, kâğıda ikinci katmanı veren elek. Top Wire Former. Üst elek. Fordriniye (uzun elekli) makinelerde iki katlı kağıt üretetirken çalıştırılan üst elek. Torn Decle. Saçaklı kenar. Kâğıt kenarlarına üretim sonrasında uygulanan ve kenar kesimi yapılmamış duygusu veren saçaklı görünüm. El yapımı kâğıtların tipik özelliği olduğu için taklit edilmektedir. Özel zımpara uygulamasıyla yapılmaktadır. Torn Sheet. Yırtık yaprak. Torque. Moment. Döndürme kuvveti.

460

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Total Alkalinity. Toplam alkalinite. Su içinde ppm cinsinden ifade edilen toplam baz konsantrasyonu. Total Charge. Toplam yük. Toplam elektrik yükü. Total Cost. Toplam maliyet. Toplam ekonomik üretim maliyeti. Total Indicated Runout. Toplam ölçülen aşınma. Valslerde veya konfeksiyon ürünlerinde ölçülen toplam aşınma miktarı. Totally Chlorine Free. Tam klorsuz. Üretim aşamalarında klor ve klor bileşiklerinin hiç kullanılmadığı kâğıtlar. (Bakınız; Elemental Chlorine Free (ECF), Chlorine Free). Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC) Motor. Tam kapalı fan soğutmalı motor. Kağıt fabrikalarında kullanılması gereken standart motor tipi. Total Poductive Maintenance (TPM). Toplam verimli bakım. Üretim verimini öne çıkaran bakım yönetimi. Total Transmittance. Toplam ışık geçirgenliği. Kâğıt yüzeyine düşen ışığın arkaya geçen kısmı. Touch Paper. Alev almaz kâğıt. Nitrat tuzlarıyla yanma özellikleri kontrollu hale getirilmiş kâğıt. Özellikle sigara ve fişek kâğıtları türündeki kâğıtlar. Tough Check. Sert mukavva. Karton mukavva. Towelling. Havluluk kâğıt. (Eş anlamlı; Towel Paper). Towel Paper. Kağıt havlu. Havlu kâğıdı. Toxics Release Inventory. Toksik madde salınım envanteri. Traceability. İzlenebilirlik. Bir ürünün/çıktının tedarik zincirinde belgelerle izlenebilir olması. Tracing Paper. Aydınger kâğıdı. Selülözün sülfirik asitle yıkanarak kurutulması sonucu jelatinleşmesi ile elde edilen kâğıtlar. Saf selülöz gerçekte ışık geçirgendir. Selülözlerin arasındaki hava boşluğu onu opaklaştırır. Bunun dışında çok iyi dövülmüş ve havası alınmış

461

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ hamurdan elde edilen safihanın süper kalenderleme ile içindeki kalan hava atılırken, rutubet içeride hapis kalır, kâğıt opaklığını kaybeder, şeffaflaşır ve esmerleşir. Tracheid. Odun hücresi. Botanik dilinde yumuşak ağaçların gövdedeki hücreleri. Tracing Tissue. İnce aydınger kâğıdı. Çizimde kullanılan aydınger kâğıdı. Trading Stamp Paper. İndirim kuponu kâğıdı. Traditional. Geleneksel. Trailing Blade Coating. Raspalı kuşeleme. Sıyırıcı bir raspa ile fazla kuşe kalınlığını ayarlayan kuşeleme yöntemi. Training. Eğitim. Transfer Marble Paper. Mermerli transfer kâğıdı. Transfer of Ownership. Mülkiyetin devri. Mal sahibi değişikliği. Transfer Paper. Transfer kâğıdı. Karbon kâğıdı gibi ısıyla veya basınçla bünyesindeki pigmenti veya metal tozlarını, karşıdaki kâğıda transfer yapan kâğıtlar. Transfer Roll. Aktarma valsi. Sevk valsi. Transformer Board. Trafo presbantları. Transformer Coil Winding Paper. Makaron kâğıdı. Transients. Geçici olaylar. Özellikle elektrik şebekesinde yıldırım veya motor kalkışı gibi nedenlerle oluşan geçici bozulmalar. Translucency. Yar saydam. Matla şeffaf arası. Translucent Bristol. (Bakınız; Translucents). Translucent Drawing Paper. Aydınger kâğıdı. Translucent Master Paper. Şeffaf aydınger kâğıdı. Ana kopya olarak saklanmak üzere kullanılan ozalit kâğıtları.

462

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Translucents. Her iki yüzü de pigmentle kaplanabilen, basılarak kitap kapağı, çıkartma veya pencere süsü olarak kullanılan aydınger kâğıtları. Transmittence. Arkaya geçen ışık. Işığın arkaya geçen kısmı. Transparency. Şeffaflık. Işık geçirgenliği Transparency Ratio. Şeffaflığın bir ölçüsü. Paralel ışık geçirgenliğinin, toplam ışık geçirgenliğine oranı. Transparent. Şeffaf. Transparent Cellulose. (1) Selofan. (2) Aydınger kâğıdı. Transparent Manifold Paper. Yarı şeffaf yağlı kâğıt. Transparent Paper. Aydınger kâğıdı. Transport. Nakliye. Taşıma. Bir yerden bir yere nakletme. Transport Packaging. Nakliye ambalajı. Taşıma sırasında kullanılan ambalaj. Transverse Cut. Enine kesim. Bobinden ebat kesiminde bobin eni yönünde yapılan kesim. Transverse Permeability. Çapraz geçirgenlik. Kağıdın makine çaprazına olan geçirgenliği. Transverse Porosity. Çapraz gözeneklilik. Makine çaprazına doğru dizilmiş gözenekler. Trash. Çöp. Trash Removal System. Çöp alma sistemi. Pulpere bağlı olarak çalışan kaba çöp alma sistemi. Travelling Work Platform. Seyyar çalışma platformu. Üzerinde güvenle iş yapabilmek için geliştirişmiş iş/çalışma platformu. Kağıt makinasında sabit merdivenlerin uygun olmadığı yerlerde, yüksekte çalışabilmek için hazır tutulan platformlu merdiven. Tray. (1) Tava. Metalden yapılma elek kenarı tavaları. ( Eşanlamlı; Savealls). (2) Kapaksız karton kutu. Ağzı açık olarak kullanılan kutular. Tray Board. (1) Kutu kartonu. (2) Tepsi veya tabak kartonu.
463

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Tray Water. Beyaz su. Elekaltı suyu. Tava suları. Kâğıt makinesinde elekten süzülen, elyafça ve kimyasalca zengin su. Treading. Şerit verme. Kuyruk verme. Kâğıt makinelerinde, ilk aşamada safihanın tam ende makineye verilmesi mümkün olmadığından, öncelikle 20-25 cm kadar genişlikte kuyruk veya şerit tabir edilen safiha makineden geçirilir. Bu işleme kuyruk verme veya şerit verme denir. Safiha eni daha sonra genişletilir. Şeridin makinede silindirden silindire geçirilmesinde hava gücünden veya sevk ipinden yararlanılır. Treated Butchers Paper. Yağlı kasap kâğıdı. Treated Paper. İşlenmiş kâğıtlar. Özel işlem görmüş kâğıtlar. Treated Waste Water. Arıtılmış atık su. Tree Farm. Ağaç çiftliği. Özel mükiyette bulunan, orman ürünleri üretiminde kullanılan ormanlık arazi. Tree Wrap Paper. Ağaç sarma kâğıdı. Fidan halineki ağaçları zararlı böceklerden korumak için sararak kullanılan ziftli kâğıt. Trial Run. Deneme çalışması. Montaj sonrası yapılan makineyi deneme çalışmaları. Trim. Kenar kesimi. (1) Elek ve bobin makinesinde, safihanın kenarından, gramajı ve kenar kesici fıskiyenin yarattığı düzensiz görünümü nedeniyle yapılan kesim, traşlama, kenar kesimi. (2) Ebat kesmek. Trim Chute. Iskarta kanalı. Kenar ıskarta kanalı. Trimetal Plate. Mülti metal baskı kalıbı. (Bakınız; Multimetal Plate). Trim Handling System. Kenar ıskarta sevk sistemi. Bobin makinesinde kesilen kenar ıskartalarını parçalayıp ıskarta pulperine gönderen sistem. Bıçaklı bir fan ve hava kanalından oluşmaktadır. Trim Losses. Kenar ıskarta kayıpları. Bobin makinesinde üretilmiş olan kâğıdın kenarlarından kesilen ıskartalar nedeniyle oluşan üretim kaybı. Matbaalarda ebat kesimi nedeniyle oluşan kayıp.

464

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Trim Squirts. Kenar kesici fıskiyeler. (Eş anlamlıİ Edge Squirts) Trimmed. Kesimli. Giyotinde ebat kesilmiş. Bobin makinesinde kenarları kesilmiş. Trimmed Splice. Kesimli ek yeri. Bobin sarma sırasında kopuk yerin düzgünce kesilerek yapıştırılmış durumu. Trimmer Press. Giyotin. Trim Width. Kesimli kâğıt genişliği. Makinede sağlanan azami genişlik. Triple Paper. Üçlü kâğıt. Üç tabaka olarak kullanılan kâğıt. Triplex. Üç katlı karton. Yapıştırma ile elde edilen üç katlı karton. Trouble. Sorun. Akasaklık. Troubleshooting. Arıza tespiti. Arıza bulma. Trunk and Case Fiber. Vulkanize elyaf. Presbant yapımında kullanılan elyaf. Kaynakçıların kullandığı koruma başlığı, valiz ve özel kutuların yapımında kullanılan karton. Trunk Wrapper. Valiz sarma kâğıdı. Bir tür kraft kâğıdı. TSP (Total Suspended Particulates). Toplam askıdaki parçacıklar. TSS (Total Suspended Solids). Askıdaki toplam katı maddeler. Tub Coloring. Daldırma yöntemiyle boyama. Tube. İnce boru. Boru. Tüp. Tube Board. Masura kartonu. Mihver boru kartonu. Tubed. Masura yapılmış. Boru haline getirilmiş. Tube Expander. Makineto. Kazan ve eşanjörlerde delik çaplarını ve boruların uç kısımlarını ezerek genişletmeye yarayan sıvama aparatı. Tube Paper. Masura kâğıdı. Tub Liners. Kasap kâğıdı. Daldırma yöntemiyle parafinlenmiş kâğıt.
465

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Tub Sized. Daldırma yöntemiyle yüzeyi tutkallanmış. Tub Size Press. Daldırma yöntemi kullanan yüzey tutkallama presi. Tub Sizing. Daldırma yöntemiyle tutkallama. Tutkal banyosu ile yapılan yüzey tutkallama. Kâğıtta aşırı tutkallama ve ıslanma yarattığından tercih edilmeyen bir yüzey tutkallama yöntemi. Tuning. İnce ayar. Düzgün çalışmayı sağlamak için yapılan hassas ayar işlemlerinin tamamı. Tunnel Drier. Tünel kurutucu. Çok katlı arabalara konulan yaş karton parçalarının kurutulduğu tünel tipi kurutma ünitesi. Turbidity. Çalkantılılık. Aşırı karıştırma ve türbülans etkisiyle oluşan durum. Turbulance. Türbülans. Elek üzerine dökülen hamurun, geç yerleşmesi nedeniyle oluşan hareketlilik. Turned Edge. Kıvrık kenar. Turn-off. Kapama. Enerjisini kesme. Turn-on. Açma. Enerji verme. Turn Over. Katlanma. Safihadaki kenar yırtığının kıvrılarak katlanması. Turpentine Recovery. Terebentin geri kazanma süreci. Distilasyonla, pişirmeden çıkan gazların geri kazanılması işlemi. Turpentine Test. Terebentin testi. Yağ geçirmez kâğıtlarda, terebentinin geçiş süresini ölçmek için geliştirilmiş bir yöntem. Twill Weave. Uzun elek. Fordriniye elek. Twin Wire. Çift elek. İkiz elek. Burada “Multiply” söz konusu değildir. Her iki elek de ayni safihanın ön ve arka yüzü formasyonunda kullanılır. Her iki yüzdede düzgün yüzey formasyonu elde etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu sayede alt ve üst yüzeylerde farklılık, yani çift yüzlülük önlenmiş olur. (Bakınız; Two Sidedness). Twin-Wire Machine. İkiz elekli makine. (Bakınız; Twin Wire).
466

Twisting. Dizgi sanatı. Kibrit kutusu türünde yapılmış kutular. Daktilo kâğıdı. Twisting Paper). Bükülen ve ip haline getirilen kâğıt. Typography. Iki yüzlülük. (Eş anlamlı. Oluklu mukavva üretiminde layner kağıdın enine ve boyuna doğru düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu mukavvada meydana gelen kamburlaşma. 467 . Serbest çekiş bölgesinde kalan safihanın iki tarafında birden meydana gelen buharlaşma. Twist Warp. Twisting Tissue. Pelür kâğıdı. (Bakınız. Basım açısından önemlidir. kalıpla basılacak kâğıt arasına konulan mumlu bir kâğıt. Basılacak öğelerin görsel. Bükülme. İkiz elekli makinede üretilmiş kâğıt. Twisting Paper. İki valsli bobin makinesi. Diyagonal kamburlaşma. Typewriter Paper. Two Sided Evaporation. Düzelme ve silmelere uygun üretilmiş kâğıt. İp pelürü. Daktilo ile yazarken ikinci ve üçüncü kopyaların basılabilmesi için kullanılan ince daktilo kâğıtları. İki taraflı buharlaşma. Kamburluk Layner kağıttaki iç gerilimden kaynaklanmaktadır. Çekmece şeklinde kutu. işlevsel ve estetik düzenlemesiyle ilgili tasarım anlayışı. Bunlar torba sapları olarak kullanılmakla birlikte çeşitli renklerde boyanarak hasır şeklinde döşemelik dokumalar elde edilmektedir. Tipografi. Kâğıdın elek yüzü ile keçe yüzü çoğunlukla farklı özellik gösterir. Diagonal Warp) Two Drum Winder. Genellikle dayanıklı kraft kâğıtlar kullanılmaktadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Twin Wire Paper. Rifaynerde elyafların spiral hale gelmesi. Mumlu kâğıt. Typewriter Tissue. İp kâğıdı. Tympan Paper. İki vals üzerinde bobin saran bobin makinesi. Two Sidedness. Elle yapılan rölyef baskıda. Two Piece Lambert. Kâğıdın her iki yüzeyinin düzgünlük açısından farklı özellik göstermesi.

Ultraviolet Radiation. Vakum kasası. Mor ötesi spektrometre. Kaplanmamış. Ağartılmamış. Uncoated. Hücre duvarının mikroskobik ölçekli yapısı. Ses titreşimlerini kullanarak yapılan (1) kalınlık testi (2) mekanik test işlemleri. Ultrason. Membran filtrelerde çapı 0. Uncalendered. Kimyasallar kullanılarak ağartma işlemi uygulanmamış selüloz veya kâğıt hamuru. kâğıt kopması ve arızalar gibi çeşitli nedenlerle. Ultrafine. Ağartma işlemi yapılmamış kraft selülozu. bir kâğıt makinesi veya bir ekipmandan yararlanamama. Birinci hamur kâğıt. Unbleached. Uncoated Blanks. Unbleached Kraft Pulp. Uncoated Cover Paper. Unavailability: Yararlanamama. Mor ötesi ışıma. Ultrasonik testler. Kuşe yapılmamış.002µ ile 0. Ultrasonic Tests) Ultrastructure. Uncoated Free Sheet. Esmer kraft selülozu. Yararlanılamama. Yazı tabı kâğıtları. 468 . Kalenderlenmemiş. Ultrafiltreleme.02µ arasındaki parçaların filtrelenmesi. Ultrasonic Tests. Üretim hedefi ve üretim kaynakları bulunmasına rağmen.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ U UHLE Box. (Bakınız. Kuşe olmayan kapak kartonu. Kuşe yapılmamış karton. Kalenderde preslenmeden çıkmış. Ultrasound. Ultrafiltration. Ultraviolet Spectrometer. Preslerde vakum bölgesinden geçen keçenin içindeki suyu emerek temizleyen vakum kasası. Son derece küçük (parçacıklar için).

Underliner. Eksik değerlendirme. Kaplammamış gramaj. Tekdüzelik. Basılacak kâğıdın altına konulan parça kâğıt. Beklenmedik devreye girme. Under Run. Taban layneri. Uneven Profile. Düzgün olmayan profil. Unglazed Paper (UG). Uncoated Playing Card Stock. Çift kaylı layner kâğıdın alt ve düşük kaliteli katmanı. Değerini düşük tahmin etme. Kartpostal kartonu. Makinanın tehlike yaratacak şekilde devreye girmesi. Genellikle enine profildeki düzensizlik. Astar kaplama. Yanlış değerlendirmek. Uniformity. Alt akış. Layner kağıdı. Kalenderlenmemiş kâğıt. Uncoated Weight. Undertension. Beklenmedik çalışma. Homojenlik. Uncoated Postal Card Stock. Undervalue. Rejek. 469 . Uncrepped Tissue Paper. Uncoated Printing Paper. Yeknesaklık. Destek kâğıdı. Underlay. (1) Eksik üretim. Yazı tabı kâğıdı. Kreplenmemiş temizlik kağıdı. Underestimation. Düşük gergi. Düşük basınç. Unexpected Start. Düşük gerilim. Undervoltage. Küçümsemek. Kuşe olmayan iskambil kâğıdı. Underflow. Kağıdın elyaf veya rutubet dağılımındaki düzensizlik. Underpressure. (2) Eksik üretim nedeniyle yapılan eksik teslimat.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Uncoated Mill Blanks. Undercoating. Santrifüj temizleyicilerde alttan çıkan rejek hamur.

Unit Processes. Kimyasal reaksiyonların yer aldığı süreçler topluluğu. Unscheduled Maintenance. Kamyondan indirme. (1) Boşaltma. Unsized. Güncellenmiş. belirli zaman aralığında elde edilen veriler topluluğu. Çeşitli müşterilere gönderilen belirli bir ürünle ilgili. (2) Yükten boşaltma. Unloading. Kurutma bölümünde birinci grupta kullanılan vakum silindirleri.25 bar) 300 metre/daki hızın üzerinde çalışabilen sabit silindir sifonu. Ölçü birimi.2-0. Çalışma zamanı. Up to Date. Temel süreçler. Union Kraft. 470 . Arıza bakımıcılığı. Unrestricted Data. Kimya mühendisliğinde üretimde kullanılan temel süreçler. akülü elektrik kaynağı. Universal sabit sifon. Çok düşük fark basınçta (0. eleme. Baskı sırasında kağıt kenarlarının yukarıya doğru kalkması. Plansız bakım. Fabrika otomasyonunu ve bilgisayarları enerji kesilmesinde kısa süre besleyebilen. Temel işlemler. Tutkalsız. Çalışılan fiziki saat toplamı. Yukarıya kıvrılma. Units of Measurement. Unit Operations. Kimya mühendisliğinde üretimde kullanılan temel işlemler. Unsized Paper. öğütme. Su geçirimsiz hale getirlmiş kraft kâğıdı. Fluting kâğıt. Uptime. Kurutma kâğıdı türünde emici özellikte kâğıtlar. UNO Cylinder. Vakum silindiri. Tutkalsız kâğıt. Kırma. Up Curl. Hamurunda veya yüzeyinde tutkal kullanılmamış. Güncel. Universal Stationary Syphon. kurutma gibi işlemlerin genel adı. Vulkanize edilmemiş elektrik yalıtım kartonu. Sınırsız veri. Lamine kraft. Unlined Corrugated Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Uninterruptible Power Supply. nakliye. Preslerde basıncı düşürerek yükü ortadan kaldırma. Unvulcanized Electrical Bond. Kesintisiz güç kaynağı. ısıtma.

471 . Şehir ormanı. Utilization Rate/Ratio.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Urban Forest. UV Ink. (1) Üretimde kullanılan geri dönüşümlü kağıt toplamının. Urea Formaldehyde Wet Strength Resin. Usable Fiber. (2) Kapasite kullanım oranı. UV Coating. Üre formaldehit yaş dayanım reçinesi. Seçim kriterleri dışında kalan elyaf. Mor ötesi kaplama. Kâğıdın kaplama sonrası mor ötesi ışıkla kurutulması. Mor ötesi ışıkta çabuk kuruyan bir mürekkep çeşidi. Urethane. Kullanım oranı. Ölü elyaf ve kayıp elyaf dışındaki elyaf. Üretan. üretim toplamına oranı. Kullanılabilir elyaf. Selüloz kaynağı olarak kullanılan şehir içi yeşil alanlar. Mor ötesi mürekkep.

Vakum filtreleri. Vacuum Filtration. vakumla su alınması işlemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ V Vacuum. Değerlendirme Value. Vakumlu vals. Vacuum Pump. Vakummetre. Vakumla filtreleme. Vakum pompalarındaki vakum değeini ölçen kadranlı tür vakummetre. Kâğıt makinesi elek kısmında. Free Drainage). Teksif eleği türünde. Vakum kasalarında kullanılan çitalar. Değer. (Bakınız. 472 . Vacuum Washer. Vacuum Enhancement. Elekte aşınma miktarını ölçen bir cihaz. Vacuum Roll. Vacuum Boxes. Vacuum Gauge. fakat vakumla filtre işlemi güçlendirilmiş elek sistemi. Vakum filtreleme. Vakum altında süzülme. Vakum çitaları. Valuation. Vacuum Assist) Vacuum Filters. (Bakınız. Valley aşındırma test cihazı. Vakum yardımıyla. Vacuum Drainage. Vakumlu elek veya pres valsi. Vakum. Değer biçme. Vacuum Assist. Valley Abrasion Tester. Vakum kasaları. Valuable Paper Kıymetli kâğıt. Safiha üzerinde Z yönünde vakum yardımıyla yapılan profil düzeltici işler. Sifon valsi. Vakumlu temizleyici. Vakum pompası. Vacuum Foils.

Buhar geçirgenliği. Value Stream. 473 . Vapor Pressure. Varyasyon. Vascular Plant. Genellikle sıvılar üzerindeki buhar fazının basıncı. Valve Actuator. Buhar basıncı. Buhar geçirmez. Sapma. Vana başlığı. Variance. Değer akışı. Valved Sacks. Vanalı çuval. Vapor Permeability. Variable Stroke Metering Pump. Selüloz üretilebilecek bitkiler. Varnish. Vana. Değişken kurslu dozaj pompası. Valve. Valve Positioner.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Value Chain. Farklılık. Yüksekliği ayarlı taşıyıcı. Varnish Label Paper. Varnished Wallpaper. Vaporproof. Varyans. Uyuşmazlık. Değer zinciri. Vernik. Kimyasal maddelerin taşınmasında kullanılan çuvallarda sadece ürünü doldurmak için ağız bırakılmış tip. Vernikli duvar kâğıdı. Varnishability. Variation. Valve Seat. Değişim. Dozajlamayı ayarlamak için bulunmuş mekanik düzenekli bir pompa. Vana tahrik düzeneği. Vana oturma yüzeyi. Vernikli etiket kâğıdı. Bir ürünü ortaya çıkarmak için kaynakların hareketi. Ventil. Verniklenebilir. Kontrol vanasının durması gereken yeri belirleyen ve durduğu noktayı geri bildiren vana düzeneği. Variable Height Trolley. Vana yatağı. Damarlı bitki. Vana konumlayıcısı. Vana pozisyoneri. Kurum dışında ürüne katma değer katan faaliyetler zinciri. Kontrol vanalarını harekete geçiren vana başlığı.

Resmi ambalaj kâğıtları. Pamuk veya kimyasal selülozdan yapılmış. Özellikleri devletçe belirlenmiş. Bitkisel parşömen kâğıdı. Vat Papers. Hayvan derisinden yapılma ve cilt kapaklarını kaplamada kullanılan bir parşömen veya bu parşömene benzeyen kâğıtlar. Küvet. Vegetable Crate Liner. devletçe kullanılan ambalaj kâğıt ve kartonları. Küresel vanalara akışı kontrol edebilme özelliği kazandırmak için yapılmış bir yenilik. Yuvarlak elekte üretilmiş layner kâğıdı. V Board. teknede el eleği ile safihayı oluşturan kişi. Taşıyıcı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Vat. sovent. V yarıklı küresel vana. Bitkisel parşömen kâğıdı. Yuvarlak elekte üretilmiş kâğıtlar. Velocity. yağlı ambalaj kâğıtları. Hız. (1) Parşömen. El yapımı kâğıt üretiminde. Vellum. Vehicle. Vegetable Parchement Paper. Vatman. kâğıdın sülfirik asitli ortamda banyo edilmesiyle elde edilen. Vee Ball Valve. El yapımı kâğıtta kullanılan hamur teknesi. Vellum Finish. Bir yıllık bitkilerden üretilen kraft türü. Yuvarlak elek Vat Dyes. Daldırma boyası. (2) Antik veya yumurta kabuğu görünümlü işlenmiş kâğıtlar. Vat Liner. Mürekkebin bağlayıcı. Taşıyıcı ortam. 474 . yağlar gibi akışkanlık işlevi gören sıvı kısmı. Elekçi. Tekne. Vellum Drawing Paper. Yuvarlak elekli makine. Vat Cylinder. Vat Machine. (3) Aydınger kâğıtları. hayvan derisinden yapılma parşomene benzediği için bu isimle anılan kâğıt. Aydınger kâğıdı. Parşömen türü perdahlama.

Doğrulamak. kitap kapaklarında kullanılan kâğıtlar. Velour Paper. Vertice. Damar. Verso. Ventilation. (Bakınız. (Eş anlamlı. Verification. Jakar makinelerinde. Kadife kâğıdı. Vertical Agitator. Veneer Paper. Vertical Pump. Mal veya hizmet satan. Duvar ve tavan kaplamasında kullanılan karton levhalar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Velour Covers. Köşe noktası. Velvet Finish. Bir ürün. Verdol kâğıdı. 475 . Yapışkan kâğıt bant. Suede Paper). hizmet veya sistemin uygunluğunu kontrol ederek ortaya çıkarma. Doğrulama. Valsleri düşey eksende. Vertical Size Press. Arkası yapışkan kaplama kâğıtları Veneer Tape. Sol sayfa. Kadife yazı kâğıdı. Verdol Paper. Havalandırma. Kadife türü perdahlanmış kâğıt. Verify. Dikey pompa. Velvet Printings. Temizlikte kullanılan kâğıt toz bezi. Recto). Dikey karıştırıcı. Vessel. Vendor. Duvar kaplama kâğıdı. delikli şerit hafıza yapımında kullanılan kâğıt. Açık bir kitapta soldaki sayfa. Tedarikçi. üst üste olan tutkal pres. Pamuklu kumaş veya kadife hissi veren türde işlenmiş. Veneer. Kaplama kâğıdı veya kartonu. Bitkilerde boru şeklindeki sıvı besin taşıyan hücreler. Hamur hareketinin olmadığı kör noktalar. Düşey valsli tutkal pres. Velür kapak kağıtları.

Görünen görünüş. Voids. Titreşim. Tireşim izleme. Bir sıvının akışa karşı gösterdiği iç direnç. Vibrasyonlu elek. Uçucu organik bileşikler. (Eş anlamlı. Boşluklar. Bir kâğıdın gözenek boşlukları toplamının. Vizkoz selülozu. Vizkozite kuvveti. Titreşim içindeki ferakansları analiz yoluyla bulma yöntemi. Virgin Pulp) Virgin Forest. Vibration Analysis. Virgin Pulp. Viscous Force. Preslerde yağın Akışmazlığı (vizkozitesi) ve basınç nedeniyle aşırı ısınması ve kütleye yayılması. Visual Appearance. Vizkoz yapılmak üzere çözünmüş saf selüloz. Vibtration Monitoring. Tireşim ölçümü yoluyla. Titreşim analizi. Vibration. Viscous Heat Dissipation. Void Fraction. İkiye katlama. Akışmazlık kuvveti. Vizkoz. toplam brüt hacmine oranı. Çözünmüş selüloz. Viscouse. Baskı sonrası kağıdın görüntü kalitesi. Akışmazlık ısı yayılımı. Vizkoz ısı yayılımı. Virgin Fiber. Nişasta tutkalı vizkozite ölçümünde Stein Hall kabı kullanılmaktadır. Virgin Fiber) Virgin Stock. VOC’s (Volatile Organic Compounds). Hiç kâğıda dönüşmemiş elyaf. Titreşimin kaynağını bulmaya çalışır. Vizkozite. Boşluk oranı. V katlama. El değmemiş orman. Viscosity. Selüloz. (Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ V Fold. Vision. Yapışkanlık. titreşimlerin gidişatını izleme. Dış görünüş.Vibrating Screen Sarsak elek. Ekipmalarda görülen ve arızaya götüren titreşim. Daha önce kullanılmamış elyaf. 476 . Ham selüloz. Görüş. Vizyon. Viscouse Pulp.

Girdap. (2) Vukanize kâğıt. Çinko kloritle elyafların yüzeyini jelatinleştirip. 477 . Vortex. Selüloz elyaflarının vulkanzie edilmesiyle elde edilen elektriksel geçirgenliği azaltılmış elyaflar. VSD (Variable Speed Drive). Boşluk hacmi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Void Volume. preste alınan su kapasitesini etkileyen kör delik ve yarıkların toplam hacmi. Hız kontrollu tahrik.I. Vulkanize etme. bıçağın dönme hareketiyle oluşan ve hamuru bıçağa doğru çeken girdap. (1) Vulkanize elyaf. (Vapor Phase Inhibitor Paper). Vulkanize kâğıt. Vulcanizing Paper. Düşük kesafetli pulperlerde. Hız kontrolu yapılan tahrik Vulcanized Fiber. pas önleyici özelliği kazanmış kâğıt. Paslanma önleyici maddelerle işlenerek. Vulkanize elyaf yapmak için vulkanize edilmiş kâğıt. Anafor. Siklon temizleyicilerde ağır parçacıkların aşağıya yönlenmesini sağlayan anafor. Vulcanizing.P. Hacimsel bileşim. Paper. Pres valslerinde. Pas önleyici kâğıt. V. Elektriksel direnci arrtırılmış vulkanize kâğıtlar. Volumetric Composition. sonra bu kısmı alarak geriye yarı sert ve yoğun bir elyaf bırakma işlemi.

Kamburluk Layner kağıttaki iç gerilimden kaynaklanmaktadır. Bu tür kâğıtların genel adı. Depo Warning Indicia. Warp Level. Çeper kalınlığı. Wall Base Paper. Kâğıt tampon. Bazen üst katman olarak birinci hamurla kaplanırlar. Oluklu mukavvada kamburluğun profili. Wallboard. Elek veya bir ekipmanın çevresinde oluşturulan. Kamburlaşma. Tanklarda ve kaplarda ölçülen duvar kalınlığı. Gizli yazı endikatörü. Kaplanarak duvar kâğıdı yapılacak taban kâğıdı. Et kalınlığı. (Bakınız. Walk Way. Çözgü. Oluklu mukavva üretiminde layner kağıdın düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu mukavvada meydana gelen kamburlaşma seviyesi. Wad Stock. Warp. operatör yürüme yolu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ W Wadding. Mekanik selülozdan üretilirler. Fişek kartonu. Duvar kâğıdı. Çözgü. Warp Wire. Kıvrılma. Kamburlaşma profili. Warping. Wall Thickness. Kamburluk seviyesi. İkaz levhaları. Duvar kaplama levhası. Yürüme yolu. Warp Profile. Warehouse. Warning Labels. Shute Wire). 478 . Selüloz dolgu. Wallpaper. Wallpaper Base Stock. Elekte kumaşın boyuna doğru olan ipleri. Ambar. Duvar kaplama kâğıtları. Düzgünlüğü kaybetme. Elekte çözgü ipleri. İşlenmemiş duvar kâğıdı.

Çok küçük katı parçacıkların ve kimyasalların hamurdan ayrıştırılması işlemi. Washing Deinking. Selüloz veya hamurun suyla yıkanarak. Atık enerji. Washburn eşitliği. Geleneksel Japon elde kağıt yapma sanatı. Garanti senedi. Adını Edward W. Selülozun kimyasallarını yıkayan ekipman. Yıkama bölümü. Yıkama. Baca gazlarıyla veya sıcak sularla geri kazanılmadan atılan enerji. Washi. Mürekkep giderme. onlardan yapılmış ürünler. Kullanım sonrası ortaya çıkan ve geri dönüştürülebilir kâğıt veya kartonlarla. Washboard Marks) Washboard Marks. Bobinde. (Benzer. Teminat senedi. Warranty Bond. Chain Marks). gözenekli yapılarda kapiler akış dinamiklerini açıklayan fizik formülü. Selüloz yıkayıcı. Mürekkep giderme ünitesinde yıkayarak mürekkebin alınması. Washing. (1) Kasisleşme. Bozulan yollarda görülen tırtıklı yapı. Silinebilir/Yıkanabilir duvar kâğıdı. Washups. Oluklu mukavvada laynerin çekmesiyle oluşan birbirine paralel kasis. Waste Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Warranty. Yıkayıcı. Islanan kâğıtta veya bitkilerde suyun yukarıya doğru tırmanışını açıklamaktadır. (1) Bakalava deseni. (2) Baklavalanma. Atık kâğıt. Garanti süresi. (Bakınız. 479 . Washer. pişirmede kullanılan kimyasallardan temizlendiği fabrika bölümü. Waste Energy. Garanti. (2) Kasis. Yıkama. Yıkama suyu. Washboarding. Washable Wallpaper. Washburn’den alan. Washburn Equation. Washer Room. Temizlik. Wash Water. çekme nedeniyle oluşan baklava deseni. Warranty Period. kaliper bozukluğu sonucu yumuşak kalan bölgelerde.

Water Based. Water Lined Paper. Temizlik kâğıdı. Waterleaf. Kağıt yüzeyi ıslatılarak kalenderlenmiş kağıt. Watermark). Water-absorbance Capacity. Water Color Paper. Sulu boya resim kartonu. Water Finish. Boş yaprak. Water Flow. Atık su. (Bakınız. Filigranlı. Atık su arıtma. Water Glass. Atık su arıtma sistemi. Kâğıt üretildikten sonra ıslatılarak yapılan krepleme işlemi. Suda çözünebilen. bu nedenle su emme özelliğinde olan kâğıtlar. Kâğıtta bulunan su miktarı. Water Finish). Water Lined. Sulu kalenderlenmiş. Water Creped. Tutkallanmamış. Su sertliği. Waste Water Treatment Plant. Su emici. Belirli şartlar altında örnek kağıdın birim kütlesinin emebileceği su miktarı. Water Content. Su soğutmalı tampon valsi. Water Finished Paper. Waste Water. 480 . (ISO/DIS 12625-8:2009) Water Absorbent. Sulu kreplenmiş. Su bazlı. Ciltcilikte. Su kusma. Water Bleeding. Atık su arıtma ünitesi. Rutubet. Water Hardness. Cam suyu. (Bakınız. Su akışı. Water Cooled Spring Roll. Waste Water Treatment. Su emilim kapasitesi. Filigranlı kâğıt. Waste Water Treatment System. Aşırı su emerek artık su alamayacak duruma gelme. Sodyum silikat. cildin üstüne sarılan ve onu koruyan boş yaprak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Waste Sheet.

Düz çizgili filigran valsi. Safihadan suyun uzaklaştırılması. Su geçirmez kâğıt. Su geçirgenliği.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Water Lubricated. Watermark. Waterproof Sheating. kâğıt paralarda güvenlik amaçlı olarak kullanılmaktadır. Desenli iz valsi. Water Removal. Filigranlı hisse senedi kâğıtları. 481 . Watermark Wove Dandy. Kâğıt yüzeyinin suya karşı gösterdiği direnç. Su giderme. Filigran valsi. Desenli filigran valsi. Water Permeability. Yüzeyine reçine. Şirketler kendi amblemlerini güvenlik amacıyla kâğıda işlettirmektedir. Su alma. Watermarked Bonds. Egütör valsi Watermark Laid Dandy. Suya dirençli kâğıt. Bazı yatakların yağlamada su kullanması. Yaş kısımda iz vermede kullanılan desen işlenmiş lastik kaplamalı vals. Su direnci. Su katma işlemi. Ayrıca. Water of Hydration. safiha yaşken. Su ile yağlamalı. Waterproof). parafin veya zift emdirilerek su geçirimsiz hale getirilmiş kâğıt ve kartonlar. Bitümlü tavan kâğıdı. egütör (Dandy Roll) veya pres valsi ile yapılan ve kâğıt ışığa tutulduğunda görülebilen izler. Su geçirmez. Filigran. Waterproof Paper. Water Resistant Paper. Waterproof Tag. Watermark Press Roll. Water Resistance. Su kirliliği. Water Pollution. Kâğıt içinde. Su hidrasyonu. Waterproof. (Bakınız. Watermarking Dandy. Su geçirmez etiket kâğıdı.

Parafin kaplama. Waxed Continuous Household Rolls. Margarin veya tereyağı ambajı olarak kullanılmaktadır. Su işleme. Wax Coating Machine. Su tutunum değeri. Dalgalı kâğıt kenarı. Waxed Paper. Parafinli pelür kâğıdı. Kâğıt ışığa tutulduğunda görülebilen dalgalı görüntü. Oluklu mukavva kutularda. (Bakınız. Water Treatment. genellikle 900 gr kuru bazda kâğıtla 30 dakika süresince yapılmaktadır. Dalgalanma. Parafinli. Dekoratif kâğıtlardandır. Kasap kâğıdı yapma makinesi. Waxed Stencil Paper. kutunun neme karşı davranışını belirleyen değer. Water Vapor Permeability. Oluklu mukavva kutularda.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Water Retention Value (WRV). Waxed Tissue. Parafinli kasap kâğıdı. Waviness) Wax Coating. Water Vapor Transmission. Parafinli kâğıt. Waxed Kraft. Rutubet nedeniyle kâğıt kenarlarında başlayan kıvrılma. Test. Waxed Butchers. Kasap kâğıtları yapımında kullanılan işlem. Waxed Glassine. Waviness. 482 . renkli pelür kâğıdı. Parafinli aydınger kâğıdı. Parfinli kraft kâğıdı. Su buharı geçirgenliği. Parafinli karton. Parafinleme makinesi. Water Streaks. Waxed Board. Su çizgileri. Waxed Tissue Excelsior. Suyun kalitesini istenilen düzeye getirmek için yapılan işlemler bütünü. Parfinli aydınger kâğıdı. Kâğıdın su tutabilme özelliğini derecelendiren değer sistemi. Parafinli mutfak kâğıt rulosu. Wavy Edges. Su buharı iletimi. su buharını iç kısımlara geçirme özelliğini belirleyen değer.

(1) Tutkal lekeleri. Wear Scar. Wear Resistance. Aşınma. Parafinlenecek manila. Wax Sized Paper. Waxing Manila. Parafinle tutkallanmış kâğıt. Sürtünme nedeniyle oluşan kalınlık kaybı. Wax Pick Test. Web. Kağıdın aşındırma özelliği nedeniyle oluşan çizikler. Desenli egütör valsi. Weak Black Liquor. Waxing Paper. Parafinlenmesi amacıyla üretilmiş pelür kâğıdı. Aşınma direnci. Waybill Manila. Sürtüne sonucu oluşan kalınlık kaybına karşı gösterilen yüzey direnci. Aşınma çiziği. Parfinlemek üzere üretilen kâğıtlar. Waxing. Kâğıdın uzun elekteki bitmemiş hali. Parafin kâğıdı. Wax Spots. Wear.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Wax Emulsion. (2) Oluklu kağıtları. Parafinleme. W Board. 3. Weave Dandy Roll. Kâğıt yüzeyinin yolunma özelliğni belirlemek için çeşitli yapışkanlıkta hazırlanmış mumlarla yapılan test. (2) İşlenmemiş tampondaki kâğıt 483 . Kâğıt veya kartonun parafinlenmesi. Waybill Paper. Wear Rate. Aşınma oranı. Hurda kâğıt hamurunda bulunan ve hamurdan ayrılamadığı için kâğıt yüzeyine geçen yapışkan maddelerin yarattığı lekeler. (1) Mukavva.hamur tren bileti. Sıvı parafin. (2) Parafin damlacıklarının yarattığı lekeler. Wax Size. Zayıf siyah likör. Waxing Tissue. Parafin pelürü. (1) Safiha. Mumla yapılan yüzey mukavemet testi. Tren bileti. Parafinli tutkallama.

Safiha kalenderleme. Safiha yerleşimi. Davetiye kâğıt ve kartonları. Sürekli bobinden basım. Break sensor). Web Paper. (Eş anlamlı. Sürekli baskıya uygun kâğıt. Preslerdeki safiha eni. Bobinden basım. (Bakınız. Bobin haldeki kâğıda gofraj yapılması. Web Formation) Web Embossing. Safiha eni. Veb baskı. Davetiye bristolü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Web Break. Elekteki safiha eni. Web Sizing. Safiha gerginliği. Web Printing. Web Offset Paper. Bobinden perdahlama. Web Glazing. Web Break Sensor. Web Consolidation. Web Formation. Mal sarıcıdaki safiha eni. Veb ofset baskı. Kâğıt makinesi sonuna doğru daralarak giden en. Web Offset. (Eş anlamlı. Web Width. Web Calendering. Bobinden tutkallama. 484 . Elek üzerinde elyafların sıkışarak safihanın meydana gelmesi. Web Width at Wire. Kâğıt kopması. Veb ofset kâğıdı. Weddings. Web Width at Reel. Kâğıt makinesinde oluşan kopma. Web News. Web Tension. Elek üzerinde elyafların sulu ortmada yerleşmesi. Kâğıt koptu sensoru. Safiha kopması. Web Width at Press. Safiha oluşumu. Wedding Bristol. Web Offset).

Gramaj toleransı. soğutma sistemlerinde bilinmesi gereken bir değerdir. Wet Calender. Wet Bulb Temperature. Breaker Stack) 485 . Welded Pipe. İyi tutkallı. (Bakınız. Kaynak sırasında çevredeki ekipmanları ve yanıcı maddeleri korumak ve örtmek için kullanılan yanmaz battaniye kâğıdı. Şerit şeklinde izler. Makine boyunca. Kaynakçı. Atkı ipliği. Su kanalı. Yaş kısımda oluşan kâğıt kopması. Welts. Welder. Tomrukları yüzdürerek taşımada kullanılan su kanalı. Welding Paper. Elek ve pres sonunda meydana gelen kopma nedeniyle oluşan döküntüler ve kenar döküntüleri. Weir. Kaynak işlemi. Kaynakçı kağıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Weft Wire. Wet Broke. Yaş termometre sıcaklığı. bir kenardan diğer kenara kadar ulaşan. bu sıcaklığın bir iki derece üstüne kadar soğutma yapılabildiğinden. Düzgün formasyon. Çok tutkallı. Birleştirme. (Eş anlamlı. Yaş kopuk. Weight. Dikişli boru. Weight Tolerance. Wet Brake. Soğutma kulelerinde. Yaş döküntü. Dokumalarda kullanılan atkı ipliği. uzama sonucu oluşmuş deformasyon çatlakları. Gramaj. Islak bir termometre ile ölçülen ortam sıcaklığı. Termometre yüzeyinde buharlaşma etkisiyle ortam sıcaklığından daha düşük bir değer okunur. Well Sized. Well Closed Formation. Bölgeye ve havanın sıcaklığına göre değişiklik gösterir. Dry Brake). Yaz günü sıcaklık değerleri baz alınır. Welding. Kurutma grupları arasında yüksek rutubet değerinde (≤ %15) baskı yapan kalender. Yaş kalender.

Wet Presses. Pres sonrasında. Klasik makinalarda kağıt yaşken kurutma silindirlerinden birinde krepleme yapılarak. (Bakınız. Dry Felts). Yaş makine. Bakınız. Yaş keçeler. Kâğıt makinesi yaş kısmında bulunan su alma presleri. Yaş patlama mukavemeti. Yaş kısım katkı maddeleri. Kâğıt makinesinde suyun uzaklaştırıldığı elek ve pres bölümlerini kapsayan ilk kısımlar. Yaş kısım kimyasalları. Wet Nip. Wet End Chemicals. Yaş katlanmış. Bunlar arasında preste yapılan. Yaş çekiş. Hamur kasası ile kurutma kısmı arası. yumurta kabuğu deseni. Yaş sürtünme mukavemeti. Wet Felts. Yaş makine kartonu. Yaş presler. Wet Draw. Preslerde ve yaş kalenderlerde baskı sırasında oluşan iki vals arasındaki baskı çizgisi. Serbestlik. Wet Lapped. Wetness. Yaş krepli. Wet Machine Board. Pres keçeleri. Yaş kısımda gruplar arasındaki hız farklılığı. Wet End Additives. daha sonra diğer silindirlerde kurutma yoluyla elde edilen kreplenmiş kağıt. Wet Rub. Wet End. selülozun pres sonrasında katlanarak alındığı makineler. Wet Mullen. Rutubeti yüksek bobin. Yaş nip. Yaş kısım.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Wet Creep. yaş selüloz. antik görünüm ve çeşitli desenler yaygındır. Nip). Safihanın veya hamurun su süzülme özelliği. (Bakınız. Wet Machine. Kâğıda yaş kısımda görüntü verme. Wet Machine). Kurutma bölümü olmayan. Wet End Finish. Yaş kısımda iz verme. kurutma bölümü olmayan makineden katlanarak alınmış. Yaş kısımda şekillendirme. 486 . Yaş bobin. Wet Roll.

Islanma. Ekipmanlara hamur veya su verilerek yapılan montaj sonrası test. Yaş gramaj. (Bakınız. (2) Rifaynerde elyafın şişmeden su alması. su içine daldırılarak soğutulmuş kâğıtlar. İçinde kondensat bulunan buhar. Yaş safiha dayanımı. Wetter Spray. Yaş buhar. (1) Kâğıt yüzeyine damlatılan kuşe çözeltisinin kâğıt yüzeyine yayılması. Yaş dayanımı yüksek döküntü. Sulu baca gazı arıtma sistemi. ıslaklığı arttıran maddeler. Yaş mukavemet. Wetting Agents. Yaş dayanım reçineleri. Wet Wrinkle. Yaş dayanımı yüksek kâğıt. Parafinli kâğıt. Islatma maddeleri. Islanabilirlik. Wet Strength. Yaş kâğıt Wet Web Strength. Kâğıt yaşken oluşan katlama ve kırışma izleri. Dry Rub Resistance). (Bakınız. Yaş kopma mukavemeti. Wet Web. Wet Tensile Strength. Kalenderde ıslatma fıskiyesi. Wet Waxed Paper. Wet Strength Resin. Fıskiye. Köpük söndürücü gibi yüzey aktif madde olmaları nedeniyle. Baca gazını suyla temizleyen sistem. Pres çıkışındaki safiha dayanımı. Üre formaldehit veya melamin formaldehit türü reçineler. Wet Test. Üre formaldehit reçineleri gibi. Erimiş parafinle kaplanıp. Wet Steam. Yaş safiha. Wettability. Yaş kırışıklıklar. Wet Strength Broke. hamuruna yaş dayanım maddeleri verilmiş. 487 . Yaş test. Safihanın yaş dayanımı. Damlanın yüzeyle yaptığı kontak açısının sıfır olması. Wet Strength Paper. Wet Weight. Wetting. Wet Scrubber. yaşken yüksek yırtılma mukavemeti veren kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Wet Rub Resistance. Contact Angle). Yaş sürtünme direnci.

White Shavings. Kraft sürecinde pişirme için kullanılan sodyum hidroksit ve sodyum sulfat karışımı. Beyaz kitap kapağı. Sulu hamurdan süzülen. Oluklu mukavva kutularda üst yüzeyde kullanılan. Beyazlık. Beyaz kâğıt. Mürekkepsiz matbaa artığı. kâğıttan yayılan mavi ışığın dalga boylarının ölçülmesiyle belirlenen. Beyaz likör çamuru. hamur kâğıt. Kâğıt hamurunda görülen beyaz tutkal birikintileri. Beyaz su. zahiri beyaz görüntü. (Water Finish). White Vat Lined Chip. White Fiber Sheating. Beyaz likörün tortu kısmı. Beyaz laynerli kuşeli karton. Beyaz su döngüsü. Kesimli kutu kartonu. 3. Beyaz likör.F. White Waste. Elekten alta geçen su. Gerçekte. Beyazlatıcı. Beyaz. Beyaz üst layneri. White Water Loop. White Pitch. White Liquor Mud. Beyaz su devresi. White Lined Chipboard (WLC). Whiteness. Beyaz zift. White Top Liner. 488 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ W. Alt ve üst katları beyaz selülozdan ve orta katı eski kâğıt veya odun hamuruna dayalı kuşeli karton White Liquor. Whiteners. Beyaz karton. White Manila Paper. White Box Cover. Yaşken yüzeyi işlenmiş. White Water. White Paper. White. üst katı beyaz olan iki katlı layner kâğıdı. alt katı esmer. içinde kimyasallar ve toz elyafların bulunduğu yeniden kullanılabilir su. Beyaz elyaflı döşeme kartonu. Beyaz atık kâğıt.

Ekipmaları dona karşı hazırlama. Wipe off Paper. Toz kalsiyum karbonat. Winterizing. Sarma valsi. Beyaz su sistemi. Wild. Winding Roll. Window Envelope Paper. Bobin makinesi izleri. Williams Freeness. Willesten kâğıdı. Bobin mekinesinde gergi hatasıyla oluşan izler. Kışa hazırlama. Temizlik kâğıdı. Bobin makinesi çatlak izleri. Winder. Böcek savar olarak çatı ve duvar kaplamalarında kullanılmaktadır. Whole Stuff. Bobin makinesi. Hollander çıkışındaki hamur. Bobin sarma. Temizlik kâğıdı. çatlayarak bıraktıkları izler. 489 . Temizlik kâğıdı. Cam silme kâğıdı. Wiping off Paper. William serbestliği. Winder Drum. Winshield Towel. Wicking. Bobin makinesi valsi. Mürekkep kusması. Winder Welts. Formasyonu bozuk kâğıt. Winder Wrinkles. Kupramonyum hidroksitle işlenmiş parşömen kâğıdı. Whiting. Cam silme kâğıdı. Vahşi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ White Water System. Bobin makinelerinde bobinin sarıldığı vals/valsler. Willesten Paper. Wiping Paper. Kâğıtta. Windshield Wiping Paper. Pencereli mektup zarfı kâğıdı. yaş kısımların bobin sarımı sırasında gerilip. Beyaz su döngüsü. Winding.

Elek izleri. Elek deliği. Kâğıdın alt tarafı. Wire Side. (2) Tel. Wire Side). Elek gergi valsi. Elek çizgileri. Balya teli Wire Drive Roll. Elek altı su deposu. Even Sided. Top side. Cylinder Mould). Wire Marks). (Bakınız. Uzun elekli makinelerde safihaya elek üzerinde dolgu maddesi verilmesi. Göğüs valsi ekseninden sifon valsi eksenine olan yatay elek düzlemi mesafesi. Kağıt makinesinde safiha oluşumun gerçekleştiği bölüm. safihada meydana gelen periyodik delikler. Bazı makinelerde uzun elek. Double Sided. Fourdrinier Wire. Kâğıt makinesinde elek veya eğütör valsi tarafından verilen izler. Islak merdane. Flekso baskı merdanesi. Felt Side. bazılarında ise yuvarlak elek şeklindedir. Elek geri dönüş valsleri. düzgün yüzeyli olmadığı için yanlış taraf diye anılan kâğıt yüzeyi. (Bakınız. Elekteki bir delik nedeniyle. “Laid Lines”. Wire Marks. Eleğin en alt kısmında bulunan küçük çaplı valsler. Wire Tension Roll. 490 . Wire Guide Roll. Wire Return Rolls. Elek izleri. Elekte oluşan bir sorun nedeniyle meydana gelen çizgiler. Eleği belirli gerginlikte tutmayı sağlayan ve elek uzadıkça gerginliği ayarlayan vals. Bottom Side. Bunlar arasında “Chain Lines”. Wire Loading. Elekte yükleme. Wire Hole. (1) Elek . Wire Spots. Wire Table Length. Wire. Elek bölümü. Elek regüle valsi. Elek altında bulunan ve eleğin sağa sola kaçmasını önleyen hareketli vals. Matbaacılara göre. Elek tahrik valsi. Elek tarafı. (Bakınız. “Wire Marks” bulunmaktadır. Wire End. Wire Pit. Wire Lines. Elek tablası uzunluğu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Wiperoll.

Selüloz üretimi sırasında selülozun bünyesinde kalmış maddeler. Tel sarıcı. Ağaç kaynaklı. Odun kâğıdı. Odunsuz. Meyer Rod Coating). 491 . Wood Derived. Kuşe kaplamada.Odun selülozu. Eleğn altında. Bobinin ortasında bulunan mihver boru uçlarına yuvarlaklığı ve düzgünlüğü korumak için çakılan tahta tıkaçlar. kâğıt yüzeyinde kaplamayı belirli kalınlıkta yaymaya yarayan. Makaron kâğıdı. Odun unu. İkinci hamur kâğıt. onu taşıyan küçük çaplı valsler. Wooden Plug. Birinci hamur. Witherite. Elek tahrik valsi. Ölçü milli kuşe kaplama. Harmanında mekanik odun hamuru bulundurmayan selüloz. Wire Wrapper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Wire Transfer Rolls. (Eş anlamlı. Wiring Diagram. Elek genişliği. Balya tellerini yumak hale getiren ekipman. Wire Wrap Paper. Kablolama. Kablo şeması. Wood Chips. Wire Turning Roll. Elek sevk valsleri. Wood Free. Metering Rod Coating. Eleği döndüren motorun bağlı oladuğu vals. Wiring. helezon şeklinde tel sarılı döner mille yapılan kuşeleme yöntemi. Wood Pulp). Ağacın yapısından gelen. Selüloz üretiminde odunun yongalanmasıyla elde edilen odun parçacıkları. (Bakınız. Wood Flour. Takta tıkaç. Odun yongası. Wire Width.Yonga. Pratikte dolgu maddesi olarak kullanılan odun talaşı. Doğal baryum karbonat. Wire Wound Rod Coating. Wood Containing Paper. Ayar milli kuşe kaplama. Odun talaşı. Bağlantı şeması. Kâğıt kuşeleme kullanılan bir pigment. Wood Fiber. Çıplak elektrik tellerinin üzerine izolasyon amacıyla sarılan yalıtkan kâğıt. Kimyasal selüloz. İkinci hamur selülozu.

Work Measurement. İş. İkinci hamur karton. Odunsuz kâğıt. Birinci hamur kuşesiz kağıtlar. Çalışma. Wood Pulp Board. Working Conditions. Harmanında mekanik odun hamuru bulundurmayan. ikinci hamur karton. Wood Free Writing and Printing Paper. Ağaç yünü. Odun selülozu. Yünsü kâğıt. Kütük sahası. Birinci hamur yazı ve baskı kâğıtları. (Eş anlamlı. Wood Free Paper. Wood Pulp. İkinci hamur karton. Selülozla talaş karışımından oluşan ve zifli levha yapımında kullanılan bir madde. Bu nedenle odunun % 90 ından fazlası selüloza dönüşür. Wood Wool. Odun reçinesi. İş ölçümü. Wood Pulp). Wood Vat Lined Chipboard. Wood Free Uncoated (WFU). Work Request) 492 . Wood Pulp). Selüloz fabrikasında kütüklerin bulunduğu alan. orta ve ağır gramajlı kağıtlardır. selülozden yapılma kâğıt. Wood Pulp). İkinci hamur selülozu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Wood Free Coated (WFC). (Bakınız. Woodyard. Çalışma koşulları. (Bakınız. Fotokopi kağıtları gibi kağıtlarla daha düşük gramajlı benzer kağıtları tanımlayan bir tasnif şekli. İçinde selüloz dışı hiç bir katkı maddesi bulunmayan ve kalender valslerine sarılarak kullanılan bir kâğıt. Woolen Paper. (Bakınız. Odun selülozunda ise mekanik öğütmeyle selüloz üretilir ve sert olan lignin alınamaz. Birinci hamur kuşe kağıtlar. Birinci hamur kâğıt. Pek çok selüloz odundan yapılmasına rağmen bir kısmı kimyasal işlemle lignininden ayrıldığı için adına kimyasal selüloz denilmektedir. Work. Wood Rosin. Yuvarlak ekeli makinede üretilmiş. Buradaki odun kelimesi daha çok lignine ve mekanik öğütüme dönük tanımlamadır. Work Order. İş emri. Düşük.

Work Request. Elek izli kâğıt. Manila adı özel bir bitkiden gelmekle birlikte samanlı kağıtlara verilen genel isim. Woven. Sarmak. Sargılık pelür kâğıdı. Sargı. Ambalaj kâğıdı. World Class.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Work Place. Wrapping Crepe. Work Order) Work Study. Yanki makinelerde üretilen düşük gramajlı ambalaj kağıtları 493 . Zarf yapımında kullanılan sıradan kâğıtlar. Samanlı ambalaj kâğıdı. Sarma. Dünya kalitesinde. Yüzeyi düzgün görünmeyen kaba kâğıt. Wrapper. Elek veya keçe gibi dokunmuş. Sargılık kâğıtlar. Wove. Sargılık krapon kâğıdı.P. İş analizi. Sarılmış bobin. Paketlemek. Birinci sınıf. Krapon ambalaj kâğıdı. Wrapping Paper. Çalışma masası. Düzleme valsi. Bobin. Üçüncü hamur ambalaj kâğıdı. Tezgah. Örülmüş. Wrap. Egütör valsi. (Water Proof). Work Table. (Eş anlamlı. Wrapping. Wrapping Tissue. Pelür ambalaj kâğıdı. Zarf kâğıdı. İş yeri. Dokuma kâğıt kumaşları. Sarma. İş etüdü. Kâğıt fabrikası. Su geçirmez. Paketlemede kullanılan ambalaj kâğıtları. Yanki makinelerde krepleneek üretilen sargılık kağıtlar. Kâğıt yüzeyinin düzgünlüğünü sağlamak için kullanılan vals. Wound Rolls. Elek ve keçe kumaşları. Woven Fabric. Wove Envelope. Dokunmuş. İş emri. Wrapping Manila. Wove Dandy. W. İş talebi.

Forged) 494 . Writing Bristols.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Wrinkle. Right Side). Kırışık. Writing Paper. Writings. Dövülerek paslanmaya karşı direnç kazandırılmış demir. (Eş anlamlı. Yazı yazmada kullanılan ve genel olarak bu tür kağıtlara verilen ortak isim. kağıda verilen efekt. Yazı tabı bristol kâğıdı. (Bakınız. Wrong Side. Kağıtta sıkışma sonucu ortaya çıkan görüntü. Ters taraf. Genelde kitap kapağı olarak kullanılan bristol kartonların. Dövme demir. Yazı tabı kâğıdı. Kısaltılmış olarak yazı tabı kağıtlarına verilen ortak isim. Kâğıdın alt yüzü. Yazı tabı kâğıdı. düşük gramajlı ve yazı yazmak için kullanılanları. Wrought Iron. Bu görüntüyü kağtta özel olarak yaratmak süretiyle.

Fotokopi makinesine onu bulan üretici tarafından konulan ve genel olarak tüm fotokopi makinelerine verilen ortak isim. Xerographic Papers. Fotokopi. hücre duvarlarında bulunan polisakkaritler. X Paper. Fotokopiyi bulan firmanın adıyla anılmaktadır. Fotokopi makinesini bulan Xerox firması adının kullanıcılar tarafından tüm fotokopi kağıtlarına verilmesi nedeniyle ortaya çıkmış isim. Elek temizliğinde lateks türü maddeleri temizlemede kullanılan kimyasal. Ksilem. Ağaçta. Fokopi kâğıtları. Xylene. Odun doku. Oyularak yazı veya resim şablonu hazırlamak için kullanılan kâğıt. Ksilanın parçalanmasında kullanılan bir enzim. Xylan. Şablon kâğıdı. Ksilen. Xylanase. 495 . Fotokopi kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ X Xerocopy Paper. Ksilanaz. Xylem. Xerography. Ksilan. Bitkilerde kök veya gövdede bulunan odunsu hücreler.

MG Cylider). Randıman. Yaşlanmaya bağlı olarak. Verim. Yankee Dryer. kağıdın ışık etkisiyle beyazlığının sarı renge dönüşmesi. Yardage. Sarı selüloz. Genellikle tek yüzü parlak kağıt üretimi ve temizlik kağıtları üretiminde kullanılırlar. 496 . İngiliz ölçü biriminde kağıdın uzunluğunu belirten ve metraj kelimesine karşılık gelen tanımlama. Yankee Dryer. Yellowing. Yanki makine. fotokopi veya teksir amaçlı kullanılan kâğıtlar. Büyük çaplı ve buharlı kurutma silindiri. Çıktı miktarının. Uzunluk. Yield Value. Kağıttan yapılma iplikler. Yarn. İplik. Yield. Sarılaşma. Kağıt makinelerinde kullanılan elek ve keçelerdeki iplikler. Ağartılamaması nedeniyle sarı renkte olan selüloz. (Bakınız. Selüloz üretiminde elyaf verimi. Sarı kopya kağıdı. Saman selülozu. Uzun elekten sonra tek ve büyük bir kurutma silindiri olan makine. Yankee Machine. girdi miktarına göre yüzdesel değeri. Yanki kurutma silindiri. Randıman değeri. Dönüşümlü vrya ikinci hamurdan üretilmiş. Metraj. Yellow Pulp. Yellow Copying. Temizlik kağıtları üreten makine.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Y Yankee Cylinder.

Üç parçalı paravana tipi katlama. Yüklü parçacıkların askıda olduğu sistemlerde. Z yönündeki kopma dayanımı. sıfır aralıklı çenelerin arasına konulan kağıtla yapılan. Zeolite. Zeta Potential. Sıfırlama. Z-Fold. Sıfır aralıklı kopma testi. Bir kağıt tabakası ince olmasına rağmen üç boyutludur. Oluklu mukavvanın kalınlığı ekseninde çekilmeye karşı gösterdiği mukavemet (TAPPI T541) Z-Direction. Kâğıt düzlemine dik eksen. Zeta potansiyel. Kâğıt kalınlığı boyunca oluşan üçüncü eksen. Mısır bitkisinde bulunan. Kağıdın eni boyu ve kalınlığı vardır. Kağıtta ve oluklu mukavvada kalınlığı belirten eksen. Su yumuşatmada kullanılan bir reçine. ibrenin kadran üzerinde bir ayar mekanizması yardımıyla sıfıra getirilmesi. Alkali aluminyum silikat. Zero Span Tensile Strength Test. Zein. (SiO)X.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Z Z-Axis. Transmitter ayarlarında. Yaş kısımda. elek altı suyunda/beyaz suda 497 . alkolde çözünebilen bir protein. H2O). Göstergeli cihazlarda yapılan. ters yüklü tabakalar arasında oluşan elektriksel gerilim. Kağıdın üçüncü boyutu olan kalınlığı yönündeki azami kopma dayanımı. Sıfırını yükseltme. Burada kat ayırarak kopma söz konusudur. ölçü kollarındaki sıvı seviyesininden kaynaklanan ölçüm hatalarını ortadan kaldırabilmek için uygulanan gösterge deki sıfırın yükseltilmesi işlemi. Zein. Kâğıtta tutkallamada ve yüzey kaplamada kullanılır. (Na2O. Al2O5. Z-Axis Bonding Strength. Zero Elevation/Supperssion. kopma dayanımı testi. Z ekseninde bağlanma kuvveti. Başlangıçta birbirine temas eden. Z katlama. Z yönü. Z yönü. Zeroing. Mektup ve broşürlerde görülen sınırlı sayıdaki zikzak katlama. Terazilerdeki dara alma işlemi benzeri sıfır noktasını değiştiren bir yöntem. Z-Direction Tensile Strength.

Çinko hidrrosülfit. (1) Çinko kaplama. Zink White. Zinc Liner. Pigment olarak kullanılan oksitlenmiş çinko tozu. Zinc Hydrosulfite. Çinko levha. Çinko kaplanmış kâğıt. Çinko kaplı kâğıt. Bir kuşeleme pigmenti. Zig-zag Trajectory. (ZnS). QCS tarayıcısının safiha üzerindeki hareket izdüşümü. Çinko folyo ile lamine edilmiş kağıtlar. Zikzaklı yörünge.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ölçülen ve kimyasallların elyafla ve kendi aralarında çekme gücünü belirleyen elektriksel büyüklük. Çinko kaplamada kullanılan çinkonun folyo hale getirilmesiyle üretilmiş levhalar. Saf halindeyken kuşelemede titanyum dioksit yerine kullanılmaktadır. Zinc Sulfide.. Zinc Finish. Çinko sülfit. 498 . Kağıdın ışığa hassas çinko oksitle kaplanmış olanı. Mekanik odun selülozunu ağartmada kullanılan bir kimyasal. Çinko beyazı (ZnO). Çinko oksit. Zincs.

39 X 33.13 X 5.83 2.46 499 . A SERISİ A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 mm X mm 841 X 1189 594 X 841 420 X 594 297 X 420 210 X 297 148 X 210 105 X 148 74 X 105 52 X 74 37 X 52 26 X 37 Inch X Inch 33.91 X 4.46 X 2.27 4.05 1.13 2. A serisi.39 11.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ek.02 X 1. 1 International Paper and Board Sizes: Uluslararası kâğıt ve karton ölçüleri.05 X 2.69 X 16.54 X 23.91 1.54 8.27 X 11.11 X 46.81 23.69 5.83 X 8.11 16.

83X 39.68 9.44 X 3.68 X 27. 2 International Paper and Board Sizes: Uluslararası kâğıt ve karton ölçüleri.83 13.46 X 4.73 X 2.44 1.90 X 19.84 X 13.46 1.93 3.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ek.73 500 .22 X 1. B serisi.90 6.92 2.92 X 6.84 4.93 X 9.37 19.37 X 55. B SERİSİ B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 mm X mm 1000 X 1414 707 X 1000 500 X 707 353 X 500 250 X 353 176 X 250 125 X 176 88 X 125 62 X 88 44 X 62 31 X 44 Inch X Inch 39.67 27.

19 1.02 X 12.25 1.51 2.10 X 51.76 X 18.12 X 1.38 X 9. C serisi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ek.10 18.19 X 4.05 X 25.05 9.51 X 6.59 501 .38 3. C SERİSİ C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 mm X mm 917 X 1297 648 X 917 458 X 648 324 X 458 229 X 324 162 X 229 114 X 162 81 X 114 57 X 81 40 X 57 28 X 40 Inch X Inch 36.53 12. 3 International Paper and Board Sizes: Uluslararası kâğıt ve karton ölçüleri.06 25.76 6.25 X 3.02 4.59 X 2.53X 36.

5 Dalga Tipi A C B E F G.5 550 Oluklu kağıtta dalga tipleri ve özellikleri Dalga Boyu λ (mm) 9.67 3.76 350 0. 4 Oluklu mukavvada da tanımlar Tek yüzlü oluklu mukavva (Open face) Tek dalgalı oluklu mukavva (Single Wall) Çift dalgalı oluklu mukavva (Double Wall) Ek.6 130 2.7 6./metre 4.8 110 3.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ek.K.N Dalga sayısı Dalga yüksekliği hc (mm) Ad.2 290 0.8 502 .44 2.4 150 1.1 7.85 1.

Z yönü. ZD. CD. Makina yönü. Kâğıt yüzeyine dik olan yön. Ek. 6 Kâğıtta üç yön. Makina eni yönü. 7 503 . MD.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ek.

etiket Kuşe. 8 Farklı tür kağıtların top (=Ream) ölçüleri ve gramaja baz ağırlık değerleri Kağıt türü Oluklu kağıtları Karton. Top ağırlığı W (lb) olan N (=500) adetlik bir top kağıdın gramajını bulmak için aşağıdaki formül uygulanır. 1. X28. 9 Fordriniye (uzun elekli) kağıt makinesi Hamur kasası Elek Presler Ön kurutma Son kurutma Mal sarıcı Tutkal pres 504 .5 in 22 in X 25.5 in 22.5 in X 500 ad veya X 35 in 500 ad.5 in 36 in X 500 ad. hamur Endeks kartonu Gramaja baz değer (W) lb/1000 ft2 lb/3000 ft2 lb/3000 ft2 lb lb lb lb Ebat X 500 yaprak 24 in X 25 in X 20 in X 22. 38 in X 500 ad.5 in X 500 ad. g/m² = (704. Burada X ve Y inç olarak kenar uzunluklarıdır. veya X 35 in X 500 ad.5 in 22. gazete. X 30.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ek. 34 in X 500 ad. kitap. ofset Kapak kağıdı Bristol karton Fotokopi.000 x W)/(N x X x Y) Ek. 26 in X 500 ad.

API.P.C.P.b 505 . AKD. CaSO4. A.F. A. CaSO3.C. A. CAA.F. BPT. CEPI.I. A. CFCs. BOD. A. BCT. BCT.N. Active Alkali Alternating Current Associative Cellulosic Thickeners Air Dry Approach Flow American Forest Institute Alkyl Ketene Dimers American Newpaper Publishers Assosiation American National Standards Institute American Pulpwood Assosiation American Paper Instıtute (1993 den önce) Anthra Quinone Alkenyl Succinic Anhydride Alkalie Sulfite-Anthraquinone and Methanol Best Available Technology Box Compression Test Best Conventional Pollutant Control Technology Boldface Biological Oxygen Demand Best Practicable Technology Currently Available Clean Air Act.T.N. CEN.A. CaCO3. CD.a. AQ ASA.S. BAT. A. CaO. CIELAB. BF.A. A. Calcium Carbonate Calcium Oxide Calcium Sulfite Calcium Sulfate Cross Direction Comité Européen de Normalisation Confederation of European Paper Industries Chlorofluorocarbons Commission Internationale de l’Eclairage L.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ek. AD. ASAM. 10 Kısaltmaların listesi AA.I.

FAT. EPA. CMC. CWA. EBA. ERP. ECR. DIN. CMMS CO2. DIP.S. EHS.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ClO2. FCO. Health and Safety Environmental Impact Statement U. CTR.S. EF. DAF. Environmental Protection Agency Enterprise Resource Planning Electrostatic Discharge Electrostatic Precipitator The Food and Agriculture Organization of the United Nations Factory Acceptance Test Folding Boxboard Film Coated Offset Paper 506 . Deinking Plant United States Department of Commerce Degree of Substitution Equivalent Black Area Edge Crush Resistance Edge Crush Strength Edge Crush Test Ethylene-Diamine-Tetraacetic Acid English Finish Elemental Chlorine Free Environmental. DOC. EDTA. EIS. ECS. ECT. Chlorine Dioxide Carboxymethylcellulose Computerized Maintenance Management System Carbon Dioxide Critical Path Method Canadian Standard Freeness Chemi-Thermomechanical Pulp Colloid Titration Ratio Clean Water Act Dissolved Air Floatation Dun and Bradstreet Marketing Index Distributed Control System Diethyl Zinc Process Deutsches Institut für Norming Deinked Pulp. D&B. FAO. CTMP. FBB. D. CSF. CPM. DEZ. DCS. ESP. EFC. ESD.

FIFO. fpm.O. LPB. Na2SO4. High Weight Coated Paper International Atomic Energy Agency International Energy Agency International Organization for Standardization Liquid Packaging Board Lines Per Inch Light Weight Coated Paper Medium Consistency Motor Control Center Machine Control System Machine Direction Machine Finished Machine-Finished Specialties Machine Glazed Making Order Mean Time Between Repair Medium Weight Coated Paper Sodium Chloride Sodium Chlorite Sodium Bisulfite Sodium Sulfide Sodium Hydrosulfite Sodium Sulfate 507 . ISO. MG. MD. IEA. M. H2SO4. GCC. Flat Crush Test First In First Out Failure Mode and Effect Analysis Feet per Minute Forest Stewardship Council Ground Calcium Carbonate Gross Domestic Product Groundwood Pulp Hazardous Air Pollutants (CAA) Hydrogen Peroxide Sulfuric Acid. HAPs. MTBR. MFS. MWC. LPI. MCC. MC. FSC. H2O2.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ FCT. Na2S. NaCl. MCS. FMEA. NaClO2. MF. HWC. NaHSO3. LWC. GW. GDP. Na2S2O4. IAEA.

NBSK. OCC. PAE. NPSH. OEE. PAA. OEM OME. PLC.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ NaS2O3. NOx. Paprican. NO2. PT. PCC. OST. O3 . NaOH. OBA. ONP. NDC. PCB. Na2O2. Sodium Thiosulfate Sodium Hydroxide Sodium Hypochlorite Sodium Peroxide Northern Bleached Softwood Kraft Nondestructive Control Nondestructive Inspection Nondestructive Tests Nitrogen Dioxide. NDI. PAT. Nitrogen Oxides Notice of Intent Net Positive Suction Head Ozone Optical Brightening Agent Old Corrugated Containers Optical Character Recognition Overall Equipment Efficiency Original Equipment Manufacturer Overall Machine Efficiency Old Magazine Old Newspapers Operating Surface Topography Poly Acryl Amide Poly Amide Epichlorohydrin The Pulp and Paper Research Institute of Canada Pin Adhession Test Poly Chlorinated Bi-pheniyl Precipitated Calcium Carbonate Pressurized Groundwood Pulp Programmable Logic Controller Total Particulates Polyvinyl Alcohol 508 . PVA. NOI. PGW. OCR. NaOCl. NDT. OMG.

Rpm. TD. SO2. SQC. WF. WFC. TSP. SBS. TAPPI. TMP. SPC. SUS. °SR. TEA. TiO2. TOC. VOCs. RCFA. Quality Control System Root Cause Failure Analysis Ring Crush Test Round per Minute Solid Bleached Sulfate Board Super Calendered Short Span Compressive Test Standard Industrial Classification Standardiserinskomissionen i Sverige Schopper Riegler Sulfur Dioxide Sulfur Oxides Statistical Process Control Statistical Quality Control Sized and Supercalendered Solid Unbleached Sulfate Board Technical Association of the Pulp and Paper Industry Telephone Directory Tensile Energy Absorption Titanium Dioxide Thermo-Mechanical Pulp Total Organic Carbon Total Suspended Particulates Total Suspended Solids Ultra Violet Vapor Phase Inhibitor Volatile Organic Compounds Water Finish Woodfree Coated Woodfree Uncoated White Lined Chipboard Water Retention Value SCAN Test. WRV. RCT. SOx. UV. SIS. SSC. WFU. TSS. SCT. SIC. Scandinavian Pulp and Paper Testig Methods 509 . VPI.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ QCS. WLC. SC.

Türkçe Sözlük. 8. Glossary. Handbook of Paper and Board. Gary A. TAPPI PRESS. 2 Cilt. Handbook of Pulp & Paper Terminology. SEKA Genel Müdürlüğü. Angus Wilde Publications. TIP’s. The Dictionary of Paper. TDK. 1999 9. 2. Herbert Holik. 1980. 2 Cilt. Casey 3 Cilt. Willam E. 7. 1996 510 . Smoke.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Yararlanılan kaynaklar 1. 2006 5. 2001 3. Selüloz ve Kâğıt. American Paper Institute. Willey VCH. James P. Smoke. 1998 10. Inc. İmla Klavuzu. TAPPI Technical Information Papers. Handbook for Pulp and Paper Technologists. Principles of Wet End Chemistry. TDK. İngilizce Türkçe Sözlük. Angus Wilde Publications. 1992 4. Gary A. Scott. TDK. 1996 6.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->