P. 1
Petek Kirislerin Davranislari Ve Tasarim Esaslari Behaviours of Castellated Beams and Desing Factors

Petek Kirislerin Davranislari Ve Tasarim Esaslari Behaviours of Castellated Beams and Desing Factors

|Views: 620|Likes:
Yayınlayan: Özer Karabulut

More info:

Published by: Özer Karabulut on Feb 16, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2015

pdf

text

original

T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

PETEK KİRİŞLERİN DAVRANIŞLARI VE TASARIM ESASLARI

Tezi Hazırlayan Mustafa KALAYCIGİL

Tezi Yöneten Prof. Dr. Cemal EYYUBOV

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Ocak 2007 KAYSERİ

ii

TEŞEKKÜR Çalışmalarım sırasında değerli bilgi ve yardımlarını esirgemeyen tez danışmanım sayın hocam Prof. Dr. Cemal EYYUBOV’a, yüksek lisans eğitimim süresince bana emeği geçen Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde görev yapan değerli hocalarıma teşekkür ederim. Hayatta desteklerini benden hiç esirgemeyen sevgili babam A. Galip KALAYCIGİL’e, sevgili annem İkbal KALAYCIGİL’e, her zaman benim yanımda olan hayatımı benimle paylaşan kıymetli eşim Gülşen KALAYCIGİL’e, tez süresince hiç bir emeğini benden esirgemeyen sevgili kardeşim Seyfettin KALAYCIGİL’e, değerli ablalarım Demet YILMAZ, Hayriye UÇAR ve kıymetli arkadaşım Hasan Hüseyin DAYI ’ya teşekkürü bir borç bilirim.

Ocak 2007

Mustafa KALAYCIGİL

iii

PETEK KİRİŞLERİN DAVRANIŞLARI VE TASARIM ESASLARI Mustafa KALAYCIGİL Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ocak 2007 Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cemal EYYUBOV ÖZET Günümüzde ülkemizdeki büyük kentlerde gelişme sürecine paralel olarak sanayiye yönelme ve sanayi yapılarının inşası giderek yaygınlaşmaktadır. Ayrıca büyük şehirlerin sosyal gelişimlerinin yanı sıra ihtiyaç duydukları kültürel-sportif amaçla inşa edilen yapıların sayısı giderek artmaktadır. Bu yapıların gün geçtikçe daha yüksek ve geniş açıklıklı olarak üretilme talebi çelik taşıyıcı elemanların kullanılmasına daha çok önem verilmektedir. Bu gibi yapıların projelendirmesinde ve inşasında çeliğin ekonomik olarak kullanılması ülke ekonomisine büyük katkı sağlayabilir. Gelişmiş ülkelerde büyük açıklıklı ve büyük yükseklikli binaların taşıyıcı sistemlerinde çelik elemanların ekonomik olarak kullanılması amacıyla petek kiriş sistemleri uygulanmaktadır. Petek kiriş kullanımı, hali hazırda profil tablolarında bulunan I şekilli profillerinden daha yüksek mukavemetli kirişler elde edilmesine olanak vermektedir. Bu tez çalışmasının amacı petek kirişlerin teorik ve sayısal incelenmesinin yapılması ve ekonomik olarak faydalı bir kiriş teşkilinin oluşturulabilmesidir. Bunun için Sap2000 programı kullanılarak petek kiriş boşluklarının çevresindeki gerilme dağılımının analizi bir örnek yardımıyla yapılmış ve kirişin açıklığındaki tehlikeli noktalar belirtilmiştir. Bu noktaların güçlendirilmesi ile petek kirişlerin güvenliğinin arttırılması ve tedbirlerin nasıl yapılacağı ele alınmıştır.Aynı açıklıkta ve aynı yük etkisinde farklı teşkillere sahip kirişlerin hesaplama sonuçlarının karşılaştırılması bu tez çalışmasında yer almaktadır. Tez çalışması 8 bölüm , Sonuçlar ve Öneriler kısmından ibarettir. Tezde petek kirişlerin profil tabloları eklenmiştir. Bu profil tabloları http://www.grunbauer.nl/ internet sitesinden alınmıştır. Anahtar Sözcükler: Çelik Yapılar, Petek Kirişler, Yapma Kirişler, Değişken En Kesitli Kirişler, Endüstri Binaları, Ekonomik Tasarımlar

Section Tables of castellated beams are included in the thesis. These tables are taken from http://www. Sc. The thesis consist of nine sections and References and Appendices. Besides. The use of castellated beams allows the production of higher strength beams from the I-shaped sections already available in the profile tables The aim of this thesis study is to theoretically and numerically examine the castellated beams and is to form an economically useful design of beams. the analysis of stress distribution around the holes in honeycomb beams has been performed with the help of an example and critical regions in beam span have been identified. Economical Design . January 2006 Thesis Supervisor: Prof. Keywords: Steel Structures. Industrial Structures. Castellated beams are used in developed countries in order to employ economically steel members in the force – resisting system of the buildings within great height and wide span. the needs of the constructions built for cultural and sporting purposes are increasing. Graduate School of Natural and Applied Sciences M. The comparison of the results from analyses of those beams within the same span length and same loading but different configurations is included in the study herein. Cemal EYYUBOV ABSTRACT Today. in our country the industry trend and building of industrial construction are increasingly becoming widespread in parralell with the devolopment in the big cities. Using the steel economical while making projects of these kind of buildings have great benefits for Turkish Economy. By strengthening these points.grunbauer. using steel materials in the constructions are becoming more important because of the demand of producing the constructions higher and in larger lenght. Thesis. For this purpose.iv BEHAVIOURS OF CASTELLATED BEAMS AND DESING FACTORS Mustafa KALAYCIGİL Erciyes University. by using the commercial program Sap2000. as well as the social devolopment of the big cities.nl/ . the increase in the safety of beams and the way the strengthening is formed are evaluated. As time goes on. Castellated Beams. Beam with Variable Cross Section . Made Beams.

..................................................................8.......................................................v İÇİNDEKİLER KABUL ve ONAY....................................3...................c.............. Tanım ................................25 ................................13 2.........................1..................... Gerekli Kontrollerin Değerlendirilmesi...........................6.......9.16 3................................................................11 2... Tarihsel Gelişme .......................11 2.................3 2......................4.................2...3. Kesit Yükseltmesinin Getirdiği Avantajlar ...........14 3.................3........................ Uygulama Alanları...........................................................3............................ Genel Bilgi..5 2....................................................1....3 2........20 3......1........ Petek Kiriş Hesaplarında Önerilen Pratik Yöntem ..................................................11....................................................................................................................................... Statik Gerilmenin Hesabı .............. BÖLÜM GİRİŞ .............................................................................iv KISALTMALAR ve SİMGELER ..................3 2................................................................8 2..........i TEŞEKKÜR...............................................................9 2.... Statik ...1................................1.................................a............................... Petek Kirişlerinin Yapımındaki Geometrik Bağıntılar .......................................................d.20 3........1...................................................................10.......1 2........................1............................. Petek Kiriş Nasıl İmal Edilir...............................................5..................... Genel Olarak Avantajları .........3................21 3...............24 3..........................................................7....1..............................x 1..................................................b... Gövde Boşluklarının Yararı................ Ekonomik Boyutlandırma İçin Petek Kirişler…………………………………..............................17 3....................................................................6 2.................... Petek Göz Düzeninin belirlenmesi ...............................10 2.1.........................viii ŞEKİLLER LİSTESİ .......................................... BÖLÜM PETEK KİRİŞLERİN TASARIMININ MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMASI........................................ I profili Seçimi ...............................................................................16 3...........ii ÖZET .......................................................... Ekonomik Faktör .........2....................................................................... BÖLÜM PETEK KİRİŞLERİN HESAPLAMA METODLARININ İNCELENMESİ…………............................................ Enkesitin Statik Değeri .....iii ABSTRACT......................1....................................16 3.........................3.. Basitleştirilmiş İzostatik Hesap Metodu......................

.........32 4...............6...........37 4. Almanya Ludwigshafen’da Manej.........................................6........... Sehimin Yaklaşık Değeri ...............................7..............2.36 4..........32 4......3...... Kiriş Uçlarında Gövde Takviyeleri.1.........................2..........2...................3...................1...........45 5................42 5..............1..................................3..............................................................3..........29 4............ Kesin Hesap Metodu........ BÖLÜM PETEK KİRİŞLERİN KONSTRÜKTİF TEŞKİLLERİNİN İNCELENMESİ………...3. Dikme Kesme Kuvvetlerinin Sehime Etkisi.....3...31 4.................................36 4....6.......33 4..1...................................................4..........................39 5........................................31 4.................................... Bir İnşaat Firmasının İdare Binası .....1....................... Aşıkları Petek Kirişten Hal Yapısı............................31 4...........1... Başlık Normal Kuvvetlerinin Sehime Etkisi ........................7..41 5................................................................................ BÖLÜM PETEK KİRİŞLERİN UYGULAMASI İLE TASARLANAN BİNALARIN İNCELENMESİ ...............47 6........................... ‘da Bir Lisenin Konferans Salonu ............. Hamburg’da Kumaş Mağazası...................26 3....................2.........................................3..................4.........38 5.......3............................................ Başlık Takviyeleri..... Dikme Momentlerinin Sehime Etkisi .........Y......................................42 5................................................................................................3.................vi 3.......................................... Paris’te Çarşı ..1.............. Takviyeler ..........................4...33 4................1............................ USA Seattle’da Çok Katlı Yapı ...................31 4........ Başlık Kesme Kuvvetlerinin Sehime Etkisi .............. Gövde Takviyeleri ........................................................... USA Newark N... Taşıma Yükü.....5.............. Dikmelerin İdeal Sabit Atalet Momentleri ... Yanal Burkulma.........................................3................39 5...........................................5.......................................................................8..............5..........................................1.........................................................................................................1............................. Konstrüktif Gerekler ........................................................ Başlık ve Dikme Takviyeleri ..................................................... Petek Kirişin Sehimi .......... Almanya’da Oberhausen’da Büyük Mağaza .............................................1............. Bir Boru Firmasının Malzeme Hali ............................44 5..................3.............................46 5.............32 4........ BÖLÜM ................................34 4.... Başlık Momentinin Sehime Etkisi ..........................................1... Pratikte Sehim Hesabı...31 4.............................9.........4.5.............31 4..............................................44 5.............................................33 4.............

............................... Uzunluğu Üzere En Kesiti Değiştirilen Kirişin Teşkili ............. Kirişlerin Birbirleriyle Birleştirilmeleri.........6................................... Kiriş En Kesitinin Uzunluğu Üzere Değiştirilmesi ......................................................................... Modelleme Esasları...................4........................59 6............................98 EKLER......96 9..89 8..49 6......................................................................................................................................................................... Yapma Kirişlerin Mesnet Birleşimleri.......3....... Kiriş En Kesit Ölçülerinin Belirlenmesi..........190 ....5.........................4.....2.......1........................100 ÖZGEÇMİŞ .......................................................... Sonuçlar .........................1................................................................................... BÖLÜM BİR ÖRNEK ÜZERİNDE FARKLI KİRİŞ TİPLERİNİN İRDELENMESİ......................59 6..................................................................................................vii YAPMA KİRİŞLER VE TASARIM ESASLARI.. Kiriş En Kesit Yüksekliğinin Belirlenmesi ............................................................................. Yapma Kirişlerin Ekleri.............................................90 9...............................7...............................49 6............................................60 7.2...................................................................67 7..... Yapma Kiriş Olarak Kirişin Boyutlandırılması .....1............................................52 6...........67 7........................................................................ Örnek .......96 KAYNAKLAR ............. Giriş ....76 7. BÖLÜM PETEK KİRİŞİN BİLGİSAYARDA MODELLENMESİ .....89 8....................................1.............3............................................................................................ Kirişin Ekonomik Teşkilinin Seçilmesi.............................................................2.........................................................................................58 6...83 7......... BÖLÜM SONUÇ ve ÖNERİLER.............................................................................................50 6... Petek Kiriş Teşkili ............87 8.............

gözde başlık normal kuvveti M.1 σg. gözde başlık kuvveti Kirişin iki başlığı arasındaki gövde yüksekliği Dikme normal kuvveti Birinci gözdeki başlık kuvveti İkinci gözdeki başlık kuvveti Birinci dikmede moment ve normal kuvvetten doğan gerilme Fw Wx H1 .1 değeri σ pf . H2 v Fst r z h e G P Q Mm Qm Ng. gözdeki moment değeri M.viii KISALTMALAR ve SİMGELER a f σm : : : : : : : : Başlıkların ağırlık merkezi arasındaki mesafe Bir başlığın enkesit alanı başlığın ortalama emliyet gerilmesi Peteklerin alanı mukavemet momenti Petek kiriş yüksekliği Başlığa paralel kesişin üst başlığının dış kenarına mesafesi Gövdenin dolu alanı Diş yüksekliği Ara parçası yüksekliği Kesimden önceki kiriş yüksekliği Tekrarlanan kesiş yolu birimi Birim ağırlığı Dikmeye etkiyen kuvvet Yayılı yük M.m hs N : : : : : : : : : : : : : : : : σ g .2 σ pf . dikme kesitindeki kiriş kesme kuvvetinin değeri M. 2 değeri M : İkinci dikmede moment ve normal kuvvetten doğan gerilme : Dikmeye etkiyen moment Emniyet gerilmesi Dikmeye etkiyen maksimum moment σ em Mmax : : .m Mg.

ix Wk1üz L hk λk : Petek kiriş seçimi için kullanılacak mukavemet momenti Kirişin hesap açıklığı K kesitine etkiyen yatay kuvvet Hirschfeld’e göre k kesitinin k-1 inci dikmeye olan uzaklığı Kesin hesap metodu matrisindeki kat sayılar Elastisite modülü Atalet momenti Dikme enkesitlerinin gerçek atalet momenti Deplasman değeri İntegral sabiti Toplam kesme kuvveti Atalet momenti Yapma kiriş hesap yüksekliği Yapma kiriş en kesiti optimum Yüksekliği Yapma kiriş en kesiti minimum yüksekliği Talep edilen mukavemet momenti Gövde laması kalınlığı Başlık laması kalınlığı Başlık laması eni Gövde laması yüksekliği Sehim Çubuk kesiti plastik şekil değiştirmelerini göz önüne alan katsayı Uniform yayılı yük Başlık laması kesit alanı Kayma emniyet gerilmesi Mesnet reaksiyon kuvveti Kiriş açıklığı Gövde atalet momenti Başlık atalet momenti Tekil yük : : : : : : : ∆ k .k E I Ipf δ dx : : x ∑Q J h hopt hmin Wt tg tb bb hg f c q Ab : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : τ em RA l Jg Jb P .

.Petek Kirişin İmal Şekli ..Yapma Kiriş En Kesit Şekli …………………………………………………53 .(2Q+P) Diyagramı ………………………………………………………….………………………..43 Şekil 5....Kiriş Gözleri ve Hesap İçin Seçilen Kesitler ...7...……….………………….10.USA Newmark N.4 Şekil 2..2...38 Şekil 5.Petek Gözlerinin Lama Demirleri İle Takviyesi ……………………………....Paris’teki Çarşının Kolon ve Kiriş Teşkili …………………………………..İzostatik Kabulde Moment ve Kesme Kuvveti Diyagramları……………….1.I Profil ve Petek Kirişler Arasındaki Mukavemet Momenti Artışı ...18 Şekil 3.3..………………….3..3.45 Şekil 5..3 Şekil 2..…….7 Şekil 2....Y......…………………….1 Şekil 2....……………………………………….44 Şekil 5....…………..7.2..4.…………………………….6.1.9..…………………………..……………………………7 Şekil 2..2.4 Şekil 2.Hal Detayı Resmi ……………………………………………………………41 Şekil 5.29 Şekil 4.I Profil Kesitindeki Gerilme Dağılımları …………………………………….………...1.46 Şekil 5.Her Bir Göz İçin Kesme Kuvveti Diyagramı ….1.……………………………6 Şekil 2...Bir Boru Firmasının Malzeme Hali ………………………………………….Petek Kiriş Başlığında Kesme Kuvveti Diyagramı…………………………...9 Şekil 2.……..Mukavemet Momenti Ve Ekonomik Faktör Grafiği .Oberhausen’da Mağaza………………………………………………………43 Şekil 5...Petek Kiriş Şekillerinin Persfektif Görünümleri .42 Şekil 5..37 Şekil 4...5.6.Her Bir Göz İçin H Etkisinde Meydana Gelen Momentler …………………..9.5...Hamburg’da Kumaş Mağazası …………………………..Ara Levhalı ve Ara Levhasız Petek Kirişler …………..34 Şekil 4.…….17 Şekil 3..…………5 Şekil 2.5.1.36 Şekil 4.Petek Kiriş ve Gövde Boşluklarının Geometrisi ...10..8..47 Şekil 5.10 Şekil 2.Ara Levhalı ve Ara Levhasız Petek Kiriş Boşluklarının Geometrisi ..1....Kiriş Boyunca Q ve Q Kesme Kuvveti Diyagramları ………………………35 Şekil 4.4.Bir Hal Konstrüksiyonunun Taşıyıcı Sistemi ………………………………......Dikme Kesitinde Atalet Momenti Değişimi …..40 Şekil 5.’da Bir Lisenin Konferans Salonu……………………48 Şekil 6.3.………………………………23 Şekil 3.Petek Kiriş Şekilleri…………………………………....x ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1.8.....………………..İzostatik Hesapta Gerilme Dağılımı ...Yükseklikleri Farklı Aynı Profilden Üretilen İki Farklı Petek Kiriş ..Bir İnşaat Firmasının İdare Binası …………………………………………..Petek Kiriş ve Normal I Profili İçin Tesisat Geçişleri………………………14 Şekil 3..4..2.4.Ludwigshafen’da Manej ………………………………….

…………….8.5...Yapma Kiriş En Kesit Hesap Değerleri ..…………………………………...Kabuk Eleman İçin Lokal Eksenler...2...82 Şekil 7.6.IPE220 Profili En Kesit Özellikleri …………………………………………90 Şekil 8.Kiriş Yüksekliği ve Başlık Kalınlığına Değişmesiyle Uzunluğu Üzere En Kesitin Değiştirilmesinin Teşkili ………………………………………………………63 Şekil 6.4.2.Kat Kirişi Hesap Aşamaları ve Kesit Tesirleri Diyagramları ….Yapma Kirişlerin Ekleri ….……………………………………………….1.91 Şekil 8.…………………………………………90 Şekil 8.91 Şekil 8..3.3.68 Şekil 7.7..1-1 En Kesit Hesap Değerleri .Kiriş Başlığının Gövdesine Göre Kayması ve Etken İç Kuvvetler….5...2.91 Şekil 8.64 Şekil 7.5.……………………………………………..Mesnede En Yakın Petek Gözündeki Gerilme Dağılımı ……………………93 Şekil 8..Petek Kiriş Teşkil Şekli …………………………………………………….Döşeme Kirişinin Düzenlenmesi …………………………….Kiriş Ortasına En Yakın Petek Gözündeki Gerilme Dağılımı ………………94 Şekil 8.Petek Kiriş Modellenmesinin Grafik Görünüşü …………………………….Yapma Kiriş En Kesit Geometrisi ….xi Şekil 6.4.95 ...81 Şekil 7.………….Kiriş Moment ve Kesme Kuvveti Diyagramları ……………………………...59 Şekil 6.83 Şekil 8....…………..……...8..3.………………………………………72 Şekil 7..71 Şekil 7.Petek Kiriş Göz Geometrisi ……………………………………………….7..4...57 Şekil 6.....1.Kiriş Başlık Enini Değiştirmekle Açıklığı Üzere En Kesit Değiştirilmesinin Teşkili ………………………………………………………………………………….0-0 En Kesit Hesap Değeri ...……………………………………………….……………………………………75 Şekil 7.82 Şekil 7.2-2 En Kesit Boyutları ………………….6.Mesnede En Yakın Gözün Köşe Noktasındaki Gerilme Değeri .

bazı hallerde. Ancak gövde boşluklarında.Petek Kiriş Şekilleri. BÖLÜM GİRİŞ 1. bu tür kirişlere genel olarak bu ad verilmektedir[1]. Gövde boşluklarının altı köşeli ve petek görünüşlü olmaları nedeniyle. gelişen teknolojinin de etkisiyle.1. Almanca’da (Wabenträger). IP.1). altıgen.1. Cellular Beam) şeklinde anılmaktadır[2]. .1. IPE profilleri) gövdeleri boyunca testere dişine benzer şekilde kesildikten sonra özel bir sistemde tekrar kaynaklanmalarıyla elde edilen kirişlere çelik yapılarda “petek kiriş” adı verilmiştir. İngilizce’de (OpenWeb Expended Beam. kare. sekiz köşeli görünümünde de olabilir. Petek Kirişler I kesitli hadde profillerinin (I. Bu şekilde gövdesinde petek şeklinde altı köşeli boşluklar bulunan daha yüksek bir profil elde edilir. değişik şekiller kullanıla gelmiştir (Şekil 1. Örneğin gövde boşlukları. sekizgen ve hatta daire bile olabilmektedir. Şekil 1. kiriş yüksekliğini arttırmak amacına yönelik olarak kullanılan ara levhalar nedeniyle. Petek kirişlerin gövde boşlukları ihtiyaç durumlarına ve estetik kaygılara bağlı olarak dikdörtgen.

bunun yanı sıra basit hesap metodu ve kesin statik hesap metodu anlatılmış ve Sap2000 programı yardımıyla modellenen petek kirişlerin uniform yayılı yük altında gösterdikleri davranışlar irdelenmiştir. statik ve konstrüktif prensipler incelenmiş. .2 Petek kirişlerin başlıca avantajları şunlardır: Aynı kg/m ağırlıkta daha yüksek eğilme mukavemeti sağlayabilmeleri İstenilen yapı yüksekliğini geniş ölçüde sağlama imkanı Hafif görünüşlü bir konstrüksiyon ve boşluklar dolayısıyla boya yüzeyinin azalmasıdır[3]. Bu çalışmada petek kirişlerin yapım esasları.

2.2) ‘de görülmektedir: Şekil 2.1. Bu isim. Bu halde kiriş gövdesinde sekiz köşeli boşluklar meydana gelir. Bu tarz kirişlere de petek kiriş adı verilir. kiriş başlıkları arasındaki mesafe büyür ve yüksek bir kiriş elde edilir.Petek Kirişin İmal Şekli.2.1.2. BÖLÜM PETEK KİRİŞLERİN TASARIMININ MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMASI 2. Bu özel kesiş ile elde edilen kiriş parçaları. Günümüzde ilerleyen teknoloji sayesinde özel lazer uçlu kesiciler yardımıyla I profillerin gövdeleri istenilen şekilde örneğin dairesel biçimde kesilip birleştirilerek daire boşluklu petek kirişler de elde edilebilmektedir. özel bir sistemde tekrar kaynaklanması ile ortaya çıkan daha yüksek gövdeli kirişlere petek kiriş adı verilir. Tanım Çeşitli I profillerinin gövdeleri boyuna doğrultuda zigzag benzeri bir kesimle ayrılıp.1) ve (Şekil 2. aralarına z yüksekliğinde ara levhalar ilave edilerek kaynaklanırsa. Özellikle İngiltere ve Almanya gibi batı Avrupa ülkelerinde çoğunlukla dairesel boşluk tercih edilmektedir[1]. . Kesit Yükselmesinin Getirdiği Avantajlar Bu tarz kirişlerin konstrüksiyonundaki prensip (Şekil 2. kirişlerin gövdelerinde bulunan altı köşeli petek şeklindeki boşluklardan ileri gelir.

. f a f σm Şekil 2.3. Bir profilin emniyetle taşıyabileceği moment yaklaşık olarak: M ≈ a * f * σm dir.Ara Levhalı ve Ara levhasız Petek Kirişler.2.4 Şekil 2. Buradaki simgelerin manaları: a = başlıkların ağırlık merkezleri arasındaki mesafe f = bir başlığın enkesit alanı σm = başlığın ortalama emniyet gerilmesi Yukarıdaki yaklaşık formülden de anlaşıldığı gibi a mesafesinin büyütülmesi kirişin taşıyabileceği momenti artırır. Petek kirişlerin üretilme amacı işte bu basit önermeye dayanır.I Profil Kesitindeki Gerilme Dağılımı.

3 I 320 61.I Profil ve Petek Kirişler Arasındaki Mukavemet Momenti Artışı.3.0 PE 360 57.3 PBL 240 60. Kiriş gövdesindeki boşluklar veya petekler.5 Metre/boy ağırlıkları yaklaşık olarak aynı olan petek kirişlerin yalnızca a mesafesinin artması sonucu mukavemet momentinde meydana gelen artış (Şekil 2.4)’deki grafikte açık ve net olarak görülebilmektedir. Grafikten de anlaşılacağı gibi ara levha kullanılan kirişte a yüksekliğindeki artışa bağlı olarak Wx değeri diğer profillere oranla bariz şekilde artmıştır.1 I300 profilinden z=200 mm Ara levhalı petek kiriş 620 mm 59. başlıklar arasındaki mesafeyi büyüttüğü gibi.4. kiriş gövdesindeki malzemeyi de azaltır. Wx 1520 cm3 Wx 1500 cm3 1000 cm3 782 570 675 904 500 cm3 I g PB 200 61. Gövde yüksekliğini kiriş ağırlığını aynı düzeyde tutarak yükseltebilmenin en güzel yolu petek kirişler ile sağlanmaktadır. Peteklerin alanı: . 2.8 kg/m Şekil 2. Gövde Boşluklarının Yararları Yaklaşık aynı kütle ağırlıklarına sahip dört kirişin aralarındaki tek fark gövde yüksekliklerinin artmış olmasıdır.

4.Petek Kiriş ve Gövde Boşluklarının Geometrisi.5. olduğundan gövde malzemesindeki ekonomi yaklaşık olarak %25 olmaktadır.6 e/6 e/3 e/6 v = h/3 v = h/3 H = 4h/3 v = h/3 v = h/3 Şekil 2.1) olur alınırsa elde edilir. e = 4/3h . (Şekil 2. 2. e = 4h/3 . 4/3 = 16/9 h2 (2. gövde malzemesindeki ekonomi biraz daha artar. Ara levhalar kullanılması halinde.5)’e göre: Fw = 2 * v * (3/6) * e = v * e v = h / 3 . Petek Kirişlerin Yapımındaki Geometrik Bağıntılar Petek kirişler aşağıdaki sıraya göre imal edilir: . H = h + h/3 = 4h/3 Fw = 1/3 h * 4/3h = 4/9 h2 Bu durumda gövdenin dolu alanı : Fst ≈ H .

Petek Kiriş Şekillerinin Persfektif Görünümleri.Ara Levhalı ve Ara Levhasız Petek Kiriş Boşluklarının Geometrisi.2v = diş yüksekliği Bu işaretlerle H1 = 2(h-v) H2 = 2(h-v)+z elde edilir. v mesafesi. Şekil 2. r = h. Şekil 2. . birbirlerine nazaran yarım kesiş adımı kadar kaydırılan kiriş yarılarının doğrudan doğruya kaynaklanması.7.6. z ara parçası yüksekliği. gerekli mukavemet momentine bağlı olarak 50 ile 200 mm arasında seçilir.6) [4]. h’nin %26’sı ile %33’ü arasında değişir.7 Putrelin zigzag şeklinde kesilmesi. kiriş yarılarının kiriş yüksekliğini daha da arttıran ara parçalarının ilavesiyle kaynaklanması (Şekil 2. elde edilen kiriş parçalarının düzeltilmesi.

DIN1025 yaprak I Geniş başlıklı IBP profilleri. kaynaklanacak parçaların bağlanması gibi yardımcı işler de otomatik olarak yapılır. 2. imalat tarzı bilhassa ekonomik olur[5]. yukarda belirtilen imalat metotlarının seçimi ile yakinen ilgilidir. düzeltme ve Bir özel makine ile tam otomatik: bu usülde birkaç kiriş aynı zamanda kaynaklama ayrı otomatik makinelerle yapılır. Fonksiyon bakımından gövdelerinde boşlukların bulunması istenen az sayıdaki kirişler için 1. hafif IPBI profilleri. yapılır. düzeltme ve kaynak el ile . Modern yüksek yapılar ve geniş hacimli endüstri halleri gibi çok sayıda kiriş imalinin söz konusu olduğu yapılarda 3. imal metodunun bir anlamı vardır. DIN 1025 yaprak 5 Geniş IHE profilleri. Kirişleri şalümo ile kesmek yerine 1000 tonluk bir pres ile zımbalamak suretiyle Amerika’da daha ekonomik bir imalat tarzı geliştirilmiştir. 3.5. 4. Nakil. şalümo ile kesme. Euronorm 53-62 İmalat aşağıdaki yollardan biri ile yapılabilir: 1. otomatik olarak kesilir. DIN 1025 yaprak 2 Geniş başlıklı. 2.8 2. Petek Kirişler Nasıl İmal Edilir Petek kirişlerin imalinde sıcakta çekilen çeşitli I profilleri kullanılabilir: Dar I profilleri. Yarı otomatik: kesme şablon ve otomatik şalümo ile. imal metodu ile maliyet azalır. El imalatı: markalama. Bu metoda diğer işlemler de imkân nispetinde otomatikleştirilmiştir [1] Petek kirişlerin maliyeti ve ekonomik kullanış imkanları. düzeltilir ve kaynaklanır. DIN 1025 yaprak 3 Orta genişlikte IPE profilleri.

Tablolarda ilginç olan husus. Küçük profilin başlık ve dikmeleri büyük profilinkine nazaran daha narindir ve bunun etkisi ancak statik hesaplarda görülür. İşaretlenmiştir.8) inceleyelim: 200 mm Z = 200 600 mm H=1000 mm 200 mm e = 835 mm e= 360 mm 60 mm 200 mm 360 mm 60 mm H2= 480 mm Şekil 2. kullanılan esas profile kıyasla petek kiriş mukavemet momentindeki artıştır.Yükseklikleri Farklı Aynı Profilden Üretilen İki Farklı Petek Kiriş. Bu kirişler için 200 ve 600 lük profiller kullanılmış ve birincisinde v=60 mm.9 2. Mukavemet momentlerindeki bu sıçramayı daha iyi anlatabilmek amacıyla yükseklikleri farklı aynı profilden üretilen iki ayrı petek kirişi (Şekil 2.6. Enkesitin Statik Değerleri Petek kirişler için de hadde profillerindekine benzer profil tabloları mevcuttur. INP. Esas profilin Wx değeri petek kiriş imali sonrasında artış göstermektedir. . küçük profillerde çok daha fazladır. IPE ve IPB profillerinde z=0 için Wx deki artış %35 ile %50 arasındadır. ikincisinde ise v=200 mm seçilmiştir. z=200 mm için bu artış. Yükseklikleri H2= 480 ve H2=1000 mm olan iki kiriş gösterilmiştir.8.

İşte petek kiriş formu tam da bu noktada bizlere ne denli gerekli bir uygula olduğunu ispatlamaktadır.9.[6] Bu oran ne kadar artarsa malzemenin ekonomikliği de o denli artıyor demektir. mukavemet momentinin birim ağırlığa oranı olan Wx/G faktörü ile ifade edilir. Ancak I profillerinin mukavemet momentleri (Wx) ancak profil kesit yüksekliğinin artmasıyla daha yüksek değerlere ulaşmaktadır.10 Wx/G 50 IPB z=200 IPE z=200 40 I z=0 I z=200 30 I 20 10 0 1 2 3 4 5 4630 5370 6 6580 7 8 8610 9 10 10000 Wx (103) Şekil 2. Eğilmeye çalışan bir kirişin malzeme sarfı yönünden ekonomikliği. . Ekonomik Faktör (Wx/G) Petek kirişlerin yapı çeliğine getirmiş olduğu en önemli avantaj ekonomik bir malzeme olmasıdır. Profilin kesit yüksekliğinin artması kiriş öz ağırlığının da artması demektir.7.Mukavemet Momenti ve Ekonomik Faktör Grafiği 2. I profiller özellikle geniş açıklıkların güvenli bir şekilde projelendirilmesinde sıkça kullanılan yapı malzemeleridir. Petek kiriş formu kullanılarak elde edilen yeni kirişin hem mukavemet momenti tatminkar ölçüde artmakta hem de kiriş öz ağırlığında ya hiçbir değişiklik olmamakta (z=0 için) yada cüzi bir artış meydana gelmektedir(ek levhalı form).

8. Petek kirişlerin ülkemizde kullanımı yakın tarihe kadar pek yaygın olmamakla birlikte özellikle sanayi yapıları için günümüzde sıkça kullanılır olmuşlardır. Bu nedenle de gerek hesap gerekse yapımları için en fazla gelişmede bu ülkede olmaktadır. Avrupa’da mimari açıdan son derece kullanışlı bir form sayılan petek kirişlerin Türkiye’de mimari açıdan değerlendirilmesi söz konusu değildir. üzerinde I profilinden yapılan ve z=0 ile z=200 mm olan petek kirişlerine ait eğriler görülmektedir.11 Bir profil serisinden (değişik yüksekliklerdeki her bir profil için) imal edilen belirli bir kiriş tipi için bu değerlerin işaretlenmesiyle bir abak (Şekil 2. Son verilen örnekte fark açıkça görülmektedir ki mukavemet momentindeki artış %88 mertebesindedir.) 2. 2. Avrupada Petek kiriş kullanımının en yaygın olduğu ülke Almanya’dır.9) elde edilir. Uygulama Alanları Çatı aşıkları Hal kafes kirişleri Hal kolonları Döşeme kirişleri . z=200 mm’lik ara levhalarıyla yapılan petek kirişlere ait eğriler de abakta işaretlenmiştir.bu boşluklar örtülen hacme bir canlılık katmaktadır. Alman teknik literatüründe ilk defa da petek kirişlerden şu şekilde bahsedilmektedir: (Bütün makaslar.9. (Şekil 2. Örneğin I profillerinde z=0 için mukavemet momentinin 4630 cm3 den 6580 cm3 ‘e. Ülkemizde daha çok ekonomik olduğu için tercih konusu olan petek kirişler genel olarak altıgen boşluklu şekilde kullanılmaktadır. IPB profillerinden imal edilen petek kirişlerde ise ancak büyük kiriş yüksekliklerinde aynı tesir derecesine ulaşılmaktadır. z=200 mm için de 8610 cm3’e çıktığı görülmektedir. IPE profil serisinin verilerinden elde edilen eğri hızlı bir yükseliş göstermekte. Petek kiriş formu sayesinde mukavemet momentinin ne mertebede arttığı görülmektedir.9) ’da I profiline ait eğri. Tarihsel Gelişme Petek kirişlerin tarihsel gelişimi 1928 yılına dayanmaktadır. gövdelerinde altı köşeli boşluklar bulunan profillerden teşkil edilmiş olup. IPB ve IPE profillerinden.

12 - Kat kirişleri Şed kirişleri (düz eksenli) Kemer şeklinde şed kirişleri Kompozit kat kirişleri Yaya geçitleri Servis istasyonu çatıları Kren köprüleri Dolu gövdeli köprülerin gövde levhaları takviyesinde .

Bununla birlikte mimari açıdan baktığımızda da hoş ve dekoratif bir görüntü ortaya çıkmaktadır. . Ek olarak kirişin boya alanını ve dolayısıyla boya giderlerini azalmaktadır. Ayrıca petek kirişlerin gövdesinde oluşan boşlukların da büyük avantajları vardır. eğilme momenti yani taşıma kapasitesi yüksekliğinin karesi ile doğru orantılı olarak artar.13 2. Dolayısıyla çelik kirişlerin de yüksekliklerini arttırmak gereği ortaya çıkmaktadır. Bu işlemi yaparken çelik malzeme giderini en alt düzeyde tutmak ekonomiklik açısından önem kazanmaktadır. İşte bu çerçevede yapılan araştırmalar sonucu petek kirişlerin çelik malzemede ekonomi sağladığı ortaya çıkmıştır.10. Örnek olarak bu boşluklardan yapının tesisat donanımları geçebilmekte ve yapı yüksekliğinin gereğinden fazla olması engellenmektedir. İkinci büyük özelliği ise hafif olmasıdır. Eğilmeye çalışan kirişlerin. Ancak gereği gibi araştırılıp hesaplanmazsa bu avantaj emniyetin yeterli olmamasından dolayı herhangi bir avantaj sağlamaz. Genel Olarak Avantajları Petek kirişler I profillerinin kullanımında devrim yaratmıştır. O denli faydalı ve kabul gören bir fikirden doğmuştur ki Avrupa’da kullanımının yaygınlaşmaya başladığı ilk yıllarda “birilliant idea” (zekice fikir) olarak itibar görmüştür[7].

Hafif görünüş. Her çeşit tesisatın geçirilmesine uygun gövde boşlukları. Benzer yoğunluklarda ise mukavement momentlerinde bariz fark görülmektedir. nakliye ve montaj kolaylıkları.Petek Kiriş ve Normal I Profili İçin Tesisat Geçişleri. .14 Özet olarak bu bahsettiğimiz avantajları şu şekilde maddeleyebiliriz: Hafiflik ve bunun sonucu olarak malzeme bedelinin az olması. Kiriş ağırlığına oranla rijitliğin büyük. Yapılan tüm projelerde bu üç ana kriter tasarımın esasını oluşturmaktadır. sehimin az olması 300 mm 250 mm 450 cm Şekil 2.10) İstenilen yapı yüksekliğine göre ayarlama imkanı. güvenilir ve ekonomik boyutlandırma yapmak vardır. Gövdedeki boşluklardan dolayı boya ve antipas masraflarının azalması. yapının salt ağırlığının azalması ve dolayısıyla kiriş eğilme momentlerine. Ekonomik Boyutlandırma İçin Petek Kirişler Mühendisliğin tanımında sağlam.11. 2. mesnet reaksiyonlarına ve temellere müsait tesir. (Şekil 2. Benzer yükler altında seçilen farklı profillerin karşılaştırılması yapılırsa kullanılan malzemenin yoğunluğu I profillerde petek kirşlere nazaran daha fazla olmaktadır.10.

Petek kirişlerin yapı içersinde sağladığı servis boşlukları. Aynı eğilme dayanımını sağlayan iki profil arasında I profili yüzey alanı bakımından petek kiriş formuna nazaran daha fazla olmaktadır. Kullanılan malzemenin birim uzunluğundaki ağırlık azalmasının yapıya getireceği yük azalacağından diğer taşıyıcı elemanların seçimine olumlu yönden yansıyacaktır.15 Profil seçimi petek kirişlerden yana kullanılırsa dolu gövdeli I profiline nazaran %30 %40 ‘lara varan oranlarda yapı maliyetinde tasarruf sağlanmış olunur[8]. Bu durumun doğal sonucu olarak demir malzemenin korunması için kullanılacak olan antipas ve boya sarfiyatı daha az olacaktır. . ekstradan yapılması gereken servis boşluklarının mali yükünü ortadan kaldırması bakımından önemlidir.

Fg=sabit. Dikmelerdeki normal kuvvetlerin küçük tesiri deformasyon hesaplarında ihmal edilebilir. Ig/Fg=sabit.1. Dikme orta noktaları moment sıfır noktaları olarak kabul edilebilir. Genel Bilgi Petek kiriş. statik hesabı basitleştiren aşağıdaki hususlar ortaya çıkar: • • • • • • Kiriş ortasına göre simetri Yatay kiriş eksenine göre simetri Üst ve alt başlık enkesitlerinin aynı olması. Kirişin teşkilindeki özelliklerden. kiriş boyunca düzgün yayılı.3. Dolayısıyla Ig=sabit. BÖLÜM PETEK KİRİŞLERİN HESAPLAMA METODLARININ İNCELENMESİ 3. e kesiş yolu birimine eşit göz açıklığı ile e/3 eşit olan başlığın serbest açıklığı ayırt edilmelidir. . Statik 3. fakat düğüm noktalarında tesir ettiği kabul edilecektir. statik yönden bir çerçeve kiriştir ve düğüm noktaları normal boyutlu çerçeveye (Vierendeel Kirişi) nazaran çok büyüktür[3].1. Statik hesaplarda. İleriki incelemeler için yükün kiriş eksenine dik. dereceden hiperstatiktir.1. Her çerçeve gözü üçüncü dereceden hiperstatik olduğundan 20 gözlü bir petek kiriş 60.

Şekil 3. Basitleştirilmiş İzostatik Hesap Metodu Genel hallerde.17 3.1. moment sıfır noktaları başlıklarına ortasında kabul edilerek elde edilen izostatik sistem ile hesap yapılabilir[6].İzostatik Hesapta Gerilme Dağılımı.2.1. .

18 Şekil 3. m. Qm. Farklı literatürlerden alınan bilgilere göre basitleştirilen metodun esaslarına değinmek gerekir.2)’e göre aşağıdaki bağıntılar elde edilebilir: P=q. (Şekil 3.İzostatik Kabulde Moment ve Kesme Kuvveti Diyagramları. (Şekil 3.m / Fg .e (q düzgün yayılı yük ) denilebilir. dikme kesitindeki kiriş kesme kuvvetinin değeridir.1) . σ g . Buna göre: m. gözde başlık normal kuvveti: Ng.m = N g . Bu nedenle bir petek gözünü izole ederek bunun genel durumunun ele alınması yeterlidir[9]. (3.2)’de on yedi gözlü bir petek kirişin yarısı ve düzgün yayılı yük için moment ve kesme kuvveti diyagramları gösterilmiştir.2.m=Mm/hs . Bu q yükünün düğüm noktalarından etkilendiği varsayımına dayanmaktadır.

e Qm + P e ⎞ . 2 = M pf / W pf (3. ⎟ + ⎜ hs ⎝ 2. 2 = M g .6 12 (3.a veya H m−1. Wg. τ m −1 = H m −1 . m / Wg . Ig başlık statik değerleri hesaplanır veya tablolardan alınır. 2 ≤ σ em (3. Gerilmeler yukarda gösterildiği gibi hesaplandıktan sonra süperpozisyon yapılır: Başlığın A noktasında[10]: σ g . (3. PB profillerinden imal edilen petek kirişlerin başlık genişlikleri ve e boyutu eşit alınmıştır. m −1 = H m −1.2 2 2⎠ H m−1 = = e (2Qm + P ) . 2hs Fpf (m-1) dikmede dikme momenti: M pf .e Qm . Aynı yükseklikte I. σ pf . σ pf .e = .19 m. gözde başlık kuvveti: M m.g = Qm .b. 2.3) (m-1) dikme mafsalında H yatay kuvveti[6]: 2 ⎛ Qm . σ g .5) .4) Fg.1 = N pf / Fpf . PE.2) Dikme normal kuvveti: N pf = P / 2 . kiriş yüksekliklerinin fonksiyonu olarak gösterilmiştir. Başlıkların iç kenarlarına göre hesaplanan mukavemet momentleri ile e/3 genişliğinde dikmeler için hesaplanan mukavemet momentleri.1 + σ g . Keza a-a ve b-b kesitlerinde dikme atalet momentleri kolaylıkla hesaplanabilir.

3. 3.3. Böylelikle profil seçimi için rehber teşkil edecek yeni mukavemet momenti W’1üz= ( W1üz/K1 ) bağıntısına göre belirlenecektir.6) İzostatik hesap metodunda.1. Seçilen petek kirişin mukavemet momentinin bu değerden daha yüksek olması gerektiği açıktır. I Profili Seçimi Petek kiriş hesaplarına öncelikle kirişin ne şekilde teşkil edileceğinin belirlenmesiyle başlanır. Petek Kiriş Hesaplarında Önerilen Pratik Yöntem Özellikle ülkemizde petek kirişin hesabını sadece basit eğilme hesabıyla tamamlandığı düşünülmektedir. d. formülü yardımıyla bir mukavemet momenti bulunmalıdır.a. Ayrıca sadece eğilme hesabı yapmak petek kiriş üzerine gelebilecek diğer gerilmeleri yok saymak demek olacağından boyutlandırılan petek kiriş üzerine gelebilecek yüklere karşı mukavim olmayabilir. Buna göre kullanılacak profil petek kiriş formuna dönüşecek hali de düşünülerek tahmin edilmelidir[1].1. Elde edilen mukavemet momenti belirli bir katsayı ile bölünmek suretiyle güvenli tarafta kalınmış olunur. a. . Statik kabulleri aşan bir hesap hassasiyetine gerek yoktur. Bu tür hesaplamalarda bu katsayıya genellikle K1 katsayısı denir ve K1=1. c. kabule uygun bir hesap hassasiyeti elde etmek için hesap cetvelini kullanmak yeterlidir. Petek kiriş hesabı dört aşamadan ibaret olacaktır. I profili seçimi Petek göz düzeninin belirlenmesi Statik gerilmelerin hesabı Gerekli kontrollerin değerlendirilmesi 3. b. Bu aşamalar aşağıdaki gibidir.5 olarak alınır.20 Dikmenin B noktasında[16]: σv = 1 2 σ pf + 4τ 2 + σ pf ≤ σ em 2 ( ) (3. Petek kirişteki maksimum eğilme momenti “Mmax” hesaplandıktan sonra projemizin gerektirdiği kiriş ebatlarının seçimi için W1üz= (W1üz/σem) [25].

3.21 Bir dizi petek kiriş hesapları incelenmiş ve elde edilen bulgulara göre petek kirişlerin mukavemet momenti[1]: Wk1üz = M max ' σ em .7) Bağıntısına genellikle bağlı kalmaktadırlar. Uygun seçimi yapmak projelendirme sürecini oldukça kısaltacaktır. Özellikle (hafif yük + büyük açıklık) söz konusu olduğunda sehim daha da önemlidir. Pratik olarak kolaylık sağlamak amacıyla (Tablo 3.b. (M+Q) statik etkilerinin beraber bulunduğu uygun olmayan başlık kesitinin . ' σ em = 0. Petek kiriş üretiminde kullanılacak I profilini sadece yukarıdaki “ Wk1üz ” değerine göre seçmek yetersiz olabilir. Böylece kiriş ortasına petek göz boşluğu veya dikmeden hangisinin geleceği belirlenir. Petek Göz Düzeninin Belirlenmesi Hesaplama yöntemlerine geçmeden önce yapılması gereken ilk adım petek göz sayısının ve mesnede en yakın birinci petek gözün mesnede olan mesafesinin ölçülmesi gerekir.1)’de bir tablo hazırlanmıştır. Petek kiriş hesapları kolay değildir.3. alttaki ise cm3 cinsinden mukavemet momentine aittir[1]. Böylelikle herhangi bir petek kiriş için minimum karakteristikler (Ik . Wk) saptandıktan sonra kullanılacak I profili türüne göre tablodan uygun olanı göz önünde tutarak bir profil seçilir.1. Buna göre farklı yükler ve farklı açıklıklar için petek kirişlerin 1 bulunması gereken “ Wk1üz ” ve “ I k üz ” değerleri hesaplanmış ve aşağıdaki tabloya yerleştirilmiştir. Deneme yanılma yöntemi kullanılarak uygun en kesit belirlenmiş olur. Tablonun her karesinde bulunan iki değerden üstteki cm4 cinsinden atalet momenti.9 ton/cm2 (3.

Petek Kiriş Seçim Tablosu Petek Kiriş Seçim Tablosu 4.0 250.0 1235 7.22 yeri bulunmuş olur.8 680.0 208.6 434.3 177.5 501.5 0.0 1027 1191 1172 1367 1333 1556 1254 1505 1756 9570 11771 14285 17135 20340 23921 27900 3051 4185 5571 7232 9262 11484 14125 17142 20561 24407 28705 33480 3560 4883 6499 8437 10806 13398 16479 19999 23988 28475 33490 39060 .2 510.4 238.8 694.0 293.3 420.5 1413 1884 2354 3296 4709 7063 8.3 347.8 438.3 625.6 752.5 8571 10281 12204 12204 14353 210.25 0.5 2871 3828 4785 6698 10.50 0.50 1.0 723 75.8 200.4 712 5.0 2441 3255 4068 5695 8136 9.2 156.00 1.8 562. Tablo 3.2 117.4 150.8 1206 1544 86.6 147.7 173.25 1.5 698 977 5.5 121.1.9 520.5 315.7 752.75 1.0 525.8 486.3 250.4 136.7 210.0 125.4 84.3 133.7 170.3 889.6 843.5 557 63. Bu açıkladığımız ayrıntıların belirlenmesi profilin zigzag kesiminin uygulanış tarzına da bağlıdır[1].2 250.0 3348 4467 5580 7812 102.4 390.2 9417 11428 13708 16272 19137 22320 1125 1406 1688 1969 1253 1567 1880 2194 1389 1736 2083 2431 281.5 311.0 175.7 735.3 1300 1688 2161 98.15 0.0 743 929 6.3 607.7 444.0 146.75 306 42.8 940.2 1017 1395 1857 2411 3088 1526 2093 2786 3616 4631 2034 2709 3714 4822 6175 2543 3488 4642 6027 7718 9569 11160 140.0 440.0 419 52.2 500.8 188.7 225.7 976.0 205.0 1004 351.3 875.8 105.5 926 88.2 195.3 273.3 313.6 781.6 626.5 585.3 745.3 508 70.0 965 6.9 260.5 2056 2742 3247 4780 6854 9.9 666.4 222.35 0.0 100.2 558 69.0 880.5 340.0 1149 1532 1914 2680 3628 5742 7656 7.3 407 56.9 281.7 277.20 0.2 351.6 850.6 1111 421.4 347.3 393.3 1021 492.9 630.0 686.0 733.6 168.0 1714 2286 2857 4000 5714 8.2 375.0 117.

3) de (a)’daki gibi ve eğer “n” çift sayı çıkarsa simetri ekseni (Şekil 3. Birincisi başka çelik elemanın gövdesine bağlanma şeklidir. Göz (b) 1. göz) ekseninin kiriş mesnet eksenine mesafesi: ' x m = (e k − e k ) + (1.23 x1 xm L/2 (a) m.5h (3.25)h (3.3) de (b)’deki gibi olacaktır. Dikme 1.3. n= l − 2h l − 2h = e 1.9) “n” tek sayı çıkarsa simetri ekseni (Şekil 3.5m + 0. Bu durumda kiriş hesap açıklığı kesin boyuna eşit alınabilir[6]: l−L (e = = 0) 2 ' k (3.Kiriş Gözleri ve Hesap İçin Seçilen Kesitler. Başlık L = Kiriş Hesap Açıklığı l = Kiriş Kesim Boyu Şekil 3. Kiriş ucundan m. “l” ' kesim boyuna göre “n” göz adedinin belirlenmesidir[11]. Başlık m.8) yada bir elemanın üstüne oturtma şeklinde olabilir ki o zaman hesap açıklığı kesin boyundan küçüktür ve e k ≠ 0 olur. Kirişlerin mesnetlenmesi iki türlüdür. Başlık (m. Dikme m.10) . Göz e’k 1.

Bu kesitte genelde Qm = 0 dır. Petek kirişlerde en elverişsiz durum (M+Q) etkilerine maruz başlık kesitlerinde oluşmaktadır. 3. Ortalarında ayni eğilme momentine haiz. “xm” xm=(ek-e’k) + (1.11) şeklindedir.c. maxQ) ve de bir ara kesitte yapılmalıdır.25)h formülünde göre hesaplanır. kiriş simetri ekseni üzerinde bir başlık var demektir ve mesnetteki en uzaktaki bu başlığın mesnet eksenine uzaklığı xm=L/2 olur. Buradan Mm momenti yukarıdaki formülden bulunur ve Qm yaklaşık olarak “0” alınabilir. 2 xm 1 qL Mm = xm − q = qx m ( L − x m ) 2 2 2 qL L Qm = − qx m = q ( − x m ) 2 2 (3.5m + 0. Dolayısıyla (M+Q) etkilerinin en olumsuz durumda bulunduğu kesiti saptamakta yarar vardır.5 alınarak “xm” ve ona bağlı olarak “Mm” hesaplanır. “n” çift sayı ise m=(n/2) alınarak . “n” tek sayı ise m=(n/2)+0. “n” çift sayı ise simetri ekseni üzerinde dikme vardır ve mesnete en uzak başlığın mesnete “xm” mesafesini bulmak için m=(n/2) almak gerekir.1.24 olacaktır. m = 1 alınarak ona bağlı olan “xm” . açıklığı az yükü fazla olanında. Bir başka deyimle kiriş ortasındaki veya ortasına en yakın başlıkta mesnete en yakın dikmede ve bir de ara kesitteki başlıkta gerilmeler kontrol edilmelidir.3. açıklıkları ve yükleri değişik kirişlerden. Herhangi bir kesitteki statik etkiler[6]. “n” tek sayı ise. Buna göre. Statik Gerilmelerin Hesabı Petek kirişlerde statik hesap sonucu irdeleme genellikle maksimum moment ve maksimum gerilme kesitlerinde (maxM. (M+Q) nün olumsuz etkidiği kesit . “Qm” ve “Hm” hesaplanır.

(1. sonuncu aşamada da.1. FB (3.75qh σ kay = τ kay = N mG FG H mG FG (3. Mesnede en yakın gözde : H mG = 3h (2Qm − 1.5qh) 4h1 N mG = 0. yük nispeten az olduğundan bu karakteristik kesit. bu kesit ortaya doğru kaymaktadır.11.25 mesnede doğru yaklaşmakta. Petek kirişlerde. Aşama) seçilen profile göre petek kirişin düzenlenmesi saptanmıştır (2. Petek kirişlerin kontrolleri en kritik kesitler olan mesnede en yakın ve momentin maksimum olduğu orta noktaya en yakın gözlerde aşağıdaki şekilde yapılır[1].11. Gerekli Kontrollerin Değerlendirilmesi Petek kiriş hesaplarında son aşama gerilme kontrollerinin yapılmasını içerir. üç karakteristik kesit için statik tesirler bulunmuştur (3.d. açıklık fazla.3. . bağıntılardan uygun biçimde yararlanılarak.b) σ mB = 3.a) σ h = (σ kay + σ kay 2 + 4τ kay 2 ) ≤ σ hem Momentin maksimum olduğu noktaya en yakın gözde: 1 2 N mG = Mm h1 N mB f σ em olmalıdır. Petek kirişin yapımında kullanılacak I profili seçilmiştir. buna karşın. açıklığı büyük yükü az kirişlerde ise. Aşama). Aşama). açıklığın 1/4 ile 1/3 ü arasında kabul edilebilir.

Buna karşın. bilinmeyenler olarak dikmelerin ortalarındaki teorik mafsal noktalarına tesir eden H yatay kuvvetleri seçilmekte ve bu suretle sistem elde edilmektedir. Bununla beraber şu hususa değinmekte yarar vardır. hatta iki numara daha küçültülmesi söz konusu olabilmektedir[6]. emniyet sınırından uzak çıkıyorsa kullanılan profil numarası küçültülmeli ve tüm hesaplar tekrarlanarak yeni seçimin uygun olup olmadığı araştırılmalıdır. Vierendeel kirişi formülleri yardımıyla petek kirişlerin hiperstatik sistem olarak hesaplanması mümkün olmaktadır. yapılan otuza yakın örnek bu gerçeği vurgulanmaktadır. Yukarıda belirtilen yönteme göre saptanan I profili ile yapılan petek kirişlerde kesiti yetersiz kalması. bölüm göz adedine göre tayin edilir. dikmelerin geniş. Hirschfeld tarafından verilen bir metoda. Başlık ve dikme kesitlerine ilişkin mukavemet değerleri ilgili olanından alınır. . Kesin Hesap Metodu Genellikle yukarıdaki basitleştirilmiş hesap metodu yeterli olmaktadır.Mesnede en yakın dikmede. gerilmelerin emniyet sınırlarını aşması beklenmemelidir. Aksi de söz konusu olabilir.L/4 ve L/3 arasındaki bir başlıkta Gerilme kontrolleri yapılır.4. profilin bir. Petek kirişin hiperstatik sistem olarak hesaplanmasıyla gerilmelerin daha hassas bir şekilde tayini. Şayet gerilmeler. Hirschfeld’in işaretleriyle bu denklemler[2]: . Hiperstatik hesapda statik bilinmeyenlerin sayısı. .1.Ortaya en yakın (veya ortadaki) başlıkta. gerilmeler emniyet değerlerini aşar ve profilin büyütülmesi veya petek kiriş ara levhasız idiyse.26 . Bu sistem için mütemadi kirişlerdekine benzer şekilde üç terimli elastisite denklemleri elde edilir. 3. ara levhalardan yararlanma yoluna gidilebilir. düğüm noktalarının büyük olması sebebiyle beklenilemez.

∆ n .0 değeri genellikle küçük olur. . . n −1 + H n . n katsayıları farklı olur.1 H1 ∆ 0.∆ K . = ∆0 H K −1 ∆ K . K +1 .1 ∆ ∆ ∆ 1. ∆ n.k +1 katsayıları k=1’den itibaren birbirine eşittir. İncelenen sistem için bu katsayılar basitleşir.1 .1 ∆ ∆ ∆ 1.1 ∆ ∆ k . K + H K +1 ∆ K . Uç dikmeler konstrüktif nedenlerle çok geniş ve rijit teşkil edildiklerinden ∆ 0.27 H 0.1 ile ∆ n −1. n ortasındaki dikmeyi göstermektedir. Bütün ∆ k .0 ∆ 0.1 ∆ H2 H3 H4 H5 H6 H7 ∆ H8 ∆0 ∆1 ∆ 1.1 ∆ ∆6 ∆ ∆ 8.k katsayıları yardımıyla petek kirişin birkaç özelliğinden bahsedilebilir: .1 ∆ ∆ ∆2 ∆3 ∆ ∆ 1.n −1 katsayıları birbirlerine eşit olurlar.8 ∆7 ∆8 ∆ 1. =∆K H n −1 ∆ n . . 0 + H 1 ∆ 0.1 ∆ ∆4 ∆5 ∆ ∆ 1. 0 ∆ 0. Kirişin ortasında bir dikme veya göz bulunması hallerine göre. H0 ∆ 0. Petek kirişin herhangi bir yerinde takviye bulunmadığı kabul edilirse. k −1 veya ∆ k . n = ∆n Şeklindedir.1 ∆ 1. çift endeksli ∆ 1. . Bunlar aşağıdaki matriste Delta ile gösterilmiştir. K −1 + H K .

G h h x * ** = x = 2. .λ / I k dir.86. Dikmelerin kesme kuvvetinin tesiri hesabı için: I c . ⎜ F pt λ Fg ⎪ 6 ⎢ I pt λ hi ⎝ ⎣ ⎩ ⎞⎤ ⎫ ⎟⎥ ⎪ ⎟⎥ ⎬ ⎠⎦ ⎪ ⎭ (3.2. Çeşitli basitleştirmeler yapılarak z=0 için: ⎧ 1⎡ I h 12 ⎛ I 1 hi 1 ⎪ ∆ kk = −⎨1 + ⎢2. ∆ değerinin hesabında: ∫ M . Dikme genişliği ortada 1/3e. 2⎜ ⎜ ⎟ λ * k +1 ⎪ 6 ⎢ λ * k λ * k +1 h ⎝ λ * k ⎠⎥ ⎭ ⎣ ⎦ ⎩ (3.86. I .13) Formüllerinde Ipf’nin farklı değerleri göz önünde tutulmalıdır. Dikmelerin atalet momentleri yükseklikleri boyunca çok değişir. başlığa geçiş noktasındaki değeri kiriş ortasındaki değerinin sekiz katı büyük olur.hi Fk .M . Aynı durum hk* k k için de geçerli olmaktadır. + 2. Buna göre λ* = λ olur. başlığa geçiş noktasında ise 2/3e dir. i + 2 ⎜ 2.1 F pt . Takviyesiz petek kirişlerde I/Fk oranı sabittir. Ipf atalet momenti dikme genişliğinin kübüyle orantılı olarak arttığından.28 ⎧ 1 ⎡ h* ⎞⎤ ⎫ h * k 12 ⎛ hk * * * hk * * * ⎪ ∆ k .15) . k = −⎨1 + ⎢ k + + + 2v ⎟⎥ ⎬ .12) v değeri (başlık atalet momenti) / (başlık en kesit) oranını gösterir.dx EI pt (3. λ* = I e .hi ⎛ ⎜x = 1. Başlıklar için Ik=Ie=sabittir.60 ⎟ G ⎠ (3.14) Bulunur.λ ⎝ E ⎞ = 2. .E.

λ Fg ⎟⎥ ⎪ ⎪ 3 ⎢ I pt . Sabit Atalet Momentleri (Şekil 3.1. EI pt (3. i + ⎬ ⎜ F pt .dx .29 ⎧ 1⎡ h h 12 ⎛ 1 ⎞⎤ ⎫ ⎪ ⎟⎥ ⎪ ∆ kk = −⎨1 + ⎢ i + 2 ⎜ 2.M . Kesin hesap için çeşitli yollar denenmiştir.17) Yazılabilir.M . Dikme Dikme I atalet momenti Dikme Şekil 3.5.Dikme Kesitinde Atalet Momenti Değişimi. . Benzer düşünce tarzları (Delikli Duvarlar)ın hesabında da söz konusudur.4) yarım dikmenin H=1 kuvveti altında deplasmanı δ ile gösterilse[5]: δ1 = ∫ M . λ hi ⎝ ⎠⎦ ⎭ ⎣ ⎩ (3.16) Olur.86. Dikmelerin İdeal.dx . 3. Bir hesap metodunda çerçeve dikmeleri yerine.4. sürekli ideal bir gövde düşünülmüş ve diferansiyel denklemlerle çözüm aranmıştır. Diğer bir metoda ise Cross’un moment dengeleme metodundan yararlanılmıştır. EI a δ2 = ∫ M .

( ) 3 Ia = 3 : 12 Ipf = dikme enkesitinin gerçek atalet momentleri = K . Bu formülden δ 1 / K = δ 2 : K = δ 1 / δ 2 olur[9]. Ia dir. .30 e s.

4. Bu iç flanşlar daha büyük H kuvvetlerine karşı da etken olmaktadır. Başlık ve Dikme Takviyeleri Peteklerin bütün kenarları boyunca iç flanşlar kaynaklanır. Tesisat borularının geçirilmesi veya statik ve diğer nedenler dolayısıyla daha büyük h1=H-2v yüksekliğinin gerektiği hallerde z ara parçası ilave edilir. 4. İç flaş takviyeleri ancak hesabın gerektiği hallerde yapılmalıdır[13].1.1. BÖLÜM PETEK KİRİŞLERİN KONSTRÜKTİF TEŞKİLLERİNİN İNCELENMESİ 4. Konstrüktif Gerekler 4. Başlık Takviyeleri Başlıklara iç flanşlar kaynaklanmak suretiyle I formu elde edilerek çok daha büyük bir mukavemet momenti sağlanabilir[12]. Kiriş Uçlarında Gövde Takviyeleri Büyük kesme kuvvetlerinin karşılanması ve kolonlarla birleşimin güvenilir olması için. Z=0 için genellikle takviye gerekmez.4. Takviyeler En ekonomik petek kiriş takviyesiz petek kiriştir. Ara parçalı petek kirişler ise genellikle takviyeyi gerektirir[12].1.3.1.2. 4.1. . 4. kiriş uçlarındaki ilk gözlerin dolu gövdeli olarak teşkili tercih edilebilir[13].1.

Kiriş yüksekliği arttıkça yanal burkulma tehlikesi de artar. Literatürde formüllerin petek kirişlere uygulanması. İç flanş takviyeleri aynı zamanda gövde rijitlik takviyeleri vazifesini de görmektedir[13]. Taşıma yükü bu programlara modellenen kirişlerin belirli bir sehim değerini geçmeleri anındaki tesirler olarak düşünülebilir[3]. Gövde Takviyeleri Petek kirişlerde gövde kalınlığının gövde yüksekliğine oranı diğer hadde profillerine kıyasla oldukça küçüktür.1. Bunun için uygun bir yerdeki iki petek kiriş arasına diyagonal bağlantı yapılır. 4. döşeme elemanlarına veya çatı kaplamasına emniyetli bir şekilde tespit edilmelidir. gövdedeki boşluklar dolayısıyla ancak yaklaşık bir sonuç verir. hesapların sağlamasının yapılması bakımından tavsiye olunur. Bu diyagonal bağlantının her iki tarafındaki petek kirişler.5. 4. Bu sebeple kirişe daha büyük kuvvetlerin etkimesi halinde gövde yada dikmenin takviyesi gerekebilir. sonlu elemanlar yöntemini kullanması bakımından önemlidir. Yapının tamamlanmış durumda basınca maruz üst başlık. Yanal Burkulma Kirişlerin basınca maruz başlıklarında yanal burkulmaya karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. gerektiği taktirde montaj bağlantılarıyla kirişin basınç başlığı yanal burkulmaya karşı emniyet altına alınmalıdır. Taşıma Yükü Çok sayıda petek kiriş imalinin söz konusu olduğu hallerde bir taşıma yükü deneyi yapılması. Teorik düzeyde günümüzde kullanılan statik hesap programları üç boyutlu modellemelerde. Peteklerin gövde rijitliğini azaltıcı tesiri uygun şekilde göz önünde tutulmalıdır.32 4. Bu sebeple hazırlanmış olan statik hesap programları geröeğe en yakın değerleri verebilmektedir.6.1. çatı örtüsü dökülüp gerçek rijitliğini kazanana kadar basınç rijitliği olan kuşaklarla bu bağlantıya tespit edilmelidir[14]. Yine döşemenin veya çatı kaplamasının henüz rijitleştirici tesirinin olmadığı montaj safhasında da.2. .

33

4.3. Petek Kirişin Sehimi

Petek kirişin sehiminin hesaplanması özellikle statik hesapların doğruluğunun irdelenmesi bakımından önem taşır.
4.3.1. Sehimin Yaklaşık Değeri

Bir petek kirişin üzerinde yayılı yük olduğu düşünülürse sehim hesabı[6]: 5 Pl 3 . 384 EI

f =

(4.1)

Formülüyle elde edilir. I, dolu ve boşluklu kirişlerin atalet momentlerinin ortalama değeridir. Bu şekilde hesaplanan sehim çok küçük çıkar. Petekleri sınırlayan başlık kısımlarında ve dikmelerdeki eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri, bu formülle hesaplanan sehimi arttırır. Ek sehim miktarları, başlık normal kuvvetlerinin etkisinde olduğu gibi[6]:

f =∫

QQ NN MM dx + ∫ dx + ∫ dx EF EI GF

(4.2)

İş denklemiyle hesaplanır.
4.3.2. Başlık Normal Kuvvetlerinin Sehime Etkisi

Üst ve alt başlıktaki normal kuvvetler[6]:

N=

M Pl M l = , N= = h 8h h 4h

(4.3)

dir. Başlık normal kuvvetlerinden ileri gelen sehim fg,1 ile gösterilirse bilinen integral formülleri yardımıyla[6]:

34

f g ,1 = 2 ∫
0

1

NNdx 5 N Nl 10 l Pl l . . =2 = . EF 12 EFg 12 EFg 3h 4h

f g ,1 =

Pl 3 .0,124.10− 7 cm Fg h 2

(4.4)

Bulunur. Bu formül başlık normal kuvvetlerinin tesirini, düğüm noktalarının büyüklüğü sebebiyle biraz fazla vermekte ve dolayısıyla emniyetli tarafında kalmaktadır.
4.3.3. Başlık Momentlerinin Sehime Etkisi

Q ve Q kesme kuvvetleri sebebiyle başlık kısımlarında moment diyagramları (Şekil 4.1) da gösterilmiştir. En büyük ordinatlar:
M = Q x .e 2 .6
;

M =

Q.e 2.6

(4.5)

dir. Q kesme kuvvetibütün kiriş boyunca sabit ve ±1/2 olacağından:

M =

e e = olur. 2.2.6 24

Şekil 4.1.Petek Kiriş Başlığında Kesme Kuvveti Diyagramı.

35

Her bir petek gözü için sehim değeri[3]:
e6

f *g , m = 2 ∫
0

M M dx 2 1 e Qx .e e = . . . . EI g EI g 3 6 12 24 = Qx .e3 1 . EI g 2592

dir. Qx kesme kuvveti (Şekil 4.2) deki gibidir.

1/2

1/2

Şekil 4.2.Kiriş Boyunca Q ve Q Kesme Kuvveti Diyagramları Ortalama Q değeri n=1/2 ile çarpılarak

∑Q

x

değeri bulunur:

1 l l pl 2 ΣQx = p. . = 2 2 e 4e Kirişin toplam sehimi[6]: pl 2 e 2 1 pl 2 e 2 . = .0,460.10 −10 EI g 10363 Ig

(4.6)

f gm =

cm

(4.7)

dir. Bu sehim yalnızca bir başlık için geçerli olacaktır.

36

4.3.4. Başlık Kesme Kuvvetlerinin Sehime Etkisi

Her bir göz için kesme kuvveti diyagramları (Şekil 4.3) de gösterilmiştir[3].

Şekil 4.3.Her Bir Göz İçin Kesme Kuvveti Diyagramı.

f * g ,q = 2 ∫
0

e/6

x.eQx e x Qx 1 xQ.Q dx = 2. . . . = x x 6 GFg 2 4 24GFg x GFg

(4.8)

4.3.5. Dikme Momentlerinin Sehime Etkisi

Dikmelerde, H’nın tesiri ile M=Hx . h1/2 ve M = H .h1 / 2 olan momentler meydana gelir. (Şekil 4.4)

H H GFpt GFpt 2 (4.6.3. .H x .m = 2 = olur.37 Şekil 4. 2hs 2 2e 4hs ΣH x = dir[4].hi 1 M .5): f * pt .9) 4. x . = . (4.M i dh = 2.H 12 EI pt 3 H= e 2 e .h H .q = 2 hi / 2 ∫ 0 xQQdh 2 x hi = . Dikme Kesme Kuvvetlerinin Sehime Etkisi Benzer tarzda: (Şekil 4. h1 / 2 f * pt .4. i .10) . = 2hs 2 2hs Olduğu düşünülürse: e 2[ p(l + e ) + pe] 1 pl (l + 2e ) .Her Bir Göz İçin H Etkisinde Meydana Gelen Momentler. . 2 3 2 EI pt 2 EI pt hi . . ∫ 0 h 1 H .4 ve Şekil 4.

(2Q+P) Diyagramı.5.11) . Pratikte Sehim Hesabı Genel olarak sehimi (4.1) formülüne uygun olarak hesaplanır.2 384 EI f = (4. 4.1.3. Yani bu durumda[6]: 5Pl 3 . Ancak tasarım hesaplarında bu değerin %20 fazlasını almak gerekir.38 Şekil 4.7.

1.1) de görülmektedir. Yapının taşıyıcı sistemi tamamen çelik olarak dizayn edilmiş olup sadece çatı örtüsünün altındaki tek açıklıkta petek kirişler tercih edilmiştir. Boru Firmasının Malzeme Deposu İki mafsallı çerçeve sistemi ile inşa edilen halin iç kısmından bir görünüş (Şekil 5. Taşıyıcı kolonları I profillerden teşkil edilen hangar yapısının açıklıkta petek kirişleri açıklık ortasına doğru yükseltilerek tasarlanmıştır.5. BÖLÜM PETEK KİRİŞLERİN UYGULAMASI İLE TASARLANAN BİNALARIN İNCELENMESİ Aşağıda dünyanın farklı ülkelerinde petek kirişler kullanılarak inşa edilmiş olan bazı yapıların mühendislik incelemeleri yer almaktadır. 5. Bu tarz teşkil hem çatı eğimi hem de mukavemeti açısından önemlidir. .

Yapı ağırlığının azalması. hafif görünüş ve boya giderlerinin azalması gibi üstünlükler tercih sebebi olmuştur. Şekil 5.Bir Boru Firmasının Malzeme Hali.2 de de görüldüğü gibi petek kirişin mesnet bölgesine yakın gözleri dolu gövdeli olarak teşkil edilmiştir. .40 Şekil 5.1. Şekil 5. Çerçeve kirişi olarak ara levhasız petek kirişleri kullanılmıştır.2 de bazı detaylar görülmektedir[6]. büyük rijitlik.

2. Petek kirişlere çatı örtüsünün hemen altında kafes kirişler üst başlıkları petek kiriş üst başlığına denk olacak şekilde birleştirilmişlerdir. Çatı konstrüksiyonu kanat formundadır. Petek kirşler bu kompozit yapıda beton duvarlar üzerine mesnetlenmişlerdir.Hal Detay Resmi. Bu teşkilde dolu gövdeli kirişten petek kirişe yumuşak geçiş ve bu kombinasyonun estetik yönden de tatminkar olduğu görülebilmektedir[6].41 Şekil 5.2. . Almanya Ludwigshafen’da Manej Yapısı Bu yapıda z=200 mm ara levhalı petek kirişler kullanılmıştır. Orta çelik kolonların üzerinde makaslar dolu gövdeli teşkil edilmiştir. 5. Yapı çevresi beton duvarla teşkil edilmiştir.

3. Hamburg’da Kumaş Mağazası: 1965 yılında inşası tamamlanmış olan bu altı katlı satış mağazasında büyük açıklıklı petek kirişler kullanılarak ekonomik bir çözümleme yapılmıştır[6].Ludwigshafen’de Manej. (Şekil 5.4’de bu takviyeler açıkça görülmektedir[6]. 5. Tesisat borularının geçirilmesi için bazı noktalarda dikmeler kesilerek gövde boşlukları büyütülmüş ve bu noktalarda başlıklar iç lamalarla takviye edilmiştir.3. Şekil 5.5) . Bu çok katlı yapıda diğer yapılardan farklı olarak petek kiriş çok açıklıklı çerçeveler kümesinde sürekli kiriş olarak kullanılmıştır.42 Şekil 5. 5. Almanya Oberhausen’da Büyük Mağaza: Bu yapıda döşeme kirişi olarak petek kirişler kullanılmıştır.4.

.5.43 Şekil 5.Oberhausen’da Mağaza.4. Şekil 5.Hamburg’da Kumaş Mağazası.

Dış kolonlarda H=400 mm yüksekliğinde (h=270 mm) iç kolonlarda H=600 mm yüksekliğinde (h=360 mm).6) Şekil 5. 5. çerçeve kirişleri ve mahya noktaları dolu gövdeli teşkil edilmiştir.44 5. Çatı örtü malzemesi kiremittir. Dikmelerde z=200 mm lik ara parçalar kullanılmıştır[6]. . 50 m lik genişlik kolon ve kirişleri petek sisteminde olan üç açıklıklı bir çerçeve ile geçilmiştir.5. çerçeve kirişlerinde ise H=400 mm yüksekliğinde (h=270 mm) petek kirişler kullanılmış. 50 m genişliğinde büyük bir yapının statik sistemi ile kolon ve kirişlerin teşkil tarzları görülmektedir.1 ‘de 1948 yılında inşa edilmiş 220 m boyunda.6.6. Yapı ağırlığı 47 kg/m2 kadardır[15]. (Şekil 5. İnşaat Firmasının İdare Binası Resim 6 ‘da az sayıda petek kiriş gerektiren bir yapı görünmektedir.Bir İnşaat Firmasının İdare Binası. Paris’te Çarşı Şekil 5.

Aşıkları Petek Kirişten Hal Yapısı Mukavemet hesapları sonucu aşıklar için genellikle küçük profiller seçilebildiğinden bu aşıklarda sehimler büyük olmaktadır. 5.7.7.45 Şekil 5. .Paris’teki Çarşının Kolon ve Kiriş Teşkili. Sehimleri azaltmak ve çatı kaplamasının deformasyonunu önlemek bakımından aşık olarak petek kiriş kullanımı başarı sağlar. kirişleri ve aşıkları petek kirişlerden oluşan bir hal konstrüksiyonu görülmektedir[16]. Resim 7’de kolonları.

Orta kısımdaki on petek göz takviyesizdir. Petek kirişlerin son gözleri dolu gövdelidir ve iki uçtan itibaren yedi petek gözün iç kenarları lama demiri ile takviye edilmiştir.2 m boyunda ve 2 t ağırlığında petek kirişler kullanılmıştır.Bir Hal Konstrüksiyonunun Taşıyıcı Sistemi.9) . Aynı eğilme rijitliğine sahip olan hadde profilinin ağırlığı 220 kg/m dir.000 Euro [17] luk bir ekonomi sağlamaktadır. 5.8. H=700 mm yüksekliğindeki petek kirişler 470 mm yüksekliğinde geniş başlıklı profilden imal edilmiştir. USA Seattle’da Çok Katlı Yapı Bu yapıda 17.8. Bu ise 2600 tonluk konstrüksiyonda 420.46 Şekil 5. Petek kiriş ağırlığı 106 kg/m ‘yi bulmaktadır. (Şekil 5.

Profiller 1000 t luk preslerle zımbalanarak imal edilmiştir[6] (Şekil 5. USA Newark N.Petek Gözlerinin Lama Demirleri İle Takviyesi.9. Bu petek kirişler şimdiye dek kullanılanların en uzunudur.5 m açıklığında petek kirişler kullanılmıştır.47 Şekil 5. 5. .Y. ‘da Bir Lisenin Konferans Salonu Yapının örtülmesinde yaklaşık 30.9). 36 WF 300 profillerinden teşkil edilen bu kirişlerin yükseklikleri 1.36 m dir.9.

’da Bir Lisenin Konferans Salonu.10.Y. . Petek kirişlerin fonksiyonellikleri bakımından yarım kemer şeklinde düzenlenmesi yapının çözümlenmesinde fayda sağlamıştır.USA Newmark N. Çok açıklıklı yapıda ana kirişler de petek kiriş formunda seçilmişlerdir.48 Şekil 5.

Kiriş tasarımında yerine montajının nasıl ve ne şekilde yapılacağı göz önünde tutulmalıdır. Kirişin geometrik ölçüleri . .1. Bu gibi durumlarda kirişin başlık ve gövdelerinin farklı parçalar olup yüksek mukavemetli bulon veya perçinli olarak birleştirilmesi sonucu elde edilen yapma kirişler kullanılmaktadır. istenilen dayanımı sağlaması koşuluyla minimum boyutlarda tasarlanmalıdır. örneğin açıklığın alışılanın dışında ve daha uzun olduğu ve kiriş üzerine gelen yükün fazlaca olduğu durumlarda profil tablolarındaki ebatlar yapılan çözümlemeler için yeterli olmayabilirler.6. Kiriş başlık ve gövdesinin yerel burkulma dayanımını sağlaması için tedbirler alınmalıdır. BÖLÜM YAPMA KİRİŞLERİN TASARIM ESASLARI 6. Kirişlerin tasarımı yapılırken fabrika şartları ve kirişin kullanılacağı yere yapılacak nakliyesinin kullanımdaki araçlarla yapılabilecek olmasına dikkat edilmelidir. Giriş Çelik yapıların projelendirilmesinde kullanılan I profiller yaygın olarak profil tablolarında ebatları ve teknik özellikleri verilen fabrikasyon profillerden seçilirler. Bu şekilde teşkil edilen profillerin tasarımında aşağıdaki durumlara dikkat edilmesi gerekmektedir: Kiriş başlıklarının gövdeyle birleştikleri noktalardaki birleşim şeklinin oluşacak kesitin yekpare olarak çalışmasını temin edecek şekilde olmasına dikkat edilmelidir. Ancak bazı özel durumlarda .

Aynı mukavemet momentine sahip farklı iki I profil kesitinde yüksekliği diğerinden fazla olan kesitin başlık alanının dolaysıyla başlık ağılığının daha az olduğunu gözlemleriz. Kirişin en kesit kütlesi ve yerel burkulma şartları göz önüne alınarak yapılan analizlere göre kirişin optimum yüksekliği[18]: hopt = k Wt tg (6.1) bağıntısı yardımıyla hesap edilebilir. Kirişin toplam kütlesi başlık ve gövde kütlelerinin toplamına eşit olduğundan kirişin minimum kütleye sahip olması için kiriş yüksekliğinin anlatılanları da göz önüne alarak en uygun şekilde seçilmesi gerekir. . Genellikle kiriş en kesitinin mukavemet momenti normal gerilmenin maksimum değerine bağlı olarak tayin edilir.50 Yapma kirişlerin tasarımına öncelikle geometrik ölçülerin tayini yapılarak başlanır[18]. Minimum kütleye sahip ancak istenilen mukavemet momentini sağlayan yüksekliğe optimum yükseklik (hopt) denmektedir. Burada k: kiriş başlık ve gövdesinin konstrüktif katsayılarından (kb. Ayrıca I profil en kesitine sahip elemanlarda ağırlık merkezinin tarafsız tabakadan uzaklığı arttıkça mukavemet momenti değeri de artar. 6. Kirişin En Kesit Yüksekliğinin Belirlenmesi Kiriş en kesit boyutları kiriş açıklığındaki en büyük kesit tesirlerine (Mmax ve Vmax) göre hesap edilecek olan normal ve kayma gerilmelerinin maksimum değerleri göz önüne alınarak tasarlanmalıdır.2. Bu durumun doğal bir sonucu olarak gövde ağırlığı azalır. Kiriş gövde kalınlığı kayma gerilmesinin maksimum değerine bağlı olarak seçilir ve kiriş gövdesi yüksekliğince sabit olarak alınır. Ayrıca yerel burkulmanın önlenebilmesi için kiriş yüksekliği arttıkça gövde kalınlığının da arttırılması gerekebilir. Kiriş yüksekliğini azaltmak ise aynı mukavemet değerinin sağlanması amacıyla başlık alanı ve ağırlığının arttırılması manasına gelir.kg) elde edilen bir katsayıdır[18]. Optimum yüksekliğe bağlı kalınarak hesap edilecek kesitin malzeme kullanımı ve yapıya getireceği yük en aza inmiş olacaktır.

mukavemet momenti olup kiriş açıklığındaki maksimum moment değerine bağlı olarak: Wt = M max σ em.2) kiriş yapım tekniğine bağlı olarak en kesit başlığının gövdesine perçin veya yüksek mukavemetli bulon ile birleştirildiği durumlarda k = 1.51 k= 2Ck b kg (6.3) Bağıntısı ile hesaplanır.15 olarak seçilebilir. Wt. tg: Kiriş kesitinin gövde kalınlığıdır. l kiriş açıklığını q ise uniform yayılı yükün şiddetini temsil etmektedir.4) Bu bağıntıda EJ kirişin eğilme rijitliğidir.5) . (6. Kirişlerin uniform yayılı yük etkisinde yapacakları maksimum deplasman aşağıdaki gibi hesaplanır: 5ql 4 f = 384 EJ (6. TS468 ‘e göre emniyet katsayıları göz önüne alınmadan: q = ∑ Pi + ∑ g j i j (6. σem. kirişin malzemesinin emniyet gerilmesidir.25 – 1. Optimum yüksekliğe sahip kirişlerin gövdesinin kütlesi başlıkların kütlelerinin toplamına eşittir. Kirişlerin minimum kesit yükseklikleri ise kiriş deplasmanının maksimum değeri göz önüne alınarak hesaplanılabilir.

g ise ölü yükü temsil etmektedir.6) bağıntısı ile elde edilen minimum yükseklikten daha fazla olmalıdır.3. . Fakat bazı özel durumlarda bu şart temin edilmeyebilir. Yapma kirişlerin tasarımında göz önüne alınacak kiriş yüksekliği bu bağıntılar düşünülerek[18]. (6.52 Bağıntısı ile hesaplanabilir. hopt ≥ h › hmin şartına uygun olarak seçilmelidir. J= wh/2 bağıntıları yerlerine konur ve gerekli sadeleştirmeler yapılırsa[18]: 5l σ em ⎡ 1 ⎤ ⎢ ⎥ 24 E ⎣ f max ⎦ hmin = (6.1) formülü ile elde edilen optimum değere eşit veya o değere en yakın ve küçük seçilmesi ekonomik bir kiriş elde etmek açısından önem taşır. Aksi taktirde elde edilecek kiriş deplasman koşullarına uymayacaktır. Bu gibi hallerde daha düşük dayanıma sahip çelikler kullanmak veya kirişin en kesit şeklini değiştirmek uygun olacaktır.4) bağıntısında M = ql2/8 .6) Bağıntısı elde edilir. Kiriş gövde yüksekliğinin lama standartlarında verilen lama eni değerleri aşması durumunda kiriş gövdesi iki veya üç lamanın boyuna doğrultuda birleştirilmesi ile oluşturulabilir. 6. Bu bağıntıda P hareketli yükü . Kiriş yüksekliğinin (6. Ancak kiriş yüksekliği her koşulda (6. Mühendislik açısından en ideal durum ise hopt=h=hmin şartının sağlandığı hallerdir. Kiriş En Kesit Ölçülerinin Belirlenmesi Yapma kiriş en kesit boyutlarının belirlenmesine öncelikle aşağıdaki formüller ile elde edilecek olan kesit yüksekliğinin belirlenmesi ile başlanır. Minimum kesit yüksekliği için bulunan değer optimum yükseklik için bulunan değerden daha büyük olabilir. σ=M/W.

53

Şekil – 6.1: Yapma Kiriş en kesit şekli Farklı kaynaklarda yapılan analizlere bağlı olarak kiriş yüksekliğinin tayini için aşağıdaki bağıntılar önerilmiştir: [19] e göre:

⎛1 1⎞ h = ⎜ − ⎟l ⎝ 10 12 ⎠
Ön germeli kiriş tasarımında (6.7) bağıntısı: 1 l 15

(6.7)

h=

(6.8)

Sürekli kirişlerde ise:

h=

1 l 25

(6.9)

Olarak alınır. Elde edilen h değeri tasarım değeri değildir. Ancak kiriş gövde kalınlığı yaklaşık olarak hesaplanan bu h değeri göz önüne alınarak aşağıdaki tablodan seçilecektir:

54

Tablo 6.1.Kiriş Yüksekliğinin İlk Tahmini İçin Tablo. Kiriş Yüksekliği h (m) Kiriş Gövdesi Kalınlığı tg (mm) h / tg aittir. Kiriş en kesitinin optimum ve minimum yükseklikleri (6.1) ve (6.6) bağıntıları yardımıyla hesaplanır. En kesit yükseklik değeri bu iki değerin arasında ve optimum değere yakın olarak seçilecektir. Optimum yüksekliğe sahip bir kiriş kesitinde başlık alanlarının toplamı gövde alanına eşitliği şartı sağlanmış olur bu durumda iki başlık ağırlık merkezleri arasındaki mesafe (Kuvvet kolu h1) h1=J/S ≈ 0,85h şeklinde düşünülebilir. Bu kabul yapılarak[18]: 1,2Q hτ em 100 - 125 125 - 150 143 - 165 165 - 185 182 - 200 208 – 227 Not: h/tg oranının tablodaki küçük değerleri yüksek dayanımlı çelikten yapılan kirişlere 8 - 10 10 - 12 12 - 14 16 - 18 20 - 22 22 – 24 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0

tg =

(6.10)

Bağıntısı elde edilir. Bu bağıntı kirişin mesnete alt başlığın üzerinde oturduğu durumlarda geçerlidir. Kiriş mesnet üzerine mesnet levhası ile oturuyorsa (6.10) formülünde 1,2 yerine 1,5 alınır[20]. Ayrıca kiriş yüksekliği (1 ~ 2)m olduğunda kiriş gövde kalınlığı; 3h ⎞ ⎛ tg = ⎜7 + ⎟mm 1000 ⎠ ⎝ (6.11)

Ampirik formülü ile hesaplanabilir. Yüksekliği 2 m den fazla kirişlerde kiriş gövdesi kalınlığı:

55

1 ⎞ ⎛ 1 tg = ⎜ ~ ⎟h ⎝ 200 250 ⎠

(6.12)

Formülü kullanılarak hesap edilebilir. Kirişin gövde kalınlığı yerel burkulma şartlarına uygun olmalıdır[18].

hg tg

≤ 5,5

E

σ em

(6.13)

Kiriş gövde kalınlığı (6.10) bağıntısı ile hesaplandığında önceden kiriş yüksekliği hesabı için kullanılan gövde kalınlık değeri ile arasındaki fark ±2 mm den daha fazla ise tg nin yeni değeri optimum yükseklik bağıntısında yerine konarak hesap evreleri tekrar edilir. Daha pratik bir yaklaşımla kiriş gövde kalınlığı tayini sıklıkla başlık levha kalınlığına bağlı olarak belirlenmektedir. Kiriş başlık kalınlığı 16≤tb≤30mm koşuluna uygun olarak seçilir. Başlangıç hesaplarında tb 16 mm olarak şeçilir. Ancak hesaplamalar sonucunda dayanım ve burkulma şartları sağlanmaz ise tb değeri 30 mm ‘ye kadar arttırılabilir. Bu yöntem onucunda başlık kalınlığı belirlendikten sonra; hg=h-2tb (6.14)

bağıntısı ile gövde yüksekliği hesaplanır. Ayrıca başlık kalınlığı ile gövde kalınlığı arasında tb≤( 2 ~ 3 ) tg şartı da sağlanmalıdır. Kiriş kesit boyutlarının tayininde kiriş yüksekliği, başlık ve gövde kalınlıkları belirlendikten sonra sıra başlık genişliğinin tayin edilmesine gelinir.profil en kesit atalet momenti başlık ve gövde alanlarının kesit tarafsız eksenine göre ayrı ayrı hesaplanan atalet momentlerinin toplamına eşit olacaktır: J = Jt = J g + Jb (6.15)

Bu bağıntıda: Jg: Kiriş gövdesinin atalet momenti olup;

56

Jg =

2 t g hg

12

(6.16)

Bağıntısı yardımıyla hesaplanılabilir. Jt: En kesitin istenilen atalet momenti olup;

J t = Wt

h 2

(6.17)

Bağıntısı yardımıyla bulunur. Jb : başlık levhasının atalet momenti olup; Ab (h − t b ) 2
2

Jb =

(6.18)

Şeklinde hesaplanır. (6.15) bağıntısında Jb yerine (6.18) bağıntısı yerleştirilirse başlık levhası kesit alanı gerekli sadeleştirmeler yapıldıktan sonra[18]: 2J b

Ab =

(h − t b )2

(6.19)

Olarak bulunur. Başlık genişliğinin bulunurken aşağıdaki beş şarta uygun olmasına dikkat edilmelidir[18]: ⎛1 1⎞ 1- bb = ⎜ ~ ⎟h ⎝ 2 5⎠ 2- bb ≤ 180mm 3- bb ≥ 41 10
≤ 0,5
E

(6.20) (6.21) (6.22) (6.23) (6.24)

bb − t g
2t b

σa

5- bb ≥ 30t b

Ayrıca 1 cm lik kiriş kesiti için geçerli olan kayma kuvveti değeri kiriş uzunluğu boyunca etkili olacağından kaynak dikişi uzunluğu kiriş uzunluğu ile aynı olacaktır.57 Bütün bu hesaplardan sonra elde edilen kesit geometrik verileri Lama standartları ile karşılaştırılıp kesit hesap değerlerine en yakın ve büyük olan değerler seçilir. Şekil 3. Kirişin eğilme etkisinde iken başlık ve gövden birbirinden ayrı çalışmaması için yapılacak olan birleşimin levhaların kaymasını önleyecek şekilde olması lazımdır.25) Q: Kiriş en kesitinde oluşan kesme kuvveti Sb: Kiriş en kesit başlığı alanının en kesit tarafsız eksenine göre statik momenti J: Profil en kesit atalet momentidir. T Q RA Şekil 6. Kirişin bu en kesit ölçülerine bağlı olarak gerilme analizi yapılır ancak kiriş yüksekliği seçiminde hmin değerinden büyük olması sağlandığı için sehim kontrolü yapılmaz. .1 de görülen etken iç kuvvetler göz önüne alınarak kirişin yatay doğrultuda 1 cm lik kısmında oluşan kayma gerilmesi aşağıdaki bağıntı ile hesaplanılabilir: T= QS b J (6. Yani gövde ile başlık arasına yapılacak olan kaynak kayme gerilmesini karşılamalıdır.2 .Kiriş Başlığının Gövdesine Göre Kayması ve Etken İç Kuvetler. Kaynak kalınlığı kayma kuvvetine uygun olarak belirlenir.

Bu soruna sebebiyet vermemek amacıyla kirişi oluşturan elemanların farklı düzlemlerde birleştirilmesi uygun olacaktır. Fakat dikkat edilmesi gereken en önemli husus farklı elemanların aynı düzlemde birleştirilmemesidir.Kirişin hesap sonucu ortaya çıkacak olan ölçülerinin günümüz nakliye koşullarında taşınabilir ölçüleri aştığında lüzumlu hale gelmektedir. kiriş açıklığının orta noktasında minimum değerine ulaşacaktır.4. 6. Bu özel durumlar: 1. Yapma Kirişlerin Ekleri Yapma kirişler üretim aşamaları ve koşulları açısından özel bir konumda bulunmalarından dolayı bazı hallerde birleştirilmeleri gerekebilir.Yapma kirişin açıklık uzunluğu için gerekli malzeme uzunluğunun bulunmadığı hallerde veya istenilen uzunluğun profil standart uzunluğunu aştığı hallerde. Bu gibi durumlarda fabrika veya atölyelerde üretim iki veya daha fazla parçadan oluşacak şekilde yapılmasının ardından şantiye koşullarında belirli şartlara uyulması kaydıyla bu parçalar birleştirilirler. 2. .58 Kayma kuvveti değeri kiriş açıklığının mesnet noktalarında maksimum. Ayrıca eleman birleşim yerleri kiriş açıklığı boyunca kesit tesirlerinin maksimum değere ulaştığı belirlenen noktalardan mümkün olduğunca uzak tutulmalıdır. Aksi takdirde kiriş boyunca en zayıf kesit aynı kesitte birleştirilen elemanların oluşturacağı kesit olur ki bu kesitin dayanımı ve taşıma gücü diğer kesitlerden daha az olacaktır.

6.6.Yapma Kirişlerin Ekleri. Döşeme kirişi alt başlığı ise kat kirişi . Projedeki değişikliklere bağlı olarak kirişlerin mesnetleri hareketli mafsallı. Döşeme kirişinin üst başlığı kat kirişi üst başlığına küt kaynağı ile birleştirilir.59 Şekil 6. hareketsiz mafsallı ve rijit olarak ayrılabilir. Kirişlerin Birbirleriyle Birleştirilmeleri Kat kirişleri ve döşeme kirişleri birleştirilirken dikkat edilecek hususların başında kat ve döşeme kiriş üst başlıklarının aynı seviyede olması gelir. 6.5. projede yapılan hesaplamalara uygun olarak belirlenmelidir.3. Yapma Kirişlerin Mesnet Birleşimleri Yapma kirişlerin mesnet bağlantıları ve birleşimleri.

Özellikle eğilme momenti diyagramının değişimine göre kesit boyutlarının değiştirilmesi ekonomik kiriş tasarımında etkin rol oynar. Profil en kesit eni uzunluğu üzere[18]: 4 x(l − x ) b l2 bx = (6. Alt başlık bu detaylara yan kaynağı ile birleştirilir.7. Uniform yayılı yük ile yüklenmiş olan kirişin tasarımında yüksekliğin sabit olduğu kabulü yapılır. Bu nedenle bu gibi durumlarda değişen en kesitli kiriş tasarımı tercih edilir[20]. Kiriş En Kesitinin Uzunluğu Üzere Değiştirilmesi Kiriş en kesiti değişen kesit tesirlerine göre açıklıkta belirli noktalarda değiştirilebilir.60 gövdesinde birleşim için oluşturulan platformlara oturtulur. Bu sebeple değişken kesitli kiriş tasarımı pratik olarak 12 m açıklığı bulmayan kirişlerde uygulanmaz 12 m ve daha fazla açıklığa sahip kirişlerde kiriş uzunluğunun fazlalığı nedeniyle sabit en kesit geometrili yapma kiriş tasarımı imalat koşullarını fazlaca zorlar.26) . 6. İki kiriş gövdesi birbirlerine köşe kaynağı ile birleştirilir. Bu birleşimde amaç döşeme kirişindeki mesnet reaksiyonlarını güvenli şekilde kat kirişine aktarmaktır. Fakat uzunluğu üzerine değişken kesitli kirş tasarımında malzemeden kazanılan ekonomi kesit değişiminin getirdiği işçilik masrafı nedeniyle tam bir kazanç sağlayamayabilir. Ancak kiriş kesit eni değiştirilerek istenilen mukavemet momenti değişikliği sağlanabilir. Yardımcı kiriş ise kat kirişi ile birleştirilir. En kesit mukavemet momentinin değiştirilmesi en kesit boyutlarının her birinin değiştirilmesi ile sağlanabilir. Kiriş en kesit yüksekliğinin değiştirilmesi mukavemet moment değerini değiştirir. Uzun açıklıklı kiriş-döşeme sistemlerinde döşeme kirişi yardımcı kiriş üzerine oturtulur. Diğer bir değişle kirişin uzunluğu doğrultusunda en kesit mukavemet momentinin değişme karakteri eğilme momenti değişim karakterine uygun olduğunda kiriş ağırlığı minimum olacaktır.

28) Bağıntısı yardımı ile b=cons t olduğunda ise[18]: 3 Qmax 2 bτ em hmin = (6.27) Şeklinde değişir. eni sabit yüksekliği ise değişen kirişlerde ise %33 kadar azalır[21] Yapı türüne bağlı olarak bu iki yaklaşımdan herhangi biri tercih edilebilir. Bu durumda kiriş yüksekliği ve başlık kalınlığı sabit kalır. Kiriş mesnetindeki minimum en kesit ölçüleri ise kesme kuvvetinin maksimum değerine göre h=cons t olduğunda[18].29) Bağıntısı ile hesaplanır. Burada h ve b kirişin ortasındaki en kesit yüksekliği ve enidir. . Kiriş uzunluğu üzere yüksekliği sabit eni ise değişen kirişlerin ağırlığı sabit en kesitli kirişlere oranla %50 .61 Bağıntısına uygun olarak değiştirilebilir. Kiriş en kesit eni değişmez kabul olunduğu durumlarda ise en kesit yüksekliği: 2h x(l − x ) l hx = (6. Kiriş en kesitinin değiştirilmesi başlığın kalınlığını yada enini değiştirmekle de gerçekleştirilebilir. Kiriş en kesitinin onun yüksekliğini azaltmakla uzunluğu üzere değiştirilmesi sanayi ve sosyal yapılarda çok zordur ve binanın iç dizaynı ve döşeme teşkilinde oluşan engeller nedeniyle bu türlü yapıların tasarımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Teknik bakımdan uygulanması en uygun olanı kiriş başlığı enini azaltmakla en kesitin değiştirilmesidir. 3 Qmax 2 hτ em bmin = (6.

Bu yöntemde başlığı oluşturan lamalar birbirlerine ve gövde lamasına yüksek mukavemetli bulonlar ile birleştirilir.15l = 0. Başlık kalınlığının azaltılması için kullanılan yaygın yöntemlerden biri. Açıklığı 30 m ‘ye kadar olan kirişlerin tasarımında her yarım açıklıkta bir yerde (toplamda iki yerde) en kesitin değiştirilmesi ekonomik olarak faydalı bir yöntemdir.15l mesafesinde ise M 0. Burada tb: kiriş açıklığında eğilme momentinin maksimum değerine göre seçilen en kesit başlık kalınlığıdır.25l mesafesinde değiştirilmesi uygundur. elektrik enerjisi ve işçiliği arttırır ve bu türlü kiriş tasarımı ekonomik olmaktan çıkar[20]. . Uniform yayılı yük etkisinde bulunan kirişlerin en kesitlerinin her iki mesnetten 0.30) Bağıntısı yardımıyla hesaplanır. Kiriş en kesitinin değişen kısmında başlık alanı (6.62 Başlık kalınlığını değiştirilmesi genellikle köprüler. Bu türlü kirişler açıklığı doğrultusunda en kesitinin 4 yerde değiştirilmesi çelik kullanımını %3~4 azaltmasına rağmen birleşimlere kullanılan elektrot. Kiriş başlık kalınlığı değişmez olarak kabul edilirse en kesitin değiştiği kısımda kiriş başlık eni[18]: ' Ab tb bb' = (6. iskele ana kirişleri ve çatı kirişlerinin tasarımında kullanılır. 0.75M max .25l mesafede moment değeri. 25l = 0. Belirlenen mukavemet momenti yardımıyla en kesitin değişen başlık eni ve başlık kalınlığı belirlenir. başlığı oluşturan farklı uzunluklardaki aynı ene sahip lamaların sayısını kiriş mesnetlerine doğru azaltmakla sağlandığı yöntemdir. Kiriş uzunluğunun mesnetten 0. Burada M max ql 2 = şeklinde hesaplanabilir.5M max olur.15l ve 0.19) bağıntısı ile hesaplanır. M 0. 8 Kirişin belirli noktalarında moment değeri belirlendikten sonra bu moment değerine uygun mukavemet momenti belirlenir.

31) .63 Şekil 6.4: Kiriş Yüksekliği ve Başlık Kalınlığına Değişmesiyle Uzunluğu Üzerine En Kesitin Değiştirilmesinin teşkili Kiriş başlığı eninin değişmez olarak kabul edildiği durumlarda[18]: Ab' bb ' tb = (6.

en kesitin maksimum momentine göre seçilen kısmında başlık kalınlığı tb olan lamadan. en kesitin küçülen kısmında ise başlık kalınlığı tb1 olan lamadan teşkil olunur.32) Şekil 6. kiriş gövde kalınlığı kiriş uzunluğu üzere değişmez olarak kabul edilir. bb' ≥ b 10 2 (6. En kesit başlığının kalınlığının değişmesi iki şekilde gerçekleştirilebilir.5. Bu durumda birleşim kaynaklı olarak tasarlanır. Kiriş açıklığı üzerine yüksekliğini değiştirmekle de tasarlanabilir. bb' ≥ b h . Bu durumda kiriş en kesit başlık eni ve kalınlığı. En kesitin değiştiği noktada kiriş en kesitinin talep olunan mukavemet momenti: .64 Kiriş başlık kalınlığı yukarıdaki bağıntı ile hesaplanır. çekmeye çalışan başlık kesitinde ise eğimli küt kaynağı dikişi uygulanabilir. Basınca çalışan başlık kesitinde düz küt kaynağı dikişi.Kiriş Aşlık Enini Değiştirmekle Açıklığı Üzerinde En Kesit Değiştirilmesinin Teşkili Burada bb: kiriş uzunluğunda eğilme momentinin maksimum değerine uygun seçilen en kesit başlığı enidir. bb' ≥ 180mm . Kiriş en kesiti başlık eni değişken olduğu durumlarda başlık levhası eni aşağıdaki şartları sağlamalıdır[18]. Burada bb: kiriş açıklığında eğilme momentinin maksimum değerine bağlı olarak hesap edilen en kesit başlık enidir.

tg ve tb kiriş uzunluğunda eğilme momentinin maksimum değerine göre seçilen en kesitin gövde ve başlığının kalınlığıdır ve kiriş açıklığı boyunca sabit kalır. ' t g hg J = ' g 12 (6.33) Talep olunan atalet momenti ise. . Burada.35) Gibi hesaplanabilir. J t' = Wt ' h' 2 (6.34) Bağıntısı ile hesaplanabilir.36) Şeklinde hesaplanabilir. hg = h ' − 2t b olur. Ayrıca kiriş uzunluğunun en kesitin değişen kısmında atalet momenti geometrik ölçülerine bağlı olarak.34) formülü iki bilinmeyenli ( J t' ve h ' ) bir denklemdir. (6. ' J g : kiriş uzunluğunun en kesitin değişen kısmında gövde en kesit alanının atalet momenti olup. ' ' j' = J g + Jb (6. Burada J b' : kiriş uzunluğunun maksimum eğilme momentine göre seçilen en kesit başlık alanının kiriş en kesiti tarafsız eksenine göre atalet momenti olup[1].37) ' Bağıntısı yardımıyla hesap edilir.65 Wt = ' M' σ em (6. Ab (h ' − t b ) 2 2 ' Jb = (6.

38) Denkleminin kökü olarak hesaplanır. (6. . kiriş açıklığında en kesitin değiştiği kısımda yüksekliği ( h ' ) belli bir tahminde[18].66 Toplam atalet momenti bağıntısında (6. Bu durumda kirişin en kesitinin değişen kısmının tümünde kiriş gövdesinin yerel burkulma kontrolü yapılmaz. (h ' ) 3 t g − 6Wt ' h ' + 6 Ab h 2 = 0 (6. Birden fazla kök olduğu hallerde konstrüktif şartları en iyi şekilde sağlayan kök kiriş yüksekliği olarak kabul edilecektir.35) gövde ve başlık atalet momentleri yerlerine yazılır ve gerekli sadeleştirmeler yapılırsa.38) denkleminin pozitif gerçek kökü kiriş yüksekliği olarak alınacaktır.

Kaynak dikişlerinin hesaplanması ve gerilme kontrolü TS 3357’ye bağlı yapılacak. kat kirişleri ise yapma kiriş. Yapma Kiriş Olarak Örneğin Boyutlandırılması Farklı şekilde tasarlanan kirişlerin ekonomik olarak karşılaştırılabilmesi için aynı kullanım şartlarına uygun kirişin farklı şekillerde teşkili aşağıda verilmektedir. uzunluğu üzere değişen kesitli kiriş ve petek kiriş olarak 3 şekilde teşkil edilecek. uzunluğu üzere en kesiti değişen ve petek kiriş teşkillerine bağlı hesaplanması ve en kesitlerinin boyutlandırılması verilmektedir. erken hareketli yük P=25 kN/m2 dir.5 kN / cm 2 olarak seçilir[22]. Kullanılan kaynak dikişlerinin fiziksel yöntemlerle kalite kontrolü yapılacak. Açıklığı 14 m I en kesit şekline sahip bir sanayi binası kat kiriş üst başlığı üzere 100 cm aralıklarla yerleştirilen döşeme kirişlerinden aktarılan yükler etkisindedir. Döşemeden aktarılan ölü yük g=0.7. Burada açıklığı 14 m olan yapma.1. Kat ve döşeme kirişlerinin en kesitleri TS 4561’e bağlı olarak boyutlandırılacak. Çelik cinsi Fe-37.58σ a = 0. Küt kaynağı dikişinde krater oluşumunu öneyen teknik tedbirler uygulanacak.58 ⋅ 23.63 kN / cm 2 hesaplanacak. Buna uygun kayma emniyet gerilmesi değeri τ enI = 0. Döşeme kiriş düzenlenmesi teşkili Şekil 7. BÖLÜM BİR ÖRNEK ÜZERİNDE FARKLI KİRİŞ TİPLERİNİN İRDELENMESİ 7.785 kN/m2. gibi . Döşeme kirişleri profil.5 = 13.1’de verilmektedir. TS 648’e bağlı Fe-37 çeliğinin σ a = 23.

777 × 100 = = 607 cm 3 cσ a 1. a-a ekseni üzerinde döşeme kirişinin en kesitinin boyutlandırılması: Öncelikle döşemeden döşeme kirişine aktarılan yükü hesap edelim: q = ( g + p ) l d = (0.5 .8345 × 5.1.8345 × 5.8345 kN / m Etken eğilme momenti M max = q h l 2 43.785 × 1.7 = 43.Döşeme Kirişi Düzenlenmesi.777 kN / m 8 8 Etken kesme kuvveti Qmax q h l 43.785 + 25) 1.7 = 25.35 kN 2 2 Momentin maksimum değerine bağlı olarak döşeme kirişinin mukavemet momenti: Wl = M max 159.785 kN / m q h = q × 1. 1.0 = 25.68 A A a/4 a/2 a/4 B B a/4 a/2 a/4 a C 500 mm C 13 x 1000 mm 14000 mm 500 mm a = 10800 mm Şekil 7.12 × 23.4 = = = 118.4 2 = = 159.

(q + 0.12 olarak kabul ederiz. Jx=9800 cm4 . 2. W1=607 cm3 değerine bağlı olarak profil tablosundan profil numarasını I300 olarak seçeriz. c=1. Bu profilin en kesit geometrik karakteristiklerini Wx=653 cm3 . R ve Rh : döşeme kirişinin normal ve hesaplama yükleri etkisinden reaksiyon kuvvetleri. b=125 mm .785 × 540 3 1 f = = = 0.777 × 100 = = 21. c: çubuk en kesitinin plastik şekil değiştirmelerini göz önünde alan katsayı olup. B-B ekseni doğrultusunda kat kirişinin en kesitinin boyutlandırılması: Döşeme kirişinden kat kirişine aktarılan tekil yük P=2R ve Ph=2Rh bağlantıları ile hesaplanacak.06 × 10 × 9800 250 Gerilme dayanımının ve sehim kontrolleri şartlarına uygunluk gösterdiği için döşeme kirişinin 1300 profilinden yapılması uygun olacaktır. Burada. h=300 mm olarak seçeriz.00262 < = 0.785 + 0.5 kN / cm 2 1.004 4 l 384 EJ 100 × 384 × 2.69 Burada.12 × 653 cWx Çubuğun sehim kontrolü 5ql 3 5 × 25.166 kN 2 P=2 .542)l = (25. 2: her kat kirişi üzerinde iki taraflı olarak 2 döşeme kirişinin oturduğunu göstermektedir.542) 5. Seçilen I300 profili için gerilme kontrolü yapalım: Wl = M max 159.4 = 142.85 < 23.

0.682 kN 2 Burada.7 : TS 4561’e bağlı EY birleşiminde yük katsayısı değeridir [23] .785 + 0.14 = 246.542) 1.516 kN / m 14 1.02 × 142.02∑ P h l = . Kat kirişinin statik hesaplaması ve sehim kontrolünü sadeleştirmesi için tekil yükleri belli bir tahminle referans uniform yayılı yüke çeviririz.02∑ P l q ref = h q ref = = 1.542 kN : döşeme kirişinin (1300) 1m’sinin ağırlığıdır.166. 1. Kat kirişinin hesaplanma şeması şekil 7.7l = (25.682.4 = 241. 1.70 Ph = 2 q + 0.02 × 241.14 = 145.7 × 5.01 kN / m 14 1.2’de verilmektedir.542)1.

Kat Kirişi Hesap Aşamaları ve Kesit Tesirleri Diyagramları.2.02 kat kirişinin ağırlığını göz önüne alan katsayıdır. Çok sayılı tasarım tecrübesi sonuçlarının istatistik analizine bağlı olarak kat kirişinin ağırlığı tahminle ona etken yükün %(1~2) sine eşit olduğu görülmektedir.71 Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 (mm) 4 4 500 1600 1 1 1400 2 2 3500 0 0 qref 14000 mm M Diyagramı Mx4 Mx1 Mx2 Mmax Qmax Qx3 Qx2 Qx1 Q Diyagramı Qmax Şekil 7.642 kN / m 8 .2.516 × 14 2 = = 6039. Şekil 7.’de gösterilen hesaplama şemasına bağlı olarak kiriş en kesitine etken en büyük eğilme momenti ve kesme kuvveti değerlerini hesaplayalım h q ref l 2 M max = 8 246. Burada 1.

642 × 100 = = 22946. (6. .12 alarak hesaplayalım. M max 6039.516 × 14 = 1725.612 kN 2 Kat kirişinin en kesitini plastik şekil değiştirmelerin gelişmesini göz önüne alarak TS 4561’e bağlı olarak boyutlandıralım.Yapma Kiriş En Kesit Geometrisi.3.72 Qmax = h q ref l 2 = 246.12 × 23.3 ‘de gösterilen geometrik boyutlarının hesabını yapalım.5 Wl = Kiriş en kesitinin Şekil 7. Önce kiriş en kesitinin talep olunan mukavemet momentini c=1.97 cm 3 cσ a 1. Kirişin en kesit yüksekliği için öncelikle bir tahminde bulunmalıyız.7) bağıntısını kullanarak bir tahmin yapmak gerekirse: 1⎞ ⎛1 1⎞ ⎛1 h = ⎜ ~ ⎟l = ⎜ ~ ⎟14000mm = 1400mm ⎝ 10 12 ⎠ ⎝ 10 12 ⎠ y tb tg X X hg h tb y bb Şekil 7.

7 E f 24. Kiriş en kesiti başlık ve gövdesinin geometrik ölçülerini hesaplayalım.400 = = 87.68cm 24 1.13).t g = 3h ⎞ ⎛ 3 x166 ⎞ ⎛ 2.23.1 Minimum en kesit yüksekliği (6.5 x1725.1.968 = 1.11).73 Bu ilk tahminle elde ettiğimiz kesit yüksekliğini kullanarak Tablo 6. hmin ‹ h ≤ hopt bağıntısından faydalanarak kiriş yüksekliği h=1660 mm olarak seçilir. Kirişin optimal yüksekliği (6.12.1) bağıntısını kullanarak.612 = = 11.25 = 1610mm Kiriş en kesit gövdesi kalınlığı olarak aşağıdaki üç şarta bağlı hesaplama yapılıp değerlerin en büyüğü alınacaktır.(6. (6.63 1.4mm hτ em 166 x13.(6.5 = 166.t g = ⎜ 7 + ⎟ = 7.06.6) bağıntısını kullanarak 5 clσ a 1 5.1 ‘den tg =11 mm olarak seçilir.2. 1.7 hmin = Şeklinde hesaplanır.10 4.5Qmax 1.1.1cm tg 1.1400. hopt = K Wt 22946.5mm ⎟ = ⎜7 + 1000 ⎠ ⎝ 1000 ⎠ ⎝ .5. En kesit başlığı kalınlığı 16≤tb≤30 mm olarak alınacak tb=25 mm olarak kabul ederiz En kesit gövdesi yüksekliği: hg = h − 2t b = 1660 − 2.10).

t g = hg 5.22).21).34 − 417328.5) 2 = 111.1 = 1487270.1cm 4 12 J t = Wt 166 h = 22946.2 x1613 = 417328. 9. 7.(6. (6.24 Ab = (h − t b ) 2 = (166 − 2.5 tb bb = Başlık levhasının eni aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır.06 x10 4 5.9 tg= 12 mm t b = 2t g = 2 x12 = 24mm ≤ 25 mm uygundur. Atalet momentleri toplamı formülünden (6. Jt = J g + Jb Jg = 3 t g xhg 12 = 1.24cm 4 Başlık lamasının alanı (6.15). 2 jb 2 x1487270.20).27cm 2 Başlık lamasının enini ise: Ab 111.968 x = 1904598.24) .5cm ⇒ 45cm 2.19) bağıntısı yardımıyla.27 = = 44.5 .34cm 4 2 2 jb = J t − J g = 1904598.23).9 σa tg≥11.(6.4 .5 = 9.(6. (6.5 E = 1610 2.74 3.5 23.

bb = 450〉180mm 3.5 σa + t g ⇒ bb ≤ 2 x 2.042 x14 = 0. V = Vb + V g = [2 x(0.75 ⎛1 1⎞ ⎛1 1⎞ 1. y tb=25 mm tg=12 mm X X hg=1610 mm h = 1660 mm tb=25 mm y bb = 450 mm Şekil 7.Yapma Kiriş En Kesit Hesap Değerleri.042m 3 Profilin toplam hacmi: Vt = 0. tb=25 mm.bb ≥ 30t b ⇒ bb ≥ 30 x 25 = 750mm Hesaplanan en kesit boyutları: h = 1160 mm .0225 + 0.4.bb 〉 h 1660 = = 166mm 10 10 E 4. hg=1610 mm.025 x0.5 2.2 ⇒ bb ≤ 75.bb ≤ 2t b x0.5 5.61x0.225 23.588m 3 = 588000cm 3 Profilin toplam ağırlığı: Gt = 588000 x8 x10 −3 = 4704kg .bb = ⎜ ~ ⎟h = ⎜ ~ ⎟1660 = (830 ~ 332)mm ⎝ 2 5⎠ ⎝ 2 5⎠ 2. Yapma kirişim 1 m sine ne kadar malzeme kullanılacağını hesaplayalım.012]x1 = 0.01932 = 0.06 x10 4 + 1. tg=12 mm olarak belirlenmiştir. bb=450 mm.5 x0.45)]x1 + [1.

2 ⎠ ⎝ g ⎠ Mmax= 5674.194 ⎟ = 567452.2〈λ 〈 6 ⎟ şartları sağlandığında gövdesinin stabilitesine bağlı olarak g ⎟ ⎜ Ag ⎠ ⎝ aşağıdaki formül ile yapılabilir[18]. En kesitin değiştirildiği noktalarda kiriş malzemesinin elastik çalışma sınırında kalacağı kabul edilecek.53 − 2.642〈σ a h02 t g ⎜ b + α ⎟ = 23.5 ⎞ M max = 6039. en kesit başlığının ise ancak kalınlığını sabit tutmakla enini değiştiririz. Uniform yayılı yük etkisinde bulunan kirişin açıklığı boyunca 0.5 x10 −3 (4.5 x10 −3 ⎛ λ g − 2. . Öncelikle eğilme momentinin keskin değiştiği noktalarda en kesit boyutlarının değişmesini gerçekleştirelim.2⎜ + 0.24 − 8. σ = σ max olduğunda yük taşımasının kontrolü kiriş − ⎞ ⎛ Ab ⎜ 〉 0.2 2.15l ve 0.5 x1612 x1.2.194 ⎟ ⎜ ⎝ ⎠ ⎛A ⎞ ⎛ 112.06 x10 4 − 2 α = 0. Uzunluğu Üzere En Kesiti Değiştirilen Kirişin Teşkili Yukarıda hesaplanan yapma kirişin aynı koşullarda uzunluğu üzere en kesiti değiştirilen kiriş olması durumunda oluşacak ekonominin incelemesini yapalım.5 = 4. τ = 0 .25.25l noktalarında kiriş en kesitini değiştirmek ekonomik kiriş tasarımı için pratikte uygulanan bir yöntemdir. Bu durumda kiriş en kesiti gövdesi yüksekliği ve kalınlığını.24 − 8.76 Kirişin plastik deformasyonlarının gelişmesinin gerçekleştiği kesitinde x = l = 7m ‘ye 2 uygun M=Mmax .3. Q=0.2) 2 = 0. Her iki açıklıkta 2 olmak üzere kiriş uzunluğunun 4 yerinde en kesiti değiştiririz.52 kNm 7.2 ⎞ = 0.36kNcm ⎜A ⎟ ⎝ 193.53 1. λg = − hg tg σa E = 161 23.

2 − 2.32) bağıntıları şartlarına uymalıdır: h 1660 = = 166mm 10 10 bb1 f bb1 = 360 f 180mm bbq f bb 450 = = 225mm 2 2 1-1 kesitinin geometrik karakteristiklerini hesaplayalım: .5 J g = 417328.47cm 2 1-1 kesitinde başlık levhası eni: Ab1 88.2): Bu kesite eğilme momenti değeri: M 1x = 0.642 = 4529.25 Ab1 = (h − t b ) 2 = (173.5 t b1 b1 = Başlık levhası geometrik ölçüleri (6.47 = = 35. 2.73kNm 1-1 kesitinde kesitin boyutlandırılması: Wt1 = M 1x σa = 4529.75M max = 0.35cm 4 2 2 1-1 kesitinde başlık atalet momenti: J b1 = J 1t − J g = 1599862.1 = 1182534.77 Kiriş mesnetinden 0. J t1 = Wt1 h 166 = 19275.35 − 417328.45 = 1599862.75 x6039.25l uzaklığında 1-1 kesitinde (Şekil 7.25cm 4 1-1 en kesitinde başlık en kesit alanı: 2 J b1 2 x1182534.6) 2 = 88.73 x100 = 19275.38cm.45cm 3 23.1cm 4 .

1cm 4 .5 − 23.1 = = 19081.9cm 4 2 2 2-2 kesitinde başlık atalet momenti: J b 2 = J 2t − J g = 1066574.3 = 1066574. 2-2 Kesitinde M 2 x = 0.73 x100 = = 23.9 − 417328.78 bb1=36 cm olarak seçelim 1-1 kesitinin geometrik karakteristiklerini hesaplayalım: 2 J x1 = J g + J b1 ⎛ 161 ⎞ 4 = 417328.821x100 = 12850.3cm 3 23.5 x6039.5M max = 0.5 x36⎜ ⎟ = 1583773.6cm 3 h 166 1-1 Kesitinde Gerilme Kontrolü Yaparsak: M 1x 4529.1 = 649246.6 σ= 23.74 %100 = %1 p %5 23.821kNm Talep olunan mukavemet momenti: Wt 2 = M 2x σa = 3019.74kN / cm 2 f 23.5 J g = 417328.5kN / cm 2 W x1 19081.8cm 4 .642 = 3019.1 + 2 x 2.1cm ⎝ 2 ⎠ W x1 = 2 J x1 2 x1583773.5 Şartı sağlanmış olduğu için 1-1 kesiti dayanım şartını temin etmektedir denir. J t 2 = Wt 2 h 166 = 12850.

1 + 2 x 2.98 %100 = %11 p %5 23.1cm 3 h 166 2-2 Kesitinde Gerilme Kontrolü Yaparsak: M 2 x 3019.1 σ= 23.57cm 2 2-2 kesitinde başlık levhası eni: Ab 2 48.43cm. .5kN / cm 2 Wx 2 14397.5 x 24⎜ ⎟ = 1194958.5 − 20.1cm 2 ⎠ ⎝ 2 J x 2 2 x1194958.821x100 = = 20.1 = = 14397.8 Ab 2 = (h − t b ) 2 = (166 − 2.98kN / cm 2 p 23.79 2-2 en kesitinde başlık en kesit alanı: 2 J b2 2 x649246. Başlık enini biraz azaltmamız gerekmektedir.5) 2 = 48.57 = = 19.5 b2 = Başlık levhası geometrik ölçüleri (6. ⇒ b1 = 24mm tb2 2.5 şartı sağlanmamaktadır.32) bağıntıları şartlarına uymalıdır: bb 360 = = 180mm 2 2 bb 2 f bb2=240 mm olsun 2-2 kesitinin geometrik karakteristiklerini hesaplayalım: 2 J x2 = J g + J b2 Wx 2 = ⎛ 161 ⎞ 4 = 417328.

j5 x = J 2 x = 1065353.53 %100 = %0.1 = = 12835.5 − 23.2 x1065353. kayma.80 b2=200 mm olsun ⎛ 161 ⎞ 4 J x 2 = J g + J b 2 = 417328. yerel ve asal gerilme kontrolü yapalım Kiriş en kesitinin normal gerilmeye göre tehlikeli (1 noktasında) kontrolü kesiti boyutlandırırken yapılmıştı.58cm 3 h 166 2 Wx 2 = 2-2 Kesitinde Gerilme Kontrolü Yaparsak: M 2 x 3019. t g = 12mm S5x 2 h0 t g hg 161 1.612 x 4049.821x100 = = 23.1cm 4 .53kN / cm 2 p 23.5 x 20⎜ ⎟ = 1065353.5 Kirişin uzunluğunun karakteristik kesitlerinin tehlikeli noktalarında normal. Kirişin bu kısmında yerel gerilme kontrolü: .1 J 5xt g Kirişin üst başlığı doğrultusunda göz önüne alınan döşeme kiriş gövdesine yerel gerilmeler oluşmaktadır.58 σ= 23.1cm ⎝ 2 ⎠ 2 J x 2 2 x1065353.2 x161 = bb 2 t b + = 20 x 2. 23.5 x + = 4049.15cm 3 2 8 2 8 τ4 = Qmax S 5 x 1725.1 + 2 x 2.5kN / cm 2 p 11kN / cm 2 1.01 p %5 şartı sağlanmaktadır. Kayma gerilmesine göre gerilme kontrolü (3-3 kesitinde 4 noktası) aşağıdaki gibi yapılabilir[18].15 = = 5.5kN / cm 2 Wx 2 12835.

15 x1400 x 2 x 2.15 x1400 x1.15l uzaklıkta olan kısmı için V0.25 − 0.346kN l y = bdk + 2t b = 100 + 2 x 25 = 150mm σy = 2 Rdk 2 x118. tgly : Rdk = 118.2 x161 = 123144cm 3 y tb=25 mm tg=12 mm X X hg=1610 mm h = 1660 mm tb=25 mm y bb2 = 200 Şekil 7.15) x1400 x 2 x 2.15l = 2 x 20 x0.2-2 En Kesit Boyutları.15) x1400 x1.5 + 2 x0.5 + 2 x(0.15l − 0.25 − 0. V0.2 x15 tgly Kiriş için toplam malzeme kullanımını hesaplayalım: Kiriş mesnedinden 0.81 σy = 2 Rdk p σ a bağıntısı ile yapılacak[18].2 x161 = 104496cm 3 .5. 25l = 2 x36 x(0.5kN / cm 2 1.15kN / cm 2 p σ a = 23.346 = = 13.

25) x1400 x1.75 − 0.25) x1400 x 2. V0.6.75 − 0.0-0 En Kesiti Hesap Değerleri.2 x161 = 292740cm 3 y tb=25 mm tg=12 mm X X hg=1610 mm h = 1660 mm tb=25 mm y bb1 = 450 Şekil 7.75l = 2 x 45 x(0.82 y tb=25 mm tg=12 mm X X hg=1610 mm h = 1660 mm tb=25 mm y bb1 = 360 Şekil 7. 25l −0.1-1 En Kesiti Hesap Değerleri.7.5 + (0.04kg . Vt = 123144 + 104496 + 292740 = 520380cm 3 Kirişin toplam ağırlığı: Gt = 520380 x8 x10 −3 = 4163.

Önceki örneklerde uygulanan doğrultuda kiriş hesap şeması aşağıdaki gibi kabul edelim. Petek Kiriş Teşkili Yukarıda incelenen kat kirişinin boyutlandırılmasını bu kez petek kiriş olarak yapalım.3.Kiriş Moment ve Kesme Kuvveti Diyagramları. Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 (mm) 4 4 500 1600 1 1 1400 2 2 3500 0 0 qref 14000 mm M Diyagramı Mx4 Mx1 Mx2 Mmax Qmax Qx3 Qx2 Qx1 Q Diyagramı Qmax Şekil 7. Örnek kiriş için uygulanabilir profil numarasını profil tablolarından alacağımız değerler doğrultusunda deneme-yanılma yöntemini kullanarak yapalım: .8.83 7.

tg=18.968 = 1.6) bağıntılarında hmin ve hopt hesapları yaparak en uygun petek kiriş profilini belirleyelim.5 olmaktadır.1cm 1.68cm 24 f 1.1) ve (6. HE-B 800 için h=800 mm b=300 mm tg=17. 1000 mm ile 1335 mm arasında değişmektedir.75 tg hmin = 5 1 clσ a 5 1. HE-B 1000 profili için tg=19 olmaktadır.12 x 23. .5 x1400 x 400 = = 87.15 x = 128.15 = 131. HE-B 900.7 x 2. HE-B 900 profili için tg=18.968 = 1.5 mm tb=33 mm hopt = K Wt 22946.15 x = 126.968 = 1.06 x10 4 HE-B 800 profilinden elde edilecek ara levhasız petek kirişin yüksekliği Petek kiriş kesim şekline bağlı olarak. tg=19 mm için hopt: hopt = K Wt 22946. HE-B 1000 ve HE-A 1000 profillerinin gövde kalınlıklarını (6.69cm 1.9 tg HE-B1000 profilinden kesim şekline bağlı olarak elde edilebilecek ara levhasız petek kirişlerin yükseklikleri 1250 ile 1670 mm arasında değişmektedir.5 mm için hopt: hopt = K Wt 22946.85 tg HE-B900 profilinden kesim şekline bağlı olarak elde edilebilecek ara levhasız petek kirişlerin yükseklikleri 1125 ile 1500 mm arasında değişmektedir.4cm 1.7 E 24 1.84 Ek-1 deki profil tablolarından (HE-B) tablosundan HE-B 800 .

göz ortadaki gözdür.5 x 4 + 0.5 mm tb=31 mm) L = l = 14000 − 2 x50 = 13900mm olur. Ortadaki başlıkta: n 8 = =4 2 2 m= . Petek kiriş göz adedini belirlemek için (3.5 x8 + 2)990] = 20mm 2 2 ek = HE-A 1000 profili için gerekli irdelemeleri yapalım.25)990 = 6207.03 ⇒ 8 1.5h 1.5 x990 n= n tam sayı çıkmadığı için. 1 [l − (1.25)h = (20 − 0) + (1. . Bu durumda (3.5mm ( ) m=4.5 mm için hopt: hopt = K Wt 22946. (h=990 mm tg=16.5n + 2)h] = 1 [13900 − (1.9) bağıntısı kullanılacaktır: l − 2h 13900 − 2 x990 = = 8. ' x m = ek − ek + (1.93cm 1. HE-A 1000 profili için hesap yapalım. 4.85 HE-A 1000 profili için tg= olmaktadır.15 x = 117.968 = 1. tg=16.65 tg HE-A 1000 profilinden kesim şekline bağlı olarak elde edilebilecek ara levhasız petek kirişlerin yükseklikleri 1240 ile 1650 mm arasında değişmektedir.10) bağıntısına göre.5m + 0. gözdeki moment değerini hesaplayalım.

2075) = 5962.59kN 2 3h 3x0.79kN 4h1 4 x1.516 x6.04kN σ kay = N mG 183.65 ( tg ) 2 . Qm = 246.588 N mG = h1 = h − 2t b σ mB = N mB 3754.59 − 1.7525) = 1293.11) bağıntısından.516 x1) = 1036.10): x m = (20 − 0) + (1.516 x0. Gözde başlık üzerinde moment değeri M mB = 0 olur. M m 5962.11.25kN / cm 2 h FG 49.5 x 246. m.5qh) = (2 x1293.75qh = 0.55kN h1 1.04 = = = 2.516 x( H mG = 14 − 1.a).23kNm 2 2 Qm ≅ 0 olduğundan m. 2 2 m=1 mesnede en yakın gözde(3.04 183.5 x1 + 0.588 (3.75 x 246.2075(14 − 6.65 2 2 FB = F h − ( − v)t g formülü ile hesaplanır[1].5kN / cm 2 456 99 FB − ( − 16.23kNm = = 3754.48)1.99 = 183.64kN / cm 2 p σ em = 23.5 x1.11.99 (2Qm − 1.55kN = = 21.5mm (3.b) bağıntıları yardımıyla mesnede en yakın gözde kayma gerilmesi kontrolü aşağıdaki gibi yapılır: N mG = 0.86 Mm = 1 1 qx m ( L − x m ) = 246. gözde dikme üzerindeki normal kuvvet(3.25) x990 = 1752.

69kN / cm 2 h 99 FG tg 1.69 2 ) = 13.04 5600 868 Açıklık (m) 14 Etken Yük (kN/m) 246. HE-A 1000 profilinin H=1650 olmak koşulu ile Ek-1 deki profil tablosundan birim ağırlığı: 277.86kN / cm 2 p σ em 1 2 HE-A 1000 Profilinden elde ettiğimiz petek kiriş gerilme kontrollerini sağlamaktadır.65 2 2 σ h = (2. Tablo 7.Kiriş Seçimine Etkiyecek Ekonomik Faktörler Kiriş Konstrüktif Teşkili Yapma Kiriş Uzunluğu Üzere Değişen En Kesitli Kiriş Petek Kiriş 14 246. 7. 14 m lik petek kiriş için toplam ağırlık: 14 x 277.4.25 2 + 4 x12.516 3885 2020 14 246.79 1036. Kirişin Ekonomik Teşkilinin Seçilmesi Aynı yük etkisinde ve sade mesnetler üzerinde olan 14 m açıklığı kapatması düşünülen kirişin üç farklı tasarımına bağlı olarak hesaplama ve inceleme sonuçları aşağıdaki tabloda verilmektedir.79 = = = 12. Ayrıca seçilen yüksekliğin hmin değerinden fazla olması nedeniyle sehim kontrolü yapılmayacaktır.5 kg/m olmaktadır.25 + 2.516 4163.87 τ kay = H mG 1036.5 = 3885 kg olmaktadır.516 Kullanılan Çelik Miktarı (kg) 4704 a1 Kullanılan Kaynak Dikişi Uzunluğu (cm) a2 a3 5600 a4 - .1.

516 kN/m olan kirişin sabit en kesitli yapma kiriş olarak tasarlanması halinde 4704 kg çelik. Uzunluğu üzere değişken en kesitli kiriş olarak tasarlandığında ise 4163.’deki kaynak dikişi değerleri hesapla belirlenecek farklı kalınlıklarda (a1-a2a3-a4) kaynak dikişlerinin uzunlukları yaklaşık olarak şu şekilde belirlenmiştir: Yapma kiriş için kirişin alt ve üst başlıklarının her ikisinin de her iki taraftan köşe kaynağı ile kaynatıldığı düşünülürse. Petek kiriş modellenmesi halinde ise. Uzunluğu üzere en kesiti değişen kirişte ise yapma kirişte yapılan kaynağın aynı uzunlunda köşe kaynağı ve buna ek olarak kirişin en kesitinin değiştiği 4 noktada küt kaynağı yapıldığı düşünülerek.04 kg çelik.88 Tablo 7.1 de verilen değerlere göre açıklığı 14m etken yükü 246. 5600 cm kalınlığı a3 olan yan kaynak dikişi gerektirmektedir. l a 3 = 4 x1400cm = 5600cm olacaktır. 3885 kg çelik malzemesi ve yalnızca 2020 cm uzunluğunda küt kaynağı gerektirmektedir. 5600 cm kalınlığı a1 olan yan kaynak dikişi. Tablo 7.1. l a 2 = 2(2b1 + hg1 ) + 2(2b2 + hg 2 ) = 2(2 x36 + 161) + 2(2 x 20 + 161) = 868 Petek kirişte ise yalnızca iki gövde kısmının birleştirildiği dikme yerlerinde küt kaynağı yapılmaktadır. + 2ek = 8 + 2 x 20 = 2020cm 3 3 . 868 cm uzunluğunda kalınlığı a2 olan küt kaynak dikişi gerektirmektedir. e 495 l a 4 = n.

BÖLÜM PETEK KİRİŞLERİN BİLGİSAYARDA MODELLENMESİ 8. Bu bölümde modellenecek olan petek kirişin özellikleri Ek-1 de verilmiş olan tablolarda açıkça görülmektedir. Sap 2000 programında gövde ve başlık kısımlarının ayrı ayrı plak elaman (shell section) olarak modellenmesi gövde üzerinde boşluklar kenarındaki gerilme dağılımlarını görebilmemiz açısından önem taşımaktadır. Kullanılan Sap2000 programının çözümlemede sonlu elemanlar yöntemini kullanması nedeniyle gövde ve başlık plaklarında parçalara bölme işlemi elde edilecek bulguların gerçeğe yakınlığı açısından önem taşımaktadır[24]. Sap 2000 programının kabullerine göre modellenen her elemanın kendi içinde kesit tesirlerinin adlandırılabilmesi için lokal eksenler tanımlıdır. Modellenen kirişlerin gövdelerinde belirli noktalardaki sehim ve tesir değerlerinin öğrenilebilmesi için modellenen kirişlerin gövde ve başlık kısımları ayrı ayrı plak olarak tanımlanıp. Modelleme sonunda hesap çıktıları grafiksel olarak alınıp bu bölümde gösterilecektir. Modelleme Esasları Petek kirişlerin bu bölümde bilgisayarda modellenmesi amacıyla Sap2000 programı kullanılmıştır. plakların her biri her iki boyutta da uygun şekilde parçalara bölünmüştür[24].1. Bu lokal eksenler aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır[25]. .8.

) ‘de verilmektedir.1.)’de görüldüğü gibi yüklenecektir.5 mm tf = 16 mm h1 = 188 mm Şekil 8.90 3 2 1 Şekil 8.1.2. Örnek HE 220 B profili (Ek – 1) kesit boyutları (Şekil 8.)’de görülmektedir. 8. Peteklerin şekil ve boyutları (Şekil 8. h = 220 mm b = 220 mm tw = 9. Bu profilden elde edilecek petek kiriş modellenerek (Şekil 8.HE 220 B Profil En Kesit Özellikleri.Kabuk Eleman İçin Lokal Eksenler.2. .3.2.

4. Sap2000 de modellenen kirişlerin grafik görünümleri: .91 q = 4000 kg/m 14000 mm m(göz sayısı)= 39 Şekil 8. 60 mm 320 mm 200 mm 60 mm 240 mm 120 mm 240 mm Şekil 8.Petek Kiriş Teşkil Şekli.Petek Kiriş Göz Geometrisi.3.

6 ve Şekil 8. Modellemelerin üç boyutlu olarak oluşturulmasına rağmen analiz X-Z düzleminde düzlemsel olarak gerçekleştirilmiştir. . Modellemede gövde ve başlık kısımları kabuk elemanlar (shell sections) kullanılarak oluşturuldu.7 da görülmektedir.92 HE 220 B profilinden elde edilen altıgen boşluklu petek kiriş: Şekil 8.Petek Kiriş Modellemesinin Grafik Görünüşü. yalnızca gövde boşlukları farklı oluşturulmuştur. Profil gövdelerindeki kabuk elemanlar mümkün olduğu ölçüde parçalara bölünerek gerçeğe yakın sonuçlar alınmaya çalışılmıştır. Kiriş boyları ve yükseklikleri sabit tutulmuş. Kirişin uniform yayılı yük etkisinde yüklenmesi sonucu gövdesinde özellikle mesnede en yakın olan petek gözlerinin çevresinde ve momentin maksimum değerine ulaştığı kiriş ortasına en yakın petek gözünde gerilme dağılımlarının grafik olarak gösterimleri Şekil 8.5.

93 Şekil 8.6.Mesnede En Yakın Petek Gözündeki Gerilme Dağılımı (kN/m2 x103). .

94 Kiriş orta noktasına en yakın petek gözünde S12 gerilme dağılımı aşağıdaki gibi olmaktadır: Şekil 8. Petek kirişlerin gövdelerinde bulunan boşluklar nedeniyle kiriş üzerindeki yükleri gözler arasındaki “dikme” olarak tabir edilen dolu gövde kısımları karşılamaktadır. Mesnet bölgesine en yakın petek gözlerinde gerilme dağılımı en yüksek değerine ulaşmaktadır.8). . Mesnede en yakın gövde boşluğunun etrafında özellikle köşe noktalarına yakın bölgelerde 490.000 kN/m2 değerlerine ulaşan gerilmeler oluşmaktadır (Şekil 8. Bu örnekte gövde kısımlarındaki gerilmelerin dağılımlarına grafiksel olarak bakıldığında.7. Bu sonuç dört farklı petek modelli için de ortaktır. Analiz sonucunda elde edilen gerilme grafik dağılımı 3. özellikle kirişin mesnetlerden sonraki petek gözlerinin çevresinde maksimum gerilmelerin toplanmış olduğu görülmektedir. Bölüm ‘de anlatılan izostatik ve hiperstatik hesap yöntemlerinin çıkış noktasını oluşturan modellemeleri desteklemektedir.Kiriş Ortasına En Yakın Petek Gözündeki Gerilme Dağılımı (kN/m2 x 103).

.8. Dolu gövdenin oluşturulamadığı durumlarda petek boşluk kenarlarında yatay flanşlarla takviye oluşturmak gerekebilir. bölümde verilmiştir. Bu gibi sakıncalı noktalarda güvenliği arttırmak amacıyla genellikle mesnede en yakın petek gözleri dolu olarak teşkil edilebilir.Mesnede En Yakın Gözün Köşe Noktasındaki Gerilme Değeri. Takviyeler ile alakalı bilgi 4.95 Şekil 8.

Ülke gelişimine paralel olarak sanayi . petek kiriş boyutlandırmasının yapma kirişe oranla yaklaşık %22 daha az çelik malzemesi gerektirdiği tespit edilmiştir.Ülkemizde sanayinin gittikçe gelişmesi. 2. 4. Petek kirişlerin yapının oluşumuna sağladığı ekonomiksel katkı bu bağlamda değerlendirilmelidir. büyük kentlerin oluşumu ve sanayi merkezlerinin gittikçe artması. BÖLÜM SONUÇLAR VE ÖNERİLER Tez çalışmasında yapılan inceleme sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 1. 3. gelişme sürecini yaşadığı günümüzde daha da ehemmiyet kazanmaktadır. Bu durum Türkiye için.Sap2000 programı uygulanarak yapılan araştırmada petek kirşin üzerindeki en kritik ve tehlikeli noktaların göz boşlukları çevresinde olduğu ve bu boşluklardan mesnet bölgesine yakın olanlar ile momentin maksimum değerine ulaştığı kiriş açıklığının orta noktasına yakın olanların en kritik bölgelerde oldukları tespit edilmiştir.Farklı şekillerde tasarlanan aynı açıklık ve yük etkisinde bulunan sade kirişin en kesiti uzunluğu boyunca değişen kirişin ve petek kirişin boyutlandırması yapılmış. Bu durum bu türden yapılarda daha ekonomik ve daha sade teknik uygulanması mümkün yapı elemanların kullanımını gerektirmektedir.Gelişmiş ülkelerde büyük açıklıklı yapı inşaatının mühendislik olarak incelenmesi bu tip yapılarda petek kiriş uygulamasının ekonomik ve teknik olarak daha avantajlı olduğunu göstermektedir.9. büyük açıklık ve yükseklikli endüstri ve sportifkültürel yapılarının inşasını zorunlu hale getirmiştir. sportif-kültürel yapılara duyulan ihtiyacın artması bu yapıların projelendirilmesinde ülke ekonomisine katkısı olacak ekonomik projelendirmelerin göz önünde tutulmasını gerektirmektedir. yaklaşık %8 daha az çelik malzemesi . Aynı şekilde uzunluğu üzere değişken en kesite sahip yapma kirişe nazaran petek kiriş.

Böyle bir teşkil örneği 5.Petek kirişlerin imalatı sırasında hurdaya parça vermemesi bu kirişlerin kullanımını daha da avantajlı hale getirmektedir. Ayrıca her üç kirişin üretiminde en az kaynak dikişi uzunluğu petek kiriş için olacaktır. Bölüm‘deki gibi yapılabilir.Petek kiriş boşlukları çevresinde ve kiriş en kesiti üzerine gerilmelerin yığıldığı noktalarda ek güçlendirme levhaları göz önüne almakla petek kiriş güvenliği arttırılabilmektedir.Tez çalışmasında uygulanan yaklaşımla kiriş optimum ve minimum yüksekliğinin önceden kabulü ve kiriş yüksekliğinin hmin ≤ h ≤ hopt eşitsizliği şartına uygun seçilmesi kirişin sehim kontrolünün yapılması gibi karışık bir işlemin yapılmasını gereksiz kılmaktadır. Takviyelerin ne şekilde yapılacağı 4.9 da görülmektedir.97 kullanımı gerektirmektedir. 7. 5. .Petek kirişler imalatlarından gelen fonksiyonellikleri sayesinde hem tesisat boşlukları için hem de farklı şekilde üretilmeleri için fayda sağlamaktadırlar. Bölüm Şekil 5. 6. 8.

.grunbauer.C.. TUCSA.. Mayıs 2003. Publication 100. 6. Şubat 2006 10. S. Steel Construction Institute/CIRIA Joint Publication. Şubat 2006 8. Petek Kirişler Monografiler 4 . Redwood R. Türkiye Yapısal Çelik Derneği.nl/eng/waarom. Usa. Steel Beams With Large Web Openings Of Various Shapes: Finite Element Study..uk/.. Bradley. Özgen A. Behaviour of Composite Castellated Beams. Ağustos 2000 12. Grünbauer BV. S. The Steel Construction institute. Lawson R. TUCSA. Montreal Canada. Çelik Yapılar Dergisi. 26 Eylül – 1 Ekim 1983. İnşaat Fakültesi. Singer L. Özel Kirişler .F. Special Possibilities. Mart 2005. Virginia Technical University.. http://www. Indicative Fire Test On A Cellular And Solid Web Steel Beam. 1982 2. Design For Openings İn The Webs Of Composite Beams. Bailey.. T. G and Demirdjian S.co. T. Y. Journal of Constructional Steel Research. İstanbul 1976. Westok http://www.htm. What Makes Castellated Beams So Desirable As A Constructional Element?. C. Ekim 1998. Çelik Yapılar Seminer Notları . 5. 4. Modern Steel Construction. Çelik Yapılarda Petek Kiriş Uygulamaları. 2006. Özgen A. 7. M. Sayfa: 1159-1176. Department of Civil Engineering and Applied Mechanics Macgill University. Stability of Castellated Beams During Erection. Odabaşı.westok. Çelik Yapılarda Petek Kiriş Uygulamaları. 1987. 1990.98 KAYNAKLAR 1. İstanbul Teknik Üniversitesi. 14. Liu. Sayı: 1076. İstanbul Teknik Üniversitesi. G. Ward J. 13. 9. Türkiye Yapısal Çelik Derneği. and Chung. K. İstanbul Teknik Üniversitesi kütüphanesi . Tama Y. Steel Update Economical Design.. Grünbauer J. P.. Design Of Composite And Non-composite Cellular Beams’. Çelik Yapılar Dergisi.. Journal of Structural Engineering. İstanbul. K. Castellated Beam Web Buckling İn Shear.H. Cilt 1. Eylül 2003 . Ocak 2003 3. Tama Y. Petek Kirişler Hesap ve Yapım Yöntemleri. Redwood R. 11..

TS 648 Çelik Yapıların Ve Yapım Kuralları. Zeitschrih L’assature Metallique 1949 S.comp-engineering.S.: Metal Konstrüksiyonları. 369-372. Deren H.: Meterialler Mukavemeti . Zeitschrift Acier-Stahl-Steel 1960. Orakdöğen E.. 1985 23. Türk Standartları Enstitüsü. Computers And Engineering İnc. TS 4561 Çelik Yapıların Plastik Teoriye Göre Hesap Kuralları. Streletskiy N. İstanbul. 1985 24.. Cilt. Eyyubov. İstanbul. İstanbul.99 15. Litzka: Automatische Erzeugung von Wabentragern aller Art und Große Zeitschrift Acier – Stahl – Steel 1960. Süleymanov H. Özmen G. S.htm. Türk Standartları Enstitüsü.: Çelik Yapılar. C.000 Dollar.. S. http://www.com/SAPManT. ve Darılmaz K. Ankara. 2000 19. Remand: Les Halles a marchandises de Paris – Talbiac. . Ankara. 2004 25. 1995 20.. 119 16. Bakü 1971 22. Örneklerle Sap 2000. Mayıs 2000. Sap 2000 Türkçe Kullanma Kılavuzları. 18. 480 – 484 17. Çelik Yapılar 1. 1961 21. Moskova. Heltich: Hachhaus in Stahlskeltbauweise unter Wervendung von Spezial – gittertrögern spart Baukosten von 200.

EKLER PETEK KİRİŞ TABLOLARI .

101 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

.102 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

.103 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

104 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

.105 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

106 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

.107 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

.108 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

109 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

110 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

111 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

.112 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

113 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

.114 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

115 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

.116 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

117 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

.118 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

119 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

120 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

121 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

.122 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

123 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

124 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

125 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

126 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

127 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

.128 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

129 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

.130 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

131 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

132 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

.133 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

.134 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

.135 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

.136 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

.137 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

138 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

.139 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

140

* Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

141

* Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

142

* Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

143

* Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

144

* Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

145

* Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

146

* Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

147

* Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

148 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

149 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

.150 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

151 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

.152 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

.153 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

154 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

155 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

.156 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

.157 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

158 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

159 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

160 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

.161 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

.162 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

163 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

164 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

.165 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

.166 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

167 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

168 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

.169 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

170 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

171 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

172 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

.173 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

174 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

175 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

176 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

177 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

.178 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

.179 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

.180 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

.181 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

182 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

.183 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

.184 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

185 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

.186 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

187 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

188 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir. .

.189 * Tablonun içinde çizgi altındaki veriler boşluğun üst veya alt kısımlarının her ikisi için de geçerlidir.

com. Tekin Sok. 2005 yılı temmuz ayında evlendi. Miraboğlu İş Merkezi Kat:2 Kınaş : 352-2311818 : 352-4312756 : 352-4310222 : mkalaycigil@kinas. Adres Telefon Fax E-mail : Gevher Nesibe Mah. İlk ve orta öğretimini Kayseri’de tamamladı. Okulu bitirdikten sonra 2003 haziran ayında Kınaş İnşaat şirketinde işe başladı.190 ÖZGEÇMİŞ 1981 yılında Kayseri’de doğdu. Bu üniversitedeki 4 yıllık lisans eğitiminden sonra inşaat mühendisliği bölümünü birinci mühendislik fakültesini ikinci bitirerek inşaat mühendisi unvanını aldı.tr İnşaat Kayseri/Türkiye . Halen Kınaş İnşaat şirketinde şantiye şefi olarak görev yapan Mustafa KALAYCIGİL bir çocuk babasıdır. Melikgazi lisesinden mezun olduktan sonra 1999 yılında ÖSS imtihanı neticesinde Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne girmeye hak kazandı.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->