ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEZ YAZIM KILAVUZU (Lisansüstü Tezler İçin)

Hazırlayan Doç.Dr. Cengiz GÜNDOĞDU

Erzurum - 2010


Yönetim Kurulu Adına Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü / In the Name of Administrative Board Director of Social Sciences Institute Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Hazırlayan / Prepared by Doç. Dr. Cengiz GÜNDOĞDU Yayın Kurulu / Editorial Board (Enstitü Yönetim Kurulu / Institute Administrative Board) Prof.Dr. Mustafa YILDIRIM Doç.Dr. Cengiz GÜNDOĞDU Doç.Dr. Ömer Faruk İŞCAN Prof.Dr. Mehmet TAKKAÇ Prof.Dr. Reşat KARCIOĞLU Prof.Dr. H. İbrahim ACAR Yayın Kurulu Sekreteri/ Publication Board Secretarie Mehmet ULUĞ Adres / Address Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 25240 – ERZURUM Tel: 0442 2360974 Faks: 0442 236 0975 E-Posta: sosbildergi@atauni.edu.tr Dizgi: Erk Yayıncılık (0.312) 231 41 97 Baskı/Print: Bizim Büro Basımevi Tel: 0312 4358207 Faks/Fax: 0312 4318881

Yayın Sahibi/Publisher

Kızılay/Ankara

 .

.....3...1............ BAŞLIKLARIN YAZIMI .................................... SAYFALARIN NUMARALANMASI ...........................................................................................2 1.......................... KLASİK YÖNTEM .... Dipnotların Verilişi .......................... Açıklama Dipnotları ........4.. YAZIM ÖZELLİĞİ ..1..............................................................2 1.... Kitap Adı ...........................................................14 3..1 1................ İlk Kez Kaynak Gösterme............. 11 3.........13 3.1......... 11 3.....1 1.................... KAĞIT ÖZELLİKLERİ .............................................1........................7..............2............................5.1................................. ALINTI VE ATIFLAR. Aynı Kaynağa Yeniden Başvurma ...........................................................8..........................................2................6..........................1................................14 ....3..5 2..................................12 3.. İntihal Örnekleri ...........2 1.1 1......1......................... Yazar Adı ........... ANLATIM ..................................2.5...........1..............1 1..................... İÇİNDEKİLER TAKDİM ............3.......................1..........VII BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI 1......... SATIR ARALIKLARI .... 8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMLERİ 3.......1.1...... BÖLÜM VE ALT BÖLÜMLER ......................14 3...... SAYFA DÜZENİ......4.........3 İKİNCİ BÖLÜM KAYNAK GÖSTERME 2...................................................................12 3.................3...................................................... Klasik Yöntem Örnekleri.......................................1.............................1.............1......................................

....2............2..................3.. İçindekiler ................39 4............... Yazar-Tarih Usulü ..41 4......... Tez Bildirim Sayfası Sayfası .....2...................39 4.........................................................37 4.....................................23 3....2...2...1............................1.......2............2.............3........ Dış Kapak............ Tez Kapağı ve Diğer Sayfalar ....................1........6..3..................2...5.2.40 4........43 4...........42 4.....43 4....................3.....40 4. Önsöz (ve/veya Teşekkür) ... Güncel Yöntem Örnekleri .......3.......... Yazar-Tarih-Sayfa Numarası Usulü .....3............3................. GÜNCEL YÖNTEM .......... TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ...................1. Açıklamalar ....3...............4................................................ TABLO VE ŞEKİLLER ..............................3..............4...................... İç Kapak Sayfası..........2...1.......3.................3... KISALTMALAR VE SİMGELER DİZİNİ.............3............................ Tez Kabul Sayfası ..... Yerleştirme ......8........1...........27 3..1................4.5.3............28 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4..42 4............... Dış Kapak Pencere Sayfası ....9......................1.....4..................................................3.......44 4...............3..... Hazırlama ................................38 4........ Ekler .....1......... Özgeçmiş ............38 4..........44 DİĞER HUSUSLAR . Güncel Yöntemde Kaynakça Listesinin Oluşturulması .................... Ön Sayfalar / Özel Sayfalar ............................40 4.........2..25 3...................37 4...........3...........................................................................2.......40 4. Kaynaklar (Bibliografya) ............................................... Numaralandırma .1.........................................................3.....................................23 3......41 4.......7...............41 4.1....................................................2..................................1... Dizinler .......................................10..........................1...............3...........37 4.........................3.................V 3...................................39 4........... Özet ve Abstract ...........1.....................3.....1..... Tez Metni .........42 4..............................................................2.....

..........................................49 Ek 6.. Şekiller Dizini .......................... Doktora ve Yüksek Lisans Tez Kapakları ..45 Ek 2.......................................................................................................................... İngilizce Özet/Abstract Sayfası...........47 Ek 4...............56 Ek 12...46 Ek 3.......................................52 Ek 8..............58 Ek 14... Tez Kabul Tutanağı .................................................................59 Ek 15........................... Başlıkların Yazımı ...................................................... Dış Kapak Pencere Sayfası..48 Ek 5...............55 Ek 11..... Özet Sayfası .... Önsöz (ve/veya Teşekkür) ............60 ...................................................................... Tez Bildirim Sayfası .. Özgeçmiş Sayfası ............................................... Çizelgeler Dizini .......................................................53 Ek 9............................................. Sayfa Düzeni .....V Ek 1.........................................51 Ek 7b.............................. İç kapak ... Kısaltmalar ve Simgeler Dizini ......54 Ek 10.................. İçindekiler Sayfası Örneği ve Başlıklandırma Biçimi ........................57 Ek 13.....50 Ek 7a.... Almanca ve Fransızca Karşılıklar............................................................... İngilizce............

V .

......................... künye düzeni........ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Not: Tezlerin Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna göre hazırlanıp hazırlanmadığı Enstitü Tez İzleme Komisyonu tarafından şekilsel olarak incelemeden önce Tez danışmanı tarafından kontrol edildikten sonra aşağıda ki örnekte olduğu gibi yazılı bir bildirimle Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü tez yazım kılavuzunda belirtilen kriterlere uygunluğu açısından tarafımca kontrol edilmiştir............ A........... tezlerle ilgili genel ilkeler kısa ve öz bir şekilde anlatılmıştır... TAKDİM Bir çok Enstitü Tez yazım kılavuzlarından faydalanılarak hazırlanan bu kılavuzda.....V Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü`ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde.. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne Danışmanı olduğum Doktora/Yüksek Lisans öğrencisi ........ Yüksek lisans veya doktora tezi hazırlayacak olan öğrencilerin.......... kaynakça düzeni.‘in “......... .Ü..... tezlerle ilgili olarak bu kılavuzda verilen biçim ve öz ile ilgili tüm ilkelere uymaları zorunludur... Türkçe dilbilgisi kurallarına uygunluk ve kullanım kolaylığı açısından bazı kurallar üzerinde uyarlamalar yapılmıştır............”konulu tezi..... Dipnotlu Kaynak Gösterme (Geleneksel Kıta Avrupası Sistemine Göre Göndermede Bulunma) ve Dipnotsuz Kaynak Gösterme (Geleneksel Anglo-Sakson Sistemine Göre Göndermede Bulunma) temel alınarak hazırlanmış.... bilimsel yazım kurallarına uygun bir standardı sağlamayı amaçlayan bu kılavuzda...... gönderme ve alıntı ile ilgili kurallar.. Adı Soyadı: İmzası: Tez Danışmanı Atatürk Üniversitesi .

V .

Her sayfanın sol kenarında 4 cm. . sağından başlamalıdır.1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI Tez kolay anlaşılır bir dil ile yalın ve bilimsel metne uygun olmalıdır. SAYFA DÜZENİ Sayfalar A4 boyutunda olmalıdır. Yazım kurallarında imla bakımından Türk Dil Kurumu`nun çıkardığı imla Kılavuzuna uyulması gerekmektedir. yalnız çizelgelerde 9 veya 8 punto harfler kullanılabilir. birinci şahıs ağzından olmamalıdır. ebadı muhafaza edilmelidir. 1.2. Dış kapak ve cilt kapağı dâhil. .4. Dış kapakta tezin adı 14 punto olmalıdır. Belirlenen metin bloğu çerçevesi dışına taşılmamalıdır (Ek 13). Anlatım.5 cm. Yazım düzenini korumak amacı ile tüm satırlar aynı hizada bloklanmalıdır (Ek 14). YAZIM ÖZELLİĞİ Tezler. paragraf başları. lazer ya da lazer kalitesinde çıktı veren yazıcı ile kâğıdın yalnızca bir yüzüne basılmalı (500 sayfadan fazla metinlerde çift yüz kullanılabilir).3.1. ANLATIM Tez yazımında kullanılacak kağıtlar A4 (20.99 x 29. Bölüm ve alt bölüm başlıkları ile satır başları sol boşluk çerçevesi kenarından. kısa ve öz cümlelerle yapılmalı. KAĞIT ÖZELLİKLERİ 1. bu çerçevenin 1 cm. bilgisayar kullanarak. Tez metninde yer alan çizelgelerin tek sayfaya sığdırılması istendiğinde. 1. tez metninin tümünde (dipnotlar hariç) harf büyüklüğü 12 punto (Zorunlu hallerde 11 veya 10 punto) olabilir). 1. Yazımda virgül ve noktadan sonra bir karakter boşluk bırakılmalı noktalama işaretlerinden önce boşluk bırakılmamalıdır. sağ kenarında ise 2 cm boşluk bulunmalıdır. alt ve üst kenarlarında 3 cm. Tez ciltlenip kesildikten sonra 20x28.7 cm) ölçüsünde 2 en az 80 g/m standartında ve birinci hamur beyaz kağıt olmalıdır.

.) Yani İçindekiler. kelime işlem programlarının sunduğu olanaklar kullanılarak konulmalı. Sonuç.7. Şekiller. gibi karakter kullanılmamalı ve metinle aynı büyüklükte puntoyla yazılmalıdır. Çizelgeler. Çizelgeler. Abstract. (Ek 6. III. Metin içerisinde yer alan paragraflar arasındaki boşluk 6 nk olmalıdır. Bölüm ve alt bölüm başlıkları. 1. Özet. Sayfa numaralarının önünde ve arka yanında yarım parantez. Sayfa numaraları Roma rakamlarıyla sayfa üstünde ortalanarak yazılmalıdır. Bölümler. çizgi v. tez bildirim sayfası ve tez kabul sayfası dışında tüm sayfalar numaralandırılmalıdır. bölüm başlıkları gibi ana başlıklar) 12. …’’ şeklinde Roma rakamları ile. SAYFALARIN NUMARALANMASI Sayfa numaraları. ikinci dereceden başlıklarda (alt bölüm başlıkları ile bunları izleyen ilk paragraf arasında boşluk.6. II. BÖLÜM VE ALT BÖLÜMLER Tezin.5 satır aralığı. Özet. gibi bağlaçlar varsa bunlar küçük harfle yazılmaldır). 2. diğerleri küçük harflerle ve bold yazılmalıdır. Bölüm başlıkları ile birinci derece alt başlıklar (12 punto) BÜYÜK HARFle ve bold olarak yazılmalıdır. İkinci. („ve/veya/ile“ v.5.) 6 nk olmalıdır. Giriş Bölümü ile başlayan tez metni ise en sondaki öz geçmişe kadar sayfa üstünde orta kısımda “1. şekil ve çizelgelerin açıklamaları ile alıntılar ve dipnotların yazımında ise tek satır aralık kullanılmalıdır.)’da gösterildiği biçimde numaralandırılmalıdır. Abstract. (Ek 13.2 1. Önsöz (ve/veya Teşekkür) ve varsa Şekiller. bölüm ve alt bölümlerinin belirlenmesinde gereksiz ayrıntıya inilmemelidir. Kısaltmalar Dizini gibi tez ön sayfaları “I. Kaynakça daima yeni bir sayfa ile başlamalıdır. Dördüncü dereceden daha ileri derecede alt bölüm başlığı kullanılmaması daha uygun olacaktır. Kısaltmalar Dizini ve Kaynaklar. Birinci dereceden başlıklarda (İçindekiler. …’’ şeklinde numaralanmalıdır.b. üçüncü ve dördüncü derece başlıklarda her kelimenin ilk harfi büyük. iç kapak. 1. 3. Özet. SATIR ARALIKLARI Ana metinde 1.b.

1.2. ÖNSÖZ KISALTMALAR ÖZETLER 1. ……………………………………… a. BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK 2. aşağıda verilen örnekte olduğu gibi ondalık sistemine göre Giriş Kısmı ise harf sistemine göre yazılmalıdır.1. Üçüncü Derece Alt Başlık .1. ……………………………………. İkinci Derece Alt Başlık 1. Üçüncü Derece Alt Başlık 1.1.1.8.1.3 Tez yazımında başlıklar. Üçüncü Derece Alt Başlık 1.. İkinci Derece Alt Başlık 2. BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK İKİNCİ BÖLÜM BÖLÜM BAŞLIĞI 2. A.1.2. BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK 1.1.1. BAŞLIKLARIN YAZIMI GİRİŞ GİRİŞ BAŞLIĞI I………………………………………….1. İkinci Derece Alt Başlık 1.2.1. ………………………………………. 1.1. BİRİNCİ BÖLÜM BÖLÜM BAŞLIĞI 1.1.1.1.

 .

1. web sayfası. kişiyi sorumluluktan kurtarmaz. neyin nereden alındığı açıkça belirtilmelidir. üniversiteden ya da meslekten atılmak gibi çok ciddi sonuçlar doğurabilir. İntihal olguları. “ek kaynakça” veya “yardımcı kaynakça” veya “ileri okumalar için kaynakça” gibi farklı bir başlık altında verilmelidir. makale. ilgili yayının künyesi kurallara uygun olarak verilmeli. Araştırmada kullanılmayan. Metin içinde gönderme yapılan her kaynak. künye içindeki bilgi öğeleri tam ve doğru olmalıdır. Kaynak gösterilirken aşağıdaki ilkelere uyulması gereklidir: 2. kaynakçada yer verilen her kaynağa da metin içinde gönderme yapılmalıdır. Kaynakçaya alınacak yapıtlar. yazarın bizzat okuyup yararlandığı yapıtlar olmalıdır. ancak araştırmacının konu için yararlı olabileceğini düşündüğü diğer kaynaklar. 5. Başkalarının bilgi birikiminden ve düşüncelerinden yararlanılan her çalışmada (kitap. vb) yararlanılan bilginin kaynağı. . ALINTI VE ATIFLAR 2.1. eğer verilmek isteniyorsa. Başkalarının düşüncelerini. bilim ve sanat etiğinin gereğidir. Hangi biçimde olursa olsun bilgi ileten kişi bilginin kaynağını gösterme sorumluluğunu taşımalıdır. hukuki olmaktan çok etik boyutuyla irdelense de. tezi reddedilmek. bildiri. İKİNCİ BÖLÜM KAYNAK GÖSTERME Kaynak gösterme. 3. tez. Her bilimsel çalışmada. Bilimsel ve sanatsal çalışma sürecinde. rapor. disiplin soruşturmasına konu olabilir ve dersten kalmak. çalışmanın sonunda yararlanılan kaynakların listelendiği bir kaynakça bölümü bulunmalıdır. Kaynakçada. kaynakçada yer almalı. verilerini ve yapıtlarını kaynak göstermeden kullanmaya intihal (plagiarism) denir. bilmeden veya farkında olmadan intihal kapsamına girecek eylemlerde bulunmak. söylemlerini. ödev. 4.

Özgün kaynağa erişmenin olanaksız olduğu durumlarda bilginin ikinci elden aktarıldığı belirtilmeli asla özgün kaynaktan alınmış gibi gösterilmemelidir. s. bu durumun yapıtın ilk sayfasında belirtilmesi gereklidir.) 10. gibi öğeler için. Araştırıcının bilimsel yeterliliği. herhangi bir kaynaktan alıntılama ya da açık bir esinlenme söz konusu ise. Bir kaynaktan değiştirilmeden yapılan alıntılar. Herkes tarafından bilinen gerçekler için (dünya yuvarlaktır gibi) kaynak belirtmeye gerek yoktur. Kaynak gösterilse bile. (İbn Haldun. bir yapıtın tamamı veya tamamına yakın bir bölümü bir başka çalışmada aktarılamaz.6 7. formül. metnin içinde ilgili yerde. s. resim. 8. Başkalarına ait bilgi ve düşünceler ise iki şekilde aktarılabilir. Kaynakçada her kaynağa yalnız bir kez yer verilmelidir. 65’den naklen). 6. (Mesela: Gündoğdu. metni olduğu gibi almalı fakat iddiayı ortaya koyan açıklama dipnotta yazılmalıdır. 15. Mukaddime. Kaynakça. Bu gibi durumlarda kişiyi etik açıdan yanlış bir şey yapmaktan koruyacağı için kaynak gösterilmesi tercih edilmelidir.. Müzik ve sahne yapıtları yaratımında. Yabancı dildeki kaynaklardan Türkçe’ye çevrilerek yapılan alıntılarda metnin çeviri olduğunun belirtilmesi gerekir. Bu bilgi.bir yanlışlık olduğu iddia ediliyorsa. vb. 83. 16. a) Direkt Alıntı (quotation. izin alınmasının da gerekli olabileceği unutulmamalıdır. 14. hangi bilginin hangi kaynaktan alındığı konusunda fikir vermez. disiplinden disipline değişebildiği için kişinin bilmediği bir disiplinde neyin genel bilgi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar vermesi özellikle güçtür. 9. söz konusu bilgi kaynağına gönderme yapılarak aktarılmalıdır. (Eğer kaynakta matbaa hatası vb. özgün kaynakta geçtiği biçimiyle tırnak işareti içinde gösterilmelidir. tam alıntı): Bu tür alıntılar kaynak eserden . şekil. sentez yapma ya da yazma becerisi konusunda soru işareti uyandırabileceğinden çok sık ve çok uzun alıntılardan kaçınmak gereklidir. 13. kaynak göstermenin yanı sıra. Patent ve telif hakkı söz konusu olan yapıt. Beyrut 1980. Genel bilginin içeriği. 11. çizelge.

Sadece fikir sahiplerine saygılı olmak ve fikirleri ilgili yerlerde tartışabilmek için yapılmalıdır. Özgün (orijinal) anlatım hiç değiştirilmez. tırnak içerisindeki ifadede yer alan hem fikir hem de sözcükler zikredilen yazara aittir.”) gerektirmez.7 olduğu gibi alınır. 1980) Bu gibi bir alıntı ile yazar şunu ima etmektedir: Burada ki fikir Karpat’ın 1980 de yazmış olduğu eserde dile getirilmiştir. Araştırmacı sadece aktaran durumundadır. Uzun uzun endirekt alıntı yapılamaz. .”) içinde gösterilir. Örnek: Osmanlılar modernleşme olgusu ile 19 yy’da Avrupa ülkeleri ile yaptığı savaşlar aracılığı ile tanışmışlardır (Karpat. ancak sözcükler ve ifade şekli tamamen bana aittir ve Karpat bu fikri belli sayfada değil eserin tümünde anafikir olarak ileriye sürmüştür. anma. atıf yapma): Bu tür alıntılar yazarın zikrettiği fikir için yapılır ve kaynak belirtilir. Yani düşünce hâlâ bir başkasına aittir ve aidiyeti bildirmek için metin içinde veya dipnotta kaynağa gönderme yapılması mutlaka gereklidir. gönderme. Bu alıntılamada özgün anlatım değiştirilir. Endirekt alıntılarda fikir zikredilen yazara.. Bu tür bir alıntı endirekt alıntıdır. b) Endirekt Alıntı (in-text citation. metinde özgün kaynakta geçtiği biçimiyle tırnak işareti (“…. Bu tür alıntılar tırnak (“…. özetle veya fikir alıntısı şeklinde aktarma yapılır. Endirekt alıntıların nerde başlayıp nerde bittiğini sözün akışından çıkartabilmeliyiz. Alıntı. sözcükler zikreden yazara aittir. Bu şekilde yapılan aktarmaya alıntı denir. Bu yüzden de sayfa numarası zorunlu olarak belirtilmelidir. Direkt alıntılarda. tırnak işareti kapatıldıktan sonra ilgili kaynağa gönderme yapılır.

8 2.1.1. İntihal Örnekleri
Özgün Metin İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ve başarıya ulaştıran ilk etnik unsur Türk değildi. Bu alanda Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları hattâ, Suriye ve Lübnan daha öndeydi. Örneğin; Bulgar maarifinin ilerlemesi ve başarıları, 19. Yüzyılda ve İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca daima Türk aydınlarının dikkat ve kıskançlığını çekmiştir. Bu nedenle diğer Balkan uluslarının çocuk edebiyatları ile birlikte, 19. yüzyılın Türk çocuk edebiyatını karşılaştırarak yapılacak incelemelere gerek vardır. Kaynak: Ortaylı, İ. (2000). Osmanlı Toplumunda Aile. İstanbul: Pan Yayıncılık, s. 108. a) Alıntı İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ve başarıya ulaştıran ilk etnik unsur Türk değildi. Bu alanda Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları hattâ, Suriye ve Lübnan daha öndeydi. Örneğin; Bulgar maarifinin ilerlemesi ve başarıları, 19. Yüzyılda ve İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca daima Türk aydınlarının dikkat ve kıskançlığını çekmiştir. Tanzimatla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nda ilköğretim reformu gündeme geldi. Ancak, İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ilk etnik unsur Türk değildi. Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları, Suriye ve Lübnan daha önde idi. Bulgar maarifinin başarıları, İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca Türk aydınlarının kıskançlığını çekmiştir. Yanlış (İntihal) “İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ve başarıya ulaştıran ilk etnik unsur Türk değildi. Bu alanda Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları hattâ, Suriye ve Lübnan daha öndeydi. Örneğin; Bulgar maarifinin ilerlemesi ve başarıları, 19. Yüzyılda ve İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca daima Türk aydınlarının dikkat ve kıskançlığını çekmiştir. (Ortaylı, 2000, s. 108). “Tanzimatla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nda ilköğretim reformu gündeme geldi. Ancak, “İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ilk etnik unsur Türk değildi. ... Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları..., Suriye ve Lübnan daha önde idi. ... Bulgar maarifinin ... başarıları, ... İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca ...Türk aydınlarının ... kıskançlığını çekmiştir” (Ortaylı, 2000, s. 108). Doğru

b) Parçalar halinde alıntı

9
c) Aktarma Ülkemizde Tanzimat’tan beri ilköğretimde istenen başarı bir türlü yakalanamamıştır. 19. yüzyılda Bulgarlar ve diğer Türk olmayan unsurlar eğitim alanında Türklerden daha ileri ve başarılıdır. Söz konusu ulusların bu dönemdeki çocuk edebiyatları ile Türk çocuk edebiyatının karşılaştırılması sonucu bu durum açıklık kazanacaktır. Ülkemizde Tanzimat’tan beri ilköğretimde istenen başarı bir türlü yakalanamamıştır. Ortaylı (2000, s. 108) 19. yüzyılda Bulgarlar ve diğer Türk olmayan unsurların eğitim alanında Türklerden daha ileri ve başarılı olduklarını belirtmekte ve söz konusu ulusların bu dönemdeki çocuk edebiyatları ile Türk çocuk edebiyatının karşılaştırılması sonucu bu durumun açıklık kazanacağına değinmektedir.

Özgün Metin For one thing, it was not dominated by envy. We began thinking about America at the only moment when US economy was not a triumphant model of wealth and productive potential for the rest of the world. In the decade of the Great Depression we no longer saw the world of Gatsby but that of The Grapes of Wrath. In the 1920s and early 1930s America was a by–word for the hard–faced pursuit of profit, for injustice, for ruthless unscrupulous and brutal repression. Kaynak: Hobsbawm, E. (2002). Interesting times a twentieth–century life. Londra: Abacus, s. 388. d) Çeviri yaparak aktarma Bazı tarihçiler Amerika’yı üretim potansiyeli olan başarılı bir refah modeli değilken incelemeye başladılar. Onlar için Amerika Büyük Depresyon yıllarında “Muhteşem Gatsby”nin değil, “Gazap Üzümleri”nin ülkesi haline gelmişti. 1920’lerde ve 1930’ların başında ülke menfaatin, adaletsizliğin, bayağılığın ve baskının diğer adı olmuştu. Yanlış (İntihal) Bazı tarihçiler Amerika’yı üretim potansiyeli olan başarılı bir refah modeli değilken incelemeye başladılar. Hobsbawm’a (2002, s. 388) göre Amerika Büyük Depresyon yıllarında “Muhteşem Gatsby”nin değil, “Gazap Üzümleri”nin ülkesi haline gelmişti. 1920’lerde ve 1930’ların başında ülke menfaatin, adaletsizliğin, bayağılığın ve baskının diğer adı olmuştu. Doğru

10

11 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMLERİ Enstitümüzde yapılan Tezlerde/projelerde kaynak göstermede klasik [Dipnotlu Kaynak Gösterme (Kıta Avrupası Sistemi)] ve güncel [Dipnotsuz kaynak gösterme (Anglo-Sakson Sistemi)] olmak üzere iki farklı yöntem kullanılabilir. fikirlerin akışını ve akıcılığını bozan. 3. Bu sistemde tüm kaynaklar. Dipnotlu Kaynak Göstermede şu kurallar gözönünde bulundurulmalıdır: a) Dipnotlar gereksiz derecede uzun olmamalıdır. Aşağıda her iki kaynak gösterme yöntemi örneklerle açıklanmakta- Bu sistemde. KLASİK YÖNTEM b) Aynı dipnot numarası altında birden fazla kaynak gösterilebilir.1. c) Başlık satırlarına dipnot konmaz. sonra da hepsi birden KAYNAKLAR kısmında gösterilir. 3. her sayfada atıf yapılan kaynaklar sırasıyla o sayfanın altında verilir. dır. ek bilgiler.1. karşıt görüşler v. soyadı sırasına göre topluca çalışmanın sonundaki KAYNAKLAR kısmında gösterilir. hem de sondaki KAYNAKLAR kısmında olmak üzere iki kere tanıtılmış olur.s. fakat konuya açıklık getirecek olan her türlü tanımlar. yorumlar. açıklama dipnotu halinde gösterilebilirler. Açıklama Dipnotları Metinde verilmesi. Böylece bu yöntemde bir kaynak hem ilk geçtiği sayfada. metinde kullanılan yazı karakterinden daha küçük bir punto ile (9 veya 10 punto ile) yazılmalıdır. .1. d) Dipnotlar.

Ancak gerekli hallerde özel işaretler de kullanılır. virgül. Yalnız çok uzun araştırmalarda bölümleri ayrı ayrı numaralandırmak da tercih edilebilir. Ona göre pardigma belli etkinliklere ilişkin genel kabul görmüş örneklerdir.3. zaman zaman birbirini dışlayan çok sayıda değişik tanım yapmış. oldukça geniş kapsamlı bir dizi sosyolojik bağlama taşımıştır. Dipnotlar genelde rakamla gösterilir.1. bir şeye bakış tarzı. taklit edilebilecek ya da izlenebilecek bir örnek ya da model algı ve düşünceye yön veren bir yol haritası” olarak değerlendirip kullanmaktadır. Dipnotları göstermek için kullanılan rakamlar. Kuhn’un popüler hale getirdiği paradigma kavramını onun özgün tanımını2 aşmasına rağmen. kuram. terimi teknik kullanımından. İlk Kez Kaynak Gösterme Bir kaynağa ilk kez yapılan başvuruda onunla ilgili tüm bilgileri vermek gerekir. paradigma kavramıyla ilgili olarak birbirine alternatif.2. bir izlenceler bütünü. Kuhn. Normal olarak.12 Gündoğdu1 Thomas S. uygulama veya yöntem olabilir. bir perspektif. 1 2 Cengiz Gündoğdu. dipnotlar bir isim. bir algı dayanağı. paradigmadır. 3. Aktif Yayınları. Bu örnekler. “Belli bir zaman dilimi içinde bir grubun ya da topluluğun düşünme biçimi ve davranışlarını belirleyen bir dünya görüşü. Metinde dipnotların yerlerini iyi belirlemek gerekir. parantez veya benzeri işaretler konulmaz. . Kısaca genel teorik varsayımlar ve yasalar ile bunların uygulanması için muayyen bir topluluğun üyeleri tarafından benimsenen model ve yöntemler. kavram veya konu sözcüğünden hemen sonra ya da cümle ve paragraf sonlarına konulmalıdır. 3.1. Hacı Bektâş-ı Velî -Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım-. kendinden sonra bir takım modeller temelinde bir geleneğe dönüşebilen bir yasa. metinde ilgili kelimenin üzerine yazılır ve ayrıca nokta. Dipnotların Verilişi Örnek: Dipnotlar bütün araştırma boyunca baştan sona numaralandırılmalıdır. Ankara 2007.

1. Ebû’l-Fidâ. İsimlerin. Nuruddin Ali b. araştırma kurumu v. “Arş.13 Kitabı kaynak gösterme: Yazar Adı Soyadı. Umer. enstitü. önce ilk ad sonra soyad gelecek şekilde yazılır. cilt. Yayın yeri Yayın Yılı. özel veya resmi bir kurum-kuruluş olabilir. Muhammed b. Örneğin bir fakülte. cilt: …. Süreli yayınları kaynak gösterme: Kaynakçada: Dipnotta: Kaynakçada: Yazar Soyadı. Kitap adı kitabın cilt sayısı (mesela “Mesnevi IVI” gibi). Metinle ilgili özel bir anlam taşımadığı sürece “Prof. Adı. “Doç. (kaçıncı baskı olduğu). İslâm Peygamberi I-II. dergide hangi sayfalar arasında olduğu (ss) Normal sıraya göre. sonra ismin bizzat kendisi yazılır.”. Derginin adı.. Yayın yeri Yayın Yılı. s. Örnek: 3. ünvanlar yazılmaz. İmâduddîn İsmâ’îl b.”.3. (sayfa). (kaçıncı baskı olduğu). Le Bon Mac Guckin de Slane. Gör. “Makalenin adı”. Yayınevi. Muhammed Hamidullah. bakanlık. Takvîmu’l-Buldân. Reinaud-M. (Çev. İrfan Yayınları. Baskı). Adı. Cemâludîn Mahmûd b. Derginin adı.b. Paris 1840. gibi.” v. Dipnotta: Yazar adı soyadı. Klasik dönem yazarlarının önce meşhur isimleri tespit edilip yazılır. İstanbul 1990. Kurum adı eğer uzun ise o takdirde bazı kısaltmalar yapılabilir.: Salih Tuğ). Yayınevi. Eğer ismin tamamı biliniyorsa ilk adı kısaltmaya gerek yoktur. yıl). . sayı: … (Ay.b. yalnız ilk harfleri büyük olmalıdır. Fars veya Hintli yazarların meşhur ismi yoksa normal ad-soyad düzenine uymalıdır.1. cilt: …. (Ay. Örnek: Yazar gerçek kişi olabileceği gibi. Tahkîk: M. Yazar Adı Çağdaş Arap. sayı: …. (5.”. “Makalenin adı”. Kitap adı kitabın cilt sayısı (mesela “Mesnevi IVI” gibi). “Dr. yıl). s. Yazar Soyadı.

1. Kısaltmaların anlamlarını açıklamak için araştırmanın ön kısmına içindekilerden sonra bir kısaltmalar listesi konulmalıdır. Toprakçı.). E. Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım. Yayın yeri Yayın Yılı. Klasik Yöntem Örnekleri Kitap Yazar.. Aynı soyad başka bir yazar için de geçerliyse. Gündoğdu. Ankara 2007. Ankara 2002.32 a. şekli ile italik olarak verilmelidir . Süleymaniye Kütüphanesi Molla Çelebi Kitapları.1.4. Cengiz. ts. Eğitim Üzerine. Osmanlı İmparatorluğu`nda Marjinal Sufilik:. Nu: 119./Ed. (Ed.). vr. Bu bilgiler önceki dipnotta belirtildiğinden ikinci ve daha sonraki başvurularda yalnızca yazarın soyadı ile sayfa numarasını göstermek yeterlidir. Aktif Yayınları. Ankara 1992. 3. bu durumda yazarların adları da verilmelidir. o kaynak hakkındaki tüm bilgiler yinelenmez. İbn Vasıl. Ahmet Yaşar Ocak.14 Örnek: AÜSBED (Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi). Birinci kez dipnotta geçen bir kaynağa yeniden başvurulduğunda. Eğer biri ana. TTK Yayınları. Kitap adı hiç değiştirilmeden başlık sayfasındaki (İç kapaktaki). Ütopya Yayıncılık. Yayın Adı. Editörlü kitap Yazar.3. Yayın yeri Yayın Yılı. Eğer aynı yazarın birden fazla eseri söz konusu ise o zaman eser adı da belirtilmelidir. Yüzyıllar)-. 3. Müferric el-Kurûb. Editör (Haz. 17b . Aynı Kaynağa Yeniden Başvurma Örnek: 3.Kalenderiler (XIV-XVII. Yayınevi. 207+10 s..5. İİBF (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi). Kitap Adı . Kitap Adı. diğeri alt olmak üzere iki ayrı başlık varsa ve bunu belirten bir işaret kullanılmamışsa. Yayınevi.1. Hacı Bektâş-ı Velî. o takdirde ikisinin arasına çizgi veya virgül konulmalıdır.2.

Ahmet Önkal. Eser (varsa baskı sayısı).. Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar./Ed. Chicago 1993. Danışma Kaynakları El kitapları Yazar. Türkçe Sözlük.). Sözlük Yazar. (İkinci Revizyon). (ss. A. (3. Eser Adı. Yayın yeri Yayın Yılı. (10. Ayık Hasan. Yayın Yeri Yayın Yılı.). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslam I-V.15 Editörlü Kitap İçinde Bölüm ya da Makale Yazar. Tez Adı.. . II. Bilgisayar Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü. N. Vecdi Akyüz). Erzurum 2004. Farabi`de Dil-Mantık İlişkisi. The University of Chicago Pres. Ankara 2002. “Yayın adı”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Altan. İ. (Ed. Türk Dil Kurumu Yayınları. The Chicago Manual of Style. bs.E. bs. Yayın Yeri Yılı. “Asr-ı Saadet’te İslam’a Davet Metodu”. HKE Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı. (14th edition). Yayın Yeri Yayın Yılı. 21. Kitap adı (ss. Kitap Adı. Yayın Yeri Yayın Yılı. Özgüven. Ankara 1992. Yazarı Olmayan Eser: Anonim Eser.). İstanbul 1994. Kurum Yayınları Tüzelkişi. Yayınevi. Tez Yazar. Beyan Yayınları. (Yüksek lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezi). Yayınevi. Türk Dil Kurumu. Ankara 2003. Yayınevi. Yayınevi. Ankara 2005. Sistem Yayıncılık. Yayınevi. Odak Ofset.71143). Editör (Haz. Sayfa sayısı). TÜBİTAK. TÜBİTAK. Yeri Yılı. Üniversite/Enstitü Adı.

59. “Makale Adı”. sayfa numaraları. 2007. Kenar. Yayın yeri Yayın Yılı. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi. (Ay Yıl). Büyük Çekişmeler: Bilim Tarihinden Seçilmiş On Tartışma. sayfa numaraları. (23 Mart 2002). S. “Yerel Bilginin Küreselleştirilmesi”. A. Ankara 2001.. H. . Çeviri kitaplar Yazar. sayfa numaraları. 44–47.16 Tek Yazarlı Yazar. Altan. Sayı: …. 635– 646. S. “Kayıt Dışı İstihdam”. Gazete Makalesi Yazar. (1972). cilt(sayı). 113-154. Popüler Yönetim. Milliyet Gazetesi... 2003. Soyadı). (Nisan 2006). Yayın Yılı. “Makale Adı” [Makale Adının Türkçesi]. “Âşık Sümmânî’de Aşkın Metafiziği”. 12. “Değişik Bir Ritimde. Kurbanoğlu. 9. Focus. Dergi Adı. Journal of Documentation. Ç. Hellman. sayfa numaraları. Cilt. Füsun Baytok). (Çev. 8 (18). Yabancı Dilde Makale Yazar. V (12). “Self–Efficacy: A Concept Closely Linked to İnformation Literacy and Lifelong Learning” [Öz–Yeterlik: Bilgi Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenmeyle Yakından İlişkili Bir Kavram]. 14–17.. Kitap adı. “Makale adı”. Yayınevi. Bilimsel Dergi Makalesi Gündoğdu. Tübitak. Gazete Adı. C.. (Kaynak Yapıtın Yayın Yılı). sayfa numaraları. N. cilt (sayı). (Ay Yıl). Dergi Adı. Cilt: …. Yayın Yılı. Popüler Dergi Makalesi Yazarı Belli Yazar. (Gün Ay Yıl).. (Nisan 2006). Yazarı Belli Değil “Makale Adı”.. Dergi Adı. (Çev. Dergi Adı. “Makale Adı”.”.

Poster Yazar. U. Kavur. N. Patent and Trademark Office. 2). “Sosyal Bilimlerde Bilginin Üretimi. Milli Eğitim Bakanlığı. Ansiklopedi Maddesi Yazar. Eser Adı. 68th IFLA General Conference and Council.. Yayın Yeri Yayın Yılı... Toplantı Adı. Yayınevi. Rapor Yazar. 112-115. Ülke Patent No. Yayın Yeri Yayın Yılı. Glasgow (Ağustos 2002). . İ. Kitap adı (ss.). H. Yayınlayan/Hazırlatan Kuruluş.. DC. K. Ankara 2005. Y. 2006. Patent Buluş Yapan. Önal. “Bilgi Yönetiminde Son Gelişmeler: Amazoogle. Horata (Haz. “Bildiri adı”. sayfa sayısı). Toplantı Yeri. Washington.17 Bildiri Yayımlanmış Yazar. Editör (Ed.). Yayın Yeri Yayın Yılı. Yayın Yeri Yayın Yılı. Patent No. Yayımlanmamış Konuşmacı Adı. Yayınevi. İşbirliği ve Açık Erişim” [Bildiri]. Heart Flowerpot. Rapor Adı (Rapor No:). XXI. Gaziantep. “Kağıt ve Kağıtçılık”.Ankara: Bildiriler (ss.S. Ersoy. Historical Perspectives on School Librarianship [Poster].. Tonta. “Madde Adı”. D518. Toplantı Adı. (C. Erişimi ve Kullanımı”. sayfa numarası veya IX. Ankara 1973.S. “Bildiri Adı” [Bildiri]. Yayınevi. Türk Ansiklopedisi. O. cilt numarası. A. Toplantı Yeri. (Ay Yıl). U. O. Buluş Adı. Posterin Adı [Poster]. 92–103). Yeni Avrasya. s. Diğer Yayınlar Uçak.755.. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu: 2 Nisan 2005. (Ay Yıl). (Şubat 2006). Akademik Bilişim ’06.

ve Serdaroğlu. Başar. M. Yeşilot. P. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. Dergi Adı. G. Ekici. . Diagnosis and Treatment” [Elektronik Sürüm]. Elektronik Yayınlar Basılı Kitabın Elektronik Sürümü Yazar. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. Ankara 2004. Sayı. “Neurological Involvement in Behçet’s Disease: Clinical Characteristics.. “Makale Adı” [Elektronik Sürüm]. Gün Ay Yıl. “İşletmelerin Yönetim Sürecinde Sinerjik Yönetim Anlayışının Önemi”. Veritabanı Adı. B. 3-7. Dergi Adı. 12 Ocak 1961. H. Dergi Adı. Yayın Adı. Milli Eğitim Bakanlığı. ve Yazar. A. Journal of Neurological Sciences (Turkish). Görüşme Mektup. Resmi Gazete. net/idas/index. A. sayfa numaraları. C. Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu (Rapor No: DPT: 2681). B. cilt(sayı). Yayın Yılı. Yayın Yeri Yayın Yılı.). 1(2). Devlet Planlama Teşkilatı. Yayınevi. Cilt (sayı). Yayın Yılı. Makale Yazar. Yayın Yıl. (1961). “Makale Başlığı”. 23(1). ve Yazar.. “Makale Adı”. Basılı Makalenin Elektronik Sürümü Yazar. İstanbul 1999. T. Kanun ve Yönetmelikler Kanun Adı.y. Bilgi Vadisi.18 Devlet Planlama Teşkilatı. İlköğretim ve Eğitim Kanunu.bilgivadisi. T...php Veritabanında Makale ya da Madde Yazar.. N. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. telefon görüşmesi gibi kişisel görüşmeler elde edilebilir kaynaklar olmadıklarından kaynakçaya eklenmezler. A. Sınıf Yönetimi [Elektronik Sürüm]. ve Şahım. e–ileti. 10705. http://www. (Kabul Edildiği Yıl). Akman–Demir. Cilt (sayı). http://ağ adresi Yıldırım. 2006. sayfa numaraları. K.. Görüşmelere yalnızca metin içinde gönderme yapılır. (t. Kayıt/Makale No. Kitap Adı [Elektronik Sürüm]. sayfa numaraları.

htm Ağ Sitesi Site ya da Yayınlayan Kuruluş Adı. H.tema. 2001.org.19 Coşkun..metu.. http://ağ adresi Işık.9000/reguser/archives/ KUTUPL/kutupl/msg00008.tr. E. Özenç A. http://listproc. Rapor Yazar. 53-58. http://www. C.. 1998. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. Yayın Yılı. (t. Rapor Adı (Rapor No:).33. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. What it is. Ay Yıl.ubc. University of British Columbia Ağ Sitesi: http://www. “Effect of Hydrogen Peroxide on Permeability of the Main Pancreatic Duct and Morphology of the Pancreas”.y. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. Erişim tarihi: 25 Nisan 2006. http://ağ adresi Tema Vakfı. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. Erişim tarihi (5 Kasım 2003): Kutup–L.). Tartışma Grubu ya da Forum İletisi Yazar. Temmuz 2004. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006.aek. (t.edu. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl.yildiz. and how to avoid it. ScienceDirect. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. (t.htm Ağ Sitesinden Erişilen Ağ Sayfası Yazar. (Yayın Yılı).). http://212.y.y..175. Bitki Kütüphanesi [İleti No: 8].). http:// ağ adresi Devlet Planlama Teşkilatı.22/kdep/ rapor/ KDEPHaziran2004.zoology. Erişim tarihi: 02 Nisan 2006. The American Journal of Surgery. S. 176(1). http://ağ adresi Bilim Etiği ve Bilimde Sahtekarlık. ve Özdemir.tr Elektronik Kaynak – Haber. http://www. Haber/ Tartışma Grubu/Forum Adı. İleti Konusu [İleti No].ca/bpg/Advising/ Plagiarism. P.. e–Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı: Değerlendirme Raporu (Rapor No: 2). Simmons. A..tr/bilim.html . ve Wynn.pdf Anonim Ağ Sayfası Kaynağın Adı.edu. Bozoklu. Sayfa Adı. T. Ağ Sitesi Adı: http://ağ adresi Gordon. Erişim tarihi (Gün Ay Yıl). G.

Yayıncı. Film Adı [Türü].tr/tpy/1/metehan. Erişim tarihi: 08 Ocak 2000. http://www. A Factor analysis of preschool children’s play strategies and cognitive style.psikolog.psikolog. Radyo ve Televizyon Programları Film Soyadı. sayfa numaraları. “İleti Konusu” [Özet]. . 19 (2). Cilt (sayı).htm Bir Web sitesinde belirli bir sayfa Türk Psikologlar Derneği Deprem Özel Çalışma Grubu Basın Bildirisi: Deprem Bölgesi Eğitim Öğretim Yılına Hazır Mı? Türk Psikologlar Derneği. Saracho.(1999). (örnek: http://www. sitenin adresini vermek yeterli olacaktır. http://ağ adresi Irak. ERIC) ve veritabanının adı ile diğer ek bilgiler (madde numarası gibi) belirtilmelidir. [Erişim tarihi: 08 Ocak 2000 EBSCO (Academic Search Elite). Soyadı. (Senarist) ve Soyadı. Yazılım Sanayicileri Derneği (http://www. 1998. Bu nedenle atıfta bulunurken EBSCO web sitesinden alındığı ifadesine ek olarak ilgili veritabanının adı da (yukarıdaki örnekte Academic Search Elite) belirtilmelidir. http:// www.org..org. 1999). Yayın Yeri Yayın Yılı.com] EBSCO web sitesi Academic Search Elite. Erişim tarihi: 08 Ocak 2000. 17-30.tr) Özet Yazar.ebsco.htm Elektronik veri tabanları için tarih (CD-ROM’lar için belirtilmez).com). ERIC gibi onlarca veritabanını bünyesinde bulundurmaktadır. O. Business Search Elite.tr/deprem/basinbildiri5. Gün Ay Yıl. (Yapımcı). Ankara (22 Eylül. kaynak (örnek: SSCI. (Yönetmen). Erişim tarihi: Haber/Tartışma Grubu/Forum Adı. Dergi Adı. “Uyku ve Bilgi İşleme Süreçleri” [Özet].org.yasad.ebscho. 1 (1). http://www. Educational Psychology. pp 165. o veritabanına giriş sayfasının adresi (URL) verilmelidir. M. A. A. A. Web kaynakları için ise. Türk Psikoloji Yazıları.20 WEB Sitesine Atıfta Bulunma Bir Web sitesinin tümüne (sitedeki belli bir sayfaya değil) atıfta bulunmak için. N.

Performans – Opera Besteci. RadyoHacettepe. (Gün Ay Yıl). Orkestra Şefi: G. Kurtuluş [Film]. Başrol: Ö. Gielgud. Şehir Opera Salonu. Yayın Yeri (Gün Ay Yıl). Yapıt Başlığı (Libretto: Adı Soyadı). Puccini. A. Roma Teatro dell’Opera.. Shakespeare. Sonuç.. (15 Nisan 2006). (Gün Ay Yıl). Başrol: Adı Soyadı... Başrol: Adı Soyadı. Ankara (08 Mart 2006). Piyano Sonatı. Boston Shubert Theatre. Simone. Z. Gelmetti. T. A. Performans – Bale Koreograf. A. (22 Ocak 2002). Guelfi ve D.... Kınıklı. (Yapımcı). Başrol: C. (Senarist) ve Öztan. (Yapımcı). Kınıklı. Yönetmen: Adı Soyadı. Yapıt Başlığı.21 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (Yapımcı). W. . Gianni Schichi (Libretto: G. G. (Yönetmen). Yönetmen: R. Şehir Konser Salonu. Forzano). Yapıt Başlığı. Şehir Tiyatro Salonu. Program Adı [Türü]. C. Başrol: R. Ankara Devlet Opera ve Balesi Büyük Sahne.. (Gün Ay Yıl) Erkin. Yorumcu ve B. T. Müzik ve Sahne Sanatları Performans – Konser/ Resital Besteci. Dessi. A. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu. Yapıt Başlığı. Yayıncı. Gelişme. Yorumcu. Burton. Türkiye 1996. Şehir Opera Salonu. Berki. Özakman. (04 Mart 1964). U. Ö. Ankara Bilkent Konser Salonu (09 Nisan 2006). Orkestra Şefi: Adı Soyadı. Performans – Tiyatro Yazar. Hamlet. Giriş. Yönetmen: J. Başrol: Adı Soyadı Orkestra Şefi: Adı Soyadı. Berki. T. Yönetmen: Adı Soyadı. Promenad [Radyo Programı]. A. Radyo ve Televizyon Programı Soyadı. (Gün Ay Yıl).

. 1 and 2 [CD]. opus 18. Keman ve Piyano İçin Improvisation. U. Erkin. Yapıt Adı [Yapıtın Türü]. C. Sergi – Karma Sergi Adı. opus numarası. Symphony. Michetti Müzesi. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği) Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Sergisi. Francavilla al Mare. Yorumcu. Müze/Koleksiyon. Sergi Adı. Ankara 1932.. (Kayıt Yılı) Rachmaninov.. Zimerman ve S. B. Avusturya 1995. U.. Esinti [Grafik]. Rachmaninov Piano Concertos Nos. Deutsche Grammophon (2000) Erkin. 2 in c Minor”.. Plastik Sanatlar Sergi – Kişisel Sanatçı. Sayın. Sanat Yapıtı – Koleksiyon ya da Müzelerde Sanatçı. Ulvi Cemal Erkin: Complete Works for Piano Solo [CD]. Albüm Başlığı [Kayıt Türü]. [A. Yapıtın Tamamlandığı Yer ve Yıl. [K. Yapıt Başlığı. Z. Opus 92. Şehir Galeri/Sergi Salonu. S. L. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. A. “Concerto for Piano and Orchestra no. Italya 2003. (03–31 Mart 2006). C.22 Müzik Yapıtı Besteci. Yayın Yeri Yapıtın Tamamlandığı Yıl. A. New York 1812. Ozawa]. Devlet Konservatuvarı (1958). Şehir Galeri/Sergi Salonu. V. Resim Sergisi. Hamburg 2003. Müzik Kaydı Besteci. Yorumcu]. 7 in A. Beethoven. Hungaroton Classic (1994). Erman]. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği) Misman. Yayıncı. numarası. Yayın Yeri Yayınlandığı Yıl. A.. Dover (1998).. . numarası. Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi.. Opus numarası. (Yapıtın Yayımlandığı Yıl).. Altı Prelüd [V. H. Yayınevi. No. Ankara (20–30 Nisan 2006). Yapıt Başlığı. Yorumcu ve C.

İzer. 1986. Keller ve Egan (1997) araştırmalarında şu soruyu sormuşlardı… 2) Parantezin içerisine sadece tarih konabilir. M. Türkiye Halk Bankası.2. GÜNCEL YÖNTEM Bu yazım yönteminde tüm kaynaklar. 1905–1988 (s.28). 2000) sunabilmenin önündeki en büyük engelin yeterli kalifiye elemanın olmamasını göstermişlerdir. Yapıtın Tamamlandığı Yıl. Kaynağa. Örneğin: Taylor.. Yayın Adı (sayfa). “………………?” (s. metinde yazarın soyadı ve parantez içinde gösterilen yayın tarihi ile birlikte atıf yapılır. 175). (Yapıtın Yayınlandığı Yıl). 3)Yazar adı ve tarih bir cümlede birleştirilebilir Örneğin: 2001’de Palabıyık………… Bazı durumlar şu tablolarla özetlenebilir. soyadı sırasına göre topluca sondaki KAYNAKLAR kısmında gösterilir. Erinç. 1) Zikredilen yazar(lar) ve tarih(ler) parantez içine alarak cümlenin sonunda ya da içerisinde uygun yere konur. Yazar-Tarih Usulü Kaynak listesi yazar soyadına göre alfabetik olarak düzenlenir.1. iyi bir din eğitimi (Tosun. Ankara 1990.23 Sanat Yapıtı – Yayınlarda Sanatçı. Zeki Faik İzer. Örneğin: Araştırmacılar. “Yapıt Adı” [Yapıtın Türü]. Atıflar metin içerisinde gösterilir. . “Balkondan Susamlar” [Resim]. 17 ve 18’de verilmiştir. Z. F. S. 3. Sayfa altına dipnot yazılmaz. Yazar.2. 1999) ve hizmetleri (Weist and Christodulu. 3. Sayfa altında sadece açıklama dipnotları konulur. Yayınevi. Direkt bir alıntı yapıldığında parantez içine sayfa numarası da konmalıdır. Direkt Alıntılar (quotation) Madde 16. Yayın Yeri.

. (Bayındır. …) 7) Aynı soyadlı yazarların ilk adlarının baş harfi kullanılmalıdır S. Coşkun (1999) 8) Parantezde 2 ya da daha fazla yazar adı varsa alfabetik sırada sunulur Bir çok yazar (Büyük. Coşkun. Özen.. (İşcan vd. Coşkun (2001) ve F. Ünal. 2000. ayrıca bkz. 1995. diğerleri sonra (Çiltaş.” eklemelidir. 2000. ve Başar. Bayındır. kullanılır. 1995. Devlet İstatistik Enstitüsü. 1995) 10) Önemli çalışma ilkönce. sonrakilerde de ilk yazardan sonra “vd. tarihi bir kez kullanılmışsa ve bir karışıklığa neden olmuyorsa ikinci kez kullanılmayabilir Yıldırım (1999) bir anket uygulamıştı ………Yıldırım’ın sonuçları…… 2) 1 ya da 2 yazar varsa: adları ilk alıntıda ve (Naktiyok ve İşcan. 9) Aynı yazarın 2 ve daha fazla çalışması için ad tekrar edilmez. Türk Pisikoloji Derneği.. 1999)………… Oktay ve Özen (1999) sonrakilerde kullanmalıdır. Bayındır vd. 2000). [DPT]. 2001) 5) Organizasyon: İlk alıntıda adı açıkça yazılmalı eğer okuyucu kısaltmayı yakından biliyorsa sonrakilerde kısaltma kullanılmalı İlk Alıntı: (Devlet: Planlama Teşkilatı. 3) 3-5 yazar varsa: İlk alıntıda hepsini kullanmalı. 2000) Sonrakiler: (Oktay vd. Demir ve Yıldırım. 2000. 1998) Sonrakiler: (DPT. 2001) 11)Parantez içinde örneklendirmek isteniyorsa örn. 2001) (Inside These Doors. 1998) 6) Yazar yoksa başlığın birkaç sözcüğünü kullanmalı. 1982. kitap ve benzerleri italik yazılmalıdır (“Mad Cow”. Ünal.” yazılmalıdır. Çocukların ruh sağlığının korunmasında ebevenlerin rolü birçok raporda belirtilmiştir (örn.2 1)Yıl: Bir paragraf içerisinde. 2010). 2000) 4) 6 ve daha fazla yazar varsa: ilk yazarı kullanıp “vd. İlk Alıntı: (Oktay.. makale tırnak içinde verilmeli.

edu/ writing/)..37-38) şu şekilde açıklamaktadır: Kaynak listesi yazar soyadına göre alfabetik olarak düzenlenir.2 12) Yeniden basılan çalışmalar (Gündoğdu. Kaynağa.2. “……………” (s.. alıntı bittikten sonra nokta konur ve parantez içinde sayfa no konur. 3. uzun metinler için ise bölüm numarası konabilir. (F. ……. 2000) 15)Web sitesi The University of Wisconsin’s Writing Center Web site is an excellent source of information on writing (http://www.. Örnek: Bayladı. 2000).. fakat numaralandırılmaz.... 2007/2010) 13) İkincil kaynaklar (kaynakçada sadece ikincil eser belirtilir) Coie vd.Kaynakçaya konmaz... Palabıyık (2001) ……………………(ss. “Anadolu tabirinin yurdumuzun Trakya bölgesi dışında kalan bölümü için kullanıldığını” belirtir (Bayladı 1996: 9).. Domitrovich ve Bumbarger. Greenberg. Evrensel müdahaleler “bireysel riskler temelinde tanımlamayacak bütün bir nüfusu ya da genel halkı hedeflemektedir” (Greenberg vd.. Birden fazla atıf gereği duyulan alıntılarda cümle sonuna alıntı yapılan eserler tarih sırasına göre sıralanır..... 18) 40 ya da daha fazla sözcük varsa.383). 14) Kişisel İletişimle elde edilen bilgiler..wisc. 16) Direkt Alıntı Gündoğdu (1900/1985)’ya göre. kişsel iletişim. metinde parantez içinde gösterilen yazarın soyadı. 2000. yayın tarihi ve sayfa numarası ile birlikte atıf yapılır. Polat.2. Yazar-Tarih-Sayfa Numarası Usulü . 17) Sayfa numarası olan elektronik kaynaklardan alıntı yaparken paragraf numarası konmalı.’a göre (akt.. Ağustos 28. Bu alıntı sistemi ülkemizde daha yaygındır. para. Bölüm I.. iç.. 20).

1994: 73-74). 2000. Can ve diğ. 1997. 2). 1987: 47 ve Küçük ve diğ. t.. 2000. Tuncer. 206). (Gündoğdu. Coşkun. (Gölpınarlı.. 2002) Cümle içinde birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyor ise: Daha sonraki atıflar: (Beck ve diğ. 1997.26 Örnek: . Tuncer. 2001. 2007: 42) (İnan. s. 2005: 45) 3-5 yazarlı yayın: (Yıldırım. s. Sûre adı: ayet numarası . 2007a: 42) (Gündoğdu. Çelik.. 7). s. Macit ve Kahveci. 1967:13. 2002) (Beck ve diğ. (Aktaran: Çakın. s. 33). Arpaguş ve diğ. Utku.. İki yazarlı yayın: Naktiyok ve İşcan. 1986:2. 2007b: 56) Soyadları Aynı İki Yazara gönderme: (N. Yayın Tarihi Olmayan Çalışma: Dolaylı Gönderme: Bir yazarın aynı yıl içinde yazılmış birden fazla çalışmasına gönderme: (Gündoğdu. A’râf: 19) Sûre numarası. Yazar-Tarih-Sayfa Usulüne Örnekler: Tek yazarlı yayın: (Gündoğdu. Türer.y. 2008. İşcan. sözü edilen eserin Mevlânâ’ya ait olduğu konusunda yaygın bir fikir birliği vardır.. 2002) Metin içinde ilk atıf dâhil olmak üzere (üçten fazla yazarlı): Kur’ân-ı Kerîm ayetleri: (7. 2009). (Y. 1997.

..... • . Değerlendirme sonuçları Tablo 4.....3’de gösterilmiştir.3..” kısaltması kullanılarak yapılmalıdır: Örnek: • ... gönderme parantez içinde ve “bakınız” anlamına gelen “Bkz. Ancak görüşme metinleri... bu konuda DİE istatistik verileri kullanılmıştır (Şekil 2.. Şekil ve tablolara yapılacak göndermeler: Şekil ve tablolara yapılacak göndermelerde.. Eserler yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. • .....2. Kitap/ dergi vb... e-mailler tartışma gruplarında oluşan mesajlar....... gönderilen şekil veya tablolar.. Güncel Yöntemde Kaynakça Listesinin Oluşturulması Güncel yöntemde kaynakça oluşturulurken metin içinde gönderme yapılmış/anılmış her eser kaynakçada belirtilmelidir. 1918: Tefsîr.. tırnak içinde yazılmalıdır.7).. Şekil 1.....7’de gösterilmiştir... seçim sonuçları istatistik olarak Şekil 2. gönderme aşağıdaki örneklerden birine uygun olarak yapılmalıdır: Örnek: • .. Hadis Kitabından Hadislere atıf: .. 1981: 19)..7)..3...... 8) Kurum yayınları: Metin İçinde İlk Gönderme: (Türk Dil Kurumu [TDK].. (Bkz. makale... (Bkz. Daha önceki sayfalarda yer alan ve daha önce değinilmiş şekil ve tablolara yeniden gönderme yapılıyorsa. İkinci ve Sonraki Göndermeler: (TDK. • . okuyucunun ulaşamayacağı her türlü belge ve bilgi kaynakçada gösterilmemelidir.... eser adları italik. ilgili birimlere iletilmiştir • . 1981: 26)..2... • . Tablo 2. aynı ya da daha sonraki sayfalarda yer alıyorsa. kitap içinde bölüm vb.... ansiklopedi maddesi.. seçim sonuçlarına ait istatistiki bilgiler (Şekil 2. kontrol grubu. veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir (Tablo 4.. değerlendirme sonuçlarına göre (Tablo 4.) • .27 (Ebû Dâvûd..) 3.....3).3).

DC: New Age Printing. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Büyük Çekişmeler: Bilim Tarihinden Seçilmiş On Tartışma. Kurum Yayınları Kurum Adı. Yayın yeri: Yayınevi.2. (Yayın Yılı). Türer.4. (2001). Ankara: TÜBİTAK.).). Kitap Gündoğdu. Editörlü Kitap İçinde Bölüm ya da Makale Yazar (Yayın Yılı). Farabi`de Dil-Mantık İlişkisi. Ankara: T. . Yer: Üniversite Adı. Adı Soyadı). sayfa numaraları). (1972). ve Heynes. 21. (Yayın Yılı). (2005)./Ed. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Osmanlı Anadolu`sunda Tarîkatların Genel Dağılımı (ss. Sales. Kitap adı. Yayın yeri: Yayınevi. (Çev. 207-246). “Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler”. D. Ankara: Türk Dil Kurumu. C. Kitap Adı. Türkçe Sözlük (10. C. Managing Diversity in the Classroom. Yayınları. Tez Yazar. Yayın adı. Ayık. Türk Dil Kurumu. Çeviri kitaplar Yazar. (2002).). H. Yayın yeri: Yayınevi. Füsun Baytok). A. (Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezi). Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. Editör (Haz. O. Yayın yeri: Yayınevi. Hacı Bektâş-ı Velî. (2007). Hellman. Washington. Kitap adı (s. B. Tez Adı. bs. D. Güncel Yöntem Örnekleri Tek Yazarlı Yazar. (2005). (Çev. A. Çok yazarlı Beck.K. Ankara: Aktif Yayınları. A. Walter.28 3. Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım. M. J.. (Kaynak Yapıtın Yayın Yılı). P.T. H.. Ankara: Tübitak. “Yayın adı”. (2002). (Yayın Yılı). Ahmet Yaşar Ocak (Ed. TÜBİTAK. (Yayın Yılı). (2002).

Yazar.. Danışma Kaynakları Sözlük Yazar.. E.29 El kitapları Yazar. D. 8 (18). N. . Tuğrul. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (1992). A. Yayın Yeri: Yayınevi Özgüven. Erkan. Chicago: The University of Chicago Press. Yazar. (Yayın Yılı). (Yayın Yılı). Yayın Yeri: Yayınevi The Chicago Manual of Style (14th edition). Dergi Adı. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi. HKE Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı (İkinci Revizyon). ve diğerleri. “Makale adı”. Cilt (sayı). sayfa numaraları. Kargı. Yazar. Journal of Documentation. ve diğerleri. 113-154. 635-646.. S. Yabancı Dilde Makale Yazar. Yazar. Cilt (sayı).E. (2003). Yayın Yeri: Yayınevi. 23. C. E. Cilt (sayı). C. Dergi Adı. (Yayın Yılı). B. (Yayın Yılı). Eser. Üstün. 59. İ. Altan..). Ankara: Odak Ofset. “Makale Adı” [Makale Adının Türkçesi]. Yazarı Olmayan Eser: Anonim Eser. Akman. Ç.. (Yayın Yılı). Kurbanoğlu. Yapıt Adı.. S. Bilimsel Dergi Makalesi Yazar. Ankara: Sistem Yayıncılık. Gündoğdu. B. M.. Dergi Adı. “Makale Adı”. 108–117. B. sayfa numaraları.. (Yayın Yılı).. S. Yazar. “Âşık Sümmânî’de Aşkın Metafiziği”. “Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerine Ait Türkiye Profil Araştırması”. Bilgisayar Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü (3. (2003). “Self–efficacy: a concept closely linked to information literacy and lifelong learning” [Öz–Yeterlik: Bilgi Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenmeyle Yakından İlişkili Bir Kavram]. (2007). sayfa numaraları.. bs. E. Yazar. (2003). Şendoğdu. (1993).

30 Popüler Dergi Makalesi Yazarı Belli Yazar. Toplantı Adı. Akademik Bilişim ’06. Kamil Yılmaz (Ed. Cilt. Diğer Yayınlar Bildiri Yayımlanmış Yazar. 9. Dergi Adı. 12. 68th IFLA General Conference and Council. Aziz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyum Bildirileri. İşbirliği ve Açık Erişim” [Bildiri]. (23 Mart 2002). H. Glasgow. Toplantı Adı. (2005). C. sayfa numaraları. İstanbul: Üsküdar Belediye Başkanlığı. “Bildiri Adı” [Bildiri]. Yayımlanmamış Konuşmacı. Gazete Makalesi Yazar. İ. cilt (sayı). Ç. sayfa numaraları. Tonta. “Değişik bir ritimde. “Makale Adı”. [Bildiri]. Kenar. “Bilgi Yönetiminde Son Gelişmeler: Amazoogle. (Ay Yıl). (Nisan 2006). sayfa numaraları.”. Popüler Yönetim. (Ay Yıl). “Kayıt Dışı İstihdam”. “Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî” [Bildiri]. Dergi Adı. “Makale Adı”. Focus. Historical Perspectives on School Librarianship [Poster]. (Şubat 2006). Sayfa sayısı/sayfalar arası). . “Bildiri Adı”. Yayın Yeri: Yayınevi. “Yerel Bilginin Küreselleştirilmesi”. Yazarı Belli Değil “Makale Adı”. Gündoğdu... Y. Gazete Adı. (Yayın Yılı). Önal. 44–47. Toplantı Yeri. (Ağustos 2002). (Nisan 2006).). (Ay Yıl). (Ay Yıl). (ss. Posterin Adı [Poster].). 20-22 Mayıs 2007. 12. 14–17. N. (Gün Ay Yıl). Editör (Ed. Poster Yazar. Altan. Kitap Adı (ss. Toplantı Yeri. Milliyet Gazetesi. Gaziantep. A. 179-195).

“Madde Adı”. Yayın Adı. 112-115). Kitap Adı [Elektronik Sürüm]. (2004). Görüşmelere yalnızca metin içinde gönderme yapılır.S. Heart Flowerpot.755. Patent No. C. e–ileti. Rapor Adı (Rapor No:). Gün Ay Yıl. Ülke Patent No. XV. (1999). (Yayın Yılı). Yasa ve Yönetmelikler Yasa Adı. Görüşme Mektup.31 Patent Buluş Yapan. sayfa numarası. D518. Örn. K. 34). Başar. Ansiklopedi Maddesi Yazar. (Kabul Edildiği Yıl). Sayı. “Kağıt ve Kağıtçılık”. Yayın Yeri: Yayınevi. 23 Haziran 2003). (Yayın Yılı). Elektronik Kaynaklar Basılı Kitabın Elektronik Sürümü Yazar. (1961). Sınıf Yönetimi [Elektronik Sürüm]. A. H. (c. . Türk Ansiklopedisi. Yayın Yeri: Yayınevi. (1973). telefon görüşmesi gibi kişisel görüşmeler elde edilebilir kaynaklar olmadıklarından kaynakçaya eklenmezler. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. Patent and Trademark Office. İlköğretim ve Eğitim Kanunu. Rapor Yazar. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı. Ankara: DPT.S. Yayın Yeri: Yayınlayan/ Hazırlatan Kuruluş. (XXI. (Yayın Yılı). (2006). ve Yazar. T. U. Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu (Rapor No: DPT: 2681). 12 Ocak 1961. Devlet Planlama Teşkilatı. H. Metin içinde: (Aşık Reyhani ile kişisel iletişim. s. Washington. DC: U. Ersoy. O. Kavur. cilt numarası. (Yayın Yılı). Buluş Adı. Yayın Yeri: Yayınevi. Yapıt Adı. Resmi Gazete. B. 10705.

(Yayın Yıl).edu. ve Şahım.com] Rapor Yazar. Veritabanı Adı. http://ağ adresi Devlet Planlama Teşkilatı. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. A. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. “Makale Başlığı”. e–Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı: Değerlendirme Raporu (Rapor No: 2). [Erişim tarihi: 08 Ocak 2000 EBSCO (Academic Search Elite). (t. (Yayın Yılı). http://ağ adresi Yıldırım.pdf Anonim Ağ Sayfası Kaynağın Adı. M. (Temmuz 2004). 221-231. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl.175. http://www. 1(2). Tasavvuf İmi ve Akademik Araştırma Dergisi. 14. Makale Yazar.ebsco. http://www. ve Yazar. Educational Psychology. Gündoğdu. Dergi Adı. N. http://www. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. (Ay Yıl). cilt(sayı).). Dergi Adı. [Elektronik Versiyon]. A. sayfa numaraları.tr/bilim. cilt(sayı). T.22/kdep/ rapor/ KDEPHaziran2004. “Mevlânâ`nın Mesnevî`sinde Mânâ Dili”.htm .aek.php?option =86&Itemid=59 Veritabanında Makale ya da Madde Yazar. Rapor Adı (Rapor No). Erişim: 04 Nisan 2006. (1999). C. B. O.y.y. Cilt (sayı). (2005). “Makale Adı”. sayfa numaraları. (t. “İşletmelerin Yönetim Sürecinde Sinerjik Yönetim Anlayışının Önemi”.. Erişim tarihi: 02 Nisan 2006. Bilgi Vadisi. http://ağ adresi Bilim Etiği ve Bilimde Sahtekarlık. (Yayın Yılı).).).32 Basılı Makalenin Elektronik Sürümü Yazar. “A Factor Analysis of Preschool Children’s Play Strategies and Cognitive Style”. K. sayfa numaraları.net/ idas/index. Kayıt/ Makale No. http://212.33. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. Saracho.bilgivadisi.y. “Makale Adı” [Elektronik Sürüm]. 19 (2).yildiz. Dergi Adı. Ekici. (t. pp 165.

. (5 Kasım 2003). 1 (1).yasad. sitenin adresini vermek yeterli olacaktır. (2001).tr/deprem/basinbildiri5. G. (Gün Ay Yıl). C. http://www. http://www. What it is. (Yayın Yılı).org. sayfa numaraları. 17-30.33 Ağ Sitesinden Erişilen Ağ Sayfası Yazar. Tartışma Grubu ya da Forum İletisi Yazar. http://www. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl.). Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. tr Haber. Ağ Sitesi Adı: http://ağ adresi Gordon. Erişim tarihi: Haber/ Tartışma Grubu/Forum Adı.psikolog. University of British Columbia Ağ Sitesi: http://www. and how to Avoid it. Yazılım Sanayicileri Derneği (http://www. http://ağ adresi Işık.y.org. P. Dergi Adı. (1998). H.metu. [Özet] Türk Psikoloji Yazıları.edu.htm Ağ Sitesi Site ya da Yayınlayan Kuruluş Adı. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006.zoology. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. Cilt (sayı). “Uyku ve bilgi işleme süreçleri”. (t. ve Wynn.tr.ca/bpg/Advising/ Plagiarism. M. http://ağ adresi Irak. Simmons.9000/reguser/archives/ KUTUPL/kutupl. Erişim tarihi: Haber/Tartışma Grubu/Forum Adı.tr) Özet Yazar. Sayfa Adı. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.htm Bir Web sitesinde belirli bir sayfa Türk Psikologlar Derneği Deprem Özel Çalışma Grubu Basın Bildirisi: Deprem Bölgesi Eğitim Öğretim Yılına Hazır mı? (22 Eylül 1999).htm .html WEB Sitesine Atıfta Bulunma Bir Web sitesinin tümüne (sitedeki belli bir sayfaya değil) atıfta bulunmak için. Erişim: Kutup–L. E.log/msg0. İleti Konusu [İleti No].org. (Gün Ay Yıl). Erişim tarihi: 08 Ocak 2000.org. “İleti Konusu” [Özet].ubc. (Yayın Yılı).tr/tpy/1/metehan.tema. http://listproc. psikolog. http://ağ adresi Tema Vakfı. Bitki Kütüphanesi [İleti No: 8]. Erişim tarihi: 08 Ocak 2000.

(Yapımcı). G. Forzano). Ö. U. Gianni Schichi (Libretto: G. Yorumcu ve B. . Orkestra Şefi: A. Soyad ve B. T. Soyad). T. Sonuç. Gelmetti. B. Başrol: A. (Gün Ay Yıl). Yorumcu. (15 Nisan 2006). (1996). Yapıt Başlığı. Program Adı [Türü]. Guelfi ve D. Orkestra Şefi: A. Roma: Teatro dell’Opera. (Gün Ay Yıl). (Yayın Yılı). Performans – Tiyatro Yazar. Kurtuluş [Film]. Yönetmen: A. Yönetmen: R. Ankara: Bilkent Konser Salonu. Özakman. C. (Senarist) ve Öztan. Müzik ve Sahne Sanatları Performans – Konser/ Resital Besteci. Orkestra Şefi: G. T. A. Soyad ve B. (22 Ocak 2002) . Ankara: Devlet Opera ve Balesi Büyük Sahne. Soyad. Şehir: Opera Salonu. Radyo ve Televizyon Programı Yazar. Şehir: Opera Salonu. (Yapımcı). (Gün Ay Yıl). (Yönetmen). Soyad.34 Film Yazar. (Yapımcı). Başrol: A. Film Adı [Türü]. Başrol: C. Soyadı. Promenad [Radyo Programı]. C. Performans – Bale Koreograf. (Yönetmen). Yapıt Başlığı (Libretto: A. Şehir: Konser Salonu. Yayın Yeri: Yayıncı. (Gün Ay Yıl). Z. Soyad. Gelişme. Başrol: A. Şehir: Tiyatro Salonu. (09 Nisan 2006). Başrol: Ö. Dessi. Soyad. Radyo ve Televizyon Programları Berki. Soyad. Simone. Performans – Opera Besteci. Türkiye: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu. Yapıt Başlığı. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (Yapımcı). Ankara: RadyoHacettepe. Kınıklı. Piyano Sonatı. Kınıklı. Berki. (Gün Ay Yıl) Erkin. Yönetmen: A. Soyad. Soyad. Yayın Yeri: Yayıncı. (08 Mart 2006). Soyad ve B. Yapıt Başlığı. (Senarist) ve Soyadı. Puccini. Giriş. A.

35 Shakespeare. Erman]. Hamlet. Symphony. [A. Keman ve Piyano İçin Improvisation. Yapıt Başlığı. opus 18. (1932). Ankara: Devlet Konservatuvarı. (Kayıt Yılı) Rachmaninov. Zimerman ve S. Ulvi Cemal Erkin: Complete Works for Piano Solo [CD]. Sergi Adı. Albüm Başlığı [Kayıt Türü]. Gielgud. Opus numarası. (1812). numarası. Yapıt Başlığı. Yayın Yeri: Yayıncı. U. (1998) Erkin. Yorumcu. Hamburg: Deutsche Grammophon. C. Başrol: R. Yorumcu]. U. (Yapıtın Yayımlandığı Yıl) Beethoven. (2003). Resim Sergisi. numarası. (03–31 Mart 2006) Sergi – Karma Sergi Adı. Opus 92. Burton. Şehir: Galeri/Sergi Salonu. 7 in A. Ankara: Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. Yönetmen: J. Rachmaninov piano concertos nos. (1995). 2 in c minor. Yayın Yeri: Yayınevi. H. Ozawa]. Concerto for piano and orchestra no. Avusturya: Hungaroton Classic. Ankara: Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. Şehir: Galeri/Sergi Salonu. (Yayınlandığı Yıl). New York: Dover. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği) Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Sergisi. L. W. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği) Misman. B. No. (04 Mart 1964) Müzik Yapıtı Besteci. (1958) Müzik Kaydı Besteci. [K. Boston: Shubert Theatre. 1 and 2 [CD]. S. Yorumcu ve C. v. Altı Prelüd [V. C. (2000) Erkin. (Yapıtın Tamamlandığı Yıl). Opus numarası. (20–30 Nisan 2006) . (1994) Plastik Sanatlar Sergi – Kişisel Sanatçı.

Francavilla al Mare. Z. Yapıt Adı [Yapıtın Türü].36 Sanat Yapıtı – Koleksiyon ya da Müzelerde Sanatçı. Ülke: Müze/Koleksiyon. Yapıt Adı [Yapıtın Türü]. Ankara: Türkiye Halk Bankası. (Yapıtın Yayınlandığı Yıl) İzer. Balkondan Susamlar [Resim]. Italya: Michetti Müzesi. (2003). Erinç. M. 175). . F. (1986). Sanat Yapıtı – Yayınlarda Sanatçı. (Yapıtın Tamamlandığı Yıl). Z. Esinti [Grafik]. Yayın Yeri: Yayınevi. (Yapıtın Tamamlandığı Yıl). S. Sayın. Yazar. A. (1990). Şehir. Zeki Faik İzer: 1905–1988 (s. Yayın Adı (sayfa).

2. Tez sayfası üzerine yapıştırılacak fotoğraflar. fotoğraf vb. GB. B. Ancak. Bu tür çizgi.Ü. KISALTMALAR VE SİMGELER DİZİNİ Coğrafi yönlerin kısaltmalarında.İ. UNESCO.. . USA. Bunlar “Kısaltmalar” başlığı altında alfabetik sırayla sunulmalıdır. yapılan işi. Bu durumda yapılan kısaltma ilk geçtiği yerde parantez içinde bir kez açıklanmalıdır. OPEC. D..P. işaret. İ. . M. sembol. gibi) (Ek 9. NATO.F.. KD . D. işaret.) 4.İ. her sözcüğün başharfinden sonra nokta kullanılmalıdır. sembol rakam ve yazılar. (Örneğin. anlatılmaya çalışılan düşünceyi veya elde edilen verileri daha etkili olarak aktarabilecek nitelikte olmalı.S.2.) yazı ile anlatımda güçlük çekilen.. rapido ya da letraset çıkartma türü bir araç kullanılmalıdır.1. TABLO VE ŞEKİLLER Hazırlanacak şekiller (grafik. (Örneğin. gereksiz şekillerden kaçınılmalıdır.. TBMM. tez sayfaları arasında olabilecek kabarıklığı önlemek amacı ile ince fotoğraf kâğıdı üzerine basılmalıdır. bilgisayar yazıcısı. rakam ve yazılarda.T. çıplak gözle kolayca seçilebilir ve okunabilir büyüklükte olmalıdır.37 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DİĞER HUSUSLAR Tezde çok kullanılan birden fazla oluşmuş terimler için baş harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir. A.. GB gibi standart kısaltmalarda harfler arasına nokta konulmamalıdır. 4.B. Birden fazla sözcüğün başharfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda. diyagram. Hazırlama Şekiller üzerinde yer alacak tüm çizgi. ).. TÜBİTAK. Bunlar için yüksek kaliteli bilgisayar çıktısı veya renkli fotokopi tercih edilir. AT.A. M. yönlerin Türkçelerinin ilk harfleri kullanılmalıdır.1.. 4..M.

Birbirleri ile ilgili çok sayıda tablo veya şekil aynı sayfa üzerinde yer alabilir. .. her bir öge sırayla A. Konulacaksa fotoğrafı çekilen kişiden izin alındığına ilişkin ibare bulunmalıdır. birbirlerinden bağımsız olarak ayrı ayrı numaralandırılmalıdır. önce ve sonra gelen paragraflarla arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Tablo açıklamalarının yazımında da “blok” sistemi korunmalı. ikinci ve diğer satırlar. Bir şekilde birden fazla öge bulunabilir. Taşma durumunda olanlar ya küçültmeli ya da Ek`te sunulmalıdır. Açıklamalarda herbir öge ayrı ayrı tanımlanmalıdır: Tablo başlığı ve açıklamaları tablonun üstüne yazılmalı. açıklamanın satır başı hizasından başlamalıdır. her bölüm içinde kendi aralarında. geçen formüller ayrı paragraf halinde yazılmalı.3. Şekillerin sayfa içine yerleştirilmesinde. şekil ve formüllerin numaralandırılmasında sadece rakamlar kullanılmalıdır. B. sayfa kenarlarında bırakılması gereken boşluklara kesinlikle taşı lmamalıdır. metin alanı satır başından başlatılmalıdır. açıklamaların bir satırdan daha uzun olması halinde. 4. şeklinde simgelenerek tümüne tek bir şekil numarası verilir. Yerleştirme Şekiller. . Metinde. tez metni içerisinde.2.2.. Şekil başlığı ve açıklamaları şeklin altında yer almalı ve metin bloğu sol ve sağ kenarları arasında ortalanmalıdır. Bir sayfadan daha büyük olan tablolar. Bu durumda.38 4. Bireylerin kimliğini belli edecek tarzda fotoğraf konulmamalıdır.2. Bu boşluklara taşacak şekiller ya küçültülmeli ya da “ekte” sunulmalıdır. C. ilk değinildikleri sayfada ya da hemen sonraki sayfada yer almalıdır. Bunlar. Tez metni içerisinde katlanmış şekil veya tablo olmamalıdır. Tablonun devamı bir sonraki sayfada aynı tablo numarası ile ve aynı başlıkla verilmeli ancak tablo numarasından sonra parantez içinde “Devam” ibaresi yazılmalıdır. tez metni içinde bulunmak zorunda ise bir sayfa boyutlarında (uygun bir yerden) bölünmelidir. D. Numaralandırma Tüm tablo. Tablo ve şekiller ile açıklamaları sayfa kenarında bırakılması gereken boşluklara taşmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Tablo ve şekil altı açıklamalarının sonuna nokta konulmalıdır.

. 4. İkinci Bölüm’ün tablo ve şekilleri: Tablo 2.2.) ..1. ………………………... ……………………….5 tam satır aralığı kullanılmalıdır.1..3... tablonun üstüne yazılmalı ve Tablo açıklamasının son satırı ile tablonun üst kenarı arasında 6 punto boşluk bırakılmalıdır Şekil açıklamaları ise. Ek 2.4..1.. Tablo açıklamaları... Ön Sayfalar / Özel Sayfalar Dış Kapak (Bkz.. ……………………….. Tablo ve şekil açıklamaları olabildiğince kısa ve öz yazılmalıdır.1. Şekil 2..1.. 4.. TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ Her tez dört ana bölümden oluşur. Tüm açıklamaların yazımında 1.3. Ek 1.39 Birinci Bölüm’ün tablo ve şekilleri: Tablo 1. ………………………. Açıklamalar Şekil 1. Tablo veya şekil ile (açıklamaları dâhil) alt ve üst metin arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.) Dış Kapak Pencere Sayfası (Bkz. • Ön sayfalar/Özel sayfalar • Tez metni • Kaynaklar dizini • Ekler Her bölüme ilişkin sayfa düzeni örnekleri kılavuzun sonunda ayrı ekler şeklinde verilmiştir. şeklin altına yazılmalı ve şekil altı açıklaması ile şeklin alt kenarı arasında 6 punto boşluk bırakılmalıdır 4.

1.3. danışmanın unvanı. konusunu ve muhtevasını en iyi şekilde yansıtmasına önem vermelidir. Ek 7. Anabilim Dalı. 1.) Abstract (Bkz. Ek 9.1.). Ek 10.3.) Özet (Bkz.1. 12 punto harflerle.)`de verilen şablona göre kapağın üst kenarından yaklaşık 3 cm aşağıdan başlayarak Enstitünün ismi ve ilgili Anabilim Dalı 10 punto büyük harfle.2. Dış Kapak Pencere Sayfası Kapağın pencere kısmına denk gelecek şekilde ve kapağın düşey orta çizgisi ortalanarak. açık olarak. 4. Ek 7. Tezi hazırlayanın adı ve soyadı.0 İç Kapak (Bkz. Ek 11.1.) Tez Bildirim Sayfası (Bkz. / Örnek 12. Ek 4.) İçindekiler (Bkz.) Şekiller Dizini (Bkz. tezi hazırlayanın adı soyadı. 4. tezin kabul edildiği yıl ve “Her hakkı saklıdır” ibaresinin yazılı olduğu bir sayfa dış kapaktan sonra konulmalıdır (Ek 2. tezin türü. Dış Kapak Dış kapak için Enstitü’den temin edilebilen pencereli hazır kapaklar kullanılmalıdır (EK 1). Ek 5. kısaltma kullanılmaksızın.3. 4. adı soyadı.) Çizelgeler Dizini (Bkz. İç Kapak Sayfası (Ek 3. Tez Kapağı ve Diğer Sayfalar Tezin başlığının mümkün mertebe kısa ve öz olmasına.) 4. Ek 3. ismin ilk harfleri büyük. / Örnek 3) bstract Önsöz ve/veya Teşekkür (Bkz.) Kısaltmalar Dizini (Bkz.) Tez Kabul Sayfası (Bkz.5 tam aralıkla yazılır. soyadı bütünüyle büyük .3. Ek 6. tezin başlığı.4.1.3. Ek 8.

düşey olarak yazılacaktır.1. kapağın üst kenarından yaklaşık 12 cm aşağıdan başlayarak ve kapağın düşey orta çizgisine göre ortalanarak yazılmalıdır. alt kenarın yaklaşık 7 cm yukarısında ve (Ek 3. Bu sayfada tez danışmanı ve jüri üyelerinin ad. yüksek lisans ise “YÜKSEK LİSANS TEZİ” olarak yazılmalıdır.1.3. kaynaklar . şehir ve yıl arasına (-) işareti konularak. Tezin sunuldugu şehir adı ve yıl da.41 olarak. doktora ise “DOKTORA TEZİ”. tezin/raporun kağıt ve elektronik kopyalarının Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arşivlerinde aşağıda belirtilen koşullarda saklanmasına izin verildiğinin beyan edildiği belirtilecektir (Ek 4. 4. 4.). tezin türü (10 punto büyük harflerle).3.5 tam aralık boşluk bırakılmalıdır.3.7. Tez adının yaklaşık 4 cm altında.5. tek satır halinde ve kapağın düşey orta çizgisine göre ortalanarak yazılmalıdır.)`de olduğu gibi yer almalıdır. kapağın alt kenarından yaklaşık 3 cm yukarısına ve yine kapağın orta çizgisine göre ortalanarak. (Ek 3. Enstitü ismi ve ilgili Anabilim Dalından sonra 4 cm ara vererek. Tez Kabul Sayfası Tez savunmasından sonra tez danışmanı ve jüri üyelerinin tezi kabul ettiklerini ve tezin Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından onaylandığını gösteren sayfadır (Ek 5.). Tezin adı (başlığı). İçindekiler İçindekiler dizini. (Ek 6.1. Tezin adınının (başlığının) bir satırdan daha uzun olması halinde. 14 punto büyük harflerle ve boldlu olarak. satırlar arasında 1. 4.)`daki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır.6.)`e uygun olarak yazılmalı. Tez metninde yer alan bütün bölüm ve alt bölüm başlıkları. ünvan ve üniversiteleri ile imzaları bulunur. “Tez Yöneticisi” ibaresi ve yöneticinin ismi. Tez Bildirim Sayfası Sayfası Yazar tarafından hazırlanan tezin/raporun tamamen kendi çalışması olduğunu ve her alıntıya kaynak gösterdiğini taahhüt ederek.

çalışmayı kısıtlayıcı ve/veya olumlu etkenlerden bahsedilir. yazım kurallarına .`deki formata uygun olarak hazırlanmalıdır.1. “Sonuç” gibi alt başlıklar kullanılmamalıdır Özet/ Abstract içeriği bir sayfayı aşmamalıdır. Önsözün son kısmında. doğrudan ilgili olmadığı halde olağan görevi dışında katkıda bulunmuş kişi ve kuruluşlara teşekkür edilebilir.9. Çalışmada izlenen metodlar.) 4. fotoğraf vs. Dizinler 3. . Tablolar. (Bkz.1. İngilizce Özet/Abstract sayfasının içeriği ve sayfa düzeni tümüyle özet sayfasının aynı olmalıdır.10. çizelgeler. tez çalışmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişilerle. sayfa düzenine dikkat edilerek aynı kurallar çerçevesinde bu dizin oluşturulmalıdır. “Yöntem”. büyük/küçük harf ilişkileri. Ancak.`daki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. . Örnekteki yazım kuralları. Tezde kullanılan her başlık içindekiler dizininde hiç bir değişiklik olmaksızın aynen verilmelidir. Ek 7a.3.3. dizinler Ek 10. eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. Ek 7b) 4. Ek 11. Önsöz (ve/veya Teşekkür) 3.3. yaklaşım biçimleri. Özet/Abstract`ta tez çalışmasının amacı. Örnekteki sayfa düzeni. kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar) açık ve öz olarak belirtilmelidir. Şekiller dizini Ek 10.9.10.1. Gerektiği durumlarda özet/Abstract içeriğinin yazımında bir derece küçük punto kullanılabilir.2 da dahil (ve varsa ekler) özgeçmişe kadar içindekiler dizininde eksiksiz olarak verilmelidir.10. “Amaç”. inceleme ve araştırma safhasında elde edilen bulguların teze yansıyış biçimi anlatılır. Özet ve Abstract Tezin özeti ve İngilizce çevirisi içindekiler sayfasından hemen sonra yer almalıdır. 4.. (Ek 8. Bu kısımda tez metni içinde yazımı durumunda anlatım bütünlüğünü bozacağı varsayılan.1. kapsamı.9.1.8. yalnız tezi hazırlayan tarafından sunulmak istenen çalışma ile ilgili ek bilgiler. İlk sayfada „ŞEKİLLER DİZİNİ“ başlığı olmalı.

Asıl Metin: Tezin GİRİŞ ile SONUÇ bölümleri arasındaki bülümlerin tümü Asıl Metin olarak tanımlanır. Tez Metni Giriş Bölümü: Tezin ilk bölümlerinden birincisini oluşturan giriş bölümü „GİRİŞ“ başlığı altında yazılmalıdır. Çalışmanın orjinalliği ve bilimselliği için mutlaka verilmelidir. 4. Diğer dizinlerde bu şekilde hazırlanmalıdır. yeniden kurulan yahut örnek metin de olabilir. sayfanın sol kenar boşluğundan başlayarak yazılmalı ve başlıktan sonra bir aralık boşluk bırakılmalıdır. Sonuç: Bu bölümde tez çalışmasından elde edilen genel sonuçlar. Bunların herbiri için uygun bir başlık ve numaralama sistemi kullanılır.3. ancak “ASIL METİN” diye bir başlık kullanılmaz. yazarın yayınları kronolojik ola- . Tez içerisinde kullanılan kaynaklar. eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlanarak yazılmalıdır. yapılan araştırmanın ayrıntısına ve tezin hacmine göre. Daha çok Dil ve Eski Edebiyat ile ilgili çalışmalarda yer alır. İlk sayfada hangi dizin verilecekse örnek: Çizelgeler için dizin hazırlanacaksa “ÇİZELGELER DİZİNİ” başlığı olmalı.43 dikkat edilerek bu dizin oluşturulmalıdır.3. 4.3. Ek 16.. Aynı yazar(lar)ın farklı yıllardaki yayınları verilirken çalışmada dipnotsuz kaynak gösterme esas alınmışsa.). Orjinal Metin: Tez çalışmasının dayandığı kaynak metin(ler)dir. Asıl metin olabileceği gibi. Ek 17. tez metni. Kaynaklar (Bibliografya) Kaynaklar başlığı tümüyle büyük harflerle. yazar soyadına göre dizin hazırlanarak. Tez konusunun niteliğine. Konuyu hazırlayıcı genel bilgiler bu kısımda verilir. olabildiğince öz fakat açık ve seçik olarak yazılmalıdır. tez konusu ile ilgili olarak söz edilmek istenen önceki çalışmalar varsa. üçüncü ve dördüncü dereceden bölüm ve alt bölümlere ayrılır.2. Ayrıca. ikinci. bunlar da “GİRİŞ” bölümü içinde verilebilir. (Bkz.

her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde sunulmalıdır. Alfabetik bir düzen içinde.3. Ekler kısmında yer alacak her bir açıklama için uygun bir başlık seçilmeli ve bunlar sunuş sırasına göre Ek 1. eserler alfabetik sıraya göre yerleştirilir.4 Ekler Tez metni içinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun olan açıklamalar..3.. şeklinde. 4. sahife rakamları virgülle ayrılmalıdır. örnek hesaplamalar. İçindekiler dizininde de EKLER başlığı yer almalıdır.. Kaynakların yazımında olabilecek veryasyonlar Ek 17.`de verilen örneğe uygun olarak hazırlamalı ve tezin en son sayfasında verilmelidir.. rak verilir. kaynaklar bölümünün bitişini izleyen sayfa numarası ile devam etmelidir. Ek 2. levhalar. bir formülün çıkarılışı.5. Ekler bölümünün sayfa numaraları. Dizin: Tez çalışması için gerek görüldüğü takdirde. 4. kişi.. ÖZGEÇMİŞ başlığı altında kısa özgeçmişini üçüncü şahıs ağzından Ek 12. Ek 3. kişi adlarında soyadı esas alınarak verilmeli. Dipnotlu kaynak gösterme sistemi esas alınmışsa. resimler. belgeler vb. yer yahut eser adlarını belirten veya tümünü içeren bir dizin hazırlanabilir. Özgeçmiş Tez hazırlayan yüksek lisans ve doktora öğrencisi.. .`de ayrı ayrı verilmeye çalışılmıştır. bu kısımda verilmelidir.

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Kapakları Doktora Tez Kapağı Yüksek Lisans Tez Kapağı . Ek 1.

46 Ek 2. Dış Kapak Pencere Sayfası ↕ 19 cm 5.5 cm ↔ GAZNELİ DEVLETİ SARAY TEŞKİLATI M.5 cm . Asri ÇUBUKÇU 2002 Her Hakkı Saklıdır Doktora Tezi 5 cm ↔ ↕ 3. Dr.Hanefi PALABIYIK İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Prof.

Asri ÇUBUKÇU TEZ YÖNETİCİSİ ERZURUM-1996 .47 Ek 3. İç kapak İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ M. Hanefi PALABIYIK GAZNELİ DEVLETİ SARAY TEŞKİLATI DOKTORA TEZİ Prof. Dr.

. Tezimin/Raporumun …… yıl süreyle erişime açılmasını istemiyorum.. tezimin/raporumun kağıt ve elektronik kopyalarının Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arşivlerinde aşağıda belirttiğim koşullarda saklanmasına izin verdiğimi onaylarım......./…. Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasını arz ederim.. ...... Tez Bildirim Sayfası .............. ............... “ adlı tezin/raporun tamamen kendi çalışmam olduğunu ve her alıntıya kaynak gösterdiğimi taahhüt eder............................ [Tarih ve İmza] [Öğrencinin Adı Soyadı] Tezimin/Raporumun tamamı her yerden erişime açılabilir... SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre hazırlamış olduğum “......................... tezimin/raporumun tamamı her yerden erişime açılabilir......48 Ek 4. Bu sürenin sonunda uzatma için başvuruda bulunmadığım takdirde.... Tezim/Raporum sadece Atatürk Üniversitesi yerleşkelerinden erişime açılabilir.../20......

İmza: ………………….danışmanlığında.......49 Ek 5. : ………………….......... Prof... tezi olarak kabul edilmiştir.......... …............ İmza: …………………..................................... Yukarıdaki imzalar adı geçen öğretim üyelerine aittir..... Anabilim Dalı’nda ........... ........ Jüri Üyesi : …………………......................... /……/……................................. ... tarihinde aşağıdaki jüri tarafından........... Başkan Jüri Üyesi : …………………... İmza: ………………….. Jüri Üyesi : …………………. Mustafa YILDIRIM Enstitü Müdürü ... İmza: ………………….............. İmza: ………………….........../.... Jüri Üyesi : ………………….......... tarafından hazırlanan bu çalışma . Tez Kabul Tutanağı TEZ KABUL TUTANAĞI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE ..... ..... Dr..../.....

..................................2................0 Ek 6.235 KAYNAKÇA .............................2................ 2.................15 1....................................V ÇİZELGELER DİZİNİ ........1..........................IX ÖNSÖZ...............................245 EKLER...... 2..............................................................3........................1..... Geleneksel Liderlik ...................................... İçindekiler Sayfası Örneği ve Başlıklandırma Biçimi İÇİNDEKİLER ÖZET ............... ................266 ÖZGEÇMİŞ............................2.......1................ .................................................................................283 ....X GİRİŞ ................1..........12 1..................1..................................3...........1.................................................................................................................. SONUÇ.................................... Modern Yaklasim .....................................................................................1 BİRİNCİ BÖLÜM LİDERLİK VE DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK YAKLAŞIMI 1........ ............................. SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ...............1..........................................8 1.... Özellikler Yaklasimi.............................................2................................................................ ....................1... Davranissal Liderlik......................3..............17 İKİNCİ BÖLÜM …………………………………………………………... YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK....................3.............................. Klasik Yaklasim................................ 2.................................. 2....3.....................2...11 1..........................6 1..............1......................V ŞEKİLLER DİZİNİ .3......................1....................... LİDERLİK KAVRAMI.2..... …........................................................ 2................2..............2.1... ................15 1.............................................11 1......................2............1................1...................................... LİDERLİK YAKLAŞIMLARI........................................2. ABSTRACT ..........................................................2.................................................... …...................

Dr. 350 sayfa Selim BAŞAR DOKTORA TEZİ Jüri: Yrd. dışa açıklılığın ve demokratikleşmenin artmasının büyüme üzerinde olumlu etkide bulunduğuna dair herhangi bir bulguya ulaşılamamıştır. Dr. Özet Sayfası ÖZET YOLSUZLUKLAR VE MAKROEKONOMİK ETKİLERİ Tez Danışmanı: Yrd. yatırımları ve ülkelerdeki politik istikrarı azaltmaktadır. yolsuzlukların çeşitli makroekonomik etkilerini tahmin etmektir. Hayati AKSU Prof.Dr. Tahmin sonuçlarına göre yolsuzluklar iktisadi büyümeyi. ülkelerdeki politik istikrarın. Cevat GERNİ Bu tezin amacı. Bu amaçla çalışmada yolsuzluk olgusu ve tarihsel süreç kısaca özetlenerek.Dr. Dr. İktisadi Büyüme. Muammer YAYLALI Prof. Bununla birlikte yolsuzlukların beşeri sermaye üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dair bir sonuca ulaşılamamıştır. Buna karşılık. Kamu Kesimi .51 Ek 7a. Doç.Dr. Recai ÇINAR Prof. yolsuzlukların çeşitli iktisadi ve sosyal nedenleri ile çeşitli makroekonomik etkileri ile ilgili tartışmalara yer verilmektedir. Hayati AKSU 2004. Hasan ÖZYURT Prof. Çalışmadan elde edilen diğer sonuçlara göre nüfus artış oranının. Anahtar Kelimeler: Yolsuzluk. Doç. Uygulama bölümünde ise 1990-2000 dönemi için 59 ülkeyi kapsayan çok ülkeli regresyon tahmini yapılmış ve elde edilen sonuçlar ışığında Türkiye ile çeşitli ülkeler kıyaslanmıştır. beşeri sermayenin ve yatırımların artması büyümeyi olumlu olarak etkilemektedir.

According to the regression results. and investment rate have positive effects on the growth rate of economy.Dr. Cevat GERNİ The purpose of this thesis is to estimate some macroeconomic effects of corruption.phenomenon and its historical process. however. openness to trade.Dr. There have not been obtained the effects of corruption on human capital. On the contrary. Economic Growth. Page: 350 Jury: Assistant Professor Hayati AKSU Prof. and the results obtained for Turkey and some other countries are compared. Muammer YAYLALI Prof. domestic investment and political stability.Dr. For this reason. Hasan ÖZYURT Prof. some debate about economic and social causes and consequences of corruption are examined by summarizing corruption.Dr. Key Words: Corruption. İngilizce Özet/Abstract Sayfası ABSTRACT Ph. corruption decreases the economic growth. a cross-country regression is applied for 59 countries for 1990-2000 period. Recai ÇINAR Prof. the population growth.2 Ek 7b. human capital. the results suggest that political stability. in the last section. DISSERTATION MACROECONOMIC EFFECTS OF CORRUPTION Selim BAŞAR Advisor: Assistant Professor Hayati AKSU 2004. According to the other results of this study. Public Sector . D. and degree of democracy of countries have not positive effects on the growth rate.

Çalışmama bilgi ve tecrübeleriyle değerli katkılarda bulunan danışman hocam sayın Prof. Nevzat Can’a ve desteklerini esirgemeyen bölüm hocalarıma teşekkürlerimi arz ederim. düşünürün görüşlerini tam aktarmak için “bütüncül” yaklaşım esas alınmıştır. “Adalet Teorisi” adlı eserinde modern dünyadaki “çoğulculuk gerçeğini” vurgulamadığı kaygısını taşımıştır. Tezimiz liberal anlayışa getirilen felsefi boyutla alakalı olmakla birlikte. Mustafa Yıldırım’a. Bu yüzden Siyasal Liberalizm adlı eserinde. Önsöz (ve/veya Teşekkür) ÖNSÖZ Bu çalışmanın konusunu. Dr. Dr. Hanifi MACİT . şahsıma kıymetli vakitlerini ayırarak çalışmama önerilerde bulunan hocam Doç. daha yetkin hale getirmek için gösterdiği felsefi çaba “liberal anlayışa” yeni bir boyut kazandırmıştır.53 Ek 8. Erzurum-2010 M. John Rawls. “çoğulculuk gerçeğini” daha özel bir bakış ve yöntemle ele almıştır. Kendi sistematiği içerisinde “yetersiz gördüğü” bir konuyu aşmak. siyasal liberalizmi yeniden inşası oluşturmaktadır. çağımızın alanında en yetkin eserlerini üretmiş olan John Rawls’ın.

İ.İ.P. NATO TBMM OPEC UNESCO USA : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… TÜBİTAK : …………………………… .B. İ.S.F.Ü.A. Kısaltmalar ve Simgeler Dizini KISALTMALAR VE SİMGELER DİZİNİ AB AT A. Ek 9.M. M.T. D. M.

............ 5’li Likert Ölçeği Seçeneklerinin Sözel-Sayısal Değerleri . Yönetim Bilgi Sistemi Seviyeleri ... Router kullanılarak Ağların Birbirine Bağlanması .....................................97 Şekil 2.....................................5..2.................................7...............................96 Şekil 2...........99 Şekil 2.............6...................................51 Şekil 2...........................7..........................1.....6............................................92 Şekil 2.......... Malcolm Baldrige İşletme Değerlendirme Sistemitik Planlama ve Performans Ölçüm Değerleri 5 Alt Kategorisi ...................... İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Yapısı .............................. Kontrol Seviyeleri .............3..4.............................. Microsoft Tarafından Geliştirilen İKBS Proje Tasarımı Uygulama Aşamaları ....................4............8.......48 Şekil 1.............161 .....................104 Şekil 3...........100 Şekil 3................. Bilgi Sistem Mimarisi........................1.....29 Şekil 1............1.........2..................... Yönetim Bilgi Sistemleri Uygulaması İçin Bir e-Dönüşüm Modeli ..........3.............................. Faktör Analizi Sonuçları .. Kontrolün Amacı ........................................................ İşletme Bilgi Sistemleri ............................12 Şekil 1.........................156 Şekil 4..2..........................145 Şekil 4.......150 Şekil 4.............119 Şekil 3........................34 Şekil 1........ Personel Alanı Modülü .............................. Şekiller Dizini ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1................49 Şekil 1........... Performans Değerleme Süreci ...........................91 Şekil 2..1..... Araştırmanın Modeli.................28 Şekil 1...79 Şekil 2...........................3.............5...... Eylemsel Kontrol Şekilleri ............. Kontrol İşleminde Adımlar ..................3............................2.. İşletme Performansı Ölçüm Kriterleri ................................ İKBS İçerisinde Organizasyon Yapısı ve Entegrasyon Noktaları Modülü ....... Ek 10....... Yönetim Bilgi Sistemi için Veri Akış Diyagramı ............. İnsan Kaynakları İşlemleri Veri Akış Diyagramı ........48 Şekil 1..

................... Economist Intelligence Unit Raporuna Göre Ülkelerin Mevcutve Tahmini İnovasyon İndeksleri ..2.......................... Gelir Grubuna Göre Bilgi Teknolojilerinin Dağılımı .........56 Çizelge 2...... Küresel Teknoloji İndeksine Göre Ekonomik Dinamizm ve Rekabet Göstergeleri ........10 Çizelge 1...... Farklı Gelir Grubuna Dahil Ülkelerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sahipliği ..................... İmalat Sanayi Sektörlerinin Teknoloji Yoğunluğuna Göre Sınıflandırılması ................... Çizelgeler Dizini ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 1.................64 Çizelge 3....... Küresel Teknoloji İndeksine Göre Bilgiye Dayalı İşler Göstergeleri .......................................2...........70 Çizelge 3.73 Çizelge 3.... Ülkelerin Bilgi Toplumuna Hazır Olma Durumu .. Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Yapılan Teknolojik Yenilik Türleri.........................7.. Üretimi ve Yatırım Biçimleri .......... Küresel Teknoloji İndeksinin Genel Sonuçları ve Türkiye’nin Durumu ...1.................1....4.....9................................... Küresel Teknoloji İndeksine Göre Küreselleşme Göstergeleri ..... Küresel Teknoloji İndeksine Göre Teknolojik Yenilik Yapma Kapasitesi Göstergeleri .........................72 Çizelge 3..............65 Çizelge 3.......1..............................................79 Çizelge 4................6................... Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Büyüklük Grubuna Göre Teknolojik Yenilik Yapma Oranı ........... 2002–2004 Yılları Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Teknolojik Yenilikler ..........62 Çizelge 3....10..80 ......................3......5.2.........75 Çizelge 4..................................................56 Ek 11............ Bilgi Türleri........................................ Sanayi Toplumu ile Bilgi Toplumunun Karşılaştırılması 27 Çizelge 2.74 Çizelge 3.........8..................63 Çizelge 3..2..............1...71 Çizelge 3....... Küresel Teknoloji İndeksine Göre Dijital Ekonomiye Dönüşüm Göstergeleri ...57 Çizelge 3.........

57 Ek 12. Özgeçmiş Sayfası ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Eğitim Durumu Lisans Öğrenimi Y. Lisans Öğrenimi Bildiği Yabancı Diller Bilimsel Faaliyetleri İş Deneyimi Stajlar Projeler Çalıştığı Kurumlar İletişim E-Posta Adresi Tarih .

58 Ek 13. Sayfa Düzeni ↕ 3 cm Sayfa No 1 4 cm ↔ 2 cm ↔ ↕ 3 cm .

İşte. . “kamu borcu senetleri” anlamında İtalyanca “monti” veya Almanca “banck” kelimelerinden türetilmiş olan “banchi” denmekteydi ve banka kelimesinin kökeninin buradan geldiği şeklinde de görüşler bulunmaktadır.1. sıra veya tezgâh anlamına gelen İtalyanca “banco” kelimesinden geldiği sanılmaktadır. Günümüzde çok çeşitli alanlarda faaliyet gösterebilen bankanın tüm özelliklerini kapsayan bir tanımını vermek oldukça zordur. her ülkenin ekonomik yapısı ve ihtiyaçları paralelinde yasalarla denetim altına alınmıştır. 12. Para Banka.y. İstanbul 2000. 34. Yerine getirdikleri fonksiyonlar açısından ülke kalkınmasında oynadıkları rol.’da Roma-Cermen imparatorluğu idaresi altındaki Venedik şehrinin. Ankara 1997. Tezer Öçal. s.59 Ek 14. 1. y.1. Başlıkların Yazımı BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ Ekonomide para ve kredi politikasının önemli elemanlarından biri olan bankalar. Uluslararası alanda ve bankacılıkla ilgili mevzuatımızda da verilmiş tam bir banka tanımı yoktur. Ömer Faruk Çolak. en kabul gören şekli ile banka kelimesinin masa.1. bankaları ulusal ve uluslararası seviyede kendine özgü mali kuruluşlar haline getirmiştir. Modern Bankacılık Teori ve Uygulama. BANKACILIĞIN TANIMI VE TEMEL FONKSİYONLARI Banka kelimesinin köken itibariyle İtalyanca “banco” kelimesinden geldiği sanılmaktadır. Teori ve Politika. Banka ve Bankacılık Kavramları 1. 3 4 İlker Parasız.3 Ayrıca. 5. s. Kadir Esen. Gazi Kitabevi. Ayrıca kendine öz tarihsel gelişim evrimi içerisinde de bankacılık faaliyetlerinin giderek farklı görünümler aldığını ve karmaşık bir yapı kazandığını söyleyebiliriz. Tarihteki ilk bankerlerden olan Lombardiyalı tüccarlar pazar yerlerine kurdukları tezgâhlar (banco) vasıtasıyla bankacılık işlemlerini yürütmüşlerdi. Selahattin Togay. piyasaya çıkardığı zorunlu borçlanma tahvillerine.

Dr. (İng.Dr. Assist. Almanca ve Fransızca Karşılıklar ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İngilizce Almanca Atatürk University Atatürk Universität Fransızca Universite dé Atatürk SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İngilizce Almanca Graduate School of Social Sciences Institut für Sozialwissenschaften Institut des Sciences Sociales Fransızca YÜKSEK LİSANS TEZİ İngilizce Almanca Master’s Thesis Magisterarbeit Thèse de Maîtrise Fransızca DOKTORA TEZİ İngilizce Almanca Ph.Prof. Prof. D.Doç.Prof.Dr. Doç.Dr.60 Ek 15. Dissertation Thèse de Doctorat Inaugural Dissertation Fransızca ÜNVANLAR Yrd.) Assoc.) . (İng.Dr. (İng.Dr. İngilizce.) Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful