ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEZ YAZIM KILAVUZU (Lisansüstü Tezler İçin)

Hazırlayan Doç.Dr. Cengiz GÜNDOĞDU

Erzurum - 2010


Yönetim Kurulu Adına Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü / In the Name of Administrative Board Director of Social Sciences Institute Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Hazırlayan / Prepared by Doç. Dr. Cengiz GÜNDOĞDU Yayın Kurulu / Editorial Board (Enstitü Yönetim Kurulu / Institute Administrative Board) Prof.Dr. Mustafa YILDIRIM Doç.Dr. Cengiz GÜNDOĞDU Doç.Dr. Ömer Faruk İŞCAN Prof.Dr. Mehmet TAKKAÇ Prof.Dr. Reşat KARCIOĞLU Prof.Dr. H. İbrahim ACAR Yayın Kurulu Sekreteri/ Publication Board Secretarie Mehmet ULUĞ Adres / Address Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 25240 – ERZURUM Tel: 0442 2360974 Faks: 0442 236 0975 E-Posta: sosbildergi@atauni.edu.tr Dizgi: Erk Yayıncılık (0.312) 231 41 97 Baskı/Print: Bizim Büro Basımevi Tel: 0312 4358207 Faks/Fax: 0312 4318881

Yayın Sahibi/Publisher

Kızılay/Ankara

 .

............12 3............................................1..2 1................................................................5............................................................3................................................1...................1.. BAŞLIKLARIN YAZIMI .......14 ..........................................3........ Açıklama Dipnotları ................... ANLATIM .....1 1.....6....................14 3......5 2.................12 3...1.........................1................... 8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMLERİ 3....................... SAYFA DÜZENİ..................................... 11 3..................................1.....2.1......... İÇİNDEKİLER TAKDİM ................................................................................................. KAĞIT ÖZELLİKLERİ ...............1..14 3.....................................................7.................1. Aynı Kaynağa Yeniden Başvurma ..........1..................... YAZIM ÖZELLİĞİ .......... ALINTI VE ATIFLAR...................................5....................2........1...................................2.. SATIR ARALIKLARI ...............1.........2 1......2 1................13 3.... KLASİK YÖNTEM ........... 11 3..............................8...............4.....................1 1..............................................................................1........ Klasik Yöntem Örnekleri............... SAYFALARIN NUMARALANMASI .1 1..............3.... BÖLÜM VE ALT BÖLÜMLER ......... İlk Kez Kaynak Gösterme..VII BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI 1... İntihal Örnekleri ........1................... Yazar Adı ....... Kitap Adı .................................... Dipnotların Verilişi .1 1...................4..............3 İKİNCİ BÖLÜM KAYNAK GÖSTERME 2.....3.....................................................

..3................3..........3...............................41 4.....3.....23 3..1......... Ekler ....... Güncel Yöntem Örnekleri ......................... Dış Kapak Pencere Sayfası ..........3.2.................. GÜNCEL YÖNTEM ..........38 4.43 4..............................41 4.......2..........................37 4.................................... Tez Metni .40 4........3...................................... Önsöz (ve/veya Teşekkür) ..................1.................................................. Özet ve Abstract ..............3.........................................3...................39 4....28 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4........................................1.....2........ Dizinler ....5....................5...39 4..2.....3................................ Kaynaklar (Bibliografya) .........44 DİĞER HUSUSLAR ...........27 3....43 4................................3..................39 4...................1.........................6.......................... Yazar-Tarih Usulü .........1...... TABLO VE ŞEKİLLER ........................ Tez Kabul Sayfası ...... Dış Kapak......44 4..1......................................3......................2.........3...................... Tez Kapağı ve Diğer Sayfalar ..................... Yazar-Tarih-Sayfa Numarası Usulü .................2....................42 4....40 4.... Yerleştirme .........................2.........41 4...............9...............38 4.......................2.....2..............4................1.....2.1.1..........................4......7...2....V 3...................................................................3..3.. Açıklamalar ......2.3....42 4.................... Tez Bildirim Sayfası Sayfası .............................. Özgeçmiş ..1.....1......3............... TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ..37 4. İçindekiler ..................10............... KISALTMALAR VE SİMGELER DİZİNİ.............2..................4........1..............4..................1...................................3....... İç Kapak Sayfası..........42 4...................................37 4.... Numaralandırma ....8.1...........40 4.......40 4...........3................... Güncel Yöntemde Kaynakça Listesinin Oluşturulması .......................................................3.......................................25 3.... Hazırlama ... Ön Sayfalar / Özel Sayfalar ..............................1......................3........2................23 3.......

..........................45 Ek 2.................. Kısaltmalar ve Simgeler Dizini ...............................................49 Ek 6..................................................58 Ek 14.................51 Ek 7b........................ İngilizce.................................... İç kapak ........ Özet Sayfası ............................... Dış Kapak Pencere Sayfası... Almanca ve Fransızca Karşılıklar................................... İçindekiler Sayfası Örneği ve Başlıklandırma Biçimi .............................46 Ek 3..................57 Ek 13..V Ek 1................................... Başlıkların Yazımı ......... Özgeçmiş Sayfası ..... Çizelgeler Dizini ......... Tez Bildirim Sayfası ....................... Doktora ve Yüksek Lisans Tez Kapakları .................... Tez Kabul Tutanağı ....... Önsöz (ve/veya Teşekkür) ..................................... İngilizce Özet/Abstract Sayfası..54 Ek 10............48 Ek 5....................... Sayfa Düzeni .................................................60 ...............................53 Ek 9........................................................................................................................................................ Şekiller Dizini ..........52 Ek 8....................47 Ek 4........50 Ek 7a.....59 Ek 15...........................................................55 Ek 11...............56 Ek 12..................

V .

.. künye düzeni....... Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Not: Tezlerin Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna göre hazırlanıp hazırlanmadığı Enstitü Tez İzleme Komisyonu tarafından şekilsel olarak incelemeden önce Tez danışmanı tarafından kontrol edildikten sonra aşağıda ki örnekte olduğu gibi yazılı bir bildirimle Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir....V Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü`ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde..‘in “.... tezlerle ilgili olarak bu kılavuzda verilen biçim ve öz ile ilgili tüm ilkelere uymaları zorunludur......... Türkçe dilbilgisi kurallarına uygunluk ve kullanım kolaylığı açısından bazı kurallar üzerinde uyarlamalar yapılmıştır... tezlerle ilgili genel ilkeler kısa ve öz bir şekilde anlatılmıştır... gönderme ve alıntı ile ilgili kurallar...... Dipnotlu Kaynak Gösterme (Geleneksel Kıta Avrupası Sistemine Göre Göndermede Bulunma) ve Dipnotsuz Kaynak Gösterme (Geleneksel Anglo-Sakson Sistemine Göre Göndermede Bulunma) temel alınarak hazırlanmış.... TAKDİM Bir çok Enstitü Tez yazım kılavuzlarından faydalanılarak hazırlanan bu kılavuzda... Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne Danışmanı olduğum Doktora/Yüksek Lisans öğrencisi .. Yüksek lisans veya doktora tezi hazırlayacak olan öğrencilerin..................... A........ Sosyal Bilimler Enstitüsü tez yazım kılavuzunda belirtilen kriterlere uygunluğu açısından tarafımca kontrol edilmiştir.................... kaynakça düzeni......”konulu tezi...Ü... Adı Soyadı: İmzası: Tez Danışmanı Atatürk Üniversitesi ............. ..... bilimsel yazım kurallarına uygun bir standardı sağlamayı amaçlayan bu kılavuzda......

V .

Bölüm ve alt bölüm başlıkları ile satır başları sol boşluk çerçevesi kenarından. sağından başlamalıdır. Tez metninde yer alan çizelgelerin tek sayfaya sığdırılması istendiğinde. .2. tez metninin tümünde (dipnotlar hariç) harf büyüklüğü 12 punto (Zorunlu hallerde 11 veya 10 punto) olabilir).4. bilgisayar kullanarak. sağ kenarında ise 2 cm boşluk bulunmalıdır. lazer ya da lazer kalitesinde çıktı veren yazıcı ile kâğıdın yalnızca bir yüzüne basılmalı (500 sayfadan fazla metinlerde çift yüz kullanılabilir). yalnız çizelgelerde 9 veya 8 punto harfler kullanılabilir. . Yazım kurallarında imla bakımından Türk Dil Kurumu`nun çıkardığı imla Kılavuzuna uyulması gerekmektedir. Dış kapak ve cilt kapağı dâhil. bu çerçevenin 1 cm. kısa ve öz cümlelerle yapılmalı. KAĞIT ÖZELLİKLERİ 1. 1.7 cm) ölçüsünde 2 en az 80 g/m standartında ve birinci hamur beyaz kağıt olmalıdır. Tez ciltlenip kesildikten sonra 20x28. Anlatım.99 x 29. 1.3. ANLATIM Tez yazımında kullanılacak kağıtlar A4 (20.1. Yazım düzenini korumak amacı ile tüm satırlar aynı hizada bloklanmalıdır (Ek 14). Her sayfanın sol kenarında 4 cm. paragraf başları. YAZIM ÖZELLİĞİ Tezler. alt ve üst kenarlarında 3 cm. SAYFA DÜZENİ Sayfalar A4 boyutunda olmalıdır.1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI Tez kolay anlaşılır bir dil ile yalın ve bilimsel metne uygun olmalıdır. ebadı muhafaza edilmelidir. Yazımda virgül ve noktadan sonra bir karakter boşluk bırakılmalı noktalama işaretlerinden önce boşluk bırakılmamalıdır. Dış kapakta tezin adı 14 punto olmalıdır. Belirlenen metin bloğu çerçevesi dışına taşılmamalıdır (Ek 13).5 cm. 1. birinci şahıs ağzından olmamalıdır.

şekil ve çizelgelerin açıklamaları ile alıntılar ve dipnotların yazımında ise tek satır aralık kullanılmalıdır. Çizelgeler. bölüm başlıkları gibi ana başlıklar) 12.b. 3. („ve/veya/ile“ v. . Sayfa numaraları Roma rakamlarıyla sayfa üstünde ortalanarak yazılmalıdır. çizgi v.) Yani İçindekiler. Çizelgeler. Özet. Şekiller. üçüncü ve dördüncü derece başlıklarda her kelimenin ilk harfi büyük. Sayfa numaralarının önünde ve arka yanında yarım parantez. gibi karakter kullanılmamalı ve metinle aynı büyüklükte puntoyla yazılmalıdır. (Ek 6. SATIR ARALIKLARI Ana metinde 1.5. 1. Birinci dereceden başlıklarda (İçindekiler.b. bölüm ve alt bölümlerinin belirlenmesinde gereksiz ayrıntıya inilmemelidir. ikinci dereceden başlıklarda (alt bölüm başlıkları ile bunları izleyen ilk paragraf arasında boşluk. 2. iç kapak. SAYFALARIN NUMARALANMASI Sayfa numaraları. Önsöz (ve/veya Teşekkür) ve varsa Şekiller. Kısaltmalar Dizini ve Kaynaklar. (Ek 13. kelime işlem programlarının sunduğu olanaklar kullanılarak konulmalı. …’’ şeklinde numaralanmalıdır. …’’ şeklinde Roma rakamları ile.) 6 nk olmalıdır. Abstract. Abstract.)’da gösterildiği biçimde numaralandırılmalıdır. İkinci. 1. Bölüm ve alt bölüm başlıkları.5 satır aralığı. Kısaltmalar Dizini gibi tez ön sayfaları “I. gibi bağlaçlar varsa bunlar küçük harfle yazılmaldır). Özet. Giriş Bölümü ile başlayan tez metni ise en sondaki öz geçmişe kadar sayfa üstünde orta kısımda “1. Bölümler.6. Özet. Dördüncü dereceden daha ileri derecede alt bölüm başlığı kullanılmaması daha uygun olacaktır. III.2 1. diğerleri küçük harflerle ve bold yazılmalıdır. II. BÖLÜM VE ALT BÖLÜMLER Tezin. Kaynakça daima yeni bir sayfa ile başlamalıdır. Bölüm başlıkları ile birinci derece alt başlıklar (12 punto) BÜYÜK HARFle ve bold olarak yazılmalıdır. Metin içerisinde yer alan paragraflar arasındaki boşluk 6 nk olmalıdır. Sonuç.7. tez bildirim sayfası ve tez kabul sayfası dışında tüm sayfalar numaralandırılmalıdır.

BİRİNCİ BÖLÜM BÖLÜM BAŞLIĞI 1. Üçüncü Derece Alt Başlık .2.1.1. ……………………………………. BAŞLIKLARIN YAZIMI GİRİŞ GİRİŞ BAŞLIĞI I…………………………………………. ÖNSÖZ KISALTMALAR ÖZETLER 1.1.1.1. İkinci Derece Alt Başlık 1. aşağıda verilen örnekte olduğu gibi ondalık sistemine göre Giriş Kısmı ise harf sistemine göre yazılmalıdır.1. Üçüncü Derece Alt Başlık 1.1.1. 1.8.. BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK 2.1.1.2.1. ……………………………………… a.1.2.3 Tez yazımında başlıklar. İkinci Derece Alt Başlık 2.1. İkinci Derece Alt Başlık 1. A.1. BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK İKİNCİ BÖLÜM BÖLÜM BAŞLIĞI 2.1. ………………………………………. BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK 1. Üçüncü Derece Alt Başlık 1.

 .

Kaynak gösterilirken aşağıdaki ilkelere uyulması gereklidir: 2. İKİNCİ BÖLÜM KAYNAK GÖSTERME Kaynak gösterme. tezi reddedilmek. Kaynakçaya alınacak yapıtlar. Metin içinde gönderme yapılan her kaynak. web sayfası. kaynakçada yer verilen her kaynağa da metin içinde gönderme yapılmalıdır. verilerini ve yapıtlarını kaynak göstermeden kullanmaya intihal (plagiarism) denir. Başkalarının bilgi birikiminden ve düşüncelerinden yararlanılan her çalışmada (kitap. yazarın bizzat okuyup yararlandığı yapıtlar olmalıdır. ancak araştırmacının konu için yararlı olabileceğini düşündüğü diğer kaynaklar. bilim ve sanat etiğinin gereğidir. disiplin soruşturmasına konu olabilir ve dersten kalmak. 5. 1. tez. künye içindeki bilgi öğeleri tam ve doğru olmalıdır. üniversiteden ya da meslekten atılmak gibi çok ciddi sonuçlar doğurabilir. bilmeden veya farkında olmadan intihal kapsamına girecek eylemlerde bulunmak. İntihal olguları. kişiyi sorumluluktan kurtarmaz. 3.1. kaynakçada yer almalı. eğer verilmek isteniyorsa. Araştırmada kullanılmayan. söylemlerini. bildiri. ödev. “ek kaynakça” veya “yardımcı kaynakça” veya “ileri okumalar için kaynakça” gibi farklı bir başlık altında verilmelidir. ALINTI VE ATIFLAR 2. ilgili yayının künyesi kurallara uygun olarak verilmeli. çalışmanın sonunda yararlanılan kaynakların listelendiği bir kaynakça bölümü bulunmalıdır. vb) yararlanılan bilginin kaynağı. 4. rapor. makale. Başkalarının düşüncelerini. Kaynakçada. Her bilimsel çalışmada. Hangi biçimde olursa olsun bilgi ileten kişi bilginin kaynağını gösterme sorumluluğunu taşımalıdır. hukuki olmaktan çok etik boyutuyla irdelense de. Bilimsel ve sanatsal çalışma sürecinde. . neyin nereden alındığı açıkça belirtilmelidir.

) 10. 65’den naklen). Yabancı dildeki kaynaklardan Türkçe’ye çevrilerek yapılan alıntılarda metnin çeviri olduğunun belirtilmesi gerekir. izin alınmasının da gerekli olabileceği unutulmamalıdır. 15. 83. çizelge. şekil. Bu bilgi.6 7. 9. bu durumun yapıtın ilk sayfasında belirtilmesi gereklidir. herhangi bir kaynaktan alıntılama ya da açık bir esinlenme söz konusu ise. 14. metnin içinde ilgili yerde. Araştırıcının bilimsel yeterliliği. 16. s. Kaynakça. Kaynakçada her kaynağa yalnız bir kez yer verilmelidir. Başkalarına ait bilgi ve düşünceler ise iki şekilde aktarılabilir. vb. a) Direkt Alıntı (quotation. Müzik ve sahne yapıtları yaratımında. Bir kaynaktan değiştirilmeden yapılan alıntılar. disiplinden disipline değişebildiği için kişinin bilmediği bir disiplinde neyin genel bilgi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar vermesi özellikle güçtür. (Eğer kaynakta matbaa hatası vb. sentez yapma ya da yazma becerisi konusunda soru işareti uyandırabileceğinden çok sık ve çok uzun alıntılardan kaçınmak gereklidir. s. Genel bilginin içeriği. 8. hangi bilginin hangi kaynaktan alındığı konusunda fikir vermez. özgün kaynakta geçtiği biçimiyle tırnak işareti içinde gösterilmelidir. söz konusu bilgi kaynağına gönderme yapılarak aktarılmalıdır. resim. Kaynak gösterilse bile. gibi öğeler için. Patent ve telif hakkı söz konusu olan yapıt.. metni olduğu gibi almalı fakat iddiayı ortaya koyan açıklama dipnotta yazılmalıdır. Herkes tarafından bilinen gerçekler için (dünya yuvarlaktır gibi) kaynak belirtmeye gerek yoktur. formül. kaynak göstermenin yanı sıra. Mukaddime.bir yanlışlık olduğu iddia ediliyorsa. 13. Bu gibi durumlarda kişiyi etik açıdan yanlış bir şey yapmaktan koruyacağı için kaynak gösterilmesi tercih edilmelidir. tam alıntı): Bu tür alıntılar kaynak eserden . bir yapıtın tamamı veya tamamına yakın bir bölümü bir başka çalışmada aktarılamaz. Özgün kaynağa erişmenin olanaksız olduğu durumlarda bilginin ikinci elden aktarıldığı belirtilmeli asla özgün kaynaktan alınmış gibi gösterilmemelidir. 6. 11. Beyrut 1980. (İbn Haldun. (Mesela: Gündoğdu.

Bu tür alıntılar tırnak (“…. Örnek: Osmanlılar modernleşme olgusu ile 19 yy’da Avrupa ülkeleri ile yaptığı savaşlar aracılığı ile tanışmışlardır (Karpat. atıf yapma): Bu tür alıntılar yazarın zikrettiği fikir için yapılır ve kaynak belirtilir. Endirekt alıntılarda fikir zikredilen yazara. . Alıntı. Sadece fikir sahiplerine saygılı olmak ve fikirleri ilgili yerlerde tartışabilmek için yapılmalıdır. tırnak içerisindeki ifadede yer alan hem fikir hem de sözcükler zikredilen yazara aittir. Endirekt alıntıların nerde başlayıp nerde bittiğini sözün akışından çıkartabilmeliyiz. Direkt alıntılarda. metinde özgün kaynakta geçtiği biçimiyle tırnak işareti (“….”) içinde gösterilir. Bu şekilde yapılan aktarmaya alıntı denir. 1980) Bu gibi bir alıntı ile yazar şunu ima etmektedir: Burada ki fikir Karpat’ın 1980 de yazmış olduğu eserde dile getirilmiştir. sözcükler zikreden yazara aittir. Bu yüzden de sayfa numarası zorunlu olarak belirtilmelidir. anma. ancak sözcükler ve ifade şekli tamamen bana aittir ve Karpat bu fikri belli sayfada değil eserin tümünde anafikir olarak ileriye sürmüştür. özetle veya fikir alıntısı şeklinde aktarma yapılır.7 olduğu gibi alınır. tırnak işareti kapatıldıktan sonra ilgili kaynağa gönderme yapılır. Özgün (orijinal) anlatım hiç değiştirilmez. Araştırmacı sadece aktaran durumundadır.. Bu alıntılamada özgün anlatım değiştirilir. b) Endirekt Alıntı (in-text citation. Yani düşünce hâlâ bir başkasına aittir ve aidiyeti bildirmek için metin içinde veya dipnotta kaynağa gönderme yapılması mutlaka gereklidir. Bu tür bir alıntı endirekt alıntıdır. Uzun uzun endirekt alıntı yapılamaz. gönderme.”) gerektirmez.

8 2.1.1. İntihal Örnekleri
Özgün Metin İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ve başarıya ulaştıran ilk etnik unsur Türk değildi. Bu alanda Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları hattâ, Suriye ve Lübnan daha öndeydi. Örneğin; Bulgar maarifinin ilerlemesi ve başarıları, 19. Yüzyılda ve İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca daima Türk aydınlarının dikkat ve kıskançlığını çekmiştir. Bu nedenle diğer Balkan uluslarının çocuk edebiyatları ile birlikte, 19. yüzyılın Türk çocuk edebiyatını karşılaştırarak yapılacak incelemelere gerek vardır. Kaynak: Ortaylı, İ. (2000). Osmanlı Toplumunda Aile. İstanbul: Pan Yayıncılık, s. 108. a) Alıntı İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ve başarıya ulaştıran ilk etnik unsur Türk değildi. Bu alanda Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları hattâ, Suriye ve Lübnan daha öndeydi. Örneğin; Bulgar maarifinin ilerlemesi ve başarıları, 19. Yüzyılda ve İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca daima Türk aydınlarının dikkat ve kıskançlığını çekmiştir. Tanzimatla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nda ilköğretim reformu gündeme geldi. Ancak, İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ilk etnik unsur Türk değildi. Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları, Suriye ve Lübnan daha önde idi. Bulgar maarifinin başarıları, İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca Türk aydınlarının kıskançlığını çekmiştir. Yanlış (İntihal) “İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ve başarıya ulaştıran ilk etnik unsur Türk değildi. Bu alanda Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları hattâ, Suriye ve Lübnan daha öndeydi. Örneğin; Bulgar maarifinin ilerlemesi ve başarıları, 19. Yüzyılda ve İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca daima Türk aydınlarının dikkat ve kıskançlığını çekmiştir. (Ortaylı, 2000, s. 108). “Tanzimatla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nda ilköğretim reformu gündeme geldi. Ancak, “İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ilk etnik unsur Türk değildi. ... Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları..., Suriye ve Lübnan daha önde idi. ... Bulgar maarifinin ... başarıları, ... İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca ...Türk aydınlarının ... kıskançlığını çekmiştir” (Ortaylı, 2000, s. 108). Doğru

b) Parçalar halinde alıntı

9
c) Aktarma Ülkemizde Tanzimat’tan beri ilköğretimde istenen başarı bir türlü yakalanamamıştır. 19. yüzyılda Bulgarlar ve diğer Türk olmayan unsurlar eğitim alanında Türklerden daha ileri ve başarılıdır. Söz konusu ulusların bu dönemdeki çocuk edebiyatları ile Türk çocuk edebiyatının karşılaştırılması sonucu bu durum açıklık kazanacaktır. Ülkemizde Tanzimat’tan beri ilköğretimde istenen başarı bir türlü yakalanamamıştır. Ortaylı (2000, s. 108) 19. yüzyılda Bulgarlar ve diğer Türk olmayan unsurların eğitim alanında Türklerden daha ileri ve başarılı olduklarını belirtmekte ve söz konusu ulusların bu dönemdeki çocuk edebiyatları ile Türk çocuk edebiyatının karşılaştırılması sonucu bu durumun açıklık kazanacağına değinmektedir.

Özgün Metin For one thing, it was not dominated by envy. We began thinking about America at the only moment when US economy was not a triumphant model of wealth and productive potential for the rest of the world. In the decade of the Great Depression we no longer saw the world of Gatsby but that of The Grapes of Wrath. In the 1920s and early 1930s America was a by–word for the hard–faced pursuit of profit, for injustice, for ruthless unscrupulous and brutal repression. Kaynak: Hobsbawm, E. (2002). Interesting times a twentieth–century life. Londra: Abacus, s. 388. d) Çeviri yaparak aktarma Bazı tarihçiler Amerika’yı üretim potansiyeli olan başarılı bir refah modeli değilken incelemeye başladılar. Onlar için Amerika Büyük Depresyon yıllarında “Muhteşem Gatsby”nin değil, “Gazap Üzümleri”nin ülkesi haline gelmişti. 1920’lerde ve 1930’ların başında ülke menfaatin, adaletsizliğin, bayağılığın ve baskının diğer adı olmuştu. Yanlış (İntihal) Bazı tarihçiler Amerika’yı üretim potansiyeli olan başarılı bir refah modeli değilken incelemeye başladılar. Hobsbawm’a (2002, s. 388) göre Amerika Büyük Depresyon yıllarında “Muhteşem Gatsby”nin değil, “Gazap Üzümleri”nin ülkesi haline gelmişti. 1920’lerde ve 1930’ların başında ülke menfaatin, adaletsizliğin, bayağılığın ve baskının diğer adı olmuştu. Doğru

10

Aşağıda her iki kaynak gösterme yöntemi örneklerle açıklanmakta- Bu sistemde. Bu sistemde tüm kaynaklar. . 3. fakat konuya açıklık getirecek olan her türlü tanımlar.1. metinde kullanılan yazı karakterinden daha küçük bir punto ile (9 veya 10 punto ile) yazılmalıdır. karşıt görüşler v. soyadı sırasına göre topluca çalışmanın sonundaki KAYNAKLAR kısmında gösterilir. d) Dipnotlar.11 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMLERİ Enstitümüzde yapılan Tezlerde/projelerde kaynak göstermede klasik [Dipnotlu Kaynak Gösterme (Kıta Avrupası Sistemi)] ve güncel [Dipnotsuz kaynak gösterme (Anglo-Sakson Sistemi)] olmak üzere iki farklı yöntem kullanılabilir. KLASİK YÖNTEM b) Aynı dipnot numarası altında birden fazla kaynak gösterilebilir.1.s. hem de sondaki KAYNAKLAR kısmında olmak üzere iki kere tanıtılmış olur. yorumlar. Dipnotlu Kaynak Göstermede şu kurallar gözönünde bulundurulmalıdır: a) Dipnotlar gereksiz derecede uzun olmamalıdır. sonra da hepsi birden KAYNAKLAR kısmında gösterilir. fikirlerin akışını ve akıcılığını bozan. dır. Böylece bu yöntemde bir kaynak hem ilk geçtiği sayfada. ek bilgiler. 3. Açıklama Dipnotları Metinde verilmesi. her sayfada atıf yapılan kaynaklar sırasıyla o sayfanın altında verilir.1. c) Başlık satırlarına dipnot konmaz. açıklama dipnotu halinde gösterilebilirler.

Hacı Bektâş-ı Velî -Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım-. taklit edilebilecek ya da izlenebilecek bir örnek ya da model algı ve düşünceye yön veren bir yol haritası” olarak değerlendirip kullanmaktadır. Kuhn. kavram veya konu sözcüğünden hemen sonra ya da cümle ve paragraf sonlarına konulmalıdır. zaman zaman birbirini dışlayan çok sayıda değişik tanım yapmış. 1 2 Cengiz Gündoğdu. 3. Bu örnekler. paradigma kavramıyla ilgili olarak birbirine alternatif. paradigmadır.1.2. kendinden sonra bir takım modeller temelinde bir geleneğe dönüşebilen bir yasa. . virgül. Ankara 2007. oldukça geniş kapsamlı bir dizi sosyolojik bağlama taşımıştır.3. İlk Kez Kaynak Gösterme Bir kaynağa ilk kez yapılan başvuruda onunla ilgili tüm bilgileri vermek gerekir. terimi teknik kullanımından. Ona göre pardigma belli etkinliklere ilişkin genel kabul görmüş örneklerdir. “Belli bir zaman dilimi içinde bir grubun ya da topluluğun düşünme biçimi ve davranışlarını belirleyen bir dünya görüşü. Yalnız çok uzun araştırmalarda bölümleri ayrı ayrı numaralandırmak da tercih edilebilir. Aktif Yayınları. Normal olarak. Dipnotlar genelde rakamla gösterilir. bir algı dayanağı. metinde ilgili kelimenin üzerine yazılır ve ayrıca nokta. bir şeye bakış tarzı. dipnotlar bir isim. parantez veya benzeri işaretler konulmaz. Dipnotları göstermek için kullanılan rakamlar. Metinde dipnotların yerlerini iyi belirlemek gerekir. Dipnotların Verilişi Örnek: Dipnotlar bütün araştırma boyunca baştan sona numaralandırılmalıdır.1. 3. Kısaca genel teorik varsayımlar ve yasalar ile bunların uygulanması için muayyen bir topluluğun üyeleri tarafından benimsenen model ve yöntemler. bir izlenceler bütünü. kuram. bir perspektif. uygulama veya yöntem olabilir.12 Gündoğdu1 Thomas S. Ancak gerekli hallerde özel işaretler de kullanılır. Kuhn’un popüler hale getirdiği paradigma kavramını onun özgün tanımını2 aşmasına rağmen.

enstitü. Klasik dönem yazarlarının önce meşhur isimleri tespit edilip yazılır. İrfan Yayınları. Fars veya Hintli yazarların meşhur ismi yoksa normal ad-soyad düzenine uymalıdır. önce ilk ad sonra soyad gelecek şekilde yazılır. Metinle ilgili özel bir anlam taşımadığı sürece “Prof. “Makalenin adı”. Eğer ismin tamamı biliniyorsa ilk adı kısaltmaya gerek yoktur. Yayın yeri Yayın Yılı. Muhammed Hamidullah. Dipnotta: Yazar adı soyadı. Cemâludîn Mahmûd b.3. dergide hangi sayfalar arasında olduğu (ss) Normal sıraya göre.1. Örnek: 3. bakanlık.b. İstanbul 1990. . Tahkîk: M. Muhammed b. s. cilt. “Makalenin adı”. Derginin adı.b. yıl). Le Bon Mac Guckin de Slane. Örneğin bir fakülte. Adı. Reinaud-M. Derginin adı.”.”. Yazar Adı Çağdaş Arap. Baskı).. “Doç. “Dr. Adı. sayı: … (Ay. Nuruddin Ali b. s. (Ay.1.13 Kitabı kaynak gösterme: Yazar Adı Soyadı. Yazar Soyadı. Yayın yeri Yayın Yılı. “Arş. İslâm Peygamberi I-II. sonra ismin bizzat kendisi yazılır. (5.”.” v. İsimlerin. Örnek: Yazar gerçek kişi olabileceği gibi. Süreli yayınları kaynak gösterme: Kaynakçada: Dipnotta: Kaynakçada: Yazar Soyadı. (Çev. İmâduddîn İsmâ’îl b. özel veya resmi bir kurum-kuruluş olabilir. Paris 1840.: Salih Tuğ). (kaçıncı baskı olduğu). cilt: …. Takvîmu’l-Buldân. Gör. Yayınevi. sayı: …. cilt: …. ünvanlar yazılmaz. yıl). Kitap adı kitabın cilt sayısı (mesela “Mesnevi IVI” gibi). Umer. Kurum adı eğer uzun ise o takdirde bazı kısaltmalar yapılabilir. (kaçıncı baskı olduğu). Ebû’l-Fidâ. (sayfa). yalnız ilk harfleri büyük olmalıdır. Yayınevi. araştırma kurumu v. gibi. Kitap adı kitabın cilt sayısı (mesela “Mesnevi IVI” gibi).

Ankara 2002. Birinci kez dipnotta geçen bir kaynağa yeniden başvurulduğunda. Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım. Gündoğdu. Aynı Kaynağa Yeniden Başvurma Örnek: 3. Yayınevi. Süleymaniye Kütüphanesi Molla Çelebi Kitapları. İbn Vasıl. Hacı Bektâş-ı Velî. Kısaltmaların anlamlarını açıklamak için araştırmanın ön kısmına içindekilerden sonra bir kısaltmalar listesi konulmalıdır. Aynı soyad başka bir yazar için de geçerliyse. 3.2. Kitap Adı . bu durumda yazarların adları da verilmelidir. Kitap Adı. Editörlü kitap Yazar. Yayın Adı.3. o takdirde ikisinin arasına çizgi veya virgül konulmalıdır. Yüzyıllar)-.Kalenderiler (XIV-XVII. TTK Yayınları. Klasik Yöntem Örnekleri Kitap Yazar.32 a. Nu: 119..1. Toprakçı. Ahmet Yaşar Ocak. o kaynak hakkındaki tüm bilgiler yinelenmez.). Yayın yeri Yayın Yılı.5. E. ts./Ed. Eğitim Üzerine. vr.4.1. diğeri alt olmak üzere iki ayrı başlık varsa ve bunu belirten bir işaret kullanılmamışsa. Yayınevi. Bu bilgiler önceki dipnotta belirtildiğinden ikinci ve daha sonraki başvurularda yalnızca yazarın soyadı ile sayfa numarasını göstermek yeterlidir. Cengiz. şekli ile italik olarak verilmelidir . Ankara 2007. Yayın yeri Yayın Yılı.. Eğer aynı yazarın birden fazla eseri söz konusu ise o zaman eser adı da belirtilmelidir. İİBF (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi).1. Editör (Haz. 207+10 s. 3. (Ed.). Ankara 1992.14 Örnek: AÜSBED (Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi). Müferric el-Kurûb. Ütopya Yayıncılık. Aktif Yayınları. Osmanlı İmparatorluğu`nda Marjinal Sufilik:. Eğer biri ana. Kitap adı hiç değiştirilmeden başlık sayfasındaki (İç kapaktaki). 17b .

Beyan Yayınları. (İkinci Revizyon). (ss. HKE Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı. “Yayın adı”. Yayınevi. İstanbul 1994.15 Editörlü Kitap İçinde Bölüm ya da Makale Yazar. Türk Dil Kurumu. Farabi`de Dil-Mantık İlişkisi. Özgüven. Eser Adı. Chicago 1993. Yazarı Olmayan Eser: Anonim Eser. Ahmet Önkal. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). TÜBİTAK. Sözlük Yazar. Yayın Yeri Yılı. Eser (varsa baskı sayısı). Editör (Haz. Türkçe Sözlük. (10. Yayınevi. Yayın Yeri Yayın Yılı. Tez Yazar. Yayın Yeri Yayın Yılı.. (Ed. Yayınevi. Ayık Hasan. Tez Adı.). The Chicago Manual of Style. Ankara 2002. (3. Bilgisayar Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü. Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslam I-V. 21. Türk Dil Kurumu Yayınları. Üniversite/Enstitü Adı. Kurum Yayınları Tüzelkişi.). “Asr-ı Saadet’te İslam’a Davet Metodu”. . (Yüksek lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezi). Yayınevi. Sistem Yayıncılık. bs. Ankara 2005. The University of Chicago Pres.. Yayınevi. Ankara 2003. N.E. bs. Vecdi Akyüz). Yayın Yeri Yayın Yılı. (14th edition). A. Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. İ. TÜBİTAK. Odak Ofset.). Kitap Adı. Ankara 1992. Kitap adı (ss. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayın yeri Yayın Yılı. Danışma Kaynakları El kitapları Yazar. Yeri Yılı. Sayfa sayısı).71143)./Ed. Erzurum 2004. Altan. II.

Popüler Dergi Makalesi Yazarı Belli Yazar. “Makale Adı”. Sayı: …. Yabancı Dilde Makale Yazar. Füsun Baytok). “Kayıt Dışı İstihdam”. Dergi Adı. Kitap adı.”. (Kaynak Yapıtın Yayın Yılı). Cilt. Yayın yeri Yayın Yılı. Focus. 635– 646. Milliyet Gazetesi. (Nisan 2006). “Self–Efficacy: A Concept Closely Linked to İnformation Literacy and Lifelong Learning” [Öz–Yeterlik: Bilgi Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenmeyle Yakından İlişkili Bir Kavram]. “Âşık Sümmânî’de Aşkın Metafiziği”.. (Ay Yıl).. sayfa numaraları. (Gün Ay Yıl). Dergi Adı. sayfa numaraları. Tübitak. Popüler Yönetim. (Nisan 2006). Bilimsel Dergi Makalesi Gündoğdu. Kenar. Dergi Adı. 14–17. Ankara 2001. Büyük Çekişmeler: Bilim Tarihinden Seçilmiş On Tartışma. 2007. (1972). Yayın Yılı. cilt (sayı). Yayınevi. (23 Mart 2002). Ç. Gazete Makalesi Yazar.. “Makale Adı” [Makale Adının Türkçesi]. S. sayfa numaraları. Yazarı Belli Değil “Makale Adı”. (Ay Yıl). 12.. S. C. (Çev. Yayın Yılı. cilt(sayı). 9. . “Değişik Bir Ritimde. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi. sayfa numaraları. Gazete Adı.. 8 (18). 44–47. 59. (Çev. N. “Yerel Bilginin Küreselleştirilmesi”. “Makale Adı”. Altan. A. sayfa numaraları. Çeviri kitaplar Yazar. Cilt: …. 2003.. “Makale adı”. H. V (12). Soyadı). Journal of Documentation.16 Tek Yazarlı Yazar. 113-154. Hellman.. Kurbanoğlu. Dergi Adı.

U. N. O. Kitap adı (ss. DC. (C. 68th IFLA General Conference and Council. “Kağıt ve Kağıtçılık”. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu: 2 Nisan 2005. 2006. Rapor Yazar. Toplantı Yeri. Gaziantep. cilt numarası. Erişimi ve Kullanımı”. sayfa numarası veya IX. Glasgow (Ağustos 2002). Yayın Yeri Yayın Yılı. Poster Yazar. Editör (Ed. Buluş Adı. Horata (Haz. 92–103). Rapor Adı (Rapor No:). 112-115.. “Madde Adı”. Yeni Avrasya. D518. Yayımlanmamış Konuşmacı Adı. Patent Buluş Yapan. Posterin Adı [Poster]. U. Patent and Trademark Office. Eser Adı. “Bilgi Yönetiminde Son Gelişmeler: Amazoogle. Diğer Yayınlar Uçak. s. “Bildiri Adı” [Bildiri]. İ. Heart Flowerpot.. (Ay Yıl). Türk Ansiklopedisi. Yayın Yeri Yayın Yılı. (Şubat 2006).. Yayınevi. Yayınevi.S. A. Ülke Patent No. “Bildiri adı”. 2). Y.17 Bildiri Yayımlanmış Yazar.S. Milli Eğitim Bakanlığı.755. Ersoy. Ankara 1973. Yayın Yeri Yayın Yılı. Yayın Yeri Yayın Yılı. Akademik Bilişim ’06.. Önal. O. Yayınevi.Ankara: Bildiriler (ss. sayfa sayısı).. Patent No.). K. Ansiklopedi Maddesi Yazar. Toplantı Yeri. Toplantı Adı. H.). “Sosyal Bilimlerde Bilginin Üretimi. XXI. Kavur. Toplantı Adı.. Ankara 2005. (Ay Yıl). . Yayınlayan/Hazırlatan Kuruluş. Historical Perspectives on School Librarianship [Poster]. Tonta. Washington. İşbirliği ve Açık Erişim” [Bildiri].

cilt(sayı)..y. B.. Yayın Yeri Yayın Yılı. Dergi Adı. sayfa numaraları. Dergi Adı. Kitap Adı [Elektronik Sürüm]. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. Bilgi Vadisi. e–ileti. ve Yazar. Ekici. Yayın Yılı. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. 2006. K. H. 3-7. G.. İstanbul 1999. “Makale Adı”. Dergi Adı. (Kabul Edildiği Yıl). A. 12 Ocak 1961. http://www. Veritabanı Adı. A. Gün Ay Yıl. Cilt (sayı)... Yayın Yılı. Sınıf Yönetimi [Elektronik Sürüm]. Görüşme Mektup. A. Basılı Makalenin Elektronik Sürümü Yazar. Cilt (sayı). Kanun ve Yönetmelikler Kanun Adı. Sayı. 1(2). Milli Eğitim Bakanlığı. Yayınevi. sayfa numaraları. Kayıt/Makale No. Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu (Rapor No: DPT: 2681). N. “Makale Başlığı”. ve Şahım. http://ağ adresi Yıldırım.18 Devlet Planlama Teşkilatı. Yayın Adı. Devlet Planlama Teşkilatı. 23(1).). Resmi Gazete. Yeşilot. telefon görüşmesi gibi kişisel görüşmeler elde edilebilir kaynaklar olmadıklarından kaynakçaya eklenmezler. ve Serdaroğlu. (1961). Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. M. Ankara 2004. T. Elektronik Yayınlar Basılı Kitabın Elektronik Sürümü Yazar. Journal of Neurological Sciences (Turkish). P. “Neurological Involvement in Behçet’s Disease: Clinical Characteristics. . net/idas/index. B. 10705. Diagnosis and Treatment” [Elektronik Sürüm]. Başar. T. Görüşmelere yalnızca metin içinde gönderme yapılır.php Veritabanında Makale ya da Madde Yazar.. “Makale Adı” [Elektronik Sürüm]. ve Yazar. “İşletmelerin Yönetim Sürecinde Sinerjik Yönetim Anlayışının Önemi”. Makale Yazar. (t. İlköğretim ve Eğitim Kanunu. Yayın Yıl. sayfa numaraları.bilgivadisi. C. Akman–Demir.

edu.33. Erişim tarihi (5 Kasım 2003): Kutup–L. ve Wynn.tr. http://www. Bitki Kütüphanesi [İleti No: 8].aek. P. İleti Konusu [İleti No]. Tartışma Grubu ya da Forum İletisi Yazar. Ağ Sitesi Adı: http://ağ adresi Gordon. Erişim tarihi: 25 Nisan 2006. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. http://ağ adresi Tema Vakfı. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. Erişim tarihi (Gün Ay Yıl)..tema. What it is.. Yayın Yılı. G.ubc. Bozoklu. T. H. Temmuz 2004.metu.9000/reguser/archives/ KUTUPL/kutupl/msg00008. 53-58. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. http://212. Rapor Adı (Rapor No:). ScienceDirect. e–Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı: Değerlendirme Raporu (Rapor No: 2).). University of British Columbia Ağ Sitesi: http://www. and how to avoid it.edu.tr Elektronik Kaynak – Haber.htm Ağ Sitesinden Erişilen Ağ Sayfası Yazar. (t. Özenç A. Erişim tarihi: 02 Nisan 2006..175.22/kdep/ rapor/ KDEPHaziran2004. http:// ağ adresi Devlet Planlama Teşkilatı. Sayfa Adı. “Effect of Hydrogen Peroxide on Permeability of the Main Pancreatic Duct and Morphology of the Pancreas”. Rapor Yazar. A.. http://listproc.19 Coşkun. The American Journal of Surgery. E..tr/bilim. (t. 176(1).ca/bpg/Advising/ Plagiarism.y. S. Haber/ Tartışma Grubu/Forum Adı.yildiz. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl.y. 1998.y.pdf Anonim Ağ Sayfası Kaynağın Adı. ve Özdemir. 2001. http://www. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl.htm Ağ Sitesi Site ya da Yayınlayan Kuruluş Adı.zoology. (t. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. http://ağ adresi Bilim Etiği ve Bilimde Sahtekarlık. Ay Yıl.. C. Simmons.org.html . (Yayın Yılı). http://ağ adresi Işık.).).

“Uyku ve Bilgi İşleme Süreçleri” [Özet]..yasad. Yazılım Sanayicileri Derneği (http://www. M. http:// www. o veritabanına giriş sayfasının adresi (URL) verilmelidir. Yayın Yeri Yayın Yılı. (Senarist) ve Soyadı. 1 (1). 17-30. O.org. (Yönetmen).htm Bir Web sitesinde belirli bir sayfa Türk Psikologlar Derneği Deprem Özel Çalışma Grubu Basın Bildirisi: Deprem Bölgesi Eğitim Öğretim Yılına Hazır Mı? Türk Psikologlar Derneği. A.com] EBSCO web sitesi Academic Search Elite.org.20 WEB Sitesine Atıfta Bulunma Bir Web sitesinin tümüne (sitedeki belli bir sayfaya değil) atıfta bulunmak için. A Factor analysis of preschool children’s play strategies and cognitive style. “İleti Konusu” [Özet]. pp 165. 1998. A. (Yapımcı). Dergi Adı.psikolog.ebscho.com).htm Elektronik veri tabanları için tarih (CD-ROM’lar için belirtilmez). Erişim tarihi: Haber/Tartışma Grubu/Forum Adı. 1999). A. Saracho. (örnek: http://www. N.(1999). Film Adı [Türü]. . [Erişim tarihi: 08 Ocak 2000 EBSCO (Academic Search Elite). Erişim tarihi: 08 Ocak 2000.org. Ankara (22 Eylül. Cilt (sayı). Yayıncı. Web kaynakları için ise. http://ağ adresi Irak. http://www.tr) Özet Yazar. sayfa numaraları.tr/deprem/basinbildiri5. ERIC) ve veritabanının adı ile diğer ek bilgiler (madde numarası gibi) belirtilmelidir. 19 (2). Radyo ve Televizyon Programları Film Soyadı. sitenin adresini vermek yeterli olacaktır. Gün Ay Yıl. kaynak (örnek: SSCI. Türk Psikoloji Yazıları. Soyadı. Bu nedenle atıfta bulunurken EBSCO web sitesinden alındığı ifadesine ek olarak ilgili veritabanının adı da (yukarıdaki örnekte Academic Search Elite) belirtilmelidir.ebsco. ERIC gibi onlarca veritabanını bünyesinde bulundurmaktadır. http://www.psikolog. Educational Psychology.tr/tpy/1/metehan. Business Search Elite. Erişim tarihi: 08 Ocak 2000.

Ankara Bilkent Konser Salonu (09 Nisan 2006). Kınıklı. Shakespeare. (Yapımcı). (Gün Ay Yıl). Yapıt Başlığı. Sonuç. Yönetmen: Adı Soyadı. Ankara Devlet Opera ve Balesi Büyük Sahne. (Senarist) ve Öztan. Türkiye 1996.. (22 Ocak 2002).. W. Z. T. Başrol: Adı Soyadı Orkestra Şefi: Adı Soyadı. Simone. Şehir Opera Salonu. T... Gianni Schichi (Libretto: G. Yayın Yeri (Gün Ay Yıl). Radyo ve Televizyon Programı Soyadı. U. Roma Teatro dell’Opera. Kurtuluş [Film].. Performans – Opera Besteci. Yapıt Başlığı. Hamlet. Puccini. Ö. Yapıt Başlığı (Libretto: Adı Soyadı).. Yönetmen: Adı Soyadı. Şehir Opera Salonu. Guelfi ve D. Başrol: Adı Soyadı. (Gün Ay Yıl). Başrol: C. Berki. (Gün Ay Yıl). Yönetmen: R. (04 Mart 1964). (Gün Ay Yıl) Erkin. Performans – Bale Koreograf. Program Adı [Türü]. G. Giriş. . T. A. Yayıncı. A. Yorumcu. Başrol: Ö. A. Forzano). (15 Nisan 2006). Dessi. Gielgud. Promenad [Radyo Programı]. A. Başrol: R.21 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (Yapımcı). Performans – Tiyatro Yazar. Orkestra Şefi: G. Özakman. Orkestra Şefi: Adı Soyadı. Ankara (08 Mart 2006). Gelmetti. Burton. C. Piyano Sonatı. Şehir Konser Salonu.. Gelişme. A. Şehir Tiyatro Salonu.. RadyoHacettepe. Yorumcu ve B. Boston Shubert Theatre. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu. Kınıklı. Yönetmen: J. (Yapımcı). Yapıt Başlığı. Müzik ve Sahne Sanatları Performans – Konser/ Resital Besteci. Berki. (Yönetmen). Başrol: Adı Soyadı.

Resim Sergisi.. Z. V. Erman]. (03–31 Mart 2006). Şehir Galeri/Sergi Salonu. Rachmaninov Piano Concertos Nos. Dover (1998). B. Yorumcu. Zimerman ve S.. L. 1 and 2 [CD].. Devlet Konservatuvarı (1958). Esinti [Grafik]. Symphony. Yapıt Adı [Yapıtın Türü]. . Keman ve Piyano İçin Improvisation. (Yapıtın Yayımlandığı Yıl). (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği) Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Sergisi. New York 1812. C. Albüm Başlığı [Kayıt Türü]. C. Yapıt Başlığı. A. Şehir Galeri/Sergi Salonu. Yayın Yeri Yayınlandığı Yıl. Sayın. A. Sanat Yapıtı – Koleksiyon ya da Müzelerde Sanatçı. Opus 92. opus numarası. Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. Altı Prelüd [V. Yayınevi. U. Opus numarası. Müze/Koleksiyon.. [A. Sergi Adı. No.. Erkin.. Italya 2003. Plastik Sanatlar Sergi – Kişisel Sanatçı. 7 in A. Ulvi Cemal Erkin: Complete Works for Piano Solo [CD]. Ankara (20–30 Nisan 2006). (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği) Misman. H. Ozawa]. Deutsche Grammophon (2000) Erkin. Ankara 1932. [K. S. numarası.. Yapıtın Tamamlandığı Yer ve Yıl. Yapıt Başlığı. numarası. opus 18..22 Müzik Yapıtı Besteci. 2 in c Minor”. Sergi – Karma Sergi Adı. Yayıncı. U. A. Hamburg 2003. Francavilla al Mare. “Concerto for Piano and Orchestra no. Michetti Müzesi. Müzik Kaydı Besteci. Beethoven. Avusturya 1995. (Kayıt Yılı) Rachmaninov. Yorumcu]. Hungaroton Classic (1994). Yayın Yeri Yapıtın Tamamlandığı Yıl. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi.. Yorumcu ve C.

Sayfa altına dipnot yazılmaz. Yayın Adı (sayfa).28). F. “Balkondan Susamlar” [Resim]. Z. 175). Direkt bir alıntı yapıldığında parantez içine sayfa numarası da konmalıdır. Örneğin: Araştırmacılar. “Yapıt Adı” [Yapıtın Türü]. Örneğin: Taylor. Yazar. 3. Yazar-Tarih Usulü Kaynak listesi yazar soyadına göre alfabetik olarak düzenlenir. 1999) ve hizmetleri (Weist and Christodulu. Erinç. 1905–1988 (s. Zeki Faik İzer. Yayın Yeri. Kaynağa. metinde yazarın soyadı ve parantez içinde gösterilen yayın tarihi ile birlikte atıf yapılır. 3)Yazar adı ve tarih bir cümlede birleştirilebilir Örneğin: 2001’de Palabıyık………… Bazı durumlar şu tablolarla özetlenebilir.1. Ankara 1990. 2000) sunabilmenin önündeki en büyük engelin yeterli kalifiye elemanın olmamasını göstermişlerdir. S. GÜNCEL YÖNTEM Bu yazım yönteminde tüm kaynaklar. Atıflar metin içerisinde gösterilir. İzer. Sayfa altında sadece açıklama dipnotları konulur. Direkt Alıntılar (quotation) Madde 16. 17 ve 18’de verilmiştir. 3. “………………?” (s. Türkiye Halk Bankası. Keller ve Egan (1997) araştırmalarında şu soruyu sormuşlardı… 2) Parantezin içerisine sadece tarih konabilir. . Yapıtın Tamamlandığı Yıl. 1) Zikredilen yazar(lar) ve tarih(ler) parantez içine alarak cümlenin sonunda ya da içerisinde uygun yere konur. soyadı sırasına göre topluca sondaki KAYNAKLAR kısmında gösterilir. (Yapıtın Yayınlandığı Yıl). 1986. M.2.. iyi bir din eğitimi (Tosun.2.23 Sanat Yapıtı – Yayınlarda Sanatçı. Yayınevi.

. [DPT]. (Bayındır.. 1998) Sonrakiler: (DPT. 3) 3-5 yazar varsa: İlk alıntıda hepsini kullanmalı. 1982. 2001) 11)Parantez içinde örneklendirmek isteniyorsa örn. 2001) 5) Organizasyon: İlk alıntıda adı açıkça yazılmalı eğer okuyucu kısaltmayı yakından biliyorsa sonrakilerde kısaltma kullanılmalı İlk Alıntı: (Devlet: Planlama Teşkilatı. Ünal. İlk Alıntı: (Oktay. Coşkun (1999) 8) Parantezde 2 ya da daha fazla yazar adı varsa alfabetik sırada sunulur Bir çok yazar (Büyük. Bayındır. ve Başar. 1995. 2000. 2000) Sonrakiler: (Oktay vd.2 1)Yıl: Bir paragraf içerisinde. kitap ve benzerleri italik yazılmalıdır (“Mad Cow”.” eklemelidir. Devlet İstatistik Enstitüsü. tarihi bir kez kullanılmışsa ve bir karışıklığa neden olmuyorsa ikinci kez kullanılmayabilir Yıldırım (1999) bir anket uygulamıştı ………Yıldırım’ın sonuçları…… 2) 1 ya da 2 yazar varsa: adları ilk alıntıda ve (Naktiyok ve İşcan. sonrakilerde de ilk yazardan sonra “vd. …) 7) Aynı soyadlı yazarların ilk adlarının baş harfi kullanılmalıdır S. Coşkun (2001) ve F. 2000) 4) 6 ve daha fazla yazar varsa: ilk yazarı kullanıp “vd. Bayındır vd. Demir ve Yıldırım. . Özen. ayrıca bkz. makale tırnak içinde verilmeli. 2010). (İşcan vd. 2000. Türk Pisikoloji Derneği. 1998) 6) Yazar yoksa başlığın birkaç sözcüğünü kullanmalı. 1999)………… Oktay ve Özen (1999) sonrakilerde kullanmalıdır. 2000. Coşkun. Ünal..” yazılmalıdır. kullanılır. diğerleri sonra (Çiltaş. Çocukların ruh sağlığının korunmasında ebevenlerin rolü birçok raporda belirtilmiştir (örn. 2000). 2001) (Inside These Doors. 1995) 10) Önemli çalışma ilkönce. 1995. 9) Aynı yazarın 2 ve daha fazla çalışması için ad tekrar edilmez.

14) Kişisel İletişimle elde edilen bilgiler.. para. Yazar-Tarih-Sayfa Numarası Usulü ..edu/ writing/).Kaynakçaya konmaz.. 17) Sayfa numarası olan elektronik kaynaklardan alıntı yaparken paragraf numarası konmalı.. Kaynağa.2.wisc. ……. uzun metinler için ise bölüm numarası konabilir. Birden fazla atıf gereği duyulan alıntılarda cümle sonuna alıntı yapılan eserler tarih sırasına göre sıralanır. 2000). yayın tarihi ve sayfa numarası ile birlikte atıf yapılır.. 16) Direkt Alıntı Gündoğdu (1900/1985)’ya göre.. Örnek: Bayladı.. 2007/2010) 13) İkincil kaynaklar (kaynakçada sadece ikincil eser belirtilir) Coie vd.. fakat numaralandırılmaz. Evrensel müdahaleler “bireysel riskler temelinde tanımlamayacak bütün bir nüfusu ya da genel halkı hedeflemektedir” (Greenberg vd. kişsel iletişim. 3.. 2000.. Polat. 2000) 15)Web sitesi The University of Wisconsin’s Writing Center Web site is an excellent source of information on writing (http://www.. (F. 20).. metinde parantez içinde gösterilen yazarın soyadı... Bölüm I. 18) 40 ya da daha fazla sözcük varsa.383). alıntı bittikten sonra nokta konur ve parantez içinde sayfa no konur. “……………” (s. Ağustos 28. Greenberg.... Bu alıntı sistemi ülkemizde daha yaygındır...2 12) Yeniden basılan çalışmalar (Gündoğdu.2. “Anadolu tabirinin yurdumuzun Trakya bölgesi dışında kalan bölümü için kullanıldığını” belirtir (Bayladı 1996: 9). Domitrovich ve Bumbarger. Palabıyık (2001) ……………………(ss.’a göre (akt.37-38) şu şekilde açıklamaktadır: Kaynak listesi yazar soyadına göre alfabetik olarak düzenlenir. iç.

1986:2. Yazar-Tarih-Sayfa Usulüne Örnekler: Tek yazarlı yayın: (Gündoğdu. Yayın Tarihi Olmayan Çalışma: Dolaylı Gönderme: Bir yazarın aynı yıl içinde yazılmış birden fazla çalışmasına gönderme: (Gündoğdu. 2007a: 42) (Gündoğdu..26 Örnek: . Utku. 2). 1997. 206). Tuncer. Sûre adı: ayet numarası . 2001. t. 1967:13. 33). 1987: 47 ve Küçük ve diğ. s. s. Macit ve Kahveci. 2000. Çelik.y. 2009). 2008. 2002) (Beck ve diğ. 7). 2007: 42) (İnan. (Y.. s. 1997. Tuncer.. (Gölpınarlı.. Arpaguş ve diğ. 2007b: 56) Soyadları Aynı İki Yazara gönderme: (N. 1997. 2005: 45) 3-5 yazarlı yayın: (Yıldırım.. İki yazarlı yayın: Naktiyok ve İşcan. 2000. 1994: 73-74). 2002) Cümle içinde birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyor ise: Daha sonraki atıflar: (Beck ve diğ. 2002) Metin içinde ilk atıf dâhil olmak üzere (üçten fazla yazarlı): Kur’ân-ı Kerîm ayetleri: (7. (Gündoğdu. Can ve diğ. Türer. s. sözü edilen eserin Mevlânâ’ya ait olduğu konusunda yaygın bir fikir birliği vardır. İşcan. (Aktaran: Çakın. A’râf: 19) Sûre numarası. Coşkun.

. Eserler yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır..3. İkinci ve Sonraki Göndermeler: (TDK....3)..... aynı ya da daha sonraki sayfalarda yer alıyorsa... • .. ansiklopedi maddesi. Daha önceki sayfalarda yer alan ve daha önce değinilmiş şekil ve tablolara yeniden gönderme yapılıyorsa... 8) Kurum yayınları: Metin İçinde İlk Gönderme: (Türk Dil Kurumu [TDK]..7’de gösterilmiştir. veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir (Tablo 4. 1981: 19)... kontrol grubu.3)...) 3....3..2. 1918: Tefsîr...27 (Ebû Dâvûd.7).3’de gösterilmiştir..” kısaltması kullanılarak yapılmalıdır: Örnek: • . • .7)... gönderilen şekil veya tablolar. Güncel Yöntemde Kaynakça Listesinin Oluşturulması Güncel yöntemde kaynakça oluşturulurken metin içinde gönderme yapılmış/anılmış her eser kaynakçada belirtilmelidir.. okuyucunun ulaşamayacağı her türlü belge ve bilgi kaynakçada gösterilmemelidir... eser adları italik. Tablo 2.. Kitap/ dergi vb. değerlendirme sonuçlarına göre (Tablo 4. kitap içinde bölüm vb... gönderme parantez içinde ve “bakınız” anlamına gelen “Bkz.... Değerlendirme sonuçları Tablo 4.... • .2. Şekil 1. bu konuda DİE istatistik verileri kullanılmıştır (Şekil 2. tırnak içinde yazılmalıdır... Şekil ve tablolara yapılacak göndermeler: Şekil ve tablolara yapılacak göndermelerde........ gönderme aşağıdaki örneklerden birine uygun olarak yapılmalıdır: Örnek: • . makale.. 1981: 26).. (Bkz.... ilgili birimlere iletilmiştir • . Ancak görüşme metinleri.. • . e-mailler tartışma gruplarında oluşan mesajlar....) • . Hadis Kitabından Hadislere atıf: ... seçim sonuçlarına ait istatistiki bilgiler (Şekil 2.. (Bkz.... seçim sonuçları istatistik olarak Şekil 2..

Managing Diversity in the Classroom. (2002). Kitap Gündoğdu. Sales. B. Editörlü Kitap İçinde Bölüm ya da Makale Yazar (Yayın Yılı). C. Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım. (2007).2. Walter. Türkçe Sözlük (10. D. Çeviri kitaplar Yazar. sayfa numaraları). Ankara: TÜBİTAK. (Yayın Yılı). A. Füsun Baytok). (Yayın Yılı). Ankara: Türk Dil Kurumu.). (2002). Kurum Yayınları Kurum Adı. (Çev. A. Tez Yazar. Yayın adı. Kitap adı. (1972). H. Kitap adı (s. O. Yayın yeri: Yayınevi. Hellman. Yayın yeri: Yayınevi. Tez Adı. Adı Soyadı).. M. Ayık.. (2001). Washington. A. Güncel Yöntem Örnekleri Tek Yazarlı Yazar.). Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. “Yayın adı”. (Çev. ve Heynes. Kitap Adı. (Yayın Yılı). (2005). (Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezi). Ankara: Tübitak./Ed.28 3. . Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. H. (Kaynak Yapıtın Yayın Yılı). Türer. Ankara: T.K. Çok yazarlı Beck. D. “Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler”.T. C. bs. Editör (Haz. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Aktif Yayınları. DC: New Age Printing. 21.4. (2005). P. Ahmet Yaşar Ocak (Ed. Farabi`de Dil-Mantık İlişkisi. (2002). Yayın yeri: Yayınevi. Hacı Bektâş-ı Velî. Yayınları. TÜBİTAK. Yer: Üniversite Adı. Büyük Çekişmeler: Bilim Tarihinden Seçilmiş On Tartışma. J. 207-246). (Yayın Yılı).). Türk Dil Kurumu. Yayın yeri: Yayınevi. Osmanlı Anadolu`sunda Tarîkatların Genel Dağılımı (ss.

. Yazar.E. E. S. (Yayın Yılı). (Yayın Yılı). “Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerine Ait Türkiye Profil Araştırması”.. M. “Makale adı”. 8 (18). Yazar. ve diğerleri. Ankara: Odak Ofset.). (Yayın Yılı). S. Danışma Kaynakları Sözlük Yazar. B. İ..29 El kitapları Yazar. (Yayın Yılı). Eser. Cilt (sayı). Ankara: Sistem Yayıncılık. sayfa numaraları. sayfa numaraları. Yazar. (1993).. (1992). Şendoğdu. (2003). Kurbanoğlu. B. A.. N. Yabancı Dilde Makale Yazar. E. 23. . Yazar. 635-646. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. “Makale Adı”. sayfa numaraları.. Yayın Yeri: Yayınevi The Chicago Manual of Style (14th edition). bs. (Yayın Yılı). Yazar. Yazarı Olmayan Eser: Anonim Eser. “Self–efficacy: a concept closely linked to information literacy and lifelong learning” [Öz–Yeterlik: Bilgi Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenmeyle Yakından İlişkili Bir Kavram]. B. C. 113-154. Journal of Documentation. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi. 108–117. Akman. Dergi Adı.. Yayın Yeri: Yayınevi. Yazar. Altan. Cilt (sayı). Chicago: The University of Chicago Press. Dergi Adı. “Âşık Sümmânî’de Aşkın Metafiziği”. (2007). Erkan. D. Cilt (sayı). ve diğerleri. Bilgisayar Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü (3. C.. (2003). Yapıt Adı. Kargı. Gündoğdu. 59. HKE Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı (İkinci Revizyon).. Tuğrul. (2003). Üstün.. (Yayın Yılı). Ç. Yayın Yeri: Yayınevi Özgüven. E. “Makale Adı” [Makale Adının Türkçesi]. Dergi Adı. Bilimsel Dergi Makalesi Yazar. S.

cilt (sayı). 14–17. Milliyet Gazetesi. Gazete Adı. Gazete Makalesi Yazar. sayfa numaraları. Toplantı Yeri. “Makale Adı”. Toplantı Adı. Altan. (Nisan 2006). “Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî” [Bildiri]. İstanbul: Üsküdar Belediye Başkanlığı. Toplantı Yeri. 12. Gündoğdu. H. (Ay Yıl). sayfa numaraları. Ç.). A. “Makale Adı”. Focus. (Şubat 2006). 20-22 Mayıs 2007. (Ay Yıl). (2005). Kamil Yılmaz (Ed. (Ay Yıl). 44–47. Diğer Yayınlar Bildiri Yayımlanmış Yazar. Kenar. (Ay Yıl). (Nisan 2006). . C. Dergi Adı. “Bildiri Adı”..”. [Bildiri]. Kitap Adı (ss. Popüler Yönetim. 9. Poster Yazar. “Yerel Bilginin Küreselleştirilmesi”. Tonta. İ. Akademik Bilişim ’06. 12. (Yayın Yılı). “Kayıt Dışı İstihdam”. N. 68th IFLA General Conference and Council. Glasgow. Posterin Adı [Poster]. Dergi Adı. Editör (Ed. İşbirliği ve Açık Erişim” [Bildiri]. Önal. Historical Perspectives on School Librarianship [Poster].). (Gün Ay Yıl). “Bildiri Adı” [Bildiri].. (Ağustos 2002). Y. Yazarı Belli Değil “Makale Adı”. sayfa numaraları. 179-195).30 Popüler Dergi Makalesi Yazarı Belli Yazar. “Bilgi Yönetiminde Son Gelişmeler: Amazoogle. (ss. (23 Mart 2002). “Değişik bir ritimde. Gaziantep. Toplantı Adı. Cilt. Yayın Yeri: Yayınevi. Aziz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyum Bildirileri. Yayımlanmamış Konuşmacı. Sayfa sayısı/sayfalar arası).

Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu (Rapor No: DPT: 2681). Yasa ve Yönetmelikler Yasa Adı. 12 Ocak 1961. Buluş Adı. Sınıf Yönetimi [Elektronik Sürüm]. 10705. sayfa numarası. . D518. Ersoy. Yayın Yeri: Yayınevi. Ansiklopedi Maddesi Yazar. telefon görüşmesi gibi kişisel görüşmeler elde edilebilir kaynaklar olmadıklarından kaynakçaya eklenmezler. Yayın Yeri: Yayınevi.755. (2004). Resmi Gazete. Kitap Adı [Elektronik Sürüm]. e–ileti. Kavur. Rapor Adı (Rapor No:). Yayın Yeri: Yayınevi.31 Patent Buluş Yapan. (Yayın Yılı). B. (Yayın Yılı). 23 Haziran 2003). A. Başar. Sayı. “Madde Adı”.S. Yayın Adı. T. Rapor Yazar. ve Yazar. Görüşmelere yalnızca metin içinde gönderme yapılır. Türk Ansiklopedisi. s. (1973). Metin içinde: (Aşık Reyhani ile kişisel iletişim. DC: U. Elektronik Kaynaklar Basılı Kitabın Elektronik Sürümü Yazar. (2006). Ankara: DPT. Washington. Yayın Yeri: Yayınlayan/ Hazırlatan Kuruluş. U. Patent No. Örn. Ülke Patent No. Gün Ay Yıl. Patent and Trademark Office. O. (Yayın Yılı). (1999). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. 34). (XXI. 112-115). Heart Flowerpot. Yapıt Adı. C. (Kabul Edildiği Yıl). K. (Yayın Yılı). (1961). XV. H. İlköğretim ve Eğitim Kanunu. cilt numarası.S. Devlet Planlama Teşkilatı. “Kağıt ve Kağıtçılık”. (c. H. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı. Görüşme Mektup.

ve Şahım. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. http://ağ adresi Yıldırım. (Yayın Yıl). http://www. Dergi Adı.. A. K. Veritabanı Adı. (Yayın Yılı).). 221-231. Erişim tarihi: 02 Nisan 2006. (2005). Saracho. Dergi Adı. (Temmuz 2004).32 Basılı Makalenin Elektronik Sürümü Yazar. (t. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. O.). (t.bilgivadisi. http://www. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. (t. (1999).33. http://www. ve Yazar.y. Erişim: 04 Nisan 2006. “Makale Başlığı”.y. 1(2).). B. “Mevlânâ`nın Mesnevî`sinde Mânâ Dili”. [Elektronik Versiyon].php?option =86&Itemid=59 Veritabanında Makale ya da Madde Yazar.22/kdep/ rapor/ KDEPHaziran2004. A.com] Rapor Yazar. Bilgi Vadisi.tr/bilim. Educational Psychology. Makale Yazar.aek. [Erişim tarihi: 08 Ocak 2000 EBSCO (Academic Search Elite).ebsco. C. 19 (2). N. Ekici. “Makale Adı”.pdf Anonim Ağ Sayfası Kaynağın Adı.175. Rapor Adı (Rapor No). “Makale Adı” [Elektronik Sürüm]. sayfa numaraları. sayfa numaraları.net/ idas/index. http://ağ adresi Bilim Etiği ve Bilimde Sahtekarlık.htm . pp 165. http://212. 14. Cilt (sayı). e–Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı: Değerlendirme Raporu (Rapor No: 2).edu. sayfa numaraları. http://ağ adresi Devlet Planlama Teşkilatı.yildiz. (Ay Yıl). T. Gündoğdu. Dergi Adı. M. Kayıt/ Makale No. cilt(sayı). “A Factor Analysis of Preschool Children’s Play Strategies and Cognitive Style”.y. “İşletmelerin Yönetim Sürecinde Sinerjik Yönetim Anlayışının Önemi”. (Yayın Yılı). cilt(sayı). Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. Tasavvuf İmi ve Akademik Araştırma Dergisi. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006.

[Özet] Türk Psikoloji Yazıları. http://www.org. and how to Avoid it. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. (Gün Ay Yıl). http://www.edu. Erişim tarihi: Haber/Tartışma Grubu/Forum Adı.. Cilt (sayı). Erişim tarihi: 08 Ocak 2000.33 Ağ Sitesinden Erişilen Ağ Sayfası Yazar.psikolog.).metu. http://listproc.ca/bpg/Advising/ Plagiarism. (1998). C. What it is. İleti Konusu [İleti No]. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. 1 (1).tr) Özet Yazar.ubc. http://www. 17-30.htm Ağ Sitesi Site ya da Yayınlayan Kuruluş Adı. Sayfa Adı.yasad. Dergi Adı.tr/deprem/basinbildiri5. http://ağ adresi Işık.html WEB Sitesine Atıfta Bulunma Bir Web sitesinin tümüne (sitedeki belli bir sayfaya değil) atıfta bulunmak için. psikolog. http://ağ adresi Irak.zoology. Yazılım Sanayicileri Derneği (http://www. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. sitenin adresini vermek yeterli olacaktır. “Uyku ve bilgi işleme süreçleri”. (5 Kasım 2003).tr. (Yayın Yılı). Ağ Sitesi Adı: http://ağ adresi Gordon. Erişim tarihi: Haber/ Tartışma Grubu/Forum Adı. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. G. E.org.y.org. H. M. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.log/msg0.org. Bitki Kütüphanesi [İleti No: 8]. P. (2001). Tartışma Grubu ya da Forum İletisi Yazar. ve Wynn.tr/tpy/1/metehan. (t.9000/reguser/archives/ KUTUPL/kutupl.htm . (Gün Ay Yıl). Erişim tarihi: 08 Ocak 2000. sayfa numaraları. Erişim: Kutup–L. University of British Columbia Ağ Sitesi: http://www. http://ağ adresi Tema Vakfı.tema. (Yayın Yılı). “İleti Konusu” [Özet]. tr Haber.htm Bir Web sitesinde belirli bir sayfa Türk Psikologlar Derneği Deprem Özel Çalışma Grubu Basın Bildirisi: Deprem Bölgesi Eğitim Öğretim Yılına Hazır mı? (22 Eylül 1999). Simmons.

(Yönetmen). Yapıt Başlığı. Yönetmen: A. Performans – Opera Besteci. Soyad. (Yapımcı). (Gün Ay Yıl). Orkestra Şefi: G. Forzano). Soyad.34 Film Yazar. Soyad. Sonuç. G. Ankara: Devlet Opera ve Balesi Büyük Sahne. Soyad ve B. Performans – Bale Koreograf. (Yönetmen). Soyad). Yönetmen: A. Soyad ve B. Soyad. Soyadı. Z. (Yapımcı). (Gün Ay Yıl). Ö. . Başrol: C. (08 Mart 2006). Şehir: Konser Salonu. Roma: Teatro dell’Opera. (09 Nisan 2006). Radyo ve Televizyon Programları Berki. B. Kınıklı. Şehir: Opera Salonu. Kurtuluş [Film]. (Yayın Yılı). Promenad [Radyo Programı]. Radyo ve Televizyon Programı Yazar. (15 Nisan 2006). Dessi. Yorumcu ve B. Şehir: Tiyatro Salonu. Soyad. Program Adı [Türü]. (Gün Ay Yıl). Başrol: A. Gianni Schichi (Libretto: G. Yapıt Başlığı (Libretto: A. Yapıt Başlığı. Guelfi ve D. (Senarist) ve Soyadı. Piyano Sonatı. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (Yapımcı). (Gün Ay Yıl) Erkin. C. U. Yönetmen: R. T. Başrol: Ö. Kınıklı. A. (1996). T. Gelişme. T. Ankara: RadyoHacettepe. Türkiye: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu. Performans – Tiyatro Yazar. (22 Ocak 2002) . Gelmetti. Soyad. Puccini. Giriş. Yayın Yeri: Yayıncı. Orkestra Şefi: A. Soyad ve B. Müzik ve Sahne Sanatları Performans – Konser/ Resital Besteci. Yorumcu. Başrol: A. Film Adı [Türü]. Başrol: A. Şehir: Opera Salonu. Berki. (Gün Ay Yıl). Yayın Yeri: Yayıncı. Soyad. Özakman. Simone. Orkestra Şefi: A. Yapıt Başlığı. Ankara: Bilkent Konser Salonu. C. A. (Yapımcı). (Senarist) ve Öztan.

New York: Dover. C. No. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği) Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Sergisi. Keman ve Piyano İçin Improvisation. (20–30 Nisan 2006) . Opus numarası. [K. (04 Mart 1964) Müzik Yapıtı Besteci. U. (Kayıt Yılı) Rachmaninov. Avusturya: Hungaroton Classic. Albüm Başlığı [Kayıt Türü]. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği) Misman. (Yapıtın Yayımlandığı Yıl) Beethoven. Yorumcu]. L. (1812). 2 in c minor. (1932). Ozawa]. Ulvi Cemal Erkin: Complete Works for Piano Solo [CD]. (Yapıtın Tamamlandığı Yıl). Yapıt Başlığı. 7 in A. Ankara: Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. (2003). S. Sergi Adı. Opus 92. (2000) Erkin. U. Hamburg: Deutsche Grammophon. Yorumcu. W. Resim Sergisi. Boston: Shubert Theatre. Zimerman ve S. v. Altı Prelüd [V. Gielgud. Şehir: Galeri/Sergi Salonu. Opus numarası. Yayın Yeri: Yayınevi. Yapıt Başlığı. Symphony. (Yayınlandığı Yıl). (03–31 Mart 2006) Sergi – Karma Sergi Adı. Yönetmen: J. (1995). Concerto for piano and orchestra no. Yorumcu ve C. Burton. (1994) Plastik Sanatlar Sergi – Kişisel Sanatçı. (1998) Erkin. Ankara: Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. B. Hamlet. Şehir: Galeri/Sergi Salonu. Yayın Yeri: Yayıncı. Başrol: R. 1 and 2 [CD]. Rachmaninov piano concertos nos. numarası. C. H. [A. Ankara: Devlet Konservatuvarı. numarası. Erman]. opus 18. (1958) Müzik Kaydı Besteci.35 Shakespeare.

Erinç. Sanat Yapıtı – Yayınlarda Sanatçı. (Yapıtın Tamamlandığı Yıl). A. (Yapıtın Yayınlandığı Yıl) İzer. Yayın Yeri: Yayınevi. Yapıt Adı [Yapıtın Türü]. (2003). (Yapıtın Tamamlandığı Yıl). F. Z. Ülke: Müze/Koleksiyon. Zeki Faik İzer: 1905–1988 (s. Francavilla al Mare. (1986). Z. 175). M. Italya: Michetti Müzesi. Yazar. . Şehir. Sayın. Yapıt Adı [Yapıtın Türü]. Yayın Adı (sayfa). S.36 Sanat Yapıtı – Koleksiyon ya da Müzelerde Sanatçı. Ankara: Türkiye Halk Bankası. Esinti [Grafik]. (1990). Balkondan Susamlar [Resim].

Bu tür çizgi.. işaret. Bunlar “Kısaltmalar” başlığı altında alfabetik sırayla sunulmalıdır. KISALTMALAR VE SİMGELER DİZİNİ Coğrafi yönlerin kısaltmalarında.1.. KD .2.. USA. anlatılmaya çalışılan düşünceyi veya elde edilen verileri daha etkili olarak aktarabilecek nitelikte olmalı. (Örneğin. D. TABLO VE ŞEKİLLER Hazırlanacak şekiller (grafik.B.) 4. sembol. NATO.A.P. yapılan işi. GB. gereksiz şekillerden kaçınılmalıdır. sembol rakam ve yazılar... her sözcüğün başharfinden sonra nokta kullanılmalıdır.. GB gibi standart kısaltmalarda harfler arasına nokta konulmamalıdır. Tez sayfası üzerine yapıştırılacak fotoğraflar. . UNESCO.İ. (Örneğin.S. Bunlar için yüksek kaliteli bilgisayar çıktısı veya renkli fotokopi tercih edilir. çıplak gözle kolayca seçilebilir ve okunabilir büyüklükte olmalıdır. yönlerin Türkçelerinin ilk harfleri kullanılmalıdır. 4. M.. ). B.37 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DİĞER HUSUSLAR Tezde çok kullanılan birden fazla oluşmuş terimler için baş harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir.. Birden fazla sözcüğün başharfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda.F. Bu durumda yapılan kısaltma ilk geçtiği yerde parantez içinde bir kez açıklanmalıdır. fotoğraf vb. A. TBMM. rakam ve yazılarda. tez sayfaları arasında olabilecek kabarıklığı önlemek amacı ile ince fotoğraf kâğıdı üzerine basılmalıdır. Hazırlama Şekiller üzerinde yer alacak tüm çizgi. rapido ya da letraset çıkartma türü bir araç kullanılmalıdır.T.1.M. bilgisayar yazıcısı. diyagram..) yazı ile anlatımda güçlük çekilen. işaret.İ. OPEC.2. TÜBİTAK. gibi) (Ek 9. Ancak. AT. M. 4. D.Ü. . İ.

sayfa kenarlarında bırakılması gereken boşluklara kesinlikle taşı lmamalıdır. . Bunlar. Bireylerin kimliğini belli edecek tarzda fotoğraf konulmamalıdır. Bu durumda.2. Birbirleri ile ilgili çok sayıda tablo veya şekil aynı sayfa üzerinde yer alabilir. Tablo ve şekil altı açıklamalarının sonuna nokta konulmalıdır. ilk değinildikleri sayfada ya da hemen sonraki sayfada yer almalıdır. . tez metni içinde bulunmak zorunda ise bir sayfa boyutlarında (uygun bir yerden) bölünmelidir.38 4. Tablo açıklamalarının yazımında da “blok” sistemi korunmalı. şekil ve formüllerin numaralandırılmasında sadece rakamlar kullanılmalıdır. Şekillerin sayfa içine yerleştirilmesinde. C.2. Tez metni içerisinde katlanmış şekil veya tablo olmamalıdır. Tablonun devamı bir sonraki sayfada aynı tablo numarası ile ve aynı başlıkla verilmeli ancak tablo numarasından sonra parantez içinde “Devam” ibaresi yazılmalıdır. her bir öge sırayla A.3. D. birbirlerinden bağımsız olarak ayrı ayrı numaralandırılmalıdır. Yerleştirme Şekiller. 4. metin alanı satır başından başlatılmalıdır. Konulacaksa fotoğrafı çekilen kişiden izin alındığına ilişkin ibare bulunmalıdır. Numaralandırma Tüm tablo.2.. geçen formüller ayrı paragraf halinde yazılmalı.. Bu boşluklara taşacak şekiller ya küçültülmeli ya da “ekte” sunulmalıdır. Bir şekilde birden fazla öge bulunabilir. Taşma durumunda olanlar ya küçültmeli ya da Ek`te sunulmalıdır. ikinci ve diğer satırlar. açıklamaların bir satırdan daha uzun olması halinde. her bölüm içinde kendi aralarında. önce ve sonra gelen paragraflarla arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. tez metni içerisinde. Şekil başlığı ve açıklamaları şeklin altında yer almalı ve metin bloğu sol ve sağ kenarları arasında ortalanmalıdır. şeklinde simgelenerek tümüne tek bir şekil numarası verilir. Bir sayfadan daha büyük olan tablolar. B. Tablo ve şekiller ile açıklamaları sayfa kenarında bırakılması gereken boşluklara taşmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Açıklamalarda herbir öge ayrı ayrı tanımlanmalıdır: Tablo başlığı ve açıklamaları tablonun üstüne yazılmalı. açıklamanın satır başı hizasından başlamalıdır. Metinde.

1. • Ön sayfalar/Özel sayfalar • Tez metni • Kaynaklar dizini • Ekler Her bölüme ilişkin sayfa düzeni örnekleri kılavuzun sonunda ayrı ekler şeklinde verilmiştir..1.3.2. TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ Her tez dört ana bölümden oluşur...1.39 Birinci Bölüm’ün tablo ve şekilleri: Tablo 1.3.. İkinci Bölüm’ün tablo ve şekilleri: Tablo 2. Tablo veya şekil ile (açıklamaları dâhil) alt ve üst metin arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.. ………………………. Ek 2. ………………………. ……………………….. Ön Sayfalar / Özel Sayfalar Dış Kapak (Bkz. Tablo ve şekil açıklamaları olabildiğince kısa ve öz yazılmalıdır. Tüm açıklamaların yazımında 1.1.. tablonun üstüne yazılmalı ve Tablo açıklamasının son satırı ile tablonun üst kenarı arasında 6 punto boşluk bırakılmalıdır Şekil açıklamaları ise. 4. Ek 1.1. 4..5 tam satır aralığı kullanılmalıdır.4..... Şekil 2. şeklin altına yazılmalı ve şekil altı açıklaması ile şeklin alt kenarı arasında 6 punto boşluk bırakılmalıdır 4. Tablo açıklamaları.... ………………………. Açıklamalar Şekil 1.) Dış Kapak Pencere Sayfası (Bkz.) ..

Ek 9. Ek 7. Ek 8. Dış Kapak Dış kapak için Enstitü’den temin edilebilen pencereli hazır kapaklar kullanılmalıdır (EK 1).1. Ek 4. 12 punto harflerle. Ek 11.3.) Özet (Bkz. tezin kabul edildiği yıl ve “Her hakkı saklıdır” ibaresinin yazılı olduğu bir sayfa dış kapaktan sonra konulmalıdır (Ek 2. kısaltma kullanılmaksızın.3.) Şekiller Dizini (Bkz.1. Dış Kapak Pencere Sayfası Kapağın pencere kısmına denk gelecek şekilde ve kapağın düşey orta çizgisi ortalanarak.1. 4. 4.).) Tez Kabul Sayfası (Bkz.) Tez Bildirim Sayfası (Bkz.5 tam aralıkla yazılır.) 4. konusunu ve muhtevasını en iyi şekilde yansıtmasına önem vermelidir. Tezi hazırlayanın adı ve soyadı. Ek 6.1. Ek 10.3. İç Kapak Sayfası (Ek 3.) Çizelgeler Dizini (Bkz. ismin ilk harfleri büyük. 1. danışmanın unvanı. / Örnek 3) bstract Önsöz ve/veya Teşekkür (Bkz. tezin başlığı. Ek 7. soyadı bütünüyle büyük . açık olarak.3.2.) İçindekiler (Bkz. tezi hazırlayanın adı soyadı.)`de verilen şablona göre kapağın üst kenarından yaklaşık 3 cm aşağıdan başlayarak Enstitünün ismi ve ilgili Anabilim Dalı 10 punto büyük harfle.1. 4. tezin türü.0 İç Kapak (Bkz. Ek 5.) Abstract (Bkz.4.3.) Kısaltmalar Dizini (Bkz. Anabilim Dalı. / Örnek 12. Ek 3. Tez Kapağı ve Diğer Sayfalar Tezin başlığının mümkün mertebe kısa ve öz olmasına. adı soyadı.

)`de olduğu gibi yer almalıdır. “Tez Yöneticisi” ibaresi ve yöneticinin ismi. İçindekiler İçindekiler dizini.1.)`daki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır.1.).)`e uygun olarak yazılmalı. ünvan ve üniversiteleri ile imzaları bulunur. (Ek 6. 4.). Tezin adı (başlığı).5 tam aralık boşluk bırakılmalıdır.3.41 olarak.3. tek satır halinde ve kapağın düşey orta çizgisine göre ortalanarak yazılmalıdır. kapağın üst kenarından yaklaşık 12 cm aşağıdan başlayarak ve kapağın düşey orta çizgisine göre ortalanarak yazılmalıdır. 14 punto büyük harflerle ve boldlu olarak. 4. yüksek lisans ise “YÜKSEK LİSANS TEZİ” olarak yazılmalıdır.5.1. Tez Bildirim Sayfası Sayfası Yazar tarafından hazırlanan tezin/raporun tamamen kendi çalışması olduğunu ve her alıntıya kaynak gösterdiğini taahhüt ederek. (Ek 3. Tez adının yaklaşık 4 cm altında.3. Tez Kabul Sayfası Tez savunmasından sonra tez danışmanı ve jüri üyelerinin tezi kabul ettiklerini ve tezin Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından onaylandığını gösteren sayfadır (Ek 5. Tezin adınının (başlığının) bir satırdan daha uzun olması halinde. kaynaklar . Enstitü ismi ve ilgili Anabilim Dalından sonra 4 cm ara vererek. tezin türü (10 punto büyük harflerle). Bu sayfada tez danışmanı ve jüri üyelerinin ad. Tezin sunuldugu şehir adı ve yıl da.7. alt kenarın yaklaşık 7 cm yukarısında ve (Ek 3. doktora ise “DOKTORA TEZİ”. tezin/raporun kağıt ve elektronik kopyalarının Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arşivlerinde aşağıda belirtilen koşullarda saklanmasına izin verildiğinin beyan edildiği belirtilecektir (Ek 4. kapağın alt kenarından yaklaşık 3 cm yukarısına ve yine kapağın orta çizgisine göre ortalanarak. 4. Tez metninde yer alan bütün bölüm ve alt bölüm başlıkları. şehir ve yıl arasına (-) işareti konularak. satırlar arasında 1. düşey olarak yazılacaktır.6.

10. “Sonuç” gibi alt başlıklar kullanılmamalıdır Özet/ Abstract içeriği bir sayfayı aşmamalıdır. . büyük/küçük harf ilişkileri.1.10. (Ek 8.) 4.1.9. Gerektiği durumlarda özet/Abstract içeriğinin yazımında bir derece küçük punto kullanılabilir. çizelgeler. dizinler Ek 10. yaklaşım biçimleri. 4. İlk sayfada „ŞEKİLLER DİZİNİ“ başlığı olmalı.2 da dahil (ve varsa ekler) özgeçmişe kadar içindekiler dizininde eksiksiz olarak verilmelidir. sayfa düzenine dikkat edilerek aynı kurallar çerçevesinde bu dizin oluşturulmalıdır. yazım kurallarına .10. Önsözün son kısmında. Özet ve Abstract Tezin özeti ve İngilizce çevirisi içindekiler sayfasından hemen sonra yer almalıdır. “Yöntem”.8.9.1. Tablolar. kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar) açık ve öz olarak belirtilmelidir.3. Dizinler 3.1. Ek 7a.1. Şekiller dizini Ek 10. . Çalışmada izlenen metodlar. Tezde kullanılan her başlık içindekiler dizininde hiç bir değişiklik olmaksızın aynen verilmelidir. Önsöz (ve/veya Teşekkür) 3. inceleme ve araştırma safhasında elde edilen bulguların teze yansıyış biçimi anlatılır. çalışmayı kısıtlayıcı ve/veya olumlu etkenlerden bahsedilir. eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. tez çalışmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişilerle.9. Özet/Abstract`ta tez çalışmasının amacı. doğrudan ilgili olmadığı halde olağan görevi dışında katkıda bulunmuş kişi ve kuruluşlara teşekkür edilebilir. Ancak. “Amaç”. (Bkz. kapsamı. Örnekteki sayfa düzeni.`deki formata uygun olarak hazırlanmalıdır. Ek 11. Bu kısımda tez metni içinde yazımı durumunda anlatım bütünlüğünü bozacağı varsayılan.`daki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Örnekteki yazım kuralları. fotoğraf vs..3. Ek 7b) 4.3. İngilizce Özet/Abstract sayfasının içeriği ve sayfa düzeni tümüyle özet sayfasının aynı olmalıdır. yalnız tezi hazırlayan tarafından sunulmak istenen çalışma ile ilgili ek bilgiler.

Orjinal Metin: Tez çalışmasının dayandığı kaynak metin(ler)dir. Sonuç: Bu bölümde tez çalışmasından elde edilen genel sonuçlar. sayfanın sol kenar boşluğundan başlayarak yazılmalı ve başlıktan sonra bir aralık boşluk bırakılmalıdır. ikinci. Asıl metin olabileceği gibi. Ek 17. yazar soyadına göre dizin hazırlanarak. yapılan araştırmanın ayrıntısına ve tezin hacmine göre. Tez içerisinde kullanılan kaynaklar. Konuyu hazırlayıcı genel bilgiler bu kısımda verilir. Çalışmanın orjinalliği ve bilimselliği için mutlaka verilmelidir.3. tez konusu ile ilgili olarak söz edilmek istenen önceki çalışmalar varsa. üçüncü ve dördüncü dereceden bölüm ve alt bölümlere ayrılır. 4. tez metni. Daha çok Dil ve Eski Edebiyat ile ilgili çalışmalarda yer alır. yazarın yayınları kronolojik ola- . yeniden kurulan yahut örnek metin de olabilir. Tez konusunun niteliğine.). Ayrıca. Ek 16.2. sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlanarak yazılmalıdır. Asıl Metin: Tezin GİRİŞ ile SONUÇ bölümleri arasındaki bülümlerin tümü Asıl Metin olarak tanımlanır.43 dikkat edilerek bu dizin oluşturulmalıdır. bunlar da “GİRİŞ” bölümü içinde verilebilir. İlk sayfada hangi dizin verilecekse örnek: Çizelgeler için dizin hazırlanacaksa “ÇİZELGELER DİZİNİ” başlığı olmalı. Aynı yazar(lar)ın farklı yıllardaki yayınları verilirken çalışmada dipnotsuz kaynak gösterme esas alınmışsa. 4. (Bkz.3. Tez Metni Giriş Bölümü: Tezin ilk bölümlerinden birincisini oluşturan giriş bölümü „GİRİŞ“ başlığı altında yazılmalıdır.. eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. ancak “ASIL METİN” diye bir başlık kullanılmaz. Bunların herbiri için uygun bir başlık ve numaralama sistemi kullanılır. olabildiğince öz fakat açık ve seçik olarak yazılmalıdır.3. Diğer dizinlerde bu şekilde hazırlanmalıdır. Kaynaklar (Bibliografya) Kaynaklar başlığı tümüyle büyük harflerle.

Dipnotlu kaynak gösterme sistemi esas alınmışsa. ÖZGEÇMİŞ başlığı altında kısa özgeçmişini üçüncü şahıs ağzından Ek 12. Kaynakların yazımında olabilecek veryasyonlar Ek 17. levhalar. Ekler bölümünün sayfa numaraları. belgeler vb.3. kişi. yer yahut eser adlarını belirten veya tümünü içeren bir dizin hazırlanabilir. şeklinde.3. 4.`de verilen örneğe uygun olarak hazırlamalı ve tezin en son sayfasında verilmelidir.5. Dizin: Tez çalışması için gerek görüldüğü takdirde.`de ayrı ayrı verilmeye çalışılmıştır.. 4.. Ek 3.. Özgeçmiş Tez hazırlayan yüksek lisans ve doktora öğrencisi..4 Ekler Tez metni içinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun olan açıklamalar. Alfabetik bir düzen içinde. Ekler kısmında yer alacak her bir açıklama için uygun bir başlık seçilmeli ve bunlar sunuş sırasına göre Ek 1. sahife rakamları virgülle ayrılmalıdır. İçindekiler dizininde de EKLER başlığı yer almalıdır. bir formülün çıkarılışı. bu kısımda verilmelidir. Ek 2. .. rak verilir. her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde sunulmalıdır. resimler. kişi adlarında soyadı esas alınarak verilmeli.. örnek hesaplamalar. eserler alfabetik sıraya göre yerleştirilir. kaynaklar bölümünün bitişini izleyen sayfa numarası ile devam etmelidir.

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Kapakları Doktora Tez Kapağı Yüksek Lisans Tez Kapağı . Ek 1.

5 cm .Hanefi PALABIYIK İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Prof.46 Ek 2. Dış Kapak Pencere Sayfası ↕ 19 cm 5. Dr. Asri ÇUBUKÇU 2002 Her Hakkı Saklıdır Doktora Tezi 5 cm ↔ ↕ 3.5 cm ↔ GAZNELİ DEVLETİ SARAY TEŞKİLATI M.

Dr.47 Ek 3. Hanefi PALABIYIK GAZNELİ DEVLETİ SARAY TEŞKİLATI DOKTORA TEZİ Prof. Asri ÇUBUKÇU TEZ YÖNETİCİSİ ERZURUM-1996 . İç kapak İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ M.

.. ................. Bu sürenin sonunda uzatma için başvuruda bulunmadığım takdirde.... tezimin/raporumun tamamı her yerden erişime açılabilir..................... [Tarih ve İmza] [Öğrencinin Adı Soyadı] Tezimin/Raporumun tamamı her yerden erişime açılabilir........ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre hazırlamış olduğum “..... tezimin/raporumun kağıt ve elektronik kopyalarının Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arşivlerinde aşağıda belirttiğim koşullarda saklanmasına izin verdiğimi onaylarım. Tezim/Raporum sadece Atatürk Üniversitesi yerleşkelerinden erişime açılabilir.....48 Ek 4..... “ adlı tezin/raporun tamamen kendi çalışmam olduğunu ve her alıntıya kaynak gösterdiğimi taahhüt eder.................. ..../…. Tezimin/Raporumun …… yıl süreyle erişime açılmasını istemiyorum. Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasını arz ederim.............. Tez Bildirim Sayfası ......../20..........

.... Yukarıdaki imzalar adı geçen öğretim üyelerine aittir...../......49 Ek 5... Tez Kabul Tutanağı TEZ KABUL TUTANAĞI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE ...... . tezi olarak kabul edilmiştir.... Jüri Üyesi : …………………......... İmza: …………………...... Dr......danışmanlığında. İmza: …………………............................... İmza: …………………...... : …………………................/...... Anabilim Dalı’nda ................................. Başkan Jüri Üyesi : …………………. …........ tarihinde aşağıdaki jüri tarafından......... tarafından hazırlanan bu çalışma .... Mustafa YILDIRIM Enstitü Müdürü ......... Jüri Üyesi : ………………….... ............. /……/…….................... Jüri Üyesi : ………………….... Prof.......... ... İmza: …………………....... İmza: …………………..........

................................................. Modern Yaklasim ...............................................................................V ÇİZELGELER DİZİNİ .1.....1.......................3....................2...............1...... Özellikler Yaklasimi........................................................ .............1.................15 1................... ..........................................8 1..................................15 1....... 2...IX ÖNSÖZ...................X GİRİŞ ..............V ŞEKİLLER DİZİNİ ........0 Ek 6.......................................2..........235 KAYNAKÇA ................................................................. 2.......................................2.......... LİDERLİK KAVRAMI..................3.....................................................3........................................................................ Geleneksel Liderlik .........1......................................2..11 1...245 EKLER............ İçindekiler Sayfası Örneği ve Başlıklandırma Biçimi İÇİNDEKİLER ÖZET ...............................................2...................................... 2... .11 1........ ................................................... SONUÇ......1............................283 .............2.........1 BİRİNCİ BÖLÜM LİDERLİK VE DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK YAKLAŞIMI 1...................3..............................3.......... ….............2...............................................1..... ..................................................... Klasik Yaklasim............................................. 2...... Davranissal Liderlik.....................2...6 1....................................................... LİDERLİK YAKLAŞIMLARI...... ABSTRACT ......................................................................................................................................................................2........12 1........2..............3......................1..................2........................................1... YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK............................................. SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ.........1......................................1...1.................266 ÖZGEÇMİŞ................. …...17 İKİNCİ BÖLÜM …………………………………………………………....1......... 2...................................

Hayati AKSU 2004. yolsuzlukların çeşitli iktisadi ve sosyal nedenleri ile çeşitli makroekonomik etkileri ile ilgili tartışmalara yer verilmektedir. Tahmin sonuçlarına göre yolsuzluklar iktisadi büyümeyi. Çalışmadan elde edilen diğer sonuçlara göre nüfus artış oranının. Özet Sayfası ÖZET YOLSUZLUKLAR VE MAKROEKONOMİK ETKİLERİ Tez Danışmanı: Yrd. Hasan ÖZYURT Prof. Muammer YAYLALI Prof. Uygulama bölümünde ise 1990-2000 dönemi için 59 ülkeyi kapsayan çok ülkeli regresyon tahmini yapılmış ve elde edilen sonuçlar ışığında Türkiye ile çeşitli ülkeler kıyaslanmıştır.Dr. Hayati AKSU Prof. yatırımları ve ülkelerdeki politik istikrarı azaltmaktadır. Buna karşılık.Dr. Cevat GERNİ Bu tezin amacı. Doç.Dr. Doç. İktisadi Büyüme. Anahtar Kelimeler: Yolsuzluk. Bu amaçla çalışmada yolsuzluk olgusu ve tarihsel süreç kısaca özetlenerek. 350 sayfa Selim BAŞAR DOKTORA TEZİ Jüri: Yrd. beşeri sermayenin ve yatırımların artması büyümeyi olumlu olarak etkilemektedir. Dr. dışa açıklılığın ve demokratikleşmenin artmasının büyüme üzerinde olumlu etkide bulunduğuna dair herhangi bir bulguya ulaşılamamıştır. Dr. Recai ÇINAR Prof.Dr. Bununla birlikte yolsuzlukların beşeri sermaye üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dair bir sonuca ulaşılamamıştır. yolsuzlukların çeşitli makroekonomik etkilerini tahmin etmektir. Kamu Kesimi .51 Ek 7a. ülkelerdeki politik istikrarın.

There have not been obtained the effects of corruption on human capital. a cross-country regression is applied for 59 countries for 1990-2000 period.Dr.2 Ek 7b. Muammer YAYLALI Prof. the results suggest that political stability.Dr. Page: 350 Jury: Assistant Professor Hayati AKSU Prof. Hasan ÖZYURT Prof. and the results obtained for Turkey and some other countries are compared. some debate about economic and social causes and consequences of corruption are examined by summarizing corruption. On the contrary. Recai ÇINAR Prof. and investment rate have positive effects on the growth rate of economy. For this reason. in the last section. and degree of democracy of countries have not positive effects on the growth rate.Dr.Dr.phenomenon and its historical process. Key Words: Corruption. İngilizce Özet/Abstract Sayfası ABSTRACT Ph. Public Sector . D. corruption decreases the economic growth. human capital. Cevat GERNİ The purpose of this thesis is to estimate some macroeconomic effects of corruption. According to the regression results. Economic Growth. DISSERTATION MACROECONOMIC EFFECTS OF CORRUPTION Selim BAŞAR Advisor: Assistant Professor Hayati AKSU 2004. openness to trade. domestic investment and political stability. however. the population growth. According to the other results of this study.

John Rawls. Nevzat Can’a ve desteklerini esirgemeyen bölüm hocalarıma teşekkürlerimi arz ederim. “çoğulculuk gerçeğini” daha özel bir bakış ve yöntemle ele almıştır.53 Ek 8. Mustafa Yıldırım’a. Dr. Çalışmama bilgi ve tecrübeleriyle değerli katkılarda bulunan danışman hocam sayın Prof. siyasal liberalizmi yeniden inşası oluşturmaktadır. şahsıma kıymetli vakitlerini ayırarak çalışmama önerilerde bulunan hocam Doç. Dr. “Adalet Teorisi” adlı eserinde modern dünyadaki “çoğulculuk gerçeğini” vurgulamadığı kaygısını taşımıştır. Erzurum-2010 M. Kendi sistematiği içerisinde “yetersiz gördüğü” bir konuyu aşmak. Hanifi MACİT . Tezimiz liberal anlayışa getirilen felsefi boyutla alakalı olmakla birlikte. düşünürün görüşlerini tam aktarmak için “bütüncül” yaklaşım esas alınmıştır. Önsöz (ve/veya Teşekkür) ÖNSÖZ Bu çalışmanın konusunu. daha yetkin hale getirmek için gösterdiği felsefi çaba “liberal anlayışa” yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu yüzden Siyasal Liberalizm adlı eserinde. çağımızın alanında en yetkin eserlerini üretmiş olan John Rawls’ın.

Kısaltmalar ve Simgeler Dizini KISALTMALAR VE SİMGELER DİZİNİ AB AT A.İ.M. M. İ. Ek 9. NATO TBMM OPEC UNESCO USA : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… TÜBİTAK : …………………………… .F.İ. D.B.P.S.A.T.Ü. M.

.......91 Şekil 2. İnsan Kaynakları İşlemleri Veri Akış Diyagramı . Personel Alanı Modülü ................................................................ İşletme Performansı Ölçüm Kriterleri .......7................79 Şekil 2......8........................................................................161 .......2...............99 Şekil 2.......................................2. İşletme Bilgi Sistemleri ..29 Şekil 1............ Araştırmanın Modeli.............1........ Malcolm Baldrige İşletme Değerlendirme Sistemitik Planlama ve Performans Ölçüm Değerleri 5 Alt Kategorisi ......2....97 Şekil 2.3................................................. Performans Değerleme Süreci .....4.....92 Şekil 2............12 Şekil 1....7.1..... Ek 10... 5’li Likert Ölçeği Seçeneklerinin Sözel-Sayısal Değerleri ..100 Şekil 3...................2..........................6............... Microsoft Tarafından Geliştirilen İKBS Proje Tasarımı Uygulama Aşamaları ................51 Şekil 2......... İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Yapısı ................................................................................................ Kontrol İşleminde Adımlar .....4. Yönetim Bilgi Sistemi için Veri Akış Diyagramı ......150 Şekil 4......104 Şekil 3..................................... Yönetim Bilgi Sistemleri Uygulaması İçin Bir e-Dönüşüm Modeli .....................................48 Şekil 1......................................3..145 Şekil 4.....5..... Kontrolün Amacı ................3... Yönetim Bilgi Sistemi Seviyeleri ................. Kontrol Seviyeleri ...........156 Şekil 4........5................96 Şekil 2.....48 Şekil 1..................... Şekiller Dizini ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1.......................................3.........................49 Şekil 1................................................................................................34 Şekil 1..28 Şekil 1.........119 Şekil 3....................................... İKBS İçerisinde Organizasyon Yapısı ve Entegrasyon Noktaları Modülü .. Eylemsel Kontrol Şekilleri ............................1.....6....... Faktör Analizi Sonuçları .. Bilgi Sistem Mimarisi.............. Router kullanılarak Ağların Birbirine Bağlanması ..................1........................................

...7................................. İmalat Sanayi Sektörlerinin Teknoloji Yoğunluğuna Göre Sınıflandırılması ................ Küresel Teknoloji İndeksine Göre Dijital Ekonomiye Dönüşüm Göstergeleri .71 Çizelge 3....2.2..................62 Çizelge 3........1.............10 Çizelge 1.. Küresel Teknoloji İndeksinin Genel Sonuçları ve Türkiye’nin Durumu . Gelir Grubuna Göre Bilgi Teknolojilerinin Dağılımı .................. Çizelgeler Dizini ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 1... Küresel Teknoloji İndeksine Göre Bilgiye Dayalı İşler Göstergeleri ....................................79 Çizelge 4...................................1................. Sanayi Toplumu ile Bilgi Toplumunun Karşılaştırılması 27 Çizelge 2...........63 Çizelge 3....2... Ülkelerin Bilgi Toplumuna Hazır Olma Durumu ...........8......4............ Economist Intelligence Unit Raporuna Göre Ülkelerin Mevcutve Tahmini İnovasyon İndeksleri .....................56 Çizelge 2........72 Çizelge 3............73 Çizelge 3. Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Büyüklük Grubuna Göre Teknolojik Yenilik Yapma Oranı ......................... Küresel Teknoloji İndeksine Göre Ekonomik Dinamizm ve Rekabet Göstergeleri ....1................... Üretimi ve Yatırım Biçimleri .56 Ek 11................ Farklı Gelir Grubuna Dahil Ülkelerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sahipliği ...2..74 Çizelge 3... Bilgi Türleri..... 2002–2004 Yılları Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Teknolojik Yenilikler ...............57 Çizelge 3...70 Çizelge 3....................... Küresel Teknoloji İndeksine Göre Teknolojik Yenilik Yapma Kapasitesi Göstergeleri ........................................................65 Çizelge 3...................75 Çizelge 4.......80 .......3.............5...........64 Çizelge 3..9....................... Küresel Teknoloji İndeksine Göre Küreselleşme Göstergeleri .....10.6.........1........................................................................................... Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Yapılan Teknolojik Yenilik Türleri..

57 Ek 12. Lisans Öğrenimi Bildiği Yabancı Diller Bilimsel Faaliyetleri İş Deneyimi Stajlar Projeler Çalıştığı Kurumlar İletişim E-Posta Adresi Tarih . Özgeçmiş Sayfası ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Eğitim Durumu Lisans Öğrenimi Y.

Sayfa Düzeni ↕ 3 cm Sayfa No 1 4 cm ↔ 2 cm ↔ ↕ 3 cm .58 Ek 13.

“kamu borcu senetleri” anlamında İtalyanca “monti” veya Almanca “banck” kelimelerinden türetilmiş olan “banchi” denmekteydi ve banka kelimesinin kökeninin buradan geldiği şeklinde de görüşler bulunmaktadır.59 Ek 14.1. İşte. 3 4 İlker Parasız. bankaları ulusal ve uluslararası seviyede kendine özgü mali kuruluşlar haline getirmiştir. Gazi Kitabevi. İstanbul 2000. Ayrıca kendine öz tarihsel gelişim evrimi içerisinde de bankacılık faaliyetlerinin giderek farklı görünümler aldığını ve karmaşık bir yapı kazandığını söyleyebiliriz. piyasaya çıkardığı zorunlu borçlanma tahvillerine. Teori ve Politika. 5. Kadir Esen. Para Banka.1. Ömer Faruk Çolak. 12. Başlıkların Yazımı BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ Ekonomide para ve kredi politikasının önemli elemanlarından biri olan bankalar.y.’da Roma-Cermen imparatorluğu idaresi altındaki Venedik şehrinin. sıra veya tezgâh anlamına gelen İtalyanca “banco” kelimesinden geldiği sanılmaktadır. Ankara 1997. Günümüzde çok çeşitli alanlarda faaliyet gösterebilen bankanın tüm özelliklerini kapsayan bir tanımını vermek oldukça zordur. Tarihteki ilk bankerlerden olan Lombardiyalı tüccarlar pazar yerlerine kurdukları tezgâhlar (banco) vasıtasıyla bankacılık işlemlerini yürütmüşlerdi. Modern Bankacılık Teori ve Uygulama. y. s. . 34. Uluslararası alanda ve bankacılıkla ilgili mevzuatımızda da verilmiş tam bir banka tanımı yoktur. BANKACILIĞIN TANIMI VE TEMEL FONKSİYONLARI Banka kelimesinin köken itibariyle İtalyanca “banco” kelimesinden geldiği sanılmaktadır.3 Ayrıca. Yerine getirdikleri fonksiyonlar açısından ülke kalkınmasında oynadıkları rol. 1. her ülkenin ekonomik yapısı ve ihtiyaçları paralelinde yasalarla denetim altına alınmıştır. en kabul gören şekli ile banka kelimesinin masa.1. Banka ve Bankacılık Kavramları 1. s. Selahattin Togay. Tezer Öçal.

Dr.Doç. (İng.Dr.Dr.Dr. D.) . (İng.) Assoc. Doç. (İng. Prof.Dr. Assist.Prof. İngilizce.Dr.) Prof. Dissertation Thèse de Doctorat Inaugural Dissertation Fransızca ÜNVANLAR Yrd.60 Ek 15. Almanca ve Fransızca Karşılıklar ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İngilizce Almanca Atatürk University Atatürk Universität Fransızca Universite dé Atatürk SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İngilizce Almanca Graduate School of Social Sciences Institut für Sozialwissenschaften Institut des Sciences Sociales Fransızca YÜKSEK LİSANS TEZİ İngilizce Almanca Master’s Thesis Magisterarbeit Thèse de Maîtrise Fransızca DOKTORA TEZİ İngilizce Almanca Ph.Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful