P. 1
RULMAN TEKNİK BİLGİ

RULMAN TEKNİK BİLGİ

|Views: 2,235|Likes:
Yayınlayan: TC Sinan Aslan
RULMANLAR HAKKINDA TEKNİK BİLGİ
RULMANLAR HAKKINDA TEKNİK BİLGİ

More info:

Published by: TC Sinan Aslan on Feb 10, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2013

pdf

text

original

Sections

Rulmanlarda radyal (e) ve eksenel (a) boşluklardan bahsedilebilir.
Rulman boşluğu, bileziklerden birinin diğerine radyal yönde (radyal boşluk) veya eksenel yönde (eksenel
boşluk) belli bir konumdan başka bir konuma yer değiştirme miktarını gösteren ölçüdür. Bazı rulmanlarda
radyal boşluk ve eksenel boşluk birbirlerine bağlıdır (Tabloya bakınız).

Sabit bilyalı rulmanlarda radyal ve eksenel boşluk
arasındaki ilişki

d = rulman delik çap [mm]

e = radyal boşluk [µm]
a = eksenel boşluk [ µm]

Örnek:
d = 40 mm olan 6008.C3 sabit bilyal rulman

Takmadan önceki radyal boşluk: 15 ... 33 µm
Gerçek ölçülen radyal boşluk: e = 24 µm

Takma toleranslar: mil k5
yuva J6

Takma sırasındaki radyal boşluk azalması:14 µm
Takmadan sonraki radyal boşluk: 24 µm - 14 µm = 10 µm

Diyagramdan elde edilen sonuç:

= 13
Eksenel boşluk: a = 13 x 10 µm = 130 µm (say45)

Rulman boşluğu
a = eksenel boşluk, e = radyal boşlu

Rulman tiplerine göre radyal ve eksenel boşluk arasındaki ilişki

Rulman
tipi

Açklamalar

Eğik

bilyal
rulman,
tek sra

› ›

72B ve
73B
serisi ve
1,2
çift

takılmış

1,2

Dört
nokta
rulma ›

1,4

Eğik

bilyal
rulman,
çift sra

› ›

32 ve
33 serisi
1,4
32B ve
33B
serisi

1,4
2

Oynak
bilyal
rulman

2,3.Yo

Yo-Değeri*)

Konik
makaral
rulman
tek sra

› ›

4,6.Yo

Yo-Değeri*)

Konik
makaral
rulman
çift
taklmış
(N11CA)

2,3.Yo

Yo-Değeri*)

Oynak
makaral
rulman

2,3.Yo

Yo-Değeri*)

* Rulman tablolarndan alnan Yo

-Değeri)

Takılmamış rulman ile takılmış olan işletme şartlarındaki rulmanın (işletme sıcaklığına ve geçme sıkılığına
bağlı olarak) boşluğu birbirinden farklıdır. Milin kusursuz kılavuzlanabilmesi için işletme boşluğu mümkün
olduğu kadar az olmalıdır.

Rulmanın boşluğu, takma sırasında bileziklerin sıkı geçmesinden dolayı azalır. Bu nedenle rulman boşluğu,
kural olarak rulmanın takılmış durumundaki boşluğu anlamına gelen işletme boşluğundan büyük olmak
zorundadır. Keza radyal boşluk, çoğu zaman iç bilezik dış bileziğe göre daha fazla ısındığından, işletme

srasnda azalr.

› ›

Rulmanların radyal boşluklarına ait norm değerler DIN 620’de verilmiştir. Buna göre normal boşluk (boşluk
grubu CN), rulmanın alışılagelmiş takma ve işletme şartlarında amaca uygun değerde bir işletme boşluğuna
sahip olmasını sağlayacak şekilde ayarlanır.

Mil

Yuva

Bilyal rulman lar

j5...k5

H6...J7

Makaral ve

iğneli rulmanlar

k5...m5

H7...M7

Her iki bileziğin de sıkı geçme hali veya 10°C’den büyük sıcaklık farkları gibi rulman takma ölçülerinin ve
işletme şartlarının normalden farklılık arzetmesi başka radyal boşluk gruplarına gereksinme gösterir. şartlara
uygun boşluk grubu geçme durumu göz önüne alnarak seçilir.

DIN 620’ye göre boşluk grupları ve sonekleri:
C2 Radyal boşluk normal boşluk CN’den az
C3 Radyal boşluk normal boşluk CN’den fazla
C4 Radyal boşluk C3’den fazla
Önemli rulman tipleri için takılmamış rulmanlara ait boşluk değerleri 47. ve 48. sayfalarda verilmiştir. (Bu
değerler DIN 620 ...08.87 baskısında mevcuttur)

Sıcaklık farkı nedeniyle radyal boşluk azalması

Dt [k] sıcaklık farkından kaynaklanan radyal boşluk azalması De’nin ayarlı olmayan yataklamalardaki yaklaşık
değeri
Δe = Δt . a . (d+D)/2 [mm]’dir.
Burada
a = 0,000011K-1

çeliğin lineer genleşme katsayısı

d rulman delik çap [mm]
D rulman dış çapı [mm]
Rulmanın takıldığı yerde ısı alışverişi varsa radyal boşluğun önemli ölçüde değişeceğini hesaba katmak
gerekir. Mil üzerinden ısı girişi veya yuva sıcaklığındaki düşüş radyal boşluğu azaltacaktır. Yuvaya ısı girişi
veya milden ısı çekilmesi halinde ise büyük bir radyal boşluk oluşur. Rulmanın devir sayısının maksimum
değerine çok yüksek bir ivmeyle çıkması halinde bilezikler arasındaki sıcaklık farkı durma haline göre daha
fazla olur. Rulmanın ön gerilmeye maruz kalmaması için ya yavaş olarak dönmeye başlaması ya da sıcak
ortamda çalışmanın teorik olarak gerektirdiği ölçüde daha büyük radyal boşluğu olması gerekir.

Sıkı geçme sonucu radyal boşluğun azalması

Yaklaşık değerlerle, iç bilezik hareket yolunun geçme sıkılığının % 80’i oranında genişlemesi ve dış bilezik
hareket yolunun ise geçme sıkılığının % 70’i oranında büzülmesi kabul edilebilir (Gerekli şartlar: Çelik
malzemeden dolu mil, et kalınlığı normal ölçüde olan çelik yuva). Daha kesin hesaplamalar için ilgili hesap

programlar mevcuttur.

Boşluk Tabloları

FAG Tek ve çift sarl sabit bilyal rulmanlarn rad

› ›

yal boşluğu

ölçüler mm biriminde

Anma delik ça › üzeri kadar 2.5

6

6
10

10
18

18
24

24
30

30
40

40
50

50
65

65
80

80
100

100
120

120
140

140
160

160
180

180
200

200
225

225
250

250
280

280
315

315
355

355
400

Rulan boşluğu mikron (0.001 mm)biriminde

Boşluk gurubu

C2

min
maks

0
7

0
7

0
9

0
10

1
11

1
11

1
11

1
15

1
15

1
18

2
20

2
23

2
23

2
25

2
30

4
32

4
36

4
39

8
45

8
50

8
60

Boşluk gurubu

CN (normal)

min
maks

2
1 3

2
13

3
18

5
20

5
20

6
20

6
23

8
28

10
30

12
36

15
41

18
48

18
53

20
61

25
71

28
82

31
92

36
97

42
110

50
120

60
140

oşluk gurubu

C3

min
maks

8
23

8
23

11
25

13
28

13
28

15
33

18
36

23
43

25
51

30
58

36
66

41
81

46
91

53
102

63
117

73
132

87
152

97
162

110
180

120
200

140
230

oşluk gurubu

C4

min
maks

14
29

18
33

20
36

23
41

28
46

30
51

38
61

46
71

53
84

61
97

71
114

81
130

91
147

107
163

120
217

140
217

152
237

175
260

200
290

230
330

FAG Oynak bilyalı rulmanların radyal boşluğu

Ölçüler mm biriminde

Delik anama
çap

üzeri
kadar 6

6
10

10
14

14
18

18
24

24
30

30
40

40
50

50
65

65
80

80
100

100
120

120
140

140
160

Silindirik delikli

Rulman boşluğu mikron (0.001 mm ) biriminde
Boşluk gurubu

C2

min
maks

1
8

2
9

2
10

3
12

4
14

5
16

6
18

6
19

7
21

8
24

9
27

10
31

10
38

15
44

Boşluk gurubu

CN(normal)

min
maks

5
15

6
17

6
19

8
21

10
23

11
24

13
29

14
31

16
36

18
40

22
48

25
56

30
68

35
80

Boşluk gurubu

C3

min
maks

10
20

12
25

13
26

15
28

17
30

19
35

23
40

25
44

30
50

35
60

42
70

50
83

60
100

70
120

Boşluk gurubu

C4

min
maks

15
25

19
33

21
35

23
37

25
39

29
46

34
53

37
57

45
69

54
83

64
96

75
114

90
135

100
161

Konik delik

Rulman boşluğu mikron (0.001 mm ) biriminde
Boşluk gurubu

C2

min
maks

7
17

9
20

12
24

14
27

18
32

23
39

29
47

35
56

40
68

45
74

Boşluk gurubu

CN (normal)

min
maks

13
26

15
28

19
35

22
39

27
47

35
57

42
68

50
81

60
98

65
110

Boşluk gurubu

C3

min
maks

20
33

23
39

29
46

33
52

41
61

50
75

62
90

75
108

90
130

100
150

Boşluk gurubu

C4

min
maks

28
42

33
50

40
59

45
65

56
80

69
98

84
116

100
139

120
165

140
191

FAG Çift salı eğik bilyalı rulmanların eksenel boşluğu 32,23B,33 ve 33B serileri

ölçüler mm biriminde
Delik anma
ça ›

üzeri
kadar

6
10

10
18

18
24

24
30

30
40

40
50

50
65

65
80

80
100

100
120

120
140

Rulaman boşluğu mikron(0.001 mm)biriminde
Boşluk gurubu

C2

min
maks

1
11

1
12

2
14

2
15

2
16

2
18

3
22

3
24

3
26

4
30

4
34

Boşluk gurubu

CN (normal)

min
maks

5
21

6
23

7
25

8
27

9
29

11
33

13
36

15
40

18
46

22
53

25
59

Boşluk gurubu

C3

min
maks

12
28

13
31

16
34

18
37

21
40

23
44

26
48

30
54

35
63

42
73

48
82

Boşluk gurubu

C4

min
maks

25
45

27
47

28
48

30
50

33
54

36
58

40
63

46
71

55
83

65
96

74
108

FAG Tek ve çift sr› › silindirik makaralı rulmanların ve iğneli rulmanların radyal boşluğu

Ölçüler mm biriminde

Delik anama
ç ›

üzeri
kadar 24

24
30

30
40

40
50

50
65

65
80

80
100

100
120

120
140

140
160

160
180

180
200

200
225

225
250

250
280

280
315

315
355

Silindirik delikli rulmanlar

Rulman boşluğu mikron (0.001 mm) biriminde
Boşluk gurubu

C1NA1

min
maks

5
15

5
15

5
15

5
18

5
20

10
25

10
30

10
30

10
35

10
35

10
40

15
45

15
50

15
50

20
55

20
60

20
65

Boşluk gurubu
C2

min
maks

0
25

0
25

5
30

5
35

10
40

10
45

15
50

15
55

15
60

20
70

25
75

35
90

45
105

45
110

55
125

55
130

65
145

Boşluk gurubu

CN(normal)

min
maks

20
45

20
45

25
50

30
60

40
70

40
75

50
85

50
90

60
105

70
120

75
125

90
145

105
165

110
175

125
195

130
205

145
225

Boşluk gurubu

C3

min
maks

35
60

35
60

45
70

50
80

60
90

65
100

75
110

85
125

100
145

115
165

210
170

140
195

160
220

170
235

190
260

200
275

225
305

Boşluk gurubu

C4

min
maks

50
75

50
75

60
85

70
100

80
110

90
125

105
140

125
165

145
190

165
215

170
220

195
250

220
280

235
300

260
330

275
350

305
385

Konik delikli rulmanlar

Rulman boşluğu mikron (0.001 mm) biriminde
Boşluk gurubu

C1NA1

min
maks

10
20

15
25

15
25

17
30

20
35

25
40

35
55

40
60

45
70

50
75

55
85

60
90

60
95

65
100

75
110

80
120

90
135

100
150

Boşluk gurubu

CN (normal)

min
maks

15
40

20
45

20
45

25
55

30
60

35
70

40
75

50
90

55
100

60
110

75
125

85
140

95
155

105
170

115
185

130
205

145
225

165
256

Boşluk gurubu

C2

min
maks

30
55

35
60

40
65

45
75

50
80

60
95

70
105

90
130

100
145

110
160

125
175

140
195

155
215

170
235

185
255

205
280

225
305

255
345

Boşluk gurubu

C3

min
maks

40
65

45
70

55
80

60
90

70
100

85
120

95
130

115
155

130
175

145
195

160
195

160
210

180
235

200
260

220
285

240
310

265
340

330
420

Boşluk gurubu

C4

min
maks

50
75

55
80

70
95

75
105

90
120

110
145

210
155

140
180

160
205

180
230

195
245

220
275

245
305

270
335

295
365

325
400

355
435

405
495

FAG Oynak makaralı rulmanların radyal boşluğu

Ölçüler mm biriminde

Delik anma
ç ›

üzeri
kadar

18
24

24
30

30
4 0

40
50

50
65

65
80

80
100

100
120

120
140

140
160

160
180

180
200

200
225

225
250

250
280

280
315

315
355

355
400

Silindirik delikli rulmanlar

Rulman boşluğu mikron (0.001 mm) biriminde

Boluk gurubu
C2

min
maks

10
20

15
25

15
30

20
35

20
40

30
50

35
60

40
75

50
95

60
110

65
120

70
130

80
140

90
150

100
170

110
190

120
200

130
220

Boluk gurubu
CN(normal)

min
maks

20
35

25
40

30
50

35
55

40
65

50
80

60
100

75
120

95
145

110
170

120
180

130
200

140
220

150
240

170
260

190
280

200
310

220
340

Boluk gurubu
C3

min
maks

35
45

40
55

45
60

55
75

65
90

80
110

100
135

120
160

145
190

170
220

180
240

200
260

220
290

250
320

270
350

300
390

330
430

360
470

Boluk gurubu
C4

min
maks

45
60

55
75

65
85

80
100

95
120

120
150

140
180

170
220

200
260

230
300

260
340

290
370

320
410

350
450

390
490

430
540

470
590

520
550

Konik delikli rulmanlar

Rulman boşluğu mikron (0.001 mm) biriminde

Boluk gurubu
C2

min
maks

15
25

20
30

25
35

30
45

40
55

50
70

55
80

65
100

80
120

90
130

100
140

110
160

120
180

140
200

150
220

17
240

190
270

210
310

Boluk gurubu
CN(normal)

min
maks

25
35

30
40

35
50

45
60

55
75

70
95

80
110

100
135

120
160

130
180

140
200

160
220

180
250

200
270

220
300

240
330

270
360

300
400

Boluk gurubu
C3

min
maks

35
45

40
55

50
65

60
80

75
95

95
120

110
140

135
170

160
200

180
230

200
260

220
290

250
320

270
350

300
390

330
430

360
470

400
520

Boluk gurubu
C4

min
maks

45
60

55
75

65
85

80
100

95
120

120
150

140
180

170
220

200
260

230
300

260
340

290
370

320
410

350
450

390
490

430
540

470
590

520
650

Boşluk Ayarlarının Yapılması

Konik delikli rulmanların boşlukları montaj sırasında ayarlanmalıdır. Rulman konikliğe doğru ne kadar
ittirilirse boşluk değerleri o kadar azalır. Aşağıda oynak makaralı konik delikli ve oynak bilyalı konik delikli
rulmanların boşluk ayarlarının montaj sırasında nasıl yapılacağı verilmektedir.

Konik delikli oynak makaralı rulmanların radyal boşluk ayarlarının yapılması

Konik delikli oynak makaralı rulmanlar direkt olarak konik bir mile takılabildiği gibi bir çakma manşon
veya germe manşonla birlikte silindirik bir mile takılabilirler. Bu tip rulmanların montaj esnasında boşluk
ayarının doğru olarak yapılması son derece önemlidir. Konik delikli rulmanların konik mil veya manşon
üzerinde konikliğe doğru kaydırılma miktarına göre radyal boşluğu azalma gösterir, rulmanda yağ
filminin oluşabilmesi, yük dağılımının istenen şekilde sağlanması ve rahat dönüşün olabilmesi için belli bir
radyal boşluk değerinin olması gerekmektedir ve bu değere ulaşıldığında rulmanı daha fazla sıkmamak
gerekmektedir. Boşluk ayarı iki türlü yapılabilir:

1. Takma esnasnda filler çaks (sent

il) ile sürekli boşluk değeri kontrol edilip (eğer ölçüm yapmak
mümkün olabiliyorsa) belli bir değere ulaştığında sıkma işlemi durdurulabilir. Aşağıdaki tabloda takmadan
sonra kalması gereken minimum boşluk değerleri verilmektedir, pratik olarak takmadan sonraki kalmas
gereken minimum değer takmadan önceki değerin üçte birinden az olmamalıdır.

2. Rulmanın konik mil veya manşon üzerinde kayma yolu miktarı tespit edilip, bu miktar kadar rulman
kaydırıldıktan sonra kaydırma (veya sıkma) işlemi durdurulabilir.

Kayma iç konikliğinin 1:12 veya 1:30 olmasına göre (standard koniklik 1:12’dir; 1:30 koniklik için K30
soneki kullanılır) rulmanın konik mil üzerinde veya manşon üzerinde kayma mesafelerinin minimum ve
maksimum değerleri; bunlara karşılık gelen radyal boşluk azalma değerleri ve takma işleminden sonra
kalması gereken minimum radyal boşluk değerleri (rulmanın boşluk sınıfına göre, CN “normal”, C3, C4)
aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Konik delikli oynak makaral rulmanlarn taklmalar srasnda radyal bo

› › › ›

şluk ayarı (dolu

malzemeden mil)

Delik ça ›
anma
ölçüsü

Radyal

boşluk

azalma ›

1:12 koni
üzerinde
kayma
mesafesi

1:30 koni üzerinde
kayma
mesafesi(mm)

Takmadan sonra
kalma ›
gereken minimum

boşluk
değeri(mm)

d
üzeri
mm

kadar min
mm

maks Mil

min
mm

maks Manşon
min

maks Mil

min

maks Manşon
min

maks CN
min

C3
min

C4
min

30
40
50
65
80

40
50
65
80
100

0,02
0,025
0,03
0,04
0,045

0,025
0,03
0,04
0,05
0,06

0,035
0,4
0,45
0,6
0,7

0,4
0,45
0,6
0,75
0,9

0,35
0,45
0,5
0,7
0,75

0,45
0,5
0,7
0,85
1

0,015
0,02
0,025
0,025
0,035

0,025
0,03
0,035
0,04
0,05

0,04
0,05
0,055
0,07
0,08

100
120
140
160
180

120
140
160
180
200

0,05
0,065
0,075
0,08
0,09

0,007
0,09
0,1
0,11
0,13

0,7
1,1
1,2
1,3
1,4

1,1
1,4
1,6
1,7
2

0,8
1,2
1,3
1,4
1,5

1,2
1,5
1,7
1,9
2,2

1,9
2,7
3
3,2
3,5

2,7
3,5
4
4,2
4,5

2
2,8
3,1
3,3
3,6

2,8
3,6
4,2
4,6
5

0,05
0,055
0,055
0,06
0,07

0,065
0,08
0,09
0,1
0,1

0,1
011
0,13
0,15
0,16

200
225
250
280
315

225
250
280
315
355

0,1
0,11
0,12
0,13
0,15

0,14
0,15
0,17
0,19
0,21

1,6
1,7
1,9
2
2,4

2,2
2,4
2,6
3,
3,4

1,7
1,8
2
2,2
2,6

2,4
2,6
2,9
3,2
3,6

4
4,2
4,7
5
6

5,5
6
6,7
7,5
8,2

4,2
4,6
4,8
5,2
6,2

5,7
6,2
6,9
7,7
8,4

0,08
0,09
0,1
0,11
0,12

0,12
0,13
0,14
0,15
0,17

0,18
0,2
0,22
0,24
0,26

355
400
450
500
560

400
450
500
560
630

0,17
0,2
0,21
0,24
0,26

0,23
0,26
0,28
0,32
0,35

2,6
3,1
3,3
3,7
4

3,6
4,1
4,4
5
5,4

2,9
3,4
3,6
4,1
4,4

3,9
4,4
4,8
5,4
5,9

6,5
7,7
8,2
9,2
10

9
10
11
12,5
13,5

6,8
8
8,4
9,6
10,4

9,2
10,4
11,2
12,8
14

0,13
0,13
0,16
0,17
0,2

0,19
0,2
0,23
0,5
0,29

0,29
0,31
0,35
0,36
0,41

630
710
800
900
1000

710
800
900
1000
1120

0,3
0,34
0,37
0,41
0,45

0,4
0,45
0,5
0,55
0,6

4,6
5,3
5,7
6,3
3,8

6,2
7
7,8
8,5
9

5,1
5,8
6,3
7
7,6

6,8
7,6
8,5
9,4
10,2

11,5
13,3
14,3
15,8
17

15,5
17,75
19,5
21
23

12
13,6
14,8
16,4
18

16
18
20
22
24

0,21
0,23
0,27
0,3
0,32

0,31
0,35
0,39
0,43
0,48

0,45
0,51
0,57
0,64
0,7

1120 1250 0,49 0,65 7,4 9,8 8,3

11 18,5 25 19,6

26 0,34 0,45 0,77

Bu tabloya bakarak rulmanların konik mil veya manşon üzerinde ne kadar kaydırılması gerektiği, bu
işlem sırasındaki radyal boşluk azalması ve takma işleminden sonra kalması gereken minimum radyal
boşluk değeri bulunabilir. Ayrıca bir somun kullanılarak kaydırılıyorsa vida adımından faydalanılarak
somunun ne kadar tur sıkılması gerektiği hesaplanabilir.

ÖRNEK:
Oynak makaral rulman FAG 22320E1K
Delik çap :
Koniklik :

Takılmadan önceki boşluk :
(Bu değer boşluk tablolarından
alınmıştır)
ölçülen değer :

Kayma mesafesi;

(Değerler Tablodan alınmıştır.)

Konik mile taklyorsa :

Manşon üzerine takılıyorsa :

Takmadan sonra kalmas

gereken boşluk değeri :
Somun sıkma değeri (konik mil için) :
(manşon için) :

Not: Somunun vida adm 2 mm olarak

alınmıştır.

100 mm (dar taraf)
1:12
80...110 mikron

100 mikron

0.7...0.9 mm
0.75...1 mm

0..35 mm (35
mikron)
0.7/2...0.9/2 tur
0.75/2...1/2 tur

Konik delikli oynak bilyalı rulmanların radyal boşluk ayarlarının yapılması

Konik delikli oynak bilyalı rulmanlarda radyal boşluk, rulmanın germe manşonu üzerinde itilmesiyle
azalmaya başlar. Gerekli radyal boşluk azalmasına ulaşıldığında istenilen sıkı geçme sağlanmış olur.
Montajdan sonra rulmanın boşluğu takılmadan önceki boşluğa göre % 60 ... % 70 civarında
azalmaktadır. Rulman manşon üzerine oturtulduktan sonra istenilen sıkılık sağlanıncaya kadar itilmesi ile
ortaya çkan kayma mesafesi öngörülen radyal boşluk azalmasının 17 mislidir.

Örnek:
Oynak bilyal rulman FAG2316K.M.C3 ve

germe manşonu FAG H2316
Takmadan önceki radyal boşluk : 50 ... 75 mm
Gerekli Radyal boşluk azalması : 30 ... 35 mm

Gerekli Kayma mesafesi : 0.5 ... 0.6 mm

Montaj sırasında yanda verilen yöntemle iki aşamada boşluk ayarı kolaylıkla gerçekleştirilebilir; bu

yöntemde de bir tork anahtar setine ihtiyaç vardr. (bkz. sayfa 74)

1. AŞAMA

Mil oturma yüzeyinin, manşon yüzeyinin ve rulman delik yüzeyinin kuru ve temiz olması sağlandıktan
sonra tork anahtarı ile manşon somunu sıkılır. Tork değeri 1 no’lu tablodan alınır Örnek: 2208 K.C3
rulmanı için tork değeri (08 delik sayısına karşı 22K.C3 serisi rulman) 30 Nm’ye ayarlanarak tork anahtarı
ile manşon somunu sklr.

› ›

TABLO:1

Oynak bilyal rulmann seri no.su’na (12, 13, 22, 23)

bağlı olarak sıkma tork değeri (Nm)
Delik Say
› ›

12K.C3

13K.C3

22K.C3

23K.C3

05
06
07

13
15
17

15
18
24

18
18
25

36
38
40

08
09
10

20
25
31

30
36
43

36
48
63

46
58
73

11
12
13

37
45
55

53
62
74

82
103
123

93
115
142

14
15
16

68
86
107

88
106
126

148
175
204

175
210
230

17
18
19

133
160
194

150
178
210

235
270
305

295
341
390

20
21
22

230
267
305

248

340

450

2. AŞAMA

Bu aşamada somun tablo 2’den alınan açı değerince tekrar sıkılr.
Örnek: 2208 K.C3 somun 60o

’lik açyla tekrar sklr (08 delik saysna ka

› › ›

rşı, 22 ... K.C3 serisi rulman)

TABLO:2Belirlenen tork değerince sıkılmış oynak bilyalı

rulmann tekrar skma aç

› › ›

Delik Say› ›

12K.C3

13K.C3

22K.C3

23K.C3

05
06
07

50
50
62

56
56
68

48
48
60

51
50
63

08
09
10

62
68
68

68
76
76

60
68
68

62
72
71

11
12
13

64
64
64

71
71
71

64
64
64

66
66
66

14
15
16

78
78
78

84
84
84

78
78
78

80
80
80

17
18
19

98
98
98

106
106
106

96
96
96

100
100
100

20
21
22

98
118
118

104
126
126

96
118
118

100
122
122

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->