P. 1
Port Agency Malcom Latarche Türkçe

Port Agency Malcom Latarche Türkçe

|Views: 268|Likes:
Yayınlayan: Cevahir Ersoy

More info:

Published by: Cevahir Ersoy on Feb 14, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2014

pdf

text

original

PORT AGENCY Liman Acenteleri

Malcolm Latarche F.I.C.S.’nin 1998 yılında yayınlanan PORT AGENCY kitabının Birinci Baskısının çevirisi

Chapter I 1. Bölüm

Introduction Giriş Liman Acentesinin işlevi Gemi Brokerliğinde en fazla yanlış anlaşılan koludur. Her şeyden önce neden böyle bir meslek grubuna ihtiyaç olduğunu inceleyelim. Ticaret çok eski zamanlarından beri deniz taşımacılığı ile gerçekleştirilmiştir. İlk deniz tacirleri teknelere doldurdukları mallarla yakın limanlara kürekle veya yelkenle seyreden fırsatçılardı. Gittikleri limanlarda sattıkları yüklerin yerine o limandan başka yükler alarak kendi limanlarına geri getiriyorlardı. Birden fazla gemi çalıştıranlar muhtemelen Büyük Tacirler (Merchants) olarak anılıyordu. Bu tacirler kendi menfaatlerini korumaları için güvenilir kaptanlara iş veriyorlardı. Ticaret yapılan piyasanın büyümesi ile tüccarlar belirli limanlarda acenteler işe alarak bu işleri yaptırmaya karar verdiler. Bu Acenteler, tacirlerin mallarının / yüklerinin satılması veya taşınması konusunda yardımcı olacaklardı. Ayrıca bu acenteler aynı zamanda gemilerde çalışacak adam bulma, yüklerin boşaltılması için adam bulma, liman yetkililerine gerekli vergilerin ödenmesi işlerini de yürüteceklerdi. Acenteler ile brokerlar bir müddet sonra sadece bir patron için çalışmak yerine başka patronlar için de hizmet sunmaya karar verdiler. Teknolojiye bağlı olarak ahşap gemilerin metal gemilerle, yelkenli gemilerin pervane tahrikli gemilerle değişimi liman acentesinin üstlendiği görevlerin de değişmesi sonucu doğurdu. Bu arada iletişim de önceden kestirilemez bir boyutta telgraftan telekse, radyoya, telefona ve elektronik-posta’ya değin gelişti.

2

İletişimin bu denli gelişmesi bir Liman Acentesine olan ihtiyacı ortadan kaldırabileceği zannedilse de, uzunca bir süredir varlıklarını sürdüren acenteler ve bunların sağladıkları hizmetler bunun böyle olmadığını kanıtladı. Halen iki yüzyıldan fazla denizcilik sektörüne hizmet bir veya iki liman işletmesi buna güzel örnek oluşturur. Bir acentenin görevlerini tanımlamadan ve açıklamadan önce modern deniz taşımacılığında Liman Acentesinin ilişki içinde bulunduğu taraf ve kişilere bir bakalım. Bunlar; Gemi Sahibi, Yükü sevk eden (İhracatçı, Nakliyeci) ve malların alıcısıdır. Konu hakkında bilgili kişiler ise bir gemi veya kargo brokeri, freight forwarder ve sigorta şirketine olan gerekliliği dikkate alırlar. Bir Liman Acentesi yukarıda belirtilen kişi ya da kuruluşların herhangi biri ile bir şekilde iletişim kurar. Bunlar; Gemi kaptanı, zabitleri ve mürettebatı, Göçmen büroları, gümrük ve liman yetkilileri, Kılavuzlar, Römorkörler (Çekiciler), Boatmen, Stevedores. Liman acenteleri deniz taşımacılığının her yerinde yer almaktadır. Bu kitapta belirtilen hususlar hukuksal yönleri genel olarak İngiliz Kanunları esas alarak hazırlanmıştır. Genel prensipler ve standart ticari işlemler dünyada hemen hemen aynı olmakla birlikte ülkeden ülkeye farklılıklar gözlemlenebilir. Bu kitapta biz İngiliz Kanunlarını referans alacağız. Acenteler yeni gelişmeleri dikkatle takip etmeli ve iş uygulamalarını bunlara göre düzenlemelidir. Bu gelişmeleri takip etmek bir boşuna uğraş olarak görünebilir ancak bu gelişmeler acenteler için yürütmedeki uyum yeteneğini ve faydalılığını kanıtlayıcı etkilerdir.

3

ikincisi ise işin sahibi adına bir işin tümüyle ilgili veya bir işin herhangi bir bölümüyle ilgili olarak belirli bir coğrafi alanda uğraşması kararlaştırılmış olanlar. Günümüzde artık bu seçim pek kullanılan bir yöntem değildir. temsil ettiği taraf için hareket eden ve sözleşmede yazılı maddeler doğrultusunda yetkileri ve sorumlulukları olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Bundan sonraki işlemler kiraya veren ile kiralayanın arasında yapılacak olan sözleşmeye bağlı yürütülecektir. ikincisi ise genel acente olarak adlandırılır. aynı zamanda çıkabilecek özel olayların tuttuğu acente tarafından kanunlar çerçevesinde. Düzenli hatlarda yük gönderip yük teslim alan liner acenteler ise genel acente tanımının altında yer alırlar. Taşıtan.Gemi sahibi gemisini kiraya verirse bazı işlerden elini çekmek zorunda kalacaktır. bir işin sadece belirlenmiş kısımlarıyla veya tek bir olayla uğraşması kararlaştırılmış olanlar. Acenteler geleneksel olarak gemi sahibi tarafından seçilir ve yetkilendirilir. 4 . İngiliz hukukuna göre iki çeşit acente tanımı vardır. Birincisi özel. Bunlardan birincisi. en kısa sürede ve en düşük maliyetle çözülebileceğini bilmek isteyecektir. The Agent Principal Relationship – Whose Agent? Kimin Acentesi? Acenteler. Bu nedenle gemilerin diğer taşıma hizmetlerine sunulması gerekmektedir. Gemi özellikle gemi sahibinin kendi yükleri ile yüklenebilir.Gemilerin yabancı bir limana gönderilmesi ve burada yükleme işleminin kısa sürede ve uygun fiyatla gerçekleştirilmesi acenteler tarafından temin edilir. Liman acentelerinin özel acente olarak adlandırılmaları ayrı ayrı temsil istekleri için yetkilendirilmiş olmalarındandır. Ama devamlı olarak kendi yükleriyle gemisini/gemilerini çalıştırmak gemi sahiplerince pek mümkün değildir. Buna ilave olarak acentenin taşıma sözleşmesinin gereklerine aynen uyması ve temin ettiği mürettebatın hiçbir yerel veya uluslar arası yönetmeliği ihlal etmeyeceğinin garantisini verebilmesi taşıtanın tatmini (memnuniyeti) açısından oldukça önemlidir.

Bu husus kanunlarla da belirlenmiştir. geminin liman ücretleri ve acentelik hizmet ücretlerinin ödenme sorumluluğu gemi sahibine aittir. Acenteler ile ilgili kanunlar ülkeden ülkeye farklılık göstermesine karşın. An Agency Scale or Fee Tarife mi. Fakat aynı ücretin kullanılması rekabeti yok edeceği için bu ölçütün artık kullanılmamasına karar vermişlerdir. Ücret mi? Karşılıklı olarak varılan mutabakat ile acentenin sabit ücret olarak belirlenir. Bu durumda gemi/yük sahipleri en profesyonel hizmeti seçeceklerdir. ücretlerin iş bitmeden ödenmemesi evrensel bir kural olarak kabul görmüştür. Ücretlerin iş bitmeden ödenmemesi evrensel bir kural olarak kabul görmesine rağmen geçmişte yaşanan bazı olaylar nedeniyle günümüzde acentelerin büyük çoğunluğu ödemelerini peşin olarak almaktadırlar. Navlun yükün tonajına göre veya topyekün olarak belirlenir. Acenteler gemi sahibinin emrinde olduklarından sadece onlara karşı hesap verme zorunluluğundadırlar. 5 . Bunun nedeni tüm acentelerin aynı işler için ortak bir ücretin belirlenmiş olmasıdır.Tarifesiz sefer sözleşmesi altında çalışan gemiler tramp olarak bilinirler. Sefer sırasında ortaya çıkan. Yapılan tramp sözleşmelerinde gemi sahibi yükü bir yerden bir yere taşımayı kabul eder. alacağı ücret yüzde veya Birçok ülkede aynı tip görevlerin yapılması için yüzde ölçütü kullanılır. sonrasında ise gemi sahibinin acenteye yapacağı ödeme miktarı belirlenmelidir. Acentelerin kendileri de ücretlerini belirleme şansına sahiptir. Tarifesiz sefer sözleşmelerine ‘Yük taşıma sırasında doğacak ücretler ve vergiler kiralayana aittir’ gibi ifadeler eklemek mümkün değildir. Bazı ülkelerde ise bu kullanılmayarak ücretlerin sabitlenmesi durumu seçilmektedir. Acentenin gemi sahibi adına yapacağı işlemler önce anlaşılır bir biçimde tanımlanmalı.

Choice of Agent Acente Seçimi Gemi sahipleri gemilerini ne zaman tarifesiz taşıma piyasasına sokmaya karar verirse. Örneğin o limanda bu ticaretle ilgilenen tek firma olması. ya da kiracı ile yükün gönderici ve alıcısı arasında sadece o acentenin çözebileceği veya önleyebileceği bir durum olmasıdır. Bu şekilde atanan acenteye KİRACININ ACENTESİ adı verilir. bu teklifin gemi sahibi tarafından dikkate alınması uygun bir davranış olacaktır. Belirleme seçilmiş acentenin ismini vermek iken atamak sözleşmeye ait bir ilişki ve ödeme zorunluluğu getirir. Kiracının Acentesi olarak adlandırılsalar da gerçekte sadece kargo ile ilgili olup geminin durumu ile ilgili değillerdir. Hatta kiracı. Çünkü hukuk nezdinde belirlemek/seçmek başka şeydir. Bununla birlikte gemi sahibi o tip yükü ilk defa olarak o limana taşıyabilir. Bu şekilde atanan acente ‘kiracının acentesi’ şeklinde adlandırılsa da bunlar acente ile hukuksal bir ilişki içinde değildirler. Daha sık görüldüğü şekliyle kiracı tavsiyeden de öteye giderek belli acenteyi talep edebilir. ‘Kiracı acenteyi belirleyecek. Kiracının acente üzerinde ısrar edebilmesi için gerçek bir nedeni olmalıdır. 6 . atamak başka şeydir. gemi sahibi de o acenteyi atayacaktır. Kiracı belli bir yükü belirli bir limana düzenli olarak sevk eden nakliyeci/ihracatçı olabilir.’ Burada kelimeler dikkatle seçilmiştir. Bu durumda onlar nakliyeci/gönderen ve alıcının acentesidirler. Bu durumda kiracı tavsiyeden öte bir işlem gerçekleştiremese de. nakliyeci veya alıcı yükleme ve boşaltma limanlarında belirli uç noktalara sahip olup operasyon gerçekleştiriyor olabilir. karşılarına acenteyi kendi seçmek isteyecek kiracılar çıkacaktır. Bu şartlar çerçevesinde kiracı acenteyi seçme konusunda gemi sahibinden daha iyi bir konumda olabilir.Bunun pek çok sebebi vardır. Kendi seçtikleri acentenin atanmasını isteyen kiracılar Tarifesiz Taşıma sözleşmesinin içine aşağıda belirtilen satırı koydururlar.

Bazı gemi sahiplerine göre bu para iyi harcanmış. Bunun sebebi ise kiralayanın tüm işlem ücretlerinden tamamen sorumlu olmasıdır ve doğal olarak limanlarda oluşan tüm masraflardan da sorumludur. N. gemi sahibi koruyucu bir acente seçebilir. Koruyucu acente. bir gölge gibi atanmış acentenin yürüttüğü operasyonları izler ve sahibinin haklarının korunmasını denetler. Atanmış acenteye verilen ücretin yarısı civarında ücret alırlar.R. Time Charters Kiralayanlar Tarifesiz seferlerde kiralayanın gemi için acente atama hakkına sahip olması ananedir. Koruyucu acenteler. sebeplerinin gemi Koruyucu acenteler gemi sahiplerinin liman ücretlerinden kazanım sağlaması için tavsiyelerde bulunurlar. Koruyucu acentenin rolü. çoğu zaman gecikmelerin çalışanlarından kaynaklanmadığını kanıtlarlar. bazılarına göre ise üzerinde durulmaması gereken bir harcamadır. acente gönderici ve alıcı talebi üzerine de aday The Protecting Agents Koruyucu Acente Kiracının acentesinin gemi sahibinin menfaatlerini korumayı reddetmesi durumunda. 7 . Gemi sahibinin Tarifesiz Taşıma seferinde seçilmiş acenteyi atama mecburiyetinde olması. gecikme için olan tazminat hakkının olduğunu veya seferin veya boşaltmanın vaktinde tamamlanmamasından dolayı taşıtana ödenen paranın ödenmemesi gerektiğini ispat ederek kolaylıkla alacağı ücreti hak eder. gemi sahibinin aynı biçimde ürünlerin tedarikçisinin veya diğer hizmetlerin seçiminde hakkının olmadığı anlamına gelmez.Son yıllarda yük piyasasında bulunan gemi sahipleri potansiyel bir yükü bir acente nedeniyle reddetme durumunda değildirler. Hazırlık mektubunun Tarifesiz Taşıma sözleşmesine uygun doldurulmaması atanmış acentelerin sık yaptıkları ana hatalardan biridir. (Hazırlık Mektubu)’ın gecikmesiz hazırlanmasını.O. Bununla beraber gösterilebilir.

gerçek gemi sahibinin haklarına karşı hareket ederse kendini büyük sorunlar içinde bulabilir. The Liner Trades Gemiler. Bu durumda daha önce açıklanan durumdaki gibi son kiralayanın kiracısı. Son kiralayanın kiracısı gemiyi tarifesiz sefer olarak da kiralayabilir. Gemi sahibinin. Tarifesiz taşımacılık sırasında sorun yaşandığında gemi sahibi pek çok zor problemle karşılaşır. Bir çok tarifesiz taşımacılık sözleşmesinde kiralayanın idari hizmetleri ücretsiz yerine getireceğine dair maddeler yer alır. Günümüzde liner yükler Konteyner ve Ro Ro gemileri tarafından taşınmaktadır. Kiralayanın kiracısı da aynı haklara sahiptir.Geminin kiralayanda olduğu durumlarda kiralayan genellikle başka bir kiralayana vererek de çalıştırabilir. liner pazarlar da dünya mal üretiminin büyük bir miktarının taşınmasında kullanılır. dünyanın az gelişmiş bölgelerinde. kiralayanın işlerinden doğan ödemelerde kullanılmamak üzere. mürettebat maaşlarının ödenmesi için gerekli olan toplu parayı acenteye gönderdiği de olur. sadece tramp pazarlarda yer almaz. Atandığı için kendisini yanlışlıkla kiralayana sorumlu hisseden acente. 8 . çelik ve inşaat malzemelerinin büyük-düzenli hareketlerinin yaşandığı yerlerde ve konteynerizasyona uygun olmayan diğer karışık materyaller gibi yükler halen tween decker'lar tarafından taşınmaktadır. Tramp pazarlar dökme (bulk) ve sıvı yükler ile ilgilenmekte. sorumlunun kim olduğunu ortaya çıkarmalıdır. mallar için yapılan ödemeler genellikle kiralayanın kira ödemelerindeki maliyetleri dengelediğinde yapılır. Acenteye. özel bir hesap olabilir ve bu yolla kiralayanı kapsamayacak şekilde para gönderilebilir. verdiği hizmetler karşılığında ödeme yapma ihtiyacı duyar ama sonrasında bu acente ile ilişkiye girmez. Gemi sahibi zor durumlarda kiralayanın acentesine başvurabilir veya daha önce tanımlandığı gibi bir başka koruyucu acente seçebilir. liner pazarları da aynı miktarda önemlidir. Hangi yolu seçerse seçsin. Acente ile gemi sahibi arasında. Genellikle. Mürettebat hususlarında ve bakım-onarım faaliyetlerinden geminin gerçek sahibinin sorumlu olmasından dolayı bu durumlarda genellikle bu hizmetleri verenler idareci olarak adlandırılır. Limanların bir çoğunda. Gemi sahibi haricinde bir başkasından para alan bir acente bunu nedenini soruşturmalı. gemi sahibine kadar olan zincirde başka acentelerin servislerine ihtiyaç duyulmaktadır. gemi sahibi acente ve diğer taraflarla zorunlu hakları ve sorumlulukları içeren yasal ilişkiler kurmak zorundadır. gemi sahibi ile aynı haklara sahip olur. Hiç problemle karşılaşmamış gemi sahibi yok gibidir. Gemi sahibi acenteye.

Bu birleştirme grupaj (groupage) olarak da bilinir. ya da besleyici hizmetlerle daha uzaktaki limanlardan müşteri çekebilecek uzmanlaşmış satış görevlilerinin istihdamını gerektirir. Liner hizmetlerde büyük bir rekabet yaşanmaktadır ve içerisindeki bir çok ticarette muazzam kapasite fazlası vardır. Liner acentelerin. Liner acentelerin işin içerisinde kalabilmeleri. o hattın çalıştırılması için yeterli olan yükü çekemez. IMDG. yerel endüstrilerden potansiyel müşterileri teşhis edebilecek. Tehlikeli maddelerin geminin yanlış bölümünde göndermek veya başka zararlı maddelerin yakınında taşımak deniz kazalarının bir çoğunda kötü sonuçlara yol açar. Grupaj sırasında tehlikeli maddelerin bir araya gelmemesi büyük önem taşır. bu durumda acentenin bu yükü aynı hedefe doğru olan yüklerle birleştirmesi gerekir. Daha öncede söylediğimiz gibi liner kargoların bir çoğu konteynerler tarafından gönderilir ve içeriğini dışarıdan tanımlamak imkansızdır. örneğin spor malzemeleri göndermek isteyen bir gönderici futbol ayakkabılarından. Her bir Konteynerin pozisyonu ve durumu hakkında kayıt tutmak talep edilen bir görevdir. Liner acenteler için en zorunlu gereksinim. rezervasyon kadrosunun IMDG (lnternational Maritime Dangerous Goods Code) kodu üzerinde iyi bilgisinin olması gereklidir. Bu bir üstünlüktür ve limanda yüklenmeyi bekleyen gemiyi idare edebilecek olmak liner acente atanması sırasında ana kriterdir. Bu yüzden acente farklı yollardan yük siparişi toplamalıdır. Acentelerin. Sık sık göndericinin yükünün bir konteyneri dolduramadığı da olur. limanlarının ekonomik olduğunun ispatlayan. diğer liner'dan var olan. tüfek fişeklerine kadar her şeyi gönderebilir. kimin ne kadar ödeyeceğini ortaya çıkarabilmek ve toplanan navlunun doğruluğunun garantisi için malların taşınma ve diğer bağlı ödemelerin ücretleri hakkında bilgi toplaması gereklidir. yeterli rezervasyon talebinin güven altında tutulmasına bağlıdır. Bu da. kendisi veya başka materyallerle birleşiminde tehlikeli olan maddelerin sınıflandırılmasıdır. 9 . acentelerinin hizmet verilecek yük üretebilme kabiliyetine sahip olmasıdır. IMO(International Maritime Organisation) tarafından yapılan. geminin ve mürettebatın güvenliğini sağlamak için mutlaka taşınan maddelerin gerçek doğasını tanımlamalıdır. ürünlerin doldurulacağı göndericinin deposuna boş konteyner gönderilmesini gerektirebilir. Liner acente. Bu da. Liner acentelerden çalıştığı hattı denizcilik basınında ve ticari dergilerde reklamlar ile kamuya duyurması beklenir.Liner gemiler için çalışmak isteyen bir acente tramp'lar için gerçekleştirdiği her görevin ve daha fazlasının üstesinden gelebilmelidir. ilki tamamen zararsızdır ama ikincisi oldukça tehlikelidir. Sadece reklam vermek. Bir kargo gönderilmek üzere rezerve edildiğinde acenteden ürünlerin konteynere yerleştirilmesi veya doldurulması istenebilir.

Doğal yapısından dolayı liner alanda çalışan acenteler sorumlu oldukları kişiler ile daha yakın ilişki içindedirler. General Agents Genel Acenteler Genel Acenteler Liman Acentesinin deruhte ettiği sorumlulukları yerine getiren ve bunun üzerine de diğer bir kısım roller ve sorumluluklar üslenen acentelerdir. Nomination (aday gösterme) ve appoint(atama) kelimeleri kanun gözünde çok farklı anlama geldiklerinde dikkatle seçilmelidirler. Geçtiğimiz yıllarda navlun pazarlarına.Liner acenteler. sadece acente seçimi yüzünden potansiyel yüklerin reddedildiği pek görülmemiştir. her ne kadar kiralayanın adayı olsalar da ücretleri gemi sahibi üzerinden almaktadırlar. appointment ise mukavele kabilinde ilişkinin ve ödeme hükmünü içerir. ama işin farklı safhalarında çatışmalar yaşanabilmektedir. Yükün boşaltılıp konşimentonun yayınlanmasından sonra acente aynı zamanda teslimattan önce gönderilen/alıcının bankasından ücretini almak isteyecektir. Yayınlanmasında ve hazırlanmasında çok dikkatli olunmalıdır. Belirli bir bölgeye veya ülkeye yüksek hacimli iş yapan bazı gemi sahipleri liman ve liner aktiviteler için Genel Acente atamaya karar verirler. Konşimentolar denizcilikte hayati öneme sahip dokümanlardır. limanlarında yüklenen kargonun konşimentosunu yayınlar. Acenteler. diğer bir çoğu daha çok fırsat yakalayabilmek için iki alanda da çalışır. Nomination sadece seçilmiş acenteyi isimlendirir. Bazı acenteler özellikle ya tramp yada liner alanda çalışırlar. Mutlaka bir acentenin kontrolü altında olmamalıdır. 10 .

Uluslar arası Denizcilik Organizasyonu (IMO) gözetiminde düzenlenir. Bu gibi durumlarda acentelerin atabileceği adımları bilmesi ve kendi durumlarını zora sokmadan müşterilerine ne kadar yardım edebileceklerini bilmeleri son derece önemlidir. Bu tür konvansiyonlar. boşaltılan ve taşınan) kargo ile ilgili bilgi sağlanmasından oluşmaktadır. İşin büyük kısmı. deniz güvenliği ve çevre koruması ile ilgilenen. rutin işlerin yapılışında. Önceden de belirtildiği şekilde. Londra’da kurulmuş bir Birleşmiş Milletler kuruluşudur. Bölüm THE AGENT AND AUTHORITY Acente ve Otorite Routine Work Rutin İşler Bir acente. Ancak. 11 .Chapter II 2. Her devlet kendisine özgü zorunluluklara (mükellefiyetlere) sahip olsa da. Her ne kadar talep edilen bilgiler sıradan olsa da. rutin zorunluluklar genel olarak çeşitli formların doldurulmasını içerir. çoğunlukça kabul edilmiş ortak hükümler vardır. birçok kamu kuruluşu ile devletin yetki ve otorite sağladığı kurumlarla ilişkiye girmek zorunda kalacaktır. rutin formların doldurulması ile gemi. “Denizde Yaşam Güvenliği”. hükümetlerin ticaret hareketlerini görebilmelerine ve denizcilik üzerine politikalar üretmelerine olanak sağlarlar. “Loadlines” ve “Yükleme Ölçüleri” gibi konvansiyonlara dayanan. yolcular ve (yüklenen. personel. IMO. Gümrük vergileri çoğunlukla devletlerin toplam gelirlerinde büyük bir paya sahiptir ve gümrük rejimlerinin sıkı sıkıya uygulanmaması durumunda bir çok az gelişmiş ülke çok ihtiyaç duydukları kaynaklardan yoksun kalırlar. bazen acenteler eksikler ve hatalar sonucunda da otoriteler ile karşı karşıya gelirler ve bu durumlar kuşkusuz acenteler için ekstra iş ve ek problemler doğurur.

A. IMO ve uluslar arası kurallarının uygulayıcılığı konusunda liderlik yapmaktadır. Her sene bu öncü ülkeleri takip eden devlet sayısı artmaktadır ve Devlet Kontrolü sonunda uluslar arası olarak kabul görüp uygulanacaktır. Dünya üzerindeki değişik politik düşünceler. Bu ya bir devlet tarafından bağımsız olarak. limanların sahipliği şirketlere ve kişilere geçecektir. bir çok ülkede limanlar kamu tarafından işletilmektedir. gümrükler geminin yükü ve seyri ile ilgili detaylı bilgiye erişebilmelidir. Bu sorumluluğu yerine getirebilmek için. standart dışı gemi ve operatörleri ortadan kaldırmaya yönelik kuralları uygulamayı prensip olarak kabul etmiş ülkeler toplulukları tarafından yürütülür.Ek olarak. Dünyanın geri kalan ülkelerinde. bugün bir çok devlet değişik şekillerde Liman Kontrolüne sahiptir. Avustralya. ancak serbest piyasa güçleri sektör üzerinde hakim oldukça. 12 . Gümrük görevlileri. demokratik devletleri bireylerin taleplerine saygı göstermeye ve çevre kirliliğini azaltacak ve limanlarda güvenliği arttıracak adımları atmalarına zorlamaktadır. ya da son zamanlarda görülmeye başlandığı gibi. 1982 Paris Memorandumuna uygun olarak hareket ederler.B. kuşkusuz devletlerin denizcilik sektörüne etkilerinde farklılaştırma yaratacaktır. gümrük vergilerini toplamak ve kaçakçılığı önlemekten sorumludurlar. Customs Gümrükler Herhangi bir limanda ilk karşılaşılacak resmi organ Gümrüklerdir. Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkeleri. Örneğin.D. Çevre için artan kaygı. ve Kanada kendi bölgelerine giren gemilerin neden olacağı olası çevre kirlenmelerine karşı yeterli derecede güvence ve finansal sigorta talep etmektedirler. 1998’den itibaren IMO’nun sponsorluğunu yaptığı Uluslar arası Gemi Yönetimi Kodları imzalayan ülkelerde zorunlu kılınacak ve gemi operatörlerinin karada ve denizde uygulamasal ve yönetimsel kalite kodlarına uygunlukları zorunlu bir hal alacaktır.

tek sayfalık bir formdur. Bu konvansiyonu imzalayan devletler temel olarak gemilerin raporlanmasında benzer prosedürleri uygulamaktalar. 13 . her birinin niçin gerektiğinin açıklaması ile aşağıda belirtilmiştir.Daha önce IMO ve uluslar arası hükümlerden bahsedilmişti. Acente. her iki rapora ait bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiştir. yükleme aşamasında bir gemi ile ilgilenirken. Aynı şekilde acente de kendi limanlarındaki prosedürler konusunda tam bilgi sahibi olmalıdır. 1965’te “Uluslar arası Deniz Trafiği” üzerine toplanan IMO konvansiyonunun sonucudur. gümrük acentesine gerekli bilgileri sağlamak zorundadır. formun doğru doldurulduğundan ve sadece tek yönlü bilginin (“inward report” veya “outward entry”) girildiğini kontrol etmelidir. Formlar doğrudan acente tarafından doldurabilir ancak gemi sahibinin imzalaması gerekmektedir. Acentelerin gümrükler için doldurduğu birçok form. İngiltere’de ilk form “Genel Bildirim” ve gemi üzerinde gümrüğe tabi her şeyin bildirimidir. IMO’nun “FAL Convention” isimli kitabında bulunmaktadır. Bu durumlarda. Gemi kaptanları normal olarak birçok limanın şartlarının bilincindedirler. IMO tarafından onaylanan muadilleri FAL Form1 ve Form3’tür. geminin gidilecek limanda kargonun boşaltılmasını geciktirecek veya riske edecek çok önemli bir belgeden yoksun yola çıkmasının engellemiş olur. Ancak. Diğer ülkelerde de az-çok benzer prosedürler takip edilir. Bu form aynı zamanda çıkış gümrüğü işlemlerinde de kullanılır. gidilecek limanın şartlarını tanımlamaya çalışmalıdır. Bu C13 olarak bilinen çift taraflı. Inward Report – Form Filling Giriş Raporlaması – Formların Doldurulması Geminin raporlanabilmesi için acente belirli formların doldurulmasını ve gümrüğe teslim edilmesini sağlamalıdır. özel lisans sahibi acenteler devreye alınır. İngiltere’de gümrük şartlarını yerine getirmek için gereken prosedür ve zorunlu formlar. Bazı ülkelerde. bu durumda da geminin acentesi. Bu sayede. acente. bu yüzden. Gemi yönetimi tarafından doldurulmuş formları alan acente. Farklılıkların ve özel zorunlulukların detayları. bütün acentelere gemilerin raporlanmasını ve gümrük geçişini sağlama izni verilmez..

B kısmı. gemi üzerinde taşınan gümrük vergisine tabi mallar ile ilgili olduğu için gemi sahibi tarafından doldurulmalıdır. Geminin sahipliği ile ilgili bilgi. buradaki bilgi. C13 Formu tamamlanmadan önce manifesto. genel bildirim. geminin sahipliği ve milliyeti ile ilgili bilgileri sormaktadır. Ayrıca. doğru gümrük vergisinin uygulanmasını ve ulusal/uluslar arası ambargolarla yasaklanmış ticaretin gerçekleşmesini önlemek için kullanılır. Bu bilgiler sayesinde. hem istatistiksel nedenlerden hem de gemiye uygulanacak vergi oranlarını ve tanınacak hak ve imtiyazları etkileyebileceği için gereklidir. Mürettebattan herkes kendi bilgisini girip imzalamak zorundadır. ülkelerin gümrük vergisi. C kısmını imzalamalıdır. Yolcu gemilerinde ise taşınan alkol ve tütün maddelerini içeren çok kapsamlı bildirim söz konusudur. C142 gemide bulunduğu takdirde gümrükler tarafından el konulacak yasaklanmış malların listesini içerir. Bunun ardından gemi sahibi formun bütününe imza atar. alkol ve tütün tüketimi konularında ki politikaları ile gemi yönetimi ve mürettebatın alkol kullanımına ilişkin güvenlik kaygılarına bağlı olarak ülkeden ülkeye farklılık gösterir.Formun A kısmı. seyrin detaylarını. İngiltere’de mürettebat bildirimi IMO FAL4 muadili olan C142 ile yapılır Bu formda mürettebat. 14 . taşınan mal ile ilgili genel bilgileri. Formun ikinci tarafı. kişisel olarak beyan edilecek şahsi eşyalar ile birlikte listelenir. her iki kısımdaki bilgilerin doğruluğunu teyit edip. gümrük memuru ithal edildiği bildirilen malın ve beyan edilen ihraç noktasının doğruluğunu teyit eder. bütün konumu farklı mallar için ayrı ayrı bildirimler gerektiğinden. yolcu listesi ve mürettebat bildirimi eklenmelidir. Bu formda verilen bilgilerin önemi. Son olarak gemi kaptanı. Geminin milliyeti. bir gemi için bir çok farklı bildirim gerekecektir. geminin masraflarının/harcamalarının kime faturalanacağının bilinmesi için gereklidir. Yük gemilerinde bu mallar geminin taşıdığı mal ve küçük bir miktar da mürettebata tanınan izin kapsamında taşınan mallardan oluşur.

Geminin limanda kaldığı süre varışta öngörüleni aşarsa. çünkü bu sayede gümrük memuru geminin limanda kaldığı sürece ne kadar ve hangi gümrüksüz mallardan alım yapabileceğini hesaplayabilir. Varış sonrasında gümrük memuru gemiye çıkıp. Bu miktar. Ayrıca ilerde ihtiyaç duyulması olasılığı göz önüne alınarak bir kopyanın da dosyalama amaçlı çıkartılması akıllıca bir öneridir. Bütün dokümanlar. beyan edilenden fazla. acente gümrüksüz mal alımının yapılabilmesi için gerekli gümrük yetkisini alabilmek amacıyla bir sonraki yolculuğun detaylarını kesinleştirip. geminin nihai varış noktası ve geminin bir sonraki istasyona olan yolculuk zamanına göre hesaplanır. Gümrük idaresi. 15 . vergiye tabi malları mühürleyebilir. Günlük uygulamada. diğeri gemide tutulacak şekilde iki kopya olarak düzenlenir. biri gümrüğe verilecek. gümrükler bu hakkı çok sık kullanmazlar. Ancak yakın zamanda.Bütün ekleri ile birlikte C13 ve C142 formları. gemi kaptanı mühürlenmiş mallar için ambarın açılması talebinde bulunur. gümrüğe veya mağaza işleticisine bildirmelidir. gemideki yolcu ve mürettebat sayısı. Mühürleme. gümrük memurunun katılımı veya onayı olmadan hiçbir surette başka bir yere taşınamaz. bazı yerlerdeki küçük raporlama tesisleri kapatılıp yerine raporların bölgesel gümrük idarelerine fakslanmasına başlanmıştır. bu talebe yanıt vermeden önce geminin gecikmesinin detaylı nedenlerinin açıklanmasını ister. ancak yine de gemi kaptanı varışta beyan edilen miktar dışındaki malların hesabını verebilmelidirler. Formlarda beyan edilen vergiye tabi malların miktarı önemlidir. Eğer gemi kaptanı acenteye gümrüksüz satış mağazası kiralama talebinde bulunmuşsa. bu malların güvenli bir depoya yerleştirilmesini ve girişe gümrük mührünün vurulmasını kapsar. Mühürlenmiş mallar. gemi limana girdikten kısa bir zaman sonra en yakın gümrük idaresine teslim edilmelidir.

geminin gümrüksüz mal alım haklarının hesaplanması için gümrükten çıkış belgeleri kullanılırdı. gemilere kendi yetki alanlarından çıkış için izin vermesidir. hükümetleri temsilen gümrük idarelerinin. vb. giriş işlemleri veya klerans işlemleri ile aynı zamanda yapılmaktadır. Bu konu ilerleyen kısımlarda ele alınacaktır. gümrüğe giriş prosedürleri. Ancak bugünün kısa devir zamanları ile çıkış işlemleri. harç.) ödemiş veya ödenmesi için gerekli adımları atmış olduğunu. 16 . Bu. O zamanlarda. gümrük idareleri geminin resmi bütün borçlarını (vergi. gümrükler. Bu durumda da kullanılması gereken form C13 formudur ancak yolculuk ve kargo detayları giriş gümrüğü yerine çıkış gümrüğü için doldurulmalıdır. Clearance Klerans Gümrüklerle ilişkide en son adım klerans alınmasıdır. uluslar arası kanunlarla zorunlu kılınmış belgelerin geçerli ve tam olduğunu. Bütün Birleşik Krallık limanlarında ödenmesi gereken tek ortak harç “Trinity House Light” harcıdır. klerans talep ederken harçların ödendiğine dair belge sunacaklardır. gümrükten çıkış prosedürlerinin temel detaylarını oluşturmaktadır. Resmi olarak ödenmesi zorunlu harçlar günümüzde son derece enderdir. çıkış işlemleri geminin limanda beklediği zaman yapılırdı. ticari anlaşmalarda belirtilen ücretlerin ödenmemesi durumunda gemileri alıkoyamazlar.Outward Entry Çıkış Gümrüğü Terimsel anlamda yanlış gelse de. Klerans vermeden önce. Birçok liman harçları ödenmemiş gemileri alıkoyma yetkisine sahip yasal kurumlar tarafından işletilmektedir. İlgili kurumlar tarafından geminin adına tutuklama emri çıkmadığı sürece. gemilerin limanı terk etmesi varışlarından günlerce sonra olduğu için. Eskiden. ve diğer bütün kısıtlamalardan muaf olduğunu görmek ister. Ödenmemiş harçların olması durumunda bu kurumlar çoğunlukla gümrük idarelerini uyaracaktır veya alternatifi olarak acenteler.

17 . çoğunlukla bunlar Liman Kontrol müfettişleri tarafından istenmektedir. Kayıt belgeleri geminin kayıt ve/veya 1969 International Tonnage Convention’ına uygun olarak Uluslar arası Yük Kapasitesi Sertifikası’nı (International Tonnage Certificate) kapsar.Hazırlanması gereken gemi belgeleri geminin tipine ve büyüklüğüne göre ufak değişiklikler gösterir. Güvenlik sertifikaları. Diğer çeşitli sertifikalar içerisinde 1966 “Uluslar arası Yükleme Hatları Konvansiyonu’na” (International Convention on Load Lines) dayanan “Uluslar arası Yükleme Çizgileri Sertifikası” (International Load Line Certificate) ve 150GT üzeri tankerler ile 400GT üzeri bütün diğer gemiler için kullanılan “Uluslar arası Petrol Kirliliği Önleme Sertifikası” (International Oil Pollution Prevention certificate) her zaman yer almaktadır. ve yolcu taşıma lisansı olup olmamasına göre ufak değişiklikler göstermektedir. Artık bu belge geminin limandan ayrılabilmesi için resmi izin niteliğindedir ve gemi İngiltere kıta sahanlığını terk edene kadar gemide muhafaza edilmelidir. Bu sertifikalar. gemilerin tip ve boyutlarına. kayıt. Buna uygun üç adet sertifika bulunmaktadır: Güvenli Teçhizat (Safety Equipment). güvenlik ve çeşitli konular. 1974 Deniz Yaşamında Güvenlik konvansiyonunun kurallarına uygun olarak verilir. acenteye geri gönderecektir. Eğer gemi limanda yük almışsa. Güvenli İnşa (Safety Construction) ve Güvenli Telsiz (Safety Radio). Yukarıda belirtilen çeşitli sertifikalar bir sonraki Liman Başkanlıkları ile ilgili kısımda daha detaylı ele alınacaktır. Yukarıda belirtilen dokümanların tam ve düzgün olması durumunda gümrük C13 formunu damgalayıp. Bu sertifika. Ender olarak gümrük idaresi başka dokümanlar da talep edebilirler ancak. acentenin son görevi daha önce yapılmadıysa geminin manifestosunu gümrük idaresine göndermektir. verildikten sonra geminin kayıt bilgisi aynı kaldığı ve yük kapasitesinde bir değişiklik meydana gelmediği sürece geçerlidir. Genel olarak sertifikalar üç kategoriye sokulabilir.

gemi kıyıya yanaşmadan gemide birebir görüşmeler yapabilirler. Acenteler ayrıca kaçak yolcu. Birçok durumda listenin gümrük memurlarına bırakılmasıyla bu işlem tamamlanabilir. Eğer acentenin anlaştığı bir gemi. İlerideki kısımlarda bu konular daha detaylı ele alınacaktır. Yolcu gemileri için ise – özellikle yabancı uyruklu yolcu taşıyanlarda – göçmenlik bürosu görevlileri yolcu listesinin de bir kopyasını isteyebilirler. mürettebat ve yolcu detaylarının olabildiğince erken ilgili birimlere ulaştırılmasında fayda vardır. Limanda lokal göçmenlik büroları ile yapılan çalışmalara ek olarak acentelerden geminin sıradan uğrayacağı diğer ülke limanları için vize işlemlerini halletmesi istenebilir. Yolcuların ve mürettebatın milliyetine göre göçmenlik bürosu görevlileri.Immigration Göçmenlik Çoğunlukla bir acentenin göçmenlik büroları ile tek teması varıştan önce veya sonra sunulan mürettebat listesidir. 18 . Bu özellikle yolcuların problemlerinin önlenmesi ve çözümlenmesinin acentenin sorumluluğunda olduğu turistik seyir (cruise) gemilerinde daha fazla önem arz eder. irticacılar veya katılan/ayrılan mürettebat olması durumlarında da göçmenlik büroları ile çalışmak zorundadır. geminin girişinde bir gecikmeye neden olmayacaklardır. Bu sayede ilgili birimler görüşmek istedikleri kişileri önceden belirleyip. ülkeye girişin yasaklandığı veya özel vize şartlarına tabi bir milletten yolcu veya mürettebat taşıyorsa.

Northern Lights ve Irish Lights. Tabi ki bu sav. Enstitü ve “ücret toplayıcılar” arasında köprü görevlerini üstlenecek bölgesel kontrolörler çalıştırmaktadır. İlginç bir nokta da.Bu anlaşmalı kuruluşlar “Chartered Gemi Brokerleri Enstitüsü” (Institute of Chartered Shipbrokers) üyesi olmak zorundadırlar. römorkörler ve balıkçı tekneleri sağlanan bu yardımlar için ücret ödemek zorundadırlar.Navigational Aids Seyir Yardımcıları Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti. fener ücretleri gemi sahibini temsilen acente tarafından gümrüklere veriliyordu. 19 . Seyir yardımcılarının sağlanması üç kurumun sorumluluğundadır: Trinity House. fener ücreti uygulanmasına karşı çıkmaktadır. Avrupa Komisyonu 1995’teki bir raporunda diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerin de İngiltere ve İrlanda gibi seyir yardımcılarına karşılık gemilerden ücret alması gerektiğini belirtmiştir. sadece yükleme ve boşaltma için Birleşik Krallık/İrlanda ve Kıta Avrupası arasında seçim şansı olan gemiler için geçerlidir. Bu çıkışın temelindeki sav. “ücret toplayıcı” firmaların denetlenmesi ve Trinity House. Batı Avrupa’da liman sınırları dışındaki seyir yardımcılarını ücretlendiren birkaç ülkedendir. diğer Avrupa devletlerinin aynı şekilde fener ücreti uygulamaması ve bunun sonucunda İngiliz ve İrlanda’ya nispeten limanlarına daha fazla gemi çekeceğidir. her yıl Trinity House tarafından seçilen anlaşmalı “ücret toplayıcı” firmalara devretti. Bu tarihten itibaren gümrükler bu görevi. balıkçı teknelerinde ise kaydedilmiş uzunluklarına göre yapılır. Verimliliğine duyulan saygıdan gurur duymasına rağmen “Chartered Gemi Brokerleri Enstitüsü”. Enstitü. Bu ücret bütün gemilere yıllık veya yarıyıllık olarak faturalanır. 1994’e kadar. Ticari amaçlı seyir yapan bütün gemiler. Ücretin belirlenmesi yük gemilerinde net yük taşıma kapasitesine göre.

Buzkırıcılar. Su yollarını açık tutmanın tek yolu “buzkırıcı” kullanmaktır. gemi hareketlerinin izlenmesi ve kontrolü. IMO önergelerine dönüşen. Gemi ile doğrudan irtibata manevralar sırasında geçilecektir. çevre ve güvenlik konularındaki yüksek ideal ve saygıya değer niyetlerinin. Bu tür işbirlikleri komşu ülkeler arasında da olabilir. Seyir yardımcıları sadece fenerler ve işaretler ile sınırlı değildir. ortak fener ve şamandıra hizmetleri sağlarlar. çarpışmaların önlenmesi açısından çok önemlidir. 20 . Bu ücretler geminin “buz sınıfına” göre belirlenir. ulusların iç tüzüklerine adapte edilmesi ve üye ülkelerin kendilerine kayıtlı gemileri bu öneriler doğrultusunda denetlenmesi amaçlanmaktadır. Buzkırıcılar çoğunlukla gemi sahipleri tarafından ödenen ücretler karşılığında gemi konvoylarına öncülük ederler. Kış boyunca buzlar dünyanın birçok bölgesinde güvenli seyir için tehdit oluştururlar. Bazı durumlarda limanlar yakınlarındaki diğer limanlar ile birleşip. Bazı yoğun su yollarında. Erken planlama yapılabilmesi için acentelerin önceden geminin olası hareketlerinin detayını ilgili birimlere vermesi beklenir. Port State Control Limanlarda Devlet Kontrolü (Liman Başkanlıkları) Uluslar arası konvansiyonların. kutup bölgerindeki daimi buzullar dışındaki bütün buzları kırabilecek şekilde özel olarak güçlendirilmiş ve dizayn edilmiş gemilerdir.Liman sınırları içerisinde seyir yardımcılarının sağlanması liman yönetimleri tarafından yürütülür.

İlk olarak. bir çoğu bu sorumlulukları ciddiye almamaktadır.Bazı ülkeler bu önergeler doğrultusunda ilgili yasama ve yürütme adımlarını atmış olsa da. Ancak bu çabalar iki nedenden başarılı olamamıştır. Geleneksel olarak deniz ticareti yapmakta olan bazı ülkeler. Üstelik. bu sayede. gerçek ülke bandırasına dönmenin maliyetinden daha azdı. yerel gemilerinin başka bandıralar ile kaydedilmesi sonucu oluşan kayıplarını telafi etmek için “ikinci kayıt” alternatifi oluşturmuşlardır. “İkinci kayıt” şeklinde bandıra alan gemiler güvenlik kurallarına uymak zorundadırlar ancak vergilendirme seviyeleri ve personelin milliyeti gibi konularda daha esnek şartlara tabi olurlar. Limanlarında devlet kontrolü uygulayan birçok ülke aynı zamanda faaliyetlerini uluslar arası kabul edilmiş yönetmeliklere ve kendilerinin eklediği diğer hükümlere uygun olarak sürdürür. 21 . Yönetmeliklerin genel olarak kabul edilmesi için ülkeler bireysel veya kolektif olarak diğer ulusların hükümetleri ile bir araya gelip limanlarda devlet kontrolü sistemleri kurmak için adım atmışlardır. özellikle küçük ülkeler olmak üzere birkaç “rahat bandıra” mevcuttur. yönetmeliklerin dayatmalarından kaçmak isteyen bir gemi sahibi. Bu yeni bir uygulama değildir. Acenteler müşterilerinin aşina olmadığı yönetmelikler konusunda onlara bilgi vermeli ve olası cezaları göz önüne alarak müşterilerini yönlendirmelidirler. ortak çabalar sonucunda “rahat bandıra” taşıyan gemiler daha yüksek liman ücretleri ile cezalandırılmaya başlanmıştır. “Rahat bandıralar” olarak bilinen bu ülkeler oldukça yaygındır. ekstra liman ücretleri. İkinci Dünya Savaşı öncesinde bile yüksek miktarda yük kapasitesi Panama ve Liberya bandıraları altındaydı. gemilerin bandırası ekstra talep edilenler listesine girdiği zaman. Bu tür kontroller hükümetlerin liman girişlerini sadece standartlarına uyan gemiler açmalarını sağlamaktadır. Gemi kayıtlarından elde edilen gelir bu ülkelerin milli gelirlerinde yüksek bir paya sahiptir. Savaştan 40 yıl sonra. gemi sahibi kolayca bu fırsattan istifade etmek isteyen yeni bandıralardan birine geçebiliyordu. ne yazık ki. sadece geminin bandırasını uygulamalar konusunda daha rahat olan ülkelerden birine geçirerek amacına ulaşabilir. ikincisi de. Bugün.

Doğal olarak. Liman başkanlığı denetleyicileri kendi yetki alanlarındaki bütün gemilere çıkıp. kayıt sertifikalarından farklı olarak daha kısa zaman dilimlerinde geçerlidir ve yıl içinde sertifikayı veren kuruluş tarafından gözden geçirilirler. Geminin iletişim cihazları. ancak sertifikalar liman başkanlıkları için de önemlidir. geminin cezalandırılmasını engelleyebilir. Bu sertifika geminin iletişim cihazlarının (radyo. Denetleyiciler tarafından en sık karşılaşılan eksik zamanı geçmiş sertifikalardır. Ulaşım ve Bölgeler Dairesi’nin bir bölümü) tarafından yürütülür. Bu sertifika. telefon.) SOLAS kriterlerine uygun olduğunu ve sertifikanın verildiği ve her yenileme tarihinde çalışır durumda olduklarını kanıtlar. vb. telgraf. Bu sertifikaların gümrükler açısından gerekliliğine değinilmiştir. geminin inşasının kalitesinden çok bölmelerinin sayısı ve tipi ile genel dizaynı ile ilgilidir. gemi sahibine bilinen eksiklikleri ve problemleri önceden bildirip. Eksiklik tümüyle giderilmiş olmasa bile o yönde bir adım atılıyor olması bile denetleyiciyi etkileyip. geminin ilgili yerel yönetmeliklere uyup uymadıklarını kontrol edebilir. fakat bazıları denizcilikten sorumlu devlet teşkilatları tarafından da verilebilir. geminin jeneratörlerinde bir sorun olması durumunda acil enerji kaynaklarına gereksinim duyarlar.İngiltere’de. Ancak. denetleme öncesinde düzeltilmesini sağlayabilirler. Liman’da devlet kontrolü Deniz Güvenlik Şubesi (Çevre. Diğer ülkelerde Liman kontrolü başka bir şube veya liman başkanlıkları tarafından yürütülür. 22 . Güvenlik sertifikalarının ilki yıllık gözden geçirmelere tabi olan ve beş sene süreyle verilen “Güvenli İnşa Sertifikası”dır. bir acente denetlemenin sonucunu etkileyemez. Bu amaç için piller kullanılmaktadır. Sertifikayı veren kuruluş çoğunlukla “Klasifikasyon Derneği’dir”. “Güvenli Telsiz Sertifikası” sadece yıllık olarak verilir. Ayrıca gemiye yerleştirilmiş yangın önleme sistemine de bakılır. Gümrükte klerans için gerekli güvenlik sertifikaları. Pillerin kullanım ömrü de ayrıca sertifikaların üzerine kaydedilir ve Liman başkanlıkları tarafından kontrol edilebilir.

SOLAS yönetmelikleri bütün boylardaki gemilere uygulanmamaktadır. Sorgu durumunda. acentelerin de kuralların bir kopyasını bulundurmalarında fayda vardır. Acenteler. uygulanmaması aynı zamanda geminin yaşına ve çalıştığı bölgeye de bağlıdır. aslında o kurallara tabi olmayan gemileri alıkoyduğu veya cezalandırdığı bilinmeyen bir şey değildir. geminin sertifikayı yenilemesinin mümkün olmadığı limanlardayken dolabilirler. 23 . Denizciliğin belirsiz doğası gereği. SOLAS yönetmeliklerinin uygulanıp. uygulanmayan gemilere ise hangi koşullardan muaf olduklarının belirten bir muafiyet sertifikası verilir. yıllık denetlemeye tabi olarak 2 yıl süre ile verilen “Güvenlik Teçhizatı Sertifikası’dır”. En son baskısı 1997 tarihlidir ve birkaç dilde basılmıştır. sertifikada geçen bütün maddeler kontrol edilmeden tekrar uzatılamaz. Bu sertifika. filikalar ve can salları ile taşınabilir yangın söndürme malzemelerini kapsamaktadır. Bu izin bir heyet tarafından. RoRo gemilerine yüklü araçlara eşlik eden sürücüler ile başka gemilerden alınan personel olduğu zaman “Güvenlik Teçhizatı Sertifikasında” belirtilen maksimum rakamın aşılmadığından emin olmalıdır. SOLAS yönetmelikleri bu sorunu ele almıştır ve bandıra devletinin yetkisi altında limitli olarak 5 aylık uzatmaya izin vermektedir. gemileri sertifikaları yenilenmediği veya uzatılmadığı sürece alıkoyabilir. Liman Başkanlıkları. sertifikası. Ayrıca yük ve yolcu gemilerine verilen sertifikalar arasında farklılıklar vardır. gemilerin sertifikaları. geminin sertifikayı yenilemek için uygun bir limana gideceği ve sertifikanın uzatma süresi içinde yenileyeceği şartları ile verilmektedir. cankurtaran malzemeleri. Aç gözlü yetkililerin kural ihlali nedeniyle. Yukarıda belirtilen sertifikaların şartları detaylı olarak IMO tarafından basılan SOLAS yönetmeliklerinde yer almaktadır. normal durumda taşınabilecek maksimum kişi sayısı da bu sertifikada ele alınmıştır. kargo ile gelen kargo sorumluları. Gemi uzatılmış bir sertifika ile ticari faaliyetini sürdürürken.En son sertifika. Ayrıca. Bütün gemiler SOLAS yönetmeliklerinin bir kopyasını taşımak zorundadırlar ve gemi kaptanları hangi kısımların kendilerini ilgilendirdiğini bilmelidir.

Ek olarak. Süresi dolmuş sertifika bulan müfettişler. acente daimi olarak . “Petrol Kirliliği Önleme Sertifikası”. kıdemlinin yerini doldurup dolduramayacağı da belirtilir. Güvenlik sertifikaları gibi “Yükleme Hatları Sertifikası” da kısa zaman dilimleri için verilip. Liman Başkanlıklarını ilgilendiren ancak acente açısından çok önemli olmayabilecek diğer sertifikalar: Sınıflandırma Sertifikaları: Geminin sınıfını belirtirler. “Yükleme Hatları Sertifikası”. Ayrıca geminin çalışacağı mesafelere uygun olarak değişik mürettebat konfigürasyonlarını belirtir. yer ve mevsim için geminin maksimum güvenli sığlık seviyesi belirttiği için güvenlik belgesi olarak kabul edilebilir.ve özellikle gümrüklere verilmeden önce . Bu ikinci denetimin masrafları gemi sahibi tarafından karşılanacağı için. Eğer uzatılması gereken sertifika varsa böylece zamanında işlemlere başlanmış olacaktır. Gemi için kısıtlanmış ticaret bölgelerini ve ihlal edildiği takdirde Liman Başkanlıklarının devreye girmesini gerektiren diğer koşulları belirtir. müşterisinin kaybını önleyecektir. Marpol 73/78 kapsamında verilir ve geminin kullandığı petrol ve benzer yakıt maddelerinin kirlilik yaratmasını önleyici yöntemleri olduğunu kanıtlar. erken davranan acente. Diğer kapsamlardaki sertifikalar da Liman Başkanlıklarını ilgilendirmektedir. 24 . uzatılma işleminin yapılmış olduğundan emin olmak için ikinci bir denetim yapmak isteyecektir.klerans alınması için gerekli sertifikaların bitiş tarihlerini kontrol etmelidir. kıdemsiz personelin. belirli bir kargo. Güvenlik için Gerekli Asgari Mürettebat Sertifikası: Bu sertifika geminin güvenli kabul edilebilmesi için gerekli minimum mürettebat sayısı ve becerileri belirtir. geçerliliği için yıllık denetimlere tabidir.Gecikmeleri önlemek için.

Tahıl Sertifikası: Güvenli olarak gemiye yüklenebilecek tahılların türleri ve metotlarını belirtir. bazı depolarını boş tutabilir veya kısmen doldurabilirler. Tek depolu gemilere. özel eğitimlerini ve becerilerini belirtecek şekilde verilir. kargolarının kayıp. geminin mürettebatı tarafından ulaşılması gereken minimum standartları ve beceri seviyesi ile haftalık çalışma ve eğitim saatlerini içermektedir. Çok depolu gemiler. Güvenli Yönetim Sertifikaları: Bu sertifikalar gemilere ISM kodlarına uygun olarak verilir. SMC’ler 1998 ve 2002 yıllarında yürürlüğe alınacaktır. Temelinde. rütbelerini. En önemlisi. kara ofislerinde. birden çok limanda boşaltılacak mal taşırken.T.C. Kargo Güvenliği Sertifikası: Kargonun düzgün yerleştirilmesi ve sabitlenmesi için kullanılan taşınabilir teçhizat ve gemi kısımlarının detaylarını içeren bir kitaptır. Sınıflandırma Cemiyeti veya devletin denizcilikten sorumlu kurumları tarafından kontrol edilir. Bunun anlamı da tek depolu gemilerin sadece tam dolu depo ile yola çıkabileceğidir. 25 . Bu rehberlere uygunluk. tamamıyla incelendikten ve gemide uygulandığından emin olunduktan sonra verilir.W Konvansiyonu ile birlikte bu sertifikalar daha da önem kazanacaktır. IMO’un kıyı operatörlerini de SOLAS yönetmeliklerinin uygulanmasına dahil etme ve kazaları ve çevre kirliliğini azaltmak amacıyla onlar için de bir sistem kurma çabasının sonucudur. sorun yaratma ihtimali olduğu durumlarda denize açılmalarına izin verilmez. Bu. Gemi sahibin güvenli yönetim sistemleri. S. ISM kodları. Gözcülerin Güvenlik Eğitimi ve Sertifikaları üzerine bir IMO Konvansiyonudur. Gemi ebadına bağlı olarak. Avrupa Birliğini de içeren bazı ülkeler bu tarihleri belirli ebattaki gemiler için erkene çekecek yasalar geçirmektedirler. kullanılan teçhizatın hangi durumlarda ne kadar stres ve güç altında kalacağının hesaplanması yöntemlerini içerir. Mürettebat Yetkinlik Sertifikaları: İlgili denizcilik kurumları tarafından zabit ve belirli mürettebata. Genel yük gemileri için kargo güvenliği sertifikası 1998 yılında zorunlu hale getirildi. Tam detaylar tahıl gemisi kitapçığında bulunabilir.

bandırası altındaki geminin. Bu sayede. raporun bir kopyası St. ve gemiye vermeden önce gerekiyorsa boş formları konsolosluklara damgalattırmalıdır. Eğer bir acente boş form talebi ile karşılaşırsa. firar etmesi veya hastaneye yatırılması durumlarında yabancı ülke temsilcilikleri ile irtibata geçebilirler. tehlike arz eden bir gemi PSC müfettişleri tarafından gittikleri limanlarda izlenebilir. 26 . Eğer ilgili liman Paris memorandumu kapsamında PSC uygulamaktaysa. mürettebatın veya yolcuların ölmesi. Bu durum. Acenteler. Bir gemiye verilen cezanın gereksiz veya yanlış olduğu ortaya çıkarsa. Bu işlemler de çoğunlukla acenteler tarafından yapılır. müfettiş. Gemin alıkonulması veya cezalandırılması durumunda. yabancı limanlara vardıklarında konsoloslukları bilgilendirmesini şart koşmaktadırlar. Elçilikler ve Konsolosluklar Konsolosluklar ve Elçiliklerin sertifikaların uzatılması ve PSC cezalarındaki rollerine yukarıda değinildi. Birçok ülke gemilerin seyir jurnallerinin ve diğer dokümanlarının onaylanmış bir formatta olmasını istemektedirler. Raporlar bir bilgisayar sisteminde depolanır ve diğer ülkelerin erişimine açılır. Malo. Sahiplik. elçilikler) bilgilendirmelidir.Liman Başkanlıkları Denetimleri: Müfettiş. Gemilere bir IMO numarası verildiği için gemiler isimlerini değiştirerek sicillerini silemezler. Fransa’daki PSC amirliğine göndermelidir. Belirli ülkelere giden gemilerin yolcu ve mürettebatı için vize alınması gerekebilir. eğer gemiye tabi olmadığı bir yönetmelikten ceza verilmiş ise meydana gelebilir. bandıra ve isim değişikliklerine rağmen bu IMO numarası değişmez. gördüğü eksiklikleri ve bunların giderilmesi için gerekli adımları içeren bir denetleme raporunu gemiye sunmalıdır. öncelikle bandıra ülkesinin böyle bir gereksinimi olup olmadığını kontrol etmeli. Bazı ülkeler. geminin bandıra ülkesinin en yakın temsilciliğini (konsolosluklar. PSC müfettişliği gemi sahibine zararı karşılığı tazminat ödemek zorundadır.

Özellikle. Bunun sonucunda. bilginin sağlanması gemi sahibinin/kaptanının elinde olsa da. Liman Başkanlığının görevlerinden de sorumludur ve denizcilik yasalarında söz sahibidir. Ayrıca vizelerin sağlanmasını için ücret alabilir. Bütün gemi sahipleri. Her ne kadar. ayrıca tehlikeli mal taşıyan gemilerin raporlandığı merkezler olmuşlardır. ithalat ve ihracat lisansları gerektirdiği için. Coastguards Sahil Güvenlik İngiliz Sahil Güvenliğinin görevi genel olarak barış zamanında acil durum hizmetlerini sağlamaktır. 27 . denizcilik faaliyetleri Çevre. Arama-Kurtarma faaliyetlerini koordine eder ve deniz trafiğini izler. Amerika Birleşik Devletleri.Bir çok acente firmaları ve bireyler. Ticaret ve Endüstri Bakanlığının sorumluluğundadır. Ayrıca kargo ile ilgili bilinen bütün detayları da acil durum olasılığına karşı sağlamalıdırlar. İngiliz Limanlarına giren veya İngiliz Sularında seyreden ve zararlı mal taşıyan gemileri Sahil Güvenlik/Dover’e bildirmelidir. yetkileri Avrupa’dakileri aşan. etkili bir sahil güvenliğe sahiptir. devriye. Kural olarak. kendilerini atayan ülkeyi denizcilik konularında temsil edebilirler. sahil güvenlik ile irtibata geçen çoğunlukla acentedir. 1995’ten beri. Başka ülkelerde. Diğer Devlet Kuruluşları: Herhangi bir ülkede. İngiltere’de acentelerin çalışmak zorunda olduğu birkaç böyle kuruluş vardır. Taşımacılık ve Bölgeler Bakanlığı’nın kontrolü altındadır. Amerikan Sahil Güvenliği. belirli bir ülkenin gemilerine çok uzun yıllar hizmet ettikten sonra onursal olarak konsolos veya konsolos yardımcısı unvanı alabilirler. narkotik gibi faaliyetleri de kapsar. kargo ile ilgili konular ise. sahil güvenliğin rolü güvenlik. böylece prestijin yanında ekonomik fayda elde edebilirler. yerel yönetmelikler acentelerin ilk bakışta denizcilik ile alakası olmayan diğer kamu kuruluşları ile de çalışmasını zorunlu kılar.

Avrupa Birliği dışından ithal edilen ahşap mallar için phyto-senitary sertifikası zorunludur. İngiltere’deki ormanların yabani kımıl zararlılarından ve hastalıklardan korunması Ormancılık Komisyonunun sorumluluğundadır. Acentenin görevi. bu amaçla kullanılan materyalin de kuşku duyulan cins olması durumunda kargo kabul edilmez. Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı yapmaktadır. Hükümetler.Ticaret Bakanlığı zaman zaman yabancı gemilerin liman harcamaları üzerine istatistikler yayınlamaktadır. acente takip edilmesi gereken yönetmelikleri tümüyle açıklamalıdır ki gemi gecikip. Bu bakanlık aynı zamanda İngiliz kıta sahanlığının temizliği ile de ilgilenmektedir ve denizlere karışan tehlikeli atık olması durumunda acilen bilgilendirilmelidir. Bitkilerin sağlığı sadece İngiltere için önemli değildir. Hayvanlar da hastalık kapabilirler. Etkilenebilecek doğal kaynaklar. bütün ülkelerin doğal kaynakları dışardan gelebilecek kımıl zararlılarından ve hastalıklardan aynı ölçüde etkilenirler. gemi sahiplerini olası kısıtlamalardan en erken zamanda haberdar etmektir. 28 . cezalı duruma düşmesin. Bunun için de acentelerden müşterilerinin yaptıkları harcamaların detaylarını talep edebilirler. ancak bu kontrolü Tarım. Daha sonra bu veriler ülkenin yabancı gemi sahiplerinden elde ettiği “görünmeyen” geliri ortaya çıkarır. Sertifikanın olmaması durumunda kargo geri gönderilebilir veya imha edilebilir. Ahşap aynı zamanda ambalaj malzemesi olarak da sıkça kullanılmaktadır. Geminin başka bir limana devam edecek olması durumunda. ormanlar ve ekili alanlar ile sınırlı değildir. canlı hayvanlar veya hayvansal içerikli mallar için veterinerlik sertifikaları talep edebilirler. Phyto-senitary sertifikalar aynı zamanda bitkisel materyal içeren kargolar için de geçerlidir. hayvanları korumak istediğinde.

İngiliz kıta sahanlığında meydana gelen veya dışarısında İngiliz gemilerinin karıştığı büyük gemi kazalarının soruşturması Deniz Kazaları Soruşturma Kurulu tarafından yapılır. Diğer ülkeler de kıta sahanlığındaki veya kendi gemilerini içeren kazalar için benzer kurullar oluşturmuşlardır. 29 . Bu soruşturmaların sonuçları ve kurulların önerileri. IMO tarafından SOLAS’a gerekli düzeltme ve eklemeri yapmak için kullanılır.

“liman ücreti” veya “palamar ücreti” adıyla bilinen harcın içindedir. yedekte çekmek. Bölüm Acente ve Liman Hizmetleri The Agent and Port Services Liman Olanakları Port Facilities Bir önceki kısım acentelerin yetkili kamu ve özerk kuruluşlar ile ilişkilerini ele aldı.Chapter III 3. “rıhtım ücreti”. liman koruması. 30 . Bazı limanlar. sahiplik ve mesuliyet eksenlerinde değişik kategorilere ayrılırlar. Birçok limanda bu hizmetler bağımsız taşeron firmalar tarafından verilir. idari prosedür ve kısıtlamalar ile ilgili kural ve yönetmelikleri olacaktır. fener gibi seyir yardımcılarının ve kanalları açık tutmaya yönelik faaliyetlerin maliyetleri karşılanır. Bu durumda yetkiler. Bir liman hangi kategoriye girerse girsin. şamandıra. seyir prosedürleri ve kısıtlamaları. ancak gemilere sağlanan birçok hizmet temelinde ticaridir ve bu yüzden bağımsız taşeronlar tarafından sağlanır. Bir kısmı ulusal hükümetler tarafından kurulan ancak bağımsız hareket eden mutemetlikler tarafından işletilir. diğerleri lokal hükümetler. Bu ücretlerle. harçların ödenmesi. Palamar yerleri ve rıhtımların bakım masrafları. Giderek sayıları azalsa da. belediyeler veya özel sektör tarafından işletilirler. limanların bir kısmının işleticisi ve sahibi devlettir. Liman idareleri ek olarak kılavuzluk. fener ücretleri gibi ücretleri ödemek zorundadır. Limanlar ve liman olanakları. liman veya rıhtım ile nehir koruması arasında bölüştürülür. Bir gemi limana girdiği zaman. özellikle nehir ve haliçler üzerinde olanlar birden fazla kurum tarafından işletilebilirler. rıhtım işçiliği gibi yan hizmetleri de verebilirler ancak bu çok yaygın değildir.

Acentenin liman idaresi ile olan ilişkisi sadece finanssal işlemlerden oluşmaz. görünen odur ki. ücret. geminin eni ve draft’ın çarpımı ile elde edilen hacim esasına dayanır. Gemi için önerilen palamar yerinin müsait ve geminin niteliklerine uygun olduğunu kontrol etmelidir. geminin kalkış/varış limanlarına. bazıları neredeyse hiç ödememektedir. Bir acentenin altına girebileceği borçları ve liman iç tüzüklerini bilmesi ve anlaması. limanların iç tüzüklerinde. gemi sahibinin liman masraflarını ödememesi durumunda acenteleri sorumlu kılan maddeler vardır. 31 . liman masraflarının çok yüksek meblağlara çıkması mümkün olduğundan. gemi sahibi konusunda kuşkuluysa ve ödemeyi yapmaya niyeti veya gücü olmadığından şüphe duyuyorsa. Ek olarak acente limana girmek.Bazı durumlarda . Bir kısım limanda ücretler. Çoğunlukla ölçüt olarak net ve gross yük kapasitesi alınır. Eğer acente. Bazı liman idareleri. geminin hem girişte hem de çıkışta yük taşımasına. Liman ücretleri tarafından alınan ücretler genellikle gemiye ayrılma izni verilmeden önce ödenmelidir (Klerans ile ilgili bölüme bakınız). Doğal olarak temel ücretlere getirilen istisnalar. limanda geçirdiği süre veya kargo miktarına göre de belirlenebilir. müşteri kaybetme riskini. hem kazananlar hem de kaybedenler yaratmaktadır. geminin toplam ağırlığı ise nadiren kullanılır. Alternatif olarak.Bu ücretleri belirleme yöntemi de isimleri kadar farklılık gösterir. bağlanmak ve liman içi manevralar gibi seyir ile ilgili konuları rıhtım müdürü veya liman kaptanı ile görüşmelidir. uzunluk. ancak bazı limanlar tanıdıkları acente ve gemi sahiplerine kredi sağlamaktadırlar. yarı-dolu kargo indirimlerine. kolay bandıralara uygulanan ek ücretlere ve taşınan malın türüne göre daha da karmaşık şekillerde hesaplanır. acentelerin esas taraf olarak sorumluluk altına girdiklerini beyan etmesini zorunlu kılar. Ücretler. bazı gemiler fazlasıyla ücret öderken. geminin uzunluğu. son derece önemlidir. diğer riskler ile kıyaslayıp kararını vermelidir. Hangi metot kullanılırsa kullanılsın.

Bir çok limanda kılavuz kaptan kullanımı zorunludur. Zamanında bildirim yapılmaması faturanın % 50 oranında artmasına neden olabilir. Kılavuz kaptanlar kılavuz idaresinin çalışanı olabileceği gibi serbest çalışıyor da olabilirler. Limanda birden fazla kılavuz istasyonu olması ve her istasyonun farklı sınıf gemilere hizmet için ayrılması durumunda. Gemiler için çarpışma riskinin en yüksek olduğu yerler limanlardır ve akıntı. gemi kaptanlarına limanlara girişte ve çıkışta yardımcı olmaları için kullanılırlar. ancak. acente önceden gemiye kullanımı için ayrılmış istasyonu bildirmelidir.Eğer gemide tehlikeli mal taşınıyorsa. Bazı limanlar sadece bilgisayarlar üzerinden girdi kabul etmektedir. Liman Başkanlıkları tarafından çok sık ceza kesilen bir konu uygun “kılavuz iskelelerinin” bulunmayışıdır. Kılavuz kaptanlar. Zamanlamanın kritik olduğu durumlarda (örn. aksi takdirde hizmet alınamaz ve gemi gecikebilir. gelgite açık limanlar) acente geminin hareketlerini dakika dakika izlemelidir. Genellikle. Bir acente iş almadan önce bunun bilincinde olmalı ve gerekli bilgisayar bağlantılarını kurmalıdır. kılavuzun istasyonda gereksiz beklemesine. belirli tipteki gemiler ve çok sık giriş yapan kaptanlar için muafiyet söz konusu olabilir. Acente. Acente. Kılavuz Kaptanlar Kılavuz kaptanlar. kira sözleşmesine uygun olarak hazır olduğunun beyanını sunabilmek için çoğunlukla geminin kılavuz istasyonuna varacağı zamanı teyit etmelidir. Kılavuz kaptanlar çoğunlukla geminin geliş tarihi ve olası sapmalardan olabildiğince erken uyarılmalıdır. veya son anda kılavuz ayarlama sorununa neden olabilir.Tehlikeli malların bildirimi ile ilgili prosedür limandan limana farklılık göstermektedir. 32 . Bu sayede. tanımlanmış “kılavuz istasyonlarında” gemiye çıkar veya gemiden inerler. derinlik ve engeller ile ilgili bilgiler çok önemlidir. gemi vardığında bir kılavuz kaptan hazır durumda olur. gemi limana varmadan önce limandan çıkış kılavuzunu ayarlamalıdır. bunun için onaylanmış “kılavuz iskeleleri” veya SOLAS yönetmelikleri gereği gemide bulundurulması gerekli yük asansörleri kullanılır. Geç emirler. bunun liman idaresine bildirilmesi gerekir.

Sıkça bu hizmetler deniz kılavuzlarının dışında başka bir organizasyon tarafından sağlanır. Çoğunlukla. romorkörlerin sayısı ve boyutları ile ilgili gemi sahibinin veya kaptanının teyidini almak için çaba harcamalıdır. Büyük gemilerde ise. draft ile net ve gross yük kapasitesi birlikte değerlendirilir. 33 . çok fazla romorkör kullandıklarında cezalandırılırlar.) olarak kılavuz kaptanlara yardımcı olurlar. muafiyet için kaptanların sınava girmesi gerekebilir. hatta mecburi olabilir. profesyonel yardımı gerekli kılabilir.Birçok limanda ikinci bir kişi (serdümen vb. Yedekte Çekmek Towage Modern dümen yardımcılarının ortaya çıkması ile birlikte yedekte çekme hizmeti önemini kaybetmiştir. Bu tür bir sistemin geçerli olduğu limanlarda. rıhtım. acente her seferinde kılavuz gerekip gerekmediğini kontrol etmelidir. Gemi personelinde veya hava durumundaki değişiklikler. yetkinliklerini kanıtladıktan sonra muafiyet alabilirler. eğer yedekte çekilmek zorunlu değilse. Ayrıca birçok kaptan romorkörsüz çalıştıklarında prim alıp. nehir kanalı ve palamar kılavuzları da deniz kılavuzlarına ek olarak kullanılır ve hizmetleri ek ücretlere tabidir. Duruma göre. liman iç tüzükleri ve yönetmeliklerinin kopyaları ile birlikte vermelidir. gemi sahibine uygun başvuru formlarını. kılavuz kaptanlar serbest çalışırlar ve gemi sahipleri özellikle tanıdıkları. en azından gemi kaptanı ile ilk çalışmasında. Ayrıca. sıra dışı bir durum olmadığı sürece. Ancak büyük gemiler veya yoğun limanlardaki küçük gemiler için yedekte çekilmek talep edilebilir. öncelikle onların onayını almalıdırlar. Bazı limanlarda. Romorkör talebinde bulunmadan önce acente. acenteler. Yedekte çekilme hizmeti limandaki en pahalı hizmet olduğu için bu teyit son derece önemlidir. geminin uzunluk. kılavuzluk hizmeti saatlik ücret bazında da faturalanabilir. Küçük gemilerin kaptan ve seyir subayları sadece birkaç kere kılavuz kaptan gözetiminde limanlara giriş yapıp. Geminin kılavuz ile gittiği mesafe de baz olarak kullanılabilir. Bir gemi zorunlu kılavuzluktan muaf olsa dahi. Acente. Ücretlerin çok yüksek olduğu limanlarda. tecrübelerine güvendikleri kaptanları seçebilirler. Kılavuzluk ücretleri birçok farklı kritere göre belirlenir. muafiyetler gemi sahipleri için çok çekici olurlar.

bazılarında kesinlikle yasaktır. değişiklikleri. 34 . edilmediğidir. Bağlanma sırasındaki adımların tam zamanları kayıt edilmelidir. acente bu ek ücretler ile ilgili olarak gemi sahibini uyarmalıdır.Kıyı görevlisi ardından halatları doğru bağlama noktalarına yerleştirecektir.içeren basit bir işlemdir. yedekte çekme halatları için ek ücret alınıp alınmadığı ve ek ücret olarak faturalandırılması durumunda bunun hak edilip.doğrudan gemiden veya palamar botları ile . Mesai saatleri dışındaki yedekte çekme ek ücretlere tabi olup. Eğer gemi acil olarak devam etmek zorunda değilse. Acente bu konuda müşterisini bilgilendirmelidir ki. hizmet sonrasında kullanılsa bile. Genellikle geminin bağlanması ve avara edilme işi. ücretlerin daha ucuz olacağı zaman kılavuz alıp limana girmeyi bekleyebilir. yedekte çekme firmasına bildirmelidir. veya geminin mürettebatı tarafından yapılır. gerekli uyarılar gemi kaptanına iletilebilsin. Çoğu yedekte çekme firması talep edilip kullanılmayan hizmetler için. ücretin 50% si oranına kadarını faturalandırabilir. Bağlanma ve avara işini gemi mürettebatının yapmasına bazı limanlarda izin verilirken. çünkü bazı kira sözleşmeleri “gemiden atılan ilk halat” veya “tüm halatların karaya bağlandığı zamana” önem veriyor olabilir. gemi kaptanı demir atıp. Bu işlem ne zaman rıhtımda daimi duran personel tarafından yapılmıyorsa. halatların kıyıya uzatılmasını .Romorkör talep edildiğinde. Bakılması gereken bir başka nokta da. doğru yerde olacak şekilde ayarlaması önemlidir. acente daimi olarak yedekte çekmenin gerekeceği zamanı takip edip. acentenin bağlama/avara ekibini doğru zamanda. Bağlanma ve Avara Mooring and Unmooring Bir geminin palamara bağlanması veya palamardan avara işlemleri geminin boyutlarına ve koşullara bağlı olarak kıyı personeli.

Gemi sahibinin yükleme ve boşaltmayı üstlendiği kargolar için acenteler daha aktif bir rol alırlar. Bu durumda. Bu iş yükleme-boşaltma firmalarının işi olduğu için. gemi sahibi adına yükleme-boşaltma firmaları ile uygun bir fiyata pazarlık etmeye ve seçim şansı olduğu durumlarda.Stevedores Yükleme-Boşaltma Firmaları Bir yük gemisinin limana çağrılmasının esas nedeni kargonun yüklenecek veya boşaltılacak olmasıdır. acente ilgili firmaları geminin varış tarihi ile ilgili bilgilendirmelidir. 35 . Eğer başarılı olursa. Kargonun “free-in” veya “free-out” koşullarına tabi olması durumunda. böylece malın yüklenmesi/boşaltılması işlemlerinde ödemelerden kimin sorumlu olduğunu bilecektir. bu hizmetin ücretlerini de dahil edecek şekilde liman ücretlerinin bütünü üzerinden pazarlık etmek daha karlı olabilir. Bazı kargolar özel taşıma koşulları gerektirirler ve bu durumlarda ucuz bir yükleme-boşaltma firması seçmek. indirimli tarifelerden yararlanmak isteyen yeni gemi sahipleri de acente ile çalışmak isterler. nakliyeci veya alıcı tarafından ayarlanır. manifestoların ve konşimentonun verilmesi gerekir. temsil ettiği toplam yük kapasitesini pazarlıkta kullanabilir. onlarla ilişki çok önemlidir. Liman idarelerinin yükleme/boşaltma hizmeti verdiği limanlarda. mevcut müşterilerin memnun olmasının yanında. Acente. iş için en yetkin ve donanımlı yükleme-boşaltma firmalarını seçmeye hazır olmalıdır. kargoya gelebilecek zararlar için ödenecek tazminat nedeniyle anlamsız olacaktır. Eğer acente sıklıkla farklı gemi sahiplerinin benzer yükleri için yükleme/boşaltma hizmetleri buluyorsa. Ayrıca yükleme-boşaltma firmalarının doğru şekilde yüklenecek veya boşaltılacak malı bulabilmesi için onlara depolama planlarının. malın hangi hukuki şartlar altında taşındığından haberdar olmalıdır. Acente. malın taşınması charterer.

Mal gemiden çıktıktan sonra. Bunlar dengeleme. Tallying Puantaj Malların konteynırlarda birimler halinde tutulması sonucunda puantaj memurlarına olan ihtiyaç gittikçe azalmıştır. Örneğin. firma ile arasını bozabilecek olsa dahi geminin haklarını savunabilmelidir.. Gemi sahiplerini veya başkalarını rıhtımdaki yükleme/boşaltma masrafları ile ilgili bilgilendirirken hangi ücretlerin dahil olduğu belirtilmelidir. depolama. eğer geminin otomatik veya mekanik dengeleme sistemi yoksa. kıyı vinçlerinin kargoyu hareket ettirecek kapasitesi yoksa veya özellikle gemi donanımsız ise sorun çıkabilir. yükleme/boşaltma işlemlerini gemi sahibi ile görüşürken. Bu sebeple. Geminin ambarlarından veya ambarlarına malın fiziksel olarak taşınması dışında rıhtım işçileri veya gemi mürettebatları tarafından yapılan ek işler de vardır. acente. Kira sözleşmesinde bu giderler kargo giderleri dışında bir kalem altında olabilir. esas görevlerinin gemi sahibinin çıkarlarını korumak olduğunu unutmamalıdır. limanlarda uygulanan yükleme ve boşaltma metotlarına hakim olmalıdır. malın sıkıca bağlanması ve ambar kapaklarının mühürlenmesi gibi işleri kapsar. Ancak halen puantajın gerekli olduğu mal tipleri mevcuttur. geminin rampasının şekli ve yeri anlaşma yapılmadan çözülmesi gereken bir konudur. Ro-ro gemileri için görüşürken. manuel dengelemenin olmadığı durumlarda tek parça ve büyük malları yüklerken.. eğer bu hizmet yükleme-boşaltma firmaları tarafından verilmiyorsa. Bu bilgi kira sözleşmesinde limanda kalınan zaman ve çıkış tarihi ile ilgili detaylar için kullanılır.. 36 . gemi sahibinin mal ve malın alıcıya ulaştırılması ile ilgili olarak yetkisi kalmaz. Acente.Rıhtım hizmetleri firmaları ile bu şekilde ilişkisi olan acenteler. bu işlerle ilgili geminin sorumluluklarını öğrenip. Anlaşma yapılmadan önce acenteye danışıldığında. başka taşeronlar bulmaya hazır olmalıdır. yükleme ve boşaltmanın ne kadar sürede tamamlanacağı da sorulacaktır. yükleme/boşaltmayı yapan firma aleyhine gemiden gelen bir şikayet olması durumunda. Acente.

rulo kağıt. Boşaltılan mallar için de durum benzerdir. Yüklenen veya boşaltılan malın miktarını belirlemenin yanında. görünür şekilde hasarlanmış ve kötü etiketlenmiş mallar ile ilgili bilgi de içerir. Mürettebat yüklenen malların miktarını yükleme aşamasında dikkatlice kaydedebilirse.Çoğu yükleme/boşaltma firması ellerinden geçen malın miktarını bildirirler. Acente. Bu zaman geminin limana varışından günlerce önce olduğu için sayım liman sistemi içerisinde kaybolabilecek malları yansıtmaz. veya beyan edilenden fazla yüklenmiş ekstra malı da tespit ederler. eksiklik çıkması durumunda kayıp mal için erkenden soruşturma başlatılabilir. kargonun demiryolu veya karayolu ile limana geldiği zaman sayılırlar. problem önlenmiş olur. bağımsız puantaj memurları çalıştırmak yerine alıcıya sabit bir ücret öder ve bunun karşılığında da alıcı malın eksik çıkması halinde dava açma hakkından feragat eder. Konşimento imzalanmadan önce aradaki fark ortaya çıkıp. puantaj raporu. en ideal sayım zamanı gemiden malın boşaltıldığı andır. 37 . ancak bu sayım zamanı ve yeri açısından gemi sahipleri için uygun olmayabilir. bunların eksikliğinden de gemi sahibi sorumlu tutulabilir. Bu durumda gemi sahibi. gemideki sürtünmeden. Surveyors Kontrolörler Bazen puantörlerin sağladığından daha detaylı bir rapor gerekebilir. Bazı alıcılar puantajsız bir sistem ile çalışırlar. ezilmeden veya kıyıda hatalı taşınmadan dolayı kolaylıkla zarar görebilir. Bu sebeple. gemiye yüklenecek mallar. ancak mal alıcıya teslim edilmeden önce ve gemi limanı terk ettikten sonra “yanlış yerleştirilmiş” mallar varsa. Bunun nedeni taşınan malların gemi sahibinin kontrolü dışında birçok sebepten zarar görebilecek olmasıdır. Puantörler aynı zamanda önceki veya sonraki seyirlere ait. liman puantörlerinin çalışma esaslarını gemi sahiplerine bildirmelidirler. Bu durumda gemi sahibi ekstra navluna hak kazanır. Örneğin. Bu firmalar tarafından. Buna göre gemi sahipleri ek koruyucu önlem gerekip gerekmediğine karar verebilir.

gemi zabitlerinin kontrolüne verilen sabit bütçeler ile çalışmaktadır. Bazı mallar sorunlara o kadar açıktır ki. kaptanların birbiriyle rekabet eden tedarikçiler arasından seçim yapması onlar için daha avantajlı olacaktır. Bu yüzden tekel durumu yaratmaktansa. Eğer bir acenteye önceden kontrolör tutması söylenmemiş. Günümüzde birçok gemi. Mal ve draft analizleri çoğunlukla biri gemi sahibi. düşük kalite mal alımı durumunda acente suçsuz olacaktır. Boşaltım sırasında raportör. Belirtilmemesi durumunda bu hasarlardan gemi sahibi sorumlu tutulabilir. diğeri de malın alıcısı/sorumlusu tarafından tutulan iki kontrolör tarafından yapılır. potasyum ve petrol kokudur. ancak bilinmesi gereken şudur ki. ancak acente mal sahibinin kontrolör tuttuğunu öğrenmiş ise bu konuda gemi sahibini bilgilendirmelidir. Bu gibi durumlarda mal sorumlusu yüklemeden önce geminin incelenmesini isteyebilir. liman veya nakliyeciler tarafında yüklendiği beyan edilen miktarın teyidi için draft analizi kullanılabilir. safra ve artık bulunduğunu da içeren karmaşık hesaplamalardan oluşur. Shipchandler İkmal Maddeleri Tedarikçisi Bir sonraki kısım detaylı olarak geminin ikmali ile ilgilidir. Rıhtımdaki suyun yoğunluğu da göz önüne alınmalıdır.Geminin kargo sorumlularının malın yüklenmesinden önce oluşmuş hasarı tespit etmekte zorlandıkları durumlarda. Tek parça ve büyük kargoları yüklerken. Nakliyesinde bulunmayan kişileri şaşırtacak bu tür bir mal da çeliktir. Bazı mallar gemi depolarının özel olarak hazırlanmasını gerektirir. Özellikle aşırı temiz depo gereksinimi duyan mallar porselenlik kil. gemi sahipleri kontrolör kullanılmasında özellikle ısrar ederler. 38 . Ayrıca. çok geçerli bir neden olmadığı sürece dış liman ikmali için tedarikçi seçimi kaptanlara bırakılmalıdır. rıhtım işçilerinin neden olduğu hasarları da tespit edebilir. Draft analizi gemide ne kadar ve nerede yakıt. daha tecrübeli uzmanlar maldaki kusurları seyir başlamadan ortaya çıkarabilir.

açıkça kendisinin sadece acentelik hizmetini yerine getirdiğini belirtip.General Considerations Genel Değerlendirme Resmi formalitelerin büyük kısmı ücretsiz olsa da. tedarikçiye. 39 . ticari hizmetler doğaları gereği yüksek meblağlara çıkabilen ücretlere tabidirler. acente. ödemeden sorumlu gemi sahibi veya ilgili kurumun/şahsın tüm bilgilerini vermelidir. Bir hizmet veya mal alındığında.

belirli bir yakıtının bir gemide kullanılıp kullanılmayacağını da belirler. koruyuculuk işi gemi sahibinin sorumluluğundadır. Yakıt tipinin farklılığı dışında yakıta karışık maddeler. Acenteden yakıt sipariş etmesi istendiğinde. Acente hiçbir zaman kardeş gemiye yapılmış bir yakıt ikmaline dayanarak yakıt siparişi vermemelidir. özellikle kurşun miktarı. farklı yakıtlar kullanmaktadırlar. acente ilk olarak gemi için gerekli olan yakıtın sınıfını ve tipini bilmelidir. süreli kiracı hesabında yer alan liman formaliteleri ve kargo hizmetlerinden farklı olarak. 40 . işlenmemiş petrole eşdeğer ağır dereceli fuel oil’den. çünkü motorlarının farklı olma ihtimali vardır. İncelenmesi gereken bir diğer konu geminin ve mürettebatın gereksinimleridir. Ancak yakıt ikmali birçok durumda süreli kiracının sorumluluğundadır. geminin kendisine yönelik hizmetler ve mürettebat ile ilgili hizmetler olarak ikiye ayrılır.Chapter IV 4. Bölüm Acente ve Gemi The Agent and The Ship Giriş Introduction Önceki iki kısım gemiyi ve kargoyu limana sokmanın ve çıkarmanın formalitelerini ve ticari yanlarını ele almıştı. ancak ödemeden kim sorumlu olursa olsun acentenin görevleri değişmez. Modern gemiler. “Koruyuculuk”. yüksek derece rafine edilmiş dizel tipi yakıtlara kadar. Gemi süreli kiralık sözleşmesi ile çalışıyorsa. Bu işe genel olarak “koruyuculuk” ismi verilir. Yakıt Bunkers Yakıt tedarikinin süreli kiracı sorumluluğunda olduğu belirtilmişti.

Birçok gemi tercih edilen yakıtın bulunamaması durumunda alternatif bir yakıt kullanabilir, ancak sipariş vermeden önce, bu konuda gemi sahibine veya baş mühendise danışılmalıdır. Bütün gemilerde, ana makine dışında acil durum jeneratörleri bulundurmak mecburidir. Ayrıca, bir çok gemide geminin değişik kısımlarına enerji sağlayan yardımcı makineler bulunur. Bu küçük makineler genellikle mazot veya motorin ile çalışıp, ana makine için sipariş edilenden farklı yakıt kullanabilir. Acente, yakıtın türünü ve miktarını kesinleştirdikten sonra, zaman ve ikmal yeri ile ilgili kısıtlamaları da göz önüne alıp yakıt ikmalini koordine etmelidir. Bazı limanlar kargo ile ilgili işlemler devam ederken yakıt ikmaline izin vermeyebilir, bazıları limanlarda kara tankerlerine izin vermez. Yüksek miktarda sipariş edildiği takdirde yakıtlar barge ile nakledilebilir, bunun fiyatı belirtilen fiyata dahil olabilir de olmayabilir de. Acente, bunun gibi yakıt için alınan “gizli” liman vergilerinden haberdar olmalıdır. Geminin yola çıkış zamanını etkilediği için yakıtın ne kadar zamanda gemiye nakledileceğini hesaba katmalıdır. Yakıt fiyatları ile ilgili olarak, acente mümkünse daima farklı tedarikçilerden fiyat toplamalı ve farklı sınıflardaki yakıtlar ile ilgili teklifleri gemi sahibine aktarmalıdır. Böylece, gemi sahibi hangi yakıtın daha ekonomik olacağına sağlıklı şekilde karar verebilir. Yakıtın direk gemi sahibi tarafından sipariş edilmesi durumunda da acente ikmali koordine etmeye hazır olmalıdır. Yakıtlar “stockholder”lar aracılığı ile büyük petrol firmalarından veya brokerlerden alınabilir. Bir grup uzmanlaşmış akaryakıt brokeri tedarikçilerden daha düşük fiyatlar sunabilirler. Akaryakıtlar ile aynı kategoride ve aynı şekilde sipariş edilen diğer malzemeler kayganlaştırıcı yağlar ve yakıt katkı maddeleridir. Bunlar genellikle akaryakıtlardan daha pahalıdır ancak daha küçük miktarlarda sipariş edilirler ve kamyonlar tarafından variller içinde nakledilirler.

41

Yağlar ve katkı maddeleri markalaşmış isimlere sahip olabilirler, ancak genellikle bütün tedarikçiler muadillerini sunmaktadırlar. Gemi Yedek Parçaları ve Tamiratı Ships Spares and Repairs İleri teknoloji kullanımının gemilerde artması, seyir yardımcısı ve makine izleme sistemleri ile makinelerin kendilerinin de gittikçe karmaşıklaşması sonucunda gemi üzerinde tamir oldukça zorlaşmıştır. Geminin sınıfı ve uluslar arası yönetmeliklerin şartlarını yerine getirebilmek için geminin çoğu parçasının işler olması gerekmektedir. Bu yüzden çalışmayan parçalar beklemeden değiştirilmeli veya tamir edilmelidir. Gemi gereksinimlerini denizdeyken direk gemi sahibine iletecektir. Gemi sahibi ardından acenteden lokal olarak parçaların ve tamirin teminini araştırmasını isteyebilir, veya parçaları acenteye kendisi göndertip, ilgili bir servisten gemideki onarımın tamamlanmasını isteyebilir. Eğer parçalar gemi sahibi tarafında gönderiliyorsa, gemiye ulaşmasını sağlamak acentenin sorumluluğudur. Parçaların acentenin ülkesine girişte gümrükten geçirilmesi gerekebilir. Parçalar havayolu ile ulaştırıldığında, acente havaalanına gümrük işlemlerini kendisi halledemeyecek kadar uzak olabilir. Böyle bir durumda, acente bir gümrük komisyoncusu veya “freight forwarder”’ın hizmetlerinden faydalanabilir. Küçük parçalar geminin varışından önce acentenin ofisine gönderilebilir ancak büyük parçalar direk gemiye ulaştırılmalıdır. Acente nakliyeyi düzgün ayarlayabilmek parçanın büyüklüğü ve ağırlığını bilmelidir. Eğer parçaların bulunması acenteden talep edilirse, tedarikçiler söz konusu parçaların tip ve özellikleri ile ilgili detaylı bilgi isteyeceklerdir. Bu sorulara hızlı cevap verebilmek için, acente, kaptan ve gemi sahibinden önceden alabildiği kadar bilgi almalıdır. Aynı özen verilen bilgiyi kontrol ederken de gösterilmelidir. Ana makinelerde dahil olmak üzere bazı makine parçalarının iki versiyonu bulunur; metrik ölçülere göre veya İngiliz ölçülerine göre yapılmış. Bir versiyon için olan parça diğer versiyonda kullanılamaz.

42

Acente ayrıca parçaların montajlarının mürettebat tarafından yapılıp yapılmayacağını veya servis mühendisinin gerekip gerekmeyeceğini öğrenmelidir. Gemiye yapılan her türlü ikmalde olduğu gibi, acente siparişi vermeden önce birçok tedarikçiden fiyat toplamalıdır. Birçok acente kendilerine yardımcı olması amacıyla tedarikçilerin ve üreticilerin broşürleri/katalogları ile satış temsilcilerinin listesini içeren küçük kütüphaneler hazırlarlar. Tamiratları ayarlamak genellikle daha zordur, çünkü onarımı yapan firmanın bir adamının işin süresini, maliyetini ve olabilirliğini çıkarmak için gemiye gitmesi gerekir. Geminin limanda kalacağı süre kısa ise bu tür bir inceleme için gemi limana varmadan hazırlık yapılmalıdır. Geminin varışta hemen rıhtıma bağlanmadığı durumlarda acentenin incelemeyi geminin demirlediği yerde ayarlaması olağan bir durumdur. Kaynak veya kesim gibi yangın ve patlama riski veya çevre kirliliği riski içeren tamiratlar liman idareleri ile görüşülmeli ve devam etmeden önce yetkili kurumdan izin alınmalıdır. Tamirat süresince gemi çalışmaz durumda olacak ise, liman tamiratın belirlenmiş onarım iskelelerinde yapılmasını talep edebilir. Böylece diğer gemilerin liman girişleri normal olarak devam edecektir. Geminin herhangi bir parçası tamir edildiğinde. Acente tamirat ile ilgili herhangi bir rapor veya sertifika gerekip gerekmediğini öğrenmelidir. Gerektiği takdirde acente tamamlamasını ve gemiye yetişmemişse, geminin bir sonraki limanına yetiştirilmesini sağlar. Parça için beklenilen zaman ile tamirat süresi acente tarafından kaydedilmelidir. Bu gecikmeler yolculuğun geri kalanı için kira sözleşmesinde yer alan hesaplamaları değiştirebilir ve süreli kiracı, gecikilen zamanın tümünü veya bir kısmını “kira dışı” kapsamına alabilir.

43

halat. Acente eğer yerel toptancılar ile ilgili bilgi veya bağlantısı varsa. Birçok gemide kumanya masrafları önceden anlaşılmış günlük kişi başı oranlar ile sabitlenmiştir. özellikle gemi limanda çok kısa kalacaksa. Köprü üstü deposu bayrak. Harita. Bahsi geçen malzemeler genel tedarikçilerden satın alınabilir. Kumanya da genel gemi tedarikçilerden temin edilebilir ancak bazı mürettebatlar kendi kumanyalarını yerel pazarlardan almak isteyebilirler. Acenteler sorumlulukları altındaki gemiler için son baskılardan bir miktar bulundurmalıdırlar. harita ve kargo bağlamada kullanılan teçhizat gibi eşyaları içerir. Haftalık yayımlanan bu kitapçıklar deniz haritası dükkanlarından veya gümrük idarelerinden bedavaya veya cüzi bir miktar karşılığı temin edilebilir. köprü üstü ve motor kompartmanlarına sağlanan ve geminin parçası olmayan malzemeleri kapsamaktadır. Acente böyle bir durumda dini veya kültürel tercihler nedeniyle mürettebatın özel şartları olup olmadığını sormalıdır. Kumanyalar mürettebat için yiyecek stokudur. el fenerleri. mürettebata yardımcı olabilir. gemi.Kumanya ve Gerekli Malzemeler Stores and Provisions “Store” yiyecek ile ilgili olmayıp. boya. Gemideki haritalar güncel tutulmalıdır. el feneri gibi bir takım malzemelerin bulundurulması uluslar arası yönetmeliklerle zorunlu kılınmıştır. Koruyucu giysi. acenteden önceden kumanya siparişini vermesini isteyebilir. Bir sonraki limana gidene kadar bitmeyecek şekilde tedarik edilmelidir. yedek ampul gibi eşyalar ise her iki depoda da bulunur. Geminin aşçısı bu günlük oranı göz önüne alarak ve en ucuza en kaliteli yemeği çıkartmak amacıyla birçok tedarikçiden fiyat listesi görmek isteyecektir. ancak bazıları için uzmanlaşmış tedarikçilere gidilmelidir. 44 . Bazı durumlarda. Bu amaçla bazı hükümetler “Gemilere Uyarılar” adı altında kitapçıklar basarlar.

Balastlı yolculuklar çoğunlukla taş. gemide lağım ve mutfak pisliği dışında oldukça az çöp oluşuyordu. Günümüzde. toprak veya tuğlaların doldurulması ile yapılıyordu. makinelerin ve sulu balastın kullanımı sonucunda gemilerde çok miktarda akaryakıt karışık atık oluşmaya başlamıştır. Bu tür ürünler gemilere sıhhi malzeme servis yapma lisansı olan özel gemi tedarikçilerinden sipariş edilir. Belirli tür atıkların ve lağımın denize dökülmesine izin verilse de. Eğer suyun kalitesi ile ilgili bir tereddüt var ise. Atıkların denize döküldüğü çevre bilincinin olmadığı zamanlarda bu bir problem değildi. İçme Suyu Fresh Water İçme suyu kuşkusuz her gemide gereklidir ve nerdeyse bütün limanlarda mevcuttur. Hangi metot kullanılırsa kullanılsın. Ancak bir grup sıhhi malzeme ve ilaç sadece reçete ile temin edilebilir. gemi sahibi suyun ikmali yapılmadan önce numune isteyebilir. Yara bantları veya aspirin gibi basit ilaçlar genel tedarikçilerden veya yerel eczanelerden tedarik edilebilir. 45 .Bütün gemiler hem rutin hem acil durum kullanımı için bir miktar sıhhi malzeme bulundurmalıdır. Suyun fiyatı limanlar arasında çok büyük farklılıklar göstermektedir. acente ikmalin ne kadar sürede tamamlanacağı konusunda fikir sahibi olmalıdır. İçme suyu ikmali direk boru bağlantısı ile veya barge veya kara tankerleri ile yapılır. Özellikle yüzlerce ton su gerekebilecek büyük yolcu gemilerinde çok önemlidir. gemiler kuru ve sıvı atıkları dökebilecekleri uygun limanlara varana kadar gemide muhafaza etmelidirler. Atık Boşaltımı Waste Removal Ahşap gemilerin zamanında. durumu her zaman gemi sahibine bildirmelidir. Eğer acente sudaki olası bir kirlenme/zehirlenmeden şüphe duyuyorsa. Bu yüzden anlaşma yapılırken acente her zaman fiyatı belirtmelidir. Ancak günümüzde çevre kirliliği ile kaygıların artması sonucunda bu uygulamayı durdurmak için Deniz Temizliği (Maritime Pollution – MARPOL) uluslar arası konvansiyon ve yönetmelikler oluşturulmuştur.

Gemi Sertifikaları Ships Certificates Geminin taşıması ve gümrüklere sunması gereken sertifikalar detaylı olarak önceki bölümlerde ele alındı. Mutfak atıkları. acenteden sertifikaların uzatılması veya yenilenmesi için gerekli çalışmayı yapmasını isteyecektir. Akaryakıt atıkları içeren sıvı atıklar. liman tarafından sağlanan veya taşeronlara ısmarlanan kafesli asansörlere yüklenir. Bu tür atığın boşaltımı için gerekli olanaklar her limanda bulunmayabilir. Bu durum şaşırtıcıdır. bulundukları limanlarda da oldukça pahalı olabilir. bu sertifikaların kapsadığı teçhizatların bakımları yapılıyor ve yeterli düzeyde çalışıyor olmalıdır. çünkü bu tür atıklar yeniden işlenip değerli petrol ürünleri olarak kullanılır hale getirilebilirler. Daha sonra boşaltım uzman taşeronların barge’ları veya kara tankerleri ile yapılır. Ek olarak. Aynı durum lağım atıkları için geçerli değildir. gümrüklere verilmese bile güncel tutulması gereken sertifikalar mevcuttur. boşaltımı ekonomik olarak uygun olacağı miktara ulaşana kadar geminin özel sıvı atık depolarında saklanır.Limanlarda atığın boşaltılması için ayarlanması gereken olanaklar geminin atığının türüne göre değişir. gemi sahibi temizleme işlemleri ve tazminat ile de karşı karşıya kalabilir. Bu tür bir teklif çoğunlukla gemi sahiplerini memnun edecektir. gereksiz istif malzemeleri gibi kuru atıklar. Atıkların uygunsuz boşaltmanın cezaları gittikçe artmaktadır. Cezalara ek olarak. acente bu atıkları satın alacak yerel taşeronlar tanıyor olabilir. İstif malzemeleri veya yeniden değerlendirilebilir maddeler atılacağında. Bu sebeple gemi sahipleri atıkların kurallar uygun boşaltımı ile ilgili daha bilinçli davranmaktadırlar. 46 . Gemi sahibi veya kaptanı acenteye bitmek üzere olan sertifikaları önceden bildirip. Avrupa Birliği de belirli tür atıkların kıyıda boşaltılmasını zorunlu kılan yasalar koymuşlardır. Daha da önemlisi. Büyük yolcu gemileri gibi çok yüksek miktarda çöp olmadığı sürece bu hizmetin bedeli oldukça düşüktür.

Süresi dolmuş sertifikalar nedeniyle Liman Başkanlıkları ceza verebilir. Eğer bir denizci gemide iken kritik derecede yaralanmış veya hastalanmış ise helikopter ile tahliyesinin ayarlanması gerekebilir. Gemi Mürettebatı The Ships Crew Denizciler her zaman becerikli insanlar olmuşlardır. Bazı limanlar denizciler için yıllık spor turnuvaları düzenlerler. acente otobüs. şehir turları ve spor müsabakaları düzenleyebilirler. Bunlar gemi limana varınca verilir ve mürettebatın takdir ettiği bir davranıştır. tren tarifeleri. kargonun bağlanmasında kullanılan teçhizat. geminin limana varışında eğer bir denizcinin ihtiyacı varsa. Bu sebeple. 47 . Günümüzde işleri kolaylaşmış olsa da. Bu çoğunlukla tıbbi yetkililer veya sahil güvenlik tarafından yapılır ancak acente bilgilerin aktarımını sağlar. Yaralanmalar. ilk önce liman sağlık yetkilileri bilgilendirilmeli ve onların talimatları harfiyen yerine getirilmelidir. diş hekimi veya hastane muayenesi ayarlamalıdır. Ayrıca faydalı bilgilerin limanlarda bir denizciden diğerine aktarıldığı uluslar arası bir “söylenti ağı” mevcuttur. Yine de. doktor. uzak durulması gereken yerler. pyroteknikler. turistik yerler ile ilgili bilgiler sağlayabilmelidir. ve filikaların kendileridir. bu durum halen geçerlidir. mürettebatın durumu ile daha yakından ilgilenip tıbbi ve diğer acil durumlarda yardımcı olmalıdır. Bazı durumlarda acente.Sertifikalanan bu tür teçhizata örnekler yangın söndürücüler. Bir çok limanda mürettebatın diğer denizciler ile buluşup zaman geçirebilecekleri klüpler mevcuttur. önemli hastalıklar ve kalp krizleri elbette acil ilgi gerektirir ancak bir denizcinin salgın hastalık taşıdığından şüphe duyuluyorsa. Liman ve etrafı ile ilgili birkaç sayfalık dokumanlar hazırlamak acente açısından iyi bir fikirdir. eğer istenen çalışmayı herhangi bir nedenle zamanında tamamlayamayacaksa acente gemi sahibini uyarmalıdır. filika kumanyaları. can yelekleri. Eğer zamanları varsa. Hasta ve Yaralı Denizciler Sick and Injured Seamen Acente.

acente gemi sahibine ve mümkünse gemiye düzenli olarak denizcinin durumunu rapor etmelidir. diğer gemilerden veya orda yaşayan denizci ile aynı ülke vatandaşlarından ziyaretçi ayarlanabilir. Deaths Ölümler Bazen bir denizci. tuvalet malzemeleri. Denizcinin yabancı olup. durdurulmalıdır. hastalık. Yurduna geri dönüşünde ve kaldığı süre boyunca ihtiyacı olacağı için pasaport ve kişisel eşyalarının gemiden alınması gerekir. yedek iç çamaşır gibi ihtiyaçları temin edebilmelidir. yaralanma veya intihar sonucunda yaşamını yitirebilir. acente göçmenlik bürolarını ve nezaketten hastanın ülkesinin konsolosluğuna da bilgilendirmelidir. acente. Ayrıca denizcinin yakınları ile irtibata geçmesine yardımcı olmalı ve kitap.Eğer mürettebattan birisinin hastanede yatması ve gemisi limandan ayrıldıktan sonra da kalması gerekir ise acente durumu yakından takip etmelidir. 48 . Denizciye. kaptandan ve mürettebattan hastanın tıbbi geçmişi ile ilgili mümkün olduğunca bilgi almalıdır. Ek olarak. sigorta şirketinden. Yerel ülkenin veya cesedin naklini yapan firmanın kurallarına ek olarak kültürel ve dini gelenekler göz önüne alınmalıdır. Eğer kültürel ve dini nedenler bunun gerçekleşmesini engelliyor ise. defin işlemlerinin ayarlamalıdır. Cenaze kaldırıcılar cesedin nakli için gerekli belgelerin hazırlanmasında uzmanlardır ancak cesedin nakliyesi için gerekli rezervasyonların yapılmasını acenteden isteyebilirler. Bu durumda acente yetkili idarelere haber verip. yasal bir soruşturma başlatılacaktır ve gemiyi temsilen acente söz konusu olacaktır. üst seviyede konsolosluğu devreye sokmalıdır. yerel dili konuşamayacağını düşünerek. acente hastaneyi bilgilendirip. Cenaze ve defin işlemleri için “cenaze kaldırıcıları” görevlendirilmelidir. Eğer tabi hasta bu tür ziyaretlerden rahatsız oluyorsa. Eğer ölüm hastanede gerçekleşmiş ise adli tıp muayenesi gerekli olacaktır. Uygulanacak tedaviyi ve ölüm halinde gerekli defin işlemlerini etkileyeceğinden denizcinin dininin bilinmesi önemlidir. Denizcinin hastane de kaldığı sürece. Eğer ölüm nedeni şüpheli ise.

başka bir gemiye geçmesi gerekebilir veya kişisel nedenlerden dönüyor olabilir. Hasta veya yaralı denizcilerin iadesinde. Gemi sahibi. geri dönüşünü karşılamak zorundadır. Bir denizci birçok nedenden yurduna geri gönderilebilir. Ancak göçmenlik yasaları. eğer ilgili şahıs vize gerektiren bir ülke vatandaşı ise göçmenlik bürosunun onayı gerekir. çalışma süresi dolmuş olabilir. gemiden atılmış olabilir. masraflardan acenteyi sorumlu tutar. İadeninin nedeni her ne olursa olsun. acenteden denizciye yolculukta kullanması için bir miktar harcırah vermesini isteyebilir. İşten atılan denizci. İyi acenteler.Yurda Geri Gönderme Repatriations Neyse ki iade işlemlerinin büyük kısmı (yaralı veya sağlıklı) yaşayan şahıslar içindir. Özellikle yolculuk sırasında özel bir bakım gerekiyorsa bu bilgi çok önemlidir. İade işlemleri için. gemi sahibi verse de vermese de. Bu sebeple. İleri derece de yaralanmış denizcilerin yanına tıbbi refakatçi gerekebilir. Bu tür refakatçiler hastaneler tarafından veya hava ambulansı ve tıbbi hizmetler veren organizasyonlar tarafından sağlanabilir. acente havayolu veya diğer taşıyıcı firmaları hastalığın tipi ile ilgili bilgilendirmelidir. acente denizcinin havaalanına veya istasyona ulaştırılması ve doğru uçak/sefer ile gönderilmesini ayarlamalıdır. hasta veya yaralanmış olabilir. çoğu iş sözleşmesinde. denizcinin en azından yolculukta yemek masraflarını karşılayacak kadar bir harcırah verirler. Denizcinin işten atılması dışındaki durumlarda masraflar gemi sahibi tarafından karşılanır. eğer gemi sahibi veya denizci ödeme yapmayı kabul etmiyorsa. 49 . gerekli rezervasyonları yapmadan önce acentenin gemi sahibi veya denizciden ön ödeme alması kendi kârınadır.

acente bunları uygun bir limana veya gemi sahibinin ofisine geri göndermelidir. Bunun da maliyeti gemi sahibine belirtilmelidir. Mürettebat Postası ve Gemi Postası Crew Mail and Ships Mail Acentelerden çoğunlukla gemiden çıkan resmi veya kişisel mektupları göndermeleri istenir. geri gönderilen mürettebata uygulananla paralellik gösterir. mürettebata gönderilmiş bir çok kişisel mektup da acenteye gelecektir. iade edilen mürettebat gemi personeli olarak direk ülkeye girebilirken. Eğer gemi bir limana çok sık uğruyorsa. Bu durumda acente yardımcı olmalı ve göçmenlik bürosuna normal formalitelerin neden takip edilmediğini anlatabilmelidir.Gelen Mürettebat Crew Arriving Gemiye göreve gelen mürettebat ile ilgili işlemler. Bu duruma bir örnek. Farklı olarak. sonradan gelen mürettebat göçmenlik bürosuna geliş amacını ve gemi personeli olduğunu kanıtlamak zorundadır. Acente ödemeyi yapmadan önce. Teslim edilecek nakit para yüksek miktarda olduğunda güvenlik eşliğinde ulaştırılması akıllıca bir davranıştır. postalar gemi limanı terk ettikten sonra geldiyse. Eğer. uygun şekilde ödemenin kendisine döneceğinden emin olmalıdır. Bazen gerekli belgeler gelen denizcinin yanında olmayabilir. Cash to Master Kaptana Ödemeler Acentelerden sıklıkla mürettebat maaşları ve diğer gereksinimler için kaptana nakit avans vermesi istenir. 50 . geminin asgari bulundurulması gereken personel miktarının altına düşmesi ve acilen birinin dahil edilmesi gerekmesi olabilir. Gemi sahibi de gemiye ulaştıracağı postaları acenteye yollar. Bunun ile ilgili masraflar doğal olarak gemi sahibi tarafından karşılanır.

Kira sözleşmesinde özel olarak acentelerin kiracı tarafından işe alınacağı ve acente masraflarını kiracının karşılayacağı belirtilmedikçe. Süreli Kiralama Time Charters Süreli kiralama sözleşmesi.. “Seferlik Kiralama” söz konusu olduğunda “kiracının acentesi” terimi kullanılır ancak bu durum çoğunlukla acentenin atanmasını değil. “aday gösterilmesini” belirtir. Birçok C/P sözleşmesi kiracıya gemiyi tekrar kiralama yetkisi verir. kiracıya. kira sözleşmesinde belirtilen kirayı ödediği sürece. gemi ister tarifeli ister “tramp” olarak kullanabilir. ancak özellikle tekrarlanmalıdır ki. ancak ikinci C/P sözleşmesinin şartları orijinaline uygun olmak zorundadır. gemiyi gemi sahibiymiş gibi kullanma hakkı verir. C/P sözleşmesi türleri ve şekilleri sayısızdır. acente her zaman gemi sahibinin veya işleticisinin haklarını savunmak ile mükelleftir. acentenin yapılacak anlaşmayı etkilemesi hiçbir şekilde mümkün değildir. taşınacak malın türü ve ticaret yapılacak bölge gibi kısıtlamalara uymak şartıyla. C/P sözleşmesi gemi sahibi ve taşınacak malın lehdarları arasında direk veya brokerler aracılığı ile yapılır. birkaç istisnai durum dışında acente her zaman gemi sahibine veya işleticisine hizmet eder. Bölüm C/P sözleşmeleri ve Acenteler The Agent and Charter Party Kargo tarifeli bir gemi tarafından taşınmadığı sürece nakliyat ile ilgili yasal şartlar C/P sözleşmesinde belirlenir.Chapter V 5. gemi sahibi ve kiracılar arasındaki ilişkiler ele alındı. 51 . Kiracı. Anlaşma sürecinde acenteye özel olarak danışılmaz ise. Önceki bölümlerde acente. ancak acente açısından iki kategori vardır: süreli kiralama (time charters) ve seferlik kiralama (voyage charter).

mürettebat. Gemi süreli kiralama anlaşması ile çalışırken. her yolculuk. Kiralamanın başlangıcında ve bitişinde geminin durumunun kontrol edilmesi amacıyla sörveyörler tutulması olağan bir durumdur. mürettebat ve bakım-onarım masrafları gemi sahibinin sorumluluğundadır. ancak bir çok kira sözleşmesinde acentenin. Liman acentesi “kılavuz muafiyeti” gibi fırsatları kiracıya belirtip bu masrafları düşürebilir. romörkaj gibi hizmetlerin ödenmesi kiracının sorumluluğundadır. gemi sahibi. geminin “kira-dışı” olduğu zamanları ve gemideki yakıt miktarını tespit etmek için kullanılır. gemiyi kullanmadığı zamanın kirasını ödemek zorunda kalmaz ve “kira-dışı” zamanda tüketilen yakıtın parasını alabilir. vb. Bu sözleşme altında yer alan gemiler için acentelik yapanlar çok ender olarak geminin gerçek sahibi ile irtibata geçerler. olağan dışı olanlar da çıkacaktır. Eğer gemi. Doğal olarak gemi sahibi adına yapılacak bu tür işlerden acentenin kapasitesini aşan. kiracının acentesine bu iş için ek ücret ödeyebilir veya başka bir acente tutabilir. pilotaj. Liman acenteleri süreli kiralama sözleşmesi ile başka zamanlarda da (özellikle geminin sözleşme bitişinde iadesinde) ilgilenirler.) “kira-dışı” durumuna düşerse. gemi sahibi. Kısa “kira-dışı” dönemler için. kargo sahiplerinin de kiracı oldukları ayrı bir sözleşme ile yapılır. geminin sigortası da dahil olmak üzere. kiracıya sadece gemiyi kiralar. bakım ve onarım kiracının sorumluluğuna geçer. herhangi bir nedenden (bakım. gemi sahibi ve kiracı karşılıklı “kira-dışı” süresi ve yakıt tüketiminde anlaşabilirler. Süreli kiralama altında bir gemi limana girdiğinde. Bu durumda. süreli kiracının işletici. Liman acentesinin atanması süreli kiracı tarafından yapılır.Eğer süreli kiracı gemiyi “tramp” olarak işletme kararı alırsa. ‘Mürettebatsız ve çıplak gemi kiralama” (Bareboat and demise charter) sözleşmesinde. 52 . geminin “koruyuculuk” işlerini gemi sahibi adına ekstra ücret talep etmeden yapacağı belirtilir. Bu sayede kiracı. acente “kira-dışı” sertifikaları veya bildirimi hazırlamak zorunda kalabilir. Bu dokumanlar. ceza.

Yetkin acenteler bütün standart formların boş kopyalarını ve sıklıkla kullanılan özel C/P formlarının kopyalarını bulundururlar. Acente kendisine gönderilen gemilerden birinin bu tür bir sözleşme ile çalışıp. Bu yüzden bunları öğrenmek. C/P sözleşmesi formları günümüzde çoğunlukla kutulu olarak yapılmıştır. veya en azından sıklıkla kullanılan kısaltmaları içeren bir sözlük bulundurmak gerekir. “Çıplak” durumunda gemi sahibi ile işletici arasında tam anlamıyla bir kira sözleşmesi de bulunmamaktadır. Acentelere çoğunlukla. Acenteler yine de demode boyutlarda.‘Mürettebatsız gemi kira sözleşmeleri de bu kategoriye girmektedir ancak bunlar liman acentelerini pek ilgilendirmemektedir. Günümüzdeki iletişim imkanlarını düşündüğümüzde. birçok acentenin esas C/P sözleşmesini görmüyor olması şaşırtıcıdır. çalışmadığını kontrol etmelidir. Bu yüzden. sözleşmenin genel bilgilerinin içeren bir form verilir. kiracı. Bu form çoğunlukla gemi sahibi veya kiracının brokeri tarafından yapılır ve standart C/P sözleşmesi formlarındandır (Gencon veya Nubaltwood). Aşağıdaki tablo göstermektedir sıkça karşılaşılan BIMCO onaylı kira sözleşmelerini 53 . Yetkin acenteler bu formları elinde bulundurmalı ve bunlarla ilgili her türlü hususu bilmek durumundadır. Formdaki bilgide çoğunlukla brokerlik terimleri ve kısaltmaları kullanılır. Bu sayede. eski tip yazı kullanılmış ve etkileyici ama anlaşılmaz bir dile sahip eski C/P sözleşmeleri ile karşılaşabilirler. çünkü masrafları ona göre ayırmak gerekebilir. sadece özet bir form verilmiş olsa dahi. İlk sayfada gemi sahibi. Seyirlik Kiralama Voyage Charters Seyirlik kiralama sözleşmeleri dökme yüklerin nakliyatı için en çok kullanılan sözleşme türüdür. acente gemilerin işleticilerini sahipleri olarak kabul edebilirler. İkinci ve diğer sayfalarda her iki tarafın hak ve sorumluluklarını belirten maddeler mevcuttur. kargo. yolculuk. sözleşmedeki şartları bilebilirler. tarihler ve navlunun detaylarının girildiği kutular mevcuttur.

BIMCO Coal voyage charter Japan Shipping Exchange Coal Charter P. North American Grain Charter Australian Wheat Charter Continent Grain charter BIMCO Grain voyage charter Chamber of Shipping Baltic wood C/P Russian Wood Charter Party Japan Shipping Exchange Iron Ore Charter P. BIMCO Standard Ore charter party North American Fertiliser Charter Party Chamber of Shipping Fertilisers C/P BIMCO Uniform General Charter BIMCO Scandinavian Voyage Charter Kısaltması BARECON NYPE BALTIME LINERTIME AMWELSH POLCONVOY NIPPONCOAL NORGRAIN AUSTWHEAT SYNACOMEX GRAINVOY NUBALTWOOD RUSWOOD NIPPONORE OREVOY FERTIVOY FERTICON GENCON SCANCON SIVI YÜKLER Yük veya Sözleşme Türü Kira Sözleşmesinin Tam İsmi Süreli Kiralama Petrol Bitkisel ve Hayvansal Yağlar Kimyasallar INTERTANKO Tanker Time C/P INTERTANKO Voyage C/P BIMCO Standard Voyage Charter Party for Vegetable/Animal oils and fats BIMCO Standard Voyage Charter Party for the Transportation of Chemicals in Tank Vessels Gas Voyage Charter Party for Liquid Gas Except LNC Kısaltması INTERTANKTIME TANKERVOY BISCOILVOY CHEMTANKVOY Sıvı Gazlar GASVOY 54 .KURU YÜKLER Yük veya Sözleşme Türü Kira Sözleşmesinin Tam İsmi Bareboat kiralama Time Charter Time Charter Time Charter Kömür Kömür Kömür Tahıl Tahıl Tahıl Tahıl Kereste Kereste Maden Maden Gübre Gübre Genel Amaçlı Genel Amaçlı BIMCO Standard Bareboat Charter New York Produce Exchange BIMCO Uniform time charter BIMCO Deep Sea time charter Americanised Welsh Coal charter.

kendi yorumuna göre limandaki gemisine veya yüke gelebilecek zararlar konusunda gemi sahibini uyarmalıdır. özel olarak sözleşme formu bulunmayan muhtelif kuru yükler için geliştirilmiştir. sorumluluk ve hakları belirten maddeler içerir. Bu ek maddeler genellikle anlaşmazlıkların ve masraflı yasal süreçlerin kaynağını oluşturmaktadır. neredeyse her zaman değiştirilmiş olarak kullanılır. özellikle yazanın ana dili dışında ise veya başka dillerden tercüme edilmiş ise kelime seçiminde hatalar yapılmasıdır. Farklı sözleşmelerdeki maddeler. tek görevi bu ek maddeleri yorumlamaya çalışmaktır. kendi ticaret alanlarındaki değişiklikleri yansıtacak şekilde değiştirilmemiştir. Acente standart sözleşmelerin maddeleri arasındaki farklılıklara dikkat etmelidirler. 55 . Ancak oldukça basit bir dokuman olup. Acente kiralama sürecinde aktif değilse.Yukarıdaki liste BIMCO tarafından onaylanmış formların tamamını içermemektedir. İkincisi de. Gencon C/P Sözleşmesi The Gencon Charter Party Gencon C/P sözleşmesi. ancak zamanla bu amaç dışında da kullanılmaya başlanmıştır. Bunun nedeni maddelerin belirsiz yazılması. acente maddenin açıklanmasını isteyip. ayrıca taraflı olduğu gerekçesiyle BIMCO tarafından onaylanmamış özel formlar da vardır. Nerdeyse bütün C/P sözleşmeleri genel işlemleri. birbirlerine benzeseler de. çok ender olarak aynıdırlar. daha az kullanılan formlara nazaran Gencon ile daha rahat çalışırlar. Bu durumun iki nedeni vardır. popüler olması nedeniyle sözleşmeyi yapanlar. Kullanılma nedeninden bağımsız olarak. özel sözleşme formları. Şüpheli durumlarda. ana metinde yer almayan durumları kapsamak için ek maddeler eklenmesi gerekmektedir. BIMCO sözleşmelerin kısaltmalarının sonuna en son yasal değişikliğin tarihini de eklemektedir. İlk olarak.

Ancak bu kesinlikle acentenin önemsiz olduğu anlamına gelmez. Belirtilmelidir ki. Kutu. Bu sadece bir tonu bir kademe küp veya daha az hacimli olan yükler için (deadweight) önemlidir. değişik maddelerin arkalarındaki nedenleri. çok açıklama gerektirmez. çünkü sözleşmede gemi sahibine yapılan her hitap da takiben “veya acentesi/temsilcisi” yer almaktadır. 6. Bu noktaları gösterebilmek için. birçok kutucuk. İşlerin sorunlu gitmesi durumunda. İlk sayfa oldukça anlaşılır olup. Diğer maddeler yükleme/boşaltma işlemleri ile ilgili olacaktır. Kısa zaman önce yapılan değişiklikler vardır. ve sözleşmenin şartlarının yerine gelmesi için kendisine düşen görevleri anlamalıdır. Gencon formunu daha detaylı ele alalım. gemiyi müsaade edilen yükleme hattına kadar batıran yük miktarına (dwcc) ulaşıldığında depoların tam dolu olmayacağı kadar düşük bir ‘istif faktörü’ (yükün kübik ölçülerinin ton cinsinden ağırlığına oranı) olduğu durumda. 1’den 5’e kadar kutular tarafların ve geminin kimliği ile sözleşmenin ne zaman ve nerede yapıldığını içerir. Bu nedenle acente C/P sözleşmesinin nasıl düzenlendiğini. ancak bunlardan da karşı liman için olanlar acenteyi ilgilendirmemektedir. ya gemi sahibi ya da kiracı sorumlu tutulacaktır. GT/NT olarak geminin tonaj ölçülerini içerir. Bu tür bağlantılar. C/P sözleşmesindeki en kısa maddenin acentenin atanması ile ilgili olan olduğu görülebilir. 56 . 1974 yılında metin formundan kutulu form şekline dönüştürülmüştür. metin kısmını bakarken incelenecektir. Gencon formu. Kutu. metindeki maddeler ile bağıntılıdır. ancak burada 1976 versiyonunu model olarak kullanacağız. geminin taşıyabileceği maksimum yük tonajını içerir. İlk bakışta. Yani. 7.C/P sözleşmelerinde acenteyi hiç ilgilendirmeyen bir sürü madde de bulunmaktadır.

Acente geminin nerede olduğunu öğrenip limanına gelişini takip edebilir.Acente açısından bu kutuların nasıl doldurulduğu bilinmelidir. (2500 ton.8. gemi sahibinin talimatlarını takip etmek ve kiracının önerdiğinden daha ucuz bir rıhtım biliyorsa. Gemi sahibi. Kutular yükleme ve boşaltma limanlarını belirtir. Kutu. Eğer seçmemiş ise. 12. 10. Eğer sözleşmede özellikle bir rıhtım belirtilmemişse. geminin yüklemeye hazır olması koşuluyla kiracının yüklemeye başlaması gereken tarihi belirtir. Bazen tarihe ek olarak buraya saat de girilebilir. Fixture recap’lerde bu 2500 5% moloo (2500 tonnes. 9. geminin o andaki lokasyonunu belirtir. Kiralayanın belirli bir rıhtımı seçmek için bir çok başka nedeni olabilir ancak bu sözleşmeye geçirilmediği sürece gemi sahibi bu isteğe uymak zorunda değildir. acente. Örneğin. gemi sahibini bilgilendirmekle sorumludur. 5 percent more or less owners option). gemiyi dolduracak tam tonajı vermek mümkün değildir. Ayrıca gemi sahibinin inisiyatifinde olan pay da belirtilir. Kutu önemlidir. 57 . bu durum sözleşmeye eklenir. Kutu yükün detaylarını içerir. Belirli bir tür yük için “istif faktörü” belirli oranlar arasında değişken olabileceği için. gemi sahibinin masrafların daha düşük olduğu veya daha hızlı çalışılan bir rıhtımı seçme hakkı vardır. eğer kiralayanın kendi rıhtımı ve yükleyicileri varsa ve yükleme/boşaltma masrafları gemi sahibine ait ise. çünkü buraya girilen tarih. yüzde 5 az veya çok gemi sahibi opsiyonu ile) şeklinde belirtilir. Genelde belirtilen oranın altında ve üstünde %5-10 bir pay koyulur. bu aralıkta bir miktarın gemiye yüklenmesini emreder. veya çoğunlukla kaptan. ve 11. gemi sahibi istediği rıhtımı seçebilir. bu durumda kiracı tam o saate kadar gemi ile çalışmaya başlayamaz. Bu bazı durumlarda önemlidir. Bu özellikle yüklemenin yapılacağı limandaki acente için önemlidir. Eğer geminin dengesi açısından yüklenen yük tipi tamamen doldurulmayı gerektirmiyorsa. Özellikle bir rıhtım belirtilmediği sürece. kiralayıcı kendi rıhtımını belirtecektir.

yüklemenin bu sürede tamamlanmaması durumunda gemi yarım yük ile yola çıkmayacaktır. yükün ön tarafına yerleştirmektir. yükün bir kısmını çuvallara doldurup. dökme yükün seyir boyunca geminin hareketlerine göre kayması engellenmiş olur. navlun ile ilgili olup. ancak bu sürenin aşımından sonra gemiyi geciktirdiği için kiracı ceza ödeyebilir. Aracı olduysa. Kutu ek maddeler içindir. tabii ki. acente yeterli yük bulunana veya gemiyi güvenli yapmanın yolu bulunana kadar gemi ve kiracı arasında mekik dokumalıdır. Bazen. Ancak. Kutu acenteye geminin limanda kalacağı süreyi belirtir.Eğer dökme yük yüklenecek ise. ve 14. acente ücretine ek olarak komisyonda alabilir. gemi yüklemeye gelmediyse. 21. acenteyi hiç ilgilendirmeyen bir kutudur. geminin yükleme veya boşaltmasının anlaşılandan uzun sürmesi durumunda kiracının ödeyeceği cezayı belirtir. Kutu. Kutu. Kutular. eğer gemi dolmamış ise. 17. Geminin dolduğu durumda. Kutu. 13. acente problemin çözümünü gemi sahibi ve kiracıya bırakır. kutuda olduğu gibi saati) belirtir. kiracının sözleşmeyi feshedebileceği tarihi (veya 9. tahmin edilen istif faktörüne ulaşılmaz ve en son yük belirtilen sınırların dışında olabilir. Bu sayede. Sürastarya. Sürastarya oranı çoğunlukla günlük sabit ücret olarak belirlenir. Ancak. navlunun tahsilatı ile görevlendirildiyse ilgilendirir. yükün nakliyecilerini belirtir. 20. kullanılmayacağını belirtir. eğer acente geminin bağlanması pazarlığında aracı olmadıysa. Kutu. istif faktörü de buraya yazılmalıdır. kaptan gemi güvensiz olacağından dolayı seyre çıkmayı reddedebilir. 16. Değiştirilmemiş veya eklenti yapılmamış son derece az sözleşme vardır. Kutu sürastarya oranını belirtir. geminin kargo teçhizatının kullanılıp. 58 . Bu süre kiracıya tanınan limandaki serbest zamanı belirtir. 19. 18. 15. Bu durumda.Acente “hazırlık mektubunu” sunmak için bunu bilmelidir. Dökme yükler için genellikle uygulanan yöntem. acenteyi sadece.

En basit haliyle. Ancak bunun sonucunda eğer gemi zarar görürse. Eğer gemi sahibi bu şekilde bir rıhtıma gemisinin yanaşmasına izin verirse. Bu madde. ek gereksinimler kiracı tarafından temin edilmelidir. Nasıl yapıldığından bağımsız olarak bu şekilde gemi sahibi sadece gemisinin deniz dibine dokunabileceği bir limana girişine izin verir. Madde. Bu kısım 4. Eğer acente istif malzemelerinin siparişinde bulunursa. 1. yönetmelikler ve draft sınırlamalarının izin verdiğince tam dolu kargo yüklemek ile mükelleftir. “or safe aground” maddesi sözleşmeye eklenebilir. Kiracı. ve 11. madde acente açısından önemsizdir. Ek maddelere bazen “rider” maddeler de denir. madde ile ortak ele alınır. gemi sahibine. maddeye göre ayrıca. 1. seçilen rıhtımların uygunluğu konusunda yardımcı olabilmelidir. gemiler sular çekildiğinde nerdeyse kuru rıhtımlarda yüklenebilir. geminin daimi olarak yüzer durumda olacağını belirtir. geminin dokümanları. Acente kendi limanındaki rıhtımlar ile ilgili uzmanlığı sayesinde. limanın güvensiz olduğu ortaya çıkacaktır ve kiracı geminin zararını karşılamakla sorumlu tutulabilir. 59 . En sonunda. Bazı ek maddeler. gemi sahibi. kiracıya gemide bulunan. faturayı gemi sahibine değil kiracıya kesmelidir. gel-gitin yoğun olduğu limanlarda. Bazı küçük. 2. kayıp ve gecikmelerde hangi durumlarda sorumluluk alacağını belirtir. ödenen navlun karşılığında kargoyu teslim etmelidir. kutularda belirtilir. sayısız durumu ele alacak kadar çok da olabilirler. acenteyi oldukça ilgilendirir. gemi sahibinin yükün nakliyatında oluşan hasar.Eklemeler çok az sayıda olabileceği gibi. yükün istifi ve ayrımında kullanılan malzemeleri kullanma hakkı verse de. aşağıda yazılı maddeler incelendikten sonra ele alınacaktır. gemi sahibi. Bu ayrıca NAABSA (not always afloat but safe aground) kısaltmasıyla 10. boşaltma limanında.

pazarlık sonucunda bu hak boşaltma limanı içinde alınabilir. Gemi ayrıca genel nedenlerden rotasından sapmış olabilir. Bir çözüm. acente bu konuda tümüyle bilgili olmalıdır. kiracının liman masraflarını önceden ödemesini isteyebilir. savaş bölgelerini atlamak ve tabi ki hayat veya mal kurtarmaktır. navlunun yüksek bir yüzdesinin kargonun naklinden önce. İlk birkaç neden dışında oluşan sapmalar acentenin dahil olmasına neden olacaktır. yükleme/boşaltma yapan firmalara ve diğer taşeronlara önceden masrafları hangi tarafın karşılayacağını bildirmelidir. 60 . navlunun kargonun teslimatı ile veya gerekli ise öncesinde ödeneceğini belirtir. madde. geri kalanın da kargonun durumu netleştikten sonra ödenmesidir. Navlun konşimento imzalandığında verilmiyorsa.3. kazadan geride kalanları kurtarmak için ve limana hasarlanmış bir gemiyi çekerken veya kendisi çekilerek de girebilir. gemi sahibi. Madde. Bu tür durumlarda acentenin nasıl hareket etmesi gerektiği ilerideki kısımlarda ele alınacaktır. yakıt veya kumanya ikmali yapmak. gemi sahipleri kargoyu teslim etmeden önce ödemenin yapılmasını. Ancak. kiracılar ise kargodaki hasar ve kayıplara karşın navlunu tutmak istemektedirler. konşimento çıkarıldığında veya yüklemeden veya boşaltmadan sonra belirli bir zaman sonra ödenebilir. iyi bir mazeret olmadan yolculuğu istediği sürede tamamlama veya gemiyi ara limanlara çağırmakta özgür değildir. Gemi sahibi ve kiracı birbirlerini iyi tanımadıkları sürece. yükü bağlama ve istif malzemeleri. Her ne kadar tam tanımlanmamış olsa da. Bu tür masraflar ek maddelerde ele alınır. Acente. yükleme masrafları ile ilgili olup. Mazeret olarak kabul edilebilecek durumlar. geminin onarımını yaptırmak. Madde. yükleme limanı masrafları için otomatik olarak sağlar. 5. Gencon C/P sözleşmesi bu hakkı. navlun anlaşma imzalandığında. yükün tekrar istiflenmesini sağlamak. gemi sahibi. hasta bir denizciyi indirmek. puantaj ve sörveyörlük hizmetleri gibi ek masraflar belirtilmez. standart sözleşme üzerinde en fazla değiştirilenlerdir. gemi sahibine. bazı özel durumlarda. gemiye normal rotası dışına çıkması için emir verme yetkisi tanır. Burada yazılana alternatif olarak. Hangi maddenin kullanıldığına bağlı olarak yükleme/boşaltma masrafları her iki tarafa da ait olabilir. Navlunun ödemesi ile ilgili maddeler. 4.

Astarya süresinin başlatılmasında hazırlık mektubunun verildiği zaman kabul edilebilir. Tatiller ise doğal olarak ülkeden ülkeye değişmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri iş günü olarak kabul edilir. 61 . astarya süresinin hesaplanmasını zorlaştırmaktadır. Günlük belirli bir ton üzerinden anlaşmak gibi her iki yöntem de oldukça normaldir. astarya süresinin öğleden sonra başlamasına. öğleden sonra verilen hazırlık mektubu ise astarya süresinin bir sonraki günün sabahında başlamasına neden olur. Pazar ve tatil günleri ile birlikte değerlendirilir. Sürastarya. Müslüman ülkeler de Cuma günleri tatil olup.6. geminin yüklemesi veya boşaltılması anlaşılandan uzun sürdüğü takdirde kiracı tarafından gemi sahibine ödenen paradır. ayrıca bazı limanların yerel tatil günleri vardır. Çoğunlukla yapılan değişiklik ile cumartesiler de. hazırlık mektubu verilene kadar hiçbir iş başlamak zorunda değildir ancak geçen zaman ve rıhtım için beklerken kaybedilen zaman da astarya süresine dahildir. Gencon C/P sözleşmesi cumartesileri de çalışma günü sayarak biraz eski kalmaktadır. sabah ofis saatlerinde verilen hazırlık mektubu. Bu tür yöntemler. Madde. astarya süresi daha önce kiracının gemiyi yüklemek veya boşaltmak için sahip olduğu zaman olarak tanımlanmıştı. Genel bir kural olarak. daha önce de belirtildiği gibi. 7. Bu sözleşmede tercih edilen yöntem her bir işlem için veya ikisinin toplamı için belirli bir saat belirtmektir. Gencon C/P Sözleşmesinde. Madde sürastarya ile ilgilidir. Astarya süresinin hesaplanması için işlemelerin başlangıç ve bitiş zamanlarının belli olması gereklidir. Günümüzde hala ambar başına günlük en az yükleme/boşaltma esasına dayalı hesaplama isteyen kiracılar mevcuttur.

gemi sahibi kargonun boşaltılmasını reddedebilir. 8. Fazladan ödenen miktar için gemi sahibinin kargo taşımasına gerek yoktur. rıhtım harçları ve gemi sahibinin kanıtlayabildiği diğer zararlar göz önüne alınır. hiçbir yeni ödenek verilmez. gemi sahibinin gecikme nedeniyle oluşan toplam zararını karşılamayabilir. Eğer herhangi bir şekilde gemi sahibi. kiracının anlaşmada belirtilenden az yük yüklemesi durumunda oluşur. sürastaryayı garanti altına almak için bu maddeyi kullanabilir. kiracının ödemeyeceğini düşünürse. Böyle bir durumun oluşması sonucunda. Her ne kadar bu durum sürastaryanın günlük olarak ödenmesini gerektirse de. ödemeleri güvenlik altına almak için kargoyu tutma hakkıdır. sürastarya günlük olarak ödenir. kiracı sözleşmede belirtilen esas miktarın tümünü ödemek zorundadır. verilen zaman aşılıp gemi sürastaryaya düştükten sonra. “ölü navlun”. Bu 10 gün geçtikten sonra kiracının ek cezalar ödemeyeceği anlamına gelmez. “Gecikme tazmini” herhangi bir tazminat davasında olduğu gibi davacı tarafından kanıtlanmalıdır. eksiklik sonucunda geliri düşecektir. 62 . Rehin alma hakkını kullanabilmek için. mallar gemi sahibinin kontrolü altında olmalıdır. geminin sürastarya süresi 10 gün ile sınırlıdır. Kiracının hataları sonucunda geç kalmış bir geminin tazmininde. rehin alma ile ilgili maddedir. Gemi sahibinin ödeme beklediği maddeler listesinde “ölü navlun”da bulunur. Yükleme limanında yapılacak ödeme tamamlanmadığı takdirde. gemi sahibi kiracıya “gecikme tazmini” davası açabilir. Rehin alma hakkı. Sözleşmelerde yer alan katı bir kurala göre de.Anlaşılan sürastarya oranı. piyasadaki navlun fiyatları. Bu duruma istinaden. boşaltıma gelindiğinde. Madde. Bunu ortadan kaldırmak için. Gemi sahibinin hesaplamaları sözleşmedeki miktara göre olduğu için. sürastarya çoğunlukla sonunda toptan ödenir. En son olarak.

bu maddede konşimentonun anlaşılanın altında bir navlun ile imzalanabileceğini bilmelidir. malların gemi sahibinin izni olmadan hiçbir şekilde depodan çıkarılmayacağının kağıda geçirilmesinde yardımcı olmalıdır. gemi sahibinden çok kargonun alıcısının haklarını koruyacak şekilde yapılmıştır. Alıcı kamu kuruluşu olduğunda. Acente kendi limanında bu tür bir olası duruma karşı gemi sahibini yönlendirmelidir. miktarı gemi sahibinden teyit etmelidir. arta kalan miktarı gemi sahibi kendisi alabilir. Acente. Kalan miktar. Aradaki fark fatura çıkarıldığında nakit olarak ödenecek olsa da. rehin hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemeler. kiracı ödemeyi hala yapmaz ise. gemi sahibi malların güvenliğini sağlamakla ve kayıp ve hasara karşı sigortalatmak ile sorumludur. Dünyanın bazı yerlerinde. Eğer seçilen rıhtım. özellikle gemi sahibi başka bir ülkede ise. Diğer rıhtımlarda. 63 . gemi sahibinin ilk etapta alacağı miktara denk gelmez ise. Eğer rehin hakkının kullanımı sonucunda. Bu sebeple. acente navlunun tahsilatı ile görevlendirildiyse. Acente. gemi sahibine yükü gemide tutma hakkı bile verilmez ve gemi sahibi yasal gerekçelerle veya güç kullanımı ile yükü boşaltmaya zorlanır. Satıştan gelen para öncelikle depo ve diğer ücretleri karşılamak için kullanılır. 9. Bazı ülkelerde. Acente bu konuda da yardımcı olabilir. boşaltma limanındaki acente ödenen miktarı ve gerçek navlunu bilmiyor olabilir. Rehin hakkının kullanırken. bu durum bir risk oluşturur. gemi sahibine.Gemi sahibi büyük ihtimalle bir sonraki işini almıştır ve geminin geç kalmasını istemez. depo kirası ödeyerek gemi sahibi kargoyu kıyıda muhafaza edebilir. gemi sahibi mal üzerinde kontrol sağlayamaz. Bu durumda gemi sahibi gemiyi boşaltıp kargoya nasıl sahip çıkabilir? İlk olarak. Madde konşimento ile ilgilidir. gemi sahibi malların açık arttırma ile satışını gerçekleştirebilir. kargonun alıcısına ait ise. gemi sahibi zararının tazmini için yasal yollara başvurabilir. acente gemi sahibini seçilen rıhtımın yöntemleri konusunda bilgilendirmelidir.

kutuda belirtilen tarihte veya öncesinde limana varamaması durumunu ele alır.10. brokerlerin komisyonları ile ilgilidir. acenteyi en fazla ilgilendiren maddedir. Madde. ücretini ödemekle sorumlu olan tarafa sadık kalmalıdır. sadece kiracı sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. acente maddesi olup. En yaygın şeklinde “gemi sahibi her iki limanda da kiracının seçtiği acenteleri atar” olarak değiştirilir. kiracıya başvurarak. acente. Madde. Kısımda ele alınacaktır. acenteyi ilgilendirmemektedir. Madde. “address” komisyonu ödenir. “General average” durumunda ne olacağını ele alır. Gemi sahibi. Fesih tarihinden sonra gelen gemiler. bu maddede değişiklik yapılmasını gerektirir. Gencon C/P sözleşmesi diğer birçok sözleşme gibi her iki limanda da acente atanmasını gemi sahibine verir. kiracı kararını açıklayana kadar seyire devam etmekle yükümlüdür. Adres komisyonu herhangi bir komisyondan farklı değildir. Madde. Madde. “Seçmek” ve “atamak” arasındaki farkın anlaşılamaması çoğunlukla gemi sahibi ve kiracı arasında sorun yaşanmasına neden olur. 13. Eğer kiracının kendisine ait bir brokerlik departmanı varsa. para bağımsız bir brokere gideceğine. kiracının kendisine döner. Acente seçimi ne şekilde olursa olsun. gemi sahiplerine ciddi sorun oluşturur. brokerlerin komisyonlarını da yerlerine ulaştırması istenebilir. 64 . Günümüzde uygulandığı hali ile acente seçiminin kiracıya bırakılması. ancak gemi sahibi. Uyumsuzluk durumunda hasarın sınırlarını ele alır. gemi sahibinin bildirdiği geminin varış zamanından 48 saat önce açıklayabilir. sözleşmenin iptal edilip edilmeyeceğini sormak zorundadır. Komisyon genellikle en az iki farklı brokere ödenir. Navlunun tahsilatını acente yapıyorsa. Belirtilmelidir ki. 14. Geminin bulunduğu yer ile yükleme limanı arasındaki seyir süresi 48 saatten çok olabilir. Kiracı bunu hemen açıklamak ile yükümlü değildir. 12. Acente geminin lokasyonunu bildirerek ve arada haberleşmeyi sağlayarak her iki tarafa da yardımcı olabilir.”General average” kavramı ve problemleri acentenin açısından 8. 11. geminin 19.

Çok fazla konu olduğundan. kaçak yolcu ve kaçakçılıktan dolayı masraflar ve gecikmeler. Bunlar Gencon C/P sözleşmesinde yazılı maddelerdir. Acenteler C/P sözleşmesini bütünüyle pek görmezler. Ek maddelerde ele alınan konular arasında. gemideki teçhizatın kullanımı ve ilgili kısıtlamalar. Bu anlaşılan koşulların bir özetidir ve kullanılan sözleşme formunu da belirterek. Bu özellikle kıyı ve kısa mesafeli deniz ticaretinde geçerlidir. gemi sahibi veya kiracı tarafından ileride oluşabilecek anlaşmazlıkları önlemek amacıyla sözleşmeye eklenirler. geminin değiştirilmesi. mürettebatın iş sözleşmelerinden kaynaklanan grevler. depolama metotları gibi konular bulunur. “rider” maddeler de denilen ek maddeler ile tamamlanır. Bunlar çok geniş konular dahilinde. Gemi sahibi ve kiracı C/P sözleşmesini tamamladıklarında. Bu temel maddeler. geminin yaşı. Tipik bir recap aşağıdaki gibi görünür 65 . her iki tarafın hak ve özgürlüklerinin anlaşılması sağlanır. sınıfı nedeniyle kargo sahiplerince yaptırılacak ek sigortalar. Grev ve savaş durumu ile ilgili maddeler dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir zamanda geçerli olabilir ancak buz ile ilgili madde her yerde uygulanamaz. Esasen. gemi sahibi veya kiracının kontrolü dışındaki olayları ele alır. 50 civarı ek maddesi olan sözleşmeler olağandır.Son üç madde. seyirlerin acenteye hiçbir doküman çıkartılmadan tamamlandığı zamanlar da olur. bir tanesi icmal listesi hazırlar.

Ocean P ve I klubüne dahil olup.3m ssw 111500 gr/110000 bale Malta flag 100 a1 Lloyds pandi ocean h+m 0. sigorta değeri 800.mv Ruta blt 1973 2hoha steel sid gless loa 85 beam 12 2500 dwcc on 5. eni 12. dem ILG 4500 pdpr/fd bends vsl free exins chabe gencon 3.5 metredir. 1973 yapımı olup. Gemi Malta Bayrağı taşıyıp.bay/1gsb 1 arag lc 2-5 feb 1500 sshinc/36 hrs wp sshex eiu non-rey NLG 25 pmt intaken fios spout trimmed payable w/i 3 bd s+r bs/l. Gemiyi yazlık tuzlu suda (ssw) 5. 66 . ancak diğer uzmanlık isteyen alanlar gibi biraz bilgi ile mesajı tümüyle ortaya çıkacaktır. Geminin tahıl kapasitesi 111500 kübik feet tahıl ve 110000 kübik feet balyadır. Toplam uzunluğu 85 metre olup.000 $’dır. Bu örnekte geminin ismi Ruta’dır. Tek güverteli (sid) ve gearless’tır (gless). Lloyds Register’da kayıtlıdır.8m usd for fcc wheat sf 46 1sgb 1 fr.75 ttl.3 metrelik yükleme hattına kadar batıran yük miktarı (dwcc) 2500 tondur. 2 ambarı ve 2 ambar kapağı (2hoha) olan çelik yapılı bir gemidir. İlk kısım yükü taşıyacak gemiyi tanımlar. İlk bakışta bu son derece karmaşık görünmektedir.

ölçü birimi olarak kübik feet. Bu elemana SPOUT denir. yükün dengeli bir şekilde yerleştirilip. günlük ve oransal olarak (pdpr) 4500 NLG olarak belirlenmiştir. Boşaltma da Amsterdam. Bu oranlar her iki liman (yükleme ve boşaltma) için de geçerlidir (bends). out and stowed” için kısaltmadır. 67 . sözleşme iptal edilmiş olabilir. 2 Şubat’a kadar beklemek zorunda kalacaktır ancak 5 Şubattan sonra gelirse. Bu. Antwerp veya Ghent limanlarından birine yine iyi ve güvenilir bir rıhtıma yapılmalıdır. Yükleme Biscay Körfezinde bir Fransız limanından ve iyi ve güvenilir bir rıhtımdan (gsb) yapılmalıdır. Pazar ve tatil günleri kullanılsa dahi (eiu) süreye dahil değildir (sshex). tek noktada yığılmayacağını belirtir. 62 faktörlü soya 1. Yükleme. Cumartesi. Navlun. Pazar ve tatil günleri de dahil olmak üzere (sshinc) günde 1500 ton olarak yapılmalıdır. Ardından navlun ile ilgili kısım yer alır. gemi sahibinin yükleme-boşaltma ile ilgili hiçbir ücret ödemesine gerek olmadığıdır. iptal tarihi ise 5 Şubattır. “free in.303 m3. Rotterdam. Gemiye dökme yük yüklendiğinde tepe gibi bir yığılma olur. Metre küp kullanıldığında. bu durumda feet bazlı ölçüler daha akılda kalır olurlar. ton başına 46 kübik feetlik istif faktörü ile tam ve dolu olarak buğday (fcc) yüklemelidir. Boşaltım ise. Recap (icmal) ’in ikinci kısmı sözleşmenin temel detaylarını içerir.Yükleme ve boşaltım için ayrılan zamanlar birbiriyle değiştirilemez. Sürastarya (dem). geminin belirtilen tarihler içerisinde yükleme limanında olması gerektiği anlamına gelir. Bunun anlamı. 46 istif faktörlü buğday 1. Yüklemenin başlayacağı tarih 2 Şubat. Gemi. Fios. Eğer erken gelirse. metre küpten daha fazla kullanılır. Ambar içine bir alet sarkıtılarak bu yükün düzeltilmesi gerekir. “Spout trimming”. Cumartesi.İlginçtir ki. Bunun bir nedeni kübik feet kullanıldığında “istif faktorünün daha anlamlı olmasıdır. Ancak gemi “free of Despatch” (fd).756 m3 olarak hesaplanır ki. konşimentonun imzalanmasından sonra en geç 3 iş günü içerisinde ödenmelidir. Bir sonraki satır yükleme ve boşaltım miktarlarını ve koşullarını belirtir. hava durumu izin verdiği sürece 36 saatte bitirilmelidir. Bu örnekte gemiye yüklenen her metrik ton için 25 Hollanda Guldeni olarak belirlenmiştir.

Astarya Süresi.75 ttl de gemi sahibinin brokerlere ödeyeceği toplam komisyon yüzdesidir. Bazı gemi sahipleri pek rağbet görmeyen gemilerini de çalıştırabilmek için bu ek bedeli ödemeyi kabul edebilirler. CoA belirli bir miktar kargonun anlaşılmış aralıklarla taşınması veya belirli sayıda seyir veya süre boyunca mümkün olduğunca yük taşınması şeklinde olabilir.Gemi için ek sigorta gerekmemiştir (ex ins). sadece özel olarak iki tarafta anlaşmış ise sözleşmede yer alır ve genellikle sürastarya oranının yarısıdır. <General Charter Party Form> <PART II – Gencon Charter> Contracts of Affreightment Seyirlik kiralama sözleşmeleri genellikle tek kargo için yapılır. sınıfı veya bayrağı nedeniyle yükün sigorta bedeli arttırılabilir. Dispeç ve sürastaryanın hesaplanması oldukça basittir. Sürastarya ve Dispeç Laytime. Sürastarya. ancak gemi sahibi ve kiracı bir veya birden çok gemi ile birden çok seferi içeren özel contract of Affreightment imzalayabilirler. temelinde belirli bir C/P sözleşmesine veya birden çok sözleşmenin birleştirilmesine dayanacaktır. 68 . Yüklemenin veya boşaltmanın söz verilen tarihten sonra yapılması durumunda kiracı tarafından ödenen cezadır. yükleme veya boşaltmanın sözleşmede belirtilen tarihten önce bitirilmesi durumunda gemi sahibi tarafından kiracıya ödenen paradır. Demurrage and Despatch Sürastarya ve dispeç. bütün seyirlik kiralama sözleşmelerinde yer alır. Dispeç. belirsizliğin çok olduğu durumlar dışında. Gencon. aynı paranın iki farklı yüzüdür. iki limanda da kiracının seçtiği acentelerin atanmasında anlaşmış olduğudur. Hangi yöntem takip edilirse edilsin. Ancak zor olan o zamanın doğru hesaplanmasıdır. kaybedilen veya kazanılan zaman belirlenmiş oran ile çarpılır. iki tarafında. üzerinde anlaşılan C/P sözleşmesidir ve 3. ‘Chabe’nin anlamı. Bazen geminin yaşı. Dispeç ise tam tersidir.

Bu durum recap’te “NOR may be tendered wwww” şeklinde yer alabilir. bu duruma “Voylay kurallarını” basarak cevap vermiştir. sıkışma nedeniyle hemen rıhtıma yanaşması mümkün olmadığı sürece mektup gemi rıhtımda iken verilmelidir.Seyirlik kira sözleşmesi ile çalışan gemilerin yükleme ve boşaltma için belirli bir zaman cetvelleri olduğu görmüştük. geminin yüklenmesi ve boşalması için tanınan süredir. ancak işlemlerin hemen başlayabilmesi için gerekli hazırlıkları yapmakta kiracının önünde bir engel yoktur. Diğer C/P sözleşmeleri bu konuda daha detaylı olabilir ve mektubun aşağıdaki şartlardan bir veya birkaçına uygun olarak verilmesi gerektiğini belirtebilirler: ‘limanda veya değil” (WIPON). Astarya süresi. Astarya süresinin başlangıcı. sözleşmedeki ilgili maddeye ve “hazırlık mektubunun” zamanında verilmesine bağlıdır. BIMCO. Kiracı açısından. Bu şartlara uygunluk. ‘rıhtımda veya değil’ (WIBON). ‘Serbest pratikada veya değil’ (WIFPON). Gencon’daki saatleri kullanarak. Herkes tarafından gündelik kullanılan terimlere değişik yorumlamalar yapıldığı için standart tanımlar gerekli olmuştur. diğer uluslar arası denizcilik organizasyonlarının da ortaklığı ile. ne kadar erken olursa o kadar iyidir. Gencon C/P sözleşmesine göz atarken. zamanın “hazırlık mektubu” verildikten bir sonraki çalışma diliminde başladığını görmüştük. gemi sahibi açısından ise tam tersidir. Tramp taşımacılıkta geminin tam olarak ne zaman varmış kabul edilmesi gerektiği kadar tartışmaya açık bir konu yoktur. Bundan çıkacak sonuçta. Voylay kuralları faydalı bir başvuru kaynağıdır ancak etkili olabilmesi için özel olarak sözleşmelere eklenmesi gerekir. “Hazırlık mektubunu” zamanında sunabilmek için acente ne zaman verilmesi gerektiğini bilmelidir. gemi sahibinin mektubu limana varır varmaz vermesini sağlayacaktır. Geminin kılavuz istasyonuna ulaşması ile rıhtıma yanaşması arasında geçen zaman bir çalışma diliminden fazla ise bu şartlar ciddi fark oluşturur. Belirtilmeyen nokta ise mektup verilmeden önce geminin nerde olması gerektiğidir. astarya süresi 17 saat daha erken başlayabilir (bir sonraki gün 0600 yerine 1300’da) 69 . Rıhtım için beklerken kaybedilen zamanın astarya süresine dahil olduğu daha önce belirtilmişti. Kesinlikle işlerin başlayabilmesi için geminin fiziksel olarak rıhtıma yanaşmış olması gerekir. ‘Gümrükte veya değil’ (WICCON).

geminin fiziksel olarak rıhtıma yanaşmasından önce başlayabileceği gerçeğini değiştirmez. acenteler için altın kural “hazırlık mektubunu” gemi demir attığında veya kılavuz istasyonuna girdiğinde vermektir. Bu yöntem ile zaman C/P sözleşmesinin şartlarına uygun olarak başlayacak ve yük yüklenene kadar devam edecektir. Bu yine de zamanın. bu durumda ödenmesi gereken miktarın belirlenmesi için gemi sahibi tahliyenin de tamamlanmasını beklemek zorundadır. Bunun sonucunda bir limanda sürastarya söz konusu iken.Bazı C/P sözleşmeleri rıhtıma girişin önlenemez bir zaman kaybı olabileceğini dikkate alarak “rıhtıma giriş için geçen süre sayılmaz” diye bir madde içerirler. Bu basit yöntem. Şümullü ve toplam astarya günleri hesaplaması gemi sahibinin sürastarya için rehin alma hakkını da dolaylı olarak ortadan kaldırır. Sayısız olasılık içerisinde. Gemi sahibinin pozisyonunu korumak için acente önceden verilen mektupları iptal etmemeli. gemi sürastaryaya girecektir ve boşaltma limanında da “hazırlık mektubu” beklemeden sürastarya süresi devam edecektir. Ayrıca. 70 . Sabit bir süre yerine. Zamanı hesaplamak için yüklenen tonaj belirlenen orana bölünmelidir. kiracılar şümullü astarya günleri isteyebilir. onları referans gösterip yeni durumu bildirmelidir. Boşaltma da aynı şekilde C/P sözleşmesinin şartlarına uygun olarak başlayacaktır. Astarya süresi başladıktan sonraki adım ne kadar süre devam edeceğinin belirlenmesidir. taraflar her bir işlem için günlük bir tonaj oranı üzerinden de anlaşabilirler. En basit yöntem sabit sayıda gün veya saat boyunca işlemlerin devam etmesidir. Ardından yüklemede harcanan zaman toplam ayrılan zamandan çıkarılacak ve arda kalan da boşaltma için kullanılacaktır. Yükleme ve boşaltma için ayrı süre kullanıldığında. Bu durumda yüklemede kaybedilen zaman tahliyede kazanılan ile kapatılabilir. kiracı kısa zaman içerisinde mektubu reddedecektir. yükleme halen devam ediyorsa. yükleme ve boşaltma için kullanılacak sürenin ayrı hesaplanması şeklinde de değiştirilebilir. Sadece rıhtıma girişte kaybedilen zamanın çıkarılmasını sağlar. Eğer çok erken verilmiş ise. çünkü yükleme bitmeden hesaplama yapılamaz. diğerinde dispeç durumu olabilir. Belirlenen bütün zaman sona erdiğinde.

Yukarıdaki icmal örneğinde. Acente bu durumda.WWD). havanın kötü olduğu günleri ve geceler ile geminin demir atıp beklediği zamanları işaretlemelidir. Ancak bazı işlerde ambar ağzı başına günlük yükleme ve boşaltma oranları kullanılır.). Hafta sonları ve tatil günlerine değinilmedi. bu durumda kabul edilen yöntem. bir liman içinde sabit bir süre kullanmak olağan dışı değildir.p.Oran yüklemede ve boşaltmada farklı olabilir. En temel nitelik “hava müsaadesidir” (weather permitting – w. Sonuç. Gemi sürastarya günlerine girince. Bu sebeple sıklıkla kullanılan şekliyle “Cuma veya tatil öncesi günlerde saat 1700’dan. hafta sonları da diğer günler gibi ele alınır. 71 . Ayrıca bir liman için tonaj oranı. sözleşmede belirtilen günlük orana bölüp. Pazartesi sabah 0800’a kadar veya tatilin hemen sonrası günler sayılmaz” ibaresi vardır. Bu durumda kısaca hava nedeniyle kaybedilen zaman astarya süresinden çıkarılır. ambar ağzı sayısı ile çarpmaktır. 24 saatlik gün de bazen niteliğine göre ele alınır. Şu ana kadar sözü geçen terimlerin hepsi süreyi geminin bütünü için kabul etmiştir. en büyük ambarın yük tonajını alıp. SSHINC ve SSHEX kısaltmalarının etkilerine ve bazı ülkelerde Cumartesi/Pazar yerine Cuma gününün tatil olduğuna değinildi. İlk olarak hafta sonu sorusunu ele alırsak. bunlar sözleşmede özel olarak dahil ve hariç tutulabilirler. Geminin ambarları birden fazla ağızlı olabilir. Bu durumda. Hesaplamayı daha derinden etkileyen başka bir nitelik de “Hava müsaadeli çalışma günüdür” (Weather working day . Şu ana kadarki bütün varyasyonlarda bir günün “hazırlık mektubu” ile başlayan 24 saatlik dilimler olduğunu varsayıldı. bütün gemi için izin verilen süredir. kiracı çalışma olsa da olmasa da havanın çalışmayı durduracağı günleri astarya süresinden çıkarabilir. Farklı boyutlarda ambarları olan gemilerde bu durum hesaplamaları neredeyse imkansızlaştırır. Daha modern C/P sözleşmelerinde. çalışanların hafta sonu öncesinde geç saatlerde çalışmak konusunda isteksiz olduğu da göz önüne alınır. Mantıklı bir çözüm en büyük ambarın en uzun süreyi alacağına dayanarak bu ambar için geçen süreyi maksimum süre olarak almaktır.

“Limanda olabildiğince hızlı” ( “fast as can custom of port” . Bu kadar belirsiz terimlerin olduğu bir durumda. Modern teknolojiyi kullanan gemi sahipleri.faccop) ve “customary quick dispatch” cqd) gibi terimler halen bazı anlaşmalarda yer almaktadırlar.Astarya süresi ile ilgili problemleri ve yasal koşulları göz önüne alarak. tarafların sürastarya ve dispeç konusunda anlaşmalarını umut etmeliyiz. Sürastarya ve dispeç. bazı gemi sahipleri sürenin hesaplanmasında demode metotların kullanımında ısrar ederek hayatı daha da zorlaştırmaktadırlar. aşağıda yer alan astarya süresi belgesi ile hesaplanır. Acenteler günümüzde sürastaryayı hesaplamakla görevlendirilmiyorlar ancak sonucunda oluşan cezanın tahsilatını yapmaktan sorumlu olabilirler. 72 . gerekli data girildiği takdirde astarya süresini hesaplayan yazılımlar kullanmaktadırlar.

Benzer şekilde. Ancak ortak bazı belgeler de bulunmaktadır. Üçüncü şahıslar tarafından gerek duyulacak belgelere geçmeden önce. Görevi süresince. bir acente için en faydalı doküman kendi kontrol listesidir. yakıt. Tecrübe her zaman işin büyük kısmında kolaylık sağlar. diğerleri. zaman çizelgelerine ve bildirimlere değinilmişti. 73 . içme suyu gereksinimleri ve operasyonel konularda doğru soruların doğru zamanda sorulduğundan ve gerekli adımların atıldığından emin olmak için önceden hazırlanmış listeler kullanırlar. değişen önem derecelerinde bilumum başka belgeler de acentenin masasından geçecektir. özellikleri gereği farklı belge gereksinimleri vardır. Bazıları hafızalarına güvenirken. Bu özellikle. Tarifeli çalışan gemiler ile “tramp” gemilerin. tankerlerin de kuru yük gemilerinde olmayan kendilerine özgü belgeleri vardır. gemiler ile farklı kişilerin ilgilendiği büyük ofislerde önemlidir.Chapter Six 6. belirtilmelidir ki. bazılarını ise sadece ilgili kişilere ulaştırmaktan sorumludur. Acentelerin bu konuda uygulamaları farklılık göstermektedir. Bölüm Acente ve Belgeler The Agent and Documents Giriş Introduction Önceki bölümlerde gümrükler için gerekli formlar incelenmiş ve manifestolara. Bunların bazılarını acente kendisi hazırlarken. ancak gerektiğinde başkalarının da faydalanacağı bir kaynağın bulunması faydalıdır.

.....tarafından sunulmuştur... 74 ... (kiracı).den itibaren süre başlayacaktır.......limanına. (gemi sahibi/kaptan/acente).... saat ..... isimli gemi.... NOR hazır bir form veya sadece yazılı bir not olabilir...Acentelerin karşılaşacağı................ ...... NOR... saat ... geminin yükleme veya boşaltma için hazır olduğunu bildiren oldukça önemli bir belgedir.. ... Örnek içerik aşağıda görülmektedir... Gemi ile İlgili Belgeler Ships Documents Hazırlık Mektubu Notice of Readiness (NOR) Bu belge tarifeli olarak çalışan gemilerde kullanılmayıp.... yükünü yükleme/boşaltmaya tümüyle hazırdır. C/P sözleşmeleri genellikle NOR belgesinin ne zaman ve ne şekilde verileceğine dair detayları içerirler..................tarihli C/P sözleşmesinde belirtilen ...... Söz konusu C/P sözleşmesinde belirtilen şartlar ile astarya süresi başlayabilir... bir geminin kiracılarına..... ...... tarihinde ve saat ... C/P sözleşmesi ile çalışan tanker ve kuru yük gemilerinde zorunludur.Tarihinde.. .... varmıştır... ........ ........... Bilginize.. İlgili Kişiye..... üçüncü tarafları ilgilendiren dokümanlara ve kullanımlarına dönecek olursak.tarafından kabul edilmiştir.. HAZIRLIK MEKTUBU.. .......Tarihinde.. NOR belgesinin hazırlanması ile C/P sözleşmesindeki astarya süresi de başlar.......... bunları gemiyi ve yükü ilgilendirenler olarak ikiye ayırabiliriz.

eğer geminin demir atıp beklediği yer liman sınırları dışında ise daha da karmaşık bir hal alır. limana henüz gelmemiş bir geminin hazır sayılamayacağıdır. “rıhtımda ise veya değilse” (WIBON). kılavuz istasyonuna varıldığında veya demir atıldığında verilmesine ve sürenin gece veya gündüz varıştan 6 saat sonra başlamasına olanak sağlamaktadır. Bu belirsizliği aşmak için. liman trafiği veya gelgitler nedeniyle limana girememiş ise de hazır olabileceğini savunurlar. 75 . geminin rıhtımda olmadığı sürece hazır sayılmayacağını savunurlar. Kiracılar. geminin. Geminin tam olarak hangi aşamada hazır sayılacağı gemi sahipleri ve kiracılar arasında tartışma konusudur. Kiracıların savı. C/P sözleşmelerinde. Öbür tarafta. Kuru yük gemilerinin sözleşmelerinde hazırlık mektubunun ne zaman verileceğine dair benzer bir ortak madde yoktur. Ayrıca gemi sahipleri. birçok yasal çabalara rağmen “varmış geminin” nasıl tanımlanacağı kesin olarak yanıtlanamamaktadır. “limanda ise veya değilse” (WIPON). veya “çalışılabilir durumda ise veya değilse” (WIFPON) şeklinde ibareler yer alır. bazı limanların gümrük işlemlerinde ve limana giriş ve çalışmaya başlamak için resmi onayların verilmesinde (free practique – serbest pratika) çok yavaş olduklarını keşfetmişlerdir. gemi sahipleri. Her iki tarafın da doğruları ve yanlışları olsa da.Tanker C/P sözleşmeleri genellikle hazırlık mektubunun. Bunun nedeni petrol terminallerinin 24 saat çalışıyor olmasıdır. Herhangi bir nedenden rıhtıma yanaşamayan bir gemi için hazır olma zamanı.

süre 1300 veya 1400 gibi başlar. C/P sözleşmesi. Zamanında yetiştirilmemesi durumunda astarya süresi daha geç başlayacaktır. belgenin önceden belirlenmiş çalışma saatleri içerisinde sunulmasıdır. Ancak “mesai saatleri” belirsiz bir ifade olduğu için de problemler çıkmaktadır. Bu özellikle bağlama zamanının öğlenden hemen önce veya. Gemi rıhtıma yanaştığı anda hazırlık mektubunun verilmesi durumunda. 76 . geminin rıhtıma yanaşmasına denk gelecek şekilde belgenin faks veya teleks ile otomatik olarak iletilmesini sağlayacaktır. NOR belgelerini geç vermenin acente açısından bir mazereti olamaz. Genel olarak. geminin demirlediği veya liman sınırları dışında olduğu durumda da NOR’un sunulmasına izin veriyorsa. çoğunlukla acente belgeyi gemi sahibinden alıp. ilgili kuruma geciktirmeden ulaştırır. Bu konudaki yeni trend. mesai saati bitiminde olduğunda önem taşır. doğru yorumlayamamaktır. NOR başka bir zamanda tekrar iletilir. Eğer NOR iletilir ancak gemi rıhtıma yanaşmaz ise de. bir zararı olmaz. Yetkin bir acente. Kuru yük gemileri normal olarak hazırlık mektubunu mesai saatleri içerisinde sunmalıdır. eğer belge öğleden önce verilmiş ise. gerekiyorsa kılavuzlardan veya liman kaptanında teyit almalı ve gemi sahipleri adına NOR’u sunmalıdır. Acente için en büyük tehlike C/P sözleşmesini düzgün okumayıp. acente geminin pozisyonunu izlemeli. hazırlık mektubun ne zaman verileceği de hesaba katılmalıdır.Geminin nerede olacağının dışında. süre bir sonraki gün 0800 itibari ile başlayacaktır. eğer öğleden sonra verilmiş ise. Burada da zamanlamaya önem gösterilmelidir.

C/P sözleşmesi NOR’un mesai günlerinde 0900-1700 arası WIBON. C/P sözleşmesinin izin verdiği gibi. Gemi yüklemeyi bir sonraki Çarşamba 1700’a kadar bitiremediği için. acente farklı gemi formlarını hazırlamalıdır. geminin resmi belgeleri ile ilgilenmelidir. kiracının 5 günlük sürastarya bedeli ödemesi gerekecekti. Söz konusu vakada. Bunlar ülkeden ülkeye farklılık gösterse de. 10000$ sürastarya bedeli alması gerekirken. Süre. NOR’u Çarşamba saat 1000’da vermiş olsaydı. WIPON koşulları ile sunulmasına izin vermektedir. Eğer acente. NOR’un gemi rıhtıma yanaştıktan sonra verilmesi gerektiğini düşünerek. süre Çarşamba 1400 itibarı ile başlayıp. kiracıya bir günlük dispeç ödemesi ortaya çıktı. o gün 1400 itibarı ile başladı ve geminin işi sonraki gün 1700’da sona erdi. Bu formların detayları ve özellikleri 3. Acente. Cuma 1700’da sona ermiş olacaktı. Gemi. Acentenin yaptığı son derece pahalı bir hatadır. Hazırlık mektubunu sunduktan sonra.Bu durumu göstermek açısından en iyi örnek boşaltım için 2 ½ gün tanımış bir gemidir. Gemileri bildirirken veya gümrükten çıkartırken. acente. sürastarya bedeli günlük 2000$ olarak belirlenmiş olup. standart formları temel alırlar. dispeç oranı yarısı kadardır. Bölümde incelenmişti. 1500$ dispeç ödeyen gemi sahibinin net zararı 11500$ olmuştur. belgeyi Salı 0900’da iletti. 77 . Bunun için gümrük beyannamelerini ve göçmenlik formlarını doldurmalıdır. Sonuç olarak yükleme bir buçuk günde tamamlandığı için. Çarşamba saat 1000’da demirledi ancak yoğunluk nedeniyle bir sonraki Salı günü saat 0800’a kadar rıhtıma yanaşamadı.

Olguların bildirimi ve Zaman çizelgeleri Statement of Facts and Time Sheets Varış zamanlarının. Yük ile İlgili Belgeler Cargo Documents Konşimento Bill of Lading İlk ve en temel yük belgesi konşimentodur. Bu formları doldururken. Bu belge gemicilik için esastır. Bunun içinde hazır formlar vardır ancak birçok acente kendi formunu dizayn eder. zaman çizelgesi ise sürastarya veya dispeç bedellerini hesaplamak için kullanılır. Ekstra bilgiler değerlendirilmeyebilir ancak eksik bilgi varsa saatlerce veya günlerce soruşturması sürebilir. çok amaçlı bir belgedir. ve yasaların ve tartışmaların konusu olmuş ve olmaya da devam edecektir. Standart formlar mevcut olsa bile. bir çok acente kendi belgelerini kullanır. 78 . Eğer acente tam olarak C/P sözleşmesinin şartlarını bilmiyorsa. çalışma periyotlarının ve kesintilerinin kaydı “statement of facts” (olguların bildirimi çizelgesi) olarak bilinir. Olguların bildirimi çizelgesi seyir boyunca olan her şeyi içerir. örneğin. C/P sözleşmesinin iyi anlaşılmış ve gerekli bilginin dahil edilmiş olması gerekir. Ne kadar detay verileceği farklılık gösterir ancak bilgi eklemek. gece ve gündüz her saat için hava durumu eklenmelidir. Konşimento üç işlevi yerine getiren. Olguların bildirimi çizelgesi kullanılarak zaman çizelgeleri oluşturulur. Hatırlatmak gerekirse. her türlü sonuca uyacak kadar bilgi eklemelidir. dışarıda bırakmaktan iyidir. “wwd” maddesinin olması durumunda.

İlk işlevi malların kabulü içindir. konşimentodaki bilgi yükleme ordinosu ile çelişmediği sürece. 79 . Yüklerin kabulünde kullanılan bir belge olarak konşimentonun malların detaylı tanımlarını ve yüklemedeki durumlarını içermesi önemlidir. yükün gemide ve geminin sorumluluğunda olduğu anlamına gelir. Özellikle tarifeli gemilerde uygulama bu şekilde iken. tramp gemilerde. Yükleyici konşimentoları gerektiği şekilde dağıtacaktır. Acenteye. Konşimentoyu hazırlayan kişi acente de olabilir. Kaptanın imzası. Şerh düşülmüş konşimentolara “işaretlenmiş” veya “kirli” konşimento denir. kaptan sorumluluk almamak için konşimentonun önüne malların nitelik ve niceliği ile ilgili şerh düşer. Tam tersi ise “temiz” konşimentodur. pasın bozuk ambar kapakları veya yetersiz havalandırma gibi nedenlerden meydana geldiğini gemi sahibine karşı iddia edebilir. Bazı yükler genellikle kötü durumda gibi görünürler ancak bu oldukça normaldir. İnce bir tabaka pas alıcı ve satıcı açısından önemsiz olabilir ancak kaptan kesinlikle bunun konşimentoda belirtilmesini isteyecektir. gemi kaptanına imza için gönderilir. Konşimento formuna dönüştükten sonra. yük sorumlusu (cargo mate) “yükleme ordinosu” (“mate’s receipt”) hazırlayacaktır. Bu belgeden konşimentoyu oluşturacak detaylar çıkartılır. Konşimento genellikle tek belge olarak çıkartılmaz ancak tek belge olmaması için de herhangi bir neden yoktur. Yük gemiye yüklendiğinde. Çelik paslanmaya oldukça duyarlıdır. Eğer kargo herhangi bir şekilde basit tanımından farklı ise. gemi adına konşimentoyu imzalama yetkisi dahi verilebilir. kiracı da hazırlıyor olabilir. Kaptan üç orijinal kopyayı imzalayıp. Bu belgede yükün miktarı. Bu tür bir yük çeliktir. türü ve durumu belirtilir. Genel uygulama üç orijinal ve gerektiği sayıda kopya olacak şekilde bir set oluşturmaktır. yükleyiciye teslim eder. Aksi takdirde. mal sahibi.

bankalar ödemeyi yapma konusunda oldukça isteksiz davranırlar. Eğer konşimento kredi mektubu amacıyla kullanılıyorsa da problemler çıkabilir. örneğin.Kirli bir konşimento. Eğer verilen konşimento kirli ise. malın ücretini bir bankaya yatırır veya banka o miktarda kredi sağlar. Birleşik Krallığa gelene kadar 40’tan fazla kez el değiştirmiştir. Konşimento her el değiştirdiğinde. kiracı çoğunlukla gemi sahibinin temiz konşimentoya izin vermesini ister ve “teminat mektubu” önerir. Açık denizdeki kargolar satıldığı takdirde. Bazı kargolar kısa mesafelerde bile birden çok el değiştirebilir. 80 . yükleme ile boşaltma arasında satılabilir. bankalar tarafından uluslar arası ticarete yardımcı olmak ve finanse etmek amacıyla yapılan özel bir anlaşmadır. malların durumu satıcının belirttiğinden farklı olabileceği için. alıcı alım kararından vazgeçebilir. Bu durumun üstesinden gelmek için. banka parayı satıcının hesabına aktarır ve konşimentoyu tutar veya alıcıya verir. Gemiye yüklenen mal. Taraflar arasında el değiştiren belge konşimentodur. Novorossiisk. Rusya’da yüklenen bir petrol yükü. Bu özellikle petrol için geçerlidir. Kredi mektubu. satıcı arkasını yazar. Eğer konşimento kirli ise. yeni alıcılar malın gerçek durumu konusunda bilgisizdirler. Satıcı imzalanmış bir konşimentoyu bankaya sundukları zaman. Malın alıcısı. doğal olarak alıcıdan satıcıya taşınamazlar. gemi sahibinin kirli konşimento yerine temiz konşimento düzenlemesi halinde uğrayacağı zararları karşılayacağına söz verdiği bir dokümandır. konşimentonun ikinci işlevi olan pazarlık dokümanı olarak kullanımında sıkıntı doğurabilir. LoI potansiyel olarak sahteciliğe giren bir dokümandır. Teminat mektubu (LoI olarak kısaltılır) kiracının. çünkü konşimento el değiştirdiğinde.

Boşaltım limanında kargoyu teslim alabilmek için. Konşimento düzenlemekle görevlendirilmiş bir acente. Bu tür bir koruma yine “teminat mektubudur”. Gemi sahibini. ilgili tarafın liman acentesine orijinal bir konşimento sunması gerekmektedir. teminat mektubunu sağlayan taraf olası sonuçlara karşı gemi sahibini korumayı ve konşimento bulunduğu takdirde iade etmeye söz verir. Teminat mektubunun gemi sahibine sunumu acente tarafından da yapılabilir. Değerli olmalarına rağmen. Bu çok olası bir senaryo değildir. acente banka teminatının geçerli olduğunu teyit etmelidir. gemi sahibi açısından bir garanti olacaktır. konşimentolar bazen dikkatsizlik sonucu kaybedilebilirler. kargoyu çekebilmek için alternatif bir yöntem bulmalıdır. Birinci sınıf bir banka tarafından da imzalanmadığı sürece hiçbir gemi sahibi bu teminatı kabul etmeyecektir. sözleşmeye bağımlı olarak da değişir. çünkü banka gerekmesi durumuna karşı kargo sahibinin bir miktar parasını birkaç yıl süre ile bloke edecektir. Bu durumda. Teminatın banka tarafından imzalanması. teminat mektubu talebini kabul etmelidir. kargonun sahibi olduğuna ikna edip. kargo sahibi. İstisnai durumlar mevcuttur. Bu durumda. teminat mektubu düzenleyene karşı iddialarını değerlendirmez. gemi sahibinin yazılı yetkilendirmesi olmadığı sürece. gemi sahibi ileride yetkili olmayan birine malları teslim etmek yüzünden kendisine açılabilecek davalara karşı kendini korumak isteyecektir.Sahte içerikli oldukları için ve üçüncü şahısları kandırmakta kullanabileceği için hiçbir mahkeme gemi sahibinin. malları orijinal bir konşimento sunan ilk şahısa teslim etmekle yükümlüdür. örneğin orijinal çalınmış veya kayıp ise. her konşimentonun birden fazla orijinali mevcuttur. Hatırlanmalıdır ki. gemi sahibinin acenteye direktifleri sonucu yük serbest bırakılabilir. 81 . Gemi sahipleri hala tarafları tanıdıkları için veya ticari bir risk olarak teminat mektubu kabul etmektedirler. Bu süre ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği gibi. Acente normal olarak.

nakliyatın koşulları. İkinci madde. charter party yerine belirtilen Lahey kurallarına tabi olacaktır. Taşınan yüklerin konşimentosu göreceli olarak daha basit bir belgedir. yükleyici gemi sahibinin kurallarını kabul etmek ile yükümlüdür.Eğer acente. konşimentoyu sunan şahısın malı çekme hakkı ile ilgili bir kuşku duyarsa. ancak ikincisi daha fazla madde içermektedir. kiracı ile ilgili maddelerin konşimentoya eklenmesi için anlaşmalıdır. Bu yüzden şartlar ve dolayısıyla nakliyat sözleşmesinin kendisi konşimentoda yer alır. malların taşınması için sözleşmenin taraflarının hak ve sorumluluklarını kapsamaktadır. İlk madde malların C/P sözleşmesi ile taşındığını belirtir. gemi sahibi ve kiracı arasındaki sözleşmenin “charter party” olduğu görmüştük. Bazı gemi sahipleri kendi tramp konşimento formlarını kullanırlar. Eğer konşimento üçüncü bir şahısa transfer edilirse. Eğer gemi sahibi. ancak en sık kullanılan form BIMCO ‘Congen’ Konşimentosudur. Tramp gemicilikte. Yükleyici ve gemi sahibi taşıma ile ilgili bir pazarlık yapmadıklarından. 82 . “clause paramount”dur. Arka tarafında ise basılı birkaç madde yer alır. C/P sözleşmesinin özel maddelerini korumak isterse. Bu madde ile bazı C/P sözleşmelerinde olduğu gibi sözleşme Lahey veya Lahey-Visby kurallarına tabi olur. Bu kurallar uluslar arası olarak kabul edilmiş olup. Liner konşimento ve C/P konşimentoları yapay olarak benzemektedirler. Konşimentonun en son rolü de sözleşmenin kanıtı olmasıdır. malları teslim etmeden acil araştırma yapmalıdır. Konşimentoların ön tarafı taşınan mal ile ilgili bilgi ve gemi sahibinin imzasını taşıyacaktır.

Boşaltım limanında ödenecek navlun için bu şekilde veya “navlun toplanacak(alınacak)” şeklinde damga vurulur. Konşimento genellikle bir limandan. gemi yola çıkmadan önce ödeme yapılmamış olması karşılaşılan bir durumdur. başka bir limana olan nakliyat için düzenlenir. Ancak. 83 . Navlun yükleme limanında ödenirse. konşimentonun değişik işlevlerini. Şu ana kadar konşimentoyu basılı bir belge olarak değerlendirdik. bu durum da konşimentoda belirtilir. Bunun kısa zamanda basılı konşimentoların yerine geçeceği kesindir. ‘transit taşıma’ veya ‘evden eve’ konşimentoları kullanılabilir. Böyle bir durumda. Bu dokümanlarda. gemi sahibinin sorumlulukları çok daha geniştir ve denize ek olarak kara taşımacılığını da kapsar. Acentenin düzenlenmesinden sorumlu olduğu konşimentolarda. özellikle de pazarlıkta kullanımını. gemi sahibi kargonun belirtilen yere nakli ile karşı karşıya kalabilir. gemi sahibi. göz önüne alarak. bu değişim olmadan önce aşılması gereken zorluklar olduğu görünmektedir. Sözleşmede navlunun önden ödeneceği belirtilmesine rağmen. Liner ticarette. konşimento yerine ‘waybill’ kullanılır. navlun ödenene kadar malları teslim etmemelidir. Bu şekilde bir konşimento ile karşılaşan acente. elektronik konşimento kullanımı için çabalar mevcuttur. Ancak. acenteyi ödeme yapılana kadar konşimentoyu vermemesi konusunda uyarır.Konşimento navlunun ne zaman ödeneceği ve bazen de miktarı ile ilgili bilgi içerir. boşaltım limanı olarak girilecek yere özel özen gösterilmelidir. konşimentoya “navlun ödendi” veya “navlun ön-ödemeli” damgası basılır. Kargonun bilinen belirli bir alıcı adına gönderilmesi durumunda. Eğer acente farkında olmadan karada bir yer veya geminin gitmesi planlanmayan bir limana girer ise. Bazen navlun başka bir yer ve zamanda ödenecektir.

acente ya konşimento sahibinden tüm navlunu teslim alabilir. manifestoda yüzlerce hatta binlerce kalem 84 . Bu anlamda konşimentoya benzer fakat değildir. Teslim Ordinosu Delivery Orders Konşimento ile yakından ilgili olan “Teslim Ordinosu” bir konşimento altındaki malların birden çok farklı alıcıya satılması durumunda kullanılır. her boşaltım limanına kadar bölünmüş kargo dökümü gerekir. ya da gemi sahibinin yetkisi ile. çekilen mal oranından navlun toplayabilir. gerektiği miktarda ve kargonun belirli kısmının detayını içeren teslim ordinoları karşılığında konşimentoyu verir. kargo manifestosu ve konşimento aynı olabilir. ancak liner gemiler için durum biraz daha karışıktır. Liner gemiler için. acenteye.Waybill : Taşıyan tarafından yükletene verilen ve yükün kabul edildiğini ve sözleşmenin yapıldığı belgedir. Bu belge konşimentonun tahliye limanına geç varması halinde oluşabilecek beklemeleri önlemek için hazırlanır. Söz konusu konşimentoda “navlun toplanacak” ibaresi varsa. Dökme yükler için. Banka tarafından teminat olarak kabul edilmez. Modern ve büyük liner gemilerde. Kargo Manifestosu Cargo Manifests Kargo manifestosu her bir konşimento altında taşınan kargonun listesidir. her yükleme limanından olabilir. Varma limanında yükü teslim almaya yetkili kılınan kişinin ismini içerir. teslim ordinolarına karşılık mal çekildikçe. Malları satan taraf.

acente ve liman görevlileri tarafından kullanılmak üzere sınırsız sayıda basılabilir. gemide özel gümrük prosedürlerine veya vergiye tabi mallar olup olmadığını tayin etmek için kullanır. manifestoyu. Ayrıca navlun ödenmesi gereken malları da ayırıp. Bunu belirten belgeler ise istif planlarıdır. manifestoyu. gizli olduğu için navlun bilgisini içermeyen bir versiyon alacaktır. hangi parçanın nerde depolandığı bilgisini içermez. acente ve taşıyıcılar dahil ilgili bütün taraflara gönderilir. kullanılacak teçhizat. gümrükler. Böylece geminin varışı ile ilgili olarak onları uyarabilir. ilgili gümrük vergileri ödenirken kontrol listesi olarak kullanırlar. gerekli yer gibi ön hazırlığı yapmakta kullanırlar. İstif planları diyagram olarak veya sadece metin olarak 85 . Boşaltım limanındaki acentenin de ek kopyaları oradaki gümrüğe ve ilgili görevlilere vermesi gerekecektir. Boşaltım limanındaki acente. manifestolar gemi sahibi. Boşaltım limanındaki gümrükler. Yükleyicinin kullanımı için olan ve belirli sayıda olan konşimentodan farklı olarak. İstif Planları Stowage Plans Manifesto taşınan kargo ile ilgili bütün detayları içerebilir ancak. Ayrıca teker teker konşimentolar karşılığında mallar çekilip. Ayrıca tek dokümanda gemideki bütün kargoyu içerdiği için. kendisine gelmekte olan gemideki yüklerin kime ait olduğunu tayin etmek için kullanır. Hazırlandıktan sonra en kısa zamanda manifestonun kopyaları.Manifestolar ödenen ve toplanacak navlun miktarlarını da içerirler. ihracat ve ithalat istatistikleri için de kullanılır. yükleme limanındaki liman idareleri. Bu firmalar. Boşaltım yerindeki yükleme ve boşaltmayı yapan firma. manifestoyu. malın teslimatı yapılmadan navlunun tahsilatını yapar.

boşaltımı yapan firma için çok önemli ve faydalıdır. bu sayede alıcılara mallarının tahmini ne kadar zamanda boşaltılabileceğini bildirme şansını verir. konteynerler kolaylıkla bulunabilir. Her kesit ayrı numaralandırıldığı için. Konteynerlerin sıralar halinde üst üste yerleştirildiği konteyner gemilerinde. 86 .hazırlanabilirler. Ayrıca acente. İstif planları. istif planlarına “bay plan” denir. Bu sistem sayesinde zararlı yükler ayrı tutulur ve acil durumda mürettebat veya kıyı acil durum timleri tarafından kolaylıkla bulunmaları sağlanır.

Ancak geminin veya mürettebatın olağan dışı durumlara düştüğü zamanlar olabilir. Kaçaklar İstenmeyen yolcular gemi sahipleri açısından yasal problemlere ve masraflara neden olan sıkıntılı durumlar yaratır. acente kuşkusuz dahil edilecektir. Terk eden Mürettebat. İlki ve en az problem yaratanı deniz kazaları sonrasında kurtarılan şahıslardır. Bu bölüm sık karşılaşılan olağan dışı durumları incelemektedir. İzinsiz yolcuların gemiye girebileceği üç temel yol vardır. 87 . Stowaways Yolcular. acentenin tek yapması gereken göçmenlik bürolarını ve hem geminin hem de kurtarılan kişinin ülkesine ait konsolosluk görevlilerini bilgilendirmektir. Deserters.Chapter Seven 7. Bölüm Sıra Dışı Durumlar Out of the Ordinary Acentenin rutin işleri az çok tahmin edilebilir. Böyle bir olay gemi sahibinden uzakta gerçekleşirse. Passengers. Bu durumda.

ancak kararlı bir kaçak yolcuyu durdurmakta başarılı olamayabilirler. kaçak yolcunun götürülmesi için ilgili yetkiler ile yapılacak işlemlerde gemi sahibine yardımcı olmaya hazırlıklı olmalıdır. gemi sahibi P&I Klubünden de yardım talep edecektir.Bu kadar hoş karşılanmayan ikinci grup ise savaştan veya savaşın etkilerinden kaçmaya çalışan kişilerdir. hatta özel olarak nöbetçi ayarlanması konusunda uyarmalıdırlar. Yerel P&I temsilciliklerini tanımak ve gemi sahibinin problemlerinin çözümü için ortak çalışmak her acenteye fayda sağlar. Geminin mürettebatı kaçak yolcuların gemiye girmesine engel olmakla sorumludur. Resmi kısıtlamalar karşısında. acente. gizlice girerler. Acente. gemilere uygulanan yüksek miktarda cezalar. Günümüzde. Kaçak yolcuların gemiye girişlerinin kolay olduğu limanlarda. problem olma ihtimali varsa gemi sahibini önceden uyarmanın ötesinde bir şey yapamaz. acenteler gemi sahiplerini daha dikkatli olunması. P&I klüpleri normal sigorta poliçeleri tarafından kapsanmayan durumlar için gemi sahiplerine yardım ederler. İzinsiz yolcuların en kötü türü kaçak yolculardır. Her ne kadar bu zavallı insanlar mülteci olarak kabul edilse de. gerçekte bir çok ülke onları kabul etmek istemez. Her P&I klubünün dünya çapında temsilcilikleri ve yerel deniz ticareti/hukuku uzmanları vardır. 88 . Kaçak yolcular kargo içinde saklanarak ve gemiye değişik yollarla sızarak. geminin limana girmesine izin verilmemesi veya uzun süre gemi karantina altında tutmak şeklinde olabilir. kaçak yolcu bulunduktan sonra geminin limana girişinde yaşanır. Kaçak yolcular ile ilgili en sıkıntılı durum. Çoğunlukla. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonunun çabalarına karşın birçok ülke değişik nedenlerden mültecilerin ülkelerine girişini engelleyici önlemler alırlar. Bu tür önlemler. nerdeyse bütün gemi sahiplerinin bir çeşit P&I sigortası vardır.

kaçak yolcular. mürettebat tarafından öldürülür veya denize atılırlar. Mültecilerden farklı olarak. geminin bayrak ülkesi tarafından belirlenmiş ve güvenlik açısından zorunlu bir asgari mürettebat sayısı vardır. Bu insanlar ne kadar istenmiyor olsa da. Sıkça. bu duruma karşı tepki kısa zamanda oluşabilir. Kısıtlı imkanları ve küçük mürettebatı olan gemilerde. Her gemi için. bir çok gemi bu miktarın üstünde mürettebat barındırır.Birçok ülkenin kaçak yolculara karşı tavrı mültecilere oranla daha serttir. eğer gemi sahibi daha uygun bir limanda yeni kişinin katılmasını ayarlamış ise. Bazı durumlarda. kaçıp geminin ceza almasına neden olmamaları için göz altında tutulmalıdırlar. Geminin durumuna göre. bir çok yetkili direk kaçak yolcunun gemiyi terk etmesine izin vermez. Kaçak yolcuların gemide fiziksel tacizlere maruz kaldıkları bilinmektedir. Mürettebattan gemiyi terk eden kişiler gemiyi eksik ve önemli personelden yoksun bırakabilirler. asgari miktar ile çalışan gemi sahipleri de mevcuttur. kaçak yolcular kamuoyundan destek görmezler. kaçak yolcuların aylar hatta yıllarca gemide kalması olağan dışı bir durum değildir. Gemi limanda iken. terk edenin yerine yeni kişinin getirilmesi gerekir. ancak gemi ayrılırken eksik personel daha büyük bir problemdir. ancak bugünün zorlu ekonomik koşullarında. Asgari zorunlu mürettebat sertifikasında ayrıca hangi zabıtların daimi olarak gemide bulunması gerektiği de belirtilir. 89 . Hastalık ve sakatlık durumunun gözeterek. Gemiye gelen ek kişiler acente acısında minör problemler oluştururlar. Sonuç olarak. liman idaresi tarafından gemiye yoluna eksik adamla devam etmesi için izin verilebilir. gemi sahibinin onları beslemek ve kollamak gibi bir görevi vardır. Sayının düşmesi sonucunda.

Bu durumda acente gemi sahibinden bütün sorumluluğu alacağına ve masrafları karşılayacağına dair bir garanti almalıdır. Bazen terk eden şahıslar esasında değişik nedenlerden gemiye zamanında katılamamış olabilirler. göçmenlik büroları. Eğer gemi sahibi terk edenin yerine hemen yenisini eklemek istiyorsa. İlgili yetkililer. Acente bu durumda da ilgili yetkilileri bilgilendirmelidir. Göçmenlik yasaları birçok ülkede terk eden şahısın cezalandırılması ve ülkesine gönderilmesi sürecindeki masraflardan gemi sahibini sorumlu tutarlar. acente durumun ilgili yetkililere gecikmeden bildirmelidir. 90 . Bazı ülkelerde de bu sorumluluk acenteyi de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. acente vize işlemlerini normalden daha kısa bir zamanda ayarlamak zorunda kalabilir. şahsın ülkesinin konsolosluğu ve yerel emniyet birimlerini içermektedir. kişinin ülkesine geri dönüşünü veya bir sonraki limanda gemiye katılmasını ayarlamalıdır. Terk eden veya kayıp kişilerin bildirilmesi acente açısından baş ağrıtan uzun bir sürecin başlangıcı olabilir. Teknik anlamda terk etme olmasa da. Bu gibi durumlarda. Kendi ülkelerinde ayrılmadıkları sürece. gemiyi terk eden şahıslar yasadışı göçmen olarak kabul edilirler.Terk durumu genellikle gemi seyre çıkmak için hazırlık yaparken fark edilir. yolcu gemilerinde de yolcuların kaybolması karşılaşılan bir durumdur. acente ilgili herkesi bilgilendirip.

Seyri kurtarmak için yapılan masraflar da müşterek avarya durumu yaratır. Bunun yapılması için limana veya sığınaklı bir koya girmesi gerekebilir. Kaybın veya hasarın tümüyle kaza sonucu olması durumunda (örn. yolculukla ilgili bütün tarafların katkısı ile oluşturulur: Müşterek Avaryanın esasları York-Antwerp kurallarının farklı versiyonları ile ele alınmıştır. Tazminat. En son versiyon 1994’e aittir. geminin alabora olması engellenebilir. Bazı durumlarda seyir tehlikeye altına girebilir ve sadece bilinçli bir feragat sonucu seyir kurtarılabilir. Bu durumda yükü serbest bırakarak. Açık denizde güvertedeki yükün denize kayması) müşterek avarya söz konusu olamaz. Bir önceki örneği ele alırsak. 91 . deniz nakliyatı halen sayısız risk ve tehlike içermektedir. kaptan geminin sadece kargonun tekrardan depolanması sonucunda güvenli olacağına karar verebilir. Kaybı olanlar bu durumda kendi sigorta şirketleri tarafından kuşkusuz tazmin edilecektir. Bu tehlikelerin bir kısmı gemi veya kargoya zarar verir veya kaybına neden olur.General Average Müşterek Avarya “Müşterek Avarya” tehlike anında yolculuğu tamamlayabilmek için yükün boşaltılması durumunda ilgili tarafı tazmin edebilmek için çıkarılmış oldukça eski bir konsepttir. Gemi dizaynındaki teknik ilerlemelere ve güvenlik ile ilgili yasal düzenlemelere rağmen. Müşterek Avarya maddi bir kayıp için olmak zorunda değildir. güvertedeki yük denize dökülmemiş ancak kayarak geminin dengesini bozmuş olabilir. Bu durumda liman ve tekrar depolama masrafları söz konusu olacaktır. Örneğin.

Bu öncelikle toplam zararın hesaplanması ve ardından ilgili tarafların anlaşmadaki maddi çıkarları oranında paylaştırılması ile yapılır. İstem dışı olaylar ve yaratılmış tehlikeler tazminat olasılığını tümüyle ortadan kaldırmaz. Ek olarak eylemin sonucunda tehlikenin atlatılmış olması ve geminin yolculuğuna devam etmiş olması gerekir. Yaratılmış bir tehlike inandırıcı olmaz ancak bir örnek olarak kaptanın depolardaki bazı yüklerin yandığını düşünmesi olabilir.Önce de belirtildiği gibi müşterek avaryanın geçerli olabilmesi için duruma neden olan eylemin isteyerek ve bilinçli olarak yapılmış olması gerekir.000$’dır ve şu şekilde dağılmıştır: A’nın kargosu 750. İlk bakışta zarara uğrayan tarafın kendisi için oluşturulan fona katkıda bulunması garip görünmektedir.000$ değerindedir.000$ değerinde bir gemi üç farklı alıcı için yük taşımakta.000$. Bu tür kayıplara “özel avarya” denir. Kayıplar halen zarar gören kişinin sigortasından karşılanabilir. eğer katkıda bulunmaz ise. Bunun sonucunda gemi limana çekilirse ve yangın olmadığı anlaşılırsa. 2.000. masraflar müşterek avaryadan karşılanmaz. Yükün toplam değeri 4. 92 . diğer partiler kendi payları oranında zarara uğrarken. Müşterek avaryaya neden olan durumları inceledikten sonra bir örnek ile nasıl işlediğini gösterelim.250.000$ ve C’nin kargosu 1. Aşağıdaki basit müşterek avarya örneği hesaplama esaslarını daha net gösterecektir.000. Varsayalım ki. Müşterek avaryanın amacı zarara uğrayan tarafın zararını ilgili bütün tarafların katkıları ile tazmin etmektir. Ancak düşünüldüğünde görülmektedir ki. esas taraf hiçbir zarara uğramamış olur. B’nin kargosu 2. Ancak bu tek ön koşul değildir. Son olarak da tehlike gerçek ve yaratılmamış olmalıdır.500.

000 6. Boşaltılan yükün tümü de A alıcısına ait yüktür.000 = 86. hesaplama aşağıdaki şekilde yapılır.000 C Yükü 1. geminin alabora olmasını engellemek için 250. geminin ve yükün değerleri toplamıdır.500.500.000 x 250.500.500.000 6.250. Geminin Değeri A Yükünün Değeri B Yükünün Değeri C Yükünün Değeri Toplam 2.000 6. Depolama işlemleri de dahil liman masrafları 30.000$ 1.54 x 250.46 x 250.000$ 6.500.000 = 38. Müşterek avarya için gerekli şartların mevcut olduğunu ve geminin masraflarının başka şeyler için olmadığını varsayarak.000$.500.000$ değerinde kargonun boşaltılmasına karar verir.846.153.000$ olur.000.85 93 . yük kayar ve kaptan.15 x 250.000 A Yükü 750. Seyirin toplam değeri.250.461.000 = 96.000 = 28.000 6.500.000$ Bütün taraflar her zarara toplam değerdeki oranlarına göre katılırlar: Gemisahibi 2. 2.538. kaptan yükün yeniden depolanması için en yakın limana gider.000$ 750.000.Kötü bir fırtınada. Gemi halen tehlikeli durumda ve yük de dengesiz olduğundan.000 B Yükü 2.

000 = 3.538.38 Gerçek uygulamada hesaplamalar uzman “avarya dispeççisi” (Average Adjuster) tarafından yapılır.46 C Yükü 1.500.000.000 = 10. ek bakımlar ve hurda masrafları gibi kalemler içerir. gemi sahibinin masrafları için dağılım aşağıdadır: Gemisahibi 2.Aynı formülü kullanarak.615.500. kargolarının Müşterek değerlerini avarya kabul edildikten sonra zarara uğrayanların masrafları olduğundan yüksek. zarara uğramayanların da gemi olduğundan alçak tutmaya çalıştıkları bilinmektedir. 94 .000 x 30.384.62 x 30.000 6.000 6.000 B Yükü 2.000 6.500. En karmaşık olanlar. sığınak limanlara giriş.000 6.500. Uzmanların ilk yaptığı işlemlerden biri durumla ilgisi olmayan ve gemi sahibin her halükarda yapacağı masrafları ayıklamaktır.000 = 4. En basit durumlar kaybın kolaylıkla hesaplandığı denize bırakılan yük gibi durumlardır.54 x 30.250.000 x 30.000 = 11.500. Eğer gemiler birden fazla yükleyicinin malını taşıyorsa durum daha da karmaşıklaşır.000 A Yükü 750. Ardından gerçek rakamları ortaya veya çıkarmalıdır.461.

gemi sahibinin hakkı varmış gibi davranmalıdır. Kim bonoların dağıtımı ve tahsilatı ile ilgilenirse ilgilensin. yetkisi olmasa da müşterek avarya ilan edebilir. Gemi sahibi ödeme için banka garantisi de isteyecektir. Cargo Claims Yük ile ilgili Hak İddiaları Gemi sahibi navlun karşılığı mal taşımak için bir sözleşme imzaladığında. Acenteler ek ücret talep ettikleri için. Kargo sahibi bonodaki ödemeyi yapana kadar. 95 .Acentenin yardımcı müşterek olmaktır. Son derece az kargo sahibi müşterek avarya ile ilgili tecrübeye sahiptir. Ancak acente mahkeme tarafından aksi iddia edilmediği sürece. aynı şekilde ilgili taraflara bölüştürülür. bonolar ödenene dek kargonun güvenliğinden acente sorumlu olacaktır. Bononun sadece kargonun alıcısı tarafından imzalanması da yeterli olmayabilir. avarya dispeçcileri bonoların dağıtımı ve tahsilatı ile kendileri ilgilenebilirler. kendisine emanet edildiği sürece yüke sahip çıkmak gibi bir sorumluluğun altına girer. Bu konuda ne zaman başarısız olursa. Bazı durumlarda. avarya Müşterek durumlarında avarya rolü ilgili ilgili bütün bütün tarafları tarafların bilgilendirmek ve müşterek avarya bonolarının dağıtımında ve toplatılmasında bonoları. Acente bu kavramı onlara açıklayabilmeli ve sigorta şirketleri ile görüşmelerini önermelidir. mal sahibi zararının tazminini isteyecektir. Hem avarya dispeçcilerin hem de acentelerin ücretleri toplam miktara eklenip. gemi sahibi. Bu bonoların beraberinde ilgili tarafların kendi paylarına düşen miktarı ödeyeceklerini belirten yazı da mevcuttur. doldurması gereken formlardır. malını alma hakkını kazanamaz.

Her iki kategoriyi de ele alarak. noksanlar ve hasarlar. su ve kumanya miktarı da göz önüne alınacaktır. Her iki limandaki yakıt. Acente gemi sahibinin haklarını korumakla yükümlü olduğu için. Geminin dokümanları incelendikten sonra yüklenen veya boşaltılan kargonun ağırlığı hesaplanabilir. acentenin ne şekilde dahil olabileceğini inceleyeceğiz. Dökme yükler için eksiklerin olası nedenlerinden biri yükleme ve boşaltma limanlarında uygulanan farklı ölçüm metotlarıdır. Eksik yük iddiası ile karşılaşan gemi sahibi her iki limandaki acenteden de kullanılan tartının doğruluğunu kanıtlayan belge isteyebilir. geminin safra ile yüklü iken draftını belirler. yapılan taleplerin doğruluğunu araştırmakla görevlendirilebilir. Shortage Claims Eksik Kargo Eksik kargo açıkça. Bunun için bir uzman.Yükle ilgili tazmin talepleri genel olarak iki gruba girer. Ancak doğal sebepler dışında oluşan eksiklerin nedeni bulunmalıdır. Eksik miktar bu oran içerisinde kaldığı sürece bu konuda bir hak talebi doğmaz. yüklenen ve sonuçta boşaltılan arasındaki farkıdır. Dökme yüklerin ağırlığını belirlemenin bir yolu da draft analizidir (draft survey). Bazen yük platformu kusurlu olabilir ve yükün miktarı yanlış belirlenmiş olabilir. ve bu yüzden anlaşmada belirli bir oranda pay bırakılır. 96 . Bazı dökme yükler doğaları gereği taşınma sırasında bir miktar kayıp verirler. Gemiye yük getiren yük vagonları ve kamyonlar çoğunlukla yük platformunda tartılırlar ve aracın ağırlığının toplam miktardan çıkarılması ile yükün miktarı hesaplanır.

ancak acenteden boşaltım/yüklemeyi yapan firmaya ve yük sahibine karşı gerekli tepkinin gösterilmesinde yardım isteyebilir. Yukarıdaki örnekler eksiklerin beşeri hatalar ve umursamaz taşıma nedeniyle meydana geldiğini varsaymaktadır. Gemi sahibi problemden haberdar olabilir. Gemiye veya kamyona yüklenen hafif dökme yüklerin bir kısmı rüzgarın etkisi uçuşabilir. Dökme olmayan yükler için eksiklerin nedeni. Yükleme limanında. ancak hırsızlık veya dolandırıcılık sonucunda da eksikler olabilir. özellikle de hata fark edildiğinde yük limandan çıkartılmış ise. ancak konteyner kullanımının yaygınlaşması ile büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Yükün dökülmesi özellikle yükün rıhtıma boşaltılması ve ardından tartılmadan kamyonlara yüklendiği durumlarda sorun olur. Gemi mürettebatının veya liman işçilerinin hırsızlığı görülmemiş bir durum değildir. Hatanın boşaltım limanında yapılması durumunda kontrol edilmesi daha zor olacaktır.Hava durumu da yüklenen ve boşatılan miktarlarda farklılık olmasına neden olabilir. yükün aşırı dökülmesi gibi konularda gemi sahibini bilgilendirmelidir. Kepçe ile boşaltım yapıldığında rıhtımın kenarı çoğunlukla yükle kaplanır. geminin yük sorumlusu kendi sayımını yapmalı ve puantör ile kendi hesabı arasındaki farkı boşaltımda araştırılması için not etmelidir. Kamyonlar düzgün tartılsa bile kepçe kullanımı gibi metotlar kullanıldığında bir miktar yük dökülür. 97 . Dökme yüklü gemiler ile çalışan acenteler eksik kargoya neden olabilecek durumları not edip. her iki tarafta da kargonun sayımında hata yapılması sonucu olabilir. Yükün ne şekilde taşındığı da eksikliklerin nedeni olabilir.

hatta haftalar sonra olabilir. bu da boşaltımdan günler. mal sahibine eksik yükün bedelini ödeyip. yüksek miktarın gerçek ağırlık olduğunu belirleyebilirse. geminin yanında yapılması sağlayabilir. Eksik kargo durumu geminin birden fazla limanda boşaltım yaptığı durumlarda da olabilir. Bu özellikle boşaltım limanında önemlidir. Eksik kargoyu incelerken. yükün tartılmasında yapılan hatalar sonucunda boşaltma limanında fazla yük de ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda yanlış boşaltılmış yükü doğru limana nakletmek o kadar pahalı olabilir ki. Bazı durumlarda bir miktar yükü bedavaya taşıtabilmek için yükleyiciler miktarı olduğundan az bildirebilirler. aradaki fark için ek navlun talep edebilir. Bu durumda acentenin görevi diğer boşaltım limanları ile irtibata geçerek. Fazla yüklemenin yapıldığı limandaki acenteler ise doğal olarak kargonun gitmesi gerektiği limanı araştırmalıdır. yük hatayla yanlış limanda boşaltılmış olabilir. fazla yüklemenin yapıldığı limandaki acenteden de malı yerel piyasada kendi adına satmasını isteyebilir. Bu durumlarda.Acente liman işçileri tarafından yapılabilecek hırsızlığı önlemek için puantajın mallar depoya boşaltıldığında veya depodan yüklendiğinde değil de. hangi limanda fazladan boşaltım yapıldığını bulmaktır. Bu durum sahtekarlık olduğu kadar geminin aşırı yüklenmesine neden olacağı için tehlike yaratır.Gemi sahibi. gemi sahibi. çünkü birçok limandaki uygulamada resmi puantaj mallar limandan çıkartılırken yapılır ki. Kaptanlar tabi ki yük çizgisinin geçilmediğini kontrol edeceklerdir ancak NAABSA* rıhtımlarda ve hava durumunun elverişsiz olduğu yerlerde geminin aşırı yüklendiği fark edilmeyebilir. NAABSA: not always afloat but safe aground (Daima yüzer değil fakat emniyetle oturmuş olabilir) 98 . belirtilmelidir ki.

En azından yükleme/boşaltma yapan firmanın yüke uygun cihazları olup olmadığını kontrol etmelidir. Yük F. Eğer kargo yükleme sırasında hasar görürse. Birçok yük taşınma sırasında kolaylıkla hasar görecek şekildedir. Acente problemi çözecek diplomatik hareketlerde bulunabilir.Damaged Cargo Hasarlı Kargo Yük herhangi bir zamanda hasar görebilir. Hasarın yükleme/boşaltma yapan firmanın hatası sonucu oluştuğu durumda sorumluluğun kimde olduğu nakliyenin şartlarında belirlenmiştir. Farklı cihazların kullanılması. 99 . Ancak hasar her zaman belli olmayabilir ve başka bir zaman veya yerde fark edilebilir. Geminin mal sorumlusu yüklenen kargosunun durumunu kontrol etmeli ve daha sonra konşimentoya eklenmesi için yükleme ordinosunda belirtmelidir. Bu gibi durumlarda acente önceden gerekli uyarıları yapmalıdır. ancak talimat için durumu gemi sahibine rapor etmelidir. boşaltım sırasında sorunlar yaşanmasına neden olabilir. Hatta hasar yük gemiye yüklenmeden mevcut bile olabilir. acente alternatiflerin araştırılması için önceden gemi sahibine haber vermelidir. Böyle bir talep için kaptanın yetkisi olsa bile bu tür bir eylem mal sahipleri ile sorun yaşanmasına neden olur. bazı sözleşmelerde yükleme/boşaltma yapan firmanın sorumluluğu gemi sahibinde olabilir. Böyle bir durum var ise. Özel cihazların kullanıldığı durumda.O olarak taşındığı durumlarda bile.I. kaptan konşimentoyu imzalamadan önce hasarlı kargonun gemiden çıkartılıp tamir edilmesini veya değiştirilmesini isteyebilir. Acente depoda veya gemi yakınında gördüğü hatalı taşıma durumlarını gemi sahibine rapor etmelidir. acente karşı limanda da benzer cihazın olup olmadığını kontrol etmelidir.

Eğer hasarın tatlı sudan kaynaklandığı ortaya çıkarsa. Gemi sahibi ardından hasarın deniz suyu veya tatlı su tarafından mı olduğunu araştıracaktır. Acente yükün yüklenmeden önce açıkta tutulduğunu veya ambalajının sızdırdığını belirleyebilir. yüke uygun kuru bir yere alınmasını sağlamalıdır. daha da derin araştırılmalıdır. bu yüzden detaylı bir araştırma yapılması gerekir. Paketlenmiş kereste uzun süre açıkta bekletilen yüklere bir örnektir.Yükler nem nedeniyle de hasar görebilirler. kışın açık rıhtımlarda. 100 . Bu doğru veya yanlış olabilir. Gemi sahibine destek olmak amacıyla. Daha sonra yolculuk sırasında paket içinde eriyen buz nedeniyle ciddi hasar meydana gelebilir. acenteler yükü gemi limana gelmeden önce de gözlemelidirler. geminin ambar kapaklarında bir problem olduğunun güçlü bir belirtisidir. İlk olarak acente yükün. karı eritmek için kullanılan tuzdan etkilenmiş yükler de olmuştur. Yağmur veya kara maruz kaldıktan sonra dışı kuru olabilir ancak içi nemli ve buzludur. Gemi boşaltım limanına varıp. İlerde bir talebe neden olabileceği düşünülen durumlar not alınıp geminin dosyasına işlenmelidir. Tuzlu su. Ancak kesin bir sonuç da değildir. Kuru yük olarak kabul edilen bazı yükler esasen kuru olmayabilir. ambarlar açıldığında ıslak yükü gören mal sahibinin ilk tepkisi geminin ambar kapaklarının su sızdırdığı olacaktır. Böylece sonrasında oluşabilecek tazminat taleplerine karşı daha rahat yardımcı olabilirler.

gemi sahibine. Çelik. Kıyıda silolara eski yüklerden kalan artıkların karışması veya otomatik sistemlerin bazen yan yana siloların yüklerini karıştırdığı bilinen durumlardır. Geminin kaptanı ve yük sahipleri problemin boyutu konusunda anlaştıktan sonra nedeni araştırılmalıdır. tekrardan paketleme masraflarının kimin tarafından ödeneceği de belli olacaktır. Bir başka sık karşılaşılan iddia da yükün kirlenmiş veya zehirlenmiş olmasıdır. poşetlenmiş yükler ve paletli kargoların ambalajları çoğunlukla taşıma ve nakliyat sırasında hasar görürler. Acente. Bu ürünlerin paketlenmesindeki amaç taşıma maliyetlerini düşürmek ve yükü korumaktır. Hasar talepleri sadece yükün kendisi için olmayıp. Genellikle yağmur veya kar ihtimali olduğunda kaptan ambar kapaklarını kapatır. yükleme/boşaltma firmasına ve yük sahiplerine gönderilmek üzere protesto yazısı konusunda yardımcı olmalıdır. bazı yüklerde ise hararete bağlı terleme meydana gelebilir. Acente limanda yükün etkilenebileceği durumlar mevcut ise. Hasarın bu şekilde meydana geldiği durumlarda gemide yeterli havalandırma olduğunu gemi sahibinin kanıtlaması gerekir. Eğer yükleyici veya alıcı böyle bir durumda çalışmaya devam edilmesini isterse – örneğin sürastaryayı önlemek için – acente. Eğer bu madde yükten önce de gemide mevcut ise gemi sahibinin durumu daha zor olacaktır. Neme bağlı hasar. Gemi sahibi kirliliğe neden olan maddenin kargo yüklenmeden önce gemide olmadığını kanıtlayarak kendini koruyabilir. yükleyici firma ile konuşarak problemin boyutunun belirlenmesi için hasarlı ambalajı olan kargoları ayırmasını sağlamalı. Bunun için paketleme ve taşıma teknikleri konusunda bir uzmandan destek alınabilir. 101 . Ambalajın zarar görmesi durumunda ek masraflar ve kayıplar ortaya çıkabilir. Bu durum hem sıvı hem de katı yükler de mevcuttur. Hasarın nerede ortaya çıktığı anlaşılınca. ambalajı için de olabilir. gemide yolculuk boyunca aşırı derecede ısı değişimi olması sonucunda da olabilir. kereste. Bu sebeple yükleri en kısa zamanda tekrar ambalajlamak önemlidir. bu konuda gemi sahibini uyarmalıdır.Neme bağlı hasar kötü havada yapılan yükleme ve boşaltma nedeniyle de olabilir. Gemi soğuk havadan sıcak ve nemli havaya yolculuk ettikçe bazı yüklerde sıvılaşma.

İlaçlanan yerler kimyasalların etkisi geçene kadar kapalı tutulur. Bu sırada geminin ambarlarında ve yaşam mahallinde kimyasal kullanımı gerekir. masraflar gemi sahibi tarafından karşılanır. Geminin tarifeli çalıştığı durumlarda. acente kendi limanında olabilecek problemlere karşı gemi sahibini önceden bilgilendirmelidir. Günümüzde kullanılan kimyasallar insan sağlığına zarar verici olduğundan. yok edilmeleri gerekmektedir. Bunun ötesinde. puantaj uygulamaları. Buna yük taşıma teknikleri. acente onlar için sahilde kalacak yer ayarlamalıdır. Ne şekilde girmiş olurlarsa olsun. Eğer mürettebatın da gemiden çıkması gerekiyorsa. İlaçlama gerekli olduğunda.Doğal iş akışı içerisinde. Bunun için en sık uygulanan yöntem ilaçlama ile gemiyi kemirgen ve böceklerden arındırmadır. liman acentesinden bu işi yapacak bir taşeron bulması istenebilir.İlaçlama gerektiğinde. problemin kaynağı yüklenen kargoda ise masraflar kiracı tarafından karşılanır. Tramp gemiler için ise masrafları kimin karşılayacağına C/P sözleşmesine göre karar verilir. Bu arada ilaçlama ve mürettebatın masrafları ödenmelidir. yerel raportörlerin taraflılığı veya becerileri ve sorunlu olduğu bilinen yük sahipleri ile ilgili uyarılar da dahildir. Fumigations Böcek ve Fareden Arındırma Bazen gemiyi veya yükü mürettebatın sağlığı için tehlikeli haşere veya kemirgenler istila edebilir. ne zaman ve nasıl oluştuğunun belirlenmesine yardımcı olmak ve edindiği bilgileri gemi sahibine ulaştırmaktır. yük ile ilgili şikayetler geldiğinde acentenin rolü hasarın nerde. Bu hayvanlar kargo ile veya geminin ziyaret ettiği limanlardan gemiye girebilirler. 102 . mürettebat da bir süre gemiden çıkartılır.

Acente limanda çatmalara neden olabilecek problemleri biliyor ise. Geminin şiddetli hasara uğraması durumunda acente. Çatma sonucunda kapsamlı hasar meydana geldiğinde. Teminat çoğunlukla gemi sahibinin üye olduğu P&I klübü veya sigorta şirketleri tarafından sağlanır. Çatma olduktan sonra gemi kaptanı önce durumu kontrol altına alıp ardından da hemen P&I Klübünün uzmanlarına ve temsilcilerine haber verecektir. kaptan bunun sonucunda problem çözülünceye kadar limana giriş veya çıkışı geciktirebilir. liman ağızlarında rüzgar ve gel-git durumu olabilir. 103 . zarara uğrayan taraf tahmini tamir ücretini karşılayacak kadar teminat bırakılmasını talep edebilir.Özellikle gemide insanları etkileyen bir hastalık söz konusu ise ilaçlama. bu konuda kaptanı önceden uyarmalıdır. Ayrıca gemide bölgedeki doğal yaşama zarar verecek böcekler veya başka organizmaların olması durumunda da böyle resmi bir talep gelebilir. Bu duruma örnek. kirlilik önleme ve yaralı personele sıhhi yardım sağlar. Sınırlı hareket alanı içinde gemilerin yaptıkları manevralar bu duruma neden olmaktadır. Onların katılımı ile gemideki ve çarptığı cisimdeki hasar kesinleştirilecek ve ardından çatmanın nedenini ortaya çıkarmak için ön inceleme yapılacaktır. Collisions Çatmalar Diğer gemiler ve sabit veya yüzen cisimler ile çatmalar özellikle liman içi ve etrafında sıkça görülebilen bir durumdur. Herhangi bir çatma sonucunda yerel liman başkanlıkları tarafından da inceleme yapılacaktır. Çatmanın dalgakıran gibi limana ait bir sabit cisim ile olması durumunda. acil onarım. Bazı limanlarda yeterli teminat sağlanmadığı sürece gemi alıkonulur. liman idareleri yıpranmış yapı ve malzemeleri yenilemek için hasarı olduğundan fazla gösterebilirler. bazen liman sağlık yetkilileri tarafından da emredilebilir.

P&I klüpleri yüklerde oluşan hasarlar için de uzman gönderirler.Kaza sonrası. Eğer diğer taraf önceden uzman ile anlaşmış ise. acenteden bir alternatif bulması istenecektir. 104 . ancak acente ulaşabildiği bilgileri gemi sahibine iletmekle sorumludur. bu raporlar gemi sahibinin yerel P&I klübü uzmanları tarafından hazırlanır ve karşı tarafı temsilen de bir uzman bulunur. Çoğu acentenin tanıdığı bir sürü uzman olacaktır ve kolaylıkla bir alternatif ayarlayabilir. Damage Surveys Hasar Sörveyi (Analizi) Bu raporlar gemide. geminin teçhizatında veya geminin çattığı cisimde bir hasar meydana geldiğinde mecburidir. Sörvey hazırlanması için acente ilgili kuruma başvurup. İşin büyük kısmı gemi sahibinin üye olduğu P&I klübünün uzmanları ve muhabirleri aracılığı ile yapılacaktır. Sörveyler. Bu kişiler kazanın olduğu yerde ikamet edebileceği gibi uzakta da olabilirler. Kazanın nedenini belirlemek acentenin işi değildir. tiplerine göre farklı kurumlar tarafından hazırlanır. Sörveylere daha önce değinilmişti ancak aşağıda sık karşılaşılan sörvey türlerinin nasıl ve niçin hazırlandığı incelenecektir. acente inceleme ve toplantılar için gerekli hazırlıklarda yardımcı olacaktır. Esasen. Surveys Sörveyler Bir acenteden sörvey hazırlatmasını istemek için bir sürü neden vardır. acenteden kılavuz ve diğer şahitlerden bilgi alması istenecektir. sörvey için zaman ve yeri kesinleştirmelidir. Sörvey uzmanları tek yere bağımlı çalışmazlar ve acentenin başvurduğu uzman bir olayın her iki tarafının da sigorta şirketleri ile ilişki içinde olabilir. Limanda uzakta olmaları durumunda.

tecrübesiz bir mürettebattın gözden kaçırabileceği problemleri görebilecek bir uzman tarafından yapılır. Yükün durumunu kontrol etmenin yanında uzman. Hatta bazı P&I klüpleri gemi sahibine ek bir hizmet olarak raporun bedelini kendisi ödemektedir. Bu tür bir yük taşımak için sözleşme imzalayan gemi sahibi kargonun yüklenmeden önce ve yükleme sırasında dikkatle incelenmesini isteyebilir. P&I klüplerinin garantilerini çekmesidir. çelik gibi bazı yükler söz konusu olduğunda yükleme öncesi rapor tutulmamış ise. Bu iş. Sonrasında gelecek talepler bu belgeye dayanarak reddedilebilir.Pre-shipment Survey Yükleme öncesi Sörvey Bazı yükler taşıma sırasında kolaylıkla zarar görebilirler. ambar ve ambar kapaklarını da inceleyecektir. Kargoyu yükleyen taraf da kendi uzmanlarını getirebilir ve ikisinin ortak raporu seyirden önce yükün durumu ile ilgili herkesin kabul ettiği bir kanıt olacaktır. 105 . Bu raporların değerini gösteren bir diğer durum da.

Acentenin çalıştığı limanda geminin klaslama kuruluşunun bir temsilcisi olmayabilir. denetim ihtiyacı önemsenmez veya gemi denetim için kararlaştırmış yere zamanında gelemez. Birçok sertifika ülkenin yetkili kurumları adına geminin klaslama kuruluşu tarafından verilir. geminin klaslama kuruluşunun başka bir uzmanın katılımı için resmi bir talep yapması gerekir.Classification Surveys Klaslama (Sınıflandırma) Sörveyi Ticari amaçla çalışabilmeleri için bütün gemilerin belli sertifikaları almış olmaları gerekir. kendileri uzmanların gelebilmesi için gerekli ayarlamaları yaparlar. Bir klaslama kuruluşunda kayıtlı kalabilmek için geminin teknesinin (hull) ve makinelerinin belirli standartlara uygun olması gerekir. Bu durumda acente denetimin yapılmasını sağlamalıdır. Bu durum zaman alacağından. Denetimler belirli aralıklarla veya daimi olarak yapılabilir. Konsolosluk görevlisi tarafından yıllık denetim yapılabileceği bir sonraki limana gidilebilmesi için kısa bir uzatma verilebilir. Bir çok klaslama kuruluşu Uluslar arası Klaslama Kuruluşları Birliğinin (IACS) üyesidir ve rahatlıkla başka bir üyenin yaptığı denetimi kabul ederler. Yetkin gemi sahipleri denetlemenin ne zaman yapılacağını bilerek. güvenli inşa. 106 . Bazen. genelde birçoğu bu işi ulusal klaslama kuruluşu veya bilinen yabancı kuruluşlara delege ederler. telsiz ve yükleme çizgisi sertifikaları yıllık denetime tabi olarak 5 yıl süre ile verilir. özellikle de limanda az zaman kalacak gemiler için çok önceden ayarlanmalıdır. Gemi sahibi klaslama kuruluşuna geminin yolculuk planını bildirir ve uzman da uygun bir limanda gemiyi ziyaret edecek şekilde acente ile irtibata geçer. Aksi durumda. Bazı devletler kendi sertifikalarını verirken. Güvenlik techizatı. bu durumda da acente ve gemi sahibi başka bir kuruluş tarafından yapılacak denetimin kabul edilip edilmeyeceğini araştırmalıdır.

Bu sertifika bayrak ülkesinin talebi ile klaslama kuruluşu tarafından verilir. Draught Survey Draft (Su Çekimi) Sörveyi Bu sörvey daha önce de belirtildiği gibi boşaltma ve yükleme limanlarında gemideki yükün ağırlığını belirlemek için yapılır. acente yerel bir deniz müfettişi ile irtibata geçecektir. Acenteden draft sörveyi istendiğinde. Doğru bir ölçüm için gemideki yakıtın. 107 . kumanyanın. çünkü sörvey yapılmadan hiçbir iş devam edemez. Deniz müfettişleri kıyıda çalışmayı seçmiş uzman denizciler veya baş mühendislerdir. içme suyu ve safranın doğru ölçümleri gerekir. Ek olarak her iki limandaki suyun yoğunluğu da göz önüne alınmalıdır.Tehlikeli mallar taşıyan veya taşımaya teşebbüs eden gemiler ne sınıf yükler taşıyabileceklerini belirten ek bir sertifika bulundurmalıdırlar. Temel olarak geminin geçerli güvenlik teçhizatı ve güvenli inşa sertifikaları bulunduğu ve sertifikada belirtilen tehlikeli yüklerin yol açabileceği acil durumlara müdahale edebilecek teçhizatı olduğu kanıtlanmalıdır. Eğer draft sörveyi yapılacaksa. acente bunu önceden bilmelidir. aksi takdirde ölçüm yapılamaz. Bu sertifikalar çok kısa zaman içerisinde lazım olabilir ve acente gerekli özel teçhizatı bulmaya hazır olmalıdır.

Amacı her iki zamanda da geminin durumunu belirleyip. seferden 108 . alıkonma geminin tutuklanması ile sonuçlanabilir. Birçok sözleşmede bu raporun çift taraflı olarak hazırlanması için anlaşılır. gemisini kaybedecektir. Nadiren de gemi sahibi ve kiracı tek müfettişte anlaşırlar. Bu sörveyler çoğunlukla yerel deniz müfettişleri tarafından yapılır. Bir gemi tutuklanmasındaki amaç gemi sahibini çözümlenmemiş bir sorunu çözmeye zorlamaktır. Arrest and Detentions of Ships Geminin Tutuklanması ve Seferden Alıkonması Geminin tutuklanması ve seferden alıkonması farklı işlemlerdir ancak ilk adımda acentenin yapması gerekenler her iki durumda da benzerdir. acenteden sörvey konusunda yardım istendiği zaman. Eğer gemi sahibi sorunu çözmeye çalışmaz ise. Seferden alıkonma ise bir sorun çözümlenene kadar geminin yolculuğuna devam etmesinin resmi olarak engellenmesidir. Ödemeyi kimin yapacağına değişik şekillerde anlaşılmış olabilir. Sadece geminin durumunu değil. Bazen gemi kaptanı. kiralama sürecinde gemide hasar olup olmadığı anlamaktır. acente kimin ödeyeceğini kesinleştirmelidir. aksi takdirde.On and Off Hire Survey Kiraya Girme/Çıkma Sörveyi Bu sörveyler süreli kira anlaşmasının başında ve sonunda yapılır. ek olarak yük bağlama teçhizatları ve yakıt miktarını da içerirler. gemi sahibinin atadığı müfettiş olarak sörvey hazırlayabilir.

Bazı yasal sistemlerde. Gemiler bütün dünyada gemi sahibin malı olarak kabul edilir ve bu tür bir uygulamaya tabidir. geminin ilamı veren ülkenin limanına veya ilamı gemiyi tutuklamak için yasal bir dayanak olarak kabul edecek bir başka ülkenin limanına gitmesine kadar bekleyecektir. belirli bir süre içerisinde borcunu ödemesi. borç miktarına ulaşılana kadar satılmasıdır. Bu süre dolana kadar gemi normal ticari faaliyetlerine devam edebilir. gemiye alıkonulması için başvurabileceğine dair bir ilam verilecektir. davacı. mallara el konulup. Bazı yasal sistemler. borcuna karşılık garanti amacıyla. bu ilam ancak gemi sahibine iddiaları çürütme şansı tanındıktan sonra verilebilir. Bir gemiyi tutuklatmak isteyen kişinin ilk adımı tutuklamanın yapılmasını istediği yerin yargı kurumlarına başvurup. 109 . bir şahsın bir başkasına olan borcunu ödemediğinde uygulanan çözümler oldukça benzerdir. İlam verildikten sonra. davacıya.Dünyada değişik yasal sistemler bulunsa da. Bu durumda gemiye celp gönderilerek. En uç çözüm. şikayetin öncelikle davacının kendi ülkesinin yasal sistemi tarafından görülüp. bir yasal bölgeden diğerine geçmesidir. ilamın otomatik olarak yapılıp. savunmasını yapması veya borcuna karşılık bir teminat sunması istenir. Eğer gemi sahibi celbe aldırmazsa. kabul edilmesini şart koşarlar. şikayetini sunmak olmalıdır. Bazı yasal sistemlerde geminin resmi olarak alıkonulmasını sağlamak alıcılar açısından diğer sistemlere nispeten daha zordur. Davacının talebi kabul edildikten sonra. Bu açıdan gemiler ve diğer mallar arasındaki en büyük fark gemilerin uluslar arası seyahat ederek. geminin söz konusu ülkeye döndüğünde tutuklandığını görecektir.

Geminin tutuklanmasını isteyen muhtemel davacılar yakıt tedarikçileri, kumanyacılar, bakım/onarım taşeronları(tersaneler), liman idareleri, liman hizmeti sağlayan firmalar, yük sahipleri, maaşları ödenmemiş mürettebat, alacaklı devletler, acenteler ve brokerlerdir. Bütün ülkeler gemilerin her türlü borç için tutuklanmasına izin vermez. Bazı ülkeler ise gemilerin tutuklanması konusunda diğerlerine göre daha ılımlılardır. Problemleri olan gemi sahipleri kısa zamanda hangi ülkelerden uzak durulması gerektiğini öğrenirler. Geminin tutuklanması bir devlet kurumu veya yetkili temsilcileri tarafından yapılır. İngiltere’de tutuklama Admiralty Marshal adına H.M Gümrük idaresi görevlileri tarafından yapılmaktadır. Başka ülkelerde, Sahil Güvenlik, Liman Başkanlıkları veya Deniz Polisi de bu işleme dahil olabilir. Tutuklama prosedürü yetkili tarafından yapılan sözlü bildirim ve ardından yapılan yazılı uyarıdan oluşur. Eskiden yazılı bildirim İngiltere’de geminin ana direğine çivilenirdi. Bugün ise köprü üstünde cama yapıştırılmaktadır. Tutuklamayı gerçekleştiren görevliler liman idaresini de haberdar etmelidirler, çünkü liman idaresi geminin limandan çıkmasına engel olacaktır. Tutuklanan gemilerin geceleri kılavuzsuz olarak limandan kaçtıkları bilinen bir durumdur. Bunu engellemek için gemiler kaçışın engellendiği bir rıhtıma çekilebilir. Geminin limanı terk etmesi mümkün olmasa da yük ile ilgili işlemlerin devam etmesinde bir sakınca yoktur. Olası bir tutuklama ile ilgili bilgisi olan acenteler, gemi sahiplerini en kısa zamanda uyarmalıdırlar. Böylece gemi sahibi gerekli tedbirleri alabilir. Birinin gemiyi tutuklatmak istemesi, illa gemi sahibinin hatalı olduğu anlamına gelmez. Tutuklamaya neden olan durum, daha önceden kiracı tarafından veya geminin daha önceki sahipleri tarafından yaratılmış olabilir. Eğer gemi sahibi finansal sorunlar yaşıyorsa, doğal olarak akıllı bir acente gemi sahibi adına borçlanmayacaktır.

110

Bir gemi tutuklandıktan sonra, limanda geçirdiği sürede biriken liman ücretleri tutuklamayı yapan kurum veya tutuklamanın yapıldığı ülke tarafından karşılanır. Bazı ülkelerde mürettebatın masrafları da tutuklamayı yapan kurum tarafından karşılanır. Böyle bir durumda, ilgili kurum gereksiz personelin ülkelerine geri gönderilmesini isteyebilir. Eğer gemi sahibi mürettebattan sorumluluk almıyor veya alamıyor ise, ilgili kurum acenteden gemi ve mürettebatı ile ilgilenmeye devam etmesini isteyebilir. Yapılacak işlemler açısından bu durum acente için bir değişiklik yaratmayacaktır. Ancak acente masraflarını ayrıştırmalı ve sadece önceden ödeneceği belirtilmiş işleri tamamlamalıdır. Eğer gemi sahibi finansal sorunlar yaşıyorsa, tutuklamayı yaptıran kişilerin dışında başkalarına da borçlu olacaktır. Geminin tutuklandığı duyulduktan sonra diğer alıcılar kendi taleplerini de tutuklanan gemiden tazmin etmek isteyeceklerdir. Bazı alıcılar ise bunu yapmayıp bekleyerek, gemi sahibinin gemisini kurtarmak için ne kadar para bulabileceğini görmek isterler. Gemi kurtulduktan sonra ise kendi borcu için gemiyi tutuklatmak isteyecektir. Eğer daha önceden katılmış olsa idi, gemi sahibi iflas edecek ve borçların sadece belirli bir yüzdesi ödenmiş olacaktı. Geminin tutuklanması, gemi sahibi borcunu kapattığında veya tutuklamayı yapan kurum gemiyi elden çıkardığında biter. Gemi sahibi gemisini kurtarırsa, acente geminin normal seyrine devam etmesini sağlayacaktır. Tutuklanan gemi ile ilgili bazı yasal durumların tam olarak temizlenmesi aylar hatta yıllar alabilir. Uzun süreli olarak tutuklu kalan gemiler bu süre sonunda denize döneceklerinde kuşkusuz mekanik bakıma ve ikmale ihtiyaç duyacaktır. Gemi icra yolu ile satıldığında ise, satıştan gelen para önceliklerine göre çeşitli borçları karşılamak için kullanılacaktır. İlk olarak devlet otoritelerine olan borçları karşılanacaktır, ardından da mürettebatın ödenmemiş maaşları karşılanacaktır. Bunun da ardından kredi gibi karşılıklı borçlar ve en sonda tutuklamayı isteyen alıcılara ödeme yapılacaktır.

111

Eğer gemi sahibi veya onun P&I klübü kabul edilebilir teminat sunabiliyorsa, geminin tutuklu kalması gerekmez. Daha önce de belirtildiği gibi “seferden alıkonma” gemi sahibini belirli koşullara uymaya zorlamak için tasarlanmış resmi müdahaledir. Gemiler çoğunlukla iki nedenden seferden alıkonulurlar, ilki ödemeleri garanti altına almaktır. Birçok ülkede geminin yolculuğuna devam edebilmesi için liman ve acente masraflarını ödemesi gerektiğini belirten yasalar vardır. Bu tür yasaların geçerli olduğu limanlarda, acenteler önceden gemi sahiplerini uyarmalıdırlar. Ülkeler arası para transferleri süre açısından oldukça değişkenlik gösterir ve acentenin kendi ülkesindeki sistem hızlı olsa bile acente her yerde bu şekilde olduğunu düşünmemelidir. Acentenin bir görevi de yeterli miktarda paranın transfer edilmesini sağlamaktır. Belirtilen miktarı gönderen gemi sahibinden son anda daha fazla para istenirse, gemi sahibi bu durumdan hoşnut olmayacaktır. Gemi liman idareleri tarafından denetlendiğinde, gemi, mürettebatı veya teçhizatında eksiklikler görüldüğünde de gemi seferden alıkonabilir. Bu denetlemeler son yıllarda daha zorlu olmaktadır ve sonucunda daha fazla gemi seferden alıkonmaktadır. Acente denetlemelerin sonucunu etkileyemez ancak limanında hangi tür gemilerin ve bayrakların özellikle denetlendiğini belirtebilir. Eksikler bulunursa, gemi sahibi onarım, yedek parça ve yeni ekipman konularında acenteden yardım isteyecektir. Gemi güvenlik veya çevre ile ilgili nedenlerden alıkonulduğunda, diğer limanlardaki müfettişler tarafından da hedef haline gelir, ta ki gemideki koşullar kabul edilebilir düzeye gelene kadar.

112

gemilerin liman harcamalarında ciddi bir kalem olarak yer almazlar. masraflarını düşürmek isteyen gemi sahipleri. Acentenin kendi ücreti ise bu miktara dahil olmadığından önceden ödenmesi talep edilmemelidir. 113 . acente haklı olarak ücretlerin ödenmesi için tatmin edici adımlar atılmasını isteyecektir. liman vergileri ve pilotajlık gibi çeşitli hizmetler için ödeme yapılması gerektiğini görmüştük. Üçüncü şahıslara ödenen ücretler acente tarafından dağıtılacaktır. bu nedenle acente paranın gemi limana gelmeden önce ulaştırılmasını talep edebilir. hatta yüzbinlerce poundu bulabilir. Acente ücretleri göreceli olarak makullerdir ve çok küçük gemiler dışında. Küçük bir gemi için bütün bu harcamalar birkaç yüz pound iken büyük tanker veya yolcu gemilerinde rahatlıkla on binlerce. Verdiği hizmete oranla aldığı düşük ücret göz önüne alındığında.Chapter Eight Sekizinci Bölüm The Agent and Money Acente ve Para Costs and Fees Masraflar ve Ücretler Gemi limana girdiğinde. Ne yazık ki. Bu değişik şekillerde yapılabilir. liman masraflarında bunu beceremedikleri için acente masraflarına odaklanıp. acentelerden indirim talep ederler. ancak birçok acente bunu yapmaktadır.

Uzun süreli iş ilişkisi olan gemi sahipleri ve acenteler. Çoğunlukla bu maddelerde kiracıya önceden ödediği miktar için %2. Navlunun tahsil edilmediği durumda. Bu tür bir mahsuplaşma. Eğer C/P sözleşmesinde yüklemede navlun ödeneceği belirtilmiş ise. navlun masrafları karşıladığı sürece ve acente tahsilatı zorlanmadan yapabildiği sürece yeterlidir. Navlunun boşaltımda veya sonrasında ödeneceği bazı C/P sözleşmelerinde yükleme limanındaki ücretlerin ödenmesi ile ilgili maddeler bulunur. Günümüzün teknolojisi ile uluslar arası havaleler bile tarafların biri dünyanın az gelişmiş. Gemi sahipleri bazen kiracıdan acente ücretlerini ödemesini isteyebilir.5 komisyon hakkı tanınır. navlun ödeme tarihinden sonra yapılan masraflar için komisyon alınmaz. Bu miktar da navlundan düşülür. ücra bölgelerinden birinde olmadığı sürece gecikmesiz tamamlanır. gemi sahibi ücretlerin alınan navlundan mahsup edilmesine izin verebilir. 114 . gemi sahibi direk parayı acentenin banka hesabına havale eder.Navlunun tahsilatı için acente görevlendirildi ise. Liman idareleri ve taşeronlar da iyi kredisi olan acenteler gemi sahiplerine de kısa süreli kredi sağlayabilirler. acentenin proforma ve kapalı hesapla para çekebileceği banka teminat mektubu içeren başka anlaşmalar yapabilirler.

115 . gemi sahibinin ödememesi durumunda acenteyi sorumlu tutan iç tüzük ve yönetmelikler ile bu problemlerini bir dereceye kadar çözmüşlerdir. gelen parayı sadece o müşterileri için kullanmalıdırlar. gemi sahibi acenteye ücreti ödemiş olsa da.Acenteler ve esasen denizcilik ile ilgili herkes borçlarını ödeyemeyen veya ödemeyen gemi sahiplerinden korkarlar. bu riski almak yerine geri çekilmelidir. Eğer gemi seyre çıkmadan önce hiçbir para transferi yapılmamışsa – özellikle talep çok önceden yapılmışsa – acente. Tabi ki iflaslar ve finansal sıkıntılar sadece gemi sahiplerine özgü değildir. gemi sahibini önceden ödemeler için yeterli ayarlamaları yapması konusunda ikna edemezse. Geminin tutuklanmasını önlemek için gemi sahibi direk tedarikçiye ikinci bir ödeme yapmak zorundadır. Bu savın bir miktar mantıklı tarafı vardır. iflas eden acente vakaları da vardır. gemi sahibinin hataları için acenteyi sorumlu tutmaktan daha etkili yöntemlerdir. Liman otoriteleri. Önceden ücretleri toplamış olmasına rağmen tedarikçilere ödemeye yapamayıp. Bu durumda. uyarmama konusunda karar vermelidir. Eğer acente. henüz parasını göndermemiş bir başka gemi sahibinin masraflarını karşılamak için kullanmamalıdırlar. Acenteler bir gemi sahibinden aldıkları parayı. müşterisi adına bir miktar sorumluluk alması gerektiğidir. alıcının talebi halen geçerlidir. Ayrıca paranın sahibinin kimliğinin bilinmesine önem göstermeli ve acentenin iflası durumunda bu paranın acentenin parası olarak karıştırılmasını engellemelidir. liman idaresini geminin limandan çıkışını durdurması konusunda uyarıp. ancak hizmet sağlayan tarafın yeterli teminat olmadan hizmet vermemesi veya liman idaresinin yaptığı gibi geminin limandan çıkışını engellemek. Bunun arkasındaki sav acentenin konumu itibarı ile gemi sahibinin statüsünü en iyi bilen taraf olması ve acenteliğini alarak. acenteler her bir müşteri için ayrı bir hesap açıp. İdeal olarak.

Masraflar için tutulan hesaplar söz konusu olduğunda.5 arasında bir oranını acenteye bırakması normal bir durumdur. ön ödeme şeklinde tutulmalıdır. bazı tedarikçilerin düzenli ve çok kullanıcılar ile zamanında ödeme yapanlara indirim sağladığı unutulmamalıdır. Gemi sahibinin toplanan navlunun %0. anlaşmazlıkları önlemek için acente işe başlamadan “renumeration” seviyesinde anlaşılmalıdır. Acenteye gemi sahibi adına navlun tahsilatı yetkisi verildiğinde. acentenin gemi sahibinden ön ödeme almayıp. ancak hatırlatılmalıdır ki. Bu miktar da acentenin kendi bütçesinden ayrı olarak. Navlunun tahsilatı liman acentesinin normal görevlerinin ötesinde bir iştir. Eğer acente bu görevi alıyorsa. Tarifeli çalışan acenteler sadece komisyon ile çalıştıkları anlaşmalar imzalayabilirler. 116 . Bu konu ikinci bölümde ele alınmıştı. indirimi kaçırmamak için kendi bütçesinden alım yapmasıdır.5 ile %2. Bu kurala istisna bir durum. Acentenin hizmetleri karşılığında acentelik ücreti ödenir. ödemeyi zamanında yaptırmak için her şeyi yapmalı ve sadece söz karşılığı hiçbir şekilde belge ve yük teslim etmemelidir. bu indirimleri gemi sahiplerine yansıtmakla yasal olarak sorumludur. Tarifeli gemilerle çalışan bütün acentelerden ve tramp gemilerle çalışanların büyük kısmından gemi sahibi adına navlunu tahsil etmesi istenir. Acente bu tür indirimler aldığında. masrafları kapsayacak kadarını ayırmasına da izin verilir.

okyanus aşımı öncesi yüklerin dağıtımında ağırlıklı olarak daha küçük kapasiteli gemiler (feeder) çalışmaya başlamıştır. 117 . Okyanus ötesi ticaret için standart boydaki gemilerin yerine daha büyük gemiler kullanılırken. Taşınacak yük miktarın artması da gemi büyüklüklerini değişik şekillerde etkilemiştir. Yakın geçmişte kargo taşıma metotları gemi dizaynını etkilemiş ve özel konteyner gemileri ile Ro-Ro’ların ortaya çıkmasına neden olmuştur.Chapter Nine Dokuzuncu Bölüm Ship Types Gemi Tipleri Introduction Giriş Yüzyıllar boyunca gemi dizaynı evrim geçirmiştir. az miktardaki yüklerin dünyanın büyük limanları dışındaki limanlara dağıtımı ekonomik olarak mümkün olabilmektedir. Bu küçük gemilerle. ancak en büyük devrim ahşap gemi teknelerin yerini çelik teknelerin ve yelkenlerin yerini de makinelerin alması ile olmuştur. Süveyş Krizi ve Ortadoğudaki savaşlar gibi rotalarda ve politik durumdaki değişiklikler VLCC ve ULCC’lerin Süveyş’ten geçmek yerine Ümit Burnu’nu dolaşmalarına neden olmuştur.

Bu durum özellikle Kuzey Avrupa’da gözlemlenmektedir. Sen. Sea-River Vessel Deniz-Nehir Gemileri Ren. Elbe nehirleri ve Rus Kanal Sistemi arasında çalışan çok sayıda deniz-nehir gemilerine hizmet veren hub-limanlara dönüşmüşlerdir. Felixstowe. Sığ draft. Genellikle. Teknelerin çoğunun dibi sığ sularda da yüzebilmesi için düzdür. Le Harve ve Hamburg gibi birkaç liman. Bu problem klas kuruluşları tarafından da bilinmektedir ve klas kuruluşları bu gemilerin ticaret alanlarına sınırlama koymaktadır. Bilsma ve Rus ticaret gemileri deniz-nehir tipi gemilerdir. kömür ve kereste gibi dökme yüklerin taşınmasında kullanılırlar. Özellikle boyutlar açısından değişiklikler görülebilir. Çoğunlukla 4500-5000 dwt’unu aşmazlar. Bu gemilerin büyük çoğunluğu Kuzey Avrupa denizleri ve Akdeniz dışına çıkmamaktadır. hem derin deniz gemilerine hem de deniz ile Batı Avrupa’da Ren. Ambar kapakları genellikle büyük olur ve ambarlar kutu şeklindedir. 118 . Tahıl. Bu sebeple gemilerin limanlardan veya korunaklı yerlerden belirli bir mesafeden (50-100 mil) fazla açılması yasaklanmıştır. gemilerin açık denizde ve fazla rüzgarda yüzmesini engellemektedir. Bu gemilerin kötü havalarda korunaklı limanlara girerek veya demir atarak gecikmesi görülen bir durumdur. Rotterdam. Bir çoğu aynı zamanda konteyner da taşıyabilir ve özellikle bu amaç için dizayn edilmiş olabilir. Sığ draftlarına rağmen bu tekneler bu durum ile sıkça karşılaşırlar. Aşağıdaki plan ve detaylar günümüzde sıkça görülen gemi tiplerine aittir. Rus kanal sistemi içerisindeki yükler Hazar Denizindeki Kuzey İran limanlarına kadar taşınabilmektedir.

Ortalama hızları 1415 knottur ve günlük yakıt tüketimleri 15-20 tondur. Manevra kabiliyetleri oldukça yüksektir. 119 . Kutu şeklindeki ambarları bu gemileri hem paketli yükleri hem de dökme yükleri taşıyabilecek şekilde kullanışlı kılarlar. büyük kısmı kıyı vinçleri ile doldurma ve boşaltma yapılmaktadır.Bu gemilerin çok az bir kısmında teçhizat bulunduğu için. Çok kısa mesafelerde çalıştıkları için bu bir problem teşkil etmez. çoğunlukla her biri kendi pervanesine sahip iki ayrı motorları vardır ve günde genellikle 5 ton motorin veya benzin yakarlar. ve daha küçük gemilere oranla oldukça hızlıdır. Draftları daha derindir ve alt kısımları düz değildir. Small Bulk Carriers Kereste Taşıyıcıları ve Küçük Dökme Yük Taşıyıcıları Bu gemiler genellikle 2000dwt’dan 15000dtw’a kadardır. Bu sebeple geminin kendisine ait yükleme/boşaltma teçhizatı bulunur. Nehir gemilerinden daha uzun yolculuklarda kullanılırlar ve o gemilere uygulanan seyir kısıtlamaları yoktur. ortalama hızları 10-11 knottur. Bunlar 2 ile 5 ton arası kaldırma kuvveti olan basit vinçlerdir. Timber Carriers. Bu tür gemiler özellikle yüksek değerli malların uzun menzilli taşınmasına uygundur. Seyir Menzilleri yüksek olduğu için bu gemiler düşük teçhizatlı limanlara da girmek zorunda kalırlar. Manevra kabiliyetleri yüksek olsa da. çok hızlı gemiler değildirler. Bu gemilerin ambarları ve ambar kapaklarının yapısı yukarıda anlatılan daha küçük gemilere benzemektedir.

25.Large Bulk Carriers Büyük Dökme Yük Taşıyıcıları Dökme yük taşıyıcıları hammaddelerin uzun mesafeli nakliyatında kullanılan esas gemilerdir.5 metrelik uzunluğa. bu 289. Bunların bir kısmı geminin büyüklüğüne ve çalışabildiği bölgelere dayanmaktadır. Bütün büyük dökme yük gemileri kömür ve maden taşımaktadır ancak tahıl ve yüksek değerli mallar normal olarak VLBC sınıfında taşınmazlar.3 metrelik bordaya ve 12.000 tona kadar olan boyutları Panama kanalına uygun olarak yapılmış gemilere denir. Normal koşullarda. Basit dizaynı içerisinde bazı alt tipler bulunmaktadır. yaşam mahalleri ve çok sayıda ambar kapağına sahip olmaları açısından benzerlik gösterirler.000dwt’a kadar olan ve VLBC olarak bilinen çok büyük dökme yük gemiler vardır. Çok sayıda ambar kapağının olmasının esas nedeni güvenliktir. Panamax gemilerinden büyük olup 17 metrelik drafta kadar olanlar Suezmax olarak bilinip. 120 .000 dwt’ye kadar olan daha büyük gemiler “Cape size” olarak bilinir. çok büyük gemileri kabul edecek liman sayısı oldukça sınırlıdır. limanlar açısından popülaritesi azalmaktadır. Bazit dizaynları. 32.000dwt ve 50. Gemilerin boyutları arttıkça.000 dwt arasındaki daha küçük gemiler “handy size” olarak bilinir.04 metrelik drafta karşılık gelir. 180. bu gemilerin Atlantik ve Hint Okyanusları arasında gidip-gelebilmesi için Afrika’nın güneyindeki Ümit Burnu’nu dolaşmak zorunda olmasıdır. Bu sayede yüklerin kaymasının etkileri azaltılmış olur. Son olarak da 250. gemi boyunca bölümler halinde farklı yüklerin yüklenmesine olanak sağlanmış olur. Değişik büyük dökme yük gemilerinin hızları 12 ile 14 knot arasındadır. Bu ismin kaynağı. “Panamax” ise 80. Ayrıca işlevsel nedenleri de vardır. Onlar da tabi ki iş bulabilmektedirler ve bazıları özel işler için atanmaktadırlar. o kanaldan geçebilecek en büyük gemilerdir.

Eğimli yapı sadece ambarın kenarlarında yer almaz. Kendinden boşaltımlı gemilerde ise ambarlar açıldığında her iki yana açılabilen kayan yük bantları mevcuttur. Dökme yükler çoğunlukla ambar kapağının orta çizgisi boyunca hoppers*. spouts* veya asansörlerle boşaltılır. “Kendinden tasnifli” gemilerde ambarlar sekizgen kesimlidir şeklindedir. Eğimli kenarlar sayesinde ise kenarlarda boş yer kalmamaktadır. Bunların kullanımı ile elde edilen faydalar. teçhizatın kurulum için harcanan miktarı fazlası ile geçmektedir. Hopper: Gemiyi yüklemede kullanılan alttan açılır kova. Üst taraftaki eğim kargonun kaymasını engellemek amacıyla dizayn edilmiştir. Spout: Dökme yük yüklemede yükü getiren bant General Cargo Ships Genel Yük Gemileri Yukarıda tanımlanan küçük gemilerin çoğu genellikle dökme yük nakliyatında kullanılsa da. her yük bölümünün ön ve arka perdelerinde de olabilir. 121 . Tabandaki eğim ise yük kenarlardan ortaya kaymasını sağlayarak boşaltım sırasında fayda sağlar. Bunun sonucunda yük ambarda uzun bir piramit şeklini alır. kayıt ve sınıflandırma amacıyla genel yük gemileri olarak kabul edilirler.Boyutların dışında dökme yük gemilerini alt-tiplere ayıran diğer özellikler “kendinden tasnif” ve “kendinden boşaltmadır”.

Bazı gemiler geleneksel olarak “genel yükler” olarak bilinen poşetlenmiş. Bu tür gemiler özellikle kıyı yükleme teçhizatlarının ve konteyner kullanımının gelişmiş ülkeler seviyesinde olmadığı. 122 . bu amaçla en az dört ambar ve birden fazla güverte ile inşa edilirler. 50 ton kapasiteli jumbo kaldıraç veya ağır yük vinçlerine kadar değişik boyutlardaki yükleme teçhizatları ile donanımlıdırlar. dram veya paletlerle taşınan yükler için dizayn edilmiştir.000 dwt aralığındadır. gelişmekte olan ülkeler için uygundur.000-25.000-18. ancak yapılabilecekleri aralık 6.000 dwt’dur. Bu konudaki gelişmelerin ışığında gladoralı gemi (tween deckers) dizaynına bazı radikal değişiklikler yapılmış ve dizaynlara daha modern yük teçhizatları eklenmiştir. Gemilerin büyük çoğunluğu 12. “Çokamaçlı” olarak belirtilen gemilerin dizaynına bir de Ro-Ro kapakları eklenmiştir. Değişik türlerde yükleri de taşıyabilmeleri için çeşitli yük kompartmanlarına ihtiyaç vardır. Gladoralı genel yük gemileri 5 ton kapasiteli vinçlerden. soğuk hava depoları ile donatılırlar. Genel yük gemilerinde de sıkça dökme yük taşınmaktadır ancak yükleme ve boşaltma hızları açısından bu amaçla inşa edilmiş gemilerle kıyaslanamaz. Bazen gemiler sebze veya balık yağı gibi ürünleri taşımaya uygun kapasitede. Yeni gemilerin ambarları konteyner taşımasına uygun hale getirilmiştir.

Üstü açık konteynerler standart boyutlardan daha uzun yüklerin de konteynerlere yerleştirilmesine olanak sağlamıştır. Tarifeli hizmetlerde konteyner kullanımının faydaları sonucunda daha da büyük gemiler inşa edilmiştir. ayrıca kepçe veya bantlar aracılığı ile boşaltılacak yükler açısından kolaylık sağlarlar. karayolu tankerlerinin andıran tanker-konteynerler mevcuttur. Eski gemilerin kapasiteleri yüzlerce TEU (Twenty-feet equivalent unit – 20’lik konteyner) ile ölçülürken. Bunlar her türlü sıvı yükün taşınmasına olanak sağlamışlardır. Konteyner trafiğinin temel ideolojisi hıza dayanır ve günümüzün konteyner gemileri 25 knot ve ötesine ulaşan hızlara sahiptirler.Container Carriers Konteyner Taşıyıcıları Konteynerlerin kullanımı yükün taşınmasını kökten bir şekilde değiştirdi. Konteynerlerin kendinden gelen güvenliği ve limanlarda sağladığı çabukluk sayesinde konteyner gemileri yakında tarifeli (liner) nakliyat açısından en uygun gemiler olacaklardır. Örneğin. onun dışında dizayn ve kullanımlarındaki tek sınır hayal gücüdür. bugün ana hatlardaki kapasiteler açısından binlerce TEU söz konusudur. Değişik türlerdeki konteynerler arasındaki tek ortak özellik standart boyutlara sahip olmalarıdır. Ayrıca bir kısmı özellikle hassas ve tehlikeli yükler için tasarlanmıştır. 123 . Orijinal metal kutudan bu güne konteynerler da daha önce konteynerlere uygun olmadığı düşünülen yükleri bile alacak şekillerde geliştirilmiştir. Orijinal gemiler bugün çoğunlukla yeni büyük gemilere besleyici olarak çalışmaktadır.

“Conbulk” tabir edilen bazı gemiler piyasanın durumuna göre hem konteyner hem de dökme yük taşıyabilir şekilde çalışırlar. Anılan şahıs yükleme başlamadan önce. Hücreli gemilerde. Tarifeli nakliyatta.En son dizayn edilenler ise genellikle hücrelidir (cellular). Ancak bu kadar dikkatli bir incelemeye rağmen. ek olarak donmuş veya soğutulmuş ürünlerin taşınmasına olanak sağlayan dondurucu üniteleri vardır. Geminin dengesi etkilenebilir ve tehlikeli mallar taşırken yanlış diziliş sonucunda güvenlik problemleri ortaya çıkabilir. balast. Konteynerler bu hücrelerin içine yerleştirilir ve böylece yükü bağlama ihtiyacı ortadan kalkar. Konteynerlerin güvertede veya ambarlarda dizilişine karar vermek beceri ister. Yine de gemi zabitleri planı kontrol ederek gemideki yakıt. bazı konteynerlerin tekrardan yerleştirilmeleri gerekebilir. gibi parametrelerin göz önüne alındığını kontrol etmelidir. Yaşadığımız teknoloji çağında bu planlar özel yazılımlar ile hazırlanmaktadır. her konteynerin yerleştirileceği pozisyonu gösteren detaylı bir depolama planı hazırlamış olacaktır. Çoğu konteyner gemisinin soğutuculu konteyner taşıma özelliği bulunur. 124 . gemi sahibinin. kutu şeklindeki ambarlar ve geniş ambar kapakları gibi özellikler açısından küçük dökme yük gemileri ile benzerlik gösterirler. işi yükün dizilişine karar vermek olan bir depolama koordinatörü vardır. Soğutuculu konteynerler standart konteynerlere benzemekle birlikte. gemiyi arı kovanı şeklinde bölen monte edilmiş hücreler vardır. Mürettebat ve yükleyici firma hiçbir konteynerin yanlış yerleştirilmediğini kontrol edecektir.Daha eski konteyner gemileri. vb.

Bunların bir kısmı beraberinde araçların sürücülerini de taşımaktadırlar. Feribot hizmeti veren gemilerde. Kara nakliyat araçlarını taşıyan büyük ve özel olarak dizayn edilmiş Ro-Ro gemileri veya Ro-Ro özellikleri olan çok amaçlı gemileri çalıştıran çeşitli tarifeli servisler vardır. İlk akla gelen arabalı vapurlara ek olarak. çünkü treylerlerin kullanımı mevcut alanın daha verimsiz kullanılmasına neden olur. gemi denizdeyken doldurulmak üzere limanda bırakılırlar. biri de arkada iki adet kapağı vardır.Ro Ro Ro-Ro Ro-Ro ‘Roll-on Roll-off’ un kısaltmasıdır. Ro-Ro gemilerinin çeşitli kategorileri vardır. Bütün Ro-Ro gemilerinde yükün sürülmesi için bir tür kapak mevcuttur. Bununla baş edebilmek için aynı büyüklükteki gemilere göre navlunların daha yüksek olması gerekir. Özellikle tekerlikli trafik için dizayn edilen Ro-Ro’lar bir başka devrimsel kavramdır. Boş treylerler. ancak mesafenin kısalığı nedeniyle feribot olarak kabul edilemezler. Ro-Ro hizmetlerinde hız en temel prensiptir. 125 . Ro-Ro gemileri. Kapakların sayısı ve yerleri geminin esas amacına göre değişir. Gemi limana döndüğünde ise gemideki treylerler boşaltılıp. tramp nakliyat piyasasında konteynerlere uygun olmayan askeri ve tarımsal makinelerin taşınmasında bir nişe sahiptirler. yerine limanda önceden doldurulmuş treylerler “tug-master” denilen çekiciler ile gemiye yüklenirler. hareket edebilir güverteleri ile özel dizayn edilmiş otomobil taşıyıcıları da Ro-Ro sınıfına girer. Bunlar yollarda kullanılan treylerlere benzerler ancak geminin yükleme sisteminin bir parçasıdırlar. araçların dönüş yapmaması için biri önde. Tarifeli çalışan Ro-Ro gemileri “mafi” treylerleri ile donatılmış olabilirler.

Ayrıca. Mavnalar veya barçlar kendi itici üniteleri ile veya çekiciler ile yüklenirler. Yolculuğun başlangıcında. küçük cihaz ana teknenin içerisine korunaklı olarak yerleştirilir. Geminin yan tarafının. Su seviyesindeki değişiklikler gel-gitler veya kapalı limanlarda kapıların açılması sonucunda da olabilir. su seviyesindeki değişiklikler sonucunda da aynı problem ortaya çıkabilir. Gemi yüklendikçe veya boşaldıkça bu açı değişir. Bu metot değişik türlerdeki yüklerden küçük miktarların bir araya getirilmesine ve ana deniz limanlarına bağlantısı olmayan nehir ve kanallarda barçlardan boşaltılmasına olanak sağlar. 126 .Ro-Ro gemileri ile çalışırken bir başka problem de kapağın rıhtıma olan açısıdır. talaş gibi özel yüklerin taşınmasında kullanılırlar. “Lighter Aboard Ship” in baş harflerinden oluşmaktadır. üstü kapalı rıhtımlara yanaşması sayesinde yağmur veya karlı havada da boşaltımın veya yüklemenin yapılması sağlanır. BACAT (Barge Aboard CATamaran) gibi benzer dizaynlar ile birlikte bunlar büyük okyanuslarda dış güvertede küçük mavnaların ve barçların taşınmasına olanak sağlamaktadırlar. LASH Ships LASH Gemileri LASH. “yandan girişli” gemiler olarak bilinen bu gemiler gazete kağıdı. Yandan giriş gemideki asansörlü sisteme forklift gibi tekerlekli araçların girişine olanak sağlar. Tam olarak Ro-Ro kabul edilmese de yan taraflarında değişik kapaklara sahip gemiler vardır. Limana varıldığında çıkarılır ve yolculuğa daha sakin denizlerde devam eder.

Bu türün bilinen ilk sistemi, çok ve yoğun çalışan bir gemiyi ifade eder gibi görünen “Sea Bee” – “Deniz Arısı”dır. Esasen gerçek ismi C.B.’dir ve “Combat Battalion” / Muharebe(Savaş) Batalyonu’nun kısaltılmasıdır ve kavramın Amerikan ordusu kökenli olduğunu gösterir. Küçük mavnalar ve barçlar, askerlerin ve teçhizatın karaya çıkartılmasında kullanılmaktaydı. İlk sistem de esasen hükümet tarafından yaptırılmış ve gerektiğinde kullanılmak üzere özel sektöre kiralanmıştır. Dağıtım sistemi olarak çekiciliğine rağmen, büyük bir dezavantajı vardır. Barçların kendileri pahalıdır ve geminin yeterli yük taşıyabilmesi çok miktarda olması gereklidir. Konteynerlerden farklı olarak barçlar kara nakliyatında kullanılamaz, bu sebeple nehir veya kanal limanlarına kıyısı olmayan endüstriler tarafından kullanılamazlar. Refrigerated Ships Soğutmalı Gemiler ‘Reefers’ denilen bu gemiler sebze, meyve, et ürünleri ve balık gibi gıda ürünlerinin hızlı nakliyatı için tasarlanmıştırlar. Dış görüşleri açısında, soğutmalı gemiler, genel yük gemilerinden çok az farklıdırlar. Esas farklılık gemilerin tasarlandığı hızlardır. Soğutulmuş ürünlerin satıcıları mallarının bozulmaması için en kısa zamanda ulaştırılmasını isterler. Bunun sonucunda da genel yük gemilerinden iki kat daha hızlı ve yükü ideal derecelerde kontrollü olarak tutabilecek gemilere daha fazla ödemeyi kabul etmeye hazırlardır. Soğutmalı nakliyatta ısı derecesinin kontrolü çok önemli bir faktördür. Et ve balık ürünlerinin donma derecesinin altında taşınması gerekirken, bu derecelerde sebze ve meyveler zarar görebilir. Soğutmalı gemiler genellikle Tropik bölgelerin meyve üreticisi ülkeleri ile Avrupa ve Amerika’daki pazarlar arasında çalışmaktadırlar. Et de aynı bölgelerden Yeni Zelanda ve Güney Amerika’ya taşınmaktadır. Balık ise dünya çapında taşınır. 127

Soğutmalı gemilere olan talep az olduğunda, bu gemiler daha geleneksel yüklerin taşınmasında da kullanılırlar; sonuç olarak bu gemiler ile genel yük gemilerinin ambarlarının yapısı açısından bir fark yoktur. Ancak uzun süreli bu şekilde kullanılması engellenir, çünkü ek donanım karşılığında daha yüksek navlun almak mecburiyeti vardır. Passenger Ships Yolcu Gemileri Yolcu gemilerinin değişik kategorileri vardır, inşaları ve kullanımları değişik faktörlere bağlıdır. Ucuz hava yolu ulaşımı, denizde tarifeli yolcu taşımacılığını sona erdirmiştir. Günümüzde yolcu gemilerinin en gösterişli kullanımı “cruise” piyasasındadır. Cruise piyasasının, Yunan Adaları ve Akdeniz’de ucuz, kısa ve basit turlardan, yeni ve lüks gemilerde üç ay kadar süren ve dünyayı dolaşan turlara kadar değişik seviyeleri vardır. Cruise çalıştıran firmalar hangi sınıf yolcuları hedeflerse hedeflesin, yolcu gemileri acenteler açısından son derece yorucudur. Limanda geçirilen zaman oldukça kısadır, çoğu bir günün altındadır. Gereksinimler ise çok fazladır; gemide tüketilen içme suyu ve kumanya büyük gemilerde son derece fazla olduğundan gemi kaldığı sürece kamyonlarla nakliyat sürecektir. Geminin boyutlarına uygun atık boşaltma olanaklarının ayarlanması gerekecektir. Ek olarak gemiden gelen alışılmadık talepler sonucunda acente sarı sayfalarda meyve makinesi mühendisinden, piyano akortçusuna kadar değişik arayışlara girebilir. Acenteden gelen ve giden dağlarca mektubu karşılaması ve gemiye gerekli yedek parçaların temini istenecektir. Cruise gemileri, yolcu gemisi açısından birçok kişinin aklına ilk gelen olabilir, ancak en sık karşılaşılan yolcu gemileri feribotlardır. Feribot çalıştırıcılarının kendi birlik ve ofisleri olması nedeniyle, daha az bağımsız acente kullanılır olmuştur. 128

Güvenlik açısından yolcu gemileri en iyi ve en kötü donanımlı gemilerdir. SOLAS tarafından gerekli kılındığı şekilde inşa edilmelerine ve taşımaları gereken ek teçhizatlara rağmen, “Herald of Free Enterprise” ve “Estonia” gibi çok ses getiren felaketler sonucunda ek yasalar ve ISM kodları yapılmıştır. Bu kurallar denizcilik ülkelerinin çoğu tarafından kabul edilmiştir. Ancak bunların uygulanmadığı pek çok gelişmekte olan ülkede, aşırı yolcu taşımadan ve bakımsız gemilerden bir sürü insan ölmektedir. Tankers Tankerler Ham petrolün dünya çapında taşımasını yapan devasa süpertankerlerden, 1000dwtnin altındaki kıyı tankerlerine kadar, bütün tankerler tek bir düşünce ile tasarlanmışlardır. Dökme sıvı yükleri taşıyan gemilerin, hareketli olan yükten doğan riskleri azaltacak şekilde tasarlanması gerekir. Hareketli yükler gemiyi dengesiz hale getirirler. Tankerlerde bu etki depoları kuru yük gemilerine göre daha küçük yaparak azaltılır. Toplamda yer kaybı olmamış olur. Çünkü tankerlerde sayıca çok, fakat küçük depo mevcuttur. Günümüzün büyük tankerleri 1950’lerde Ortadoğu’da başlamış olan politik istikrarsızlığın mirasıdır. Öncesinde, Körfezden Avrupa’ya, Süveyş Kanalı dışında bir yolla petrol taşınması düşünülmezdi. Süveyş Kanalının kapanması sonucunda gemiler Ümit Burnu’nu dolaşmak zorunda kaldılar. Bu ek maliyet petrol fiyatlarını o kadar yükseltti ki bir çözüm bulunması gerekti. En pratik çözüm daha fazla yük taşıyabilecek, daha büyük gemiler inşa etmekti. Süveyş tekrar açıldığında, bu gemiler kanaldan geçemeyecek kadar büyüktü, ancak yapılan yatırım nedeniyle sahipleri gemileri kullanmaya devam ettiler. Aynı zamanda ABD, petrol ihraç eden bir ülke olmaktan çıkıp, petrol ithalatına başladı ve büyük gemiler için olan talep arttı. Kısa zamanda 250.000 ton ve daha sonra da 300.000 ton üstü gemiler inşa edilmeye başlandı.

129

Bazı tankerlerin belirli depoları sadece temiz deniz suyu ile doldurulabilir. rafine edilmiş ürünler. bu sayede de boyutları daha büyüktür. küçük tankerler. balast veya her ikisi içinde kullanılabilir. kuru yük gemilerine göre daha fazla kurala tabidir. inşaları ve çalışma prensipleri. Yük bölümlerinin ve güverte girişlerinin daha küçük olması sonucunda tankerler daha serttirler.Günümüzün VLCC (Very Large Crude Carriers) ve ULCC (Ultra Large Crude Carriers) gemileri tümüyle ham petrol taşımada kullanılırken. sebze yağı ve şarap gibi diğer sıvı dökme yükleri taşımaktadırlar. Tankerler geleneksel şekillerde yüklenip/boşatılmazlar. Depolar yük. kimyasallar. bu işlemler geminin manifolduna bağlı hortumlar aracılığı ile yapılır. Tankerlerin çevreye zarar verme riski nedeniyle. Geminin boru hattı birbirinden ayrı kullanılan valflarla donatılmıştır. yük karışması sonucunda oluşacak kirliliği önlemek amacıyla tasarlanmışlardır. 130 . Bu ayrı balast depoları (segregated ballast tank – SBT) balasta. Manifold. Bu sistem kullanılarak yükün teslimi veya dengenin sağlanması amacıyla istenilen depodaki yük boşaltılabilir. Geminin tonajı hesaplanırken bu depolar hesaba katılmamakta. kıyı hortumları ile geminin boru hattı arasında bir arabirimdir ve değişik boyutlar ve şekillerdeki hortumların bağlanabileceği şekilde tasarlanmıştır. ve bu sayede geminin ödeyeceği liman vergilerinin düşürülmesi suretiyle SBT’lerin kullanımı teşvik edilmektedir.

Bir kısmı yakıt olarak kullanılırken. 2 Barlık basınç altında. Bütan +20°C de taşınabilir. Tankerler. Birçok yükün kolay tutuşabilir ve patlayabilir olması tankerlere uygulanan katı kuralların nedenidir.Bazı yüklerin ürettikleri ve yükün üstünde biriken gazlar. Birçok liman tankerlerin gece seyrine izin vermez Gas Carriers Gaz Tankerleri Dünya çapında özellikle sıvılaştırılmış doğal ve petrol gazlarının taşınmasında kullanılan 1000 adet gemi vardır. 131 . Uygulanacak dereceler ve basınçlar gaza göre farklılık göstermektedir. etan ve metan gazlarıdır. geminin motor eksozu aracılığıyla dışarıya verilir veya başka gazlarla değiştirilir. 40 Barlık basıncın gerekli olduğu –83°C üzerinde taşınamaz. Gazların sıvılaştırılması için soğutulmalı. amonyak. büyük gemilerde de 10000 tonluk pompalama kapasiteleriyle limanda oldukça az kalırlar. Örneğin. ve tankerlerin kıyıdan oldukça ve uzakta mobil bekletilmelerinin Lastik ayakkabıların kullanılması telefonların yasaklanması gibi zorunluluklar da mevcuttur. propan. küçük gemilerde saatte 1500-5000 tonluk. genellikle –162°C de taşınmaktadır. basınç altında tutulmalı veya her ikisi de uygulanmalıdır. propilen. Bu sebeple depoların açılması güvenlik ve sağlık açısından sakıncalı olabilir. diğerleri sanayide kullanılır. Metan. Tankerler bu nedenle kuru yük gemilerine göre daha fazla yangın savunma ve tıbbi aparat taşımalıdırlar. Bu gazlar genellikle bütan.

ancak yakıtın burada taşınması durumunda çevre kirliliği riski vardır. Ship Construction Gemi İnşası Çok farklı malzemelerden gemi yapımı denenmiş olsa da. öbüründeki değişim ile uymalıdır. Çift tabanlar. Gemi sahipleri ve gemi inşa mühendisleri kısa zamanda balast ve yakıt tankları için kullanılan alanı daha verimli kullanmak istediler. Çift tabanın ardından teknenin yan taraflarına da ikinci bir katman eklendi. İç yapıları ise güvenlik ve çevre ile ilgili trendleri yansıtacak şekilde çok farklıdır. geminin eni ve boyunca döşenmiş ikinci bir katman mevcuttur. Modern gemilerin tekne şekli daha çok aerodinamik biçimlidir ancak dış görünüş açısından 50 yıl önce üretilen gemilerden pek farklı değildirler. ikinci katman deniz suyunun girişini engellemektedir. Bu değerlerden birindeki değişim. Isı yerine basınç kullanan gemilerde genelde güverteye çıkıntısı olan küresel depolar kullanılır. günümüzde nerdeyse bütün gemiler kaynaklanmış çeliktir. Çevre kirliliği riski bunda da vardır. 5 Barlık basınçla yük taşıyabilirler. Fizik öğrencilerinin bileceği gibi silindir veya küresel cisimler içinde basınç daha güvenli olarak muhafaza edilebilir. Bu kısımda balast ve yakıt depolamak için kullanıldı. Orijinal çelik gemiler sadece tek dış cepheden oluştuğundan.Çoğu gaz tankerleri dereceyi –48°C’ye kadar düşürüp. Adının da belirttiği gibi çift tabanda. Güvenliği arttırıcı ilk metot çift taban “double bottom” kullanılması olmuştur. çarpışma veya karaya oturma durumunda delinip gemiyi ve çevreyi tehlikeye atmaktaydılar. doğal olarak alt katman hasar gördüğünde. çevre kirliliğinin konu olmadığı zamanlarda düşünülmüştü. 132 .

Varillerin ağırlığı yerine sayısı üzerine hesap yapıldığında çıkan birim ağırlık yerine hacim birimiydi.Çevrenin korunmasına gösterilen ilgi sonucunda kirliliğe neden olmanın cezaları daha önce görülmemiş seviyelere ulaştı. Bu garip gelebilir ancak 200-300 yıl öncesine kadar her türlü sıvı ve katı ürün varillerde saklanmaktaydı. ambarlar arasındaki bölmenin (bulkhead) yangına dayanıklı olması gerekir. ara kısmın çevreyi tehdit eden maddeleri depolamak amacıyla kullanılmadığı gerçek çift tekneli gemiler yapılmaya başlanmıştır. 133 . A30. Bunlar derecelere ve tasarımlarına göre A15. Bu bölmeler. Bunun sonucunda. Gross and Nett Tonnage Gros ve Net Tonaj Geminin kapasitesinin belirlemek için yapılan ilk çalışmalar geminin taşıyabileceği varil adetine dayanmaktaydı. Gemi tehlikeli yükler taşıyacaksa. bir geminin hangi kısımlarına ne tür yüklerin yüklenebileceğinin belirlenmesi açısından önemlidir. Ship Measurement Gemi ölçümlemesi Gemilerin ödeyeceği harçları belirlemek amacıyla kullanılan değişik ölçümleme yöntemleri daha önce belirtilmişti. Aşağıdaki kısımlar acentenin bilmesi gereken çoğu ölçünün tiplerini ve amaçlarını açıklamaktadır. yük işlemleri ve kiralamada kullanılmak üzere acenteler tarafından anlaşılmış olması gereken diğer istatistik ve ölçüler vardır. ve A60 şeklinde derecelendirilmektedir. Seyir.

Bu konvansiyon tam olarak 1994’te yürürlüğe girdi. Gros ve Net tonaj birimleri o kadar uzun süredir liman vergilerinin belirlenmesinde ve IMO konvansiyonun uygulanmasında kullanılmaktadır ki. ve daha düşük olan birim de Net kayıtlı tonaj (Nett Registered Tonnage – NRT) olarak bilinir.Orijinal olarak kayıtlara sadece bir tonaj yazılırdı. çıkarılması ile elde edilirdi. vb. gemi sahipleri etkilerini azaltacak yaratıcı yöntemler geliştirmişlerdir. 134 . Farklı hükümetler makine kısmı için farklı oranlarda indirim sağlamışlardır. bazı hükümetler mekanik güce dayanan modern filolara sahip olmanın avantajlarını fark ettiler. bazıları aynı tür gemiler için %30 kadar daha fazla oranlar vermişlerdir. Orijinal tonaj Gros kayıtlı tonaj (Gross Registered Tonnage – GRT). Gemilerin artık gros ve net kayıtlı tonajları vardır. Eski değerlerden farklılığı belirtmek için “Registered” ifadesi kaldırılmış ve Gross ve Nett Tonnage (GT ve NT) kullanılmaya başlanmıştır. mürettebatın yaşam mahallerinin ve yük dışı alanların tonajdan düşülmesine izin verdiler. Aynı zamanda bir ton da 100 kübik feet olarak standart hale getirildi. Bazı ülkeler halen eski sistemi kullanmaktadır ve bu sebeple acenteler aradaki farkın belli olması için doğru terminolojiyi kullanmalıdırlar. Tonun büyüklüğü ise bütün gemiler için standart hale getirilmemiştir. Bu problemi çözmek için 1969 Uluslar arası Tonaj Konvansiyonu (International Tonnage Convention – ITC) dünya çapında bütün gemilere uygulanacak kuralları belirledi. Buharlı motorun icadıyla. bu da geminin toplam hacminden güverte üzerinde olan tuvaletlerin. makinelerin. Makinelerin takılmasını teşvik amacıyla da. yemekhanenin. Geminin büyüklüğüne ve tipine göre bir ton 95 ile 105 kübik feet arasında değişmektedir.

üst güverte devam eder şekilde yapılmamıştır. 135 . mühendislere tonajı bir üst sınırın 1 ton altında olacak gemiler dizayn ettirmişlerdir. ancak yükün fazla olduğu durumlarda kapatılarak daha fazla kapalı ambar alanı yaratılmış olur. açık veya kapalı korunaklı güverte geliştirilmiştir. Genellikle şartlar tonajda 500 gross ve net tonun katları ile olan artışlarla değişmektedirler. İngiltere ile İrlanda’da ise acente ücretlerinin belirlenmesinde kullanılır. DWT Yük çizgisinin izin verdiği miktarda dolu yük ve kumanya taşırken geminin metrik ton olarak taşıyabileceği ağırlıktır (deadweight). Sizes and weights of respective vessels Çeşitli gemilerin ağırlık ve boyutları Suez and Panama Tonnages Süveyş ve Panama Tonajları Dünyanın iki büyük insan yapımı kanalları.Harçların hesaplanmasında avantaj sağlamak amacıyla. Limanlar kısa zamanda bu şekilde sağlanan avantajı görerek. Yükün az olduğu durumlarda. gemi sahipleri gemi inşa ettirirken. Bu şekilde inşa edilmiş gemilere genellikle ‘paragraf gemileri’ denmektedir. liman harçlarının. Bu şekilde inşa edilmiş gemilere yük çizgisinin yakınına yerleştirilen üçgen tonaj işareti ile belirtilen iki farklı set tonaj değeri verilir. Bu tür gemilerde. hesaplama sistemlerini yüksek tonajı kullanacak şekilde değiştirmişlerdir. Üst kısımda “Tonaj deliği” denilen ve taşınabilir ambar kapakları vasıtasıyla kapatılabilen özel bir açıklık vardır. delik açık bırakılacaktır (Open shelter deck). Bu yüzden. Çeşitli IMO konvansiyonları ve ulusal yönetmelikler büyük gemilere daha sıkı kurallar uygulamaktadırlar. kendilerine has ölçümleme yöntemlerini kabul etmişlerdir. Bazı limanlarda.

Çoğunlukla kiralama işlemlerinde kullanılır. Bu ölçü özellikle seyir amaçlı kullanılır. yük çizgisinin izin verdiği kadar tümüyle yüklendiğinde metrik ton olarak ağırlığıdır. şeker gibi dökme yüklerin yüklenebileceğini hesaplamakta kullanılır. bu rakam yakıt miktarını azaltmak suretiyle aşılır. Bu durum geminin güvenliğini tehlikeye atmaz çünkü çoğunlukla gemiler gerekenin biraz üstünde yakıtla da yolculuklarının tamamlayabilirler. LWT “Lightweight” geminin yüksüz ve kumanyasız olarak metrik ton cinsinden ağırlığıdır. yakıt ve kumanya dolu iken alınır. Ancak bazı harçların belirlenmesinde de kullanılmaktadır. 136 . Yüklenebilecek balyalanmış veya paketlenmiş yükün miktarını gösterir. geminin inşasında kullanılan metallerin ağırlığını belirtir. Özellikle gemi hurda olarak satıldığı durumda önemlidir. Ancak günlük kullanımda. Bale Cubic or Capacity Balya Kapasitesi Bu da hacim ölçüsüdür ancak farklı olarak yükün tirizlerinin iç yüzleri hesaplanır. LOA Length Overall (Geminin boydan boya uzunluğudur) yuvarlak pruvaları da içerecek şekilde geminin boydan boya uzunluğudur. DWCC olarak belirtilen miktar. Grain Cubic or Capacity Tahıl Kapasitesi Kübik metre veya feet olarak belirtilir ve geminin toplam yük alanıdır. Gemiye ne kadar tahıl.DWCC Bir önceki ile ilişkili olarak. geminin deadweight yük kapasitesi.

girmediği görülebilir. Acente açısından önemsizdir. Depth Derinlik Geminin omurgasından en üst devamlı güvertenin alt kısmına kadar olan kısmın uzunluğudur. En geniş bölgesinden ölçülür. 137 . Derinlikten draftın çıkarılması ile elde edilen serbest alandan. Bu durumlarda önemli olan belirtilen draftın. yükün elleçlenmesinde de önemlidir. Bu özellikle gemilerin köprülerin altından geçiş yaptığında önemlidir. su seviyesi ile gemi omurgası arasındaki seviyedir. ayrıca başta kılavuzluk olmak üzere bazı ücretlerin hesaplanmasında kullanılır. Seyir amaçlı olarak kullanılır ayrıca eğer yükleme ekipmanının menzili limitli ise. wheelhouse aşağıda iken mi. Çoğu Deniz-Nehir gemilerinin köprü altlarından geçiş yapmasını sağlayan hareket edebilir ‘wheelhouse’ları vardır. sadece elleçleme ekipmanı su seviyesinin üstünde belirli bir aralıkta kullanılabiliyorsa önemlidir. yukarıda iken mi ölçüldüğüdür.Beam Borda Geminin enidir. Seyir için çok önemlidir. ekipmanın çalışma aralığına girip. Draft kullanılırken dikkat edilmelidir çünkü draft gemi boyunca ve eğer gemi yan yatmışsa sancaktan iskeleye değişecektir. Air Draugt Su seviyesi ile geminin en yüksek kısmı arasındaki mesafedir. Draught Draft / Su Çekimi Draft olarak da yazılan bu ölçü.

nehir ve kanallardaki farklı su yoğunluklarını ve kereste yüklerinin yüzer olma durumunu göz önüne alabilmektir. 138 . geminin her iki tarafına da boyanır ve ek olarak geminin “yükleme çizgisi sertifikasında” belirtilir. ancak bir geminin çeşitli farklı yük çizgileri olabilir. Çift tonaj verilmiş gemilerde. Yük çizgisi ile güverte çizgisi arasındaki kısım geminin ‘fribord’ denilen kısmıdır. Kayıt defterleri genellikle yazın maksimum yük çizgisine kadar yüklü gemiler için draftı belirtirler. Farklı işaretlerin nedeni değişik bölgelerde farklı hava durumlarını.Loadline Yükleme Çizgisi Tam olarak bir ölçü birimi olmasa da. Bir TEU (Twentyfeet equivalent unit – 20’lik konteyner birimi). Ancak konteynerler ve RoRo yükleri için farklı ölçümler mevcuttur. Konteyner gemilerinin kapasiteleri TEU cinsinden ölçülür. kış ve kereste yükleri için farklı işaretler mevcuttur. Other Measurements Diğer Ölçüler Deadweight. standart bir 20’ 1SO konteynır için gerekli hacimdir. tropik sular. Büyük 40’lık konteynerleri taşıyabilen gemiler içinde FEU (forty foot equivalent unit) kullanılır. Geminin yükleme çizgisi. Yük çizginin biraz üstünde en üst devamlı güverteyi gösteren güverte çizgisi vardır. tonaj işareti yük çizgisinin yanında yer alır. Tatlı su. tahıl ve balya hacim ölçümlerin daha önce geminin taşıma kapasitesini belirlemekte kullanıldığı belirtilmişti. belirli bir yerde. belirli bir zamanda ve belirli bir yük için maksimum izin verilen draftı verdiği için son derece önemlidir.

Bu problemi çözmek için modern gemilerde ambar boyunca açılabilen kapaklar mevcuttur. Ambar büyüklükleri ile ilişkili bir diğer konu da ambar kapaklarının boyutlarıdır. belirli Eski aralıklardaki gemilerin ortalama TEU değerleri kapasiteleri belirlenemeyebilir. çünkü konteynerlerin uzunluğu 8 fit’ten. çünkü konteyner ve yükün toplam ağırlığı gemi için izin verilen DWCC değeri geçiyor olabilir. bu sebeple de yükleme ve boşaltma işlemleri daha zor ve yavaştır. Bu yüzden kaç adet bu şekilde aracın sığacağını bilmek gerekir. belirtilir. Eğer kıyı ekipmanı kullanılıyorsa. 139 . bir kısmı kıyı ekipmanları ile açılır. Ambar kapakları çeşitli şekillerde olabilirler ve bir kısmı geminin kendi ekipmanı ile açılırken. Eski gemilerin ambar kapakları göreceli olarak daha küçüktürler. Bu nedenle konteyner ağırlıklara gemileri göre satışa çıkartılırken. bir geminin maksimum TEU kapasitesine kadar doldurulmasına izin verilmiyor olabilir. Bu nedenle Ro-Ro gemileri için şerit metre kapasitesi kullanılır. Ro-Ro gemileri standart treyler veya farklı boyutlardaki kamyonlarla yük taşıyor olabilir.Belirtilmelidir ki. acente yeterince kuvvetli vinçlerin getirilmesini sağlamalıdır. 8 fit 6 inç’e çıkmıştır ve aynı sayıda yeni konteyneri yüklemek mümkün olmayabilir. Ayrı ambar ve depoların sayısı ve şekilleri yükün dağıtımı ve olağan dışı boyutlardaki yüklerin gemiye yüklenip. Bu kamyon veya treylerler için gereken sabit genişlikteki şeritlerin toplam uzunluğudur. yüklenemeyeceğine karar vermek açısından önemlidir. Yükün ambar kapağının altındaki kısımdan yan taraflara taşınması zorunluluğu yükün hasara uğramasına neden olabilir. Şu noktaya kadarki ölçümler geminin bütünü için kullanılmaktaydı ancak yükün elleçlemesi ile ilgili olarak geminin veya ekipmanlarının belirli parçaları için de bilgi sahibi olunmalıdır.

Bunlar yüklemeyi yapan firmanın becerisi ile çözülebilir. Tankerler boşaltma veya yükleme yapmadan önce hortumların bağlanması gerekir. Bir çok kıyı ekipmanı bütün tür başlıklara uyum sağlar ancak bazen standart dışı bağlantıları olan gemiler. bir vincin belirtilen kapasitesi taşıyabileceği maksimum ağırlıktır. Unutulmamalıdır ki. gerekli teçhizat bulununcaya kadar gecikmeye uğrayabilir. vincin ulaşabileceği uzaklık düşmektedir. 140 .Geminin yük elleçleme ekipmanlarının güvenli çalışabildikleri ağırlıkları belirten sertifikaları vardır. Gemi rıhtıma yanaşmadan önce hortumları tutan vinçlerin kapasitelerinin öğrenilmesi gerekebilir. sertifikaların geçerli ve ekipmanın bakımlı olması gerekir. Geminin pompası ve hortumlar arasındaki bağlantı geminin manifoldunda yapılır. kıyıdaki ve gemideki pompaların kapasiteleridir. Ro-Ro gemilerinde de treyler ve traktörlerin uyumsuzluğundan problemler ortaya çıkabilir. ancak ağırlık arttıkça. Acenteyi ilgilendiren. Geminin ekipmanlarının kullanıldığı durumlarda.

Ardından üyelik için giriş aidatı ödemeleri istenir. yük hasarı sörveyleri. aynı şekilde yük sahipleri de yükleri için sigorta yaptırabilir. geçmiş performanslarına. yönetim sistemlerine.Chapter Ten Onuncu Bölüm Protection and Organization Güvence ve Organizasyon Protection Güvence Kitap boyunca acente hizmetlerinin değişik şekillerde olduğunu ve bazen de pahalı hizmetlerin ayarlanmasını ve yüksek meblağlı ödemeleri gerektirdiğini gördük. Problem ve zorlukların olabileceği durumları inceledik. Aidatların toplamının üyelere yapılacak ödemeleri kapsayacağı düşünülür. göre risk hesabı yapılır. Diğerleri ilgili tarafların ilgisiz tavırlarının sonucu olabilir. 141 . Bütün üyelerin gemi veya filolarının büyüklüğüne. gemi hasarları sörveyleri. gemi sahibi deniz sigortacıları tarafından karşılanmayan zararlara da uğrayabilirler. Eğer beklenenden fazla talep olursa. Bu kayıplar tazminat talepleri. vb. mürettebat için hastalık ve vefat tazminatları ile tahsilatlar için yapılan harcamalar da dahildir. üyelerden daha önceki aidatları ile orantılı olarak ilave aidat toplanır. Gördüğümüz gibi. P&I klüpleri belirtilen durumlarda üyelerine yardımcı olmak amacıyla kurulmuş organizasyonlardır. Gemi sahibi hasara ve kayba karşı gemisini sigortalayabilir. Bu problemlerin bir kısmı bilgilerin aktarımında ve belgelerin hazırlanmasında yapılan hatalardan olabilir. Bu gibi durumlara karşın nerdeyse her zaman gemi sahipleri P&I klüplerine üye olurlar.

Kabul prosedürü acentenin ISO 9000 kalite belgesi almış olmasını gerektirebilir. veya acentenin hakkı olmayan bir şahsa yükü teslim etmesi gibi örnek durumları inceledik.P&I klüplerinin büyük kısmının gerektiği durumlarda yardım sağlamak amacıyla kurulmuş yurtdışı temsilcilikleri vardır. riskleri üzerine alacak başka bir şahsa ne şekilde süreli kiralayabileceğini görmüştük. Önceki bölümlerde acentenin hazırlık mektubunu geç vermesi ve gemi sahibini zarara uğratması. Kuşkusuz bu gibi bir korumaya sahip olmayan ve daha temkinli rakiplerine zarar veren acenteler vardır. ISM kodları ve Uluslar arası ISO 900 Kalite Standartlarına uyumun yaygınlaşması ile birlikte birçok gemi sahibi. 142 . Bu güvence acenteden talep edilen tazminatların veya olası durumlarda acentenin yaptığı yasal harcamaların karşılanmasında kullanılır. Daha önce gemi sahibinin gemisini. Kişisel sigortası olan ve olmayan acenteler açısından ticari risklerini azaltmalarını sağlayacak birkaç pratik uygulama mevcuttur. gemi sahibi ve acente arasındaki ilişki üçüncü taraflarca bilinemeyebilir ve bilinmesi de beklenmemelidir. Kiracılar da gemiyi işletmesi sırasında olabilecek olaylara karşı gemi sahibinin P&I garantisinin kısıtlı bir versiyonu ile korunurlar. Bu daha düşük maliyetlerle çalışan acenteler daha düşük fiyatlarla finansal zorluk çeken gemi sahiplerine cazip gelirler. Neyse ki. müşteri portföyü. kiracı ve yük sahibi taşeron seçimlerinde sadece katı kurallara uyabilen firmalar ile çalışır duruma gelmiştir. Çalışmaları sırasında birçok acente gemi sahibinin P&I klübü ile karşılaşacaktır. Bunlar acentenin işlem hacmi. İlk ve en önemlisi. Acente de kendi risklerini “Professional Indemnity” veya Hata ve Noksanlar Sigortası (Errors or Omissions Insurance) ile kapatabilir. işinin türü. geçmişte yapılmış tazminat talepleri ve bazen de acentenin kilit çalışanlarının yetkinlikleri gibi faktörlerdir. Bu gibi durumlar için sigorta ucuz değildir ancak primler çeşitli faktörler göz önüne alınarak hesaplanır.

adına acente olarak’ şeklinde imzalayarak müşterisinin ismini belirtmek zorunda kalabilir. iş yapamaz duruma gelebilir.. Acente bazı tedarikçilerin. aksi takdirde acentenin kredisi azalıp.. doktorlar. noterler. Belirsiz bir süre için bir gemi sahibi tarafından liman acentesi veya genel acente olarak atanan bir acentenin normal görevlerini ve tanımlanabilen olağandışı durumları içeren yazılı bir sözleşme yapması önerilir. Acil durumlarda acentelerin rolünü belirleyen maddeler kesin ve anlaşılır bir şekilde sözleşmede yer almalıdır. acente ‘. Bu tavrı gösterenlere örnekler. Ancak bu iyi niyet kısa ömürlüdür ve mahkemelerde sonuçlanabilir. özellikle düşük değerli mal veya hizmet satanların. Acentenin pozisyonunu ve sorumluluk seviyesini açıkça belirten bir dil kullanmak daha iyidir. Bu doğru bir adımdır ancak tek başına yeterli değildir. taksi hizmetleri. Yapılan işlemler sıklıkla devam ediyor ve ödemelerde problem görülmüyorsa. Ancak tedarikçi alıcının kim olduğunu bilmediği durumlarda. ancak beklenmeyen masrafların çıkabileceği unutulmamalıdır.. bunlar tedarikçide geminin acenteye ait olduğu ve sorumluluğun acentede olduğu fikirlerini oluşturabilir.Bir müşterinin kimliğini rakip firmadan saklamakla... Sözleşmenin yapılma aşamasında her iki tarafın karşılıklı olarak iyi niyet ve destek göstermesi olağandır. ‘gemimiz’ gibi sahiplik belirten kelimeler kullanabilirler. ödeme konusunda acenteden kişisel bir garanti almadıkları sürece hizmet veya malı vermeyeceklerini kabul etmelidir. Acente masraflar için ön ödeme aldığı zaman daha rahat davranabilir. 143 . Acenteler sipariş verirken dikkatsiz davranıp. bir sorun olmayacaktır. Çoğu durumda acente tanımlanmamış birisi için borç altına girdiğini görecektir. mal veya hizmet tedarik eden bir firmadan saklamak farklıdır. çöp toplama firmalarıdır. Belgenin “sadece acente” olarak imzalanması tedarikçiyi ödemenin bilmediği başka biri tarafından yapılacağı konusunda uyarmış olur. Bu nedenle iyi düşünülmüş sözleşmelerde her iki tarafın sorumluluklarının sınırları ve çok kritik olmayan durumlar için cezalar detaylandırılmalıdır. Kendi cebinden ödemesi gerekse bile acente bu gibi tedarikçileri mutlu tutmalıdır. Acentelerin ilk öğrenmesi gereken konulardan biri hizmet ve malları acente olarak sipariş etmeli ve belgeleri “sadece acente” olarak imzalamalıdırlar. Tedarikçi buna göre mal vermeye veya vermemeye karar verir..

Acentenin profesyonelliği kesinlikle uygun bir ücret ile ödüllendirilmelidir. Kiralama sözleşmesi şartları dahilinde kiracı tarafından seçildikten sonra gemi sahibi tarafından işe alınan acenteler hak ve sorumlukları konusunda özellikle dikkatli olmalıdırlar. Belgelerin elektronik gönderilmesi şu anda kullanılmakta olup. kablo ve telex gibi eski sistemlerin yanında faks.Her bir iş için rekabete girişen acenteler açısından durum biraz farklıdır. Modern iletişim yöntemleri anlık olarak çalışıp. Bu durumda gemi sahibinin acente ile ilgili tereddütleri ve acentenin gemi sahibine karşı ilgisizliği olabilir. uydu sistemleri ve e-mail gibi sistemleri kullanabilir olması gerekir. yetenekli ve her zaman gemi sahibinin haklarını savunur olduğunu beklemeye hakkı vardır. Günümüzün acentesi iletişim devriminden faydalanacak şekilde donanımlı olup. Bu durumla baş edilmek için bilgisayarlar ve onları kullanma yeteneğinin gerekliliği çok açıktır. kağıdın hiç kullanılmadığı günler de çok yakında olabilir. problemlerin. gemi sahibi. Devam eden pazarlıkta her iki tarafın da bazı fedakarlıklar yapması gerekir. bir tarafın hata yapması sonucunda. Bu tavırlar. vb. 144 . ancak gemi sahibinin de acentenin bilgili. Aynı şekilde gemi sahibinin de acenteye kabul ettirmek istediği koşullar olacaktır. acente. Ticaret Odası.) kayıtlıdırlar. Organisation Organizasyonlar 20. Acentenin koşulları gemi sahiplerini uzaklaştıracak kadar tek taraflı olmamalıdır. gemi ve kiracı arasında akışını sağlamaktalar. Genellikle bunlar ilgili resmi kurumlara (Rekabet Kurulu. Anlaşma öncesinde acente bu koşulları gemi sahibine bildirmelidir. anlaşmazlıklara ve yasal süreçlere neden olabilir. Bazı ülkelerde acentelik koşulları yasa tarafından belirlenir ancak bir çoğunda bu işi Ulusal Gemi Acenteleri Birliği (National Ship’s Agency Association) yapar. bilginin ve çözümlerin 24 saat ve 365 gün boyunca. Bütün acentelerin standart çalışma koşulları olmalıdır. mobil telefonlar. yüzyılın sonuna doğru denizcilik dünyası 30-40 yıl öncesine göre bile aşırı derecede farklıdır. Her iki taraf ta yanlış bir hareket nedeniyle masum olan tarafın zarar görmemesi konusunda anlaşmış olmalı ve her zaman birbirlerine yardımcı olmaya çalışmalıdırlar.

Bazı acentelerde bütün çalışanlar mobil ve ev telefonlarını acil durumlar için bildirmelidirler. teleks ve email neredeyse uygun yazılımı ve ofise bağlantısı olan her ev bilgisayarından ulaşılabilir. Bu tür birlikler de Ulusal Gemi Acenteleri ve Brokerleri Birlikleri Federasyonu (Federation of National Association of Ship Brokers and Agents – FONASBA) üyesidir. Yağışlı bir kış gecesinde gemi ile ilgilenmek kıdemli personelin mutlulukla genç çalışanlara bırakacağı bir iştir ancak gerektiği takdirde destek sağlamaya hazır olmalıdırlar. yeni çalışanların eğitimi ihmal edilmemeli ve hem çalışanın hem de işverenin yükümlülüğü olarak kabul edilmelidir. Bazıları 24 saat boyunca ofiste personel bulundururken. Faks. Bunun ne şekilde sağlanacağı acente sahiplerine kalmıştır. Gemilere çıkma işi genellikle problemleri çözme için yeterince tecrübesi veya yetkisi olmayan genç çalışanlara verilir. Acentecilik yapılarak öğrenilen bir iştir ve başarılı şirketler çalışanlarının tek varlıkları olduğunu bilmelidirler. 145 . bazıları acil durum telefonunu dönüşümlü olarak personel yönlendirmektedir. Bir çok ülkede tartışma forumları oluşturmak ve acenteleri temsil etmek amacıyla kurulmuş ulusal gemi acenteleri ve brokerleri birlikleri vardır.Yerel eğitim kurumları denizcilik üzerine eğitimler veriyor olabilir ancak uluslar arası tanınan tek eğitimler Londra’daki Kayıtlı Gemi Brokerleri Enstitüsü (Istitute of Chartered Shipbrokers) tarafından verilir.Modern acentenin gün boyunca başkalarına ulaşabilir ve ulaşılabilir olması gerekir. Eğer şirket başarılı kalmak istiyorsa.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->