P. 1
malzeme seçimi ödevi

malzeme seçimi ödevi

|Views: 650|Likes:
Yayınlayan: metemin

More info:

Published by: metemin on Feb 12, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2013

pdf

text

original

1.

ÇELİKTE ALAŞIM ELEMENTLERİ

Ham demirin içerisinde bulunan %4 a_ırlıktaki karbonun çe_itli yöntemlerle %2’nin altına düşürülmesiyle çelikler elde edilir. Çelikler içlerinde %0.1<C<%2 oranında karbon içerirler. Çelikler içerisindeki karbon bile_imine göre farklı özellikler gösterirler. Az karbonlu çelikler genel amaçlar için kullanılan en ucuz çelik türüdür. Sünekliği yüksektir, kolay işlenir ve su verme ile sertleşmez. Orta karbonlu çelikler genellikle daha yüksek mukavemetli olup su verme ile sertleşebilirler. Yüksek karbonlu çelikler çok sert olup işlenmesi zordur. Genellikle takım ve kalıp üretimine elverişlidir. Çeliğin bünyesinde karbonun haricinde çeşitli alaşım elementlerinden belirli oranlarda katarak daha yüksek dayanımlara ve sıcağa, soğuğa, korozyona daha dayanıklı yapılar elde edilebilir. Örneğin belirli bir karbon bileşiminde çelik göz önüne alındı_ında katılan ala_ım elementlerinden kromun çeliğe sertlik, nikel ve manganezin ise tokluk kazandırdığı bilinmektedir. Kromun çeliğe sertlik ve aşınma dayanımı kazandırdığı söylenirken şüphesiz %2 C ve %12 Cr’lu takım çeliği göz önünde tutulmuştur. Çünkü bu çelik sertleştirme işleminden sonra gerçekten sert ve aşınmaya dayanıklı bir yapıdadır. Bununla beraber eğer %0.10 C ve %12 Cr‘lu çelik seçilirse elde edilen sertlik çok yüksek olmaz. Aynı şekilde manganez. % 13 oranında katıldı_ında çeli_e tokluk kazandırır (Hadfield çeliği).%1 ile %5 oranında kullanıldığında çeliğin özelliklerine değişken bir etki gösterir. Bu durumda çeliğin tokluğu ya azalır yada artar. Alaşım elementleri çeliğin farklı bir iç yapıya ulaşmasını sağlayarak pratikte istenilen çekme mukavemeti, akma sınırı, çentik darbe sünekliği, gibi mekanik özellikler ile kaynak edilebilme kabiliyeti, sertleşme kabiliyeti gibi işlenebilme özelliklerinin iyileştirilmesinde etkili olur. Bir iç yapı genellikle bir ısıl işlem sonucunda elde edilir. Bunun sonucu olarak alaşımlı çeliklerin hemen hemen tamamının ısıl işlemden sonra kullanıldığını söylemek mümkündür. Alaşım elementlerinin en önemli özelliği belli bir fazın oluşumunu geliştirmek veya onu kararlı hale getirmektir. Bu özelliği veren alaşım elementlerini: a) Ostenit oluşturucu b) Ferrit oluşturucu c) Nitrür oluşturuculardır Ostenit oluşturucu elementler Manganez, nikel, kobalt, azot, çinko bu gruba ait olan elementlerdir. Bu elementler yüksek oranlarda bulunurlarsa, ostenit alanını genişleterek oda sıcaklığına ve daha aşağılara indirirler. Böylece oda sıcaklığında bile kübik yüzey merkezli kristal kafesine sahip olan ostenitik çelikler meydana gelir. Büyük oranlarda Ni ve Mn, çeliği oda sıcaklığında bile ostenitik halde tutar. Buna en tipik örnek olarak bileşimi (genel olarak) %1 C, % 13 Mn ve %1.2 Cr olan Hadfield

çeliği verilebilir. Bu çelikte Mn ile C ostenitin kararlı hale gelmesinde önemli rol oynarlar. Diğer bir örnek %18Cr, %8 Ni ostenitik paslanmaz çeliklerdir. Ostenitik çeliklerin kendine özgü özelikleri vardır. Bunlar rn iyi şekil değiştirebilme kabiliyeti. Kübik yüzey merkezli kristal kafesi nedeniyle düşük sıcaklıklarda (-200°C) dahi sünekliklerini kaybetmezler. · Düşük akma sınırı ve daha yüksek çekme mukavemetine sahiptirler · Manyetik değildirler ve dönüşüme uğramazlar. Bu nedenle sertleştirme ve normalizasyon mümkün değildir. · Korozyona dayanıklıdırlar. Ostenitik yapı Yaklaşık olarak %1.2 C ve %12 Mn içeren X120Mn12 Manganez sert çelikleri bu yapıya sahiptir. Su verilmiş durumda üretimden çıktıkları için tamamen ostenitik yani sünek fakat sert olmayan bir yapıya sahiptirler. Çelik böylece kuvvetli olarak soğuk sertleştirilir. Merkez ise değişmez ve sünek kalır. Sürtünme şeklindeki aşınmalara karşı uygun değildir. Sadece basma şeklindeki bölgesel darbelerin çeliği akma sınırına kadar etkilediği durumlar için bu çelik kullanılır. Böyle etkilere maruz kalan yapı parçaları olarak tren yolu makasları ve sert maddeler için çeneli ve darbeli kırıcıları sayabiliriz. Soğuk sertleştirilmiş tabaka zamanla aşınmasına rağmen devamlı olarak kendini yeniler. Ferrit oluşturan elementler Bu grubun en önemli elementleri Krom (Cr), Silisyum (Si), Molibden (Mo), Vanadyum(V),Titanyum (Ti), ve Alüminyum (Al) ‘dur. Bu alaşım elementlerinin büyük bir kısmı kübik hacim merkezli sistemde kristalleşir. Eğer yüksek oranlarda bulunurlarsa demiri de kübik merkezli olarak kalmaya zorlarlar. Bu çelikler katılaşma sırasında dönüşmeye uğramadan soğudukları için ferritik çelikler olarak adlandırılırlar. Sadece düşük krom oranlarına sahip çelikler soğuma sırasında kübik yüzey merkezli olabilirler. Ostenit alanının altında tekrar kübik hacim merkezli hale dönerek ferritik olurlar. Ferritik çeliğe bir örnek olarak transformatör saçlarını malzemesini verebiliriz. Bu malzeme %3 Si içeren düşük karbonlu bir çeliktir. Ferritik çeliklerin kendine özgü özellikleri vardır. Bunlar: · Manyetiklerdir, kısmen kendilerine özgü manyetik özelliklere sahiptirler. · Isıya dayanıklıdırlar, kısmen yüksek sıcaklığa dayanabilirler (kav oluşmasına rastlanmaz) · Korozyona dayanıklıdırlar. Ancak bunun için saf ferritik olmaları gerekir. · Soğuk şekil değiştirmeleri zordur, soğukta gevrek bir yapıya sahiptirler. · Dönüşmeye uğramazlar, sertleştirme veya normalizasyon işlemlerinin uygulanması mümkün değildir. Krom ve karbon miktarına bağlı olarak oluşturulan diyagramda çelikler beş bölgeye ayrılmıştır:

Bölge 1: Düşük karbonlu, korozyona dayanıklı yüksek krom miktarında yüksek sıcaklığa dayanıklı, dönüşüm yapmayan ferritik çeliklerdir. Kullanım alanları: X 8 Cr 17 malzeme numarası 4016 olan çelik, mutfak aletlerinin, dükkanlarda kullanılan bağlantı ve kaplamaların yapıldığı korozyona dayanıklı çelikler. X 10 Cr Al 24, malzeme numarası 4762 olan çelik, yüksek sıcaklığa dayanıklı çelik (yaklaşık 1200°C ‘ye kadar). Alevle doğrudan temasta olan fırın ve kazan parçalarının imalinde kullanılır. Bölge 2: Daha yüksek karbon miktarlarına sahip olduklarından ıslah edilebilen ve sertleştirilebilen korozyona dayanıklı çeliklerdir. Kullanım alanları: X 40 Cr 13, malzeme numarası 4034 olan çelik, suni reçine pres kalıpları, her çeşit bıçaklar ve hadde merdanelerine ait yatakların yapımında kullanılan çeliklerdir. Bölge 3: Yüksek aşınma ve kesme (makaslama) mukavemetine sahip olan sertleştirme ile kendini çok az çeken çeliklerdir. İç yapı ledeburittir. Kullanım alanları: X 120 Cr 12, malzeme numarası 2080 olan çelik, hareketli kesme ve delme aletlerinde kullanılan soğuk işlem çeliklerdir. Bölge 4: Düşük krom miktarlı sementasyon ve ıslah çelikleridir. Normalizasyon işlemine tabi tutulmuş durumdaki iç yapı ferritik-perlitiktir. Cr burada daha kalın kesitlerde ıslah işlemini malzemenin bütününde gerçekleştirir. Kullanım alanları: 41 Cr 4 malzeme numarası 7035 olan çelik, DIN 17200 ‘e göre ıslah çeliğidir. Bölge 5: Perlit üstü yapıda olan dü_ük ala_ımlı takım çelikleridir. Sertle_tirme sonrası krom karbürler martenzitik ana kütle içerisine yerleşerek çeliğe iyi bir aşınma mukavemeti ve yeterli derecede aşınma mukavemeti kazandırırlar. Kullanım alanları: 100 Cr 6, malzeme numarası 3505 olan çelik, ölçü aletleri, spiral matkaplar (deliciler), raybalar ve hadde yataklarının yapımında kullanılır.

Ostenit bölgesini kapalı duruma getirir ve ferritik çelikleri oluşturur. Karbür yapıcıların çoğunluğu da demire bağlı olarak ferrit oluşturucu özelliktedirler. Remanit ve Novonax gibi. Krom ve nikelin etkileri birbirinin tersidir. (V2A. Farklı alaşım elementlerinin sert nitrürler oluşturarak veya çökelme sertleşmesi yoluyla çeliğin sertliğini arttırma eğilimleri incelendiğinde. Cr. Ostenit alanını genişletir ve ostenitik çelikleri oluşturur. Al ve V gibi nitrür oluşturucu elementlerin sertlikte artışa neden olduğu gözlenmiştir. malzeme numarası 4300 olan çelik 1912 yılında Krupp tarafından patent bürosuna bildirilmi_tir ve bugün birçok firma tarafından çeşitli ticari isimler altında üretilmektedir. Si ve Mn ‘da her çelikte bulunduğu için miktarları % 0.Karbürler Krom gibi ferrit oluşturan elementler (krom) aynı zamanda karbür yapıcıdırlar. Bu nedenle Cr soğuk işlem görecek çeliklerde kullanılan en uygun alaşım elementidir. Cr. Örnek: X 12 Cr Ni 18 8. Ti. Karbür oluşturan elementlerin karbona olan afiniteleri sırayla aşağıdaki gibidir (soldan sağa artar).) ALAŞIM ELEMENTLERİNİN GENEL ETKİLERİ Ferritin sertliğine etkileri Ferrit içinde katı eriyik oluşturan tüm alaşım elementleri ferritin sertliğine etki ederler. Zr Bu elementler takım çelikleri için çok önemlidir çünkü sert karbürler oluşturup talaş kaldırmaya ve aşınmaya karşı dirençleri yükselir. Şöyle ki: Krom (Cr): Karbür oluşturur. Buna örnek olarak krom-nikel alaşımlarını inceleyelim. çeliğin yüzeyine nitrürleme yoluyla sokulabilir. iki veya daha fazlasını içerirler. Azot. Ti. Burada karbon alaşım elementi olarak sayılmaz. W. Birden fazla elementin çeliğe etkisi Alaşımlı çeliklerin büyük bir kısmı sadece bir tek alaşım elementi değ il. Mo. Nitrür oluşturucular Tüm karbon oluşturucular aynı zamanda nitrür yapıcı elementlerdir. Aksine krom nikelin etkisini kuvvetlendirir. Çeliklerde en çok bulunan alaşım elementlerinden Si ve Mn ferritin sertliğine en fazla etkide bulunan iki elementtir.8 Mn ‘ı geçerse alaşım elementi sayılırlar. Ta. Nb. Cr ise en az etkiyi gösterir.5 Si ve % 0. Nikel (Ni): Katı eriyik oluşturur. Buna karşılık Ni gibi nitrür oluşturamayan elementlerin sertlikte önemli bir artışa neden olmadığı görülmüştür. . Her iki elementin çelikte bulunması zannedildiği gibi etkileri ortadan kaldırmaz. Birden fazla elementin iç yapıya etkisi zannedildiği kadar kolay açıklanamaz. Nırosta. V. Mo.

Yüzey sertleştirmede kullanılan ince taneli çeliklerin imalinde istenilen etki (sertleştirme) ergimiş metale Al ilavesi ile sağlanır. Martenzitin oluştucu sıcaklığa (Ms) etkisi Co dışındaki tüm alaşım elementleri Ms (martenzit dönüşümünün bağladığı sıcaklık) ve Mf (martenzit dönüşümünün bittiği sıcaklık ) değerlerini düşürürler. Ms (°C)=550-350C-40Mn-20Cr-10Mo-17Ni-8W-35V-10Cu+15Co+30Al . Eğer sıcaklık normalinden daha yüksek değere çıkartılırsa vanadyum bileşikleri çözündürülebilir. Böyle bir özellikte çeliğin mekanik özelliklerinde (darbe mukavemeti başta) düşme görülür. önce oksijen miktarını belli bir seviyeye indirmek ve sonra çeliğe azot miktarına bağlı olarak Al ilave etmektir. Yüksek hız çeliklerinde ve diğer alaşımlı takım çeliklerinde W.5 C içeriğindedir. Vanadyumun çelik içinde çok düşük oranlarda (%0. Ötektoid noktasına etkileri Ostenit oluşturucu elementler A1 sıcaklığını düşürücü . Aşağıda verilen bağıntıda her bir alaşım elementinin % konsantrasyonunu kullanarak Ms saptanabilir. Örne_in % 12 Cr ve % 0. Örneğin % 5 Cr ‘lu çeliğin ötektoid noktası %0. Bu hususların A1 sıcaklığı civarında kullanılan çelikler için büyük önemi vardır. Ötektoid nokta. % 0.4 C içeren ötektoid bileşiminde bir krom çeliği için ötektoid karbon sıcaklığından daha yüksek ostenitleme sıcaklığı gerekirken % 3 Ni içeren çelik 700°C ‘nin altında ostenitik hale geçer. Mo çift karbürleri de VC ve VN ve benzer şekilde tane büyümesini engeller. ferrit oluşturucu elementler ise yükseltici etki gösterirler.5 ‘den daha yüksek karbon içeren çeliklerin büyük bir çoğunluğunun Mf ‘i oda sıcaklığının altındadır. Bu bağıntı tüm alaşım elementlerinin ostenit içerisinde çözünmeleri söz konusu olduğunda geçerlidir. çeliklerin sertleştirme sonrası pratik olarak bir miktar dönüşmemiş ostenit içerdikleri anlamına gelir. % 0.8 C oranında ve 723°C sıcaklıkta oluşur. Bunun nedeni vanadyumun sertleştirme sıcaklıklarında homojen dağılmış karbürler ve nitrürler şeklinde bulunmasıdır. Bu tür karbürleri veya nitrürleri katı eriyik içine alabilmek için yüksek sıcaklığa çıkarmak gerekir. Bu nedenle alışılagelmiş sertleşme sıcaklıklarında vanadyum bileşikleri tane büyümesi için bir engel teşkil ederler.1) kullanımı bile sertleştirme işlemi sırasında tane büyümesini durdurmak için yeterlidir.Tane büyümesine etkileri Tane büyümesini sınırlandırılmasında en önemli element vanadyumdur. Ti ve Nb da vanadyuma benzer etkiler gösteren iki elementtir. Bunun için uygulanan pratik yöntem. Ancak bu durumda çeliğin tane boyutunun büyümesi söz konusu olabilir. Çelik soğuk iken Al-N partiküllerinin dağılımı sağlanır ve çeliğin normal sertleştirme sıcaklığında tane büyümesi bu partiküller tarafından engellenir. Tüm alaşım elementleri bu noktanın karbon konsantrasyonunu düşürür. Ms için alaşımdaki bağıntıyı önermektedir. Bu durum. Ms=561-474C-33Mn-17Ni-17Cr-21Mo Yüksek ve orta alaşımlı çelikler için Stuhlmann.

Bundan dolayı gevrekleşen malzeme.6 ise Zor kaynak edilir Şartlı kaynak edilebilmenin anlamı. ihmal edilebilir bir etki sağlar.Tüm alaşım elementlerinin arasından Ms ‘e en fazla etki eden karbondur. Ancak bunların ilave miktarları mevcut diğer alaşım elementleriyle sınırlandırılır. Böylece kaynak bölgesindeki gerilmeler tehlikeli bir büyüklüğe erişmez. Takım çelikleri ve yapı çeliklerinde Si konsantrasyonu %1.6 ise Şartlı kaynak edilir Ceş > % 0. Yüzey sertleştirme işlemi uygulanan çelikler ve takım çelikleri için perlit-beynit dönü_ümünün başlaması için geçen süre. Bu değere göre çelikler aşağıdaki gibi sınıflandırılır: Ceş < % 0. Alaşım elementlerinin dönüşümlere etkilerini formüle edecek bir kuralı saptamak oldukça zordur.5 ve daha fazla olduğunda perlit dönüşümü hızlanır. diğerlerinin de bu konuda ters davrandıkları kesin olarak tespit edilmiştir. soğuma sırasında oluşan kendini çekme sonucu çatlar. Örneğin: Ceş=C+MN/6+Cr/5+Ni/15+Mo/7 % ‘de oranı Karbon eşdeğeri bir nevi kabul edilen miktarı olarak düşünülebilir. Sade karbonlu çelikler için C miktarında %0. Bileşimdeki alaşım elementlerinin aynı şekilde etki eden bir eşdeğer karbon miktarı şeklinde hesaplanır. Bu oksitler kaynak dikişinin kenarlarının akarak birleşmesini önler. Bu hesaplama için deneysel yollarla bulunmuş karbon eşdeğeri formüllerinden yararlanılır. Ayrıca alaşım elementleri de mevcut ise kaynak dikişinin soğuması sırasında havanın ve parçanın soğuk kısımlarının etkisi ile sertleşme yani kaynak bölgesinde kısmen martenzit oluşur. büyük ölçüde içerdiği karbon miktarına bağlıdır.45 ise İyi kaynak edilir Ceş < % 0. İzotermal dönüşüm süresinde perlit ve beynit dönüşümüne etkileri Co dışındaki bütün ala_ım elementleri ferrit ve sementit oluşumunu geciktirirler. Soğuma sırasında oluşan kendini çekmede ise kaynak metali bir miktar plastik değişmeye uğrayarak kendini bırakır. TTT diyagramlarında eğrileri sola doğru kaydırırlar.30 ‘dan %1 ‘e kademeli bir artış. Zor kaynak edilebilir çelikler ostenitik elektrodlar (Cr-Ni-Mn ala_ımlı çelik) ile kaynak edilebilir. karbon miktarı %1 ‘i aştığından azalır. Aynı şekilde birlikte yanan . Krom ve silisyum elementleri kaynak işlemi sırasında yanarlar ve yüksek sıcaklıklarda ergiyen oksitler oluştururlar. Belli elementler belirli bir orandan fazla kullanıldıklarında dönüşümleri kesin olmamakla beraber arttırabilirler. Fazla etkiler ancak alaşım elementlerinin kombinasyonuyla sağlanır. Kaynak metali bu malzemeden meydana geleceğinden sertleşmez ve akma sınırı düşük olur. Kaynak kabiliyetine etkisi Bir çeliğin ergitme kaynağına uygun olması. malzemenin ancak ön ısıtma veya tamamlayıcı bir ısıl işlem gibi belirli şartlar altında kaynak edilebilmesidir. Ancak bazı elementlerin diğerlerine oranla beynitik dönüşümleri daha fazla etkiledikleri.

Manganezin oluşan oksidi diğer oksitlerin ergime noktalarını düşürür. Böylece Mn diğer elementlerin olumsuz etkisini telafi eder. Sertleşme kabiliyetine etkisi Alaşımlı çeliklerin sertleşme derinlikleri, alaşımsız çeliklerinkinden fazladır. Alaşımlı çeliklere daha fazla su verilir. Sertli_in derecesini (Rockwell birimi olarak) karbon miktarı tayin eder ve bu değer HRc=65.....66 ‘dan daha yüksek olamaz. a) Alaşım elementlerinin sertleşme derinliğine etkisi Uçtan su verme eğrileri ile alaşım elementlerinin sertleşme derinliğine etkisi çok iyi takip edilebilmektedir. Bu eğriler Jominy deneyi olarak bilinen uçtan su verme deneyi ile tespit edilir. Örnek olarak % 0.6 C ‘lu C 60 yüksek sertliğe sahip olmasına rağmen sertleşme derinliği düşüktür. % 0.3 C, 5 2.5 Cr ve % 0.2 Mo içeren alaşımlı çeliğin (30 Cr Mo V 9) sertliği daha düşük olmasına rağmen sertlik uçtan uzaklaştıkça düşük miktarda azalır. Yani sertleşme derinliği daha fazladır. Bir di_er çelik türü; 42 Cr Mo 4 özellikleri bakımından bu iki çeliğin arasında kalır. Ancak % 1 Cr ve % 0.2 Mo içermektedir. Bu sebepten dolayı, daha yüksek alaşımlı olan 30 Cr Mo V 9 ‘ a göre sertleşme derinliği daha düşüktür. Fakat karbon miktarı daha yüksek olduğundan yüzey sertliği daha yüksektir. b) Alaşım elementlerinin ostenit dönüşüm hızına etkisi Demir-karbon denge diyagramı konusunda ostenitin PSK eğrisi (723°C) altında perlit haline dönüştücü söylenmişti. Dönüşüm sıcaklığı ve hızı ile ilgili daha kesin değerlerin verilmesi, demir karbon diyagramında mümkün değildir, çünkü bu denge diyagramı diğer bütün diyagramlar gibi çok yavaş soğuma için geçerlidir. Ostenitin hızlı soğuma sırasındaki dönüşümü, zaman sıcaklık dönüşüm diyagramından (TTT diyagramından ) takip edilebilir. Üretilen çeliklerin büyük bir kısmının TTT diyagramları vardır. Bu tip diyagramların çizilmesi için çok geniş kapsamlı seri halde deneyler yapılmalıdır. TTT diyagramlarından ostenitin ne kadar zaman içerisinde ve hangi sıcaklıkta diğer yapı şekline dönüşmeye bağladığı ve bu dönüşümün ne zaman tamamlandığı görülebilir. Ostenitin dönüştüğü diğer iç yapılar; ferrit, perlit, ara kademe iç yapısı ve martenzittir. Ayrıca diyagramlar çeliğin bile_en miktarını yüzde oranı olarak ve oluşan iç yapının oda sıcaklığındaki sertliğini vermektedirler. ÇELİKTE ALAŞIM ELEMENTLERİ Karbon: • Çeliğin en temel alaşım elementidir. • Çeliğin oksitlerini giderir.

• Çelikte karbon element halinde değil Fe3C (demirkarbür) şeklinde bulunur. Bu sebepten dolayı karbon çeliğin mukavemetini ve sertliğini arttırır. • % C arttıkça çeliğin içyapısındaki perlit oranı arttığından, çeliğin çekme ve akma mukavemetleri artar. % 0.8 C değerinden sonra mukavemet fazla artmaz. • Suverilmiş çeliklerde en yüksek sertlik değerine %0.60 C düzeyinde erişilir. Öte yandan % C arttıkça çeliğin sünekliği ile kaynaklanabilirliği azalır. Su vermede çatlama yatkınlığı artar. • Karbon, genellikle, diğer bazı elementler kadar (fosfor gibi) segregasyona fazla yatkın değildir. Bununla birlikte karbon segregasyonu çeliğin içyapısındaki bileşim eşdağılımlılığını bozduğundan mekanik özellikler çok etkilenir. Sıcak haddelenmiş çelik ürünlerde görülen bantlaşma karbon segregasyonunun en belirgin örneğidir. Mangan: • Çeliğin dayancını arttırır, sünekliğini biraz azaltır. • Manganın çekme ve akma mukavemetlerindeki artış etkileri birbirine benzer. % 3 Mn değerine dek her % 1 Mn için çekme dayancı 100 MPa artar. • Tavlanmış ve normallenmiş çeliklerde Mn tokluğu artırır. • Mangan, çeliğin dövülebilirliğini ve sertleşebilirliğini olumlu yönde etkiler. • Yüksek manganlı (% 13 Mn) ve yüksek karbonlu çelikler yüksek aşınma direnci ve tokluk özelliği gösterirler. • Manganın en önemli özelliği kükürtle MnS bileşiği yapması ve demir kükürt FeS bileşiği oluşumunu engellemesidir. FeS sıcak kırılganlığa neden olur.

Silisyum: • Çelik üretiminde oksijen giderici olarak kullanılan temel elementlerden biridir. • Çeliğin bileşiminde bulunan silisyumun oranı çeliğin türünü belirler. • Düşük alaşımlı çelikler ve özellikle de yay çelikleri % 2 ye kadar silisyum içerirler. • Buna karşın silisyumlu çelikler % 5 Si miktarına kadar içerirler ve elektriksel uygulamalar için seçilen özel çeliklerdir. • Benzer biçimde çok yüksek oranlarda (% 14-15) silisyum içeren yüksek alaşımlı çelik çok yüksek korozyon direnci gösterir; fakat kesinlikle dövülemez ve gevrektir. • Silisyum arttıkça çeliğin tane büyüklüğü artar.

Kükürt: • Kolay işlenen kükürtlü çeliklerin dışında kalan tüm çeliklerin bileşiminde istenmeyen bir elementtir. Bu nedenle çelik bileşiminde olabildiğince düşük düzeylerde tutulmalıdır. • Kükürt oranı arttıkça enine süneklik ve çentikli darbe tokluğu değerleri düşer; boyuna özellikler o denli etkilenmez. • Kükürt, mangan ile dengelenmediğinde sıcak kırılganlık yaratır. • Kükürt genellikle sülfür ve oksisülfür kalıntılar olarak çelik yapısında bulunur. Segregasyon yatkınlığı çok yüksektir. Fosfor: • Ferritin dayancını en fazla arttıran elementtir. Bu nedenle düşük oranlarda bile fosfor, çeliğin dayancını ve sertliğini artırıcı, buna karşın haddeleme yönündeki süneklik ve çentik tokluğunu azaltıcı yönde etki yaratır. Bu olumsuz etkiler özellikle yüksek karbonlu menevişlenmiş çeliklerde artar. • Fosforun segregasyon yatkınlığı karbon ve kükürdünkinden azdır. • Fosfor % 0.10 değerinden fazla olduğunda çelikte gevrekliği arttırdığı düşünülür. Fakat, fosforun bu etkisi karbon oranından çok etkilenir ve % 1.5 C’ dan az karbon içeren çeliklerde fosforun yarattığı gevreklik pek önemsenmez. • Fosfor çeliğin korozyon direncini olumlu yönde etkiler. Özellikle çelikte bakır ile az oranda bulunduğunda bu olumlu etkisi artar. Nikel: • Ferritte katı çözelti sertleşmesi sağlayarak çeliğin dayancını artırır. • Bu artış silisyum ve manganın etkisine oranla daha azdır. • Nikel çeliğin tokluğunu arttırmak amacıyla katılır. • Krom kadar olmasa da sertleşebilirliği de arttırır. • Nikel içeren yapı çelikleri, özelikle bileşimlerinde krom varsa yüksek tokluk, yüksek sertleşebilirlik ve yüksek yorulma direnci istenen uygulamalar için seçilebilir. • Düşük düzeylerdeki bakır ve fosfor ile birlikte, deniz suyu korozyonuna karşı çeliklerin direncini arttırmak amacıyla nikel kullanılır. Krom:

• Krom. Vanadyum: • Sertleşebilirliği belirli oranda artırır. • En önemli özelliği yüksek hız çeliklerinde ikincil sertleşme yaratarak sıcak sertliği sağlamasıdır. • Sürünme dirençli çeliklere sürünme direncini artırıcı etkisi için katılır. Bunu karbon ile birlikte yaptığı karbürlerin oluşumuna borçludur. • Vanadyum en güçlü karbür oluşturucu olduğundan takım çeliklerinde sıcak sertlik değerini arttırmak amacıyla kullanılır. Tungsten/Volfram: . Molibden: • Düşük alaşımlı çeliklerin bileşiminde % 0. Bu nedenle çentik tokluğu da yükselir.30 oranlarında bulunur ve genellikle en yüksek etkinliği krom ve nikel ile birlikte bulunduğunda gösterir. • Molibden çeliklerin sertleşebilirliklerini ve dayançlarını arttırır. • Paslanmaz çeliklerin temel alaşım elementidir. bir karbür oluşturucu element olduğundan. • Krom. • Bir karbür oluşturucu olduğundan aşınma direncini arttırmak amacıyla yüksek oranlarda (% 56) takım çeliklerinde kullanılır. • Yüksek hız çeliklerinde volfram ile birlikte. hem takım çeliklerinde yüksek karbon ile birlikte aşınma direncini ve hem de yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılan çeliklerde sürünme direncini yükseltmek için katıldığında bileşimine genellikle molibden de eklenir.• Çeliğin bileşimine korozyon direncini. oksitlenme direncini. aşınma direncini ve sertleşebilirliği arttırmak amacıyla katılır. • Azot ile birleşip nitrürleri oluşturduğundan çeliklerde ferritli ince yapıyı oluşturmak amacıyla tane küçültücü olarak kullanılır. çeliği sertleştirici ve tokluğu düşürücü yönde etki yaratır.15-% 0. yapı çelikleri ile ısı dirençli çeliklerde krom ile birlikte kullanılır.

• Volframın oluşturduğu karbürler çeliklerin aşınma direncini çok arttırır. • Alüminyumun azota karşı ilgisi fazla olduğundan alüminyumlu çelikler sementasyon çeliği olarak kullanılırlar. fakat sıcak haddelemelerde sorunlar yaratır. Bunu karbon ile birlikte yaptığı karbürlerin oluşumuna borçludur.• Çeliğin dayancını arttırır. . • Çelikteki fazla alüminyum çelikteki karbonun grafit şeklinde ayrılmasına sebep olur. Ancak bu etkisi vanadyumun etkisinden daha yüksektir.075 Al kullanıldığında çeliklerin tokluğunu artırır. Titanyum: • Vanadyum gibi tane küçültücü etkisi vardır. • Alüminyum çeliğin yüksek sıcaklıklarda oksitlenmesine direnç gösterir. • En çok %0. Kalay : • Akma ve çekme dayanımlarını pek etkilemez. • Paslanmaz çeliklerde titanyumun yaptığı etkiyi yapar ve titanyumla birlikte veya tek başına kullanılır. Niyobyum: • Mikro alaşımlı çeliklerde tane küçültme etkisi en yüksek olan mikro alaşım elementidir. • Mikro alaşımlı çeliklerde mikro alaşım elementi olarak kullanılır. • Ayrıca paslanmaz çeliklerde krom karbürün olumsuz etkisini giderebilmek için karbür oluşturucu alaşım elementi olarak kullanılır. Alüminyum: • En güçlü oksijen gidericidir. • En önemli özelliği yüksek hız çeliklerinde ikincil sertleşme yaratarak sıcak sertliği sağlamasıdır. • Kalay düşük ergime sıcaklığına sahip bileşikler yaparak haddeleme sırasında kopmalara neden olur. • Al çelik üretiminde tane küçültücü olarak kullanılır.

Haddeleme esnasında kopmalara neden olur. Mekanik özellikleri ve özellikle de enine yönde tokluğu düşürücü etkisi vardır. • Genellikle %0. • Sürekli dökümlerde sorunlara sebebiyet verir. • Bakır düşük oranlarda bulunduğunda çeliğin kaynaklanabilirliğini etkilemez.50 Pb.20-0. bu yüzden otomat çeliklerinde alaşım elementi olarak kullanılır. Kurşun: • Çelikte çözünmediğinden yalnızca kurşunlu kolay işlenebilir çeliklerin bileşimine katılır. • Haddelenebilirliği azaltır. Bakır: • Çeliğin dayanç ve sertliğini artırıp esnekliğini azaltır. • En önemli yanı atmosfer yenimine karşı çeliklerin direncini artırmasıdır. eşit büyüklükte ve eşdağılımlı olması gerekir. fakat sıcak şekillendirilen çeliklerde kükürdün yarattığı etkiye benzer bir etkiyle sıcak gevreklik yaratır. Ancak kurşunun çelik yapısı içinde küçük. oluşturduğu oksit kalıntılarla tehlike yaratır. Azot: . talaşlı işlenebilirliği en çok arttıran düzeydedir. Oksijen: Yalın durumdan çok.Bor: • Düşük karbonlu ve orta karbonlu çeliklerin sertleşebilirlik özelliğini en etkin olarak arttıran elementtir. • Yüzey kalitesini olumsuz yönde etkiler.

Çeliğin katı içyapısı içinde oluşan H2 gazı çatlaklar yaratarak çeliğin mekanik özelliklerini bozar. Hidrojen: Çeliğin içyapısı içinde en tehlikeli ve zararlı elementtir. . tümüyle nitrür oluşumundan yararlanılarak yapılır. Çeliğe. kullanılan hidrokarbon kökenli ve nemli hammadde ve katkı maddelerinden ya da atmosferdeki nemden girer.Nitrürleri oluşturduğu için önemlidir. Katı çelikten giderilmesi uzun süreli ısıtmalarla olasıdır. Nitrürleme işlemiyle yüzey sertleştirme. Vakum altında gaz giderme işlemiyle sıcak çelikten çok daha kolaylıkla giderilebilir.

normalleştirme). Tavlama ile iç yapının kararlı. tane irileştirme). yerine göre birbiri peşine uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleridir. • Belirli iç yapılar elde edilebilir (normalleştirme. normalleştirme). ÇELİKLERE UYGULANAN ISIL İŞLEMLER • Isıl işlem. tane irileştirme. Isıl işlemler genel olarak iki grupta toplanabilir: . yumuşatma). ısıl işlem özel ortamlarda gerçekleştirilebilir. . denge durumuna yaklaşması sağlanır (soğumyavaş yapılır). • Mikro segragasyon ortadan kaldırılabilir (homojenleştirme). katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda. • Tane büyüklüğü değiştirilebilir (yeniden kristalleştirme. nitrürasyon. yumuşatma. • Dayanım (mukavemet) arttırılıp azaltılabilir (sertleştirme. sertleştirme). • Soğuk şekil vermenin etkisi yok edilebilir (yeniden kristalleştirme. Örneğin. ostenit hızlı soğutularak yarı kararlı bir içyapı (martenzit) oluşturulur. Sertleştirmede ise. Örneğin. çeliğin kimyasal bileşimi değişebilir. • İç gerilmeler azaltılabilir (gerilim giderme). • İşlem esnasında ortamın etkisiyle. koruyucu gaz veya vakum ortamlarında ısıl işlem yapılabilir. .2. oksitlenme ve dekarbürizasyon işlemlerinde olduğu gibi. sementasyon. tuz banyoları.Tavlama.Sertleştirme. Isıl işlemlerin uygulanma amaçlarıIsıl işlemlerin uygulanma amaçları • Talaşlı işlenebilme özelliği iyileştirilir (yumuşatma. • Bunu sağlamak için. normalleştirme.

Her ısıl işlem en az.Bu sıcaklıkta tutma (bekletme) ve .Bu sıcaklıktan soğutma aşamalarından oluşur.Belirli bir sıcaklığa ısıtma. . Isıl İşlem Türleri . .

Şekil 2.1). gerekli değişikler sağlanıncaya kadar bu sıcaklıkta tutulması ve sonradan yavaş soğutulması işlemine tavlama denir (Şekil 2.Kaba. ötektoid üstü çelikleri ise A1 çizgilerinin üzerindeki belirli sıcaklıklara .1. talaş kaldırmayı kolaylaştırmak veya döküm ve dövme parçalarındaki iç gerilmeleri gidermektir. fiziksel ve mekanik özellikleri elde etmek ve talaş kaldırmayı veya soğuk şekillendirmeyi kolaylaştırmak amacıyla metal malzemelerin uygun sıcaklıklara kadar ısıtılıp. çelik iç yapısındaki tane boyutunu küçülterek sertliği azaltmak. ince ve küreleşmiş perlit mikroyapıları TAVLAMA İstenilen yapısal.Tavlama işleminin şematik gösterimi Yumuşatma Tavı Yumuşatma tavı. Ötektoid altı çelikleri A3.

kadar ısıtılır.2 C içeren çeliğin iç yapısında tavlama işlemi sırasında meydana gelen değişimlerin şematik gösterimi Şekil 2. ötektoid altı çeliklerin yumuşatma tavına tabi tutulabilmeleri için A3 çizgisinin üzerindeki uygun sıcaklıklarda tavlanmalarının gerekli olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. iç yapılarını ostenite dönüştürdükten sonra fırın içerisinde tutarak çok yavaş soğutulur.Düşük karbonlu çeliğin iç yapısı b. d) Parça oda sıcaklığına soğutulduğunda. . Eğer bu sıcaklıktan soğutmaya geçersek ferrit iri taneleri değişmediğinden tane boyutunda herhangi bir değişme olmaz (Şekil 2. ferrit yapıda aynen kalır. a) İlk veya orijinal yapı iri ferrit ve perlit tanelerinden oluşmaktadır (Şekil 2. c) A3 çizgisinin üzerindeki bir sıcaklıkta yapı tamamen ince taneli ostenite dönüşür (Şekil 2.2b). % 0. ince ferrit taneleri ile küçük perlit bölgelerini içeren bir iç yapı oluşur (Şekil 2.2 Buradan.2 C içeren iri taneli ötektoid altı bir çelik parçanın tanelerinin tavlama işlemi sırasında iç yapısında meydana gelen değişimler şu şekildedir. b) A1 çizgisinin hemen üzerindeki bir sıcaklıkta perlit ince taneli ostenite dönüşürken.2b).2a).2b).%0. a.

Ötektoid üstü çelikler A3. Bu çelikler A3. çeliklerin aşınma dirençlerini de artırır. ötektoid üstü çeliklere son işlem olarak uygulanmaz. Bu yapıdaki perliti çevreleyen sementit ağı sert ve gevrektir. Bunun için. Bu nedenle ötektoid üstü çeliklerin tamamen ostenitleşmesine gerek yoktur. Yumuşatma tavına tabi tutulan ötektoid üstü çeliklerin iç yapıları kaba lamelli perlit alanları ile bunları çevreleyen ötektoid dışı sementit fazından oluşur (Şekil 2. çeliklerin talaşlı yöntemle işlenmelerini zorlaştırır. Bu nedenle yumuşatma tavı. Bu sıcaklıklardan çeliklere su verildiğinde sementit parçacıkları yapıda aynen kalır. .Ötektoid üstü çeliklerin iç yapısı Normalizasyon (Normalleştirme) Tavı: Normalizasyon tavı genelde tane küçültmek. Normalizasyon tavının belli başlı amaçları. ostenitleştirme sıcaklığına kadar ısıtılan çelik malzemelerin her 25 mm et kalınlığı için 1 saatlik bir süre o sıcaklıkta tavlanmaları tavsiye edilir. a) tane küçültmek. Bu sıcaklıklarda tutulan çelikler.3.tavlandıktan sonra fırın dışında sakin havada soğutma işlemidir.3). homojen bir iç yapı elde etmek ve çoğunlukla mekanik özellikleri iyileştirmek amacıyla ötektoid altı çelikleri A3 ve ötektoid üstü çelikleri Am dönüşüm sıcaklıklarının yaklaşık olarak 40-50oC üstündeki sıcaklıklara kadar ısıtıp . Yapıdaki sementit fazı sertliği azaltmadığı gibi. ostenit ve sementit fazlarını içerir.1 çizgisinin yaklaşık 50ºC üzerindeki sıcaklıklarda ostenitleştirme işlemine tabi tutulurlar. önce homojen bir ostenitik yapıya sahip olmaları gerekir. Şekil 2. İç yapıda kalın ve sert tane sınırlarının bulunması.Ötektoid altı çeliklerin sağlıklı biçimde ısıl işleme tabi tutulabilmeleri için.1 çizgisinin en az 10ºC üzerindeki bir sıcaklıkta tavlanırlar.

bu çeliklerin mukavemetini düşürdüğü bilinmektedir. Bu nedenle. Yumuşatma tavına tabi tutulan ötektoid üstü çeliklerin yapısında oluşan sementit ağının. sementit ise çok sert bir fazdır. soğuma hızı arttıkça ostenitin dönüşüm sıcaklığı düşer ve daha ince perlit elde edilir. Ferrit çok yumuşak. Genelde. c) ötektoid üstü çeliklerde tane sınırlarında bulunan karbür ağını dağıtmak. Bu nedenle. Normalizasyon tavında. ötektoid üstü çeliklerdeki sementit ağının parçalanmasını ve bazı durumlarda da büyük ölçüde giderilmesini sağlar.1’de bazı çeliklerin yumuşatma tavına tabi tutulmuş ve normalize edilmiş durumlardaki mekanik özellikleri verilmektedir.b) homojen bir iç yapı elde etmek. Normalize edilen çeliğin yapısında bulunan sementit katmanlarının birbirine yakın veya sık olarak dizilmeleri nedeniyle çeliğin sertliği artar. Bu nedenlerle normalizasyon tavı. e) mekanik özellikleri iyileştirmek ve f) yumuşatma tavına tabi tutulmuş çeliklerin sertlik ve mukavemetlerini artırmak Şeklinde sıralanabilir. normalize edilen çeliklerin sertlik ve mukavemeti.1. çeliklere uygulanan son ısıl işlem olabilir. parçanın havada soğutulması nedeniyle nispeten yüksek soğuma hızı elde edilir. d) çeliklerin işlenme özelliklerini iyileştirmek.Çeliklerin yumuşatma tavına tabi tutulmuş ve normalize edilmiş durumlardaki mekanik özellikleri . Normalizasyon tavı. Tablo 2. Tablo 2. yumuşatma tavına tabi tutulan çeliklerin söz konusu değerlerinden önemli ölçüde yüksek olur. normalize edilen çeliklerin mukavemetinde artış görülür.

Bu tür çeliklerin işlenmesini kolaylaştırmak ve sünekliğini artırmak amacıyla da küreselleştirme tavı kullanılır.4 . çelikleri A1 sıcaklık çizgisi civarında uzun süre tuttuktan ve bu bölgede salınımlı olarak tavladıktan sonra.Küreselleştirme Tavı: Küreselleştirme tavı. tavlanmış durumdaki ötektoid üstü çelikler iç yapılarında sert ve gevrek sementit tanelerinin bulunması nedeniyle işlenmeye elverişli değildir.4).Yumuşatma tavı işleminde belirtildiği gibi. Bu işlem. yavaş soğutma ile karbürlerin küresel şekle dönüştürülmesi işlemidir (Şekil 2. Şekil 2. ostenitleştirmeden sonra kontrollü soğutma ile de yapılabilir.

kaynak ve soğuk şekil verme işlemlerinden kaynaklanan iç gerilmeleri azaltmak amacıyla. Yumuşatma. bazen dönüşüm sıcaklığı veya kritik sıcaklık altı tavı olarak da adlandırılır. Çünkü. ya da A1 çizgisinin hemen altındaki bir sıcaklıkta uzunca bir süre tutulur. c) Malzeme A1 kritik sıcaklık çizgisinin üzerindeki bir sıcaklıkta tavlandıktan sonra ya fırında çok yavaş soğutulur. Ara tavı ise. Gerilim Giderme Tavı ve Ara Tavı Gerilim giderme tavı. a) Çelik malzeme A1 çizgisinin hemen altındaki bir sıcaklığa (örneğin 700oC) uzun süre (15-25 saat) tavlanır. Bu işlem. Ancak. yani salınımlı olarak tavlanır. Yüksek sıcaklıtaki tavlama işlemi. daha çok yüksek karbonlu çeliklere uygulanır. Düşük karbonlu çelikler nadiren küreselleştirme tavına tabi tutulurlar. ötektoid altı çeliklerden sac ve tel yapımında soğuk şekillendirmeye devam edebilmek için çelik malzemelerin A1 dönüşüm . döküm. Orta karbonlu çelikler ise yeterli ölçüde süneklilik kazanmaları için plastik şekil verme işleminden önce. uygulanacak ısıl işlem çeliğin karbon oranına göre seçilir. Küreselleştirme tavı sırasında tavlama süresinin iyi ayarlanması gerekir. Bu işlem sonucunda.Küreselleştirme tavı aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilir. gereğinden daha uzun süre tavlanırsa sementit parçacıkları birleşerek uzama gösterirler ve bu durum çeliğin işlenme kabiliyetini olumsuz etkiler. metalik malzemeleri dönüşüm sıcaklıklarının altındaki uygun bir sıcaklığa kadar ısıtma ve sonra yavaş soğutma işlemidir. ötektoid üstü çelikler işlenmeye elverişli hale gelir. buna karşılık sünekliliği artar. küreselleştirme ve normalizasyon işlemleri çelikleri işlenmeye elverişli hale getirmek amacıyla uygulanır. Küreselleştirme tavı. düşük kritik sıcaklık çizgisinin (A1) hemen altında ve üstündeki sıcaklıklar arasında ısıtılıp soğutulur. Küreselleştirme tavı sonunda çeliğin sertliği azalır. çeliğin içersindeki perlitik yapı ile sementit ağının parçalanarak dağılmasına neden olur. b) Çelik malzeme. bu tür çelikler küreselleştirme tavı sonunda çok yumuşarlar ve bu aşırı yumuşama talaşlı işlem sırasında bazı zorluklar doğurur. ferritik bir matris ile bunun içersinde dağılmış durumda bulunan küre biçimindeki karbürlerden oluşan bir iç yapı elde edilir. Eğer çelik. Çelik malzemeler 540 oC ile 630oC sıcaklıkları arasında gerilme giderme tavına tabi tutulurlar. gerilme giderme tavına çok benzeyen bir işlem olup. bazen küreselleştirme tavına tabi tutulurlar. Küreselleştirme tavı sonucunda.

sıcaklığının hemen altındaki bir sıcaklığa (550-680oC) kadar ısıtılıp. Demir atomları bir miktar hareket etseler bile. karbon atomları difüzyon ile katı çözeltiden ayrılmak için yeterli zaman bulamazlar. kafes yapısının çarpıtılmış olmasıdır. uygulanır. altında 1300 o oluşan kimyasal yoluyla gidermek sıcaklığının uzun süreli 1050- bileşim farklılıklarını difüzyon katılaşma yapılan tavlamadır. karbon atomlarının çözelti içersinde hapsedilmeleri nedeniyle farklı bir yapı oluşur. çelikler yavaş ya da orta seviyedeki bir hızla soğutulduklarında. Martenzitik dönüşüm sırasında çelik malzemelerde bir miktar hacimsel büyüme meydana gelir. Soğuma hızı arttırıldığında. ostenit içerisinde çözünmüş durumda bulunan karbon atomları difüzyon ile ostenit yapıdan ayrılırlar. Martenzitin sertliğinin yüksek olmasının en önemli nedeni. yeniden kristalleşme sağlandıktan sonra yavaş soğutulması işlemidir. Su Verme Sertleştirmesi Tavlama işleminden sonra. Söz konusu hacimsel büyüme. Homojenleştirme ısıl işlemi (difüzyon): Katılaşma sırasında tanelerin içerisinde (yayınma) için. Hızlı soğuma sonucunda oluşan bu yapıya “martenzit” adı verilir. çok yüksek düzeyde yerel gerilmeler oluşturarak . Çeliklerde C sıcaklıklar arasında Arkasından ısıl işleminin normalleştirme yapılması gerekir.

Martenzitin en önemli özelliği. Yüksek karbonlu çeliklerde ise kalıntı ostenit arka fonu oluşturduğundan. Çeliklerde. Sertleştirme işleminin temel amacı.5’de gösterilmiştir. çok sert bir faz olmasıdır. ancak yeterli oranda karbon içeren çeliklerde elde edilir. söz konusu dönüşüm zamandan bağımsız olup. Su verme işleminden sonra oluşan martenzit mikroskop altında iğne veya diken biçiminde gözükür ve bazen saman demetini andıran bir görünüm sergiler. Şekil 2. bu nedenle kolayca ayırt edilemez. Kafes yapısının çapılması. yalnız sıcaklığın azalmasına yani soğumaya bağlıdır. kritik soğuma adı verilen bir değerden daha yüksek hızlarda soğutulması gerekir (Şekil 2.6.Çeliklerde kritik soğuma hızının karbon oranına göre değişimi . Çeliklerin çoğunda martenzitik yapı belirsiz ve soluktur. Bu diyagramdan görüldüğü gibi. sementitten sonra gelen en sert faz martenzittir.5. su verilen (martenzitik durumdaki) alaşımsız bir çelikten elde edilebilecek en yüksek sertliğin. Bu nedenle. martenzit katı çözeltisinin çözebileceği orandan çok daha yüksek oranda karbon içermesi nedeniyle aşırı doymuşluktan kaynaklanan kafes yapısının çarpılmasındandır. Martenzitin sertliğinin yüksek olması. yanlız çeliğin karbon oranına bağlı olduğu söylenebilir.6). Çeliklerde su verme işleminden sonra elde edilen en yüksek sertliğin karbon oranına göre değişimi Şekil 2.Su verilen karbon çeliklerinde elde edilen en yüksek sertliğin karbon oranına göre değişimi Şekil 2. martenzitin iğne veya diken biçimindeki yapısı daha belirgin bir görünüm kazanır. su verilen çeliklerin sertlik ve mukavemetini arttırır.çeliklerin yapısının aşırı ölçüde çarpılmasına veya plastik şekil değişimine uğramasına neden olur. Yüksek sertlik değerleri. Martenzitik dönüşüm yalnız soğuma sırasında meydana gelir. tamamen martenzitik bir yapı elde etmektir. Bunun için de malzemenin tavlama işleminden sonra.

.

.

.

yorulma gibi mekanik özelliklerin yanı sıra gerilmeli korozyon direnci gibi özellikler de ön plana çıkmaktadır. Başka bir deyişle. 7xxx serisi alaşımlar ve bunlara son yıllarda eklenen Al-Li alaşımları özellikle havacılık endüstrisinde kullanıldığından bu alaşımların ısıl işlemi teknolojik açıdan önem taşır. denge diyagramlarında doyma eğrisi içeren alaşım sistemlerinde ve sadece doyma eğrisinin sınırladığı katı eriyik bileşimlerinde oluşabilir. Bu alaşımların kullanımında dayanım. Birçok alüminyum alaşımı doyma eğrisi içermesine rağmen. Yaşlanabilir alüminyum alaşımlarından 2xxx.3. alaşım elementinin çözünme miktarı sıcaklıkla artmalıdır. ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEMİ Isıl işlem. çözünme ve belirli alaşım elemanlarının çökelmesi ile gerçekleşir. Çökelme sertleştirmesi aşırı doymuş katı fazdan zaman ve sıcaklık etkisiyle yeni bir fazın çökelmesi sonucu malzemenin sertlik ve mukavemetinin artmasıdır. .1 a) Yaşlandırma uygulanabilen bir alaşıma ait denge diyagramı b) Yaşlandırma işleminin kademeleri. Şekil 3. genel olarak mekanik ve fiziksel özellikleri geliştirmek amacıyla uygulanan ısıtma ve soğutma işlemi veya işlemler zinciridir. örneğin Al-Si ve Al-Mn alaşımları. Alüminyum alaşımlarının ısıl işlemi sırasında ortaya çıkan özellik değişimleri. bazı alaşımların ısıl işlemi sonucunda mekanik özelliklerinde önemli bir gelişme elde edilemez. tokluk. Çökelme sertleşmesi.

Çözeltiye alma sıcaklığı normalden düşük tutulduğunda ikinci fazın tamamen çözünmesi mümkün olamaz ve malzemede sertlik düşer. söz konusu sıcaklıktan ani soğutulursa yapıda ince ötektik rozetleri oluşur. Genellikle parçalar arasındaki aralık en az 50 mm olmalıdır. Al-Li alaşımlarında Mg. Bunun için yaşlanabilir alaşım. Çözeltiye alma işleminde ısıtma hızı da önem taşımaktadır. Bunun sonucu olarak çözeltiye alma sıcaklığı alaşımın nihai özelliklerine etki etmektedir. 7075 alaşımında çözeltiye alma sıcaklığı 460-473 oC’ dir. Alüminyum alaşımlarında çözeltiye alma sıcaklığı 465-564 oC’ dir. Örneğin. boyutuna. Örneğin %4 Cu içeren alüminyum alaşımında yer alan Al2Cu fazı. Üçlü ve dörtlü sistemlerde çözeltiye alma sıcaklığı diğer elementlerin etkisi göz önüne alınarak belirlenmelidir. Fırın içerisindeki yük miktarı ve sıcak havanın sirkülasyonu da süreye etki eden faktörlerdir. Yapı tamamen α ya dönüştükten sonra alaşım aniden soğutulur. ötektik sıcaklığın düşmesine neden olur. morfolojisine ve aynı zamanda tane sınırlarının bileşimine etki ettiği saptanmıştır. erime eğrisinin üzerindeki bir sıcaklığa kadar ısıtılır ve bu sıcaklıkta yapıda yer alan II. aşırı doymuş tek fazlı bir katı eriyik elde etmektir. İnce levhalarda süre bir dakikanın altında. Bu yapıdaki alaşım. Çözeltiye alma sıcaklığının. karmaşık şekilli ve büyük parçalar için mesafenin daha fazla olması gerekir. ötektik sıcaklığına veya üzerine ısıtıldığında matris ile Al2Cu fazının ara yüzeyinde ergime başlar ve alaşım. yavaş bir şekilde ısıtılarak 500 oC’ e ulaşıldığında tamamen çözünmüş olur. Ancak. Buna karşılık ısıtma hızlı yapılırsa bu faz yapıda tamamen çözünemez. düştüğünü göstermiştir. büyük döküm parçalarda ise 20 saate kadar olabilir. Yapılan araştırma sonuçları çözeltiye alma sıcaklığı arttığında genellikle akma ve çekme mukavemetinin arttığı.ß) α-katı fazı içinde tamamen çözününceye kadar bekletilir. Örneğin. Çözeltiye alma süresi parçanın kalınlığına bağlıdır. Al-Cu sisteminde Mg. çökeltilerin sayısına. Çözeltiye alma sıcaklığının yüksek olması durumunda tane sınırlarında çökelti fazlarının oluşması korozyon direncinin olumsuz yönde etkilenmesine neden . lityumun alüminyum içerisindeki çözünürlüğünü azaltır.Çökeltme Sertleşmesi Isıl İşleminin Kademeleri Çözeltiye Alma İşlemi Çözeltiye alma işleminin amacı yüksek sıcaklıkta çözünürlüğün artmasından faydalanılarak yapıdaki bileşik ve çökeltileri tek faz içinde çözündürüp.buna karş ın gerilmeli korozyon direncinin olmuştur. Faz (örneğin. Genellikle her 25 mm kalınlık için 1 saat süre yeterlidir.

düşük sıcaklıktaki miktarına kıyasla yüksektir. Al-7075 alaşımı ile yapılan çalışmada 3 mm kalınlığındaki levhaya çözeltiye alma işlemi beş farklı sıcaklıkta uygulanmış (420. Bu durumda malzemenin yüksek sıcaklıklardan aniden soğutulması sonucunda denge koşulları sağlanamadığından.Şekil 3. Dolayısıyla ani soğuma sonucu yapıda bol miktarda atom boşlukları da oluşur. Ani soğutma sonucu oluşan atom boşluklarının fazlası bir araya gelme eğilimi gösterir ve bunların bir kısmı atom boşluğu absorbe ederek dislokasyon halkalarının oluşmasına neden olurlar. ani soğutma sonucu oluşan atom boşlukları olarak tanımlanır ve zaman içerisinde yapıdan uzaklaşır.510 ve 530oC) . iki farklı soğutma ortamında (hava ve su) soğutulmuş ve ardından yapay olarak yaşlandırılmıştır. Atom boşluklarının fazla olduğu bu bölgeler. Bu hali ile α.480. çökelti fazının heterojen olarak çekirdeklenmesine müsaittir. suda soğutma ve 121 oC’ de 24 saat yaşlandırma sonucu elde edilmiştir. Ani soğutma.2 Al-7075 alaşımına uygulanan farklı çözeltiye alma sıcaklıklarına bağlı olarak sertlikakma dayanımı değişimi.fazı kararsızdır. atom bo şluklarının fazlası yapı içerisinde kalır. Çözeltiye alma işleminde atom boşluklarının miktarı. Yapıda . α içerisinde ikinci fazın çökelmesine imkan vermez ve aşırı doymuş α-fazı çökeltisi elde edilir. Ani Soğutma Çözeltiye alma işlemi sonrası alaşım yavaş soğumaya bırakılırsa özellikleri olumsuz yönde etkileyen iri çökeltiler oluşur. Malzeme içerisinde denge halindeki atom boşluklarının miktarı sıcaklıkla üstel olarak artar.45. Bu fazlalık. Farklı kombinasyonlar sonucunda optimum değer 480 oC’ de 1 saat çözeltiye alma.

Yavaş soğutma. çökelti fazının hem çekirdeklenme hem de büyüme hızı artar. 25 mm kalınlığındaki alüminyum alaşımı plaka için yaklaşık olarak 200 oC/saniyedir. Bu durumda dövme ve döküm parçaların ani soğutulması hariç. Soğutmanın ilk saniyelerinde parça yüzeyinde oluşan su buharından kaynaklanan lokal ısınmalara karşı.yer alan fazla atom boşlukları aynı zamanda düşük sıcaklıklarda yayınma hızının artmasını sağlarlar. farklı kalınlıkta kesite sahip parçalarda deformasyona neden olur. Ani soğutma işleminde genellikle parçalar soğuk suya daldırılır. Suda soğutma halinde soğuma hızı. büyük ve kompleks şekilli parçalar. Soğuk su ile ani soğutma. örneğin 7075 alaşımı için kritik sıcaklık aralığı 400-290 o C’ dir. bakır içermeyen Al-Zn-Mg alaşımlarının gerilmeli korozyon direncini artırır. parça hızlı çökelmenin meydana gelebileceği sıcaklığa ulaşır. Alüminyum alaşımlarının ısıl iletkenliği yüksek olduğundan parçaların ince kısımlarında ısı kaybı fazladır ve bu nedenle parçaların ince ve kalın kısımlarında meydana gelen sıcaklık gradyanı parçanın deformasyonuna neden olur. Bazı alaşımlarda ani soğutma aşamasında da çökelti fazı oluşabilir. soğutma işleminden sonra suyun sıcaklığının 38 oC’ nin üzerine çıkmaması için önlemler alınır. soğutma ortamı karıştırılmalı veya parçalar soğutma ortamında hareket ettirilmelidir. Ani soğutma ortamı olarak gliserin-su karışımı ve polimerlerden de yararlanılır.1 Al 7050 alaşımı ile yapılan çalışmada üç temel yaşlanma koşulu ve üç farklı soğutma hızı için ısıl işlem sürelerinin özeti. Çizelge 3. Bu nedenle. Maksimum boyutsal kararlılık için bazı döküm ve dövme parçaları fan ile soğutulur. Fırından çıkartılan parçaların soğutma ortamına ulaşma süresi uzun olunca. . 65-80 oC suda yavaş soğutulur. Böylece.

Çökeltme İşlemi Aşırı doymuş katı çözelti içerisinde çözünmüş halde bulunan ikinci faz. Difüzyon hızını arttırmak amacıyla ani soğutulmuş alaşım. Yaşlanma süresinin arttırılması ise sıcaklıkla hızlandırılan yayınmanın devamına fırsat vererek çökelti miktarını arttıracaktır.Şekil 3. Şekil 3. maksimum akma dayanım değeri hızlı soğuma ile elde edilmiştir. sıcaklık ve zamanın etkisiyle kararlı bir faz olarak çökelir. Eğer alaşım ani soğutmadan sonra oda sıcaklığında tutulursa yayınma hızı çok yavaş olduğundan ß fazı genellikle oluşmaz veya oluşması uzun zaman alır (doğal yaşlanma). Grafikten de görüldüğü gibi. yüksek bir sıcaklıkta tutulursa çökelme daha kısa bir zamanda oluşur (yapay yaşlanma). ana faz içerisinde çözünmüş olan eriyen atomların ayrışma hızını arttıracaktır. . Sıcaklığın ve Zamanın Çökeltme Sertleşmesine Etkisi Yaşlandırma işleminde sıcaklığın arttırılması.3 Soğuma hızının fonksiyonu olarak yaşlanma zamanı ile akma dayanımın değişimi. teşvik edilen yayınma ile hızlanacaktır. α aşırı doymuş→α + ßçökelti Bu dönüşüm için önce ß fazının çekirdeklenmesi ve sonra yayınma (difüzyon) ile büyümesi gerekir. çökelti parçacıklarının oluşumu.3’ de çözeltiye alma işlemi sonrasında farklı soğuma hızlarını takiben yapılan yaşlanma ile akma dayanımı arasındaki bağlantı görülmektedir.

çökeltme ile mukavemet artışını sağlamak için uygulanabilecek bir ısıl işlem programı ve bu program parametrelerinden yaşlandırma sıcaklığının (Ty) ve süresinin (ty) malzeme sertliğindeki değişimi nasıl etkilediği Şekil 3.Yaşlandırılabilir bir alaşımda. Şekil 3. .6).4 Çökelme ile sertleştirilebilir bir A-B alaşımı için yaşlandırma programı ve buna bağlı sonuçlar.4’ de şematik olarak gösterilmiştir.inkoherent) ile uygulanan plastik deformasyon oranı ve yaşlandırma sıcaklığının mukavemet artışına etkileri kalitatif olarak gösterilmiştir (Şekil 3. Ayrışma sürecinde yaşlandırma aşamalarını karakterize eden D ve d değerleriyle plastik deformasyon oranı ve mukavemet artışı arasındaki bağlantı Şekil 3.5’ de şematik olarak açıklanmıştır. Aynı süreç içerisinde ayrışma şeklinin bağdaşıklığı (koherent.

6 Koherent ve inkoherent çökelmede (a) plastik deformasyon oranına. Şekil 3.) tane büyüklüğü. II: Matriks (ortalama) tane büyüklüğüne bağlı mukavemet değişimi).Şekil 3. d: ortalama çökelti çapı.5 Yaşlandırmada çökelme aşamasına (D ve d) ve plastik deformasyon oranına bağlı mukavemet artışı D: ortalama çökeltiler arası mesafe . . dmatr :matriks (ort. (b) sıcaklığa bağlı olarak mukavemet değişimi (I: Matriks tane büyüklüğünden bağımsız.

Çökeltme Sertleşmesi Sürecinde Oluşan Dönüşümler Çözeltiye alma ve ani soğutma kademelerinden sonra alaşım aşırı doymuş haldedir ve oda sıcaklığında ya da daha yüksek bir sıcaklıkta yapılan yaşlandırma sırasında. bu aşırı doymuş katı faz içerisinden yeni fazlar çökelmektedir. Şekil 3.7’ de sırası ile belirtilmektedir. . Yaşlanma sürecinde oluşan yarı kararlı ya da kararlı çökelti fazlarının oluşum sırası genel olarak. Aşırı doymuş katı çözelti →Yarı kararlı geçiş fazları → Kararlı denge fazı Şekil 3.7 Aşırı doymuş katı eriyikten ayrışma (çökelme) şekilleri.

kafes etrafındaki deformasyon alanını ve buna bağlı olarak her iki kafes düzlemi arasındaki bire bir uyumu bir miktar azaltır. uyumluluk korunmakla birlikte. Uyumlu.8’ de görülen küçük boyutlu matriksle uyumlu olan θ'' çökelti fazı (bazen GP-2 zonu olarak da isimlendirilmektedir) kafes etrafındaki deformasyonun yarattığı gerilme alanı dislokasyon hareketlerini engellemekte oldukça etkilidir. . Çökeltisiz zon oluşumu. özellikle tane sınırları yakınında çökelti oluşmayan bölgeler bulunmaktadır. Yaşlandırma sıcaklığının düşürülmesi de daha düşük boşluk konsantrasyonuna sahip bölgelerde çökelti fazlarının oluşumuna ve böylece çökeltisiz zon boyutunun azalmasına neden olmaktadır. Belirli bir yaşlandırma sıcaklığında. çökeltisiz zon boyutu da azalmaktadır.Yaşlandırma sırasında oluşan çökelti fazları. Çökelme sertleşmesi işlem parametreleri değiştirilerek tüm yapı içerisindeki boşluk konsantrasyonu arttırıldığında. Yaşlandırma sıcaklığının düşürülmesinin yanı sıra. çözeltiye alma sıcaklığının yükseltilmesi ve boşluk konsantrasyonunu da oda sıcaklığında korumak için ani soğutma işleminin hızlı yapılması. çözünen atomca fakir bir bölgenin oluşması ve/veya tane sınırlarındaki boşluk konsantrasyonunun. Bu sırada uyumluluk deformasyonu nedeniyle bir deformasyon bölgesi oluşur. kritik değerin altında kalan bölgenin genişliği azalacağından. Şekil 3. Tane sınırları yakınlarındaki bu bölgeler. yarı uyumluluk olarak bilinmektedir. tane sınırlarında tane içine doğru üstel olarak artmaktadır. tane sınırlarının her iki yanında yaklaşık 50 nm genişliğinde. Uyumsuzluk. çökeltinin ve matriksin kafes düzlemlerinin bire bir karşılık gelmesidir. Bu durum. çökelti içermeyen zon (PFZ) olarak adlandırılmaktadır. Aşırı yaşlanma sonucu oluşan θ çözelti fazı. çökeltisiz zon boyutunu azaltmaktadır. çökelti fazının oluşumu için kritik bir değerin üzerinde boşluk konsantrasyonu gerektiğinden. iki kafes düzleminin birebir karşılıklı olarak yönlenmemesidir. bir çökelti fazının çekirdeklenmesi için gereken boşluk konsantrasyonundan daha az olmasından kaynaklanmaktadır. Uyumluluk. Çökelti partikülü büyüdükçe. Katı çözeltide çözünen atomlar tek fazlı bir yapı içerisinde dağılmışlardır. oluşan yeni atomlar bir miktar distorsiyona fazın etrafındaki uğrar. matriksle uyumlu. çözünen atomların tane içlerine kolaylıkla yayınması sonucu. yaşlandırma süresi arttıkça. dislokasyonların oluşumu. Boşluk konsantrasyonu. boşluk konsantrasyonunu kritik değerin altında kaldığı tane sınırına yakın bölgelerde çökelti fazları oluşamamaktadır. yarı uyumlu ya da uyumsuz olabilmektedir. yarı uyumlu ya da uyumsuz bileşenler. tüm yapı içerisinde homojen olarak dağılmakta. boyutlarının büyümesine bağlı olarak matriksle uyumsuzdur ve kafes etrafındaki deformasyon alanının azalmasından dolayı dislokasyon hareketlerini engellemede θ'' fazı kadar etkili değildir.

.8 Al-Cu sisteminde oluşan bazı ara fazların şematik gösterimi (a) Katı çözelti. Al-Zn-Mg Alaşımlarında Meydana Gelen Dönüşümler Yaşlandırma sırasında Al-Zn-Mg esaslı 7XXX serisi alüminyum alaşımlarında oluşan çökelti fazlarının sırası ve türü.Şekil 3. alaşımın bileşimine. (e) θ fazı. soğutma koşullarına ve yaşlandırma sıcaklığına bağlıdır. (b) GP-1 zonları. Tablo3.2’ de Al-Zn-Mg alaşım sisteminde genel olarak meydana gelen dönüşüm sırası ve oluşum şartları görülmektedir. (c) GP-2 zonları. (d) θı fazı.

dolayısıyla doğal yaşlandırma sırasında oluşan GP zonları. Oda sıcaklığından 60-70 oC sıcaklığa kadar sadece GP-1 zonları oluşmakta. Çökelmenin ilk aşamalarında GP-1 ve GP-2 olmak üzere iki tip mevcuttur. GP-2 zonları ise boşluk ve çözünen atomca zengindir. GP-1 zonları. Düşük sıcaklıklarda .2 Al-Zn-Mg alaşım sisteminde yaşlandırma sırasında mikroyapı bileşenlerinin oluşum sırası ve yapısal özellikleri. GP-1 tipinde olmaktadır.Tablo 3. Al ve Mg atomlarının matriks kafesinde alt birimler şeklinde periyodik dizilmesiyle meydana gelmektedir. alüminyum matriks ile tamamen uyumludur ve soğutma sıcaklığından bağımsız olarak. düşük Mg oranlarında meydana gelmekte ve çözünen atomca zengin zonlar olarak bilinmektedir. Al-Zn-Mg alaşımlarında yaygın kabul gören dönüşüm sıralarının ilki. alaşımın bileşimine bağlı olarak 10-180 oC arasında değişmektedir. GP-1 zonları. GP zonlarının oluşumu için üst sıcaklık limiti. αAşırı doymuş → GP 1-2 zonları→η' › η (MgZn2) şeklindedir. oda sıcaklığından 140-150 oC’ e kadar olan sıcaklıklarda yapılan yaşlandırma sonrası Zn. GP-2 zonları ise 450 oC nin üzerindeki çözeltiye alma sıcaklıklarından su verme sonrası ve 70 o C’ nin üzerindeki sıcaklıklarda yapılan yaşlandırma sonrası oluşmaktadır.

.521 nm. GP zonlarının çözünmesi sonucu.402 nm olan hekzagonal kafes yapısına sahip bir fazdır. Yarı kararlı η' fazının oluşması için tercih edilen çekirdeklenme merkezleri. MgZn2 bileşiminde. çökelme sırasının en önemli aşaması olarak. Dolayısıyla bunların daha yüksek sıcaklıklarda bir ara faz olarak GP-2 zonlarının oluşumuna katkıda bulunduğu hatta bu reaksiyonun GP-2 zon eğrisinin üzerinde η' fazının oluşmasıyla devam ettiği kabul edilmektedir. oda sıcaklığındaki yaşlandırma sırasında oldukça önemli rollerinin olması gerektiği düşünülmüş. c=0. kafes parametreleri a=0. ancak araştırmalar oda sıcaklığında kararlı olan bu boşlukların GP-1 zonlarının oluşumuna çok az etki ettiğini ortaya çıkarmıştır. • Su verme sonucu oluşan boşlukça zengin kümeler ve • Kalıntı atom kümeleri Şeklinde sıralanmaktadır. • Kritik boyutun üzerindeki GP zonları.496 nm ve c=1. Yarı kararlı η' fazının. sertleştirici etkisi göz önüne alındığında. GP-2 zonu. Kalıntı atomla. • %2. Bileşimi MgZn2 olan η ise. konsantrasyon değişimlerinin olduğu bölgeler. a=0.5 dan daha düşük Zn içeren alaşımlarda. sadece çok uzun süre (birkaç hafta ya da daha fazla) yaşlandırılan numunelerde seyrek olarak gözlenmiştir. Su verme sonrasında yapıda hapsolan boşlukların. çözünmekte ya da kritik bir boyutun üzerinde olmaları durumunda η' fazına dönüşmektedir. Sonuç olarak yukarıdaki bilgiler ışında.860 nm kafes parametrelerine ve hekzagonal kafes yapısına sahip kararlı denge fazıdır.9’ da görüldüğü gibi iki ayrı reaksiyon şeklinde ilerlemektedir. nispeten yüksek sıcaklıklarda Al-Zn-Mg alaşımlarında çökelme sırası Şekil 3. Bu s ırada GP-1 zonları. GP-2 zonundan η' fazının oluşması gösterilebilir. ani soğutma sırasında meydana gelen boşlukca zengin kümelerden kaynaklandığı bilinmektedir. Yarı kararlı η' fazı. η' fazının oluşması için bir tür başlangıç fazı değerlendirilmekte ve oluşumunun. η' fazının oluşumuna katkıda bulunsalar da çoğu zaman metallerarası bileşikler oluşturabilecekleri göz önünde tutulmalıdır.ise GP-2 zonlar.

Şekil 3.9 Al-Zn-Mg alaşımlarında göreceli yüksek yaşlandırma sıcaklıklarında mikroyapı bileşenlerinin oluşum sırası. Yeniden Çözeltiye Alma (Retrogression) ve Yeniden Yaşlandırma (Reaging) (RRA) İşlemi RRA işlemi, T6 ısıl işlemi görmüş alaşıma, 180-280oC sıcaklık aralığında önce kısa süreli olarak yeniden çözeltiye alma ve daha sonra orijinal T6 işleminde uygulanan sıcaklık ve sürelerde yeniden yaşlandırma işlemidir. RRA işlemi sonunda, malzemenin mukavemetinde artış sağlandığı gibi, gerilmeli korozyon çatlamasına karşı direnci T73 ısıl işlemindeki değerini korumaktadır. Böylece, T6 ve T73 özellikleri bir arada sağlanmış olur. Şekil 3.10’ de, 7075 alaşımında RRA işlemi ile sertlikteki değişim şematik olarak gösterilmiştir. Yeniden çözeltiye alma işleminin başında akma mukavemetindeki azalma (I. Bölge) GP zonlarının kısmen çözünmesinden, zamanla akma mukavemetinde meydana gelen yükselmenin (II. Bölge) η' çökeltilerinin oluşumu ve kararlı boyuta gelmesi, son olarak III. bölgede meydana gelen azalmanın çökeltilerin irile şmesinden kaynaklandığı ileri sürülmüştür. Buna göre; RRA işleminde optimum özellikler yeniden çözeltiye alma eğrisindeki minimum değere karşılık gelmektedir.

Şekil 3.10 RRA işlemi esnasında sertlikteki değişim.

Retrogresyon Sırasında Oluşan Dönüşümler Retrogresyon sürecinde meydana gelen yapısal dönüşümler, başta retrogresyon sıcaklık ve süresi olmak üzere, alaşımın kimyasal bileşimi ve başlangıç ısıl işlem durumu gibi pek çok faktörden kaynaklanmaktadır. Şekil 3.11’ de, 7075 kalite alüminyum alaşımının T6 ısıl işlem durumu ile retrogresyon ve yeniden yaşlandırma kademelerinden sonraki mikroyapıları şematik olarak görülmektedir. Retrogresyon öncesi T6 temper durumundaki alaşımın mikroyapısında, tane içlerinde homojen olarak dağılmış 3-4 nm boyutlarında yarı uyumlu η' fazı ile sürekli ise sürekli ya da yarı sürekli bir ağ şeklinde, daha büyük boyutlu ve uyumsuz η fazı bulunmaktadır.

Şekil 3.11 Al-7075 alaşımının; (a) T6 işlemi (b) retrogresyon (c) retrogresyon ve yeniden yaşlandırma sonrası şematik mikroyapısı. Retrogresyon sürecinde oluşan yapısal dönüşümler genel olarak 3 aşamada incelenmektedir. Retrogresyon işlemi sırasında alaşım, yaşlandırma sıcaklığından daha yüksek sıcaklıklarda tutulduğu için retrogresyon sürecinin I. aşamasında uyumlu bileşenler (GP zonları ya da η' partikülleri) kısmen ya da tamamen çözünmektedir. (b) Bu bakımdan retrogresyon ve yeniden yaşlandırma süreci özellikle, uyumlu mikroyapı bileşenleri içeren alaşım sitemleri için önerilmektedir. Kısa retrogresyon sürelerinde GP zonlarının kısmen çözündüğünü öne süren çalışmalar, bunu toparlanma mekanizmasına dayandırmaktadır. Bu görüşe göre, GP zonlarının kısmen çözündüğü bölgeler, η' fazı için uygun çekirdeklenme merkezi oluş turmaktadır. Ayrıca GP zonları çözündüğünde, matriksin magnezyum ve çinkoca zenginleşmesi, η' fazlarının çekirdeklenmesi ve büyümesini teşvik etmektedir. Dolayısıyla retrogresyon sürecinin I. aşamasında, yapıda önceden var olan η' fazının büyümesi ve çözünen GP zonları üzerinde yeni η' fazlarının oluşumu aynı anda meydana gelmektedir. Ancak geçirimli elektron mikroskobu incelemeleri, retrogresyonun I. aşamasında η' fazının boyut ve dağılımının T6 ısıl işlem durumundakinden çok farklı olmadığını göstermiştir. Dolayısıyla kısa retrogresyon sürelerinde bu reaksiyonların aynı hızda olmadıkları, GP zonlarının çözünmesinin baskın mekanizma

olduğu öne sürülmüştür. Ayrıca η' fazının çözünmesinin 250 oC’ e kadar olan sıcaklıklarda gerçekleşmediği, bunun da I. aşamada sadece GP zonlarının çözündüğü görüşünü destekleyen bir sonuç olduğu belirtilmiştir. Diğer çalışmalarda, Al-Zn-Mg alaşımlarında retrogresyon sürecinde GP zonları ile birlikte η' partiküllerinin de kısmen çözündüğü, çözünmeyen η' partiküllerinin de büyüdüğü belirtilmiştir. Retrogresyon sıcaklığı arttıkça çözünme kinetiğinin azalması sonucu, uyumlu mikroyapı bileşenleri daha kısa sürede çözündüğü için, çözünme reaksiyonunun süresi retrogresyon sıcaklığı ile kontrol edilebilmektedir. Yeniden Yaşlandırma Sırasında Oluşan Yapısal Dönüşümler Retrogresyon ve yeniden yaşlandırma (RRA) işlemi ile, retrogresyon sırasında çözünen tane içlerindeki uyumlu mikroyapı bileşenleri yeniden oluşurken, tane sınırlarındaki mikroyapı ise önemli ölçüde değişmemektedir (Şekil3.11.c). Yeniden yaşlandırma, tane içinde oldukça yoğun bir çökelme meydana getirmekte, η' ve η fazlarının hacim oranlarını, hem T6 ısıl işlem halinden hem de sadece retrogresyon uygulanan alaşımdan daha yüksek bir seviyeye arttırmaktadır. Tane içlerindeki çökeltilerin boyutu ise retrogresyon uygulanmış duruma göre çok az artmaktadır. Bu nedenle yeniden yaşlandırma işlemi tane içindeki η' partiküllerini fazla kabalaştırmadan hacim oranını arttırmaktadır. Tane sınırı çökeltileri ise retrogresyon sırasında başlayan kabalaşmalarına devam etmektedir. Tane sınırı çökelti partiküllerinin boyutu retrogresyon süresine bağlıdır. Yeniden yaşlandırma sonucu iletkenlik retrogresyon süresine bağlı olarak artmakta, ancak retrogresyon değerlerinden bir miktar daha yüksek çıkmaktadır (Şekil 3.12). Bu fark yeniden yaşlandırma sonucu oluşan çökelti partiküllerinin matriksi, çözünen atomca daha da fakirleştirmesinden kaynaklanmaktadır. Retrogresyon sıcaklığı arttıkça dengedeki çözünen konsantrasyonlarının da artmasına bağlı olarak iletkenlik değerlerinde daha da büyük fark oluşmaktadır.

12 Retrogresyon ve yeniden yaşlandırma sonucu elektrik iletkenliğinin değişimi (a) 180oC (b) 200 oC (c) 220 oC (d) 240 oC .Şekil 3.

. a. Bağımsız değişkenler tanımlanır. 4. Amaç: En az ve en çok kabul edebileceğimiz durumlar belirlenir. 6. fonksiyon gereksinimleri (F). MALZEME SEÇİMİNDE İZLENECEK YOL 1.4. Performans karakteristiğinin belirlenmesi. b. 3. 2.f2(G). mukavemet gibi dışına çıkamayacağımız özellikler belirlenir. Fonksiyon: Parçamızın yerine getireceği fonksiyonu nedir? Belirlenir. M performans için mükemmellik kriteri olarak ifade edilebilir.f3(M) 7. malzeme özelikleri (M) şeklinde üç tane grup değişkeni belirlenir. Bu adımda ise P sonuç olarak en uygun hale getirilen. tasarımda zarar görse bile problem oluşturmayacak ve diğer önemli parçaları koruyacak parçalar belirlenir. 5. c. P≤ f1(F). Bağımsız değişkenler: Tasarımda üzerinde kolayca değişiklik yapabileceğimiz değişkenler belirlenir.) P≥ f1(F).f2(G). Bağlı kalacağımız sınırlamalar belirlenip denklem oluşturulur. d. geometri (G). Kısıtlamalar: Sertlik. bunun için.f3(M) (Bu performans sonucuna göre. nicel olarak ifade edilebilen malzeme indeksi (M) belirlenir. Bunlarla da performans için bir çarpan oluşturup sayısal bir ifade elde edilir. Amaç fonksiyonu içerisinde kısıtlamaların denklemlerindeki bağımsız değişkenler yerine konulur. Tasarım gereksinimlerini belirleme. Fonksiyonel gereksinimlerdeki şartlar için geometri ve malzeme özellikleri ile amaç fonksiyonu geliştirilir.

Parçamızın malzemesi. Birleştirme esnasında ve çalışma esnasında. Zaman içinde meydana gelen malzeme özelliğindeki değişiklikler parçanın fonksiyonunda olumsuzluklara mahal vermemelidir. Eğer malzeme özelliği uygun değil ise çalışma koşullarında fonksiyon gereksinimlerini yerine getiremez. yanlış ölçü ve tolerans. Bir makinedeki farklı malzemelerden oluşan her bir parça malzeme özelliğini korumalıdır. Ancak bu şekilde makine fonksiyonunu yerine getirebilir. . Ayrıca parçanın şekline karar verirken nerede ve hangi görevde çalışacağına dikkat etmeli boyut ve tolerans açısından iyi bir değerlendirme yapmalıyız. parçanın fonksiyonunu sağlayabilecek özellikte olmalıdır.MALZEME-FONKSİYON-ŞEKİL-PROSES İLİŞKİSİ Malzeme-Fonksiyon Bir tasarımın en önemli kriteri ilgili parçanın fonksiyonudur. Fonksiyon-Şekil Üretilecek olan parçamızın şekilsel olarak toleranslar içerisinde olması da yine malzeme ile olan ilişkideki gibi fonksiyonun yerine getirilmesinde çok büyük önem arz eder. nasıl çalışması gerektiği ve buna bağlı olarak taşıması gereken fiziksel özellikler belirlenir. Fonksiyon ile parçanın görevi. hatta yanlış yüzey pürüzlülüğü seçimi fonksiyonun yerine getirilmesi açısından son derece büyük problemlere yol açacaktır.

Malzemenin hassasiyetine göre. Genelde mekanik dayanım da malzemenin biçimle olan kombinasyonudur. hacmi. parça kesiti önemlidir. Yani içi boş ya da Ι. yüzeyde olması gereken özellikler çok önemlidir.Proses Farklı özelliklerdeki malzemelerin üretim yöntemleri de farklı olmak zorundadır. Eksenel gerilmelerde. Burulmada da kesit alanı yerine şekil önem kazanmıştır. Kısaca malzemenin şekil ve performansı boyuttan etkilenmektedir.kesitli parçalar aynı kesit alanına sahip farklı kirişlerle kıyaslandığında daha iyi dayanım sahiptirler.Malzeme. Şekli ne olursa olsun bütün malzemeleri döküm yaparak imal etmemiz mümkün değildir. derinlik oranı. ağırlığı. Bir malzemeden farklı fonksiyonları gerçekleştirmesi istenirse farklı proseslerle üretilir. Prosese karar verilirken malzemenin iç yapısında oluşabilecek değişimler dikkate alınmalıdır. . Her malzeme dövülerek işlenemez veya her malzeme tornalanamaz. Gerilme çeşitlerine göre tabi parça kesiti ya da şeklin önem kazandığı durumlar değişmektedir. Şekil ile uyumlu olmayan bir proses seçimi maliyetimizi önemli ölçüde arttırabilir. Malzemenin mekanik özellikleri bu üretim yöntemlerinde belirleyici bir parametredir. Dolayısıyla proses seçimi fonksiyonun yerine getirilmesinde etkili olacaktır. toleransı. Eğilmede ise farklıdır. Proses-Şekil İmalat yöntemi seçiminde parçanın ebatları. Malzeme-Şekil Malzeme şekil ilişkisi belirli bir yükleme durumunda önem kazanmaktadır. boyut ve tolerans aralığına göre en uygun üretim yöntemi seçilmelidir. Aynı alana sahip bütün kesitler aynı yükü taşır. yüzey pürüzlülüğü. Fonksiyon-Proses Malzeme özellikleri prosese bağlı olarak değişebileceğinden bu durum malzemenin fonksiyonunda bir etkiye sahip olacaktır.

Brinell Sertlik Değeri (BSD) bulunur. Bunun başlıca sebebi. Sertlik izafi bir ölçü olup sürtünmeye. sertliği ölçülecek malzemeye genellikle 30 saniye müddetle ve belirli bir yükle bastırılması yoluyla saptanır. Diğer avantajı ise. malzemenin plastik deformasyona karşı gösterdiği dirençtir. DENEYLER SERTLİK DENEYİ Deneyin Amacı Malzemelerin kullanımları için bilinmesi gereken sertlik değerlerinin ölçümü hakkında temel bilgileri vermektir. Örneğin çeliklerde. malzeme yüzeyinde oluşan izin küresel yüzey alanına (A) bölünerek. bir malzemenin sertliği ile diğer mekanik özellikleri arasında paralel bir ilişkinin bulunmasıdır. deneyin basit oluşu ve diğerlerine oranla numuneyi daha az tahrip etmesidir.5. Mikrosertlik deneyi. . Laboratuvarlarda özel cihazlarla yapılan setlik ölçümlerindeki değer. kalibrasyonu yapılmış bir cihaz kullanarak deneyi yapılacak malzemenin yüzeyine belirli bir yükün. Uygulanan yük (F). Vickers sertlik ölçme yöntemi. Rockwell sertlik ölçme yöntemi. Bu deneyde sertlik. sertleştirilmiş çelik veya tungsten karbürden yapılan bir bilyanın. sertliğinin ölçülmesidir. Laboratuarlarda uygulanan sertlik ölçme yöntemleri şunlardır: • • • • Brinell sertlik ölçme yöntemi. çekme mukavemeti sertlik ile doğru orantılıdır. belirli çaptaki sert malzemeden yapılmış bir bilye yardımıyla belirli süre uygulanmasından ve sonuç olarak meydana gelen izin çapının ölçülmesinden ibarettir. Malzemeler üzerinde yapılan en genel deney. dolayısıyla. yapılan basit sertlik ölçmesi neticesinde malzemenin mukavemeti hakkında bir fikir edinmek mümkündür. BRINELL SERTLİK ÖLÇME YÖNTEMİ Bu ölçme. kesmeye ve plastik deformasyona karşı direnç olarak tarif edilir. çizmeye.

Şekil 5. tabanı kare olan piramit şeklindeki bir ucun belirli bir yük altında daldırılması ve yük kaldırıldıktan sonra meydana gelen izin köşegenlerinin ölçülmesinden ibarettir. sertliği ölçülecek malzeme parçasının yüzeyine.1 Brinell sertlik ölçümünün şematik gösterilmesi Şekil 5.2 Brinell sertlik ölçme cihazı VICKERS SERTLİK ÖLÇME YÖNTEMİ Vickers sertlik ölçme yöntemi. . Vickers sertlik değeri. piramit şeklindeki dalıcı ucun belirli bir yük altında ve belirli bir süre uygulanması ile malzeme yüzeyinde meydana getirdiği izin büyüklüğü ile ilgili bir değerdir.

Bu sayede baskı ucu malzeme üzerine oturur ve onu .4 Rockwell sertlik ölçme cihazı Sertliği ölçülecek numune tabla üzerine konulduktan sonra malzemeye ön yükleme kolu vasıtasıyla 10 kg’ lık ön yük uygulanır.Şekil 5. koni ya da küre biçiminde bir ucun belli bir yük altında bir malzeme üzerinde oluşturduğu izin derinliğinden yararlanarak ölçülen sertlik değeridir.3 Vickers sertlik ölçme cihazı ROCKWELL SERTLİK ÖLÇME YÖNTEMİ Rockwell sertliği. Şekil 5. Rockwell sertlik ölçme yönteminde batıcı uç olarak tepe açısı 1200 olan basık elmas. konik ya da küresel çaplı çelik bilye kullanılır.

aletin komple metal mikroskobunu ihtiva etmesidir. ) Şekil 5. porselen. Daha sonra sıra 90 kg’ lık ana yükün uygulamasına gelmiştir.yerinde tutar. Diğer sertlik ölçme aletlerinden farklı olan yanı. özellikle çok küçük numunelerin ve ince saçların sertliklerini ölçmede elverişlidir. fakat gerektiği zaman diğer yükler de kullanılır. elektrolitik olarak kaplanmış malzemelerin sertlilikleri de bu deney ile tespit edilebilir. Deney malzemesinin sertliğine göre seçilen uygun yükler için. Mikro . 10 kg’lık ön yükle beraber 100 kg olacaktır. Böylece toplam yük.5 Deneyin uygulanmasının şematik gösterimi MİKRO SERTLİK ÖLÇME YÖNTEMİ Bu deney. dekarbürize ve azotla sertleştirilmiş yüzeylerle. (Batıcı uç olarak çelik bilye kullanıldığı zaman büyük yük 100 kg olarak alınır. segregasyonların ve cam. Karbür ize. Küresel konik elmas uç kullanıldığı zaman büyük yük. genel olarak 150 kg olur. metalik karbürler gibi çok sert ve kırılgan malzemelerin sertliklerini ölçmede de kullanılır. Ayrıca. batıcı ucun malzemeye girdiği derinlik hiç bir zaman “l” mikronu geçmez. .sertlik aleti hassas bir alet olup kontrolü otomatiktir. metalik alaşımlarda fazların sertliklerinin tespitinde.

. ayrıca çentik açmağa lüzum yoktur. Birincisi 136º’lik tabanı kare olan piramit uç (vickers ucu)dur. knoop ucu eşkenar dörtgen şeklinde bir iz bırakır. Bundan sonra mikroskop tablası elle. Mikro – sertlik deneyi için iki standart uç kullanılır.. malzemenin bünyesindeki grafit levhacıklar çentik gibi etki yapacaklarından. Uç. 136º’lik uç malzeme üzerine kare şeklinde iz bırakmasına rağmen. malzemenin bu durumda dinamik zorlamalara karşı göstereceği direnci tayin etmektir. Oküler üzerindeki özel taksimat ile izin boyutları tespit edilir. Şekil 5.5 Mikrosertlik ölçme cihazı Sertliği ölçülecek numune mikroskobun tablasına oturtulur ve okülerde net görüntü elde edilinceye kadar mikroskop tablası hareket ettirilir. otomatik olarak numuneye batar ve 20 saniye sonra yine otomatik olarak geriye döner. Diğeri ise knoop ucu diye bilinen 172º 30’lik piramit ucudur. izin boyutlarını ölçmek için mikroskobun tablası yine elle objektifin altına getirilir ve okülerden iz gözlenir. ÇENTİK DARBE DENEYİ (TS10045-1. Gri dökme demir numunelerinde. Böylece numunenin üzerinde bir iz elde edilir. DIN 50115) Çentik darbe deneyinde amaç. sertlik ölçen kısmın altına getirilir ve düğmeye basarak sertlik ölçen ucun hareketi sağlanır. malzemenin bünyesinde muhtemelen bulunacak bir gerilim konsantrasyonunun (gerilim birikiminin) darbe esnasında çentik tabanında suni olarak teşkil ettirilip.

elastik (esnek) özellik sona erer ve plastik biçim değiştirme başlar.h2 olur. kristalleri bir arada tutan veya kristallerin kaymasına karşı koyan kohezif dayanımdan fazla olması gerekir. Çentikli darbe deneyleri genellikle. Kırılmanın başlaması. Charpy ve Izod darbe deney yöntemlerinin temel prensipleri aynıdır. çentiğin tabanına dik bir gerilim meydana gelir. buna gevrek kırılma denir. bununla yaklaşık olarak 45° farklı bir kayma gerilimi etki etmeğe başlar. Numune.6’da şematik olarak gösterildiği gibi. Buna sünek kırılma hali denir ve kırılma yüzeyi girintili çıkıntılı bir görünüştedir.6 Bir darbe deney inin şematik olarak gösterimi Şekil 5.l. Serbest bırakılmadan önce çekicin potansiyel enerjisi G. düz bir ayrılma yüzeyidir. numune kırılmadan önce çoğu zaman plastik biçim değiştirme meydana gelir.h1-G. iki türde yapılmaktadır. Bu durumda önce plastik biçim değiştirme.E. • Charpy Darbe Deneyi • İzod Darbe Deneyi α β l Çekiç h1 h2 Numune Şekil 5. β salınım açısı ve h2 yüksekli ne kadar az gerçekleşirse kırılan o malzemenin ne kadar çok darbe direnci yada yüksek tokluk gösterdiğini anlarız.E.(Cosβ -Cosα ) olarak ifade edilir.Çentikli bir numune zorlandığı zaman. Bir çekme deney numunesi standartlara göre hazırlanmalıdır. Numunenin kırılabilmesi için bu dik (normal) gerilimin. kayma dayanımını (kritik kayma gerilimi) aştığı an. plastik biçim değiştirmeğe fırsat bulamadan bu hal meydana gelirse. Burada l sarkaç boyudur.h1 iken numune kırıldıktan sonra belli bir h2 yüksekliğine çıkan çekicin potansiyel enerjisi G. Buradan.=G(h1-h2)=G. Buna göre K. Bu durumda Kırılma Enerjisi (K. Burada kırılan yüzey.) =G. bir l uzunluğundaki sarkacın ucundaki belli bir G ağırlığına sahip çekiç belli bir h1 yüksekliğinden numuneyi kırması için serbest bırakılıyor. daha sonra kırılma meydana gelir. Uygulanan kuvvet etkisi ile normal (dik) gerilime ilaveten. Kayma gerilimi. bu gerilimin etkisi ile olur. Deney esnasında.h2 olarak ifade edilir. Charpy deney numunesi yatık olarak Izod deney .

7 Charpy Darbe deney numunesi şematik gösterimi Genellikle bir malzemenin darbe direnci enerjisi (tokluğu) ile sünekliği arasında bir ilişki vardır. anahtar deliği ve U-çentik gibi çeşitlenebilir. Tipik bir Charpy darbe deney numunesinin ölçü boyutu Şekil 5. Ancak Sert-kırılgan (gevrek) malzemelerin darbe deney numunelerine çentik açılmaz. Çentik 55 mm 10 mm 2mm 45 ° 2mm 5 mm 2mm V-Çentik Anahtar deliği U-Çentik Şekil 5. Daha önce tokluk konusunda bahsedildiği gibi bir malzemenin çekme (gerilme)-uzama eğrisi altıda kalan alan ne kadar fazla ise o malzeme o kadar çok darbeye karşı direnç gösterecektir. Bu çentikler Şekil 5.8 Izod darbe deney numunesinin şematik gösterimi Malzemelerin kırılma enerjileri sıcaklık karşısında da değişim göstermektedir. Fazla süneklik göstermeyen malzemelerin (%1-2’in altında) darbe dirençleri de düşüktür. Bu genellikle malzemede % 50 gevrek % 50 sünek kırılmanın olduğu noktadaki sıcaklık olarak bilinir.7 de gösterildiği gibi Vçentik. Malzemelerin kırılma enerjisi sıcaklık düştükçe düşer. Geçiş sıcaklığı malzemenin sünek kırılmadan gevrek kırılmaya geçişin olduğu sıcaklıktır.7’de İzod deney numunesinin ölçü boyutu Şekil 5.8’de verilmiştir. Açılan bu çentikler aslında sünek malzemelerde kırılmayı kolaylaştırmak amacıyla yapılmaktadır.numunesi dik olarak darbe deney cihazına yerleştirilir. 10 mm . Kırılma enerjisinin farklı sıcaklılarda yapılmasıyla malzemenin geçiş sıcaklığı belirlenir. Bu numune üzerinde özellikle sünekliği fazla ve yüksek darbe direnci gösteren numunelerde belli ölçülerde çentik açılmalıdır. 10 mm 10 mm Çentik 75 mm Şekil 5.

Şekil 5.9 Charpy (solda) ve Izod (sağda) test düzenekleri ÇEKME DENEYİ (TS138, TS708, DIN 50145) Çekme deneyi malzemelerin mukavemeti hakkında esas dizayn bilgilerini saptamak ve malzemelerin özelliklere göre sınıflandırılmasını sağlamak amacı ile geniş çapta kullanılır. Çekme deneyi standartlara göre hazırlanmış deney numunesinin tek eksende, belirli bir hızla ve sabit sıcaklıkta koparılıncaya kadar çekilmesidir. Deney sırasında, standart numuneye devamlı olarak artan bir çekme kuvveti uygulandığında, aynı esnada da numunenin uzaması kaydedilir.

Şekil 5.9 Çekme deneyinin şematik olarak uygulanması Çekme deneyi sonucunda numunenin temsil ettiği malzemeye ait aşağıdaki mekanik özellikler bulunabilir. a. Elastisite modülü b. Elastik sınırı c. Rezilyans
d. Akma gerilmesi

e. Çekme dayanımı f. Tokluk

g. % uzama
h. % kesit daralması

Çekme deneyine tabi tutulan numunenin yukarıda belirtilen özelliklerin sıhhatli bir şekilde ortaya çıkarılabilmesi için, alındığı malzemeyi tam olarak temsil edebilmesi şarttır. Ayrıca şu hususların bilinmesi de, sonuçların irdelenmesi bakımından gereklidir Numunenin alındığı malzemenin imalat şekli: • Döküm • Kaynak • Sıcak dövme veya haddeleme • Soğuk dövme veya haddeleme Deney sonuçlarının irdelenmesinde, numunenin alındığı malzemenin durumu yanısıra, alınan numunede de şu hususları bilinmesi faydalıdır :
• •

Numunenin alındığı bölgeler Numunenin alınış şekli

• Numunenin hazırlanış şekli

Şekil 5.10 Çekme deney cihazı Çekme deneyine tabi tutulacak numunelerin şekil ve boyutları standartlarda belirtilmektedir. Deney sonuçlarının belirli bir standarda uyma zorunluğu vardır. Sonuçlar, numune boyut ve biçimine göre değişiklik arz edebilir. Numuneler iki kısımdan ibarettir.

1) Numunenin baş kısımları: Yük tatbik edilmek için tutulan kısımlardır ve diğer bölgeye göre daha büyük boyutludur. 2) Numunenin orta kısmı: Yük tatbik edildiğinde deformasyonun yer alması arzu edilen daha küçük boyutlu bölgedir. Deney sonuçları bu kısımda yapılan ölçmelerle tespit edilir. Numunenin bu kısmında, kesit ile uzunluk arasında belli bir ilişki vardır. BASMA DENEYİ (DIN 50106) Basma deneyi işlem itibarı ile çekme deneyinin tamamen tersidir. Basma deneyi de çekme deneyi makinelerinde yapılır. Basma kuvvetlerinin uygulandığı malzemeler genellikle basma deneyi ile muayene edilir. Tatbikatta basma kuvvetlerinin uygulandığı yerlerde kullanılan malzemeler genellikle gevrek malzemelerdir. Gri dökme demir, yatak alaşımları gibi metalik ve tuğla, beton gibi metal dışı malzemelerin basma mukavemetleri, çekme mukavemetlerinden çok daha yüksek olduğundan, bu gibi malzemeler basma kuvvetlerinin uygulandığı yerlerde kullanılırlar ve basma deneyi ile muayene edilirler.

Şekil 5.11 Çekme ve basma diyagramlarının şematik gösterilişi Basma deneyi ile de malzemelerin mekanik özellikleri tespit edilebilir. Basma deneyi sırasında numunenin kesiti devamlı olarak arttığından, çekme deneyinde görülen «Boyun» teşekkülü problemi yoktur. Basma deneyi bilhassa gevrek ve yarı gevrek malzemelerin sünekliğini ölçmede çok faydalıdır, zira bu malzemelerin sünekliği çekme deneyi ile hassas olarak

İki mesnet üzerine yerleştirilmiş dikdörtgen veya yuvarlak kesitli deney numunesinin ortasına bir kuvvet uygulandığında oluşan şekil değişimine eğilme denir. Basma numunesinin yüksekliğinin çapa göre çok kısa olması da istenmez. Bu oranın (h0 /d0) çok büyük olması.5 olması durumunda. malzemenin tam ortasında oluşan sehim değeri ölçülür. Şekil 5.5 oranı tavsiye edilir. Ölçülen değerler sonucu kuvvete karşılık gelen sehim grafiği elde edilir. numune ile numunenin basıldığı plakalar arasındaki sürtünme. Bu ölçümler. Fakat kare veya dikdörtgen kesitli numuneler de kullanılabilir. numunenin deney sırasında bükülmesine ve gerilmelerin numune üzerinde homojen olarak dağılmamasına sebep olur.ölçülemez. deney sonuçlarını etkileyecek değerlere yükselir. tüm . Basma numunelerinde. Bununla beraber. farklı malzemeler için farklı (h0 /d0 ) oranı kullanılmaktadır. Bu avantaj. Numune boyutlarının (h0 /d0 ) <l. Basma deneyinin diğer bir avantajı da çok küçük numunelerin bile kullanılabilmesidir. EĞME DENEYİ (TS205. Bu sebeple pratikte üst limit olarak (h0 /d0) <10 oranı tavsiye edilir. Basma numunelerinde önemli olan bir özellik. Genel olarak. F kuvveti arttırılırken. Bu malzemelerin çekmede % uzama ve % kesit daralması değerleri hemen hemen sıfırdır. DIN 50111) Malzemelerin eğme zorlanmalarına karşı gösterdiği davranış olarak tanımlanır. bilhassa çok pahalı malzemelerle çalışıldığında veya çok az miktarda malzeme bulunduğu durumlarda çok faydalıdır. dolayısıyla yanlış sonuçlar elde edilir. numunenin çapı (d0) ile yüksekliği (h0) arasındaki orandır. basma numunelerinde (h0 /d0 ) >2 oranı en fazla kullanılan orandır. alt limit olarakta (h0 /d0 ) >1.12 Eğme deneyinin genel prensibi Deney boyunca. Metalik malzemeler için basma numunelerinde genellikle h0 /d0 = 2 oranı kullanılır. üniform bir gerilme durumu elde edilmesi gayesiyle yuvarlak kesitli numuneler tercih edilir.

Mesnetler arası açıklık standartlara uygun ayarlanır ve numunenin kesit ölçüleri ile birlikte mesnetler arası mesafe de kumpasla ölçülerek kaydedilir.malzeme için en yüksek sehim ve momentin oluştuğu orta noktasında yapılır. eğme dayanımı. malzemelerin sekil değiştirme özellikleri hakkında genellikle kalitatif bir bilgi edinmek amacıyla yapılır.13 Eğme deneyi test cihazı Metalik malzemelerin katlama deneyi. gevrek malzemeler için eğme momenti. yükleme bloğu denilen mandrel ise cihazın üst kısmına yerleştirilir. • Düzenek ayarlandıktan sonra mesnetler üzerine numune yerleştirilir ve numune. Şekil 5. . üç noktalı eğilme deneyi için gerekli hesaplamalar elde edilir. kullanılacak malzemeye göre ve bu malzemeye ait olan standarda uygun olarak seçilir. Eğme deneyinde ise. Mukavemet bilgileri kullanarak. kalitatif sonucun yanında. yükün uygulandığı mandrel yardımı ile eğilir. Eğme deneyi çekme cihazında aşağıdaki işlem sırasına göre gerçekleştirilmektedir: • Eğme düzeneği olarak kullanılan iki mesnet tabla üzerine. • • Bu düzenekte mandrel çapı ve mesnetlerin çapı. esneklik modülü ve eğilme miktarı gibi kantitatif değerlerin belirlenmesi amacıyla yapılır.

Gerilme türüne göre başlıca yorulma deneyi türleri şunlardır: • • • • • Eksenel gerilmeli yorulma deneyi. Bileşik yerilmeli yorulma deneyi. Ancak yorulma deneylerinde. kısa süreli çekme deneyi ile tespit edilen sıcakta akma sınırı gerilmesinde. YORULMA DENEYİ Çalışma esnasında bir parçaya gelecek gerilme değişik tür ve şiddette olabilir. 1. Burma gerilmeli yorulma deneyi. Eksenel çekme basma gerilmeleri uygulayan cihazlar 2. yorulma deneyine de adını vermektedir. bu cihazları numuneye uyguladıkları gerilme türü açısından 4 ana grupta toplamak mümkündür. Eğme gerilmeli yorulma deneyi. numunenin kırıldığı andaki maksimum yükünü (Pmax. yükün seviyesine ek olarak. zaman dayanımı ya da sürünme dayanımı tespit edilir. genellikle zamana bağımlı değildir. sürünme olarak tanımlanan. Deneyde kullanılan gerilme türü.• Deney sonucunda. Bu tür gerilmelerin düzgün periyotlarla uygulanması halinde elde edilen sonuçlar kriter kabul edilerek teknik yorumlar yapılabilmektedir. malzemelerin tekrarlanan dinamik zorlamalar karşısında göstereceği direnç hakkında kantitatif bilgiler edinebilmek için.) ve eğilme miktarı (d) değerleri kaydedilir. Malzemenin sürünme kopma karakteristiğini belirlerken. zamana bağımlı ve çevrim halinde olmayan şekil değiştirme görülür. SÜRÜNME DENEYİ Sürünme deneyi malzemenin statik bir yük altındaki karakteristiğini belirlemek için kullanılır. Eğme gerilmeleri uygulayan cihazlar • • Düzlemsel eğme gerilmesi uygulayanlar Dönen eğme gerilmesi uygulayanlar . Düşük sıcaklıklarda ve statik zorlamalarda metalik malzemenin dayanım durumu. Yorulma deneyinde kullanılan cihazlar çok çeşitli olmalarına rağmen. yani. Belirli bir Tm sıcaklık sınırında. Malzemelerin yüksek sıcaklıktaki tutumunu belirlemek için. uygulamada en sık rastlanan belirli gerilme türleri ele alınmıştır. malzemenin çekme gerilmesi ve aynı zamanda sıcaklık önemlidir.

Burma gerilmesi uygulayan cihazlar 4. kapasitesine ve boyutuna bağlıdır. Bunlar içinde düzlemsel eğme gerilmesi uygulayanlar genellikle yassı ürünler için kullanılmaktadır. Deney süresince. Yorulma deneyi cihazlarının tümünde en önemli özellik deney süresince istenen türde ve istenen mertebede gerilmenin sağlanabilmesidir. Numune boyutları öylesine seçilmelidir ki numunenin doğal frekansı. numune kırıldığı anda otomatikman durabilecek özelliğe sahip olmalıdır. Sayaç. Deney cihazlarında çevrim sayısını kaydeden sayaç bulunmalıdır. çatlama numunenin daraltılmış kesitinde olsun. Numune öylesine dizayn edilmelidir ki. 2. Numunenin alındığı parçanın dikdörtgen veya dairesel kesitli olmasına göre ASTM standardındaki numune şekilleri değişmektedir. . Numune boyutları için aşağıdaki genel kurallar ön koşulmaktadır. Numunenin daraltılmış kesiti öylesine seçilmelidir ki maksimum gerilmenin mutlak değeri deney cihazının çalışma kapasitesinin en az % 25'inde. minimum gerilmenin mutlak değeri ise cihazın çalışma kapasitesinin en az % 2.5'inde oluşsun. Son yıllarda hazırlanan standartlarla numune tipleri için bazı genel kurallar geliştirilmiştir. Bu cihaz grupları içinde en çok kullanılanı. Aksi takdirde elde edilen sonuçlar güvenli olamaz. Cihazlarda uygulanan kuvvetleri gösterebilecek ve kontrolünü sağlayabilecek düzen bulunmalıdır. Kullanılacak numune tipi ve boyutu genellikle cihazın tipine. Son yıllara kadar değişik araştırmacılar kullandıkları cihaza uygun farklı numune tipleri geliştirmişlerdir.3. o tür gerilmelerin uygulandığı deney cihazının seçilmesi gerekir. 1. cihazın çalışma kapasitesinin % 2’sini aşmamalıdır. 3. çalışma prensibi en basit olan eğme gerilmesi uygulayan cihazlardır. Malzemesi deneye tabi tutulacak parça çalışma esnasında ne tür gerilmelere uğrayacaksa. Bileşik gerilme uygulayan cihazlar Yukarıda belirtilen her bir grup için değişik firma ve araştırma merkezlerince farklı cihazlar geliştirilmiştir. cihazın frekansının en az iki katı olsun. uygulanan yükte meydana gelecek değişim.

en uygun kesici alet ile numune kesilir. Deney öncesinde numune yüzeyinden yüzey pürüzlülük ölçümü alınır. keski. Deney sırasında numunenin alacağı yol. yüzeydeki yapı tamamen değiştiği gibi. çekiçle kırma ve oksiasetilen olabilir. aynı zamanda metalik olmayan kalıntıların etüdü ve diğer önemli karakteristikleri ortaya çıkaracak çalışmalar için de verilebilir. Deney numunesinin sabit hızda hareket eden zımpara üzerine önceden belirlenerek uygulanan yük altında aşınması gerçekleştirilir. yüzeyden merkeze doğru yapı farkını ortaya koyar. Dekarbürizasyon veya karbürizasyona uğramış malzemeler için de enine kesit incelemesi şarttır. kesici taş. keski vb. ince ve kalın yerlerinden. Bu yöntemlerden her biri. Ayrıca incelemenin niteliğine göre esas malzemenin kenar ve ortasından. araçla kesilen yüzeyde ise. Numunenin nereden alınacağı tespit edildikten sonra. kestikleri yüzeyden belirli bir derinliğe kadar malzeme iç yapısını değiştirir ve bizi yanıltabilir. numune alınması için temelidir. Bunlar testere. Burada dikkat edilecek nokta. bozuk ve sağlam kısımlarından ayrı ayrı numune alınmalıdır. torna. Benzer şekilde. malzeme bir miktar soğuk işleme uğrayarak iç yapısı .AŞINMA DENEYİ Deneye başlamadan önce. Deney sonunda numunede meydana gelen ağırlık kaybı ve yüzey pürüzlülük değerlerindeki değişim ölçülür. Dövülmüş ve tavlanmış malzemelerde enine kesit üzerine yapılan inceleme. sıcaklığın etkisiyle dıştan içe doğru tane yapısında da değişiklik meydana gelebilir. Bu tavsiye. dövülmüş veya haddelenmiş malzemeden hem enine hem de boyuna kesit incelenmelidir. minimum yapı değişmesini sağlayacak yöntemin seçimidir. Aşındırıcı zımpara plaka üzerine yapıştırılır. oksiasetilenle kesilen yüzeydeki metal sıvı hale geçer ve katılaşır. Metalografik inceleme için numune alınmasında belirli kurallar olmayıp. Örneğin. Testere. karşı malzeme olarak kullanılacak olan aşındırıcı zımparanın yüzey pürüzlülük değerleri de belirlenir. Bazı hallerde bunların birkaçı birden kullanılır. METALOGRAFİK DENEYLER Numune Alınması Metalografik incelemede seçilen numunenin bir değer taşıyabilmesi için bu numunenin gerek fiziksel özellik ve gerekse kimyasal bileşim yönünden esas malzemeyi tam olarak temsil etmesi gerekir. Örneğin. bazı genel prensipler mevcuttur ve yerine göre kişi zeka ve bilgisini kullanır. Dolayısıyla. Bu nedenle. deney numunesinin ağırlığı hassas terazi ile ölçülür. aşındırıcı zımparanın hızı ve uygulanacak olan yük değerleri belirlenir.

14'te Metalografi Laboratuvarlarında kullanılan tipik bir kesme cihazı görülmektedir. numune yüzeyinin kademeli zımparalanması ile ortadan kalkar.14 . Numune almak için. Şekil 5. Plastik şekil değiştirme sorunu. kalıba (bakalite) alınacaksa çapı 25 mm'den ve boyu da 20 mm'den büyük olmayacak şekilde kesilmelidir.değişebilir. Oksiasetilenle kesme ancak büyük parçaların kitleden çıkarılmasında kullanılır. kesici taş. soğuk işlemle birlikte. Al2O. Prensip olarak. oksiasetilenle kesme dışındaki yöntemlerde kesme işini yavaş yaparak ve keserken su ile soğutmak suretiyle numune yapısını değiştiren etkenler giderilebilir. Bu tür kesme cihazlarında kesmeden kaynaklanan deformasyon miktarı minimumdur ve genellikle elektron mikroskobuna numune hazırlamada veya küçük numuneleri kesmede kullanılır. orijinal malzeme iç yapısının mikroskop altında görülebilmesi içindir. Numune eğer elle parlatılacaksa. Şekil 5. Metalografi laboratuarlarında genellikle su sirkülasyonlu abrasif diskli kesme cihazları kullanılır. hiçbir zaman esas numunenin kesiminde kullanılmamalıdır. rahatça tutulabilecek büyüklükte. torna vb. Bu cihazlar çeşitli boyutta olup kesilecek malzemeye göre kesme diski seçilir. . elmas gibi aşındırıcıların uygun bir bağlayıcı ile preslenmesi sonucu elde edilir. numuneyi alırken yüzeyde en az plastik şekil değiştiren ve en az ısı meydana getiren kesme yöntemi seçilmelidir. ısının etkisiyle de iç yapı değişebilir. aletler aynı zamanda metali ısıttıklarından.Laboratuvar tipi kesme cihazı. SiC. Çünkü bütün gayretler. Testere. Kesme diskleri. Özel olarak imal edilen hassas kesme cihazlarında ise elmas kesici disk kullanılır ve kesme hızı istenildiği gibi ayarlanabilir.

. Isıtma ünitesinin sıcaklığı kullanılan plastiğin ergime sıcaklığına göre 150°C mertebesindedir.Kalıplama presi. Bu abrasivler bir sonraki parlatma kademesinde dökülerek numunenin yüzeyinde çizik meydana getirir. Numuneyi sıcak ve basınç altında kalıplamada genellikle bu iş için özel olarak imal edilmiş presler kullanılır (Şekil 5. şayet küçük veya biçimsiz şekilli ise zımparalama ve parlatma esnasında elde tutmak güçlük yaratır. çok sayıda numunenin kolayca kodlanarak tasnifinde kolaylık sağlar. Şekil 5.Numunenin Kalıplanması İncelenecek numuneler. Bu özelliklere sahip piyasada pek çok malzeme mevcuttur. zımparalama ve parlatma esnasında temizliğin kolayca sağlanmasıdır. Numuneyi kalıplamanın diğer önemli bir sebebi de.15). parlatma esnasında aşındırıcı tozları (abrasiv) tutar ve numune ne kadar yıkanırsa yıkansın yine bir miktar abrasiv üzerinde kalır. Numunenin yan yüzeylerinin pürüzlü olması nedeniyle. Bu malzemelerden en yaygın kullanılanı termoset bir malzeme olan bakalit’tir. bakalite alınmış bir numunede bu tozlar bakalite yapışır ve yıkama ile kolayca bakaliti terk ederler. b) Soğukta kalıplama. otomatik parlatma cihazları için standart boyutta numune kullanılması gereklidir. Seçilen plastik malzemenin aynı zamanda dağlama esnasında kullanılacak dağlama reaktifinden etkilenmemesi gerekir. Basınç miktarı 1000 kg/cm olup hidrolik olarak sağlanır. Numuneyi kalıplama iki farklı yöntemle yapılabilir. a) Sıcakta ve basınç altında kalıplama. Basınç ve sıcaklığın etkisi ile tozlar birbirine tamamen kaynaşarak numunenin etrafını sarar. Diğer taraftan. Kalıplama presi ile yaklaşık 5 dak. Halbuki kalıplanmış örneğin. Bu durumda da numuneleri kalıplamak. içinde standart çapta (1 inç) kalıp (bakalit) elde edilir.15 . Bu durumda numuneler genellikle kalıplanır. Bu yöntemde kullanılan kalıp malzemesi genellikle plastik karakterde tozlardır. Kalıplama presleri genellikle otomatiktir.

Şekil 5. Bu bölgeyi koruyabilmek için kenar beslemesi yapılır.Soğukta kalıplama.16'de gösterildiği gibi numuneyi ihtiva eden kalıba dökülür. Ayrıca. Bu süreyi kısaltmak için dökümler düşük sıcaklıktaki bir fırında tutulabilir (Fırın sıcaklığı numuneyi etkilemeyecekse). Bunun yerine soğuk kalıplama yöntemi uygulanır. Her iki bileşen belirli oranlarda karıştırıldıktan sonra Şekil 5. Elektrolitik parlatma için numunelerin iletken bir kalıba gömülmesi gerekir. ergime noktası düşük. bunlardan biri reçine. Kalıp istenilen büyüklükte olabilir ve dolayısıyla bu yöntemde bir kaç küçük numuneyi bir arada kalıplamak mümkündür. kesme esnasında oluşan metal çapakları temizlenmelidir. Kodlama genellikle kalıplanmış numunelerin arka yüzeyine titreşimli kalemle yapılır. kullanılan malzemeye bağlı olarak 20 dakika ile 24 saat arasında değişir. Her üç malzeme de iki bileşenden ibaret olup. yumuşak metalleri deforme edeceğinden bu yöntem uygulanmaz.16 . kaba zımparalama da tavsiye edilir. Sıcak veya soğukta kalıplamadan önce numuneleri zımpara taşına tutarak. Bu durumda genellikle termoset veya termoplastik malzemeye iletkenliği sağlayacak miktarda bakır veya demir tozu ilave edilir. Katılaşma tamamlandıktan sonra esnek plastik kalıp. Kaplama kalınlığı.Kalıplama preslerinde uygulanan basınç ve sıcaklık. epoksi ve akriliktir. Bu amaçla numunenin üzeri genellikle bakır. Şayet numune sayısı fazla ise bunları birbirine karıştırmamak için numunelerin kodlanması gerekir. Numunelerin eğer kenar kısımları incelenmek isteniyorsa ve özellikle bu kısım kırılgan bir özellik taşıyorsa parlatma esnasında bu bölgenin muhafaza edilmesi oldukça zordur. Karışım oda sıcaklığında egzotermik polimerizasyona uğrayarak bir süre sonra katılaşır. en az 3-5 µm kadar olmalıdır. Bu yöntemde kullanılan malzemeler polyester . diğeri ise sertleştiricidir. . Katılaşma süresi. katılaGan kitleden kolayca sıyrılır. nikel veya demir ile kaplanır.

Ayrıca kesme esnasında numunenin yüzeyi bir miktar deforme olur. numune yüzeyi ile zımpara arasında daha homojen bir temas sağlar. numunenin ısınmasını önlemektir. çeşitli parlatma kademelerini içerir. . numuneyi kestiğimiz aletin izleri bulunur. zımpara numarası arttıkça tane boyutunun küçüldüğü görülmektedir. Bu iş başlıca dört kademede yapılır. Arkasından. numunenin ısınmasını önlemenin yanı sıra diğer bazı yararları vardır. bir sonraki zımparalama ve parlatma kademeleri için gerekli düz yüzeyi elde etmektir. zımpara abrasiflerini bir arada tutarak etrafa dağılmalarına engel olur. Zımparalar. Her kademede bir evvelki kademede kullanılan aşındırıcılardan daha ince aşındırıcı kullanılır ve böylece her kademenin numune yüzeyinde yarattığı deformasyon ve çizik minimuma indirilir. Bunun. Şekil 5. toplam deformasyona uğramış tabakanın ortadan kaldırılması parlatmanın amacıdır. Aşındırıcıların tane büyüklüğü. Tablo 5. Numunelerin parlatılmasındaki başarı. b) İnce zımparalama kademesi.1'de gösterildiği gibi tasnif edilir. Sıvı ortam.Zımparalama ve Parlatma Numuneler kesildikten ve kalıba alındıktan sonra. Numunenin yüzeyinde. Bu nedenle. Parlatma kumaşlarının yırtılmasını önlemek için numunedeki (bakalitin) keskin köşe ve kenarlar da. Numuneyi orijinal yapı temsil ettiğinden. Bu işlemde numune önce zımpara taşına tutulur. c) Kaba parlatma kademesi. Zımparalar ise genellikle zımpara numarası ile ifade edilir. parlatılacak malzemeye uygun yöntem ve aşındırıcının seçimine bağlıdır. genellikle SiC taneleri içerir ve Tablo 5.lu zımpara ile zımparalanır. Diğer taraftan sıvı. sırayla 80. el testeresi ile kesilmiş numunedeki yüzey durumunu şematik olarak göstermektedir. mikroskobik inceleme için parlatılmaları gerekir. Parlatma işlemi. 240 ve 320 no. d) Nihai parlatma kademesi. mesh veya mikron cinsinden belirtilir. a) Kaba zımparalama kademesi. Böylece numunedeki çapaklar ve numuneyi kesen aletin izleri ortadan kaldırılmış olur. Kaba zımparalama kademesinin amacı. kaba zımparalama kademesinde kaldırılmalıdır.1’de.17. zımparalama kademesi genellikle yaş yapılır. 150. Kaba zımparalamada dikkat edilecek husus.

Bunun için her zımparalama kademesi sonunda numune gözle kontrol edilmelidir. gekil 5. 800. İnce zımparalama kademesinde 400. Zımparalama esnasında oluşan çiziklerin derinliği . bir önceki zımpara tanelerinin. 600.lu zımparalar kullanılır. Şekil 5. Bir zımparadan diğerine geçileceği zaman. bir zımparadan diğerine geçildiğinde. B.18’de gösterildiği gibi numune 90° çevrilerek bir evvelki zımparalama yönüne dik olarak zımparalanır.Zımpara kağıtlarının tasnifi. Belirli bir zımparadaki zımparalama süresi. Bu işlem zımparalama süresinin tespiti bakımından önemlidir. Mekanik parlatmada numune elle tutulur ve zımpara kağıdına fazla bastırılmadan zımparalanır.1 .Tablo 5. kendisinden daha ince taneli olan zımparaya geçmesini önlemek açısından el ve numune iyice yıkanmalıdır. 1000 ve 1200 no. Zımparalama esnasında numune yüzeyinde oluşan çizikler ve deformasyon tabakası bir sonraki zımparalama ile ortadan kalkar. Pratikte.17 . C tabakaları kesme sonucu deformasyona uğrayan bölgeyi ve D orijinal içyapıyı göstermektedir). bir evvelki zımparalama esnasında meydana gelen çiziklerin tamamen yok edinceye kadar geçen sürenin iki katı kadardır.El testeresi ile kesilmiş numunedeki yüzey durumu ve müteakip zımparalama kademelerinin bu bölgeye etkisi (A.

numunenin parlatma çarkından uzaklaştırıldığında havada 1-5 saniye içerisinde hemen kurumasına tekabül eder. Bu durum.ve deformasyon tabakasının kalınlığı. Yüzeyde ince opak bir tabaka mevcutsa aşındırıcı miktarı yeterlidir. Her ikisi de damıtık su ile süspansiyon şeklinde kullanılır.05 µm). Parlatma çarklarının hızları 150-350 devir/dak. kadife gibi parlatma kumaşları ile kaplanır. Bu nedenle parlatma kumaşının kurumasına meydan verilmeksizin zaman zaman aşındırıcı süspansiyon kullanılmalıdır.19). düşük devir ise nihai parlatma kademesinde kullanılır. Burada dikkat edilecek nokta. Mikroskobik etüt esnasında da görüntünün netliğini ayarlamak güçleşir. Şekil 5. Çarkların üzeri. Örneğin numunenin yüzeyi homojen bir şekilde dağlanmaz. Genellikle parlatma kademesinde kullanılan aşındırıcılar ise sırasıyla α-alümina (150. AA zımparalama yönü.18 . parlatma çarklarına tutulur. Nem miktarının daha az olması. Yüksek devir. parlatma kademesine ve numune karakteristiklerine göre çadır bezi. Numune zımparalanırken değiGik bastırma yükünden kaynaklanan farklı eğik yüzeylerin oluşmasına meydan verilmemelidir. flanel. kaba parlatma kademesinde. dağlama ve mikroskopta etüt esnasında bazı zorluklar çıkarır. pirinç veya bronzdan yapılır. dokularının sık ve homojen olmasıdır. naylon. poplin. numune yüzeyinde lekelenmelere yol açar. Kumaşta yeterli miktarda aşındırıcı olup olmadığı numunenin yüzeyine bakılarak anlaşılır. Genellikle birkaç tanesi masa üzerine tespit edilerek beraberce bir parlatma ünitesi meydana getirirler (Şekil 5.3 µm) ve γ-alümina 'dır (0. Bu durumda çarkların üzerine zımpara kağıdı tespit edilir.Önerilen zımpara yönleri. Parlatma çarklarının çapları 20-25 cm olup. Minimum nem miktarı. numunenin sertliğinin yanı sıra zımparadaki aşındırıcının tane boyutu ile doğrudan ilgilidir. sert çuha. BB bir sonraki zımparalama yönü. parlatma kumaşının nem derecesidir. Parlatma disklerinden zımparalama kademesinde de yararlanılır. Numune parlatma çarkına tutulur ve alümina solüsyonu zaman zaman parlatma kumaşına tatbik edilir. Kaba ve nihai parlatma kademelerinde numune. Parlatma kumaşlarında aranılan özellikler. Aşırı nem de parlatma süresini uzatır ve numune yüzeyinde oyuklanmaya yol açar. . arasında değişir.

Malzemelerde gerçek iç yapı özelliklerini ortaya çıkarmak için metalografide çoğu kez. porozite. Bazı demir-dışı alaşımlarda taneler dağlanmadan önce sadece polarize ışık altında görülebilmektedir. dislokasyonların yerlerini belirlemede (etch pitting) ve yönlenme etütlerinde kullanılır. c) tek çark. b) tek çark. Dağlama. mikroyapı ayrıntılarını. Bu nedenle yapıda kontrast oluşturulması gerekir.19 . otomatik parlatma Dağlama Parlatılmış numunelere mikroskopta bakıldığında. Bu işleme kimyasal dağlama veya kısaca dağlama (etching) denir. yapıları hakkında bilgi sahibi olmak ender rastlanan bir durumdur. parlatılmış numune yüzeyine uygun bir reaktif tatbik edilir. yüzeydeki diğer benzeri kusurlar kolaylıkla görülebilir. ayrıca fazların cinsini tayin etmede.Parlatma çarkları. numunenin yüzeyinden içeriye doğru tercihli olarak çözünmesi sonucu ortaya çıkarır. Dağlama ile parlatma sonunda görülemeyen mikroyapı özellikleri açığa çıkar. a) Parlatma çark ünitesi. Parlatmadan sonra ancak. . Çok fazlı yapılarda farklı fazların veya tek fazlı alaşımlarda ve saf metallerde farklı doğrultuda yönlenmiş tanelerin dağlama reaktifi içinde çözünme miktarları şüphesiz farklıdır. Dağlama reaktifi. metalik olmayan kalıntılar. Parlatılmış numunenin yüzeyi ışığı eşit bir şekilde dağıttığından yapıdaki ayrıntılar ayırt edilemez. çatlak. Bu nedenle parlatmadan sonra numunelerin mikroskopta incelenmesinde yarar vardır.Şekil 5.

.20 . kayma bantları. dağılımları. tane sınırları. Elektron mikroskobunun çalışma koşulları optik mikroskoptan tamamen farklı olduğundan bu bölümde yer verilmeyecektir. Daha yüksek büyütmelerdeki içyapı etüdü.Metalurji Mikroskobu Metal ve alaşımların içyapıları metalurji mikroskobu (optik mikroskop) ile etüt edilir. porozite. Bunlar.20'de görüldüğü gibi birbiri ile bağlantılı başlıca üç ana optik sistem içerir. geçirimli ve taramalı elektron mikroskoplarında yapılır.Metal mikroskobunda optik sistem. objektif. Şekil 5.21’de dağlanmış iki fazlı bir numunenin optik mikroskopta görüntüsünün oluşması şematik olarak gösterilmiştir. ikizler. Metalurji mikroskobunda görüntü. Şekil 5. parlatılmış numunenin dağlanması sonucunda dağlayıcıdan etkilenerek çözünen fazın çukurlaşması sonucu daha koyu renkte görülmesi prensibine dayanır. Gelişmiş bir metalurji mikroskobunun büyütmesi 2000X mertebesinde olup ayırma gücü 1000Å’ü aşamaz. Şekil 5. Metal mikroskobu. kalıntı ve çatlaklar kolayca ayırt edilebilmektedir. Metal mikroskobu ile numunedeki fazların özellikleri. İçyapı etüdünde genellikle ışık yansımasından yararlanıldığından metalografide kullanılan optik mikroskop biyolojide kullanılan optik mikroskoptan farklıdır. oküler ve aydınlatma sistemleridir.

Şekil 5.21 . .Dağlanmış iki fazlı bir numunenin optik mikroskopta şematik görüntüsü.

yumuşak. Aşındırıcılara karşı duyarlı olduğundan genellikle işlendikten sonra eloksal kaplama yapılarak kullanılır. Alüminyumun Özellikleri: Alüminyum çok düşük yoğunluklu (2.6. Piyasada 5000 6000 ve 7000 serisi alüminyum malzemeler sıklıkla kullanılıyor. Bakırdan sonra elektriği en iyi ileten metaldir. Talaşı kırılgan yapmak için içine kurşun alaşım elemanı olarak katılabilir. Makine elemanları yapımında sıkça kullanılır. Alümine eldesi (Al2O3) ve alüminadan Alüminyum metali elde etmedir. ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş malzemeler de var.ALÜMİNYUM. Aynı zamanda ısıyı da iyi iletir. bazı makinelerde yapı elemanı olarak da kullanılır. Elektrik iletkenliği bakırın üçte ikisi mertebesindedir. aşırı yumuşak olduğu için işlenmesinde çok sorunlar yaratır. Saf halde iken dayanımı oldukça düşüktür. 6060 : Gerçek kalıp malzemesi. termal direnci düşük bir malzeme. Ancak bakır ile teması halinde Elektrokimyasal korozyona uğrayabilir. Yurdumuzda alüminyum Seydişehir'deki Etibank alüminyum tesislerinde üretilmektedir. Ancak talaş kaldırılarak işlenmesi zordur. 5083 : Daha sert. mekanik mukavemeti de orta değerlerde olduğundan. yoğunluğu çeliğin yoğunluğunun yaklaşık üçte biridir. Çok yumuşak ve sünek olduğu için soğuk şekil alma kabiliyeti iyidir. MAGNEZYUM. Bazı malzemeler şöyle : 5724 : En çok bulunan alüminyum türü. Çelikten beş kere daha iyi ısı iletir. Alüminyum malzemeler alaşımlarına ve sertlik değerlerine göre sınıflandırılır. Alüminyum üretiminde iki safha vardır. uygun kesme sıvısı ile işlenebilen. Yüzeyinde oluşan oksit filmi sayesinde korozyona karşı dirençlidir. Ancak alaşımları konstrüksiyonlar da kullanılabilir. (Masaüstü CNC' ler gibi) . Ergime sıcaklığı 680oC ve parlak gümüş renklidir.7 g/cm) hafif bir metaldir. thermoform kalıpları yapımına uygun bir malzeme. TİTANYUM VE BAKIR ALAŞIMLARI ALÜMİNYUM VE ALAŞIMLARI Alüminyum tabiatta birçok bileşik halinde bulunmakla beraber alüminyum üretiminde kullanılan cevher boksittir. Bunun dışında malzemecilerde çokça rastlanan "hadde alüminyum" denilen düşük sertlikli.

yapılan alaşım ilavesi bu metalin sünekliğini ve korozyon direncini bozmadan düşük olan akma ve çekme mukavemetlerinin yükseltilmesine sebep olmaktır. kimya ve gıda sanayiindeki kaplar. Diğer alaşımların sunamadığı mekanik ve kimyasal özellikleri alüminyum bronzları sunar. Avantajları: • Üstün mukavemet. işlenmesi çok rahat ve dayanımı yüksek olan bu malzeme ise korozif ortamlarda çalışacak makine parçaları. şekillendirilebilme kabiliyeti düşer. kuyumculuk kalıpları bu malzemeden yapılır. Kullanılma Yerleri: Mutfak eşyaları. Silisyum.7074 : Gerçekten sert bir malzeme. Başlıca ilave elemanları mangan. Magnezyum. Sertlikleri 40 – 42 RC’ ye kadar çıkan cinsleri vardır. Bu da uzun ömürlü çalışma sağlar. Bu özelliği düşük alaşımlı çeliklerin özelliklerine benzer. Alüminyum Alaşımları Bundan beklenen. Lineer rulman yatakları. yerlerde kullanılır. ev eşyaları. • Malzeme yorulmasına karşı üstün dayanımı. Bakırdır. Yüksek oranda bulunan söz konusu alaşım elemanlarıyla alüminyum. Böylece sertlik ve mukavemetle artış olurken. tercihen kullanılır. Çinko. metaller arası bileşikler oluşturur. motor parça ve gövde dökümünde.) bir noktaya kadar darbeli çalışacak sistemler yapılabilir. Bu özellikler alüminyum bronzlarına birçok üstünlükler sağlar. havacılıkta. gravür işlemeler. elektrik iletkenleri. Alüminyum – Bakır Alaşımları Alüminyum bronzları % 14’e kadar alüminyum içeren bakır esaslı alaşım ailesidir. bina kaplamaları. kapı pencere yapımında vb. • Üstün korozyon direnci. • Oksidasyon dayanımı • Döküm ve işleme kolaylığı • Yüksek sertlik ve aşınma dayanımı • İyi kaynak edilme özelliği • Döküm ve dövülür halde temini . yük taşıyan elemanlar (uzay profiller vs. Bunlar sert ve kırılgandır. Paslanmaz çeliklerin bile iyi neticeler sunamadığı deniz suyu ve benzer ortamlarda alüminyum bronzları.

Bu alaşımlar tek fazlı alaşımlardan daha üstün mukavemet özelliklerine. Alüminyum Bronzlarının Mekanik Özellikleri . Örneğin plastik kova kalıplarında çekirdek tamamıyla bronzdan yapılır. şerit ve tel şekillerine getirilmeye uygundur. İyi korozyon dayanımı ve üstün kaynak edilebilme özelliklerine sahiptirler. Beta Alaşımlar: Bu tip alaşımlar % 8 . Düşük miktarlarda alaşım elementleri ihtiva ettiği için sıcak ve soğuk olarak iyi işleme özellikleri vardır.% 11 alüminyuma ilaveten daha yüksek mukavemet için demir veya nikel içerirler. paslanmaz sacların derin sıvama kalıplarında kullanılan malzemedir. Alüminyum Alaşımlarının Çeşitleri Alüminyum bronzları dört ana gruba ayrılır: Alfa Alaşımları: Bu alaşımlar % 8’ den daha az alüminyum içerirler. levha. Bakır-Alüminyum-Silisyum Alaşımları (Silisyum Bronzları): Bu alaşımlar alfa fazı alaşımlar olup iyi mukavemet ve işleme özelliğine sahiptirler.Bu malzemenin aşınma dayanımı da yüksek olduğundan kalıpçılıkta ve makine imalatında çeliğe alternatif teşkil etmektedir. Sürtünme katsayısının düşük olması nedeniyle. Bu alaşımlar çok üstün aşınma dayanımı istenen özel uygulamalar için uygundur. Bu tip alaşımlar sıcak işlemeye ve döküme uygun alaşımlardır. Bakır-Mangan-Alüminyum Alaşımları: Bu alaşımların iyi dökülme özellikleri vardır. Soğuk işleme ile boru. Çelikten daha iyi ısıl iletkenliğinin olması sayesinde de plastik kalıplarında çeliğe alternatif teşkil eder. kolay dövülme ve sıcak işleme özelliğine sahiptir.

Çubuklar ve profiller. Dümenler ve pervane Kanal kapakları. Kıvılcım çıkarmayan el aletleri. Pompalar ve valfler. Makine parçaları. Basma mukavemeti. Siyah sacdan boru imalatı: Boru fabrikalarında son hat olan borunun kaynak yapıldığı kaynak hattında uygulanan karşılıklı akımlar devreyi kaynak makarası üzerinden tamamlar. ve de en önemlisi makaralardan geçerken çizilmemeli. İşleme Özelliği: Çoğu alüminyum bronzları yeterli derecede işleme özelliğine sahiptir. Dişli ve dişli taslak malzemeleri Dövülmüş Mamuller: Yataklar. Basınçlı tanklar. Kızaklar. Bu yüzden makaralarda çeşitli özelliklerdeki alüminyum bronzu kullanımı yukarıda bahsedilen hem soğuk kaynak oluşumunu önler hem de sacın makaralardan yüksek hızda çizilmeden geçmesini sağlar. Bu . çeliğin katsayısının 1/3’ ü kadardır. Gemi pervaneleri. Cam kokil kalıpları. Burçlar. Serbest dövülmüş parçalar. Zincir Yaylar. Valf milleri Boru İmalatında Alüminyum Bronzları Kullanımı: Paslanmaz boru imalatı: Paslanmaz boru imalatında saca form veren forum makaraları ve kaynak makaraları kullanılır. yüksek ve düşük sıcaklıklarda mukavemetlerini büyük oranda muhafaza eder. Sürtünme katsayısı. en üstün özelliklerindendir. Şaftlar. Sertlik: Alüminyum bronzlarının sertliği alüminyum yüzdesinin artması ile artar.Çekme Mukavemeti: Bazı alüminyum bronzlarının mukavemetleri düşük alaşımlı çeliklerinkine yakındır. Hatta bu özellikleri bazı paslanmaz çeliklerden daha üstündür. Dahası bu alaşımlar. Mıknatıslanmayan parçalar. Dişliler. Yataklar. Haddeleme ekipmanları. Bu imalat sırasında “soğuk kaynak” olarak nitelendirilen yapışmalar boruların yüzeyine zarar vermektedir Bunun dışında paslanmaz çelik hammadde. makaralar üzerinde belli bir hızda rahat kayabilmeli. Alüminyum Bronzlarının Tipik Kullanım Alanları Döküm Mamuller: Derin sıvama kalıplar.

En büyük üretim bölgeleri İsrail. Magnezyumun üretildiği başka bir metot ise magnezyum oksidin silisyum ile redüksiyonudur (ısıl indirgeme metodu). Böylece kaynak çapakları da makara üzerine yapışmaz. Şekil 6. Çin ve . Bu proseste ferrosilisyum katı halde magnezyum oksitle reaksiyona girer ve yüksek sıcaklık. Avustralya. cam kapaklarının paslanmaz şerit kaynağında. düşük basınç koşullarında magnezyum gaz hale geçer. Bu kristaller ergitilip.malzeme alüminyum bronzundan yapılırsa malzeme manyetik olmadığından üzerinde mıknatıslanma olmaz. klorür ise gaz halinde bulunur. çelik tencerelerin sap kaynağında kullanılmaktadır. düşük enerji maliyetinin olduğu ve/veya çok zengin yatakların bulunduğu bölgelerde yapılmaktadır. Magnezyum döküm ingotları şeklinde katı halde. Paslanmaz Çelik Eşya Dmalatında Alüminyum Bronzları Kullanımı: sektörlerinden biri olan mutfak eşyaları imalatında da Ülkemizin lokomotif bronzları çok alüminyum kullanılmaktadır. metalik magnezyum ve klorür ürün olarak ortaya çıkar. Kanada. Paslanmaz sacı çizmemesi.1 Tencere derin sıvama kalıp ve presi MAGNEZYUM ve ELDESİ Dünyada toplam üretimin %75'i elektroliz tesislerinde. reaktörün soğutucularında magnezyum kristalleri kondanse olurlar. ingotlar halinde dökülür. Magnezyum klorür redüksiyonunda. derin sıvamalarda. düşük sürtünme katsayısı nedeniyle sacın çok rahat kayması tercih nedenleridir. Magnezyum üretimi. geri kalan %25'i silikotermik yöntemlerle yapılmaktadır. Norveç.

yüksek özgül dayanıma. endüstriyel uygulamalardaki kullanımlarının gelecekte oldukça yaygınlaşacağı beklenmektedir. Magnezyum ve Alaşımları Birçok endüstriyel uygulamada. alüminyum kadar mukavemetli değildir. Ağırlığı. mekanik özelliklerinde iyileşmeler görülür. . değişik kaynaklara dayanarak yıllık 1 milyon tona yakın bir toplam üretimden bahsetmek mümkündür. Magnezyum alaşımları. nedenlerle daha az tercih edilirler. Alaşımlandırıldığında.5-8 alüminyum ve % 0. Buna bağlı olarakta magnezyum esaslı kompozit malzemelerin kullanımı artacaktır. •Düşük elastik modülü ve yorulma direncine sahip olması. Bu nedenle uzay araçlarında. En önemli alaşım elementleri alüminyum ve çinko olup. Hafif metal alaşımlarından olan magnezyum alaşımlarının. fakat spesifik dayanımı daha iyidir. Bugün. doğada yaygın olarak bulunabilmektedir.74 gr/ cm3 olup. Magnezyumun yoğunluğu 1. hafif mühendislik malzemelerine olan talep sürekli artmaktadır. Magnezyum alaşımları iyi dökülebilir alaşımlardır. Düşük ergime sıcaklığı (650 °C) ve iyi kaynak kabiliyetine sahip olan magnezyum. alüminyumun üçte ikisi. Çin ve Rusya faktörünü göz önüne aldığımızda. sertleşebilen ve sertleşmeyen türleri mevcuttur. yüksek hızlı makine ve nakliye araçlarında kullanılır.Rusya' da bulunmaktadır. bakır ve nikelin ise beşte biri düzeyindedir. • Oksijene karşı ilgisinin fazla olması. yapısal uygulamalarda kullanılan en hafif metaldir. Ancak magnezyum alaşımları.54 çinko ilave edilir. yaklaşık % 2. iyi dökülebilirlik özelliğine ve yüksek sönümleme kapasitesine sahiptirler. • Yüksek sıcaklıkta sürünme dayanımı değerinin düşük olması vb. demirin dörtte biri. Bu sayede dayanım artırılabilmektedir. Magnezyum.

plastik ve fiberle takviye edilmiş kompozitlerde kullanılan alaşımları bulunmaktadır. 160-300 N/mm çekme dayanımı. Ama en geniş spektrum alüminyum ve çinko grubudur. rijit partikül takviyesi yaparak veya grafit gibi yağlayıcı partiküller katılarak aşınma dirençleri arttıralabilir. SINIFLANDIRILMASI Magnezyumun en önemli alaşım elemanları alüminyum. zirkonyum ve toprak alkaliler olarak sayılabilirler. 80-190 N/mm %0. Magnezyum ve alaşımlarının dayanımlarının arttırılması alaşımlama. Magnezyum alaşımları elde edilebilirliği açısından da bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Günümüzde. Yerkabuğunun %2. MAGNEZYUM ve ALAŞIMLARININ ÖZELLİKLERİ . . çinko.Aşınma direnci düşük olan Mg ve Al gibi metal matrislere. Yüksek sıcaklık uygulamaları için geliştirilen yeni magnezyum alaşımlarında nadir toprak metalleri kullanılmaktadır.2 akma dayanımı ve % 2-15 kopma uzamasına sahip alaşımlardır. bilgisayar ve spor gereçleri endüstrisinde kullanım alanı bulmaktadır. elde edilebilirlik açısından bir problem yoktur. Magnezyum alaşımları. Magnezyum alaşımları kara taşıtlarında. elektronik.13 oranında magnezyum bulunduğundan.7' si magnezyumdan oluştuğundan ve de özellikle deniz suyunda % 0. tane boyutu küçültülmesi ve çökelme sertleşmesi ile sağlanır. Geleneksel magnezyum alaşımları geçtiğimiz yüzyılda geliştirilmeye başlanmıştır. pekleşme.

çinko ve bakır alaşımları-Örn:ZC71 ZK Serisi : Magnezyum . AE Serisi : Magnezyum . nadir toprakgümüş ve bakır alaşımları-Örn:EQ21 EZ Serisi : Magnezyum .MAGNEZYUM ALAŞIMLARININ STANDARTLARLA GÖSTERİMİ Magnezyum Alaşımları . çinko ve zirkonyum alaş ımları-Örn:ZK11 ZT Serisi : Magnezyum . gümüş ve toryum alaşımları-Örn:QH21 WE Serisi : Magnezyum . nadir toprak ve çinko alaşımları-Örn:EZ33A HM Serisi : Magnezyum . itriyum ve nadir toprak alaşımları-Örn:WE43ZC Serisi : Magnezyum . alüminyum ve silisyum alaşımları-Örn:AS31 AZ Serisi : Magnezyum . gümüş ve nadir toprak alaşımları-Örn:QE22A QH Serisi : Magnezyum . toryum ve mangan alaşımları-Örn:HM21A HZ Serisi : Magnezyum . alüminyum ve stronsiyum alaşımları-Örn:AJ52 HP-(Yüksek Basınç) AM Serisi : Magnezyum . toryum ve zirkonyum alaşımları-Örn:HZ32A QE Serisi : Magnezyum . çinko ve toryum alaşımları-Örn:ZT32 . alüminyum ve mangan alaşımları-Örn:AM60B AS Serisi : Magnezyum . alüminyum ve nadir toprak alaşımları-Örn: AE42 AJ Serisi : Magnezyum . alüminyum ve çinko alaşımları-Örn:AZ91D EQ Serisi : Magnezyum .

Magnezyum döküm alaşımları kum ve kalıba döküm alaşımları olarak. su verme ve yaşlandırma işlemiyle. Bazı alaşım ürünlerine ısıl işlem uygulanırken.Bu standart gösterimlerden ayrı olarak Magnezyum Araştırma Enstitüsünün (MRI) geliştirmiş olduğu yeni alaşımlara ait gösterimler de mevcuttur. katı çözünürlüğe sahiptir ve çözünebilirlik oda sıcaklığında yaklaşık % 2' ye düşer. MRI-1’in temel alaşımı AM60 iken.. Bu çökelti de kuvvetli bir mukavemetleme etkisi üretmek için yeterince ince ve yoğun değildir. katı ergiyik mukavemetlenmesi ve çökelme sertleştirilmesi ile artar. hafiflik. Magnezyum Araştırma Enstitüsü yeni alaşımları ‘MRI-1.Zr ve nadir toprak elementleri ile döküm yöntemiyle üretilir.7 magnezyumda max. plaka ekstrüzyonlar ve dövmeler olarak alt bölümlere ayrılabilir. magnezyum ile dayanımı. dökülebilirliği ve korozyon direncini iyileştirmek için alaşımlandırılır. Magnezyum. MRI-3. kaba taneli bir çökelti üretilir. Her geçen gün keşfedilen yeni alaşım sayısı artmaktadır. 1.Uygun bir çözündürme. Döküm Magnezyum Alaşımları Magnezyum akıcılık.Mg-Al faz diyagramından görüleceği üzere. yaklaşık % 10 dan fazla Al+Zn ile alaşımlandırılamaz çünkü alaşımın sünekliği. Mg-Al-Zn Döküm Alaşımları: Mg-Al-Zn alaşımları. diğerlerine uygulanmaz.……….Bu yeni alaşımlar temel alaşımların inovasyonu ile geliştirilmiştir. dayanım ve nispeten iyi korozyon direnci kombinasyonlarından dolayı endüstriyel öneme sahiptirler. Örneğin. Alaşımların çoğu kokil kalıba dökümdür. magnezyum alaşımları için. Otomotiv endüstrisinde çok kullanılan MRI-153 alaşımının temel alaşımı ise AZ91’dir. dayanım ve korozyon dirençlerinin iyileştirilmesi bakımından Al. dayanımı yüksek ve sünek alaşım sağlayan küçük tane yapılı çökeltinin oluşması beklenebilir. gevrek metaller arası bileşik oluşumu nedeni ile azalır. Magnezyum Alaşımlarının Sınıflandırılması Genelde magnezyum alaşımları döküm alaşımlar ve dövme alaşımlar olarak ikiye ayrılabilir. Mg-Al alaşımlarına çinko ilavesi ile dayanım. MRI-2’nin temel alaşımı AM70’tir. dövme alaşımlar ise şerit.MRI230D’ şeklinde tanımlamıştır. besleyicilik. . MRI-2. alüminyum 437 °C de % 12.Ticari öneme sahip sadece birkaç Mg-Al alaşı mı vardır. AM60 düşük ağırlık ve üstün süneklik özelliğiyle otomobil jantları için uygulama alanı bulur.Ancak durum bu şekilde gelişmez ve uyumsuz.Zn. Mg-Al Döküm Alaşımları: Alüminyum.

Mg-Zn-Zr Döküm Alaşımları: Bu alaşımlar (ZK51. ektrüzyon (çubuk. Dövme Magnezyum Alaşımları Dövme magnezyum alaşımları haddelenmiş levha veya folyo.. 200 °C sıcaklığa uzun süre maruz kaldıktan sonra bile. Mg-Zn-Nadir Toprak-Zr Döküm Alaşımları: Bu alaşımlar (EZ33. Nadir toprak elementlerinin ilavesi mikro boşlukları bastırma eğiliminde olduklarından dökülebilirlik iyileşir 2. ZE43) nispeten iyi dökülebilirliğe sahiptir. yüksek dayanım ve sünekliktir ve döküm haline göre mekanik özellikler bakımından daha fazla alanda kullanılma özelliğine sahiptir. Çünkü bunlar döküm sırasında mikro boşluk için hassastırlar ve yüksek çinko içeriklerinden dolayı kaynaklanamazlar. boru ve şekilli parçalar) ve yapısal uygulamalar için dövme mamuller olarak üretilir. gümüş ve itriyum içeren magnezyum döküm alaşımları 200-250 °C aralığındaki uygulamalar için geliştirilmiştir. Yaklaşık %4 itriyum içeren yüksek sıcaklık çekme özelliklerine sahip WE43 alaşımı da bu grubun en ümit verici alaşımıdır. Yüksek Sıcaklık Mg Döküm Alaşımları . En iyi çekme özellikleri -T6 temper alaşımını 525 °C de 8 saat çözündürme. yaklaşık 250MPa oda sıcaklığı çekme özelliğini koruyabilmektedir. Yüksek Sıcaklık Mg Döküm Alaşımları Nadir toprak elementleri. 60 °C de su verme ve 250 °C de 16 saat yaşlandırma ısıl işlem uygulamakla elde edilir. Bu dövme magnezyum alaşımlarının en önemli avantajı düşük fiyat. ZK61) sınırlı kullanıma sahiptir.

Bu sayede aynı iş. Kesici takım başına dakikada 15-19L/dk kesme sıvısı kullanımı oldukça iyi bir soğutma sağlar. Otomotiv endüstrisinde kullanılabilecek malzemeler arasında plastiklerle karşılaştırıldığında daha katı ve daha çok geri dönüşümü mümkün.Magnezyum ve Alaşımlarının Özellikleri Akıcılık. kesme hızı 150m/dk değerinin altında olmalıdır. Magnezyumun mükemmel işlenebilirliği yüksek kesme hızlarını ve büyük ilerlemeleri mümkün kılar. İş parçası ya da tezgahın özelliğinden dolayı kesme sıvısının kullanımının uygun olmadığ ı durumlarda . Bu sayede ek işleme adımlarına olan gereksinim ortadan kaldırılarak. . Alüminyuma kıyasla yaklaşık 4 kat yüksek işleme hızlarıyla çalışmak mümkündür. Pratikte verimliliği arttırabilmek için mümkün olduğunca yüksek hızlarda çalışması arzu edilir. Ancak yüksek hızlar kullanıldığında. 0. talaşları tutuşturmaya yetecek miktarda ısı açığa çıkarabilirler. parça maliyeti düşürülebilir.025 mm’ nin altındaki ilerlemeler ya da iş parçasına sürtünen kesici takımlar. Düşük kesme basınçları. Magnezyum akıcılığından dolayı çok kolay dökülebilir ve alüminyuma göre daha dar toleransları barındırabilir. alüminyuma göre 4-5 kat daha iyi bir takım ömrü sağlar. alüminyum ve çelik ile karşılaştırıldığında çok daha hafif ve yeterli dayanıma sahiptir. yüksek ısıl iletkenlik ve hızlıısı dağılımı. Dökümden sonra çoğu zaman talaş kaldırmaya gerek kalmaz. alüminyuma göre daha az maliyetle yapılabilir. özellikle ince talaşların tutuşma tehlikesi vardır.

. yüksek sıcaklıklarda akma ve çekme dayanımlarının düştüğü görülür. yüksek sıcaklıklarda azalan dayanım özellikleri. Bunun nedeni de dayanımı farklı miktarlarda arttıran mekanizmaların olmasıdır. alüminyuma göre yüksek sıcaklık uygulamalarında daha geride kalmasına neden olmaktadır. Magnezyum alaşımları sürünme direnci açısından incelendiğinde. Alüminyuma kıyasla sağladığı ağırlık avantajına rağmen. Ancak bir otomobildeki max. Sürekli yük altında yüksek sıcaklıklarda kullanılacak birçok parçanın tasarımı. müsaade edilebilecek en büyük deformasyona göre yapılmaktadır. Soğuk şekillendirme ve çökelme sertleşmesi ile magnezyum alaşımlarının yorulma dayanımları çok az arttırılırken. Yorulma Dayanımı. 150 °C civarında çalışabilecek alaşımların olması yeterlidir. Bu nedenle sürünme direnci ve gerilmeden dolayı. Magnezyum alaşımlarının yorulma dayanımları diğer tüm metal alaşımları gibi. Yüksek sıcaklık uygulamaları için magnezyum alaşımlarının gelişimi devam etmektedir. çalışma sıcaklıkları dü şünüldüğünde. çekme dayanımı ile ilişkilidir. Fakat çekme dayanımı ile yorulma arasında tam bir oransal ilişki bulunmamaktadır.Sürünme Dayanımı. şekil değiştirme özellikleri önemlidir. katı eriyik mukavemetlenmesi daha iyi yorulma özellikleri sağlamaktadır.

kimyasal tesisler ve prosesler.1’de karşılaştırılmıştır.71 g/cm 3) ve demirin (7. 1960'lardan itibaren yüksek korozyon dayanımı ve biyolojik uyumluluğu nedeniyle biyomedikal alanda ve dişçilikte de yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.TİTANYUM ALAŞIMLARI Titanyum ve titanyum alaşımları yüksek mukavemet. takı ve süs eşyası üretimi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Titanyumun yoğunluk. Son 60 yıldan beri önemi giderek artan titanyum. Klasik hafif metal olarak bilinen alüminyumun iki katı.87 g/cm3) arasındadır. Titanyum demirden (1536oC ) daha yüksek bir ergime noktasına (1668 oC) ve demir ve alüminyumun arasında ortalama bir elastikiyet modülüne (1160 x106 g/cm2) sahiptir. Titanyum ve alaşımları henüz 1952 yılından beri kullanımda olduğu için nispeten yeni mühendislik malzemeleridir. denizcilik ve kıyı ötesi uygulamalar.54 g/cm3 yoğunluğa sahip hafif bir metaldir. ergime noktası ve elastikiyet modülü Tablo 6. düşük ağırlık ve yüksek korozyon direnci gibi özellikleri bünyesinde bir arada barındıran önemli mühendislik malzemeleridir. Titanyum ve titanyum alaşımları günden güne üretimi artmaktadır. Bu yoğunluk alüminyum (2. Titanyum ve alaşımları havacılık endüstrisi. savunma sanayi. mimari. Titanyum 4. dünyada en çok kullanılan metalik malzemeler arasında alüminyum. demir ve magnezyumdan sonra dördüncü sırada yer almaktadır . . demir veya nikelin ise yarı özgül ağırlığına sahiptir.

Tablo6. Yapış maya varan sürtünme ve şiddetli aşınma sonucu titanyum kullanılan uygulamalarda enerji ve malzeme kaybı olmaktadır. Titanyumun sürtünme ve aşınma özeliklerini geliştirmek için yüzey modifikasyon tekniklerinin uygulanması gerekliliği açıkça ortaya konmuştur. Aşınma sonucunda korozyon direncini sağlayan oksit yapısı bozulmakta ve aşınmanın yanı sıra şiddetli korozyon da meydana gelmektedir. Alüminyum ve Demir’in Bazı Fiziksel Özellikleri Titanyum alaşımları iki belirgin özellikleriyle ön plana çıkmaktadırlar. çok çeşitli yüzey işlemleri uygulanmakta ve başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Yüksek mukavemet ve üstün korozyon dayanımları bu metal ve alaşımlarının havacılık sektörünün. Sonuç olarak titanyum ve titanyum alaşımları. Zayıf olan bu özelliklerin geliştirilebilmesi için günümüzde. bazen bir kol saati kayışı. . Bu nedenle titanyum ve alaşımları genellikle aşınmanın kritik olmadığı uygulamalarda tercih edilmektedir. mühendislik uygulamalarında kullanımı giderek artan bir metal grubu haline gelirken günlük yaşantımızda da bazen bir gözlük çerçevesi.1 Titanyum. Bu tez çalışmasında önemi günden güne daha da belirginleşmekte olan titanyum ve alaşımlarının yüzey özelliklerinin mikroyapı ve yüzey çizilme dayanımları açısından incelenerek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Titanyumun zayıf tribolojik özellikleri. yüksek ve değişken sürtünme katsayısı titanyum ve alaşımlarının kullanımını sınırlamaktadır. Bütün bu olumlu özelliklerine karşın titanyum sürtünme ve aşınma özellikleri nedeniyle hareketli temasın gerçekleştiği mühendislik uygulamalarında yetersiz kalmaktadır. kimya endüstrisinin ve medikal mühendisliğin vazgeçilmezi haline getirmiştir. bazen de bir spor ayakkabının tabanında destek malzeme olarak karşımıza çıkabilmektedir.

En önemli α kararlaştırıcı elementi olan alüminyumun yoğunluğu titanyumun yaklaşık yarısıdır. sırasıyla yüksek ve çok yüksek mukavemete sahip olabilirler. Süneklik büyük ölçüde mikroyapıya bağlı olsa da. Saf titanyum için bu sıcaklık "ß dönüşüm sıcaklığı" adını alır. HMK ß ile kıyaslandığında. Titanyum alaşımlarının özellikleri genel olarak . kullanılan toplam titanyum alaşımı miktarının yarısını oluşturmaktadır.α alaşımlarının korozyon dayanımları. α fazının . Oksijen.TİTANYUMUN VE ALAŞIMLARININ ÖZELLİKLERİ Genel Yapısal Özellikler Titanyum allotropik bir malzeme olup. azot ve karbon gibi α fazını kararlı hale getiren ara yer elementlerin oldukça güçlü etkisiyle yükselen bu sıcaklık. Bu sebeple α alaşımlarında V ve Mo gibi daha ağır elementler kullanılsa da. α alaşımları genelde orta derece mukavemete sahiptir. Bunların ancak 20-30 tanesi ticari kullanım sahasına sahiptir. plastik deformasyona daha yüksek dayanım gösterdiği. Klasikleşmiş alaşımlar arasında Ti6A14V tek başına. Ancak çok yüksek mukavemet değerlerine erişebilen ß alaşımları bu özellik için sünekliklerinden taviz vermek durumundadırlar. Titanyumun yüksek oksijen afinitesi. Günümüzde 100'den fazla titanyum alaşımı bilinmektedir. oda sıcaklığında dahi yüzeyinde çok ince(nm) bir oksit tabakası oluşmasına sebep olur. Titanyum esaslı malzemelerin yüksek korozyon dayanımlarının sebebi yüzeyde oluşan bu oksit tabakasıdır. sünekliğinin daha düşük olduğu. HSP α daha yoğun paketlenmiştir ve anizotropik bir kristal yapıya sahiptir. oda sıcaklığındaki sıkı paket hekzagonal (HSP) kristal yapıdaki α fazı. difüzyon hızının yaklaşık ß difüzyon hızının iki katı olduğu ve daha yüksek sürünme dayanımı sergilediği söylenebilir. α+ß alaşımları ve yarı kararlı ß alaşımları ise. yer alan alaşım elementlerinin etkisiyle ya düşmekte ya da yükselmektedir. ß alaşımlarına yaşlandırma sertleştirmesi uygulanmadığı zaman sünekliği α ve α+ß alaşımlarınınkine yakın olabilir. . α ve ß fazlarının yapıdaki hacimsel oranlarına ve dağılımlarına bağlılık göstermektedir. ß ile kıyaslanmasıyla. Alaşımlandırılmamış titanyum ise toplam kullanılan miktarın %20 ila %30'unu teşkil eder. yaklaşık 885 oC'de hacim merkezli kübik (HMK) yapıdaki ß fazına dönüşür. mekanik ve fiziksel özelliklerinin anizotropik olduğu. ß alaşımlarından daha hafiftirler. ß alaşımlarından daha yüksektir.

5 oranında titanyum içermektedir. Katkı elementlerin ve özellikle de demir miktarı arttıkça. Sınıflandırma derinleştirildiğinde ise α'ya yakın (near α) ve yarı kararlı ß alaşımları karşımıza çıkmaktadır. α+ß ve ß alaşımları olarak sınıflandırılırlar. . kalay veya zirkonyum içeren α alaşımları daha çok yüksek sıcaklık ya da çok soğuk ortamlarda tercih edilmektedir.635 . α alaşımları. % 98. genellikle yüksek mukavemet gerektirmeyen ancak korozyon direncinin ön planda olduğu uygulamalarda tercih edilir. α Titanyum Alaşımları Alüminyum. α+ß alaşımları ve ß alaşımlarının aksine kararlı α fazına sahip olduklar ından ısıl işlem ile sertleştirilememektedir. Dövme sırasında oluşan yüzey ve/veya göbek çatlakları bunu açıkça göstermektedir. Fakat soğuk işlem sonrası oluşan kalıntı gerilmeleri yok etmek için yeniden kristalleşme tavlaması veya sadece tavlama işlemi yapılabilmektedir.Titanyum Alaşımlarının Sınıflandırılması Titanyum alaşımları genelde α. Çok düşük miktarda ara yer atomu içeren α alaşımları. CP Ti. Saf titanyum Ticari saflıktaki titanyum (CP Ti). mikroyapıda tane sınırlarında küçük fakat artan oranlarda ß fazına rastlanır. Oda sıcaklığındaki alaşımsız titanyumun mikroyapısı % 100 oranında α fazındadır. α fazı zengin olan alaşımlar. ß alaşımlarına göre yüksek sıcaklıklarda sürünmeye karşı genellikle daha dayanıklıdır. Dövülebilme kabiliyeti çok düşüktür ve dövme sıcaklığı aralığı α+ß alaşımları veya ß alaşımlarından daha dardır.% 99. • Alaşımlandırılmamış (Saf) Titanyum • α alaşımları • α-yakın (near-α) alaşı mları • α+ß alaşımlar • ß alaşımları olarakda gruplandırılırlar. CP Ti oda sıcaklığında sıkı paket hegzagonal yapıdaki α fazında bulunmakta olup 885 oC'de hacim merkezli kübik yapıdaki ß fazına dönüşür. Titanyum. sünekliğini ve tokluğunu çok düşük sıcaklıklarda dahi sürdürmektedir. Ayrıca bu dönüşüm sırasında her iki fazın da bir arada bulunduğu küçük bir sıcaklık aralığı da vardır.

Klasikleşmiş biçimde. α yakın (near-α) Titanyum Alaşımları "Süper alfa" ya da α 'ya yakın (near-alpha) alaşımlar olarak bilinen bu alaşımların mikroyapısındaki α fazı yüksek kararlılığa sahiptir ve sınırlı miktarda ß fazını kararlı kılan elementler içermektedir. homojenlik ve yüksek dayanım sağlanmaktadır. 1970'lerde yapılan bir çalışma içerikte en fazla %0. Ti-6Al-2Sn-4Zr2Mo'nin sürünme dayanımını çok arttırdığını ortaya koymuştur.5Sn alaşımı örnek olarak gösterilebilir. Kullanım sıcaklığı üst limiti olan 600oC'de uzun süre kararlı davranmakta ve oksidasyona karşı koruma sağlamaktadır. α'ya yakın alaşımlar yüksek sıcaklık gerektirecek uygulamalar da kullanılırlar. Ancak yüksek alüminyum içeriği zayıf gerilmeli korozyon dayanımına sebep olur. Tek fazlı yapıya sahip α alaşımı na Ti5A12. bileşimlerinde α ve ß fazlarının kararlılığını artıran bir ya da daha fazla kararlaştırıcı alaşım elementleri içerirler. . Düşük sıcaklıklı uygulamalar olan hidrojen depolama ve basınçlı araçlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bugün en gelişmiş yüksek sıcaklık titanyum alaşımı Amerikan TIMETAL 834 olarak bilinir. α+ß Titanyum Alaşımları Bu alaşımlar. en eski titanyum alaşımı olan ve uzun zaman önce kabul görmüş Ti-5A12. Günümüzde çalış ma sıcaklıkları 500-550 oC' ye kadar çıkmıştır. Ti-8Al-1Mo-1V. yüksek sıcaklık için geliştirilmiş ilk titanyum alaşımıdır. Tavlama sonrasında da yüksek süneklik.1'e kadar olan silisyumun. α alaşımları en çok kimya sanayi ve proses mühendisliğince kullanılır. Bu uygulamalarda gerekli olan çok yüksek korozyon dayanımı ve deformasyon kabiliyetine sahiptirler.Böyle bir oluşumu önlemek için de dövme işleminde deformasyon miktarının daha küçük seçilmesi ve malzemenin sık sık tavlanması gerekmektedir. α alaşımlarının üstün sürünme dayanımı ve α+ß alaşımlarının yüksek mukavemeti α'ya yakın alaşımlarda bir arada bulunur. α ve ß fazını kararlaştırıcı elementlerin uygun bir şekilde ayarlanmasıyla oda sıcaklığında α ve ß fazlarının karışımı olan bir mikroyapı elde edilebilmektedir. CPTitanyumun mukavemet gereksinimini karşılayamadığı yerlerde. Bu sebeple sonradan geliştirilen bütün titanyum alaşımları en fazla %6'ya kadar alüminyum içeriğine sahiptirler.5Sn alaşımı tercih edilir.

Ti6A14V'un üstünlüğü sadece dengeli özellikleri değil. alaşım ilk olarak yarı kararlı doymuş hale getirilmek üzere çözeltiye alma sıcaklığından hızla soğutulmakta ve daha sonra yaklaşık 500 oC'de yaşlandırılmaktadır.gaz türbin motorlarında 400oC'a kadar olan sıcaklıklarda kullanılmak için geliştirilmiş Ti-6Al-2Sn-2Zr2Mo-2Cr alaşımlarıdır. TİTANYUM VE TİTANYUM ALAŞIMLARININ KULLANIM ALANLARI Titanyum ve alaşımlarının. yüksek mukavemet amaçlı geliştirilmiş Ti-6Al-6V-2Sn. denizcilik ve uzay ile ilgili uygulamaların geniş bir yelpazesinde üstün. 1950'lerde geliştirilmiştir ve bilinen ilk titanyum alaşımları arasında gösterilmektedir. Mukavemet artışı için. Yaygın kullanımı özellikle havacılık sanayinde önemli bir kriter olan en çok test edilmiş. Ti6A14V alaşımı toplam titanyum üretiminin % 50 sinden fazlasını oluşturmaktadır. denenmiş ve geliştirilmiş titanyum alaşımı olmasını sağlamıştır. Sertleştirilebilme. soğuk şekillendirilebilme ve de yüksek yoğunluk gibi özellikleriyle diğer titanyum alaşımlarından farklılık arz etmektedir.yüksek mukavemet ve yüksek tokluğa sahip Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo. endüstriyel. ß alaşımları kararsız alaşımlardır ve α fazının ß matrisi içinde çökeltilmesi ile sertleştirilirler. Bu alaşımlar oda sıcaklığında α+ß alaşımları ile aynı mukavemet değerlerine sahip olmasına rağmen yüksek sıcaklıklarda bu değerler α+ß alaşımlarından sonra gelmektedir.En yaygın kullanılan α+ß alaşımı Ti6A14V'dur. kullanılmış ve kullanılmakta olan titanyum malzemeler arasında en yaygın olarak kullanılanı olmasıdır. Bu alaşımlardan yüksek mukavemet değerleri elde etmek için ısıl işlem uygulanabilmektedir. kimyasal. Bu sırada mikroyapıdaki aşırı doymuş α ve ß fazları çözünerek yapıya homojen bir şekilde dağılmakta ve sertlik artmaktadır. α+ß alaşımlarına göre daha iyi işlenebilirlikle beraber ısıl işleme daha yatkın olduğu bilinmektedir. dövülebilirlik. Diğer yaygın kullanıma sahip α+ß alaşımları. Bu yüzden α+ß alaşımları 350-400oC arasındaki sıcaklıklarda ve özellikle yüksek mukavemet gerektiren uygulamalarda kullanılabilmektedir. ß Titanyum Alaşımları Bu alaşımlar bileşimlerinde önemli miktarda ß fazını kararlaştırıcı alaşım elementleri içermektedir. Yüksek kırılma tokluğuna sahip olup molibden içermeleri bu alaşımların korozyona karşı direncini artırır. oldukça güvenilir ve ekonomik olduğu teknik açıdan .

Metalin kuvvetli ve rijit yapısı. Yine de diğer metallerin bir arada sunamadığı özelliklere sahip oluşu sayesinde çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Son yıllarda titanyum ve alaşımlarının. metaller. Geleneksel olarak titanyumun kullanımı uzay. kemikle bağlanması iyi olan ve doku tarafından kabul edilirliği yüksek olan biomalzemelerdir. yüksek sıcaklıklara dayanıklılığı ve korozyona karşı direnci kullanımın bu özel alanlarda yaygınlaşmasına neden olmuştur. pıhtı vb. Biomalzemelerde en önemli özellik biouyumluluk olup. uçak ve deniz sanayi alanlarında yoğunlaşmıştır. düşük özgül ağırlığı ve görece hafif oluşu. Titanyum ve alaşımlarının biomedikal alanda kullanımlarını sağlayan faktörler şunlardır: • Mekanik dayanıklılığın uygun olması • Titanyum ve alaşımlarının havada okside olmasıyla meydana gelen oksit tabakasının.kanıtlanmıştır. polimerler kompozitler olmak üzere 4 gruba ayrılırlar. Titanyum ve Alaşımlarının Biomedikal Uygulamaları Biomalzemeler. kendisini çevreleyen dokuların normal değişimlerine engel olmayan ve dokuda istenmeyen tepkiler (iltihaplanma. Metalik biomalzemelerden olan titanyum ve titanyum alaşımları.) oluşturmayan malzemelerdir. Son otuz yılda metalin yeni işleme yöntemlerinin gelişimine paralel olarak biyomedikal aparatlardaki ve dental implantlardaki kullanımı artmaktadır. insan vücudundaki organ ya da dokuların işlevlerini yerine getirmek veya desteklemek amacıyla kullanılan malzemeler olup. materyalin fizyolojik çevrede kararlı kalmasını sağlamak • Bu oksit tabakasının vücut içinde titanyumu korozyona karşı dirençli kılması • Titanyumun diğer benzeri olan pasif olmayan metallerle kaplanabilir olması ve vücutta galvanik akıma neden olmaması • Titanyum alaşımın elastiklik modülünün diğer tüm implant materyallerine nazaran kemiğe daha yakın olması • Biyolojik olarak uyumlu olması ve . seramikler. Titanyum halen diğer yaygın kullanıma sahip metaller gibi kesintisiz üretim yöntemine sahip olmayışı ve cevherlerinin düşük tenorlu oluşu nedeniyle pahalı bir malzemedir. medikal ve dental uygulamalarında ciddi bir artış görülmektedir.

Titanyum ve Alaşımlarının Havacılık Uygulamaları Titanyum kullanımı ilk olarak uçak ve uzay endüstrisiyle başlarken zamanla. Yapay olarak ullanılır. Korozyona karşı çok yüksek dayanıma sahiptir. Daha sonra bu malzemeler gösterdikleri mekanik özelliklere göre vücut içerisinde değişik bölgelerdeki tedavi metotları için aday olarak gösterilebilirler. Titanyum oksijenle çok çabuk reaksiyona girdiği için yüzeyinde daima koruyucu bir titanyum dioksit tabakası görülür. söz konusu üstün özellikleri nedeniyle birçok alana yayılmaya başlamıştır. Yapılması gereken öncelikle hangi malzemelerin bu özelliklere sahip olduğunun belirlenmesi ve bunların sınıflandırılmasıdır. Bu kriterlere sahip olan ve bugün kullanılmakta olan bu malzemelere bio malzemeler denmektedir. paslanmaz çelikler ve kobaltkrom alaşımlarının yaklaşık yarısı kadar bir elastik modüle sahiptir. Saf titanyum mekanik özellikler açısından zayıftır ve protez üzerine poroz kaplama kaplamalar büyümesini sağlamak amacıyla sıksık kullanılırlar. Titanyum alaşımları mikro cerrahinin hassasiyetine uygundur. o malzemenin işlevini gerçekleştirdiği ortamda tolere edilebilmesidir. ticari saflıkta titanyum ve Ti6A14V olmak üzere iki şekilde kullanılır. Sert oluşuyla ince uçları güçlü kullanıma imkân sağlar. Yine çok önemli bir özellik olarak titanyumun bazı alaşımları aşınmaya dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür. Titanyum alaşımlarının yorulma dayanımı da diğer metallerin yorulma dayanımlarına göre önemli ölçüde üstündür. mikro cerrahi alanında vazgeçilmez hale gelmiştir. Son yıllarda en çok kullanılan metal implant. Günümüzde metal alerjisinin korozyon kaynaklı olduğu kanıtlanmıştır. Titanyum.Biyolojik ortamda kullanılması istenen malzemelerde aranması gereken ilk şart. Hafifliği ve yüksek mukavemeti . Bu sayede korozyona karşı yüksek direnç gösterir dolayısıyla doku uyumu en iyi olan metaldir. Sonuç olarak titanyum esaslı alaşımların biyolojik olarak uyumlu oldukları histolojik deneylerle kanıtlanmış olup tek dezavantajının oldukça pahalı olmasıdır. titanyumdur. Yani kullanıldığı ortam tarafından reddedilmemesidir. Havacılık ve uzay sanayisinin ihtiyaçları ile gelişmiş olan titanyum. Titanyum korozyona karşı dirençli olduğu için metal alerjisi olan hastalarda kullanılabilir. Poroz ve yerleştirme kalça protezlerinde ve diş implantlarında. kaplamadaki porların içinde kemik bağlantı tedavilerinde yaygın olarak kullanılan Ti6A14V alaşımları.

Askeri uçaklarda gövde imalatında kullanılan titanyum oranı %50'lere varmaktadır. Ticari uçaklarda kullanımı ile kıyaslandığında askeri uçaklardaki titanyum kullanımının daha fazla olduğu görülmektedir. yeterli mukavemete sahip dövme titanyum alaşımları tercih edilmektedir. mekanik özellikler kadar üretilen parçaların kullanım ömürleri de önemlidir. • Hafiflik • Çalışma sıcaklığı • Korozyon direnci • Polimer matriksli kompozitlerle galvanik uyumluluk • Hacim kısıtlamasıdır. Askeri uçaklarda kullanılan . havacılıkta bu rakam atılan her bir kilogram fazladan ağırlık için 1500$'a çıkmaktadır. Titanyum alaşımlarının kullanıldığı parçaların uzun kullanım ömürleri. Bu tercih aynı zamanda büyük bir ticari yolcu uçağın 270-300 kg civarında bir ağırlık azaltılması da sağlamaktadır. Günümüzde otomobil sanayi ürettiği bir aracın ağırlığındaki bir kilogramlık hafifletme için 15$ maliyeti tolere edebilirken. Havacılık sanayinde.nedeniyle havacılık uygulamalarında kendine yer bulmuştur. Yüksek üretim maliyetlerine rağmen uçakların ana iniş takımları için dövme titanyum alaşımlarının kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. gövde yapısında ortalama %5-9 arasında titanyum kullanılmaktadır. titanyum Ancak çalışma sıcaklığının. Yüksek mukavemet çeliklerinden imal edilen ana iniş takımlarının kullanım ömürleri dolmadan sıkça gerilmeli korozyon şüphesi ile değiştirilmeleri bu malzeme yerine. Büyük ticari uçaklara bakıldığında. Askeri uçaklardaki yapısal parçaların maruz kaldığı termal ve mekanik yükler daha yüksek sürat ve zorlayıcı manevralar nedeniyle artmaktadır. yorulma çatlağı ilerleyişini durdurmaktır. Uçakların yüksek korozyon direnci ve kısmi mukavemet gerektiren içindeki yaşam alanlarında sıkça ticari saflıkta titanyum kullanılır. o parçalan fiyat-kullanım ömrü kıyaslamasında öne geçirmektedir. Bu durum titanyumun diğer üstün özellikleri dışında sadece düşük yoğunluğu sayesinde kendisine havacılık sanayinde önemli bir pazar yakaladığım açıklayan güzel bir örnektir. çok Uçak dikkate alındığı motorlarda ise kullanımı %33-38 motorlarında hacimsel oranlara bakıldığında titanyum alaşımları en çok kullanılan malzemedir. civarındadır. Uçak gövdelerinde yapısal eleman olarak titanyum kullanılmasındaki maksat. Eğer üretim çok daha ileri teknoloji gerektiren uzay faaliyetleri ile ilgili ise bu rakam 15000$ civarına yükselmektedir. Titanyumun havacılık sanayinde yaygın kullanımının önemli sebepleri.

Süspansiyon yayları çelik yerine titanyumun kullanımının oldukça ekonomik olduğu bir otomotiv elemanıdır. Böylelikle ağırlık sadece titanyumun düşük yoğunluğundan değil aynı zamanda süspansiyon sarmallarının daha kısa olmasından da kaynaklanmakta ve hem artan taşıma kapasitesine hem de motor ya da yolcu alanının daha geniş olmasına katkıda bulunmaktadır. İlk olarak kompresör Modern gaz türbin motorlarının ağırlıkça %33'ü titanyum alaşımlardan oluşmaktadır. motorları ve Formula 1 araçları gibi yüksek performans ve dayanıklılık gerektiren araçlarla sınırlamıştır. Ancak titanyumun maliyeti arttırması otomotiv endüstrisinde daha yaygın olarak kullanılmasının önündeki en büyük engeldir ve kullanımını yarış otomobilleri. kanatlardan maruz kaldığı tekrarlı ve yüksek yükleri taşıma görevindeki kanat kutusudur. artan süspansiyon sapmasına ve bir sarmal hareketinde daha az süspansiyon hareketine yol açmaktadır. Alüminyum alaşımlarının. Özellikle titanyumun çeliğe oranla çok daha düşük elastik modüle ve düşük kayma modüle sahip olması tercih sebebidir. Titanyum ve Alaşımlarının Otomotiv Uygulamaları Yakıt tasarrufu sağlayan ve çevreye daha az zarar veren araçlara olan talebin artması araçların ağırlığının hafiflemesi ve performansın arttırılmasını gerektirmiştir. 1940'ların sonunda geliştirilen Ti6A14V alaşımı halen havacılık uygulamalarında önemli bir yere sahiptir. Titanyumun pahalı bir malzeme olması kullanım yaygınlığının önündeki en önemli engeldir. daha sonra kompresör disklerinin de . Yakın gelecekte titanyum fiyatlarının çok fazla düşmesi beklenmemektedir. Geleneksel süspansiyon yayı malzemesiyle karşılaştırıldığında. yüksek mukavemet çeliklerinin veya nikel esaslı süper alaşımların yüksek sıcaklıktaki kararlılıklarının yetersiz kaldığı durumlarda titanyum alaşımlan ön plana çıkmaktadırlar. Titanyumun havacılıkta ana kullanım alanlarından biri de gaz türbin motorlarıdır. kanatçıkları titanyumdan titanyumdan üretimine geçilmiştir. düşük modül. Titanyum alaşımların uçak motorlarında kullanımı 1950’li yıllarda başlamıştır. Bu noktada yüksek korozyon direnci ve güce sahip titanyum alaşımları başlıca tercih maddesi olmuştur.titanyum parçalar arasında en büyük olan ve kritik parça. Umut edilen yüksek hacimli otomotiv pazarında fiyatların havacılık alanındakinin yarısı ya da üçte biri imal edilmeye başlanmış.

mükemmel elektrik ve ısıl iletkenliğinin. Türkiye’nin dünya üretimindeki payı ise. sünekliğinin ve şekillendirme kolaylığı sayesindedir. Burada titanyum binanın atmosfer koşullarından en az hasar almasını sağlamaktadır Titanyumun bir başka avantajı da paslanmaz çeliğin yarısı. tenis. Kanada. Gümüşten sonra en iyi elektrik iletkenliğine ve gümüş ile altın arasına çok yüksek ısı iletkenliğine sahiptir. Onu. alüminyum da üçte biri kadar bir ısıl genleşme katsayısına sahip olmasıdır. Düşük ısıl genleşme katsayısının bir sonucu olarak hareketli çatılar gibi büyük titanyum yapılarda gece gündüz ısı farkının neden olduğu gerilim en aza indirilebilmektedir. volkanik serpinti. % 0. Şili’dir. Titanyum ve titanyum alaşımlarının kullanıldığı başlıca alanlar golf. Düşük ağırlıklı metaller kullanmak üreticilere daha büyük uçlar üretip ağırlığı hafif tutma şansını tanımaktadırlar. Rusya. Bu durum inşasında fazla cam ya da beton kullanılan binalarda titanyum kullanımını ön plana çıkarmaktadır. 1990'ların ortalarında ise ilk kez titanyum kullanılarak üretilen uçlar pazara sürülmüştür. Dünyanın en çok bakır üreten ülkesi. ABD. Titanyum ve Alaşımlarının Diğer Bazı Kullanım Alanları Titanyum daha çok asit yağmuru. Titanyum alaşımları yüksek performanslı malzemeler olarak bilinmektedir. Zambiya ve Peru izler. BAKIR ve BAKIR ALAŞIMLARI Bakır ve alaşımlarının günümüze kadar en önemli mühendislik malzemeleri olarak kalmalarının sebebi. Zaire. Türkiye’de bakır filizi işleten .5V gibi diğer α+β alaşımlar da kullanılmaktadır.40’ın altındadır. kentsel kirlilik gibi şiddetli atmosfer koşullarına maruz kalan parçalarda da kullanılmaktadır. Yeni kullanım alanları araştırılırken yine yüksek performans gerektirecek alanların araştırılması gerekmektedir ve bu durum özellikle yüksek performans gerektiren spor dallarını öne çıkmaktadır.oranında ucuzlayacağı ve böylece otomotiv endüstrisinde de titanyumun daha yaygın olarak kullanılmasıdır. bisiklet. trekking ve kış sporlarıdır. Örneğin golf oynarken ana amaç topu mümkün olduğunca uzağa atabilmektir ve bunu sağlamak için golf sopasının ucu en önemli elemandır. Önceleri ağaç kullanılarak üretilen uçlar daha sonra çelik kullanılarak üretilmeye başlanmıştır. su altı sporları. cazip görünüşünün. korozyon dayanımlarının. Üretimde genellikle Ti6A14V kullanılmakla birlikte Ti3A12. dağcılık.

Küre-Bakibaba ve Kutlular ocaklarıdır.başlıca ocaklar. bakır ve bakır alaşımları aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. haddeleme veya . Alaşımlarının Sınıflandırılması Alaşım elementlerinin etkileri Bakır ve Alaşımlarının Sınıflandırılması Bakır Geliştirme derneğine göre (CDA). Etibank’ın Ergani ve KüreAşıköy ocakları ile Karadeniz Bakır Dşletmeleri’nin Murgul. Dövme Bakır ve Alaşımları: Soğuk ve sıcak durumda.

işlenir. saclar. Döküm bakır alaşımlarının ortak fiziksel ve mekaniksel özellikleri aşağıda verilmiştir. Diğer metallerin aksine kullanıcılara sayısız avantajlar sağlar. • İyi korozyon dayanımı • Uygun mekanik özellikler • Yüksek ısı ve elektrik iletkenliği • Deniz organizmalarını önleme direnci • Düşük sürtünme ve aşınma oranları • İyi dökülebilirlik • İyi işlenebilirlik • Döküm sonrası işleme kolaylığı • Geniş alaşım seçeneği PİRİNÇLER Bakırın (Cu) çinko (Zn) ile değişik oranlarda birleşerek yapmış olduğu alaşımlara pirinç adı verilir. Pirinç malzemelere. Döküm alaşımları kolayca dökülür. Pirinçlerin en önemli özellikleri atmosferik korozyona dirençli olması. Özel Sert Bakır Alaşımları: • Bakır krom alaşımları (Cu Cr) • Bakır krom zirkonyum alaşımları (CuCrZr) • Bakır berilyum alaşımları (CuBe) • Bakır nikel silisyum alaşımları (CuNiSi) • Bakır alüminyum demir alaşımları (CuAlFe) • Bakır alüminyum demir manganez alaşımları (CuAlFeMn) • Bakır alüminyum demir nikel manganez alaşımları (CuAlFeNiMn) • Bakır tungsten alaşımları (CuW) Döküme Uygun Bakır Alaşımlarının Avantajları: Döküm bakır alaşımları çok kullanımlı alaşımlardır.dövme yoluyla talaşsız olarak biçimlendirilir. Çubuklar. sıcak ve soğuk şekillendirilmesi. kaplanır ve değişik değerlerde fiziksel ve mekaniksel özellikler elde edilir. lehimlenir. rengi sarı olduğu için ülkemizde “sarı” da denir. borular. Bu alaşımlar döküm parçalar için kullanılır. teller ve profiller bu gruptaki bakır ve alaşımlarından üretilir. derin . Döküm Bakır ve Alaşımları: Uygun Döküm niteliklerine sahiptir.

avantajların en önemli olanları aşağıda sıralanmıştır. Parlak metal olarak da bilinen % 95 Cu . Kızıl pirinç (% 90 Cu . kondansatörlerde. elektrik düğmeleri ve yüksek parlaklıkta altın kaplamaların yapımında kullanılmaktadır.% 10 Zn). Kızıl pirinç (% 85 Cu – 5 15 Zn) elektrik iletim parçalarında. Daha düşük bakır miktarlarında malzeme çok sert ve kırılgan olur.% Zn (ticari bronz) alaşımı bakırdan daha yüksek dayanıma sahiptir. Pirinçlerin birçok avantajları vardır. Bu. mücevherat. Jetonlar. Pirinçler iki ana gruba ayrılır: • % 61’den fazla bakır içeren alfa alaşımları • % 54 – 61 bakır içeren alfa + beta alaşımları Alfa pirinçler: Bu tür pirinçler soğuk haddeleme ile levha. madeni para. yakma kapları. • Üstün işleme özelliği • İyi ısı ve elektrik iletkenliği • Özelliklerinden azalma olmadan tekrar kullanılma özelliği • Kolay kaynak olma • Kolay dövülebilirliği • Kıvılcım çıkarmaz • Değişik şekil ve ebatlarda temin kolaylığı • Çekici renk özelliği • Aşınma dayanımı • 200 C° altında özelliklerinde azalma olmaması • Güneş ışını ile renk değiştirmemesi • Uygun maliyetli malzeme • İyi mukavemet özellikleri • İyi korozyon dayanımı Endüstride kullanılan malzemelerde bakır miktarının en az % 54 olması zorunludur. vida yuvalarında. Kostüm. dövme malzeme. soketlerde. pullarda. ruj kabı. Kızıl Pirinçler: % 5 ila % 20 arasında çinko içeren pirinler bu grupta yer almaktadır.çekilmeye. soğuk ve sıcak deformasyon özelliği son derece iyi olan bir alaşımdır. madalyalar. amblemler. radyatör peteklerinde ve benzeri birçok alanda kullanılmaktadır. sıcak dövülmeye ve preslenmeye uygunluğu ve kolay lehimleme özelliğine sahip olmalıdır. ısı değiştirici tüplerde iletim borularında. . şekillendirme ve vida yapımı gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.tel ve boru yapımında kullanılır.

5 – 3.% 20 Zn). Pirinçlerin Kullanım Alanları: • % 5 – 20 çinko içeren pirinçler renk özelliğinden ötürü süslü metal işlerinde. Soğuk olarak haddelenebilmektedirler. sıcak haddelemeye.5 kurşun ve kalanı çinko içeren alaşım kompozisyonu kullanılır. Sıcak şekillendirme işleri ve ekstrüzyon çubukları yapımında % 55 – 61 bakır. Kurşunlu Pirinç: Pirinçlere kurşunun ilave işleme özelliklerini iyileştirir. mermi kovanı ve kondansatör boru yapımında kullanılır. Özel pirinç adı verilen bu alaşımlarda ilave elementlerin toplam miktarı % 5’i geçmez. Bakırın çinko içermeyen diğer alaşımlarına genel olarak bronz denilmekte ve çeşitleri ana alaşım elementleriyle belirtilmektedir. çubuk. şekillendirilebilir parçalar ve derin çekme parçalarında kullanılmaktadır. kalay ya da silisyum elementleri katılabilir. ekstrüzyona ve sıcak preslemeye uygundurlar. . madalyalar. • % 70 – 30 çinko içeren pirinçler fazla uzama kabiliyeti istenen tel.Düşük pirinç (% 80 Cu . Bu elementler uzama özelliklerine fazla etki etmeksizin çekme mukavemetini arttırır. enstrümanlar. Pirince kalay ilavesi bazı pirinçlerin özellikle çinko eksilmesine karşı korozyon dayanımını artırır. haddelemeye. demir. bakıra çinkonun dışında nikel. ucuz mücevherat ve mimari maksatlarda tercihen kullanılır. Geleneksel bronzlar bakır-kalay alaşımlarıdır ve kalay bronzu ya da çoğu zaman fosforla deokside edildiklerinden. Bu tür pirinçler ekstrüzyona. % 1. fakat çok kolay işlenebilirler. • % 40 – 43 çinko içeren pirinçler alfa-beta pirinçleri olarak bilinir ve daha az uzama kabiliyetine sahiptir. fosfor bronzu olarak adlandırılırlar. Beta pirinçler: Bu pirinçler ikinci gruba girerler ve döküme. YÜKSEK MUKAVEMETLD PİRİNÇLER Pirincin mekanik özelliklerini arttırmak amacıyla. Birden çok element içeren bu alaşımlara yüksek mukavemetli pirinçler denir. sıcak dövmeye ve preslemeye müsaittirler. mangan. BRONZLAR Bronzlar esas olarak kalay içeren bakır esaslı alaşımlardır. güzel görünümlü metal işleri. termostat kapları.

spiral yayları. Örneğin çamaşır makinesi ve buzdolabındaki sacların punta kaynağı ile birleştirilmesi. mafsallar. Endüstride en çok kullanılan bakır alaşımlarından biridir. Beyaz Eşya Sanayiinde: Yine otomotiv sektörü gibi gelişen bir sektör olan beyaz eşya imalatında da yoğun sert bakır alaşımları tüketimi vardır. salyangoz dişlisi. TIG kaynağı uçları vs. nozullar. Berilyumlu bakır alaşımları denizaltı telefonlarından. uçakların iniş takımlarının dişlilerinde. zemberek. sonsuz döner tabla ve muylu yatakları. yataklar. SERT BAKIR ALAŞIMALRININ KULLANIM ALANLARI Otomotiv Sanayiinde: Özellikle punt kaynak elektrotlarında. Kalay bronzlarının en belirgin özellikleri atmosferik ve su korozyonuna karşı iyi dirençli ve aşınmaya karşı fazla dirençli olmasıdır. SERT BAKIR ALAŞIMLARI Sert bakır alaşımları çok geniş kullanım alanı bulan alaşımlardır. takım tezgah yatakları. kollarında ve disklerinde tüketim miktarları yüksektir. bağlama. Pirinçlerde olduğu gibi. Aynı zamanda mükemmel yağlama kabiliyetleri vardır. fırın imalatı vs. pistonlar. aşınma plakaları.kalayın bakıra ilavesi bir seri katı solüsyonları oluşturur. soğuk hadde yataklarında piston bilezikleri. . plastik parçalar basan enjeksiyon kalıplarına kadar geniş kullanım paslanmaz çeliklerin punta kaynağı için elektrotlar. Bu sektörde diğer kullanım alanları arasında elektrot tutucuları. pinyonlar. takı kilitleri ve vidaları. çeşitli diyaframlar.Kalay bronzları: Kalay miktarları belirli sınırlar içerisinde olan bakır-kalay alaşımları endüstriyel açıdan en önemli bronzları oluşturmaktadır. set üstü ocakların imalatı. yaprak. plastik kalıplarda hızlı soğuması gereken yerlerde geçme olarak veya kalıbın tümü. Endüstride kullanılan önemli bronzlar kimyasal bileşimi. tümünde sert bakır alaşımlarından yapılan elektrotlara ihtiyaç vardır. sürtünmeye dayanıklı dişliler. Bakır-Berilyum Alaşımlarının Genel Kullanım Alanları: Projeksiyon ve yakma alın kaynağı. Sert Bakır Alaşım Türleri: Berilyum bronzları: alanı vardır. cıvatalar. sayılabilir. kontak. mekanik ve fiziksel özelliklerine göre kullanım alanlarını şöyle sıralayabiliriz.

Örneğin. batarya ve musluk imalatı. derin sıvama. plastik enjeksiyon kalıplarında hızlı soğuması gereken kalıplarında hızlı soğuması gereken kalıplarda tamamen veya geçme olarak. Kalıpçılık Sektöründe: Dalma erozyon elektrotları (EDM yöntemiyle) yapımında.İnşaat Sektörü: Bu sektöre hitap eden mallar üreten fabrikalarda sert bakır alaşımlarına olan talep giderek artmaktadır. . paslanmaz çelik sac ve kalaylı sacların sıvamasında kullanılır. şişirme kalıplarında. panel radyatör imalatı. su saatleri imalatı. çelik hasır ve filigran imalatı vs. Bu malzemelerin kalıplarda kullanılması üretim miktarlarını muazzam ölçüde arttırmaktadır.

7. Tek kullanımlık kum kalıplar ucuzdur. .metal kalıp. çok kullanımlık kalıplar örn. Bunların dışında hassas döküm. ÜRETİM YÖNTEMLERİ Döküm Yöntemi : Döküm yöntemi.kalıp içine ya yer çekimi ivmesiyle (gravite döküm) yada ilave bir basınçla (santrifüj döküm.alçı kalıba döküm ve kabuk kalıba döküm gibi değişik döküm yöntemleri vardır. Sıvı . sıvının viskozitesinin düşük olmasıyla kalıplama yönteminden ayrılmaktadır. seramik kalıp daha pahalıdır.basınçlı döküm) doldurulur.

Kalıp tasarımı. sıvının kalıbın her tarafına kolayca yayılmasını sağlamalı.Döküm kalıbının şekli. Kalıp. döküm parçanın yüzey kalitesi kötü iken. tekrarlanan basınç uygulamasına. . model ve döküm parça kalıptan kolay çıkacak şekilde yapılmalıdır. parçanın ayrılması ve uzaklaşması sırasında meydana gelen aşınmaya dayanıklı olması gerektiğinden pahalıdır. Parçanın soğuması sırasında ise sıcak yırtılmaya neden olmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Örn. Sıcak viskoz madde. soğuması ve katılaşması için basınçla kalıp içine gönderilir. sıcaklığa. Kullanılan kalıp malzemesine göre de döküm parçanın yüzey kalitesi değişmektedir. aynı zamanda da çekme boşluğu oluşumun engelleyecek şekilde katılaşmaya da imkan tanımalıdır. Karmaşık şekilli parçalar da bu yöntemle kalıplanabilir. ancak işlem bitiminde parçanın kalıptan çıkarılması zordur. hassas döküm yöntemi ile elde edilen döküm parçanın yüzey kalitesi daha iyidir. Kum kalıba döküm Kokil kalıba döküm Kalıplama : Yüksek viskoziteye sahip termoplastiklere ve camlara uyarlanmış döküm yöntemidir. Kum kalıba dökümde .

kalıplar arasında preslenerek kalıbın şeklini alması sağlanıyor. Sıcak polimer veya cam.Kalıplama. Enjeksiyon kalıplama Granül halde polimer. Şişirme ile kalıplama Şişe yapımında kullanılan yöntem . sonsuz vida ile kalıba doğru hareket ederken ısınır ve şekillenebilecek sıcaklığa gelir . Transfer kalıplama Karmaşık şekilli parçalar hassas şekilde elde edilebilir. baınç uygulamasıyla kalıba gönderilir.

Tane büyümesi bu çekirdekler etrafında gerçekleşir. Bu ısı malzeme içerisinde bir sıcaklık yükselmesine yol açmadığından buna ayrıca dönüşüm ısısı ya da gizli ısı denilmektedir. Isı verilmesiyle gittikçe artan oranlarda bulundukları noktalarda salınımlarında ortalama konumlarını değiştirmeyecek şekilde salınmaya başlar. Bu arada açığa çıkan dönüşüm ısısı katılaşma ısısı adını alır ve bu ısı ergime için harcanan ıs ıya eşittir.zaman eğrileri ( ısıl eğriler ) dönüşüm ısısı nedeniyle duraklama gösterir. Ergime esnasında harcanan ısıya ergime ısısı denir. Bir eksen üzerinde özgül hacim. Ergime ve Katılaşma Sıfır Kelvin sıcaklıkta metal atomları kristal kafesleri içerisinde bulundukları yerde hareketsiz olarak dururlar. Çok hızlı. kalıbın içine yayılarak sertleşebilmesi için gaz basıncı kullanılır. Ergime ve katılaşma durumunda.Şişirme yönteminde. Artan salınım uzaklığı ile atomların uzaklığı denge durumundakine göre gittikçe büyür ve kafes sistemi genişler. verilen ısı daha çok atomların düzenli kafes yapısı durumundan. Katılaşmada ergimenin tersi bir davranış gözlenir. çekirdekçik adı verilen çok küçük taneciklerden başlar. Ergime sıcaklığına ulaşılması ile sıcaklık bir süre yükselme göstermez. Buna karşılık atomların birbirine yaklaşması durumunda şiddetli bir şekilde itme kuvveti ortaya çıkar. Ergimenin başlamasıyla birlikte. İki atom birbirinden denge durumuna göre belli ölçülerde uzaklaşacak olursa bunları birbirine yaklaşt ıran çekim kuvveti artma gösterir. ergime sıcaklığında malzemenin hacminde şiddetli bir büyümenin varlığı dikkati çeker. Katılaşma. yani salınım yerine belirgin olmayan bir atom hareketinin görüldüğü duruma geçmesine neden olur. Sıvı metal içerisinde istenmeden önceden var olan ya da istenerek sıvıya katılan yabancı atom ve moleküller çekirdekçik görevi . Örn.düşük maliyetli ve ucuz parçaların seri imalatı için kullanılan işlemdir. Verilen ıs ı hareket enerjisine dönüşür ve bu da hem sıcaklığın yükselmesine ve hem de hacimsel büyümeye yol açar. düzensiz olan sıvı fazdaki durumuna. henüz son şekli verilmemiş polimer veya cam. Burada da ısıl eğride yine duraklama görülür.su şişeleri ve süt şişeleri gibi. dönüşüm sıcaklıklarında sıcaklık . sıcaklığa bağlı olarak incelenecek olursa. Katılaşma sıcaklığına ulaşılmasıyla birlikte atomlar yeniden eski konumlarına ve salınan düzenli kafes yapılarına geri dönerler. tane çekirdekleri.

Katı ve sıvının arasındaki bu enerji farkı serbest hacim enerjisidir (ΔFv) Saf bir metal için. sıcaklığa karşı hacim serbest enerji değişimi . katılaşma noktasına ne kadar yaklaşırsa ve atomların ergiyik içerisindeki hareket hızları ne kadar azalırsa. buna bağlı olarak bazı atomlar hemen kristal kafesi oluşturmak üzere grup halinde bir araya gelirler. Sıcaklık katılaşma noktasından daha da aşağıya düştüğünde. katılaşma sıcaklığının altına soğutulduğu zaman bir malzemenin katılaşması beklenir.üstlenebilirler. Buna örnek olarak kendiliğinden çelik bünyesinde bulunan alümina ve aşılamak amacıyla ergiyiğe istenerek katılan Ti ve Ce elementleri gösterilebilir. atomların sıvıdan oluşan çekirdeklere geçmeleri ile olur ve bu şekildeki büyüme sıvı bitene kadar devam eder. Çekirdek kararlı olmadan önce minimum kritik çapa gelmelidir. Sıvı. giderek büyüyen enerji farkı katıyı daha dengeli (kararlı) hale getirir . Çekirdeklenme Katılaşma sırasında atomik diziliş. Çok saf olan ergiyiklerde bile çekirdekçik oluşumu vardır. tane sınırlarından çok onların atom diziliş leri rol oynar. Katının büyümesi. Tanelerin büyümesi sırasında yapıda bulunan ve kafese kabul edilmeyen kirletici elemanlar (inklüzyonlar) tane sınırlarına itilirler ve burada tane sınır ı yapısını oluştururlar. Ancak bu atomların durumlarını koruyabilmeleri ve tane çekirdeklerine dönüşebilmeleri için sıvı ortamdan ısının çekilmesi ve ortamla çevre arasında sıcaklık gradyanının bulunması gerekir. küçük katı parçacıklarının sıvıdan embriyolaşması ile olur. en düzenli kısa mesafeli düzenden uzun mesafeli düzene veya kristal yapıya kadar değişir. Bunlar. Çekirdeklenme. çekirdeklenme ve büyümedir. Tanelerin özellikleri üzerinde. Katılaşma iki aşamadan meydana gelir. Çünkü katının kristal yapısı ile ilgili enerjisi. Oluşan tane sınırları oldukça düzensizdir. Soğutma esnasında sıcaklık. Taneler birbirlerine temas edecek duruma gelinceye kadar büyürler. sıvının enerjisinden daha azdır.

Buna karşın, katının oluşması için katı ile sıvıyı ayıran bir arayüzeyin oluşturulması gerekmektedir. Yüzey serbest enerjisi, arayüzey enerjisi σ ile birleşmiştir. Geniş yüzeyler, yüzey serbest enerjisini arttırır; büyük bir yüzey alanı daha büyük yüzey enerjisi demektir.

Sıvıdan katı parçacıkları oluştuğunda arayüzey Sıvı, katılaşma noktasına soğutulduğunda, sıvı içerisindeki atomlar kümeleşerek katı malzemeye benzeyen küçük bir bölge oluştururlar. Bu küçük katı parçacıkları "embriyo" olarak adlandır ılır. Embriyo oluştuğunda, toplam serbest enerji değişimi, hacim serbest enerjisinde azalma ve yüzey serbest enerjisinde ise bir artış gösterir. Böylece toplam serbest enerji,

Burada 4/3 π r³, yarıçapı r olan küresel embriyonun hacmidir. 4 π r² küresel embriyonun yüzey alanıdır, σ serbest yüzey enerjisi ve Fv negatif değişen hacim serbest enerjisidir. Serbest enerjideki değişiklik, embriyonun boyutuna bağlıdır. Embriyo çok küçükse, embriyonun daha fazla büyümesi serbest enerjinin yükselmesine neden olabilecektir.

Sistemin toplam serbest enerjisinin, katının boyutu ile değişimi

Büyüme yerine embriyo tekrar erir ve serbest enerjinin azalmasına neden olur. Bu yüzden metal sıvı kalır. Sıvı, denge katılaşma sıcaklığının altında bulunduğu için alt soğumuş olacaktır. Gerçek sıvı sıcaklığı ile denge katılaşma sıcaklığı arasındaki fark alt soğumadır. Sıcaklık, denge katılaşma sıcaklığının altında olduğu halde çekirdeklenme henüz oluşmamıştır ve büyüme başlayamaz. Eğer, embriyo kritik çekirdek yarı çapından (r*) büyükse, embriyonun boyutu arttığında toplam enerji azalır. Oluşan katı kararlıdır ve çekirdeklenme oluşmuştur. Artık çekirdek olarak adlandırılan katı parçasının büyümesi başlar. Çekirdeklenme, ancak yeterli sayıdaki atom kendiliğinden katı üretmek için kümeleştiğinde ve bu katının çapı kritik çaptan büyük olduğunda oluşur. Bu durumda, kritik yarıçap, toplam serbest enerji değişim eğrisi üzerinde maksimum noktaya karşılık gelir. İki önemli çekirdekleş me tipi vardır: • Homojen çekirdekleşme: yeni bir faz homojen (eş dağılımlı) olarak, mevcut faz içinde oluşur. • Heterojen çekirdekleşme: yeni faz, mevcut faz içinde heterojen bölgelerde tercihli olarak oluşur . Homojen çekirdeklenme Homojen çekirdek oluşumu sıvının aşırı soğuması ile mümkündür. Homojen çekirdek oluşumu ve bunu takiben katılaşmada iki faz (katı/sıvı) yer alır. Katılaşmada ısı açığa çıkar ve bu ısı uzaklaşt ır ılmalıdır. Buradan katılaşma hızının, ısının uzaklaşt ır ılması hızı ile orantılı olduğu şeklinde önemli bir gerçek ortaya çıkmaktadır. Bu az ise veya bloke edilmişse aşırı soğuma derecesi ∆T azalmaktadır. Artan soğuma hızları ile aşırı soğuma derecesi artar. Sıvının sıcaklığı denge katılaşma sıcaklığının daha da altına soğutulduğunda, büyük bir ihtimalle atomlar kümeleşerek, kritik yarıçaptan (r*) daha büyük bir embriyo oluşturacaktır. Buna ilaveten büyük alt soğuma, embriyonun kritik boyutunu geçmesini sağlayacak kadar büyük olduğunda homojen çekirdeklenme olur. Deneyler, metallerin oldukça yüksek aşırı soğuma derecelerine sahip olduklarını göstermiştir. Metallerin maksimum aşırı soğumasının belirlenmesi için heterojen bir çekirdek oluşum prosesi (örneğin ilavelerle, cidar etkisi gibi) engellenmiş olunmalıdır. Maksimum aşırı soğuma maddenin karakteristik bir noktası olarak gösterilir. Metallerin erime noktaları ile maksimum aşırı soğumaları oranında yaklaşık lineer bir ilişki mevcuttur.

İçinde çekirdek görevi yapabilecek parçacıklar (karbür, nitrür, oksit ve diğer katı bileşikler gibi) bulunmayan ideal ve homojen bir eriyikte kararlı çekirdeklenmeye ilişkin aktivasyon enerjisi, eriyiğin kendi enerji içeriğinden karşılanmalıdır. Bu nedenle homojen çekirdek oluşumu (öz çekirdeklenme) için bir ΔT ısıl aşırı soğuması gereklidir. Yani eriyik katılaşmaya Te erime sıcaklığında değil, daha düşük bir T = Te -ΔT sıcaklığında başlar. ∆T ne kadar büyükse, r* odenli küçüktür, yani aşırı soğuma ne kadar büyükse, gelişme yeteneğine sahip çekirdekler o oranda küçük olabilir. Erime noktasında ∆T sıfıra gittiği için kritik yarıçap sonsuz büyüklükte olur. Bu gidiş aşağıdaki Şekil 4’ de gösterilmiştir.

Bir sıvının aşırı soğumasına bağlı olarak kritik yarıçapının değişimi Artan aşırı soğuma (ΔT) ile, birim zamanda oluşan çekirdek sayısı (K) yükselir. Ancak sıcaklığın çok düşmesi halinde atomların hareketleri güçleştiği için, K değerinde düşme görülür. Birincil içyapının tane büyüklüğü, birim zamanda oluşan çekirdek sayısı K ve kristallerin büyüme hızı W’ ye bağlıdır. K ne kadar büyük ise, birincil taneler o kadar ince olarak oluşur. Kristal büyüme hızının (W) çok büyük olması halinde ise ilk oluşan az sayıda çekirdek büyüyerek tüm içyapıyı kaplayacağından daha kaba taneler elde edilir. Aşağıdaki şekilde W2 olarak gösterilen büyüme hızına sahip malzemenin içyapısı Wı'inkine oranla daha küçük tanelidir.

Bu durumda eriyik daha düşük bir sıcaklıkta katılaşır. yani kristalleşmenin başlangıcını temsil etmektedir. Eğrinin (a) noktası çekirdek oluşumunun. erime sıcaklığına kadar artar. b) Saf metallerde soğuma hızının aşırı soğuma miktarına etkisi.(a) (b) a) Aşırı soğumanın (ΔT). Hızlı soğuma sırasında (örneğin kokil kalıba döküm) aşırı soğuma miktarı ve dolayısıyla çekirdek sayısı artar. Çok hızlı bir soğutma sırasında uzaklaştırılan ısı. Ayrıca bir parçanın farklı bölgelerinde farklı soğuma koşullarının bulunması. Daha sonra Te sıcaklığı sabit kalarak katılaşma devam eder ve (b) noktasında sona erer. Açığa çıkan kristalleşme ısısı nedeniyle sıcaklık. Yukarıdaki şekil b'de saf metal eriyiklerinde soğuma hızının aşırı soğumaya (ΔT) olan etkisini özetlemektir. Teknikte kullanılan döküm alaşımlarında aşırı soğumanın kontrolü ile içyapıdaki tane büyüklüğü büyük ölçüde ayarlanabilir. Daha yavaş soğuyan kum kalıba dökümde ise durum bunun tam tersidir. birim zamanda oluşan çekirdek sayısı (K) ve büyüme hız ına etkisi. aynı parça içinde farklı özelliklere sahip iç yapılarının ortaya çıkmasına neden olacaktır. kristalleşme ısısından daha büyük olabilir. Çekirdekleşme hızının sıcaklık ile değişimi .

bu durumda kararlı bir çekirdek oluşturmak için yüzey enerjisinin. istenilen alt soğuma daha azdır ve böylece çekirdeklenme daha kolay oluşur. sonra da azalır. çekirdekleşme hızı da maksimum seviyeye ulaşır. sıvı metal içinde homojen çekirdeklenme asla olmaz. Bir katı parçası üretmek için sadece birkaç atom birlikte kümeleşmek zorundadır ki. Dengeli ergime sıcaklığının çok altında olan bu azalmanın nedeni. kararlı bir çekirdek oluşturmak için gerekli toplam serbest enerji değişimi ve çekirdeğin kritik yarıçapı daha düşük olacaktır. çekirdek konsantrasyonu ve çekirdeğe transfer edilen atom hızına bağlıdır. Aşırı soğuma arttıkça. difüzyonun düşük sıcaklıkta azalmasıdır. Sıvı .Dengeli ergime sıcaklığ ı ile çekirdekleş menin ilk başladığ ı sıcaklık arasındaki fark olan aşırı soğumanın maksimum olduğu noktada. Aynı zamanda sıvı. Sıvı ile temas halinde bulunan kalıp duvarları. Çekirdekleşme hızı. çekirdekleşme hızı da çok düşüktür. bu istenilen kavisin yarıçapıdır. çekirdekleyicinin üzerinde kolaylıkla katılaşmalıdır. Heterojen çekirdeklenme Alışılmamış laboratuar deneyleri dışında. Dolayısıyla çok daha küçük alt soğumalar yeterli olacaktır. yabancı maddeler (impuriteler) veya katı parçacıkları. Ayrıca çekirdeklenmenin çekirdekleyici madde üzerinde meydana gelmesinin nedeni. homojen çekirdeklenmeden daha düşük olmasıdır. çekirdeklenme için uygun yüzey sağlayabilirler Hetorejen çekirdeklenme için gerekli olan kritik yarıçapı Heterojen çekirdeklenmenin oluşması için çekirdekleyici maddenin sıvı metalle ıslanması gerekir. Kritik boyuta ulaşmak için. İmpuriteler üzerindeki . Düşük aşırı soğumalarda çekirdek oluşumu için gerekli enerji bariyeri çok yüksek olduğundan.katı arasındaki çok küçük toplam yüzey alanı artışı ile kritik yarıçaptan daha büyük olan kavis yarı çapına ulaşılmaktadır. çekirdekleşme hızı önce artar. Heterojen çekirdeklenmede yüzey enerjisi daha düşük olduğundan.

· Erime sıcaklığı yüksek olan ve eriyik içinde katı halde bulunan bileşikler (karbürler. • Aynı veya yabancı türden çekirdeklerin katılaşmadan hemen önce eriyiğe katılması aşılama (örneğin Al-Si alaşımlarında yaklaşık %0. Böylelikle camsı yapı oluşur ve buna ‘metalik cam’ denir. heterojen çekirdeklenme olarak bilinir. Malzeme çekirdekleşme meydana gelmeden soğutulduğu takdirde. sıvı çekirdekleş meden katılaşır. katılaşma esnasında heterojen şekilde çekirdeklenir. aşırı soğuma arttıkça yükselir ve maksimum noktaya erişir. . nitrürler. Heterojen çekirdeklenmede kristalleşmenin başlayabileceği yabancı yüzeylere örnek vermek gerekirse. o kadar çok heterojen çekirdekleşme olması beklenir. Pratikte daima minimum enerji harcamak istendiğinden. oksitler) veya alaşımın diğer bileşenleri. Bu konuma kadar çekirdekleşme hızına ∆Gn (çekirdekleşme için aktivasyon enerjisi) hakimken. • Eriyiğin içinde bulunduğu kabın duvarları (örneğin dökümde kalıp duvarları). Bütün mühendislik metalleri ve alaşımlar.çekirdeklenme. aşırı soğumanın (ΔΤ) artmasıyla AG* küçülür.l Na ile aşılama yapılarak. kum kalıpta daha ince taneli bir iç yapının oluşumu sağlanabilir) ∆G* ve N (çekirdekleşme konsantrayonu) ∆T ile değişimi Özet olarak diyebiliriz ki. Çekirdekleşme hızı ne kadar küçük olursa. Küçük aşırı soğumalarda yavaş olan çekirdekleş me hızı. Malzemenin homojen çekirdekleşmesi için heterojen çekirdekleşmeden daha çok aşırı soğuma gerçekleşmesi gerekir. heterojen çekirdekleşme gerçekleşir. Bundan sonra hız sabitlenir ve çekirdek oluşumu başlar. belirli bir aşırı soğumadan sonra ∆GA (difüzyon için gerekli aktivasyon enerjisi) etkin hale gelir.

katılaşma tamamlanmadan önce sıvı-katı ara yüzeyinden uzaklaştırılmalıdır. Bunlar. farklı yönlenimdeki kristaller birbirine bitişerek yönlenmenin birkaç atom boyunca değiştiği tane sınırlarını oluştururlar. Ergime veya gizli ısısı. Önce katı çekirdek oluşur. sıvının özgül (spesifik) ısısı ve ergime veya gizli ıs ısıdır. Bu yolla uzaklaşt ır ılan gizli ergime ısısı büyüme mekanizmasını ve son yapıyı belirler . sıvı katılaşma sıcaklığına soğuyana kadar çevredeki atmosfere radyasyonla veya kuşatan kalıba iletilmekle uzaklaştırılmalıdır. Saf metallerde. Her katılaşan kristalde atomlar esas olarak düzenli bir şekilde dizilmekte. Özgül ısı malzeme birim ağırlığının sıcaklığını 1°C değiştirmek için gerekli olan ısıdır. Metalin katılaşması bittikten sonra. ısının sıvıkatı sisteminden nasıl uzaklaşt ır ıldığına bağlıdır. İki tip ısı uzaklaşt ırma vardır. Sıvı içerisindeki atomların katı çekirdek yüzeyine difüz ederek tutunmasıyla büyüme meydana gelir. İlk önce özgül ısı. Bir çok metalin sıvı eriyiklerinin katılaştırılmasında. Düzlemsel büyüme Bütün kristal büyüme tekniklerinde ısı akışındaki amaç bir denge şekli teşekkül etmiş sıvı katı arayüzeyinde bir sıcaklık gradyantı meydana getirmek ve sonradan bu gradyantı sıvı katı arayüzeyi istenilen bir hızda hareket edecek tarzda değiştirmek veya hareket ettirmektir. düzensiz sıvı yapının daha kararlı kristal yapıya dönüşüm enerjisidir. katılaşma sırasında büyüme. büyüme esnasında arayüzeyde denge olduğu kabul . taneler arasındaki yüzeylerde tane sınırlarıdır. Katılaşmış metaldeki kristaller taneler.Çekirdekleşme hızı ve çekirdekleşme zamanının sıcaklıkla değişimi Büyüme Katılaşan metalde katı çekirdekler oluştuktan sonra bu çekirdek büyüyerek bir kristal haline gelecektir. Bu ısı. fakat her kristalin yönlenmesi farklı olmaktadır.

Şartlar elverişli olduğu takdirde (katı-sıvı arayüzey enerjisi ve büyüme kinetiğinin anizotropik özellikleri gibi) kritallografik olarak kazanılmış büyüme yönünde büyüme görülebilir. İyi aşılanmış sıvının denge (kararlı) durumunda. Bu karmaşıklığın tepe ve çukur noktaları arasında büyüme farklılığı oluştuğunda karmaşıklık artar ve tepe noktaları da çözünen atomları ittikçe. Yani katılaştırma esnasında katı ve sıvı içinde büyük konsantrasyon gradyantları oluşabilir. Bu nedenle. hücrelerin yan yüzlerinin kararsız hale gelerek yanlara doğru çıkıntılar meydana getirmesiyle olur. yavaşça soğuduğu kabul edilsin. kolonsal olma eğilimindedir. Ancak yönlenmiş katılaşmada olduğu gibi ısı akışı tek yönde tutulursa. Düzlemsel büyümenin oluşumu Dentritik büyüme Dendrit oluşumu. Hücresel katılaşmadan dentritik katılaşmaya geçiş. katılaşma sıcaklığından daha yüksektir. Katılaşmanın devam etmesi için gizli ergime ıs ısının sıvı-katı arayüzeyinden kondüksiyonla çevreye doğru uzaklaştırılmasını gerektirmektedir. düzgün katı-sıvı arayüzeyinin sıvıya doğru ilerlemesiyle olur. yapısal aşırı soğuma sonucu kararsız ve düzlemsel olan katı-sıvı arayüzeyinin kırılmasıyla başlar. geride kalan arayüzeyle. Bir diğer deyişle. Sıvı metalin sıcaklığı. katılaşma sıcaklığının üzerindeki sıvı metal tarafından çevrilen arayüzeyde büyümeye başlar. Alaşımlarda katılaşma ile sıvı içine .edilir. Fakat arayüzeyden geçişte atomların aktarılmasına karşı sadece ihmal edilebilir bir direnç mevcuttur. ısı akışına ters yönde büyüyen hücresel yapılar elde edilecektir. ikinci ve diğer dendrit kolları oluşabilir. karmaşıklık artık sinüsoidal değil. aynı hizaya gelinceye kadar olur. Bu şişkinliğin büyümesi. Herhangi küçük bir şişkinlik. çukur noktalara oranla daha hızlı büyüme gösterirler. Diğer bir deyişle katının sıcaklığı katılaşma sıcaklığında veya altındadır. "Düzlemsel büyüme" olarak bilinen bu büyüme mekanizması.

sıvı katılaşma sıcaklığının altında bir sıcaklığa soğur. Dentritik büyüme. Dentritik büyümeninoluşumu Saf metallerde dentritik büyüme. Gizli ergime ısısının dağılım hızına bağlı olarak. birincil dal üzerinde ikincil ve üçüncül dentrit kolları oluşabilir. ara yüzeylerde katı çıkıntıların (ikinci kolların) meydana gelmesini yani dentritik katılaşmaya sebep olur. C sıvının özgül ısısıdır. Kısmi dentritik büyüme = f = cΔT / ΔHf Burada. Geriye kalan sıvı düzlemsel büyüme ile katılaşır. ergime ısısı alt soğuyan sıvıya iletilir. dentrit olarak bilinen ve arayüzeyde oluşan küçük katı şişkinlik. Bu konsantrasyonca farklılıkta yapısal aşırı soğumaya. Sıvının sıcaklığı katılaşma sıcaklığına doğru yükselir. katı oluşmadan önce. normal olarak toplam büyümenin yalnız küçük bir kısmını temsil eder. . büyümeye devam ederken. Bu şartlar altında. farklı gizli ısılara sahip sıvı gölcükleri nedeniyle ortaya çıkar. hücreler arasında birikir ve hücre aralarını çözünen maddece zenginleşmesine sebep olur. Çekirdeklenme zayıf olduğunda. Düzlemsel ve dentritik büyüme arasındaki farklılık. ΔT alt soğuma miktarı artarken daha fazla dentritik büyüme meydana gelir.doğru itilen çözünen madde. altsoğuyan sıvının katılaşma sıcaklığına ulaşmasına (veya ısınmasına) kadar devam eder. dolayısıyla ara yüzeylerin karasız hale gelmesine. alt soğultulmuş sıvının emebileceği ısıyı ve paydadaki ergime ısısı katılaşma sırasında bırakılmak zorunda olan toplam ısıyı temsil eder. Düzlemsel büyümede sıvının içinde bulunduğu kap veya kalıp ısıyı emer (absorbe eder). Pay. Yüksek katılaşt ırma hızı çözünen maddelerin hücre ve dentritler arasında yanlara yayılmalarına fazla zaman vermediğinden hücre ve dentritler arasındaki mesafeler küçük olur. Dentritik büyümede ise alt soğutulmuş sıvı ısıyı absorbe eder.

hızlı katılaşma veya kısa katılaşma zamanına neden olur. gizli erime ısısını sıvı metal içerisinden ilettiğinden. katıdaki sıcaklık gradienti sıfır olur ve tepe noktaların önünde negatif gradient oluşur. tepe noktaları erirken. Sonuç olarak. Katılaşma Zamanı Katılaşma sırasında oluşan katı büyüme hızı soğuma veya ısı atma hızına bağlıdır. ki bu çok özel ve yönlendirilmiş katılaşma şartları ile elde edilebilir. Yüksek soğuma hızı. arayüzey düzlemsel olarak büyür. Basit bir dökümün tamamen katılaşması için gerekli olan zaman Chvorinov kuralı uygulanarak hesaplanabilir. katıdaki sıcaklık gradyantı düşmektedir. Aşağıdaki şekilde şematik olarak saf maddenin büyüme şekilleri görülmektedir. Kararsız (a) ve kararlı (b) arayüzeyin değişim morfolojisi Sıvı içinde başlayan çekirdekleşme ile birlikte eş eksenli olarak katılaşan metal. V dökümün hacmi A kalıp ile temas . büyüme düzlemsel devam edecektir. ts = B (V / A)² Burada ts dökümün katılaşması için gerekli olan zaman.Saf Metaller ve Alaşımların Katılaşmasında Büyüme Saf metallerde soğuma sırasında çekirdek oluştuktan sonra dönüşüm genellikle daha fazla çekirdeşme yerine. Burada. Dolayısıyla tepe noktalarda daha çok ısı uzaklaştırılır yani ısı akışı artar. tepe noktasında kararsız ve hızlı bir büyüme. sıvıdaki sıcaklık gradyantı artarken. Isı akışı gradyant ile orantılı olduğundan. tepe noktalara daha fazla ısı akarken çukurdaki katıya ise daha az ısı ulaşır. Kararlı arayüzeylerde gradyant (G = dT / dx) pozitif olduğu sürece. diğer bir deyişle dendritik morfoloji gözlenir. bu çekirdeğin büyümesi ile tamamlanır. Sonuç olarak.

Normal olarak dentrit büyüklüğü. Dolayısıyla bu bölgelerde ya kesit inceltilmeli. Böylece çekme boşluğu veya diğer kusurların parça içinde oluşması önlenebilir. Kalıp sabiti metal ve kalıbın başlangıç sıcaklıklarına ve özelliklerine bağlıdır. ergime gizli ısısının altsoğuyan sıvıya daha fazla iletilmesini sağlar. nasıl ilerleyeceği çekme boşluklarının oluşumunu belirler. bu bölgeler en son olarak katılaşır ve iç kısımlarında çekme boşlukları oluşabilir. Katılaşma zamanı büyüyen dentritlerin boyutlarınıda etkiler. Katılaşmanın hangi bölge veya bölgelerde başlayıp. Katılaşma. Yönlenmiş katılaşma Bu kuralın gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda. katılaşma kalın kesitlerin ince kesitleri beslemesiyle kademeli olarak ilerlemeli ve en son katılaşan bölgelerin dışa açık olan yolluk ve çıkıcılarda kalması sağlanmalıdır. Yani metal döküldükten sonra. ergime ıs ısının atılması ile ilave dentrit kolları ortaya çıkar ve büyür. çekme oluşabilecek yerlerin sıvı metal ile beslenebilmesi için çıkıcı ve besleyicilerden yararlanılır. ikincil dentrit kolları arasındaki aralık ölçülerek tanımlanır. ya da soğutma . öncelikle soğumanın hızlı olduğu ince kesitlerde başlar ve bu sırada oluşan hacim azalmaları nedeniyle o ana kadar katılaşmamış olan kalın kesitlerdeki sıvı bu bölgeleri besler. en sıcak metalin ise yolluk ve çıkıcılarda bulunması amaçlanmalıdır. Çünkü ısı transferi için daha az zaman bulunduğundan. katılaşmanın istenen bölgelerde başlaması için soğutma plakalarından. genellikle birleşen kesitlerden büyük olduğundan. Döküm Kalıp İçindeki Katılaşma Kalıp içine doldurulan sıvı metalin tümü birdenbire katılaşmaz. Katılaşmada en sorunlu bölgelerden biri de köşelerdir. İkincil dentrit kolları arasındaki aralık döküm hızlı katılaştığında azalır. İyi tasarlanmış bir kalıpta. hemen hemen her zaman küçük bir tane boyutu ve daha dayanıklı bir döküm oluşturur. Kısa bir katılaşma zamanı. Birleşme noktasındaki kesit. en soğuk metalin kalıbın en uzak bölgesinde. Döküm kalıplar için çok önemli olan bu tasarım prensibi katılaşmanın yönlendirilmesi olarak adlandırılır.eden dökümün yüzey alanı ve B kalıp sabitidir. Daha ince ve yoğun dentritik şebeke.

Si ve Ce hariç!). Dolayısıyla sıvı durumda eritilmiş olan metal kalıba döküldükten sonra soğuma başlar ve katılaşma ile birçok problemi . orta kısımda ise soğuma her taraftan olduğundan. Bu yüzden sıvıdan katıya geçerken hacimsel olarak azalma gözlenir (Su. Köşelerde katılaşma Kalıp içinde katılaşmada tane biçimlerinin farklı olduğu bölgeler (a) Hızlı soğuma etkisiyle oluşan küçük ve eşeksenli tanelerin bulunduğu kabuk (b) Sıcaklık gradyeni etkisiyle oluşan uzun çubuk taneler (c) Soğumanın her taraftan olması ile ortaya çıkan eşeksenli taneler.plakaları yardımıyla buralarda soğuma hızlandırılarak katılaşmanın köşelerden bağlaması ve kollara doğru devam etmesi sağlanmalıdır. tekrar eşeksenli taneler görülür. bunu izleyen bölgede sıcaklık gradyanının etkisiyle uzun çubuksu taneler. katılaşmadaki soğuma koşulları ile belirlenir. Kalıp cidarlarında ani soğuma (chill) etkisi ile kalıpta önce küçük ve eşeksenli tanelerden oluşan bir kabuk. Bi. Döküm malzemelerinin içyapısı da. Katılaşma Sırasında Oluşan Hacim Azalmaları Sıvı ile katı arasındaki yoğunluk farkı bilinen bir durumdur. Burada üç ayrı bölge söz konusudur.

Katılaşma sırasında malzeme en fazla % 7 kadar çeker. meme ve yolluk yerlerinin uygun olmaması yönlü katılaşmanın düzgün olmamasına etki etmektedir. Katılaşma Hataları Dökümü yapılan metalin cinsi. Dökümün ısı derecesindeki düşüklük. Katılaşma sırasında. Döküm sıcaklığını arttırarak. katı durumda iken sıvı durumdan daha yoğundur. a) Katılaşma sırasında hacim değişimleri (çelik) b) Çekme ve büzülme olaylarının şematik gösterilişi. dökümde istenen ısı merkezlerine doğru. yani yolluklar ve çıkıntılara doğru yönlü katılaşma sağlayamamaktır. Bu hacim azalmaları üç safhada oluşurlar. kullanılan kalıplama tekniği. Çekme hatasının başlıca nedeni.beraberinde getirir. araç . çok sayıda potansiyel hatalar meydana gelmekle beraber bunlardan özellikle değinilmesi gerekenler şunlardır. Katılaşma ve soğuma sırasında bazı özel durumların dışında metallerde daima hacim azalmaları söz konusudur. Çekme Hemen hemen bütün malzemeler. Bunun dışında bazı yerlerde düzgün soğuma sağlanamıyorsa soğutucu kullanılmalıdır. memeleri kalın kesitli kısımların yanına koyarak ve mümkün olan her şekilde memeler için ayrı birer çıkıcı yapmak hatayı azaltmaktadır.gereçler ve el becerileri gibi faktörler neticesinde döküm parçalarında hatalara rastlanmaktadır. .

boru şeklinde iç çekme boşluğu ortaya çıkar. (a) Tek yönlü. (c) çöküntüyü de içeren pek çok çeşit makro çekme olabilir. kalıbın boyutundan küçük olabilir. çekmeden kaynaklanan boşluğu doldurmak için sıvı metalle besleyiciden takviye yapılır. O zaman kalıp. büyük çekme olur. besleyicinin büyüklüğünü tasarlamak için kullanılabilir. Buna karşın. Bir yüzeydeki katılaşma diğerlerinden yavaş ise. iç çekme boşluğu şeklinde. katı dökümün boyutu. Döküm parça soğuduğunda ve çektiğinde. Chvorinov kuralı. (d) Besleyiciler. . Her iki durumda da döküm hatalıdır ve çekmeyi kontrol edebilmek için kalıp içerisine döküme bağlantılı besleyici (sıvı deposu) konur. Çekme boşluklarının beslenmesi için kullanılan besleyicideki sıvı en son katılaşmalıdır.Bazı malzemeler için katılaşma sırasında çekme Çekme her yönde aynı ise. (b) boşluk. pek çok durumda katılaşma dökümün bütün yüzeylerinde başlarsa. uygun bir miktar büyük yapılarak çekme telafi edilebilir. çekmenin giderilmesi için kullanılır. Besleyicideki sıvı ve dökümde katılaşan son sıvıyı bağlayan bir sıvı iç kanal vardır.

Sıvı metal içinde çözünebilen gaz miktarı Sievert kanunu ile bulunabilir. Fazla H. Gaz gözenekliliği Metaller sıvı durumda iken büyük miktarda gaz eritirler. (a) Küçük dentritler homojen şekilde dağılmış küçük çekme boşlukları oluşturur. Sıvı metal. Al alaşımında iç dentritler arası çekme (d). Böylece. Dentritler arası çekme yoğun dentritik büyüme olduğunda oluşur. Dentrit kolları arasına hapis olabilir. dökümün her tarafında küçük çekme gözenekleri oluşur. Sonuç olarak. Al katılaştığında katı metal içinde sadece H' in küçük bir kısmı kalır. daha ince. dentrit şebekesine doğru akmasını sağlayabilir. Al. . Dentrit kollan arasında çekme olabilir. küçük boşluklar oluşturur. katılaşması için. Katılaşma boyunca hacim azalırken (katının hacmi) arta kalan sıvı bu hacim değişikliğini kapatamayacak şekilde akamazsa (dolduramazsa) çekilme boşluğu oluşur. H' i eritir. mevcut herhangi bir çekme. üniform olarak dökümün her tarafına dağılabilir. Örneğin. Gözeneklilik. Besleyici kullanarak bunu önlemek zordur. sıvının katılaşması için besleyiciden ince dentritik şebekeye doğru akmayabilir. Bu hata mikro çekme veya çekme boşluğu (gözenek) olarak da adlandırılır. dentritler kısa olabilir ve bu yapı katının iç yüzeyindeki sıvının. Buna ilaveten.Dentritler arası çekme Temel olarak sıvı ile katı arasındaki yoğunluk farkından ileri gelir. daha üniform dağıt ılmış olacaktır. Yüksek soğuma hızları. iç dentritik çekme problemlerini azaltabilir. Buna karşın. Dolayısıyla düzlemsel büyüyen alaşımlarda (saf metal ve ötektik) çekilme boşluğu oluşumu zordur çünkü besleme problemleri azdır. Bu yüzden en çok dendritik katılaşan dar katılaşma aralığına sahip alaşımlarda çekilme boşluğu gözlenir. Dendritlerin hacminin azalması ile tipik mikroyapısal görüntüsü şekilde verilmiştir. (b) Birincil kısa kollar çekmenin önlenmesine yardım edebilir (c).

sıcaklık düşürülerek sıvı ve gazın birbirleriyle birleşip katı oluşturması için malzemeler katarak veya gaz kısmi basıncının düşük tutulması sağlanarak azaltılabilir. katılaşma çekme kenarına bitişik olarak çökelir. mevcut ingot yapısında ikincil faz oluşumları değişmeden kalır. yani denge dağılım sabiti (kP)' nin değerinin birden daha az olmasına yol açarlar. alaşımın katılaşması sırasında çok büyük önem taşır. katıdaki çözünen atomun dağılımı genellikle sıvıdakinden farklıdır. Dökümdeki gaz gözenekliliği. Dolayısıyla. katı genellikle farklı kompozisyonlar oluşturur. Kısmi gaz basıncının düşük tutulması. sıvı çelik içerisinde çözünür. İç yapının boyut ve dağılımı yapıdaki çözeltilerin konsantrasyonu. Çelikler bazen sadece kısmi olarak deokside edilir. Katı çözeltilerden çoğu oldukça düşük sınır katı çözünürlüğü gösterirler.Gaz Yüzdesi = K ( Pgaz ) 1/2 Buradaki Pgaz metalle temas halindeki gazın kısmi basıncıdır ve K ise belirli bir gaz sistemi için gaz sabitesidir. O ile birleşerek. Mikro Segregasyon (Mikro Ayrışma) Alaşım sıvı halden katı hale dönüşürken. eriyik metal vakum ortamına alınarak ve metal içinden bir asal gaz geçirilerek yapılabilir. gaz basıncının düşük olması nedeniyle. Çözünen oksijen sıvıda bir alaşımlama elementi olarak bulunan karbonla birleşir ve CO gaz kabarcıkları. çok derin çekme boşlukları veya boşluklar oluşur. çözünmüş oksijen tamamen yok edilebilir. Katılaşmadan önce. Alaşım katkılarının çoğu alüminyumun katı fazda sıvı faza göre daha az erimesine. vakum veya asal gaz içerisine girer ve böylece metalden uzaklaştırılır. Döküm alaşımlarında . Asal gaz veya vakumda. Bunun sonucunda. Yarı durgun düşük karbonlu çelikler daha az yoğunlaşmış çekmeye sahip olmanın yanında. gaz metalden ayrılır. dentritlerin kol aralığı ve tane iriliğine bağlıdır. Segregasyon olarak bilinen bu durum. Bu çelikte yeterince CO. Çelik elde etme işlemi sırasında oksijen. Al ilave edilirse. katı alümina oluşturur. müteakip işlemlerden sonra çelik levha üzerinde temiz yüzeyler oluşturulmasına yardım eder. Bu sabite yükselen sıcaklıkla birlikte artar. Al. genellikle. Tamamen deokside edilmiş durgun (öldürülmüş) çelik veya çok ince taneli çelik olarak bilinir ve bu çeliklerde genellikle. çelik döküm içerisinde kalır. Bu nedenle katılaşmada döküm yapısının ilk kısmı olan dentritler katı fazda az bulunurlar ve bir veya birden fazla ikincil faz oluşumlarının oluşturduğu dentritler arası ağ tarafından sarılıp kuşatılırlar. Küçük bir miktar Al ilave ederek yarı durgun (yarı öldürülmüş) düşük karbonlu çelik üretilir. Gaz gözenekliliğini yok etmesinin yanında küçük inklüzyonlar tane sınır ını tutma aracıdır ve bu nedenle daha sonra yüksek sıcaklıktaki ıs ıl işlemlerde tane büyümesini önler.

çökeltilerin karakteristik dağılımlarına çekirdeklenme denir. gaz içeriği dikkate değer ölçülerde azalmadan gaz yoğunluğu düşecek şekilde genleşir. Çekirdeklenme hesaplamaları için yeterli duyarlılıkta Scheil eşitliği verilmiştir . Bu küçük gözeneklerdeki gazın basıncı çok yüksektir. gözle görülür hale getirilebilir. İngot yoğunluğu veya gaz içeriği bu işlemle hissedilir ölçülerde azalma göstermez. Alüminyum alaşımlarının çoğunu. Ko denge dağılım sabitini. Öte yandan bu iki tip gözenek. Bu suretle çözeltilerin dengeli dağılımı gerçekleştirilebilir. katılaşma oranı ve donma derecesine bağlılık gösterir. sıvı fazdaki çözünme basıncı 1 atm basıncı aşıncaya kadar hidrojenin reddedilerek katı metalden sıvı metale geçmesinden kaynaklanır. ikinci tipten daha yüksek gaz içeriklerinde görülmektedir. kısacası akışının kesilmesiyle ortaya çıkar. ya da düzenli olmayan ve 20 mm kadar hızlı soğutulmuş yüzeye yaklaşan değişik kalınlıktaki tabakayı uzaklaştırmak için soyma ya da kabuğu kaldırma denilen işlem yapılır. Bunlardan ilk tip gözenekli. katı metalde çok az miktarda arta kalan hidrojenden ileri gelir. Hidrojen gözenekliliği Alüminyum alaşım ingotlarında hidrojen gözeneği oluşumu. alaşımın katılaşma sıcaklığının hemen altında geniş bir sıcaklık aralığında. Yüksek sıcaklıklarda yapılacak ısıl işlemlerle makroskobik dentritler arası gözenekler yuvarlatılabilir ve küçük yuvarlak gözenekler. öte yandan gaz yeniden yayılarak.fs )k-1 Bu eşitlikte Co alaşım içerisindeki çözelti miktarını. Kanama bantlarında şiddetli. hızlı soğutulmuş yarı sürekli alüminyum alaşım ingotlarının dökümünde ortaya çıkar. . Yüzey hataları Arzulanmayan alaşım elementleri ve birleşen sert yapı bileşenleri içeren yüzey tabakası. Benzer bir yüzey kusuru. Küçük küresel gözenekler. Cs = Co Ko ( 1. Alüminyum alaşım ingotlarının yüzeyini segregasyondan kurtarmak. çoğu kez yüzeyin altına kadar uzanan birleşikler vardır. homojen bir yapıya ulaşmak için. çoğu kez doğrudan. Mikroskobik dentritler arası gözeneklilik. ısı altında tutmak gerekir. düşük alaşım konsantrasyonlarıyla birleştiğinde kanama bantları ortaya çıkar. Her iki kusur da katılaşan döküm kabuğunun yeniden ısıt ılmasında onun kalıp çeperinden. açılı dentritler arası çukurlar veya oldukça küçük küresel parçaların (gözeneklerin) ortaya çıkması ile kendini belli eder. fs de ağırlıklı çözelti gurubunun bileşimini göstermektedir.

Bu oluşumlar son yüzey işlemlerine karşı farklı duyarlılığa sahiptirler ve işlenmiş üründe düzensiz çizgiler ve renk kayıpları oluşumuna yol açarlar. oksitler kümelenir ve ip şeklinde bir bant oluştururlar. Yüksek kaliteli metalin üretilmesine karşın. Bu ingota daha sonra uygulanan işlemler . sadece nihai katılaşmadan sonra ortaya çıkan iç gerginliklerden ileri gelmektedir. kontrollü ikincil soğutma işlemleri sayesinde giderilebileceği gösterilmiştir. Merkezi besleyecek sıvı metalin bulunmaması nedeni ile bu tip çatlaklar artar. İngot yüzeyindeki soğutma derecesinin farklılığı bazen denge dışı oluşumlara yol açar. 1954 yılında yapılan araştırmalarda her alüminyum ingotunun dökümünde doğrudan soğuk kalıba yarı sürekli döküm işleminde alışıma gelmiş döküm hızlarından söz edilmektedir.Çabalar daha çok yüzey kusurlarının giderilmesi ve işlem öncesi soğumaya ihtiyaç duyulmaması yönünde olmaktadır. kaba birincil oluşum. Aşırı gaz içerikleri ingotlarda oksit kalıntılarının varlığında çok ciddi sonuçlar doğurur. Böyle durumlarda hadde ürünlerinde. nihai donma esnasında iç gerginliklerin atılması esnasında oluşurlar ve bunlara "örümcek çatlaklar" da denilmektedir. Elektromanyetik yöntemden daha çok teknikte 1XXX. muhtemelen homojenleştirmeyle ortadan kaldıramamaktadır. Üretimin etkileri Yüksek kaliteli ürünün üretilmesinin sağlanmasın da. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda. 3XXX ve 5XXX serisi döküm ingotlarının üretiminde yararlanmakta ve bu ingotlar döküldüğü yüzeylerinden haddelenmektedir. Çatlama. Gazın toplandığı ve yerleştiği bu bantlar daha sonra yapılacak tavlamalar esnasında tabaka arasında kabarcık oluşmasına yol açar. özellikle sürekli olarak iş lemin gözlenebildiği uygun bir yöntem bulunmadığından bazen sorunlar ortaya çıkar. Düşük sıcaklıkta soğuk kokile doğrudan döküm yapmak için ve etkinliği artırmak için Showa Denko yöntemi ve elektromanyetik döküm tekniği geliştirilmiştir. Merkez çatlaması Merkezde çatlama çoğu kez döküm hızının artması ile yüzey durumunun iyileştirilmesi girişimleri sonucu oluşur. sıvı alaşımdaki hidrojen içeriğinin ve alkali elementlerin konsantrasyonunun düşürülmesi ve metalik olmayan tüm yapı kirleticilerinin uzaklaşt ır ılması gerekir. Merkezi çatlak. merkezde çatlamaya neden olan başlangıç döküm hızının. Bu işlem genellikle sıvı metalin ergitilme fır ınında döküm ünitesine akışı esnasında sırayla gerçekleştirilir. bu kusura daha çok az katkılı alaşımlarda rastlanılmaktadır. 7075 alaşımında görülen.

yorulma direncinin düşmesine yol açan ipliksi kusurların oluşumuna neden olur.esnasında. . bu oluşum kır ılır.

Silindirik bir parçada dövme sonucu fıçılaşma oluşur. Birçol parça yüksek mukavemet istenildiğinde dövme yoluyla şekillendirilir. yarı sıcak veya soğuk olarak parçaya plastik şekil verme işlemine dövme (forging) denir. Değen kısımlarda ısı kaçışı hızlı olur.Deformasyon (plastik şekil değiştirme) işlemi : Dövme Yoluyla Plastik Şekil Verme: Yanlızca basma kuvverinin etkisi altında genellikle sıcak. İki nedenle meydana gelir. • Sürtünme: Dövülen parça alt ve üst kalıpla temas halinde olduğundan temas eden yerlerde malzeme kolay akamaz orta kısmı daha kolay akar. . Fıçılaşma dövülen parçanın bombeleşmesidir. • Sıcaklık farkı: Tav fırınından çıkan parça kalıp içine konulur. altında yapılanlara ise soğuk şekillendirme denir. Rekristalizasyon Dövme Yöntemleri: Açık kalıpta Dövme (Open-Die Forging): Bu dövmenin özelliği parçanın yanlara doğru rahatça genişlemesidir. Parçanın ortası hala sıcaktır. Yeniden kristalleşme (Rekristalizasyon) sıcaklığı üstünde yapılan şekil değiştirmelere sıcak şekillendirme. Bu sıcaklık farkından malzemenin ortası kolay akar kenarler zor akar.

Çapaklı dövme. Çapaklı Dövme Çapaksız dövme . çapaksız dövme.Kapalı kalıpta dövme (Closed-Die Forging): Bu dövmenin özelliği karmaşık şekilli parçaların dar toleranslar içinde elde edilmesi için yapılmasıdır. yığma dövme ve damgalama gibi çeşitleri vardır.

Malzemeye akma mukavemetinin 5-6 katı kuvvet uygulanır. Damgalama (Stamping): Bu dövmenin özelliği. paralar. Cıvata başı gibi yığma gerektiren parçalara uygulanır.Yığma dövme (Upset Forging): Bu dövmenin özelliği kapalı kalıpla dövme sınıfına girmesidir. Kalıntı (inclusion) kusuru . Çok ince detaylar elde edilir. Gereğinden fazla malzeme c.Hammaddeden gelen kusurlar a. Yağ kullanılmaz. Gözenek kusuru d. madalyalar ve küçük kabartma parçalarının genellikle soğuk olarak kapalı bir kalıpta hassas olarak dövülmesidir. Katmer kusurları b. Dövme Kusurları 1.

Fazla hammadde dar kalıp kusuru c. Dekarbürizasyon: Karbon kaybına 3.Isıl işlemden kaynaklanan kusurlar uğrayan tabaka dövme sonrası talaş kaldırılarak giderilecekse sorun olmaz . ikincil çeki gerilmeleri sebebiyle çatlak oluşumu b.2. Kalıp tasarımından gelen kusurlar a.Keskin köşe kusuru b.

Sıcak Haddeleme Avantajları Daha düşük gerilmeler Daha düşük kuvvetler Daha az güç gereksinimi Pekleşme yok Daha büyük deformasyonlar mümkün Boşluksuz içyapı eldesi Sıcak Haddeleme Dezavantajları Daha yüksek sürtünme Haddelerin soğutulması gerekir Malzeme iletimi zor Çalışan kişi sıcaktan korunmalı . hadde mamulleri olarak kullanıma sunulur.a. Elde edilen mekanik dayanım nedeniyle. sıkı ve ince taneli bir içyapı oluşturulur. çelik üretiminin hemen tamamı. malzeme özellikleri iyileşir. Döküm işleminin yarattığı yapı değiştirilerek. hadde denen ve birbirine zıt yönde dönen ezici silindirler arasından geçirilerek plastik şekillendirilmesi işlemidir. Tufal oluşumu Haddelame Parçanın.

Sıcak veya soğuk uygulanabilir. Çeşitli profil çubuklar ve borular imal edilir. Sn ve Mg alaşımlarına uygulanır. Daha çok sıcak uygulanır. Düşük akma gerilmesine sahip Cu. Al. .Soğuk Haddeleme Avantajları Deformasyon sertleşmesi ile dayanım artışı Mükemmel bitmiş yüzey Mükemmel şekil ve boyut tolerans soğuk Haddeleme Dezavantajları Yüksek kuvvet gereksinimi Küçük redüksiyonlar. Pb. belirli profil kesitini taşıyan matristen püskürtülerek şekillendirilmesidir. yumuşak malzemelere soğuk ekstrüzyon yapılabilir. yüzey gerilmelerini artırır ve üniform olmayan gerilme dağılımı ortaya çıkar Ekstrüzyon Malzemenin. Çelik malzemelerin ekstrüzyonu özel önlemler gerektirir.

Ortada ikincil çekme gerilmeleri adı verilen hidrostatik çekme gerilmesi doğar. Bu oran büyüdükçe şekil değiştirme homojenliğini kaybeder. Böylece oksit alıcıda kalır. ekstrüzyon hızı yüksek veya Takoz sıcaklığı düşük. . Önlemek için ıstampanın önüne ön levha konur çapı biraz küçük tutulur. matris yatak uzunluğu boyunca metal yapışırsa Pext bir yükselir bir alçalır buda çatlamaya neden olur. • Ürün içinde oksit birikmesi. Metal takoz sıcakken soğuk olan alıcıya değince oksit oluşur ve yüksek sürtünme sebebiyle oksit malzeme akarken ürünün içine girer. yürtünme yüksek.Ekstrüzyon Kusurları: • Ürün üzerinde çatlak oluşması: Takoz sıcaklığı yüksek. • Ürünün merkezinde çavuş işareti çatlakların oluşması: Sebebi (h/L) oranıdır. Bu ise çavuş işareti (>>) çatlakların oluşmasına neden olur.

Birleştirme İşlemleri : KAYNAK Kaynak. fizik. Yüksek kaliteli bir kaynaklı birleşim oluşturmak için: • Yeterli ısı ve/veya basınç menbaı • Metalin korunma veya temizlenmesi için bir ortam ve • Zararlı metalurjik etkilerden kaçınmak gerekir. basınç ve metalurjik koşulların uygun bir bileşimi sayesinde kalıcı şekilde birleştirilmesidir. çoğu kez metal olan iki malzemenin. . metalürji. Bunun başlıca öngöreceği hususlar. tahribatsız muayene olarak toplanabilir. mekanik gibi birçok disiplini ve birçok yöntemi kendi içinde bütünleştirip çok çeşitli malzeme türlerine uygulanması itibariyle bir kaynak planı. Kaynak. kaynak metalürjisi. kimya. sıcaklık. ancak "n" boyutlu bir plan olabilir. kaynaklı birleşmelerin davranışları. basınç olmadan sadece yüksek sıcaklık sıcaklık olmadan sadece basınç arasında değerler alabilir. kaynak yöntemlerinin fiziksel yönü. malzemeler. Bu değişkenler.

ergimeyen ve dolayısıyla kaynak malzemesi temin etmeyen bir elektrodla kaynak edilecek parçalar arasında teşekkül eder. dört gereksinmeye cevap vermelidir: (l)Ergime ya da basınçla birleşmeyi meydana getirecek enerji sağlanması. Bütün bunlara göre : Kaynak etmek: Bu işlem. Bir ısı yükselmesine bir (elektronların) hız artışı tekabül eder. Bu usul ikiye ayrılır: a. Bir molekül atomlardan oluşur.Özetleyecek olursak. birleştirilecek parçaların atomlarını karşılıklı çekme bölgelerine getirmek demektir. Devamlı bir titreşim hareketini haiz olan atomlar birbirlerini. herhangi bir kaynak yöntemi. Buna göre kaynak etmek demek. b. aralarındaki mesafeye göre. Isıyı ölçmek demek aslında hızı ölçmek demektir. Ark. Bunu başka türlü de ifade edebiliriz. 2. c. (3)Atmosferik bulaşmalar veya bunların etkilerinden kaçınma. (2)Birleşme yüzlerinden yüzeysel bulaşmaları (kirlenmeleri) atacak bir tertip. (4)Kaynak metalürjisinin kontrolü. Ark. kaynak edilecek parçalan örten bir katı maddeler karışımı içinde oluşur: tozaltı kaynağı. aralarında malzemenin devamlılığını sağlayarak iki veya daha fazla parçayı birbiriyle birleştirmekten ibarettir. Ark. Önce fiziğin temel prensiplerini verelim : Bir molekül bir maddenin. 1. birbirinden kesin olarak farklı bir kaç yöntem anlaşılır. Ark. Elektrod kömürdendir: kömür elektrodla elektrik ark kaynağı. Ark hava içinde oluşur: metalik elektrodla elektrik ark kaynağı. parçalar arasında teşekkül eder. Bir atom bir çekirdek ve bu çekirdek etrafında büyük hızla dönen bir veya birkaç elektron'dan oluşur. ergiyen ve kaynak malzemesini temin eden bir elektrodla kaynak edilecek a. asal gaz içinde oluşur. Bu mesafe Angström ile ölçülür. çekerler veya iterler. Bir angström milimetrenin on milyonda biridir. Elektrik ark kaynağı: Bu genel ifadeden. o maddenin bütün özelliklerini haiz en küçük kısmıdır. Bu yöntem üçe ayrılır : .

Ergime. kaynak edilecek parçalar elektrik devresi içinde değillerdir. Ayrıca. 4. İmalat işleminde amaç. yukarıdakilerin birleşimlerini oluşturur.b. etüd edilmekte olan yeni yöntemler. Ark. Kaynak Yöntemlerinin Sınıflandırılması KAYNAK KABİLİYETİ Kaynak kabiliyeti kesin bir ifadesi olmayan bir kavramdır. Genel olarak malzemelerin seçilen yöntem ile birleşebilme yeteneğidir. Mükemmel nüfuziyet ile mutlak ergime başarılı kaynakların başlıca koşullarıdır. yani ana metalin ilk yüzeyi ile ergimenin bittiği nokta arasındaki mesafedir. yalnız malzemelerin . ana metalin birleştirilecek iki ağzının veya ana metalle kaynak esnasında ilâve edilen metalin (elektrod metali) kendi aralarında kusursuz ve tam bir karışması halidir. elektrodları taşıyan cihaz bir hidrojen akımı verir: atomik hidrojenkaynağı. Nüfuziyet (penetrasyon) ergime derinliği. ergimeyen iki elektrod arasında teşekkül eder. 3. Bu takdirde yapışma vaki olur. Ergimenin noksan olması halinde kaynak zayıf olur. Elektrod tungsten'dendir ve ark bir asal gaz akımı ile korunmuştur: asal gaz atmosferinde elektrik ark kaynağı (TIG). Bunlardan başka.

Kaynak dikişinde büzülme (çekme) çatlağı (soğuma çatlağı) . akma. * Düşük Kaynak Kabiliyeti. “Bir metalik. malzeme verilen bir usul ile bir dereceye kadar kaynak yapılabilir diye kabul edilir. Bir malzeme bir metod ile iyi bir kaynak kabiliyitine sahipken diğer metod ile zayıp bir kaynak kabiliyetine sahip olabilir. Kaynak kabiliyeti malzeme tipine göre değişir. Kaynak Emniyeti ve kaynak yapabilme imkanlarını içine alır. Kaynaklı birleştirmenin gerekli şartları yerine getirme derecesmine “kaynak kabiliyeti” denir. a) Parçalar belirli bir kaynak usulü ile birleştirilmesi mümkün olmalı (kaynağa elverişlilik) b) Kaynak edilen malzeme. ITAB’da ısının etkisiyle kimyasal ve metalurjik olaylar meydana gelir. Ayrıca hızlı soğuma sebebiyle sertlik oluşabilir. Aynı zamanda kaynak usulune ve kaynak konstrüskisyonuna bağlıdır. Kaynak kabiliyeti için en az şu iki şartın gerçekleşmesi gerekir. Geniş bir kaynak aralığında hiç bir tedbire gerek kalmadan tatminkar bir kaynak kalitesi elde edilebilmesidir. Kaynaklı bağlantıdan bazı şartları yerine getirmesi istenir. Tariften anlaşıldığı gibi kaynak kabiliyeti yalnız malzemeye bağlı değildir. * Yüksek Kaynak Kabiliyeti. Tatminkar bir netice için özel tedbirler ile dar limitler arasında çalışmayı ifade eder. Kaynak edilen parçalar uygulamada genellikle bütün kaynak usullerinde kaynak yerinin ergimeye yakın bir sıcaklığa kadar ısıtılması gerekir. bağlantı yerel özellikleri ve bunların konstrüksiyonuna tesirleri bakımından tayin edilmiş şartları sağlamalıdır”. Uygun bir usul kullanılarak kaynaklı metalik bağlantı elde edildiği zaman.Kaynak dikişi boyunca katılaşma çatlağı (sıcak çatlak) tehlikesi 2 . (Kaynak emniyeti) Kaynak kabiliyeti ile birleştirme arasındaki ilişkileri şöyle sıralıyalım. Genel yapı çeliklerinde. çekme ve çentik darbe gibi mukavemet özellikleri aranırken östenitik paslanmaz çeliklerde ITAB’da korozyon direnci istenir. Eritme Kaynağında Kaynak Kabiliyeti Uluslararası Kaynak Enstitüsü (IIW) IX numaralı “Kaynak Kabiliyeti” komisyonu şöyle bir tarif geliştirmiştir.birleştirilmesi olmayıp birleştirilen parçaların çalışma şartlarında bozulmaması ve görevini yerine getirebilmesidir. 1 . Yeterli bilgi ve deneyine sahip kaynakçı her tip çelikte hatasız kaynak yapmanın imkansız olduğunu bilir. Kaynak kabiliyeti deyimi kaynağa elverişlilik. maruz kalacağı gerilmelere dayanmalıdır.

Yaşlanmaya çok hassas bir çelik kaynaklanmadan dahi ısı girdisi ile gevrekleşebilirler.3 .Ana metal ve dikişte kaynak gerilmelerinden dolayı gevrek kırılma tehlikesi 5 .Ana metal ve dikişin sertleşme eğilimi 4 . Her çeliğin az veya çok gevrekleşme eğilimi vardır.ITAB’da yaşlanma gevrekleşmesi tehlikesi Bir çelik yalnız kaynak işlemi sonucu gevrekleşmez. Demir ve demirdışı malzemelerin kaynağında kaynak kabiliyeti: • İyi kaynak edilir • Kaynak edilebilir • Şartlı kaynak edilebilir diye sınıflandırılabilirler. Kaynak kabiliyetini etkileyen faktörlerin şematik gösterimi .

Pratikte kaynak kabiliyetinin ifadesi olarak iyi kaynak edilebilir kaynak edilebilir ve şartlı olarak kaynak edilebilir deyimleri kullanılır. imal usulü ve işletme zorlamaları gibi faktörlerin tesiri altındadır. a) İyi kaynak edilebilir. Ön tavlama tatbik edilmeli ve soğuma kontrolü olmalıdır. Kaynaklı bağlantının geçiş bölgesinde sertleşme ve çatlama tehlikeleri sebebiyle. malzeme. malzeme. Kaynak yapılacak malzemenin kalınlığı arttıkça bir ön tavlama gerekir. b) Kaynak edilebilir. Malzemenin hiçbir ön ve nihai tavlamaya ihtiyaç olmadan kaynak edilebileceğini ifade eder. kaynak edilebilir deyimi kullanılır. malzeme mühendisi ve işletme mühendisi birlikte çalışmak mecburiyetindedir. Diğer faktörler de gözönüne alınmalıdır. İyi tasarlanmış bir konstrüksiyon. konstrüksiyon. bekleneni tam olarak verebilmesi için. özel tedbirler alınmalıdır. uygun bir imal usulünün de seçilmesi gerekir. Bu nedenle. seçilen malzeme ile bir dereceye kadar gerçekleştirilebilir. Bu deyimlerin manaları çelik malzeme için şöyle ifade edilebilir. Hatalı bir durum ortaya çıktığı zaman. Bu tür malzeme için. üretim yöntemi ve konstrüksiyona bağlılığının gösterilmesi Bir konstrüksiyonun kendisinden beklenenleri sağlaması. bütün kusur malzemeye yüklenemez. .Kaynak kabiliyetinin . c) Şartlı olarak kaynak edilebilir. Bu tür malzemede ya karbon oranı yüksektir veya bileşiminde çeşitli alaşım elemanları vardır. kaynak konstrüstörü. Fakat bu konstrüksiyon.

gevrek olmayan bir kimyasal bileşim sağlanmalıdır.Kalınlık 3 .Diğer Faktörler 1 .Bileşim 2 .Ergime derecesi 2 .Elektrod çapı 4 .Hidrojen muhtevası C) .D.Bileşim 2 .İlave Metal 1 . Alaşımsız veya hafif alaşımlı yüksek mukavemetli bir çeliğe iyi bir kaynak kabiliyetine sahiptir diyebilmek için. A) Esas Metal 1 .Form Faktörü Yapı çeliklerinin kaynağında.Isıl işlem durumu B) . A. Manganez ve diğer alaşım elemanlarının kaynak kabiliyeti üzerindeki tesirleri. Bu iki şartın gerçekleşmesine tesir eden faktörler şöyle sıralanabilir.Saflık derecesi ve homojenlik Karbon eşdeğerinden faydalanılarak bir yapı çeliği için gerekli ön tavlama sıcaklığı aşağıdaki tabloda olduğu gibi tavsiye edilmiştir. kaynağın neticesine tesir eden en önemli faktör esas metalin bileşimidir.B. Bilhassa bileşimindeki karbon ve manganez oranı kaynak kabiliyeti bakımından çok önemli olup. a) Kaynaktan önce ve sonra iyi bir sünekliğe sahip olmalıdır.leri bu sınırı % 0.Süneklik 5 . Milletllerarası Kaynak Cemiyetinin karbon eşdeğeri aşağıdaki ifadeyle verilmektedir.Rijidite 3 .Endüstrideki geniş kullanma alanları sebebiyle çelik malzemelerde kaynak kabiliyetinin incelenmesi gereklidir.25 olarak tavsiye edilmiştir.Kaynak sırası 5 .30’a çıkarmış ve daima bir ön tavlama önermiştir. maksimum miktarları sınırlandırılmıştır. karbon cinsinden ifade edilmiştir. b) Kaynak metali esas metali ile karıştığı zaman.Saflık derecesi ve homojenlik 5 . . Mesala. 4 .Sıcaklık 6 . aşağıdaki iki şartın bir arada bulunması gerekir. gazı alınmış çelikler için Isveç’te maksimum karbon oranı % 0.Akma sınırı ve süneklik 3 .Kaynakçının şahsiyeti 4 .

R Ns = Isı enerjisine dönüşen elektrik enerjisi I = Kaynak yapılan parçadan geçen akım şiddeti R = Kaynak yapılan parçanın elektrik direnci Yukarıdaki ifadeden. Diğer taraftan ergime noktasının yüksek olması. .0. birleştirilecek parça malzemenin cinsine göre elektrik akımının geçişine büyük bir direnç gösterir. Ohm kanununa göre ısıya dönüşen elektrik enerjisi aşağıdaki ifadeyle belirlenir. Elektrik direnç kaynağında kaynak kabiliyetinin tarif edilmesinde malzemenin ısı iletkenliğinin ve ergime noktasının da gözönüne alınması gerekmektedir. elektrik direnç kaynağında kaynak kabiliyetinin malzemenin cinsine bağlı olduğu ortaya çıkmaktadır. kaynak yapılması güçleşir. ortaya çıkan ısı miktarını azaltacağından. Bu sebepten ısı iletkenliği yüksek bir malzemenin elektrik direnç kanağında kaynak kabiliyeti düşük olmaktadır. O halde elektrik iletkenliği yüksek bir malzemenin kaynak kabiliyeti. Elektrik Direnç Kaynağında Kaynak Kabiliyeti Elektrik direnç kaynağında.60 arası 0.200 200 – 350 Çeliklerin Eritme Kaynağında Bağlantı Bölgesi genel olarak iki kısma ayrılır. parçalar ısınır. kaynak için gerekli ısı miktarını arttırmaktadır. Elektrik direncinin düşük olması.60’dan yukarı Ön tavlama Sıcaklığı (oC) gerek yok 100 . elektrik iletkenliği düşük malzemeye göre daha kötüdür.45 .45’e kadar 0. Bunun sonucu olarak.Karbon Eşdeğeri 0. Ns = I2. Isı iletkenliğinin yüksek olması. Bunlar eriyen bölge ve ısının tesiri altındaki bölgedir. kaynak için gerekli ısı yoğunlaşmasını zorlaştırmaktadır.

74 0.6 0.28 3.53 0.79 4. Kaynak Kabiliyeti Faktörü 0.33 0.13 0.17 1.041 0.25’e kadar 0. te o ( C) 659 1530 1063 1490 1083 650 2620 1453 1770 960 2850 1660 3380 Kaynak kab.7 0.7 0.85 18 Isı ilet.21 0.25 . fak.0 0.1 79.1 0.75 arası 0.0 arası 2.2.5 1. o (cal/cm.410 Kaynak kabiliyeti durumu iyi çok iyi yeterli çok iyi kötü iyi yeterli çok iyi çok iyi kötü çok iyi çok iyi yeterli . ısı iletkenliği ve ergime noktası gözönüne alınarak elektrik direnç kaynağında kaynak kabiliyeti aşağıda ifadeyle verilebilir.75 . S 0.0’den yukarısı Kaynak Kabiliyetinin Durumu Kötü Yeterli Iyi Çok iyi Bazı metallerin fiziksel özellikleri ile kaynak kabiliyeti faktörleri Metaller Alüminyum Demir Altın Kobalt Bakır Magnezyum Molibden Nikel Platin Gümüş Tantal Titan Tungsten Elektrik Iletkenliği a(m/Ω mm) 36 10 45 11 56 22 21 11 9 62 6.0 3.55 3. C) 0.15 4. s. Burada S: Kaynak kabiliyeti faktörü α : Elektrik iletkenliği λ : Isı iletkenliği te : Ergime noktası Yukarıdaki ifade ile bulunan kaynak kabiliyeti faktörlerine göre elektrik direnç kaynağında kaynak kabiliyeti aşağıdaki biçimde değerlendirilir.1 0.0.18 1.41 0.16 0.94 0.40 Erime nok.17 0.Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı malzemenin elektrik iletkenliği.

0 22.28 0.5 25.9 3.0 Isı ilet. AlMg3 AlMg5 AlMn AlMgMn AlMgCu AlMgSi Çinko Alaşımları Pirinç Alüminyum Alaş. Teknolojinin ilerlemesiyle yeni kaynak yöntemleri geliştirilmiş ve ilerletilmiştir. erime bölgesi ve ısının tesiri altında kalan bölge (ITAB) olmak üzere iki bölümden oluşur. o te ( C) 0. Tek pasoda çekilen kaynak dikişlerindeki erime bölgesinde esas metal ve ilave metal. kaynak havuzundaki şiddetli . Kaynak metali. Erime bölgesi. bir kaynaklı bağlantıdan çıkartılarak parlatılan ve dağlanan enine kesit üzerinde çıplak gözle dahi kolayca görülebilir. Bu sınır.5 16.0 Kaynak kabiliyeti durumu Çok iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi iyi Çok iyi iyi iyi Çok iyi Çok iyi iyi KAYNAK BÖLGELERİ Endüstride kullanılan imalat yöntemleri arasında kaynak.Bazı alaşımların fiziksel özellikleri ile kaynak kabiliyeti faktörleri Alaşımlar Karbonlu çelik Östenit Mağnezyum Alş. Elektrik Iletkenliği a(m/Ω mm) 6.37 Erime nok. en çok kullanılan birleştirme tekniklerinden birisidir.5 31.0 16.2 3.6 1. esas metal ve ilave metalin karışımından ibarettir.2 5. Bağlantının bulunduğu ve kaynak anında ortaya çıkan sıcaklıktan etkilenen bölgelerin tümü kaynak bölgesi ismi ile anılır.12 1490 1420 620 625 605 645 630 590 620 400 925 610 Kaynak kab.0 17.0 20. fak. Erime Bölgesi Erime bölgesi.0 12.05 0.5 2. Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen malzeme klasik kaynak yöntemleri gruplarını işleme ve birleştirmeye yönelik çalışmalarda buna paralel olarak gelişmiş ve bu doğrultuda metallerin özelliklerini kaybetmeden birbirleriyle birleştirme gereksinimi ortaya çıkmıştır.1 1.42 0.0 3.2 2. Metalik malzemelerin kaynakla birleştirilmesi ile kaynaklı bölgede meydana gelen metalurjik değişimler kaynak esnasında uygulanan ısı ve kaynak sonrası soğuma hızı ile yakından ilişkilidir.41 0. kaynak esnasında oluşan ısının etkisi ile eriyen ve daha sonra katılaşan bölgedir. S 9.37 0.0 27. ısının tesiri altında kalan bölgeden erime çizgisi adını verdiğimiz erimiş ve erimemiş kısımlar arasındaki sınırla ayrılır. s.0 3.37 0.7 1. Bu bölge. (cal/cm.28 0. o C) 0.35 0.6 2.25 0.0 22.3 40.28 0.

kaynak bölgesine verilen ısı enerjisi gibi etmenlere bağlı olarak tekrar hızlı bir şekilde soğumaktadır. kritik soğuma hızını aştığında genellikle 900 °C’ nin üzerindeki bir sıcaklığa kadar ısınmış bölgelerde sert ve kırılgan bir yapı elde edilir.türbülanstan dolayı iyice karışmış olup homojen bir bileşim gösterir. kaynak işlemi esnasında sıcaklığın iç yapıyı. Kaynak bölgesinde sıcaklığın artması ile değişen mikroyapı. sertlik artışına veya çatlak oluşumuna sebebiyet verir. bu bölgedeki sıcaklık 1450 0C ile 700 0C arasında değişmektedir. Bu bölgede ulaşılan maksimum sıcaklığa bağlı olarak iç yapıda çeşitli değişiklikler ve özellikler gösteren bölgeler ortaya çıkar. Kalın kesitli parçaların çok pasolu kaynak dikişlerinde. Isınma ve soğumaya bağlı olarak ITAB’ ın sınırları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. mekanik özellikleri etkileyerek çentik darbe ve çekme mukavemetlerinin azalmasına. kaynak metali ile esas metalin birleştiği sınırdan başlayarak. Kaynak işlemi anında ısının etkisi altında kalan bölge hızlı bir şekilde ısınmakta ve sonrada parça kalınlıgı. Kaynatılacak malzemenin bileşimine göre soğuma hızı. her pasonun esas metalle karışma oranı farklılık gösterir. Buna karşın çok pasolu kaynaklarda. dikişin orta kısımlarında esas metale rastlanamayabilinir. Metalurjik reaksiyonlar bu bölgelerde meydana gelir. Isıdan etkilenen bölgenin sınırları . Çelik malzemelerin kaynağında. Isının Tesiri Altında Kalan Bölge ( ITAB ) Isının tesiri altında kalan bölge. dolayısıyla esas metalin özelliklerini etkilediği mesafeye kadar devam eder.

.

a) İri taneli bölge b) İnce taneli bölge c) Kısmen dönüşüme uğramış bölge d) İç yapı değişikliğine uğramamış bölge . ITAB ve demir-karbon denge diyagramı arasındaki ilişki Çelik malzemelerin kaynağında ısının etkisi altında kalan bölge.Isının tesiri altında kalan bölge ile demir-karbon denge diyagramı arasındaki ilişki % 0.15 C. içeren bir çeliğe göre aşağıdaki şekildede gösterilmiştir. içyapı değişikliği bakımından şu değişik bölgelerle gösterilir. Kaynaklı bağlantıların en kritik bölgesi ITAB’ dır ve birçok çatlama ve kırılma bu bölgede meydana gelmektedir.

Metaller yeniden kristalleşme sıcaklığının üzerindeki bir sıcaklığa kadar ısıtıldıklarında tane büyümesi ortaya çıkar. ince taneli bölgenin devamı olup kaynak anında A3 ile A1 sıcaklığı aralığına kadar ısınmış ve bölgesel olarak bir östenit dönüşümüne uğramış olan bölgedir. Kısmen dönüşüme uğramış bölge. Fakat tane ebatı yönünden ince taneli bir bölgedir. İnce taneli bölge. önce ergime sıcaklığının üzerindeki bir sıcaklığa kadar ısıtılmakta ve sonra soğutulmaktadır. İri taneli yapıların mukavemetleri ince taneli yapılara nazaran daha düşük olduğundan malzemede iri taneler istenmez. Çelik malzemelerde kaynak anında erime çizgisine bitişik olan esas metalin sıcaklığı. martenzitik veya temperlenmiş martenzitik bir iç yapıya ve en yüksek sertliğe sahiptir. kaynak .Kaynakta oluşan bölgeler İri taneli bölge. erime çizgisine bitişik olan ve kaynak işlemi esnasında 1450oC ile 1150oC sıcaklıklara maruz kalan bölgedir. erime sıcaklığına yakın bir dereceye kadar eriştiğinden östenit içinde fazla miktarda tane büyümesine rastlanır. Östenit dönüşümüne uğradığından dolayı yapısındaki östenit miktarına bağlı olarak. ilk iki bölgeyi andıran bir iç yapı gösterir. İç yapı bakımından birinci bölge olan iri taneli bölgeye benzeyip onun bir devamıdır. İç yapı değişikliğine uğramamış bölge. Bundan dolayı çelik malzemelerin kaynağında. Kaynak işlemlerinde genellikle metal. A1 sıcaklığının altına kadar ısınan ve bu ısınma süresince bir iç yapı dönüşümüne uğramayan bölgedir. Çeliğin bileşimine ve soğuma şartlarına bağlı olarak iri taneli bölge. Tane büyümesi sonucu ortalama tane boyutu artar. kaynak esnasında 1150 oC ile 900 oC arasındaki bir sıcaklığa maruz kalan bölgedir ve bu bölgede tane büyümesine rastlanmaz.

Ydüzlemindeki eş sıcaklık değişimi verilmiştir. kaynak edilecek malzemenin ısı iletim özellikleri. soğumanın hızlı olduğu hallerde daha önce bahsedilmiş olan ve genellikle arzu edilmeyen özellikleri taşıyan iç yapılar oluşur. yavaş bir şekilde gerçekleşirse veya çeliğin karbon ve alaşım elementi içeriği sertleşmeyi meydana getirecek miktarda değilse elde edilen iç yapı tane büyüklüğü hariç olmak şartıyla. Kaynak Isısının ve Isı Dağılımının Kaynak Bölgesine Etkisi Kaynak bölgesine verilen ısı miktarı. kaynak hızı ve malzeme kalınlığı gibi şartlara bağlı olarak kaynak bölgesinde sıcaklık dağılımı ile soğuma hızını etkiler. östenitik paslanmaz çeliklerde ise en küçüktür.doğrultusunda kaynak çekilmiş ve -X . Birleştirme esnasındaki ısınmayı takip eden soğuma. Kaynak bölgesinin genişliği ısı iletimi arttıkça doğru orantılı olarak artmaktadır. Farklı malzemelerin aynı kaynak parametreleri ile kaynak edilmesi sonucunda kaynak bölgesindeki sıcaklık eğrileri . Kaynak parametreleri aynı olan değişik özellikteki malzemeler üzerindeki ısı dağılımı aşağıdaki şekilde görülmektedir. Buna karşılık sertleşme meyli olan çelik malzemelerde ise. Şekil’ den anlaşıldığı gibi kaynaklı parçalarda ısı iletim katsayısı Alüminyum’da en büyük.bölgesinde yukarıda kısaca belirtilen dönüşümler olmaktadır. ilk normal yapının aynıdır. Bu parçalara -X.

Alaşımsız çeliklerde kaynak hızının kaynak bölgesi ısı dağılımına etkisi Kaynatılacak parçalarda. Ayrıca artan parça kalınlığıyla beraber soğuma hızı arttığından. Düşük kaynak hızlarında kaynak bölgesi daha geniş. Parça kalınlığı arttıkça kaynak bölgesi genişliği küçülmektedir.Alaşımsız çelik malzemelerde kaynak hızının artmasıyla sıcaklık dağılımının değişimi aşağıdaki şekilde görülmektedir. kaynak metali alanı azalmaktadır. kalınlığındaki bir çelik malzemeye ark kaynağı kullanarak 3940 J/mm’lik ısı girdisiyle kaynak yapılmış bir plakadaki ısı dağılımı görülmektedir. Parça kalınlığının kaynak bölgesi ısı dagılımına etkisi Aşağıdaki şekilde 13 mm. dolayısıyla kaynak bölgesinin genişliğine veya darlığına etkisi vardır. Aşağıdaki şekilde parça kalınlığının kaynak bölgesinde ısı dağılımına etkisi görülmektedir. 16 mm/sn hızla çekilen kaynakta ısı dağılımı daha az iken 8 mm/sn hızla çekilen kaynak dikişinde ısı dağılımı daha fazladır. . kalınlığın da ısı dağılımına. Burada kaynak merkez çizgisine değişik uzaklıklarda olan noktalardan sıcaklık ölçümü yapılmıştır. yüksek kaynak hızlarında ise daha dardır.

c) Kaynak merkezi çizgisinden uzaklaştıkça. Böylece sonuç olarak şu üç nokta tesbit edilmiş olur. kaynak sonrası soğuma hızları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. . Bu şekil 1850 J/mm’ lik ısı girdisiyle kaynak edilmiş üç değişik kalınlıktaki plakaların 1205oC’ deki maksimum sıcaklıktan itibaren soğuma sürelerini gösterir. maksimum sıcaklığa çıkmak için gerekli sürede artmaktadır. b) Kaynak merkezine olan mesafenin artmasıyla. ısınma oranı ve soğuma oranı azalmaktadır. Kaynak edilen değişik kalınlıktaki malzemelerde. mesafedeki bir noktada en yüksek sıcaklık 515oC civarındadır. Ara mesafelerdeki sıcaklıklarda orantılı olarak kaynak merkezinden uzaklaştıkça düşmektedir.Kaynak merkezi çizgisine belirli mesafelerdeki sıcaklık değişimleri Yukarıdaki şekildende anlaşılacağı gibi kaynak merkez çizgisinden uzaklaştıkça kaynaklı malzemedeki ısı dağılımı değişmektedir. a) Kaynak merkezine olan mesafe arttıkça maksimum sıcaklık süratle azalır. 25mm. Kaynak merkez çizgisine 10mm mesafedeki noktada en yüksek sıcaklık 1365oC’ iken.

Ergitmeli . Kaynak Metali Katılaşmasının Özellikleri Kaynak metalinin sıvı halden katı hale dönüşmesi. yüksek sıcaklıktan soğumaya bırakıldıklarında kalın parçalara nazaran daha geç soğumaktadırlar. esas metal ergiyiği ve/veya ilave dolgu metalinin karışımından meydana gelir. Yapılan bu seçim ne kadar dikkatli olursa olsun kaynak metali yapısı ilave metal ve/veya esas metal karışımının bir sonucudur. Bu kaynak metalinin yapısı esas metalin yapısından oldukça farklıdır. Kaynak metalinin katılaşmasında ve mikroyapının gelişmesinde kaynak parametreleri etkili olmaktadır. Düşük et kalınlığına sahip parçalar.kaynak ağzı açılmış olan parçaya çekilen kaynak dikişi. metal kalıp içerisindeki normal döküm işleminin katılaşmasından farklı bir işlemdir.Parça kalınlığının soğuma hızına etkisi Kaynak edilen parça kalınlığının artmasıyla soğuma oranı artmaktadır. Kaynak metali. KAYNAK METALİ Kaynaklı birleştirmeler ara yüzeyde. Kaynak metalini oluşturacak ilave metal. Kaynaklı bölgenin soğumasına kaynak ağzı geometrisinin de etkisi vardır. birleştirmenin cinsine göre bir kaynak metali ihtiva ederler. Aynı ısı girdisi ve erime bölgesine sahip olan kaynak dikişlerinden -V. kaynak edilecek malzemenin bir takım özelliklerine dikkat edilerek seçilir. düz plaka üzerine çekilen dikişten daha hızlı soğumaktadır. Fakat kaynak metalinin katılaşmasının birçok özelliği kalıp içerisindeki metal katılaşmasına benzemektedir.

e) Sıvı metal içerisinde yüksek derecede sıcaklık değişimi mevcuttur. Ergitme Kaynağında Kaynak Metalinin Katılaşması Bir metal tabakanın yüzeyindeki küçük bir alanın erimesi gözönünde bulundurulursa ergitme kaynağının prensibi kolayca anlaşılabilir. Kaynak işlemi esnasında ergiyik havuzda mevcut olan oksitler. Aşağıdaki şekilde metal bir tabakanın bir noktasının ergimesi şematik olarak verilmiştir. katı-sıvı arayüzeyine bulaşmamakta ve arayüzey metalurjik açıdan temiz kalmaktadır. Katı metal kaynak ısısının etkisi ile erime noktasına ulaştığında kafes yapısında düzenli olarak dizilmiş olan atomlar hareket edebilecek şekilde serbest hale geçerler. c) Sıvı metal havuzunda önemli derecede türbülans olduğundan ergiyik haldeki metalde çok iyi karışma olur. 4. f) Kaynak işlemi esnasında ısı kaynağı sürekli ilerlediğinden dolayı.curuf veya çok pasolu kaynaklarda. sıvı metale karışmaktadır. Ergiyik kaynak metali havuzunda katı ana malzemeyi ergiyerek terk eden atomlar.kaynaklarda sıvı kaynak şekilde sıralanabilir. ana metal yüksek derecede ısındığından ya da kaynak edilecek parçalara ön tavlama işlemi yapılmasından dolayı sıcaklık değişiminde normal oranlara nazaran sapmalar olmakta ve böylece katılaşma davranışıda etkilenmektedir. katılaşma olayı kaynak hızına bağlı dinamik bir işlemdir. g) Yüksek enerjili kaynaklardan olan elektro . havuzuna . Eğer tam katı-sıvı arayüzeyini gözönüne alırsak. d) Sıvı kaynak metal hacmi katı ana metale nazaran küçüktür. metalinin katılaşmasında önemli olan bazı noktalar aşağıdaki a) Sıvı kaynak havuzunda empüriteler mevcuttur. b) Sıvı haldeki kaynak metali havuzunda ana metal kısmen çözünür ve kaynak karışır. taneyi yarısından kesilmiş gibi görmemiz mümkündür.2.

Kaynak metali katılaşmasında dentritlerin oluşumu . .Ergiyik metal havuzu Kaynak metali sıvı havuzu soğumaya bırakıldığında katılaşmanın meydana geldiği ve katılaşmanın dendritler şeklinde merkeze doğru ilerlediği aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

katılaşabilmesi için sıvı metalin aşırı soğumasına gerek vardır ve katılaşma olayının başlaması için yeteri büyüklükte bir çekirdeğin meydana gelmesi gerekmektedir. Kaynak metali ve döküm katılaşmasında serbest enerji değişimi Sıvı haldeki metalin katılaşması ile sistemin serbest enerjisi azalmaktadır. . Ana metalin tane yüzeylerinde üniform olarak oluşan küçük çekirdeklerin meydana Döküm malzemelerin ingotta gelmesiyle katılaşma başlar. Aşağıdaki şekilde kaynak metalinin ve dökümün katılaşmasında kritik çekirdek yarı çapı ile serbest enerjinin değişimi görülmektedir. Kaynak metalinin katılaşma mekanizması ingotta katılaşan sıvı metalin katılaşmasından oldukça farklılık gösterir. katı-sıvı arayüzeyinden aktığı için bu bölgedeki atomlar mevcut sıvıya doğru akma meylindedirler. Ergiyik haldeki kaynak metalinin katılaşmaya başlaması için sıvı metalin aşırı soğumasına yani. ana metalin yüzeyinde oluşan küçük çekirdeklerden katılaşma başlar. ergime sıcaklığının daha altındaki bir sıcaklığa sıvı olarak soğumasına gerek yoktur. Bu ilerleme tüm kaynak havuzu katılaşıncaya kadar devam eder. Kaynak metali katılaşmasında oluşan dendritler sivri uçlu veya testere dişli gibi varsayılan şekilde oluşur ve bunun ilerlemesi havuz merkezine doğru olur. Kaynak metalinin katılaşmasında kritik çekirdek çapı yoktur. Sonuç olarak orjinal biçimde ergimiş olan metal. Sıcaklık metal tabaka tarafından kaynak merkezinden uzağa itildiği yani ısı. Arayüzeyindeki katı atomlar boş bağlara sahip olan atomlara kendilerini tuttururlar ve böylece katılaşma sıvı havuzuna doğru büyür. tane sınırlarında birbirine bağlanmış olan dendritik tanelerden oluşur.Ergiyik havuz sıcaklığı düşmeye başladığı zaman ergiyik atomlar enerjilerini kaybederler. Döküm işlemlerinde ise kritik çekirdek çapına ulaşana kadar sıvı metal aşırı soğuma gösterir ve kritik çekirdek oluşumundan sonra katılaşma meydana gelir.

Gaz Tungsten Ark Kaynağı (TIG . Şekilden görüldüğü gibi taneler ısı akış yönüne paralel biçimde uzanmaktadır. Alt bölgede ise sıvı metalin sıcaklığından dolayı tane irileşmesi olan bölge görülmektedir. Tek pasolu bir kaynaklı malzemenin esas metal görülür. Kaynak işlemi kaynak edilen parçaların sadece kendi aralarında ergitilmesi ya da ana metal ile benzer yapıya sahip çubuk şeklindeki bir ilave katkı metalinin kullanylması ile gerçekleştirilebilir. Bu yapı kaynağın ergime sınırlarındaki tanelerin doğal bir sonucudur. Çubuk şeklindeki kaynak teli oluşturulan elektrik arkında ergitilir. . Kaynak banyosu genellikle argon olan bir soy gaz ortamı tarafından korunur. Kaynak işleminde aşağyda belirtilen akım tiplerinden biri kullanylabilir : • DC (doğru. Isının büyük bir kısmı esas metal tarafından çekilmektedir ve tanelerde bu ısı akış yönüne paralel olduklarından erime çizgisine dik vaziyette görülmektedirler.Tungsten Inert Gas) TIG kaynak yönteminde ergimeyen tungsten elektrod ile kaynak edilen parça arasynda elektrik arkı oluşur.Kaynak metali katılaşırken genellikle ısı akış yönüne paralel ve uzunlamasına bir yapı gösterir. ve kaynak metali bölgelerinin oluştuğu birleşme yüzeylerinden mikroyapı fotoğrafı çekildiğinde aşağıda şekilde gösterildiği gibi iki ayrı bölge Kaynak metali ve esas metalin birleşme yüzeyi mikro yapısı Üst taraftaki uzun ve yönlenmiş tanelerin bulunduğu bölge kaynak metali bölgesidir. Ark kıvılcımı tungsten elektrodun iş parçasına değdirildikten sonra birkaç milimetre yukarıya kaldırılması (Lift-TIG) ya da parça ile tungsten elektrod arasında oluşturulan yüksek frekanslı yüksek voltaj boşalması ile sağlanır (HF-TIG). sürekli) akım çelik ve paslanmaz çelikler başta olmak üzere birçok metalin TIG kaynağında kullanılır.

Koruma gazı uygulama çeşidine göre genellikle iki alt metoda ayrılır. başlangıçta eğimli akım yükselmesi (up-slope) ve bitişte eğimli akım azalması (down-slope) özellikleri gelmektedir. sürekli beslenen tel ve üzerinde çalışılan malzeme arasında kurulan bielektrik arkının ısısını kullanan bir ark kaynak işlemidir. Eğer bu gazlar koruma gazının ortamına girerse. bir diğer deyişle koruma gazlı kaynak. Ayrıca havalandırma sistemlerinin yol açtığı hava akımları da kaynak yerini ve koruma gazını etkileyebilir. Açık kapı ya da pencereler yüzünden meydana gelen cereyan gibi dış etmenler gazın uçmasına neden olabilir. yüksek frekanslı darbeli (palslı) akım. MIG/MAG Kaynağı Gaz Metal Ark Kaynağı. Kaynak havuzu. darbeli (palslı) akım. İşlem sırasında tel erir ve kaynak metali çalışma parçasına aktarılır. .• AC (dalgaly. kaynakta gözeneklere yol açabilir. hem eriyen teli hem de kaynak havuzunu havadaki oksijen ve nitrojenden korumak için koruma gazı tarafından sürekli korunur. değişken) akım ise alüminyum ve yüzeyinde ısıya dayanıklı oksit tabakası bulunan diğer malzemeler üzerinde gerçekleştirilen TIG kaynağı uygulamalarında kullanılır. Akımın kontrol edilmesine yardımcı olarak kaynak kalitesini olumlu yönde etkileyen faktörlerin başynda kararlı akım.

Argon Avrupa bölgesinde en fazla kullanılan gazdır. Inert gaz veya benzer maddelerin çok az miktarlarıyla karışsa bile bu işleme MIG kaynak denir. nikel ve bir çok metal ve onların alaşımlarıyla uygulanabilir. Çoğunlukla kullanılan koruma gazı CO2’dir. Bunun anlamı gazın arkta ayrılması ve kaynak havuzuyla daha geniş ya da daha küçük boyutlara reaksiyona girmesidir. Argon ve helyum inert gazlara örnektir. MAG Kaynağı MAG kaynak reaksiyona giren gazların ortamındaki kaynak ya da aktif gaz tarafından korunan kaynak. Gazaltı Kaynağının Prensibi Uygulamalar MIG/MAG kaynak aşağıda ki malzemelerle kullanılır: • Aluminyum • Yumuşak çelikler • Paslanmaz çelikler • Bakır ve bakır alaşımları Yukarıdaki metallere ek olarak bu metod magnezyum. . Bu yüzden bu işlem CO2 kaynağı olarak da bilinir.MIG Kaynağı MIG kaynak inert gaz yani diğer maddelerle reaksiyona girmeyen koruma gazı ile yapılan kaynaktır.

Bu reaksiyonların ürünleri aşağıdaki kaynak hatalarının oluşumuna neden olur : a) Oksitler nedeniyle ergime hataları b) Gözenek. Esas görevi dışında koruyucu gazın kaynak işlemine ve sonuçta elde edilen kaynak dikişine aşağıda belirtilen hususlar yoluyla önemli etkileri vardır : a) Arkın karakteristiği b) Metal transferinin şekli c) Nüfuziyet ve kaynak dikişinin profili d) Kaynak hızı .Gazaltı Kaynak Donanımı KORUYUCU GAZLAR Metallerin çoğu oksit oluşturmak üzere oksijenle birleşmeye kuvvetli bir eğilim ve metal nitritleri oluşturmak üzere de azotla birleşmeye daha düşük ölçüde bir eğilim gösterirler. Oksijen ergimiş çelikteki karbonla.la temasını engellemektir. karbonmonoksit gazı oluşturmak üzere reaksiyona girer. Yani koruyucu gaz burada örtülü elektrodlardaki örtünün görevini görür.dana gelgiği için kaynak sırasında bu reaksiyonların ürünleri kolaylıkla oluşur. % 20 oksijenden mey. oksit ve nitritler nedeniyle oluşan mukavemet kayıpları c) Oksitler ve nitritler nedeniyle kaynak metalinin gevrekleşmesi Atmosfer yaklaşık % 80 azot. Koruyucu gazın temel görevi çevredeki atmosferin ergimiş kaynak banyosuy.

Argon ve helyum gazları aşağıda belirtilen hususlarda önemli farklılıklar gösterir.e) Yanma oluğu oluşma eğilimi f) Temizleme etkisi g) Kaynak metalinin mekanik özellikleri Koruyucu Soy Gazlar Argon ve helyum soy gazlardır. Helyum arkı derin.yucu gaz ne kadar ağır ise o gaz verilen bir debide arkı koruma ve kaynak alanını örtme konusunda o kadar etkindir.4 katı iken (yani daha ağır) helyumun yoğunluğu havanın yoğunluğunun 0. a) Yoğunluk b) Isıl iletkenlik c) Ark karakteristiği Argonun yoğunluğu havanın yoğunluğunun 1.tir ve aynı zamanda içinde ark enerjisinin daha üniform şekilde dağıldığı bir ark plazması oluşturur. geniş para. Argonun oluşturduğu ark plazmasında iç bölgede çok yüksek bir enerji mevcuttur ve bu bölge daha az ısı enerjisi içeren bir mantoyla sarılıdır. Bu fark kaynak dikiş profilini önemli ölçüde etkiler.ğine benzer bir nüfuziyet oluşturur. Bu gazlar paslanmaz çeliklerin ve düşük alaşımlı çeliklerin kaynağında da kullanılmaktadır. Argon arkı ise şişe emzi. Bu nedenle helyumla koruma yapıldığında aynı etkili korumayı sağlamak için argonla korumada kullanılan debinin iki veya üç katı yüksekliğinde debi kullanılması gerekir. Helyum argondan daha yüksek ısıl iletkenliğine sahip. Çeşitli Koruyucu Gazların Dikişin Şekline ve Nüfuziyete Etkisi . Koru.bolik kaynak kesiti oluşturur.14'ü kadardır (yani daha hafif). Bu gazlar ve bunların karışımı demirdışı metallerin kaynağında mutlak bir şekilde kullanılırlar.

bağlantı geometrisi. daha iyi ergime sağlamak amacıyla % 60'dan % 90'a kadar helyum içeren Argon-Helyum karışımı koruyucu gazlar kulla. geniş ve parabolik kaynak profili özellikleri elde edilmesi nedeniyle. Genellikle % 3 O2 veya % 9 CO2 bu . Ancak. Saf argonla korumada "yanma oluğu" oluşma olasılığı büyük ölçüde artar. Bunun sonucunda argon arkında ark boyundaki değişmeye bağlı olarak gerilimde daha az bir değişme meydana gelecektir ve ark helyum arkına nazaran daha kararlı olacaktır. düşük alaşımlı çelikler gibi bazı metaller için daha yüksek ısı girdisi elde etmek amacıyla CO2 ilavesi yerine helyum ilavesi yapılır.lamasında kullanılır.likleri sağlamaz. kaynak pozisyonu ve esas metalin bileşimine bağlıdır. Kısa devre iletimde. Çok kolay iyonize olan argon gazı bu nedenle arkın tutuşmasını kolaylaştırır ters kutuplamayla birlikte kullanıldığında mükemmel yüzey temizleme etkisi sağlar.Verilen bir elektrod besleme hızında argon arkının gerilimi helyum arkının geriliminden önemli ölçüde düşüktür. Ancak helyum arkıyla derin. dikişin mekanik özelliklerini ters yönde etkileyen kaynak metali reaksiyonları oluşturmamasıdır. Saf gaza katılacak en uygun O2 ve CO2 miktarı kaynak edilecek parçanın yüzey durumu (hadde tufalı). Argon ve Helyuma Oksijen ve Karbondioksit İlavesi Saf argon ve belli bir dereceye kadar helyum demir dışı malzemelerin kaynağında çok mükemmel sonuçlar sağlar. Bu nedenle helyum arkı argon arkına nazaran daha fazla sıçramaya ve daha kötü kaynak dikişi görünüşüne neden olur. Argona % 1-5 O2 veya % 3-10 CO2 (ve % 25’e kadar CO2) ilavesi önemli ölçüde iyileşme sağlar.nılır. Ark kararsız olma eğilimi gösterir. Saf helyum kullanımı sınırlı bir ark kararlılığı sağlaması nedeniyle çok özel alanlarda sınırlanmıştır. Argon-Helyum gaz karışımı koruyucu gaz olarak kaynak kullanılmaktadır. Sonuçta dikişi profilinde iyileşme sağlandığı gibi. Helyumla korumada buna ilave olarak sıçrama meydana gelir. Bunun nedeni helyumun. Helyum arkı normal çalışma bölgesinde iri damlalı metal iletimi oluşturur. Argon arkı (% 80 argon gazı karışımına kadar da dahil olmak üzere) geçiş akımı üzerindeki akım değerlerinde eksenel sprey ark iletimi oluşturur. Paslanmaz çelik. bu koruyucu gazlar saf halde demir esaslı malzemelerin kaynağında başarılı çalışma özel. argonun eksenel sprey metal iletimi oluşturma özelliğinden de yararlanılır. Argon ve Helyum Karışımı Saf argonla koruma demir dışı metallerin birçok uygu.

amonyak üretimi ve alkolün fermantasyonunda da yan ürün olarak elde edilir. Karbonun yanması sonucu ortaya çıkan karbondioksit. akaryakıt ve kokun yanma ürünü olarak. bu bakımdan Standard bir tüpten bir anda çok fazla gaz çekebilme olanağı yoktur. Bu debiden daha fazla gazın gerekli olduğu hallerde. Bu şartlarda tüpün ihtiva ettiği gaz sıvı haldedir. Karbondioksit kaynak işletmelerine genellikle tüp içinde getirilir.997 kg/m3 takriben 65 olan bir gazdır.5 misli daha ağırdır. yanıcı gazların. Argona ilavesi aynı zamanda dikiş profilinin şeklini de iyileştirir Argon + O2 .değişkenlerin büyük bir aralıkta CO2 etkilerini gözönünde bulunduran oranlardır. kokusuz ve özgül ağırlığı 1. kireç taşının kalsinasyonu. Kullanma sırasında sıvı haldeki karbondioksit gaz haline geçer. birden fazla tüpün bir manifold ile bağlanarak kullanılması gereklidir. endüstriyel çapta. Argon + CO2 ve CO2 Gazlarının Dikiş Şekline ve Nüfuziyete Etkisi KARBONDİOKSİT (CO2) Karbondioksit renksiz. çıkış borusunu ve detandörü tıkar. Karbondioksit tüpleri 15°C'de atmosferde doldurulur. bu bakımdan bir tüpten sürekli olarak 12 litre/dak'dan daha büyük debiler çekilmemesi gereklidir. sürekli olmamak koşulu ile bu değer 17 It/dak'ya kadar çıkabilir. zira buharlaşma ısısının çekilmesi sonucu sıcaklık düşer ve sıvı karbondioksit zerrecikleri karbondioksit karına dönüşür. Havadan takriben 1. Buharlaşma esnasında tüp daima bir buharlaşma ısısına ihtiyaç gösterir. Soğuk iklimlerde ise karbondioksit . Basınçlı tüplerde kullanılır. tüp içindeki karbondioksitin büyük bir kısmı sıvı halinde bulunur ve sıvının üst kısmında (tüpün l /3) ise buharlaşmış karbondioksit gaz halindedir ve bu gazın basıncı düştükçe de sıvıdan buharlaşarak basıncı normale döndürür.

diğer bir deyimle koruyucu gaz olarak karbondioksit. Tüp içinde karbondioksitin çok büyük bir kısmının sıvı halde bulunması nedeni ile hiçbir zaman bu tüpler eğik veya yatay durumda kullanılmamalıdır. Karbondioksit. arkın yüksek sıcaklığında karbonmonoksit ve oksijene ayrışır. Karbondioksitin çeliklerin kaynağında sunduğu avantajlar derin nüfuziyet. karbondioksit arzettiği çok sayıda üstünlük dolayısı ile az alaşımlı ve sade karbonlu çeliklerin gazaltı kaynağında çok geniş çapta bir uygulama alanı bulmuştur. kullanılan kaynak yöntemine Metal Activ Gas kelimelerinin baş harflerinden faydalanılarak MAG adı verilmiştir. Karbondioksit atmosferi altında yapılan. buraya bîr elektrikli ısıtıcı konması hararetle tavsiye edilen bir husustur. . Alüminyum. karbondioksit tüpleri daima kullanma esnasında dik durumda tutulmalıdır. Bu bakımdan çeliklerin kaynağında MIG yöntemi için üretilmiş teller MAG yönteminde kullanılamaz. Banyo içinde demiroksit ayrıca mangan ve silisyum tarafından redüklenir. Serbest kalan oksijen kaynak banyosundaki elementlerle birleşir.karı zerreciklerin çıkış ağzını tıkamaması için. ark sütunu içinde ionize olan gaz kaynak banyosuna doğru gelir ve bir miktarı tekrar karbondioksit haline geçer ve dolayısı ile ayrışma esnasında almış olduğu ısıyı tekrar verir ve bu da dikişte nüfuziyetin artmasına neden olur. Karbondioksit ile düşük akım şiddetleri ve ark gerilimlerinde kısa ark ile yüksek akım değerlerinde ise uzun ark damlalı metal geçişi ile kaynak yapmak mümkün olabilmektedir. Mangan ve silisyum kaybı kaynak telinin bileşimi tarafından karşılanır. bu gaz çeliklerin kaynağında yeni imkânların ortaya çıkmasına neden olmuştur. argon gibi monoatomik elementer bir gaz olmadığından. Birçok aktif gazın kaynakta koruyucu gaz olarak kullanılmaya uygun olmamalarına karşın. magnezyum ve alaşımları gibi kolaylıkla oksitlenen malzemelerin kaynağında CO2 gibi aktif bir gazın kullanılmamasına rağmen. daha yüksek kaynak hızları ve düşük kaynak maliyeti olarak sıralanabilir.

CO2 atmosferinde oluşan reaksiyonlar Koruyucu Gaz Seçimi Kaynak edilecek metale bağlı olarak kullanılabilecek koruyucu gazlar aşağıdaki tablolarda verilmiştir. .

5 CO2 % 75 Ar + % 25 CO2 Alüminyum Magnezyum. kalın paslanmaz çeliklerde yanma oluğunu en az düzeye indirir. Sac parçalarda Argon başarılı bir şekilde kullanılır. Arkın kararlılığını arttırır. Nikel ve Bunların Alaşımları Argon Argon + Helyum Düşük Alaşımlı Çelikler . yanma oluğunu en az düzeye indirir. % 35 Ar + % 65 He % 25 Ar + % 75 He Magnezyum Argon Argon + % 1-5 O2 Alaşımsız Çelikler Argon + % 3-10 CO2 Düşük Alaşımlı Çelikler Argon + % 2 O2 Argon + % 1 O2 Paslanmaz Çelikler Argon + % 2 O2 Argon Bakır. Daha derin nüfuziyet ve daha yüksek kaynak hızı elde edilir. Mükemmel temizlik etkisi yaratır.5 CO2 % 60-70 He + % 25-35 Ar + % 4. daha akışkan ve kontrol edilebilir bir kaynak banyosu oluşturur. Çok az sıçrama oluşur. iyi bir birleşme ve dikiş profili sağlar. CO2 Paslanmaz Çelikler % 90 He + % 7. ıslatma özelliği ve dikiş profili sağlar. 3 mm'den kalın parçalarda en az sıçrama ve temiz kaynak görüntüsü sağlar. gözenek oluşumunun en düşük seviyede tutulmasına olanak sağlar. sıçramayı en az düzeye indirir. 5XXX serisi Al-Mg alaşımlarında erime özelliğinde iyileşme sağlar. Yanma oluğunu en az düzeye indirir. İyi bir dikiş profili oluşturur. mükemmel tokluk.Sprey İletimi İçin Koruyucu Gazlar Ana Metal Koruyucu Gaz Argon Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları Üstünlükleri 25 mm'den küçük kalınlıklarda en iyi damla iletimi ve en az sıçrama oluşturur. soğuk kaynak olasılığını azaltır. % 50-75 He karışımı kalın parçalardaki ısı kaybını karşılayacak derecede yüksek ısı girdisi sağlar. 3 mm'den büyük kalınlıklarda ise Argon + Helyum karışımı tercih edilir. daha akışkan ve kontrol edilebilir bir kaynak banyosu oluşturur. Nikel ve Alaşımları Argon + Helyum Titanyum Argon Kısa Devre İletimi İçin Koruyucu Gazlar Ana Metal Koruyucu Gaz % 75 Ar + % 25 CO2 Alaşımsız Çelikler % 75 Ar + % 25 CO2 Üstünlükleri 3 mm kalınlıklara kadar yüksek kaynak hızları ve en az distorsiyon ve az sıçrama sağlar. İyi bir ark kararlılığı ve kaynakta en az kirlenme sağlar. En az distorsiyon sağlar. saf argona oranla daha yüksek kaynak hızına olanak sağlar. İyi bir ıslanma sağlar. 75 mm'den büyük kalınlıklarda en yüksek ısı girdisi. Arkın kararlılığını arttırır. Çok az sıçrama oluşur. 3 mm kalınlıklara kadar kaynak metalinin akışkanlığını arttırır. ıslatma özelliği ve dikiş profili sağlar. Orta derecede tokluk. En az reaktivite. mükemmel ark kararlılığı. Isı tesiri altındaki bölge dar olup yanma oluğu oluşmaz.5 Ar + % 2. mükemmel ark kararlılığı. iyi bir tokluk sağlar. Korozyon direnci üzerinde kötü bir etkisi yoktur. pozisyon kaynağına uygun değildir. Düşey ve tavan pozisyonlaronda iyi bir banyo kontrolü elde edilir. İnce paslanmaz çeliklerde % 1 O2'li karışıma oranla daha iyi bir ark kararlılığı ve birleşme sağlar. 25-75 mm kalınlıklarda saf argona oranla daha fazla ısı girdisi elde edilir. Kaynak alanının arkasından hava kirlenmesini önlemek için soygaz altlığı gereklidir.

kimyasal frezeleme. kolay talaş oluşturma. Daha az işlem gerektirdiği için parçalar simetrik olarak tasarlanmalıdır. Çoğu polimer kolay ve iyi işlenip parlatılabilir. Talaşlı işleme yöntemleri : tornalama (üstte) ve frezeleme (altta) . Bunlar arasında elektro kimyasal işleme. Yüksek yüzey kalitesi ve düşük tolerans yüksek maliyet anlamına gelmektedir. elektro/lazer ışınıyla. kıvılcımla işleme.Talaşlı şekillendirme : Hemen hemen tüm mühendislil malzemeleri son işlemlerinde talaşlı işlemeye veya taşlamaya tabi tutulurlar. Kötü işlenebilirlik yüksek maliyet anlamına gelmektedir. Bu nedenle de işlenebilirlik. Seramiklere ise yüksek toleransla işlenip. Bu durum toleransları kısıtlayabilir. Ancak düşük elastiklik modülleri nedeniyle talaşlı işlem sırasında kolaylıkla esneyebilirler. ultrasonik kesme. parlatılabilir. pürüzsüz yüzey oluşturabilme yeteneği ve ekonomik kalem ömrü sağlama yeteneğinin bir ölçüsüdür. Belirli uygulamalar çin özel talaşlı işlem teknikleri mevcuttur. parlatılabilirler. Diğer bir deyişle . su ve kum jetleriyle kesme sayılabilir. Seramikler ise yüksek toleransla bilenip. Metallerin işlenebilirliği çok farklıdır. parçanın yüzey kalitesini ve toleransını belirler. Talaşlı işleme operasyonları genellikle yüzey bitirme işlemi olarak uygulanır. Ayrıca ısıyı iletmeyip bünyesinde tutması nedeniyle de talaşlı işlem sırasında dikkatli olunmalıdır. Ancak düşük elastik modülleri polimerlerin talaşlı işlem sırasında kolaylıkla esneyebilmesi nedeniyle toleranslar kısıtlıdır.

ancak dayanım kazanımı ( bağ oluşumu için)için şekillendirilmiş tozun 0. metal tozları ısıtılmış kalıpta preslenebilir yada ön şekillendirilmiş ince parçalar hidrostatik basınç altında ısıtılabilir ki bu yönteme izostatik presleme adı verilir. Sıcak izostatik presleme . Bu yöntemle.Dökülemeyecek kadar ergime sıcaklığı yüksek olan ve plastik şekillendirme yöntemi ile şekillenemiyecek kadar dayanımı çok yüksek olan metaller ve seramikler kimyasal yolla toz haline getirildikten sonra kolayca şekillendirilebilir. ince taneli metal tozlarının presleme ve sinterleme yoluyla şekillendirilmesi amaçlanır. Diğer bir yöntem ise. Tozlar soğuk halde preslenip şekillendirilebilir.8 Tm ‘e kadar ısıtılması gerekir. hemen hemen her malzeme toz haline getirildikten sonra sıcaklık ve basınca tabi tutularak şekillendirilebilir.Taşlama Toz metalurjisi yöntemi : Yöntemde.

Dökümü yapılamayan. Özel yöntemler : Elektrolitik kaplama. parçanın atomlar mertebesinde oluşturulmasına imkan veren teknikleri kapsar. plastik şekil verilemeyen ve talaşlı işlenemeyen malzemelerden parça yapma imkanı tanır ve de çoğu zaman yüzey bitirme işlemi gerektirmez. dişli ve yatak gibi küçük metal parçaların ve mühendislik seramiklerinin yapımında kullanılır. Elyaf (lif ) sarma . diğer yöntemler ile güç şekillendirilebilen malzemelerden az miktarda parça üretilebilir. Püskürtme ile şekillendirme Kompozit malzemelerin üretim teknikleri de özel yöntemler içinde incelenebilir. kimyasal ve fiziksel buhar çöktürmede olduğu gibi.Toz metalurjisi yöntemi . Bu proseslerle. malzemenin doğrudan ısıtılmak suretiyle veya plazmayla eritilerek bir kalıp üzerine gönderildiği püskürtme teknikleri de özel yöntemler içinde yer alır. Yöntem. malzeme kullanımı açısından ekonomiktir. Ayrıca.

Ac3 sıcaklığının 30 C0 ila 50 C0 üzerine temperlenir. alışılmış yöntemlere göre daha pahalı ve kullanımı özel uzmanlık isteyen yöntemlerdir. Karmaşık geometri. Isıl İşlem : Isıl işlem bir çok malzeme için zorunluluktur. Bu nedenle alışılmamış imalat yöntemlerinin kullanımına karar verilebilmesi için aşağıdaki ölçütlerden en az birinin sağlanması gerekir. Gerilme oluşumunu azaltabilmek için su verme hızını iyi ayarlamak gerekir.karbon yada grafit fiberler ile takviyelenmiş olarak (pre-preg) istenilen kalınlığa presleme yoluyla istiflenerek getirilebilirler. Kalıplanan veya deformasyona uğrayan malzemelerde oluşan gerilmeleri giderebilmek amacıyla gerilme giderme tavlaması çalışılır. ALIŞILMAMIŞ İMALAT YÖNTEMLERİ Alışılmamış İmalat Yöntemleri. uygulanarak. yüksek dayanım veya kırılganlık gibi mekanik özellikler. özellikle ince etli parçalarda distorsiyonlar ve çatlamalara yol açacak büyüklükte gerilmelere neden olacağından riskli bir işlemdir. üniform olmayan sıcaklık dağılımından kaynaklanır. Çeliklerin sertleştirilmesi ve ıslahı da çok uygulanan bir yöntemdir. gerilmeler giderilmeye (yaklaşık 800 C0 ) yani östenit sıcaklığına ısıtılarak su verilir ve . Araba tamponları tenis raketleri gibi parçalar ise süreksiz(doğranmış) fiber kompozitlerin preslenmesi ve fiberleri içeren bir reçine hamurunun kalıpta ısıtılmasıyla veya daha akışkan bir karışımın enjeksiyon kalıplama yöntemiyle kalıba yerleştirilmesi sonucu üretilebilirler. Alüminyum. Çelikler. Gerilmeler. titanyum ve nikel alaşımları yaşlandırma ( çökeltme sertleşmesine) uğrayarak çökelen ikinci fazın ana faz içindeki dağılımına göre dayanım kazanırlar. Su verme işlemi. elyaf sargılı olarak veya önceden cam. Bu prosesin bazı safhaları otomatikleştirilebilse bile yine de yavaş bir imalat yöntemidir.Büyük kompozit parçalar. Alışılmamış İmalat Yöntemleri Kullanım Ölçütleri • • • Sert. Olağan iş parçalarına göre çok küçük boyutlar. küçük boyut ve yüksek hassasiyet.

diğer yöntemlerin de vazgeçilmez olduğu çok değişik uygulama alanları vardır. µm altındaki boyutlarda son işlemler ve parlatma işlemleri. • Seramik. Dar kanallar (Derinlik/Genişlik oranı yüksek). çağdaş imalat mühendisliği uygulamasında vazgeçilmez yöntemler olarak yerleşmiş. kanal açma vb. . Türkiye’de çok yaygın olmasa da. • Ucu açık olmayan delikler ve oyma işlemleri. Yarıiletkenler gibi aşırı kırılgan malzemeler Alışılmamış İmalat Yöntemleri için tercih edilen İş Parçası şekilleri •Düzlem ve silindir dışındaki geometriler. kayma vb. elektro erozyon (EDM) olmadan bir takım ve kalıpçılık endüstrisi düşünülemez. Alışılmamış İmalat Yöntemleri. İşlemler. • µm altındaki boyutlarda işleme olanağı. dayanım değerlerine sahip alaşımlar. • Yüksek çekme. • Dar kanallar. • Geniş yüzeylerde µm mertebesinde yüzey işleme. giderek gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Çağdaş teknolojide. tipik bir örnek olarak. küçük çaplı delikler. • Çok düşük kesme aralığı ile saç ve levha kesme. • İnce saç malzemeden yapılması gereken işler Alışılmamış İmalat Yöntemleri için tercih edilen İş parçası Özellikleri • Birkaç µm dolaylarında boyutlarda delik delme. • Derin delikler (Derinlik/Çap oranı yüksek). •Üç boyutlu şekiller.Bu ölçütlerin özet teknolojik özellikleri aşağıda verilmiştir Alışılmamış İmalat Yöntemleri için tercih edilen Malzeme Özellikleri • Alaşım olarak veya ısıl işlem sonrası yüksek yüzey sertlik değerleri. • Dairesel olmayan delikler. Cam.

çarpma ile gerilme yaratması ve bu gerilmelerin malzeme işleme amacı ile kullanılması ilkesine dayanır. AJM yöntemleridir. aşınması istenmeyen yüzeyler uygun bir koruyucu madde (maske) ile kaplanır. çok özel koşullarda özel işler ve işlemler için kullanılmaktadır. Diğerleri ise henüz laboratuar aşamasında. Mekanik enerjili yöntemlerin içinde en geniş endüstriyel uygulama alanı bulmuş yöntemler USM (UAM). Alışılmamış İmalat yöntemleri yaygın olarak malzemeyi işlemek için kullandıkları enerjiye göre sınıflandırılırlar. Tüm mekanik enerjili yöntemler malzemenin iletken ya da yalıtkan olmasından bağımsız olarak işleme olanağı sağlar. Bunlardan 40–45 kadarı laboratuar aşamasını geçmiş ve endüstride uygulama alanı bulabilmiştir. AWJM. Açıkta kalan yüzeylere aşındırıcı kimyasal sıvı püskürtülür veya iş parçası bu sıvı içine daldırılır. elektriksel işleme yöntemlerine göre önemli bir üstünlüğüdür. İngilizce isimlerinin baş harfleri ile anılırlar. İşleme hızı genellikle sıvı özelliklerine bağlı . Genellikle. Alışılmamış İmalat yöntemleri. • • • • Mekanik Enerji Kullanılan Yöntemler Kimyasal Enerji Kullanılan Yöntemler Elektrokimyasal Enerji Kullanılan Yöntemler Isıl Enerji Kullanılan yöntemler Mekanik Enerji Kullanan Yöntemler İş parçası üzerinden malzeme işlemek için mekanik enerji kullanan yöntemlerdir. kontrollü kimyasal aşınma ile hassas şekilde malzeme işlenebilmesidir. Diğer yöntemler özel endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. Kimyasal Enerji Kullanılan Yöntemler Kimyasal enerji kullanan alışılmamış imalat yöntemlerinin ortak özelliği. literatürde. Halen çeşitli düzeylerde uygulama bulmuş yöntemlerin listesi aşağıda verilmiştir. Çoğunlukla aşındırıcı parçacık ve tozların hızlandırılması ile oluşan kinetik enerjinin. mekanik enerjili yöntemlerinin. WJM. Ortak işleme ortamı su veya havadır. Bunların bir kısmı hakkında teknolojik gizlilik nedeni ile yayınlanmış bilgi bulunmamaktadır. Bu özellik. İş malzemesinin sıvı ile temas süresi işleme miktarı ve/veya derinliğini belirler.ALIŞILMAMIŞ İMALAT YÖNTEMLERİNİN SINIFLANDIRMASI Son yıllardaki değerlendirmelere göre geleneksel olmayan yöntemlerin toplam sayısı 120 dolaylarındadır.

PAM) endüstriyel uygulamaları çok fazladır. bilinen bütün malzemelerin erime ve buharlaşma sıcaklıklarının çok üzerindedir. 3000 ve daha yüksek A) koşulları uygulanır. Diğer yöntemlerin de (EBM. Bu grup imalat yöntemlerine giren başlıca 4 işleme yöntemi vardır: • Kimyasal İşleme (Frezeleme) (ChM) • Fotokimyasal İşleme (PCM) • Kimyasal Parlatma (ELP) • Isıl Kimyasal İşleme (TCM) Elektro Kimyasal Enerji Kullanılan Alışılmamış İmalat Yöntemleri Bu yöntemler elektrolitik bir sıvı içinde bulunan iki iletken elektrotun farklı elektromanyetik alan özelliklerine göre aşındırılması ilkesine dayanır.olmakla birlikte sıvı yoğunluğu tipik olarak 0.025 mm/dak doğrusal işleme hızları verecek şekilde ayarlanır. Grup içinde özellikle ElektroErozyon (EDM) ve Lazer ile İşleme (LBM) çağdaş teknolojide çok önemli bir yer almıştır. Bu gruba giren yöntemler. Bütün yöntemlerde malzeme yüzeyinde oluşan odak noktasında ulaşılan sıcaklıklar. Düşük gerilim (6. . elektron ışını (hüzmesi) ve lazer ışını gibi çeşitli yöntemler kullanılır. Isı Enerjisi Kullanılan Alışılmamış İmalat Yöntemleri İş parçasından malzeme kaldırmak (işleme) için yoğunlaştırılmış ısıl enerji kullanılan yöntemlerdir. Yöntemin çok değişik endüstriyel uygulamaları vardır. işleme mekanizması bakımından diğer gruplara göre daha fazla çeşitlilik gösterirler. 12–24 V) ve yüksek akım (1000. Bu nedenle ısıl enerji kullanan yöntemlerle bilinen bütün malzemeleri işlemek mümkündür. Isıl enerji kaynağı olarak elektrik boşalımı.

İmalat seçim yönteminde aşağıda belirtilen kriterler önemli rol oynamaktadır Malzeme: Malzemelere uygulanıcak imalat yöntemleri. Talaşlı imalat. yüzey kalitesi ve işlem hızıdır.boy oranı. yüzey-hacim oranı Karmaşıklık : bilgi içeriği (bilgi içeriği:şekli belirlemek için gereken bağımsız ölçülerin Sayısı). parça şekli ve karmaşıklığı. Bu nitelikler. Parça sayısı Üretim hızı: Tek parça için gerekli zaman. niteliklerin ikisini örn. kalınlık-derinlik oranı. Normal döküm yöntemleri ile elde edilebilen parçaların ağırlığı 1g. diyagramın belli bir bölgesini kaplar ve belirli büyüklük ve karmaşıklık aralığındaki parçaların imalatı için uygundur. Tolerans: Boyutsal hassasiyet veya hassalık (doğruluk). Birleştirme yöntemleri ise boyutun yani büyüklüğün ve karmaşıklığın aralığını daha da büyütür. daha büyük bir karmaşıklık aralığında daha kesin bilgi verir. işlenebilenecek malzemelerin çeşidi. çevrim zamanı Maliyet: Parça başına maliyet İmalat yöntemi seçerken.İmalat Yöntemi Seçimi Her imalat yönteminin yapabileceği nitelikler vardır. Gösterir. simetrilik vb. Şekil : En. elde edilebilecek parça büyüklüğü. Plastik şekil değişimi nispeten daha küçük aralıkta yapılabilir. Diyagramların eksenleri.R ile ölçülür. hassasiyet ve doğru şekilde elde edilebilirlik. diyagramlardan faydalanarak imalt ile tasdarım arasında bir ilişki kurulur. T Pürüzlülük: Yüzey bitirme. Yüzey detayı: Köşedeki en küçük eğrilik yarıçapı Mimum parti büyüklüğ: Üretilecek min. malzemenin ergime sıcaklığı (Tm) ve Sertliği (H) ile karekterize edilir. Mikroçiplerin imalinda .-250 ton arasında değişmektedir.karmaşıklık ve büyüklük gibi. hacim (V) veya ağırlık (W) ile belirlenir. Her imalat yöntemi. RMS yüzey pürüzlülüğü. Boyut (büyüklük): Minimum veya maksimum tüm boyutlar.

.kullanılan özel mikro elektronik imalat yöntemleri. küçük boyutlarda daha geniş karmaşıklık aralığı sunar.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->