ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEZ YAZIM KILAVUZU (Lisansüstü Tezler İçin)

Hazırlayan Doç.Dr. Cengiz GÜNDOĞDU

Erzurum - 2010


Yönetim Kurulu Adına Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü / In the Name of Administrative Board Director of Social Sciences Institute Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Hazırlayan / Prepared by Doç. Dr. Cengiz GÜNDOĞDU Yayın Kurulu / Editorial Board (Enstitü Yönetim Kurulu / Institute Administrative Board) Prof.Dr. Mustafa YILDIRIM Doç.Dr. Cengiz GÜNDOĞDU Doç.Dr. Ömer Faruk İŞCAN Prof.Dr. Mehmet TAKKAÇ Prof.Dr. Reşat KARCIOĞLU Prof.Dr. H. İbrahim ACAR Yayın Kurulu Sekreteri/ Publication Board Secretarie Mehmet ULUĞ Adres / Address Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 25240 – ERZURUM Tel: 0442 2360974 Faks: 0442 236 0975 E-Posta: sosbildergi@atauni.edu.tr Dizgi: Erk Yayıncılık (0.312) 231 41 97 Baskı/Print: Bizim Büro Basımevi Tel: 0312 4358207 Faks/Fax: 0312 4318881

Yayın Sahibi/Publisher

Kızılay/Ankara

 .

.........12 3.1......................................................1..............2..................13 3..........7................ ANLATIM ...........1 1......................................................................2 1......................................1.... SAYFALARIN NUMARALANMASI ..........................1................................14 3.............VII BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI 1...................6................. YAZIM ÖZELLİĞİ .................................................14 ..............................1.....1..........1................................... 8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMLERİ 3.... 11 3............. BAŞLIKLARIN YAZIMI ................................................... ALINTI VE ATIFLAR........................................................................1......................................12 3...........3.5 2..............1................14 3...... Açıklama Dipnotları ................................1......... Aynı Kaynağa Yeniden Başvurma ...3. Klasik Yöntem Örnekleri........... İlk Kez Kaynak Gösterme..2 1........................... SATIR ARALIKLARI ..2.3..............1 1..1..........3 İKİNCİ BÖLÜM KAYNAK GÖSTERME 2......5...................... KLASİK YÖNTEM ........................... İÇİNDEKİLER TAKDİM ......... İntihal Örnekleri .... BÖLÜM VE ALT BÖLÜMLER ..............4..........2 1...........................8.............................5...........2..1 1.....................................................................4.. 11 3.................3. Yazar Adı .....1....................................................... KAĞIT ÖZELLİKLERİ ..............................................1.........1 1........... Kitap Adı .... SAYFA DÜZENİ........................................ Dipnotların Verilişi ....................1........................

.3.10..........42 4.........4.......3..............3..............39 4........................... Yazar-Tarih-Sayfa Numarası Usulü ............2.........6.....39 4..........................................2.............37 4........................................................ TABLO VE ŞEKİLLER .......2...43 4..........39 4...........................3........... Numaralandırma .......................................3................ KISALTMALAR VE SİMGELER DİZİNİ...................1......23 3.............3...........4......................40 4. Özgeçmiş ..2.....................................3...................1.....3......3.....42 4...................1.2...3.....27 3...........................................................................................3...V 3...................................................... Yerleştirme ...................8....................................1........1.....3....................28 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4...3.............42 4..5.................... Dış Kapak Pencere Sayfası ..44 4.................. Önsöz (ve/veya Teşekkür) ..............2.....2......................... Ekler ......................... Tez Kabul Sayfası ............. Özet ve Abstract .. Ön Sayfalar / Özel Sayfalar ..3...........3.........1..........1...........2........... Güncel Yöntem Örnekleri ................................... Tez Bildirim Sayfası Sayfası ........ Dizinler ............................ İç Kapak Sayfası................2......1.....3.........................................................25 3.......4....2..................38 4...................3.................3.......................1...4......................2.................2.38 4.................40 4.........................2.....7..41 4... Açıklamalar ............40 4. Kaynaklar (Bibliografya) ............40 4...................................1....2............................................1. Hazırlama ..........9... Dış Kapak.3............................. Yazar-Tarih Usulü ........ TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ. Tez Kapağı ve Diğer Sayfalar ..................3.................. Güncel Yöntemde Kaynakça Listesinin Oluşturulması .......................................43 4...41 4....41 4.....1...................................44 DİĞER HUSUSLAR ......1..................37 4...............23 3................................. GÜNCEL YÖNTEM ....... Tez Metni ..5.................1..1. İçindekiler .................37 4..

..............................................53 Ek 9...............................45 Ek 2................................................................51 Ek 7b............................................................................................................... Özet Sayfası ....50 Ek 7a.............................................. Başlıkların Yazımı ..... İngilizce Özet/Abstract Sayfası..... Tez Kabul Tutanağı ............................. Dış Kapak Pencere Sayfası...........................59 Ek 15...........48 Ek 5..........57 Ek 13........ İç kapak .................... Tez Bildirim Sayfası ... Önsöz (ve/veya Teşekkür) ...... Kısaltmalar ve Simgeler Dizini ........52 Ek 8..................................... Almanca ve Fransızca Karşılıklar...... İngilizce........................ İçindekiler Sayfası Örneği ve Başlıklandırma Biçimi .......55 Ek 11.........................................58 Ek 14................. Çizelgeler Dizini .....49 Ek 6................................................. Sayfa Düzeni .............................. Doktora ve Yüksek Lisans Tez Kapakları ....................... Şekiller Dizini .............46 Ek 3...............47 Ek 4..............54 Ek 10...........V Ek 1.............................................................................56 Ek 12................. Özgeçmiş Sayfası ..........................................60 ...............................

V .

..Ü. bilimsel yazım kurallarına uygun bir standardı sağlamayı amaçlayan bu kılavuzda.................. Yüksek lisans veya doktora tezi hazırlayacak olan öğrencilerin... Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne Danışmanı olduğum Doktora/Yüksek Lisans öğrencisi ............. gönderme ve alıntı ile ilgili kurallar. A.................... Dipnotlu Kaynak Gösterme (Geleneksel Kıta Avrupası Sistemine Göre Göndermede Bulunma) ve Dipnotsuz Kaynak Gösterme (Geleneksel Anglo-Sakson Sistemine Göre Göndermede Bulunma) temel alınarak hazırlanmış... Türkçe dilbilgisi kurallarına uygunluk ve kullanım kolaylığı açısından bazı kurallar üzerinde uyarlamalar yapılmıştır.. kaynakça düzeni....‘in “... tezlerle ilgili olarak bu kılavuzda verilen biçim ve öz ile ilgili tüm ilkelere uymaları zorunludur.”konulu tezi............ tezlerle ilgili genel ilkeler kısa ve öz bir şekilde anlatılmıştır. ...... künye düzeni..........V Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü`ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde........ Sosyal Bilimler Enstitüsü tez yazım kılavuzunda belirtilen kriterlere uygunluğu açısından tarafımca kontrol edilmiştir.... Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Not: Tezlerin Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna göre hazırlanıp hazırlanmadığı Enstitü Tez İzleme Komisyonu tarafından şekilsel olarak incelemeden önce Tez danışmanı tarafından kontrol edildikten sonra aşağıda ki örnekte olduğu gibi yazılı bir bildirimle Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir......... Adı Soyadı: İmzası: Tez Danışmanı Atatürk Üniversitesi ... TAKDİM Bir çok Enstitü Tez yazım kılavuzlarından faydalanılarak hazırlanan bu kılavuzda..........

V .

5 cm. .1.4.99 x 29. Bölüm ve alt bölüm başlıkları ile satır başları sol boşluk çerçevesi kenarından. Dış kapak ve cilt kapağı dâhil. bu çerçevenin 1 cm. KAĞIT ÖZELLİKLERİ 1. Tez metninde yer alan çizelgelerin tek sayfaya sığdırılması istendiğinde. SAYFA DÜZENİ Sayfalar A4 boyutunda olmalıdır. lazer ya da lazer kalitesinde çıktı veren yazıcı ile kâğıdın yalnızca bir yüzüne basılmalı (500 sayfadan fazla metinlerde çift yüz kullanılabilir). Yazım kurallarında imla bakımından Türk Dil Kurumu`nun çıkardığı imla Kılavuzuna uyulması gerekmektedir. paragraf başları. Her sayfanın sol kenarında 4 cm. sağından başlamalıdır.1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI Tez kolay anlaşılır bir dil ile yalın ve bilimsel metne uygun olmalıdır. yalnız çizelgelerde 9 veya 8 punto harfler kullanılabilir. . Yazımda virgül ve noktadan sonra bir karakter boşluk bırakılmalı noktalama işaretlerinden önce boşluk bırakılmamalıdır. bilgisayar kullanarak. tez metninin tümünde (dipnotlar hariç) harf büyüklüğü 12 punto (Zorunlu hallerde 11 veya 10 punto) olabilir). YAZIM ÖZELLİĞİ Tezler. alt ve üst kenarlarında 3 cm. 1. birinci şahıs ağzından olmamalıdır. 1. Dış kapakta tezin adı 14 punto olmalıdır. Anlatım.3. Tez ciltlenip kesildikten sonra 20x28. kısa ve öz cümlelerle yapılmalı. ebadı muhafaza edilmelidir. 1. Belirlenen metin bloğu çerçevesi dışına taşılmamalıdır (Ek 13).2.7 cm) ölçüsünde 2 en az 80 g/m standartında ve birinci hamur beyaz kağıt olmalıdır. Yazım düzenini korumak amacı ile tüm satırlar aynı hizada bloklanmalıdır (Ek 14). sağ kenarında ise 2 cm boşluk bulunmalıdır. ANLATIM Tez yazımında kullanılacak kağıtlar A4 (20.

III. 1. SATIR ARALIKLARI Ana metinde 1. SAYFALARIN NUMARALANMASI Sayfa numaraları. gibi bağlaçlar varsa bunlar küçük harfle yazılmaldır). Sayfa numaralarının önünde ve arka yanında yarım parantez. Abstract. şekil ve çizelgelerin açıklamaları ile alıntılar ve dipnotların yazımında ise tek satır aralık kullanılmalıdır.b. tez bildirim sayfası ve tez kabul sayfası dışında tüm sayfalar numaralandırılmalıdır. Şekiller. üçüncü ve dördüncü derece başlıklarda her kelimenin ilk harfi büyük. („ve/veya/ile“ v. Birinci dereceden başlıklarda (İçindekiler.) Yani İçindekiler.7. …’’ şeklinde Roma rakamları ile. Özet. Dördüncü dereceden daha ileri derecede alt bölüm başlığı kullanılmaması daha uygun olacaktır. Kaynakça daima yeni bir sayfa ile başlamalıdır.6. . 1. diğerleri küçük harflerle ve bold yazılmalıdır. (Ek 13. Bölümler. Abstract. Metin içerisinde yer alan paragraflar arasındaki boşluk 6 nk olmalıdır. II. Çizelgeler.2 1. BÖLÜM VE ALT BÖLÜMLER Tezin. bölüm ve alt bölümlerinin belirlenmesinde gereksiz ayrıntıya inilmemelidir. bölüm başlıkları gibi ana başlıklar) 12. Kısaltmalar Dizini ve Kaynaklar. Özet. Giriş Bölümü ile başlayan tez metni ise en sondaki öz geçmişe kadar sayfa üstünde orta kısımda “1. iç kapak. ikinci dereceden başlıklarda (alt bölüm başlıkları ile bunları izleyen ilk paragraf arasında boşluk. Bölüm ve alt bölüm başlıkları. 3. Önsöz (ve/veya Teşekkür) ve varsa Şekiller. gibi karakter kullanılmamalı ve metinle aynı büyüklükte puntoyla yazılmalıdır. …’’ şeklinde numaralanmalıdır.) 6 nk olmalıdır. Özet. Çizelgeler. 2. kelime işlem programlarının sunduğu olanaklar kullanılarak konulmalı. İkinci. Sonuç. (Ek 6. Kısaltmalar Dizini gibi tez ön sayfaları “I. Bölüm başlıkları ile birinci derece alt başlıklar (12 punto) BÜYÜK HARFle ve bold olarak yazılmalıdır.b. Sayfa numaraları Roma rakamlarıyla sayfa üstünde ortalanarak yazılmalıdır. çizgi v.5 satır aralığı.)’da gösterildiği biçimde numaralandırılmalıdır.5.

BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK 1.1.8.1.1. Üçüncü Derece Alt Başlık 1. Üçüncü Derece Alt Başlık .1. ……………………………………… a. aşağıda verilen örnekte olduğu gibi ondalık sistemine göre Giriş Kısmı ise harf sistemine göre yazılmalıdır. İkinci Derece Alt Başlık 1.1. A.2.. Üçüncü Derece Alt Başlık 1. İkinci Derece Alt Başlık 1.2.3 Tez yazımında başlıklar.1.1.1. BİRİNCİ BÖLÜM BÖLÜM BAŞLIĞI 1.2. …………………………………….1.1.1. BAŞLIKLARIN YAZIMI GİRİŞ GİRİŞ BAŞLIĞI I………………………………………….1.1.1. ÖNSÖZ KISALTMALAR ÖZETLER 1. BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK İKİNCİ BÖLÜM BÖLÜM BAŞLIĞI 2. ……………………………………….1. İkinci Derece Alt Başlık 2. BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK 2. 1.

 .

tezi reddedilmek. makale. söylemlerini. Kaynakçada. İntihal olguları. neyin nereden alındığı açıkça belirtilmelidir. ilgili yayının künyesi kurallara uygun olarak verilmeli. bilmeden veya farkında olmadan intihal kapsamına girecek eylemlerde bulunmak. 1. verilerini ve yapıtlarını kaynak göstermeden kullanmaya intihal (plagiarism) denir. tez. yazarın bizzat okuyup yararlandığı yapıtlar olmalıdır. hukuki olmaktan çok etik boyutuyla irdelense de. üniversiteden ya da meslekten atılmak gibi çok ciddi sonuçlar doğurabilir. kaynakçada yer almalı. disiplin soruşturmasına konu olabilir ve dersten kalmak. Başkalarının bilgi birikiminden ve düşüncelerinden yararlanılan her çalışmada (kitap. rapor. 5. İKİNCİ BÖLÜM KAYNAK GÖSTERME Kaynak gösterme. vb) yararlanılan bilginin kaynağı. Hangi biçimde olursa olsun bilgi ileten kişi bilginin kaynağını gösterme sorumluluğunu taşımalıdır. 3. künye içindeki bilgi öğeleri tam ve doğru olmalıdır. Araştırmada kullanılmayan. Her bilimsel çalışmada. 4. ancak araştırmacının konu için yararlı olabileceğini düşündüğü diğer kaynaklar.1. eğer verilmek isteniyorsa. ALINTI VE ATIFLAR 2. Kaynakçaya alınacak yapıtlar. ödev. çalışmanın sonunda yararlanılan kaynakların listelendiği bir kaynakça bölümü bulunmalıdır. kaynakçada yer verilen her kaynağa da metin içinde gönderme yapılmalıdır. kişiyi sorumluluktan kurtarmaz. . Kaynak gösterilirken aşağıdaki ilkelere uyulması gereklidir: 2. Başkalarının düşüncelerini. “ek kaynakça” veya “yardımcı kaynakça” veya “ileri okumalar için kaynakça” gibi farklı bir başlık altında verilmelidir. Bilimsel ve sanatsal çalışma sürecinde. Metin içinde gönderme yapılan her kaynak. bilim ve sanat etiğinin gereğidir. web sayfası. bildiri.

Araştırıcının bilimsel yeterliliği.) 10. 16. çizelge. bu durumun yapıtın ilk sayfasında belirtilmesi gereklidir. 65’den naklen). 11. Kaynak gösterilse bile. disiplinden disipline değişebildiği için kişinin bilmediği bir disiplinde neyin genel bilgi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar vermesi özellikle güçtür. 15. Bu bilgi. Kaynakçada her kaynağa yalnız bir kez yer verilmelidir. şekil. Başkalarına ait bilgi ve düşünceler ise iki şekilde aktarılabilir. Yabancı dildeki kaynaklardan Türkçe’ye çevrilerek yapılan alıntılarda metnin çeviri olduğunun belirtilmesi gerekir. (Mesela: Gündoğdu. s. 14. sentez yapma ya da yazma becerisi konusunda soru işareti uyandırabileceğinden çok sık ve çok uzun alıntılardan kaçınmak gereklidir. hangi bilginin hangi kaynaktan alındığı konusunda fikir vermez. Beyrut 1980. Genel bilginin içeriği. izin alınmasının da gerekli olabileceği unutulmamalıdır. 83. 9. a) Direkt Alıntı (quotation. Bir kaynaktan değiştirilmeden yapılan alıntılar. Patent ve telif hakkı söz konusu olan yapıt. (İbn Haldun. gibi öğeler için. kaynak göstermenin yanı sıra. Bu gibi durumlarda kişiyi etik açıdan yanlış bir şey yapmaktan koruyacağı için kaynak gösterilmesi tercih edilmelidir. tam alıntı): Bu tür alıntılar kaynak eserden . Kaynakça. (Eğer kaynakta matbaa hatası vb. herhangi bir kaynaktan alıntılama ya da açık bir esinlenme söz konusu ise. özgün kaynakta geçtiği biçimiyle tırnak işareti içinde gösterilmelidir. 13. Özgün kaynağa erişmenin olanaksız olduğu durumlarda bilginin ikinci elden aktarıldığı belirtilmeli asla özgün kaynaktan alınmış gibi gösterilmemelidir. s. Mukaddime. Müzik ve sahne yapıtları yaratımında.bir yanlışlık olduğu iddia ediliyorsa. 6. söz konusu bilgi kaynağına gönderme yapılarak aktarılmalıdır. bir yapıtın tamamı veya tamamına yakın bir bölümü bir başka çalışmada aktarılamaz. formül.6 7. metnin içinde ilgili yerde.. resim. metni olduğu gibi almalı fakat iddiayı ortaya koyan açıklama dipnotta yazılmalıdır. vb. 8. Herkes tarafından bilinen gerçekler için (dünya yuvarlaktır gibi) kaynak belirtmeye gerek yoktur.

Endirekt alıntılarda fikir zikredilen yazara. b) Endirekt Alıntı (in-text citation. Bu şekilde yapılan aktarmaya alıntı denir. Araştırmacı sadece aktaran durumundadır.7 olduğu gibi alınır. Uzun uzun endirekt alıntı yapılamaz. Yani düşünce hâlâ bir başkasına aittir ve aidiyeti bildirmek için metin içinde veya dipnotta kaynağa gönderme yapılması mutlaka gereklidir. Bu tür bir alıntı endirekt alıntıdır. anma. Bu tür alıntılar tırnak (“…. Örnek: Osmanlılar modernleşme olgusu ile 19 yy’da Avrupa ülkeleri ile yaptığı savaşlar aracılığı ile tanışmışlardır (Karpat. Sadece fikir sahiplerine saygılı olmak ve fikirleri ilgili yerlerde tartışabilmek için yapılmalıdır. . metinde özgün kaynakta geçtiği biçimiyle tırnak işareti (“…. 1980) Bu gibi bir alıntı ile yazar şunu ima etmektedir: Burada ki fikir Karpat’ın 1980 de yazmış olduğu eserde dile getirilmiştir.”) gerektirmez. Özgün (orijinal) anlatım hiç değiştirilmez.”) içinde gösterilir.. Bu yüzden de sayfa numarası zorunlu olarak belirtilmelidir. ancak sözcükler ve ifade şekli tamamen bana aittir ve Karpat bu fikri belli sayfada değil eserin tümünde anafikir olarak ileriye sürmüştür. tırnak içerisindeki ifadede yer alan hem fikir hem de sözcükler zikredilen yazara aittir. gönderme. tırnak işareti kapatıldıktan sonra ilgili kaynağa gönderme yapılır. Bu alıntılamada özgün anlatım değiştirilir. Alıntı. atıf yapma): Bu tür alıntılar yazarın zikrettiği fikir için yapılır ve kaynak belirtilir. Endirekt alıntıların nerde başlayıp nerde bittiğini sözün akışından çıkartabilmeliyiz. sözcükler zikreden yazara aittir. özetle veya fikir alıntısı şeklinde aktarma yapılır. Direkt alıntılarda.

8 2.1.1. İntihal Örnekleri
Özgün Metin İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ve başarıya ulaştıran ilk etnik unsur Türk değildi. Bu alanda Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları hattâ, Suriye ve Lübnan daha öndeydi. Örneğin; Bulgar maarifinin ilerlemesi ve başarıları, 19. Yüzyılda ve İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca daima Türk aydınlarının dikkat ve kıskançlığını çekmiştir. Bu nedenle diğer Balkan uluslarının çocuk edebiyatları ile birlikte, 19. yüzyılın Türk çocuk edebiyatını karşılaştırarak yapılacak incelemelere gerek vardır. Kaynak: Ortaylı, İ. (2000). Osmanlı Toplumunda Aile. İstanbul: Pan Yayıncılık, s. 108. a) Alıntı İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ve başarıya ulaştıran ilk etnik unsur Türk değildi. Bu alanda Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları hattâ, Suriye ve Lübnan daha öndeydi. Örneğin; Bulgar maarifinin ilerlemesi ve başarıları, 19. Yüzyılda ve İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca daima Türk aydınlarının dikkat ve kıskançlığını çekmiştir. Tanzimatla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nda ilköğretim reformu gündeme geldi. Ancak, İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ilk etnik unsur Türk değildi. Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları, Suriye ve Lübnan daha önde idi. Bulgar maarifinin başarıları, İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca Türk aydınlarının kıskançlığını çekmiştir. Yanlış (İntihal) “İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ve başarıya ulaştıran ilk etnik unsur Türk değildi. Bu alanda Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları hattâ, Suriye ve Lübnan daha öndeydi. Örneğin; Bulgar maarifinin ilerlemesi ve başarıları, 19. Yüzyılda ve İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca daima Türk aydınlarının dikkat ve kıskançlığını çekmiştir. (Ortaylı, 2000, s. 108). “Tanzimatla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nda ilköğretim reformu gündeme geldi. Ancak, “İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ilk etnik unsur Türk değildi. ... Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları..., Suriye ve Lübnan daha önde idi. ... Bulgar maarifinin ... başarıları, ... İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca ...Türk aydınlarının ... kıskançlığını çekmiştir” (Ortaylı, 2000, s. 108). Doğru

b) Parçalar halinde alıntı

9
c) Aktarma Ülkemizde Tanzimat’tan beri ilköğretimde istenen başarı bir türlü yakalanamamıştır. 19. yüzyılda Bulgarlar ve diğer Türk olmayan unsurlar eğitim alanında Türklerden daha ileri ve başarılıdır. Söz konusu ulusların bu dönemdeki çocuk edebiyatları ile Türk çocuk edebiyatının karşılaştırılması sonucu bu durum açıklık kazanacaktır. Ülkemizde Tanzimat’tan beri ilköğretimde istenen başarı bir türlü yakalanamamıştır. Ortaylı (2000, s. 108) 19. yüzyılda Bulgarlar ve diğer Türk olmayan unsurların eğitim alanında Türklerden daha ileri ve başarılı olduklarını belirtmekte ve söz konusu ulusların bu dönemdeki çocuk edebiyatları ile Türk çocuk edebiyatının karşılaştırılması sonucu bu durumun açıklık kazanacağına değinmektedir.

Özgün Metin For one thing, it was not dominated by envy. We began thinking about America at the only moment when US economy was not a triumphant model of wealth and productive potential for the rest of the world. In the decade of the Great Depression we no longer saw the world of Gatsby but that of The Grapes of Wrath. In the 1920s and early 1930s America was a by–word for the hard–faced pursuit of profit, for injustice, for ruthless unscrupulous and brutal repression. Kaynak: Hobsbawm, E. (2002). Interesting times a twentieth–century life. Londra: Abacus, s. 388. d) Çeviri yaparak aktarma Bazı tarihçiler Amerika’yı üretim potansiyeli olan başarılı bir refah modeli değilken incelemeye başladılar. Onlar için Amerika Büyük Depresyon yıllarında “Muhteşem Gatsby”nin değil, “Gazap Üzümleri”nin ülkesi haline gelmişti. 1920’lerde ve 1930’ların başında ülke menfaatin, adaletsizliğin, bayağılığın ve baskının diğer adı olmuştu. Yanlış (İntihal) Bazı tarihçiler Amerika’yı üretim potansiyeli olan başarılı bir refah modeli değilken incelemeye başladılar. Hobsbawm’a (2002, s. 388) göre Amerika Büyük Depresyon yıllarında “Muhteşem Gatsby”nin değil, “Gazap Üzümleri”nin ülkesi haline gelmişti. 1920’lerde ve 1930’ların başında ülke menfaatin, adaletsizliğin, bayağılığın ve baskının diğer adı olmuştu. Doğru

10

1. metinde kullanılan yazı karakterinden daha küçük bir punto ile (9 veya 10 punto ile) yazılmalıdır.11 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMLERİ Enstitümüzde yapılan Tezlerde/projelerde kaynak göstermede klasik [Dipnotlu Kaynak Gösterme (Kıta Avrupası Sistemi)] ve güncel [Dipnotsuz kaynak gösterme (Anglo-Sakson Sistemi)] olmak üzere iki farklı yöntem kullanılabilir. yorumlar. 3. soyadı sırasına göre topluca çalışmanın sonundaki KAYNAKLAR kısmında gösterilir. Böylece bu yöntemde bir kaynak hem ilk geçtiği sayfada.s. sonra da hepsi birden KAYNAKLAR kısmında gösterilir. c) Başlık satırlarına dipnot konmaz. her sayfada atıf yapılan kaynaklar sırasıyla o sayfanın altında verilir. d) Dipnotlar. fikirlerin akışını ve akıcılığını bozan. Bu sistemde tüm kaynaklar. ek bilgiler. 3. karşıt görüşler v.1.1. Açıklama Dipnotları Metinde verilmesi. Aşağıda her iki kaynak gösterme yöntemi örneklerle açıklanmakta- Bu sistemde. KLASİK YÖNTEM b) Aynı dipnot numarası altında birden fazla kaynak gösterilebilir. açıklama dipnotu halinde gösterilebilirler. hem de sondaki KAYNAKLAR kısmında olmak üzere iki kere tanıtılmış olur. . dır. Dipnotlu Kaynak Göstermede şu kurallar gözönünde bulundurulmalıdır: a) Dipnotlar gereksiz derecede uzun olmamalıdır. fakat konuya açıklık getirecek olan her türlü tanımlar.

İlk Kez Kaynak Gösterme Bir kaynağa ilk kez yapılan başvuruda onunla ilgili tüm bilgileri vermek gerekir. kendinden sonra bir takım modeller temelinde bir geleneğe dönüşebilen bir yasa. . oldukça geniş kapsamlı bir dizi sosyolojik bağlama taşımıştır. Yalnız çok uzun araştırmalarda bölümleri ayrı ayrı numaralandırmak da tercih edilebilir. Bu örnekler.1.1. Kısaca genel teorik varsayımlar ve yasalar ile bunların uygulanması için muayyen bir topluluğun üyeleri tarafından benimsenen model ve yöntemler. Kuhn’un popüler hale getirdiği paradigma kavramını onun özgün tanımını2 aşmasına rağmen. bir perspektif. parantez veya benzeri işaretler konulmaz. Hacı Bektâş-ı Velî -Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım-.3. paradigma kavramıyla ilgili olarak birbirine alternatif. kavram veya konu sözcüğünden hemen sonra ya da cümle ve paragraf sonlarına konulmalıdır.2. uygulama veya yöntem olabilir. bir algı dayanağı. Ona göre pardigma belli etkinliklere ilişkin genel kabul görmüş örneklerdir. dipnotlar bir isim. kuram. metinde ilgili kelimenin üzerine yazılır ve ayrıca nokta.12 Gündoğdu1 Thomas S. Normal olarak. taklit edilebilecek ya da izlenebilecek bir örnek ya da model algı ve düşünceye yön veren bir yol haritası” olarak değerlendirip kullanmaktadır. 3. bir izlenceler bütünü. Metinde dipnotların yerlerini iyi belirlemek gerekir. paradigmadır. Kuhn. “Belli bir zaman dilimi içinde bir grubun ya da topluluğun düşünme biçimi ve davranışlarını belirleyen bir dünya görüşü. bir şeye bakış tarzı. Ancak gerekli hallerde özel işaretler de kullanılır. Dipnotların Verilişi Örnek: Dipnotlar bütün araştırma boyunca baştan sona numaralandırılmalıdır. virgül. Dipnotlar genelde rakamla gösterilir. Aktif Yayınları. Dipnotları göstermek için kullanılan rakamlar. zaman zaman birbirini dışlayan çok sayıda değişik tanım yapmış. 1 2 Cengiz Gündoğdu. 3. Ankara 2007. terimi teknik kullanımından.

”. sonra ismin bizzat kendisi yazılır. (kaçıncı baskı olduğu). “Makalenin adı”. (Ay. Metinle ilgili özel bir anlam taşımadığı sürece “Prof. Derginin adı. cilt: ….”. (kaçıncı baskı olduğu). Fars veya Hintli yazarların meşhur ismi yoksa normal ad-soyad düzenine uymalıdır. Yayınevi. Örnek: 3. yıl). Gör.b. Derginin adı.” v. Ebû’l-Fidâ. Nuruddin Ali b. Kitap adı kitabın cilt sayısı (mesela “Mesnevi IVI” gibi). Yazar Soyadı. gibi. Adı. s. Örnek: Yazar gerçek kişi olabileceği gibi.: Salih Tuğ). Yayınevi. önce ilk ad sonra soyad gelecek şekilde yazılır. “Arş. s. Le Bon Mac Guckin de Slane. sayı: …. sayı: … (Ay. Paris 1840.1. ünvanlar yazılmaz. Dipnotta: Yazar adı soyadı. İrfan Yayınları. Kurum adı eğer uzun ise o takdirde bazı kısaltmalar yapılabilir.”. Eğer ismin tamamı biliniyorsa ilk adı kısaltmaya gerek yoktur. Umer. “Doç. Klasik dönem yazarlarının önce meşhur isimleri tespit edilip yazılır. “Dr. Kitap adı kitabın cilt sayısı (mesela “Mesnevi IVI” gibi).13 Kitabı kaynak gösterme: Yazar Adı Soyadı. cilt. Muhammed b. Baskı). dergide hangi sayfalar arasında olduğu (ss) Normal sıraya göre. Tahkîk: M.3.. bakanlık. Takvîmu’l-Buldân. araştırma kurumu v.b. İstanbul 1990. İsimlerin. özel veya resmi bir kurum-kuruluş olabilir. (Çev. Süreli yayınları kaynak gösterme: Kaynakçada: Dipnotta: Kaynakçada: Yazar Soyadı. Muhammed Hamidullah.1. yalnız ilk harfleri büyük olmalıdır. enstitü. Örneğin bir fakülte. Yayın yeri Yayın Yılı. (5. Yazar Adı Çağdaş Arap. (sayfa). Cemâludîn Mahmûd b. Yayın yeri Yayın Yılı. . cilt: …. Reinaud-M. yıl). “Makalenin adı”. İmâduddîn İsmâ’îl b. Adı. İslâm Peygamberi I-II.

Yüzyıllar)-. Yayınevi. 207+10 s. Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım. Ankara 1992. Editörlü kitap Yazar. Eğer biri ana.1. Gündoğdu. diğeri alt olmak üzere iki ayrı başlık varsa ve bunu belirten bir işaret kullanılmamışsa..Kalenderiler (XIV-XVII. Aynı soyad başka bir yazar için de geçerliyse. o takdirde ikisinin arasına çizgi veya virgül konulmalıdır. o kaynak hakkındaki tüm bilgiler yinelenmez. 3.14 Örnek: AÜSBED (Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi). ts. Editör (Haz.1.32 a. Kitap adı hiç değiştirilmeden başlık sayfasındaki (İç kapaktaki). Toprakçı. Ankara 2002. (Ed. bu durumda yazarların adları da verilmelidir. Aynı Kaynağa Yeniden Başvurma Örnek: 3. Süleymaniye Kütüphanesi Molla Çelebi Kitapları.2. Osmanlı İmparatorluğu`nda Marjinal Sufilik:.. Ütopya Yayıncılık. İbn Vasıl. Yayınevi. Kitap Adı. Eğer aynı yazarın birden fazla eseri söz konusu ise o zaman eser adı da belirtilmelidir. 17b . Aktif Yayınları. Ankara 2007. 3. E. Cengiz. Kısaltmaların anlamlarını açıklamak için araştırmanın ön kısmına içindekilerden sonra bir kısaltmalar listesi konulmalıdır./Ed. Müferric el-Kurûb. Eğitim Üzerine. Birinci kez dipnotta geçen bir kaynağa yeniden başvurulduğunda. Hacı Bektâş-ı Velî. Yayın yeri Yayın Yılı. Yayın Adı.4. vr. Kitap Adı . Bu bilgiler önceki dipnotta belirtildiğinden ikinci ve daha sonraki başvurularda yalnızca yazarın soyadı ile sayfa numarasını göstermek yeterlidir. Ahmet Yaşar Ocak. İİBF (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi). TTK Yayınları. Klasik Yöntem Örnekleri Kitap Yazar. şekli ile italik olarak verilmelidir .1.3. Yayın yeri Yayın Yılı.).).5. Nu: 119.

Kitap adı (ss. Türkçe Sözlük. Sayfa sayısı). Tez Adı. bs. Editör (Haz. A. Erzurum 2004. “Yayın adı”. Eser (varsa baskı sayısı). TÜBİTAK. (Ed. Yayın Yeri Yılı. Sözlük Yazar. Yazarı Olmayan Eser: Anonim Eser. (3. Yayınevi. İ. Ahmet Önkal. Yayınevi. Kitap Adı.. Ankara 2005. bs. Yayınevi. 21. Vecdi Akyüz). Ankara 1992. Eser Adı.71143). Yayın Yeri Yayın Yılı. ./Ed. “Asr-ı Saadet’te İslam’a Davet Metodu”. Tez Yazar. Danışma Kaynakları El kitapları Yazar. Beyan Yayınları. Bilgisayar Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü..). Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). (10. Kurum Yayınları Tüzelkişi. Chicago 1993. Türk Dil Kurumu. Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslam I-V. Yayın Yeri Yayın Yılı. II.E. Türk Dil Kurumu Yayınları. N. Yeri Yılı. İstanbul 1994. Sistem Yayıncılık. (Yüksek lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezi). HKE Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı. Yayınevi. Ankara 2002.). Yayınevi. Altan. Yayın Yeri Yayın Yılı. Odak Ofset. Farabi`de Dil-Mantık İlişkisi. TÜBİTAK.). Üniversite/Enstitü Adı.15 Editörlü Kitap İçinde Bölüm ya da Makale Yazar. Ankara 2003. (İkinci Revizyon). Özgüven. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. The University of Chicago Pres. Ayık Hasan. Yayın yeri Yayın Yılı. (ss. The Chicago Manual of Style. (14th edition).

Hellman. Yabancı Dilde Makale Yazar.”. 2007. “Makale Adı” [Makale Adının Türkçesi]. cilt(sayı). (23 Mart 2002). Ç. Bilimsel Dergi Makalesi Gündoğdu..16 Tek Yazarlı Yazar. Cilt: …. sayfa numaraları. Yayınevi. 113-154. “Makale adı”. “Değişik Bir Ritimde. (Ay Yıl).. Journal of Documentation. “Makale Adı”. (Nisan 2006). H. sayfa numaraları. “Makale Adı”. Gazete Makalesi Yazar. (Gün Ay Yıl). 59. N. Yayın Yılı. (1972). V (12). Soyadı). 8 (18). Milliyet Gazetesi. 635– 646. (Çev. Sayı: …. cilt (sayı). (Ay Yıl). Popüler Yönetim. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi.. 2003. Dergi Adı. 12. sayfa numaraları.. 44–47. Popüler Dergi Makalesi Yazarı Belli Yazar. Ankara 2001. Büyük Çekişmeler: Bilim Tarihinden Seçilmiş On Tartışma. A. Dergi Adı. “Âşık Sümmânî’de Aşkın Metafiziği”. “Kayıt Dışı İstihdam”. . Füsun Baytok).. Kurbanoğlu. (Çev. Dergi Adı. S. Focus.. 14–17. Yayın Yılı. Kenar. Kitap adı. “Self–Efficacy: A Concept Closely Linked to İnformation Literacy and Lifelong Learning” [Öz–Yeterlik: Bilgi Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenmeyle Yakından İlişkili Bir Kavram]. S. (Kaynak Yapıtın Yayın Yılı). sayfa numaraları. Dergi Adı. 9. Çeviri kitaplar Yazar. C.. Tübitak. (Nisan 2006). sayfa numaraları. Altan. Yayın yeri Yayın Yılı. Gazete Adı. Cilt. Yazarı Belli Değil “Makale Adı”. “Yerel Bilginin Küreselleştirilmesi”.

Diğer Yayınlar Uçak. (Ay Yıl). 2). sayfa sayısı). Gaziantep. (Ay Yıl).Ankara: Bildiriler (ss.755. Eser Adı. Ankara 2005. İ. Buluş Adı. 112-115. Toplantı Yeri. Önal. 2006. “Bildiri Adı” [Bildiri]. Patent and Trademark Office. Milli Eğitim Bakanlığı. Toplantı Yeri.. Yayınlayan/Hazırlatan Kuruluş. s. . Historical Perspectives on School Librarianship [Poster]. “Sosyal Bilimlerde Bilginin Üretimi. U. Yayınevi. O. sayfa numarası veya IX. Toplantı Adı. “Kağıt ve Kağıtçılık”. Patent No. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu: 2 Nisan 2005.. O. Ersoy. Akademik Bilişim ’06. A.. Yayın Yeri Yayın Yılı. N. Toplantı Adı. XXI. Kavur. Yayın Yeri Yayın Yılı. Yayımlanmamış Konuşmacı Adı. Poster Yazar. Glasgow (Ağustos 2002).. Yayın Yeri Yayın Yılı. Erişimi ve Kullanımı”. “Madde Adı”. Heart Flowerpot. Yayın Yeri Yayın Yılı. K. cilt numarası. Tonta. Türk Ansiklopedisi. DC. 68th IFLA General Conference and Council. Posterin Adı [Poster]. “Bilgi Yönetiminde Son Gelişmeler: Amazoogle. Rapor Adı (Rapor No:). Yayınevi. Y. Washington. Rapor Yazar. Yayınevi. D518. Horata (Haz. Patent Buluş Yapan.). Editör (Ed. U.S. Yeni Avrasya.. Ülke Patent No. H. Kitap adı (ss.S. (C. 92–103). Ansiklopedi Maddesi Yazar. “Bildiri adı”. Ankara 1973. (Şubat 2006). İşbirliği ve Açık Erişim” [Bildiri].)..17 Bildiri Yayımlanmış Yazar.

Cilt (sayı). K. Resmi Gazete. Devlet Planlama Teşkilatı. Yayın Yılı.y. H. http://ağ adresi Yıldırım. Elektronik Yayınlar Basılı Kitabın Elektronik Sürümü Yazar. Yeşilot. Basılı Makalenin Elektronik Sürümü Yazar.bilgivadisi.. T. Cilt (sayı). Akman–Demir. “Makale Başlığı”. ve Yazar. Kanun ve Yönetmelikler Kanun Adı. Ankara 2004. A. Dergi Adı.). 3-7. Journal of Neurological Sciences (Turkish). 1(2). A.. .. Veritabanı Adı. Yayın Adı. 23(1). Kitap Adı [Elektronik Sürüm]. Yayın Yeri Yayın Yılı. “Neurological Involvement in Behçet’s Disease: Clinical Characteristics. Yayınevi. sayfa numaraları. ve Serdaroğlu. Ekici. (Kabul Edildiği Yıl). İlköğretim ve Eğitim Kanunu. Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu (Rapor No: DPT: 2681). cilt(sayı). Erişim tarihi: 04 Nisan 2006.. Görüşmelere yalnızca metin içinde gönderme yapılır. (1961). Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. Milli Eğitim Bakanlığı. Makale Yazar. İstanbul 1999..18 Devlet Planlama Teşkilatı. Gün Ay Yıl. Sayı. Diagnosis and Treatment” [Elektronik Sürüm]. ve Yazar. N. B. G. Yayın Yılı. C. P. sayfa numaraları. Yayın Yıl. Görüşme Mektup. Kayıt/Makale No. e–ileti. net/idas/index. “İşletmelerin Yönetim Sürecinde Sinerjik Yönetim Anlayışının Önemi”. ve Şahım. Sınıf Yönetimi [Elektronik Sürüm]. M. (t. 2006. T. 10705. Bilgi Vadisi. “Makale Adı” [Elektronik Sürüm]. Dergi Adı. “Makale Adı”. A. telefon görüşmesi gibi kişisel görüşmeler elde edilebilir kaynaklar olmadıklarından kaynakçaya eklenmezler. sayfa numaraları.. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. Başar. Dergi Adı. 12 Ocak 1961. http://www. B.php Veritabanında Makale ya da Madde Yazar.

Ağ Sitesi Adı: http://ağ adresi Gordon. C. G.175. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. Yayın Yılı. Erişim tarihi (Gün Ay Yıl).ubc. E. ve Wynn.tr/bilim.yildiz. http://ağ adresi Işık.html . “Effect of Hydrogen Peroxide on Permeability of the Main Pancreatic Duct and Morphology of the Pancreas”. University of British Columbia Ağ Sitesi: http://www. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. (t.22/kdep/ rapor/ KDEPHaziran2004. P.. Simmons. 1998. Bitki Kütüphanesi [İleti No: 8].aek. T. Ay Yıl.y. http://www.y. e–Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı: Değerlendirme Raporu (Rapor No: 2). İleti Konusu [İleti No]. ve Özdemir.htm Ağ Sitesi Site ya da Yayınlayan Kuruluş Adı.zoology. http:// ağ adresi Devlet Planlama Teşkilatı.edu.. 176(1). http://212. Sayfa Adı. 53-58. Erişim tarihi: 25 Nisan 2006.tema.). Bozoklu. (t. and how to avoid it. Özenç A. H. Tartışma Grubu ya da Forum İletisi Yazar.htm Ağ Sitesinden Erişilen Ağ Sayfası Yazar.33. Haber/ Tartışma Grubu/Forum Adı. 2001. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006.org.pdf Anonim Ağ Sayfası Kaynağın Adı..). http://ağ adresi Bilim Etiği ve Bilimde Sahtekarlık. The American Journal of Surgery. What it is.tr Elektronik Kaynak – Haber.tr...y.. A. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. S. Erişim tarihi (5 Kasım 2003): Kutup–L. Rapor Adı (Rapor No:). http://www.ca/bpg/Advising/ Plagiarism.metu.9000/reguser/archives/ KUTUPL/kutupl/msg00008. Rapor Yazar. http://ağ adresi Tema Vakfı. (t.edu.). ScienceDirect. http://listproc. (Yayın Yılı). Temmuz 2004.19 Coşkun. Erişim tarihi: 02 Nisan 2006.

o veritabanına giriş sayfasının adresi (URL) verilmelidir. pp 165.psikolog. Yayıncı. “Uyku ve Bilgi İşleme Süreçleri” [Özet]. 1 (1). Soyadı. A. M.org. [Erişim tarihi: 08 Ocak 2000 EBSCO (Academic Search Elite). http:// www. Cilt (sayı).com] EBSCO web sitesi Academic Search Elite. A. (örnek: http://www.ebscho.psikolog. http://www. Gün Ay Yıl.. Türk Psikoloji Yazıları. A. Dergi Adı. (Senarist) ve Soyadı. Bu nedenle atıfta bulunurken EBSCO web sitesinden alındığı ifadesine ek olarak ilgili veritabanının adı da (yukarıdaki örnekte Academic Search Elite) belirtilmelidir. Business Search Elite. Educational Psychology.ebsco. .htm Bir Web sitesinde belirli bir sayfa Türk Psikologlar Derneği Deprem Özel Çalışma Grubu Basın Bildirisi: Deprem Bölgesi Eğitim Öğretim Yılına Hazır Mı? Türk Psikologlar Derneği. Film Adı [Türü]. http://ağ adresi Irak. kaynak (örnek: SSCI. (Yönetmen). Ankara (22 Eylül. ERIC gibi onlarca veritabanını bünyesinde bulundurmaktadır. 17-30. sitenin adresini vermek yeterli olacaktır.yasad.org. Yazılım Sanayicileri Derneği (http://www. sayfa numaraları.tr/tpy/1/metehan. “İleti Konusu” [Özet]. Yayın Yeri Yayın Yılı. http://www. O. 1998.com). Erişim tarihi: 08 Ocak 2000.(1999). Web kaynakları için ise. N. ERIC) ve veritabanının adı ile diğer ek bilgiler (madde numarası gibi) belirtilmelidir.tr) Özet Yazar.tr/deprem/basinbildiri5.htm Elektronik veri tabanları için tarih (CD-ROM’lar için belirtilmez). (Yapımcı). 1999). Erişim tarihi: Haber/Tartışma Grubu/Forum Adı.org. Erişim tarihi: 08 Ocak 2000. Saracho. Radyo ve Televizyon Programları Film Soyadı. 19 (2).20 WEB Sitesine Atıfta Bulunma Bir Web sitesinin tümüne (sitedeki belli bir sayfaya değil) atıfta bulunmak için. A Factor analysis of preschool children’s play strategies and cognitive style.

Şehir Tiyatro Salonu. Dessi. (04 Mart 1964). (Yönetmen). Z. Forzano). Radyo ve Televizyon Programı Soyadı. Yorumcu ve B. Ankara Bilkent Konser Salonu (09 Nisan 2006).. Promenad [Radyo Programı]. Sonuç. Orkestra Şefi: Adı Soyadı.. G. Türkiye 1996. Başrol: Adı Soyadı Orkestra Şefi: Adı Soyadı. (Gün Ay Yıl). Hamlet.. Ö. (Gün Ay Yıl). Performans – Bale Koreograf. (15 Nisan 2006). Giriş. T. Ankara Devlet Opera ve Balesi Büyük Sahne. U. (Gün Ay Yıl) Erkin. Yapıt Başlığı. Özakman. (Gün Ay Yıl). (Senarist) ve Öztan. Yönetmen: J. Yönetmen: Adı Soyadı.. Gielgud. Yapıt Başlığı (Libretto: Adı Soyadı). (Yapımcı). A. Roma Teatro dell’Opera. T. Guelfi ve D. . RadyoHacettepe. Berki. Kurtuluş [Film].. A. Gelmetti. Yorumcu. Şehir Opera Salonu.21 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (Yapımcı). Boston Shubert Theatre. Yapıt Başlığı.. Kınıklı. Başrol: Ö. (22 Ocak 2002). Kınıklı. A. Başrol: R. (Yapımcı).. Piyano Sonatı.. Puccini. Berki. Ankara (08 Mart 2006). Yapıt Başlığı. Başrol: Adı Soyadı. Orkestra Şefi: G. T. Gelişme. A. Başrol: C. Performans – Tiyatro Yazar. Müzik ve Sahne Sanatları Performans – Konser/ Resital Besteci. W. Şehir Opera Salonu. Yönetmen: R. Performans – Opera Besteci. Yayın Yeri (Gün Ay Yıl). Gianni Schichi (Libretto: G. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu. Yönetmen: Adı Soyadı. Simone. A. Başrol: Adı Soyadı. Burton. Program Adı [Türü]. Yayıncı. C. Shakespeare. Şehir Konser Salonu.

Erman]. “Concerto for Piano and Orchestra no. (03–31 Mart 2006). Yorumcu]. Keman ve Piyano İçin Improvisation. Sergi – Karma Sergi Adı. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği) Misman. Yapıt Adı [Yapıtın Türü]. 1 and 2 [CD]. Sayın.. numarası.. No. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. Yayın Yeri Yayınlandığı Yıl. Ankara (20–30 Nisan 2006). Ulvi Cemal Erkin: Complete Works for Piano Solo [CD]. Hamburg 2003. . A. V. Yorumcu. U.22 Müzik Yapıtı Besteci. Italya 2003. Esinti [Grafik]. H. Şehir Galeri/Sergi Salonu. Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. Altı Prelüd [V. Yapıtın Tamamlandığı Yer ve Yıl. Sergi Adı. Müze/Koleksiyon. Zimerman ve S. (Yapıtın Yayımlandığı Yıl).. Yapıt Başlığı. (Kayıt Yılı) Rachmaninov.. numarası. Yorumcu ve C.. Hungaroton Classic (1994). Resim Sergisi. Yapıt Başlığı. Yayın Yeri Yapıtın Tamamlandığı Yıl. Devlet Konservatuvarı (1958). Ankara 1932. Rachmaninov Piano Concertos Nos. Yayıncı. 2 in c Minor”. Yayınevi. S. opus 18. Michetti Müzesi. Plastik Sanatlar Sergi – Kişisel Sanatçı. B. L. Şehir Galeri/Sergi Salonu. Sanat Yapıtı – Koleksiyon ya da Müzelerde Sanatçı.. U. Francavilla al Mare. A. Dover (1998). (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği) Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Sergisi. Beethoven. New York 1812. opus numarası. 7 in A. [A. Müzik Kaydı Besteci.. Opus numarası.. Z. Albüm Başlığı [Kayıt Türü]. Ozawa]. Opus 92. [K. C.. Deutsche Grammophon (2000) Erkin. Symphony. A. Avusturya 1995. Erkin. C.

1) Zikredilen yazar(lar) ve tarih(ler) parantez içine alarak cümlenin sonunda ya da içerisinde uygun yere konur. Direkt Alıntılar (quotation) Madde 16. “………………?” (s. Türkiye Halk Bankası. 1999) ve hizmetleri (Weist and Christodulu. Örneğin: Taylor. S. Keller ve Egan (1997) araştırmalarında şu soruyu sormuşlardı… 2) Parantezin içerisine sadece tarih konabilir. 2000) sunabilmenin önündeki en büyük engelin yeterli kalifiye elemanın olmamasını göstermişlerdir. F. GÜNCEL YÖNTEM Bu yazım yönteminde tüm kaynaklar. iyi bir din eğitimi (Tosun.2.28). . 3)Yazar adı ve tarih bir cümlede birleştirilebilir Örneğin: 2001’de Palabıyık………… Bazı durumlar şu tablolarla özetlenebilir. Yazar. Yazar-Tarih Usulü Kaynak listesi yazar soyadına göre alfabetik olarak düzenlenir. Z. (Yapıtın Yayınlandığı Yıl). Ankara 1990. “Yapıt Adı” [Yapıtın Türü].. Sayfa altına dipnot yazılmaz.23 Sanat Yapıtı – Yayınlarda Sanatçı. 3. soyadı sırasına göre topluca sondaki KAYNAKLAR kısmında gösterilir. metinde yazarın soyadı ve parantez içinde gösterilen yayın tarihi ile birlikte atıf yapılır. 3. Yapıtın Tamamlandığı Yıl. 175). 17 ve 18’de verilmiştir. 1905–1988 (s.2. 1986. Direkt bir alıntı yapıldığında parantez içine sayfa numarası da konmalıdır. Kaynağa. Sayfa altında sadece açıklama dipnotları konulur. Erinç. Atıflar metin içerisinde gösterilir. İzer. Yayınevi. Yayın Yeri.1. Zeki Faik İzer. M. “Balkondan Susamlar” [Resim]. Yayın Adı (sayfa). Örneğin: Araştırmacılar.

Coşkun (2001) ve F.. 2000. 2001) 11)Parantez içinde örneklendirmek isteniyorsa örn. 2000) Sonrakiler: (Oktay vd. Türk Pisikoloji Derneği. Özen. ayrıca bkz. (İşcan vd. 2000. Coşkun. 1999)………… Oktay ve Özen (1999) sonrakilerde kullanmalıdır. tarihi bir kez kullanılmışsa ve bir karışıklığa neden olmuyorsa ikinci kez kullanılmayabilir Yıldırım (1999) bir anket uygulamıştı ………Yıldırım’ın sonuçları…… 2) 1 ya da 2 yazar varsa: adları ilk alıntıda ve (Naktiyok ve İşcan. [DPT]. 2000. Çocukların ruh sağlığının korunmasında ebevenlerin rolü birçok raporda belirtilmiştir (örn. Bayındır vd. 1995.” eklemelidir. 2001) 5) Organizasyon: İlk alıntıda adı açıkça yazılmalı eğer okuyucu kısaltmayı yakından biliyorsa sonrakilerde kısaltma kullanılmalı İlk Alıntı: (Devlet: Planlama Teşkilatı. (Bayındır. kullanılır. 9) Aynı yazarın 2 ve daha fazla çalışması için ad tekrar edilmez. 2000). 1995) 10) Önemli çalışma ilkönce. 2001) (Inside These Doors. 2010). İlk Alıntı: (Oktay. 1982. 2000) 4) 6 ve daha fazla yazar varsa: ilk yazarı kullanıp “vd. 1995. Coşkun (1999) 8) Parantezde 2 ya da daha fazla yazar adı varsa alfabetik sırada sunulur Bir çok yazar (Büyük. Bayındır. makale tırnak içinde verilmeli. diğerleri sonra (Çiltaş. 3) 3-5 yazar varsa: İlk alıntıda hepsini kullanmalı. 1998) 6) Yazar yoksa başlığın birkaç sözcüğünü kullanmalı.. Devlet İstatistik Enstitüsü. …) 7) Aynı soyadlı yazarların ilk adlarının baş harfi kullanılmalıdır S.. 1998) Sonrakiler: (DPT. kitap ve benzerleri italik yazılmalıdır (“Mad Cow”. . ve Başar. sonrakilerde de ilk yazardan sonra “vd.” yazılmalıdır. Ünal.2 1)Yıl: Bir paragraf içerisinde. Ünal. Demir ve Yıldırım.

. ……. alıntı bittikten sonra nokta konur ve parantez içinde sayfa no konur. Yazar-Tarih-Sayfa Numarası Usulü . Evrensel müdahaleler “bireysel riskler temelinde tanımlamayacak bütün bir nüfusu ya da genel halkı hedeflemektedir” (Greenberg vd. uzun metinler için ise bölüm numarası konabilir. 14) Kişisel İletişimle elde edilen bilgiler. Palabıyık (2001) ……………………(ss. metinde parantez içinde gösterilen yazarın soyadı. 2000. fakat numaralandırılmaz. 2000) 15)Web sitesi The University of Wisconsin’s Writing Center Web site is an excellent source of information on writing (http://www. Kaynağa.. Bölüm I. 17) Sayfa numarası olan elektronik kaynaklardan alıntı yaparken paragraf numarası konmalı. 20). 16) Direkt Alıntı Gündoğdu (1900/1985)’ya göre.37-38) şu şekilde açıklamaktadır: Kaynak listesi yazar soyadına göre alfabetik olarak düzenlenir. “Anadolu tabirinin yurdumuzun Trakya bölgesi dışında kalan bölümü için kullanıldığını” belirtir (Bayladı 1996: 9). para...2. 2007/2010) 13) İkincil kaynaklar (kaynakçada sadece ikincil eser belirtilir) Coie vd. Polat.2 12) Yeniden basılan çalışmalar (Gündoğdu. Ağustos 28... Örnek: Bayladı.’a göre (akt. 18) 40 ya da daha fazla sözcük varsa.edu/ writing/)..2.. Birden fazla atıf gereği duyulan alıntılarda cümle sonuna alıntı yapılan eserler tarih sırasına göre sıralanır. kişsel iletişim..383).. Domitrovich ve Bumbarger. 3.Kaynakçaya konmaz.....wisc. “……………” (s.. Bu alıntı sistemi ülkemizde daha yaygındır. (F. yayın tarihi ve sayfa numarası ile birlikte atıf yapılır... iç. Greenberg. 2000)...

(Y. Arpaguş ve diğ. Utku. 2002) Metin içinde ilk atıf dâhil olmak üzere (üçten fazla yazarlı): Kur’ân-ı Kerîm ayetleri: (7. 2007: 42) (İnan. İşcan. 1967:13. Tuncer. 2000. 206). 2). Türer.. A’râf: 19) Sûre numarası. 1994: 73-74). 2001. s. 1997. Sûre adı: ayet numarası . sözü edilen eserin Mevlânâ’ya ait olduğu konusunda yaygın bir fikir birliği vardır. t. 1987: 47 ve Küçük ve diğ.y. s. 1997.. 1986:2. 1997. 7). Tuncer. 2002) Cümle içinde birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyor ise: Daha sonraki atıflar: (Beck ve diğ. 2007a: 42) (Gündoğdu.. (Gölpınarlı. (Gündoğdu. Yazar-Tarih-Sayfa Usulüne Örnekler: Tek yazarlı yayın: (Gündoğdu.26 Örnek: . 2000. 33).. Coşkun. 2005: 45) 3-5 yazarlı yayın: (Yıldırım. s. Can ve diğ. s. Yayın Tarihi Olmayan Çalışma: Dolaylı Gönderme: Bir yazarın aynı yıl içinde yazılmış birden fazla çalışmasına gönderme: (Gündoğdu. 2009). İki yazarlı yayın: Naktiyok ve İşcan. 2007b: 56) Soyadları Aynı İki Yazara gönderme: (N. 2008.. Macit ve Kahveci. Çelik. (Aktaran: Çakın. 2002) (Beck ve diğ.

..3’de gösterilmiştir..27 (Ebû Dâvûd.. veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir (Tablo 4.3... eser adları italik... • .. okuyucunun ulaşamayacağı her türlü belge ve bilgi kaynakçada gösterilmemelidir. Eserler yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. gönderilen şekil veya tablolar.... 1981: 19).2... e-mailler tartışma gruplarında oluşan mesajlar. Hadis Kitabından Hadislere atıf: .. Tablo 2.7’de gösterilmiştir.. makale. Ancak görüşme metinleri.. Şekil ve tablolara yapılacak göndermeler: Şekil ve tablolara yapılacak göndermelerde. bu konuda DİE istatistik verileri kullanılmıştır (Şekil 2. 1918: Tefsîr... ansiklopedi maddesi.. 8) Kurum yayınları: Metin İçinde İlk Gönderme: (Türk Dil Kurumu [TDK].. seçim sonuçları istatistik olarak Şekil 2.. değerlendirme sonuçlarına göre (Tablo 4. ilgili birimlere iletilmiştir • .2. 1981: 26)..3. (Bkz....3).. aynı ya da daha sonraki sayfalarda yer alıyorsa.. gönderme parantez içinde ve “bakınız” anlamına gelen “Bkz.. kontrol grubu. (Bkz. Şekil 1.... • ..3).7)...... gönderme aşağıdaki örneklerden birine uygun olarak yapılmalıdır: Örnek: • ...) 3.. Değerlendirme sonuçları Tablo 4... İkinci ve Sonraki Göndermeler: (TDK.... Güncel Yöntemde Kaynakça Listesinin Oluşturulması Güncel yöntemde kaynakça oluşturulurken metin içinde gönderme yapılmış/anılmış her eser kaynakçada belirtilmelidir.....” kısaltması kullanılarak yapılmalıdır: Örnek: • ... Daha önceki sayfalarda yer alan ve daha önce değinilmiş şekil ve tablolara yeniden gönderme yapılıyorsa. • .... kitap içinde bölüm vb.7).. Kitap/ dergi vb.... • .. seçim sonuçlarına ait istatistiki bilgiler (Şekil 2.. tırnak içinde yazılmalıdır....) • ..

A. Hellman.). (Yayın Yılı). Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. D. (2002). J. Ankara: TÜBİTAK. DC: New Age Printing. (Yayın Yılı). (Kaynak Yapıtın Yayın Yılı). 21. bs. Hacı Bektâş-ı Velî. Ankara: T./Ed. Adı Soyadı). H. Ankara: Tübitak. Managing Diversity in the Classroom. Türer. Ankara: Aktif Yayınları. (2002).T. sayfa numaraları). Washington. “Yayın adı”. Çeviri kitaplar Yazar.K.). (2001). Yayın yeri: Yayınevi. H. Türk Dil Kurumu. Büyük Çekişmeler: Bilim Tarihinden Seçilmiş On Tartışma. M. Yayınları. 207-246). Tez Adı. Editör (Haz. Kitap Adı. Sales. Yayın yeri: Yayınevi. Ankara: Türk Dil Kurumu. Kurum Yayınları Kurum Adı. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. P. Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım.4.28 3. (Yayın Yılı). A. D. Walter. Yayın yeri: Yayınevi. Çok yazarlı Beck. Tez Yazar. ve Heynes.. (Çev. (Çev.. C. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Güncel Yöntem Örnekleri Tek Yazarlı Yazar. Kitap adı (s.). (2007). C. (Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezi). Yayın yeri: Yayınevi. Türkçe Sözlük (10. Ahmet Yaşar Ocak (Ed. . (2005). (2005). Füsun Baytok). O. Ayık. (1972).2. Kitap Gündoğdu. Yer: Üniversite Adı. (2002). Osmanlı Anadolu`sunda Tarîkatların Genel Dağılımı (ss. A. (Yayın Yılı). B. “Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler”. Kitap adı. Farabi`de Dil-Mantık İlişkisi. TÜBİTAK. Editörlü Kitap İçinde Bölüm ya da Makale Yazar (Yayın Yılı). Yayın adı.

“Âşık Sümmânî’de Aşkın Metafiziği”. E. D. Erkan. Akman. 23.. C. Ankara: Sistem Yayıncılık. S. 113-154. (1993). Yazar. Altan. bs. HKE Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı (İkinci Revizyon). Dergi Adı. (1992)..E. Yazarı Olmayan Eser: Anonim Eser. “Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerine Ait Türkiye Profil Araştırması”. Yazar. “Self–efficacy: a concept closely linked to information literacy and lifelong learning” [Öz–Yeterlik: Bilgi Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenmeyle Yakından İlişkili Bir Kavram]. “Makale adı”. Kurbanoğlu. Tuğrul. (2003).. Yazar. Eser. Danışma Kaynakları Sözlük Yazar. Cilt (sayı). A. Dergi Adı. sayfa numaraları. sayfa numaraları. Şendoğdu.. (Yayın Yılı). B. M. Gündoğdu. ve diğerleri. Yapıt Adı. Cilt (sayı). Yayın Yeri: Yayınevi The Chicago Manual of Style (14th edition).. E. Yayın Yeri: Yayınevi. “Makale Adı”. Yayın Yeri: Yayınevi Özgüven. (Yayın Yılı). Yazar. 8 (18). (Yayın Yılı). Journal of Documentation. 635-646. İ. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi. 108–117. Üstün. Ankara: Odak Ofset. “Makale Adı” [Makale Adının Türkçesi]. (2003). Cilt (sayı). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (Yayın Yılı).. Bilgisayar Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü (3. Chicago: The University of Chicago Press. S. ve diğerleri. B. 59. Kargı. S. E. Yazar.. (2007). Bilimsel Dergi Makalesi Yazar.. (2003).. (Yayın Yılı). B. C. Ç. Yazar. sayfa numaraları.29 El kitapları Yazar. Yabancı Dilde Makale Yazar.. Dergi Adı. N.). . (Yayın Yılı).

9. . cilt (sayı). İstanbul: Üsküdar Belediye Başkanlığı. Kamil Yılmaz (Ed. sayfa numaraları. 179-195). Editör (Ed. H. (Ay Yıl). 12. A.). Sayfa sayısı/sayfalar arası). Akademik Bilişim ’06. Dergi Adı. Gazete Makalesi Yazar. sayfa numaraları. Kitap Adı (ss. Gündoğdu. Historical Perspectives on School Librarianship [Poster]. Yayımlanmamış Konuşmacı. sayfa numaraları. 12. İşbirliği ve Açık Erişim” [Bildiri]. “Kayıt Dışı İstihdam”. (Şubat 2006). C. Posterin Adı [Poster]. Önal. (23 Mart 2002). [Bildiri]. “Makale Adı”. (Ay Yıl). “Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî” [Bildiri]. 20-22 Mayıs 2007. (Nisan 2006).).30 Popüler Dergi Makalesi Yazarı Belli Yazar. Kenar. Y.. Cilt. “Yerel Bilginin Küreselleştirilmesi”. Popüler Yönetim. “Bilgi Yönetiminde Son Gelişmeler: Amazoogle. Toplantı Yeri. Tonta. Gaziantep. (Yayın Yılı). Toplantı Yeri. Diğer Yayınlar Bildiri Yayımlanmış Yazar. (Ay Yıl). 68th IFLA General Conference and Council. (Gün Ay Yıl). Focus. 14–17. Toplantı Adı. (ss. Poster Yazar. (2005). “Bildiri Adı” [Bildiri]. (Ağustos 2002).”. Aziz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyum Bildirileri. Dergi Adı. (Ay Yıl). “Makale Adı”. Yazarı Belli Değil “Makale Adı”.. N. Gazete Adı. Glasgow. Toplantı Adı. Yayın Yeri: Yayınevi. Altan. (Nisan 2006). Ç. 44–47. “Değişik bir ritimde. “Bildiri Adı”. Milliyet Gazetesi. İ.

B. (Yayın Yılı). D518. (c. (Yayın Yılı). Sınıf Yönetimi [Elektronik Sürüm]. Kavur. sayfa numarası. Yayın Yeri: Yayınevi. C. 10705. cilt numarası. Görüşmelere yalnızca metin içinde gönderme yapılır. XV. (Yayın Yılı). Ersoy. 112-115). “Kağıt ve Kağıtçılık”. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı. Washington. (2004). “Madde Adı”. Örn. (1961). A. Kitap Adı [Elektronik Sürüm]. 34). (2006). Yayın Yeri: Yayınevi. Yayın Yeri: Yayınevi. Yayın Yeri: Yayınlayan/ Hazırlatan Kuruluş. telefon görüşmesi gibi kişisel görüşmeler elde edilebilir kaynaklar olmadıklarından kaynakçaya eklenmezler. İlköğretim ve Eğitim Kanunu. (1973). Rapor Yazar. Buluş Adı. Ansiklopedi Maddesi Yazar. Yasa ve Yönetmelikler Yasa Adı. Heart Flowerpot. 23 Haziran 2003). Türk Ansiklopedisi. Rapor Adı (Rapor No:).S. Yayın Adı. e–ileti. ve Yazar. H. Gün Ay Yıl. DC: U. Başar. Ankara: DPT. Patent and Trademark Office. Patent No. Yapıt Adı. Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu (Rapor No: DPT: 2681). 12 Ocak 1961. U. K. (Kabul Edildiği Yıl). T. . Elektronik Kaynaklar Basılı Kitabın Elektronik Sürümü Yazar.31 Patent Buluş Yapan. Görüşme Mektup. (1999). Devlet Planlama Teşkilatı. Resmi Gazete. (XXI.755. Ülke Patent No.S. s. Metin içinde: (Aşık Reyhani ile kişisel iletişim. Sayı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. (Yayın Yılı). H. O.

ve Şahım. Rapor Adı (Rapor No). Erişim: 04 Nisan 2006.php?option =86&Itemid=59 Veritabanında Makale ya da Madde Yazar. Veritabanı Adı. Bilgi Vadisi. cilt(sayı). [Elektronik Versiyon]. (t. (1999). A. 1(2). Makale Yazar. Gündoğdu.edu.175. B. http://www. (Ay Yıl). 19 (2).htm .aek. Tasavvuf İmi ve Akademik Araştırma Dergisi. “Mevlânâ`nın Mesnevî`sinde Mânâ Dili”..net/ idas/index. (Yayın Yılı). Dergi Adı. sayfa numaraları.22/kdep/ rapor/ KDEPHaziran2004. Kayıt/ Makale No. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. http://www. 14. A.com] Rapor Yazar. sayfa numaraları.y. (Temmuz 2004). http://ağ adresi Yıldırım. (t.bilgivadisi.).y. C. http://ağ adresi Devlet Planlama Teşkilatı.y.tr/bilim. M. Educational Psychology.33.). ve Yazar. 221-231. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. Dergi Adı. (Yayın Yılı). K. Ekici. “Makale Adı”. (2005). e–Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı: Değerlendirme Raporu (Rapor No: 2). Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. Cilt (sayı).pdf Anonim Ağ Sayfası Kaynağın Adı. pp 165.yildiz. cilt(sayı). “A Factor Analysis of Preschool Children’s Play Strategies and Cognitive Style”. sayfa numaraları. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. “Makale Adı” [Elektronik Sürüm].). http://ağ adresi Bilim Etiği ve Bilimde Sahtekarlık.32 Basılı Makalenin Elektronik Sürümü Yazar. Saracho. “Makale Başlığı”. Erişim tarihi: 02 Nisan 2006. O. “İşletmelerin Yönetim Sürecinde Sinerjik Yönetim Anlayışının Önemi”. Dergi Adı. T. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. http://212. http://www. [Erişim tarihi: 08 Ocak 2000 EBSCO (Academic Search Elite). (t. N.ebsco. (Yayın Yıl).

(1998).psikolog.tr/deprem/basinbildiri5. Erişim: Kutup–L.htm .metu. C.9000/reguser/archives/ KUTUPL/kutupl. (Yayın Yılı).htm Bir Web sitesinde belirli bir sayfa Türk Psikologlar Derneği Deprem Özel Çalışma Grubu Basın Bildirisi: Deprem Bölgesi Eğitim Öğretim Yılına Hazır mı? (22 Eylül 1999). http://listproc. ve Wynn.tr. Erişim tarihi: Haber/ Tartışma Grubu/Forum Adı. Erişim tarihi: 08 Ocak 2000. and how to Avoid it. (Gün Ay Yıl). P. http://www. Dergi Adı. What it is.zoology.yasad. Tartışma Grubu ya da Forum İletisi Yazar. (Yayın Yılı). Cilt (sayı). “Uyku ve bilgi işleme süreçleri”. 1 (1).tr) Özet Yazar. Erişim tarihi: 08 Ocak 2000. http://ağ adresi Irak.). (t. http://ağ adresi Tema Vakfı. “İleti Konusu” [Özet].tema.org. [Özet] Türk Psikoloji Yazıları. sitenin adresini vermek yeterli olacaktır. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. Erişim tarihi: Haber/Tartışma Grubu/Forum Adı.org. Yazılım Sanayicileri Derneği (http://www.org.ubc. tr Haber. 17-30. Erişim tarihi: 04 Nisan 2006. M. Ağ Sitesi Adı: http://ağ adresi Gordon. Bitki Kütüphanesi [İleti No: 8]. Simmons. Sayfa Adı. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. (Gün Ay Yıl). Erişim tarihi: Gün Ay Yıl. Ankara: Türk Psikologlar Derneği. (2001). http://www.tr/tpy/1/metehan. psikolog. (5 Kasım 2003). İleti Konusu [İleti No]. University of British Columbia Ağ Sitesi: http://www.33 Ağ Sitesinden Erişilen Ağ Sayfası Yazar. sayfa numaraları. G. H.org.y.html WEB Sitesine Atıfta Bulunma Bir Web sitesinin tümüne (sitedeki belli bir sayfaya değil) atıfta bulunmak için. E.edu.log/msg0.. http://www. http://ağ adresi Işık.ca/bpg/Advising/ Plagiarism.htm Ağ Sitesi Site ya da Yayınlayan Kuruluş Adı.

Soyad ve B. (1996). Orkestra Şefi: G. Program Adı [Türü]. Soyad.34 Film Yazar. Yapıt Başlığı. Ö. Şehir: Tiyatro Salonu. T. Yapıt Başlığı. (Yapımcı). Soyadı. Performans – Bale Koreograf. A. Orkestra Şefi: A. Yayın Yeri: Yayıncı. (Gün Ay Yıl). Özakman. Piyano Sonatı. Film Adı [Türü]. Performans – Tiyatro Yazar. Başrol: A. Puccini. Kınıklı. Simone. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (Yapımcı). Forzano). (Senarist) ve Öztan. Ankara: Devlet Opera ve Balesi Büyük Sahne. Başrol: A. Soyad. Gelmetti. Z. Soyad ve B. Soyad). Şehir: Opera Salonu. Yönetmen: R. Müzik ve Sahne Sanatları Performans – Konser/ Resital Besteci. (Yönetmen). Sonuç. G. Yorumcu ve B. Yapıt Başlığı (Libretto: A. Guelfi ve D. (Yayın Yılı). Başrol: C. Yapıt Başlığı. Radyo ve Televizyon Programı Yazar. (Gün Ay Yıl). Şehir: Opera Salonu. Soyad. Berki. Dessi. T. Giriş. T. (09 Nisan 2006). Radyo ve Televizyon Programları Berki. A. Gelişme. (Yapımcı). Türkiye: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu. Performans – Opera Besteci. Gianni Schichi (Libretto: G. . Yayın Yeri: Yayıncı. (Yapımcı). Orkestra Şefi: A. (22 Ocak 2002) . Kurtuluş [Film]. Soyad ve B. Soyad. (Gün Ay Yıl). Başrol: Ö. Soyad. Başrol: A. Soyad. Roma: Teatro dell’Opera. Soyad. B. Şehir: Konser Salonu. (Yönetmen). (Gün Ay Yıl) Erkin. Kınıklı. Ankara: RadyoHacettepe. (Gün Ay Yıl). C. (08 Mart 2006). U. Yönetmen: A. C. (15 Nisan 2006). Yorumcu. Promenad [Radyo Programı]. Ankara: Bilkent Konser Salonu. Yönetmen: A. (Senarist) ve Soyadı.

Sergi Adı. numarası. New York: Dover. Avusturya: Hungaroton Classic. Symphony. 1 and 2 [CD]. (04 Mart 1964) Müzik Yapıtı Besteci. Rachmaninov piano concertos nos. Ankara: Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. (20–30 Nisan 2006) . Hamlet. (03–31 Mart 2006) Sergi – Karma Sergi Adı. Hamburg: Deutsche Grammophon. Opus numarası. Opus numarası. Şehir: Galeri/Sergi Salonu. (1958) Müzik Kaydı Besteci. Zimerman ve S. Yapıt Başlığı. Ulvi Cemal Erkin: Complete Works for Piano Solo [CD]. (1812). 2 in c minor. Yapıt Başlığı. Şehir: Galeri/Sergi Salonu. U. Altı Prelüd [V. [A. Albüm Başlığı [Kayıt Türü]. Ankara: Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. S. Yorumcu ve C. No. Yönetmen: J. (1932). [K. Concerto for piano and orchestra no. Burton. Resim Sergisi. Yayın Yeri: Yayınevi. (1994) Plastik Sanatlar Sergi – Kişisel Sanatçı. C. v. Yorumcu]. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği) Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Sergisi. (Yapıtın Tamamlandığı Yıl). numarası. Opus 92. Ozawa]. (1998) Erkin. (Yayınlandığı Yıl). Gielgud. Erman]. C.35 Shakespeare. (2003). Yayın Yeri: Yayıncı. Başrol: R. B. U. Boston: Shubert Theatre. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği) Misman. 7 in A. (Yapıtın Yayımlandığı Yıl) Beethoven. opus 18. L. (Kayıt Yılı) Rachmaninov. W. (1995). Yorumcu. (2000) Erkin. Ankara: Devlet Konservatuvarı. Keman ve Piyano İçin Improvisation. H.

Zeki Faik İzer: 1905–1988 (s. Yapıt Adı [Yapıtın Türü]. Sayın. F.36 Sanat Yapıtı – Koleksiyon ya da Müzelerde Sanatçı. Yapıt Adı [Yapıtın Türü]. Erinç. Balkondan Susamlar [Resim]. Sanat Yapıtı – Yayınlarda Sanatçı. Italya: Michetti Müzesi. A. Yayın Adı (sayfa). (1990). M. Z. Ülke: Müze/Koleksiyon. Yazar. (1986). S. Yayın Yeri: Yayınevi. (Yapıtın Tamamlandığı Yıl). Şehir. . (Yapıtın Tamamlandığı Yıl). Esinti [Grafik]. Francavilla al Mare. (Yapıtın Yayınlandığı Yıl) İzer. 175). Ankara: Türkiye Halk Bankası. (2003). Z.

.F..) yazı ile anlatımda güçlük çekilen.Ü. AT. fotoğraf vb.1. sembol. Bu tür çizgi..2.1. rakam ve yazılarda.S. her sözcüğün başharfinden sonra nokta kullanılmalıdır.37 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DİĞER HUSUSLAR Tezde çok kullanılan birden fazla oluşmuş terimler için baş harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir. gereksiz şekillerden kaçınılmalıdır. Hazırlama Şekiller üzerinde yer alacak tüm çizgi. rapido ya da letraset çıkartma türü bir araç kullanılmalıdır. . OPEC. A.A. KISALTMALAR VE SİMGELER DİZİNİ Coğrafi yönlerin kısaltmalarında. yönlerin Türkçelerinin ilk harfleri kullanılmalıdır. 4. USA..T. Bunlar “Kısaltmalar” başlığı altında alfabetik sırayla sunulmalıdır. Birden fazla sözcüğün başharfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda. gibi) (Ek 9. Tez sayfası üzerine yapıştırılacak fotoğraflar. . ).. KD . anlatılmaya çalışılan düşünceyi veya elde edilen verileri daha etkili olarak aktarabilecek nitelikte olmalı. sembol rakam ve yazılar.. D. diyagram. Bunlar için yüksek kaliteli bilgisayar çıktısı veya renkli fotokopi tercih edilir. (Örneğin. GB.P. yapılan işi. UNESCO. NATO. tez sayfaları arasında olabilecek kabarıklığı önlemek amacı ile ince fotoğraf kâğıdı üzerine basılmalıdır.M. D. TABLO VE ŞEKİLLER Hazırlanacak şekiller (grafik.. TBMM. çıplak gözle kolayca seçilebilir ve okunabilir büyüklükte olmalıdır.İ. bilgisayar yazıcısı. işaret. İ.) 4. M. TÜBİTAK.İ. Ancak. GB gibi standart kısaltmalarda harfler arasına nokta konulmamalıdır. 4. Bu durumda yapılan kısaltma ilk geçtiği yerde parantez içinde bir kez açıklanmalıdır. işaret.. M..B. B. (Örneğin.2.

tez metni içerisinde. Numaralandırma Tüm tablo. Taşma durumunda olanlar ya küçültmeli ya da Ek`te sunulmalıdır.. Konulacaksa fotoğrafı çekilen kişiden izin alındığına ilişkin ibare bulunmalıdır. Şekillerin sayfa içine yerleştirilmesinde.2. . metin alanı satır başından başlatılmalıdır. Tez metni içerisinde katlanmış şekil veya tablo olmamalıdır. Metinde. Bir şekilde birden fazla öge bulunabilir. her bölüm içinde kendi aralarında. Yerleştirme Şekiller.. 4. şeklinde simgelenerek tümüne tek bir şekil numarası verilir. Şekil başlığı ve açıklamaları şeklin altında yer almalı ve metin bloğu sol ve sağ kenarları arasında ortalanmalıdır. Bir sayfadan daha büyük olan tablolar.38 4. D. Bu boşluklara taşacak şekiller ya küçültülmeli ya da “ekte” sunulmalıdır. açıklamaların bir satırdan daha uzun olması halinde.2. . Bu durumda. tez metni içinde bulunmak zorunda ise bir sayfa boyutlarında (uygun bir yerden) bölünmelidir.2. ikinci ve diğer satırlar. Tablonun devamı bir sonraki sayfada aynı tablo numarası ile ve aynı başlıkla verilmeli ancak tablo numarasından sonra parantez içinde “Devam” ibaresi yazılmalıdır. Bireylerin kimliğini belli edecek tarzda fotoğraf konulmamalıdır. açıklamanın satır başı hizasından başlamalıdır. Tablo ve şekiller ile açıklamaları sayfa kenarında bırakılması gereken boşluklara taşmayacak şekilde yerleştirilmelidir. geçen formüller ayrı paragraf halinde yazılmalı. şekil ve formüllerin numaralandırılmasında sadece rakamlar kullanılmalıdır. önce ve sonra gelen paragraflarla arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. C. B.3. Tablo açıklamalarının yazımında da “blok” sistemi korunmalı. her bir öge sırayla A. Birbirleri ile ilgili çok sayıda tablo veya şekil aynı sayfa üzerinde yer alabilir. Bunlar. birbirlerinden bağımsız olarak ayrı ayrı numaralandırılmalıdır. ilk değinildikleri sayfada ya da hemen sonraki sayfada yer almalıdır. sayfa kenarlarında bırakılması gereken boşluklara kesinlikle taşı lmamalıdır. Açıklamalarda herbir öge ayrı ayrı tanımlanmalıdır: Tablo başlığı ve açıklamaları tablonun üstüne yazılmalı. Tablo ve şekil altı açıklamalarının sonuna nokta konulmalıdır.

.1.4. tablonun üstüne yazılmalı ve Tablo açıklamasının son satırı ile tablonun üst kenarı arasında 6 punto boşluk bırakılmalıdır Şekil açıklamaları ise. şeklin altına yazılmalı ve şekil altı açıklaması ile şeklin alt kenarı arasında 6 punto boşluk bırakılmalıdır 4. 4. TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ Her tez dört ana bölümden oluşur. ……………………….5 tam satır aralığı kullanılmalıdır. İkinci Bölüm’ün tablo ve şekilleri: Tablo 2..1.2. ……………………….3. Tablo veya şekil ile (açıklamaları dâhil) alt ve üst metin arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.1. Ek 2. • Ön sayfalar/Özel sayfalar • Tez metni • Kaynaklar dizini • Ekler Her bölüme ilişkin sayfa düzeni örnekleri kılavuzun sonunda ayrı ekler şeklinde verilmiştir.....) . Tablo açıklamaları.. Ön Sayfalar / Özel Sayfalar Dış Kapak (Bkz.. ………………………. Şekil 2...) Dış Kapak Pencere Sayfası (Bkz... ………………………. 4.1.... Ek 1.3..1. Tüm açıklamaların yazımında 1.39 Birinci Bölüm’ün tablo ve şekilleri: Tablo 1. Açıklamalar Şekil 1. Tablo ve şekil açıklamaları olabildiğince kısa ve öz yazılmalıdır.

2.) 4. Ek 8.1. 12 punto harflerle.1. Ek 11. 1. açık olarak.) Tez Kabul Sayfası (Bkz. İç Kapak Sayfası (Ek 3. Ek 5. Ek 7. konusunu ve muhtevasını en iyi şekilde yansıtmasına önem vermelidir. kısaltma kullanılmaksızın. ismin ilk harfleri büyük.) Çizelgeler Dizini (Bkz.1.1. Ek 3. tezin kabul edildiği yıl ve “Her hakkı saklıdır” ibaresinin yazılı olduğu bir sayfa dış kapaktan sonra konulmalıdır (Ek 2.3. 4. / Örnek 12.) Kısaltmalar Dizini (Bkz. tezin başlığı.) Abstract (Bkz.)`de verilen şablona göre kapağın üst kenarından yaklaşık 3 cm aşağıdan başlayarak Enstitünün ismi ve ilgili Anabilim Dalı 10 punto büyük harfle. Tez Kapağı ve Diğer Sayfalar Tezin başlığının mümkün mertebe kısa ve öz olmasına.3. Anabilim Dalı. Ek 7.3. Ek 10.) İçindekiler (Bkz.) Tez Bildirim Sayfası (Bkz. tezi hazırlayanın adı soyadı. Dış Kapak Dış kapak için Enstitü’den temin edilebilen pencereli hazır kapaklar kullanılmalıdır (EK 1). 4.4. danışmanın unvanı. soyadı bütünüyle büyük . Tezi hazırlayanın adı ve soyadı. Ek 9.3.3. Ek 6. / Örnek 3) bstract Önsöz ve/veya Teşekkür (Bkz.1.5 tam aralıkla yazılır.).) Şekiller Dizini (Bkz.) Özet (Bkz. adı soyadı. tezin türü. 4. Dış Kapak Pencere Sayfası Kapağın pencere kısmına denk gelecek şekilde ve kapağın düşey orta çizgisi ortalanarak. Ek 4.0 İç Kapak (Bkz.

tezin türü (10 punto büyük harflerle). kaynaklar . Enstitü ismi ve ilgili Anabilim Dalından sonra 4 cm ara vererek. “Tez Yöneticisi” ibaresi ve yöneticinin ismi. 4.7.). Tez Bildirim Sayfası Sayfası Yazar tarafından hazırlanan tezin/raporun tamamen kendi çalışması olduğunu ve her alıntıya kaynak gösterdiğini taahhüt ederek. ünvan ve üniversiteleri ile imzaları bulunur. yüksek lisans ise “YÜKSEK LİSANS TEZİ” olarak yazılmalıdır. düşey olarak yazılacaktır. Tezin adınının (başlığının) bir satırdan daha uzun olması halinde.1.6. İçindekiler İçindekiler dizini.3.)`daki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. tek satır halinde ve kapağın düşey orta çizgisine göre ortalanarak yazılmalıdır. (Ek 6. kapağın alt kenarından yaklaşık 3 cm yukarısına ve yine kapağın orta çizgisine göre ortalanarak. Tezin adı (başlığı). kapağın üst kenarından yaklaşık 12 cm aşağıdan başlayarak ve kapağın düşey orta çizgisine göre ortalanarak yazılmalıdır. satırlar arasında 1. 14 punto büyük harflerle ve boldlu olarak. Tez Kabul Sayfası Tez savunmasından sonra tez danışmanı ve jüri üyelerinin tezi kabul ettiklerini ve tezin Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından onaylandığını gösteren sayfadır (Ek 5. Tez metninde yer alan bütün bölüm ve alt bölüm başlıkları.5.).3.3. Bu sayfada tez danışmanı ve jüri üyelerinin ad.)`de olduğu gibi yer almalıdır.)`e uygun olarak yazılmalı. Tez adının yaklaşık 4 cm altında. tezin/raporun kağıt ve elektronik kopyalarının Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arşivlerinde aşağıda belirtilen koşullarda saklanmasına izin verildiğinin beyan edildiği belirtilecektir (Ek 4.1. doktora ise “DOKTORA TEZİ”. 4. şehir ve yıl arasına (-) işareti konularak. 4. Tezin sunuldugu şehir adı ve yıl da.1.5 tam aralık boşluk bırakılmalıdır.41 olarak. alt kenarın yaklaşık 7 cm yukarısında ve (Ek 3. (Ek 3.

kapsamı. (Ek 8. tez çalışmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişilerle. Bu kısımda tez metni içinde yazımı durumunda anlatım bütünlüğünü bozacağı varsayılan. Ek 11. “Amaç”.1. Önsözün son kısmında. “Sonuç” gibi alt başlıklar kullanılmamalıdır Özet/ Abstract içeriği bir sayfayı aşmamalıdır. Örnekteki sayfa düzeni. Örnekteki yazım kuralları. sayfa düzenine dikkat edilerek aynı kurallar çerçevesinde bu dizin oluşturulmalıdır. Önsöz (ve/veya Teşekkür) 3. . Tablolar.1.3.9. Özet ve Abstract Tezin özeti ve İngilizce çevirisi içindekiler sayfasından hemen sonra yer almalıdır. inceleme ve araştırma safhasında elde edilen bulguların teze yansıyış biçimi anlatılır. çizelgeler. İngilizce Özet/Abstract sayfasının içeriği ve sayfa düzeni tümüyle özet sayfasının aynı olmalıdır. doğrudan ilgili olmadığı halde olağan görevi dışında katkıda bulunmuş kişi ve kuruluşlara teşekkür edilebilir.8.`deki formata uygun olarak hazırlanmalıdır.1. Tezde kullanılan her başlık içindekiler dizininde hiç bir değişiklik olmaksızın aynen verilmelidir.`daki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. İlk sayfada „ŞEKİLLER DİZİNİ“ başlığı olmalı. Ek 7b) 4.3. fotoğraf vs. Özet/Abstract`ta tez çalışmasının amacı. yalnız tezi hazırlayan tarafından sunulmak istenen çalışma ile ilgili ek bilgiler.3.1. yazım kurallarına . Gerektiği durumlarda özet/Abstract içeriğinin yazımında bir derece küçük punto kullanılabilir. çalışmayı kısıtlayıcı ve/veya olumlu etkenlerden bahsedilir. Ek 7a. “Yöntem”.9. dizinler Ek 10.2 da dahil (ve varsa ekler) özgeçmişe kadar içindekiler dizininde eksiksiz olarak verilmelidir. Dizinler 3.1. Çalışmada izlenen metodlar. eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır.10.9. 4.10. yaklaşım biçimleri. . büyük/küçük harf ilişkileri. Şekiller dizini Ek 10..) 4. kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar) açık ve öz olarak belirtilmelidir.10. (Bkz. Ancak.

Ek 17. Asıl metin olabileceği gibi. bunlar da “GİRİŞ” bölümü içinde verilebilir. İlk sayfada hangi dizin verilecekse örnek: Çizelgeler için dizin hazırlanacaksa “ÇİZELGELER DİZİNİ” başlığı olmalı. Asıl Metin: Tezin GİRİŞ ile SONUÇ bölümleri arasındaki bülümlerin tümü Asıl Metin olarak tanımlanır.). Ayrıca. üçüncü ve dördüncü dereceden bölüm ve alt bölümlere ayrılır. yapılan araştırmanın ayrıntısına ve tezin hacmine göre. yazar soyadına göre dizin hazırlanarak. Sonuç: Bu bölümde tez çalışmasından elde edilen genel sonuçlar.3. 4. tez metni. eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. Tez içerisinde kullanılan kaynaklar. 4. sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlanarak yazılmalıdır. Bunların herbiri için uygun bir başlık ve numaralama sistemi kullanılır. Tez Metni Giriş Bölümü: Tezin ilk bölümlerinden birincisini oluşturan giriş bölümü „GİRİŞ“ başlığı altında yazılmalıdır. sayfanın sol kenar boşluğundan başlayarak yazılmalı ve başlıktan sonra bir aralık boşluk bırakılmalıdır. Diğer dizinlerde bu şekilde hazırlanmalıdır. olabildiğince öz fakat açık ve seçik olarak yazılmalıdır. Çalışmanın orjinalliği ve bilimselliği için mutlaka verilmelidir.3. ikinci. yazarın yayınları kronolojik ola- . yeniden kurulan yahut örnek metin de olabilir.43 dikkat edilerek bu dizin oluşturulmalıdır. Daha çok Dil ve Eski Edebiyat ile ilgili çalışmalarda yer alır. (Bkz. Orjinal Metin: Tez çalışmasının dayandığı kaynak metin(ler)dir. Tez konusunun niteliğine. Konuyu hazırlayıcı genel bilgiler bu kısımda verilir. Aynı yazar(lar)ın farklı yıllardaki yayınları verilirken çalışmada dipnotsuz kaynak gösterme esas alınmışsa.2. Kaynaklar (Bibliografya) Kaynaklar başlığı tümüyle büyük harflerle.3. tez konusu ile ilgili olarak söz edilmek istenen önceki çalışmalar varsa. ancak “ASIL METİN” diye bir başlık kullanılmaz.. Ek 16.

Ekler kısmında yer alacak her bir açıklama için uygun bir başlık seçilmeli ve bunlar sunuş sırasına göre Ek 1. Alfabetik bir düzen içinde. Ek 2.4 Ekler Tez metni içinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun olan açıklamalar. . Ekler bölümünün sayfa numaraları. kaynaklar bölümünün bitişini izleyen sayfa numarası ile devam etmelidir. belgeler vb. Dipnotlu kaynak gösterme sistemi esas alınmışsa. bir formülün çıkarılışı. Özgeçmiş Tez hazırlayan yüksek lisans ve doktora öğrencisi. Ek 3. bu kısımda verilmelidir. şeklinde. İçindekiler dizininde de EKLER başlığı yer almalıdır.`de ayrı ayrı verilmeye çalışılmıştır. her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde sunulmalıdır.. kişi adlarında soyadı esas alınarak verilmeli. sahife rakamları virgülle ayrılmalıdır.5. 4. levhalar. Kaynakların yazımında olabilecek veryasyonlar Ek 17. resimler. yer yahut eser adlarını belirten veya tümünü içeren bir dizin hazırlanabilir.. 4.3. eserler alfabetik sıraya göre yerleştirilir.3.. örnek hesaplamalar.. kişi. ÖZGEÇMİŞ başlığı altında kısa özgeçmişini üçüncü şahıs ağzından Ek 12.`de verilen örneğe uygun olarak hazırlamalı ve tezin en son sayfasında verilmelidir. rak verilir. Dizin: Tez çalışması için gerek görüldüğü takdirde...

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Kapakları Doktora Tez Kapağı Yüksek Lisans Tez Kapağı . Ek 1.

Dış Kapak Pencere Sayfası ↕ 19 cm 5.Hanefi PALABIYIK İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Prof. Asri ÇUBUKÇU 2002 Her Hakkı Saklıdır Doktora Tezi 5 cm ↔ ↕ 3.46 Ek 2.5 cm ↔ GAZNELİ DEVLETİ SARAY TEŞKİLATI M.5 cm . Dr.

47 Ek 3. Asri ÇUBUKÇU TEZ YÖNETİCİSİ ERZURUM-1996 . İç kapak İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ M. Hanefi PALABIYIK GAZNELİ DEVLETİ SARAY TEŞKİLATI DOKTORA TEZİ Prof. Dr.

...48 Ek 4.... Tez Bildirim Sayfası .. [Tarih ve İmza] [Öğrencinin Adı Soyadı] Tezimin/Raporumun tamamı her yerden erişime açılabilir.... “ adlı tezin/raporun tamamen kendi çalışmam olduğunu ve her alıntıya kaynak gösterdiğimi taahhüt eder...../…......................... SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre hazırlamış olduğum “......... tezimin/raporumun tamamı her yerden erişime açılabilir............ Tezim/Raporum sadece Atatürk Üniversitesi yerleşkelerinden erişime açılabilir.........../20.............. ............. Bu sürenin sonunda uzatma için başvuruda bulunmadığım takdirde..... Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasını arz ederim.... tezimin/raporumun kağıt ve elektronik kopyalarının Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arşivlerinde aşağıda belirttiğim koşullarda saklanmasına izin verdiğimi onaylarım... . Tezimin/Raporumun …… yıl süreyle erişime açılmasını istemiyorum.........

.. Anabilim Dalı’nda ....../................danışmanlığında......................../.... tarihinde aşağıdaki jüri tarafından...... …...... tezi olarak kabul edilmiştir....... İmza: …………………................ Jüri Üyesi : …………………....... Jüri Üyesi : …………………. .... : …………………..... İmza: …………………............... İmza: ………………….....49 Ek 5.... İmza: …………………............ Prof.......... Başkan Jüri Üyesi : …………………................... ... Jüri Üyesi : …………………....... Mustafa YILDIRIM Enstitü Müdürü ..... Dr.. İmza: …………………..................... Yukarıdaki imzalar adı geçen öğretim üyelerine aittir..................... Tez Kabul Tutanağı TEZ KABUL TUTANAĞI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE ............ .. tarafından hazırlanan bu çalışma .. /……/…….

.................IX ÖNSÖZ.....................................1.2.................................... 2.................................3......1............ ABSTRACT .. Özellikler Yaklasimi.........................235 KAYNAKÇA .3..2........................17 İKİNCİ BÖLÜM ………………………………………………………….......................................................1.....11 1.........................2.............................................2.2.................................................................................2......12 1......1 BİRİNCİ BÖLÜM LİDERLİK VE DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK YAKLAŞIMI 1...........................8 1.......3.............................1...................V ÇİZELGELER DİZİNİ . ......................................... YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK.....................................................1.........1........ Geleneksel Liderlik ........................................................................................................3.......................... Modern Yaklasim .....1......3.......................... .......1......................................... .....................2... LİDERLİK YAKLAŞIMLARI... SONUÇ......................................266 ÖZGEÇMİŞ......... ................................6 1..................................1................................................... 2....1..................1........... SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ.......... 2........................................................................2................1........................................15 1....................0 Ek 6...........3.............. Klasik Yaklasim....................245 EKLER............................. 2........1...........................................2............ 2................X GİRİŞ ...............................................2.... …............ LİDERLİK KAVRAMI....................................................................... Davranissal Liderlik..................V ŞEKİLLER DİZİNİ ........................................................................... İçindekiler Sayfası Örneği ve Başlıklandırma Biçimi İÇİNDEKİLER ÖZET .......................................15 1.......11 1.283 ......................2................................................... ….......................................... .......................

51 Ek 7a. Dr.Dr. Hasan ÖZYURT Prof. Bu amaçla çalışmada yolsuzluk olgusu ve tarihsel süreç kısaca özetlenerek. Bununla birlikte yolsuzlukların beşeri sermaye üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dair bir sonuca ulaşılamamıştır. Anahtar Kelimeler: Yolsuzluk. Cevat GERNİ Bu tezin amacı. Buna karşılık.Dr.Dr. yolsuzlukların çeşitli makroekonomik etkilerini tahmin etmektir. Doç. Uygulama bölümünde ise 1990-2000 dönemi için 59 ülkeyi kapsayan çok ülkeli regresyon tahmini yapılmış ve elde edilen sonuçlar ışığında Türkiye ile çeşitli ülkeler kıyaslanmıştır. yolsuzlukların çeşitli iktisadi ve sosyal nedenleri ile çeşitli makroekonomik etkileri ile ilgili tartışmalara yer verilmektedir. Kamu Kesimi . Hayati AKSU Prof. 350 sayfa Selim BAŞAR DOKTORA TEZİ Jüri: Yrd. Tahmin sonuçlarına göre yolsuzluklar iktisadi büyümeyi. Hayati AKSU 2004. Muammer YAYLALI Prof. Doç. beşeri sermayenin ve yatırımların artması büyümeyi olumlu olarak etkilemektedir.Dr. Çalışmadan elde edilen diğer sonuçlara göre nüfus artış oranının. Özet Sayfası ÖZET YOLSUZLUKLAR VE MAKROEKONOMİK ETKİLERİ Tez Danışmanı: Yrd. Recai ÇINAR Prof. dışa açıklılığın ve demokratikleşmenin artmasının büyüme üzerinde olumlu etkide bulunduğuna dair herhangi bir bulguya ulaşılamamıştır. Dr. İktisadi Büyüme. yatırımları ve ülkelerdeki politik istikrarı azaltmaktadır. ülkelerdeki politik istikrarın.

Recai ÇINAR Prof. Page: 350 Jury: Assistant Professor Hayati AKSU Prof. human capital. domestic investment and political stability.Dr. Public Sector . According to the regression results. a cross-country regression is applied for 59 countries for 1990-2000 period.Dr. some debate about economic and social causes and consequences of corruption are examined by summarizing corruption. DISSERTATION MACROECONOMIC EFFECTS OF CORRUPTION Selim BAŞAR Advisor: Assistant Professor Hayati AKSU 2004. in the last section.Dr. Hasan ÖZYURT Prof. Cevat GERNİ The purpose of this thesis is to estimate some macroeconomic effects of corruption. According to the other results of this study. and degree of democracy of countries have not positive effects on the growth rate.2 Ek 7b. openness to trade. and investment rate have positive effects on the growth rate of economy. however. Muammer YAYLALI Prof.Dr. corruption decreases the economic growth. For this reason. On the contrary. the population growth. and the results obtained for Turkey and some other countries are compared. Key Words: Corruption. Economic Growth. D. There have not been obtained the effects of corruption on human capital.phenomenon and its historical process. the results suggest that political stability. İngilizce Özet/Abstract Sayfası ABSTRACT Ph.

Dr. Hanifi MACİT . Erzurum-2010 M. Dr. “Adalet Teorisi” adlı eserinde modern dünyadaki “çoğulculuk gerçeğini” vurgulamadığı kaygısını taşımıştır. Mustafa Yıldırım’a. düşünürün görüşlerini tam aktarmak için “bütüncül” yaklaşım esas alınmıştır. çağımızın alanında en yetkin eserlerini üretmiş olan John Rawls’ın. Bu yüzden Siyasal Liberalizm adlı eserinde. Nevzat Can’a ve desteklerini esirgemeyen bölüm hocalarıma teşekkürlerimi arz ederim. daha yetkin hale getirmek için gösterdiği felsefi çaba “liberal anlayışa” yeni bir boyut kazandırmıştır. John Rawls. Kendi sistematiği içerisinde “yetersiz gördüğü” bir konuyu aşmak. “çoğulculuk gerçeğini” daha özel bir bakış ve yöntemle ele almıştır. şahsıma kıymetli vakitlerini ayırarak çalışmama önerilerde bulunan hocam Doç. Önsöz (ve/veya Teşekkür) ÖNSÖZ Bu çalışmanın konusunu. Tezimiz liberal anlayışa getirilen felsefi boyutla alakalı olmakla birlikte. siyasal liberalizmi yeniden inşası oluşturmaktadır.53 Ek 8. Çalışmama bilgi ve tecrübeleriyle değerli katkılarda bulunan danışman hocam sayın Prof.

P.İ.M.S. NATO TBMM OPEC UNESCO USA : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… TÜBİTAK : …………………………… . M.İ.A.F.T. D. Kısaltmalar ve Simgeler Dizini KISALTMALAR VE SİMGELER DİZİNİ AB AT A. M. İ.B. Ek 9.Ü.

...4.......................34 Şekil 1..3...........1................. Personel Alanı Modülü ........................................................ Faktör Analizi Sonuçları ........6.............................12 Şekil 1.................................. Eylemsel Kontrol Şekilleri .... İKBS İçerisinde Organizasyon Yapısı ve Entegrasyon Noktaları Modülü ...............3.....1......7....100 Şekil 3...............92 Şekil 2....................48 Şekil 1...28 Şekil 1...... İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Yapısı ...... Ek 10............................... Kontrol Seviyeleri ..................................... Şekiller Dizini ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1......................................79 Şekil 2......91 Şekil 2.......................145 Şekil 4.104 Şekil 3.....8..4.................. Performans Değerleme Süreci .....156 Şekil 4......................................... Yönetim Bilgi Sistemleri Uygulaması İçin Bir e-Dönüşüm Modeli ...... Bilgi Sistem Mimarisi..2........48 Şekil 1..............................3......................................5........................ Microsoft Tarafından Geliştirilen İKBS Proje Tasarımı Uygulama Aşamaları .......... Kontrolün Amacı ...............1.................29 Şekil 1...... İşletme Performansı Ölçüm Kriterleri ........ Malcolm Baldrige İşletme Değerlendirme Sistemitik Planlama ve Performans Ölçüm Değerleri 5 Alt Kategorisi ..... Kontrol İşleminde Adımlar ............................................5... Yönetim Bilgi Sistemi Seviyeleri .........161 .....119 Şekil 3..........1.......................7.................................49 Şekil 1...................... Router kullanılarak Ağların Birbirine Bağlanması ...3...51 Şekil 2..........6..................................................................... Araştırmanın Modeli......2............2............. İşletme Bilgi Sistemleri .................................... Yönetim Bilgi Sistemi için Veri Akış Diyagramı ............................... 5’li Likert Ölçeği Seçeneklerinin Sözel-Sayısal Değerleri ...............96 Şekil 2.............99 Şekil 2......................................97 Şekil 2..........150 Şekil 4................................... İnsan Kaynakları İşlemleri Veri Akış Diyagramı ..........2..................

.................6...........70 Çizelge 3... Küresel Teknoloji İndeksine Göre Küreselleşme Göstergeleri ...................57 Çizelge 3....... Küresel Teknoloji İndeksine Göre Dijital Ekonomiye Dönüşüm Göstergeleri ............................................ Economist Intelligence Unit Raporuna Göre Ülkelerin Mevcutve Tahmini İnovasyon İndeksleri ...... Sanayi Toplumu ile Bilgi Toplumunun Karşılaştırılması 27 Çizelge 2..............10...2. Üretimi ve Yatırım Biçimleri ....................... Küresel Teknoloji İndeksine Göre Teknolojik Yenilik Yapma Kapasitesi Göstergeleri ............... Farklı Gelir Grubuna Dahil Ülkelerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sahipliği .2..................................................................9... Küresel Teknoloji İndeksinin Genel Sonuçları ve Türkiye’nin Durumu ..............8......1...... Küresel Teknoloji İndeksine Göre Bilgiye Dayalı İşler Göstergeleri ........ Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Büyüklük Grubuna Göre Teknolojik Yenilik Yapma Oranı ..........................7..10 Çizelge 1...2......... Gelir Grubuna Göre Bilgi Teknolojilerinin Dağılımı .....71 Çizelge 3... Ülkelerin Bilgi Toplumuna Hazır Olma Durumu .....5..........................62 Çizelge 3........75 Çizelge 4..... Bilgi Türleri............56 Çizelge 2... İmalat Sanayi Sektörlerinin Teknoloji Yoğunluğuna Göre Sınıflandırılması ............. Küresel Teknoloji İndeksine Göre Ekonomik Dinamizm ve Rekabet Göstergeleri .............. Çizelgeler Dizini ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 1.................................79 Çizelge 4...........73 Çizelge 3............2............................72 Çizelge 3...56 Ek 11........................4.....3...63 Çizelge 3............................................. 2002–2004 Yılları Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Teknolojik Yenilikler ....................................65 Çizelge 3....74 Çizelge 3.....80 .......................64 Çizelge 3.....1.....1.... Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Yapılan Teknolojik Yenilik Türleri.....1...........

Özgeçmiş Sayfası ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Eğitim Durumu Lisans Öğrenimi Y. Lisans Öğrenimi Bildiği Yabancı Diller Bilimsel Faaliyetleri İş Deneyimi Stajlar Projeler Çalıştığı Kurumlar İletişim E-Posta Adresi Tarih .57 Ek 12.

58 Ek 13. Sayfa Düzeni ↕ 3 cm Sayfa No 1 4 cm ↔ 2 cm ↔ ↕ 3 cm .

1. 12. Ömer Faruk Çolak. sıra veya tezgâh anlamına gelen İtalyanca “banco” kelimesinden geldiği sanılmaktadır. Uluslararası alanda ve bankacılıkla ilgili mevzuatımızda da verilmiş tam bir banka tanımı yoktur. Yerine getirdikleri fonksiyonlar açısından ülke kalkınmasında oynadıkları rol. Kadir Esen. Banka ve Bankacılık Kavramları 1.1. Ayrıca kendine öz tarihsel gelişim evrimi içerisinde de bankacılık faaliyetlerinin giderek farklı görünümler aldığını ve karmaşık bir yapı kazandığını söyleyebiliriz. her ülkenin ekonomik yapısı ve ihtiyaçları paralelinde yasalarla denetim altına alınmıştır. Günümüzde çok çeşitli alanlarda faaliyet gösterebilen bankanın tüm özelliklerini kapsayan bir tanımını vermek oldukça zordur. Tarihteki ilk bankerlerden olan Lombardiyalı tüccarlar pazar yerlerine kurdukları tezgâhlar (banco) vasıtasıyla bankacılık işlemlerini yürütmüşlerdi. Modern Bankacılık Teori ve Uygulama. Para Banka.59 Ek 14. Ankara 1997. y. Başlıkların Yazımı BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ Ekonomide para ve kredi politikasının önemli elemanlarından biri olan bankalar. Tezer Öçal. Teori ve Politika. piyasaya çıkardığı zorunlu borçlanma tahvillerine.1. Selahattin Togay. bankaları ulusal ve uluslararası seviyede kendine özgü mali kuruluşlar haline getirmiştir.3 Ayrıca. 5. 34. s. İstanbul 2000.y. s. Gazi Kitabevi. “kamu borcu senetleri” anlamında İtalyanca “monti” veya Almanca “banck” kelimelerinden türetilmiş olan “banchi” denmekteydi ve banka kelimesinin kökeninin buradan geldiği şeklinde de görüşler bulunmaktadır. BANKACILIĞIN TANIMI VE TEMEL FONKSİYONLARI Banka kelimesinin köken itibariyle İtalyanca “banco” kelimesinden geldiği sanılmaktadır. İşte.’da Roma-Cermen imparatorluğu idaresi altındaki Venedik şehrinin. en kabul gören şekli ile banka kelimesinin masa. 3 4 İlker Parasız. .1.

Prof.Dr. Doç.Dr.60 Ek 15. Prof.Dr.Doç. Almanca ve Fransızca Karşılıklar ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İngilizce Almanca Atatürk University Atatürk Universität Fransızca Universite dé Atatürk SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İngilizce Almanca Graduate School of Social Sciences Institut für Sozialwissenschaften Institut des Sciences Sociales Fransızca YÜKSEK LİSANS TEZİ İngilizce Almanca Master’s Thesis Magisterarbeit Thèse de Maîtrise Fransızca DOKTORA TEZİ İngilizce Almanca Ph. Assist. (İng.Dr.Prof.Dr. İngilizce.Dr.) Assoc. (İng.) Prof. Dissertation Thèse de Doctorat Inaugural Dissertation Fransızca ÜNVANLAR Yrd. D. (İng.) .