ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEZ YAZIM KILAVUZU (Lisansüstü Tezler İçin)

Hazırlayan Doç.Dr. Cengiz GÜNDOĞDU

Erzurum - 2010


Yönetim Kurulu Adına Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü / In the Name of Administrative Board Director of Social Sciences Institute Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Hazırlayan / Prepared by Doç. Dr. Cengiz GÜNDOĞDU Yayın Kurulu / Editorial Board (Enstitü Yönetim Kurulu / Institute Administrative Board) Prof.Dr. Mustafa YILDIRIM Doç.Dr. Cengiz GÜNDOĞDU Doç.Dr. Ömer Faruk İŞCAN Prof.Dr. Mehmet TAKKAÇ Prof.Dr. Reşat KARCIOĞLU Prof.Dr. H. İbrahim ACAR Yayın Kurulu Sekreteri/ Publication Board Secretarie Mehmet ULUĞ Adres / Address Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 25240 – ERZURUM Tel: 0442 2360974 Faks: 0442 236 0975 E-Posta: sosbildergi@atauni.edu.tr Dizgi: Erk Yayıncılık (0.312) 231 41 97 Baskı/Print: Bizim Büro Basımevi Tel: 0312 4358207 Faks/Fax: 0312 4318881

Yayın Sahibi/Publisher

Kızılay/Ankara

 .

..... İÇİNDEKİLER TAKDİM ..........2.............2 1.............................13 3..........1......2 1..... SAYFALARIN NUMARALANMASI .................................14 3.3.................... ALINTI VE ATIFLAR.................VII BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI 1............. Açıklama Dipnotları .......3................................ YAZIM ÖZELLİĞİ ........1 1............... Yazar Adı ....1...............8.............................................................. SATIR ARALIKLARI ... Dipnotların Verilişi ....12 3..........................................................14 3..................1. 11 3........................................................ 11 3........12 3....................1........................................14 ..2 1..5 2......1....................... BAŞLIKLARIN YAZIMI ................7...1.......1 1..........................1.....3....................................... ANLATIM ...............................2..... SAYFA DÜZENİ............4..............................................................1............ Kitap Adı ..................... Aynı Kaynağa Yeniden Başvurma ......1 1.......................5......1...1......................... KAĞIT ÖZELLİKLERİ ...2..1....1...........................................................................................................................6.................1................................. BÖLÜM VE ALT BÖLÜMLER ............................ Klasik Yöntem Örnekleri...... 8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMLERİ 3.......................4................1...........................................................1 1.......... İntihal Örnekleri ............5.3................................. İlk Kez Kaynak Gösterme...........................................3 İKİNCİ BÖLÜM KAYNAK GÖSTERME 2........ KLASİK YÖNTEM ................

..............................42 4.3.........................23 3........ Kaynaklar (Bibliografya) ................. Dış Kapak Pencere Sayfası .........3..1............................................2...41 4.......... Dış Kapak..............1.... Yerleştirme ........3. Açıklamalar .............8........3.......1...43 4..................40 4.1......................2...............3.....................2..................37 4......................9................... Ön Sayfalar / Özel Sayfalar ..1......... Yazar-Tarih-Sayfa Numarası Usulü ................2..........37 4........ GÜNCEL YÖNTEM ......2.......................2.44 4................................7.....................42 4....................................39 4..3.........5.......38 4...........4.............................3......................4.... Özgeçmiş ....37 4...........6..............1................................ Tez Bildirim Sayfası Sayfası .....................................5..................25 3....... Özet ve Abstract ..............3........1..1............................................... Numaralandırma .....................27 3.....28 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4............................. Dizinler .....1......44 DİĞER HUSUSLAR ............................... Ekler ...................2............3........... Tez Kabul Sayfası .................. KISALTMALAR VE SİMGELER DİZİNİ....... Yazar-Tarih Usulü ...................3... İçindekiler .......1......... TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ........ Hazırlama .....40 4...............................41 4...2......40 4......1.....................................10............... Önsöz (ve/veya Teşekkür) ...............40 4...3..... Tez Metni ..........1............................ Güncel Yöntem Örnekleri ..................41 4..............................................2.... İç Kapak Sayfası.........3.......3.................................2.....................39 4...............1..2....................................3...........................3..... TABLO VE ŞEKİLLER ............3.......3...........................................V 3................3.........................1........................ Güncel Yöntemde Kaynakça Listesinin Oluşturulması .............39 4........3..........38 4..4..........4...2...........23 3.42 4...................2..2.......................... Tez Kapağı ve Diğer Sayfalar ..............43 4..............1............................3..........

..............48 Ek 5............58 Ek 14............................................. Şekiller Dizini ........... Tez Kabul Tutanağı ..50 Ek 7a...51 Ek 7b...................................... Özgeçmiş Sayfası ...... Çizelgeler Dizini ...................... Tez Bildirim Sayfası .................55 Ek 11..............................................53 Ek 9.........57 Ek 13............................................45 Ek 2.........................56 Ek 12............................54 Ek 10.V Ek 1.... Önsöz (ve/veya Teşekkür) ...........................60 .......................................... İngilizce........................59 Ek 15.......52 Ek 8........ Özet Sayfası .... İç kapak ...........46 Ek 3...................................47 Ek 4............................................................. İngilizce Özet/Abstract Sayfası......................................... İçindekiler Sayfası Örneği ve Başlıklandırma Biçimi ..................................... Almanca ve Fransızca Karşılıklar......................................... Kısaltmalar ve Simgeler Dizini ............................. Dış Kapak Pencere Sayfası......................................49 Ek 6........ Sayfa Düzeni .......... Başlıkların Yazımı ..................................................................................................... Doktora ve Yüksek Lisans Tez Kapakları ..........................................

V .

....... A.... künye düzeni......... Dipnotlu Kaynak Gösterme (Geleneksel Kıta Avrupası Sistemine Göre Göndermede Bulunma) ve Dipnotsuz Kaynak Gösterme (Geleneksel Anglo-Sakson Sistemine Göre Göndermede Bulunma) temel alınarak hazırlanmış....V Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü`ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde. tezlerle ilgili olarak bu kılavuzda verilen biçim ve öz ile ilgili tüm ilkelere uymaları zorunludur....Ü....”konulu tezi..................... Sosyal Bilimler Enstitüsü tez yazım kılavuzunda belirtilen kriterlere uygunluğu açısından tarafımca kontrol edilmiştir. ........... gönderme ve alıntı ile ilgili kurallar............... Yüksek lisans veya doktora tezi hazırlayacak olan öğrencilerin..... tezlerle ilgili genel ilkeler kısa ve öz bir şekilde anlatılmıştır......... Türkçe dilbilgisi kurallarına uygunluk ve kullanım kolaylığı açısından bazı kurallar üzerinde uyarlamalar yapılmıştır........‘in “.. bilimsel yazım kurallarına uygun bir standardı sağlamayı amaçlayan bu kılavuzda. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Not: Tezlerin Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna göre hazırlanıp hazırlanmadığı Enstitü Tez İzleme Komisyonu tarafından şekilsel olarak incelemeden önce Tez danışmanı tarafından kontrol edildikten sonra aşağıda ki örnekte olduğu gibi yazılı bir bildirimle Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir....... Adı Soyadı: İmzası: Tez Danışmanı Atatürk Üniversitesi ..... TAKDİM Bir çok Enstitü Tez yazım kılavuzlarından faydalanılarak hazırlanan bu kılavuzda..... Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne Danışmanı olduğum Doktora/Yüksek Lisans öğrencisi .. kaynakça düzeni.........

V .

Tez ciltlenip kesildikten sonra 20x28. birinci şahıs ağzından olmamalıdır. Anlatım.4. bilgisayar kullanarak. sağından başlamalıdır. Dış kapak ve cilt kapağı dâhil. tez metninin tümünde (dipnotlar hariç) harf büyüklüğü 12 punto (Zorunlu hallerde 11 veya 10 punto) olabilir).7 cm) ölçüsünde 2 en az 80 g/m standartında ve birinci hamur beyaz kağıt olmalıdır. kısa ve öz cümlelerle yapılmalı.1. SAYFA DÜZENİ Sayfalar A4 boyutunda olmalıdır. .1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI Tez kolay anlaşılır bir dil ile yalın ve bilimsel metne uygun olmalıdır. Belirlenen metin bloğu çerçevesi dışına taşılmamalıdır (Ek 13). alt ve üst kenarlarında 3 cm. Her sayfanın sol kenarında 4 cm. Yazım kurallarında imla bakımından Türk Dil Kurumu`nun çıkardığı imla Kılavuzuna uyulması gerekmektedir. . yalnız çizelgelerde 9 veya 8 punto harfler kullanılabilir. Tez metninde yer alan çizelgelerin tek sayfaya sığdırılması istendiğinde.5 cm. Yazımda virgül ve noktadan sonra bir karakter boşluk bırakılmalı noktalama işaretlerinden önce boşluk bırakılmamalıdır. ebadı muhafaza edilmelidir.2. Bölüm ve alt bölüm başlıkları ile satır başları sol boşluk çerçevesi kenarından.99 x 29. 1. bu çerçevenin 1 cm. 1. lazer ya da lazer kalitesinde çıktı veren yazıcı ile kâğıdın yalnızca bir yüzüne basılmalı (500 sayfadan fazla metinlerde çift yüz kullanılabilir). paragraf başları.3. Dış kapakta tezin adı 14 punto olmalıdır. YAZIM ÖZELLİĞİ Tezler. Yazım düzenini korumak amacı ile tüm satırlar aynı hizada bloklanmalıdır (Ek 14). KAĞIT ÖZELLİKLERİ 1. 1. sağ kenarında ise 2 cm boşluk bulunmalıdır. ANLATIM Tez yazımında kullanılacak kağıtlar A4 (20.

b. Kısaltmalar Dizini ve Kaynaklar. Bölüm başlıkları ile birinci derece alt başlıklar (12 punto) BÜYÜK HARFle ve bold olarak yazılmalıdır. 1.) 6 nk olmalıdır.) Yani İçindekiler. SAYFALARIN NUMARALANMASI Sayfa numaraları. Önsöz (ve/veya Teşekkür) ve varsa Şekiller. üçüncü ve dördüncü derece başlıklarda her kelimenin ilk harfi büyük. BÖLÜM VE ALT BÖLÜMLER Tezin. Sayfa numaraları Roma rakamlarıyla sayfa üstünde ortalanarak yazılmalıdır. Çizelgeler. 2. çizgi v. bölüm ve alt bölümlerinin belirlenmesinde gereksiz ayrıntıya inilmemelidir.b. Şekiller. tez bildirim sayfası ve tez kabul sayfası dışında tüm sayfalar numaralandırılmalıdır. Çizelgeler. 1.5. kelime işlem programlarının sunduğu olanaklar kullanılarak konulmalı. III. (Ek 13. .7. İkinci. („ve/veya/ile“ v. Bölümler. gibi karakter kullanılmamalı ve metinle aynı büyüklükte puntoyla yazılmalıdır. Özet. Sayfa numaralarının önünde ve arka yanında yarım parantez. şekil ve çizelgelerin açıklamaları ile alıntılar ve dipnotların yazımında ise tek satır aralık kullanılmalıdır.5 satır aralığı. Dördüncü dereceden daha ileri derecede alt bölüm başlığı kullanılmaması daha uygun olacaktır. Kısaltmalar Dizini gibi tez ön sayfaları “I. Özet. Sonuç.2 1. Kaynakça daima yeni bir sayfa ile başlamalıdır. …’’ şeklinde Roma rakamları ile.)’da gösterildiği biçimde numaralandırılmalıdır. Abstract. ikinci dereceden başlıklarda (alt bölüm başlıkları ile bunları izleyen ilk paragraf arasında boşluk. SATIR ARALIKLARI Ana metinde 1. gibi bağlaçlar varsa bunlar küçük harfle yazılmaldır). Giriş Bölümü ile başlayan tez metni ise en sondaki öz geçmişe kadar sayfa üstünde orta kısımda “1. Özet. diğerleri küçük harflerle ve bold yazılmalıdır. 3. Abstract. II.6. (Ek 6. …’’ şeklinde numaralanmalıdır. Bölüm ve alt bölüm başlıkları. Metin içerisinde yer alan paragraflar arasındaki boşluk 6 nk olmalıdır. bölüm başlıkları gibi ana başlıklar) 12. iç kapak. Birinci dereceden başlıklarda (İçindekiler.

……………………………………… a.3 Tez yazımında başlıklar.8. BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK 2.1. BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK 1. ÖNSÖZ KISALTMALAR ÖZETLER 1.2. Üçüncü Derece Alt Başlık .1. …………………………………….1.2. İkinci Derece Alt Başlık 1.1. BAŞLIKLARIN YAZIMI GİRİŞ GİRİŞ BAŞLIĞI I…………………………………………. Üçüncü Derece Alt Başlık 1.1. İkinci Derece Alt Başlık 1.1.1.1.1. BİRİNCİ BÖLÜM BÖLÜM BAŞLIĞI 1.1. 1..1. Üçüncü Derece Alt Başlık 1.1.2. A.1. ………………………………………. BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK İKİNCİ BÖLÜM BÖLÜM BAŞLIĞI 2. aşağıda verilen örnekte olduğu gibi ondalık sistemine göre Giriş Kısmı ise harf sistemine göre yazılmalıdır.1. İkinci Derece Alt Başlık 2.1.

 .

Her bilimsel çalışmada. üniversiteden ya da meslekten atılmak gibi çok ciddi sonuçlar doğurabilir. tez. yazarın bizzat okuyup yararlandığı yapıtlar olmalıdır. 5. çalışmanın sonunda yararlanılan kaynakların listelendiği bir kaynakça bölümü bulunmalıdır. vb) yararlanılan bilginin kaynağı. Kaynak gösterilirken aşağıdaki ilkelere uyulması gereklidir: 2. Bilimsel ve sanatsal çalışma sürecinde. Hangi biçimde olursa olsun bilgi ileten kişi bilginin kaynağını gösterme sorumluluğunu taşımalıdır. makale. tezi reddedilmek. verilerini ve yapıtlarını kaynak göstermeden kullanmaya intihal (plagiarism) denir. bilim ve sanat etiğinin gereğidir. Başkalarının düşüncelerini. söylemlerini. . ilgili yayının künyesi kurallara uygun olarak verilmeli. hukuki olmaktan çok etik boyutuyla irdelense de. Kaynakçada. web sayfası. bilmeden veya farkında olmadan intihal kapsamına girecek eylemlerde bulunmak. Metin içinde gönderme yapılan her kaynak. “ek kaynakça” veya “yardımcı kaynakça” veya “ileri okumalar için kaynakça” gibi farklı bir başlık altında verilmelidir. neyin nereden alındığı açıkça belirtilmelidir. kaynakçada yer verilen her kaynağa da metin içinde gönderme yapılmalıdır. ödev. 1. ancak araştırmacının konu için yararlı olabileceğini düşündüğü diğer kaynaklar. 3. İKİNCİ BÖLÜM KAYNAK GÖSTERME Kaynak gösterme. disiplin soruşturmasına konu olabilir ve dersten kalmak. Başkalarının bilgi birikiminden ve düşüncelerinden yararlanılan her çalışmada (kitap. kaynakçada yer almalı. Kaynakçaya alınacak yapıtlar. kişiyi sorumluluktan kurtarmaz. ALINTI VE ATIFLAR 2. 4. İntihal olguları. rapor. Araştırmada kullanılmayan. künye içindeki bilgi öğeleri tam ve doğru olmalıdır. bildiri.1. eğer verilmek isteniyorsa.

15. 13. resim.6 7. Kaynakça. Yabancı dildeki kaynaklardan Türkçe’ye çevrilerek yapılan alıntılarda metnin çeviri olduğunun belirtilmesi gerekir. özgün kaynakta geçtiği biçimiyle tırnak işareti içinde gösterilmelidir. 9. çizelge. (İbn Haldun. 11. metnin içinde ilgili yerde.. hangi bilginin hangi kaynaktan alındığı konusunda fikir vermez. Bir kaynaktan değiştirilmeden yapılan alıntılar. gibi öğeler için. vb. Araştırıcının bilimsel yeterliliği. Özgün kaynağa erişmenin olanaksız olduğu durumlarda bilginin ikinci elden aktarıldığı belirtilmeli asla özgün kaynaktan alınmış gibi gösterilmemelidir. Başkalarına ait bilgi ve düşünceler ise iki şekilde aktarılabilir. (Mesela: Gündoğdu. s. tam alıntı): Bu tür alıntılar kaynak eserden . izin alınmasının da gerekli olabileceği unutulmamalıdır. bu durumun yapıtın ilk sayfasında belirtilmesi gereklidir. Patent ve telif hakkı söz konusu olan yapıt. s. Bu gibi durumlarda kişiyi etik açıdan yanlış bir şey yapmaktan koruyacağı için kaynak gösterilmesi tercih edilmelidir. kaynak göstermenin yanı sıra. 83.) 10. bir yapıtın tamamı veya tamamına yakın bir bölümü bir başka çalışmada aktarılamaz. Bu bilgi. Herkes tarafından bilinen gerçekler için (dünya yuvarlaktır gibi) kaynak belirtmeye gerek yoktur. 8. 6. sentez yapma ya da yazma becerisi konusunda soru işareti uyandırabileceğinden çok sık ve çok uzun alıntılardan kaçınmak gereklidir. formül. 16. 65’den naklen). Genel bilginin içeriği. söz konusu bilgi kaynağına gönderme yapılarak aktarılmalıdır.bir yanlışlık olduğu iddia ediliyorsa. Kaynakçada her kaynağa yalnız bir kez yer verilmelidir. a) Direkt Alıntı (quotation. herhangi bir kaynaktan alıntılama ya da açık bir esinlenme söz konusu ise. Beyrut 1980. 14. Mukaddime. disiplinden disipline değişebildiği için kişinin bilmediği bir disiplinde neyin genel bilgi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar vermesi özellikle güçtür. şekil. (Eğer kaynakta matbaa hatası vb. metni olduğu gibi almalı fakat iddiayı ortaya koyan açıklama dipnotta yazılmalıdır. Müzik ve sahne yapıtları yaratımında. Kaynak gösterilse bile.

Direkt alıntılarda. Örnek: Osmanlılar modernleşme olgusu ile 19 yy’da Avrupa ülkeleri ile yaptığı savaşlar aracılığı ile tanışmışlardır (Karpat. tırnak içerisindeki ifadede yer alan hem fikir hem de sözcükler zikredilen yazara aittir. Alıntı. .”) gerektirmez. Uzun uzun endirekt alıntı yapılamaz. Endirekt alıntılarda fikir zikredilen yazara. Araştırmacı sadece aktaran durumundadır.. atıf yapma): Bu tür alıntılar yazarın zikrettiği fikir için yapılır ve kaynak belirtilir.7 olduğu gibi alınır. gönderme. tırnak işareti kapatıldıktan sonra ilgili kaynağa gönderme yapılır.”) içinde gösterilir. Bu alıntılamada özgün anlatım değiştirilir. Endirekt alıntıların nerde başlayıp nerde bittiğini sözün akışından çıkartabilmeliyiz. Bu yüzden de sayfa numarası zorunlu olarak belirtilmelidir. Bu tür alıntılar tırnak (“…. Bu şekilde yapılan aktarmaya alıntı denir. Yani düşünce hâlâ bir başkasına aittir ve aidiyeti bildirmek için metin içinde veya dipnotta kaynağa gönderme yapılması mutlaka gereklidir. metinde özgün kaynakta geçtiği biçimiyle tırnak işareti (“…. ancak sözcükler ve ifade şekli tamamen bana aittir ve Karpat bu fikri belli sayfada değil eserin tümünde anafikir olarak ileriye sürmüştür. Bu tür bir alıntı endirekt alıntıdır. b) Endirekt Alıntı (in-text citation. sözcükler zikreden yazara aittir. anma. 1980) Bu gibi bir alıntı ile yazar şunu ima etmektedir: Burada ki fikir Karpat’ın 1980 de yazmış olduğu eserde dile getirilmiştir. Özgün (orijinal) anlatım hiç değiştirilmez. özetle veya fikir alıntısı şeklinde aktarma yapılır. Sadece fikir sahiplerine saygılı olmak ve fikirleri ilgili yerlerde tartışabilmek için yapılmalıdır.

8 2.1.1. İntihal Örnekleri
Özgün Metin İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ve başarıya ulaştıran ilk etnik unsur Türk değildi. Bu alanda Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları hattâ, Suriye ve Lübnan daha öndeydi. Örneğin; Bulgar maarifinin ilerlemesi ve başarıları, 19. Yüzyılda ve İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca daima Türk aydınlarının dikkat ve kıskançlığını çekmiştir. Bu nedenle diğer Balkan uluslarının çocuk edebiyatları ile birlikte, 19. yüzyılın Türk çocuk edebiyatını karşılaştırarak yapılacak incelemelere gerek vardır. Kaynak: Ortaylı, İ. (2000). Osmanlı Toplumunda Aile. İstanbul: Pan Yayıncılık, s. 108. a) Alıntı İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ve başarıya ulaştıran ilk etnik unsur Türk değildi. Bu alanda Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları hattâ, Suriye ve Lübnan daha öndeydi. Örneğin; Bulgar maarifinin ilerlemesi ve başarıları, 19. Yüzyılda ve İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca daima Türk aydınlarının dikkat ve kıskançlığını çekmiştir. Tanzimatla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nda ilköğretim reformu gündeme geldi. Ancak, İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ilk etnik unsur Türk değildi. Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları, Suriye ve Lübnan daha önde idi. Bulgar maarifinin başarıları, İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca Türk aydınlarının kıskançlığını çekmiştir. Yanlış (İntihal) “İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ve başarıya ulaştıran ilk etnik unsur Türk değildi. Bu alanda Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları hattâ, Suriye ve Lübnan daha öndeydi. Örneğin; Bulgar maarifinin ilerlemesi ve başarıları, 19. Yüzyılda ve İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca daima Türk aydınlarının dikkat ve kıskançlığını çekmiştir. (Ortaylı, 2000, s. 108). “Tanzimatla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nda ilköğretim reformu gündeme geldi. Ancak, “İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ilk etnik unsur Türk değildi. ... Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları..., Suriye ve Lübnan daha önde idi. ... Bulgar maarifinin ... başarıları, ... İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca ...Türk aydınlarının ... kıskançlığını çekmiştir” (Ortaylı, 2000, s. 108). Doğru

b) Parçalar halinde alıntı

9
c) Aktarma Ülkemizde Tanzimat’tan beri ilköğretimde istenen başarı bir türlü yakalanamamıştır. 19. yüzyılda Bulgarlar ve diğer Türk olmayan unsurlar eğitim alanında Türklerden daha ileri ve başarılıdır. Söz konusu ulusların bu dönemdeki çocuk edebiyatları ile Türk çocuk edebiyatının karşılaştırılması sonucu bu durum açıklık kazanacaktır. Ülkemizde Tanzimat’tan beri ilköğretimde istenen başarı bir türlü yakalanamamıştır. Ortaylı (2000, s. 108) 19. yüzyılda Bulgarlar ve diğer Türk olmayan unsurların eğitim alanında Türklerden daha ileri ve başarılı olduklarını belirtmekte ve söz konusu ulusların bu dönemdeki çocuk edebiyatları ile Türk çocuk edebiyatının karşılaştırılması sonucu bu durumun açıklık kazanacağına değinmektedir.

Özgün Metin For one thing, it was not dominated by envy. We began thinking about America at the only moment when US economy was not a triumphant model of wealth and productive potential for the rest of the world. In the decade of the Great Depression we no longer saw the world of Gatsby but that of The Grapes of Wrath. In the 1920s and early 1930s America was a by–word for the hard–faced pursuit of profit, for injustice, for ruthless unscrupulous and brutal repression. Kaynak: Hobsbawm, E. (2002). Interesting times a twentieth–century life. Londra: Abacus, s. 388. d) Çeviri yaparak aktarma Bazı tarihçiler Amerika’yı üretim potansiyeli olan başarılı bir refah modeli değilken incelemeye başladılar. Onlar için Amerika Büyük Depresyon yıllarında “Muhteşem Gatsby”nin değil, “Gazap Üzümleri”nin ülkesi haline gelmişti. 1920’lerde ve 1930’ların başında ülke menfaatin, adaletsizliğin, bayağılığın ve baskının diğer adı olmuştu. Yanlış (İntihal) Bazı tarihçiler Amerika’yı üretim potansiyeli olan başarılı bir refah modeli değilken incelemeye başladılar. Hobsbawm’a (2002, s. 388) göre Amerika Büyük Depresyon yıllarında “Muhteşem Gatsby”nin değil, “Gazap Üzümleri”nin ülkesi haline gelmişti. 1920’lerde ve 1930’ların başında ülke menfaatin, adaletsizliğin, bayağılığın ve baskının diğer adı olmuştu. Doğru

10

11 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMLERİ Enstitümüzde yapılan Tezlerde/projelerde kaynak göstermede klasik [Dipnotlu Kaynak Gösterme (Kıta Avrupası Sistemi)] ve güncel [Dipnotsuz kaynak gösterme (Anglo-Sakson Sistemi)] olmak üzere iki farklı yöntem kullanılabilir. Açıklama Dipnotları Metinde verilmesi.1. soyadı sırasına göre topluca çalışmanın sonundaki KAYNAKLAR kısmında gösterilir. fikirlerin akışını ve akıcılığını bozan. metinde kullanılan yazı karakterinden daha küçük bir punto ile (9 veya 10 punto ile) yazılmalıdır. d) Dipnotlar. dır. KLASİK YÖNTEM b) Aynı dipnot numarası altında birden fazla kaynak gösterilebilir. ek bilgiler. Bu sistemde tüm kaynaklar.1. her sayfada atıf yapılan kaynaklar sırasıyla o sayfanın altında verilir. 3. Böylece bu yöntemde bir kaynak hem ilk geçtiği sayfada. açıklama dipnotu halinde gösterilebilirler. . Dipnotlu Kaynak Göstermede şu kurallar gözönünde bulundurulmalıdır: a) Dipnotlar gereksiz derecede uzun olmamalıdır. yorumlar. fakat konuya açıklık getirecek olan her türlü tanımlar. sonra da hepsi birden KAYNAKLAR kısmında gösterilir.1. c) Başlık satırlarına dipnot konmaz.s. karşıt görüşler v. hem de sondaki KAYNAKLAR kısmında olmak üzere iki kere tanıtılmış olur. 3. Aşağıda her iki kaynak gösterme yöntemi örneklerle açıklanmakta- Bu sistemde.

Dipnotları göstermek için kullanılan rakamlar. 1 2 Cengiz Gündoğdu. virgül. taklit edilebilecek ya da izlenebilecek bir örnek ya da model algı ve düşünceye yön veren bir yol haritası” olarak değerlendirip kullanmaktadır. parantez veya benzeri işaretler konulmaz. bir izlenceler bütünü.1. Ancak gerekli hallerde özel işaretler de kullanılır. oldukça geniş kapsamlı bir dizi sosyolojik bağlama taşımıştır. Normal olarak.12 Gündoğdu1 Thomas S. Bu örnekler. paradigmadır. bir şeye bakış tarzı. kuram. 3. zaman zaman birbirini dışlayan çok sayıda değişik tanım yapmış. Aktif Yayınları. İlk Kez Kaynak Gösterme Bir kaynağa ilk kez yapılan başvuruda onunla ilgili tüm bilgileri vermek gerekir. Hacı Bektâş-ı Velî -Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım-.3. Dipnotların Verilişi Örnek: Dipnotlar bütün araştırma boyunca baştan sona numaralandırılmalıdır. metinde ilgili kelimenin üzerine yazılır ve ayrıca nokta. 3. uygulama veya yöntem olabilir. Dipnotlar genelde rakamla gösterilir. bir perspektif. Kuhn’un popüler hale getirdiği paradigma kavramını onun özgün tanımını2 aşmasına rağmen. Yalnız çok uzun araştırmalarda bölümleri ayrı ayrı numaralandırmak da tercih edilebilir. kavram veya konu sözcüğünden hemen sonra ya da cümle ve paragraf sonlarına konulmalıdır. kendinden sonra bir takım modeller temelinde bir geleneğe dönüşebilen bir yasa. terimi teknik kullanımından. .1. paradigma kavramıyla ilgili olarak birbirine alternatif. Metinde dipnotların yerlerini iyi belirlemek gerekir. Ona göre pardigma belli etkinliklere ilişkin genel kabul görmüş örneklerdir. dipnotlar bir isim. Ankara 2007. Kuhn. bir algı dayanağı.2. “Belli bir zaman dilimi içinde bir grubun ya da topluluğun düşünme biçimi ve davranışlarını belirleyen bir dünya görüşü. Kısaca genel teorik varsayımlar ve yasalar ile bunların uygulanması için muayyen bir topluluğun üyeleri tarafından benimsenen model ve yöntemler.

Adı. Umer. Ebû’l-Fidâ. (sayfa). s. Örneğin bir fakülte.13 Kitabı kaynak gösterme: Yazar Adı Soyadı. (Ay.: Salih Tuğ). İrfan Yayınları. Klasik dönem yazarlarının önce meşhur isimleri tespit edilip yazılır. araştırma kurumu v. Yazar Soyadı. Kurum adı eğer uzun ise o takdirde bazı kısaltmalar yapılabilir. yalnız ilk harfleri büyük olmalıdır.. Paris 1840. Reinaud-M. Metinle ilgili özel bir anlam taşımadığı sürece “Prof. “Makalenin adı”. Nuruddin Ali b. İmâduddîn İsmâ’îl b. bakanlık. cilt: …. “Arş. Yayın yeri Yayın Yılı.”. sayı: … (Ay. ünvanlar yazılmaz. Yayınevi. (5.b. cilt. Muhammed Hamidullah. Eğer ismin tamamı biliniyorsa ilk adı kısaltmaya gerek yoktur.”. Adı. Le Bon Mac Guckin de Slane. Muhammed b. Kitap adı kitabın cilt sayısı (mesela “Mesnevi IVI” gibi).1. Tahkîk: M. . Süreli yayınları kaynak gösterme: Kaynakçada: Dipnotta: Kaynakçada: Yazar Soyadı. Takvîmu’l-Buldân.3. yıl).” v. önce ilk ad sonra soyad gelecek şekilde yazılır. “Makalenin adı”. İslâm Peygamberi I-II. s. sonra ismin bizzat kendisi yazılır.”. gibi. Gör. özel veya resmi bir kurum-kuruluş olabilir. yıl). enstitü. cilt: …. dergide hangi sayfalar arasında olduğu (ss) Normal sıraya göre. Dipnotta: Yazar adı soyadı. İsimlerin. Örnek: 3. (kaçıncı baskı olduğu).b. Baskı). “Doç.1. Örnek: Yazar gerçek kişi olabileceği gibi. “Dr. Fars veya Hintli yazarların meşhur ismi yoksa normal ad-soyad düzenine uymalıdır. Yayın yeri Yayın Yılı. (kaçıncı baskı olduğu). Kitap adı kitabın cilt sayısı (mesela “Mesnevi IVI” gibi). Yazar Adı Çağdaş Arap. (Çev. Cemâludîn Mahmûd b. Derginin adı. Derginin adı. sayı: …. Yayınevi. İstanbul 1990.

1. Ankara 2002.). Eğitim Üzerine.Kalenderiler (XIV-XVII. Yayın yeri Yayın Yılı. Kitap Adı . Kısaltmaların anlamlarını açıklamak için araştırmanın ön kısmına içindekilerden sonra bir kısaltmalar listesi konulmalıdır.3. şekli ile italik olarak verilmelidir . 207+10 s. Bu bilgiler önceki dipnotta belirtildiğinden ikinci ve daha sonraki başvurularda yalnızca yazarın soyadı ile sayfa numarasını göstermek yeterlidir.1. TTK Yayınları. o kaynak hakkındaki tüm bilgiler yinelenmez. Toprakçı. Klasik Yöntem Örnekleri Kitap Yazar. Yayınevi. 3. Editörlü kitap Yazar.1. Eğer aynı yazarın birden fazla eseri söz konusu ise o zaman eser adı da belirtilmelidir. Yayınevi. Yayın Adı. 3. Gündoğdu. E./Ed. Yayın yeri Yayın Yılı. Kitap adı hiç değiştirilmeden başlık sayfasındaki (İç kapaktaki). ts.5. Osmanlı İmparatorluğu`nda Marjinal Sufilik:. Editör (Haz. Yüzyıllar)-. bu durumda yazarların adları da verilmelidir. Aynı Kaynağa Yeniden Başvurma Örnek: 3. Ütopya Yayıncılık. o takdirde ikisinin arasına çizgi veya virgül konulmalıdır. (Ed. Müferric el-Kurûb. Aynı soyad başka bir yazar için de geçerliyse. Hacı Bektâş-ı Velî. Birinci kez dipnotta geçen bir kaynağa yeniden başvurulduğunda.32 a.4.2. İbn Vasıl. Kitap Adı. vr. Eğer biri ana. Ahmet Yaşar Ocak. Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım.14 Örnek: AÜSBED (Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi). Ankara 2007.). Nu: 119. İİBF (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi).. Aktif Yayınları. 17b . diğeri alt olmak üzere iki ayrı başlık varsa ve bunu belirten bir işaret kullanılmamışsa. Ankara 1992. Süleymaniye Kütüphanesi Molla Çelebi Kitapları.. Cengiz.

E. Sistem Yayıncılık. Türk Dil Kurumu. TÜBİTAK. Tez Yazar. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü... Yayın Yeri Yılı. 21. Özgüven.71143). Yeri Yılı. Altan. Erzurum 2004. Yayın Yeri Yayın Yılı. TÜBİTAK. Yayın Yeri Yayın Yılı. Kurum Yayınları Tüzelkişi. İ. Eser (varsa baskı sayısı). Kitap Adı. (3.). (Yüksek lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezi). Üniversite/Enstitü Adı. Sözlük Yazar. Yayınevi. “Asr-ı Saadet’te İslam’a Davet Metodu”. A. Ankara 2005. bs. Türkçe Sözlük. The University of Chicago Pres. Yayınevi. Eser Adı. Farabi`de Dil-Mantık İlişkisi. Bilgisayar Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü. Editör (Haz. The Chicago Manual of Style. Danışma Kaynakları El kitapları Yazar. Ayık Hasan. Odak Ofset. Chicago 1993. Türk Dil Kurumu Yayınları. Yayın Yeri Yayın Yılı. Ahmet Önkal. Vecdi Akyüz). Yayınevi. (10. . Beyan Yayınları. II. N. Ankara 2003.). Tez Adı.). (Ed. Yayınevi. Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslam I-V. (İkinci Revizyon). Yayın yeri Yayın Yılı. bs./Ed. Sayfa sayısı). HKE Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı. Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. Yayınevi. Yazarı Olmayan Eser: Anonim Eser. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). (14th edition). Ankara 1992. (ss. İstanbul 1994. Ankara 2002. Kitap adı (ss.15 Editörlü Kitap İçinde Bölüm ya da Makale Yazar. “Yayın adı”.

. H. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi. Yayınevi. (Ay Yıl).”.. Kitap adı. sayfa numaraları. Soyadı). Büyük Çekişmeler: Bilim Tarihinden Seçilmiş On Tartışma. Tübitak. Dergi Adı. Bilimsel Dergi Makalesi Gündoğdu. (Kaynak Yapıtın Yayın Yılı). Ç. Çeviri kitaplar Yazar. 2003. Dergi Adı. N. (Çev. “Makale Adı” [Makale Adının Türkçesi]. “Makale Adı”. Dergi Adı. Ankara 2001. (Gün Ay Yıl). “Kayıt Dışı İstihdam”. Gazete Adı. (1972). Kenar.. C. Gazete Makalesi Yazar. A. “Makale adı”. 635– 646. 8 (18). Kurbanoğlu. Cilt. Sayı: …. sayfa numaraları. sayfa numaraları. Hellman. cilt(sayı). S. 113-154. Yazarı Belli Değil “Makale Adı”. (23 Mart 2002). Cilt: …. “Yerel Bilginin Küreselleştirilmesi”. Füsun Baytok). (Çev. 12. Yayın Yılı. sayfa numaraları. cilt (sayı). “Âşık Sümmânî’de Aşkın Metafiziği”. 44–47. “Değişik Bir Ritimde. 14–17.. Milliyet Gazetesi. Journal of Documentation. sayfa numaraları.16 Tek Yazarlı Yazar. Focus. . “Self–Efficacy: A Concept Closely Linked to İnformation Literacy and Lifelong Learning” [Öz–Yeterlik: Bilgi Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenmeyle Yakından İlişkili Bir Kavram]. V (12). (Ay Yıl). Popüler Yönetim.. Dergi Adı. Yabancı Dilde Makale Yazar. Altan.. “Makale Adı”. (Nisan 2006). 59. Yayın Yılı. S. 9. Popüler Dergi Makalesi Yazarı Belli Yazar. (Nisan 2006).. Yayın yeri Yayın Yılı. 2007.

“Bildiri Adı” [Bildiri]. (Ay Yıl). U. Washington. Ersoy.. Yayınevi.. Milli Eğitim Bakanlığı. cilt numarası.. “Kağıt ve Kağıtçılık”. (Ay Yıl).17 Bildiri Yayımlanmış Yazar. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu: 2 Nisan 2005.S. “Bildiri adı”. 92–103). Patent and Trademark Office. “Madde Adı”. Yayın Yeri Yayın Yılı. (C. Önal. Historical Perspectives on School Librarianship [Poster]. O. Rapor Yazar. Erişimi ve Kullanımı”. Poster Yazar.. D518.Ankara: Bildiriler (ss. Y. U. Editör (Ed. Toplantı Yeri. Türk Ansiklopedisi. Yayın Yeri Yayın Yılı. 68th IFLA General Conference and Council. Rapor Adı (Rapor No:). Gaziantep. “Sosyal Bilimlerde Bilginin Üretimi. Toplantı Adı. Patent Buluş Yapan. Yeni Avrasya. Yayınlayan/Hazırlatan Kuruluş. . Yayın Yeri Yayın Yılı. Ülke Patent No. K. s. Eser Adı. Glasgow (Ağustos 2002). Toplantı Adı. 112-115. Toplantı Yeri. İ. Buluş Adı. Kitap adı (ss. Ankara 2005. (Şubat 2006).755. Diğer Yayınlar Uçak. Yayın Yeri Yayın Yılı. O. Heart Flowerpot.). 2). Kavur. A. 2006. Patent No. Akademik Bilişim ’06. Yayımlanmamış Konuşmacı Adı. N. “Bilgi Yönetiminde Son Gelişmeler: Amazoogle. Horata (Haz. Yayınevi. H.).S. Posterin Adı [Poster].. DC. sayfa numarası veya IX. Tonta. Ankara 1973. Yayınevi. İşbirliği ve Açık Erişim” [Bildiri]. sayfa sayısı).. Ansiklopedi Maddesi Yazar. XXI.

18 Devlet Planlama Teşkilatı. Başar. (t. A. M. “Neurological Involvement in Behçet’s Disease: Clinical Characteristics. http://ağ adresi Yıldırım. Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu (Rapor No: DPT: 2681). Yayın Adı. (Kabul Edildiği Yıl). 12 Ocak 1961. net/idas/index. İlköğretim ve Eğitim Kanunu. sayfa numaraları. Makale Yazar. Yayın Yılı. Akman–Demir. 2006. Devlet Planlama Teşkilatı.. Dergi Adı. ve Yazar. B. Kanun ve Yönetmelikler Kanun Adı. cilt(sayı). “Makale Başlığı”. 10705. “İşletmelerin Yönetim Sürecinde Sinerjik Yönetim Anlayışının Önemi”. Yayın Yeri Yayın Yılı. Gün Ay Yıl. Dergi Adı. http://www. Veritabanı Adı. sayfa numaraları. A. ve Şahım. Kitap Adı [Elektronik Sürüm]. İstanbul 1999. T. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl..). Ekici. C. 23(1). e–ileti. Diagnosis and Treatment” [Elektronik Sürüm]. .php Veritabanında Makale ya da Madde Yazar. Yayın Yıl. N. T. Basılı Makalenin Elektronik Sürümü Yazar. Dergi Adı. Ankara 2004. Görüşmelere yalnızca metin içinde gönderme yapılır. Cilt (sayı). Yayın Yılı.. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. Sınıf Yönetimi [Elektronik Sürüm]. A.. Yeşilot. Kayıt/Makale No. ve Serdaroğlu.y.. Yayınevi. Milli Eğitim Bakanlığı. telefon görüşmesi gibi kişisel görüşmeler elde edilebilir kaynaklar olmadıklarından kaynakçaya eklenmezler. Journal of Neurological Sciences (Turkish). B. “Makale Adı” [Elektronik Sürüm]. “Makale Adı”. Cilt (sayı). Resmi Gazete. Bilgi Vadisi. Görüşme Mektup. 3-7. 1(2).bilgivadisi. H. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. Sayı. ve Yazar. Elektronik Yayınlar Basılı Kitabın Elektronik Sürümü Yazar. K.. (1961). P. sayfa numaraları. G.

Erişim tarihi: 02 Nisan 2006. http:// ağ adresi Devlet Planlama Teşkilatı. http://212. H. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. Rapor Yazar. “Effect of Hydrogen Peroxide on Permeability of the Main Pancreatic Duct and Morphology of the Pancreas”. http://ağ adresi Bilim Etiği ve Bilimde Sahtekarlık. (Yayın Yılı). (t. Temmuz 2004.. 53-58.ubc.). T. The American Journal of Surgery. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. University of British Columbia Ağ Sitesi: http://www. İleti Konusu [İleti No]. 176(1). G. P.pdf Anonim Ağ Sayfası Kaynağın Adı.9000/reguser/archives/ KUTUPL/kutupl/msg00008. http://ağ adresi Tema Vakfı.22/kdep/ rapor/ KDEPHaziran2004.edu.htm Ağ Sitesinden Erişilen Ağ Sayfası Yazar. C.y. 1998. What it is..aek.175. Ay Yıl.html . Erişim tarihi: 04 Nisan 2006.tema. (t. Sayfa Adı.tr/bilim. E. http://www. Haber/ Tartışma Grubu/Forum Adı. ScienceDirect.org. Erişim tarihi (Gün Ay Yıl). Bitki Kütüphanesi [İleti No: 8]..y. and how to avoid it.edu..)..htm Ağ Sitesi Site ya da Yayınlayan Kuruluş Adı. http://www. S.tr.metu. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. ve Wynn. Özenç A. http://listproc. (t.19 Coşkun. ve Özdemir. A. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. 2001. Simmons. Yayın Yılı. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl.yildiz.ca/bpg/Advising/ Plagiarism.zoology. Rapor Adı (Rapor No:). Erişim tarihi (5 Kasım 2003): Kutup–L. Erişim tarihi: 25 Nisan 2006. Tartışma Grubu ya da Forum İletisi Yazar. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006.).y. Ağ Sitesi Adı: http://ağ adresi Gordon. e–Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı: Değerlendirme Raporu (Rapor No: 2).tr Elektronik Kaynak – Haber. http://ağ adresi Işık.33.. Bozoklu.

Educational Psychology. M. Film Adı [Türü]. A. Yayın Yeri Yayın Yılı.tr/deprem/basinbildiri5.com] EBSCO web sitesi Academic Search Elite. (örnek: http://www. . http://www. 19 (2)..tr/tpy/1/metehan. Erişim tarihi: 08 Ocak 2000. http://ağ adresi Irak.com). kaynak (örnek: SSCI. (Yönetmen).psikolog. Business Search Elite. O. Dergi Adı. Türk Psikoloji Yazıları. http://www. Gün Ay Yıl. Soyadı. 17-30.htm Elektronik veri tabanları için tarih (CD-ROM’lar için belirtilmez). A.ebsco. A Factor analysis of preschool children’s play strategies and cognitive style. sayfa numaraları.org. “Uyku ve Bilgi İşleme Süreçleri” [Özet].ebscho. ERIC) ve veritabanının adı ile diğer ek bilgiler (madde numarası gibi) belirtilmelidir. (Yapımcı).org. 1 (1). Yayıncı. Ankara (22 Eylül. Web kaynakları için ise. Yazılım Sanayicileri Derneği (http://www. [Erişim tarihi: 08 Ocak 2000 EBSCO (Academic Search Elite). A. Cilt (sayı). Erişim tarihi: Haber/Tartışma Grubu/Forum Adı. o veritabanına giriş sayfasının adresi (URL) verilmelidir.htm Bir Web sitesinde belirli bir sayfa Türk Psikologlar Derneği Deprem Özel Çalışma Grubu Basın Bildirisi: Deprem Bölgesi Eğitim Öğretim Yılına Hazır Mı? Türk Psikologlar Derneği. N.org. 1999). sitenin adresini vermek yeterli olacaktır. Radyo ve Televizyon Programları Film Soyadı. 1998. Bu nedenle atıfta bulunurken EBSCO web sitesinden alındığı ifadesine ek olarak ilgili veritabanının adı da (yukarıdaki örnekte Academic Search Elite) belirtilmelidir. ERIC gibi onlarca veritabanını bünyesinde bulundurmaktadır. “İleti Konusu” [Özet].(1999). (Senarist) ve Soyadı. Saracho.yasad. Erişim tarihi: 08 Ocak 2000. pp 165.20 WEB Sitesine Atıfta Bulunma Bir Web sitesinin tümüne (sitedeki belli bir sayfaya değil) atıfta bulunmak için. http:// www.tr) Özet Yazar.psikolog.

(04 Mart 1964). Yapıt Başlığı. Gielgud. (Gün Ay Yıl). U. . Forzano). Orkestra Şefi: Adı Soyadı. Başrol: Adı Soyadı. Sonuç. A. Yönetmen: Adı Soyadı. (Gün Ay Yıl). Yorumcu ve B. C. Berki. Promenad [Radyo Programı]. Performans – Bale Koreograf. Başrol: R.. A. RadyoHacettepe. Program Adı [Türü]. Gianni Schichi (Libretto: G. Ankara (08 Mart 2006). W. Başrol: Adı Soyadı Orkestra Şefi: Adı Soyadı. (Yönetmen). Gelişme. Yayın Yeri (Gün Ay Yıl). Türkiye 1996. Kınıklı. (Gün Ay Yıl) Erkin. Şehir Konser Salonu. Şehir Opera Salonu. Şehir Tiyatro Salonu. Kınıklı. Başrol: C.. Gelmetti.. Ankara Devlet Opera ve Balesi Büyük Sahne. Giriş.. Shakespeare.. Yönetmen: J. (Gün Ay Yıl).. (15 Nisan 2006). Guelfi ve D. Piyano Sonatı. T. Yorumcu. Ö. Puccini.. Ankara Bilkent Konser Salonu (09 Nisan 2006). (Senarist) ve Öztan.. Müzik ve Sahne Sanatları Performans – Konser/ Resital Besteci. Şehir Opera Salonu. Yayıncı. Boston Shubert Theatre. Z. Yapıt Başlığı (Libretto: Adı Soyadı). Yönetmen: R. Simone. (Yapımcı). T. Kurtuluş [Film]. Dessi. Roma Teatro dell’Opera. G. Başrol: Adı Soyadı. (22 Ocak 2002). Performans – Opera Besteci. Hamlet. T. (Yapımcı). Yönetmen: Adı Soyadı. Yapıt Başlığı. Burton. Berki. Başrol: Ö. A. Orkestra Şefi: G. Radyo ve Televizyon Programı Soyadı.21 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (Yapımcı). Yapıt Başlığı. Performans – Tiyatro Yazar. Özakman. A. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu. A.

Keman ve Piyano İçin Improvisation. A. Şehir Galeri/Sergi Salonu. Opus 92. “Concerto for Piano and Orchestra no. Müze/Koleksiyon. Şehir Galeri/Sergi Salonu. (Yapıtın Yayımlandığı Yıl). Italya 2003. Yorumcu ve C. Albüm Başlığı [Kayıt Türü]. Yapıt Adı [Yapıtın Türü].. Ulvi Cemal Erkin: Complete Works for Piano Solo [CD]. Ankara 1932. Sanat Yapıtı – Koleksiyon ya da Müzelerde Sanatçı. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği) Misman. Yapıtın Tamamlandığı Yer ve Yıl. opus 18. Plastik Sanatlar Sergi – Kişisel Sanatçı. 2 in c Minor”. Francavilla al Mare. Müzik Kaydı Besteci.. A. [K.22 Müzik Yapıtı Besteci.. Resim Sergisi. Yayın Yeri Yapıtın Tamamlandığı Yıl. opus numarası. Sergi Adı. Ankara (20–30 Nisan 2006).. Rachmaninov Piano Concertos Nos. Z. 1 and 2 [CD]. Devlet Konservatuvarı (1958). Yapıt Başlığı. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği) Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Sergisi. Hamburg 2003. U. Ozawa]. Sayın. Yayınevi. Erkin. numarası.. Esinti [Grafik]. [A.. B. 7 in A. . L. U. No. (Kayıt Yılı) Rachmaninov. numarası... Symphony. Altı Prelüd [V. S. Zimerman ve S. Deutsche Grammophon (2000) Erkin. H. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. C. Hungaroton Classic (1994). Erman]. C. A. Yorumcu]. New York 1812. Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. Yayıncı. (03–31 Mart 2006). Yorumcu.. Sergi – Karma Sergi Adı. V. Opus numarası. Dover (1998). Yapıt Başlığı. Beethoven. Michetti Müzesi. Avusturya 1995. Yayın Yeri Yayınlandığı Yıl.

23 Sanat Yapıtı – Yayınlarda Sanatçı. Direkt Alıntılar (quotation) Madde 16. 3)Yazar adı ve tarih bir cümlede birleştirilebilir Örneğin: 2001’de Palabıyık………… Bazı durumlar şu tablolarla özetlenebilir. (Yapıtın Yayınlandığı Yıl). 1905–1988 (s. Sayfa altına dipnot yazılmaz. 3. Zeki Faik İzer. metinde yazarın soyadı ve parantez içinde gösterilen yayın tarihi ile birlikte atıf yapılır. iyi bir din eğitimi (Tosun. 3. 1) Zikredilen yazar(lar) ve tarih(ler) parantez içine alarak cümlenin sonunda ya da içerisinde uygun yere konur.. 1999) ve hizmetleri (Weist and Christodulu. Örneğin: Taylor. Türkiye Halk Bankası.2. Yazar. “Balkondan Susamlar” [Resim]. Z. M. İzer. GÜNCEL YÖNTEM Bu yazım yönteminde tüm kaynaklar. S. Atıflar metin içerisinde gösterilir. Yazar-Tarih Usulü Kaynak listesi yazar soyadına göre alfabetik olarak düzenlenir. Örneğin: Araştırmacılar. 1986.2. Yapıtın Tamamlandığı Yıl.1. 2000) sunabilmenin önündeki en büyük engelin yeterli kalifiye elemanın olmamasını göstermişlerdir. Direkt bir alıntı yapıldığında parantez içine sayfa numarası da konmalıdır. Keller ve Egan (1997) araştırmalarında şu soruyu sormuşlardı… 2) Parantezin içerisine sadece tarih konabilir. F. Kaynağa. . Ankara 1990. 175).28). Yayınevi. Yayın Adı (sayfa). Sayfa altında sadece açıklama dipnotları konulur. Erinç. “Yapıt Adı” [Yapıtın Türü]. “………………?” (s. soyadı sırasına göre topluca sondaki KAYNAKLAR kısmında gösterilir. Yayın Yeri. 17 ve 18’de verilmiştir.

(İşcan vd.” eklemelidir. .2 1)Yıl: Bir paragraf içerisinde. 2000). Coşkun. kullanılır. Coşkun (1999) 8) Parantezde 2 ya da daha fazla yazar adı varsa alfabetik sırada sunulur Bir çok yazar (Büyük.. 2001) (Inside These Doors. sonrakilerde de ilk yazardan sonra “vd. kitap ve benzerleri italik yazılmalıdır (“Mad Cow”. 2001) 11)Parantez içinde örneklendirmek isteniyorsa örn. 2010)..” yazılmalıdır. Ünal. ayrıca bkz. Türk Pisikoloji Derneği.. (Bayındır. Demir ve Yıldırım. ve Başar. 1982. makale tırnak içinde verilmeli. 2000) Sonrakiler: (Oktay vd. 1998) Sonrakiler: (DPT. 1999)………… Oktay ve Özen (1999) sonrakilerde kullanmalıdır. Devlet İstatistik Enstitüsü. 1995. Bayındır. İlk Alıntı: (Oktay. 2000. 1998) 6) Yazar yoksa başlığın birkaç sözcüğünü kullanmalı. diğerleri sonra (Çiltaş. tarihi bir kez kullanılmışsa ve bir karışıklığa neden olmuyorsa ikinci kez kullanılmayabilir Yıldırım (1999) bir anket uygulamıştı ………Yıldırım’ın sonuçları…… 2) 1 ya da 2 yazar varsa: adları ilk alıntıda ve (Naktiyok ve İşcan. …) 7) Aynı soyadlı yazarların ilk adlarının baş harfi kullanılmalıdır S. 2001) 5) Organizasyon: İlk alıntıda adı açıkça yazılmalı eğer okuyucu kısaltmayı yakından biliyorsa sonrakilerde kısaltma kullanılmalı İlk Alıntı: (Devlet: Planlama Teşkilatı. [DPT]. 9) Aynı yazarın 2 ve daha fazla çalışması için ad tekrar edilmez. Bayındır vd. 2000) 4) 6 ve daha fazla yazar varsa: ilk yazarı kullanıp “vd. 1995. 2000. Özen. Coşkun (2001) ve F. 3) 3-5 yazar varsa: İlk alıntıda hepsini kullanmalı. 2000. Ünal. 1995) 10) Önemli çalışma ilkönce. Çocukların ruh sağlığının korunmasında ebevenlerin rolü birçok raporda belirtilmiştir (örn.

.2.. uzun metinler için ise bölüm numarası konabilir.37-38) şu şekilde açıklamaktadır: Kaynak listesi yazar soyadına göre alfabetik olarak düzenlenir. “Anadolu tabirinin yurdumuzun Trakya bölgesi dışında kalan bölümü için kullanıldığını” belirtir (Bayladı 1996: 9). 14) Kişisel İletişimle elde edilen bilgiler. 20). Birden fazla atıf gereği duyulan alıntılarda cümle sonuna alıntı yapılan eserler tarih sırasına göre sıralanır.. …….. yayın tarihi ve sayfa numarası ile birlikte atıf yapılır. 2000. metinde parantez içinde gösterilen yazarın soyadı.2 12) Yeniden basılan çalışmalar (Gündoğdu.edu/ writing/).wisc..383). para. (F. fakat numaralandırılmaz... 2007/2010) 13) İkincil kaynaklar (kaynakçada sadece ikincil eser belirtilir) Coie vd. Kaynağa.. Ağustos 28. Domitrovich ve Bumbarger... Yazar-Tarih-Sayfa Numarası Usulü . Palabıyık (2001) ……………………(ss. kişsel iletişim. Greenberg.. “……………” (s. iç... 2000).2.’a göre (akt. 18) 40 ya da daha fazla sözcük varsa.Kaynakçaya konmaz. Polat. Evrensel müdahaleler “bireysel riskler temelinde tanımlamayacak bütün bir nüfusu ya da genel halkı hedeflemektedir” (Greenberg vd. alıntı bittikten sonra nokta konur ve parantez içinde sayfa no konur.. 2000) 15)Web sitesi The University of Wisconsin’s Writing Center Web site is an excellent source of information on writing (http://www.... Bu alıntı sistemi ülkemizde daha yaygındır. 16) Direkt Alıntı Gündoğdu (1900/1985)’ya göre. 17) Sayfa numarası olan elektronik kaynaklardan alıntı yaparken paragraf numarası konmalı.. 3. Bölüm I.. Örnek: Bayladı.

t. Çelik. s.. Macit ve Kahveci. s. 1997. 2). 2007: 42) (İnan. Tuncer. 1987: 47 ve Küçük ve diğ. (Y.. 2000. 2009). 2002) (Beck ve diğ. 2007a: 42) (Gündoğdu. 2002) Cümle içinde birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyor ise: Daha sonraki atıflar: (Beck ve diğ. 2000.26 Örnek: . 33). 2002) Metin içinde ilk atıf dâhil olmak üzere (üçten fazla yazarlı): Kur’ân-ı Kerîm ayetleri: (7. Arpaguş ve diğ.. Yazar-Tarih-Sayfa Usulüne Örnekler: Tek yazarlı yayın: (Gündoğdu. 2008. 206). 2005: 45) 3-5 yazarlı yayın: (Yıldırım. Utku. İki yazarlı yayın: Naktiyok ve İşcan. s. 1967:13. (Aktaran: Çakın. Tuncer. Türer. s.y. 1997. İşcan. 2001. 1994: 73-74). sözü edilen eserin Mevlânâ’ya ait olduğu konusunda yaygın bir fikir birliği vardır. Yayın Tarihi Olmayan Çalışma: Dolaylı Gönderme: Bir yazarın aynı yıl içinde yazılmış birden fazla çalışmasına gönderme: (Gündoğdu. 2007b: 56) Soyadları Aynı İki Yazara gönderme: (N. 1997. 1986:2. Can ve diğ. 7).. Coşkun. (Gölpınarlı. A’râf: 19) Sûre numarası. Sûre adı: ayet numarası .. (Gündoğdu.

..3)..3’de gösterilmiştir...) • .3).2.. Daha önceki sayfalarda yer alan ve daha önce değinilmiş şekil ve tablolara yeniden gönderme yapılıyorsa.... Tablo 2..” kısaltması kullanılarak yapılmalıdır: Örnek: • .... seçim sonuçları istatistik olarak Şekil 2.. gönderme aşağıdaki örneklerden birine uygun olarak yapılmalıdır: Örnek: • ... e-mailler tartışma gruplarında oluşan mesajlar. 1918: Tefsîr..3.. kontrol grubu. Şekil 1.. (Bkz.. makale....... tırnak içinde yazılmalıdır.. 1981: 26)... 8) Kurum yayınları: Metin İçinde İlk Gönderme: (Türk Dil Kurumu [TDK].. Değerlendirme sonuçları Tablo 4. ansiklopedi maddesi.27 (Ebû Dâvûd. • .. Hadis Kitabından Hadislere atıf: ... eser adları italik..7’de gösterilmiştir.... seçim sonuçlarına ait istatistiki bilgiler (Şekil 2.3. Eserler yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. okuyucunun ulaşamayacağı her türlü belge ve bilgi kaynakçada gösterilmemelidir.. gönderilen şekil veya tablolar. ilgili birimlere iletilmiştir • .. değerlendirme sonuçlarına göre (Tablo 4.. • . bu konuda DİE istatistik verileri kullanılmıştır (Şekil 2.. aynı ya da daha sonraki sayfalarda yer alıyorsa......... Kitap/ dergi vb.. kitap içinde bölüm vb.. İkinci ve Sonraki Göndermeler: (TDK. Ancak görüşme metinleri. Şekil ve tablolara yapılacak göndermeler: Şekil ve tablolara yapılacak göndermelerde...2..... (Bkz. 1981: 19).. Güncel Yöntemde Kaynakça Listesinin Oluşturulması Güncel yöntemde kaynakça oluşturulurken metin içinde gönderme yapılmış/anılmış her eser kaynakçada belirtilmelidir. • .7). • ... veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir (Tablo 4.. gönderme parantez içinde ve “bakınız” anlamına gelen “Bkz...) 3.7)...

(Yayın Yılı). Kitap Gündoğdu. P. (Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezi). Yayın yeri: Yayınevi.T. B. Türkçe Sözlük (10. Yayın yeri: Yayınevi. Ahmet Yaşar Ocak (Ed. bs. C. Türk Dil Kurumu. (2005). M. (Yayın Yılı). Türer. Füsun Baytok). Osmanlı Anadolu`sunda Tarîkatların Genel Dağılımı (ss. sayfa numaraları). Tez Adı. Ankara: TÜBİTAK. D. (Çev. “Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler”.2. Ankara: T. Ankara: Aktif Yayınları.28 3. A. J. Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. 21. O. (2007).). Yayın yeri: Yayınevi. (1972). D.). Büyük Çekişmeler: Bilim Tarihinden Seçilmiş On Tartışma. “Yayın adı”. H.. Kitap Adı. Ankara: Türk Dil Kurumu. Yayın yeri: Yayınevi. Tez Yazar. Hacı Bektâş-ı Velî./Ed. . (Kaynak Yapıtın Yayın Yılı). Yayın adı. Editörlü Kitap İçinde Bölüm ya da Makale Yazar (Yayın Yılı). A. ve Heynes. Ayık.. DC: New Age Printing. Sales. (2002).K. Güncel Yöntem Örnekleri Tek Yazarlı Yazar. (2005). Farabi`de Dil-Mantık İlişkisi. (Çev. Walter. TÜBİTAK. Managing Diversity in the Classroom. (Yayın Yılı). (Yayın Yılı). Hellman. Kitap adı (s. (2002). Çeviri kitaplar Yazar. Ankara: Tübitak. (2002). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). (2001). Kitap adı. Çok yazarlı Beck. A. Kurum Yayınları Kurum Adı. H.4. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım. Washington. Adı Soyadı). Yayınları. Editör (Haz. 207-246). Yer: Üniversite Adı. C.).

Yayın Yeri: Yayınevi The Chicago Manual of Style (14th edition). Gündoğdu. (Yayın Yılı).. “Self–efficacy: a concept closely linked to information literacy and lifelong learning” [Öz–Yeterlik: Bilgi Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenmeyle Yakından İlişkili Bir Kavram]. B. ve diğerleri. (Yayın Yılı). E. sayfa numaraları. (1992). S.. Ankara: Odak Ofset. S. 8 (18). HKE Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı (İkinci Revizyon). . “Makale Adı”. (1993). Yazar. A. (2003). Kargı.. “Makale adı”.29 El kitapları Yazar. Bilimsel Dergi Makalesi Yazar. sayfa numaraları. bs... “Makale Adı” [Makale Adının Türkçesi].. 108–117. Eser. Akman. İ. 59. N. Cilt (sayı). (2003).. Ç. (Yayın Yılı). Yayın Yeri: Yayınevi. Dergi Adı. Journal of Documentation. Yapıt Adı. Bilgisayar Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü (3. Erkan. Chicago: The University of Chicago Press. “Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerine Ait Türkiye Profil Araştırması”. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi. E. Cilt (sayı). Yazar. (2007). Yazar. Yabancı Dilde Makale Yazar. Tuğrul. Yazar. D. (Yayın Yılı). Yazar. Yayın Yeri: Yayınevi Özgüven. Kurbanoğlu. C. Danışma Kaynakları Sözlük Yazar. E. 23. Yazarı Olmayan Eser: Anonim Eser.). Altan.. B. 113-154.E. (2003). (Yayın Yılı). Dergi Adı. Ankara: Sistem Yayıncılık. S. Dergi Adı. (Yayın Yılı). C. Cilt (sayı).. sayfa numaraları. B. M. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Yazar. 635-646.. ve diğerleri. “Âşık Sümmânî’de Aşkın Metafiziği”. Şendoğdu. Üstün.

(Ay Yıl). Gazete Adı. Yayın Yeri: Yayınevi. (Ay Yıl).).”.. Altan. “Kayıt Dışı İstihdam”. Toplantı Adı.. Historical Perspectives on School Librarianship [Poster]. Cilt. 14–17. 44–47. [Bildiri]. Akademik Bilişim ’06. sayfa numaraları. Tonta. sayfa numaraları. A. “Değişik bir ritimde. 9. Kamil Yılmaz (Ed. “Bilgi Yönetiminde Son Gelişmeler: Amazoogle. (Ay Yıl). (Yayın Yılı).). Kitap Adı (ss. Editör (Ed. Kenar. sayfa numaraları. (Ağustos 2002). (Ay Yıl). “Makale Adı”.30 Popüler Dergi Makalesi Yazarı Belli Yazar. Gündoğdu. Diğer Yayınlar Bildiri Yayımlanmış Yazar. Ç. İşbirliği ve Açık Erişim” [Bildiri]. “Makale Adı”. İstanbul: Üsküdar Belediye Başkanlığı. H. (Nisan 2006). 68th IFLA General Conference and Council. Posterin Adı [Poster]. Sayfa sayısı/sayfalar arası). . cilt (sayı). Toplantı Adı. Aziz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyum Bildirileri. (Nisan 2006). Y. (Şubat 2006). Dergi Adı. Gaziantep. “Yerel Bilginin Küreselleştirilmesi”. 12. Yayımlanmamış Konuşmacı. İ. 20-22 Mayıs 2007. “Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî” [Bildiri]. 179-195). Focus. (ss. “Bildiri Adı” [Bildiri]. (23 Mart 2002). Poster Yazar. (Gün Ay Yıl). (2005). C. N. Dergi Adı. Toplantı Yeri. Popüler Yönetim. 12. Önal. Glasgow. Yazarı Belli Değil “Makale Adı”. Toplantı Yeri. Milliyet Gazetesi. “Bildiri Adı”. Gazete Makalesi Yazar.

“Kağıt ve Kağıtçılık”. Ankara: DPT. Yayın Adı. Yayın Yeri: Yayınevi. 10705. telefon görüşmesi gibi kişisel görüşmeler elde edilebilir kaynaklar olmadıklarından kaynakçaya eklenmezler. Resmi Gazete. Ersoy. Buluş Adı. Yayın Yeri: Yayınlayan/ Hazırlatan Kuruluş. (Kabul Edildiği Yıl). A. Görüşme Mektup. Gün Ay Yıl.31 Patent Buluş Yapan. ve Yazar. Görüşmelere yalnızca metin içinde gönderme yapılır. Kitap Adı [Elektronik Sürüm]. DC: U. Devlet Planlama Teşkilatı. (XXI. Kavur. Patent No. (Yayın Yılı). Metin içinde: (Aşık Reyhani ile kişisel iletişim. Sınıf Yönetimi [Elektronik Sürüm]. e–ileti. XV. Patent and Trademark Office. H. İlköğretim ve Eğitim Kanunu. Elektronik Kaynaklar Basılı Kitabın Elektronik Sürümü Yazar. 23 Haziran 2003). Ansiklopedi Maddesi Yazar. H. (Yayın Yılı). Örn. Başar. Yapıt Adı. sayfa numarası.S.S. Türk Ansiklopedisi. D518. Heart Flowerpot.755. K. 112-115). (2004). Washington. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı. Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu (Rapor No: DPT: 2681). Yayın Yeri: Yayınevi. O. . U. Sayı. (1999). “Madde Adı”. 12 Ocak 1961. Ülke Patent No. (c. (1961). Rapor Adı (Rapor No:). s. 34). (1973). (2006). Yasa ve Yönetmelikler Yasa Adı. (Yayın Yılı). C. (Yayın Yılı). Rapor Yazar. B. T. cilt numarası. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. Yayın Yeri: Yayınevi.

ebsco. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. A.22/kdep/ rapor/ KDEPHaziran2004. Ekici. O. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006.yildiz.net/ idas/index. ve Şahım. sayfa numaraları. 14. 19 (2).pdf Anonim Ağ Sayfası Kaynağın Adı. (Yayın Yılı). M. cilt(sayı). (t. (t. http://www.32 Basılı Makalenin Elektronik Sürümü Yazar. “Makale Adı” [Elektronik Sürüm]. “Makale Adı”. “A Factor Analysis of Preschool Children’s Play Strategies and Cognitive Style”. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. sayfa numaraları. http://ağ adresi Bilim Etiği ve Bilimde Sahtekarlık. (2005). e–Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı: Değerlendirme Raporu (Rapor No: 2). Kayıt/ Makale No. http://www.bilgivadisi. T. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. 1(2).y.33. pp 165. K. cilt(sayı).y. 221-231.). [Elektronik Versiyon]. sayfa numaraları. http://212.. Gündoğdu. (1999). B. ve Yazar. http://ağ adresi Devlet Planlama Teşkilatı. http://www.edu. Tasavvuf İmi ve Akademik Araştırma Dergisi. Dergi Adı.). (t. “Mevlânâ`nın Mesnevî`sinde Mânâ Dili”.com] Rapor Yazar. Educational Psychology.htm . (Yayın Yılı). Dergi Adı. Bilgi Vadisi. Makale Yazar. Cilt (sayı).php?option =86&Itemid=59 Veritabanında Makale ya da Madde Yazar.aek. Erişim: 04 Nisan 2006. Rapor Adı (Rapor No). Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. (Temmuz 2004). http://ağ adresi Yıldırım. Saracho.175. N.y. Dergi Adı.). A. C. (Yayın Yıl). “Makale Başlığı”. “İşletmelerin Yönetim Sürecinde Sinerjik Yönetim Anlayışının Önemi”. Erişim tarihi: 02 Nisan 2006. [Erişim tarihi: 08 Ocak 2000 EBSCO (Academic Search Elite).tr/bilim. Veritabanı Adı. (Ay Yıl).

(Yayın Yılı). Bitki Kütüphanesi [İleti No: 8]. http://ağ adresi Işık.tr. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl.yasad. http://www.ubc. E.tr) Özet Yazar. Ağ Sitesi Adı: http://ağ adresi Gordon. “İleti Konusu” [Özet]. Erişim tarihi: 08 Ocak 2000. (1998). [Özet] Türk Psikoloji Yazıları.org. ve Wynn. Ankara: Türk Psikologlar Derneği. Tartışma Grubu ya da Forum İletisi Yazar. Sayfa Adı.tr/deprem/basinbildiri5. What it is. 1 (1). (5 Kasım 2003).y.tema. and how to Avoid it. (Gün Ay Yıl). Cilt (sayı).9000/reguser/archives/ KUTUPL/kutupl.org. http://www. 17-30. http://ağ adresi Irak.). http://ağ adresi Tema Vakfı.htm . http://www. Simmons. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. psikolog. Yazılım Sanayicileri Derneği (http://www. Erişim tarihi: Haber/ Tartışma Grubu/Forum Adı. sayfa numaraları. (t.ca/bpg/Advising/ Plagiarism. H.tr/tpy/1/metehan. P. Dergi Adı. C. G. Erişim tarihi: Haber/Tartışma Grubu/Forum Adı. sitenin adresini vermek yeterli olacaktır. M. İleti Konusu [İleti No].org.edu. Erişim: Kutup–L. Erişim tarihi: 08 Ocak 2000. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. (2001). Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. http://listproc. (Yayın Yılı).html WEB Sitesine Atıfta Bulunma Bir Web sitesinin tümüne (sitedeki belli bir sayfaya değil) atıfta bulunmak için.htm Ağ Sitesi Site ya da Yayınlayan Kuruluş Adı.zoology.org. (Gün Ay Yıl). tr Haber.psikolog.log/msg0..33 Ağ Sitesinden Erişilen Ağ Sayfası Yazar.htm Bir Web sitesinde belirli bir sayfa Türk Psikologlar Derneği Deprem Özel Çalışma Grubu Basın Bildirisi: Deprem Bölgesi Eğitim Öğretim Yılına Hazır mı? (22 Eylül 1999). “Uyku ve bilgi işleme süreçleri”.metu. University of British Columbia Ağ Sitesi: http://www.

(Yapımcı). Kınıklı. Guelfi ve D. Performans – Bale Koreograf. Yorumcu ve B. (09 Nisan 2006). C. Orkestra Şefi: A. Promenad [Radyo Programı]. (08 Mart 2006). Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (Yapımcı). Şehir: Opera Salonu. (Gün Ay Yıl). (Senarist) ve Öztan. Soyad. (22 Ocak 2002) . Soyad ve B. Soyad. (Gün Ay Yıl). Yapıt Başlığı. Soyad ve B. (Gün Ay Yıl) Erkin. G. (Yapımcı). (Yönetmen).34 Film Yazar. Radyo ve Televizyon Programları Berki. Müzik ve Sahne Sanatları Performans – Konser/ Resital Besteci. Orkestra Şefi: G. Başrol: Ö. Film Adı [Türü]. Şehir: Tiyatro Salonu. Sonuç. Piyano Sonatı. (Senarist) ve Soyadı. Soyad ve B. Z. Yayın Yeri: Yayıncı. Soyad. Soyad). Ankara: Devlet Opera ve Balesi Büyük Sahne. Yorumcu. Berki. Soyad. U. Forzano). Program Adı [Türü]. Ö. Radyo ve Televizyon Programı Yazar. Soyadı. (Yönetmen). T. Şehir: Opera Salonu. Başrol: A. Yapıt Başlığı. Şehir: Konser Salonu. (15 Nisan 2006). Özakman. (1996). Başrol: C. Orkestra Şefi: A. T. Soyad. Dessi. Performans – Opera Besteci. Gianni Schichi (Libretto: G. A. Başrol: A. Türkiye: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu. Gelmetti. A. Ankara: RadyoHacettepe. Yönetmen: R. (Yapımcı). Roma: Teatro dell’Opera. Puccini. T. Kurtuluş [Film]. Simone. C. Soyad. (Gün Ay Yıl). Performans – Tiyatro Yazar. Başrol: A. Ankara: Bilkent Konser Salonu. (Yayın Yılı). (Gün Ay Yıl). Yönetmen: A. B. Gelişme. Yayın Yeri: Yayıncı. . Yapıt Başlığı. Yönetmen: A. Kınıklı. Soyad. Yapıt Başlığı (Libretto: A. Giriş.

Yönetmen: J. (Yapıtın Yayımlandığı Yıl) Beethoven. (1995). Yayın Yeri: Yayınevi. (03–31 Mart 2006) Sergi – Karma Sergi Adı. Opus numarası. (2000) Erkin. Erman]. Keman ve Piyano İçin Improvisation. numarası. C. Hamlet. [K. U. Opus numarası. Yapıt Başlığı. U. Şehir: Galeri/Sergi Salonu. Ankara: Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. C. numarası. Yorumcu ve C. No. Ankara: Devlet Konservatuvarı. Başrol: R. v. Hamburg: Deutsche Grammophon. Burton. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği) Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Sergisi. Ulvi Cemal Erkin: Complete Works for Piano Solo [CD]. L. Boston: Shubert Theatre. 1 and 2 [CD]. 2 in c minor. (04 Mart 1964) Müzik Yapıtı Besteci. Opus 92. (1998) Erkin. Yapıt Başlığı. Gielgud. Ozawa]. (2003). 7 in A. (1958) Müzik Kaydı Besteci. Zimerman ve S. (20–30 Nisan 2006) . (1932). (Kayıt Yılı) Rachmaninov. H. B. Altı Prelüd [V. S. Albüm Başlığı [Kayıt Türü]. Symphony. Yorumcu. [A. opus 18.35 Shakespeare. New York: Dover. Resim Sergisi. (1812). (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği) Misman. Concerto for piano and orchestra no. (Yapıtın Tamamlandığı Yıl). (1994) Plastik Sanatlar Sergi – Kişisel Sanatçı. Şehir: Galeri/Sergi Salonu. Rachmaninov piano concertos nos. Avusturya: Hungaroton Classic. W. Yorumcu]. Sergi Adı. (Yayınlandığı Yıl). Ankara: Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. Yayın Yeri: Yayıncı.

Erinç. (2003). Yayın Adı (sayfa). Yazar. Z. Yayın Yeri: Yayınevi. Yapıt Adı [Yapıtın Türü]. Ülke: Müze/Koleksiyon. (Yapıtın Tamamlandığı Yıl). (Yapıtın Yayınlandığı Yıl) İzer. (Yapıtın Tamamlandığı Yıl). .36 Sanat Yapıtı – Koleksiyon ya da Müzelerde Sanatçı. F. Ankara: Türkiye Halk Bankası. Sayın. M. Esinti [Grafik]. Yapıt Adı [Yapıtın Türü]. A. Francavilla al Mare. (1990). Şehir. 175). (1986). Z. Balkondan Susamlar [Resim]. Sanat Yapıtı – Yayınlarda Sanatçı. Italya: Michetti Müzesi. S. Zeki Faik İzer: 1905–1988 (s.

yönlerin Türkçelerinin ilk harfleri kullanılmalıdır.P.T.A. B. çıplak gözle kolayca seçilebilir ve okunabilir büyüklükte olmalıdır. (Örneğin. A. . ). Bu durumda yapılan kısaltma ilk geçtiği yerde parantez içinde bir kez açıklanmalıdır. TBMM.. anlatılmaya çalışılan düşünceyi veya elde edilen verileri daha etkili olarak aktarabilecek nitelikte olmalı. tez sayfaları arasında olabilecek kabarıklığı önlemek amacı ile ince fotoğraf kâğıdı üzerine basılmalıdır. rapido ya da letraset çıkartma türü bir araç kullanılmalıdır. GB. (Örneğin. NATO. sembol.37 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DİĞER HUSUSLAR Tezde çok kullanılan birden fazla oluşmuş terimler için baş harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir.Ü.. Bunlar “Kısaltmalar” başlığı altında alfabetik sırayla sunulmalıdır. işaret.. Bunlar için yüksek kaliteli bilgisayar çıktısı veya renkli fotokopi tercih edilir. TABLO VE ŞEKİLLER Hazırlanacak şekiller (grafik. M. D. KD . işaret.B.. TÜBİTAK.. Bu tür çizgi..2. OPEC.İ.2.1.) yazı ile anlatımda güçlük çekilen.. gereksiz şekillerden kaçınılmalıdır. gibi) (Ek 9.F. UNESCO. her sözcüğün başharfinden sonra nokta kullanılmalıdır. . Hazırlama Şekiller üzerinde yer alacak tüm çizgi. yapılan işi.1.) 4.M. bilgisayar yazıcısı. diyagram. Birden fazla sözcüğün başharfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda. GB gibi standart kısaltmalarda harfler arasına nokta konulmamalıdır. Tez sayfası üzerine yapıştırılacak fotoğraflar. 4.İ. KISALTMALAR VE SİMGELER DİZİNİ Coğrafi yönlerin kısaltmalarında. AT. M. sembol rakam ve yazılar..S. rakam ve yazılarda. D. USA. fotoğraf vb.. İ. 4. Ancak.

Konulacaksa fotoğrafı çekilen kişiden izin alındığına ilişkin ibare bulunmalıdır. Tablonun devamı bir sonraki sayfada aynı tablo numarası ile ve aynı başlıkla verilmeli ancak tablo numarasından sonra parantez içinde “Devam” ibaresi yazılmalıdır. Bireylerin kimliğini belli edecek tarzda fotoğraf konulmamalıdır. D.3.2. önce ve sonra gelen paragraflarla arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Tablo ve şekil altı açıklamalarının sonuna nokta konulmalıdır. B. Birbirleri ile ilgili çok sayıda tablo veya şekil aynı sayfa üzerinde yer alabilir.38 4... Yerleştirme Şekiller. Bir sayfadan daha büyük olan tablolar. . şeklinde simgelenerek tümüne tek bir şekil numarası verilir. Numaralandırma Tüm tablo. Bunlar. Tez metni içerisinde katlanmış şekil veya tablo olmamalıdır. her bölüm içinde kendi aralarında. metin alanı satır başından başlatılmalıdır. Açıklamalarda herbir öge ayrı ayrı tanımlanmalıdır: Tablo başlığı ve açıklamaları tablonun üstüne yazılmalı. ilk değinildikleri sayfada ya da hemen sonraki sayfada yer almalıdır. sayfa kenarlarında bırakılması gereken boşluklara kesinlikle taşı lmamalıdır. şekil ve formüllerin numaralandırılmasında sadece rakamlar kullanılmalıdır. geçen formüller ayrı paragraf halinde yazılmalı. Bu boşluklara taşacak şekiller ya küçültülmeli ya da “ekte” sunulmalıdır. Bir şekilde birden fazla öge bulunabilir. Bu durumda. Tablo açıklamalarının yazımında da “blok” sistemi korunmalı. C. Tablo ve şekiller ile açıklamaları sayfa kenarında bırakılması gereken boşluklara taşmayacak şekilde yerleştirilmelidir. tez metni içinde bulunmak zorunda ise bir sayfa boyutlarında (uygun bir yerden) bölünmelidir. Metinde. birbirlerinden bağımsız olarak ayrı ayrı numaralandırılmalıdır. Şekil başlığı ve açıklamaları şeklin altında yer almalı ve metin bloğu sol ve sağ kenarları arasında ortalanmalıdır. açıklamanın satır başı hizasından başlamalıdır. ikinci ve diğer satırlar. 4. tez metni içerisinde. her bir öge sırayla A. . Taşma durumunda olanlar ya küçültmeli ya da Ek`te sunulmalıdır. açıklamaların bir satırdan daha uzun olması halinde.2. Şekillerin sayfa içine yerleştirilmesinde.2.

………………………. şeklin altına yazılmalı ve şekil altı açıklaması ile şeklin alt kenarı arasında 6 punto boşluk bırakılmalıdır 4.4. İkinci Bölüm’ün tablo ve şekilleri: Tablo 2.. Tablo açıklamaları. TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ Her tez dört ana bölümden oluşur.1. Tablo veya şekil ile (açıklamaları dâhil) alt ve üst metin arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Açıklamalar Şekil 1.1.... 4.1. ………………………..3..3..2. ………………………. • Ön sayfalar/Özel sayfalar • Tez metni • Kaynaklar dizini • Ekler Her bölüme ilişkin sayfa düzeni örnekleri kılavuzun sonunda ayrı ekler şeklinde verilmiştir.1. Ek 1. Şekil 2..) .. ………………………..5 tam satır aralığı kullanılmalıdır. Ön Sayfalar / Özel Sayfalar Dış Kapak (Bkz... Tablo ve şekil açıklamaları olabildiğince kısa ve öz yazılmalıdır. 4.. tablonun üstüne yazılmalı ve Tablo açıklamasının son satırı ile tablonun üst kenarı arasında 6 punto boşluk bırakılmalıdır Şekil açıklamaları ise.39 Birinci Bölüm’ün tablo ve şekilleri: Tablo 1.1. Ek 2.) Dış Kapak Pencere Sayfası (Bkz.. Tüm açıklamaların yazımında 1...

3.3.) Tez Kabul Sayfası (Bkz.3. tezin türü. Ek 10.3. konusunu ve muhtevasını en iyi şekilde yansıtmasına önem vermelidir. İç Kapak Sayfası (Ek 3.2. Ek 4. 4.)`de verilen şablona göre kapağın üst kenarından yaklaşık 3 cm aşağıdan başlayarak Enstitünün ismi ve ilgili Anabilim Dalı 10 punto büyük harfle. / Örnek 3) bstract Önsöz ve/veya Teşekkür (Bkz.).5 tam aralıkla yazılır.3. 12 punto harflerle.4. Ek 11. Ek 7.) İçindekiler (Bkz. açık olarak. adı soyadı.) Abstract (Bkz.) Tez Bildirim Sayfası (Bkz. Ek 8. Ek 9. Dış Kapak Pencere Sayfası Kapağın pencere kısmına denk gelecek şekilde ve kapağın düşey orta çizgisi ortalanarak. kısaltma kullanılmaksızın. / Örnek 12.1. Ek 5. ismin ilk harfleri büyük. danışmanın unvanı. Tez Kapağı ve Diğer Sayfalar Tezin başlığının mümkün mertebe kısa ve öz olmasına.1.) 4. Anabilim Dalı. Ek 3.) Çizelgeler Dizini (Bkz. tezin kabul edildiği yıl ve “Her hakkı saklıdır” ibaresinin yazılı olduğu bir sayfa dış kapaktan sonra konulmalıdır (Ek 2. Tezi hazırlayanın adı ve soyadı. Ek 7. 4. soyadı bütünüyle büyük .) Şekiller Dizini (Bkz. Ek 6. 1.) Özet (Bkz.0 İç Kapak (Bkz.1. Dış Kapak Dış kapak için Enstitü’den temin edilebilen pencereli hazır kapaklar kullanılmalıdır (EK 1).1.1. tezin başlığı. 4.) Kısaltmalar Dizini (Bkz. tezi hazırlayanın adı soyadı.

). Tez Kabul Sayfası Tez savunmasından sonra tez danışmanı ve jüri üyelerinin tezi kabul ettiklerini ve tezin Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından onaylandığını gösteren sayfadır (Ek 5.5.1. Tez adının yaklaşık 4 cm altında. (Ek 6. Bu sayfada tez danışmanı ve jüri üyelerinin ad.3. kaynaklar . 4. tek satır halinde ve kapağın düşey orta çizgisine göre ortalanarak yazılmalıdır.)`daki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır.)`e uygun olarak yazılmalı. (Ek 3.7. Enstitü ismi ve ilgili Anabilim Dalından sonra 4 cm ara vererek. ünvan ve üniversiteleri ile imzaları bulunur. şehir ve yıl arasına (-) işareti konularak. “Tez Yöneticisi” ibaresi ve yöneticinin ismi.3. 4. doktora ise “DOKTORA TEZİ”. tezin türü (10 punto büyük harflerle). Tez metninde yer alan bütün bölüm ve alt bölüm başlıkları. Tez Bildirim Sayfası Sayfası Yazar tarafından hazırlanan tezin/raporun tamamen kendi çalışması olduğunu ve her alıntıya kaynak gösterdiğini taahhüt ederek.6. tezin/raporun kağıt ve elektronik kopyalarının Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arşivlerinde aşağıda belirtilen koşullarda saklanmasına izin verildiğinin beyan edildiği belirtilecektir (Ek 4. 4. yüksek lisans ise “YÜKSEK LİSANS TEZİ” olarak yazılmalıdır.5 tam aralık boşluk bırakılmalıdır. kapağın üst kenarından yaklaşık 12 cm aşağıdan başlayarak ve kapağın düşey orta çizgisine göre ortalanarak yazılmalıdır. alt kenarın yaklaşık 7 cm yukarısında ve (Ek 3. düşey olarak yazılacaktır.41 olarak. kapağın alt kenarından yaklaşık 3 cm yukarısına ve yine kapağın orta çizgisine göre ortalanarak. Tezin adı (başlığı). 14 punto büyük harflerle ve boldlu olarak. İçindekiler İçindekiler dizini.1. satırlar arasında 1. Tezin sunuldugu şehir adı ve yıl da. Tezin adınının (başlığının) bir satırdan daha uzun olması halinde.1.3.).)`de olduğu gibi yer almalıdır.

İlk sayfada „ŞEKİLLER DİZİNİ“ başlığı olmalı. “Amaç”. (Bkz. inceleme ve araştırma safhasında elde edilen bulguların teze yansıyış biçimi anlatılır.9. yazım kurallarına . kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar) açık ve öz olarak belirtilmelidir. yalnız tezi hazırlayan tarafından sunulmak istenen çalışma ile ilgili ek bilgiler.9.10. “Sonuç” gibi alt başlıklar kullanılmamalıdır Özet/ Abstract içeriği bir sayfayı aşmamalıdır. Önsözün son kısmında. Ek 7b) 4. 4.2 da dahil (ve varsa ekler) özgeçmişe kadar içindekiler dizininde eksiksiz olarak verilmelidir. (Ek 8.3. yaklaşım biçimleri.8. İngilizce Özet/Abstract sayfasının içeriği ve sayfa düzeni tümüyle özet sayfasının aynı olmalıdır. çalışmayı kısıtlayıcı ve/veya olumlu etkenlerden bahsedilir. kapsamı.3.1.`daki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Ancak. Gerektiği durumlarda özet/Abstract içeriğinin yazımında bir derece küçük punto kullanılabilir. Dizinler 3.1. doğrudan ilgili olmadığı halde olağan görevi dışında katkıda bulunmuş kişi ve kuruluşlara teşekkür edilebilir. Tezde kullanılan her başlık içindekiler dizininde hiç bir değişiklik olmaksızın aynen verilmelidir. büyük/küçük harf ilişkileri. sayfa düzenine dikkat edilerek aynı kurallar çerçevesinde bu dizin oluşturulmalıdır. .1.) 4. Tablolar. Çalışmada izlenen metodlar. Ek 11. Örnekteki sayfa düzeni. tez çalışmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişilerle. dizinler Ek 10. çizelgeler.10. Şekiller dizini Ek 10. Bu kısımda tez metni içinde yazımı durumunda anlatım bütünlüğünü bozacağı varsayılan.10.1.3.9. Özet/Abstract`ta tez çalışmasının amacı. . eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. Örnekteki yazım kuralları.1..`deki formata uygun olarak hazırlanmalıdır. fotoğraf vs. Önsöz (ve/veya Teşekkür) 3. Ek 7a. Özet ve Abstract Tezin özeti ve İngilizce çevirisi içindekiler sayfasından hemen sonra yer almalıdır. “Yöntem”.

(Bkz. sayfanın sol kenar boşluğundan başlayarak yazılmalı ve başlıktan sonra bir aralık boşluk bırakılmalıdır.3. sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlanarak yazılmalıdır. tez konusu ile ilgili olarak söz edilmek istenen önceki çalışmalar varsa. Ek 17. Ek 16.43 dikkat edilerek bu dizin oluşturulmalıdır. ancak “ASIL METİN” diye bir başlık kullanılmaz.3. yazarın yayınları kronolojik ola- . Bunların herbiri için uygun bir başlık ve numaralama sistemi kullanılır. 4. Tez içerisinde kullanılan kaynaklar. Konuyu hazırlayıcı genel bilgiler bu kısımda verilir. Diğer dizinlerde bu şekilde hazırlanmalıdır. yapılan araştırmanın ayrıntısına ve tezin hacmine göre. Kaynaklar (Bibliografya) Kaynaklar başlığı tümüyle büyük harflerle. Ayrıca. olabildiğince öz fakat açık ve seçik olarak yazılmalıdır.3. 4. Tez Metni Giriş Bölümü: Tezin ilk bölümlerinden birincisini oluşturan giriş bölümü „GİRİŞ“ başlığı altında yazılmalıdır. tez metni. Aynı yazar(lar)ın farklı yıllardaki yayınları verilirken çalışmada dipnotsuz kaynak gösterme esas alınmışsa.).. yazar soyadına göre dizin hazırlanarak. bunlar da “GİRİŞ” bölümü içinde verilebilir. Asıl Metin: Tezin GİRİŞ ile SONUÇ bölümleri arasındaki bülümlerin tümü Asıl Metin olarak tanımlanır. Çalışmanın orjinalliği ve bilimselliği için mutlaka verilmelidir. Sonuç: Bu bölümde tez çalışmasından elde edilen genel sonuçlar. Asıl metin olabileceği gibi. Tez konusunun niteliğine.2. üçüncü ve dördüncü dereceden bölüm ve alt bölümlere ayrılır. yeniden kurulan yahut örnek metin de olabilir. ikinci. eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. Daha çok Dil ve Eski Edebiyat ile ilgili çalışmalarda yer alır. Orjinal Metin: Tez çalışmasının dayandığı kaynak metin(ler)dir. İlk sayfada hangi dizin verilecekse örnek: Çizelgeler için dizin hazırlanacaksa “ÇİZELGELER DİZİNİ” başlığı olmalı.

. 4.`de ayrı ayrı verilmeye çalışılmıştır.. levhalar..5. Alfabetik bir düzen içinde. her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde sunulmalıdır. İçindekiler dizininde de EKLER başlığı yer almalıdır. kişi adlarında soyadı esas alınarak verilmeli..4 Ekler Tez metni içinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun olan açıklamalar.3.. sahife rakamları virgülle ayrılmalıdır. kişi. rak verilir. . Ekler kısmında yer alacak her bir açıklama için uygun bir başlık seçilmeli ve bunlar sunuş sırasına göre Ek 1.`de verilen örneğe uygun olarak hazırlamalı ve tezin en son sayfasında verilmelidir. Ekler bölümünün sayfa numaraları. ÖZGEÇMİŞ başlığı altında kısa özgeçmişini üçüncü şahıs ağzından Ek 12. kaynaklar bölümünün bitişini izleyen sayfa numarası ile devam etmelidir. Kaynakların yazımında olabilecek veryasyonlar Ek 17. resimler. eserler alfabetik sıraya göre yerleştirilir. bu kısımda verilmelidir. örnek hesaplamalar..3. Dipnotlu kaynak gösterme sistemi esas alınmışsa. bir formülün çıkarılışı. Ek 2. belgeler vb. Özgeçmiş Tez hazırlayan yüksek lisans ve doktora öğrencisi. yer yahut eser adlarını belirten veya tümünü içeren bir dizin hazırlanabilir. şeklinde. 4. Ek 3. Dizin: Tez çalışması için gerek görüldüğü takdirde.

 Ek 1. Doktora ve Yüksek Lisans Tez Kapakları Doktora Tez Kapağı Yüksek Lisans Tez Kapağı .

Hanefi PALABIYIK İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Prof. Asri ÇUBUKÇU 2002 Her Hakkı Saklıdır Doktora Tezi 5 cm ↔ ↕ 3.5 cm ↔ GAZNELİ DEVLETİ SARAY TEŞKİLATI M. Dr. Dış Kapak Pencere Sayfası ↕ 19 cm 5.46 Ek 2.5 cm .

İç kapak İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ M. Dr. Hanefi PALABIYIK GAZNELİ DEVLETİ SARAY TEŞKİLATI DOKTORA TEZİ Prof. Asri ÇUBUKÇU TEZ YÖNETİCİSİ ERZURUM-1996 .47 Ek 3.

....................................... SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre hazırlamış olduğum “..... “ adlı tezin/raporun tamamen kendi çalışmam olduğunu ve her alıntıya kaynak gösterdiğimi taahhüt eder........../20.. . Tezim/Raporum sadece Atatürk Üniversitesi yerleşkelerinden erişime açılabilir.. Tez Bildirim Sayfası ..........48 Ek 4...... [Tarih ve İmza] [Öğrencinin Adı Soyadı] Tezimin/Raporumun tamamı her yerden erişime açılabilir...../….. Bu sürenin sonunda uzatma için başvuruda bulunmadığım takdirde. Tezimin/Raporumun …… yıl süreyle erişime açılmasını istemiyorum............... ........ Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasını arz ederim........ tezimin/raporumun tamamı her yerden erişime açılabilir......... tezimin/raporumun kağıt ve elektronik kopyalarının Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arşivlerinde aşağıda belirttiğim koşullarda saklanmasına izin verdiğimi onaylarım.

Tez Kabul Tutanağı TEZ KABUL TUTANAĞI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE ...... tarafından hazırlanan bu çalışma ............... tarihinde aşağıdaki jüri tarafından...... İmza: …………………....... Yukarıdaki imzalar adı geçen öğretim üyelerine aittir...... İmza: …………………........... İmza: ………………….../.... Anabilim Dalı’nda ........... Prof......... Jüri Üyesi : ………………….................................... İmza: ………………….............49 Ek 5....... ......................... ................... İmza: …………………... Mustafa YILDIRIM Enstitü Müdürü . .. …............. Dr.......... /……/…….............. Başkan Jüri Üyesi : ………………….. : …………………......./...danışmanlığında. Jüri Üyesi : …………………... Jüri Üyesi : …………………... tezi olarak kabul edilmiştir.....

.. …................1......................................................2..................................................................235 KAYNAKÇA .....................................................1..................2.......V ŞEKİLLER DİZİNİ ................................................................................... ...................................... .......................................8 1...................................................... Özellikler Yaklasimi..15 1............. Davranissal Liderlik...... YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK...... 2..................... SONUÇ............................283 .......IX ÖNSÖZ.1...................V ÇİZELGELER DİZİNİ ..1. 2.....................12 1.......2..........3.................................................................................................................................................................................................................3.......2...... SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ.......................................1 BİRİNCİ BÖLÜM LİDERLİK VE DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK YAKLAŞIMI 1...................6 1......................................................1...............................2.......... İçindekiler Sayfası Örneği ve Başlıklandırma Biçimi İÇİNDEKİLER ÖZET ..............................................266 ÖZGEÇMİŞ........................1...................2................................................. LİDERLİK YAKLAŞIMLARI.3........1........................................1..................................... ABSTRACT ..................................2........................................................11 1............................................ ….. 2...........................2................... ............0 Ek 6...245 EKLER........................17 İKİNCİ BÖLÜM …………………………………………………………........ 2..................... LİDERLİK KAVRAMI........................... 2........ Modern Yaklasim ....2............ Geleneksel Liderlik ..................2.............3............3.......................... ..................................1.....11 1.....1........3....................1.........................................................15 1..................2........1..................................X GİRİŞ ........ .1.. Klasik Yaklasim.................................

Dr. Özet Sayfası ÖZET YOLSUZLUKLAR VE MAKROEKONOMİK ETKİLERİ Tez Danışmanı: Yrd. Recai ÇINAR Prof. beşeri sermayenin ve yatırımların artması büyümeyi olumlu olarak etkilemektedir.Dr. Uygulama bölümünde ise 1990-2000 dönemi için 59 ülkeyi kapsayan çok ülkeli regresyon tahmini yapılmış ve elde edilen sonuçlar ışığında Türkiye ile çeşitli ülkeler kıyaslanmıştır. Doç. Bununla birlikte yolsuzlukların beşeri sermaye üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dair bir sonuca ulaşılamamıştır. dışa açıklılığın ve demokratikleşmenin artmasının büyüme üzerinde olumlu etkide bulunduğuna dair herhangi bir bulguya ulaşılamamıştır. Hayati AKSU 2004.Dr. Buna karşılık. Anahtar Kelimeler: Yolsuzluk. Hasan ÖZYURT Prof. yolsuzlukların çeşitli iktisadi ve sosyal nedenleri ile çeşitli makroekonomik etkileri ile ilgili tartışmalara yer verilmektedir.51 Ek 7a. Dr. yolsuzlukların çeşitli makroekonomik etkilerini tahmin etmektir. İktisadi Büyüme.Dr. Bu amaçla çalışmada yolsuzluk olgusu ve tarihsel süreç kısaca özetlenerek. Çalışmadan elde edilen diğer sonuçlara göre nüfus artış oranının. Cevat GERNİ Bu tezin amacı. Kamu Kesimi . 350 sayfa Selim BAŞAR DOKTORA TEZİ Jüri: Yrd. Dr. Hayati AKSU Prof. Tahmin sonuçlarına göre yolsuzluklar iktisadi büyümeyi. yatırımları ve ülkelerdeki politik istikrarı azaltmaktadır. Doç. Muammer YAYLALI Prof. ülkelerdeki politik istikrarın.

domestic investment and political stability. and investment rate have positive effects on the growth rate of economy. a cross-country regression is applied for 59 countries for 1990-2000 period. corruption decreases the economic growth. Muammer YAYLALI Prof. openness to trade. Cevat GERNİ The purpose of this thesis is to estimate some macroeconomic effects of corruption. According to the regression results.Dr. Recai ÇINAR Prof. There have not been obtained the effects of corruption on human capital. Economic Growth. Key Words: Corruption. and degree of democracy of countries have not positive effects on the growth rate.Dr. İngilizce Özet/Abstract Sayfası ABSTRACT Ph. On the contrary.Dr. D. Page: 350 Jury: Assistant Professor Hayati AKSU Prof.2 Ek 7b.Dr. the population growth. Hasan ÖZYURT Prof. in the last section.phenomenon and its historical process. DISSERTATION MACROECONOMIC EFFECTS OF CORRUPTION Selim BAŞAR Advisor: Assistant Professor Hayati AKSU 2004. however. some debate about economic and social causes and consequences of corruption are examined by summarizing corruption. and the results obtained for Turkey and some other countries are compared. Public Sector . the results suggest that political stability. According to the other results of this study. For this reason. human capital.

Çalışmama bilgi ve tecrübeleriyle değerli katkılarda bulunan danışman hocam sayın Prof. Erzurum-2010 M. Önsöz (ve/veya Teşekkür) ÖNSÖZ Bu çalışmanın konusunu.53 Ek 8. Dr. Tezimiz liberal anlayışa getirilen felsefi boyutla alakalı olmakla birlikte. Mustafa Yıldırım’a. Kendi sistematiği içerisinde “yetersiz gördüğü” bir konuyu aşmak. düşünürün görüşlerini tam aktarmak için “bütüncül” yaklaşım esas alınmıştır. “Adalet Teorisi” adlı eserinde modern dünyadaki “çoğulculuk gerçeğini” vurgulamadığı kaygısını taşımıştır. şahsıma kıymetli vakitlerini ayırarak çalışmama önerilerde bulunan hocam Doç. Hanifi MACİT . siyasal liberalizmi yeniden inşası oluşturmaktadır. Nevzat Can’a ve desteklerini esirgemeyen bölüm hocalarıma teşekkürlerimi arz ederim. Bu yüzden Siyasal Liberalizm adlı eserinde. John Rawls. çağımızın alanında en yetkin eserlerini üretmiş olan John Rawls’ın. daha yetkin hale getirmek için gösterdiği felsefi çaba “liberal anlayışa” yeni bir boyut kazandırmıştır. Dr. “çoğulculuk gerçeğini” daha özel bir bakış ve yöntemle ele almıştır.

M. İ.İ. Kısaltmalar ve Simgeler Dizini KISALTMALAR VE SİMGELER DİZİNİ AB AT A.İ.Ü.S. Ek 9.B.F. D. M. M.P.A. NATO TBMM OPEC UNESCO USA : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… TÜBİTAK : …………………………… .T.

................................3...8..100 Şekil 3.....1........................................................................ Yönetim Bilgi Sistemi Seviyeleri ..............34 Şekil 1.....2...........28 Şekil 1..............................29 Şekil 1..........7......... Kontrolün Amacı ......3.........................161 .................2..................6.....91 Şekil 2............ Microsoft Tarafından Geliştirilen İKBS Proje Tasarımı Uygulama Aşamaları ............... Şekiller Dizini ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1.............. Yönetim Bilgi Sistemleri Uygulaması İçin Bir e-Dönüşüm Modeli ........3.. Malcolm Baldrige İşletme Değerlendirme Sistemitik Planlama ve Performans Ölçüm Değerleri 5 Alt Kategorisi .............................79 Şekil 2.............................1................ Kontrol Seviyeleri .............. Personel Alanı Modülü ..............4..................... İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Yapısı ................................12 Şekil 1...................... Eylemsel Kontrol Şekilleri ........... İşletme Performansı Ölçüm Kriterleri ..........................5.5.....................3....150 Şekil 4.......1....... Faktör Analizi Sonuçları ..............................................6..... İşletme Bilgi Sistemleri .................. İKBS İçerisinde Organizasyon Yapısı ve Entegrasyon Noktaları Modülü .....51 Şekil 2..........................................4.....97 Şekil 2..........................................................................................................2... İnsan Kaynakları İşlemleri Veri Akış Diyagramı . Kontrol İşleminde Adımlar ..................96 Şekil 2...... Performans Değerleme Süreci ..156 Şekil 4.............99 Şekil 2. 5’li Likert Ölçeği Seçeneklerinin Sözel-Sayısal Değerleri ........48 Şekil 1........................................ Araştırmanın Modeli.....................119 Şekil 3........1.........92 Şekil 2.................................................2.....49 Şekil 1..................................................... Yönetim Bilgi Sistemi için Veri Akış Diyagramı .............. Router kullanılarak Ağların Birbirine Bağlanması ...48 Şekil 1............ Bilgi Sistem Mimarisi.145 Şekil 4.....................7.............. Ek 10...........104 Şekil 3.....

.9........ Farklı Gelir Grubuna Dahil Ülkelerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sahipliği ...56 Çizelge 2.....2.... Küresel Teknoloji İndeksinin Genel Sonuçları ve Türkiye’nin Durumu ................... Küresel Teknoloji İndeksine Göre Dijital Ekonomiye Dönüşüm Göstergeleri ....71 Çizelge 3......10..10 Çizelge 1........73 Çizelge 3.....75 Çizelge 4.........6.............5............. Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Yapılan Teknolojik Yenilik Türleri............................................74 Çizelge 3................. Küresel Teknoloji İndeksine Göre Teknolojik Yenilik Yapma Kapasitesi Göstergeleri ......79 Çizelge 4.................65 Çizelge 3....1............................................... Küresel Teknoloji İndeksine Göre Ekonomik Dinamizm ve Rekabet Göstergeleri ..........................................72 Çizelge 3................ İmalat Sanayi Sektörlerinin Teknoloji Yoğunluğuna Göre Sınıflandırılması .70 Çizelge 3................. Gelir Grubuna Göre Bilgi Teknolojilerinin Dağılımı ....3...................4.................. Economist Intelligence Unit Raporuna Göre Ülkelerin Mevcutve Tahmini İnovasyon İndeksleri .... Üretimi ve Yatırım Biçimleri .2..57 Çizelge 3................................................ Bilgi Türleri......... Çizelgeler Dizini ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 1...........63 Çizelge 3............................ Sanayi Toplumu ile Bilgi Toplumunun Karşılaştırılması 27 Çizelge 2..........................8...56 Ek 11........................................ Küresel Teknoloji İndeksine Göre Küreselleşme Göstergeleri .........64 Çizelge 3................1............. 2002–2004 Yılları Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Teknolojik Yenilikler .............................1..2..........7......62 Çizelge 3..... Küresel Teknoloji İndeksine Göre Bilgiye Dayalı İşler Göstergeleri ...................2..... Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Büyüklük Grubuna Göre Teknolojik Yenilik Yapma Oranı ......1......80 ...... Ülkelerin Bilgi Toplumuna Hazır Olma Durumu .......

Lisans Öğrenimi Bildiği Yabancı Diller Bilimsel Faaliyetleri İş Deneyimi Stajlar Projeler Çalıştığı Kurumlar İletişim E-Posta Adresi Tarih . Özgeçmiş Sayfası ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Eğitim Durumu Lisans Öğrenimi Y.57 Ek 12.

58 Ek 13. Sayfa Düzeni ↕ 3 cm Sayfa No 1 4 cm ↔ 2 cm ↔ ↕ 3 cm .

sıra veya tezgâh anlamına gelen İtalyanca “banco” kelimesinden geldiği sanılmaktadır. s.1. her ülkenin ekonomik yapısı ve ihtiyaçları paralelinde yasalarla denetim altına alınmıştır.59 Ek 14. Teori ve Politika.1. BANKACILIĞIN TANIMI VE TEMEL FONKSİYONLARI Banka kelimesinin köken itibariyle İtalyanca “banco” kelimesinden geldiği sanılmaktadır. piyasaya çıkardığı zorunlu borçlanma tahvillerine. Banka ve Bankacılık Kavramları 1. Uluslararası alanda ve bankacılıkla ilgili mevzuatımızda da verilmiş tam bir banka tanımı yoktur. Ömer Faruk Çolak. Kadir Esen. Tezer Öçal. 34. Para Banka. 3 4 İlker Parasız.1. İstanbul 2000.3 Ayrıca. “kamu borcu senetleri” anlamında İtalyanca “monti” veya Almanca “banck” kelimelerinden türetilmiş olan “banchi” denmekteydi ve banka kelimesinin kökeninin buradan geldiği şeklinde de görüşler bulunmaktadır. Gazi Kitabevi. Başlıkların Yazımı BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ Ekonomide para ve kredi politikasının önemli elemanlarından biri olan bankalar. Ayrıca kendine öz tarihsel gelişim evrimi içerisinde de bankacılık faaliyetlerinin giderek farklı görünümler aldığını ve karmaşık bir yapı kazandığını söyleyebiliriz.’da Roma-Cermen imparatorluğu idaresi altındaki Venedik şehrinin. bankaları ulusal ve uluslararası seviyede kendine özgü mali kuruluşlar haline getirmiştir. 5. 12. s. 1. İşte. Ankara 1997. Tarihteki ilk bankerlerden olan Lombardiyalı tüccarlar pazar yerlerine kurdukları tezgâhlar (banco) vasıtasıyla bankacılık işlemlerini yürütmüşlerdi. y. Selahattin Togay. en kabul gören şekli ile banka kelimesinin masa. Yerine getirdikleri fonksiyonlar açısından ülke kalkınmasında oynadıkları rol. . Günümüzde çok çeşitli alanlarda faaliyet gösterebilen bankanın tüm özelliklerini kapsayan bir tanımını vermek oldukça zordur.y. Modern Bankacılık Teori ve Uygulama.

Doç.Dr. Assist. Almanca ve Fransızca Karşılıklar ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İngilizce Almanca Atatürk University Atatürk Universität Fransızca Universite dé Atatürk SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İngilizce Almanca Graduate School of Social Sciences Institut für Sozialwissenschaften Institut des Sciences Sociales Fransızca YÜKSEK LİSANS TEZİ İngilizce Almanca Master’s Thesis Magisterarbeit Thèse de Maîtrise Fransızca DOKTORA TEZİ İngilizce Almanca Ph.Dr.Dr.) Assoc. (İng. (İng.) Prof. Prof. (İng.Dr.60 Ek 15. Dissertation Thèse de Doctorat Inaugural Dissertation Fransızca ÜNVANLAR Yrd.) . D. İngilizce.Dr.Prof.Doç.Dr.Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful