TERPENO T VE STERO TLER.......................................................................................................... 3 1 2 G R Ş ..................................................................................................................

............................. 3 MONOTERPENLER ..................................................................................................................... 4

2.1 YAPISI ............................................................................................................................................ 4 2.2 B YOSENTET K KAYNAKLARI....................................................................................................... 5 2.2.1 DÜZGÜN MONOTERPENLER ......................................................................................................... 5 2.2.2 DÜZENS Z MONOTERPENLER ....................................................................................................... 5 2.2.3 R DO TLER .................................................................................................................................. 5 2.2.4 MONOTERPEN HETEROZ TLER ..................................................................................................... 5 2.3 MONOTERPEN TAŞIYAN DROGLAR .............................................................................................. 5 3 UÇUCU YAĞLAR.......................................................................................................................... 6

3.1 TANIM ............................................................................................................................................ 6 3.2 YAYILIŞLARI, BULUNDUĞU YERLER VE GÖREVLER .................................................................. 6 3.3 F Z KSEL ÖZELL KLER ................................................................................................................ 7 3.4 K MYASAL YAPILARI .................................................................................................................... 7 3.4.1 TERPENO TLER ............................................................................................................................ 7 3.4.2 AROMAT K YAPILAR.................................................................................................................. 10 3.4.3 FARKLI KAYNAKLI B LEŞ KLER ................................................................................................. 10 3.5 UÇUCU YAĞLARDA DEĞ ŞKENL K FAKTÖRLER ....................................................................... 11 3.5.1 T CAR SM ................................................................................................................................ 11 3.5.2 KEMOT PLER N OLUŞUMU ......................................................................................................... 11 3.5.3 VEJETAT F S KLUSUN ETK LER ................................................................................................. 11 3.5.4 ÇEVRESEL FAKTÖRLER N ETK S ............................................................................................... 11 3.5.5 ELDE ETME YÖNTEM N N ETK S ............................................................................................... 11 3.6 ELDE ED L ŞLER ........................................................................................................................ 12 3.6.1 UÇUCU YAĞLAR ........................................................................................................................ 12 3.6.1.1 Distilasyon ............................................................................................................................. 12 3.6.1.2 Mekanik yol (Citrus kabuklarının sıkılması) ......................................................................... 12 3.6.2 KONKRET VE REZ NO TLER ....................................................................................................... 13 3.6.2.1 Tüketme ................................................................................................................................. 13 3.6.3 YAĞDA YAPILAN SON ŞLEMLER ............................................................................................... 13 3.7 UÇUCU YAĞLARDA VE UY TAŞIYAN DROGLARDA KAL TE KONTROLÜ VE ANAL ZLER .......... 13 3.7.1 UÇUCU YAĞLARIN KAL TE KONTROLÜ ..................................................................................... 13 3.7.2 UÇUCU YAĞ B LEŞENLER N N ZOLASYONLARI VE YAPILARI ÜZER NDE ÇALIŞMALAR ............ 13 3.7.2.1 Elde etme................................................................................................................................ 14 3.7.2.2 Türev hazırlama ..................................................................................................................... 14 3.8 UÇUCU YAĞLARIN FARMAKOLOJ K ÖZELL KLER ................................................................... 14 3.9 UÇUCU YAĞLARIN TOKS S TES ................................................................................................. 14 3.10 UÇUCU YAĞ TAŞIYAN DROGLARIN KULLANILIŞI .................................................................... 15 3.10.1 ECZACILIK ............................................................................................................................... 15 3.10.2 PARFÜMER ............................................................................................................................. 15 3.10.3 GIDA TEKNOLOJ S .................................................................................................................. 15 3.11 SAKLANMASI ............................................................................................................................. 15 3.12 UÇUCU YAĞ TAŞIYAN BAŞLICA DROGLAR ............................................................................... 16 3.12.1 UÇUCU YAĞ TAŞIYAN LAM ACEAE DROGLARI .................................................................... 16 3.12.2 ANASON KOKULU UÇUCU YAĞLAR ......................................................................................... 19

1

3.12.3 3.12.4 3.12.5 3.12.5.1 3.12.5.2 3.12.5.1 3.12.6 3.12.7 4

C TRUS UÇUCU YAĞLARI ......................................................................................................... 20 ASTERACEAE FAM LYASININ TAŞIDIĞI UÇUCU YAĞ DROGLARI .............................................. 21 D ĞER UÇUCU YAĞLAR ........................................................................................................... 21 Oleum Rosae, gül yağı ......................................................................................................... 21 Oleum Chenopodii, kenopod esansı..................................................................................... 22 Oleum lauri, defne yağı........................................................................................................ 22 UÇUCU YAĞ ÇEREN D ĞER DROGLAR ..................................................................................... 23 BAHARATLARDA “TIBB B TK ” M D R?.................................................................................. 23

REÇ NELER................................................................................................................................. 24

4.1 REÇ NELER N ELDE ED L ŞLER ................................................................................................ 24 4.2 REÇ NEL MADDELER ................................................................................................................. 25 4.2.1 RES NA ...................................................................................................................................... 25 4.2.2 GL KORES NA ............................................................................................................................ 25 4.2.3 LAKTORES NA ........................................................................................................................... 25 4.2.4 OLEORES NA.............................................................................................................................. 25 4.2.4.1 TEREB NTH NA .................................................................................................................. 26 4.2.4.2 CANNAB S SAT VA, kendir, esrar otu, Cannabinaceae..................................................... 26 4.2.4.3 MAST X, sakız, Anacardiaceae ............................................................................................ 26 4.2.4.4 RES NA GUAJAC ............................................................................................................... 26 4.2.5 OLEOGUMM RES NA, GUMM REZ NLER ..................................................................................... 26 4.2.5.1 OL BANUM, Burseraceae..................................................................................................... 27 4.2.5.2 OPPANAX, Burseraceae ....................................................................................................... 27 4.2.5.3 M RRA, Burseraceae ............................................................................................................. 27 4.2.5.4 ASAFOET DA, Apiaceae...................................................................................................... 27 4.2.6 BALSAMUM, BALZAMLAR ......................................................................................................... 27 4.2.6.1 MYROXYLON BALSAMUM VAR. PERE RAE, peru balsamı, fabaceae......................... 27 4.2.6.2 MYROXYLON BALSAMUM , M.TOLU FERUM, tolu balsamı, fabaceae....................... 27 4.2.6.3 STORAX................................................................................................................................ 28 4.2.6.4 STYRAX AMER CANUS, styraciaceae............................................................................... 28 4.2.6.5 STYRAX TONK NENS S, siam benzoini ............................................................................ 28 4.2.6.6 STYRAX BENZO N VE STYRAX PARALLELONEURUS, sumatra benzoini ................ 28 4.2.6.7 KATRAN ............................................................................................................................... 28 4.2.6.8 P X, juniperi oxycedrus, Ardıç katranı, Cupressaceae........................................................... 28

2

Bütün terpen ve steroitler mevolanat yolağından oluşurlar.3 dien) moleküllerinin “kafa-kuyruk” şeklinde birleşmesi sonucu meydana gelmektedir(izopren kuralı). enzimler tarafından katalizlenen reaksiyonlar sonucu ortaya çıkarlar ve allilik prenil pirofosfat molekülü olarak isimlendirilen bir hareket molekülüne izopentenil pirofosfat(IPP=C5) ünitesinin ilavesiyle oluşan (C5)n alkollerinin fosforik diesterleridirler.Terpenoit ve Steroitler 1 Giriş Terpenoit ve steroitler bitkilerde sekonder metabolit olarak en büyük grubu oluşturmaktadırlar. Terpenler değişik sayıdaki izopren(=2 metil buta-1. zopren kuralına uygun bir şekilde meydana gelen terpenlere düzgün terpen denir.DMAPP)+ IPP (C5)nalkolünün fosforik diesteri (= terpen) Terpenlerin oluşumunda ilk ünite dimetilallil pirofosfat(DMAPP)’dir. Prekürsörün oluşumu Prekürsör ismi Terpen C zopren sayısı/formül sayısı MVA(=mevalonik DiMetilAllilPiroPosfat Hemiterpen 1 5/C5H8 1 asit) IPP DMAPP Geranil pirofosfat Monoterpen 10/ C10H16 2 DMAPP + IPP GPP 2 GPP + IPP FPP Farnesil pirofosfat Seskiterpen 15/ C15H24 3 3 FPP + IPP GGPP Geranil geranil pirofosfat Diterpen 4 20/ C20H32 4 Geranil farnesil Sesterterpen 25/ C25H40 5 GGPP + IPP GFPP 5 pirofosfat Skualen(=steroitlerin Triterpen 6 FPP + FPP Skualen 30/ C30H48 6 prekürsörü) 7 GGPP + GGPP Fitoen Fitoen(=karotenoitlerin Tetraterpen 40/ C40H64 8 prekürsörü) (=karoten) zopren sayısı 3’e kadar olanlar genelde uçucu ve 3’ten büyük olanlar genelde uçucu değildirler. Formüle edecek olursak Allilik prenil piro fosfat(=prekürsör=örn. Terpenlerin oluşumunda rol alan IPP↔DMAPP oluşumunda asetat molekülü başlangıç maddesidir. MVA’ya fosfat bağlanması ve daha sonra –COOH grubunun uzaklaşmasıyla IPP oluşur. 2 molekül asetik asit tiyoesterinin birleşmesi ve ardından redüklenmesi sonucu mevalonik asit oluşur. düzensiz monoterpenler 2 DMAPP ünitesinin bağlanmasıyla ortaya çıkarlar. Bu grup bileşiklerin prekürsörleri. 3 . zopren kuralının uygulanmadığı bazı durumlarda. IPP ise bir enzim yardımıyla DMAPP’a izomerize olur.

lavandulan. Pinan ve bornandan izokamfan veya fenkanın oluşmasında olduğu gibi) izo-kamfan fenkan -veya geleneksel olmayan bir biyogenez ile (örn. Fakat glikozidik formlarına da rastlanmaktadır. Asteraceae uçucu yağlarında bulunan düzensiz terpenlerin ve iridoitlerin yapısında bulunurlar. Glikozidik formları aroma prekürsörleridir ve şeftali. kiraz. rotrokan) krizanteman artemisan lavandulan santolinan 4 . ahududu gibi bazı meyvelerde bulunanlar önemlidir. Asiklik Monosiklik (halka (tek halkalı) taşımayan) mirkan seko-iridan p-mentan iridan Bi ve trisiklik (iki halkalı) karan pinan bornan tuyan Düzgün monoterpenlere ilaveten düzensiz yapılar.artemisan. 2. santolinan.1 Yapısı Düzgün monoterpenler iki izopren ünitesinin kafa-kuyruk şeklinde bağlanması sonucu meydana gelirler. üzüm. Çoğu serbest haldedir.2 Monoterpenler En basit terpen yapısı olup 2 x izopren molekülünden oluşurlar. -ya düzgün prekürsörlerin rearanjmanı ile (örn. (örn.direkt krizamtemil PP krizantema) -veya onun rearanjmanı üzerinden oluşan türevleri ile meydana gelirler. Monoterpenler genelde uçucu yağların yapısında yer alan düzgün terpenlerin.

2. analjezik Antispazmodik.2.2.1 Düzgün monoterpenler Düzgün monoterpenlerin hareket noktası GPP’dir. 2. 2.2. diüretik 5 . 2. 2.2.2 Düzensiz monoterpenler 2 molekül DMAPP birleşmesi sonucu krizantemil pirofosfattan meydana gelirler.3 ridoitler Geraniol veya nerolün siklopropan çekirdeğini oluşturması ve glukozidasyon ile meydana gelirler.3 Monoterpen taşıyan droglar Bitki Paeonia sp Viburnum sp Türkçesi Şakayık türleri Gilabori Familya Paeoniaceae Caprifoliacea Etken madde Paeniflorin (monoterpen glikozit) Anatoliozit (monoterpen heterozit) Kullanılış Antispazmodik.2 Biyosentetik kaynakları Monoterpenler biyosentetik orjinlerine göre dörde ayrılırlar.4 Monoterpen heterozitler Siklopentanoit yapı taşımayan monoterpenik heterozitlerdir.2.

Bulunduğu organ Yaprak Yaprak Yaprak Meyve Meyve Çiçek Tohum Gövde Gövde Gövde Rizom Kök Örnek Folia Menthae F. Bitkilrede uylar çeşitli organlarda bulunmaktadır.Piperis nigri Flos Rosae Semen sinapsis Cortex cinnamomi Eucalyptus macarthuri Cortex camphora Rhizoma Filicis Radix valerianae Bulunduğu yer Salgı tüyü Salgı hücresi Salgı cebi Salgı kanalı Salgı hücresi Hücre içinde Doku içinde Salgı kanalında Gövde kabuklarında Odun kısmında reçine ile beraber ç salgı tüyü Hücre içinde -Görevleri 1. bulunduğu yerler ve görevleri -Bulunduğu yerler UY’lar en çok Lamiaceae. .Konkret: bitkisel kaynaklı taze materyalden sulu olmayan bir solvanla tüketme ile elde edilen karakteristik kokulu ekstredir. Myrtaceae. .Pomat: soğukta veya sıcakta anfloraj yöntemleri (=erimiş yağ içine çiçeklerin batırılması ve bekletilmesi) ile elde edilen parfümlü yağdır. aromatik maddeler. 3. .1 Tanım Uçucu yağlar. 6 . düz zincirli hidrokarbonları. bitkilerden genellikle distilasyon ile elde edilen yapısında terpenik.Boldo F.Eucalypti FructusAnisi Fr. 2. . N ve S taşıyan heterozitleri taşıyan oda sıcaklığında genellikle sıvı olan.Rezinoit: doğal kaynaklı kuru materyalden sulu olmayan solvanla tüketme ile elde edilen karakteristik kokulu ekstredir.2 Yayılışları. aldehit. Umbelliferae ve Graminae familyalarında yaygındırlar. Rutaceae.Baharat: koku ve aroma vermek. Bitkinin kullanmadığı işe yaramayan depo ürünlerini ortadan kaldırmak gibi görevleri vardır. pomat veya rezinoitten elde edilen karakteristik kokulu ürünlerdir.Absolü: uygun sıcaklıkta alkolle tüketme sonucu konkret. 3. . gıdaların lezzetini artırmak için kullanılan doğal bitki ürünleri veya karışımlarıdır. sekonder metabolit olan kompleks karışımlardır.3 Uçucu yağlar 3. Coniferae. uçucu asit. 4. Koruyucu Tozlaşmayı kolaylaştırıcı Su kaybını azaltıcı Yaralanmalarda bitkiyi korumak için meydana gelen daha sonra görevi biten reçineleri eritici 5. Compositae.

Alkol ilave edildiğinde tüm uçucu yağların donma noktası düşer.4 Kimyasal yapıları Uylar kompleks ve değişken 2 farklı biyogenetik gruptan oluşan maddeler karışımıdırlar. kamfen. Nadiren oda sıcaklığında katı haldedir(O. sabinen α-pinen β−pinen sabinen 3-karen kamfen 7 . O.5) uçucu yağlara rastlanır. Bekledikçe kromofor grupları oluşur ve renk şiddeti artar. 2.8 –1. Genellikle %1’den az elde edilirler. yoğunluğu.Anisi). Bunlar terpenoit ve daha az yaygın olan fenilpropandan türeyen aromatik yapılardır. Sassafras) 5.1 Terpenoitler Uçucu yağlar en çok uçucu terpenleri başka bir deyişle molekül ağırlığı çok yüksek olmayan mono ve seski terpenleri taşır.Chamomillae).0 arasındadır. sabunlaşma. Karanfil tomurcukları ise istisnadır ve yaklaşık %15 oranında uy taşır. 7.Cinnamomi.3.Caryophylli. Suyla bekletildiğinde taşıdığı bazı maddeler suya geçerek eczacılıkta önemli olan aromatik suları (=Aqua) meydana getirirler. suyla karışmazlar ancak sürüklenirler. osimen mirsen osimen Hidrokarbon (uy’da daima bulunurlar) Monosiklik α ve γ Terpinen. 3. -Uçucu yağlarda bulunan monoterpenlerin yapılarına örnekler Örnek Monoterpen Halka sayısı yapısı Monoterpen Asiklik Mirsen. Tamamı özel kokuludur. p-simen α-terpinen p-simen β-terpinen Bisiklik Pinenler. Nadiren kırmızı (O. Nadiren yoğunluğu sudan ağır(1. Suda çözünmezler. 3. Doğal olarak elde edilen yağların hepsi optikçe aktiftir ve değerleri spesifiktir.4. 3-karen. O. laveten her uyın alkoldeki çözünürlüğü. kırılma gibi indisleri yağa ait farklılıklar gösterir. asitlik.0-1. 6. (O. Genelde soluk sarı veya sarı renklidirler. 3.Caryophylli) veya mavidir(O. 4. lk elde edilirken tamamı renksizdir.3 Fiziksel özellikleri 1. Yoğunlukları genellikle 0.

sitronellol OH sitronellol linalol Alkol Mentol. sitronellil asetat Mentil. karvon. fenkol borneol Aldehit Asiklik Geranial. neral. terpineol. sitronellal CHO sitronellal Asiklik Tageton O tageton O Keton Monosiklik Menton. fenkon. 1-terpinen-4-ol Monosiklik OH OH mentol terpineol OH Bisiklik Borneol. linalol.CH2OH geraniol CH2OH Asiklik Geraniol. pulegon karvon Bisiklik Kafur. terpinil asetat zobornil asetat O tuyon Asiklik Ester Monosiklik Bisiklik 8 . tuyon Linalil asetat.

Eter Sineol(=ökaliptol) O 1. karvakrol OH timol karvakrol Monoterpenlede biyosentez sonucu veya sitralden halka kapanması sonucu oluşabilen siklositral yapısı da önemli bir iskelettir. 9 . -Siklositral yapılarına örnekler O O H β−iron safranal Uçucu yağlarda bulunan seskiterpenlerin yapıları monoterpenlere benzer. Hidrokarbonlar. β-ironlar ve safron β-siklositral’den hareketle elde edilmiş önemli etken maddelerdir. Safran hidroliz sonucu safranala dönüşür. α.8-sineol Peroksit Askaridol O O askaridol OH Fenol Timol. alkoller ve ketonlar en çok bilinen yapılardır.

2 Aromatik yapılar Uçucu yağlarda bulunan fenilpropanoitler (C6-C3) çoğunlukla allil.4. βsantalol.ve propenilfenol şeklinde yaygındır. 10 . cis-longipinan2.7-dion. patçouli alkolü OH farnesol O Keton Nootkaton. β-vetivon nootkaton Aldehit Ester Sinelsallar OCOCH3 Sedril asetat sedril asetat 3.-uçucu yağlarda bulunan seskiterpen yapılarına örnekler Seskiterpen yapısı Örnek H Hidrokarbon β−bizabolen. asitler. alkoller. 3. karotol. Yüksek ısıya bırakılmış ürünler de azot veya kükürt taşıyan ürünler meydana gelir. β−karyofilen. asiklik eterler ve laktonlar elde edilir. aldehitler. longifolen β−bizabolen Alkol Seskiterpen Farnesol. Eğer materyal buhar distilasyonu ile tüketilirse hidrokarbonlar.4.3 Farklı kaynaklı bileşikler Uçucu yağlar elde etme yöntemlerine bağlı olarak düşük molekül ağırlıklı çeşitli alifatik bileşikleri taşırlar.

5 Uçucu yağlarda değişkenlik faktörleri 3. t-4-tuaynol. Buna karşın derin bölgelerde depolanan yağ daha dayanıklı kalır. terpinolen ve α-terpineole döner. sıcaklık ve kullanılan aletin şekli değişikliklere neden olmaktadır. (-)menton miktarındaki düşme (-)mentol ve (+)neomentol seviyesinde düşmeye neden olur. α. 11 . Taşıdıkları ana bileşene göre bunlar. Geraniol. Isının uzun süre tatbik edilmesi sonucu ise düşük polariteye sahip maddeler değişikliğe uğrarlar. büyümeleri sırasında taşıdıkları maddeler değişkenlik gösterir. 3. Timol. türlerinde de kemotipler söz konusudur. ayrıca yeni yapılanmalar. gün ışığının toplam süresi ve rüzgar ile özellikle yüzeyel histolojik saklama organlarında (ör. Yunan veya Türk olarak isimlendirilir. α-terpineol. Tersi durumda ise(soğuk geceler) mentol oluşumu artar. ortamın pH’sı. izomerizasyonlar. Origanum vs. Linalol. Lamiaceae familyasındaki salgı tüyleri) bulunan yağlar direkt olarak etkilenir. bağıl nem. sabinen hidrat. terpinolen vb. Thymus türlerinden başka. esterlerin hidrolizi hızlanabilir. Bu kemotipler birbirlerinden taşıdıkları ana bileşene göre ayrılırlar. 3. güneyde yetişen Laurus nobilis de kuzeyde yetişenlere göre yağ verimi daha yüksektir. Mentha piperita’da vejetatif siklus sırasında. Bir başka örnekte ise. Ayrıca uzun süreli kaynama ile ortam asidik olur ve sabinen. Karvakrol. Kültür çalışmaları ile de verim ve kalite üzerinde değişiklikler görülür.5. tipleri olarak sıralanabilirler.1 Ticari ismi Kekik veya kekik yağı uluslar arası piyasada spanyol.pinen terpinen-4-ol.5. 3.3. sineol. Meksika.5 Elde etme yönteminin etkisi Distilasyon sırasında süre. Bunun sonucu. 3. Thymbra.2 Kemotiplerin oluşumu Örneğin Thymus vulgaris’in morfolojik olarak homojen ve dayanıklı bir karyotip olmasına karşın değişik kemotipleri vardır. Kullanılan cihaz ve yöntem de önemlidir.3 Vejetatif siklusun etkileri Bitkilerin. rasemizasyonlar. oksidasyonlar ve benzeri reaksiyonlar meydana gelebilir. Nanede uzun gün ve ılık geceler yağ verimini ve mentofuran miktarını artırır. (-)mentol seviyesi artarken (+)neomentol suda çözünen türevine[(-)neomentol glukoziti] dönüşür. terpinen.4 Çevresel faktörlerin etkisi Sıcaklık.5.5. Satureja.5.

1. 1.6. Su distilasyonu(basit buhar distilasyonu): materyal ve su aynı kapta bulunur. iv. Isı tatbik edilerek distilasyon yapılır.6 Elde edilişleri 3. Su buharı distilasyonu: kurutulmuş materyal su ile masere edilir. 3. Kimi türleri vardır. Patlatılan salgı ceplerinden akan sıvı sünger tarafından emilir.1. Farkı aşırı ısınmış buharın materyal üzerine üstten düşük basınç ile gönderilmesidir. Klasik işlem su içindeki meyvenin yüzeyine güç uygulanmaya dayanır.3.6. Anizoterm distilasyon: materyalin bulunduğu kap ile ürünün elde edildiği kap arasında sıcaklık farkı olan distilasyondur. Isı ile yapısı bozunan yağlar ve uçucu yağı derin dokularda taşıyan materyallere uygulanır. Hidrodifüzyon: yöntem buhar distilasyonuna benzer. Kuru distilasyon: direkt olarak materyalin ısıtılması ile yapılan distilasyondur. Kurutulmuş materyaller ve kaynatılmakla yapısı bozulmayan uçucu yağlarda kullanılır. 3. Uçucu yağı taşıyan sünger bir kovaya sıkılır. zoterm distilasyon: materyalin bulunduğu kap ile ürünün elde edildiği kap arasında sıcaklık farkı olmayan distilasyondur. 12 . Kullanılan yöntemler şunlardır.6. Lipofil distilasyon: sürükleyici aseton. etilen glikol gibi organik solvanlar kullanılarak yapılan distilasyondur. Eküel yöntem: ucu çivili fıçılarda meyve hafifçe yukarıdan bastırılarak gezdirilir ve salgı cepleri patlatılır. Solvanlı distilasyon: solvan ilave edilerek yapılan distilasyondur. Buhar distilasyonu(doymuş buhar distilasyonu): aşırı sıcak buhar materyal içinde geçirilerek yapılan distilasyondur.1. 2. Sıkma yöntemi:en ilkel yöntemdir. Taze toplanan ve yağı yaprakta olduğu gibi yüzeyde taşıyan materyaller için kullanılır. 6.2 Mekanik yol (Citrus kabuklarının sıkılması) Kabuk parçalanır ve fiziksel bir işlemle parçalanmış salgı kanallarındaki maddeler elde edilir. 5. Yağın özelliklerine ve bulunduğu salgı organına göre materyal işlemden önce ya parçalanır veya toz edilir. Mezokarp süngerle sıkılır.1 Uçucu yağlar 3. Katı atıklardan kurtulduktan sonra. Salgı ceplerinin sıkarak patlatılmasına dayanır. ii. uçucu yağ sudan santrifüj ile ayrılır. 4. 2. iii. Sünger yöntemi: meyve ortadan ikiye kesilir. Başka yerde bulunan buhar jeneratöründen getirilen aşırı ısınmış buhar ıslak materyal içinden geçirilir. 3.1 Distilasyon En çok kullanılan yöntemdir. Lipofob distilasyon(hidrodistilasyon): su ile yapılan distilasyonu i.

ester. fiziksel ölçümler(optik çevirme.1 Tüketme 1) zoterm tüketme: Materyal ile ürünün bulunduğu ortam arasında ısı farkı olmayan distilasyon ve tüketmedir. 3.2 Uçucu yağ bileşenlerinin izolasyonları ve yapıları üzerinde çalışmalar Uygulanan işlemler içinde en yaygın kullanılan yöntem. 2) Anizoterm tüketme: Materyal kaynama noktası düşük. Dijestiyon yönteminde ise tek fark ısı kullanılmasıdır. kırılma indisi) ve çeşitli indeks (asitlik. Taze materyale uygulanır. Bu amaçla seçici tüketme yöntemi kullanılır.7. şlem sonucu elde edilen yağa deterpene. Kolay bulunur ve ortamdan kolayca uzaklaştırılabilir olması. kokusuz baharat eldesinde kullanılmıştır. uçucu yağın fraksiyonlu distilasyona tabi tutulması daha sonra bozunma ürünleri üzerinden izolasyonlarıdır. nikotinsiz sigara. Önceleri dekafeinsiz kahve. sürüklenme özelliği olan çözücülerle tüketilir. Uçucu yağın tayinin de TK kullanılır. Uçucu yağın içerdiği su miktarını saptamada benzen. 13 .2. Bu tayin dışında gravimetrik.2 Konkret ve rezinoitler 3. Deterpenasyon uçucu yağın kolayca reçineleşebilen terpenik hidrokarbonlarından uzaklaştırılmasıdır.6. Sıcak tatbiki ile eritilen lipit içerisine materyal daldırılarak bekletilir. sabunlaşma. ksilen gibi azeotropik ajanlar kullanılır.3.6.1 Uçucu yağların kalite kontrolü Klasik olarak tanımlanan bu tayinler alkolde çözünürlük. 3. propan veya sıvı bütan en çok kullanılan çözücülerdir. 3. Bu tayin solvan tüketmesi ve distilasyonu aynı anda gerçekleştirilerek yapılır. şlem görmüş uçucu yağ konsantre uçucu yağ olarak tanımlanır. Doğal ve kimyasal olarak inert olması. taşıdığı toksik ve kötü kokulu maddelerden temizlenmesi. Yanıcı ve toksik olmaması. Tercih edilme nedeni. Bunun dışında gaz kromotografisi de kullanılır. Genellikle yağ ve lipit kullanılarak yapılar. Anfloraj yönteminde difüzyon işlemi uygulanmaktadır ve elde edilen ürün absolü olarak bilinir.7 Uçucu yağlarda ve uy taşıyan droglarda kalite kontrolü ve analizler En önemli tayin uçucu yağ miktar tayinidir. Likens-Nikerson adı verilen cihaz kullanılarak yapılır. Değişik fonksiyonel gruplarına göre farklı bozunma ürünleri ve suda çözünen türevleri hazırlanır ve uçucu yağdan preparatif ayırma işlemleri yapılır. Bunun yanı sıra eczacılıkta kullanılabilmesi için uçucu yağların nötralleştirilmesi.7.6. renginin giderilmesi. asetil indeks) tayinleridir. Çözücü seçimi çok önemlidir. 3) Süper kritik gazlarla tüketme: süper kritik bir gazla tüketme işleminde en çok karbondioksit gazı kullanılır. Petrol eteri. 3. Seçiciliğinin geniş olmasıdır.3 Yağda yapılan son işlemler Elde edilen uçucu yağın dayanıklılığını artırmak için içerdiği su ultra santrifüjlerle uzaklaştırılmalıdır. volumetrik ve mikroskobik yöntem de kullanılır. hekzan. etken madde miktarının artırılması gerekir. iki kez distilasyon sonucu elde edilen yağa bidistile ve çeşitli yöntemlerle rektifikasyon sonucu elde edilen yağa rektifiye uçucu yağ denir.

Menthae Kalsiyumun hücrelere girişini engelleyerek spazmolitik etki gösterir. Angelica.7. eterler ve hidrokarbonlardır. Geraniol. O.9 Uçucu yağların toksisitesi Yüksek dozda yutulduğunda özellikle tuyon ve pinokamfon taşıyan uçucu yağların akut toksisiteleri bilinmektedir.Menthae -200C’de bekletildiğinde mentol çökerek ayrılır. Eucalyptus.Anisi halk arasında spazm çözücü olarak dahilen kullanılmaktadır. O. ince tabaka kromotografisi. Eugenia. Mentha spazmolitik. sineol ve anetol gibi pek çok monoterpen toksiktir.2 Türev hazırlama 1. mentol. Pinus yağları ve O.Niaouli gibi yağlar mukozadaki hücreleri stimüle ederler ve bronşlardaki epitelin hareketliliğinin artmasına neden olurlar(ekspektoran). Eugenia . Yüksek dozda kafur. Eucalyptus. Primer ve sekonder alkoller ftalik asit esterleri halinde izole edilebilirler. Karbonil gruplar sodyum hidrojen sülfit veya Girard reaktifi ile ayrılabilirler.2. Bazı uçucu yağlar mantarlara ve mayalara karşı da etkilidir. Kalan karışım ise tersiyer alkoller. Linalol ve Timol gibi bileşikler fenolden daha antiseptiktir. Çeşitli psikosomatik problemlerde etkilidirler. • Antiseptik aktivite: Genellikle antibiyotiklere karşı rezistan suşlara karşı antiseptik etkilidirler. Hemen hemen hepsi koruyucu olarak kullanılır. Lavandula. damla sayıcı-Current kromotografisi ve döner bölmeli sayıcı-Current kromotografisi yöntemleri kullanılmaktadır. Bu maddeler fraksiyonlu distilasyon gibi fiziksel özelliklerinde dayanarak ayrılır. Mentha piperita. Matricaria. Rosamarinus officinalis. Ocimum.2. Thymus. Örneğin O. 3. 14 . Bu ketonlar epileptik ve tetani benzeri tablolar çizilmesine ve psişik ve duyusal bozuklukların ortaya çıkmasına neden olurlar.1 Elde etme Uçucu yağlardan taşıdıkları etken maddelerin elde edilmesinde em çok kullanılan yöntem yağa soğuk tatbik edilerek etken maddenin çöktürülmesi ve çöken maddenin daha sonra santrifüjlenerek ayrılmasıdır.3. gaz kromotografisi.8 Uçucu yağların farmakolojik özellikleri Çoğunlukla bir uçucu yağın aktivitesi ile yağın elde edildiği bitkinin etkisi birbirlerine karıştırılmaktadır. bitkinin infüzyonu antispazmodik ve koleritik etki gösterir. yüksek performanslı sıvı kromotografisi. 4. yanma hissi ve bazı durumlarda hafif lokal anestezik etki ortaya çıkarırlar. Kimi uçucu yağlarda saptanan aktiviteler şöyle sıralanabilir. Melisa.. 3. Uçucu yağların ayrım ve analizinde fraksiyonlu distilasyon. • Tahriş edici özellikler: Terebenti gibi ürünler haricen kullanıldığı takdirde kılcal kan akışında hızlanma. Melisa officinalis. Örneğin Rosmarinus uçucu yağı antimikrobiyal özellik gösterirken. yöresel kızarma.. Sitral. Ester ve laktonlar hidroliz edilir ve elde edilen asitler alkali tuzlar halinde ayrılabilir. • Spazmolitik ve sedatif etki: GIS spazmlarını azaltıcı ve baskılayıcı etkilidir. 3. 5. fenoller ve oldukça nadir görülen bazlar suda çözünen tuzlarının oluşturulması ile ayrılabilirler. 2. 3. Asitler. vs. sıvı kolon kromotografisi. Sıklıkla gastrik salgılamayı artırırlar ve “digestif” ve “stomaşik” etki gösterirler.7.

15 . fotoizomerizasyon anetol. çorbalar.1 ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ Eczacılık S. termoizomerizasyon sitraller.10. 3. Ayrıca antioksidan da kullanılabilir.10. hijyen ürünlerinin hazırlanmasında ve aromaterapide de kullanılmaktadır. fotosiklizasyon sitraller. 3.Sinapsis romatizmal tedavide yakıların terkibine irritan olarak girer. Örneğin Defne yağı donmuş gıdalara koruyucu olarak konur.Citronellae böcek uzaklaştırıcı Bunların dışında. laç ve hijyen ürünleri arasındaki sınırda olan banyo ürünlerinde. et ürünleri. uçucu yağlar. alkolsüz ürünler. absolü ve diğer rezinoitlerin başlıca kullanım alanıdır. konkret. özellikle “rahatlatıcı” ve “gevşetici” banyolarda uçucu yağların yer almaları halince terpenik bileşiklerin deriden emilim riski nedeniyle dikkat edilmelidir. 3. 4.2 Parfümeri Parfümeri.10. süt.3. gibi bozunmalar meydana gelir. peroksidasyon ve keton/alkole dönüşme hidrokarbonlar. Bu koşullar sağlanmadığı takdirde. oksidatif parçalanma propenilfenoller. 3.11 Saklanması Küçük alüminyum. 1. gibi gıda teknolojisinin pek çok alanında önemli bir yeri vardır.10 Uçucu yağ taşıyan drogların kullanılışı 3.Chenopodii (=askridol’dan kaynaklı) antihelmentik O. O. 2. şekerli ve unlu mamuller. 5. sos.Chamomillae antienflamatuar O. paslanmaz çelik veya renkli cam kapaklı şişelerde ağzına kadar doldurulmuş ve sıkıca kapatılmış halde düşük sıcaklıkta ve inert azot gazı altında saklanarak bozunmaları sınırlandırılır.3 Gıda teknolojisi Donmuş ürünler yanında. kozmetolojide.

%0. Sedatif vs.officinalis) Hakiki lavanta: Uçucu yağı(=lavanta esansı) antimikrobiyal ve sedatif etkilidir. melisa yaprakları gibi(içerdiği sitral’den dolayı) limon kokar. basit sindirim sistemi rahatsızlıkları ile dermatoloji ve hijyendeki lokal kullanımlarıdır. Sedatif. Lokal olarak burun tıkanıklığında kull. UY’ı iki yağın bileşimi arasında bir yapı gösterir.12.stoechas %23 kafur. Lavandenler L. 1.12 Uçucu yağ taşıyan başlıca droglar 3. Bu türlerde keton miktarı çok yüksektir.Estragol ise östrojen benzeri etki göster.3. Fesleğen Lamiaceae Yaprak Hyssopus officinalis Lamiaceae Yaprak Pinokamfon Bitki Lavandula sp. Linalol ve linalil asetat taşımasından dolayı parfümeri ve kozmetikte kullanılır. Ocimum. ℵ L. %4 sineol ℵ L. linalil asetat Antimikrobiyal. 3. Avrupalılar baharat olarak kullanıyor. Lavandula angustifloia(=L. Linalol ve linalil asetat daha az oranda bulunur.hybrida(=L. aldehitler Antiviral(uçuk ted. L. Bitki Melissa officinalis* Türkçe Oğul otu Familya Lamiaceae Drog Yaprak Kullanılış Etken madde Monoterpen Antimikrobiyal.latifolia Aspik lavantası: Sineol ve kafur yönünden zengin bir uçucu yağ taşır.de). sitronellal] *Özellikle zmir’de aktar “hakiki melisa otu” adıyla Lippia citriodora(verbenaceae)’ nın yapraklarını satarlar. *Üç çeşit lavanta vardır. [=sitraller(=geranial antitiroit. %18 fenkon. + neral). Esansına ise “Verven Esansı” denir.x intermedia Emerice x Loisel) yukarıdaki iki türün hibritleridir ve uy elde edilmesinde kullanılırlar.1 Uçucu yağ taşıyan LAM ACEAE drogları Bir çoğu baharat olarak bilinen bitkilerdir Origanum. kafur kaynağı olarak yararlanılır vede her ikisi de antiseptik olarak kullanılmıştır. Bu droglar için kabul edilen belli başlı endikasyonlar. Türkiye’de iki lavanta türü yetişmektedir. Bu bitkide verbenon adı verilen bisiklik bir ketonda bulunmaktadır. Çok nadir görülen bazı durumlarda uykusuzluğa karşı kullanılanlarda vardır Lavandula.* Türkçesi Lavanta türleri Familya Lamiaceae Drog Çiçek Etken madde Kullanılış Linalol. Nörotoksik(=Epilepsi benzeri etki). Bu yapraklar ezildiğinde. Onun için aspik esansı lavanta esansı kadar değerli değildir.6 linalol Her iki türde Kayra bölgesinde(=Marmara ve Batı Anadolu)yaygındır. Çiçekleri ise haricen antiseptik ve sikatrizan olarak kullanılmaktadır. Melissa Bitki Ocimum basilicum Türkçesi Familya Drog Etken madde Estragol(=metil kavikol) Kullanılış Yapraklar dijestif etkili.cariensis %30 kafur. Thymus. 2. Linalol kaynağı olarak değil. 16 .

cardiaca’dan elde edilir. sylvestris form rubescens OLEUM MENTHAE(=NANE YAĞI): M. Mitçam esansı eldesinde kullanılır. M. Salvia officinalis 2. 4. Bunun dışında yarı sentez yoluyla. var. 3. 17 . tütün. Sineol ve Geranil asetat taşır.sclarea: Linalol ve linalil asetat taşır. Türkiye’de yetişen Salvia triloba’nın uçucu yağı %50 sineol taşır. S. antispazmodik. drog fonksiyonel dispepsinin semptomatik tedavisinde. Kokusu en hoş olan uçucu yağdır. çki. SPEARM NT O L: M. şekerleme ve sakız üretiminde kullanımı vardır. yollarla elde edilir. officinalis form palescens(=beyaz nane) 3.Bitki Mentha x piperita* Türkçe Familya Drog Etken madde Nane Lamiaceae Yaprak Mentol Kullanılış UY Spazmolitik(Ca’un girişini azaltarak). kafur. pulegonun çifte redüksiyonuyla vb. borneol.pulegium’dan elde edilir. Pulegon adında monosiklik yapıda keton taşır. borneol. Bu türler mentol taşımazlar. GIS rahatsızlıklarında kull. MENTOL(TF): Doğal mentol M. M. Geranil asetat’tan dolayı “gül” gibi kokar. piperascens’ten elde edilir. oral hijyen sağlamak için vs. Parfüm endüstrisinde ve diğer terpenlerin başlangıç maddesi olan sklerol taşır. antiseptik. Mentol taşımaz piperiton ve piperitenon taşır. konsantre şurup.piperita var.kull. PENNYROYAL O L:M. 2. sineol Adaçayı Salvia sp* Lamiaceae türleri Kullanılış Antioksidan.longifolia Kültürü yapılır nane olarak satılır. Kullanılışı aynıdır ilaveten hafif yaralanmalarda kullanılır. kusmayı ve bulantıyı kesmek için kullanılır. M. 3. 1. Mentha aquatica(=su nanesi) ve Mentha spica’nın hibritidir.pulegium(=yarpuz) Mentol içermemesine rağmen Anadolu’da halk arasında nane yağı olarak aynı amaçla kullanılmaktadır. S. Antiseptiktir ve parfümeride de kullanılır. M.fruticosa) uçucu yağı esas olarak sineol. soda. Üç tip adaçayı vardır. Bu yüzden su nanesi kullanılmaz.piperita var.spicata ve M. *Mentha piperita. Neredeyse hiç tuyon taşımaz. Türkiye’de 70 kadar Salvia türü vardır. S. glabra ve var.lavandulifolia: Uçucu yağının bileşimi çok farklıdır.piperita’nın çiçekli dal uçları ve yapraklarında su buharı distilayonu ile elde edilir.arvensis(=Japon nanesi)in iki varyetesinden.Bu keton uygun şartlar altında kolaylıkla mentole dönüşmesi bakımından önemlidir. kafur. officinalis form rubescens(=mitçam nanesi)EN ÖNEML varyetedir. CORNM NT O L: Mentha arvensis’in mentolü uzaklaştırılmış uçucu yağıdır. M. Toplam mentol oranı %60-65 arasındadır. Taşıdığı mentol %44’den az olmamalıdır. 1. Kafur ve sineol taşır. Uçucu yağ %’sini artırmak için değişik varyetelerin kültürü yapılır: 1. Beyinde hisopatolojik değişikliklere neden olur.cryphantha ise Tapir adıyla bilinir ve Orta Anadolu’da oldukça yaygındır. M.GIS rahatsızlıklarında kullanılır. Bunların dışında Salvia triloba(=S.piperita var. RENKS ZD R(ss). Eczacılıkta mide ağrılarını yatıştırmak.aquatica(=su nanesi) Toksik bir bileşik olan mentofuran taşır. M. %55-67 oranında karvon içerir ve karvon kaynağı olarak kullanılır. 2. Türkiye’de doğal olarak yetişen Mentha türleri şunlardır. Bitki Türkçe Familya Drog Yaprak Etken madde Tuyon(=monoterpen keton). terineol ve tuyon taşır.rotundifolia Kültürü yapılır nane olarak satılır. parfüm. Mentol taşımaz piperiton ve piperitenon taşır.

Origanum dubium 64 36 3.de montana Ayrıca sitral taşıyan ve limon kokulu kekik olarak bilinen Thymus sipyleus ve linalol ve linalol asetat taşıyan Thymus argeus’da Türkiye’de yetişen diğer kekik türleridir. spazmolitik. thymus zygis Türkçe Kekik Familya Lamiaceae Drog Yaprak ve çiçek Etken madde Fenoller timol ve karvakrol(terpen değil) Etken madde Fenoller timol. α.Bitki Türkçe Familya Drog Çiçekli dallar Etken madde Kafur. antioksidan. Satureja Antiseptik. karvakrol Drog Bitki Türkçe Familya Thymus serpyllum Yabani Çiçekli ssp. 4-tuyanol Timol ve karvakrol Emoliyan. Buna karşılık Türkiye’de keik adı verilen ve kekik yağı elde edilen başka bazı bitkiler yetişmektedir. Bitki Thymus vulgaris. kültürü de yapılmamaktadır.Fonksiyonel dispepsinin semptomatik ted. Origanum smyrneum 69 31 (= zmir kekiği) Bu üç türün dışında Bitki Origanum majorana Origanum vulgare Türkçe Familya Drog Mercan Yaprak Lamiaceae köşk ve çiçek Güvey Çiçekli otu. GIS rhtszlarının semptomatik ted. Origanum heracleoticum 84 16 (= stanbul kekiği) 2.si. sineol ve αpinen Rosmarinus Biberiye.si terpineol. Tür Karvakrol % Timol % 1. Ayak banyosu yapılıyor(Ahmet hoca yapıyormuş). antiseptik Kullanılış Antiseptik. kaşıntı giderici ve baharat olarak kull. Kullanılış Antibakteriyel. Lamiaceae officinalis kuş dili Kullanılış Hepatositler üzerinde koruyucu. 18 . antifungal.serpylum Lamiaceae kekik dal uçları ve ssp.tanaensis Türkiye’de Thymus vulgaris doğal olarak yetişmez. infeksiyöz Timol ve karvakrol Lamiaceae hastalıkların ted. kolagok ve koleritik. toprak Lamiaceae keklik üstü otu kısım Kullanılış Etken madde 1-terpinen-4-ol. Bu bitkilerden ilk akla gelen Origanum türleridir. antispazmodik.

Türkiye’de kefe kimyonu adı ile bilinen Laser trilobum meyveleri ise limonen ve peril aldehit taşır. Bu madde stilbesterole benzemekte olup belirgin bir hormon aktivitesi vardır. Bu ise taşıdığı alkaloitlerden kaynaklı zehirli bir bitkidir. katılaşma derecesini düşürür. Illicium verum Illiciaceae Meyve E-anetol karminatif anasonu Illicicum Seskiterpen Konvulsif anisatum Illiciaceae Meyve laktonlar anisatin. Anason yağı içinde polimerler oluşması yağın zehirliliğini artırır.de Stomaşik Karminatif. Pimpinella anisi karminatif. görmede bulanıklık ve uyuşukluk ile kendini gösteren toksik belirtiler verir. Yüksek dozda baş ağrısı.12.religiosum) neoanisatin Fructus Antispazmodik. Fakat Z-izomerinin(=cis) ki daha yüksektir.3. F. Anason yağı ışıkta bekletilirse 2 mol anetol kondanse olarak dianetol adı verilen bir bileşik oluşur. öfori verir. Oleum anisi. Anason kokulu alkollü içeceklerin çok fazla tüketilmesi tehlikelidir. Devamlı anason alanlarda anisizm adı verilen kronik bir entoksikasyon görülür. (=I. ışık karşısında bekletildiğinde ayrıca anizaldehitlerin kondenzasyonuyla anizoin adlı maddeyi verir. iştah açar. 19 . E-Anetol(=trans)’ün toksisitesi çok yüksek değildir. Bu türlerin yanında Türkiye’de Pimpinella anisetum da yetişmektedir. limonen Cumminum cyminum uçucu yağı kumin aldehit taşır. Düşük dozlarda solunum ve dolaşımı hızlandırır.2 Anason kokulu uçucu yağlar Bu grupta bulunan drogların hepsi fenilpropanoitlerce ve daha çok anetol bakımınından zengin bir uçucu yağ taşır. stomaşik. fakat bu ürünlerin toksisitelerinin kullanılan alkol miktarına bağlı olduğu da bilinmektedir. Diüretik Apiaceae Meyve Apiaceae Meyve Linalol Karvon Fructus Apiaceae (=monoterpen carvi keton).vulgare var. dulce(tatlı rezene) Coriandrum sativum Carum carvi Türkçe Rezene türleri Kişniş Kimyon Familya Drog Etken madde Anetol Kullanılış Dijestif eliminasyon fonksiyonlarını artırmak ve içki end. Anason Apiaceae E-anetol anisum (=meyv aromatizan e) Anetol toksik etkili fakat bu etkisi pek kuvvetli olmayan bir maddedir. Bazen anason meyveleri Conium maculatum(baldıran) meyveleri ile karıştırılmaktadır. Kullanılış Bitki Türkçe Familya Drog Etken madde Yıldız Antispazmodik. vulgare(kültür rezenesi). salgıları artırır. Bitki Foeniculum vulgare var.

mekanik yolla ekstre edilir. bu uçucu yağı taşıyan losyonları kullananlarda. Bu cinsin çeşitli türleri uçucu yağ taşır ve esas olarak bu yağ.citri özellikle kolonya yapımında kullanılır. Rutaceae familyası meyvelerinden mekanik yolla elde edilen bütün uçucu yağlar. 4. Sitral genel adı verilen monoterpen aldehitleri taşır geranial. Oleum Bergamiae(bergamot esansı) Bu uçucu yağ. Citrus yağları birkaç istisna dışında sıkma ile elde edilir. Mekanik yolla elde edilen diğer Rutaceae uçucu yağları gibi. O. Bunun dışında Amerika’da yetişen Cymbopogon citratus’dan su buharı distilasyonuyla Lemon-grass adlı uçucu yağ %70-80 oranında sitral içerir. Sitral’in koku verici olarak kullanımından başka Avitamini sentezinde başlangıç maddesi olarak da kullanımı vardır. “Sitronella” adı verilen ve %50 oranında sitronellal içeren uçucu yağ limon kokusu için kullanılır. Oleum neroli(O. soğutulunca çöken kumarin türevi bileşikler taşırlar.12. gıda ve parfümeri sanayi tarafından tüketilir. Işığa duyarlı kumarinler. O. Limonitlerden en fazla bulunan bileşik. deride esmerleşmeler görülür. Bu uçucu yağ ile hazırlanan kokulu su Aua Aurantii Floris adı altında TF’de kayıtlıdır. 1. Kabukların hoş kokusu çok belirgin ve tadı acıdır.Bergamiae’de Bergapten bulunmaktadır ki bu madde furan halkası taşıyan 5-metoksi kumarin’dir. O. Kabukta bulunan acı maddelerin bir grubu da triterpen yapısında maddelerdir ve limonitler adını alırlar.Citri) hazırlanmasına yol açmıştır. Limon esansının kendine özgü kokusunu veren bu aldehitlerdir. Perikarpta ayrıca flavanon heterozitleri bulunur. Pericarpium Aurantti Amara(=turunç kabuğu) Turunç meyvelerinin kabuğundan hazırlanan ekstreler bir çok ilaca koku vermek amacıyla ilave edilmektedir. Oleum Citri (=limon esansı) Bu uçucu yağ Citrus limon perikarplarından elde edilir. Bu bitki sitral elde etmek için kullanılır. Bu amaçla uçucu yağ etanolde çözülür. limonin’dir. Uçucu yağın kokusunu veren maddeler arasında sitaralin oksidasyonla parçalanması sonucu oluşan metil heptenon da sayılabilir. amara çiçeklerinden SU BUHARI D ST LASYONU ile elde edilen uçucu yağdır. Rutaceae familyasına dahil bir cinstir. Koku verici olarak eczacılık sanayinde ve parfümeride kullanılır. Ticarette.3. 20 . ısı uygulamadan.aurantii floris=Neroli esansı) Citrus aurantium var. bergamia meyvelerinin taze perikarpından. neral ve sitronellal. güneş ışığına olan duyarlılığı artıran bir madde olduğundan. Uçucu yağ %1 kadar metil antranilat taşıdığından mavi bir floresans göstermektedir. Türkiye’de elde edilmez. 2. Cymbopogon nardus(Graminae) bitkisinden elde edilen. Furanokumarin. limon esansında da soğukta çöken kumarin türevi bir madde bulunmaktadır sitropten. Taşıdığı uçucu yağda %90 oranında limonen ve asıl etkili olan aldehitler(nonil aldehti.Citri’de terpenik maddelerin fazla oranda bulunmasına karşılık. psoriazis(sedef) ve vitiligo da faydalıdırlar. Bu yağın %30’u linalol ve %7’si linalil asetattır. asıl kokuyu veren oksijenlenmiş türevlerin az miktarda olması.) bulunmaktadır. ticarette terpensiz limon esansının(Deterpene O. süzülür ve distillenir. citrus aurantium ssp.3 Citrus uçucu yağları Citrus. 3. desil aldehit vs. Bunlar arasında en çok bilinen hesperidozittir.

A.dracunculus Estragol (=Tarhun) *nörotoksistesinin tuyondan ileri geldiği belirlenmiştir. bitkisinin petallerinden su buharı distilasyonu ile elde edilen bir uçucu yağdır. Centifolia’dan gülsuyu (=Aqua rosae).vulgaris. antifungal. R. Rosa centifolia.3. gül yağı Rosa damascena var. triginthipetale(şam gülü. Güneş doğduktan sonra petallerdeki uy miktarı azalmaya başladığından sabahın erken saatlerinde toplanan çiçekler. ran ve Fas’ta elde edilmektedir.) 3. A. Gül yağı. pomat kıvamında. sonrada mefta olmuşmuş. Türkiye’de 1000-1500 kg gül yağı ve 3000 kg kadar da konkret elde edilmektedir. soluk sarı renkli ve yoğunluğu sudan az olan bir uçucu yağdır. Bulgaristan. spazmolitik. Türkiye. sulu faz tekrar distillenir(bidistilasyon).12. kinci distilasyondan sonra arta kalan sulu faz.12. alerjik kontakt dermatit Antihelmentik. fabrika veya imalathanelere getirilerek önce bir süre gölgede hidroliz için soldurmaya bırakılır. R. nörotoksik* Mayıs Asteraceae papatyası *uçucu yağ kamazulenden dolayı mavi renklidir. Sıcakta maserasyon yoluyla yapılan tüketmede çözücü olarak genellikle benzol kullanılır. Çünkü taşıdığı uçucu yağın büyük bir kısmı suda eriyen maddelerden oluşmuştur. kulağını kesmeye kalkmış. Türkiye’de Isparta ve Burdur’da kültürü yapılan Rosa damascena var. Birinci ve ikinci distilasyonlar sonunda elde edilen uçucu yağlar birleştirilerek gül yağı elde edilir. Kamazulen seskiterpen lakton olan matrisin’in dekompozisyon ürünüdür. Florentin kabında toplanan distilat üzerinde ayrılan yağ başka bir kaba alındıktan sonra. Chamomilla racutica Asteraceae familyasının taşıdığı uçucu yağ drogları Türkçe Familya Drog Çiçek Etken madde Seskiterpenler. otu (1 Asteraceae A. (genel kültür: Bu likör entel içkisiymiş ve Van Gogh bunu fazla kaçırmış. Pelin Yaprak tuyon ve 2. Rosaceae).vulgaris kafur.alba uçucu yağ elde edilebilecek diğer türlerdir. şizontisit. elde edilmesinde yararlanılmaktadır.1 Oleum Rosae. Gül konkretinden hareketle absolü hazırlanmaktadır. Bu nedenle de R.5.dracunculus ve2) çiçek A. Sonra sepallerini ayırmaksızın su buharı distilasyonu uygulanır.4 Bitki Matricaria chamomilla. gül kokulu konkret elde edilmektedir. Verimi artırmak için suya Tween20 yada Span20 katılır. Tüketme tamamlandıktan sonra çözücü vakumda yoğunlaştırılmakta ve kırmızı renkli. Yaklaşık 4000kg gülden 1 kg yağ elde edilmektedir. 21 . gül suyu Aqua Rosae adını alır. Artemisia A.absinthium likörü fazla içildiğinde alkolizme benzer belirtiler gözlenir bu da absinthizm olarak adlandırılır. kamazulen* Kullanılış Antienflamtuar (kamazulen ve α-bisabololden kaynaklı). Elde edilen gül yağı.12. Gül petallerinden konkret de hazırlanmaktadır. tedavisi için digital vermişler.absinthium α ve β absinthium. Antipiretik.Gallica. antibakteriyel. borneol 3. Rosa centifolia daha fazla uçucu yağ taşımasına rağmen uçucu yağ elde etmek amacıyla kullanılmaz. Bu şekilde bidistilasyonla elde edilen yağa nce Gül Yağı adı verilir. triginthipetale’ Türkçe’de “Pembe Yağ Gülü” adı verilir. 1. antibakteriyel. A.5 Diğer uçucu yağlar 3.

Absolü stearopten taşımaz. 3. Bunun dışında aromatik bir madde olan feniletil alkol bulunur. Chenopodium ambrosioides var.5. Gül yağında başlıca asiklik monoterpenler bulunmakta ve yağın %40-50’sini sitronellol. P. Geranium-Rozat Esansı adı altında gül yağı yerine kullanılmaktadır. kenopod esansı Bu uçucu yağ.graveolens yapraklarının su buharı distilasyonu ile elde edilen uçucu yağ. geraniol. %20’sini de geraniol oluşturmaktadır. Gül yağı koku verici ve koku fiksatörü olarak. baharat olarak özellikle balık pişirmede kullanılır. 3. Ayrıca. gülsuyunun başlıca maddesidir. Geğirmede ve midede gaz toplanmasında kullanılır. Bazı Pelargonium(ıtır. 22 . Bağırsak parazitlerinden.Gül yağı 24oC’nin altında soğukta bekletilince bir çökelek verir.12. %65-75’i feniletil alkoldür. öjenol içerir. Sineol. Hindistan’da yetişen Cymbopogon martini(Graminae)’den su buharı distilasyonu ile elde edilen bu uçucu yağın %75-95’i geranioldür. P. sardunya. özellikle kozmetoloji ve parfümeride kullanılır. sitronellol ve az miktarda feniletil alkol taşımaktadır. defne yağı Laurus nobislis’in (lauraceae) meyve(sabit) ve yapraklarından(uçucu). Feniletil alkol suda çözünen bir madde olduğundan uy’da az bulunur. su buharı distilasyonu ile elde edilen bir uçucu yağdır.2 Oleum Chenopodii. Dijestif olarak kullanılır. %60-80 oranında Askaridol(monosiklik monoterpen)taşır. su buharı distilasyonu ile elde edilmektedir. yuvarlak ve kancalı kurtlara etkili olduğundan Antihelmentik olarak kullanılmaktadır. Sıvı halde kalan kısma ise Elaopten adı verilir ve oksijenli terpenik bileşikleri içerir. Geraniaceae) türlerinin ve başlıca P. anthelmenticum’un (Chenopodiaceae) çiçekli ve meyveli dallarından.12.5.1 Oleum lauri.odoratissimum. linalool. Ticarette yine gül yağı yerine satılmakta olan bir başka uçucu yağ da Palma-Rosa Esansı’dır.roseum. Bu çökeleğe Stearopten denir ve doymuş hidrokarbonları taşır.

mide.serratifolia Azak eğeri Araceae Uçucu yağ β-asaron Rutaceae Limonen. herba. çiçek. vanilin elde edilmesinde kullanılan bir maddedir. fenolik madde rutin Ökaliptol. dekonjestan. ekspektoran.niaoli) Lauraceae *kafur kamfan türevi bisiklik monoterpenik bir maddedir. bazı diyetlerde ise sarımsak.crenulata. menton. β-iron Diş tozlarının içine konulmakta ve parfümeride fiksatör olarak kullanılmaktadır. Safrol sabun sanayinde. kabuk. Acorus calamus Baromsa betulina. diosfenol ve sülfür taşıyan Uçucu yağ bileşikler (=3okso-p-mentan-8tiyol) Üriner antiseptiği 3. burun damlası gibi ilaçların terkibine girer. Antiseptik Antiseptik. Süzülür. Ayrıca çok sayıda baharat. Bu nedenle. nerolidol Kafur* Kullanılış Antiseptik. Kafurlu fraksiyon yeniden soğukta bekletilerek bir miktar daha kafur çöktürülür. Tükürük.3. I. soğan. pulegon. yaprak. Santral sinir sisteminde Sedatif etkiye neden olur. kolagog ve karminatif etkiler ve kötü ağız kokusu için kullanılırlar. Bu uçucu yağ soğukta bekletilince kafur kristallenerek çöker. Tuzsuz diyetlerde baharatlar kullanılabildiği gibi. ki ayrı evrede çöktürülmüş bulunan kafurlar birleştirilerek sublimasyon yoluyla temizlenir ve tablet yada dikdörtgen prizma halinde basılarak ticarete çıkarılır. Ökaliptus Myrtaceae Yaprak Melaleuca spec. pastil.8-sineol). filtrat fraksiyonlu distilasyon ile fraksiyonlarına ayrılır. B. meyve ve tohumları kurutulmuş veya taze olarak kullanılabilirler. sentetik olarak kafur pinenden hareketle hazırlanır ve rasemiktir. mineral maddeleri ve vitaminlerinden dolayı kullanılmaktadır. Kafur elde etmek için 20-25 yaşlarındaki erişkin ağaçların odunu kesilip parçalandıktan sonra su buharı distilasyonu uygulanır. B. stomaşik. Doğal kafur dekstrojirdir. I. Cinnamomum camphora Niaoli Kafur ağacı Uçucu Myrtaceae yağ (O. olarak şurup.germaniaca. pankreas ve safra salgılarını artırıcı etkileri bulunmaktadır. Baharat olarak kök.6 Bitki Eucalyptus globulus Uçucu yağ içeren diğer droglar Türkçe Familya Drog Etken madde Ökaliptol (=1.12. antioksidan etkiye sahiptir. kalp ve solunum analeptiği. 23 . Kafur elde edildikten sonra kalan sulu kısım safrol içerir.7 Baharatlarda “Tıbbi Bitki” midir? Baharatlar sadece gıda olarak değil.florentina Süsen Iridaceae Rhizoma iridis (Menekşe kökü) menekşe gibi koktuğu için bu isim verilmiştir. Bu nedenle hem ilaç hem de gıda koruyucusudurlar. turp ve hardal gibi bahratlardan midedeki asiti artırması nedeniyle kaçınılmalıdır. rubefiyan. kırmızı biber. Böylece %2-3 oranında uçucu yağ elde edilir. Iris pallida.12.

koleritik-kolagog Zingiber officinalis Zencefil Zingiberaceae Geleneksel olarak dispepside kullanılır. Siklooksijenaz inhibitörü olarak platelet agregasyonunda etkilidir. antifungal. psikotropik Cinnamomum ceylanicum Seylan tarçını Lauraceae Sinnamilaldehit(b u madde ne fenoliktir nede terpendir. Antibakteriyel. kurkumen). bitkiye yapılan yaralamalar sonucu elde edilen reçine asitleri. kurkuminoitler(= kurkumin) Seksiterpen hk (=Zingiberen. bitkide salgı veya reçine kanallarında sıvı veya katı halde bulunan doğal maddelerdir.1 Reçinelerin elde edilişleri 1.). Kendiliğinden çıkanlar Sandrae Scammonium. GIS rahatsızlıklarında ve gıda end. Dorgun sulu ekstratı antiülser olarak kullanılmaktadır. izoöjenol. Isı tatbiki ile R.de kullanılır. Gingerol kolagog ve hepatoprotektiftir. 4 Reçineler Genellikle suda çözünmeyen etanol. 3. Podophylii. bir grup olarak Kabuklar düşünülebilir. pinen) öjenol. miristisin Nişasta.Jalapae 2. Fosil resinalar toplanarak Dammar 5. öjenol asetat. Alkol ile tüketilerek suda çöktürülenler R.Guajaci 4. kurkumen) gingeroller Küçük Hindistan Myrticaceae cevisi Meyve Curcuma domestica Köri Zingiberaceae Rizom Antienflamatuar. 24 . monoterpenler(= zingiberen. kloroform gibi organik solvanlarda tamamen veya kısmen çözünen.Eugenia caryophyllus Karanfil Myrtaceae Uçucu yağ Öjenol. eter. Oral hijyende de kullanılır. öjenol. rezenleri ve farklı kimyasal yapılı maddeleri içeren. alkolleri. sinnamil asetat Cinnamomum cassia Myristica fragrans Çim tarçını Lauraceae Kabuklar Sinnamil aldehit Hidrokarbon terpen(sabinen. βkaryofillen Platelet agregasyon inhibitörü olarak diş hekimliğinde kullanılır. Rh. Kuru distilasyon Colophonium 3. 4.

1 Resina Kimyasal olarak reçine asitleri. 4. kimyasal yapıları kompleks. 6. herhangi bir reaksiyona girmeyen. Reçine alkolleri ise. (dammar 4. Resinatannol olarak isimlendirilir ve hangi drogdan elde edildiyse o drogun adı ile bilinirler peru balsamından elde edilen Peru resinatannol’dür.2 Glikoresina Hidroliz edildiklerinde oz ve reçine asitleri veren bu grupta önemli droglar vardır. sadece 45-600C arasında yumuşak olan katılaşmış süttür. Resina: rezin Glukoresina: glikorezin Laktoresina: laktorezin Oleoresina: oleorezin Oleogummirezin Balsamum: balsam 4. Özellikle Coniferae’de ve bazı dikotiledon familyalarda bulunur. triterpen yapısındaki alkollerdir sitoresinol. uçucu özellikleri az olan alkoldeki çözünürlüğü çok olan maddelerdir.2. P. amorf. 5. Abies balsamae’den yaralama sonucu elde edilir. suda çözünmeyen maddelerdir. sinnamik asitleri gibi organik asitlerle esterleşmiş halde bulunur. Gutta’dır. Parfümeride kullanımları önemlidir.3 Laktoresina Kimyasal yapıları reçineye benzemeyen ancak elde etme yöntemleri benzeyen ürünlerdir. benzoresinol gibi. Podofillotoksin rezinolleri önemlidir. Resina jalapae ve resina scammoniae ise diğer droglardır.2. 25 . kuru kuruya ısıtılınca yumuşayarak eriyen. ii. 4.2 Reçineli maddeler 1. 3.4. kumarik. Resina grubunun içinde yer alırlar. Önemli drogu: Gutta percha.4 Oleoresina Yumuşak ve yarı sıvı bir yapıya sahip uçucu yağ ve reçine karışımlarıdır. Diş hekimliğinde geçici dolgu yapımında kulanılır. 2. Triterpen yapısında olmayan ve yapıları kesin aydınlatılamamış alkollerdir. 4. alkolleri ve rezenlerin karışımıdır. Benzoik. Örneğin Coniferae familyasında Balsamum Canadense.2. Palaquium gutta. Droglara göre isimlendirilirler dammar drogunda dammarezen gibi.2. Rezenler.oblongifolium(Sapotaceae) gövdelerinden elde edilen. i. nötral özellikli. Katı. Yapılarında bulunan reçine asitleri trisiklik diterpen asitlerdir pimarik veya abiyetik asit. Bitki sütünün katılaşması ile elde edilen uzun zincirli polimerlerdir. Resina podophylli Podohyllum peltatum rizomlarının alkolle tüketilmesi sonucu elde edilir.

Elde etme 3 şekilde yapılabilir: I. sabietik asit gibi diterpen asitleri vardır. II. toplama kabında reçine toplanır. var. akan sıvı toplanır.palustris ve P. esrar otu. reçine ve zamktan oluşur. Alışkanlık yapması.5 Oleogummiresina. III. Klasik yol:Gövdeye açılan yarıklardan reçinenin akışı beklenir veya akışı hızlandırmak için yaraya asit püskürtülür. 4. uçucu yağ. Uçucu yağ (O. akan reçinenin toplanmasıyla elde edilen oleorezindir. 4. meyveler esrar yapımında kullanılır. P. kiya ağaçlarının havada katılaşan reçinesidir.4.1 TEREB NTH NA Türkiye’de Pinus brutia gövdesine yaralama sonucu. Kağıt endüstrisi yoluyla: Kağıt hamuru elde edildikten sonra terebentin sülfat halinde ortamdan alınır. 4.Terebinthinae): Terebinthinae droğunun 180 derecee kuru distilasyona tabi tutulması sonucu rezinden (Clophonium) ayrılmaktadır. Cannabinaceae Cannabis sativa var.2. 26 .4. Abietik asit.longifolia’dan da elde edilebilir.2 CANNAB S SAT VA. Terebinthinae ekspektoran ve haricen rubefiyan olarak kullanılmıştır. Oleogummirezinler. Uçucu yağ ayrıldıktan sonra kalan reçine önem taşır.4.2. Bu ürünün reçine fraksiyonu triterpenlerden veya diterpenlerden oluşmuştur. Temel yapı tetrahidrokannabinoldür. Uçucu yağ ayrıldıktan sonra kalan kısım gjakonik asit taşır. Antiromatizmal olarak kullanılır. Uçucu yağ antiseptiktir. Pinenlerce zengin bir uçucu yap ve kolofan isimli bir rezini taşır. Ağaç endüstrisi yoluyla: Ağaç kesildiğinde parçalandıktan sonra organik solvanla tüketilerek elde edilir. P. deliryum zehirlenme belirtileridir.4. Kuru distilasyon ile uçucu yağ alınır.pinaster. pimarik asit. Anacardiaceae Pistacia lentiscus var.nigra. sativa veya var.2. vulgaris. 4. erken bunama. Lentiscus var. P. Parfüm. Reçine alkolleri (rezinol) yönünden zengindir. aroma ve kimya sanayinde başlangıç maddelerini vermede ve uçucu yağ elde edilmesinde kullanılmaktadır. gummirezinler Gummirezinler.2. Uçucu yağ elde ettikten sonra kalan atık mastilik asit ve mastisin taşır. kendir. Colophonium: Terebinthinae drogunun uçucu yağından kurtarılmış reçinesidir.4. sakız.sylvestris. Lifler kendir yapımında. reçine ve zamktan oluşur.2.4 RES NA GUAJAC Guajacum officinalis reçinesidir.3 MAST X. Analjezik ve anestezik etkilerinden yararlanılmaktadır. latifolia ve P. indica bitkilerinin çiçekli dal uçları drog olarak kullanılır. P.

tolu balsamı. kaşıntı ve diğer basit yaralarda kullanılır.3 M RRA. peru balsamı. Shimperi’den elde edilir. Çoğunlukla basit şurup veya ipeka şurubu ile kombine halde kullanılır. enfekte dermatit. ferulik asit). Apiaceae Ferula asafoetida. Reçine fraksiyonu. Burseraceae Boswellia carterii. Balsam siyahımsı kahverengi. Dahilen kullanılır.2. zamk ve uçucu yağ taşır.2. B. Küçük yaraların tedavisinde. topik veya antiseptik uygulamalarda. 4. akut hemoroit ve diğer anal rahatsızlıklarda supozituvar olarak kullanılmıştır. mono ve seskiterpen laktonlar. Serbest uçucu bileşikleri ayrılır.4 ASAFOET DA. Dekante edilerek elde edilir. Diğer Commiphora türleri steroidal yapılar yönünden zengindir.6. zamk ve uçucu yağ taşır. reçine ise peru rezinotannol fraksiyonlarını taşır. lokal olarak ağız bölgesi hastalıklarında kullanılmıştır. 4.2 MYROXYLON BALSAMUM . eritem. şurupsu sıvı.1 OL BANUM. yanık çatlak.2. Köklerden akan salgı alınır.2. Diallil bisülfit gib kükürtlü bileşiklerden dolayı kötü kokuludur.4. fabaceae Bu balsam gövdeye yapılan yaralanma gibi patolojik bir olay sonucu elde edilir. Bu nedenle haricen kullanılır. Lokal olarak. Esas kullanımı dermatolojiktir.2. Çözünmeyen balsam suda bekletilerek çökmesi sağlanır. Geleneksel olarak balsam yara iyi edici veya doku yenileyici olarak kullanılır. tolurezin. sinnamik asit ile sinnamein ve vanilin. sinnamik asit ve uçucu benzil benzoat bulunur.5. 4.6. Tolu balsamı antiseptik ve ekspektorandır. Antiparaziter ve antiseptiktir. M.5. balzamlar Balsamlar bir çeşit doğal oleorezinlerdir. alkoler ve fenilpropan türevleri taşır. Balsam benzoik. Halk arasında sakinleştirici ve baharat olarak kullanılır.nartex(şeytan tersi. Salgı ıslatılır. Benzoik ve sinnamik asit yapılarının varlığı ile karakteristiktir. Oral alındığında iritasyon yapar. pisliği) bitkilerinin toprak üstü kısımları kesilir. burun akıntısına karşı. 4. Ağrı kaşıntı. 27 . C.abyssinica. Kokusu furanoseskiterpenlerden ileri gelir. Rezin(ferulatannol. PERE RAE.2 OPPANAX. Burseraceae Commiphora myrrha veya C.6 Balsamum.5.frereana dan elde edilir. F. 4. Bezler daha sonra kaynar su ile tüketilir. Çeşitli solunum yolları rahatsızlıklarında öksürüğün semptomatik tedavisinde kullanılır. kuvvetli vanilya kokuludur.TOLU FERUM.2.2. Rezin. ülser. bez yapıştırılarak beze emdirilir. Burseraceae 4.5. fabaceae Bileşiminde benzoik asit.1 MYROXYLON BALSAMUM VAR.

4. C. siam benzoini 4. Sinnamik asit. Alt faz ise yoğun.2.4 STYRAX AMER CANUS.) kremlerinin terkibine girer. yoğun bir çözelti halinde dahilen solunum yolları antiseptiği. Ortamdan gaz açığa çıkmasından sonra 2 fazlı bir sıvı kalır. Cupressaceae Uçucu yağ odunların distilasyonu sonucu elde edilir. Abietik asit taşıyan pirorezinik asit içerir.2. Parazitisit ve antiseptik etkileri bulunur. haricen parazitisit ve antiseptik olarak kullanılır. sudadn ağır bir sıvıdır ve katran olarak isimlendirilir. Kazınarak toplanır. Çünkü kanserojen etkilidir. Kıl torba veya delikli silindirle sıkılarak balsam suyla akarak temizlenir. Ayrıca sinnamik asit esterleri halinde deriyi UV ışınlarına karşı koruyucu preparatların içine girer. Eczacılıkta Styrax liquidus rectificatum halinde sarı. Ardıç katranı. Artık seskiterpen ve fenol(gayakol.7 KATRAN Coniferae odunlarının distilasyona tabi tutulması sonucu elde edilen üründür. krezol) taşır. styraciaceae Liquidambar styraciflua’dan elde edilmektedir aynı amaçlarla ve sinnamik asit elde edilişinde kullanılmaktadır. siyah. Cedrus atlantica. 28 .6.6. 4.6.8 P X. Kısa süreli kullanılmalıdır. su dolu kazanlarda kaynatılır. sinnamik asit etil.6 STYRAX BENZO N VE STYRAX PARALLELONEURUS. juniperi oxycedrus. Deri hastalıkları(ekzema vb.6.3 STORAX Türkiye’de Güney Anadolu’da yetişen Liquidambar orientalis(hamamelidaceae) ağaçlarını gövdelerine yapılan yaralamalar sonucu elde edilen balzamdır. sumatra benzoini 4. Suyundan kurtarılan balsam koyu kahverenklidir. Pix liquida Pinus sylvestris’den elde edilir. Antiseptik olarak kronik bronşit ve ekzema tedavisinde kullanılmıştır. storezinol ve stiren taşır.6.2.deodora. 4. benzil esterlerini. Kabukları Cortex Thymiamitis adıyla bulunur ve tütsü olarak kullanılır.2.5 STYRAX TONK NENS S. Veteriner hekimlikte ve çeşitli hijyen ürünlerinde kullanılır. 4.6.2.2. Cupressus ve Juniperus odunlarının taşıdıkları uçucu yağ parfümeride kullanılır. Üst faz pirolinyo diye bilinir ve akıcı bir organik solvandır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful