P. 1
UCUCUYAG

UCUCUYAG

|Views: 117|Likes:
Yayınlayan: omer984

More info:

Published by: omer984 on Feb 18, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

TERPENO T VE STERO TLER.......................................................................................................... 3 1 2 G R Ş ..................................................................................................................

............................. 3 MONOTERPENLER ..................................................................................................................... 4

2.1 YAPISI ............................................................................................................................................ 4 2.2 B YOSENTET K KAYNAKLARI....................................................................................................... 5 2.2.1 DÜZGÜN MONOTERPENLER ......................................................................................................... 5 2.2.2 DÜZENS Z MONOTERPENLER ....................................................................................................... 5 2.2.3 R DO TLER .................................................................................................................................. 5 2.2.4 MONOTERPEN HETEROZ TLER ..................................................................................................... 5 2.3 MONOTERPEN TAŞIYAN DROGLAR .............................................................................................. 5 3 UÇUCU YAĞLAR.......................................................................................................................... 6

3.1 TANIM ............................................................................................................................................ 6 3.2 YAYILIŞLARI, BULUNDUĞU YERLER VE GÖREVLER .................................................................. 6 3.3 F Z KSEL ÖZELL KLER ................................................................................................................ 7 3.4 K MYASAL YAPILARI .................................................................................................................... 7 3.4.1 TERPENO TLER ............................................................................................................................ 7 3.4.2 AROMAT K YAPILAR.................................................................................................................. 10 3.4.3 FARKLI KAYNAKLI B LEŞ KLER ................................................................................................. 10 3.5 UÇUCU YAĞLARDA DEĞ ŞKENL K FAKTÖRLER ....................................................................... 11 3.5.1 T CAR SM ................................................................................................................................ 11 3.5.2 KEMOT PLER N OLUŞUMU ......................................................................................................... 11 3.5.3 VEJETAT F S KLUSUN ETK LER ................................................................................................. 11 3.5.4 ÇEVRESEL FAKTÖRLER N ETK S ............................................................................................... 11 3.5.5 ELDE ETME YÖNTEM N N ETK S ............................................................................................... 11 3.6 ELDE ED L ŞLER ........................................................................................................................ 12 3.6.1 UÇUCU YAĞLAR ........................................................................................................................ 12 3.6.1.1 Distilasyon ............................................................................................................................. 12 3.6.1.2 Mekanik yol (Citrus kabuklarının sıkılması) ......................................................................... 12 3.6.2 KONKRET VE REZ NO TLER ....................................................................................................... 13 3.6.2.1 Tüketme ................................................................................................................................. 13 3.6.3 YAĞDA YAPILAN SON ŞLEMLER ............................................................................................... 13 3.7 UÇUCU YAĞLARDA VE UY TAŞIYAN DROGLARDA KAL TE KONTROLÜ VE ANAL ZLER .......... 13 3.7.1 UÇUCU YAĞLARIN KAL TE KONTROLÜ ..................................................................................... 13 3.7.2 UÇUCU YAĞ B LEŞENLER N N ZOLASYONLARI VE YAPILARI ÜZER NDE ÇALIŞMALAR ............ 13 3.7.2.1 Elde etme................................................................................................................................ 14 3.7.2.2 Türev hazırlama ..................................................................................................................... 14 3.8 UÇUCU YAĞLARIN FARMAKOLOJ K ÖZELL KLER ................................................................... 14 3.9 UÇUCU YAĞLARIN TOKS S TES ................................................................................................. 14 3.10 UÇUCU YAĞ TAŞIYAN DROGLARIN KULLANILIŞI .................................................................... 15 3.10.1 ECZACILIK ............................................................................................................................... 15 3.10.2 PARFÜMER ............................................................................................................................. 15 3.10.3 GIDA TEKNOLOJ S .................................................................................................................. 15 3.11 SAKLANMASI ............................................................................................................................. 15 3.12 UÇUCU YAĞ TAŞIYAN BAŞLICA DROGLAR ............................................................................... 16 3.12.1 UÇUCU YAĞ TAŞIYAN LAM ACEAE DROGLARI .................................................................... 16 3.12.2 ANASON KOKULU UÇUCU YAĞLAR ......................................................................................... 19

1

3.12.3 3.12.4 3.12.5 3.12.5.1 3.12.5.2 3.12.5.1 3.12.6 3.12.7 4

C TRUS UÇUCU YAĞLARI ......................................................................................................... 20 ASTERACEAE FAM LYASININ TAŞIDIĞI UÇUCU YAĞ DROGLARI .............................................. 21 D ĞER UÇUCU YAĞLAR ........................................................................................................... 21 Oleum Rosae, gül yağı ......................................................................................................... 21 Oleum Chenopodii, kenopod esansı..................................................................................... 22 Oleum lauri, defne yağı........................................................................................................ 22 UÇUCU YAĞ ÇEREN D ĞER DROGLAR ..................................................................................... 23 BAHARATLARDA “TIBB B TK ” M D R?.................................................................................. 23

REÇ NELER................................................................................................................................. 24

4.1 REÇ NELER N ELDE ED L ŞLER ................................................................................................ 24 4.2 REÇ NEL MADDELER ................................................................................................................. 25 4.2.1 RES NA ...................................................................................................................................... 25 4.2.2 GL KORES NA ............................................................................................................................ 25 4.2.3 LAKTORES NA ........................................................................................................................... 25 4.2.4 OLEORES NA.............................................................................................................................. 25 4.2.4.1 TEREB NTH NA .................................................................................................................. 26 4.2.4.2 CANNAB S SAT VA, kendir, esrar otu, Cannabinaceae..................................................... 26 4.2.4.3 MAST X, sakız, Anacardiaceae ............................................................................................ 26 4.2.4.4 RES NA GUAJAC ............................................................................................................... 26 4.2.5 OLEOGUMM RES NA, GUMM REZ NLER ..................................................................................... 26 4.2.5.1 OL BANUM, Burseraceae..................................................................................................... 27 4.2.5.2 OPPANAX, Burseraceae ....................................................................................................... 27 4.2.5.3 M RRA, Burseraceae ............................................................................................................. 27 4.2.5.4 ASAFOET DA, Apiaceae...................................................................................................... 27 4.2.6 BALSAMUM, BALZAMLAR ......................................................................................................... 27 4.2.6.1 MYROXYLON BALSAMUM VAR. PERE RAE, peru balsamı, fabaceae......................... 27 4.2.6.2 MYROXYLON BALSAMUM , M.TOLU FERUM, tolu balsamı, fabaceae....................... 27 4.2.6.3 STORAX................................................................................................................................ 28 4.2.6.4 STYRAX AMER CANUS, styraciaceae............................................................................... 28 4.2.6.5 STYRAX TONK NENS S, siam benzoini ............................................................................ 28 4.2.6.6 STYRAX BENZO N VE STYRAX PARALLELONEURUS, sumatra benzoini ................ 28 4.2.6.7 KATRAN ............................................................................................................................... 28 4.2.6.8 P X, juniperi oxycedrus, Ardıç katranı, Cupressaceae........................................................... 28

2

Prekürsörün oluşumu Prekürsör ismi Terpen C zopren sayısı/formül sayısı MVA(=mevalonik DiMetilAllilPiroPosfat Hemiterpen 1 5/C5H8 1 asit) IPP DMAPP Geranil pirofosfat Monoterpen 10/ C10H16 2 DMAPP + IPP GPP 2 GPP + IPP FPP Farnesil pirofosfat Seskiterpen 15/ C15H24 3 3 FPP + IPP GGPP Geranil geranil pirofosfat Diterpen 4 20/ C20H32 4 Geranil farnesil Sesterterpen 25/ C25H40 5 GGPP + IPP GFPP 5 pirofosfat Skualen(=steroitlerin Triterpen 6 FPP + FPP Skualen 30/ C30H48 6 prekürsörü) 7 GGPP + GGPP Fitoen Fitoen(=karotenoitlerin Tetraterpen 40/ C40H64 8 prekürsörü) (=karoten) zopren sayısı 3’e kadar olanlar genelde uçucu ve 3’ten büyük olanlar genelde uçucu değildirler.DMAPP)+ IPP (C5)nalkolünün fosforik diesteri (= terpen) Terpenlerin oluşumunda ilk ünite dimetilallil pirofosfat(DMAPP)’dir.3 dien) moleküllerinin “kafa-kuyruk” şeklinde birleşmesi sonucu meydana gelmektedir(izopren kuralı). zopren kuralına uygun bir şekilde meydana gelen terpenlere düzgün terpen denir. 2 molekül asetik asit tiyoesterinin birleşmesi ve ardından redüklenmesi sonucu mevalonik asit oluşur. MVA’ya fosfat bağlanması ve daha sonra –COOH grubunun uzaklaşmasıyla IPP oluşur. Bu grup bileşiklerin prekürsörleri. IPP ise bir enzim yardımıyla DMAPP’a izomerize olur. düzensiz monoterpenler 2 DMAPP ünitesinin bağlanmasıyla ortaya çıkarlar. Formüle edecek olursak Allilik prenil piro fosfat(=prekürsör=örn. 3 . zopren kuralının uygulanmadığı bazı durumlarda.Terpenoit ve Steroitler 1 Giriş Terpenoit ve steroitler bitkilerde sekonder metabolit olarak en büyük grubu oluşturmaktadırlar. Terpenlerin oluşumunda rol alan IPP↔DMAPP oluşumunda asetat molekülü başlangıç maddesidir. enzimler tarafından katalizlenen reaksiyonlar sonucu ortaya çıkarlar ve allilik prenil pirofosfat molekülü olarak isimlendirilen bir hareket molekülüne izopentenil pirofosfat(IPP=C5) ünitesinin ilavesiyle oluşan (C5)n alkollerinin fosforik diesterleridirler. Bütün terpen ve steroitler mevolanat yolağından oluşurlar. Terpenler değişik sayıdaki izopren(=2 metil buta-1.

rotrokan) krizanteman artemisan lavandulan santolinan 4 . ahududu gibi bazı meyvelerde bulunanlar önemlidir. kiraz. Çoğu serbest haldedir. santolinan.direkt krizamtemil PP krizantema) -veya onun rearanjmanı üzerinden oluşan türevleri ile meydana gelirler.lavandulan. Monoterpenler genelde uçucu yağların yapısında yer alan düzgün terpenlerin. Fakat glikozidik formlarına da rastlanmaktadır.1 Yapısı Düzgün monoterpenler iki izopren ünitesinin kafa-kuyruk şeklinde bağlanması sonucu meydana gelirler. Asteraceae uçucu yağlarında bulunan düzensiz terpenlerin ve iridoitlerin yapısında bulunurlar.2 Monoterpenler En basit terpen yapısı olup 2 x izopren molekülünden oluşurlar. Asiklik Monosiklik (halka (tek halkalı) taşımayan) mirkan seko-iridan p-mentan iridan Bi ve trisiklik (iki halkalı) karan pinan bornan tuyan Düzgün monoterpenlere ilaveten düzensiz yapılar. (örn. 2. -ya düzgün prekürsörlerin rearanjmanı ile (örn. Pinan ve bornandan izokamfan veya fenkanın oluşmasında olduğu gibi) izo-kamfan fenkan -veya geleneksel olmayan bir biyogenez ile (örn.artemisan. Glikozidik formları aroma prekürsörleridir ve şeftali. üzüm.

2.2 Biyosentetik kaynakları Monoterpenler biyosentetik orjinlerine göre dörde ayrılırlar. 2. 2.2.2.4 Monoterpen heterozitler Siklopentanoit yapı taşımayan monoterpenik heterozitlerdir. 2.3 Monoterpen taşıyan droglar Bitki Paeonia sp Viburnum sp Türkçesi Şakayık türleri Gilabori Familya Paeoniaceae Caprifoliacea Etken madde Paeniflorin (monoterpen glikozit) Anatoliozit (monoterpen heterozit) Kullanılış Antispazmodik. 2. diüretik 5 .2 Düzensiz monoterpenler 2 molekül DMAPP birleşmesi sonucu krizantemil pirofosfattan meydana gelirler. analjezik Antispazmodik.2.1 Düzgün monoterpenler Düzgün monoterpenlerin hareket noktası GPP’dir.2. 2.3 ridoitler Geraniol veya nerolün siklopropan çekirdeğini oluşturması ve glukozidasyon ile meydana gelirler.

2 Yayılışları. bulunduğu yerler ve görevleri -Bulunduğu yerler UY’lar en çok Lamiaceae. aldehit. . Bulunduğu organ Yaprak Yaprak Yaprak Meyve Meyve Çiçek Tohum Gövde Gövde Gövde Rizom Kök Örnek Folia Menthae F.Absolü: uygun sıcaklıkta alkolle tüketme sonucu konkret. Bitkinin kullanmadığı işe yaramayan depo ürünlerini ortadan kaldırmak gibi görevleri vardır. sekonder metabolit olan kompleks karışımlardır. . aromatik maddeler.Konkret: bitkisel kaynaklı taze materyalden sulu olmayan bir solvanla tüketme ile elde edilen karakteristik kokulu ekstredir. düz zincirli hidrokarbonları. N ve S taşıyan heterozitleri taşıyan oda sıcaklığında genellikle sıvı olan. 2. . 3.Baharat: koku ve aroma vermek. pomat veya rezinoitten elde edilen karakteristik kokulu ürünlerdir. Umbelliferae ve Graminae familyalarında yaygındırlar. . 3. Myrtaceae. Rutaceae. Coniferae.Pomat: soğukta veya sıcakta anfloraj yöntemleri (=erimiş yağ içine çiçeklerin batırılması ve bekletilmesi) ile elde edilen parfümlü yağdır. . bitkilerden genellikle distilasyon ile elde edilen yapısında terpenik. uçucu asit. Koruyucu Tozlaşmayı kolaylaştırıcı Su kaybını azaltıcı Yaralanmalarda bitkiyi korumak için meydana gelen daha sonra görevi biten reçineleri eritici 5. Bitkilrede uylar çeşitli organlarda bulunmaktadır.Eucalypti FructusAnisi Fr. 6 .Piperis nigri Flos Rosae Semen sinapsis Cortex cinnamomi Eucalyptus macarthuri Cortex camphora Rhizoma Filicis Radix valerianae Bulunduğu yer Salgı tüyü Salgı hücresi Salgı cebi Salgı kanalı Salgı hücresi Hücre içinde Doku içinde Salgı kanalında Gövde kabuklarında Odun kısmında reçine ile beraber ç salgı tüyü Hücre içinde -Görevleri 1. Compositae.1 Tanım Uçucu yağlar. 4.3 Uçucu yağlar 3.Rezinoit: doğal kaynaklı kuru materyalden sulu olmayan solvanla tüketme ile elde edilen karakteristik kokulu ekstredir.Boldo F. gıdaların lezzetini artırmak için kullanılan doğal bitki ürünleri veya karışımlarıdır.

0-1.Caryophylli) veya mavidir(O.0 arasındadır. suyla karışmazlar ancak sürüklenirler.Anisi). Nadiren yoğunluğu sudan ağır(1. Doğal olarak elde edilen yağların hepsi optikçe aktiftir ve değerleri spesifiktir. 7.Caryophylli. kamfen. asitlik. -Uçucu yağlarda bulunan monoterpenlerin yapılarına örnekler Örnek Monoterpen Halka sayısı yapısı Monoterpen Asiklik Mirsen.1 Terpenoitler Uçucu yağlar en çok uçucu terpenleri başka bir deyişle molekül ağırlığı çok yüksek olmayan mono ve seski terpenleri taşır.5) uçucu yağlara rastlanır. 3. O. Suyla bekletildiğinde taşıdığı bazı maddeler suya geçerek eczacılıkta önemli olan aromatik suları (=Aqua) meydana getirirler.4 Kimyasal yapıları Uylar kompleks ve değişken 2 farklı biyogenetik gruptan oluşan maddeler karışımıdırlar. 2. Nadiren kırmızı (O.Chamomillae).3 Fiziksel özellikleri 1. 4. Suda çözünmezler. Bekledikçe kromofor grupları oluşur ve renk şiddeti artar.4. O. yoğunluğu. p-simen α-terpinen p-simen β-terpinen Bisiklik Pinenler. Tamamı özel kokuludur. Genellikle %1’den az elde edilirler. Sassafras) 5. sabunlaşma. lk elde edilirken tamamı renksizdir. Genelde soluk sarı veya sarı renklidirler. kırılma gibi indisleri yağa ait farklılıklar gösterir. (O.8 –1. 6. laveten her uyın alkoldeki çözünürlüğü. 3. 3. Nadiren oda sıcaklığında katı haldedir(O. Bunlar terpenoit ve daha az yaygın olan fenilpropandan türeyen aromatik yapılardır. Yoğunlukları genellikle 0.3. 3-karen.Cinnamomi. Alkol ilave edildiğinde tüm uçucu yağların donma noktası düşer. sabinen α-pinen β−pinen sabinen 3-karen kamfen 7 . Karanfil tomurcukları ise istisnadır ve yaklaşık %15 oranında uy taşır. osimen mirsen osimen Hidrokarbon (uy’da daima bulunurlar) Monosiklik α ve γ Terpinen.

fenkon. karvon. neral. fenkol borneol Aldehit Asiklik Geranial. sitronellil asetat Mentil. 1-terpinen-4-ol Monosiklik OH OH mentol terpineol OH Bisiklik Borneol. sitronellal CHO sitronellal Asiklik Tageton O tageton O Keton Monosiklik Menton.CH2OH geraniol CH2OH Asiklik Geraniol. pulegon karvon Bisiklik Kafur. sitronellol OH sitronellol linalol Alkol Mentol. tuyon Linalil asetat. terpinil asetat zobornil asetat O tuyon Asiklik Ester Monosiklik Bisiklik 8 . terpineol. linalol.

-Siklositral yapılarına örnekler O O H β−iron safranal Uçucu yağlarda bulunan seskiterpenlerin yapıları monoterpenlere benzer. Safran hidroliz sonucu safranala dönüşür. β-ironlar ve safron β-siklositral’den hareketle elde edilmiş önemli etken maddelerdir.Eter Sineol(=ökaliptol) O 1. karvakrol OH timol karvakrol Monoterpenlede biyosentez sonucu veya sitralden halka kapanması sonucu oluşabilen siklositral yapısı da önemli bir iskelettir. α.8-sineol Peroksit Askaridol O O askaridol OH Fenol Timol. alkoller ve ketonlar en çok bilinen yapılardır. Hidrokarbonlar. 9 .

4. asitler.3 Farklı kaynaklı bileşikler Uçucu yağlar elde etme yöntemlerine bağlı olarak düşük molekül ağırlıklı çeşitli alifatik bileşikleri taşırlar. βsantalol. 3.7-dion.-uçucu yağlarda bulunan seskiterpen yapılarına örnekler Seskiterpen yapısı Örnek H Hidrokarbon β−bizabolen. longifolen β−bizabolen Alkol Seskiterpen Farnesol.2 Aromatik yapılar Uçucu yağlarda bulunan fenilpropanoitler (C6-C3) çoğunlukla allil. asiklik eterler ve laktonlar elde edilir. cis-longipinan2.ve propenilfenol şeklinde yaygındır. Eğer materyal buhar distilasyonu ile tüketilirse hidrokarbonlar. 10 . alkoller. patçouli alkolü OH farnesol O Keton Nootkaton. karotol. Yüksek ısıya bırakılmış ürünler de azot veya kükürt taşıyan ürünler meydana gelir. aldehitler.4. β−karyofilen. β-vetivon nootkaton Aldehit Ester Sinelsallar OCOCH3 Sedril asetat sedril asetat 3.

terpinen. tipleri olarak sıralanabilirler. ayrıca yeni yapılanmalar. t-4-tuaynol.2 Kemotiplerin oluşumu Örneğin Thymus vulgaris’in morfolojik olarak homojen ve dayanıklı bir karyotip olmasına karşın değişik kemotipleri vardır. Kültür çalışmaları ile de verim ve kalite üzerinde değişiklikler görülür.4 Çevresel faktörlerin etkisi Sıcaklık. Satureja. Nanede uzun gün ve ılık geceler yağ verimini ve mentofuran miktarını artırır. (-)menton miktarındaki düşme (-)mentol ve (+)neomentol seviyesinde düşmeye neden olur. Taşıdıkları ana bileşene göre bunlar. Mentha piperita’da vejetatif siklus sırasında. Bu kemotipler birbirlerinden taşıdıkları ana bileşene göre ayrılırlar.5. Thymbra. sineol.5. 3. rasemizasyonlar.5.pinen terpinen-4-ol. terpinolen ve α-terpineole döner. α-terpineol. Ayrıca uzun süreli kaynama ile ortam asidik olur ve sabinen. büyümeleri sırasında taşıdıkları maddeler değişkenlik gösterir.1 Ticari ismi Kekik veya kekik yağı uluslar arası piyasada spanyol. bağıl nem. 3.5 Uçucu yağlarda değişkenlik faktörleri 3. türlerinde de kemotipler söz konusudur. Buna karşın derin bölgelerde depolanan yağ daha dayanıklı kalır. esterlerin hidrolizi hızlanabilir. Geraniol. sıcaklık ve kullanılan aletin şekli değişikliklere neden olmaktadır. Isının uzun süre tatbik edilmesi sonucu ise düşük polariteye sahip maddeler değişikliğe uğrarlar. ortamın pH’sı. Bir başka örnekte ise. sabinen hidrat. α. Timol. 3. Yunan veya Türk olarak isimlendirilir. Origanum vs. Karvakrol. 11 . Tersi durumda ise(soğuk geceler) mentol oluşumu artar. Linalol. Bunun sonucu. oksidasyonlar ve benzeri reaksiyonlar meydana gelebilir.5. gün ışığının toplam süresi ve rüzgar ile özellikle yüzeyel histolojik saklama organlarında (ör. (-)mentol seviyesi artarken (+)neomentol suda çözünen türevine[(-)neomentol glukoziti] dönüşür.3. Lamiaceae familyasındaki salgı tüyleri) bulunan yağlar direkt olarak etkilenir.5. Meksika. izomerizasyonlar.5 Elde etme yönteminin etkisi Distilasyon sırasında süre. güneyde yetişen Laurus nobilis de kuzeyde yetişenlere göre yağ verimi daha yüksektir. Kullanılan cihaz ve yöntem de önemlidir. terpinolen vb.3 Vejetatif siklusun etkileri Bitkilerin. Thymus türlerinden başka. 3.

12 . 3. Yağın özelliklerine ve bulunduğu salgı organına göre materyal işlemden önce ya parçalanır veya toz edilir. Klasik işlem su içindeki meyvenin yüzeyine güç uygulanmaya dayanır. 1. iii. Su distilasyonu(basit buhar distilasyonu): materyal ve su aynı kapta bulunur. 3. Mezokarp süngerle sıkılır. Isı ile yapısı bozunan yağlar ve uçucu yağı derin dokularda taşıyan materyallere uygulanır.1.1. 5.6. iv. Kuru distilasyon: direkt olarak materyalin ısıtılması ile yapılan distilasyondur. Anizoterm distilasyon: materyalin bulunduğu kap ile ürünün elde edildiği kap arasında sıcaklık farkı olan distilasyondur.1 Uçucu yağlar 3. 4. ii.1 Distilasyon En çok kullanılan yöntemdir. Patlatılan salgı ceplerinden akan sıvı sünger tarafından emilir. Kimi türleri vardır. Su buharı distilasyonu: kurutulmuş materyal su ile masere edilir. Kurutulmuş materyaller ve kaynatılmakla yapısı bozulmayan uçucu yağlarda kullanılır.2 Mekanik yol (Citrus kabuklarının sıkılması) Kabuk parçalanır ve fiziksel bir işlemle parçalanmış salgı kanallarındaki maddeler elde edilir. Buhar distilasyonu(doymuş buhar distilasyonu): aşırı sıcak buhar materyal içinde geçirilerek yapılan distilasyondur. Eküel yöntem: ucu çivili fıçılarda meyve hafifçe yukarıdan bastırılarak gezdirilir ve salgı cepleri patlatılır. zoterm distilasyon: materyalin bulunduğu kap ile ürünün elde edildiği kap arasında sıcaklık farkı olmayan distilasyondur. Taze toplanan ve yağı yaprakta olduğu gibi yüzeyde taşıyan materyaller için kullanılır. Başka yerde bulunan buhar jeneratöründen getirilen aşırı ısınmış buhar ıslak materyal içinden geçirilir. Sıkma yöntemi:en ilkel yöntemdir. 1. Katı atıklardan kurtulduktan sonra.6 Elde edilişleri 3. Hidrodifüzyon: yöntem buhar distilasyonuna benzer. 3. 2.6. uçucu yağ sudan santrifüj ile ayrılır. 6. Uçucu yağı taşıyan sünger bir kovaya sıkılır. Lipofob distilasyon(hidrodistilasyon): su ile yapılan distilasyonu i. Lipofil distilasyon: sürükleyici aseton. Farkı aşırı ısınmış buharın materyal üzerine üstten düşük basınç ile gönderilmesidir. Sünger yöntemi: meyve ortadan ikiye kesilir. Solvanlı distilasyon: solvan ilave edilerek yapılan distilasyondur.6. Isı tatbik edilerek distilasyon yapılır. Salgı ceplerinin sıkarak patlatılmasına dayanır. Kullanılan yöntemler şunlardır.3. etilen glikol gibi organik solvanlar kullanılarak yapılan distilasyondur. 2.

volumetrik ve mikroskobik yöntem de kullanılır. Bunun yanı sıra eczacılıkta kullanılabilmesi için uçucu yağların nötralleştirilmesi. Sıcak tatbiki ile eritilen lipit içerisine materyal daldırılarak bekletilir.6. Likens-Nikerson adı verilen cihaz kullanılarak yapılır. sabunlaşma. etken madde miktarının artırılması gerekir. Doğal ve kimyasal olarak inert olması. 3) Süper kritik gazlarla tüketme: süper kritik bir gazla tüketme işleminde en çok karbondioksit gazı kullanılır. Önceleri dekafeinsiz kahve. hekzan. kırılma indisi) ve çeşitli indeks (asitlik. Dijestiyon yönteminde ise tek fark ısı kullanılmasıdır. Yanıcı ve toksik olmaması. Bu amaçla seçici tüketme yöntemi kullanılır. Seçiciliğinin geniş olmasıdır.6. Bunun dışında gaz kromotografisi de kullanılır.2 Uçucu yağ bileşenlerinin izolasyonları ve yapıları üzerinde çalışmalar Uygulanan işlemler içinde en yaygın kullanılan yöntem. Deterpenasyon uçucu yağın kolayca reçineleşebilen terpenik hidrokarbonlarından uzaklaştırılmasıdır.1 Uçucu yağların kalite kontrolü Klasik olarak tanımlanan bu tayinler alkolde çözünürlük. Bu tayin solvan tüketmesi ve distilasyonu aynı anda gerçekleştirilerek yapılır. 2) Anizoterm tüketme: Materyal kaynama noktası düşük. Tercih edilme nedeni.2 Konkret ve rezinoitler 3.7 Uçucu yağlarda ve uy taşıyan droglarda kalite kontrolü ve analizler En önemli tayin uçucu yağ miktar tayinidir. uçucu yağın fraksiyonlu distilasyona tabi tutulması daha sonra bozunma ürünleri üzerinden izolasyonlarıdır. 13 . renginin giderilmesi. 3. 3. propan veya sıvı bütan en çok kullanılan çözücülerdir. 3.7. Değişik fonksiyonel gruplarına göre farklı bozunma ürünleri ve suda çözünen türevleri hazırlanır ve uçucu yağdan preparatif ayırma işlemleri yapılır. asetil indeks) tayinleridir. şlem sonucu elde edilen yağa deterpene. kokusuz baharat eldesinde kullanılmıştır. nikotinsiz sigara. Taze materyale uygulanır. şlem görmüş uçucu yağ konsantre uçucu yağ olarak tanımlanır. ksilen gibi azeotropik ajanlar kullanılır. ester.1 Tüketme 1) zoterm tüketme: Materyal ile ürünün bulunduğu ortam arasında ısı farkı olmayan distilasyon ve tüketmedir. 3. fiziksel ölçümler(optik çevirme.6. taşıdığı toksik ve kötü kokulu maddelerden temizlenmesi. Bu tayin dışında gravimetrik. Genellikle yağ ve lipit kullanılarak yapılar. Uçucu yağın tayinin de TK kullanılır. sürüklenme özelliği olan çözücülerle tüketilir.3. Uçucu yağın içerdiği su miktarını saptamada benzen.2.7. Anfloraj yönteminde difüzyon işlemi uygulanmaktadır ve elde edilen ürün absolü olarak bilinir. Çözücü seçimi çok önemlidir. Petrol eteri. Kolay bulunur ve ortamdan kolayca uzaklaştırılabilir olması.3 Yağda yapılan son işlemler Elde edilen uçucu yağın dayanıklılığını artırmak için içerdiği su ultra santrifüjlerle uzaklaştırılmalıdır. iki kez distilasyon sonucu elde edilen yağa bidistile ve çeşitli yöntemlerle rektifikasyon sonucu elde edilen yağa rektifiye uçucu yağ denir.

7. sineol ve anetol gibi pek çok monoterpen toksiktir. Rosamarinus officinalis. Kalan karışım ise tersiyer alkoller. Thymus. Primer ve sekonder alkoller ftalik asit esterleri halinde izole edilebilirler. Uçucu yağların ayrım ve analizinde fraksiyonlu distilasyon. bitkinin infüzyonu antispazmodik ve koleritik etki gösterir. damla sayıcı-Current kromotografisi ve döner bölmeli sayıcı-Current kromotografisi yöntemleri kullanılmaktadır.8 Uçucu yağların farmakolojik özellikleri Çoğunlukla bir uçucu yağın aktivitesi ile yağın elde edildiği bitkinin etkisi birbirlerine karıştırılmaktadır.Menthae -200C’de bekletildiğinde mentol çökerek ayrılır. 3. 3. • Antiseptik aktivite: Genellikle antibiyotiklere karşı rezistan suşlara karşı antiseptik etkilidirler.9 Uçucu yağların toksisitesi Yüksek dozda yutulduğunda özellikle tuyon ve pinokamfon taşıyan uçucu yağların akut toksisiteleri bilinmektedir. Karbonil gruplar sodyum hidrojen sülfit veya Girard reaktifi ile ayrılabilirler.. Eugenia . O. Bu maddeler fraksiyonlu distilasyon gibi fiziksel özelliklerinde dayanarak ayrılır..2.3. Hemen hemen hepsi koruyucu olarak kullanılır. Sıklıkla gastrik salgılamayı artırırlar ve “digestif” ve “stomaşik” etki gösterirler. Linalol ve Timol gibi bileşikler fenolden daha antiseptiktir. yanma hissi ve bazı durumlarda hafif lokal anestezik etki ortaya çıkarırlar. 2. sıvı kolon kromotografisi. Bu ketonlar epileptik ve tetani benzeri tablolar çizilmesine ve psişik ve duyusal bozuklukların ortaya çıkmasına neden olurlar. Angelica. Mentha piperita. Örneğin Rosmarinus uçucu yağı antimikrobiyal özellik gösterirken. 4. Eucalyptus.7. Yüksek dozda kafur. Kimi uçucu yağlarda saptanan aktiviteler şöyle sıralanabilir. Örneğin O. • Spazmolitik ve sedatif etki: GIS spazmlarını azaltıcı ve baskılayıcı etkilidir. Ester ve laktonlar hidroliz edilir ve elde edilen asitler alkali tuzlar halinde ayrılabilir. 14 . O. 3. yöresel kızarma. Geraniol.Anisi halk arasında spazm çözücü olarak dahilen kullanılmaktadır. ince tabaka kromotografisi. Eugenia. mentol. Melisa. eterler ve hidrokarbonlardır. Bazı uçucu yağlar mantarlara ve mayalara karşı da etkilidir. Pinus yağları ve O. Matricaria.1 Elde etme Uçucu yağlardan taşıdıkları etken maddelerin elde edilmesinde em çok kullanılan yöntem yağa soğuk tatbik edilerek etken maddenin çöktürülmesi ve çöken maddenin daha sonra santrifüjlenerek ayrılmasıdır. Lavandula. Asitler.Menthae Kalsiyumun hücrelere girişini engelleyerek spazmolitik etki gösterir. 3.2 Türev hazırlama 1. Çeşitli psikosomatik problemlerde etkilidirler. • Tahriş edici özellikler: Terebenti gibi ürünler haricen kullanıldığı takdirde kılcal kan akışında hızlanma. Eucalyptus. yüksek performanslı sıvı kromotografisi. Mentha spazmolitik. vs.2. fenoller ve oldukça nadir görülen bazlar suda çözünen tuzlarının oluşturulması ile ayrılabilirler. Ocimum. gaz kromotografisi. Melisa officinalis. Sitral. 5.Niaouli gibi yağlar mukozadaki hücreleri stimüle ederler ve bronşlardaki epitelin hareketliliğinin artmasına neden olurlar(ekspektoran).

2 Parfümeri Parfümeri. 4. şekerli ve unlu mamuller. süt. laç ve hijyen ürünleri arasındaki sınırda olan banyo ürünlerinde. özellikle “rahatlatıcı” ve “gevşetici” banyolarda uçucu yağların yer almaları halince terpenik bileşiklerin deriden emilim riski nedeniyle dikkat edilmelidir. Bu koşullar sağlanmadığı takdirde. alkolsüz ürünler.3 Gıda teknolojisi Donmuş ürünler yanında. kozmetolojide.10. çorbalar. konkret.10.10 Uçucu yağ taşıyan drogların kullanılışı 3. termoizomerizasyon sitraller. 15 . gibi bozunmalar meydana gelir. et ürünleri. fotoizomerizasyon anetol. Örneğin Defne yağı donmuş gıdalara koruyucu olarak konur. absolü ve diğer rezinoitlerin başlıca kullanım alanıdır. Ayrıca antioksidan da kullanılabilir. sos. 3.Sinapsis romatizmal tedavide yakıların terkibine irritan olarak girer.11 Saklanması Küçük alüminyum. O. 3.Chenopodii (=askridol’dan kaynaklı) antihelmentik O. peroksidasyon ve keton/alkole dönüşme hidrokarbonlar. uçucu yağlar. gibi gıda teknolojisinin pek çok alanında önemli bir yeri vardır.Citronellae böcek uzaklaştırıcı Bunların dışında.10. oksidatif parçalanma propenilfenoller. 3. 5.3.Chamomillae antienflamatuar O. hijyen ürünlerinin hazırlanmasında ve aromaterapide de kullanılmaktadır. paslanmaz çelik veya renkli cam kapaklı şişelerde ağzına kadar doldurulmuş ve sıkıca kapatılmış halde düşük sıcaklıkta ve inert azot gazı altında saklanarak bozunmaları sınırlandırılır. 3. 2. fotosiklizasyon sitraller. 1.1 ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ Eczacılık S.

Çok nadir görülen bazı durumlarda uykusuzluğa karşı kullanılanlarda vardır Lavandula. 2. Bu türlerde keton miktarı çok yüksektir. kafur kaynağı olarak yararlanılır vede her ikisi de antiseptik olarak kullanılmıştır.officinalis) Hakiki lavanta: Uçucu yağı(=lavanta esansı) antimikrobiyal ve sedatif etkilidir. aldehitler Antiviral(uçuk ted.hybrida(=L.de). Onun için aspik esansı lavanta esansı kadar değerli değildir. UY’ı iki yağın bileşimi arasında bir yapı gösterir.1 Uçucu yağ taşıyan LAM ACEAE drogları Bir çoğu baharat olarak bilinen bitkilerdir Origanum.x intermedia Emerice x Loisel) yukarıdaki iki türün hibritleridir ve uy elde edilmesinde kullanılırlar. Lokal olarak burun tıkanıklığında kull.Estragol ise östrojen benzeri etki göster. Bitki Melissa officinalis* Türkçe Oğul otu Familya Lamiaceae Drog Yaprak Kullanılış Etken madde Monoterpen Antimikrobiyal.6 linalol Her iki türde Kayra bölgesinde(=Marmara ve Batı Anadolu)yaygındır. %0. Lavandenler L. Lavandula angustifloia(=L. sitronellal] *Özellikle zmir’de aktar “hakiki melisa otu” adıyla Lippia citriodora(verbenaceae)’ nın yapraklarını satarlar. Türkiye’de iki lavanta türü yetişmektedir.* Türkçesi Lavanta türleri Familya Lamiaceae Drog Çiçek Etken madde Kullanılış Linalol. Çiçekleri ise haricen antiseptik ve sikatrizan olarak kullanılmaktadır.cariensis %30 kafur. %4 sineol ℵ L.12. Nörotoksik(=Epilepsi benzeri etki). Ocimum. Avrupalılar baharat olarak kullanıyor.latifolia Aspik lavantası: Sineol ve kafur yönünden zengin bir uçucu yağ taşır. Linalol ve linalil asetat taşımasından dolayı parfümeri ve kozmetikte kullanılır. Bu droglar için kabul edilen belli başlı endikasyonlar. ℵ L. 1. Bu yapraklar ezildiğinde. melisa yaprakları gibi(içerdiği sitral’den dolayı) limon kokar. Bu bitkide verbenon adı verilen bisiklik bir ketonda bulunmaktadır. Sedatif. 16 . + neral). %18 fenkon. [=sitraller(=geranial antitiroit.12 Uçucu yağ taşıyan başlıca droglar 3. basit sindirim sistemi rahatsızlıkları ile dermatoloji ve hijyendeki lokal kullanımlarıdır. L. Linalol ve linalil asetat daha az oranda bulunur. Linalol kaynağı olarak değil. 3. Fesleğen Lamiaceae Yaprak Hyssopus officinalis Lamiaceae Yaprak Pinokamfon Bitki Lavandula sp. Melissa Bitki Ocimum basilicum Türkçesi Familya Drog Etken madde Estragol(=metil kavikol) Kullanılış Yapraklar dijestif etkili. Sedatif vs. Thymus.3. linalil asetat Antimikrobiyal. *Üç çeşit lavanta vardır.stoechas %23 kafur. Esansına ise “Verven Esansı” denir.

17 . MENTOL(TF): Doğal mentol M.spicata ve M. kusmayı ve bulantıyı kesmek için kullanılır. Beyinde hisopatolojik değişikliklere neden olur. Eczacılıkta mide ağrılarını yatıştırmak. antiseptik. S.cardiaca’dan elde edilir. Mentol taşımaz piperiton ve piperitenon taşır. 3. M. Mentha aquatica(=su nanesi) ve Mentha spica’nın hibritidir. Uçucu yağ %’sini artırmak için değişik varyetelerin kültürü yapılır: 1. sylvestris form rubescens OLEUM MENTHAE(=NANE YAĞI): M. CORNM NT O L: Mentha arvensis’in mentolü uzaklaştırılmış uçucu yağıdır.sclarea: Linalol ve linalil asetat taşır. Bunun dışında yarı sentez yoluyla. 2. antispazmodik. 4. M. *Mentha piperita. Türkiye’de doğal olarak yetişen Mentha türleri şunlardır.aquatica(=su nanesi) Toksik bir bileşik olan mentofuran taşır. Parfüm endüstrisinde ve diğer terpenlerin başlangıç maddesi olan sklerol taşır. terineol ve tuyon taşır. Türkiye’de 70 kadar Salvia türü vardır. Mitçam esansı eldesinde kullanılır. 1. sineol Adaçayı Salvia sp* Lamiaceae türleri Kullanılış Antioksidan. Bu türler mentol taşımazlar.pulegium(=yarpuz) Mentol içermemesine rağmen Anadolu’da halk arasında nane yağı olarak aynı amaçla kullanılmaktadır. şekerleme ve sakız üretiminde kullanımı vardır. Üç tip adaçayı vardır.longifolia Kültürü yapılır nane olarak satılır. borneol. Antiseptiktir ve parfümeride de kullanılır. drog fonksiyonel dispepsinin semptomatik tedavisinde. M.piperita var. Neredeyse hiç tuyon taşımaz.lavandulifolia: Uçucu yağının bileşimi çok farklıdır. Bu yüzden su nanesi kullanılmaz. M. 1. var. SPEARM NT O L: M.Bitki Mentha x piperita* Türkçe Familya Drog Etken madde Nane Lamiaceae Yaprak Mentol Kullanılış UY Spazmolitik(Ca’un girişini azaltarak).piperita var. glabra ve var.pulegium’dan elde edilir. GIS rahatsızlıklarında kull. yollarla elde edilir. Geranil asetat’tan dolayı “gül” gibi kokar. kafur. piperascens’ten elde edilir. officinalis form palescens(=beyaz nane) 3. officinalis form rubescens(=mitçam nanesi)EN ÖNEML varyetedir. borneol.fruticosa) uçucu yağı esas olarak sineol.GIS rahatsızlıklarında kullanılır. RENKS ZD R(ss). Kafur ve sineol taşır. Mentol taşımaz piperiton ve piperitenon taşır. 2. M. pulegonun çifte redüksiyonuyla vb.rotundifolia Kültürü yapılır nane olarak satılır. Toplam mentol oranı %60-65 arasındadır. 3. Kokusu en hoş olan uçucu yağdır. Taşıdığı mentol %44’den az olmamalıdır. Bitki Türkçe Familya Drog Yaprak Etken madde Tuyon(=monoterpen keton). tütün. PENNYROYAL O L:M. Türkiye’de yetişen Salvia triloba’nın uçucu yağı %50 sineol taşır.arvensis(=Japon nanesi)in iki varyetesinden. Sineol ve Geranil asetat taşır. soda. Kullanılışı aynıdır ilaveten hafif yaralanmalarda kullanılır. Salvia officinalis 2. oral hijyen sağlamak için vs. S. konsantre şurup. S. M. %55-67 oranında karvon içerir ve karvon kaynağı olarak kullanılır. parfüm. Bunların dışında Salvia triloba(=S.Bu keton uygun şartlar altında kolaylıkla mentole dönüşmesi bakımından önemlidir.kull. çki.cryphantha ise Tapir adıyla bilinir ve Orta Anadolu’da oldukça yaygındır. Pulegon adında monosiklik yapıda keton taşır.piperita var. M. kafur.piperita’nın çiçekli dal uçları ve yapraklarında su buharı distilayonu ile elde edilir.

thymus zygis Türkçe Kekik Familya Lamiaceae Drog Yaprak ve çiçek Etken madde Fenoller timol ve karvakrol(terpen değil) Etken madde Fenoller timol.si. toprak Lamiaceae keklik üstü otu kısım Kullanılış Etken madde 1-terpinen-4-ol. infeksiyöz Timol ve karvakrol Lamiaceae hastalıkların ted. Origanum dubium 64 36 3. α. Origanum heracleoticum 84 16 (= stanbul kekiği) 2.Fonksiyonel dispepsinin semptomatik ted. Lamiaceae officinalis kuş dili Kullanılış Hepatositler üzerinde koruyucu. Tür Karvakrol % Timol % 1. 4-tuyanol Timol ve karvakrol Emoliyan. kaşıntı giderici ve baharat olarak kull. Ayak banyosu yapılıyor(Ahmet hoca yapıyormuş).si terpineol. 18 . spazmolitik. antioksidan. Bu bitkilerden ilk akla gelen Origanum türleridir. antifungal.Bitki Türkçe Familya Drog Çiçekli dallar Etken madde Kafur. Buna karşılık Türkiye’de keik adı verilen ve kekik yağı elde edilen başka bazı bitkiler yetişmektedir. karvakrol Drog Bitki Türkçe Familya Thymus serpyllum Yabani Çiçekli ssp. kolagok ve koleritik. Satureja Antiseptik. sineol ve αpinen Rosmarinus Biberiye.de montana Ayrıca sitral taşıyan ve limon kokulu kekik olarak bilinen Thymus sipyleus ve linalol ve linalol asetat taşıyan Thymus argeus’da Türkiye’de yetişen diğer kekik türleridir. Origanum smyrneum 69 31 (= zmir kekiği) Bu üç türün dışında Bitki Origanum majorana Origanum vulgare Türkçe Familya Drog Mercan Yaprak Lamiaceae köşk ve çiçek Güvey Çiçekli otu.serpylum Lamiaceae kekik dal uçları ve ssp. GIS rhtszlarının semptomatik ted. antispazmodik.tanaensis Türkiye’de Thymus vulgaris doğal olarak yetişmez. Kullanılış Antibakteriyel. kültürü de yapılmamaktadır. antiseptik Kullanılış Antiseptik. Bitki Thymus vulgaris.

F. Fakat Z-izomerinin(=cis) ki daha yüksektir. vulgare(kültür rezenesi). Devamlı anason alanlarda anisizm adı verilen kronik bir entoksikasyon görülür. Anason Apiaceae E-anetol anisum (=meyv aromatizan e) Anetol toksik etkili fakat bu etkisi pek kuvvetli olmayan bir maddedir.religiosum) neoanisatin Fructus Antispazmodik. Bu ise taşıdığı alkaloitlerden kaynaklı zehirli bir bitkidir. (=I. ışık karşısında bekletildiğinde ayrıca anizaldehitlerin kondenzasyonuyla anizoin adlı maddeyi verir.de Stomaşik Karminatif. öfori verir. Bazen anason meyveleri Conium maculatum(baldıran) meyveleri ile karıştırılmaktadır.3. Pimpinella anisi karminatif. Illicium verum Illiciaceae Meyve E-anetol karminatif anasonu Illicicum Seskiterpen Konvulsif anisatum Illiciaceae Meyve laktonlar anisatin. Türkiye’de kefe kimyonu adı ile bilinen Laser trilobum meyveleri ise limonen ve peril aldehit taşır. Diüretik Apiaceae Meyve Apiaceae Meyve Linalol Karvon Fructus Apiaceae (=monoterpen carvi keton). dulce(tatlı rezene) Coriandrum sativum Carum carvi Türkçe Rezene türleri Kişniş Kimyon Familya Drog Etken madde Anetol Kullanılış Dijestif eliminasyon fonksiyonlarını artırmak ve içki end. stomaşik. salgıları artırır. Anason yağı ışıkta bekletilirse 2 mol anetol kondanse olarak dianetol adı verilen bir bileşik oluşur. Oleum anisi. limonen Cumminum cyminum uçucu yağı kumin aldehit taşır. E-Anetol(=trans)’ün toksisitesi çok yüksek değildir. Anason yağı içinde polimerler oluşması yağın zehirliliğini artırır. fakat bu ürünlerin toksisitelerinin kullanılan alkol miktarına bağlı olduğu da bilinmektedir.12. katılaşma derecesini düşürür. görmede bulanıklık ve uyuşukluk ile kendini gösteren toksik belirtiler verir. Bu madde stilbesterole benzemekte olup belirgin bir hormon aktivitesi vardır. Anason kokulu alkollü içeceklerin çok fazla tüketilmesi tehlikelidir. Düşük dozlarda solunum ve dolaşımı hızlandırır.vulgare var. Bu türlerin yanında Türkiye’de Pimpinella anisetum da yetişmektedir. Yüksek dozda baş ağrısı. Kullanılış Bitki Türkçe Familya Drog Etken madde Yıldız Antispazmodik. iştah açar. 19 . Bitki Foeniculum vulgare var.2 Anason kokulu uçucu yağlar Bu grupta bulunan drogların hepsi fenilpropanoitlerce ve daha çok anetol bakımınından zengin bir uçucu yağ taşır.

3. Kabukta bulunan acı maddelerin bir grubu da triterpen yapısında maddelerdir ve limonitler adını alırlar.12. Rutaceae familyası meyvelerinden mekanik yolla elde edilen bütün uçucu yağlar. Pericarpium Aurantti Amara(=turunç kabuğu) Turunç meyvelerinin kabuğundan hazırlanan ekstreler bir çok ilaca koku vermek amacıyla ilave edilmektedir. Taşıdığı uçucu yağda %90 oranında limonen ve asıl etkili olan aldehitler(nonil aldehti. neral ve sitronellal. 1. Ticarette. Sitral’in koku verici olarak kullanımından başka Avitamini sentezinde başlangıç maddesi olarak da kullanımı vardır. Mekanik yolla elde edilen diğer Rutaceae uçucu yağları gibi. Bu amaçla uçucu yağ etanolde çözülür. Oleum Bergamiae(bergamot esansı) Bu uçucu yağ. güneş ışığına olan duyarlılığı artıran bir madde olduğundan. Bunun dışında Amerika’da yetişen Cymbopogon citratus’dan su buharı distilasyonuyla Lemon-grass adlı uçucu yağ %70-80 oranında sitral içerir. bu uçucu yağı taşıyan losyonları kullananlarda. bergamia meyvelerinin taze perikarpından. O. Cymbopogon nardus(Graminae) bitkisinden elde edilen. limon esansında da soğukta çöken kumarin türevi bir madde bulunmaktadır sitropten. Limon esansının kendine özgü kokusunu veren bu aldehitlerdir. Citrus yağları birkaç istisna dışında sıkma ile elde edilir. desil aldehit vs. Perikarpta ayrıca flavanon heterozitleri bulunur.aurantii floris=Neroli esansı) Citrus aurantium var. Bunlar arasında en çok bilinen hesperidozittir. 2. Oleum Citri (=limon esansı) Bu uçucu yağ Citrus limon perikarplarından elde edilir. Bu cinsin çeşitli türleri uçucu yağ taşır ve esas olarak bu yağ. “Sitronella” adı verilen ve %50 oranında sitronellal içeren uçucu yağ limon kokusu için kullanılır. asıl kokuyu veren oksijenlenmiş türevlerin az miktarda olması. amara çiçeklerinden SU BUHARI D ST LASYONU ile elde edilen uçucu yağdır. O. Uçucu yağ %1 kadar metil antranilat taşıdığından mavi bir floresans göstermektedir. mekanik yolla ekstre edilir. Bu yağın %30’u linalol ve %7’si linalil asetattır. ticarette terpensiz limon esansının(Deterpene O. 3. psoriazis(sedef) ve vitiligo da faydalıdırlar. Furanokumarin.citri özellikle kolonya yapımında kullanılır. Kabukların hoş kokusu çok belirgin ve tadı acıdır.) bulunmaktadır.Citri’de terpenik maddelerin fazla oranda bulunmasına karşılık.Citri) hazırlanmasına yol açmıştır. Uçucu yağın kokusunu veren maddeler arasında sitaralin oksidasyonla parçalanması sonucu oluşan metil heptenon da sayılabilir. Koku verici olarak eczacılık sanayinde ve parfümeride kullanılır. Türkiye’de elde edilmez. Bu uçucu yağ ile hazırlanan kokulu su Aua Aurantii Floris adı altında TF’de kayıtlıdır. soğutulunca çöken kumarin türevi bileşikler taşırlar.Bergamiae’de Bergapten bulunmaktadır ki bu madde furan halkası taşıyan 5-metoksi kumarin’dir.3 Citrus uçucu yağları Citrus. citrus aurantium ssp. Işığa duyarlı kumarinler. deride esmerleşmeler görülür. 4. Bu bitki sitral elde etmek için kullanılır. limonin’dir. ısı uygulamadan. 20 . Oleum neroli(O. Limonitlerden en fazla bulunan bileşik. Rutaceae familyasına dahil bir cinstir. süzülür ve distillenir. Sitral genel adı verilen monoterpen aldehitleri taşır geranial. gıda ve parfümeri sanayi tarafından tüketilir. O.

kulağını kesmeye kalkmış. gül suyu Aqua Rosae adını alır. şizontisit.vulgaris.5 Diğer uçucu yağlar 3.12. otu (1 Asteraceae A.alba uçucu yağ elde edilebilecek diğer türlerdir. alerjik kontakt dermatit Antihelmentik. 21 . Florentin kabında toplanan distilat üzerinde ayrılan yağ başka bir kaba alındıktan sonra. tedavisi için digital vermişler. Artemisia A. triginthipetale(şam gülü.1 Oleum Rosae. Birinci ve ikinci distilasyonlar sonunda elde edilen uçucu yağlar birleştirilerek gül yağı elde edilir. gül kokulu konkret elde edilmektedir. triginthipetale’ Türkçe’de “Pembe Yağ Gülü” adı verilir. gül yağı Rosa damascena var.) 3. Türkiye’de Isparta ve Burdur’da kültürü yapılan Rosa damascena var. antibakteriyel. Sonra sepallerini ayırmaksızın su buharı distilasyonu uygulanır. Antipiretik. Türkiye’de 1000-1500 kg gül yağı ve 3000 kg kadar da konkret elde edilmektedir. (genel kültür: Bu likör entel içkisiymiş ve Van Gogh bunu fazla kaçırmış. antibakteriyel. Elde edilen gül yağı.12. borneol 3. ran ve Fas’ta elde edilmektedir. Çünkü taşıdığı uçucu yağın büyük bir kısmı suda eriyen maddelerden oluşmuştur. Bulgaristan.12. Verimi artırmak için suya Tween20 yada Span20 katılır. Gül konkretinden hareketle absolü hazırlanmaktadır. antifungal. elde edilmesinde yararlanılmaktadır. Chamomilla racutica Asteraceae familyasının taşıdığı uçucu yağ drogları Türkçe Familya Drog Çiçek Etken madde Seskiterpenler. fabrika veya imalathanelere getirilerek önce bir süre gölgede hidroliz için soldurmaya bırakılır.dracunculus ve2) çiçek A. sonrada mefta olmuşmuş. soluk sarı renkli ve yoğunluğu sudan az olan bir uçucu yağdır. A. Gül petallerinden konkret de hazırlanmaktadır. Gül yağı.5. Rosaceae). pomat kıvamında. kamazulen* Kullanılış Antienflamtuar (kamazulen ve α-bisabololden kaynaklı). R. nörotoksik* Mayıs Asteraceae papatyası *uçucu yağ kamazulenden dolayı mavi renklidir. Sıcakta maserasyon yoluyla yapılan tüketmede çözücü olarak genellikle benzol kullanılır. 1. kinci distilasyondan sonra arta kalan sulu faz.vulgaris kafur. Bu nedenle de R.3. bitkisinin petallerinden su buharı distilasyonu ile elde edilen bir uçucu yağdır. spazmolitik. Pelin Yaprak tuyon ve 2.dracunculus Estragol (=Tarhun) *nörotoksistesinin tuyondan ileri geldiği belirlenmiştir. Rosa centifolia daha fazla uçucu yağ taşımasına rağmen uçucu yağ elde etmek amacıyla kullanılmaz. A. sulu faz tekrar distillenir(bidistilasyon). R. Centifolia’dan gülsuyu (=Aqua rosae). Bu şekilde bidistilasyonla elde edilen yağa nce Gül Yağı adı verilir.absinthium likörü fazla içildiğinde alkolizme benzer belirtiler gözlenir bu da absinthizm olarak adlandırılır. Türkiye. A. Tüketme tamamlandıktan sonra çözücü vakumda yoğunlaştırılmakta ve kırmızı renkli. Rosa centifolia. Yaklaşık 4000kg gülden 1 kg yağ elde edilmektedir.4 Bitki Matricaria chamomilla. Güneş doğduktan sonra petallerdeki uy miktarı azalmaya başladığından sabahın erken saatlerinde toplanan çiçekler. Kamazulen seskiterpen lakton olan matrisin’in dekompozisyon ürünüdür.Gallica.absinthium α ve β absinthium.

Absolü stearopten taşımaz. defne yağı Laurus nobislis’in (lauraceae) meyve(sabit) ve yapraklarından(uçucu). geraniol. anthelmenticum’un (Chenopodiaceae) çiçekli ve meyveli dallarından. Geraniaceae) türlerinin ve başlıca P. baharat olarak özellikle balık pişirmede kullanılır.12.2 Oleum Chenopodii. Sineol. Chenopodium ambrosioides var. Ticarette yine gül yağı yerine satılmakta olan bir başka uçucu yağ da Palma-Rosa Esansı’dır. 22 . Gül yağında başlıca asiklik monoterpenler bulunmakta ve yağın %40-50’sini sitronellol. kenopod esansı Bu uçucu yağ. P.graveolens yapraklarının su buharı distilasyonu ile elde edilen uçucu yağ. Hindistan’da yetişen Cymbopogon martini(Graminae)’den su buharı distilasyonu ile elde edilen bu uçucu yağın %75-95’i geranioldür. sardunya. Bu çökeleğe Stearopten denir ve doymuş hidrokarbonları taşır. 3. Sıvı halde kalan kısma ise Elaopten adı verilir ve oksijenli terpenik bileşikleri içerir.1 Oleum lauri.roseum. öjenol içerir.Gül yağı 24oC’nin altında soğukta bekletilince bir çökelek verir. %60-80 oranında Askaridol(monosiklik monoterpen)taşır.odoratissimum. sitronellol ve az miktarda feniletil alkol taşımaktadır. 3. gülsuyunun başlıca maddesidir. özellikle kozmetoloji ve parfümeride kullanılır. yuvarlak ve kancalı kurtlara etkili olduğundan Antihelmentik olarak kullanılmaktadır. %20’sini de geraniol oluşturmaktadır. linalool. Geranium-Rozat Esansı adı altında gül yağı yerine kullanılmaktadır. Dijestif olarak kullanılır.5. Geğirmede ve midede gaz toplanmasında kullanılır. Bazı Pelargonium(ıtır. Gül yağı koku verici ve koku fiksatörü olarak. %65-75’i feniletil alkoldür. Bunun dışında aromatik bir madde olan feniletil alkol bulunur. Feniletil alkol suda çözünen bir madde olduğundan uy’da az bulunur. Bağırsak parazitlerinden. su buharı distilasyonu ile elde edilen bir uçucu yağdır. Ayrıca. P. su buharı distilasyonu ile elde edilmektedir.12.5.

Iris pallida. mineral maddeleri ve vitaminlerinden dolayı kullanılmaktadır.florentina Süsen Iridaceae Rhizoma iridis (Menekşe kökü) menekşe gibi koktuğu için bu isim verilmiştir. Ökaliptus Myrtaceae Yaprak Melaleuca spec. Tuzsuz diyetlerde baharatlar kullanılabildiği gibi. bazı diyetlerde ise sarımsak. diosfenol ve sülfür taşıyan Uçucu yağ bileşikler (=3okso-p-mentan-8tiyol) Üriner antiseptiği 3. dekonjestan. Bu nedenle hem ilaç hem de gıda koruyucusudurlar. Cinnamomum camphora Niaoli Kafur ağacı Uçucu Myrtaceae yağ (O. Santral sinir sisteminde Sedatif etkiye neden olur. meyve ve tohumları kurutulmuş veya taze olarak kullanılabilirler. Bu nedenle. vanilin elde edilmesinde kullanılan bir maddedir. sentetik olarak kafur pinenden hareketle hazırlanır ve rasemiktir. Safrol sabun sanayinde.6 Bitki Eucalyptus globulus Uçucu yağ içeren diğer droglar Türkçe Familya Drog Etken madde Ökaliptol (=1. Kafurlu fraksiyon yeniden soğukta bekletilerek bir miktar daha kafur çöktürülür. mide. çiçek.3. menton. I. kabuk. 23 . kolagog ve karminatif etkiler ve kötü ağız kokusu için kullanılırlar.7 Baharatlarda “Tıbbi Bitki” midir? Baharatlar sadece gıda olarak değil. soğan. B.germaniaca. ekspektoran. Böylece %2-3 oranında uçucu yağ elde edilir. Doğal kafur dekstrojirdir. Antiseptik Antiseptik. I.12. kırmızı biber. Acorus calamus Baromsa betulina. Ayrıca çok sayıda baharat. β-iron Diş tozlarının içine konulmakta ve parfümeride fiksatör olarak kullanılmaktadır. Bu uçucu yağ soğukta bekletilince kafur kristallenerek çöker. herba.niaoli) Lauraceae *kafur kamfan türevi bisiklik monoterpenik bir maddedir. turp ve hardal gibi bahratlardan midedeki asiti artırması nedeniyle kaçınılmalıdır. stomaşik. fenolik madde rutin Ökaliptol. antioksidan etkiye sahiptir. Kafur elde edildikten sonra kalan sulu kısım safrol içerir.12. rubefiyan. ki ayrı evrede çöktürülmüş bulunan kafurlar birleştirilerek sublimasyon yoluyla temizlenir ve tablet yada dikdörtgen prizma halinde basılarak ticarete çıkarılır. pastil. pankreas ve safra salgılarını artırıcı etkileri bulunmaktadır. olarak şurup. yaprak.crenulata. nerolidol Kafur* Kullanılış Antiseptik. Kafur elde etmek için 20-25 yaşlarındaki erişkin ağaçların odunu kesilip parçalandıktan sonra su buharı distilasyonu uygulanır. burun damlası gibi ilaçların terkibine girer. pulegon. filtrat fraksiyonlu distilasyon ile fraksiyonlarına ayrılır. B.8-sineol).serratifolia Azak eğeri Araceae Uçucu yağ β-asaron Rutaceae Limonen. Süzülür. Tükürük. Baharat olarak kök. kalp ve solunum analeptiği.

Dorgun sulu ekstratı antiülser olarak kullanılmaktadır. bitkide salgı veya reçine kanallarında sıvı veya katı halde bulunan doğal maddelerdir. rezenleri ve farklı kimyasal yapılı maddeleri içeren. öjenol. Kendiliğinden çıkanlar Sandrae Scammonium. öjenol asetat. Isı tatbiki ile R. Alkol ile tüketilerek suda çöktürülenler R. monoterpenler(= zingiberen. kloroform gibi organik solvanlarda tamamen veya kısmen çözünen. Fosil resinalar toplanarak Dammar 5. izoöjenol. 24 . Antibakteriyel. kurkuminoitler(= kurkumin) Seksiterpen hk (=Zingiberen. Rh.1 Reçinelerin elde edilişleri 1. Siklooksijenaz inhibitörü olarak platelet agregasyonunda etkilidir. koleritik-kolagog Zingiber officinalis Zencefil Zingiberaceae Geleneksel olarak dispepside kullanılır. bitkiye yapılan yaralamalar sonucu elde edilen reçine asitleri. GIS rahatsızlıklarında ve gıda end. sinnamil asetat Cinnamomum cassia Myristica fragrans Çim tarçını Lauraceae Kabuklar Sinnamil aldehit Hidrokarbon terpen(sabinen. 4 Reçineler Genellikle suda çözünmeyen etanol. kurkumen).Eugenia caryophyllus Karanfil Myrtaceae Uçucu yağ Öjenol. Kuru distilasyon Colophonium 3. bir grup olarak Kabuklar düşünülebilir. 4. kurkumen) gingeroller Küçük Hindistan Myrticaceae cevisi Meyve Curcuma domestica Köri Zingiberaceae Rizom Antienflamatuar.de kullanılır. eter. 3.Guajaci 4. antifungal. psikotropik Cinnamomum ceylanicum Seylan tarçını Lauraceae Sinnamilaldehit(b u madde ne fenoliktir nede terpendir. βkaryofillen Platelet agregasyon inhibitörü olarak diş hekimliğinde kullanılır. Oral hijyende de kullanılır.Jalapae 2. miristisin Nişasta.). Gingerol kolagog ve hepatoprotektiftir. alkolleri. Podophylii. pinen) öjenol.

4. Abies balsamae’den yaralama sonucu elde edilir.4. kimyasal yapıları kompleks. Parfümeride kullanımları önemlidir. Benzoik. herhangi bir reaksiyona girmeyen. Örneğin Coniferae familyasında Balsamum Canadense. Katı. suda çözünmeyen maddelerdir. kuru kuruya ısıtılınca yumuşayarak eriyen.1 Resina Kimyasal olarak reçine asitleri. amorf. Resina podophylli Podohyllum peltatum rizomlarının alkolle tüketilmesi sonucu elde edilir.oblongifolium(Sapotaceae) gövdelerinden elde edilen. alkolleri ve rezenlerin karışımıdır. 6.2. 2. triterpen yapısındaki alkollerdir sitoresinol. Diş hekimliğinde geçici dolgu yapımında kulanılır. Palaquium gutta. 5. benzoresinol gibi. sadece 45-600C arasında yumuşak olan katılaşmış süttür.3 Laktoresina Kimyasal yapıları reçineye benzemeyen ancak elde etme yöntemleri benzeyen ürünlerdir. i. Podofillotoksin rezinolleri önemlidir. Resina: rezin Glukoresina: glikorezin Laktoresina: laktorezin Oleoresina: oleorezin Oleogummirezin Balsamum: balsam 4. Triterpen yapısında olmayan ve yapıları kesin aydınlatılamamış alkollerdir.2. sinnamik asitleri gibi organik asitlerle esterleşmiş halde bulunur. (dammar 4.2 Reçineli maddeler 1.4 Oleoresina Yumuşak ve yarı sıvı bir yapıya sahip uçucu yağ ve reçine karışımlarıdır. 3. 25 . 4. 4. Önemli drogu: Gutta percha. Bitki sütünün katılaşması ile elde edilen uzun zincirli polimerlerdir. nötral özellikli. Gutta’dır.2.2. kumarik. Reçine alkolleri ise. Rezenler. Resina jalapae ve resina scammoniae ise diğer droglardır. P. Droglara göre isimlendirilirler dammar drogunda dammarezen gibi. Özellikle Coniferae’de ve bazı dikotiledon familyalarda bulunur. Resina grubunun içinde yer alırlar. Yapılarında bulunan reçine asitleri trisiklik diterpen asitlerdir pimarik veya abiyetik asit. ii.2 Glikoresina Hidroliz edildiklerinde oz ve reçine asitleri veren bu grupta önemli droglar vardır. Resinatannol olarak isimlendirilir ve hangi drogdan elde edildiyse o drogun adı ile bilinirler peru balsamından elde edilen Peru resinatannol’dür. uçucu özellikleri az olan alkoldeki çözünürlüğü çok olan maddelerdir.

Kağıt endüstrisi yoluyla: Kağıt hamuru elde edildikten sonra terebentin sülfat halinde ortamdan alınır. esrar otu. toplama kabında reçine toplanır. kiya ağaçlarının havada katılaşan reçinesidir. Terebinthinae ekspektoran ve haricen rubefiyan olarak kullanılmıştır. P. 4. P. Klasik yol:Gövdeye açılan yarıklardan reçinenin akışı beklenir veya akışı hızlandırmak için yaraya asit püskürtülür. Anacardiaceae Pistacia lentiscus var. 26 . deliryum zehirlenme belirtileridir.4. Oleogummirezinler. sakız.sylvestris. vulgaris. Uçucu yağ (O.2. uçucu yağ.nigra. reçine ve zamktan oluşur. Uçucu yağ ayrıldıktan sonra kalan reçine önem taşır. P.1 TEREB NTH NA Türkiye’de Pinus brutia gövdesine yaralama sonucu.2. aroma ve kimya sanayinde başlangıç maddelerini vermede ve uçucu yağ elde edilmesinde kullanılmaktadır. Kuru distilasyon ile uçucu yağ alınır. Analjezik ve anestezik etkilerinden yararlanılmaktadır.2. meyveler esrar yapımında kullanılır.2 CANNAB S SAT VA.2.4. 4. 4. pimarik asit. akan reçinenin toplanmasıyla elde edilen oleorezindir. kendir. Bu ürünün reçine fraksiyonu triterpenlerden veya diterpenlerden oluşmuştur. latifolia ve P.4. indica bitkilerinin çiçekli dal uçları drog olarak kullanılır. Colophonium: Terebinthinae drogunun uçucu yağından kurtarılmış reçinesidir.longifolia’dan da elde edilebilir.pinaster. erken bunama. Uçucu yağ elde ettikten sonra kalan atık mastilik asit ve mastisin taşır. 4. Lentiscus var. Abietik asit. Lifler kendir yapımında. var.4 RES NA GUAJAC Guajacum officinalis reçinesidir. P. Uçucu yağ antiseptiktir.palustris ve P. III. Uçucu yağ ayrıldıktan sonra kalan kısım gjakonik asit taşır. Cannabinaceae Cannabis sativa var. Temel yapı tetrahidrokannabinoldür. Ağaç endüstrisi yoluyla: Ağaç kesildiğinde parçalandıktan sonra organik solvanla tüketilerek elde edilir. II. Reçine alkolleri (rezinol) yönünden zengindir. Antiromatizmal olarak kullanılır. sativa veya var. Elde etme 3 şekilde yapılabilir: I. Pinenlerce zengin bir uçucu yap ve kolofan isimli bir rezini taşır.5 Oleogummiresina.4.2. akan sıvı toplanır. reçine ve zamktan oluşur. gummirezinler Gummirezinler. sabietik asit gibi diterpen asitleri vardır.4. Alışkanlık yapması.3 MAST X. Parfüm.Terebinthinae): Terebinthinae droğunun 180 derecee kuru distilasyona tabi tutulması sonucu rezinden (Clophonium) ayrılmaktadır.

reçine ise peru rezinotannol fraksiyonlarını taşır. burun akıntısına karşı. Esas kullanımı dermatolojiktir. zamk ve uçucu yağ taşır. eritem. Antiparaziter ve antiseptiktir. ferulik asit).5.2. F. M. enfekte dermatit.5. Balsam benzoik.nartex(şeytan tersi. Reçine fraksiyonu. alkoler ve fenilpropan türevleri taşır. 4. 4. Rezin. Salgı ıslatılır.6. PERE RAE.2. Dekante edilerek elde edilir.2.abyssinica. akut hemoroit ve diğer anal rahatsızlıklarda supozituvar olarak kullanılmıştır. Ağrı kaşıntı. zamk ve uçucu yağ taşır. Halk arasında sakinleştirici ve baharat olarak kullanılır. Serbest uçucu bileşikleri ayrılır. sinnamik asit ve uçucu benzil benzoat bulunur. şurupsu sıvı. Rezin(ferulatannol.2.5. tolurezin. Balsam siyahımsı kahverengi. Kokusu furanoseskiterpenlerden ileri gelir. balzamlar Balsamlar bir çeşit doğal oleorezinlerdir. Çoğunlukla basit şurup veya ipeka şurubu ile kombine halde kullanılır.3 M RRA. Bu nedenle haricen kullanılır. B. topik veya antiseptik uygulamalarda. kaşıntı ve diğer basit yaralarda kullanılır. Çözünmeyen balsam suda bekletilerek çökmesi sağlanır.6 Balsamum.2. 4. 4.frereana dan elde edilir. fabaceae Bileşiminde benzoik asit. mono ve seskiterpen laktonlar.2. Küçük yaraların tedavisinde. sinnamik asit ile sinnamein ve vanilin.1 OL BANUM. Çeşitli solunum yolları rahatsızlıklarında öksürüğün semptomatik tedavisinde kullanılır. kuvvetli vanilya kokuludur. tolu balsamı. Apiaceae Ferula asafoetida. yanık çatlak. fabaceae Bu balsam gövdeye yapılan yaralanma gibi patolojik bir olay sonucu elde edilir.4. Benzoik ve sinnamik asit yapılarının varlığı ile karakteristiktir. ülser. Dahilen kullanılır. Shimperi’den elde edilir.4 ASAFOET DA.TOLU FERUM.6. bez yapıştırılarak beze emdirilir. Geleneksel olarak balsam yara iyi edici veya doku yenileyici olarak kullanılır. peru balsamı. lokal olarak ağız bölgesi hastalıklarında kullanılmıştır. 4.2 OPPANAX.1 MYROXYLON BALSAMUM VAR. Bezler daha sonra kaynar su ile tüketilir. Diğer Commiphora türleri steroidal yapılar yönünden zengindir. C.2 MYROXYLON BALSAMUM . 27 . Lokal olarak. Burseraceae Commiphora myrrha veya C. Burseraceae Boswellia carterii. Diallil bisülfit gib kükürtlü bileşiklerden dolayı kötü kokuludur. Köklerden akan salgı alınır. Tolu balsamı antiseptik ve ekspektorandır.2. pisliği) bitkilerinin toprak üstü kısımları kesilir.5. Oral alındığında iritasyon yapar. Burseraceae 4.

deodora. Cupressaceae Uçucu yağ odunların distilasyonu sonucu elde edilir. Kazınarak toplanır. su dolu kazanlarda kaynatılır.6. Kıl torba veya delikli silindirle sıkılarak balsam suyla akarak temizlenir. krezol) taşır. Ayrıca sinnamik asit esterleri halinde deriyi UV ışınlarına karşı koruyucu preparatların içine girer.2. Cupressus ve Juniperus odunlarının taşıdıkları uçucu yağ parfümeride kullanılır. Artık seskiterpen ve fenol(gayakol. sumatra benzoini 4. Çünkü kanserojen etkilidir.7 KATRAN Coniferae odunlarının distilasyona tabi tutulması sonucu elde edilen üründür. 4. Parazitisit ve antiseptik etkileri bulunur. Kabukları Cortex Thymiamitis adıyla bulunur ve tütsü olarak kullanılır.2.4. Üst faz pirolinyo diye bilinir ve akıcı bir organik solvandır. benzil esterlerini. Abietik asit taşıyan pirorezinik asit içerir.6.2.) kremlerinin terkibine girer. C. Pix liquida Pinus sylvestris’den elde edilir. Ortamdan gaz açığa çıkmasından sonra 2 fazlı bir sıvı kalır. Alt faz ise yoğun.2. Sinnamik asit.6. Cedrus atlantica.3 STORAX Türkiye’de Güney Anadolu’da yetişen Liquidambar orientalis(hamamelidaceae) ağaçlarını gövdelerine yapılan yaralamalar sonucu elde edilen balzamdır.6.4 STYRAX AMER CANUS. juniperi oxycedrus.8 P X. Deri hastalıkları(ekzema vb. storezinol ve stiren taşır. Veteriner hekimlikte ve çeşitli hijyen ürünlerinde kullanılır.2. yoğun bir çözelti halinde dahilen solunum yolları antiseptiği. sinnamik asit etil.2. styraciaceae Liquidambar styraciflua’dan elde edilmektedir aynı amaçlarla ve sinnamik asit elde edilişinde kullanılmaktadır. sudadn ağır bir sıvıdır ve katran olarak isimlendirilir. 4.5 STYRAX TONK NENS S. siyah. 4. Antiseptik olarak kronik bronşit ve ekzema tedavisinde kullanılmıştır.6 STYRAX BENZO N VE STYRAX PARALLELONEURUS. Kısa süreli kullanılmalıdır. Eczacılıkta Styrax liquidus rectificatum halinde sarı. haricen parazitisit ve antiseptik olarak kullanılır. siam benzoini 4. Suyundan kurtarılan balsam koyu kahverenklidir. Ardıç katranı. 28 .6.6.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->