ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEZ YAZIM KILAVUZU (Lisansüstü Tezler İçin)

Hazırlayan Doç.Dr. Cengiz GÜNDOĞDU

Erzurum - 2010


Yönetim Kurulu Adına Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü / In the Name of Administrative Board Director of Social Sciences Institute Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Hazırlayan / Prepared by Doç. Dr. Cengiz GÜNDOĞDU Yayın Kurulu / Editorial Board (Enstitü Yönetim Kurulu / Institute Administrative Board) Prof.Dr. Mustafa YILDIRIM Doç.Dr. Cengiz GÜNDOĞDU Doç.Dr. Ömer Faruk İŞCAN Prof.Dr. Mehmet TAKKAÇ Prof.Dr. Reşat KARCIOĞLU Prof.Dr. H. İbrahim ACAR Yayın Kurulu Sekreteri/ Publication Board Secretarie Mehmet ULUĞ Adres / Address Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 25240 – ERZURUM Tel: 0442 2360974 Faks: 0442 236 0975 E-Posta: sosbildergi@atauni.edu.tr Dizgi: Erk Yayıncılık (0.312) 231 41 97 Baskı/Print: Bizim Büro Basımevi Tel: 0312 4358207 Faks/Fax: 0312 4318881

Yayın Sahibi/Publisher

Kızılay/Ankara

 .

....................................14 3..................12 3.............................1........1.............................. SATIR ARALIKLARI .... Açıklama Dipnotları ....................................2 1....................................13 3.............................5 2............1....... SAYFA DÜZENİ.................................................................2..........1 1.................2 1....5.................................3 İKİNCİ BÖLÜM KAYNAK GÖSTERME 2.... 8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMLERİ 3....................................... YAZIM ÖZELLİĞİ .....................2...................................1.......... SAYFALARIN NUMARALANMASI ......................1.............................. KAĞIT ÖZELLİKLERİ ...............3........................ Klasik Yöntem Örnekleri.............6........ İntihal Örnekleri ..8......14 3................................................................................. ANLATIM .................................................1.....VII BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI 1..............................1................ KLASİK YÖNTEM .........1 1... İÇİNDEKİLER TAKDİM ... Kitap Adı ...............................4..2..1......... 11 3.............3.........1............1 1.....................5............................................................ Aynı Kaynağa Yeniden Başvurma ...7...............14 ....................... BAŞLIKLARIN YAZIMI ..........................1 1..... Dipnotların Verilişi .............12 3.......... 11 3............ İlk Kez Kaynak Gösterme....3......1..... ALINTI VE ATIFLAR....1................................ BÖLÜM VE ALT BÖLÜMLER .................................. Yazar Adı ................................3................1..........................1....1...........2 1.4.............................................

.........1...... Güncel Yöntem Örnekleri .........................37 4..7............................3... Yerleştirme .........3........... Yazar-Tarih Usulü ...................41 4.....27 3...1..............................1.....2.................2.......................39 4................................................38 4............ Tez Kapağı ve Diğer Sayfalar . GÜNCEL YÖNTEM ............. Tez Metni .................................... Dış Kapak.3........3.3..1......2...............1........ Ekler ......................... İç Kapak Sayfası.......................6...........................23 3..............3..............25 3.....43 4.....................2................4.......3.............................. Özgeçmiş ..........................40 4..........3....1........... Dizinler ...........................1.........42 4.....40 4............40 4...............37 4........................................................... Yazar-Tarih-Sayfa Numarası Usulü ...............4...............................1..3....................... Önsöz (ve/veya Teşekkür) .......40 4...........................................1....28 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4..........2......................................3..38 4.................................. İçindekiler .................................................3............... Güncel Yöntemde Kaynakça Listesinin Oluşturulması ...............2.......................1.......37 4..41 4.2..........4...42 4.....5...........2........................2................. KISALTMALAR VE SİMGELER DİZİNİ. Numaralandırma ............. Özet ve Abstract .......8......10..1..............39 4.......................................3.....................................2....................42 4....23 3...........3.................................39 4....................... Ön Sayfalar / Özel Sayfalar .............................................43 4..44 4......... Dış Kapak Pencere Sayfası ............................1... Açıklamalar ..................................4.........2.......2......1...........V 3..3........................5..3..... Hazırlama .................. TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ....... Kaynaklar (Bibliografya) ........ Tez Kabul Sayfası ..................44 DİĞER HUSUSLAR ....41 4....9.....................3.......2...........1..2..........................................3.3. Tez Bildirim Sayfası Sayfası ...........3..3...................... TABLO VE ŞEKİLLER ....1...

......................47 Ek 4............52 Ek 8....50 Ek 7a..............................................58 Ek 14...................................... Önsöz (ve/veya Teşekkür) ................... Almanca ve Fransızca Karşılıklar....57 Ek 13................ Tez Kabul Tutanağı .. Tez Bildirim Sayfası ........................................................................................................................................................ Doktora ve Yüksek Lisans Tez Kapakları ...................................................................... Kısaltmalar ve Simgeler Dizini .........56 Ek 12................................................... Dış Kapak Pencere Sayfası.......................55 Ek 11.........................................48 Ek 5.......... Özet Sayfası .......... İngilizce......................51 Ek 7b............. Başlıkların Yazımı ..............54 Ek 10.................. Çizelgeler Dizini .................59 Ek 15..................................................... İç kapak ................. Şekiller Dizini ....45 Ek 2....V Ek 1...... İçindekiler Sayfası Örneği ve Başlıklandırma Biçimi ............................... Sayfa Düzeni ......................49 Ek 6...60 ........................................53 Ek 9................46 Ek 3..................................................... İngilizce Özet/Abstract Sayfası....... Özgeçmiş Sayfası ........................

V .

. Yüksek lisans veya doktora tezi hazırlayacak olan öğrencilerin....... gönderme ve alıntı ile ilgili kurallar.... .. tezlerle ilgili genel ilkeler kısa ve öz bir şekilde anlatılmıştır..... bilimsel yazım kurallarına uygun bir standardı sağlamayı amaçlayan bu kılavuzda......‘in “..... künye düzeni.....Ü.................. Türkçe dilbilgisi kurallarına uygunluk ve kullanım kolaylığı açısından bazı kurallar üzerinde uyarlamalar yapılmıştır............ kaynakça düzeni.. Sosyal Bilimler Enstitüsü tez yazım kılavuzunda belirtilen kriterlere uygunluğu açısından tarafımca kontrol edilmiştir.......V Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü`ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde. Dipnotlu Kaynak Gösterme (Geleneksel Kıta Avrupası Sistemine Göre Göndermede Bulunma) ve Dipnotsuz Kaynak Gösterme (Geleneksel Anglo-Sakson Sistemine Göre Göndermede Bulunma) temel alınarak hazırlanmış. A........”konulu tezi................. tezlerle ilgili olarak bu kılavuzda verilen biçim ve öz ile ilgili tüm ilkelere uymaları zorunludur........ Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne Danışmanı olduğum Doktora/Yüksek Lisans öğrencisi .. TAKDİM Bir çok Enstitü Tez yazım kılavuzlarından faydalanılarak hazırlanan bu kılavuzda...... Adı Soyadı: İmzası: Tez Danışmanı Atatürk Üniversitesi . Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Not: Tezlerin Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna göre hazırlanıp hazırlanmadığı Enstitü Tez İzleme Komisyonu tarafından şekilsel olarak incelemeden önce Tez danışmanı tarafından kontrol edildikten sonra aşağıda ki örnekte olduğu gibi yazılı bir bildirimle Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir................

V .

SAYFA DÜZENİ Sayfalar A4 boyutunda olmalıdır.2. bilgisayar kullanarak. Tez ciltlenip kesildikten sonra 20x28. . Yazım düzenini korumak amacı ile tüm satırlar aynı hizada bloklanmalıdır (Ek 14). Tez metninde yer alan çizelgelerin tek sayfaya sığdırılması istendiğinde. Dış kapak ve cilt kapağı dâhil. Her sayfanın sol kenarında 4 cm. yalnız çizelgelerde 9 veya 8 punto harfler kullanılabilir. Belirlenen metin bloğu çerçevesi dışına taşılmamalıdır (Ek 13). alt ve üst kenarlarında 3 cm. birinci şahıs ağzından olmamalıdır. 1. 1.1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI Tez kolay anlaşılır bir dil ile yalın ve bilimsel metne uygun olmalıdır. tez metninin tümünde (dipnotlar hariç) harf büyüklüğü 12 punto (Zorunlu hallerde 11 veya 10 punto) olabilir). kısa ve öz cümlelerle yapılmalı. Yazımda virgül ve noktadan sonra bir karakter boşluk bırakılmalı noktalama işaretlerinden önce boşluk bırakılmamalıdır. bu çerçevenin 1 cm. . ebadı muhafaza edilmelidir. Bölüm ve alt bölüm başlıkları ile satır başları sol boşluk çerçevesi kenarından.1. Anlatım. ANLATIM Tez yazımında kullanılacak kağıtlar A4 (20. Yazım kurallarında imla bakımından Türk Dil Kurumu`nun çıkardığı imla Kılavuzuna uyulması gerekmektedir.4. 1. sağ kenarında ise 2 cm boşluk bulunmalıdır. Dış kapakta tezin adı 14 punto olmalıdır.7 cm) ölçüsünde 2 en az 80 g/m standartında ve birinci hamur beyaz kağıt olmalıdır. sağından başlamalıdır.99 x 29.5 cm. YAZIM ÖZELLİĞİ Tezler.3. KAĞIT ÖZELLİKLERİ 1. lazer ya da lazer kalitesinde çıktı veren yazıcı ile kâğıdın yalnızca bir yüzüne basılmalı (500 sayfadan fazla metinlerde çift yüz kullanılabilir). paragraf başları.

üçüncü ve dördüncü derece başlıklarda her kelimenin ilk harfi büyük. Giriş Bölümü ile başlayan tez metni ise en sondaki öz geçmişe kadar sayfa üstünde orta kısımda “1. şekil ve çizelgelerin açıklamaları ile alıntılar ve dipnotların yazımında ise tek satır aralık kullanılmalıdır. 3. Sayfa numaralarının önünde ve arka yanında yarım parantez. ikinci dereceden başlıklarda (alt bölüm başlıkları ile bunları izleyen ilk paragraf arasında boşluk. Bölümler. SAYFALARIN NUMARALANMASI Sayfa numaraları. Dördüncü dereceden daha ileri derecede alt bölüm başlığı kullanılmaması daha uygun olacaktır. bölüm başlıkları gibi ana başlıklar) 12. gibi karakter kullanılmamalı ve metinle aynı büyüklükte puntoyla yazılmalıdır. Birinci dereceden başlıklarda (İçindekiler.)’da gösterildiği biçimde numaralandırılmalıdır. (Ek 6. 2. Önsöz (ve/veya Teşekkür) ve varsa Şekiller. diğerleri küçük harflerle ve bold yazılmalıdır. Özet. iç kapak.) 6 nk olmalıdır.6.5 satır aralığı.b. II. 1. kelime işlem programlarının sunduğu olanaklar kullanılarak konulmalı. (Ek 13. Kaynakça daima yeni bir sayfa ile başlamalıdır. çizgi v. …’’ şeklinde numaralanmalıdır. III. Şekiller. Sayfa numaraları Roma rakamlarıyla sayfa üstünde ortalanarak yazılmalıdır. İkinci. .) Yani İçindekiler.7. Sonuç. Özet. BÖLÜM VE ALT BÖLÜMLER Tezin. Metin içerisinde yer alan paragraflar arasındaki boşluk 6 nk olmalıdır. Abstract. 1. Çizelgeler. SATIR ARALIKLARI Ana metinde 1. bölüm ve alt bölümlerinin belirlenmesinde gereksiz ayrıntıya inilmemelidir.b. Kısaltmalar Dizini gibi tez ön sayfaları “I. Çizelgeler.2 1. Bölüm başlıkları ile birinci derece alt başlıklar (12 punto) BÜYÜK HARFle ve bold olarak yazılmalıdır. Bölüm ve alt bölüm başlıkları. („ve/veya/ile“ v. Özet. …’’ şeklinde Roma rakamları ile.5. Abstract. gibi bağlaçlar varsa bunlar küçük harfle yazılmaldır). Kısaltmalar Dizini ve Kaynaklar. tez bildirim sayfası ve tez kabul sayfası dışında tüm sayfalar numaralandırılmalıdır.

BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK İKİNCİ BÖLÜM BÖLÜM BAŞLIĞI 2.1. A. İkinci Derece Alt Başlık 1.1. BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK 1. BAŞLIKLARIN YAZIMI GİRİŞ GİRİŞ BAŞLIĞI I…………………………………………. Üçüncü Derece Alt Başlık 1.2.2.1.1.1. ……………………………………. 1. BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK 2.1. ………………………………………. ÖNSÖZ KISALTMALAR ÖZETLER 1.1.8.1.1.1. aşağıda verilen örnekte olduğu gibi ondalık sistemine göre Giriş Kısmı ise harf sistemine göre yazılmalıdır. Üçüncü Derece Alt Başlık .1. BİRİNCİ BÖLÜM BÖLÜM BAŞLIĞI 1.3 Tez yazımında başlıklar.1. İkinci Derece Alt Başlık 2. İkinci Derece Alt Başlık 1..1.1. ……………………………………… a.1.2. Üçüncü Derece Alt Başlık 1.

 .

Araştırmada kullanılmayan. tez. söylemlerini. eğer verilmek isteniyorsa. Her bilimsel çalışmada. künye içindeki bilgi öğeleri tam ve doğru olmalıdır. “ek kaynakça” veya “yardımcı kaynakça” veya “ileri okumalar için kaynakça” gibi farklı bir başlık altında verilmelidir. İntihal olguları. kaynakçada yer almalı. kaynakçada yer verilen her kaynağa da metin içinde gönderme yapılmalıdır. web sayfası. bilim ve sanat etiğinin gereğidir.1. rapor. makale. 1. 4. . ilgili yayının künyesi kurallara uygun olarak verilmeli. yazarın bizzat okuyup yararlandığı yapıtlar olmalıdır. 3. vb) yararlanılan bilginin kaynağı. tezi reddedilmek. 5. ancak araştırmacının konu için yararlı olabileceğini düşündüğü diğer kaynaklar. bildiri. ALINTI VE ATIFLAR 2. Bilimsel ve sanatsal çalışma sürecinde. Kaynak gösterilirken aşağıdaki ilkelere uyulması gereklidir: 2. neyin nereden alındığı açıkça belirtilmelidir. Metin içinde gönderme yapılan her kaynak. ödev. verilerini ve yapıtlarını kaynak göstermeden kullanmaya intihal (plagiarism) denir. çalışmanın sonunda yararlanılan kaynakların listelendiği bir kaynakça bölümü bulunmalıdır. üniversiteden ya da meslekten atılmak gibi çok ciddi sonuçlar doğurabilir. hukuki olmaktan çok etik boyutuyla irdelense de. Başkalarının bilgi birikiminden ve düşüncelerinden yararlanılan her çalışmada (kitap. Kaynakçaya alınacak yapıtlar. İKİNCİ BÖLÜM KAYNAK GÖSTERME Kaynak gösterme. kişiyi sorumluluktan kurtarmaz. Kaynakçada. Başkalarının düşüncelerini. Hangi biçimde olursa olsun bilgi ileten kişi bilginin kaynağını gösterme sorumluluğunu taşımalıdır. bilmeden veya farkında olmadan intihal kapsamına girecek eylemlerde bulunmak. disiplin soruşturmasına konu olabilir ve dersten kalmak.

Genel bilginin içeriği. 65’den naklen). 14. bu durumun yapıtın ilk sayfasında belirtilmesi gereklidir.. 6. a) Direkt Alıntı (quotation. Kaynakça. 16. hangi bilginin hangi kaynaktan alındığı konusunda fikir vermez. şekil. tam alıntı): Bu tür alıntılar kaynak eserden . Bu bilgi. metni olduğu gibi almalı fakat iddiayı ortaya koyan açıklama dipnotta yazılmalıdır. Kaynak gösterilse bile. (Mesela: Gündoğdu. herhangi bir kaynaktan alıntılama ya da açık bir esinlenme söz konusu ise. 8. (İbn Haldun.bir yanlışlık olduğu iddia ediliyorsa. 13. Başkalarına ait bilgi ve düşünceler ise iki şekilde aktarılabilir. Beyrut 1980. izin alınmasının da gerekli olabileceği unutulmamalıdır. kaynak göstermenin yanı sıra. formül. metnin içinde ilgili yerde. söz konusu bilgi kaynağına gönderme yapılarak aktarılmalıdır. s. Herkes tarafından bilinen gerçekler için (dünya yuvarlaktır gibi) kaynak belirtmeye gerek yoktur.6 7. Özgün kaynağa erişmenin olanaksız olduğu durumlarda bilginin ikinci elden aktarıldığı belirtilmeli asla özgün kaynaktan alınmış gibi gösterilmemelidir. Kaynakçada her kaynağa yalnız bir kez yer verilmelidir. Yabancı dildeki kaynaklardan Türkçe’ye çevrilerek yapılan alıntılarda metnin çeviri olduğunun belirtilmesi gerekir. Bu gibi durumlarda kişiyi etik açıdan yanlış bir şey yapmaktan koruyacağı için kaynak gösterilmesi tercih edilmelidir. vb. disiplinden disipline değişebildiği için kişinin bilmediği bir disiplinde neyin genel bilgi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar vermesi özellikle güçtür. resim. 9. özgün kaynakta geçtiği biçimiyle tırnak işareti içinde gösterilmelidir. (Eğer kaynakta matbaa hatası vb. Patent ve telif hakkı söz konusu olan yapıt.) 10. Araştırıcının bilimsel yeterliliği. 83. 15. Müzik ve sahne yapıtları yaratımında. bir yapıtın tamamı veya tamamına yakın bir bölümü bir başka çalışmada aktarılamaz. Bir kaynaktan değiştirilmeden yapılan alıntılar. Mukaddime. gibi öğeler için. s. sentez yapma ya da yazma becerisi konusunda soru işareti uyandırabileceğinden çok sık ve çok uzun alıntılardan kaçınmak gereklidir. çizelge. 11.

Endirekt alıntıların nerde başlayıp nerde bittiğini sözün akışından çıkartabilmeliyiz. gönderme. özetle veya fikir alıntısı şeklinde aktarma yapılır. tırnak içerisindeki ifadede yer alan hem fikir hem de sözcükler zikredilen yazara aittir. Sadece fikir sahiplerine saygılı olmak ve fikirleri ilgili yerlerde tartışabilmek için yapılmalıdır. 1980) Bu gibi bir alıntı ile yazar şunu ima etmektedir: Burada ki fikir Karpat’ın 1980 de yazmış olduğu eserde dile getirilmiştir. Bu yüzden de sayfa numarası zorunlu olarak belirtilmelidir. b) Endirekt Alıntı (in-text citation. Bu tür bir alıntı endirekt alıntıdır. Özgün (orijinal) anlatım hiç değiştirilmez. ancak sözcükler ve ifade şekli tamamen bana aittir ve Karpat bu fikri belli sayfada değil eserin tümünde anafikir olarak ileriye sürmüştür.”) gerektirmez. metinde özgün kaynakta geçtiği biçimiyle tırnak işareti (“…. Bu alıntılamada özgün anlatım değiştirilir. Bu tür alıntılar tırnak (“…. Örnek: Osmanlılar modernleşme olgusu ile 19 yy’da Avrupa ülkeleri ile yaptığı savaşlar aracılığı ile tanışmışlardır (Karpat. Uzun uzun endirekt alıntı yapılamaz. Araştırmacı sadece aktaran durumundadır.7 olduğu gibi alınır.. Direkt alıntılarda. sözcükler zikreden yazara aittir. Endirekt alıntılarda fikir zikredilen yazara. Alıntı. Bu şekilde yapılan aktarmaya alıntı denir. . Yani düşünce hâlâ bir başkasına aittir ve aidiyeti bildirmek için metin içinde veya dipnotta kaynağa gönderme yapılması mutlaka gereklidir. anma. atıf yapma): Bu tür alıntılar yazarın zikrettiği fikir için yapılır ve kaynak belirtilir. tırnak işareti kapatıldıktan sonra ilgili kaynağa gönderme yapılır.”) içinde gösterilir.

8 2.1.1. İntihal Örnekleri
Özgün Metin İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ve başarıya ulaştıran ilk etnik unsur Türk değildi. Bu alanda Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları hattâ, Suriye ve Lübnan daha öndeydi. Örneğin; Bulgar maarifinin ilerlemesi ve başarıları, 19. Yüzyılda ve İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca daima Türk aydınlarının dikkat ve kıskançlığını çekmiştir. Bu nedenle diğer Balkan uluslarının çocuk edebiyatları ile birlikte, 19. yüzyılın Türk çocuk edebiyatını karşılaştırarak yapılacak incelemelere gerek vardır. Kaynak: Ortaylı, İ. (2000). Osmanlı Toplumunda Aile. İstanbul: Pan Yayıncılık, s. 108. a) Alıntı İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ve başarıya ulaştıran ilk etnik unsur Türk değildi. Bu alanda Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları hattâ, Suriye ve Lübnan daha öndeydi. Örneğin; Bulgar maarifinin ilerlemesi ve başarıları, 19. Yüzyılda ve İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca daima Türk aydınlarının dikkat ve kıskançlığını çekmiştir. Tanzimatla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nda ilköğretim reformu gündeme geldi. Ancak, İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ilk etnik unsur Türk değildi. Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları, Suriye ve Lübnan daha önde idi. Bulgar maarifinin başarıları, İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca Türk aydınlarının kıskançlığını çekmiştir. Yanlış (İntihal) “İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ve başarıya ulaştıran ilk etnik unsur Türk değildi. Bu alanda Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları hattâ, Suriye ve Lübnan daha öndeydi. Örneğin; Bulgar maarifinin ilerlemesi ve başarıları, 19. Yüzyılda ve İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca daima Türk aydınlarının dikkat ve kıskançlığını çekmiştir. (Ortaylı, 2000, s. 108). “Tanzimatla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nda ilköğretim reformu gündeme geldi. Ancak, “İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ilk etnik unsur Türk değildi. ... Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları..., Suriye ve Lübnan daha önde idi. ... Bulgar maarifinin ... başarıları, ... İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca ...Türk aydınlarının ... kıskançlığını çekmiştir” (Ortaylı, 2000, s. 108). Doğru

b) Parçalar halinde alıntı

9
c) Aktarma Ülkemizde Tanzimat’tan beri ilköğretimde istenen başarı bir türlü yakalanamamıştır. 19. yüzyılda Bulgarlar ve diğer Türk olmayan unsurlar eğitim alanında Türklerden daha ileri ve başarılıdır. Söz konusu ulusların bu dönemdeki çocuk edebiyatları ile Türk çocuk edebiyatının karşılaştırılması sonucu bu durum açıklık kazanacaktır. Ülkemizde Tanzimat’tan beri ilköğretimde istenen başarı bir türlü yakalanamamıştır. Ortaylı (2000, s. 108) 19. yüzyılda Bulgarlar ve diğer Türk olmayan unsurların eğitim alanında Türklerden daha ileri ve başarılı olduklarını belirtmekte ve söz konusu ulusların bu dönemdeki çocuk edebiyatları ile Türk çocuk edebiyatının karşılaştırılması sonucu bu durumun açıklık kazanacağına değinmektedir.

Özgün Metin For one thing, it was not dominated by envy. We began thinking about America at the only moment when US economy was not a triumphant model of wealth and productive potential for the rest of the world. In the decade of the Great Depression we no longer saw the world of Gatsby but that of The Grapes of Wrath. In the 1920s and early 1930s America was a by–word for the hard–faced pursuit of profit, for injustice, for ruthless unscrupulous and brutal repression. Kaynak: Hobsbawm, E. (2002). Interesting times a twentieth–century life. Londra: Abacus, s. 388. d) Çeviri yaparak aktarma Bazı tarihçiler Amerika’yı üretim potansiyeli olan başarılı bir refah modeli değilken incelemeye başladılar. Onlar için Amerika Büyük Depresyon yıllarında “Muhteşem Gatsby”nin değil, “Gazap Üzümleri”nin ülkesi haline gelmişti. 1920’lerde ve 1930’ların başında ülke menfaatin, adaletsizliğin, bayağılığın ve baskının diğer adı olmuştu. Yanlış (İntihal) Bazı tarihçiler Amerika’yı üretim potansiyeli olan başarılı bir refah modeli değilken incelemeye başladılar. Hobsbawm’a (2002, s. 388) göre Amerika Büyük Depresyon yıllarında “Muhteşem Gatsby”nin değil, “Gazap Üzümleri”nin ülkesi haline gelmişti. 1920’lerde ve 1930’ların başında ülke menfaatin, adaletsizliğin, bayağılığın ve baskının diğer adı olmuştu. Doğru

10

KLASİK YÖNTEM b) Aynı dipnot numarası altında birden fazla kaynak gösterilebilir. fakat konuya açıklık getirecek olan her türlü tanımlar. c) Başlık satırlarına dipnot konmaz. Aşağıda her iki kaynak gösterme yöntemi örneklerle açıklanmakta- Bu sistemde.1. açıklama dipnotu halinde gösterilebilirler. sonra da hepsi birden KAYNAKLAR kısmında gösterilir. 3. 3.s. Böylece bu yöntemde bir kaynak hem ilk geçtiği sayfada. .1. soyadı sırasına göre topluca çalışmanın sonundaki KAYNAKLAR kısmında gösterilir.11 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMLERİ Enstitümüzde yapılan Tezlerde/projelerde kaynak göstermede klasik [Dipnotlu Kaynak Gösterme (Kıta Avrupası Sistemi)] ve güncel [Dipnotsuz kaynak gösterme (Anglo-Sakson Sistemi)] olmak üzere iki farklı yöntem kullanılabilir. Açıklama Dipnotları Metinde verilmesi. ek bilgiler. her sayfada atıf yapılan kaynaklar sırasıyla o sayfanın altında verilir. dır. Dipnotlu Kaynak Göstermede şu kurallar gözönünde bulundurulmalıdır: a) Dipnotlar gereksiz derecede uzun olmamalıdır. d) Dipnotlar. metinde kullanılan yazı karakterinden daha küçük bir punto ile (9 veya 10 punto ile) yazılmalıdır. fikirlerin akışını ve akıcılığını bozan. karşıt görüşler v. yorumlar. Bu sistemde tüm kaynaklar.1. hem de sondaki KAYNAKLAR kısmında olmak üzere iki kere tanıtılmış olur.

1. 1 2 Cengiz Gündoğdu. zaman zaman birbirini dışlayan çok sayıda değişik tanım yapmış. paradigma kavramıyla ilgili olarak birbirine alternatif. kendinden sonra bir takım modeller temelinde bir geleneğe dönüşebilen bir yasa. Ankara 2007. virgül. oldukça geniş kapsamlı bir dizi sosyolojik bağlama taşımıştır. Normal olarak.2. Dipnotların Verilişi Örnek: Dipnotlar bütün araştırma boyunca baştan sona numaralandırılmalıdır. İlk Kez Kaynak Gösterme Bir kaynağa ilk kez yapılan başvuruda onunla ilgili tüm bilgileri vermek gerekir. Bu örnekler.3. “Belli bir zaman dilimi içinde bir grubun ya da topluluğun düşünme biçimi ve davranışlarını belirleyen bir dünya görüşü. Yalnız çok uzun araştırmalarda bölümleri ayrı ayrı numaralandırmak da tercih edilebilir. bir izlenceler bütünü. Kısaca genel teorik varsayımlar ve yasalar ile bunların uygulanması için muayyen bir topluluğun üyeleri tarafından benimsenen model ve yöntemler. parantez veya benzeri işaretler konulmaz. bir perspektif. metinde ilgili kelimenin üzerine yazılır ve ayrıca nokta. dipnotlar bir isim. 3. .12 Gündoğdu1 Thomas S. paradigmadır. Kuhn. Hacı Bektâş-ı Velî -Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım-. uygulama veya yöntem olabilir. Dipnotlar genelde rakamla gösterilir. Ancak gerekli hallerde özel işaretler de kullanılır. terimi teknik kullanımından. bir şeye bakış tarzı. Metinde dipnotların yerlerini iyi belirlemek gerekir. kuram.1. Dipnotları göstermek için kullanılan rakamlar. bir algı dayanağı. Ona göre pardigma belli etkinliklere ilişkin genel kabul görmüş örneklerdir. taklit edilebilecek ya da izlenebilecek bir örnek ya da model algı ve düşünceye yön veren bir yol haritası” olarak değerlendirip kullanmaktadır. Kuhn’un popüler hale getirdiği paradigma kavramını onun özgün tanımını2 aşmasına rağmen. Aktif Yayınları. kavram veya konu sözcüğünden hemen sonra ya da cümle ve paragraf sonlarına konulmalıdır. 3.

: Salih Tuğ). Adı.”.”. Muhammed b. Kurum adı eğer uzun ise o takdirde bazı kısaltmalar yapılabilir. yalnız ilk harfleri büyük olmalıdır. Yayın yeri Yayın Yılı. s. bakanlık. sayı: …. ünvanlar yazılmaz. cilt. “Makalenin adı”. Baskı). (Ay. önce ilk ad sonra soyad gelecek şekilde yazılır. Yayınevi. Metinle ilgili özel bir anlam taşımadığı sürece “Prof. dergide hangi sayfalar arasında olduğu (ss) Normal sıraya göre. Cemâludîn Mahmûd b.”. “Makalenin adı”. Eğer ismin tamamı biliniyorsa ilk adı kısaltmaya gerek yoktur. Klasik dönem yazarlarının önce meşhur isimleri tespit edilip yazılır. s. (sayfa). Adı.b. Tahkîk: M. Reinaud-M.” v. yıl). (5.1. (Çev. yıl). Dipnotta: Yazar adı soyadı. Kitap adı kitabın cilt sayısı (mesela “Mesnevi IVI” gibi). İmâduddîn İsmâ’îl b.3. enstitü. (kaçıncı baskı olduğu). İstanbul 1990. sayı: … (Ay. İsimlerin. (kaçıncı baskı olduğu). Nuruddin Ali b.1. İslâm Peygamberi I-II. Derginin adı. Derginin adı. Yayın yeri Yayın Yılı. “Arş. özel veya resmi bir kurum-kuruluş olabilir. Umer. Örnek: 3. cilt: …. Örnek: Yazar gerçek kişi olabileceği gibi. Muhammed Hamidullah. “Dr. Yayınevi.b. Fars veya Hintli yazarların meşhur ismi yoksa normal ad-soyad düzenine uymalıdır. araştırma kurumu v. Gör. Ebû’l-Fidâ. Paris 1840. . cilt: ….. Örneğin bir fakülte. Takvîmu’l-Buldân. Yazar Adı Çağdaş Arap. Yazar Soyadı. Süreli yayınları kaynak gösterme: Kaynakçada: Dipnotta: Kaynakçada: Yazar Soyadı. gibi. Kitap adı kitabın cilt sayısı (mesela “Mesnevi IVI” gibi). İrfan Yayınları. “Doç. Le Bon Mac Guckin de Slane. sonra ismin bizzat kendisi yazılır.13 Kitabı kaynak gösterme: Yazar Adı Soyadı.

Yayın yeri Yayın Yılı. Yayın Adı. 17b .1.).). İİBF (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)..5. Yayın yeri Yayın Yılı. Aynı soyad başka bir yazar için de geçerliyse. Ahmet Yaşar Ocak. Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım. Ankara 1992. Kitap Adı. Müferric el-Kurûb. diğeri alt olmak üzere iki ayrı başlık varsa ve bunu belirten bir işaret kullanılmamışsa. o takdirde ikisinin arasına çizgi veya virgül konulmalıdır.14 Örnek: AÜSBED (Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi). şekli ile italik olarak verilmelidir . Kitap Adı .Kalenderiler (XIV-XVII. Editör (Haz. Eğer biri ana. Yayınevi. Bu bilgiler önceki dipnotta belirtildiğinden ikinci ve daha sonraki başvurularda yalnızca yazarın soyadı ile sayfa numarasını göstermek yeterlidir. 3. Birinci kez dipnotta geçen bir kaynağa yeniden başvurulduğunda.1.4. Yayınevi. Aynı Kaynağa Yeniden Başvurma Örnek: 3. Hacı Bektâş-ı Velî. o kaynak hakkındaki tüm bilgiler yinelenmez. TTK Yayınları. Nu: 119. Eğer aynı yazarın birden fazla eseri söz konusu ise o zaman eser adı da belirtilmelidir. Ütopya Yayıncılık. Osmanlı İmparatorluğu`nda Marjinal Sufilik:. Cengiz.32 a. İbn Vasıl. Yüzyıllar)-. Kitap adı hiç değiştirilmeden başlık sayfasındaki (İç kapaktaki). Aktif Yayınları. Kısaltmaların anlamlarını açıklamak için araştırmanın ön kısmına içindekilerden sonra bir kısaltmalar listesi konulmalıdır. E. Eğitim Üzerine. ts.3.. Klasik Yöntem Örnekleri Kitap Yazar. bu durumda yazarların adları da verilmelidir. (Ed. Süleymaniye Kütüphanesi Molla Çelebi Kitapları. vr. Editörlü kitap Yazar. Ankara 2007. 207+10 s. Gündoğdu.1./Ed.2. 3. Ankara 2002. Toprakçı.

(Yüksek lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezi). TÜBİTAK. Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslam I-V. Yayınevi. Bilgisayar Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü. Vecdi Akyüz). Farabi`de Dil-Mantık İlişkisi.. Yayın Yeri Yayın Yılı. (Ed. TÜBİTAK. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Üniversite/Enstitü Adı. Yayınevi. Tez Yazar. Yayın Yeri Yayın Yılı. Sözlük Yazar. İstanbul 1994.). . II. Danışma Kaynakları El kitapları Yazar. HKE Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı. Yeri Yılı. bs. (Yayımlanmamış Doktora Tezi).). (İkinci Revizyon). “Yayın adı”. Tez Adı. Yayınevi. Yayın Yeri Yılı. Beyan Yayınları. Altan. Türk Dil Kurumu. Sistem Yayıncılık. Yayın yeri Yayın Yılı. Ankara 2002. (3. N. Türk Dil Kurumu Yayınları. Eser (varsa baskı sayısı). Eser Adı. Türkçe Sözlük. (14th edition). Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. Yazarı Olmayan Eser: Anonim Eser. İ.15 Editörlü Kitap İçinde Bölüm ya da Makale Yazar. (ss. 21. Kurum Yayınları Tüzelkişi. Kitap adı (ss.71143). Editör (Haz. Ankara 1992. Yayın Yeri Yayın Yılı. Sayfa sayısı). Özgüven. Ayık Hasan. bs. A. Ahmet Önkal. (10. Ankara 2005./Ed. Odak Ofset. Ankara 2003. Yayınevi. Kitap Adı. Erzurum 2004..E. “Asr-ı Saadet’te İslam’a Davet Metodu”. The University of Chicago Pres. Chicago 1993. Yayınevi. The Chicago Manual of Style.).

sayfa numaraları. sayfa numaraları. V (12). 2007. Focus. 113-154. “Yerel Bilginin Küreselleştirilmesi”. Altan. Kitap adı. . “Makale Adı”. Hellman. Dergi Adı. Yazarı Belli Değil “Makale Adı”.. Kurbanoğlu. N. sayfa numaraları. Büyük Çekişmeler: Bilim Tarihinden Seçilmiş On Tartışma. 8 (18). Sayı: …. Yayın Yılı.. 59. Tübitak. Gazete Adı. (Kaynak Yapıtın Yayın Yılı). 635– 646. Dergi Adı. Gazete Makalesi Yazar. 12. A. H. Füsun Baytok). Yayın Yılı.. Dergi Adı.. Ankara 2001. 2003. cilt(sayı). Yayın yeri Yayın Yılı. (Gün Ay Yıl). Soyadı).. S. sayfa numaraları. cilt (sayı). Yayınevi. “Değişik Bir Ritimde. sayfa numaraları. Yabancı Dilde Makale Yazar. (Çev. (Nisan 2006). Milliyet Gazetesi. (Ay Yıl). Kenar. Çeviri kitaplar Yazar. “Makale adı”. S. Cilt. “Âşık Sümmânî’de Aşkın Metafiziği”.. (23 Mart 2002).16 Tek Yazarlı Yazar. Popüler Dergi Makalesi Yazarı Belli Yazar. 14–17. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi.. 44–47. Journal of Documentation. C. Ç. Cilt: …. 9. “Makale Adı” [Makale Adının Türkçesi]. Dergi Adı. (Nisan 2006).”. (1972). (Ay Yıl). “Kayıt Dışı İstihdam”. “Self–Efficacy: A Concept Closely Linked to İnformation Literacy and Lifelong Learning” [Öz–Yeterlik: Bilgi Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenmeyle Yakından İlişkili Bir Kavram]. Bilimsel Dergi Makalesi Gündoğdu. Popüler Yönetim. (Çev. “Makale Adı”.

Yayınevi. Historical Perspectives on School Librarianship [Poster]. Editör (Ed. Toplantı Adı.. s. H. İşbirliği ve Açık Erişim” [Bildiri]. Diğer Yayınlar Uçak. D518. Ülke Patent No. İ. Y. Heart Flowerpot. Toplantı Yeri.. Yayın Yeri Yayın Yılı. Yayınevi. “Bildiri Adı” [Bildiri]. Washington. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu: 2 Nisan 2005. Yayınevi. DC. Horata (Haz. Kavur. Kitap adı (ss. (Ay Yıl).755. XXI. Ankara 2005.S. Buluş Adı. “Sosyal Bilimlerde Bilginin Üretimi.. “Kağıt ve Kağıtçılık”.). Ankara 1973.17 Bildiri Yayımlanmış Yazar. Akademik Bilişim ’06. Ansiklopedi Maddesi Yazar. Patent and Trademark Office.. (Ay Yıl). “Bilgi Yönetiminde Son Gelişmeler: Amazoogle. Yayın Yeri Yayın Yılı. sayfa sayısı). (Şubat 2006). (C. 2). A. Tonta. 68th IFLA General Conference and Council. Toplantı Yeri. sayfa numarası veya IX. K. 92–103).). “Bildiri adı”. Posterin Adı [Poster]. N. Milli Eğitim Bakanlığı. “Madde Adı”. Eser Adı. Erişimi ve Kullanımı”. Poster Yazar.. Patent No. cilt numarası. Türk Ansiklopedisi. Toplantı Adı. O. Yayın Yeri Yayın Yılı. Yayımlanmamış Konuşmacı Adı. Yayınlayan/Hazırlatan Kuruluş. 112-115. O.. . 2006. Glasgow (Ağustos 2002). Önal. U. Rapor Adı (Rapor No:). Yeni Avrasya.Ankara: Bildiriler (ss. Patent Buluş Yapan. Yayın Yeri Yayın Yılı. Rapor Yazar. U.S. Ersoy. Gaziantep.

İstanbul 1999.. sayfa numaraları. telefon görüşmesi gibi kişisel görüşmeler elde edilebilir kaynaklar olmadıklarından kaynakçaya eklenmezler. Milli Eğitim Bakanlığı. Diagnosis and Treatment” [Elektronik Sürüm].. ve Yazar. B. N.). 1(2). “İşletmelerin Yönetim Sürecinde Sinerjik Yönetim Anlayışının Önemi”. 12 Ocak 1961. T. ve Serdaroğlu. B. e–ileti. Ankara 2004. 2006.. Resmi Gazete. Yayın Yılı. 3-7. A. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl.. Cilt (sayı). Veritabanı Adı. sayfa numaraları. Ekici. H. (t. Elektronik Yayınlar Basılı Kitabın Elektronik Sürümü Yazar. M. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu (Rapor No: DPT: 2681). http://ağ adresi Yıldırım. Sayı. Yayın Yeri Yayın Yılı. T.. cilt(sayı).18 Devlet Planlama Teşkilatı. (Kabul Edildiği Yıl). A.bilgivadisi. Yayınevi. K. Devlet Planlama Teşkilatı. Kanun ve Yönetmelikler Kanun Adı. Yeşilot. Dergi Adı. “Makale Başlığı”. net/idas/index. Görüşmelere yalnızca metin içinde gönderme yapılır. Kayıt/Makale No. Yayın Yıl. Yayın Yılı. “Neurological Involvement in Behçet’s Disease: Clinical Characteristics. Yayın Adı. Sınıf Yönetimi [Elektronik Sürüm]. Kitap Adı [Elektronik Sürüm]. Basılı Makalenin Elektronik Sürümü Yazar. ve Yazar. “Makale Adı”. 23(1). C. Journal of Neurological Sciences (Turkish). http://www. ve Şahım. 10705. G. . “Makale Adı” [Elektronik Sürüm]. Başar.php Veritabanında Makale ya da Madde Yazar. Görüşme Mektup. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. Bilgi Vadisi. Dergi Adı. Gün Ay Yıl. (1961).y. P. Dergi Adı.. A. sayfa numaraları. Makale Yazar. Akman–Demir. Cilt (sayı). İlköğretim ve Eğitim Kanunu.

Bozoklu. İleti Konusu [İleti No]. Tartışma Grubu ya da Forum İletisi Yazar. Bitki Kütüphanesi [İleti No: 8]. S.). G. Rapor Yazar.175.. 176(1).htm Ağ Sitesinden Erişilen Ağ Sayfası Yazar.ca/bpg/Advising/ Plagiarism. (t.. The American Journal of Surgery.zoology.metu. http://listproc. http://ağ adresi Işık. http:// ağ adresi Devlet Planlama Teşkilatı. T. ScienceDirect. (t. 53-58. Özenç A.. http://www. (Yayın Yılı).tr Elektronik Kaynak – Haber. http://212.pdf Anonim Ağ Sayfası Kaynağın Adı. Temmuz 2004.htm Ağ Sitesi Site ya da Yayınlayan Kuruluş Adı. University of British Columbia Ağ Sitesi: http://www.html . Erişim tarihi: Gün Ay Yıl.edu.yildiz. E..19 Coşkun. Sayfa Adı. e–Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı: Değerlendirme Raporu (Rapor No: 2). 1998. H. Ağ Sitesi Adı: http://ağ adresi Gordon.33. ve Wynn. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl.tr/bilim. Erişim tarihi: 25 Nisan 2006. Erişim tarihi (5 Kasım 2003): Kutup–L.edu. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. Erişim tarihi (Gün Ay Yıl).ubc.). Simmons. Erişim tarihi: 02 Nisan 2006..y.y.9000/reguser/archives/ KUTUPL/kutupl/msg00008. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006.tema. and how to avoid it..y. Yayın Yılı. http://ağ adresi Bilim Etiği ve Bilimde Sahtekarlık.aek.). Rapor Adı (Rapor No:). A. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. ve Özdemir.22/kdep/ rapor/ KDEPHaziran2004. http://ağ adresi Tema Vakfı. P. http://www. Haber/ Tartışma Grubu/Forum Adı. C. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. (t. 2001.tr. What it is. “Effect of Hydrogen Peroxide on Permeability of the Main Pancreatic Duct and Morphology of the Pancreas”. Ay Yıl.org.

org.ebsco. “İleti Konusu” [Özet].org. ERIC) ve veritabanının adı ile diğer ek bilgiler (madde numarası gibi) belirtilmelidir. Erişim tarihi: Haber/Tartışma Grubu/Forum Adı. N. Ankara (22 Eylül. http:// www. Erişim tarihi: 08 Ocak 2000. sitenin adresini vermek yeterli olacaktır. Bu nedenle atıfta bulunurken EBSCO web sitesinden alındığı ifadesine ek olarak ilgili veritabanının adı da (yukarıdaki örnekte Academic Search Elite) belirtilmelidir. Film Adı [Türü]. Web kaynakları için ise.tr) Özet Yazar. Business Search Elite. A Factor analysis of preschool children’s play strategies and cognitive style. .com). (örnek: http://www. Cilt (sayı). Erişim tarihi: 08 Ocak 2000. http://ağ adresi Irak.ebscho. Dergi Adı. A. “Uyku ve Bilgi İşleme Süreçleri” [Özet]. sayfa numaraları.(1999). (Yönetmen).tr/tpy/1/metehan.htm Elektronik veri tabanları için tarih (CD-ROM’lar için belirtilmez). pp 165. (Yapımcı).htm Bir Web sitesinde belirli bir sayfa Türk Psikologlar Derneği Deprem Özel Çalışma Grubu Basın Bildirisi: Deprem Bölgesi Eğitim Öğretim Yılına Hazır Mı? Türk Psikologlar Derneği.psikolog.tr/deprem/basinbildiri5. 17-30.. Yazılım Sanayicileri Derneği (http://www. 1 (1). Educational Psychology. Soyadı. ERIC gibi onlarca veritabanını bünyesinde bulundurmaktadır. M. Yayın Yeri Yayın Yılı.20 WEB Sitesine Atıfta Bulunma Bir Web sitesinin tümüne (sitedeki belli bir sayfaya değil) atıfta bulunmak için.org.yasad. Gün Ay Yıl. http://www. 19 (2).psikolog. O.com] EBSCO web sitesi Academic Search Elite. [Erişim tarihi: 08 Ocak 2000 EBSCO (Academic Search Elite). 1998. A. Yayıncı. kaynak (örnek: SSCI. http://www. A. 1999). (Senarist) ve Soyadı. Saracho. o veritabanına giriş sayfasının adresi (URL) verilmelidir. Radyo ve Televizyon Programları Film Soyadı. Türk Psikoloji Yazıları.

T. Yapıt Başlığı. Roma Teatro dell’Opera. U. Şehir Tiyatro Salonu. Guelfi ve D. (Yönetmen). Kınıklı. Berki. Başrol: Ö. Performans – Tiyatro Yazar. Şehir Opera Salonu. Ö. (22 Ocak 2002). Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu. A. (Yapımcı). Yorumcu ve B. Şehir Konser Salonu. Türkiye 1996. G.. (15 Nisan 2006). Başrol: R. Yayıncı.21 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (Yapımcı). A. RadyoHacettepe. (04 Mart 1964).. Performans – Bale Koreograf. Ankara (08 Mart 2006). Yapıt Başlığı. Promenad [Radyo Programı]. Shakespeare. A. Şehir Opera Salonu.. W. (Gün Ay Yıl). Sonuç. Giriş. Kınıklı.. Z.. Başrol: C. Yönetmen: Adı Soyadı. Yorumcu. T. Başrol: Adı Soyadı. Simone. Burton. Boston Shubert Theatre. Forzano). Gielgud. Yayın Yeri (Gün Ay Yıl). Gianni Schichi (Libretto: G. (Gün Ay Yıl) Erkin. Dessi. Orkestra Şefi: Adı Soyadı. Piyano Sonatı. Orkestra Şefi: G. Yönetmen: R. Başrol: Adı Soyadı. C. Performans – Opera Besteci. Berki. Yönetmen: Adı Soyadı. Ankara Devlet Opera ve Balesi Büyük Sahne. Puccini. Radyo ve Televizyon Programı Soyadı.. A. . Program Adı [Türü]. Özakman. A. Başrol: Adı Soyadı Orkestra Şefi: Adı Soyadı.. (Senarist) ve Öztan. Ankara Bilkent Konser Salonu (09 Nisan 2006).. (Gün Ay Yıl). Kurtuluş [Film]. Yönetmen: J. Müzik ve Sahne Sanatları Performans – Konser/ Resital Besteci. Hamlet. (Gün Ay Yıl). (Yapımcı). Gelmetti. Gelişme. T. Yapıt Başlığı (Libretto: Adı Soyadı). Yapıt Başlığı.

. Şehir Galeri/Sergi Salonu. Beethoven. L. Sergi – Karma Sergi Adı. B. C. Dover (1998). Ankara 1932. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği) Misman. U. Rachmaninov Piano Concertos Nos. Altı Prelüd [V. Hamburg 2003. Sergi Adı.. “Concerto for Piano and Orchestra no. (03–31 Mart 2006). [A. Sayın. Ulvi Cemal Erkin: Complete Works for Piano Solo [CD]. New York 1812. (Yapıtın Yayımlandığı Yıl). Müze/Koleksiyon.. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. Yayıncı. Francavilla al Mare... Keman ve Piyano İçin Improvisation. Yapıt Başlığı. Yapıt Başlığı. Avusturya 1995. Yayın Yeri Yapıtın Tamamlandığı Yıl. Italya 2003. Esinti [Grafik]. . Yorumcu.22 Müzik Yapıtı Besteci. 1 and 2 [CD].. U. Yorumcu]. Z. Zimerman ve S. Yapıt Adı [Yapıtın Türü]. [K. Opus numarası. Symphony. Deutsche Grammophon (2000) Erkin. Ozawa]. Şehir Galeri/Sergi Salonu. 2 in c Minor”.. opus numarası. Yapıtın Tamamlandığı Yer ve Yıl. opus 18. S. A. Erman]. Müzik Kaydı Besteci.. Yayınevi. C. Albüm Başlığı [Kayıt Türü]. numarası. Sanat Yapıtı – Koleksiyon ya da Müzelerde Sanatçı.. Plastik Sanatlar Sergi – Kişisel Sanatçı. Yayın Yeri Yayınlandığı Yıl. (Kayıt Yılı) Rachmaninov. H. Erkin. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği) Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Sergisi. Resim Sergisi. Yorumcu ve C. A. Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. Ankara (20–30 Nisan 2006). Devlet Konservatuvarı (1958). Michetti Müzesi. A. No. 7 in A. Hungaroton Classic (1994). numarası. V. Opus 92.

Ankara 1990. İzer. “Yapıt Adı” [Yapıtın Türü]. Örneğin: Taylor.2. 1986. F. Sayfa altında sadece açıklama dipnotları konulur. Yazar-Tarih Usulü Kaynak listesi yazar soyadına göre alfabetik olarak düzenlenir. 17 ve 18’de verilmiştir. “Balkondan Susamlar” [Resim]. Yayın Adı (sayfa). 1999) ve hizmetleri (Weist and Christodulu. 1) Zikredilen yazar(lar) ve tarih(ler) parantez içine alarak cümlenin sonunda ya da içerisinde uygun yere konur. 1905–1988 (s. Yapıtın Tamamlandığı Yıl. Z. soyadı sırasına göre topluca sondaki KAYNAKLAR kısmında gösterilir. M. Yayınevi.23 Sanat Yapıtı – Yayınlarda Sanatçı.1. 2000) sunabilmenin önündeki en büyük engelin yeterli kalifiye elemanın olmamasını göstermişlerdir. Yayın Yeri. GÜNCEL YÖNTEM Bu yazım yönteminde tüm kaynaklar. S. iyi bir din eğitimi (Tosun. Direkt bir alıntı yapıldığında parantez içine sayfa numarası da konmalıdır. 3)Yazar adı ve tarih bir cümlede birleştirilebilir Örneğin: 2001’de Palabıyık………… Bazı durumlar şu tablolarla özetlenebilir. Atıflar metin içerisinde gösterilir. Örneğin: Araştırmacılar. Keller ve Egan (1997) araştırmalarında şu soruyu sormuşlardı… 2) Parantezin içerisine sadece tarih konabilir. Yazar. . 3. Erinç. Kaynağa. 175).. Direkt Alıntılar (quotation) Madde 16. metinde yazarın soyadı ve parantez içinde gösterilen yayın tarihi ile birlikte atıf yapılır. Zeki Faik İzer.2. Türkiye Halk Bankası. 3. “………………?” (s.28). Sayfa altına dipnot yazılmaz. (Yapıtın Yayınlandığı Yıl).

2000) 4) 6 ve daha fazla yazar varsa: ilk yazarı kullanıp “vd. Devlet İstatistik Enstitüsü. [DPT]. kullanılır. 3) 3-5 yazar varsa: İlk alıntıda hepsini kullanmalı. (İşcan vd. diğerleri sonra (Çiltaş. 2001) 11)Parantez içinde örneklendirmek isteniyorsa örn. ve Başar.” eklemelidir. 2001) 5) Organizasyon: İlk alıntıda adı açıkça yazılmalı eğer okuyucu kısaltmayı yakından biliyorsa sonrakilerde kısaltma kullanılmalı İlk Alıntı: (Devlet: Planlama Teşkilatı. Bayındır..2 1)Yıl: Bir paragraf içerisinde. Çocukların ruh sağlığının korunmasında ebevenlerin rolü birçok raporda belirtilmiştir (örn. 1998) Sonrakiler: (DPT. Ünal. Türk Pisikoloji Derneği. sonrakilerde de ilk yazardan sonra “vd. 2000. (Bayındır. kitap ve benzerleri italik yazılmalıdır (“Mad Cow”. 2000) Sonrakiler: (Oktay vd. Ünal. 1995. 2000. 1995) 10) Önemli çalışma ilkönce. Coşkun (1999) 8) Parantezde 2 ya da daha fazla yazar adı varsa alfabetik sırada sunulur Bir çok yazar (Büyük. İlk Alıntı: (Oktay.. Bayındır vd. 2000. 1998) 6) Yazar yoksa başlığın birkaç sözcüğünü kullanmalı. Özen. ayrıca bkz. tarihi bir kez kullanılmışsa ve bir karışıklığa neden olmuyorsa ikinci kez kullanılmayabilir Yıldırım (1999) bir anket uygulamıştı ………Yıldırım’ın sonuçları…… 2) 1 ya da 2 yazar varsa: adları ilk alıntıda ve (Naktiyok ve İşcan. 1995. . makale tırnak içinde verilmeli. 1982. 2010). 2000). …) 7) Aynı soyadlı yazarların ilk adlarının baş harfi kullanılmalıdır S. Coşkun (2001) ve F. 1999)………… Oktay ve Özen (1999) sonrakilerde kullanmalıdır.” yazılmalıdır. Coşkun. Demir ve Yıldırım. 2001) (Inside These Doors. 9) Aynı yazarın 2 ve daha fazla çalışması için ad tekrar edilmez..

.. kişsel iletişim.edu/ writing/). 16) Direkt Alıntı Gündoğdu (1900/1985)’ya göre. metinde parantez içinde gösterilen yazarın soyadı. ……. yayın tarihi ve sayfa numarası ile birlikte atıf yapılır. para. Bölüm I.37-38) şu şekilde açıklamaktadır: Kaynak listesi yazar soyadına göre alfabetik olarak düzenlenir.2. 3..2.Kaynakçaya konmaz. Ağustos 28.wisc. 2000. Bu alıntı sistemi ülkemizde daha yaygındır. Polat. 17) Sayfa numarası olan elektronik kaynaklardan alıntı yaparken paragraf numarası konmalı..’a göre (akt... (F.. Palabıyık (2001) ……………………(ss. Kaynağa.... 2000) 15)Web sitesi The University of Wisconsin’s Writing Center Web site is an excellent source of information on writing (http://www. Birden fazla atıf gereği duyulan alıntılarda cümle sonuna alıntı yapılan eserler tarih sırasına göre sıralanır.. fakat numaralandırılmaz. 18) 40 ya da daha fazla sözcük varsa. “Anadolu tabirinin yurdumuzun Trakya bölgesi dışında kalan bölümü için kullanıldığını” belirtir (Bayladı 1996: 9). 2007/2010) 13) İkincil kaynaklar (kaynakçada sadece ikincil eser belirtilir) Coie vd... alıntı bittikten sonra nokta konur ve parantez içinde sayfa no konur. Evrensel müdahaleler “bireysel riskler temelinde tanımlamayacak bütün bir nüfusu ya da genel halkı hedeflemektedir” (Greenberg vd.. 14) Kişisel İletişimle elde edilen bilgiler. Örnek: Bayladı.. 20).. Greenberg. “……………” (s. uzun metinler için ise bölüm numarası konabilir.. iç...383). Yazar-Tarih-Sayfa Numarası Usulü . Domitrovich ve Bumbarger.2 12) Yeniden basılan çalışmalar (Gündoğdu. 2000).

A’râf: 19) Sûre numarası. 2002) Cümle içinde birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyor ise: Daha sonraki atıflar: (Beck ve diğ. (Y. 2002) Metin içinde ilk atıf dâhil olmak üzere (üçten fazla yazarlı): Kur’ân-ı Kerîm ayetleri: (7. İşcan. s. 7). (Gündoğdu.26 Örnek: . s. Tuncer. Macit ve Kahveci. 206). 2007a: 42) (Gündoğdu. İki yazarlı yayın: Naktiyok ve İşcan. 2008. 2002) (Beck ve diğ. sözü edilen eserin Mevlânâ’ya ait olduğu konusunda yaygın bir fikir birliği vardır. 1997. Sûre adı: ayet numarası . 2009). Yayın Tarihi Olmayan Çalışma: Dolaylı Gönderme: Bir yazarın aynı yıl içinde yazılmış birden fazla çalışmasına gönderme: (Gündoğdu. 1997. t. 1994: 73-74).. 1987: 47 ve Küçük ve diğ. 2001. Can ve diğ.. (Aktaran: Çakın. Türer... 1997. 1986:2. (Gölpınarlı. 2000. Çelik. 2). Arpaguş ve diğ. 2005: 45) 3-5 yazarlı yayın: (Yıldırım. s. Yazar-Tarih-Sayfa Usulüne Örnekler: Tek yazarlı yayın: (Gündoğdu.y. Tuncer. Coşkun. Utku. 2007b: 56) Soyadları Aynı İki Yazara gönderme: (N. 1967:13. 2000. 2007: 42) (İnan. s.. 33).

• .... kitap içinde bölüm vb.2..... Kitap/ dergi vb.. Şekil 1.. Hadis Kitabından Hadislere atıf: ...3). makale... değerlendirme sonuçlarına göre (Tablo 4... (Bkz...7’de gösterilmiştir..3. Güncel Yöntemde Kaynakça Listesinin Oluşturulması Güncel yöntemde kaynakça oluşturulurken metin içinde gönderme yapılmış/anılmış her eser kaynakçada belirtilmelidir. gönderme aşağıdaki örneklerden birine uygun olarak yapılmalıdır: Örnek: • ...... • .........3’de gösterilmiştir..3)...3. seçim sonuçları istatistik olarak Şekil 2. 1981: 19).2. • ...7). tırnak içinde yazılmalıdır. gönderilen şekil veya tablolar. ilgili birimlere iletilmiştir • ..... 1918: Tefsîr. veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir (Tablo 4. • . eser adları italik..) • . okuyucunun ulaşamayacağı her türlü belge ve bilgi kaynakçada gösterilmemelidir... aynı ya da daha sonraki sayfalarda yer alıyorsa..) 3... bu konuda DİE istatistik verileri kullanılmıştır (Şekil 2.... Daha önceki sayfalarda yer alan ve daha önce değinilmiş şekil ve tablolara yeniden gönderme yapılıyorsa.. Şekil ve tablolara yapılacak göndermeler: Şekil ve tablolara yapılacak göndermelerde. (Bkz. kontrol grubu.7)....” kısaltması kullanılarak yapılmalıdır: Örnek: • .. 8) Kurum yayınları: Metin İçinde İlk Gönderme: (Türk Dil Kurumu [TDK].. seçim sonuçlarına ait istatistiki bilgiler (Şekil 2. Tablo 2. gönderme parantez içinde ve “bakınız” anlamına gelen “Bkz. e-mailler tartışma gruplarında oluşan mesajlar. Ancak görüşme metinleri. ansiklopedi maddesi... Değerlendirme sonuçları Tablo 4.. İkinci ve Sonraki Göndermeler: (TDK......27 (Ebû Dâvûd... Eserler yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. 1981: 26).

J. “Yayın adı”. (2001). P.. bs. Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. Kitap adı (s.). (Yayın Yılı). Hacı Bektâş-ı Velî.. sayfa numaraları). Kitap Gündoğdu. (2005). (Kaynak Yapıtın Yayın Yılı). Yayın yeri: Yayınevi. Büyük Çekişmeler: Bilim Tarihinden Seçilmiş On Tartışma. H. (2002). (2007). Editör (Haz. Ankara: T. (Çev. Yayın yeri: Yayınevi.T. DC: New Age Printing. Türer. (Yayın Yılı). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). . Ahmet Yaşar Ocak (Ed. C. Türkçe Sözlük (10. (2002). Editörlü Kitap İçinde Bölüm ya da Makale Yazar (Yayın Yılı). (1972). Managing Diversity in the Classroom. (Yayın Yılı).28 3. C. Farabi`de Dil-Mantık İlişkisi. D. A. Washington. Tez Adı. Ankara: TÜBİTAK. A. A. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kurum Yayınları Kurum Adı. Sales. (2005). Hellman. 21. Ankara: Türk Dil Kurumu. Ankara: Tübitak.K. Walter./Ed. Adı Soyadı). M. (Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezi). B. Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım. Yayın adı. O. (Yayın Yılı). D.2. (2002). ve Heynes. Kitap Adı. Ayık. Füsun Baytok). Türk Dil Kurumu. Tez Yazar. Çok yazarlı Beck. H.4. 207-246). “Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler”.).). TÜBİTAK. Osmanlı Anadolu`sunda Tarîkatların Genel Dağılımı (ss. Yayın yeri: Yayınevi. Yayınları. Güncel Yöntem Örnekleri Tek Yazarlı Yazar. Yer: Üniversite Adı. (Çev. Çeviri kitaplar Yazar. Ankara: Aktif Yayınları. Kitap adı. Yayın yeri: Yayınevi.

Kurbanoğlu. A. Şendoğdu. Tuğrul. Ankara: Odak Ofset. Yazar. sayfa numaraları. Dergi Adı. (1993). Altan. ve diğerleri. 635-646.. bs. Journal of Documentation.. Yayın Yeri: Yayınevi The Chicago Manual of Style (14th edition). Üstün. C. Yayın Yeri: Yayınevi. C. Dergi Adı. (2003). Yazar. (1992). (Yayın Yılı). Yazar. “Âşık Sümmânî’de Aşkın Metafiziği”. B. 108–117. Erkan. E. Ç. Chicago: The University of Chicago Press. S. B.. M. ve diğerleri. (2003). HKE Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı (İkinci Revizyon).. Ankara: Sistem Yayıncılık. E. (Yayın Yılı). 59. (Yayın Yılı). İ.29 El kitapları Yazar. Yazar. .E. (Yayın Yılı).. Yayın Yeri: Yayınevi Özgüven.. Yazar. Gündoğdu. 113-154. S. Akman. E.. Bilgisayar Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü (3.. (2003). S. “Self–efficacy: a concept closely linked to information literacy and lifelong learning” [Öz–Yeterlik: Bilgi Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenmeyle Yakından İlişkili Bir Kavram]. Yazarı Olmayan Eser: Anonim Eser. sayfa numaraları. “Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerine Ait Türkiye Profil Araştırması”. 8 (18). Cilt (sayı).). 23. Eser. sayfa numaraları. (Yayın Yılı). (2007). “Makale Adı” [Makale Adının Türkçesi]. Yapıt Adı. B. Yazar. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi.. Cilt (sayı). Yabancı Dilde Makale Yazar. D. (Yayın Yılı). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Dergi Adı. Cilt (sayı).. Danışma Kaynakları Sözlük Yazar. N. “Makale adı”. “Makale Adı”. Bilimsel Dergi Makalesi Yazar. Kargı.

(Ay Yıl). (Ağustos 2002). (2005). (Ay Yıl). Toplantı Yeri. Gündoğdu. cilt (sayı). Dergi Adı. (Nisan 2006).. (ss. Milliyet Gazetesi. Focus. Sayfa sayısı/sayfalar arası). “Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî” [Bildiri]. Gazete Adı. 12. Yayın Yeri: Yayınevi. Posterin Adı [Poster]. 12. Akademik Bilişim ’06. 20-22 Mayıs 2007.). “Bilgi Yönetiminde Son Gelişmeler: Amazoogle. sayfa numaraları. Glasgow.). Toplantı Adı. Gaziantep. 44–47. 179-195).30 Popüler Dergi Makalesi Yazarı Belli Yazar. Cilt. Yazarı Belli Değil “Makale Adı”. “Makale Adı”. Kitap Adı (ss. 14–17. (Ay Yıl). (Gün Ay Yıl). Tonta. “Bildiri Adı”. Kamil Yılmaz (Ed. N. sayfa numaraları. [Bildiri]. Diğer Yayınlar Bildiri Yayımlanmış Yazar. Toplantı Adı. sayfa numaraları. Ç. Dergi Adı. (Nisan 2006). İşbirliği ve Açık Erişim” [Bildiri]. “Yerel Bilginin Küreselleştirilmesi”. Popüler Yönetim. Poster Yazar. İstanbul: Üsküdar Belediye Başkanlığı. H. (Ay Yıl). “Makale Adı”. “Değişik bir ritimde. Gazete Makalesi Yazar. (Şubat 2006). Y. “Kayıt Dışı İstihdam”. Aziz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyum Bildirileri. Önal. Altan. Kenar. Toplantı Yeri. Yayımlanmamış Konuşmacı. Editör (Ed. Historical Perspectives on School Librarianship [Poster]. C. . (23 Mart 2002). İ. 68th IFLA General Conference and Council. (Yayın Yılı). 9.”.. “Bildiri Adı” [Bildiri]. A.

XV. sayfa numarası. Rapor Yazar. K. 34). (2004). H. Washington. İlköğretim ve Eğitim Kanunu. Ersoy. Kavur. DC: U. (1961). Resmi Gazete. (Kabul Edildiği Yıl). Örn. Kitap Adı [Elektronik Sürüm]. (c. O. Gün Ay Yıl. (2006). Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu (Rapor No: DPT: 2681). Ankara: DPT.31 Patent Buluş Yapan. (Yayın Yılı). 12 Ocak 1961. 23 Haziran 2003). Yayın Yeri: Yayınevi. Devlet Planlama Teşkilatı. 10705. Yayın Yeri: Yayınlayan/ Hazırlatan Kuruluş. “Kağıt ve Kağıtçılık”. ve Yazar. Yapıt Adı.S. Görüşme Mektup. (XXI. Ülke Patent No. (Yayın Yılı). Başar. Yayın Yeri: Yayınevi. Buluş Adı. telefon görüşmesi gibi kişisel görüşmeler elde edilebilir kaynaklar olmadıklarından kaynakçaya eklenmezler. Rapor Adı (Rapor No:). Metin içinde: (Aşık Reyhani ile kişisel iletişim. cilt numarası.755. H. Sınıf Yönetimi [Elektronik Sürüm]. “Madde Adı”. 112-115). Ansiklopedi Maddesi Yazar. D518. . (Yayın Yılı). (Yayın Yılı). Yasa ve Yönetmelikler Yasa Adı. Yayın Yeri: Yayınevi. (1999). Türk Ansiklopedisi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı. Patent No. Elektronik Kaynaklar Basılı Kitabın Elektronik Sürümü Yazar. e–ileti. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. C. s. A. Görüşmelere yalnızca metin içinde gönderme yapılır. B.S. Sayı. Patent and Trademark Office. T. U. Heart Flowerpot. (1973). Yayın Adı.

19 (2). cilt(sayı). (t. Tasavvuf İmi ve Akademik Araştırma Dergisi. 1(2). Erişim tarihi: 02 Nisan 2006.33. 221-231.32 Basılı Makalenin Elektronik Sürümü Yazar. Dergi Adı.). N. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. http://www.y. sayfa numaraları.edu. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. A. Kayıt/ Makale No.php?option =86&Itemid=59 Veritabanında Makale ya da Madde Yazar. Veritabanı Adı. sayfa numaraları. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. (2005).22/kdep/ rapor/ KDEPHaziran2004. K. [Elektronik Versiyon]. T. C. 14. sayfa numaraları. Ekici. “İşletmelerin Yönetim Sürecinde Sinerjik Yönetim Anlayışının Önemi”. M. (Yayın Yılı). Bilgi Vadisi. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl.. Gündoğdu. A. “A Factor Analysis of Preschool Children’s Play Strategies and Cognitive Style”. (1999). http://ağ adresi Yıldırım. cilt(sayı). http://ağ adresi Devlet Planlama Teşkilatı.).tr/bilim.y. Educational Psychology. Erişim: 04 Nisan 2006. (Yayın Yıl). http://ağ adresi Bilim Etiği ve Bilimde Sahtekarlık. [Erişim tarihi: 08 Ocak 2000 EBSCO (Academic Search Elite). http://212. “Mevlânâ`nın Mesnevî`sinde Mânâ Dili”. Makale Yazar. ve Yazar.yildiz. B. O. “Makale Adı”. Saracho.htm .pdf Anonim Ağ Sayfası Kaynağın Adı. (Temmuz 2004).). (t. ve Şahım. (Yayın Yılı). Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. pp 165.ebsco. Cilt (sayı).com] Rapor Yazar. (t. http://www. “Makale Başlığı”. Dergi Adı. http://www. Dergi Adı.y. “Makale Adı” [Elektronik Sürüm]. (Ay Yıl).aek.175. e–Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı: Değerlendirme Raporu (Rapor No: 2). Rapor Adı (Rapor No).net/ idas/index.bilgivadisi.

Erişim tarihi: Gün Ay Yıl.htm Bir Web sitesinde belirli bir sayfa Türk Psikologlar Derneği Deprem Özel Çalışma Grubu Basın Bildirisi: Deprem Bölgesi Eğitim Öğretim Yılına Hazır mı? (22 Eylül 1999).htm Ağ Sitesi Site ya da Yayınlayan Kuruluş Adı. (t. Erişim: Kutup–L.). Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. G. (5 Kasım 2003). ve Wynn. Sayfa Adı. İleti Konusu [İleti No]. Erişim tarihi: Haber/Tartışma Grubu/Forum Adı. (Gün Ay Yıl). Ankara: Türk Psikologlar Derneği. Dergi Adı. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006.htm .ca/bpg/Advising/ Plagiarism.tr) Özet Yazar. (1998). Cilt (sayı)..tr/tpy/1/metehan. (2001). http://www.tr/deprem/basinbildiri5. University of British Columbia Ağ Sitesi: http://www.psikolog.metu.org. P. Simmons. Yazılım Sanayicileri Derneği (http://www. http://listproc. http://ağ adresi Işık. and how to Avoid it.9000/reguser/archives/ KUTUPL/kutupl. tr Haber. Tartışma Grubu ya da Forum İletisi Yazar.tema.zoology. Erişim tarihi: 08 Ocak 2000.ubc. “Uyku ve bilgi işleme süreçleri”. “İleti Konusu” [Özet]. http://ağ adresi Tema Vakfı. C. (Gün Ay Yıl). http://ağ adresi Irak. sayfa numaraları. (Yayın Yılı). 17-30. Erişim tarihi: 08 Ocak 2000. 1 (1). Erişim tarihi: Haber/ Tartışma Grubu/Forum Adı.33 Ağ Sitesinden Erişilen Ağ Sayfası Yazar. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006.org. [Özet] Türk Psikoloji Yazıları. E. Ağ Sitesi Adı: http://ağ adresi Gordon.html WEB Sitesine Atıfta Bulunma Bir Web sitesinin tümüne (sitedeki belli bir sayfaya değil) atıfta bulunmak için.log/msg0.edu. http://www. Bitki Kütüphanesi [İleti No: 8].y.org. H. http://www. M. psikolog. What it is.yasad. (Yayın Yılı). sitenin adresini vermek yeterli olacaktır.org.tr.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (Yapımcı). Yönetmen: R. Kınıklı. Simone. Başrol: Ö. Ankara: Devlet Opera ve Balesi Büyük Sahne. T. B. Başrol: A. (Yönetmen). (Gün Ay Yıl). Başrol: C. (Yapımcı). (Yapımcı). Gelmetti. (Gün Ay Yıl). Promenad [Radyo Programı]. (Yayın Yılı). U. T. Soyad. Orkestra Şefi: A. (Gün Ay Yıl) Erkin. Performans – Tiyatro Yazar. Ö. G. Şehir: Konser Salonu. Orkestra Şefi: G. Soyad. (Gün Ay Yıl). Yapıt Başlığı. Başrol: A. C. Soyad ve B. (Yapımcı). (Senarist) ve Soyadı.34 Film Yazar. Soyad. . Soyad. Yorumcu ve B. Soyad. A. Film Adı [Türü]. Forzano). (15 Nisan 2006). Soyad ve B. T. (22 Ocak 2002) . Soyad). Radyo ve Televizyon Programları Berki. Soyad. Guelfi ve D. Yapıt Başlığı. Gelişme. Yapıt Başlığı. Radyo ve Televizyon Programı Yazar. Yönetmen: A. Yorumcu. Soyad. Ankara: RadyoHacettepe. C. (08 Mart 2006). Gianni Schichi (Libretto: G. Roma: Teatro dell’Opera. Yayın Yeri: Yayıncı. Yönetmen: A. Performans – Bale Koreograf. Şehir: Opera Salonu. Program Adı [Türü]. Performans – Opera Besteci. Berki. Yayın Yeri: Yayıncı. Özakman. Kınıklı. Piyano Sonatı. Ankara: Bilkent Konser Salonu. (Senarist) ve Öztan. Başrol: A. A. Orkestra Şefi: A. Soyad ve B. Şehir: Tiyatro Salonu. (1996). Yapıt Başlığı (Libretto: A. (Yönetmen). Puccini. Z. Giriş. (09 Nisan 2006). Türkiye: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu. Soyadı. Sonuç. Dessi. Müzik ve Sahne Sanatları Performans – Konser/ Resital Besteci. Şehir: Opera Salonu. Kurtuluş [Film]. (Gün Ay Yıl).

35 Shakespeare. Yönetmen: J. (Yapıtın Tamamlandığı Yıl). (03–31 Mart 2006) Sergi – Karma Sergi Adı. (1932). Yapıt Başlığı. Opus numarası. Keman ve Piyano İçin Improvisation. Hamlet. New York: Dover. (1998) Erkin. Ankara: Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. (1958) Müzik Kaydı Besteci. C. C. Ulvi Cemal Erkin: Complete Works for Piano Solo [CD]. Yorumcu]. Opus numarası. opus 18. Burton. (1994) Plastik Sanatlar Sergi – Kişisel Sanatçı. Albüm Başlığı [Kayıt Türü]. numarası. 2 in c minor. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği) Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Sergisi. No. Rachmaninov piano concertos nos. [A. (20–30 Nisan 2006) . Yorumcu. (1995). (2000) Erkin. [K. Ankara: Devlet Konservatuvarı. (04 Mart 1964) Müzik Yapıtı Besteci. Opus 92. Resim Sergisi. Erman]. Boston: Shubert Theatre. (Yayınlandığı Yıl). U. numarası. (Yapıtın Yayımlandığı Yıl) Beethoven. Sergi Adı. Ankara: Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. (1812). Symphony. Şehir: Galeri/Sergi Salonu. Zimerman ve S. Yayın Yeri: Yayınevi. Başrol: R. Yayın Yeri: Yayıncı. U. Yapıt Başlığı. Ozawa]. Concerto for piano and orchestra no. W. (2003). (Kayıt Yılı) Rachmaninov. Gielgud. S. Altı Prelüd [V. Yorumcu ve C. B. Hamburg: Deutsche Grammophon. Avusturya: Hungaroton Classic. 1 and 2 [CD]. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği) Misman. L. v. Şehir: Galeri/Sergi Salonu. H. 7 in A.

Balkondan Susamlar [Resim]. A. Yayın Adı (sayfa). (2003). Italya: Michetti Müzesi.36 Sanat Yapıtı – Koleksiyon ya da Müzelerde Sanatçı. . Ankara: Türkiye Halk Bankası. Esinti [Grafik]. Ülke: Müze/Koleksiyon. Z. (Yapıtın Tamamlandığı Yıl). Yayın Yeri: Yayınevi. Yapıt Adı [Yapıtın Türü]. (1990). Zeki Faik İzer: 1905–1988 (s. (1986). Şehir. Yapıt Adı [Yapıtın Türü]. (Yapıtın Yayınlandığı Yıl) İzer. 175). S. (Yapıtın Tamamlandığı Yıl). F. Yazar. M. Erinç. Francavilla al Mare. Z. Sayın. Sanat Yapıtı – Yayınlarda Sanatçı.

F.37 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DİĞER HUSUSLAR Tezde çok kullanılan birden fazla oluşmuş terimler için baş harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir.B. gereksiz şekillerden kaçınılmalıdır.2. TÜBİTAK. KD .. B. (Örneğin. yönlerin Türkçelerinin ilk harfleri kullanılmalıdır. AT. işaret. . İ. rapido ya da letraset çıkartma türü bir araç kullanılmalıdır. işaret. KISALTMALAR VE SİMGELER DİZİNİ Coğrafi yönlerin kısaltmalarında. M.. sembol rakam ve yazılar... Bu durumda yapılan kısaltma ilk geçtiği yerde parantez içinde bir kez açıklanmalıdır. Ancak. Bunlar “Kısaltmalar” başlığı altında alfabetik sırayla sunulmalıdır. rakam ve yazılarda.. OPEC. 4. GB.A. anlatılmaya çalışılan düşünceyi veya elde edilen verileri daha etkili olarak aktarabilecek nitelikte olmalı. diyagram. Birden fazla sözcüğün başharfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda. NATO. yapılan işi.T. bilgisayar yazıcısı. D.İ.S. Bunlar için yüksek kaliteli bilgisayar çıktısı veya renkli fotokopi tercih edilir. TBMM.) yazı ile anlatımda güçlük çekilen. her sözcüğün başharfinden sonra nokta kullanılmalıdır. (Örneğin..M. ). gibi) (Ek 9. Tez sayfası üzerine yapıştırılacak fotoğraflar.Ü. UNESCO.. D. çıplak gözle kolayca seçilebilir ve okunabilir büyüklükte olmalıdır. GB gibi standart kısaltmalarda harfler arasına nokta konulmamalıdır. Bu tür çizgi.1.. A.) 4.İ. sembol.P. tez sayfaları arasında olabilecek kabarıklığı önlemek amacı ile ince fotoğraf kâğıdı üzerine basılmalıdır.1. M. TABLO VE ŞEKİLLER Hazırlanacak şekiller (grafik. fotoğraf vb. Hazırlama Şekiller üzerinde yer alacak tüm çizgi.. 4.2. . USA.

açıklamaların bir satırdan daha uzun olması halinde. Bu durumda. Numaralandırma Tüm tablo.3. Bir sayfadan daha büyük olan tablolar. tez metni içerisinde. Şekil başlığı ve açıklamaları şeklin altında yer almalı ve metin bloğu sol ve sağ kenarları arasında ortalanmalıdır. Birbirleri ile ilgili çok sayıda tablo veya şekil aynı sayfa üzerinde yer alabilir.2. B. Bireylerin kimliğini belli edecek tarzda fotoğraf konulmamalıdır. Tablo ve şekiller ile açıklamaları sayfa kenarında bırakılması gereken boşluklara taşmayacak şekilde yerleştirilmelidir. açıklamanın satır başı hizasından başlamalıdır. 4. Tablo açıklamalarının yazımında da “blok” sistemi korunmalı. şekil ve formüllerin numaralandırılmasında sadece rakamlar kullanılmalıdır. geçen formüller ayrı paragraf halinde yazılmalı. ikinci ve diğer satırlar.38 4. Tez metni içerisinde katlanmış şekil veya tablo olmamalıdır. her bölüm içinde kendi aralarında. Taşma durumunda olanlar ya küçültmeli ya da Ek`te sunulmalıdır. her bir öge sırayla A. Yerleştirme Şekiller. Tablonun devamı bir sonraki sayfada aynı tablo numarası ile ve aynı başlıkla verilmeli ancak tablo numarasından sonra parantez içinde “Devam” ibaresi yazılmalıdır. ilk değinildikleri sayfada ya da hemen sonraki sayfada yer almalıdır. metin alanı satır başından başlatılmalıdır.2. Metinde. . Bir şekilde birden fazla öge bulunabilir. C. önce ve sonra gelen paragraflarla arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. şeklinde simgelenerek tümüne tek bir şekil numarası verilir. sayfa kenarlarında bırakılması gereken boşluklara kesinlikle taşı lmamalıdır. . tez metni içinde bulunmak zorunda ise bir sayfa boyutlarında (uygun bir yerden) bölünmelidir.2. Açıklamalarda herbir öge ayrı ayrı tanımlanmalıdır: Tablo başlığı ve açıklamaları tablonun üstüne yazılmalı. Şekillerin sayfa içine yerleştirilmesinde.. Bu boşluklara taşacak şekiller ya küçültülmeli ya da “ekte” sunulmalıdır.. Konulacaksa fotoğrafı çekilen kişiden izin alındığına ilişkin ibare bulunmalıdır. birbirlerinden bağımsız olarak ayrı ayrı numaralandırılmalıdır. D. Tablo ve şekil altı açıklamalarının sonuna nokta konulmalıdır. Bunlar.

………………………..1.3.. 4....39 Birinci Bölüm’ün tablo ve şekilleri: Tablo 1.4..5 tam satır aralığı kullanılmalıdır..1. Ön Sayfalar / Özel Sayfalar Dış Kapak (Bkz..2. Tüm açıklamaların yazımında 1. şeklin altına yazılmalı ve şekil altı açıklaması ile şeklin alt kenarı arasında 6 punto boşluk bırakılmalıdır 4. TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ Her tez dört ana bölümden oluşur.. tablonun üstüne yazılmalı ve Tablo açıklamasının son satırı ile tablonun üst kenarı arasında 6 punto boşluk bırakılmalıdır Şekil açıklamaları ise. • Ön sayfalar/Özel sayfalar • Tez metni • Kaynaklar dizini • Ekler Her bölüme ilişkin sayfa düzeni örnekleri kılavuzun sonunda ayrı ekler şeklinde verilmiştir.1.. 4. Açıklamalar Şekil 1. ………………………...1. Tablo açıklamaları.) . ………………………. Tablo veya şekil ile (açıklamaları dâhil) alt ve üst metin arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Ek 2..1. Şekil 2. Ek 1.. Tablo ve şekil açıklamaları olabildiğince kısa ve öz yazılmalıdır. İkinci Bölüm’ün tablo ve şekilleri: Tablo 2.3...) Dış Kapak Pencere Sayfası (Bkz. ……………………….

) 4.) Çizelgeler Dizini (Bkz.). Ek 5. tezin başlığı. tezin türü. danışmanın unvanı. kısaltma kullanılmaksızın. Ek 8.3.) İçindekiler (Bkz.1.) Tez Kabul Sayfası (Bkz. adı soyadı.) Abstract (Bkz.1. Ek 9. Ek 7. 12 punto harflerle. tezi hazırlayanın adı soyadı. tezin kabul edildiği yıl ve “Her hakkı saklıdır” ibaresinin yazılı olduğu bir sayfa dış kapaktan sonra konulmalıdır (Ek 2.1.0 İç Kapak (Bkz. Ek 4. 4.) Kısaltmalar Dizini (Bkz. Ek 11. konusunu ve muhtevasını en iyi şekilde yansıtmasına önem vermelidir. Ek 10.5 tam aralıkla yazılır. soyadı bütünüyle büyük .4.3.2. 1. Tez Kapağı ve Diğer Sayfalar Tezin başlığının mümkün mertebe kısa ve öz olmasına. Dış Kapak Pencere Sayfası Kapağın pencere kısmına denk gelecek şekilde ve kapağın düşey orta çizgisi ortalanarak.) Şekiller Dizini (Bkz.1. Anabilim Dalı. / Örnek 12.) Tez Bildirim Sayfası (Bkz.)`de verilen şablona göre kapağın üst kenarından yaklaşık 3 cm aşağıdan başlayarak Enstitünün ismi ve ilgili Anabilim Dalı 10 punto büyük harfle. Ek 3. / Örnek 3) bstract Önsöz ve/veya Teşekkür (Bkz. 4. Ek 6. 4. İç Kapak Sayfası (Ek 3.3. Ek 7.3.1.3. açık olarak. Dış Kapak Dış kapak için Enstitü’den temin edilebilen pencereli hazır kapaklar kullanılmalıdır (EK 1).) Özet (Bkz. Tezi hazırlayanın adı ve soyadı. ismin ilk harfleri büyük.

1. Bu sayfada tez danışmanı ve jüri üyelerinin ad. alt kenarın yaklaşık 7 cm yukarısında ve (Ek 3. şehir ve yıl arasına (-) işareti konularak.). Tezin adı (başlığı).5 tam aralık boşluk bırakılmalıdır. Tez metninde yer alan bütün bölüm ve alt bölüm başlıkları.3.41 olarak. İçindekiler İçindekiler dizini. 4. ünvan ve üniversiteleri ile imzaları bulunur.3. kaynaklar .1. 4. “Tez Yöneticisi” ibaresi ve yöneticinin ismi. 14 punto büyük harflerle ve boldlu olarak. (Ek 6.7.5.1. Tez Kabul Sayfası Tez savunmasından sonra tez danışmanı ve jüri üyelerinin tezi kabul ettiklerini ve tezin Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından onaylandığını gösteren sayfadır (Ek 5. kapağın alt kenarından yaklaşık 3 cm yukarısına ve yine kapağın orta çizgisine göre ortalanarak. düşey olarak yazılacaktır.). tezin/raporun kağıt ve elektronik kopyalarının Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arşivlerinde aşağıda belirtilen koşullarda saklanmasına izin verildiğinin beyan edildiği belirtilecektir (Ek 4.)`de olduğu gibi yer almalıdır. satırlar arasında 1. tezin türü (10 punto büyük harflerle). kapağın üst kenarından yaklaşık 12 cm aşağıdan başlayarak ve kapağın düşey orta çizgisine göre ortalanarak yazılmalıdır. Tezin sunuldugu şehir adı ve yıl da. 4. tek satır halinde ve kapağın düşey orta çizgisine göre ortalanarak yazılmalıdır. Tez Bildirim Sayfası Sayfası Yazar tarafından hazırlanan tezin/raporun tamamen kendi çalışması olduğunu ve her alıntıya kaynak gösterdiğini taahhüt ederek. yüksek lisans ise “YÜKSEK LİSANS TEZİ” olarak yazılmalıdır. Tez adının yaklaşık 4 cm altında.6. doktora ise “DOKTORA TEZİ”. Enstitü ismi ve ilgili Anabilim Dalından sonra 4 cm ara vererek. Tezin adınının (başlığının) bir satırdan daha uzun olması halinde. (Ek 3.)`e uygun olarak yazılmalı.)`daki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır.3.

Önsöz (ve/veya Teşekkür) 3. yazım kurallarına . Önsözün son kısmında.1. Çalışmada izlenen metodlar. Dizinler 3. Örnekteki sayfa düzeni. Tablolar. Ek 7a. .`daki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır.10.9.) 4. yaklaşım biçimleri. Şekiller dizini Ek 10.. dizinler Ek 10. Özet ve Abstract Tezin özeti ve İngilizce çevirisi içindekiler sayfasından hemen sonra yer almalıdır. . eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. kapsamı. inceleme ve araştırma safhasında elde edilen bulguların teze yansıyış biçimi anlatılır. 4.10. (Bkz.1. Örnekteki yazım kuralları. Ancak.3. “Sonuç” gibi alt başlıklar kullanılmamalıdır Özet/ Abstract içeriği bir sayfayı aşmamalıdır. “Yöntem”. tez çalışmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişilerle. büyük/küçük harf ilişkileri.8.3. fotoğraf vs.9. İlk sayfada „ŞEKİLLER DİZİNİ“ başlığı olmalı.1.9.2 da dahil (ve varsa ekler) özgeçmişe kadar içindekiler dizininde eksiksiz olarak verilmelidir. Özet/Abstract`ta tez çalışmasının amacı. Ek 7b) 4.1.10.1. Ek 11. doğrudan ilgili olmadığı halde olağan görevi dışında katkıda bulunmuş kişi ve kuruluşlara teşekkür edilebilir. “Amaç”.`deki formata uygun olarak hazırlanmalıdır. Tezde kullanılan her başlık içindekiler dizininde hiç bir değişiklik olmaksızın aynen verilmelidir. (Ek 8. çalışmayı kısıtlayıcı ve/veya olumlu etkenlerden bahsedilir. İngilizce Özet/Abstract sayfasının içeriği ve sayfa düzeni tümüyle özet sayfasının aynı olmalıdır. Bu kısımda tez metni içinde yazımı durumunda anlatım bütünlüğünü bozacağı varsayılan. yalnız tezi hazırlayan tarafından sunulmak istenen çalışma ile ilgili ek bilgiler. kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar) açık ve öz olarak belirtilmelidir.3. çizelgeler. sayfa düzenine dikkat edilerek aynı kurallar çerçevesinde bu dizin oluşturulmalıdır. Gerektiği durumlarda özet/Abstract içeriğinin yazımında bir derece küçük punto kullanılabilir.

tez konusu ile ilgili olarak söz edilmek istenen önceki çalışmalar varsa. yazar soyadına göre dizin hazırlanarak. eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. Diğer dizinlerde bu şekilde hazırlanmalıdır. yeniden kurulan yahut örnek metin de olabilir. Tez konusunun niteliğine.43 dikkat edilerek bu dizin oluşturulmalıdır. yazarın yayınları kronolojik ola- . 4. Asıl Metin: Tezin GİRİŞ ile SONUÇ bölümleri arasındaki bülümlerin tümü Asıl Metin olarak tanımlanır. Aynı yazar(lar)ın farklı yıllardaki yayınları verilirken çalışmada dipnotsuz kaynak gösterme esas alınmışsa. Daha çok Dil ve Eski Edebiyat ile ilgili çalışmalarda yer alır.). Sonuç: Bu bölümde tez çalışmasından elde edilen genel sonuçlar. üçüncü ve dördüncü dereceden bölüm ve alt bölümlere ayrılır. (Bkz. Orjinal Metin: Tez çalışmasının dayandığı kaynak metin(ler)dir. bunlar da “GİRİŞ” bölümü içinde verilebilir. Tez Metni Giriş Bölümü: Tezin ilk bölümlerinden birincisini oluşturan giriş bölümü „GİRİŞ“ başlığı altında yazılmalıdır. 4. Bunların herbiri için uygun bir başlık ve numaralama sistemi kullanılır. sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlanarak yazılmalıdır. Kaynaklar (Bibliografya) Kaynaklar başlığı tümüyle büyük harflerle. Tez içerisinde kullanılan kaynaklar. Ayrıca. İlk sayfada hangi dizin verilecekse örnek: Çizelgeler için dizin hazırlanacaksa “ÇİZELGELER DİZİNİ” başlığı olmalı. ikinci. Ek 16. Asıl metin olabileceği gibi. sayfanın sol kenar boşluğundan başlayarak yazılmalı ve başlıktan sonra bir aralık boşluk bırakılmalıdır. tez metni.3. olabildiğince öz fakat açık ve seçik olarak yazılmalıdır. Konuyu hazırlayıcı genel bilgiler bu kısımda verilir. Ek 17.. yapılan araştırmanın ayrıntısına ve tezin hacmine göre.2. ancak “ASIL METİN” diye bir başlık kullanılmaz.3. Çalışmanın orjinalliği ve bilimselliği için mutlaka verilmelidir.3.

her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde sunulmalıdır. Kaynakların yazımında olabilecek veryasyonlar Ek 17...`de ayrı ayrı verilmeye çalışılmıştır.. bu kısımda verilmelidir. resimler. sahife rakamları virgülle ayrılmalıdır.. kişi. belgeler vb. Ek 3. .3.. yer yahut eser adlarını belirten veya tümünü içeren bir dizin hazırlanabilir. Dizin: Tez çalışması için gerek görüldüğü takdirde. şeklinde. kişi adlarında soyadı esas alınarak verilmeli.`de verilen örneğe uygun olarak hazırlamalı ve tezin en son sayfasında verilmelidir.. eserler alfabetik sıraya göre yerleştirilir.4 Ekler Tez metni içinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun olan açıklamalar. levhalar. bir formülün çıkarılışı. Özgeçmiş Tez hazırlayan yüksek lisans ve doktora öğrencisi. Ekler bölümünün sayfa numaraları. rak verilir. Ekler kısmında yer alacak her bir açıklama için uygun bir başlık seçilmeli ve bunlar sunuş sırasına göre Ek 1. kaynaklar bölümünün bitişini izleyen sayfa numarası ile devam etmelidir. Ek 2. 4.3. Dipnotlu kaynak gösterme sistemi esas alınmışsa. örnek hesaplamalar. ÖZGEÇMİŞ başlığı altında kısa özgeçmişini üçüncü şahıs ağzından Ek 12. 4. Alfabetik bir düzen içinde.5. İçindekiler dizininde de EKLER başlığı yer almalıdır.

 Ek 1. Doktora ve Yüksek Lisans Tez Kapakları Doktora Tez Kapağı Yüksek Lisans Tez Kapağı .

Dış Kapak Pencere Sayfası ↕ 19 cm 5.Hanefi PALABIYIK İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Prof. Asri ÇUBUKÇU 2002 Her Hakkı Saklıdır Doktora Tezi 5 cm ↔ ↕ 3.46 Ek 2.5 cm ↔ GAZNELİ DEVLETİ SARAY TEŞKİLATI M.5 cm . Dr.

Dr. İç kapak İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ M. Asri ÇUBUKÇU TEZ YÖNETİCİSİ ERZURUM-1996 .47 Ek 3. Hanefi PALABIYIK GAZNELİ DEVLETİ SARAY TEŞKİLATI DOKTORA TEZİ Prof.

... tezimin/raporumun kağıt ve elektronik kopyalarının Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arşivlerinde aşağıda belirttiğim koşullarda saklanmasına izin verdiğimi onaylarım..48 Ek 4....................................... Tezimin/Raporumun …… yıl süreyle erişime açılmasını istemiyorum. Bu sürenin sonunda uzatma için başvuruda bulunmadığım takdirde... ....... Tezim/Raporum sadece Atatürk Üniversitesi yerleşkelerinden erişime açılabilir.......... SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre hazırlamış olduğum “........ [Tarih ve İmza] [Öğrencinin Adı Soyadı] Tezimin/Raporumun tamamı her yerden erişime açılabilir. tezimin/raporumun tamamı her yerden erişime açılabilir..... “ adlı tezin/raporun tamamen kendi çalışmam olduğunu ve her alıntıya kaynak gösterdiğimi taahhüt eder....... ............ Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasını arz ederim...../20...... Tez Bildirim Sayfası .../…............

.. ......................... Prof....... İmza: …………………..danışmanlığında... tarihinde aşağıdaki jüri tarafından......... tezi olarak kabul edilmiştir......./..... Anabilim Dalı’nda ...... tarafından hazırlanan bu çalışma ...... İmza: …………………..................... Tez Kabul Tutanağı TEZ KABUL TUTANAĞI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE .................. ......................49 Ek 5../..... /……/…….. İmza: …………………... Dr... İmza: ………………….................. : …………………............... Jüri Üyesi : …………………....... …... Jüri Üyesi : …………………........... Mustafa YILDIRIM Enstitü Müdürü ... Yukarıdaki imzalar adı geçen öğretim üyelerine aittir.. ...................... İmza: ………………….... Jüri Üyesi : …………………... Başkan Jüri Üyesi : ………………….........

................................................1........................2..................... Klasik Yaklasim.6 1................................................ 2.................................. 2.................... ABSTRACT ......................................................................283 ......................................... Özellikler Yaklasimi..............1...............................1...............8 1.....1..............................................2....................................................15 1.................................2......1....................266 ÖZGEÇMİŞ............ 2.....................V ÇİZELGELER DİZİNİ .................1.....2............X GİRİŞ ................1............................................... …........2..................2........................................................2.3............................................................................................... SONUÇ......... .....................................3............................................. ......................... ….....................15 1...3.... Geleneksel Liderlik ......................... ............... YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK................................................................... İçindekiler Sayfası Örneği ve Başlıklandırma Biçimi İÇİNDEKİLER ÖZET ....0 Ek 6............................... 2..................... ..................................................................11 1...................17 İKİNCİ BÖLÜM …………………………………………………………....................................... ...............11 1....... 2.................245 EKLER........................................................... Modern Yaklasim ...1....1 BİRİNCİ BÖLÜM LİDERLİK VE DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK YAKLAŞIMI 1......2...............................12 1.....2............1................................2...................... LİDERLİK YAKLAŞIMLARI.............3.......................1.................2.....................1...............IX ÖNSÖZ..........................................1.............V ŞEKİLLER DİZİNİ ............... Davranissal Liderlik........3............................... LİDERLİK KAVRAMI..................................... SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ........................3.............235 KAYNAKÇA ................1.......

Hayati AKSU Prof.Dr. 350 sayfa Selim BAŞAR DOKTORA TEZİ Jüri: Yrd. Çalışmadan elde edilen diğer sonuçlara göre nüfus artış oranının. Dr.Dr. Bununla birlikte yolsuzlukların beşeri sermaye üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dair bir sonuca ulaşılamamıştır. Uygulama bölümünde ise 1990-2000 dönemi için 59 ülkeyi kapsayan çok ülkeli regresyon tahmini yapılmış ve elde edilen sonuçlar ışığında Türkiye ile çeşitli ülkeler kıyaslanmıştır. Hasan ÖZYURT Prof. Dr. yolsuzlukların çeşitli iktisadi ve sosyal nedenleri ile çeşitli makroekonomik etkileri ile ilgili tartışmalara yer verilmektedir. dışa açıklılığın ve demokratikleşmenin artmasının büyüme üzerinde olumlu etkide bulunduğuna dair herhangi bir bulguya ulaşılamamıştır. yatırımları ve ülkelerdeki politik istikrarı azaltmaktadır. Cevat GERNİ Bu tezin amacı. Buna karşılık. Muammer YAYLALI Prof. Özet Sayfası ÖZET YOLSUZLUKLAR VE MAKROEKONOMİK ETKİLERİ Tez Danışmanı: Yrd. beşeri sermayenin ve yatırımların artması büyümeyi olumlu olarak etkilemektedir. ülkelerdeki politik istikrarın.Dr. Doç. Recai ÇINAR Prof. Doç. yolsuzlukların çeşitli makroekonomik etkilerini tahmin etmektir. Bu amaçla çalışmada yolsuzluk olgusu ve tarihsel süreç kısaca özetlenerek. Anahtar Kelimeler: Yolsuzluk. Kamu Kesimi .51 Ek 7a. Hayati AKSU 2004. Tahmin sonuçlarına göre yolsuzluklar iktisadi büyümeyi.Dr. İktisadi Büyüme.

Public Sector .Dr. the population growth. and degree of democracy of countries have not positive effects on the growth rate.phenomenon and its historical process. in the last section. Page: 350 Jury: Assistant Professor Hayati AKSU Prof. According to the regression results.Dr. Key Words: Corruption. Cevat GERNİ The purpose of this thesis is to estimate some macroeconomic effects of corruption. Muammer YAYLALI Prof. and the results obtained for Turkey and some other countries are compared. There have not been obtained the effects of corruption on human capital. domestic investment and political stability. the results suggest that political stability. openness to trade. DISSERTATION MACROECONOMIC EFFECTS OF CORRUPTION Selim BAŞAR Advisor: Assistant Professor Hayati AKSU 2004.Dr.Dr. a cross-country regression is applied for 59 countries for 1990-2000 period. İngilizce Özet/Abstract Sayfası ABSTRACT Ph. Economic Growth. however. corruption decreases the economic growth.2 Ek 7b. some debate about economic and social causes and consequences of corruption are examined by summarizing corruption. According to the other results of this study. Hasan ÖZYURT Prof. Recai ÇINAR Prof. For this reason. On the contrary. human capital. D. and investment rate have positive effects on the growth rate of economy.

Hanifi MACİT . Dr. Kendi sistematiği içerisinde “yetersiz gördüğü” bir konuyu aşmak. Önsöz (ve/veya Teşekkür) ÖNSÖZ Bu çalışmanın konusunu. Çalışmama bilgi ve tecrübeleriyle değerli katkılarda bulunan danışman hocam sayın Prof. siyasal liberalizmi yeniden inşası oluşturmaktadır. Tezimiz liberal anlayışa getirilen felsefi boyutla alakalı olmakla birlikte. Erzurum-2010 M. şahsıma kıymetli vakitlerini ayırarak çalışmama önerilerde bulunan hocam Doç. Bu yüzden Siyasal Liberalizm adlı eserinde. John Rawls. Mustafa Yıldırım’a. Nevzat Can’a ve desteklerini esirgemeyen bölüm hocalarıma teşekkürlerimi arz ederim. “Adalet Teorisi” adlı eserinde modern dünyadaki “çoğulculuk gerçeğini” vurgulamadığı kaygısını taşımıştır. daha yetkin hale getirmek için gösterdiği felsefi çaba “liberal anlayışa” yeni bir boyut kazandırmıştır.53 Ek 8. çağımızın alanında en yetkin eserlerini üretmiş olan John Rawls’ın. düşünürün görüşlerini tam aktarmak için “bütüncül” yaklaşım esas alınmıştır. “çoğulculuk gerçeğini” daha özel bir bakış ve yöntemle ele almıştır. Dr.

İ. M. M.P. Ek 9.B. İ.İ.Ü. NATO TBMM OPEC UNESCO USA : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… TÜBİTAK : …………………………… . Kısaltmalar ve Simgeler Dizini KISALTMALAR VE SİMGELER DİZİNİ AB AT A.F.T.A.M.S. D.

................................ Personel Alanı Modülü .............. İşletme Performansı Ölçüm Kriterleri .....29 Şekil 1............ Kontrol İşleminde Adımlar ......1...............3........7......................100 Şekil 3... Yönetim Bilgi Sistemi için Veri Akış Diyagramı ............6......145 Şekil 4..........1..1.............................................4.................3.28 Şekil 1.....3.....1............ Şekiller Dizini ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1......8..34 Şekil 1............ İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Yapısı .................................2... Yönetim Bilgi Sistemleri Uygulaması İçin Bir e-Dönüşüm Modeli ....99 Şekil 2....96 Şekil 2...............4......161 . Microsoft Tarafından Geliştirilen İKBS Proje Tasarımı Uygulama Aşamaları ..............48 Şekil 1..............49 Şekil 1............6......................................79 Şekil 2........................5............... Malcolm Baldrige İşletme Değerlendirme Sistemitik Planlama ve Performans Ölçüm Değerleri 5 Alt Kategorisi ................................ Router kullanılarak Ağların Birbirine Bağlanması . Araştırmanın Modeli..............5...............................................92 Şekil 2... Eylemsel Kontrol Şekilleri .....................................................156 Şekil 4.................................2............ İKBS İçerisinde Organizasyon Yapısı ve Entegrasyon Noktaları Modülü ............. İşletme Bilgi Sistemleri ..2..... Performans Değerleme Süreci .104 Şekil 3............... Faktör Analizi Sonuçları . Ek 10........................................................ Kontrolün Amacı ....................97 Şekil 2........................... 5’li Likert Ölçeği Seçeneklerinin Sözel-Sayısal Değerleri .........51 Şekil 2................. Yönetim Bilgi Sistemi Seviyeleri ..150 Şekil 4............................................................ Bilgi Sistem Mimarisi................................119 Şekil 3...................................................2.................48 Şekil 1...................12 Şekil 1.......................... Kontrol Seviyeleri .............................91 Şekil 2................3......7............................................. İnsan Kaynakları İşlemleri Veri Akış Diyagramı ...............

..63 Çizelge 3.............75 Çizelge 4......1.................56 Ek 11.. Küresel Teknoloji İndeksine Göre Bilgiye Dayalı İşler Göstergeleri ......................70 Çizelge 3........3.............1.. Küresel Teknoloji İndeksine Göre Ekonomik Dinamizm ve Rekabet Göstergeleri .........................................6......79 Çizelge 4.2.. Çizelgeler Dizini ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 1.................2....56 Çizelge 2....................73 Çizelge 3............... Bilgi Türleri........................... Küresel Teknoloji İndeksine Göre Dijital Ekonomiye Dönüşüm Göstergeleri .............................. Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Yapılan Teknolojik Yenilik Türleri....65 Çizelge 3.....10 Çizelge 1.... Üretimi ve Yatırım Biçimleri ............74 Çizelge 3.................4.................................. Küresel Teknoloji İndeksine Göre Teknolojik Yenilik Yapma Kapasitesi Göstergeleri ................. İmalat Sanayi Sektörlerinin Teknoloji Yoğunluğuna Göre Sınıflandırılması .................... 2002–2004 Yılları Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Teknolojik Yenilikler ............... Ülkelerin Bilgi Toplumuna Hazır Olma Durumu ..................10..64 Çizelge 3...................1....9......... Gelir Grubuna Göre Bilgi Teknolojilerinin Dağılımı .....57 Çizelge 3..................1. Küresel Teknoloji İndeksine Göre Küreselleşme Göstergeleri ........... Economist Intelligence Unit Raporuna Göre Ülkelerin Mevcutve Tahmini İnovasyon İndeksleri ...........71 Çizelge 3.........5...... Farklı Gelir Grubuna Dahil Ülkelerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sahipliği .........80 .............8........................... Küresel Teknoloji İndeksinin Genel Sonuçları ve Türkiye’nin Durumu ......2.........................7.......72 Çizelge 3...............62 Çizelge 3........... Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Büyüklük Grubuna Göre Teknolojik Yenilik Yapma Oranı .......................2....................... Sanayi Toplumu ile Bilgi Toplumunun Karşılaştırılması 27 Çizelge 2...............

57 Ek 12. Özgeçmiş Sayfası ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Eğitim Durumu Lisans Öğrenimi Y. Lisans Öğrenimi Bildiği Yabancı Diller Bilimsel Faaliyetleri İş Deneyimi Stajlar Projeler Çalıştığı Kurumlar İletişim E-Posta Adresi Tarih .

Sayfa Düzeni ↕ 3 cm Sayfa No 1 4 cm ↔ 2 cm ↔ ↕ 3 cm .58 Ek 13.

Tarihteki ilk bankerlerden olan Lombardiyalı tüccarlar pazar yerlerine kurdukları tezgâhlar (banco) vasıtasıyla bankacılık işlemlerini yürütmüşlerdi. “kamu borcu senetleri” anlamında İtalyanca “monti” veya Almanca “banck” kelimelerinden türetilmiş olan “banchi” denmekteydi ve banka kelimesinin kökeninin buradan geldiği şeklinde de görüşler bulunmaktadır. Kadir Esen. Yerine getirdikleri fonksiyonlar açısından ülke kalkınmasında oynadıkları rol.59 Ek 14.1.1. 34. s. Modern Bankacılık Teori ve Uygulama. İstanbul 2000. piyasaya çıkardığı zorunlu borçlanma tahvillerine. 5. 3 4 İlker Parasız. y. Selahattin Togay. Ayrıca kendine öz tarihsel gelişim evrimi içerisinde de bankacılık faaliyetlerinin giderek farklı görünümler aldığını ve karmaşık bir yapı kazandığını söyleyebiliriz. Gazi Kitabevi. İşte. 1. Banka ve Bankacılık Kavramları 1. Teori ve Politika. Uluslararası alanda ve bankacılıkla ilgili mevzuatımızda da verilmiş tam bir banka tanımı yoktur. . Günümüzde çok çeşitli alanlarda faaliyet gösterebilen bankanın tüm özelliklerini kapsayan bir tanımını vermek oldukça zordur. Ömer Faruk Çolak. Ankara 1997. Başlıkların Yazımı BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ Ekonomide para ve kredi politikasının önemli elemanlarından biri olan bankalar. BANKACILIĞIN TANIMI VE TEMEL FONKSİYONLARI Banka kelimesinin köken itibariyle İtalyanca “banco” kelimesinden geldiği sanılmaktadır. en kabul gören şekli ile banka kelimesinin masa.3 Ayrıca. s.’da Roma-Cermen imparatorluğu idaresi altındaki Venedik şehrinin. Tezer Öçal.y. bankaları ulusal ve uluslararası seviyede kendine özgü mali kuruluşlar haline getirmiştir. Para Banka. her ülkenin ekonomik yapısı ve ihtiyaçları paralelinde yasalarla denetim altına alınmıştır. sıra veya tezgâh anlamına gelen İtalyanca “banco” kelimesinden geldiği sanılmaktadır. 12.1.

Dr.Dr.Dr.) Assoc.Prof. Doç. Dissertation Thèse de Doctorat Inaugural Dissertation Fransızca ÜNVANLAR Yrd. Almanca ve Fransızca Karşılıklar ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İngilizce Almanca Atatürk University Atatürk Universität Fransızca Universite dé Atatürk SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İngilizce Almanca Graduate School of Social Sciences Institut für Sozialwissenschaften Institut des Sciences Sociales Fransızca YÜKSEK LİSANS TEZİ İngilizce Almanca Master’s Thesis Magisterarbeit Thèse de Maîtrise Fransızca DOKTORA TEZİ İngilizce Almanca Ph.Prof.Dr. (İng.Dr.60 Ek 15. (İng. İngilizce.Doç. Assist. Prof.) Prof. D.Dr. (İng.) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful