P. 1
balkan ülkeleri etnik yapısı üzerine stratejik hedefler

balkan ülkeleri etnik yapısı üzerine stratejik hedefler

|Views: 2,062|Likes:
Yayınlayan: mlkuyar

More info:

Published by: mlkuyar on Feb 17, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

Sections

 • 2. BALKAN COĞRAFYASI
 • 3. BALKANLARIN ETNİK YAPISI
 • 3.1. Arnavutlar
 • 3.2. Yunanlılar
 • 3.3. Rumenler
 • 3.4. Slavlar
 • 3.5. Türkler
 • 3.6. Bulgarlar
 • 3.7. Balkan Yahudileri
 • 3.8. Balkan Çingeneleri
 • 4. TARİHTE BALKANLAR
 • 4.1. Eski Uygarlıklar
 • 4.2. Roma Dönemi
 • 4.3. Bizans Dönemi
 • 4.4. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi
 • 4.4.1. Osmanlı Öncesi Balkanlara Gelen Türkler
 • 4.4.2. Osmanlı Balkan Fethi
 • 4.4.3. Osmanlı Fetih Politikası
 • 4.4.4. Osmanlı Yönetim Politikası
 • 4.4.5. Osmanlı İmparatorluğu’nun Çözülüşü
 • 4.4.5.1. 18. yy. Osmanlı İmparatorluğu’nun Durumu
 • 4.4.5.2. Sırp İsyanı
 • 4.4.5.2.1. Birinci Ayaklanma
 • 4.4.5.2.2. İkinci Ayaklanma
 • 4.4.5.3.Yunan İsyanı
 • 4.4.5.3.1.Yunanlıların Durumu
 • 4.4.5.3.2.Yunanistan’ın Bağımsızlığı
 • 4.4.5.4. Romanya’nın (Eflak-Boğdan) Bağımsızlığı
 • 4.5. 19.yy. Balkanlara ve Büyük Devletlere Genel Bakış
 • 4.5.1. Rusya
 • 4.5.2. İngiltere
 • 4.5.3. Fransa
 • 4.5.4. Avusturya
 • 4.5.5. Prusya
 • 4.5.6 İtalya
 • 4.5.7. Osmanlı İmparatorluğu
 • 4.5.7. Makedonya Sorunu
 • 4.5.8. Avusturya’nın Bosna Hersek’i İşgal Etmesi
 • 4.6. Balkan Savaşları
 • 4.6.1. Savaş Öncesi Balkanların Durumu
 • 4.6.2. Birinci Balkan Savaşı
 • 4.6.3. İkinci Balkan Savaşı
 • 4.7. Birinci Dünya Savaşı
 • 4.7.1 Savaşa Doğru
 • 4.7.2. Balkanlarda Durum
 • 4.7.3. Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları
 • 4.8. İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Balkanlar
 • 4.8.1. 1919–1930 Arası Dönem Balkanları
 • 4.8.2. 1930–1939 Arası Dönem Balkanları
 • 4.8.3. Balkan Paktı
 • 4.9. İkinci Dünya Savaşı ve Balkanlar
 • 4.9.1. İkinci Dünya Savaşı
 • 4.9.2. İkinci Dünya Savaşında Balkanlar
 • 4.10. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Balkanlar
 • 4.11. Soğuk Savaş Sonrası Balkanlar
 • 5. BALKAN ÜLKELERİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ
 • 5.1. Bulgaristan
 • 5.1.1. Fiziki Özellikler
 • 5.1.1.1. Konum
 • 5.1.1.2. Sınırlar
 • 5.1.1.4. Dağlar
 • 5.1.1.5. Akarsular
 • 5.1.1.6. Göller
 • 5.1.1.7. İklim ve Bitki Örtüsü
 • 5.1.1.8. Nüfus ve Sosyal Özellikler
 • 5.1.1.8.1. Nüfus
 • 5.1.1.8.2. Dil
 • 5.1.1.8.3. Din
 • 5.1.2. Bulgaristan’ın Tarihi
 • 5.1.2.1. Bulgarların Kökeni
 • 5.1.2.2. Birinci Bulgar Devleti
 • 5.1.2.3. İkinci Bulgar Devleti
 • 5.1.2.4. Osmanlı Hâkimiyetinde Bulgaristan
 • 5.1.2.5. Bulgaristan’ın Bağımsızlığı
 • 5.1.2.6. Krallık Dönemi
 • 5.1.2.7. İkinci Dünya Savaşı Yılları
 • 5.2. Romanya
 • 5.2.1. Genel Bilgiler
 • 5.2.1.1. Coğrafi Konumu ve Özellikleri
 • 5.2.1.2.Sınırlar
 • 5.2.1.3. Din
 • 5.2.1.4. Nüfus ve Etnik Guruplar
 • 5.2.1.5. Başlıca Şehirleri
 • 5.2.1.6. İklim
 • 5.2.2.Tarihi
 • 5.2.2.1. Osmanlı Öncesi Romanya
 • 5.2.2.2. Osmanlı Dönemi
 • 5.2.2.3. Bağımsızlık ve Sonrası
 • 5.3. Yunanistan
 • 5.3.1. Genel Özellikler
 • 5.3.1.1. Konum
 • 5.3.1.2. Dağlar
 • 5.3.1.3. Nehirler
 • 5.3.1.4. Göller
 • 5.3.1.5. İklim
 • 5.3.1.6. Nüfus ve Şehirler
 • 5.3.1.7.Din
 • 5.3.2.2. Türk Devri
 • 5.3.2.3. Yunanistan’ın Bağımsızlığı
 • 5.3.2.4. Bağımsızlık Sonrası Dönem
 • 5.3.2.5. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Yunanistan
 • 5.4. Arnavutluk
 • 5.4.1. Genel Özellikler
 • 5.4.1.1. Konum
 • 5.4.1.2. Sınırlar
 • 5.4.1.3. Önemli şehirler
 • 5.4.1.4. Dağlar
 • 5.4.1.5. Akarsular
 • 5.4.1.6. Göller
 • 5.4.1.7. İklim Ve Bitki Örtüsü
 • 5.4.1.8. Nüfus Ve Sosyal Özellikler
 • 5.4.1.8.1. Nüfus
 • 5.4.1.8.2. Dil
 • 5.4.1.8.3. Din
 • 5.4.2. Arnavutluk Tarihi
 • 5.4.2.1. Eski Dönemler
 • 5.4.2.2. Osmanlı Hâkimiyetinde Arnavutluk
 • 5.4.2.3. Arnavutluk’un Bağımsızlığı
 • 5.4.2.4. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dönem
 • 5.4.2.4.1. Sosyalist Dönem
 • 5.4.2.4.2. Komünizmin Çöküşü
 • 5.5. Eski Yugoslavya
 • 5.5.1. Genel Bilgiler
 • 5.5.1.2. Nüfus
 • 5.5.1.3. Önemli Şehirleri
 • 5.5.1.4. Federasyonun Yapısı
 • 5.5.2. Yugoslavya’nın Tarihi
 • 5.5.2.1. Eski çağlar
 • 5.5.2.2. Roma ve Bizans dönemi
 • 5.5.2.3. Küçük Slav devletleri
 • 5.5.2.4. Osmanlı Dönemi
 • 5.5.2.5. Birinci Dünya Savaşı Dönemi
 • 5.5.2.6. Sırp, Hırvat, Sloven Krallığı
 • 5.5.2.7. İkinci dünya Savaşı ve Tito Yılları
 • 5.5.2.8. Yeni Yugoslavya ve dağılma
 • 5.5.3. Yugoslavya’dan Kopan Devletler
 • 5.5.3.1. Slovenya
 • 5.5.3.1.1. Koordinatlar
 • 4.5.3.1.2. Yüzölçümü
 • 5.5.3.1.3. Sınır komşuları
 • 5.5.3.1.4. Başkent
 • 5.5.3.1.5. İklim
 • 5.5.3.1.6. Not
 • 5.5.2. Hırvatistan
 • 5.5.2.1. Koordinatlar
 • 5.5.2.2. Yüzölçümü
 • 5.5.2.3. Sınır komşuları
 • 5.5.2.4. Başkenti ve Önemli Şehirler
 • 5.5.2.5. Nüfus ve Etnik Gruplar
 • 5.5.2.5.1. Nüfus
 • 5.5.2.5.2. Etnik Gruplar
 • 5.5.2.6. İklim
 • 5.5.2.7. Din
 • 5.5.3. Makedonya
 • 5.5.3.1. Koordinatlar
 • 5.5.3.2. Yüzölçümü
 • 5.5.3.3. Sınır komşuları
 • 5.5.3.5.1. Nüfus
 • 5.5.3.6. İklim
 • 5.5.3.7. Dinler
 • 5.5.4. Bosna Hersek
 • 5.5.4.1. Koordinatlar
 • 5.5.4.2. Yüzölçümü
 • 5.5.4.3. Sınır komşuları
 • 5.5.4.5. İdari yapı
 • 5.5.4.6. İklim
 • 5.5.4.7.1. Nüfus
 • 5.5.4.8. Din
 • 5.5.5. Karadağ
 • 5.5.5.1. Yüzölçümü
 • 5.5.5.2. Sınırlar
 • 5.5.5.3. Başkenti
 • 5.5.5.4. Nüfus
 • 5.5.5.5. Din
 • 5.5.5.6. Not
 • 5.5.6. Sırbistan
 • 5.5.6.1. Yüzölçümü
 • 5.5.6.2. Sınırlar
 • 5.5.6.3. Nüfus
 • 5.5.6.4. Din
 • 5.5.6.5. Özerk Devletler
 • 5.5.6.5.1. Kosova
 • 5.5.6.5.2. Voyvodina
 • 6.1. Yunanistan’ın Etnik Yapısı
 • 6.2. Yunanistan’da Dil Grupları
 • 6.3. Yunanistan’ın Balkan Politikası
 • 6.4. Yunanistan’ın Balkanlardaki Ekonomik Politikası
 • 6.4.1. Balkanlar’ın Ekonomik Yapısı
 • 6.4.2. Yunanistan’ın Ekonomik Yapısı
 • 6.4.3. Yunanistan’ın Balkanlar Üzerine Ekonomik Politikası
 • 6.5. Yunanistan-Sırbistan İlişkileri
 • 6.6. Yunanistan-Makedonya İlişkileri
 • 6.7. Yunanistan- Bulgaristan İlişkileri
 • 6.8. Yunanistan Romanya İlişkileri
 • 6.9. Yunanistan Arnavutluk İlişkileri
 • 6.9.1. Güney Arnavutluk (Epir) Meselesi
 • 6.9.2. 1913–1991 Arası Dönem
 • 6.9.3. Komünizm Sonrası Dönem
 • 7. ARNAVUTLUK VE BALKANLAR
 • 7.1. Arnavutluk’un Kısa Tarihçesi
 • 7.2. Arnavutlukta Yaşayan Azınlıklar
 • 7.2.1. Yunan Azınlık
 • 7.2.2. Diğerler Azınlıklar
 • 7.3. Arnavutluk Dış Politikası Ve Balkan Devletleriyle
 • 7.4. Yeni Dönemde Arnavutluk Dış Politikası
 • 7.5. Arnavutların Yoğun Olduğu Ülkeler
 • 7.5.1. Kosova
 • 7.5.1.1. Kosova Cumhuriyeti İlanı
 • 7.5.1.3. Kosova Sorunu Ve Arnavutluk- Yugoslavya İlişkileri
 • 7.5.2. Makedonya
 • 7.5.2.1. Makedonya’nın Bağımsızlık İlanı
 • 7.5.2.2. Makedonya’nın Bağımsızlığına Yunanistan’ın Tepkisi
 • 7.5.2.3. Mekedonyadaki Azınlıklar Ve Arnavutluk Makedonya İlişkileri
 • 8. TÜRKİYE VE BALKANLAR
 • 8.1. Balkan Jeopolitiği Ve Türkiye
 • 8.2. Türk Balkan Politikası
 • 8.2.1. 1923–1945 Arası Balkan Politikası
 • 8.2.2. Soğuk Savaş Yılları Türk Balkan Politikası
 • 8.2.3. 1990 Sonrası Türk- Balkan Politikası
 • 8.3. Türkiye Bulgaristan İlişkileri
 • 8.3.1. Bulgaristan’ın Bağımsızlığı
 • 8.3.2. Balkan Savaşları
 • 8.3.3. Birinci Dünya Savaşı Ve Türk Kurtuluş Savaşı Sırasında
 • 8.3.4. 1923–1944 Arası Dönem
 • 8.3.5. Bulgaristan’da Komünist Dönem, Türkiye-Bulgaristan
 • 8.3.6. 80’li Yıllar İki Ülke Arası Kriz Dönemi Ve Azınlık
 • 8.3.7. Jivkov Dönemi Sonrası Türk-Bulgar İlişkileri
 • 8.4. Türk-Yunan İlişkileri
 • 8.4.2. 1930–1960 Arası Dönem İlişkileri
 • 8.4.3. 1960’lardan 90’lara İlişkiler (1963–96 Arası Dönem)
 • 8.4.4. 1996 Sonrası Dönem İlişkileri
 • 8.4.5. Yunanistan’ın Türkiye Politikasının Değişmesi
 • 8.5. Arnavutluk-Türkiye İlişkileri
 • 8.5.1. Osmanlı Dönemi İlişkiler
 • 8.5.2. Arnavutluk’un bağımsızlığı ve Bağımsızlık Sonrası
 • 8.5.3. İkinci Dünya savaşı ve Enver Hoca Dönemi İlişkileri
 • 8.5.4. Komünizm Sonrası Türk-Arnavutluk İlişkileri
 • 8.5.5. Türk Dış Politikası Ve Arnavutluk
 • 8.6 Diğer Balkan Ülkeleriyle İlişkiler
 • 8.6.1. Türkiye-Romanya İlişkileri
 • 8.6.2. Türkiye-Bosna-Hersek İlişkileri
 • 8.6.3. Türkiye-Sırbistan İlişkileri
 • 8.6.4. Türkiye-Hırvatistan İlişkileri
 • 8.6.5. Türkiye -Slovenya İlişkileri
 • 8.6.6. Türkiye-Makedonya ilişkileri
 • 9. BALKAN JEPOLİTİĞİ VE TÜRKİYE İÇİN
 • 9.1. Jeopolitik ve Strateji
 • 9.2. Türkiye’nin Balkanlar Stratejileri ve Senaryolar
 • 9.2.1. İyimser Senaryolar
 • 9.2.1.1. Kısa Vadede İyimser Senaryolar (2008)
 • 9.2.1.2. Orta Vadede İyimser Senaryolar (20015)
 • 9.2.1.3. Uzun Vadede İyimser Senaryolar (2030)
 • 9.2.2. Kötümser Senaryolar
 • 9.2.2.1. Kısa Vadede Kötümser Senaryolar (2008)
 • 9.2.2.2.Orta Vade Kötümser Senaryolar (2015)
 • 9.2.2.3. Uzun Vade Kötümser Senaryolar (2030)
 • 10. SONUÇ
 • KAYNAKLAR
 • ÖZGEÇMİŞ

iv

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE, YUNANİSTAN VE ARNAVUTLUK’UN BALKAN ÜLKELERİ VE ETNİK YAPISI ÜZERİNE STRATEJİK HEDEFLERİ

Halil AKMAN YÜKSEK LİSANS TEZİ STRATEJİ BİLİMİ ANABİLİM DALI

GEBZE 2006

v

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE, YUNANİSTAN VE ARNAVUTLUK’UN BALKAN ÜLKELERİ VE ETNİK YAPISI ÜZERİNE STRATEJİK HEDEFLERİ

Halil AKMAN YÜKSEK LİSANS TEZİ STRATEJİ BİLİMİ ANABİLİM DALI

TEZ DANIŞMANI Prof.Dr. Abdülkadir AKÇİN

GEBZE 2006

iv

ÖZET
TEZ BAŞLIĞI: Türkiye, Yunanistan Ve Arnavutluk’un Balkan Ülkeleri ve Etnik Yapısı Üzerine Stratejik Hedefleri YAZAR ADI: Halil AKMAN Balkanlar, Avrupa’ya açılan kapı ve Avrupa ile kuzey Afrika, Ortadoğu ve Asya arasında stratejik öneme sahip bir bölgedir. Bu özelliğindendir ki tarihin her devrinde birçok kez istilalara uğramış, birçok millet bölgeye damgasını vurmuş, eserlerini, kültürlerini ve medeniyetlerini bırakmışlardır. Üç Büyük semavi dinin mevcut olduğu, 19 ırkın yaşadığı, 16 dilin konuşulduğu, medeniyetler mozaiği olan bu topraklarda huzuru korumak, her zaman çok zor olmuştur. Bölge insanları hiçbir zaman kendi kaderlerine bırakılmamışlar, büyük devletlerin, bölge devletlerinin ve stratejik taktiklerin arasında kalmışlardır. Bu sebeple bölgeyi iyi anlayabilmek, dünyayı, stratejik güçleri, hedefleri ve taktikleri iyi analiz etmeyi getirir. Bu çalışmada, Balkan Tarihi ve ülkeleri genel olarak incelendikten sonra, özelde, etkili bölge güçleri olan Yunanistan, Türkiye ve Arnavutluğun Balkan politikaları incelenmiştir. Soğuk savaş sonrasında, Sovyetler sonrasında oluşan yeni dengelere bu üç devlet açısından bakılmıştır. Yunanistan, özellikle Avrupa Birliğine girdikten sonra, bölgede aktif rol oynamaya başlamıştır. Avrupa Birliğinin de imkânlarını ardına alan Yunanistan, tüm Balkan ülkelerine yatırımlar yaparak ekonomi-politik anlayışla nüfuzunu arttırma amacındadır. Türkiye’nin bölgeye ilgisi, özellikle komünist blok dağıldıktan sonra artmıştır. Tarihi bağları bulunan, Arnavutluk ve Bosna Hersek’le ilişkilerini geliştirmiş, Makedonya’yı desteklemiştir. Bir başka önemli Balkan ülkesi olan Arnavutluk için diğer ülkelerde yaşayan Arnavutların durumu önemlidir. 6 milyon Arnavut’tan sadece 3,4 milyonunu Arnavutlukta yaşamakta ve geri kalanının komşu ülkelerde, özellikle de sorunlu Makedonya ve Kosova’da olduğu düşünülürse, durumun hassasiyeti daha iyi anlaşılır. Bu bağlamda bu tez, etkili bölge güçlerinin balkan politikalarını, hassasiyetlerini ve hedeflerini anlatma yoluna gitmiştir. Anahtar Sözcükler: Balkanlar, Türkiye, Arnavutluk, Yunanistan, Güneydoğu Avrupa

v

SUMMARY
TITLE OF THE THESIS: Stratejıcal Aıms Of Turkey, Greece And Albanıa On Balkan States And Theır Etnıcal Structure AUTHOR: Halil AKMAN

Balkans is a door to Europe and a strategically important place between Europe and north Africa, Middle East and Asia. For this reason, it has been invaded for many times throughout the history, several nations have stamped the place by leaving their work of arts cultures and civilizations. It has always been very dificult to keep the peace in the place, the harmony of civilizations, where three great sacred religion and 19 races have lived and 16 languages have been spoken. People of this lands has never been left to their own fate but have always been between the great states, the states of the land and the strategic tactics. So to underestand the region better, it takes a very good analysis of the world, strategic powers, goals and tactics. In this work, after having examined the Balkan History and countries in general, the Balkan politics of particularliy effective powers of the land; Greece, Turkey and Albania. After the cold war, it has been looked to the new balances which came out after Soviet Union from the point of these three countries. Greece, especially after having been accepted to the EU, started to play an active role in the land, and looked for ways of increasing its power there economically and politically by making investment in Balkan Countries. Turkey, had its interest to the land after the communist block has split, developed its relations with Albania and Bosnia Herzegovina and supported Makedonia. For Albenia, which is another important Balkan country, it is is important the well being of the Albanians living in other countries. It would be better of us to understand the sensisitivity of the situation if we think only 3.4 of the 6 million of Albanians live in Albania and the rest live in neighbour countries, especially problematic Kosova and Makedonia. In this aspect this thesis is on telling the Balkan politics of the effective countries in particular, their sensitiveness and goals. Key Words: Balkans, Turkey, Albenia, Greece, South Europe

vi

TEŞEKKÜR

Öğrenim hayatımda önemli yeri olan, ODTÜ Tarih bölümünün değerli hocalarına; her zaman yanımda olan Ankara Üniversitesi SBF, Kamu Yönetimi ve Siyaset Biliminde doktora yapan değerli arkadaşım Serkan ÜNAL’a; değerli meslektaşım Selman YILMAZ’a; bir ev sıcaklığında çalışma ortamı sağlayan değerli İSAM Kütüphanesi personeline, teşekkürlerimi sunarım. Çalışmanın hazırlanırken değerli vakitlerini ayırıp, engin bilgilerini paylaşan ve yol açan Prof. Dr. Abdulkadir AKÇİN hocama, beni ilk bu konuya yönlendiren çalışma metotlarını gösteren ve ilgili kaynaklara yönlendiren Yrd. Doç. Dr. Mesut H. CAŞİN hocama, yoğunluğu içinde değerli vakitlerini ayırıp yüreklendiren Prof. Dr. Zekai ÖKTE’ye özellikle şükranlarımı borçluyum. Ayrıca, manevi desteklerini eksik etmeyen aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım

.......... vi İÇİNDEKİLER DİZİNİ .......................... Sırp İsyanı ...... BALKAN COĞRAFYASI ...................................................................................... Osmanlı İmparatorluğu’nun Çözülüşü............5.......1............................................5............................................ Eski Uygarlıklar ............. 34 4.......................... 35 .........1............................4..........4........... Osmanlı Öncesi Balkanlara Gelen Türkler ....... İkinci Ayaklanma .....Yunan İsyanı ............................................................................................................................................ Birinci Ayaklanma ............................................................... Osmanlı İmparatorluğu'nun Durumu 31 4.................................................................................................................... Yunanlılar....... Bizans Dönemi . TARİHTE BALKANLAR .......4..................................... 35 4...... Balkan Çingeneleri. 17 4......................................................3..5.......4............................... 19 4.......2......4........................................... 5 3...........1.1................2.....5.......2....................................................2....2......................................................... Slavlar .............1............... 1 2..............................................................3.....................................................................5.YY................................................... Balkan Yahudileri 13 14 3.................................................. 12 3............3........ Osmanlı Fetih Politikası..............4...4..............4............................................................................................................... Roma Dönemi ...... xvi 1....... 17 4...............................................................vii KISALTMALAR ............ 14 4...... 12 3............................... 25 4.............................. iv SUMMARY ................................ 15 4........................ Türkler 3....................... 24 4........................................................... 10 3........ 19 4.........................5....................................... v TEŞEKKÜR..6...............GİRİŞ . 30 4..... 15 4........................2.. Bulgarlar............................................................ 33 4..7.................. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi .......................vii İÇİNDEKİLER DİZİNİ Sayfa ÖZET ............................................................................................. Osmanlı Balkan Fethi.......................................3......... 13 3...........................................8. Rumenler ..................... Arnavutlar ..............................................................................4............ 11 3..4............ 20 4............................... BALKANLARIN ETNİK YAPISI ...............................4...........................................4...................................2......................4.................. 13 3........... 18.................5........................................................................................ Osmanlı Yönetim Politikası ............

......8................... 60 4.......... 66 4.....................................................1............... Birinci Balkan Savaşı............... 75 5............................4..............................5.................. 62 4................................3........ 63 4. 70 4..... Bulgaristan .............................................................................................1.............. 67 4....................... 58 4....................... 1919–1930 Arası Dönem Balkanları................................................................ İngiltere ...1............................................5................ Prusya.......................................................................................10..... 46 4.....2.1.... Avusturya’nın Bosna Hersek’i İşgal Etmesi .....................................................7......................................6....8............7....1......................................5.4....... Osmanlı İmparatorluğu ........11........................1................ Balkan Savaşları............. 46 4............... Rusya....... İkinci Dünya Savaşı ...5..5................................................. Avusturya .. 35 4.. Fiziki Özellikler ...7................... 46 4.............................5.. Makedonya Sorunu .......1................................. Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları............................................................................................................................ 1930–1939 Arası Dönem Balkanları...... Fransa ............... 36 4.......................................................................................................................................... Romanya’nın (Eflak-Boğdan) Bağımsızlığı ......................3..........2..................... 69 4............... 52 4....... 72 4............. İkinci Dünya Savaşında Balkanlar ................... Balkanlarda Durum ........5..........................7...............9.2................... Birinci Dünya Savaşı.6................5............1 Savaşa Doğru ......... İkinci Dünya Savaşı Sonrası Balkanlar..................................... 50 4.........1................................7................................... 48 4......yy......................................................... İkinci Dünya Savaşı ve Balkanlar .6 İtalya...................Yunanistan’ın Bağımsızlığı........................4................. 44 4.3..................................9.... 52 4.......... 45 4.....2............................................ Balkan Paktı .......3............1.............................. 60 4... Konum.. 19....5......2......8................3......... 41 4.................................................... 44 4............... 72 5.............................................. İkinci Balkan Savaşı... 75 5.........5.... İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Balkanlar ..................4......5..................................... 75 5.............................6.................... Balkanlara ve Büyük Devletlere Genel Bakış..........5.........4.........................6..... 69 4...Yunanlıların Durumu ..................................... 56 4..............9.................... 75 ..7..................... 64 4.5.....3..........2............................8.........5...............viii 4............8........................... 66 4.......................................................... 39 4.................................................. Savaş Öncesi Balkanların Durumu ................1........................... BALKAN ÜLKELERİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ................... 42 4........................................... Soğuk Savaş Sonrası Balkanlar..........1...

.....................................2......1...1..... Osmanlı Hâkimiyetinde Bulgaristan ..5....3................. Sınırlar................ 93 5. 75 5...............1...................................................................................5...................2.... Başlıca Şehirleri ............1..........2..............................1....... 76 5...... 89 5...................................................................1...............................1.... Osmanlı Dönemi ....2...... Din....................................2................................... İkinci Bulgar Devleti........................ Coğrafi Konumu ve Özellikleri ......1... 84 5................................ 76 5.... 93 5.............................4.......................................................................2..........8..2........ 76 5......................1............ Genel Bilgiler ...3....... 77 5......................................................................................................Tarihi ............................ Başkent ve Önemli Şehirler 75 5.....2.....................1...................1................... 77 5..2................... Dağlar......8........... 93 5.................. Akarsular .............. 99 ........ 77 5.....2....3..................2.................. 91 5............................. 98 5..................1....1............... Bulgaristan’ın Bağımsızlığı.......... Konum...................................................1...2........................... Nüfus .....2..................................1.1.................................3.1....................1.........2............... Nüfus ve Etnik Guruplar ......2...................................1....2............. 75 5..... 91 5.................................. Dil.....2.... İklim ve Bitki Örtüsü ............1......................................................3......5...............................................................................................ix 5....Sınırlar..2......................6....1....1................................ 87 5.................2..............2............1..1..............1..................................................... Dağlar........................1.......... 91 5................................7.................................. Bulgaristan’ın Tarihi .. Birinci Bulgar Devleti .....1.................... Din.......2...........2.......1............................... 98 5...1.................1...........1..... Yunanistan ...................... 77 5..1...2..................1.......... Romanya .. İklim .................2.........4...................2............... 94 5........3.. 82 5.......... Bulgarların Kökeni.................... Krallık Dönemi....................................2............7....1...................... 92 5............................................ Bağımsızlık ve Sonrası............................1.. Genel Özellikler .....................1....................................8.......................6................3....................4........ Nüfus ve Sosyal Özellikler ....................1............... 80 5.................................... İkinci Dünya Savaşı Yılları ..1............................ 91 5............................2............ 78 5.........1...............3.1..........1.....................1...........8... 92 5..................................... 91 5..2........1.....2.................... 77 5.........6.... Göller .. 92 5................................... 77 5.......................................... 98 5....... Osmanlı Öncesi Romanya..........2...................................................................................3..........

.......................... Bağımsızlık Sonrası Dönem.............................................2. 110 5................................ Nüfus ve Şehirler.................1.... 101 5............. 121 5....................................3.2...........................................3....................................................................7.......................................4..................1........................................3.............4.......... 111 5......... Konumu 121 .......3.. Nehirler ............................1........2...... 117 5...... Sosyalist Dönem ......4...................................... 99 5.......4........... Genel Bilgiler.......................1................. Komünizmin Çöküşü ...3................. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Yunanistan ....2.....4....4.4....... İklim Ve Bitki Örtüsü ............................... Önemli şehirler.....3........ 108 5..................... 110 5..... 120 5............................................................................. 104 5.............3.......x 5.....5.......2...............5......................4...........................................................1................................ 100 5....4....................................... Arnavutluk’un Bağımsızlığı......................................... 111 5.........1.............8. Genel Özellikler ....................4..................... 115 5...4..........2..5.................. 117 5.4..................................... Arnavutluk ..... 113 5....1..............2..... İklim .........6................... 112 5...................3......................................... 105 5......4................................7......................................................1.......................1......3................... 121 5....... Eski Yugoslavya .......................................... Akarsular ......3...1.....................1...1...5..........................Din............ Dağlar......... 112 5....3...... 102 5........... 110 5.................2..................... Eski Dönemler............. Konum............ Osmanlı Hâkimiyetinde Arnavutluk ....................4. Eski Yunanistan 101 101 5....................2......1.........................2.. 111 5...........................1......... 110 5....................................4..8..............................................................................4................................ Yunanistan’ın Bağımsızlığı.............5............... 110 5...........4............4...................1..........2.. Yunanistan'ın Tarihi 5............................... 112 5..............1..............1...................... Nüfus .................. Nüfus Ve Sosyal Özellikler..3.......1................ 110 5...............3..................1.....6...... 100 5................................2.. Dil..........1.............4.1..3.................................4......1..........2...... 112 5.....8............2............... Türk Devri..................................... Göller ....................2............. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dönem .1......... 111 5..............4...............4...8........2......4...4..5................2.......3............4.......... Sınırlar...............1...........4...3...........2........... 111 5............ Din.. 100 5.............. Arnavutluk Tarihi..................... Göller .....................................1......................

......6......... Sloven Krallığı ............... 121 5.......5..............5........................................6................................................................ Birinci Dünya Savaşı Dönemi............. Başkent...............5........1................... 133 5..... 131 5......3..5............................... 135 5.3................ Not.. 122 5....................... 135 ....................3.............7.5...................5...............5.....2....................7.................................... 132 5.............................................. 127 5......... 131 4............2...............1............................3.........................................2......3.... 122 5..........4....2....... Yugoslavya’nın Tarihi .........................3.............................................3...........................................................2........... Koordinatlar ..................... Federasyonun Yapısı. 135 5....... Etnik Gruplar.3..................................... Nüfus ...........5.2..................... Makedonya.................................................2...... 132 5........................................ 122 5............ İklim ......2..5.......................5......................... Önemli Şehirleri ...5............................................... 135 5.... Slovenya....1......5.........4...................... 128 5......................5.....5........... 134 5....... Sınır komşuları ........2...............5...........2...........2.........3........................ Sınır komşuları ..........1....... 134 5..5........ Yugoslavya’dan Kopan Devletler ..............2................................................................ Yüzölçümü .....5...1.....................4......... 134 5........ 123 5.................6...............2............................................5..................... 135 5.... Yüzölçümü ...... 133 5...............................5.........1...................................5.........4.... 133 5.... Osmanlı Dönemi .................................................... Roma ve Bizans dönemi ... İkinci dünya Savaşı ve Tito Yılları .5.............................2.......................................... Nüfus ve Etnik Gruplar ..5.................... İklim ...............2...........5.2......3...............3.... 132 5..............3....5.... 131 5.....................3.5........... Koordinatlar ...........................2................3.................................5.....2............. Nüfus .......... Sınır komşuları ..........3............ 125 5.....3............. Eski çağlar.......... 123 5................................................5................ Yüzölçümü ........5. Başkenti ve Önemli Şehirler .......... 133 5............................... Din...........................5...5........5........5.... Yeni Yugoslavya ve dağılma ... 134 5......................3.....................................................5....2. 131 5............................5.........1.1........5.5...............1....8.......xi 5....... 134 5................. Hırvat.....................2..........1............ Hırvatistan...............1......2...2...............1............ Koordinatlar ................5.... Küçük Slav devletleri..............5.......................................................... 133 5................................ 121 5.................... 126 5..................................2....................1..... Sırp..............1............................2................. 123 5...................5..................1.............2.............................................................

............. 138 5.................. 136 5..............................................................................7................5......5......... Voyvodina ..................................... 142 6............................................................xii 5..... YUNANİSTAN VE BALKANLAR....................... 136 5............................5..5...................................................................................... Not.............4...........................5....................................5.......................................................... 139 5..3........................................................ 140 5..2..........................8....... Sırbistan ............................ 138 5.....5... Koordinatlar .. Nüfus ................................4................ İklim ................................ Nüfus ..........5.5.. Nüfus ....................1.........................................5...... 136 5.....5.......... 142 .......4..........................3............................................4.................. Sınır komşuları ............ Yüzölçümü ..............5.....3.. Yüzölçümü ....................................................4............5................4......................5......................2..5..6.3.5......................................... 139 5........5.............................. 140 5..........4.............5........5................................5.................... 139 5.. 135 5......... İdari yapı .....3.... Yunanistan’ın Etnik Yapısı ............... 137 5........... 140 5....5.. Etnik Gruplar.............6..... 139 5........2.. Başkent ve Önemli Şehirler .2...........1............................1...............5............4.............................................5........................ 141 5..........................6....7.....................2.5...........1.......5....... 136 5..6..........................5...... Din...........6..........................................................................5............. Başkenti......... Dinler ...........................3................................3...........5........................... 139 5.......................5........ 140 5............ 136 5.......5...........................5....................2........................4.....................................4.................6....................... 139 5..........................7............................ Nüfus ve Etnik Gruplar ...............5..................... Sınırlar........5.............. 138 5..5...................................... 137 5...............5..................... Nüfus ........... 141 5...................5....... 137 5.................................................. Sınırlar.............................5..................6.......................... 140 5...............5..6.....................3.........7..........3.......................... 138 5.................................................................................... Bosna Hersek ...................6........ Başkent ve Önemli Şehirleri ...........5............................4.... Karadağ ..............................5.. 141 6.......................... İklim ....... Özerk Devletler ........... Kosova ...........................4.....................5.5...........5........................... Etnik Gruplar... 136 5.............4............. 141 5.... 137 5..5...............1..............4........................ Nüfus ve Etnik Gruplar .... Din..... 139 5..............................1........................................4..................................... Din.........6........ 136 5..............6......... Yüzölçümü ...........................5..............................5............5.............1...

.................................4.......1........... 171 7........ Yunanistan’ın Balkanlardaki Ekonomik Politikası............... 186 7.......2....1.................................9............1................................ Yunanistan’ın Balkan Politikası.. Yunanistan’ın Ekonomik Yapısı ............... Makedonya’nın Bağımsızlığına Yunanistan’ın Tepkisi ............. Kosova .........9....................................2. 174 7.......1............. Makedonya’nın Bağımsızlık İlanı.......1....... 155 6.........5........1.............2...................6.................................5................... Diğerler Azınlıklar .......... Yunan Azınlık ................. Balkanlar’ın Ekonomik Yapısı.........................Bulgaristan İlişkileri ........... Arnavutların Yoğun Olduğu Ülkeler ............. 175 7.............. Arnavutlukta Yaşayan Azınlıklar....1................................................................... Kosova Sorunu Ve Arnavutluk..........1....3................ Yunanistan-Sırbistan İlişkileri ..... Yunanistan’ın Balkanlar Üzerine Ekonomik Politikası ............ 183 7........................................ Yunanistan-Makedonya İlişkileri......9.......................3................5.................................................... 190 8...2.................. 194 ............................... Yunanistan........ 159 6.......................................... 188 8..............3......................................... 170 7.......... 1913–1991 Arası Dönem .............9............ 173 7........... 180 7......... 148 6...5......................................... Kosova Sorununun Uluslararası Sahneye Çıkışı Ve NATO Harekâtı ..1. 142 6..............5. 179 7.Yugoslavya İlişkileri ..................... 175 7...... 191 8. 163 7....... 172 7.5.........2.................................4.......... 181 7....................................... 161 6...... 144 6......4..............................2...... 158 6............................................................. Mekedonyadaki Azınlıklar Ve Arnavutluk Makedonya İlişkileri ...............................................................2......2.....5..8.......... Arnavutluk Dış Politikası Ve Balkan Devletleriyle İlişkileri .............................1........ 159 6.. Yunanistan Arnavutluk İlişkileri...........................2.............................................................3...... 185 7.................................2............................. 172 7..2. 152 6....... 146 6.. Komünizm Sonrası Dönem ...................2. 146 6.......................2................................................................5.5......... 170 7.................... Balkan Jeopolitiği Ve Türkiye ...................... TÜRKİYE VE BALKANLAR .................. Kosova Cumhuriyeti İlanı ............................................................................3....... Makedonya...................3...............2.......7........................... Yunanistan’da Dil Grupları...................4................. ARNAVUTLUK VE BALKANLAR ............... Yeni Dönemde Arnavutluk Dış Politikası .......................... 150 6..................................... Yunanistan Romanya İlişkileri................xiii 6....................4.......... Güney Arnavutluk (Epir) Meselesi .................................................. Arnavutluk’un Kısa Tarihçesi ......1.................... Türk Balkan Politikası ...........................................5........... 147 6.........

.............3..... Yunanistan’ın Bağımsızlığını Kazanması Ve Türkiye Aleyhine Büyümesi .............. Jivkov Dönemi Sonrası Türk-Bulgar İlişkileri.......... Türkiye -Slovenya İlişkileri .................5.... 209 8............................... Türk-Yunan İlişkileri ........5..... BALKAN JEPOLİTİĞİ VE TÜRKİYE İÇİN SENARYOLAR ..................................1.. 1930–1960 Arası Dönem İlişkileri............1.......3........2...............6.........3. 203 8......... 216 8........4...............4.xiv 8...................... Türkiye-Sırbistan İlişkileri .........................5.......2.....5.....6..........6..................................... 215 8...........3...... 210 8............ Türkiye Bulgaristan İlişkileri ..........................3.... Türkiye’nin Balkanlar Stratejileri ve Senaryolar ................. 204 8....5. 203 8..............1................... 218 8........................... 211 8...... Soğuk Savaş Yılları Türk Balkan Politikası.............................. 233 8............................4..................................... 224 8............... Türkiye-Bosna-Hersek İlişkileri............2....................................1........................... 232 8..........................1. 204 8..................4................6................ 228 8...7...3..6 Diğer Balkan Ülkeleriyle İlişkiler.......................2.............6...................... Balkan Savaşları...............................................1.............2...............................2....Balkan Politikası .. Bulgaristan’da Komünist Dönem..5..................................................2..... 1960’lardan 90’lara İlişkiler (1963–96 Arası Dönem)............ 218 8............................ 223 8.................. Osmanlı Dönemi İlişkiler..6. 194 8.......................................................................... 230 8.....6..3.. 198 8..5... Türkiye-Bulgaristan İlişkileri.... 1923–1944 Arası Dönem ......... 206 8............ 80’li Yıllar İki Ülke Arası Kriz Dönemi Ve Azınlık Sorunu... 235 9........ Türkiye-Hırvatistan İlişkileri ................................ 233 8............ 231 8............. Yunanistan’ın Türkiye Politikasının Değişmesi ............. 208 8....... 237 ...4...............................4.............. Bulgaristan’ın Bağımsızlığı .....................................................................................3.......................4.................. 235 9.............................................5.................. 1923–1945 Arası Balkan Politikası.4...... 213 8.................................5...... 203 8. Arnavutluk’un bağımsızlığı ve Bağımsızlık Sonrası İlişkiler....................6........3........... 196 8.4..3... Türkiye-Romanya İlişkileri............... Jeopolitik ve Strateji............3..5................................. Türkiye-Makedonya ilişkileri.....................2.... İkinci Dünya savaşı ve Enver Hoca Dönemi İlişkileri............................ 1990 Sonrası Türk.3........ 1996 Sonrası Dönem İlişkileri ......................................... Birinci Dünya Savaşı Ve Türk Kurtuluş Savaşı Sırasında İlişkiler ................ 205 8.............. Komünizm Sonrası Türk-Arnavutluk İlişkileri.... 230 8...4.................................3............. 234 9.. 220 8................................2......................... Türk Dış Politikası Ve Arnavutluk .......... Arnavutluk-Türkiye İlişkileri ...................

.................................... Orta Vadede İyimser Senaryolar (20015) ...........3......1...........................2...1.................................................................2..... 244 10..... 243 9.................... 246 KAYNAKLAR .....................2.................... 273 EK 3 Atatürk Dönemi........................3................... İyimser Senaryolar ...................................................................1...................................................................2............ SONUÇ ................. 242 9..............2... Kötümser Senaryolar................................... 240 9...........................1......................... 239 9.......... Uzun Vade Kötümser Senaryolar (2030).......... 272 EK 2 Balkanlardan Göçler ...............2........2..................2....................2....................................................................................... 274 EK 4 Balkanlara Açılış Dönemi 1352-1450 arası Balkanlarda İnşa Edilen Osmanlı Eserleri .........................nde Türkiye ile Balkan Ülkeleri Arasında İmzalanmış Olan Başlıca Anlaşmalar (1923-111938) ..................2.2.....2.............................................Kısa Vadede İyimser Senaryolar (2008) ................................ Uzun Vadede İyimser Senaryolar (2030)........................................... 238 9............................................2......................................... 248 ÖZGEÇMİŞ 271 EKLER..............................................1.........Orta Vade Kötümser Senaryolar (2015) ........... Kısa Vadede Kötümser Senaryolar (2008) ...... 242 9..............1.........2.. 272 EK 1 Balkanlar-Göç Yolları...xv 9...... 276 EK-5: Balkanlar 279 .......................................................... 238 9........

xvi KISALTMALAR ABD AET AGİT ASELSAN A.T BAB BH BTC BM COMECON COMINFORM DOS ENOSIS FYROM GDAÜ GKRY GSMH HÖH IFOR IMF IMRO KEİ NATO OMONİA Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Ekonomik Topluluğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Askeri Elektronik Sanayi Şirketi Avrupa Topluluğu Batı Avrupa Birliği Bosna Hersek Bulgarian Telecomminication Company (Bulgar Telekominikasyon Kurumu) Birleşmiş Milletler The Council for Mutual Economic Assistance (Ekonomik Yardımlaşma Konseyi) Communist Information Bureau (Komünist Enformasyon Bürosu) Sırbistan Demokratik Muhalefeti Kıbrıs ve Yunanistan’ın Birleşmesi Fikri. Former Yugoslav Republic of Macedonia ( Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti) Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Güney Kıbrıs Rum Kesimi Gayrı Safi Milli Hâsıla Hak ve Özgürlükler Hareketi Implementation Force (Çok Uluslu Uygulama Gücü) International Monetary Fund (Uluslar arası Para Fonu) The Internal Macedonian Revolutionary Organization (İç Makedonya Devrimci Örgütü) Karadeniz Ekonomik İşbirliği North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne ) Arnavutluk Yunan Azınlığın Siyasi Örgütü (Birlik/Dayanışma) .

xvii OTE PASOK PKK ROMTELECOM SFOR SSCB TBMM TSK TİKA UÇK UNPROFOR VP YFC Hellenic Telecommunication Organization (Yunan Telekom Şirketi) Panhellenic Socialist Movement (Panhelinik Sosyalist Hareket) Partiya Karkerên Kurdistan (Terör Örgütü) Romanya Telekomikasyon Kuruluşu Stabilization Force (Barış İstikrar Kuvveti) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk Silahlı Kuvvetleri Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Kosova Kurtuluş Ordusu The United Nations Protection Force (BM Barışı Koruma gücü) Varşova Paktı Yugoslavya Federal Cumhuriyeti .

Anadolu’ya. Bu ilginin ve çıkan karışıklıkların. Ayrıca Balkan topraklarındaki zenginlikler. insanlar karışımı ve bu karışım içinde de kargaşalıklar meydanı olmuş bir coğrafyadır. Balkanlar. 259 2 Oral Sander. Osmanlı köylerinin iç içe yaşadığı bir medeniyetler müzesi halindedir. kimi zaman da barut fıçısı1 durumunda olmuştur. Kızıldeniz. İhsan. İstanbul. 1989. ilgiyi her zaman üzerine çekebilmiş. Akdeniz ve Avrupa’nın da güvenliğini tehdit edeceği açıktır. Balkanlar. İmge Kitabevi. Türkiye Açısından Balkan Konusunun Çeşitli Boyutları. Boğazlar ve Balkanlar üzerinden Avrupa’ya yayılmıştır.189 1 . Bu yolların hâkimiyetinde de Balkanlar önemlidir. Müslüman camilerinin yanında Bizans kiliseleri ve Yunan tapınakları yer alır. Karadeniz. doğuda Rusya’yı tehdit edecek güce sahiptir”2 stratejik anlayışı bölgeye bakış açısından önemlidir. Avrupa büyük devletlerinin. Akdeniz. 1993 s. Balkanlara yayılmıştır. Türkiye’nin Dış Politikası. oradan Afrika ve Asya’ya açılmıştır. Avrupa. Asya ve Afrika arasında geçiş yolları üzerinde olduğu için tarihte sayısız istilalara uğramıştır. bölgenin önemini arttırmaktadır. İslamiyet ise Anadolu ve Boğazlardan. Daha sonraki dönemlerde Hıristiyanlık. Balkanlardan ve Akdeniz’den. Frank kalelerinin. Roma hamamlarının. Anadolu’ya geçmiş ve Asya kıtasına açılmışlardır. Afrika’nın. Doğu Akdeniz’in. Günümüzde ise enerji yolları önem kazanmıştır. Ankara. Hint okyanusu güzergâhlarındaki ticaret yolları hâkimiyetinin tamamlayıcısıdır. kimi zaman ateş meydanı. Büyük İskender Dünya İmparatorluğunu kurarken Balkanlardan. günümüzde tüm dünyanın karışıklıklarla andığı bölge. GİRİŞ Balkanlar Avrupa ve Asya arasında geçiş alanı. Asya’nın. Balkan güvenliğini tehdit eden gücün. Gürkan. Hatta “Balkanların dışında Balkanları yöneten.1 1. s. Romalılar. Balkanlar Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı. güneydeki sıcak denizlerin zenginliklerine ulaşabilmek ve kendi güvenliklerini güvence altında alabilmek rekabetinden doğduğu görülmektedir. Balkan coğrafyasından geçen insanlar uzun geçmişin sayısız işaretleriyle selamlanır. batıda Avrupa’yı. Ancak Yalnızca Avrupa ve Asya’yı değil tüm dünyayı ilgilendiren ateşleyen. milletler mozaiği. Balkanlar hâkimiyeti.

Osmanlı Balkan fethinin çok kısa sürede olmasının sebeplerini anlamada bize yol göstermektedir. s."3 şeklindeki düşüncesi. “Balkanlar ve Türkiye. History of the Balkans. kaynayan kazan olma özelliğini tekrar açığa çıkarmıştır. Osmanlıyı hükümran olarak kabul etmiştir.2. s. Soğuk savaş sonrası Sovyetler Birliği’nin dağılması ile. kısa sürede bölgede otoritelerini kurmuşlardır.1427 6 B. Türkiye’nin Varolma Şartları” Yeni Türkiye Cumhuriyeti Özel Sayısı. Ankara savaşından sonra da aynı davranışları devam ettirmişlerdir. Bölgenin Türkler tarafından ele geçirilmesi çok kısa zamanda olmuştur. Balkanlar. Bölge. birlik ve düzeni tam olarak sağlamıştır. Hatta. soğuk savaş sonrası. Osmanlı’nın dağılma tehlikesi geçirdiği.4 Osmanlı Devleti. Bosna ve Kosova olayları ile aynı zamanda mevcut Epir.5 Bu istek kendini. Balkanlarda soğuk savaş sonrası dönemde etnik azınlıklar sorunu ve milliyetçilik dalgaları bölge güvenliği için büyük tehdit oluşturmuştur. otorite boşluğu yaşanan bir bölge haline gelmiştir. Makedonya.219. İmge Kitabevi. Sovyetler Birliği’nin 1989’da dağılmasıyla birlikte Doğu Bloğu’nun yıkılma aşaması. Transilvanya ve Dobruca ihtilaflarıyla hala ciddi problemlere ve genel savaşlara yol açabilecek potansiyele sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Etnik yapının 3 4 Fernand Braudel. Çadırdan Saraya. bölge halklarına her türlü güvence vermiş. Nazım Tektaş. vol. Burak yayınevi. “Papa’nın tacından ise Sultan’ın sarığı”6 değişine varacak derecede bir tercih meselesi olmuştur.Jelavıch. sosyalist rejimlerin çökmesiyle sonuçlanmıştır. Soğuk savaş döneminin konjektürü gereği gerilimle ayakta duran bölge. no:23-24. cilt 4. N. Çok iyi sistemli bir bir fetih politikaları olan Osmanlı. koskoca Dünya savaşına yol açacak bir fitil görevi üstlenmiş ve kıvılcım buradan çakılmıştır. 1999. 1983. kendisine karşı isyan girişiminin aksine. Osmanlı Devletinin güçten düşmesi ile Balkanlar tam bir karışıklık merkezi olmuştur. Osmanlı 1. İstanbul. Soğuk savaş sonrası dönemde Balkanlar.53 .2 Roma ve Bizans hakimiyetleri ardından Balkanlar’a Anadolu’dan gelen Osmanlı Türkleri. p. İkinci dünya savaşında da işgallere maruz kalmıştır. Bu sayede bölge halkı.103 5 Mustafa Kahramanyol. Akdeniz c.York. Ankara: 1993 s. siyasal birliğin yeniden tesisi için bölgeden destek görmüştür.1. Albert Grenier'in: “ancak fethedilmek isteyen toplumlar fethedilebilirler.

kültürel. Bosna-Hersek ve Kosova krizlerinde direkt müdahil olarak bölgeye ilgisini göstermiştir. Yaşanılan ekonomik sorunlar bu ülkelerin güvenlik sorunlarını daha da derinleştirmiştir. Bölgede 1990 sonrası yaşanan gelişmelere bakılırsa Türkiye’nin aktif rol oynadığı göze çarpmaktadır. Arnavutluk. kültürel. akrabalık bağları vardır. Yunanistan tarafından tehdit olarak görülmüştür. Balkanlar gelecekte de Türkiye için önemini devam ettirecektir.Birgül Demirtaş Coşkun. bölge barışı için en önemli engellerden biridir.3 homojen dağılmaması sonucunda. Hem geçmiş itibariyle hem de Anadolu’ya yerleşen göçmen Türklerin akrabaları olması itibariyle bölgeyi terk etmeyen Evlad-ı Fatihan’lar arasında akrabalık ve sıkı duygusal bağlar vardır. Ömer E. mevcut tarihi. Nitekim bölge üzerine politika yapan devletler ve karışıklığı kendi çıkarları için kullanmak isteyen güçler için çok müsait bir yapı mevcuttur. bölge ile tarihi. Balkanlarda hala önemli miktarda Türk ve Müslüman toplum bulunmaktadır. Oluşan değişikliklerin Türkiye üzerine etkisi. Karadağ ve Yunanistan gibi ülkelerde yaşayan Arnavutlar. Bosna-Hersek ve Makedonya ile yakınlaşan Türkiye’nin politikaları. ilgili ülkeler için potansiyel problem olarak görülmektedirler. daha az miktarda bulunulan. %25’i Arnavutlardan oluşan Makedonya. s. Ankara.19 7 . Lütem. Bölge üzerine aktif politikalar uygulamıştır. Arnavut nüfusunun en yoğun yaşadığı yerler arasında. Balkan Diplomasisi. Türkiye’nin. 2001. Balkanların en problemli bölgeleri vardır. Arnavutluk. akrabalık ve stratejik bağlardan kaynaklanmaktadır. Avrupa’ya açılan kapısı olan Balkanlarda meydana gelebilecek değişiklere kayıtsız kalması düşünülemez. Ülke nüfusunun %90’ını Arnavutların oluşturduğu Kosova. Bölge ülkelerinin çoğunun komşu devlet topraklarında hak iddiaları vardır ve her ülkenin azınlıklarla ilgili problemleri vardır. Türkiye. her ülkede diğer etnik yapıların varlığı ve bu varlığın kışkırtılmaya müsait olması.7 Bir Balkan ülkesi olan Türkiye için bölge büyük önem taşımaktadır. Balkanların her yerine dağılan Arnavut etnik nüfusuyla dikkat çekmektedir. ASAM yayınları. Türkiye’nin..

Doğan Kitapçılık. çev. Bülent Tanatar. yerini işbirliği ve dostluğa dayanan yeni anlayışa bırakmıştır. özellikle Makedonya ve Arnavutluk’u ciddi tehdit olarak algılanıp bu devletlerle çok soğuk ilişkilere gitmiştir. 1999. Bu çalışmamızda. geliştirdiği tehdit görme politikasıyla. Balkanlar üzerindeki nüfuz mücadelelerini daha iyi anlamak için. İstanbul. Balkanları. Yunan Paradoksu. Tehdit görme anlayışı. s. Yunanistan. 1995 yılından sonra Yunanistan’ın Balkanlar’da uyguladığı politika değişmiştir. ekonomi-politik anlaşla bu ülkeler üzerinde nüfuzunu arttırmaya başlamıştır.8 AB’nin imkanlarını arkasına alan Yunanistan. bu özelliğini kullanarak bölge ülkelerine büyük yatırımlar yapmış. bölge güçleri olarak Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk ve Yunanistan incelenmiştir.180. 8 . Joseph Nye. Fakat Avrupa birliğiyle entegrasyon çabalarının dış politikada da etkisini göstermesiyle.4 Soğuk savaş sonrası yeni yapılanmaya gidilen Balkanlarda. “Yunanistan ve Balkanlar: Bir Fırsat Anı”.

12 George W. Martin’s process INC.4 Balkan Harbi (1912–1913). Uni. olup. Arnavutluk. New Jersey. sınırlara bu bölgeleri katanlar da vardır. Yunanistan’da iki kıyı arası ortalama 200 km. New York: Holt.9 Balkanlar bir yarımada konumundadır.. The Balkans. 1999 p. Bazı uzmanlar da Türkiye’nin Avrupa’da kalan topraklarından dolayı. Yugoslavia. doğuda Karadeniz ve Ege denizi vardır. Karadağ. Bulgaristan’da Balkan ve Rodop dağları ile Karadeniz’e. Dinarik Alp silsilesi. Romania.124 13 Dragos D. Hırvatistan. Ankara. cilt. p. Yani Balkanların kapsamına giren ülkelerin hangileri olduğu tartışma konusudur. 1. Drina nehri ağzı ile Karadeniz arasındaki uzaklık 700 km. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 1962.8. güneye doğru azalır. Kösich. dağlar ve nehirler dikkat çeker. Philadelphia: Lippincott. çünkü bir görüşe göre kuzey sınırı da Tuna nehridir. Rinehard and Winston. 160 14 L. Of California Pres.15 11 Charles. p. 1963. Bulgaria.5 2. BALKAN COĞRAFYASI Avrupa’nın üzerinde durduğu üç büyük yarımadadan biri olan Balkan yarımadası. Aslında dört tarafı da suyla çevrilidir de diyebiliriz. Çünkü Balkan tarihi Türklerle çok sıkı bağlantılıdır ve bu etki devam etmektedir. çünkü yarımadanın doğu. St. 1965 10 . batı ve güney sınırları herkesçe kabul edilmesine rağmen kuzey sınırı tartışmalıdır. 1958. Yarımada’nın genişliği kuzeyden. Romanya. Bu ülkeler.15 Bu şekilde siyasi coğrafya açısından değerlendirildiğinde bölge.11 Belirtildiği gibi yarımadanın üç tarafı denizlerle çevrilidir. KERNEY. Egnle Wood Cliffs. Batıda Adriyatik. Avrupa’dan Asya’ya kara geçiş yolu üzerindedir. Bir görüşe göre diyoruz. Genelkurmay Basımevi. Robert J. The Balkans. Bosna-Hersek.10 Coğrafi olarak yarımadada. Romen ülkelerinin. Bazı coğrafyacılar bölgenin kuzey sınırını Tuna ve Drava nehirleri olarak kabul etmelerine rağmen. The Land and people of the Balkans: Albania. s. Ege ve Akdeniz’e açılır. The Balkans since 1453. Tuna nehrinden başlayarak Karpat dağları. Transilvanya Alpleri. En dar görüşe göre Balkanlar üç ülkeden oluşur. Bulgaristan. Prentice-Hall. Rus bölgelerinin ve aynı zamanda Yugoslavya’nın topraklarının Tuna ötesinde de bulınmasından. The Balkans in Transition. güneyde Akdeniz. Yugoslavia. JELAVICH: Barbara.’den biraz fazladır. Arnavutluk ile Adriyatik Denizi. p. Bulgaristan ve Arnavutluk’tur. Charles and Barbara Jelavich. Norris. Stavrianos. Sırbistan. Yarımada. 1965. JELAVICH.12 Diğer bazı uzmanlar da Romanya’yı 13 ve Yunanistan’ı 14 bölge ülkeleri olarak eklemişlerdir.S. In the Wake of the Balkan Myth. Princeton. Hoffman. New York. Yugoslavya. Van Nostrand. p.1993. 9 David A.3. Türkiye’yi de eklemişlerdir. Pindus. 1949. Berkeley. Fiume ile Tuna ağzı arasındaki uzaklık 1200.

77 22 Ferdinand Schevill.22 Yol vermez dağlar ve engeller.3. An Historical Geography of the Balkans. 1993. 1945–48 (London and New York.Stoianovich. Aralık 1998. 21 John Foster Fraser. eds. p. New York. Karpatlar ve Dinar Alpleridir. İstanbul. s. Yumrukcal (2371 m. dilde tek kelimeyle karşılanacak isimler tercih edildiğini ve “Balkans” (Balkanlar) yerine “South East Europe” Güney Doğu Avrupa). New York. A History of Balkans. Balkan ismi Türkçe bir kelimedir kaplı sıradağlar” 18 16 ve “sıradağ-dağlık” 17 . Balkanlar Semineri. Toronto and Melbourne. From the earliest times to the Present Day.100. Yarımadadaki başlıca sıradağlar. Türkiye (Avrupa’daki toprakları) ve Yunanistan (anakarası) devletlerini kapsar. Yarımadaya ismini veren Balkan dağları. s. Royal Instıtute of International Affairs. Süveyş bölgesine ana petrol Charles and Barbara Jelavich. Balkan dağları kuzeyden gelen ordulara karşı iyi bir askeri engel oluşturur.6 Slovenya.Carter. Dağlar bölge fiziksel karakterinin en belirgin özelliğini oluştururlar. s. İlber. London: Academic Pres. Central and South East Europe. Balkanlar ve Türkiye’nin bölgeye Yönelik Politikaları Sempozyumu. Trakya’nın kuzeyinden geçip Türkiye’de Karadeniz’e doğru uzanır. Rodop dağları. . bölge dışı güçlerin bölgenin siyasi coğrafyasını genişletmeyi amaçladıklarını savunurlar. 227 20 Ortaylı. s. London.451 16 Francis. Berkeley and Los Angeles: Universy of California Pres. The Balkans in Transition: Essays on the Development of Balkan Life and Politics. W. İstanbul. boğazlardan. Makro Strateji düzeyinde Balkanlar.9 18 T. Rumeli ovasını Balkan dağlarından ayıran Rodop dağları.9 17 Halil İnalcık: “Türkler ve Balkanlar” …. yani üç kelimelik ismin kullanılmasında ısrar edilmesinin. yolcuları geciktirip.. Bazı uzmanlar “Balkanlar”ı bölge adı olarak kullanmaya devam ederken. Yugoslavya’nın doğu sınırından başlayıp Bulgaristan’ın güneybatısına uzanır. Dorset Pres. New York.(Bonzoi Studies in History).1967.) gibi yüksek zirveleri olan Balkan dağlarının üzerinde Şipka geçidi 21.19 Bu tabir de art niyet olduğunu belirtenler. pp. since eighteenth Century.128 19 R.R Bets. Balkan dağları. 1950) p. Ortadoğu ve Balkan incelemeleri Vakfı. Cassell and Company Ltd.14–15 15 . “sık ormanlarla anlamındadır. İsker vadisi geçidi gibi pek çok geçitler vardır. Redhouse Yeni Türkçe-İngilizce Sözlük. A study in Balkan Civilization. 1968 s. Pictures from the Balkans. p.20 İsminden de belli olduğu gibi Balkanlar dağlık bir bölgedir.. 1963. Baba konak geçidi. orduları da yeni yollar keşfetmeye zorunlu kılar. bazıları “Güneydoğu Avrupa” terimini kullanmayı tercih etmektedir. 1912. s.1 Halil İnalcık: “Türkler ve Balkanlar”.

geçit vermez görünümü her zaman istilalara uğramasına engel olamamış. Kertesz. Fakat aynı zamanda tüm bölgede ortak homojen ekonomik.7 alanlarını hedef alan askeri operasyonların üs ve destek bölgesi olma özelliğini de taşımaktadır. Balkanlar ve Türkiye’nin bölgeye …. daha verimsiz topraklarda yaşamaya mecbur olmuşlardır.25 AvrupaAsya yolu kuzey batıdan. dağların bölgeyi farklı bitki örtüsü ve ekolojik alanlara bölmesidir. Tuna’ya yaklaşınca batıya kıvrılıp Transilvanya (Erdel) Alpleriyle birlikte verimli Eflak ve Boğdan ovalarını. Bu bölgedeki ulaşım çok zordur.. Dinar Alplerinin yüksekliği 1200 ile 2400 m.11 Stephen D. yi bulur. Bu dağlar sebebiyle bölgede geçiş güzergâhları değişmemiştir. Dağlık yapının bölgeye bir diğer etkisi ise. Englewood Cliffs. doğal olarak korunaklı bir şekilde barınabilir. Dinar Alpleri. Slovenya’da Doğu Alplerinden başlayıp Hırvatistan’a iner. Dinar Alpleri. ye ulaşır.. çiftçiler. Bu dağların en yüksek noktası Negoiu zirvesidir (1544 m). s. Oradan. Balkanlar birçok doğal yapılarla coğrafi bölümlere ayrılır. hayvan yetiştiricileri. Verimli topraklar üzerine her zaman iktidar mücadeleleri olmuş. tüccarlar gibi şekillenmiştir.inc. New Jersey : Prentice-Hall. ormancılar. ters yazılmış S gibi Romanya’nın kuzeyinden güneye indikten sonra. yerleşimi etkileyen en önemli faktördür. arasında değişir ve Karadağ’da Dormitor zirvesinde 2522 m. The United States and Eastern Europe .6 24 23 . Alp dağlarının devamıdır. Belgrat’tan İlber Ortaylı. Yunanistan’a inmektedir. verimsiz Erdel yaylasından ayırır. Bölge dağları Himalayalar gibi geçilmez değillerdir ancak ulaşımı olumsuz yönde etkilerler. diğerleri ise daha yüksek dağlık alanlarda. Bölgenin dağlık olması. Bu yapıların en önemlisi şüphesiz dağlardır.24 böylece bir etnik grup. Buna göre de geçim kaynakları da farklılaşarak. Karpatlar. İstanbul’a uzanır.23 Balkan ve Rodop dağlarının batısında Sırp ve Makedon dağlık bölgeleri vardır. tarih boyunca dışarıdan akınlara maruz kalmıştır. Bu dağlar bölgeyi küçük parçalara ayırırlar. Belgrat’tan. güneydoğuya. Adriyatik kıyıları boyunca uzanıp güneye. kazananlar buraları ellerinde tutmuş. Burada Pindus dağları olarak adlandırılır. Pindus dağlarının yüksekliği 1800 m. s. politik veya kültürel gelişmenin olmasını engelleyen en önemli faktör de yine bu dağlık yapıdır. Bu Bölgenin dağlık olması.

Küçük olduklarından taşımacılıkta da kullanılamazlar. Fakat Tuna bu örneğin dışındadır. 39 30 Schevill. Genel olarak bölgenin nehirleri küçük nehirlerdir. 27 Morova-Meriç yolu Tuna’yı Bizans’a bağlar. New York. Manastır’a. kuzeydekiler ise Tuna’ya dökülürler. Bu yol. History of the Balkans. Dağların uzanışı aynı zamanda nehirlerin akış yönlerini de etkiler. bölgenin en büyük nehridir.19 29 Jacque Ancel.26 Romalılar döneminde bu yol Roma lejyonları tarafından orta doğuya ulaşmak için kullanılmıştır. s. A History of Balkans.28 Yani genel olarak BelgratNiş-Filibe-Edirne–İstanbul yolu ve Belgrat-Niş-Selanik-Kavala-Keşan-İstanbul yolları iki ana güzergâhtır. s.29 Günümüzde de ana karayolu ve demiryolu güzergâhı olarak bunlar kullanılmaktadır. Morova-Belgrat yolu. Edirne’den de Trakya platolarını geçip İstanbul’a ulaşır. Güneyde ise Ege denizine dökülen nehirlerin önemlileri. Fiume kapısı ile de Triyeste ve Rijeka’yı Avusturya Macaristan’ın limanı yapmıştır. İstanbul. 1932. Niş’e. Türkler ve Balkanlar. Balkan yarımadasını çaprazlama kesen yoldur. Balkanlarda çok önemli etkisi olan Tuna nehri. Buradan da deniz yoluyla İstanbul’a ulaşılır. New York: Colombia Universty Press. Osmanlılar tam tersi Anadolu’dan batıya gidişte bu yolu kullanmışlardır. Morova. Prut. Tiza nehirleri de Tuna'ya eklenerek Tuna’nın sularını arttırırlar.8 başlayan yol Morava vadisinden.2 Halil İnalcık. oradan Selanik’e ulaşır.18 28 Castellan. Vardar. Güneydeki nehirler Ege denizine. Balkanların Tarihi. Egnatis yolu Draç’ı (Dyrrachium) Selanik’e bağlar. Niş’ten güneye inip Morova ve Vardar arasından geçip Vardar vadisinden Selanik’e ulaşır. İstanbul. Bu yol Doğu-Roma döneminde İmparatorluk Ordu Yolu olarak adlandırılırdı. İstanbul-Edirne üzerinden Meriç vadisini kesen ana yol.1991. Güney Almanya’dan çıkar. Durazzo-Selanik-İstanbul yolu da diğer bir yoldur. Drava. Olt. Bu yollar sadece ordu menzilleri değildir. Balkan Kavimleri ve Milletleri.30 Sava. Aynı zamanda ticari bir rol de üstlenmişlerdir. Belgrat’ı Selanik’e bağlar. 1992 s.16 . s. Milliyet yayınları. s. Belgrat’tan doğuya Karadeniz’e döner ve bu uzun yolculuğunu Karadeniz’le bitirir. A History of Balkans…. Meriç Bulgaristan’ın büyük nehridir. burada Sava ile birleşir. Belgrat’a ulaşır. doğu Alplerdeki suları alır. Struma ve Mesta’dır. Kuzey-Güney yönündedir.17 27 Ferdinand Schevill.1993 s. Durazzo’dan başlayıp Arnavutluk’a. Dorset Pres. From the earliest times to the Present Day. Drina. Balkan ve Rodop dağları arasındaki verimli 25 26 Georges Castellan. Bu yol da Belgrat’tan başlar. Meriç. oradan Sofya’dan geçtikten sonra Meriç vadisini geçip Edirne’ye. Georges. Diğer bir yol Belgrat-Selanik yoludur.

fakat hiçbiri ulaşım için uygun değildir. Bu iklim geçişi farklı iklim bölgelerini oluşturur. 1908. çok tehlikeli akıntılarının olması. Morova. çavdar. s. Böylece geniş ormanlık alanlar oluşmuştur. İyi sulanılmayan bölgelerde ise. Güneydeki Akdeniz iklimi kuzeye gidildikçe. Selanik ve Atina’dır. Turkey and the Balkan States. İklimin etkisi hayvancılık üzerine de olur. Geniş otlaklar ve ormanlar daha çok iç bölümlerde olduğundan. Inc. kışlar ise yağışlı ve serindir. Mean and Company. Kara iklimi bölgelerinde yağış miktarı fazladır. yataklarının yükseklerden gelen çamurlarla kaplı olması gibi sebepleri vardır. Tuna nehri dışındaki nehirler.32 Bölgede aynı zamanda zengin yeraltı kaynakları da mevcuttur. Bu bölümde yazlar sıcak ve kurak. Mesta ve Struma.Stavrianos. Akdeniz iklimi ve Karasal iklim. İki ana iklim tipi görülür. Rodopların güney kısmındadır. Bu iklim bölümünde.4 . Edirne’de Tunca ve Arda’nın sularını aldıktan sonra güneye dönüp Ege’ye dökülür. bazı bölgeleri küçük botlar için uygun olabilir. üzüm. incir. s. Rinehart and Wiston. 31 32 Esther Singleton.2 L. New York: Holt. Tuna’nın taşımacılıkta kullanılmasından dolayı limanları da önemli niteliktedir. Rus ovalarından gelen soğuk rüzgârların etkisiyle yerini karasal iklime bırakır. insan veya yük taşıması için uygun değildir. Aynı zamanda Adriyatik’e dökülen Drin nehri gibi birçok nehir mevcuttur. İstanbul’dan Adriyatik’te Trieste’ye uzanan kıyı şeridinde Akdeniz iklimi görülür. Bunun uygunsuzluğun. Meriç. buğday. domuz gibi hayvanların. zeytin. turunçgiller yetişir. yulaf. 1958. New York: Dodd. The Balkans 1815-1914.S.. Vardar gibi diğer bazı ırmakların. Balkanların en önemli limanları İstanbul. iç bölümlerde inek. farklı iklim bölgelerinde de zengin bitki örtüsü ve tarım imkânları oluşmuştur. Akdeniz iklimi bölümlerinde ise koyun ve keçinin besiciliği yapılır. nehirlerin yazları kurumaları.9 vadilerden akıp. İçinde birçok farklılıkları barındıran Balkanların iklimi-bitki örtüsü de farklı farklıdır.31 Bu geçiş yükseltiye ve dağların konumuna göre de etkilenir. mısır gibi ürünler yetiştirilir.

Jelavich and Jelavich. 1995. Aspects of the Balkans. ortak kültür ve şuurunu engellemiştir. Ayrıca Akdeniz ve Adriyatik denizine bakan Yunanistan ve Dalmaçya kıyıları da Balkanlara girmeyi kolaylaştırır. ed. siyasi ve ekonomik yapıyı önemli ölçüde etkilemiştir. A Mirror of the New International Order. ”. Yunanca. 1944’ten 1989’a kadar da Ruslar son derece etkili olmuşlardır. Latinlerin (Katolikler) İstanbul 33 Huey Louis Kostanick. bölge böylece milletler. Pres. kültürler mozaiği durumuna gelmiştir. Almanca. İtalyanların ve Fransızların içinde bulundukları Haçlılar geçmiş ve Osmanlıların kesin hâkimiyetinden bugüne kadar bölge. Kuzey doğudaki Boğdan koridoru. Bulgar ve Sırplar bu tarafta yer almışlardır. Arnavutça. Hıristiyanlık. Ruslar bölgeye girmiş. Roma İmparatorluğu ile yayılmasına karşılık.34 Kuzeybatıdaki ovalar Orta Avrupa’dan.by Henrik Birnbaum and Sperus Urgonis. 1965. “Nationality in the Balkans: The Case of Macedonians”. 1972.424 34 F. Germen kabileleri. Bulgarca. Macarca. Asya ve Afrika arasında geçiş yollarının birleştiği yerdedir. Cambridge. Harvard Uni. Vatikan’dan ayrılmasıyla sonuçlanan tarihi karar ile Yunan.10 3. Balkan Demographic trends and population heartlands.K. ed. Bizans imparatorlukları kurulmuş. Osmanlılardan sonra İkinci Dünya savaşı sırasında Alman ve İtalyan işgali yaşayan bölgede. İstanbul.A. Yüzyıllardır bu yönlerden gelen insanlar geldikleri bölgelerin kültür ve etnik yapılarını da bölgeye taşımışlar. Avrupa.3. Bulgarlar bölgeyi ele geçirmişler. s.2 . Englewood Cliffs: Prentice-Hall. p. 1991. Slav’larla çekişmiş. 122 35 Aleksa. çok çeşitli milletlere ev sahipliği yapmıştır. Balkans. 1054’te İstanbul’da Doğu Ortodoks Kilisesi’nin. p. Mouton. Türkçe.Yasemee. Güney Göksu Edoğan. p.36 Bu bölünme öyle çetin olmuştur ki 1204 Haçlı Seferinde. The Conquested Country. Bin yıldan daha önce Vizigotlar Tuna’yı aşmışlar. İtalyancanın ise azınlıklar tarafından konuşulmasına yol açmıştır35 Balkanlarda teolojik yapı kültürlere şekil verip. Sırpça-Hırvatça ve Slovencenin resmi dil olmasının yanı sıra. The Balkans. Orta Asya’dan Hunlar. Bu önemli olgu.33 Yüzyıllar boyunca kavimlerin geçiş alanı olduğundan dolayı bu bölgede birçok milletten insanlar görmek mümkündür. Konumu itibariyle milletleri cezbeden Balkan Coğrafyası aynı zamanda bu topraklarda yaşayan kavimlerin dağınık yerleşmesi ile kültürel kaynaşmalarını. Avarlar. Kemal Saybaşılı. Djılas: . BALKANLARIN ETNİK YAPISI Konumu itibariyle Balkanlar. Ukrayna bozkırlarından ve İstanbul Boğazı da Anadolu’dan balkanlara girişi sağlar. Roma imparatorluğu.

kuzey ve batıdaki Yunan olmayan insanlar olarak nitelendirilmişlerdir. Yunanlılar. 59–69. “Büyük Yunanistan”. yüzde yirmisi Ortodoks. 1983. The Absence of Empire. Uni. Vucunich. Hırvatlar. p. 347–348 40 Esther Singleton. Üç büyük semavi dinin mevcut olduğu. Ortodoksları Türk ve İslam hoşgörüsüne yaklaştırmış ve “Papa’nın tacından ise Sultan’ın sarığı” deyişine sebep olan tercihi getirmiştir.”Büyük Arnavutluk”. 36 37 Wayne S. Berkeley. Slovenler. beraberinde İslamiyet’in yayılmasıyla yeni bir inanç dalgası getirmiştir. p. “Büyük Bulgaristan”. Arnavutların geneli Müslüman. Arnavutlar. Bulgarlar ve Rumenler ağırlıklı olarak Ortodoks’turlar. Arnavutlar İllirya kökenli olduğu kabul edilen Arnavutlar Balkanların en eski toplumlarındandır.37 Türklerin Balkanlarda hızla yayılması. Karadağlılar) ve Türklerdir. Oluşan inanç grubuna bakıldığında. Karadağlılar. Tarihte Roma ve Osmanlı haricinde bölgeye hükümranlığını geçirmiş büyük devlet olmaması. op. “Büyük Yugoslavya” söylemlerini getirmiş ve milliyetçiliğin ağır basmasına yol açmıştır. 39 3.38 Balkan yarımadasındaki bu inanç farklılığı.53 38 Kertesz. (Sırplar. History of the Balkans. Etnik yapı ve coğrafi şartların da etkisiyle sürekli savunma ve egemenlik dürtüsü getirmiştir. Conteporary Yugoslavia. N.3 . 19 ırkın yaşadığı. bu topraklarda yaşayan toplumların ortak özellikleri haline gelmiştir.York. 1992. s. The New Yorker. Of California Pres. Vol. History …. Bu verilere göre tarihçiler bu insanların günümüzdeki Arnavutluk civarında olduklarını söylerler. 1908. Jelavich. Turkey and the Balkan States. 1969 B. New York: Dodd.. bölgeyi nüfuzuna almak isteyen güçler için daima siyasi bir malzeme olabilecek bir unsur oluşturmuştur. Bu etnik gruplarda görülen aşırı milliyetçilik ve büyük devlet olma özlemi. “Büyük Sırbistan”.Jelavıch. s. “Büyük Makedonya”.11 işgalleri ve bu işgal esnasındaki zulümleri. B. 16 dilin konuşulduğu. Sırplar.40 Milattan önce 1200 yıllarında Balkan yarımadasında yaşamışlardır. Bulgarlar.1. Güney Slavları. August 10.8 39 William. PFAFF. yüzde 10’u Katolik’tir. 1. 10 bağımsız ülkeden oluşan Balkan yarımadasında başlıca etnik gruplar.. 3–282. Mead and Company. Yunanlılar. Kendi kayıtları olmayan İllirya’lılar Yunan kaynaklarında.The United States and Eastern Europe…. vol.. “Büyük Hırvatistan”.1. “Büyük Karadağ”. p. Makedonlar.

Trakya. diğer Balkan devletlerinde olduğu gibi farklı coğrafi bölgelere yayılmıştır. 15. Osmanlılar bu halka Slavca “yabancı” anlamına gelen bir sözcükten türeterek Ulah 41 Ferdinand Schevill. Slavlardan dil.3. . Yunanlılar Yunanlılar yarımadanın ilk yerlileri değillerdir fakat öyle düşünülürler. Bunun sonucunda da diğer balkan devletlerinde olduğu gibi. Yunanlılar. hiçbir zaman tam esarete alınamamışlardır. s. 3. Bu topluluk. Latin. bu bölgede yapılan kazılardan elde edilen bilgilere. Çünkü kendileri ve komşuları hakkında yazılı kaynak bırakan ilk toplumdur. A History of Balkans….12 Tarihçilerin. Slav göçünde ve Türk otoritesinde. Romen çobanlarının yaşadığı yaylalar vardır. yüzyılda İslam’ı kabul etmeleriyle dini ve kültürel farklılıkları belirginleşmiştir. Arnavutça. Slav ve Türk dillerinin karışımıdır. genel olarak Ortodoks Hıristiyanlarındandır ve İstanbul Fener patrikliğine bağlıdırlar. Helenizm tehdidinde. İlliryalıların Arnavutların atası olduğuna ilişkin diğer bir delili ise.2. 3. Roma tehdidinde. Günümüzde Arnavutların önemli bir bölümü Arnavutluk dışında yaşamaktadırlar. Fakat Romanya veya Rumen ismi yenidir ve 1862’ye dayanır. Yüksek dağlık bölgelerde yaşadıkları için. Rumenler Rumenlerin kökenleri klasik çağlara dayanır. 3. daha önce Ulahlar olarak bilinmekteydi. din ve kültür yönüyle farklıdırlar.41 Yunan toprakları. toplanan materyallere göre. Arnavutlar. farklı etnik yapıları barındırırlar. bölgenin başka toplulukların istilasına fazla uğramamış olmasıdır. Arnavutça konuşulan bölgeler.

Justinian hükümdarlığında Dalmaçya kıyılarına ulaşmışlardır. Fakat Sırplar gibi Ortodoks değil Müslüman’dırlar. Bosnalılar Sırplar ve Hırvatlar aynı kökenden gelirler ve aynı özellikleri taşırlar. Yunanistan ve (eski Yugoslavya-Kosova) bölgelerindedirler. Oder ve Dinyeper ovalarından Karpatlar ve Mora koridorundan güneye geçmişlerdir. 3. Makedon ve Bulgarlardan oluşur. Bunların yanı sıra farklı kökenden gelip Müslümanlığı ve Türklüğü benimsemiş topluluklar da mevcuttur. Latince kökenli dil konuşan Rumenler.4. 3.6. Bulgarlar Bulgarlar. Burgaz yakınlarında Doğu Roma ordusunu yenip bölgenin kapılarını açmıştır. Aralarında dil ve kültür birliği bulunan güney Slavları dini bakımdan farklı özellikler gösterirler. Hırvatlar. Slavlardan sonra Balkan yarımadasına gelmişlerdir.43 Asıl kökenleri Türk olmakla birlikte Balkanlara girince Slav çoğunluk arasında asimle olmuş. Hırvat ve Slovenler Katolik.13 adını vermişlerdir. Romanya Ortodoks kilisesine bağlıdırlar. Sırp ve Karadağlılar ise ağırlıklı olarak Ortodoks’turlar. barbar istilası adını verdikleri göçler sırasında gelmişlerdir. Türkler Balkanlarda Türkler azınlık olarak yaşamaktadırlar. Slovenler.42 Güney Slavları denen bu grup Sırplar. Bu coğrafyada yüzyıllarca hâkim olan Osmanlı kökenlidirler.5. Kağan Asparuh 679’da Tuna’yı geçerek günümüz Bulgaristan’ına girmiş. History of the…s. Slavlar Slavlar Balkanlara Roma imparatorluğunun sonlarına doğru.5 . 3. Türk nüfusu günümüzde Bulgaristan. dil ve dinlerini 42 Georges Castellan.

II. Göçebe hayatı devam ettirenler varsa da çoğu.45 Balkan Yahudileri genellikle bulundukları ülkenin dilini konuşurlar.12 L. Hitler Almanya’sının etkisiyle. 3. Slavca konuşup Ortodoksluğu seçmişlerdir. The United States …. Ankara: Öncü Kitap. 2000. Günümüzde ise Avrupa’da en kalabalık Çingene topluluğu Balkanlardadır.8.7 45 Stephen D. Çingeneler Sanskrit temelli bir Hint dili konuşurlar. Dünya Savaşı sonrasında Yahudi nüfusu önemli miktarda azalmıştır. Balkanlarda Yahudilerin varlıkları Roma İmparatorluğu zamanına dayanır. Balkan Çingeneleri Göçebe olarak bilinen Çingeneler. s. The Balkans…. günümüze yalnızca isimlerini getirebilmişlerdir. Stavrianos.S. Anadolu yoluyla geçmişlerdir. 43 44 Yusuf Küpeli. Balkan Yahudileri Balkanlarda bir Yahudi devleti olmamış ancak II.44 Bulgarlar. milattan önce 1300’de Hindistan’dan Balkanlara ve Avrupa’ya. Balkan Yahudileri için çok önemli bir gelişmedir. Ancak 1492’de İspanyol baskısıyla sürülen 200. 3. bulundukları bölge halklarıyla kaynaşarak yerleşik hayata geçmişlerdir. ancak bir kısmı da İspanyolcanın bir biçimi olan Ladino dilini konuşmaktadırlar. s.Kertesz.7. s.000 Yahudi’nin Osmanlı İmparatorluğu tarafından kabul edilmesi. Dünya Savaşı yıllarındadır. Diğer önemli bir gelişme ise II. Tarihin İzinde Balkanlar ve ABD.8 . Dünya Savaşına kadar yoğun nüfusları olmuştur.14 değiştirip.

önce yarımadayı boydan boya geçen. ticaretin ve zanaatlarda iş bölümünün ilerlediği bir dönem olmuştur. Grekler MÖ. 1400’lerde Girit’i ele geçirmiş ve Minos (Minoan) uygarlığını yıkmışlardır.Ö 8000’lerde ön Asya’da başlayan Yontma Taş devrinin son dönemlerindeki gelişmelerin etkisiyle Balkanlarda. Milliyet yayınları. Grek aşiretleri Balkanlara. Balkanların Tarihi. sayı 38. 6000’lerde bakır kullanmaya başlayan eski Avrupalılar küçük yerleşik topluluklar oluşturarak zamanla zanaatlarında uzmanlaştılar. Mart. Yontma Taş devrinin kültürünün izlerini görmek mümkündür. 1992.Ö.46 Makedonya ve Romen Oltenya’sında. tarımla uğraşan köylerin oluşumu. Türk Tarihi Dergisi (TTD). M. sonra da tüm Avrupa’yı kapsayan ve 7000’lerin sonuna kadar süren bir gelişmeydi.1. 6000 dolaylarında Meriç vadisinde ortaya çıkmıştır. çömlekçilik gibi önemli değişimler ortaya çıkmıştır. MÖ. 2000. 47 MÖ. 7000–3500) beşiği olarak kabul edilir. metal eşya yapımının. 3000 yıllarında kuzeyden gelmeye başlamışlardır.19 46 . Türkiye Stratejik Araştırmalar ve Eğitim Merkezleri (TÜRKSAM). birkaç bin yıllık gecikme ile ilk şehirlerin doğuşu.15 4. Bu. Bu değişim Yontma Taş Devri sonunda kurulan uygarlıkların yayıldığı Kuzey Yunanistan’dan başlayıp. TARİHTE BALKANLAR 4. Doğu Balkanlarda ilk neolitik yerleşimler MÖ. Eski Uygarlıklar Balkanlar.Ö. İstanbul. eski Avrupa uygarlığı’nın (M. 2000’lerin sonlarında Akalar balkanların güneyinden gelmişler Giritten başlayıp. Sicilya’ya kadar uzanan Miken uygarlığını oluşturmuşlardır.111. Pelopennes yarımadasına M. s. 47 Georges Castellan. s. Türk Tarihi Dergisi.

Romalılar ise bölgeyi 168’de işgal etmişlerdir. 300’lerde kuzeybatıdan Balkanlara girip. Tüm orta ve batı Avrupa. .8-9 50 İslam Ansiklopedisi.Ö 336– 323) Hint bölgelerine kadar. İstanbul. Bulgar ve Makedonya bölgelerinden Trakya ve İlliryalılarca kovulduktan sonra Epire. Ankara: Öncü Kitap.50 Klasik Yunan şehirleri eski önemini yitirmiş. Tarihin İzinde Balkanlar ve ABD. ancak bu büyük imparatorluk pek uzun süreli olmamış ve generalleri tarafından paylaşılmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı.28 . Almanların ataları olarak kabul edilen Ostragotlar ve Vizigotlar Avrupa’da geniş bir coğrafyaya yayılmışlardı. Antakya ve Korint önem kazanmıştır. eski Yugoslavya bölgesi ve Arnavutluk hariç Balkanların büyük kısmını sınırları içine almaktaydı. Tuna’nın kuzeyine dek uzanan Traklar. 48 49 Barbara Jelavich. Roma imparatorluğunun sınırları içine yerleşmişlerdir. 358’de Makedonya kralı Philippe ve daha sonra Büyük İskender tarafından işgal edilmiştir. 4 Yusuf Küpeli. Bu iki kavim de demir çağının göçebe kavimleridir. Büyük İskender (M. 1988.s. Vizigotların bir kısmı 300’lerde Hun baskısıyla Tuna’yı geçip Balkanlara. İngiltere’ye yayılmış Keltler M. İlliryalıları güneye itmiş ve Anadolu’ya kadar uzanmışlardır.49 II.48 Romalılar. İrlanda. 1100’lere doğru demir kılıçlı savaşçılar olarak tanınan Dorlar. Balkanlara ilk yerleşen kavimlerdendir. Akarnan ve bütün Trakya’ya yerleşmişlerdir. History of the Balkans. eighteenth and…. s. Mısır ve iç Asya’yı ele geçirmiş.16 MÖ. artık Mısır’daki İskenderiye. günümüz Arnavutluğundan çok daha geniş bir bölgeyi İllirya olarak adlandırıyorlardı. Tarihte ilk defa İskender tüm Balkan yarımadasını tek çatı altında toplayabilmiştir. p. güçlü bir krallık kurmuşlardır. Adriyatik’e uzanan alanda yaşayan İlliryalılar ve Morova ırmağının doğusundan. 2000. Philippe tarafından kurulan ve oğlu Büyük İskender tarafından doğuya doğru geliştirilip bir dünya imparatorluğu haline getirilen Makedonya Krallığı.Ö. Özellikle kıyı bölgelerinde Yunan Şehir devletleri kurulmuştur. Adriyatik’in doğu kıyısını. Aslında önceden Morova vadisinin batısından. İllirya MÖ.

İskender’den sonra Roma. Edirne. 1. Belgrat.2. Balkanlarda büyük doğal yollar üzerinde yerleşim yerleri kurmuşlardır. Niş ve Sofya olmuştur.51 Aynı zamanda Dalmaçya. Balkanlarda Egnatia yolu gibi yollar açıp ulaşımı. 201’de Kartaca’yı yenerek batı Akdeniz’i ele geçirdikten sonra. Pannonia. Devlet kontrolünde köleler bu madenlerde çalışırlardı. yönetim güçlükleri sonucunda İmparator Theodore tarafından 395 yılında bölünmüş ve 476 yılında ise son imparator tahttan indirilmiştir. Bizans Dönemi İmparator Konstantin 323’te Edirne zaferiyle tek imparator haline geldikten sonra. yy. madencilik açısından da ayrıca önemliydi.Ö. Roma Dönemi İskender’den sonra halefleri arasında meydana gelen kavgalar. Bizans’ın Hıristiyanlık inancı. sevkıyatı kolaylaştırıp ticareti canlandırmışlardır. 4. M. Bu dönemdeki önemli yerleşim yerleri. Balkanlar. Antik gelenekten ve Helenizm’den gelen temel. Romalı yapısı ve Helen kültürü.17 4. Temel kuvveti orduya dayanmasına rağmen. ikinci kez tüm yarımadayı hâkimiyeti altına alabilmiş ve hâkimiyeti 400 yıl gibi uzunca bir müddet devam etmiştir. yukarı Moesia ve Makedonya gibi büyük eyaletler kurmuşlardır.9 . Romalılar. 2. s. güçlü bir medeniyet kurulmuştur. Romalılar. Levtchenko ise Bizans uygarlığını 3 temele oturtmuştur. MÖ. Roma senatosu için Balkan yarımadasına müdahale şansı oluşturmuş ve bu kavgaları çözüme kavuşturmuşlardır. 330’da Konstantinopolis’i alıp başkent yapınca Roma dünyasının merkezi İtalya’dan Balkanlar’a kaymış oldu. 51 Barbara Jelavich. Hun istilalarının zayıflattığı imparatorluk. eighteenth and …. medeniyetini kuvvetlendirmiş ve Balkanlarda derin etki bırakmıştır. 4. History of the Balkans.3. 167’de doğu Akdeniz’i de hâkimiyetine almışlardır.da devlet dini olmak zaferini kazanmış bulunan Hıristiyanlık’tan gelen temel.

kitleler halinde Balkanlara yerleşmişlerdir. Milliyet Yayınları. Böylece Balkanlar. Got ve Roma hâkimiyetini parçalamıştır.13 54 E.V. 1979 s.Galati. Ancak 800’lerin başında Franklara yenilmişlerdir. Hun İmparatoru Atilla’nın (434–453) Hunların başında doğuya yönelmesi. üç temelin birbirine geçmesinin bileşkesidir. Sonunda. yüzyıla kadar. Cambridge: At the University Pres. Avarlardan sonra bölgeye Magyarlar (Macarlar) gelmişlerdir.18 3. Man. Bizans dininden tek farkı Slav dilleri oldu. Eastern Europe Between The Wars 1918-194.52 Bu dönemde Slavlar Balkanlara yerleşmişlerdir. Bulgar imparatorluğu yıkılmıştır.dan itibaren Slavlaşan Bulgarlar. yüzyılın ikinci yarısında Hıristiyanlığı seçen Sırplar. Bizans bu üç unsurun. Yunan-Slav bir yapı içinde kalmıştı. Bizans. Stephen Fischer. State and Society in East European History. Letvtchenko. Hıristiyan olmuşlardır. Bulgarları yenince. 1946.C. Bunun sonucunda Bulgar dininin. 600’lü yıllara kadar sürmüştür. Eastern Europe in the World History. 1018’de Bizans imparatorunun saldırısıyla. 1018’de Bizans İmparatorluğu. Slav tehdidiyle 53 sınırlanmıştır. Tuna’yı aşan Slavlar. New York: Praeger Publishers 53 52 . Bulgar ve Bizans egemenliğinde yaşamışlardır. Kültürel olarak imparatorluğun Yunanlaşması. Slavlar kimi zaman önlerindeki halkı asimle etmiş. Slavların gelmesiyle Balkanlardaki Bizans varlığı. yy. Heraclius’un yönetim dilini Latince’den Yunanca’ya çevirmesiyle sağlanmıştır. yüzyıldan 12. Fransa. 9. ve 10 yy. Sırplar serbest kalmış ve iyi organize olup M. Bunun üzerine yolu açılan Slavların 400’lerin sonuna doğru başlayan göçleri. Göçebe Avarlar 550–575 yılları arasında Macar ovalarına yerleşip güçlü bir imparatorluk kurup. 9. Bu savaşçı toplum krallık kurup Bizans’ı çok meşgul etmiştir. Bizans’ın yakın ve sıkı bağlarla bağlı bulunduğu Asyalı ve doğu’nun etkisinden gelen temeldir.122 Hugh Seton Watson.54 Balkanlarda Bizans’a karşı diğer Slav tehdidi ise Sırplardı. Bizans.Helmreich. s. kimi zaman da asimle edilmişlerdir.da Bulgar gücü Bizans için temel tehditlerden biriydi . İtalya yönüne akınlar yapmışlardır. 8. 9.

Haçlı seferiyle baştanbaşa çiğnenen ve en feci günlerini yaşayan Konstantinopolis ile Balkanların güneyi (Epir dışında) Latinlerin egemenliğine geçmiştir. eighteenth and …. zayıflayıp güçten düşmeye başlamıştır. boyunduruğa almak için Bizanslaştırma gerekliydi.18 . halkı bezdirmişti. 13.dan itibaren sürekli Türk kavimlerinin gelip. Balkan milletleri tarafından daha cazip görülmüştür.1. Balkanlar. genellikle yerel halk olan Slav. yy. Kuzey tarafından gelen bu kavimler. yy.4. akın ve istilalarına maruz kalan imparatorluk zayıflamıştır. bunu din yoluyla yapmışlardır. da Roma’nın dini açıdan devam eden etkisi sayesinde. Her kaybettiği çatışma sonucunda kayıpları telafi için Bizans İmparatoru. Sırp ve Bulgar gibi özerk kiliselerin oluşturulmasına ve ibadetin Yunanca’dan başka dillerde de yapılmasına izin veren Ortodoks kilisesi. 4. 11. Slavların. yy. Katolik kilisesinin katı kurallarına karşın. Osmanlı’nın bir güç olarak sahneye çıkışından önce sürekli toprak kaybeden Bizans. Bu dönemde bir kurtarıcı güç beklenmekteydi. Bulgarların. 11.19 güçlü bir devlet kurmuşlardır. Bu çekişmelerden kazançlı olan Konstantinopolis Patrikliği olmuş ve Balkanların büyük kısmı Ortodoks Patrikliğine bağlanmıştır. Osmanlı Öncesi Balkanlara Gelen Türkler Balkanlar 6. Doğudan da İranlıların ve Arapların sürekli baskı. bazıları ise egemen hale 55 Barbara Jelavich. yy. başlarında 4.4. Bizanslılar. Balkan uluslarının dirençlerini kırıp. p. Dak ve Traklar’lara karışmış ve asimle olmuş. yerleştiği bir mekân olmuştur. halktan topladığı vergileri iyice arttırıp. Bizans’a karşı daha sert bir direniş göstermişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi 4. History of the Balkans. Papa ile Patriklik arasında rekabet ve yetki tartışmaları alevlenmiştir. Batıdan Avarların. Bu Haçlı seferinden sonra Bizans sürekli küçülmüştür.55 Sırplar kendi bağımsız devletlerini kurunca.da Volga üzerinden gelen Peçenekler ve Kumanların istilasına uğramıştır.

W. Aydınoğlu Umur Bey. Silahlı Kuvvetler Dergisi. 10 58 Yücel Aktar. yani din için savaştı. uç bölgesinde olmanın sağladığı dini avantajlarının yanında. Francis. 400 çadırlık bu küçük topluluk. Rumeli Türklerinin büyük destanı Saltukname’de Sarı Saltuk.2.Carter. An Historical Geography of the Balkans. Selçuklular ve Bizans arasında bir uç bölgesi olan Söğüt ve civarına yerleştirilmişlerdi. Bu yönden Balkanlara ilk yerleşme. Osmanlılar. sayı 263. Harvard Uni. Kuzeyden gelen gruplar asimle olup. Bizans Tahtı için Rumeli’de çarpışan Cantecuzenus ile ittifak kurarak. s. Anadolu Selçuklu Devleti yıkılınca. 1993.57 Bu tarihten Osmanlıların geçişine kadar olan dönemde Türk geçişleri. 1340’larda 300 parçalık bir donanma ile İzmir’den Balkanlar’a akınlar düzenlemiş.89 57 56 . Printed Office. 1977. cihat”. Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı I. Bunlar arasında en önemlisi devlet kurmuş olan Bulgarlardır. Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı. yy.20 gelebilmiştir. Osmanlı Balkan Fethi Osmanlı Devletini kuran Kayı boyu. Saltukname Metni. Alaettin Keykubat döneminde. sf.. köhneleşmiş. London : Academic Pres. Genelkurmay Başkanlığı Basımevi.56 Yine Hıristiyan dinine geçmiş Kıpçak/Kumanlar da 14. genellikle küçük akınlar ve taht kavgalarına davetler yoluyla olmuştur. Ankara.’da beylik kurmuşlardır. Fahir İZ: Saltukname I-VII. Uç bölgesine yerleşen Müslüman beyliğin yapması gereken de “gaza. Osmanlı Devletinin kısa sürede kuruluşu ve balkanlara kısa sürede egemen oluştaki başarısının nedenleri. İstanbul. 1976. yerel halka adapte olmalarına rağmen Anadolu tarafından gelen Türkler kendi kültür ve dinini kaybetmemişlerdir. 1352’de Cinbi (Tsympe) de bir köprübaşı kuruncaya kadar pek çok Türk akıncısı Rumeli’ye geçmiştir.. birliği ve beraberliği bulunmayan Bizans’a yapılan akınlardan alınan ganimetlerle ekonomik avantaj da sağlamaya başladı.4. 1261’de Moğollardan kaçıp Bizans’a ve Kuzey Dobruca’ya sığınan Sarı Saltuk Türkmenleri olmuştur. Dobruca ve Arnavutluk’a kadar hareket alanını genişletilmiştir. Balkanlar’ı İslamiyet’e ve Türklere açan büyük veligazi olarak anlatılır.3 P. Wittek: “Yazıdji Oghlu on Christian Turks…” Bulletin of the School of Oriental African Studies. 4. Pres.58 İslam dünyasında Hıristiyan devletlerle temas eden sınır bölgesine “Uç Bölgesi” denirdi.1977 s. Zikreden Kaynak Halil İnalcık: “Türkler ve Balkanlar” Balkanlar Semineri.

Osmanlı kuvvetleri. Edirne’den Enez’e kadar ilk yayılış güzergâhıydı. New York: Dodd. Keşan. Osmanlı’ya karşı Balkanlarda direnç kırılıyordu. Süleyman Paşa’nın atından düşüp öldüğü 1359 yılına kadar geçen beş yıllık sürede. Tekirdağ civarları depremler sebebiyle tamamen boşaltılmış.284 61 Edward A. bütün Gelibolu yarımadası. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi 1994. gelecek fetihler için bilgi birikimi oluşturmuşlardır. 9. 1363’te Edirne’yi ele geçirmişlerdir. “Osmanlıların Rumelide İlk fethettikleri Çimpe Kal’ası”.21 sağlanan serbestlikle yüzünü Bizans’a ve Balkanlara dönen Osmanlılar. zaaflarını anlayıp. 1347. İÜEF Tarih Dergisi. Bizans İmparatorlarının talebiyle önce 1345’te. Osmanlılar. artık Anadolu’dan geçirilen Türkmenlerle Balkanların fethine girişilebilirdi. s.59 Orhan Gazi. Bölge Türk iskânı için müsait haldeydi.7 59 . kısa sürede sağladıkları savaş gücü ile bir devlete dönüşebilmişlerdir. Trakya’da önlerinde ciddi bir engel görmeden hızla yayılıp.61 1365’te de Edirne Başkent yapılmıştır. Sayı:2 (1950). Malkara. Şerif Baştav. Cilt 3. 1349. Çorlu ve Tekirdağ’a kadar bütün Marmara sahilleri ele geçirilmiştir. Paşayı Rumeli Beylerbeyi yapmıştır. 1352’ de verilen Cinbi kalesi.60 Cantacuzenus’un müttefiki olarak defalarca yardıma giden Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa’ya. Mead Company. 1353’te olmak üzere Rumeli’ye defalarca geçmiştir. sonra 1346. İlginçtir ki o yıllar Gelibolu. (Ankara 5–9 Eylül 1990) Kongreye Sunulan Bildiriler. I. Bizans taht kavgalarından yararlanan Osmanlılar. Gelibolu yarımadasına geçmelerinden sonra Meriç boyu. Balkanlara açılış için önemli bir üst oldu. Balkanlarda çok hızlı yayılmışlardır. I. Murat döneminde asıl Balkan fetihleri başlamıştır. Osmanlılar Bizans’ın iç kavgalarına karışıp. s. Balkan ülkelerinin durumunu. halk kuzeye Bulgaristan tarafına göç etmişti. The Otoman Turks. Türk Tarih Kongresi. Freeman. Osmanlılar. 1371’de Sırp ordusunu bir baskında yok edince. Turkey and the Balkan States (As described by great writers). 829 60 Münir Aktepe. Osmanlı İmparatorluğunun Yeniden Kuruluşunda Rumeli’nin Katkısı. 1908. Ester Singleton. zenginliklerini öğrenip. 1364’te Lala Şahin Paşa komutasındaki ordu Filibe’yi alınca. s. Murat. ülkenin yollarını. 1354’te Gelibolu kalesi de ele geçirilince.

Bizans. Bosna yakınlarındaki bazı ufak kaleleri62 fethedip. Lala Şahin Paşa komutasındaki 20. Sonucunda. Eflak prensiyle her an birlik yapıp Sultan’a saldırabilirdi. Arnavutlardan oluşan orduyu yenince. sf. 28 Temmuz 1402’ de Ankara savaşında Yıldırım’ı yenmesiyle. Macar kralı. Ulah. Ancak Sultan Murat I. “Bosanski Paşaluk”…. Bu tehdit üzerine Yıldırım Bayezid. Balkanlarda Türklere karşı koyabilecek son kuvvetler de yok edilmiştir. Tvrtko. Bulgar kralı İvan Şişman.38 62 . Boşnak. Yıldırım’ın Balkanlarda ilerleyişini kesmek için. Sigismond’un yönettiği bir haçlı ordusu 1396’da Niğbolu’yu kuşatmış. Sultan için tehdit oluşturmaktaydı. 1393’te Tirnovo kuşatılmıştır. Niğbolu’dan sonra Türkler Sırbistan ve Bulgaristan’ın ilhakını tamamlayıp. ancak Kral. Bu yönde.5 63 Hazım.000 kişilik ordusunu Bosna üzerine yollamış. Makedonya ve Bulgaristan’daki hanedanlar Osmanlı üstünlüğünü kabul etmek ve haraç verip. Osmanlı ordusunu takviye için bir kuvvet göndermeyi kabul etmek zorunda kalmışlardır. Bizans’ın ve Balkanların tamamıyla Türklerin kucağına düşmesi sonucunu doğurmuştur. İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.22 I. Osmanlı ordusu dağılmış. Şabanoviç. Ploşnik mevkiinde Türkleri bozguna uğratmıştır. 1965–1966 Öğrenim Yılı Lisans Tezi. doğudan gelen Moğol hükümdarı Timur’un. Murat. Niğbolu Haçlı seferi. Üsküp sancak beyi ile Bosna ve Hırvatistan istikametindeki seferlerine devam etmişlerdir. can çekişmekte olan Bizans İ. Ancak. 1389’da büyük bir ordu ile Kosova ovasında. Zeki Domaç. s. Bu olay başlangıçta Türklere karşı ittifakı ümitlendirmiştir. fakat 25 Eylül 1396’da Yıldırım Bayezid’in hızla yardıma gelmesiyle Haçlılar dağıtılmıştır.63 Balkanlardaki Osmanlı ilerlemesi Yıldırım Bayezid döneminde de sürmüştür. Papa tarafından desteklenen. Bulgar devleti üzerine gitmiştir. Türk akıncı birlikleri. Sefer sonucunda Bulgar devleti tarihe karışmıştır. Morova Irmağının batısına geçmişlerdir. Sırp. Balkanlarda Osmanlı ilerleyişini Haçlılar durduramamışlardır.

494 69 a. II. s. 9.103 67 Mustafa Kahramanyol.23 dirilmiş.68 Bu hedefte ilerleyen Fatih. II. oluşan dumanlı havadan balkan milletleri yararlanıp isyan etmemişlerdir. 1995. 1957. 65 Anadolu’nun parçalanmışlığı Balkanlara tesir etmemiş. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi 1994. cilt 4. 1. Cilt 3. Ankara. Mehmet daha büyük bir iş yapmıştır. Bu arada Arnavutluk’ta Kosova zaferleri (1389.e.. C. Sultan. 1999.14 . Bizans İmparatorluğunu tarihe gömen Fatih. Çadırdan Saraya. Burak yayınevi. İslam peygamberinin müjdelediği bir komutan olarak. İstanbul’u almasıyla Fatih unvanını da alan II. s. Türkiye’nin Varolma Şartları” Yeni Türkiye Cumhuriyeti Özel Sayısı. tüm bölge topraklarına “Bosna Sancağı” adını vermiştir. 835 66 Nazım Tektaş. Osmanlı 1.Şehir Matbaası.106 65 Şerif Baştav.1448) ile Balkan egemenliği pekiştirilmiştir. 1448’den 1468’e kadar isyanını devam ettirip. Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda Bosna’nın alınıp Venedik ve Macarlara karşı ileri harekât üssü haline getirilmesini amaçlamıştır..64 Anadolu Türk birliğinin kurulması bir asra yakın gecikmiş ve Osmanlı Devleti karışıklık içine girmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun Yeniden Kuruluşunda Rumeli’nin Katkısı. Ankara savaşından sonra da aynı davranışları devam ettirmişlerdir. Murat. 1444’de Sultan II. Mehmet. Osmanlı Balkan ilerleyişi bir müddet durmuş. siyasal birliğin yeniden tesisi için bölgeden destek görülmüştür. Türk Tarih Kongresi. Bizans’ın mirasını da üstlenerek Osmanlı devletini gerçek bir imparatorluk haline getirmiştir. Osmanlı’yı güç duruma sokmuştur.g.69 64 Ankara Meydan Muharebesi (1402). İstanbul. sf. s. haçlı ordusunu Varna’da yenerek önemli bir zafer daha kazanmıştır. Murat devrinde ilerleyişine devam etmiştir. Devletin güçlü halindeki tavırları neyse. Bizans imparatorluğuna da son vermiş oluyordu.1427 68 Mufassal Osmanlı Tarihi: Fatih’in Bosna Seferi. Bu arada Arnavutluk’ta ayaklanan İskender Bey. s.67 Çelebi Mehmet’le tekrar toplanan Osmanlı devleti. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı Yayınları. İslam âleminde prestijini en üst seviyeye çıkartmıştır. Konstantinopolis’i alıp İstanbul yaparken. . s.66 İsyan girişiminin aksine. no:23-24. “Balkanlar ve Türkiye. (Ankara 5-9 Eylül 1990) Kongreye Sunulan Bildiriler. Bosna Hersek’i fethederek.

“Türklerin Rumeliye İlk Geçişleri ve İskân Faaliyetleri”. Lieden. 2002. dükalar ve Bizans İmparatoru idi. hayatları müddetince sadık kalmaya mecbur kalırlardı. alınmak istenen yerler üzerinde sürekli baskı yaparlar. Askeri birlikler dağıtılmaz. Vasal hale getirilmiş bölgelerin yöneticilerinin. hem de daha fethedilmemiş bölge askerlerinin Osmanlı’ya sempatiyle bakması sağlanılmış oluyordu. böylece bölge yöneticileri. Osmanlılar fethettikleri bölgelerde halka hoşgörüyle yaklaşıp. krallar. Osmanlı Fetih Politikası Osmanlı’nın kısa sürede egemenliğini kabul ettirebilmesi sistemli bir politika sayesinde olmuştur. Yayına Hazırlayan Dr. Mücadelede muhatap halk değil. Böylece hem Osmanlı askeri yapısı genişletilmiş. 4. senyörlerinin sadakatini sağlamak için. 1972 s.4. Bursa.70 Fakat Viyana kuşatması başarısız olmuştur.Pitcher.46 . dinlerine dokunmamışlardır. Bu ahidnamelerde Sultan. Sultana bağlı oldukları müddetçe varlıklarının devamı taahhüt edilirdi. bölge liderlerine bildirilirdi. askerlere de verilirdi.s. An Historical Geography of the Otoman Empire. Daha sonra Osmanlı Sultanının ahidnemesi idarecilere. çocukları rehin olarak tutulur. (From earliest times to the end of sixteenth century). Hasan Basri Öcalan. kiliselere. Savaşla fethedilen yerlerin halkı ise. Osmanlı gücünü göstererek idareci ve halkın direnme gücünü kırarlardı. Bu sözler aynen yerine getirilir ve halk üzerinde etkili olanlar halka güven verirdi. mal. 70 D.3. Balkanlarda Türk Kültürünün Dünü-Bugünü-Yarını. yerleştirmişlerdir.24 “Muhteşem” olarak tanınan Kanuni Sultan Süleyman ise 1526’da Mohaç’ta Macar ordusunu hezimete uğratmış ve 1529’da Viyana’yı kuşattığında prestij ve gücünün en üst seviyesindedir. genellikle emniyet düşüncesi ile Anadolu tarafına nakledilip.E. Sınır boylarındaki uç beyleri.171 71 Sezai Sevim. din hürriyetinin sağlanacağına söz verirdi. Bu sebeple barışla alınan yerlerin halklarına dokunmamışlardır. Bu imtiyazlar ve güvenceler yalnızca sivillere değil.71 Osmanlı fetih politikası uzun müddetlidir. Boşaltılan yerlere de Anadolu’daki Türkmen Yörükler getirtilip. Anadolu’daki ova bölgelerine yerleştirilmişlerdir. can.

diğer önemli bir politikadır. önce yardım. Ankara: 1993 s. Albert Grenier'in düşüncesine dikkat çekmek isterim. babalarının yerlerine gönderilirdi. Sonuçta Osmanlıya. Akdeniz c.219. sempatinin çok ilerisinde bağlı olan prenslerle bölge güvence altına alınmış oluyordu. Osmanlı Yönetim Politikası Osmanlı’nın bir devlet için şaşılacak hızda yayılmasının sebebini. 194.4. Bu küçük devletler ve hanedanlar rakiplerine karşı dışarıdan güçlü kim varsa yardıma çağırma peşindeydiler. Balkanlarda rakip hanedanlar arasında meydana gelen kavgalar da sistemli şekilde kullanılmış. Beyazıt da. Bizans İmparatoru Cantacuzene’nin kızıyla evlenmiştir. sadece savaşma kabiliyetiyle açıklamak doğru olmaz. Diyor ki: “ancak fethedilmek isteyen toplumlar fethedilebilirler. sonra bağlılık ve daha sonra topraklara katma şeklinde işletilmiştir. Bu politikaya birkaç örnek olarak. fetihlerde önemli rol oynamıştır. Fakat iki yüzyıl sonra 1520–1530 arasında yapılan vergilendirilebilen tebaanın nüfus sayımında. .2.707 vergilendirilebilen Hıristiyan tebaa ve 72 Fernand Braudel. Bizans. yalnızca Constantinople’de mevcuttu. bölgenin Hıristiyan prensesleriyle evlenmesi ve evlenirken de din değişiminin zorunlu tutulmaması. Sağlanan toplumsal ve dini hoşgörü yanında Osmanlı Sultanlarının.4. I.25 Osmanlı kültüründe eğitilmiş çocuklar ise zamanı gelince. Rum ve Bulgar Prensesleriyle. Bu diplomasi. Sırp prensesiyle evlenmiştir. Bu varlık. Bulgar devleti ise üç parçaya ayrılmış. I. Şüphesiz en güçlü kuvvet de Osmanlı olduğuna göre Osmanlıdan medet umuluyordu. güçlü Sırp çarı Stephan Duşan ölmüş ve kurduğu imparatorluk küçük devletlerce parçalanmış vaziyetteydi.958 vergilendirilebilir Müslüman tebaa. Osmanlı yardım ve himayesi sonunda Oamanlı egemenliği ile perçinleniyordu. Osmanlı akınlarının başladığı dönemlerde Balkanlarda Müslüman varlığının bulunduğundan söz edemeyiz. 4." 72 Balkanlardaki Osmanlı’nın çok hızlı yayılışını anlamak için o dönemdeki balkanların durumunu incelemek gerekir. 832. taht kavgalarıyla meşgul ve güçsüz. Orhan Bey. İmge Kitabevi. Murat.

Buna göre Rum milleti Piskoposlarca yönetiliyor. s. Barkan.93 73 . Ortodoks kilisesinin tüm imtiyazları tanınmış. patrik O. tebaasının mallarını. Balkanlarda ağırlıklı olarak zımmilerin bulunması sebebiyle millet sistemi özellikle bu bölgede uygulamıştır. 74 Speros Uryonis. Ancak Patrik seçimlerinde padişah onayı şarttı. yargılanıyor hatta vergilendirilebiliyordu. Ankara. Aspects of the Balkans. Katolikler de Rum millet sistemine tabiiydiler (Galata Katolikleri dışında). “ Religious Changes and patterns in the Balkans.176 75 Yücel Aktar. “Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Kuruluşu ve Balkanlara Kısa Sürede Egemen Oluştaki Başarısının Nedenleri”. Ermeni ve Yahudi toplumları Osmanlı devletinde resmi niteliği olan üç milletti. (1952-1953). kendisine üç tuğlu Paşa rütbesi verilmiştir. Bizans geleneklerine uygun şekilde devam ettirilmiştir. Yunan kilisesi idi. Bu millet sistem oluşturulurken kıstas. ed. Türkiyat Mecmuası. Osmanlılar.75 Osmanlıların Balkanlarda hâkim inanç olan Ortodoksluğa karşı tutumu da. kendine tabii kısımlarda yetkili konum verilmiştir. 1972. dinsel ve ekonomik olarak karşılaştırılmasında aramak gerekir. p. Osmanlı sisteminde. 1-26. sosyal. 1977.26 4. sayı 263. Mesela İstanbul fethinden sonra bir Rum milleti oluşturulmuştur. 14th. Ortodoksluğu koruyucu. canlarını korumayı üzerlerine ilahi borç olarak görüyorlardı. Osmanlı bu sistemde. Mouton. o günkü Balkan ve Avrupa düzeninin siyasal. Müslüman olmayanlar “zımmi” olarak adlandırılırdı.by Henrik Birnbaum and Sperus Urgonis. Derebeylerinin Katolik veya Ortodoks olduğu toplumda alt yapı da aynı mezhebi kabule zorunluydu. baş vergisi olan “cizye” ödemeleri şartıyla. “Tarihi demografi araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”.74 Oysa batıda katı bir mezhep bağnazlığının egemen olduğu feodal rejimde derebeyi. Bu sistem ile bölünen topluluk yasalara aykırı hareket etmeden kendi kendisini yönetebiliyordu. ırk veya etnik değil. Patrikliğe. Rum. kollayıcı politika izlenmiş.134 Yahudi tebaa olarak belirlenmiştir. Osmanlı yerleşme politikasında ve Osmanlı düzeniyle.16th centuries”. Silahlı Kuvvetler Dergisi. halkı ve kitleleri yanına çekmesi açısından önemliydi.73 Bu hızlı yayılma ve Balkanların kısa sürede yeni gelen topluluğun karakterine bürünmesinin izahını. ss. Genelkurmay Başkanlığı Basımevi. İslam öncesi dönemlerindeki inanç ve alışkanlıklarını devam ettirmişlerdir. Balkanlıların çoğunluğu Osmanlı idaresinde dinlerini değiştirmemişlerdir. alt yapının mezhep özgürlüğünü kendi isteklerine ve inançlarına göre saptardı. Patriğin yetkileri. Patrik resmi niteliğe sahip olup. din ve mezhep hoşgörüsünü ve özgürlüğünü garanti etmişti.

Türk idaresinin bir kurtarıcı olarak algılanmasına sebep olmuştur. Ortodoks kilisesi iltifat etmemekteydi. toprak ağalarına ve feodal beylere karşı sürekli koruyan. State and Society in East European History. Katolikliği hâkim kılıp. Ortodoks kilisesi ve dini vakıflarına el koyma yönünde olmuştu. Asırda Rumelide Hıristiyan Sipahiler ve Meşeleri. ekonomik ve dinsel eşitsizlik Osmanlı sisteminde yoktu. Tarihler bir iki yüzyıl önce bir sultandan alınmış fermanı ileri sürerek imtiyazını koruyan. Osmanlı Döneminde Balkanlar (1391-1918).27 seçimi ve hiyerarşisi Osmanlı öncesinde olduğu gibi kabul edilip. Bulgar ve Arnavut askerlerinin. Fuad Köprülü. küçük çiftçi ve köylüyü.76 Bu sebeple. Hafızalarda yer eden Haçlıların ve diğer Katoliklerin tutumu. Katolik Roma kilisesi’nin öncülüğünde Türklere karşı direniş için oluşturulan Haçlı seferlerine. s. ”tüm topraklar sultana aittir” prensibini uygulamıştır. resmi bir kurum olarak tanınmıştır. Man. kilise ve benzeri kurumlardan pek çok örnek kaydetmektedir. 1993.78 Batıdaki feodal rejimde sosyal yapının aslını oluşturan sınıflar ve arasındaki sosyal. s. Derleyen Carl Brown. aynı zamanda fetih öncesi adetlerini. s. fetihten sonra da imtiyazları korunup Hıristiyan tımar sahipleri olarak Osmanlı askeri sistemine girmesi sağlanmıştır.”Stefan Duşan’dan Osmanlı İmparatorluğu’na: 15.77 Merkezi devlet. 2 78 Halil İnalcık.207–248 77 76 . devlet güvencesine geçmiştir. gerekse eski soylulara tanınan dini ve ekonomik haklar. Mirasın anlamı: Osmanlı Örneği. kusursuza yakın bir mutlak monarşi oluşturmuşlardır.80 Hatta fetihte işbirliği yapan Rum. defterlere bağlı ve devlete sadakat devam ettiği sürece geri alınmayan nitelikteydiler.81 H.79 Bunun yanında halkın sadece kilise örgütlerini değil. İstanbul. 1953.37 79 Orhan Koloğlu. s. Sırp. Gerek reaya.112 Stephen Fischer-Galati. İmparatorluk Mirası Balkanlarda ve Ortadoğu’da Osmanlı Damgası. OBIV Yayınları. Köylü batı sisteminde olduğu gibi “serf” durumunda kalmamıştır.” Melanges. Osmanlı’nın koyu Ortodoks olan Rumeli halkı üzerindeki Katolik baskıyı engellemesi. vergilerini ve yerel kurumlarını da korumalarına imkân sağlanmıştır. devlet görevlisi olarak yalnızca kendilerine bağlı kişileri kullanan Osmanlı Sultanları. 103–129 81 Halil İnalcık. 2000 s.A Gibbons.1954. Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu … s. “Otoman Methods of Conquest. Yerel feodal beyleri bertaraf edip. New York: Praeger Publishers. keyfi bir değerlendirmenin sonucu değildi. Uygulanan tımar sistemiyle köylü ve çiftçi emeği devlet kontrolüne. Stadia Islamica 3. İstanbul. 66 80 Halil İnalcık. İstanbul. Balkanlar. 1970. Sistemli fermanlara. köy.

köylüyü rahatlatmış ve Osmanlı varlığının kabullenilmesi için önemli bir etken olmuştur. Osmanlıların gelişinden sonraki durumundan iyi olduğunu söylemek mümkün değildir. Tatar. 338 83 Süleyman Kocabaş. Romen. Fakat Balkanlarda Türk nüfusunun en yoğun olduğu dönemde bile. Türk idaresini kabul edip. Mouton. Osmanlı sonrası da varlıklarını koruyabilmişlerdir. Balkanlar. bütün bölgelerde gayrimüslimler. Rumeli’nin iskânı için yapılan sürgünler.by Henrik Birnbaum and Sperus Urgonis.28 Bizans’ın son dönemlerinde ve balkanlarda feodal rejimler altında yönetilen köylülerin durumu. Bu arada Osmanlılar tarafından yeni topluluklar da Balkanlara getirilmişlerdir.83 Milletler mozaiği olan Balkanlarda Arnavut. bağlılıklarını devam ettirmişlerdir. Vatan Yayınları. Özelikle 14. Çerkez. ed. Aspects of the Balkans. küçük çiftçiye büyük imkânlar veren yeni sistemle toprağa kavuşan halk. daha önceki diğer Hıristiyan devletlerin vergilerinden daha düşüktü. Ermeni. 82 . p. 1986. Bu nedenledir ki 1402 Ankara yenilgisinden sonra Osmanlı Devleti dağılmanın eşiğine geldiği halde. Osmanlı vergileri. merkezi vergi sisteminin gelmesi. balkanlardaki Hıristiyan halk Osmanlıya karşı kendiliğinden harekete geçmedikleri gibi. Yahudi gibi topluluklar Balkanlara yerleştirmişlerdir. İstanbul. Çingene. 84. Büyük toprak sahiplerini ortadan kaldırıp. papanın ve Katolik devletlerin de tahriklerine gelmeyerek. Yunan. Bulgar ve Sırplar gibi milletler Osmanlı öncesinde olduğu gibi. Osmanlı öncesi feodal beyliklerce alınan ağır keyfi vergilerin yerine. Osmanlı tarafından bilinçli ve planlı şekilde yerleştirilmekteydi.16 (1949–1951). yüzyılda Moğol tehdidinden kaçan Türkmenler. “Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler. Müslümanlara oranla büyük bir sayısal üstünlüğe sahiptiler. Balkanlara göç etmiş ve bölgenin zengin topraklarına yerleştirilmişlerdir. Balkanlarda Panislavizm. Türkmen. Aynı zamanda Anadolu’da huzursuzluk çıkaran göçebeler de Rumeli sınır boylarına gönderilmiştir. Rumeli’deki stratejik yollar boyunca önemli yerlere yerleştirmişlerdir.13.İnalcık. 29 84 Ömer Lütfü Barkan. 11. “The Otoman decline and its effects upon the Reaya”. s.” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası.85 H. 1972. Osmanlı Devleti özellikle göçebeleri ve isteyenleri Balkanlara geçirmiş ve bunları. 82 Köylü için diğer önemli bir olgu da vergilendirmeydi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 13. bu idareye memnuniyetle bağlanmıştır. 1950 85 Ömer Lütfü Barkan.

Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid’i suçlamak için “Sen Müslümanlara karşı kâfir askerleriyle karşı çıkıyorsun” diyebilmiştir. Tarihte GüneyDoğu Avrupa: Balkanolojinin Dünü. Murat döneminde başlayan devşirme sistemi 1637’ye kadar üç asra yakın süre devam etmiştir.S. 215 Osmanlı sadrazamından 62’si. Moğol hükümdarı Timur. Bu sistem I. spor alanlarında çok iyi eğitilip. Osmanlı ordusunda yerli Hıristiyan askerlerin sayısı o kadar fazladır ki.15 87 Stavrianos. Ankara: Ankara Üniversitesi DTCF Yayınları.. Halil İnalcık. 1999 s. Kapıkullarının sayıları ve etkileri arttıkça. 1’i Ermeni.29 Osmanlıların devşirme yöntemi. Bunlardan 17’si Arnavut. 1’i Çerkez. Osmanlı Döneminde Balkanlar Tarihi Üzerinde Yeni Araştırmalar. 6’sı Yunanlı.87 Genel olarak Osmanlı Sadrazamlarına bakılınca da. Daha az kabiliyetli olanlar da orduya ”yeniçeri askerleri” olarak alınıyordu. Bu durumu milletlere göre sınıflandırırsak şöyle bir tablo ortaya çıkar: 88 OSMANLI SADRAZAMLARI'NIN Milliyeti Adedi Milliyeti Adedi Arnavut Boşnak Hersekli Dalmaçyalı Rum 33 12 1 1 7 Hırvat Bulgar Pomak Sırp TOPLAM 5 1 1 1 62 1. yalnızca orduda değil devletin çeşitli kademelerinde de görev veriliyordu. Müslüman yapılıyor ve kabiliyetleri oranında hukuk.86 Stavrianos’un belirttiğine göre 1453 ile 1623 yılları arasındaki 47 Sadrazam’dan 37’si Hıristiyan kökenliydi ve büyük ihtimalle devşirmeydi. bilim.66 86 . yabancı dil. 11’i güney Slavlı. yani % 30’u Balkan ve büyük olasılıkla Hıristiyan kökenliydi. yönetim teknikleri. Devşirmeler Sultan’ın köleleri hükmündeydi ve devlet idaresinde etkili olan Türkmen aileleri bertaraf etmek için Sultan’ın kozuydu. 85 88 Orhan Koloğlu. Sultanın da etkisi artmış ve yönetimde serbest kalabilmiştir. çok tartışılan konuların biridir. Murat döneminde kurum haline gelmiştir. Bugünü ve Sorunları. 1’i Gürcü ve 1’i İtalyan’dır. 1300’lerin ortalarında kurulan bu sistemle zeki Hıristiyan çocuklar alınıp. The Balkans … s. L. “Osmanlı Döneminde… s.

No: 23-24. Mesela 1529’da Viyana kuşatmasına giden ordu. Osmanlı yönetimi altında birbirleriyle karışarak ve zenginleşerek yan yana yaşamaya devam etmişlerdir. Ordu için sürekli para 89 90 Bak.91 4. kış gelmeden geri dönebilmesi için 90–100 günü kalıyordu. California. Üsküp. Budin ve Temeşvar. The Byzantine Legacy and Otoman Forms. Bosna. hem de ön Asyadan gelen Müslümanların sahip oldukları ileri derecede gelişmiş ve uzun bir geçmişe sahip gelenekleri. Osmanlı döneminde büyük şehirlere dönüşmüştür. Vryonis. 1400–1900. Atina 100. Osmanlı yönetimi altındaki Hıristiyanlar ve Müslümanlar birbirlerinden etkilenmişler. The Balkan City.89 16.4. yy. ardından da 100. 1971 91 S. Edirne ve Selanik göze çarpmaktadır. Ege takımadaları. Berkeley. doğal sınırlarına ulaşmıştı. Seattle. p. Washington DC.. Filibe gibi önceden küçük olan merkezler. Köstence. Fetihlerin ve zaferlerin bitmesi hazineyi olumsuz etkiledi. Dumbarton Oaks Papers.280 . 1590’dan sonra bu beylerbeylikleri yerlerine eyalet sistemi getirilmiştir. Ortak kutsal saydıkları azizler için dua etmişlerdir. Merkezi ordu İstanbul’dan çıktığında. klasik İslam ve Bizansınkiler üzerinde etkili olmuşlardır. İlbasan.000 nüfusa sahipti. önce Sancaklara ayrılmış. N. 1983 S. kuşatmayı ancak 27 Eylül’de yapabildi. Yiyecek ve halk eğlenceleri alanında da Türk gelenekleri. Merkezi ordu sistemi bu kadar geniş coğrafyayı kaldıramaz duruma geldi.Vryonis.5.30 Yönetim birimi olarak Balkanlar. Belgrat. başlarında Balkanlarda nüfusu 25. The decline of medieval Hellenism in Asia Minor and the process of Islamization from the eleventh through the fifteenth century. Balkanlarda şehirleşme ve yollar büyük ölçüde Osmanlı döneminde şekillenmiştir. Rusçuk. Ülke daha sonra beylerbeyliklerine bölündüğünde de Rumeli. nüfus yoğunluğunu oluşturmaktaydı. Osmanlı döneminde çok daha büyümüş. 1969. kış olmadan dönebilmeleri için kuşatma süreleri sınırlıydı. Avrupa kısmındaki beylerbeyliklerindendi. Osmanlı İmparatorluğu’nun Çözülüşü 1550 sonrası Osmanlı İmparatorluğu.000’i aşan şehirler olarak. Yenişehir. Manastır. Osmanlı öncesi şehirler. Sofya. Bu uzun yolu.90 Sanat ve zanaat alanında hem yerleşmiş olan Hıristiyanların.000 den az olan Niğbolu ve Vidin şehirleri. sonra Rumeli beylerbeyliği olarak örgütlenmiştir.Todorov.

92 Kapitülasyonlar. adalette rüşvet başladı. Avrupa sanayi malları Osmanlı İmparatorluğunu doldurmuş ve daha ilkel olan yerli sanayiyi öldürmüştür. Bu olumsuz durumu bertaraf için yeni ve ağır vergiler konulmuştur. ancak Osmanlı devleti bunlara gereken önlemi alamamıştır. 93 4. Osmanlı Devleti ticaretine büyük zarar vermiştir. ve 19. 16. Mesela Müslüman olmayanlardan alınan cizye. kaybedilen yerlerden alınan vergilerden olunması hazineyi ciddi etkilemiştir. huzuru bozar ve tüm yeniliklere direnir hale geldiler. hazinesini tüketmişti.4. 17. Osmanlı Devletinin Dağılma Devri ( 18.1856–1876. Bir Tanzimat tarihçisi şöyle yazmaktadır: “ Bu koşullar altında Bursa. Hindistan’a giden yeni yollar keşfetmeleriyle Osmanlı üzerinden yapılan ticaretler bu yollara kaymış. tımar sistemi bozuldu.1963 s. Yeniçeriler bozuldu.Princeton. Artık zaferler sonucu ganimetler kesildiği gibi. Maarif matbaası.31 gerekliydi ve sonucunda vergiler ağırlaştırıldı. Reform in the Ottoman Empire. Rönesans ve Reform hareketleri Osmanlı milletlerini etkilemiş. Osmanlı İmparatorluğu’nun Durumu Yapılan sürekli savaşlar sonucunda Osmanlı. yüzyıl başında 305 akçe. Yeniçeriler. iç üretimi bitirmiştir. Manchester’den getirilmiş Bursa havlularıyla dolmuştu. aynı zamanda gayrimüslim Osmanlı halklarının korumacılığına da girişmeleri.1.5. İstanbul. asırlarda).110 Yusuf Akçura. yarım yüzyıl sonra ise 789 akçeye 92 93 Roderic H. Avrupa ve Asya arasında Osmanlı ticareti durmuş ve sonucunda şehir endüstrisi bitmiştir. yy. 1940 s. Kapitülasyonları elde eden devletlerin. Askeri bilimlerin ilerlemesiyle Avrupa ordularının modernleşmesine karşın. 6–7 . TTK Yayınları. Portekizli denizcilerin. Osmanlı Devleti idaresinde büyük sorun oluşturmuştur. Aynı zamanda enflasyon da artmıştır. Avrupa’dan ucuza getirilen mamuller. 18. yüzyılda 45 akçe. Davidson. NJ.

III.41 95 94 . Selim gibi padişahlar dahi aynı akıbeti paylaşmışlardır. Osmanlı ise bu gelişme karşısında sadece pazardı ve Avrupa’ya ekonomik bağımlı hale gelmişti. devletin sonunu hazırlıyordu. Bu başlarına buyruk hareketleriyle yalnızca yönetimi değil. Bugünü ve Sorunları. Kristo Frasheri. hatta daha sonra II.32 yükselmiştir. Bu sebeple pek çok sadrazam hayatlarından olmuş. toprakların yönetimi sipahiler ve yerel liderlere geçmiştir. Yeniçeriler başa buyruk hareket etmeye başlamışlar. Bu gruplar arası çekişmelere. sarayda gruplar oluşturmuştur. The History of Albania. 19 kardeşini ve 20’nin üzerinde kız kardeşini öldürtmüştü. angaryası artmıştır. bu konuda entrikaları önleyememiştir. Osman ve III. maaşları ödeyemeyince ciddi bağlılık ve disiplin problemleri çıkmaktaydı. Mesela. Bunun sonucunda Osmanlı’yı. Yerel liderlerin (Ayan) gelişmesiyle İmparatorluk için merkezi otoriteyi tehdit eden bir unsur oluşmuştur. Tarihte Güney-Doğu Avrupa: Balkanolojinin Dünü. “Factors Put Forward to Explain Independence Movements In The Balkans”. halkı da bezdirmişlerdir. bunların etrafındaki sadrazam veya sultanın lalalarının etkilediği haremağaları ve yeniçeri ağaları da eklenince. toprak sisteminden ve köylüyü korumasından dolayı rahatça tercih eden köylünün durumu bozulmuş. Entrikalar. padişah eşleri. 1999. Keyfi vergilendirmeler. Baştaki disiplinsizlik alta da yansımıştır. güvenliği için geride kalanları halletmesi ihtiyacı duyuyordu. Sarayın durumu da hiç iç açıcı değildi. s. tımarların çiftliğe dönüştürülmesi. sanayisi gelişmişti. Mehmet (1595– 1603). Amerika altınları Avrupa’ya taşınmış. Osmanlı düzeninin temel taşı tımar sisteminin bozulmasıyla. Tirana:1964 s. Ankara. ciddi karışıklıklar baş göstermiştir.94 Bu vergiler de huzursuzluğun artmasına sebep olmuştur. Ankara Universitesi Dil TarihCoğrafya Fakültesi Yayınları. Kardeşler arasındaki rekabetten galip çıkan Sultan. istedikleri zaman başkaldırıp.95 Bu arada Avrupa daha zenginleşmiş. Yönetime hâkim olmak için kardeş katli uygulaması mevcuttu. Aynı zamanda devlet.95 Sina Akşin. askeri kurumların çökmesi. İstanbul’u basar hale gelmişlerdir.96 Ancak kardeş katli uygulaması. rüşvetçi liderler.

5. zanaatla uğraşma iznini de kopartmışlar. 96 Stanford J. Çar Duşan'ın ölümü ile birlikte imparatorluk dağılmaya yüz tutmuş. s. Bu şartlara bir de yabancı devletlerin kışkırtmaları eklenince isyanlar başlamış. bölgedeki otoriteyi sağlamak daha da güç bir hale gelmiştir. 1976.97 İsyanda Avusturya’nın da etkisi olmuştur. Avrupa devletleriyle yapılan uzun savaşlar sonucunda hazine boşalmış. Balkanların birçok bölgelerinde. ücretlerini de yükselttirmişlerdir. Cambridge: Cambridge Universty Pres.000 civarı nüfusa sahip olan Belgrat Paşalığı.1977.4. Macaristan ovasına yerleşmişti. kültürlerini değiştirmeden yaşayabilmişlerdi. fikirlerini. yol kesip haraç alan eşkıyalar türemiştir. tımar sistemi bozulmuş. felsefelerini. Shaw and Ezel Kural Shaw. eğitim ve diğer sebeplerle seyahat eden Sırplar. Bizans'ı da tehdit eden güçlü bir Balkan ülkesiydi. 400 yıl Osmanlı hâkimiyetinde yaşayan Sırplar. Osmanlı hoşgörüsü altında dinlerini. başarılı ilk milli Balkan isyanının merkezi oldu. Özellikle de savaşlarda kaybetmeye başlayan Osmanlı Devleti’nin prestiji zedelenince. haydutlarla birlik olan sipahiler ciddi problemler oluşturmuşlardır. durumdan hoşnutsuz olan halk da bu isyanlara katılmıştır. Osmanlıların 1346'da Balkanlara ulaşmalarından önce Sırbistan. vol 1. Macaristan’ı tekrar ele geçirince. yüzyılın ortalarında. Sırp Çarı Duşan. Sırp İsyanı 14. Avusturya yoluyla ticaret.2. iyi kazanç elde etmelerine sebep olmuştur. Avrupa gerçekliğini. Sırp topraklarına komşu olmuştur. 4. Avrupa’daki rakip devletler yeni sistemle güçlü ordular kurmuşlardır.33 Evlenme aile kurma izni aldıktan sonra. Osmanlı saray yönetimindeki bu karışıklıklar ve bölgedeki savaşlar Balkan halklarını olumsuz olarak etkilemiştir. "Büyük Sırbistan"ı kurmayı başarmıştı. History of The Otoman Empire and Modern Turkey. 400 yıl sonra ise işler değişmişti. Osmanlılar da bu yıkılışı tamamlamışlardı. 1804’te 386. Osmanlı önlerinden kaçan bir kitle ise. Osmanlı ordusunun disiplinsiz oluşu ve varoluş amacı dışındaki hareketlerine şahit olunulan yıllarda. Avusturya. Bu komşuluk ise Sırplar için ticaret hayatını geliştirip. 184 .

s.83 100 Enver Ziya Karal. İstanbul. Rus desteği arkasına alan Kara Yorgi karşısında. History of Yugoslavia. C. Türk Tarih Kurumu Basımevi.34 politikalarını yakından öğrenmişlerdir. Bu arada Rusya da etkinlik kazanma şansını kaçırmak istememiş ve ajanlarını bölgeye sokmuştur. F.. Bu huzursuzluğun diğer bir boyutu da. ed.. Kültürel eserler. Nationalism in Serbia.134 99 K. İstanbul. modern Sırp dili gramer kitapları ve sözlükleri yazmıştır. Dimitrije Obradovic.106 97 . Fransa ile ittifak yapan Osmanlılara karşı Rusya. C.5. Kemal Saybaşılı. 1988. Sırp milli kimliğinin oluşmasını sağlamıştır. Bu yeniçerilere karşı başlayan ilk isyan. Ankara. Bu etkilerle Rusya örneği. halkın sırtından kazanç sağlamasıydı. savaş sonrasında da bölgede kalıp topraklara yerleşmesi.263 98 Ivo Banac. Napolyon ile anlaşınca. “Küçük Kaynarca’dan Yıkılışa”. 1995. A Mirror of the New International Order. Selim tarafından gönderilen güçler daha fazla ilerleyememiş ve Sırp orduları 1807’de Belgrat’a girmişlerdir. Ekmeleddin İhsanoğlu. Mc Graw Hill. 100 Vladimir Dedijer et al. III. Güney Göksu Edoğan.1. Osmanlı orduları Hurşit Paşa önderliğinde ilerleyerek Karayorgi birliklerini dağıtıp. savaş sırasında bölgeye gelen yeniçerilerin. Sırp isyanını desteklemiştir.99 Avusturya ile olan uzun savaşlar. hatta Bab-ı Ali’nin de desteğini görmüş olmasına rağmen. Vuk Karadzic (1787–1864) ise Sırp milli bilincinin oluşmasına çalışmış. p. Kara Yorgi liderliğinde hızla yayılmıştır.5. modern bir Ortodoks Sırp devleti kurma düşünceleri filizlenmiştir. 98 milli bilinç oluşturmak için destansı şiirler toplamıştır. Kordija Kueder.1. Balkans. Birinci Ayaklanma Sırp ayaklanmaları mahalli yeniçerilere ve ayanlara karşı bir direniş olarak başlamış. New York. 1999. Belgrat’ı almışlardır.4. bölgede huzursuzluk oluşturmaktaydı. Yalnız kalan Sırplar için bu bir diplomasi dersi olmuştur. Osmanlı Devleti Tarihi. Trans. Sırbistan’a desteğini kesmiştir. s. 1975. Diğer Sırp entelektüelleri de bu yoldan devam 4. Beydilli. Osmanlı Tarihi.2. sonrasında liderleri Kara Yorgi’nin şahsında milli bir isyana dönüşmüştür. s. Fakat 1807’de Rus çarı Alexandre. ed. Osmanlı Orduları Belgrat’a tekrar geri döndüklerinde ilk Sırp ayaklanması bitmiş demekti. etmişlerdir.

3. 1815’te yeniden ayaklandı ve başa Miloş getirildi. Kısa sürede Knezler paşalığın büyük kısmını denetimleri altına aldılar. Çev.2. Sultan’ın fermanıyla kurulmuştur. Sırp bağımsızlığı için önemli bir isimdir.84 . Sırbistan’ın özerkliğini kabul edişinden sonra Özerk Sırp Kilisesi.1. Osmanlı yönetimi altındaki en rahat halklardan biriydi. Balkanlar 1804–1999. Mahmut (1808–1839). silahlar korunmuş. Rusya’nın. Sırp direnişinin kırılmış olduğuna inanarak 1814’te ordusunun büyük kısmını paşalıktan çekmiştir. standartları bakımından bariz üstünlükleri vardı. bir Sırp yönetimi oluşturulup başa Miloş getirilmiştir. Bu aftan yararlananlardan biri de Rudnik bölgesi Knezi olarak atanan Miloş Obronoviç idi. Sırbistan’a özerklik verdi.5.Yunanlıların Durumu Yunanlılar.5.3. 1830’da Osmanlı Sultanı. Bu sefer dış dengeler daha uygundu.2. Mehmet Harmancı. Sırpları rahatsız etmiştir. Selim’im halefi II.5.4.4. Silahlarını gömen Sırpların gizli silahların aranması ve vergilerin yüksekliği. eğitimsiz bir kişi olmasına rağmen.101 Bir müddet sonra Türklerle gerilim gene yükselmiştir. Osmanlı yönetiminde. Bundan çekinen Osmanlı. Diğer topluluklarla karşılaştırıldığında hakları. Miloş. İkinci Ayaklanma Birinci ayaklanmadan sonra Osmanlı yönetimi genel af ilan etmiştir.Yunan İsyanı 4. tüm yeniçeriler bölgeden çıkartılmış. Tüm 101 102 Barbara Jelavich. s. çok zekiydi ve politik kabiliyeti yüksekti. özerk yönetime sahip olmuşlardır. Rusya’nın desteğinde Karayorgi’nin tekrar ayaklanma fikrine karşı çıkarak kafasını kestirip İstanbul’a yollamıştır. s. Osmanlı’ya karşı Sırplara tekrar yardım ediyordu. Okuma yazma bilmeyen. eighteenth… S. Miloş. İstanbul: 2001. Osmanlı Döneminde …. vergi toplama Sırplara verilmiş.35 4. Sırp tüccarlarına serbest dolaşım hakkı tanınmış. Sırp haklarının savunuculuğu rolünü de reddetmiştir. (1816) Miloş aynı zamanda. III. 103 4. genel af ilan edilmiş. History of the Balkans.239 Misha Glenny.102 Bundan yararlanan ve bir isyan girişiminin Osmanlı kuvvetlerinin şiddetli şekilde bastırmasından dolayı kendi geleceklerinden endişelenen Sırp liderler. Rusya. 38 103 Orhan Koloğlu.4. öncelikleri. Buna göre.

Rum aileler.105 Adalarda yaşayanlar çok daha rahattı. orada gelişen akımlardan da etkilenmişlerdir. s. Deniz ticaretinde iyi durumdalardı. Osmanlı filolarına lojistik destek yapmaları karşılığında. Beydilli.g.yy.e.84 Enver Ziya Karal. Denizciliklerinden ve tüccarlıklarından dolayı Avrupa’ya açık olan Yunanlılar. Fenerli Rumları. s.4. 1816 yılında 600’a yakın ticaret gemisi vardı ve bu gemiler Kuzey Afrika’daki korsanlar dolayısıyla iyi şekilde silahlanmışlardı.5. Bunun yanında Rusya’nın Balkanlara ilgisi ve isyana kışkırtıcı rolü de Yunan ayaklanmasının sebeplerindendir.3.104 Ticaret yaptıkları için Avrupa ile yakın ilişki içindeydiler. Hatta Eflak ve Boğdan Voyvodalıkları da 18. Sadece Balkanlarda değil. devlet yönetiminde önemli görevler almışlardı ve büyük bir ekonomik gücü ellerinde bulundurmaktalardı. “Küçük Kaynarca’dan Yıkılışa”… s.Yunanistan’ın Bağımsızlığı Balkanlarda Ortodoks Hıristiyanlarının olduğu her yerde olduğu gibi Yunanlıların oturdukları bölgelerde de I. Eski Yunan hayranlıklarını ve Yunanlılara sempatilerini öğrenmişlerdi. bağımsızlığa giden yolda etkili olmuştur. aynı zamanda İstanbul ve İzmir’de de çok etkiliydiler. Osmanlı Tarihi… C. özellikle tercümanlıkta ve dışişlerinde görev almışlardır. özel filolar kurmuş ve büyük servetler kazanmışlardır. 18. İstanbul ve Anadolu'nun birçok yöresinde yaşayan Rumlar. 4. sonrasında özellikle edebiyat ve kültür alanındaki gelişmeler. Rum tüccarlar. kendi yönetimlerini belirleme hakları vardı. Selanik’te deniz ticaretini ellerinde bulunduran Yunan tüccarları.5.107 106 a. vergiden muaf olup. yy. Kilisenin yetkileri genişti ve kilise büyük zenginliğe sahipti.2. bu ayrıcalığın avantajlarını kullanmışlardır. Dini ayinler Yunanca yapılmaktaydı ve Patrik üç tuğlu paşa rütbesindeydi.36 Hıristiyanları temsil eden Ortodoks patrikhanesine sahip olup. Avrupalıların Rönesans ve hümanizm akımlarında. Petro’dan itibaren Rus ajanları ve 104 105 K.106 Aynı zamanda Fransız ihtilali’nin getirdiği fikirleri öğrenme fırsatları da olmuştur.109 . sonrasında Fenerli Rumlar arasından seçilirdi. Kafkasyadan. güney Rusya’nın Karadeniz kıyılarına ve diğer yandan Venedik topraklarından batı Anadolu’ya kadar uzanan etki alanlarından büyük kazançlar sağlamaktaydılar.

Gerçi Yunan bağımsızlık hareketi yalnızca Osmanlı’yı değil. Çünkü büyük devletlerin aldıkları karar. Sırp isyanından 30 yıl önce ilk ayaklanma girişiminde bulunmuşlardı. 1 Ocak 1822’de bağımsızlıklarını ilan edip siyasi bir nitelik kazandılar.37 propagandacıları işlerini yapmaktalardı. 1814’te Odesa’da ikisi Rum biri Bulgar üç kişiyle. İsyan haberi ve Rum zulmü. Statüko korunacaktı ancak. (1881– 1830): Continuity and Change..108 Bağımsızlık için ilk hareket. Cilt 5.110 Örgütün başına Rusya’yla ilişkileri iyi olan ve Çarın desteğini alan Aleksandr İpsilanti getirilmiştir.-19. İsyan kısa sürede bütün Mora ve adalara yayıldı. Hatta bir tarihçi şu yorumu getirmiştir: “Yunan isyanının başlama sebebi. 132 109 Enver Ziya Karal. Cambridge: 1986.97 111 Dennis N.109 Etniki Eterya’nın (Dostluk derneği) tek politik hedefi “anayurdu kurtarmak” tı. s. İpsilanti önce Boğdan’da ayaklanma çıkartmaya çalıştı. Osmanlı Devletinin Dağılma Devri. s. Selanik: 1976. Hellenism and the Grek war of liberation. s. Paşa. müdahale sistemi üzerineydi.97 107 . Hıristiyan Yunanlıları korumak ve desteklemek zorunluluğunu hissetmektelerdi. isyan etmiş ve bu isyan 1820–1822 yılları arasında sürmüştür. Osmanlı Tarihi .107 Rumlar. Yunanlılar için büyük bir güçtü. Osmanlı İmparatorluğunu Yusuf Akçura. İstanbul: Güneş Matbaası. küçümsemiş olmalarıdır. Diamandouros. 1788'den beri Yanya Valiliği'nde bulunan Tepedelenli Ali Paşa’nın otoriter tutumu. özellikle de Rusya ve Avusturya desteği. 1770'de Rus donanmasının Mora açıklarında görünmesi üzerine ayaklanmışlar. Rumlar. asırda) İstanbul: Maarif matbaası. 1940. 17 108 Suphi Nuri İleri. Avrupa büyük kuvvetlerini de zor duruma sokmuştu. Hatta Rumların bölücü faaliyetler içinde olduklarını Sultan’a bildiriyordu. Osmanlıların. gizli Etniki Eterya örgütünün kuruluşu kabul edilir. s. Bu sebepten de Rumların durumlarını kontrol altında tutuyordu. bu isyanı engelleyebilecek tek kişiyi. (18. Siyasi Tarih. Skiotis ‘Ali Pasha’s last gamble’. Yunanistan’a sıcak bakan bir Avrupa. fakat bir sonuç elde edememişlerdi.190 110 Richard Clogg. Ancak halk fenerli yöneticilere karşı tutumu ve nefreti yüzünden isyana rağbet etmedi. bölgedeki ayrılıkçı Rum faaliyetleri için ciddi bir engeldi. 2nd edition. diğer yandan da Müslüman Osmanlılara karşı. Ancak artık durum farklıydı. s. Ali paşa’yı. A Short History of Modern Greece. 1940. Fakat kışkırtmalar üzerine Tepedelenli Ali Paşa’nın görevden alınması üzerine.”111 Boğdan’dan sonra yeni isyan Mora’da patlak verdi. İsyan sırasında ve sonrasında rahat hareket eden Rumlar için ciddi bir otorite sorunu kalmamıştır.

oğlu İbrahim Paşa’yı Mora’ya gönderince disiplinli. bildirilince. Nikola’nın isteğiyle. Bunun üzerine Rus. 45 Mehmet Maksudoğlu. içeriye kapının içinden değil. 1999 . Fransız ve Rus donanmalarının Yunanlıları desteklemesi. Büyük devletler de Mısır ve Yunanistan’da güçlü bir yönetim istemezlerdi.112 İstanbul’daki Rum Ortodoks Patriği. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’dan. iyi eğitilmiş bir ordu karşısında isyancılar fazla dayanamadı ve isyan bastırıldı. 6 Temmuz 1827'de Londra'da imzalanan Londra protokolünde de aynı görüş teyit edildi ve Osmanlı Devletinin direnmesi durumunda baskı kararı alındı. Karar. Aynı zamanda Rumlar on binlerce Müslüman’ı öldürdüler. eninde sonunda Yunanistan’ın kurulacağı düşüncesiyle. Üç büyük devlet bu olayla. mesele üzerinde görüşmeler sonucunda 4 Nisan 1826'da "Petersburg Protokolü" nü imzaladılar. İngiliz ve Fransız gemileri 20 Ekim 1827'de. Yunan bağımsızlığının garantörü haline gelmiştir. bizzat bu işin içindeydi. her devletin hiç duraksamadan yapacağı gibi 1821’de idam edildi. Mehmet Ali Paşa. Navarin olayı. soruna büyük devletlerin karışmalarını sağladı. Yunan bağımsızlık hareketi için önemli bir hadisedir. Türk düşmanı yeni Çar I. yardım istemek zorunda kaldı. İngiliz. Kuruluşunun 700. ….) Osmanlı isyanı bastırmakta zorlanınca çaresiz.38 karıştırdı. bölgede etkinliği Rusya’ya bırakmama kararındaydı. Statüsü farklı olmakla birlikte Osmanlı vatandaşı olan bu kişi vatana ihanet suçlamasıyla. İstanbul. yanından dolaşılarak girilmektedir. 1827 Londra antlaşmasına aykırıydı. Ruslar ve İngilizler. Patrik Grigorius. Yılında Osmanlı Tarihi 1299–1922. Bölgeyi Mehmet Ali Paşa gibi güçlü bir lidere bırakmak istemeyen Rusya. Osmanlı Devleti’nin tepkisiyle ve reddiyle cevap buldu. 112 113 Misha Glenny. Navarin’de demirlemiş olan Osmanlı-Mısır donanmasını yaktı ve Osmanlı devleti donanmasız hale geldi. isyanı desteklediği gerekçesiyle Fener Patrikhanesinin önüne asıldı. s. Halk Rumlara saldırdı. Yunanlıların Osmanlı’ya bağlı özerk bir devlet olacakları ve Türklerin bölgeden çıkarılması kararı alındı. İngiltere.113 (O günden beri bu papazın asıldığı Patrikhanenin orta kapısı Rumlar tarafından kapalı tutulmakta. Daha sonra Fransa’nın da kabul edeceği bu protokolle.

114 3 Şubat 1830’de İngiltere. Ancak bunun karşılığında 13 milyon Frenk altını tazminat istemiştir.39 Navarin olayı. Ortodoks olan bu büyük güç 1774’te Küçük Kaynarca antlaşması ile bölge halkının garantörlüğünü elde edince bölgede Rus etkisi iyice arttı. 1461’de Boğdan’ı almışlardır. 4. 1940. Yunanistan. İstanbul: Güneş Matbaası. Bölgenin toprak zenginleri ise. Siyasi Tarih. yerli kişilerce yönetilmesi arzusundaydı. Tuna ve Kafkas cepheleri olarak iki cephe açmışlardır.5. Önceleri bölge kendi prensleri tarafından yönetilmekteydi. batıda ise Edirne'nin Rusların eline geçmesi üzerine. Ruslar. batıdan ve doğudan. 14 Eylül 1829'da Edirne Antlaşması imzalanmıştır. (1828–1829).4. Ardından diğer Balkan devletlerinin bağımsızlığı takip edecektir.139 . Bölge halkı bu yöneticilerden memnun değildi. Ancak 1711’de prens Rusya ile işbirliğine girince ve aynı zamanda prenslik için yapılan kavgaları ve karışıklıkları engellemek için. yönetimin bölgede doğmuş. Rus askerleri Osmanlı-Rus savaşında. Bu ülkeler “voyvoda”larca yönetiliyordu. 114 Suphi Nuri İleri. 22 Şubat 1821’de Etnik-i Eterya başkanı Alexandre İpsilanti ayaklanma çıkarmak için Boğdan’a girdi. Osmanlı yönetimi Eflak ve Boğdan yöneticilerini Fenerli Rumlardan seçmeye başladı. Fransa ve Rusya yeni bir "Londra Protokolü" imzalayarak bağımsız Yunanistan Devleti'nin kurulduğu ilan etmişler ve Osmanlı Devleti de 24 Nisan 1830'da Yunanistan'ın bağımsızlığını kabul etmiştir. Bu antlaşmaya göre Osmanlı devleti Yunanistan’ın muhtariyetini kabul ediyordu. Romanya’nın (Eflak-Boğdan) Bağımsızlığı Osmanlılar 1391 yılında Eflâk’ı. s. ayaklanma Osmanlı Devletince bastırıldı. 1769–1774 arasında bölgeyi işgal altında tuttu. Fakat bu giriş. Osmanlı-Rus savaşı çıkmasına sebep olmuştur.4. Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kalmıştır. Kurulan Yunan Krallığı'na da Bavyera Kralı Louis'in oğlu Otto seçilmiştir. Doğuda Erzurum’un alınması. Osmanlı Devleti idaresindeki Balkanlarda ilk bağımsız olan devlettir. beklediği sonucu getiremedi ve daha sonra Rus Devleti desteğini de çekince.

vatandaşlık hakları. Eflak ve Boğdan Ulahları Ortodoks olmalarına rağmen. Buralarda Avrupa hayat şartlarını. Osmanlı ve Rus tasdikiyle 7 yıllığına bölge halkından prens seçmeyi getiren Akkerman Antlaşmasını. Transilvanya Ulahları Katolik’tiler.40 İpsilanti hareketi Fenerli Rumlarının bölge yönetimindeki etkisinin sonunu getirdi. Ayrıca birçok Romen öğrenci 1848 Paris’te devrim gösterilerine katılmışlar. Eylül 1848’de aynı gösteriler Boğdan’da da gözükmeye başladı. daha sonra ülkelerinde de bunu uygulama yoluna gitmişlerdi. Haziran 1853’te Çar birlikleri Boğdan’a girince. ancak bağımsızlık konusunda farklılardı. sosyal ve ekonomik reformlar. 30 Mart 1856’da Paris antlaşmasıyla Eflak ve Boğdan üzerindeki Rus garantörlüğü kalktı. felsefesini ve milliyetçilik fikirlerini elde ediyorlardı. Yönetim yapılanması ve sistem Rus yöntemiyle olmuştur. Eflak ve Boğdan ayrı olarak kalmıştır. Osmanlı Döneminde… S. Osmanlı Devletine imzalattı. Eflak gençleri eğitim için Avrupa’ya. Fenerli Rumları atama politikasını Babıâli terk etti115 ve yerli prenslerin atanması imkânı doğdu. Ancak Navarin olayı sonrasında çıkan Osmanlı-Rus savaşı ile Rus işgaline uğrayan bölge. Katoliklerden. sınır gerisine çekilmek zorunda kaldı.85 . politik düzenlemeler ve bağımsızlık konusunda yoğunlaşmaktaydı. orada papalık propagandası altında kendilerini yüksek ırklı Roma İmparatorluğu’nun torunları olarak görüyorlar ve milliyetçilik duyguları ateşleniyordu. bağımsız olması isteklerine karşı Osmanlı ve Rus ordusu müdahaleye hazırdı. Büyük devletler. Rus devleti baskı yaparak Ekim 1826’ da. İngiltere ve Fransa’nın da Osmanlı yanında yer almasıyla Çar birlikleri. özellikle de Fransa’ya gidiyorlardı. Buna göre prensler hayat boyu görev yapabileceklerdi. Rusya’ya savaş açtı. İstekler. Kırım savaşı (1853–1856) Romanya için önemli bir olaydı. papaz olmak isteyenler Roma’ya gidiyorlar. şimdiki Transilvanya’da idiler. 115 Orhan Koloğlu. Osmanlılar Eflak ve Boğdanlılara “ULAH” derlerdi. Ulahların bir kısmı. diğer isteklere sıcak bakmaktaydı. olayı diplomasiyle çözemeyen Osmanlı devleti. Eflak ve Boğdan’ın birleşip. Eylül 1829 Edirne Antlaşması ile özerkliğe kavuşmuş oldu.

Belçika Kralının kardeşi Leopod’u Romanya Prensi olarak seçti. Sultan da onu Osmanlı idaresini tanıması ve ordu mevcudunun 30.118 Şarl 1866’da İstanbul’a gelip Sultana sadakatini sundu. …. s. Balkanlara ve Büyük Devletlere Genel Bakış Yeni oluşturulan siyasal. Rusya’nın Küçük Kaynarca antlaşması ile Eflak.000 askeri geçmemesi şartıyla tanımıştır. ancak sonuç itibariyle genellikle rakiplerin alacakları kazançlar göz önünde bulundurulup eski durumun korunması yönünde kararlar alınmıştır.VII.41 Ağustos 1857’deki seçimleri Eflak ve Boğdan’ın birleşme yanlıları kazanmıştır. Sonuçta Eflak ve Boğdan’ın birleşmesi onaylanmıştır. Osmanlı Devleti sonrasında yeni şekillenmede tüm büyük kuvvetler en fazla kazançla çıkma. sosyal ve ekonomik şartlara alışma. Romanya Meclisi. 19.117 Fakat o kabul etmeyince Fransa’nın baskısıyla Şarl bu makama seçilmiştir. 1912/1913. 1858 Mayısında yedi büyük devletin temsilcileri Paris’te konferansa katıldılar.yy. 11. Kuruluşunun 700.10 118 Mehmet Maksudoğlu. Osmanlı Tarihi…. The Geography of Current Events. Prens Cuza tarafından hükümet kurma yetkisi tanındı.The Balkan War.11–13 120 Philip Emerson. C.5. Osmanlı devletinin çekildiği toprakları paylaşma ve paylaştırma.274 119 Enver Ziya Karal. s.s.116 Romanya’nın Osmanlı himayesinde. C. kendi kaderlerini tayin konusunda Avrupa güçlerinin vereceği kararlara bağlıydılar. ….120 Bu sebeple Balkanlarda çıkan tüm hareketler yandaş bulabilmiş. Kuruluşunun 700. Büyük kuvvetler arasındaki rekabet her geçen gün artış göstermekte. Napolyon’un girişimleriyle. iç işlerinde serbestiyeti tanınmıştır.273 Enver Ziya Karal. s. aslan payını kapma arzusundadırlar. Boğdan ve Ortodoks Hıristiyanlarının 116 117 Mehmet Maksudoğlu. “Doğu sorunu” rakip devletler için bir çekişme alanıdır. Journal of Geography. yönetim krizleri gibi birçok iç sorunlarla uğraşmak zorunda kalan Balkan milletleri..5. Büyük güçlerin “Doğu Sorunu”na ilgilerinin artması aslında 1774 Küçük Kaynarca antlaşmasından sonra olmuştur.119 4. s. III. bu rekabetlerin önemli bir bölgesini de Balkanlar oluşturmaktaydı. Osmanlı Tarihi…. 6 Aralık 1861’de Eflak ve Moldavya’da Osmanlı himayesinde.132 . Paris Antlaşması şartları doğrultusunda.

Özerk Bulgaristan Prensliği. Güçsüz kalmış Osmanlı topraklarına doğru büyüyen Rusya tehdidine karşı. çevre devletlerin çetecilik faaliyetleriyle karıştırdığı Makedonya sorunu da ortaya çıkmış oldu.5. Rusya. Doğuda ise Rusya’yı tehdit etme gücüne sahiptir. ekonomik. geleneksel İmparatorluk yolunu korumak içindi. Balkanlarla en çok ilgilenen Rusya’nın amacı. Fransa. Aynı zamanda Ruslar ile Balkanlıların etnik ve dini bağlarını da 121 Dr. diğer büyük devletler de her hamleyi gözlemiş ve oyun alanına direkt girme gereği duymuşlardır. Fransa. Çünkü her zaman görülmüştür ki. kültürel ve tüm alanlarında önemli bir aktör olmak ve aktif rol almak isteğinde olmuştur. Rusya’nın Balkanlarda rahatça at koşturmasına razı olmayan büyük devletlerin zorlamasıyla Berlin antlaşması imzalanarak.42 koruyuculuğu hakkı. Aynı amacı paylaşan Avusturya ile bu bölgede çatışma durumuna gelmiştir. İngiltere’nin ilgisi. Akdeniz’e inmekti. Balkanlara getirilen Rus sistemi değiştirilmiştir. geniş Osmanlı coğrafyasından pay alıp sıcak denizlere inmeyi planlamıştır. bölgenin politik. Batıda Avrupa’yı. Kemal Beydilli. Berlin antlaşması sonrasında büyük devletlerin çatışmalarının odak noktası haline gelmiştir. Karadeniz’e inme ve Rus ticaret gemilerinin Osmanlı topraklarında ticaret hakkı alması. Dönemin büyük güçleri Rusya. İtalya ve Osmanlı İmparatorluğu idi.121 Balkanlar. diğer büyük devletler için tehdit oluşturuyordu. “Büyük Bulgaristan”. kendi sömürge imparatorluğunu kurmak için Balkanları kullanmak istemiştir. “Balkanlarda dönüm noktası 93 bozgunu ve sonrası”. Özerk Doğu Rumeli vilayeti ve Osmanlı Devletine verilen Makedonya olarak üçe bölünmüştür. İngiltere. İtalya ve Prusya ise. 4. Sırbistan ve Romanya’nın tam bağımsızlıkları Ayastefanos’ta kararlaştırıldığı gibi kabul edilmiştir. Böylece. dışarıdan Balkanlara hâkim olan devlet. Berlin Antlaşmasından . AvusturyaMacaristan. Her birinin politikaları farklı özellik arz etmekteydi.1. Berlin antlaşmasında Karadağ. Rusya Rusya ciddi bir güç olarak devletler arenasına çıktıktan sonra ana politikasını Osmanlı toprakları üzerine kurmuş. Balkanlarda etkili olmak. Bu amacını gerçekleştirmek için Balkanları himayesi altına almak istiyordu. Almanya.

50-56 .124 Rusya bu politikasıyla Balkan coğrafyasını sürekli kışkırtıp. Boğazlara ve Balkanlara inme politikası gütmeye başlamıştır. s.43 göz önüne almak gerektir. Osmanlı’ya karşı girişilen Rusya’nın ‘Panslavizm’ politikasının en önemli malzemesi haline gelmiştir. Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına. sonra da Kafkaslara. bundan sonra her fırsatta Balkanlarda. Günay Göksu Özdoğan.123 Balkan halklarının kökeninin Slav olması. Marmara Universty Department of International Relations. 1996. Rus yöneticileri öteki Avrupa devletleri ile yarışabilecek duruma gelmek için sıcak denizlere açılmanın kaçınılmaz olduğunu düşünmektelerdi. s. II. İstanbul: 1996. İstanbul: Rumeli Vakfı Kültür Yayınları. Rusya. XIX. daha da önemlisi. ajanları vasıtasıyla ayaklanmaya teşvik etmesi sonucu.243 123 Mahir Aydın. Aslında Balkanları huzursuzluk mekânına getiren ve Büyük devletleri bölgeye çekip yeni yapılanmalar oluşturulmasına sebep olan Rusya’nın balkanlara bu ilgisi olmuştur. Osmanlı’nın içişlerine müdahale fırsatını yakalamıştır. Rusya’nın “Akdeniz’e açılma” isteğinin doğal bir sonucudur. Chernishev.122 Bu politika ile Petro yüzünü Osmanlı topraklarına dönmesinden sonra asıl uygulayıcı. Bu. Katharina. Özellikle Bulgar milliyetçiliği. yüzyılın başlarından itibaren önce Karadeniz’in kuzeyini ele geçirmiş. ed. 1999. Osmanlı himayesindeki toplulukları ayaklanmaya teşvik etmiştir. Katharina’dır. XVIII. Rus dış politikası için önemli bir açılım oluşturmuştur. s. 31 122 Albert S. “Balkans and Russia”. Rusya’nın bir Slav Birliği politikaları için büyük çabalara girişmesini kolaylaştırmıştır. Kemali Saybaşılı. İstanbul. 1768–1774 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan Küçük Kaynarca antlaşması Rusya’nın “Akdeniz’e yönelme” politikası için önemli bir kilometre taşıdır. Ortodoks mezhebinden Hıristiyanları himaye hakkını elde ederek. Rusya. Günümüze Balkanlar. Mustafa Bereketli. Bu antlaşma ile Rusya. yüzyıldaki Osmanlı-Rus savaşlarının hemen hepsi Balkanlardan kaynaklanmıştır. Petro’dan sonra yönetimi alan II. Balkans a Mirror of the New International Order. ed. Karadeniz’e açılma hakkı elde etmiş.

gerek Fransız ve diğer büyük devletlere karşı İngiltere’nin Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü savunma politikası.3. Kırım’a girmesi ile 1787 yılında Osmanlı-Rus savaşı başlamıştı. Askeri Tarih Semineri Bildirirleri -2. Fransa. Mısır. Sömürgelerine giden yollar Osmanlı coğrafyasından geçtiğinden. Ancak yer yer çelişkili hareketlerde de bulunuyordu. Hindistan yolları üzerinde tehditti. 1878 Berlin Konferansına kadar devam etmiştir. Değişen Dünya Dengeleri İçinde Askeri ve Stratejik Açıdan 124 . 1798 yılında Napolyon’un Mısır’a çıkması da İngiltere politikasını etkilemiştir.44 4. Aynı zamanda güçsüz Osmanlı.2. politik kararlarına ekonomik etkenler öncelik etmiştir. Atlantik ötesindeki sömürgelerini 18. Fransa Fransa’nın politikası da İngiltere politikası gibi olmuş. yüzyılın başlarına kadar İngiltere. Kuzey Afrika’yı ve Orta Doğu’yu içine alan bir sömürge imparatorluğu kurma niyetindeydi. Buna bir örnek. ekonomik değerler çok önemliydi. 5. İngiltere Avrupa’nın en endüstrileşmiş devleti olan İngilizler için. yüzyılda İngiltere’ye kaptırdıktan sonra Akdeniz’de.5. kendisi için kuvvetli bir rakip olacağını öngörerek. Çünkü Osmanlılar güçlü oldukları sürece bu yolun bekçiliğini yapıyorlardı. 4. her Osmanlı-Rus savaşında kazançlı çıkanın Rusya olduğunu ve sürekli güneye inen.5. Jozef. 19. Dış politikası da ekonomik kazançları elde ettiği sömürge coğrafyasıyla şekillenmekteydi. “Balkanlardaki Gelişmelerin Türkiye’nin Dünya Dengesindeki Yerine Etkileri”. Yunan ayaklanmasında Yunanlılara destek vermeleridir. 1781 yılında Osmanlı ülkesini bölecek “Grek Projesi”ni kararlaştırmaları akabinde Rusya’nın. İngiltere bu yollar üzerinde güçsüz Osmanlı’yı. Katharina ve Avusturya Kralı II. İngiliz sömürge yollarına önemli tehdit oluşturan Rusya’nın. İngiltere. Gerek Rus. Osmanlı’nın geleceği ile yakından ilgilenmiştir. Osmanlı Devleti topraklarıyla ve durumuyla yakından ilgili değildi. Fakat II. Bu niyetle İzzet Akça. diğer güçlü devletlere tercih ediyor ve toprak bütünlüğünü savunuyordu. İngiltere için bir tehdit değildi.

yüzyıla gelindiğinde Osmanlı devleti’nin toprak bütünlüğünün korunması yönünde politika izlemiştir. Çünkü Rusya’nın daha fazla kuvvetlenmesi. isyana sıcak bakmıyordu. 4. Osmanlı ile aynı yapıya sahip olan Avusturya’nın da Rusya karşısında zayıflaması demekti. 36-37 . Osmanlı Slavlarını Rus nüfuzu altına girmesi. Hâlbuki Yunan isyanı sırasında Fransa. içinde Osmanlı gibi çeşitli milletleri barındırıyordu. Ayaklanıp Osmanlı Devletinden bağımsızlık isteyen Slavlar. İstanbul: Rumeli Vakfı Kültür Yayınları. Genelkurmay Basımevi. İngiltere-Osmanlı-Rusya. Balkanlarda yeni devletler olan Romanya ve Sırbistan’ın ortaya çıkmasıyla. Napolyon döneminde Fransa. Mustafa Bereketli. Rusya’yla beraber Osmanlı Devleti için önemli bir tehdit oluşturan Avusturya. Berlin Antlaşmasından Günümüze Balkanlar.125 Böylece bölgede Avusturya ve Rusya çatışma haline geliyordu. III. Mısır’a asker çıkarılmasından sonra. Avusturya 18. Ankara.4. 19. Prenslikten Krallığa Büyük Bulgaristan. Avusturya. s. Birinci Dünya Savaşına her ikisi de parçalanana kadar birbirleriyle savaş yapmamalarıdır. yüzyılda Balkanlarda. Avusturya bu devletlerle işbirliğine girmiştir. statükonun korunması taraftarı olmasına rağmen faaliyetlerini Balkanlara yöneltmiş ve bu bölgede genişleme yoluna gitmiştir. Avusturya’nın birliği ve bütünlüğü için de tehdit oluşturuyordu. 1997. Bunun bir sebebi de Fransa’da eğitim gören ve hissi bağları olan Romen liderlerin varlığıdır.369 125 Dr. ed.45 İngiltere’yi dengelemek için sömürge yolları üzerinde stratejik öneme sahip Mısır’a asker çıkartmıştır. 1999.Mahir Aydın. Stratejik sebeplerle 1878’de Bosna. Türkiye. Rus işgalinden korkan Romanya.Hersek’i işgal etmiş ve 30 yıl sonra kendine bağlamıştır.5. Bu politikanın bir göstergesi ise Osmanlı ile Avusturya’nın 1791 Ziştov Barışından. Fransa’ya cephe almışlardır. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu. Balkanlarda milliyetçilik hareketlerini destekleyen pozisyondadır. Avusturya kara devleti olmasının sıkıntılarını çekmekte ve bu sıkıntılarını Balkanlar üzerinden denize açılmakla çözmek istiyordu. s.

1866 Königgraetz savaşında Avusturya’yı yenmesiyle büyük devletler. Avusturya’ya karşı 1859 ve 1866 savaşlarını kazanarak bir güç haline gelmiştir.5. 4. İngiltere ve Fransa’nın yanında Almanya. Birliğini kurması sonrasında Prusya. Doğal etki alanları olan Arnavutluk’u almak.46 Avusturya ile işbirliğine girmiş. Avusturya. Balkanlarla fazla ilgilenmemiştir. Sırbistan. Osmanlı İmparatorluğu Berlin antlaşması. Karadağ ve Yunanistan için de tehditti.5. Osmanlı Devleti’nin Avrupa’nın ağırlıklı güçlerinden biri olmasını sona erdirmiş ve elinde sadece Balkan dağlarının güneyinde. Selanik ve Arnavutluk kalmıştır. Prusya Prusya. 1870’de Paris savunmasını kolayca yarmalarındaki başarılarıyla. 1890’dan itibaren Avusturya ile ittifak içine girmiştir. Daha sonra İngiltere’yi de karşısına almıştır. Bu yeni güç için en kolay etki alanı Osmanlı topraklarıydı.5.7. Avusturya.6 İtalya İtalya’da Almanya gibi birliğini geç tamamlayan Avrupa gücüydü. 1871’de parçalanmış Alman devletlerini birleştirip. 4.5. Prusya’nın askeri potansiyelinin farkına varmışlardır. Milyonlarca . Fakat “Doğu Sorunu”nu çözmek için 1878 Berlin konferansı düzenlenmesinde ve arabuluculu rolü üstlenen Bismark’ın etkisiyle Rusya. 1878’de Balkanlarda dengelerin değişmesi ve Rusya’nın büyümesine karşı. İngiltere’nin karşısına yeni bir askeri gücün çıktığı anlaşılmıştı. büyük bir güç olarak Balkan politikasında rol almaya başlamıştır. aynı zamanda Dalmaçya kıyılarını ele geçirmek isteğindeydiler. Büyükler sahnesine yeni gelenlerdendi. 4. Sırbistan’da ise kendisine yakın hanedanı desteklemiştir. Alman birliğini kurması ile Avrupa’nın ciddi güçleri arasında yerini almıştır. Tabii bu politikasıyla yalnızca Osmanlı devleti için değil. Karadeniz’den Adriyatik’e Makedonya. Trakya.

Özellikle 1800–1850 yada 1875 yılları arasında ciddi gelişmeler ve reformlar yapılmıştır. eğitimde. 1727’de Osmanlı’da ilk Türkçe basımevinin açılması. Fakat bu reformlar geleneksel olarak kalmış. reformları devam ettirmiştir 1839’da “Gülhane Hatt-ı Hümayunu” ile Tanzimat ilan edilmiştir. devlet mal. Abdülmecit. II. Buna göre. Topraklarını korumak ve birliğini devam ettirmek için Osmanlı devleti birçok alanda reform yapma ihtiyacı hissetmiştir. silah sanayinde batılılaşma hamleleri yapılmıştır. Selim tahttan indirilince. Tarihte Güney-Doğu Avrupa: Balkanolojinin Dünü. Bunun yanı sıra orduda. Hıristiyanlar da buna dâhil edilmiş. devlet tüm tebaasına dini. Öğrencileri Avrupa’ya. Devletin İslami özelliklerini devam ettirirken. askeri akademi kurmuş. özellikle Fransa’ya göndermiş. Reformlara karşı geleneksel sistem yanlıları. can ve haysiyet güvencesi vermiş. Ankara Universitesi Dil TarihCoğrafya Fakültesi Yayınları. askerlerin Avrupai şekilde giyinmelerini sağlamış. Fransız danışmanlar tavsiyesiyle modern topçu ocağı ve modern yeni ordu için çalışılmıştır.1977 s. eski vergi sistemi yerine düzenli yeni vergilendirme kurulmuş. Ankara. Hatta yeniçeriler Osmanlı ordusunda reform yapmak isteyen II. Stanford J. Cambridge: Cambridge Universty Pres. 195 127 Sina Akşin. Müslüman olmayan unsurların. modern inkılâplara girişilmiş. Selim’i öldürebilecek güce ulaşmışlardır. eğitim alanında birçok reformlar yapmıştır. vol 2. milli ayırım yapmadan eşit haklar taahhüt etmiştir. büyük devletlerin topraklarının koruması politikasıyla dengeleme çabası içinde olmuştur. Geleneksel reformlardan sonra. “Factors Put Forward to Explain Independence Movements In The Balkans”. Bugünü ve Sorunları.41 126 . History of The Otoman Empire and Modern Turkey. III. 1999. birden Müslümanlarla aynı seviyeye getirilmeleri çelişki oluşturmuştur.127 II. Osman ve III. Shaw and Ezel Kural Shaw.126 Osmanlı Devletinin Balkanlarda politikası. mimaride. Mahmut gerçek bir reformcu olmuştur. önemli bir gelişme kabul edilmiştir. 1976. daha fazla toprak kaybetmeme üzerine kurulmuştu. Mahmut’tan sonra yerine gelen I. sosyal alanda. kötüye gidiş devam etmiştir. Gerçekte zayıflığını. askerlik hizmeti ve süresi yeniden düzenlenmiş. ulema ve askerler direnç göstermişlerdir.47 Müslüman mülteci her şeylerini bırakıp Osmanlı topraklarına göç etmiştir. s.

çok kısa sürede değiştirilmesi. 164 131 Gül Tokay. Türk İnkilabı Tarihi. IMRO and Macedonian Question.128 Bismarck bile bölgenin stratejik önemi hakkında “Vardar nehri vadisini kontrol altında tutan Balkanların efendisidir”129 yorumunu yapmıştır. Müslüman ve gayrı Müslimlerden oluşan nüfusu. Manastır. mezhep ve ırk yelpazesi oluşturur. 1999. Makedonya Sorunu. Michael Radin. S.7. Yunanistan. Balkanlar …. ed. 1940. Balkan yarımadasının kavşağı hükmündedir.48 Çok iyi niyetli hazırlanan ve yürütülen bu yenilik hareketlerinin halk tarafından kabulü kolay olmamıştır. Drama ve Serez Sancağı olarak idari bölgelere ayırmışlardır. Makedonya Sorunu Makedonya. tek kanunla yeniliklerin uygulamaya konmasının kabulü.19 130 Y. hep Makedonya’dan geçerdi. Orta Avrupa’dan Selanik limanına veya Adriyatik’ten İstanbul’a gitmek için bir tüccar balkan dağlarını aşmaktan kurtulmak için. 52 . küçük bir elit kadrodan oluşmaktaydı. Yunanistan ve Bulgaristan bu sebeplerle bölgeyi almak istiyorlardı. Osmanlı Devleti Makedonya ismini hiçbir zaman kullanmamış ve bölgeyi Vilayeti Selase (üç vilayet) olarak adlandırmıştır. topraklarından hak alabilme girişimlerine maruz kalmıştır.130 İdareciler daha sonra ortaya çıkabilecek tehlikeleri engellemek için bölgeyi tek bir isim altında adlandırmaktan kaçınarak. Bölgenin. Bulgaristan ve Sırbistan arasında bir bölgedir.H Bayur. s. . 145 A. Ankara.131 128 129 Misha Glenny. Bunun yanında Adriyatik’i Ege denizine bağlayan Egnitia yolu da bölgenin konumunu kuvvetlendirir. Berlin’den Bükreş’e 1878–1913. Selanik ise. s. Üsküp…………s. İstanbul: Rumeli Vakfı Kültür Yayınları. Stratejik konumu itibariyle çevresindeki ülkelerin hepsinin. Sırbistan. Tuna nehrini. Çünkü bu istekler halktan gelmemişti ve yüzyıllardır alışılan sistem geleneklerinin. Makedonya. Zaten bu yenilikçi grup ta sınırlı. Yalnız çevresindeki devletler değil. elbette halk açısından zordu. tüm yolların birleştiği çok önemli bir limandır.5. Ege denizine bağlayan Vardar ovası ve Sofya’yı Ege denizine bağlayan Struma ovası bu bölgededir. geniş bir din. Mustafa Bereketli. Yenilikleri anlatacak ve uygulayacak kadro’nun geniş olması. I/1. Berlin Antlaşmasından Günümüze Balkanlar. konumu ve durumu itibariyle büyük devletler de bölgeyle ilgilidirler. 4. tüm vatana dağılması ve uygulanması için belki birkaç neslin geçmesi gerekliydi. Kosova ve Selanik vilayetleri.

içine Makedonya’yı da alıyordu. bölgedeki durumun daha kötüye gitmesini engellemek için reform bahanesi altında müdahalelerin imkânını aramaktalardı. Güney Göksu Edoğan. s. ed. Beydilli. İstanbul. Ancak 1878 Berlin antlaşması ile Küçük ve Otonom Bulgaristan kabul edilmiş. Ancak çevre ülkelerin Makedonya hayali devam etmekteydi. yüzyılın başında büyük devletler.508. 1989.Yasemee. TTK Basımevi. cilt 1. Balkans. “ “Arşiv Belgeleriyle Makedonya’da Bulgar Çete Faaliyetleri”. propaganda ve teşviklerine. A Mirror of the New International Order.497 Bulgar 307. Makedonya da Osmanlıya bırakılmıştı. 1904’te buraların başında bulunan Hüseyin Hilmi Paşa’nın istatistiğine göre nüfus: 1. kısım 1. hak iddia etmektelerdi. Yunan ve Sırp çetelerinin çatışma alanı haline gelmişti. Makedonya meselesini Osmanlı devletini denetim altında tutmak. bunların Sırp olduğunu iddia etmekteydi. 133 Makedonya halkı da kışkırtılabilecek çeşitli milletlerden oluşmaktaydı. “Makedonya”. Bulgarlar. Özellikle Mahir Aydın.717 Rum 99.700 kişiden ibaretti.134 1899’da Makedonya Hıristiyanları bir taraftan kendi fakir ve geri kalmışlıklarının bilincine varıp komşu devletlerdeki ırktaşlarının refahlarını arttırdıklarını görmeleri. bölgedeki huzursuzluk iyice artmıştır. azı Arnavut) 894. Ankara.132 Öte yandan 20. Sırbistan. Çünkü Bulgarca’ya yakın bir Slav dili konuşuyorlardı. IX.S. çünkü kültürleri Sırp kültürü özelliklerini taşıyordu. Bölge Bulgar. “Nationality in the Balkans: The Case of Macedonians”. bölge çiftçilerinin Bulgar olduğunu iddia etmekteydi.911.A. Orta ve Batı Avrupa’nın. Osmanlı Araştırmaları. Kemal Saybaşılı.507 Müslüman (çoğu Türk. s. Büyük devletlerin. Türk İnkilabı Tarihi.166 135 F. Yunanlılar ise Büyük İskender’den kalma olduklarını savunup. Türk Tarih Kurumu Yayınları.126 132 . Rusya’nın kültürel ve entelektüel tesirleri135 de eklenince. Avusturya ve Rusya’nın öncülüğünde.S. 1983.K.82 134 Yusuf Hikmet Bayur. diğer taraftan da büyük devletlerin ardı arkası kesilmeyen para. 1995. 209–234 133 K.000 Rum 100.49 1877 Osmanlı-Rus savaşı sonrasında yapılan Ayestafanos antlaşması ile oluşturulan Büyük ve Otonom Bulgaristan Devleti. ekonomik sömürü altında bulundurarak istismar etme yolunda koz olarak kullanma politikası devam etmiştir.000 Valak Yani toplam 2.

1. birliklerin yerleştirilmesi tamamladı. Rus ve Sırp’ların oluşturduğu Slav tehdidi üzerine. adli ve eğitim alanında yenilikler yapar. Sırp ve Yunanlıları azami gayretle çalışmaya. Bulgar. Rusya Balkanlarda özellikle Sırbistan’ı destekleyerek. Bosna-Hersek.1902 de Makedonya’da iki büyük ayaklanma olur. birçok kişi öldürülmüştür. özellikle 1870’den sonra bu coğrafya ile yakından ilgilenmeye başlamış. Yunanlıların. Avusturya’nın Bosna Hersek’e girmesi. Osmanlı’nın zayıflığı. Balkanlarda bir coşkunluk oluşturmuştu. 4. savaşta ezilmiş olmasına rağmen Giritlilerin istediklerine ulaşmış olmaları.1902’de Abdülhamit. Hüseyin Hilmi Paşa’yı Vilayet-i Selase (Selanik. Yılında …. Kosova) Müfettiş-i Umumisi yapar. Osmanlı Devletinin yaptığı reformlar yetersiz kalmıştır. 136 Mehmet Maksudoğlu. Makedonyalılara aynı yolda yürümek için kuvvetli bir teşvik olmuştur. Bu sebeple büyük huzursuzluklar çıkartılmış. Manastır.8. siyasetini orta Avrupa’dan Balkanlara kaydırmıştır. ancak “Büyük Sırbistan” olma hayallerindeydi. Büyük Sırbistan hayallerinde Karadağ. Osmanlı hâkimiyeti altında kalacaktı. bölgede kendi hâkimiyetini kurma düşüncesindeydi. Ancak paşalık. hazırlıklarını epey ilerletmiş ve açıktan ayaklanmaya cesaret edecek hale gelmiştir.50 Makedonya Bulgar komitesi. yani boğuşmaya gidilecekti.136 Paşa ekonomik. gerekirse zorla çekmeye.115 . yani kargaşalık çıkarmaya ve Makedonya’da nüfuz alanlarının geniş olduğunu göstermeye götürecekti. büyük kitleleri kendi taraflarına. Siyasal durum nedeniyle bu işe özellikle İngiliz. Avusturya bu kararı uygulamakta gecikmedi ve Ekim 1878’de. Aynı zamanda Osmanlı-Yunan savaşı.9.5. Bunun için de çeteler vasıtasıyla halkı tehdit edip.12. buraları yeniden düzenleyip. Avusturya’nın Bosna Hersek’i İşgal Etmesi Bosna Hersek. Kuruluşunun 700. Rusya. Avusturya’nın Balkanlardaki rakibiydi.137 Rusya’nın desteklediği Sırbistan ise küçük bir ülkeydi. Bastırılması bir ay kadar sürer. modern hale getirmesi kararlaştırılmıştır. Fakat. Makedonya’nın yanı sıra Avusturya içerisindeki Sırp. Berlin tartışmaları sırasında. Osmanlı hâkimiyetinde uzun müddet kalmış ve halkın büyük kısmı Müslüman olmuştur. s. Avusturya’nın önünü kapatıp. Fransız ve İtalyan basını önem vermektedir. Avusturya. 21.

Fransa ve Rusya yer almışlardır. nr. Almanya’nın çıkması demekti. S. Artık siyasi bir varlık haline de gelinmişti. 137 138 Enver Ziya Karal. Almanya ve İtalya’nın birliklerini tamamlaması ve büyük devletler olarak Avrupa devler arenasına çıkmalarından sonra ekonomik ve siyasi sebepler.51 Hırvat ve Slovenlerin de Sırbistan hâkimiyetine girmesi planlanıyordu. Bunda da Osmanlı protestosu yetersiz kaldı. nr. Aynı zamanda Girit’in. Bir nota ile Osmanlı Devletine duyurulan bu ilhaktan bir gün sonra. Avusturya ve İtalya diğer tarafta ise İngiltere. Yunanistan’la birleşme sorunu çıktı. Bu durumdan İngiltere hayli rahatsızdı. Böylece büyük devletler ikiye bölünmüştür. ihtilaf ve bu ihtilafları dengeleyecek ittifaklara mecbur etti. Çünkü Avusturya kozmopolit bir imparatorluktu. Bosna-Hersek’i ilhak ettiğini duyurdu. Osmanlı Tarihi. 111-113 . 18 Ağustosta büyük devletlerin adaya asker çıkartmasıyla sona ermiş oldu. büyük devletleri. 961. Bu ise Avusturya için bitişin başlangıcı olurdu. Bir kıvılcım. üretimi artmıştı. Mühime Defteri. Giritliler Yunanistan’la birleşmek için ayaklandı. Osmanlı Devleti Meşrutiyet’le uğraşırken Ekim 1908’de Avusturya. …. Bulgaristan bağımsızlığını duyurdu. pazar ihtiyacı hissetmekteydi. Bir tarafta Almanya. ancak şartların ağır olması sebebiyle bir oldubittiye maruz kalmıştır. Bu sebepten Avusturya. Çar unvanını aldı. Diğer olaylar da peş peşe gelirken Avusturya’nın Bosna Hersek ilhakına Osmanlı devleti direnmeye çalışmış. Zaten Bulgar Kilisesinin 11 Mart 1870 tarihinde Rum kilisesinden resmen ayrılması. Balkanlar hem pazar. 1890’dan sonra Avusturya’nın ekonomisi gelişmiş.105–106 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Avusturya’nın Selanik’e çıkması. içindeki tüm milletlerin ayaklanması için yetebilirdi. Prens Ferdinand. Böylece İngiltere’nin sömürgelerine giden Hindistan. Bu sebepten Selanik limanı. Avusturya için çok önem kazandı. Ancak büyük devletler buna sıcak bakmayınca Girit isyanı. 1904’te Rusya’nın Uzakdoğu’da Japonya’yla savaşından mağlup çıkması üzerine yüreklenen Avusturya. 138 ruhani sınırları olan ancak siyasi sınırları henüz mevcut olmayan bir Bulgaristan oluşturmuştu. bir hamle yaptı. Yapılan en büyük tepki ise Osmanlı halkının Avusturya mallarına yaptığı boykot olmuştur. hem de Ortadoğu’ya açılmak için bir yol olacaktı. Mısır yolları Alman tehdidine girecekti.

Ege denizine açılmak ise diğer bir istekti. p. Bulgar ihtiraslarını süslemekteydi. History Today. Balkan Savaşları 4. O da Makedonya’ydı” demektedir. Sırbistan. 13: 9( 1963: Sept.1915 s. The Balkan Wars. “O dönemde halkın görüşüne göre Bulgar dış politikası yalnız bir sorun etrafında dönüyordu. Sırbistan da aynı yolu izliyordu. Armies of Balkan States.6. Bağımsızlıklarını kazanmalarından itibaren Balkan devletleri çok hızlı bir şekilde silahlanmaya girişmişlerdir. Rodina III 4. bu devletler açısından sorunlarını bitirmemiş aksine yeni başlatmıştır. St Danev 1901-1903 godina”. Diğer Balkan devletlerinin de gözü üzerinde olan Makedonya.139 Bulgaristan’da en yüksek ücret alanlar arasında subaylar önemli noktaya gelmişler ve halk arasında orduya ilgi artmıştı. Bu devletlerin planları şöyledir: Bulgaristan: Ayestafanos antlaşmasındaki sınırlarını elde etmek istiyor. Karadağ. ancak Balkan savaşına kısa süre kala o da aynı çizgiye geldi. Aynı zamanda hızla geri çekilen Osmanlı Devletinin boşalttığı veya boşaltacağı beklenen bölgeler hepsinin de hülyalarını süslüyordu.141 139 140 Handbook of Bulgarian Army. Bulgar hükümeti. diğer devletlerin de içerisinde kalmıştı. 70 .6. Savaş Öncesi Balkanların Durumu Yunanistan.140 Bu bölgeyi ele geçirmek için Makedonya’da en fazla karışıklık çıkaran unsur Bulgarlar olmuştur. 607 141 St. geniş topraklar kazanıp. Bulgaristan yıllık bütçesinin üçte birinden fazlasını orduya ayırıyordu. Danev “Kabinetüt D-r.52 4. Balkanların kozmopolitik durumu sebebiyle hemen her devletin milletinden olan unsurlar. 194. 1912-1913. 1909. Fransız Scheider Creusot firmasından ciddi miktarlarda top alıyordu. büyük bir Bulgaristan devleti haline gelmeyi planlıyordu.) s. Romanya ve Bulgaristan’ın bağımsızlıklarını kazanmaları. Yunanistan ise askeri alanda diğerleri kadar hızlı değildi. War Office. London. Avrupa silah üretiminin en büyük rakipleri olan Fransız Schneider-Creusot ve Almanya’nın Krupps şirketlerinden büyük miktarlarda top satın almaya başladı.1. Dönemin Bulgar başbakanı Stoyan Danev.3 Falls Cyrill.

53 Sırbistan: Sırbistan’ın niyeti de “Büyük Sırbistan”ı kurmaktır. Balkan devletleri ise. tüm Balkan topraklarını aralarında paylaştırmak ve üzerlerinde Rus hâkimiyeti kurmaktır. Makedonya’da Sırp gizli örgütleri birleşip Kara el adıyla örgütlenmişler. Rum Ortodoks kilisesinden ayrılmasından sonra. Adriyatik denizine açılma ihtimali kapanınca. Princeton: Princeton Universty Pres. 1995. Osmanlı Devletine karşı birleşememeleri için çok iyi kullanmış ve sürekli gündemde tutmuştur. s. Milliyetler ve Sınırlar. bölgeyi Sırbistan kontrolüne almak için daha sistemli çalışmaya başlamışlardır. İstanbul. Ancak II. Abdülhamit.144 1905’teki Japonya yenilgisi ve 1909’da Avusturya’ya karşı diplomatik yenilgisi üzerine Rusya.. tek yol Makedonya üzerinden Ege denizine açılmak olmuştur. Bulgar ve Yunan’larla işbirliği yapıp sorunu. Balkanlarda daha aktif rol oynama yolları aramaya başladı. Makedonya üzerinde tarihi hak iddia ediyor. Makedonya’da bulunan kiliselerin ve okulların kime ait olduğu tartışması ve kavgaları çıkmıştır. Balkan Savaşları. İslam Ansiklopedisi. 1992. Yunanistan: Yunanistan da mevcut durumdan fazlaca yararlanmak peşindedir.142 Bunun yanında “kiliseler meselesi” de bu ihtilaflardan biriydi. s. Fakat Avusturya da aynı niyettedir. cilt 5. The Balkan Wars 1912–1913.30 143 Cevdet Küçük. Görüldüğü gibi Balkan devletleri arasındaki ihtilafların ve savaşa götüren sebeplerin en önemli kısmını Makedonya meselesi oluşturuyordu. Sırp. 100 142 . Girit ve tüm Ege adaları da alınması gereken topraklardandı. Bosna Hersek’in Avusturya tarafından ilhak edilmesiyle. bu kozu kaybetmişlerdir. Sırbistan sıkışmış. Makedonya’daki huzursuzluğu arttırmada rol oynuyordu. p. Türkiye Diyanet Vakfı. İstanbul. Megalo Idea peşinde olan Yunanistan için Makedonya yanında. Rusya’nın Balkanlarda daha aktif politika yapması konusunda Jacop Gould Schurman. 25 144 Stefanos Yerasimos. 1914. İstanbul. 3 Temmuz 1910’da çıkarılan Kiliseler ve okullar kanunu ile çözüme kavuşturarak. Balkan devletleri arasındaki bu ihtilafı. Zaten Rusya’nın siyaseti Slavları birleştirip. Abdülhamit’ten sonra yerine gelen İttihat ve Terakki yönetimi. Bulgar kilisesinin.143 II. Balkanları Slavlara verdikten sonra Osmanlı elinde kalan İstanbul ve boğazları ele geçirmek niyetindeydiler.145 Balkan devletlerinin ihtilaflarının çözümünü en çok isteyen Rusya idi.

İtalya. yabancı gözlemcilerden övgü almıştı. 13 Mart 1912’de Sırplar ve Bulgarlar anlaşmaya varmışlardır. 1908’den beri devam eden ayaklanmalar. Mayıs 1912 Karadağ-Yunanistan ve Ağustos 1912’de Bulgaristan-Karadağ ittifak antlaşması imzalanmıştır. Balkan devletleri. Munich. 1911 yılında başlayan Trablusgarp savaşı devam etmekteydi. Bu da. London and New York. Von den Balkankriegon zum Ersten Weltkrieg. Hem piyade hem de topçusu.54 bölünmüşlerdi. de Arnavutluk’ta çıkan ayaklanmayı. Mayıs 1912. Avrupa’nın en iyi imalatçılarından seçilmiş modern silahlarla donatılmıştır.147 29 Mayıs 1912’de Bulgar–Yunan. Osmanlı devletine güçlük oluşturmuştur. pp. Pennsylvania. Böylece Balkan ittifakı kurulmuştur. Arnavutluk ayaklanmaları ve siyasi etkiler ordunun zayıflamasında etkili olmuştur. The Balkan Wars. sahiplerdi. 387-89 148 Katrin Beckh. yaptığı bölge gezisinden sonra “ Bulgar ordusu Avrupa askeri çevrelerinde olağanüstü değere sahip bir kuruluş olarak görülmektedir..”149 Yunan ve Sırp Subaylar da benzer eğitim ve deneyimlere Richard C Hall. 1910 yılında Paris’teki Amerikan askeri ataşesi Binbaşı T. George Young. ittifaklarını kurdukları sırada Osmanlı devleti zor durumdaydı. Nationalism and War in the Near East. Bulgar ordusu iyi eğitilmişti..1996. Rusya’nın öncülüğünde ve diplomatik yardımları ile özellikle Makedonya’nın paylaşılması konusunda anlaşmaya varmışlardır. 29 146 145 . Univerty Park. 1912-1913. karışıklıklar. Böylece. iyi eğitilmiş. 1965. Oxford. Russia and the Balkan allience of 1912. Bentley Mott. p. Trablusgarp’taki direnişi kırmak için 12 adaya yerleştikten sonra Çanakkale önlerine gelip İstanbul’u tehdit altında tutmaktaydı. p. Trablusgarp savaşı. iletişim ve sağlık konularında hepsi Avrupa modelini uyguluyorlardı. pp. 38-57 147 Anlaşma maddeleri için. Balkan devletleri desteklemiş ve kışkırtmışlardır. 1915. 148 Balkan orduları birçok yönden birbirlerine çok benzemekteydi. 2000. Yunan veya Sırp eğitimi almış askerler ilgili ülkenin ortaçağ’ın şanlı sayfalarıyla dolu milliyetçilik ideolojisiyle dolduruluyorlardı..146 Balkan Devletleri. Bulgar. 10-11 Edward Thaden. Küçük. Eğitim lojistik.

s. Savaş öncesinde büyük devletler savaşı önlemeye çalışmışlardır.7980 152 a. 28 Temmuz 1910. 154 153 Balkan devletlerini hezimete National Archives. 19. uğrayacağı görüşü hâkimdi. s. London: John Lane the Bodley head Ltd. Türklerin galip geleceği. Bu durum. Çünkü Osmanlı ve Balkan devletleri arasında yapılan savaşta. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı. Osmanlı’dan toprak almak için en uygun fırsattı. Ankara. Balkanlıları destekliyorlar.55 Osmanlı devletinin sürekli karışıklıklarla uğraşması gerekiyordu ve tabii ki çok geniş olan sınırlarında asker ve askeri malzemenin sürekli yer değiştirmesi gerekiyordu.g. Colonel Sir Reginald Rankin Bt. piyadeyi süvariye ve topçuya çevrilmesi ordu açısından olumsuzluktu.150 Askeri kuvvet açığını kapatmak için. 1912– 1920.” Binbaşı T. s. çok iyi silah kullananlar ile silah kullanmasını hiç bilmeyenlerin bir arada olması. Böyle bir durum da Balkan devletleri için.152 Ordunun bu durumuna ek olarak. 20 yaşındaki bir gençle 40 yaşında insanlar. Zeki. Washington DC. yy Siyasi Tarihi.e. hatıralarından (Abdullah. Abdullah Paşa hatıratında 1 numaralı cetvelinde şark ordusunun 12 tümeninden yalnızca ikisinin yerinde bulunduğunu. hem zamanın komutanlarının yazılarından. General Correspondence. Rusya ve AvusturyaMacaristan. 1985. 150 Yusuf Hikmet Bayur. bulunan kişilerin rasgele silâhaltına alınması uygulaması başlatılmıştır. Orduda disiplinsizlik mevcuttu 151 ve ordunun komutanları arasında çekişme de büyük ölçüdeydi. War Collage Division.The Iner History of the Balkan War. Mahmut Muhtar ve Pertev paşalar) hem de bu olayları çok sonra ve bu sebepten daha tarafsız olarak incelemiş olan Yarbay Nihat’ın eserinden anlaşılmaktadır. Ankara: Genelkurmay Basımevi. içerde Sait paşa kabinesi düşmüş fakat ittihatçıların nefesleri yönetimin ensesindeydi.. Askeri Tarih Bülteni. 1997. Records Group 165-5964-3. yıl 10. 1930. İngiltere ve Almanya ise büyük sonuçlar verebileceğini düşünüp diplomatik çözüm yanlısı gözüküyorlardı. Vol. Türk Tarih Kurumu. Balkan Savaşından Çıkarılan Dersler. Bentley Mott’un raporu”. Basımevi.12 153 Lt. Türk İnkılâbı… s. 667 149 . 8 151 Avni Mutlu. 2. Sayı 18. p 354 154 Fahir Armaoğlu. 10 tümenin ve 3 nişancı alayının bütününün veya bir kısmının başka yerlerde olduğunu bazen de gelemeyecekleri çok uzak yerlerde bulunduklarını gösterir. Bu da büyük olumsuzluklar getirmiştir. daha önce süvari olanları piyade.

56 4. Geri ikmal çok güç oluyor.000’in üzerinde olan Tuğamiral Puul Kundouriotis’in komutanlığındaki Yunan donanması Ege denizine hâkimdi157 ve bu sebepten Osmanlılar denizden. Selanik’e yerleşmişti. Selanik’i istemekteydi ve birliklerini göndermişti ama daha erken davranan Yunanistan.155 Bu durumu anlatan 1. 155 156 Colin Ross. Bu ilanı diğer Balkan devletleri Sırbistan. Gerçi Bulgaristan. Doğu cephesinde Bulgarlarla. Burada bir savunma hattı kuruldu. Makedonya’daki Türk birliklerine zarar verip dağıtırken. Hellas and The Balkan Wars. Türk İnkılabı … s. Osmanlı Devletine savaş ilanları izledi. Lüleburgaz bozgununda Osmanlı lojistik sistemi tamamen çökmüştü. Yaver Paşa’ya: “Ben ve Prens Aziz paşa ve maiyetimiz zabitan peksimet bile bulamadık.2. Birinci Balkan Savaşı Beklenen çatışma. Munich. Yunanistan ve Sırbistan. 6 157 D. Yunanlılar da saldırıya geçti ve 8 Kasım 1912’de Yunan ordusu Selanik’e girdi. kolordu komutanı Ömer Yaver Paşa ile 2. ordu komutanı Osman Paşa arasında (Lüleburgaz ile Babaeski arasında) yapılan telgraf görüşmesi’ni örnek olarak verebiliriz. beslenme ihtiyacı karşılanamıyordu. Cassavetti. Bulgaristan ve Yunanistan’ın. Yusuf Hikmet Bayur. Osmanlı ordusu özellikle lojistik sorunlar yaşıyordu. İnşallah iyi olur…” Osman Paşa’dan Yaver Paşa’ya: “inşallah” 156 Bu ordu Bulgar ordusu karşısında direnemedi ve Çatalca’ya kadar geriledi. p. Batı ordusu ise 23–24 Ekim 1912’de Komanova’da Sırplara yenildi. 83. 8 Ekim 1912’de Karadağ’ın Osmanlı Devletine savaş ilanıyla başlamış oldu. askerin yiyecek.” Yaver Paşa’dan Osman Paşa’dan : “Paşa biraderler. Batı cephesi ise Sırplarla savaşıyorlardı.6. 31 . s. Efradın haline Allah acısın. Taşımak için at bulmak dahi zordu. Bulgaristan’a da Osmanlı ana ordusu düşmüştü. 1914. Osman Paşa’dan. Im Balkan krieg.J. 1913. Efrat burada da böyledir. London. Gerek ben gerekse refakatimde bulunanlar bugün bir şey yemediğimiz gibi Lüleburgaz’da bir dilim ekmek bile bulamadık. Osmanlı Kuvvetleri iki kısma ayrılmışlardı. Mevcudu 11.

bu sorundan genel savaş çıkmasını istemeyen İngiltere. p. Almanya açısından Osmanlı galibiyeti. Blezzhki i dokumenti. Aynı zamanda Yunanistan donanması da İstanbul’u tehdit etmekteydi. Sırbistan çekilmek zorunda kaldı. Gazi Ahmet Muhtar Paşa kabinesi. Avusturya tarafından protesto edilmiş ve derhal çıkması istenmiştir. Sofia. Royal United Service Institution. İtalya’da. Selanik’e doğru uzanma planları bitme noktasındadır. 1941. 69 The War in the Balkan Peninsula. Avusturya açısından bakılacak olursa. İngiltere. 140 . Bulgaristan’ın daha ileri gitmesini istememekteydi. diğer ırkdaşlarının galibiyetinden örnek alıp huzursuzluk çıkaracakları tehdidi kuvvetlenmiştir. çatışma tehlikesi doğmuştu. Kırkkilise ve Komanova bozgunları duyulunca. Balkan galibiyetine tercih edilmiştir. bağımsız Arnavutluk’u istemekteydi.160 Avusturya-Macaristan ile Sırbistan arasındaki ilişkiler iyice gerilmiş. Sırbistan. Fransa. Çünkü Rusya’nın gözü olduğu İstanbul ve boğazlar Bulgaristan tehdidindeydi. Sırbistan’ın Adriyatik’e çıkması. (1913: Jan/June) s. Preshivelitsi. Böylece kolayca etki alanına alacaktı ve Adriyatik. Türk ordusunun yetiştirilmesinde Alman ordusunun payı vardır ve sonucunda çıkan başarısızlıklardan bir pay da kendilerine çıkartılacaktı. Bu 158 159 Ivan Fichev.Macaristan isteklerini desteklemesi sonucu. Bu gelişmeler üzerine 29 Ekim 1912’de Osmanlı hükümeti. Fransa ve Rusya. Limni Samotraki ve Taşoz adalarını alıp Makedonya ile İstanbul’un deniz bağlantısını kesmişler. istifa etti. Aynı zamanda Bu imparatorlukta yaşayan Slavların. 57 part 1. Fakat RusyaBulgaristan ihtilafı işlerine gelirdi. Arnavutluk’a girip. Sırbistan’dan çekilmesini isteyince. Rusya telaşa kapıldı. Durazza limanını alarak Adriyatik’e çıktı. Balkanskata voina 1912–1913.57 Anadolu’dan Avrupa’ya asker geçiremediler. Almanya’nın da Avusturya. Almanya ve Avusturya’da büyük huzursuzluk oluşmuştur. merkezden Makedonya kuvvetlerine yardım gönderilmesini engellemişlerdir. Çünkü Rusya-Bulgaristan çatışması faydalı olacak ve Bulgaristan’a yardım edip kendi saflarına çekebileceklerdi. Joyrnal. Karadağlılar da İşkodra’yı kuşatmışlardır. Ancak Balkanlılar galip gelirse ellerindeki toprakları bırakmak istemeyecekler ve Rusya da bunlara arka çıkacaktı. Sırbistan ilerlemesinden dolayı olmuştur.159 Rusya. kendi kontrolünde olacaktı. Avusturya’nın Balkanlarda ilerleme.158 Yunanlılar aynı zamanda Bozcaada. Çünkü zayıf olan Osmanlı Devletlerinden daha sonra uygun fırsatta istenilen yerler alınabilirdi. Avusturya’nın telaşı.

büyük savaşları doğuracak potansiyel oluşturuyordu.132 161 Philip Emerson. Trakya Bulgaristan’a verilmiş. s. 6 Martta Yunanlılar Yanya’yı. Sırbistan’a kuzey ve orta Makedonya.58 da gösteriyor ki en küçük bir kıvılcım. Kamil Paşa’yı istifa ettirip. Mahmut Şevket Paşa’ya hükümet kurdurmuşlardır. 23 Ocak 1912’de İttihat ve Terakki grubu İstanbul’da.3. 257 . Edirne. Bulgaristan’a 160 Philip Emerson. Balkan ligi üyeleri için hayal kırıklığı dönemidir. Dedeağaç. Bulgarlar ise 26 Martta Osmanlı Devletinin Rumeli’deki ilk başkenti olan Edirne’yi ele geçirmişler. Bulgaristan’ın Dedeağaç ve Kavala’yı almasından rahatsızdı. 13 Aralık 1912’de Londra’da barış görüşmeleri başladı.The Balkan War. toprak dağılımları hiçbirisini memnun etmemiştir. Babı Ali baskını yapıp. Bu hadiseler çok geçmeden Sırbistan’la Yunanistan’ı. Özellikle Bulgaristan ile Yunanistan arasındaki durum gergindir. 4. Osmanlı içinde de. 11. Midye-Enez hattı Osmanlı-Bulgar sınırı olmuş. Bu başarısızlıklar nedeniyle Osmanlı devleti büyük devletlerin aracılığını kabul edeceğini bildirince Londra konferansı tekrar toplanmış. Balkan devletleri arasında anlaşmaya varılmıştır.… s. Yunanistan’a Güney Makedonya ve Girit. Bulgarlar tekrar saldırılarla Çatalca hattını yarmaya çalışmışlardı ve Edirne de kuşatma altındaydı. Karadağlılar ise 23 Nisanda İşkodra’yı işgal etmişlerdir. İkinci Balkan Savaşı I.161 3 Şubat’ta savaş yeniden başlamıştır. Bu dönemde aynı zamanda Bulgaristan’ın izolasyonu söz konusudur. Sırbistan ve Yunanistan itiraz etmiştir. The Geography of Current Events.162 Makedonya’nın büyük kısmının Bulgaristan’da kalmasına. Journal of Geography. her fırsatta Selanik’in Yunanistan’a bırakılamayacağını yinelemektedir. Bulgaristan. Sırbistan ise hem Bulgarların durumu. Bulgaristan. Romanya’ya ise Silistre verilmiştir. Yunanistan’la arasına girmesinden çekinmektedir. 30 Mayıs 1913’te Osmanlı Devletiyle. Yunanistan ve Sırbistan’la Makedonya konusunda anlaşmazlığa düşmüştür. Hiçbirisi tam olarak hedeflerine ulaşamamıştır. Yunanistan. Balkan savaşı sonucunda tüm devletle toprak kazanmalarına karşın. Ancak sonuç alınamadı. The Geography of Current Events.6. Selanik. 1912/1913. hem de Bulgaristan’ın Manastır’a yayılıp. 1912 Aralığından 1913 Ocağına kadar geçen dönem.

Osmanlı hükmü altında yaşadığı uzun barış dönemine rağmen. John Keegan’ın ifadesiyle. müftülerini kendileri seçecek. Yunanlılar Kavala’yı ele geçirip İstanbul’a yaklaşmışlardı. Meriç nehri iki devlet arasında sınır kabul edilmiştir. Cyrill. ilk ve ortaokul açılabilecek. 1912–1913. 10 Temmuzda altın fırsatı kaçırmak istemeyen Romanya. 2000. Osmanlı Devleti güvenlik sorunu oluşturan adalar konusunda verilen adaları almış. 163 Balkanların kapısı konumundaki Edirne. onların durumlarını ve güvence altında olacaklarını. 1998 . Fakat Bulgar ordusu püskürtülmüştür. Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında 29 Eylül’de İstanbul Antlaşması imzalanmış. 13: 9( 1963: Sept. ancak diğer adalar konusunda hakkından vazgeçmediğini bildirmiştir. Yunanistan ve Karadağ arasında Bükreş antlaşması imzalanmıştır. (15 defa) 164 Bulgaristan için II. 10 Ağustos’ta Bulgaristan. 14 Kasım Atina antlaşması imzalandı. Büyük devletlerin aracılığıyla İmroz. 13 Martta Sırbistan ve Osmanlı Devleti arasında İstanbul antlaşması imzalanmıştır. Adalar konusunda ise anlaşılamadı. History Today. Bulgaristan ordularının. Balkan savaşı. Osmanlı Devleti Balkan devletleriyle yaptığı antlaşmalarda. Balkan devletlerinde Müslümanlar. Ancak Bulgaristan buna razı değildir. Osmanlı Devleti de durumdan yararlanıp 20 Temmuzda Edirne’yi geri almıştır. Daha sonra Romanya Mayıs 1913’te. dünyanın en fazla kuşatılan şehri olarak dikkat çekmektedir. Silistre’yi elde etti fakat bu da Romanya için tatmin edici değildi. The Balkan Wars. Batı Trakya Bulgaristan’da kaldı. Sırbistan ve Yunanistan 1 Haziran 1913’te ittifak antlaşması imzaladılar. Anlaşmada. tam bir hezimet olmuştur.59 karşı birleştirecektir. 1912–1913. Bu durumda Osmanlıya karşı. Bulgaristan’a asker yardımı yapacağını da bildirir. p. The Balkan Wars. 29–30 Haziran gecesi Sırp-Yunan birliklerine saldırmasıyla II. Bulgaristan’a savaş ilan etmiş. Yunanistan ve Osmanlı arasında. London and New York. Sırbistan. eğitim 162 163 Richard C Hall. Gökçeada ve Meis Osmanlı Devletine bırakılmıştır. ilgili ülkelerde kalan Türklerin durumunu tespit ettirmiş. İstanbul. Bulgaristan’dan sınır düzeltmesi yapmasını ve kendisine toprak vermesini ister. Bulgaristan ile Romanya arasında da gerginlik vardır. Savaş Sanatı. Bulgar Dobrucasını işgal edip Bulgaristan içerlerine doğru ilerlemeye başlamıştır. Balkan savaşı başlamış oldu.) s. Savaşa girmeyen Romanya.79 Falls. 612 164 John Keagan. antlaşma maddelerine koydurmuştur. Sabah Yayınları. Osmanlıyla savaşırken geride Romanya’ya karşı savunmasızdır.

25 Richard C Hall. vakıflar ve eğitim kurumları İslam cemaat meclisleri tarafından yönetilecekti. Birinci Dünya Savaşı 4. Bulgaristan’ı Avusturya-Macaristan ve Osmanlı tarafına yaklaştıracaktır. yeni savaşın şartları oluşmuştur ve bu kutuplaşma yine bölgeden başlayan bir kıvılcımla bir dünya savaşına yol açacaktır. Bloklar arasında da kırgınlıklar olmuş. Aynı zamanda. tetikte beklemek durumundaydılar. Diğer Balkan devletleri de rakip bloğa kaymaktaydı. p. London and New York. Sırbistan’ın Adriyatik limanından. Bu amaçlarına ulaşmak için gizli örgütler kurulmuştu. Büyük Sırbistan istiyordu. Romanya da ciddi oranda büyümüştür. 2000. İslam Ansiklopedisi cilt 5. Sırbistan’da özellikle ordu. bağımsız Arnavutluk devletinin kurulmasıdır. Bulgaristan ise kendisini çembere alan bu üç devletin baskısı altında yaşayacaktır.166 Görülüyor ki Balkan savaşları sonucunda yeni kutuplaşmanın. Savaştan sonra da tek tek yakalanmamak için bağdaşıklıklarını devam ettirmek.165 Bulgaristan. Dünya savaşı diken üzerinde duran. Yunanistan. Balkan Savaşlarının en önemli sonuçlarından biri de. Sırbistan’ın fazla büyümesine müdahale etmeyen Almanya’ya. patlamaya hazır halde kıvılcım bekleyen Balkan topraklarında ateşlendi.7. Balkan savaşları öncesinde nüfus bakımından en güçlüsü idi. Sırbistan ve Rusya’nın. Bu hareketin en önemli noktası Yüzbaşı Dragutin Dririyeviç’in başında bulunduğu “kara el” 165 166 Cevdet Küçük. Bu devletler Bulgaristan’dan çok yer almışlardır. Fakat savaştan sonra Sırbistan. 4. Avusturya kırılmıştır. …s. İngiltere ve Fransa’ya kırılmasına yol açmıştır. Almanya ve Avusturya tehdidiyle geri çekilmek zorunda kalması. 1912–1913. Bu baskıdan kurtulma ve intikam alma düşüncesi.7.130 . Bu kırgınlıkların giderilmesi için uygun zaman gerekiyordu.1 Savaşa Doğru I. 29 Temmuzda büyük güçlerin garantörlüğünde bağımsız Arnavutluk’un kurulması kararlaştırılmıştır.60 Türkçe yapılacak. Balkan Savaşları. The Balkan Wars.

Avusturya-Macaristan imparatoru Francis Ferdinand ve eşi bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülünce. 36 devlet. Avusturya. Bu bloklaşmalardan sonraki sürtüşmeler. 257 . Bu istekler büyük devletleri kutuplaşmaya yöneltti. 1894'te. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya arasında Üçlü İttifak'ı oluşturuldu. birliklerini yeni tamamlayan Almanya ve İtalya gibi ülkeler bu paylaşımın yeniden. Bu ittifakla. Fransız-Rus. s. Yugoslavya’nın oluşumu. Balkanlar ….5 milyar insan ve 10 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olan bir Dünya Savaşı patlak verdi. Almanya.168 Ancak tarihte hiçbir cinayet bu kadar büyük sonuçlar doğurmamıştır. 683 Misha Glenny. sorumluluğu Sırp hükümetine yükledi ve savaşa karar verdi. Sırbistan eliyle Balkanlar'a egemen olmak isteyen Rusya'ya karşı. Dünya sanayileşmiş birkaç ülke tarafından sömürülünce. Viyana. Rusya'nın Balkan siyasetinin aleti olan Sırbistan. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndaki Slavların yaşadığı yerleri kendi topraklarına katmak istiyordu. tehlike unsuru haline gelmişti. “Her şey Avusturyalı devlet adamlarını suçlar gibiydi” diye yazıyordu Emile Haumant. 1882'de Almanya. Paris. kendilerinin de payı olacak şekilde yapılmasını istemektelerdi. bu imparatorluk içindeki Slavları da etkilediği için.Macaristan'ı daha fazla desteklemek zorunda kaldı. bu teşkilatın bir ajanıydı. Tabii asıl sebep bir Sırp’ın girişiminin yankısı değildi. Alman desteğini arkasına alan Avusturya-Macaristan da 167 168 Emile Haumant. Haziran 1908'de işine yapılan gelmedi. özellikle bırakması. Avrupa'da üstünlük kurmaya çalışan Almanya karşısında. Cihan savaşının başlamasına sebep olan suikastta başrol oynayan Gavrilo Princip. Belgrat ile Rus ve Fransız koruyucuları bu olayı Viyana’nın kurnaz bir manevrası olarak nitelendirdiler. 1.61 örgütüydü. s. Gavrilo Princip’in suikastında sorumluluk arayışı polemiğe dönüştü. Üçlü İtilaf oluşturuldu. İngiltere'nin Rusları Ortadoğu'da ve Balkanlar'da serbest Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Balkanlar'daki Slav topluluklarını nüfuzu altına almak olan Rusya. 167 28 Haziran 1814’te Bosna başkenti Sarayevo’da. Siyasal cinayetlerin başkenti olarak nitelendirilebilecek Balkanlarda 8 başarılı cinayette iki başbakan ve Osmanlı ordusunun başkumandanı öldürülmüştür. "Reval Amacı Buluşması"ndan sonra. 1904'te Fransız-İngiliz ve 1907'de İngiliz-Rus anlaşmalarıyla. Balkanlar üzerinde yoğunlaştı. 1930.

Hâlbuki ittifak . 1 Ağustos'ta Rusya'ya. hem de ittifak devletleriyle ilişkiliydi. Doğu Trakya’daki Osmanlı toprakları ve Makedonya’nın Sırbistan’daki bölümünü önerebilirlerdi. 3 Ağustos'ta da Fransa'ya. Balkan savaşı sonunda kaybettiği toprakları yeniden alma ve Ege denizine açılma düşüncesindeydi. Rusya'ya. Yakın ilişkilerinden dolayı Kral Konstantin. 6 Ağustos'ta da Avusturya. ancak başbakan Venizelos. Osmanlı Devletini hem itilaf devletleri safında savaşa girecek Balkan devletlerini dengelemek. 4 Ağustos'ta ise Belçika'ya savaş ilan etti.7.62 Balkan savaşı sonrasında Sırbistan’ın fazlaca büyümesinden çok rahatsızdı ve saldırmak için bahane bekliyordu. bu durum olursa Yunanistan için kendilerinin hayallerini süsleyen İstanbul’u ele geçirme şansını kaybedeceklerdi.2. İtilaf devletleri. Avusturya-Macaristan işgali altında olduğundan. 4 Ağustos 1914'te. Her iki blok ta yanlarında savaşa girmeleri karşılığında diğer blok elindeki toprakları önermekteydi. Almanya’ya savaş ilan ettiğini açıkladı. II. Bulgaristan. Balkanlarda Durum Almanya. Almanya'nın Belçika'ya savaş ilan etmesi üzerine. Almanya. Sırbistan. İngiltere de Almanya'ya savaş ilan etti. Bokovina ve Banat Romanya’nın hayallerini süslüyordu. Çünkü istediği topraklar her iki blokta da vardı. Romanya hem itilaf devletleriyle. Böylece Avusturya-Sırbistan savaşı bir genel savaş haline dönüştü. Yunanistan ikiye bölünmüş haldeydi. Almanlar safında yer almak istemekteydi. Bahane de ortaya çıkınca cezalandırmak için Sırbistan’a saldırdı. AvusturyaMacaristan’da ise Boğdan. 23 Ağustosta Japonya. hem de İngilizleri Avrupa dışında oyalamak için kendi safında istemekteydi. Rusya’da Basarabya. 4. 1915 Mayısında da İtalya savaşa girdi. bu durumda mecburen tek kurtarıcı şans itilaf devletleri yanında olmaktı.

3. Ancak 1917’den . Balkanlarda Bulgaristan’ın etkisi arttıkça. 21 Eylül 1915’te İtilaf kuvvetleri Yunanistan’a girip kendilerini destekleyen Venizelos’un. İstanbul’u işgal etmeyi. 4. İstanbul’a ise İngiltere’nin ilgisi vardı. Sonucunda ittifak kuvvetlerinin morali artmış ve Rusya. gösterdi. Yunanistan başbakanı Paris’e gelip İzmir’in işgali konusunu gündeme getirince. İngiltere’nin de desteğini alabilmiştir. sonrasında kara çıkartmaları sonuç vermemiştir. İtilaf devletleri Çanakkale’ye geldiklerinde. Bulgaristan. savaşa son dönemlerde girdi. Yunanistan. Kafkasya’yı. Ancak deniz muharebelerinde 18 geminin 5’i batırılmış ve daha sonra da kara savaşı başlamış. gücü eline almasına yardımcı oldular. Balkanlarda etkili olmaya başladı ve Makedonya’nın büyük kısmını ele geçirdi. bölge üzerinde beklentileri olan diğer ittifak gücü Osmanlı Devletiyle çıkarları çatışmaktaydı. Viyana önlerinden başlayan. sekiz ay şiddetli muharebelerle süren Gelibolu çıkartması da sonuç vermemişti. oradan da Rusya’ya yardıma gitmeyi planlıyorlardı. İngiliz yardımını alamayınca iyice izole olmuştur. Sonunda 6 Eylül 1915’te Bulgaristan. Bulgaristan’ın daha fazla işine geliyordu. Almanya bu durumu gördüğünden Osmanlı Devletini Balkanlardan uzak tutmak için hedef olarak Mısır’ı. Yunanistan üzerinden hak verince bu. Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları 1916’da Almanlar savaşın galibi gibi görünüyorlardı.63 kuvvetleri. Çanakkale’yi kolayca geçip. Çünkü İtilaf devletleri Yunanistan’a pek bir şey vaat edememişlerdi. İngiltere. İttifak Kuvvetlerine katıldı. Balkan savaşlarından sonra bozguna dönüşen Türklerin geri çekilmesi Çanakkale’de durmuştur.7. Yunanistan ve Sırbistan 1912’de bir ittifak anlaşması imzalamışlardı. Fakat Sırbistan’ın yardım isteklerine Yunanistan cevap vermeyince. 19 Şubat 1915’te başlayan saldırılar. Hâlbuki Osmanlı Devleti’nin savaş sonunda beklentilerinden biri Balkanlarda kaybettiği toprakları geri almaktı. Fransa ve İtalyan gemileri Çanakkale’yi geçip Ruslarla birleşememişti.

Arnavutluk’un İtalyan. Boğdan ve Basarabya’nın eklenmesiyle toprakları iki kat arttı. Karadağ.64 itibaren Almanlar kaybetmeye başladı. savaşın galipleri yanında yer aldığından. Arnavutlar. 4. Bulgaristan’ın 27 Kasım 1920 Neuilly antlaşması ile batı bölgelerini Yugoslavya’ya. Osmanlı İmparatorluğu 10 Ağustos 1920 Sevr antlaşması ile yıkıldı ve itilaf devletlerince paylaşıldı.8. başkent Belgrat yapıldı. Macaristan bağımsız bir devlet oldu. Bosna-Hersek’in de devlete katılmasıyla Sırbistan. Osmanlı’nın bünyesinden çıkan Türkiye Cumhuriyeti 24 Temmuz 1923 Lozan antlaşması ile kuruldu. Romanya. Ancak Türk kurtuluş savaşı sonucunda. 28 Haziran 1918’de Versay Antlaşması ile Almanya’nın yapabilecek bir hareketi kalmadı. Balkan toprakları yeniden . AvusturyaMacaristan tarihe karıştı (Saint German antlaşması 16 Temmuz 1920). Sırbistan ve Yunanistan arasında paylaşılmasına karar verdiler. Bukovina. Slovenya ve Hırvatistan’ın Sırbistan’a katılıp Yugoslavya devletini oluşturması oldu. Dünya Savaşı sonunda dağıldı. Fransa ve Yunanistan. İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Balkanlar Sürekli şekillendirilmelere maruz kalan Balkanlar. Balkanlar üzerinde doğrudan etkili olmuş. Balkanlarda ağırlıklı bir güç oldu. Balkanlarda savaşın en önemli sonuçlarından biri. Bulgaristan’a ise Edirne’nin kuzeyi bırakıldı. 1920’de İtalyan kuvvetlerini attılar ve 1921’de büyük devletler Arnavutluk’u 1913 sınırlarını kabul ederek tanıdılar. Yeni kurulan bu devletin başına Georgoviç sülalesinden bir kral getirilip. Rodop dağlarından Ege kıyılarına kadar olan bölgesi ise Yunanistan’a verildi. Avusturya-Macaristan. 4 Ocak 1919’da Paris (Versay) Barış Konferansında İngiltere. Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya’nın yıkılması sonucunda dünya savaşında galip çıkan devletlerin lehine. büyük savaş sonrası galiplerin isteği doğrultusunda yeniden şekillendirildi. İki büyük imparatorluk I. Makedonya.

Orta sınıf çok güçsüzdü ve geleneksel bakış açısı yenilikler için önemli engellemeler oluşturuyordu.Politik kültür eksikliği. Bulgaristan. Sovyetler Birliği ile Baserabya.170 Bu durum. Arnavutluk’un. Bu dönemde. Yugoslavya ile Kosova.214–225 169 . ‘Social Foundations of Political Order in İnterwar Europe’ World Politics (vol. . Bu sorunun en ciddi yaşandığı ülke Yugoslavya olmuştur. Yeni belirlenen sınırlar ile Balkanlarda hemen hemen her devlet. 1984.Milli ve bölgesel bilincin eksikliği. pp 449-478 170 Ivo Banac. . toprak sorunları ve azınlıklar sorunları bu dönemde önemli problemler arasındadır. Balkanlarda sosyal yapı uygun değildi. The National Question. bu periyodu ikiye ayırmak gerekir. Yugoslavya dışında diğer Balkan ülkeleri için önemli bir sorun teşkil etmiştir. diğerleri üzerinde hak talep edebilir duruma gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Balkan devletlerinin önemli problemleri olarak şunları sayabiliriz: . pp.171 Bu problemler.M Luebbert. Yugoslavya arasında Makedonya sorunları oluşmuştur. İki savaş arasında Balkanları değerlendirirken. Romanya’nın. 39. London. Kitlelerin yönetime katkısını ve etkisini düşündüğümüz parlamenter sistem için. Bulgaristan ile Dobruca. Macaristan ile Transilvanya.Ekonomik yetersizlik. İçinde farklı birçok etnik ve kültürü barındıran devletler için bu farklılıkları birleştirmek ciddi problem oluşturmuştur. 1919–1930 yılları arasında kendini yoğun olarak hissettirmiştir. 1986). Birinci Dünya Savaşını kazanan ülkelerin parlamenter demokrasi ile G.169 . Fakat bu şekillendirmelerde Winston’un “milletlerin kendi kaderini tayini hakları” doğrultusunda adaletli bir sınır belirleme olmadığından.65 şekillendi. demokrasi denemeleri yapılmıştır. Yunanistan ile Güney Arnavutluk. Yugoslavya ile Banat. Birincisi 1919–1930 arası dönemdir. Büyük güçlerin Versay sonrası bölgeye ilgileri. Yunanistan.Dışardan gelen etki ve baskılar.

Köylünün durumu iyileşmenin aksine daha da kötüleşti. Bunda 1929 ekonomik bunalımı da etkili oldu. Balkan devletlerince benimsenmiştir. Gelişme tarımla. huzursuzluk.1. Bu problemlerin çözümü için en büyük engel ise. 171 . Çiftçi partileri iktidara gelmeye başladı. Almanya’nın savaş sonrası harap duruma gelmesi sonrasında kendi içine dönmesi ve Sovyetler Birliği’nin Almanya ile ilgilenmesi sonucunda bölgede etkili olmaması üzerine. Durum böyle olunca. Sanayileşmeyi sağlayamayan Balkan ülkelerinin mevcut yapısı tarım üzerine kuruluydu. Balkan devletleri üzerinde etkili olmuştur. Yukarda belirttiğimiz gibi hemen her devletin diğeriyle sorunu vardı. 1930–1939 Arası Dönem Balkanları 1929 ekonomik bunalımının da etkisiyle Balkanlarda ekonomik alanda kötüye gidiş vardı. Political Culture in the Balkan States During the İnterwar Period. Balkanlara huzur getirememiştir. 1919–1930 Arası Dönem Balkanları Birinci Dünya Savaşını bitiren galiplerin antlaşmaları. gösteriler ve şiddet olayları bu sistemin sonunu getirdi. Böylece demokrasi denemeleri ve gerekli kurumların oluşturulmasına başlanmıştır. henüz güçlerini toplayamamış Balkan devletleri için iyi bir model olarak görülmüş ve parlamenter sistem. yeni vergiler köylü üzerine salındı.8. köylüler üzerinden yapılacaktı. Bu da ciddi siyasal problemlere yol açmaktaydı. bölge ülkelerinin ekonomik gelişmişliklerinin az olmasıydı. siyasal rejim aleyhine hoşnutsuzluk artıp.8.by Güney Göksu Özdoğan. İstanbul.Kemal Saybaşılı. faşist örgütlerin desteklediği gösteriler sonucunda liberal-demokratik oluşumlar daha fazla direnemedi.66 yönetilmeleri. Volfgang Höpken. A Mirror of the New İnternational Order. Fakat yapılan bu reformlar köylülerin hayat şartlarını yükseltemedi. 4. 4. Bu amaçla toprak reformları yapıldı. ed. bölgede etkili güç olarak bir tek Fransa kalmıştı. Parlamenter sistemin halkın durumunu rahatlatması mümkün olamayınca. 1930–1939 döneminde ise faşist diktatörlükler görülür. Balkanlarda etkili olmasıyla. Fransa. Balkans.2. Köylü nüfusun ağırlıklı olduğu Balkanlarda.

Büyük savaş sonucu oluşturulan düzenle huzursuz olan revizyonist grubu Almanya.174 ss. iç dinamiklerini tamamladıktan sonra dışa dönmeye başlamıştır. Türkiye’nin bölgeye yönelik iyi niyetini ortaya koyduğu gibi. İtalyan tehdidi dururken. Düzenini yeniden kuran Almanya dışa açılma isteğindeydi. Genişletilmiş 7. I.. Ülkenin batı sınırları 1925 Locarno antlaşması ile güvence altına alınmıştı ancak doğu sınırı açıktı. A. Olaylarla Türk Dış Politikası. varlığını ve güvenliğini sağlamaya yönelik çabalarının da başarısını ifade etmektedir.Şükrü Esmer. Devletler ise güvenliklerini bölgesel ittifaklarla sağlama yoluna gitmişlerdir.8. s. Olaylarla…. 4. Alkım Kitabevi. A.86–87 172 Mehmet Gönlübol. Yeni sistemden memnun olan anti-revizyonist grubu da Fransa başta olmak üzere Yugoslavya.Şükrü Esmer. Bu endişeler içinde Balkan devletleri bir savunma ve işbirliğine ihtiyaç duymuşlardır. vd. İtalya’nın ise Balkanlara ilgisi her zaman mevcuttu.172 Türkiye’nin Balkanlarda işbirliği ve istikrar çabalarına karşın İtalya ve Almanya. İstanbul. Almanya ise Nasyonal Sosyalist Partisi ile yeni bir canlanmaya girmiş. Balkan Paktının kurulmaması yönünde faaliyetlerini arttırmaktalardı. Sovyetler Birliği de etkili bir dış politika izlemeye başladı. İtalya ve Bulgaristan oluşturuyordu. Dünya Savaşı sonrasında iki blok ortaya çıkmıştı. Dünya savaşı sonunda Kurulan Milletler Cemiyeti’nin savaşları ne kadar engelleyebileceği tartışmalıydı. Güçsüz olan Balkan devletleri yeni model olarak Alman anlayışına yöneldiler ve faşist diktatörlükler kurulmaya başladı. Baskı. 103 173 Mehmet Gönlübol. Romanya. 105 . 1989.173 Türkiye ile Balkan devletleri arasındaki ilişkilerin artması ve iyi ilişkiler kurulması. Fransa’nın tartışılmaz modelliğinin yerini artık Almanya ve Sovyetler Birliği almaya başladı. Doğuya yönelmek bekleniyordu. Balkan Paktı I.67 Dış koşullarda da değişimi yaşanmıştı. Yunanistan oluşturmaktaydı. s..3. vd. Çekoslovakya.. Balkanlarda istikrarın korunması ve en azından yeni bir tehdidin çıkmamasını arzulamaktaydı. Türkiye.

vd. Olaylarla Türk Dış Politikası.. İstanbul. Bu doğrultuda 5 Ekim 1930’da Atina'da. İstanbul.68 Balkan Antantı düşüncesinin ilk girişimi.99 176 Mehmet Gönlübol. İstanbul. gayrı resmi konferanslar yapılması kararını almışlardır.Olaylarla …s. 9-10 175 M. Yunanistan. Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’nin Balkanlar Politikası. 102 177 Sibel Turan. 1. Ankara. Balkan Denizcilik Bürosu. Balkan milletleri arasında bir işbirliği kurulmuştur. vd. s. Arnavutluk ve Yugoslavya katılmıştır. Bulgaristan ise 3. Birinci Balkan Konferansı yapılmıştır. sınırlarını karşılıklı olarak garanti altına almakla beraber. bir Balkan devleti saldırısına karşı paktın işleyeceği açıklanmaktadır. Sosyal ve İdari Politikaları. Kongre başkanı ve eski Yunan başbakanlarından Aleksandr Papanastasiu. Ekonomik. Balkan Hukukçuları Komisyonu gibi kuruluşlar oluşturulmuştur. Dolayısıyla Pakt. Osmangzi Üniversitesi. Balkan Turist Federasyonu. 2. Balkan Ziraat Odası. Balkan Tıp Federasyonu. Gönlübol.2003. H. Fakat askeri ve siyasi alanda bir işbirliği tesisi mümkün olamamıştır. Balkan Ticaret ve Sanayi Odası. Bulgaristan tehlikesine Abdulkadir Baharçiçek. Balkanlarda mevcut toprak düzeninin sürdürülmesi konusunda kararlı olunduğu bildirilmektedir. “Türk Dış Politikasına Yön Veren Etkenlerin Işığında Türk-Bulgar İlişkilerinin Yeri ve Önemi Üzerine Bir İnceleme 1923-2004”. 1974. SBF Yayını. Balkanlarda.Şükrü Esmer. 2005. Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Bildiriler. A. Romanya dışişleri bakanları Şubat 1934’te.176 Balkan Antantı ile taraflar.19802003 Türkiye’nin Dış. s. Yugoslavya.Hüseyin Çevik. Bu konferanslar sonunda. devamlı bir Balkan birliği kurulması fikrini ortaya atmış175 ve bütün Balkanlı delegasyonlar bu fikri kabul ederek. Milletlerarası Barış Bürosu’nun 1929 Ekimi'nde Atina'da yaptığı toplantıda yapılmıştır. Buna rağmen Türkiye. Konferansa Türkiye. Bulgaristan. Romanya. Turgut Göksu. kendine ait tüm Balkan sınırlarını güvence altına aldıkları belirtilmiştir. Belgrat’ta bir araya gelip Balkan Antantı Paktı tasarısını hazırladılar. maddesinde taraflar. Giriş bölümünde. s.301 174 . Yunanistan. Bu fikir 9 Şubat 1934’te Atina’da imzalanarak hayat bulmuş oldu. ed. Daha sonra bu konferanslar Atina. Cem Sar. İtalyan baskısındaki Arnavutluk da birliğe giremezdi.177 Balkan paktı üç maddeden oluşmaktadır. Böylece bir Balkan birliğinin tüm Balkan devletlerini kapsayamayacağı görülmüş oldu. madde ise Paktın amacı konusundadır. Bükreş ve Selanik'te olmak üzere her yıl tekrarlanarak. birbirlerine danışmadan herhangi bir Balkan devletiyle bir siyasal harekette bulunmamayı veya bir siyasal anlaşma yapmamayı da taahhüt ediyorlardı. Balkan Konferansında azınlıklarla ilgili bir konuda anlaşma sağlanamaması üzerine toplantıyı terk etmiştir. (1919-1973).

s. 179 Son toplantı Şubat 1940’da.69 karşıdır. Paktın yedi yıllık ömrü boyunca Bulgaristan’ın herhangi bir saldırısı ve büyük bir devlete alet olması engellenmiştir. Arnavutluk) de açık tutulmuştu. ancak böyle bir katılma isteği olmayacaktı. II. bu Pakt etkisiz bir birlikti. Dünya Savaşı içinde yapıldı. Milletler cemiyeti kararı gereğince yaptırım önlemlerine birlikte katılmışlardır. 1999. öbür Balkan devletlerine (Bulgaristan. 1936 İspanya iç savaşında ortak davranış içinde Fransa ve İngiltere ile işbirliği içinde olmuşlardır. İkinci Dünya Savaşı ve Balkanlar 4. Balkan Paktı. İkinci Dünya Savaşı I. Örneğin İtalya 1935 Ekiminde Habeşistan’a saldırınca. Dünya Savaşı başlamış oldu. 94 178 . İngiliz ve Fransızlar 3 Eylül 1939’da Almanya’ya savaş açınca. Dünya savaşı öncesi yetersiz kılındı ve ikili antlaşmalara gidilmek zorunda kalındı. Boğazlar 178 rejimi değiştirilirken Türkiye’yi desteklemişlerdir. devletleri diğer bir Dünya Savaşına sürüklemiştir. Versailles antlaşmasından en fazla rahatsız olan Almanya’nın. 1934 ve 1954 Balkan Paktları. 14 Eylülde Varşova’ya gelmeleri üzerine Sovyet Rusya da harekete geçti ve 28 Eylülde aralarında anlaşarak İsmail Soysal.9. ed. 1941’de Balkanların tümünün Almanya denetimi altına girmesinden dolayı fiili işlevini yitirmiştir. Dünya savaşı öncesine kadar işleyen Pakt. II. Bundan sonra konsey bir daha toplanamadı.1. 1936’da Montreux Konferansında. Büyük devletlerden veya Balkan dışı bir devletin saldırması durumunda. belirgin tepkiler oluşmuştu. Zaten. Pakt. Dört devlet Avrupa’daki siyasal gelişmeler karşısında genellikle ortak bir tutum izlemişlerdir. Almanların hızla ilerleyip. Dünya savaşı ile çözülemeyen sorunlar veya bu savaşın bıraktığı sorunlar. 4.9. Mustafa Bereketli. şartları kendi lehine düzeltmek için 1 Eylül 1939 sabahı savaş ilan etmeksizin Polonya’ya saldırması üzerine. II. İstanbul. Berlin Antlaşmasından Günümüze Balkanlar. II. büyük devletlerin Balkan politikaları ve bölgeye ilgileri sonucu. Versailles barış antlaşmasıyla oluşan yeni duruma karşı.

180 Verdikleri garantiye rağmen İngiltere ve Fransa. 9 Nisan 1940’ta Danimarka ve Norveç’i alarak. 179 180 Soysal. yönünü İngiltere’ye dönmüştür. Bunun üzerine Hitler yüzünü Yugoslavya’ya dönmüştür. 977 . Letonya (5 Ekim) ve Litvanya (10 Ekim 19389) ile antlaşma imzalayıp üstlerini ele geçirdi. Almanya bunun üzerine Balkan devletlerine daha fazla önem vermiştir. Makedonya’yı Bulgaristan’a. bağımsızlığını korumuştur. Fransa’ya giren Alman orduları. İstanbul. 6 Nisan’da başlayan işgal. Aynı antlaşmayı Finlandiya ile yapmak isteyince Finlandiya direndi ve savaş sonunda bazı üstler vermek zorunda kaldı.. İtalya ve Japonya ile üçlü paktı imzaladıktan sonra Sovyetler Birliği. Doğu ve Kuzey sınırlarını güvence altına almıştır. 97 William L Shirer. Banat’ı Macaristan’a.9. 27 Martta ülkede Alman aleyhtarı bir darbe yapıldıktan sonra Sovyet Rusya ile yakınlaşarak. Fransa’yı susturduktan sonra da Hitler. 1 Mart 1941’de Üçlü Pakta katılmak zorunda kaldı. 23 Kasım 1940’ta Romanya’nın ardından. Yugoslavya ve Bulgaristan’ı da bu paktın içine almaya gayret etti. daha sonra tehditle Estonya (28 Eylül). Sovyetler Birliği. Rasim Güran Ağaoğlu. Balkanlardaki çıkar çatışması yüzünden sona ermiştir. 6 Mart 1941’de dostluk antlaşması imzalamıştır. Slovenya’yı ise İtalya’ya verdi. s. (12 Mart 1940) Buna rağmen ülke. Hitler Yugoslavya’yı parçaladı. Almanya Polonya’yı işgalinden sonra. çünkü savaşa hazır değillerdi. s. Ancak 1940’ta Almanya ile Sovyet Rusya arasındaki müttefiklik. İspanya. Polonya’ya yardıma gidemediler.2. 1968. Yugoslavya ise 25 Mart 1941’de Üçlü Pakta katılmasına rağmen. önce karşı koyan Bulgaristan. İkinci Dünya Savaşında Balkanlar Almanya. 27 Eylül 1940’ta. Nazi İmparatorluğu. age. Sovyet Rusya’ya saldırma planları yapan Almanya. c. Ardından. 17 Nisanda Yugoslavya’nın teslim olmasıyla amacına ulaştı.2. 14 Haziran 1940’ta Paris’e girdiler. önce Balkanların güvenliğini sağlamaya girişti. 4. Çev.70 Polonya’yı paylaştılar. Fransa Romanya.

Bence Müttefikler. Ağustos 1943’te İtalya’yı işgal ederek Mussolini’yi iktidardan ettiler. Japonya’nın 7 Aralık 1941 Pearl Harbour baskını sonucunda. 8 Aralıkta ABD’nin savaşa girmesi olmuştur. Almanya bu işgallerle. “Müttefiklerin. Münih. 1984 s. Almanya’ya savaş ilan edilmesini ve Sovyet ordularına geçiş izni verilmesini istediler. Müttefikler. aylar boyunca çok kayıp vermeyi tercih ettiler. Krieg auf dem Balkan. Nazileri Alplerin gerisine itme amacıyla. Güney ve Batı Fransa’ya denizden saldırı amacını güden Dragoon operasyonuna hazırlık olarak. engebeli İtalyan topraklarını aşmakta ısrar ediyorlardı. İngiltere. Dünya savaşının kaderini önemli derecede etkileyen diğer bir olay. Batı Fransa kıyılarına varana kadar. ancak sonucunda başarılı olamadı. 228 . 6 Nisanda Yunanistan’a girmeye başlamış. 22 Haziran 1941’de Sovyet Rusya’ya saldırdı. 24 Ağustosta Paris’e.71 Yunanistan’a İtalya 28 Ekim 1940’ ta saldırmış ancak başarılı olamamıştır. Ege Denizine ve Doğu Akdeniz’e hâkim duruma gelmişlerdir. Wehrmacht’ın Tito’ya karşı mücadelesini koordine eden General Renduliç. Balkan hâkimiyetini kuran Almanya. Balkanlara. Ağustosta (1943) Sicilya’yı almalarından sonra neden Balkanlara girmekten vazgeçtiklerini anlamıyorum” diye yazıyordu. savaşın sonunu bir yıl ertelediler” 181 6 Nisan 1944’te Normandiya çıkartması ile ikinci cepheyi açan müttefikler. 1942’den sonra savaş Müttefiklerin lehine döndü. Müttefikler Romanya’dan Sovyetler Birliği’ne karşı saldırıların durdurulmasını. 25 Nisanda Atina’yı ele geçirdikten sonra. “Bunun yerine İtalya’nın dar yollarında ilerleyip. 1943’te Balkanlara saldırıdan vazgeçmekle. Romanya bu istekleri 181 Janusz Piekalkiewicz. İtalya’nın tesliminden sonra İngiltere ile Birleşik Devletler arasında. 20 Mayısta başlayan Alman paraşütçü harekâtı ve şiddetli bombardımanı sonucunda 31 Mayıs 1941’de Girit’i işgal etmiştir. Eylül sonunda Almanya’ya ulaştılar. Balkanların olası işgali hakkında anlaşmazlık çıktı. 3 Eylülde Brüksel ve Amsterdam’a. II. 1940–1945. hızla batı Balkanlara girmek istiyordu. Diğer taraftan Balkan harekâtı da devam etti. Teşvik edici istihbarat raporlarına rağmen Amerikalılar. Almanya ise Bulgaristan’da toplanmış kuvvetleriyle.

Soğuk savaş sonrası Sovyetler 182 Nureddin Türsan. Türkiye ve Yunanistan dışında Balkanlarda komünist rejimler kurulmuş ve bölge Sovyetler Birliğinin etkisi altına girmiştir. s. yarım sayfalık bir kâğıt parçası üzerine Balkan ülkelerinin adlarını. Bu arada Balkanlar.72 reddedince Sovyetler birliği. bu ülkeler üzerindeki İngiliz ve Rus nüfus alanlarının oranı yazmaktaydı. Sovyetler Birliğinin 1989’da dağılmasıyla birlikte Doğu Bloğu’nun yıkılma aşaması. 4. 4. Böylece Balkanlar. Ekim 1944’de Moskova’da buluşan Stalin ve Churrchill arasında paylaşılmıştı. Balkanlar. Ülkeye giren Sovyetler. Sovyet kuvvetleri daha sonra Macaristan ve Yugoslavya’ya girdiler. 2 Mayısta Berlin’in düşmesi üzerine Almanya 7 Mayıs 1945’te teslim antlaşması imzalayarak savaşamayacak duruma gelmiştir. Balkan işgaline Mayıs ayında Romanya’dan başladı. 987. Sovyet Kızıl ordusunun işgal ettiği ikinci Balkan ülkesi Bulgaristan olmuştur. 182 Romanya’dan sonra. Arnavutluk’ta ise Eylül 1944’te komünist idaresi kuruldu. Yunan Sorunu.11.10. kapalılık ve uyguladığı sistemle etnik ayırımcılığı bastıran sosyalist rejimlerin çökmesiyle sonuçlanmıştır. barış antlaşması imzalamak zorunda kaldı (12 Eylül 1944). Ankara. Soğuk Savaş Sonrası Balkanlar Soğuk savaş sonrası dönemde Balkanlar. 28 Ekim 1944’te Bulgaristan’a mütareke imzalattı. Rus işgali altına girdi. Bunu gören İngiltere. İşgal sonucunda Romanya.57 . Buluşmada Churchill. Yunanistan’ı Sovyetlere kaptırmamak için Eylül 1944’te ülkeye asker çıkarttı. kaynayan kazan olma özelliğini tekrar açığa çıkarmıştır. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Balkanlar İkinci Dünya savaşı sonrasında.

Doğu Bloğu’nun yıkılma süreci de sancılı olmuştur ve bölgede ciddi siyasi değişimler yaşanmıştır. Bölge ülkelerinin çoğunun komşu devlet topraklarında hak iddiaları vardır ve her ülkenin azınlıklarla ilgili problemleri vardır. Kurtuluş Savaşından Bu güne Olaylar. kendisine karşı toplu ayaklanmadan kaçarken. Yaşanılan ekonomik sorunlar bu ülkelerin güvenlik sorunlarını daha da derinleştirmiştir. bölge güvenliği için büyük tehdit oluşturmuştur. s. Yorumlar. 272 185 İlhan Uzgel. soğuk savaş döneminde bastırılan problemler de gün yüzüne çıkmıştır. Bulgaristan’ı 35 yıl yöneten Todor Jivkov. iktidardan ayrılmak zorunda kalmış. otorite boşluğu yaşanan bir bölge haline gelmiştir. Bölgedeki çekişmeler aslında Doğu-Batı arasındaki çekişmelerin sonucuydu. Nitekim bölge üzerine politika yapan devletler ve karışıklığı kendi çıkarları için kullanmak isteyen güçler için çok müsait bir yapı mevcuttur. No.) İdris Bal.3 s. yakalanıp idam edilmiştir. İletişim Yayınları. yapı ve dengelerin değişmesini getirecek yeni durum oluşmuştur. Bölgeler. 481 183 . 2004. Etnik yapının homojen dağılmaması sonucunda her ülkede diğer etnik yapıların varlığı ve bu varlığın kışkırtılmaya müsait olması.73 Birliği’nin dağılması ile. Cilt. Ankara.229 184 Hasan Ünal. Balkanlarda da Soğuk savaş döneminin şartları nedeniyle var olan siyasal rejimler hemen çökmüştür. cilt 1.184 Balkanlarda buna ek olarak.II. 2001.183 Soğuk savaş sonrasında Doğu Avrupa ülkelerinde olduğu gibi. “Balkan Gelişmeleri ve Türkiye: 1990’lı yıllar. “Balkanlarda Son Askeri ve Siyasi Durum-1” Yeni Türkiye Dış Politika Özel Sayısı. yerine daha liberaller gelmiştir. Türk Dış Politikası. Balkanlarda soğuk savaş sonrası dönemde etnik azınlıklar sorunu ve milliyetçilik dalgaları.). Romanya’da ise bu geçiş biraz daha sert olmuştur. Noel Yayınları. 25 yıl iktidar olan Ceausescu.185 Yugoslavya’da ise barındırdığı etnik farklılıkların çeşitli olması sebebiyle sadece rejim değişikliği değil sınır.186 İrfan Kaya Ülger. bölge barışı için en önemli engellerden biridir. (ed. İstanbul. “ Balkanlarla İlişkiler”. Türk Dış Politikası. s. 1990 seçimlerinde ise İlisku liderliğinde ılımlı parti olan. Ulusal Selamet Cephesi iktidara gelmiştir. Baskın ORAN (ed.

bunu aşmak için dış finansman ve ülke kapılarını dış sermayeye açma yoluna gitmişlerdir.Birgül Demirtaş Coşkun. Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu birçok Avrupa ülkesi için. yatırım yapılması için uygun birer pazar olarak düşünülmüştür. Ankara.19 . ekonomik değişim sürecindeki bu ülkeler.. s. Bu değişimin gereği ciddi ekonomik sıkıntılarla karşılaşan devletler. 2001.74 Bölgede 1990 sonrası dönemde siyasi yapılarını değiştiren Balkan ülkeleri aynı zamanda buna paralel olarak ekonomik yapısını da değiştirmek zorunda kalmışlardır. Lütem. ASAM yayınları. Balkan Diplomasisi. 187 186 186 Ömer E.

batıda Makedonya ve Sırbistan. Bulgaristan. yüksekliğin altındadır. Kemali Saybaşılı.188 Yaklaşik yüzölçümü 110. Evangelos Karafokatis.189 5. 3 September. Balkan yarımadasının kuzeydoğusunda 41° 14’. Varna. BALKAN ÜLKELERİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ 5.189 189 http://www. doğudan batıya uzanan Balkan Dağları ve Rodopların ayırdığı dört bölgeden meydana gelir.4. coğrafi olarak yarımadanın ortasında yanlızca Balkan devletleriyle çevrili tam bir Balkan ülkesidir. s.1. Avrupa’nın güneydoğu. Romanya 608 km.com/html2/turkish/country_info_bulgaria. Sırbistan 318 km. Plevne’dir.808 km.November 2002.balkantimes.1. ed. 2/3’ü 600 m.by Günay Göksu Özdoğan. 188 Ekaterina Nikova. “Changing Bulgaria In The Changing Balkans”. Kıyı şeridi uzunluğu ise 354 km.75 5. Konum Bulgaristan. 2.1.1. Rusçuk. İstanbul. güneyde Yunanistan. Bulgaristan 5.dir. Toplam sınırları 1.1. Burgaz.1. Bunlardan birincisi Tuna Nehri ile sıra dağları Charalambos Tsardanidis. “Greece’s Economic Diplomacy Towards the Balkan Countries”.2. A Mirror of The New International Order. p.1. 5. Balkans. güney doğuda Türkiye ile sınırlara sahiptir. Perceptions. Sınırdaş ülkeler: Yunanistan 494 km. Türkiye 240 km.28° 36’ boylamları arasındadır. No.1.htm#geography#geography 187 .dir.dir.1. Başkent ve önemli şehirler Başkent Sofya’dır.1. Dağlar Çeşitli yüzey şekilleri mevcut olan Bulgaristan’ın arazisi engebeli yapıda olup.1. 1995. cilt V. (Eskiden Yugoslavya'ya bağlı olan) Makedonya 148 km.3. kuzeyde Romanya. Filibe. Fiziki Özellikler 5. Sınırlar Bulgaristan.994 km² olan Bulgaristan. 5. Önemli şehirleri.1. Özellikle kuzeyinde ve güneydoğusunda alçak alanlar mevcuttur.

1. Provadiya. Dağlar sebebiyle karasal iklimden. Bu ırmaklardan kuzeydekiler ilkbaharda. kuzeydoğu ve güneydoğu bölgelerinde rastlanır. Kamçıya. Yantra. 5. Akdeniz iklime değişik iklim çeşitleri görülür. güneydekiler de kışın maksimum debiye ulaşır. Meriç. Balkan dağları ülkenin merkezinden doğu ve batıya uzanır. Temmuz 22° C’dir. geçici kara iklimi. Tuna. Rodop dağları batıdan doğuya doğru. Öteki akarsular küçüktür. En önemli geçidi Şıpka Geçididir. Bunun yanında beş yüz civarında yeraltı su kaynaklarının yarısı. orta batıdadır. Karadeniz iklimi ve dağ iklimi olarak beş çeşit iklim bölgesine ayırabiliriz. Göller Bulgaristan da çok sayıda göl vardır. Dördüncü bölge. Rila. Mesta bu akarsulardan bazılarıdır. ılımlı kara iklimi. Bu bölgede yalnız Bulgaristan’ın değil. kuzey sınırının büyük bölümünü çizen Tunadır.1. Şutruma. geçici Akdeniz iklimi. ılık yâda sıcaktır.1. Kuzey kısımları güneye nazaran daha soğuktur. güneybatı. Rila ve Pirin ve esas olarak Rodopları içine alır. Balkanların en yüksek tepesi bulunur.7. Üçüncü bölge de güneyde bulunan Trakya Ovasıdır.6. Yıllık ortalama sıcaklık 13° C.1. Bozkır türlerine daha çok kuzey.5. Akdeniz iklimi ise ağırlıklı olarak Balkan Dağları’nın güney kısmında görülür. Ülkenin en önemli akarsuyu. Tunca. İkinci bölge.76 arasındaki ovalardır. İklim ve Bitki Örtüsü Bulgaristan’da. Arda. Ülkeyi. ülkeyi baştanbaşa kesen Balkan Sıradağlarıdır. Akarsular Ülke akarsular bakımından zengindir. 5.1. Güneyde ise. ülkenin güney bölümünde uzanır. Ege yöresine uygun türler görülür. 5. daha sonra Stalin olarak bilinen 2925 metrelik Musula’dır.1. İskar. En yüksek tepe. . Ocak ortalaması 0° C. Bulgaristan Avrasya’nın büyük biyolojik ve coğrafi bölgelerin birkaçının birleştiği noktalarda olması sebebiyle çok sayıda bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapar. Pirin. Karasal iklim özellikle Tuna ovalarında.

Vambery meydana çıkarmıştır. 555 192 A. 1968 s. p.1.190 Bulgar: %83. Eski Uygur Sözlüğü. Caferoğlu.2. İstanbul. Çin’in etkisi altına girmişti. Avarlar ise ülkenin batı bölgelerinde hâkimiyetini kurduktan sonra.5. (1998) Bulgaristan’da kilise ve devlet ayrıdır. 1982. Bulgar hükümeti Makedonları etnik bir azınlık olarak görmemekte. Protestan. onları etnik olarak Bulgar kökenli saymaktadır. Ortodoks %83. 1992. Türkçe ise en çok konuşulan ikinci dildir. Din Bulgaristan’ın dini yapısına bakılınca ülkede. −1. 5.8.3. Bulgaristan’ın Tarihi 5.1. Dağlarda birçok manastır vardı. İstanbul.1.Vambery. 192 630’da Göktürk devleti yıkılınca Türk birliği dağılıp. 54 A. Bulgarların Kökeni Bulgarların Türk soyundan geldikleri kabul edilmektedir.8. 5. Bulgaristan’da en büyük azınlık genellikle Rodop bölgesinin kuzey ve doğu kısımlarında yaşayan Türklerdir.495 nüfusa sahip (2001) olan Bulgaristan’ın etnik yapısı. Türk: %9. ülke. 52 . Diğer: %1.1.8. Musevi %0. (2001). karışmış anlamındadır.1. Diğer Katolikler %0. Ermeni Grigoriyanları ve diğer %1 gibi bir dağılım mevcuttur.8. Der Ursprung der Mayyaren. Roma Katolikleri %1.1.6.5 şeklindedir.1. c. fakat anayasasında Ortodoksluk “geleneksel” din olarak belirtilmiştir. S. Roman: %4.77 5.2.8.VI. Nüfus 7. 190 191 Temel Britannica.191 Bulgar isminin Türkçe manası ise karışmak.5.1.1.1. Müslüman %13.2.1.707. Dil Resmi dil Bulgarca’dır. Nüfus ve Sosyal Özellikler 5. Büyüme oranı ise % 5. Leipzig.14’dir. Buların en ünlüsü Sofya’nın güneybatısındaki Rila Manastırıdır.5.6.1.2. Bu konuyu ilk olarak A.

Institute for The Study of Turkish Culture. 5. 1-3 194 Bahareddin Öğel. 370’lerde Hunlarla birlikte Volga ırmağının batısındaki bozkırlara yerleşmişlerdir.S. On oğuzların çoğunluğu oluşturduğu bilinmektedir.193 Kurt’un kurduğu Büyük Bulgar Devletinde. s. Kazan civarında İtil (Volga) Bulgar devletini kurdu. Bölgenin ilk sakinlerinden olan Traklar’ın geçmişi. Üçüncü çocuk olan Asparuh ise kararını batı yönüne verip. M. Avarlar’ın 560’larda Asya’dan Avrupa’ya doğru ilerleyişleri sonucunda bir tehdit unsuru haline gelmesine kadar sürdü. Bulgar Devletini tanıyıp.. 230-235 . Bulgar devleti. (681)194 Tuna Bulgar Devleti öncesinde beylik il (devlet)in bir alt rütbesiydi. Kurt’un kurduğu devlet beylik sistemindeydi. 1986. Bulgarlar M. Origins of Bulgars. Türk Kültürünün Gelişme Çağları..1.78 İstanbul’u kuşatırlarken (626) liderleri ölünce “Bulgar” isimli ilk devletin kurulmasına imkan oluşmuştur.2. İstanbul. Kendi başlarına ve zaman zaman Slavlarla da birleşerek. yy da kurulmuştur. Azak denizinin doğu ve kuzey kesimlerini bir yay gibi çevreleyen topraklara yerleşmişlerdir. Yalnız en büyük çocuk olan Bayan. Sonrasında yine Hunlarla birlikte geri çekilerek yaklaşık 460’ta. prensler arası taht kavgaları ve Hazarların baskısı ile dağılmıştır. 1988. 6. 195 Asparuh adamlarıyla Tuna’ya ilerleyince Bizans İmparatoru 4. Avarlar.Ö. Birinci Bulgar Devleti Bulgarlar ilk büyük devletlerini 635’te Kuzey Kafkaslarda kurmuşlardır. Doğu kısmında kalan Uturgur kabilesi ise Asya’dan yeni gelen Türk akıncılarına boyun eğmek zorunda kaldı. Kurucusunun hayatıyla gücü sınırlı olan Bulgar Devleti. yy boyunca Bizans imparatorluğuna sürekli akınlar düzenlediler. 193 İbrahim Kafesoğlu. ilk tarımsal toplulukların ortaya çıkışı ise Neolitik çağlara kadar gider. batıdaki Bulgar kabilesi olan Kutugur’ları yok ettiler.2. 5. Ankara. Bulgar saldırıları. Bugünkü Bulgaristan topraklarında insan yerleşimin izleri Paleolotik. Constantine (668– 685) ile karşılaştı fakat mücadelelerden sonra Bizanslılar. ancak bu Türk akıncılarının geri çekilmesinden sonra kurulabilmiştir. pp.Ö 2500 yıllarına kadar gider. emrindekilerle Tuna Balkan Devletini kurdu. Bilinen ilk Trak krallığı M. sonuçta. Asparuh ta bey olarak tanınmıştır.

A. Bizans’ı kuşatan Araplara karşı yardıma Fakat daha sonra Karmış (737–754) ve Sever Han döneminde. Macar ve bunlara akraba milletlerin kültürü. İstanbul’daki patrikliğe bağlanıldı. Bu milli kilisenin resmi dili Slavca idi. gelmişlerdir. Daha önce gök tanrı inancına sahip olan Bulgarlar 203. kültürlerinden etkilendiler. Chapter “Social Structure”. Bulgarlar Balkan topraklarında para ve ganimet toplayıp ilerlemişledir. Vasilev. Nicephoros I ise.5 203 İ. Vasilev. disiplinsiz gruplar halinde yaşayan Slav nüfusuyla tanışmalarından sonra.106 and passim.İstanbul: 1943.”On the Date of Justinian II’s Restoration”. Eski Türk Dini. (717–718) 200 199 İlişkilerin iyi olduğu dönemde Bulgarlar. (26 Temmuz 811) 201 Boris Han döneminde.79 yıllık vergi ödemeyi kabul etmişlerdir.352 202 Mehmet Maksudoğlu. Ardından. Bizans… s. s. Magyar and related nations. Slav-Bizans kültürünün bir parçası haline geldiler ve zamanla Slavlaştılar. Başlangıçta Boris. Minutes of IInd Congress of Turkish History. A. Bu önemli olay Boris’in din değiştirmesiydi. Bulgar-Bizans ilişkileri kötüleşmiş ve savaşlar olmuştur. Bizans İmparatorluğu Tarihi 1. İstanbul’a kadar gelen Bulgar ordularının tehdidiyle. p. s. kültürlerini. İ. Bulgar tarihi için çok önemli bir olay oldu. Slavları disipline edip Bizans imparatorluğuna karşı savunma konumunda kullandılar. 1970. Kafesoğlu. Bahevliev. 199 A. Bulgaristan’da bağımsız bir patrikliğin kurulmasına razı olmaması ve Boris’in İstanbul’u almayı kolaylaştıracağı düşüncesi sonucunda.202 and passim 200 V.K afesoğlu. Bizans’ın etkisinden kurtulabilmek için Roma’daki dini liderliği kabullenmeyi istiyordu.A. milli kilise kuruldu. Justinian. (705)198. Ankara 1980 196 195 . Ama Papanın. kendi kültürlerini kaybetmeye başladılar. 1937. Bulgar tehdidine karşı Trakya’ya asker kaydırmış. 864’te Bulgarlar Ortodoks Hıristiyanlığı seçince.290 198 C. Vasilev. Byzantion.Head. Bizans İmparatoru II. Bizans İmparatorluğunda anarşinin olduğu dönemlerde. 227 197 G. 870 yılında ülkeye bir başpiskopos atanması sonucunda. XXXXIX. bağımsız Ortodoks Bulgar Patrikliğini kurdular. pp. geleneklerini değiştirip.55-56 201 A. Yılında …. Bizans İmparatorluğu … pp. Die Protobulgarischen. 196 Bulgarlar. fakat Bulgar hanı Kurum’un saldırısında (809) Bizans kuvvetleri yenilmiştir.A. 1943. Turko-Bulgar.…pp.197 Bu dönemde Bulgar devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında sıkı ilişki vardı. Kurum’la yaptığı savaşta öldürülmüştür. İstanbul 198. Kuruluşunun 700. Yunan alfabesine geçip. Bizans İmparatoru Nicephoros I. Türk Milli Kültürü.202 Dinlerini. Bulgar Hanı Tervel’in yardımıyla yeniden tahta gelmiştir. imparator Philippicos tahttan indirilmiştir. Feher. (Culture of Turco-Bulgar.

Tırnova beyleri olan . Büyük Bulgaristan yolunda en önemli işler yapıldı. (967–972 istilası) sonra da Bizans İmparatoru İoannes Tmiskes yönetimindeki Bizanslılar işgal etti. daha sonraları Müslüman Türklerle kaynaşmalarını engelledi. şiddeti milli bir ayaklanma doğurdu. Simeon’un ölümünden sonra Bulgar devleti zayıflamaya başlamıştır. Bizans baskısının sertliği. Sırp topraklarını. (980–1014) Bulgaristan’ın kuzey kesimlerini ve Sırbistan’ı ele geçirerek yeniden bir Bulgar devleti kurabildi. İkinci Bulgar Devleti Bizans hâkimiyeti 1018–1186 yılları arasında sürmüştür. (980) Samuel. Basileios. Kumanlar ve Kıpçakların eklenmesi ile Bulgar unsurundaki Türk etkisi güçlendi. Onun döneminde Bulgar uygarlığı büyük bir gelişme gösterdi. Peçenekler.2.3. Yıkılma. Sonrasında. İstanbul’u kuşattı. Simeon. Boris’in ortanca oğlu Simeon’un (893–927) hükümdarlığı döneminde. Hanedanlık için iç kavgalar. 11. Belgrat. Bizans kışkırtmaları. Ülkesinin sınırlarını güneybatıda Adriyatik kıyılarından. 5. aynı zamanda patrikliği de kaldırdı. Aynı zamanda Slav diline bağlı kalmaları da Osmanlıların resmen tanıdığı Rum Ortodoks kilisesine hâkim olan Rumların etkilerinden korunmalarını sağladı. Bizans. yy.’ın ikinci yarısından itibaren Bulgaristan’da işgal akınları yapan Peçenekler ve özellikle Kumanlar. II. Samuel bu olayın üzüntüsüyle öldü ve ülke Bizans hâkimiyetine geçmiş oldu. Çar II. ülkede Bizans’a karşı ayaklanmaları desteklediler. Bulgar ordusunu yenince devletin sonu da geldi. Simeon Edirne’yi iki kere (914 ve 923) ele geçirdi. Boris tahttan indirildi. Sava ve Drina ırmaklarına kadar genişletti.80 Kuzeyden gelen istilalara maruz kalınan dört yüz yıl sonrasında. edebiyat gelişti ve Başkent Preslav. Batı Makedonya ve Arnavutluk’a kadar aldı. Fakat Hıristiyanlığa bağlı kalmaları. büyük sarayları ve kiliseleriyle Konstantinopolis’e rakip olarak görüldü. Ülkeyi önce Kiew’li Ruslar.1. bu savaş sonrasında esir aldığı 15 bin askerin gözlerini oydurarak “Bulgar cellâdı” olarak ad yapmıştır. Yalnız Batı Bulgaristan bağımsızlığını koruyabildi. Boris döneminde oldu. Basileios. Sırpların düşmanlığı sonucunda iyice zayıflayan ülkeden. Sırbistan 933’te bağımsızlığını kazandı. Fakat 1014’te Bizans imparatoru II.

Bulgarlar Altınordu devrinde. Kuruluşunun 700. Kumanlardan büyük yardım görmüştür. ticaret. Balkanlarda hâkimiyetleri için önemli bir atlama taşı olan Kosova’da (1389) Sırp. 1362’de Plovdiv’i. İznik Rum imparatorluğu ile anlaşarak Bulgar kilisesini Patriklik haline getirmiştir. Kaloyan. büyük bir tehlike kapılarına yaklaşmıştır. II. Asen’in ikinci kardeşi Kaloyan.6 . Hükümdarlar da güçlü bir hâkimiyet kurma başarısını gösterememişlerdir. Selçuklu Türkleriyle mücadelesini fırsat bilerek çıkardıkları ayaklanma sonucunda. II. Yılınd …. edebiyat ve sanat alanlarında gelişmeler olmuştur. Arnavutluk’u ve Banat’ı sınırlarına katmıştır. Asen (1218–1241) döneminde yaşamıştır. Asen döneminde ülke zenginli artmış. 1382’de de Sofya’yı ele geçirdiler. Osmanlılar. 1391’de ise Timurlenk’in Altınordu hanı Toktamış’a karşı giriştiği seferde Altınordu şehirleriyle birlikte. Asen sülalesi Kuman kökenli olduğundan.81 İvan ve Petır Asen kardeşlerin Bizans’ın Anadolu’da. s. Macaristan’la da savaşarak ülke sınırlarını. Bulgaristan’ın eski başkenti Preslav alınınca Bizans kendileriyle barışa zorlandı. İdil Bulgarlarının şehirleri de yıkılmıştır Bundan sonra Bulgarlar Kazan Hanlığına tabi olarak yaşamışlardır. Asen. Makedonya’yı. 204 Mehmet Maksudoğlu. Timur’un saldırısına uğramıştır. Avrupa tarafından da tanınmış oldu. Makedonya’nın büyük kısmını ve batıda da Niş ve Sofya’yı içine alacak şekilde genişletti. en parlak çağını II. Bulgaristan çökmeye başlamıştır. (1204) Papalığın bu tanıması sonucunda İkinci Bulgar Devleti. Güneyde Filibe’yi. Aynı zamanda. Bulgar kilisesinin Roma kilisesi ile birleşmesini kabul ederek Papa İnnocentius’tan krallık tacı almıştır. Bulgaristan’ın kuzey kesimi 1185’te yeniden bağımsızlık kazandı.204 Balkanlara giren yeni ve çok kuvvetli bir güç. (1283–1452) biraz toparlanıp varlıklarını devam ettirmişlerse de Altınordu Hanı Pulat. Bulgar Devleti. Bulgar devletinin asıl sonunu getirmiştir. Bulgar devletinin Balkanların en güçlü devleti olduğu yıllarda. Edirne ve Dimetoka dâhil Trakyayı. Dünyayı kasıp kavuran Moğol istilası sonunda.

The Turkish Minority in Bulgaria. Bulgar tüccarlarına büyük haklar vermişlerdir. s. Şehirlere yerleşen Türkler. s. Tekkeler. Bulgar Yönetimi ve Tarihi Yalan. zaviyeler gibi dini kurumlar. Osmanlı iskân projesi ile Anadolu’dan gelen Türklerin yerleştirildiği Bulgaristan’ı.205 Yıldırım Bayezit. Silistre ve Vidin’i ele geçirerek buralara Türkleri yerleştirmiştir. Osmanlı Hâkimiyetinde Bulgaristan Türk ordusu. 1987. hamamlar. Bulgaristan’a birlik ve merkezi idare gelmiştir. 4 208 Yaşar Yücel. Şehir Matbaası.207 Osmanlı hâkimiyeti 1396–1878 arasında.157 207 Refik Korkud. S.112 . Sofya’da oturan Rumeli Beylerbeyi yönetirdi. 1393’te Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir.1. Silistre.69–75 209 A. Osmanlılar. taşrada ise genellikle yeni köyler oluşturmuşlardır. Ülke. 1392’de Bulgaristan’a bir ordu göndererek başkenti Tırnova’yı. Bulgaristan’ı diğer bölgeler gibi geliştirmek için.82 Hırvat ve Bosna güçlerini bozguna uğratan Osmanlılar. yerleşim hayatının merkezini oluşturmuştur. 18 Mustafa Cezar. Taha Özaydın “Bulgaristan’da Türk-İslam Eserleri. s. Ankara. İstanbul. Ankara. köprüler. Bulgar Devletinin de sonu gelmiştir. Türk-Müslüman kardeşliğini göstermişlerdir. Bu şehirlerin aynı zamanda kalelerini takviye edip. Ankara. Hıristiyan 205 206 Ömer Turan. 5. 1. Murat döneminde (1360–1389) Güney Bulgaristan’ı fethetmesine karşın. Başkent Tırnova. İvan Şişman’ın üzerine yönelmişlerdir.209 Osmanlılar zamanında ülke.206 Bu tarihe kadar Karadeniz’in kuzeyinden gelip Bulgaristan’a yerleşen Türk boyları. 500 yıllık bir uzunca bir süre Bulgaristan’a hâkim olmuştur. 1983. camiler. Türkiye Fikir Ajansı. I. Osmanlılar. “Balkanlarda Türk Yerleşmesi ve Sonuçları” Bulgaristan’da Türk Varlığı I.2.s. s. bundan sonra Anadolu’dan göç etmeye başlamışlardır. C. Böylece Doğu Bulgaristan 1393’ten itibaren Osmanlı vilayeti haline gelmiştir. Ankara. Mufassal Osmanlı Tarihi. Niğbolu. Türk Tarih Kurumu Basımevi. merkeze yakınlığı ve sefer yolları üzerinde olması sebebiyle büyük ölçüde gelişmiştir. sonra Niğbolu. Vakıflar Dergisi.208 Gelişlerinden çok kısa süre sonra Osmanlılar. Türk garnizonları haline getirmiştir. 1998. 17. Mithat Sertoğlu. 1957. vakıflar ve diğer sosyal kurumları oluşturmuşlardır. Yeni güçle birlikte. Böylece II. Sofya ve Çirmen sancaklarına ayrılmıştı.1986. 3 büyük şehrin hâkimiyet altına alınması Yıldırım Bayezid döneminde olmuştur.4.

Rumlaştırma çabalarına ilk tepki Bulgar rahiplerince verildi. ticaretle uğraşan.210 Osmanlı yönetimine meydan okuyan asker kaçaklarının. yüzyılın sonuna değin yalnızca bir ciddi ayaklanma girişimi görülmüştür. yüzyılın sonlarına doğru durumu daha da kötüleştirmiştir. Vidin'de Pazvandoğlu Osman (1758–1807) adlı bir feodal bey 1794'te bağımsızlığını ilan etmiştir. Bulgaristan’da. Ankara. halkın hoşnutsuzluğunu getirmiştir. Bulgar çarları ve azizleri üzerine “Bulgar milletinin Çarlarının ve Azizlerinin Tarihi” adlı bir kitap (1762) yazan keşiş Paisiy ve daha sonra Piskopos Sofroniy tarafından kaleme alınan yazılarla başlatıldı. cizye vergisi ödüyorlardı. 1683'teki başarısız II. ekonomik gücü elinde bulunduran Rumlar. çünkü Bulgarlar. s. Güçlü dönemlerinde bölgede sorunla karşılaşmayan Osmanlı idaresi. Bulgar halkı içişlerini. ağalar. beyler gurubu devletle halkın arasına girdi. yy da Bulgarlar. Avrupa'da da Bulgar halkının varlığı pek bilinmiyordu.83 halka askerlik zorunluluğu yoktu. dini yetkileri yanında idari yetkileri de olan “knez” adlı yöneticilerce yönetilmekteydi. Osmanlı idaresine karşı 17. babadan oğula geçen yeni bir sınıf doğmuştur.211 Rusya'nın. devletin malını kendi ellerine almışlardır. Ayanlar. Tanzimat ve Bulgar Meselesi. Osmanlı İmparatorluğunda Dağlı İsyanları. coğrafi konumlarından dolayı Hıristiyanlıktan soyutlanmış hiçimde yaşıyorlardı. Şehirlerde yerleşmiş. Ankara. 1943. 1774'te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşmasında resmen yer almıştır. Balkanlar’daki Ortodoks Hıristiyanların koruyucusu olduğu iddiası. 18. Sistem bozulunca. s.79-84 . haydutların baskıları. Bulgarları Rumlaştırmaya çalışıyorlardı. Toprak sisteminin bozulması. Paisi. 83-90 Yücel Ozankaya. 18. Bu gruplar. Bulgarların kendi milli 210 211 Halil İnalcık. Dinleri ve dilleri bakımından bir zorlama ve asimile çabası yaşanmamıştır. 1983. Müslümanlardan fazla olarak sadece. Bulgaristan'daki ulusal hareket. diğer Balkan milletlerinin uyanış hareketlerine katılmadılar. Viyana Kuşatması'ndan sonra zayıflamasıyla birlikte Balkanlar'da anarşi yayılmıştır.

2. 1828–29 Türk-Rus harbinde. iki kilise birbirinden tamamen ayrılmış oldu. The Turkish Minority in …. Kırk yıl boyunca Bulgar milliyetçiliğinin öncüleri Yunan etkisinden bağımsız. Panayot Hitov.212 1824'ten sonra çağdaş Bulgar diliyle yazılmış bazı yapıtlar ortaya çıktı.84 karakterlerini ve dillerini gururla dile getirmelerini istemekteydi. tüm Rum rahiplerini Bulgar şehirlerinden kovdular. (ed. Bunun sebeplerine bakılırsa. Şubat 1872'de seçildi.258–283 213 Ömer Turan. 43 214 Ömer Turan.S Hughes. Bu kültürel gelişme. bölgenin kontrolünü daha kolay kılıyordu. Aynı zamanda yüksek orandaki Müslüman nüfusu da bu durumda diğer önemli etkendir. Hacı Dimitr ve Stefan Karaca bulunuyordu. 1998. 5. pp. “Father Paisii and Bulgarian History” Teachers of History. 1835'te Gabrovo'da ilk Bulgar Okulu açıldı.214 212 J. (1825) Osmanlı Sultanı.5. On yıl içinde 50 kadar Bulgar Okulu ve beş Bulgar basımevi etkinlik göstermeye başladı. 28 Şubat 1870’te bir ferman yayınlayarak aralarında Niş.)H. Osmanlıya sadık olarak bilinirlerdi.F Clarke. 1998. Pirot ve Veles de (bugün Titov Veles) bulunan 15 bölge üzerinde Bulgaristan piskoposluğunun yetki sahibi olduğunu açıkladı. Georgi Rakovski. 1828'den sonra görülen askeri ayaklanmaların önderleri atasında Georgi Mamarçev.1. Osmanlı Devleti hâkimiyetindeki diğer güney Avrupa ülkelerininkinden daha geç oluşmuştur. s. Cornell Universty Press. Bulgar milliyetçiliğini desteklemişlerdir. s. Patrikhane ve Rum rahiplerine karşı mücadele veren Bulgarlar. yeniden memleketlerine döndüler. Bulgarlar. Bunda Rusların da desteği büyüktür. Boğdan’a ve Osmanlının da kabul etmesiyle. 38 . Coğrafi olarak ta merkez İstanbul’a yakınlıkları. Rumların ruhani meclisi de Bulgarların dinden sapmış olduklarını ilan etmesiyle. Rum. 1954.Yunan din adamlarının etki ve otoritesine karşı bir hareketin doğmasını sağladı.213 Buna göre ilk piskopos. Rusya yanında savaşan Bulgarlar savaş sonrasında Eflak’a. Bunları iyi kullanan Ruslar Bulgaristan’da faaliyet alanı bulup. diğer milletler kadar milli bilince henüz sahip değillerdi. özerk bir kiliseye sahip olmak için mücadele vermişlerdir. Bulgaristan’ın Bağımsızlığı Bulgar milli hareketi. The Turkish Minority in ….

Bulgarlar da savaşta Ruslara katılıp destek verdiler. Bulgar kurucu meclisi 22 Şubat 1879'da Tırnova'da toplandı. Rus çarının 22 yaşındaki yeğeni Aleksandır Battenberg’i Bulgar prensi seçildi. Bunun üzerine 24 Nisan 1877’de. şiddetle bastırılmıştır. Bab-ı Ali tarafından da tasdik edilecek ve başkenti Sofya olacaktı. Bu vilayet. Vranje ve Niş de Sırbistan'a bırakıldı. ama Osmanlılara bağlı “Rumeli-i Şarki Vilayeti” adı altında Doğu Rumeli Vilayeti kuruldu. Bu uygulamalar ile kısa sürede Bulgar liberallerini karşısına aldı. Üyeler çoğunlukla köylülerden ve liberallerden oluşmaktaydı. 1875’te başlatılan büyük isyan. Antlaşmaya göre Bulgaristan Prensliği özerk. bağımsızlıklarını kazanmak için karışıklık çıkarmaya başladılar. Aleksandır. Bulgaristan Prensliği'nin sınırları daraltılmıştır. Bu meclis. bir demokratik anayasa hazırlamıştır. Benzer biçimde. Bulgaristan’ın Rusya’nın etkisi altında olmasından hoşnutsuzları sebebiyle duruma müdahale ettiler. Bab-ı Ali’nin seçtiği Hıristiyan bir vali tarafından idare edilecek ve Başkenti Filibe olacaktı. Halkın seçtiği bir prens. Bulgaristan’ı Rusya’dan beraberinde getirdiği generallerle idare etmeye başladı. 29 Nisan 1879'da toplanan ilk parlamento. Makedonya'nın hemen hemen tamamı Osmanlılara geri verilmiştir. 1869’da Bükreş’te kurulan Bulgar Merkezi İhtilal Komitesi. büyük bir isyan hareketi planladı. Osmanlı yönetimi Bulgarların hemen bütün isteklerini karşılayan Ayastafanos (Yeşilköy) Antlaşması'nı kabul etmek zorunda kaldı. Samokov. Kastoria (Kesriye) ve Vranje'yi (Vranya) içine alan ve Balkan Yarımadasının beşte üçünü kapsayan. bir takım isyan hareketleri sonunda büyük devletlerin ilgilerini bölgeye çekip. iki muhtar bölge oluşturulmasını teklif ettiler. bir Bulgar prensinden çok Rusya'nın dış ve iç politikadaki temsilcisi gibi hareket etti.85 1835’ten itibaren Rusların desteğiyle Bulgar milliyetçileri. ama Osmanlılara bağlı olacaktı. Üsküp. Rus kuvvetlerinin Çatalca'ya kadar ilerlemesi üzerine. Pirot. Köstendil. Berlin Kongresi sonrasında imzalanan 13 Temmuz 1878 tarihli Berlin Antlaşması'yla. Aralık 1876’da İstanbul’da toplanan büyük devletler. yaklaşık 4 milyon nüfuslu bir Bulgar Prensliği kurulmuştur. Ohri. Balkan ve Rodop dağları arasındaki bölgede gene özerk. bu teklifi reddetti. Büyük . Özellikle 1860’lardan sonra ayaklanma hareketleri hızlandı. Fakat Osmanlı. İngiltere ve Osmanlı devletleri. I. Dibar (Debre). Pirot. Osmanlı Devletine karşı savaş ilan edildi. Avusturya.

Büyük devletler Ferdinand’ın meşruluğunu kabul etmediklerinden ve Rus desteğinin çekilmesi ülkeyi büyük güçlüklere ittiğinden. 18 Eylül 1885’te yaptıkları darbede valiyi tutuklayarak. Prens I. Louis-Philippe'nin torunu Ferdinand'ı prens seçti. Fakat Sırp kuvvetleri. . The Turkish Minority in …. Yerini alan Konslantin Stoilov'un başbakanlığı sırasında Bulgar hükümeti. Büyük Meclis 7 Temmuz 1887'de Saksonya-Coburg-Gotha sülalesinden. Bulgar prensi Rus çarı ile bozuşunca hükümeti Karavelov’a devretti. Önce muhafazakâr bir hükümet. Bükreş Antlaşması (3 Mart 1886) ve Tophane Konferansıyla (5 Nisan 1886) durumunu kuvvetlendirdi. sonra da halkın baskısıyla. 215 216 Ömer Turan. Aleksandır Plovdîv'e giderek hükümeti devraldı. Bulgaristan. Rus yanlısı bir politika izleyen Muhafazakârlar. Bulgaristan’ın kuvvetleneceği için duruma karşı olan. Bu karışıklıklardan yararlanmak isteyen Sırbistan. Bulgaristan’ın hiç dostu kalmamıştı. büyük devletler ise bu duruma onay verdi ve destekledi. Osmanlı devleti de durumu kabul etmek zorunda kaldı. Balkanlar: … s. Doğu Rumeli'de farklı siyasi düşünceleri olan Muhafazakâr ve Liberal partiler vardı. şarki Rumeli vilayetini Bulgaristan’la birleştirdiler. Rusların baskısıyla tahtını kesin olarak bıraktı. kendisine danışılmadan yapılan bu hareketten Rusya rahatsızdı ve Doğu Rumeli'de yeniden Osmanlı otoriterinin kurulmasını istedi. 1894'te Prens Ferdinand'ın Rusların desteğini kazanmaya yönelik bir politika izlemesi nedeniyle görevinden istifa etti. Bulgaristan Prensliğiyle birleşmek için zamanın gelmediğini savunuyordu. Aleksandr Tsankov başkanlığında liberal bir hükümet kuruldu. Bulgaristan’a saldırdı (14 Kasım 1885).216 Başbakanlığa getirilen. Kendi nüfuz alanı içinde. içerden ve dışardan bir nüfuz mücadelesi başladı. s. 69 Misha Glenny. (7 Eylül 1886). Rus desteğini yitiren Aleksandır. Fakat Liberal Komitacılar. Bulgar ordusuna yenildi. Rusya buna karşı çıkarak Osmanlı yönetiminden seçimi onaylatmasını istedi.171 . Osmanlılarla dostluk kurmaya çalışan Stambulov.215 Hükümetin başına da Stefan Stambulov geldi.86 devletler Bulgaristan’da Rus nüfuzunu istemediklerinden.

14 Şubat l896'da büyük oğlu Prens Boris'i (sonra III. Osmanlı Devletine Enez-Midya hattının doğusuna çekilmeyi kabul ettirdiler. The Turkish Minority in Bulgaria. Bulgaristan'da Rus etkisi artmaya başladı. 5. Kırkkilise ve Lüleburgaz savaşlarını kazanmalarının ardından ateşkes ilan edildi. Osmanlı Devleti ile Bulgaristan’ın arasını iyice açtı. Sonucunda Bulgaristan’ın. Özellikle Makedonya’nın paylaşılması konusu problem oldu. “Çar” unvanı aldı. Bulgaristan prensi ve Doğu Rumeli genel valisi olarak atadı. Rusya'yla uzlaşmayı güvence altına alan bu davranış Avusturya-Macaristan'ın hoşnutsuzluğuna yol açtı. Avusturya'nın Bosna-Hersek'i ilhakından bir gün önce. Sırbistan ve Karadağ arasında gizli ittifak antlaşmaları imzalandı.2.1. 76 . 5 Ekim 1908'de Doğu Rumeli'yi de kapsayarak biçimde Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan ederek. Londra Konferansında taraflar bir araya gelip. Avusturya’ya ile dostluk kuran Ferdinand.217 Zor durumda kalan Osmanlı Devleti 100 milyon mark karşılığında Rumeli-i Şarki eyaletini Bulgaristan’a bıraktı. Karadağ’ın Osmanlı Devletine savaş ilanını. Ferdinand. Bulgar orduları hızlı bir ilerleyişe geçtiler. Barış görüşmeleri Londra’da yapıldı. s. Savaştan galip çıkan Balkan devletlerinin kendi arasında anlaşmaya varması güçtü. Sırp ve Yunanlılara karşı savaş açmasıyla II. Makedonya meselesini milletlerarası bir mesele haline getirdi. Ayrıca Arnavutluğun bağımsızlığını da kabul ettirdiler. Bulgaristan. Böylece. Bulgarlar bu savaşta daha aktifti. … 1998. Balkan savaşı başlamış oldu. (3 Aralık 1912). Durumdan faydalanmak isteyen Osmanlı Devleti ise. Büyük devletlerin onayı üzerine Osmanlılar.6. Boris) Ortodoks Kilisesinde vaftiz ettirdi ve vaftiz babalığım Rus çarı II. Ancak Edirne üzerinde anlaşmaya varılamayınca tekrar başlayan savaşta (3 Şubat 1913) Bulgaristan üstün çıktı ve yeniden ateşkes ilan edildi (16 Nisan 1913). 8 Ekim 1912’de. 14 Mart 1896'da Ferdinand'ı. 13 Ekim 1912’de Yunanistan devam ettirdi. Krallık Dönemi Rusya’nın kışkırtmasıyla Osmanlılara karşı bir Balkan ittifakı arayışı başladı.87 Rusya yanlısı bir çizgi benimsedi. Nikolay yaptı. Yunanistan. sınır kabul edilen Enez-Midya hattını aşıp Edirne’yi 217 Ömer Turan. 1903’te başlayan ayaklanma. (Nisan 1909). Rusya ve Avusturya nüfuz mücadelesi sonucunda Bulgaristan.

88 ve Meriç nehrine kadar olan toprakları geri aldı. Savaş sonunda yenilen Bulgaristan imzalanan Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913) ile Makedonya’yı bıraktı ve Dobruca’yı Romanya’ya verdi. Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan tarafından paylaşıldı. Edirne ve Dedeağaç yolu da İstanbul Antlaşmasıyla ( 29 Eylül 1913) Osmanlı devletine bırakıldı. I. Dünya Savaşında, başlarda süren tarafsızlık düşüncesi yerini Almanya yanında olma kararına bırakmıştır. 6 Eylül 1914’te ittifak devletleri ile antlaşma imzalayan Bulgaristan, savaşta safını belirlemiş oldu. 14 Ekim 1915’te Sırbistan’a saldırmasıyla da fiilen savaşa katılmış oldu. Başlangıçta kazanılan başarılardan sonra, ülkede sıkıntıların olması, savaş karşıtlarının güçlenmesi ve cephedeki başarısızlıklar, Bulgaristan’ı zor duruma soktu. Bulgaristan’ın savaşa girmesinde halkın ancak yarısının desteğini alınmıştı. Savaşın, 10–12. ayında Almanya ile ittifaka duyulan heyecan tümüyle tükenmişti. Bunun için pek çok sebep varsa da ilki ve en önemlisi verilen kayıplardı. Resmi istatistiklere göre Bulgarlar 101.224 ölü ve 144.026 yaralı vermişlerdi. Bu, savaşan ülkelerde nüfus başına verilen en büyük kayıptı. Köylülerinin askere alınması ve iki yıl üst üste yaşanan kuraklık sonucunda, ülke ekonomisinin temeli olan tarım tümüyle çökmüştü. Rejimin el koyması nedeniyle, 1918 Haziranında ülkede “at ve sığır kalmamıştı. Yaşlı ve sakatların, arabalarını kendilerinin çektiği görülüyordu.”
218

Hoşnutsuzluklardan

dolayı Kral Ferdinand tahttan çekilerek, yerine oğlu III. Boris’i bıraktı. (3 Ekim). Neuilly Antlaşmasına göre silahsızlandırılan Bulgaristan, (ordusunu 33.000 kişiye indirdi ve hava kuvvetlerini dağıttı) ağır bir tazminat ödemeyi kabul etti. Bunun yanında Dobruca’nın güneyi Romanya’ya; Çaribrod, Strumitsa Yugoslavya’ya; Makedonya’da kazanılan topraklar da Yunanistan’a bırakıldı. Neuilly Antlaşması eski Bulgar yönetiminin hatası olmasına rağmen antlaşmayı imzalamak, 1919’da başbakan olacak Stabboliyski’ye kalacaktır.219 Savaş sonrasında Çiftçi Partisi lideri Aleksandır Stamboliyski’nin

etkinliğinde bir Bulgaristan görünmeye başladı. 28 Ekim 1920 seçimlerinde ciddi başarı kazanan Stamboliyski, başbakan olduktan sonra köylü demokrasisi kurmak
218 219

Richard Crampton, Bulgaria 1878–1918: A History, Boulder, Colç, 1983. s.480 Sibel Turan, “Türk Dış Politikasına Yön Veren Etkenlerin …., s.299

89 istiyordu. Bu amaçla, toprak reformu ve zorunlu hizmet uygulamasını getirdi. Fakat özellikle dış politika anlayışı ülke milliyetçileri tarafından tasvip edilmedi. Dobruca, Trakya ve Makedonya’da örgütlenmiş Bulgar milliyetçilerinin saldırıları, dış politikada sorun oluşturmaktaydı. Staboliyski, bunları engelleme çalışıyordu. Sonunda Milliyetçiler ve subaylar darbe yaptılar. ( 8–9 Haziran 1923 gecesi) Darbe sırasında da Stanbuliyski öldürülmüştür. Darbenin ardından oluşturulan yeni hükümette, liberaller, çiftçiler ve komünist partiler yoktu. Başbakanlığa Aleksandır Tsankov getirildi. Bu tarihten sonra yine olaylar başladı. Ülke, iç savaşın eşiğine geldi. Sonunda bastırılan isyanların ardından Tsankon istifa ederek, ( 2 Ocak 1926) yerine Andrei Lyapçev getirildi. Lyapçev döneminde düzenin tekrar sağlanması ve ortamın durulması için siyasi af ilan edildi. Türkiye’yle dostluk antlaşması imzalandı. (18 Ekim 1925) Lyapçev hükümetinin görevi, 21 Haziran 1931’de son buldu. 12 Ekim 1931’de kurulan Ulusal Blok hükümetinde liberal, demokratik, çiftçi ve radikal partiler yer almaktaydı ve başkanı Nikola Muşanov’du. 1932’den sonra Bulgaristan’ı da etkileyen Büyük Bunalımla, diğer Balkan ülkelerinde olduğu gibi baskıcı ve otoriter rejimler görülmeye başlandı. Özellikle 1935’te Kral III. Boris, ülkeyi totaliter bir rejimle yönetmek için tüm yetkileri elinde topladı.

5.1.2.7. İkinci Dünya Savaşı Yılları Bulgaristan, yeniden ordu kurabilme hakkına, imzaladığı Balkan Antantı (31 Temmuz 1938) ile kavuştu. Kurulan Bogdan Filov hükümeti, (15 Şubat 1940) Alman yanlısı politika izlemeye başladı. SSCB, Romanya’dan Basarabya’yı alınca, Almanya’nın baskısıyla, Bulgaristan da güney Dobruca’yı aldı. (7 Eylül 1940) Almanya’ya yaklaşan Bulgaristan’ın Anti-Komitern Pakta katılmasıyla (Mart 1941) ülke, Alman kuvvetleri için stratejik bir üs haline geldi. Hitler, Bulgar kuvvetlerinin, Yunan ve Sırp Makedonya’larına girmelerine izin verdi. 1941’de Hitler SSCB’ye saldırdığında, Bulgar birlikleri savaş açmamıştı. Almanya tarafından, ABD ve İngiltere’ye savaş açmaya sürüklendilerse de SSCB’yle ilişkilerini kesmemişlerdir. Sofya, savaş sırasında hem Alman hem de Sovyet askeri ataşelerinin bulunduğu tek başkent oldu. 1944’te Sovyet Orduları

90 Bulgar sınırına yığılarak, Bulgaristan’a savaş ilan etti. Ülkeyi işgal eden SSCB, Bulgaristan’ı kendi safına çekerek, kendi savaştığı cephelerde Bulgarları da kullanmaya başlamıştır. 9 Eylül 1944’te başlayan Vatan cephesinin önderliğindeki ayaklanmalardan sonra, hükümet binaları ele geçirildi ve Kimon Georgiev başkanlığında yeni bir hükümet kuruldu. İttifak devletleriyle barışın (Moskova Mütarekesi, 28 Ekim 1944) ardından, eski ideolojiden siyasi ve askeri yöneticiler yargılanarak idam edildiler. Toplam 2680 kişiye idam cezası verildi. ( 3 Kral naibi, 22 bakan, 68 meclis üyesi, kral III. Boris’in 8 danışmanı) 8 Eylül 1946 referandumunda, halkın yüzde 92’sinin Bulgaristan’ın bir Cumhuriyet olması yününde oy kullanmasının ardından, Kral III. Simeon ve ana kraliçe, ülkeyi terk etmişlerdir. (16 Eylül 1946) 27 Ekim 1946 seçimleri sonucunda Vatan Cephesi’nce kurulan hükümete, Dimitrov başbakan oldu. 4 Aralık 1947’de, Rus ve Yugoslav anayasaları örnek alınarak yapılan anayasa yürürlüğe girdi. Aynı yılın sonunda ise Sovyet işgal birlikleri ülkeyi terk etmiştir Sovyet Birlikleri ülkeyi terk etmesine rağmen, Bulgaristan ve SSCB arasındaki ilişkiler kuvvetlenmeye başlamıştır. Bulgar ordusu Sovyet yardımı ve yönetimi altında yeniden kuruldu. Toplum yapısı, sosyalist modele göre yeniden yapılandırılmaya çalışıldı. Bu gelişmeler üzerine ABD, 1950’de Bulgaristan’la diplomatik ilişkilerini kesti. Stalin’in 1953’te ölümünden sonra, Bulgaristan dış siyasetinde değişiklikler olmuştur. Aralık 1955’te Bulgaristan, Birleşmiş Milletlere üye oldu. Mart 1959’da ise, ABD ile ilişkiler yeniden normale döndü. 27 Mart 1966 seçimlerini Vatan cephesi kazandı. Todor Jivkov, 11 Mart 1966’da tekrar seçildi. İktisadi kalkınmayı öngören planında (1966–70 arası) milli gelirde sanayinin payının arttırılması öngörülmekteydi. 1980 ortalarından itibaren, merkezi planlamanın daha esnek yapılması yönünde uygulamalar yapıldı. Bulgaristan’ın Yugoslavya ile ilişkilerinde Makedonyalıların hakları sorunu problem olarak kalmıştır.

91 Bulgaristan’ın Türkiye ile ilişkileri ise, 1985 başından itibaren Türk azınlığa karşı uygulanılan, Türk adlarının Slavlaştırılması, Türkçe eğitim ve dini ibadet alanlarında baskıcı davranılması ve dayatmaları ile gerilmiştir.

5.2. Romanya
5.2.1. Genel Bilgiler
5.2.1.1. Coğrafi Konumu ve Özellikleri Romanya orta Avrupa’da, Balkan yarımadasının kuzeyinde, Tuna’nın alt kısmında Karadeniz’e sınırı olan bir ülkedir. 43° 37’ 07” ile 48° 15’ 06 kuzey meridyenleri ve 20 °15’ 44 ile 29° 41’24” kuzey paralelleri arasındadır. Önemli bir coğrafi konuma sahip olan Romanya, Karadeniz ve Tuna bağlantılarının yanı sıra kömür, doğalgaz, petrol gibi önemli yeraltı zenginliklerine sahiptir. Aynı zamanda Romanya’da ekilebilir tarım arazileri çok geniştir. 5.2.1.2.Sınırlar 238,391 km² yüzölçümü olan Romanya’nın 735 km. si batıdan doğuya, 530 km. si kuzeyden güneye uzanır. Güneydoğuda Karadeniz’de 190 km.lik kıyısı vardır. Romanya’nın komşuları, Kuzey-Doğu tarafında Moldova Cumhuriyeti, Kuzey ve Kuzey-Doğu'da Ukrayna, Kuzey-Batı'da Macaristan, Güney-Batı'da Sırbistan, Güney'de Bulgaristan ve Güney-Doğu'da Karadeniz'dir. Karpat dağları, kuzeybatı sınırından girer ve ülke merkezinde geniş bir yay çizerek Tuna ırmağına ulaşır. Karpat dağlarının kuzey ve batı yamaçlarıyla çevrelenen bölgeye Transilvanya denir. Karpat dağları ile SSCB arasında kalan bölgeye ise Moldovya (eski Boğdan) denir. Güney yamaçları ile Tuna ırmağı arasındaki ova Eflak adını alır.220 5.2.1.3. Din Romenlerin % 86,8'i Ortodoks, % 5,1'i Romano-Katolik, % 3,5'i Reformat, 1'i, Yunan-Katolik, % 1'i Baptist ve diğerleri Adventist, Unitariyen, Müslüman ve Musevi'dir. Romanya Anayasasına göre din serbesttir.
220

Temel Britannica, …., c.14 s.277

92 5.2.1.4. Nüfus ve Etnik Guruplar Romanya nüfusu 2000 sayımlarına göre 21.700.000’dir. Etnik Gruplar (%) Romen Macar Çingene Alman Ukraynalı Türk+Tatar Sırp Slovak Diğerleri : 89,5 : 7,1 : 1,8 : 0,5 : 0,3 : 0,2 : 0,1 : 0,1 : 0,3 221

Rus-Lippovan : 0,2

5.2.1.5. Başlıca Şehirleri Bükreş, Braşov, Timişoara, Yaş, Köstence, Cluj-Napoça, Galati, Braila, Ploeşti, Craiova, Oradea, Sibiu, Tirgi, Mureş, Baia Mare 5.2.1.6. İklim İklim Avrupa’nın kıtasal özelliklerini yansıtır. Yazlar sıcak ve kışlar soğuktur. Özellikle dağlarda kar yağışı yoğunken ülkenin güney kesimleri nispeten ılıktır. En sıcak ay Temmuz (ortalama 16–30 derece), en soğuk ay ise Ocak’tır (ortalama eksi 7–1 derece). Buna karşılık en az yağış alan ay Şubat, en fazla yağış alan ay ise Haziran ayıdır.222

221 222

http://www.tika.gov.tr/Dosyalar/Romanya.doc http://www.tika.gov.tr/Dosyalar/Romanya.doc

Osmanlı Dönemi Osmanlı orduları her yönden güneydoğu Avrupa’ya girince. geniş bir otonomi vermişlerdir. 15. yy da Moldovya Türk hâkimiyetine geçmiştir.da her iki devlet Eflak ve Boğdan eyaletleri olarak Osmanlı yönetimine geçmiştir. komşu güçlü devletler devreye girmeye başladı. Giurescu. 16.Tarihi 5. yy. Roma’nın bölgeden çekilmesiyle. 18. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla bölgedeki Hıristiyan tebaanın koruyuculuğunu kazanmışlardır. 100 ve 275 yılları arasında Roma hâkimiyetinde kalmışlardır.224 Daçlar. Traklar ilk demir çağında iki kola bölünmüş ve Rumenlerin ataları olan Daçlar (Dachians) oluşmuştur. 1699 Karlofça antlaşmasıyla Transilvanya. s. Chronollogical History of Romania. Avusturya.2.2. M. dilleriyle birlikte Doğu Roma dünyasının torunlarındandır.dan sonra Erdel oldukça bağımsız bir prenslik durumuna geldi. Ancak 13. Roma hâkimiyetine giren Daçlar asimile edilmiş.1. Türkler. Her iki devlette. Latince dilini konuşur hale gelmiştir. 14. 16.2. yy da Erdel bölgesini topraklarına kattı.223 Bronz çağında bölgeye Traklar yerleşmiştir. Ardından da 223 224 Constantin C.2. Bucharest.da bölgede iki Rumen devleti doğmuştur.da Eflak (Wallacia). Prenslerin iç işlerine ve voyvodaların ayrıcalıklarına karışılmıyordu. s. dillerine ve geleneklerine saygı göstermiş. Bugünkü Romanyalılar.93 5. 1718 Pasorofça Antlaşması ile Banat ve 1775 de Bukovina Avusturya hâkimiyetine geçmiştir.225 Fakat Osmanlı devleti güç yitirdikçe.2. Rumen tebaalarının dinlerine.2. 1972. Directory 1997. yy. bugünkü Romanya toprakları üzerinde insanların yaşadığı yapılan arkeolojik kazılardan anlaşılmıştır. 5. 1997.yy. doğu ve kuzeyden gelen akınlara maruz kalmışlardır. Rumenler kendi prenslerini serbest seçimle seçebilmektelerdi.20 . Sadece Osmanlı hâkimiyetinin kabulü ve vergi ödenmesi istenmekteydi. 11 Romania.Ö. Güneyde Eflak (1330) ve doğuda Boğdan (1359)’dır. Bunlar.2. Bucharest. Rumenler de Türk hâkimiyetini kabul etmek zorunda kalmışlardır. Osmanlı Öncesi Romanya Paleolitik çağlardan beri. Osmanlı dışındaki Rumenlerin durumu daha kötüydü. bir voyvoda ya da hospodar tarafından yönetilmekteydi. yy. Osmanlı hâkimiyeti zayıfladıkça Ruslar da devreye girmiş. .

Antlaşma gereği Basarabya Rusya’ya verildi.S. (1775). Carol getirilmiştir. Istanbul 1990.228 I.. 1859’da Romanya adıyla birleşmiş ve başına bir Alman prens olan I. 1877–78 savaşında Rusya'nın yanında savaşa katılan Rumenler. 1822’de Osmanlıların uyguladıkları.000 olmasına rağmen o sırada küçük Balkan devletleri olan Yunanistan. Rusya da Basarabya'yı ele geçirdi. s.. 5.227 1878’de bağımsız prenslik ve 1881 de krallık olan Romanya 127.Balkan savaşına katılmayan Romanya. bir taraftan da bölgede koruyuculuk görevini Rusya üstlenmeye başladı.The Balkans Since. 9 Mayıs 1877'de bağımsızlığını ilan etmiştir.340 Stavrianos. Karadeniz kıyısındaki Türk ve Bulgar nüfusun yoğun olduğu Dobruca. fakat hızlı gelişti. s.584 km2 idi. s 4731 . Plevne kuşatmasında Rus ordusuna kritik yardımlarda bulunmuşlardır. Carol taç giyerek kral oldu.226 1878’de yapılan Berlin Antlaşması ile Romanya tam bağımsızlığına kavuştu ve I. Nüfusu 5. sonrasında imzalanan Paris Antlaşmasıyla (1856) özerk prensliklere dönüştürülmüş ve prenslikler büyük devletlerin güvencesi altına girmiştir. Osmanlı zayıfladıkça bir yandan Rumen milli hareketi artarken. Fener Rum yönetimine son verildi.94 Bukavina'yı aldı. Sırbistan ve Karadağ ile mukayese edilemez bir üstünlük taşımaktaydı. 225 226 L. Kırım savaşı (1853–56) sırasında Rusya. c. Bağımsızlık ve Sonrası Rumen milliyetçiliği geç. Romanya. a. XIII.e.484 227 Büyük Ansiklopedi. Stavrianos . Edirne Antlaşmasından (1829) sonra Çar'ın baskısıyla yapılan rejim değişikliği ile yeni yöneticiler yaşam boyu seçilmeye başlamasına rağmen.3. Bu prenslikler. Romanya topraklarına katıldı. 1849 Baltalimanı antlaşmasıyla bu süre 7 yıla indirildi.2.376.g.2. sonra da Avusturya ordularınca bölge işgale uğramış. II.. Balkan savaşına katılmış ve 1913 Bükreş barışı ile Güney Dobruca’yı topraklarına katmıştır.

Macaristan'dan Transilvanya ve Banat.… . siyasi istikrar için de büyük sorun teşkil etmekteydi. Kızılordunun işgalinde kalmış olan Baserabya’da. büyük toprak sahipliğine dayalı feodal yapılı bir tarım toplumu görünümündeydi.230 fakat baskıya daha fazla dayanamayarak.106 230 L. Bu durum Saint Germain (1919) ve Trianon (1920) antlaşmalarıyla tescil edildi. s. Yerine gene tam halk desteği bulunmayan fakat örgütlü bir muhalefetle de karşılaşmayan Liberal parti geçti.27. halk sosyalizm etkisi altındaydı. Avusturya-Macaristan tarafından topraklarına katılmıştı. Balkanlar. Almanlar. Savaşta Rusya desteğini yitirince ülke. Savaşı müttefikler kazanınca Avusturya-Macaristan’ın Macaristan krallığına ait büyük topraklar. Romanya’ya geçti. The Balkans . İstanbul. Rusya’dan Basarabya alınarak.S.95 Dünyada savaş çanları çalarken Romanya’nın yeri.692 231 Sina Akşin. Liberal parti’nin yerine Iuliu Maniu önderliğindeki Ulusal Çiftçi Partisi geçmiştir. Melek Fırat. Ancak savaşın bitiminde durum tersine döndü. Romen ekonomisini altüst etti. 1928 yılına kadar liberaller Rumen politikasında ağırlıkta olmuşlar.. Ülkede işsizlik artmış. halk desteğinden yoksundu fazla dayanamayarak Aralık 1921’de istifa etmek zorunda kaldı. s. Alman. Stavrianos. Melek Fırat. Osmanlı ve Bulgar ordularınca işgal edilmiş.229 1920’de Kralın göreve getirdiği General Averescu. Yönetimde siyasi iktidar sağlayabilen parti için. Bu yeni durumda nüfusun dörtte biri Macarlar.107 229 228 . s. Balkanlar. Türk Ansiklopedisi. OBİV yayınları. Halktan sürekli şikâyetler yükseliyordu. “İki Savaş Arası Dönemde Balkanlar. s.415 Sina Akşin. 1919–1940 yılları arasında “Büyük Romanya”oluşmuş oldu. “İki Savaş Arası Dönemde Balkanlar. Erdel ve çevresi de. savaşın ekonomik ağırlığı hayat standardını iyice düşürürken. vergiler yükselmiş.231 Ülkede. 1993.. c. Kredit Anstalt bankasının iflası ile Romanya’ya kredi akışı durdu. 1926–27 yılları zor yıllar oldu. Romanya.. ücretler azalmıştır. Avusturya'dan Bukovina. 1978 Ankara. Savaş sonrasında. katılımdan sonra iyice kötüleşmiş ve huzursuzluk artmıştı. Bulgarlar ve Ukraynalılardan oluşmaktaydı. Aynı zamanda Komünist ihtilal olan Rusya’dan da topraklar alındı. Romanyaya katılan Macar azınlığın durumu. 1929 ekonomik bunalımı.. müttefiklerin yanındaydı. 1928’de iktidardan ayrılmışlardır.

Krala karşı Faşist bir darbe beklentisinin olduğu günlerde. Bulgaristan'a Dobruca’yı ve 1940 Viyana ahdi ile Macaristan'a Transilvanya'nın kuzeyini bırakmak zorunda kalmıştır. İki savaş arasındaki dönem. 28 Mart 1974'te de Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmuştur. Diktatörlüğe karşı ayaklanıp yönetimi devirdikten sonra Almanya'ya karşı savaş açıldı. Alman silahları çok daha üstün olduğu için Almanya.96 Dünyada faşist hareketlenmenin artması. Transilvanya’nın alınmasına izin verdiler. Savaş sonunda müttefikler Romanya’nın eski topraklarından. İngiltere’yi Reich’e karşı ekonomik savaşında en etkili silahların birinden yoksun bırakmıştı. Romanya.220 Romania directory. S21 .. ülkede antifaşist ve antiemperyalist hareketler yükselişe geçmiş. Romanya Komünist Partisi kurulmuştur. 1940 Martında Almanya’ya dünya fiyatlarının altında ayda 200. Romania and The Great Powers. Romanya’nın tarafsızlığını ihlal etmiş olduğunu kabul edeceğini bildirdi. 1940 Kasımında Rus-Fin savaşı başladı. Lungu.233 Çavuşesku milli bir politika izlemeye çalışıyordu. Buna karşılık Almanya da kendisine Polonya ordusundan ele geçirdiği silahları verecekti. Ruslara Beserabya ve kuzey Bukovina'yı. 1944'te Romanya’da demokratik güçler.. 6 Mart 1945’te devrimci hükümet kurulmuş. bu durumdan çekinen Kral Karol diktatörlüğünü ilan etti. Durham.000 ton petrol satmaya razı oldu. Büyük Romanya’nın ulusal kimliğini güçlendirme ve ekonomisini kalkındırma çabalarıyla geçmiştir. Alman yanlısı Ron Antenescu’nun diktatörlüğüne (1940–44) son vermişlerdir. Bu tarihten sonra Romanya milli politikası Çavuşesku tarafından belirlenmeye başlanmıştır. Almanya Bükreş’e çok açık bir mesaj göndererek İngiltere ve Fransa’nın petrol ticaretine müdahalesine direnmediği takdirde. Romanya ordusunun Wehrmacht’a bir tehdit oluşturamayacağı fikrindeydi. Bu olayların getirdiği hoşnutsuzlukla. s. Dünya Savaşı’nın ilk yılında tarafsızlığını korumuştu. Halk demokrasileri.232 Savaş sonrasında Romanya. 1933–1940. savaş sonrası Avrupa'nın en baskıcı rejimlerinden biri oldu. Romanya. Romanya’yı da etkilemiştir.. II. 9 Arilik 1967’de Çavuşesku devlet konseyi başkanı. 30 Aralık 1947 de ise Romanya Halk Cumhuriyeti ilan edilmiştir. 232 233 Dov B. 1989. Çavuşesku’nun diktatörlüğü. Bu petrol anlaşması.

Kruşçev. Yugoslavya ve Arnavutluk ile AET’deki ülkelere yönelindi. 1980’lerin sonunda sadece faizleri değil. Eğer iyi yönetilirse gerçek bir tahıl ülkesiydi. anaparayı da ödemeye karar verdi. Program günlük kalori alımını % 9–15 kısıyordu. çinkosu ve uranyumu da vardı. boksiti. ölümünden 6 ay önce bunu yaptı da). Ancak Çavuşesku. Balkanlar 1804-. manganezi.1991 s. o sırada 13. s. 1984 programında ise limitler.260 . ancak ordunun da ayaklanmacıları desteklemeye 234 235 Misha Glenny.235 1987 kışında Bükreş’te gaz tüketimi 2 saate indirildi ve genellikle o da verilmedi. bakırı. The Romanians. Romanya’nın Sovyetler Birliği ile ticareti 1964’ten sonraki üç yıl içinde %42’den. 1980’lerde artan muhalefetin yanı sıra. Colombus. Uluslararası Para fonu 1982’de Romanya’dan. Batılı ekonomik kurumlar Çavuşesku’ya güvenmiyorlardı. Ülkede gıda maddesi kıtlığı hüküm sürerken Çavuşesku. kerestesi. Yaşam standartları çok kötü seviyelerdeydi. ‘bilimsel plan’dan bile aşağıya çekilmişti. sosyalist Çin.2 milyar dolara çıkmış olan borcunu ertelemek için yeni kemer sıkma önlemleri almasını istedi. dış baskıya boyun eğmek zorunda kalmasına kızarak. Ama Romanya’nın kendi petrolü vardı. Çin Halk Cumhuriyeti ile de yakın ilişkilere girilmiştir. kömürü. A History. SSCB ve diğer Doğu Avrupa ülkelerindeki reform hareketlerinin getirdiği havaya karşı sert tedbirler alan. Romenlerin çok yemek yediklerini iddia ederek ‘Rasyonel yemek programı’ nı ilan etti. COMECON ülkeleri de 1967’de ticaret hacminin yarısından azını oluşturuyordu..234 Çavuşesku. SSCB den daha bağımsız davranmaya başlamış. halk üzerinde ciddi baskı yapmıştır. (1989 Martında. Ohio. kurşunu. %27’ye düşerken. 1968’de Çekoslovakya'ya yapılan müdahaleye açıkça karşı çıkan Çavuşesku ile SSCB ve diğer Varşova Paktı üyeleri ile ilişkiler iyice gerginleşmiştir Çavuşesku.97 maden kaynakları ve özellikle petrol için Sovyet Rusya’ya bağımlıydılar. Ayrıca doğal gazı. destek için COMECON’un ötesine. Çavuşesku. 1982–85 dönemi için kişi başına sınırlar getirildi. 1989 yılında başlayan halk hareketlerini şiddetle bastırmış. baskı ile yıldırma politikası daha fazla sürdürülememiştir. Romanya’nın sanayileşmesini kabullenmeyeceğinden. 476 Vlad Georgescu.. Avrupa ve azgelişmiş ülkelerle ilişkilerini arttırmıştır.

Yunan denizi ve Ege denizinde. Arnavutluk. Kaçmaya çalışırken yakalanmış ve kurşuna dizilmiştir. serbest ekonomi gibi unsurlarla Avrupa kültürel ve politik hayatıyla yeniden entegrasyon sağlanmıştır.166km2’sini ise adalar oluşturur. Mora yarımadası eklenmiştir.236 20 Mayıs 1990’da ise ilk serbest seçimler yapılmıştır. dört devletle komşudur.788 km2’sini Kıta Yunanistan’ı. Arnavutlukla 282 km. Bunlar: Makedonya. Balkan yarımadasının güneye doğru uzanan bir yarımadasıdır ve bu yarımadanın güneyine. Toplam sınır uzunluğu 1228 km. olan Yunanistan’ın.944 km²’lik bir ülke olan Yunanistan yüzölçümünün.s.1. Bulgaristan'la 494 km ve Türkiye'yle 206 km. güneyinde Akdeniz ve doğusunda Ege Denizi yer alır.3. Konum Avrupa'nın güneydoğuya uzanan kısmında yer alan Yunanistan.. Genel Özellikler 5. 1989’da halk ayaklanmasıyla diktatörlük rejimi yıkılarak demokrasinin yolu açılmış. 5. Yaklaşık 131. Attika 236 Romania directory.21 . Makedonya'yla 228 km. yaklaşık 400 km uzunluğunda derin koy ve körfezlerle oyulmuş girintili çıkıntılı bir kıyı şeridine sahiptir. Yunanistan 5. Bu adaların 149’u meskûn vaziyettedir.1.3. Yunanistan.98 başlamasıyla hükümranlığını yitirmiştir.. çok partili hayat. Ana Yunanistan. Asıl Yunanistan. sınırı vardır.1. en büyüğü Girit adası olan yaklaşık 1400 adası vardır. 106. Yunanistan’ın batısında İyon denizi. Bulgaristan ve Türkiye'dir.3. 25.

Yunanistan’a geçen kısmı Rodopların güney ucu ile Halkidikya yarım adası üzerindeki dağlardır. İstanbul.. Nehirler Yunanistan nehirleri.3. Ülke. dağlardan köpürerek sel halinde akan düzensiz nehirlerdir.1994. Makedonya. Pindos Dağ bölümü ise. ye varır. Ege denizine serpili adaları oluşturur. karlardan ve sürekli yağmurlardan sonra kabarır. 3374 237 .) en yüksek dağdır. 5. Daha batıda Yunanistan’ın en yüksek dağı Olimpos vardır.20 s. Cild s. Ülkenin büyük kısmı sıradağ zincirleriyle kaplıdır. “Avrupa-Süveyş-Hint Okyanusu” ve “ Rusya-BoğazlarEge denizi-Akdeniz” suyollarını kontrol edebilecek coğrafi özelliğe sahiptir. ve Parnassos Dağı ise 2457 m. bir kısmı da Eski Yugoslavya’da kalır.12 s. 6.99 yarımadası ile ona yapışık gibi bulunan Ağrıboz adası ve Ağrıboz adasının güney doğuya doğru uzantıları olan Kiklad adalarıdır.1985.265 239 Yeni Hayat Ansiklopedisi. Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirlerine en çok yaklaştığı yerlerin birinde bulunur.239 5.2. Bu nehirler. Baş Redaktor Ayvaz Gökdemir. Yunan mitolojisinde tanrıların dağı olarak kutsal bir yer tutan Olimpos dağı 2917 m. Sırbistan’dan ve Arnavutluktan gelen kireçli dağların bir ucundan oluşur. bu sıradağların denizdeki bölümü. güneyde Akdeniz ve batısında Yunan denizi olan küçük bir ülke görümünde olan Yunanistan’ın konumu kritik bir yerdedir. yüksekle ülkenin en yüksek dağlarıdır. “Avrupa-Kıbrıs-Ortadoğu”.4806 238 Yeni Rehber ans.3. c. Trakya. doğan Kardeş Yayinlari. Teselya ve Mora. Makedonya dağlarının bir kısmı Bulgaristan’da. c. Epirus.1. otoken yayinlar.238 Genel olarak beş bölüme ayrılır. Siklat dağları bölümünde. Yeni Türk Ansiklopedisi. Siklat Dağları ve Pindos Dağlarıdır. En yüksek tepesi 2574 m.237 Güney ve Güneydoğusunda Ege.3. Dağlar Yunanistan’ın dörtte üçü dağlıktır. Burada Athos dağı (1935 m. Bu dağlardan başlıcaları Makedonya Dağları. yaz aylarında sularının çoğu azalır.1. İstanbul.

Vardar ise Selanik körfezine dökülür.33 s.The World Factbook – Greece. 01 Ağustos 2004 242 Türk Ansiklopedisi.240 5. Türkler. Batı Trakya’da da Türkler yaşar..665.100 Meriç.c. Selanik. batı ve doğu Trakya’yı Türkiye ile Yunanistan’dan ayırarak Ege denizine dökülür. En büyük şehirler: Atina.3. Tselya ve Mora’dır. Pindos dağlarının iki yanında ve aslen Romanyalı olan Ulahlar.s. 240 241 Yeni Türk ans.243 Resmi dil Yunanca olmakla birlikte çok farklı milletten ve kültürden insan olduğundan. Bulgarlar ve Çingeneler vardır. Kışlar ise yumuşaktır. Sıcaklık ortalama 26 –29° C arasında değişir.. Vardarın güneyinde Selanik körfezine akar. Nüfus ve Şehirler Yunanistan’ın resmi nüfusu 10. Makedonya’da Slavlar. Trakya’yı Makedonya’dan ayırıp..) ve Doyran Yunanistan’ın önemli göllerindendir. Yazları sıcak ve kurudur. Ülke nüfusunun yoğunluğu. ….3. Ege’ye dökülür. Karasu.1. Türkçe.462 . Makedonca gibi diller ve lehçeler de konuşulmaktadır. Pire.989’dur.6. 5.1. 242 Nüfusun büyük bölümünü Yunanlılar oluşturur.5. 5. Pintos ırmağı Tselaya’yı ortadan böler.. Patras. Makedonya’da Orfani körfezine. Azınlıklar arasında Makedonlar. Göller Presba (denizden 853m. Atina-Pire metropoliten alanında toplanmıştır.4806 CIA. Archeloos ise Yunan denizine dökülür. Larisa ve Girit adasındaki Iraklion’dur.241 Nüfusun yarısı şehirlerde yaşar. Struma. Diğer kalabalık bölgeler Makedonya. Makedonya’yı güneyde Tselyadan ayıran Aiakmon çayı da.1.3.4. Arnavutça. Arnavutlar. İklim Ülkenin tamamına yakınında Akdeniz iklimi görülür. (Bulgar ve Sırp) Epir ve Orta Yunanistan da Arnavutlar..

İonlar’la beraber Yunanistan a geldikleri kabul edilir.2. En ünlü medeniyet merkezleri şimdiki İzmir.. M. Bu şehir devletlerinin kurduğu birliklere. 5. İonlar.1. Bölgeye daha sonra Dor’lar göç etti. Bizanslılar zamanından beri Rum Ortodoks kilisesinin merkezi İstanbul’da bulunmaktadır. Eski Yunanistan Ege uygarlığının tarihi M. diğer şehir devletleri de katılmıştır. Traklar ve İlliryalilar’dı. Akalar ve İonlar.3374 . Çok sayıda Katolik ve Protestan da vardır. 2000 yıllarından itibaren Yunanistan ve adalar. Ege Uygarlığı adı verilen bu uygarlığın merkezi Girit adası idi. Lozan antlaşması ile İstanbul’da bırakılan patrikhanenin başındaki patrik Türk kanunlarına bağlı ve Türk uyrukludur. buralarda tarihin en büyük uygarlıklarından birini meydana getirmişlerdir.3. Şehir devletlerinden en ünlü olanlar. doğu Avrupa ve Rusya’dan gelmişlerdir. burada Messenya şehrini kurdular. Efes ve Miletos’dur.Ö. aslen bugünkü Yunanistan in kuzeyinden.1. Lidyalılar ve Friklerdi. Grekler. ……. Ülkede şehir devletleri kuruldu.101 5. Bu göçlerden sonra Yunanistan’ın yapısı tamamen değişti. Bu kavimler Akalar. Yunanistan’ın Tarihi 5.7. s.Ö. Bunlar Doris şehrine ve Pelopenes’e (Mora) yerleşip. Bu saldırı ve istilalarla birlikte Ege medeniyeti zamanla Yunanistan yarımadasına kayarak. Ege adalarında ve Anadolu kıyılarına yerleştiler. Ege. Balkanlardan. Karadeniz kıyıları bu devletlerin saldırılarına maruz kaldı. Atina ve Isparta şehir devletleri oldu.3000 yıllarına kadar gider.. Akalar aslen Orta Asyalı olmakla birlikte. İyonlar Attik bölgesinde. Dorlar. kuzeyden gelen kavimlerin istilasına uğradılar. ilk gelenler grubunu oluşturmuş ve M.3.2. 243 Yeni Hayat ans.Din Yunanlıların geneli Ortodoks’tur.Ö. 2000’in ilk yarısında kuzeyden Yunanistan’a girmişlerdir. Uygarlığın kurucuları Hititler.3. Akalara “Egeliler” adi da verilir. Akdeniz.

Türk Devri Yunanistan tarihinde Türk hâkimiyeti dönemi 500 yıl gibi uzun bir zamanı kapsadığı için önemli bir yer tutmaktadır. Bu arada siyasi yapı da gelişmeye başladı. Constantinus. Osmanlı öncesinde de Türklerin bu bölge üzerinde etkileri olmuştur. yy. fakat ana vatanlarıyla bağlarını hiçbir zaman koparmazlardı.Ö. beylikler bölgeye akınlar yapmış ve ilişkiye girmiştir. Bu dönemde Yunanlıların en büyük rakibi ve düşmanı Persler idi. Roma imparatorluğu Doğu ve Batı olarak ikiye bölününce Yunanistan. edebiyatçılar. Fakat Romalılar.Ö 338’de Makedonyalılar. Grek devletlerinin liderliğini ele geçirdiler. I.Ö. 6. Yunan uygarlığı M. imparatorluğu yönetenlerin çoğu Yunanlıydı. Büyük filozoflar. Bizans imparatorluğu Grekleşti. M.3. M. 43’te Atina ve Sparta arasında yapılan savaşı kazanan Spartalılar.Ö. yy. Yunanlılığın yayılmasında. M. yaşamaya elverişli yeni topraklar ve sömürgeler aramaya girişen Yunanlılar sömürge şehirleri kurdular. milli duygunun oluşmasında ve artmasında bu Yunan sömürgelerinin yeri büyüktür. Devrin en büyük medeniyet merkezi Atina oldu. Persler Yunanlılara karşı yaptıkları Salamis’te yaptıkları deniz savaşını kaybedince Yunanistan’dan çekilmek zorunda kaldılar.dan itibaren çok gelişti. 5. Sömürge alındıktan sonra Yunanlılar oraya göç eder. Saruhan oğulları beylikleridir. hukukçular yetişti.2. Halk arasında eşitlik fikri ortaya çıktı. Önce zenginlerin yönetimi. Doğu Roma imparatorluğunda kaldı. Büyük İskender ayni zamanda Pers imparatorluğunu da yıktı. Kurdukları deniz gücüyle . 146 da Yunan yarımadasını işgal ederek Makedonya’ya son vermişlerdir. Aydın oğulları. M. ülkenin dağlık olması sonucunda tarıma.da Romalılarca kurulmuş olan Byzantion kentine Konstantinopolis (İstanbul) adını vererek başkent ilan etti. bilim adamları. 7.2. daha sonra herkes için eşitlik istendi. Yunan adalarıyla ilk temasa geçen beylikler Menteşe.102 Göçlerle birlikte nüfusun artması. Bu tarihten itibaren bu şehir bir Hıristiyan başkenti oldu. Yunanistan’ı işgale başladılar.Ö. Anadolu Türk beylikleri zamanında.

s. küçük kervansaray. 1453’te Osmanlıların İstanbul’u fethetmesiyle Bizans İmparatorluğu yıkıldı. Katolik olan Venediklilerin baskılarından kurtarmayı hedeflemişler.20. Selanik ve Tselya’da. Bu ilişkiler ve mücadeleler Türk Denizciliğinin temellerini atmış.244 Türkler.264 Yeni Rehber. hem de Anadolu’yla ticareti kontrollerine almışlardır. Murat döneminde eski alınan yerleri tekrar ele geçirmiş ve 1446’da Turhan Bey komutasındaki akıncılar Korent ve Patras’ı alarak. C. Gazi Umur Bey. s. topladıkları vergiler ve limanda uyguladıkları kanunlar. halkın ödeme gücünü aşmamıştır. Osmanlıların hâkimiyet kurduktan sonra. Tekrar toparlanan Osmanlı Devleti.245 Osmanlılar yerli Ortodoks halkı.103 hem askeri akınlar ve planlar.. Menteşe beyliği Rodos ve Girit adalarıyla sıkı ilişkiye girmiş ve bölge deniz güçleriyle çatışmıştır. Fatih Sultan Mehmet hemen Atina’ya geldi ve 4 gün kaldı. Mora’nın önemli bölümünü ele geçirmişlerdir. 1394’te Tselya alınarak Mora üzerine akınlar kolaylaşmıştır. Saruhan Beyliği sakız adasını ellerinde bulunduran Cenova Cumhuriyetiyle ilişkiye girmiştir. Bundan sonra Yunanistan. ele geçirdikleri şehirleri ciddi şekilde imar etmişlerdir. çeşme ve sebillerin dışında 9 cami ve tam teşekküllü bir medrese yapılmıştı. Aydın oğulları bu ilişki ağında önemli bir yer tutmaktadır. Ancak 1402 Ankara savaşında Yıldırım Bayezid’in Timur önünde yenik düşmesinden sonra süren 11 yıllık “fetret dönemi”nde Atina. 1397’ de Atina ele geçirilip Mora yarımadası alınmıştı. 264 . . Mora. yaklaşık 400 yıl Osmanlılarca yönetildi. II. 1383’te Serez. Atina 1458 sonbaharında Osmanlı topraklarına katıldi. bu kültür ve potansiyelin topluca Osmanlı devletine geçmesiyle kuvvetli bir deniz kuvveti oluşmasına zemin hazırlamıştır. Türk ve Yunan arşivlerine göre Atina’da Türk idaresi zamanında tekke. adalar hâkimiyeti için çetin mücadeleler vermiştir. 244 245 Yeni Rehber ans.. eski derebeyleri yönetimine geçmiştir. Deniz seferlerinin ardından Osmanlı döneminde karada da fetihler hızlanmış. 1387’de Selanik ele geçirilmiş.

Türkçe’nin de bu dile büyük katkısı olmuştur. Yunanistan’ın Bağımsızlığı 18. 5.5. 246 247 Ege adaları hâkimiyeti için uzun yıllar Venediklilerle Enver Ziya Karal. Ege ve Akdeniz’de işleyen gemilerde çoğunlukla Yunanlı denizciler çalıştırdıkları için.247 1650 de Mora eyaleti özerk yönetim birimi oldu. Bu etki tek taraflı kalmamış. sonunda Rusya’nın da baskısıyla Osmanlı Devleti 1829’da Yunanistan’ın bağımsızlığını tanımıştır. sonlarına doğru Fransız devriminin ardından bu ihtilalin kamçıladığı milliyetçilik fikirleri devrin büyük devletleri tarafından. Doğu kökenli kelimeler de Türk yönetimi zamanında Yunanca’ya geçmiştir.3. Osmanlı’nın Mora’ya asker çıkarıp durumu kontrol altına almasından sonra tekrar Fransız ve İngilizlerin desteğini alan Yunan birlikleri isyana devam etmiş. Yunanistan üzerinde de kullanılmıştır. ancak 1769’daki ayaklanmadan bir sonuç elde edememişlerdir. Akdeniz’de konuşulan denizcilik dilinde Yunanistan’ın büyük etkisi olmuştur.3.464 . Rusya ve İngiltere’nin desteğinde Mora’da 1821’de başlayan isyanlar öteki bölgelere de yayılmıştır. Panhellen hareketi desteklenmiş. Osmanlı Tarihi… C. Kanuni Sultan Süleyman döneminde güçlendirilen donanma. Bunun sebebi Osmanlıların Rum Ortodoks kilisesine ayrıcalık tanıması. Osmanlılar. 1522’de Rodos adasını şövalyelerin elinden aldı. Rumeli eyaleti içinde kalan Yunanistan’ı çeşitli sancaklara ayırmışlardır. yy. Yunanlılar Osmanlı yönetimine karşı zaman zaman ayaklandılarsa da fazla direnmediler. s. Avrupa devletleri Osmanlılarla savaşları sırasında sık sık Yunanistan’a müdahale ederek halkı kışkırtmışlar.246 Hıristiyanlara ticarette serbestlik tanınması ve Yunanca eğitime izin vermesiydi. 1699’da ise Girit adası Türkler tarafından ele geçirildi.2. 1566’da Piyale Paşa sakız adasını ele geçirdi.104 Osmanlılar çarpışmışlardır.107 Türk Ans… S.

250 5. c.4. Rus Partisi.248 O yıllarda Yunanistan. Fransa.E.. Epir. Rusya. orta Yunanistan’da daha popüler olan Celetti partisini. İngiltere ise daha çok adalarda popüler olan Mavrokadarto Partisini desteklemekteydi. Tselya’nın büyük bölümü ve adalar ülke sınırlarının dışındaydı. Bu amaçla. ardından 1832’de Londra’da yapılan anlaşma sonucunda Bavyera Prensi Otto. Osmanlı Tarihi Islahat Fermanı Devri. Bu partiler üzerinde büyük devletlerin desteği o kadar belirgindi ki partiler..249 Kurulan “Küçük Yunanistan” ın. 79 .19. Trakya. Makedonya. topraklarını hızla genişletmiştir. s..209 Temel Britannica. Fransız Partisi ve İngiliz 248 249 250 Temel Britannica….19. Demirtaş. TTK Yay. Baskı.Coşkun B. büyük devletler.s. oldukça küçük bir ülkeydi. “Büyük Yunanistan” ın kurulması için safha safha “Enosis” (birleşme) yoluyla yayılma politikası izlenmiş ve “Enosis” Yunanlıların toprak kazanma yönteminin adı olmuştur. s. Bağımsız kral olan Bavyera kralı Louis’in oğlu Otto’nun. Avrupa büyük devletlerinin desteğiyle kurulan Yunanistan’ın. 1998. 4.. … c. Türk donanmasının yeterince güçlü olamaması ve Avrupalı devletlerin desteğiyle Yunanistan. içindeki siyasi yapılanma da bu devletlerin etkisindeydi. Ankara. Balkan… S. dünya şartları ve bölge dengelerini kullanarak “Megali İdae” nın gerektirdiği “Büyük Yunanistan” ı kurma hedefi için çaba sarf etmişlerdir. hangi görüşten yöneticiler gelirse gelsin. Otho adıyla Yunan tahtına geçti. nüfus çoğunluğunu bahane ederek daha kuzeye ve adalara yönelip isyanlar çıkartmıştır. 1932’de Yunan krallığına getirilmesi de kendi çıkar çatışmaları sonucundadır. 35 251 Karal Enver Z. “Büyük Yunanistan” olması çabaları her zaman en büyük gündemi oluşturmuştur. Bağımsızlık Sonrası Dönem Bağımsızlık tarihten sonra sınırlarını genişletmek isteyen Yunanistan.105 Yunanistan’da önce geçici hükümet kuruldu.3.Cilt IV.251 İktidarı belirleyen büyük güçler muhalefeti de belirlemektelerdi. Balkanlarda Ortodoks birliği kurma ve Yunanistan’a Ortodoks bir kral getirme amacıyla Mora’da popüler olan Napiste Partisini desteklemekteydi. 209 Lütem Ö. I. kurulduğu tarihten itibaren “Megali İdea” olarak adlandırılan bu felsefeyle yönetilen Yunanistan’da.2.

1897’de başlayan TürkYunan savaşı sonucunda ağır yenilgiye uğrayan Yunanistan. 13. New York. Bir Yunan tarihçisi 1940’ta şöyle yazmıştır: “Yunan politikası bir yüzyıl boyunca millet içindeki güçlerin birleşmesi veya çatışmasından çok. Richard.Kaltchas. İletişim Yayınları. Dünya Savaşı sırasında da Yunanistan’ın genişleme düşüncesi devam etmekteydi. İngilizler 1815’ten beri ellerinde işgalde olan. İngiltere Dışişleri bakanı şöyle diyordu: Yunanistan’ın yakın doğuda büyük imkânları vardır ve bunlardan yararlanmak için askeri bakımdan mümkün olduğunca güçlü olmalısınız.”253 Rusya’nın kışkırtmaları sonucu alevlenen Yunan yayılmacılığı. bu kez de Rusya tarafından korunmuş.² olan “Yedi Ada” yı 1864’te Yunanistan’a verdiler. Ama Amerikan kamuoyunun ve de Senatonun 252 253 Clogg.106 Partisi olarak adlandırılıyorlardı.000 km2 olan. Çar II. Sırp. 1877 Osmanlı. onun oradaki varlığı İstanbul’un zamanı gelince Yunan egemenliğine geçmesini önleyemeyecektir. Biz Amerika’ya İstanbul Mandaterliğini yüklemeye çalışıyoruz.252 1844 yılında yapılan ilk seçime giren bu partiler arasından seçimi başkanlığını İoannis Kolettis’in (1788–1847) yaptığı Fransız Partisi kazanmıştır. dış politikadaki zorunlulukla belirlenmişti.Rus harbinden sonra toplanan “Berlin Kongresi” ne Rusya’nın isteği üzerine Yunanistan da davet edilmiş. Yunan politikası daha çok büyük devletlerin politikasına göre şekillenmekteydi. Batı Anadolu’yu ele geçirmeyi planlayan Yunanistan kendilerine çok şey vaat eden itilaf devletleri yanında savaşa girdi.137 . Monarşi aleyhtarı hareket de dış politika üzerindeki bir çatışmadan çıkmıştır. Karadağ ve Bulgar devletleriyle beraber yürütülen 1912–1913 Balkan savaşının ardından Yunanistan. (1842–1918) savaşı durdurmak zorunda kalarak Yunanistan çıkarları doğrultusunda sınır düzeltmesi yapılmıştır. fakat aslen Osmanlı topraklarında bulunan 2260 km. kongre kararları sonucunda 1881 yılında Girit adası dışında. Introduction to the Constitutional History of Greece. s. Batı Trakya’nın büyük bölümünü Girit’i Ege adalarının çoğunu ve Makedonya’nın güneyini topraklarına kattı. I. yüzölçümü 55. Modern Yunanistan Tarihi. Nikola’nın (1868–1918) baskıları sonucunda II. s. 1997. Abdülhamit. 70 N.1940. Başkan Wilson bu fikre karşı değildir.500 km² Osmanlı toprağı verilmiştir.

ASAM Yay. s. İngiltere’nin desteğiyle Anadolu’dan hak iddia etti.s.256 Savaş sonrasında galip devletlerin paylaşım planlarının yapıldığı Paris Barış Konferansında Venizelos.107 onayı konusunda bazı kuşkuları vardır. Eğer onlar kabul etmezlerse İngiltere’nin İstanbul için kabul edeceği tek çözüm kentin Yunanistan’a verilmesidir”254 1918’de Venizelos. Georgios getirildi. Yunanistan için çok olumsuz sonuçlandı. Cambridge Universy Press. 2002. Türkiye-Yunanistan. Bu yıllarda ülke topraklarının ancak %25’inde tarım yapılabilmekte ve gıda ihtiyacının %50’sini ithal etmek zorundaydı. Anadolu hüsranından II. New Jersey. s.93-94 256 Barbara Jelavich. Savaş sonrasında Yunanistan. 257 Batı Anadolu planını gerçekleştirmek isteyen Yunan ordusunun 1919 yılında İzmir’i işgal etmesi. üç yıl süren Anadolu macerası sonucunda büyük bir yenilgiye uğradı ve geri dönmek zorunda kaldı Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Barış antlaşmasıyla Yunanistan ve Türkiye arasındaki savaş. 64 258 Haluk Alkan. yerine II. Türkiye-Yunanistan …. Ionian Vision: Greece in Asia Minor 1919–1922. Yunan birliklerini Makedonya’ya yollayarak savaşa resmen katıldı. Cumhuriyet yönetimi 1935 yılında yapılan Michael Llewellyn.255 Yunanistan için diğer önemli bir sorun mülteci meselesiydi. 69 255 254 .258 Mevcut huzursuzlar sebebiyle. Londra. 209-212 257 Haluk Alkan. Smith. Konstantin tahttan indirildikten sonra. 1924’te halkoyuyla Cumhuriyet kuruldu.4 milyon mültecinin olması. Ardından Paris Barış Konferansında önemli kazanımlar elde ettiler. Monarşi yanlısı güçler ile Cumhuriyet yanlısı güçler arasında ciddi rekabet mevcuttu. Dünya savaşına kadar geçen süre boyunca Yunanistan. Eski Sorunlar. kamplaşma ve Türkiye’den gelen göçmen akını Yunanistan’ın sosyal ve ekonomik yapısını etkilemiştir. History of The Balkans. Yaklaşık 1. s. Aspectrum. .. resmen sona erdi. diğer Balkan ülkeleri gibi ekonomik anlamda zor seneler geçirmiştir. 80 Charles-Barbara Jelavich. zaten zor durumda olan ülke ekonomisi için ciddi problem oluşturmuştur. 1923 s. Cambridge 1991. Yeni Arayışlar. Ardından. Ankara. The Balkans. 1965.2. V. Venizelos yanlısı askerlerin yaptığı darbe ile I. Anadolu’daki Türk direnişini kıramayan Yunanistan. Büyük bozgun. Krallık ve Cumhuriyet rejimleri arasında gidip geldi.

1967’ye kadar bir krallık olan Yunanistan’da. Potansiyel bir komünist müdahalesini bahane eden askeri yönetim. Yorgi kral oldu. 1952 yılında Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne (NATO) üye oldu. oldukça sert ve baskıcı bir yönetim kurdu. Bu mücadelede Komünist Partisinin de payı büyük olmuştur. Özellikle kendilerine sempati duyan ve stratejik önem düşünceleriyle batılıların ekonomik ve askeri yardımlarıyla ülke toparlandı. s. bölgedeki Komünistler Rus desteğinden yoksun kalmışlardır.259 Bu diktatörlük Almanların Yunanistan’ı işgal yılı olan 1941’e kadar devam etmiştir.3. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Yunanistan Savaş sonrasında Churchill ve Stalin Moskova’da buluştular ve yaptıkları anlaşma ile İngiltere’nin Yunanistan üzerindeki otoritesi daha belirgin hale geldi. Fakat 1944 yılında işgalciler İngilizlerin de yardımıyla ülke dışına atıldılar.261 5. Ama püskürtülen saldırılardan sonra İtalya’ya yardıma gelen Alman birlikleri bütün ülkeyi işgal ettiler.260 Birinci Dünya Savaşında İtalyan birlikleri Arnavutluk ve sonrasında da Yunanistan’ı işgal ettiler. Yunanistandakilerin de yapılan anlaşmadan haberi yoktu. Yunan …. yaralarını çabuk sardı.3379 Nurettin Türsan. 21 Nisan 1967 de Albaylar sivil hükümeti devirdiler. s. Ülke içinde mücadele örgütleri kuran Komünist Partisi savaştan sonra ülke yönetimini ele geçirip.5.262 Tabii her seferinde olduğu gibi büyüklerin kararlarından habersiz ufak oyuncular kendilerine biçilmiş kadere doğru oyunlarını oynamaktalardı. İç savaş sonrasında Yunanistan. Şubat 1946’da. krallığa ve faşist yönetime son vermeyi planlamaktaydı. S.. Bu arada bir süre de General Metaksas Yunanistan’ı dikta rejimi ile yönetti.108 bir askeri darbe ile son buldu. 259 260 Yeni Hayat ans.. Yunan Komünist Partisi’nin savaşa başlama kararı almasından sonra Yunanistan. Bu anlaşma gereği bölgede Sovyet politikası değişmiş. Başkanları Panayotis Kanelopulos idi. 249 261 age. 252-253 . Sonunda Amerika’nın yardımıyla komünist çeteciler yenildiler ve 1952’de ülkede yeni seçimler yapıldı. Krallık rejimi kurularak II. 1944’ten 1949’a kadar komünistler ve milliyetçiler arasında yapılan savaşa sahne oldu.2. Amerika’nın desteğini alan hükümet.

3 günde Türk ordusunun Lefkoşa’ya kadar gelmesi üzerine hem Kıbrıs’taki. 262 Clogg. 1981’de seçimleri kazanan Papandreu başbakan oldu. 1973’te ordu yönetimden çekildi. Başbakan Papadopulous devrilerek gözaltına alındı. Richard. Cuntanın devrilmesi üzerine Konstantin Karamanlis’in kurduğu Yeni Demokrasi Partisi. Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşmesi hareketlerinin hızlanması sonucu adada garantör olan Türkiye Cumhuriyeti. Birçok siyasetçi hapsedildi. Çok sıkı bir “cunta” (askeri idare) rejimi kuruldu. Daha sonra gücünü yitiren bu hareket yerini. II. 163 . Avrupa para birimine dâhil olduğu 1 Ocak 2001’den sonra Avrupa ile ilişkilerini daha da arttıran Yunanistan. Kıbrıs’taki darbeyle Cumhurbaşkanı Makeryos devrildi. s. Yunanistan 1981’de Avrupa Topluluğu’na üye oldu. 1 Haziran 1973’te Yunan başbakanı Papadopulous krallığı tamamen kaldırarak devlet rejimi olarak halk oylaması sonucunda Cumhuriyeti getirdi. komşularıyla ilişkilerini daha iyi seviyeye getirmek zorunluluğunu hisseden bir durumda kalmıştır.. Konstantin ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. Sıkıyönetim kaldırılarak normal hayata dönüldü. Ordu sarsılan konumunu güçlendirmek amacıyla 1974’te Kıbrıs’ta Yunanistan’la Kıbrıs’ın birleşmesini (enosis) amaçlayan bir darbe girişiminde bulundu.. 1974 seçimlerini kazandı. adaya silahlı müdahale kararı aldı. 26 Kasım 1973’te ordu yeniden yönetime el koydu. Andreas Papandreu’nun kurduğu Panhelinik Sosyalist Hareket (PASOK)’e bıraktı. hem de Yunanistan’daki cunta devrildi. Modern Yunanistan ….109 1952 anayasası kaldırıldı.

Önemli şehirler Arnavutluk’un önemli şehirleri olarak.1. Sahil alanları ise 362 kilometredir. Adriyatik denizine paralel uzanan Dinar Alpleri. doğudan Sırbistan ve Makedonya. Makedonya ile 151 km.4. Adriya Denizi'ne bakan kıyısının uzunluğu 316 km. En yüksek yerleri.1. Arnavutluk 5. Alplerin uzantısı olan. Körçe.. güneydoğusunda Yunanistan.4. Yarıdan fazla bölgesinin yüksekliği. Dıraç.3. doğudan Sırbistan ve Makedonya. sınırı olan Arnavutluk’un toplam 720 km. 5.4. Dağlar Arnavutluk büyük oranda dağlık bir ülke olup. 5.dir.2.4.1. Sınırlar Arnavutluk.. Elbasan. Avlonya’yı sayabiliriz. 5.1. Sırbistan’la 114 km. bölgede Arnavutluk Alpleri olarak adlandırılır ve Arnavutluk’ta önemli bir yer kaplar. 1000 metreyi geçmektedir. 42°39'-39°38' kuzey enlemleri ile 19°16'-21°04' doğu boylamları arasında yer alır. batısında İon ve Adriya denizi ile çevrilidir. Tiran. 2751 metre olan Korab tepesi ve 2694 metre olan Yezertsa . Adriya Denizi'ne bakan kıyısının uzunluğu 316 km. doğu-batı doğrultusunda ise en geniş yeri 155 kilometredir. Toplam alanı 28750 km2 olan Arnavutluk’un kara alanı 27400 km2 dir.4. topraklarının üçte ikisi dağlar ve tepelerden oluşur. İşkodra. batıdan Adriya Denizi'yle çevrilidir.. Karadağ’la 173 km. Kuzeyden güneye 340 km.dir.1. kuzeyden Karadağ. güneydoğudan Yunanistan.110 5. kara sınırı vardır. Genel Özellikler 5.4.4. Konum Balkan yarımadasının en küçük devleti olan Arnavutluk kuzeyinde Karadağ. Yunanistan’la 282 km.1.

1. İç Arnavutluk’un kenar dağları kalkerlerden meydana gelmiştir.4. 66 . Ohri gölü ve onun güneydoğusunda kalan Prespa gölü ülkenin doğusundadır. % 1.5 Çingene. % 17'si tarım alanı. % 2. iç ve dağlık kesimlerinde ise soğuk ve sert iklim görülür. Nehir seviyelerinde en yüksek su seviyesi Kasım-Nisan ayları arasında görülürken.1. Nüfus Nüfusu 3.5. Mat.1. İç tarafta dağlar arasında vadiler bulunur.3 Arnavut.8 Yunan.111 Zirvesi’dir. İşkumbi nehrinin kuzeyinde.4.8. % 14'ü otlaktır. Semen ve Viyosa’dır. Dağların en yüksek yeri Korab olup 2750 metredir. bazıları da kurur.4. Kıyı kesimlerinde Akdeniz bitki örtüsü bitkisi olan makiler. % 95.1.263 Halk. bunun dışındaki tüm ırmaklar sularını Akdeniz’e ulaştırırlar. Bu göllerden İşkodra kuzeybatıda. Geg’ler genel olarak. kayın ve çam türlerine bırakır. Lim ırmağı Tuna’ya dökülür.8. Göller Sınırları içinde bazı küçük gölleri de barındıran Arnavutluk’un en büyük gölleri.6. İşkumbi. Batıya doğru gittikçe dağlar yüksekliklerini kaybederler.1. Walter R. Öhri ve Prespa’dır.484 (2001 Temmuz ayı tahmini) olan Arnavutluk’un halkı Geg ve Tosk olarak iki gruba ayrılır.4. İşkodra.7. İklim Ve Bitki Örtüsü Arnavutluk farklı arazi yapısı ve konumu itibariyle farklı iklim bölgelerine sahiptir. 263 Raymond Zickel. Kıyı kesimlerinde ılık. yazların kuru sıcak ve güneşli. p. 5. 5. yükseğe doğru gidince yerlerini meşe. Albania: A Country Study. Topraklarının % 36'sı ormanlık. 5.4. Washington. Akarsular En önemli akarsuları Drina. 1994. Kıyı kesimlerinde görülen Akdeniz ikliminin özelliği.510. Nüfus Ve Sosyal Özellikler 5. Iwaskiw. En büyük ırmağı 282 km.1. 5. uzunluğunda olan Drina’dır. Tosklar ise güneyindedirler. kışların ise bol yağmurlu ve yumuşak geçmesidir. Erzen. yazın su seviyesi oldukça düşer.

aynı zamanda hâkimiyeti altına girmiş olan Arnavutların dilleri de bu etkilerle zenginleşmiştir Arnavutça’yı etkileyen diller arasında Yunanca.4. Çingene. % 10 da Katolik Hıristiyanlardan oluşmaktadır.1. kalanı diğer etnik unsurlardan (Eflâklı. 385’de Kral Bardhylli 30 yıllık krallığı sırasında sınırlarını 264 Ramadan Marmallaku. soy olarak İllirlere dayandıklarıdır. Karadağlı. 1976’da yeni anayasa ile devlet hiçbir dini tanımadı ve yasakladı.1.14 Makedon. 425’de İşkodra çevresinde İllirya Devletini kurmuşlardır. 732’de İstanbul’da bulunan Fener Ortodoks Patrikhanesine bağlanan Arnavutluk. s.264 İllirler MÖ. Hint-Avrupa dil ailesine mensuptur. Arnavutça Gega ve Toksa olarak iki lehçeye ayrılır. Osmanlı sonrasında 1944’te Enver Hoca’nın iktidara gelmesiyle dine karşı olan tutum görüldü. % 20’si Ortodoks Hıristiyan. Müslümanlığı kabul etmeye başlamışlardır. Resmi Arnavutça’da Toksa lehçesi kullanılır. Birçok milletle beraber yaşamış. 1054’te Roma ve Bizans arasında bölüşülünce Kuzey Arnavutluk. halka olan müsamaha politikalarıyla Arnavutlar.8. Arnavutlar. Latince. Dil Resmi dil Arnavutça’dır. Bulgar) oluşmuştur. London: 1975.4. Albania and the Albanians.2. Slav ve Roma dillerini sayabiliriz. Sırp. Eski Dönemler Bu günkü Arnavutların kökenine ait en yaygın görüş. Makedonya ve Kosova başta olmak üzere eski Yugoslavya cumhuriyetlerine ve dünyanın birçok ülkesine yayılmışlardır. 5. Arnavutluk dili. Bektaşi olan Tepedelenli Ali Paşa döneminde Bektaşilik ülkede yayılmıştır. Din Arnavutluk’un % 70’i Müslüman.4.2.2.3.6 . 5. İlk kabul edenler Tımar sahibi beylerdi. 5. Roma egemenliğinde Katolik etkisinde kalmıştır.8.112 % 0. Türkçe. Osmanlıların bölgeyi hâkimiyetlerine almalarından sonra. Arnavutluk Tarihi 5.4.1.

Fikret Işıktan. Güneyde Bizans etkisi vardı. London: Boston and Henley.27–32 267 Kristo Frasheri. 268 Osmanlı egemenliği altına girmeden önce bölgede. 267 Bu aileler hem kendi aralarında. 1964. Bölge daha sonra. 1981. Etnik olarak Slav nüfusu bölgeye hızla yerleşerek. from its origin to the present day. s. 619’da Avarlar.4. İstanbul: 1997. Orada oturanlara Osmanlılar Arnavut demişlerdir. Bu çatışmalar 14. 396’da Vizigotlar. MS. Osmanlı Yönetiminde Arnavutluk ve Arnavut Ulusçuluğunun gelişimi. İllirya kabilelerinin siyasal birliklerini tamamlayamaması. s. Kralın 358’de ölmesi üzerine devlet. 460’da Ostragotlar. 917’de Bulgarlar. 1999 s. Romalılar Drin ırmağının kuzey kısmında kalan toprakları İllirya eyaleti olarak teşkilatlandırmışlardır. yüzyılın ilk yarısında Arnavutluk bölgesini ele geçiren Stefan Duşan (Dushan) döneminde de devam etmiştir. Tirana. Arnavutlar kendilerine Şikiptar derler. İlliryayı kısmen veya tamamen işgal etmişlerdir. Osmanlı Hâkimiyetinde Arnavutluk Arnavutlar tarafından Arnavutluğa. 449’da Crabatesler. 469 269 Süleyman Külçe. Bizans Devleti Tarihi.266 Daha sonra bölgede büyük toprak sahibi güçlü aileler çıkmıştır. 3.2. Romalıları uğraştıran İllirler. 167’de Roma hâkimiyeti altına girmişlerdir. s. 1. 548’de Slavlar. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlılar bölgeyi hâkimiyetleri altına almaya başlamışlardır. 980’de Nomandesler… vs. Osmanlı Tarihinde Arnavutlar ve Arnavutluk. Boyut Matbaacılık. 434-447’de Hunlar. The History of Albania. ülkenin bir kısmını kendi topraklarına kattı. Bölgeye giren Osmanlı orduları. yüzyılda deniz ticareti sebebiyle birçok kere savaşlar yaptıktan sonra. yüzyıldan itibaren yabancı devlet işgallerini kolaylaştırmıştır.265 224–246 ‘da Gotlar. çev.113 Dalmaçya’dan Makedonya’ya ve Kuzey Epir’de Visoya ırmağına kadar genişletti.48 268 George Ostrogorsky. 374’de Germen asıllı Guedeşler ve Sermatlar. Arnavutluk’ta güçlü feodal Nuray Bozbora.269 14. çeşitli uluslar tarafından sürekli barbar akınlarına uğradı. Ankara: Türk Tarih Basımevi. 1944. MÖ. 687746’da Sırplar. İzmir. The History of Albania. s. İlliryalı nüfus ile büyük ölçüde karışmıştır. 5. kuzeyde Sırp. 9 265 . hem de bölgeye yerleşmiş yabancı toprak sahipleri arasında sürekli çatışmalar olmuştur.2. Büyük İskender İllirya kralını öldürüp.24 266 Arben Puto and Stefanaq Polo. Arbanya veya Arberya denilmesinden dolayı. Kuzey ve Güney İllirya olarak ikiye bölünmüştür.

The History of Albania…. s. Ankara savaşı sonrasında Osmanlı hâkimiyetinin sekteye uğraması ile Venedik.12 273 Arben Puto and Stefanaq Polo. bölgedeki etkinliğini arttırarak birçok Arnavut aileyi hâkimiyeti altına almıştır. sosyal ve kültürel yaşamının her safhasında devlet hizmetine girdiler. Albania and …. 158 271 Arben Puto and Stefanaq Polo. Osmanlı sadrazamlıklarına.114 beylerle karşılaşmışlardır.55 272 Ramadan Marmullaku. Arnavutluk tarihi açısından önemli bir isimdir. İskender Bey’in orduları Osmanlı’yı uğraştırmışlar ve peş peşe zaferler kazanmışlardır. 273 Hedefi büyük olan İskender Bey. Arnavutluk’ta Osmanlı Hâkimiyetinin yerleşmesi ve İskender Bey İsyanının Menşei.272 Osmanlı saraylarında yetiştikten sonra. Mehmet. The History of Albania….271 Osmanlıya karşı girişilen bölge güçlerinin mücadelesine. Arnavutluk’u işgal edip. 1438’de ‘Bey’ unvanı verilerek Akçahisar olarak bilinen Kruja vilayeti sınırları içindeki Misia bölgesine vali olarak atanmıştır. vasallık konumuna son vererek.16 270 . 20 yıl sonrasında iyi bir asker ve stratejist haline gelmiştir. Arnavut aileler de katılmış ve Kosova Savaşında yenilince dirençleri önemli oranda kırılmıştır. Böylece ‘reaya’ sayılmaktan kurtulup devletin hâkim unsuru olarak sayıldılar ve Osmanlı idari. İskender Bey. Osmanlıların bölgeye hâkim olması. s. Tarihin ışığında Arnavutluk’un Bağımsızlığı. 1404’te Osmanlı birliğini yeniden kuran I. Devşirme olarak alınan İskender Bey’in Hıristiyan adı Gjergj Kastrioti idi. askeri. Arnavutlar 1630–1650 yılları arasında yarı yarıya İslam dinine girmişlerdir. s. eyalet paşalıklarına getirildiler. Fatih ve İstanbul. İstanbul. s.1 sayı 2. Murat döneminde saraya alınan bu kişi askeri sahada iyi yetiştirilmiş. ayaklanma başlatmış ve ayaklanan diğer beylerle 1444’te Lezha toplantısını düzenleyerek başkan seçilmiştir.270 En güçlüsü olan II. Böylece bir Arnavut birliği kurulmuş oldu. vasal yöneticiler olarak tanınmıştır. Balşa (Balsha)’nın gücü kırıldıktan sonra Osmanlıya bağlılığını kabul eden feodal beyler. Ankara: 1982. 1953. bölgeyi doğrudan Osmanlı kontrolü altına almıştır.70 274 Necip Alpan. c.s. vezirliklerine.274 Halil İnalcık.1. İskender Bey’in hastalanarak 1468 yılında ölmesi sonucunda sağlanmıştır. Sultan II..

Millan. Osmanlı Döneminde… S.. Sırplar. s. aşiretler birbirleriyle mücadeleye girmiş ve kapışmışlardır. Fransız gibi birçok devletin işgaline uğramıştır.1977 s. Durazzo limanını başkent yaptı. Draç’ta bir hükümet kurup. Chekrezi. ülke idaresini Ekim 1913’te faaliyete geçen Uluslar arası Denetleme ve Himaye Komisyonu’na bıraktı. güneyde Avlonya’da kurulan hükümeti tanımamışlar ve İsmail Kemal hükümetini geçersiz kılmışlardır..47 277 Constantine A. Gegler ve Tosklar. Mc. İşgal altında. Osmanlı sadrazamlarından otuz üç tanesinin Arnavut kökenlidir. Sırp.115 Kapıkulu askerlerinin çoğunluğu her zaman Arnavutlardan oluşturulmuştur. New York. Osmanlı toprak sistemi bozulunca geniş malikâneler ve zengin toprak ağaları ortaya çıkmıştır. New York. 28 Kasım 1912’de Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmiştir. İtalya. 1919. 49 276 275 . Orhan Koloğlu. 275 Osmanlı devletini yeniden toparlamak için girişilen Tanzimat uygulamalarına karşı.4. farklı partiler. Arnavut kralı olmaya çalışmış ancak o da başarılı olamamıştır.277 Arnavutluk bağımsızlığının ardından iç karışıklıklar ve dış tehditlerle uğraşmak zorunda kalmıştır. reissued Arno Pres. ülkenin çeşitli yerlerinden gelen 83 delege.3. Kuzeyli Arnavutlar. The Albanians. 5.66 Anton Logoreci.278 Wied’in idaresi uzun sürmedi. Mart 1914’te Arnavutluk’a gelen Wied. yerel ayaklanmalar patlak vermiştir. Arnavutluk içinde. Avrupa güçlerinin seçtiği Avusturyalı prens Wilhelm zu Wied.1971. London. Arnavutluk milliyetçileri İsmail Kemal. Yunanlılar ve Bulgarların işgaline uğramıştır. Arnavutluk savaş süresince Yunan.2. İsmail Kemal 22 Ocak 1914’te başkanlıktan çekilip.. Albania Past and Present.. Birinci Dünya Savaşı çıkınca 3 Eylül 1914’te Arnavutluk’u terk etti. 77–79 278 Anton Logoreci. The Albanians…. Esat Topani Paşa.276 Arnavutluk’un doğuşu 28 Kasım 1912’de İsmail Kemal’in organize ettiği hareketle sağlanmıştır. Avusturya. önderliğinde harekete geçtiler. devlet başkanlığına getirildi. Tanzimat ayaklanmaları. Victor Gollancz Ltd. pp. Arnavutluk bölgesi direnç göstermiştir.. Karadağlılar. Arnavutluk’un Bağımsızlığı Balkan savaşı sırasında Arnavutluk.

3 Ağustos 1920 Tiran Antlaşması ile Arnavutluk bağımsızlığını kabul etti. Alexandrov. s. Bu oranın büyük kısmı da İtalyan sermayesine aitti. Noli’yi devirip iktidara gelmiştir. 1927’de kişi başına milli gelir sadece 40 dolardı ki. İtalya sonunda. bu da diğer Balkan ülkelerininkinin ortalamasının yarısıydı.279 Arnavutluk’un her yanında gösteriler yapıldı ve yer yer silahlı mücadelelere girildi.304– 305 280 279 . 44 diş hekimi. “Albania”.280 Ahmet Zogu. Avlonya’dan çıkartıldılar. Sosyal sigorta diye bir şey yoktu. Tıp fakültesi yoktu ve sadece üçünde modern araç gereç olan on bir hastanede. 17 Eylül 1920’de ise bağımsız Arnavutluk. Albania and …….000 ila 592.000 altın frank arasında değişiyordu. faşist İtalya’nın himayesi altına girmiştir.1992. Moscova.110 Nicholas C. p. pp. 31 Ocak 1925’te cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından. siyasal iktidarsızlık dönemi başlamıştır. Pano. 1986. A Contemporary World History 1917–1945. özellikle de bataklık arazide sıtmaya yol açıyordu. 1 Eylül 1928’de kendisini ‘Kral’ ilan etti. 281 Sanayileşmede dünyanın en geri ülkelerinden biri durumunda olan Arnavutluk’ta GSMH’da sanayi ürünlerinin payı ancak %9. Milletler Cemiyetine üye kabul edilmiştir. Progress. Yeni hükümetin en büyük sorunu İtalyan kuvvetlerini ülkeden çıkarmaktı.20 281 Ramadan Marmullaku. birkaç doktor. 1927–32 arasında Kamu Sağlığı Genel Müdürlüğü bütçesi yılda 510... Geçim standardı acınacak kadar düşüktü. Arnavutluk liderleri 21 Ocak 1920’de Lushnje şehrinde bir kongre toparlamışlar ve bu kongrede Arnavutluk’un bağımsızlığını istemişlerdir. Melek Fırat. Oluşturulan milislerle İtalyanlar. 29 eczacı ve 29 ebe vardı. Zogu döneminde ülke.”282 Sina Akşin. Süleyman Delvina başkanlığında yeni hükümet oluşturuldu. Bir Arnavutluk tarihçisi şöyle diyor: “Balkan ölçütlerine göre bile Arnavutluk halkının yaşam standardı çok düşüktü: kötü sağlık koşulları ve koruyucu ilaç olmaması salgın hastalıklara.116 Birinci Dünya savaşı sonunda işgal altında parçalanmış ülkeyi kurtarmak için. “İki Savaş Arası Dönemde Balkanlar…. Daha sonra İngiliz desteğini de alan Geg beyinin oğlu Ahmet Zogu. bir Geg olan Fan Noli liderliğinde iktidara gelmesiyle. O yıllarda Arnavutluk çok zor durumdaydı. s. 1921–1924 yılları arasında bir ayaklanma ile toprak reformu taraftarlarının.8’di. 38 282 V.

Daha sonra ise Almanlar. 1976’da ise Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti adını almıştır. dış ticaret devlet tekeline alındı.4. Ülke resmi olarak 1946’da Arnavutluk Halk Cumhuriyeti. Bu tarih aynı zamanda bugünkü Arnavutluğun kuruluş tarihidir. iç ticaret de devlet kontrolüne alındı. Bunun üzerine Yunanlılar. 1994. Naim Frasheri. Arnavutluğu ele geçirmişlerdir. 1946’da Stalinist stilde merkezi planlı ekonomiyi başlattı. Balkanlarda Milliyetçilik ve Siyasi Yaşam:1918-1939. Ersin Kalaycoğlu.4. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dönem İngiltere. Geneva. Stalinist stilde şekillendi. p.283 Durumdan faydalanan İtalyanlar. 1966. Aybay yayınları. 6 Nisan 1939’da Arnavutluk’u işgal etmişlerdir. 1954. işgale başlamışlardır. toprak satımı yasaklandı. 1921–1939 yılları arasında. 1944’te Komünistler kontrolü ele geçirmişlerdir. Tirane.117 Arnavutluk. Güney Arnavutlukta.4.2. Oluşturulan cephede Arnavutların politik fikrine. Epir’den Yunanistan’a saldırmış fakat püskürtülmüşlerdir. şimdi Enver Hoca’nın diktatörlüğünü yaşıyordu. ‘Strategy and Tactics of the Albanian Party of Labour in the National Liberation War’. sınıfına bakılmaksızın işgale karşı direniş örgütlenmiştir. işgale karşı direnişe geçmişlerdir.330 285 Ndreçi Plasari. Enver Hoca tarafından kurulan Arnavutluk İşçi Partisi yönetiminde Ulusal Kurtuluş Cephesi oluşturan Arnavutlar. İtalya kralına Arnavut tahtını önermiştir. işgalden kurtuluş 29 Kasım 1944’ tür.4. dinine. 5. Güney Arnavutluktan ülkeye girip. sürekli artan miktarlarda İtalyan yardımlarıyla ekonomisini ayakta tutabilmiştir. Daha önce Zogu’nun diktatörlüğünü yaşayan Arnavutluk. s.285 Arnavutluk’un. 5.20-5 283 .54 284 Krystyna Marek. Identity and Continuity of States in International law. giderek artan Yunan ve Yugoslav tehditlerine karşı. Tüm fabrikalar millileştirildi. Oluşturulan meclis. İstanbul.2. Sosyalist Dönem Enver Hoca hükümeti.1.284 Arnavutluk’un işgali üzerine İtalya. İki Dünya Arasında Avrupa ve Balkanlar: İdeolojiler ve Uluslarası Politika. Amerika ve Sovyetler Birliği Arnavutluğun bağımsızlığına destek vermişlerdir. pp.

Sovyetlere verdiği Valona denizaltı üssünü de geri almıştır. Romanya ve Sovyetler Birliği ile ticaret anlaşmaları imzalamıştır. Ancak. Çin ile yakınlaşması Stalin’in ölümünden sonra olmuştur. 287 Arnavutluk 1950’lerde ihtiyaçlarını karşılamak için Sovyetler Birliği ve diğer Doğu Charles Sudetic. Yugoslavya’nın Arnavutluk kaynaklarını sömürdüğü anlaşılınca. yeni müttefik peşindeydi.Raymond Zickel. Savaş sonrasında Arnavutluk Yugoslav hegemonyası altına girmiştir. Ülkenin dörtte üçü dağlarla kaplı olduğundan. 1992. Prifti. sonrasında Polonya. Cambridge. Yugoslavya-Sovyetler Birliği anlaşmazlığı sonucunda Yugoslavya’nın 1948’de COMINFORM’dan çıkarılması ve ilişkilerin kesilmesinden sonra. pp.1978. 1960’tan sonra bozulmuştur. Nüfusunun yüzde doksanının 1940’ların sonlarında geçimlerini tarımdan sağlamalarına rağmen Arnavutluk. Arnavutluğun sanayileşmesi şaşırtıcıydı ama bu Balkanların diğer yerlerindeki gibi tarım ve köylülerin ödediği ağır bedelle oldu. komşuları gibi gıda maddeleri üretiminde kendi kendine yeterli değildi. Başlangıçta iyi olan ilişkiler. Yugoslavya ile ittifak halinde olan Sovyetler ise Yugoslavya’nın yanındaydı. Çin. Walter R Iwaskiw. 1944–48 yılları arasında Yugoslavya ile 1948–61 arasında Sovyetler Birliği ile 1961–1978 arasında ise Çin ile yakınlaştı286. güçlü toprak ağaları dağıtıldı. Arnavutluk’a destek vereceğini bildirmesiyle. Avrupa ülkelerinden yılda 50–60. s. Arnavutluk–Çin ilişkileri gelişmiştir. Şubat 1949’da Arnavutluk COMECON’a katılıp.288 Sovyet ekonomik yardımı Arnavutluk ekonomisini rahatlatmıştır. soğumaya başlamıştır. Macaristan. Arnavutluk. Sovyetlerin ilişkileri gerginleşmiş hatta Arnavutluk.38 Peter R. 64 287 286 . 1960’a kadar sıkı olan ilişkiler. Arnavutluk. Albania. diğer Balkan ülkelerine kıyasla Arnavutluk’ta kişi başına yüzde elli ile yüzde yüz daha az ekilebilir arazi düşmekteydi.000 ton tahıl ithal etmekteydi. Socialist Albania since 1944: Domestic and Foreign Developments. Yugoslavya ile ilişkilerini kesmesinden sonra Sovyet yardımlarına bağlı hale gelmiştir. Arnavutluk tekrar yeni bir müttefik arama yoluna girmiştir. modernizasyon için ekonomik yardım alabilmek ve güvenliği için askeri ve politik destek sağlamak amacıyla yüzünü komünist dünyaya döndü. Sovyetler ve Arnavutluk ilişkileri gelişti. Çin’i Akdeniz’e taşıyan Arnavutluk’la.118 Toprak reformu yapılarak. ed. Çekoslovakya. A Country Study. Arnavutluk.

İngilizlere. A Country Study……pp. Sovyetler Birliği kuvvetlerinin. Pakta girmek sonucunda sınırlarını komünist devletler güvencesine almakla birlikte. Rejim gereği. Arnavutluk. Çin tüm yardımını çekip. Sovyetler’le Çin arasında ilişkilerin gerilmesine sebep oldu. İstila korkusu ülke dışındakilerin. mal varlıklarına el konuldu. Varşova Paktından çekildi.289 Arnavutluk.44 Misha Glenny.119 Bu yakınlaşmalardan ve ittifaklardan Arnavutluk. teknik ve uzman yardımları alarak büyük yarar gördü. sonra savunucu milliyetçiliğin olanca gücüyle kendilerine sırt çevirmiştir. Eleştirenler işlerinden atıldı. Arnavutluk konusu. Arnavut Birliği vizyonunu müthiş bir yabancı korkusuyla destekliyordu. Ruslara ve Çinlilere yaklaşmış. Balkanlar :1804-… s. 1961'de Sovyetler Birliği ile bağlılıklarını keserek Çin ile anlaştılar. Arnavutluk-Sovyetler arasında gerilen tansiyon. Çin’le kötüleşen ilişkiler. 1955’te kurucu üyelerden biri olarak Varşova Paktı’na (VP) girmiştir. Sınır boylarında birkaç metrede bir korugan inşaatı. Yugoslavlara. Çekoslavakya’yı işgaliyle en kötü seviyeye indi ve 1968’de Arnavutluk. Mao’nun 1976 yılında ölümünden sonra.449 . 1990’da yarım yüzyıllık bastırılmış bir öfkenin patlamasıyla. 1961 yılına kadar Sovyetler Birliği ile sıcak münasebetlerde bulundular. komünizm sistemine yaklaşınca Amerika Birleşik Devletle ve İngiltere ile ilişkileri bozulmuştur. muhalifleri yıldırmak için de sistemli temizlik yoluna gidilmiştir. Enver Hoca yeni yönetimi ABD ve batıya yakınlaştıkları gerekçesiyle suçladı. zorunlu sakal tıraşı ve hepsinin de üstünde Stalin ve Enver Hoca’nın ilahlaştırılması gibi uygulamalar yapılmıştır. inanmazlıkla seyrettikleri garip politikalara dönüşmüştü. Hoca. 1967’de dini kurumlar resmi olarak yasaklandı ve tüm Müslüman ve Hıristiyan ibadethaneler kapatılıp. Böylece Çin ile ittifak kuran ilk Avrupa devleti oldular. Ancak. kredi. Ülkenin tecrit edilmiş durumu bir tür çılgınlığın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yurtdışına çıkış yasaklandı. Hoca’nın anısı. para. Modern endüstri ve tarımda makineleşme yolunda büyük yol kat etti. özel araba mülkiyeti yasağı. çalışma kamplarına gönderildi veya öldürüldü. Arnavutluk parçalanıncaya kadar kutsal kalmıştı. 1978’te koparıldı. uzmanlarını 288 289 Charles Sudetic. Albania. Arnavutlar kendilerini Yugoslav tehdidinden uzak görememişlerdir.

Hoca’nın yerine gelen. 5. 1990’da bağımsız siyasi partilerin kurulmasına izin verince.2. radyo programları. İstanbul. annual 1916/97 3. 12 290 . 1990’ların başında Arnavutluk ekonomisi çöktü ve ülke sosyal ve ekonomik problemlerle karşı karşıya kaldı.120 geri çağırdı. ABD. botlarla veya başka araçlarla ülkeden kaçtı. Arnavutlukta’da da heyecan oluşturdu. Halkın tepkisini yatıştırmak için çok partili sisteme geçme kararı aldı. Çin desteğini kaybeden Arnavutluk.2. Yasemin Dobra-Manço. Komünist sistemi devam ettirmek düşüncesinde olan Alia’nın işi zordu. dini özgürlük. ekonomide serbestlik sözü verdi. Yeni başkan Sali Berişa oldu. Temmuz 1990'da meydana gelen olaylar. Bunun yanında. Regional Conflict and uncertainties”.4. ISIS. bu hızlı değişim süreci içinde koltuğunu koruyabilmek için birden radikal reformlara girişti. Sovyetler Birliği ve batılı devletlerle ilişkilerini normalleştirme çabalarına girmişir. 1992 Martında yapılan seçimleri anti-komünistler kazanınca Alia’nın ve komünistlerin sonu gelmiş oldu. üzerlerindeki kısıtlamalardan kurtulmak için seslerini yükseltmeye başladılar. Komünizmin Çöküşü 1985'te Enver Hoca'nın ölümü üzerine Emek Partisi genel sekreterliğine getirilen Ramiz Alia aynı zamanda Devlet Başkanı da oldu. p. özel otomobiller. “Albanian Democracy takes root amidst controversy.290 Komünizmin doğu Avrupa’da 1989 yılında çöküşü. Arnavutluk vatandaşlarına yurtdışı seyehati. Yeni demokratik yönetimle Arnavutluk izolasyonuna son verdi ve dünyaya açılmaya başladı. Entellektüeller ve halk. (23 Ağustos 1985) 1980’lerin sonlarına kadar yabancı televizyonlar. Sonunda bazı yabancı firmaların Arnavutluk’ta yatırım yapmasına izin verildi ve batıyla ilişkiler geliştirildi. Coca Cola gibi batı ürünleri ve yabancı dilde kitaplar yasaktı. Ramiz Alia. Turkish Review of Balkan Studies. Alia. ülke yönetiminde bir farklılığın olmayacağını açıkladı. komünistlerin mutlak gücü kırılmış oluyordu. halkın rejimden rahatsız olduğunu ortaya çıkardı ve ülke çok hızlı bir değişim sürecine girdi. Çünkü önceki gibi komünist devletlerden ciddi yardımlar alamıyordu. Binlerce Arnavut. 1997.4.

London. batıda Arnavutluk. Ülkenin kuzeyinde Avusturya ve Macaristan. Karadağlılar ve Macarlardı. beş milleti.5.121 5. 1984.5. Gürsoy. The Yugoslav Drama. . Slovenya ülkelerine ev sahipliği yapması bakımından önemlidir. p.2. yedi komşusu.5. 291 292 Mihailo Crnobrnja.1. Nüfus Yugoslavya halkının büyük kısmı Sırp. Bosna–Hersek. Hırvatistan.15 293 Cevat R. s. İdeolojik olarak tekerleme gibi söylenen söz. dört dili. Hırvat ve Slovenlerden oluşmaktaydı. Yugoslavya.1. p. 1994. Meb Basımevi. Günümüzde bünyesinden çıkan Sırbistan.1. Cilt 32. Yugoslavya. iki alfabesi ve bir amacı.1. olan ülkedir. Karadağ. Arnavutlar. Diğer önemli etnik gruplar.292 5. ülke hakkında genel bir bilgi vermektedir. Kuzeydoğuda Romanya. Genel Bilgiler Güney Slavlarının ülkesi olarak adı konan ülke (Yug’un manası güney demektir291) Avrupa’nın güney doğusundaydı. Önemli Şehirleri Başkent Belgrat aynı zamanda Sırbistan’ın da merkezidir.15 age.455. doğuda Bulgaristan güneyde Yunanistan. Federal devletler topluluğu olarak niteleyeceğimiz bu ülke tarihi boyunca farklı etnik grupları barındırdığından problemlerle uğraşmıştır.293 5.5. altı cumhuriyeti. Adriyatik denizi ve İtalya ile çevrili olan 224. 5. Türk Ansiklopedisi.Ankara. Toplam 11 tane eyalete sahip olan ülkenin aynı zamanda eyalet merkezleri olan önemli şehirleri. birlik ve kardeşlik içinde yaşamak. üç dini.5. Eski Yugoslavya 5. Makedonyalılar.1.804 km karelik bir ülkeydi. Balkan yarımadasının kuzey batı kesiminde bulunmaktaydı.3. Konumu Yugoslavya.

merkezi Titograd294 idi.’larda Yunan kolonileriyle ticaret yaparak bölgede etkileşimi sağladı. yy. Yugoslavya’nın Tarihi 5. Bu 6 federasyon şunlardır. Voyvadina’nın merkezi Novisad ve Maribor’du. yy. 5.Ö. Slovenya’nın merkezi Ljubljana. Slovenya. Bu göçlerden sonra meydana gelen halklar İllyrialılar. s. Bilinmeyen Yolları ve Yönleri ile Yugoslavya. merkezi Saraybosna 4. 3500 yıllarında Rusya bozkırlarından gelen ve Hint-Avrupa dillerini konuşan kavimler bölgeye göç etmişlerdir. M.13 .da Keltler.5. 1.Ö 3. 1970.1. başkenti Belgrat’tır. Federasyonun Yapısı Yugoslavya’yı oluşturan federasyon yapısında 6 Cumhuriyet ve Sırbistan’a bağlı 2 otonom bölge mevcuttu.Ö. merkezi Ljublana 5.2. yerel kabileler üzerinde baskı kurabilmişlerdir.1.122 Hırvatistan’ın merkezi olan Zagrep. Arnavutların ataları kabul edilen İllyrialılar. Sürekli olarak kuzeyden ve doğudan istilalara uğrayan bölgede güçlü bir devlet kurulamamıştır. M.Ö 200–100 bin) kadar indiğini. Makedonya. merkezi Üsküp 6. Eski çağlar Bölge topraklarında insan yerleşiminin alt Paleolitik çağlara (M. İstanbul.2. 5. 2. Bosna-Hersek. Karadağ. Sırbistan. Savaşçı kabileler olan Daçyalılar ve Traklar zaman zaman bölge halklarını egemenliği altında tutmuşlardır. merkezi Novi sad olan Voyvadina ve merkezi Priştine olan Kosova’ydı. 7. Makedonlar ve Traklardır. Hırvatistan. bölgede yapılan arkeolojik kazılar ortaya koymaktadır. Kendisine bağlı 2 otonom bölge ise. merkezi Zagreb 3. 294 Tuna Baltacıoğlu.4.5.5. Bosna-Hersek’in merkezi Saraybosna. M.

da Frankların yönetimine girmişler.2. Bölgede Nemanja hanedanı. Sürekli ilerleyen Osmanlı gücü karşısında Slav despotları Osmanlı safına geçerek despotluklarını devam ettirme gayretine girmeye başlamışlardır. 3. bölgeyi tamamen ele geçirdikten sonra Romalılaştırma faaliyetine girişti. Roma. 5.Ö.2.2. papadan kral ünvanı alarak. Sırpları Bulgar yayılmasına karşı koymak için kurulmuştur. bu akınların önünde duramadı.Kosova savaşında yenilmeleri üzerine. Romalıların hâkimiyete girmemek için bir dizi savaşlar yapıldı. Vlastimir’den sonra Sırbistan. Romalıların bölge denetimini iyice zayıflattı. Sırp Lazar komutasındaki Slav birliklerinin 1389’da I. Kosova zaferinden sonra (1398) Sırpları bu yenilgilerinden dolayı . ayrı bir kilise örgütü kurup Sırbistan’ı bağımsız bir güç haline getirmiştir. Roma’yı güç durumda bıraktı ve sonrasında Hun. Küçük Slav devletleri Bölgede. 9. Bulgar ve Avar akınları.4. yy. sonlarında Roma tehdidine uğrayan bölgede. Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezit. Osmanlı Dönemi Osmanlı Devleti kuruluşundan kısa süre sonra Balkanlara doğru yayılmaya başladı.da bir krallık kurabilmişlerdir.5. yy. (1255) Duşan’ın ölümünden sonra dağılma sürecine giren Sırbistan. Roma’nın 476’da yıkılmasından sonra Balkanlar. Osmanlı ilerleyişinin önü iyice açıldı.5. ilk Slav halklardan olan Slovenler 8.’da Got akınları. yy. 3. Bizans etkisi altına girdi. 1018’de Bizans bölgeye yeniden hâkim olmuştur.3. Önemli ilk Sırp devleti Vlastimir tarafından. Slav kökenli Sırp ve Hırvat kabilelerini Dalmaçya kıyılarına yerleştirdi. Hırvat kabileleri ise 10. a kadar sürdü. Yapılan etkili akınlar döneminde Stafen Duşan ölmüştü. yy. kabileler halinde yaşamışlardır.yy.(1219) 5. Bulgar imparatorluklarına bağlandı. Özellikle coğrafi şartlarından dolayı İllyria’daki mücadeleler M.5. Bizans imparatoru Herakleos. Dağınık olarak geniş alanlara yerleşmiş Sırplar ise merkezi bir devlet kuramamış.123 5. Roma ve Bizans dönemi M.2.S.

asayiş ve vergi toplama işlerini sıkı tutan Osmanlı. Düzen. 1996. 1971. Osmanlı Devletini çok İsmail Hamdi Danişmend. p. Osmanlıya karşı Slavları kışkırtma politikalarını uygulamaktaydı. babadan oğla geçmeye. s. verilen ulusal temelli kilise kurma izni ile yeni yapılanmaya gidildi.Lampe. Rusya’nın korumasında bağımsızlığını pekiştirmiştir. Dağlık olan Karadağ ise Osmanlılara vergi verme şartıyla bağımsızlığını devam ettirmiştir. özellikle kullanmıştır. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi. Anadolu beyliklerinin ülke topraklarına katılması. Eğitim. iç işlerinde bölge halkına serbestlik vermişti. domuz tüccarı olan Kara Yorgi adındaki bir tüccarın önderliğinde başlayan ayaklanmalar. Haçlılara karşı kazanılan Niğbolu savaşı ve Ankara savaşında. Cambridge Universty Pres.1. orduları ile tam sadakatle Osmanlı ordusu içinde beraber savaşmışlardır. Biten savaşın anlaşma maddelerinde. Türkiye Yayınevi. Daha önceleri İstanbul’da bulunan Ortodoks kilisesine bağlı olan Balkan milletlerine. Bosna ve Hersek’in fetihleri tamamlanmıştır. Sonuçta Sırplar. 1463 yılında. Osmanlıya karşı tavır alan Karadağ. İstanbul.297 Fransız devriminden sonra gelişen milliyetçilik dalgası Balkanları da vurdu. vergiler de artmaya başlamıştır.124 tamamen çaresiz ve ezik durumda bırakmamak için hoşgörülü bir anlaşma yaparak. Fakat Kanuni Sultan Süleyman’ (1520-66) dan sonra bölgede Osmanlı otoritesi zayıflamaya başlamıştır. c. yargı gibi birçok alanda Sırp patriği yetkiliydi. Sırp milli bilincinin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. 1804’de Rusya’nın desteğinde. hem de zaman zaman Osmanlı’nın doğudaki tehditlere yönelmesi sebebiyle gecikmiştir. Cambridge.296 Bosna’da İskender Bey’in ayaklanması 1478 yılında bastırılabilmiştir.20 297 age. Bu patrikliğin kurulması. bağımsız bir patriklik kurdular. p. Sırp unsurlarının sadakatini kazanmaya gayret etmiştir. vergi.85 296 John R. Yugoslavia as History. Sırpları koruma adına bazı maddeler konmuştur. Bu yolla 1557’de Sırplar. Rusya. Tımarlar. Nitekim 1787–91 yıllarındaki Osmanlı-Rus savaşı sırasında Sırp ayaklanması örgütlenmesi başarılı oldu. Bu hareketlenmeleri Rusya.21 295 . İstanbul’un fethinden 10 yıl sonra.295 Bölgenin tamamen fethi hem coğrafi yapısı.

kurulup. topyekün bir dünya savaşına çekilmiştir. Makedonya’nın orta ve kuzey kesimi ile güneye doğru büyük toprak kazanımları elde etti.125 uğraştırmıştır.24 299 Temel Britannica.5.299 Sırbistan. 1878 Berlin antlaşması ile Sırbistan. Lawrance Hill Boks. . (28 Haziran 1914) Avusturya-Macaristan.300 Hemen ilan edilen savaşla. c. James Ridgeway. kavga. ilgili güçleri tatmin etmediğinden II. Jasminka Udovicki. Sırbistan’ın. Avusturya Jasminka Udovicki.”The Making of Yugoslavia (1830–1945). I. Birinci Dünya Savaşı Dönemi Barut fıçısı haline gelen Balkanlar için kıvılcım. Karadağ.1830 da ise Sırbistan’a tam özerklik verilmiştir. Balkan savaşı çıkmıştır. I.19. 1995. Osmanlı’ya karşı ittifaka girip savaş açmaları ile Balkan savaşları yaşanmıştır. Karadağ ve Bosna-Hersek’i de içine alan daha büyük bir Sırbistan kurma hayallerinden endişe eden Avusturya. …. Yugoslavya’s Ethnic Nightmare.298 1815’te ise Miloş Obrenoviç önderliğinde çıkan yeni ayaklanma sonucunda Osmanlı Devleti Sırbistan’a ödünler verdi. Bu savaşın sonunda. Jasminka Udovicki. Karadağ’ın bağımsızlığı resmen tanınmış.s. aksine Balkanları barut fıçısı haline getirdi. 1995. suikastı yapan kişinin Sırbistan tarafından desteklendiğini savunup savaş için fırsat buldu. Rusya’nın 1877 de Osmanlıya saldırması sonucu durum değişmiştir.199 300 Branka Prpa-Jovanovic. yeni topraklar kazanmış. “The Rise and Fall of the Balkan Idea”. Lawrance Hill Boks. Bulgaristan ve Yunanistan’ın.5. Hırvatistan. saflar. Dünya Savaşı ile patlamıştır. Fakat yeni sınırlar geçerli bir barış oluşturmadı. Sırpların aleyhine devam ederken. Bosna ve Hersek görünüşte Osmanlı yönetiminde kalmasına rağmen Avusturya’nın yönetimine bırakılmıştır. Bu barut fıçısı.43 298 . 1875’te durumdan etkilenen Bosna-Hersek’liler ayaklanmaya gittiler ve Temmuz 1876’da Karadağlılarla beraber Osmanlı yönetime karşı savaş açtılar. Yugoslavya’s Ethnic Nightmare. ed.s. Sırbistan. Chicago. Balkan savaşındaki bölge paylaşımı. s. ittifaklar. James Ridgeway. ed.2. Osmanlı-Sırp savaşı.1908’de Bosna-Hersek’i işgal etmiştir. Karadağ ise topraklarını genişletti. Avusturya veliahdı Franz Ferdinand’ın bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesiyle çakılmış oldu. 5. Chicago.

Sırp. Sırp Demokratlar. ülkeyi yeniden örgütledi. Hırvat milletvekilleri parlamento’dan çekilip. Radikallere göre daha ılımlılardır. Başbakanlığa ise muhafız alayının sert bir generali olan Peter Zhivkovich’i getirdi.. Hırvat Çiftçi Partisi. Bu gelişmeler üzerine 1921 yılında tahta çıkmış olan I. Sloven Krallığı I. Aleksander. Fakat Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun 1918 yılında yenilmesi ile Sırp.5. Hırvat ve Sloven Krallığı meydana gelmiştir. Melek Fırat. 1929’un Ocak ayında parlamento’yu dağıtarak diktatörlüğünü kurdu. 2. Yeni kurulan Sırp-Hırvat ve Sloven Krallığı 1920 Kasımında kurucu meclisi toplama kararı aldı.6. üç siyasi akımı mevcuttu. Radik liderliğinde bu hareket federasyondan yana olmalarıyla birlikte uygun şartlarda bağımsız bir Hırvatistan oluşumunu arzu etmekteydi. Avusturya ve Bulgaristan orduları tarafından yenilgiye uğratıldı. ülke içindeki azınlıkların ancak krala bağlılıklarıyla bir arada 301 Sina Akşin. Dönemin. “İki Savaş Arası Dönemde …. 1. Ekim 1918’de Macaristan’dan bağımsız olduklarını ilan etmişlerdir. Zagrep’te ayrı bir parlamento kurdular.126 kuvvetleri Sırbistan’ın büyük bölümünü işgal ettikten sonra Karadağ’ı da işgal etmişlerdir. ayrımcılık ve yolsuzluk sebebiyle ülkede karışıklık çıktı. s.301 Grupların istekleri çok farklıydı ve demokrasiye geçiş o kadar kolay olamadı.102 . 3. Ülke ağırlıklı olarak Sırp askeri gücüyle ayakta durmaktaydı. Ekim 1929’da ülkenin adını Yugoslavya Krallığı olarak değiştiren Aleksander. Baskı. Dünya Savaşında Sırbistan orduları.2.. Pasiç liderliğinde bu hareketin amacı merkezi büyük Sırbistan kurmaktır. Siyasal esneklikten yoksun olan Kral Alexander. Savaş sonunda Avusturya’da Habsburg monarşisinin çöküşüyle Hırvatistan’da ayaklanmalar çıkmış ve Hırvatlar. 5. Hırvat. Sırp radikaller.

A Contemporary World …. yönetime karşı durmasını sağlayamadılar. 300 . 1948’te Kominform’dan çıkarılan Yugoslavya.127 yaşayabileceğine inanmaktaydı.304 5. Yugoslavya’yı Alman ve İtalyanların yanında savaşa girmeye zorladı. Güney Göksu Edoğan. 1953’te Balkan Paktı. A Mirror of the New International Order. Tito’ya.7. dini ve etnik kimliği olan tüm siyasi partileri kapattı ve baskıcı bir yönetim kurdu. Balkans. p.5. 29 Kasım 1943’te Mareşallik rütbesi verildi ve aynı zamanda Yugoslavya Kurtuluş Ulusal Komitesi’nin başkanı seçildi. Ocak 1946’da Tito’nun önderliğinde sosyalist bir sistem kurmaya yönelinmiştir.142 304 V. Josip Bronz Tito önderliğinde Yugoslavya Komünist Partisi tarafından 1941 yılında başlatılan askeri mücadele oluşturmuştur. ed. 1995. Savaş sırasında Sırplar. “Nationalism in Serbia”. “İki Savaş Arası Dönemde …s. Hırvatlar ve Müslümanlar. Tito’nun Sovyet etkisinden uzak bir anlayışa girmek istemesi Stalin’le arasını açmıştır. Kral Alexander’in baskısı ve yeni politik anlayışı. Savaş sırasında en etkili direniş hareketlerinden birini.2. Kemal Saybaşılı. İkinci dünya Savaşı ve Tito Yılları İkinci dünya savaşı sırasında 1941’de Almanya. fakat Yugoslavlar bunu reddetmiştir. İstanbul. 1955’te Bandung Konferansı sonrası giriştiği bağlantısızlar hareketi ile bu yeni anlayış 302 303 Sina Akşin. Alexandrov. Sonrasında ülkede. p. Andre Pavelic önderliğinde Hırvat Ustasha hareketi ve İç Makedonya Devrimci Örgütü (IMRO) şiddet hareketlerine girişti.305 Alman ve İtalyan tehlikesi bertaraf edildikten sonra Kasım 1945’teki seçimleri Komünistlerin önderliğindeki Halk Cephesi kazanmıştır. Sovyet etkisinden uzaklaşmasından sonra dış politikada da yeni anlayışa giren Tito yönetimi.303 Alexander. Melek Fırat. yeni idare ve ekonomi anlayışına yönelmiştir. Alman ve İtalyan güçlerinin yanında farklı anlayışta birbirleriyle de mücadele etmektelerdi. Fakat bu hareketler şiddet yoluyla yapıldığından kitlelerin. muhalefetin sesini kesemedi.103 Ivo Banac. Bunun üzerine Alman ve İtalyan birlikleri Yugoslavya’yı işgal ettiler. yeni yönetim.302 Alexander’in diktatörlüğünde Yugoslavya’nın tek çatı altında toplanması ve birliği devlet politikası olmuştur.

s. gerekirse federasyondan ayrılabilecekleri kararını aldı.308 Buna bağlı olarak da milliyetçi akımlar tüm cumhuriyetlerde yükseldi. Tito. Kaos sonucunda. Yeni Yugoslavya ve dağılma 1990’ın Ocak ayında ülkede politik kargaşayı sona erdirme. toplantı kaosla bitti. Chicago. Lawrance Hill Boks.5. İstanbul. karışıklar ve ayaklanmalar başladı.43 305 . Özellikle Sırbistan ile Hırvatistan ve Slovenya arasında çekişmeler oldu. Pazar ekonomisine geçmeyi benimsedi. Beyto Nobirdali. Der. 1980 yılında Tito’nun ölümü ile durum daha da kötüye gitti.30 307 Mikro Tepavac. Sloven halkının geleceğini Sloven Meclisinin vereceğini. İşsizlik ve enflasyon arttı.37 306 Dr. Der. 5.” Tito’s Yugoslavia”. Çağdaş Bir Önder Tito. Ekonomik bunalım ülkeyi çöküşe sürükledi. Çağdaş Bir Önder Tito. 1977. Ivan Torov. Slovenya. s. Jasminka Udovicki. 1995. anayasasında değişiklik yaparak. Yugoslavya’s Ethnic Nightmare. Ülkede enflasyon %2. Yugoslavya federal yönetimi 1990’larda ayaklanmalar ve federasyondan ayrılma talepleri ile uğraşmak zorunda kaldı.s. Çağdaş Bir Ülke Yugoslavya.90 309 Slavko Curuvija. Belgrat’ta gösteriler yapıldı. İstanbul.307 Ülkede geniş ekonomik reformlar yapıldı. James Ridgeway. “The March to War (1980–1990)” ed. Çağdaş Bir Ülke Yugoslavya. Bedri Selim. Buna. Chicago. 1965’te devletin fiyat kontrolünü kaldırıp. Tito’nun ardından inişe geçen Yugoslav ekonomisi. Sırpların tepkisi sert oldu.309 Aynı yıl Hırvatistan da çok partilili seçime gitme kararı aldı.s. 1977. “Gerçeği gören ve Gelişim Yolunu Gösteren Önder”. Lawrance Hill Boks.700’lere çıktı ve fiyatlar her ay ikiye katlanarak arttı. s. Yugoslavya’s Ethnic Nightmare. 1981’de Kosova’da sık sık çıkan ayaklanmalar. daha sonra cumhuriyetler arası gerilimleri getirdi.306 1960’larda girişilen reformlarla hızlı bir ekonomik büyüme yakalayan Yugoslavya.2. altı federasyon devlet başkanları arasında görüşmeler yapıldı. ed. Vladimir Bakariç. tarafsızlık politikası ve bloklar arası anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması fikrindedir. çok zor dönemler geçirdi.8. Tarihin izinde…. Slovenyaya karşı boykot ilan edildi. reformlar yapıp ülkedeki birliği yeniden sağlama amacıyla Yugoslav Komünist partisi toplandı. 1995. Bedri Selim. Hırvatistan’daki Sırp azınlık ve Kosova’daki Arnavut azınlıklar ayaklanma çıkarınca. Fakat 1970’lerde ekonomik açıdan zor yıllar yaşadı. James Ridgeway. Beyto Nobirdali..43 308 Yusuf Küpeli. Jasminka Udovicki.128 yönünde dış politika hamleleri uygulamıştır. Ancak bu görüşmelerden de bir sonuç alınamadı. Fakat Sloven delegeler kongreyi terk ettiler.

312 BM güvenlik konseyi. 27 Nisan 1992’de kabul ettiği bir anayasa ile Sırbistan ve Karadağ’dan oluşan Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ilan etti. s. bağımsızlıklarının tanınması anlayışındaydı. BM ve AB’nin diplomatik yollarla savaşı bitirme çabaları sonuçsuz kaldı. Tarihin izinde …. Hırvatların arkasındaydı.T. 7 Nisan 1992’de Yugoslav federasyonundan ayrıldığını ilan etti.000 kişi hayatını kaybetmiştir.311 Sonuçta her iki tarafta dış yardım aldıklarından çatışmalar uzadı.155 . 1 Mart 1992 günü Bosna-Hersek’te yapılan halk oylamasında çoğunluk bağımsızlık yönünde oy kullanıldı.T. İlk olarak Slovenya. Eylül 1992’de ise BM genel kurulu Yeni Yugoslavya’yı örgütten çıkarttı. ed. “Bosnian Muslims: Historical Background and Present Conflicts”. A Mirror of the New International Order. iyi hazırlanmış silahlı grupların ve ordu mensuplarının.310 Fakat çatışmalar tam olarak durmadı. silahsızlar üzerine katliama varan saldırmalarıydı. s. çoğunluğu Boşnak 300. Aliya İzzet Begoviç liderliğinde hükümet kuruldu.’de bağımsızlık isteyen devletlerin. Sonuçta Bosna-Hersek. 1995. İstanbul. Çünkü Almanya ve Vatikan. Balkans. Hırvatistan ve Sırbistan.19 Yusuf Küpeli. Ardında Yugoslav ordusu Slovenya’ya ve Hırvatistan’a karşı harekâta girişti. 29 Temmuz 1992. Kemal Saybaşılı. “Continent of Conflict” Financial Times. Federasyondan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Bu arada Hırvatistan. Katliama uğrayan Müslümanlar toplama kamplarında ve Sırp baskısı altında sindirilmeye çalışıldılar. Bosna-Hersek ve Makedonya bağımsız devlet olmak için A. Belgrat. Slovenya. Bosna ve Hersek Sırp Cumhuriyetinin kurulduğunu ilan edip Müslümanlara karşı bir etnik kıyıma başladılar. Fakat hükümetin işi zordu.91 312 Smail Balic. Müslüman halka karşı birleştiler. Almanya’nın Balkanlarda fazla güçlenmesinden rahatsızlık duyan Fransa ve İngiltere ise belli ölçülerde Sırplara yardımcı oluyorlardı. Almanya ve Avrupa Birliğinin desteğini arkasına alan Slovenya’nın ayrılışı büyük çatışmalara sahne olmadı. Avrupa Topluluğu ülkeleri aracılığıyla ateşkes sağlandı. Mayıs 1992’de Sırbistan ve Karadağ’ı saldırganlıkla suçladı ve yaptırımlar yapılması yönünde karar aldı. Avrupa ülkelerinin çoğunluğu ve ABD.129 1991 Temmuzunda önce Hırvatistan.’ye başvurdular. p. Mart 1992’de Bosna Hersek’te Sırp milisler. Bir milyonun 310 311 Edward Mortimer. sonra da Slovenya bağımsızlıklarını ilan ettiler. A. 1992 baharından 1995 sonuna kadar Bosna-Hersek iç savaşında. Bu bir iç savaş değil. bağımsızlığı tanıdı. Güney Göksu Edoğan.

Amerikalı diplomat Richard Halbrooke’ın başkanlığında taraflar müzakere masasına geldiler. Yeni hükümet. sonra SFOR adını taşıyan “Barışı Koruma Gücü” Bosna-Hersek’te göreve başladı. Penguin Books. Slobodan Miloseviç. 6 Ekim günü Miloseviç görevi bıraktı. Akabinde Sırbistan ve BosnaHersek arasında diplomatik ilişkiler kuruldu. önce IFOR. The Fall of Yugoslavia. Bu arada Karadağ’daki parlamento seçimlerini ise Miloseviç’e karşı tavır alan aday kazanmasına rağmen Miloseviç yanlısı Momir Blatoviç’in federal başkanlığa getirilmesi. Miloseviç’e karşı hoşnutsuzluğu artan Sırplar.223 Misha Glenny.1994. Yugoslavya’daki stratejik hedeflere yönelik NATO hava harekâtı düzenlendi. Bu güce Türkiye’de destek vermiştir.p. Karadağ’ın federal hükümetle ilişkilerini gerginleştirdi. BM ambargosu. New York. Ekim 1996’da resmen kalktı.31 . 5 Ekimde Sırbistan Demokratik Muhalefeti (DOS)’un haksızlığa uğradığı gerekçesiyle parlamentoyu basmalarının ardından. Başta 313 314 İrfan Kaya Ülger. Sonuçta ABD’nin desteğiyle Kasım 1995’te Ohio’da bir hava üssü olan Dayton’da. Yugoslav tarihinde derin etkiler bırakmıştır.1999 Temmuzunda Rusya’nın arabuluculuğuyla bölgeden çekilen Sırp kuvvetlerinin yerine NATO birlikleri girerek BM gözetiminde bir yönetim oluşturuldu. görevi kötüye kullanmak ve zimmetine mal geçirmek suçundan Mart 2001’de Miloseviç’i tutukladı. ülkeyi tekrar uluslararası alanda istenmeyen ülke durumuna düşürdü. Sırbistan Sosyalist partisinin iktidardaki ağırlığı devam etti. s. 1999 Martında ABD öncülüğünde. “Balkan Gelişmeleri ve Türkiye: …. Dayton barışının ardından. Hava harekâtı sonrasında artan Sırp baskısı sonucunda katliamdan korkan 780 bin kişi başta Arnavutluk olmak üzere komşu devletlere kaçtı.314 Sırbistan parlamento seçimlerinde milliyetçi adayların önemli başarılar elde etmesine karşın.130 üzerinde mülteci de başta Almanya olmak üzere değişik ülkelere göç etmişlerdir. Miloseviç Temmuz 1997’de federal cumhurbaşkanı olarak seçildi. 23 Aralık’ta yapılan seçimlerde oyların % 64’ünü DOS kazandı. Bu anlaşmayla yeni BosnaHersek şekilleniyordu.313 Yüz binlerce kişi evlerini terk etti. Sırp polisinin Mart 1998’de Kosova Kurtuluş Ordusunun eylemlerini gerekçe gösterip top yekûn Kosova üzerine harekâtı.

5. Miloseviç’i yargılanmak üzere Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesine vermeyi reddetmesine karşın artan uluslararası baskılara dayanamayarak.6 km. 14 49 D 4.334 km Deniz Sınırları: 46.5.’dir 315 Ivo Banac. gerek gönüllü. 5.3.3.131 Yugoslav hükümeti.p. etnik temizlik yapmak politikasıyla.273 km2 deniz: 122 km2 kara: 20. Yüzölçümü Toplam: 20. ……. Slovenya 1919 yılında katıldığı Yugoslavya’nın dağılmasıyla 1991 yılında bağımsızlığa kavuşmuştur. “Nationalism in Serbia”.1.152 .3. Savaş suçlusu olarak yargılanan Miloseviç.5. haziran ayında mahkemeye teslim etti.3. Koordinatlar 46 07 K.1. Yugoslavya’dan Kopan Devletler 5.1. Ülkenin adı da Sırbistan-Karadağ olarak değiştirildi.5.151 km 2 Kara Sınırları: Toplam: 1.315 2002 yılında Sırbistan ve Karadağ arasında varılan mutabakatla yeni anayasa hazırlanarak 2003’te yürürlüğe girdi.. gerekse de savaş yoluyla homojen topraklar oluşturma hedefi ile şiddet ve tecavüzlere başvurmuştur.1.5.2.

Doğuya yaklaşıldıkça.dir. 0–14 yaş: 15. Hırvat 3%.6%. kadın 147. 5.4.3. (Temmuz 2002 tahmini) Yaşa Göre Nüfus Dağılımı: Slovenya’da nüfusun yaşa göre dağılımı. İtalya ile 232 km.3.5.5. Yugoslavya’nın dağılmasından sonra bölgeye gelen.193) (2002 tahmini) olarak belirlenmiştir.354.1. Hırvatistan ile 670 km. Yugoslav 0. . kuzeydoğuda Macaristan. kadın 177. Nüfus Slovenya’nın nüfusu. Macaristan ile 102 km.5. Boşnak 1%. İklim Sahil kesimlerinde Akdeniz iklimi hâkimdir.4%. 1. Slovenyalı 88%.1.3. Sırp 2%. Sırp ve Hırvat göçmenlerin oranı % 6 civarındadır. diğerleri 5% (1991) olarak şekillenmiştir. 5. Kuzeyde Avusturya. Istria bölgesinde İtalyanlar. Avustralya ile 330 km.707) 15–64 yaş: 69.7% (erkek 155.5% (erkek 103.932.917’dir. güneydoğu ve doğuda Hırvatistan’la çevrilidir.5.132 5. Prekmurce yöresinde Macarlardan başka Arnavut ve Çingeneler diğer azınlıkları oluşturur. kadın 663. Sınır uzunlukları. 5.5. Başkent Slovenya’nın başkenti Ljubljana’dır. Boşnak. Sınır komşuları Batıda İtalya.5. vadilerde ve platolarda kıtaya özgü iklimin etkisiyle soğuk kışlar ve sıcak yazlar yaşanır.1.790.8% (erkek 684. güney. Nüfus oranı.884) 65 yaş ve üstü: 14.989.3. Nüfusun %90’a yakın kısmı Slovenlerden oluşmaktadır. Macar 0.3.1.

133 5. 5. Kuzeybatıda Slovenya.5. sınırı vardır. 2004 yılında AB ve NATO’ya üye olmuştur. Koordinatlar 45 10 K. Deniz Sınırları: 5.3. Bosna Hersek’le 932 km.5. Macaristan’la 329 km.835 km. 15 30 D 5.1.6. Yüzölçümü Toplam: 56. Balkan yarımadasının kuzeybatısındadır.185 km. Sırbistan’la 254 km. Slovenya.5.5.414 km 2 Kara Sınırları: Toplam: 2.2. Slovenya ile 670 km. Hırvatistan Hırvatistan. Not Aralık 1992’de Avrupa devletleri Slovenya’yı resmen tanıdı. Sınır komşuları Hırvatistan’ın.542 km2 deniz: 128 km2 kara: 56.1.5. Batıda da Adriyatik denizi ile çevrilidir.3. Doğuda Sırbistan.dır. 5. .2.dir 5.2.2. kuzeyde Macaristan.2. Yüzölçümü 56.538 km2. Haziran 1996’da Avrupa Birliği ile aday üyelik anlaşması imzaladı. İtalya ile eski anlaşmazlıkların giderilmesinden sonra ülke. Güneyde Bosna-Hersek.

5.gov/cia/publications/factbook/geos/hr.4.hu/country_datasheet.2. Dubrovnik’tir. kadın 1.5.9% (Boşnak. Çek ve çingene) (2001 nüfusuna göre)317 olarak şekillenmiştir.4% (erkek 252.php?id=42 http://www. 316 317 http://lgi. sahil kesiminde ise kışlar daha ılıman.5. yazlar daha yağışsızdır.461. 5.5. Yaş Dağılımı ise.305. 5.2.5. Etnik Gruplar Hırvatistan’da etnik yapı. 0–14 yaş: 18. diğer 5. Rijeka. Slovak.5%. Osijek.5.797) 15–64 yaş: 66. Bunların büyük kısmı Bosna Hersek’tedir.970. kadın 424.6.749 ( Temmuz 2006 tahmini) edilmektedir. İklim Yazlar sıcak.973) 65 yaş ve üstü: 15.847. Başkenti ve Önemli Şehirler Hırvatistan’ın Başkenti Zagrep.2.134 5.2.html . kadın 390. Bağımsızlık sonrası çizilen sınırlarda Hırvatların yaklaşık beşte biri ülke dışında kalmıştır. Önemli şehirleri.cia. Zadar. 316 olarak tahmin Macar.5.5. Hırvat 89. Nüfus ve Etnik Gruplar 5. kışlar soğuk.448.3% (erkek 1.859) (2002 tahmini)olarak belirlenmiştir. split. Cakovec. 5. Sırp 4.1.6%.2.osi. Nüfus Hırvatistan nüfusu 4.494.2.3% (erkek 411.

Ortodoks 11. Kuzeyde Sırbistan. Müslüman 1. Makedonya 5. 5. Sırbistan 221 km sınırı vardır. 5. Yunanistan’la 246 km.5. Önemli Şehirleri. diğerleri ve bilinmeyenler 10.4%.4. Başkent ve Önemli Şehirler Makedonya’nın.1%.3. Sınır komşuları Makedonya’nın Arnavutluk’la 151 km.7.2. Doğuda Bulgaristan.2%.2. Roman Katolik 76. Yüzölçümü Toplam: 25. .8% (1991) 5.3. Sırplardan ayıran en önemli özellik.5.3.5.135 5. Din oranı. Prilep. 5. başkenti Üsküp. Protestan 0.5.3. Koordinatlar Makedonya.333 km2 deniz: 477 km2 kara: 24. Kumanovo ve Bitola’dır. 22 00 D koordinatlarındadır.3. Din Hırvatları. Tetovo.dir.5.3.5. Makedonya.856 km 2 Kara Sınırları: Toplam: 766 km. batıda Arnavutlukla çevrilidir. Katolik mezhebine bağlı olmalarıdır.1.5%. Bulgaristan’la 148 km. Güneyde Yunanistan. 41 50 K.

4. Nüfus Makedonya nüfusu. kadın 118.5. Arnavut 22.054.7.800 ( 2002 tahmini) olarak tahmin edilmektedir.1. Müslüman % 30. kadın 686.3.1.6%. Makedonyalı Ortodoks % 67. Sırp 2.2.4% (1994) olarak dağılmıştır. Etnik Gruplar Makedonya’da etnik yapı.136 5. Koordinatlar Bosna –Hersek 44 00 K.4. Yaş Dağılımı ise. Türk ve Arnavutlar Sünni Müslümanlardırlar. .5.5. Türk 4%. kışlar ise oldukça soğuk ve kar yağışlıdır. kadın 221. 5.2%.5.3.3. 5. Dinler Genellikle. 18 00 D koordinatlarındadır. Bosna Hersek 5.1%.5.450) 65 yaş ve üstü: 10.4% (erkek 239.5.5.638.3. 5. Makedonlar ve Sırplar Ortodoks Hıristiyan. diğerleri 2.7%. İklim Makedonya’da yazlar sıcak ve kuru. Makedonyalı 66.214.368. 0–14 yaş: 22.446) 15–64 yaş: 67. Roma 2.3. 2. 5. diğerleri % 3 oranında dağılmaktadır.4% (erkek 94.5.2% (erkek 694.684) (2002 tahmini) olarak şekillenmiştir.5.6. Nüfus ve Etnik Gruplar 5.5.

Una-Sana Kantonu (B) Posavina Kantonu (H) Tuzla Kantonu (B) Zenica-Doboj Kantonu (B) Bosna-Podrinje Kantonu (B) Merkez Bosna Kantonu (K) . Başkent ve Önemli Şehirleri Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna.5. 3 Hırvat yoğun ve 2 karışık kanton bulunmaktadır. Mostar. 3. 5.5.5. Biyelina. “Boşnak yoğun” veya “etnik olarak karışık” kantonlar olarak ayrılmışlardır. 2.2. İdari yapı Federasyon içindeki 10 kanton nüfus yapılarına göre “Hırvat yoğun”. 4.137 5.dir. 5. Buna göre Federasyon bünyesinde 5 Boşnak yoğun.4. Bihaç.4.dır.4.459 km. Sınır komşuları Kuzey. Önemli Şehirleri. Doğu ve Güneydoğuda Sırbistan ve Karadağ’la çevrilidir. Tuzla. 6. Banya Luka’dır. Yüzölçümü 51. Batı ve batı ve güneyde Hırvatistan. 5. 5. Her kantonun kendi seçmenlerince doğrudan seçilen bir Başkanı ve Meclisi bulunmaktadır BH Federasyonundaki Kantonlar şunlardır: 1.129 km2 deniz: 0 km2 kara: 51.4. Zenitza.129 km 2 Kara Sınırları toplam: 1. Priyedor.4. Doboy.5.5.129 km2.3. Yüzölçümü Toplam: 51.

7. . Nüfus ve Etnik Gruplar 5. sahil kesiminde ise kışlar yumuşak ve yağmurlu geçer. erkek 1. İklim Bosna Hersek’de yazlar sıcak ve kışlar soğuk geçer.659.037) 15–64 yaş: 70.5. 3. Yaş Dağılımı’na bakılırsa: 0–14 yaş: 19.6% (kadın 1.559.tr/Dosyalar/Bosna%20Hersek.4.5. Boşnak 44%.tika.6.6% (kadın 161. 5. Sırp 31%. Etnik Gruplar Bosna-Hersek etnik olarak. diğerleri 2. Deniz seviyesine oranla daha yüksek olan bölgelerde yazlar kısa. 10.4.224) 65 yaş ve üstü: 9.gov.8% (kadın 403.964. Hersek-Neretva Kantonu (K) Batı Hersek Kantonu (H) Saraybosna Kantonu (B) Livno Kantonu (H) (B): Boşnak yoğun.138 7. kışlar uzun ve sert. Sırp 5. erkek 382.4. 8. 9.5% (1991) olarak şekillenmiştir.7.1.doc. 318 http://www.5.7. (K): Karışık318 5.366.4.5%.518) (2002 tahmini) olarak ayrılmıştır.2. Nüfus Bosna-Hersek nüfusu.391.432. (H): Hırvat yoğun. Hırvat 17%. erkek 218.5.388 ( 2002 tahmini) olarak tahmin edilmektedir. 5.

5. Hırvatlar ise Katolik’tir.5. Nüfus Karadağ’ın nüfusu 620. Başkenti Podgorica'dır (eskiden Titograd) 5.5. 5. Bunun yanında Müslüman. 5.5. Arnavut azınlıklar yaşamaktadır.145 (2003) olarak tahmin edilmektedir. kuzeyinde Sırbistan. Din Karadağlılar Hıristiyan Ortodoks’turlar. Dağlık olduğundan nüfus yoğunluğu düşük olan Karadağ’da ağırlıklı olarak Karadağlılar mevcuttur. Sınırlar Doğusunda Arnavutluk ve Kosova. Sırplar Ortodoks.139 5.5. Din Boşnaklar Müslüman.5.2.8.4. Karadağ 5. 5.1.5. Ortodoks 31%. Protestan 4%. 13.3. batısında BosnaHersek.5. diğerleri 10% oranındadırlar. Yüzölçümü Karadağ’ın yüzölçümü.812 km. .5.4. Müslüman 40%.5.2dir. güneyinde Adriyatik denizi yer alır. Roman Katolik 15%. Buna göre.5. 5.5.5.5.

Sırbistan ve Karadağ.5. referandumda çıkan sonuca dayanarak Karadağ'ın bağımsızlığını ilan etti. Kuzeyde Macaristan’la çevrilidir. Doğuda Bulgaristan ve Romanya.968 km2. Güneyde Makedonya. Sırbistan 5. 5. 3 Haziran 2006'da ise Karadağ Parlamentosu. 2003 yılında Sırbistan-Karadağ olarak daha esnek bir federasyon çatısı altında birleşti.1. Karadağ. yeni Yugoslavya'yı oluşturdular. 55.2 dir.319 319 Bosna Dayanışma Grubu. Yüzölçümü Yüzölçümü tek Sırbistan olarak.5.2.3.5 lik evet oyu ile ise bağımsız olma kararı aldı. Sırp nüfusundan başka önemli oranda Sırp olmayan nüfus mevcuttur. Sancak ve Kosova Raporu. 5.5. Güneybatıda Karadağ ve Arnavutluk. s. 1993.6.6.6. Batıda Bosna-Hersek.361 km. Sınırlar Sırbistan. Bunlar arasında en kalabalık grup Kosova Arnavutları daha sonra da Voyvodina bölgesindeki Macarlardır. kuzeydeki Vojvodina ve Güneydeki Kosova ile 88.6. Ayrıca nüfusu 400.140 5.000’e varan Boşnak Müslüman grup da Sancak bölgesindedir. İstanbul.6.38 .5. 5. 21 Mayıs 2006 Pazar günü yapılan referandumda çıkan %55.5. Kuzeybatıda Hırvatistan.5. Nüfus Kosova ve Vojvadina dışında nüfusun % 80’i Sırplardan oluşmaktadır. Bu iki ülke. Not Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra.

Priştine. Boşnaklar ise Müslüman’dır. Voyvodina Voyvodina’nın başkenti Novi Sad’dır. Özerk Devletler Sırbistan sınırlarında kalan iki özerk devlet mevcuttur. Ayrıca.5.5. Mamuşa.5.6.000 civarında Türk azınlık da yaşamaktadır. bölgede 30.org/wiki/Kosova . (Özellikle Prizren. 5. Sırbistan devleti sınırları içinde kalan ve denize çıkışı olmayan.5. 1999 sonrası Sırpların bölgeden akın akın kaçması sonrasında ise hala burada kalan 80 bin kişilik bir Sırp toplumu vardır.2.5. 5.5.141 5.6.4.6. Hırvatlar Katolik. Gilan ve Mitroviça'da) 320 5. Bölgedeki Arnavut sayısı 2 milyondur.1.6. 1999 yılından bu yana fiilen Birleşmiş Milletler idaresinde olan bir bölgedir.506 km2’dir 320 http://tr. Kosova Başkenti Priştina’dır. Yüzölçümü ise 21.wikipedia.5. Din Sırplar Ortodoks.

Bunlar. YUNANİSTAN VE BALKANLAR 6. Yunanistan’ın Etnik Yapısı Farklı etnik yapıların bulunduğu Yunanistan.. Tarihsel Boyut İçinde Türk Yunan İlişkileri. Masedler (Rumanian Macedo). Daha çok Batı Trakya’da yerleşen Türklerin sayısı yaklaşık 130. Karamanlılar.38 322 Şükrü Sina Gürel.321 Yunan hükümeti etnik yada kültürel değil. Milliyetler ve Sınırlar. Bizans ve Osmanlı Devletlerinin etkileridir. Türk.1. Makedon. çec. Makedonlar. Venedik. Daha sonraları ülkeyi etkileyen. İstanbul: İletişim Yayınları. Şirin Tekeli. Çingeneler. Ulahlar. Gagavuzlar. Meglenler (Rumanian Megleno) gibi çok çeşitli etnik halk vardır. Sırplar. tarihi itibariyle konumundan dolayı farklı medeniyetlerin ve halkların etkisinde kalmıştır.2. Bu etkilerin en büyüğü imparatorluk kuran Roma. s. 14 ayrı dil konuşulduğu tespit edilmiştir. Ermeniler.s. Balkan Gelişmeleri ve Türkiye: …. Bulgarlar. hâkimiyetlerini kuran diğer unsurlar. Arnavutlar. yerel yapıyı etkilemiştir. yalnızca dini yapıya dayalı azınlıkları kabul etmiştir. Slav. Ankara: Ümit Yayıncılık. Nüfusun yaklaşık %95’i Greklerden oluşan Yunanistan’da aynı zamanda Türkler. Pomaklar. Yunan nüfusunun yaklaşık % 4’ü azınlıklardan oluşmaktadır.234 . İtalyan ve İngilizlerdir. Hırvatlar. Yakın doğu’nun tüccarları. Resmi yapıda homojen olarak kabul edilen “Helenleştirilmiş” kabul edilen azınlıklardır.84 323 İrfan Kaya Ülger.322 Arnavutluk ve Makedonlar genellikle anavatan sınırlarına yakın mücavir alanlarda yoğunlaşmış şekilde bulunmaktadırlar. 1995.000 kişidir. 1993. Fransa.323 6. Arnavut. 1992 araştırmalarına göre toplam 15 dil 321 Stefanos Yerasimus. Yunanistan’da bulunan azınlıklar arasında Türkler dikkat çekmektedirler. s. İtalya’nın yanı sıra bir dönem ülkeye egemen olan. Ulahlar da Türklerden sonra varlıklarını en iyi koruyabilen ve Yunan baskısına dayanan gruplardandır. Yunanistan’da Dil Grupları Yunanistan’da asıl unsur Yunanlıların konuştuğu Yunanca’dan başka.142 6.

Mased Yunancası: Kuzeybatı Selanik. Ermenice: Yunanistan’da 20. 5.000 Müslüman çingene tarafından konuşulmaktadır. Girit Lehçesi ve Güneydoğu Lehçelerinden oluşan biçimdir. Bulgarca: 30. 3. kuzey Yunanistan ile Pindus dağları ve Trikala etrafında 50. 1. Bunlar Müslüman’dırlar. Arnavutça: Attika. . 7.000 Ermeni. İkincisi Demotikos.000 kişi tarafından konuşulmaktadır. Arnavutça konuşan bu insanlar Hıristiyan’dır.8 ini oluşturan 180. Bokatia. Çağdaş Yunanca 3 ayrı biçimden oluşmaktadır. Bunlardan ilki Pelopennosus Lehçesi.000 kişi konuşmaktadır.000 dolayında Pomak tarafından konuşulmaktadır. Makedonca: Yunan nüfusunun % 1. Eski Atina Lehçesi. Ethnologue Database verilerine göre Yunanistan’da Yunanca dışında konuşulan dillerden bazıları ve konuşan etnik gruplar hakkındaki bilgileri alfabetik sırayla alıyoruz. üçüncüsü Katharevusa’dır.000 ila 150.180 (1986) Makedon azınlık tarafından konuşulur. 6. 40.143 konuşulmaktadır. Pontik: 1920-30’larda Türkiye’nin Kuzey Karadeniz bölgesinden gelen göçmenlerce konuşulur. Balkan Romancası: Bir çingene dilidir. Ermenice konuşmaktadır ve bunlar Hıristiyan’dır. 4. Güney Euboia ve Salamis Adası Atina ve Epir bölgesinin köy ve kırsalında 50. Kuzey Lehçeleri. 2.

Soğuk savaş sonrasında Balkanların karışık durumu sebebiyle bu bölgeye odaklanmış olan Yunanistan’ı. büyük güçlerin bölgeyi bir satranç tahtasına çevirmesi ve nüfuz mücadeleleri yaşanması yeniden gözlemlenmiştir.3. Yugoslavya ekonomik ve siyasi açıdan etkin bir güç olamamış sonucunda da dağılmıştır. Yunanistan ve Türkiye’den oluşan yeni bir yapılanma ortaya çıkmıştır. 325 Ian Lesser. Katia Vlachos. Zaten politik istikrarsızlığın ve karmaşanın kaynağı olarak tanımlanan Balkanlar325 yine bekleneni vermiştir. Stephen Larrabee. Barbara F. Romanya.cgi/Greece Bu internet sayfası General Publications Catalog of the Summer Institute of Linguistics tarafından: Ethnologue: Languages of the World.144 8. Eski Yugoslavya’nın parçalanması sonrasında bölgede. ISBN: 0-88312-815-2 künyeli esere dayandırılarak hazırlanmıştır.). gerek ekonomik ve gerekse toplumsal yapı olarak zor duruma sokmuştur. Yunanistan’ın Balkan Politikası Sovyetler birliğinin parçalanmasının ardından. Manchester University. kurulan yeni Yugoslavya ve Yunanistan bağlantılarıyla.380 kişilik nüfusa sahip Müslüman Türkler tarafından konuşulmaktadır. Twelfth edition. Karadağ. Greece in a Changing Europe. Greece’s New Geopolitics. ABD ise askeri alanda etkin olma yoluna gitmişlerdir. 135 324 . bölgede etnik bölünmüşlüğü bir şekilde dengeleyen sosyalist sistemlerin çökmesiyle sonuçlanmıştır. Makedonya. 1996. Manchester-New York. dağılan Doğu Bloğu ülkelerinden yarım milyon kadar kaçak işçinin ülkeye girmesi. “A Greek View of Balkan Developments”. Bu yapıda baskın devletler Yugoslavya. 1990’lara kadar soğuk savaş döneminde dahi tehdit olarak kuzeyden çok doğuyu algılayan politikalar uygulamıştır. s. Yunanistan. Yugoslavya’nın da parçalanmasının Balkanlarda etkisi büyük olmuştur. Almanya bölgede Hırvatistan ve Slovenya üzerinde nüfuz sağlamakla. www. Arnavutluk.326 Ethnologue Database: Greece http://nic2. Sırbistan. F. Kevin Featherstone. Grimes ed.org 326 Thanos Veremis. 1989’da Sovyetler Birliğinin çöküşüyle başlayan Doğu Bloğunun yıkılma süreci. Kostas Ifantis (Der. Bulgaristan.hawaii. Bu çöküş ve etnik problemlerin yeniden ortaya çıkmasıyla. Yunanistan ve Türkiye olarak ortaya çıksa da. 1992x. Rusya.324 6. 938 pp. Mihele Zaninni. Türkçe: Trakya ve Ege bölgesinde 128.rand.net/ethnolog/eth.

sorunları Avrupa Birliğinin problemleri olarak göstermiş ve büyük bir baskıdan kurtulmuştur. önemli tehdit olarak algılanıp bu devletlerle çok soğuk ilişkilere gidilmiştir. Bu yeni tehdit algılayışı ile Yugoslavya’nın dağılmasının ardından baş gösteren çatışma ortamında Sırbistan’ı desteklemiş. özellikle Makedonya ve Arnavutluk. yeni sınırlar. Makedonya’yı bağımsızlığından kısa süre sonra tanımış olması ve Sofya. “Soğuk Savaş Sonrası Yunan Dış Politikasının Yeniden Biçimleniş Süreci”. Avrupa birliği içine taşıyarak. birliğin Akdeniz Politikasına zarar verdiğini düşünmekteydi. Ankara. 327 Doğu Bloğunun dağılması aşamasında Türkiye ve Yunanistan dışında. Bu tarihten itibaren Makedonya ve Arnavutluk üzerine uyguladığı sert ve dışlayıcı politikanın bölgeye istikrar getirmekten çok çatışmaları daha da alevlendireceği. Tiran ile ikili askeri işbirliği anlaşmaları yapması. Makedonya ve Arnavutluk üzerine sert ve katı politikalar uygulanmıştır. Yunanistan’dan özellikle AB tarafından eski sosyalist devletlerin serbest piyasa ekonomisine ve demokrasiye geçişlerinde. AB’nin bölge politikalarına ters düştüğü. 2002. Fakat Yunanistan’ın geliştirdiği tehdit görme politikasıyla.328 Avrupa Birliği üyesi olmanın avantajlarını oldukça iyi kullanan Simitis hükümeti. yerini işbirliği ve dostluğa dayanan yeni anlayışa bırakmıştır. Melek. Mustafa Türkeş ve İlhan Uzgel (Der. Sırbistan ile yakın ilişkiler kuran ve Makedonya’yı istikrarsızlığa sürükleyecek kararlar alan Yunanistan’ın. Türkiye’nin Balkanlar üzerine ilgisi.145 Soğuk savaş sonrası yeni yapılanmaya gidilen Balkanlarda. hem de AB’nin bölge için öngördüğü politikaları uygulama konusunda başarı sağlanamamıştır. bu politikanın Yunan ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceği gerçekleri görülmüş. s. Avrupa Birliği ülkeleri.48 327 . İmge.). sorunlarını kendi sorunları olmaktan çıkartma için yeni stratejiye gitmiş. Avrupa birliğiyle entegrasyon çabalarının dış politikada da etkisini göstermesiyle. hem model hem de aktif rol oynaması beklenmiştir. bölgede siyasi değişimler yaşanmıştır. Türkiye’nin Komşuları. Üsküp. Fırat. Arnavutların sınırları dışındaki Arnavutlarla daha ilgili olması ile Yunanistan kedini tehdit altında görmüş ve dış politikasını şekillendirmiştir. Bu anlayışla hem kendisinin etkinliğini arttırma. 1995 yılından sonra Yunanistan’ın Balkanlar üzerine geliştirdiği politika değişmiştir. Milliyetçilik dalgaları. Türkiye’ye yapılan yardımları engelleyen. yanı başında kurulan Makedonya Cumhuriyeti.

s. Tehdit ve İttifaklar. Balkanlarda çıkarı olan İtalya ve Avusturya gibi AB üyesi ülkelerle ortak ve uyumlu politikalar oluşturmaya çalışmaktadır. liberal ekonomi politikalarını uygulama kararı aldıklarında. Ama özellikle haberleşme.180. ilgili ülkeler üzerinde bir nüfuz alanı oluşturma. Yunanistan’ın Balkanlardaki Ekonomik Politikası 6.9 328 . aynı zamanda bu dostluk havasının gereği ilgili ülkeleri dış politikalarında yalnız bırakmayıp. rekabetsiz bir ortamda en yüksek karlılık oranıyla. Bölgede AB’nin temsilcisi rolüyle. Yunan Paradoksu. ulaştırma. Zayıf ekonomi ve teşebbüs problemlerini aşmak için dış yatırım arayan Balkan ülkeleri.4. bankacılık gibi alanlarda gereken uzun vadeli yatırımlarla Joseph Nye. Doğan Kitapçılık.1. Bülent Tanatar. ekonomik alanda ilişkileri geliştirip her alanda karlı çıkma amacındalardır. bir yandan Balkanlarda etkisini arttırmak ve devam ettirmek. 330 6. İstanbul. SAEMK. No:3 (Sonbahar 1997). 2001. Aynı zamanda da Balkan ülkeleriyle hemen her alanda ilişkilerini kuvvetlendirme çabasındadır. s.4. çok zayıf ekonomileri yüzünden çok ciddi problemlerle karşılaşmışlardır. AB’ ye girmek isteyen bölge ülkelerine destek ve yardımcı olarak ilgili ülkelerle sorunlarını çözüp. bölgede etkinlik kazanma yoluna gitmiştir. Ankara. aynı zamanda birçok Avrupa ülkesi için de rekabet alanı haline gelmiştir.146 Bölgede dostluk ve işbirliği ile itilaflar giderilmeye çalışılmış. 92 330 Yannos Kranidiotis. Balkanlar’ın Ekonomik Yapısı Soğuk savaş öncesinde sosyalist devletin tamamen hâkim olduğu ekonomi anlayışında olan Balkan ülkeleri. 329 Gülden Ayman. Yabancı firmalar bölge ülkelerine girdiklerinde. s. Yunanistan. “Greece and Co-operation Among The South-East European Countries”. diğer yandan da bölgedeki istikrarsızlıklardan kaynaklanacak çatışmaların etkilerinden korunmak amacıyla. soğuk savaşın bitmesiyle birlikte dünyada hâkim serbest piyasa ekonomisine geçip. bu ülkeleri sadece bir Pazar olarak görmekteydiler. Thesis. Neo Realist Bir Perspektiften Soğuk Savaş Sonrası Yunan Dış Politikası: Güç. Cilt 1. çev..329 Tabiî ki bu yardım ilgi ve dostluk ilişkilerinin karşılığında. “Yunanistan ve Balkanlar: Bir Fırsat Anı”. destekleme yoluna gidilmiştir. 1999.

Yunanistan ve Avrupa Topluluğu.2. 1981’de AET’ye tam üye olan Yunanistan tarım ve sanayi alanında diğer ülkelerle rekabet edecek durumda olmamasına rağmen AET’nin yardımlarıyla ekonomisini düzene koyma adına önemli mesafe almıştır.4. 1997. yapı malzemeleri gibi alanlarda yatırım yapmış.bbc. 1970’lerden 1980’lere kadar olan dönemde tekstil.uk/turkish/news/story/2004 /01/040109_yunanistan_rehber. Türkiye ve AB. hem bölgede yatırım yapıp ciddi kar elde etmişler. s. Yunanistan. içecek. diğer AB ülkelerinde görülen ekonomik gelişme ve yapısal değişikliği tam sağlayamasa da ekonomisinde belirgin bir iyileşme gözlemlenmiştir.332 Bu yıllarda sanayi sektörü hızlı bir gelişme göstererek GSMH’deki payını arttırmıştır. çağın gerektirdiği ileri teknoloji gerektiren karlı alanlara yatırım yapmamıştır.shtml Mustafa Yüksel. hızlı bir ekonomik ve sosyal değişim sürecinden geçti. Türkiye.331 Yunan ekonomisi 1958–1974 yılları arasında Avrupa Topluluğu üyelerine kıyasla önemli bir gelişme kaydetmiştir.851 milyar dolar yardım alan Yunanistan’ın.15 333 Atilla Eralp. 6. yiyecek. Yunanistan’ın Ekonomik Yapısı İkinci Dünya Savaşı sonrasında Yunanistan. Yunanistan da son yıllarda önemli yatırımlar yapmıştır. 1958–74 yılları arasında Gayrı Safi Milli Hâsıla sürekli bir gelişme göstermiştir. hem de ülkeleri için ayrıcalıklar verilmesinde etkili olmuşlardır. hem ilgili ülkelerde yeni iş alanlarının açılmasına ön ayak olmuşlar. Bu yıllarda uluslararası ekonomik sistemin de etkisiyle yatırımlar azalmış. İmge Yayınları.co. 1981–1999 yılları arasında AB’den toplam 57. İtalya ve Rusya’nın yanında.147 bölgeye giren devletler. Almanya.99 . Balkanlarda en ciddi yatırım faaliyeti olan ülkeler olan ABD. ihracat azalmış ve ithalat artmıştır. Yunan ekonomisi 1973’ten itibaren enflasyonun yükselmesi sebebiyle önemli sorunlarla karşılaşmıştır. 1988. Bu dönemde ülke ekonomisinin başlıca kaynakları turizm ve gemicilikti. İstanbul.333 331 332 http://www. kalkınma hızı düşmüş. 1980’li yıllar Yunan ekonomisi için duraklama ve gerileme yılları olmuştur. s.

9 milyar doları ise Yugoslav Federal Cumhuriyetine verilmiştir. Bu amaçla bankacılık. Soğuk savaş sonrası Arnavutluk ve Makedonya’ya karşı sert bir politika izleyen ülke. uzun vadeli yatırımlara yönelmiştir. bunların bir kısmı da 334 http://europa. Euro’ya geçiş sonrasında diğer Avrupa Birliği ülkeleri ekonomik seviyesine ulaşması için 2000–2006 yılları arasında Yunanistan’a “üçüncü AB destekleme fonu” olarak yaklaşık 30 milyar ABD doları yardımda bulunulması öngörülmüştür. 1999–2001 arası AB. ekonomi-politika ağırlıklı bir anlayışa yönelmiştir. yaklaşık 1 milyar doları Arnavutluk. 6.4. Soğuk savaş sonrasında Balkan devletlerinin sisteme uyması için bölge devletleri NATO’nun Barış İçin Ortaklık programına katılmış. telekomünikasyon. 367 milyon doları Hırvatistan. Ülke ekonomisinin daha da iyiye gideceği öngörülmektedir. inşaat ve gıda gibi alanlarda da yatırıma yönelmiştir. ulaştırma gibi alanlara yatırım yapmakla birlikte.3. 452 milyon doları Makedonya ve 1. Başlarda mal satıp kar elde etmek amacında olan Yunanistan. Avrupa Birliğinin yardımları ile Yunan ekonomisi belli düzene kavuşmuştur.148 Yönünü Avrupa’ya dönen ve tüm ekonomik politikalarını Avrupa Birliği politikalarıyla revize eden Yunanistan. Balkanlara çeşitli isimler altında 6. bölgenin yeniden inşasında mevcut pastadan pay kapmaya çalışıp. 334 AB’nin Balkanlarda ekonomik açılımı elbette ki AB politikalarını izleyen Yunanistan’ın politikalarını etkilemiştir.1 milyar Euro’nun üzerinde yardımda bulunmuştur. Balkanlarda söz sahibi bir aktör olmak amacıyla. Yunanistan’ın Balkanlar Üzerine Ekonomik Politikası Balkanlar için yeni bir milat olan soğuk savaş sonrası dönemde. 01 Ocak 2002’den itibaren fiili olarak Avrupa Birliği ortak para birimi “Euro” ya geçmiştir.eu.int/comm/external_relations/ . Yardımların yaklaşık 2 milyar 300 milyon doları Bosna-Hersek. yeni anlayışa geçtikten sonra iyi ilişkilerin hâkim olduğu. AB Balkanlar üzerine ciddi ekonomik politikalar izlemiştir.

149 AB’den ciddi yardımlar almaya başlamıştır. Bu noktada hem NATO, hem de AB’ye üye olmakla bölge politikaları uygulamalarında çok avantajlı bir pozisyona geçen Yunanistan, ekonomik alanda da bu avantajını kullanabilmiştir. Bölge ülkelerinin özelleştirme kapsamında stratejik altyapı tesisleri satın alınmış, AB ile ortak projeler yürütülmüş, ekonomi-politik anlayışı ile sahip olduğu konumu bölge politikasında kullanmıştır.335 Yunanistan’ın Balkanlara yönelik ekonomik Politikaları arasında 1999 yılında hazırlanan “Balkanların Yeniden Ekonomik Yapılanması İçin Helen Planı” aktif politikanın bir ürünüdür. Beş yıllık hazırlanan planda Sırbistan, Kosova, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk ve Makedonya’ya ekonomik yardımlar yapılması kararlaştırılmıştır. Bu yardım, toplam 235 milyon dolardır. Bu plan Yunanistan’ın Balkanlar üzerinde ekonomi-politika anlayışın ürünü olarak, ekonomik gelişmeyle nüfuz oluşturma ve etkisini arttırma anlayışının bir ürünüdür. Yunanistan’ın ekonomik açılımına bir örnek vermek gerekirse; Yunan telekom devi OTE, Romanya’nın sabit hat devlet telekom kuruluşu Romtelecom ile 243 milyon dolarlık bir anlaşma yapmış, bu anlaşmayla Romtelecom’daki hissesini yüzde 54’e çıkarmış ve böylece Romtelecom’un kontrolünü eline geçirmiştir. Bir Yunan devlet kuruluşu olan OTE, yıllardır Balkan telekomları ile ilgilenmekte, uygun şartlar olduğunda bunları çeşitli şekillerde satın almaktadır. Nitekim OTE, bugün sadece Romanya’da değil, başka Balkan ülkelerinde de oldukça faal, söz ve hisse sahibi durumdadır. OTE’nin Sırbistan telekomu Telekom Srbija’da da hissesi mevcuttur. Ayrıca, Makedonya, Bulgaristan ve Arnavutluk GSM şirketlerinde de lisans sahibidir. OTE aynı zamanda Bulgar BTC kuruluşunun sabit hatlar bölümünde de hisse sahibi durumundadır. Yunanistan sadece Balkan telekomlarında değil, Balkan enerji sektöründe de oldukça faaldir. Birçok rafineride ve hatlarda Yunan yatırımları vardır. Kısacası, Yunanistan, komünizm sonrası Balkanlar’ı ekonomik bakımdan çok iyi

Van Coufoudakis, “Greek Foreign Policy in the Post Cold War Era; Issues and Challenges, “Mediterranean Quarterly”, Cilt VII, No.3 ( Sonbahar 1996) s.92.

335

150 değerlendirmiş, bu bölgede çok büyük nüfuz ve ekonomik avantaj kazanmış bulunmaktadır.

6.5. Yunanistan-Sırbistan İlişkileri
Yugoslavya, dağılma aşamasına geldiğinde, Yunanistan, Yugoslavya’nın bütünlüğünün korunması politikasını savunmuştur. Hırvatistan ve Slovenya’nın Yugoslav birliğinden ayılma isteklerine karşı tutum izlemiştir. Yunanistan’ın, Avrupa Birliği ülkelerinin sergilediği tutumlardan farklı olarak, Yugoslavya birliğini desteklemesi ve Sırbistan’ı her koşulda desteklemesinin arkasında, bölgede meydana gelecek sınır değişikliklerinin kendisini de etkileyebileceği fikri yatmaktadır. Sırbistan’ı özellikle desteklemesinin arkasında da tarihten gelen Sırplarla dostluğun ve iyi ilişkilerin yattığı gözlenmektedir. Yunanistan kamuoyu da Bosna’daki veya Sırbistan’daki Ortodoks Sırp dindaşlarını açıkça desteklemiştir.336 Özellikle Bosna savaşında Yunanistan, AT tarafından alınan 8 Kasım 1991 tarihli Sırbistan’a karşı uygulanan ambargoya uymamış ve bu ülkeye karşı yapılan ambargonun yetersiz kalmasında önemli rol oynamıştır. Bu uygulamalarıyla da, AT tarafından tepki görmüştür. Yunanistan’ın ambargo ve dünya kamuoyunu karşısına alma pahasına Sırbistan’a destek vermesinin arka planında yatan unsur, güvenlik endişesidir. Ülke için, Türkiye ve Balkanlardaki Müslüman yapılanma önemli bir tehdittir. Yunanistan, kendisiyle sorunlu olan Makedonya, Bosna ve Arnavutluk’la ilişkilerini geliştiren ve bunda da ABD’nin desteğini alan Türkiye’nin oluşturabileceği “İslam Ekseni”ne karşı, Rusya ve Sırbistan’ın yer aldığı bir “Ortodoks Ekseni” oluşturma gayretindedir.337 Yunanistan’ın Yugoslavya Federal Cumhuriyeti (YFC)’ni her koşulda destekleme gayretinin karşılığında da YFC’de Yunanistan’a her ortamda destek verme kararında olmuştur. Ancak zaman zaman beklenmeyen durumlar çıkmaktadır. Yunanistan’ın çok önem verdiği, iç ve dış politika malzemesi yaptığı Makedonya
336

Richard, Clogg, Greece 1981-1989: The Populist Decade, New York, St. Martin’s 1993, s. 263

151 meselesinde, YFC’nin, Makedonya’yı “Makedonya Cumhuriyeti” ismiyle tanıması ciddi bir hayal kırıklığı oluşturmuştur. Aynı şekilde diğer bir örnek ise YFC’nin Selanik Limanlarını kullanma talebine Yunanistan’ın olumlu cevap vermemesidir. Dış Politika anlayışını 1995’ten sonra değiştiren Yunanistan, Makedonya ve Arnavutluğa karşı uyguladığı sert yaklaşımı gevşetmiş, buna karşın da Yugoslavya’ya karşı uyguladığı sıcak ilişkilerde mesafeli bir tutuma dönmüştür. Ancak 1999 yılında NATO’nun Kosova operasyonu zamanında Yugoslavya yanlısı bir politika izlemiştir.338 Yunanistan’ın uyguladığı politikaların arka planında güvenlik endişesi ve balkanlarda istikrar anlayışı yatmaktaydı. Her ne kadar Miloseviç başkanlığındaki Sırbistan’a yönelik destek verilse de, Miloseviç’in uyguladığı şiddet politikası, Yunanistan’ın özellikle 1995’ten sonraki ekonomi-politik uzlaşmacı Yunan dış politikası için ciddi engel teşkil etmekteydi. Bu sertlik politikası da Miloseviç’in 20 Eylül 2000 tarihinde iktidardan uzaklaşması ile bertaraf edilmiştir. Böylece Balkanlarda istikrar adına önemli bir engel kalkmış, Yunanistan Yugoslavya’ya rahatça yatırım yapabilme imkânı bulmuş, Avrupa birliğinden de rahatça destek almıştır. Yugoslavya’nın istikrara kavuşturulması, ekonomik yatırımları ve

demokratikleştirilmesi çabalarında Yunanistan, ön planda yer almak istemektedir. Ancak Yugoslavya, hassas durumu itibariyle tam bir istikrar vaat edememiştir. Sırbistan için, Kosova ve Karadağ’ın yakın ve uzak gelecekteki durumu net değildi. İki bölgede de ayrılıkçı, bağımsızlık yanlıları etkindir. Karadağ’ın bağımsız olmasından sonra, Kosova’da bu yolda ısrarcı olabilir. Bu durumda, tekrar şiddetin doğması ve diğer bölgelere de çabucak sıçraması, yeni bağımsızlık arayışlarına gidilmesi kaçınılmazdır. Miloseviç sonrası dönemde rahatça Yugoslavya’ya giren Yunan yatırımları ülke ekonomisinde önemli yekûn tutmaktadır. Yunanistan, Yugoslavya’nın
337 338

Melek, Fırat, “Soğuk Savaş Sonrası Yunan …., s.33 Lesser, Ian, Larrabee, F. Stehen, Zanini, Michele, Vlachos, Katia, Greece’s New Geopollitics, RAND,2001. s.100

152 ekonomik gelişimi, demokratikleşmesi ve Avrupa Birliğiyle entegrasyonu

konularında öncülük etmektedir.

6.6. Yunanistan-Makedonya İlişkileri
Makedonya balkanlarda hassas bir konuma sahiptir. Tarihi geçmiş itibariyle eski Makedonya olarak bilinen bölge üç bölümden oluşmaktaydı. Birincisi, şimdiki Makedonya Cumhuriyetinin bulunduğu “Vardar Makedonyası”, ikincisi, Yunanistan’ın sınırları içinde olan “Ege Makedonyası”, üçüncüsü ise Bulgaristan’ın sınırları içinde olan “Pirin Makedonyası”dır. Bu sebeple Makedonya Cumhuriyeti, Yunanistan ve Bulgaristan gibi komşu ülkelerdeki Makedon azınlıkla elbette ki alakalıdır. 25 Ocak 1991’de Egemenlik Bildirisini kabul eden Makedonya parlamentosu, 5 Mayıs’ta Hırvatistan ve Slovenya’nın bağımsızlığını ilan etmeleri halinde, kendilerinin de bağımsız bir devlet olacaklarını ilan etmiştir. Bu ilanattan sonra da Yunanistan sorunuyla uğraşmak zorunda kalmıştır. Yunanistan, Makedonya devletinin kurulmasına şiddetle karşı çıkmaktaydı. Devletin adının “Makedonya” olmasına karşı çıkan Yunanistan, bu isimle, bu devleti tanımayacağını açıklamıştır. Makedonya isminin ve Büyük İskender’in Yunan olduğu savunan Yunanistan, kendilerinin bu mirası taşıdıklarını ve Yunan olmayan bir devletin bu ismi kullanamayacağını belirtmiştir. Aksi durumun Yunanistan’ın toprak bütünlüğüne bir tehdit olduğunu açıklamıştır.
339

Yunanistan, aynı zamanda

Makedonya anayasasındaki topraklar dışında kalan Makedonlarla ilgilenilmesi maddesinin kendi toprak bütünlüğüne tehdit olduğunu savunmuştur. Diğer bir anlaşmazlık konusu ise Makedon Bayrağı konusudur. Makedonyalı Philip’in mezarında bulunan on altı uçlu “Vergina Yıldızı” nın Makedonya Bayrağında kullanılmasına, Yunanistan’dan tepki gelmiştir. Makedonya Cumhuriyeti 17 Eylül 1991’de bağımsızlığını ilanıyla, hiçbir komşusunun toprağında gözü olmadığını belirtmesine rağmen, Yunanistan’ın sert

153 muhalefeti devam etmiştir. Aynı zamanda Makedonya’nın bağımsızlığının tanınmaması adına uluslararası girişimlerde bulunmuştur. Yunanistan hem içerde gerilimi sıcak tutmuş, milliyetçi mitingler düzenlenmiş, hem de uluslararası alanda uygulama gayret ettiği Makedonya’ya karşı siyasi ve askeri baskı ile kendi isteklerini kabul ettirmeye çalışmıştır. 340 Yunanistan’ın baskıyı arttırıp Makedonya’nın adını, bayrağını ve anayasasını değiştirmeye çalıştırması, uluslarası huzursuzluk doğurmuştur. Dünya kamuoyunda Yunanistan, “Ege Makedonyası”nın Makedonya Cumhuriyeti’nin müstakbel hedeflerinde olabilmesine karşın,
341

“Makedonya

Yunanındır”

propagandasını

çıkarmıştır. Makedonya’nın uluslarası örgütlere girmesini vetolarla engellemiştir ve ekonomik yaptırım uygulamıştır.

Makedonya 8 Nisan 1993’te, Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti (FYROM- Former Yugoslav Republic of Macedonia) adıyla tanınmıştır. Avrupa devletleri Aralık 1993’te, ABD ise 09 şubat 1994’te Makedonya Cumhuriyetini tanımıştır. ABD’nin Makedonya’yı tanımasıyla köşeye sıkışan Yunanistan, 16 Şubat 1994 tarihinden itibaren Makedonya’ya ambargo koyduğunu ilan ederek, Makedonya için büyük önem taşıyan Selanik limanını ilgili ülkeye kapatmıştır. Bu tarihten itibaren Makedonya’ya ambargo uygulayan Yunanistan, uluslarası alanda antipati ve tepki çekmiştir. Avrupa birliğiyle hareket eden, sürekli gelişen, ekonomik ve siyasi bir güç olarak bakılan bu ülkenin, yeni kurulan, fakir ve askeri gücü olmayan bir ülkeyle bu kadar uğraşması, Avrupa birliği ülkeleri tarafından da tepki çekmiş ve Yunanistan 23 Nisan 1974’te Adalet Divanı’na verilmiştir. ABD’de uygulanan Yunan politikasına tepki göstermiş ve ABD kongresi, Makedonya’ya uyguladığı ambargo yüzünden Yunanistan’a yapılan yardımın %25 azaltılmasını teklif etmiştir.342

Virginia Tsouderos, “Greek Policy and the Yugoslav Turmoil”, Mediterranean Quarterly, Cilt IV, No: 2 ( Bahar 1993), s.3 340 Nickolaos Zachariadis, “Is the Former Yugoslavia Republic of Macenonia a Security Threat to Greece” , Mediterranian Quarterly, Cilt VI, No: 1, (Kış 1994),s. 103 341 Cameron Graham, Jennifer Khor, “National Notations: Former Yugoslavia”, Peace Keeping and International Relations, Cilt: XXIV, No: 5, (Sept/Oct 1995), s.20 342 İlhan Uzgel, “Doksanlarda Türkiye için Rekabet ve Bir İşbirliği Alanı Olarak Balkanlar”, Gencel Özkan ve Şule Kut (Der.), En Uzun On Yıl, İstanbul, Büke,2000, s.147

339

denize çıkışı olmayan Makedonya’yı kolayca etkisi altına almak için ekonomik ve askeri alanda ilişkiler kuvvetlendirilmiş. Aynı zamanda “Makedonya” ismini tanımanın. özellikle ticaret ve yatırım olarak Yunan şirketlerinin Makedonya’da yatırımları teşvik edilmiş. yeni bir stratejiyle kuruluşunu engelleyemediği komşusunu. Makedon ve Yunan tarihi anlaşmazlığı ve paylaşılamaması önemli bir problem olarak durmaktadır. Ekonomik ilişkilerin yanında özellikle 2000 yılından sonra askeri ilişkiler de gelişmiştir. ise 14 Ekim 1995’te uygalıdığı ambargoyu kaldırmasıyla 343 İlhan Uzgel. anayasasında Yunanistan’ın istediği değişikliği ve bayrağındaki istenilen değişiklikleri yapacağını taahhüd etmiş. Yeni kurulan. özelleştirmelerden pay alması sağlanmıştır. Balkanlarda Yeni Gelişmeler ve Makedonya Sorunu. Yunanistan ise ambargo vetoları kaldırıp. Buna göre Makedonya. Yunanistan. kültürel ve tarih anlaşmazlığı devam ettiği sürece tam bir barış havasından söz etmek mümkün değildir.154 ABD ve Birleşmiş milletlerin baskısı ve arabuluculuğu ile sonunda 15 Eylül 1995 tarihinde New York’ta. ülkeyi halihazırdaki ismiyle “Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya” olarak tanımayı kabul etmiştir. Yunanistandaki Makedon azınlığın durumu. Makedonya-Yunanistan ilişkilerindeki son yıllarda yumşama. ekonomik ve askeri ilişkilerin artmasına rağmen. Yunanistan-Makedonya arasındaki ticari ilişkiler. ekonomik ve siyasi nüfusu altına almak yolunda girişimlere başlamıştır. Nisan 1992. Yunanistan ve Makedonya tarafları masa başına gelmişler ve geçici anlaşmaya varabilmişlerdir. 142 . Devlet destekli olan Yunan şirketleri önemli yatırımlarda bulunmuştur. Makedonya ile savunma anlaşması imzalanmıştır. s.343 Yapılan anlaşmanın fiiliyata geçirilmesi ise 5 Ekim 1995’te Makedonya Parlamentosunun bayraklarında bulunan 16 ışınlı Vergina yıldızını 8 ışınlı hale getirmesi. Makedonya’da zarar eden Yunan şirketlerinin zararlarının karşılanacağı güvencesi verilmiştir. Aynı zamanda Makedonya’ya ekonomik yardımlar yapılmıştır. Yunanistan’ın tamamlanmıştır. Makedonya’ya ambargoyu kaldırmasından sonra. Almanyadan sonra Makedonya’nın ikinci ticari ortağı konumuna ulaşmıştır. ciddi oranda artmış ve Yunanistan. ekonomik bakımdan zayıf.

7. Yunanistan. Yunanistan ve Bulgaristan arasındaki ilişkinin artmasının bir başka sebebi de ortak sorun algılamalarıdır. gerek bölge ülkeleri. Dünya savaşlarından sonra karşı kutuplarda yer alan ülkeler arasındaki mesafeli ilişki.Bulgaristan İlişkileri Yunanistan ve Bulgaristan komşu iki devlet olarak uzun müddet Osmanlı devleti hâkimiyetinde yaşadıktan sonra bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. Bağımsızlıklar sonrası aralarında inişli çıkışlı bir ilişki grafiği izlenmiştir. Denize açılma bakımından Yunanistan. Bu nedenle ülkesinde Makedon azınlık olmadığını dile getirmektedir. Nitekim Makedonya’da 2001 bahar ve yaz aylarında Makedon ve Arnavutlar arasındaki çatışmalar. gereksede uluslarası alanda yoğun bir gayret içinde. bölgede istikrar yönünde inisiyatif kullanmaya gayret göstermektedir. Balkanlarda “Sınırların değişmezliği ilkesi” ni savunmaktadır. bu konularda taviz vermek istememektedir. yaklaşımı getirmiştir. bünyesinde Makedon azınlık bulunan ve ülkesine de sıçrama ihtimali bulunan Yunanistan’ı telaşlandırmıştır.155 Yunanistan için tarihsel ve kültürel mirası olan “Antik Yunan Tarihi” nin mirasçılığını tehlikeye sokması ve ülkesindeki Makedon azınlığı tanıyacağı anlamına geldiğine inanan Yunanistan. Balkanlarda istikrarın sağlanması yönünde Yunanistan. 6. Yunanistan’ın güvenliği açısından Makedonya’nın istikrarı önemlidir. Aynı zamanda da huzur içinde bir Mekedonya. Makedonya’da muhtemel çatışmaların Kosova’ya sıçrayacağı. Her iki ülkede de Makedon ve Müslüman Türk azınlığın durumunun rahatsızlık oluşturması. Özellikle Tito’nun . Yunanistan’ın Balkan komşularıyla iyi ilişkiler kurma politikası ile iki ülke arası ilişkiler artmıştır. Makedonya için vazgeçilmez bir ülkedir. kuzeyden gelecek kuşatma ihtimalini kaldırmak isteyen. ülkesinde ve Balkanlarda istikrar arayan Yunanistan için vazgeçilmezdir. oradan Arnavutluk ve Yunanistan’ı gereceği ve ilişkileri karmaşıklaştıracağı ihtimali ile Yunanistan. 1960’larda başlayan kutuplar arası yumuşama sonucunda yerini yakınlaşmaya bırakmıştır.

s. ASAM. Çift Kutuplu dünyanın sona ermesinden sonra diğer Doğu Bloğu ülkeleri gibi Bulgaristan da. Todor Jivkov’un iktidarındaki Bulgaristan’da Türk azınlığa karşı girişilen baskı ve zorla isim değiştirme politikalarına karşı uluslararası platformda zor durumda kalan ülkeye.233 . Bu yolda dış politika anlayışı değiştirilerek. Yugoslavya’nın dağılmasından sonra ise Makedon Cumhuriyeti’nin kurulmasından dolayı iki ülke de ortak tavır alarak. 1990’larda Türkiye’yle iyi ilişkiler kuran 344 Birgül Demirtaş Coşkun. Bulgaristan’ı destekleme gayretindedir. Ankara. Bu iki ülke arasındaki ilişkiler özellikle 1980’li yıllarda gelişmiştir.156 önderliğinde Yugoslavya’da bir Makedonya Cumhuriyetinin kurulması her iki ülkeyi de rahatsız etmiştir. ülkesindeki Türk azınlığa karşı baskıcı muamelesinin bitirmesiyle birlikte Türkiye’yle olan en büyük sorunu bitmiş ve ilişkilerin gelişmesinde önemli bir unsur olmuştur. İki ülke arasında yakınlaşmanın bir örneği. yakınlaşmıştır.. sosyalist yapısını değiştirerek yönünü batıya çevirmiştir. AB ve NATO üyeliği yolunu açmak amaçlanmıştır. Balkan Diplomasisi. karşıt bloklarda olmalarına rağmen. Bulgaristan’ın politikalarını desteklemiştir. iyi komşuluk ve İşbirliği Deklarasyonu imzalanmasıdır. Aynı zamanda. doğal olarak Bulgaristan’a yakınlaşmıştır. “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Bulgaristan’ın Dış Politikası”. Aynı kutupta olmalarına rağmen Türkiye ile birçok anlaşmazlığı bulunan Yunanistan.344 Bu kurumlara üye olan Yunanistan prestiji ve Balkan ülkelerine uyguladığı öncü olma siyasetiyle. Özellikle de AB ve NATO gibi ortaklıklara girme konusunda gayret göstermiştir. Batı Trakya’da Müslüman Türk azınlığın bulunmasından dolayı ve tehdit oluşturma potansiyeline karşı tedirgin olan Yunanistan. Makedonya Cumhuriyetine karşı aynı fikirleri paylaşan iki ülkenin diğer bir tehdit anlayışı da Türkiye ve Türk azınlık konusudur. Yunanistan destek vermiştir. Bulgaristan’ın. 200. Eylül 1986’da Yunanistan başbakanı Andreas Papandreu ve Bulgaristan devlet Başkanı Todor Jivkov arasında Dostluk. Bulgaristan’da bulunan Türk azınlığa karşı girilen baskı ve isim değiştirme hareketinin iyice artıp 1989’da Türklerin zorla toplu göçe maruz bırakılması ile Türkiye ve Bulgaristan ilişkileri iyice gerilmiştir.

100 345 . Avrupa Topluluğu yolunda Yunan desteğini alma çabası gözlenmektedir. F. Yunanistan ve Bulgaristan arasında 1991 yılında imzalanan iyi komşuluk ve işbirliği anlaşmasından sonra karşılıklı ilişkiler artmıştır. Bu projenin finansmanının da AB’den sağlanacağı belirtilmiştir. Stehen. Burgaz’dan Yunanistan’ın Dedeağaç limanına ulaşmaktadır. Vlachos. Diğer hat ise Burgaz’dan başlayıp Makedonya üzerinden geçip Arnavutluk’un Avlonya kentinde son bulmaktadır. ticari. Siyasi ilişkilerin yanında ekonomik. İlerde daha da artması beklenen ilişkiler için birkaç potansiyel pürüz konusu mevcuttur. RAND. Bulgaristan’ın özellikle Yunanistan’la iyi ilişkilerini kullanarak. Greece’s New Geopolitics. Yunanistan. askeri ve kültürel işbirliğine de gidilmiştir.2001. Kafkaslardaki petrolün Avrupa’daki kontrol noktası olma konumuna kavuşmasını amaçladığı değerlendirilmektedir. Bu iki hattın da başlangıç noktası Bulgaristan’ın Burgaz limanıdır. Günümüzde özellikle ekonomik açıdan artan ilişkilerle birçok Yunan firması Bulgaristan’da yatırım yapmaktadır. Balkanlarda birbirine rakip iki boru hattının geçmesi öngörülmektedir. s. 18 Nisan 1995 tarihinde ekonomik işbirliği protokolü imzalanmıştır. Yunanistan’ı da arkasına almak için bu iki ülke arasında bir denge politikası izlemiştir. Fakat Ocak 1992’de Makedonya’yı tanıyan ilk Balkan ülkesi olması Yunanistan’la ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir.345 Yunanistan ile Bulgaristan arasında 2000 yılında yapılan bir anlaşma ile Egnatia otoyolu ile paralel olarak Sofya-Selanik arasında Struma otoyolunun yapımına karar verilmiştir. özellikle BurgazDedeağaç hattının inşası yönünde gayret göstermektedir. Katia. Michele. Larrabee. Ian. Lesser. Novorossisk ve Supsa limanlarından tankerlerle Burgaz limanına getirilmesi ve buradan da boru hattıyla Dedeağaç’a ulaştırılması planlanmaktadır. Bu projenin hayata geçirilmesi ile Yunanistan’ın.157 Bulgaristan. Yunanistan ve Bulgaristan arasındaki ilişkiler her yönde artmıştır. Bu rakip iki boru hattı projesinin biri. Zanını. İki ülke ilişkileri açısından önemli bir unsur da inşa edilmesi planlanan boru hattı ve otoyol projeleridir. Daha sonra ekonomik açıdan ilişkiler daha da artmış. Bu uygulama gelecek petrolün.

Bu etkilenmeler ile halk ayaklanmış ve Ceausescu yönetimine son vermiştir. 1989. Boulder.1992 347 Mihai Manea. Bu bağlamda ilgili dönemde Federal Almanya tanınmış. Özellikle kurak mevsimlerde bu sorun gündeme gelmektedir.346 Aynı zamanda SSCB yörüngesi dışında özerk bir dış politika izlenmiştir. “Soğuk Savaştan Günümüze Romanya Diplomasisi”. Mark Almond. Nicolae Ceausescu’nun sert yönetiminde Romanya. Nehrin sularından daha fazla yararlanmak isteyen Yunanistan. ABD ile yakın temaslar kurmuş. Mary Allen Fischer. Greece The New Europe and The Changing International Order. Varşova Paktı askeri tatbikatlarına katılma reddedilmiş. Balkan Diplomasisi.158 Nostos Nehri meselesi bunlardan biridir. işbirliği ve iyi komşuluk anaşmasının getirdiği iyi ilişkiler. 1993. uluslararası anlaşmalardan doğan Yunanistan’dan Ege denizine çıkış talepleridir. elbette ki doğu bloğu ülkelerindeki köklü değişimden etkilenmiştir. 426 346 .258 348 Richard Clogg. 348 Farklı bir doğu bloğu ülkesi olan Romanya. Pella.8. Bulgaristan’ın kurmuş olduğu barajlardan daha fazla su istemektedir. s. Stavros Thomadakis (Ed. The Rise and Fall of Nicholae and Elena Ceausescu . Yunanistan’la iyi ilişkiler içinde olmuştur. Niholae Ceausescu: A Study in Political Leadership. Batı kurumlarıyla entegrasyon için AB ve NATO’ya üye bir Yunanistan’ın desteğinin önemini bilen Romanya. s. 1972’de dünya bankası ve IMF’ye üye olmuştur. Romanya’da meydana gelen rejim değişikliğinden sonra daha da artmıştır. Daha önce 1991’de imzalanan dostluk. Diğer bir sorun ise Bulgaristan’ın. 6. Bulgaristan’dan doğan nehir Yunanistan topraklarında denize dökülmektedir. New York. temel etkin anlayış haline gelmiştir. London. ASAM.). Ankara 2001. Bu dönem sonrasında yönünü batıya dönen Romanya’da batı kurumlarıyla entegrasyon adına hamleler yapılmıştır.347 Aynı zamanda Yunanistan’ın uluslararası alanda dışlandığı Albaylar Cuntası döneminde. 1973’te Ceausescu ülkeyi ziyaret ederek bu rejim döneminde Atina’yı resmi ziyaret eden ilk Avrupalı lider olmuştur. “Greece and The Balkans in 1990’s” Harry Psomiades. Yunanistan Romanya İlişkileri 1944’ten sonra açık bir Sovyet uydusu haline gelen Romanya’da Komünist Sovyet anlayışı. komünist temelli bir aile monarşisi haline gelmiştir.

karşılıklı ekonomik ilişkiler artmış. Yunanistan. Romanya’nın sabit hat devlet telekom kuruluşu Romtelecom ile 243 milyon dolarlık bir anlaşma yapmış. AB ve NATO üyeliği avantajlarını kullanan ülke. azınlıklar ve göçmenler sorunudur. Alpha Credit Bank’ın Romanya’daki alt kuruluşu olan “Banca Bucresti” nin yanı sıra Yunan Milli Bankası ve Yunan Ticaret Bankası. telekomünikasyon. . enerji ve ulaşım alanlarında ciddi yatırımlar yapmıştır. Güney Arnavutluk (Epir) Meselesi İki ülkenin ilişkilerini etkileyen en önemli kıstaslar.1. Yunan telekom devi OTE. ülkede faaliyet gösteren diğer Yunan bankalarıdır. Temelde pek problemleri olmayan iki ülkenin ilişkilerinin daha da gelişeceği beklenmektedir. ortak tatbikatler yapılması.9.159 İki ülke arasında 16 Şubat 1995 tarihinde imzalanan askeri işbirliği anlaşması ile karşılıklı işbirliği. Özellikle 1995 yılındaki Yunanistan-Romanya ve Bulgaristan arasındaki üçlü ekonomik işbirliği anlaşmasıyla. askeri öğrencilerin eğitilmesi konularında müşterek kararlar alınmıştır. Yunanistan’ın Romanya’ya ihracatı artmış. ilişkilerin sağlamlaştırılmasını amaçlanmaktadır. Yunanistan Arnavutluk İlişkileri 6. bilgi ve tecrübe paylaşımı. Romanya’da bankacılık sektöründe de etkili olan Yunanistan. özellikle elindeki ekonomik güçle Romanya’ya ekonomik yardım ve yatırım yapma yoluyla. bu anlaşmayla Romtelecom’daki hissesini yüzde 54’e çıkarmış ve böylece Romtelecom’un kontrolünü eline geçirmiştir. Kuzey Epir (Vorio Epirus) olarak adlandırdığı Arnavutluğun güneyinde yaşayan Yunan azınlığın durumuyla yakından ilgilidir. ülkede altyapı. Diğer Balkan ülkeleriyle ilişkilerinde görülen Yunan dış politikası. 6.9. Romanya ilişkilerinde de görülmektedir.

128. eğitim. Bunun yanında Komünist dönemde. vatandaşlık ve insan hakları bakımından ihlallere uğramıştır. “Albanian Identity and Balkan Roles”. Yunan hükümeti 100. Ortodoks olan unsurları da bu nüfusa eklemektedir. Fakat bu işgal fazla uzun ömürlü olamamış. Arnavutlukta diğer azınlıklarla karşılaştırıldığına Yunan azınlık en kalabalık azınlık grubudur. Yunan azınlığı kışkırtıp. Arnavutluk hükümeti 35. Arnavutluğun.000 arası bir Yunan azınlık olduğunu belirtirken. Yunanistan. John Wiley & Sons. Haziran 1917’de Kuzey Epir. Politik nüfus verilerinin değişikliliği aynı zamanda baz alınan verilerden de kaynaklanmaktadır. Etnik gruplar iki ülke ilişkilerinde belirleyici roldedirler. New York. Buna karşın Arnavutluk’ta Yunanistan’ı.000 e kadar çıkartmaktadırlar. Fakat politik boyuta çekilen nüfus oranı farklı farklı şekilde kabul edilmektedir.000 Yunanlının yaşadığını belirtmektedir. Yunan azınlığın haklarını gözetmediği konusunda sürekli şikâyetçidir. . Hatta bazı Yunan kurumlar bu sayıyı 250.160 Yunanlılar. Arnavutluk. ayrılıkçı örgütler oluşturmaması konusunda uyarmaktadır. Yunan azınlık olarak sadece Ortodoks olanları değil. 1989’daki nüfus sayımında ise yaklaşık 60 bin Yunanlı azınlığın mevcut bulunduğu açıklanmıştır.349 Arnavutlukta yaşayan Yunanlıların sayısı da ayrı bir polemik konusudur. Bölge 1914 Mayısında imzalanan Korfu anlaşmasıyla Yunanistan’a verilmiş ve Ekim 1914’te Yunan ordusunca işgal edilmiştir. s. Darrick Danta (der.000. tarihi açıdan bölgenin yerlileri Arnavutlar olarak gösterilmiş ve buradaki Yunanlıların Osmanlı döneminde çalışmak için getirilen Yunanlılardan ibaret olduğu savunulmaktadır.). Hâlbuki Yunanistan. İtalyan koruması altında Arnavutluk’a verilmiştir Komünist yönetim altında Yunan azınlık dini. Reconstructing the Balkans: A Geography of the New Southeast Europe. tarihi açıdan bölgenin Yunan olduğu görüşündedirler. Yunanca konuşmasını da ele almaktadır. Derek Hall. bölgede yaşayan Yunan azınlığın bölgenin en eski yaşayan unsuru olarak dile getirip. 40. son 349 Derek Hall. Arnavut kaynaklarında ise buna karşılık. 1996.

İki OMONIA üyesi Mart 1992’de yapılan genel seçimle Arnavutluk Parlamentosuna girmişlerdir. Bu anlaşmazlıkların en büyük sebebi ise iki ülke unsurlarının diğer ülkede azınlık konumda bulunması ve buna dayalı olarak ilgili her an birbirlerini tehdit sebebi olarak görmeleridir. Yunan aşırı kanadı olan ve birleşmeyi amaçlayan ENOSIS grubunun etkisine girmiştir. Bu dönemde OMONIA Yunan azınlığın haklarını savunmak için 1990’da kurulmuştur. . 6. komünist dönemde engellenen birçok haklar Yunan azınlığa verilmeye başlanmıştır. 177. Genellikle anlaşmazlıklar ve uzlaşmazlıklar göze çarpmaktadır. History of… . s.4 milyon nüfusa sahip Arnavutluk’ta bu azınlık sorunu özellikle Komünizm sonrasında odak nokta haline gelmiştir. Bu işgalde müttefikleriyle birlikte hareket eden Yunanistan Arnavutluğun güneyini işgal etmiş ve Nisan 1916’da alınan bir kararla Arnavutluğun güneyi. Toplam 3. 28 Kasım 1912’de bağımsızlığını ilan edip 1913’te uluslararası topluluk tarafından tanınan ülke. Demokrasinin gelişmesiyle. her zaman Arnavutluk ve 350 Barbara Jelavich. 1913–1991 Arası Dönem Yunanistan ve Arnavutluk ilişkilerinin geçmişine bakacak olursak çok iyi ilişkilere sahip iki devletten bahsedemeyiz.2. Yunanistan’ın “Kuzey Epir” bölgesi olarak adlandırdığı Arnavutluk’un güneyini kendisine bağlaması ile ilgili tarihteki plânı. okullarda Yunanca’ya izin verilmiştir. Arnavutluk İşçi Partisi Merkez Komite Üyesi Spiro Koleka gibi birçok Yunan orijinli kişinin de önemli mevkilere geldiğini belirtmekte yarar vardır. 1914’te Birinci Dünya Savaşı sırasında işgale uğramıştır.9. Arnavutlukta komünizm bitip birçok haklar temin edildikten sonra. Dini özgürlük için Kiliseler yeniden açılmış. Yunanistan’ın bir parçası olarak ilan edilmiştir. 1989–90 şartlarında insan haklarından kaynaklanan sebeplerle Yunan haklarını korumak için kurulan OMONIA.350 Bu girişimle açığa çıkan.161 komünist savunma bakanı Simon Stefani.

Los Angeles. Dünya savaşı bitiminden sonra savaş durumunda olan iki devlet savaşı bitiren anlaşma yapmadıklarından savaş durumu uzun süre devam etmiştir. Dünya savaşından sonra. teknik olarak. Loyola Marymount University. ancak Ağustos 1987’de son verme kararı almıştır. 45 yıllık bir aradan sonra iki ülke arasındaki sınır kapıları açılabilmiştir. Savaş durumuna son verilmiş olsa da. Yunanistan’ın Arnavutluk’a karşı ilân ettiği savaş durumunun. s. her iki ülke de İtalyan tehdidi altında bulunmaktaydı. 79. Arnavutlar ve İtalyanların bu büyük tehdide karşı ortak hareket edememelerinin de başlıca sebebi Yunanistan’ın Arnavutluğun Güneyi hakkındaki görüşleri olmuştur.352 Enver Hoca’nın 1967’de ülkede dini yasak etmesinin ardından. Yunan kaynakları kapalı rejim olan Enver Hoca döneminde Arnavutluktaki Yunan azınlığa asimilasyon politikası uygulandığını belirtmektedir. Yunanistan parlâmentosunda halen. 351 . Balkan Currents: Studies in the History. Tüm Arnavutlar gibi Yunanlı azınlık da dinî özgürlüğünü yitirmiştir.351 Fakat bu uygulamalar kapalılıkla yapılmıştır çünkü açığa çıktığında yada Yunanistan’a zorla göç ettirilmesi durumunda. Yunanistan. Bu sebeple. Mayıs 1971’de imzalanan bir ticaret anlaşması ile yeniden kurulduktan sonra 1985’te.). Savaş Durumu Kanunu’nun kaldırılması kararıyla bir oylama yapılmamıştır. Tritle (der. bölgeyi dikkatli izleyen Yunanistan için. “savaş sebebi” sayılacaktı. Culture and Society of a Divided Land. Arnavutluk’a karşı 1940’ta ilân ettiği savaş durumuna. Fakat Arnavutluk’tan beklenen herhangi bir karşılık alınamamaktan şikâyetle. halen bile devam etmekte olduğunu söyleyebiliriz. Basil Kondis. Gergin olan diplomatik ilişkiler ancak. I. Lawrence A. 1998. “The Greek Minority in Albania”. II.162 Yunanistan arasında problem olmuş ve Arnavut yöneticilerinin genel olarak Yunanlı azınlığa şüphe ile yaklaşmasına neden olmuştur. Dünya Savaşında. iki ülke arası ilişkiler olumsuzluğunu devam ettirmiştir. Dünyayı kavuran diğer bir savaş anaforu olan II.

Boulder.000 Arnavut göçmeni ülkeden sınır dışı etmiştir. Reuters. Bu olayın ardından ülkedeki Yunan Thanasis Kandas. “Greek Security Concerns”. Yunanistan’ı ziyaretlerine. 355 Elez Biberaj. s. s. gerilimi iyice arttırmıştır. İlgili dönemin Yunanistan Başbakanı Konstantinos Mitsotakis 1993 Temmuzunda.242 352 . Haziran 1993 tarihinden itibaren artan gerilimle. Yunanistan. Cumhurbaşkanı Sali Berişa bu değerlendirmenin ardından ülkedeki Yunan azınlık için gelecek bir özerklik isteğinin çıkacağını bilmekteydi.9. 11.Arnavutluk ilişkilerinde iyileşme beklenmekteydi. s.11. 354 Sullivan M. 1996. 25 August 1995. East European Monographs. “Omonia” adında Yunan azınlık haklarını savunan birliğin seçime girmesine ve parlamentoya 5 üyesini sokmasına izin verilmiştir.354 Yunanistan’da misilleme olarak 30. Güney Arnavutluktaki Yunan azınlığın. vol. Yunanlı bu din adamının sınır dışı edilmiş.353 Arnavutlukta yaşayan Yunan azınlığına ayrılıkçı fikirler enjekte etmek ve Güney Arnavutluk’u Yunanistan’a bağlamak amacında olduğu iddia edilen ve ülkenin önemli kısmını Yunanistan sınırları içinde gösteren haritalar dağıtan Yunanlı din adamı Chrysostomos Maidonis’un tutuklanması. no 15.3. “Mending Relations with Greece” in Transition. US. 11-16. pp.163 6. Common Security Regimes in the Balkans. “Old Tensions Rekindled in Albania”.).355 Nisan 1994’te ise bu gerilimde ilk defa bir silahlı çatışma olmuştur. 28 Ekim 1993. 29 Ekim 1993. Yine aynı dönemde Omonia liderleri de özerklik ile ilgili taleplerini açık bir şekilde gündeme getirmişlerdir. Helena Smith. p. 1. Westview Pres. Yunan azınlığın dini hakları elde etmesine. Kosova’daki Arnavutlarla eşit durumda değerlendirilmesi gerektiği yönündeki talepleri Arnavutluk hükümetini rahatsız etmiştir. 81 353 Lulzim Lika. Kuzey Epir Özgürlük Cephesi olarak bilinen aşırı milliyetçi Yunan militanları. The Guardian. Komünizm Sonrası Dönem Sosyalist rejimin sona ermesinden sonra. Albania in Transition: The Rocky Road to Democracy. “Albania’s Ethnic Greeks Want Self-Rule”. Kosta Tsipis (der. bir Arnavut askeri kışlasına saldırıp iki askeri öldürmüşlerdir. 1999. New York. Fakat Yunanistan’ın Epir bölgesindeki Yunanlılar üzerinde etkili olmaya başlaması ve ayrılıkçı fikirler empoze ettiği yönündeki iddialarla ilişkiler yeniden gerilmeye başladı.

s. Yunanistan’ın uluslararası alanda Berişa karşıtı propaganda yaptığı bilinmektedir. Enver Hoca döneminde malları elinden alınan Yunan azınlığa tazminat ödenmesi şartıyla bu durumla ilgileneceğini bildirmiştir.360 Bu mesele hala çözüme kavuşturulmuş değildir. Londra. Yunan lobisinin etkisiyle Arnavutluk-Amerikan Girişim Fonu’na vereceği 30 milyon doları askıya almış.356 Berişa. s. Goralczyk (der). Revolution and Change in Central and Eastern Europe. ‘Albanian Nationalism and Prospects for Greeter Albania’ …s.358 Yunanistan tekrar karşı atağa geçmiştir ve o yılın sonuna kadar.244 357 356 . Yunanistan’ı Arnavutluk’a karşı soğuk savaş başlatmakla suçlamıştır. Aynı zamanda Yunanistan. ülkede barınan Arnavutluk göçmenlerinden yaklaşık 70 binini sınır dışı ettiği tahmin edilmektedir. “Albania: Beyond the Hoxha Legacy”. 1999.: The Rocky Road to Democracy. Avrupa Birliği’nin Arnavutluk’a yönelik yardımlarını bloke etme tehdidini. s. Aslen Yunanistan’da yaşayan fakat 1946–1949 yılları arasındaki ülkede yaşanan iç savaş döneminde sınır dışı edilmelerinin ardından Arnavutluğa yerleşen bu topluluk 1990’ların başından itibaren Yunanistan’da kalan malları için tazminat istemeye başlamışlardır. Macmillan Press Ltd.pp. Eastern Europe. US: West View Pres. 2000. Uzun süre bu yöndeki isteklere kayıtsız kalan Yunanistan. The International Spectator.357 Omonia yöneticilerinden beşinin Ağustos 1994’te bölücülüğü teşvik etme ve casusluk yapma suçundan tutuklanmasına tepki olarak. Transformations of Post-Communist States.359 Azınlık sorununda bir başka yön ise Çamerya Arnavutlarının durumudur. Fabian Schmidt. 360 Danopoulos ve Chopani. “Albanian Foreign Policy Between Geography and History”.362 Sullivan M. 221 358 Elez Biberaj. “Kuzey Epir Özgürlük cephesi” adlı Yunan örgütünün saldırıyı üstlenmesinin ardından başbakan Berişa. East ve Pontin ‘Albania’.361 Sonunda ABD. p. 80. 362 Elez Biberaj. Kostecki. Zukrowska. “Mending. olaydan Yunan hükümetini sorumlu tutmuştur. 11–16. Arnavutluk ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin ciddi oranda gerilmesinin ardından.). AB de yapacağı 40 milyon dolarlık yardımı geçici olarak bloke etmiştir. Albania in Transition: …. …. Nisan-Haziran 1998.164 azınlığın haklarını korumak üzere kurulan OMONIA grubuna üye beş kişi saldırılara yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklanmıştır.. Ablania in Transition.186 361 Remzi Lani. East and Pontin (der. s. Cilt 33..11. bir koz olarak sürekli Berişa’ya karşı kullanmıştır. Sayı 2.242-244 359 Terence Duffy.

Yunanistan’ın komşularıyla izlediği sert ve gerginlik politikası sonucunda.364 1996 yılından sonra Yunanistan’ın Arnavutluk politikalarındaki iyileşmenin ardında. böylece Yunan azınlık için kendi dillerinde okul kurma imkânı doğmuştur.363 Haziran 1995’te ise Arnavutluk Meclisi kabul ettiği yasa ile yabancı dilde öğretim yapacak okullara izin vermiş. Arnavutluğun verdiği bu taviz sonrasında. Altüst olan Dünya. karşılıklı siyasi ve ekonomik işbirliğinin arttırılmasının yanı sıra Arnavutluk’un Yunan azınlığın durumunun daha iyi hale getirilmesi için teminat verdiği açıklanmıştır.5 Marisol. Üsküp. 1995 yılının ilk ayında Omonia üyesi kişiler serbest bırakılarak tansiyon düşürülmeye çalışılmıştır. s. Arnavutluk. 1997. s. Arnavutluğun uluslararası alanda zor durumda kalması ve Sırbistan ve Yunanistan arasında kalınması ile oluşacak olumsuz durumdan sıyrılma isteği vardır. Sali Berişa’ya karşı Yunanistan’ın tutumu ve Arnavutluk politikalarının sertliği karşısında Arnavutluk. Makedonya ve Türkiye birbirine yaklaşmıştır. 14 Mart 1995. Arnavutluk. Makedonya’nın bağımsızlığını tanımayan Yunanistan’a karşı da Makedonya. hatta desteğini alarak bu kurumlara girebilme yolunun. özellikle AB ve NATO üyeliği durumunda Yunanistan engeline takılmadan.165 Yunanistan’ın uluslar arası alanda tutumu ve Arnavutluğu zor durumda bırakmasının ardından. Buna cevap olarak da 14–16 Mart tarihinde Yunan Dışişleri Bakanı’nın Arnavutluk ziyareti ortamı yumuşatma adına önemli bir girişim olmuş. 1995 yılına kadar Arnavutluk ve Makedonya’ya karşı sert ve dışlayıcı politikalar güden Yunanistan. Bu yolda da Türkiye gibi diğer önemli bölge ülkesiyle ilişkiler kurup uygun dengeler kurmak düşüncesi mevcuttur. iyi ilişkiyle sağlanabileceği düşüncesindedir. Türkiye’yle yakınlaşma gereği duymuştur. Ümit Yayıncılık. Touraine. ilişkiler düzelme yoluna girmiştir. Türkiye’yle yakınlaşma ihtiyacı duymuştur. Türkiye için de bu durum Yunanistan’la Balkanlardaki etkinlik mücadelesi için bir koz olmuş durumdaydı. Ankara. 363 364 Birlik Gazetesi. uluslararası kurumlarda zor durumda kalınmadan. 1995 sonrasında uygulamaya konulan yeni Balkan politikasının etkisi önemlidir. Arnavutluk açısından bakılırsa da. Balkanlarda işbirliğine dayanan ekonomi-politik anlayışıyla iyi ilişkilere dayalı siyaseti benimsemiştir. İki ülke ilişkilerinin iyiye gitmesinin ardında Yunanistan tarafına bakıldığında. Türkiye faktörünü de iyi değerlendirmek gerektir. 185 .

). Türkiye’nin Yeni Dünyası: Türk Dış Politikasının Değişen Dinamikleri. Ekonomik problemlerin halk tarafından iyice hissedilmesi. 1996 Martında Arnavutluğu ziyaret etmiş ve ardından Dostluk. 119 . Özellikle Bankerler Krizi olarak adlandırılan silahlı ayaklanma işin ciddi boyuta geldiğinin göstergesi oldu. Arnavutluk. Buradaki isyancıların Yunanistan destekli oldukları ve Yunanistan’dan yardım aldıkları iddiası. Bu ziyaret sonucunda Yunanistan’daki Arnavutların durumunun görüşülmesinin yanı sıra. iç politikada yakalayamamıştır. İşbirliği ve İyi Komşuluk anlaşması imzalanmıştır. anti-demokratik tutumları sonucunda oluşan memnuniyetsizlik ayaklanmaya kadar gitmiştir. Sabri Sayarı (der. Alan Makovsky. 26 Mart 1996’da iki yeni sınır kapısının açılmasını kabul ettiğini açıklamıştır. Arnavutlukla yakınlaşmış. Arnavutluk’ta Berişa hükümeti dış politikada açık ve dengeli politikalarındaki başarısını. Türkiye’nin Balkanlarda girdiği yakınlaşma ve aktif siyaset. Her alanda Arnavutluğun NATO ve AB’ye girmesinin destekleneceği açıklanmıştır. s. Berişa hükümetle Yunan hükümetinin arasını açmıştır. Yeniden dostluğa ve yakınlaşmaya dayalı politikalar üreten Yunanistan. Bursa. Bu ziyaret sonrasında Arnavutluk savunma ve Dışişleri bakanları da Yunanistan’a ziyarette bulunmuşlardır. 2002. Bu ilişkiler neticesinde Türkiye’nin bu ülkelere ilgisi azalmış ve aynı zamanda Balkanlara yakın ilgi göreceli olarak azalmaya başlamıştır. “Türkiye’nin Balkanlar Politikası”. komşularıyla ilişkilerini yeniden gözden geçirme ihtiyacını doğurmuştur. 365 Şule Kut.166 Türkiye’nin Balkanlara ilgisi ve nüfusunun %70’i Müslüman bir ülke olan Arnavutluk’la daha da yakınlaşmasının ardından dile getirilen dış politikada İslam unsurunu kullanma eleştirisine Türkiye. Yunanistan’ı zor durumda bırakmış. muhaliflerine yönelik sert politikaları. savunma ve askeri alanda da anlaşmalar yapılmıştır. Makedonya ile yakın ilişkiye girmiştir.365 Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstaninos Stefanopulos. Bununla beraber Arnavutluk’taki Yunan halklarının durumunda daha çok haklar verileceği bildirilmiştir. uyguladığı sert ve tavizsiz politikaları. Bu ayaklanma Arnavutluğun Güney kesimine sıçrayınca işin boyutu da değişmeye başlamıştır. Alfa Yayınları. halkının çoğunluğu Ortodoks olan Makedonya ile yakın ilişkiye girerek bir cevap vermiştir.

Şu anda 400 binin üzerinde Arnavut’un yasal veya yasal olmayan bir şekilde Yunanistan’da çalıştığı tahmin edilmektedir.3 milyon civarında olan Arnavutluk’tan yaklaşık 300 bin Arnavut göç etmiş ve ağırlıklı olarak Yunanistan ve İtalya’ya yerleşmiştir. İlkbahar-Yaz. İktidara gelmeden önce Yunanistan ve Sırbistan’la iyi ilişkiler kuracağı sinyallerini veren Fatos Nano hükümeti. eğitim. 366 367 Hasan Ünal. Arnavut subaylar Yunan askeri akademisinde eğitilmeye başlanmıştır. “Balkanlarda Arnavur Sorunu”. 111. Arnavutluk ordusunun eğitilmesi yönünde anlaşmaya varılmış. Berisa hükümeti döneminde uygulanan dengeli dış politikadan ayrılıp. sayı:1-2. Yunanistan ve Sırbistan’a yakın bir dış politika izlediği gözlenmektedir. Avrasya Dosyası. 1990–1993 yılları arasında. Bu anlaşma Arnavutluk’un AB üyesi bir ülkeyle imzaladığı ilk anlaşmadır. Yunanistan’la birçok alanda ikili anlaşmalar yapılmıştır. ICG. 1998.143 Hasan Ünal. . Seçimlerden önce Sosyalist Parti başkanı Fatos Nano’nun Yunanistan’da seçim kampanyası düzenlemesi ve ülkedeki Arnavut işçilerin otobüslerle taşınıp oy vermesi desteklenmiştir.167 Yaşanan karışıklıklar sonucunda AB girişimleri ile ülkeye çok uluslu bir güç gönderilmiştir. 9. 29 Haziran 1997’de AGİT gözleminde yapılan seçimin galibi sosyalist parti olmuştur. “Arnavutluk İyice Yunanistan’a Kayıyor”.368 Yunanistan’da çalışan Arnavutlar hem ülkenin iş istihdamı yönünde durumu kolaylaştırırken aynı zamanda da Arnavutluğa para akışını sağlamaktadırlar. Arnavutluk anayasasının hazırlanması. güvenlik ve askeri alanlarda ve diğer birçok alanda Arnavutlukla yakın ilişkilere başlamıştır. Arnavutluk’un AB ve NATO’ya girme hususunda Yunanistan’dan yardım ve destek göreceğini bildiren bir protokol imzalanmıştır. Berişa hükümetiyle sorun yaşayan Yunanistan için Fatos Nano’nun iktidarı tercih edilmekteydi. Ekonomik alanda yardım ve yatırımlarla ülkeye giren Yunanistan’la. 8 Eylül 1998’de iki ülke arasında. Balkans Report No.366 Nano hükümetiyle iyi ilişkiler kuran Yunan hükümeti. s. toplam nüfusu 3.367 Arnavutluk açısından ilişkilerin iyi tutulmasının önemli bir sebebi de Yunanistan’daki Arnavut işçilerin durumudur. Sosyalist Partinin izlediği dış politikalarla Yunanistan’a fazla bağımlı olmakla suçlanmıştır. 9 Ocak 1998 368 “Albania: State of the Nation”. Zaman. s.

. 1997.372 Ekonomik ilişkilerde Yunanistan. .000’in üzerinde Arnavut’un göçmen olarak barındığı belirtilmektedir. Londra. 1994. Azınlık sayısını minimum tutmak isteyen Yunanistan’ın ülkede iş arayan bazı Arnavutluk vatandaşlarının.. Aslen Yunanistan’da bulunan Arnavut azınlık sadece işçilerden ibaret değildir. Minority Rights Publications. kredi ve hibe yoluyla Arnavutluk üzerinde etkili olma politikasıyla hareket etmektedir. Çamerya Arnavutları ve çalışma amacıyla Yunanistan’da barınan göçmen Arnavutlar olarak üçe ayrılmaktadır. 693 milyon dolar kredi şeklinde bir yardım paketi onaylamıştır. yasadışı çalışan Arnavut işçileri sınır dışı etmektedir. Arnavutlar Ortodoks Arnavutlar (Arvanidesler).371 Günümüzde Çamerya bölgesinde yaklaşık 100. İkinci dalga ise 1945’ten sonra yaklaşık 30 bin Çameryalı Arnavut’u sınır dışı edilmesiyle gerçekleşmiştir. yüzyılda Atina çevresinde yoğun bir olarak yaşadıkları bilinmektedir.168 Fakat ne zaman iki ülke arasındaki ilişkiler gerilince Yunanistan.000 Arnavut’un yaşadığı tahmin edilmektedir. Arnavutluk’un Yunanistan’la olan 369 John Shea. Yunan vatandaşlığına geçirmek için isimlerini Yunanca isimlerle değiştirdiklerini bildirenler vardır. 19. 85. Ortodoks Arnavutları ciddi oranda Helenleştirdiği’ne değinilmektedir. Ortodoks Arnavutların 19. 1923’te Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi sonucunda Anadolu’ya yerleştirildiği tahmin edilmektedir. Albania in Transition: …. 189. Özellikle ekonomik alanda Arnavutlukta faaliyet gösteren Yunan firmaları ciddi yatırımlar ve girişimlerde bulunmaktadırlar.000’inin. Bunlardan ilk dalga olarak. s. Atina nüfusunun yüzde 24’ünün Arnavut olduğu ifade edilmektedir. Arnavutluk’a 7 milyon doları hibe. North Carolina. 88. 370 Hugh Poulton. Bunun yanında ülkede 400. yardım. bu protokol ile Yunanistan. yüzyılın başlarında. s. 369 Fakat ilerleyen tarihlerde Yunanistan’ın. McFarland & Company.370 Önemli kısmı Müslüman olan Çamerya Arnavutları ise daha çok sınır dışı edilme yoluyla eritilme yoluna gidilmiştir. 12 Eylül 1997 tarihinde iki ülke arasında Ekonomik İşbirliği Protokolü imzalanmış. Nano’nun istifasından sonra da Yunanistan’la ilişkiler gelişmeye devam etmiştir. Macedonia and Greece: The Struggle to Define a New Balkan Nation. The Balkans: Minorities and States in Conflict. aynı mezhepten oldukları. s. 371 Elez Biberaj. 15.

inşaat gibi sektörlerde Arnavutluk’ta faaliyete başlamış ve 300 milyon Euro’yu aşan miktarda dolaysız yabancı yatırımda bulunmuştur. Yunanistan Beyaz Kitabı 2000. Arnavutluk için de Yunanistan’la iyi ilişkiler gereklidir. ithalatında %29’a ulaşmıştır. biranın %59’u Yunanistan kaynaklıdır. Yunanistan açısından Arnavutluk ilişkileri oldukça önemlidir. “Balkanlar’ın Yeniden Yapılanması ile ilgili Yunan Plânı”na da dâhil etmiştir.760. Ülkenin ihracatında Yunanistan’ın payı %12. ithal edilen içme suyunun %63’ü.html 375 Agreement on a Five Year Development Cooperation Programme 2002–2006. The World Factbook. gerekse de Yunanistan’daki Arnavutların durumu bu ilişkilerin devamı için önemli etkenlerdir.cia. Between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Republic of Albania.374 Yunanistan Arnavutluk’u ayrıca “Beş Yıllık Kalkınma İşbirliği Programı” sayesinde. John Shea. www. petrol.375 Yunanistan şirketleri.grl 376 “Bilateral Relations Between Greece and Albania”.grl 373 372 .000 dolara ulaşmıştır. Arnavut işçiler için iş mekânı olmasının yanında Yunanistan.373 Arnavutluk’un ithalini yaptığı gıda maddelerinin %20’si.169 dış ticaret hacmi 2000 yılında %12’den fazla bir büyüme göstererek. http://www. son on yılda 220 Yunan şirketi ile iletişim. Yunanistan. Arnavutluk’un en önemli 2. Ministry of Foreign Affairs. bölüm 3. 2002 yılı itibariyle bu rakam Arnavutluk’taki dolaysız yabancı yatırım toplamının yüzde 27’sine karşılık gelmekte ve Yunanistan’ı bu konuda birinci sıraya taşımaktadır. Karşılıklı ilişkiler her ne kadar iyi gitse de. Hellenic Republic. http://www. 376 Sonuç olarak. s. 339. 361. gerek Güney Arnavutluktaki Yunan azınlık.2 374 CIA.mfa.mfa.…. Macedonia and Greece: The Struggle to Define a New Balkan Nation.gov/publications/factbook/geos/al. bankacılık. ticaret ortağı haline gelmiştir. Albania. vetosuyla AB fonlarının Arnavutluk’a gelmesine ve AB üyeliğine engel olabilmektedir.

ARNAVUTLUK VE BALKANLAR 7. ikincisi Enver Hoca Dönemindeki Komünizm Dönemi. İtalyan ve Sırp güçler tarafından işgale uğradı. 1993. Bu önemli pozisyonunu elbette ki Balkan ülkelerine dağılmış Arnavutların mevcudiyetinden almaktadır.5 milyon Arnavut’tan ancak 800. potansiyel itibariyle Balkanları huzur veya ateş topu bölgesi haline getirebilecek öneme sahiptir. Osmanlı Devletinden ayrılıp batılı devletler tarafından bağımsızlığının tanındığı 10 Temmuz 1913 tarihindeki durumu. Wounded Eagle. fakir. 1992.170 7. basit görünümlü ülkesi olan Arnavutluk.. Bu işgalle Kral Zogo.1. Albania’s Fight for Survival. gücünü jandarma kuvvetleri ile ordudan alan geleneksel bir diktatörlük kurmuştur. küçük. London. Kuruluşundan itibaren sancılı yıllar geçiren ülke. II. Arnavutluk’un Kısa Tarihçesi Balkanların. Kral Zog. bağımsızlığının daha birinci yılında Yunan. Balkanlar.379 Sina Akşin. önce Yunanistan’a oradan da İngiltere’ye kaçmak zorunda kaldı. Almanya’nın desteğini alan İtalya 7 Nisan 1939’da Arnavutluk’u işgal etti.000’i kurulan bu Arnavut devletin sınırları içindeydi. ülkenin sürekli problemlerle uğraşacağı sinyallerini vermekteydi.10 379 İhsan Gürkan.378 Uzun süren İtalya ile sıcak ilişkiler bu dönemde yerini mesafeli ve gergin bir duruma bıraktı. Birincisi Kral Zogo ile yönetilen Krallık Dönemi. Isnstitute for European Defence and Strategic Studies. Dünya Savaşı Sonrası Balkanlar. Üçüncüsü ise Komünizm sonrası Ramiz Alia ve Sali Berisha ile devam eden Demokratik dönemdir. s. Arnavutluk siyasi tarihine bakılınca üç önemli dönem gözlenmektedir. İstanbul. “İki Savaş Arası …. OBİV Yayınları. p. Balkanlarda yaşayan 1. Ahmet Zago’nun 1 Eylül 1928 tarihinde kendisini ‘Kral Zog I’ olarak ilan edip taç giymesiyle377 başlayan bu dönem 1928–1939 tarihleri arasını kapsar.135 378 377 . s. Melek Fırat. içinde tezatlar barındıran.112 Makro Milivojevic.

Arnavutluk yönetimi.380 Enver Hoca’nın 11 Nisan 1985 tarihinde ölümünden sonra yerine Ramiz Alia getirilmiştir. %500 enflasyon ve % 45–80 arası işsizlik vardı. 16. azınlık çeşitliliği olarak 380 Fahir Armaoğlu. Uyguladığı rejim sonucunda Arnavutluk. Seçimlerden sonra Avrupa’dan yardım gelmeye başlamıştır. Demokratik Parti iktidara geldiğinde Arnavutluk ekonomisi iflasın eşiğindeydi. dış ilişkilerinde. bir de bölgenin istikrarsızlığı da eklenince dış yatırımlarda ciddi azalmalar meydana gelmiştir.7.. 22 Mart 1992’de yapılan seçimler başlıca 2 parti arasında geçmiştir. dünyayla entegre olma ve demokratikleşme yolunda mesafeler almışlardır. kapılarını tüm dünyaya kapatmıştır. 11 Ocak 1946’da Arnavutluk Halk Cumhuriyetinin ilanıyla Devlet başkanı oldu. Ülke içindeki ekonomik olumsuzluk ve istikrarsızlığa. Fakat tüm Balkanlarda görülen Sosyalist rejimlerin yıkılması ve halkın demokratikleşme isteklerine karşı demokratikleşme hareketlerine başlamak zorunda kalmıştır.s.1992’de Arnavutluk Parlamentosu Komünist Partiyi yasakladı. Arnavutluk.2. Demokrasiye geçiş çabalarında Komünizm izlerini silmek için. Tek adam halinde Marksist-Leninist anlayışta ülkeyi yöneten Enver Hoca.171 26 Mayıs 1944’te kurulan geçici hükümetin başkanlığına getirilen Enver Hoca. Ekonomik Reformları gerçekleştiremeyen Komünist yönetim kendi sonunu hazırlamış oldu. sosyalist rejimin devamını esas almaktaydı.245 . Avrupa ile bütünleşmek istediklerini ve dış yardımlara açık olduklarını bildirdi. 11 Nisan 1985 tarihinde ölene kadar devlet başkanlığını yürütmüştür.yy’ın Siyasi…. 7. politikalarında önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 20. Enver Hoca’ya göre daha yumuşak bir rejime yönelen Alia. Sosyalizmi temsil eden İşçi Partisi ve Sali Berisha liderliğinde Demokratik Parti arasındaki mücadeleyi Demokratik Parti kazanmıştır. Hükümetler bu problemi çözmek için daha fazla dışa açılma. Demokratikleşmeye geçince dış politikada yalnızlık politikasına son verilmiştir. Arnavutlukta Yaşayan Azınlıklar Ülke içindeki farklı azınlıkların mevcudiyeti.

Ulahlar ve Türklerin oluşturduğu toplam azınlık ülke genel nüfusunun ancak % 2’sine ulaşmaktadır. Diğer Balkan ülkelerinin tersine etnik olarak genel oranda homojen yapıya sahiptir. Bulgarlar. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Sali Berisha’nın Yunan azınlığı yok etme niyetinde olduğu şeklindeki suçlamaları.2. Sırplar.1. Yahudiler. Diğerler Azınlıklar Arnavutluk sınırları içinde ikinci önemli azınlık grubu Makedonyalı azınlıktır.172 Balkanların en şanslı ülkesidir. Yunan kralı Konstantin’in Arnavutluk sınırında. Yunanistan’ın Kuzey Epir olarak adlandırdığı bölgede yaşamaktadırlar. Papandreu’nun.s.2.000 olarak tahmin edilmektedir. 11 Eylül 1994’de Yunanistan Başbakanı A. 42 . Politik olarak farklı sayılar verilmekle birlikte resmi olarak nüfusun % 2 sini oluşturdukları belirtilmektedir. Milliyetler ve Sınırlar. Sayıları 20. London. Bölgede yaşayan etnik Yunanlıların durumu iki ülke arasındaki ilişkilerde sürekli gerilim meselesi halinde kalmıştır. 186 382 Stefanos Yerasimos. Arnavutluk makamlarının.. Arnavutlukta bulunan Makedonlar. Yunan azınlık Arnavutluğun güney kesiminde. ……. From Anarchy to a Balkan Identity. 7. Çingeneler. Karadağlılar. üzerinde “Yunan sınırı burada bitmez: Kuzey Epir” yazılı anıtın açılışını yapması382.2. Makedon ve Bulgar kökenli nüfus genel olarak Yunanistan ve Makedonya 381 Miranda Vickers. James Pettifer.381 Ülke nüfusunun %98’i Arnavut kökenli vatandaşlarından oluşmaktadır. Yunan kaynakları ise bu oranı kabul etmemekle birlikte oranın daha fazla olduğu iddiasındadırlar. s. Yunan Azınlık Arnavutluk içindeki en önemli azınlık grubu olarak belirtilen azınlık grubu Yunanlılardır. Albania. 7. bölgede artan gerilimin birkaç örnek açıklamalarıdır. Yunanistan’ın yayılmacı politikasından şikâyetleri ve bölgede gözü olduğu söylemleri. 1997. Günümüzde iki ülke ilişkilerinin iyi gitmesi sebebiyle bu azınlık üzerine politikalarda ılımlılık gözlemlenmektedir.

1961’de Sovyetler Birliği ve Çin arasındaki anlaşmazlıkta Çin tarafına yakın tutumuyla. ülkeyi kapalı bir kutu haline gelmiştir. 69 . Albania. Ülkede Sosyalist rejimin kurulduğu ilk yıllardan 1948’e kadar Yugoslavya etkisinde Kalan Arnavutluk.383 7. daha yumuşak bir dış politika izleme yoluna gitmiştir. Vlore ve Korçe’de. Fier bölgesi. Ülkede meydana gelen ekonomik problemler. diğer devletlerle iyi ilişkiler kurmaya mecbur hissetmiştir. Korçe ve Vlore’de Yahudiler Tiran.384 Enver Hoca’nın bu kapalılığı 1995’te ölümüne kadar devam ettirmiştir. Enver Hoca sonrasında iktidara gelen Ramiz Alia. s. yumuşama ve açıklık politikaları tüm komünist devletleri etkilediği gibi. Iwaskiw. Sovyet etkisinden Çin etkisine kayan ülke 1978’e kadar Çin etkisi altında kalmıştır. Belgrat’ta yapılan Balkan Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak ve 1989’da 383 Raymond Zickel and Walter R. Arnavutluğu da etkilemiştir. Arnavutluk Dış Politikası Ve Balkan Devletleriyle İlişkileri Komünizm rejiminde. Dış etki olarak ta. Bir yandan eski anlayışı bırakmayan Alia. Kendi kendine yetebilecek bir güç olma azminde olan Enver Hoca yönetiminde zaman zaman farklı ülkelerle ilişkileri oldukça iyi olmuştur. işsizlik oranı ve yüksek enflasyon karşısında çözüm arayan Alia içerde baskıyı azaltmaya yönelmiştir. diğer yandan da dış ilişkilerinde aktiflik getirip. 1998 Şubatında dışa açılım olarak. ülkenin durumuna ve dışardan gelen baskılara fazla dayanamamış sonuçta. Washington. Sovyetler Birliğinde yeniden yapılanma. 1992. içe dönük politikalarla ülkeyi 41 yıl yöneten Enver Hoca döneminde ülkenin dünyayla bağları neredeyse tamamen kesilmiş durumdaydı. A Country Study.3. komünizm devrinden kalan ağır ekonomik tablolar. 1948-1961 yılları arasında Sovyetler Birliğinin etkisi altındadır. Pindus dağları. Ulahlar. Çingeneler ise tüm ülkeye yayılmış şekilde yaşamaktadırlar.173 sınırındaki Prespa gölü çevresinde bulunmaktadır. baskıcı kapalı. Enver Hoca Çin’in etkisinden rahatsız olunca 1978 yılında Çin ile ilişkiler kesilip. 1960 ve 70’lerde bölge işbirliği projelerine ve çalışmalarına katılmayı reddeden Arnavutluk.

History of The Balkans. kültür farklılıkları ve kendilerini farklı etnik yapıda görmeleri aynı zamanda siyasi bir farklılığı da getirmektedir. başa gelindiğinde kendisini gösterdiği gözlemlenmektedir.2. içe kapanıklığını aşıp. 195 384 . 385 Bu iç ve dış açılımda halkın rolü de unutulmamalıdır. farklı lehçeler konuşmaları. Arnavutluk halkının dış ülkede yaşayan Arnavutlara ilgisini incelerken ülkedeki Arnavutların yapısına değinmek gerekir.…. 1925-1939 yılları arasında “Geg” ler iktidarken. Bu yolda Barbara Jelavich. Diğer grup olan “Tosk”lar ise ülkenin güney bölümünde yaşamaktadırlar. dışa açılma yöntemini benimsedi. Iwaskiw.. Özellikle 1992 sonrasında bu açılış politikasıyla ilişkilerine yön veren Arnavutluk için batılı kurumlara ortak olup. Enver Hoca. dini kurumların ve görevlilerin serbest çalışabilmesi talepleri karşılık bulmuştur. Halkın dış ülkelerde yaşayan Arnavutlarla daha ilgili olması yönetimi de bu ilgiye mecbur hale getirmiştir.4. 382–383 385 Raymond Zickel and Walter R. 7.174 Balkan dışişleri Bakan yardımcılarının Toplantısına ev sahipliği yapmakla yeni açıklık politikasının ipuçlarını vermiştir. Kosova. Ülkede iktidar olan grubun. ülkenin güvenliğini garantiye alıp. 1990’ların başında binlerce gösterici rejimi eleştirmek için gösteriler yapmışlardır. Yeni Dönemde Arnavutluk Dış Politikası Komünizm sonrasında dünya konjektürüne uyan Arnavutluk. NATO ve AB’ye tam üyelik yollarında kesin anlayışını belirtmiştir. Bu durumun dış politikaya etkisini ise dışarıdaki Arnavutların etnik yapısıyla değerlendirmek gerekir. dışarıdaki kardeşleriyle daha yakın ilgilendikleri sonucuna varabiliriz. İki önemli Arnavut grubunca oluşturulan ülkede. “Geg”ler Kuzeyde dağlık bölgede yaşarlar. 20th Century. ülkeyi yöneten grubun “Geg” grubundan olması durumunda. Cmbridge University Press. s. s. Makedonya ve Karadağ’da bulunan Arnavutlar. İstedikleri dini yeniden meşru hale getirme.. c. İngiltere. İki grup arasındaki siyasi farklılık. Albania. Enver Hoca’dan sonra gelen Sali Berisha ise “Geg” idi. Geg’ler etkindi ve “Tosk” lar iktidardayken de ülkede “Tosk”lar etkindi. Coğrafi farklılığın yanında. Tosk grubundandı. ekonomisini düzeltmek esas amaç olmuştur. “Geg” grubundan Arnavutlardır. 1999.

167–168 386 . Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı. iki milyondan fazla Arnavut’un. A Mirror of The New International Order. Sabah Kitapları. NATO’nun Barış için ortaklık programına katılmaktadır. p.) Özden Arıkan.386 Komünizm döneminde ülke dışında yaşayan Arnavutlarla ilgilenmeyen Arnavutluk yönetimi. Uluslarası Komisyonun Balkanlar Hakkındaki Raporu.000 civarı Arnavut’un yaşadığı belirtilen ülkenin. Dünya Bankası. 10. 6 milyon Arnavut’tan sadece 3. Sırbistan’ın güneybatısında.000 Arnavut yaşamaktadır. “The Kosovo Problem and The Disintegration of Yugoslavia”. iki kutuplu dünyanın sona ermesiyle birlikte yeni açılımıyla ve halktan gelen tepkilerin de etkisiyle dışarıda yaşayan soydaşlarına kayıtsız kalamamış ve bu durumu dış ilişkilerinde önemli bir ölçüt yapmaya başlamıştır.175 mesafeler almış olan ülke halen IMF. Diğer önemli bir bölge de Karadağ’dır.5. Ciddi oranda Arnavut’un. 500–600. Balkans. Between Serb and …. 7.388 Leo Tindemans (Bşkn).150 387 Miranda Vickers.887 km2’lik alanıyla (% 12. Kemali Saybaşılı. Barışa Çağrı. Arnavut sınırları dışında yaşıyor olması politika belirlerken önemli bir etkendir.1. İstanbul. Kosova Kosova.. %25’i Arnavutlardan oluşmaktadır. Kosova’da yaklaşık 2 milyon Arnavut’un yaşadığı bildirilmektedir. Arnavutluk Dış Politikası belirlenmesinde ve Balkan ülkeleriyle ilişkilerinde en önemli unsur Arnavut azınlıkların durumudur. Arnavut nüfusunun en yoğun yaşadığı yerler arasında. s. ed.by Günay Göksu Özdoğan. 1998. Karadağ’da da 60.5. (çev.4 milyonunu Arnavutlukta yaşamakta ve geri kalanı komşu ülkelerde bulunmaktadır. s. Arnavutların Yoğun Olduğu Ülkeler 7. İkinci en yoğun Arnavut nüfusunu barındıran ülke Makedonya’dır. İstanbul. nüfusun %90’ını oluşturduğu. ülke nüfusunun %90’ını Arnavutların oluşturduğu Kosova gelmektedir. Preface XV 388 Muhammet Kullashi. Dünya Ticaret Örgütü üyesi olup. 1995.3’üne tekabül etmektedir387) Balkanların küçük ama geçmişte olduğu gibi gelecekte de sadece balkanlar için değil tüm komşu coğrafya için de büyük krizlere sebep olacak önemli bir bölgedir.

çinko %51. “Sırplara Göre Kosova Sorunu” Avrasya Dosyası. s. Arsenie III Carnojevic tarafından girişilen Büyük Sırp Hareketi 392’dir. s. 1993.. Preface XII 392 Prof. Today and Tomorrow. Luan Omari vd. İstanbui 1998. Kristaq Prifti. Kosova. 391 Sırp tarihçileri üç açıdan bölgenin kendilerine ait olduğunu savunmaktadırlar. The Truth on Kosova. 1993. ed. s. The Truth on Kosova. Kanlı Ova.176 Kosova ismi (Sırpça Kosovo’dur) ilk defa 12. s. Luan Omari vd. Pirinzen Birliğinin burada başlaması açısından önemlidir. Sırp akademisyen Predrag Simic’e göre Yahudiler için Kudüs neyse. Sırplar için de Kosova o dur.da duyulmuştur. 1992. cilt 3.394 Arnavutlar için de Kosova. 102 393 İrfan Kaya Ülger. s.393 Arnavutların ise Kosova’ya 1683–1699 Avusturya-Osmanlı savaşı sonrasında geldikleri iddia edilmektedir. Marenglen Verli ‘Aspects of the economic situation of Kosova (1980-1989). Kosovada. Arnavutluk milli bilincinin oluşmasında önemli olan. Kristaq Prifti. ss. Surplar. Tirana. Tirana. Arnavutlar için hiçbir şekilde kendi kaderlerini tayin hakkından söz etmek mümkün değildir.8 magnezyum ve bunun yanında başka birçok madenler mevcuttur. Sırplar bölgeyi kendileri için kutsal saymaktadırlar. her iki unsur için çok önemlidir. 178192 394 Prof. Bu bölgede Yugoslavya’nın %30 enerji rezervleri yatar. Sırplara göre Kosova sorunu Sırpların bir iç meselesidir. bu delillerle. Dr. Osman Karatay. Nüfusun ezici ağırlığı Arnavut olmasına rağmen. yy. Skender Rizaj.390 Sırplar ve Arnavutlar arasında sürekli çatışma mekânı olan bölge.8’ini içerir. 242 391 Miranda Vickers. 2. Kosova’daki Sırp manastır ve kiliseleri.389 Yeraltı kaynakları bakımından da dikkat çeken bölgede 12 milyon ton linyit kömürü vardır.3 nikel. Kristaq Prifti. Kosova ans Albanians Yesterday. Sonbahar1996. Between Serb and………. bölgenin kendilerine ait olduğunu belirtmektedirler. Lefter Nasi. ‘The Albanians in Kosova in the 12th-18th centuries’. Lefter Nasi. %52 kurşun. Slavcada bir çeşit ‘Kuş Ovası’ (Karatavuk) anlamına gelmektedir. 3. 36 Prof. Bu miktar tüm Yugoslavya’nın %68. Selami Pulaha. 1389’da Kosova’da Sırplar ve Osmanlılar arasında geçen Kosova savaşı. ed.. Bunlar: 1. Örneğin. Prishtina. 43 390 389 . %22.

Gösteriler. Zaten gergin olan durumda 11 Mart 1981’de Piriştine Üniversitesindeki öğrencilerin Üniversite koşullarını protestosu kıvılcım yerine geçmiştir. yeniden yapılanan Yugoslavya toprakları içinde kaldı. gösteri ve eylemlerini arttırdılar. İşsizlik oranı 1971’de % 18. Arnavutluk etnik sayısının artması ve milliyetçilik faaliyetlerine cevap olarak Yugoslav hükümeti baskıyı arttırma yoluna gitmiştir. Arnavut öğrenci ve işçilerinin birçok politik. Artan sertlikle 1986 ve 1989’da ayaklanmalar çıktı. Yugoslav hükümeti tutuklamalar yoluna başvurmuştur. Hemen müdahale eden Yugoslav güçleri bölgede olağanüstü hal ilan etti. Savaş sonrasında bölge. II. Arnavutların doğum oranlarının yüksek olmasına bir de Sırpların bölgeyi terk etmeleri de eklenince. 80 kişi yaralandı. 2000’e yakın gösterici de tutuklandı. Dünya Savaşı sırasında İtalyan işgali ile Arnavutluk yönetimine bırakılan bölgede huzursuzluk devam etmekteydi. Buna karşın Yugoslav hükümeti de sertliğini arttırdı. Kosova’da organize olan Arnavut grupları.5’e yükselmiştir. Bölgede tansiyon yükselirken Sırp ve Karadağlılar. 1986’da çıkan olaylarda 2’si polis 23 kişi öldü. devlete karşı örgüt kurmak ve toprak bütünlüğünü tehdit etmek suçlarından mahkûm edildiler. 395 Muhammet Kullashi. “The Kosovo Problem and …………. 395 Nihai istek bağımsız bir Kosova’ydı. 1974’de bölgeyi Özerk bölge statüsüne getirmiş ve iyileştirmeler yapmıştır. yüzlerce kişi yaralandı. Arnavutların artan tepkileri ve iyileştirme istemelerine cevap veren Yugoslav hükümeti. bölgeyi terk etmeye başladılar.177 Sırp ve yerel Arnavutlar arasındaki sürtüşmeler. Özerk bölge Arnavutlar için bir adımdı fakat kalplerinde Bağımsız Arnavutluk hayali yatmaktaydı. p. Arnavut yazar Adam Demai ve 18 Arnavut.164 . Baş gösteren huzursuzluk protestolarını engellemek için. 1912–1913 Balkan Savaşı sonrasında bölgenin Sırp hâkimiyetine geçmesiyle başlamıştır. ekonomik ve sosyal istekleri vardı. Kosova’nın diğer bölgelerine de sıçradı.6 iken 1981’de % 27. 1970–1980 yılları arasında Kosova’nın ekonomik durumunun bozulması huzursuzluklar için bir kapı oldu. etnik dengelerde Arnavutlar lehine bir durum oluşmuştur. Çıkan olaylarda 11 kişi öldü.

30 Haziran 1990’da birleşen gruplar “Demokratik Forum”u kurdular.000’den fazla Arnavut.398 1990 yılının Şubat sonlarında gösteriler tekrar Kosova’ya yayılmıştır. ‘The Constitutional Changes and The Authonomy of Kosova’. Ortaöğretim kurumları ve Priştina Üniversitesinde dersler kesilmiş. okul çağındaki ilköğretimi tamamlayan 11. age.000 insan küçük ihlallerden mahkûm edilmiştir.’ın Siyasi Tarihi. s. ed. 1993. Lefter Nasi. s.000 insan ceza yasalarından.yy. s. 95. Toplam 314. c.age.396 1989–1990 eğitim öğretim döneminde. . . Luan Omari vd. Tarih Enstitüsü.237-238 396 . 1988–89 eğitim öğretim döneminde 32.399 Luan Omari. Kristaq Prifti. 294 398 Omari.000 Arnavut öğrenci orta öğretime gidememiştir. 294 397 Omari.178 1989 sonlarına doğru Doğu Avrupa komünist devletlerinde başlayan çözülmeler tüm Balkanlarda olduğu gibi Kosova’yı da etkilemiştir.050 öğrenci öğrenimine devam edebilmiştir. kurumlardan ve yönetimden atılmıştır. Forum açıklamasında Kosova halkının kendi geleceğini belirleme hakkını vurgulamıştır.145 öğrenci Arnavutluk dilinde öğrenim görürken.000 insanla (Bu rakam bölge yetişkin nüfusunun yarısına tekabül eder) Kosova Mahkemeleri ve güvenlik organlarınca uğraşılmıştır. 20. …. Kosova’daki muhalif grupları bir araya getirdi. takip eden yıl yalnızca 21. Yugoslav hükümetinin sert müdahalesi. 294 399 Fahir Armaoğlu. Arnavutça Enstitüsü profesör. Sonuçta 7 yılda 584. Tirana.397 1991’de 100. güvenlik bölümlerince uğraşılmıştır. Daha geniş haklar ve özerklik için gösteriler düzenleyen gruplarla güvenlik kuvvetleri arasında çatışmalar meydana gelmiş ve bu çatışmalarda 25 Arnavut öldürülmüştür.2.000 insanla da diğer yollarla. Dönemin içişleri bölge sekreteri olan Rahman Morina’nın açıkladığı resmi verilere göre 1981’den Mart 1988’e kadar Kosova’da 75. s. The Truth on Kosova. bilim adamı ve araştırmacıları görevden uzaklaştırılmışlardır.

Yugoslavya içinde meydana gelen bu kopmalara. Sırbistan’da yapılacak referandum sebebiyle kapalı olan parlamento önünde buluşan 114 milletvekili çoğunluğu sağlayıp bağımsızlık ilan ettiler.179 7. Bu iki devlet ise Yugoslav Federal Cumhuriyeti (YFC)’ni kurdular. Kosova başkanlığı için yapılan seçimleri tanımayacaklarını bildirmesine rağmen yapılan seçim ve alınan kararlara tepki olarak. yine Yugoslavya içinde fakat diğer cumhuriyetlerle eşit haklar talebi dile getirilmekteydi. . Hırvatistan’ın ardından Bosna Hersek ve Makedonya’nın da ayrılma kararı almasıyla eski federal yapıyı oluşturan 6 cumhuriyetten yalnızca Sırbistan ve Karadağ kalmıştır. Zaten yüksek olan tansiyona bir de Arnavutça’nın tüm okullarda yasaklanması kararı eklenince. Bu durumu tanımayan Yugoslav yönetimi. 25 Haziran 1991’de Hırvatistan ve Slovenya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bu adımın bir sonraki merhalesi bağımsızlık ilanıydı. Zaten istenilen Cumhuriyet fikri iyice sesli bir şekilde dile getirilmeye başlandı. Bu sebeple parlamento.5. Bağımsızlık ilanında Yugoslavya dışında farklı bir ülke oluşumu değil. İbrahim Rugova beklenildiği gibi oyların %97’sini alırken. Meclisin bu kararı Yugoslavya yönetimince kabul görmeyerek. Ekim 1992’de Arnavutlar protesto gösterilerinde bulunmuşlardır. Kosova Cumhuriyeti İlanı Kosova muhalif gruplarının tek çatı altında toplanıp “forum” oluşturması ile Arnavut gruplar çok önemli bir adım atmış oldular. Sırp yönetimi baskıyı daha da arttırmıştır. 1–2 Temmuz 1990’da. 24 Mayıs 1992’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapacağını açıkladı. bölgeye çok sayıda güvenlik kuvvetleri gönderilmiştir. Kosova kayıtsız kalamadı.1. Komünist blokta meydana gelen çözülmenin etkileri farklı etnik yapılardan oluşan Yugoslavya’yı 1991 yılında iyice etkilemeye başlamıştır. Sırbistan yönetimi ise yapılacak seçimlerin geçersiz olduğunu açıkladı.1. Seçime tek aday olarak giren Dr. Sırp ordu birliklerini bölgeye gönderince sert çarpışmalar meydana geldi. başkanı olduğu “Demokratik Birlik Partisi” mecliste bulunan 100 koltuktan 78’ini elde etti.

18 Mart 1999’da varılan anlaşmaya göre Kosova’ya geniş bir özerklik verilecek.102 . Kosova Sorununun Uluslararası Sahneye Çıkışı Ve NATO Harekâtı Sırpların sertlik yanlısı baskıcı tutumuna karşı 1997’de yeni bir örgüt ismini duyurmaya başladı. direncin kesilmesi hedeflendi. diğer Arnavutları UÇK yanında mücadeleye itmiştir.000 NATO askerinin bölgeye gelmesi talebini kabul etmeyerek görüşmeleri terk etmesi üzerine yapılacak tek şey NATO hava saldırısıydı. Nitekim 23 Martta hava saldırısı kararı alındı.5. Yapılan hava taarruzlara BM’de veto yetkisi olan iki önemli güç. Ve bu yolla silahlanmaya başladılar.400 Sürekli yükselen gerilimde. İtalya’nın Aviano Hava Üssünden kalkan NATO uçaklarına. 400 Yusuf Küpeli. Sırbistan’daki stratejik hedefleri vurdurularak. UÇK’nın da katıldığı görüşmeler yapıldı. Fakat Sırpların durumu denetlemek amacıyla 28.180 7. Cumhurbaşkanı İbrahim Rugova da bölgeye barış gücü gönderilmesini çağrısında bulundu.2. Sırp birlikler UÇK direnişini yok etmek için 1998 yılı sonlarında ciddi operasyonlar yaptılar. 1999 Şubatında Fransa’nın Rambouillet kasabasında Arnavutlar ve Sırplar aralarında. Kosova’yı baskıyla ve kuvvetle terbiye edecekleri fikrinde olan Sırp yönetimi Arnavutluk ve Kosova sınırına yığınak yapıp bölgeye ek kuvvetler göndermeye başladılar. 1999 yılında örgütün asker sayısı 30 bin kişiye ulaşmıştı. s. Fakat bu operasyonlardaki sertlikleri. 24 Mart 1999’da başlayan asıl hava taarruzunda. Tarihin İzinde…. “Kosova Bağımsızlık Örgütü”nün başlıca hedefi ordu ve polis güçleriydi.1. Rusya ve Çin karşı gelmiş ve protesto etmişlerdir. buna karşın Arnavutlar silahsızlandırılacaktı. NATO’nun hava saldırısı tehditlerine karşın baskı ve sindirme uygulamalarından vazgeçmeyen Sırp yönetimi Arnavut halka karşı imha hareketine girişti.

dış Arnavutlara karşı kayıtsız tutumu Arnavutluk’ta. 24 Apachi tipi helikopter ve 2000 Askeri konuşlandırma başlamıştır. Komünist dönemin içe yönelik politika anlayışı ve kapalılığı. mültecilerinin geri dönüşlerinin sağlanması ve Kosova’nın güvenliğinin temin edilecek bir plan uygulanmasının kabulü durumunda harekâta son vereceklerini duyurmuşlardır. Kosova ve Arnavutluğun demokratik birleşmesi konusunda mücadele edeceğinin propagandasını yapmıştır.181 Sırp güvenlik kuvvetleri NATO hava saldırılarının ardından Kosova üzerinde uyguladıkları şiddeti iyice arttırmışlardır. Hava harekâtından sonra imha edilemeyen hedefler ve kara harekâtına hazırlık için NATO. dünya şartlarını ve ülkenin durumunu göz önüne alarak Kosova’nın Arnavutlukla birleşmesi . Fakat yönetime geldiğinde Berisha. Sırbistan’ın ortağı Karadağ da Miloseviç’in politikalarını çılgınca bulmuş ve bu yönde açıklamalarda bulunmuştur. 7. Bunun üzerine Miloseviç Karadağ’da bulunan YFC’nin 2. Katliamdan çekinen birçok insan Arnavutluk.5.Yugoslavya İlişkileri Arnavutluk-Yugoslavya ilişkilerinin temelini elbette ki Kosova meselesi teşkil etmektedir. fakat NATO yetkilileri YFC birliklerinin geri çekilmesi. iki ülke ilişkilerinde Kosova’yı temel etken yapmıştır.3. YFC’ ye yakın bölgelerde görev yapan Rus birliklerinin bir kısmının Kosova’ya sokulması. Fakat NATO güçlerinin harekâtı devam ederken.1. Bu söylemlerinde Berisha. Dış Arnavutlar meselesi. tansiyonun artmasına ve endişelere sebep olmuştur. Kosova Sorunu Ve Arnavutluk. Türkiye ve Makedonya’ya kaçmak zorumda kalmıştır. Kosova’da yaşayan Arnavutlarla kan bağı dolayısıyla burada meydana gelen en küçük hareketlenmenin doğrudan Arnavutlukta hissedilmesi. demokratikleşme ve yeni anlayış sonucu değişmiştir. ordu komutanını görevden alarak yerine yakın adamı Milorad Obranoviç’i getirmiştir. Yugoslavya 6 Nisan 1999’da tek taraflı olarak ateşkes ilan etmiş. Sali Berisha’nın 1992’de seçim kampanyalarında en çok kullandığı söylemlerden biri olmuştur.

bölgeye komşu olan Arnavutluk’u çok etkilemişti. Arnavutluk’ta. çok sayıda Arnavut’un öldürülmesi ve yüz binlerce Arnavut’un hayatlarını kurtarmak için bölgeyi terk etmelerine karşı müdahale kararı alan NATO. Kendi ırkdaşlarının katliama maruz kalması. 1999 Martında operasyona başlamıştır. ekonomik zorluklar ve ülke içi sosyal problemler göz önüne alındığında dış politikada. Hırvatistan. Yugoslavya içerisinde geniş özerklik verilmesi gerektiğini savunmaya başlamıştır. Sırp saldırıların artması. müdahalede gerekli. konuyu uluslararası alana açıp. ülkeyi darboğaza sokmaktaydı. 401 Sullivan M. Bu müdahalede Arnavutluk NATO kuvvetlerine üslerini açmış ve her türlü yardım yapmaya açık olduğunu belirtmiştir. yönetimi ciddi kamuoyu baskısı altında tutmaktaydı. Arnavutluk. Arnavutluğa karşı savaş ilanı demek olduğunu açıklamıştır. Kosova’da yaşanan savaş durumundan en çok etkilenen ülkelerin başında gelmektedir. “Mending Relations with Greece” ……. tesis ve alanlarını açacağı yoluyla batıyı müdahaleye çağırma yöntemini izlemiştir. Kaldı ki zaman zaman Sırp askerlerinin Arnavutluk sınırından içeri girip saldırılar düzenlemesi iç baskıyı iyice arttırmıştır. Arnavutluk yönetimini uluslararası alanda daha reel politikalar izlemek zorunda bırakmıştır.10 . askeri güç. Zaten ekonomik durumu kötü olan Arnavutluk için bu yeni nüfusun baskısı. Arnavutluk başkanı.182 söylemlerinden vazgeçip. tek başına müdahale değil de. p. tek taraflı bir siyaset uygulama yerine batıyla işbirliği içinde politikalar uygulama yönünde anlayış hâkim olmuştur.401 Kosova’dan kaçan Arnavutlar için sığınılacak ilk kapı Arnavutluk’tu. 1991’de bağımsızlık ilan eden Kosova’da 1992’de yapılan seçimlerde İbrahim Rugova’nın devlet başkanı seçilmesi sürecinde Kosova’nın bağımsızlığını sadece Arnavutluk’un tanıması. Yugoslavya ile ilişkilerinin gerildiği Kosova meselesinde. Kosova Arnavutlarına karşı girişilen Sırpların etnik temizlik operasyonunun. Slovenya ve daha sonrasında Bosna’daki çatışmalar ve istikrarsızlık.

183 Yabancı yatırımcılar istikrarsız bölgede yatırım yapmak istemiyorlardı. doğusundaki Bulgaristan’da kalan kısmına ise “Pirin Makedonyası” denmektedir.713 km 2’lik yüz ölçümüne sahiptir.6 . Kuzey güneyde kısmına Makedonyası”. s. Avrupa’dan Akdeniz. Skopje.402 Balkan yarımadasında merkezi bir konuma sahip olan Makedonya. Anadolu ve Kuzeye açılan yolların birleştiği bir noktadadır. Roma imparatorluğu. 2004. 25. ateş hattında hissedildi. 7. Facts About Macedonia. Ancak Miloseviç sonrası liderler aynı çılgınlığı göstermediklerinden. Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyeti yaşanmıştır. Kuman Devleti. ilişkilerde yumuşama havası mevcuttur. Makedonya Krallığı.5. her zaman önemli konumunu korumuştur. 402 Jovan Pavlovski. Makedonya Cumhuriyeti. Tarih boyunca birçok işgallere uğrayan bölgede. Bizans İmparatorluğu. Arnavutluk-Yugoslavya ilişkilerinin temelini Yugoslavya’nın Kosova politikası oluşturmaktadır. Bölge Anadolu’dan Avrupa’ya. Üç farklı kısıma bölünmüş durumda olan Makedonya bölgesinden. güneyde 262 km sınırla Yunanistan ve doğuda 165 km. Bulgar Krallığı. Bu huzursuz ortama bir de Kosova eklenince Arnavutluk.2. günümüzdeki Yunanistan’da Makedonya kalan cumhuriyetine “Ege “Vardar Makedonyası”. Miloseviç döneminde uygulanan etnik temizlik politikası sonucunda ilişkiler sürekli gergin ve her an savaş çıkması muhtemel bir pozisyonda olmuştur. tarih boyunca birçok istilalar ve savaşlar yaşamış. Her an savaşa girebilecek bir ülkeye yabancı yatırımcının girip. sınırla Bulgaristan’la komşudur. Sırp Krallığı. Makedonya Makedonya Cumhuriyeti Balkanların ortasında önemli bir konumda bulunmaktadır. büyük önem arz etmektedir. batıda 191 km. sınırla Arnavutluk. Misel Pavlovski. Kuzeyinde 232 km2’lik bir sınırla Sırbistan. yatırım yapması beklenemezdi. Stratejik açıdan önemli geçiş bölgeleri üzerinde olduğundan Makedonya.

Connecticut.Ö 336 yılında suikasta uğramasıyla 20 yaşında devletin başına geçen Büyük İskender. Makedonya ve dünya tarihinin en önemli şahıslarından olan İskender’in adı dahi şu anki kurulan Makedonya’nın tanınması için Yunanistan’la sorunlar oluşturmuştur. Bu büyük imparator ve komutan M. 365’te doğmuştur. II. Korkusuz bir savaşçı ve taktik adamı olan İskender. 336 M.Ö 331 M. 2004. 327 M.403 403 Thammy Evans.Ö 334 M.Ö 359–336) güçlü bir ekonomi. Muhteşem bir imparatorluk oluşturan İskender’in erken ölümü sonucunda o büyük imparatorluk iç savaşlara uğramıştır.184 Makedonya Krallığı’nın iki önemli ismi II. Filip’in M.Ö. dünya çapında bir güç oldu.Ö. babasının hülyalarını süsleyen İmparatorluğu yayma ve dünya hâkimiyeti kurma planını kısa sürede hayata geçirmiştir.Ö.Ö. Filip (M. 335 M.Ö 332 M. Bütün Yunanistan’da fetihleriyle üstün bir konum sağladı. Filip ve Büyük İskender zamanında bölge. Yalnız Makedonya tarihinde değil dünya tarihinde de en büyük liderlerden olan Büyük İskender (M. s.Ö.Ö 336–323) kısa hükümranlığı döneminde babasının yaptığı fetihlere devam ederek imparatorluk sınırlarını Hindistan’a kadar genişletmiştir.Ö.6 . Babası II. 235 Makedonya hâkimiyetine geçerek yeniden otoriteyi kurdu Yunanistan’da Thebes şehrini yıktı Persleri Anadoluda yendi Pers kralı Darius’u Issus’ta yendi Mısırı fethedip İskenderiye şehrini kurdu Darius’u tekrar Babil’de yenerek burayı Makedon imparatorluğunun başşehri yaptı. güçlü bir ordu kurarak bölgede etkinliğini arttırdı. 12 yıllık hükümranlığında yaptığı işleri kısaca madde madde yazmak gerekirse: M. 333 M. Macedonia. Kral Pora’yı yenerek -Penjap a girdi Hindistan’da Ganj Nehrine doğru saldırı hazırlığındayken öldü.

Ulahlar (Romenler). Arnavutlar bölge üzerinde hak iddia etmişlerdir. milliyetçilik hareketleri tüm Yugoslav cumhuriyetlerine yayılmış. Daha 1367’de Balkan dağlarının bütün güneyi Osmanlı hâkimiyetindeydi. Dünya savaşında yenilen devletlerin arasında bulunan Bulgaristan. Osmanlı idaresi altında Makedonya XIX. Kosova savaşı ile Makedonya kesin olarak Osmanlı hâkimiyetine girmiş oldu ve tarihinde 500 yıl sürecek yeni bir dönem başladı. Harp Akedemileri Komutanlığı Yayınları. Yugoslavya Krallığının içinde kalmıştır. Balkan savaşları sonrasında ise Bulgaristan. I. elindeki Ege Makedonya’sını Yunanistan’a bırakmak zorunda kalmıştır. Kuman.2.404 Yunanlılar. Yunanistan ve Sırbistan arasında bölüştürüldü. büyük etki yapmışlardır. 1877–78 Osmanlı Rus savaşı ve 1878 Berlin Konferansı sonrasında Makedonya’nın büyük kısmı önce Bulgaristan’a bırakılıp daha sonra Osmanlı Devletine tekrar verildi. yy başlarına kadar huzur ortamında yaşamıştır. Bizans. Küçük huzursuzluklar hiçbir zaman geniş halk kitlelerine yansımamıştır. Osmanlı kuvvetleri hızla Balkanlar içlerine ilerlediler. 7. İkinci dünya savaşını müteakiben. 1992 . Bulgarlar. Pirin Makedonyası ve Ege Makedonyası olarak üç ayrı Makedon bölgesi üç ayrı devlete dağılmıştır. Makedonya’nın Bağımsızlık İlanı 1980 yılında Tito’nun ölümünden sonra değişen durum. Sırplar.5. 1364 yılında Makedon Kralı Filip’in kurduğu Filibe Osmanlı eline geçtikten sonra. Böylece Vardar Makedonyası. Makedonya’da organize edilmiş huzursuzluk ve isyanlar Ortodoks kilisesi. II. Bulgar ve Sırp hâkimiyetlerini yaşayan bölgeye dinç bir kuvvet olarak gelen Osmanlılar. Osmanlı’nın son dönemlerinde büyük sorun olan Makedonya’daki ırk ve din mücadeleleri yaklaşık bir yüz yıl Balkan ve Avrupa barışını tehdit etmiştir.1. Rusya ve Batılı devletlerin kışkırtmaları sonucunda baş göstermiştir. Tito’nun kurduğu Yugoslavya Sosyalist Devletler Federasyonu’na 1945 yılında “Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti” olarak katılmıştır. Konumuzun esasını teşkil eden Vardar Makedonya’sı iki dünya savaşı arasında coğrafi bölge olarak Sırp-Hırvat-Sloven.185 Roma. 15 Ocak 404 Makedonya. kötü giden ekonomik durum. İstanbul.

İtalya. Slovenya’dan sonra Hırvatistan ve Bosna Hersek’in de Yugoslav Federe yapısından ayrılması. Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı Yayınları. Makedonya’nın Bağımsızlığına Yunanistan’ın Tepkisi Makedonya’nın bağımsızlık kararına Yunanistan çok sert tepki göstermiştir. Hırvatistan ve Slovenya’ya karşı gösterdiği sert tepkiyi Makedonya’ya karşı göstermemiştir.4–9 406 Yusuf Küpeli. 9–11 Ocak 1991’de Türkiye’yi ziyaret eden Makedonya Cumhurbaşkanı Kiro Gligorov. Makedonya’nın ayrılığını kabullenen Yugoslav Federal ordusunun son birlikleri. Bulundukları konumu ve Yunanistan’ın bakışını değerlendiren Makedonya Parlamentosu hemen bağımsızlık ilan etmedi. Dağılan Yugoslavya ve Bosna Hersek Sorunu: Olaylar-Belgeler 1990– 1996. Almanya. Yugoslavya.185 405 .5. Tarihin izinde …. 1993.2. Makedonya için çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. kendi içindeki Makedon azınlıktı. Ardından Türkiye. Şartların olgunlaştığını düşündükleri. Kurulacak İsmail Soysal-Şule Kut. s.2. bayrağıyla Makedonya’yı tanıyamayacağını belirten Yunanistan için bir önemli tehdit de.406 7. İstanbul. s. Bulgaristan.407 Tarihi açıdan ismiyle. Türkiye’den bağımsızlık yolunda destek istemiştir. Türkiye ve AT’nin de sıcak bakmasıyla 17 Eylül 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etti.4’lük bir oranında bağımsızlık isteği çıktı. Mart 1992’de ülkeyi terk etmişlerdir. Uluslararası platformlarda ve mensubu bulunduğu Avrupa Birliğinde de girişimlerde bulunarak “Makedonya” adlı devleti tanımayacağını dile getirmiştir. s. ilk olarak Bulgaristan tarafından tanınmıştır. Balkanlar. Elbette ki bu ziyaret Yunanistan’ı fazlasıyla kızdırmıştır.98 407 İsmail Soysal. Rusya ve diğer devletler tanımışlardır. 8 Eylül 1991’de bağımsızlık için halkoylamasına giden Makedonya’da % 95.186 1992’de AT üyesi 12 ülkenin Hırvatistan ve Slovenya’yı tanıması sonucu Yugoslavya Federasyonu dağılış sürecine girmiştir.405 Makedonya. “Günümüzde Balkanlar ve Türkiye’nin Tutumu (1989–1992)”.

187 yeni devlete bünyesindeki Makedon azınlığın kayıtsız kalamayacağını düşünen Yunanistan. Avrupa Birliği politikalarını göze alıp. resmi adını “Makedonya Cumhuriyeti” olarak belirlemesi. 1995 sonrası. Fakat ABD’nin Makedonya’yı tanıması ve problemi çözmeye eğilmesi ile iki ülke arasında görüşmeler başlamıştır. ülkeyi iyice zor duruma sokmuştur. Eski anayasaya göre Makedonya tanımlanırken.408 408 İrfan Kaya Ülger. Özellikle ekonomik alanda bölgeye giren Yunanistan. s. “Balkan Gelişmeleri ve Türkiye: …. Bu tanımlama yeni anayasa ile “Makedonların ve diğer halk ve grupların cumhuriyeti” olmuştur. hem de tarihsel mirasını koruma ve sahip çıkma niyetinde olduğunu göstermektedir. Askeri ve ekonomik yardımların yanı sıra. Her fırsatta Makedonya’ya karşı boykot koyan Atina yönetimi. Anlaşmazlık meseleleri olan. Makedonya’nın uluslar arası örgütlere girmesini veto ederek. 1989 yılında Makedon anayasasında yapılan değişiklik bunu anlatmaktadır. Bağımsızlığını kazandığı 1991 yılı ile 1995 yılları arasında yeni kuruluşunun getirdiği ekonomik ve sosyal problemleriyle ilgilenmek zorunda olan Makedonya’ya karşı Yunan baskısı. yeni uygulamaya soktuğu dış politika anlayışıyla Makedonya’ya karşı sert politikasını yumuşatma yoluna gitmiştir. tarihi gerekçeler ileri sürerek kabul etmiyordu.. Günümüzde Makedonya hem toprak bütünlüğünü. Makedonya’nın açıktan Büyük İskender’in mirasını sahiplenmesi. Türk ve Diğer etnik grupların Cumhuriyeti “ denmekteydi. ülkeyi zor duruma sokmuştur. “Makedon. Makedonya’ya karşı sert tutum sergilemiştir. Yunanistan.236 . uluslararası alanda Makedonya’nın yanında gözüken tutumu ile iki ülke ilişkileri iyi seviyede seyretmektedir. bayrağını da kırmızı zemin üzerinde 16 ışınlı Vergina güneşi motifi ile kabul etmesini Yunanistan. Makedonya’da ciddi yatırımlar yapmaya başlamıştır. Aynı zamanda Makedonya anayasasında bulunan dış Makedonlarla ilgilenilmesi maddesini kendisine karşı bir tehdit olarak görmekteydi. Arnavut.

Makedon yönetimi referandumu tanımamıştır. Türkler. bağımsızlık referandumunu boykot etmişlerdir. Arnavutlar. Mekedonyadaki Azınlıklar Ve Arnavutluk Makedonya İlişkileri Bağımsızlığına 17 Eylül 1991’de kavuşan Makedonya’da nüfusun sadece % 66’sı Makedonlardan oluşmaktadır. Ulahlar ve Roman asıllılar olmak üzere birçok farklı milletden insanlar mevcuttur. Fakat 1991 yılında yapılan genel seçimlere Arnavutları temsil eden partiler de katılmışlar ve seçim sonucunda 120 koltuklu parlamentoda 23 koltuk kazanmışlardır. Ülkede en az %20 oranında Arnavut azınlık yaşamaktadır.188 7.409 Makedonya’da yaşayan Arnavutlar. Arnavutlar bu oranın %30-40’larda olduğunu iddia etmektedirler. katılımcıların %99’un otonomi yönünde oy kullanmasına410 rağmen. Arnavutları temsil eden Demokratik Refah Partisi seçim sonrası kurulan koalisyon hükümetine de ortak olmuş. Makedon Anayasasında belirtildiği gibi azınlık değil de kurucu halk olarak tanınmak çabasındadırlar. Ülkedeki Arnavut nüfus oranı. Macedonia. ss.19 INAF. Arnavutlar arasında yapılan 11 Aralık 1992 tarihli referandumda ülkenin batısında Arnavut nüfusun yoğun olarak yaşadığı “İliridia” adlı özerk bölge kurulması oylanmıştır. s. 1993.. başbakan yardımcılığı ve dört bakanlık elde etmiştir. Arnavutların genelinin olumlu yönde istek belirtmesine. Bu güvensizlik 1991 yılında yapılan nüfus sayımını boykotta da kendini göstermiştir. Makedonya’da en büyük azınlık grup olan Arnavutların oranı konusunda iki ülke arasında ihtilaf mevcuttur. ……. 409 410 Thammy Evans. yeni kurulan devlete güvensizlik ve Kosova’daki akrabalarından tamamen kopma kaygısıyla.3. 8-12 . Makedon resmi kaynaklarına göre Arnavut oranı %23 iken.5.İstanbul. Bir milletler mozaiği görünümünde olan ülkede Makedonların yanı sıra Arnavutlar. (Rising Sun in The Balkan) . The Republic of Macedonia.2. Sonuçta siyasi yapı içinde Arnavutlar önemli pozisyona gelmişlerdir. Bazı Arnavut gruplar ise özerklik isteklerini dile getirmişlerdir. Arnavutların ülkedeki statüsünü belirleme planları bakımından önemlidir.

Makedon yönetimince tanınmaması sonucunda olaylar çıkmış ve çatışmalar yaşanmıştır. ilişkiler yeniden eski haline dönmüştür.Makedonya ilişkileri genelde iyi seyir göstermiştir. bir Arnavut subayını öldürmeleri ve Arnavutluktan silah kaçırmakla suçlanan bazı Arnavutların tutuklanmasıyla başlayan süreçtir. Yunanistan’ın bunaltıcı sert politikasına karşı ittifak arayan Makedon yönetimi. Bu gerilime. Arnavutluk. İki ülke arasında ilişkilerin temelini Makedonya’daki Arnavut azınlığın durumu oluşturmaktadır.189 İki ülke ilişkilerinde Makedonya’da Arnavutlarca kurulan Tetova üniversitesi meselesi. Genelde iyi seyreden ilişkilerde zaman zaman kısa süreli gerimler oluşmuştur. Arnavutça eğitim yapan üniversitenin. Arnavutların 1995 yılındaki Tetova Üniversitesi ile ilgili yaptıkları gösterileri bastırmak amacıyla Makedon hükümetinin şiddet kullanması. Arnavutluk’la iyi ilişkilere girmiştir. bir diğer problemli konuyu oluşturmaktadır. Makedonya’da faaliyet gösteren Arnavut partisi yönetimine müdahale edip daha radikal kanadın yönetime gelmesini sağlayarak cevap veren Arnavutluk’la Makedonya’nın ilişkileri gerilmiştir. 1995’te Arnavutlar tarafından gayr-ı resmi olarak kurulan. Arnavutluk. Bunlardan en önemlisi Makedon sınır kuvvetlerinin. Makedonya’yı ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur. Ancak bu gerilim fazla uzun sürmemiş. . Arnavutluk tarafından kınanmış ve olayların takipçisi olunduğunu belirtmiştir.

Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı Yayınları. batılı devletlerin hâkimiyet 411 Prof. Hacı İlbeyi ve Mihailoğlu gibi akıncı beylerinin gayretleri. Hunlardan sonra. London. Tuna’ya kadar bütün doğu Balkanlar Osmanlı Devletinin hâkimiyeti altına girmiştir. Dünya Savaşı ile birlikte Balkanlar. “Balkan” kelimesi dahi sıradağ ya da dağlık manasında Türkçe bir sözcüktür. Halil İnalcık. translated by. Balkanlar. Millan. Oğuzlar. Bursa’yı fethettikten sonra gözünü Balkanlara ve Avrupa’ya dikmiş ve kısa sürede bölgenin hâkimi konumuna gelmiştir. bölgenin fethedilmesi açısından ivme teşkil etmiştir. 1358 sonlarında Rumeli’ye geçen Osmanlılar ardından Anadolu’dan göçmenleri taşıyıp Balkanları Türk yurdu haline getirme gayretindeydi. Fakat gerek Türk. İstanbul. Anadolu Selçuklu devletinin zayıflamasıyla.190 8. Bu hâkimiyet ve etki o kadar derinden olmuştur ki Balkanların Tarihi. The Balkans in İnternational Relations. Türk tarihinden ayrı düşünülemez hale gelmiştir.dan itibaren bölgede zayıflamaya başlayan Osmanlı hâkimiyeti. Sultan I. “Türkler ve Balkanlar”. Hun Türkleri 376 yılında Volga ırmağını geçip Doğu Avrupa ve Balkanlar üzerinde kalıcı etkilerini göstermişlerdir. 1993. İdil boylarından göç eden Bulgarlar. Peçenekler. 1912–1913 Balkan savaşları ile hemen hemen tamamen sona ermiştir. TÜRKİYE VE BALKANLAR Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı forsunda 16 yıldız vardır. Bayezid döneminde Bulgar Krallığına son verilmiş olup. 1361 yılında Edirne’nin alınması ile Balkanlara yayılma politikası hız kazanmıştır. Bunlar tarihte kurulmuş 16 Türk devletini temsil etmektedir. gözü Balkanlar ve Avrupa üzerindeydi. gerekse Dünya tarihinin en büyük devletlerinden olan Osmanlı devleti hem Asya Hem de Avrupa devletiydi. Kumanlar gibi birçok Türk boyu Balkanlara gelip yerleşmişlerdir.. bölgede kalıcı olmuştur.412 I. s. Margot and Basko Milosavljevic. yy. Kurulan küçük Osmanlı Beyliğinin hedefleri büyüktü. 1998. 18.33 .9 412 Branimir Jankovic. s. Mc. Bu 16 devletten hemen hepsi Asya devletleriydi. Söğüt ve Domaniç’e yerleşmiş bulunan Oğuzların Üçok koluna bağlı Kayı aşireti. Evrenos Gazi. 411 Balkanlarda Türk varlığı Osmanlı’dan çok öncelerine dayanır. Kısa sürede tüm Balkanlara yerleşen Osmanlı devleti.

416 Dolayısıyla Balkan güvenliği Akdeniz ve Avrupa güvenliğinden ayrı düşünülmemektedir. Anadolu’ya geçmiş ve Asya kıtasına açılmışlardır. Büyük İskender dünya İmparatorluğunu kurarken Balkanlardan. Romalılar. Macmillan.s. 414 8.……. “Balkanlar ve Türkiye”.1998. London. by Margo and Basko Milosavljevic. ciddi bir otorite boşluğundan kaynaklanmıştır. Anadolu’ya. 416 Oral Sander.413 Sonuç olarak. Bölgeyi kontrol eden güç diğer bölgelere kolayca nüfuz edebilmiştir. Russia and the BalkansPrelude to Nazi Soviet NonAgression Pact. Balkanlardan ve Akdeniz’den. “The Balkans ….189 413 . Balkan Jeopolitiği Ve Türkiye Balkanlar geçmişte ve günümüzde Avrupa ile Asya arasında önemli bir geçiş yolu olmuştur. askeri strateji bakımından. Bölge gerek Avrupa içlerine geçit niteliğinde oluşu. Bölgenin güçlü bir devletin kontrolüne girmesi. 33 414 William W. gerekse Asya ve Afrika ile yakınlığı sebebiyle devletler için sürekli mücadele mekânı konumunu korumuştur ve bu sebepten sayısız istilalara uğramıştır.1.52 415 İhsan Gürkan. Balkanlara yayılmıştır. bölgeyi şekillendirecek yeni bir gücün ortaya çıkmamasından. Süveyş bölgesi ve ana petrol bölgelerine yapılacak harekâtların üs ve destek bölgesidir.. bölgede özellikle Almanya ve Rusya’nın hamleleri görülmüştür.191 hamlelerinin alanı olmuş. Balkanlarda Osmanlı barışından sonra çıkan çatışmalar. s. oradan Afrika ve Asya’ya açılmıştır. “Germany. s. Akdeniz ve Avrupa’nın da güvenliğini tehdit etmektedir.415 Balkan güvenliğini tehdit eden güç. tarihte her zaman önemli stratejik bir geçiş bölgesi konumunda olmuştur. Boğazlar ve Balkanlar üzerinden Avrupa’ya yayılmıştır. o gücün Balkanlardan yola çıkıp Avrupa ve Asya için etkili olması fırsatı doğuracaktır. p. Balkanlar. Balkanlar. 260. Türkiye’nin Dış Politikası. Daha sonraki dönemlerde Hıristiyanlık. Orta ve Doğu Avrupa’da başlayarak.. Hagen.. Marilyn Griox Hitchens. ………. İslamiyet ise Anadolu ve Boğazlardan. Hatta “Balkanların dışında Balkanları yöneten kuvvet.

417 Anlayışı dikkate alınmıştır. 20. bölgenin bu imajının silinmesi için. bu topraklara bakışımızı etkileyecek ipuçları vermektedir. Elde edince de karmaşık etnik. Osmanlı’nın Avrupa toprakları olarak kastedilen. Bu döneme kadar her yönüyle etkisinini göstermiş Osmanlı. dinler ve kültürleri yan yana görebildiğimiz Balkanlar. 19.189 .. ilk defa 1863’te 417 Oral Sander. dil ve din yapısını aynı potada eritmek. Tarihte birçok devletin stratejilerini üzerine çeken Balkanları elde etmek kolay olmamıştır. birçok ülkeye hizmet vermektedir. Farklı diller. Türkiye’nin Dış Politikası. Bölge için kullanılmaya başlanan bu tabirler. Hatta bu da yetmemiş. O güne kadar görülmemiş çapta bir dünya savaşı bu bölgede atılan bir kurşunla başlamıştır. Balkanlar ve Ortadoğu oldu. Doğu Akdeniz buna bağlı olarak da Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde de rahatlıkla etkinlik sağlayacağı açıktır.s. Turkey d’Europe. Fischer ve Wagner gibi Alman araştırmacıların. hâkim güç için. Osmanlı Devleti ise Avrupa-i Osmanî ve Rumeli-i Şahane gibi isimleri kullanmaktaydı. yy. elde ettikten sonra hazmetmesi bakımından oldukça zor olmuştur. Karadeniz ve Kuzey denizini birbirine bağlar. Bölge için kullanılan isimler. ……. Bölgenin jeopolitik ve jeokültürel durumu ve yapısı yaşanan bunalımların bölgeye en sert biçimde yansımasını getirmektedir. doğuda Rusya’yı tehdit edecek güce sahiptir”. Avrupa’daki Türkiye) tabirleri kullanılırdı. Balkanlarda etkin olan bir gücün. Dağlık ve zor geçit veren bir bölge konumunda olan Balkanlar için Tuna nehri stratejik açıdan önemli bir değerdir. Üzerinde bölge için çok önemli olan hidroelektrik santralleri. genel olarak yeni isimlendirmelere gidilmiştir. olan nehir.192 batıda Avrupa’yı. Turkey in Europe (Avrupa Türkiyesi. boyunca uluslararası ilişkilerin en bunalımlı bölgelerinden biri Balkanlar olmuştur. Balkanları dolaşan nehir üzerinde 35’ten fazla liman mevcuttur. European Turkey. Yüzyılın sonunda ise. Komünizm sonrası yaşanan sıcak çatışmalar yine bu bölgede görülmüştür. bu özelliğinden dolayı bölge dışı güçlerin sürekli kışkırtmasına açık bir durum arz etmiştir.ın sonlarına kadar bölgeye.. Türk ve Müslüman isimlendirmelerin yerine. Uzunluğu 2860 km. yy.

Ocak-Haziran 1995. No:1. Milliyet. “Türkiye’nin Balkan ve Kafkas Politikası”. cilt: 50. planlanan savaş senaryolarına Türkiye de dâhil edilmektedir.273 420 Shireen Hunter. Osmanlı İmparatorluğu’nun 400 yıldan fazla süre Balkanlara hâkim olduğu düşünülünce. Stratejik Derinlik.419 Tarihi itibariyle yüzyıllarca bölgeyi kontrol etmiş. “Güneydoğu Avrupa” ismini kullanmaları. Balkanlarda çıkan karışıklıkların etkisi doğrudan Türkiye’yi etkilemekte. imzasını bırakmış olan Türkler için bölge vazgeçilmezdir. . ülke topraklarının Trakya kısmı Balkan coğrafyası içinde yer almaktadır. Günümüzde de Anadolu savunması açısından önemli konumunu korumaktadır. Avrupa’nın bölgeye bakışının. 2001. Geçmişte Türk Devletinin Avrupa’ya açılmasına bir üs olan Balkanlar. Balkanlar.420 Almanya ve çevre ülkelerde 2 milyonun üzerinde yaşayan Türk’ün.G. Balkan ülkelerinde iki milyon kadar Türk ve Müslüman gruplar yaşamaktadır. Balkanların stratejik rolü çok boyutludur. Von Hahn tarafından kullanılan. Ocak-Mart 1999. duygusal bağlar mevcut olmaktadır.418 Balkanlar Türkiye için büyük önem arz etmektedir. s. İstanbul. Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısıdır. bölgeyle ister istemez sıcak. ülke savunması açısından ciddi bir risk oluşturacaktır.271-294. s. din bağları elbette ki bu bölgeye karşı alakayı daha bir sıcak kılmaktadır. Cilt XXXIV.121 Oran B. aynı zamanda Avrupa’dan Anadolu’ya gelecek tehditler için de ileri karakol vazifesini görmüştür. s. bölge üzerinden Türkiye’ye ulaştığı düşünülürse.193 Avusturyalı konsolos I. Öncelikle Türkiye bir Balkan ülkesidir. dil. Bölgenin Türkiye karşıtı bir ülkenin kontrolü altına girmesi. eserlerini. Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan en kısa yol Balkanlardan geçmektedir. No:1-2. ‘Bridge or Frontier? Turkey’s Post-Cold War Geopolitical Posture’ The International Spectator. Ahmet Davutoğlu.73 419 418 . s. SBF Dergisi. ilgisinin arttığı dönemde olması tesadüf değildir. bu yolların önemi daha iyi anlaşılır.

No:3–4.31 422 421 . 1993.422 24 Temmuz 1924 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile sınırlar belli olmuş fakat tüm konularda taraflar arasında bir mutabakata varılamamıştı. Bu açıdan da Türk dış politikasında Balkanların yeri farklıdır. ilgili ülkelerde hala akrabaları. galip safında olanlara paylaştırılmasından ve komşu devletlerde kendi halkları oluşunu delil göstererek. Fakat yıkılmalarının ardından oluşan devletçikler için tam bir kesin sınır çizilememesi ve dağınık etnik yapılı azınlıklarının olması.421 Yapılan bu göçler ile Türkiye’de. Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim 1923 tarihinde kurulmasından itibaren ilk olarak yeni kurulan devletin varlığını korumak ve kendisine gelmesini sağlamak yönünde gerekli dış politika izlenmiştir. Balkan asıllı önemli miktarda bir nüfus oluşmuştur. Mevcut bu Balkan kökenli grupların.2. Turkish Review Quartely Digest. bknz. Ek 1. Avusturya-Macaristan ve Rusya İmparatorlukları. Dolayısıyla Balkan ülkeleri ve Türkiye arasında sürekli aktif bir bağ bulunmaktadır. Kış. sorunlar devam etmekteydi.2. 1923–1945 Arası Balkan Politikası Birinci Dünya Savaşından sonrasında yıkılan.423 Boğazlar konusunda Türkiye istediğini alamamıştı. Bu güçler uzun müddet çokuluslu bölgede istikrarı sağlamışlardır. Osmanlı. Bu gruplar özellikle kurdukları dernek. bölgede uzun yıllar kalmış. Balkan Savaşları ve I. İlişkileri de devam etmektedir. vakıf ve diğer sivil toplum örgütleriyle. ‘Turkish Foreign Policy: Forces of Continuity and of Change. Oral Sander. Türk Balkan Politikası 8. 8. Yani. çokuluslu güçlerdir.s.194 Balkanlarda yüzyıllar boyunca yaşayan Türk ve Müslüman topluluklar. Dünya Savaşı sonrasında. ciddi bir azınlık sorunu oluşturmuştur. dostları mevcuttur. Mesela Türkiye 1928 yılına kadar gümrük vergilerini arttıramayacaktı. Ekonomik kısıtlamalar tam olarak kaldırılmamıştı. Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmışlardır. Savaşta yenik düşen Balkan devletlerinin topraklarını. ülke siyasetine ve dış politikasına etki etmektedirler. sınırlarını genişletme çabalarından meydana gelen bu karışıklık tüm Balkan devletlerini etkilemiştir.Cilt 7.1.

Olaylarla Türk Dış Politikası. Balkan ülkeleri de rahatsızlıklarını dile getirdiler. İtalya gibi statükodan rahatsızdı. 1996. 1996. İngiltere. Yugoslavya ve Yunanistan arasında Birinci Balkan Konferansı gerçekleşmiştir. devletçi milli ekonomiye geçme çabasına girdi. Askeri Tarih Bildirileri Semineri–1. 99 425 Oya Akgönenç Mughisuddin. Türkiye..Şükrü Esmer. 1986. Bulgaristan. İtalya da sömürgeler kuracaktı. Değişen Dünya Dengeleri İçinde Askeri ve Stratejik Açıdan Türkiye. Balkan antantının ortaya çıkmasında Türkiye’nin rolü büyük olmuştur. Tezel. 1929’da Uluslararası Barış bürosu Evrensel Barış Kongresi’ni düzenlemiş. Ankara. s. 425 Dönemin Balkanlarını tehdit eden en büyük tehdit. ardından 1930 yılında.426 İlk olarak Türkiye ve Yunanistan 14 Eylül 1933’de bir araya gelip anlaşmayla sınırlarının garantiliğini deklare etmişlerdir. İtalya. Şubat 1934’te tehdit olarak görülen “Dörtlü Güç Paktı”na karşı Balkan sınırlarının güvenliğini sağlamak amacıyla. Fakat Balkan ülkelerinden Bulgaristan. Bu antantla Balkanların politik ve ekonomik bütünlüğünün korunması düşünülüp.…. gelebilecek bir iç saldırıya karşı yarımadayı korumak hedeflenmiştir. Türkiye bu anlayıştan rahatsızdı. s.424 Dünyayı saran ekonomik buhranın etkisiyle. A. ağır sorunlara çareler arandı. Türkiye aynı ekonomik kaderi paylaşan Balkan ülkeleriyle sıcak ilişkilere girdi. 99. s. Genel Kurmay Basımevi. Arnavutluk. 5.237 423 . Bu anlayış sadece Türkiye’de değil diğer Balkan ülkelerinde de hâkimdi. İkinci Dünya Savaşından Bu Yana Balkanlardaki Gelişmeler ve Türkiye. Mussolini’nin “Dört Güç Paktı” politikasında. Siyasal Kitabevi. Konferanslar düzenlenip. Lozan’da kabul edilmiş sınırları dışında kalan Balkan topraklarında herhangi bir hak isteği ve iddiasında olmadığı için Balkan devletleri ile ilişkileri kolaylıkla gelişmiştir. s. Ankara.. Romanya.195 Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye. İtalyan yayılmacılığı ve Mussolini’nin saldırgan politikalarıydı. Türkiye. Yurt Yayınevi. Olaylarla Türk Dış Politikası. Fransa ve Almanya dünyanın liderliğini yapacak. Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923–1950). Romanya ve Yugoslavya bir araya gelip Balkan Antantı’nı imzaladılar.139 424 Mehmet Gönlübol. Daha sonra bu anlaşmanın benzerleri Romanya ve Yugoslavya ile de yapılmıştır. vd. 473 426 Mehmet Gönlübol. 1930’lardan sonra ekonomik kısıtlamaların da kalkmasıyla Türkiye. Yunanistan. I. Yahya s. Ankara. Dünya Savaşında büyük miktarda toprak kaybetmişti ve geri almak peşindeydi.

8. Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ye bir nota vererek. gerçekleşen Balkan göçleriyle sağlanmaya çalışılmıştır. Yayılmacı devletlere karşı bir duruş sergileyerek statükoyu koruma gayreti olan bu anlaşma Romanya’nın Almanya’ya. Sovyet etkisinin Balkanlarda artması ve Balkan ülkelerinin bu etkiye açık olması Türkiye için zor bir durum oluşturmuştur. Fakat bu sefer de gelen nüfusun ilgili ülkelerdeki bıraktıkları sorun olmuştur. Türkiye de İstanbul Rumlarının mallarına el koymuş ve buralara Yunanistan’dan gelen Türkleri yerleştirmiştir. aynı kan bağından homojen grup oluşturma isteği. karşılıklı kara sınırında. Yeni kurulan Türkiye’nin homojen bir yapıda olması hedeflenmiş. Sovyet etkisi arttıkça Balkanlarda kutuplaşma ve mücadeleler artmıştır. Balkanlarda Sovyet etkisi altına . Soğuk Savaş Yılları Türk Balkan Politikası İkinci dünya savaşı sonrasında Sovyetler Birliği’nin yükselişi ile kutuplaşan dünya. Türkiye’nin aynı zamanda komşusu da olan Sovyetler Birliği ile ilişkilerinde problemler yaşanmıştır. “Doğu Bloğu” ve “Batı Bloğu” olarak ikiye bölünmüştür.196 Fakat Balkan Antantı pek uzun ömürlü olmamıştır. yerlerine Türkiye’den gelen Rumları yerleştirmesine cevap olarak. Yugoslavya’nın İtalya ve Bulgaristan’a yaklaşması sonucu işlerliğini yitirmiştir. Yunanistan’da kalan Müslüman Türkler ve Türkiye’de kalan Rumların durumu gerginliğe yol açmıştır. Bu bölgeden göçler oldukça.2. Sonuçta 10 Haziran 1930’da imzalanan anlaşma ile İstanbul Rumları ve Batı Trakya Rumları anlaşmanın kapsamına dâhil edilerek sorun çözüme kavuşturulmuştur. 1923–1930 yılları arasında dış politikada en büyük problem Yunanistan ile yaşanmış. ilgili ülkeler için de etnik yapıda aynı sonucu doğuracağından bu duruma sempati ile bakılmış ve ilişkilerde de olumlu bir hava yaşanmıştır. kendi lehine düzeltilmeler ve boğazlardan üs istemesi gerilime yol açmıştır. Yunanistan’ın Müslüman Türklerin mallarına el koyup. Sorun Milletler Cemiyetine götürülmesine rağmen çözüm bulunamamıştır.2. Bu durum gerginliği iyice arttırmıştır.

uzun ömürlü olamamıştır. Sovyetler Birliği ile ilişkilerinde problem yaşayan Yugoslavya’da eklenince. Balkanlarda 1950’lere kadar Türkiye ve Yunanistan Batı Bloğu içinde. ABD. Dış Politika. Türkiye’nin Balkanlar’a yönelik dış politikası üç unsur etrafında oluşmuştur. sonra da Yugoslavya’nın Bled şehrinde 9 Ağustos 1954’te anlaşma imzalamışlardır. mensubu olduğu NATO’nun ve Batı Bloğunun izin verdiği ölçüde gerçekleşmiştir.428 Bu anlaşmada. Türkiye ile Yunanistan arasında uzun süreden beri mevcut olan sorunlar (Batı Trakya Türk azınlığın durumu. Yugoslavya ile Sovyetler Birliği ilişkilerinin düzelme eğilimine İlhan Uzgel “Türkiye ve Balkanlar: İstikrarın Sağlanmasında Türkiyenin Rolü”. batının yanında. Romanya ve Yugoslavya zaman zaman Sovyetlerle ilişkileri gerilse de sistem olarak komünizmin etkisinde kalmışlardır. s–5–12 427 . 2002.197 girmeyen bir tek Yunanistan kalmıştı. NATO’ya alınması sağlanmıştır. “Balkanlar’ın Nükleer Silahlardan Arındırılması ve Türkiye”. Sovyet etkisinde kalmışlardır. önce 28 Şubat 1953 tarihinde bu ülkeler bir araya gelip “Dostluk ve İşbirliği Anlaşması”. Sovyet tehdidine karşı ülkeleri kendi yanına çekmek için Marshall Planı ve Truman Doktrini ile ilgili ülkelere yardım öngörmekteydi. Fakat anlaşma. Şubat 1994. Batı ile işbirliği içinde Sovyet tehdidine karşı birlikte hareket etmek durumunda olan Türkiye ve Yunanistan zorunlu bir birlikteliğe girmişlerdir. s. İstanbul. Soğuk savaş döneminde. Barry Rubin. Kemal Kirişçi. ABD’nin desteği ile bir araya gelen Türkiye ve Yunanistan’a. ed. Ankara. Günümüzde Türkiye’nin Dış Politikası. ilgili devletlerin birine karşı yapılacak müdahaleye karşı ortak hareket öngörülmekteydi. Ege Denizi ve Kıbrıs ihtilafları) Üçüncü unsur ise Balkanlarda ortaya çıkan ideolojik çatışmalar olmuştur. Ancak Yunanistan ile tarihi politik ve askeri birçok sorun mevcuttu. Bu yardımdan Yunanistan ve Türkiye de faydalandırılmıştır. diğer Balkan ülkeleri de Doğu bloğu içinde. bölgedeki Türk azınlığın güvenini sağlamak ikincisi. Bu iki ülkeyi aynı tarafta tutmak ABD’ye düşüyordu. Birincisi. Doğu Bloğundaki Balkan ülkelerinden Arnavutluk. Daha sonra da ülkelerin. 88 428 Ali Karaosmanoğlu.427 Soğuk savaş döneminde Türkiye’nin Balkanlara ilişkin dış politikası.

1996 s. Kemal Saybaşılı ve Özcan Gencer (Der. bir müdahale ile cevap verince ABD tarafından ambargoya maruz kalmıştır. Bu dönemde Türk dış politikası genel itibariyle bulunduğu bloğun politikalarına bağlı olmuştur. Romanya ve Sovyetler Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi yoluna gidilmiştir. bağımsızlığın korunması ve laik modern düzenin devam ettirilmesi olmuştur. Kıbrıs Müdahalesinde NATO’nun etkisiz kaldığı sebebiyle tepki olarak NATO’dan ayrılmış. Ankara. 1997. Madison. Kıbrıs politikasını dışarıda tutarsak. s. Yunanistan. Yeni Balkanlar Eski Sorunlar.Balkan Politikası 1923 yılında Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasının ardından Türk dış politikasının temel amacı. Yugoslavya’nın da Sovyetlere yakınlaşması ve Yunanistan’la Kıbrıs problemi de eklenince. Karpat (der. Bu ambargo sonucunda Türkiye dış politikada yeni arayışlara gitmiştir. Batılı kurumlara üye olmuştur. 1985 sonrası Gorbaçov’la başlayan yeni dönemden ve Sovyetler Birliğinin çözülüşü ile dağılan Doğu bloğunda en çok etkilenen bölge Balkanlar olmuştur. 1960’lı yıllarda Türkiye dış politikası ciddi bir açmaza girmiştir. batılı ülkelerin politikalarıyla çakışan bir dış politika izlemiştir.). Özellikle Yunanistan’ın Kıbrıs’ı ilhak yönünde politikalarına Türkiye. Fahir H. Bağlam Yayıncılık. ABD ve Yunanistan’la ilişkilerde sıkıntılar yaşanmıştır. 1789–1960. “Türk Dış Politikasında Süreklilik ve Değişim: Balkanlar Örneği.3.430 1975 yılına kadar Sovyetler Birliği ve Yunanistan tehdit unsuru olarak gözükmüştür. Özellikle Balkanlarda bu arayış belirgindir.805–809.198 girmesi ve Yunanistan’ın Kıbrıs’a ilişkin uyguladığı politika. Turkish Foreign Policy: Some Introductory Remarksin Turkish Foreign Policy. Bulgaristan. 1990 Sonrası Türk. Armaoğlu. İstanbul. Wisconsin. Türkiye.431 İki kutuplu dünyanın ortaya çıkmasından itibaren Batı tarafında kendine yer edinen Türkiye. 8.1973. daha sonra yeniden askeri kanada katılmıştır. Siyasi Tarih. bu tarihten itibaren. 221– 222 431 Kemal H.). 1 430 429 . Yugoslavya.2. s. 813–818 Gencer Özcan. Sevinç Matbaası. ilgili devletlerin arasındaki yakınlaşmayı kısa sürede bitirmiştir.429 Balkanların Sovyet yanlısı yapısına.

Bu da çekinilen. zulme uğrayıp öldürülenlerin Bosnalılar olmasıdır. Bosna Hersek’in.15–16 . 1990 sonrası Türkiye bölge üzerine daha dikkatli eğilmiştir. uluslararası kuruluşlara baskı yapmış.199 1980’lerde Türk dış politikası Balkanlardan gelen ciddi bir problemle karşılaştı. siyasal sistemlerinin çökmesi. Özellikle NATO üyeliği ve ABD ile sıkı ilişkileri bakımından değerlendirilen Türkiye. Sovyetler Birliğinin dağılmasının etkisi büyük olmuştur. bölgeye daha kolay nüfuz edebilecek konuma ulaşmıştır. Bu beklentide Türkiye’nin kısa vadede güçlü bir devlet olması. baskı görüp. Türk azınlığa karşı asimilasyon girişimi ve ülkeden ayrılmaya zorlanan Türklerin. Bunun iki sebebi vardır. ikincisi iki kutuplu dünyanın sona ermesinden sonra Türk entelektüellerinden gelen beklentidir. Türkiye’de birçok akrabaları yaşamaktadır. fakat askeri seçeneği hiç öne sürmemiştir. Uygulanan ekonomik. ‘The End of the Cold War and Changes in Turkish Foreign Policy Behaviour’. Bu durumda. Dünya düzenindeki değişiklik. Müslüman olması. mallarını. sosyal. Aynı zamanda iki ülkenin tarihi ve kültürel bağları kuvvetlidir. savunma konularında toplanmıştır. canlarını zor kurtarıp Türkiye’ye büyük bir göç hareketi başlaması ile büyük bir kriz oluşmuştur. bu ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkiler. Balkanlarda oluşan krizden en çok etkilenenlerin. Foreign Policy. Bosnalıların. Birincisi. ilişkilerin gelişmemesi için hiçbir bir sebep olmadığını göstermiştir. Bulgaristan’ın. Bölge devletleri için tam kontrolünde oldukları. cazip bir ülke konumuna gelmiştir. özellikle savunma ve güvenlik alanında olmuştur. kültürel. Türkiye uluslararası alanda aktif bir politika izlemiş. Cilt XVII. bölge ülkelerini derinden etkilemiştir. yayılmacılıkla suçlanılan Türkiye’ye karşı Bulgar entelijansiyasına. Türkiye Balkan ülkelerinin 1990 sonrası yaşadıkları karışık durumlarında. varlıklarını bırakıp. Bu eğilim hızlı olmuştur. 1993. Özellikle etnik yapılardaki karışıklıktan ve sınır problemlerinden dolayı Balkan ülkelerinin dikkati.432 1990 sonrası Balkanlarda değişim hızlı olmuştur. bu ülkeyle ilişkiler açısından önemlidir. ss. No:3–4. uzun vadede ise süper güç haline gelmesi umudu mevcuttu. 432 Kemal Kirişçi.433 Balkanlara hızlı ilginin bir başka sebebi ise.

uluslararası toplumun dikkatini. İstanbul. bölge ülkeleriyle ekonomik işbirliğine gitmeye çalışmıştır. Rusya Federasyonunun ve Almanya’nın Balkanlara ilgisi.241 433 . Ankara. 1999. “Turkish National Identity. TİKA olarak bilinen Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı ilgi alanlarına Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine ek olarak. İstanbul.Dr.435 Türkiye. Bulgaristan.by Günay Göksu Özdoğan.200 Bu sebeple Türkiye Bosna Krizi sırasında aktif rol oynamış. Tek kutuplu dünyada ABD. New Balances in The Balkans After The Bosnian Crisis. bölge ülkelerini Türkiye üzerinden ABD’ye ulaşmasını getirmiştir. hâkimiyetini bölgede de hissettirilme niyetindeydi. İzmir ve diğer büyük şehirlerden her türlü yardım gönderilmiştir. Kemali Saybaşılı. Arnavutluk ve Moldova masalarını da eklemiştir. Varşova Paktının dağılmasından sonra. savaş sonrası NATO uygulama gücü (IFOR) ve istikrar gücü’ne (SFOR) de katılmış ve bölgenin yapılandırılmasına katkıda bulunmuştur. 1995. Bu yönde atılan önemli bir adım Türkiye’nin öncülüğünde kurulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği’dir. 1992 yılında kurulan. (KEİ) Tanıl Bora. Oya Akgönenç. başı çekmiştir. ed. bölge açısından artan ekonomik refahla sorunların çözüleceği anlayışında olduğunu belirterek. Bu günü ve Sorunları. A Mirror of The New International Order.29 435 İrfan Kaya Ülger. Tarihte Güney-Doğu Avrupa: Balkanların Dünü. s. Savaş sırasında BM Barışı Koruma gücü’nde (UNPROFOR) ve istikrar gücünde (SFOR) yer alan Türkiye.: …. Bu durum. s. ABD açısından istenmeyen bir durumdur. bölge ülkelerine maddi. Eski Sovyet Bloğunun dağılmasından sonra serbest piyasa ekonomisine geçen Balkan ülkelerini destekleyen Türkiye.s. sivil toplum örgütleri seferber olmuş. Romanya. “Balkan Gelişmeleri ve Türkiye. askeri müdahale edilmesi ve Bosna-Hersek’e karşı olan silah ambargosunun kaldırılması yönünde aktif siyaset oynanmıştır. Ankara. Balkans. Bosna-Hersek’e 20 milyon dolar karşılıksız yardım yapılmış. Turkish Nationalism”.434 Bosna savaşı sırasında ve sonrasında oluşturulan uluslararası askeri oluşumlarda Türkiye. Türkiye’nin bölgeye olan ilgisi ABD’nin de işine gelmiştir. teknik ve bilgi yardımı yapmaktadır. Müslümanların mağdurluğuna çekmeye çalışmıştır. Yapılan şiddete ve zulumlere karşı.117 434 Doç.

389– 400.201 Karadeniz Ekonomik işbirliği bir Avrupa organizasyonu olmak hedefindedir. s. Makedonya’da 9.436 1980’li yıllarda Doğu Avrupa ve Sovyetlerdeki değişim sürecinin hızlandığı dönemde doğan bu organizasyon437. Kesin sayıları siyasi sebeplerle net olmamakla birlikte. Rusya. Pomak. Hiç etkilenmese bile bölgeden gelecek önemli miktarda göç dalgası.439 Türkiye’nin bölgeyle tarihi ve kültürel bağları. Ukrayna. “Concept and Prospects of BSEC” in Foreign Policy Review. bölgedeki rolü bakımından önemlidir. ss.000 ve Yunanistan’da 120.000. Bulgaristan.000. Türkiye için sorun oluşturacaktır. Türk Dış Politikasında Avrupa Birliği ve Alternatifleri.000.000. XX. Bunun yanında eski komünist ülkelerin. Arnavut.000. gidilecek tek kapıdır. Aynı zamanda bölgede istikrar sağlama bakımından projenin önemli olduğu ve Türkiye’nin bu rolü AB içinde daha rahat yapacağı bildirilmiştir. Bosna’da 2. Türkiye. Bulgaristan’da 2.000. pp.800.61–63 439 Özer E. 333 438 Sander. Boşnak. Cit. s. kolayca tüm bölgeye yayılma eğilimdedir. Arnavutluk. 1994. serbest piyasa ve dünya ekonomilerine entegrasyonunu kolaylaştırmak da hedeflenmiştir. ülkelerin sorunlarını çözmesi de hedeflenmiştir. No: 1–2.438 KEİ ile 200 milyonluk bir Pazar oluşturulup Karadeniz’e kıyı ülkeler bir işbirliği oluşturup. Çerkez ve Çingene ırklarından Müslümanlar yaşamaktadır. İstanbul. Farklı etnik yapıda olmalarına rağmen din bağı ve ortak Osmanlı kültürü bu insanları birbirine bağlamaktadır. Ekonomik amaçların yanında. hatta başlarda AB’ye alternatif olarak görülmüştür. SBF Dergisi. Gürcistan. 1996. Kosova’da 1. Torbeş. ufak bir kıvılcım. ‘Turkey and the Organiation for Black Sea Economic Cooperation’ op. Bu ateşten elbette Türkiye’de etkilenecektir.000. Türk ekonomisini dünyaya entegre etmek amacında olduklarını belirtmiştir. Romanya.397 437 Hak. “The Balkan and Black Sea Cooperation. 75–106 436 .000 Sander O. ciddi bir proje olarak doğmuş. Azerbaycan. Ermenistan.000. sayı 3–4. Arnavutluk’ta 3. 2001. Sonuçta. bir ülkede oluşan gerilim. ss. Buna mukabil Türk dışişleri bakanlığı KEİ’nin AB’ye alternatif bir proje olmadığını. Romanya’da 70. HAK Basımevi. Bölgede özellikle yüksek oranda Müslüman toplum için Türkiye. Çok hassas dengeler üzerinde duran Balkanlarda. Moldova. politik ilişkilerin de geliştirilip. Yunanistan 25 Haziran 1992’de KEİ’nin kuruluş deklarasyonunu imzalamıştır. Cilt 49. birbirlerini tamamlayan ürünler üretmeleri ve Pazar oluşturmaları hedeflenmiştir. vol.000. Bölgede Türk.

I. Bunun yanında Bulgaristan. Osmanlı’nın çekilmesiyle oluşan Jeopolitik ve jeokültürel boşluklar. bölgede sürekli çatışma alanları oluşturmaktadır. Bunu yaparken de bölge içi ve bölge dışı unsurları dikkate almalıdır. Türkiye bu boşlukta. Kosova ve Romanya’da bulunan Türk ve Müslüman halk Türk dış politikası için önemli bir mevcudiyet oluşturmaktadır. Türkiye’yi bölgede önemli aktör olmaya zorlayan durumu açığa çıkarmıştır. ittifak yapması gerekmektedir. Osmanlı mirası Evlad-ı Fatihan olarak adlandırılan Türk ve Müslüman toplumların gelecekleri ve meseleleri konusunda aktif siyaset yapmalı. gerekse Kosova’da yaşanan etnik vahşetlerde.265 . Dünya Savaşından sonra Osmanlı Devletinin bölgeden çekilmesiyle oluşan siyasal boşluk hala dolmamıştır. Yeni Türkiye–3. Türk dış Politikasına zarar vermiştir. 1995. özellikle bu bağlarının kuvvetli olduğu ve çoğunluğu Müslüman olan Bosna ve Arnavutluk’la her alanda sıcak ilişkiler kurup. Türk Dış Politikası Özel Sayısı. Sancak. Ankara. Tarihi bağlarını iyi kullanmak zorunda olan Türkiye’nin.s. Osmanlı Devletinin varisi olarak önemli bir pozisyondadır. bölge Türk ve Müslümanlarının ülkeye çekilmesi anlayışı. Balkanlarda özellikle son çatışma ve karışıklıklar göstermiştir ki. Balkanlardaki Türk nüfusu. Bugünü ve Yarını”.440 Bu insanlar için Türkiye önemli bir kapıdır. Türkiye’nin bölgede etkinliği açısından önemli bir durum arz etmektedir. Önceki dönemlerde dış politika açısından yanlış karar olarak tespit edilen. bölgede oluşturulan ittifakları etkin şekilde takip etmeli ve dengelemelidir. Bosnalıların ve Arnavutların yardım için öncelikle Türkiye’ye yüzlerini dönmeleri. 440 Mustafa Kahramanyol. en başta başvurdukları ülkenin Türkiye olması.202 kadar Müslüman’ın yaşadığı söylenmektedir. Türkiye.”Balkanlarda Müslümanların Dünü. Hâlihazırda bölgede bulunan yapı iyi kullanılmalıdır. Makedonya. Gerek Bosna Hersek.

Girit Yunanistan’a geçmiştir.3. çev. 8. Bunun için de Birinci Balkan savaşına girişmiştir. 1909 yılında ise Osmanlı Devleti bu yeni devleti tanımak zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti karşısında. Modern Türkiye’nin oluşumu. 18 Ekim 1911’de başlayan Balkan savaşlarında Osmanlı ordusu hemen hemen tüm cephelerde kaybetmiş ve Avrupa’daki topraklarının %83’ünü Grek. sınırlar ve Bulgaristan’da kalan Türklerin hakları belirlenmiştir. Balkan savaşı sonunda. Çıkan II. 59 441 .1. 1913’te Osmanlı devleti ile Bulgaristan arasında imzalanan. yeniden düzenlenen Berlin antlaşmasıyla elinden alınmasını sindiremeyen Bulgaristan.3. Balkan savaşı Bulgaristan için tam bir başarısızlık olmuş. Edirne Bulgaristan’a. 1878 Yeşilköy antlaşması ve sonrasında toplanan Berlin Konferansıyla özerk yapıya kavuşmuş.441 I. Yunanistan. Bulgaristan anlaşması iki devlet arasındaki ilk antlaşmaydı. Bulgaristan’ın Bağımsızlığı Bulgaristan. Bölgeyi ele geçirmek için yeni bir kutuplaşma olmuş.2. galip gelen devletlerarasında çekişmeler başlamıştır. 1995. Kazançlı Yeşilköy antlaşmasıyla ele geçirilen toprakların. Bulgaristan. İstanbul. 1913 yılında imzalanan Bükreş antlaşması ile Edirne tekrar Osmanlılar eline geçmiştir. Osmanlı devleti 1908 yılında iç problemleriyle meşgulken de bağımsızlığını ilan etmiştir.442 Feroz Ahmad. Fakat özellikle Makedonya toprakları tam olarak paylaşılamamış. Bulgaristan’ın karşısında diğer devletler yer almıştır. ilgili toprakları yeniden almak niyetindeydi. Sarmal Yayınları.203 8.3. s. Sırp ve Bulgar ordularına kaptırmıştır. Türkiye Bulgaristan İlişkileri 8. Balkan Savaşları Yeni kurulan devletin büyüme ve güçlenme hırsı ilk yıllarında kendini göstermiştir. Yavuz Alogan. Bu anlaşma ile. Sırbistan-Karadağ yer almış ve bu ülkeler Osmanlı Devletinden ciddi oranda toprak kopartmışlardır.

Birinci Dünya Savaşı Ve Türk Kurtuluş Savaşı Sırasında İlişkiler Toprak kaybeden. 1923–1944 Arası Dönem Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti.3. İstanbul.Bulgarian Relations” Foreign Policy Institute. s. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Bulgaristan’da bir büro açmalarına izin verilmiştir. Türk ve Bulgarlar bazı cephelerde beraber savaşmış. diğer Balkan ülkeleri ve Türkiye için bir tehdit durumuna gelmiştir. Fakat Bulgaristan. Boulder. 1983.11 Richard J. Bu görüş Mustafa Kemal’in direktifleriyle İsmet İnönü tarafından da desteklenmiştir. Statükodan rahatsız olan Bulgaristan ise bu antanta katılmayı reddetmiştir. İkinci Dünya Savaşına Almanya yanında giren Bulgaristan. bu dönemde ilişkiler gayet iyi gitmiş kardeşlikten söz edilip.4. Bulgaristan’ın imzaladığı Sevr niteliğinde Neuilly anlaşması’nın da sorgulanabilinecek olmasıydı.452 444 Pars Tuğlacı. “Turkish. s.445 8. Sevr antlaşmasının dayatmalarına karşı milli bir heyecanla bağımsızlık mücadelesi veren Türk milletinin direniş ve mücadelesinin. Cem Yayınevi. 1986.3. mağdur durumunda olan iki devlet I. barış ortamı ve statükonun korunması yönünde politikalar izlemekteydi. Sevri sorgulayan bir duruma gelinince. Türkiye. Bulgaristan temsilcisi Stanboliyski Bulgaristan’ın Ege denizine çıkış hakkı üzerinde durmuştur. East European Monographs. No:3–4. Bulgaria.444 Lozan Barış görüşmelerinin 22 Kasım 1922’de yapılan oturumunda. Türk büyükelçisine. Bulgaristan tarafından da desteklenmesinin en büyük sebebi. 1934 Şubatında bir araya gelen Balkan ülkelerinden. Cilt 12.443 Birinci Dünya Savaşından yenik olarak çıkan iki devlet arasında yakınlaşma mevcuttu. 126 443 442 . New York.204 8. s. 1984. Crampton. Yugoslavya ve Romanya arasında karşılıklı toprak bütünlüğünün garantisi ve savunma antlaşması imzalandı. kaybettiği toprakları yeniden elde etme arayışındaydı. Yunanistan. Bu yakınlaşma ile Türk kurtuluş savaşı desteklenmiştir. Bulgaristan ve Türk-Bulgar İlişkileri. dernekler kurulmuştur. Dünya Savaşına aynı safta katılmışlardır. Böylece Bulgaristan. Oral Sander.3. 1878–1918 AHistory. topraklarını güvence altında tutmak için.

205 Almanya tarafında savaşa girmelerine rağmen. sınırını kapatmak zorunda kalmıştır.s. Bulgaristan Türkleri (1878–1915).. Bulgaristan’dan zorunlu göç etmiştir. göç etmek isteyen Türklere daha kolay pasaport vermiştir. Bulgar askeri ataşesini sınır dışı etmesiyle iki ülke arasında kriz çıkmıştır. Türklere baskı yapıyor.000 Türk’ün 3 ay içinde Türkiye’ye gönderileceğini bildirmiş. ……. Bulgaristan ve Türk-Bulgar İlişkileri. Türkiye’nin de Sofya elçiliğini kapatıp.000 Türk. Sovyetler Birliğinin Bulgaristan üzerinden baskı yapmak istemesi yatmaktadır. Türkiye ise karşı blokta yer almıştır. Bulgaria. Bilgi Yayınevi. Sovyetler de Almanya’nın müttefiki Bulgaristan’a girmiştir.217 448 Pars Tuğlacı. 2 ayda 150. Bulgaristan Sovyet Bloğunda yer almıştır. yönünü batıya dönen Türkiye’ye karşı. Ankara1986. s. Bulgar hükümeti Türkiye’ye 250.133–134 . ….300 Richard J. Sovyetler ve ABD’nin dış politikasına göre Bulgaristan ve Türkiye ilişkileri şekillenmiştir. s.448 Bu uygulamanın arka planında. 1949 yılında tutum değiştiren Bulgaristan.124–125 447 Bilal Şimşir. Aynı zamanda Bulgarlar. Türkiye-Bulgaristan İlişkileri Almanya’nın Sovyetlere saldırmasının ardından. Bulgar devleti. Bulgaristan’da Komünist Dönem.5. s. okullarını kapatıp. 1948’de istihbarat faaliyeti sürdürdüğü gerekçesiyle Türk ataşesini sınır dışı etmiş. Türk-Bulgar saldırmazlık anlaşmasının hala geçerli olduğu konusunda güvence vermiştir. 445 446 Sibel Turan. 1950–51 yıllarında iki ülke arasında önemli bir kriz meydana gelmiştir. Crampton. Daha sonra Türkiye. 1947’nin sonuna kadar ülkede kalan kızıl ordu ve sonrasında Sovyet etkisi devam etmiş. camilerine el koyuyorlardı.447 Bu dönemde tarımda kolektifleşme dolayısıyla toprakları elinden alınan Türkler göç ediyorlardı. “Türk Dış Politikasına Yön Veren Etkenlerin Işığında…….3.446 8. 1878–1918 A History.

1925’te yapılan iki ülke arasında karşılıklı azınlıkların durumu konusunda garantiler getirilmiştir. Türk azınlık üzerindeki baskılar da azaltılmıştır. oruç. s. 1984–1985 arasında Türklerin isimleri zorla Bulgar isimleriyle değiştirilmiş ve 449 Oral Sander.6. ABD ve Sovyetlerin tutumu ve dış politikaları iki ülke ilişkilerini yakından etkilemiştir. 12 . Bulgaristan’la ilişkilerini geliştirmiş. Zorla isim değiştirme uygulamasına gidilen ülkede. Türk azınlığın göçü ile alakalı görüşmeyi önermiş fakat Türkiye.000 Müslüman Pomak’ın isimleri değiştirilmiş. 1960–76 yılları arasında 200.. güven duymadığı için bu öneriyi reddetmiştir.000 Türkün isimleri değiştirilmiştir. ülkedeki Türk azınlığın haklarını koruyacağı taahhüdünü vermişti. 8. Balkan savaşları sonrasında masaya getirilen konuyla. 80’li Yıllar İki Ülke Arası Kriz Dönemi Ve Azınlık Sorunu Bulgaristan’ın statüsü belirlenirken. ……. Daha sonra 1919 Neuilly anlaşmasıyla Bulgaristan’da azınlıkların hakları tanınmıştır. Türklerin kamuoyuna açık yerlerde Türkçe konuşmaları ve geleneksel Türk kıyafetlerinin giyilmesinin yasaklanması. 1974’te Kıbrıs’a Türk harekâtının ardından ABD’nin Türkiye’ye silah ambargo koyması üzerine Türkiye. Sosyalist tek ulus devleti kurma politikasında olan ülkede 1956’da başa gelen Jivkov yönetimiyle azınlıklara uygulanan baskılar iyice artmıştır. 1878 Berlin anlaşmasıyla Bulgaristan. ekonomik anlamda işbirliğine gidilmiş. Aynı dönemde 100. asimle yolundaki ilk adımlar olmuştur.3.206 İleriki yıllarda nispeten yumuşayan ilişkilerde 1956’da Bulgaristan. “Turkish-Bulgarian Relations”.449 Balkanlarda en büyük Türk nüfusunun olduğu ülke konumunda olan Bulgaristan’da Türkler Bulgarlardan sonra en fazla nüfusa sahip etnik unsuru oluşturmaktaydılar. Eylül 1913 tarihinde Bulgaristan’da kalan Türk azınlığın hakları tekrar kabul edilmiştir. sünnet gibi dini uygulamalar yasaklanmıştır. 1975’de ise iki ülke arasında iyi komşuluk deklarasyonu imzalanmıştır.

207 Türkler gönüllü değiştirdikleri yönünde forma imza atmaya zorlanmışlardır. Önce güney.452 Bulgaristan Türkleri yapılan baskıları protesto etmişler. zorla yeni isimleri kabul ettiklerini gösteren belgeyi imzalatmışlardır.1983–1985. Ankara.000’den fazla Türk’ten ancak 154.239–240 454 Birgül Demirtaş Coşkun. Ankara. Müslüman ibadethanelerinin kimi yıkılmış. 32–33 450 . Minority Rights Publications. The Balkans: Minorities and States in Conflict. s. Türk-Bulgar İlişkileri 1983–1989. 451 Özellikle 1984’ten sonra Bulgarlaştırma kampanyası hızlanmıştır. Türk evlerine girip.392 451 Refik Korkud. 2001. 28 452 Hugh Poulton. since 1945”.450 Bulgar yönetimi ülkedeki Türkleri. Bulgaristan’la Yeni Dönem. beş yıla kadar hapis cezaları verilmiştir. Mladev’un. Sünneti engellemek için evlere baskınlar yapılmış. fakat gösteriler şiddetle bastırılıp sağ kalanlar belene esir kampına gönderilmiştir. Jivkov’u deviren darbesiyle son bulmuş.1986. s. kimi camiler kapanmış ve müzeye çevrilmiştir. no: 3. “Refugees of Turkish Origin: Coerced İmmigrants to Turkey. ASAM Yayınları. Cilt 34. s.000’i geri dönebilmiştir. sünnet edilen çocuğun ailesi ve sünnet eden doktor tutuklanmış. Türkiye ise asimle olaylarına karşı geç tepki vermiştir. Osmanlı döneminde zorla Türk yapılan Bulgarlar olarak nitelendirmiş ve ülkede Türk olmadığını dile getirmiştir. sonra kuzey bölgelerinde yürütülen bu hareketle. Türkiye’den dönen Türklerin evlerini geri vermiş ve hapse atılan Türkleri Kemal Kirişçi. 1991. Dini kısıtlamalardan biri de sünnettir. s. s. Ankara. 22 Şubat 1985’te Bulgar büyükelçisine nota vermiştir. 1989 yılı HaziranAğustos arasında göç eden 300. yeni yönetim Türk azınlığa karşı daha ılımlı politika izleyerek. Lütem.1996. hiçbir mal varlığını almadan ve kendilerine tazminat ödenmeden sınır dışı etmiştir.131–136 453 Ömer E.454 Bulgaristan’ın Türklerine karşı yapılan asimle hareketi.453 1989 Şubatında Bulgar hükümeti isteyen kişilerin başka ülkelere göç edebileceklerini duyurmasının ardında birçok Türk zorla. Bulgar Yönetimi ve Tarihi Yalan. Türkiye Fikir Ajansı. ASAM Yayı nları. 2000. Konunun derhal bakanlar nezdinde ele alınmasını istemiştir. cilt 1. International Migration. polis ve askerlerin çevirdiği Türk köylerine giren görevliler.

Jivkov Dönemi Sonrası Türk-Bulgar İlişkileri Jivkov Sonrasında Bulgaristan hükümetinin Türklere karşı uyguladığı siyasette yumuşama olmuştur. “Avrupa Savubma ve Güvenlik Perspektifinde Türkiye-Bulgaristan İlişkileri”. International Migration Review. İmge Kitabevi. ‘Bulgarian Turkish Emigration and Return’. Böylece dünyada İkinci Dünya Savaşından sonra yaşanan en büyük göç hareketi 455 son bulmuş ve Türk. Türkiye’nin Balkan devletleriyle ve dolayısıyla Bulgaristan’la ilişkilerini doğrudan etkilemiştir. 1992. 2002. SSCB ve dolayısıyla Doğu Bloğu’nun dağılmasıyla yalnız kalan Bulgaristan. ekonomik ve askeri ziyaretler ile güven artırıcı işbirliği görüşmeleri yapılmıştır. Bugünü. Ankara. Türk askeri yetkililer Bulgaristan askeri birlik ve tesisleri ziyaret etmişlerdir. Türkiye’nin de içinde bulunduğu kurum ve örgütlere yönelmiştir. Atilla Eralp.7. “Türkiye-Avrupa İlişkilerinde Balkanlar Faktörü ve Yeni Eğilimler” Türkiye ve Avrupa (yay. 323–324 457 Kamuran Reçber. Haziran 1990’da yapılan ilk demokratik seçimlere. No:2. s.457 Aynı zamanda eski Yugoslavya’da çıkan savaş bölgedeki devletlerin güvenlik ve savunmalarını Darina Vasileva. Bursa. Aralık 1990’da Güven arttırıcı önlemler konusunda anlaşmaya varılmıştır.456 İki ülke arasında artan siyasi. 1997. yarını. bu konuda Türkiye ile işbirliğine gitmiş ve Bosna Hersek’in bağımsızlığının tanınmasını istemiştir. hz. çoğunluğu Türklerden oluşan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) de katılmış ve parlamentoda 23 koltuk kazanmıştır. Ardından Türk dışişleri bakanı 1992’de ülkeyi ziyaret etmiştir.208 serbest bırakmıştır.3. Ekim 1991’de yapılan erken seçimlerde HÖH 24 koltuk kazanmıştır. s.342 456 Mustafa Türkeş.Bulgar ilişkileri düzelmiştir. 1991 Aralığında askeri yetkililer arasında büyük tatbikatlardan haberdar edilme konusunda bir pakt imzalanmıştır. Bosna Savaşı sırasında Türkiye’nin izlediği siyasete katılan Bulgaristan. 8.238 455 . Balkanlardaki Türk Kültürünün Dünü. Cilt 26. Doğu Bloğunun çökmesiyle Balkanlarda yaşanan rejim ve anlayış değişikliği ya da Doğu Bloğunda yer alan devletlerde iktidarların değişmesi. s. Uludağ Üniversitesi Yayınları. Asimle politikasına son veren Bulgaristan aynı zamanda Türkiye ile ilişkileri de geliştirme yoluna gitmiştir.

Türk-Yunan İlişkileri Aynı coğrafyada yüzyıllar boyu birlikte yaşamış. Türk azınlığa karşı uygulanan asimle politikasından dolayı özür dilemiştir. 6–9 459 Kamuran Reçber. Türk-Bulgar ilişkileri.. “Güneydoğu Avrupada Güvenlik ve Bulgaristan’ın NATO Entegrasyonuna İlişkin Politikası. yaşanılan tüm sıkıntılardan sonra.248 460 Birgül Demirtaş-Coşkun. s.458 NATO’ya üye olan Türkiye. Bulgaristan’ın da NATO’ya üye olması konusunda çalışmalarına destek vermiştir. “Avrupa Savubma ve Güvenlik Perspektifinde …. Bulgaristan ve Romanya gibi devletlerin NATO’ya üyeliklerinin desteklenmesi ve kulis çalışmalarının yapılması. 1920’lerden beri 458 Nadezhda Mihailova. No:1.. Ancak. Türkiye açısından da bakılacak olursa. Türkiye ile Yunanistan. Türk-Bulgar ilişkilerinde kuşkusuz en önemli faktör Bulgaristan nüfusunun yüzde 10’unu oluşturan Türk azınlığın durumudur. elbette ki Türklerden her bakımdan etkilenmişlerdir. 376 yıl Türk egemenliğinde yaşayan Yunanlılar. Türk azınlığın durumunu iyileştirilmesi ve ilişkilerin geliştirilmesi ile. Türkiye’nin Burgaz başkonsolosu Beyza Üntuna’nın. Asimle çalışmaları bu ilişkileri çok kötü yönde etkilemiştir. Başbakan Kostov komünist rejimin Bulgaristan Türklerine katliam yaptıklarını vurgulamıştır. “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde…….460 1994’de ise NATO’nun Barış için ortaklık programını imzalamıştır. Bahar 1998.4. azınlık sorunlarının başlıca mesele oluşturduğu Balkan ülkeleri için örnek bir model oluşturmuştur. Temmuz 1997’de Bulgaristan Cumhurbaşkanı Stoyanov Türkiye’yi ziyaret etmiş ve bu ziyaretinde. Sonuç olarak. Jivkov sonrası iki ülke arasındaki ilişkiler gayet iyi seyretmiş. Ağustos 1990 tarihinde NATO nezdinde büyükelçi atamıştır.247 . NATO’ya üyelik için resmi başvurusunu da 1997’de yapmıştır. NATO Dergisi. kültür etkileşiminde bulunmuş iki halkın çok iyi seviyede ilişkilerinin olmasını beklemek ebetteki beklenmektedir. Bulgar iç siyasetine müdahale suçlamasıyla istenmeyen adam ilan edilmesi sıkıntı oluşturmuştur. s. fakat arada bazı sıkıntılar olmuştur.459 Bulgaristan. 8. Mesela Eylül 2000 tarihinde. Türkiye’nin Balkanlardaki etkinliğini arttıracak bir adımdır.209 işbirliği düzeyinde güvence altına almaları konusunda önemli etki yapmıştır. s.

(1821–1993). Osmanlı İmparatorluğundan bağımsızlığına kazanan ilk topluluk olmuşlardır. Yunanistan. Yunanistan’ın Bağımsızlığını Kazanması Ve Türkiye Aleyhine Büyümesi 1789 Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik fikirleri. Avrupa devletleri. büyük devletler himayesinde kurulan Yunan Prensliğine yapılacak bir şey yoktu. Yunanlılar özellikle desteklenen bir topluluktu.21 463 Şükrü S.462 1828 Osmanlı-Rus savaşından bitkin çıkmış Osmanlı için. Yunan İsyanı.”Defining Greek Foreign Policy Objectives”. Yunanistan’a Sina Akşin. Sadece Rusya değil. Greek-American Relations. New York.1. Osmanlı İmparatorluğunun da gerileme döneminde olmasının ivme kazandırıcı bir unsur olmasıyla. Factors Put Forward to Explain İndependence Movements in The Balkans.210 savaşmamış olmaları ve 1952’den beri aynı ittifakta yer almalarına rağmen ilişkileri sürekli gergin geçmiş iki ülkedir. Balkanlardaki azınlıkları kışkırtmak için her fırsatı değerlendirmişlerdir. 1993. Couloumbis.).30 461 . A. s. bütün dış politikasını Osmanlı Devletinden toprak kopartarak büyümek üzerine kurup. yayılmacı bir politikayla Osmanlı Devleti aleyhine sürekli genişlemiştir. 8.463 1864’te İngiltere. Osmanlı devletine ait olan fakat İngiliz işgalinde bulunan 2260 km2’lik Yedi Ada’yı Yunanistan’a bırakmıştır.s. Yunanlılar. Bu günü ve Sorunları. Tarihsel Boyut İçinde Türk Yunan İlişkileri. 1999. büyük ölçüde Avrupa devletlerinin Osmanlı devletine karşı politikalarının bir yan ürünü olarak doğmuştur ve doğduğu andan itibaren kendini himaye eden İngiltere. s. Ankara. Kuruluşundan itibaren Megalo İdea felsefesi ile “Büyük Yunanistan” düşüncesindeki Yunanistan. Couloumbis ve Iatrides (EDS. Tarihte Güney-Doğu Avrupa: Balkanların Dünü. Fransa ve Rusya’nın askeri desteğini aldı. İngiltere ve diğer Avrupa devletleri de Yunanlıları desteklemektelerdi.461 16 Kasım 1829’da imzalanan Londra Protokolü ile üç büyük devlet Yunanlıları himayeleri altına aldılar. tüm Osmanlı coğrafyasında etkisini göstermeye başladı. 1877 Osmanlı Rus savaşı sonrasında toplanan Berlin kongresi sonucunda. Navarin’de İngiltere. Yunanistan’ın bağımsızlığı 24 Nisan 1830’da Osmanlı Devleti tarafından kabul edilmiştir. A Critical Review.4. Fransa ve Rusya’ya bağlı olduğunu fark etmiştir. 1980. Gürel. Rusya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu. Ankara.42 462 T.

Girit adası dışında 13. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı ile dünyada oluşan durgunluktan sonra. Osmanlı Devletinden 55. 1920’lerde konu. kimlerin mübadeleye tabi olmayacağı ve patrik atanması sorunu. patrikhanenin statüsü. Yunanistan’ın oldu. Fakat iki ülke liderleri Atatürk ve Elefteryos Venizelos. birçok konu çözüme kavuşturulmuştur. ed. 1912–1913 Balkan savaşları sonucunda Yunanistan.Mikrosiatiki Katastrofi” olarak adlandırılmıştır. Ege adaları ve Girit. “Türkiye-Yunanistan İlişkileri ve Kıbrıs”. s.500 km2 toprak verildi. 1897 yılındaki OsmanlıYunan savaşında Yunanistan yenilmiş. fakat Rusya’nın araya girmesiyle Yunanistan’ın lehine sınır düzeltmeleri yapılmıştır. çözülemedi. karasularının genişliği. Bu uzlaşma döneminin ürünleri olarak. Murat Metinsoy.464 8.4. Mustafa Eroğlu. sürtüşme değil uzlaşma yönüne çekebilmişlerdir. azınlıkların korunması gibi tüm sorunlarda genel bir mutabakata varılmış olmasına rağmen. Dünya savaşı sonunda kazanan devletlerin paylaşım pazarlıklarının yapıldığı Paris Barış Konferansında. yeniden irdelendiğinde gene sorunlar çıktı. siyasi ekonomik ve güvenlik alanında birçok ikili anlaşmalar imzalanmıştır.465 Dünya konjektürü bu durumda önemli rol oynamıştır.2. I. Yunanistan’da Anadolu’dan hak iddia etmiştir. İstanbul. İstanbul ve Batı Trakya’da kalacakların kimler olacağı. dış konjektürün de etkisiyle bu hassas durumu.211 1881’de. nüfus mübadelesi. Değişen Dünya ve Türkiye’nin Dış Politika Gündemi. Bu yenilgi “Küçük Asya Felaketi. 1923 Lozan Antlaşması ile Türkiye ve Yunanistan arasında kara sınırları.000 km 2 toprak aldı. İngiltere’nin yardımıyla girdikleri Anadolu’da yaptıkları Türk-Yunan savaşlarında büyük hezimet yaşamışlardır. 1930’da Atatürk ve Yunan Başbakanı Venizelos karşılıklı bir dostluk anlaşması yapmasıyla ilişkiler bir miktar düzelmiş ve bu düzelme 1950’lere dek sürmüştür. 1930’a kadar iki ülke arasında en büyük sorunu teşkil etmiştir. 1930–1960 Arası Dönem İlişkileri İki ülke arasında 1930’lardan 1960’lara kadar olan dönemde iyi ilişkiler görülmektedir. 2004. 133 464 . yeni bir hareketli Faruk Sönmezoğlu. Bu anlaşmalarla. Ege adalarının durumu ve silahsızlandırılması.

Özellikle Bulgaristan. “Türkiye’nin Yunanistan Politikası”. İstanbul. Hatta bu süreçte Montrö Boğazlar sözleşmesinde Yunanistan’ın Türkiye’ye destek vermesi söz konusudur.466 Bu durumda en büyük tehdit Batı Trakya’dan dolayı. ilgili ülkeler kendilerinin bütün Balkan sınırlarının güvenliğini karşılıklı olarak dışardan bir saldırıya karşı güvence altına alıyorlardı. Bu paktla.212 dönem yaşanmaya başlanmıştır. iki ülkeyi birbirine yaklaştırmıştır. Yunanistan ve Türkiye 9 Şubat 1934’te Atina’da Balkan Antantını kuran anlaşmayı imzaladılar.132 . Balkanlarda bazı değişiklikler yapılması gerektiğini yüksek sesle vurgulamaktaydı. 2000. s. Dünya savaşı sonuçlarından memnun olmayan Almanya. Alan Makovsky.467 Venizelos ile İnönü arasında imzalanan Ankara antlaşması ile ilişkiler oldukça iyi bir seviyeye gelmiştir. Bu dönemde Türkiye ve Yunanistan’ı işbirliğine iten temel sebep bölge devletlerinden İtalya ve Bulgaristan’ın yayılmacı politikalar izlemeleridir.. komşusuyla gerilim yaşayamazdı. s. mecburi olarak Türkiye’ye yaklaşmış ve ilişkilerini düzeltme ihtiyacı duymuştur. Türk Dış Politikasının Değişen Dinamikleri. Yerleşik (Etablis) sorunu halledilmiş 1934 yılında ise Balkan Antantı kurularak güvenlik ve işbirliği konularında mutabakata varılmıştır. İstanbul. Türkiye de bu Sovyet baskından dolayı dış ilişkilerinde dostane bir tutum sergilemekteydi. Bundan başka Yunanistan o yıllarda içte de çalkantılı bir dönem geçirmekteydi. I. 1946’dan itibaren Yunanistan’da yaşanan iç savaş sebebiyle Yunanistan. Türkiye’nin Yeni Dünyası. Gürel.. Bu durumda Yunanistan. Yugoslavya. s. Yunanistan da. Japonya ve Bulgaristan yeni değişiklikler istemektelerdi.. 523 467 Şükrü S. Sabri Sayarı. Bulgaristan’ın izlediği revizyonist politikalar. Türk yöneticilerini endişelendirmekteydi. Bu gerilim ülke için çok büyük zarar getirebilirdi.181 466 Şükrü S. . 1982. S.468 İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki ilişkilerin iyi gitmesinin arka planında önemli gelişmeler yatmaktaydı. “Türkiye-Yunanistan İlişkileri ve Kıbrıs”. “Türk Dış Politikası 1919–1945” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi. Romanya. Yunanistan üzerindeydi.44 468 465 Faruk Sönmezoğlu. İtalya.. Tarihsel Boyut İçinde Türk-Yunan………. Bu tehdit karşısında ortak kaderi paylaşan iki ülke 1947’den sonra Tözün Bahçeli. Artan Sovyet baskısı ise.. Gürel. Bulgaristan karşısında Türk dostluğuna ihtiyaç duymaktaydı..

Özellikle Yunanistan’da 1967’de Albaylar Cuntasının başa gelmesiyle görülen Megali İdea anlayışındaki dış politika. Kıbrıs iki ülke ilişkilerini geren unsur haline gelmiştir.469 Türkiye’nin bu girişimi ile bir yumuşama beklenmesine rağmen. Rumların taşkınlıkları ve başlattığı iç savaş Türkiye’de büyük tepki çekmiştir. Bu iyi ilişkiler 1954’te Balkan Paktı’nın kurulmasında sebep olmuştur. Bu gerginlik 1955’te meydana gelen 6–7 Eylül olaylarında iyice tırmanmıştır. Rumların yaptıklarına daha fazla seyirci kalamayan Türkiye. Fakat Sovyet tehdidi. 8. ABD’deki Rum lobisinin baskısıyla Türkiye’ye silah ambargosu uygulatmıştır. Bled’de Balkan İttifakı imzalanmıştır. 1948’de Avrupa Konseyine. Türkiye’ye karşı Meriç boyunda 4. Bu bağlamda Yunanistan kamuoyunda Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını öngören Enosis düşüncesi işlenmiştir. 1960’lardan 90’lara İlişkiler (1963–96 Arası Dönem) 1963’de Yunanistan’ın Kıbrıs’ı ilhak çabaları iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltmiştir. 1980’de ise Türkiye. 1952’de NATO’ya birlikte alınmışlardır. karşılığında bir bedel istemeden kabul etmiştir. adalar silahlandırılmış. 1959 yılında Londra-Zürih anlaşmaları gerilim biraz azaltmıştır. iki ülke ilişkilerini çok olumsuz etkilemiştir. kendisine ağır bir darbe vurarak. Dış politikada ve güvenlik konusunda her iki ülkenin de önceliği artık Sovyetler Birliği olmuş ve bu tehdide karşı aynı safa gelmişlerdir. 1981’de iktidar olan Andreas Papandreu’nun . artık aynı askeri safta olmamanın getirdiği serbesti ile Türkiye’ye karşı daha olumsuz askeri politikalar izlemiştir. 1976’da fazlaca gerilen ilişkilerde savaş rüzgârları esmiştir. Kolordu kurulmuş.4. 1974’te tercihini askeri harekât yapmakta kullanılmıştır. 1974 Türk harekâtından sonra NATO’dan çıkan Yunanistan.213 ABD yardımlarından yararlanmış. 1953’te Stalin’in ölümünden sonra büyük ölçüde yumuşarken ülkeler dış politikalarını tekrar milli kaygılara yöneltmeye başlamışlardır. Bu harekât sonucunda Yunanistan’da başarısız olan cunta devrilip Cumhuriyet ilan edilmiştir.3. 9 Ağustos 1954’te Türkiye. Yunanistan’ın NATO’ya dönüşünü. Yunanistan ve Yugoslavya arasında.

214 Türkiye’ye karşı gerilim tırmandırıcı politikaları ilişkileri gergin tutmuştur. 1987’de ise tekrar savaş çanları çalmıştır. Kıta sahanlığı sebebiyle de ilişkiler gerilmiştir. Yunanistan’ın Ege’de Taşoz adası yakınlarında, petrol arama ruhsatını vermesi üzerine, Türkiye’nin de karşı atakla tartışmalı bölgelerde petrol arama ruhsatı verip araştırmaya gemiler göndermesi üzerine iki ülke orduları dikkatli beklemeye başladı. Bu gerilimde, tarafların geri adım atmasıyla muhtemel bir savaş önlenmiştir. Taraflar arasında Avrupa Topluluğu’na girmenin de getirdiği kaygıyla, Davos’ta görüşmeler yapılmış fakat beklenen neticeler alınamamıştır. 1990 sonrasında Doğu Bloğu’nun dağılması ile tüm dünyada, özellikle Balkanlarda değişim başlamıştır. Sovyet tehdidinin bertaraf olmasından sonra Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinin de dünyada görülen yumuşama eğiliminde olması beklenmekteydi. Bu beklentiye bir de Andreas Papandreu’lu PASOK, yerine Yunanistan’da iktidara Konstantin Mitçotakis’in Yeni Demokrasi Hareketi’nin gelmesi eklenince, ilişkilerin düzelme beklentisi artmıştır. Fakat beklenen olmamıştır. Yunanistan, AT’den Türkiye’ye gelecek yardımı engellemiş, Ege adaları sorununu tekrar gündeme getirmiş ve Türkiye tarafından PKK’ya yardım yaptığı yönünde ciddi eleştirilere maruz kalmıştır. 1990 sonrası dönemde Türkiye’nin Balkanlara ilgisi Yunanistan’ı rahatsız etmiştir. Özellikle 1993 sonrası Türkiye’nin Balkan politikasını tehdit olarak gören Yunanistan, tüm dünyanın karşı çıktığı savaşta Sırpları desteklemiştir. 1993’te iktidara tekrar gelen PASOK ile, ilişkilerdeki gerilim aynen devam etmiştir. Türkiye’nin Balkan politikaları ile tarihi ve kültürel bağlarının olduğu Müslüman Balkan devletleriyle yakınlaşmasını tehdit olarak gören Yunanistan, kendisini “İslami Çember”470 e alınmak istendiğini dile getirmiştir. Türkiye’nin Yunanistan’a karşı bir İslami pakt kurma çabasında olduğu vurgulanmıştır.471 Türkiye ise Balkanlarda yürütülen politikaların din eksenli olmadığını savunmuştur.

Doç. Dr. Süha Bölükbaşı, Türkiye’nin Yakınındaki Avrupa ile İlişkileri; Avrasya Dosyası cilt:4, sayı 1–2, Ankara, 1998, s.23 470 Coufoudakis V., “Grek Foreign Policy in ………….,, pp. 26–41, p. 31. 471 Athanassopoulou E. “Turkey and the Balkans: The View from Athens” in The International Spectator, vol. XXIX NO.4 Oct-Dec. 1994, pp. 55. 64.

469

215 Nüfusunun çoğunluğunun Müslüman olmasına rağmen, Türkiye’nin laik bir ülke olduğu vurgulanmıştır. Türkiye’nin Arnavutluk ve Makedonya ile yakınlaşması, Yunanistan tarafından endişe ile takip edilmiştir. Türk-Yunan gerginliği birçok alanda devam etmiştir. 1995’te Yunan Meclisi, 1982 Birleşmiş Milletler deniz konvansiyonunu onamış, Türkiye ise imzalamamıştır. Cevabi olarak, 8 Haziran’da TBMM, Türk menfaatlerini korumak için gerekli durumda asker kullanma yetkisini vermiştir.472 Daha önce Yunanistan’ın deniz sınırlarını 12 mile çıkarmasının “casus belli”(savaş ilanı) sayacağını açıklayan Türk devletinin bu tavrı Yunan tarafında dikkatlice izlenmeye başlanmıştır. Ocak 1996’da iki ülke arasındaki gerilim tırmanmış, Kardak (Yunancası IMIA) kayalıklarının statüsünden dolayı savaş durumuna gelinmiştir. Fakat ABD araya girerek iki ülkeyi Madrit’te görüşmeye zorlamıştır.

8.4.4. 1996 Sonrası Dönem İlişkileri
1995 sonrasında Yunanistan’ın iç politika, dış politika ve ekonomi anlayışında büyük değişmeler görüldü. Oluşturulan yeni strateji, eskisi gibi gerilim üzerine değil, iyi ilişkiler ve ekonomik gelişme üzerineydi. Yunanistan sadece Türkiye’yle değil, problemli ilişki içinde olduğu tüm komşularıyla ilişkilerini düzeltme yoluna gitmeye başlamıştır. Türkiye ile iyi ilişkiler eğilimine giren Yunanistan, önce iki ülke ilişkilerinde önemli bir sorun teşkil eden Batı Trakya Türkleri üzerindeki baskıyı kaldırdı. Bölgedeki Türk halk üzerinde olan baskılar Yunanistan’ı zor duruma sokmaktaydı. Bu konuda zor durumda kalmamak için iyileştirmeler yapıldı. Gelişen ikili ilişkilerde önemli bir safha ise 1997 yılında Yunanistan’ın, Türkiye’nin Avrupa birliğine girmesini desteklediği açıklamasıdır. Bu yönde, Türkiye’ye karşı uygulanan vetoların bir kısmını kaldırmışlardır.

216 1997 yılında görülen önemli bir olay iki devlet ilişkileri için kriz oluşturacak nitelikteydi. Türk ordusuna karşı yıllarca silahlı mücadele eden PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan Kenya’da yakalanmıştı. Fakat ilginç nokta, üzerinde Yunan pasaportu olmasıydı. Yunanistan için suçüstü yakalanmaydı bu olay. Başbakan Kostas Simitis aralarında 3 bakanın da olduğu görevliler hakkında dava açtı. Yunanistan’ın yeni uygulamaya koyduğu iyi işbirliği stratejisi ve Avrupa Birliği normları bakımından, bu olay çok yıpratıcı sonuçlar doğurabilirdi. Türkiye, Yunanistan’ı teröre destek vermekle suçlayıp uluslararası inceleme komisyonu kurulmasını talep edebilirdi. Bu durum Yunanistan’ın imajı açısından da yıpratıcı bir sonuç doğuracaktı. Fakat durum beklenildiği gibi olmadı. Hatta tersine ilişkiler daha da iyi gitmeye başladı. 2001 yılında oluşturulan Yunanistan askeri doktrininde, Türkiye’nin adı tehdit listesinden çıkarılarak, silahsızlanma ve dostluk mesajları verilmeye başlandı.

8.4.5. Yunanistan’ın Türkiye Politikasının Değişmesi
Yunanistan’ın 1990 yılına kadar uyguladığı gerilime dayanan politikalar bir yerde kilitlenmiştir. Bu durum Avrupa’daki imajını büyük oranda zedelemiştir. Bu ülkenin, Devlet eliyle terörü desteklediği ortaya çıkmıştır. Makedonya’nın bağımsızlığı konusunda, Avrupa görüşüyle ters düşmüştür. Bosna savaşında, Sırpları destekleyen tek batı devleti olmuş ve ambargoyu delmiştir. Yunanistan, aynı zamanda insan hakları yönünden batının normlarına uymamaktaydı. Yunanistan özellikle 1990 sonrasında sadece Türkiye’ye karşı dış politikasında değil genel dış politikasında da yeni bir anlayışa gitmiştir. 1990 sonrası Balkanlar için ciddi değişim yılları olmuştur. Sovyet rejiminin yıkılmasıyla oluşan yeni durumda eski Doğu Bloğu ülkeleri, saflarını belirleme durumundaydılar. Avrupa, bu ülkelerin döndükleri yön oldu. Bu durumda Yunanistan, oluşan yeni dengelerde Eski Doğu Bloğu ülkeleri gibi çevre ülkesi değil de merkezi ülke olma gayretindeydi. Bu sebeple iç ve dış politikasında önemli değişiklikler yaptı. İç sorunları ve yolsuzluk probleminin üzerine daha sıkı gitmeye başlandı, ekonomisini düzeltmek için tedbirler

Papocosma, S.V., “More Than Rocks: The Aegean’s Discordant Legacy” in Mediterranean Quarterly, Fall 1996, vol.7, no.4, pp.75-96. p. 93

472

217 aldı, çok eleştirildiği Batı Trakya Türklerin durumunda iyileştirmeler yaptı ve buna bağlı olarak dış politikasında da aktif yeni anlayışa geçildi. Türkiye ilişkileri açısından Yunanistan’ın Euro’ya geçme çabaları da önemlidir. Euro’ya geçiş için Avrupa birliğinin şart koştuğu bir takım ekonomik istikrar durumunun yakalanması gerekliydi. Yunanistan büyük önlemler alarak, bu durumu sağlamak için gayret sarf etmekteydi. Fakat ekonomik istikrar için en büyük engel Türk tehdidine karşı savunma harcamalarıydı. Savunma harcamalarını kısmanın şartı ise Türkiye ile iyi ilişkilere girilmesi ve Türkiye’nin tehdit olarak görülmemesiydi. Bu yolda 2001 yılında Yunanistan, savunma harcamalarında kısıntı yapılacağı ve 4. kolordunun kaldırılabileceğini açıkladı. Bu durumda hem ekonomisi düzelecek, hem de barış mesajları vererek imajını düzeltecekti. Eğer Türk tarafı silahsızlanma çağrılarına olumsuz cevap verirse bu güne kadar olan gerilimde de Türkiye tarafının sorumlu olduğu düşüncesi hâkim olacaktı. Sonuçta Türkiye’nin Yunanistan’dan başka sorunları olduğu açıklamasıyla silahsızlanmayı kabul etmeyişiyle Yunanistan, imajı açısından ciddi kazanım elde etmiştir. Hiç şüphesiz Türkiye’de 17 Ağustos ve Yunanistan’da 7 Eylül depremleri iki halkın beklenmeyen tepkilerini doğurmuştur.473 Bu olumlu tepki ile iki halk birbirine yakınlaşmış ve insani yardımda örnek tablo sergilemişlerdir. Deprem sonrası haftalarda, Türk ve Yunan medyasında vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının ve yetkililerin yardımları, dostluk mesajları yoğun olarak işlendi. Akabinde Yunanistan’da deprem olunca, Türkiye’nin Yunanlı mağdurlara acilen yardım göndermesi de durumu iyileştirdi.474 28 Şubat 2000’de Türk-Yunan AB komitesi ilk kez toplandı ve birçok konuda karşılıklı anlaşmalar yapıldı. Ankara’da Ocak 2000, Atina’da Şubat 2000 de dışişleri bakanları tarafından dokuz anlaşma imzalanmıştır. Bunlar: 1. Gümrük İdaresinde işbirliği 2. Ekonomik işbirliği. 3. Turizm İşbirliği. 4. Çevre Korumada işbirliği. 5. Turizmde işbirliği. 6. Deniz taşımacılığı. 7. Bilim ve Teknoloji. 8. Kültürel işbirliği.

Alexis Heraclides, Yunan-Türk Yumuşaması (1999-...) : Bir İlk İnceleme; Türkiye-Yunanistan, Birgül Demirtaş Coşkun, E. Kurubaş, Eski Sorunlar Yeni Anlayışlar, ASAM Yayınları, Ankara, 2002, s. 42 474 Tözün Bahçeli, “Türkiye’nin Yunanistan……………, s.180

473

218 9. Suçla, özellikle terörle, örgütlü suçla, yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı ve yasalara aykırı göçle475 işbirliğidir. Hukuki alanda yapılan iyi ilişki düzenlemeleri aynı zamanda askeri alanda da görülmüştür. Anti personel kara mayınlarını yasaklayan Ottowa, “Anti-Personel Kara Mayınlarının Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Transferinin Yasaklanması ve Yok edilmesi Konvansiyonu” çerçevesinde Türk-Yunan sınırında bulunan iki ülke mayınlarının sökülüp yok edilmesi ile ilgili konularda fikir birliğine varılmıştır. İki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşamasıyla, ticaret önemli oranda artmıştır. İki ülke işadamları bir araya gelmiş Türk-Yunan, Yunan-Türk İş Konseyleri kurulmuştur. Yeni anlayışa geçildikten sonra, iyi ilişkilerin, ticaretin ve yatırımların önemli oranda geliştirdiği görülmektedir. Buna bir örnek olarak, 1999’da iki ülke arasındaki yatırımın 2,4 milyon dolarken, 2000’de yüzde 775 artıp 14,7 milyon dolar olması gösterilebilir. İki ülke kamuoylarında da karşılıklı bakışlarda iyi niyet havası esmektedir. Sonuç olarak, Türkiye ve Yunanistan, geçmişteki yaşanmış pek çok olumsuz duruma karşın, gerilime karşın, yıllardır savaşmaksızın durumu devam ettirebilmişlerdir. Özellikle dış politika anlayışlarının değiştiği ve “deprem Diplomasisi” olarak adlandırılan deprem sonrası iyi ilişkiler iki ülke ilişkileri açısından olumlu sonuçlar vermiştir. Gelecekte de problemler tam olarak çözülemese de dostluk havasının devam edeceği beklenmektedir.

8.5. Arnavutluk-Türkiye İlişkileri
8.5.1. Osmanlı Dönemi İlişkiler
Uzun ve dostane ilişkileri olan iki milletin ilişkileri 1383’te bölgeye doğru akınlar yapan Türk akıncılarının harekâtlarıyla başlamıştır. 1383'de Türk akıncıları tarafından sıkıştırılan Valona (Avlonya) prensi, Venedik Cumhuriyeti himayesine

475

Alexis Heraclides, “Yunan-Türk Yumuşaması …….., s. 46

1383'de başlayan müdahale ve sonra fetih hareketi nihayet 1467 senesinde tamamlanabildi. Avlonya. Balşa'ya karşı savaşında kendisine yardım etmek üzere Venediklilere güvenemeyerek Türk ordusunu yardımına çağırmıştı. Bundan başka. Arnavutluğun ortalarında yerleşmiş olan Türklere hücum ederek 1432'de geçici bir galibiyet yaşadıktan sonra mücadele devam etti. . prens Topia'nın davetini fırsat bilerek hemen Elbasan (Bassania) dağlarını aşıp Balşa ile karşılaşmak üzere güneye döndü. Böylece. 1385’te Şarl Topia ile II. İşte bu ümitsiz vaziyet içinde Orta Arnavutluk'ta. siyasî menfaatlerinden dolayı Osmanlılarla bozuşmak istemiyorlardı.219 girmeye mecbur olmuştu. Kanina taraflarına sahip olan Balşalar. Draç prensi de bu sayede memleketine tekrar sahip oldu. bunlar arasındaki husumet ve mücadelelerden yararlanmışlardır. Topia ailesinden Andre Topia. Osmanlı tarihleri bu sefere Karlı-ili hareketi derler. Çünkü Venedikliler. Berat. Aynı zamanda. Balsa arasındaki mücadele sırasındadır. Şarl Topia'yı Draç şehrinde kıstırırlar ve o da Türkleri imdada çağırır. Güney Arnavutluk'taki Devol (Voyussa) nehrinin sol sahilinde Balsa ile karşılaştı ve savaşı kazandı. Hayrettin Paşa. Narda körfezine kadar sokuldular ve hatta geçici bir müddet için Selanik de alındı. çünkü Balşa. Arnavutluğun feodal hali ve mücadelesi Türk fethini kolaylaştırmış ve Türkler. Avrupalılarla uğraşırken. 1389'da Kroya ile İskenderiye (İşkodra) Türklerin eline geçti. Arnavutluğun zaafından istifade ile bazı mühim yerleri de işgal ediyorlardı. Şarl’ın elinden Draç limanını almış bulunuyordu. büyük deniz gücü olan Venedik Cumhuriyetini provake etmemek için bu şehirler tekrar Venediklilere bırakmıştır. Bu tarihte Manastır civarındaki Çandarlı Halil Hayrettin Paşa kuvvetleri Ozıri'yi almakla meşguldü. Osmanlı fethi sırasında dışardan da buralara yardım ihtimali çok zordu. II. Ardından da uzun seneler İskender Bey'le uğraşıldı. Draç prensi Şarl Topia. Raguza'lılar da ekonomik vaziyet sebebiyle Osmanlı ilerleyişine aldırmıyorlardı. Bunun akabinde Osmanlıların Arnavutluk üzerindeki ikinci harekâtı. Bu seferden sonra Osmanlılar. Arnavutluğun en kuvvetli prensi II.

Midilli.2. Arnavutlara karşı derin muhabbet beslemiş. 1 Bulgar. c. İstanbul’un Fethiyle başlayan Türk unsurları doğrudan devlet yönetimine almama hareketi. Osmanlı Döneminde… s. Osmanlı Tarihi. Hakkı Uzunçarşılı. birçok Arnavut’u yönetimde görevlendirmişlerdir.66 İ. Sakız. s. 1 Dalmaçyalı. 12 Boşnak. s. Türk Tarih Kurumu Yayınları. Türk olmamalarına rağmen Osmanlılardan çok fazla etkilenmişlerdir. 1 Yunan. 1998.2.Ankara. Bu alanda en çok söz sahibi. Osmanlı. Osmanlı yönetiminde ayrıcalıklı yere sahip olmuşlardır. Osmanlılar. Devletin en sorunsuz bölgelerinden olan Arnavutluk’tan 33 tane sadrazam çıkmasında477 bu muhabbetin payı vardır. Osmanlı ilerlemesinde gayret sarf etmişlerdir. 5 Hırvat. Arnavut kökenliler olmuştur. Balkanlardan çıkan sadrazamlara bakıldığında 33 Arnavut sadrazama karşın. Bu tarihten sonra bir gelenek haline gelen önemli görevlere devşirme kökenli olanların getirilmesi uygulaması devam etmiştir.5.476 Bu da göstermektedir ki Arnavutlar. Burada bulunan 6 Avrupa devletinin kararıyla Yunanistan. Çandarlı Halil’in görevden uzaklaştırılıp yerine devşirme Zağanos Paşa’nın sadrazam yapılması ile başlamıştır. Arnavut halk da. Arnavutluk Atatürk’ü Nasıl Değerlendiriyor. 1 Hersek. Arnavutluk’un bağımsızlığı Orhan Koloğlu. Osmanlı İmparatorluğunda. Sisam gibi Ege adalarını topraklarına katmıştır.478 8. 125–128 478 Nesip Kaçi. 1 Pomak ve 1 Sırp sadrazam mevcuttur. çoğunun da Müslüman olması sebebiyle. Uygulanan devşirme politikasıyla.54 477 476 . yılı Sempozyumu.220 Önceleri direnen ve 1517 yılına kadar çete savaşlarına sürdüren Arnavutlar 1517’den 1912 yılına kadar uzun süre Osmanlı İmparatorluğunda barış içinde ve en sorunsuz şekilde yaşamışlardır. Arnavutluk’un bağımsızlığı ve Bağımsızlık Sonrası İlişkiler 1913 Londra Konferansıyla Arnavutluk’un bağımsızlığı tanınarak sınırları tespit edilmiştir. işgal ettiği Arnavut topraklarından çekilmesinin karşılığı olarak Limni. Atatürk’ün Ölümünün 50. Türk siyasi hayatına devşirmelerin etkisi damgasını vurmuştur.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki diplomatik ilişkiler. hatta Balkan ülkeleri karşısında Osmanlı ile omuz omuza savaşmışlardır.209 481 Türel Yılmaz. Osmanlı İmparatorluğunun sona ermesi ile bağımsızlığını ilan eden Arnavutlar. diplomatik ilişkilere başlanamamıştır.481 Ahmet Zogu. İstanbul. muhabbetleri devam etmiştir. Buna mukabil İstanbul’da da bir Arnavut elçiliği kurulamamıştı. 1925 yılında Cumhurbaşkanı olan Zogu. 2001. başa geçtikten sonra. S. Mustafa Kemal’e Türkçe olarak dostluk mesajı yollamıştır.479 Arnavutlar da Balkan savaşları döneminde. s. daha kurtuluş savaşı yıllarında Arnavutluğa Albay Selahattin Saip Bey başkanlığında askeri heyet göndermiş ve bu heyet ülkede sekiz ay görev yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk zamanında kurulmuştur. Bilal N. ASAM yayınları.2.Ankara. Bu antlaşma ile beş asırdır süregelen dostluk ve iyi ilişkilerin devamının istendiği belirtilmiştir. Annual 98/99.3 479 .480 Arnavutluk. bağımsızlığını ilan ettiği 1912 yılından itibaren. Bunun bir göstergesi olarak 15 Aralık 1923’te iki ülke arasında “Ebedi Dostluk ve İşbirliği” antlaşması imzalanmıştır. s. Turkish Revew of Balkan Studies. Şimşir. Osmanlı Devleti için de kritik olan bu yıllarda Arnavutluğa gerekli yardım yapılamamış. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Atatürk’ün cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından samimi şekilde kutlama telgrafı çekmiştir.15 480 İlhan Uzgel. Arnavutlukta bir Osmanlı elçiliği kurulup. Türkiye ile bağlarını kopartmamışlar. s. Büyük düşünen ve iyi bir stratejist olan Atatürk.”Türkiye Arnavutluk İlişkileri (1990 Sonrası) Türk Hukuk Dünyası. Türkiye Cumhuriyeti daha kurulmadan tarihi ve kültürel bağların getirdiği duygusal bağlar kurulmuştu. 2000. Atatürk de bu sıcak kutlamaya aynı sıcaklıkta dostluk mesajı yüklü mektubuyla cevap vermiştir. Ankara. Sırpların kışkırtmalarına ve Osmanlıya karşı savaşa davet edilmelerine rağmen. Türkiye’yle iyi ilişkiler kurmak istemiş. yaklaşık 10 yıl içerde karışıklık ve dışarıda da tehditlerle karşı karşıya kalmıştır. Türkiye-Arnavutluk İlişkileri ( 1985–1988).221 için Anadolu’nun dibindeki adalardan feragat edilmiştir. “Kosova Politics of Nationalism and The Question of İnternational Intervention. 1999. bu çağrılara olumsuz cevap vermiş.

Yugoslavya ve Romanya arasında Balkan Paktı imzalandı. Akabinde iki ülke arsında buzlar erimiştir.222 Arnavutluk’un Avlonya şehrinde.482 Gelişen ilişkiler sonucu. 1930’lu yıllar. Atatürk Zogu’nun krallık ilan etmesini eleştirmiş. Ankara. Neredeyse kopma noktasına gelen iki ülke ilişkilerindeki gerginlik. 1991.Siyasi Tarihi. Yunanistan. bu anlaşmanın 482 Fahir Armaoğlu. İş Bankası Yayınları. Elçi Tahir Lütfi Atatürk’ün güven mektubunu Zogo’ya sundu. karşılıklı olarak saldırmazlık ve dostluk anlaşmaları imzalamışlardır. Türkiye için Lozan’da ertelenen sorunların çözümü ve yaklaşan savaştan kaçınmak için önlemler aramayla geçmiştir. 20 Ekim 1931’de İstanbul’da toplanan II. Sonrasında 1926 yılında ise Tiran’da bir Elçilik açıldı. Daha sonra Ankara’ya giden delegeleri kabul eden Atatürk. Balkan Paktı’nın kurulmasıydı. 20. Fakat karşılıklı geri çekilen elçilerin yerlerine gönderilmesi zaman almıştır. Bulgaristan ve Arnavutluk. Bu önlemlerden en önemlisi. 24 Temmuz 1925 tarihinde Türkiye konsolosluğu açıldı. c. eski sıcaklığını kaybetmiştir. Gerginliğe son noktayı Atatürk koymuştur. Bunun üzerine iyice gerilen ilişkilere. yy. I-II. Türkiye.338 . Türkiye tarafından Zogu’nun cumhuriyetten çıkıp krallığını ilan etmesi tasvip edilmemiştir. Türk ve Arnavutluk yaklaşımları biraz da uluslararası durumdan kaynaklanmıştı. Türkiye ile Balkan ülkeleri. tüm delegelerin devlet başkanlarına olduğu gibi Arnavutluk kralı Zago’ya da bir telgraf göndermiştir. Türk basınında sert açıklamalar yapılmıştır. Arnavutluk hükümetinin bütçeyi bahane edip Ankara büyükelçiliğini kapatması ve Türk gazetecilerin Arnavutluk’a girmesinin yasaklanması da eklenince tansiyon iyice artmıştır. Kurulan iyi ilişkiler Ahmet Zogo’nun kendisini 1 Eylül 1928 günü kral ilan etmesiyle. 9 Şubat 1934’te Türkiye. 3 yıl kadar devam etti. s. Revizyonist. Balkan Konferansına katılan delegeler arasında Arnavutluk delegesi de vardı. 3 Ekim 1928’de Ankara’ya çağrılan Tiran elçisi Tahir Lütfi Bey bir daha geri gönderilmedi. Akabinde ise 13 Mart 1926’da ilk Arnavutluk Ankara Elçisi Rauf Fitzo güven mektubunu Atatürk’e sunmuştur. Arnavutluk’la 6 yıl süren bir dönemde ilişkilerini dondurmuş oldu.

Gazi Ünüversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.223 dışında kalmışlardır. Bu durumda Arnavutluk’la ilişkile en alt seviyede kaldı. bu dönemde İtalyan yanlısı dış politika izlemekteydi. Yıkılan saltanatın varisi ile yapılan bu evlilik. yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti tarafından büyük tepki geldi. Komünizmin Arnavutluk’ta hâkim olması ve Enver Hoca önderliğinde Komünist bir devletin kurulması. geri çekildi.s.15 Nisan günü güven mektubunu Kral Zago’ya sunmuştur. 8. Zaman zaman ilişkilerin gerildiği görülse de hiçbir zaman koparılmamıştır. Sultan II. Kral Zogo’nun kız kardeşinin. İtalyan kuvvetlerince işgal edildi. Bu durumda Türkiye ve Arnavutluk iki rakip bloğun üyesi durumundaydılar. Arnavutluk’un işgali Türkiye için güvenlik politikalarını yeniden gözden geçirmesine sebep olmuştur. Yüksek Lisans Tezi. Abdulhamit’in oğlu prens Abit’le evlenmesi duyulunca. Arnavutluk. 7 Nisan 1939’da Arnavutluk. 105 484 483 484 . batı ile ilişkilerini kuvvetlendirmiştir. Arnavutluk’a verdiği önemi göstermek demek olan genel sekreteri Ruşen Eşref’i Tiran büyükelçiliğine atamıştır.483 Arnavutluk o dönemde İtalya’nın nüfuzu altındaydı. 20. Balkan Paktı’nın imzalanmasının akabinde Atatürk. İkinci Dünya savaşı ve Enver Hoca Dönemi İlişkileri Arnavutluk-Türkiye ilişkileri Zago’nun krallığını ilan etmesiyle bozulmuştu. Her zamanki olağan konumu devam etmiştir. Arnavutluk-Türkiye ilişkilerini kopma durumuna getirmiştir. 1995. Oluşan dostluk havası bu sebepten tam manasıyla solunamıyordu. Buna karşılık kral Zogo’da Ankara büyükelçisini geri çekti.3. Dış politikasında da İtalya’nın etkisi gözlenmekteydi. Bu duruma ek olarak bir de 1936 yılında. Bunun da sebebi. Ankara. Türkiye yönünü Batıya dönerek.339 Oktay Göktaş. farklı kutupta olmalarına rağmen. İki ülke. yy. ortak tarih ve kültür geçmişinin halklar üzerinde etkisine bağlanmaktadır. Mevcut Tiran büyükelçisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Fahir Armaoğlu. Atatürkçü cumhuriyet için hakaret olarak addedildi.s. bloklar arası sürtüşmelerde ilişkiler daha kötüye gitmemiştir.Siyasi Tarihi…. Balkanların Anahtar Ülkesi Arnavutluk. Eşref.5.

Türkiye de gerekli yardım için hemen harekete geçmiştir. 1960’lı yıllarda iki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar. Komünizmin iflas edişi ve demokrasiye geçişle birlikte iki ülke arasındaki ilişkiler de hızla gelişti. 4–11 Eylül 1968’de. İslam dünyası ve özellikle Türkiye’nin yardımına güvendiklerini açıkladı. Yunanistan’la sorunlu ilişkileri olan Türkiye için de Arnavutluk doğal bir müttefikti. Komünizmin yıkılması ve Yugoslavya’nın parçalanması iki ülkenin stratejik çıkarları arasındaki uyuşmayı ortaya çıkarmıştır. Uluslarası……… s. Aynı zamanda Kosova sorunu. 1985 yılından itibaren Arnavutluğun başına geçen Ramiz Alia ülkenin kalkınması için Türkiye’ye yaklaşmış.157 .4.485 Aynı zamanda iki ülke arasında ciddi bir sorunun bulunmayışı da ilişkilerin gelişmesine hız kazandırmıştır. demokrasiye geçiş çabaları sancılı olmuştur. Ferruh Bozbeyli başkanlığında bir parlamento heyeti Arnavutluk’a ziyaret gezisi düzenlemiş. Komünizm Sonrası Türk-Arnavutluk İlişkileri Soğuk Savaş’tan ekonomisi en zayıf çıkan Avrupa devleti Arnavutluk olmuştur. 8. Türkiye tarafından memnuniyetle karşılanmış. 1980 yılına kadar devam etti. ülkenin uluslararası alanda sıkıntıları olmuştur. ilişkilerde yumuşama havasına girilmiştir. Komünizmin iflası ile sosyalizmden. Arnavutluk’un sosyalist olmasına rağmen Türkiye lehine oy kullanması. Barışa Çağrı. Makedonya’daki Arnavut azınlığın durumu. 6–12 Mayıs’ta Arnavutluk Parlamento heyeti Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Ekonomisi zaten zayıf olan ülkede siyasi ve ekonomik sorunlar önemli noktaya ulaştı. Sali Berisha. batıya açılma kararında olduklarını ve bu açılımda ABD.224 1965 yılında BM. 1980 yılında ticari ve işbirliği anlaşmaları imzalandı. buna iade olarak.5. Komünizmin etkisinde olan Arnavutluk ve Türkiye ilişkilerinin mesafeli olması.’de Kıbrıs konusunda oylama yapılırken. Yunanistan’la yaşanan Kuzey Epir sorunu ve Arnavutluk’tan Yunanistan’a gerçekleşen yasadışı göçler. ilişkileri arttırmıştır. 485 Leo Tindemans (Bşkn).

Bulgaristan’dan İstanbul’a gitmektedir. Olaylarla Türk Dış…. T.82 489 Milliyet. karşılıksız yardımın yanı sıra kredi açarak ve insani yardımda bulunarak. C Dışişleri Bak. 25 Ekim 1995 . Devlet ve diplomatik yardımların yanı sıra. Arnavutluğa ciddi miktarda yardımlar yapılmıştır. Kosova ve Makedonya ile daha yakın ilişkiler sağlanabilecekti. Arnavutluk’tan Makedonya’ya.. No: 18..488 Türkiye ve Arnavutluk arasında diğer uluslar arası proje.7 488 Arnavutluk Ülke Raporu. Türkiye’nin Arnavutluk’a ekonomik yardımlar yapacağı açıklandı. işbirliğinin daha da artması hedeflenmektedir. Bu proje ile aynı zamanda Yugoslavya’ya girilmeden. Arnavutluk’un BM genel toplantısı sırasında. Bunun yanında Türk Eksimbankından. Kıbrıs konusunda Türkiye’ye destek vermesi iki ülkenin daha da yakınlaşmasını sağlamıştır. Arnavut öğrencileri. Batı Avrupa’ya ulaşılabilinecekti. 533-534 Yılmaz. 487 Karadeniz Ekonomik İşbirliği teşkilatına Türkiye ve Arnavutluk kurucu üye olarak katılmışlardır. Haz. Örneğin. TİKA Yayınları. Bölgede ana yol yapılması ile ilgili ülkelerin daha kolay ulaşımı sağlanarak. Türel ”Türkiye Arnavutluk İlişkileri (1990 Sonrası)………. önemli yardımlarda bulunmuştur. Bu organizasyonla karşılıklı ekonomik ilişkileri geliştirmişlerdir. Batıya açılmak isteyen Arnavutluk için Berisha Türkiye desteğine güvendiğini açıklamıştır.s. Türkiye’ye getirilerek öğrenim görmeleri sağlanmıştır. ilgili ülke pazarlarına daha kolay girebilecek ve Arnavutluk. Aynı zamanda Arnavutluk’un. Bu dört Balkan devleti 1995 Ekiminde bir protokol imzalamışlardır.490 486 487 Mehmet Gönlübol vd. s. Türkiye. Türk Eksimbankından 1991 ve 1992’de Arnavutluğa yapılan yardım 13.486 Sali Berisha’nın devlet başkanlığı döneminde Arnavutluk-Türkiye ilişkileri ivme kazanmıştır.. Doğu-Batı karayolu projesidir.87 Amerikan dolarıdır.489 Bu projede yol.225 Mayıs 1992’de Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel. Bu projenin sonunda Türkiye. s. Bunlar Makedonya ve Bulgaristan’dır.. Ankara. 1995. Bu projede Türkiye ve Arnavutluktan başka iki Balkan ülkesi de vardır. Bu ziyarette zor günler geçiren ülkeye. milletlerarası kuruluşlara ve Avrupa kuruluşlarına katılması desteklenmiştir. Arnavutluk’u ziyaret etti. Türkiye’nin yapacağı yardımlar ele alındı.

133–134 491 Foreign Broadcast Information Service. karşılıklı yaptıkları ziyaretlerden doğmuştur. soğuk savaş sonrasında yüksek devlet yöneticilerinin. başkanların. ülkedeki subay ve askerlerin eğitimi için gereken desteği verdi. Arnavutluk’un NATO ve İKÖ (İslam Konferansı Örgütü)’ye üye olmasını desteklediğini açıklamasının ardından. Annual 98/99. Kosova sorununun barışçıl yollarla çözülmesi konusunda Türkiye’den yardım beklendiği belirtildi.. Türkiye. NATO’ya girme konusunda da destek verildiğini açıkladı. Bunların çoğu. Türkiye. Arnavutluğun zor günlerinde yanında olunacağı mesajıyla karşılık vermiştir. Bu protokoller iki ülke arasındaki ilişkilerin çok boyutluluğunu göstermektedir. Aynı zamanda ticaret bilgi paylaşımı. Bu anlaşmadan bir ay kadar sonra bir Türk savaş gemisi Arnavutluk’taki Draç limanını ziyaret ederek bu ülkenin güvenliği konusunda destek mesajını vermiştir. ulaşım. Arnavutluk’un askeri yönden isteklerine hep olumlu cevap vererek. Bu destek isteğine Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. 29 Temmuz 1992’de Savunma ve İşbirliği anlaşması imzalanmıştır. 30 July 1992 492 İlhan Uzgel “Türkiye ve Balkanlar: İstikrarın Sağlanmasında Türkiyenin Rolü” . s.493 Bu ziyarette mevcut Türk yardımlarının devam etmesi istenerek. 5 April 1994 490 . “War of Projects: Turkish-Greek Rivalry in the Balkans in the Post Cold War Period.. 4 Nisan 1994’te Türkiye’ye ziyarette bulundu.492 Arnavutluk devlet başkanı Sali Berisha. Arnavutluk savunma bakanı Zuhulali.226 İki ülke arasında birçok alanda karşılıklı anlaşmalar yapılmıştır. tarım.. gümrük ve vergiler hakkında. turizm. haberleşme. İKÖ’ ye üye oldu. s.494 Türk tarafı da Arnavutluk’a her platformda destek verildiğini. 1992 yılında Arnavutluk. bankacılık. Ankara seyahatinde. ( FBIS-WEU). iki ülke arasında çok önemli bir savunma anlaşması imzalanmıştır. Turkish Review of Balkan Studies. 1999. Kosova’ya sıçrama ihtimali olduğunu ve bu durumda Türkiye’den destek beklediklerini dile getirdi. Yugoslavya karışıklıkları devam ederken. Bunun yanında Arnavutluk asker ve komando birliklerinin Türkiye’de eğitilmesi sağlandı. 1992 Temmuzunda protokol imzalanmıştır. Arnavutluk için çok önem arz eden. İstanbul.491 Bu anlaşma iki ülke arasında bir dizi askeri eğitim ve bilimsel çalışma alanındaki anlaşmaların başlangıcıdır. Bosna Hersek’te başlayan çatışmanın. Kamil Mehmet Büyükçolak.98 493 Turkish Daily News.

İki ülke ilişkileri kısa sürede gelişti ve yakınlaştı. Bu yılda AB’nin Arnavutluğa yapacağı yardıma Yunan vetosunun kalkması ve karşılıklı ziyaretler iki ülke arasındaki buzları eritmiştir. Yunanistan yakınlaşmasından sonra.6 Turkish Daily News. Arnavutlukta sosyal olaylardan patlak veren krizin ardından yapılan erken seçimleri dikkatli izlemiştir.227 iki milyondan fazla Arnavut’un yaşadığı Kosova konusunda Arnavutluk’a destek sözü verildi. aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin öncülüğünde yapılan oluşumda da yer almıştır. 5 April 1994 496 Turkish Daily News. Yunanistan. Yunanistan tehdidinden dolayı iyice Türkiye’ye yanaşan Arnavutluk’un. Türkiye. Fakat bu yardımda eskisi kadar şevkli olunmamıştır. Yunanistan’ın Arnavutluğa karşı politikasını değiştirmesi önemli rol oynamıştır. Arnavutluk. Bu seçimlerde Fatos Nano’ya mali yardımlarda bulunarak kendine bağlamayı başarmıştır. Fakat bu bölge için hedefin otonomi olması gerektiği.496 Kardeşlik ilişkileri çerçevesinde 1997’de Arnavutluk’ta sosyal kriz yaşandığında Türkiye. Arnavutluk’a ziyarette bulunmuş ve bu ziyarette Türkiye’nin Kosova konusundaki hassasiyeti 494 495 Yılmaz. Bu konferansta Dayton antlaşmasından sonra Balkanların güvenliği ve NATO’nun durumu görüşülmekteydi. Makedonya. Bulgaristan ve ABD’dir. karşılıklı sorunlarını yatıştırma yoluna gitmişlerdir. bağımsızlık durumunda bu durumun problemler oluşturacağı da vurgulanmıştır. 11 Nisan 1999 tarihinde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. İtalya. Taraflar. Katılımcılar. Bunda 1995 yılında.495 Türk-Arnavut ilişkilerindeki sıcaklık ve yoğunluk. Türkiye. Türkiye ile ilişkilerini eskisi kadar sıcak olmamıştır. 2 April 1994 . Karşılıklı ilişkiler sonraki yıllarda da devam etmiştir. yerini daha sonraları gevşemeye başlamıştır. 1 Nisan 1996’da Tiran’da Balkanların güvenliği konusunda yapılan görüşmeler sırasında birlikte güvenlik durumlarını görüşmüşlerdir. Türel “Türkiye Arnavutluk İlişkileri (1990 Sonrası)……. s. 1992 krizinde yaptığı gibi insani yardım göndermiştir.

16–20. 12 Şubat 2000’de “Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine iki ülke başkanları katılıp “Güneydoğu Avrupa’da İyi Komşuluk İlişkileri. Balkanlar ve Balkanlardaki Türk ve Müslüman toplumun korunması ve kollanması yönünde fikir birliği içindedirler. 12 pp. Türk Dış Politikası Ve Arnavutluk Uzun tarihi geçmişi ve dostluğu bulunan Balkan ülkeleri ve Türkiye’nin iyi ilişkileri önemlidir. “Playing the Kinship Cards. Türk siyasetinde tüm hükümetler. Kosova ve Arnavutluk’la ilişkiler hem halklar arasında hem de devletlerarasında daha bir önem taşımaktadır. p.5. gerekse 497 Poulton H. iki ülke doğal müttefikler olarak kabul edilmiştir. vol.5 milyon civarında nüfusuna ilaveten. Avrupa’da nüfusun çoğunluğu Müslüman olan. İstikrar ve İşbirliği Şartı” na ortak imza atmışlardır. Balkanlarda ciddi bir güç olma çabasındaki Türkiye için %70’i Müslüman olan Arnavutluk.3 milyon498) Arnavutluk’un önemini bir kat daha arttırmaktadır. bağlar daha da artmıştır. Bölgeye açılmak isteyen Türkiye için kültürel ve tarihi bağları olan. yapılan yardımlardan dolayı teşekkür etmişlerdir. Ardından 10 Mayıs 2000 tarihinde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bir çalışma ziyaretinde bulunmuştur. 8. Türkiye ile Arnavutluk arasında bu bağların yanı sıra. Arnavut yetkililer de mülteciler konusunda bilgi vererek. Makedonya. ikili ilişkilerde bir problemlerinin olmaması nedeniyle. Özellikle de duygusal ve din bağları olan Bosna-Hersek.in The Balkans” in Transition. Türkiye gibi laik demokrasi ile yönetilen bir ülke haline gelmesiyle. 2 no. Bu açıdan gerek Arnavutluk’la olan ilişkiler. Osmanlı geçmişi497 olan Arnavutluk’la iyi ilişkiler kurulması öncelik teşkil eder.5. Balkanlara dağılmış 3 milyondan fazla Arnavut’un olması (3. Özellikle Komünizm sisteminin yıkılmasından sonra demokrasiye geçilmesiyle Arnavutluk’un.16 . çok önemlidir.228 vurgulanmıştır. 14 June 1996. 28–29 Şubat 2000’de ise Başbakan Bülent Ecevit Arnavutluk başkanının resmi davetine icabet edip bu ülkeye resmi ziyarette bulunmuştur. 3.

soğuk savaş sonrası dönemde Türkiye-Arnavutluk yakınlaşması desteklenmiştir.). Mesela. Balkanlardaki istikrarın sağlanması yönünde önem arz etmektedir. Tarihsel. özellikle 1994 yılının ortalarında Yunanistan-Arnavutluk ilişkilerinin gerginleşmesi ile yönünü daha çok Türkiye’ye dönen Arnavutluğun durumundan rahatsızlığını dile getirmiştir. Yunanistan’ın durumudur. Arnavutluk ve Türkiye’nin ittifakından Yunanistan rahatsızlık duymaktadır. Batılı devletlerin ve ABD’nin Balkan politikası da yakından takip edilmelidir. Lütem. Bölgenin güvenliği ile yakından ilgilenen Türkiye için Arnavutluk’un istikrarlı olması.67.166 500 Glenny M. Balkan Diplomasisi. “Heading Of War in the Southern Balkans” in Foreign Affairs. s. dalgalanmalara rağmen güçlü bir temel üzerindedir. Birgül Demirtaş Coşkun. Türkiye’ye daha da ihtiyaç duymuş ve iki ülke daha da yaklaşmıştır. ekonomik ve her bakımdan gelişmesi. Türkiye’nin Balkan politikalarında önemli temel bir unsur. “Arnavutluk’un Dış Politikası ve Balkanlar’da Arnavut Sorunu”. Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinde. Birgül Demirtaş Coşkun (der. iki ülkenin ileride de müttefikliğinin devam edeceğinin göstergesidir. May-June 1995. Laik demokratik Türkiye’nin genç Arnavutluk için iyi bir örnek olduğu savunulmuştur.. Arnavutluk.3 pp. ülkenin bunalım dönemlerinde. ABD görüşüne göre Türkiye’nin coğrafi konumu ve tarihi bağları.105 498 . Bu durumda.500 Yunanistan ve Arnavutluk arasındaki gerginlikte. 74 no. p. Sonuç olarak Arnavutluk. vol. Yunanistan. duygusal ve kültürel bağları çok kuvvetli olan iki ülke sadece bu bağlardan dolayı müttefik değillerdir. Barışa Çağrı: Uluslar arası Komisyon’un ………. Ömer E. Aynı zamanda Stratejik olarak ortak kaygıları. diğer bir önemli etken de. 499 Leo Tindermans. 2001. Türk-Arnavut ilişkileri. 98–108. bölge istikrarı ve düzeni için kritik öneme sahip olduğunun görülmesidir. iki ülke toprakları arasında kalacak olan Yunanistan kendisini kıskaç altında hissetmektedir. Arnavutluk-Türkiye ilişkilerinde. s. Ankara. Arnavutluk konusunda Türkiye. ASAM yayınları. Türk tesiri için kolaylaştırıcı rol oynamaktadır.499 Türkiye’nin Arnavutluk ilişkilerine önem vermesinin diğer sebeplerinden biri.229 diğer Balkan ülkeleriyle olan ilişkiler Türkiye’nin Arnavutluğa ve bölgeye verdiği stratejik önemin ürünüdür. vazgeçilmez bir müttefik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Haziran. Fakat bu ilgi Romanya devletince bir tehdit olarak değil. yakınında komşusu olan Türkiye ile iyi ilişkilere girmiştir.6 Diğer Balkan Ülkeleriyle İlişkiler 8. s. Romanya pazarına açılan Türk işadamları önemli miktarda yatırımlar yapmışlardır. Hıristiyan Ortodoks Türk olan Gagavuzlar ve Tatarlara karşı da mevcuttur. Arnavutluk sorunun tırmanması gelecekteki ilişkilerin bozulması için bir sebep olabilir.000’i yasal oturma iznine sahiptir. Romanya’daki Türk azınlık sayıca çok fazla değildir.649 (1992) : 1300 aile (tahmini) olarak Türk nüfusu bulunmaktadır. İki ülke ilişkilerinin geleceği açısından Arnavutluk azınlığın durumu önemli olacaktır. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı. Fakat 1990 sonrasında Komünizmin yıkılmasıyla. Türkiye ise ilişkilerini bozmadan dış politikası gereği tüm devletlerin toprak bütünlüğüne saygılı olması anlayışını uygulamaya devam etmiştir. Osmanlı Türkleri Tatar Türkleri Gagavuz Türkleri : 29. 1990 sonrası özellikle ekonomik alanda ikili ilişkiler yoğunlaşmıştır. Türkiye-Romanya İlişkileri 1990 öncesi Komünizmle idare edilen Romanya ve Türkiye farklı kutuplarda olduklarından karşılıklı ilişkileri fazla olmamıştır. Romanya. 8. Türkiye’deki Arnavut lobisi Kosova konusunda daha aktif politikalar uygulanması isteğiyle baskı yapmaktadırlar. serbest piyasa ekonomisine geçen Romanya. Bunlardan 7. ilişkilerin arttırıcı bir unsur olarak görüldüğü bildirilmektedir. Fakat Türkiye’nin ilgisi sadece Türk azınlığa değil.1.10 .230 Yunanistan’la rekabet etmesi gerekmektedir.000 olarak tahmin edilmektedir.501 501 Mustafa Kerimoğlu. 2004.6.000 dolayında olduğu belirtilmektedir.533 (1992) : 24. Ayrıca ülkede bulunan Türk vatandaşlarının sayısı 15. Romanya’da. Balkanlarda istikrar arayan Türkiye için. Soydaş kaynaklar tarafından da Türk ve Türk Tatar nüfusunun toplam 90.

Temmuz 1992’den Ekim 1996’ya kadar. Bu askeri varlığını daha sonra IFOR (Imlemetation Force) ve SFOR (Stabilization Force) kuvvetlerinde de devam ettirmiştir. Savaşın başlamasıyla da Türkiye. Türk kamuoyu Bosna-Hersek krizini yakından takip etmiş ve çok büyük ilgi göstermiştir. Fakat savaş sonrası varılan Dayton barışı’nın . tüm etkinliğini savaşı sona erdirme ve Bosnalıları refaha kavuşturma için sarf etmiştir. Tarihi. Türkiye-Bosna-Hersek İlişkileri Bosna-Hersek bağımsızlığını kazanma girişimi ciddi bir uluslararası krizle gündeme gelmiştir. 18 Türk F-16’sı ise Bosna-Hersek’te uçuşa yasak bölgeyi denetlemek için Deny Flight harekâtında görev almışlardır. ayrıca BM barışı koruma gücü UNPROFOR’a bir tugayla katılmıştır.6. Türkiye Bosna Hersek’i desteklemeye devam etmektedir. kültürel bağların yanı sıra din bağı önemli faktör durumundaydı. Karşılıklı Dostluk. 6 Şubat 1992’de tanımıştır. Bosna savaşının ve krizinin yaşandığı dönemde bu olay Türk dış politikası için en önemli mesele haline gelmiştir. Türk vatandaşlarına karşı vize uygulaması yapılmayan dünyanın altı ülkesinden biridir. Türkiye Bosna savaşına tek taraflı müdahaleyi hiçbir zaman düşünmemiş fakat yapılan uluslararası müdahalelerde görev almıştır. bu ilgiyi getirmiştir. sonuçta müdahaleden memnun olmuştur. savaş başlamadan. Türkiye Bosna-Hersek’i daha ilk baştan. Her ne kadar Bosnalıların Türk olmamalarına rağmen. Uluslararası toplumu duruma müdahale etmesi doğrultusunda çağrılar yapmış ve her platformda bunu dile getirmiştir. 8. Müslüman olmaları. İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Türk kuvvetleri.231 Romanya.2. BM silah ambargosunu sağlamak amacıyla görev almışlardır. Türkiye’nin o yıllarda Balkanlarda aktif politika izlemesi de. bu krizin bir getirisidir. Savaşın başladığından beri Uluslar arası toplumu müdahaleye çağıran Türkiye. Türk denizaltı ve firkateynleri NATO–BAB (Batı Avrupa Birliği) tarafından Adriyatik’te.

Yugoslavya’nın dağıldığını gözlemleyen Türkiye. diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkarıp ilişkileri normal hale getirmişlerdir. Yapılan savaşta Sırp karşıtı kamuoyu baskısına rağmen. Yugoslav hükümeti ise ikna edemediği Ankara’dan büyükelçisini geri çekti. Hırvatistan ve Bosna-Hersek’i tanıma eğiliminde olduğunu açıklamasıyla ilişkiler gerildi. dağılmaya yüz tuttuğunda. Fakat bu normalleşmeye bir engel olan 1988 Martında patlak veren Kosova savaşı ile ilişkileri yeniden germiştir. Türkiye. 17 Ocak 1992’de eski federe devletlerden. ilişkilerin koparılmaması gayretindendir. 8. 6 Şubat 1992’de eğilimini pratiğe geçirdi. Türkiye-Sırbistan İlişkileri Türkiye ve Eski Yugoslavya’nın arasında iyi ilişkiler mevcuttu. durumun hala hassas ve kırılgan olduğunun bilincinde bir politika izlenmektedir. Kosova sorununu bir insan hakları sorunu olarak görmüş. Fakat Yugoslavya karışıp. Slovenya. Diğer taraftan Kosova sorununda ise Türkiye Bosna krizinde olduğu kadar aktif bir politika izlememiştir. . Miloseviç’in şahsında ilişkilerin zaten iyi olması da beklenemezdi. Sırp halkı ve hükümetinin farklı olduğu. savaşın Sırp hükümetinin suçu olduğunun savunulması. 1989’da Kosova krizi ortaya çıktığında Sırbistan’la ilişkilerin tekrar gerileceği öngörülmüştür. Türkiye’nin. Türkiye ve Sırbistan ilişkileri Yugoslavya’nın dağılması sürecinde çok sınırlı olmuş. Sırbistan’la ilişkilerini çok gerilse de.232 aradaki meseleleri tamamen çözmediğini. Makedonya. Türkiye.3.6. fakat Dayton anlaşmasından sonra durum normalleşmeye hazır hale gelmiştir. Anlaşmadan sonra Türkiye ve Sırbistan. Türk-Sırp ilişkilerinin koparılmamasının bir başka etkeni ise Türkiye’nin Avrupa ticaretinin önemli oranda Yugoslavya üzerinden yapılmasıdır. Yugoslavya’nın toprak bütünlüğünden feragat edilmeksizin konunun adil ve kalıcı şekilde çözüme kavuşturulmasının beklendiğini dile getirmiştir. Savaş sırasında Bosna-Hersek yanında yer alan Türkiye ile Sırbistan’ın ilişkileri gerildi. koparmayı hiç düşünmedi.

Bu yolda destek . hem de 1994’te Boşnak-Hırvat Federasyonunun kurulmasını sağlayan Washington anlaşmasında arabuluculuk yapmıştır. Sınırlarını Kosovalı mültecilere açan Türkiye. NATO üyesi olan Türkiye. Bağımsızlık mücadelelerinde Türkiye’den destek istendi. Slovenya ile 1992’de diplomatik ilişki kurup.233 Türkiye Bosna savaşında olduğu kadar aktif siyaset izlemese de. Türkiye ise 1992’de Hırvatistan’ı tanımasıyla bu ilişkiler daha da sıcak halde seyretti.6. Bosna savaşı sonrasında gelişen ilişkilerde özellikle üst düzey ziyaretler önemli olmuştur. Bunda da başarılı oldu. Türkiye.5.6. Fakat bu ikili ilişkilerde önemli bir etken. sancılı bağımsızlık arama mücadelesinde Türkiye’ye yaklaştı. bölgeye insani yardım da yapmıştır. Türkiye -Slovenya İlişkileri Balkanlar’da Türkiye’nin uzak komşusu olan Slovenya ile doğrudan bir bağ olmadığından ilişkiler diğer Balkan ülkeleriyle olduğu kadar yoğun olmamıştır. Türkiye hem 1993 Kasımında Hırvatlarla Boşnakların ateşkesinde. Türkiye-Hırvatistan İlişkileri Yugoslavya’dan ayrılan Hırvatistan. Bosna-Hersek-Hırvatistan ilişkileridir. 8. bu tarihten sonra Slovenya ile ilişkilerine önem vermiştir.4. Kosova harekâtlarından sonra tekrar normalleşme sürecine giren iki ülke ilişkileri günümüzde iyi şekilde devam etmektedir. Slovenya’nın NATO’ya üyeliği için önemli bir kapı olmuştur. Hırvatistan’ın NATO’ya girmesini destekleme açıklamaları yapan Türkiye için Hırvatistan’la iyi ilişkiler önemlidir. 8. 24 Mart 1989 tarihinde başlayan NATO hava harekâtlarında ve Yugoslavya’ya karşı yapılan tüm NATO harekâtlarında yer almıştır. Bosna savaşı sırasında Boşnaklarla Hırvatlar arasında arabuluculuk yapmaya çalıştı. 1993’te büyükelçilik açan Türkiye.

Türk-Makedon ilişkileri eski düzeyinde olmamıştır. her türlü ekonomik ve insani yardım da sağlanmıştır. İki ülke arasında. bulunduğu konum itibariyle Türkiye için ayrı bir önem arz etmektedir. Türkiye’nin. komşuluk ve iyi ilişkiler anlaşmaları yapılmıştır. Türkiye bu ülkeyi yalnız tanımakla kalmamış. Yunanistan’la Makedonya arasındaki önemli krize rağmen Türkiye. Slovenya. Fakat 1995 yılından sonra Makedonya ve Yunanistan ilişkilerinin yakınlaşması ile. Ülkedeki Türklerin durumu diğer ülkelerdekilerin durumundan daha da iyi olmasına rağmen.000 Türkün varlığı ise iki ülke ilişkileri açısından önemli bir durumdur.234 istenmiştir. . Makedonya’nın en büyük müttefiki haline gelmiştir. Balkan barışı için büyük önem taşımaktadır. 1999 Nisanında 200. otuza yakın ikili anlaşmalar yapılmıştır. Bu tarihe kadar. Türkiye açısından istikrarlı bir Makedonya. ilk büyükelçilik açan devlet olmuştur. Uluslararası platformlarda Makedonya bağımsızlığı desteklenirken. işbirliği anlaşmaları. Askeri anlaşmalar. Makedonya’da 77. (FYROM). Uluslar arası platformda her tür baskıyla bu ülkeyi bunaltan Yunanistan karşısında Türkiye.000 mülteci almayı önermesi ile iki ülke ilişkileri açısından diğer olumlu bir dönemi oluşturmuştur. 8. istikrarsızlık döneminde ciddi problem yaşayacakları muhtemeldir. Makedonya’nın bağımsızlığına Yunanistan’ın yoğun muhalefeti her alanda kendini göstermiştir.6. Makedonya’yı Şubat 1992’de tanımıştır.6. Yunanistan Makedonya’yı “Former Yugoslav Republic of Makedonia” olarak tanımıştır.000’den fazla Kosovalının Makedonya’ya sığınması ile Makedonya’nın istikrarını tehdit etmesiyle. 1995 yılına kadar sürekli artan sıcak ilişkiler görülmektedir. Türkiye’nin Avrupa’ya yaptığı ihracatta geçiş yolu üzerindedir. Türkiye-Makedonya ilişkileri Makedonya 1991 Eylülünde bağımsızlığını ilanından sonra Türkiye ile sıcak ilişkilere girmiştir. 20. Bağımsızlık ilanından hemen sonra.

Geniş açıklamasını yapmak gerekirse.) ve değişen unsurları (sosyo-kültürel yapı. p. değişmeyen unsurları (Dünya üzerindeki yeri. IQ Yayıncılık. milletler topluluğunun (ittifaklar gibi) ya da bir bölgenin. hedefleri ve hedefe ulaşma şart ve Nicolas J. Jeopolitik ve Strateji “Coğrafya uluslar arası ilişkilerde en temel unsurdur.235 9. İz Yayıncılık. IQ Yayıncılık. Bakanlar gelir ve gider. s. arazisi .”506 Jeopolitik terimini kelime anlamı itibariyle”arz politikası. Dünya Politikası” demektir. Stratos. Yunan generali Strategos’un adıyla özdeşleşen bu kelime..504 Stratejinin çeşitli açıklamaları mevcuttur. mevcut coğrafi platform üzerinde. 1942. Türk Stratejik Etüdler Dairesi’ne göre. zira en kalıcı olan odur. Spykman. savaşta sonuca varmak için atılan adımlar olarak açıklanır. değerlendiren. bu günün koşullarında alınmış kararlarla gelecekte gerçekleşmesi istenen herhangi siyasal. Bir başka görüşte ise “Strateji. sevk ve idare sanatı olarak yer etmiştir. İstanbul.41 Ertan Köse. ekonomik veya toplumsal amaçlar arasındaki bağlantıyı kuran vasıtalardır. 2002. İstanbul. ekonomik politik ve askeri değerleri) dikkate alarak güç değerlendirmesi yapan. İstanbul. bölgedeki güçleri inceleyen. ago ise orduyu kullanma.361 504 Mustafa Özel. Stratejik yönetim ve Liderlik.6 505 Gamze Kona. America’s Strategy in World Pollitics. 1994. “Stratos Ago” kelimesinden kaynaklandığı tahmini mevcuttur. coğrafi karakteri. ordu. Türkiye-Orta Asya İşbirliği Stratejileri ve Gelecek Senaryoları. etkisi altında kaldığı o günkü dünya güç merkezlerini. Spykman502 Strateji kelimesi kökü çok eskiye giden bir kelimedir. 2005. s.çizgi manasındadır. BALKAN JEPOLİTİĞİ VE TÜRKİYE İÇİN SENARYOLAR 9. 146 503 502 .. 505 milli gayelere erişilmesi için verimli şekilde kullanılmasıdır. s. ama dağlar yerinde kalır” Nicholas J.503 Latince de ise yol. bir milletin.1. Yunanistan ve Bitmeyen Kin. hatta diktatörler bile ölür. milli kaynakların.

236 aşamalarını araştıran. Deniz Hâkimiyetinden Dünya Hâkimiyetine Giden Yolda Türk Boğazları. s. mekân ve kuvvet. Jeopolitik. Bizans. Jeopolitik ve Jeokültür Tartışmaları. 15 510 Hakan Emanet. jeopolitik unsurların da başında gelir. Jeopolitik. İstanbul. Kara Hâkimiyet Teorisi.25 506 .511 Türkiye’nin jeopolitik konumu ve durumuna bakıldığında. coğrafya’nın siyasi olarak yorumudur. Osmanlı İmparatorluklarının tarihi ve birikimi dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır. geleceğe ilişkin çıkarımlar yapmaktır.28 511 Suat İlhan. İstanbul. Murat Taşar. Türklerin Jeopolitiği ve Avrasyacılık. Jeopolitik görüş olmadan.509 Stratejide belirleyici üç temel öğe zaman. günümüzde ve gelecekte tüm güç unsurlarının coğrafi platform ve verilerle politikaya verdiği yönü belirler.2003. 1999. Murat Taşar. s.. 15 509 Yılmaz Tezkan.19 508 Yılmaz Tezkan. geçmişin. Stratejide mekân unsuru. İngiltere’nin Jeopolitiği sadece denizlerle çevrili bir ada devleti olmasına bağlanmamalıdır. M. bu çabalar içinde yerli halkla mücadeleleri ve ortak oluşturdukları mücadele tarihi jeopolitik değerlendirmelerde önemli unsurdur. 2002 s. Harp Akademileri Yayınları. bölgeye yerleşme çabaları. s. İstanbul.510 Jeopolitik. Dünya Yeniden Kuruluyor. Yani jeopolitik.. İngiltere topraklarına Avrupa’dan gelen milletlerin.508 Jeopolitikte asıl amaç coğrafyadan başka diğer bilimlerden de yararlanarak. gelecekliğin. İstanbul. Her ikisinde de verilen düşünceleri aktif kılan zamandır. 2000. jeopolitik olarak değerlendirilirken Roma. geleceği aydınlatır. 2005. Jeostrateji ve Strateji. (fütürizm) özellikle Politik gelecekliğin en önemli unsurlarından biridir. jeopolitiğin coğrafi ve sosyal yanlarını özenle ele alan yorumlar. günümüzün ve gelecekte olması muhtemel olayların açıklaması mümkün olamaz. 134-138 507 Suat İlhan. s.507 Daha öz olarak Jeopolitik. Sağlam Jeopolitik değerlendirmeler. belirleyen bir bilimdir. İstanbul. Servet Cömert.s. M. Aynı şekilde Türkiye. mevcut tüm jeopolitik kuramlar açısından büyük önem taşıdığı açıktır. jeopolitiğin coğrafi (değişmeyen) ve beşeri (değişken) unsurunun karşılığıdır. yanlızca coğrafya olarak algılanmamalıdır. Dünden bugüne Jeopolitik. Dünden . Bilgi Yayınevi.

Tatar Türkleridir. tarihi. Hava Hâkimiyet Teorisi ve günümüzdeki anlayışlar açısından incelenecek olursa tüm bu bakışlarda Türkiye büyük önem arz etmektedir. “Batı Trakya…. Fakat tüm Türkler bölgeyi terk etmemiştir. Türkiye’nin Jeopolitik ve Jeostratejik ilgi alanı bakımdan. Kumuklar. “Turkey in The Post Comminist Balkans: Between Activism and Self Restraint”. bölgede Türk-Müslüman azınlığa karşı yapılan uygulamalar Türkiye’yi öncelikle ilgilendirmektedir. Boşnaklar. Hala önemli miktarda Türk bölgede yaşamaktadır. 12 milyonu azınlık statüsündeki Türkler ve Türkçe konuşan Müslüman ile Hıristiyan topluluklarıdır.513 Bunlar. nüfusun beşte birini oluşturduğu512 düşünülürse bu bağların kuvvetliliği daha iyi anlaşılır. Bar Türkleri. Uzlar.3 (1996/1997). kültürel ve duygusal bağlarının olduğu stratejik bir bölgedir. 500 yıl sonra Osmanlı’nın bölgeden çekilmesi ile Balkanlardan. 42 513 Cihat Özönder. s. C. Meriç nehrine kadar toprağı mevcuttur. 500 yıldan fazla süre Balkanların neredeyse tamamının Türk kontrolünde olması. Anadolu yönüne birçok kez göçler olmuştur. Balkanlar büyük önem taşımaktadır. ideolojik gelişmeler. Türkiye’nin Balkanlar Stratejileri ve Senaryolar Türkiye’nin Avrupa’ya olan kapısı olan Balkanlar. tüm bu teorilerde önemli yer etmektedir. Torbeşler.237 Deniz Hâkimiyet Teorisi. Türkler. Bu sebepten Balkanlardaki değişimler. 512 Şule Kut. 70 milyon civarında nüfusu bulunan Balkanların. Kenar Kuşak Teorisi. Türkiye’de Balkan kökenlilerin. her bölgesine Türk kültürünün sinmesine sebep olmuştur. Hem geçmiş itibariyle hem de Anadolu’ya yerleşen göçmen Türklerin akrabaları olması itibariyle bölgeyi terk etmeyen Evlad-ı Fatihan’lar arasında akrabalık ve sıkı duygusal bağlar vardır. Balkanlar da. 9. Halim Çavuşçu. Aynı zamanda bir Balkan ülkesi olan Türkiye’nin Balkanlarda. Peçenekler.2.1800 . s. Turkish Review of Balkan Studies. Gök oğuzlar. Pomaklar.

Türkiye’ye önemli puan kazandırmıştır. Türkiye. Bunu yaparken de bölgenin AB nüfuzuna kaydığı göz önüne alınarak ABD ile dengelenmelidir. ikili ilişkiler bakımından olumlu bir etkendir. 9. Arnavutluk. Özellikle Bosna krizinde. Balkanlarda istikrar isteyen ve uyguladığı politikalarla bunu gösteren Türkiye açısından Balkan devletleriyle ilişkiler çok önemlidir. Balkan devletlerinin tümüyle iyi ilişkiler kurmaktır. Kısa vadede Balkanlara yeniden açılımın yapılması için. Bölgede 1990 sonrası yaşanan gelişmelere bakılırsa. akrabalık ve stratejik bağlardan kaynaklanmaktadır. Makedonya’nın bağımsızlığından itibaren en büyük müttefikinin ve ilk . Ancak Balkanlara yeniden önem veren ve stratejiler oluşturan Türkiye bölgeyi tekrar etüd edip.238 Bölgedeki karışık etnik yapı.2. Günümüzde Türkiye’nin hedefi. Bir Balkan ülkesi olan Türkiye’nin bölgede meydana gelebilecek değişiklere kayıtsız kalması düşünülemez. her an problemler doğuracak niteliktedir. İyimser Senaryolar 9. Oluşan değişikliklerin Türkiye üzerine etkisi. Makedonya ve Romanya ile ilişkilerin sağlam ve sıkı olması.1.1. şartların da zorlamasıyla aktif Balkan politikası izleyen Türkiye. mevcut tarihi. bölgede ekonomik ve kültürel açılımlar yapmalıdır. Arnavutluk’la olan tarihi ve kültürel bağlar. Bulgaristan. kültürel. Kısa Vadede İyimser Senaryolar (2008) Türkiye soğuk savaş sonrası yakaladığı hava ile bölge üzerinde aktif rol oynamaya başlamıştır. yüksek oranda Türk azınlığın bulunması ve Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) önemli bir politik güç haline gelmesi. Türkiye.1. Balkanlar. Bosna-Hersek’in Müslüman yapısı. Bosna-Hersek ve Kosova krizlerinde doğrudan müdahil olarak bölgeye ilgisini göstermiştir. Bulgaristan’da. gelecekte de Türkiye için önemini devam ettirecektir. tarihi ve duygusal yakınlığı. 1995 sonrası bu hareketliliğini ve etkisini devam ettirememiştir. Bosna. Türkiye’nin aktif rol oynadığı göze çarpmaktadır. aktif politikalar izlemektedir.2.

239 başkonsolosluk açan ülkenin Türkiye olması. Güven artıcıcı politikalar için en etkili yol olarak ekonomik ve ticari ilişkiler kurulup. Denizciliğe önem veren Türkiye’de 2008 yılı itibariyle bir denizcilik bakanlığı oluşturulmuş. Bu doğrultuda aynı zamanda uygulama yönü kolay. uzun süre ihmal edilmiş bir alanı yeniden aktif kullanmak .1. Orta Vadede İyimser Senaryolar (20015) Orta Vadede ise Türkiye. Ekonomik açılımın yanı sıra kültürel açılım da sağlanmış. Enerji alanında sıkıntılar yaşayan Türkiye. kısa vadede bu ülkelerle ilişkileri arttıran önemli unsurlardandır. turizm. yeni açılımlarla bu ülkeleri kazanma yoluna girmiştir. bu ihtiyacını gidermek için Nükleer Santral kurma kararı almıştır. bu bakanlık. Balkanlarda mevcut olan güven eksikliği ve ülkeler arası problemlerin oluşu. ilgili alanda ortak projeler hazırlanıp. Türk işadamlarının ve sermayesinin bu ülkelerde yatırımlarının arttırılması ekonomik yakınlaşmanın yanı sıra politik yakınlaşmayı da beraberinde getirmektedir. ilk nükleer santral. 2013 yılında devreye sokulmuştur. aynı zamanda her uluslararası platformda Makedonya’nın desteklenmesi. Balkan ülkeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesi için daha çok çaba sarf etmiştir. bölgede etkin bir konuma ulaştırmıştır. AB genişlerken. çalışmalar yapılmıştır. Romanya ile olan mevcut ekonomik işbirliği ve iyi dostluk münasebetleri. Bu karar doğrultusunda. yeni santraller için ihaleler açılmıştır. bölgede başat rol üstlenmiştir. Balkan ülkeleriyle her alanda girilen sağlam işbirlikleri Türkiye’yi. aynı zamanda yeni ekonomik işbirliği modellerinin kurulması çalışmaları planlanmıştır. Bölgeyle ilgili mevcut KEİ gibi projeler kuvvetlendirilmiş. köklü tarihi ilişkiler vurgulanarak. AB içine giremeyecek ülkelere sunulacak fırsatların bu ülkeleri kazanmak için önemli olduğunu düşünen Türkiye. bu ilişkilerin kuvvetlendirme politikasına yönelen Türkiye.2. tüm ülkeler için güven tesis edilme isteğini meydana getirmiştir. 9. Akabinde.2. denizcilik ve ulaştırma gibi alanlarda ortak projeler oluşturulmuştur.

9. Uzun Vadede İyimser Senaryolar (2030) Uzun vadede ise. Bölgede güçlü olma. ilgili ülkelerde önemli yatırımlar yapmıştır. tüm dünyaya ve Balkan ülkelerine silah ve teknoloji ihracına başlanmıştır. Zorunlu askerlik kaldırılarak profesyonel askerliğe geçilmiştir. Mevcut Türk ve Müslüman varlığı. modernize edilmiş yapısıyla da dikkat çekmektedir. Bölge ülkelerinin çoğunluğunun Avrupa Birliğine alınacağı düşünülürse. Ulaşım ve taşımacılık. restore edilmiş ve eskisi gibi sosyal hayatın içinde yer alması sağlanmıştır. Balkan ülkeleriyle. Bu da güçlü bir Türkiye ile olmuştur. ekonomisi düzelmiştir. HAVELSAN. Türkiye’nin çıkarları konusunda bilinçlendirilmiştir.1. Büyük bir deniz ticaret filosu kuran Türkiye. AB imkânlarını da arkasına alan Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle daha rahat ilişki kurması sağlanmıştır Türkiye’nin varisi olduğu Osmanlı mirası bölgede hâkim olarak kendini göstermektedir. AB’ye üye olan Türkiye genç nüfusu ile hızlı bir yükselme trendine girmiş. Balkanlarda Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı en önemli kozu AB üyesi olma kartıyla yaptığı hamleler engellenmiş.. bu alana kaydırılmıştır. ekonomik ve siyasi ittifaklarla sağlanmıştır. gerekli teçhizatlar. Bu alanda çalışmalar yapılmış. çevresi için çekim merkezi olmuştur. Osmanlı eserleri korunmaya alınmış. yıkılıp. yalnız insan sayısı bakımından değil. Güçlü bir Türkiye.2. Askeri yönden güçlü olan Türkiye bu alanda Balkanlarda üstün olduğunu hissettirmektedir. Fakat özellikle Osmanlı eserleri katledilmekte. güçlü ve caydırıcı bir TSK. Türkiye’nin ekonomik ve kültürel alanda bölgeye iyice yerleşmesi.240 için önemli hamleler yapmıştır. milli savunma sanayi tarafından (ASELSAN. Avrupa kapısının bu ülkelere yapılan yatırımlarla açılacağını düşünen Türkiye. yok edilmektedir. 2020 yılı itibariyle. Ege ve Adriyatik yoluyla daha sıkı ilişkilere girilmiştir. Akdeniz’de de büyük ticaret filosu kurmuş. Bölge ülkelerinde yaşayan Türk ve Müslümanlarla bağlar sıkı tutulmuştur. 2030 yılında Türkiye’nin bölge ülkeleri açısından bir amiral gemisi olması sağlanmıştır.) yapılmaya başlanmış. . Güçlü bir milli savunma sanayi oluşturulmuş.3.

2010 yılından itibaren bu ihtimale karşı hazırlanmış ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle işbirliği alternatifleri üzerine çalışmaya başlamıştır. 2030 yılında. nanoteknoloji ve moleküler biyoloji alanlarında cazibe merkezi olmuştur. bu okullarda Türkçe öğrenim yapılarak. ticari. Avrupa Birliğine alınmayacağını açık olarak anlamıştır. 2020 yılına gelindiğinde Türkiye.241 2020 yılında AB’ye giren Türkiye. AB’nin karar alma mercii olan ülkeleri konumuna yükselmiştir. Özellikle genetik. Türk Cumhuriyetleri ile olan işbirliği ve ekonomik ittifağı. AB’ye girmiş olan Türkiye. 2030 yılı itibariyle Balkan ülkeleri için de cazip hale gelmiştir. Türkiye kurduğu nükleer enerji santralleriyle. 2020 yılında Profesyonel orduya geçen TSK. eğitim ve kültür merkezi haline gelmiştir. Eğitim alanında da güçlü yatırımlar yapan Türkiye. AB’ye alınmayacağını kesin olarak anlaşılan Türkiye. Balkan ülkeleri ve diğer ülkelere teknolojisini ihraç eder konuma ulaşmıştır. köklü üniversitelerini modernize etmiş. bölge ülkeleriyle her alanda işbirliği içinde olup. diğer Balkan ülkeleri de bu ittifakta yerlerini almışlardır. Türk Cumhuriyetlerinin önderi konumuna gelmiştir. Güçlü ekonomisi ve genç nüfusu ile AB ye yeni hava kazandırmıştır ve aktif bir rol oynamaktadır. Enerji sorununu çözen Türkiye aynı zamanda teknolojik bir güç haline gelmiştir. 2020 yılına gelinince Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile her alanda anlaşmalar imzalayan. Bölgedeki eğitim kurumlarının her yıl binlerce öğrenciyi Türkiye’ye . Başta Arnavutluk ve Bosna-Hersek olmak üzere. Türkçe’nin ortak bir dil haline getirilmesi sağlanmıştır. Balkanlara enerji ihraç etmeye başlamıştır. 2030 yılında. Bünyesinde açılan yeni üniversitelere ilaveten Balkan ülkelerinde de okullar ve üniversiteler açılmış. Türkiye’nin. enerji problemini çözmüş. Balkanlardaki ülkeler için lider bir ülke konumuna gelen Türkiye. 2010 yılından sonra özel önem verdiği Milli savunma Sanayini tam olarak kurmuş. kendi ihtiyacını karşıladığı gibi. 10 yıldır AB ülkesidir. askeri ve kültürel ürünlerini ihraç etmektedir. Diğer yönden de bakılacak olursa. ortak ekonomik ve kültürel programlar yapan Türkiye Cumhuriyeti.

hali hazırdaki Avrupa Birliği içindeki Yunanistan’ın AB imkânlarını kullanarak bölgeye nüfuz etmesi.242 getirermesiyle. yabancıların ülkede mal varlığı edinmeleri.2. ancak mevcut ekonomik şartlarda bunun mümkün olmayacağı kararı ile nicelik üstünlük yönünde. . bankalar ve hastaneler kurulmuştur. bu alanda bilgi teknolojilerinin ithal yolla elde edilmesine devam edilmiştir. ülkenin geleceği konusunda hassas değerler ifade eden konular (azınlık hakları.2. Kötümser Senaryolar 9. Bilimsel ve teknolojik açıdan geri kalmışlık devam etmiş. radyolar. bu da ülke içinde kırılmalara yol açmıştır. kültür merkezleri. tiyatrolar. Türkiye..) üzerinde ısrar eden AB kriterleri aynen kabul edilmiş. kuvvetlenmiştir.2. kalabalık insani unsurdan oluşan TSK oluşumu anlayışı devam etmiştir.1.2. bölgede önemli rol oynamıştır. yaşatılan ekonomik krizlerle ülke açmaza sürüklenmiştir.. Ortodoks Sırbistan’ın Yunanistan’la işbirliğine giderek bölgenin AB nüfuzuna kayması. Kabuğuna çekilmeye mecbur kalan Türkiye’nin içinde peş peşe ekonomik krizler yaşatılmış ve ülke bir türlü belini doğrultamamıştır. Türkiye prestijini artmış ve Balkan ülkeleriyle ilişkiler 9. Fakat özellikle 1995 sonrası Türkiye’nin bölgede aktif rol oynaması engellenmiş. sosyal kuruluşlar. televizyonlar.. Balkanlarda mevcut 12 milyon Türk azınlık için bağları kuvvetlendirecek projeler uygulanmış. TSK’nın modernizasyonu yönünde kararlar alınmış. Türkiye açısından kötümser senaryolardır. ana dilde eğitim. AB’ye adaylık sürecinde. soğuk savaşın sona ermesinden sonra Balkanlara yönelik aktif politikalar izleyerek. Kısa Vadede Kötümser Senaryolar (2008) Kısa vadede.

2. Bu durumda aleyhine oluşabilecek ittifaklar Türkiye için sorun teşkil etmektedir. Yine bu doğrultuda. Türkiye’nin limanlarını ve hava alanlarını kullanması konusunda baskı yapılmış. AB. 2020 yılına gelindiğinde.Orta Vade Kötümser Senaryolar (2015) Orta vadede. Yolsuzlukla mücadele adına ülkede birçok komisyonlar kurulmuş. Türkiye’nin en büyük derdi yolsuzluk olmuştur. . katılım kriterleri olarak Kıbrıs sorunu ve Yunanistan’la itilafların çözülmesini istemiştir. 9. Ekonomide istenen gelişmeyi bir türlü yakalayamayan Türkiye’nin kişi başına düşen milli gelirini. Türkiye de bu baskıya boyun eğmek zorunda kalmıştır. Balkan ülkelerinden enerji alarak. Türkiye’nin adadaki askeri varlığının geri çekilmesi istenmiş.2. aynı zamanda garantörlük hakkını da kaybetmiştir. sürekli ekonomik krizlere açık halde varlığını devam ettirmektedir. adadaki askeri varlığını çeken Türkiye. Aynı şekilde gelir dağılımı da dengesizliğini korumaktadır. fakat istenilen sonuçlar elde edilememiştir. Makedonya üzerinde hâkim pozisyona gelmiştir. bu ülkeler için örnek teşkil etmeye başlamıştır. Balkanlarda ekonomik politikalar izleyen Yunanistan’ın etkisi artmış ve Yunanistan. Balkanlarda mevcut Osmanlı kültür mirasının katledilmesinin ve yok edilmesinin devamında. dışa bağımlılığını devam ettirmektedir. Yunanistan’ın her alanda destekçisi olmuş. AB. elinde AB kartı olan Yunanistan Balkanlarda rahatça nüfuzunu oluşturmuş.243 AB’ye giremeyen Türkiye’nin karşısında. kıta sahanlığı ve Kıbrıs konularında gerilen ilişkiler savaş konumuna kadar gitmiş ancak AB. mevcut savaşta Yunanistan tarafında olacağını alenen açıklamıştır. bölgede mevcut Türk izleri azaltılmış ve Türkiye’nin bölgedeki etkisi de azalmıştır. Enerji alanında ise nükleer santralleri kuramayarak. yolsuzlukların da üzerine gidemeyerek. 4000–4500 dolar seviyesinin üzerine çıkarılamamıştır. Kıbrıs konusunun çözüme kavuşması için. GKRY’nin AB ye üye olması sonucu.2. Ekonomik bakımından güçlü olamayan Türkiye.

Dış güçlerden beslenen PKK. profesyonel askerliğe bir türlü geçememiş. Türkiye’nin Balkanlardan soyutlanması yönünde adımlar atılmıştır. AB içine dâhil edilerek.3. Balkan ülkeleri. Ancak Türkiye’nin. 9. ABD’nin Kuzey Irak’ta bir Kürt devletinin kurulmasına izin vermesiyle iyice gerilmiştir. Fakat buna rağmen AB’ye giremeyeceğini anlayan Türkiye. nüfuzuna alınmıştır. ABD işgalinde olan Irak’ta Kürt bölgeleriyle birleşilip. Türkiye’nin Balkanlarda aktif rol oynamasını engellenmiş ve ülke kuşatılmıştır. Türkiye’nin AB’ye girişi ile ilgili tartışmalar devam etmektedir. ABD’nin Irak’a Türkiye üzerinden girme izni olan 1 Mart 2004 tarihli tezkereyi. Kıbrıs’tan askerlerini çekmiş. garantör haklarının bittiğini kabul etmiştir. Askeri gücüne güvenen Türkiye. Türkiye’nin TBMM’de kabul etmemesinden beri gergin olan Türk-ABD ilişkileri. Kopma noktasına gelen ilişkilere ek olarak ABD.2. Balkan ülkeleri üzerinde önemli nüfuz sağlamıştır. siyasallaşmasını tamamlayarak bölücü söylemlerini parlementoya taşımıştır.2. Uzun Vade Kötümser Senaryolar (2030) Uzun vadede.244 Türkiye için geçmiş yıllarda büyük problem teşkil eden PKK sorunu. Yunanistan bu durumu politik bir çıkara dönüştürmüş ve bu ülkelerin dış politikalarına yön verici duruma gelmiştir. Bu ülkelere yapılan yardımlar Yunanistan eli ile yapıldığından. 2020 yılna gelindiğinde önemli ölçüde siyasal bir sorun haline gelmiştir. bu sefer yüzünü Orta Asya Türk devletleri ve doğuya dönmüştür. Bu yönde birçok tavizi veren Türkiye. Balkanlarda Türkiye yerine Yunanistan’ı desteklemiş ve ön plana çıkmasını sağlamıştır. TSK her yönüyle dışa bağımlı bir ordu haline gelmiştir. Oluşan bu AB içinde Türkiye’nin olmadığı düşünülürse. Bu durumda Balkan ülkelerinin Türkiye ile olan ilişkileri kısıtlanmış. bu yönde köklü politikaları ve çalışmaları . liman ve hava sahasını GKRY’ne açmış. yeterli ekonomik desteği alamayan Türk Savunma Sanayi iflas etmiş. AB’nin Balkanlara yönelik politikalarının uygulayıcısı konumda olan Yunanistan. Kürt devletinin kurulması yönünde çalışmalar sürmektedir.

245 olmadığından, bu yaklaşım başarı oluşturamamıştır. Dış politika her anlamda kaosa dönmüş, Türkiye küçük bir bölgesel güç haline gelmiştir. Bu doğrultuda, Balkanlar üzerine politikalar üretilememiş ve Balkanlardan tamamen soyutlanılmıştır. Balkan ülkelerinde bulunan Türk ve Müslüman nüfusa ilişkin, hiçbir çalışma yapmayan Türkiye, buradaki prestijini ve etkisini kaybetmiştir. Bölgeden Türkiye’ye doğru oluşan göç hareketi tersine dönmüş, Gerek kaçak yollarla, gerekse de akrabalık bağlarıyla büyük oranda Türk bölgeye göçmüş ve oralara yerleşmiştir. 2030 yılna gelindiğinde Türkiye bir türlü istenen refaha kavuşamamıştır. Kişi başına düşen milli gelir 5000 doların üzerine çıkamamıştır. Ülkede yolsuzluk en önemli sorunlardan biri olarak devam etmiştir. Günümüzde Balkanlarda mevcut çatışmasız ortamın aynen süreceği şüphelidir. Uzun vadede Balkanların tamamını kapsayacak bir savaşın çıkma ihtimali mevcuttur. Balkan ülkeleri arasındaki ihtilaflar devam etmektedir ve birçok sorun hala çözüme kavuşturulamamıştır. Arnavutluk’la ihtilafı, Sırbistan’ın; Kosova, Makedonya, ve Bosna-Hersek Sırbistan’la ve Arnavutluk’un; Yunanistan ihtilafı,

Yunanistan’ın, Makedonya ve Türkiye ile olan ihtilafları bölgesel bir savaşın patlak vermesine sebep olabilecek sorunlardır. Bu durumda Türk dış politikası, Balkanlarda meydana gelebilecek çatışma senaryolarını iyi etüd etmelidir.

246

10. SONUÇ
Balkanlar, Avrupa, Asya ve Afrika arasında geçiş koridoru olması sebebiyle tarihin her devrinde ilgi alanı olmuş ve sayısız kereler istilalara uğramıştır. Bu istilaların ve geçişlerin etkisiyle bölgede oluşan kalıcı nüfus, milletler mozaiği halini almıştır. Bu durum itibariyle zengin bir kültürel unsur oluşmuş olsa da, bölgenin her yerine dağılmış farklı kimlikteki insanlar, her an kışkırtılmaya ve problem oluşturmaya müsait bir tablo oluşturmuşlardır. Bölge, tam manasıyla Osmanlı döneminde, Osmanlı Barışı altında yaşamıştır. Uzun süren Osmanlı hükümranlığında, bölgenin her yerine Osmanlı kültür ve medeniyeti, Osmanlı sistemi, Osmanlı dili, kültürü sinmiştir. Sonucunda, uzun süreli bir huzur ortamı yaşanmıştır. Hatta Timur’un 1402’de Yıldırım Bayezit’i yenmesiyle dağılma sürecine giren Osmanlı Devletine karşı bölgede önemli bir ayrılıkçı hareket ve isyan olmamış, hatta birliğin yeniden kurulması desteklenmiştir. Balkanlılar Osmanlı devlet yönetiminde en önemli makamlara gelebilmişlerdir. Osmanlı sadrazamları büyük oranda Balkanlılardan seçilmiştir. Osmanlı sonrası karışan, karıştırılan bölge, koskoca Dünya savaşına yol açacak bir fitil görevi üstlenmiş ve kıvılcım buradan çakılmıştır. İkinci Dünya Savaşında da bölge, işgallere maruz kalmıştır. Soğuk savaş döneminin konjektürü gereği gerilimle ayakta duran bölge, soğuk savaş sonrası, Bosna ve Kosova olayları, aynı zamanda mevcut Epir, Makedonya, Transilvanya ve Dobruca ihtilaflarıyla, hala ciddi problemlere ve genel savaşlara yol açabilecek potansiyele sahip olduğunu ortaya koymuştur. Balkanlarda mevcut milletlerin neredeyse her birinin “büyük” olma yolunda hülyalarının mevcut olması, milliyetçiliklerini hala canlı tutmaktadır. Bölgede milliyetçiliği besleyen en büyük faktörlerden biri devlet ve millet sınırlarının birbiriyle kesişmemesidir. Türkiye, bir Balkan ülkesi olması, bölgeyle tarihi, kültürel ve stratejik bağlarının olması sebebiyle bölgeyle daha da ilgilidir. Özellikle Soğuk savaş sonrası şartların itim kuvvetiyle, Bosna ve Kosova savaşlarında aktif rol oynamış, Balkan

247 gerçeğini yeniden keşfetmiştir. Özellikle Bosna-Hersek, Makedonya ve

Arnavutluk’la yakın ilişkileri, ittifak anlaşmaları, Türkiye’yi bölgede etkili bir aktör konumuna yükseltmiştir. Bu politikalardan rahatsız olan Yunanistan ise Sırbistan ile ittifaka yönelmiştir. Türkiye’yi bölge gelişmelerini yakından takip etmeye iten başka bir unsur da, bölgedeki Türk ve Müslüman halkın varlığıdır. Yaklaşık 600 yıl bölgeyi yönetmiş ve damgasını vurmuş Türk varlığının ardından günümüzde de bu varlığın kalıntısı mevcuttur. Bu halkın yüzü Türkiye’ye dönüktür. Sadece yüzü dönük olmamakla beraber, Türkiye’de göçler yoluyla önemli oranda akrabaları yaşamaktadır. Tarihi ve kültürel bağların yanında bir de duygusal bağları eklersek, Balkanlar’ın Türkiye açısından önemini daha berrak görebiliriz. Balkanların güvenliği, Türkiye için büyük önem arz etmektedir. Çıkabilecek en ufak kıvılcımın çok büyük savaşlara yol açabileceği açıktır. Böyle bir durumda ülkenin bu ateşin dışında kalması zor olacaktır. Balkan siyasetine bakılınca Türkiye’nin bu yönde siyaset izlediği görülmektedir. KEİ gibi işbirliği örgütünün kurulmasına öncülük etmiş, tüm Balkan devletleriyle Dostluk ve iyi işbirliği anlaşmaları imzalamış, her alanda bölge ülkelerine yardımda bulunmuş ve sıcak ilişkiler tesis etmiştir. 1995 sonrası bölge ülkelerine ilişkin politikalarını değiştiren, AB rüzgârını da arkasına alıp, ikili sorunları donduran Yunanistan’ın, Balkanlar üzerine daha fazla eğildiği gözlenmektedir. Bölge ülkelerine AB yardımları, Yunanistan eliyle yapılmakta ve Yunan şirketleri önemli oranda yaptığı yatırımlarla, ülkeye Balkanlarda nüfuz şansı doğurmaktadır. Balkanlarda sadece bölgesel güçler değil, büyük güçler de nüfuz peşindedirler. ABD, Almanya, Rusya gibi devletlerin bölgeye ilişkin farklı planları mevcuttur. Büyük ve etkili bir güç olma yönünde ilerleyen Türkiye için Balkanlar önemli bir coğrafyadır. Bölgede sağlanacak nüfuz, Türkiye’nin Ortadoğu, Kafkasya, Orta Asya bölgelerindeki politikalarını olumlu yönde etkileyecektir.

248

KAYNAKLAR KİTAPLAR
1 - Ahmad, Feroz, Modern Türkiye’nin Oluşumu, çev. Yavuz Alogan, Sarmal Yayınları, İstanbul, 1995. 2 - Akçura, Yusuf, Osmanlı Devletinin Dağılma Devri (18. ve 19. asırlarda), TTK Yayınları, Maarif matbaası, İstanbul, 1940. 3 - Akgönenç, Oya, New Balances in The Balkans After The Bosnian Crisis, Tarihte Güney-Doğu Avrupa: Balkanların Dünü, Bu günü ve Sorunları, Ankara, 1999. 4 - Alexandrov, V. A Contemporary World History 1917–1945, Progress, Moscova, 1986. 5- Aklan, Haluk, Türkiye-Yunanistan, Eski Sorunlar, Yeni Arayışlar, ASAM Yay., Ankara, 2002. 6 - Almond Mark, The Rise and Fall of Nicholae and Elena Ceausescu, London, 1992. 7 - Alpan, Necip, Tarihin Işığında Arnavutluk’un Bağımsızlığı, Ankara,1982. 8 - Ankara Meydan Muharebesi (1402), Ankara, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı Yayınları, 1995. 9 - Ancel, Jacque, Balkan Kavimleri ve Milletleri, İstanbul, 1932. 10 - Armaoğlu, Fahir, 19. yy. Siyasi Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1997. 11 - Armaoğlu, Fahir H. Siyasi Tarih, 1789–1960, Sevinç Matbaası, Ankara,1973. 12 - Armaoğlu, Fahir, 20.yy’ın Siyasi Tarihi C.II, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1992. 13 - Arnavutluk Ülke Raporu, T. C Dışişleri Bak. TİKA Yayınları, No: 18, Ankara, Haz. 1995 14 - Aydın, Mahir, Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, İstanbul, 1996. 15 - Ayman, Gülden, Neo Realist Bir Perspektiften Soğuk Savaş Sonrası Yunan Dış Politikası: Güç, Tehdit ve İttifaklar, SAEMK, Ankara, 2001. 16 - Balkan Harbi (1912–1913), 1. cilt, Genelkurmay Basımevi, Ankara,1993. 17 - Baltacıoğlu, Tuna, Bilinmeyen Yolları ve Yönleri ile Yugoslavya, İstanbul, 1970.

249 18 - Banac, Ivo, The National Question, London, 1984. 19 - Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Mühime Defteri, nr. 961. nr. 111–113 20 - Bayur, Yusuf Hikmet, Türk İnkilabı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, TTK Basımevi. Ankara, 1983 21 - Bayur, Y.H, Türk İnkilabı Tarihi, Ankara, 1940 22 - Beckh, Katrin, Von den Balkankriegon zum Ersten Weltkrieg, Munich,1996. 23 - Bets, R.R, Central and South East Europe, 1945–48 London and New York, Royal Instıtute of International Affairs, 1950 24 - Biberaj, Elez j, Albania in Transition: The Rocky Road to Democracy, US, Westview Press, 1999. 25 - Bosna Dayanışma Grubu; Sancak ve Kosova Raporu, İstanbul, 1993. 26 - Bozbora, Nuray, Osmanlı Yönetiminde Arnavutluk ve Arnavut Ulusçuluğunun Gelişimi, Boyut Matbaacılık, İstanbul: 1997. 27 - Braudel, Fernand, Akdeniz c.2, İmge Kitabevi, Ankara: 1993 28 - Büyük Ansiklopedi, İstanbul, 1990, c. XIII. 29 - Caferoğlu A., Eski Uygur Sözlüğü, İstanbul, 1968. 30 - Carer, Francis, W, An Historical Geography of the Balkans, London: Academic Pres 31 - Carter, Francis, W, An Historical Geography of the Balkans, London: Academic Pres,1977 32 - Cassavetti D.J., Hellas and The Balkan Wars, London, 1914. 33 - Castellan, Georges, Balkanların Tarihi, Milliyet yayınları, İstanbul; 1993. 34 - Castellan, Georges, History of the Balkans; New York: Colombia Universty Press; 1992 35 - Cezar Mustafa, Mithat Sertoğlu, Mufassal Osmanlı Tarihi, C. 1, İstanbul, Şehir Matbaası, 1957. 36 - Chekrezi, Constantine A., Albania Past and Present, Mc. Millan, New York, 1919, reissued Arno Pres, New York,1971. 37 - CIA- The World Factbook – Greece, 01 Ağustos 2004 38 - CIA, The World Factbook, Albania,1995. 39 - Clogg, Richard, A Short History of Modern Greece, 2nd edition, Cambridge: 1986. 40 - Clogg, Richard, Greece 1981–1989: The Populist Decade, New York, St. Martin’s 1993

1975.250 41 . İ. Jeopolitik.Danişmend. Turkey and the Balkan States. Boulder. Atilla.Esther Singleton.Evans.1971. Cambridge.. History of Yugoslavia. 2000. New York: Dodd. Ahmet. Sir Reginald Rankin Bt. 42 . Toronto and Melbourne. Thammy. Aleksa. Atatürk Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası. 1983. Harvard Uni. Pres. Man. İstanbul. Roderic H. İstanbul. Trans.Colonel Lt. 44 .Fischer.Coşkun. 46 . 1997 55 . Revolution and Change in Central and Eastern Europe.1963 49 . 50 . 48 . 1966 54 . Reform in the Ottoman Empire.Dilan. İstanbul. 1997. Zeki. Col. 1997. Princeton. 1994. Richard. London. Connecticut. 58 . Mc Graw Hill. 51 . 2003.Fischer. Türkiye ve AB.Eralp. 56 . 2001. 1991. Cassell and Company Ltd. John Foster Pictures from the Balkans. 59 .Dedijer. Deniz Hâkimiyetinden Dünya Hâkimiyetine Giden Yolda Türk Boğazları. 52 . Harp Akademileri Yayınları. İsmail Hamdi. Hakan. The Conquested Country. 1912. Mean and Company. Kordija Kueder.Davidson. İstanbul.Cömert.Davutoğlu. London: Lane John the Bodley head Ltd. (Boulder. İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 1908. Modern Yunanistan Tarihi.. 60 . Longworth. Philip..1988. 47 . Stephen -Galati. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi. Hasan Berke.Clogg. 1930 43 . London: Pinter. Niholae Ceausescu: A Study in Political Leadership. NJ. İstanbul.Emanet. 2. 2004. Vol. Birgül Demirtaş Bulgaristan’la Yeni Dönem. Jolyon. New York. Roger and Pontin. London. New York: Praeger Publishers. Vladimir et al. Stratejik Derinlik. 2001. The İner History of the Balkan War. İstanbul. 1970.Crnobrnja Mihailo. . Ankara. Servet. Macedonia. 57 . İletişim Yayınları. Türkiye Yayınevi. 1965–1966 Öğrenim Yılı Lisans Tezi.1856–1876. The Yugoslav Drama. 61 .Domaç. 53 .East. Mary Allen..Crampton Richard. İmge Yayınları.Fraser. Bulgaria 1878–1918: A History. 1989).Djilas. New York. Jeostrateji ve Strateji. 45 . ASAM Yayınları. State and Society in East European History.

W. vd. 64 . 1928. Gazi Ünüversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Jeopolitik ve Jeokültür Tartışmaları. Bucharest. 69 . Mehmet A. 1915. Balkanların Anahtar Ülkesi Arnavutluk. Van Nostrand.Hall Richard C. 66 . İstanbul: 2001. Young. 2000 78 .İlhan. HAK Basımevi. Nationalism and War in the Near East. Ümit Yayıncılık. Ankara.Hak.Göktaş. The Balkans in Transition. . SBF Yayını.The Balkans in Transition. Van Nostrand.Gönlübol.Gönlübol. Cem. Mehmet Olaylarla Türk Dış Politikası. Misha. Richard C The Balkan Wars. 63 . 1995 70 . Ankara. 1940.251 62 . Siyasi Tarih. Paris. 71 . Suat. Alkım Kitabevi. Ethnologue: Languages of the World. 68 .Hall. 1992 74 . Sar. 1912–1913. Ragıp Hulisi).1994.Gibbons.(1828-1993). 83 . İstanbul: Güneş Matbaası. 81 . Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Olaylarla Türk Dış Politikası. Yugoslavya’nın Oluşumu.Gönlübol.Georgescu Vlad.A. Ankara. London and New York. 1996 72 . Olaylarla Türk Dış Politikası. Colombus. 1963. 1993. 67 .. Baskı. 1930. 1999. Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu (Çev. M. The Fall of Yugoslavia. War Office. 1912–1913. The Balkan Wars.Hoffman. Mehmet Harmancı. Şükrü S.Grimes. London and New York. Oxford. ed. Dünya Yeniden Kuruluyor. 80 . Genişletilmiş 7. The Romanians. (1919-1973). 1963 82 . Penguin Books. New York. İstanbul. Tarihsel Boyut İçinde Türk-Yunan ilişkileri. Çev.1991 65 . 76 .Haumant Emile..Şükrü Esmer.Glenny. London..Giurescu.Handbook of Bulgarian Army. 79 . 2000.Frasheri Kristo. İstanbul. Princeton. Oktay. Balkanlar 1804–1999. 1915. Princeton. 1972. George W.İleri. 1964. A History.. Twelfth edition. H. 1974. Türk Dış Politikasında Avrupa Birliği ve Alternatifleri.Gürel. George. The History of Albania. Siyasal Kitabevi. Constantin C. Ohio..Hoffman. Chronollogical History of Romania.Glenny. Armies of Balkan States. Misha. İstanbul. 2001 77 . 1909. İstanbul. 75 . Tirana. 1989 73 .George. Suphi Nuri. Barbara F.

1988.İlhan. Chapter “Social Structure”.. 100 . 1993. 1998. Berkeley and Los Angeles: Universy of California Pres. 1998 89 .2. Enver Z. İbrahim. Türk Tarih Kurumu Basımevi. Cambridge University Press. Barbara.Jelavich. Margot and Basko Milosavljevic.Jelavich Barbara. Introduction to the Constitutional History of Greece. İstanbul. İstanbul 1983. Aybay yayınları. Ankara. Institute for The Study of Turkish Culture. 98 . New Jersey.Kafesoğlu.Jelavich. since eighteenth Century.2. İki Dünya Arasında Avrupa ve Balkanlar: İdeolojiler ve Uluslarası Politika.Jelavich. Bilgi Yayınevi. 1986. 1988. Millan. Ankara. Enver Ziya. 4. Osmanlı Tarihi. 95 . Ankara. Cambridge 1991. PrenticeHall. 102 .Karal. Balkanlarda milliyetçilik ve siyasi yaşam:1918–1939. Charles-Barbara.: Essays on the Development of Balkan Life and Politics.3.Kafesoğlu İ. İstanbul. 1999. The Balkans. New Jersey. translated by. Ersin. Aspectrum. Ankara. The Balkans in Transition. 101 . 1965. Facts About Macedonia. London. Baskı. Misel Pavlovski.Kaltchas N.. 90 .Karal. History of The Balkans. 1965. p. Cilt IV. .252 84 .Kafesoğlu İ. Eski Türk Dini. İstanbul. The Balkans in İnternational Relations. Tanzimat ve Bulgar Meselesi. Mc. Ankara. Origins of Bulgars. V. Osmanlı Tarihi Islahat Fermanı Devri. Charles and Barbara eds. 88 . Türkiye Diyanet Vakfı. (Rising Sun in The Balkan) İstanbul. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.Jankovic. 2005. Egnle Wood Cliffs.Karatay. 1965.5. Türklerin Jeopolitiği ve Avrasyacılık. 1994.İnalcık. 91 . İstanbul. History of The Balkans. Branimir. 99 . 94 . Kanlı Ova. 97 . 92 . 85 . Skopje.1980.Jovan Pavlovski. 2004. 87 .Jelavich.. 96 . 86 . 1963. 20th Century. c. Halil. The Republic of Macedonia. C. The Balkans.İslam Ansiklopedisi.Kalaycoğlu. Osman Kosova. TTK Yay. 1943. Charles and Barbara. New York. Türk Milli Kültürü. 1998. Suat. Cambridge Universy Press. 103 .Jelavich.INAF. Charles and Barbara The Balkans. 1940. 93 .

Ian. John Savaş Sanatı. Ankara: Öncü Kitap. (der.. IQ Yayıncılık. 121 . Cambridge Universty Pres. 110 . 1996 116 . Gamze.inc. Cambridge. Vlachos. Zanini. Yılında Osmanlı Tarihi 1299–1922. Süleyman.Maksudoğlu. İstanbul. 1991 108 .). İstanbul.Külçe. İzmir. Albania and the Albanians. Ertan. Osmanlı Tarihinde Arnavutlar ve Arnavutluk. Bulgar Yönetimi ve Tarihi Yalan. 120 . Uni.Lungu. 1989. Durham.Lütem.1986. F. 1998 106 . IQ Yayıncılık. Ankara. Süleyman. Balkan Diplomasisi. İstanbul.Köse.. Refik.1977. Victor Gollancz Ltd.Logoreci. Greece’s New Geopollitics. Geneva. Ramadan. 124 . .1983–1985. 123 . Ömer E.Keagan. The Land and people of the Balkans: Albania. 2005. 113 . 2001. Romania. New Jersey : Prentice-Hall. Harp Akedemileri Komutanlığı Yayınları.. 1949.Kertesz. 1999. 1962. Wisconsin.Larrabee. 109 .Birgül Demirtaş Coşkun. 1933–1940.Karpat. Bulgaria.. Tarihin İzinde Balkanlar ve ABD. Berkeley.2001 117 .Lütem. 1996 105 . Sabah Yayınları. Ankara. 1954. Philadelphia: Lippincott. ASAM Yayınları. 115 . Kuruluşunun 700. Ankara. Stehen. ASAM yayınları. Lesser. İstanbul.V. RAND. Türk-Bulgar İlişkileri 1983–1989. Kemal H. Türkiye Fikir Ajansı. 2000. Bizans.Küpeli. 1979 118 .Kerney. Milliyet Yayınları. Dragos D.Kösich. London. Yusuf. Of California Pres. 122 .Marek. M..Korkud. cilt 1. Englewood Cliffs. Yugoslavia. Vatan Yayınları. Katia. Stephen D.. 1944. Romania and The Great Powers. İstanbul. 125 . 1986.Lampe John R. Ömer E.. 119 . Madison. Mehmet. Balkanlarda Panislavizm. The Albanians.Kocabaş. 107 . 111 .. 1992. 2002. Krystyna. Robert J. Michele. Dov B. 2000. Anton.253 104 .Marmallaku. Yunanistan ve Bitmeyen Kin. Yugoslavia as History. Identity and Continuity of States in International law.Letvtchenko.Makedonya. Yugoslavia. 112 . The United States and Eastern Europe . İstanbul.Kona. Türkiye-Orta Asya İşbirliği Stratejileri ve Gelecek Senaryoları. Turkish Foreign Policy: Some Introductory Remarksin Turkish Foreign Policy. London: 1975. 114 .

Osmanlı İmparatorluğunda Dağlı İsyanları.Puto Arben and Stefanaq Polo.Özel.Pavlovski. Bülent Tanatar.Piekalkiewicz.Plasari Ndreçi. Londra. Janusz. Cambridge. “Albania”. 141 .Miranda Vickers. Balkanlar ve Türkiye’nin bölgeye Yönelik Politikaları Sempozyumu. Minority Rights Publications. 144 . Albania’s Fight for Survival. Yunanistan ve Balkanlar: Bir Fırsat Anı. C. Hugh. İstanbul. 145 .. Bizans Devleti Tarihi. Fikret Işıktan.E.Norris.. Ankara: Türk Tarih Basımevi.Poulton. 2004 139 . New York. Tirane. 146 . Çağdaş Bir Önder Tito. Isnstitute for European Defence and Strategic Studies. Çağdaş Bir Ülke Yugoslavya. The History of Albania. Yunan Paradoksu. 130 . Joseph. Skopje. Martin’s process INC. Naim Frasheri.Nobirdali. 128 . In the Wake of the Balkan Myth. 1999. Nicholas C. The New Yorker. 1999 131 . 1. Aralık 1998 133 .Radin. Michael.Pitcher D. 1966 143 .Pano. Misel. İlber. 1998. (From earliest times to the end of sixteenth century). 1972 142 .Ostrogorsky. An Historical Geography of the Otoman Empire.istanbul 1957.254 126 . Facts About Macedonia. 127 . İz Yayıncılık. 1984.. Üsküp.. 1994. 1999. Doğan Kitapçılık. 134 . IMRO and Macedonian Question. London. ‘Strategy and Tactics of the Albanian Party of Labour in the National Liberation War’. David A. Ankara. Şehir Matbaası. 136 .Milivojevic Makro.Ortaylı. 1940–1945.Ozankaya.Öğel Bahareddin. 137 . 129 . Krieg auf dem Balkan. Mustafa Stratejik yönetim ve Liderlik.Prifti Peter R.1992 138 . Between Serb and Albanian. Türk Kültürünün Gelişme Çağları. 1988. George. çev.Nye. 1981. İstanbul. 1994. 1993 . London.Pfaff. A history of Kosovo. Jovan. St. from its origin to the present day. 1992.Mufassal Osmanlı Tarihi: Fatih’in Bosna Seferi. Münih. The Absence of Empire. 1983. The Balkans: Minorities and States in Conflict. çev. Lieden. 1992 140 . William. 1978. Pavlovski. Wounded Eagle. Bedri Selim. A. İstanbul. London: Boston and Henley. 1977. İstanbul. Socialist Albania since 1944: Domestic and Foreign Developments. 132 . Yücel. August 10. 135 .

Prishtina. 1992.Raymond Zickel and Walter R. 1942. İstanbul. North Carolina.Ross. Colin. .Shaw. 160 . Ankara. . H. İstanbul. Mustafa Bereketli. 1914 156 . Nicolas J. 148 . Prishtina. 157 . 162 . 1968. Yugoslavya’s Ethnic Nightmare. İstanbul: OBIV-ISIS. 1995. Şule Dağılan Yugoslavya ve Bosna Hersek Sorunu: Olaylar-Belgeler 1990–1996.Spykman. New York.1977 158 . 1992. History of The Otoman Empire and Modern Turkey.Romania.Skender Rizaj. 153 .Sander. vol 1.Singleton Esther. 159 . Cambridge: Cambridge Universty Pres. Berlin Antlaşmasından Günümüze Balkanlar. NJ. Londra. Rasim Güran Ağaoğlu. 152 . İsmail. Davidson. İmge Kitabevi. Ionian Vision: Greece in Asia Minor 1919–1922. 1913. and Ezel Kural Shaw.Rizaj.Kut.Schevill.2. Kosova ans Albanians Yesterday. İstanbul. The Balkan Wars 1912–1913. Directory 1997. New York: Dodd. 1923. 1992.Soysal. Macedonia and Greece: The Struggle to Define a New Balkan Nation. Im Balkan krieg.Schurman Jacop Gould. Mead and Company. John.1856–1876. Reform in the Ottoman Empire. 1968 149 . Iwaskiw. 163 .America’s Strategy in World Pollitics. Nazi İmparatorluğu.255 147 . c. Çev.1995. 1976.Ridgeway James. İsmail . Today and Tomorrow. Munich.1963. Ferdinand A History of Balkans. 1997. Princeton: Princeton Universty Pres. Lawrance Hill Boks. 164 . Dorset Pres. 1934 ve 1954 Balkan Paktları. Today and Tomorrow. Albania. 150 . Skender Kosova ans Albanians Yesterday. 154 .Shirer. 1997. Princeton.Shea. Michael Llewellyn. McFarland & Company.Soysal. 1989. ed. Stanford J.Smith. A Country Study. 155 . s. Bucharest. From the Earliest Times to the Present Day. Turkey and the Balkan States. Washington.Roderic. 1999. Chicago. Oral Türkiye’nin Dış Politikası. 1908 161 . 1997 165 .Redhouse Yeni Türkçe-İngilizce Sözlük. 102 151 . William L.

33. 1958. 1983. Osmanlı 1. Hakkı Osmanlı Tarihi. Edward. ed. İstanbul.Türkeş. Macedonia.Redhouse Yeni Türkçe-İngilizce Sözlük. Altüst olan Dünya. 177 .Touraine.Sudetic.Stavrianos. c. Ankara. The Balkans since 1453. A Country Study. Ankara. 1992.(Bonzoi Studies in History). 1968 172 . 183 .Türsan. 1984. Ömer.2 188 . Türkiye’nin Komşuları. İlhan.Thaden. Bulgaristan Türkleri (1878–1915). 21. New York.Tezel.Tuğlacı. Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923–1950). 1987. The Turkish Minority in Bulgaria. Mariso. Connecticut. İstanbul. 186 . Türk Tarih Kurumu Basımevi. Univerty Park. Basımevi. 171 . 1965. Ankara.S. 167 . Mustafa ve İlhan Uzgel (Der.Temel Britannica.Uzunçarşılı. Cem Yayınevi. T. Ankara. New York: Holt. Nazım. Ankara. 175 . Bilgi Yayınevi. 170 . Albania. 1997. İstanbul.Tindemans. Pars. . Uluslarası Komisyonun Balkanlar Hakkındaki Raporu. İmge.. N. Russia and the Balkan Allience of 1912.1967. Dünden bugüne Jeopolitik.Todorov. Walter R Iwaskiw. 182 . 2004. Ocak 2004. A study in Balkan Civilization. 1986. Burak yayınevi. Ankara. 179 .Tezkan. 181 . 1992 169 . 2002 185 . James Somerville. Barışa Çağrı. 1999.Thammy Evans. 173 . 178 . Türk Tarih Kurumu Yayınları. Rinehard and Winston.Tektaş. Baş editör.19. Taşar. 174 . Nisan 1992 187 . Yahya s. Yurt Yayınevi.Ülger. Yunan Sorunu. İstanbul. Charles.1984.). Balkanlarda Yeni Gelişmeler ve Makedonya Sorunu. Pennsylvania. İrfan Kaya. Nureddin. Ankara.Uzgel. L. (çev. c. Türkiye-Arnavutluk İlişkileri ( 1985–1988). 2001. Bilal.Şimşir. 168 . ASAM yayınları. Bulgaristan ve Türk-Bulgar İlişkileri. İstanbul. Ankara. İstanbul. Milli eğt. Yılmaz. 1400–1900. Ankara. Balkan Gelişmeleri ve Türkiye: 1990’lı Yıllar. Leo (Bşkn). 1998. c. M. Sabah Kitapları.256 166 .da Türk Dış Politikası. Murat. 2002 176 . yy.Raymond Zickel.) Özden Arıkan. 184 . 180 .Türk Ansiklopedisi. Seattle. Ümit Yayıncılık. The Balkan City. 1998.Stoianovich. Bilal N.Turan. 1986. İ.. Çadırdan Saraya.Şimşir.

200 .Zickel.Yılmaz. Yunanistan ve Avrupa Topluluğu. Der Ursprung der Mayyaren.1994. 192 . London. 1946. Of California Pres. Wayne S. İletişim Yayınları.İstanbul: 1943. 1985. 1994. 1969. The Byzantine Legacy and Otoman Forms. 206 . From Anarchy to a Balkan Identity. Stefanos. Cambridge: At the University Pres. Miranda. Türkiye. İstanbul. 196 . London. Eastern Europe Between The Wars 1918–194. Baş Redaktor. S. Between Serb and Albanian..Yücel Yaşar. Çev. 1987. 1994. cilt 3. 194 . Milliyetler ve Sınırlar. 202 . James Pettifer.Vryonis.. A History of Kosovo.. Washington. 1997.257 189 .Ankara.12. 198 . 1982.Yeni Rehber ans.Yeni Türk Ansiklopedisi. A.. S. Ayvaz Gökdemir. Albania. c. “Balkanlarda Türk Yerleşmesi ve Sonuçları” Bulgaristan’da Türk Varlığı I. : Şirin Tekeli.Vucunich.A.Yerasimos. 205 . . bölüm 3. Albania: A Country Study. 6. İstanbul. Ötüken Yayinları. İrfan Kaya “Sırplara Göre Kosova Sorunu” Avrasya Dosyası.Vryonis. S.Vickers.Vasilev. 193 .Vambery A. 1971. California. 195 . 191 . İstanbul. Uni. Ankara. Berkeley. Miranda.Vickers. 1988. 1998. Bizans İmparatorluğu Tarihi 1.Yunanistan Beyaz Kitabı 2000. İstanbul. 1969. Conteporary Yugoslavia. Washington DC. 197 . Hugh Seton. 3–282. 2000 203 .Yüksel. Doğan Kardeş Yayinlari. Raymond..Yeni Hayat Ansiklopedisi. Berkeley. Dumbarton Oaks Papers.2 204 .. Leipzig. İstanbul. Sonbahar1996 190 . Iwaskiw. 1979 199 .. Türel ”Türkiye Arnavutluk İlişkileri (1990 Sonrası) Türk Hukuk Dünyası.Ülger. Walter R. Mustafa. op.Watson. No: 23-24. Cild. 201 .2. The decline of medieval Hellenism in Asia Minor and the process of Islamization from the eleventh through the fifteenth century.

1993 5 . “Factors Put Forward to Explain Independence Movements In The Balkans”. “New Balances in The Balkans After The Bosnian Crisis. ICG.Akşin.1980–2003”. Değişen Dünya Dengeleri İçinde Askeri ve Stratejik Açıdan Türkiye. Osmanlı Araştırmaları. “Balkanlardaki Gelişmelerin Türkiye’nin Dünya Dengesindeki Yerine Etkileri”.Hüseyin Çevik. ed. 1989 11 . Oya. İstanbul. Sayı:2. XXIX NO. 8 . Mughisuddin. Bu günü ve Sorunları. “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’nin Balkanlar Politikası. 111. 3 . İstanbul. Tarihte Güney-Doğu Avrupa: Balkanolojinin Dünü. 5. Ankara. Oya. Genelkurmay Başkanlığı Basımevi. OBİV yayınları. Ankara 7 . Sosyal ve İdari Politikaları. Melek Fırat. vol. ed. Türkiye’nin Dış. Balkans Report No. İzzet.Aydın. Balkanlar. “Osmanlıların Rumelide İlk fethettikleri Çimpe Kal’ası”. 1950. Berlin Antlaşmasından Günümüze Balkanlar. Değişen Dünya Dengeleri İçinde Askeri ve Stratejik Açıdan Türkiye. Yücel. Ankara. E. 1997 2 . “ Arşiv Belgeleriyle Makedonya’da Bulgar Çete Faaliyetleri”.258 MAKALELER 1 . Mustafa Bereketli. Silahlı Kuvvetler Dergisi. vd.Aydın.Aktepe Münir. 1994 10 . Mahir.Akça. Genelkurmay Basımevi.Aktar. 1996 4 . Turgut Göksu.Akşin Sina. Ankara Universitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları. Askeri Tarih Semineri Bildirirleri -2. “İki Savaş Arası Dönemde Balkanlar. 1999. “İkinci Dünya Savaşından Bu Yana Balkanlardaki Gelişmeler ve Türkiye”. Ankara. Mahir. Sina. Askeri Tarih Bildirileri Semineri–1.Baharçiçek. 1999 12 . sayı 263. “Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Kuruluşu ve Balkanlara Kısa Sürede egemen Oluştaki Başarısının Nedenleri”. “Prenslikten Krallığa Büyük Bulgaristan”.Akgönenç. “Turkey and the Balkans: The View from Athens” in The International Spectator. 1977.Athanassopoulou.“Albania: State of the Nation”.2003 . 2001 9 . İstanbul: Rumeli Vakfı Kültür Yayınları. 5.” Tarihte Güney-Doğu Avrupa: Balkanların Dünü. Ankara Universitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları. Ankara. Abdulkadir. İstanbul. 1999 6 . İÜEF Tarih Dergisi. Ekonomik.Akgönenç. H. IX. Bugünü ve Sorunları.4 Oct-Dec. Genel Kurmay Basımevi.

Barkan. ed. Smail. 1977. Temmuz-Ağustos. Osmanlı Devleti Tarihi. 1995 15 . Berlin Antlaşmasından Günümüze Balkanlar.. 22 . 1999.. Balkan Currents: Studies in the History. Mustafa Bereketli. Ömer Lütfü. 16 .Bahçeli. 2000 14 . Türk Dış Politikasının Değişen Dinamikleri. İstanbul.16 (1949–1951). 1997 23 . Yeni Türkiye. Kondis . Çağdaş Bir Önder Tito. Güney Göksu Edoğan. C. “Küçük Kaynarca’dan Yıkılışa”. Los Angeles. Balkans. Beyto Nobirdali.by Günay Göksu Özdoğan. Çağdaş Bir Ülke Yugoslavya. Turkish Nationalism”. A Mirror of The New International Order. Der. İstanbul. İstanbul. ed.Baydar. “Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”. Ekmeleddin İhsanoğlu. Vladimir “Gerçeği gören ve Gelişim Yolunu Gösteren Önder”. 20 .” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası. “Nationalism in Serbia”. 1995 17 . 11.Barkan. Tanıl.Beydilli K.Barkan. İstanbul. 1952-1953. Ömer Lütfü. Ivo. “Osmanlı İmparatorluğunda bir iskân ve kolonizasyon metodu olarak sürgünler. Türkiye’nin Yeni Dünyası. 19 . Güney Göksu Edoğan. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Kemali Saybaşılı. Sabri Sayarı. Tözün. ed. Loyola Marymount University. ed. “Osmanlı İmparatorluğunun Yeniden Kuruluşunda Rumeli’nin Katkısı”. “The Greek Minority in Albania”. Kemal. 1950 18 .Bora.259 13 . “Türkiye’nin Yunanistan Politikası”.). sayı 16. İstanbul. Türk Tarih Kongresi. Bedri Selim.Baştav Şerif. “Rumeli’nin İskânı İçin Yapılan Sürgünler”.Balic. O.13. (Ankara 5–9 Eylül 1990) Kongreye Sunulan Bildiriler.Beydilli. Alan Makovsky. A Mirror of the New International Order.1. İstanbul: Rumeli Vakfı Kültür Yayınları.Banac. “Balkanlarda Dönüm Noktası 93 Bozgunu ve Sonrası”. 1994. Türkiyat Mecmuası. Cilt 3. “Bosnian Muslims: Historical Background and Present Conflicts”. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 13. İstanbul. Nazif “Balkanlar’dan Göç”. Kemal Saybaşılı. 9. “Turkish National Identity. Culture and Society of a Divided Land. Kemal Saybaşılı. Balkans.Bakariç. 1999 24 . A Mirror of the New International Order. Tritle (der. 25 . İstanbul. ed. Lawrence A. 1995 . 1998 21 . Balkans.Basil.

. East European Monographs.Crampton. “War of Projects: Turkish-Greek Rivalry in the Balkans in the Post Cold War Period. Couloumbis ve Iatrides (EDS.260 26 . V. Terence. Balkan Diplomasisi. (ed. Avrasya Dosyası cilt:4.Clarke J.F.) Crises in the Balkans. Günay Göksu Özdoğan. ASAM yayınları. Stavros Thomadakis (Ed. Torov. “Balkans and Russia”. James Ridgeway. 2000 33 . Greece The New Europe and The Changing International Order. Ömer E. “The Balkan Wars. 1980 35 . A Critical Review. “Father Paisii and Bulgarian History” Teachers of History. Ankara. “Arnavutluk’un Dış Politikası ve Balkanlar’da Arnavut Sorunu”. Kamil Mehmet. Kemali Saybaşılı. New York. İstanbul. 1954 30 . Jasminka Udovicki. History Today. Falls. Greek-American Relations. “Defining Greek Foreign Policy Objectives”. 1912–1913”. Balkans a Mirror of the New International Order. Turkish Review of Balkan Studies. Pella.) H. Yugoslavya’s Ethnic Nightmare. 38 . 1998 27 . Zukrowska. Lawrance Hill Boks. Birgül Demirtaş Coşkun (der. Transformations of Post-Communist States.Couloumbis. Kostecki. “Greece and The Balkans in 1990’s” Harry Psomiades. Londra.7 no. Sept. “Türkiye’nin Yakınındaki Avrupa ile İlişkileri”. Slavko. 3. Marmara Universty Department of International Relations. A. “Albanian Nationalism and Prospects for Greeter Albania” in: Constantine P. İstanbul.. 1878–1918 A History”. 1995 37 .. Chicago. Richard. “The March to War (1980–1990)”. New York. sayı 1–2. “Bulgaria.Chernishev. Cornell Universty Press. “Grek Foreign Policy in the Post-Cold War Era: Issues and Challenges” in Mediterranian Quarterly.Cyrill.Duffy. WestviewPress. Macmillan Press Ltd. 1993 31 .Coşkun.Clogg.Coufoudakis. ed.Coşkun. vol. Demirtaş “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Bulgaristan’ın Dış Politikası”. Albert S. 34 . Lütem. 2000 .: 1963. Richard J. Messas (eds. 13: 9.). Danopoulos and Kostas G. 1983 36 . “Albania: Beyond the Hoxha Legacy”. 1999 28 . Süha. Boulder. Ankara. Balkan Diplomasisi.).Danopoulos ve Chopani. 2001 32 .Bölükbaşı. Birgül. 1996 29 . Annual 98/99. T. ed. 1997 39 . Ankara.S Hughes.). Ivan. New York. Summer 1996.Curuvija.Büyükçolak. Birgül Demirtaş. Goralczyk (der). ASAM.

48 . 13: 9( 1963: Sept.). ( FBIS-WEU). İstanbul. OBİV Yayınları. “The Balkan Wars. Magyar and Related Nations”. “The Geography of Current Events. 49 . Macar ve Bunlara Akraba Milletlerin Kültürü. Edward A. İhsan. Journal of Geography. 1908. Cilt: XXIV.Emerson.Gencer. . “Türk Dış Politikası 1919–1945” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi. Mead Company. “The Otoman Turks”. “Turko-Bulgar. “Heading Of f War in the Southern Balkans” in Foreign Affairs. Ankara. 54 . (Culture of Turco-Bulgar. 1943 44 . İstanbul. “Balkanskata voina 1912–1913”. İstanbul 1993. 1993. Sofia. 1908. Preshivelitsi. Jennifer Khor. “Türk Dış Politikasında Süreklilik ve Değişim: Balkanlar Örneği. Balkanlar. Freeman.Foreign Broadcast Information Service. Ester Singleton.Gürkan.Gürkan. Philip. G. 11. “National Notations: Former Yugoslavia”. Minutes of II nd Congress of Turkish History. Cameron.).3.Edward A. 1993.261 40 . Bağlam Yayıncılık. 74 no. Dünya Savaşı Sonrası Balkanlar”. 46 . 1982 52 . 50 . 51 . No: 5. Balkanlar Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı. Balkanlar. 1937. 53 . Mead Company.. 2002 45 . “The Otoman Turks” Ester Singleton. Şükrü S. Kemal Saybaşılı ve Özcan Gencer (Der. 1912/1913 42 . 1912–1913”. Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı Yayınları. “Türkiye Açısından Balkan Konusunun Çeşitli Boyutları”. Türkiye’nin Komşuları..Feher. Yeni Balkanlar Eski Sorunlar. “Soğuk Savaş Sonrası Yunan Dış Politikasının Yeniden Biçimleniş Süreci”. İstanbul. Turkey and the Balkan States (As described by great writers). İstanbul. Peace Keeping and International Relations. “II.Glenny. İmge. 1997. New York: Dodd. 1941.The Balkan War”.Graham. “Balkanlar ve Türkiye”. İhsan. History Today.Fırat.) 43 .Fichev. May-June 1995. . Sept/Oct 1995. Turkey and the Balkan States (As described by great writers).Freeman. New York: Dodd. vol. 41 . Blezzhki dokumenti. 30 July 1992 47 . İhsan.Falls.Gürkan. Türkeş Mustafa ve İlhan Uzgel (Der. M. Cyrill. Ivan. Özcan.Gürel. Melek.

Russia and the BalkansPrelude to Nazi Soviet Non-Agression Pact. İstanbul. Balkans”. Jasminka Udovicki. Derek Hall.Höpken. Kurubaş.by Güney Göksu Özdoğan. 57 . İstanbul.Huey. E. 1995. Branka Prpa.İnalcık. İstanbul. 67 . 1984.Hagen. Ankara. Halil. Man. Melanges Fuad Köprülü. 66 . 1972. Cilt XXXIV.. ASAM Yayınları. Fatih ve İstanbul. “The Making of Yugoslavia” (1830–1945).) : Bir İlk İnceleme. “Stefan Duşan’dan Osmanlı İmparatorluğu’na: 15. 1995. Mouton. Ocak-Mart 1999. Halil.1 sayı 2. Alexis. William W. 1953.C. ed. James Ridgeway. . Wiley John & Sons.Head C. Darrick Danta (der. Byzantion.Kemal Saybaşılı. “Eastern Europe in the World History”.by Henrik Birnbaum and Sperus Urgonis. Cilt 32. 2002. Louis Kostanick. New York. Lawrance Hill Boks. Asırda Rumelide Hıristiyan Sipahiler ve Meşeleri”. State and Society in East European History. cilt 78. ”. Chicago. Derek. 1996. 1970.Gürsoy Cevat R.Hitchens.İnalcık.Heraclides. No:1. c. “Albanian Identity and Balkan Roles”. A Mirror of the New İnternational Order. ed. 1998. 60 .)..Jovanovic. Yugoslavya’s Ethnic Nightmare. Volfgang. “On the Date of Justinian II’s Restoration”. Aspects of the Balkans. 1953. by Margo and Basko Milosavljevic. Yugoslavya. no: 4. “The Balkans Lethal Nationalism” Foreign Affairs. Marilyn Griox “Germany. XXXXIX. New York: Praeger Publishers. “Balkan Demographic trends and population heartlands. 63 .Hunter. 62 . 59 . 56 . “Arnavutluk’ta Osmanlı Hâkimiyetinin yerleşmesi ve İskender Bey İsyanının Menşei”. Eski Sorunlar Yeni Anlayışlar. 1994. Türk Ansiklopedisi.Helmreich.Hall. Birgül Demirtaş Coşkun. “Political Culture in the Balkan States During the İnterwar Period. 65 . Macmillan. London.Ankara. 58 . Türkiye-Yunanistan”. “Yunan-Türk Yumuşaması (1999-.. 61 .262 55 . E. Meb Basımevi.. Stephen Fischer-Galati. ed. Shireen ‘Bridge or Frontier? Turkey’s Post-Cold War Geopolitical Posture’ The International Spectator. 64 . Reconstructing the Balkans: A Geography of the New Southeast Europe. 1970.

75 . Türk Dış Politikası Özel Sayısı.Kirişçi. Tarihte Güney-Doğu Avrupa: Balkanolojinin Dünü. “Arnavutluk Atatürk’ü Nasıl Değerlendiriyor”.Kahramanyol.1996. 78 . No:3–4. . “Osmanlı Döneminde Balkanlar” (1391–1918). no: 3. 1993. “Greek Security Concerns”. 76 . 77 .Jovanovic. James Ridgeway. 1993. 1998. Kosta Tsipis (der. 1993. Mustafa “Balkanlar ve Türkiye. Ankara: Ankara Üniversitesi DTCF Yayınları.Kaçi. İmparatorluk Mirası”. Nesip. 1999. Halil. “Osmanlı Döneminde Balkanlar Tarihi Üzerinde Yeni Araştırmalar”. Balkanlar. Stadia Islamica 3. İstanbul.Kondis. Ali “Balkanlar’ın Nükleer Silahlardan Arındırılması ve Türkiye”. Thanasis.). Yugoslavya’s Ethnic Nightmare.İnalcık.Kirişçi. 1995. Balkanlar. İstanbul. “Mirasın anlamı: Osmanlı Örneği. Cilt 34.İnalcık. Mouton. OBIV Yayınları. Boulder.Koloğlu. 72 .Kahramanyol. Eylül-Aralık. New York. İstanbul. no:23–24. 1972. 79 . Türkiye’nin Varolma Şartları” Yeni Türkiye Cumhuriyeti Özel Sayısı. Branka Prpa-. yılı Sempozyumu. Bugünü ve Sorunları.İnalcık. Ankara. Mustafa. “The Making of Yugoslavia (1830–1945)”. 69 . Aspects of the Balkans. Loyola Marymount University. Lawrance Hill Boks. “Türkler ve Balkanlar”. Halil. 2000. ed. Ankara.İnalcık.).Karaosmanoğlu. Balkanlarda ve Ortadoğu’da Osmanlı Damgası. Dış Politika.İnalcık. Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı Yayınları.by Henrik Birnbaum and Sperus Urgonis. Foreign Policy. cilt 4. Kemal “Refugees of Turkish Origin: Coerced İmmigrants to Turkey. 74 . 70 . 82 . 1998. Halil.1998. Basil “The Greek Minority in Albania”. since 1945”. Kemal ‘The End of the Cold War and Changes in Turkish Foreign Policy Behaviour’. Tritle (der.263 68 . “Otoman Methods of Conquest”. 73 . Chicago. “The Otoman decline and its effects upon the Reaya”. Culture and Society of a Divided Land. Halil. 1995. 71 . “Balkanlarda Müslümanların Dünü. Derleyen Carl Brown. East European Monographs.Kandas. Bugünü ve Yarını”. ed. Atatürk’ün Ölümünün 50. Orhan. 80 . Şubat 1994. Lawrence A. 81 . 1996. Cilt XVII. Balkan Currents: Studies in the History. Halil. Ankara. 1954. Yeni Türkiye–3. Jasminka Udovicki. International Migration. Common Security Regimes in the Balkans. Los Angeles.

Balkan Diplomasisi. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı. cilt 5. ISIS.3. Bursa. 89 . Reuters. Avni. Kemali Saybaşılı. Cilt 33. Sayı 2. Edward “Continent of Conflict” Financial Times. Lulzim. ed. 1986. Sayı 18.).Kostanick. 86 . Türkiye Diyanet Vakfı. 84 .by Henrik Birnbaum and Sperus Urgonis. Turkish Review of Balkan Studies.Manea. “Balkan Savaşları”. Askeri Tarih Bülteni.Küçük. NATO Dergisi. 1972.Mortimer. “Albania’s Ethnic Greeks Want Self-Rule”. Ankara 2001 95 . 88 . 29 Temmuz 1992. 2002. No:1. 92 . Alfa Yayınları. “Greece and Co-operation Among The South-East European Countries”. Omari. 1992. Fabian Schmidt. Regional Conflict and uncertainties”. ed. “Soğuk Savaştan Günümüze Romanya Diplomasisi”. A Mirror of The New International Order. Nadezhda. annual 1916/97 3.Luan. The Truth on Kosova. İslam Ansiklopedisi.. Turkish Review of Balkan Studies.Yannos.Kullashi. İstanbul. 90 . 28 Ekim 1993. ‘The Constitutional Changes and The Authonomy of Kosova’. Sabri Sayarı (der. 1997. Thesis. İstanbul. The International Spectator. Tirana.Kut. yıl 10. Şule. Sonbahar 1997 85 . 1995. Şule.Kut.Manço Yasemin Dobra-. 1996/1997. 91 . Cevdet. 94 . Luan Omari vd. No:3. ed. Ankara: Genelkurmay Basımevi. Kristaq Prifti. “Albanian Democracy takes root amidst controversy. “Albanian Foreign Policy Between Geography and History”. Mihai. Muhammet “The Kosovo Problem and The Disintegration of Yugoslavia”.by Günay Göksu Özdoğan.Mihailova.M “Social Foundations of Political Order in İnterwar Europe” World Politics vol. “Balkan Demographic trends and population heartlands”.264 83 . Aspects of the Balkans.Kranidiotis . İstanbul.Luebbert.Lika. Alan Makovsky.Mutlu. C. 93 .“Turkey in The Post Comminist Balkans: Between Activism and Self Restraint”. 1985. Balkan Savaşından Çıkarılan Dersler. . 39. Huey Louis. “Türkiye’nin Balkanlar Politikası”. Nisan-Haziran 1998. Balkans. Bahar . Cilt 1.1998 96 . 1993. G. Lefter Nasi. Türkiye’nin Yeni Dünyası: Türk Dış Politikasının Değişen Dinamikleri. “Güneydoğu Avrupada Güvenlik ve Bulgaristan’ın NATO Entegrasyonuna İlişkin Politikası. Mouton. 97 . 87 .Lani Remzi. ASAM.

Reçber. Bağlam Yayıncılık. Tirana. “Playing the Kinship Cards. Luan Omari vd.in The Balkans” in Transition. 99 . Tirana. 112 . 28 Temmuz 1910. Kristaq Prifti. Lefter Nasi.Özaydın. S.. . Luan Omari vd. “The Constitutional Changes and The Authonomy of Kosova”. No:1–2. 1996. 108 . 107 . Bentley Mott’un raporu. Lefter Nasi. “The Absence of Empire”. Bugünü. ed.Omari. “Concept and Prospects of BSEC” in Foreign Policy Review. Balkanlardaki Türk Kültürünün Dünü. Luan. 1995. August 10.Özcan.Pulaha. Vakıflar Dergisi.Poulton H.William. 14 June 1996. 1993. Luan Omari vd. 1983. Kristaq Prifti. Gencer “Türk Dış Politikasında Süreklilik ve Değişim: Balkanlar Örneği.Plasari Ndreçi.7. The Truth on Kosova. Kemali Saybaşılı. 1966. 109 . ed. The Truth on Kosova. 106 .V. No: 1-2. Tirana.Prifti . “More Than Rocks: The Aegean’s Discordant Legacy” in Mediterranean Quarterly. yarını. Selami “The Albanians in Kosova in the 12th-18th centuries”. The Truth on Kosova. 105 . ‘Strategy and Tactics of the Albanian Party of Labour in the National Liberation War’.. Records Group 165–5964–3. E.. The New Yorker. 2002.Papocosma.National Archives. 1997. 104 .265 98 . War Collage Division. . “Batı Trakya Türk Azınlığı”. 102 . Washington DC. cilt: 50. 1993. 1912–1920. 103 .Fall 1996. vol. Lefter Nasi. 100 .by Günay Göksu Özdoğan. Cihat. İstanbul. A. Tirane. 101 . General Correspondence. XX. Kristaq.Oran.Nikova. 17. Uludağ Üniversitesi Yayınları. SBF Dergisi. Yeni Balkanlar Eski Sorunlar. Kamuran “Avrupa Savunma ve Güvenlik Perspektifinde TürkiyeBulgaristan İlişkileri”. Temmuz-Ağustos. Kemal Saybaşılı ve Özcan Gencer (Der.). Marenglen Verli “Aspects of the economic situation of Kosova (1980-1989)”. Ekaterina. Kristaq Prifti. A Mirror of The New International Order. “Changing Bulgaria In The Changing Balkans”. Balkans. ed. Yeni Türkiye.Pfaff. 110 . 2 no. vol. Ocak-Haziran 1995. no. Binbaşı T. ed. 1997. 12. B. 111 . S. vol. 1992. Naim Frasheri.Özönder. 1993.. Ankara.Özer. Bursa. Taha “Bulgaristan’da Türk-İslam Eserleri. sayı 16. İstanbul. “Türkiye’nin Balkan ve Kafkas Politikası”. Halim Çavuşçu.4.

Gül. 118 . “Kabinetüt D-r.Sullivan M. SBF Dergisi. “Mending Relations with Greece” in Transition. 115 . No.Smith.Sander. Balkanlar. Joyrnal. Oral ‘Turkish Foreign Policy: Forces of Continuity and of Change.Tokay. Chicago. İstanbul. “Makedonya Sorunu. Dennis N. 116 . Royal United Service Institution.Sander O. “Günümüzde Balkanlar ve Türkiye’nin Tutumu (1989–1992)”. 1986. Danev. İsmail. Hellenism and the Grek war of liberation. 117 . 1999. 1993. Sezai. Bursa. 29 Ekim 1993. “Türklerin Rumeliye İlk Geçişleri ve İskân Faaliyetleri”.Tepavac Mikro. Oral “Turkish-Bulgarian Relations”. ed.Skiotis. No:3–4. 1.The War in the Balkan Peninsula.: University of Wisconsin Press. 2002. 123 . Rodina III 4. Jan/June. St Danev 1901–1903 godina”. 57 part 1. “Old Tensions Rekindled in Albania”.Sevim. 1994. Murat Metinsoy. 121 . Wis. 1994. Değişen Dünya ve Türkiye’nin Dış Politika Gündemi. Jasminka Udovicki.” Berlin Antlaşmasından Günümüze Balkanlar. 2004. vol.Kış. Cilt 49. ed. 1996. İstanbul: Rumeli Vakfı Kültür Yayınları. 114 . “Greece’s Economic Diplomacy Towards the Balkan Countries”. Lawrance Hill Boks. Yugoslavya’s Ethnic Nightmare. . 126 . no te 21. Evangelos Karafokatis.Sönmezoğlu. 125 .Tsardanidis Charalambos. “Ali Pasha’s last gamble”. cilt V. “The Balkan and Black Sea Cooperation. Perceptions. The Guardian. Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı Yayınları. Helena. 120 .) Turkish Foreign Policy: Recent Developments Madison.St. Mustafa Eroğlu. 1993. 124 . Balkanlarda Türk Kültürünün Dünü-Bugünü-Yarını. 122 . 127 .Sander. James Ridgeway. 3 SeptemberNovember 2002. Karpat (ed.Sander O. Hasan Basri Öcalan. Mustafa Bereketli. (1881–1830): Continuity and Change. “Turkey and the Organization for Black Sea Economic Cooperation” in K. Turkish Review Quartely Digest. ed. Yayına Hazırlayan Dr. Foreign Policy Institute. H. Cilt 12. Selanik: 1976. sayı 3–4. 1995. 119 . “Tito’s Yugoslavia”.266 113 . 1913.Soysal. Berlin’den Bükreş’e 1878–1913. Faruk “Türkiye-Yunanistan İlişkileri ve Kıbrıs”. İstanbul. Diamandouros.25 August 1995. Cilt 7.

II.Uzgel. “Türkiye Arnavutluk İlişkileri (1990 Sonrası)” Türk Hukuk Dünyası. Ridgeway James. Baskın ORAN (ed. ed. 2000. 134 . İletişim Yayınları. 138 . Türk Tarihi Dergisi (TTD). cilt 3.). Kurtuluş Savaşından Bu güne Olaylar. Sibel. Sonbahar. 133 . Ankara. 137 . Barry Rubin. hz. 131 .Uzgel. 2000.) İdris Bal. Yorumlar. ed.by Henrik Birnbaum and Sperus Urgonis. “The Rise and Fall of the Balkan Idea”. Annual 98/99. Hasan “Arnavutluk İyice Yunanistan’a Kayıyor”.Ankara.Türel. Mediterranean Quarterly. 2005. Lawrance Hill Boks. Günümüzde Türkiye’nin Dış Politikası. 1997. Yugoslavya’s Ethnic Nightmare. 14th. Chicago.16th centuries”. 9 Ocak 1998 . İlhan .Uzgel. İstanbul. Türk Dış Politikası. Noel Yayınları.Türkeş. İlhan “Türkiye ve Balkanlar: İstikrarın Sağlanmasında Türkiyenin Rolü”. Yılmaz. İlhan. 130 . Gencel.Udovicki Jasminka. Türk Dış Politikası. “Kosova Politics of Nationalism and The Question of İnternational Intervention. 2002. 1999.) Atilla Eralp. En Uzun On Yıl. Jasminka Udovicki.Türkiye Stratejik Araştırmalar ve Eğitim Merkezleri (TÜRKSAM). Cilt.Uryonis Speros. 141 . Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Bildiriler.267 128 . 132 . Mustafa “Türkiye-Avrupa İlişkilerinde Balkanlar Faktörü ve Yeni Eğilimler”. 139 . Cilt IV. No: 2 Bahar 1993. sayı 38. İstanbul. Türk Tarihi Dergisi. İrfan Kaya “Sırplara Göre Kosova Sorunu” Avrasya Dosyası. Osmangzi Üniversitesi. Kemal Kirişçi. (ed. “Doksanlarda Türkiye için Rekabet ve Bir İşbirliği Alanı Olarak Balkanlar”.2. “Greek Policy and the Yugoslav Turmoil”. İmge Kitabevi. İrfan Kaya “Balkan Gelişmeleri ve Türkiye: 1990’lı yıllar. Mart. Özkan ve Şule Kut (Der. Virginia. İstanbul. 2004.Ünal. Mouton. 129 . “Türk Dış Politikasına Yön Veren Etkenlerin Işığında TürkBulgar İlişkilerinin Yeri ve Önemi Üzerine Bir İnceleme 1923–2004”.). Bölgeler. 136 .Turan.Türkiye ve Avrupa (yay. Aspects of the Balkans.2000. 1996. Zaman. Turkish Revew of Balkan Studies. İstanbul. 140 . 2001.Ülger. 1995. S. 135 . “ Balkanlarla İlişkiler”. İlhan. 1972.Uzgel.Tsouderos.Ülger. “ Religious Changes and patterns in the Balkans. Ankara. ed. İstanbul.

Avrasya Dosyası. sayı:1–2.Uryonis. Saltukname Metni. İlkbahar-Yaz.A. 145 . Kemal Saybaşılı. “Is the Former Yugoslavia Republic of Macenonia a Security Threat to Greece” . Zikreden Kaynak Halil İnalcık: “Türkler ve Balkanlar” Balkanlar Semineri.: “Yazıdji Oghlu on Christian Turks…” Bulletin of the School of Oriental African Studies. 151 .268 142 . Mouton. cilt 1. Darina ‘Bulgarian Turkish Emigration and Return’. Balkans.Zachariadis Nickolaos. 146 . No. Pres.Veremis. Mediterranian Quarterly. Yaşar “Balkanlarda Türk Yerleşmesi ve Sonuçları” Bulgaristan’da Türk Varlığı I. Harvard Uni. A Mirror of the New International Order. “The Byzantine Legacy and Otoman Forms”. Ankara. ed. No: 23-24. Thanos. 147 . İstanbul. “ Religious Changes and patterns in the Balkans.Yasemee.Ünal. No: 1. Hasan “Balkanlarda Son Askeri ve Siyasi Durum–1” Yeni Türkiye Dış Politika Özel Sayısı. 149 . . F.16th centuries”. Fahir İZ: Saltukname I-VII. Cilt VI. Kevin Featherstone. Manchester-New York. Kış 1994. 1992.Wittek. Mart-Nisan. Hasan “Balkanlarda Arnavur Sorunu”. “A Greek View of Balkan Developments”. 14th. Güney Göksu Edoğan. 1987. 144 . Speros. No:2. Cilt 26. “Nationality in the Balkans: The Case of Macedonians”. Washington DC. 1996.Ünal. 1993. Greece in a Changing Europe.Yücel. 1995. 1998.. 150 . İstanbul. 143 . Aspects of the Balkans. 148 . S.3.K.). Printed Office. Kostas Ifantis (Der. International Migration Review.by Henrik Birnbaum and Sperus Urgonis. Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı.Vryonis. 1995.Vasileva. 1972. P. 1976. ed. Dumbarton Oaks Papers. Manchester University. 1969.

269 GAZETELER 1 .Birlik Gazetesi.Turkish Daily News. Üsküp.Turkish Daily News. 29 Ekim 1993 7 .The Guardian.Financial Times.Milliyet. 9 Ocak 1998 6 . 29 Temmuz 1992 . 14 Mart 1995 2 .Zaman. 5 April 1994 5 . 2 April 1994 4 . 25 Ekim 1995 3 .

doc 12 .shtml 2 .http://www.http://www.http://nic2.net/ethnolog/eth.gov.http://europa.http://www.grl 10 .balkantimes.co.tr/Dosyalar/Romanya.osi.uk/turkish/news/story/2004 /01/040109_yunanistan_rehber.doc 14 .int/comm/external_relations/ 4 .www.gov.gov/cia/publications/factbook/geos/hr.tika.bbc.tr/Dosyalar/Romanya.cia.tr/Dosyalar/Bosna%20Hersek.http://www.hawaii.hu/country_datasheet.http://www.org/gif/Map-Balkans-WR.mfa.cgi/Greece 5 .com/html2/turkish/country_info_bulgaria.cia.shtml 8 .http://lgi.www.http://www.bbc.tika.php?id=42 6 .uk/turkish/news/story/2004 /01/040109_yunanistan_rehber.270 WEB SAYFALARI 1 .rand.http://www.htm# geography#geography 7 .eu.html 9 .html 3 .doc 13 .http://www.smileinternational.gov.org 11 .gif .http://www.gov/publications/factbook/geos/al.co.tika.

Yüksek Lisans Eğitimimi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü.271 ÖZGEÇMİŞ 1977 İstanbul doğumluyum. Hala Milli Eğitim Bakanlığında Müdür Yardımcısı görevinde meslek hayatımı devam ettirmekteyim. . İlk ve Orta öğrenimimi İstanbul’da tamamladıktan sonra 1994 yılında lisans öğrenimi için Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde girdim. Milli Güvenlik Stratejileri bölümünde 2006 yılında tamamladım. 2000 yılında bu bölümden mezun oldum.

272 EKLER EK 1 BALKANLAR.47 . OBİV Yayınları. İstanbul.GÖÇ YOLLARI 514 514 Orhan Koloğlu. Osmanlı Döneminde Balkanlar. 1993. s.

015 kişi göç etmiştir. Göçler: 1877–1878 harbinde 1 milyondan fazla.273 EK 2 BALKANLARDAN GÖÇLER Sadece 1877–1878 harbinden 1896’ya kadar çoğunluğu Balkanlardan olmak üzere Anadolu’ya 1. Balkan Harbine kadar yılda 5–6 bin.015. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası Batı Trakya’dan 20.351 Romanya’dan. 12.101 16.205 (374.478 Bulgaristan’dan.808 Yugoslavya’dan.204. arası 2.000. 1923–1960 arası 1. 36.128 130.000. 269.000 kişi göç etmiştir 515 515 Nazif Baydar.993 Yugoslavya’dan.1767 . Yeni Türkiye. 1972’de Bulgaristan’dan 300.s. sığınan diğer 407..000 Türkler) 1960–1980 Bulgaristan’dan.788 Yunanistan’dan. Türkistan’dan. Balkan Harbi sonu 440. “Balkanlar’dan Göç”. sayı 16.000. 1880’de 200.

274 EK 3 Atatürk Döneminde Türkiye İle Balkan Ülkeleri Arasında İmzalanmış Olan Başlıca Anlaşmalar (1923– 1938)516 1923: Türkiye-Yunanistan Ahali Mübadelesine Dair Anlaşma 1923: Türkiye-Yunanistan Sivil Tutukluların ve Savaş Esirlerinin Mübadelesine Dair Anlaşma 1923: Lozan Barış Antlaşması ve ekleri 1923: Türkiye-Arnavutluk Dostluk Antlaşması 1923: Türkiye-Arnavutluk Tabiiyet Anlaşması ve İkamet (Oturma) Sözleşmesi 1925: Türkiye-Bulgaristan Dostluk Antlaşması ve İkamet (Oturma) Sözleşmesi 1925: Türkiye-Yugoslavya Barış ve Dostluk Antlaşması 1927: Türkiye-Arnavutluk Konsolosluk Sözleşmesi 1927: Türkiye-Bulgaristan Ticari Modüs Vivendi 1928: Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sayrisefain (Deniz Ulaştırma) Antlaşması 1928: Türkiye-Romanya Ticari Modüs Vivendi 1929: Türkiye-Bulgaristan Tarafsızlık. Uzlaşma ve Hakemlik Antlaşması 1930: Türkiye-Yunanistan İkamet Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması 1930: Türk-Yunan Bahri Kuvvetlerin Tahdişdi Protokolü (30 Ekim 1930 Tarihli Dostluk Bitaraflık. 1933: Türkiye-Yunanistan Samimi Antlaşma Paktı 1933: Türkiye-Romanya Dostluk. Hakemlik ve Uzlaşma Antlaşması . Tarafsızlık. Uzlaşma ve Hakem Muahedenamesine Ek). Adli Çözüm ve Hakemlik Antlaşması 1929: Türkiye-Romanya İkamet. Ticaret ve Seyrisefain (Deniz Ulaştırması) Anlaşması 1930: Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Seyrisefain Antlaşması 1930: Türkiye-Yunanistan Dostluk. Uzlaşma. Saldırmazlık.

S aldırmazlık. Hakemlik ve Uzlaşma Antlaşması 1933: Türkiye-Yugoslavya Mitekabil Mutalebatın Tesfiyesine Müteallik İtilafname 1933: Türkiye-Bulgaristan Baytarî (Veteriner) Sözleşmesi 1933: Türkiye-Bulgaristan Ödeme (Tediyeleri Tanzim eden) Anlaşması 1934: Türkiye-Yugoslavya Ticaret Anlaşması 1934: Türkiye-Yunanistan Kliring Anlaşması 1934: Meriç Nehrinin İki Sahilinde Su Tesisatının Düzenlenmesine Dair Türkiye-Yunanistan İlamnamesi 1935: Türkiye-Yunanistan Kliring Anlaşması 1935: Türkiye-Romanya Ticaret ve Kliring Sözleşmesi 1935: Türkiye. Balkanlardaki Türk Kültürünün Dünü Bugünü. s. Yugoslavya ve Yunanistan PTT Servisleri Arasında İşbirliği İçin Özel Düzenleme 1936: Dobruca Türklerinin Göçüyle İlgili Türkiye-Romanya Anlaşması 1936: Türkiye-Yugoslavya İkamet Sözleşmesi 1936: Türkiye-Yugoslavya Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması 1937: Türkiye-Yunanistan Kaçakçılığının Men ve Takibi Mukavelenamesi (Sözleşmesi) 1938: Balkan Paktı Devletleri İle Bulgaristan Arasında Antlaşma 1938: Türkiye-Yunanistan Arasında 1935 Kliring Anlaşmasına Ek Protokol 1938: Türk-Yunan Anlaşması 1938: Türkiye-Romanya Ticaret ve Tediye (Ödeme) Anlaşması Bilal Şimşir.39-40 516 . Çekoslovakya. Romanya. Romanya. Adlî Yardımlaşma.275 1933: Türkiye-Romanya Ticaret Sözleşmesi 1933:Türkiye-Yugoslavya Dostluk. Bursa 2002. Yugoslavya ve Yunanistan PTT İdareleri arasında Posta ve Telekomünikasyon Alanında Birlikte Çalışma İçin Özel Uzlaşma 1936: Türkiye. Yarını. “Balkanlar ve Türkiye”.

1 imaret. I. Murat Döneminde. 1 türbe Ferecik.1 cami İştip. 2 saray. “Türklerin Rumeliye İlk Geçişler ve İskan Faaliyetleri”.1 cami Siroz. 1 imarethane (aşevi). 1 türbe Ezine. 1 zaviye. Yıldırım Bayezıt Döneminde. 2 hamam Sezai Sevim. 1 medrese ve 1 kervansaray inşa edilmiştir.3 cami. Bugünü. Yarını.1 cami.2002 s.1 cami Edirne. 2 hamam.1 cami. Bolayır-: 1 cami. 4 cami. 1 köprü. 1 imarethane. 1 zaviye (misafirhane). 1 hamam.1 cami. Balkanlardaki Türk Kültürünün Dünü.1 cami Olarak toplam sekiz eser yapılmıştır. Dimetoka.1 cami Filibe.1 köprü Malkara.47-49 517 . Edirne. 1 medrese. 2 zaviye (aşevi) Drama.1 cami. 1 saray İpsala. 1 medrese Niş. 1 kervansaray Olarak toplam 9 cami.1 saray.276 EK 4 Balkanlara Açılış Dönemi 1352–1450 Arası Balkanlarda İnşa Edilen Osmanlı Eserleri517 Orhan Bey Döneminde. 1 kervansaray. 1 saray Filibe. 2 hamam. Bursa.1 cami Gelibolu.4 cami. 2 türbe. 1 hamam.

7 han. 1 hamam. 1 saray. 8 medrese.1 cami Tırnova. Dimetoka. 1 imaret.1 cami.1 cami Edirne. 1 mektep Kayapa. 4 zaviye. 1 hamam Karlova-1 cami Yenive Zağra.1 zaviye (aşevi). Murat Döneminde.2 medrese. 1 türbe Gelibolu. 1 zaviye.1 hamam Ezine. 1 medrese. 1 hamam. 1 imaret Silistre. 5 hamam. 8 hamam. 1 medrese. 1 hamam Niğbolu.1 cami.1 mescit. 5 imaret. 1 kervansaray olarak 29 eser inşa edilmiştir. Çirmen.3 cami. 3 imarethane.1 cami.1 mescit.2 cami Kesriye.1 cami.1 cami. 1 zaviye Gelibolu. 1 zaviye olarak 15 eser inşa edilmiştir. 1 imaret.6 cami. Gümülcine.46 cami. 1 bedesten. 3 türbe.1 zaviye Toplam 11 mescit cami. 2 cami Kilisecik.1 zaviye Kızdalık. 2 mektep. 1 bedesten. 3 türbe Hasköy. 1 kervansaray .2 cami Karaferye.1 cami Malkara. 1 han. 1 kervansaray Galya. 1 hamam Serez.1 han İnecik. 1 imaret. 1 medrese. II. 1 imaret.1 cami Poyracık. 1 1 hamam. 1 tekke Filibe. Celebi Mehmet Döneminde. 1 hamam.277 Eskizağra. 1 hamam.1 cami.2 cami Edirne. 1 kervansaray. 1 imaret. 2 hamam.10 cami. 2 medrese.1 cami Kosova. 6 han. 1 zayiye Dimetoka. 9 hamam.1 cami Vize.1 cami Toplam 13 cami.

20 medrese. 2 zaviye.1 cami Toplam 80 cami (46 Edirne). II.3 cami.16. 1 hamam Vize.278 Yarbolu. 1 imaret Niğbolu.1 cami. 1 han Vidin.8.168 olmak üzere toplam 236 eser inşa edilmiştir. . Orhan Gazi. Tüm zamanlarda 3 bin küsur (3399) dur. 6 zaviye-tekke. 1 medrese.1 cami Tırhala. Murat. Çelebi Mehmet–15.1 hamam Uzunköprü.1 cami Selanik.29. 2 hamam. 7 türbe olarak 168 eser inşa edilmiştir. Yıldırım Bayezıt. 1 mektep Serez. 26 hamam (9 Edirne).1 cami.1 hamam Manastır. 10 imarethane. I. 19 han-kervansaray.1 cami Üsküp–2 cami. 1 medrese. Murat.

org/gif/Map-Balkans-WR.279 EK 5 BALKANLAR518 518 http://www.smileinternational.gif .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->