P. 1
UCUCUYAG

UCUCUYAG

|Views: 116|Likes:
Yayınlayan: omer984

More info:

Published by: omer984 on Feb 18, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

TERPENO T VE STERO TLER.......................................................................................................... 3 1 2 G R Ş ..................................................................................................................

............................. 3 MONOTERPENLER ..................................................................................................................... 4

2.1 YAPISI ............................................................................................................................................ 4 2.2 B YOSENTET K KAYNAKLARI....................................................................................................... 5 2.2.1 DÜZGÜN MONOTERPENLER ......................................................................................................... 5 2.2.2 DÜZENS Z MONOTERPENLER ....................................................................................................... 5 2.2.3 R DO TLER .................................................................................................................................. 5 2.2.4 MONOTERPEN HETEROZ TLER ..................................................................................................... 5 2.3 MONOTERPEN TAŞIYAN DROGLAR .............................................................................................. 5 3 UÇUCU YAĞLAR.......................................................................................................................... 6

3.1 TANIM ............................................................................................................................................ 6 3.2 YAYILIŞLARI, BULUNDUĞU YERLER VE GÖREVLER .................................................................. 6 3.3 F Z KSEL ÖZELL KLER ................................................................................................................ 7 3.4 K MYASAL YAPILARI .................................................................................................................... 7 3.4.1 TERPENO TLER ............................................................................................................................ 7 3.4.2 AROMAT K YAPILAR.................................................................................................................. 10 3.4.3 FARKLI KAYNAKLI B LEŞ KLER ................................................................................................. 10 3.5 UÇUCU YAĞLARDA DEĞ ŞKENL K FAKTÖRLER ....................................................................... 11 3.5.1 T CAR SM ................................................................................................................................ 11 3.5.2 KEMOT PLER N OLUŞUMU ......................................................................................................... 11 3.5.3 VEJETAT F S KLUSUN ETK LER ................................................................................................. 11 3.5.4 ÇEVRESEL FAKTÖRLER N ETK S ............................................................................................... 11 3.5.5 ELDE ETME YÖNTEM N N ETK S ............................................................................................... 11 3.6 ELDE ED L ŞLER ........................................................................................................................ 12 3.6.1 UÇUCU YAĞLAR ........................................................................................................................ 12 3.6.1.1 Distilasyon ............................................................................................................................. 12 3.6.1.2 Mekanik yol (Citrus kabuklarının sıkılması) ......................................................................... 12 3.6.2 KONKRET VE REZ NO TLER ....................................................................................................... 13 3.6.2.1 Tüketme ................................................................................................................................. 13 3.6.3 YAĞDA YAPILAN SON ŞLEMLER ............................................................................................... 13 3.7 UÇUCU YAĞLARDA VE UY TAŞIYAN DROGLARDA KAL TE KONTROLÜ VE ANAL ZLER .......... 13 3.7.1 UÇUCU YAĞLARIN KAL TE KONTROLÜ ..................................................................................... 13 3.7.2 UÇUCU YAĞ B LEŞENLER N N ZOLASYONLARI VE YAPILARI ÜZER NDE ÇALIŞMALAR ............ 13 3.7.2.1 Elde etme................................................................................................................................ 14 3.7.2.2 Türev hazırlama ..................................................................................................................... 14 3.8 UÇUCU YAĞLARIN FARMAKOLOJ K ÖZELL KLER ................................................................... 14 3.9 UÇUCU YAĞLARIN TOKS S TES ................................................................................................. 14 3.10 UÇUCU YAĞ TAŞIYAN DROGLARIN KULLANILIŞI .................................................................... 15 3.10.1 ECZACILIK ............................................................................................................................... 15 3.10.2 PARFÜMER ............................................................................................................................. 15 3.10.3 GIDA TEKNOLOJ S .................................................................................................................. 15 3.11 SAKLANMASI ............................................................................................................................. 15 3.12 UÇUCU YAĞ TAŞIYAN BAŞLICA DROGLAR ............................................................................... 16 3.12.1 UÇUCU YAĞ TAŞIYAN LAM ACEAE DROGLARI .................................................................... 16 3.12.2 ANASON KOKULU UÇUCU YAĞLAR ......................................................................................... 19

1

3.12.3 3.12.4 3.12.5 3.12.5.1 3.12.5.2 3.12.5.1 3.12.6 3.12.7 4

C TRUS UÇUCU YAĞLARI ......................................................................................................... 20 ASTERACEAE FAM LYASININ TAŞIDIĞI UÇUCU YAĞ DROGLARI .............................................. 21 D ĞER UÇUCU YAĞLAR ........................................................................................................... 21 Oleum Rosae, gül yağı ......................................................................................................... 21 Oleum Chenopodii, kenopod esansı..................................................................................... 22 Oleum lauri, defne yağı........................................................................................................ 22 UÇUCU YAĞ ÇEREN D ĞER DROGLAR ..................................................................................... 23 BAHARATLARDA “TIBB B TK ” M D R?.................................................................................. 23

REÇ NELER................................................................................................................................. 24

4.1 REÇ NELER N ELDE ED L ŞLER ................................................................................................ 24 4.2 REÇ NEL MADDELER ................................................................................................................. 25 4.2.1 RES NA ...................................................................................................................................... 25 4.2.2 GL KORES NA ............................................................................................................................ 25 4.2.3 LAKTORES NA ........................................................................................................................... 25 4.2.4 OLEORES NA.............................................................................................................................. 25 4.2.4.1 TEREB NTH NA .................................................................................................................. 26 4.2.4.2 CANNAB S SAT VA, kendir, esrar otu, Cannabinaceae..................................................... 26 4.2.4.3 MAST X, sakız, Anacardiaceae ............................................................................................ 26 4.2.4.4 RES NA GUAJAC ............................................................................................................... 26 4.2.5 OLEOGUMM RES NA, GUMM REZ NLER ..................................................................................... 26 4.2.5.1 OL BANUM, Burseraceae..................................................................................................... 27 4.2.5.2 OPPANAX, Burseraceae ....................................................................................................... 27 4.2.5.3 M RRA, Burseraceae ............................................................................................................. 27 4.2.5.4 ASAFOET DA, Apiaceae...................................................................................................... 27 4.2.6 BALSAMUM, BALZAMLAR ......................................................................................................... 27 4.2.6.1 MYROXYLON BALSAMUM VAR. PERE RAE, peru balsamı, fabaceae......................... 27 4.2.6.2 MYROXYLON BALSAMUM , M.TOLU FERUM, tolu balsamı, fabaceae....................... 27 4.2.6.3 STORAX................................................................................................................................ 28 4.2.6.4 STYRAX AMER CANUS, styraciaceae............................................................................... 28 4.2.6.5 STYRAX TONK NENS S, siam benzoini ............................................................................ 28 4.2.6.6 STYRAX BENZO N VE STYRAX PARALLELONEURUS, sumatra benzoini ................ 28 4.2.6.7 KATRAN ............................................................................................................................... 28 4.2.6.8 P X, juniperi oxycedrus, Ardıç katranı, Cupressaceae........................................................... 28

2

Bu grup bileşiklerin prekürsörleri. düzensiz monoterpenler 2 DMAPP ünitesinin bağlanmasıyla ortaya çıkarlar.Terpenoit ve Steroitler 1 Giriş Terpenoit ve steroitler bitkilerde sekonder metabolit olarak en büyük grubu oluşturmaktadırlar. zopren kuralına uygun bir şekilde meydana gelen terpenlere düzgün terpen denir. IPP ise bir enzim yardımıyla DMAPP’a izomerize olur. enzimler tarafından katalizlenen reaksiyonlar sonucu ortaya çıkarlar ve allilik prenil pirofosfat molekülü olarak isimlendirilen bir hareket molekülüne izopentenil pirofosfat(IPP=C5) ünitesinin ilavesiyle oluşan (C5)n alkollerinin fosforik diesterleridirler. Terpenler değişik sayıdaki izopren(=2 metil buta-1.3 dien) moleküllerinin “kafa-kuyruk” şeklinde birleşmesi sonucu meydana gelmektedir(izopren kuralı). Terpenlerin oluşumunda rol alan IPP↔DMAPP oluşumunda asetat molekülü başlangıç maddesidir. zopren kuralının uygulanmadığı bazı durumlarda. 3 . 2 molekül asetik asit tiyoesterinin birleşmesi ve ardından redüklenmesi sonucu mevalonik asit oluşur. Formüle edecek olursak Allilik prenil piro fosfat(=prekürsör=örn. MVA’ya fosfat bağlanması ve daha sonra –COOH grubunun uzaklaşmasıyla IPP oluşur. Prekürsörün oluşumu Prekürsör ismi Terpen C zopren sayısı/formül sayısı MVA(=mevalonik DiMetilAllilPiroPosfat Hemiterpen 1 5/C5H8 1 asit) IPP DMAPP Geranil pirofosfat Monoterpen 10/ C10H16 2 DMAPP + IPP GPP 2 GPP + IPP FPP Farnesil pirofosfat Seskiterpen 15/ C15H24 3 3 FPP + IPP GGPP Geranil geranil pirofosfat Diterpen 4 20/ C20H32 4 Geranil farnesil Sesterterpen 25/ C25H40 5 GGPP + IPP GFPP 5 pirofosfat Skualen(=steroitlerin Triterpen 6 FPP + FPP Skualen 30/ C30H48 6 prekürsörü) 7 GGPP + GGPP Fitoen Fitoen(=karotenoitlerin Tetraterpen 40/ C40H64 8 prekürsörü) (=karoten) zopren sayısı 3’e kadar olanlar genelde uçucu ve 3’ten büyük olanlar genelde uçucu değildirler.DMAPP)+ IPP (C5)nalkolünün fosforik diesteri (= terpen) Terpenlerin oluşumunda ilk ünite dimetilallil pirofosfat(DMAPP)’dir. Bütün terpen ve steroitler mevolanat yolağından oluşurlar.

Çoğu serbest haldedir.lavandulan. (örn. Fakat glikozidik formlarına da rastlanmaktadır. 2. Asteraceae uçucu yağlarında bulunan düzensiz terpenlerin ve iridoitlerin yapısında bulunurlar. -ya düzgün prekürsörlerin rearanjmanı ile (örn. Asiklik Monosiklik (halka (tek halkalı) taşımayan) mirkan seko-iridan p-mentan iridan Bi ve trisiklik (iki halkalı) karan pinan bornan tuyan Düzgün monoterpenlere ilaveten düzensiz yapılar. ahududu gibi bazı meyvelerde bulunanlar önemlidir. santolinan. Monoterpenler genelde uçucu yağların yapısında yer alan düzgün terpenlerin. Glikozidik formları aroma prekürsörleridir ve şeftali. Pinan ve bornandan izokamfan veya fenkanın oluşmasında olduğu gibi) izo-kamfan fenkan -veya geleneksel olmayan bir biyogenez ile (örn. kiraz.1 Yapısı Düzgün monoterpenler iki izopren ünitesinin kafa-kuyruk şeklinde bağlanması sonucu meydana gelirler.direkt krizamtemil PP krizantema) -veya onun rearanjmanı üzerinden oluşan türevleri ile meydana gelirler. üzüm.2 Monoterpenler En basit terpen yapısı olup 2 x izopren molekülünden oluşurlar.artemisan. rotrokan) krizanteman artemisan lavandulan santolinan 4 .

2.1 Düzgün monoterpenler Düzgün monoterpenlerin hareket noktası GPP’dir.4 Monoterpen heterozitler Siklopentanoit yapı taşımayan monoterpenik heterozitlerdir. 2. 2.2.3 Monoterpen taşıyan droglar Bitki Paeonia sp Viburnum sp Türkçesi Şakayık türleri Gilabori Familya Paeoniaceae Caprifoliacea Etken madde Paeniflorin (monoterpen glikozit) Anatoliozit (monoterpen heterozit) Kullanılış Antispazmodik.2. 2.2 Düzensiz monoterpenler 2 molekül DMAPP birleşmesi sonucu krizantemil pirofosfattan meydana gelirler.2. 2. diüretik 5 .2 Biyosentetik kaynakları Monoterpenler biyosentetik orjinlerine göre dörde ayrılırlar. analjezik Antispazmodik. 2.2.3 ridoitler Geraniol veya nerolün siklopropan çekirdeğini oluşturması ve glukozidasyon ile meydana gelirler.

gıdaların lezzetini artırmak için kullanılan doğal bitki ürünleri veya karışımlarıdır.Absolü: uygun sıcaklıkta alkolle tüketme sonucu konkret.Konkret: bitkisel kaynaklı taze materyalden sulu olmayan bir solvanla tüketme ile elde edilen karakteristik kokulu ekstredir.Pomat: soğukta veya sıcakta anfloraj yöntemleri (=erimiş yağ içine çiçeklerin batırılması ve bekletilmesi) ile elde edilen parfümlü yağdır. . . . pomat veya rezinoitten elde edilen karakteristik kokulu ürünlerdir. uçucu asit. Rutaceae. Bitkinin kullanmadığı işe yaramayan depo ürünlerini ortadan kaldırmak gibi görevleri vardır.Eucalypti FructusAnisi Fr. N ve S taşıyan heterozitleri taşıyan oda sıcaklığında genellikle sıvı olan. Bulunduğu organ Yaprak Yaprak Yaprak Meyve Meyve Çiçek Tohum Gövde Gövde Gövde Rizom Kök Örnek Folia Menthae F. sekonder metabolit olan kompleks karışımlardır. 6 .2 Yayılışları.3 Uçucu yağlar 3. bulunduğu yerler ve görevleri -Bulunduğu yerler UY’lar en çok Lamiaceae.Rezinoit: doğal kaynaklı kuru materyalden sulu olmayan solvanla tüketme ile elde edilen karakteristik kokulu ekstredir. aldehit. Coniferae. 3.Piperis nigri Flos Rosae Semen sinapsis Cortex cinnamomi Eucalyptus macarthuri Cortex camphora Rhizoma Filicis Radix valerianae Bulunduğu yer Salgı tüyü Salgı hücresi Salgı cebi Salgı kanalı Salgı hücresi Hücre içinde Doku içinde Salgı kanalında Gövde kabuklarında Odun kısmında reçine ile beraber ç salgı tüyü Hücre içinde -Görevleri 1. Compositae. Umbelliferae ve Graminae familyalarında yaygındırlar. 3. aromatik maddeler. 4. düz zincirli hidrokarbonları. Bitkilrede uylar çeşitli organlarda bulunmaktadır. .1 Tanım Uçucu yağlar.Boldo F. Myrtaceae. Koruyucu Tozlaşmayı kolaylaştırıcı Su kaybını azaltıcı Yaralanmalarda bitkiyi korumak için meydana gelen daha sonra görevi biten reçineleri eritici 5. 2. bitkilerden genellikle distilasyon ile elde edilen yapısında terpenik. .Baharat: koku ve aroma vermek.

(O.3.0-1. sabunlaşma. kamfen.8 –1.3 Fiziksel özellikleri 1. asitlik. kırılma gibi indisleri yağa ait farklılıklar gösterir. Nadiren yoğunluğu sudan ağır(1. Nadiren oda sıcaklığında katı haldedir(O. Genelde soluk sarı veya sarı renklidirler. Tamamı özel kokuludur. 6. sabinen α-pinen β−pinen sabinen 3-karen kamfen 7 .Chamomillae). 3. Alkol ilave edildiğinde tüm uçucu yağların donma noktası düşer. 3. suyla karışmazlar ancak sürüklenirler. Suda çözünmezler. O. Karanfil tomurcukları ise istisnadır ve yaklaşık %15 oranında uy taşır. Doğal olarak elde edilen yağların hepsi optikçe aktiftir ve değerleri spesifiktir. O. 2.Caryophylli.4 Kimyasal yapıları Uylar kompleks ve değişken 2 farklı biyogenetik gruptan oluşan maddeler karışımıdırlar. Bekledikçe kromofor grupları oluşur ve renk şiddeti artar. 7.4. Suyla bekletildiğinde taşıdığı bazı maddeler suya geçerek eczacılıkta önemli olan aromatik suları (=Aqua) meydana getirirler.5) uçucu yağlara rastlanır. -Uçucu yağlarda bulunan monoterpenlerin yapılarına örnekler Örnek Monoterpen Halka sayısı yapısı Monoterpen Asiklik Mirsen.Anisi). yoğunluğu.1 Terpenoitler Uçucu yağlar en çok uçucu terpenleri başka bir deyişle molekül ağırlığı çok yüksek olmayan mono ve seski terpenleri taşır. 3. Sassafras) 5. p-simen α-terpinen p-simen β-terpinen Bisiklik Pinenler. Yoğunlukları genellikle 0. 4. lk elde edilirken tamamı renksizdir. 3-karen. Genellikle %1’den az elde edilirler. Bunlar terpenoit ve daha az yaygın olan fenilpropandan türeyen aromatik yapılardır. Nadiren kırmızı (O.0 arasındadır. laveten her uyın alkoldeki çözünürlüğü.Caryophylli) veya mavidir(O. osimen mirsen osimen Hidrokarbon (uy’da daima bulunurlar) Monosiklik α ve γ Terpinen.Cinnamomi.

terpinil asetat zobornil asetat O tuyon Asiklik Ester Monosiklik Bisiklik 8 . sitronellal CHO sitronellal Asiklik Tageton O tageton O Keton Monosiklik Menton. fenkol borneol Aldehit Asiklik Geranial. sitronellol OH sitronellol linalol Alkol Mentol. fenkon. pulegon karvon Bisiklik Kafur. 1-terpinen-4-ol Monosiklik OH OH mentol terpineol OH Bisiklik Borneol. linalol. neral. karvon.CH2OH geraniol CH2OH Asiklik Geraniol. tuyon Linalil asetat. terpineol. sitronellil asetat Mentil.

Safran hidroliz sonucu safranala dönüşür.8-sineol Peroksit Askaridol O O askaridol OH Fenol Timol.Eter Sineol(=ökaliptol) O 1. β-ironlar ve safron β-siklositral’den hareketle elde edilmiş önemli etken maddelerdir. -Siklositral yapılarına örnekler O O H β−iron safranal Uçucu yağlarda bulunan seskiterpenlerin yapıları monoterpenlere benzer. karvakrol OH timol karvakrol Monoterpenlede biyosentez sonucu veya sitralden halka kapanması sonucu oluşabilen siklositral yapısı da önemli bir iskelettir. alkoller ve ketonlar en çok bilinen yapılardır. 9 . Hidrokarbonlar. α.

3. patçouli alkolü OH farnesol O Keton Nootkaton. β-vetivon nootkaton Aldehit Ester Sinelsallar OCOCH3 Sedril asetat sedril asetat 3. asiklik eterler ve laktonlar elde edilir. longifolen β−bizabolen Alkol Seskiterpen Farnesol.7-dion.4.4. Yüksek ısıya bırakılmış ürünler de azot veya kükürt taşıyan ürünler meydana gelir. karotol. β−karyofilen. alkoller. aldehitler.3 Farklı kaynaklı bileşikler Uçucu yağlar elde etme yöntemlerine bağlı olarak düşük molekül ağırlıklı çeşitli alifatik bileşikleri taşırlar.-uçucu yağlarda bulunan seskiterpen yapılarına örnekler Seskiterpen yapısı Örnek H Hidrokarbon β−bizabolen. 10 . βsantalol.ve propenilfenol şeklinde yaygındır. Eğer materyal buhar distilasyonu ile tüketilirse hidrokarbonlar.2 Aromatik yapılar Uçucu yağlarda bulunan fenilpropanoitler (C6-C3) çoğunlukla allil. asitler. cis-longipinan2.

5 Elde etme yönteminin etkisi Distilasyon sırasında süre. 3. Lamiaceae familyasındaki salgı tüyleri) bulunan yağlar direkt olarak etkilenir. Mentha piperita’da vejetatif siklus sırasında. 3. Tersi durumda ise(soğuk geceler) mentol oluşumu artar. Linalol.pinen terpinen-4-ol.3. sıcaklık ve kullanılan aletin şekli değişikliklere neden olmaktadır.5. t-4-tuaynol. 11 . ayrıca yeni yapılanmalar. Isının uzun süre tatbik edilmesi sonucu ise düşük polariteye sahip maddeler değişikliğe uğrarlar. Ayrıca uzun süreli kaynama ile ortam asidik olur ve sabinen. Geraniol. Taşıdıkları ana bileşene göre bunlar. Thymbra.3 Vejetatif siklusun etkileri Bitkilerin. büyümeleri sırasında taşıdıkları maddeler değişkenlik gösterir. sineol. rasemizasyonlar. Karvakrol. Thymus türlerinden başka. bağıl nem. terpinen. gün ışığının toplam süresi ve rüzgar ile özellikle yüzeyel histolojik saklama organlarında (ör.5. ortamın pH’sı. Nanede uzun gün ve ılık geceler yağ verimini ve mentofuran miktarını artırır. (-)mentol seviyesi artarken (+)neomentol suda çözünen türevine[(-)neomentol glukoziti] dönüşür. α. (-)menton miktarındaki düşme (-)mentol ve (+)neomentol seviyesinde düşmeye neden olur. türlerinde de kemotipler söz konusudur. 3.5 Uçucu yağlarda değişkenlik faktörleri 3. Bunun sonucu.1 Ticari ismi Kekik veya kekik yağı uluslar arası piyasada spanyol.2 Kemotiplerin oluşumu Örneğin Thymus vulgaris’in morfolojik olarak homojen ve dayanıklı bir karyotip olmasına karşın değişik kemotipleri vardır. Buna karşın derin bölgelerde depolanan yağ daha dayanıklı kalır. Timol. izomerizasyonlar.4 Çevresel faktörlerin etkisi Sıcaklık. oksidasyonlar ve benzeri reaksiyonlar meydana gelebilir. Satureja.5. Origanum vs.5.5. esterlerin hidrolizi hızlanabilir. sabinen hidrat. güneyde yetişen Laurus nobilis de kuzeyde yetişenlere göre yağ verimi daha yüksektir. Bu kemotipler birbirlerinden taşıdıkları ana bileşene göre ayrılırlar. Yunan veya Türk olarak isimlendirilir. terpinolen ve α-terpineole döner. Bir başka örnekte ise. 3. terpinolen vb. Meksika. tipleri olarak sıralanabilirler. Kültür çalışmaları ile de verim ve kalite üzerinde değişiklikler görülür. Kullanılan cihaz ve yöntem de önemlidir. α-terpineol.

5. Kimi türleri vardır. iii. 3. Patlatılan salgı ceplerinden akan sıvı sünger tarafından emilir. Anizoterm distilasyon: materyalin bulunduğu kap ile ürünün elde edildiği kap arasında sıcaklık farkı olan distilasyondur. 4. Farkı aşırı ısınmış buharın materyal üzerine üstten düşük basınç ile gönderilmesidir. 1. Buhar distilasyonu(doymuş buhar distilasyonu): aşırı sıcak buhar materyal içinde geçirilerek yapılan distilasyondur. 12 . 6.6. Taze toplanan ve yağı yaprakta olduğu gibi yüzeyde taşıyan materyaller için kullanılır. 2. 2. Mezokarp süngerle sıkılır. ii.6 Elde edilişleri 3. Su buharı distilasyonu: kurutulmuş materyal su ile masere edilir.3. Yağın özelliklerine ve bulunduğu salgı organına göre materyal işlemden önce ya parçalanır veya toz edilir. 1. 3. Solvanlı distilasyon: solvan ilave edilerek yapılan distilasyondur.6. zoterm distilasyon: materyalin bulunduğu kap ile ürünün elde edildiği kap arasında sıcaklık farkı olmayan distilasyondur. Eküel yöntem: ucu çivili fıçılarda meyve hafifçe yukarıdan bastırılarak gezdirilir ve salgı cepleri patlatılır. Lipofil distilasyon: sürükleyici aseton. uçucu yağ sudan santrifüj ile ayrılır. Lipofob distilasyon(hidrodistilasyon): su ile yapılan distilasyonu i. Kurutulmuş materyaller ve kaynatılmakla yapısı bozulmayan uçucu yağlarda kullanılır. Katı atıklardan kurtulduktan sonra. Salgı ceplerinin sıkarak patlatılmasına dayanır. Kuru distilasyon: direkt olarak materyalin ısıtılması ile yapılan distilasyondur.1 Distilasyon En çok kullanılan yöntemdir. Isı ile yapısı bozunan yağlar ve uçucu yağı derin dokularda taşıyan materyallere uygulanır.2 Mekanik yol (Citrus kabuklarının sıkılması) Kabuk parçalanır ve fiziksel bir işlemle parçalanmış salgı kanallarındaki maddeler elde edilir.1. Klasik işlem su içindeki meyvenin yüzeyine güç uygulanmaya dayanır. Başka yerde bulunan buhar jeneratöründen getirilen aşırı ısınmış buhar ıslak materyal içinden geçirilir.1. Isı tatbik edilerek distilasyon yapılır. Sıkma yöntemi:en ilkel yöntemdir. Su distilasyonu(basit buhar distilasyonu): materyal ve su aynı kapta bulunur. 3. Sünger yöntemi: meyve ortadan ikiye kesilir. Hidrodifüzyon: yöntem buhar distilasyonuna benzer.1 Uçucu yağlar 3.6. iv. Uçucu yağı taşıyan sünger bir kovaya sıkılır. Kullanılan yöntemler şunlardır. etilen glikol gibi organik solvanlar kullanılarak yapılan distilasyondur.

iki kez distilasyon sonucu elde edilen yağa bidistile ve çeşitli yöntemlerle rektifikasyon sonucu elde edilen yağa rektifiye uçucu yağ denir. Dijestiyon yönteminde ise tek fark ısı kullanılmasıdır. nikotinsiz sigara.7 Uçucu yağlarda ve uy taşıyan droglarda kalite kontrolü ve analizler En önemli tayin uçucu yağ miktar tayinidir. 3) Süper kritik gazlarla tüketme: süper kritik bir gazla tüketme işleminde en çok karbondioksit gazı kullanılır. 3. Petrol eteri. Bunun dışında gaz kromotografisi de kullanılır. Deterpenasyon uçucu yağın kolayca reçineleşebilen terpenik hidrokarbonlarından uzaklaştırılmasıdır. etken madde miktarının artırılması gerekir. sabunlaşma. Yanıcı ve toksik olmaması. propan veya sıvı bütan en çok kullanılan çözücülerdir. 3.6. Taze materyale uygulanır. Önceleri dekafeinsiz kahve. Bu tayin dışında gravimetrik. fiziksel ölçümler(optik çevirme. uçucu yağın fraksiyonlu distilasyona tabi tutulması daha sonra bozunma ürünleri üzerinden izolasyonlarıdır. 3. Tercih edilme nedeni. Bu tayin solvan tüketmesi ve distilasyonu aynı anda gerçekleştirilerek yapılır.1 Uçucu yağların kalite kontrolü Klasik olarak tanımlanan bu tayinler alkolde çözünürlük. 2) Anizoterm tüketme: Materyal kaynama noktası düşük. Uçucu yağın tayinin de TK kullanılır. hekzan. Çözücü seçimi çok önemlidir. ester.1 Tüketme 1) zoterm tüketme: Materyal ile ürünün bulunduğu ortam arasında ısı farkı olmayan distilasyon ve tüketmedir. sürüklenme özelliği olan çözücülerle tüketilir.2 Uçucu yağ bileşenlerinin izolasyonları ve yapıları üzerinde çalışmalar Uygulanan işlemler içinde en yaygın kullanılan yöntem.3. Doğal ve kimyasal olarak inert olması.2 Konkret ve rezinoitler 3. Uçucu yağın içerdiği su miktarını saptamada benzen.7. Değişik fonksiyonel gruplarına göre farklı bozunma ürünleri ve suda çözünen türevleri hazırlanır ve uçucu yağdan preparatif ayırma işlemleri yapılır. Seçiciliğinin geniş olmasıdır. renginin giderilmesi. kokusuz baharat eldesinde kullanılmıştır. Anfloraj yönteminde difüzyon işlemi uygulanmaktadır ve elde edilen ürün absolü olarak bilinir. Kolay bulunur ve ortamdan kolayca uzaklaştırılabilir olması. volumetrik ve mikroskobik yöntem de kullanılır. ksilen gibi azeotropik ajanlar kullanılır.6.6. Bunun yanı sıra eczacılıkta kullanılabilmesi için uçucu yağların nötralleştirilmesi. Likens-Nikerson adı verilen cihaz kullanılarak yapılır.3 Yağda yapılan son işlemler Elde edilen uçucu yağın dayanıklılığını artırmak için içerdiği su ultra santrifüjlerle uzaklaştırılmalıdır. kırılma indisi) ve çeşitli indeks (asitlik. Bu amaçla seçici tüketme yöntemi kullanılır.7. Genellikle yağ ve lipit kullanılarak yapılar. Sıcak tatbiki ile eritilen lipit içerisine materyal daldırılarak bekletilir. şlem sonucu elde edilen yağa deterpene. şlem görmüş uçucu yağ konsantre uçucu yağ olarak tanımlanır. 3. 13 .2. asetil indeks) tayinleridir. taşıdığı toksik ve kötü kokulu maddelerden temizlenmesi.

Lavandula.7. 3. damla sayıcı-Current kromotografisi ve döner bölmeli sayıcı-Current kromotografisi yöntemleri kullanılmaktadır. Eucalyptus. Eugenia. Uçucu yağların ayrım ve analizinde fraksiyonlu distilasyon. Karbonil gruplar sodyum hidrojen sülfit veya Girard reaktifi ile ayrılabilirler.8 Uçucu yağların farmakolojik özellikleri Çoğunlukla bir uçucu yağın aktivitesi ile yağın elde edildiği bitkinin etkisi birbirlerine karıştırılmaktadır. Asitler. yanma hissi ve bazı durumlarda hafif lokal anestezik etki ortaya çıkarırlar. Angelica.3. Sıklıkla gastrik salgılamayı artırırlar ve “digestif” ve “stomaşik” etki gösterirler. Kimi uçucu yağlarda saptanan aktiviteler şöyle sıralanabilir.1 Elde etme Uçucu yağlardan taşıdıkları etken maddelerin elde edilmesinde em çok kullanılan yöntem yağa soğuk tatbik edilerek etken maddenin çöktürülmesi ve çöken maddenin daha sonra santrifüjlenerek ayrılmasıdır. Kalan karışım ise tersiyer alkoller. mentol. Primer ve sekonder alkoller ftalik asit esterleri halinde izole edilebilirler. eterler ve hidrokarbonlardır. 14 . Eugenia .Niaouli gibi yağlar mukozadaki hücreleri stimüle ederler ve bronşlardaki epitelin hareketliliğinin artmasına neden olurlar(ekspektoran). Örneğin Rosmarinus uçucu yağı antimikrobiyal özellik gösterirken. 3.Anisi halk arasında spazm çözücü olarak dahilen kullanılmaktadır. Eucalyptus. vs. Rosamarinus officinalis. yüksek performanslı sıvı kromotografisi. 3. Örneğin O. Hemen hemen hepsi koruyucu olarak kullanılır.Menthae Kalsiyumun hücrelere girişini engelleyerek spazmolitik etki gösterir. sineol ve anetol gibi pek çok monoterpen toksiktir.. • Antiseptik aktivite: Genellikle antibiyotiklere karşı rezistan suşlara karşı antiseptik etkilidirler. sıvı kolon kromotografisi. Ocimum.9 Uçucu yağların toksisitesi Yüksek dozda yutulduğunda özellikle tuyon ve pinokamfon taşıyan uçucu yağların akut toksisiteleri bilinmektedir. 2. O. 3. Bazı uçucu yağlar mantarlara ve mayalara karşı da etkilidir.Menthae -200C’de bekletildiğinde mentol çökerek ayrılır.2. yöresel kızarma. Sitral. Linalol ve Timol gibi bileşikler fenolden daha antiseptiktir.. Melisa officinalis.7. gaz kromotografisi. Thymus.2. Mentha piperita. fenoller ve oldukça nadir görülen bazlar suda çözünen tuzlarının oluşturulması ile ayrılabilirler. Bu ketonlar epileptik ve tetani benzeri tablolar çizilmesine ve psişik ve duyusal bozuklukların ortaya çıkmasına neden olurlar. Pinus yağları ve O. Yüksek dozda kafur. • Tahriş edici özellikler: Terebenti gibi ürünler haricen kullanıldığı takdirde kılcal kan akışında hızlanma. O. Çeşitli psikosomatik problemlerde etkilidirler.2 Türev hazırlama 1. Matricaria. 4. Mentha spazmolitik. bitkinin infüzyonu antispazmodik ve koleritik etki gösterir. 5. Melisa. Bu maddeler fraksiyonlu distilasyon gibi fiziksel özelliklerinde dayanarak ayrılır. Ester ve laktonlar hidroliz edilir ve elde edilen asitler alkali tuzlar halinde ayrılabilir. • Spazmolitik ve sedatif etki: GIS spazmlarını azaltıcı ve baskılayıcı etkilidir. Geraniol. ince tabaka kromotografisi.

gibi gıda teknolojisinin pek çok alanında önemli bir yeri vardır. 4.3 Gıda teknolojisi Donmuş ürünler yanında. sos. Bu koşullar sağlanmadığı takdirde. 3. 1.Citronellae böcek uzaklaştırıcı Bunların dışında. uçucu yağlar. O. şekerli ve unlu mamuller. absolü ve diğer rezinoitlerin başlıca kullanım alanıdır.10 Uçucu yağ taşıyan drogların kullanılışı 3.10. özellikle “rahatlatıcı” ve “gevşetici” banyolarda uçucu yağların yer almaları halince terpenik bileşiklerin deriden emilim riski nedeniyle dikkat edilmelidir. 15 .11 Saklanması Küçük alüminyum.10. hijyen ürünlerinin hazırlanmasında ve aromaterapide de kullanılmaktadır. peroksidasyon ve keton/alkole dönüşme hidrokarbonlar. et ürünleri. kozmetolojide. 5.Sinapsis romatizmal tedavide yakıların terkibine irritan olarak girer. Ayrıca antioksidan da kullanılabilir. 3. alkolsüz ürünler. oksidatif parçalanma propenilfenoller.10. konkret. termoizomerizasyon sitraller.2 Parfümeri Parfümeri.3. çorbalar. süt.Chenopodii (=askridol’dan kaynaklı) antihelmentik O. 2. 3. laç ve hijyen ürünleri arasındaki sınırda olan banyo ürünlerinde.Chamomillae antienflamatuar O.1 ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ Eczacılık S. 3. fotoizomerizasyon anetol. Örneğin Defne yağı donmuş gıdalara koruyucu olarak konur. fotosiklizasyon sitraller. gibi bozunmalar meydana gelir. paslanmaz çelik veya renkli cam kapaklı şişelerde ağzına kadar doldurulmuş ve sıkıca kapatılmış halde düşük sıcaklıkta ve inert azot gazı altında saklanarak bozunmaları sınırlandırılır.

Bu yapraklar ezildiğinde.3. aldehitler Antiviral(uçuk ted. ℵ L.12. Nörotoksik(=Epilepsi benzeri etki). Lavandenler L. Fesleğen Lamiaceae Yaprak Hyssopus officinalis Lamiaceae Yaprak Pinokamfon Bitki Lavandula sp. Linalol kaynağı olarak değil. Avrupalılar baharat olarak kullanıyor.hybrida(=L. Çiçekleri ise haricen antiseptik ve sikatrizan olarak kullanılmaktadır.stoechas %23 kafur. 3. 16 . Thymus. Sedatif.x intermedia Emerice x Loisel) yukarıdaki iki türün hibritleridir ve uy elde edilmesinde kullanılırlar. %18 fenkon. Ocimum. Lavandula angustifloia(=L. L. UY’ı iki yağın bileşimi arasında bir yapı gösterir.cariensis %30 kafur. Çok nadir görülen bazı durumlarda uykusuzluğa karşı kullanılanlarda vardır Lavandula.1 Uçucu yağ taşıyan LAM ACEAE drogları Bir çoğu baharat olarak bilinen bitkilerdir Origanum. %0.latifolia Aspik lavantası: Sineol ve kafur yönünden zengin bir uçucu yağ taşır.officinalis) Hakiki lavanta: Uçucu yağı(=lavanta esansı) antimikrobiyal ve sedatif etkilidir. [=sitraller(=geranial antitiroit.6 linalol Her iki türde Kayra bölgesinde(=Marmara ve Batı Anadolu)yaygındır. Lokal olarak burun tıkanıklığında kull.Estragol ise östrojen benzeri etki göster. Onun için aspik esansı lavanta esansı kadar değerli değildir. 1. 2. Bu türlerde keton miktarı çok yüksektir. *Üç çeşit lavanta vardır. Bitki Melissa officinalis* Türkçe Oğul otu Familya Lamiaceae Drog Yaprak Kullanılış Etken madde Monoterpen Antimikrobiyal. Melissa Bitki Ocimum basilicum Türkçesi Familya Drog Etken madde Estragol(=metil kavikol) Kullanılış Yapraklar dijestif etkili. %4 sineol ℵ L. Linalol ve linalil asetat taşımasından dolayı parfümeri ve kozmetikte kullanılır. Linalol ve linalil asetat daha az oranda bulunur.* Türkçesi Lavanta türleri Familya Lamiaceae Drog Çiçek Etken madde Kullanılış Linalol.de). + neral). basit sindirim sistemi rahatsızlıkları ile dermatoloji ve hijyendeki lokal kullanımlarıdır. melisa yaprakları gibi(içerdiği sitral’den dolayı) limon kokar. Bu bitkide verbenon adı verilen bisiklik bir ketonda bulunmaktadır. Sedatif vs. Esansına ise “Verven Esansı” denir. sitronellal] *Özellikle zmir’de aktar “hakiki melisa otu” adıyla Lippia citriodora(verbenaceae)’ nın yapraklarını satarlar. Türkiye’de iki lavanta türü yetişmektedir. kafur kaynağı olarak yararlanılır vede her ikisi de antiseptik olarak kullanılmıştır.12 Uçucu yağ taşıyan başlıca droglar 3. linalil asetat Antimikrobiyal. Bu droglar için kabul edilen belli başlı endikasyonlar.

şekerleme ve sakız üretiminde kullanımı vardır. SPEARM NT O L: M. tütün. MENTOL(TF): Doğal mentol M. Sineol ve Geranil asetat taşır. Türkiye’de yetişen Salvia triloba’nın uçucu yağı %50 sineol taşır. konsantre şurup. M.spicata ve M.fruticosa) uçucu yağı esas olarak sineol.cardiaca’dan elde edilir.rotundifolia Kültürü yapılır nane olarak satılır. kafur.pulegium(=yarpuz) Mentol içermemesine rağmen Anadolu’da halk arasında nane yağı olarak aynı amaçla kullanılmaktadır.sclarea: Linalol ve linalil asetat taşır. terineol ve tuyon taşır. Bu yüzden su nanesi kullanılmaz. PENNYROYAL O L:M. Bunun dışında yarı sentez yoluyla. Bitki Türkçe Familya Drog Yaprak Etken madde Tuyon(=monoterpen keton).aquatica(=su nanesi) Toksik bir bileşik olan mentofuran taşır. 4. Eczacılıkta mide ağrılarını yatıştırmak. Kokusu en hoş olan uçucu yağdır. antiseptik. Üç tip adaçayı vardır. GIS rahatsızlıklarında kull. piperascens’ten elde edilir.GIS rahatsızlıklarında kullanılır. M.piperita’nın çiçekli dal uçları ve yapraklarında su buharı distilayonu ile elde edilir. Uçucu yağ %’sini artırmak için değişik varyetelerin kültürü yapılır: 1. Mentol taşımaz piperiton ve piperitenon taşır. borneol.arvensis(=Japon nanesi)in iki varyetesinden.piperita var. S. Toplam mentol oranı %60-65 arasındadır. Beyinde hisopatolojik değişikliklere neden olur. officinalis form rubescens(=mitçam nanesi)EN ÖNEML varyetedir. Mitçam esansı eldesinde kullanılır. S. Salvia officinalis 2. sylvestris form rubescens OLEUM MENTHAE(=NANE YAĞI): M. 2. oral hijyen sağlamak için vs. sineol Adaçayı Salvia sp* Lamiaceae türleri Kullanılış Antioksidan. Kafur ve sineol taşır. Mentol taşımaz piperiton ve piperitenon taşır. CORNM NT O L: Mentha arvensis’in mentolü uzaklaştırılmış uçucu yağıdır. M.longifolia Kültürü yapılır nane olarak satılır. Taşıdığı mentol %44’den az olmamalıdır. Antiseptiktir ve parfümeride de kullanılır. çki.lavandulifolia: Uçucu yağının bileşimi çok farklıdır. Parfüm endüstrisinde ve diğer terpenlerin başlangıç maddesi olan sklerol taşır.pulegium’dan elde edilir. Türkiye’de doğal olarak yetişen Mentha türleri şunlardır.piperita var. yollarla elde edilir.kull. 1. M. kafur. 17 . M. M. parfüm. drog fonksiyonel dispepsinin semptomatik tedavisinde. 3. var. Bu türler mentol taşımazlar. %55-67 oranında karvon içerir ve karvon kaynağı olarak kullanılır. kusmayı ve bulantıyı kesmek için kullanılır.Bu keton uygun şartlar altında kolaylıkla mentole dönüşmesi bakımından önemlidir. soda. 1. S. Kullanılışı aynıdır ilaveten hafif yaralanmalarda kullanılır. borneol. glabra ve var. RENKS ZD R(ss). officinalis form palescens(=beyaz nane) 3. M.Bitki Mentha x piperita* Türkçe Familya Drog Etken madde Nane Lamiaceae Yaprak Mentol Kullanılış UY Spazmolitik(Ca’un girişini azaltarak). 2. antispazmodik. *Mentha piperita. Bunların dışında Salvia triloba(=S. Mentha aquatica(=su nanesi) ve Mentha spica’nın hibritidir.piperita var. Neredeyse hiç tuyon taşımaz.cryphantha ise Tapir adıyla bilinir ve Orta Anadolu’da oldukça yaygındır. Türkiye’de 70 kadar Salvia türü vardır. pulegonun çifte redüksiyonuyla vb. Pulegon adında monosiklik yapıda keton taşır. Geranil asetat’tan dolayı “gül” gibi kokar. 3.

Bitki Türkçe Familya Drog Çiçekli dallar Etken madde Kafur. infeksiyöz Timol ve karvakrol Lamiaceae hastalıkların ted. Origanum heracleoticum 84 16 (= stanbul kekiği) 2. kültürü de yapılmamaktadır. Ayak banyosu yapılıyor(Ahmet hoca yapıyormuş). antispazmodik. Kullanılış Antibakteriyel.si terpineol. Origanum dubium 64 36 3. thymus zygis Türkçe Kekik Familya Lamiaceae Drog Yaprak ve çiçek Etken madde Fenoller timol ve karvakrol(terpen değil) Etken madde Fenoller timol.Fonksiyonel dispepsinin semptomatik ted.de montana Ayrıca sitral taşıyan ve limon kokulu kekik olarak bilinen Thymus sipyleus ve linalol ve linalol asetat taşıyan Thymus argeus’da Türkiye’de yetişen diğer kekik türleridir. antioksidan. Bu bitkilerden ilk akla gelen Origanum türleridir. Buna karşılık Türkiye’de keik adı verilen ve kekik yağı elde edilen başka bazı bitkiler yetişmektedir.serpylum Lamiaceae kekik dal uçları ve ssp. kolagok ve koleritik. spazmolitik. 4-tuyanol Timol ve karvakrol Emoliyan. karvakrol Drog Bitki Türkçe Familya Thymus serpyllum Yabani Çiçekli ssp.si. α. 18 . Origanum smyrneum 69 31 (= zmir kekiği) Bu üç türün dışında Bitki Origanum majorana Origanum vulgare Türkçe Familya Drog Mercan Yaprak Lamiaceae köşk ve çiçek Güvey Çiçekli otu. kaşıntı giderici ve baharat olarak kull. Satureja Antiseptik. toprak Lamiaceae keklik üstü otu kısım Kullanılış Etken madde 1-terpinen-4-ol. antifungal. GIS rhtszlarının semptomatik ted. Tür Karvakrol % Timol % 1. antiseptik Kullanılış Antiseptik.tanaensis Türkiye’de Thymus vulgaris doğal olarak yetişmez. sineol ve αpinen Rosmarinus Biberiye. Lamiaceae officinalis kuş dili Kullanılış Hepatositler üzerinde koruyucu. Bitki Thymus vulgaris.

Bu madde stilbesterole benzemekte olup belirgin bir hormon aktivitesi vardır.de Stomaşik Karminatif. Diüretik Apiaceae Meyve Apiaceae Meyve Linalol Karvon Fructus Apiaceae (=monoterpen carvi keton). Anason yağı ışıkta bekletilirse 2 mol anetol kondanse olarak dianetol adı verilen bir bileşik oluşur. Anason kokulu alkollü içeceklerin çok fazla tüketilmesi tehlikelidir.vulgare var. Türkiye’de kefe kimyonu adı ile bilinen Laser trilobum meyveleri ise limonen ve peril aldehit taşır. Bazen anason meyveleri Conium maculatum(baldıran) meyveleri ile karıştırılmaktadır. F. fakat bu ürünlerin toksisitelerinin kullanılan alkol miktarına bağlı olduğu da bilinmektedir. katılaşma derecesini düşürür. iştah açar. 19 . Bitki Foeniculum vulgare var. ışık karşısında bekletildiğinde ayrıca anizaldehitlerin kondenzasyonuyla anizoin adlı maddeyi verir. Bu ise taşıdığı alkaloitlerden kaynaklı zehirli bir bitkidir. Bu türlerin yanında Türkiye’de Pimpinella anisetum da yetişmektedir.2 Anason kokulu uçucu yağlar Bu grupta bulunan drogların hepsi fenilpropanoitlerce ve daha çok anetol bakımınından zengin bir uçucu yağ taşır. vulgare(kültür rezenesi). stomaşik. (=I. E-Anetol(=trans)’ün toksisitesi çok yüksek değildir. Anason yağı içinde polimerler oluşması yağın zehirliliğini artırır. Illicium verum Illiciaceae Meyve E-anetol karminatif anasonu Illicicum Seskiterpen Konvulsif anisatum Illiciaceae Meyve laktonlar anisatin.religiosum) neoanisatin Fructus Antispazmodik. Anason Apiaceae E-anetol anisum (=meyv aromatizan e) Anetol toksik etkili fakat bu etkisi pek kuvvetli olmayan bir maddedir. Oleum anisi. Pimpinella anisi karminatif. Fakat Z-izomerinin(=cis) ki daha yüksektir. Yüksek dozda baş ağrısı. dulce(tatlı rezene) Coriandrum sativum Carum carvi Türkçe Rezene türleri Kişniş Kimyon Familya Drog Etken madde Anetol Kullanılış Dijestif eliminasyon fonksiyonlarını artırmak ve içki end. görmede bulanıklık ve uyuşukluk ile kendini gösteren toksik belirtiler verir. salgıları artırır. öfori verir. Devamlı anason alanlarda anisizm adı verilen kronik bir entoksikasyon görülür.3. Düşük dozlarda solunum ve dolaşımı hızlandırır. limonen Cumminum cyminum uçucu yağı kumin aldehit taşır.12. Kullanılış Bitki Türkçe Familya Drog Etken madde Yıldız Antispazmodik.

Ticarette. neral ve sitronellal. Kabukların hoş kokusu çok belirgin ve tadı acıdır. Bu cinsin çeşitli türleri uçucu yağ taşır ve esas olarak bu yağ. Rutaceae familyasına dahil bir cinstir. limon esansında da soğukta çöken kumarin türevi bir madde bulunmaktadır sitropten. Sitral genel adı verilen monoterpen aldehitleri taşır geranial. Rutaceae familyası meyvelerinden mekanik yolla elde edilen bütün uçucu yağlar. deride esmerleşmeler görülür. bergamia meyvelerinin taze perikarpından. güneş ışığına olan duyarlılığı artıran bir madde olduğundan.3 Citrus uçucu yağları Citrus. “Sitronella” adı verilen ve %50 oranında sitronellal içeren uçucu yağ limon kokusu için kullanılır. 2. desil aldehit vs.) bulunmaktadır. Mekanik yolla elde edilen diğer Rutaceae uçucu yağları gibi. amara çiçeklerinden SU BUHARI D ST LASYONU ile elde edilen uçucu yağdır. ısı uygulamadan.Citri) hazırlanmasına yol açmıştır. O. Taşıdığı uçucu yağda %90 oranında limonen ve asıl etkili olan aldehitler(nonil aldehti. soğutulunca çöken kumarin türevi bileşikler taşırlar. Furanokumarin.aurantii floris=Neroli esansı) Citrus aurantium var. Oleum Bergamiae(bergamot esansı) Bu uçucu yağ. O. mekanik yolla ekstre edilir. Türkiye’de elde edilmez. psoriazis(sedef) ve vitiligo da faydalıdırlar. Pericarpium Aurantti Amara(=turunç kabuğu) Turunç meyvelerinin kabuğundan hazırlanan ekstreler bir çok ilaca koku vermek amacıyla ilave edilmektedir. Koku verici olarak eczacılık sanayinde ve parfümeride kullanılır. asıl kokuyu veren oksijenlenmiş türevlerin az miktarda olması.12. Sitral’in koku verici olarak kullanımından başka Avitamini sentezinde başlangıç maddesi olarak da kullanımı vardır.Bergamiae’de Bergapten bulunmaktadır ki bu madde furan halkası taşıyan 5-metoksi kumarin’dir.3. 1. süzülür ve distillenir. 3. Limon esansının kendine özgü kokusunu veren bu aldehitlerdir. gıda ve parfümeri sanayi tarafından tüketilir. Limonitlerden en fazla bulunan bileşik. Uçucu yağ %1 kadar metil antranilat taşıdığından mavi bir floresans göstermektedir. Perikarpta ayrıca flavanon heterozitleri bulunur. 20 . Citrus yağları birkaç istisna dışında sıkma ile elde edilir. Bunlar arasında en çok bilinen hesperidozittir. Bu yağın %30’u linalol ve %7’si linalil asetattır. Bunun dışında Amerika’da yetişen Cymbopogon citratus’dan su buharı distilasyonuyla Lemon-grass adlı uçucu yağ %70-80 oranında sitral içerir. O. bu uçucu yağı taşıyan losyonları kullananlarda. Oleum Citri (=limon esansı) Bu uçucu yağ Citrus limon perikarplarından elde edilir. Bu uçucu yağ ile hazırlanan kokulu su Aua Aurantii Floris adı altında TF’de kayıtlıdır. citrus aurantium ssp. Kabukta bulunan acı maddelerin bir grubu da triterpen yapısında maddelerdir ve limonitler adını alırlar. Işığa duyarlı kumarinler. Uçucu yağın kokusunu veren maddeler arasında sitaralin oksidasyonla parçalanması sonucu oluşan metil heptenon da sayılabilir. 4. Oleum neroli(O. limonin’dir.Citri’de terpenik maddelerin fazla oranda bulunmasına karşılık.citri özellikle kolonya yapımında kullanılır. Bu amaçla uçucu yağ etanolde çözülür. ticarette terpensiz limon esansının(Deterpene O. Bu bitki sitral elde etmek için kullanılır. Cymbopogon nardus(Graminae) bitkisinden elde edilen.

borneol 3. tedavisi için digital vermişler. Bulgaristan.dracunculus Estragol (=Tarhun) *nörotoksistesinin tuyondan ileri geldiği belirlenmiştir. Tüketme tamamlandıktan sonra çözücü vakumda yoğunlaştırılmakta ve kırmızı renkli.5. gül suyu Aqua Rosae adını alır. R.alba uçucu yağ elde edilebilecek diğer türlerdir. Sonra sepallerini ayırmaksızın su buharı distilasyonu uygulanır. bitkisinin petallerinden su buharı distilasyonu ile elde edilen bir uçucu yağdır. Rosa centifolia. antifungal. Güneş doğduktan sonra petallerdeki uy miktarı azalmaya başladığından sabahın erken saatlerinde toplanan çiçekler. şizontisit. Türkiye’de Isparta ve Burdur’da kültürü yapılan Rosa damascena var. 21 .Gallica. pomat kıvamında. soluk sarı renkli ve yoğunluğu sudan az olan bir uçucu yağdır. otu (1 Asteraceae A.12. Rosaceae). 1.dracunculus ve2) çiçek A.absinthium α ve β absinthium. Birinci ve ikinci distilasyonlar sonunda elde edilen uçucu yağlar birleştirilerek gül yağı elde edilir. Verimi artırmak için suya Tween20 yada Span20 katılır. antibakteriyel. Çünkü taşıdığı uçucu yağın büyük bir kısmı suda eriyen maddelerden oluşmuştur.vulgaris kafur.1 Oleum Rosae. A. Centifolia’dan gülsuyu (=Aqua rosae). Bu şekilde bidistilasyonla elde edilen yağa nce Gül Yağı adı verilir. Kamazulen seskiterpen lakton olan matrisin’in dekompozisyon ürünüdür. ran ve Fas’ta elde edilmektedir. Pelin Yaprak tuyon ve 2.12. Chamomilla racutica Asteraceae familyasının taşıdığı uçucu yağ drogları Türkçe Familya Drog Çiçek Etken madde Seskiterpenler. R. Gül yağı. A. (genel kültür: Bu likör entel içkisiymiş ve Van Gogh bunu fazla kaçırmış. Bu nedenle de R.12. sulu faz tekrar distillenir(bidistilasyon). spazmolitik. Antipiretik.absinthium likörü fazla içildiğinde alkolizme benzer belirtiler gözlenir bu da absinthizm olarak adlandırılır. Gül petallerinden konkret de hazırlanmaktadır. Artemisia A. nörotoksik* Mayıs Asteraceae papatyası *uçucu yağ kamazulenden dolayı mavi renklidir. kamazulen* Kullanılış Antienflamtuar (kamazulen ve α-bisabololden kaynaklı). gül yağı Rosa damascena var. Rosa centifolia daha fazla uçucu yağ taşımasına rağmen uçucu yağ elde etmek amacıyla kullanılmaz.5 Diğer uçucu yağlar 3.vulgaris. Türkiye.3. elde edilmesinde yararlanılmaktadır. Elde edilen gül yağı. Türkiye’de 1000-1500 kg gül yağı ve 3000 kg kadar da konkret elde edilmektedir. kinci distilasyondan sonra arta kalan sulu faz. Sıcakta maserasyon yoluyla yapılan tüketmede çözücü olarak genellikle benzol kullanılır. Gül konkretinden hareketle absolü hazırlanmaktadır. A.4 Bitki Matricaria chamomilla. Florentin kabında toplanan distilat üzerinde ayrılan yağ başka bir kaba alındıktan sonra. triginthipetale(şam gülü. fabrika veya imalathanelere getirilerek önce bir süre gölgede hidroliz için soldurmaya bırakılır. gül kokulu konkret elde edilmektedir. antibakteriyel. alerjik kontakt dermatit Antihelmentik. triginthipetale’ Türkçe’de “Pembe Yağ Gülü” adı verilir. Yaklaşık 4000kg gülden 1 kg yağ elde edilmektedir. sonrada mefta olmuşmuş. kulağını kesmeye kalkmış.) 3.

12. Geğirmede ve midede gaz toplanmasında kullanılır. baharat olarak özellikle balık pişirmede kullanılır.roseum. P. Sıvı halde kalan kısma ise Elaopten adı verilir ve oksijenli terpenik bileşikleri içerir.5. sitronellol ve az miktarda feniletil alkol taşımaktadır. Sineol. Dijestif olarak kullanılır.2 Oleum Chenopodii. Feniletil alkol suda çözünen bir madde olduğundan uy’da az bulunur. öjenol içerir. özellikle kozmetoloji ve parfümeride kullanılır. Bazı Pelargonium(ıtır. %20’sini de geraniol oluşturmaktadır. P. su buharı distilasyonu ile elde edilen bir uçucu yağdır. defne yağı Laurus nobislis’in (lauraceae) meyve(sabit) ve yapraklarından(uçucu). 22 . linalool. %60-80 oranında Askaridol(monosiklik monoterpen)taşır.12. Bağırsak parazitlerinden. geraniol.graveolens yapraklarının su buharı distilasyonu ile elde edilen uçucu yağ. Gül yağı koku verici ve koku fiksatörü olarak. 3. Ayrıca. 3. sardunya. anthelmenticum’un (Chenopodiaceae) çiçekli ve meyveli dallarından.odoratissimum. Hindistan’da yetişen Cymbopogon martini(Graminae)’den su buharı distilasyonu ile elde edilen bu uçucu yağın %75-95’i geranioldür. Bu çökeleğe Stearopten denir ve doymuş hidrokarbonları taşır. su buharı distilasyonu ile elde edilmektedir. Absolü stearopten taşımaz.Gül yağı 24oC’nin altında soğukta bekletilince bir çökelek verir. yuvarlak ve kancalı kurtlara etkili olduğundan Antihelmentik olarak kullanılmaktadır. gülsuyunun başlıca maddesidir. %65-75’i feniletil alkoldür.1 Oleum lauri. Geraniaceae) türlerinin ve başlıca P. Chenopodium ambrosioides var. Geranium-Rozat Esansı adı altında gül yağı yerine kullanılmaktadır. Gül yağında başlıca asiklik monoterpenler bulunmakta ve yağın %40-50’sini sitronellol. Bunun dışında aromatik bir madde olan feniletil alkol bulunur. Ticarette yine gül yağı yerine satılmakta olan bir başka uçucu yağ da Palma-Rosa Esansı’dır.5. kenopod esansı Bu uçucu yağ.

serratifolia Azak eğeri Araceae Uçucu yağ β-asaron Rutaceae Limonen. bazı diyetlerde ise sarımsak. mide. nerolidol Kafur* Kullanılış Antiseptik. çiçek. soğan.8-sineol). B. ekspektoran. Antiseptik Antiseptik. β-iron Diş tozlarının içine konulmakta ve parfümeride fiksatör olarak kullanılmaktadır. burun damlası gibi ilaçların terkibine girer. I. antioksidan etkiye sahiptir. Bu nedenle hem ilaç hem de gıda koruyucusudurlar. meyve ve tohumları kurutulmuş veya taze olarak kullanılabilirler. kabuk. diosfenol ve sülfür taşıyan Uçucu yağ bileşikler (=3okso-p-mentan-8tiyol) Üriner antiseptiği 3. Ayrıca çok sayıda baharat. vanilin elde edilmesinde kullanılan bir maddedir. Tuzsuz diyetlerde baharatlar kullanılabildiği gibi. Süzülür. Iris pallida. Kafur elde etmek için 20-25 yaşlarındaki erişkin ağaçların odunu kesilip parçalandıktan sonra su buharı distilasyonu uygulanır. Cinnamomum camphora Niaoli Kafur ağacı Uçucu Myrtaceae yağ (O. kolagog ve karminatif etkiler ve kötü ağız kokusu için kullanılırlar. Ökaliptus Myrtaceae Yaprak Melaleuca spec. turp ve hardal gibi bahratlardan midedeki asiti artırması nedeniyle kaçınılmalıdır. fenolik madde rutin Ökaliptol. pankreas ve safra salgılarını artırıcı etkileri bulunmaktadır. Acorus calamus Baromsa betulina. pulegon. Kafurlu fraksiyon yeniden soğukta bekletilerek bir miktar daha kafur çöktürülür. filtrat fraksiyonlu distilasyon ile fraksiyonlarına ayrılır.niaoli) Lauraceae *kafur kamfan türevi bisiklik monoterpenik bir maddedir. Baharat olarak kök. Kafur elde edildikten sonra kalan sulu kısım safrol içerir. menton.crenulata. Santral sinir sisteminde Sedatif etkiye neden olur. rubefiyan. pastil. Safrol sabun sanayinde. herba. sentetik olarak kafur pinenden hareketle hazırlanır ve rasemiktir. ki ayrı evrede çöktürülmüş bulunan kafurlar birleştirilerek sublimasyon yoluyla temizlenir ve tablet yada dikdörtgen prizma halinde basılarak ticarete çıkarılır. B. Böylece %2-3 oranında uçucu yağ elde edilir. Tükürük. Bu uçucu yağ soğukta bekletilince kafur kristallenerek çöker.7 Baharatlarda “Tıbbi Bitki” midir? Baharatlar sadece gıda olarak değil. kalp ve solunum analeptiği. Bu nedenle.6 Bitki Eucalyptus globulus Uçucu yağ içeren diğer droglar Türkçe Familya Drog Etken madde Ökaliptol (=1. olarak şurup.12. mineral maddeleri ve vitaminlerinden dolayı kullanılmaktadır. dekonjestan.florentina Süsen Iridaceae Rhizoma iridis (Menekşe kökü) menekşe gibi koktuğu için bu isim verilmiştir. I. yaprak. 23 . stomaşik. Doğal kafur dekstrojirdir. kırmızı biber.12.3.germaniaca.

3. alkolleri. kurkumen) gingeroller Küçük Hindistan Myrticaceae cevisi Meyve Curcuma domestica Köri Zingiberaceae Rizom Antienflamatuar. Isı tatbiki ile R. Siklooksijenaz inhibitörü olarak platelet agregasyonunda etkilidir. Fosil resinalar toplanarak Dammar 5. Antibakteriyel. Oral hijyende de kullanılır. monoterpenler(= zingiberen. psikotropik Cinnamomum ceylanicum Seylan tarçını Lauraceae Sinnamilaldehit(b u madde ne fenoliktir nede terpendir. öjenol asetat. izoöjenol.Eugenia caryophyllus Karanfil Myrtaceae Uçucu yağ Öjenol. 24 . bir grup olarak Kabuklar düşünülebilir. Kuru distilasyon Colophonium 3. kurkuminoitler(= kurkumin) Seksiterpen hk (=Zingiberen.Jalapae 2. pinen) öjenol. 4.1 Reçinelerin elde edilişleri 1. Podophylii. bitkide salgı veya reçine kanallarında sıvı veya katı halde bulunan doğal maddelerdir. 4 Reçineler Genellikle suda çözünmeyen etanol. Rh. sinnamil asetat Cinnamomum cassia Myristica fragrans Çim tarçını Lauraceae Kabuklar Sinnamil aldehit Hidrokarbon terpen(sabinen.Guajaci 4. eter. koleritik-kolagog Zingiber officinalis Zencefil Zingiberaceae Geleneksel olarak dispepside kullanılır. kloroform gibi organik solvanlarda tamamen veya kısmen çözünen.de kullanılır. GIS rahatsızlıklarında ve gıda end. öjenol. miristisin Nişasta. bitkiye yapılan yaralamalar sonucu elde edilen reçine asitleri. Kendiliğinden çıkanlar Sandrae Scammonium. rezenleri ve farklı kimyasal yapılı maddeleri içeren. Gingerol kolagog ve hepatoprotektiftir. antifungal. Dorgun sulu ekstratı antiülser olarak kullanılmaktadır. Alkol ile tüketilerek suda çöktürülenler R.). kurkumen). βkaryofillen Platelet agregasyon inhibitörü olarak diş hekimliğinde kullanılır.

2.4.1 Resina Kimyasal olarak reçine asitleri. suda çözünmeyen maddelerdir. nötral özellikli. amorf.oblongifolium(Sapotaceae) gövdelerinden elde edilen. Diş hekimliğinde geçici dolgu yapımında kulanılır. 3. herhangi bir reaksiyona girmeyen. 2. Droglara göre isimlendirilirler dammar drogunda dammarezen gibi. kimyasal yapıları kompleks. Yapılarında bulunan reçine asitleri trisiklik diterpen asitlerdir pimarik veya abiyetik asit. uçucu özellikleri az olan alkoldeki çözünürlüğü çok olan maddelerdir.4 Oleoresina Yumuşak ve yarı sıvı bir yapıya sahip uçucu yağ ve reçine karışımlarıdır. Resina jalapae ve resina scammoniae ise diğer droglardır. benzoresinol gibi. i. P. kuru kuruya ısıtılınca yumuşayarak eriyen. Önemli drogu: Gutta percha. Özellikle Coniferae’de ve bazı dikotiledon familyalarda bulunur. kumarik. triterpen yapısındaki alkollerdir sitoresinol. Podofillotoksin rezinolleri önemlidir.2 Reçineli maddeler 1. Reçine alkolleri ise. Katı.2. 6.3 Laktoresina Kimyasal yapıları reçineye benzemeyen ancak elde etme yöntemleri benzeyen ürünlerdir.2. Abies balsamae’den yaralama sonucu elde edilir. Triterpen yapısında olmayan ve yapıları kesin aydınlatılamamış alkollerdir. Örneğin Coniferae familyasında Balsamum Canadense. alkolleri ve rezenlerin karışımıdır. Resinatannol olarak isimlendirilir ve hangi drogdan elde edildiyse o drogun adı ile bilinirler peru balsamından elde edilen Peru resinatannol’dür. 4. sadece 45-600C arasında yumuşak olan katılaşmış süttür.2 Glikoresina Hidroliz edildiklerinde oz ve reçine asitleri veren bu grupta önemli droglar vardır. Palaquium gutta. 25 . Bitki sütünün katılaşması ile elde edilen uzun zincirli polimerlerdir. sinnamik asitleri gibi organik asitlerle esterleşmiş halde bulunur. 4. Resina: rezin Glukoresina: glikorezin Laktoresina: laktorezin Oleoresina: oleorezin Oleogummirezin Balsamum: balsam 4. 5. ii. Resina podophylli Podohyllum peltatum rizomlarının alkolle tüketilmesi sonucu elde edilir. Parfümeride kullanımları önemlidir.2. (dammar 4. Benzoik. Gutta’dır. Rezenler. 4. Resina grubunun içinde yer alırlar.

P. esrar otu. II.2. akan reçinenin toplanmasıyla elde edilen oleorezindir. Uçucu yağ antiseptiktir. latifolia ve P. Kağıt endüstrisi yoluyla: Kağıt hamuru elde edildikten sonra terebentin sülfat halinde ortamdan alınır. Uçucu yağ (O. Oleogummirezinler.1 TEREB NTH NA Türkiye’de Pinus brutia gövdesine yaralama sonucu. Colophonium: Terebinthinae drogunun uçucu yağından kurtarılmış reçinesidir. P.palustris ve P.2. Alışkanlık yapması.longifolia’dan da elde edilebilir. reçine ve zamktan oluşur. kiya ağaçlarının havada katılaşan reçinesidir. toplama kabında reçine toplanır. akan sıvı toplanır. Ağaç endüstrisi yoluyla: Ağaç kesildiğinde parçalandıktan sonra organik solvanla tüketilerek elde edilir. 26 . Uçucu yağ ayrıldıktan sonra kalan kısım gjakonik asit taşır. Terebinthinae ekspektoran ve haricen rubefiyan olarak kullanılmıştır. Analjezik ve anestezik etkilerinden yararlanılmaktadır. erken bunama. Pinenlerce zengin bir uçucu yap ve kolofan isimli bir rezini taşır. Parfüm.4. sabietik asit gibi diterpen asitleri vardır.sylvestris.5 Oleogummiresina. Bu ürünün reçine fraksiyonu triterpenlerden veya diterpenlerden oluşmuştur.4.4. sativa veya var. kendir.nigra.2. pimarik asit. indica bitkilerinin çiçekli dal uçları drog olarak kullanılır. Klasik yol:Gövdeye açılan yarıklardan reçinenin akışı beklenir veya akışı hızlandırmak için yaraya asit püskürtülür. uçucu yağ. Cannabinaceae Cannabis sativa var. meyveler esrar yapımında kullanılır.4 RES NA GUAJAC Guajacum officinalis reçinesidir. Uçucu yağ ayrıldıktan sonra kalan reçine önem taşır. 4.4. sakız. Lentiscus var. vulgaris. Uçucu yağ elde ettikten sonra kalan atık mastilik asit ve mastisin taşır. 4. Elde etme 3 şekilde yapılabilir: I. Reçine alkolleri (rezinol) yönünden zengindir.2 CANNAB S SAT VA. Anacardiaceae Pistacia lentiscus var. aroma ve kimya sanayinde başlangıç maddelerini vermede ve uçucu yağ elde edilmesinde kullanılmaktadır. gummirezinler Gummirezinler.3 MAST X. P.2. Kuru distilasyon ile uçucu yağ alınır.Terebinthinae): Terebinthinae droğunun 180 derecee kuru distilasyona tabi tutulması sonucu rezinden (Clophonium) ayrılmaktadır.4. Abietik asit. P. reçine ve zamktan oluşur. 4.pinaster. Temel yapı tetrahidrokannabinoldür. III. Antiromatizmal olarak kullanılır. 4. var. Lifler kendir yapımında. deliryum zehirlenme belirtileridir.2.

Geleneksel olarak balsam yara iyi edici veya doku yenileyici olarak kullanılır. alkoler ve fenilpropan türevleri taşır. PERE RAE. Antiparaziter ve antiseptiktir. Oral alındığında iritasyon yapar. Shimperi’den elde edilir. Reçine fraksiyonu. Apiaceae Ferula asafoetida.2. 27 . fabaceae Bileşiminde benzoik asit. tolurezin.TOLU FERUM. zamk ve uçucu yağ taşır.1 OL BANUM. bez yapıştırılarak beze emdirilir. B.5.nartex(şeytan tersi. kaşıntı ve diğer basit yaralarda kullanılır. Küçük yaraların tedavisinde. 4. Kokusu furanoseskiterpenlerden ileri gelir. Ağrı kaşıntı.2. Çoğunlukla basit şurup veya ipeka şurubu ile kombine halde kullanılır. M. F. Rezin(ferulatannol.6. Halk arasında sakinleştirici ve baharat olarak kullanılır. yanık çatlak. Çözünmeyen balsam suda bekletilerek çökmesi sağlanır. Balsam siyahımsı kahverengi. mono ve seskiterpen laktonlar.3 M RRA. Dekante edilerek elde edilir. 4. fabaceae Bu balsam gövdeye yapılan yaralanma gibi patolojik bir olay sonucu elde edilir. sinnamik asit ile sinnamein ve vanilin. ferulik asit). pisliği) bitkilerinin toprak üstü kısımları kesilir.2 MYROXYLON BALSAMUM . Diallil bisülfit gib kükürtlü bileşiklerden dolayı kötü kokuludur. Lokal olarak. burun akıntısına karşı. peru balsamı. sinnamik asit ve uçucu benzil benzoat bulunur. Serbest uçucu bileşikleri ayrılır. şurupsu sıvı.6 Balsamum. Balsam benzoik. Salgı ıslatılır.2. lokal olarak ağız bölgesi hastalıklarında kullanılmıştır.4. balzamlar Balsamlar bir çeşit doğal oleorezinlerdir. 4. kuvvetli vanilya kokuludur.2. Tolu balsamı antiseptik ve ekspektorandır.2.5. 4. topik veya antiseptik uygulamalarda. Burseraceae Boswellia carterii. Çeşitli solunum yolları rahatsızlıklarında öksürüğün semptomatik tedavisinde kullanılır. Rezin. akut hemoroit ve diğer anal rahatsızlıklarda supozituvar olarak kullanılmıştır. C.frereana dan elde edilir.2 OPPANAX. ülser. eritem. 4.abyssinica.5. reçine ise peru rezinotannol fraksiyonlarını taşır.4 ASAFOET DA.1 MYROXYLON BALSAMUM VAR. enfekte dermatit. zamk ve uçucu yağ taşır. Dahilen kullanılır.2.6. Bu nedenle haricen kullanılır. Diğer Commiphora türleri steroidal yapılar yönünden zengindir.5. Esas kullanımı dermatolojiktir.2. Bezler daha sonra kaynar su ile tüketilir. Burseraceae 4. Köklerden akan salgı alınır. Benzoik ve sinnamik asit yapılarının varlığı ile karakteristiktir. Burseraceae Commiphora myrrha veya C. tolu balsamı.

2. Üst faz pirolinyo diye bilinir ve akıcı bir organik solvandır. 4.4. siyah. Abietik asit taşıyan pirorezinik asit içerir. C.4 STYRAX AMER CANUS.3 STORAX Türkiye’de Güney Anadolu’da yetişen Liquidambar orientalis(hamamelidaceae) ağaçlarını gövdelerine yapılan yaralamalar sonucu elde edilen balzamdır. sudadn ağır bir sıvıdır ve katran olarak isimlendirilir. yoğun bir çözelti halinde dahilen solunum yolları antiseptiği. Eczacılıkta Styrax liquidus rectificatum halinde sarı. Ayrıca sinnamik asit esterleri halinde deriyi UV ışınlarına karşı koruyucu preparatların içine girer. sinnamik asit etil.deodora. haricen parazitisit ve antiseptik olarak kullanılır. krezol) taşır. siam benzoini 4. 4.7 KATRAN Coniferae odunlarının distilasyona tabi tutulması sonucu elde edilen üründür.6 STYRAX BENZO N VE STYRAX PARALLELONEURUS. Cedrus atlantica. Alt faz ise yoğun.6.6. su dolu kazanlarda kaynatılır.2. Pix liquida Pinus sylvestris’den elde edilir.2. Deri hastalıkları(ekzema vb. Kıl torba veya delikli silindirle sıkılarak balsam suyla akarak temizlenir. 28 . benzil esterlerini.8 P X. Suyundan kurtarılan balsam koyu kahverenklidir. Parazitisit ve antiseptik etkileri bulunur.2.6. Antiseptik olarak kronik bronşit ve ekzema tedavisinde kullanılmıştır. Artık seskiterpen ve fenol(gayakol. Kazınarak toplanır. storezinol ve stiren taşır. Ardıç katranı. sumatra benzoini 4. Kısa süreli kullanılmalıdır. Çünkü kanserojen etkilidir. styraciaceae Liquidambar styraciflua’dan elde edilmektedir aynı amaçlarla ve sinnamik asit elde edilişinde kullanılmaktadır.) kremlerinin terkibine girer.2.2. Cupressus ve Juniperus odunlarının taşıdıkları uçucu yağ parfümeride kullanılır. Veteriner hekimlikte ve çeşitli hijyen ürünlerinde kullanılır.6. 4. Kabukları Cortex Thymiamitis adıyla bulunur ve tütsü olarak kullanılır. Ortamdan gaz açığa çıkmasından sonra 2 fazlı bir sıvı kalır. Sinnamik asit.6.6.5 STYRAX TONK NENS S. juniperi oxycedrus. Cupressaceae Uçucu yağ odunların distilasyonu sonucu elde edilir.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->