ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEZ YAZIM KILAVUZU (Lisansüstü Tezler İçin)

Hazırlayan Doç.Dr. Cengiz GÜNDOĞDU

Erzurum - 2010


Yönetim Kurulu Adına Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü / In the Name of Administrative Board Director of Social Sciences Institute Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Hazırlayan / Prepared by Doç. Dr. Cengiz GÜNDOĞDU Yayın Kurulu / Editorial Board (Enstitü Yönetim Kurulu / Institute Administrative Board) Prof.Dr. Mustafa YILDIRIM Doç.Dr. Cengiz GÜNDOĞDU Doç.Dr. Ömer Faruk İŞCAN Prof.Dr. Mehmet TAKKAÇ Prof.Dr. Reşat KARCIOĞLU Prof.Dr. H. İbrahim ACAR Yayın Kurulu Sekreteri/ Publication Board Secretarie Mehmet ULUĞ Adres / Address Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 25240 – ERZURUM Tel: 0442 2360974 Faks: 0442 236 0975 E-Posta: sosbildergi@atauni.edu.tr Dizgi: Erk Yayıncılık (0.312) 231 41 97 Baskı/Print: Bizim Büro Basımevi Tel: 0312 4358207 Faks/Fax: 0312 4318881

Yayın Sahibi/Publisher

Kızılay/Ankara

 .

....................5 2. YAZIM ÖZELLİĞİ ...1..........7. Klasik Yöntem Örnekleri......... 11 3.....2..................12 3..........................1......3 İKİNCİ BÖLÜM KAYNAK GÖSTERME 2...................1.....2 1...........................2 1...................................................14 3.................5.....................3.........1............................... SATIR ARALIKLARI ... Kitap Adı ................. 11 3....2 1...............VII BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI 1...............2.............................................................................................................................................. BAŞLIKLARIN YAZIMI ....................1...1.4.................... İÇİNDEKİLER TAKDİM .......................1..........1 1....... Dipnotların Verilişi .....1............................................................................................. BÖLÜM VE ALT BÖLÜMLER ......14 3............ ANLATIM .............1.......13 3..3..........1...........14 ...................................................................1 1.......................1 1.............................................6............................... KLASİK YÖNTEM .....1. ALINTI VE ATIFLAR................................... Aynı Kaynağa Yeniden Başvurma ...................4..........3................ Yazar Adı .. İlk Kez Kaynak Gösterme................................1.................................................................... SAYFALARIN NUMARALANMASI ......................................5....1..........................2........... Açıklama Dipnotları ...................... KAĞIT ÖZELLİKLERİ ..12 3. İntihal Örnekleri ............ SAYFA DÜZENİ.1 1......................................................1.................8......... 8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMLERİ 3...........3.....

..........3....3...1.........42 4.......... TABLO VE ŞEKİLLER .................8..........43 4...................40 4...39 4...... Dış Kapak.........3...........1..............3.................................... Önsöz (ve/veya Teşekkür) .....1................10......41 4.................39 4....1........2......................... Güncel Yöntem Örnekleri .......... Açıklamalar .38 4......2............38 4........................ GÜNCEL YÖNTEM ...................3.....2.........1.............................................2.........................................V 3.................................39 4..44 4........... Yazar-Tarih-Sayfa Numarası Usulü ..4... Özet ve Abstract .................43 4............9.....5.......................... Tez Kapağı ve Diğer Sayfalar ......................... Özgeçmiş .............................3.......................40 4...3........................1.2.... Tez Metni ......................4......................4.........2.............................3...1...................... Dış Kapak Pencere Sayfası ..................42 4...................1..............37 4.......5................. İçindekiler ..............3.............................................. Ekler ......................3..............................................................41 4.......................... Ön Sayfalar / Özel Sayfalar .....3.........................................23 3...........42 4.2............................................ KISALTMALAR VE SİMGELER DİZİNİ............................1....... Hazırlama ......................... İç Kapak Sayfası.............2.........1..............25 3.....4...37 4................3..3......... Numaralandırma .... Güncel Yöntemde Kaynakça Listesinin Oluşturulması ....................3........... Dizinler ..27 3............2....................1...1...1...2..................... Tez Bildirim Sayfası Sayfası ............2...............28 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4..40 4...37 4..............7.....................3. Yazar-Tarih Usulü ...41 4...........................3..........1........ Tez Kabul Sayfası ............................. Yerleştirme ..................3..........................3............................................1. Kaynaklar (Bibliografya) ......23 3..............44 DİĞER HUSUSLAR .3.....3.....2.... TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ............................................2........................6..40 4...................2....

...........48 Ek 5....................60 ..49 Ek 6....45 Ek 2..... Dış Kapak Pencere Sayfası....................... Doktora ve Yüksek Lisans Tez Kapakları .......56 Ek 12............................................................................... Çizelgeler Dizini ....................47 Ek 4....... İngilizce....54 Ek 10..............................................................................57 Ek 13................................................................................................................. İç kapak ............... Özet Sayfası .............................. Tez Bildirim Sayfası ... Almanca ve Fransızca Karşılıklar........................... İçindekiler Sayfası Örneği ve Başlıklandırma Biçimi ... Özgeçmiş Sayfası ....................................................................51 Ek 7b..........52 Ek 8............ Önsöz (ve/veya Teşekkür) ................................... Şekiller Dizini ..................................... Sayfa Düzeni ....................V Ek 1...............................59 Ek 15.....46 Ek 3.......................... İngilizce Özet/Abstract Sayfası.................................. Tez Kabul Tutanağı .............58 Ek 14.............................................50 Ek 7a.............................. Başlıkların Yazımı ....55 Ek 11..........................................53 Ek 9............................. Kısaltmalar ve Simgeler Dizini .

V .

........... kaynakça düzeni......... bilimsel yazım kurallarına uygun bir standardı sağlamayı amaçlayan bu kılavuzda.... Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne Danışmanı olduğum Doktora/Yüksek Lisans öğrencisi .... Adı Soyadı: İmzası: Tez Danışmanı Atatürk Üniversitesi . gönderme ve alıntı ile ilgili kurallar.............Ü... tezlerle ilgili olarak bu kılavuzda verilen biçim ve öz ile ilgili tüm ilkelere uymaları zorunludur.....‘in “... Türkçe dilbilgisi kurallarına uygunluk ve kullanım kolaylığı açısından bazı kurallar üzerinde uyarlamalar yapılmıştır......... Yüksek lisans veya doktora tezi hazırlayacak olan öğrencilerin.V Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü`ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde.... tezlerle ilgili genel ilkeler kısa ve öz bir şekilde anlatılmıştır.......... Sosyal Bilimler Enstitüsü tez yazım kılavuzunda belirtilen kriterlere uygunluğu açısından tarafımca kontrol edilmiştir. A....... Dipnotlu Kaynak Gösterme (Geleneksel Kıta Avrupası Sistemine Göre Göndermede Bulunma) ve Dipnotsuz Kaynak Gösterme (Geleneksel Anglo-Sakson Sistemine Göre Göndermede Bulunma) temel alınarak hazırlanmış.... Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Not: Tezlerin Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna göre hazırlanıp hazırlanmadığı Enstitü Tez İzleme Komisyonu tarafından şekilsel olarak incelemeden önce Tez danışmanı tarafından kontrol edildikten sonra aşağıda ki örnekte olduğu gibi yazılı bir bildirimle Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir..... künye düzeni......... TAKDİM Bir çok Enstitü Tez yazım kılavuzlarından faydalanılarak hazırlanan bu kılavuzda..... .......”konulu tezi...................

V .

SAYFA DÜZENİ Sayfalar A4 boyutunda olmalıdır.3. YAZIM ÖZELLİĞİ Tezler. bilgisayar kullanarak. . sağ kenarında ise 2 cm boşluk bulunmalıdır. kısa ve öz cümlelerle yapılmalı.7 cm) ölçüsünde 2 en az 80 g/m standartında ve birinci hamur beyaz kağıt olmalıdır. alt ve üst kenarlarında 3 cm.2.5 cm.1. Dış kapakta tezin adı 14 punto olmalıdır. ANLATIM Tez yazımında kullanılacak kağıtlar A4 (20. lazer ya da lazer kalitesinde çıktı veren yazıcı ile kâğıdın yalnızca bir yüzüne basılmalı (500 sayfadan fazla metinlerde çift yüz kullanılabilir). Yazımda virgül ve noktadan sonra bir karakter boşluk bırakılmalı noktalama işaretlerinden önce boşluk bırakılmamalıdır. Her sayfanın sol kenarında 4 cm. Yazım düzenini korumak amacı ile tüm satırlar aynı hizada bloklanmalıdır (Ek 14). Yazım kurallarında imla bakımından Türk Dil Kurumu`nun çıkardığı imla Kılavuzuna uyulması gerekmektedir. Tez ciltlenip kesildikten sonra 20x28. tez metninin tümünde (dipnotlar hariç) harf büyüklüğü 12 punto (Zorunlu hallerde 11 veya 10 punto) olabilir). birinci şahıs ağzından olmamalıdır.4. Anlatım. ebadı muhafaza edilmelidir. 1. Bölüm ve alt bölüm başlıkları ile satır başları sol boşluk çerçevesi kenarından. bu çerçevenin 1 cm. . yalnız çizelgelerde 9 veya 8 punto harfler kullanılabilir.1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI Tez kolay anlaşılır bir dil ile yalın ve bilimsel metne uygun olmalıdır. 1. Dış kapak ve cilt kapağı dâhil. Belirlenen metin bloğu çerçevesi dışına taşılmamalıdır (Ek 13). paragraf başları. KAĞIT ÖZELLİKLERİ 1. Tez metninde yer alan çizelgelerin tek sayfaya sığdırılması istendiğinde. 1.99 x 29. sağından başlamalıdır.

SAYFALARIN NUMARALANMASI Sayfa numaraları. gibi bağlaçlar varsa bunlar küçük harfle yazılmaldır).5. Çizelgeler.) Yani İçindekiler. tez bildirim sayfası ve tez kabul sayfası dışında tüm sayfalar numaralandırılmalıdır. (Ek 6.b. 1. Özet. II. SATIR ARALIKLARI Ana metinde 1.) 6 nk olmalıdır. Bölümler. Özet. şekil ve çizelgelerin açıklamaları ile alıntılar ve dipnotların yazımında ise tek satır aralık kullanılmalıdır.)’da gösterildiği biçimde numaralandırılmalıdır. diğerleri küçük harflerle ve bold yazılmalıdır. BÖLÜM VE ALT BÖLÜMLER Tezin. 1. …’’ şeklinde numaralanmalıdır. Önsöz (ve/veya Teşekkür) ve varsa Şekiller. Kaynakça daima yeni bir sayfa ile başlamalıdır. Sayfa numaraları Roma rakamlarıyla sayfa üstünde ortalanarak yazılmalıdır. 3. iç kapak. Birinci dereceden başlıklarda (İçindekiler. Şekiller. Bölüm ve alt bölüm başlıkları. Kısaltmalar Dizini ve Kaynaklar. gibi karakter kullanılmamalı ve metinle aynı büyüklükte puntoyla yazılmalıdır. …’’ şeklinde Roma rakamları ile. bölüm başlıkları gibi ana başlıklar) 12. kelime işlem programlarının sunduğu olanaklar kullanılarak konulmalı. ikinci dereceden başlıklarda (alt bölüm başlıkları ile bunları izleyen ilk paragraf arasında boşluk. Bölüm başlıkları ile birinci derece alt başlıklar (12 punto) BÜYÜK HARFle ve bold olarak yazılmalıdır. Giriş Bölümü ile başlayan tez metni ise en sondaki öz geçmişe kadar sayfa üstünde orta kısımda “1. Sonuç. üçüncü ve dördüncü derece başlıklarda her kelimenin ilk harfi büyük. .7.5 satır aralığı. çizgi v. Abstract. Çizelgeler. Özet. Abstract.b.6. İkinci. Metin içerisinde yer alan paragraflar arasındaki boşluk 6 nk olmalıdır. III.2 1. 2. Sayfa numaralarının önünde ve arka yanında yarım parantez. bölüm ve alt bölümlerinin belirlenmesinde gereksiz ayrıntıya inilmemelidir. (Ek 13. Dördüncü dereceden daha ileri derecede alt bölüm başlığı kullanılmaması daha uygun olacaktır. Kısaltmalar Dizini gibi tez ön sayfaları “I. („ve/veya/ile“ v.

1.1.1.1. İkinci Derece Alt Başlık 1. Üçüncü Derece Alt Başlık 1. A.8.1. ÖNSÖZ KISALTMALAR ÖZETLER 1. BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK İKİNCİ BÖLÜM BÖLÜM BAŞLIĞI 2.3 Tez yazımında başlıklar.1. …………………………………….1. İkinci Derece Alt Başlık 2.1. Üçüncü Derece Alt Başlık 1. BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK 2. BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK 1.1.2..1.1. İkinci Derece Alt Başlık 1. ……………………………………….2. Üçüncü Derece Alt Başlık . ……………………………………… a.1.1. aşağıda verilen örnekte olduğu gibi ondalık sistemine göre Giriş Kısmı ise harf sistemine göre yazılmalıdır.1.2.1. BAŞLIKLARIN YAZIMI GİRİŞ GİRİŞ BAŞLIĞI I…………………………………………. BİRİNCİ BÖLÜM BÖLÜM BAŞLIĞI 1. 1.

 .

Başkalarının bilgi birikiminden ve düşüncelerinden yararlanılan her çalışmada (kitap. . 4. bilim ve sanat etiğinin gereğidir. verilerini ve yapıtlarını kaynak göstermeden kullanmaya intihal (plagiarism) denir. eğer verilmek isteniyorsa. web sayfası. Kaynakçada. tez. 1. yazarın bizzat okuyup yararlandığı yapıtlar olmalıdır. İKİNCİ BÖLÜM KAYNAK GÖSTERME Kaynak gösterme. tezi reddedilmek. Başkalarının düşüncelerini. kişiyi sorumluluktan kurtarmaz. künye içindeki bilgi öğeleri tam ve doğru olmalıdır. neyin nereden alındığı açıkça belirtilmelidir. 3. Araştırmada kullanılmayan.1. bildiri. ilgili yayının künyesi kurallara uygun olarak verilmeli. Metin içinde gönderme yapılan her kaynak. kaynakçada yer almalı. Her bilimsel çalışmada. disiplin soruşturmasına konu olabilir ve dersten kalmak. hukuki olmaktan çok etik boyutuyla irdelense de. Kaynak gösterilirken aşağıdaki ilkelere uyulması gereklidir: 2. kaynakçada yer verilen her kaynağa da metin içinde gönderme yapılmalıdır. bilmeden veya farkında olmadan intihal kapsamına girecek eylemlerde bulunmak. Kaynakçaya alınacak yapıtlar. İntihal olguları. rapor. 5. çalışmanın sonunda yararlanılan kaynakların listelendiği bir kaynakça bölümü bulunmalıdır. ancak araştırmacının konu için yararlı olabileceğini düşündüğü diğer kaynaklar. vb) yararlanılan bilginin kaynağı. Hangi biçimde olursa olsun bilgi ileten kişi bilginin kaynağını gösterme sorumluluğunu taşımalıdır. Bilimsel ve sanatsal çalışma sürecinde. ALINTI VE ATIFLAR 2. ödev. söylemlerini. makale. “ek kaynakça” veya “yardımcı kaynakça” veya “ileri okumalar için kaynakça” gibi farklı bir başlık altında verilmelidir. üniversiteden ya da meslekten atılmak gibi çok ciddi sonuçlar doğurabilir.

(İbn Haldun. Bu gibi durumlarda kişiyi etik açıdan yanlış bir şey yapmaktan koruyacağı için kaynak gösterilmesi tercih edilmelidir. Yabancı dildeki kaynaklardan Türkçe’ye çevrilerek yapılan alıntılarda metnin çeviri olduğunun belirtilmesi gerekir. disiplinden disipline değişebildiği için kişinin bilmediği bir disiplinde neyin genel bilgi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar vermesi özellikle güçtür. izin alınmasının da gerekli olabileceği unutulmamalıdır. sentez yapma ya da yazma becerisi konusunda soru işareti uyandırabileceğinden çok sık ve çok uzun alıntılardan kaçınmak gereklidir. Kaynakça.bir yanlışlık olduğu iddia ediliyorsa. gibi öğeler için. 11. Herkes tarafından bilinen gerçekler için (dünya yuvarlaktır gibi) kaynak belirtmeye gerek yoktur. Bir kaynaktan değiştirilmeden yapılan alıntılar. bir yapıtın tamamı veya tamamına yakın bir bölümü bir başka çalışmada aktarılamaz. çizelge. 8. 65’den naklen). 15. a) Direkt Alıntı (quotation.) 10. metni olduğu gibi almalı fakat iddiayı ortaya koyan açıklama dipnotta yazılmalıdır. Bu bilgi. Genel bilginin içeriği. söz konusu bilgi kaynağına gönderme yapılarak aktarılmalıdır.. bu durumun yapıtın ilk sayfasında belirtilmesi gereklidir. Kaynak gösterilse bile. 13. Mukaddime. 14. formül. vb.6 7. 16. Kaynakçada her kaynağa yalnız bir kez yer verilmelidir. Araştırıcının bilimsel yeterliliği. Patent ve telif hakkı söz konusu olan yapıt. tam alıntı): Bu tür alıntılar kaynak eserden . s. (Mesela: Gündoğdu. 6. 83. (Eğer kaynakta matbaa hatası vb. metnin içinde ilgili yerde. kaynak göstermenin yanı sıra. Başkalarına ait bilgi ve düşünceler ise iki şekilde aktarılabilir. herhangi bir kaynaktan alıntılama ya da açık bir esinlenme söz konusu ise. s. 9. özgün kaynakta geçtiği biçimiyle tırnak işareti içinde gösterilmelidir. resim. Özgün kaynağa erişmenin olanaksız olduğu durumlarda bilginin ikinci elden aktarıldığı belirtilmeli asla özgün kaynaktan alınmış gibi gösterilmemelidir. hangi bilginin hangi kaynaktan alındığı konusunda fikir vermez. şekil. Beyrut 1980. Müzik ve sahne yapıtları yaratımında.

Alıntı. Bu tür alıntılar tırnak (“…. Sadece fikir sahiplerine saygılı olmak ve fikirleri ilgili yerlerde tartışabilmek için yapılmalıdır.. Özgün (orijinal) anlatım hiç değiştirilmez. Endirekt alıntıların nerde başlayıp nerde bittiğini sözün akışından çıkartabilmeliyiz. sözcükler zikreden yazara aittir. Direkt alıntılarda. Bu yüzden de sayfa numarası zorunlu olarak belirtilmelidir. Bu şekilde yapılan aktarmaya alıntı denir. metinde özgün kaynakta geçtiği biçimiyle tırnak işareti (“…. b) Endirekt Alıntı (in-text citation. atıf yapma): Bu tür alıntılar yazarın zikrettiği fikir için yapılır ve kaynak belirtilir. tırnak işareti kapatıldıktan sonra ilgili kaynağa gönderme yapılır. Araştırmacı sadece aktaran durumundadır. Uzun uzun endirekt alıntı yapılamaz. ancak sözcükler ve ifade şekli tamamen bana aittir ve Karpat bu fikri belli sayfada değil eserin tümünde anafikir olarak ileriye sürmüştür.7 olduğu gibi alınır. . Bu tür bir alıntı endirekt alıntıdır. tırnak içerisindeki ifadede yer alan hem fikir hem de sözcükler zikredilen yazara aittir. Yani düşünce hâlâ bir başkasına aittir ve aidiyeti bildirmek için metin içinde veya dipnotta kaynağa gönderme yapılması mutlaka gereklidir.”) gerektirmez. Bu alıntılamada özgün anlatım değiştirilir.”) içinde gösterilir. 1980) Bu gibi bir alıntı ile yazar şunu ima etmektedir: Burada ki fikir Karpat’ın 1980 de yazmış olduğu eserde dile getirilmiştir. anma. özetle veya fikir alıntısı şeklinde aktarma yapılır. Endirekt alıntılarda fikir zikredilen yazara. Örnek: Osmanlılar modernleşme olgusu ile 19 yy’da Avrupa ülkeleri ile yaptığı savaşlar aracılığı ile tanışmışlardır (Karpat. gönderme.

8 2.1.1. İntihal Örnekleri
Özgün Metin İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ve başarıya ulaştıran ilk etnik unsur Türk değildi. Bu alanda Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları hattâ, Suriye ve Lübnan daha öndeydi. Örneğin; Bulgar maarifinin ilerlemesi ve başarıları, 19. Yüzyılda ve İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca daima Türk aydınlarının dikkat ve kıskançlığını çekmiştir. Bu nedenle diğer Balkan uluslarının çocuk edebiyatları ile birlikte, 19. yüzyılın Türk çocuk edebiyatını karşılaştırarak yapılacak incelemelere gerek vardır. Kaynak: Ortaylı, İ. (2000). Osmanlı Toplumunda Aile. İstanbul: Pan Yayıncılık, s. 108. a) Alıntı İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ve başarıya ulaştıran ilk etnik unsur Türk değildi. Bu alanda Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları hattâ, Suriye ve Lübnan daha öndeydi. Örneğin; Bulgar maarifinin ilerlemesi ve başarıları, 19. Yüzyılda ve İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca daima Türk aydınlarının dikkat ve kıskançlığını çekmiştir. Tanzimatla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nda ilköğretim reformu gündeme geldi. Ancak, İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ilk etnik unsur Türk değildi. Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları, Suriye ve Lübnan daha önde idi. Bulgar maarifinin başarıları, İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca Türk aydınlarının kıskançlığını çekmiştir. Yanlış (İntihal) “İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ve başarıya ulaştıran ilk etnik unsur Türk değildi. Bu alanda Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları hattâ, Suriye ve Lübnan daha öndeydi. Örneğin; Bulgar maarifinin ilerlemesi ve başarıları, 19. Yüzyılda ve İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca daima Türk aydınlarının dikkat ve kıskançlığını çekmiştir. (Ortaylı, 2000, s. 108). “Tanzimatla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nda ilköğretim reformu gündeme geldi. Ancak, “İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ilk etnik unsur Türk değildi. ... Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları..., Suriye ve Lübnan daha önde idi. ... Bulgar maarifinin ... başarıları, ... İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca ...Türk aydınlarının ... kıskançlığını çekmiştir” (Ortaylı, 2000, s. 108). Doğru

b) Parçalar halinde alıntı

9
c) Aktarma Ülkemizde Tanzimat’tan beri ilköğretimde istenen başarı bir türlü yakalanamamıştır. 19. yüzyılda Bulgarlar ve diğer Türk olmayan unsurlar eğitim alanında Türklerden daha ileri ve başarılıdır. Söz konusu ulusların bu dönemdeki çocuk edebiyatları ile Türk çocuk edebiyatının karşılaştırılması sonucu bu durum açıklık kazanacaktır. Ülkemizde Tanzimat’tan beri ilköğretimde istenen başarı bir türlü yakalanamamıştır. Ortaylı (2000, s. 108) 19. yüzyılda Bulgarlar ve diğer Türk olmayan unsurların eğitim alanında Türklerden daha ileri ve başarılı olduklarını belirtmekte ve söz konusu ulusların bu dönemdeki çocuk edebiyatları ile Türk çocuk edebiyatının karşılaştırılması sonucu bu durumun açıklık kazanacağına değinmektedir.

Özgün Metin For one thing, it was not dominated by envy. We began thinking about America at the only moment when US economy was not a triumphant model of wealth and productive potential for the rest of the world. In the decade of the Great Depression we no longer saw the world of Gatsby but that of The Grapes of Wrath. In the 1920s and early 1930s America was a by–word for the hard–faced pursuit of profit, for injustice, for ruthless unscrupulous and brutal repression. Kaynak: Hobsbawm, E. (2002). Interesting times a twentieth–century life. Londra: Abacus, s. 388. d) Çeviri yaparak aktarma Bazı tarihçiler Amerika’yı üretim potansiyeli olan başarılı bir refah modeli değilken incelemeye başladılar. Onlar için Amerika Büyük Depresyon yıllarında “Muhteşem Gatsby”nin değil, “Gazap Üzümleri”nin ülkesi haline gelmişti. 1920’lerde ve 1930’ların başında ülke menfaatin, adaletsizliğin, bayağılığın ve baskının diğer adı olmuştu. Yanlış (İntihal) Bazı tarihçiler Amerika’yı üretim potansiyeli olan başarılı bir refah modeli değilken incelemeye başladılar. Hobsbawm’a (2002, s. 388) göre Amerika Büyük Depresyon yıllarında “Muhteşem Gatsby”nin değil, “Gazap Üzümleri”nin ülkesi haline gelmişti. 1920’lerde ve 1930’ların başında ülke menfaatin, adaletsizliğin, bayağılığın ve baskının diğer adı olmuştu. Doğru

10

Bu sistemde tüm kaynaklar.s. karşıt görüşler v. . c) Başlık satırlarına dipnot konmaz. soyadı sırasına göre topluca çalışmanın sonundaki KAYNAKLAR kısmında gösterilir. her sayfada atıf yapılan kaynaklar sırasıyla o sayfanın altında verilir. dır. 3. d) Dipnotlar. Aşağıda her iki kaynak gösterme yöntemi örneklerle açıklanmakta- Bu sistemde. ek bilgiler.1. Dipnotlu Kaynak Göstermede şu kurallar gözönünde bulundurulmalıdır: a) Dipnotlar gereksiz derecede uzun olmamalıdır. Böylece bu yöntemde bir kaynak hem ilk geçtiği sayfada. açıklama dipnotu halinde gösterilebilirler. hem de sondaki KAYNAKLAR kısmında olmak üzere iki kere tanıtılmış olur. yorumlar. fikirlerin akışını ve akıcılığını bozan. 3. KLASİK YÖNTEM b) Aynı dipnot numarası altında birden fazla kaynak gösterilebilir.1.11 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMLERİ Enstitümüzde yapılan Tezlerde/projelerde kaynak göstermede klasik [Dipnotlu Kaynak Gösterme (Kıta Avrupası Sistemi)] ve güncel [Dipnotsuz kaynak gösterme (Anglo-Sakson Sistemi)] olmak üzere iki farklı yöntem kullanılabilir. Açıklama Dipnotları Metinde verilmesi. metinde kullanılan yazı karakterinden daha küçük bir punto ile (9 veya 10 punto ile) yazılmalıdır. fakat konuya açıklık getirecek olan her türlü tanımlar.1. sonra da hepsi birden KAYNAKLAR kısmında gösterilir.

Yalnız çok uzun araştırmalarda bölümleri ayrı ayrı numaralandırmak da tercih edilebilir. Ona göre pardigma belli etkinliklere ilişkin genel kabul görmüş örneklerdir. taklit edilebilecek ya da izlenebilecek bir örnek ya da model algı ve düşünceye yön veren bir yol haritası” olarak değerlendirip kullanmaktadır. Dipnotlar genelde rakamla gösterilir. bir perspektif. Kısaca genel teorik varsayımlar ve yasalar ile bunların uygulanması için muayyen bir topluluğun üyeleri tarafından benimsenen model ve yöntemler. Ancak gerekli hallerde özel işaretler de kullanılır. bir şeye bakış tarzı. “Belli bir zaman dilimi içinde bir grubun ya da topluluğun düşünme biçimi ve davranışlarını belirleyen bir dünya görüşü. kuram. Hacı Bektâş-ı Velî -Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım-. zaman zaman birbirini dışlayan çok sayıda değişik tanım yapmış. 3.1. paradigmadır.1. dipnotlar bir isim. Aktif Yayınları.3. . kendinden sonra bir takım modeller temelinde bir geleneğe dönüşebilen bir yasa. bir izlenceler bütünü. Kuhn. virgül. uygulama veya yöntem olabilir. İlk Kez Kaynak Gösterme Bir kaynağa ilk kez yapılan başvuruda onunla ilgili tüm bilgileri vermek gerekir. Ankara 2007. parantez veya benzeri işaretler konulmaz.2. Metinde dipnotların yerlerini iyi belirlemek gerekir. bir algı dayanağı. Kuhn’un popüler hale getirdiği paradigma kavramını onun özgün tanımını2 aşmasına rağmen. terimi teknik kullanımından. 1 2 Cengiz Gündoğdu. oldukça geniş kapsamlı bir dizi sosyolojik bağlama taşımıştır. 3. Dipnotları göstermek için kullanılan rakamlar. Normal olarak. metinde ilgili kelimenin üzerine yazılır ve ayrıca nokta. Bu örnekler. Dipnotların Verilişi Örnek: Dipnotlar bütün araştırma boyunca baştan sona numaralandırılmalıdır.12 Gündoğdu1 Thomas S. kavram veya konu sözcüğünden hemen sonra ya da cümle ve paragraf sonlarına konulmalıdır. paradigma kavramıyla ilgili olarak birbirine alternatif.

İstanbul 1990. Ebû’l-Fidâ. Yazar Soyadı. (kaçıncı baskı olduğu).”. İsimlerin. Baskı). Tahkîk: M. yıl). Gör. önce ilk ad sonra soyad gelecek şekilde yazılır. özel veya resmi bir kurum-kuruluş olabilir.b. “Makalenin adı”.3.” v. Le Bon Mac Guckin de Slane. dergide hangi sayfalar arasında olduğu (ss) Normal sıraya göre. Fars veya Hintli yazarların meşhur ismi yoksa normal ad-soyad düzenine uymalıdır. Örneğin bir fakülte.”. Klasik dönem yazarlarının önce meşhur isimleri tespit edilip yazılır. gibi. sonra ismin bizzat kendisi yazılır. Yayınevi. enstitü.”. Derginin adı. “Doç. . s. (Çev. “Makalenin adı”. Muhammed b. Nuruddin Ali b. (5. cilt: …. “Dr. s. Örnek: 3.. Muhammed Hamidullah. Adı. Kitap adı kitabın cilt sayısı (mesela “Mesnevi IVI” gibi). Reinaud-M. (sayfa). İmâduddîn İsmâ’îl b. Umer. cilt. (kaçıncı baskı olduğu). yalnız ilk harfleri büyük olmalıdır. Yazar Adı Çağdaş Arap. Eğer ismin tamamı biliniyorsa ilk adı kısaltmaya gerek yoktur. Kitap adı kitabın cilt sayısı (mesela “Mesnevi IVI” gibi). Cemâludîn Mahmûd b. İslâm Peygamberi I-II. Yayın yeri Yayın Yılı. ünvanlar yazılmaz. sayı: ….b.: Salih Tuğ). Dipnotta: Yazar adı soyadı. Yayınevi. sayı: … (Ay. yıl). Derginin adı. cilt: …. Yayın yeri Yayın Yılı. araştırma kurumu v.1. (Ay. Süreli yayınları kaynak gösterme: Kaynakçada: Dipnotta: Kaynakçada: Yazar Soyadı. “Arş. Adı. bakanlık.13 Kitabı kaynak gösterme: Yazar Adı Soyadı. Örnek: Yazar gerçek kişi olabileceği gibi. Kurum adı eğer uzun ise o takdirde bazı kısaltmalar yapılabilir. Paris 1840.1. İrfan Yayınları. Metinle ilgili özel bir anlam taşımadığı sürece “Prof. Takvîmu’l-Buldân.

Bu bilgiler önceki dipnotta belirtildiğinden ikinci ve daha sonraki başvurularda yalnızca yazarın soyadı ile sayfa numarasını göstermek yeterlidir. Kısaltmaların anlamlarını açıklamak için araştırmanın ön kısmına içindekilerden sonra bir kısaltmalar listesi konulmalıdır. 3. o takdirde ikisinin arasına çizgi veya virgül konulmalıdır. Ütopya Yayıncılık. Aynı soyad başka bir yazar için de geçerliyse. Eğer biri ana. vr. Kitap Adı . Ankara 2002. Birinci kez dipnotta geçen bir kaynağa yeniden başvurulduğunda. şekli ile italik olarak verilmelidir . Hacı Bektâş-ı Velî. bu durumda yazarların adları da verilmelidir.Kalenderiler (XIV-XVII.3. Yayın yeri Yayın Yılı. Kitap adı hiç değiştirilmeden başlık sayfasındaki (İç kapaktaki). Yüzyıllar)-. Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım.. Aynı Kaynağa Yeniden Başvurma Örnek: 3. Ankara 2007. Eğer aynı yazarın birden fazla eseri söz konusu ise o zaman eser adı da belirtilmelidir. E./Ed. 3. İbn Vasıl.1.). Editör (Haz. 17b . Yayın yeri Yayın Yılı. (Ed. Ahmet Yaşar Ocak.2. İİBF (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi). ts. diğeri alt olmak üzere iki ayrı başlık varsa ve bunu belirten bir işaret kullanılmamışsa. Aktif Yayınları. 207+10 s. Müferric el-Kurûb. Toprakçı.4. Ankara 1992. Nu: 119.14 Örnek: AÜSBED (Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi).).5. Yayınevi. Editörlü kitap Yazar. o kaynak hakkındaki tüm bilgiler yinelenmez.1. Gündoğdu. Eğitim Üzerine.. Süleymaniye Kütüphanesi Molla Çelebi Kitapları. Yayınevi.1. Kitap Adı. Klasik Yöntem Örnekleri Kitap Yazar. TTK Yayınları. Yayın Adı. Cengiz.32 a. Osmanlı İmparatorluğu`nda Marjinal Sufilik:.

Odak Ofset. İstanbul 1994. Üniversite/Enstitü Adı. Yayınevi./Ed. bs. “Asr-ı Saadet’te İslam’a Davet Metodu”. Vecdi Akyüz). Danışma Kaynakları El kitapları Yazar. Ankara 1992. (14th edition). Yayınevi. . Sayfa sayısı). N. 21. Eser (varsa baskı sayısı). Yeri Yılı. The University of Chicago Pres.. Tez Adı. TÜBİTAK. Yayınevi. “Yayın adı”.). Yayın Yeri Yayın Yılı. Chicago 1993. Altan. A. Bilgisayar Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü. (10. Farabi`de Dil-Mantık İlişkisi. Editör (Haz. (İkinci Revizyon). Ankara 2005. Sözlük Yazar. Yayın yeri Yayın Yılı. Eser Adı. The Chicago Manual of Style. Özgüven. Türkçe Sözlük. Kurum Yayınları Tüzelkişi. bs.71143).). Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslam I-V. Ahmet Önkal. Kitap Adı. Yayın Yeri Yılı. (3. İ. Erzurum 2004.E. Sistem Yayıncılık.15 Editörlü Kitap İçinde Bölüm ya da Makale Yazar. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). (Ed. (ss. TÜBİTAK. Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. Yazarı Olmayan Eser: Anonim Eser. HKE Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kitap adı (ss. II. Ankara 2002. Türk Dil Kurumu. Beyan Yayınları. Ankara 2003. Yayın Yeri Yayın Yılı. Türk Dil Kurumu Yayınları. Ayık Hasan. Yayınevi. Tez Yazar. (Yüksek lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezi).). Yayın Yeri Yayın Yılı.. Yayınevi.

. Kitap adı. Yayın Yılı. S. (1972). Cilt. Dergi Adı.. 113-154. “Makale Adı”. Dergi Adı. (Çev. Ankara 2001. 59. “Yerel Bilginin Küreselleştirilmesi”. sayfa numaraları. Füsun Baytok). sayfa numaraları. 9. (Nisan 2006). (Ay Yıl).. Yayın yeri Yayın Yılı.16 Tek Yazarlı Yazar. sayfa numaraları. (23 Mart 2002). sayfa numaraları. Yayınevi. cilt(sayı). “Makale Adı” [Makale Adının Türkçesi]. “Âşık Sümmânî’de Aşkın Metafiziği”. Büyük Çekişmeler: Bilim Tarihinden Seçilmiş On Tartışma. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi.. Yayın Yılı. Dergi Adı. sayfa numaraları. Dergi Adı. Yabancı Dilde Makale Yazar. “Kayıt Dışı İstihdam”. Tübitak. C. 12. Gazete Adı. 14–17. (Gün Ay Yıl). (Çev. (Nisan 2006). Popüler Dergi Makalesi Yazarı Belli Yazar. Milliyet Gazetesi. Bilimsel Dergi Makalesi Gündoğdu. “Makale Adı”. 2003. “Değişik Bir Ritimde. 44–47. 8 (18). A. Çeviri kitaplar Yazar. “Makale adı”. V (12). Sayı: …. Cilt: ….. Yazarı Belli Değil “Makale Adı”. 635– 646. 2007. Gazete Makalesi Yazar. cilt (sayı). Focus. “Self–Efficacy: A Concept Closely Linked to İnformation Literacy and Lifelong Learning” [Öz–Yeterlik: Bilgi Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenmeyle Yakından İlişkili Bir Kavram]. Kenar. Soyadı). Ç. Hellman. (Kaynak Yapıtın Yayın Yılı). H.”. N. (Ay Yıl). S. Altan. Popüler Yönetim... Journal of Documentation. . Kurbanoğlu.

Ankara 2005. Yayınevi. 2006. Horata (Haz. sayfa numarası veya IX. Erişimi ve Kullanımı”. “Bildiri Adı” [Bildiri]. (Ay Yıl).Ankara: Bildiriler (ss. Patent Buluş Yapan. Yayın Yeri Yayın Yılı. . Kavur. Yayınevi. Y. Poster Yazar. A. “Kağıt ve Kağıtçılık”. Yayın Yeri Yayın Yılı. Yayınevi. DC. Toplantı Yeri. Editör (Ed. Ülke Patent No. Yayın Yeri Yayın Yılı. 92–103). D518. Rapor Adı (Rapor No:).. 2). U. Diğer Yayınlar Uçak. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu: 2 Nisan 2005... Rapor Yazar. sayfa sayısı). Ansiklopedi Maddesi Yazar. s. İ. Buluş Adı. Türk Ansiklopedisi. O. Toplantı Adı.755. Posterin Adı [Poster]. cilt numarası.17 Bildiri Yayımlanmış Yazar. “Bilgi Yönetiminde Son Gelişmeler: Amazoogle. Tonta. (Şubat 2006). Yayımlanmamış Konuşmacı Adı. U. Patent No. Yayınlayan/Hazırlatan Kuruluş. (Ay Yıl). Ankara 1973. Historical Perspectives on School Librarianship [Poster].). Patent and Trademark Office. 112-115.. Glasgow (Ağustos 2002). “Sosyal Bilimlerde Bilginin Üretimi. Gaziantep. Kitap adı (ss. O. “Bildiri adı”. H. Yeni Avrasya.. Eser Adı. K. Toplantı Adı. XXI. Heart Flowerpot. N.S. Önal. Ersoy. “Madde Adı”. Washington. (C. Milli Eğitim Bakanlığı. Toplantı Yeri. Yayın Yeri Yayın Yılı.).S. Akademik Bilişim ’06. 68th IFLA General Conference and Council.. İşbirliği ve Açık Erişim” [Bildiri].

cilt(sayı).. “Neurological Involvement in Behçet’s Disease: Clinical Characteristics. Diagnosis and Treatment” [Elektronik Sürüm]. Başar. http://ağ adresi Yıldırım. Kayıt/Makale No. . N.18 Devlet Planlama Teşkilatı. A. B. sayfa numaraları. Dergi Adı. Görüşmelere yalnızca metin içinde gönderme yapılır. K. “Makale Başlığı”.. Dergi Adı. sayfa numaraları. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. “İşletmelerin Yönetim Sürecinde Sinerjik Yönetim Anlayışının Önemi”. Cilt (sayı). telefon görüşmesi gibi kişisel görüşmeler elde edilebilir kaynaklar olmadıklarından kaynakçaya eklenmezler. T.bilgivadisi.. 10705. e–ileti. sayfa numaraları. Makale Yazar.. Devlet Planlama Teşkilatı. Milli Eğitim Bakanlığı. (1961). Yeşilot. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. Basılı Makalenin Elektronik Sürümü Yazar. Yayın Yeri Yayın Yılı. 3-7. Görüşme Mektup. Dergi Adı. Elektronik Yayınlar Basılı Kitabın Elektronik Sürümü Yazar. net/idas/index. Sınıf Yönetimi [Elektronik Sürüm]. Ankara 2004. T.php Veritabanında Makale ya da Madde Yazar. Yayın Yılı.. Yayın Adı. G. 12 Ocak 1961. (t. http://www. Sayı.. ve Yazar.y. İstanbul 1999. (Kabul Edildiği Yıl). Yayınevi. Akman–Demir. 1(2). A. “Makale Adı” [Elektronik Sürüm]. ve Serdaroğlu. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006.). Journal of Neurological Sciences (Turkish). Yayın Yılı. A. Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu (Rapor No: DPT: 2681). M. 2006. B. Bilgi Vadisi. 23(1). Ekici. İlköğretim ve Eğitim Kanunu. Yayın Yıl. Veritabanı Adı. P. Gün Ay Yıl. Resmi Gazete. Kanun ve Yönetmelikler Kanun Adı. ve Yazar. C. “Makale Adı”. Cilt (sayı). H. Kitap Adı [Elektronik Sürüm]. ve Şahım.

htm Ağ Sitesinden Erişilen Ağ Sayfası Yazar. Özenç A.y. C. (t. What it is. H.aek... http://www.9000/reguser/archives/ KUTUPL/kutupl/msg00008. ve Wynn. (t. The American Journal of Surgery. Erişim tarihi: 02 Nisan 2006. Rapor Adı (Rapor No:).metu.. e–Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı: Değerlendirme Raporu (Rapor No: 2).edu. Ağ Sitesi Adı: http://ağ adresi Gordon.).). İleti Konusu [İleti No]. Simmons. Tartışma Grubu ya da Forum İletisi Yazar.org. T. 1998. http://ağ adresi Bilim Etiği ve Bilimde Sahtekarlık. Sayfa Adı..19 Coşkun.tr. A.edu.).. ve Özdemir. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. P.y. University of British Columbia Ağ Sitesi: http://www. http://listproc. http:// ağ adresi Devlet Planlama Teşkilatı. S. Haber/ Tartışma Grubu/Forum Adı. Rapor Yazar. and how to avoid it.zoology.tr/bilim. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. Erişim tarihi (Gün Ay Yıl). 53-58. http://ağ adresi Tema Vakfı. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. (t.html .ca/bpg/Advising/ Plagiarism. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. Ay Yıl. Erişim tarihi: 25 Nisan 2006. (Yayın Yılı). ScienceDirect. 2001.ubc.22/kdep/ rapor/ KDEPHaziran2004. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006.htm Ağ Sitesi Site ya da Yayınlayan Kuruluş Adı.tr Elektronik Kaynak – Haber. “Effect of Hydrogen Peroxide on Permeability of the Main Pancreatic Duct and Morphology of the Pancreas”.tema. http://212. Erişim tarihi (5 Kasım 2003): Kutup–L. 176(1). Bozoklu.. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl.pdf Anonim Ağ Sayfası Kaynağın Adı. G.175.y.33. Temmuz 2004. Bitki Kütüphanesi [İleti No: 8]. E. Yayın Yılı.yildiz. http://ağ adresi Işık. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. http://www.

A. ERIC gibi onlarca veritabanını bünyesinde bulundurmaktadır. Saracho. Yazılım Sanayicileri Derneği (http://www.tr/deprem/basinbildiri5.ebscho. “İleti Konusu” [Özet].ebsco.tr) Özet Yazar.com). kaynak (örnek: SSCI. 19 (2).(1999). 17-30. Erişim tarihi: Haber/Tartışma Grubu/Forum Adı. Radyo ve Televizyon Programları Film Soyadı. Web kaynakları için ise. Soyadı.20 WEB Sitesine Atıfta Bulunma Bir Web sitesinin tümüne (sitedeki belli bir sayfaya değil) atıfta bulunmak için. M. O.org. http:// www. (örnek: http://www. sitenin adresini vermek yeterli olacaktır. A.yasad.htm Bir Web sitesinde belirli bir sayfa Türk Psikologlar Derneği Deprem Özel Çalışma Grubu Basın Bildirisi: Deprem Bölgesi Eğitim Öğretim Yılına Hazır Mı? Türk Psikologlar Derneği. http://www. (Senarist) ve Soyadı. 1 (1). http://www.htm Elektronik veri tabanları için tarih (CD-ROM’lar için belirtilmez). Business Search Elite. Educational Psychology. Cilt (sayı). Bu nedenle atıfta bulunurken EBSCO web sitesinden alındığı ifadesine ek olarak ilgili veritabanının adı da (yukarıdaki örnekte Academic Search Elite) belirtilmelidir. [Erişim tarihi: 08 Ocak 2000 EBSCO (Academic Search Elite). http://ağ adresi Irak. Film Adı [Türü]. A Factor analysis of preschool children’s play strategies and cognitive style.. o veritabanına giriş sayfasının adresi (URL) verilmelidir.psikolog.org.org. Gün Ay Yıl. . (Yapımcı). “Uyku ve Bilgi İşleme Süreçleri” [Özet].com] EBSCO web sitesi Academic Search Elite.tr/tpy/1/metehan. pp 165.psikolog. A. Ankara (22 Eylül. N. Yayıncı. 1998. ERIC) ve veritabanının adı ile diğer ek bilgiler (madde numarası gibi) belirtilmelidir. Dergi Adı. Türk Psikoloji Yazıları. sayfa numaraları. 1999). Erişim tarihi: 08 Ocak 2000. (Yönetmen). Erişim tarihi: 08 Ocak 2000. Yayın Yeri Yayın Yılı.

Yorumcu ve B. Yönetmen: Adı Soyadı. (04 Mart 1964). Yapıt Başlığı. Şehir Tiyatro Salonu. Şehir Opera Salonu. G. Ö. (Senarist) ve Öztan. Performans – Opera Besteci. Orkestra Şefi: G. A. Yayıncı. A. (Yönetmen). Ankara (08 Mart 2006). (22 Ocak 2002). Yapıt Başlığı. Performans – Bale Koreograf. Şehir Opera Salonu. (Gün Ay Yıl). Müzik ve Sahne Sanatları Performans – Konser/ Resital Besteci. T. (Gün Ay Yıl). Gelmetti. Kınıklı. Yayın Yeri (Gün Ay Yıl).. A. T. Yapıt Başlığı (Libretto: Adı Soyadı). Hamlet. Ankara Devlet Opera ve Balesi Büyük Sahne. Z. Yorumcu. Başrol: Adı Soyadı Orkestra Şefi: Adı Soyadı. A. Şehir Konser Salonu. Yönetmen: Adı Soyadı. Ankara Bilkent Konser Salonu (09 Nisan 2006). Program Adı [Türü]. Roma Teatro dell’Opera. (Yapımcı).. . Burton. (Gün Ay Yıl) Erkin. Başrol: Ö. (Yapımcı). RadyoHacettepe... Özakman. Promenad [Radyo Programı]. Puccini.21 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (Yapımcı). Başrol: Adı Soyadı. Gelişme. Türkiye 1996. Performans – Tiyatro Yazar. Piyano Sonatı. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu.. Orkestra Şefi: Adı Soyadı. A. Berki. (Gün Ay Yıl). Yönetmen: J. Berki. Shakespeare.. U. Kurtuluş [Film]. Başrol: R. Başrol: C. Forzano). Yönetmen: R. W. Giriş. Sonuç. C. Gianni Schichi (Libretto: G. Kınıklı.. Gielgud.. (15 Nisan 2006). Boston Shubert Theatre. Dessi. Guelfi ve D. Yapıt Başlığı. Radyo ve Televizyon Programı Soyadı. T. Simone. Başrol: Adı Soyadı.

numarası. numarası. Altı Prelüd [V. Yapıtın Tamamlandığı Yer ve Yıl. “Concerto for Piano and Orchestra no. Resim Sergisi.. . C. Deutsche Grammophon (2000) Erkin. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği) Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Sergisi. opus numarası. No. H. Avusturya 1995. Devlet Konservatuvarı (1958).. Symphony. S. Opus numarası. Sergi Adı. Yayıncı. C. Sayın. Yapıt Başlığı. Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. [K. 1 and 2 [CD]. U. Hungaroton Classic (1994). Ankara (20–30 Nisan 2006). Opus 92. Rachmaninov Piano Concertos Nos. Plastik Sanatlar Sergi – Kişisel Sanatçı. opus 18. Müze/Koleksiyon. Sanat Yapıtı – Koleksiyon ya da Müzelerde Sanatçı. Michetti Müzesi. Yorumcu]. A. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi.. Erkin. Dover (1998). Italya 2003. B. Şehir Galeri/Sergi Salonu. Ozawa]. (03–31 Mart 2006). Z. Hamburg 2003. Ulvi Cemal Erkin: Complete Works for Piano Solo [CD]. L. Müzik Kaydı Besteci. Francavilla al Mare.. Zimerman ve S. Yayın Yeri Yapıtın Tamamlandığı Yıl. Albüm Başlığı [Kayıt Türü]. U.. Yapıt Başlığı. Sergi – Karma Sergi Adı.22 Müzik Yapıtı Besteci. Beethoven. Yorumcu. 7 in A. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği) Misman. A. Yorumcu ve C.. Keman ve Piyano İçin Improvisation. Ankara 1932.. V. 2 in c Minor”. Erman].. A. New York 1812. Şehir Galeri/Sergi Salonu. Esinti [Grafik]. (Kayıt Yılı) Rachmaninov. Yayınevi. (Yapıtın Yayımlandığı Yıl).. Yayın Yeri Yayınlandığı Yıl. Yapıt Adı [Yapıtın Türü]. [A.

Ankara 1990. İzer. F. Yazar. Örneğin: Araştırmacılar. M. 3.. metinde yazarın soyadı ve parantez içinde gösterilen yayın tarihi ile birlikte atıf yapılır. soyadı sırasına göre topluca sondaki KAYNAKLAR kısmında gösterilir. Erinç. Sayfa altına dipnot yazılmaz. 175). 3)Yazar adı ve tarih bir cümlede birleştirilebilir Örneğin: 2001’de Palabıyık………… Bazı durumlar şu tablolarla özetlenebilir. S. “Yapıt Adı” [Yapıtın Türü].2.2. “Balkondan Susamlar” [Resim]. 1) Zikredilen yazar(lar) ve tarih(ler) parantez içine alarak cümlenin sonunda ya da içerisinde uygun yere konur. (Yapıtın Yayınlandığı Yıl). Yayınevi. 17 ve 18’de verilmiştir. Atıflar metin içerisinde gösterilir. Keller ve Egan (1997) araştırmalarında şu soruyu sormuşlardı… 2) Parantezin içerisine sadece tarih konabilir. Yayın Yeri. Yayın Adı (sayfa). 1999) ve hizmetleri (Weist and Christodulu.1. Yazar-Tarih Usulü Kaynak listesi yazar soyadına göre alfabetik olarak düzenlenir. Kaynağa. 1905–1988 (s.28). iyi bir din eğitimi (Tosun. Z. . Türkiye Halk Bankası. 1986. Zeki Faik İzer. 3.23 Sanat Yapıtı – Yayınlarda Sanatçı. Sayfa altında sadece açıklama dipnotları konulur. “………………?” (s. Örneğin: Taylor. Yapıtın Tamamlandığı Yıl. Direkt Alıntılar (quotation) Madde 16. 2000) sunabilmenin önündeki en büyük engelin yeterli kalifiye elemanın olmamasını göstermişlerdir. Direkt bir alıntı yapıldığında parantez içine sayfa numarası da konmalıdır. GÜNCEL YÖNTEM Bu yazım yönteminde tüm kaynaklar.

2001) 11)Parantez içinde örneklendirmek isteniyorsa örn. 2001) (Inside These Doors. [DPT]. 2001) 5) Organizasyon: İlk alıntıda adı açıkça yazılmalı eğer okuyucu kısaltmayı yakından biliyorsa sonrakilerde kısaltma kullanılmalı İlk Alıntı: (Devlet: Planlama Teşkilatı. 1995) 10) Önemli çalışma ilkönce. İlk Alıntı: (Oktay.. Coşkun (1999) 8) Parantezde 2 ya da daha fazla yazar adı varsa alfabetik sırada sunulur Bir çok yazar (Büyük. ve Başar. Özen. sonrakilerde de ilk yazardan sonra “vd. 3) 3-5 yazar varsa: İlk alıntıda hepsini kullanmalı. Devlet İstatistik Enstitüsü. 1998) 6) Yazar yoksa başlığın birkaç sözcüğünü kullanmalı. 2000. Ünal. (Bayındır.2 1)Yıl: Bir paragraf içerisinde. 2010). 9) Aynı yazarın 2 ve daha fazla çalışması için ad tekrar edilmez. diğerleri sonra (Çiltaş.” yazılmalıdır. (İşcan vd. …) 7) Aynı soyadlı yazarların ilk adlarının baş harfi kullanılmalıdır S. 1982. Bayındır. 1995. 2000) 4) 6 ve daha fazla yazar varsa: ilk yazarı kullanıp “vd.. 2000. Ünal.. ayrıca bkz. . Türk Pisikoloji Derneği. Bayındır vd. 1999)………… Oktay ve Özen (1999) sonrakilerde kullanmalıdır. Demir ve Yıldırım. Coşkun (2001) ve F. tarihi bir kez kullanılmışsa ve bir karışıklığa neden olmuyorsa ikinci kez kullanılmayabilir Yıldırım (1999) bir anket uygulamıştı ………Yıldırım’ın sonuçları…… 2) 1 ya da 2 yazar varsa: adları ilk alıntıda ve (Naktiyok ve İşcan. 2000. 1998) Sonrakiler: (DPT. makale tırnak içinde verilmeli. Çocukların ruh sağlığının korunmasında ebevenlerin rolü birçok raporda belirtilmiştir (örn.” eklemelidir. 1995. Coşkun. kitap ve benzerleri italik yazılmalıdır (“Mad Cow”. kullanılır. 2000) Sonrakiler: (Oktay vd. 2000).

Bölüm I.37-38) şu şekilde açıklamaktadır: Kaynak listesi yazar soyadına göre alfabetik olarak düzenlenir. yayın tarihi ve sayfa numarası ile birlikte atıf yapılır. Palabıyık (2001) ……………………(ss...2... alıntı bittikten sonra nokta konur ve parantez içinde sayfa no konur. 17) Sayfa numarası olan elektronik kaynaklardan alıntı yaparken paragraf numarası konmalı. Domitrovich ve Bumbarger.. fakat numaralandırılmaz.’a göre (akt. 18) 40 ya da daha fazla sözcük varsa. ……. 3.. “Anadolu tabirinin yurdumuzun Trakya bölgesi dışında kalan bölümü için kullanıldığını” belirtir (Bayladı 1996: 9).... 2000).edu/ writing/)..wisc. 2000. kişsel iletişim. Kaynağa... (F. 2007/2010) 13) İkincil kaynaklar (kaynakçada sadece ikincil eser belirtilir) Coie vd. Örnek: Bayladı. Birden fazla atıf gereği duyulan alıntılarda cümle sonuna alıntı yapılan eserler tarih sırasına göre sıralanır. 14) Kişisel İletişimle elde edilen bilgiler..Kaynakçaya konmaz. 16) Direkt Alıntı Gündoğdu (1900/1985)’ya göre. para. 2000) 15)Web sitesi The University of Wisconsin’s Writing Center Web site is an excellent source of information on writing (http://www.2 12) Yeniden basılan çalışmalar (Gündoğdu. Yazar-Tarih-Sayfa Numarası Usulü . Bu alıntı sistemi ülkemizde daha yaygındır.2... Greenberg.. Ağustos 28.. iç. metinde parantez içinde gösterilen yazarın soyadı..383). Evrensel müdahaleler “bireysel riskler temelinde tanımlamayacak bütün bir nüfusu ya da genel halkı hedeflemektedir” (Greenberg vd. Polat. uzun metinler için ise bölüm numarası konabilir.. 20). “……………” (s.

. 2005: 45) 3-5 yazarlı yayın: (Yıldırım. 1987: 47 ve Küçük ve diğ. Tuncer. 2002) Cümle içinde birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyor ise: Daha sonraki atıflar: (Beck ve diğ. Yayın Tarihi Olmayan Çalışma: Dolaylı Gönderme: Bir yazarın aynı yıl içinde yazılmış birden fazla çalışmasına gönderme: (Gündoğdu. Çelik. 1967:13.. İşcan. 1986:2. İki yazarlı yayın: Naktiyok ve İşcan. Tuncer. 2000. t. 33). 2009). 2001. 2).y.. Yazar-Tarih-Sayfa Usulüne Örnekler: Tek yazarlı yayın: (Gündoğdu. Sûre adı: ayet numarası . (Y. s. Türer. Utku. 7). 1994: 73-74). 2000. (Gündoğdu. 2007a: 42) (Gündoğdu. s. (Gölpınarlı. Macit ve Kahveci. 1997. 2002) (Beck ve diğ. 2007: 42) (İnan. Coşkun. 206)..26 Örnek: .. (Aktaran: Çakın. 1997. Arpaguş ve diğ. s. 2002) Metin içinde ilk atıf dâhil olmak üzere (üçten fazla yazarlı): Kur’ân-ı Kerîm ayetleri: (7. sözü edilen eserin Mevlânâ’ya ait olduğu konusunda yaygın bir fikir birliği vardır. 2007b: 56) Soyadları Aynı İki Yazara gönderme: (N. 1997. 2008. Can ve diğ. A’râf: 19) Sûre numarası. s.

.....3)... bu konuda DİE istatistik verileri kullanılmıştır (Şekil 2. makale. ansiklopedi maddesi. Şekil 1.7’de gösterilmiştir. Ancak görüşme metinleri. 8) Kurum yayınları: Metin İçinde İlk Gönderme: (Türk Dil Kurumu [TDK]. veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir (Tablo 4. aynı ya da daha sonraki sayfalarda yer alıyorsa. ilgili birimlere iletilmiştir • ... (Bkz.” kısaltması kullanılarak yapılmalıdır: Örnek: • .3’de gösterilmiştir. değerlendirme sonuçlarına göre (Tablo 4. Kitap/ dergi vb. seçim sonuçlarına ait istatistiki bilgiler (Şekil 2. (Bkz.. gönderme parantez içinde ve “bakınız” anlamına gelen “Bkz. 1981: 26)....) 3...3.... • .. Şekil ve tablolara yapılacak göndermeler: Şekil ve tablolara yapılacak göndermelerde.. gönderilen şekil veya tablolar. gönderme aşağıdaki örneklerden birine uygun olarak yapılmalıdır: Örnek: • ..3). tırnak içinde yazılmalıdır.. Hadis Kitabından Hadislere atıf: ..... kontrol grubu...... İkinci ve Sonraki Göndermeler: (TDK....3.. Değerlendirme sonuçları Tablo 4. kitap içinde bölüm vb.) • . okuyucunun ulaşamayacağı her türlü belge ve bilgi kaynakçada gösterilmemelidir... seçim sonuçları istatistik olarak Şekil 2. • ... • .... 1918: Tefsîr... eser adları italik. Tablo 2... e-mailler tartışma gruplarında oluşan mesajlar..2... Daha önceki sayfalarda yer alan ve daha önce değinilmiş şekil ve tablolara yeniden gönderme yapılıyorsa.. Eserler yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır....7).. • .. Güncel Yöntemde Kaynakça Listesinin Oluşturulması Güncel yöntemde kaynakça oluşturulurken metin içinde gönderme yapılmış/anılmış her eser kaynakçada belirtilmelidir.2.....7)... 1981: 19)..27 (Ebû Dâvûd....

Kitap Adı. Editörlü Kitap İçinde Bölüm ya da Makale Yazar (Yayın Yılı). Adı Soyadı). TÜBİTAK. Çok yazarlı Beck. (2001). (2002). Çeviri kitaplar Yazar. (Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezi).. H. (Çev. Yayınları. (2005). Yayın yeri: Yayınevi. Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. bs. Yer: Üniversite Adı. A. J. Türer. Hacı Bektâş-ı Velî. Ankara: T./Ed. Ayık. Tez Adı. 21. Washington.4. O. H. Ahmet Yaşar Ocak (Ed. (Yayın Yılı). A. Yayın yeri: Yayınevi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara: Tübitak. (2002).2. Farabi`de Dil-Mantık İlişkisi. DC: New Age Printing. P.). Kitap Gündoğdu. Yayın yeri: Yayınevi. A. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). (2005). C.28 3. Güncel Yöntem Örnekleri Tek Yazarlı Yazar. Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım. (Yayın Yılı). Tez Yazar. D. Osmanlı Anadolu`sunda Tarîkatların Genel Dağılımı (ss. (Yayın Yılı). Türk Dil Kurumu. Kurum Yayınları Kurum Adı. Editör (Haz. Ankara: Aktif Yayınları.). Ankara: Türk Dil Kurumu. 207-246).T. sayfa numaraları). Sales. (Çev. (1972). ve Heynes. Kitap adı (s.K. (Yayın Yılı). Managing Diversity in the Classroom.). (Kaynak Yapıtın Yayın Yılı). Yayın yeri: Yayınevi. C. (2007). Yayın adı. M. Türkçe Sözlük (10. D. Kitap adı. Ankara: TÜBİTAK. “Yayın adı”. Füsun Baytok). Hellman. Büyük Çekişmeler: Bilim Tarihinden Seçilmiş On Tartışma. B. (2002). Walter. “Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler”. ..

Cilt (sayı). ve diğerleri. 108–117. Yazar. (2003). sayfa numaraları. (Yayın Yılı). Chicago: The University of Chicago Press. Dergi Adı. (1993). A.. 23. Journal of Documentation. S. Yayın Yeri: Yayınevi. (2003). Eser. Yazar..).. “Self–efficacy: a concept closely linked to information literacy and lifelong learning” [Öz–Yeterlik: Bilgi Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenmeyle Yakından İlişkili Bir Kavram]. sayfa numaraları. S. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.E. (Yayın Yılı). E.. “Makale Adı” [Makale Adının Türkçesi]. Ç. sayfa numaraları. Cilt (sayı). (Yayın Yılı). C.. “Makale adı”. Dergi Adı. Bilgisayar Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü (3. Tuğrul. M. Yazar. Yayın Yeri: Yayınevi Özgüven.. Altan. Erkan. N. B. Yazar. “Makale Adı”. HKE Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı (İkinci Revizyon). D.. Yabancı Dilde Makale Yazar. Yapıt Adı. (Yayın Yılı). 8 (18). Yazar.. E. (Yayın Yılı). Kargı. (1992). Dergi Adı. Ankara: Odak Ofset. 635-646.. B. Yazar. Üstün. Cilt (sayı). (2003). C. E. . Akman. Bilimsel Dergi Makalesi Yazar. Şendoğdu.29 El kitapları Yazar. İ. Kurbanoğlu. 113-154. (2007). B. Gündoğdu. Ankara: Sistem Yayıncılık. ve diğerleri. Yazarı Olmayan Eser: Anonim Eser. S.. Yayın Yeri: Yayınevi The Chicago Manual of Style (14th edition). “Âşık Sümmânî’de Aşkın Metafiziği”. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi. 59. “Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerine Ait Türkiye Profil Araştırması”. (Yayın Yılı). Danışma Kaynakları Sözlük Yazar. bs.

14–17. Gazete Makalesi Yazar. Historical Perspectives on School Librarianship [Poster]. Yazarı Belli Değil “Makale Adı”. (Nisan 2006). H. 12. “Makale Adı”. Glasgow. (ss. İstanbul: Üsküdar Belediye Başkanlığı. (23 Mart 2002). Dergi Adı. Yayımlanmamış Konuşmacı.”. Ç. Toplantı Adı. “Kayıt Dışı İstihdam”. Toplantı Yeri. Kamil Yılmaz (Ed. Gündoğdu. (Ay Yıl). sayfa numaraları. (Gün Ay Yıl). Dergi Adı. cilt (sayı). “Makale Adı”. “Değişik bir ritimde. Akademik Bilişim ’06. (Ay Yıl). Toplantı Yeri. 20-22 Mayıs 2007. A. Sayfa sayısı/sayfalar arası). Aziz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyum Bildirileri.). (Nisan 2006). Tonta. sayfa numaraları. Gazete Adı. “Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî” [Bildiri]. Önal. Popüler Yönetim. Toplantı Adı. (Ay Yıl). 44–47. “Yerel Bilginin Küreselleştirilmesi”. Yayın Yeri: Yayınevi. Milliyet Gazetesi. (Şubat 2006). Cilt. Posterin Adı [Poster]. 12. Kenar.. 179-195). 68th IFLA General Conference and Council. (2005). “Bildiri Adı”. (Yayın Yılı). İşbirliği ve Açık Erişim” [Bildiri]. Y. (Ağustos 2002). Editör (Ed.. . (Ay Yıl). 9. Altan. Gaziantep. [Bildiri]. “Bilgi Yönetiminde Son Gelişmeler: Amazoogle. Diğer Yayınlar Bildiri Yayımlanmış Yazar. Focus. C. Poster Yazar. “Bildiri Adı” [Bildiri].30 Popüler Dergi Makalesi Yazarı Belli Yazar. Kitap Adı (ss. sayfa numaraları. N. İ.).

Başar. telefon görüşmesi gibi kişisel görüşmeler elde edilebilir kaynaklar olmadıklarından kaynakçaya eklenmezler. Görüşme Mektup. (XXI. (1999). Washington. Yayın Yeri: Yayınlayan/ Hazırlatan Kuruluş. (c. Sınıf Yönetimi [Elektronik Sürüm]. Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu (Rapor No: DPT: 2681). Buluş Adı. Yayın Adı. Rapor Yazar.S. U. (2004). Resmi Gazete. (1973). Patent No. Ansiklopedi Maddesi Yazar. e–ileti. 12 Ocak 1961. ve Yazar. “Madde Adı”. Görüşmelere yalnızca metin içinde gönderme yapılır. Elektronik Kaynaklar Basılı Kitabın Elektronik Sürümü Yazar. Ankara: DPT. Rapor Adı (Rapor No:). Yayın Yeri: Yayınevi. 34).31 Patent Buluş Yapan. (Yayın Yılı). (1961). A. (Yayın Yılı). s. Örn. (2006). H. T. Yasa ve Yönetmelikler Yasa Adı. DC: U. C. Metin içinde: (Aşık Reyhani ile kişisel iletişim. Türk Ansiklopedisi. cilt numarası. İlköğretim ve Eğitim Kanunu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. XV. 10705. Yayın Yeri: Yayınevi. Kavur. Patent and Trademark Office. “Kağıt ve Kağıtçılık”. Heart Flowerpot. D518. Devlet Planlama Teşkilatı. O. 112-115). . (Kabul Edildiği Yıl). K. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.S. (Yayın Yılı). Ersoy. sayfa numarası. Yayın Yeri: Yayınevi. B. (Yayın Yılı).755. 23 Haziran 2003). Kitap Adı [Elektronik Sürüm]. H. Sayı. Yapıt Adı. Ülke Patent No. Gün Ay Yıl.

http://www.). Dergi Adı. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. “Mevlânâ`nın Mesnevî`sinde Mânâ Dili”. Dergi Adı. Gündoğdu. e–Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı: Değerlendirme Raporu (Rapor No: 2). Educational Psychology. 1(2). 19 (2). Saracho. (t. A. Makale Yazar. [Elektronik Versiyon]. (t.bilgivadisi. “Makale Başlığı”.net/ idas/index. (2005). O. “A Factor Analysis of Preschool Children’s Play Strategies and Cognitive Style”. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. http://ağ adresi Yıldırım. cilt(sayı). T. A. (Yayın Yılı). Dergi Adı. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006.22/kdep/ rapor/ KDEPHaziran2004. sayfa numaraları.). Erişim: 04 Nisan 2006. 14.com] Rapor Yazar. M. Rapor Adı (Rapor No).aek. C. ve Yazar. Ekici. http://www. cilt(sayı). B. N. Kayıt/ Makale No.y. [Erişim tarihi: 08 Ocak 2000 EBSCO (Academic Search Elite).33. sayfa numaraları.). http://ağ adresi Bilim Etiği ve Bilimde Sahtekarlık. Bilgi Vadisi.pdf Anonim Ağ Sayfası Kaynağın Adı. sayfa numaraları.ebsco.. (Yayın Yıl). http://ağ adresi Devlet Planlama Teşkilatı. (Ay Yıl). “İşletmelerin Yönetim Sürecinde Sinerjik Yönetim Anlayışının Önemi”.175. http://www. “Makale Adı”. K. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. Tasavvuf İmi ve Akademik Araştırma Dergisi.y. Erişim tarihi: 02 Nisan 2006.edu.htm . (Yayın Yılı). Veritabanı Adı. “Makale Adı” [Elektronik Sürüm]. (1999).yildiz. ve Şahım. Cilt (sayı).32 Basılı Makalenin Elektronik Sürümü Yazar. http://212. pp 165. (Temmuz 2004).tr/bilim.php?option =86&Itemid=59 Veritabanında Makale ya da Madde Yazar.y. 221-231. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. (t.

org.tr/tpy/1/metehan. http://www. Erişim tarihi: Haber/Tartışma Grubu/Forum Adı.psikolog. ve Wynn.htm . What it is. “İleti Konusu” [Özet]..9000/reguser/archives/ KUTUPL/kutupl.org. University of British Columbia Ağ Sitesi: http://www. E. http://www. http://ağ adresi Tema Vakfı. M.log/msg0. psikolog. Tartışma Grubu ya da Forum İletisi Yazar. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. and how to Avoid it. Erişim: Kutup–L.zoology. (Yayın Yılı). 17-30. (1998). (Gün Ay Yıl).edu. (Gün Ay Yıl). Erişim tarihi: 08 Ocak 2000. tr Haber. http://listproc. Bitki Kütüphanesi [İleti No: 8]. (2001). (Yayın Yılı).). Ankara: Türk Psikologlar Derneği. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. http://ağ adresi Işık.tr. Ağ Sitesi Adı: http://ağ adresi Gordon.metu. P. 1 (1). http://www. http://ağ adresi Irak.tr/deprem/basinbildiri5. (t. G. sitenin adresini vermek yeterli olacaktır. Sayfa Adı. Dergi Adı. Cilt (sayı). “Uyku ve bilgi işleme süreçleri”. H. [Özet] Türk Psikoloji Yazıları. Yazılım Sanayicileri Derneği (http://www.ca/bpg/Advising/ Plagiarism.y.yasad. sayfa numaraları.33 Ağ Sitesinden Erişilen Ağ Sayfası Yazar. Erişim tarihi: Haber/ Tartışma Grubu/Forum Adı.org. Erişim tarihi: 08 Ocak 2000.tema.htm Ağ Sitesi Site ya da Yayınlayan Kuruluş Adı. (5 Kasım 2003). İleti Konusu [İleti No].htm Bir Web sitesinde belirli bir sayfa Türk Psikologlar Derneği Deprem Özel Çalışma Grubu Basın Bildirisi: Deprem Bölgesi Eğitim Öğretim Yılına Hazır mı? (22 Eylül 1999).tr) Özet Yazar.ubc.org.html WEB Sitesine Atıfta Bulunma Bir Web sitesinin tümüne (sitedeki belli bir sayfaya değil) atıfta bulunmak için. C. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. Simmons.

Forzano). G. Gelişme. T. Sonuç. Yapıt Başlığı. Yayın Yeri: Yayıncı. Dessi. Soyad. (Yönetmen). Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (Yapımcı). (Yapımcı). Simone. Performans – Opera Besteci. Gianni Schichi (Libretto: G. (15 Nisan 2006). Film Adı [Türü]. Özakman. . (Yönetmen). Yapıt Başlığı (Libretto: A. Soyad ve B. (Gün Ay Yıl). Berki. Soyadı. Radyo ve Televizyon Programı Yazar. A. Yapıt Başlığı. Soyad. Soyad ve B. Gelmetti.34 Film Yazar. Şehir: Tiyatro Salonu. C. Yönetmen: A. Yönetmen: A. Başrol: A. Soyad. Kınıklı. Yorumcu. Radyo ve Televizyon Programları Berki. Roma: Teatro dell’Opera. Puccini. (1996). Ankara: Bilkent Konser Salonu. (Gün Ay Yıl). Ankara: Devlet Opera ve Balesi Büyük Sahne. B. Soyad. C. Program Adı [Türü]. (Yapımcı). Kurtuluş [Film]. Ö. T. (08 Mart 2006). Başrol: A. Yayın Yeri: Yayıncı. Müzik ve Sahne Sanatları Performans – Konser/ Resital Besteci. T. Soyad. Piyano Sonatı. Şehir: Opera Salonu. Soyad. Şehir: Konser Salonu. Soyad ve B. Kınıklı. Orkestra Şefi: G. (Yapımcı). Z. (Yayın Yılı). (Gün Ay Yıl). (22 Ocak 2002) . Orkestra Şefi: A. (Senarist) ve Soyadı. (Gün Ay Yıl). Yapıt Başlığı. Başrol: A. Yönetmen: R. Promenad [Radyo Programı]. Ankara: RadyoHacettepe. A. (09 Nisan 2006). Soyad). Türkiye: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu. (Gün Ay Yıl) Erkin. Soyad. Yorumcu ve B. Orkestra Şefi: A. Guelfi ve D. Giriş. Şehir: Opera Salonu. (Senarist) ve Öztan. Performans – Tiyatro Yazar. Başrol: Ö. U. Başrol: C. Performans – Bale Koreograf.

(Kayıt Yılı) Rachmaninov. (Yapıtın Yayımlandığı Yıl) Beethoven. (03–31 Mart 2006) Sergi – Karma Sergi Adı. (1995). C. (1812). Altı Prelüd [V. S. (1998) Erkin. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği) Misman. C. Yorumcu. 2 in c minor. (1932). Erman]. [A. Yönetmen: J. (2000) Erkin. L. [K. (20–30 Nisan 2006) . New York: Dover.35 Shakespeare. No. U. Opus numarası. numarası. Symphony. Ankara: Devlet Konservatuvarı. opus 18. 1 and 2 [CD]. (1958) Müzik Kaydı Besteci. Yayın Yeri: Yayınevi. (04 Mart 1964) Müzik Yapıtı Besteci. Keman ve Piyano İçin Improvisation. Opus 92. Yorumcu]. Şehir: Galeri/Sergi Salonu. Sergi Adı. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği) Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Sergisi. (Yayınlandığı Yıl). U. Hamlet. H. v. Avusturya: Hungaroton Classic. Boston: Shubert Theatre. Ozawa]. Yorumcu ve C. Şehir: Galeri/Sergi Salonu. Burton. Rachmaninov piano concertos nos. (Yapıtın Tamamlandığı Yıl). Concerto for piano and orchestra no. Resim Sergisi. Yapıt Başlığı. (2003). 7 in A. Yayın Yeri: Yayıncı. numarası. Albüm Başlığı [Kayıt Türü]. W. Hamburg: Deutsche Grammophon. Ankara: Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. (1994) Plastik Sanatlar Sergi – Kişisel Sanatçı. Ankara: Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. Yapıt Başlığı. Başrol: R. B. Gielgud. Ulvi Cemal Erkin: Complete Works for Piano Solo [CD]. Opus numarası. Zimerman ve S.

S. Italya: Michetti Müzesi. (Yapıtın Tamamlandığı Yıl). Z. Erinç. (1986). Şehir. Sanat Yapıtı – Yayınlarda Sanatçı. Yazar. M. Yayın Adı (sayfa). (Yapıtın Tamamlandığı Yıl). 175). Francavilla al Mare. Balkondan Susamlar [Resim].36 Sanat Yapıtı – Koleksiyon ya da Müzelerde Sanatçı. Yayın Yeri: Yayınevi. (2003). (Yapıtın Yayınlandığı Yıl) İzer. F. Ülke: Müze/Koleksiyon. . Yapıt Adı [Yapıtın Türü]. (1990). Ankara: Türkiye Halk Bankası. Sayın. Esinti [Grafik]. Z. Zeki Faik İzer: 1905–1988 (s. A. Yapıt Adı [Yapıtın Türü].

Birden fazla sözcüğün başharfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda. GB gibi standart kısaltmalarda harfler arasına nokta konulmamalıdır. rakam ve yazılarda.B. bilgisayar yazıcısı. D.. Ancak.İ.A. KISALTMALAR VE SİMGELER DİZİNİ Coğrafi yönlerin kısaltmalarında.. 4. D. NATO.M.T. GB.Ü. . TABLO VE ŞEKİLLER Hazırlanacak şekiller (grafik. Bunlar için yüksek kaliteli bilgisayar çıktısı veya renkli fotokopi tercih edilir. fotoğraf vb. işaret.37 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DİĞER HUSUSLAR Tezde çok kullanılan birden fazla oluşmuş terimler için baş harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir. KD .2.. 4.2. UNESCO. sembol. yapılan işi. B.) yazı ile anlatımda güçlük çekilen. gereksiz şekillerden kaçınılmalıdır.. rapido ya da letraset çıkartma türü bir araç kullanılmalıdır. Hazırlama Şekiller üzerinde yer alacak tüm çizgi. çıplak gözle kolayca seçilebilir ve okunabilir büyüklükte olmalıdır. anlatılmaya çalışılan düşünceyi veya elde edilen verileri daha etkili olarak aktarabilecek nitelikte olmalı. (Örneğin.S.P. OPEC. USA.) 4. İ.. A.1. Bunlar “Kısaltmalar” başlığı altında alfabetik sırayla sunulmalıdır. TÜBİTAK.. sembol rakam ve yazılar. (Örneğin. . tez sayfaları arasında olabilecek kabarıklığı önlemek amacı ile ince fotoğraf kâğıdı üzerine basılmalıdır. yönlerin Türkçelerinin ilk harfleri kullanılmalıdır. AT. ). gibi) (Ek 9. işaret.1. TBMM.. Bu durumda yapılan kısaltma ilk geçtiği yerde parantez içinde bir kez açıklanmalıdır.F..İ. M. M. Tez sayfası üzerine yapıştırılacak fotoğraflar. her sözcüğün başharfinden sonra nokta kullanılmalıdır. diyagram. Bu tür çizgi..

metin alanı satır başından başlatılmalıdır. tez metni içerisinde. ilk değinildikleri sayfada ya da hemen sonraki sayfada yer almalıdır. her bölüm içinde kendi aralarında. sayfa kenarlarında bırakılması gereken boşluklara kesinlikle taşı lmamalıdır. her bir öge sırayla A. Numaralandırma Tüm tablo. Bunlar. önce ve sonra gelen paragraflarla arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. C. Bir şekilde birden fazla öge bulunabilir. Bireylerin kimliğini belli edecek tarzda fotoğraf konulmamalıdır. Tablonun devamı bir sonraki sayfada aynı tablo numarası ile ve aynı başlıkla verilmeli ancak tablo numarasından sonra parantez içinde “Devam” ibaresi yazılmalıdır. açıklamaların bir satırdan daha uzun olması halinde. . geçen formüller ayrı paragraf halinde yazılmalı. Konulacaksa fotoğrafı çekilen kişiden izin alındığına ilişkin ibare bulunmalıdır. Birbirleri ile ilgili çok sayıda tablo veya şekil aynı sayfa üzerinde yer alabilir. şeklinde simgelenerek tümüne tek bir şekil numarası verilir.2. Yerleştirme Şekiller. . Bir sayfadan daha büyük olan tablolar. ikinci ve diğer satırlar. Taşma durumunda olanlar ya küçültmeli ya da Ek`te sunulmalıdır. Şekil başlığı ve açıklamaları şeklin altında yer almalı ve metin bloğu sol ve sağ kenarları arasında ortalanmalıdır. tez metni içinde bulunmak zorunda ise bir sayfa boyutlarında (uygun bir yerden) bölünmelidir.. Bu durumda.3. açıklamanın satır başı hizasından başlamalıdır. 4. Bu boşluklara taşacak şekiller ya küçültülmeli ya da “ekte” sunulmalıdır.2. Tablo ve şekil altı açıklamalarının sonuna nokta konulmalıdır. birbirlerinden bağımsız olarak ayrı ayrı numaralandırılmalıdır.38 4. Tez metni içerisinde katlanmış şekil veya tablo olmamalıdır. D. B.2. Şekillerin sayfa içine yerleştirilmesinde. Tablo ve şekiller ile açıklamaları sayfa kenarında bırakılması gereken boşluklara taşmayacak şekilde yerleştirilmelidir. şekil ve formüllerin numaralandırılmasında sadece rakamlar kullanılmalıdır. Tablo açıklamalarının yazımında da “blok” sistemi korunmalı. Açıklamalarda herbir öge ayrı ayrı tanımlanmalıdır: Tablo başlığı ve açıklamaları tablonun üstüne yazılmalı. Metinde..

. Ek 2. Tüm açıklamaların yazımında 1. 4.. ………………………. Tablo açıklamaları.... ………………………. Şekil 2. Ek 1...2... İkinci Bölüm’ün tablo ve şekilleri: Tablo 2. Tablo veya şekil ile (açıklamaları dâhil) alt ve üst metin arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Tablo ve şekil açıklamaları olabildiğince kısa ve öz yazılmalıdır. • Ön sayfalar/Özel sayfalar • Tez metni • Kaynaklar dizini • Ekler Her bölüme ilişkin sayfa düzeni örnekleri kılavuzun sonunda ayrı ekler şeklinde verilmiştir..1. Ön Sayfalar / Özel Sayfalar Dış Kapak (Bkz. ………………………..3.. şeklin altına yazılmalı ve şekil altı açıklaması ile şeklin alt kenarı arasında 6 punto boşluk bırakılmalıdır 4.) Dış Kapak Pencere Sayfası (Bkz..1..1.1.3. ………………………. 4. TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ Her tez dört ana bölümden oluşur.1..5 tam satır aralığı kullanılmalıdır. tablonun üstüne yazılmalı ve Tablo açıklamasının son satırı ile tablonun üst kenarı arasında 6 punto boşluk bırakılmalıdır Şekil açıklamaları ise.. Açıklamalar Şekil 1.) .39 Birinci Bölüm’ün tablo ve şekilleri: Tablo 1.4.

3.5 tam aralıkla yazılır. Ek 7.) Tez Kabul Sayfası (Bkz. tezin türü. Ek 10.)`de verilen şablona göre kapağın üst kenarından yaklaşık 3 cm aşağıdan başlayarak Enstitünün ismi ve ilgili Anabilim Dalı 10 punto büyük harfle. 12 punto harflerle.1.) İçindekiler (Bkz.3.1. tezin kabul edildiği yıl ve “Her hakkı saklıdır” ibaresinin yazılı olduğu bir sayfa dış kapaktan sonra konulmalıdır (Ek 2. soyadı bütünüyle büyük .) Çizelgeler Dizini (Bkz.3. ismin ilk harfleri büyük.1. 4. / Örnek 12. İç Kapak Sayfası (Ek 3. konusunu ve muhtevasını en iyi şekilde yansıtmasına önem vermelidir.) Tez Bildirim Sayfası (Bkz.0 İç Kapak (Bkz. 1. tezin başlığı. Ek 9.).) 4. 4.) Abstract (Bkz. Ek 5. Dış Kapak Pencere Sayfası Kapağın pencere kısmına denk gelecek şekilde ve kapağın düşey orta çizgisi ortalanarak.1.3. Dış Kapak Dış kapak için Enstitü’den temin edilebilen pencereli hazır kapaklar kullanılmalıdır (EK 1). tezi hazırlayanın adı soyadı. Ek 11.) Kısaltmalar Dizini (Bkz. Ek 8. Tez Kapağı ve Diğer Sayfalar Tezin başlığının mümkün mertebe kısa ve öz olmasına.2. Ek 3. açık olarak. / Örnek 3) bstract Önsöz ve/veya Teşekkür (Bkz. Anabilim Dalı. 4. adı soyadı. kısaltma kullanılmaksızın. Tezi hazırlayanın adı ve soyadı. danışmanın unvanı. Ek 4.) Şekiller Dizini (Bkz.) Özet (Bkz.1.3.4. Ek 7. Ek 6.

tek satır halinde ve kapağın düşey orta çizgisine göre ortalanarak yazılmalıdır. 4. Tez metninde yer alan bütün bölüm ve alt bölüm başlıkları. (Ek 6. Bu sayfada tez danışmanı ve jüri üyelerinin ad. ünvan ve üniversiteleri ile imzaları bulunur.3. Enstitü ismi ve ilgili Anabilim Dalından sonra 4 cm ara vererek.)`e uygun olarak yazılmalı.5 tam aralık boşluk bırakılmalıdır.1.)`de olduğu gibi yer almalıdır. tezin türü (10 punto büyük harflerle).41 olarak. kaynaklar . kapağın üst kenarından yaklaşık 12 cm aşağıdan başlayarak ve kapağın düşey orta çizgisine göre ortalanarak yazılmalıdır. İçindekiler İçindekiler dizini.1.). yüksek lisans ise “YÜKSEK LİSANS TEZİ” olarak yazılmalıdır. alt kenarın yaklaşık 7 cm yukarısında ve (Ek 3.3.5.7. satırlar arasında 1.1.)`daki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Tez Bildirim Sayfası Sayfası Yazar tarafından hazırlanan tezin/raporun tamamen kendi çalışması olduğunu ve her alıntıya kaynak gösterdiğini taahhüt ederek. doktora ise “DOKTORA TEZİ”. tezin/raporun kağıt ve elektronik kopyalarının Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arşivlerinde aşağıda belirtilen koşullarda saklanmasına izin verildiğinin beyan edildiği belirtilecektir (Ek 4. Tez adının yaklaşık 4 cm altında. şehir ve yıl arasına (-) işareti konularak.6.3. Tezin sunuldugu şehir adı ve yıl da. Tezin adı (başlığı). (Ek 3. 4. düşey olarak yazılacaktır. 14 punto büyük harflerle ve boldlu olarak. Tezin adınının (başlığının) bir satırdan daha uzun olması halinde. 4.). “Tez Yöneticisi” ibaresi ve yöneticinin ismi. Tez Kabul Sayfası Tez savunmasından sonra tez danışmanı ve jüri üyelerinin tezi kabul ettiklerini ve tezin Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından onaylandığını gösteren sayfadır (Ek 5. kapağın alt kenarından yaklaşık 3 cm yukarısına ve yine kapağın orta çizgisine göre ortalanarak.

3. Ek 7a. Örnekteki yazım kuralları. Ek 7b) 4. çalışmayı kısıtlayıcı ve/veya olumlu etkenlerden bahsedilir. fotoğraf vs.1. İlk sayfada „ŞEKİLLER DİZİNİ“ başlığı olmalı.10.1. Örnekteki sayfa düzeni. “Sonuç” gibi alt başlıklar kullanılmamalıdır Özet/ Abstract içeriği bir sayfayı aşmamalıdır. Tablolar. kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar) açık ve öz olarak belirtilmelidir. sayfa düzenine dikkat edilerek aynı kurallar çerçevesinde bu dizin oluşturulmalıdır. . (Ek 8. Bu kısımda tez metni içinde yazımı durumunda anlatım bütünlüğünü bozacağı varsayılan. tez çalışmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişilerle. Ancak. yaklaşım biçimleri.9. çizelgeler. Çalışmada izlenen metodlar. kapsamı. Dizinler 3.10. Özet ve Abstract Tezin özeti ve İngilizce çevirisi içindekiler sayfasından hemen sonra yer almalıdır. “Yöntem”. (Bkz. “Amaç”.`deki formata uygun olarak hazırlanmalıdır.2 da dahil (ve varsa ekler) özgeçmişe kadar içindekiler dizininde eksiksiz olarak verilmelidir. yalnız tezi hazırlayan tarafından sunulmak istenen çalışma ile ilgili ek bilgiler. doğrudan ilgili olmadığı halde olağan görevi dışında katkıda bulunmuş kişi ve kuruluşlara teşekkür edilebilir. Önsözün son kısmında. . dizinler Ek 10.8.3. inceleme ve araştırma safhasında elde edilen bulguların teze yansıyış biçimi anlatılır.1. Önsöz (ve/veya Teşekkür) 3.`daki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Ek 11. büyük/küçük harf ilişkileri. yazım kurallarına . Şekiller dizini Ek 10. Tezde kullanılan her başlık içindekiler dizininde hiç bir değişiklik olmaksızın aynen verilmelidir.9. eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır..1.9. İngilizce Özet/Abstract sayfasının içeriği ve sayfa düzeni tümüyle özet sayfasının aynı olmalıdır.) 4. 4.10. Gerektiği durumlarda özet/Abstract içeriğinin yazımında bir derece küçük punto kullanılabilir.3.1. Özet/Abstract`ta tez çalışmasının amacı.

43 dikkat edilerek bu dizin oluşturulmalıdır. ikinci. Ek 16. üçüncü ve dördüncü dereceden bölüm ve alt bölümlere ayrılır. Kaynaklar (Bibliografya) Kaynaklar başlığı tümüyle büyük harflerle. ancak “ASIL METİN” diye bir başlık kullanılmaz. Konuyu hazırlayıcı genel bilgiler bu kısımda verilir. 4. Ayrıca. İlk sayfada hangi dizin verilecekse örnek: Çizelgeler için dizin hazırlanacaksa “ÇİZELGELER DİZİNİ” başlığı olmalı. (Bkz. Tez konusunun niteliğine. yazarın yayınları kronolojik ola- .2. bunlar da “GİRİŞ” bölümü içinde verilebilir. Bunların herbiri için uygun bir başlık ve numaralama sistemi kullanılır. Daha çok Dil ve Eski Edebiyat ile ilgili çalışmalarda yer alır. tez metni. yapılan araştırmanın ayrıntısına ve tezin hacmine göre. sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlanarak yazılmalıdır.3. Tez içerisinde kullanılan kaynaklar. Asıl metin olabileceği gibi.3. Sonuç: Bu bölümde tez çalışmasından elde edilen genel sonuçlar. Aynı yazar(lar)ın farklı yıllardaki yayınları verilirken çalışmada dipnotsuz kaynak gösterme esas alınmışsa. tez konusu ile ilgili olarak söz edilmek istenen önceki çalışmalar varsa. yeniden kurulan yahut örnek metin de olabilir. sayfanın sol kenar boşluğundan başlayarak yazılmalı ve başlıktan sonra bir aralık boşluk bırakılmalıdır. 4.).. eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. Asıl Metin: Tezin GİRİŞ ile SONUÇ bölümleri arasındaki bülümlerin tümü Asıl Metin olarak tanımlanır. olabildiğince öz fakat açık ve seçik olarak yazılmalıdır. Orjinal Metin: Tez çalışmasının dayandığı kaynak metin(ler)dir. yazar soyadına göre dizin hazırlanarak. Tez Metni Giriş Bölümü: Tezin ilk bölümlerinden birincisini oluşturan giriş bölümü „GİRİŞ“ başlığı altında yazılmalıdır. Çalışmanın orjinalliği ve bilimselliği için mutlaka verilmelidir. Diğer dizinlerde bu şekilde hazırlanmalıdır. Ek 17.3.

Ek 2. kişi adlarında soyadı esas alınarak verilmeli. kaynaklar bölümünün bitişini izleyen sayfa numarası ile devam etmelidir.5. Dizin: Tez çalışması için gerek görüldüğü takdirde..3. yer yahut eser adlarını belirten veya tümünü içeren bir dizin hazırlanabilir. her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde sunulmalıdır. resimler. levhalar. belgeler vb.. 4.`de ayrı ayrı verilmeye çalışılmıştır. eserler alfabetik sıraya göre yerleştirilir.3. rak verilir. sahife rakamları virgülle ayrılmalıdır. Ek 3. kişi. Özgeçmiş Tez hazırlayan yüksek lisans ve doktora öğrencisi. İçindekiler dizininde de EKLER başlığı yer almalıdır. Ekler kısmında yer alacak her bir açıklama için uygun bir başlık seçilmeli ve bunlar sunuş sırasına göre Ek 1.4 Ekler Tez metni içinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun olan açıklamalar... 4. . örnek hesaplamalar.. şeklinde. Dipnotlu kaynak gösterme sistemi esas alınmışsa. Ekler bölümünün sayfa numaraları. ÖZGEÇMİŞ başlığı altında kısa özgeçmişini üçüncü şahıs ağzından Ek 12. bir formülün çıkarılışı.. Kaynakların yazımında olabilecek veryasyonlar Ek 17.`de verilen örneğe uygun olarak hazırlamalı ve tezin en son sayfasında verilmelidir. Alfabetik bir düzen içinde. bu kısımda verilmelidir.

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Kapakları Doktora Tez Kapağı Yüksek Lisans Tez Kapağı . Ek 1.

Dış Kapak Pencere Sayfası ↕ 19 cm 5.5 cm ↔ GAZNELİ DEVLETİ SARAY TEŞKİLATI M.46 Ek 2. Dr.5 cm .Hanefi PALABIYIK İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Prof. Asri ÇUBUKÇU 2002 Her Hakkı Saklıdır Doktora Tezi 5 cm ↔ ↕ 3.

47 Ek 3. Dr. Asri ÇUBUKÇU TEZ YÖNETİCİSİ ERZURUM-1996 . Hanefi PALABIYIK GAZNELİ DEVLETİ SARAY TEŞKİLATI DOKTORA TEZİ Prof. İç kapak İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ M.

......... ............ tezimin/raporumun kağıt ve elektronik kopyalarının Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arşivlerinde aşağıda belirttiğim koşullarda saklanmasına izin verdiğimi onaylarım.... Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasını arz ederim......... ............ [Tarih ve İmza] [Öğrencinin Adı Soyadı] Tezimin/Raporumun tamamı her yerden erişime açılabilir... Tez Bildirim Sayfası ..... “ adlı tezin/raporun tamamen kendi çalışmam olduğunu ve her alıntıya kaynak gösterdiğimi taahhüt eder............. tezimin/raporumun tamamı her yerden erişime açılabilir. SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre hazırlamış olduğum “.........../20........../…........... Bu sürenin sonunda uzatma için başvuruda bulunmadığım takdirde........ Tezim/Raporum sadece Atatürk Üniversitesi yerleşkelerinden erişime açılabilir.48 Ek 4........ Tezimin/Raporumun …… yıl süreyle erişime açılmasını istemiyorum.......

........ …........ Jüri Üyesi : …………………....... tarihinde aşağıdaki jüri tarafından...... İmza: …………………../.............../.... tezi olarak kabul edilmiştir...... /……/……....49 Ek 5.. İmza: …………………........... Jüri Üyesi : …………………... ...... İmza: …………………. Prof. .... İmza: …………………...... İmza: …………………..................... ........... Anabilim Dalı’nda .......... Dr.... Tez Kabul Tutanağı TEZ KABUL TUTANAĞI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE ............... tarafından hazırlanan bu çalışma ............. Jüri Üyesi : …………………....................................danışmanlığında....... Başkan Jüri Üyesi : …………………...... : …………………............. Yukarıdaki imzalar adı geçen öğretim üyelerine aittir...... Mustafa YILDIRIM Enstitü Müdürü .........

.................2........................... YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK....................... …............................................................................................3.... 2.......................0 Ek 6............... .......................283 .............2......17 İKİNCİ BÖLÜM ………………………………………………………….........11 1................245 EKLER.................. Özellikler Yaklasimi..................................................8 1..1..................2.................................... LİDERLİK KAVRAMI.................................... ..................2............ Modern Yaklasim ..................................................V ŞEKİLLER DİZİNİ ...................................................1...12 1.... SONUÇ....11 1........................................... 2.......... Geleneksel Liderlik ......................................................................................... SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ....2..............2........................................ 2.1.......................3......................... …................ ABSTRACT ................................................................................1......3......................1... 2......1........ .......................................................................1.3...............................................................V ÇİZELGELER DİZİNİ .1...................1....1......................15 1.........IX ÖNSÖZ..266 ÖZGEÇMİŞ.. Davranissal Liderlik......6 1.......2.......................................1........................ 2........................................... İçindekiler Sayfası Örneği ve Başlıklandırma Biçimi İÇİNDEKİLER ÖZET ........................2..2......2...................................... .............235 KAYNAKÇA ... LİDERLİK YAKLAŞIMLARI...........................................1 BİRİNCİ BÖLÜM LİDERLİK VE DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK YAKLAŞIMI 1..............................3...15 1............................................ Klasik Yaklasim....................................................X GİRİŞ ..............1...........................1........................... ..............................................................................................2................................................................3...................

Uygulama bölümünde ise 1990-2000 dönemi için 59 ülkeyi kapsayan çok ülkeli regresyon tahmini yapılmış ve elde edilen sonuçlar ışığında Türkiye ile çeşitli ülkeler kıyaslanmıştır.Dr. 350 sayfa Selim BAŞAR DOKTORA TEZİ Jüri: Yrd. yolsuzlukların çeşitli iktisadi ve sosyal nedenleri ile çeşitli makroekonomik etkileri ile ilgili tartışmalara yer verilmektedir.Dr. yatırımları ve ülkelerdeki politik istikrarı azaltmaktadır. Muammer YAYLALI Prof.Dr. dışa açıklılığın ve demokratikleşmenin artmasının büyüme üzerinde olumlu etkide bulunduğuna dair herhangi bir bulguya ulaşılamamıştır. yolsuzlukların çeşitli makroekonomik etkilerini tahmin etmektir. Cevat GERNİ Bu tezin amacı. Çalışmadan elde edilen diğer sonuçlara göre nüfus artış oranının. ülkelerdeki politik istikrarın. Hayati AKSU Prof. Doç. Bu amaçla çalışmada yolsuzluk olgusu ve tarihsel süreç kısaca özetlenerek. Buna karşılık.51 Ek 7a. Kamu Kesimi . Anahtar Kelimeler: Yolsuzluk. Dr. Tahmin sonuçlarına göre yolsuzluklar iktisadi büyümeyi.Dr. İktisadi Büyüme. Hasan ÖZYURT Prof. Bununla birlikte yolsuzlukların beşeri sermaye üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dair bir sonuca ulaşılamamıştır. Doç. Hayati AKSU 2004. Dr. beşeri sermayenin ve yatırımların artması büyümeyi olumlu olarak etkilemektedir. Recai ÇINAR Prof. Özet Sayfası ÖZET YOLSUZLUKLAR VE MAKROEKONOMİK ETKİLERİ Tez Danışmanı: Yrd.

corruption decreases the economic growth. Economic Growth. Muammer YAYLALI Prof. Public Sector . the results suggest that political stability.2 Ek 7b. There have not been obtained the effects of corruption on human capital.Dr.phenomenon and its historical process. some debate about economic and social causes and consequences of corruption are examined by summarizing corruption. İngilizce Özet/Abstract Sayfası ABSTRACT Ph. According to the regression results.Dr. Page: 350 Jury: Assistant Professor Hayati AKSU Prof. a cross-country regression is applied for 59 countries for 1990-2000 period. According to the other results of this study. On the contrary. and the results obtained for Turkey and some other countries are compared. however. openness to trade. Key Words: Corruption.Dr. the population growth. and investment rate have positive effects on the growth rate of economy. Recai ÇINAR Prof.Dr. and degree of democracy of countries have not positive effects on the growth rate. in the last section. Hasan ÖZYURT Prof. DISSERTATION MACROECONOMIC EFFECTS OF CORRUPTION Selim BAŞAR Advisor: Assistant Professor Hayati AKSU 2004. D. domestic investment and political stability. For this reason. human capital. Cevat GERNİ The purpose of this thesis is to estimate some macroeconomic effects of corruption.

Dr. Önsöz (ve/veya Teşekkür) ÖNSÖZ Bu çalışmanın konusunu. Hanifi MACİT . Mustafa Yıldırım’a. Erzurum-2010 M. düşünürün görüşlerini tam aktarmak için “bütüncül” yaklaşım esas alınmıştır. daha yetkin hale getirmek için gösterdiği felsefi çaba “liberal anlayışa” yeni bir boyut kazandırmıştır. John Rawls.53 Ek 8. “Adalet Teorisi” adlı eserinde modern dünyadaki “çoğulculuk gerçeğini” vurgulamadığı kaygısını taşımıştır. Kendi sistematiği içerisinde “yetersiz gördüğü” bir konuyu aşmak. Tezimiz liberal anlayışa getirilen felsefi boyutla alakalı olmakla birlikte. Bu yüzden Siyasal Liberalizm adlı eserinde. çağımızın alanında en yetkin eserlerini üretmiş olan John Rawls’ın. Çalışmama bilgi ve tecrübeleriyle değerli katkılarda bulunan danışman hocam sayın Prof. Dr. şahsıma kıymetli vakitlerini ayırarak çalışmama önerilerde bulunan hocam Doç. Nevzat Can’a ve desteklerini esirgemeyen bölüm hocalarıma teşekkürlerimi arz ederim. siyasal liberalizmi yeniden inşası oluşturmaktadır. “çoğulculuk gerçeğini” daha özel bir bakış ve yöntemle ele almıştır.

B.İ. M. M. NATO TBMM OPEC UNESCO USA : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… TÜBİTAK : …………………………… .T.A. Kısaltmalar ve Simgeler Dizini KISALTMALAR VE SİMGELER DİZİNİ AB AT A. İ.P.Ü. D.İ. Ek 9.F.M.S.

.......34 Şekil 1.................................................. İşletme Bilgi Sistemleri ... Performans Değerleme Süreci ........79 Şekil 2.92 Şekil 2................................3..............................3...... Kontrol Seviyeleri .....................................................3..................29 Şekil 1.....97 Şekil 2......... Ek 10.......4.......................... İKBS İçerisinde Organizasyon Yapısı ve Entegrasyon Noktaları Modülü ........3................ Malcolm Baldrige İşletme Değerlendirme Sistemitik Planlama ve Performans Ölçüm Değerleri 5 Alt Kategorisi ..................... Yönetim Bilgi Sistemi Seviyeleri ....................4...................................2....................... Personel Alanı Modülü ..2...104 Şekil 3......145 Şekil 4........ Eylemsel Kontrol Şekilleri ..........48 Şekil 1..119 Şekil 3................................................. Şekiller Dizini ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1...........................................................................................2..5................49 Şekil 1......................5...6........ Router kullanılarak Ağların Birbirine Bağlanması ......................51 Şekil 2.........................156 Şekil 4...............................28 Şekil 1................................................7.................................. Yönetim Bilgi Sistemi için Veri Akış Diyagramı .2...100 Şekil 3...............................8............ İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Yapısı ............................... İşletme Performansı Ölçüm Kriterleri .............................96 Şekil 2......1.............................. İnsan Kaynakları İşlemleri Veri Akış Diyagramı ...12 Şekil 1..........161 ............................1. Araştırmanın Modeli......150 Şekil 4.............91 Şekil 2.............99 Şekil 2......1...... Kontrol İşleminde Adımlar .................1.6...... Kontrolün Amacı ............. Bilgi Sistem Mimarisi................. 5’li Likert Ölçeği Seçeneklerinin Sözel-Sayısal Değerleri . Faktör Analizi Sonuçları ......7.............. Yönetim Bilgi Sistemleri Uygulaması İçin Bir e-Dönüşüm Modeli .................... Microsoft Tarafından Geliştirilen İKBS Proje Tasarımı Uygulama Aşamaları ......................48 Şekil 1........

........80 .......... Bilgi Türleri........ İmalat Sanayi Sektörlerinin Teknoloji Yoğunluğuna Göre Sınıflandırılması .... Ülkelerin Bilgi Toplumuna Hazır Olma Durumu ......... Economist Intelligence Unit Raporuna Göre Ülkelerin Mevcutve Tahmini İnovasyon İndeksleri .................57 Çizelge 3.....70 Çizelge 3.....................75 Çizelge 4...........................7.......10 Çizelge 1......56 Çizelge 2..........65 Çizelge 3...... Küresel Teknoloji İndeksine Göre Teknolojik Yenilik Yapma Kapasitesi Göstergeleri .......................74 Çizelge 3.......5.1......79 Çizelge 4..........1... Üretimi ve Yatırım Biçimleri ........73 Çizelge 3..............................2...................................................................................10.... Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Yapılan Teknolojik Yenilik Türleri..........3..........1........2.....64 Çizelge 3..9..........6. Küresel Teknoloji İndeksine Göre Ekonomik Dinamizm ve Rekabet Göstergeleri .....................................71 Çizelge 3........8........................ Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Büyüklük Grubuna Göre Teknolojik Yenilik Yapma Oranı ....... Küresel Teknoloji İndeksine Göre Küreselleşme Göstergeleri .............. Gelir Grubuna Göre Bilgi Teknolojilerinin Dağılımı ..2................................63 Çizelge 3........... Farklı Gelir Grubuna Dahil Ülkelerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sahipliği ......... Küresel Teknoloji İndeksine Göre Bilgiye Dayalı İşler Göstergeleri .............62 Çizelge 3...4....56 Ek 11.. Sanayi Toplumu ile Bilgi Toplumunun Karşılaştırılması 27 Çizelge 2.................. Küresel Teknoloji İndeksine Göre Dijital Ekonomiye Dönüşüm Göstergeleri ............ 2002–2004 Yılları Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Teknolojik Yenilikler ................................ Çizelgeler Dizini ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 1......................1...................72 Çizelge 3... Küresel Teknoloji İndeksinin Genel Sonuçları ve Türkiye’nin Durumu .........2.......................

Lisans Öğrenimi Bildiği Yabancı Diller Bilimsel Faaliyetleri İş Deneyimi Stajlar Projeler Çalıştığı Kurumlar İletişim E-Posta Adresi Tarih . Özgeçmiş Sayfası ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Eğitim Durumu Lisans Öğrenimi Y.57 Ek 12.

Sayfa Düzeni ↕ 3 cm Sayfa No 1 4 cm ↔ 2 cm ↔ ↕ 3 cm .58 Ek 13.

 Günümüzde çok çeşitli alanlarda faaliyet gösterebilen bankanın tüm özelliklerini kapsayan bir tanımını vermek oldukça zordur. Başlıkların Yazımı BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ Ekonomide para ve kredi politikasının önemli elemanlarından biri olan bankalar.1.1. Para Banka. Selahattin Togay. Ömer Faruk Çolak. Gazi Kitabevi. s.59 Ek 14. s. Tezer Öçal. Modern Bankacılık Teori ve Uygulama.’da Roma-Cermen imparatorluğu idaresi altındaki Venedik şehrinin. 12. en kabul gören şekli ile banka kelimesinin masa. Yerine getirdikleri fonksiyonlar açısından ülke kalkınmasında oynadıkları rol. Uluslararası alanda ve bankacılıkla ilgili mevzuatımızda da verilmiş tam bir banka tanımı yoktur. 3 4 İlker Parasız. Ankara 1997. y. her ülkenin ekonomik yapısı ve ihtiyaçları paralelinde yasalarla denetim altına alınmıştır. piyasaya çıkardığı zorunlu borçlanma tahvillerine. Ayrıca kendine öz tarihsel gelişim evrimi içerisinde de bankacılık faaliyetlerinin giderek farklı görünümler aldığını ve karmaşık bir yapı kazandığını söyleyebiliriz. Kadir Esen. “kamu borcu senetleri” anlamında İtalyanca “monti” veya Almanca “banck” kelimelerinden türetilmiş olan “banchi” denmekteydi ve banka kelimesinin kökeninin buradan geldiği şeklinde de görüşler bulunmaktadır. Teori ve Politika. İstanbul 2000. 5. Banka ve Bankacılık Kavramları 1. 34. Tarihteki ilk bankerlerden olan Lombardiyalı tüccarlar pazar yerlerine kurdukları tezgâhlar (banco) vasıtasıyla bankacılık işlemlerini yürütmüşlerdi.1.y. sıra veya tezgâh anlamına gelen İtalyanca “banco” kelimesinden geldiği sanılmaktadır. İşte. 1. BANKACILIĞIN TANIMI VE TEMEL FONKSİYONLARI Banka kelimesinin köken itibariyle İtalyanca “banco” kelimesinden geldiği sanılmaktadır.3 Ayrıca. bankaları ulusal ve uluslararası seviyede kendine özgü mali kuruluşlar haline getirmiştir. .

Dr. (İng.Doç.Dr. (İng.Prof. Assist.60 Ek 15.) Prof.Dr. Prof. Doç.Dr.Dr. İngilizce.Dr. Dissertation Thèse de Doctorat Inaugural Dissertation Fransızca ÜNVANLAR Yrd.Prof.) . D. Almanca ve Fransızca Karşılıklar ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İngilizce Almanca Atatürk University Atatürk Universität Fransızca Universite dé Atatürk SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İngilizce Almanca Graduate School of Social Sciences Institut für Sozialwissenschaften Institut des Sciences Sociales Fransızca YÜKSEK LİSANS TEZİ İngilizce Almanca Master’s Thesis Magisterarbeit Thèse de Maîtrise Fransızca DOKTORA TEZİ İngilizce Almanca Ph. (İng.) Assoc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful