P. 1
218851

218851

|Views: 1,653|Likes:
Yayınlayan: seyyah_

More info:

Published by: seyyah_ on Feb 06, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

text

original

Sections

 • GİRİŞ
 • B. SUMERLERDE MİTOLOJİ
 • 1. Evrenin Yaratılış Mitosu (Gılgamış, Enkidu ve Ölüler Diyarı )
 • 2. Evrenin Düzenlenmesi
 • 3. Dumuzi İle İnanna Mitosu
 • 4. Sumer Tufan Mitosu
 • 5. Enki İle Ninhursag Mitosu
 • 7. Sumer - Akad Gılgamış Mitosları
 • C. SUMERLERDE DİN
 • D. SUMERLERDE ASTRONOMİ
 • E. SUMERLERDE TIP
 • B. ASUR VE BABİL’DE MİTOLOJİ
 • 1. İştar’ın Ölüler Diyarına İnişi
 • 3. Babil Yaratılış Mitosu
 • 4. Babil Tufan Mitosu
 • 5. Babil Gılgamış Mitosu
 • 6. Adapa Mitosu
 • C. ASUR VE BABİL’DE DİN
 • D. ASUR VE BABİL’DE ASTRONOMİ
 • E. ASUR VE BABİL’DE TIP
 • A. Hititler Ve Hurriler
 • B. HİTİT VE HURRİLER’DE MİTOLOJİ
 • 1. Tanrıların Rekabeti
 • 2. İlluyankas Mitosu
 • 3. Ullikummis Mitosu
 • 4. Telepinus Mitosu (Kaybolan Tanrı)
 • C. HİTİT VE HURRİLER’DE DİN
 • D. HİTİT VE HURRİLER’DE TIP
 • A. Antik Yunan
 • B. ANTİK YUNAN’DA MİTOLOJİ
 • 2. İnsanın Yaratılışı
 • C. ANTİK YUNAN’DA DİN
 • D. ANTİK YUNAN’DA ASTRONOMİ
 • C. ANTİK YUNAN’DA TIP
 • SONUÇ
 • KAYNAKÇA
 • EKLER

T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI ESKİÇAĞ TARİHİ BÖLÜMÜ

ESKİ DOĞU VE BATI KAVİMLERİNDE FELSEFİ DÜŞÜNCE (SUMER, BABİL, ASUR, HURRİ, HİTİT, GREK)

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Hazırlayan Mehmet BOZCA

Tez Danışmanı Prof. Dr. Salih ÇEÇEN

Ankara–2008

i

ÖNSÖZ Felsefi düşünce yazının insanlar tarafından kullanılışından itibaren insanoğlunun düşündüğü, geliştirdiği ana konulardan birisi olmuştur. Bu düşünce yazıyı ilk kullanan Sumerler sayesinde ilk defa kaleme alınarak dünya medeniyetine örnekler olarak sunulmuştur. Sumerlerden değişik kültür coğrafyalarına onların felsefi düşünceleri dalga dalga tesir etmiş ve ünlü batı felsefesi düşüncesinin de temelini oluşturmuştur. Bu konu başlığı ile DoğuBatı arasındaki felsefi gelişim sürecini ortaya koymayı amaçlamaktayız. Günümüzde batı felsefe anlayışının kaynağının klasik batı mitolojik ve dinsel kaynaklı belgelere dayandığı ve geliştirildiği düşüncesi empoze edilmektedir. Esasında felsefi düşünce anlayışının Sumerler aracılığı ile Anadolu’ya buradan da Avrupa’ya taşındığı ve geliştirildiği, yayınlanmış olan bu konular ile ilgili çivi yazısı ile yazılmış belgeler sayesinde netleşmiştir ancak yeni nesillere bunu adı geçen başlıktaki tezimiz ile mukayeseli olarak ele alıp aktarmaya çalıştık. Sumerlerin modern diller içinde en büyük yakınlığının Türkçe ile olması da göz önüne alınırsa, Doğudan Batıya doğru ışık saçıp gelişen felsefi gelişimin bir tarafından da biz Türklerin katkısının olduğu düşüncesi ortaya konmuş olacaktır. Bu düşüncelerden dolayı böyle bir konuyu tezin temel amaçları istikametinde hazırlamak istedik. Bu konuyu araştırırken öncelikle Sumer mitolojik ve dini anlayışıyla yazılmış belgelerden, daha sonra onlardan etkilenen Mezopotamya da ki Sami kabilelerin (Asur, Babil) ve oradan da Anadolu’ya (Hitit, Huri) yansımaları ile ilgili belgeleri izleyerek klasik batı felsefesinin temel kaynaklarını ele alarak benzerlikler ve farklılıkları ortaya koymaya çalıştık. Yararlı olur düşüncesiyle çalışmamızın sonuna konuyla ilgili birkaç harita ve resim koymayı uygun gördük.

ii

Çalışmalarımda esirgemeyen danışman

ufuk

açıcı

yönlendirmeleriyle Prof. Dr. Salih

yardımlarını ÇEÇEN’E

hocam,

Sayın

teşekkürlerimi borç bilirim. Ayrıca, gerektiği yerde yardımları ile yol gösteren değerli hocam, Sayın Prof. Dr. İlhami DURMUŞ’A ve Yrd. Doç. Dr. Mücahit COŞKUN’A en içten teşekkürlerimi sunmayı bir görev kabul ederim.

Mehmet BOZCA Ankara - 2008

55 B) ASUR VE BABİL’DE MİTOLOJİ…………………….…ii İÇİNDEKİLER ………………………………………………………….. Dumuzi ile Enkidu Mitosu ……………………………………………….iv KISALTMALAR ………………………………………………………………..………....iii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ………………………………………………………………….50 BÖLÜM II ASUR-BABİL’DE FELSEFİ DÜŞÜNCE A) Asur-Babil ……………………………....…....……………………………………..... Enki ile Ninhursag Mitosu ……………………………………………. Evrenin Yaratılış Mitosu (Gılgamış....…31 6.37 D) SUMERLERDE ASTRONOMİ ………………………………………….….67 ...……………………. İştar’ın Ölüler Diyarına İnişi ……………………………………………….........1 BÖLÜM I SUMERLERDE FELSEFİ DÜŞÜNCE A) Sumerliler …………………………..26 4.45 E) SUMERLERDE TIP …………………………………………………..………………….. Evrenin Düzenlenmesi ……………………………………………………25 3....….……………. ………………………….33 7.66 1.8 B) SUMERLERDE MİTOLOJİ …………………………………………. Enkidu ve Ölüler Diyarı)………. Sumer Tufan Mitosu ………………………………………………………29 5.... Dumuzi ile İnana Mitosu …………………………………………………....vii GİRİŞ ………………………………………………………………………………. Sumer-Akad Gılgamış Mitosları …………………………………………34 C) SUMERLERDE DİN………………………….14 1..18 2...

70 3....114 2.72 4.147 2. Telepinus Mitosu ( Kaybolan Tanrı) ……………………………………..127 BÖLÜM IV ANTİK YUNAN’DA FELSEFİ DÜŞÜNCE A) Antik Yunan ……………………………………………………. İlluyankus Mitosu ………………………………………………………….. Atra-Hasis Mitosu ………………………………………………………….……………….. Ullikummis Mitosu …………………………………………………………118 4...132 B) ANTİK YUNAN’DA MİTOLOJİ ………………………………………...120 C) HİTİT VE HURRİLER’DE DİN …………….. İnsanın Yaratılışı ……………………………………………………….…….…95 BÖLÜM III HİTİT ve HURRİLER’DE FELSEFİ DÜŞÜNCE A) Hitit Ve Hurriler ……………………………………………………………101 B) HİTİT VE HURRİLER’DE MİTOLOJİ…….…140 1..………………………………111 1. Yunan Teogonisi (Evrenin Yaratılışı ve Tanrıların Doğuşu)………….122 D) HİTİT VE HURRİLER’DE TIP ………………………. Adapa Mitosu ……………………………………………………………….. Babil Yaratılış Mitosu ………………………………………………………..115 3..iv 2.84 C) ASUR VE BABİL’DE DİN ……………………….91 E) ASUR VE BABİL’DE TIP ………………………………. Babil Gılgamış Mitosu …………………………………………………….... Babil Tufan Mitosu …………………………………………………………..86 D) ASUR VE BABİL’DE ASTRONOMİ …………………………………….79 6........………………………….77 5..151 ..……………………………..………………….. Tanrıların Rekabeti ……………………………………………………….

247 .162 4.…………………………….163 5.194 SONUÇ ……………………………………………………………………….....206 KAYNAKÇA ………………………………………………………………….... Kybele Mitosu ………………………………………………………….v 3.... Lerne Ejderi’nin Öldürülmesi …………………………………………...214 EKLER ………………………………………………………………………..165 C) ANTİK YUNAN’DA DİN ………………………………………………. İlk Güzellik Yarışması………………………………………………….245 ABSTRACT ………………………………………………………………….175 D) ANTİK YUNAN’DA ASTRONOMİ ……....222 ÖZET ………………………………………………………………………….180 E) ANTİK YUNAN’DA TIP ……………………………………………….

g. Bkz.g. İ. A. c.g. DTCFD. a.S. a.t.Ö T. çev. H. Adı Geçen Eser Adı Geçen Makale Adı Geçen Tez Ankara Üniversitesi Gazi Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Bakınız Cilt Çeviren Derleyen Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi Hazırlayan Milattan Önce Türk Tarik Kurumu Yayınları İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi .Ü.e. A.Ü. Yay.T.m.G. G. M. Haz.K.vi KISALTMALAR a.D.Ü. Der.

edinilmiş becerilerin kuşaktan kuşağa iletilmesi için bir ilerlemedir. Uygarlığın başlamasının önkoşulu “yerleşik yaşam”dır. İstanbul 1994 . Tarih. Arkeoloji ve Sanat Yayınları. edebiyat. Geçmişte olup bitenler. yazı. belki de erdemini çoğaltmış olduğu ve halen de çoğaltmakta olduğu yolundaki sevindirici sonuç”1 göz ardı edilmemelidir. Tarih. s. mutluluğunu. hem açıklanmasıdır. uygarlığın olduğu ortamda doğar ve gelişir. devlet. sanat ve toplumsal yapı. insanın yeryüzündeki konumunun yetkinleştirilmesi hedefine doğru ilerleme haline gelmiştir. 17.GİRİŞ Geçmişin ışığında bugünü öğrenmek. geçmiş ve yaşanılan zaman hakkında daha sağlam bir anlayışı. Tarihin işlevi. Tarih öncesi ile tarihi zaman arasındaki sınır çizgisi. Tarih. Yerleşik yaşam ise coğrafyanın ve iklimin uygun olmasıyla çok yakından ilgilidir. Roma İmparatorluğunun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi. bilgisini. Geçmiş ve gelecek aynı zaman aralığının parçaları olduğu için bu günle ilgilenmek ile gelecekle ilgilenmenin birbirine bağlı bulunduğunu göstermek kolaydır. gelecek kuşakların yararı için kaydedilmeye başlanır. bunların karşılıklı ilişkileri içinde ilerletmektedir. gelenek ise geçmişin alışkanlık ve derslerinin geleceğe taşınmasıdır. “tarihi düşünüş her zaman bir amaca hizmet eder” demiştir. tarihin aynı zamanda hem temellendirilmesi. insanların yalnızca bugünde yaşamayı bırakıp. “Dünyanın bütün çağlarının insan soyunun gerçek zenginliğini. 1 Edward GİBBON. sürekli olarak hem kendi geçmişleri hem de kendi gelecekleriyle ilgilenmeye başladıkları zaman geçilmiştir. Nitekim uygarlık ve dolayısıyla kentsel yaşam. Hollandalı tarihçi Huizinga. Geçmişin geleceğe ve geleceğin de geçmişe ışık tutması. geleneğin kuşaktan kuşağa aktarılmasıyla başlar. felsefe. teknoloji. aynı zamanda bugünün ışığında geçmişi öğrenmek demektir. Bilim.

Dicle ve Fırat ırmaklarının birbirlerine en fazla yaklaştığı Bağdat yöresine dek olan Kuzey bölümü “Kuzey Mezopotamya” ve bu kesimin güneyinde kalan bölüm “Güney Mezopotamya” terimiyle adlandırılır. felsefi gerçekler olan büyüsel inançları zamanla gelenek oldu. Ticaret yoluyla. mühendislik ve mimarlık alanlarına ilişkin bilimsel ve pratik bilgiler edindiler ve bu bilgileri biriktirdiler. matematik. Bölgenin. Grek) den bahsedeceğiz. M. Doğu Akdeniz kıyılarından Dicle-Fırat Vadisine uzanan ve Basra Körfezine ulaşan. farklı kültürler arasında karşılıklı etkileşimler oluştu. zooloji ve botanik gibi bilim dalları ile tarım. Babil. jeoloji. Büyük bir bilgi ve beceri birikimi gerçekleşti. Topografya. Biz de bu tezimizde. tıp. Asur. avcılık. 300 metreyi aşan kesimlerine çok ender rastlanır.4000’li yıllarda Mezopotamya ve Doğu Akdeniz çevresinde yarıkıraç topraklarda çeşitli toplumlar yaşamaktaydı. Kimi zaman da içlerinde bilimsel. Mezopotamya İki ırmak arasındaki yada ortasındaki diyar anlamına gelen Mezopotamya. insanlık tarihine katkıda bulunan bilimlerin verilerinden ve kuramlarından yararlanarak Eski Doğu ve Batı Kavimlerinde Felsefi Düşünce (Sumer. astronomi. Denizden yüksekliği. metalürji. Başka bir anlatımla. anılan bilgiler ve teknikler geniş alanlara yayıldı. kimya.2 yasalar. Bu insanlar keşifleri ve icatlarıyla insanlığın kültürel birikimini geliştirdiler. tarihte ilk kez Dicle ve Fırat nehirlerinin vadilerinde ortaya çıkmıştır. genelde 180 metredir. kuzeyden güneye Güneydoğu Torosların eteğinden Basra Körfezine ve batıdan doğuya Suriye Çölünden Zagros Dağlarına dek uzanır. astroloji. çeşitli nedenlerle yapılan yer değiştirmelerle ve göçlerle. Hitit. teknoloji. verimli olduğu ve hilale . felsefe. balıkçılık ve çiftçilik gibi. Hurri. Bu toplumların bölgesel koşullara uygun uğraşları ve ekonomileri olduğunu sanıyoruz. matematik.Ö.

insanlığın uygar topluma ilk olarak. — Bakır metalürjisinin gelişmesi. on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru anlaşılabildi.Ö. Bu koşullarda.3 benzediği için “Verimli Hilal” adı verilen alanın bir bölümünü kapsar. Mezopotamya’nın büyük bir bölümü bugünkü Irak’ın sınırları içinde kalmaktadır. — Mülkiyet göstergesi mühürlerin görünüşü. bin yılda “Sumer” denilen Aşağı Mezopotamya’da geçtiği ancak yirminci yüzyılın başında kesinleşmiştir. Mezopotamya Uygarlığı Olayları İ. İ.Ö 4500 dolayları: — Büyük sulama kanallarının yapımı. İ. 4. Artık bu konuda bilim çevrelerince görüş ayrılığı yok. Hititlerin varlığı ve Anadolu’da (Mezopotamya etkisiyle) parlak bir uygarlığın kurucusu oldukları. İ.Ö.Ö. 3500 dolayları: . Ama uygar topluma geçişin nedenleri ve ayrıntıları daha yeni yeni netleştirilmeye çalışılıyor. — Haraç ekonomisi evresi. 4000 dolayları: — Sunakların tapınaklara dönüşmesi. İ. On dokuzuncu yüzyılda insanlığın en eski uygarlığının Mısır olduğu sanılıyordu. 5000 dolayları: — Sumerlerin (Zagroslardan yada Toroslardan ) Aşağı Mezopotamya’ya inişleri — Eridu köyünün kuruluşu — Ubaid Kültürü dönemi. On sekizinci yüzyıla dek “ilk uygarlık” denince akla Eski Yunan geliyordu.Ö.

Sumer’de “kent devleti” evresinden “yerel devlet” evresine geçilişi.Ö.Ö. Ur Hanedanı egemenliği dönemi İ.Ö.Ö. — Sumer’de I. İ. — Yönetimin (ensi sanlı) rahiplerden (lugal sanlı) savaşçılara geçişi. 2500 dolayları: — Sumer’de Elam egemenliği. — Sumer ile İndus arasında ilişkiler kurulması.Ö. — Akad Kralı Sargon ile egemenliğin Sumerlerden Samilere geçişi. —“Sumer egemeni” sanlı yöneticilerin çıkışıyla. — Sumer kent-devletlerinin gelişmesi. — Jemdet Nasr Kültürü dönemi.4 — Eridunun kente dönüşmesiyle uygarlığın doğuşu. İ. — Sabanın icadı. İ. 2600 dolayları: — Tunç metalürjisi. İ. — Ur kentinin lüks mallarla ve kurban edilmiş insanlarla dolu “ur kral mezarları”. 3300 dolayları: — Uruk’un Eanna Tapınağında ilkyazı örnekleri. — Tunç metalürjisinin gelişmesi. — Tekerleğin icadı (çömlekçi çarkının kullanılışı). . 3000 dolayları: — Tapınak ekonomileri ve büyük aile işletmeleri evresi. — Urukagina Yasa Derlemesi. — Uruk kültürü dönemi. — Sumer yaratılış mitosunun türetilişi. 2300 dolayları: — Sami (dilli) göçebe halkların Aşağı Mezopotamya’ya sızmaları.

— Yazının Asurlar vasıtasıyla Anadolu’ya gelmesi.Ö. — Hamurabi Yasalarının derlenişi. İ. 2200 dolayları: — Sumercenin yerini (Sami lehçesi) Akadçanın alışı. — Mezopotamya uygarlığını benimseyen Hititlerin yükselişi.Ö. — Ur Nammu Yasa Derlemesi.Ö. 1800 dolayları: — Sami (dilli) göçebe Amurrular’ın Mezopotamya’ya akınları. — Babillilerin Mezopotamya imparatorluğunu kuruşları: Eski Babil dönemi.Ö. 1700 dolayları: — İki tekerli tunç savaş arabalı akıncıların çevrede görünmesi. 2000 dolayları: — Uygarlığın Mezopotamya çevresi ülkelere yayılışı. . İ. İ. — Sumercenin günlük dil olmaktan çıkıp Mezopotamya’nın din dili olarak kalması. İ.Ö.Ö. — Babil yaratılış mitosunun derlenişi İ. — Anadolu’da Asur ticaret kolonilerinin kuruluşu. 1600 dolayları: — Hint-Avrupa dilli Kassitler’in egemenliği altında Mezopotamya’da (görece) “Karanlık Çağ” dönemi. — Avrasya göçebeleri Kassitler’in Mezopotamya’ya akınları. — Hammurabi’nin Babil’de Amurru Hanedanını kuruşu. 1900 dolayları: — Dört tekerlekli savaş arabalarının görünmesi.5 İ. — İmparatorluğun Asur’a geçişi.

1000 dolayları: — Asur imparatorluğunun yeniden kuruluşu.763 (15 Haziran): — Güneş tutulması.Ö. 900 dolayları: — Ortadoğu’da ve Mezopotamya’da atlı (süvari) savaş tekniklerinin yaygınlaşması.Ö. İ. İ. sürülüp. İ. 1400 dolayları: — Hititlerce geliştirilen demir silahlı savaş tekniklerini benimseyen Asurluların yeniden yükselişi. — Asurluların İsrail krallığını yıkıp seçkinlerini Babil’e (sürgün) getirişleri (Musacıların birinci Babil sürgünü). Mezopotamya tarihlerinin ortak bir kronolojisinin oluşturulmasında dayanak noktası olarak kullanılması.Ö. 689 dolayları: — Babil’in Asurlularca ele geçirilip yıkılışı. 680–650 dolayları: . 700 dolayları: — Asur Kralı II.Ö. sular altında bırakılıp. İ.Ö. bataklığa döndürülüşü. İ. — Bir Sami dili lehçesi olan Arami dilinin Ortadoğu’da tacirlerin ve kamu görevlilerinin (diplomasi) dili durumuna gelmesi.Ö.Ö.6 — Mezopotamya çiviyazısından etkilenen Filistinli tacirlerin abece’yi (alfabetik yazıyı) geliştirmeleri. İ. Sargon’un Mezopotamya imparatorluğunu Ortadoğu imparatorluğuna doğru genişletmesi. — Asur önderliğinde Mezopotamya’daki Kassit egemenliğine son verilmesi. İ. bunun ileride tarihçiler için.

— Asurbanipal’in kitaplığının. imparatorluk başkentini Asur’dan (sıfırdan) yaptırdığı Nineve’ye taşıyışı. Yahudi seçkinlerinin Eski Ahit’i derlerken etkilendikleri Babil yaradılış destanını kutsal kitaplarının başına almaları. İ. bulunan tüm tabletlerin birer kopyasını çıkarttırıp sarayının kitaplığında toplayışı. İ.Ö. 330 dolayları: — Makedonya Kralı İskender’in Persleri yenilgiye uğratıp Ortadoğu İmparatorluğunu ele geçirirken kendine teslim olan Babil kentinin Marduk Tapınağı Başrahibi Berosos’a içinde Babil Yaradılış Destanı (Enuma Eliş) bulunan Babylonica olarak bilinen Mezopotamya ve Babil tarihini yazdırması. Mezopotamya’da bilinen. İ.Ö. İ.Ö. 600 dolayları: — Mezopotamya’nın doğu komşusu İran’da Zaratustra’nın (Zerdüşt’ün) “çift tanrıcılık” denebilecek Zoroasterciliği Mezopotamya uygarlığının kültürel kalıtı üzerine kuruşu. — Yeni Babil İmparatorluğunun kurulması. .7 — Sennacherip’in.Ö.612: — Asur imparatorluğunun Medler Babilliler ve İskitler tarafından yıkılışı. Mezopotamya uygarlığını aydınlatacak bilgilerin çağımız tarihçilerine kalabilmesi. yıkıntılar altında kalmasıyla. 560 dolayları: — İran’da Kyros’un Pers Hanedanını kurup Ortadoğu imparatorluğunu ele geçirerek Mezopotamya halklarının siyasi varlığına son verişi. — Asurbanipal’in. — Yeni Babil İmparatoru Nebukadnezar’ın öteki Musevi krallığı Yahuda’yı yıkarak seçkinlerini (ikinci Babil sürgünü ile) Babil’e getirişinin.

Sumerler için durum farklıdır. Sumer’in ne anlama geldiği konusu henüz açıklığa kavuşmamış bir sorun olarak karşımızdadır. Eski Çağdan günümüze toplumlara isim verilmesi konusu genelde komşuları tarafından ve bir tek isimle ifade edilmesi şeklindedir.Ö. geldikleri coğrafya olan bugünkü Irak (Mezopotamya)’ta yazıyı ilk defa kullanarak yeni bir çığır açmışlardır. Sumer adının.8 BÖLÜM I SUMERLERDE FELSEFİ DÜŞÜNCE A. Sumerler Sumerlerin kökeni “büyük tarih sorunlarından” biridir. M. siyasi. Sumer belgeleri ve Sumerlerden bahseden Eski Çağ dünyasının diğer dillerinde . Çünkü tarihçi için önemli olan bir toplumun yaşam örgüsü. Bu önemli buluş ile geldikleri bölge ve yaşadıkları coğrafyada elde ettikleri kültür birikimini. 4500’lerden itibaren Asya içlerinden geldiğini düşündüğümüz Sumerler. Ancak. Öncelikle Sumerler kimdir sorusuna cevap vermeye çalışalım. Mezopotamya’ya gelen bu toplumun orada yaşayan komşuları Akadlar tarafından bu isimle ifade edilmesi neticesinde bilim dünyasınca kullanıldığı açıktır. bunun nedeni bizim her şeyi bilmek isteme tutkumuzdur ve ayrıca bunun ne gibi bir öneminin olabileceği de belli değildir. toplumsal ve ekonomik örgütlenmesi yada insanlığın kültürel mirasına yapmış olduğu katkılardır. bu coğrafyaya olan komşu halklara iletmişler ve onların kendi dillerinde ve çivi yazısı ile eserler meydana getirmelerine de etken olmuşlardır.

Salih ÇEÇEN. Sumer mezar buluntularıyla benzerlik gösterir. “Sumerler”.GIR” isimleri. Yaz adını “emeş” karşılığı ile kış ise “enten” yazılışı ile ifade etmektedirler. 2 Sumerler Mezopotamya gibi çok mevsimli bir coğrafyada yaşamalarına rağmen kaleme aldıkları ve mitolojik olarak anlattıkları belgelerde mevsim anlayışlarını “yaz” ve “kış” olarak ifade etmektedirler. Asya bozkırlarında yaşayan kültürler için geçerli olacak bir kullanım şeklidir. Eski Ön Asya Uygarlıklarından Günümüze Anadolu’da Türk Varlığı. Bu isimlendirmelerin birbirine yakınlığı. 2008 . ayaklara kadar uzayan ve elleri tamamen kapatan uzun ve kalın bir giyim motifi ile betimlemeleri onların soğuk bir bölgeden Mezopotamya’ya geldiklerinin bir başka delilidir. bu bölgede henüz bu insanlar yaşarken bize göre o bölgenin güçlü kültürlerinden Çinlilerce verilmiş olma ihtimali dikkate alınmalıdır. Sumerlerin giyim kuşam tasvirlerinde. Bu kayıtlar bizim için çok önemlidir. Rus Arkeolog Nikolsky Sumerlerin ana vatanı olarak Türkmenistan’ı işaret eder. Ankara. Yine destekleyici bir diğer bulgu. s. Yukarıda bahsettiğimiz Sumerlere verilen “KI. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları. Bu anlamda önemli şehirlerinden 2 Bkz. Çünkü Eski Çin kaynakları Kırgızları “KIEN-GUN” yazılışı ile isimlendirmektedirler. Ara mevsimler yoktur. Fakat ilginç olan Sumerlerin belgelerinde kavimleri için “KI.GI” ya da “KI. Sumerler Asya içlerinden Mezopotamya’ya gelmişlerdir. Bu ülkenin kurganlarından çıkarılmış olan arkeolojik buluntular. Bu görüşümüzü destekleyecek başka bulgularımızda vardır. Yani. Güney Türkmenistan ve Hindistan (Harappa Bölgesi) belgelerinin paralelik göstermesi yine bizim tezimizi destekler niteliktedir. Bunun yanında Masson tarafından hazırlanmış olan arkaik Sumer dönemi çivi yazılı semboller ile İran (Ön Elam Dönemi). Sumerlerin bugünkü Irak bölgesine Asya içlerinden gelmiş olma düşüncesini kuvvetlendirmektedir. EN.9 yazılmış vesikalarda bu kavim adı hep Sumerler olarak görülmektedir. 101–102.GIR” adının da kullanıldığını söylemeleri gerçeğidir.EN.EN. Üçüncü destek olgumuz ise Sumerlerin ilk kaleme aldıkları yazılı belgelerde Gök Tanrı olarak ifade ettikleri tanrı An’a çok büyük bir önem verdikleri bilinmektedir. GI” ya da “KI. EN. Hakikaten o bölgede ya yaz vardır ya da kış vardır. Bu mevsim anlayışı.

Bunlardan en önemlisi bizim “Tanrı” olarak ifade ettiğimiz kelimenin karşılığı olarak Sumercede “Dıngır” kelimesidir.ÇEÇEN. s. agm. Bu kelime bizim ve Sumerlerin ortak kültür kelimesidir. hem Mezopotamya’da kurulmuş olan Sumer şehri Mari ile Türkmenistandaki Aynı ismi taşıyan Mari şehirlerinin isim paralelliği ve Türkmenistanda M. Bu dil. 3000’lere tarihlenen ve tanrı An’a adanmış olan tapınağın mimari özellikleri bizde Asya bozkırlarındaki Türk ve Budist inancına sahip kültürler tarafından yapılmış ibadet ya da kutsal mekânların çağrışımını yapmaktadır. bir kitapçık halindede yayınlamıştır. Sumerce. son ekler biçiminde eklenir ve kök sözcüklerde de herhangi bir değişiklik yapılmaz.Ö. Türkçe-Moğolca gibi bitişken dediğimiz eklemeli dillerden olup Eski Çağ yazılı belgeleri içinde en eskiyi temsil etmektedir. 4 Nitekim Sumer dili Hint-Avrupa dillerinden farklı olarak çekimli değil. Bu kelimeyi yalnızca Sumerler ve Türkler kullanmaktadır. Üstelik Sumerlerin siyasal ve 3 4 Bkz. tıpkı Türkçe gibi eklemeli bir dildir. Bir diğer karşılaştıracağımız husus. eklerde Sami dillerinden farkı olarak ön ekler biçiminde değil. M. Bu dildeki Türkçe kelimelerin karşılaştırmalı çalışmasını derli toplu olarak Osman Nedim Tuna yapmış. Burada Sumer-Türk irtibatını ortaya koyan birkaç kültür kelimesi üzerinde durmakta yarar vardır. 102–103 Bkz.Ö. 2000’lere tarihlenen bir eski tapınağın varlığı ve bu yapının Sumer mabet mimarisi ile paralelliği gerçeğidir. 3 Yukarıda saydığımız deliller.10 olan Ur’da. Sumer dili ile Türkçe arasındaki bu benzerlik Sumerler ile eski Türklerin akraba olabileceğini düşünenlerin ellerini güçlendirebilecek türden bir argüman. bunların Türk kültürü ile yakın bağlarının olduğu açıkça ortaya konulmuş olmaktadır. o dönemin dillerine sayısız kelime vermiş ve bu kelime dağarcığı günümüz modern dillerinede geçerek etkisini devam ettirmiştir. ÇEÇEN. Bizim “börü” olarak ifade ettiğimiz kurt kelimesini yine Sumerler “buru” şeklinde kullanmaktadırlar. agm s. 103–104 . Sumer dilinin yapısı ve bünyesinde bulundurduğu yüzlerce Türkçe kelime ile desteklendiğinde.

11 toplumsal yaşamları da eski Türklerinkiyle çok ciddi bir takım koşutluklar taşıyordu. ne de Ninova’dan gelen iki dilli tabletlerin ikinci dili (birinci dil Asurcaydı) için aynı durum söz konusuydu. Yüzyıldan beri Doğuda gezenlerin toprak üstünde buldukları ve Avrupa’ya getirdikleri üstü yazılı taşlar ve tuğlalar üzerinde gösterdiler. İngiliz Layard’ın Nimrud ve Ninova’da yaptığı (1845–1855) kazılardı bunlar. ne Persçe. Elamca ve Babilce) büyük yazıt üzerinde hevesle çalıştılar. Bu diyalektlerin hepsi birbirine çok yakındı ve her ikisi de İbranice. Ardından. Ankara 2003 . Eski Yakındoğu –Sümer’den Kutsal Kitaba. bu metinler sessel olarak “okunabiliyor” hatta yapısı tahmin edilebiliyordu. Pers kralı Dareios’un yerden yüz metre yükseklikteki Behistun (İran) kayasına kazıttığı. ancak anlamak mümkün değildi. üç dilde yazılmış olan (eski Persçe. Dost Kitapevi. Kuzey Mezopotamya’da gerçekleştirilen ilk kazılarda binlerce kil tablet çıkarıldı: Fransız Paul-Emile Botta’nın Korsab’da yaptığı (1843–1854). Ustalıklarını öncelikle XVII. 33. Aslında onların durumu herhangi birimizin örneğin Latince karakterlerle yazılmış Vietnamca bir metin karşısında düştüğü durum gibidir. Bilim adamları. nede Elamcaydı ve 5 Jean BOTTERO. Arapça ve Aramcayla akrabaydı. Nihayet. 5 1850’ye doğru bu Asur şehirlerinden ve Babil ve civarlarındaki henüz keşfedilmemiş kalıntılardan gelen yazıtların büyük bir çoğunluğunun Asurca ya da Babilce olduğunu söyleyebilecek kadar bilgiye sahiplerdi. s. yüzyıllarca süren büyük çabalar harcama pahasına çiviyazısı işaretlerle yazılmış metinleri çözmeyi başardılar. Bu ikinci dil Asurca ve Babilce metinlerde kullanılan işaretlerin aynısını kullandığından ve Asur okullarındaki öğretmenlerin öğrencileri için hazırladıkları “ilk okuma kitapları” bu göstergelerin telaffuzlarını gösterdiğinden. Bununla birlikte kesin olan bir şey vardı: Mezopotamya’daki bu öteki dil ne Samice. Ancak ne Orta Mezopotamya’dan toplanan kalıplardaki yazılar için. yani bunlar Sami dildeydi.

6 1852’de Asur biliminin en önemli öncülerinden İngiliz Sir Henry Creswicke Rawlinson. Aradaki zamanda bulunan kimi metinlerde Akad adı Babil bölgesini ifade ediyor olmalıydı. 34 BOTTERO. Oppert Mezopotamya krallarının seve seve kendilerine mal ettikleri “Sumer ve Akad Kralı” unvanını temel alıyordu.12 aynı karşılaştırmayı yaparsak. Bu bakımdan bizi yakından ilgilendirmeleri tabii olan Sumerliler Mezopotamya uygarlığının kurucusu olmakla da kalmazlar. Macarca ve Finceyle akrabalığı bulunan diğer bir dildeydi. age. Astronomi ve Tıp. 4. burada ise dağınık halde birçok tablet bulunmuştu ve Oppert’e göre bunlardaki yazılar Türkçe. bu dil de Asurcadan yada Babilceden o denli farklıydı.T. Gerekçesi de şuydu. tüm Orta Asya halkını kapsayan İskitler yada “Turanlara”ait olduğunu öne sürmüştür. Mısırlılarda Mezopotamyalılarda Matematik. bu gizemli dilin görünürdeki dilbilgisel yapısını temel alarak. s. s. age. burada yazıtların birçoğu Babilce yada komşu bir Sami dilindeydi. T.K Yayınları. s. Bu kavim medeniyet tarihinin temelinde büyük ve çığır açıcı bir rol oynamışlardır. Ankara 1991 . age. 8 Sumerlerin dili Türkçe ile temel yapısı bakımından benzerlik gösterir. 34 Aydın SAYILI. Vietnamca Fransızca’dan ne denli farklıysa. dilin. Ayrıca Sumercede Türkçe ile müşterek yada Türkçe’ye benzeyen bazı kelimelerle de karşılaşılmaktadır. 33–34 BOTTERO. Öyleyse Sumer adı Güney Mezopotamya’yı göstermekteydi. s. ana bu dil daha eskil olması gereken Akadçaydı. yani onun gibi sondan eklemeli diller tipindedir. 9 6 7 8 9 BOTTERO. 7 1869’da büyük Fransız Asur bilimci Jules Oppert bu dile “Sumerce” demeyi önermiştir.

Lagaş’ta iktidara gelen Ur-Nanşe. Uruk ve Ur zikredilebilir. Bu devlet dış istilalar sonunda yıkıldı. Nippur. hizmetli olmak önemli sayılırdı. Mezopotamya bölgesi civar kavimlerin istilasına maruz bir bölge olduğundan buraya sızan Sami kavimlerin nüfusu gitgide artmaktaydı. Uruk ve Ur’dur. 2400 yılına doğru bu Sami unsurlar siyasi hâkimiyeti ele geçirdiler ve Akad Sülalesini kurdular ( Milattan önce takriben 2400–2000). Lagaş. Eridu.Ö. Yukarı Dicle ve Akdeniz istikametlerinde genişletti. Zabalam. Büyü ve Mitoloji gibi alanlarda ilk öne çıkan ve bilinen toplum Sumerlerdir. Gerek Yazı. Astronomi. Bu nedenle Nippur Sumerlerin dini başkenti sayılırdı ve burada tapınak yaptırmak veya bu tip tapınakların inşaatında çalışmak. fakat daha sonraki dönemlerde bu tanrı yerine Enlil Sumerlerin baş tanrısı konumuna yükselir. Örneğin kral listesine göre Tufan’dan önce Sumerlerin yaşadığı bölgede efsanevi sekiz yönetici (ve dolayısıyla kent) mevcuttu. Bu dönemde her kent genellikle surlarla çevriliydi.13 Mezopotamya’da yaşayan birçok farklı kavimden ilk öne çıkan ve daha sonraki medeni oluşumların temelini atan Sumerlerdir. Fakat bu listeler genellikle tarihsel gerçeklerin ötesinde mitolojik unsurlara da sahiptirler. Matematik gerekse Din. Kral listesine göre Tufandan sonraki ilk Sumer hanedanları Kiş. Erken dönemlerde Sumerlerin ana tanrısı An’dır. Sargon tarafından kurulan bu imparatorluk sınırlarını Elam. yaptırdığı inşaatlarla öne çıkmıştır. Enlil’in Nippur’da Ekur adında bir tapınağı vardır. Sumerlerde tarihin ilk kral listeleri ile karşılaşılır. M. Fakat bir müddet sonra Sumerler yeniden siyasi hâkimiyeti ele geçirdiler. Sumerlerin . Sumer döneminde 21’i büyük olan 35 şehir ve kasaba vardır. Kiş. “Yaratılış” ve “Tufan”a ilk kez Sumerlerde rastlanır. Ünlü Gılgamış destanının kahramanı Gılgamış kral listesine göre Uruk Hanedanı’nın krallarındandır. Dil. Tıp. Fal. Urukagina da ilk yazılı kanunlarla tanınmıştır. Umma. Bunlara örnek vermek gerekirse. Her kentte en az bir tapınak bulunurdu.

içerikte zengin ve biçimde etkili bir edebiyat geliştiren Sumerlerdi. SUMERLERDE MİTOLOJİ Sumer mitolojisi. tarihsel devirlerde Sami. daha uzun zaman bu bölgede sürüp gitmiştir. Çiviyazısını geliştiren ve büyük bir olasılıkla icat eden Sumerlerdi. son olarak. İstanbul 2001 . şu önemli gerçeğin de unutulmaması gerekir. 3500’den 2000’lere. Sumer yazısıyla birlikte Sumerlerin dili de Mezopotamya’da uzunca bir süre yaşamaya devam etmiş. yaklaşık olarak M.Ö. Sumer Rönesans’ı çağında Sumer medeniyeti en yüksek gelişme seviyesine ulaşmış. Sumerlerin politik varlıkları zaten sona ermiş ve Sumerce ölü dil haline gelmişti.Ö: 3500 ile M. 63. ülkenin yaşayan. s. aydın zümrenin dili. din ve kültür dili sıfatıyla.Ö. Dahası. bilim. bundan sonra Sumerler ayrı ve müstakil bir kavim olarak ortadan kaybolmuşlardır. Kabalcı Yaynları. üçüncü bin yılın sonunda Sumer. M. Buna karşın Sumerce 10 Samuel NOAH KRAMER. 10 M.Ö. konuşulan dili giderek Sami Akadca dili olmuştu. bu günkü Bağdat’a kadar uzanan göreceli olarak küçük bir ülkede yerleşik olan Sumerlerin. Hint-Avrupa kökenli olmayan bir halkın kutsal öyküleri. Samiler tarafından ele geçirilip zapt edildiğinden.14 bu ikinci siyasal egemenlik devresine Sumer Rönesans’ı adı verilmektedir (yaklaşık olarak 2100–1900). B. Sümer Mitolojisi. Bununla beraber medeniyet faaliyetlerinin etkileri uzun ömürlü olmuş. Dicle ile Fırat arasında yer alan ve Basra Körfezinin kuzeyine. 2000’ler arasında uzun dönemde bütün Yakın Doğunun başat kültürel grubunu temsil edenlerin Sumerler olduğu bilinen bir gerçektir. Yakın Doğunun bütün halklarını derinden etkilemiş tinsel ve dinsel kavramlarla bütünlüklü bir panteon geliştiren Sumerlerdi. Sumerlerin siyasi ve etnik bir varlık olarak tarih sahnesinden tamamen kaybolmalarından sonra da kullanılmış ve önemini muhafaza etmiştir. bu ülkeyi bütün Yakın Doğunun uygarlık beşiği olarak adlandırmak yerinde olacaktır.

Mitos belli bir durumun yarattığı insan düş gücünün (imgeleminin) ürünü olup. Hititler ve Kenanlılar gibi çoğu çevre halkın da entelektüel ve tinsel merkezlerin ve yazı okullarının temel uğraşı olarak kaldı. Böyle anlaşıldığında. benzer durumlarla karşı karşıya kalan bir toplulukta. destan (saga) ve halk öyküsü (folkstory) ile Marchen (masal) arasında genellikle yapıldığı görülen ayrım. kadim Yakın Doğu’da geçerli olan mitolojiler üstüne yapılacak bilimsel çalışmalarda uygun bir yaklaşım için başlıca temeldir. bunun yerine “işlev” ölçütü benimsenmiştir. Bundan dolayı Sumer mitleri ve efsanelerinin bilgisi.13–14. 12 Herhangi bir toplumda mitosların varlığı iki yoldan açıklanabilir. Usener’in araştırmaları. age. belli bir şey yapma niyetini gösterir. Elamlılar. açıkça hem yaşları hem de içerikleri nedeniyle Sumer mitolojik masalları ve kavramları bütün Yakın Doğu’ya yayılmış ve işlemiş olmalıdır. 64–65 Samuel HENRY HOOKE. düş gücünün. mitos hakkında sorulması gereken doğru soru. Ortadoğu Mitolojisi İmge Yayınları. Şu halde. “onunla ne yapmak niyetinde olduğu” sorusudur. çünkü bunların ardındaki köken ve gelişimi hiç de azımsanmayacak ölçüde aydınlatır ve açıklığa kavuşturur. efsane (legend). Ankara 2000 . öteki topluluktan bağımsız çalışmasının ürünü olarak. S. benzer mitosların oluşması yoludur. yapılmakta olan bir başka ayrım.15 yüzyıllar boyunca Sami fatihlerinin edebi ve dinsel dili olarak kullanılmaya devam etti. mitos niteliği taşıyan herhangi bir şeyin inanılmaya değer olmadığı gibi bir düşünceye dayanmaktadır. aynı Roma devrindeki Yunanca ve Orta Çağdaki Latince gibi. edebi ölçüte dayanır. ötekisi. “mitos” ile “tarihsel gerçekler” arasında olup. 11 Mitos (myth). biri oraya yayılma yolu ile gelmiş olmalarıdır. Biz burada ne edebi bir ölçüt ne de tarihsellik ölçütü kullandık. s. Hurriler. 11 12 Tufan mitosunun dünyanın hemen her bölgesinde KRAMER. Gerçekten de uzun yüzyıllar boyunca Sumer dili ve edebiyatı çalışması yalnızca Babillilerin ve Asurluların değil. onun “gerçek olup olmadığı” değil.

içinde son derece önemli bir rol oynadıkları uygarlığın önemini yitirmesiyle değerlerini yitirip yok oldukları. o mitosun hangi yoldan yayılıp geldiğini izleme olanağının artık bulunmadığı durumlarda bile. “Herkül [Herakles] ile Lerna ejderi Hidra”. Apollon kâhinine danıştıktan sonra. Kadmos efsanesi13 bize. Boğa kılığına girmiş Zeus tarafından kaçırılan kız kardeşi Europa’yı aramaya çıkmış. alışveriş amaçlı gidiş gelişlerin. değerlerini yitiren ritüellere bağlı mitosların. Thebai’nin bulunduğu yere yerleşip kenti kurarken. efsaneye göre. halkların göç hareketlerinin ve istilaların. bulamamış. age. Mısır yazmanlarınca çiviyazısını öğrenmek amacıyla kullanılmıştı. Gılgamış mitosunun bir fragmentinin Amerikalıların [Mısır’da] Megiddo’da yaptıkları kazılarda bulunmasıyla. “Siegfried ile Fafnir”. Mitosların çıktıkları yerden başka ülkelere nasıl gidebildiklerinin bir örneği. Adapa mitosunu içeren çivi yazılı bir tabletin Mısır’da ortaya çıkarılmasıyla verilmiş bulunuluyor. Böylece. Ama örneğin Yunanistan ya da Kenan ülkesi gibi bu tür sellerin görülmesi olanağının bulunmadığı ülkelerde Tufan mitosu ile karşılaşmamız. Dicle-Fırat Vadisi’nde bulunuşunun. söz konusu ritüellerle bağlantılarından kurtulup. yada biçim değiştirdikleri gözlemlenebilmektedir. Fenikelilerin bulduğu alfabetik yazıyı da Yunanlılara öğretmişti. benzer bir örnek görüldü. s. Söz konusu tablet. onun kaynağından buralara taşındığını gösterir. edebiyat ürünleri olarak öteki halkların edebi gelenekleri içine sızdıklarını görürüz. belli aralarla görülen yıkım getirici sellerin ürünü olarak açıklanabileceğini göreceğiz. bu mitosun. gezilerin. Fenike kralı Agenor’un oğluydu. “Beowulf ile Grendel” efsanelerinin doğmasına yol açtığı Eski Yunanın Thebai kentinin kurucusu sayılan Kadmos.16 bulunabileceğini göstermiştir. nasıl bu gün kullanılan tüm batı alfabelerinin atası olabildiğini anlatmaktadır. Fenike alfabesinin Yunanistan’a nasıl taşınıp. 14 Ritüellerin. 20–21 . 14 13 HOOKE. Böyle bir durumda. Tufan mitosunun Sumer ve Babilonya biçimlerini incelerken. Babilonya yaratılış mitosunun odağındaki bir öğe olan “ejderin öldürülmesi” mitosu “Perseus ile Andromeda”. mitosların bir ülkeden ötekine taşınmasını sağlayabilen yayılma yollarını oluşturduklarını düşünmemizin akla yatkın temellere dayandığı söylenebilir.

17 gibi. yendikleri Sumerlilerin kültürünü özümsediler ve onların çiviyazısını benimsediler. 21–22 . kentlerinin son derece karakteristik bir özelliğini oluşturan “ziggurat” adıyla tanınan şaşırtıcı tapınak kuleleri kuranlarda onlardı. edebiyata ve zengin bir mitolojiye sahip olan bir toplumun. Sami [halkları] akınlarının ilk dalgası Sumer ve Akad bölgesine girdi. rahiplere. Sumerlilerin. Bundan beş yüz yıl kadar sonra. s. onların. tarımsal türden. Sumer ve Akad adlarıyla bilinen bu bölgede. George ile Ejder” oyunlarında varlığını bugün bile sürdürmektedir15 Dicle ve Fırat Vadisi’nin eski kentlerinin bulundukları yerlerde yapılan arkeolojik kazılar. Çiviyazısı denen yazı biçimi onların buluşu olduğu gibi. Arkalarında bıraktıkları kalıntıları görkemli tapınaklara. yeni yurtlarında karşılaştıklarından çok farklı bir ülkeden geldiklerini gösteriyor. oldukça gelişmiş bir uygarlığın varlığını göstermektedir. Dicle vadisinin daha yukarı kavşağına. Samiler. Erken bir tarihte.Ö. Ur.Ö. deltaya Mezopotamya’nın kuzeydoğusundaki dağlık bölgeden geldikleri sanılıyor ve mitosları. 4000 kadar erken bir tarihte Sumerliler denen bir halkın yaşamakta olduğunu göstermiş bulunuyor. 2200 dolaylarında yönettiği saptanmıştır. Babilonya’da ilk Amorit hanedanının kurulmasıyla ve Babilonya’nın Hammurabi yönetimi altında Sumer ve Akad bölgesinde egemenlik kurmasıyla sonuçlandı. Yukarı Zap ile Aşağı Zap arasındaki bölgeye yerleşmiş olan bir başka Sami halkı. Babilonya’yı fethetti 15 HOOKE. Amorit hanedanının ilk kralının ülkeyi M. Bazı bilgiler onlardan da önceki bir yerleşmenin izlerinin bulunduğu görüşünde iseler de. Sumer ülkesini yavaş yavaş ele geçirdiler. Sami istilasının Amurru ya da Amoritler olarak bilinen bir halk kanalıyla gerçekleştirilen ikinci dalgası. M. yasalara. ama olasılıkla Sumerlilerin DicleFırat deltasına yerleşmelerinden sonraki bir evrede. atası Arapça olan büyük Sami dil ailesinin önemli dallarından biridir. age. Uruk ve Kiş gibi yerlerde yapılan kazılarda ortaya çıkarılmış bulunan tam anlamıyla gelişmiş bir uygarlığın Sumerlilerin yapıtı olduğu kesindir. ama dillerini benimsemediler. Sami istilacıların dili “Akadca” olarak bilinir ve bu dil. gezici halk tiyatrolarının “St.

İnanna’nın sızlanmalarını duyup şövalyece onun 16 HOOKE. güler yüzlü olan genç tanrıça. Ama İnanna ağacı kesmek istediğinde bunun hiçte kolay olmadığını anladı. zavallı İnanna bunu görünce acı gözyaşları döktü. Mezopotamya mitolojisi bize Sumerli. 16 1. Çünkü ağacın dibine “Çekicilikten Nasibini Almamış” yılan yuva yapmıştı. Bir zamanlar bir huluppu ağacı. Bu sırada. Ama Güney Rüzgârı onu kökünden söküp çıkardı ve ağaç ırmağın sularıyla sürüklendi. örneğin Yaratılış mitosunun Sumerli biçimi ile Asurlu-Babilli biçimi arasında oldukça büyük farklılıklar görülür. Enkimdu ve Ölüler Diyarı” diye adlandırılan bir Sumer şiirinin giriş bölümüdür. s. ağaç olgunlaştı ve büyüdü. Tepesine Zu-kuşu – zaman zaman haylazlık yapan mitolojik bir yaratık. O sırada oradan geçmekte olan gök-tanrıçası İnanna ağacı alıp ana tapınağın merkezi Uruk’a getirdi ve kendi kutsal bahçesine dikti. -belki söğüt. Ona bin bir özenle baktı. Yıllar geçti. Evrenin Yaratılış Mitosu (Gılgamış. Bu nedenlerden dolayı. dallarına da harabe hizmetçisi Lilit evini kurmuştu. Enkidu ve Ölüler Diyarı ) Sumerlerin evrenin yaratılışı anlayışlarının ana kaynağı “Gılgamış. İnanna ona gözyaşları içinde huluppu ağacının başına gelenleri anlattı. Yunanlı Herakles’in önceli Uruk’ta oturan büyük Sumer kahramanı Gılgamış.vardı.18 ve Mezopotamya’da ilk Asur imparatorluğunu kurdu. age.yavrusunu koymuş. herhangi bir mitosun Babilonyalı biçimiyle Asurlu biçimi arasında küçük farklılıklar bulunurken. Sularıyla beslediği Fırat ırmağının kenarına dikilmişti. 23–24 . Ayrıca bazı ilginç Sumer mitoslarının Sami dilinde karşıtlarının bulunmadığını belirtmeliyiz. Çünkü ağaç büyüdüğü zaman kerestesinden kendisi için bir iskemle ve sedir yapmayı tasarlıyordu. Ve tan yeri ağarıp da kardeşi güneş-tanrısı Utu uykusundan uyanınca. Babilonyalı ve Asurlu biçimleriyle kaldığı gibi. Her zaman şen.

Bunun üzerine Gılgamış. ölüler diyarına inişinde başına gelecek tehlikeler konusunda onu uyarır -yeraltı dünyasının tabularını kısa ve öz bir biçimde anlatan muhteşem bir pasajdır bu – Gılgamış Enkimdu’ya şöyle der: • Eğer şimdi ölüler diyarına ineceksen. arkasına bile bakmadan avlanmaya alışkın olduğu harabelere kaçtı. dinle. Pukku ve mikku’ “genç kızların yakınışları nedeniyle” yeraltındaki bir deliğe düşüp. Gidip ölüler diyarının “yüzünden” geri getireceğim mikku’nu. yüreğin niçin kan ağlıyor? Gidip ölüler diyarından geri getireceğim Pukku’nu. ölüler diyarını boyladı. Böylece ölüler diyarının kapısına gelip oturur ve yüzünden düşen bin parça bir halde sızlanır: • Pukkum. Diyecek bir çift sözüm var. İnanna ne yaptı? Hulupu ağacının gövdesinden bir pukku (büyük olasılıkla bir tür davul) ve dallarından mikku denilen (büyük olasılıkla tokmak) bir nesne yaptı ve bunları cesaretinin ödülü olarak Gılgamış’a verdi. ama işe yaramaz. niçin ağlıyorsun. kim seni ölüler diyarının “yüzünden” geri getirecek. Gılgamış onları almak için elini deliğe sokar.zırhını kuşandı ve yedi talend yedi minalık . O zaman Gılgamış’a eşlik eden Uruklular ağacı kestiler ve iskemle ve sedir yapması için İnanna’ya sundular. kim seni ölüler diyarından geri getirecek? Mikku’m. Sadık izleyicisi ve yoldaşı hizmetkârı Enkimdu efendisinin sızlanışını duyar ve ona şöyle der: • Ey efendim. . bunun üzerine Zu-kuşu yavrusuyla dağa kaçtı ve Lilit evini yıkıp.19 yardımına koştu. Elli minalık -yaklaşık yirmi beş kilo.“yol baltasıyla” ağacın dibindeki “çekicilikten nasibini almamış” yılanı öldürdü.iki yüz kilodan fazla.

pukkum ölüler diyarına düştü. Kutsal göğsünü saran örtü olmayan. Sevgili oğlunu öpme. Kutsal gövdesini örten giysi olmayan. Yoksa ölüler diyarının “haykırışı” seni yakalar (Haykırış) yatan kadın için. Elinde asa tutma. Yoksa kokusu onları sana çeker. İğrendiğin oğluna vurma. Tastaki iyi yağdan sürünme. Yoksa (ölü) kahramanlar düşman gibi üstüne gelirler. orada yatan kişi için.20 Sana bir öğüt vereceğim. Sevgili karını öpme. İğrendiğin karına vurma. Mikku’m ölüler diyarına düştü. Bunun üzerine kahrolan Gılgamış Nippur kentine gitti ve M.Ö. Ayağına sandalet giyme. öğüdümü tut. Onları bulup getirsin diye Enkimdu’yu gönderdim. Böylece ölüler diyarınca tutsak alındı ve yeryüzüne yeniden çıkmadı. Yoksa gölgeler dört bir yanını kuşatır. Ama Enkimdu efendisinin öğütlerine kulak asmadı ve Gılgamış’ın uyarılarının tam tersini yaptı. ölüler diyarı yakaladı onu. Ölüler diyarında haykırma. Temiz giysiler giyme. Orada yatan tanrı Ninazu’nun anası için. Ölüler diyarında atış-sopasını fırlatma. Yoksa değneğin değdiği her şey etrafını sarar. üçüncü binyılda Sumer panteonunun baş tanrısı olan yüce hava-tanrısı Enlil’in önünde gözyaşı döktü: • Ey Enlil baba. .

age. kimseye acımayan Nergal yakalamadı onu. ölüler diyarı yakaladı onu Kahramanlık gösterilen savaşlarda düşmedi. o denize açıldıktan sonra. Enki. (Kur) krala ufak taşlar fırlattı. Gılgamış Eridu’ya gitti ve sutanrısı Enki’nin. ölüler diyarı yakaladı onu. O denize açıldıktan sonra. el kadar taşlar. Enki’nin gemisinin omurgası. Saldıran kasırgaya benzeyen savaşta yenildi. 66–75 . s. 17 Elimize geçen tabletlerin okunabilen kısmı şöyledir: • Gök yerden uzakşaltıktan sonra. An göğü ele geçirdikten sonra Enlil yeri ele geçirdikten sonra. Yer gökten uzaklaştıktan sonra. Ama Enlil yardım etmeye yanaşmayınca. 17 KRAMER. Enki’ye koca taşlar fırlattı. Baba Kur’a doğru denize açıldıktan sonra. Enki Kur’a doğru denize açıldıktan sonra. “bilgelik tanrısı” önünde yakarışını yineledi. Onun koca taşları.21 Namtar (bir cin) yakalamadı onu. Asag (bir cin) yakalamadı onu. Güneş-tanrısı Utu emri yerine getirdi ve Enkimdu Gılgamış’ın önünde belirdi. Efendi ile hizmetkârı kucaklaştılar ve Gılgamış Enkimdu’ya ölüler diyarında ne gördüğünü sordu. ölüler diyarı yakaladı onu Pusu kuran. güneştanrısı Utu’ya ölüler diyarında bir delik açmasını ve Enkimdu’nun gölgesini yeryüzüne çıkarmasını buyurdu. Ereşkigal Kur’un ödülü olarak ele geçirilip götürüldükten sonra. İnsanın adı konduktan sonra. Onun küçük taşları. … Kamışların taşları.

22

Krala karşı, geminin serenindeki sular, Kurt gibi yatıyordu, Enki’ye karşı, geminin ardındaki sular, Aslan gibi vuruyordu. Bu pasajın içeriğini başka sözcüklerle açıklar ve incelersek şöyle söylenebilir: Aslında bütün olan gök ile yer ayrıldı ve birbirinden uzaklaştı ve böylece insanın yaratılışı buyuruldu. Sonra gök-tanrısı An göğü ele geçirdi buna karşılık hava-tanrısı Enlil yeri ele geçirdi. Bütün bunlar bir plana göre gerçekleşmiş gibi görünmektedir. Buna karşın, sonrasında bir karışıklık ortaya çıkar. Çünkü ölüler diyarının kraliçesi olarak bildiğimiz, ama Yunanlı Persephone’un karşılık gelen ve aslında büyük bir olasılıkla bir gökyüzü tanrıçası olan tanrıça Ereşkigal, kuşkusuz kur aracılığıyla ölüler diyarını ele geçirdi. Elbette bunun öcünü almak için su-tanrısı Enki, Kur’a saldırmak için denize açıldı. Bir canavar yada ejderha olarak canlandırdığı açık olan Kur boş durmadı, sular Enki’nin gemisine önden ve arkadan hücum ederken o da geminin omurgasına irili ufaklı taşlar fırlattı. Şiirimiz Enki ve Kur arasındaki bu mücadelenin sonunu belirtmez, çünkü kozmogonik ya da evrenin yaratılışına ilişkin girişinin Gılgamış yapıtımızın ana içeriğiyle bir ilgisi yoktur; şiirin başında yer alışının tek nedeni Sumer kâtiplerinin öykülerine yaratılışla ilgili giriş türünden çeşitli dizelerle başlamayı alışkanlık haline getirmelerindendir.18 Bu şiirin ilk yarısından aşağıdaki kozmogonik kavramları çıkarıyoruz: 1. Bir zamanlar gök ile yer birdi. 2. Gök ile yerin ayrılmasından önce bazı tanrılar vardı

18

KRAMER, age, s. 80–81

23

3. Gök ile yerin ayrılması üzerine, bekleneceği gibi, gök tanrısı göğü ele geçirdi, ama yeri ele geçiren hava-tanrısı Enlil oldu.

Bu pasajda dile getirilmeyen ya da belirtilmeyen can alıcı noktalardan bazıları şunlardır: 1. Gök ile yerin yaratıldığı mı düşünülüyordu, eğer yaratılmışsa kimin tarafından? 2. Sumerlerce gök ile yerin biçimi nasıl düşünülüyordu? 3. Göğü yerden ayıran kimdi? Neyse ki, bu üç sorunun yanıtı günümüze gelen diğer Sumer metinlerinden çıkarılabilir. Böylece: 1. Sumer tanrılarının listesini veren bir tablette “deniz” ideogramı ile yazılmış olan tanrıça Nammu “gök ile yere yaşam veren ana” olarak betimlenmiştir. Şu halde Sumerler gök ile yeri ilksel denizin yarattığı ürünler olarak kabul ediyorlardı. 2. Sığır ve tahıl ruhlarının gökte doğumlarını, sonrada insanlığa bolluk bereket getirmek için yeryüzüne gönderilişini anlatan “Sığır ve Tahıl” miti şu dizelerle başlar: Gök ile yer dağının ardında, An, Anunnakiler’i (ardıllarını) dölledi, .... 3. Bundan hareketle, gök ile yerin birliğinin, eteği yerin altı, zirvesi de Kazmanın, bu değerli tarım aletinin yapılışını ve kutsanmasını anlatan “Kazmanın Yaratılışı” miti şu bölümle başlar: • Efendi, verdiği nimetlerin gerçek yaratıcısı olan Kararları değiştirilemeyen Efendi,

göğün tepesi olan bir dağ olarak düşünüldüğünü söylemek mantıklıdır.

24

Topraktan ülkenin tohumunu filizlendiren Enlil, Yerden göğü ayırmayı düşündü, Gökten yeri ayırmayı düşündü. Böylece üçüncü sorumuzun yanıtını buluyoruz; yerden göğü ayırıp uzaklaştıran hava-tanrısı Enlil’di.

Şimdi

Sumerlerin

kozmogonik yada evrenin yaradılışı görüşlerini

özetleyecek olursak, evrenin kökeninin açıklanmasının gelişimi aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 1. Başlangıçta ilksel deniz vardı; kökeni veya doğuşu konusunda bir şey söylenmemektedir, Sumerler onu her zaman varmış gibi düşünmüş olabilirler. 2. İlksel deniz gök ile yerin birliğinden oluşan kozmik dağı vücuda getirdi. 3. Tanrılar insan biçiminde kişileştirildiğinde, An (gök) eril, Ki (yer) dişildi. Onların birleşmesinden hava-tanrısı Enlil doğdu. 4. Hava-tanrısı Enlil yerden göğü ayırdı ve babası An göğü ele geçirirken, Enlil ile annesi Ki’nin birleşmesi – tarihsel devirlerde Ninmah, “yüce kraliçe”; Ninhursag, “(kozmik) dağın kraliçesi”; Nintu, “doğurgan kraliçe” gibi çeşitli adlar verilen tanrıçayla özdeşleştirilmiş olabilirevrenin düzenlenmesini,
19

insanın

yaratılışı ve uygarlığın kuruluşunu başlattı.

19

KRAMER, age. s. 82–83

25

2. Evrenin Düzenlenmesi “Evrenin” Sumer’ce ifadesi, kelimesi kelimesine “gök-yer” anlamına gelen an-ki’dir. Bundan dolayı evren, gök ve yer altbölümler halinde düzenlenmiş olmalıdır. Gök, gökyüzü ve “yukarıdaki büyük” denilen göğün üstündeki uzayı kapsar; gök tanrıları burada oturur. Yer, yeryüzünü ve “aşağıdaki büyük” denilen yeraltını kapsar; yeraltı yada ölüler diyarının tanrıları burada oturur. Göğün düzenlenmesiyle ilgili elimizde varolan göreceli olarak küçük bir mitolojik malzeme şöyle açıklanabilir; Ay-tanrısı Nanna, Sumerlerin yıldızlarla ilgili baş tanrısı olan hava-tanrısı Enlil ve onun karısı hava-tanrıçası Ninlil’den doğmuştur. Göklerde bir gufa’yla yolculuk ettiği düşünülen ve bundan dolayı zifiri karanlık lacivert taşı renkli göğe ışık getiren ay-tanrısı Nanna. “Küçükler”, yıldızlar, üstünde tohum gibi saçılırken “büyükler”, belki de gezegenler, yabani öküzler gibi etrafında gezinirler. 20 Ay-tanrısı Nanna ve eşi Ningal, “doğu dağı”nda yükselip, “batı dağı”nda batan güneş-tanrısı Utu’nun ana babasıdırlar. Bununla birlikte güneş tanrısı Utu’nun göğü geçmek için kullandığı bir kayık yada iki tekerlekli arabadan söz edildiğine rastlamadık. Geceleri ne yaptığı da açık değil. Günün sonunda “batı dağı”na vardığı ve yolculuğunu yeraltı dünyasında sürdürdüğü, şafakta “doğu dağı”na vardığı gibi akla yatkın bir varsayım eldeki verilerden çıkmamaktadır. “İyi günlerin gelmesini sağlayan”ın hava-tanrısı Enlil olduğunu öğreniyoruz; “topraktan tohum çıkarmayı” ve ülkeye Hegal’i, yani bolluk, bereket ve mutluluk getirmeyi aklına koyan Enlil’dir. İnsan tarafından kullanılan tarım aletlerinin ilk örnekleri olan kazmayı ve belki sabana da ilk biçim veren yine bu aynı Enlil’dir; çiftçi-tanrı Enten’i sadık ve güvenilir rençperi olarak atayan odur. Diğer yandan, bitki tanrıçası Uttu’ya yaşam veren su-tanrısı Enki’dir. Dahası, gerçekte yeryüzünü, özellikle Sumer ve onu
20

KRAMER, age. s. 84–85

21 3. üç gün içinde dönmezse kendisi için yas törenleri yapmasını ve daha sonra. Burada.26 çevreleyen komşularının bulunduğu bölgeyi. daha bildik adıyla Tammuz’un Sumercedeki biçimi iken. tanrının yeraltı dünyasında tutsak tutuluşu. Sami dilindeki İştar’ın. İnanna. Dumuzi İle İnanna Mitosu Dumuzi. aynı biçimde. Mitosun Tammuz ayinlerinin temelini oluşturan biçiminde. “yedi kapı”nın bekçisi Neti’nin kendisine meydan okumasıyla karşılaşır. Ur kentinin ay-tanrısı Nanna’ya. Nippur kentinin tanrısı Enlil’e. öykünün baş motifini oluşturup. üç büyük tanrıya. hava-tanrısı ve sutanrısı. Babilonya’nın Eridu kentindeki bilgelik tanrısı Enki’ye gitmesini ister ve kendisinin öteki dünyada öldürülmesini engellemek yolunda işe karışmaları için. yani “göğün kraliçesi”nin Sumercedeki karşılığıdır. onlara yalvarması buyrultusunu verir. geçtiği her kapıda giysilerinin bir parçasını çıkardıktan sonra. Ve sığırlarını ve tohumlarını çoğaltmak için sığır-tanrısı Lehar’ı ve tahıltanrıçası Aşnan’ı gökyüzünden yeryüzüne Enlil ve Enki. ölüler ülkesine. İnanna. s. Ereşkigal’in buyruklarıyla ve ölüler dünyasının yasalarına uygun olarak. ilkbaharda yeniden doğan bitkilerle birlikte yeniden dirilen bitkiler dünyası tanrılarının ön örneğidir. birlikte göndermişlerdir. değerli takılarını takar ve ölüler dünyasının kapısına varır. Sumer. göğün kraliçesi İnanna. Bilinmeyen nedenlerle. kraliçelik giysilerini üzerine geçirir. Bundan sonra İnanna. Ur ve Meluhha’nın yazgılarını o belirler ve belirli işler için ikinci derece ilahlar atar. düzenleyen Enkidir. Dumuzi. İnanna’nın yeraltı dünyasına inişinin nedeni olarak görünür. Ereşkigal’in ve ölüler dünyasının yedi yargıcı 21 KRAMER. veziri Ninşubur’a. üzerinde kız kardeşi tanrıça Ereşkigal’in egemenlik sürdüğü “dönüşü olmayan ülke”ye inmeye karar verir. 86 . age. Ölüler dünyasında uğrayabileceği herhangi bir kazaya karşı hazırlıklı olmak için İnanna. yedi kapıyı geçerken. ölen.

Bu nedenle mitosta. İnanna’nın kendisine söylediklerini yapar.27 olan yeraltı dünyası Anunnaki’sinin karşısına çıkarılır. s. 27–28 . İnanna’nın cesedi üzerine altmış kez serpmeleri söylenmiştir. ölüler dünyasına kendi yerine sağlayacağı kimseyi alıp götürmek üzere yanında gelen iki cin ile birlikte diriler dünyasına çıkışının anlatılmasına geçilir. Bunun üzerine Dumuzi. üç temel mitostan biridir. kendisine eşlik eden cinlerle birlikte kendi kenti olan Erek’e gelir ve orada kocası Dumuzi’yi bulur. veziri Ninşubur. bunlar İnanna tarafından kurtarılırlar. İnanna’nın veziri Ninşubur’u. İnanna’yı yeniden canlı duruma getirecektir. bazı sihirsel işlemlere başvurarak. İnanna. yaşam yiyeceğini ve yaşam içeceğini. Cinler. daha önceki üç kişinin yaptığı gibi İnanna’nın önünde eğilip kendisini aşağılamaz ve bu nedenle İnanna onu ölüler dünyasına kendi yerine götürmeleri için cinlerin eline verir. abı hayat] gönderir. Mitosun bundan sonraki fragmentinde. İnanna yerine alıp götürmek isterseler de. Bunlar. adlarının ne anlama geldiği bilinmeyen bu yaratıklarla ölüler dünyasına “yaşam yiyeceği” [hayat ekmeği] ve “yaşam içeceği” [hayat suyu. ama Enki. Enlil ve Nanna işe karışmaya yanaşmazlar. mitosun Sümerce özgün biçiminde Dumuzi adını taşıyan Tanrı Tammuz’un cinler tarafından ölüler dünyasına götürülüp götürülmediğini bilmiyoruz. 22 Yukarıda Sumerce biçimiyle verilen öykü. Bunun için. Sumerlerin yerleşmek üzere deltaya geldiklerinde bu mitosu da birlikte 22 HOOKE. ölüler dünyasının yasalarından biridir. sonra Umma kenti tanrısı Şara’yı ve daha sonra Badtibira kenti tanrısı Latarak’ı. İnanna bir ceset olur ve bir kazığın üzerine asılır. Dolayısıyla. Söylendiği gibi yaparlar ve tanrıça yaşama geri döner. Dumuzi. Üç gün geçmesine karşın geri dönmeyince. Yerine bir başkasını bulup koymadıkça hiç kimsenin oradan geri dönemeyeceği kuralı. İnanna’nın. kendisini kurtarması için güneştanrısı Utu’ya yakarır ve mitosun bulunan bu parçası da burada kesilir. Kendilerine. elinin parmaklarının tırnaklarından çıkardığı kirden. kurgarru ve kalaturru adında iki acayip yaratık yaratır. age. “ölümün gözleri”ni onun üzerine çevirince.

cinlerin Dumuzi’yi kendisinin yerine karşılık olarak ölüler dünyasına alıp götürmelerine izin verenin İnanna olduğu belirtilmektedir. mitosun daha sonraki biçimiyle karşılaşırız. Sumerlilerin deltaya yerleşmeleri üzerine benimsemek zorunda kaldıkları tarımsal yaşam biçiminden çok farklı yaşam koşulları içinde doğmuş olabileceği söylenebilir. özgün biçiminden uzaklaşmasının olası bir nedeni. Sumerlilerin deltaya inmeleri üzerine çobanlıktan tarımsal bir yaşam biçimine geçme süreci içinde bulunmaları olgusunda aranabilir. Mitosun.28 getirmiş olmaları ve mitosun en eski biçiminin böyle olması olasılığı var. İnanna’nın kendisinin yeraltı dünyasına inişinin nedenini açıklanmadan bırakılırken. Öte yandan. söz konusu ayinlerin mevsimlerle ilgili bir ritüelin bir parçasını oluşturduklarını da biliyoruz. erkek ve dişi çam (köknar) ağacı altında canlandırılırlar ve çam. Bu biçiminde İnanna. Amorit istilasından ve Sumerlilerin sonunda Samilerce fethedilip içlerinde eritilişlerinden çok önceleri deltaya yerleşmiş bulunduklarını gösteren kanıtlar var. Söz konusu ayinlerde. çiviyazılarını ve dinleriyle mitolojilerinin öğelerinin çoğunu Sumerlilerden aldıklarını biliyoruz ve bu olgular da. Samilerin. Tammuz’un diriler dünyasına zaferle geri dönüşünün betimlenmesiyle son ermektedir. sık sık. Dicle-Fırat deltasında bulunan bir ağaç olmayıp. Sumer dönemine ait olan Tammuz ayinlerinde bile. Tam tersine ve söz konusu mitosun daha sonraki tüm anlaşılış biçimlerine ters düşen bir tutumla. İnanna ile Dumuzi mitosunu bir “ritüel mitosu” olarak sınıflandırmak yanlış olmaz. Bununla birlikte. Ayinlerde Tammuz ve İştar. Sumerlilerin geldikleri dağlık bölgeye özgü bir türdür. bu durumda. İştar’ın ağlayıp sızlanmalarından ve Tammuz’u ölüler dünyasının yetkililerin elinden kurtarmak için oraya inişinden söz edilmekte. Ayrıca göklere yükselen “ziggurat” yapıların Sumer tapınak mimarlığının bir özelliğini oluşturması da. Tammuz’un ölüler dünyasına inmesi üzerine ülkenin içine düştüğü karmaşa ve darmadağınıklık anlatılmakta. ayin. Hem Samilerin hem Sumerlilerin. aynı dağlık yöne bir işaret olarak yorumlanmıştır. Asur-Babilonya döneminde Tammuz-İştar mitosunun karakterinde . mitosun özgün biçiminin. Bu durumda. ölüler dünyasına kocası yada kardeşi olan Dumuzi’yi ölümün elinden alıp getirmek için inmemektedir.

(Ve) büyük suların üzerindeki fırtınalar koca kayığı bir o yana bir bu yana salladı durdu. Anlaşılan. 28–29 . Aynı zamanda. İbrani’ce yazıcıların anlattığı biçimiyle Kitab-ı Mukaddes’teki Tufan öyküsünün özgün olmadığı bilinmektedir. Tanrıların böyle bir karar almalarının nedeni verilmemiştir. age. tanrıların insanlığı yok etmeye karar vermeleridir. s. Metnin kayığın yapılışının anlatılmış olabileceği parçası yitiktir. Sumer Tufan öyküsünün ana çizgileri şöyledir. Babil tufan mitinin kendisi de Sumer kökenlidir. İnsanlığı yok olmaktan kurtaracak girişimlerde bulunan tanrı. Göklere (ve) yere ışık saçan [güneş-tanrı] Utu göründü. bir tanrı. sel kült merkezlerinin altını üstüne getirir. Bu mitosun öteki ülkelere geçerken ne gibi değişiklikler geçirdiğini daha sonra göreceğiz. gelecek tufandan kurtulmak için ne yapılması gerektiğini söyleyecektir.29 görülen değişikliğin bir başka nedeni olarak kabul edilebilir. Enki’dir. Sippar kentinin sofu kralı Ziusudra’ya bir duvarın kıyısında dikilmesini söylemektedir ve bu duvar yoluyla Ziusudra’ya tanrıların korkunç niyetlerini açıklayıp. Sumer Tufan Mitosu Bu mitosun odağındaki motif. göreceğimiz gibi bunun tek yolu sel değildir. insanları tanrıların üzerlerine göndermeye karar verdikleri yıkımdan kurtarma niyetini açıklarken görülmektedir. Öykünün anlatıldığı metnin bulunduğu fragmentin başladığı noktada. Bununla birlikte. Tufanın gelip Ziusudra’nın nasıl kaçtığını anlatan aşağıdaki parçadan anlaşılmaktadır: • Tüm fırtınalar. 23 HOOKE. Yedi gün (ve) yedi gece sürdükten sonra Tufan ülkesinin altını üstüne getirdi. son derece güçlü. tek bir fırtına gibi saldırıya geçti. 23 4. bunu hangi yollardan yapacakları ikincil sorun olup. ama böyle bir parçanın varlığı.

38–39 . güneşin doğduğu ülkede oturmasını sağladılar. Anu’nun ve Enlil’in önünde yerlere kapandı. Kral bir öküz öldürür ve bir koyun boğazlar. Tufanın Babilonya öyküsüne dayanılarak. sonunda Ziusudra’ya ne olduğunu anlatır: • Kral Ziusudra. Anu (ve) Enlil hoş davrandılar Ziusudra’ya. Ona bir tanrı(nınki) gibi [sonsuz] yaşam verdiler. Sonra. mitosun eksiksiz Sumer versiyonunda tufanın nedeni ve kayığın yapılışı hakkında çok daha doyurucu ayrıntının bulunduğu sonucuna varılabilir. Sonra. s. kral Ziusudra’nın Bitkiler dünyasının (ve) insanlığın soyunun adını sürdüren kişinin. Dilmun ülkesinde. Kahraman Utu ışınlarını dev kayığın içine getirdi. 24 24 HOOKE. bir kopukluğun ardından tablet. Bir tanrı(nınki) gibi sonsuz soluk indirdiler onun için. Karşı taraftaki ülkede. age. ama bu ayrıntılarını Akad mitolojisini ele alacağımız sayfalara dek erteleyebiliriz. Kral Ziusudra Utu’nun önünde yerlere kapandı.30 Ziusudra koca kayığının bir penceresini açtı.

kendi kızı Ninsar’ı gebe bırakır. temiz. Her bir tanrının adı ile Enki’nin bedeninin hastalanan ilgili yeri arasında söz benzerliklerinin. art arda sekiz tanrıça yaratarak başarır. Tanrıça bunu. Ninhursag çılgına dönüp Enki’ye korkunç bir lanet okur ve oradan ayrılır. öteki adıyla Ninmu’nun doğuşunun anlatılmasına geçilir.31 5. aynı biçimde bitkilerin tanrıçası olduğu söylenen Uttu’yu doğurur. Dilmun’da bulunmayan tek şey içme suyudur ve Ninhursag’ın ricası üzerine Enki. Şiirin son satırları. Dilmun’da hem bir ülke hem bir kent olarak söz edilmektedir ve Dilmun. Mitos Dilmun’un. saf. Tilkinin zanaatıyla [kurnazlıkla] Ninhursag dönmeye ve Enki’nin hastalığını iyi etmeye ikna edilir. elmadan ve üzümden oluşan bir paket ister. birleşmelerinin ürünü olarak sekiz bitki çıkar. Ninsar tanrıça Ninkurra’yı doğurur. Mitosların başkahramanları su-tanrı Enki ve toprak-ana Ninhursag’dır. Ninhursag’ın gebeliği. Ninhursag onların adlarını ve taşıyacakları özelliklerini vermeye zaman bulamadan. aydınlık bir yer. hıyardan. olasılıkla evlilik armağanları olarak. hastalığın Enki’nin bedeninde yerleştiği her bir yer için bir tanrı olmak üzere. Daha sonra Enki. Enki ile Ninhursag’ın birleşmelerinden. dokuz gün sürmüş gösterilir. hayvanların bir birlerine zarar vermedikleri ve ne hastalığın ne de yaşlılığın bilindiği bir ülke olarak sunuluşuyla başlar. Enki hepsini yer. sekiz tanrının Enki’nin çocuklarının sayıldığı ve yazgılarının Ninhursag tarafından . ne var ki. o da Enki tarafından gebe bırakılarak. bunu da sağlar. cinasların bulunduğu gösterilmiştir. çağımızın bilginlerince Basra Körfezindeki Bahreyn ülkesiyle özdeşleştirilmiştir. Bu öğütleri tutarak Uttu. bitkiler tanrıçası Ninsar’ın. Mitosta bundan sonra. Tanrıçanın bu davranışı karşısında tanrılar dehşete düşerler ve Enki bedeninin yedi farklı yerinden hastalığa çarpılır. Enki İle Ninhursag Mitosu Mitosun ana çizgileri şöyledir: Sahne. insanların gebelik süresinde her bir aya bir gün karşılık olmak üzere. Dilmun’da açılır. Enki istenen armağanları getirir ve Uttu bunları sevinçle alır. Uttu’yu Enki’ye karşı uyarır ve Enki’nin yaklaşmalarıyla nasıl başa çıkabileceğini gösteren bazı öğütler verir. [Uttu adı güneş-tanrı Utu ile karıştırılmasın] Sonra Ninhursag.

Enki’nin iyileştirilebilmesi için doğan tanrıların. age. elbette. geçmişte bir altın çağ yaşandığı düşüncesinin çok yaygın olduğu ve baba ile kızı arasındaki fücur ilişkisinin bir yankısının. Enki ile Ninhursag mitosunun ayrıntıları hakkında yorumda bulunabilmemizi sağlayacak ipuçlarına sahip değiliz. s.” Sami asıllı Babilonyalılar Sumer mitolojisinden pek çok şey almış olmakla birlikte. bu mitos. Sami kafasının bu mitolojideki birçok öğeyi kolay kolay benimsenebilecek şeyler olarak bulmadığını ortaya koymaktadır. çok eskilerde Yalnız yaşayan Satürn’den gebe kaldı.32 saptandığı yolunda bazı işaretler veriyor görünür. Bitkilerin toprak ile sudan doğan şeyler olarak görülmeleri. bazı sınırlamalarla da olsa. en azından. Profesör Thorkild Jacopsen. bize bile ters düşmemektedir. Vesta Satürn’ün kızı da olsa Böyle bir birleşme Satürn çağında leke sayılmazdı. ozan Milton’un aşağıdaki dizelerinin anımsatacağı ilişkide de görülmesi hesaba katılmazsa: • Parlak saçlı Vesta. ne onları karnında taşıyan toprakla ne de su ile herhangi bir içsel bağlantıları vardır. Ne var ki. Bu ilginç mitosun Yakındoğu mitolojisi içinde herhangi bir benzerinin bulunmadığını söyleyebiliriz. Yunan mitolojisinde Satürn ile Vesta arasında geçen. ama mitopoetik anlamda nedensel birlik kurmaya çalışmaktadır.25 25 HOOKE. Ama mitosun sonlarına doğru. bu konuda şunları söylemişti: “bu mitos birbirinden ayrı birçok olgu arasında nedensel. 41–42 .

Şiirin sonucunda Enkimdu şöyle diyor: • “Sen ey çoban. İnanna’nın oğlan kardeşi güneş-tanrı Utu. Dumuzi’yi bu sevdadan vazgeçirmeye çalışır ve kendisine türlü armağanlar vermeyi önerir. İbrani “Kâin ile Habil” öyküsünde bir yankısının görülmesinden dolayı ilgiye değer olan “Dumuzi ile Enkimdu” mitosudur. Enkimdu. Bu mitos. Benim otlaklarımda senin koyunların otlasın. Seçimini. Mitosta İnanna. dostum olarak. daha fazlasına da sahip olduğunu ileri sürer. bunu. Dumuzi’nin çeşitli mitoslarda İnanna’nın kocası olarak gösterilmesinden anlıyoruz. İnanna’yı alma kararlılığını sürdürür ve anlaşılan bu niyetini gerçekleştirmede başarıya da ulaşır. ey çiftçi [evliliğimi] çiğneme” . daha öncede gördüğümüz gibi. Dumuzi’den yanadır. trajik sonuca ulaşmaması dışında. ama Dumuzi.33 6. Zabalam tarlalarında ot yesinler. Tüm koyun sürülerin ırmağım Unun’un suyunu içsin” Dumuzi konuşuyor: • “Ben. niye kavga çıkarıyorsun? Ey çoban Dumuzi niye kavga çıkarıyorsun? Benle seni. çoban-tanrı Dumuzi. çoban [diyorum ki] evliliğime ey çiftçi dostum olarak girme [burnunu sokma] Ey çiftçi Enkimdu. tarımcı ve çoban yaşam biçimleri arasındaki çok eskiye dayanan rekabetle ilgilidir. benle seni niçin karşılaştırıyorsun? Koyunların yerin otlarını yesin. koca olarak kendisini seçmesini önerir ve Enkimdu’nun sunabileceği her şeye sahip olduğu gibi. Dumuzi. öteki adıyla Tammuz ile çiftçi-tanrı Enkimdu arasında yapacaktır. Dumuzi İle Enkimdu Mitosu Bir başka Sumer mitosu. ya da öteki adıyla İştar. ama İnanna’nın kendisi Enkimdu’yu yeğlemektedir. ey çoban. bir koca seçmek üzeredir.

“Kain ile Habil” mitosunun bugünkü biçiminin temelinde. Gılgamış aynı zamanda Sumer mitolojisinin bir kahramanı olup Kramer’in çevirileriyle alınan üç Sumer metninde. Yehova’nın. Ancak. Gılgamış Destanı’na göre üçte ikisi tanrı. şiir. Çoğu satırının anlamının çözülmesi kolay olmamakla birlikte. Agga’nın. Burada. Dumuzi’nin çiftçi tanrının armağanlarının hiçbirini kabul etmemesinin. … fasulyesi getireceğim sana.Akad Gılgamış Mitosları Akad mitolojisinde önemli bir kişilik. age. Gılgamış ile ilgili episodların anlatımları bulunmaktadır. erken dönem Sumer kent devletlerinin birbirleri üzerinde egemenlik kurma amaçlı çatışmalarını yansıtmaktadır. fasulye getireceğim sana. s. Kain’in tarım ürünlerinden oluşan adaklarını reddetmesinin temelini oluşturmuş olabileceğini söyleyebiliriz. Gılgamış ile ilgili metinlerin “Gılgamış ile Agga” adını taşıyan birincisi. Erek kentinden kendisine boyun eğmesini istediğini. Gılgamış’ın. 43–44 . 26 7. Sumer . Erek kralı Gılgamış ile Tufandan sonraki birinci hanedan olan Kiş hanedanının son kralı Agga arasındaki çatışmanın öyküsü bulunmaktadır. üçte biri insan olan Gılgamış’tır. Bu metinde. Sumer kral-listelerinde. Sumer tarih hesaplamasına göre Tufan’dan sonra [Sumer’i] yönetmiş ikinci hanedan sayılan Erek hanedanının beşinci kralı olarak göründüğünü belirtmeliyiz.” Sıra İbrani mitoslarını incelememize geldiğinde. dolayısıyla. birçok eski mitos katmanının yattığını göreceğiz. Gılgamış’ın bu isteğe karşı direndiğini Agga’nın Erek kentini işgalini ve iki 26 HOOKE.34 Enkimdu yanıtlıyor: • “Sana buğday getireceğim. Genç kız İnanna (ve) sen neden hoşlanırsan o şeyi Genç kız İnanna … getireceğim sana.

devin kafasını keserler. 27 Söz konusu ikici metin. ona yardımcı olur. Akadca biçiminde sunulan Gılgamış öyküsünün tamamında kullanacakları malzemeyi aldıkları kaynağı oluşturmasında yatmaktadır. burada kısaca özetlemek yetecektir. s. age. Teması. age. Gılgamış’ın. bu serüvene girişmeden önce güneş-tanrı Utu’ya danışması öğüdünde bulunur. metin. hazırlık niteliğinde. kesin ve dar anlamıyla Sumer “mitolojisinin” bir parçası sayılamaz. Sumerlilerin ölüm sorunu üzerinde kafa yormuş olduklarını göstermesinde ve Babilonyalıların. anlamları bulanık bazı işlerden [büyülerden] sonra. Gılgamış ve Enkimdu. Akadca Gılgamış Destanı hakkında daha fazla şey öğreneceğimiz dostu ve hizmetçisi Enkimdu. yaptıkları. Tanrıların olaya herhangi bir karışmalarının bulunmadığına göre. buraya alınmasının tek nedeni. Bu metnin içeriğini oluşturan öğeler. Ölümün insanı her yerde yakalayabilmesi gerçeği karşısında bunalan ve kendisinin de onun elinden kurtulamayacağının bilincine varan Gılgamış. 46 . daha sonra ele alacağımız Akadca Gılgamış Destanının oluşturulmasında yararlanılan mitos malzemesinin bulunduğu besbellidir. içinde. yedi dağı aşmasında ve dev Huvava’nın oturduğu sedir ormanı olduğu anlaşılan hedefine ulaşmasında.28 27 28 HOOKE. s. Utu ilkin. kendisine. “Diriler Ülkesi” denen ülkeyi aramaya karar verir. Gılgamış kişiliğinin Sumer kaynaklarından alınmış olduğunu gösteren bir kanıt oluşturmasındandır. Bu metnin önemi daha çok. mitosun. 45 HOOKE. “Gılgamış ve Diriler Ülkesi” diye adlandırılmış olup. ama daha sonra. Tablet bu noktada kopuk olup metinde kesintiye uğramıştır. yukarıda sözü edilen Akadca Gılgamış Destanı’na alınıp orada daha eksiksiz olarak geliştirildiğine göre. böyle bir serüvenin tehlikelerinden söz ederek Gılgamış’ı uyarmak ister.35 kralın sonuçta uzlaştıklarını anlatıyor görünmektedir. çoğu Yakındoğu mitolojisinin temelini oluşturan bir motif olan ölümsüzlük ardında koşmadır.

daha önce belirtildiği gibi. Sumer çiviyazısını benimserken. age. çoğu Sumer malzemesine dayandırılan Asur-Babilonya mitolojisine geçebiliriz. tanrıların insanlara ölümsüzlüğü esirgedikleri. Akad mitolojisinde Sami adlar altında görünürler. Sumerlileri yenip Sumer’i fetheden Sami fatihler. onu övgülere boğan bir şarkıyla bitmektedir. Sumerce’ye panteonunun hiçbir noktada benzemeyen ve bir Sami dilini (Akadcayı) tanrılarının yazabilmelerine olanak verecek uyarlamaları yapmışlardı. 29 29 HOOKE. rahiplerce. tapınak adlarının ve ritüel terimlerinin birçoğu Sumerce biçimleriyle alı konmuştur. ölü dil durumuna düşmesinden çok sonraki tarihlere dek. Dolayısıyla. bununla birlikte. ama kendisine ün. Şiirin ikinci bölümü. bu yazıda. bir düş görmüş ve düşü tanrı Enlil tarafından. Burada Sumer mitolojisini bırakıp Akad mitolojisine. ölüm temasını ve ölümsüzlüğe kavuşma çabasını daha da geliştirerek işlemektedir. Sumer Babilonyalılarca Asurlularca benimsenen birçoğu. Sumerler. İnanna’nın adı İştar olur. metinde Gılgamış’ın öldüğü yolunda açık olmayan bir değinişte bulunuluyor gibidir ve metin. ölenin ardından yapılan bir ritüeli anlatır görünmektedir. hem de Sami fetihçilerin farklı düşünüş biçimlerini (mantalitelerini) yansıtmaktadır. yani. ay-tanrı Nanna Sin olur. Utu Şamaş olur. 47 . dinsel ritüel ve ayin dili olarak kalan Sumer mitoslarının Akadca biçimleri. eski Mısırlılar gibi. kilisenin ayin dili olarak kalmasına ve bugün bile ayin dili olarak varlığını sürdürüyor olmasına benzer biçimde. zenginlik ve savaşta başarı bağışladıkları biçiminde yorumlanmış biri olarak gösterilir. duaların ve afsunların birçoğunun. Şurası akıldan çıkarılmamalıdır ki. Latince’nin. bir kralın ölümünde kralın eşlerini ve saray çevresini kurban etmiş olabilirler. Burada Gılgamış. s.36 “Gılgamış’ın Ölümü” biçiminde adlandırılmış bulunan üçüncü fragment. hem Sami egemenliğinin siyasal koşullarda yarattığı değişiklikleri.

ritüeler ve törenlerden oluşan renkli ve çok çeşitli bir toplam geliştirdiler. fakat bunu anlayışla. üçüncü bin yılda. gezegen ve yıldızların . nitekim evren için kullandıkları terim. Dünya düz bir disk şeklindeydi. Sumercede kalay için kullanılan terimin “gök metali” olmasına bakılırsa. tanrıları insan boyutuna indiriyor. Bu göksel katı maddenin ne olduğu hala belli değildir. Pratik ve işlevsel düzeyde. hava. Güneş. bu sözcüğün yaklaşık anlamı rüzgâr. ay. Sumer filozof ve düşünürlerinin elinde. Gök ile yeryüzü arasında lil adını verdikleri bir madde olduğunu kabul ediyorlardı. Entelektüel düzeyde. saygıyla ve her şeyden önce de özgün ve yaratıcı bir şekilde yapıyordu. Görünüşe göre bu maddenin en önemli özelliği hareket ve yayılımdır. Bilimsel açıdan. günümüz dünyası üzerinde. bu nedenle. ruhtur. nefes. Sumerli öğretmenlerin ve bilgelerin gözünde evreni belli başlı öğeler (sözcüğün dar anlamıyla) gök ve yeryüzü idi. evrenin içeriği ve işleyiş tarzıyla ilgili olarak yararlanabilecekleri ancak en temel ve yüzeysel fikirler bulunuyordu. üzerinde çok geniş bir boşluk bulunuyordu.Ö. Sumer saz şairleri ve ozanlarıyla onların daha sonraki mirasçıları olan edubba şairleri ve yazıcıları eskiçağ Yakındoğu’sunun kesinlikle en zengin mitolojisini geliştirdiler. Hıristiyanlık ve İslamlık aracılığıyla silinmez izler bırakan dinsel fikirler ve tinsel kavramlar geliştirdi. Sumer düşünürleri ve bilginleri. kabaca bizim atmosfer terimimize karşılık gelmektedir. “gök-yer” anlamında bileşik bir sözcük olan an-ki’ydi. evrenin kökeni ve içeriği [işleyiş tarzı] üzerine düşüncelerinin bir sonucu olarak. tanrıları hoşnut etmeye ve yatıştırmaya hizmet etmek kadar. eskiçağda Yakındoğu’nun büyük bölümünün temel akidesi ve dogması haline gelecek kadar yüksek bir inanç taşıyan bir kozmoloji ve teoloji geliştirdiler. Sumer rahipleri ve kutsal kişileri.37 C. bu boşluksa kubbe biçiminde katı bir yüzeyle kaplanmıştı. bu mitoloji. bu madde kalay olabilirdi. SUMERLERDE DİN Sumerler M. insanoğlunun gösterişli tören ve gösterilere duyduğu sevgi için duygusal bir subab sağlamak üzere de ayinler. özellikle de Yahudilik.

deniz ve hava gibi büyük âlemler. fakat insanüstü olan. Bu ilksel deniz içinde. Sümerler. dağ ve ova gibi doğa varlıkları. İstanbul 2002 .ardından bitki. 153–154. tarla ve çiftlik gibi kültürel varlıklar ve hatta kazma. “gök-yer” bir biçimde doğmuştur. fırtına ve kasırga gibi atmosfer güçleri ve nihayet yeryüzündeki ırmak. Başlangıçta ilksel denizin olduğu sonucuna vardılar. kent. Aralarında. yerden göğü ayıran. yer. kozmosu iyi hazırlanmış planlara ve uygun yasalara göre yönlendiren ve denetleyen bir grup canlının oluşturduğu panteondu. hendek. rüzgâr. Bu atmosferin dışında parlayan cisimler . s.ve ışık veren göksel cisimlerin yaratılışının. Kabalcı Yaynları.38 atmosferle aynı maddeden yapılmış. denizi “ilk neden “ ve “ana harekete geçirici” olarak gördükleri ve uzay ve zamanda denizden önce ne olduğunu kendilerine asla sormadıkları anlaşılmaktadır.152. devlet. Kabalcı Yayınları.32 30 31 32 Samuel NOAH KRAMER. biçim olarak insana benzeyen.biçimlenmiştir. ay ve gezegenler gibi belli başlı gök cisimleri. eylemlerini yerleşik kurallara ve düzenlemelere göre yönlendiren şu ya da bu varlığın sorumluluğu altında olarak görüyorlardı. 31 Sumerli teologların varsayımına göre. İstanbul 1999 KRAMER. hayvan ve insan yaşamı varlık bulur. fakat insanüstü ve ölümsüz olan. kanal. Gök ile yerin ayrılmasının . gezegenler ve yıldızlar. hareket eden ve genleşen “atmosfer” vardır.ay. Gök. Tarih Sümer’de Başlar. 105–106. ama ek olarak parlaklık niteliği verilmiş olduğu kabul ediliyordu. s. 30 Sumerli düşünürlere açık ve su götürmez gerçekler olarak görünen evrenin yapısıyla ilgili bu temel kanunlardan uygun bir kozmogoni geliştirdiler. güneş. bu evrenin işlemesini sağlayan şey. s. Kabalcı Yayınları. tuğla kalıbı ve saban gibi aletler ki bunların her biri insan biçimli. Sümerler. İstanbul 2002 Samuel NOAH KRAMER. güneş. ölümlülerin gözüne görünmeksizin. kubbeli bir göğün düz yerin üstüne konup onunla birleşmesinden oluşan evren.

155.39 Sumerler bu gözle görünmez. Bu görüşlere göre kozmosu oluşturan temel öğeler gök. Sümerler. Bu topluluktaki en önemli gruplar. Kabalcı Yayınları. yaratıcı ilahlarla yaratıcı olmayan ilahlar arasındaki ayrımdı. dövüşüyorlar. bu düşünceye kozmolojik görüşlerinin bir sonucu olarak varmışlardı. yaralıyorlar ve öldürüyorlardı. Fakat Sumerli teologlarca panteon içinde yapılan daha önemli bir sınıflandırma. Sumerli bilgelerimiz büyük olasılıkla. Ve insanların devletinin siyasi işleyişiyle benzer biçimde. yer. hazırladıkları plan uyarınca bu dört ilahtan birinin yarattığı çıkarımını yapmak mantıklı görünüyordu. Dolayısıyla. Kazmadan ya da tuğla kalıbından sorumlu tanrı güneşten sorumlu olan tanrıyla boy ölçüşemezdi. gök. Ne de hendek ve kanallardan sorumlu tanrıyla bütün topraklardan sorumlu tanrı aynı kefeye konabilirdi. Böylelikle Sumer panteonunun. Bu tanrısal panteon nasıl işliyordu? Öncelikle. Fakat 33 KRAMER. panteon’un başında bütün diğerlerinin kralı ve yöneticisi olarak tanınan bir tanrının bulunduğunu kabul etmek doğaldı. “yazgıları belirleyen” yedi tanrı ile “büyük tanrılar” olarak bilinen elli ilahtan oluşuyordu. bizim “tanrı” diye çevirdiğimiz sözcük deniliyordu. deniz ve havanın denetimini ellerinde bulunduran ilahların yaratıcı tanrılar olduğu ve bütün öteki kozmik varlıkları. deniz ve havaydı. panteonu oluşturan tanrıların hepsi aynı önem ya da derecede olmadıkları varsayımı Sumerlere mantıklı geliyordu. başında kral olan bir topluluk olarak düzenlendiği düşünülüyordu. belki kendileri de yaralanıp ölüyorlardı. insan-biçimli ancak insanüstü ve ölümsüz varlıkların her birine Sumercede Dingir. 33 Sumer’de tanrıların ölümsüz olduklarına inanılmasına karşın yine de beslenmeleri gerekiyordu. İstanbul 2002 . ölümcül biçimde hastalanabiliyorlardı. çok tanrılı dinsel sistemin doğasında var olan tutarsızlıkları ve çelişkileri çözmek amacıyla sonuçsuz kalan girişimlerde bulunarak birçok teolojik kavram geliştirmişlerdi. bütün öteki kozmik görüngüler ancak bu âlemlerden biri yada diğerinin içinde var olabilirdi. s. yer.

Sumer panteonunun büyük farkla en önemli ilahı. bu süre içinde onun sahip olduğu güçlerin çoğu tanrı Enlil’e geçti. ona krallık asasını veren ve kayırıcı bir gözle bakan Enlil’di. Tanrı listelerinin başında genellikle bu tanrılar yer alır ve önemli eylemleri birlikte yerine getiren bir grup olarak gösterilirdi. ülkelerini onlar için gönençli hale getirenin. Gök-tanrısı An’ın bir zamanlar Sumerler tarafından panteon’daki en yüce hükümdar olarak kabul edildiğine inanmak için pek çok neden bulunmaktadır. sutanrısı Enki ve büyük ana-tanrıça Ninhursag’dı. Panteon’da oldukça belirsiz bir kişilik haline geldi ve daha sonraki zamanlara ait ilahi ve mitlerde adından pek söz edilmemeye başlandı.Ö. Sumer’de bin yıllar boyunca An’a tapılmaya devam edildi. An’ın asıl tapınma mekânının bulunduğu kent devletine Erek deniyordu. panteon’un önderi olarak onun yerini hava-tanrısı Enlil almış gibi görünmektedir. Krallar ve hükümdarlar onlara ülkelerinin krallığını verenin. mit ve dualarda baskın bir rol oynayan hava-tanrısı Enlil’di. bunları hiçbir zaman sistematik bir biçimde yazıya geçirmemişlerdir. kendi güçleriyle fethetmeleri için onlara bütün ülkeleri verenin Enlil olmasıyla övünürlerdi. Kralın ismini bildiren. Onun Sumer panteonundaki baştanrı olarak kabul edilmesine yol açan olaylar bilinmemektedir. fakat giderek üstünlüğünden çok şey kaybetti. Yüzlerce ilahtan en önemli dördü gök-tanrısı An. hava-tanrısı Enlil. ilahi toplantılarda ve şölenlerde başköşede otururlardı. fakat anlaşılabilen en erken kayıtlarda Enlil. 34 34 KRAMER.40 elimizdeki malzemeye bakılırsa. Sümerler.160. bütün Sumer ülkesinde ayinlerde. “tanrıların babası”. s. “bütün ülkelerin kralı” olarak tanıtılmaktadır. “göğün ve yerin kralı”. ama yaklaşık M. 2500’e kadar giden mevcut kaynaklarda. İstanbul 2002 . Kabalcı Yayınları.

“Enki ve Dünyanın Düzeni: Yeryüzünü ve Kültürel Süreçlerinin Düzenlenmesi” diye adlandırabileceğimiz bir mitte. sözcüklere döküldüğünde yaklaşık ifade şudur: “Enki yaptı. Uygulamanın gerçek ayrıntıları becerikli. insanlara merhamet eden. “ulu hanım” olarak da bilinen ana-tanrıça Ninhursag’dır. İnsanoğlunun kullanacağı tarımsal aletlerin ilk örnekleri olarak kazmaya ve sabana biçim veren oydu. İlk Sumer hükümdarları kendilerini “Ninhursag’ın sürekli sütle beslediği” diye betimlemeyi severlerdi. kozmos’un en üretici özelliklerinin planlanıp yaratılmasından sorumlu olan en hayırsever ilah olarak kabul edildiğini öğreniyoruz. Sumer baştanrılarının üçüncüsü. Enki bilgelik tanrısıydı ve yalnız genel planları hazırlayan Enlil’in kararlarına göre yeryüzünü düzenleyen aslında oydu.41 Daha sonraki döneme ait mit ve ilahilerden Enlil’in. bütün yaşayanların anası. hünerli. bereket ve gönenç getiren oydu. ülkeye bolluk.125. bunlar Enki’nin yaratıcı kudretine bağlanır. bitkilerin ve ağaçların topraktan çıkmasını sağlayan tanrı Enlil’di. “doğuran hanım” olarak da tanınıyordu. s.” Yaratıcı teknik söz konusu olduğunda. Kabalcı Yayınları. seçkin ana-tanrıça olarak kabul edilirdi. dipsiz derinlikten yada Sumerlerin deyişiyle abuz’dan sorumlu tanrı Enki’ydi. Daha eski çağlarda bu tanrıçanın yeri herhalde daha üst sıralardaydı ve dört tanrı şu yada bu nedenle birlikte sıralandıklarında adı Enki’den önce yer alıyordu. Hiçbir yerde doğal yada kültürel süreçlerin temel kökenlerine inme çabasına rastlanmaz. uygarlık için elzem doğal ve kültürel görüngüleri oluşturmada Enki’nin yaratıcı etkinlikleri anlatılmaktadır. gözü pek ve bilge Enki’ye bırakılmıştı. 35 Yaratıcı ilahların dördüncüsü Ninmah. tanrının sözü ve buyruğu dışında başka bir şey yoktur. Örneğin. onlar bütün tanrıların anne babasıydılar. İstanbul 1999 . Ayrıca Nintu. Adının kökeninin Ki’den (yer) geldiğine ve onun An’ın (gök) eşi olarak düşünüldüğüne inanmak için yeterli neden vardır. Günün doğmasını sağlayan. Ona ait 35 KRAMER. bütün tohumların. Tarih Sümer’de Başlar. Ninhursag.

çünkü amaçları kestirilemeyen tanrılarca kendisine biçilen yazgı önceden bilinemezdi. kötülük ve yalandan. Özellikle krallar ve yöneticiler sürekli olarak ülkede yasa ve düzeni kurmakla. adaletsizlik ve baskıdan. etik dışı ve ahlakdışı olana tercih ediyordu ve Sumer panteonu’nun hemen hemen bütün . Sumerli bilgelere göre tanrılarda etik ve ahlaksal olanı. İnsanın yaşamı belirsizliklerle dolu ve güvensizlikle çevriliydi. Önde gelen bu dört ilaha ek olarak üç önemli göksel ilah daha vardı: Ay-tanrısı Nanna. bağışlama ve acımaya çok değer veriyor ve doğal olarak bunların tersinden. Ninhursag. en azından bunların ölüler âlemiyle sınırlı olmayanlarıyla özdeştirler. An’ın çocukları olan Anunna-tanrılarla. An. Elli “büyük tanrı”nın isimleri hiçbir zaman verilmemiş olmakla birlikte görünüşe göre bunlar. günahkârlık ve sapıklıktan. yasa tanımazlık ve düzensizlikten. insanların yaratılışında önemli bir rol oynar ve bir başkasındaysa. yasa ve düzene. zayıfı güçlüden ve yoksulu zenginden korumakla. Sumerli düşünürlerin. tanrıların cenneti Dilmun’da “yasak meyve” motifine yol açan tanrısal bir doğum zincirini başlatır. Kendi yazdıklarına göre Sumerler iyilik ve gerçeğe. Nanna-Sin. İnsanın çamurdan yoğrulduğuna ve yalnızca tek bir amaçla yaratıldığına emindiler: İlahi etkinliklerini rahatça gerçekleştirsinler diye tanrılara yiyecek içecek ve barınak sağlayarak hizmet etmesi için. zulüm ve merhametsizlikten de tiksiniyordu. dünya görüşlerine uygun olarak insana ve yazgısına pek aşırı bir güven duymadığını görüyoruz. adalet ve özgürlüğe. bunlar görece küçük bir rol oynamışa benzemektedir. kötülük ve şiddetin kökünü kazımakla övünürdü. Ayrıca İgigi adı verilen bir grup tanrı daha vardı. doğruluk ve dürüstlüğe. Utu ve İnanna’nın oluşturduğu yedi tanrılık bu grup olabilir.42 mitlerden birinde. Nanna’nın oğlu güneş-tanrı Utu ve Nanna’nın kızı tanrıça İnanna. ama bize ulaşan yazınsal metinlerde nadiren anılmalarına bakılırsa. “yazgıları belirleyen” yedi tanrı olarak anılan topluluk. Enki. Enlil.

Sümerler. Kült merkezi kuşkusuz tapınaktı. Ölülerin hepsine aynı yaklaşım gösterilmiyordu. doğruluk ve dürüstlük aşığı olarak yüceltiliyordu. Görünüşe göre tıpkı yaşayanlar gibi ölülerde bir hiyerarşi içinde sıralanmıştı ve büyük olasılıkla en yüksek mevkiler. Genel olarak Sumerliler. İstanbul 2002 . Sumerlerin ölüler âleminde iyiler ve hak edenler için bile mutlu bir yaşam umuduna fazla güven duymadıkları anlaşılmaktadır. her ne kadar dört metreye beş metre boyutlarında çok basit biçimli bir 36 KRAMER. dinlerinde egemen rolü ayinler ve ritüeller oynuyordu. İlk tapınaklardan biri. Her ne kadar ölüler âlemi insana karanlık ve kasvetli bir yer gibi gelse de bu yalnız gündüz için geçerliydi. Gerçektende temel işlevi ahlaksal düzeni denetlemek olan birçok büyük tanrı vardı.180. İnsanoğlu tanrılara hizmet etmekten başka bir amaçla yaratılmadığı için en önemli ödevin bu hizmeti efendilerini hoşnut ve tatmin edecek bir şekilde yerine getirmek ve bu hizmeti mükemmelleştirmek olduğu açıktı. Kabalcı Yayınları. Gılgamış ve Ur-Nammu gibi özel kurbanlarla ilgilenmeleri gereken ölmüş krallara ve yüksek rahiplik görevlilerine ayrılmıştı. güneş-tanrısı Utu ve bir dereceye kadar da ay-tanrısı Nanna ölüleri yargılıyordu ve eğer yargı lehineyse ölü kişinin ruhu herhalde mutlu ve hoşnut bir yaşam sürer.43 büyük tanrıları kendilerine adanan ilahilerde iyilik ve adalet. koruyucu tanrısı en azından daha sonraki zamanlarda Enki olan Eridu’da ortaya çıkarılmıştır. yeryüzündeki yaşamın kederli ve sefil bir yansımadan başka bir şey olmadığı kanısındaydı. gece olunca güneş buraya ışık getiriyordu. ölüler âlemindeki yaşamın. bütün istediklerini elde ederdi. Ölüler âleminde her türlü kural ve düzenleme vardı ve ölüler âleminde oturanların doğru davranmasını sağlayan kişi tanrılaştırılmış Gılgamış’tı. Bu. Ne var ki. s. 36 Bireysel adanmışlık ve kişisel dindarlık önemsiz olmakla birlikte Sumerlerin dünya görüşü dolayısıyla.

mah. işçiler ve . ardiye. Eski Sumer tapınaklarındaki kazılardan çıkarılan yönetimle ilgili çok sayıda belgeyle de kanıtlandığı gibi dinsel ayinlerde şu yada bu şekilde görev alanlara ek olarak. Bu rahiplerin görevleri hakkında çok az bilgimiz vardır.44 kutsal mekân da olsa. bin yıllar boyunca Sumer tapınağını karakterize eden iki özelliğe başından beri sahipti: Tanrının simgesi ya da heykeli için bir niş ve bunun önünde de kerpiçten bir sunak. Tapınağın yönetsel başkanı sanga idi. işib ve nindingir bulunuyordu. En’in altında bir dizi rahip sınıfları vardı.çok sayıda hadımla tapınak cariyesinden oluşan büyük bir topluluk da bulunuyordu. ziggurattın yanı sıra çok sayıda kutsal mekân. Tapınağın tinsel başkanı. eni 45 metre olan dörtgen bir kuleydi. Daha sonraları büyük kentlerdeki tapınaklar geniş yapı kompleksleri haline gelmişti. yüksekliğiyse başlangıçta 20 metre kadardı. En dikkat çekici yapı olan ziggurat. büyük olasılıkla görevi tapınağın binalarını ve maliyesini düzen içinde yönetmek ve tapınak personelinin ödevlerini verimli bir şekilde yerine getirmelerini sağlamaktı. Bunlar arasında guda. Yalnızca işib’in kutsal saçılardan ve arındırma törenlerinden sorumlu ve gala’nın da bir tür tapınak şarkıcısı ve şairi olabileceğini biliyoruz.özellikle İnanna’ya adanmış tapınaklarda. Ayrıca şarkıcılarla müzisyenlerden ve . Görünüşe göre ayinlerin adandığı ilahın cinsiyetine bağlı olarak. Bu tapınaklardan sorumlu olan rahiplerle ilgili olarak. Nitekim Ur kentindeki Nanna’ya adanmış olan Ekişhugal tapınağı. tabanının boyu 60 metre. tapınak personeli arasında dindışı görevliler. dükkân. erkekler kadar kadınlarda en olabilirdi. tapınağın gipar adıyla bilinen bölümünde yaşayan en’di. Mezopotamya’daki tapınak mimarisinin belirgin özelliği hem gerçek hem de simgesel anlamda gökteki tanrılarla yeryüzündeki ölümlüler arasında bir bağlantı olması amaçlanan Ziggurat’ın ilk örneği olarak kabul edilir. görevlilerin isminden başka çok az şey biliyoruz. avlu ve tapınak görevlileri için konut alanlarını da içeren kabaca 400 x 200 metre ölçülerinde bir alanı kaplıyordu.

gökyüzünde Sumerlerin en fazla ilgisini çeken göksel olay Güneş’in özellikle Ay’ın değişimiydi.45 tapınağın çeşitli tarımsal ve ekonomik işlerini yürütülmesine yardımcı olan köleler de yer alıyordu. göz kırpan ya da akan yıldızlar. Sumerlilerin gün kavramını nykhtemeron terimiyle adlandırmışlardır. Toplumsal yaşamdaki önemli olayların göksel olgulara ve oluşumlara bağlı olduğunu sandılar. 39 37 38 39 KRAMER. Bu bakımdan göksel olayların büyük bir ilgiyle izlediler. s. Yılı 12 aya bölmüşlerdi. eskiler için herhalde mucizevî olaylardı. Dolayısıyla çok önceleri Ay’ın.188. Kabalcı Yayınları.263. Görünüşlerini hayal ürünü yaratıklara benzeterek kimi takımyıldızları adlandırdılar. Mezopotamya ve Eski Mısır. tüm evrelerini kapsayan süre ile tanımlanan Ay takvimini kullandılar. Ay takvimi güneş takvimine uymadığı için her yılın artan on gününü toplayarak üç yılda bir ay yılını 13 ay yapmaları da bu sanımızı doğrulamaktadır. Örnekse. Sümerler. kimi zaman da 30 güneş günü oluyordu. Dinsel törenlerini göksel olgulara göre yaptılar. s. . İstanbul 2002 Altay GÜNDÜZ. Sumerlerin on iki ay ayının beş ayını 29 gün ve yedi ayını da 30 gün kabul ettiklerini ve dolayısıyla bir ay yılını 355 gün olarak belirlediklerini görüyoruz. Büke Yayınları. Bu da “ay takvimi” oldu. Gökcisimlerinin kısa süreli geri dönüşlerini temel alan bir takvim oluşturdular. Yıldızların ve yıldız oluşumlarının tanrılarla yâda doğaüstü güçlerle ilişkili olduğuna inandılar. SUMERLERDE ASTRONOMİ Güneşin doğuşu ve batışı. Gözlemlerine göre bu süre kimi zaman 29. Sumerliler günü. 38 Gün kavramını da ilk kez geliştiren Sumerliler oldu. İstanbul 2002 Bir zaman sonra Eski Yunanlılar. ayın hilalden dolunaya dönüşümü ve öteki göksel devinimler. bir hilalden öteki hilale dek geçen. 37 D. gündüz ve gece olmak üzere ikiye ayırıyor ve 12 çift saate biru’ya (yada donna) bölüyorlardı.

Gün. 264 Bu ay adları Osmanlı İmparatorluğunun ve hatta Cumhuriyet Türkiye’sinin ay adlarını etkilemiştir. düşman ayağı ülkeye girecek. tarımsal işlemlere başlama zamanını önceden. alt bölümler (giş’ler) dört dakikası (=120 dakika / 30). kardeş kardeşi öldürecek. insanlar yok edilecek. Hammurabi zamanında ise Nippur kentinin ay adları her yerde kullanıldı. (5) abu. alış veriş duracak. s. ninda’ya ve bu bölümlerin her biride gene 60’a bölünmüştü. 40 Mezopotamya’da ilk çağlarda önemli kentlerin kendilerine özgü ay adları vardı.Ö. Bu başarıyı yanlış anlayan yada yorumlayan Sumerliler.46 Bu bölümlerin her biri 30 alt bölüme. büyük bir olasılıkla belirliyorlardı. Sumer dilinden. müneccim Kidannu’nun önerisine uyularak gece yarısı başlamasına karar verildi. (6) elulu. (10) tebetu. Kasım. Şubat ve Eylül. Haziran. (1) nisanu. Mayıs ve Ağustos. Bu olgu ayın on üçünde olursa. ülkede huzursuzluk olacak. Kimi kehanetler şöyleydi. 41 Sumerlilerin yıldızlar üzerinde yaptıkları gözlemlerle. Latince’den. Nisan ve Temmuz. matematikte ise onlu ve altmışlı. Akad dilinden. (12) adaru. age. 300’den sonra. Bu tanımlamaya göre her bölüm (biru ya da dona). günümüzün iki saati (=24 saat / 12). Daireyi de bu yolla bölümlere ayırıyorlardı. aynı yolu izleyerek kehanette bulunabilecekleri umuduna kapıldılar. . Aralık ve Ocak ayları dışında kalan ay adları çeşitli kültürlerden gelmedir. Mart. (3) simanu. (2) ayaru. (11) şubatu. (8) araksamma. (7) teşritu. “ Güneş ve Ay ayın on ikisinde birlikte görülürse kral hanedanı sona erecek. Sumerliler ve Babilliler astronomide altmışlı. Ay tutulması nisan ayında olursa yıkım olacak. güneşin batmasıyla başlıyordu. Daha sonra Asurluların şu ay adları geçerli oldu. Ama M. Bu gün altmışlı sistemi saatlerde ve açı ölçümlerinde kullanıyoruz. giş’e ve alt bölümlerin her biri 60’a. Aramice’den gelmektedir. (9) kislimu. (4) dumuzi. Cumhuriyet sonrası kabul edilen Ekim. mayıs ayında olursa kral 40 41 GÜNDÜZ. sistemi birlikte kullanıyorlardı. alt bölümlerin 1/60’ı dört saniyeye (=240 saniye / 60) ve son bölümler de dört salisesi (=240 salise / 60) olur.

Bu saatlerde zaman dilimleri. gece ve 42 43 GÜNDÜZ. 43 Mezopotamyalıların güneş ve su saatleri yardımıyla gece ve gündüz uzunluklarının değişmelerini incelediğini tabletlerden öğreniyoruz. ölçü çizgileriyle derecelenmiş kaplardan akan yada bu kaplara akıtılan suyun miktarıyla belirleniyordu. s. öğle dışında kalan aynı bir saatte günden güne fark ediyor. gölgenin uzunluğu ve doğrultusu. Bu konudaki bilginin Mezopotamyalılar için pratik bir kullanış şeklinin. bu nedenle saatler.iki birim ağırlıkta olduğu gibi. age. bu yatay bir zemine sabitlenmiş düşey bir çubuktu.47 ölecek. ister geleceği bilmek olsun. ama çocukları tahta çıkamayacak. Su saatleri: Gecenin ve gündüzün bölümlerinin belirlenmesinde kullanılan başka bir aygıtta su saatiydi. Ama amacı ne olursa olsun. ağırlıkla ölçülüyor. Kullandıkları ilk aygıt gnomon’du. temmuz ayında olursa ürün bol olacak…”. s. astrolojiyle ilgili araştırmalar. ister gaipten haber vermek. yalnızca yaklaşık olarak belirlenebiliyordu. Yalnız güneşin yükselimi sürekli değiştiği için. age.temel amacı astroloji oldu. 265 GÜNDÜZ. Dolayısıyla Sumer astronomisinin -gök cisimlerinin devinimlerini izlenmesinin. 271 . 42 Güneş saatleri: Sumerliler gündüz saatlerini belirlemek için sabit nesnelerin gölgelerinden yararlanıyorlardı. Sumerlilerin su saatlerinde zaman. delikli bir kaptan akan suyun ağırlığı belirli bir zamanı gösteriyordu. astronominin oluşmasına ve dolayısıyla matematiğin gelişmesine yol açtı.

s. Mezopotamya’da bilimin doğuşunda genel olarak kehanetin. age. Bunlardan biri Anu.44 Astronomi Mezopotamya’da kozmogonik ve dini bir aşamadan matematiksel bir aşamaya sirayet etmiştir. Aynı suretle. onun diğer gezegenlerden belirli bir tanesine yaklaşmakta yada ondan uzaklaşmakta olması astrolog için önemli bir olay sayılıyordu. aynı mevsimin gündüz nöbetçilerine nazaran daha büyük ücretler almaktaydılar. Örneğin. hareket tarzları da dikkate alınıyordu. s.48 gündüz nöbetçilerine ödenen ücretlerle ilgili olduğu görülmektedir.45 Gökte astroloji bakımından üç önemli kuşak ayırt ediliyordu. Bu bölgeler gezegenlerin yerlerinin astrolojik bakımdan anlamlandırılmasına ve yerlerinin belirlenmesine yarıyordu. uzun ve soğuk kış geceleri bu işi görenler. Çünkü bilimin matematikle temellenmesi geleneğinde astronominin bir örnek ve ilham kaynağı olarak. uzun ve sıcak yaz günleri nöbetleri de yüksek ücretliydi. herhangi bir gezegenin gökte belli bir bölgede bulunması kadar. yani gelecek olayları önceden belirlemenin yada tahminin önemli bir yeri olduğu görülmektedir. age. Örneğin. Matematiksel şekliyle Mezopotamya astronomisi Helenistik çağ Yunan astronomisinin temelinde kalburüstü bir yer işgal eder. 44 45 SAYILI. yani ekvator bölgesi. 329 SAYILI. Yunan astrolojisi aracılığıyla bilim tarihine olağan üstü bir etki yapmış ve çok önemli bilimsel düşünce akımını uzun vadeli bir şekilde etkilemiştir. Kehanetlerde bulunmada en önemli yeri astroloji işgal etmektedir. önemli bir tarihi role sahip olduğu söylenebilir. diğerleri de yengeç kuşağı Enlil ve oğlak kuşağına karşılık gelen Ea idi. 323 . Gezegenlerin gökte muayyen bir zamanda işgal ettikleri yerden başka. Mezopotamya astrolojisi genellikle bilimin ve astrolojinin matematikleşmesinde ön ayak olmuş.

gökyüzündeki olaylar da tanrıların faaliyetlerini temsil ediyordu. komşu bir ülke için uğursuz olabiliyordu. şimşek ve yıldırımlardan astrolojik yargılardan faydalanmaktaydı. Bir ülke için uğurlu olan bir zaman. Bu astrolojinin temsil ettiği görüşe nazaran gök ile yerin çeşitli bölgeleri arasında karşılıklı münasebetler vardı. geleceğin göklerden okunmasından ve bu münasebetlerden de faydalanmaktaydı. onlara karşılık geliyordu. Mezopotamyalıların inancına göre gökler tanrıların mekânıdır. Bütün gök cisimleri arasında astrolojik açıdan en önemlisi işaret ettiği anlamlar bakımından bütün diğer gök cisimlerine nazaran hâkim durumda olan Ay idi. s. tanrılarla da ilişkili olarak gök âleminde hüküm süren bir nizamı ortaya koyma ve bu nizamı yeryüzü olaylarında da yansıtma çabası şeklinde 46 SAYILI. Gelecek hakkındaki çeşitli tahminleri temelendiren tefferuat noktaları bir tarafa bırakılırsa. Ay’ın bu büyük öneminin birinci sebebi şüphesiz ay ve güneş tutulmalarının astrolojide işgal ettiği önemli yerden ileri gelmekteydi ve bundan ötürü Mezopotamya astrolojisine göre ay. Muayyen yıldız kümeleri yeryüzündeki belirli mevkileri temsil ediyor. Yıldızlarla yıldız kümeleri tanrıları. Ayın yüzü de aynı suretle. astroloji. bulutlardan. korku ve dehşet veren bir gök cismiydi46 Olayların akışına ilave olarak zaman faktörü de mevcuttu. Mezopotamya ve civarındaki ülkeleri temsil etmek üzere çeşitli kısımlara bölünüyordu. 325 . fırtınalardan. geniş bir tanımla. Ay ile gün ve gecenin muhtelif saatleri uğurlu yada uğursuz sayılıyordu. Böylece astronomi gibi astrolojide dini unsurlarla ve mitolojiyle karışmış durumdaydı. Bunlar dışında meteorolojik olaylardan. Astrolojik olayların yorumlanmasında zamanın bu rolü çeşitli ülkelere göre değişiyordu. age.49 Mezopotamya astrolojisi tutulma düzlemi kuşağı dışına çıkarak göğün diğer bölgelerindeki bazı yıldızlarında astroloji alanı içine almaktaydı. Astroloji.

habis ruhların insana sahip olmasından. “akbüyü” idi. tıp kuramının ve dolayısıyla hekimliğin özü sihir 47 SAYILI. kötü cinlerin insan vücudunu zaptetmesinden kaynaklandığına inanıyorlardı. insanların ağızlarını ve dillerini bağladıklarını. yedi kötü yedi de iyi cin vardı. s. age. defol göz! / Yedi nehirden. Mezopotamya ve Eski Mısır’da kara büyü yapanlar ölümle cezalandırılırdı. yedi kanaldan öteye. Bugün’de bazı topluluklarda aynı inanışın geçerli olduğunu görüyoruz. E. Sumer’de astroloji ile mitolojik ve dini astronomiyi birbirinden ayırt etmek pek kolay değildir. 47 Sumerlerin bu alanda yaptıkları çalışmalar sonucu ulaştıkları bilimsel bilgiler. yedi dağdan ileriye git! Göz! Kendi sahibinin yüzünde çanak gibi parçalan!”. Örnekse bir Mezopotamya tabletinde kötü bakışların insanlara verdiği zararlar şöyle dile getirilmişti: “Ey göz! Ey göz! Düşman göz! / O kadının gözü. cadılardı. günümüz astronomisinin temelini oluşturmuştur. Bunlar kara büyücülerdi. toplum içinde birtakım kimselerin ilişki kurdukları doğaüstü güçlerin dostluğunu kazandıklarını ve bunların gücünden yararlanarak kimi insanlara “kara büyü” yaptıklarını. SUMERLERDE TIP Eskiler. Bu inançlarla yetişen Mezopotamyalılar hastalıkların. Mezopotamyalıların inancına göre.50 nitelenebilir. dostları birbirine düşürdüklerini sanıyorlardı. koşan eşeğin bacağını kırarsın! / Usta dokumacının tezgâhını parçalarsın! / İyi geçinen kardeşlerin arasını açarsın! / Defol göz. Bu nedenle eski çağlarda. Kimi insanların (nazar) yada parmakla dokunması da kötü cinler gibi insanlara zarar verebiliyorlardı. Kötü ruhların insan vücudundan kovulmasını sağlayacak olan ise sihirdi. 327 . o erkeğin gözü! / O komşunun gözü! O düşmanın gözü! / Ey göz! Sen bir eve girince fırındaki çanak çömleği tuz buz edersin! / Sen gemicinin gemisini parçalarsın! / Güçlü öküzün boyunduruğunu.

hastalıkları. 300 KRAMER. civa. dalları. meslektaşları ve öğrencileri için en değerli tıbbi reçetelerini bir araya getirip kaydetmeye karar verdi. fare dili. tavuk kanı ve gözü. çoğu zaman çeşitli lapalar. domuz başı. reçineleri.tedavisine ilişkin bu skolâstik gelenek.Ö. çiçekleri. yüzyıllar boyunca tıp okullarında etkisini sürdürdü. olduğu gibi değil. arsenik. Gene de bu eylemler sırasında. kozalakları ve benzerleri. s. sihrin yanı sıra iksirlerle ve kimi durumlarda da cerrahi müdahalelerle iyileştirmeye çalıştılar. Bununla birlikte eski hekimler. ağaçların kabukları. İnsanlığın bilinen en eski tıp “elkitabı” olan bu kil belge. age. 48 M. Dolayısıyla tıbbın temeli kötü ruhların sihirle ve ayinle kovulmasıydı. şeytanın yada karanlık güçlerin işiydi. hastalıklara ilaçlara ve hekimlik deneyimlerine ilişkin bilgileri. Sumerler. kurutma. Tarih Sümer’de Başlar.bu gün alternatif Çin tıbbında olduğu gibi. merhemler ve iksirler kullanılıyor ve kimi zaman da hastaya masaj yapılıyordu. üçüncü bin yılın sonlarına doğru yaşamış olan isimsiz bir Sumerli hekim. baykuş kanadı… Alçı. sarı inek kulağı. ırmak kumu ve doğal su. sarı çamur.51 oldu. İlaçların yapımında da . Islak topraktan 16 santim uzunluğunda 9. İnsan ve hayvan kemikleri.Ö. sığır ve domuz eti. sapları. M. hayvansal ve madensel maddeler kullanılıyordu. 2500’li yıllarda hatta daha öncesinde yazıya dökmüşlerdi. 86. 48 49 GÜNDÜZ. yaprakları. usareleri. kireç. ufalama. 49 Mezopotamyalıların inancına göre hastalık yukarıda belirttiğimiz gibi. tilki ve aslan tüyü. Bu maddelerin tümü. Kabalcı Yayınları. kükürt. kaplumbağa kabuğu.5 santim genişliğinde bir tablet hazırladı. Bitkilerin kökleri. geyik boynuzu. s.bitkisel. bir Amerikan kazı ekibince ortaya çıkarılıp Philadelphia Üniversite Müzesine götürülünceye değin dört bin yılı aşkın süre Nippur kalıntıları altında gömülü kalmıştır. İstanbul 1999 . Hastalıkların sihirle yada okuyup üfleme yoluyla -efsunla. şap. kamış kalemin ucunu eğik biçimde yonttu ve zamanın çivi yazısıyla gözde ilaçlarının bir düzinesini tablete kaydetti. demir oksit. filizleri.

Bunların ihtisası tedaviydi ve faaliyetleri tamamen tıp sahası içinde bulunuyordu. suda yada sütte yada bir arada eritme ve kaynatma gibi işlemler uygulanarak hazırlanıyordu. Mezopotamyalılar hayatın özünün su olduğuna inanıyorlardı. 50 51 GÜNDÜZ. Böylece. gerçek manasıyla doktor olan sınıf bu sınıftı. ikincisine aşiputu deniyordu. Doktor olan baru’ların vazifesi diyagnoz (teşhis. Fakat anlaşıldığına göre. Yaratıcı tanrı. 413 . A-zu’nun bir manası da “rüyaları yorumlayan kimse” olarak kabul ediliyordu. hekimliğin tanrısı kabul edilmişti. tedavi yapan üç rahip sınıfı vardı. Bunlardan bir tanesi kâhinler sınıfıydı ve baru adını taşıyordu. age. Başka bir deyimle. onların faaliyeti sadece tıbbın sınırı içinde kalmıyordu.52 dövme. anlamı “suyu tanıyan kimse” olan a-zu sözcüğüyle adlandırılıyordu. daha geniş bir anlamda gelecekten haber verme görevini yüklenmişlerdi. Yağlarında Mezopotamyalılarca büyük bir önem taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu anlamda. sonrada bunun içine hayat soluğunu üflemiş ve ona hayat vermişti. Sumer’de hekimler. Üçüncü sınıf ise A-zu veya A-su adlı rahip veya doktorlardı. s. Böyle ayrı ayrı iki kelimenin mevcudiyeti tıbbın sihirden ayrı ve müstakil bir kimliğe sahip olduğu izlenimini destekleyen bir delil olarak kabul edilebilir. insanın çamurdan bir modelini yapmış. Daha doğrusu. 51 Mezopotamyalılarda sihirle tıp için ayrı kelimeler vardı. insanı su ve topraktan yaratmış. Bu nedenle su tanrısı.50 Mezopotamya’da tıp resmen bir rahip sınıfının elindeydi. öğütme. tanı) ve prognoz (ön teşhis) yapmaktı. aynı zamanda. age. 302 SAYILI. belki de doktorlar rahip sınıfının statüsüne sahip bulunuyordu. Suyun sihirde ve kâhinlikte önemli rolü vardı. Birincisine asutu. kâhinler. Yahut da doktorların statüsü rahiplerin statüsüne benzer bir mahiyet taşıyordu. s. Doktorlara verilen bir başka ad da yağları tanıyan kimse anlamına geliyordu.

Bu cinlerden yarım düzinesinin adı. Bitkilerin kök. onlarda belki de bu Mısır ve Mezopotamya görüşlerini birleştirmiş olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Daha sonraları Akad’larda olduğu gibi Sumerlerde de biranın birtakım ilaçların eritilmesi için bir ortam olarak kullanıldığı görülmektedir. baharat. ağaç kısımları. tahıl. bu dozajları yada karışımları eczacıların . birçok hastalığı hastanın bedenindeki zararlı cinlere bağlıyorlardı. çeşitli sakızlar ve yabani bitkiler yer almaktadır. Ninisinna ve Guala adlarıyla da bilinen “Sumerlerin yüce hekimi” diye nitelenen tıp sanatının baş tanrıçasına adanmış bir Sumer ilahisinde geçmektedir.Ö üçüncü binyıla ait bir tablette tanrıdan yada cinden bahsedilmemektedir. Buna karşın şimdiye değin gün ışığına çıkarılan en eski tıp metni “sayfa”sı olan bu kil tablette mistik ve usdışı öğelere yer verilmemesi büyü dışında ve ondan bağımsız bir tıbbın mevcut olduğu fikrini haklı gösteren bir delildir. yağ ve odun gibi kısımları tedavi maksadıyla kullanılmaktaydı. kabuk. Hayatla ilgili fonksiyonların en önemli merkezi ise onlara göre karaciğerdi. sebze. daha sonraki Babilliler gibi.53 Organik faaliyet bakımından Mezopotamyalıların kalbe ve kana önem vermiş oldukları anlaşılıyor. Başka bir deyimle. M. Mısırlıların kalbe verdikleri değeri Mezopotamyalılar karaciğere atfediyorlardı. Tam tersine Sumerler. bunlardan ilki. Sumerli hekimlerin reçetelerindeki. Bau. Bu metot gerek dâhilen gerek haricen kullanılan ilaçlarda tatbik yeri bulmaktadır. Sumerlerin bitkisel ilaçları arasında. Ortaya çıkarılan tabletlerin bazılarında Sumerli hekimlerin sihirli sözlere ve büyüye başvurmaması ilginçtir. Bu Sumer’de hastalıkları iyileştirmek için büyü ve cin çıkarma ayinlerinin bilinmediği anlamına gelmez. ilaç dozajları yada karışımlara giren maddelerin miktarları. genellikle açıklanmadığı dikkat çekmektedir. Daha sonra Yunanlıların kan damarları sisteminin merkezini hem kalp ve hem de karaciğer olarak kabul etmeleri. Bunun iki izahı olabilir.

diğeri ise.54 belirlemesi. hekimlerin meslek sırlarını açıklamak istememesi şeklinde düşünebiliriz. .

bir diğer deyişle gerçek ve gizemli yapısı ona son . hiçbir şehir bu kadar hayranlık ve saygı uyandırmadı. Yüzyılın sonunda şehrin bilgeleri tarafından Babil’e ithaf edilen 51 özellik ve işlevlerinin en başında onun şanı geliyordu. Babil’in iki niteliği. II. Her kuvvetli hükümdar. Babil medeni dünyanın üstünde parlayarak. Babil’in binalarının yapısı ve nüfusunun hayat biçimi ilkçağ Yakındoğu tarihinin büyük hükümdarlık dönemleriyle biçimlendi. kaosun güçlerine karşı galip gelen ve evrenin düzenleyicisi olan Tanrı Marduk’tan gücünü alan Babil.55 BÖLÜM II ASUR . tüm Mezopotamya’nın manevi ve zihinsel kalbini teşkil ediyordu. Bu kozmik özellik.BABİLDE FELSEFİ DÜŞÜNCE A. dost yada düşman. şehrin tüm mimari ve dekoratif anlayışına şekil verdi. Dünyada hiçbir şehre onun kadar imrenilmedi ve hiçbir şehirden ondan çekinildiği kadar çekinilmedi. M. hiçbir şehir bu kadar sık yıkılıp yeniden inşa edilmedi. Şehri yaratan. onu fethetmek ve onu güzelleştirmek yada yıkmak üzere üstünde kendi izini bırakmak istedi. dünyanın evrensel merkezi ve uyum simgesiydi.Ö.Babil “Şöhret ve sevinç bahşedilen Babil… Göklerin kudreti Babil… Tuğlası kadim Babil… Tanrıların kralının şehri Babil… Şatafatı tükenmeyen Babil… Halkına barış getiren Babil… Hakikatin ve adaletin şehri Babil… Tanrıların buluştuğu yer Babil… Gökle aşağı dünya arasındaki bağı kuran şehir Babil… Düşmanlarını yok eden şehir Babil… Marduk’un evi Babil… Tanrının ve insanın yaratıcısı Babil… Kanunları derleyen Babil… Krallığı kuran Babil… Bilgeliğe kavuşmuş Babil… Kutsal şehir Babil… Ülkelerin bağı Babil…” Babil’in itibarı o devrin şehirleriyle karşılaştırılamayacak kadar yüksekti. Asur .

başka düşünsel yazılarda da geçiyor. “hayatın beşiği” ya da “bereketin beşiği” anlamına gelen Tintir adının varlığı II. kutsal bir Sumer şehri olan Eridunun üzerine kurulduğu için oluşan benzerlikten bu kentin adıyla anılıyordu.Ö. Yüzyılda ölmüş olan ve her zaman asaletle kültürün dili olan ve özellikle saygın yerleri anlatmak için kullanılan Sumer dilinde Babilu (Babilli) kelimesi vardır. “Tanrıların kapısı” yada “Tanrının kapısı” anlamına gelen Babili/ilani. üç bin 52 53 Beatrıce ANDRE-SALVINI. Babil önemsiz bir köydü. bin yılın sonlarına doğru yazının keşfedilmesinden önce Güney Mezopotamya’da konuşulan “ön-Fırat” dilinden geliyor olabilir. Sumercede de ‘Ka-dingirra’ olarak kullanılıyordu. Akad dilinde yada M. bugüne kadar süren devamlılığını sağladı. Gerçekte. Çiviyazılarında. Bu mükemmel sayı Sumerlerin tanrıyı belirtmek için kullandıkları altmışlı sayı sisteminden alınmıştı. sonradan Babil Ülkesini oluşturacak tarım köylerinin kurulmasından asırlar sonra. s. bin yılın başında kanıtlanıyor. Dost Kitapevi. devrinin en etkileyici kentidir ama ne çok eski bir yerleşim merkezidir nede Mezopotamya uygarlığı karakteristik ve süreğen şeklini almadan önce önemli bir kenttir. Babil. 7. Babil.Ö. Babil’in adı. Ankara 2006 ANDRE-SALVINI. bin yılın sonundan itibaren kent hala Şuanna diye anılıyordu. 8 . Yine farklı bir biçimde şehrin adı ‘kapı +60’ simgesiyle de yazılabiliyordu. yazının bulunmasından 1000 yıl sonra.” Dini edebiyatta da. “Gücü göklere çıkarıldı. s. Bu isim. aynı zamanda. M. Sumer (Mezopotamya’nın en güney bölgesi) kent devletleri birbirleriyle kudret ve itibar için yarışırken.56 derece farklı bir çizgi ve onun zaman içindeki varlığının ötesinde. II. Efsanevi Tufan’dan önce Babil’e “krallık inmemiştir” ve Babil Ülkesi yazıcılarının uzak geçmişe ilişkin kayıtlarında adı geçmez. age. II. Sumerce’den ve IV. 52 Şehrin olağandışı niteliği her şeyden önce adının kökeninde yatıyor.53 Kuşkusuz Babil. ‘Babil’ Akadca’nın Yunan versiyonundan geliyor.

Babil ülkesi toprakları. Babil. eski Mezopotamya’nın güneyini tanımlamak için kullanılır ve kabaca. Tarım ürünleri yönünden zengin olmasına karşın. birbirinden 80 km ara ile “en dikkate değer tarihi başkentler dizisi” kurulmuştur. Dicle ile Fırat’ın birbirine en fazla yaklaştığı bölgede yer alıyordu. 9. Mezopotamya’da iki büyük nehrin. Coğrafi anlamda Babil Ülkesi. Bunlardan birincisi olan Kiş.Dicle’nin doğusunda ovanın kenarından geçmekteydi. Çok erken dönemlerden itibaren bu toprakların kuzey kesimine Akad güneyine Sumer denirdi. ilk “krallık merkezlerinden” biriydi. tarihle coğrafyanın hoş bir bileşiminden ileri gelmektedir. Babil. özellikle de Musul (eski Ninova) bölgesindeki Yukarı Dicle Vadisinde daha sonra Asur Ülkesi olarak bilinen.57 yılsonlarına kadar adı bilinmemektedir. dahası. böylece. Horasan yolu doğal olarak Babil Ülkesi’nde sona ermekteydi. Eski dünyada Babil’in önemi. s. Ktesiphon ve son olarak da Bağdat kurulmuştur. Babil Ülkesinde yaşayanlarınsa Suburtu olarak adlandırdığı Mezopotamya bölgesi bulunuyordu.54 Oysa eski dünyada Babil’in en büyük rakibi olan Ninova’nın geçmişi. ardından Dicle kıyısındaki Seleukeia. Bu ayrıcalıklı ticari ve askeri konum. Daha kuzeyde. sonrada Babil kenti izlemiş. bin yılın başlarında ülkenin birleşmesini yansıtır. olasılıkla 7. birbirini izleyen Mezopotamya hanedanları tarafından çok iyi değerlendirilip kullanılmış. alüvyon ovasının kuzey ucundaki konumu sayesinde. Dicle ve Fırat nehirlerinin meydana getirdiği düz bir alüvyon ovasıdır. Tarihsel olarak Babil Ülkesi terimi Birinci Babil Sülalesi altında 2. Onu Sargon ve ardıllarının kenti Agade. tarihöncesi gölgelerinin arasına kadar izlenebilmektedir. Arkadaş Yayınları. eski dünyanın en ünlü iki yolunu kontrol altında tutabiliyordu. Babil ülkesi taş. Aynı zamanda. Batı Anadolu’dan gelip Asur ülkesi üzerinden güneybatı İran’a ulaşan ana karayolu – daha sonra Sardis’den Susaya giden Ahameniş Kral yolu. ilklerden olmasından değil. bin yıl kadar eski tarihlerde de kullanılıyordu. İstanbul 2004 . kuzeyde Bağdat’tan güneyde Basra Körfezi’ne kadar olan bölgeyi kapsar. kereste ve maden cevheri gibi önemli 54 Joan OATES.

toplumun içsel farklılaşması. Babil topraklarının düz ve açık olması toplumsal yalıtımı önlemiş. 55 OATES. s.55 Sumer’de uzmanlaşmanın gelişmesi. teknik olsun politik olsun. bunlar aynı zamanda –sadece günlük gereksinimlerin değil. Sami dilini (yani daha sonraki Arapça ve İbranice’yle aynı aileden bir dil) konuşan ve kökleri Mezopotamya’nın batısındaki çöl topraklarına dayanan bir halktan gelmektedir. Dolayısıyla ticaret çok önemliydi ve çok erken dönemlerden itibaren Babil ülkesi ile Yakın Doğu’nun diğer bölgelerini birbirine bağlayan geniş bir ticaret ağı oluşmuştu. gelişen lüks madde piyasasının da ihtiyaçlarını karşılamak ve karşılığında daha fazla mal ithal edebilecek ürünlerin üretiminde kullanılmak üzere hammaddelerin daha etkili yöntemlerle elde edilmesini sağlar.58 malzemelerden yoksundu.eğitimi. mitolojisi ve edebiyatıyla – benimsemiştir.Ö. Yerel büyüme ve refah için bu gibi teknolojik ve ekonomik gelişmeler gereklidir. yetersiz çevre koşullarıyla ilişkilidir – kaçınılmaz sonucu olmasa bile. bin yılda Babil’de başa geçen en eski sülale. dini. alüvyon ovasının bereketli çamurundan başka doğal kaynak yoktu bölgede. sanatı. özellikle de tarım ve imalat ürünleri fazlasının toplanıp dağıtılmasını sağlayan toplumsal birimlerin gelişmesi. Ama şimdi biliyoruz ki. en eski çiviyazılı kayıtların yapıldığı dönemde Sumer’deki en baskın soy Sumerlerdir. hammaddenin bulunmayışı da politik düşünceyi etkileyen ve yayılmacılığı yüreklendiren dışa dönük bir bakış açısının gelişmesine yol açmıştır. Ama bu insanlar. M. Sumerce’nin kutsal metinleri aşağı tabakalara anlaşılmaz kılınılarak daha gizemli bir havaya sokmak için Babil rahipleri tarafından zekice uydurulmuş şifreli bir yazı olduğu savı. Sumerce konuşan daha eski bir halka ait olan yerel Mezopotamya kültürünü tümüyle . yeni fikirlerin çabucak yayılmasını sağlamıştır. Ayrıca. bilim adamları arasında bir zamanlar destek bulmuştur. 2. 11 . İnşaatlarda ve çömlek yapımında kullanılan. age.

kuzeye doğru Akadların varlığına işaret eder ama kişi adları . sepeti bulan bir sakanın oğlu olarak büyütülüp Kiş kralı Ur-zababa’nın hizmetine girmiş ve kısa zamanda vezir olmuştur. bin yılda Sumer nüfusunda Samice ve Sumerce konuşan yerleşik öğelerin her ikisinin de bulunduğundan kuşku yoktur. Söz gelimi. s. Özel isimlerin dilbilim incelemeleri güney Babil’de Sumerce’nin baskın olduğuna. ağırlıkla Akadca konuşulan bir bölge olarak kabul ettiğimiz Kiş’te kralların adları Sumerce idi. Mezopotamyada Sumerlerden sonra kurulan devlet Akadlardır ve bu devletin kurucusu da Agadeli Sargon’dur. “Sumerce” ad taşımaktadır. yirmi yıllık başarılı bir hükümdarlıktan sonra yapılan bir savaşta Agedeli Sargon’a yenilince Mezopotamyada Akad dönemi başlar. buraya sızan Sami kavimlerin nüfusu gitgide artmaktaydı. Ancak krallığı uzun sürmemiş.Ö. age. M. 2400 yılına doğru Sami unsurlar etkin duruma gelmeye başlarlar. Ataları bizler için bir gizemdir ve sonraki nesillerin Sargon’un adı etrafında geliştirdiği mitoloji sisleri arasında belirsiz bir hale gelmiştir. Çoğunlukla “Erken Sumer dönemi” olarak adlandırılan dönemi gerçekleştiren Üçüncü Ur Sülalesi’nin son kralları Sami adlar taşırken. M. 3.coğrafi adlardan farklı olarak – etnik ilişkilerin su götürmez kanıtı olarak kabul edilmez çünkü moda oldukları için kullanılabilirler. 2400’lerde yaşamış Kiş kraliçesi Ku-Baba “Sumerce”. MÖ. onun ardından tahta geçen oğlu da.ve bildiğimiz kadarıyla adı Sumerce bile olabilir. yerine geçen oğlu “Samice”. 22 .56 Mezopotamya bölgesi civar kavimlerin istilasına maruz bir bölge olduğundan.59 Tarih öncesi dönemlerin değişik Sumer kültürel ırklarını birbirinden ayıramazsak da. Bir Kiş rahibinin gayri resmi çocuğu olabilir (sepet içinde nehre bırakılmış çocuk konulu klasik efsanenin ilk örneğine Sargon’da rastlamaktayız) Öykülerden birine göre.Ö. Sumer Erken Sülale krallarının en sonuncusu Lugal-zagesidir. O sıralarda Ummalı Lugal-zagesi güçlü bir hasım konumundaydı 56 OATES. Sargon’un asıl adını bilmiyoruz “meşru kral” anlamına gelen bu adla doğmuş olamaz.

Hamurabi (M. İkinci yarısında “ülkeye adalet getirdi. askeri . daha sonraki Mezopotamya tarihi açısından önemi tartışılmaz elbette. 2100–1900). Hamurabi ilk yıllarını iç idari işlere adamıştı.Ö. Kıtlık perişanlık iç karışıklıklar ve dış istilalar sonucu Akad’lar yıkılmıştır. M. Babil hala ufak ve önemsiz devletlerden biriydi. konuştuğu dil ve yaşadığı ülke adını kesinlikle bu kentten almıştır.” Hamurabi devrinin ilk 30 yılında.Ö.Ö. Sargon’un bu kentte oturduğu kuşkuludur. Ancak. Çağın belgeleri. ani bir dil değişikliğiyle öne çıkarılmış gibi gözükmektedir. imparatorluklarının uç noktaları şöyle dursun Sumer’deki kentleri bile kontrol edememişlerdir. Akad’ların dış istilalar sebebiyle yıkılmasından bir müddet sonra Sumerliler yeniden siyasi hâkimiyeti ele geçirdiler. Akadlar kayda değer başarılar elde ettikleri halde. egemenlik bir merkezden diğerine geçtikçe değişen koalisyonlarda birleşen rakip krallıkların yarattığı istikrarsız bir ortamı tanımlamaktadır. bir saray ayaklanmasıyla tahtı ele geçirmiş gibi görünüyor. Sargon’un yeni başkenti Agade’yi ne zaman kurduğu bilinmemektedir ama hanedanı. 2334 dolaylarında Sargon.1792–1750) tahta geçtiğinde. Sargon ve ardıllarının. onların hükümranlıkları sırasında ideoloji ve günlük politikada olan değişiklikler. Sumer’lerin bu ikinci siyasal egemenlik devresine “Sumer Rönesans’ı” adı verilmektedir (yaklaşık olarak M. Akadca ilk defa resmi yazıtların dili olmuş ve bu durum çoğunlukla etnik farkların gereksizce vurgulanmasına yol açmıştır. Anlaşıldığı kadarıyla. Sumer Rönesans’ı çağının sona ermesiyle Eski Babil devresi başlar Hamurabi gibi büyük devlet adamlarıyla ün kazanmış olan Eski Babil devri Milat’tan önce takriben 1900’den 1650’ye kadar devam etmiştir. Çok gıpta edilen “Kiş kralı” unvan’ını aldıysa da.60 ama kuramsal olarak Sumer’in hâkimi Kiş kentiydi.

Yasalar 2. sonraki iki bin yıl boyunca Mezopotamya tarihini etkileyecek bir politik sonuç elde etmiştir. Eski Babilce yazılan bu upuzun ve tutarlı yazıt. gerçek niteliği ve amacı çok tartışma konusu olmuştur. meşru krallık bahşedici olarak Nippurlu Enlil’in yerini Marduk kültünün almasıyla ilgilidir. yalnızca arkeolojik araştırmaların rastlantısal doğasıdır. Babil ülkesindeki başlıca kent devletlerini yenip ülkeyi . Babil’in ülke üzerinde daha sonraki hâkimiyeti.25 m yüksekliğinde bazalt bir dikme taşa 49 sütun halinde kazınmıştır.Babil kentinin egemenliği altında birleştirerek. Hamurabi ebedi bir ulus devleti kuramamışsa da. Babil kenti neredeyse bir gecede krallık merkezi olmuş ve Yunanlılar Seleukeia’yı kurana kadar bu durumunu rakipsiz olarak devam ettirmiştir. 20. age. Bugün sahip olduğu büyük kral ve kanun adamı şöhreti. 1. döneminin simgesi olarak kalmıştır. Kuşkusuz dönemin baskın kişiliği Şamşi-Adad’dır. Metin üç parçadan oluşur: incelikli ve ekseriyetle arkaik tarzda yazılmış önsöz ve sonsöz ve modern uzmanlar tarafından 282 yasaya ayrılan uzun bir orta kısmı vardır. Ama bu dinsel değişiklik Hamurabi’den çok sonra gerçekleşmiştir. yüzyıla kadar sürdürmüştür ve gizemini de hala korumaktadır. Gerçek anlamda bir “yasa derlemesi” olmadığı açıktır. döneminden kalan çiviyazılı belgelerin erken bulunmasına da bağlıdır. modern öğrencinin bu dili öğrenmek için kullandığı standart metindir. s. 71 . Hamurabi’yi daha tanınır hale getirense.kısa sürelide olsa. yüzyıl başlarında Jacques de Morgan’ın başkanlık ettiği Fransız kazı heyeti tarafından bulunmuştur.S.57 Hamurabi.61 seferlere işaret eden yalnızca üç yıl adı kayıtlıdır ve Babil onun egemenliğinin ancak ikinci yarsında büyük bir güç haline gelmiştir. Kapsamı 57 OATES. kendine has özellikleri olmasının yanı sıra. bir Elam kralı tarafından götürüldüğü Susa’da. Babil dini merkez olarak varlığını ise M. Bu metnin ve hatta anıtın kendisinin. Ünlü yasalarının yazılı olduğu büyük dikme taş (stel).

age. inşaatçıya ölüm cezası verilir.62 geniş değildir ve hiçbir yerinde hükümlerini yerine getirecek özel hakim veya benzeri memurların yemini yoktur. dişe diş” ilkesinin karşımıza çıkmasıdır. “eğer şöyle olursa. 79 . o kişi ölüme mahkûm edilir. bir gümüş mina öder. inşaatçının oğlu da öldürülür. suçlayan kişi ölüm cezası alır. 229–30. o zaman şu ceza verilir” biçiminde.Eğer bir inşaatçı bir avilum için yaptığı evi dayanıklı yapmamış ve sonuçta yapı çöküp sahibini öldürmüşse.58 Sumer yasalarından ayrılan çarpıcı bir değişiklik. o kadın kazığa gerilir. Ayrıca. 202.Eğer bir avilum bir muşkenum’un gözünü çıkarır veya kemiğini kırarsa. 197. 153. bir dizi yasal yenilik mi.Eğer bir oğul babasını vurursa. diğer bir erkek için kocasının ölümüne sebep olursa. Eğer ev sahibinin oğlunun ölümüne sebep olmuşsa. yoksa değişiklik gerektiren konuların ele alınması mı (ya da bunların hepsinin toplamımı) kesin değildir. s. her biri şart kipinde yazılmıştır: 1-Eğer bir kişi bir başkasını ölüm cezasına çarptıracak bir suçla itham eder ama kanıtlayamazsa.Eğer bir avilum bir mar-avilum’un [“avilum’un oğlu”] gözünü çıkarırsa. 198. Hırsız yakalanmazsa. soyulan kişi bir tanrı huzurunda neler kaybettiğini resmen ilan eder ve hırsızlığın meydana geldiği kent ve kentin reisi. Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi. kesinlikle Amurru geleneği olan “göze göz. mecliste manda kuyruğuyla 60 defa dövülür. 58 OATES.Eğer bir avilum kendinden yaşlı bir avilum’un yanağına vurmuşsa. Gelenek ve göreneklerin yazıya geçirilmesi mi. 195. 22–23. kaybolan malı kişiye tazmin eder.Eğer bir kişi hırsızlık yapar ve yakalanırsa. onun da gözü çıkarılır. eli kesilir.Eğer bir kadın.

Ö. 2. öksüz ve dula adil davranılması için. M. Üst Sınıf Mülk Sahipleri. yüzyıldan itibaren Asurluların aşamalı bir şekilde hâkimiyetlerini kurduklarını görüyoruz. 2000 sonrası doğubatı arasında global ticaretten faydalanarak gelişmiş ve topraklarını genişleterek ülkelerini imparatorluğa dönüştürmüş bir halktır. Vardum. kesinlikle kanun kuvveti taşımaktaydı. Köleler . önceleri Babil’e.Ö. olasılıkla oradan alınmaydı. Asurlular Mezopotamyada Dicle kıyısında bulunan Asur şehri ve çevresinde yaşayan bir Sami toplulukken özellikle M. Asur ülkesi. Mezopotamya’daki Eski Babil’den sonra dışardan gelen bir Hint-Avrupa kavmi olan Kas’lar bir müddet egemenlik sağlamışlardır. Hamurabi Yasaları değil ama Babilce mişarum olarak bilinen yürürlükteki diğer yasalar hükümler.63 avilum ile muşkenum59 arasındaki statü farkı da yukarıdaki örnekte açıkça görülmektedir. Ticaret Kolonileri kurmuş. binyılın büyük bölümü boyunca Mitannilere 59 Avilum. Hamurabi’nin bu dikme taşı yaptırma amacı sonsözde şöyle anlatılır: Bunlar büyük kral Hamurabi’nin koyduğu adalet hükümleridir (dinat mişarim)… Kuvvetlinin zayıfı ezmemesi. Toplumsal reform olarak. Sumer Urukagina’nın 500 sene önceki ünlü metnini hatırlatan bu fermanlar. Mişerum toplumsal ve ekonomik dertlere çare bulan.Ö. değerli sözlerimi dikme taşıma kazıttım ve Babil’deki “Adalet Kralı” adlı heykelimin önüne diktirdim. Anadolu’ya yazıyı taşıyarak Anadolu da tarihi devirleri başlatmışlardır. Asurlular ilkçağda Ortadoğu’nun en büyük imparatorluklarından birinin merkezi olmuştur. M. 13. Muşkenum. Asurlular özellikle Anadolu’da. Orta Sınıf. anıtların üzerine kazınmayıp sözel olarak açıklanan kısa vadeli önlemlerdi.

zaman Suriye’nin kuzeyinde büyük güç kazanmışlardır.64 bağımlı kalsalar da M. 1310–1281).Ö. Kendisinden sonra hükümdar olan Enlil-Narasis (M. I. Hitit’lerle birlik olup. birçok eserin günümüze kadar gelmesini sağladı. Ancak bir müddet sonra durgunluk devresine girdi.Ö. Mitanni krallığını ortadan kaldırdı. Ancak Asur’un . devletin sınırlarını doğuya doğru iyice genişletti ve Anadolu ile ticareti geliştirerek Anadolu da Ticaret Kolonileri kuruldu. Bu devir devamlı toprak kazanma ve savaşların olduğu bir devirdir. Adadnararis (M. Eski Asur Çağı: Bu çağ M. Orta Asur çağı uzun bir süre devam etti. 1340–1326). 2000) Asurluları müstakil bir devlete kavuşturdu. Bunlar kısa aralıklar dışında imparatorlukları geliştirmişlerdir. 2100–1800 yılları arasındadır. Bu hükümdarın eski eserleri toplayarak meydana getirdiği kütüphane. Tukulti Ninurta (M. 1255–1218) zamanlarında Asur büyümeye. Babil’e vergi verir duruma geldi. Asur kralı Asur-Uballit.Ö. zaman Daha sonra da Mezopotamya’da. yükselmeye devam etti. Kendisinden sonrada İrisum ve İkunum bağımsızlığı sağlamlaştırarak memleketi imar ettiler. çivi yazısı Anadolu’ya taşındı. Asur tarihi.Ö. Eski. yüzyılda bağımsızlıklarını kazanmış ve Fırat’a kadar topraklarını genişleterek Anadolu’nun buralara yerleşmişlerdir. Bu zamanın ünlü kralı olan Asurbanipal zamanında savaşlar devam ederken kültür alanında büyük gelişmeler görüldü. Salamannasar (M. Bunlardan sonra Asurlu Birinci Sargon. Bu devirde Babil’le devamlı mücadele halinde olan Asur.Ö. güneydoğusunda. eski Asur çağının sonlarında Babil ve Mitanni krallıklarının nüfuzu altında kalmış olan devletini bunlardan kurtardı. Kral İllusuma (M. Orta ve Yeni Asur çağı olmak üzere üç bölümde incelenir.Ö.Ö 1280–1256). Orta Asur Çağı: Asur’un siyasi ve kültürel bakımdan hayli değişik olan bir çağıdır. I. 13. Yeni Asur Çağı: Bu çağda devleti idare eden hükümdarlar orta Asur çağından beri devam eden hanedanın soyundadırlar.

Asurlularda diğer Mezopotamya devletleri gibi Sumerden büyük oranda etkilenmiş edebiyat. 612 yılında İran’lı Med’lerle gerçekleştirdiği ittifak sayesinde Ninova’yı ele geçirerek neo-Asur imparatorluğuna son veren odur. Yeni Babil İmparatorluğunun ömrü yüzyıldan kısa sürdü. “Ulu tanrı Nabu. Asurluların dili eski Sami dilinin bir koludur. Son defa toplanan Asur kuvvetleri Harran ovasında düşmanla olan mücadeleyi kaybederek yenildi ve imparatorluk tarihe karıştı.Ö. Günlük. 23 Kasım 626 günü “Nabopolassar (Nabu-apla-uşur) Babil tahtına oturdu” diyor. M. sanat. Nabukadnezar tarafından gölgede bırakmış olsa da. Anadolu ile ilişkiler sadece ticari boyutta kalmamış Sumerlerin damgasını vurduğu Mezopotamya kültürünü medeniyetini sanatını da Anadolu’ya taşımışlardır. Nabopolassar. Kullandıkları çivi yazısını Samilerden önce Mezopotamya’nın güneyine yerleşen Sumerlilerden öğrendiler. M.Ö. Babilce’de Nabu-kudurri-uşur’un anlamı. Nabukadnezar’ın anısına oğluna bu adı verdi.612). . Asur imparatorluğu’nun büyük bölümünü kendi topraklarına dâhil ederek. 626–539 yılları arasında yaşadı ve Babil medeniyetinin doruk noktasına ulaştığı devri temsil etti. din alanlarında Sumer etkisinde kalmıştır. Ülke Asurbanipal’in ölümünden sonra Med.Ö. Büyük ihtimalle geçmişteki ünlü selefi I. Babil ve diğer devletlerin hücumuna uğradı (M. Asur imparatorluğunun yıkılmasından sonra Mezopotamya da Yeni Babil Devri başlar. mitoloji.65 bu ihtişamı kısa sürdü. Babil’de başkentini güzelleştirmek ve savunmasını kuvvetlendirmek adına birçok büyük inşaat işine girişti. mirasçı oğlu koru!” demektir.Ö. M. Her ne kadar tarihte ve efsanede oğlu II. Babil krallığını bir imparatorluğa çevirdi. Yine Anadolu’da ticaret kolonileri kurup bu koloniler vasıtasıyla ticaret ağını geliştiren Asurlular yazıyı Anadolu’ya götürmüş Anadolu da tarihi devirleri başlatmışlardır. Yeni Babil imparatorluğunu Nabopolassar kurar.

yukarı uçsuz bucaksız Gök kubbe. ikisinin ortasında da Deniz’in ortasındaki ada. Akad mitolojisinde Sami adlar altında görünürler. yani Pers hâkimiyetine girmiştir (M. ay-tanrı Nanna. Yeni Babil Sülalesi’nin kısa süren hâkimiyetinden sonra Mezopotamya Kurus tarafından fethedilmiş. Nabukadnezar (M. Sumerceye hiçbir noktada benzemeyen bir Sami dilini (Akadcayı) yazabilmelerine olanak verecek uyarlamaları yapmışlardı. klasik yazarların aktardıkları türden olumlu bir şöhret getirdi. nehirlerinin düzenli yada felaket getiren akışı. Başkent Babili dünyanın bir harikası haline getirdi ve bu da krala.Ö. Sumerleri yenip Sumer’i fetheden Sami fatihler. Hayal güçleri daha geniş olan yada daha “analitik” düşünen Sumerler bu tanrıların/tanrıçaların her birini.66 II.Ö. varlığını varlık sebebini ve işleyişini sorun olarak gördükleri dünyadaki büyük hakikatlerden biriyle ilintilendirmişlerdir. dağlarının tasavvur edilemez. ASUR VE BABİL’DE MİTOLOJİ Çoğu Sumer Malzemesine dayandırılan Asur-Babil mitolojisine bakarsak. İskender’in ölümünden sonra Generalleri arasında çıkan çatışmalar sonunda zaferi kazanan Selevkos bu bölgeye hakim oldu ve Mezopotamya’da Selökid’ler dönemi başladı. en az onun kadar büyük Cehennem çukuru. 539– 330). Utu. bununla birlikte. Babil imparatorluğunu genişletmeye devam etti. 605–562) uzun süre tahtta kaldı ve bu süre içinde siyaset. B. Mezopotamya. bu yazıda. sırrına erilmez yüksekliği. yukarıdan bıkıp . yani Yeryüzü. Sumer çivi yazısını benimserken. din ve ahlak alanlarında birçok şeyi gerçekleştirdi. Sin olur. Şamaş olur. İnanna’nın adı İştar olur. Perslerden sonra Mezopotamya’da İskender İmparatorluğu dönemi başlar. tapınak adlarının ve ritüel terimlerinin birçoğu Sumer’ce biçimleriyle alı konmuştur. Dolayısıyla Sumer panteonu’nun Babil ve Asurlularca benimsenen tanrılarının birçoğu. hukuk. aşağıda ise onun simetriği olan.

İstanbul 2003 BOTTERO. İştar’ın Ölüler Diyarına İnişi Sumer versiyonunda olduğu gibi. Bin yılın başından itibaren. mitosun Babilonyalı biçiminde de. örneğin Sumerlerin Güneş Tanrısı Utu. Üstelik hem zamanın. hem siyasal evrimin sonucunda iktidarın büyümesi. Bitkilerin akıl sır ermez bir şekilde boy atışı ve Hayvanların bir o kadar gizemli doğuşu ve büyümesi. s. işleyişine başka türlü akıl erdirilemeyen daha niceler… 60 Tanrıların sayısı ilk başta çok kabarıkken -belki binden fazla. Bunu izleyen satırlar. 61 1. ve diğer Gök cisimleri. Akadlardaki karşılığı olan Şamaş ile birleşmişti. üstelik bunlar da genellikle ortak isimler altında anılıyordu. bunların şanı şöhreti. onun İştar’ın erkek kardeşi ve aşığı olarak sunulduğunu görüyoruz. kah fayda sağlayan kah etrafı kasıp kavuran bir muamma olan Ateş. İştar’ın ölüler dünyasına inişinin nedeni verilmemiştir. Ay. Samilerin çok daha mütevazı olan kendi panteonlarında daha az tanrıları vardı ve iki kültür mirasının ortaklaşa kullanılması her iki taraftaki benzer kişiliklerin yakınlaştırılıp kaynaştırılmasına yol açmıştı. ibadeti giderek tekellerine alan bu büyük tanrılar tarafından gölgelenmişti. 113 . Yapı Kredi Yayınları. Tammuz’un yeraltı dünyasında hangi nedenle bulunduğu hakkında hiçbir açıklama verilmeden. Tammuz’un diriler dünyasına dönüşüne ve bunun sevinçle karşılanışına işaret eder gibi 60 61 Jean BOTTERO. s.67 usanmadan sonsuz dönüşümlerine devam eden Güneş. hükümdarların azametinin artması tanrıların imgesini de etkiledi ve onların da iyice yüceltilmesine yol açtı.anlaşılan giderek azalmıştır.112. II. sadece “ilahiyatçılar” ve bazı ritüellerin uzmanları kalmıştı otuzdan fazla tanrıyla uğraşan. age. Kültürümüzün Şafağı Babil. anlaşılmaz Aşk çarpıntıları ve beklenmedik Savaş taşkınlıkları… Ve doğaüstü bir kılavuzun güdümünde olduğuna inanılan. ama şiirin sonunda İştar salıverildikten sonra. Sumerlerin giderek sahneden silinmesi kimi silik tanrıların unutulmasına yol açmış.

Aynı zamanda. yedi kapıdan geçerken. Mitosun bu versiyonunda tanrıça İştar. Büyük tanrıların veziri olan Papsukkal. Sumer versiyonunda olduğu gibi. Tanrıça’nın yeraltına inişinin betimi. Tammuz’un yeraltı dünyasında tutuklandığını ve canlılar dünyasında bulunmayışının yarattığı haraplığı. Babilonyalıların. dinlerinin oldukça belirgin bir özelliğini oluşturan ve pek çok afsunda karşılaşılan korkularını. üretkenliğin. yukarıdaki sözlerle duyurmaktadır. İştar. İştar. içeriye alınmazsa kapıyı yıkma ve yeraltı dünyasındaki ölüleri serbest bırakma tehdidinde bulunur. mitosun Sumerli biçimini izlemektedir. Tanrıça’nın yeryüzünde bulunmayışı yüzünden yok oluşunun bir betimlemesine sahip bulunuyoruz. Dirileri yesinler diye bırakacağım. Kapını aç da girebileyim! Eğer açmazsan kapıyı böylece giremezsem içeri. Ta ki ölüler sayıca dirileri geçecek. ancak Tammuz ayinlerinde öğrenebiliyoruz. sürgüsünü koparacağım kesin. Ölüleri kaldırıp ayaklandıracağım. Kapı direğini parçalayacağım. cadde de erkek kızı gebe koymaz” olur. ama içinde bazı ilginç farklılıklar da bulunmaktadır. buna göre: “boğa ineğe binmez. ölülerin hayaletlerinden korkmaları olgusunu yansıtmaktadır. yeraltı dünyasının kapısını çaldığında. Şiirin bir pasajı bu sahneyi canlı bir biçimde anlatmaktadır: • Ey kapı bekçisi. İştar’ın dönüşü olmayan ülkeye inişi mitosunun Babilonya versiyonunda. kapı kanatlarını söküp atacağım bilesin. Kapıyı kesin parçalayacağım. Sumerli versiyonunda olduğundan çok daha düşmanca ve tehditçi bir kişilik. İştar’ın geri dönmediğini ve bunun yarattığı sonuçları. her bir kapıda giysilerinin bir . erkek eşek dişi eşeği gebe bırakmaz. cinsel verimliliğin.68 görünmektedir. İştar’ın ölüleri diriler üzerine salıvermesi tehdidinde. ana çizgilerinde. kapını aç.

onu geri getir” der. harcanması pahasına. öykünün öteki öğelerinin gölgede bırakılması. Ereşkigal. Tammuz’un ölmesi ve ardından tutulan yas. Mitosun zamanla öteki ülkelere taşınması sırasında. Aşuşunamir. oraya nasıl geldiğini açıklayan herhangi bir ipucu verilmemişse de. önemle vurgulanmıştır. İştar salıverilir ve geri dönüş yolculuğu sırasında. incelediğimiz mitosun gelişme süreci içinde . ama mitosun sonunda Tammuz’un sözünün edilmesi. geri dönmediği bildirilmekte ve bunu Papsukkal’ın yukarıda aktarıldığı gibi. söz konusu mitosun Yunan mitolojisine geçtiğinde aldığı biçimi göstermektedir. Sumer versiyonundaki adı Enki olan Ea.69 parçasını çıkarmaktadır. Tammuz’un yeraltı dünyasından geri dönüşünün fidyesi olduğu yolunda bir işaret gibi görünmektedir. mitosun gelişme sürecinde. Örneğin [ Kitabı Mukaddes’in] “Hezekiel” kitabında İsrail [ oğulları ] kadınlarının Tammuz için ağladıkları söylenmektedir ve “Venüs [aphrodite] ile Adonis” mitosu. veziri Namtar’a. isteksizce. Fidyenin neyin karşılığı olarak istendiği belirtilmemiştir. öykünün Suriyeli biçimine dayanmaktadır ve Ugarit mitolojisinde Baal’in ölüşü. cesede dönüşmesini anlatan acıklı betimleme verilmemekle birlikte. Ereşkigal’i yaşam suyu tulumunu kendisine vermesine razı etmesi için aşağıya yollar. Tanrıça’nın. bir fidye ödemesi gerektiği yolunda bir değinmede bulunulur. Babilonya versiyonunda. büyük tanrılara başvurması izlemektedir. Bu durumda. Enlil’in yeraltı dünyasına sürgün edilmesi ve İnanna’nın kendisiyle birlikte gelmesi hakkında bir Sumer mitosu bulunduğunu görmüştük ve tinsel törenlerde “Tammuz” ile “Enlil” sözlerinin aynı tanrının farklı adları olarak geçtiği yolunda bir açıklamada bulunmuştuk. “ölümün gözleri”nin uğursuz bakışıyla. İştar’ın üzerine yaşam suyu serpilmesini buyurur. Tammuz’un yeraltı dünyasına inişinin artan bir önem kazanmaya başlamış olduğu ve bitkiler dünyasının ölüp yeniden doğmasıyla ilişkilendirilmiş bulunduğunu söyleyebiliriz. Milton’un “her yıl yara alan Tammuz’un kanı olduğu düşünülen mor rengi denize taşıyan” Adonis Irmağı’na değinişi. hadım Aşuşunamir’i yaratıp. Ancak. veziri Namtar’a “Eğer tanrıça sana fidye bedelini vermezse. Söz konusu başvuruya yanıt olarak. daha önce her bir kapıyı geçerken bıraktığı süs eşyalarını ve giysilerini geri alarak gider. afsunuyla Ereşkigal’i buna razı etmeyi başarır ve Ereşkigal.

bu kadarı da söz konusu eser hakkında doğru bir fikir edinmek için yeterlidir. Bunun üzerine düpedüz greve gittiler ve taleplerini topluca haykırarak Tanrıların Kralı Enlil’in huzuruna çıktılar. Ea adı da verilen Tanrı Enki olaylara bu aşamada müdahale etti. evrendeki varlık sebebine Babillilerin bakış açısıyla getirilmiş. ilk başta yanlış anlaşılan birkaç pasaj sayesinde haberdar olduğumuz bu mitin üçte ikisini o günlerden bu yana toparlamış bulunuyoruz. Atra . Onlarda sınıflara ayrılmışlardı. İhtiyaçları da farklı değildi. Aşağıda bu metnin özetini sunuyoruz. yani alt sınıfı çalıştırmaktı. 62 2. yemek içmek.Hasis Mitosu Asurolojinin emekleme döneminde. giyinmek. hayali.48 BOTTERO. s. kaderine. hepsinin en zekisi. Eser muhtemelen M. yüzyıl civarında. 138 . en kurnazı. barınmak… Dolayısıyla onlarda -bizim gibi. age.70 Suriye’ye geçtiği sırada ulaştığı erken aşamalarından birini temsil ediyor olabilir. Alt sınıftakiler tüketim mallarını ve lüks maddeleri üretmek için bitap düşerlerdi. Sonunda hem bu şekilde çalışmaktan usandılar hem de başkanlarıyla aynı muameleyi görmedikleri için haksızlığa uğradıkları duygusuna kapıldılar. yüksek yöneticiler sınıfının tek işi ötekileri. İnsan’ın kökenlerine ve niçinine. age. üç tablete dağılmış yaklaşık bin iki yüz dize halinde yazılmıştır. Tanrılar toplumunun geleceğini tehdit eden bu gelişmeler büyük bir panik yarattı.bu ihtiyaçlarını karşılamak için giderek ağırlaşan koşullarda çalışmak zorundaydılar. onlarında görünüşleri ve hayat düzenleri bizimki örnek alınarak tasavvur edilmişti. başka bir deyişle. Bu bir mittir. Tanrılara 62 63 HOOKE. naif ve makul bir açıklamadır. s. 18.Ö. Soruna bir çözüm önerdi.63 İnsanlardan önce sadece tanrılar vardı. en işbiliri oydu.

ama ilk başlarda ömürleri yinede çok. Ama Enki bu tehlikeyi de savuşturdu. nehirlerin taşacağı. insanları doğrudan yok etmeye karar verdi. Ölümlüydüler gerçi. her yerin sularla kaplanıp mahvolacağı muazzam Tufan’dan nasıl sağ salim kurtulacağını ona öğretti. ülkenin kendisine bağlı kralı Atra-hasis’i. Tanrılar Meclisi bu tasarıyı coşkuyla kabul etti.71 vekâlet edecek. En üst makamda bulunsada anlaşılan yerine yaraşır bilgeliğe ulaşmamış olan Enlil. Ama kilin işe yaraması. bu varlık. O zaman Enki. Böylece tanrıları. Bu nedenlerle de çok zenginleştiler ve olağanüstü çoğaldılar. Bir gün kendini tanrılarla eşit sanıp onlar gibi muamele görmeyi talep etmesin diye kilden yapılacak. Bu kalabalıktan yükselen uğultu Enlil’in uykusunu kaçırdı. toprağın ürünlerini kullanılır hale getirmek üzere şekillendirilmişti. çok uzundu. Ve insan böyle ortaya çıktı. Doğuş. yaratılış ve kader itibarıyla tanrılara kul olarak yaratılmış. çıkardığı salgın az daha tüm insanları yok edecekti. Müthiş yağmurların yağacağı. yani ölmek zorunda kalacaktı. ikinci sınıf bir tanrı kurban edilerek kanı üzerine dökülecek ve kil bu kanı içecekti. Çünkü henüz ne hastalık nede afet biliyorlardı. Bu yüzden insanlar yeniden çoğaldılar ve gürültü patırtı da yeniden başladı. Hala uykusuzluk çeken Enlil çok öfkelendi ve bu kez aklını iyice yitirip. hiç değilse kendi gözdesi Atra-hasis’i kurtararak. onların yerine çalışacak bir varlık yaratacaktı. su yüzünde kalarak ailesi ve hayvanlarıyla birlikte canını kurtarmasını sağlayacak bir gemi yapmalıydı. İlk insanlar hemen çalışmaya koyuldular ve çok başarılı oldular. . Enki’nin “icadı” sayesinde zor kurtuldukları o uğursuz durumun kıyısına getirdi yeniden. Tehlikeyi hisseden Enki/Ea. İnsan’dı. öncelikle efendilerinin çıkarını gözetmek kaydıyla. vazgeçilmez insan soyunu korumak için harekete geçti. bu felaketten nasıl kurtarabileceğini söyleyerek kurtardı. insanların sayısını aralarına hastalık sokarak azaltmaya karar verdi. bu yüzden “toprağa dönmek”. tanrıların o zamana dek yaptıkları işleri gereğince sürdürebilmesi için. Çileden çıkan Enlil bu kez de onları kırmak için kuraklık ile açlığı gönderdi.

büyük Babil Yeni Yıl Şenliği olan “Akitu” ile ilişkilendirilmesinden dolayı. insanlar bir yandan hastalıkların ve salgınların. Babil Yaratılış Mitosu Yaratılış mitosunun Sumerli biçiminde. diğer taraftan kuraklıkların. dünyaya çocuk getirmek için yaratılmış olan kadınların da hepsi doğuramaz ve çoğunlukla çocuklarını hayatta tutmayı başaramazlar.72 Tufan bitip de insanlığın soyu kurtulduktan sonra Atra-hasis gemiden ayrıldı ve tanrılara yemek sunarak insanlık görevini yerine getirmeye koyuldu. Tevrat aracılığıyla bizde de iz bırakmıştır. insanın ömrünü kısaltarak o gün bu gündür geçerli olan süreye indirdi. 139–140 . 64 3. bazı tedbirler aldı. Enlil ile Enki yaratışta başrolü oynamakla birlikte. Bir insanın sağ kalmış olmasına bakarak buyruklarına uyulmadığı sonucuna varan Enlil öfkeden çılgına döndü. Ama Babil yaratılış Mitosu. açlıkların ve öteki doğal afetlerin saldırılarına açık. Tanrılarda büyük Tufan felaketi koptuğundan beri yemekten mahrum kalmışlardı. geniş bir dünya görüşünü ve bunun eski Babillilere özgü dinsel perspektif içindeki yerini kusursuz bir biçimde aktarmakla kalmamış. soylu. İnce ince hesaplanıp maharetle kurgulanmış. İlk bakışta saçma gelen verilerdir bunlar. s. odaksal bir öneme kavuştu ve ilk 64 BOTTERO. özlü ve duru bir dille yazılmış bu mit. age. Bilge Enki yeniden müdahale etti. ayrıca çocuk ölümlerini yarattı ve pek çok kadının doğuştan yada kendi isteğiyle çocuk sahibi olmamasını sağladı. Gelecekte insanların aşırı çoğalması ve gürültü patırtılarının tanrıları rahatsız etmesi gibi terslikler yeniden yaşanmasın diye. bugün içinde bulunduğu durumda zekice açıklanmış ve gerçekleştirilmiş oluyor. Böylece insanoğlunun sadece varoluşu ve rolü değil. süresi sınırlı bir yaşam sürerler. yaratılış etkinliklerine çeşitli tanrıların karıştığını görmüştük.

onların birleşmeleri Anşar ile Kinşar’ın doğmalarına neden olur. mitosun kompozisyon tarihini. rahiplerin. İlk tanrı çifti Lahmu ile Lahumu’dur. mitosun Babil biçiminin kahramanı olan Marduk’un babası olur. Enuma eliş destanını. 2. evrenin. Babil tanrısı Marduk oynamaktadır. tatlı-su okyanusu Apsu ile tuzlu-su okyanusu tanrısı Timat dışında hiçbir şeyin bulunmadığı ilksel durumunun betimlemesiyle başlar. Marduk’un doğmasından önce. Daha sonra Ea. törensel biçime sokuldu. . ilksel tanrılarla onların peydahladıkları tanrılar kuşağı arasındaki ilk çatışmanın 65 66 HOOKE. Mitosun bu biçiminde başrolü. Burada. Asur diliyle yazılmış olan bir versiyonunu gün ışığına çıkardı. Babil mitolojisinde bilgelik tanrıçası olarak görülen ve her türlü sihirin kaynağı olduğu düşünülen Ea. 65 Asur imparatorluğunun eski başkenti olan Asur kentinin bulunduğu yerde Almanların yaptığı kazı. 51 Hem imparatorluklarının. şiirde anlatılan çeşitli yaratıcı eylemde bulunan Marduk’tur. Enuma eliş destanının içinde Babil tanrısı Marduk’un yerini Asur’un baş tanrısı Asur’un66 aldığı. Çağımız bilginlerinin çoğu. Ne var ki. Anşar ile Kinşar ise. age. Babil’in Akad kent devletlerinin başındaki kent durumuna gelmekte olduğu bu tür tablet parçalarından. Yeni Yıl Şenliği ayininin iki yerinde.Ö. gök-tanrı Anu ile toprak-su tanrı Nudimmud’u. Tiamat’ı yenen. Mitosun Babil versiyonunda olayların ana çizgileri şöyle gelişiyor: Birinci tablet. yada öteki transkripsiyonuyla “Aşur” dur.73 sözcükleri olan “Bir zamanlar yukarıda” anlamına gelen Enuma eliş adıyla tanınan bir şiirde yada şarkıda. Bu ikisinin birleşmesinden tanrılar var olurlar. M. yazgı tabletlerini ele geçiren. mitosun Sumerli biçimini taşıyan geleneğinden bir kopuşun bulunduğu görülmektedir. Sumer mitolojisi içinde yaptıklarını daha önce gördüğümüz Enlil’in yerini. öteki adıyla Ea’yı dünyaya getirirler. hem de tanrılarının adı “Asur” dur. s. hem başkentlerinin. binyılın başlarına. sihirsel etki yaratma gücünde bir ayin sayarak okuduklarını biliyoruz. öteki adıyla Enki almıştır.

Tiamat’a yollanır. ama Ea. Tanrıça’ya söz konusu amacından vazgeçmesi için. bir karşı plan geliştirir. Birinci tablet.74 anlatıldığını görürüz. Tiamat. onu uyutup öldürür. Kingu’yu bu ordunun başına getirir ve Apsu’nun öcünü almaya hazırlanır. Bunun üzerine Anşar. age. Timat’ın [ genç tanrılar yanında yer almayan] öteki çocukları.67 İkinci tablet. Apsu ile Mumu bir plan hazırlarlar. tanrılar meclisinin yetkisiyle donatılarak. böylece büyük bir barış içinde dinlenmeye geçer. Anşar sıkıntılanır ve üzüntüyle kalçalarını döver. onu silahlandırır ve yazgı tabletleriyle donatır. Daha sonra kutsal odasını inşa eder ve ona “Apsu” adını verir. genç tanrıların gürültüsünden rahatsız olurlar ve onları nasıl yok edecekleri konusunda Apsu’nun veziri Mummu’ya danışırlar. s. 52–53 . her şeyi bilen çok bilge Ea. ilksel tanrılarla genç tanrılar arasında yeni bir çatışmanın hazırlıklarının anlatıldığı satırlarla sona erer. saldırı haberinin tanrılar topluluğunda nasıl karşılandığını anlatır. kendisini Apsu yok edilirken sessiz kaldığı için kınarlar ve onun öfkesini Anu ile yandaşlarını yok etmek üzere harekete geçirecek derecede körüklemeyi başardılar. Mummu’yu bağlar ve burnuna bir ip geçirir. ilk doğurduğu çocuğu olan Kingu’yu saldırının önderi yapar. 67 HOOKE. Ea’nın Apsu’ya karşı kazandığı zaferi anımsatır ve aynı biçimde Tiamat’a karşı çıkması gerektiğini ileri sürer. Apsu’nun üzerine bir uyku afsunu üfler. resimlerinin Babil mühürlerine ve sınır taşlarına işlendiğini gördüğümüz akrep-adam ve at-adam (kentaur) gibi canavar varlıklar kalabalığını doğurur. metin bu noktada kopuktur. Tiamat ve Apsu. Marduk’un bu odada doğduğu söylenir ve bunu onun güzelliğini ve olağanüstü gücünü anlatan sözler izler. ama oda bunu başaramadan döner. Bu niyetleri [genç] tanrılarca öğrenilir ve genç tanrılar alarm durumuna geçer. Daha sonra tanrıça Tiamat. dolayısıyla Ea’ya ne olduğu belli değil. Daha sonra Anu. ya savaşa girmeyi kabul etmemiş yada başarılı olamamıştır. Tiamat’ın kendi döllerini yok etmeye pek istekli olmamasına karşın. tanrılar meclisinde ayağa kalkar ve görevin güçlü kahraman Marduk’a verilmesini önerir. Önce.

Tiamat’ın cinlerden oluşan yardımcıları kaçmaya kalkarlar. kendisine tanrılar meclisinde eksiksiz ve eşit yetke verilmesi ve sözünün. 54 . üstlendiği işi yürütebilecek güce sahip olduğunu gösterecek bir kanıt isterler. Marduk’a istemiş olduğu yetkenin (otoritenin) resmen verildiği bir şölenle biter. s. böylece tanrılar arasında en yüce yetkeyi üstlenmiş olur. giysisini önce görünmez kılar. tanrıça’nın yarısını yeryüzünün üzerine gökyüzü olarak yerleştirir ve onu sırıklarla tutturur. Teke tek dövüşmek yolunda Tiamat’a meydan okur. Tanrıça kendisini yutmak için ağzını açtığında. Bunun üzerine Marduk. Ea’nın barınağı Apsu’ya 68 HOOKE. Önderleri Kingu da yakalanıp bağlanır. Tanrıça’yı mıhlar. şimşekten ve dört [yönün] yelin[in] dört bir köşesinden tuttuğu bir ağdan oluşur. bu görevi kabul etmesini öğütler ve Marduk bu görevi üstlenmeyi. silahları ok ve yaydan. bedenini alevle doldurur ve yedi azgın tayfun yaratır. Tanrılar kendisinden. Bir sonraki eylemi. büyük tanrıların içinde yaşadıkları yapı olan “Eşarra”yı. ama ağa takılırlar ve yakalanırlar. Marduk’un kral olarak tahta geçirişiyle ve kendisine krallık alametlerinin verilişiyle başlar. Marduk daha sonra. topuzdan. tanrıça karşısına çıkınca.75 Marduk’un babası Ea. Dördüncü tablet. İkinci tablet burada sona erer. oğluna. başına bekçiler yerleştirir ve bekçileri. değiştirilemeyecek biçimde saptamasının kabul edilmesi koşuluyla üstlenir. Tanrılar ikna olurlar ve “Marduk kraldır” diyerek onun krallığını duyururlar. fırtına arabasına biner ve Tiamat ile ordularına doğru ilerler. Kingu’dan yazgı tabletlerini alır ve onları kendi göğsüne bağlar. Bunun üzerine Marduk. age. Tiamat’ın bedenini ikiye bölmek olur. savaş için kendisini silahlandırır. yazgıyı. tanrıların kararını özetle yeniden verdikten sonra. sonrada.68 Üçüncü tablet. tanrıça’nın sularının boşalmasına izin vermemekle görevlendirir. onu kıstırmak için ağını atar. onu şişirmek için kötü yeli ağzından içeriye yollar. delip geçerken yüreğini bölen okuyla. sonra yeniden görünür yapar. Daha sonra Marduk.

Dördüncü tablette burada sona erer. insanın biçimlendirilmesi için. Buna uygun olarak. yılın izleyeceği ve ay’ın değişmeleri [evreleri] ile ayların sırasını saptarken gösterilir ve tanrı aynı zamanda göksel “yollar” denilen şeyleri. Ancak Sümer mitolojisinden farklı olarak. Marduk için bir tapınak. Marduk’un elli büyük adını duyururlar ki bunların sıralanması şiirin geri kalan kısmını oluşturur. Bu bölgeler gezegenlerin yerlerinin astrolojik bakımdan anlamlandırılmasına ve yerlerinin belirlenmesine yarıyordu. Babil’deki “Esegila” tapınağını yaparlar. Babil mitolojisinde. Marduk tablette. Babil yaratılış mitosunun ana çizgileri böyledir ve bunların altında yatan Sümerli öğeler kolaylıkla görülebilir. Marduk’un evrene düzen verme yolunda attığı ilk adımların eksiksiz bir öyküsünü elde etmemize olanak veremeyecek ölçüde bölük pörçüktür. 54 Gökte astroloji bakımından üç önemli kuşak ayırt ediliyordu. ama ilk satırları. age. Sonra tanrılar. ayaklanmanın önderi Kingu’nun öldürülmesinin gerektiğine karar verir. Anu’nun buyruğuyla tanrılar.69 Beşinci tablet. 70 . bu yapının içinde kendilerine ayrılmış olan yerlerde oturmalarını sağlar. s. zenitte (başucunda) Anu’nun yolunu ve güney göklerde Ea’nın yolunu olmak üzere. Enlil’in ve Ea’nın. üç yolu yerleştirir. bir Babil kralının en önemli sorumluluklarından birini oluşturan takvimi düzenlemek olduğunu gösteriyor. Bunlardan biri Anu. yani ekvator bölgesi. tanrıları “özgür kılmak” yolunda onlara hizmet etmesi için. kuzey göklerinde Enlil’in yolunu. yani tapınak ritüelleriyle ilgili kol işlerini yapması ve tanrılar için yiyecek sağlama işlerini görmesi için. tanrıların hizmetinde bulunmaları için insanı yaratma niyetinde olduğunu duyurur. tanrının bıraktığı ilk işin. Kingu öldürülür ve kanından. diğerleri de yengeç kuşağı Enlil ve oğlak kuşağına karşılık gelen Ea idi. birçok Sümer mitosuna serpiştirilmiş durumda bulunan söz konusu öğeler.76 benzer olarak kurar ve Anu’nun. 70 Altıncı tablette insanın yaratılışının betimlenmesiyle karşılaşırız. Ea’nın öğüdüne uyarak. 69 HOOKE. insan türünü yaratır. Marduk.

77 Enuma eliş destanında bir araya getirilmiş olup. Tufan öyküsü. Gılgamış can yoldaşı Enkidu’nun ölmesi üzerine Gılgamış’ın tuttuğu yas anlatılır. Maşu dağlarını ve “Ölüm suları”nı aşmak zorunda kalacağı bir yolculuk yapması gerekeceği. üzerinde Gılgamış Destanının bulunduğu on iki tabletten en uzunun ve en iyi korunmuş olanının içindedir. Ölümün elinden kurtulup ölümsüzlüğe kavuştuğu bilinen tek ölümlü. age. 4. ölümün ve yaşamın gizini tanrıların kendilerine ayırdıklarını [insana vermediklerini] söylemektedir. ölümün ve hastalığın varlığı sorunu ile ölümsüzlük anlayışıdır. bu soruya yanıt olarak Utnapiştim ona tufan öyküsünü anlatır. Tufan’ın Sumerli kahramanı Ziusudra’nın Babilonyalı karşıtı Utnapiştim’dir. Gılgamış Destanı’nda. Babilonyalı biçimde oldukça genişletilmiş ve Gılgamış Destanı içine alınmıştır. ölümsüzlüğü nasıl elde ettiğini sorar. atasını arayıp bulmaya karar verir. mitosun Hitit ve Hurri fragmentlerinin bulunmasıyla onaylanmış bulunmaktadır. Utnapiştim Gılgamış’a. Gılgamış yine de. yolculuğun bütün bu tehlikelerini göğüsler ve sonunda Utnapiştim’e ulaşmayı başarır. ölümsüzlüğün gizini ele geçirebilmek için. Daha sonra Gılgamış’ın kendisinin de mutlaka öleceğini anlamasıyla altüst olduğu söylenir. Tufan mitosunun eski Yakındoğuda geniş bir bölgede bilindiği gerçeği. böyle bir yolculuğu o zamana dek yalnızca [güneş-tanrı] tanrı Şamaş’ın başarabildiği söylenir. Gitmek istediği yere ulaşabilmesi için. tabletin yeniden okunaklı yerine geldiğinde.71 71 HOOKE. Bunun üzerine Gılgamış Utnapiştim’e. Babil Tufan Mitosu Tufan mitosu örneğinde bölük pörçük denebilecek bir durumda olan Sumer mitosu. Gılgamış ile Utnapiştim’in karşılaşmalarının anlatıldığı noktada metin kopukluğa uğramıştır. Bu nedenle Gılgamış. s. 57 . Sami mitolojisinde mitolojik tema. Gılgamış’ın atası. tutarlı bir bütün oluşturacak şekilde birleştirilmiştir.

Ea. Nergal (yeraltı tanrısı) göklerdeki okyanusun sularını tutan kapıların direklerini parçalayıp yıkar. tanrıların insanlığı yok etmeleri yolunda açıkça kışkırtmış olan tanrıça İştar pişmanlıktan haykırıyordu. Fakat artık hiçbir kuvvet felaketi durduramadığından. Gılgamış’a anlatmak üzere olduğu öykünün “gizli bir şey. altın ve gümüşünü. Ea’dan Şuruppaklı hemşerilerine yapacağı şeylerin nedenlerini nasıl açıklayacağını sorar. Tüm zanaatçıları tekneye yolladım. Tanrı Ea ile birlikte kalmak için derinliğe ineceğim der. Kırın hayvanlarını. Tanrıların hepsi göğe sığındılar. Adad (fırtına-tanrı) gürler. tanrıların. ama bu kararlarının nedeni belirtilmemiştir. tüm yaşam tohumlarını bir tufanla yok etme kararı aldıklarını açıklar. Utnapiştim’e. Bunu. Enlil’in üzerlerine bolluk yağdıracağını söyler. Geminin içine ailesini. “dolayısıyla. böylece tanrının gerçek niyetlerinin ne olduğu konusunda tam bir yanılgıya uğrayacaklardır. Ea. “tüm yaşayan şeylerin tohumunu” getirip içine koyacağı bir gemi yapmasını söyler. Onlara. kırın yabancı varlıklarını. (Sahip olduğum) altının hepsini ona yükledim. Utnapiştim. konuşmasında. rüzgâr ve tufan altı gün altı gece . Onlara ayrılında.78 Utnapiştim. Anunnaki tanrıları “meşalelerin yalazlarıyla ülkeyi ateşe vererek” meşalelerini kaldırırlar. kamış kulübesinin duvarı yoluyla seslenerek. her canlıdan da bir çift koyar. (Sahip olduğum) gümüşün hepsini ona yükledim. tanrıların bir gizi” olduğunu söyleyerek başlar. Kendisinin Akad ülkesi kentlerinin en eskisi olan Şuruppak kentinden olduğunu söyler. geminin yapılmasının ve yüklenmesinin anlatılması izler: • (Sahip olduğum her şeyi) gemiye yükledim. Tüm ailemi ve akrabamı gemiye yolladım. Sahip olduğum tüm canlı varlıkları (yükledim) ona. Ea kendisine. ona Enlil’in nefretini üzerine çektiğini bu yüzden Enlil’in ülkesinden sürgün edildiğini söylemesini bildirir.

lapis lazuliden gerdanlığını çıkardı ve onları hiçbir zaman unutmayacağı yolunda. Sonra bırakılan karga ise geri gelmeyince gemideki herkesi bırakır ve tanrılara kurban kesilir. Amerikalıların [Mısır’da] Megiddo’da yaptıkları kazı sırasında bulundu. Gılgamışın efsanesi. Ea’nın dileğine uyarak yeni bir nesil yarattı. adı. Hiç değişmeyen evrensel ölüm yasasından kurtulmak için çabalayıp duran bir kralın. hamasi. bir dereceye dek mitoloji kahramanı sayılabilecek bir kralın serüvenlerini anlatmaktadır. Gılgamış Destanı. yani insanın evren karşısında sorduğu herhangi büyük bir soruya imgeleminde tasarladığı bir yanıt değildir. onun üzerine yemin etti. Bel’de Utnapiştim ile karısının yüzlerine dokunarak onları ölümsüz yaptı ve ulaşılmaz beldede bir ev verdi. Erek kentinin birinci hanedanının beşinci kralı olarak geçen ve 120 yıl egemenlik sürdüğü söylenen kralının. bir mit. Akadca versiyonunun bir fragmenti ise. Kurban dumanlarının etrafına üşüşen aç tanrılardan yalnız Bel insanların kurtuluşuna kızmıştı. insanları yaptıkları kötülüklerden dolayı cezalandırmak için hastalıkları gönderdi.” Utnapiştim bu manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. üslubunun ve bakışının soyluluğu. Herkesin ölümünden sonra tanrıça Nami. ruhu. . Babil Gılgamış Mitosu Uzunluğu. gemi nihayet Nisir dağının tepesinde durunca bir güvercin ve bir kırlangıç salıverdiler. Yapıt eski Yakındoğuda son derece tanınmış ve çok geniş bir alana yayılmış bulunuyordu. kuraklık ve kısırlıkda çoğalınca açlık beş yıl sürdü. 5.79 devam etti. yedisini sağına. yedisini soluna koydu. İştar geldi. Daha sonra. yeni insanlar tanrılarla uyuşarak yaşadılar. fakat Ea onu teskin etti. Çamurdan on dört parça kesti. fakat konacak yer bulamayan kuşlar geri döndü. Yedinci yün ortalık durulduğunda her şey çamur olmuş ve” tüm insanlar balçığa döndü. Destanın Hititçe çevirisinin fragmentleri Boğazköy arşivlerinde bulunduğu gibi. Daha sonra Bel. Sumer kral-listelerinde. vakur ve törensel dili nedeniyle “destan” diye de nitelendirilen bu eser.

Öfkeden çılgına dönen İştar. onu frenleyip dengelemek için karşısına kendi çapında. Destan’ın. “babası” Anu’ya 72 Eskiçağda. her zamanki alışkanlığı uyarınca muhteşem kahramana yıldırım aşkıyla tutuluvermişti. 73 Gılgamış ve güvenilir yoldaşı Enkidu’nun başlarından geçen serüvenlerin bu öykülerinin “Herkül’ün İşleri” Yunan mitolojisinin oluşmasına katkıda bulunmuş olması olasılığı vardır. ama vahşi ve imansız bir rakip çıkarmaya karar vermişleri.öldürmüş. İlk karşılaşmada iki rakip amansız bir kavgaya tutuşmuş. Sunulduğu biçimiyle. onun edepsizce tekliflerini elinin tersiyle kaba bir şekilde itiverdi. ayrılmaz ikili yapar. kuşkuya yer olmayacak biçimde ortada. hem Aşkın hem de Uyumsuzluğun efendisi olan kusursuz tanrıça İştar. Huvava yada Humbaba. en kuvvetli ağaç olarak kabul edilen ve ne Mezopotamya’da nede başka bir yerde bulunabilen sedir ağacının peşinde çok uzaklara. kendilerini tapınağa adamış kadınlar. Önce el ele verip çok tehlikeli. 73 Geri döndüklerinde. Gılgamış’ın gücünü ve tanrı ile insan arası bir “kahraman” olarak sahip olduğu nitelikleri anlatan satırlarla başlar. paha biçilmez ağaç kabuklarını yüklenip muzaffer bir şekilde Uruk’a dönmüşlerdi. Enkidu. sonunda canavarı ele geçirip . meşhur Uruk sitesinin kralı Gılgamış’ın zorbalığı ve aşırılıklarını gören tanrılar. Hayatlarını tehlikeye atarak onunla savaşmış. aşk oyunlarında uzman bir tapınak-fahişesi72 aracılığıyla onu baştan çıkarıp kentin içine çekmeyi başarmıştı. daha çok tapınağa uğrayan yabancılarla aşk yapan.tanrıların iradesine karşı gelerek!. odaktaki Gılgamış kişiliği çevresinde bir araya getirilip sanatkârca birleştirilmiş birçok mitostan ve halk öyküsünden oluştuğu. Ama tanrıça’nın istikrarsızlıklarını ve ihanetlerini yakından bilen Gılgamış. Lübnan ve Amanos bölgelerine gitmişlerdi. özellikle İştar. Gılgamış.80 Tablet. Dev gibi güçlü bir adam olan. ne var ki bu kavga onları birbirine can dostu. Kybele gibi aşk tanrıçalarına adanan tapınaklarda tanrıçaya hizmet yolunda. . Bu olağan üstü ağaçlardan oluşan ormanı korkunç bir doğaüstü canavar bekliyor ve koruyordu. görkemli bir maceraya atılmış.

Gılgamış sanki ölüme teslim etmeye kıyamaz gibi “burnundan kurtlar dökülünceye kadar” onu kollarında taşıdı. Ve karanlıkta oturanlara. İçine giren hiç kimsenin çıkmadığı eve Dönüşü olmayan yolun üzerindeki. Enkidu’nun ölmesinin gerektiğine karar verirler. ışığın yüzü esirgenmişti. Bana doğru bakarak. beni Karanlıklar Ülkesine. İçinde oturanların ışık yüzü görmedikleri eve. dev “Göksel Boğa”yı aldı ve Uruk kentinin içine saldı. Kendilerine düşen payın toz. ve yiyeceklerinin çamur olduğu yere. Sonra yürek yakıcı bir ağıt okuyarak cesedin üzerine kapandı. Homeros. İrkalla’nın oturduğu yere gönderdi.81 gidip felaket getiren. Samilerin öte dünya anlayışlarını vermesi bakımından aktarılmaya değer bir betimlemesi bulunmaktadır: • “ O (tanrı) beni değiştirdi. düşünde kendisinin yeraltı dünyasına götürüldüğünü ve Nergal tarafından bir hayalete dönüştürüldüğünü görür. Öyle ki kollarım bir kuşunkine benzedi. kuşlar gibi giydirilmişlerdi. Bunun üzerine tanrılar. kurulda toplanıp. Akhilleus’un Patroklos için yaptığı yas törenlerinden birini anımsatmaktadır. Bk. Kanatları olan gömlekleriyle. en sonunda da gerekli ritüelleri yerine getirerek onu toprağa verdi. Düşü anlatan satırlar içinde. Enkidu bir düş görür. 74 Gılgamış’ın üzüntüsünün ve dostu için yaptığı yas törenlerinin çok canlı bir anlatımı bize. İlyada 74 . böylece onuru kırılan tanrıçayada hakaret etmiş oldular.” Hastalanan Enkidu ağır ağır eridi ve aciz kalıp umutsuzluğa kapılan Gılgamış’ın gözleri önünde öldü. Ama Gılgamış ile Enkidu canavarı boyun eğdirip boğazladılar.

yıkanacağın suyun bulunsun. en amansız tehlikelere göğüs gerdi. yeri doldurulamaz hizmetkârlarının soyunun sürmesini sağladığı için onu ödüllendirmek istemiş.82 Sanki öbür yarısı koparılıp alınmış gibi mahvolan Gılgamış. Gündüzün ve geceleyin kendini güldür. Tufan kahramanı Atra-hasis’in. Bu koluda aştı mı karşı kıyıda asla ölmemenin yolunu bulacağını düşünüyordu. bu yüzden onu ölümsüz kılıp öbür insanların göremeyeceği bir yere göndermişlerdi. Başını yıkayacağın. şu sözlerle. [Sonra] ölümü yanı başına bıraktılar. iğrenç ve acımasız öte dünyadan kurtulmak için her şeyi yapmaya karar verir. Gılgamış sonsuz yaşam sırrını gidip ondan almaya karar verdi. oyna. fakat bir yandan da çabalarının kesinlikle yararsız olacağını ona söyleyerek uyardı. yaşamdan haz alabildiği sürece eğlenmeye bakmasını söyler: • “Gılgamış [almış başını]böyle nereye gidiyorsun!” Ardına düştüğün [sonsuz] yaşamı bulamayacaksın [biliyorsun] Tanrılar [önce] insanı yarattılar. bitap bir halde denizin son kolunun kıyısına vardı. Gizemli bir su perisi. Elinde tutan küçüğünü boşlama. Yola çıktı ve en büyük zorluklara. Tanrılar. karnını doldur. Bırak. olağan üstü yolculuğun sonunda. ölümcül bir tehlikenin kol gezdiği geçidi nasıl aşacağını ona öğretti. Ey Gılgamış. [Sonsuz yaşamı] kendilerine ayırtıp. eşin göğsünde haz duysun. Giysilerin parlak ve temiz olsun. Çünkü insanlığın görevi [görüp göreceği] budur” . yada bilinen diğer adıyla Ut-napiştim [Hayatımı buldum] denen ihtiyarın dünyanın en ucunda yaşadığını biliyordu. Bu sonu gelmez. Gündüz deme gece deme çal. Bu gizemli su perisi [Siduri]nin Gılgamış’a söyledikleri Kitabı Mukaddes’teki sözlere şaşılacak derecede benzer biçimde. Her gününü bir zevk şölenine döndür.

derisini değiştirerek gerisinde bırakmıştır. Kurulu düzen tabi böyle fantastik bir şekilde iki kez altüst olamayacağı için. o da kaderine boyun eğip böyle yaptı. ölümsüzlüğün yerine geçebilecek bir şeyin gizli yerini ona açıkladı.83 Gılgamış sonunda Tufan kahramanının karşısına çıktı ve beklenen soruyu sordu. giderken de. age. Gılgamış’ta yeni kahraman ve böyle bir lütuftan yararlanacak yeni kişi olamazdı. Destanda. onun büyük bir coşkuyla krallık görevlerini yerine getirmeye. Utnapiştim. yaradılışın ölümsüzlüğe uygun olmadığını kanıtladı. açıkça yılanın eski derisini atarak yaşamını nasıl yenileyebildiğini açıklama amacı güden bir etiolojik [nedenbilimsel] mitosu özelliği göstermektedir. Şu halde ölümsüzlük düşüncesinden ebediyen vazgeçmeliydi. böylece kalan ömrünü iyi bir kral olarak geçirmeye karar verdiği anlatılır. 75 BOTTERO. en azından yaşlandıkça yeniden gençleşmesini. 142 . bitkinin kokusunu alır ve otu kapıp kaçar. Gılgamış’ın haline acıyan karısının ricasını kırmayarak denizin çok derinliklerinde bulunan. Gılgamış bu otu ele geçirebilmek için her türlü tehlikeyi göze aldı. Öykünün bu yanı. bu. onu sınavdan geçirip ölümün bir tür taslağı ve provası olan birkaç günlük uykusuzluğa bile dayanamadığını göstererek. Ölümsüzlüğe nasıl eriştin? Ut-napiştim cevap olarak ona Tufan hikâyesini anlattı ve insanın soyunu sürdürmek üzere Enki/Ea tarafından kurtarıldığı için tanrıların ona sonsuz hayat bağışladığını açıkladı. bir yılan. s. dolayısıyla ömrünü uzatmasını sağlayacak Ebedi Gençlik Otu’ydu. Tufan kahramanı. Ama otu çıkardıkta sonra geri dönüş yolunda yorgunluğunu üzerinden atmak için bir gölün serin sularına daldığı sırada.75 Gılgamış umudunu yitirmiş ve yıkılmış bir halde evine dönmeye hazırlanırken. Bomboş ellerle kentine geri dönmekten başka yapacak bir şeyi kalmamıştı.

yeryüzünde yok olan iki tanrının yasını tuttuğunu söyleyecekti ve onlar bu tanrıların kimler olduklarını sorduklarında. Adapa’nın önüne getirilmesini buyurdu. Anu. 6. Anu’ya Adapa hakkında olumlu şeyler söyleyecekler ve kendisini yüce tanrının karşısına çıkaracaklardı. eski Sumer ve Akad mitolojilerinden ve halk öykülerinden derlenmiş bir öbeğin oluşturduğu açıktır. “Göklere olup biten her şeyi bilen” Ea. kendisine “ölüm . Bu mitosa göre. Anu’nun karşısına çıktığında. Yüce tanrı Anu. söz konusu öykü “ilk insan” hakkındaki bir mitos olarak da görülebilir. Bir gün. Adapa buna öfkelenerek Güney yelinin kanadını kırdı. Onlara. Güney yeli esip kayığını devirdi. insan ruhunun ölüm gerçeği karşısında ve ölümsüzlüğü yitirmiş olması durumunda yakınmasıydı. İlabrat dönüp Anu’ya Adapa’nın yaptığı şeyi söyledi. Tammuz ile Ningizzida’nın beklediğini görecekti. öteki birçok Akad mitosunun temelinde de karşılaşılan. Gururları okşanan iki tanrı. Ea. zekâ. öyle ki. Mezopotamya inanç ve uygulamaları içindeki çeşitli öğeleri açıklama amacının ürünüdür. Anu’nun karşısına çıkarken nasıl davranması gerektiğini öğretti. bilgelik tanrısı Ea’nın oğludur. İçindeki mitosların bazıları ritüel mitosları başlığı altında toplanabilecek türden iken. Bir bütün olarak Gılgamış destanı’nın temelinde yatan tema. Adapa. Göğün giriş kapısına vardığında. oğlunu. Rahiplik görevlerinin neler olduğunu anlatmıştı ve bunlardan birisi tanrıların sofrasına balık sağlamaktı. Adapa Mitosu Mitosun kahramanının adı olan “Adapa” sözcüğünün Asur tarihi bilgini Ebeling tarafından İbrani “Âdem” adının Asurlu karşıtı olarak yorumlanmasına dayanılarak. Bu çemberi. Kendisine ne istediğini ve niçin yas tuttuğunu soracaklardı. yelin esemediğini gördü ve nedenini araştırması için Ulağı İlabrat’ı gönderdi. Adapa’ya üzerine bir yas giysisi geçirmesini ve saçı baş darmadağınık olarak görünmesini söyledi. balık tutarken. oğluna. ihtiyat vermiş fakat ölümsüzlük vermemiştir. Ea Adapa’ya büyük bir kuvvet. Güney yeli yedi gün esemedi. “Tammuz ve Ningizzida” yanıtını verecekti.84 Gılgamış destanları çemberi bununla sona erer. kapıyı iki tanrının. öteki birçoğu.

Tammuz’un ortalıktan yitişinin Sami mitolojisinin sık karşılaşılan bir öğesi olduğunu görüyoruz. kazalar ve hastalıklar da olacaktı. Anu’nun karşısına çıkarıldı.76 Önce her şey Ea’nın söylediği gibi iyi gitti. Kendisine aynı zamanda bir gömlek ve koku yağı sunulacaktı ki. işte bunları kabul etmeliydi.85 ekmeği” ve “ölüm suyu” sunacağı yolunda da uyarmıştı. bunları almayıp. Anu. ne var ki. Bu davranışı karşısında Anu niçin böyle acayip davrandığını sordu. 76 HOOKE. bunları kabul etmemeliydi. Adapa mitosunda aynı zamanda. s. ama Anu. kendisine verilen gömleği giydi ve yağdan süründü. Bu tür mitoslarda sık sık. belli bazı üstünlüklerle ve bazı zayıflıklarla yeryüzüne geri göndermiş görünür. Güney Yeli’ne olanlar hakkında açıklamalarını kabul etti. Eridu ve kenti. age. Adapa. Anu onun. Sonra Anu toplanan tanrılardan Adapa’ya ne yapılması gerektiğini sordu ve olasılıkla Adapa’ya ölümsüzlük verilmesi düşüncesiyle. kendisine “yaşam ekmeği” ve “yaşam suyu” sunulmasını buyurdu. Tabletin sonu kopuktur. ölümsüzlük şansının yitirilmesi. ödenmesi özel gereken onur feodal yükümlülüklerden bağışlanacak rahiplerine dereceleri verilecekti. Babasının öğütlerini anımsayarak Adapa. sağlık tanrıçası Ninkarrak’a. Adapa’ya bu yaptığıyla kendisini ölümsüzlük armağanından yoksun ettiğini bildirdi. 69 . Bu dikkate değer mitosta birçok ilginç nokta bulunmaktadır. Adapa’yı. insanlığa düşen payda. babası Ea’nın öğüdüne uyarak. tanrılardan birinin yada ötekinin kıskançlığının ürünü olarak gösterilir ve tanrıların ölümsüzlüğü kendilerine ayırdıkları söylenir. kendisine verilen şeyleri almadığını açıklayınca. insanların uğrayacakları kazaları ve hastalıkları iyileştirme görevi verilmiş de olsa. Adapa.

bu öğe hem Mezopotamya’da hem de daha sonra İsrail’de farklı biçimlerde korunmuş ve geliştirilmiştir. Eski Yakındoğu –Sümer’den Kutsal Kitaba. üç büyük evrensel din – Yahudilik. Ankara 2003 . her şey tanrıların iradesine bağlıdır ve her kim bu kurallardan birine karşı gelirse.86 C.242. İslamiyet. tanrılara karşı gelmiş.” Arkaik Sami zihniyetinin özgün ve ayırıcı özellikleri olması gereken temel kültür öğeleri arasında derin bir dinsellik göze çarpar. sistematik bir şekilde tanımlanamaz ve tanımlanmamalıdır. Dost Kitapevi.77 Babil dininin kökleri tarihöncesi geçmişe dayanır. Bu nedenle bu tanrılar insan yaşamına hükmeden olumlu yada olumsuz. Yeterli belgesel kanıt korunmaya başlandığında. yeterince karmaşık ve çoğunlukla çelişkili görünen bir Sumer ve Sami dinsel gelenek karışımı bulunmaktaydı. bunların efendileri olmuş ve bütün evreni yönlendirmişlerdir. iki tanrısal figürün birbirleriyle özdeşleştirildiğini ve sıkça her iki adı da taşıdıklarını görmek mümkündür. Bu zihniyet günümüze kadar ulaşmıştır. ASUR VE BABİL’DE DİN Dünya’nın en saygın Asiriyologlarından Oppenheiem’in dediği gibi. insanı etkileyen bütün olayların ve ona sorun çıkaran her şeyin sorumluluğunu belirli doğaüstü varlıklara atfetmişlerdir. sonunda az 77 Jean BOTTERO. Daha sonraki dönemlerde. kurallarını hiçe saymış yada yadsımış.Sami kökenli dinlerdir. Bu değerlerden yola çıktığımızda oldukça derin bir dinsellikle karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz. s. bu gibi gelişmeler. Bu kadar güçlü bir dinsel zihniyet oluşturan Samiler. onların otoritelerine karşı ayaklanmış demektir. “Mezopotamya dini. çünkü Budizm’i saymazsak. sayısız yükümlülüğün yaratıcıları ve garantörleri olmuşlardır. Tanrılar. Bu tanrılar insanları ve evreni yaratmakla kalmamış. Hıristiyanlık.

İştar daha sonra çeşitli adlar altında bütün Batı Asya’nın en ünlü tanrıçası olacaktır. Zababa yumruk yumruğa dövüşen Marduk’udur. binyılda bile çok etkileyici bir anıtsal kamu yapıları kümesini kapsamaktadır. Mezopotamya tarihi boyunca hep gölgeler arasında bir figür olarak karşımıza çıkan Anu (gökyüzü) vardır.devralmıştır. Enlil efendilik ve öğüdün Marduk’udur. 3. 180 . s. age.78 Geç Babil döneminde. Nergal saldırının Marduk’udur. Adad yağmurun Marduk’udur… Ancak bu gelişme gerçek tek tanrıcılık olarak düşünülmemelidir çünkü diğer tanrılara tapınma da devam etmiştir. Marduk’la yakından ilişkili bir diğer 78 OATES. En başta. binyılda yapılan tanrı listelerine dayanır. özellikle Uruk kentiyle ilişkilidir ancak daha sonra orada İştar’ın gölgesinde kalmıştır. İştar’ın bereketle ilgili yönü [ünlü Uruk vazosu üzerinde betimlenen Sumerli İnanna olarak] en az 4. Anu’nun (daha renksiz olan) eşi Antum. Nabu hesap işlerinin Marduk’udur Sin. gece aydınlanmasının Marduk’udur. binyıla kadar uzanır. Korunagelen en eski kayıtlardaki panteon yapısı. Tanrı) unvanı Marduk ile eşanlamlı kullanılmaya başlanmış ve İştar gibi Marduk da diğer tanrıların çeşitli yönlerini kendinde barındırmaya başlamıştır: • Ninurta çapanın Marduk’udur. Anu. Anu’nun esas atribüstü krallıktır ve insanlara krallık kurumu ve nişanlarının ilkin ondan geldiğine inanılır. İştar’ın kutsal alanı Eanna. 4.87 önemli tanrıların üstesinden gelinemeyecek biçimde karıştırılmasına neden olmuştur. önce Enlil ardından Marduk ve Asur – sırasıyla Babil’de ve Asur ülkelerinde. erken bir tarihte yerini. aşk ve savaş tanrıçası olan İştar’a bırakmıştır. Bel (Efendi. Sonraları bazı atribülerini. Şamaş adaletin Marduk’udur.

oğlu Nabu’dur. Ay ve Venüs tanrıları. 2. en yaygın tapınılan Babil Ülkesi tanrıçası olmuştur. hayvanı da boğaydı. Çoğunlukla “dönüşü olmayan ülke” olarak adlandırılan ölüler diyarının başında. Sin. hastalık ve savaş tanrısı Erra’dır. Nergal’le ilişkili diğer bir tanrı da. Ereşkigal’in ulağı Namtar (“yazgı”) büyü metinlerinde sıkça boy gösterir. s. Borsippa tanrısı olan Nabu. Simgesi çatallı şimşek. insanların tanrılara hizmet etmek amacıyla yaratıldığı inancı vardı.88 tanrı da. sabah ve akşam yıldızı Venüs’tür. Çünkü burada insanların 79 OATES. Genelde bu gruba dahil edilen diğer önemli bir tanrı da. Evlerde çoğunlukla ona karşı muska niteliğinde bir tablet bulunurdu. aynı zamanda yazıcıların koruyucusu ve Ea’yla Marduk gibi bilgelik tanrısıydı. ölüm habercisidir ve insanların üzerine salabileceği 60 hastalık vardır kontrolünde. Şamaş gibi Ay tanrısının çocuğudur. Adalet tanrısı olarak yoksulları korumak özel ilgi alanıydı. hilalle simgelenirdi. özellikle Sippar ve Larsa ile ilişkiliydi. göksel tanrılardı. Artemis gibi bazen bir grup av köpeğinin başında gider ve kanatlı savaş tanrıçası olarak ok ve yayla görünür. Agade ve bazı Asur kentleri de onun kült merkezidir. İştar adı da basitçe “tanrıça” anlamında kullanılmaya başlamıştı. binyılda İştar en iyi tanınan. Sonraları. Güneş. korkunç tanrıça Ereşkigal vardı. Güneştanrı Utu veya Şamaş’ın hem yerde hem de gökte yargıç olarak özel bir konumu vardı.79 Mezopotamya’da dinsel etkinliklerin merkezinde. Batı Sami halkları arasında ve Asur ülkesinde Adad (veya Hadad) özellikle çok sevilirdi. 182 . hava tanrısı Adad’dı. Ay tanrısı Sin (Nanna) idi. Çoğunlukla kutsal hayvanı aslan üzerinde betimlenir. age. Simgesi güneş diski olan Şamaş. Sin’in ana kenti Ur’du ama Nabonidus’un pek de benimsenmeyen çabalarıyla onun kültünü yaymaya çalıştığı Harran’la yakından ilgiliydi. Aşk ve Savaş tanrıçası İnanna/İştar ise. İkinci tanrı grubu. Ay tanrısının oğullularındandı. Bunlardan belki de en önemlisin. çok korkulan hastalık tanrısı Nergal de ona katılmıştır. Aslı kenti Uruk’tur ama Kiş.

eşinin. çeşitli ruh kovucular. Uruk’tan bir Selefki metni. incir. 8 kuzu. yemekler tüketilmesi için krala gönderilirdi. Asıl tanrının. lüks kıyafetler ve en kıymetli mücevherlerin doldurduğu mücevher kutuları. uçsuz bucaksız muhteşem tapınak-saraylar. naru yani şarkıcılar. 3 devekuşu yumurtası. kuru üzüm ve 54 kap bira ve şarap . 40 koyun. tam ortalarında da gök ile yer arasındaki dev bağı oluşturan. 2 boğa. hurma. arabayla ya da gemiyle yapılan bayram geçitleri… Şimdi olsa ruhban sınıfı diyeceğimiz uzman bir personel tarafından hayata geçirilen bu tanrı kültünün başlıca sahnesi tapınaktı. her türlü eğlence. 70 kuş ve ördek. şenlikler. 4 yaban domuzu. adete yapılarında var olan ritüel meraklarıyla. Mezopotamyalılar. Söz konusu yemeklerin miktarları çok fazlaydı. diğer sunularla birlikte günde toplam 500 kg ekmek. Babil ülkesi krallarının yemeklerini perde arkasında yediklerine dair doğrudan bir kanıt yoktur ama diğer tapınak alışkanlıkları gibi bu uygulamada saray adetlerinden kaynaklanmıştır. Mezopotamyada bilinen biçimiyle tapınak hiyerarşisine rastlanmaz. yapılacak törenleri kılı kırk yararak yazıya geçirmiş. böylece onların kaygısız ve mutlu bir ömür sürmelerini sağlamaktı. temsil ettikleri tanrıyı elle tutulur hale getiren değerli heykeller. 1 öküz. şaşalı bir biçimde döşenmiş. tapınak yöneticileri ve zanaatçılara dağıtılırdı.89 doğuştan var olan eğilimi “tanrılara hizmet etmek” efendileri olan bu hükümdarlara emeklerinin en iyi ürünlerini sunmak. sunulan nefis yiyecek ve içecekler. Tanrının heykelde vücut bulduğuna inanıldığından. tanrı imgesiydi. çocuklarının ve hizmetkâr tanrıların sofralarına gitmeyen yemeklerse. Tanrı “yedikten” sonra. heykel savaşta başka yere götürüldüğünde. yazıcılar ve tapınak işlerine bakan çeşitli idareciler de vardı. Tapınak personeli arasında. geri dönene kadar tanrının yerinde olmadığı düşünülürdü. Resmi Babil dininin merkezi unsuru. barındırdıkları sayısız bina. kat kat yükselen ziggurat. görevleri arasında tanrıları müzikle yatıştırmak da olan kalu’lar. duaları kelimesi kelimesine kaydetmişlerdir. hem rahip hem de idareci olan sanga yani “başrahip”.

özünde değişmemiş olan Büyüden alınmıştı. doğrudan kurbanların etkili eylemi ya da sözüyle karşılaştığı kötülüğe karşı savaşın işte bu aşamasında. 182 .80 Mezopotamya tanrıları insan görüntüsünde tasarlanırlardı ve daha aşağı varlıkların kusur ve davranış bozukluklarından yoksun değillerdi. tanrıların bile bağışıklığı olmadığına inanılan iblislere ve kötü ruhlara karşı kişiyi korumaktı. işte bu yol da Büyü’dür. Dünyanın hâkimlerinden “demonlara” ve uğursuz güçlere belge sahiplerine artık hiç yaklaşmamaları yada getirdikleri hastalıklarla birlikte çekip gitmeleri emrini vermeleri isteniyordu. Kimi zaman görkemli büyük dinsel törenlerin boyutlarına ulaşan ve elimizde çok sayıda örneğinin bulunduğu bazı törenler yoluyla. Her kentin kendine özel mevsimlik bayram takvimi vardı. kişiyle diğer tanrıların arasını bulmak ve evrende bolca bulunduğuna. Öyleyse. Çünkü “kötü güçlere” karşı tekniği. Kuşkusuz en büyük bayram olan Yeni Yıl Şenliği. Doğaüstü güçlerin özençli etkinliğinin. “hastalık” ve özel olarak “ruhsal sıkıntı”ları Evrenin dinsel sistemiyle birleştirdiğinde açıklayabiliyor ve en son varoluş nedenini anlayabiliyorlardı. Mezopotamya da insanlar genel olarak “acılı sıkıntı”. Her Babillinin dua ettiği ve adaklar sunduğu kendi kişisel tanrı veya tanrıçası vardı. Büyü Babil’de o kadar yaygın’dı ki bu Müslümanların Kutsal kitabı Kuran’ı Kerimde ayetlerde de 80 OATES. birçok terim gibi yerli yersiz çok sıkça başvurulan Büyü (Magie) den de söz etmeliyiz. hastalıklara karşı savaşmak için başka yöntemlerde kullanılmalıydı. maşmaşu) de vardı. Bu tanrıların görevi. Buna tam olarak kötülük kovma (Exorcisme) denmektedir. Koruyucu muskalar takarlardı ve görevleri büyü sözlerini söylemek ve kötü güçleri savacak ayinler yapmak olan “rahipler” (aşipu. s. age.90 sayar. Geç Babil döneminde bahar ekinoksuna denk gelen Nisan ayının ilk on bir gününde yapılırdı. Ve elbette kurtuluş yolu da öyle.

Hâlbuki Süleyman inkâr etmedi fakat o şeytanlar inkâr ettiler. Ayet 102 . incelemelerinin sonucunda gerçek anlamda bilimsel bir astronomiye de ulaştılar. Fakat canlarını sattıkları o şey ne çirkin bir şeydi. tarihin en gizli yollarıyla zamanın içinde daha gerilere gitmek gerekir. Selefikler devrinde Yunan bilimiyle temas etmeleriyle gelişen ve güçlenen bilimsel kapasiteleride. duru gökyüzünde gök cisimlerinin hareketlerini yüzyıllar boyunca bıkıp usanmadan gözlemleyen insanlar sadece bir takım “kehanetler” de bulunmakla kalmadılar. bu iki melekten kişi ile karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Harut ile Marut’a indirilmiş olan şeyleri öğretiyorlardı. İşte bir takım kimseler. herhalde onun ahiret te bir nasibi olmadığını muhakkak bilmişlerdir.91 mevcuttur. sakın büyü yapmayı caiz görüp de kâfir olma” demedikçe hiç kimseye onu öğretmezlerdi. onu keşke bilselerdi. “Tuttular Süleyman’ın mülküne dair şeytanların uydurup söyledikleri şeylerin ardına düştüler. “ Biz ancak bir imtihan için gönderildik. büyüyü her kim satın alsa. Yemin olsun. Kendilerine zarar verip fayda vermeyecek şeyleri öğreniyorlardı. 81 Kuran-ı Kerimin Bakara Suresi. Kur’an’daki bir ayette bu durum şöyle anlatılır. fazla yorulmadan astrolojinin “doğduğu yere” kadar gidebiliriz. günün birinde bu kocaman ölü kürelerin hayatımıza öylesine nasıl girdiğini yakından görmek istiyorsak. Bu sayede sözgelimi bir ay veya güneş tutulmasının ne zaman gerçekleşeceğini hiç hatasız hesaplayabiliyorlardı. Nesnelerin gerçekte ancak doğumları ve büyümeleri izlendiği sürece tanınıp anlaşılabileceğini ileri süren bilge Aristoteles’i izlersek. Fakat Allanın izni olmadıkça bununla kimseye zarar verebilir değiller. Onlar. insanlara büyü’yü ve Babil’deki iki meleğe. ASUR VE BABİL’DE ASTRONOMİ Burçlarla kaplı.” 81 D. biz de. Hâlbuki o iki melek . gayet yerinde olarak ünlerine ün kattı.

Ama amacı ne olursa olsun. 800’den sonra ise Babil metinlerinde.Ö.82 M. age. Dolayısıyla Sumer astronomisinin – gökcisimlerinin devinimlerinin izlenmesinin.Ö 1200’den önce Ege bölgesine doğru yayıldığı anlamına gelir. günümüzün “ekvatorla ilgili koordinatlarına” benzer bir sistem üzerinde. takımyıldızları ve yıldızları adlandırdılar.temel amacı astroloji oldu. yıldızların durumuna göre hüküm veren rahipler. tarımsal işlemlere başlama zamanını önceden.Ö 1100’den sonra bu yıldızlar listesi Asur’da yeniden gözden geçirildi. bilimsel açıklamasını yapmadıkları kimi bilimsel gerçekleri belirlemeyi başardılar. M. “burçlar kuşağı” düzlemini temel aldılar ve gökyüzünün haritasını çizdiler. Böylece. Anadolu’da. Örnekse.Ö 2000’den kısa bir süre sonra. Bu başarıyı algılayan ve yorumlayan Sumerliler. Venüs (Çobanyıldızı) gezegeninin yaklaşık sekiz yılda beş kez ufukta aynı noktaya döndüğünü tespit ettiler. M. büyük bir olasılıkla belirliyorlardı. Hitit başkenti Hattuşaş’ta bulunan Krallık Arşiv’inde korunuyordu. Onlar için ayın ve gezegenlerin devinimleri. Zamanın astronomları olan Babilli müneccimler.Ö. ister geleceği bilmek olsun. Bu olguları inceden inceye gözlemlediler ve büyük bir doğrulukla kayda geçirdiler. Ama ay takvimi ve astroloji konusundaki önyargıları ve saplantıları. Bu da katalogun kapsadığı bilgilerin M. müneccimleri gizemciliğe yöneltti. Bu nedenle. Bu belirleme doğrudur ve Venüs’ün tüm evrelerinin tam çevrim süresi olan 584 (=8 x 365 / 5 )güne eşittir. aynı yolu izleyerek kehanette bulunabilecekleri umuduna kapıldılar. ister gaipten haber vermek. anılan gökcisimlerinin bağıl durumuyla özellikle ilgilendiler. astronominin oluşmasına ve dolayısıyla matematiğin gelişmesine yol açtı. s. 265 . yıldızların gökteki 82 GÜNDÜZ. “tutulmalar” insani etkinlikleri ve ilişkileri belirleyen gizemli olaylardı.92 Sumerliler yıldızlar üzerinde yaptıkları gözlemlerle. 2000’li yıllarda Babilliler yıldızlarla ilgili büyük bir katalog düzenlemişlerdi. Bu katalogun kopyaları. astrolojiyle ilgili araştırmalar. M.

bu yıldız falcılığını başka yerlerden..83 Bu arada Babil’deki eski tapınak araştırma enstitüleri de işlevlerini eskisi gibi yapıyorlardı. Aslında İskender’in Babil’i fethi.Ö. Batıdan sık sık gelen Eski Yunanlı bilginler bu eski araştırma ve öğretim merkezlerine devam edip çok şey öğrendiler. uzun süre “Babilliler” gibi “Kaldeliler” olarak adlandırılacaklardır. Babilli ve Yunanlı bilginler arasında verimli bir işbirliğine yol açmıştı. M. 300’de. Yunanlılarda – ki bunu birçok kez dile getirmişlerdir. Matematiksel metinler ve astronomik gözlemler. Bu birlikte çalışma. Babilli astronomlar. age. yılları. Bundan başka M. Açıktır ki. ayın ve gezegenlerin bağıl konumlarını önceden hesapladılar. bu yolla toplanıp düzenlenen ve tarihlendirilen verilerle güneşin. 26 Şubat 747 günü öğle üzeri!] tarih başı olarak hesaplamaya ve olayları kral Nabonassar Dönemi’nden (M. 747’den sonra Babilliler.Ö. Bu belirlemeden sonra gökyüzü olayları. 266 .Ö. 20 gibi geç tarihlere dek çivi yazısıyla kayda geçirildi. “Bel’de Babilli bir din adamı” olan Bel-uşur. büyük hayranlık uyandıran Mezopotamya’dan ve antik Babil’den almış olduklarını çok iyi biliyorlardı.’ninci yılı” biçiminde tarihlendirildi.Ö 747– 734) itibaren tarihlendirmeye başladılar. yeryüzündekiler gibi “kral Nabonassa’ın . işte buradan “Kos adası ve kentine gidip” bu yöntemi ilk kez kendisi öğretmeye çalıştı. dolayısıyla beklenen tutulmaların zamanını tahmin ettiler. İskender’in ölümünden sonra komutanlarından Selevkos Nikator’un kurduğu Selevkos imparatorluğu döneminde de (M. O nedenle onun astrolog ardılları.Ö. Günümüzün doktora unvanına eşdeğer olan ve astroloji eğitimi almış rahip ya da kişi anlamına da gelen Kaldeli (ya da Kaldelili) unvanını aldılar. nominal(itibari) bir zamanı [ M. Yine M.Ö. çünkü her iki terim birbirinin eşanlamlısı olarak kullanılıyordu. s. 311–65) sürüp gitti. İsa’nın doğuşunu günümüz takviminin başlangıcı kabul ettiğimiz gibi. daha açıkça söyleyecek olursak.93 konumlarının ve güneşle bağlantılı kayboluşlarının gösterilmeye başlandığı görülmektedir. Şimdi tutulum dairesinin gök ekvatorunu kestiği noktaların – 83 GÜNDÜZ.

gökcisimlerinin birbirinden uzaklıklarını yersel ölçülere göre belirlediler. M.tutulum dairesi boyunca gerilmesi olgusunu önce belirleyen astronomun Babilli Kidannu mu. 1. Genelde horoskop astrolojisi geleneğinin Helenistik olduğu düşünülür ama Helen astrolojisine ilişkin bilgilerimiz ağırlıkla Romalılar dönemine dayalıdır ve Kommagene kralı I. M. M. sadece ülke ve/veya kralla bağlantısı içinde yorumlanırdı: Eğer güneş ayın üstünde veya altında olursa. 500’de başlamış ve 300’lerde yoğunlaşmıştır. tahtın temeli sağlam olur. Bu çeşit on binler. ay takviminin güneş takvimiyle olan ilişkisini belirlediler.Ö 4 öncesine ait hiçbir Yunan 84 BOTTERO.Ö. 240 ila 40 tarihlerine ilişkin birkaç yüz astronomik tablete göre. yoksa İskenderiyeli Yunan Hipparakhos mu olmuştur? Dairenin altıya bölünmesiyle oluşturulan Babil standart ölçülerini gökyüzüne taşıyan müneccimler.Ö.Ö.Ö. binyıl ortalarının çiviyazısı metinlerinde modern burç işaretlerine rastlanır ama burç takımyıldızları geleneği daha eskiye dayanır. belirli bir evresi iki kez aynı güneş gününe rast geliyordu84 Matematiksel astronominin gelişmesiyle çok yakından ilişkili olarak.Ö.Ö. M. s. Gözlemlerine göre. Antiokos’un (M. müneccimlerin. age.62) ünlü anıtı dışında. göksel olayları çok duyarlı tahmin etmelerini sağlayan bu uygulama M. Bu ilişkiden yararlanarak ay takviminin güneş takvimine uymasını sağladılar. 187 . Ayrıca Babilli müneccimler.94 geceyle gündüzün eşit uzunlukta olduğu noktaların (ekinoks). Çoğu M. cebirsel özelliğe sahip matematiksel yöntemlerini kullandılar. krala savaş ilan edilecektir. binyıl sonlarına doğru burçlar kuşağı keşfedilmiş ve horoskop astrolojisi başlamıştır. göksel olaylar. Göksel olayların irdelenmesinde. 380 sularında. dolayısıyla 235 ay ayından oluşan 19 yıllık çevrimlerde Ay’ın hilal yada dolunay gibi. kişilerle değil ülke olaylarıyla ilgiliydi. Kişisel horoskoplarla ilgili kanıtlar Babil’den gelmektedir. 1. yedi yıl 13 ve on iki yıl 12 ay ayından. Ayın altıncı günü ay ile güneş beraber görünürse.

age. E. Yunanlılar. eski Mezopotamya kültürü içinde kökleşmiş olan tipik ve “mantıksal” olan bir kehanet sistemini kendi dünya görüşlerine uyarlayarak ona “ontolojik” bir nitelik kazandırmışlardır. Herodot’un “Babil’de hekimlerin pek tanınmadığı” biçimindeki yanlış ama sıkça aktarılan sözünden dolayı çok büyük bir haksızlığa uğramıştır.95 horoskopu bilinmemektedir. elimizi kolumuzu kıpırdatmadan bizi doğal olarak sonsuza dek kayıtsız kalmaya mahkûm edebilecek şu meşum ve ürkünç kadercilikten daha uzaktır. Mezopotamyalı hekimler hastalıkları. bunu. Babil ve Sumer’deydi ve Selevkoslar dönemi astronomisi. daha esnek ve yaşamımızda kaçınılmaz olgular olan umuda ve açık uçluluğa daha yatkın buluyoruz. bu iki tarzdan en eski olanı. biz eski olanını daha insancıl.85 Matematik ve astronomi gibi astroloji de Klasik dünyada çok gelişip genişlemişti ve Helenistik bilim – daha sonra Arap kaynaklarına geçerek – Newton dönemine kadar eski dünyaya ve Batı Avrupa’ya hükmedecekti.özellikle nasıl doğup büyüdükleri bilindiğinde-. Her ne kadar her iki astroloji kolayca incelenebilir olsa da . İlk Babil ve Uruk horoskoplarında doğum tarihi. ASUR VE BABİL’DE TIP Mezopotamya tıbbı. bir örnekte de ana rahmine düşme tarihi verilir. ardında bin yıllık dikkate değer bir matematik gelişme ile eski dünyanın gerçek bilimsel gelişiminde büyük rol oynamıştır. daha düş gücüne dayalı. Bu hekimlerin mesleki bilgileri Bronz Çağı’nda bile kayda 85 OATES. her ne kadar her ikisi de düş ve kurgulamaya dayansa da.200 . s. Fakat kökleri hiç kuşkusuz Mezopotamya’da. büyünün yanı sıra iksirlerle ve kimi durumlarda da cerrahi müdahalelerle iyileştirmeye çalıştılar. çocuğun geleceğiyle ilgili tahminler içeren astronomi raporu izler.

Sopa. felsefe.2500’li yıllarda hatta daha öncesinde yazıya dökmüşlerdi. Anılan bilgileri kapsayan tabletlerin büyük bir bölümü. Eski Yunanlıların hekimlik-tanrısı Asklepios’un yılanlı asasından esinlenerek günümüzdeki hekimliğin amblemi oldu. Ortadoğu’nun sistemli biçimde kataloglanmış ilk kitaplığını kurmuştu. Değerli bir sanat eseri olan bu vazonun asıl önemi. Hattuşaş’taki Hitit Krallık Arşivinin kalıntıları arasında da M. Vazonun üzerinde iki cin arasında.Ö. binlerce yıl çeşitli ülkelerde yalnız sopa. gerçekte. s. o güne dek Greklerden geldiği sanılan hekimlik simgesinin. s. Tabletlerdeki metinler edebiyat. hekimliğin koruyucusu bir Sumer tanrısının amblemi olduğunu göstermesiydi. 301 . Asur kıralı Asurbanipal bilime ve sanata büyük ilgi duyan bir hükümdardı. Daha sonra. tek yılan ve birbirine sarılmış iki yılan halinde koruyucu ve şifa verici bir simge olarak kullanıldı.301 GÜNDÜZ. tapınak kitaplıklarından toplanmış metinlerin asıllarından yada kopyalarından oluşuyordu. bir sopaya sarılmış biri dişi öteki erkek iki yılan işlenmişti. age. Irak’ta. sopa-yılan. age. ilaçlara ve hekimlik deneyimlerine ilişkin bilgileri. astronomi ve tıp ile ilgiliydi. Bu figür.Ö. Örnekse Sumerler. “hayat ağacının beyi” anlamına gelen tanrı Ningişzida’nın simgesi olan. hastalıklara.86 Fransızların Lagaş’ta yaptıkları kazılar sırasında kabartma resimli bir vazo bulundu. hayat ağacını. M.87 86 87 GÜNDÜZ.96 geçirilmişti. Musul yakınındaki en büyük Asur başkenti Ninova’da bulunan Asurbanipal Kitaplığı’nın kalıntıları arasında çıkarılmıştır. aslında Sumerlere ait olan anılan simge. 22000’in üzerinde tabletten oluşan kitaplık.700’lerde Mezopotamyalı hekimlerin yazdığı ve Hititli bilginlerin inceleyip kopyasını çıkardıkları tıp metinleri bulunmuştur. Bu tabletlerden günümüze dek kalanların çoğu British Museum’da ve İstanbul Arkeoloji Müzelerinin Çiviyazılı Belgeler Arşivi’nde korunmaktadır. tarih. dolayısıyla yaşamı ve yılanlar ise gençliği temsil ediyordu.

Nabu-leu adlı bir hekimin imzasını taşıyan Asurlular zamanında kalma bir reçete üç kolondan oluşmaktadır. “kadın tabip” olduğu belirtilmiştir. kimi kez ihtisas ta yapıyordu.88 Mezopotamyalı hekimler. ilacı oluşturan maddelerin adlarını ve nasıl kullanacaklarını belirtiyorlardı. saçları kökten kazılmış. bizzat pratisyen olan ustası tarafından yetiştirilmiş ya da “İsin kenti Fakültesi” gibi ünlü bir okulda yetişmiş tabiplere rastlamaktayız. uygulamalı hekim ve eczacıya da asu denirdi. Elimizdeki metinlerin neredeyse her yerinde. (ıı) belirli bir hastalığa ilişkin bir ilacın bileşimi. düzenlenmeleri ve içerikleri yönünden şu şekilde sınıflandırılabilir. Bu tabipler. Bu reçeteler. Büyü uzmanına aşipu. hatta çok seyrek de olsa. Tıp tarihinin en eski reçetesi ise son yıllarda bulunmuştur. tabletler üzerine yazdıkları ilaç reçetelerinde. (ı) hastalık belirtilmeden yazılmış ilaç bileşimleri. yüksek mevki sahibi kimi tabipler değişik bir kılıkla dolaşıyormuş. birinin tabip olup olmadığı “gözlerinden” anlaşılıyormuş. (ııı) çeşitli hastalıklara ilişkin . ikinci kolonda bu bitki bölümlerinin hangi hastalığa iyi geldiği yazılmış.çok sayıda ilaç bileşimi. “amma bilgili biri” derlermiş. age. Reçetenin birinci kolonunda yüz elliden fazla bitki adı verilmiş ve bunların hangi bölümlerinin kullanılacağı belirtilmiş. gösterişli ve yapmacıklı bir şekilde “çanta taşıyan” kimselermiş ve işsiz güçsüz kişiler böyle bir tabip gördüğünde. (ıv) belirli bir hastalığa tutulmamak için kullanılacak ve günümüzün aşıları sayılabilecek ilaçlar. 2000 yıllarına ilişkin Sumer dilinde yazılmış olan bu reçetede çeşitli ilaç bileşimleri bir arada gösterilmiş ve 88 BOTTERO. diğer yandan da çok çeşitli ilaçların kullanımına dayalı tedavi yöntemi.kitap oluşturacak şekilde düzenlenmiş. s. 169 . Örnekse. üçüncü kolonda ise ilaçların hazırlanma ve kullanma biçimleri açıklanmıştır. M. Bir yandan psikolojik olarak çok etkili büyü tedavisi. Oldukça taşlamalı bir hikâyeye inanacak olursak.97 Mezopotamya’da hasta olanlar aslında iki çeşit hekimlik hizmeti alabilirlerdi. Akadlar zamanında da benzeri listelerin düzenlendiği görülmektedir.Ö.

soğuk yada sıcak içilmesi. Cerrahlık ise farklı konumdaydı. kaç şekel ve sıvı olanlar için kaç sila90 olduğu yazılmıştır. geniş bir ilaç bilgisine dayanan ve tıbbi değeri olduğu bilinen bazı ilaçları da içeren. Klinik muayeneye de değinilir. s. çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisini de açıklar. s. Kapasite Ölçüsü Yaklaşık 0. age. bitkisel bir tıp düzeyi sergiler. Ayrıca. bunların çevirisi her zamankinden zor olmaktadır. yutulması yada vücuda sürülmesi gibi. karın. deri rengi. kuru ilaçlar için kaç adet. Reçetelerde ilaçların kullanım yolları [prospektüs] da bildiriliyordu. Bulaşıcı hastalıkların bilindiği de kanıtlanmıştır. iltihaplar ve bazen de idrar rengine bakılırdı. barsak düğümlenmesi ve olasılıkla dizanteriden bahsedilir. kolit. age. Hastanın ateşli bedeninin çeşitli yerlerinden ölçülür. Göz sağlığı. nabız atışı alınır. bağırsak ve dölyatağı için kullanılabileceğinden. diğer tabletler üreme organları hastalıklarından ve gut da dâhil olmak üzere bacak rahatsızlıklarından bahseder. Yaklaşık 8 Grama Eşit Ağırlık Ölçüsü Sila. Şekel. Enterit. Kimilerinde ise bu dozların.842lt OATES. kaç mina. üç ila yedi gün sürüyordu. 304 Mina. genelde. solunum ve karaciğer hastalıkları ile mide rahatsızlığından bahseden tabletler de vardır ama Akadca libbu kalp. diyare.98 bunların nasıl kullanılacağı açıklanmıştır. Mide hastalıkları içinde perhiz yapılması ve yalnızca süt içilmesi tavsiye ediliyordu. Yaklaşık 500 Grama Eşit Bir Ağırlık Ölçüsü. Babil ülkesi tıp uygulamasının doğasını ve kapsamını açıklayan metinler. 192 91 . Anılan yıllara ilişkin olmasına karşın reçetede büyüden hiç söz edilmemesi ilginçtir. yalnızca rahip unvanını taşıyan kimselerin icra edebileceği kutsal bir meslekti. Kimi ilaçların günde bir ila üç kez alınması bildiriliyor ve bu tedavi. Dinsel 89 90 GÜNDÜZ. Böylece hazırlanan ilaçlar hastaya genellikle gece yada sabah güneş doğmadan uygulanmaktaydı.91 Mezopotamya’da hekimlik. Reçetelerde bildirilmeyen dozları eczacıların belirlediği tahmin edilmektedir.89 Reçetelerde ilaç dozajları genellikle bildirilmemiştir.

yada bir kimsenin gözündeki misafiri aynı aletle ameliyat eder ve hastanın gözünü iyileştirirse kendisine 10 şekel gümüş verilir.99 özelliği olmadığı kabul edilen bir uğraşıydı. sağlığına kavuşturursa. nesnel ve bilimsel biçimde yapabilmeleri mümkündü. Bunun da nedeni. Hasta halktan. Hammurabi Yasası’nın söz konusu maddeleri şöyledir. 218 ila 220 bir cerrah bir hastanın yarasını bronz neşteriyle ameliyat eder ve sonuçta hasta ölürse. hekimlere oranla daha azdı. Bu bakımdan cerrahların sihirsel kavramlara olan bağlılığı. çok belirgin fiziksel nedenlerle oluşan yaraları. yalnızca cerrahların ücretleri ve yaptıkları hatalara ilişkin cezalar yer almaktadır. yada hastanın gözündeki misafiri aynı aletle ameliyat eder ve hastanın kör olmasına neden olursa cerrahın elleri kesilir. ölümle sonuçlanan girişimlerle ilgili cezalar. 215 ila 217 Bir cerrah özgür insanlar sınıfından bir hastanın ağır yarasını bronz neşteriyle ameliyat eder ve hastanın hayatını kurtarır. Yasada. cerrah kölenin sahibine eşdeğerde bir köle verir. bir cerrahın ameliyat ücreti olan 10 şekel ile bir ev bir köle ya da bir tarla alınabiliyordu. Oysa bir ustanın yıllık kazancı 8 şekel’di. cerrahlığın ise zanaatkârlık sayılması olabilir. Ameliyat sonrası köle kör olursa. bir zanaattı. Dolayısıyla mesleki çalışmalarını. orta sınıftan biriyse 5 şekel gümüş alır. yüzyılda cerrahların etkinlikleri Hammurabi yasası’nın ilgili maddeleriyle denetim altına alınmıştı. cerrah kölenin sahibine onun değerinin yarısı kadar gümüş verir. Milattan önce 17. Öte yandan. Bu maddeler cerrahların kazancının çok yüksek olduğunu göstermektedir. çıkık ve kırık gibi sakatlıkları iyileştirmek ve onarmakla yükümlüydü. Örnekse. Hasta bir köleyse sahibi 2 şekel gümüş verir. cerrahlığın riski yüksek bir meslek olduğunu gösteriyor. cerrahları ihtiyatlı davranmaya . Cerrah. Ameliyat sonrası ölen hasta bir köle ise. hekimliğin ruhban sınıfına özgü kutsal ve dolayısıyla dokunulmazlığı olan bir meslek kabul edilmesi.

100

ve paraya tamah ederek iyileşmesi mümkün olmayan hastalar üzerinde cerrahi girişimlerde bulunmamaya yöneltiyordu92 Ur III ve Eski Babil devrinde bahisleri geçse de, bağımsız çalışan hekimler çok azdı; anlaşılan, hekimlerin çoğu saraya bağlıydı. M.Ö 14. yüzyıl Amarna döneminde, herhalde Babil saray doktorlarının prestijini ülke dışına gönderildiğini becerisini Mari öğreniyoruz; göstererek yabancı hükümdarlara arttırmak hekimlerinin

kralının

hedefleniyordu.

mektuplarında da benzer konulara değinilir. En gülünç Babil metinlerinden biri olan “Nippurlu yoksul adamın öyküsü” 93 aç gözlü valiye yoksul bir adamın oynadığı, 1001 Gece Masalları’nı anımsatan üç oyunu anlatılır. İkinci öyküde yoksul adam, hekim (asu) kılığına girerek yaptıklarını anlatır. Tıbbın olağan işleyişi hakkında bilgi veren nadir metinlerdendir ve hekim görünüşünü bile tarif eder; tıraş olmuştur ve mesleğinin iki nişanı olan içit (libasyon) kabı ve buhurdanlık taşır. Diğer metinler hekimin aynı zamanda bir torba şifalı bitki taşıdığını söyler. Öyküdeki sahte hekim, bilim kenti İsin’in yerlisi olduğunu söyler. Babil tıbbı hakkında bildiklerimizin çoğu, yazıcı okullarının ve kütüphanelerin bilimsel el kitaplarından kaynaklanır. Nippurlu yoksul adamın öyküsü, aslında dönemin olağan günlük tıp uygulaması hakkında ne kadar az şey bildiğimizi açıkça göstermektedir. 94

92 93

GÜNDÜZ, age. s. 305

POWELL, M. A. Sumerian Area Measures and the Alleged Decimal Substratum ZA 62, 165– 221
94

OATES, age. s. 193

101

BÖLÜM III

HİTİTLER VE HURRİLERDE FELSEFİ DÜŞÜNCE

A. Hititler Ve Hurriler Uygarlık, Teknoloji ve Kültür açısından Hititlerin ve Hurrilerin Avrupa’sı Mezopotamya idi.95 Hurriler ile ilgili en son araştırmalar, gerek dil ve gerekse arkeolojik buluntulara dayanarak bu kavmin ana vatanının Kafkasya veya daha büyük bir ihtimalle Transkafkasya olduğunu göstermiştir. Hititlerden yüzyıllarca önce, en geç 3. bin yılın ortalarından itibaren güneye göç etmeye, Mezopotamya kültür dünyasının içine girmeye başlamıştır. Orta Anadolu’da en geç Eski Asur Ticaret kolonileri ve güneydoğu Anadolu’da da en eski Hitit belgelerinin ortaya çıkmasından beri mevcut olan Hurri varlığı, bu kavmin buralara doğudan, yani Dicle Nehri ötesinden göç yoluyla gelmediği, aksine Hattiler gibi yerli kavim olduğunu göstermektedir. 96 Hurrice, Akadca ve Sumerce’den sözcük dağarcığına bolca ödünç kelime almış olmasına rağmen, hiçbir zaman Hititçe kadar yozlaşıp yabancılaşmamıştır. Ayrıca en başta Hititçe ve Akadca olmak üzere Luvice’ye çok miktarda kelime vermiştir. Özellikle Hititçe dini metinler, kurban metinleri ve fal metinleri, Hurrice teknik terimler ve kutsal nesne adlarıyla
95 96

Ahmet ÜNAL, Hititler-Etiler ve Anadolu Uygarlıkları, Etibank Yayınları s. 97, Ankara 1996 ÜNAL, age. s. 99

102

doludur. Zaman ve coğrafi mekânın doğurduğu sebeplerden ötürü çok geniş bir alana ve çok miktarda kültür bölgelerine yayılmış olan Hurrice’nin en az 6 adet şivesinin olması, bizi şaşırtmamalıdır.97 Hitit-Hurri ilişkileri ve Anadolu tarihi açısından en büyük tarihi olgulardan birisi hiç kuşkusuz, Orta Hitit hanedanının Hurri kökenli olmasıdır. Bu devirde kral ve kraliçeler Hurrice adlar almışlardır. Ayrıca Hurri kültür etkisi eskiden zannedildiği gibi Hitit İmparatorluk devrinden itibaren değil, eski Hitit ve özellikle Orta Hitit devrinden itibaren Hattuşa’da yayılmaya başlamıştır. En başta Orta Hitit çağına tarihlenen Hurrice-Hititçe iki dilli metinler olmak üzere Boğazköy ve Ortaköy’de bulunan çok sayıda Hurrice metinler bunun açık seçik kanıtıdır. Hurriler kültürel açıdan Hititlere çok şey vermişlerdir. Bunlar aslında saymakla bitmez. En başta dil, din, edebiyat, mitoloji, büyü, tıp, giysiler, teknik aletler ve silahlar ve kadın hakları gelir ki, bunların her biri ayrı ayrı araştırma konuları oluşturur. Başka kavimlere kendi verdikleri kültür öğelerinin neler olduğu, maalesef açık seçik anlaşılamamaktadır. Bu ancak kapsamlı bir Hurri kültür merkezinin keşfinden ve Hurri kültürünün tüm yönleriyle tanınması ve tanımlanmasından sonra mümkün olacaktır. Ne var ki, bizzat kendi verdikleri kültür verileri yanında birde Mezopotamya kültürünü Hititlere aktarma işlevleri vardır. Katalizatörlük rolü diyebileceğimiz bu işlevlerinin başında, Eski Babil çivi yazısının Hurriler üzerinde Hititçe’ye adapte edilmiş olması gelir.98 Hurri etkisinin en yaygın ve bariz olduğu saha hiç kuşkusuz dindir. Hitit panteonunun baş tanrıları olan Hava Tanrısı ve karısı Güneş Tanrıçası tamamen Hurri kimliği kazanmış ve Hurrice Tesup ve Hepat adlarını almışlardır.
97 98

Burada,

Hitit başkenti

Boğazköy’ün

açık

hava

tapınağı

ÜNAL, age. s. 99 ÜNAL, age. s. 112

103

Yazılıkaya’da tasvir edilen tanrı kabartmalarının tamamı Hurri panteonu’nu yansıttığını anımsatmak, Hitit dininde Hurri etkilerinin boyutlarını anlatmaya yeterlidir. Hurri etkisinin çok belirgin bir şekilde karşımıza çıktığı başka alanlar arasında büyü, tıp ve falcılık mutlaka sayılmalıdır. Barbar bir kavim olarak Anadolu’ya gelmiş olan Hititler, Hatti kültürünü yıkmışlar ve askeri zaferlerine rağmen ortaya çıkan kültür boşluğunu dolduramamışlardır. İşte bu boşluktan yararlanan Hurri büyü ve tıp uzmanları daha o zamanlar Hattuşa’ya akın etmişler ve becerilerini para karşılığı Hititlere satmışlardır. Hititler bu mütehassısların becerilerinden o kadar etkilenmişlerdir ki, kütüphaneler dolusu Hurri asıllı büyü tabletleri bugün dahi müzelerimizi doldurmaktadır. Edebiyat ve mitolojide ise tıpkı sanat ve dinde olduğu gibi Hurri etkisinin sınırlarını belirlemek bile mümkün değildir. Bu, ancak belirli durumlarda, metinlerde eğer Hurrice tanrı ve şahıs adları geçerse mümkündür. Daha şimdiden görebildiğimiz kadarıyla birçok edebi eser Hurrice’den Hititçe’ye tercüme edilmiştir. Birçokları ise, son yıllarda Boğazköy’de bulunan ve kökenleri belki de Ebla ve Kuzey Suriye’ye dayanan iki dilli metinlerin gösterdiği gibi, Hurrice ve Hititçe’dir. Hititlerin Hurriler’den veya Hurriler aracılığıyla aldıkları bir sürü edebi destan, Hurrice asıllarından çoğunlukla hece vezniyle okunmaktaydı. Mitolojide en başta Anadolu üzerinden Yunanistan’a geçen ve Hesiod’un teogonyası vasıtasıyla edebileşen göklerdeki ilahi hâkimiyet konusundaki tanrılar savaşını, bize ulaşan kırık dökük şekliyle bile nefes kesen edebi bir anlatım tarzına sahip olan ve eğer bir Homeros’un kalemiyle rötuşlaşabilseydi üstün bir destan niteliğine haiz olacak olan Ullikummi destanı gelmektedir. Bu Hurri teogonyasındaki Alalu-Anu-Kumarbi’ye Hesiod’a Uronos-Gaia-Kronos ve Zeus tekabül etmektedir.

104 Hurrilerin önemli edebi eserler arasında. Gökyüzünde onu gören Güneş Tanrısı ona tutulur ve yere inerek onunla “flört” etmeye başlar. eskiden yanlışlıkla Kızılırmak olduğu sanılan bir ırmağa atan Kanes kraliçesi efsanesinin kökeninin bile Hurrice olduğunu ileri sürmüştüm ve bu görüşte bu gün de ısrar ediyorum. Eski Asur Ticaret Kolonileri çağında muhtemelen anne babası köle kökenli veya Güneş Tanrısı ile bir inek olduğu için daha bebekken kırlara. yeşil çayırlarda otlamış ve iyice beslenmiş ve güzelleşmiştir. 113–115 . bundan dolayı ilk doğurduğu 30 erkek çocuğunu sepetlere doldurarak. Kanımca bu efsanevi Mama kralı Anumhirbi’nin ta kendisidir. klasik Grek mitolojisinde tanrı Zeus’un boğa kılığına girerek Phoinix’in kızı Avrupa’yı Girit’e kaçırmasını anımsatmaktadır.Ö. Remus ve Remulus’tan ve daha nice eserlerden tanıdığımız ırmaklara çocuk bırakma edebi motifinin Hurri kökenli olduğunu. age. bir rekabet sonucu olarak Mısırda da karşımıza çıkmaktaysa da. en başta eski Grek ve dolayısıyla Latin alfabesinin temelini teşkil edecek olan çivi yazısı ilk kez M. yılan ve vahşi hayvanlar arasına terk edilen ve tam yırtıcı kuşlar tarafından parçalanıp. Güneş Tanrısının inekle çiftleşmesinden olan çocuğun macerası anlatılır.99 Yazının keşfi. zehirli yılanlarca sokulmak üzereyken çocuksuz bir balıkçı tarafından bulunarak özenle yetiştirilen bir çocuğun öyküsü gelmektedir. Yazı. Söz konusu inek. Yakın Doğu’da eskiden yaşamış türlü kavimler arasında uygarlığın doğup gelişmesi ele alınırken. Darius. Başka bir araştırmada. Güneş Tanrısı ve İnek efsanesinde. 3100’lerde Mezopotamya’da Sumerler tarafından icat edilmişlerdir. her nedense efsanenin. her seferinde bir kavmin zaman içinde ortaya çıkışı ile ilgili belirli bir nokta saptanır. insanlık ve uygarlık tarihinde en önemli basamaklarından biridir denebilir. Yazının bulunması ya da başka kavimden alınıp kullanılmaya başlanması her 99 ÜNAL. Bu nokta. Sargon. dar anlamda tarihin başlangıcı sayılan yazılı belgelerde. s. bir kavimden ilk söz edildiği andır.

Çünkü Türkiye’de şimdiye değin bulunmuş en eski yazıtlar.-XVIII. M. Böyle bir sorun Hint-Avrupalıların köklerine ilişkin çok karmaşık bir tartışmayla bağlantılıdır. yazı yerli halkın işi değil. Eski Kaniş. Örneğin. daha sonra da sistemli şekilde 1948’den başlayarak Türk Arkeolog Tahsin Özgüç tarafından sürdürüldü ve çivi yazılı 20. Ankara 2006 . Mezopotamya’da Sumerler ve Nil Vadisinde ilk oturanlar bu konuda önde gelir. 100 101 Steon LLOYD.Ö.000 tablet günışığına çıkarıldı. Tubitak Yayınları. halklara dışarıdan katılmış bir öğe olduğu doğru varsayımının olan yer araştırmacıların büyük bir bölümü tarafından kabul gördüğünü söylemek Hint-Avrupa halklarının Anadolu’ya değiştirmelerinde izledikleri yolla ilgili olarak iki varsayım ileri sürülmüştür. yukarıda da adı geçen Kültepe eski Asur tabletlerine uzanır. o zaman bile. s.Ö.101 Hititlerin Anadolu’nun yerli halkı mı olduğu.100 Hititlerin Anadolu’daki varlığına ilişkin elimizdeki ilk bilgiler. 1925’te yeniden Bedrich Hrozny [Hititçe’yi yorumlayan Çekoslovak araştırmacı] ile hayat buldu. bin başlarından önce Anadolu’da görülmez. Hitit kaynaklarındaki Neşa’dır ve çok sayıda yazılı belgenin ortaya çıkarıldığı yerdir. XX. yoksa başka yerlerden mi buraya ulaştığı. Bu gecikme Anadolu’da özellikle belirgindir. Nitekim daha 1893–1894 yıllarında Ernest Chantre tarafından başlatılan düzenli kazılar. Asur tüccarlarının kurmuş olduğu tüccar yerleşmesinde tutmuş oldukları kayıtlardır. II. 33. yüzyıllar arasında. Komşu halklar. Mezopotamya kültürünün buradaki uzantısı olmuştur. 15. günümüzdeki adıyla Kültepe. Yazının hiçbir türü M.105 ülkede başka tarihte olmuştur. Dost Kitabevi. eğer öyleyse. burada. Türkiye’nin Tarihi. Kaniş(Kültepe) adındaki kentte. Hititler. Bu kadar geniş boyutlu bir görüşü burada ele almak mümkün değildir. Ankara 1997 Stefano De MARTİNO. Anadolu Hint-Avrupalılarının daha önce o coğrafi alanda oturan yeterlidir. s. onların başlattıkları bu işten yararlanmaya oldukça geç başlamışlardır. hangi yoldan geldikleri sorunu araştırmacılar arasında tartışma konusudur ve hala bir çözüme ulaştırılamamıştır.

106 Kafkasları geçerek doğudan gelen yol ve batıdan.Ö. Bu dönemde taş temeller üzerine kerpiç tuğladan yapılmış evlerde oturan halk ticaret. Ancak yazıyla birlikte en başta Sumerce. 35 ÜNAL. 35 . Palaca. s. Boğazköy-Hattuşa. s. Bu tarihi süreç onları sonraları. yayılma ve işgal yollarına gitmişlerdir. yakın doğudaki modaya uyarak büyük devlet. Trakya ile Çanakkale üzerinden gelen yol. Hind-Avrupa dil ailesine mensup bir dildir. keza bu metropolde en azından 8 adet dil yazılmış ve konuşulmuştur. çivi yazısı Luvicesi. Eski Tunç Çağı: (M. Hititler Anadolu’ya başlangıçta sızma yoluyla girmişler. ancak ayakları yere değdikten sonradır ki. çömlekçilik ve çobanlıkla uğraşıyordu. Bunlar arasında Hititçe. resim yazısı Luvicesi. 2500–2000) Kızılırmak havzasında yerleşilen önemli yerlerden biri de Kaniş’ti. age. dünya devleti kurmaya kadar götürmüştür.102 Hititçe. age. Hititlerin Anadolu’ya çok az sayıda gelmiş oldukları ve bir idareci zümre olarak kaldıkları özellikle vurgulanmalıdır. 102 103 ÜNAL. Konuşulup yazılan dillerin sayısı ve çeşitliliği söz konusu olduğunda. Akadca ve Hurrice’den ve en belirgin şekliyle Hattice olmak üzere birlikte yaşadığı yerli Anadolu dillerinden alınan çok fazla yabancı kelimeler dolayısıyla dil tamamen yabancılaşmıştır ve Hint-Avrupa kökenli sözcük dağarcığı çok daralmıştır. askeri yöntemler kullanarak bağımsız devlet kurma. Hurrice. Sumerce ve Akadca en başta gelmekteydi. Tevrat’taki ünlü Babil kulesinden de beterdir.103 Kültepe kronolojisi aşağıdaki evrelerde incelenebilir. Hattice.

boynuzlarıyla aşılmaz Toros dağlarını açıp.107 Asur Koloni Çağı: (M.104 104 ÜNAL. Hattuşili’dir. Frig döneminden önce Tabal Krallığının önemli bir merkezi iken. 37–38 . Eski Hitit tasavvurlarında Romalılarda ve Türklerde kurt. İşte asıl Mezopotamya uygarlığının verilerini Hattuşa’ya taşıyan insanlar bunlardır. İşte Hitit devletinin kurucusu Hattuşili de tüm askeri seferlerinde oraya. Bu seferler sırasında orta. Büyük Hitit İmparatorluğu döneminde de önemini korumuştur. Kayseri bölgesinde etkilerini göstermişlerdir. krala yol gösterir. age. s. güneydoğu Anadolu ve Suriye’nin belli başlı kentlerini işgal eder. korucu tanrıçası Arinna kenti Güneş tanrıçasının tapınağını altın ve gümüş hediyelerle doldurur. yakar yıkar ve çok sayıda savaş ganimetini Hatti ülkesine taşır. Getirilen ganimetler arasında çok sayıda kaliteli usta ve işçiler de vardır. 1800–1200–800) Erken Hitit döneminde bölgenin başkenti olan Kaniş. Kaniş. Mezopotamya’nın bir parçasını oluşturan Kuzey Suriye’ye çok önem vermiştir.Ö.Ö. Hititlerin Avrupa’sı Mezopotamya idi demiştik. kahramanlıklarını yazıya dökmeye başlar. Hitit ve Geç Hitit Çağı: (M. Hattuşa çivi yazılı devlet arşivinde bize resmi yazılı belge bırakan ve Hitit devletinin kurucusu olarak kabul edilen ilk kral Hatti dilinde “hükümdar” anlamına gelen Labarna / Tabarna unvanı da taşıyan I. 2000–1800) Şehrin en parlak ve etkileyici olan bu döneminde özellikle Orta Anadolu-Yukarı Mezopotamya ticareti şehri oldukça geliştirmiş ve altın dönemini yaşatmıştır. güneyden gelen Asur ve Sargon istilaları ile tahrip edilmiştir. tıpkı Mezopotamya kralları gibi kendisi de heykellerini yaptırmaya. Ancak Anadolu’daki Frig hâkimiyetinden sonra doğuya göç eden Muski ve Tabalar. diğer kavimlerde geyik olarak karşımıza çıkan yol gösterici hayvan motifi önemli rol oynar. Hititlerde bu hayvan boğadır.

000 asker ve 2. Ramses tümeni Amon ile beraber diğer tümenlerle arasını çok fazla açtı. Bundan sonra gelen son iki kral III. Savaşı kazandıklarını düşünen Hitit ordusu gevşeklik gösterince bir Mısır birliğinin ani saldırısına uğradılar. Onun zamanında Hattuşa geniş çapta imar edilmiş. Mısır ordusunda ise 4 bölükten oluşan. Tarihte en fazla savaş arabasının kullanıldığı bu savaşın nedeni Amurru ve Amka toprakları gibi büyük ticaret yollarını ele geçirmekti. her birine bir tanrının isminin verildiği (Amon. düşman . Hitit ordusunda 3.Ö. Tüm din ve imar işleri hep ana kraliçenin istekleri doğrultusunda yapılıyordu. Buna paralel olarak devlet arşivleri yeniden düzenlenmiş. Ra. Savaş her iki taraf için bir felaket oldu.000 asker. IV. Hititler Şam’a değin dayanmış ve bu bölgeyi talan etmişlerdir. kırılan ve kaybolan tabletler yeniden kopya edilmiştir.000 savaş arabası ile 17. Birliklerin arasının açılmasını fırsat bilen Hitit kralı II. Her ne kadar söz konusu Mısır tapınaklarındaki yazılarda ve resimlerde firavun ordusunun zaferinden bahsedilmekteyse de sonuç berabere bitmiş ve bu durumdan Muwatalli kazançlı çıkmıştı. Şaşılacak bir şekilde son Hitit kralı II. Muwatalli Mısır ordusuna bir baskın düzenledi. Şuppiluliuma. çok sayıda yeni tapınaklar yapılmak suretiyle ülkenin her tarafına yayılmış olan kült merkezleri başkentte toplanmaya çalışılmıştır. Çünkü savaştan sonra Ramses geri çekilmiş. Bunun üzerine II. Hitit casusları Mısır ordusu Asi nehrini geçmeden Hititlerin Halep yakınlarında olduğunu Mısır ordusu içinde yaydı. Seth) 20. Tuthaliye (1245–1225) krallık tahtına oturduğunda. bozulan. 1285’te yapılan Kadeş Savaşı tarihte önemli bir yere sahiptir. üvey annesi ve ana kraliçe Puduhepa’nın vesayetine girmiştir. Muwatalli zamanında Mısırlılarla Hititler arasında 10–15 yıllık bir yanılmayla M.000 savaş arabası vardı. Ptah. Arnuwanda ve II.108 II. Şuppiluliuma zamanlarında (1245–1200) imparatorlukta çökme ve yıkılma belirtileri başlamıştır.

s. ne de tüm orta Anadolu’da “Hititli” demeye layık bir şey kalmamıştır. Hititlilik 300 senelik bir aradan sonra. Hattuşa’da Eski Krallık Dönemi’nden beri kullanılmaya başlanmış olan “Çivi Yazısı”dır. Anadolu’yu Hititler Döneminde Mezopotamya’ya bağlı kılan en önemli etken. Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye’de bir süre daha yaşamıştır. antlaşmalarda kullanılırdı. Güney Anadolu sahillerinin bir devamı gibi olan Kıbrıs’ı işgal etmiştir. Ankara 2005 . fakat her şeyleriyle Aramileşmiş “Geç Hititler” ile hiç olmazsa Orta Anadolu’nun güneyi. Hititler Mezopotamya’nın o denli etkisinde kalmışlar ki kendi çivi yazılarında Akadca ve Sumerce yazı işaretlerini oldukları gibi kullanıyorlardı. okumak istedikleri metni anlayamazlardı. bütün yada bir bölümü Sumerce veya Akadca yazılmış yüzü aşkın metin ele geçmiştir. sırtlarını Hitit geleneğine dayamış. Zaten o dönemlerde Akadca diplomatik dil idi ve uluslararası yazışmalarda. nitekim Boğazköy tabletleri arasında Sumer-Akad-Hitit lügatlerinden kırık parçalar bulunmuştur.106 105 106 ÜNAL. age. Anadolu Kültür Tarihi. Mezopotamya kökenli bu ideogramların ne anlama geldiklerini bilmeyenler. Hitit hanedan mensupları Hattuşa’dan kovulduktan sonra ne burada. 114. 49 Ekrem AKURGAL. Hititlerin bir idareci zümre olarak ne kadar az sayıda olduklarını bir kez daha göstermektedir. din ve sanat alanlarında ne denli etkilendiğini. Tubitak Yayınları. s.105 Hitit kültürünün Hattiler’den dil. Ayrıca Boğazköy’de. Bu da bize. özünde Hititlerin büyük ölçüde Hattileşmiş olduğunu belirtmiştik.109 donanmasını denizin ortasında yakarak. ayrıca Gılgamış Destanı’nı anlatan tabletler örnek oluşturur. Hitit devletinin yıkılma nedeni okul kitaplarının dediği gibi Deniz Kavimleri değildir. Şaşılacak şey şudur ki. Bu bağlamda özellikle Sargon’un ve Naram Sinn’in Anadolu savaşlarını. Ağır vergi yükü ve askeri baskı altında tutulan yerli Anadolu halkının önderlik ettiği iç ayaklanmaların imparatorluğun yıkılmasında büyük bir payı olmuştur.

Tarihte en ağır sömürge ilişkilerde bile kültürel etkileşim olmuştur. Anadolu’ya geldiğinde din . Kültürel alışverişin sonucu oluşan sentez yeni bir üründür ve özgüldür. Yıllarca barış ortamında süren bu alışverişin kültürel yansımalarının olmaması imkânsızdır. daha sonra 4. Babil ve Asur mitolojilerinede dayanmaktadır. Mitosların farklı karakterleri taşıdıkları folklorik öğeler Hititlerin kendi yorumları ve sanatsal değerleridir. kültürel ve sanatsal değerleri Anadolu insanına bu ilişki çerçevesinde aktarılmıştır. Bu bağlamda Anadolu sanatı özgüldür ve kendi içsel öğelerini geliştirmiştir. Yunan ve Batı mitolojilerinin köklerinde büyük ölçüde bulunduğu bilinmektedir. Hatta bugünkü bazı Avrupa öykü ve masallarının geçmişleri bu mitoslara dayanmaktadır.110 Anadolu. Ama bu halkın.000 yıl sürecek Anadolu uygarlıkları tarihine büyük kazanımlar sağlamıştır. Asurların sadece ticaretle uğraştıkları için Anadolu’nun kültürel gelişimine pek katkıda bulunmadıkları görüşü birçok nedenden ötürü inandırıcı değildir. Kimi yazarların dile getirdiği gibi. Kimi batılı yazarlar ise Hint-Avrupalı bir kavim olan Hititlerin getirdiği ve kurduğu yapıyı esas almışlardır. Bu ilişkinin en geçerli kanıtı Doğu. Ortadoğu ve Batı mitolojilerindeki benzerliklerdir. Mezopotamya-Anadolu bağlantısının maddi temellerini vurgulamak gerekir. yerli Kaniş halkının da yarar gördüğünü hem arkeolojik buluntular hem de okunan kil tabletler doğruluyor. Kaldı ki. Kaniş karumu Anadolu’nun ilk yazılı belgelerini oluşturur ve döneminde dünyanın en büyük ticaret merkezlerinden biridir. Hititler Mezopotamya’dan aldıkları mitosları geliştirip kendi özgün folklorik öğeleri ile süslemişlerdir. Bunların yanı sıra Hitit mitoslarının. Bu alışverişin yanı sıra. Kültepe höyüğünde yaşanan 150–200 yıllık bu alışveriş. Hitit mitolojilerinin temelleri her ne kadar kendine özgü yerel öğeler içerse de. Batı ile Mezopotamya’nın kültürel alışverişinde önemli bir halkadır. bu ilişki sonucu sadece Asurluların karlı çıkmadığını. 800 yıl sürecek Hitit İmparatorluğu’nun idari.

111

dahil birçok yerel öğeyi kendi kültürlerine katmalarıyla, etkisi yüzyıllarca sürecek kültürel birikimi yarattıkları göz ardı edilmiştir. Hititler Anadolu’da önce beylikler halinde (M.Ö. 2000–1660), sonra bir krallık (M.Ö. 1660–1460), daha sonra da bir büyük krallık kurarak (M.Ö. 1460–1190) egemen olmuşlardır. Politikaları gerçekçilik üzerine kurulmuştur. Yerli Anadolu kavimlerini özellikle Hattileri ve Hurileri hoşgörü ve anlayışla yönettiler. Başlangıçta uygarlık yönünden kendilerinden çok üstün olan bu kavimlerden büyük ölçüde yararlandılar, onların geleneklerine, dinlerine saygı gösterdikleri gibi ülkenin adını bile değiştirmediler. Mezopotamya’dan çivi yazısını alıp, uygar bir ulus olarak kendi çağlarının en ileri ülkelerinden biri oldular. Dış politikayı, tampon devletçikler kurarak ve bunlarla aralarında evlenme yolu ile yakınlık sağlayarak idare ettiler. Ancak birçok küçük krallıkları dengeli ve uyumlu bir politika içinde yönetmek çok güçtü. Belki de Hattuşili III’ün, Kral Murşili III’e başkaldırması ve tahtı yasaları çiğneyerek zorla ele geçirmesi, başkalarına, yani Hitit Devleti’nin yıkılmasına başlıca etken olan Batı Anadolu Beylikleri’ne yol oldu ve böylece 800 yıllık koca devlet içten ve dıştan saldıran güçlerle son buldu.107

B. HİTİT VE HURRİLER’DE MİTOLOJİ Hurriler özellikle mitoloji alanında güzel eserler vermişler ve bu konuda komşuları Hititlere, daha sonra da Fenikelilerin ve geç Hititlerin aracılığı ile Helen dünyasına büyük ölçüde etkili olmuşlardır. Hattuşa’da Akad, Hurri ve Hitit dillerinde yazılmış tabletlerde ele geçen Gılgamış Efsanesi ana çizgileriyle eski Babil örneğine uygunsa da yeni bir Hurri yorumudur ve daha bir bütünlük gösterir. Söz konusu üç metinden en iyi korunanı Hititçe olanıdır. Hurrilerin en büyük efsanesi tanrıların kralı olarak adlandırdıkları Kumarbi üzerine yazılmıştır. Bu efsanenin Hurrice’den Hititçe’ye yapılmış çevirileri

107

AKURGAL, age. s. 145

112

Hattuşa’da bulunmuştur. Kumarbi efsanesi sonradan Fenikeliler ve Geç Hititler merkezleriyle Helenlere de geçmiş ve Homeros’la Hesiodos’un eserlerine köklü etkilerde bulunmuştur. Hurrilerin ayrıca “Ullikummi”, “Tanrı Lama’nın Krallığı”, “Ejder Başlı Yılan Hedammu”, “Gurparanzahu” gibi efsaneleri ve “Avcı Kessi”, “Apu” ve “Bulunmuş Çocuk”, “Çocukları Olmayan Balıkçı Karı-Koca” gibi masalları vardır. Bunların birçoğu dinsel anlam dışında edebi eserler olup tabletlerdeki alt başlıklarda ezgi (şarkı) adını taşımaktadır.108 Hitit dini gibi mitolojisi de büyük ölçüde Hatti ve Hurri etkisinde kalmış, ayrıca Mezopotamya kaynaklarından da esinlenmiştir. Gök tanrısı Telipinu’nun İlluyanka Ejderi ile Savaşı efsanesi Hatti kökenlidir. Buna karşılık Gök Krallığı ve Ullikummi destanları Hurilerden gelmiştir. Telipinu Mitosu’nun biri eski, öteki yeni iki anlatısı elimize geçmiştir. Eski tarihli olan anlatıda İlluyanka’ya yenilen Gök Tanrısı’nın, Hattili tanrıça Inar’ın yardımı ile bu ejderi yenmesi dile getirilmiştir. Inar, yardımcı olması için Hupasiya adlı bir ölümlüye aşkını vaat eder. Sonra İlluyanka ile yer, içer ve onu sarhoş eder. Ejder baygın yatarken Hupasiya gelir ve onu bir urganla sımsıkı bağlar. Bunun üzerine Gök Tanrısı yanında başka tanrılarla birlikte gelir ve İlluyanka’yı öldürür.109 Daha sonraki bir tarihe ait anlatımda ise efsane şöyledir; Ejder İlluyanka yaptığı savaşta Gök Tanrısı’nı yener ve onun yüreği ile gözlerini alır. Gök tanrısı ejderden öç almak için Arm adlı bir ölümlünün kızı ile evlenir ve ondan bir oğlu olur. Oğlu büyüyünce ejderin kızı ile evlenir ve babasının yüreği ile gözlerini geri alır. Gök Tanrısı eski gücüne kavuşunca ejderi öldürmeye gider; ancak orada oğlu da vardır. Oğlu babasına “beni de öldür” diye bağırır. Bunun üzerine Gök Tanrısı ejder İlluyanka ile birlikte oğlunu da

108 109

AKURGAL, age. s. 179–180 AKURGAL, age. s. 124

113

öldürür. Malatya’da gün ışığına çıkarılan bir kabartmada Gök Tanrısı’nın İlluyanka’yı öldürmesi tasvir edilmiştir. İlluyanka Efsanesi Hititlerden Helen mitolojisine geçmiştir. Zeus ile Typhon arasında geçen savaşta, İlluyanka Efsanesi’nin ana öğelerini buluruz. Hellen anlatımında, Typhon, Tanrı Zeus’un yüreğini ve gözlerini değil, kollarının ve bacaklarının kas liflerini alır. Hellen örneğinde ejderin gözcülüğünü yapan kızını Aigipan adlı bir kadın oyalarken kas liflerini Tanrı Hermes geri alır. Efsanenin Anadolu’dan geldiğini, yer adları açığa vurur. Hellen anlatısında Typhon’un oturduğu yer Mersin yakınlarındaki Korykos mağarasıdır. Adı geçen Cassius Dağı ise Antakya yakınındadır. Hellen sanatındaki Hydra’yı öldürme tasvirleri de yukarıda andığımız Malatya kabartmasında görülen Hitit örneklerinden gelmektedir.110 Hititlerin Hurrilerden aldıkları “Göğün Krallığı” efsanesi çok önemlidir. Burada sonradan Helenlerede geçen tanrıların doğuşu Theogoni anlatılmıştır. Anlatıya göre Gök Tanrısı’ndan önce üç tanrı vardı; Alalu, Anu ve Kumarbi. Anu Babillilerin gök tanrısıdır. Alalu da onun daha önceki ceddidir. Hurri tanrısı Kumarbi Sumerlerdeki Enlil’in karşılığıdır. Kumarbi kendisinden önceki göğün tanrısı Anu’nun erkeklik uzvunu ağzı ile koparır ve spermasını yutmak üzereyken çıkarır, çünkü Anu ona şu sözleri söylemiştir; “Erkekliğimi yuttuğuna pek sevinme. O seni üç korkunç tanrıya gebe bırakacaktır. O zaman kafanı kayalara vuracaksın”. Efsaneye göre Kumarbi’nin içinden çıkarıp tükürdüğü spermadan yeryüzü gebe kalmıştır. Efsanenin geri kalan kısmı çivi yazılı tablette pekiyi korunamamıştır. Bununla birlikte burada gök tanrısı ile öteki tanrıların yaradılış öyküsünün anlatıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim daha başka tabletlerde de Kumarbi’nin yerine Teşup’un geçtiği yazmaktadır.

110

AKURGAL, age. s. 124

114

Bilindiği gibi Hesiodos, Theogonia’sında benzer bir konu işler. Ona göre Uranos, Kronos ve Zeus birbirinin ardı sıra göğün kralı oldular. Hesiod’ta Kronos, babası Uranos’un erkeklik uzvunu, karısı Gaia (toprak ana) ile sevişirken bir orakla keser ve denize atar. Uranos’un spermasından Aphrodite, kan damarlarından da Gigantlar (devler) doğar. Hurri kökenli bu Kumarbi efsanesi Hellas’a M.Ö. 8. yüzyılda geçmiştir. 111 1. Tanrıların Rekabeti “Genç ve yaşlı Hitit Tanrıları arasındaki rekabet önceleri Anus’un babası Alanus’u tahttan indirmesiyle başlamıştır. Anus da tıpkı babası gibi, kendi oğlu Kumarbi tarafından tahttan indirilir. Anus, Kumarbi’den kurtulmak için gökyüzüne kaçar; Kumarbi onu ayaklarından çekerek gökyüzünden indirir ve cinsel organını ısırır. Anus yaptığı eylemden dolayı sevinen Kumarbi’ye “ Erkekliğimi yuttuğun için sevinme, içine senin için ağır bir yük koydum. Fırtına tanrısına Aranzah (Dicle) ırmağı’na ve Taşmişu’ya gebe bıraktım seni. Tanrıların tohumlarını içinde taşıyan Kumarbi telaşla yuttuğunu tükürmek ister, ama başaramaz.”
112

Babilonya yaratılış mitosu ile bu mitos arasında büyük benzerlikler vardır; Tiamat ve karısı Apsu’dan gök tanrısı Anu, yer tanrısı Ea ve diğer tanrılar doğar. Tanrılar çoğaldıkça problemler artar, Apsu, Tiamat’ı kışkırtarak bunların yok edilmesini ister. Ea bunu haber alınca Marduk ve karısı Tunika’yı yaratır. Daha sonra Apsu’yu zararsız hale getirir ve Tiamat, deniz ejderi Kingo ile evlenir. Bu olay üzerine tanrılar ikiye ayrılır. Babillilere ait bu yaratılış efsanesi, tanrılar arası rekabetin Hititlerden farklı olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Bu rekabet Mezopotamya’dan Orta Anadolu’ya taşınmıştır. Hitit mitolojisinde, hem Ullikummi mitosunda, hem de
111 112

AKURGAL, age. s. 125 O.R GURNEY, Hititler, Dost Kitapevi, s. 150 Ankara 2001

2. Birçok kabı şarapla ve çeşitli içkilerle doldurur ve kendisine yardımcı olması için Hupasiyas adında birini çağırır. Bu zaferler her yıl bayram olarak kutlanır. göğün fırtına-tanrısının Purilli Şenliği’nin kült efsanesi olduğu ve bu versiyonun artık anlatılmadığı söylenmektedir. Zalim Uranüs doğan bütün çocuklarını yeraltına gönderir. Theogonia’da göklerin tanrısının Uranüs olduğunu belirtir. iki versiyonuyla elimize geçmiş olup. Söz konusu olan [Purilli] olasılıkla Yeni Yıl Şenliği’dir ve söz konusu mitosun Babil Yaradılış Destanı’nda kutlanan ejder Tiamat’ın öldürülüşü mitosu ile bağlantısı vardır. aynı babası gibi tahtından olmamak için doğan çocuklarının yaşamasına izin vermez. Hititlerdeki Alanus-AnusKumarbi üçlemesi daha sonra. s. Daha eski versiyonunun başındaki sunuş niteliğindeki notta. Bu gelenek daha sonra Orta Anadolu’dan Ege’ye yayılmıştır.115 İlliyankas mitosunda genç tanrılar tıpkı Babil’de olduğu gibi yaşlıları. İstanbul 2003 . tanrıçanın kendisiyle uyuması (yatması) koşuluyla ona yardımcı olmayı kabul eder. Eski versiyonda ejder İlluyankas. Bu Ege mitosundan anlaşılacağı gibi. onları yutar. 31. kendisi ise. Kaynak Yayınları. biride daha yeni versiyonu olmak üzere. Bunun üzerine bu tanrı. fırtına-tanrıyı yenilgiye uğratmaktadır. bir yolunu bulup alt ederler. 113 Kürşat BAŞDEMİR. çocuklarını babalarına karşı kışkırtır. ejdere karşı bir tuzak hazırlar. ejder İlluyankas’ın öldürüşüyle ilgilidir. yardım istemek için tanrılar meclisine başvurur ve tanrıça İnaras. Uranüs-Kronos-Zeus olarak karşımıza çıkmaktadır. Adam. Kronos. Çocuklarından Zeus. bunun. Yer tanrıçası Galia. Eski Anadolu. Oğullarından en yiğidi Kronos tırpanı ile babasının hayâlarını keser ve tahtın sahibi olur. Buna uygun olarak. 113 Hesiodos. tanrıça onun kendisiyle uyumasına izin verir. Kronos’u alt eder ve göklerin egemenliğini ele geçirir. biri daha eski. tanrıça daha sonra onu ejderin kovuğunun yanında bir yere saklar. İlluyankas Mitosu Bu mitos.

116

süslenip güzelleşir ve ejderi çocuklarıyla birlikte dışarı çıkmaya kandırır. Ejder ve çocukları tüm kapları dibine dek içip boşaltırlar [şiştiklerinden yada sarhoşluklarından] kovuklarına geri dönemeyecek duruma gelirler. Bunun üzerine Hupasiyas, saklandığı yerden çıkar, ejderi bir ip ile bağlar ve fırtınatanrı, öteki tanrılarla gelip, ejder İlluyankas’ı öldürür. Bundan sonra, mitosun geri kalan bölümüyle hiçbir ilişkisi görülmeyen ve salt folklor niteliği gösteren bir episod gelir. Buna göre, tanrıça İnaras, Tarukka ülkesinde bir kayanın üzerinde kendisine bir ev yapar ve Hupasiyas’ı içine yerleştirir. Kendisi evde değilken pencereden dışarı bakmaması yolunda uyarır; çünkü bakarsa, karısını ve çocuğunu görecektir. Tanrıça’nın evde bulunmadığı yirmi gün geçtikten sonra, Hupasiyas pencereden dışarıya bakar ve karısıyla çocuklarını görür. İnaris dönünce, Hupasiyas ondan, karısına ve çocuklarına geri dönmesine izin vermesini diler; bunun üzerine tanrıça, buyruklarına uymadığı için onu öldürür. Mitosun bu eski versiyonunun bundan sonraki bölümünde neyin anlatıldığı anlaşılır durumda değildir; ama kralın Purilli Şenliği’nde, olayların çevresinde döndüğü odak konumunda önemli bir yere sahip olduğuna değinişte bulunuyor görünür. Bir ölümsüzün ölümlüye karşı duyduğu aşk ve ölümlünün ülkesine dönme isteği, birçok ülkenin folklorunda karşılaşılan bir temadır. İlluyankas mitosunun daha sonraki bir tarihten kalma versiyonu, daha önceki versiyonunda bulunmayan bazı özellikler gösterir. Bu versiyonda ejder fırtına-tanrıyı yenince, onun yüreğini ve gözlerini alıp götürür ki bu, Horus ile Set arasındaki, Horos’un gözlerinden birini yitirmesine yol açan kavgayı anlatan Mısır mitosunda yankısı bulunan bir ayrıntıdır. Ejderden öcünü alabilmek için fırtına-tanrı, yoksul bir adamın kızını eş olarak alır ve ondan bir oğlu olur. Bu oğlan büyüyünce ejder İlluyankas’ın kızı ile evlenir. Fırtına-tanrı oğluna, karısının evine gittiği zaman yüreğini ve gözlerini istemesini söyler. Oğlu, babasının dediğini yapar; babasının yüreği ve gözleri kendisine verilir; o da bunları babasına geri verir. Fırtına-tanrı yitirdiği organlarına yeniden kavuşunca, silahlanır ve ejder ile savaşmaya gider; tam ejderi öldürecekken, oğlu “beni de onunla birlikte öldür; beni esirgeme” diye bağırır. Bunun üzerine

117

fırtına-tanrı, ejder İlluyankas’ı öldürdüğü gibi kendi oğlunu da öldürür ve böylece ejderden öcünü almış olur. Tablette burada uzunca bir kopukluk vardır ve metin yeniden göründüğünde, içinde sonucunda tanrıların rütbelerinin ve mertebelerinin saptanacağı bir rekabetin yada yarışın bulunduğu bir ritüelden söz edilmekte olduğu görülür. Babil Yeni Yıl Şenliği ritüelinin nasıl yürütüleceğini açıklayan parçada, Marduk’un oğlu Nabu’nun, tanrı Zu’yu yendiği bir koşu yarışına değinilir ki bu, ölen tanrının dirilişiyle bağlantılı bir olaydır. Bu durumda, İlluyankas mitosunun hem eski, önceki, hem sonraki versiyonu, Babil Yeni Yıl Şenliği’nde okunan ejder Tiamat’ın öldürülmesi mitosunun, Hitit Purilli şenliği ritüelini etkilediğini gösterdikleri söylenebilir. 114 Yunan mitolojisinde tanrıların titanları kovmasından sonra Zeus, bir yanardağ tanrısı olan Typhon’la savaşır. Typhon, yüz yılanbaşlı simsiyah korkunç dilleri olan bir ejderdir. Zeus, yıldırımlarıyla ejderi kamçılar ve kolunu kanadını kırar. Bu şiddete dayanamayan Typhon sonunda yeraltına gider. Bir başka Yunan efsanesine göre, bütün ejderler gibi toprak ana’dan doğan Phthon, Delfi’deki kehanet merkezinin bekçisiydi. Tanrı Apollon kendi kehanetini yerleştirmek için bu yılanı öldürmek zorunda kalır. Yıllar sonra dilden dile dolaşan öykülerle İlluyankas, Kafkasya’ya gider ve tanrılarla değil, dev kartallarla savaşır. Hititlerle başlayan bu Anadolu inancı, artık ejder ile Anka kuşunun savaşına dönüşmüştür. Kartal gökleri, ejder ise yeryüzünü simgeler. Yunan mitolojisinde Zeus’da, insan gövdeli yılan bacaklı devin üzerinde bir kartal gibi anlatılır. Bilindiği gibi, Zeus göklerin lideridir ve kartalı da her zaman omzundadır. Yakın tarihe yansıyan Anadolu inançlarında ırmakların taşması ejderhanın bu suya girmesiyle başlar. Kartal

114

HOOKE, age. s. 135

118

ejderhayı öldürünce sular yatışır. Ejderhanın yedi başını birden ezerek öldüren, inanışa göre cennete gider.115 3. Ullikummis Mitosu Bu mitosun temelinde yatan, daha önce Akad ve Ugarit mitoslarında karşılaştığımız, yabancımız olmayan motif, yaşlı ve genç tanrılar arasındaki rekabettir. Anus, yani Akadca’da adı Anu olarak geçen gök-tanrı, babası Alalus’u tahtından uzaklaştırmıştır ve daha sonra da kendi oğlu Kumarbi tarafından tahttan indirilmiştir. Kumarbi’nin Anus ile kavgaları sırasında, fırtına-tanrının doğmasıyla sonuçlanan bazı gelişmeler görülür ve baba ile oğul arasındaki bitimsiz çatışma [bu kez Kumarbi ile oğlu fırtına-tanrı arasında] yenilenir. Mitos, Kumarbi’nin fırtına-tanrı’ya bir rakip yaratmak için bazı yollara başvururken gösterilmesiyle başlar. Habercisi (ulağı) İmbaluris’i, öğüdünü alabilmek için “Deniz”e gönderir. Deniz-tanrıça Kumarbi’yi evine çağırır ve onun için bir şölen hazırlar. Tanrıça’nın verdiği öğüdün bir ürünü olarak, Kumarbi, veziri Nikisanus’u “Sular”a gönderir. Bundan sonrası pek açık değildir; daha sonra Kumarbi’nin olasılıkla yer-tanrıçasından bir oğul sahibi olduğunu öğreniriz. Oğluna Ullikummis adını verir ve İmbaluris’i, olasılıkla yeraltı tanrıları olan İrsirra’lara gönderir ve bu tanrıların Ullikummis’i karanlık toprağa alıp, onun üzerinde ulu bir diorit taşı sütunu olana dek büyüyeceği yer olan Ubelluris, Atlas gibi, dünyayı omuzlarında taşıyan bir tanrıdır. Daha sonra Ullikummis’in büyümesi anlatılır. Denizden, boyu 9.000 fersah ve çevresi 9.000 fersah olana dek bir kule gibi yükselir. Tanrıların dehşetle açılan gözleri önünde [başı] göğe ulaşır. [Öyle ki] fırtına-tanrısı’nın eşi Hepat [gittikçe büyüyen Ullikummis’in iteleyip yerini doldurmasıyla] tapınağından sürülür. Kocasına bir haberci gönderir ve bu haberci, tanrıçanın kocası Ea’nın evi olan Apsu’ya gidip, Ea’nın yardımını ister. Burada, Akad Yaradılış Destanı’ndan malzeme alma durumu apaçıktır. Tanrıların meclisinde, Ea tanrılara, insanlığın bu canavarca varlık tarafından yok
İsmet Zeki EYÜPOĞLU, Tanrı Yaratan Toprak; Anadolu, Der Yayınları, s.175–180, İstanbul 2007
115

119

edilmesine niçin izin verdiklerini sorar. Oysa Enlil nelerin olup bittiğini bilmemektedir. Ea, Ubelluris ile görüşmek üzere ona gittiğinde, Ubelluris’in de sırtında taşımakta olduğu fazladan yükün ne olduğunu bilmediğini görür; bunun üzerine sağ omzunda dikilmekte olan diorit-adamı görebilmesi için, Ubelluris’i kendi çevresinde döndürerek onu görmesini sağlar. Daha sonra Ea, tanrıların ambarından, geçmişte yer ile göğü birbirinden ayırmış olan eski bakır bıçağı getirmek için yaşlı tanrılara başvurur. Bu yolda Ea’nın şunları söylediğini görürüz; “Dinleyin, siz ey eski tanrılar, siz eski sözleri bilen eski tanrılar. Babaların ve ataların eski ambarını açın. Babaların eski mühürlerini getirsinler ve sonra onlar [kapılar] gene o mühürle mühürlensin. Gök ile yeri kesip birbirinden ayırdıkları eski bakır bıçağı çıkarsınlar. Kumarbi’nin tanrılara karşı koyacak bir rakip olarak yarattığı diorit-adam Ullikummis’in ayaklarını kesip koparsınlar.” Daha sonra Ea, korkuya kapılmış tanrıların meclisinde, Ullikummis’i sakatladığını bildirir ve kendilerinin öne çıkıp bu dev ile savaşmalarını önerir. Fırtına-tanrı, savaş arabasına atlar ve arabasını Ullikummis ile savaşmak üzere ileri sürer. Tablet burada kopuktur; ama yitik bölümde fırtına-tanrının kazandığı zaferin anlatıldığından kuşkulanmak için ortada bir neden yok. Ullikummis mitosu aynı zamanda, insanlığın yok edilmesi girişiminin bir başka versiyonunu sunmaktadır ve bu girişim, Ea’nın işe karışmasıyla başarıya ulaşmadığını anlatılmaktadır.116 Yunan mitolojisi’nde, Titan İapetos ile Okeanos’un kızı Asia’nın oğlu olan Atlas’la Ubelluris arasında belirgin bir benzerlik vardır. Atlas, Hesiodos’a göre gökyüzünü omuzları üzerinde tutan tanrıdır. Homeros, Atlas’ı daha sonra gökyüzüne değil, yeri göğü birbirinden ayıran direkleri omzunda taşıyan tanrı olarak tanımlamıştır. Herodotos ise, Atlas’ın Kuzey Afrika’da bir dağ olduğunu ve Perseus Gorgo’yu öldürdükten sonra, Atlas’a canavarın kafasını göstererek onu bir kayaya çevirdiğini yazar. Tanrıların Titanlarla savaşı Ullikummis mitosu ile çok bariz benzerlik göstermektedir. On yıl süren zorlu savaşta tanrılar titanları yenmiş ve onları kovmuştur.
116

HOOKE, age. s. 133–134

Telepinus Mitosu (Kaybolan Tanrı) Bu mitos. . Ona. kızgın bir şekilde şehri terk eder. doğurganlığın yok oluşuna yol açar.120 4. belli bir tanrı değildir (çeşitli versiyonlarında) içlerinde güneş-tanrının da bulunduğu. Mitos. onu temiz pak yapıp. içinde yok olan tanrının geri dönmesini sağlamak için yapılan ritüel de bulunduğu için. tüm ülkeyi sis kaplar. Hannahannas araması için bir arıyı görevlendirir. hem bitkilerde hem sığırlarda olmak üzere. Ocakta kütükler söner. Metnin başlangıcı kırıktır. Tammuz’un yeraltı dünyasında başından geçenleri anlatan mitosla ve Ugarit mitolojisinde Baal’in ortalıktan yok oluşuyla aynı temayı işlemektedir. Fırtına-tanrının oğlu Telepinus. Fırtına-tanrı. ortalıkta birkaç biçimiyle dolaşmış görünür ve yok olan tek. gözlerine ve ayaklarına balmumu sıvayıp. Güneş-tanrı çevik kartalını tanrı’yı bulmaya gönderir. inek buzağısına bakmaz. Bu mitos. Tanrının yok oluşu. Giderken öfkesinden sağ pabucunu sol ayağına. dolayısıyla tanrıyı neyin öfkelendirdiğini bilemiyoruz. Tanrı’nın yokluğunda. Telepinus’un öfkeden köpürür durumda gösterildiği noktada bilgimiz içine girer. Yorgunluktan bitkin bir şekilde yatar ve uykuya dalar. koskoca tanrıların yapamadığını küçücük bir arı nasıl yapacaktı. Tanrılar kaygılanır ve Telepinus’u aramaya koyulurlar. Şehirden çok uzaklaşır ve Anadolu bozkırında kaybolur. tanrı’yı bulunca onu ellerinden ve ayaklarından sokup. aynı zamanda ritüel mitosları içine de sokulabilir. ama burada verilen anlatımın dayandığı ana metinde. çeşitli tanrıların yok oluşundan söz edilir. Tanrıça bu alayları dikkate almaz ve arıyı Telepinus’u bulması için gönderir. verimliliğin her alanda düşüşüne. sol pabucunu sağ ayağına giyer. kuraklık ve açlık olur. koyun kuzusuna. ama oda bir sonuç alamaz. tanrıça Hannahannas’ın sıkıştırmasıyla kayıp oğlunun peşine düşer. Tanrılar tapınakta suskundur. Öykünün örgüsü. mitosun kahramanı Telepinus’tur. Çaresiz. Bütün insanlar ve tanrılar açlıktan ve susuzluktan kırılmaktadır. ama bir sonuç alamaz. Fırtına-tanrı onu alaya alır.

121 tanrılara geri getirmesi buyruğuyla arı’yı gönderir.” Bunun üzerine Telepinus iyileşir. 14. Kalevalla’da 117 C. Telepinus gök gürültüsü ve şimşek eşliğinde şehre getirilir. daha sonra Artemis’te de bu arılara rastlanır. Demeter Tapınağı rahibesi Melissa. Demeter onun cesedini arı topluluğuna dönüştürür. s. kötülüğünü ve çılgınlığını da alsınlar. ama eskisinden daha öfkelidir ve tanrılar ne yapacaklarını bilemezler. kızgınlığını. Telepinus uykusundan uyanmıştır. Bu direk verimliliği simgeler. Bir insan tarafından Telepinus’un iyileştirilmesi ve her türlü kötülüğün yeraltına götürülmesi için bir afsun okunur. mutlu ve uzun bir ömür yaşar. yedi sürgüyü çekti. Tanrıça Hannahannas Telepinus’un bulunması gibi büyük bir zorluğu arı ile aşmaktadır. buğdayın taneleri. 117 Kaybolan tanrının geri dönüşü de. kapakları abaru metalinden. Telepinus’un öfkesini. Ayinin sonunda üzerine koyun postu asılmış bir direk tanrı önüne dikilir. Açlık ve kuraklık biter. “Kapı bekçisi yedi kapıyı açtı. Bunun üzerine güneş-tanrı “insanı alıp getirin! O Ammuna dağı üzerindeki genç [kartal] Hattara’yı alsın. kulpları demirden. Anadolu’da önce Kybele’de. oraya kapasınlar. Bu ağaçlar Hitit mitolojisinde işlenen koyun postlu direğin benzeridir. İstanbul 1994 .W CREAM. Melissa arıları diye anılan bu arılar tanrıça’nın esiridir. koyun. bütün ülke normale döner. o tanrıyı taşısın! Onu kartalın kanadı ile taşısın” der. Kara toprağın dibinde tunç kazanlar duruyor. yapraklarla süslenmiş ağaçlar vardır. Remzi Kitapevi. Hititlerde bayram olarak şenliklerle kutlanmaktadır. orada yok olur. Bu benzerlik bir Kuzey Avrupa efsanesi olan Kalevalla’da da göze çarpmaktadır. tanrıyı bulur ve tanrıçanın buyruklarını yerine getirir. uzun yaşam ve çok çocuk sahibi olma anlamına gelir. sığır. Asur ve Babil mühürlerinde. Tanrıların Vatanı Anadolu. Uzun bir arayıştan sonra arı. Oraya her kim giderse gitsin bir daha dışarı çıkamaz. şarap. Koyunların yağı. tapınak kurallarına uymadığı için öldürülür.

bitkiler dünyasının ölümüne. Yunan ve Batı mitolojisinin ve folklorunun köklerinin büyük ölçüde bu ilginç Hitit malzemesine dek dayandığını da göstermektedir. Hitit Devleti’nin federal düzende olması onun din konusunda hoşgörülü bir davranışta bulunmasını gerekli kılmıştır. Hattuşuli döneminden beri de Hitit ülkesine yayılmıştı. Bu yüzden Hurri dini Kizzuvatna’ya ve III. Bu durum “Boğa ineğe binmez. Burada anlatılanlar Hitit mitolojisinin karakterini yansıtmaya yetecektir. Bunlar Hitit mitolojisinin Sumer. Kizzuvatnalı bir rahibin kızı olan III. .122 Lemminkainen düşmanlarını annesinin yeraltından gönderdiği bir arı tarafından getirilen büyülü bal ile alt etmektedir. En önemli Hitit mitosları bunlardır. HİTİT VE HURRİLER’DE DİN Hurilerde din sağlam kurallara dayalı olup güçlü rahipler elinde çok iyi bir biçimde örgütlenmiş bulunuyordu. Hattuşuli’nin karısı Puduhepa ile Hurri dini bir bütün halinde Hititlere geçmiş bulunuyordu. Babil dünyasına Tammuz ve İştar mitosu olarak yansımıştır. aynı zamanda. Tanrıça İştar’ın ölüler ülkesine inişi ve dönüşünün Telepinus öyküsü ile benzerlikleri vardır. yani yabancı dinleri birbirleriyle kaynaştırma tutumuna başvurarak inanç dünyasını federatif bir anlayış içinde bütünlüğe ulaştırma yolunu bulmuştur. Bu nedenle Hurri dini konusunu Hitit bölümünde sele almış bulunuyoruz. Tanrıçanın yeryüzünde bulunmaması. Hititler Anadolu’da daha sonra Hellen ve Roma çağlarında gördüğümüz synketism yönteminde. Sumerlerdeki Dumuzi ile İnanna mitosunda anlatılan İnanna’nın ölüler ülkesine gidiş öyküsü. cinsel verimin ve üretkenliğin yok oluşuna neden olmaktaydı. erkek eşek dişi eşeği gebe bırakmaz. C. caddede erkek kızı gebe bırakmaz” sözleri ile ifade ediliyor. Babil Hurri mitolojilerine olan apaçık bağımlılıklarını gösterdiği gibi. Akad.

özünde aynı erkek ve kadın tanrıdan gelmektedirler. “yeraltı” tanrıları arasında temel bir ayrım vardır. Metinlerdeki uzun tanrı listeleri göz önünde tutulursa bu deyişin pek abartılı olmadığı söylenebilir. Hatti’nin çok sayıdaki tanrısı arasında. Tanrılar. Hurri ve Mezopotamya kökenli tanrılar bile başka başka adlarla anılmalarına rağmen birbirlerine koşut tiplerden oluşmaktadırlar. Yunanca theos ve Latince deus’un da dayandığı aynı Hint-Avrupa kökünden kaynaklanır. daha sonraki Anadolu’nun Roma Çağı’nda olduğu gibi aşırı birçok tanrılık (politheism) egemendir. Bunun gibi Hatti. Nitekim metinlerde “bütün gök tanrıları”. 91 . özünde birkaç tanrı tipinin yerel çeşitlemeleridir. Luvi.123 Hititler tabletlerde sık sık “Hatti Ülkesinin Bin Tanrısı”ndan söz ederler. ayrıca. age. 120 MARTİNO. Gerçekten Büyük Krallık Dönemi’nde. Hattuşuli (M. Ancak bu çıkarcı yaklaşım. birbirlerine akrabalık ilişkileriyle bağlı. Oldukça sık olarak Sumerce ideogram DİNGİR de kullanılır. khthonios. Pala. büyük bir ailede olduğu gibi. Ancak her beylikte değişik bir epithet (lakap=tanımlama) taşıyan bu tanrılar. yer altı dünyasına ait olanlar en eski tanrılardır. Yani din politikasında sadece hoşgörüye ve kralık çıkarlarına dayalı bir yol izliyorlardı. aşama sırasına göre örgütlenmiş olarak düşünülmüştür. s. sonunda Hitit dininin III. “bütün Hepatlar” ya da “bütün İştarlar” gibi deyimler bu gerçeği açığa vurmaktadır. 118 Genel olarak. “tanrı” karşılığı Hititçe terim “siu/siuna/siuni”dir. s. 1275–1250) dönemlerinde Hurileşmesine neden oldu. Hitit halkının yerli topluluklar üzerindeki egemenliklerini sürdürmelerini sağlıyordu. Gerçekten Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı’ndaki tanrılar Emanuel Laroche’un saptadığı gibi Hurri adları taşımaktadırlar.Ö. ouranios.119 118 119 AKURGAL. Örneğin gök tanrısı (Teşup) ile Hepat ve İştar gibi tanrıçalar birçok yörede değişik yerel tipler gösterdikleri halde. “göksel” tanrılarla. age. Bu hoşgörülü davranışın.

baş tanrıydı. Önce söz konusu işaret. olasılıkla. Hitit metinlerinde Hitit sanat eserlerinde de gök tanrısının boğa üzerinde durmadığı dikkat çekmektedir. baş tanrıça ile birlikte federal Hitit devletinin en önemli birleştirici gücünü oluşturuyordu. Dişi tanrıya tapma adedi Anadolu’da Yeni Taş Çağı boyunca egemendi.120 Gök tanrısının en önemli sembolü boğadır. 120 . “Sarayın Tanrısı” gibi adlarla anılmaktadır. ikisi birden Gök-tanrı anlamına gelmektedir. Bir tanrının hiyeroglif işareti ikiye bölünmüş bir elipsten oluşur. Panteon’un temel tanrısı “fırtına tanrısı”dır. Boğa Orta Bronz Çağı’nda gök tanrısının kendisiydi. Ancak belirli bir tanrı adı olmayıp Latince’de olduğu gibi sadece tanrı anlamında kullanılmaktaydı. Hatta o dönemde kadın tanrı. dağların tepesinde ve gökte oturur.124 Hitit dini. Hitit metinlerindeki “siu” sözcüğü Yunanca’daki Zeus ve Latince’deki Deus’un karşılığıdır. Anadolu’nun tarihöncesi ve öntarih zamanları geleneğine dayanan hayvan biçimsel öğeleri içerir. “Hattuşa’nın Tanrısı”. şimşekte ve fırtınalarda ortaya çıkar. “Göğün Tanrısı”. s. Nitekim çok sayıda tanrı bir simge hayvan biçimi altında temsil edilmiş olabilir. Aynı inancın daha sonraki dönemlerde de süregeldiğini görüyoruz. Baş tanrı Hitit metinlerinde genellikle “Hatti Ülkesinin Gök Tanrısı”. bu tanrı. metinlerde Sumer ideogramıyla yazılıyordu. O. sonra gök tanrısı denmek isteniyorsa ikiye bölünmüş elipsin altına “W” biçimli yıldırım işareti yazılırdı. age. Üstelik o. Ona hem yerli Hatti ve Hurri halkları hem de Anadolu’ya göç eden Hititler tapıyorlardı. Yağmur tarlaları verimli kıldığı için ülkedeki refah onun sayesindedir ama hükümdarın ve krallığın koruyuculuğunu da o üstlenmiştir. Nitekim Hattilerde 120 AKURGAL. yağmurda. Bu durum herhalde boğanın Orta Anadolu’da tek başına gök tanrısını temsil ettiğine işaret etmektedir.

age. Hattilerden gelen Arinna’nın Güneş Tanrıçası. Yazılıkayan’nın 63 tanrısı arasında Gök Tanrısı.121 Bir metinden öğrendiğimize göre Hititlerde modern protokolde olduğu gibi. Geç Hititlerde “Kupaba”. Yeni Tunç Çağı’ndan beri tanıdığımız Anadolu geleneğini sürdürmüşlerdir. Sen Hitit ülkesinde Arinna’nın Güneş Tanrıçası adını taşırsın. 63 tanrının tasvir edildiği bu kabartmalarda kadın tanrılar erkek tanrıların solunda yer alıyordu.125 “Vuruşemu”. Hititlerin panteonuna Nerik ve Zippalanda’nın gök tanrıları olan oğulları ile ayrıca Mezullaş ve yeğeni Zentuhis ile birlikte girdi. 122 . Dinsel metinlerde ve kurban listelerinde Arinna’nın Güneş Tanrıçası ile Hurri kökenli olduğunu bildiğimiz Hepat. benim efendim. Bu Hitit âdetinin en güzel örneğini Yazılıkaya kabartmalarında görüyoruz. Hititlerde “Arinna’nın Güneş Tanrıçası”. aynı sıfatları ve özellikleri taşıdıkları şüphesizdir. sedir (ağaçları) ülkesinde ise adın Hepat’tır. Hititlerin Arinna’nın Güneş Tanrıçasından ayrı bir güneş tanrısı vardı. Babil’in büyük tanrıçası İştar’a da Anadolu’da tapılmaktaydı. “Arinna’nın Güneş Tanrıçası. Yunan ve Roma dönemlerinde “Kybele” adları ile anılan tanrı kadınlar. Tuthaliya dönemi de ikisinin eş anlamında oldukları. s. Hurri dininde de Teşup’un karısıdır. Hitit dinsel metinlerinde sözü edilen bin tanrılı panteonunun daha başka tanrıları da yer almaktadır. Arinna’nın Güneş Tanrıçası ve Şarruma dışında. bütün ülkelerin kraliçesi. Nitekim bir metinde ikisi bir arada şöyle anlatılmaktadırlar. Hititçe adı İstanu idi ve Hattilerin Estan’ından geliyordu. Hurrilerde “Hepat”. birbirlerinden ayrı tanrılar olarak görünürlerse de hiç olmazsa IV.” Zaten Hepat. 121 AKURGAL. Savaş tanrısı olduğu için Yazılıkaya’da Hurri kökenli yardımcıları Ninatta ve Kulitta ile birlikte erkek tanrılar arasında yer almaktadır. Hurrice adı Şauşga idi ve hem aşk hem de savaş tanrıçası olarak biliniyordu. sağ yön daha önemli idi.

başrahiplik görevini üstlenirdi. s. ruhun tenviri. Hititlerin ay tanrısı Arma. Bunlar arasında tanrı şefkati. Hititçeye çevirileri yapılmış Mezopotamya kökenli dualardan görmekteyiz. intikam duyguları. Bunu. Hititçe dışındaki dillerde dua metinleri ele geçmemiştir. s. tohum atma vb). kötülük. zindelik. Sadece dua olduğu sanılan Pala dilinde bazı parça metinler bulunmuştur. korku. hayat. uzun ömür. Kral. age. kas gücü. 122 123 AKURGAL. Hattilerin Kasku adlı ay Hurrice adı Kusu eserlerinde gördüğümüz bazı tanrılara yazılı kaynaklarda rastlanmamaktadır. 124 ÜNAL. 123 Genel olarak dualarda ve bunun yanında büyülerde istenen şeyler çoğunlukla hep insan lehine olan iyi şeylerdir. belirli bir sırayla yapılmasıyla kutlanırdı. neşelilik. tarımsal faaliyetler (hasat. bolluk. age. Törenler genelde benzer işlemlerin. itaat.) Ayrıca her kentin kendine özel bayram törenleri vardı. Mevsim dönümleri. Hitit dinin özelliklerinden dolayı çok sayıda dini bayram törenleri de mevcuttu. açlık. 247 . kıtlık. sevinç. sağlık. meteorolojik hadiseler. iyilik. Anadolu’da Roma Dönemi’ne değin yaşamış olan on iki tanrı bunlardan bir örnektir. özen ve dikkat. bol sayıda gelecek nesiller. sevgi. selamet. yeni yıl ve benzeri olaylar bayram olarak kutlanırdı. Sanat olarak tanımlanıyordu. gözlerin görme gücü. (Yazılıkaya’da betimlenen tören. göre “Göğün Güneş Tanrısı” idi. 122 Hitit duaları çağdaş Mezopotamya dualarından etkilenmişti. yokluk ve salgın hastalık gibi musibetlerden kurtulma vardır. merhamet ve adalet ile hastalık. baharın gelişiyle kutlanan yeni yıl bayramıdır. gelişme. bereket. dimdik bir boyun. cinsel güç. muzaffer silahlar.126 Hiyerogliflerdeki ideogramlarına tanrıçasından gelmektedir.

Ancak bu gün tıbbın temellerinin.127 Bin tanrılı Hitit panteonu’nu daha yakından incelersek. İstanbul 2001 Gaye Şahinbaş ERGİNÖZ. Hititlerde Anatomi ve Tıp www. Bunun öncelikle Hattuşa için önemli sonuçları vardı. modern tıbbın temelini oluşturan ilk bilgiler. Hurrilerden ve Mezopotamyalılardan gelmektedir. Dünyaya bakış açılarının temelinde din ve büyü olan toplumlarda tıbbın sihirden etkilenmesi tabiidir. Hitit İmparatorluğu’nda birlikte yaşayan halkların dinsel geleneklerine uygun olarak kabul edilmiş ve birbirleriyle ustaca birleştirilmiştir. Yunandan daha önce Mısır ve Mezopotamya’da atıldığı bilinmektedir. 125 124 125 Helmut UHLIG. dönemin dünya görüşü içinde yorumlanmış ve dini mitolojik görüşlerden de etkilenmiştir. 167. sağlık sahasında da diğer uygarlıklardaki tıbbi gelişmelerden etkilenmişlerdir. hatta bu etki öyle bir bakış açısının zorunlu bir sonucudur.bilimtarihi. Hititler çeşitli alanlarda olduğu gibi. HİTİT VE HURRİLER’DE TIP Eski uygarlıklarda. Bu sebeple bu tür toplumlarda. Böylece ilk olarak kendi yaşadıkları bölgede sık görülen hastalıklara çözüm arama yoluna gitmişlerdir. yabancı akımların olduğu çeşitli ibadet işlemleri. yaşama yön veriyordu. s. başkentin görkeminin yayılmasında çok büyük yararları olmuştur. ilmi temelli tıbbın sihir ve dini görüşler ile iç içe olduğu görülür. Hititlerin Tanrı düşüncelerinin az bir özgül yanı bulunduğu dikkati çeker. Avrupa’nın Anası Anadolu. Hitit kralları tarafından. 124 D. Tanrılar ve onun ibadetlerini büyük bir kısmı. Telos Yayıncılık. 2008 . Bunlar.org/e-metinler. farklı kültürlerin etkileri görülür. Hititlerin Anadolu’da kurduğu büyük uygarlık içinde. Önceleri tıp tarihi Yunan uygarlığı ile başlatılıyordu. Bu gün üzerinde yaşadığımız Anadolu topraklarını askeri ve siyasi bir güç altında toplayan ilk toplum Hititlerdir. çünkü burada bir sürü dinsel tören ve bununla bağlantılı. Bütün bunların. Hattiler’den.

Tıp deyince akla ilk başta gelen şey. doğum esnasında ve doğum sırasında neler yaptıkları ve doğumda kullandıkları aletler hakkında bilgi bulunmaktadır. Ayrıca Sumercede “falcı. Kaynaklarda SAL A. kâhin” manasına gelir. LUAZU’nun ise BARU’dur. Akadçadaki karşılıkları da bunu gösterir. Hitit söz dağarcığında “doktor” anlamına gelebilecek bir sözcük yoktur. 2008 .org/e-metinler. LU A-ZU ile LUAZU farklı iki terimdir. yabancı dillerden Hititçe’ye girmiş terimler kullanılmıştır. buna karşılık Hititçe’de “doktor” anlamını karşılamak üzere. doğumdan bahseden ritüel tabletleri de tespit edilmiştir.ZU’ya da rastlanmıştır.126 Hattuşa’daki kazılarda ortaya çıkarılan tabletler arasında. LUAZU ise “falcı kurban bakıcısı. Sumercede “doktor” anlamına gelen LU A-ZU Hititçede de kullanılmıştır. Ancak eldeki belgeler ışığında. LU A-ZU “Doktor”. Hititlerde Mısır ve Mezopotamya’daki tıbbi gelişmelerden etkilenen bir tıbbın olduğunu da görüyoruz. Hurriler. Hititlerde Anatomi ve Tıp www. LU AZU’nun Akadca karşılığı ASU. Mezopotamyalılar ve Mısırlılardan çok şey almışlardır.bilimtarihi. SAL “kadın” anlamına geldiği için. Her iki kelimenin de Hititçede kullanılmış olması.128 Hititler döneminde Anadolu’da gelişen tıbbi faaliyetler ve hekimlik hakkında tefferuatlı bilgi veren tabletler henüz yeterli değildir. Hititler döneminde kadın hekimlerin de görev yaptığı anlaşılmaktadır. Hitit ülkesinde ebelerin (SALhasnupal(l)a) doğum öncesinde. Örneğin doğum öncesinde hazırlanması gerekli olan şeylerden bahseden tablette “bir kadın doğum 126 ERGİNÖZ. Hititler diğer branşlarda olduğu gibi kendilerinden önce Anadolu’da yaşamış olan yerli kavimlerden. Doğumla ilgili olan tabletler vasıtasıyla. bu sanatı veya bilimi icra eden doktorlardır. Hitit hekimlerinin sadece büyü temelli tedavi uygulamadığını gösterir. büyücü” anlamına gelen AZU kelimesi de Hitit tabletlerinde geçmektedir. Bu da bizi ‘Hititlerde doktor varmıydı ve eğer var idiyse konumları neydi?’ sorusuna karşılık aramaya sevk eder.

çünkü bunlar teorik olarak bilinen tüm hastalıkların semptomlarıyla birlikte bir koleksiyonunu içerir ve verilmesi gereken ilaçlar belirtilir. Hititlerde Anatomi ve Tıp www. maalesef ne olduklarını belirleyemediğimiz şifalı bitkilerdir. yere koyulur. Eczacılıkta kullanılan çoğu droglar. sanatçıların ve bir ülkeden başka bir ülkeye giden veya gönderilen zanaatkârların arasında hekimlerde yer almaktadır. Yabancı hekimlerin dışında tabletlerde ismi geçen Hititli hekimler de bulunmaktadır. bu hekimlerin. başka bir yere gönderilirken. Karıştırılan drogların miktar ve yüzdesi verilmemiştir. kök ve bitkisel yağlar ağırlık tutar. [sonra] kadın. Hatti ülkesinin en 127 128 ERGİNÖZ.129 yapacağı zaman. genel olarak. s.” 127 Boğazköy’deki devlet arşivinde tıbbi nitelikli diyebileceğimiz bazı metinler vardır. Bunlardan Hutupi ve Akiya. 195 . [iki sandalye] (ve) üç yastık (öyle bir şekilde hazırlanır ki) her tabureye bir yastık yerleştirilir.org/e-metinler.bilimtarihi. Bunlar arasında tohum. Ayrıca metinlerdeki ifadelerde. Çocuk düşmeye (yani doğmaya) başladığı zaman. çiçek. Pek çoğu Akadca olan bu metinler herhalde yine Akadcadan Hititçe’ye çevrilmişler ve Hitit gereksinimlerine uyarlanmıştır. Ve [bir] yastık taburelerin arasına. 2008 ÜNAL. Bu metinlerin bir kısmı kehanetle ilgili metinlerdir. geri dönüşleri ve kalış süreleriyle ilgili sıkı kaideler getirilmiş olmasından. bulundukları ülkeler için çok değerli ve önemli oldukları anlaşılmaktadır. Bu hekimlerin daha ziyade Mezopotamya ve Mısırdan Hatti topraklarına gönderildiği bilinmektedir. Hititler bu yabancı hekimlere büyük değer vermişlerdir. sandalyelerin üstüne oturur. Bu hekimlerin yer değiştirmesi. Bunlara “reçete metinler” demek daha uygun olur. yaprak. 128 Eski Yakın Doğu’da saray ve tapınağa bağlı olarak çalışan uzman personelin. İkinci guruba dâhil olan metinler tıbbi açıdan daha da önemlidir. tekrar eski yerine geri dönmesi şeklindeydi. ama o zamanın eczacıları bunları herhalde ezbere biliyorlardı. age. ebe şunları hazırlar. hekimin bir şehir veya ülkeden başka bir yere gitmesi ve orada bir süre kaldıktan sonra.

hekimlerin idarecisi) GAL LU. UGULA LU A-ZU (yönetici hekim. Hititlerde hekimler arasında bir hiyerarşinin olduğunu göstermektedir. 2008 . Hitit hekimlerini sadece saraydaki hekimlerle sınırlamamak gerekir. saray halkını iyileştirme yetkisine sahiptiler. asistan hekim veya tıp öğrencisi?) gibi unvanlar olması. kitle halinde ölümlere yol açtığı bilinen ve henkan denilen hastalıktır. Bunlardan biri büyü ve majik ritüellerle tedavi.ZU. çeşitli hastalıklar ve rahatsızlıklar karşısında uygulanan tedavi usulleri iki gurupta incelenebilir.130 meşhur hekimlerinden olup. şef hekim). Bu hastalığın veba. Hititlerde hekimlerin aralarında usta-çırak ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır. Hititlerde. 129 ERGİNÖZ. Hititler devrinde Anadolu’da görülen hastalıkların en kötüsü. Anadolu’da da çok sayıda hastalıkla karşılaşılmıştır. o hastalığın sebep olduğu düşünülen faktörleri ortadan kaldırmak için düzenlenirler. LU A-ZU SAG (başhekim). www. Ayrıca Hitit ülkesinde. 129 Dünya üzerinde hastalıkların ortaya çıkışı.bilimtarihi. ZU (hekimlerin en büyüğü.org/e-metinler. MESA. Medeniyetler kurulduktan sonra da hastalıklar varolmuştur. halkın tedavisiyle meşgul olan pek çok hekimde vardır.ZU (yardımcı-talebe-küçük hekim. LU A-ZU TUR KAB. kolera veya tifo gibi bir salgın hastalık olduğu düşünülebilir. Çünkü hekimlerin vazifelerini nasıl yerine getireceklerini belirten metinlerde “büyük hekim”. diğeri ise droglar kullanarak yapılan tedavidir. insanlık tarihinden eskiye dayanır. Anadolu’da zaman zaman uzun süren kıtlıkların ve salgınların olduğu bilinmektedir. Hititlerde Anatomi ve Tıp. onlardan zamanımıza kalan çivi yazılı kil tabletlerden öğreniyoruz. Bir hastalığı tedavi etmek amacıyla geliştirilen metotlar. Hititlerin maruz kaldığı hastalıklar karşısındaki tavırlarını. “küçük hekim” gibi ifadeler geçmektedir.

org/e-metinler. Tıp sahasında kendilerinden daha ileri olan Mezopotamya ve Mısır gibi ülkelerden hekim getirmeyi ihmal etmeyen ve hastalıklar karşısında lakayt davranmayan Hititlerde. Bunun için omen ile orakel (fal ve kehanet) metotlarına başvuruluyordu. Bir diğer ifadeyle.130 Tıp sahasında ilerlemenin başlıca faktörleri arasında insanlardaki hastalık ve rahatsızlık durumlarını ortadan kaldırma ihtiyacı yer alır. prognoz ve terapi (tedavi) unsurları arasında etiyoloji diyagnozdan daha önemlidir. 130 ERGİNÖZ. Hıristiyan ve İslam kültürleri eski Mezopotamya’ya çok şey borçludur. Yunan. hastalık sebebi çok önemlidir. Bu faktör hem eski çağlarda ham de günümüzde etkili olmuştur. Hititlerde tıbbi faaliyetlerin temelinde bulunan araştırıcı zihniyet mevcuttur. Mezopotamya kültürlerinin farklılıkları olsa da kozmoloji üzerine temel bir ortak anlayış mevcuttur. ortaya çıkan semptoma dayalı olarak “göz kanlanması” şeklinde teşhis ediliyordu. Tedavi ise semptomu ortadan kaldıracak olan droglarla yapılan tedavi ve doğrudan etiyolojiye etki edecek olan dini ve mistik tedavi olmak üzere iki yönlü idi. www. tıp vardır. Örneğin bir hastanın gözündeki rahatsızlık. Hititlerde Anatomi ve Tıp. Hurri. Fakat pisliği. 2008 . Hastalıklarının asıl sebebinin. ancak son asırlarda yapılan çalışmaların ürünüdür. Etiyoloji’yi bulmak daha önemli ve zordu. Mezopotamya uygarlığı yalnız kendi zamanının değil gelecek yüzyıllardaki komşuları üzerinde de etkili olmuştur. diyagnoz (teşhis). Hititler hiçbir zaman kendi dönemlerindeki tıbbi gelişmelerden uzak kalmamışlar. onları her zaman takip etmişler ve bazılarını da dışarıdan almakla da yetinmeyip kendi toplum yapılarına uygun hale getirmesini bilmişlerdir. Yahudi. bir “ajan patojen kaynağı” olarak görmemişlerdir. organizmaya dıştan tesir eden mikroplar olduğunun anlaşılması. Hitit.131 Hitit tıbbında etiyoloji (hastalıklara sebep olan faktör).bilimtarihi. pislikten her zaman için uzak durmaya çalışmışlardır. tedavi şekli hastalığın sebebine göre değiştiği için. Hititler.

3000 ortalarından M.yüzyıl’dan 8. Genel olarak Roma imparatorluğundan önceki dönemler Antik Yunan tarihi olarak değerlendirilir. Bu kültür M. M. 3000 yıllarında kitleler halinde Balkan Yarımadasının güneyine göç ettiklerine inanılır. Miken kültürü Girit’tekilerden farklıdır ama bu kültürün etkilerini taşır.Ö. Balkanlar yoluyla Avrupa’yla. Önce Girit sonra Miken kültürleri yayılarak önem kazanıyordu ama Yunan Tarihi ile bu kültürler arasında neredeyse hiç bağlantı yoktur.Ö.Ö.yüzyıla kadar geçen dönemde Girit ve Miken izleri yok oldu.Ö. yüzyıllar Proto-Grek dönem olarak adlandırılır.132 BÖLÜM IV ANTİK YUNANDA FELSEFİ DÜŞÜNCE A. II. Antik Yunan Yunan medeniyetinin başlangıcı ve bitişi hakkında kesin ya da dünyaca kabul görmüş herhangi bir görüş yoktur. Akalar ve İyonlar Ege Denizi’ni geçerek Anadolu kıyılarına kaçtılar ve burada kıyı boyunca yerleşerek yeni . 23.Ö. Yunanlıların M. 1600’den 1100’e kadar olan dönem Homeros’un epiklerinde masallaştırdığı Turuva’ya karşı savaşan Kral Agememnon’un başında olduğu Miken Yunan Çağı’dır. M. 1200 yıllarına kadar Girit’te bir uygarlık bulunuyordu. M.Ö. Girit’in diğer kültürlerle ilişkisi ticari amaçlıydı. 13.Ö. Miken’de şehir devletleri tarafından idare edilen savaşçı bir toplum yaşıyordu. M. Anadolu yoluyla da Ön Asya ile ilişkideydi. Dorlar kuzeyden güneye ilerleyip her şeyi kendi egemenlikleri altına alarak Aka ve Miken sülalelerinin izlerini yok ettiler. ve 17. binde özellikle Ege Bölgesi ve Boğazlar yoluyla Karadeniz’le.

1000 ile 800 arası Yunan Ortaçağı’dır.Ö. Döneminde ticaret gelişti. Yunanlılar tarafından işgal edildiğinden kolonileri daha uzak ülkelere kurdular. Büyük çiftlik sahipleri. Koloniler sayesinde Yunan ticareti geniş bir alana yayıldı ve sanayi gelişti. . siyasal ve ekonomik reformları ihtiyaçları karşılıyordu. 594–593 yıllarında hükümetin başına geçen Solon’un sosyal. Mikenlerin deniz üzerinden Kıbrıs ile Güney Anadolu’dan Doğu Akdeniz kıyılarına kadar ulaştıkları buralarda ortaya çıkan Miken buluntularıyla belgelenmiştir. Yine bu dönemde halk sınıflara ayrıldı. aristokrasi ortaya çıktı ve şehir devletlerini idare eden krallar aristokratlar tarafından devrildiler. Solon’dan sonraki yıllarda Peisistratos’un tiranlığı Atina’nın en parlak çağlarından biriydi. Attika halkı sosyal ve ekonomik yönden üç gruba ayrılır.133 İyon kentleri kurdular. Ege Adaları. Sparta’da askeri güç ve polis teşkilatına dayanan bir baskı politikası uygulanıyordu. yüzyılın son yarısında Peleponnes birliğini kurdu. Her şehir devleti bir oya sahipti. Batı ve Güneybatı Anadolu kıyıları. Bu çağda Yunanistan’da en önemli şehir Atina’dır. 7. köylüyü korudu. Gittikçe köylü toprakları elden çıktı ve Attika birkaç zenginin eline geçti. Bu dönemde Dorlar Yunanistan’da Aka Uygarlığının yıkıntıları üzerine şehir devletleri kurdular.Ö. Peisistratos aristokrat sınıfı zayıflatıp.Ö. Daha önceden Girit. Atina Solon’un reformları ve Peisistratos’un iç ve dış siyaseti sayesinde büyük gelişme gösterdi. Bu dönemde oluşturulan devlet teşkilatı Atina’da yüzyıllarca yaşadı. Yunan Ortaçağı’nın sonlarına doğru Akdeniz ve Karadeniz etrafında tarımsal ve ekonomik ihtiyaçları karşılamak için koloniler kuruldu. M. Yunanlılar ilk zamanlarda ırklarını korumaya çalıştılar daha sonraki yıllarda yerlilerle ilişkileri artınca onlarla karıştılar. M. Arkaik dönemde ünü doğuya yayılan diğer güçlü şehir olan Sparta 6. ve 6. Yunan Ortaçağı’ndan sonra M. Eski kabile teşkilatının yerini çok daha gelişmiş siyasal ve sosyal teşkilata sahip şehir devletleri aldı.yüzyıllar Arkaik Çağ diye adlandırılır. Bu birlik gerektiği zaman toplanırdı. tüccarlar ve sanayiciler ve küçük toprak sahibi köylüler.

Ö 6.Ö. Bu zaferden sonra Persleri Anadolu içlerine sürerek Ege denizinden çıkartmaya çalıştılar. Bitinyalılar bulunuyordu. Orduda Hintliler. Buradaki savaşı Atinalılar kazandı. Bu kargaşa ortamında Yunanlıların kışkırttığı İyon ayaklanmaları birçok şehirde amacına ulaştı.yüzyılda İran yaylasından Anadolu’da Kızılırmak’a kadar uzanan Pers Krallığı’nın İyonya’ya saldırıları görülüyordu. 1207 parçalık donanmada pek çok ulusun yardımıyla oluşturuldu. Marathon savaşını Atinalıların kazanması Darius’u kızdırdı ve Yunanistan’a savaş açma kararı aldı. Daha sonraki yıllarda Atina Pers tehlikesine karşı Attika-Delos Deniz Birliği adlı siyasal bir birlik kuruldu. Darius’un ölümünü izleyen yılda 483’te Kserkes’in ordusu Yunanistan’a sefere çıktı. Doğulu Habeşler. M. M. Lidyalılar. Pers kara ordusu Trakya ve Makedonya üzerinden Kuzey Yunanistan Teselya’ya ve oradan Thermophia geçidine hiçbir direnişle karşılaşmadan vardı. Koloni devleti olarak kurulmuş Bodrum. Milas gibi büyük merkezlere sahip olan İyonya diğer devletlere karşı gücünü ve bağımsızlığını koruyacak durumda değildi ve M. Persler Atina’ya girip Akropol’ü ele geçirdi ve kenti yakıp yıktılar. Ertesi yıl Atina tekrar yıkıma uğradı fakat Plataia ovasındaki savaşı Yunanlılar kazandı. 431–404 yılları arasında .134 Yunan Tarihinin Klasik Çağı olan 5. yüzyılda Pers İmparatorluğu’nun egemenliği altına girdi. 480’de Yunan donanması bozguna uğratılınca Kserkes Atina’yı terk etti. Donanma denizden orduya eşlik ediyordu.Ö. Yunan donanması Persleri Artemision Burnu’nda yendi. Pers ordusu karada savunmayı püskürtünce Yunan gemileri Attika bölgesini korumak için güneye çekildiler. Araplar. Darius 490 yılında İyonya ayaklanmasına 20 gemilik bir kuvvet gönderen Atina ile 5 gemi gönderen Eretria’yı cezalandırmak için Pers donanmasını önce İyonya’ya oradan da adalara sefere gönderdi. Eretria ele geçtikten sonra Attika bölgesinin doğu kıyılarında Marathon Ovası’na çıkartma yapıldı.

İmparator Epaminondos’ın M.Ö. Peleponnes savaşının ardından Sparta tüm Yunanistan’ın hakimiydi ama bu olay bazı çevrelere rahatsızlık verdiği için acilen harekete geçildi. 371’de Leuctra’da kesin bir zafer kazandılar.135 Yunanlıları iki büyük cepheye bölen Peleponnes savaşı Atinalılar ve Spartalılar arasında oldu. Filip’ten yardım istedi. 413’te Sicilya seferi Atina için büyük bir yenilgiyle sonuçlandı. Atina. bu kez bir sonuç elde edilmeden biten Korinit Savaşı’nda Sparta’ya meydan okudular (M. Aynı yıl içerisinde bu kez Sparta. 407 yılında Perslerle Spartalıların işbirliğinden dolayı Atinalı komutan Alkibiades 100 gemilik donanmayla Efesos limanına geçti. 362’deki ölümüyle beraber en büyük lider kaybedilmiş oldu ve kendinden sonraki Phocis ile gereksiz bir savaş yapma hatasına düştüler. Bu savaşın sonunda Sparta hâkimiyetini ve Tebai üzerindeki üstünlüğünü kaybetti. Tebai ve Korinit ki son iki şehir daha önceden Sparta’nın en yakın müttefikleri idi.org/wiki/Antik-Yunan . kaybedeceğini anlayınca barış antlaşması istedi ve yapılan Antalcidas Antlaşması hükümlerine göre İyonya ve Kıbrıs’tan vazgeçerek 100 yıldır Perslere karşı yenilgi yüzü görmemiş Yunan milletinin tarihini tersine çevirdi.Ö. Bu dönemde Atina kaybetmiş olduğu gücünü tekrar toparlama fırsatını buldu. 387). çünkü Tebai üstünlüğü çok kısa ömürlü oldu. Bu olay Atina’yı ve birlikte Sparta’ya karşı savaştığı müttefiklerini çok şaşırttı. M. Daha sonra Tebai komutanları Epaminondos ve Pelepidas M.wikipedia. Gemiler burada bozguna uğratılıp komutan Persler tarafından öldürüldü. Her türlü entrika ile Atina’da ve önceden Atina’ya bağlı şehirlerde demokratik partiler birkaç yıl içinde siyasi gücü tekrar ele geçirdiler. Persler ile savaşa girdi.Ö. 395’te Sparta idarecileri Lysander’i yönetimden aldılar ve bu nedenle Sparta donanma üstünlüğünü kaybetti.Ö. Yenilmeye başladıklarını anlayınca Makedonya Kralı II. Argos. 131 131 www. Böylece Makedonya ilk kez Yunan dünyası içine girmiş oldu.

Trakya üzerinden Makedon hâkimiyetini kurdu. Böylesine zengin kaynaklara sahip olmak Filip’e Yunanistan üzerinde daha etkili olma fikrini verdi.Ö.Ö.Ö. Filip artık daha büyük bir rol oynamak istedi. M. gün geçtikçe büyüyen Filip tehlikesini engellemek için bir araya gelerek anlaşma yaptı. Tebai ve Phocis arasındaki savaşa müdahale etmiş olması ile büyük ün kazandı ve Yunan çevrelerinde dikkate değer bir güç olmasına fırsat sağladı.org/wiki/Antik-Yunan .Ö. dillere destan zenginliğini her şehirde bir Makedon partisi kurmak için Yunan politikacılarına rüşvet olarak kullandı.Ö. hırslı bir lider olan Makedonya Kralı II. Filip’in bu politikasının sonuçlarının nereye varacağını anlayan Atina lideri Demosthenes. Amphipolis. buradaki altın ve gümüş madenlerini de yönetimi altına almış oldu. M. 4. Filip. yüzyılda doğdu. Bu galibiyet. M.wikipedia. Methone ve Potidaea gibi Yunan şehirlerini ele geçirdikten sonra. Fakat yine de. Yunanistan içlerine ilerledi ve M. 348’de Termofil’in kuzeyindeki yerleri kontrol ediyordu.Ö. Sparta’nın güç kaybetmesi ile kendilerini toplayan Yunan şehirleri arasında kabul görmek istiyordu. 5. 132 Filip’in bir suikasta uğrayıp ölmesi üzerine yerini. 338’de Chraeronea’da Atina’nın müttefiklerini yendi. Yunan çevresine dost gibi görünmek istedi. 334’te Büyük İskender. yüzyılın başlarında Tebai’de eğitimöğrenim görmüş. 7. ünlü nutuklarında halkı Filip’in bu amacına karşı koyması için yönlendiriyordu. Asya’ya geçti ve bu gün Çanakkale ili sınırları içinde kalan Granikos çayı kıyılarında Persleri yenilgiye uğrattı. babasının yarım kalmış planlarını uygulamak için yola çıkan ve henüz 20 yaşında olan İskender aldı. o dönemden sonraki birçok şehir devleti. 352’de Tesalya ve M. 339’da Atina ve Tebai. Roma İmparatorluğu dönemine kadar bağımsız olarak yaşamaya devam etti.136 Makedonya Krallığı M. yüzyılda Yunan politikasında küçük roller oynuyordu. M.Ö. İskender’e İyonya kıyılarının kontrolünü verdi ve bu 132 www. Bunun üzerine Filip.

323’te Babil’de bilinmeyen bir hastalığa yakalanarak yaşamını yitirdi. Kilikya üzerinden Suriye’ye seferler düzenledi ve M. Kuzeydoğu Suriye üzerinden Mezopotamya’ya ilerledi ve Darius’u ikinci kez Gaugamela Savaşında yenilgiye uğrattı (M. 331). Burada da düzeni sağladıktan sonra Fenike üzerinden küçük bir askeri direnç ile karşılaştığı Mısır’a geçti. ancak askerlerde baş gösteren isteksizlik ve yorgunluk nedeni ile ordusunu toplayarak geri dönme kararı aldı. Genç yaşta ölmesine karşın 12 yıl 8 ay süren hükümdarlık dönemine büyük çaplı seferleri sığdıran İskender'in kurduğu geniş imparatorluk temelde Perslerden kalma yönetim sistemine dayanıyordu.Ö. 333’te III. Görevlilerin yolsuzlukları ve yiyiciliği nedeniyle bu sistemi iyi işletememekle birlikte. Pakistan ve İndus Irmağı vadisine kadar ilerledi. Darius’un ordusunu yendi.137 nedenle özgürlüğüne kavuşmuş diğer Yunan şehirlerinde zafer kutlamaları yaptı. Bununla birlikte yerel satraplara bağlı olmayan tahsildarlardan oluşan merkezî bir vergi toplama mekanizması kurarak yeni bir mali sistemin temelini attığı bilinmektedir. Bu savaştan sonra Darius geri çekildi ama kendi yandaşları tarafından öldürüldü. Bu yörede her şeyi düzene koyduktan sonra Anadolu’da.Ö. ülkesine barış içinde dönebilmek için İskender’den barış istemeye hazırdı. Pers topraklarını fethedip kendini dünyanın imparatoru yapmaya kararlıydı. İskender Afganistan. Mısır halkı Büyük İskender’i Perslerin ve İmparator Amun’un oğlunun baskısından rahata çıkaran bir kurtarıcı gibi karşıladılar. Askeri birer üs olarak kurulan. Öte yandan İskender'in yeni kentler kurması (Plutarkhos bu kentlerin sayısının 70'in üzerinde olduğunu söyler) Yunan yayılmasında yeni bir dönem açtı. fakat İskender’in böyle bir niyeti yoktu. Darius.Ö. ama zamanla birer kültür ve . sikke çıkarma hakkını tekeline alarak ve Pers hazinelerinde birikmiş gümüş ve altını para biçiminde piyasaya sürerek bütün Önasya'da ve Akdeniz'de ticaret ve para ekonomisini geliştirdiği söylenebilir. Geri dönüş yolunda M.

koşullar gerektirdiğinde geri çekilmeyi ve değişiklikler yapmayı bilen bir kişiydi. Akhilleus ve Diyonizos gibi kahramanlarla özdeşleştirmesine yol açacak ölçüde güçlüydü. İskender'in kısa süren hükümdarlığı. Yunan kültürüne yatkın. Dünyanın en büyük askeri dehaları arasında sayılan İskender. coğrafya ve doğa tarihi gibi konulardaki bilgilerin gelişmesine katkıda bulunmuş. ona bağlı kalıyor ve güçlüklere katlanıyordu. Bu arada Pers-Makedonya karışımıyla yeni bir ırk yaratma girişimi sonuçsuz kaldıysa da. Sonuçta benimsemesi İskender ve kendisini kendisinin Herakles’in onun soyundan halkın geldiğini gözündeki tanrısallaştırması . Kendisini ve askerlerini en güç işlere yöneltmeyi başaran güçlü bir irade ve yetenekle esnek bir düşünce yapısını birleştiren İskender. adamları onun peşinden gidiyor. ticarete ve toplumsal ilişkilere açık bir imparatorluk kurduğu ve ortak sayılabilecek bir uygarlığa ve bir lingua frence [frank dili] olarak Yunan Koine lehçesine dayalı yeni bir dünya meydana getirdiği söylenebilir. Avrupa ve Asya tarihi açısından önemli bir dönüm noktası sayılır. Siyasal açıdan olmasa bile. Çabuk öfkelenme. savaşın sonucunu belirleyecek fırsatları değerlendirmeyi çok iyi bilirdi. Düş gücü ve romantizmi kendisini Herakles.138 ticaret merkezine dönüşen bu kentler Eski Yunan etkisinin Hindistan'a kadar yayılmasında önemli rol oynadı. ekonomik ve kültürel açıdan Cebelitarık’tan Pencap’a uzanan. Yaratıcılığıyla. Güvenmediği kişileri hiç sorgulamadan öldürmekten çekinmemesine karşın. acımasızlık ve inatçılık gibi özellikleri uzun seferlerde daha çok ortaya çıkıyordu. Seferleri ve bilimsel araştırmalara merakı. değişik kuvvetleri bir arada kullanmada ve düşmanın yeni savaş biçimlerine yeni taktiklerle karşı koymada son derece ustaydı. ama Doğu'ya özgü yeni bir soylu sınıfı ortaya çıktı. ayrıca büyük uygarlık merkezlerinin geliştirdiği bilgi birikiminin ortak bir potada kaynaşmasına zemin hazırlamıştır.

12. grifon. çeşitli kemerleri.org/wiki/Antik-Yunan . Urartu. M.Ö. 1200’den sonra gerçekleşen kültür gelişmelerine borçludur. Örneğin 8. binden beri Mezopotamya etkisinde bulunan yarımada söz konusu tarihten sonra Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi görmüştür.Ö. sağlık ve hastalık konularındaki deneyimlerinden de büyük ölçüde yararlandılar.wikipedia. Fenike. takıları. Kısaca söylemek gerekirse Helenler başlangıçta tıpkı bizim 100 yılı aşkın 133 www. 3. 8. savaşçıların miğferleri. Bugünkü Batı uygarlığı doğuşunu büyük ölçüde Anadolu topraklarında M. Dor mimarlık düzeni. mitolojisinden. ve 7.139 büyüklüğünü ifade etmekteydi. Hitit ve Fenikeli görünümünde idi. at takımları. palmet gibi mimarlık süsleme öğeleri Fenike ve Hitit kaynaklıdır.Ö. Hitit. tıp. ve 7. cin gibi hayali yaratıkları Hitit. Urartu ve Phryg tasvirlerinde gördüğümüz gibidir. mitoloji. yüzyılın başında olagelen göçler Anadolu’nun tarihsel akışına yeni bir doğrultu vermiş ve M. İon sütunları ve sütun altlıkları ile kymation. ve 7. yüzyıllarda da Geç Hitit kültür merkezleri aracılığı ile Mezopotamya ülkelerinden din. Öyle ki M. Yunanlılar M. yani sütunlar ve başlıklar Mısır. 133 İskender’in ölümünden sonra. yüzyıllardaki Helenlinin saç biçimi. giysisi. ancak hiçbiri onun yerine geçip imparatorluğun tümünün yazgısını yüklenecek çapta büyük insan değildi. Temsil edilen figürlerinde bile kendisini Amon gibi koçboynuzu ile Herakles gibi Aslan başlı postuyla göstermektedir. astronomi. Mısırlıların ve Mezopotamyalıların gökyüzü bilgisinden. 8. Helenlerin aslan.Ö. Asur. heykel ve resim sanatları konularında büyük ölçüde esinlendiler. yüzyıllardaki Hellen kültürü ve sanatı % 70 oranında Mezopotamya. siren. cenk arabaları. kartal gibi hayvan tasvirleri ve onlardan geliştirilen sfenks.Ö. mimarlık. HelIenler. Mısır ve Mezopotamya kökenlidir. Aiol başlıkları. at. başlığı. generalleri onun bıraktığı belgeler arasında ilerde batıya yapacağı seferlerin planlarını buldular.

ilişkilerin ne olduğu açık değildir. Tanrıların adları ve kaderleri ile ilgili söylenegelen efsaneler çok çeşitlidir. Birincisi halkların göçü ki bu göçte onlara tanrıları da eşlik etmiştir. Böylece. Bu göç iki şekilde gerçekleşmiştir.tanrılarla dolu bir bölgedir. bu tanrılara Yakındoğu. 193 . ANTİK YUNAN’DA MİTOLOJİ Yunan mitolojisinin çok yönlülüğü nedeniyle kökenine ilişkin sorular kolayca yanıtlanamaz. bu nedenle de özel büyülü güçlere ve tanrısal güce sahip kişiler olarak. Biz. Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarını kendilerine örnek almışlardı. değişik adlar altında rastlamaktayız. E. age. s. 134 135 Bkz. Hesiodos'un "Theogonia"sında bulunan Khaos ile ilgili öykü ve Yer Tanrıçası Gaia ve Eros'la ilgili "ölümsüz tanrılar içinde en güzeline" adlı öykü. Güneybatı Asya’ya ve Balkanlarda. deyim yerindeyse ancak "tanrıların göçünden" söz edebiliriz. Okeanos ve Tethys'li tanrılar jenealojisinin başlangıç öyküsü dışında. Bu arada tanrıların çoğunun Yunan kökenli olmadığını da saptıyoruz. Anadolu Uygarlıkları 5. ikincisi ise doğrudan tanrıların göçü ki bu göç. baskı 1995 s.134 B. Aslında efsaneler başlangıç noktasına ilişkin bir fikir vermekte ise de. halkların ve uygarlıkların buluştukları ve karşılıklı olarak birbirlerini güçlü bir şekilde etkiledikleri yerlerde gerçekleşmiş olup. daha sonra Yunan Mitolojisinde rastladığımız üzere. Özellikle eski Trakya -Dionysos'un vatanı. 175–204 UHLIG.135 Dünyanın ve yaşamın ortaya çıkmasıyla ilgili olarak Yunan mitolojisine yalnızca üç efsane girebilmiştir. yumurta ve Eros'la ilgili olarak orpheus'çu anlatılarda geçen öyküler.140 süreden beri Avrupa'dan ders almaya çalışmamız gibi. çok geniş bir bölgede. ayrıca gece. Akurgal. insanlara yardımcı olma görevini üstlenmişlerdir.

Bu çeşitlilik. yaşamın en eski olaylarından olan cinsel dürtünün. Onlara göre. her şeyle ilişki içindeydi. insandan kendilerine armağan Buna edilen karşın. Yunan kökenli düşüncelerden kaynaklanmamıştır. Tanrılar. O bakımdan. her şey. göğün ve yerin cinsel birleşmesi olayı. Fakat bu düşünce. öykülerinde farklılaşmaktadır. meyenlerin. ölümsüzlükleri Hesiodos'un nedeniyle. öyküsünde açıkça Yakındoğu'nun "Büyük Anne"si olarak görülmektedir. her şeyden önce de doğum ve ölümün aralıksız ritmiyle edinmiş oldukları deneyimler sonucu ortaya çıkmıştır. evrensel çeşitliliği şekillendiren bir sürü varlığı oluşturmuştur. eski insanların. cücelere ve perilere dek uzanmaktadır. İnsanların ölümlülerin düşüncelerine. Khaos hiçbir zaman ortadan kaldırılamasa da. her ikisi de -Tanrılar ve insanlar. Bu düşünceler. okuduğumuz üzere. Aşk Tanrısı olan Eros mitosundaki üretim gücünün evrensel öğelerinin.aynı kökenden gelmektedir. daha sonraki terminolojide Titanlardan ve Gigantlardan. ölümsüz tanrılar ve ölümlü insanlar arasında. kaderinin önemli bir kısmı görülmeyen . doğa ve onun genelde pek kavranamayan gücüyle başa çıkabilmek için uğraşırken. onlar için söz konusu bile değildi. Bir zamanlar insanların hayal gücü. Okeanos ve Tethys kardeşler çiftinin doğmasıyla sonuçlanan. tanrısal olduğu görülmektedir. ölümlüyü temsil etmektedir. şeytanlara. onun huzurunda olmuştur. bütünün bir parçasıydı. Mantıki ilişkiler. nedenlilik ve insanların eylemlerinin etkileri ile ilgili düşünceler. Ayrımlar ve başkalıklar onlara yabancıydı. doğal ruhlara. bin yıllar süresince hep olduğu gibi. santorlara. “Büyük Anne" ve erkek tanrı ilkelerine sahip olan Eros. Bireyin yaşamı. canlandırılan hükmetmektedir. insanlığın en eski düşüncelerine kadar dayandığını görüyoruz. insan geçici olanı.141 Yer Tanrıçası Gaia. düzenin ve ölümlülüğün başlangıcı olarak gösterilmiştir. Fakat ölümlülükte. ve görünebilenlerin ve göründünyası ölümsüzlerin.

yada Pyreneli Korybantlar ağaçlar gibi birdenbire fışkırdılar da. Konuyla ilgili uzun süre varlığını sürdüren birçok düşünceyi. uysal ve dindar varlıkların da annesi olmak istediği için. ya da Limni'deki Kabeiro ilk insan olarak doğmuş olabilirler. Dünya. görünürde birbirleriyle ilişkisi olmayan. Alalkomeneus ilk insan olabilir. M. dünyanın yaratılış efsanesinden bildiğimiz üzere. age. İncil'deki dünyanın yaradılış tarihinden burada henüz söz edilmemektedir. sık sık birbirine ters düşen ve her şeyden önce de Tanrıların tepkilerini tamamen anlaşılmaz hale sokan. "Tüm Dini Akidelerde Dalalet Yoluna Sapanların Reddedilmesi" adlı yapıtında. Homeros'ta azaldığını 136 UHLIG. Oradan okuyalım. anlaşılmayan görüntülerin ve gizemli.142 kuvvetlerin. yoksa Pallene'deki Phlegrai alanının baş savaşçısı yaşlı titan Alkyoneus mu olup olmadığınıda belirlemek zordur. 194 . 136 Buna bir açıklama bulabilmek için. İncil'de anlatılan. Bu ilk insanın betimlenemeyecek derecede esrarengiz güzellikte Delphoi'li bir erkek çocuğu mu. eğlenceli bir oyunla biraz yansıtmaktadır. ilk seyreden de Güneş Tanrısı oldu. yalnızca duygusuz çiçeklerin ve akılsız hayvanların değil. Kopais yakınlarındaki Boiotia’da ortaya çıkan. yada daha ay ortada yokken yaratılmış olan Arkadhialı Pelasgos ya da Eleusisli Dysaules'ın. Hıristiyanlığı sorgulayan yanlış öğretiye karşı Âdem ile Havva hiç konu edilmez. Bununla birlikte ilk insan konusunda açık bir bilgimiz yoktur. güzel bir meyve ikram ederek. s. mantık dışı bir öykü yaratıldı. insan cinsiyetinin oluşmasıyla ilgili ortak bir açıklama bulunmaması anlaşılır bir olgudur. ilk insanları yarattı. 235'te Roma'da ölen kilise öğretmeni Hippolyte. Yunanlılardan çok eski bir miras olarak kalan. Hippolyte'in yapıtında.S. Göreceğimiz gibi. açıklanamayan olayların elindeydi. giderek aşağıdaki öykü öne çıktı ve Yunan söylencelerinin yavaş yavaş ortadan kalkmasına yol açtı. yada Kaz Dağında tanrısal soydan gelen Kuretler. düşünülemeyecek kadar çok.

Ege bölgesinde. bir ve tek tanrıça. Ancak. 196 UHLIG. Yakındoğu'da uzun süre saygı görmüş olan. Bütünü bağlayan. Yunanistan’a Girit üzerinden yol bulmuştu. Ve eski zamanlara ait birçok olay unutulur. 137 Homeros'un anlatısında olduğu gibi. age. genelde de trajik olduklarını göstermektedir. 195 . age. Bu arada bazı şeyler gizli kalır. Biz. Anadolu kökenlilik korunmuş olarak kaldı. 137 138 UHLIG. birçok büyük "Tanrının Ana"sıdır.143 gördüğümüz. tanrıların kökenleriyle ilgili en eski öykülerin yerinide. O. doymak bilmez çocuk yiyicisi Kronos aracılığıyla. yalnızca olası kılmakla kalmayıp. Yunanlılar için mekânsal bakımdan belirsiz kaldığı gibi. Onlar özel bir kahramanlığı -bir Yunan hususiyetitemsil etmektedir. 138 Gaia olarak ona daha önce rastladık. tanrılar tarafından üretilen ya da tanrıçalar tarafından doğrulan insanları kastediyoruz. ona çok çeşitli ve işlevsel şekilde rastlıyoruz. fakat Yunan trajedisinde de çok etkili şekilde rastlıyoruz. kısa zamanda yeni efsaneler aldı. Reia olarak da o. bazen de Ortaçağ'a dek ulaşmaktadır. aynı zamanda mitolojik gerçeklerin yapısal olarak dramatik. ilişkilerde hiçbir şeyin olasılık dışı olmadığı. Ancak. inandırıcı olmaktan çok uzak olan yaradılış anlatılarının etkisi. fakat kaderden de kaçılamadığıyla ilgili tüm hususlar. daha sonraki dönemlere ait anlatılarda da gördüğümüz tanrılar ve insanlar arasındaki bu önemli mitolojik köprü. Girit ve Miken uygarlıkları yok olduktan sonra da. bir kez daha açıklığa kavuşmaktadır. her iki dünya arasındaki bağlantıyı. Sumerlerde ve daha sonra Hurriler de ve Hititlerde giderek saygınlığını kaybetti. s. s. Hıristiyanlığın ilk zamanlarına. Yalnızca "Büyük Anne" mitinde. efsane haline gelir ya da anımsanamayacak şekilde dibe çöker. Böylece ilk insanın kökeni. Buna biz Homeros'un destanlarında.

O. Themis'in tanrısal ahlak . "Büyük Anne".Ö. Yunan efsanesinde. Aşk Tanrıçasının kutsal sembolüdür. Avrupa sanatında genelde gösterilen sahne. ülkenin içinde hızla esen. Kybele adı altında. çelenkle süslendi ve çok görkemli mücevherlerle donatıldı.kulağa. Priene bölgesinde de hayatta kaldı ya da daha büyük olasılıkla yeniden uyandırıldı. İstiridye. ahlakın. başlangıçta üreme organı bir tür betonla kaplı olan çıplak bir tanrıçadır. Poseidon.Babil'in İşar’ında buluyoruz. Fakat Suriyeli Kibele'nin tarihi açıdan kanıtlanabilen kökeninden her iki mirasta bir sapma görünmektedir. değişik Yunan varyantları da vardır. Fakat Aşk Tanrıçasını çıplak bırakan. aslanlar tarafından çekilen bir arabada. dalgaların doğurduğu Aşk Tanrıçası Afrodit gibi gelmekte. Afrodit. Yunan efsanesinde. Hades. Büyük Yunan heykeltıraş Praxiteles. Diğer bir efsane.144 hayatta kalan altı tanrıyı dünyaya getirmiştir: Zeus. Kubaba adını aldığı belirtilmiştir. "Büyük Anne"nin eski resimlerine çok benzemektedir. Prieneliler zamanında ona. onu gökten düşen bir tanrıça olarak tanıtmaktadır. dördüncü yüzyılda. Burada ilk kez. düzen ve örfü kendinde canlandıran tanrıça Themis'in kızları tarafından karşılandı. Afrodit'in Çuha adası sahillerinde istiridyeden çıkarken gösterildiği sahnedir. dev gibi maiyetiyle ve cırtlak bir müzik eşliğinde. Demeter. vaginal şekline dikkat edilirse. M. Hera ve Hestia. Sonra da. "Büyük Anne"nin diğer bir görünüşünü -başlangıcındaki geniş anlamından çok geri çekilmiş olarak. denizin dalgalarından doğdu. Kıbrıs'ta Mevsimlerin Tanrıçaları. 1000 yılı civarında ise Gılgamış efsanesinin anlatıldığı çivi yazılarında. Onun ikinci adı -Aştoret. heybetli majestelerinin kararlı ya da tahtta hüküm süren tanrısı olarak. Böylece olimpik tanrıların ilk nesli doğmuştu. cinsiyet ahlakının değişen gücü ortaya çıkmaktadır. Kıbrıs sahillerinde Uranos’un kastrasyonunun bereketli sonuçlarının bir ürünü olarak. giydirildi. vahşi Doğa ve Dağ Tanrıçası olarak da rastlıyoruz. Priene hükümdarının kızı olarak tanımlandı. tanrıça.

Bu heykel. üstünden yeni çıkarttığı elbisesiyle göstermektedir.145 yasaklarını dikkate almadan. iki heykel yaptığı Kos Adasında ise. age. Yukarı kaldırılmış sağ elinde. Knidos'ta eski Afrodit kültlerinden birinin merkezinde duruyor olmalı. Buna karşın Praxiteles'in. 198 . s. Homeros'un. Yunanlı heykeltıraş Praxiteles'in Afrodit'inin önü örtülüdür. dinler de dâhil olmak üzere. Anadolu sahillerindeki Knidos için tanrıçanın ilk çıplak heykelini yapmıştır. Bunlar. arkaik zamandan klasik zamana dek soylu şekillerde oluşturdukları 139 UHLIG. Bunu hem Homeros'ta. sağ eliyle de görünmemesi için önünü örtmektedir. O. Burada. cilveyle uçmakta olan Eros'un yanı sıra. toplumların bu mitolojik tanrılara olan inancı azalıp. Afrodit'i. Sol eliyle yüksekteki ince kabartmaları olan bir su kabını kaydırmakta. Heykel. baştan çıkarıcı görünümüyle dans eder durumdaki Afrodit heykeline dek çeşitlilik gösterdi. heykeller yalnızca sanatsal açıdan algılanmaya başlayınca Afrodit heykellerinde de farlılıklar görüldü. boynuzlu tanrı Pan da görülmektedir. 139 Klasik Yunanistan'a saygı duyanların. tanrıçayı. karar Themis'den yana verildi. Zeus'un kızı tanrıça ve Okeanos'un kızı Dione olarak düşünmektedir. Afrodit'i betimlerken ona verdiği erotik ifade. Çıplak tanrıçayı banyonun önünde gösteren ve bir cesaret ürünü olan heykelin. kanat açıp. çekici ve umut vericidir. sağ göğsü ve bedeninin yarısı çıplak. Etrafında. Ancak yüzyıllar sonra. Düzen. tercih edilmesi için biri elbiseli ve biri elbisesiz. Ön Asya kökenli olmaktan epeyce uzaktır. hem de Hesiodos'ta görmekteyiz. Anadolu'daki bir başka Afrodit heykelinden esinlenilerek yapıldığı sanılmaktadır. şeffaf bir elbisenin kalçalarını hafifçe örttüğü. Homeros. yabancı tanrıları kendilerinin yarattığı mitlere ekleme çabası görülmektedir. olasılıkla savunma için bir ayakkabı tutmakta olan Afrodit'in Pan'a doğru dönük olan yüzünde farklı bir ifade okunmakta. Praxiteles tanrıçanın çıplaklığını iki kat değiştirmiştir. İkinci yüzyıla özgü bir sahnede.

Apollon’un Yunan kökenli olmadığının asıl kanıtını tam da burada görmektedir. bu erken zamanda "arınma" ve "arabuluculuk" ile ilgiliydi. manevi gücü de o zamanki tüm Yunanistan'a dağılmıştı ve Apollon’un tanrısal etkisini gösteriyordu. Aslında . hatta şiir ve heykelleri. Nilsson. evrensel düşünceler ve kült işlevleriyle bağlantılı olan bu faaliyetlerin. tersine bir Ön Asya tanrısı olduğuna hükmetmektedir. Apollon’un Asya kökenine yaptığı göndermedir. Yunan dininin ünlü araştırmacısı." Apollon da. Yunan Kültürü ve Din Tarihi Yazımı Başkanı. Nilsson'un. doğduğu ada olan Delos'un yanındaki eski kehanet yeriydi: Delphi ve Küçük Asya'da Milet yakınındaki Didim. bu bölgenin çocuğu olan Yunan orijinalitesinin bir ifadesi olarak görmek istemeleri abartı sayılmamalıdır. bu mitolojik inancın azaldığı bu zamanlarda. Nilsson. Ve o burada. Bundan hareketle de. "Yunan Mitolojisinin Tarihi" adlı çalışmasında. Apollon’un İllia'da da Yunanlıların düşmanı olduğunu ve Truvalılarla şairlerin koruyucusu olarak ortaya çıktığını söylemektedir. özel bir öneme sahiptir. olimpiyatçıların çok dallı "tanrı soy ağacında" görülmektedir. Apollon’un asıl işlevi. Onun etkileyici ve bağlayıcı gücü. bir bölüme "Göç Etmiş Tanrılar" başlığını atmıştır.146 efsaneleri. Her ne kadar daha sonra Yunanlıların kendi saf ve soylu şeklini aldıysa da. Onun kültü. Nilsson. kehanetlerle bağlanmıştı. Martin P. Yunanlılar arasında çok büyük şaşkınlığa neden olacak şey. Yunanlılar için de Apollon’un asıl kutsal yeri. Savaş Tanrısı Ares ve Demircilerin Tanrısı Hephaistos'un yanı sıra Afrodit ve Dionysos'a da yer vermiştir. Sonuçta. tıpkı Delos adasındaki Zeus'un kızı Afrodit gibi. Babil ve Hitit kökenli olduğunu sanmaktadır. WilamonitzMoellendorff bile. Konuyla ilgili olarak şöyle yazıyor: "Apollon’la ilgili düşünceler çok keskin şekilde birbirinden ayrılmaktadır. Biz onu Zeus'un yanı sıra Yunanistan'ın uluslararası çapta bir diğer tanrısı olarak görmek zorundayız. Apollon’un köken olarak Yunanlı olmadığına. Mimari açıdan büyük bir mabet olmanın yanında.

O zamanlarda. Titanlardan sonra Gaia. yeşil. bu kıvranmalardan yeryüzündeki büyük taşlık dağlar oluştu. yeryüzü ve gökyüzünü birlikte kılan bir güç. "Gaia”dan gökyüzü yükseldi". iğrendi ve toprağın içine geri itti. narin. Babaları Uranos onları görür görmez nefret duydu. toprağın. Ancak Uranos. Hesiod der ki.Yunan Teogonisi141 (Evrenin Yaratılışı ve Tanrıların Doğuşu) Yunan Mitolojisi "Başlangıçta kaos vardı" der. Gaia acıyla kıvranıyordu. Gaia. düşünme yeteneğine sahip ilk varlıkları. s. Mezopotamya ve Akdeniz arasında binlerce yıl etkili olan çok eski dini kuvvetlere bağlıyordu. yeşil Gaia. yani toprak. Gaia'ya eziyet etmekten vazgeçmiyordu.147 onun Anadolu kökenine geç yapılmış bir işarettir bu ve onu köken olarak. Gaia'nın yardım 140 141 UHLIG. 140 1. Uranos'un kolları arasında mutlulukla kıpırdandığında. yani Gaia'nın hem oğlu hem eşi oldu. bir varlıktan çok. yaratıcı aşkın ruhu. gökyüzü ve yeryüzü birbirine o kadar yakındı ve birbirlerine öyle büyük bir aşkla sarılmışlardı ki. aralarındaki sınır ayırt edilemezdi. acı içinde ilk çocukları olan Titanlara seslendi. Ancak Titanların hemen hepsi Uranos'tan ölesiye korkuyorlardı. dev canavarlar doğurdu. Gaia. Gökyüzü. Mitolojinin Tanrıların doğumundan bahseden kısmı . Bereketli. Babaları ve yarı kardeşleri olan Uranos'a karşı kendisiyle birlik olmalarını istedi. Daha sonra bu kaostan Gaia oluşmuştur. yani Uranos. Uranos'un yağmurlarıyla ıslanınca. yüz kollu. Eros. yani Uranos. yumuşak tepeler oluştu ve Gaia bu tepelerden Titanları doğurdu. age. başka bir deyişle "Toprak Ana". 199 Theogonie. Gaia'nın ruhu olarak tanımlanır. Eros ortaya çıktı. Gaia ve Uranos'un kucaklaşmasıyla ilk varlıklar oluşmaya başladı.

Bu köpük Kıbrıs Kıyıları'nda karaya vurdu ve içinden güzeller güzeli Aşk Tanrıçası Aphrodite çıktı. Kesilmiş erkeklik organından toprağa damlayan kanlardan yeni varlıklar doğdu. annesine yardım edeceğini belirtti. İlkin. sabah ve akşam yıldızı olarak görünmüştür. birçok söylencede yer almış olan korkunç yaratıklardır. bir orak haline getirdi ve Kronos’a verdi. Böylece gökyüzü. Titanların en cesuru olan Kronos. Bu tanrıçalar. ardına bile bakmadan oradan uzaklaştı.148 çağrısına karşılık vermediler. Bunun üzerine Gaia. Kronos orağı aldı ve gece olduğunda uykuya çekilen babasının üzerine atıldı ve onu hadım etti. "Suçluları kovalayıp duran bir nevi mitolojik polistirler" diye anlatır onları bir yazar. görünümündeki gökyüzü görünümündeki Uranos. Uranos'un kandamlalarından kesilmiş Gigantlar erkeklik doğdular. . "Bununla babanı hadım edeceksin!" dedi. Kronos’un pençeye benzeyen güçlü elleri için demiri yarattı. gökyüzünden yeryüzüne hükmetmek olanaksızlaşmıştı. Organ uçtu ve sonunda suya düştü. artık dünyaya hükmedecek hükümdarların. fiziksel özellikleri pek bilinmeyen ancak insan görünümünde olduklarını düşünülen Titanlar ve yüz kollu devlerden sonra. Babasının erkeklik organını kesen Kronos. sonsuza dek yeryüzünden ayrılmış oldu. göğün kızıdır ve ilk tanrıçalardan biridir. Kronos. Ancak içlerinden biri. İnsanlara benzer bir yapıları vardı ancak vücutlarının alt kısmında yılan biçimli bir kuyruk bulunuyordu. organından Yeryüzü damlayan ikinci Gaia. toprağa ayak basmaları gerekecekti. annesine yardım edip babasını saf dışı bıraktıklarında Evren'in idaresinin kendisine geçeceğini sezinliyor olmalıydı. Üzerinde bulunan spermler tuzlu deniz suyu ile birleşti ve bir köpük oluşturdu. İntikam Tanrıçaları Erinysler doğdu. Aphrodite. Gigantların dış görünüşleri pek garipti. Yerden biten bu demiri çakıl taşıyla biledi. İki ayakları üzerinde duruyorlar ancak sürüngen özellikleri de gösteriyorlardı. Roma mitinde kendisine Venüs ismi verilmiştir.

Tartaros. Ancak Kronusun babasından daha da zalim bir tanrı olacağını kimse bilemezdi." diye tanımlanır. eğer Kronos oralara yaklaşacak olursa korkunç sesler çıkarıp bebeğin sesini duymamasını sağlayacaklarına söz verdiler. en karanlık yeridir ve Homeros tarafından "Tartaros'un yeraltı dünyasına olan uzaklığı. Yüz kollu dev kardeşlerini kurtaracağı yerde onları daha da derinlere. Günün birinde Metis'e. Sonra Rhea. Aradan yıllar geçti. kesik organından Erinysler. ne gibi tanrısal özelliklere sahiptiler bilinmemektedir. Annesi Gaia'dan akıl aldı ve onun öğüdüne uyarak çocuğunu dağlık bir yere gidip doğurdu ve oğlunu keçi sütü ile besledi. Kronos. Oysa Rhea'nın sabrı tükenmişti. Kronus. Zeus. Yeraltı Dünyası'nın en derin. yeraltına . Kuretler. Rhea. Akıllı ve Bilge Peri'ye rastladı. genç ve kuvvetli bir tanrı oldu. Babasının çılgınlıklarından. Gigantlar ve Aphrodite doğduktan sonra. Rhea. Ancak Kronos akıllanacağa benzemiyordu. Oraya düşmek. onu battaniyelere sardı ve yutması için Kronos'a sundu. yine hamileydi ve bu sefer doğacak çocuğunu Kronos'un midesine göndermeye hiç niyeti yoktu. annesinin kehanetinden korkuyor. Kronos'un gözü öylesine dönmüştü ki battaniyeyle beraber yuttu kayayı. Böylece eski Yunan Tanrıçaları ve Tanrıları birer birer ortaya çıktılar. Tartaros'a itti.149 Uranos hadım edilip. Sonra da onu Kuretler'e verdi. Fakat hayal kırıklığına uğramış olan Gaia. o dağlık bölgede yaşayan küçük tanrıcıklardı. bu durumdan elbette hoşnut değildi ancak. yutamaz umuduyla doğurmaya devam ediyordu. Kuretler. yerden bir kaya parçası aldı. Kronos'un ihanetine bir kehanetle yanıt verdi ve Kronos’un keyfini kaçırdı: "Babana yaptıklarının aynısını günün birinde çocuklarından biri de sana yapacak". bir varlığın başına gelebilecek en kötü şeydir. ona âşık oldu. Zeus büyüdü. dünyanın gökyüzüne uzaklığı kadardır. kendisine ayak bağı olacaklarını düşündüğü kardeşlerini Tartaros'a hapsettikten sonra keyfine baktı ve kardeşi Rhea'yı kendisine eş olarak aldı. Kronos'a bir sürü çocuk doğurdu. Kronos tahta geçmiş oldu. Metis'e hayatını anlattı. Rhea'nın bir sonraki doğumuna kadar rahatlamıştı. günün birinde doğacak çocuğunu sever de kıyamaz. Ancak Rhea bir daha doğurmadı. en korkunç. ama neden tanrıydılar. Rhea doğurdukça çocukları yutuyordu.

Hepsi de Zeus'un önderliğinde babalarına karşı birleştiler ve şiddetli bir savaş başladı. Zeus ve kardeşlerinin üstünlüğü ile sona erdi. Hatta Zeus'a şimşekli silahlar armağan ettiler. Zeus ile anlaşmaya razı olmuş. Klasik Yunan Mitolojisi. Zeus. Poseidon'u "Denizlerin ve Irmakların Tanrısı". babasının sarayına saki olarak bir şekilde kendisini kabul ettirdi ve şarabına büyülü iksiri karıştırıp içirmeyi başardı. kendisini "Gökyüzü'nün ve Yeryüzü'nün Tanrısı". Yeraltı Dünyası'nın tanrısı Hades ve Denizler Tanrısı olan Poseidon. Kronos birer birer yuttuğu çocuklarını kusmaya başladı. Zeus. Savaşta diğer Titanların başında bulunan Atlas ise en büyük cezayı. Bu savaşın 10 yıl kadar sürdüğü söylenir. Kendisine karşı gelen Titanları Tartaros'a kapatarak cezalandırdı. evliliğin koruyucusu Hera. Çocukları. 5–9. İnkilap Yayınları. Kronos alt edilince. İstanbul 1970 . Yerküre'yi omuzlarında taşıma cezasını aldı. Metis. Onlar da kendilerini esaretten kurtaran Zeus'a minnettarlıklarını bildirmek için onun yanında savaştılar. zirvesi devamlı bulutlarla kaplı olan Olimpos Dağı'na yerleşti. 142 142 Bkz. İksir hemen etkisini gösterdi. Şefik Can. Böylece savaş. s. kader ve kısmete yön vermek üzere atanmıştır. Kronos. Tartaros'tan yüz kolluları çıkardı. öğrendikleri karşısında kayıtsız kalamadı ve Zeus'a yardım etmeye karar verdi. kolunda bir demet başak ile tasvir edilen Bereket Tanrıçası Demeter. Kronos'un midesinden çıktıktan sonra babalarının karşısına dikildiler: Ocak ve Ev Düzeni Tanrıçası Hestia. Hemen büyülü bir iksir hazırladı ve babasına içirmesini tembihleyerek bunu Zeus'a verdi. Hades'i "Yeraltı Dünyası'nın Tanrısı" ilan edip. Zeus. Ancak birer Titan oldukları halde kendisine başkaldırmayan Prometheus ve Epimetheus kardeşleri "İnsanın Yaratılışı"nda görevlendirdi. iktidarı devredip Mutlular Adası'na. Zeus önderliğinde yepyeni bir düzen kurulmuştur.150 hapsedilmiş kardeşlerinden bahsetti.

Elbise yerine bitkilerin yapraklarına sarılıyorlardı. insanı yaratarak Tanrılardan dedelerinin öcünü almayı düşündü. Menoetios hainliğinden ve ölçüsüz cüretinden ötürü Erebes'e daldırılmıştı. bilakis saygı gösteren Prometheus’u baş Tanrı Olympos'a ölmezler arasına kabul etmişti. bazılarının tahmin ettikleri gibi su ile değil. Fakat insan. at gibi koşacak bacakları yoktu. Çıplaktı.151 2. Titan'ların meşhur isyanları sırasında tarafsızlığını muhafaza etmiş bir Titan oğlu olduğu halde kendisine başkaldırmayan. aslan gibi pençesi. İnsanın Yaratılışı Titan İapetos'un dört oğlu olmuştu. İlk insanlar çiğ meyvelerle. kendi gözyaşı ile karıştırdı ve insanı yarattı. Fil gibi kuvvetli hortumu. Diğer iki kardeşinin. Olympos Tanrılarının kudretine ve kuvvetine karşılık Prometheus'da kurnazlık ve zekâ vardı. tabiatın en aciz bir mahlûku idi. Fakat kendi ırkını mahveden Zeus ve arkadaşlarına karşı kalbinde bir kin besliyordu. dünyanın başına bela olacak bir mahlûk’u. Atlas'a gelince. kanlı etlerle besleniyorlardı. Ateşin faydalarını bilmeden kendilerini güneşsiz oyuklarda saklıyorlar. Bunların ikisi de insanın yaratılışında önemli rol oynadılar. kuş gibi kanadı. Prometheus ile Epimetheus'un bahtları başka türlü oldu. onları hiçe sayacak ve işleyeceği kötülüklerle en vahşi hayvanlara bile taş çıkartacak. Sonradan Tanrıları inkâr edecek. kendisini koruyacak hiçbir şeye malik değildi. dünyanın öbür ucunda ve Hesperides'lerin önünde omuzlarına gök kubbesini yüklenerek ayakta beklemek cezasına çarptırılmıştı. Yarattığı mahlûklara acıyan . birtakım ihtiyaçlar onun yakasına yapışıyordu. İlk insanın vücudunu yapmak için balçığı. derin mağaraların içine hayvanlar gibi sürünerek giriyorlar ve geceyi orada geçiriyorlardı. Zeus'e başkaldıran Titan'larla beraber bulunduklarından cezalandırılmışlardı. Prometheus ilk insanı balçıktan yarattı. Daha doğuşta ıstıraplar. Bunlardan Menoetios ile Atlas. üzüntüler.

İlahi demirci istemeyerek Zeus'un buyruğuna boyun eğdi. Bu çekiçleri.152 Prometheus insanları daha iyi bir şekilde yaşatabilmek. teselli ve acımak sana yüzünü göstermeyecek. Zeus bu şımarık mahlûkların böyle yapacaklarını bildiği için kutsal ateşten onları mahrum bırakmıştı. dizlerini bükemeden . bağları görüyor musun? Bunlar senin bahtsızlığını. karanlık mağaralarda çıralı odunları yakarak birbirlerinin yüzlerini görüyorlardı. sanayinin Tanrısı Hephaistos'u çağırarak bu saygısız Titan'ı yalçın bir kayaya çaktırdı. toprağı sürmeye yarayacak gerekli aletler elde edebilmek için onlara madenleri işlemeyi öğretmeyi ve ateşi vermeyi düşündü. ateşin. benim. soğuk havalarda ısınıyorlar. Kendi haberi olmadan ateşi çalarak insana verdiği ve insanı şımarttığı için Zeus. Onlara karşı olan ödevlerini unuttular. O günden beri insanlar ateşin yardımıyla daha iyi yaşamaya başladılar. Elindeki sopanın özünün içine sakladı ve onu ilahi bir armağan olarak insanlara götürdü. İçi baştanbaşa oyuk fakat tutuşabilir bir özle kapalı olan Ferule "Şeytantersi ağacı" denilen ağaçtan eline bir dal aldı ve Lemnos adasına gitti. Seni bu vahşi kayaya çivileyeceğim. vücut çiçeğinin solduğunu göreceksin. — Ey Prometheus dedi. onu Kafkas dağlarının en yüksek tepesine gönderdi. keder nöbetçisi olarak sen. kendilerini Tanrılarla eşit tuttular. güneşin kızgın şualarıyla kuruyarak. Çok sonra gece yıldızlı mantosunun altında. Hephaistos'un alevler fışkıran ocağına yaklaştı. Prometheus’a kızdı. zincirleri. kendilerini vahşi hayvanlara karşı tesirli silahlarla koruyabilmek. Fakat zavallılıklarını unutarak gurura kapıldılar. Yanardağların. sonsuz üzüntülerimi hazırlayacaktır. Madenleri eriten kızgın ateşinden bir kıvılcım çaldı. Artık sen buradan hiç insan sesi işitmeyeceksin. bu korkunç yerde dinlenmeden. uyku nedir bilmeden. gündüzü sağlamak için gelecek ve yine çok sonra güneş doğarak gecenin titrek elinin bitkiler üzerine serptiği parlak kırağıyı eritecek. Kalbinde bitmez acılar bulunan. Yiyeceklerini pişiriyorlar.

bacaklar. Yaptığı uzuvları birbirine ekleyerek tamamladığı küçük heykelleri raflara diziyordu. yani ömrün tespiti meselesi kaldı. insanlara ait birçok kollar. Bu işkence tam bin sene sürecekti Fakat otuz sene sonra Zeus bu günahkâra acıdı. Fakat sen boş yere inleyecek. Onu affetti ve ölmezler arasına aldı. uzun bacakların yahut gayri mütenasip gövdelerin oluşunun sebebi bu imiş. O sırada Şarap Tanrısı Dionysos atölyeye geldi. Çamurdan. gece sabaha kadar yeniden bitiyor. onlara can vermişti. Rivayete göre Prometheus. o yalnız bir insanın heykelini yapmamıştı. kafalar. heykel yapmasını bilen bir Titandı. büyük bir gövdeye mahsus olan uzun kolları küçük bir gövdeye iliştirdi. çoğalıyor. şarap içtiler. normal olarak 25 sene yaşamasını kâfi gö- . Fakat daha işini bitirmemişti. Birçok heykeller yapmış. Gezdiler. Zeus. eğlenelim dedi. İniltilerini insafsız kayalar dinleyecek. İnsanın. Anatole France'ın bahsettiği bir miti de buraya almadan geçemeyeceğiz. Bu müthiş hayvan sivri tırnaklarını insafsızca onun göğsüne batırıyor ve korkunç gagası ile ciğerini didikliyordu. kalpler yapmıştı. haydi biraz gezelim. Prometheus atölyesine döndüğü zaman azıcık sarhoştu. Voltaire de Felsefe Sözlüğü'nün insan bahsinde şöyle bir mit'den bahsediyor: İnsan yaratıldıktan sonra yaşayacağı zamanın.153 yalnız başına kalacaksın. Akşama kadar onun yediği ciğer. Her sabah. kollarına kırılmaz zinciri geçirdi ve onları sağlamca kayaya çaktı. feryatların korkunç vadilerde uğuldayacak. Bu yüzden bazı hatalar yaptı." Bunları söyleyerek Hephaistos. Küçük bir gövdeye büyük bir baş taktı. bahtsız Prometheus'un ayaklarına. Prometheus. kocaman bir kartal kanatlarını açarak süzülüyor ve gelip Prometheus'un ciğerlerini yiyordu. Bir gün Prometheus atölyesinde çalışıyordu. yoruldun. Onun bahtsızlığı bununla bitmedi. çok çalıştın. eski haline geliyordu. boş yere feryat edeceksin. Hayatta kocaman başların. İnsanlarda görülen kusurları şuna atfediyorlar. eğlendiler.

oynar. altmışından sonra da insan maymun gibi çirkinleşir. Zeus'e bu hayvanları göstererek. İnsanın yaratılışı hakkında eski Yunanlıların çeşit çeşit inançlara kapıldıklarını şundan anlıyoruz ki. bu çocukluk çağıdır. İnsan sızlandı. Bu sebeptendir ki. çok uzaklardan görmek. Beygir. onların Attika'da . Prometheus'un insanı nasıl yarattığını gördük. bu bebeklik devridir. İnsanın. kederler başlar. Zeus "ne yapayım. Baş tanrının bunun haksızlık olacağını.154 rüyordu. İnsan kırkından sonra tecrübe sahibi olur. Kelebek. Bu devrede insan Tavus hayatını yaşar. onlar yaşamasalar da olur. ömrünün belirli zamanlarında o hayvanların hayatını yaşamasını. Maymun. Olympos Tanrılarına kin besleyen bir Titan'ın yaratması meselesi eski Yunanistan'da çokluğun inandığı bir mit’tir. bazıları Prometheus’u işe karıştırmadan insanların toprağın çocuğu olduğunu kabul etmekle beraber. yani o hayvanlar gibi ömür sürmesini şart koşarak hayatı uzattı." Hayatı tatlı bularak çok yaşamak için çırpınan insan. tanrıların nazarında her mahlûkun eşit olduğunu ileri sürerek. yeni doğan bir insan yavrusu evvelce "Tırtıl gibi yerde sürünür. en son yaratıldığım için güçlü olmak. 25 senede ne yapabilecekti? Aşağı yukarı bunun yarısı uyku ile geçecekti. bu mesele. olgunlaşır. benim çok yaşamam lazım. hızlı uçmak. Hâlbuki insanın daha asil bir mahlûk olduğuna ve çok evvel Tanrılarla beraber yaratıldığına inananlar da vardır. ellisinden. Çocukluk devrini de çıkarınca geriye bir şey kalmayacaktı. hepimizi aynı ana doğurmuştur!" demektedir. Tilki. o zaman beygir gibi hayatın yükünü çekmek icabeder. Sonra Kelebekler gibi neşe ile koşar. Nitekim meşhur Yunan şairi Pindaros "Tanrılar ve İnsanlar hepimiz aynı ailedeniz. onun gibi gururlanır. emekler. ben üstün bir mahlûkum." dedi. Zaman geçince bilhassa on beşinden sonra gençlik çağı başlar. yani insanı." dedi. Tavus. 25 – 30 yaşından sonra ev bark sahibi olunca üzüntüler. bunların ömürlerinden al bana ver. iyi koku almak vasıfları gibi uzun ömür de diğer mahlûklara dağıtıldı. bu devrede Tilki gibi kurnaz olur. İnsan ağlayarak yalvarmasına devam etti. O sırada onun yanında şu altı hayvan bulunuyordu: “Tırtıl.

bitkilerden ilk insanların doğduklarına inananlar olduğu gibi (Odysse. Onlar daima genç. yarılıp içlerinden ilk insanlar çıktı. üzüntü nedir bilmeden. Geçim derdi yüzünden faniler rahatsız olmuyorlardı. Bunların ömürleri uzun ve çocukluk devri gibi geçerdi. çevik ve neşeli olarak yaşıyorlar ve ölüm saati gelince. Kayalardan. Korkunç ve çirkin ihtiyarlık yakalarına yapışmıyordu. "Tunç devri" takip etti. 163) Arkadia'lılardan Myrmidon'ların karınca iken insana çevrildiklerine inananlar da vardır. "Hesiodos"in dediği gibi o devirde insanlar.155 Erek'te ve Arkadia'da Pelasgos'un ormanlarla taçlanmış yüksek dağlarından ve bizi besleyen topraktan fışkırdıklarına inanırlar. keder. çeşit çeşit ve bol olan meyveler insanların beslenmesine kâfi geliyordu. yorgunluğu tanımadan Tanrılar gibi yaşıyorlardı. Bu devirde insanlar sonsuz bir saadet içinde yaşıyorlardı. Bu devrin insanları bir evvelki devir insanlarından çok zayıf ve aşağı idiler. Artık madenleri eritip dö- . Ateşi elde edince insanlar tembellikten kurtuldular. İnsanların ne şekilde ve nasıl yaratıldığına inanırlarsa inansınlar eski Yunanlılara göre evvela erkekler yaratılmıştır. XIX. hastalığın acı ıstıraplarını bilmeden gülümseyerek tatlı bir uykuya dalar gibi hayata gözlerini kapıyorlardı. İşte ilk insanı yaratan Prometheus'un evvelce gördüğümüz gibi Ölmezlere mahsus olan "ateşi" çalması ve insana armağan etmesi bu devre rastlar. Bir başka efsaneye göre kayın ağaçlarının kabuğu. Altın devrini "gümüş devri" takibetti. Toprak kendiliğinden mahsullerini veriyor. Bu devir "altın devri" idi. O zamanlarda baharlar sonsuzdu. Yırtıcı hayvanlara ve soğuğa karşı kendilerini koruyabildiler. Onlar ilk gençlik çağına çok geç olarak ulaştıkları zaman ömürleri de sona erer ve böylece onların günleri aptal çocukların ömürleri gibi harcanmış olurdu. Gümüş devrini de. meşelerin gövdesi. Kadın dünyada mevcut değildi.

Thebai şehrinin önünde ve "Troia" duvarları dibinde vuruşan kahramanları yetiştiren bir devrin "kahramanlar devri"nin geldiğini söylüyorsa da bunu. hayvanlaşmıştır.156 kebiliyorlardı. Olympos'da krallığını ilan ettikten sonra iş değişti. Ares'e hizmet etmeye ve birbirlerini boğazlamaya başladılar. Hala bizim içinde bulunduğumuz bu devir sefaletler ve cinayetler devridir. Fakat Olympos olaylarından sonra yani Zeus. akıllara hayret verecek işler başarmakta. Bu devrin düğüşçü adamları birçok kötülükler yapmakla beraber medeniyete doğru ilk adımlarını attılar. Akılsız olan insanların altın devrinde de Tanrılar gibi yaşadıklarını evvelce gördük. Fakat bu pis demir devrinde çok büyük işler başaran insan. demirle. O ilk devirlerde. Tanrıların düşmanı Titan. Fakat insanın bu manevi sefaletine sebep Prometheus olmuştur. kabalaşmış. O zamanlarda Tanrılarla insanlar aynı sofraya oturur. Hesiodos'un anlattığına göre çok eski devirlerde Kronos'un saltanatı zamanında insanlarla Tanrılar arasında iyi bir anlaşma vardı. Kendi aczini unutarak Tanrıları inkâr etmiş. bu mahlûk bu kadar sefil olmayacaktı. medeniyette dev adımlarla ilerlemektedir. çoğu şair ve bilginler kabul etmiyorlar. Prometheus'un verdiği şeytani zekâyı kullanarak. Tunç silahlar kullanıp kollarına kuvvet gelen insanlar çelikleşen kalplerinden acımak duygusunu kovdular. Eğer o aklın sembolü bulunan ve Tanrılara mahsus olan ateşi çalıp da çamurdan yarattığı bu mahlûka vermeseydi. Tunç devrinden sonra Hesiodos. bütün iyi huyları kalbinden kovmuştur. Çoğunluğun inancına göre Tunç devrinden sonra "Demir devri" başladı. korkak hayvanlar gibi yaşayan. Çünkü akıl bir baş belasıdır. onları . hayvanlar akılsız oldukları için sevki tabiileriyle insanlardan daha mesut yaşamaktadırlar. Tanrısal erdemlerini kaybetmiş. Bu devrede insan vahşi hayvanlardan daha kan dökücü olmuştur. köstebekler gibi oyuklarda sürünen insanlardan daha acınacak bir haldedir. aynı yemekten yerlerdi. Çünkü yeni Baş Tanrı insanları beğenmiyor. mağaralarda.

Lemnos adasına giderek evvelce gördüğümüz veçhile bir kıvılcım çalmış. O zaman heykelin gözleri açıldı. Gerçekten Zeus usta bir Tanrı olan ve elinden hiçbir şey kurtulmayan oğlu Hephaistos'u çağırdı. Prometheus'un kurnazlıkla çalarak insanlara verdiği akıl onları şımartınca Zeus o zamana kadar yalnız erkeklerden ibaret olan bu yüzsüz ve terbiyesiz mahlûkları. Gösterişsiz olsun diye üstünü deri ile örttü. bir tarafa hayvanın etinin en güzel parçalarını ayırdı. Fakat küstah Prometheus. Olympos'ta oturan Tanrıçaların en güzeli olan ve kendi karısı bulunan Aphrodite'nin vücudunu model olarak kullandı. Diğer tarafa hayvanın kemiklerini yığdı. insanlara armağan etmişti. Bazıları Prometheus'un kıvılcımı. insan denilen bu acayip mahlûk daima kendisinin buyruğu altında bulunsun. yağlı bir iki parçayı yiyince beyaz kemikler sırıttılar. O zaman Baş Tanrı müthiş kızdı ve söndürülmesi güç ateşten bahtsız insanları mahrum etti. Bir gün Mekone'de Tanrılarla insanlar bir kurbanın paylaşılarak beraberce yenmesi için toplanmışlardı. İstiyordu ki.157 aşağı görüyordu. Hephaistos babasının emri üzerine balçığı su ile yoğurdu ve görenleri şaşırtacak güzellikte bir bakirenin vücudunu yaptı. meşalesini güneşin tekerleğinden tutuşturarak elde ettiğini söylemektedirler. ruh yerine bir kıvılcım koydu. Bunun hakkaniyetle paylaştırılması Prometheus'a düşmüştü. bacakları kımıldamaya ve dudakları konuşmaya başladı. Ona ilk kadını yaratmasını emretti. bunun üstüne de nazarı dikkati çeksin diye yağlı parçalar koydu. Prometheus da orada bulunuyordu. bu bela kadındı. Lemnos adasından değil. Kurnaz Titan. Fakat Baş Tanrı daha iyi ve yağlı görünen ikinci kısmı aldı. Kolları. Heykel bitince onun kalbine. kendilerini Tanrılar kadar kuvvetli ve mutlu sanan bu budalaların başına müthiş bir bela gönderdi. Tabiatıyla Zeus'e birinci parçayı almasını teklif etti. Onu süslemek için . Kocaman bir öküz kesilmişti.

mütecessis bir mahlûk olduğundan dünyaya gelir gelmez "acaba kutunun içinde ne var?" diye düşündü ve Zeus'un emrini unuttu. güzel saçlı "Saatler . Zeus'un müthiş tasavvurundan oğlu Deukalion'u haberdar etti. Bu şımarık mahlûkları tamamıyla yok etmemek. seni rahatsız ederler. Meğer kutunun içinde hastalık. ıstırap. Kadını yaratarak insanları felakete ve ıstıraba sürüklenmesi Zeus'un kinini yatıştırmadı. hıyanet ve aldatıcı sözler yerleştirdi. teselli edecek "ümit" de vardı. kadın bütün fenalıkların kaynağıdır. onların hepsi açılan kutudan kuşlar gibi uçuştular Pandora hatasını anladı. Gerçekten ela gözlü Athena ona güzel bir kemer. süslü elbiseler verdi. Kutuyu açtı. çünkü yalnız senin değil. Zeus da ona esrarlı bir kutu armağan etti ve ona dedi ki. İşte böylece Zeus ilk kadını yeryüzüne göndermekle fenalıkları ve ıstırapları da onun kutusu içinde dünyaya yollayarak insanlardan öç almıştı. kutuya kapatılmış olan fenalıklar arasında. kardeşine Zeus'tan bir armağan kabul etmemesini tembih ettiği halde Pandora'nın güzelliğine hayran olan Epimetheus öğüdü tutmadı. " Sakın sana verdiğim kutuyu açma. Fakat "Ümit" dışarı çıkamamış.158 bütün Tanrılar ve Tanrıçalar yardım ettiler.Horalar" ilkbahar çiçekleriyle onu süslediler. biraz sonra kutuyu kapadı. yalan. Onu insanlar arasına kabul etti. bütün insanların saadeti ve felaketi bu kutunun açılıp açılmamasına bağlıdır. karısı Pyrrha ve Pandora ile beraber . riya. onun içindeki iyi şeyler uzaklara kaçarlar ve onların yerine fenalıklar gelir. şehvet. İşin tuhafı şu ki. Deukalion. hulasa insanları rahatsız eden ve onların felaketini hazırlayan ne varsa. Ne bilecekti ki. Böyle söyledikten sonra Baş Tanrı ilk kadını yeryüzüne indirdi ve Prometheus'un kardeşi Epimetheus'a gönderdi. insanları yaşatacak. Çekici bir gülümseyişi olan Aphrodite başına güzellikler saçtı. Fakat kurnaz Titan Prometheus bu defa da insanların yardımına koştu. Kadın. Hermes. Pandora'nın kalbine. Letafet perileri "Kharites" beyaz göğsüne parlak altın gerdanlıklar taktılar. keder. Prometheus. Herkes kendisinden ona bir şey armağan etti ve ona Rumca "bütün armağan" anlamına gelen Pandora adını taktılar. onları müthiş bir tufanın dalgaları arasında boğmak istedi. kutuda kalmıştı. Hulasa bu kutuyu iyi sakla.

Nuh Peygamber gibi. Onuncu günü sular alçalmaya başladı. Zeus’tan insanların yeniden yaratılmalarını diledi. Fakat ikisinden başka bütün insanlar boğulmuştu. Onlar dokuz gün dokuz gece dalgalar üzerinde çalkandı durdular. Athena şehrinde. başınızı birer örtü ile sarınız. karısının attığı taşlar da kadınlara tesadüf ediyordu. Adalet Tanrıçasının dediğini yaptılar. Onlar ikinci defa taştan yaratıldıkları için her şeye katlandılar. Pamassos yahut Othrys dağına yanaştılar ve karaya ayakbastılar. Yunanlıların babası sayılmaktadır. elbiselerinizin kemerlerini çözünüz ve eski dedelerinizin kemiklerini alarak omuzunuzun üstünden arkanıza doğru atınız. ondan fikir aldılar. Onun ilk adağını yerine getireceğini vaat etti. Bu tufan felaketinden kurtulan karı koca. Tanrıların tapınaklarını yükselten odur. Gerçekten Gaia'nın sinesinden koparılan taşlar onların dedelerinin kemikleri sayılmaz mıydı? Tuhafı şu ki.159 Thessalia'da bulunuyordu ve oranın kralı idi. Delphoi'ye gittiler. kendisine kurban kesen bu dindar insana acıdı. Böylece insanlar yeniden türediler ve dünyayı doldurdular. Zeus. Deukalion. Artık ona kafa tutacak hiçbir varlık kalmamıştı. Başlarını sardılar ve yeri yoklayarak buldukları taşları alarak omuzlarından geriye doğru fırlatmaya başladılar. sular kabardı. Dünyayı idare etmek için diğer Tanrı ve Tanrıçalarla beraber Olympos dağını . Zeus'un mabedini bile onun yaptığını söylerler ve tapınağın yanında ona ait bir de mezar gösterirler. Tanrı. tufandan sonra insanların tekrar türemelerini sağladığı için Deukalion. ortalık baştanbaşa deniz kesildi. Kronos'u tahtından indirip. Babasının tavsiyesi ile üstü kapalı bir kayık yaptı ve karısı ile onun içine girdi. Deukalion'un koparıp attığı taşlar erkeklere. Titan'ları yendikten sonra Evrenin en kudretli Tanrısı olarak kaldı. Onlar bu tavsiyeye hayret etmekle beraber. Deukalion. Hâlbuki "Kynos" Deukalion'un ve karısının mezarlarının kendisinde olması sebebiyle övünmektedir. Themis onlara dedi ki. "Baş Tanrı Zeus"a bir kurban kesti. İlk şehirleri kuran. Diğer bir efsaneye göre de tufandan kurtulan karı koca. Themis'e danıştılar. Yağmurlar yağdı.

Yalnız onların. en namuslu.160 seçti ve oraya yerleşti. yeğenleri veya torunları idi. Hera. Bu ilahı cumhuriyet. Şehvet onların da yakasına yapışmıştı. Onlar. insanlar gibi onların da bazı kusurları vardı. daha büyük. İstedikleri kılığa girerler. insanlardan daha kuvvetli. ama insanlar gibi fani değildiler. Zeus. Bazılarının ahlak telakkisi çok genişti. istedikleri anda kâinatı bir baştan bir başa kat ederlerdi. Yunanlıların Tanrıları insan biçiminde idiler. korkunç ölümü bilmiyorlardı. Demeter ile karanlık yeraltı âleminin idaresini üzerine alarak aşağı inen Hades. kalplerinde şehvete yer vermemişlerdi. Zeus'un kardeşleri. kendilerinin benzeri düşündükleri gibi. Olympos tepesinden ta Finike sahillerinde deniz kenarında gezinen Europa adlı güzel bakireyi görünce karısına sezdirmemek için bir boğa şekline girerek bir anda Olympos'tan Suriye'ye gelmişti. Onlar da icabında yalan söylerlerdi. Zaten onlar. Ganimedes adlı güzel çobanı kaldırıp Tanrı dağına getirmek için bir kartal olmuş uçmuştu. Yunan sitelerinin tam benzeri idi. en sefilleri bulunduğu gibi. Gerçekten eski Yunanlıların Tanrıları insan biçiminde idiler. Tanrılar Dağı Olympos'da saraylarını kuran ölmezlerin hepsi birbirlerinin hısım ve akrabası idiler. karakterini . daha güzel birer vücutları vardı. en faziletlileri de bulunurdu. Fakat Tanrı oldukları halde. insanları Tanrı derecesine yükselten Yunanlıların. Baş Tanrı olduğu halde Tanrıçalardan da. Beri taraftan Artemis ve Athena el sürülmemiş birer temiz bakire olarak kalmışlar. Onlar Ambrosia denilen ve kendilerine mahsus olan bir nevi taamla besleniyorlardı. Poseidon. Zeus. Gerçekten Tanrılar arasında bizim telakkimize göre. Apollon. insanlardan da hoşuna gidenleri kirli arzularına alet etmek isterdi. Onlar Tanrıları. sarsak ihtiyarlığı. Athena. Hepsinin bir araya gelmesinden bir Tanrılar ve Tanrıçalar Cumhuriyeti kurulmuştu. en ahlaksız. onların idarelerini de kendi idarelerinin aynı tasavvur etmişlerdir. Artemis vesaire evlatları. Sonra insanların malik olmadıkları vasıflara da maliktiler.

bazen sever.Poseidon. Bu Tanrılar ve Tanrıçalardan başka karanlık yeraltı âleminin ve Cehennemlerin Tanrısı Hades bulunduğu gibi sonradan Olympos'a alınan Şarap Tanrısı Dionysos da vardı. "Baş Tanrı Zeus. Gerçekten Yunanlıların inandıkları Tanrılar da kendileri gibi severler yahut nefret ederlerdi. Ocak ve aile Tanrıçası . Tanrıların habercisi ve güzel sözlerle kandırmasını ve inandırmasını bilen . İnkilap Yayınları. Fakat bütün bunların üstünde. İkinci derecede gelen Tanrılar ve Tanrıçalar çoktu. bazen yalan söyler. En insafsız. Avcılar ve iffet Tanrıçası . s. şerefi uğrunda canını verir. 143 143 Bkz.Hermes. en kaba ruhlu ve kalpsiz bir komitecinin işlediği cinayetlere taş çıkartacak iğrenç cinayetlerle ellerini kirletirlerdi. Kıskançlık kurdu onların da kalbine düşerdi. sevilir. dağların. Çekemezlik onlarda da vardı. Deniz Tanrısı . Sanayi Tanrısı Hephaistos. altısı erkekti. Şefik Can. Harp Tanrısı . Onlar ölümden başka bütün büyük ıstırapları çok derinden duyarlardı. Yunanlı nasıldır? Bazen şehvetinin esiri olur. toprak Tanrıçası Demeter. Bunların altısı dişi. hizmetçileri bulunurdu. Zekâ Tanrıçası . Her Tanrının birçok yardımcıları. yetkileri diğerlerinden üstün on iki büyük Tanrı vardı. Fakat fazilete ve insanlığa inanır. Aşk ve güzellik Tanrıçası . Klasik Yunan Mitolojisi. Tabiatları insandan üstün olduğu için onların neşe’leri ve kederleri de insanlarınkinden üstün ve büyüktü. İstanbul 1970 . Korkar. denizin. Bütün bu karakterler Tanrılarda vardır. Onların öç almaları da müthişti. Çamuru gözyaşı ile yoğrulan insanlar gibi onlar da ıstırap çekerlerdi. Çoğalma. bazen çok doğru ve cesurdur.161 taşımakta idiler.Ares.Hestia. Eski Yunanlılar her şeyin bir Tanrısı olduğuna inanırlardı. Onlara göre. Fakat umumiyetle hayalperesttir.Apollon.Athena. güzel sanatlar Tanrısı . Yani Tanrıları da kendileri gibi Yunanlı idi.Artemis.Aphrodite. 10–19. göklerin hulasa her şeyin bir Tanrısı vardı.

Lerne Ejderi’nin Öldürülmesi Mitosu Herakles'e emredilen ikinci iş Lerne ejderinin öldürülmesi işi idi. Argos krlarının bu baş belası ile yaptığı savaşlarda Herakles'e sadık dostu İolaos yardım ediyordu. sevgili dostu İolaos'ı yardıma çağırdı. 144 144 Şefik CAN. İolaos hemen oracıkta bulunan ormanı ateşe verdi. kocaman korkunç bir yılan. Herakles ejderi saklandığı yerden meydana çıkarmak için kamışlar arasına uzun oklarından birini fırlattı. Her ikisi de bataklığın yanına geldikleri zaman. hayvan sürülerini yutuyordu. tarlaları bozuyor. Onun nefesi zehirli idi. Ejder artık muazzam bir kadavradan başka bir şey değildi. Böylece savaş bitmek. Oradan ayrılmadan evvel Alkemene'nin oğlu. kalın sopasıyla başlarına birer birer vurarak ezmeye çalıştı. oklarını öldürdüğü korkunç yılanın zehirinde ıslattı ve böylece oklarını zehirli ve öldürücü oklar haline getirdi. yangından sıçrayan alevli odunlarla. Bu sebeple. İnkilap Yayınları. 169. Klasik Yunan Mitolojisi. kim olursa olsun onu teneffüs eden canlı mahlûk hemen ölürdü. Argos körfezi civarındaki pis Lerne bataklığını kendisine yatak edinmişti. Dokuz başlı. s.162 3. Korkunç ejderin bütün başları ezilipte yalnız bir başı kalınca Herakles onu kesti yere gömdü ve üstüne kocaman bir kaya koydu. ateşli saman meşaleleriyle ejderin yeniden çıkan başlarını yakıyordu. İstanbul 1970 . Ejder. Müthiş ejder ile dövüşmeye giderken kahramanın şarını bu arkadaşı kullanıyordu. müthiş bir ejderha. Bu suretle yeniden meydana gelmek isteyen başlar kavruluyor. tükenmek bilmiyordu. Herakles. İninden çıktığı zaman kırları. teşekkül edemiyordu. dokuz başını birden kaldırarak kendini gösterince yanına yaklaştı. Fakat her baş ezildikçe yerine iki baş çıkıyordu.

hatta genelde tüm kadınların ölümünden sorumludur. Kybele Mitosu Çeşitli evrelerden geçtikten ve değişik yörelerde değişik adlar aldıktan sonra. hem de Apollon adı Yunanca değildir. Aslında hem Artemis adı. gerek anaerkil. kadınlara ise Artemis'in oklarıyla gelir. kendisi bakire de olsa. başında taşıdığı üç katlı kule ile kentlerin de koruyucusu . eştir.Ö. doğa güçlerine ve hayvanlara egemendir. Kökeninin Mezopotamya olduğu ve İ. sonra da Roma'daki Diana adları çoğu kez birbirine karışmış. Efes kazılarının ortaya çıkardığı Efesli Artemis eş ve ana olarak. Bu "Ana tanrıça" bakiredir. anadır. Anadolu'dan Mezopotamya'ya. Tapınma gördüğü her yörede daha pek çok sıfatla anılmıştır. özellikle Çatalhöyük yöresindeki arkeolojik kazılar ortaya koymuştur. Yunan mitolojisine geçen tanrıça Artemis.163 4. Acısız ölümler erkeklere Apollon'un oklarıyla. Ana tanrıça ve Artemis'le ilgili bütün anlatı ve efsanelerin söz konusu ettiği nitelikleri özünde toplamıştır. toprak ve bereket simgesi olma niteliği değişmeksizin. 2000 yıllarına dayandığı kabul edilen heykeline baktığımızda bu nitelikleri açıkça görebiliyoruz: Eteğine işlenmiş hayvan kabartmaları doğanın egemeni olduğunu. doğum sırasında ölen kadınların. Kardeşi Apollon gibi okçudur. doğumun. "polymastos" yani çok memeli oluşu bereketi. 6500 yıllarına kadar varan çağlarda tapınma gördüğünü. tam bir bereket tanrıçasıdır. her biri kadına özgü üç ana nitelikten birini yada hepsini taşımış. bereketi simgeler. Yunanlıların Olimpos ailesine kattıkları "Altın Yaylı tanrıça" bakiredir. Bu "Ana tanrıça" kültünde Kybele. Girit'ten Yunanistan'a ve Roma'ya kadar uzanan. ama öz nitelikleri bakımından.Ö. Demeter ve Artemis. toprak ve bereketi simgeleyen bir "Ana tanrıça" kültünün kutsal toplamı gibidir. ona yakıştırılan "potnia theron" sıfatı Anadolulu "Ana tanrıça" Kybele için de kullanılmıştır. İ. gerekse ataerkil kültür döneminde tapınma görmüştür. doğurganlığı simgelediğini.

onun Attis'e tutulmasını anlatan efsanedir: Tanrıça Attis adında bir delikanlıya âşık olur. tanrıça. kendisi de çam ağacına dönüşür. Tanrıçanın Komana tapım merkezlerinde şimşek. yada Lidya’da Kybele. evli kadın ve ana nitelikleriyle aslında kadını bir bütün olarak ifade etmektedir.164 olduğunu söyleyebiliriz. Kapadokya’da Ma. Afyon yörelerinde Kybele olarak. Hitit'te Arinna. Pessinus. Alnındaki hilal. Frigya. yada kışın yeraltında. tapınma törenlerinde rahiplerin coşkuyla kendilerinden geçip çoğu kez kendilerini iğdiş etmelerine ilişkin anlatılar. yazın yeryüzünde yaşayan güzel delikanlı Adonis'in efsanesi de Ana tanrıça kültünün içinde birbirine karışmıştır. Bu niteliğinden ötürü. Bu bakımdan. Girit'te Rheia. ölme ve dirilme efsanelerinin hemen hemen hepsi Ana tanrıça kültüyle ve Doğa'nın ölüp canlanması ile ilgili olmuştur. Bütün bu anlatılardaki erkek figürlerin hadım olmalarına. Eskişehir. Anlatılanlara göre. ancak delikanlı Pessinus kralının (bazı kaynaklara göre de Kral Midas'ın) kızıyla evlenmek istediğinden tanrıçanın aşkına karşılık vermez. gerekse heykellerinin ve tasvirlerinin bize sunduğu detaylara bakacak olursak. yılın belli dönemlerinde kızının yanına geri gelmesiyle neşelenen bereket tanrıçası Demeter'in efsanesi. bakire. Sumer'de Marienna. büyük bir olasılıkla Ana tanrıçanın üretme. Yunan Artemis'ine de yakıştırılan "Ay tanrıça" sıfatının bir işaretidir. Toprağa dökülen kanlarından bitkiler fışkırır. Toprak ve Bereket. kızı kaçırılıp Hades'e götürüldükten sonra kederlenen. gerek yazılı kaynakların. Manisa. çoğaltma ve bolluk . Çatalhöyük ve Hacılardaki kazıların ortaya çıkardığı Ana tanrıça heykelleri de bütün bu nitelikleri ve sıfatları taşır. kendisini reddeden delikanlıyı düğün günü çıldırtır. Ana tanrıça ilgili en köklü ve en yaygın efsane. Tanrıçanın üzerinde yarattığı esrimeyle Attis kendi kendini hadım eder. Efes'te Artemis adlarıyla karşımıza çıkan bu Ana tanrıça figürü. topuz ve çift ağızlı balta ile simgelendiğini ve bir savaş ve zafer tanrıçası olarak da tapınma gördüğünü nakleden kaynaklar da vardır. Karadeniz yöresindeki Amazonlarla da ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır.

İlk Güzellik Yarışması (Troia Kralı Priamos’un karısı rüyasında karnında ateşlerin çıktığını ve dumanının kent surlarını sardığını görür. Bebeğin adı Paris’tir. Nifak Tanrısı Eris’i çağırmazlar şölene. İda dağı’nda sürülerini otlatmakta olan Troya Kralı Priamos’un oğlu Paris’e götürsün. kabul etmemek olur mu? Paris elmayı alır eline.”. hem ana kabul eden Hıristiyanlıkta da görmek mümkündür. ağızlarının tadını kaçırmasın diye. Sen ki. “Hayır benim”. diye başlar söze Zeus. Hera. Buyurmuş Zeus. 5. Elinde kalkan. Bu kültün ve bu imgenin uzantısını Çam ağacını kutsal sayıp İsa'nın doğuşuyla bağdaştıran ve İsa'nın annesi Meryem'i hem bakire. Nifak bu. boş dururmu? Üzerinde “en güzele” yazılı altın elmayı atıverir şölen sofrasına.) Denizlerin piri Neresus’un kızı Tetis’le. gözlerinde hareli mavilerle Athena daha bir güzeldir. Tanrılar. kılavuz tanrısı Hermes. . tanrıçalarla elmayı alsın. derler Tanrıların tanrısısın. Her biri kendisinin en güzel olduğuna inanan üç tanrıça. İri gözleriyle Hera güzeldir. Benim adıma seçimi Paris yapsın.165 gücünü daha da belirginleştirme amacını gütmektedir. içimizde en güzel kimse altın elmayı ona ver! Buyruğum odur ki. insanların atasısın. “Elma benimdir. “En güzel benim” yollu tartışma kavgaya dönmek üzeredir. tarihin ilk güzellik yarışmasının yargıcı olarak tanrıçaları incelemeye başlar. Pitya kralı Peleus’un düğünü vardır tanrılar dağı Olympos’ta. Athena ve Afrodit aynı anda uzanırlar altın elmaya. Sonunda Zeus’a başvururlar. Gel gelelim. Hermes iletir baş tanrı Zeus’un buyruğunu Paris’e. Kâhinler. Bebek doğunca İda Dağı’na bırakılır. kraliçenin doğuracağı çocuğun kente kötülük getireceğini söylerler. Bebeği bir çoban bulur ve büyütür.

Tahta bir at hazırlayarak içine askerleri gizlerler.166 Hele Afrodit. Bozcaada civarına çekilen Akhalıların beklediği an. kötülükler ve tehlikelerle doludur. Hera. düşüncelerin çeşitlilik dünyasına ve hayal gücüne dönüşmektedir. Bir gün Akhalı Akhilleus ve Troia’lı Hektor düelloya girişirler ve kavgayı Akhilleus kazanır. Kenti savaşarak alamayacaklarını anlayan Akhalılar. Orada somut ve kanıtlanabilir olan. birer parlak yıldız gibi göğün derinliğinden kayarak indikleri. Bu savaşa zaman zaman tanrılarda karışacaktır. Karçiçekleri Dergisi. Bunun üzerine Akhalılar Yunanistan’daki ve adalardaki devletlerden yardım alarak Troia’ya saldırır. Yıl 2. Troia’ya geri gelen Akhalı donanmasına karşı koyamayan Troia’lılar kenti Akhalılara bırakırlar. savaşçıların en yiğidi. Paris ise. Helen’i Troia’ya kaçırır. tanrıların rehberliğinde bir hileye başvururlar. 10 yıl sürecek savaş başlar. burada aşağı yukarı. insanların en akıllısı kılarım seni der.27 . Barışan tanrıçalar. som güzellik gibi güzeldir. Afrodit’in vaat ettiği Sparta kralının karısı Helen’e âşık olan Paris. Ancak. Troia bir türlü Akhalılara teslim olmaz. kendisine dünyanın en güzel kadınını vaat eden Afrodit’i dünyanın en güzel kadını seçer. Athena. Kırıkkale 2005 s.145 Gerçekten efsaneye atılan adım. Anadolu’nun bu güzel dağından ve çobandan ayrılarak tekrar Olympos’a çıktılar. Artık itiraza mahal yoktur. Bundan sonra Afrodit güzelliğin eşsiz tanrıçası olarak kaldı ve kimse artık onunla boy ölçüşemedi. Efsanelerin 145 Aynur KÖSE. Paris Akhilleus’u öldürür. Mitolojik Hikâyeler Coğrafyası. Sayı 2. güç anlaşılabilire. Troia’lıların tahta atı savaş ganimeti olarak surlarının içine almalarıyla gelir. Asya krallığını vaat eder. içinden doğduğu Akdeniz köpükleri gibi ak.

kendinden öncekilerin -Ki. "Büyük Anne" kültünden daha sonra ortaya çıkmıştır. age. İnsanlar. s. 146 UHLIG. Ön Asya bölgesinde herhangi bir yerde olduğu anlaşılmaktadır.167 nereden kaynaklandığını ve nasıl oluştuklarını bilmiyoruz. An'ın kızı İnanna ise. güçlü esen rüzgârlardan ve gürüldeyen sudan. Onların izleri. sonsuzluktan. yalnızca yeryüzünde tanrısal üstünlük sağlamakla kalmadı. ilk kez M. aldatmacının ve kötülüklerin artık hiç de yabancı olmadığı yaşam şekillerini yansıtmaktadır. acımasızlığa ve zorbalıklara dek. Sumerlerde. nasıl sahip olma ve güç için tartışma içindelerse. onların köklerinin.Ö. Bunlar. Fakat onun pratik önemi azdı. Mezopotamya'da rastlıyoruz. Oysa biz. 184 . daha sonra Nintu ve en sonunda İnanna olan Yer Tanrıçası Uras ya da Ki. o "Yer Tanrısı" olarak da adlandırılmıştır. geçmişte kaybolmakta. kötülüğe. An'ın yanındaki yerini de kazandı. dört tanrı doğmuştur: Gök Tanrısı An. Tanrılar da halkın inanç düzeyine göre değişmektedir. O. 146 Yardımseverlik ve iyilikten. Buna karşın. günü gününe uymayan Rüzgâr ve Su Tanrısı Enki ki. Ancak bir şey kesin: Tanrılar ve Titanlarla ilgili tüm bu efsane ve masallar. geçmişte dikkatli şekilde dolanıp durmuştuk. Fakat buna karşın. Gök Tanrısı ile akraba zinası yaparak. Aşk ve Bereket Tanrıçası Enlil. sürekli değişen gökyüzünden. gücün. her şeyin bulunduğu. verimli dünyadan. Uras ve Nintu'nun.etkinliklerini kırarak. onların başlangıçlarıyla ilgili bir şey hissetmeden. bu dört öğeden. çelişik görüşlerin vurgulandığı bir tanrılar dünyasına. An ile panteonun en tepesinde ilk kez bir erkek varlık görüldü. Bütün bu karmaşık öğelerin. daha önce Anadolu'da rastladığımız Bereket Tanrıçası ve Ana Tanrıça'dan tümüyle farklı olar bir yüzünü de göstermektedir. dördüncü bin yılında. yeryüzünde hüküm süren dört doğal öğeden ortaya çıkmış olduğu anlaşılmaktadır.

insanlara Güneş Tanrıçası Arinna'dan daha yakın durmaktadır. onların en önemli tanrılarının. M. s. aşk ve savaş tanrıçasıdır. Bu durum. kuzey Mezopotamya'daki Mitanni'nin Hurri İmparatorluğu.168 Besbelli ki. birçok uygarlık bölgesindeki benzerlikler ve bunların birbirleriyle olan uygunluklarıdır. Sumer tanrılarını kendilerine ait yerel inançlarla kaynaştırıp. Gök Tanrısı Teşup için olduğu gibi. Bu sırada geç Sumerler ile genç Mitanni arasında dolaylı olmayan bir ilişki vardı. 147 Fakat Hurrice adına karşın. Diğer yandan. Bu gelişme. 2000 yılında ortadan kalkan Sumer-Akad dünyası ile Hititlerin gücünün yayılmaya başladığı Yakındoğu arasında. on beş tanrı soyu sayılmakta. her sahada bereketi sağlamaktadır. 185 . Asıl tanrıları ve onların çok yönlü işlevlerini bir tarafa bırakacak olursak. O. aynı şekilde Hurrilerin en büyük tanrıçası Şavuşka için de geçerlidir ki. age. tanrıların aktarım merkezlerinden biriydi. Eski Mezopotamya'da su her şeyin kaynağıdır. kendi tanrıları ile Mezopotamya tanrılarının bir karışımı olduğu görülmektedir. onların başında. Bizi düşündüren. her şeyden önce. Nitekim Sumerlerin yaratılış efsanelerinde. hayatı olası 147 UHLIG. Şavuşka. çok eski yaratılış efsanelerinde birbirine geçmiş tanrı soyları ve onların dramatik kaderleridir. her birinde bir tanrı çiftinin bulunduğu. evlerde yada savaştaki başarılarda olsun. yeniden düzenlediler. "üreten" tanrıların babası olarak Abzu ve "herkesi doğuran" tanrıça Tiamat bulunmaktadır. daha sonra Hattuşa'da karşılaştığımız Güneş Tanrıçası ve Gök Tanrısının ilk plana çıkmasına yol açan bir akıma dönüşmüştür. Tatlı Su Okyanusu ile Tiamat ise deniz ile özdeştir. bizim ilgimizi uyandıracak olan. Abzu.Ö. bu tanrıça yeni Mezopotamya'da (İnanna'nın ardılı) Babil Tanrıçası İştar ile de karışmıştır. Hurriler. Su. Sumer tanrılarının Hurrilere eriştiği bir kapıydı. Kuzey Suriye bu dönemde daha çok.

Tanrılar arasında birinci olan güçlü Anu. mitolojilerinin başlangıcında suyla özdeşleşen tanrı çiftine Yunanlılarda da rastlamaktayız: Okeanos ve Tethys. onun ritmi ise. Doğu-Batı akımını incelediğimizde.ve güneydeki deniz tarafından belirlenmektedir. 148 149 UHLIG. Dokuzuncu yılda Anu. age. Kumarbi. elimize eksik olarak geçmiştir. onun önünde duruyor. Tablet. Alalu. tahtta oturuyor. Anu. Alalu. soylarının Gök Tanrısının ve onların tanrıların sayıldığı anlaşmazlıklarının işlendiği bir efsane ile ilgilidir. dini-mitolojik. eski Hurri tanrısı Kumarbi'ye rastlamaktayız. Bu saygı. güçlü Kumarbi ona hizmet ediyor. çok eski zamanlarda Alalu. dil bilimciler ve din bilimciler arasında panteonun dışına taşan bir saygı görmüştür. 186 UHLIG.169 kılmakta ve sınırlamakta. göreceğimiz üzere. girdi karanlık yerin dibine. Anu tahta geçti. tahtta oturuyor. her iki nehirle -Fırat ve Dicle. içmesi için kupayı ona uzatıyor149. s. Ne yazık ki. metnin en gerilimli yerinde kırılmıştır. s. onun ayağına doğru eğilmiş. içmesi için kupayı ona doğru uzatıyor. onun ayağına doğru eğilmiş. Okuyalım: "Vaktiyle. Anu. yazılı kanıtlar da bulmaktayız. pek önemli görülmeyen. bu olağanüstü ilgi çekici metni içeren tablet. tanrıların soylarının devamına ve kaderlerindeki şaşırtıcı benzerliklere. ondan kaçtı ve karanlık yerin dibine gitti. Salt bir benzerlik olsa bile. dokuz yıl boyunca Gökyüzü Kralıydı. Gökyüzü Kralıydı. Alalu'ya savaş ilan etti ve Alalu'yu yendi. Fakat elimizde olan kısmı. yine de heyecan duymamız için yeterlidir. 186 . age. Alalu. "Gökyüzündeki hükümranlığından Hükümdarlığın önceki (dini) Şarkısı"nda. 148 Sumerlerde olduğu gibi. O sonradan. Hurrilerin başlangıçtaki tanrı soyları listesinde.

Eski örneklere göre bunlar. Bu zaferle o. Bundan sonra. Anu'nun spermlerini yutunca. Anu.Ö. onun spermleri Kumarbi'nin içindekilerle bir bronz gibi birleşti. Anu'yu bacaklarından yakaladı ve gökyüzünden aşağı indirdi. sert Gök Tanrısı ile hamile bıraktım.. söyledi. Ve kendini gizledi. Birincisi seni. Kumarbi'ye karşı koyamadı. Kumarbi yukarıya ne söyledi. Anu'ya savaş ilan etti. Efsane ise.. diğer bir parçada okuduğumuz üzere. Bu yapıtta. dünya yıllarıdır. onun ağzından çıkanı söyledi.170 Anu." Devamı okunamıyor. göğe gitti. senin içine bir yük koydum. Hattuşa'nın arşivinde bulundu. kırılmış parçalar var ve bunlar.. Burada sözü edilen yıllar. 1350'de yazılmıştı. Oğlun babasını hadımlaştırmasına ilk kez burada rastlamaktayız. Ağzından çıkanı. Orada şöyle diyor: "Anu konuşmasını bitirince.. diğerlerini "karanlık topraklara sürdü" . yukarıya. Fakat Kumarbi'nin. akıllı hükümdar. dokuz yıl boyunca Gökyüzü Kralıydı. Ve o. İçinden sevinme! Ben. Bunun bir başka örneğini. sevindi ve güldü. sonuçta çok etkileyici. gökyüzüne doğru uçtu. Kumarbi. Anu. birçok boşluk olmasına karşın. Gök Tanrısı'nın diğer tüm tanrılar karşısında zafer kazandığına dair her hangi bir kuşku yoktur. Sonunda öyle bir hale geleceksin ki.. birbiriyle karışmış. Kumarbi. ikincisi tahammül edilemeyen Dicle nehriyle hamile bıraktım. olasılıkla M. üçüncüsü sert Tanrı Tasmisu ile hamile bıraktım ve iki (ilave) korkunç tanrıyıda yük olarak içine koydum. Kumarbi. kuşkusuz Sumer-Akad ve Babil söylencelerine dayanmaktadır. Onun cinsel organını ısırarak kopardı. ilk Yunanlı tanrı soyundan (Okeanos-Tethys . geriye döndü ve Kumarbi'ye şöyle dedi: Benim spermimi yuttuğun için içinden seviniyorsun. Bu metinleri elde ettiğimiz çivi yazısı tabletler. babası Anu'ya saldırısıyla ilgili rapora göre. Dokuzuncu yılda. yüzyıllar sonra Yunan şairi Hesiodos'un ünlü "Theogonia"sında tekrar görmekteyiz. elbette ölümsüz.. arkasından Kumarbi yaklaştı. Kumarbi'nin elinden kaçtı ve uçtu Anu. başını dağların kayalıklarına vuracaksın!" Birbirine yapışmış metinler burada kopmakta.

Yasa dolu ve kötü niyetli. hileli karşı koyma. Yerin ta derin kucağında. söz veriyorum sana bunu ve istiyorum seve seve eseri bitirmek. herkesi dehşet kapladı ve onlardan kimse [konuşmadı." Konuştu. Fakat içini çekti dev dünya. ta baştan beri." . Uranos. Öz babaları onlardan nefret ederdi. Onlara ve çocuklarına ilişkin olarak Theogonia'da şöyle deniliyor. • "Ve Gaia ile Uranos'tan gelenlerin hepsi. suç işledi o kendisi önce. yanıtı ulu anneye: "Anne. Bana itaat etmeyi isteyin. Güçlü bir orak yaptı. Doğar doğmaz onlardan biri. Ve o şekillendirdi hemen gri demir nesneyi. Çok büyük. çok kurnaz Kronos verdi. sevgili çocuklara öğretmek [için O yüreklendirici konuştu. çünkü kötü [namlı babamız Beni pek ilgilendirmiyor.171 ve Gaia-Uranos ile başlayan Titanların cinsiyetinden) söz edilmektedir. önce o kötü davrandı. Diğerlerinin hepsini sakladı ve ışığa çıkmalarını [önledi. böylece öç alınır [üretenden Büyük alçaklık. benden ve korkunç babadan olan çocuklar. cesaretle canlanmış. kendi kalbi hüzünlü: "Siz. kendi yaptığı kötü harekete sevinerek. korkunç [çocuklardı.

devasa Gaia o zaman kalpten sevindi. sonsuz bir dünya diye [adlandırılabilir. İyi bir yere sakladı ve verdi bir keskin orak Onun eline ve öğretti ona baştan aşağı kurnazca [çevrilen dolapları. 188–189 . Ve gece geldi güçlü Uranos.172 Dedi ki. uçup gitti mağrur ve faydasız biri [olmadan. dönen yılların akışında Yarattı bundan Erinyeleri. Diğer yandan. rastlantı olamaz. dişli orağı ve biçti öz babasını aceleyle [utançtan Ve Fırlattı orağı kaçarken uzaklara Arkasından.” 150 Büyük uzaklığa ve yüzyıllardan oluşan zamansal farka karşın. Bu. Fakat kültür akımlarının her zaman aynı yada benzer şeylerin birbirlerini aralıksız diziler halinde izlemediklerini. Toprak hepsini topladı. yalnızca 150 UHLIG. Silahları aydınlatan titan. age. öne safkan mızrağı [ellerinde. bizim burada alıntı yaptığımız efsanelerin arkasında. s. Doğa ilahelerinde de. özleyerek sarıldı tam aşkla Gaia'ya ve sonsuza dek sürdü O an uzattı oğlu saklandığı yerden sol Elini ve sağıyla kavradı koskocaman Keskin. tersine şimdiye dek bilinmeyen safhalarla ve öncelikle uzun yayılma süreleriyle bir alış veriş içinde olduklarını da biliyoruz. çok kuvvetli ve büyük [titanı. konunun yakınlığı ve işleniş biçimi şaşırtıcıdır. o kadar çok aşağı damladı. Çünkü kanlı damlalar.

insanların bu dünyada sıkıntısız bir yaşam sürmelerini sağlıyor. Bu efsane. ilgili bilim dalı yöneticilerinin üzerinde birleştikleri düşünce. artık yükselemeyen güç nedeniyle de gerçeklerle uyuşan bir zaman dilimini kapsamaktadır. . her iki hadımlaştırma olayına esas oluşturduğu ve bu olayın kökeninin Yakındoğu'da aranması gerektiğidir. Göreceğimiz üzere. efsanelerin değişimine başka bir açıdan de dikkat etmek zorundayız. kişisel olarak ele alınan tanrı yaşamlarını aşan bir sembolün durduğunu da dikkate almak gerekir. İncelemelerimizde. aynı zamanda Hurri-Hitit orijinine geri gitmekte ve hadımlaştırma efsaneleri yukarıda değinilen bağlamda. Burada bizim işimiz. Tanrıların babalarının ve Titanların -hem Anu. önce gök tanrıları için yolu açıyor. Diğer yandan Yer Tanrıçası Gaia örneğinde. güneşin. ayın ve yıldızların parıldamasıyla. gök ve yer ayrımının. Bu geçiş dönemi. ahlaki açıdan tartmak gerekir. yani planlı ve araç kullanılarak yapılırken -kötü niyetli bir işlem olup. Dünya çapında yaygın olan efsane konusunda. Yerin ve göğün bu ayrımı. değişen bir çevrede kadın davranışlarının değişimini de görmekteyiz. göğün ve yerin ayrılması düşüncesiyle desteklenmektedir. hem de Uranos gök içindirtoprak anaya ağır basan güçleri kırılıyor.Kumarbi işlemini aniden ve silah kullanılmadan yapmıştır ve Kumarbi efsanesinin daha sonraki bir bölümünden öğrendiğimize göre. kadın güçlerinin Yunan panteon'unda yayılmasında bu değişimin önemli etkisi olmuştur. Yunanlılarda hadımlaştırma. yaşamın yayılmasıyla ve yaşamı sürdüren verimliliğin oluşumuyla başlamaktadır. savaş ve hükümdarlık nedeniyle ortaya çıkan geçiş dönemi düşüncesiyle ilgilidir. Bu değişim aynı zamanda. orak göğü ve yeri ayıran bir araç olarak. bir orakla.173 kısmen çözebildiğimiz. Yakındoğu'da tanrıçaların öneminin yadsınamayacak yükselişini de kanıtlamaktadır. "Büyük Anne" zamanı ile değişken.

Onu. Fakat gerçek olan. yukarıda Tanrının kim olduğunu bilmiyorum. orak. Ullikummi. siz tarih öncesinin tanrıları. Upelluri'nin omzundaki devasa taşı gören Bilgelik Tanrısı Aja. bir şey sezmedim. bakır bir orakla birbirlerinden ayırdıklarında. bir şey hissetmedim. Upelluri şöyle yanıt verdi: "Göğü ve yeri benim üzerime kurduklarında. Diyorit'in. Orada. Ama şimdi sağ omuzum ağrıyor. Tarih öncesi babalarının mühürü getirilmeli ve onunla yeniden mühürler vurulmalı. gök ve yer ile tanrılar ve insanlar arasındaki dengenin korunması için. Tanrılardan biri. Kumarbi efsanesinin de.yaşamı sürdüren silahın (orak) koruyucusu olarak çağrılmayıp. bundan sonraki metinler. eski sözleri bilirsiniz. yaşamı çok yönlü görüntü şekilleriyle ortaya koyan savaşları ve tartışmaları teyit etmektedir. Onu Kumarbi. Onunla Ullikummi'nin. göğü ve yeri taşıyan dev Upelluri'nin sağ omzuna oturttu. sürekli büyüyen yük nedeniyle Upenuri'ye ne halde olduğunu sorduğunda.174 Her iki korkunç Hadımlaştırıra işleminde. neredeyse göğe erişecek ve tanrılar için bir tehlike. bulunduğu yerin altından alınmalıdır. tanrıların sağ kalması ve böylece ona saygı gösteren insanların ." Burada. dedelerinizin zamanındaki kilit vurulup mühürlenmiş evlerini yeniden açınız. devin omzunda öyle devasa büyüdü ki. tersine "tarih öncesinin tanrıları" diye çağrılmasıdır. bir kayadan. Burada cinsiyet savaşının. taş devi Ullikummi'yi yarattı. tıpkı Hesiodos’un Theogonia'sın da olduğu gibi. tüm yaşamların en önceki başlangıcının sembolik ifadesini görmekteyiz -bir devrim-. olacaktı. ayakları kesilmeli. Kumarbi daha sonraki bir efsanesinde. şöyle konuşur: "Beni dinleyin. Yer Tanrıçasının -Yunanlılarda olduğu gibi. tanrılara karşı bir asi olarak yarattı. Saygıya layık babalarınızın. Göğü ve yeri birbirinden ayırmış olan." Bu sözlerden sonra. İlgi çekici olan. Sonra göğü ve yeri. rahipler tarafından yaratılan efsanenin eski bir şekli olarak dile getirilip getirilmediğini bilemiyoruz. Gök Tanrısını tahtından etmeye ve kendisinin kaybolan gücünü yeniden geri kazanmaya kalkıştığında. çok eski bakır orak da yeniden dışarı çıkartılmalı.

Hesod'un Theogonia'sın da. Yunan mitolojisinde ve Theogonia'da Tanrıların Tanrısı olmuştur. ANTİK YUNAN’DA DİN Eski Yunan’da kaynağını Anadolu. Yunan panteonunda Tanrıların Babası olarak seçilmişti. efsanede Girit'te olduğu belgelenen doğumuna ve gerçek bir Tesalya Tanrısı olmasına karşın. Ölümsüzlükleri kaynaklanıyordu. çoluk-çocuk sahibi ve iyi-kötü olan. güzel ve ölümsüz içiyor varlıklardı. Homer'in ve Hesiodos'un bıraktıkları 151 gibi. olasılıkla daha eski HintAvrupalı göçmenler tarafından. Bitkiler Tanrısı olarak Ege'ye taşınmıştı. Girit ve Mezopotamya’dan alan. age. s. Bu durum her şeyden önce tanrıçalarla. Dor ve Anadolu tanrılarını kendi tanrılar dünyasına katmışlar. bu tanrıları insan biçiminde düşünüp göstermişlerdir. Böylece. 184–192 . ama insanlardan ise daha güçlü. Çünkü Yunan şairleri destanlarla birlikte eski Aka. Buna göre bir kısmı erkek bir kısmı dişi olan bu tanrılar insanlar gibi evlenip yiyip-içen. bu tanrıların ad. karısı Rheia’nın yaptığı bir hile yardımıyla Zeus tarafından yenilmektedir. nektar adlı hayat suyunu olmalarından 151 UHLIG. Hatta destanları yazan şairler bu dini şekillendirmiştir. kendi çocuklarını yutan Kronos. şimdi tanrıların insani boyutlarındadır. daha genelleme yaparsak kadınlarla olan ilişkilerinde ifadesini bulmaktadır. sonuçta acımasız.175 sürekliliği ile ilgili olduğudur. tanrıların çoğu doğu kökenli olan çok tanrılı bir din anlayışı vardı. C. Zeus. görev ve nüfuz alanlarını belirlemişler. Yunan dininin oluşmasında destanların önemli rolü olmuştur. Zeus. deyim yerindeyse. Zeus'un Doğulu örneği yoktur. Tanrı olarak. Onda eski Yunan Yaratıcılığını görmekteyiz.

776 da yapılan Olimpiyat oyunları idi. avcı tanrıça Artemis olmuştur. kurbanlar keserler.176 Eski Yunanlılar tanrılarına kendi anlayışlarına göre ve istedikleri gibi ibadet ederlerdi. Zeus’un pek çok eşi olmuştur ama en önemlisi aynı zamanda kız kardeşi olan Hera’dır. Horalar ve Eros tanrıçanın etrafındadırlar. Altı gün boyunca süren bu dini nitelikli spor yarışlarına çıplak olarak katılan gençler çeşitli dallarda yarışırlar. Yunanlılar tanrılarını memnun etmek ve kötülüklerden korunmak için onlara ibadet ederler. Bunun dışındaki en belirgin ibadet şekli. istediği yerde ve biçimde bunu yapabilirlerdi. Zeus’la Leto’nun birlikteliğinden musikinin ve biliciliğin tanrısı Apollon ve bakire. birinci gelenin başına bir çelenk konur ve heykelinin yapılmasına izin verilir ve ülkesinde törenlerle karşılanır ve saygınlık kazanırdı. bulutlara. . Aşk tanrıçasının başka sevgilileri de olur. Bilgelik ve savaş tanrıçası Athena Prometheus’un Zeus’un alnını baltayla yarması sonucu bu yarıktan zırhlara bürünmüş şekilde çıkmıştır. Olimpos Dağı mekânlarıdır. Tapınaklar ibadet yeri değildi. Apollon plastik sanatları. buralarda sadece tanrı heykelleri ve tanrılarla ilgili kutsal eşyalar saklanır.Ö. Zeus gök tanrısıdır. Ama Aphoridite onu Ares’le aldatmıştır. ışığı. Bu yarışmaların en büyüğü baştanrı Zeus şerefine Olimpos dağı eteklerinde dört yılda bir düzenlenen ve ilki M. Hephaistos güzellik ve aşk tanrıçası Aphrodite’nin eşidir. saçı saçmak ve kurbandı. Yunanlılar ayrıca bayramlarda ve dini törenlerde tanrılar şerefine araba yarışı ve spor karşılaşmaları da düzenlerlerdi. Zeus’un aşklarına karışır ve onu rahat bırakmaz. ölçüyü. Hera evliliğin ve gebeliğin koruyucusudur. Sadece büyük tanrılar şerefine belli zamanlarda toplu oyunlar ve şenlikler düzenlenirdi. önünde de dini törenler yapılırdı. yağmura ve yıldırımlara egemendir. Hera Zeus’un alnından Athena’yı çıkarmasına öfkelenmiş ve kimseyle birlikte olmadan ateş ve demircilik tanrısı olan Hephaistos’u doğurmuştur. Genellikle Pallas Athena diye anılır. Genellikle üç güzeller diye anılan Kharitler. Tanrılar baştanrı Zeus etrafında bulunurlar.

su tanrıları. Hades’in buyruğu altındaki bu dünya soğuk. Olimpos’un en önemli tanrılarından biri olan Poseidon.177 dengeyi. Alayında bulunan Silenoslar. İçlerinde tanrı simgesinin korunduğu bu tapınaklarda tanrılara kurban ve sunular-hayvanlar. Bunlar gök ve atmosfer tanrıları. Pek çok efsaneleri olan bu tanrıların dışında Zeus’un çevresinde daha az önemli olan tanrılar ve tanrıçalar bulunur.adanıyordu. Dionysos gibi toprak ve bereketle bir tutulan tabiat tanrıçası Demeter Zeus’la birleşerek ölüler ülkesi tanrıçası Persophone’yi doğurur. Sunaklar yapının genellikle doğusunda yer alıyordu. Persophone’yi kaçırıp yeraltına götüren Hades ölüler ülkesinin tanrısıdır. Yunanlılar dinsel ibadetlerini açık havada veya basit yerlerde yaparlardı. Denizlerden başka toprağında sahibidir. tüccarların ve hırsızların da koruyucusudur. aklı simgeler. Bakkhalar onun için dinsel törenler düzenler. Daha çocukken kurnazlığıyla dikkat çeken tanrı Zeus’un güvenilir elçisi. toprak ve cehennem tanrıları. Dinsel tören tapınağın önünde dışarıda yapılıyordu. Tanrıların habercisi Hermes’tir. Toprak. Satirler. “Homeros destanlarında önce bu dünyayı göz önünde bulunduran gerçekçi bir görüş olmasına rağmen ölüler dünyası da bulunur. Deniz altındaki sarayında yaşayan Poseidon deniz yaratıklarıyla çevrili olarak dolaşır. orman ve kır tanrıları. Yoksullar kurban yerine kilden kopyasını sunuyorlardı. yolcuların. Hades’in ülkesi Tartaros ve Erebos olmak üzere iki bölümden oluşur. Tanrılara ise gittikçe gelişim gösteren tapınaklar inşa etmişlerdi. insan hayatı ve kaderiyle ilgili tanrılardır. üzüm bağlarının ve şarabı koruyucusu Dionysos’tur. ışıksız ve güçsüzdür. Zeus’un kardeşi ve denizlerin tanrısıdır. bitki ve bereket tanrısı. Artemis okçu tanrıçadır ve insanları oklarıyla öldürür. Ruhlar dünyada . Sinirlenince denizi alt üst eder. Olimposlu tanrılardan biri olan Ares Athena gibi savaş tanrısıdır ama aklın yönettiği bir savaşı değil çılgın savaşı ve amaçsız kıyımı simgeler.

” 154 “Apollon’un esinlediği öngörme yetisiyle insanlar kadın veya erkek yani bilici. Buralarda tütsü ve kandil yakılır.” 156 Arkaik dönemde Yunanistan’da ölülerin başka bir dünyada ömürlerini sürdürdüğü inancı vardı. Delfoi Apollon’u biliciliğiyle ün salmıştı. Rahipler şehirlerdeki toplumlar tarafından seçilmiş devlet memurlarıydı. 152 153 154 155 156 Arif Müfit MANSEL. Her türlü resmi ve özel işler için bu tanrıya başvurulurdu. Mitoloji Sözlüğü. Ege ve Yunan Tarihi.Ü. Başka bir efsanede ise Prometheus insana biçim verir ama hayatı ve ruhu Athena verir. Ankara 2003 Azra ERHAT. “Burada Pytia aracılığıyla Apollon’a soru yöneltilir. 139. Remzi Kitabevi. s. 54. yanına biraz para konur ve soru tanrının kulağına söylenir.7. Mitoloji Sözlüğü.178 kendi iradelerine egemen olmaksızın gölgeler gibi dolaşırlar.” 155 “İnsanın yaratılması efsaneye göre Titan soyundan Prometheus tarafından olmuştur. Sonra çamurdan yapılmış bu bedene yaşam soluğu üfler. Herkes evinin hemen yanında küçük bir harcama ile danışabileceği bir kehanet evini her zaman bulabilir. LAPORTE. 69. Daha sonra duyacağı ilk ses cevaptır. Her Yunanlı kendi dinini kendi seçiyor ve kendi dünya görüşüne göre kavrıyordu. Ankara 1988 MANSEL. Ankara 1980 .” 152 Antik Yunan’da dini törenler tapınakların önünde duran sunakta yapılırdı. Yunan ve Roma Mitolojisi. İstanbul 1984 Bedrettin CÖMER. Yayınları. Açık olmayan cevapları tanrıya Loksias -dolambaçlı. s. C. TTK Yayınları. s. Buradan ayrılırken de kulağını tıkar. Tubitak Yayınları. s. H. s. falcı ve kâhin olurlar. Bu nedenle ölüler için özenle mezarlar yapmışlardır. age. Prometheus suya yada gözyaşlarına kil karıştırarak ölümlü bir varlığa ilk biçimini verir.lakabının takılmasına neden olmuştur. 153 Dindarlığın artmasıyla tanrıların kâhinlik gücüne olan inanç artmaya başladı. 142 H ESTİN.

Yayınları. Eski Mısır’da Osiris’in ölümü. Mezopotamya’da Temmuz’un. mezar gibi tıkalı olduğu zaman insan vücudunda azap çektiğini. Fenike’de Adonis bayramları.179 Bu inancın kuvvetlenmesiyle halk Olimpos tanrılarını daha az önemser olmuş ve daha güçlü bir din aramıştır. bedenden sıyrılabilme önerilir.yy dan sonra yayıldı ve 6. Trakya ve Yunanistan dinlerinin karşımı olan Orfeus dini 7. 65. Bu etkilerle Yunanistan’da da Dionysos ve Seres için dini törenler yapıldı. yüzyıldan itibaren benimsenerek mistik akımı kuvvetlendirdi. Orfeus diniyle birleşen Demeter kültü Yunan dünyasına yayıldı. dans ederler.Ö 4. İstanbul 1977 . 5. 220 Belkıs MUTLU. sonra dirilişleri. Batı Sanatında Biçimlenme ve Doğu Akdeniz. İ. çile çekmek ve toprakla temizlenmek zorundadır. Bu dine girenler temiz yaşayabilmek için oruç tutmak. Dinin gerektirdiklerini yerine getirenlerin ruhları vücutlarından kurtulur.S. kutsal hayvanları parçalarlar ve bunların kanını şaraplarına karıştırarak içerler ve etlerini çiğ olarak yerler böylece tanrısal özü vücutlarına soktuklarına inanırlardı. ölümle de ruhun vücuttan kurtulmadığı görüşü vardı. Helenistik Dönemde kurulan pek çok yeni Yunan şehrinde tapınaklar yapıldı.D. Dionysos’un müritleri geceleri yüksek yerlerde ellerinde meşaleler olduğu halde flüt ve davullarla gürültülü törenler yaparlar. yüzyıllarda rol oynamaya devam etti.G. Marduk’un ölümleri.. Anadolu.” 158 157 158 MANSEL. Bu törenler doğu kökenli mistisizmin yayılmasına sebep oldukları gibi ölümden sonra tekrar yaşamayı vaat eden İsis-Osiris inancı M. bol bol şarap içerler. s. age. “Bunlardan biri olan Dionysos dini insanları dünyaya nüfuz eden ve hayat veren bu tanrıya yaklaştırmak amacındaydı. Kendi içine dönme. Ancak Olimpos tanrılarına güven azaldı. s. İsisin Tanrı’yı araması. “Bunun yanı sıra Doğu ülkelerin inançları ve mistik törenleri Yunan dünyası üzerinde etkisini artırdı. dirilişi. Anadolu’da Telipinu’nun maceralarıyla ilgili temsiller dini tiyatro gibi düzenleniyordu.” 157 Orfeus dininde ise insan ruhunun tanrı parçası olduğu için ölümsüz olduğunu.

159 159 James McCLELLAN. Kumarbi. bilginin yazmayı bilen bilgili kişilerle edinilip uygulanmasını desteklemiştir. Anu’nun erkeklik uzvunu dişleriyle kopararak onun yerine geçer. Devlet ve tapınak yetkilileri. ekonomik hareketler.için tapınaklar yapıldı. tarım yönetimi.DORN. Kumarbi. Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji. Yunanların tanrıları Doğudaki tanrıların yaptıkları işi görür. ilk uygarlıklarda yararlı amaçlar için kullanılmış ve kayıt tutma. 54–55. ANTİK YUNAN’DA ASTRONOMİ Bilgi. takvimsel doğruluk. Yunan dini Hellenizmden sonra Roma’yı da etkilemiştir. Ankara 2006 .180 Mısır yeraltı tanrısı ‘Osiris Apis’ -Yunanca’da Serapis. Romalılar Yunanlıların 12 baş tanrısını benimsemişlerdir. bilgili memurları. politik yönetim. saray astrologlarını ve özel takvim görevlilerini çalıştıran çeşitli bürokratik kurumlar egemen olmuştur. s. Örneğin. İlk devletlerin tümü. matematik ve doğa bilgisiyle uğraşan bir bürokrasi ve bürokratik sivil hizmet oluşturup bunu sürdürmüştür. Arkadaş Yayınları. Hesiodos’ta Zeus’tan önce Kronos’un. tarım ve mühendislik projeleri. orada sıra: Anu. ondan da önce Uranos’un baştanrı olmaları Mezopotamya’daki Kumarbi efsanesinde de görülür. Hesiodos’ta ise Kronos Uranos’un erkeklik uzvunu orakla biçerek onun tahtına oturur. Yunanlılar her alanda olduğu gibi din ve mitoloji konularında da Mezopotamya ve Anadolu’nun etkisinde kalmışlardır. Gök Tanrısı biçimindedir. Bu tanrılar birbirlerinin yerini zorla almışlardır. Bu nedenle birçok Yunan tanrısının Doğu kökenli olduğu anlaşılmıştır. Mezopotamya kent devletlerinde. bir ölçüye kadar. din ve astrolojik kestirim konularında yararlı hizmetler sağlamıştır. tıp ve tedavi. Harold E. D.

ekle" gibi) ulaşılıyordu. 1 fincan süt. kareler. a ve b'yi çarp a’nın karesini ve a ile b'nin çarpımını ekle" gibi). rakamların 60'ın üslerini temsil ettiği hane değerli ilk sistemdi.DORN. 60 saniyelik dakikada ve 360 derecelik çemberde görülebilir. çarpımlar. Eski Sumerler ve Babilliler (bizim ondalık yani 10 tabanlı sistemimizden farklı olarak) altmışlı yani 60 tabanlı bir yöntem geliştirmişlerdir. Eski Mısırdaki "katlama yöntemi. küpler." yani sayıların iki katını tekrar tekrar alarak çarpıma süreci. 60 . Çözüme. matematiksel işlemler için. s. ikinci ve üçüncü dereceden terimleri olan denklemleri çözümünü sağlayan hesap cetvellerini kullanarak karmaşık hesaplar yapabiliyorlardı. ilgi alanlarının pratik ve yararcı yönlerini yansıtmaktadır. Mısırlı matematikçiler Pi değerinin (Babilli matematikçilere ve İncil'in kaba 3 değerine karşılık) daha iyi bir kestirimini (256/81 yani 3. hesaplama açısından güvenilirdi ve doğru sonuçları veriyordu. tümüyle tutarlı olmasa ve başlangıçta sıfır içermese de.181 İlk uygarlıkların her biri kendi matematik sistemini geliştirmiştir. Pisagor üçlüleri ve benzerleriyle ilgili sayı çizelgeleri kullanarak. Bu sistem. bir bilgisayarın bir denklemi ele alış biçimine çok benzer şekilde ("a'nın karesini al. age. özellikle Romen stili sayı sistemiyle kullanışlıydı. E. Genellikle. bunların nasıl yapıldıklarını bilmesek de. genellikle reçete biçimiyle ("2 fincan şeker. Babilli matematikçiler. E. age. bire bölmeler. 161 160 161 McCLELLAN.DORN. vb. s. sayıların soyut açıdan çok az anlaşıldığı yada hiç anlaşılmadığı matematiksel çizelgelerle çözülen mühendislik veya alışveriş hesaplamaları yaygındı. Hesaplama çizelgeleri. bileşik faiz hesaplayan.16) yapmış ve kesirlerle çalışmayı sağlayan çizelgeler geliştirmişlerdi. 59 McCLELLAN. 160 Matematikçilerin ilk uygarlıkların her birinde uğraştıkları problemler. Altmışlı sistemin kalıntıları bugünkü 60 dakikalık saatte.

Geometri ise. dinsel törenleri düzenlemek yönünden de yararlı ve gerekli olduğu açıktır.Ö. Örneğin. Tüm tarım uygarlıkları astronomik gözlemlere dayalı takvim sistemleri geliştirmişlerdir. yalnızca tarımsal amaçlar için değil. birkaç olayla sınırlı olarak. Değerli madenler ve ekonomik mallarla ilgili katsayıların da benzer pratiklikte uygulamaları olduğu kestirilebilir. İlk uygarlıkların bazılarında. doğru takvimlerin. Kalıtım (Miras) paylarını ve tarlaların bölüşümünü belirlemek için lineer (doğrusal) denklemler çözülmüştür.182 Yunanlılar henüz soyut matematiği bulmamışlardı ama ilk yazıcıların işlerinde. 365 günlük Güneş yılıyla açıkça uyumsuz olan 354 günlük ay yılını benimsemiş olduklarından. M. Babil' de matematikçiler. çok seyrek ve yararcı olmayan bir "oyunculuk" açık olarak görünmektedir. M. Taşıma yüklerinin çabukça hesaplanması. gelişmiş astronomik araştırmalar diyebileceğimiz çalışmalar vardı.Ö. bir boş zaman uğraşı olmak yerine. Aslında Eski Mezopotamyada bileşik faiz hesabı için 2'nin karekökünün son derecede yaklaşık bir kestirimi kadar soyut görünen üslü (eksponansiyel) fonksiyonlarla ilgili işlev çizelgeleri kullanılmış ve başka problemlerle ilişkili olarak "ikinci dereceden denklemler" çözülmüştür. 1000'de Mezopotamya'da oldukça doğru bir takvim vardı. ay dönemleri ile (mevsimsel) Güneş yıllarının uyumunu sağlamak için zaman zaman bir ay döneminin daha takvime eklenmesi . 2'nin karekökünü virgülden sonra altı haneye kadar hesaplamışlardı. örneğin anlaşmaların (kontratların) ve gelecekteki ticari ve ekonomik işlerin tarihlenmesindeki önemli işlevini burada ayrıca açıklamaya gerek yoktur. Tarım toplumlarında. kanal ve alt yapı bileşenlerinin yapımında hacim hesabı için kullanılmıştır. Takvimin. yapı malzemeleri için katsayı çizelgeleri kullanılmış olabilir. akla gelebilir bir mühendislik yada hesaplama gereksinimi yokken. 300 yılında Mezopotamyalı takvim uzmanları sonraki yüzyıllarda da geçerliliğini koruyan soyut bir matematiksel takvim geliştirmişlerdir.

(her şeye rağmen mevsimleri kestirebilen) takvimsel astronomi yanında. Astroloji ve büyü. gökyüzü hakkındaki çalışmaları 162 McCLELLAN. tarımsal ürünlerin yazgısını. 2770'te ve bir kez de M.183 gerekiyordu. Mısır'daki ana olayın. Bu takvim 30 günlük 12 aydan ve 5 şenlik gününden oluşmuştur. takvimden bağımsız ve her yıl Sirrus yıldızının ufuk çizgisi üzerinde mevsimsel olarak ilk kez görünmesiyle tahmin edilebildiği akla getirildiğinde. bir Güneş-tarım yılını tümüyle içine almıştır. askeri eylemlerin sonucunu yada kralın gelecekte yapacağı işleri kestirmekte kullanılan evrensel düzeyde yararlı bilgiler şeklinde görülmüştür. bir kez M. astronomiyi astrolojiden yada astronomları astrolog ve sihirbazlardan ayırmak olası olmadığı gibi. astronomi. Eski Mısırdaki din adamı-astronomlar iki ayrı ay takvimi kullanmış olmalarına rağmen. Eski Babil’de.Ö. Mısır. Çin ve Amerika'da yinelenen genel bir modelin parçalarını oluşturmuştur. her 1460 yılda (4 defa 365). Babilli astronomlar 19 yıllık dönemlerde takvime bu şekilde yedi ay dönemi eklemiştir. meteoroloji ve sihir.Ö. Mısırlıların resmi yaşamı üçüncü bir sivil Güneş takvimine göre düzenlenmiştir. tüm eski bilimsel geleneklerin en gelişmiş olanıydı. 365 günlük sivil takvim Güneş yılından her yıl çeyrek gün sapmış ve böylece sivil takvim. 61 . yani oldukça düzenli olan Nil taşkınının. Sivil takvimle Güneş takvimi bu şekilde. ilk uygulamalı bilimleri oluşturmuştur. Buna göre. Babil' deki astronomi. anlamlı da değildir. bu ilk uygarlıklardaki çalışmalar ayrılamaz bir birlik oluşturdukları için. l3lO'da çakışmıştır. Aslında bunlar. bu karışıklığın da pek bir öneminin olmadığı görülmektedir. Bugünkü farklı görüşlerimize rağmen.DORN. Mezopotamya. uzun Mısır tarihi boyunca her yıl geriye doğru sürüklenerek. E. geleceği görmek için hayvan bağırsağı okumak yerine yıldızlarla ilgili bir dine geçiş. Hindistan. age. 162 Takvim. astroloji. s.

Hiç kuşkusuz. 62 . Burada vurgulanması gereken nokta. Bu bağımsız değişkenlerin varlığı nedeniyle. ekinokslar ve Güneş ile Ay'ın evreleri konularında oldukça uzmanlaşmışlardı. sürekli gözlemler ise M. Aslında. bağımsız birkaç değişken etkilemektedir: Bunlar. yüzyılda kestirebiliyorlardı. özellikle sabah ve akşam yıldızı Venüs’ünki başta olmak üzere.DORN. Mezopotamyalı astronomlar. yani kavuşum ayı 29 ve 30 arasında değişir (ortalaması 29. Özellikle daha sonraki Babil astronomisinde. Artık biliyoruz ki. s. 5.163 Konuyla ilgili olarak "yeniay problemini" burada açıklamak bilgilendirici olacaktır. E. başlıca gök cisimlerinin uzak gelecekteki hareketlerini M. İki dolunay yada iki yeni ayın arasındaki gün sayısı. yalnızca çemberi derece olarak ölçmemiz için değil. Astronomlar. gökyüzündeki Güneş ve Ay arasında yeryüzünden görülen göreli uzaklık yılın mevsimi ve uzun dönemli ay çevrimleridir. Babilli astronomlar araştırma yaparak "yeni ay problemi" konusunda yeni bir Ay'ın 163 McCLELLAN. Astronomik gözlemlerin kayıtları M. gökyüzünü gözlemleme aygıtlarıyla inceledikleri ve doğru kayıtlar tuttukları açıktır. Verilen bir aydaki gün sayısı hangisi olacaktır? Yanıtı.Ö.53 gündür). gezegenlerin doğuş. Babil astronomisindeki birçok teknik 'yol ve yöntem'.Ö. batış ve görünme zamanlarını hesaplamışlar ve bunların ileriye dönük kestirimlerini yapmışlardır. Babilli astronomların yaptığı araştırılmalıdır. gündönümleri. age. 2000'e kadar gitmektedir. yedi günlük hafta ve gezegenlerin tanınması için de çok önemli olmuştur.184 cesaretlendirmiş olabilir. daha sonra Yunan ve Helenistik astronomlarca alınmış ve benimsenmiştir. 747'den başlayarak yapılmıştır. Babilli astronomlar. gözlemleme ve kayıt tutmaktan çok daha fazlasını yapmışlar ve belirli astronomi problemlerini çözmek için sistematik araştırmalar yürütmüşlerdir. Güneş ve Ay tutulmaları ile tutulma süreleri anlaşılmış ve öngörülebilmişti. Babil astronomisi ve altmışlı sistemden kalanlar. yeni ayın yeniden görünme zamanını öngörmek açıkça zorlaşmaktadır.Ö. Babilli astronomlar takvimsel ve dinsel nedenlerle ay ayının gün olarak süresini bilmek gereğini duymuşlardır.

bu kez de Antik Yunan .185 ne zaman görünür olacağını güvenilir bir biçimde öngören tam doğru astronomik çizelgeler oluşturabilecek kadar uzmanlaşmıştı. örneğin Anaximandros. Ancak. Bu araştırmalar gözlem. "Yeni ay problemi. Mısır ve Mezopotamya’da gelişmiş olan özellikle astronomi ve matematik bilgisi Antik Yunan bilimine temel teşkil etmeleri bakımından son derece önemli tarihsel bir rol oynamışlardır. matematiksel çözümleme ve olayların modellenmesine dayandırılmıştı ve daha çok dikkatin gökyüzünde neler olup bittiğine değil de matematiksel çevrimlerle ilgili soyut modellere verilmesi ölçüsünde kuramsaldı. bu temas. Pythagoras ve Platon. en azından Mısır ve Mezopotamya uygarlığı ile Antik Yunan uygarlığı arasında tarihsel bir devamlılık olduğu söylenebilir. Bu bakımdan olmak üzere. Pythagoras ve Platon’un Yakın Doğu’da kökleri bulunan sayı mistisizminden etkilendikleri kabul edilmektedir. tıp. Mezopotamya ve Yakın Doğu uygarlıklarında hâlihazırda oluşmuş bulunan bilgi birikimlerinden etkilendi. Heron ve Diaskorides ile devam ettiği bir gerçektir. Mısır ve Mezopotamya’daki bilgi birikiminden önemli ölçüde etkilendikleri ve yararlandıkları ve bu etkilenmenin bilim alanında Hipparkos. Sonra. İlkçağ doğa düşünürlerinden olan Thales’in Mısır’a ve Mezopotamya’ya gittiği ve orada matematik ve astronomi konusunda bazı incelemeler yaptığı kesindir. Bunların başında özellikle mitoloji. kimya. Mısır ve Mezopotamya ile Antik Yunan arasında inkâr edilemez olan bu etkilenme. Antik Yunan’da bilimin. felsefenin ve buna bağlı olarak demokrasinin doğuşunda ne derecede önemli olmuştur? Yoksa insanlık tarihinde bu olağanüstü gelişmenin nedenini bizzat Antik Yunan dünyasının kendinde mi aramak gerekir? Bu soruların yanıtlanması için." Babilli astronomların çok belirgin bir problem üzerinde (29 yada 30 gün) etkin araştırmalar yaptığını göstermektedir. matematik ve astronomi gelir. Hiç kuşkusuz Antik Yunan düşüncesi birçok bakımdan Mısır. Philosophia’nın ilk temsilcisi olan Thales ve onu izleyen filozofların.

s. gezegenlerin yere olan 164 McCLELLAN. onu oluşturan temel niteliklerin neler olduğunun tanımlanması gerekmektedir. Yine Babilliler gibi. gökyüzünde ateş tekerlekleri vardı ve gördüğümüz parıldayan cisimler aslında ateş tekerleklerindeki deliklerdi. Pythagorasçılar. sayılara olan sevgileri nedeniyle. 80 . Tutulmaların nedeni ise deliklerin kapanmasıydı ve gök tekerleklerinin konumları belirli matematiksel oranlarla belirleniyordu. 6. M. gezegenlerin yere farklı uzaklıklarda bulundukları ve yere yıldızlardan daha yakın oldukları fikrini kabul etmişlerdi. yalnızca bir model olması bakımından. Yunan astronomi kuramı konusunda Eflatun'dan önce bir düşünce birliği yoktu. önerilen modellerin çeşitliliği nedeniyle kötüye çıkmıştı. E. Yıldızların tekerleği dünyaya en yakın olanı ve Güneş'in tekerleği en uzak olanıydı. Mısır ve Mezopotamya evren kuramlarına oranla da daha gelişmişti. 164 Pythagoras astronomisinin Babillilere çok şey borçlu olduğu aşikârdır. yüzyılda Milet'li Anaksimandros. onları karakteristik Yunan buluşları haline getirmiş ama savunucuları modellerle ilgili hiçbir ayrıntının peşinden gitmemiştir. Pythagorasçılar da. Anaksimandros'un görüşü. boşlukta doğal bir biçimde yüzdüğü ve insanların onun düz yüzeyinde yaşadığı tezini öne sürmüştü. yani dünyanın bir boşluğun ortasında konumlandığını açıklaması bakımından.Ö.DORN age.186 uygarlığına dönerek. Sokrat öncesi geleneğin adı. Bu evrensel model. Anaksimenes'in sonraki modeline ek olarak (ki bu modele göre dünya havayla ayakta duran bir masaydı). dünyanın bir disk olduğu. Babilliler gibi gök cisimlerinin ilahi olduklarına inanmışlardı. dünyayı neyin desteklediğini. Buna göre. Bu modellerin mekanik ve belirsiz matematiksel niteliği. yani gerçeğin basitleştirilmiş bir benzetimi ve oluşturabileceğimiz bir benzerlik olması nedeniyle dikkat çekicidir. Pisagorcuların modeli ise dünyayı evrenin merkezinden almış ve dünyanın (belki Güneş'in de) belirsiz bir merkezi ateşin ve hatta daha gizemli bir karşıt dünyanın çevresinde dolaştığını ileri sürmüştür.

geometricilerin yalnızca beş adet olabileceğini kanıtladığı benzer ve düzenli çokgen yüzeyleri olan beş adet kusursuz üç boyutlu çokyüzlüler olarak tanımlarken de önemliydi. Eflatun'un madde kuramının beş temel elementi olan toprak. 165 Atinalı Eflatun (M. yüzyıl ustası Sokrat'ın öğrencilerinden biriydi. Atina'da bulunan ve 800 yıl yaşayan özel Akademisini (Akademia) kurarak felsefe ve doğa felsefesi çalışmalarına şekil vermiştir. s. Eflatun ve felsefesi için ileri bir disiplin biçimi ve metafiziksel olarak soyut ve kusursuz her şeyin bir modeli olarak önemliydi. doğayı inceleyerek kesin bir şey öğrenilemeyeceği sonucuna varmış ve bunun yerine dikkatini insan deneyiminin ve iyi yaşamın incelenmesine odaklamıştır. Ancak Eflatun. görünürde kendisini doğayla ilgili doğrudan açıklamalarda bulunmak için daha hazırlıklı gören Eflatun’a geçmiştir. Merkür ve Venüs’ü Güneş’in arkasına yerleştirerek sıralamayı düzelttiler. klasik 4." Geometri. "felsefeyi göklerden yere çağıran" 4.187 uzaklıklarını. Ankara 2005 . Gökyüzünü 165 Colin A. yüzyıl Yunanistan'ına sağlam bir şekilde indirir. su ve eteri. Güneş. Eflatun. 81–82. Ay. Mars. 428–347) örneği ve Eflatun’un geometrik astronomisi. Yer. Venüs. onların periyodik hareketlerini belirleyerek incelediler.Ö. ciddi bir geometrici yada matematikçi değil bir filozoftu. Akademinin ana kapısı'na yazılmış olan şu söz de önemliydi: "Geometri cahilleri girmesin. Geometri. hiçbir gezegenin Güneş’in diski önünden geçmediğini gözlemlediklerinden. Bilim Tarihi. Eflatun. RONAN. Sokrat. Merkür.Ö. Daha sonra. gençliğinde doğa felsefesiyle ilgilendiği söylense de. M. 399'da cezasının yerine getirilmesinden sonra felsefi cüppesi. Tübitak Yayınları. Bu sıralama. hava. Ama politik güce karşı geldiği için ölüm cezasına çarptırılmıştır. Hatta astronom da değildi. Sonuçta gezegenlerin yer etrafındaki dolanım hızlarına dayanarak bir uzaklık sıralaması belirlediler. bizi Sokrat öncesi kuruluş çağından alıp. Jüpiter ve Satürn şeklindeydi. ateş.

Sokrat öncesi modellere göre birçok yönden herhangi bir ilerleme göstermiyordu. Eflatun. gökyüzünün ister istemez düzgün bir biçimde hareket etmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Bu nedenle. Göksel hareketlerin çoğunluğu çembersel görünse de. Eflatun gök cisimlerinin hareketiyle ilgili bu görüşlerini.188 gözlemlememişti ve bunu yapanları küçük görmüştü. her şeyden önce ana ilkelerine dayandırıyordu. çemberin başı ve Sonu olmayan sabit eğrilikte bir biçim olması açısından. Ay. Sabit Yıldızlar ve gökyüzündeki diğer cisimlerin her 24 saatte çembersel yaylarda hareket ettiklerini gözlemlediği için edinmiştir. özde değişmez olduklarına inandığı için. gök cisimleri için uygun olan tek hareket biçimi çembersel hareketti. Kozmolojik model etkili olsa da. Eflatun. Gezegenler. göklerin canlı ve kutsal olduğuydu. Yunan astronomlarını problem çözümüne yönlendirerek astronomi ve bilim tarihine büyük ve sürekli bir etkide bulunmuştur. Eflatun. ne de gök cisimlerinin önceki kuşaklardan aktarılan deneyimlerle de bilinen hareketleri dışında. Timaios adlı diyalogunda Eflatun merkezdeki dünyanın ortak bir eksen üzerinde çeşitli gök cisimlerini taşıyan bir dizi dönen küreyle mekanik olarak birleştirilmesini içeren oldukça karmaşık bir gökyüzü modelini ortaya koymuştur. Ancak Eflatun. apaçık gibi görünen bu düşünceyi. Eflatun’un kozmolojisinin gizemli bir yanı ve yüzyıllarca süregelen yaygın bir felsefi düşünce. Göksel kürelerin eski zamanlarda yaptıkları düşünülen düzgün çembersel hareket. biçimler dünyasının kusursuzluğunu göklerin sadakatle yansıttığı ve düzgün hareket değişimin kusurunu gösteren hızlanma yada yavaşlama olmaksızın sabit bir hızla ve sapma olmadan yapıldığı için. zaman ilişkileri içinde tanımlanmış dünyamızın solgun ve kusurlu bir yansıması olduğu değişmez bir ideal gerçeklikten oluşmaktadır. ne Güneş. Aynı şekilde Eflatun. Yine de. bu tarihlerden sonra artık sorgulama konusu olmamıştır. bazı hareketlerin çembersel ve düzgün . deneyüstü ve kusursuz bir saf biçimler dünyasının somut şeklini temsil ettiğine inanmıştı. gök cisimlerinin duran bir dünya çevresinde çemberler çizerek döndüğüne inanıyordu. görkemleri ve neredeyse kutsal durumlarından dolayı göklerin sonsuz. Eflatun’un Biçimler dünyası.

durur. Böylece Eflatun. yüzyılda Kopernik sonrasına kadar hemen hemen 166 2. araştırılacak göksel olayları göstermiştir. Eflatun’un gezegenlerin (çembersel olarak) tek yönde hareket ettiklerine inancı yanında. Yıldızların günlük hareketleri. şu can alıcı tersliğe de dikkat edin: Eflatun ve onu izleyenlerin yaptığı gibi.S. geriye hareket eder. gökyüzündeki başka hareketler. yeniden durur ve ilerler. Eflatun’un çağından başlayarak M. Ancak. çember kullanmalarını isteyerek harekete geçirdiğinde. 81 . Gezegenlerin hareketleri zorluklar getirmiştir. Gezegenlerin bu konumlarının ve geriye hareketlerinin açıklanması. çözülmesi gereken açık bir sorunu ve bir araştırma alanını gösteriyordu. doğa felsefesinde daha önce var olmayan bir problemi tanımlamıştır. gözlemlerin başka bir (döngülü) hareket şekli göstermesi. Eflatun’un bu inceleme çerçevesini astronomiye katması bu kadarla da kalmamaktadır: Eflatun. ünlü ifadeyi kullanmak gerekirse. Güneş'in gökyüzündeki yıllık gezintisi ve Ay'ın aylık dönüşü görünürde çembersel olsa da. age. Eflatun’un başlattığı astronomik inceleme çerçevesi. gökyüzünde büyük ve çembersel olmayan alanları tarayarak yolları boyunca yavaşlar. s. 166 McCLELLAN.189 olmadıkları çok açıktır. Gezegenler.DORN. gezegenlerin göründüğünden (bu durumda düzgün çembersel hareket) farklı hareket etmeleri gerektiği düşünülmedikçe. 16. E. kanıta gerek göstermeyen fenomenlerin açıkça "araştırılmasına" başlanmasından daha fazlasını temsil etmektedir: Eflatun’un Biçim ve çemberlerle ilgili daha önceki felsefi (kuramsal) inançları. sabit yıldızların oluşturduğu arka plana göre. özellikle gezegenlerin yada "gezgin yıldızların" birkaç aylık dönemlerde gözlemlenen hareketleri böyle değildir. aklını en çok meşgul eden soru gezegenlerin "konumları ve geriye hareketleriyle" ilgili olan büyük sorundu. Eflatun. Ancak. gözlemlenen konumlar ve geriye gidişlerle ilgili hiçbir sorun yoktur.000 yıl boyunca astronominin temel sorununu oluşturmuştur. "göksel olayların kuralını kurtarmak" için astronomları.

merkezdeki bir dünyanın çevresinde dönen iç içe (aynı merkezli) yirmi yedi göksel küreden oluşan bir gök modeli önermiştir.DORN.Ö. "İşe yaramış" olsa da. Buna ilk yanıt. 384–322). Ancak bu model.Ö. teknik astronominin bu sorununu ele almaya çalışmış ve kürelerin sayısını.190 kuramcılar ve astronomlar için. Kürelerden bazıları yıldızların. evrenin birbirlerinin altında ve üstünde değişik hız ve eğimlerde dönen tüm kürelerle mekanik olarak nasıl işlev yaptığını açıklamakta yine de yetersizdi. 365) gelmiştir. Güneş'in ve Ay'ın görünen hareketlerini açıklamak için kullanılmış. eski çağlar bir yana. Sonraki kuşaktan Aristo (M. her geriye hareket eden gezegene ise biri günlük hareketi. Helenistik dönemde bile pek 167 McCLELLAN. yüzyıl astronomları. 167 Eudoksosçu tek merkezli küreler modeli ve onunla ilişkili küçük araştırma geleneği. Güneş için ek bir küre ekleyip toplam küre sayısını otuz beşe yükselterek modeli geliştirmiştir. E. Eudoksos. 330). Eudoksos modelinde evren büyük bir soğana benzemektedir. Bunu açıklamak için. age. s. 4. Eflatun’un öğrencisi Knidos'lu Eudoksos'tan (M. 85 . bu modelin bazı sorunları vardı. Bundan başka hiçbir şey soruna bir çözüm olarak ortaya konulmamıştır.Ö. problemi yeniden ele alarak astronomi ve kozmolojide küçük ama farklı bir araştırma geleneği oluşturmuştur. diğeri gökyüzündeki periyodik hareketi açıklamak için ve iki tanesi de ters yönlerde hareket eden ve konumlarla geriye dönüşlerin "Booth eğrisi" olarak bilinen ve 8 sayısına benzeyen yolunu izlemek için dönen dört küreli bir sistem tasarlanmıştır. çembersel hareketi kullanarak görünürde düzgün olmayan görünümler veren ve gezegen probleminin uygun ve kabul edilebilir çözümlerini oluşturan modeller de tanımlamıştır. Bunlardan biri dört mevsimin sürelerinde gözlenen eşitsizlikti (mevsimlerin gün cinsinden uzunluğu aynı değildi). Eudoksos'un daha genç bir çağdaşı olan Kyzikos'lu Kallippos (M. çeşitli karşı koyucu küreler ekleyerek elli beş ya da elli altıya yükseltmiştir.

Eflatun. ikinci yüzyılda astronomlar.Ö. Ay'la ilgili ilk Paleolitik kayıtlardan bu yana önemli ölçüde artmıştı. bilimsel çalışmaları kişiler değil gruplar yapar. etkin bir biçimde. Son çözümlemede. birkaç önemli yönüyle yine de dikkat çekicidir. aynı zamanda doğayı genel felsefi. Eudoksos. Daha geniş bir anlamda. İnsanın doğayı sorgulamasıyla ilgili teknikler. Son olarak. Venüs'ün parlaklığının neden değiştiği ve Venüs. bilimsel çalışmaların toplum temelli doğasını. Eudoksos ve meslektaşlarının dönen küreleriyle akıllarında ne olduğu konusunda yalnızca çok belirsiz bir ilişkiyi gösteriyordu. Bir kez bu durum. Astronomi kuramı ve kozmoloji. Bu. Aristarkhos. M. Kallippos ve Aristo'nun.191 yaşama olanağı bulamamıştır. Eudoksos.000 yıl sonra Kopernik'in önerdiği sistemden pek farklı olmayan ve güneşin merkezde olduğu yani günmerkezli bir evreni desteklemiştir. ister Yunan isterse onun bürokratik kılığı içinde olsun bir kez daha açıklamaktadır. 310–230) idi. Bu soruların arasında mevsim uzunluklarının neden aynı olmadığı. yalnızca doğayla ilgili şeyleri bilmekle. Arşimet'e göre Aristarkhos. sonraki yüzyıllar boyunca birçok doğa filozofunu meraklandıran sorular ortaya çıkarmıştır. adları bilinmeyen Babil astronomları ve astrologları arasındaki meslektaşları gibi. bu düzeyde bilimsel araştırmanın konuyla uğraşanların ne ölçüde bir düşünce birliğine bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. . uzman bir astronom ve matematikçi olan ve görünüşe göre Müzede çalışan Sisamlı Aristarkhos (M. doğayla oynamakla ve doğa konusunda kuramlar üretmekle kalmamış. metafiziksel ve kuramsal görevlerinin gösterdiği doğrultuda ayrıntılı olarak da incelemiştir. Bunlardan biri. Kallippos ve Aristo. Bu araştırma geleneği.Ö. tek merkezliliğe seçenekler düşünüyordu ve Klaudios Ptolemaios'un (Batlamyus) çalışmalarıyla eski astronominin 500 yıl sonra geldiği nokta. Eudoksosçu yaklaşımın başına bela olan ileri ve kavramsal sorular ölümcül olmuştur. Başka bir deyişle. yaklaşık 2. Merkür ve Güneş'in birbirlerine neden yakın olması gerektiği bulunuyordu. Eflatun’un yaklaşımının temelde doğru olduğu konusunda uzlaşmadan ayrıntılı araştırmalara başlamış olmaları anlamlı değildir.

Dünya kendi ekseni çevresinde dönüp güneşin çevresinde hareket ediyorsa.DORN. dünyadan Aristo ve diğer tüm bilim adamlarının olanaksız dediği hareketleri yapmasını istemek olurdu. parçaları geri döner ve bunlar kendilerini merkezde yeniden oluştururdu. 100 . dünyanın Aristarkhos'un günmerkezliliğiyle önerilen hareketi Aristo'nun doğal hareket fiziğini açıkça çiğnemekteydi. 168 Aristarkhos 'un günmerkezlilik kuramı İlk Çağlarda bilinmekteydi ama entelektüellik karşıtı bir duruştan değil de özde akılcı olmayışı nedeniyle çoğunlukla reddedilmişti. o tarihlerde o kadar çok bilimsel itirazlarla karşılaştı ki. yere çivilenmemiş her şey kuşkusuz uçardı ya xcda ardında bir yıkıntı bırakırdı ki bu sonuç kuşların her yönde aynı kolaylıkla uçması ve yukarı doğru atılan cisimlerin atıldıkları yere düşmesi gibi duyusal kanıtlarla çelişirdi. Ayrıca. Aristarkhos'un günmerkezlilik kuramının karşısındaki güçlü bir teknik ama bilimsel olarak daha ağırlıklı bir nokta da yıldız parlaksıdır. s. Yeryüzünü oluşturan topraklı ve sulu şeyler. E. her günkü gözlemlerle çelişen ve süregelen üretken araştırmaların temellerinde olan uzun süredir benimsenmiş öğretileri çiğneyen bir kuramı asla kabul etmezdi. Mantıklı hiçbir bilim adamı. age. Özde bugün de benimsediğimiz bu kuram. Fizik yasalarını çiğneyen düşünceler ileri süren kişilerden bugün bile kuşku duyarız. ona yalnızca bir fanatik inanırdı.192 güneşi merkeze yerleştirmiş ve dünyaya iki hareket atamıştır: (Göklerin görünürdeki günlük hareketini açıklamak için) ekseni çevresinde günlük ve (güneşin burçlar kuşağındaki görünür yolunu açıklamak için) güneş çevresinde yıllık bir dönüş. doğal olarak evrenin merkezine doğru hareket etmeye eğilimlidir ve bu nedenle dünyanın boşluk içinde bir gök cismi gibi dönmesinin yada başka bir hareket yapmasının gerekli olduğunu söylemek. Problemi 168 McCLELLAN. Dünya merkezden alınırsa.

age. E. da Bu yanıt. Aristarkhos 'un bu soruna yanıtı şöyleydi: Dünyanın güneş çevresindeki yörüngesinin çapı sabit yıldızların uzaklığına kıyasla o kadar küçüktür ki. s.193 basitçe ifade etmek gerekirse. Lakin bu sistemde henüz gök cisimleri hareketlerinin hesabını ayrıntılı bir şekilde vermeye teşebbüs etme safhasını temsil etmemektedir. s. Günmerkezlilik tezinin karşılaştığı sorunlar aşılması zor sorunlardı ve İlk Çağ astronomlarının bu teze karşı gerekçeleri sağlamdı. 390 . 169 Helenistik çağ Yunan astronomisinin kalburüstü başarısı ve eseri. yüzyıla kadar böyle bir değişme gözlenmemiştir. dünya güneş çevresinde bir yörüngede hareket ediyorsa. 101 SAYILI. o zaman yerdeki bir gözlemci altı ay boyunca çok farklı noktalardan gözlem yaptığında yıldızların göklerdeki göreli konumu değişmelidir. yıldız paralaksının daha neden sonra gözlemlenemediği sorusuna akıllıca bir yanıttı (bu arada aynı yanıt daha tarafından verilecekti). Astronominin temeline geometrinin konması Pisagorcularda başlamıştır. Aristarkhos 'un tanrılara saygısızlıkla suçlanması da şaşırtıcı olmamıştır.DORN. Arşimet' e göre. Aristarkhos günmerkezliliğin mümkün olabilmesi için evrenin inanılmaz büyüklükte boyutlara genişlemesi gerektiği yönünde başka bir itirazla daha karşılaştı. Çünkü ortak merkezli küreler sistemi çeşitli olayların başlıcalılarının matematiksel izahına girişen ilk Yunan astronomi sistemidir. Ancak. Batlamyus sisteminin temelini atmış olan Hipparkos’un kurduğu astronomi sistemidir. Yoz ve değişken bir dünyayı kutsal ve bozulamaz göklere yerleştirmeye karşı dinsel tepkiler de ortaya çıkmıştır. yıldızların konumundaki değişmeler gözlemlenemeyecek sonra Kopernik ölçüde azdır. en azından 19. Yunan matematiksel astronomisi ancak Hipparkos ve Batlamyus safhasında niceselleşmiştir. 170 169 170 McCLELLAN. age. Fakat Yunan astronomisinin matematikleşmesini Ödoksos’la başlatmak doğru olur.

sonraları modern tıbbın sembolü olan ve üzerinde birbirine sarılmış bir çift yılan taşıyan asanın ilk asa ile ilgili olmaması gariptir. daha doğrusu. Ancak milattan önce beşinci yüzyılda Hippokrates adını taşıyan iki Yunanlı bilim adamı vardı.194 Astronominin mitoloji ve kozmogoni safhasından layik ve matematiksel astronomiye geçişinin Yunanlılardan önce Mezopotamyalılarda vuku bulmuş olduğu. Asklepios genellikle. Bu aşamada Yunanlıların Mezopotamya astronomisinden ampirik ve münferit bilgi bakımından faydalanmış oldukları çok daha kesinlikle söylenebilir. Bu sebeple. dıştan etki almaksızın mahalli görünmektedir. ANTİK YUNAN’DA TIP Hippokrates adı. 390–391 . 171 C. güneyindeki İstanköy (Cos) Adası’ndan gelen hekim Hippokrates idi. böyle bir geçiş sürecinin asıl Mezopotamya’da karşılaşıldığı sadece söylenebilir. tedavi sanatını insan başlı at şeklindeki mitolojik yaratık Chiron’dan öğrenmiş ve elindeki bu sanat ile tüm insanları ölümsüzleştireceği düşüncesiyle Zeus tarafından bir yıldırım darbesiyle öldürülmüştü. age. daha sonra Apollon’un oğlu olarak tanrılaştırılmıştı. Homeros’un İlyada’da bahsettiği Asklepios’udur. Asklepios. kimliğine Yunanlılarda sahip olması matematiksel ihtimali düşük astronominin belirişi oldukça anidir. s. Homeros devrinde kusursuz bir hekim olan Asklepios. Bunlardan birincisi. Değerli bir sanat eseri olan vazonun asıl 171 SAYILI. Fransızların Lagaş’ta yaptıkları kazılar sırasında kabartma resimli bir vazo bulundu. İyonya bölgesindeki Sakız Adası’nda (Chios) ta doğmuş olan matematikçi Hippokrates. etrafına yılan sarılmış bir asa ile resmedilmişti. Geleneğe göre Yunan Tıbbının kurucusu. Ancak. diğeri ise yine İyonyalı olan ve Sakız Adasının 200 km. tıp deontolojisi ve “Hipokrat Yemini” ile ilgili olarak çoğu kişiye belli belirsiz Yunan tıbbını çağrıştırır. bir gelişme Gerçekten.

Mısır'da ve Mezopotamya’da uygulanmıştı. s. birçok hastalığa uygun olduğu düşünülen dini merasim şeklinde bir cins tedaviyi öngörmekteydi. Bu tip tapınak tedavisi Yunan icadı değildi. kültünün yayılmış olduğu anlaşılmaktadır. İlaçlar başka yerlerde ve hekimler tarafından tavsiye edilirdi. İstanbul 1999 . Eski Yunanlıların hekimlik-tanrısı Asklepios’un yılanlı asasından esinlenerek günümüzdeki hekimliğin amblemi oldu. s. bir sopaya sarılmış biri dişi öteki erkek iki yılan işlenmişti. 173 Asklepios'un gerçekten yaşayıp yaşamadığı bilinmemekle beraber. Arkeoloji ve Sanat Yayınları. Sopa hayat ağacını. sopa-yılan. Tapınakta ilaç kullanımı sınırlıydı. İşte Anadolu. uygulanan tedavi esasen psikolojikti. Bu figür. aslında Sumerlilere ait olan anılan simge. Bu öykü bazı değişikliklerle Müslümanlar arasında Lokman Hekim öyküsü olarak da anlatılır. dolayısıyla yaşamı ve yılanlar ise gençliği temsil ediyordu. “hayat ağacının beyi” anlamına gelen tanrı Ningişzida’nın simgesi olan. 301 Ömer TUNCER. 172 Yine Bergama kaynaklı kabartma figürde aynı tastan süt içip yine aynı tasa kusan iki yılanın öyküsü anlatılır. tek yılan ve birbirine sarılmış iki yılan halinde koruyucu ve şifa verici bir simge olarak kullanıldı. gerçekte. Vazonun üzerinde iki cin arasında. Yılanlar işlerini bitirip gittikten sonra. hekimliğin koruyucusu bir Sumer tanrısının amblemi olduğunu göstermesiydi. umutsuz bir hastanın bu ağulu sütü içmesi ve iyileşmesi ile bu figürler simgeleşmiş ve günümüze eczacılığın ve hekimliğin simgeleri olarak ulaşmıştır. Bu devrede görülen rüyalar Asklepios rahipleri tarafından yorumlanmakta ve tedavi olanlar tapınağa hediyeler sunmaktaydı. 126–127. Özel tapınaklarda yaşatılmış olan bu kült. Buna göre. Tapınakta cerrahi müdahale yoktu.195 önemi. age. temizlenmek için yapılan banyoyu bir dinlenme devresi olan "kuluçka devresi" takip etmekteydi. o güne dek Yunanlılardan geldiği sanılan hekimlik simgesinin. Yine 172 173 GÜNDÜZ. Daha sonra. binlerce yıl çeşitli ülkelerde yalnız sopa.

biraz da teori bulunmalıydı. farklı Yunan düşünce ekolleri. sağlığın vücut içindeki kuvvetlerin dengesine bağlı olduğunu öğretmiş ve o zaman için alışılmamış bir şekilde. bitki ve kökleri tıpta olduğu kadar büyücülükte de kullanmak için toplamışlar ve bir müddet sonra bunların etkileri hakkında zengin bilgi sahibi olmuşlardı. 94 . Toplama işleminin uygun zamanlarda -geceleri veya Ay'ın belli evresinde. ot toplamak veya kök sökmek. Yunanlı hekimler. Yunan tıbbının. bu bilgiyi devralmak ve uygun dozu belirleyerek doğru uygulanmasını sağlamaktı. beynin duyuların merkezi olduğunu düşünmüştü. Hekimin görevi. hareket ve vejetatif fonksiyonları birbirinden ayırt eden ilk kişi olma şerefini taşımaktadır. tıbbın psikolojik cephesine her zaman ağırlık verdiği gerçeği gözden uzak tutulmamalıdır. Bu işlem yalnızca uygun önlemler alındığında tehlikesizdi. Tarihinin ilk dönemlerinden itibaren Yunan tıbbında belli başlı dört ekolü vardı. Bunlar. s. 175 174 175 RONAN. 94 RONAN. âleme kendilerine has tarzda bakma eğilimindeydi ve bu durumun tıpta da görülmesi şaşırtıcı değildir. Kendisi duyu. s. tıbbın yalnızca uygulanması ile yetinmemişti. Daha önce gördüğümüz gibi. 174 Elbette ki Yunan aklı. Bir tarihçinin pek yerinde olarak ifade ettiği gibi. kök sökücüler (rhizotomoi) tarafından yıllar boyu toplanan bitkisel drogları kullanmaktaydı. bu ekolün üyesiydi. age. Bu işlem ayrıca. age.196 de. Tıp teorisi ile ilgilenen astronom Filolaos da.yapılması gerektiğine de inanmışlardı. Alkmaion. uyuyan kaplanın sırtından tüylerini koparmaya benzemekteydi. büyülü şarkılar eşliğinde gerçekleştirilmekte ve oldukça tehlikeli addedilmekteydi. Bunlardan birisi Pythagoras tıp ekolüydü ve lideri Krotonlu Alkmaion idi.

Hippokrates zamanında (milattan önce beşinci asrın sonu ve dördüncü asrın ilk birkaç on yılında) yerlerini. Bu ekolün diğer bir üyesi Herodikos idi ve kendisinin Hippokrates'in hocası olduğu söylenir. 94 . biri Knidos'ta diğeri İstanköy'de bulunan ve tıp eğitimi veren iki merkeze bıraktılar. daha genel bir yaklaşım benimsemiş ve çeşitli tıp konuları ile meşgul olmuştu. meslektaşlarının ve öğrencilerinin İstanköy' de öğrettiği bilgiler.tıp biliminin diğer yönleri ile de uğraşmanın yanında bugün psikosomatik tıp olarak adlandırılan konu ile de ilgilenmişti. Bu şehirler birbirlerinden birkaç kilometre uzaklıkta olup Kerme Körfezi ile ayrılmışlardı. Empedokles'in öğrencilerinden Akron ve Filistion.197 İkinci Yunan tıp ekolü. Bu dört tıbbi düşünce ekolü erken döneme ait olup. Akron'un sağlığı korumak için uygulanacak bir dizi kural kaleme aldığı da zannedilmektedir. Kurucusu muhtemelen dört unsur (kök eleman) teorisi ile tanıdığımız Akragas'lı Empedokles idi. bazı anatomik disseksiyonların (kadavraları keserek inceleme) yapıldığı İyonya tıp ekolüydü. Knidos'taki (Datça) tıp ekolünün mensupları ilgilerini belli hastalıklar üzerine yoğunlaştırmış. age. klasik tıbbın ilk merkezi olduğunu söylemek herhalde doğru olur. İstanköy ekolünün. s. Ancak bugün bu külliyatın hangi kısımlarının 176 RONAN. Sicilya tıp ekolüydü. özellikle beden eğitimi ve perhizin tıpta uygulanmasına önem verilmişti. Hippokrates 'in kendisinin. Hippokrates. İstanköy ekolü ise. Üçüncü ekol. yaklaşık MÖ 460'da bu şehirde doğdu176. ebelik ve kadındoğum hastalıklarında uzmanlaşmıştı. Merkezi Abdera' da olan dördüncü tıp ekolünde ise. altmış kadar önemli metinden oluşan "Hippokrates Külliyatı"nın içinde yer alır. vücut içindeki ve dışındaki havanın önemini vurguladılar. Bu ekolün liderlerinden atomist Demokritos -ki kendisi İstanköy'lü Hippokrates'i tesadüfen tanımış olabilir.

Bir veya ikisinin fazlalığı vücutta bir takım fiziksel düzensizliklere sebep olmaktaydı. onu rasyonel bir temele oturttular. Milattan önce beşinci asrın son birkaç on yılına ait olan bu metinlerin daha sonra İskenderiye'deki Yunan âlimleri tarafından bir araya toplandıkları tahmin edilmektedir. Bu teorinin insan ve hayvan vücudunda. Fakat Hippokrates'in muazzam şöhreti ve öğrettiklerinin ortaçağa kadar uzanan sürekli tesirleri göz önüne alındığında. kan ve safra gibi çok önemli sıvıların bulunduğunun gözlenmesiyle ortaya çıktığı şüphesizdir. Hippokrates'in bizzat kendisi tarafından yazılmış olduğu tahmin edilmektedir.198 Hippokrates. Hippokrates Külliyatını oluşturan her kitabın içeriğini ayrıntılı olarak vermenin yeri burası değildir. kusma veya ishal ise farklı fiziksel durumlara işaret etmekteydi. Empedokles'in dört unsuru (kök elemanı) da. sarı safra ve balgam olmak üzere dört vücut sıvısının bulunduğu düşünüldü. ıslaklık. Sonuçta. İstanköy ekolünden değil Knidos ekolünden gelmiş gibi görünmektedir. hangilerinin başkaları tarafından yazıldığını kesin olarak tespit etmek güçtür. Gerçekten bazı fiziksel durumlar sıvı salgılanmasını da beraberinde getirmekteydi. Bu. Bu gözlemler. Her şeyden önce anatomi bilgisinin çok sınırlı olduğunu kabul etmek gerekir. vücutta kan. sıcak ve soğuk-yer aldı. milattan sonra ikinci yüzyılda. bu teorinin Hippokrates versiyonunda rol oynadı ve bu dört unsur yanında dört keyfiyet veya nitelik -kuruluk. yeni bir fikir olmamakla birlikte. böylece "hıltlar" (humours) veya “vücut sıvıları" teorisini ortaya koydular. vücudun işleyişi hakkında genel bir yaklaşımları olmalıydı. Külliyatı oluşturan eserlerden bazıları. Bunların arasında en tanınmışı olan İnsanın Tabiatı'nın Hippokrates'in damadı Polibios'a ait olduğu kesindir. Yine de. Ancak birçoğunun. sağlığı vücuttaki dengenin ürünü olarak gören Pythagorasçı görüş ile birleşerek adı geçen doktrine götürdü. kara safra. İstanköy’lü hekimlerin iç organlar hakkındaki bilgileri fazla değildi. Bu sıvılar dört keyfiyet (nitelik) ile birleştirildi ve sağlıklı bir insanda bunların hepsi denge içindeydi. Daha sonra. Kemikleri tanımakla beraber. hekim Galenos bu doktrine dört . hastaları belirli bir yönteme göre tedavi edebilmek için. İstanköy' deki tıp ekolü hakkında bazı şeyler söylenmelidir. burun akması baş üşütmesine.

uyuşuk. Böylece hastalıklar ve hummalar. teşhise bu (diyagnoz) göz önem önünde vermeleriydi. çabuk tepki gösteren) olmak üzere dört sınıfa ayırdı. kanlı (sıcak ve cana yakın). Muayene sırasında hekimlerin nabız ölçmeye ender olarak başvurduğu anlaşılmaktadır.177 Tıbbi klimatoloji hakkında ilk bilimsel eseri yazan kişi de Hippokrates idi. Akdeniz bölgesinde yaygın görülen bir hastalık olduğundan Hippokrates hekimleri sık sık bu zorluklarla karşılaşmışlardı. müshillerden. Bu sınıflandırma. Sıtma. nabzın ateş ile değiştiğini fark etmemiş olmaları şaşırtıcıdır. Beldeler başlığını taşıyan bu eserde Hippokrates.199 mizacı ekleyerek genişletti ve insanları. flegmatik (yavaş hareket eden. melankolik (üzgün. ateşli ve hastalığı tedavi. bal enfüzyonları tavsiye etmekteydi. 95–96 . durgun) ve kolerik (çabuk kızan. Sıtma. s. miskin). şarap. masaj. Havalar. Netice itibariyle. Böylece hekim. Ancak bunların değişik cinslerinin. Hastaları dikkatle muayene etmelerine rağmen. belki de ateşli hastalığın seyrini tahminden iyileştirici (prognoz) kudretini çok. gevşeme. bilhassa göğüs hastalıklarının ve sıtmanın çeşitli tesirlerini tanımak için büyük çaba gösterildi. diğer hastalıkları maskelediği veya en azından belirtilerini farklı gösterdiği için hekimlere ciddi güçlükler yaratan bir hastalıktı. arpa suyu. rahatlık veren banyolar. çevre 177 RONAN. kusturuculardan. vücut sıvılarının ve niteliklerin dengesizliği olarak addedildi. Hastanın ruh sağlığı da ayrıca hekimin ilgisi dâhilindeydi. Bunun sebebi. Hippokrates hekiminin görevi doğanın kullanmaktı husus tedavide bulundurularak yapılmaktaydı. age. Sular. dört vücut sıvısı ve Hippokrates'in dört niteliği ile tıpta on yedinci yüzyıla kadar kullanıldı. açlık perhizinden ve hatta kan almadan (hacamat) faydalanacağı gibi iyileşmenin doğal olarak meydana gelmesi için acıyı dindiren.

sanat uzundur. fakat aynı zamanda bağlayıcı ve motive edici bir faaliyetti. onların düşünceleri de. hüküm vermek zordur" şeklinde başlayan aforizmayı duymuştur. Hippokrates külliyatını oluşturan kitaplar içinde en popüler olanı. Fakat bu kültürler yok olup gittikleri zaman. bilgiyi bir kuşaktan diğerine aktarmada. Bugün bile. Gerçekten de. Buna rağmen aşağıdaki ikinci cümle daha az tanınmıştır: "Hekim yalnızca kendi görevini yapmaya değil. yazı dışında başlıca etkin teknikleri kullanan sözlü kültürler vardır. Kültürün yazılı olmadığı bu dönemde. sadece özel ve kişisel bir iş değil. ona refakat edenlerin ve etrafındakilerin işbirliğini de sağlamaya hazır olmalıdır. birçok kişi "Hayat kısa. yazının soğukluğu ve kayıtsızlığıyla kıyaslandığında. hekimler tarafından. muhakkak ki aforizmaları içeren kitaptır. felsefi 178 RONAN. antik Yunan bile. önyargılarımız ve bilgisizliğimizdir. s. Fırsat çabuk kaçar. çağlar boyu. salgın hastalıkların yayılmasındaki etkisini anlattığı gibi. Sözlü toplumların yaşlı kuşakları bilgeliklerini genç kuşaklara şiir ve şarkılarla aktarıyorlardı. tecrübe güvenilmez. Eser tamamıyla yeni bir araştırma alanı açtı. fakat aynı zamanda hastanın. age." Bu cümle. bizim için erişilir olmaktan çıktı. yerel su ve yiyeceklerin ve hatta insanların tabiatından bahsetmektedir. 96–97 . Sözde Yunan Mucizesi Bir zamanlar dünyanın hemen her yanına yayılmış zengin felsefe okulları ve karmaşık argümantasyon tekniklerinin varlığından söz etmekten bizi alıkoyan yegâne şey. eski zamanlarda pek çok toplumun. Ancak. Öykülerin yüz yüze anlatılması. aynen uygarlıkları gibi. davranışlara rehber olarak benimsenen ve hekimin görevinin hastasının menfaati doğrultusunda çalışmak olduğunu ve aralarındaki güvenin 178 kutsallığını vurgulayan "Hippokrates Yemini"ni hatırlatmaktadır.200 ve iklimin sağlık üzerindeki ve özellikle. derlenmesinden 2300 yıl sonra.

“Herkül ile Lerna ejderi Hidra” efsanelerinin doğmasına yol açmıştır. bu felsefenin teknik anlamda sergilemiş olduğu üstünlükten. bütünüyle sözlü bir kültürdü. özellikle de Platon'un felsefi düşünceleri yazıya dökme kararlılığı olmuştur. o.201 bir düzeye yükselmeden. Atinalıların. ana unsurları başka kültürlerden aldıklarını kabul etmek doğru olur. belli bir teknolojik birikim ve bazı dini düşünceler almışlardı. başkaca şeyler yanında. İlk Çağ Felsefe Tarihi. Yunan ejderha öykülerinin dokumasındaki ilmeklerin Sumerden geldiğini ileri sürmek hiç de akıl dışı değildir. Homeros'un bu eserlerinin özgün formuyla olmasa bile. diğer kültürlerden hiçbir şey almadan kendi başına yaratmış olduğu farklılık ve gelişmişlikten ziyade. birtakım dini düşünceler aldılar. Yunan hiçbir şekilde bir mucize değildi. Atina'nın en nihayetinde dünyanın felsefe merkezi haline gelmesinin en önemli nedeni. böylesine edebi ve yazılı bir form içinde bize erişmesi. onlar Fenikelilerden bir alfabe yanında. Asa Yayınları. gerçekten de büyük bir şans oldu. Bursa 2001 . 17. tarihin vücut verdiği hoş bir tesadüf ve komşularla daha önceki kültürlerden alınan değerli derslerin bir ürünüydü. Babil Yaradılış Mitosunun odağındaki bir öğe olan “ejderin öldürülmesi” mitosu Yunanda “Perseus ile Andromeda”. bu çerçeve içinde Akdeniz'i bir baştan diğerine kat eden Yunanlıların meydana getirmiş oldukları pek çok şeyde. İlyada ve Odyseus. Mısır'dan. Yunan felsefesinin öne çıkması. yani filozoflar düşüncelerini kâğıda dökmeden önce. Demek ki. Gerçekten de. s. Ve Sparta felsefesinin yazıya dökülmek yerine şarkılarla söylendiği veya ifade edildiği bir çağda. Yunanlıların bu kültürleşme sürecinin bir parçası olarak. 179 Ticaretle uğraşan. Aynı şekilde Sumerlilerin “İştar’ın Ölüler Diyarına İnmesi” mitosu 179 Ahmet CEVİZCİ. Babil’den astronomi ve matematik öğrendiler. kültürel açıdan gerçekleştirmiş oldukları hemen bütün başarılarda. hiç kuşku yok ki Homeros olarak bilinen tek bir yazarın eseri değildi. Yunan mimarisinin ana unsurlarını ve geometriyi getirmişlerdi Onlar.

başkaca şeyler yanında. hayatın kısa. Savaşın yok edemediğini. age. 18 . Böylesi büyük ve önemli kültürlerin aniden istila edilmeleri ve bilinen dünyadan tamamen silinmeleri. işte bu koşullarda. öngörülemediği için çoğunluk trajik bir yapı kazanan hayatın. kesinlikle çok olumlu karşılanan bir düşünce oldu. fakat bir yandan da kıskanç ve kendileriyle rekabet halindeki kültürler tarafından kuşatıldığının farkındaydılar. Dionysos Titanlarca öldürüldükten sonra. matematik ve dünyada bir şeylerin iyi gitmediği algısının böylesi bir birleşiminden doğmuştu. Zeus da bunun karşılığında Titanları öldürdü. Yunanlı filozoflar birlikli bir kozmos kuramının önemiyle ideal bilgi türü olarak matematiğe büyük bir vurgu yaptılar. Yunan mitolojisine göre. Yunan felsefesi. Vebanın kentleri adeta sessiz ordular gibi silip süpürdüğü çok olmuştu. Bu. Başka bir deyişle. kısmen de ilahı bir yapıdaydı. yani yerden çıkmışlardı. insan varlıklarının ebedi bir hayata sahip oldukları anlamına gelecek şekilde yorumladılar. mistisizm. doğanın tahrip ettiği de oluyordu. Söz konusu Orpheusçu gizlere göre. işte onların küllerinden doğdular. s. tanrıların kralı ve Dionysos'un babası olan Zeus'u doğuran Gaia'dan. dünyayı Titanlar yönetmekteydi. mitoloji. Kültürlerinin oldukça zengin ve yaratıcı bir kültür haline gelmekte olduğunun. Öngörülemeyen. Bu Titanlar. Mısır tanrısı Osiris Yunan'da bir tanrı ya da yarı-tanrı diye anlaşılan Dionysos olup çıkmıştı. Bu arada dünyanın sıcak ve soğuk.202 Yunana geçtiğinde “Aphrodite ile Adonis” mitosu şeklini almıştır. pek de alışılmadık bir şey değildi. kaba ve ilkel olduğu bir dünyada. kuru ve ıslak gibi rakip öğe ve özellikler arasındaki düzenli karşıtlıklardan 180 CEVİZCİ. İlk Yunanlı filozoflar kendilerini birçok yönden zorlu koşullar altında buldular. her şeye rağmen çok değerli olduğu kavranmıştı180. Nitekim milattan önce altıncı yüzyılda Dionysos'un hayli kuvvetli gizler kültü Yunanistan'ın neredeyse tamamına yayılmıştı. insan doğası kısmen doğal. İnsanlar. Yunanlılar bunu.

ancak birtakım temel ilkeler yoluyla kavranabilirdi. burada Yahudi düşüncesinden etkilenmişlerdi. Onlar. ortalarını da pek fazla bilmediğimiz bir öykünün doruk noktasını oluşturur. Ama unutulmamalıdır ki. ciddiye alınması gereken yeni felsefi düşünceleri yaratan da. Nihai gerçeklik. Yunan kültürü varlığını duyurmaya başladığı sıralarda. İşte bu altıncı yüzyıl düşünürleri tarafından gerçekleştirilen dramatik dönüşüm. insanın kaderi. işte gelenekle değişmenin beslediği bu verimli toprak oldu. ruhun doğası üzerine düşünceleri olan kültürlerden de etkilenmişti. işte böyle bir ortamda. Ksenophanes marifetiyle tektanrıcılığa yönelen Yunanlılar. Yunan'daki sözde mucize. başka her şeyden ve herkesten tecrit olmuş kimseler değildirler. kompleks astronomi sistemleri. başlangıcını hiç. dünyevi olanla fantastik olan arasından çıktı. diğer beşeri faaliyetler gibi. hayatiyetlerini sürdüren kültürlerdi. Tanrı ve tanrıçalarla kurbanlarının öyküleri pek de ciddiye alınmamaya başlamıştı. mitolojileri. Öte yandan. Bu eski öykünün Yunan'daki kısmının başkahramanı veya ana figürü de. Hakikat düşüncesi. Çin. ileri matematikleri. yeşermiş oldukları topraklarda yaşanan bütün çalkantılara rağmen. altıncı yüzyılla birlikte Yunan mitolojisi epeyce yorgun düşmüş ve problematik hale gelmişti. onlara göre. Sokrates'tir.203 meydana geldiği düşüncesi benzeri bazı temel ve açıklayıcı kuramlara yöneldiler. işte bu ilkeler sayesinde anlaşılır hale getirilip. felsefe de hiçbir zaman yoktan varlığa gelmez. Çok sayıda tanrılarının varlığına rağmen. Hint ve Pers düşüncesi yanında. Akdeniz'in doğusundaki uygarlıklardan (Mezopotamya. hayatı bu terimlerle değerlendirilebilirdi. filozoflar da. Bundan dolayıdır ki. ormanda toprağın bağrından çıkmış. Hitit) da. Yahudi. bununla birlikte. Doğu Akdeniz kültürlerine ek olarak Çin ve Hint kültürleri de. . çok önemli ve kayda değer bir başlangıçtan ziyade. bir yandan da sıkı bir değişme süreci içine girmişlerdi. geriye dönüp bakıldığında gerçekte olduğundan daha radikal ve ani bir dönüşüm gibi görünür. Bütün bu kültürler.

ölüm cezasına çarptırılmış olmasına rağmen. Platon mükemmel bir öğrenci. Fakat çok daha önemlisi Sokrates olmasaydı. age. Gerçekten de. Sokrates'ten hem önce hem de sonra. Sokrates'in kendisi muhtemelen Yunan düşüncesi tarihinde çok önemsiz bir dipnot olurdu. İşte bu büyük filozof. başka filozoflar da olmuştu. Platon olmasaydı eğer. bütün bir felsefe tarihinin Platon'a düşülmüş dipnotlar olmasını temin edecek kadar önemli ve şaşırtıcı eserlerdir. 20–21 . Buradan öncelikle şu sonuca varabiliriz. insanlık tarihinin en büyük yazarlarından biri olan Platon gibi birinin onun öğrencisi olmuş olmasıdır. Sokrates'in. Ve nihayet. onun kadar güçlü ve sağlam bir biçimde akıl yürüttü. Bu talih ya da kaderin hoş veya iyi olmasını belirleyen olgu da. bir bütün olarak işleyip tamamen dönüştürdü. büyük bir eğitimci ve gerçek bir felsefe dehasıydı. Bunlardan birincisi. felsefede tamamına sahip olduğumuz ilk eserler bütünü oldu. bizim açımızdan çok daha önemli olan ikinci husus. Platon herhalde hiç olmazdı. hiçbir şekilde ilk filozof değildi. bu diyaloglar külliyatı. 181 Öykümüz ve dolayısıyla. yaklaşık yüz elli yıllık bir süreç boyunca. Sokrates'ten önceki filozoflarla ilgili bütün bilgileri kendisinden aldığımız Aristoteles de olmayacaktı. Platon olmasaydı. Ondan önce. argümanın kendisini götürdüğü yere kadar gitti. aynen onun gibi. yazılı hiçbir şey bırakmamıştı. s. Sokrates'in tartışmalarını ve felsefi muhabbetlerini baştan sona dinleyip kaydettikten sonra. sonuçlarına hiç bakmadan. oldukça talihli biri olması. Başka pek çok filozof. dikkatli bir izleyici. genel olarak da Batı felsefesinin en önemli kahramanı haline getiren iki şey vardır. çok hoş ve iyi bir karaktere sahip bulunmasıdır. Böylelikle. Demek 181 CEVİZCİ. sonuçta ortaya çıkan diyaloglar.204 Sokrates. coşkulu bir hayran. Çünkü üstat yazının insan zihnini tembelleştirdiğine inandığı için. birinci sınıf bir yazar. Sokrates'in felsefenin nasıl ve ne için olması gerektiğiyle ilgili standartları koymuş olmasıdır. Onu özel olarak Yunan.

s. bu felsefenin yazılı bir gelenek oluşturması. Yunan felsefesini öne çıkartan şeyin. 21 . 182 Buradan hareketle. age. onları okuyacak ve okullara yazılacak öğrencilerin bulunduğu bir ortamda kâğıda dökülmesi olduğunu söyleyebiliriz. Sokrates yaşamasaydı eğer. 182 CEVİZCİ. bizim bildiğimiz şekliyle Yunan felsefesi diye bir şey hiç olmayacaktı.205 ki. yani üretilen düşüncelerin.

istisnai bir durumla karşılaşıldığı şeklinde bir iddia ileri sürülmesi makul ve isabetli değildir. Bu husus bugün net olarak biliniyor ki Mezopotamyalıların matematik ve astronomideki bilgileri aradaki yüzyıllara rağmen Yunanlılarınkilerle kıyaslanabilecek bir durumdaydı. Tarih olaylarının kesin izahını vermenin genellikle güç olduğu tezi savunulabilir. Her iki bakımdan da Yunanlıların bilimdeki hamlelerini tarihi devamlılık anlayışı içinde açıklamanın mümkün olduğunu söylemek tamamen yerinde olur.206 SONUÇ Yunanlıların bilimde. Yunanlıların yalnız matematik ve astronomide değil. Yunan mucizesi sözü. felsefede. edebiyatta ve güzel sanatlarda kaydettikleri büyük başarıyı ifade etmek için "Yunan mucizesi" tabiri kullanılmıştır. Çivi yazılı tabletler üzerinde yapılan araştırmalar Mezopotamyalıların bilimsel bilgi hakkında daha önce pek tahmin edilmemiş olan ve beklenmeyen birtakım gerçekleri gün ışığına çıkarmıştır. Hayli gelişmiş bir cebirleri ve matematiğe dayanan oldukça sistemli bir astronomileri vardı. tıp alanında da Mezopotamyalılardan önemli ölçüde yararlar sağladıkları açıklıkla görülmektedir. gerek bilimde bu başarıları hazırlamış ve mümkün kılmış olan Yunan düşüncesinin ve entelektüel ortamının bu önemli başarıyı anlaşılabilir duruma sokması ve gerekse Yunanlıların kendilerinden daha eski medeniyetlere çok şeyler borçlu olmaları bakımından abartılı ve hatalı bir düşünceyi temsil eder. yani Yunan biliminin doğuşu ve gelişmesinde. Fakat burada. bilgimizin çok noksan olduğu zamanların damgasını . Yunan mucizesi sözü. Yunan bilimi bu yeni bilgilerimiz karşısında mucize ışığa bürünen içeriğini tamamen kaybetmiştir. Bu söz Yunan başarılarının açıklamasının imkânsız olduğunu ifade etmektedir.

Başka bir deyimle bu eserde yoktan var olma anlamında bir yaradılış fikrinin karşıtı olan bir düşünce yer almaktadır. Çekirdeğine Mezopotamyalılarda da rastlanan bu fikir kozmoloji konusunun potansiyel bir anlamda bilimsel olarak ele alınması eğilimine işaret etmekte. Çünkü Yunan medeniyetinin doğuşu ve ilk gelişmeleri söz konusu edildiğinde bunların dikkate alınması zorunlu olmaktan başka. Yunanlıların dünya görüşünde. Yunan biliminin doğuşunu ve ilk gelişmelerini mümkün kılmış olan etkenler arasında bir kısmının Yunan düşüncesinde. Helenistik çağda bu medeniyetler arasındaki kültürel temasın azami haddine erişmiş olması da şüphesiz bu bakımdan önemli bir etkendir. . Bunlara ilave olarak. Bir defa. karmakarışıklıktan belirliliğe ve düzene geçme şeklinde tasavvur edilmesi düşüncesini temsil ediyor. Yunan astronomi ve geometrisi ancak Helenistik çağda Mezopotamya astronomisinin bu gelişmiş şeklinden hakkıyla faydalanabilecek bir seviyeye yükselebilmişti. Mezopotamya astronomisi Helenistik çağda çok büyük gelişme göstermiştir. Yunan anavatanında muhtemelen Milattan önce sekizinci yüzyılda yazılmış olan Heziyod'un Theogoni adlı kitabında kaos fikriyle karşılaşılıyor. Özellikle astronomide Yunanlıların Mezopotamyalılardan Helenistik çağda önemli ölçüde faydalanmış oldukları görülüyor. Yunan entelektüel ortamında aranması gerektiğinde şüphe yoktur. bu etkenlerin de Yunan medeniyeti ile Mısır ve Mezopotamya medeniyetleri arasında köklü bağlar ve ihmal edilemeyecek önemde tarihi devamlılık bulunduğuna tanıklık ettiği görülmektedir. bugün artık eskimiş bir sözdür. Bu etkenler konumuzu ilk elden ilgilendirmektedir. Ayrıca. ya da böyle bir kavrayış tarzı için çığır açmaktadır. Şimdi bu etkenlerin neler olabileceğini görelim. Bunun iki sebebi olduğu söylenebilir.207 taşımaktadır ve Yunan bilimi değerinden hiç bir şey kaybetmemiş olmasına rağmen. Eser. yaradılışın kaos'tan nizama.

Yunan mitolojisinde birbirlerine sıkı sıkıya bağlı konulardı. hiç değilse mümkün kılmıştır. Bu itibarla. ilk kez kozmoloji konusu üzerine eğilmiştir. Heziyod'da evrenin bir anlamda. Gerçekten. Özellikle antikçağ Yunan felsefesinde mitolojik düşüncenin izlerine Platon’da bile rastlanır. Yunan mitolojisiyle bazı önemli irtibat noktaları bulunduğu gözlemliyoruz. tamamıyla dini bir dünya görüşüne bağlı kalmayarak açıklanmasının bir ilkel denemesiyle karşı karşıya bulunduğumuzu söyleyebiliriz. gibi çeşitli Mezopotamya topluluklarınca işlenmiş olan destanın bugün elde bulunan metni Sumerlerden kalmadır. İnsanlığın en eski destanı olan Gılgamış Destanı. temelde.208 Konusu tanrıların doğuşu ve kökeni olan Theogoni ile evrenin doğuşu ve meydana gelişini ele alan kozmogoni. bu sebeple. Ölümsüzlüğün insan için olanaksız olduğunu saptar. İran vb. Bu bakımdan Gılgamış’ın önemi bugün insanlığın elinde bulunan en eski mitolojik metin olmasıdır. karşısına çıkacak doğa engellerini aşarak kendi yolunu kendi yaratacaktır. kozmogoninin kozmolojiye istihalesini ve evrenin kökeni ve doğuşu konusunun bir düşünce çerçevesi içinde tasavvur edilmesini kolaylaştırmış. Yunan bilimi ve felsefi düşüncesinin. gibi ulusların ilk felsefeleri mitolojileriyle kaynaşıktır. doğanın sırlarını bilmek isteyen insanın araştırıcı çabasını işler ve tanrılara bile kafa tutacak ölçüdeki gücünü belirtir. Destan temel düşünce olarak. Yunan mitolojisinin Mezopotamya ve Hitit mitolojilerinden etkilenmiş olması çok ilgi çekicidir. düşünce yapısı bakımından da mitolojik kalıntıların en ilgincidir. Yunanlılarda bilimsel ve felsefi düşünce ilkin kozmogoni alanında tomurcuklanmış. Hint. Sumer. Bu destanın bulunmasıyla Herakles mitosu ve Tufan öyküsü gibi birçok gelişmiş mitlerin kaynakları da meydana çıkmış olmaktadır. . İlk mitolojik tanrılara Sumerlerde rastladığımız gibi tanrıları hiçe sayan ilk insanlara da yine Sumerlerde rastlıyoruz. Çin. Felsefi düşüncenin temeli mitolojik düşüncedir. Babillilerin ilk sözcükleriyle adlandırdıkları destan Sha Nagba İmuru [Her şeyi görmüş olan] deyimiyle anılır. Akad vb. Asur. İnsan. Bu antik Yunan dünya görüşü.

insanın inançla değil. Gılgamış. gök tanrısı olduktan sonra. ancak her şeyi görüp bilir [Sha Nagba İmuru]. onun insanlık niteliğidir. iyi ile kötünün. Kumarbi efsanesinin asıl kökeni ise Mezopotamya'dır. insan gücünün simgesidir. çeşitli safhalarıyla. Tanrılar. Bu çok eski mitosun Herakles mitosunu geniş ölçüde etkilediği bellidir. Destanın bir başka özelliğide. daha sonra da baş tanrılık payesine yükselmesi yolunda geçmiş olan birtakım mücadeleler üzerinde duruluyor. nizamla düzensizliğin. Bunlardan birincisi için. Hititlilerde de bu efsane mevcuttu. Yunan mitolojisinin Heziyod'da teferruatıyla karşılaşılan bu kısmının da yine Anadolu ve Mezopotamya sonucuna kökenli olduğunun Baş tanrı oldukça olma kesinlikle bu söylenebileceği varılmıştır. aynı zamanda. Kumarbi mitosu bize noksansız olarak Hurrilerden intikal etmiş olduğu gibi. Kimi araştırmacılara göre Mezopotamya’da yaşamış ve hüküm sürmüştür. Yunanlılara Fenikeliler ve Kıbrıs yoluyla geçmiş olduğu anlaşılmaktadır. insana yardım etmemekte. Gördüğü işler. Heziyod'un Theogoni'sinde Zeus'un ilkin gök tanrısı olması. aydınlıkla karanlığın.209 Destan. hayatla ölümün. Titan adıyla anılan tanrılarla çetin savaşlar yaparak bu savaşlar sonunda baş tanrı mertebesine yükselmiştir. Gılgamış inanmaz. yarı tanrı sayılmıştır. İnsan bu güçlükleri kendi alın teriyle. tersine. bilinçli çabasıyla yenmektedir. yani bir takım zıt çiftlerin . Bilmek ve anlamak. efsaneleştirilmiş gerçek bir kahraman sanılmaktadır. güçlükler çıkarmaktadır. yani Zeus'un gök tanrılığı mertebesine erişmesi yolunda girişilmiş olan acayip mücadelenin çeşitli aşamalarını aşağı yukarı bütün detaylarıyla Kumarbi mitosunda bulunduğu daha önce söz konusu edildi. yolundaki mücadeleler. Ünlü destanlarında yarı insan. önce insanın çok idealist daha düşlerle gerçekçi kendini kendine da yabancılaştırmadan bulunduğunu kanıtlamaktadır. bilgiyle hareket etmesi gerektiğini belirtmesidir. antik Yakın Doğu ve Orta Doğu din ye efsanelerinde yaygın olarak karşılaşılan bir zihniyeti. Zeus. Kimi yorumculara göre de tanrılara kafa tutan insanın. tıpkı Yunan mitolojisindeki Herakles’in işleri gibi on iki tanedir.

Tanrı kavramını daha soyut Fakat bir hale sokmuşlar rağmen ve antropomorfizmden uzaklaştırmışlardır. Yunan dini ve mitolojisi ile Yunan felsefesi arasında bir devamlılık bulunduğu tezini. Mitolojiye göre. bu Yunan düşüncesinin kökenini de Mezopotamya’da aramak doğru olur. ilk Yunan felsefecilerinin eski geleneklerden tamamen ayrılmamış oldukları ve düşüncelerinde kendilerinden önceki dünya görüşünden apaçık izler bulunduğunu görmek mümkündür. ilkel şekliyle Mezopotamya ve dolaylarında görülmesinin de bu fikir aktarımının süreçleriyle ilgili olarak önem taşıdığına şüphe etmemek gerekir. Yalnız. Zeus bu kalbi yiyip bunun yardımıyla ikinci bir Diyonizos'un doğmasına sebep olmuş. felsefi bir anlayışla da olsa. Zeus'un oğlu olan Diyonizos'u Titan adlı tanrılar öldürmüşlerdir. kalbi. Athena tarafından alınarak Zeus'a getirilmiş. . kozmogonileriyle kozmolojilerinin birbirlerinin içine geçip kaynaştığını. Fakat bunların normal bir durumu temsil etmedikleri anlaşılmaktadır. Yazılarına bakılırsa. bunlar Yunan dininin felsefi düşünceye elverişli bir ortam teşkil etmemiş olduğu izlenimini uyandırabilir. dini inancı bu sınırlarla tanımlamak Yunan düşüncesine tamamen uygun düşmekteydi. Yunan felsefecilerinin kendileri de Yunan felsefesi ile dinini ve mitolojisini kesin bir sınırla birbirinden ayırmamakta. inanma anlamında dindar oldukları görülüyor. Ayrıca. dini merasim ve ayinlere saygı gösterme ve tanrılara. aralarında kesintisiz bir geçiş bulunduğunu kabul etmektedirler.210 savaşını sembolize etmektedir. buna Yunan felsefecilerinin ve bilim adamlarının genellikle dinsiz oldukları söylenemez. Anaksagoras ile Sokrates'in dinsizlikle suçlanmaları gibi örneklerin sayısı küçük de olsa. Kaos fikrinin. Anlaşıldığına göre. Yunan felsefecileri dinlerini çeşitli felsefi süzgeçlerden geçirerek biçim değiştirmiştir. bunları insanın kökenine bağlamak ve soyutlaştırmak suretiyle geliştirmiştir. Başka bir deyişle. Titan'ları da yıldırımla imha ederek küllerinden insanı yaratmıştır. Yunan mistisizmi bu efsanelere dayanmış.

Zeus insanı yaratmıştır. ruhun bedene girmekle düşmüş ve aşağılanmış olduğu kabul ediliyor. Ayrıca. Heziyod'da insanların ölümden sonra cezalandırılmaları ve mükâfatlandırılmaları fikriyle karşılaşılır. Pitagorcular da da hiç olmazsa kısmen. ruhun ölmezliğini ve ahret kavramını bu kültlerin görüşleri ışığı altında felsefi açıdan incelemekte. Öte yandan. Sokrates'le Platon'da bu kültlerdeki arınma ayinleri yerlerini rasyonel düşünce ve davranışa. Diyonizos'a ilişkin yukarıdaki hikâyede görüldüğü üzere. Platon ruhun kökeni ve içeriğini. rasyonel düşünce zihniyetinin geleneklerle bir nevi birleşmesi ya da irtibat kurmasının burada ilgi çekici bir örneği ile karşılaşmış oluyoruz. onlara geri gitmektedir. . onun bu düşünceleri Sokrates ve Pitagorcular yoluyla bu iki kült inançlarına dayanmakta. matematiğe bırakmıştır. teşkil ettiği fikri Homeros'taki hümanizm anlayışına aykırı düşmektedir. Orfizm ruhun ölmezliği ve ruhun göçü düşüncelerine dayanmaktaydı. Yalnız burada şu önemli fark var ki. Heziyod'a göre. aynı içerikte bir düşünce olarak. insanın tabiatında günahkârlık fakat bu külde Diyonizos'un maddesi bulunduğundan bu yoldan da insanda bir tanrılık izi mevcuttur. Orfizm veya Diyonizos kültü iyiliğin ve fenalığın kökenini bu yolla izah ediyordu. insanın eski bir altın çağından gerek maddi ve gerekse manevi bakımdan sukut etmiş olduğu kanaatine de Heziyod'da rastlanmaktadır. Ayrıca.211 Titan'ların külünden meydana gelmiş olduğundan. Orfizm ve Eleusis kültleri Platon'u büyük ölçüde etkilemiştir. Ruhun bedende bulunmasının ruh için bir aşağılama. Homeros'takinin tersine. Böylece. Zeus insanların dünyadaki fiillerini kontrol eder ve bu kontrolü yapmak için birçok aracılara sahiptir. belli yollardan çeşitli arınmalarla ve muhtelif göç basamaklarından geçerek ruhun tanrılıkla birleşme imkânına sahip bulunduğuna inanılıyordu. bir alçalma.

Bununla beraber. kozmogoninin veya kozmolojik mitolojinin gerçek varlıkla olan bağlantısı kaybolmaya ve ortadan kalkmaya başlamıştı. Yunan dini ve mitolojisindeki söz konusu düşünceler Yunan felsefesinin çeşitli bölümlerinde izlerini bırakmış ya da önemli yankılar yapmıştır. Böylece. ruhunun da devam ettiği söylenebilir. bu ortamın arz ettiği olumlu imkânların Yunan felsefi düşüncesinin doğması için yeterli bir faktörler koleksiyonunu bağrında topladığını düşünmek abartılı olur. Fakat dikkate değer ki Platon'da gerçeğin mitos yardımıyla açıklanıp belirlenebileceği. Yunan felsefi ve rasyonel düşüncesi seviyesine erişilmesi için dini ve mitolojik dünya görüşünün hâkimiyet ve otoritesinden sıyrılmak zorunlu idi. Veya karşılıklı olarak. tenkitçi düşüncenin açık etkileri altında önemli değişimlere uğramaması imkânsızdı. Thales ile Pitagorcular bilimsel bilgileri ve ayrıca özellikle Mezopotamyalıların biliminden faydalanmış oldukları hakkında Yunanca kaynaklarda yapılan açıklamalar. Platon'da eski geleneklerin sadece bazı teferruatının değil. Çünkü kaynaklarımızın Thales ile Pitagorculara atfettikleri bilgilerin Mezopotamya’da mevcut olduğu görülüyor. bu felsefi ve bilimsel düşüncenin ışığı altındaki eski geleneklerin olduğu gibi kalması.212 Eski geleneklerin Platon'da ikinci bir yoldan devamına da burada işaret etmek yerinde olur. Mezopotamya çivi yazılı tabletlerden derlenen bilgiler tarafından ister istemez dolaylı fakat kesin bir şekilde doğrulanmakta ve teyit edilmektedir. . zihniyet ve metot bakımından Yunanlıların Mezopotamya’dan büyük istifadeler sağladıkları. Evrenin rasyonel bir düzen olarak açıklanması teşebbüsleri üzerine. tam olmasa bile sembolik ve yaklaşık bir şekilde ifade edilebileceği inancı ile karşılaşılıyor. Hatta aralarında bir devamlılık mevcuttur. Gerek teferruat bilgisi ve gerekse bilimsel anlayış. bilimlerini bu temeller üzerinde geliştirdikleri ve Yunan bilimi ile daha önceki Mezopotamya bilimleri arasındaki farkın içerik farkı olmaktan fazla bir gelişim derecesi ve seviyesi farkı olduğu görülmektedir.

Bu tezin çeşitli bölümlerinde gösterilmeye çalışıldığı üzere. Yunanlılar Mezopotamya bilimlerinden daha başlangıçtan itibaren büyük ölçüde faydalanmışlardır. Böylece. Yunan bilimi ilk gelişme çağlarından itibaren Mezopotamya’dan etkilenmeye başlamış. Yunan bilimi ile Mezopotamya bilimleri arasında gerek bilgi ve gerekse zihniyet bakımından tam bir tarihi devamlılık bulunmakta. . sırf Yunanca kaynaklara dayanılarak elde edilmesi mümkün bilgilerde ve bunlar üzerinde yürütülmüş olan düşünce ve yorumlarda daha emin sonuçlara varmayı ve tercihler yapmayı mümkün kılmaktadır. günümüz bilimlerinin kökeni gerçek anlamıyla her bakımdan Mezopotamya’ya kadar gitmektedir.213 Böylece Mezopotamya bilimine ilişkin keşifler.

214 KAYNAKÇA AGİZZA. Ekrem. Mitlerin Kısa Tarihi. Alfa Basım Yayım Dağıtım. Ankara 2005 AKURGAL. Türk Ansiklopedisi. İstanbul 2007 BAYRAK. İstanbul. Ötüken Neşriyat. M. “Kapadokya Tabletlerine Göre Anadolu Kavimleri Üzerine Araştırmalar”. Alfa Basım Yayım. K. Fuzuli. 2001 AKURGAL. çev. Alfa Basım Yayım Dağıtım. İstanbul 2003 BAYAT. T. Ankara ARMSTRONG. Mitolojiler ve Semboller. T. Ankara. R. Faruk. 1950–1850 Yıllarında Yazılmış Vesikalardan Anadolu’nun İlk Tarihi Çağı Hakkında Elde Edilen Bazı Mühim Neticeler”. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi. TÜBİTAK Yayınları. 2000 BAŞDEMİR. 2. Ekrem. İstanbul. Mitolojiye Giriş. İstanbul 2007 ANDRE-SALVİNİ. İstanbul 2005 ATEŞ. Dost Kitapevi. Ela Uluatam. Babil. Emin. “M. Kayseri. İstanbul 2002 AYDIN. 2004 BİLGİÇ. Tufan Efsanesi. çev. BİLGİÇ. Ankara 2006 ARIK.1. Anadolu Uygarlıkları. Net Turistik Yayınları. Anadolu Kültür Tarihi. Karen. 7–13 Nisan 1986. 2. çev. Emin. Oğuz.Ö. T. Kürşat. Proto Etilere Dair. Kongresi Bildirileri. T. Rosa. Zühre İlkgen. Emin. Düşünce Tarihi ve İnsanın Doğası. Dilek Şendil. 3. Kongresi Bildirileri. Mehmet. Anatanrıça ve Doğurganlık Sembolleri. Arkeoloji ve Sanat Yayınları. S. Eski Anadolu. Kaynak Yayınları. I. Antik Yunanda Mitoloji Masallar ve Söylenceler. Merkez Kitapçılık ve Yayıncılık. Kayseri ve Kültür ve Sanat Haftası Konuşmaları ve Tebliğleri. 1943 ------------------. 1982 Cilt 31 BİLGİÇ. Ankara. C. Ayhan. 1943 . “Kapadokya Tabletleri. Beatrice. Ankara. Doğunun ve Batının Yerelliği. Bunlardan Koloni ve Anadolu Tarihi Hakkında Çıkan Neticeler”.

çev.Ü. Mezopotamya Mitoloji Sözlüğü. T. 2003 BONNARD. Mehmet Emin Özcan. 2001 COPLESTON. çev.215 -----------------------. 2005 BOTTERO. Anthony. Dost Kitapevi. çev. Eski Yakındoğu. “Anadolu’nun İlk Tarihi Çağının Ana Hatları ile Rekonstrüksiyonu”. GREEN. Coğrafya Meslek Haftası. İdea Yayınları. Evrensel Basım. 1996 COPLESTON. İdea Yayınları. Mitoloji Sözlüğü.Ö. 1948 ------------------. Asa Kitapevi. Şefik. çev.Ö. İstanbul 1970 CEVİZOĞLU. İstanbul. çev. Ceviz Kabuğu Yayınları. 2005 BOTTERO. 3. C. Ankara. Aziz Yardımlı. Harald. Sümerden Kutsal Kitaba. İstanbul. Ön Sokratikler ve Sokrates. Ankara 1998 CAN. İnkılâp Yayınları. İki bin Yıllarında Mezopotamya-Anadolu Arasındaki Ticari İktisadi Münasebetler”. Bedrettin. çev. Frederick. T. Bursa. çev. Ahmet. Antik Yunan Uygarlığı. Mehmet Emin Özcan. Ankara. Yapı Kredi Yayınları. 2000 yıllarında Anadolu Kavimleri”. Cilt 1. Ankara. İstanbul. Andre. Dost Kitapevi. Jean. Yapı Kredi Yayınları. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi. 2002 BRAEM. Kerem Kurtgözü. 5. Frederick. İstanbul 2001 CÖMERT. Jean. 2003 BOTTERO. çev. Uruk Aslanı Gılgameş. Jean. Jeremy. Aziz Yardımlı. Yunan ve Roma Felsefesi. Mezopotamya. 6. Kongresi Bildirileri. “M. K. Marie Joseph. İlkçağ Felsefesi Tarihi. H. “M. Helenistik Felsefe. 9. çev. Mehmet Emin Özcan. 1948 -------------------. Aram Yayıncılık. Atilla Dirim. Tebliğler ve Konferanslar 22–29 Aralık 1954 BLACK. Klasik Yunan Mitolojisi. Yasemin Birhekimoğlu. 2004 CEVİZCİ. Tarih Türklerde Başlar. Türk Dilinin Kökleri. Hulki. Sa. Ankara 1980 . Mitolojinin Romanı. Evvel Zaman İçinde Mezopotamya. Ali Berktay. Yayınları. Kültürümüzün Şafağı Babil. Ankara. İstanbul. İstanbul 2003 BOTTERO. İstanbul. Yurt Kitap Yayın. Jean/ STEVE.

Yunan Mitolojisi. Kur’an. 5000 Yıllık Sümer-Türkmen Bağları. çev. 2001 ERHAT.W. Azra. IQ Kültür Sanat Yayıncılık. Mircea. Ankara 2005 ERGİNÖZ. . İstanbul 1984 ELİADE. Yunan ve Roma Mitolojisi. çev. Remzi Kitapevi. Kabalcı Yayınları. İncil ve Tevrat’ın Sümerdeki Kökeni. İstanbul. ÇIĞ. Türklük İncelemeleri. Jean. 2002 ELİADE. Dünya Mitolojisi 1. Avram. Kaynak Yayınları. İstanbul. Önder Kaya. Hititlerde Anatomi ve Tıp. Antik Mitolojide Kim Kimdir. Yay. C. Kabalcı Yayınları. Der Yayınları. Cilt. I. çev. 1990. Bileşim Yayınları. C. Mircea. İstanbul. İstanbul 2002 GÖNÜL. Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi. Begmyrat. 2005 GEORGES. Yeditepe Yayınları. İstanbul 2004 Salih. İsmet Zeki. İstanbul. Anadolu Uygarlıkları. Esat Nermi Erender. Çorum. Ankara 2003 EYÜPOĞLU. Marc. TÜBİTAK yayınları. Yapı Kredi Yayınları. çev. Muazzez İlmiye. İstanbul. 17–21 Temmuz. çev. Muna Cedden. 1997 GALANTİ. İstanbul. Serpil Erfındık Yalçın. Dost Kitapevi. Yeni Kültepe Metinleri’ne Göre Yerli-Asurlu Münasebetleri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. Berfin Yayınları. Remzi Kitapevi. İstanbul 2005 GEREY./ LAPORTE. Banu Kaşıkçı. Abdullah Rıza. 2005 DESTİ. Mitoloji Sözlüğü. İnsanlığın Belleği. çev. H. 2002 ESTİN. Tanrıları Nasıl Yarattık/Tanrıların Ölümü. Toprak Ana ve Gökyüzü. Ali Berktay. Gerhard. Kabalcı Yayınları. Gaye Şahinbaş. Tanrıların Vatanı Anadolu. 3. çev. İstanbul 2007 FİNK. Uluslar arası Hititoloji Kongresi Bildirisi. İstanbul 1994 ÇEÇEN. Levent. Mehmet Emin Özcan. İstanbul 1999 ERGÜVEN. Babil Simyası ve Kozmolojisi. Yazı. Musa Eran.216 CREAM. Tanrı Yaratan Toprak Anadolu.

2000 KARABIYIK. Ankara. Mezopotamya ve Eski Mısır. Ayraç Yayınları. 1987 HEİDEL. Altay. Şemsendin. çev. İstanbul. Evraka! Bilimin Doğuşu. Kültür. Başlangıcından Perslere Kadar. Aynur. Yakın Şark II Anadolu ( En Eski Çağlardan Ahameniş’ler İstilasına Kadar ). Remzi Kitapevi. 2000 HIRÇIN. Emine Ayhan. çev. Babillilerden Günümüze Kozmoloji. Kral Hammurabi ve Babil Günlüğü. KİRSCHBAUM. Telos Yayınları. Karçiçekleri Dergisi s. Ankara 2004 HOMEROS. çev. Andrew. Güngör. İstanbul 1997 HOOKE. Azra Erhat. çev. Horst. İmge Kitapevi. Toplum. Nesrin Oral. Hititler. R. çev. İletişim Yayınları. Ege Yayınları. Çivi Yazısı (Ortaya Çıkışı. İstanbul. Eski Mzopotamya Tarihi. Ankara. Orhan. çev. 2005 GURNEY. Odysseia. Pınar Arpaçay. O. Asurlular. Tarih. Kemalettin. Enuma Eliş / Babil Yaratılış Destanı. İsmet Birkan. çev. Alâeddin Şenel. İstanbul 2004 HANÇERLİOĞLU. İstanbul 1993 HOMEROS. Ankara 2001 GÜNDÜZ. Ş. Aslı Yarbaş. Büke Yayınları. Kurumu Yayınları. Ankara 2000 İNAN. T. Ankara. Gelişmesi ve Çözümü). Konya 2001 KANSU. Alexander. İstanbul 2002 GÜNALTAY. Samuel Henry. Düşünce Tarihi. Güncel Yayıncılık. Azra Erhat. Çizgi Kitapevi Yayınları. T. 2 Haziran 2005 KÖROĞLU. çev. Aziz. İzmir 2005 KLENGEL. İmge Yayınevi. Eva Cancik. Dost Kitapevi. Yalçın. İlyada. Ankara. Selen. Kozmostan Kuantuma. Hitit Mitolojisi. Halil. 1991. Mavi ada Yayınları. 2001 KARAUĞUZ. Arkadaş Yayınevi. İnsanlığın Kaynakları ve İlk Medeniyetler. Kurumu Basımevi. İstanbul 2002 KÖSE. “Mitolojik Hikâyeler Coğrafyası”.217 GREGORY.T.T. İstanbul 2006 . Can Yayınları. Ortadoğu Mitolojisi. İlya Yayınları.

1997 LİNGS. Ender Varinlioğlu. Yeryüzü Yayınları. Yurt Kitap Yayın. 2002 KRAMER. çev. Kabalcı Yayınları. Akademisi Yayını. İstanbul. İyi Şeyler Yayıncılık. Michael. Ata. İstanbul. çev. Son Truvalılar. çev. Selçuk Üniversitesi Yayınları. çev. Mitolojinin Öyküsü. İstanbul 1996. Arkadaş Yayınları. 1989 MEYDAN. Erendiz Özboyoğlu. Ankara. MCLELLAN. Truva Yayınları. Kurumu Basımevi. çev.218 KÖHLMEİER. Hamide Koyukan. 2001 KRAMER. Sümerler. Hamide Koyukan. Nuh’un Seyir Defteri. Ankara. Seton. 1999 KSENOPHON. JAMES E. Truvalılar. 1991 LLOYD. Sümer Mitolojisi. Kabalcı Yayınları. Eski Anadolu Tarihi. Dost Kitapevi. Batı Sanatında Biçimlenme ve Doğu Akdeniz. çev. 2006 OATES. Ankara 2006 MUTLU. 2004 . Fatma Çizmeli. İstanbul. Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji. T.T. Ekrem. İletişim Yayınları. Kozmik Kitapları. İstanbul. İ. Ufuk Uyan. Tomris Uyar. T. İstanbul 2006 MEZOPOTAMYA ve ESKİ YAKINDOĞU. Enes Harman. M. Yayını. İstanbul 2001 KRAMER. çev. 2000 KINAL. İstanbul. Samuel Noah. Martin.K. Belkıs. İstanbul 1977 NİRUN. Babil. çev. Sinan. Evrenin Yapısı. Eskiçağ Türkiye Tarihi. Ankara 1988 MARTİNO. Kabalcı Yayınları. Samuel Noah. Ege ve Yunan Tarihi. Konya. De Stefano. Füruzan. çev. Türkler ve Atatürk. Hititler. Tarih Sümerde Başlar.D. İstanbul.G. 2000 MANSEL. Ankara 2006 MEMİŞ. T. Antik İnançlar Modern Hurafeler.S. Atilla Dirim. Tanrıların Masalları. Joan.DORN H. İstanbul. Arkadaş Yayınları. Samuel Noah. Arif Müfit. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 50. Haydar Yalçın. çev. Özcan Buze. Türkiye’nin Tarihi.

Nuh Tufanı. “Kültepe Tabletlerinin Anadolu Tarihi ve Kültür Tarihi Bakımından Önemi”.219 ÖRNEK. Ruh Üzerine. Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü Derneği Yayını. İnsan Nasıl İnsan Oldu. 1996 RONAN. 2003 RÜŞD. Colin A. 1991 . 2004 SARTON. Antik Bilim Modern Uygarlık.2. C. Dursun Bayrak. Zülal Kılıç. Türk Tarih Kurumu Yayınları. İstanbul. EFLATUN. çev. XXXV. Anitta Hançeri. Türk Mitolojisi. İstanbul 2006 SEVİN. E. C. Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik. Gerçek Yayınevi. 1994 SEVER. Sedat Veyis. Belleten. XX. Say Yayınları. Ercan Ofset. Gündoğan Yayınları. Sa. Aydın. Hakkı Hünler. çev. İletişim Yayınları. İstanbul 1996 RYAN. çev. Tahsin. İstanbul. Antik Yunan Felsefesi Terimler Sözlüğü. Dergâh Yayınları. Yeni Belgelerin Işığında Koloni Çağında ( M. Astronomi ve Tıp. 1991 SEGAL. 2005 PLATON. Ankara 2005 ROAF. Ankara. Remzi Demir. – İLİNE. 1971 ÖZGÜÇ. Ahmet Zekerya. Ankara. Veli. Walter. William ve PİTMAN.Ö. LIX. Anadolu Arkeolojisinin ABC’si. İbn. 29–35. E. 1956 PETERS. M. Ekmeleddin İhsanoğlu. Nisan–1995 ---------------------. Ankara. Hüseyin. Bilim Tarihi. Belleten. Michael. Saffet Babür. Bahattin. çev. 1995 ÖGEL. İlkellerde Din Büyü Sanat. Arkadaş Yayınevi. Tübitak Yayınları. Ankara. Feza Günergün. İstanbul. çev. Paradigma Yayınları. ARİSTOTALES. Mezopotamya ve Eski Yakındoğu. İstanbul. İmge Yayınevi. Ankara 1995 SAYILI. Ankara. 1970– 1750 ) Yerli Halk İle Asurlu Tüccarlar Arasındaki İlişkiler. İstanbul. çev. George. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Dergisi. Sa. F. C. Felsefe-Din İlişkileri Faslu’l-Makal el-Keşf Minhaci’l-edille.

1973 UHLIG. Dick. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu ve Bildirileri. Adnan. 2006 TAYLAN. Helmut. çev. . 2001 ŞENEL. Ankara. İstanbul. H. Yasemin Bayer. Asur Ticaret Kolonileri Çağında Anadolu’da Dini Hayat. 2006 UMAR. Ankara. Işığın Kaynağı Doğu. Nilgün Ersoy. Ankara 1997 TUNCER. Bilge. İstanbul. Sabri. Osman Nedim. Kamer Yayınları. İstanbul 2007 UHLİG. İnkılâp Kitapevi Yayınları. İlkçağda Türkiye Halkı. 2000 TERESİ. Ark Yayınları. Platondan Habermas’a Felsefede Doğruluk ve Hakikat. İlk Filozoflar.T. çev. Harun. Necip. Ankara. İstanbul 2002 Berfin Yayınları. İstanbul. Mebrure. çev. İstanbul. George. Ali. İnsanlık Tarihi. Tabaka Vesikalarına Göre Anadolu’nun Siyasi Tarihi İle İlgili Yeni Gelişmeler”. Sümerler: Tarihin Başlangıcında Bir Halk. Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı. Kongresi Bildirileri. Doğan. Adnan. Düşünce Tarihinde Tanrı Sorunu. İstanbul 1999 TOSUN. Babil ve Asurlularda Hukuk. 1998 ŞATIR. Cilt. İbrahim Şener. 1995 THOMPSON. Düşünmenin Öyküsü Pan Yayıncılık. İstanbul. XI.220 SEVER. 1993 ŞENEL. İbrahim Gılgameş. “Kültepe’deki II. Doğu ve Batıda Düşüncenin Temelleri. çev. Eski Yunan Toplumu Üzerine İncelemeler. Payel Yayınları. Sümer. ÇEÇEN. Mehmet H. Başlangıçta Bilgisizlik ve Korku Vardı. 11–12 Nisan 1997. Belleten 37. İşte Anadolu. Telos Yayıncılık. 5–9 Eylül-1990Ankara ŞAHİN. Telos Yayınları. Şehir Yayınları. İzdüşüm Yayıncılık. 2005 TEPE. 1997 TUNA. İstanbul. 1999 ÜLGER. II. İstanbul. Arkeoloji ve Sanat Yayınları. Kanun ve Adalet Kavramları. Hüseyin ve S. T. Helmut. Kayıp Keşifler/Modern Bilimin Antik Kökleri. İmge Yayıncılık. Türk Tarih Kurumu Yayınları. Avrupa’nın Anası Anadolu. Ömer. Kayseri.

İstanbul 2005 ZELLER. çev. İmge Yayınları. Ahmet Aydoğan. Grek Felsefesi Tarihi. 1999 VERNANT. Jean-Pierre.221 ÜNAL. Ankara. Ön Asya Tarih ve Uygarlıkları. Mehmet Emin Özcan. Çetin. Edward. çev. 1996 VERNANT. İzmir. Siyasal Düşünceler Tarihi 1/ Mezopotamya-Hint-ÇinYunan-Roma. Hititler-Etiler ve Anadolu Uygarlıkları. Cem Yayınevi. Meram Yayıncılık. İz Yayıncılık. İstanbul 2006 . Etibank Yayınları. Jean-Pierre. Salyangoz Yayınları. Ahmet. Hüseyin Portakal. Recep. Ankara. İstanbul 2002 YILDIRIM. 1996 YETKİN. çev. Yunan Düşüncesinin Kaynakları. Eski Yunanda Söylen ve Toplum.

222 EKLER Harita1 .

223 Harita 2 .

224 Harita 3 Harita 4 .

orduyla birlikte yolculuk yapan ve geleceği görebilmek için kurban hayvanlarının bağırsaklarını inceleyen kâhin rahiplerin yardımıyla alınırdı. Ninive’deki krallık kütüphanesinde bulunmuştur. Asur kralları tanrı Aşşur’un yeryüzündeki temsilcileri olarak görülürdü. Resim 2: Asur’un kuzeybatısındaki dağlarda kurban kesimi. Resim 5: Gılgamış’ın ölümsüzlük peşinde yaşadığı şiirsel yolculuğun anlatıldığı Gılgamış Destanı.238 HARİTALAR VE RESİMLER ÜZERİNE Harita 1: Mezopotamya bölgesini ve Anadoluyu gösteren harita Harita 2: Mezopotamyada Sümerlerin Hakim olduğu bölgeyi gösteren harita Harita 3: Mezopotamya bölgesini tefferuatlı gösteren harita Harita 4: Anadolu’da Hititlerin kurulduğu alanları gösteren harita Resim 1: Boğazköy’ün iki kilometre uzağında bulunan bu kabartmalar. bilinen en eski edebi metin.) Resim 4: Asur sarayının usta astrologlarının yararlandıkları.y. Önemli kararlar.Ö. tanrıların yürüyüşünü göstermektedir. Alt resimde ziyaretçiler kralın ayağına kapanmışlar. Resim 3: Kalhu’da kuzeybatı sarayında çiftler halinde dolaşan süvariler. bir yandan neredeyse "yazı" kadar . 9. (M. Kil tabletler üzerine çiviyazısıyla yazılmış/kazınmış bu destan. y. üstünde gökbilimsel gözlemler ve öngörüler bulunan tabletlerden bir örnek.

özellikle de buğdayı simgeler. havanlar. Aşşur-nasir-apli’nin Kuzeybatı Sarayında kanatlı figür. kartal başlı ya da balık pelerinli bu figürler. Hitit Kralı 3. Ramses arasında M. "güzel saçlı kraliçe" ya da "güzel örgülü DEMETER" diye geçer. Ekinleri. kovalar. yüzyıl. Hesiodos’a göre Kronos’la Rheia’nın kızı. 13. ikinci tanrı kuşağındandır. sarayı ve içindekileri kötülüklerden korumak için heykelcikleri sarayın tabanının altına gömülen apkallu. vb. İnanna'nın Dumuzi ile evliliğini anlatan Sümer tabletlerinin korunmuş olan kısmı hala Türkiye'dedir. M.7 cm. ve 9.Ö. Figürün başındaki boynozlu taç eski Mezopotamya’da Er Hanedanlar döneminden başlayarak bir tanrılık belirtisi olmuştur.Ö. Yunanlılarda afrodit olarak görünmüştür. Ay tanrıçası nanna’nın kızıdır. Hattuşili ile Mısır Firavunu 2. Resim 7: Yunan mitolojisinde tarım ve bereket tanrıçası. Çoban tanrısı Dumuzi ile evlenmiştir ve sümerler bu evliliğin onlara bereket getirdiğine inanmışlardır. taşırlar. bitkiler. Homesros'un destanlarında. . İstanbul Arkeoloji Müzesi. Resim 9: Kalhu’da II. Sümerlerin bereket sembolüdür.8x17.2x4x2. Resim 6: Pişmiş toprak.1 cm. Resim 8: Sümerlerde aşkın ve yağmurun tanrıçası. koniler. İnsanlara toprağı ekip biçmesini öğreten bu tanrıçadır. Sarayın duvarlarına buna benzer birçok figür oyulmuştur.6x5. Dört kanatlı. Bu doğaüstü varlıkların.239 eski. ya da yedi bilgeyle ilişkili oldukları sanılmaktadır. 13. bir yandan da günümüz insanının evrensel değerlerine ışık tutuşuyla bugün yazılmış gibi taze. 1280–1269 yılları arasında yapılan dünyanın ilk yazılı antlaşmasının çiviyazısıyla kil tabletler üzerine yazılmış iki parçası.

Resim 14: Kalhuda Şalmaneser Kalesi’nin ana taht odasındaki taht atlığının ön tarafı. sağda III. bir hasta ve ona bakan balık giysili iki rahip. kara büyü yada dedikoduya karşı dinsel törenlerde kullanılmıştır. Gebe kadınlara ve yeni doğmuş çocuklara saldıran Lamaştu’ya karşı korunma amacı taşıması olasıdır. Orta bölümde.Ö. Belki de bu “savaş” tarafından gösterilen seferin başarısından sonraki zafer kutlamasıdır. eşya taşıyan hayvan ve insanlar ve bir ziyafet sahnesi canlandırılmıştır. Silindir mühür.240 Resim 10: Silindir Mühürler ve baskıları. tanrı simgeleri. ama üslubuna bakıldığında Sargon’un torunu Naram-Sin’e ait olması daha inandırıcıdır. Zifte gömülmüş lapis lazuli fonun üstüne deniz kabuğu katılarak. Doğum yapan kadınları dişi cin Lamaştu’nun saldırılarına karşı korumak için muska olarak tunçtan Pazuzu paşı takmak. başı ve elleri üstten gözüken iyi tabiatlı cin Pazuzu betimlenmiştir. çocuk düşürme. ama bu jestin doğru bir yorumu olmayabilir. Resim 13: Ninive’de İştar Tapınak alanında bulunan dökme bakır baş. Resim 12: Ur standardı denilen. 700 dolayında bu tunç kabartma panonun arkasında. Panoda. Geç Asur ve Neo-Babil dönemlerinde çok yaygın bir adetti. ama muhtemelen bir müzik aletinin gövdesi olan buluntunun “barış sahnesi” yüzü. alttada Pazuzu ve aslan başlı Lamaştu görülmektedir. bir cin dizisi. Resim 11: M. “kaybolan mum” tekniğiyle dökülmüştür. giderek sahibinin korunmasıyla özdeşleştirilmeye başlanmış ve hastalık. mülkiyeti korumak ve yasal işlemleri güvence altına almak amacıyla kullanıldığından. Yabancı bir kralın Asur kralıyla eşit konumda gösterilmesi az . Şalmaneser ve solda Babil Kralı Mardukzakir-şumi el sıkışır gibi görünürler. Başlangıçta figürde betimlenen yöneticinin Agade hanedanının kurucusu Sargon olduğu düşünülmüştür. İçi boş olan baş.

1728-M. kralın bu spordan büyük zevk aldığı anlaşılmaktadır. Aslan. Arkeolog Jean Vincent Scheil'in 1901'de Susa. . Tabakadaki (M. Ö. İran) ve Fransa'ya taşıdığı Hammurabi Kanunları'nın yazılı olduğu stel. 1686) çeşitli meselelerde verdiği kararlar. Yükseklik 1.Ö. Vazonun tümünde tanrıça İnanna’ya bir sunu sahnesi gösterilmiştir.78 m. ama metinlerde ve kabartmalarda bu kadar sık görülmesinden. hayvanların öldürülmesi belli ölçüde soyluluk ve dinin gerektirdiği bir görevdi.3000) tapınak hazinesinde bulunan bir çiftin tekidir. Elam'da bulduğu (bugünkü Huzistan. Ö. Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir. Resim 15 ve 16: Eski Yakındoğu’nun en canlı av sahneleri Asurbanipal’in Ninive’deki Kuzey Sarayı’nın duvarlarına oyulmuştu. Art ayakları üstünde bir aslanı bıçaklayan kral motifi. Resim 18: Burada II. Ağacın üstündeki kanatlı kuşun içinde gösterilen tanrının Şamaş yada Asur olması mümkündür.. kendisine bu kanunları yazdıranın güneş tanrısı Şamaş'ın olduğunu söylemiştir. vb.241 rastlanır bir durumdur ve bu dönemde Asur’la Babil arasında özel bir ilişki olduğu fikrini vermektedir. Yaklaşık iki metrelik silindirik bir taşın üstüne çivi yazısı ile yazılmış olan kanunlar tam 282 maddedir. Hammurabi. Persepolis’teki Pers saraylarının kapı oymalarında da görülür. Babil'in koruyucu tanısı Marduk adına yapılan Esagila Tapınağı'na dikilen bir taş üzerine Akatça dilinde yazılmıştı. Dolayısıyla kanunlar da tanrı sözü sayılıyordu. Aynı motif. Resim 19: Babil kralı Hammurabi'nin (M. ama yapım tarihi daha eski olabilir. Resim 17: Tel el-Varka vazosu Uruk’ta III. Yönetici ve tanrıça üst şeritte görülmektedir. Aşurnasirpal kutsal bir ağacın iki yanında iki kez görülür. Asur’da krallık mührü olarak benimsenmişti.

Başka yerlerden çıkmış veya kaçak olarak elde edilmiş bir kısım tabletler de Avrupa ve Amerika müzelerine dağılmıştır ki. Sümer edebiyatına ait tabletlerin en büyük kısmı 1887–1890 yılları arasında ABD'de. hepsinin toplam beş bin adet olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca Türkiye’de Sultan Tepe ve Boğazköy’de yapılan kazılarda da destanın izi bulunmuştur. Gılgamış Destanı. Mezopotamya'da ortaya çıkan tarihteki ilk yazılı destandır. ilahiler. Gılgamış'ın ölümünden bin yıl kadar sonra yazılmıştır ve günümüze kadar gelebilmiştir. Bunlardan günümüzde 12 tablet bulunabilmiştir.yüzyılda Mezopotamya’daki Uruk kentinde hüküm sürmüştür. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'yle kazıyı yapan kurum arasında gelişigüzel paylaşılmıştı. Bunların hemen hemen üçte biri İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin Çiviyazılı Belgeler Arşivi'nde bulunuyor. Fakat bunu her yönü ile kanıtlayacak belgeler yayımlanmış değildi. Güney Mezopotamya'da eski bir din ve kültür merkezi olarak yüzlerce yıl varlığını koruyan Nippur şehri kazılarında bulunmuştur. atasözleri. mersiyeler. Efsaneler.242 Resim 20: Gılgamış Destanı. Ölümsüzlüğü arayan bir kralın öyküsüdür. 7. Ancak. Philadelphia Üniversite Müzesi tarafından. yüzyılda derlettirdiği tabletler bulunmuş.Ö. destanlar. aşk şiirleri. 28. Ölümsüzlüğün ve bilginin peşindeki insanı yücelterek anlatan Gılgamış Destanı. Destana konu olan kral Gılgamış gerçekten yaşamış ve M. Asur Kralı Asurbanipal’in M.Ö. Bu tabletler. o günkü müzeler nizamnamesine göre. 1855’te Ninova’da yapılan kazılarda. Akat ve Sümer mitolojilerinde geçer ve Akat dilinde yazılmış tabletlerden oluşur. Resim 21: Çiviyazılı belgelerin bulunmaya başladığı geçen yüzyıldan beri Mezopotamya'da Aşk Tanrıçası İnanna ve Çoban Tanrısı Dumuzi ile ilgili bir bereket kültünün varlığı biliniyordu. ağıtlar. bu yüzyılın ortalarına doğru Sümer edebiyatına ait belgeler saptanıp yayımlanmaya başlandıktan sonra bu kült ve bu kültün esasını oluşturan kutsal evlenme töreni konusu açıklığa kavuştu. hikâyeler ve bilgelik kompozisyonlarından oluşan Sümer edebiyatının. daha sonra Türkiye-İran sınırında ve Irak’taki Nippur antik kenti kazılarında bulunan tabletler de eklenmiştir. .

. Babiller. aynı metne ait diğer müzelere dağılmış parçalar bulunarak konular tümüyle ortaya çıkarılmış ve çeşitli yayınlarla Sümerologlara.Ö. oldukça ileri bir seviyeye ulaşmış oldukları bilinmektedir.. yüzlerce tabletin kopyası yapılmış. Merkezin üstündeki kutuya Babil. antropologlara kaynak olarak sunulmuştur.. Öyle ki. Bütün bu çalışmaların sonucu. bunun dışına metinde anlatılan acaip yöreler işaretlenmiştir. Resim 22: M. Üstünde okyanus olduğu belirtilen bir daire çizilmiş. sıfır rakamını gösteren bir sembol yoktur. Sümer edebiyatına ait tabletleri ve konularını saptamış. 59'dan büyük sayıları da. araştırmalarını evrenselleştirmiştir. 700 dolayında düzenlenmiştir. Babilliler. O tam 60 yıl çiviyazılı tabletler bulunan Avrupa. . Amerika müzelerini ziyaret ederek. Babilden geçen dikey çizgiler herhalde Fırat ırmağını temsil etmektedir.Ö. bilim tarihçilerine. büyük bir bilim cömertliği ve yardımseverliğiyle isteyen müze uzmanlarını da çalışmalarına katarak. Samuel Noah Kramer oynamıştır. bilimin çoğu dalında. Harita muhtemelen M. 2000 yıllarında Mezopotamya'da yaşayan Babillilerin. Asur ve Dir adları yazılmıştır. Babil şehrini zamanın bilim merkezi haline getirmişlerdir. batı yukarıya gelecek biçimde yerleştirilmiştir. Susa en alttadır. Böylece ilk kez sayılarda basamak fikrini gösterdiler. Rakamları sağdan sola doğru yazarak ifade ettikleri anlaşılmaktadır. yani 60x2 = 120. Gruplamalarını 60'lık olarak. Resim 23: Bu kil tablete Babil Dünya Haritası denir. 60 sayısını taban olarak kullandılar. Özellikle matematik ve astronomide çok ilerlemişlerdir. Babil rakamları arasında da. Ortaya bilindiği kadarıyla dünya. sağ yana Urartu. Şeklinde yaptılar. basamak düşüncesinden yararlanarak yazdılar. (( : )) işaretini kullanmışlardır. sayıları yazarken iki tane sembol ve bulunmayan basamaklar yerini doldurmak için de.243 dolayısıyla bereket kültünü oluşturan kutsal evlenme metinlerinin gün ışığına çıkmasında en büyük rolü Prof.

244 Resim 24: Ziggurat eski Mezopotamyanın en belirgin özelliklerinden biridir. “gök ve yerin kuruluşu tapınağı” anlamına gelen Etemenanki adı verilmiştir. Yapıların tümünde benzer bir plan izlenmiştir. dağların arasından çıkmakta. . solunda İştar durmaktadır. Zigguratların en ünlüsü olan ve Babil Kulesi hikâyesine yol açan Babil’deki tanrı Marduk zigguratında da aynı plan uygulanmıştır. M. 18. Resim 25: Akad döneminden (M. Birçok kentte kent tanrısının tapınağı. Onun önünde güneş tanrısı Şamaş. taban dikdörtgendir ve yüksek tapınağa dik açıda birleşen üç merdivenle çıkılırdı.Ö. yüzyılda başlanan ziggurata.Ö. üst üste bir dizi platformdan oluşan ve en tepede tapınağın bulunduğu bir ziggurat içerirdi. 2200 dolayı) su tanrısı Ea’yı iki yüzlü veziri Usmu’yla birlikte gösteren yeşil taştan silindir mühür baskısı.

tıp. Ankara 2008 Bilim. Yüksek Lisans Tezi. Eski Doğu ve Batı Kavimlerinde Felsefi Düşünce (Sumer. Yerleşik yaşam ise coğrafyanın ve iklimin uygun olmasıyla çok yakından ilgilidir. Bu husus bugün net olarak biliniyor ki Mezopotamyalıların matematik ve astronomideki bilgileri aradaki yüzyıllara rağmen Yunanlılarınkilerle kıyaslanabilecek bir durumdaydı. Babil. Topografya. Yunanlıların yalnız matematik ve astronomide değil. avcılık. teknoloji. . felsefe. tıp. Nitekim uygarlık ve dolayısıyla kentsel yaşam. Mehmet. tarihte ilk kez Dicle ve Fırat nehirlerinin vadilerinde ortaya çıkmıştır. Hayli gelişmiş bir cebirleri ve matematiğe dayanan oldukça sistemli bir astronomileri vardı. Grek). mühendislik ve mimarlık alanlarına ilişkin bilimsel ve pratik bilgiler edindiler ve bu bilgileri biriktirdiler. teknoloji. jeoloji. Hitit. M. Hurri.245 ÖZET BOZCA. yazı. edebiyat. Bu insanlar keşifleri ve icatlarıyla insanlığın kültürel birikimini geliştirdiler. mitoloji. kimya.Ö. astroloji. felsefe. astronomi. Bu toplumların bölgesel koşullara uygun uğraşları ve ekonomileri olduğunu sanıyoruz. matematik.4000’li yıllarda Mezopotamya ve Doğu Akdeniz çevresinde yarıkıraç topraklarda çeşitli toplumlar yaşamaktaydı. devlet. matematik. zooloji ve botanik gibi bilim dalları ile tarım. metalürji. Kimi zaman da içlerinde bilimsel. balıkçılık ve çiftçilik gibi. tıp ve mitoloji alanında da Mezopotamyalılardan önemli ölçüde yararlar sağladıkları açıklıkla görülmektedir. sanat ve toplumsal yapı uygarlığın olduğu ortamda doğar ve gelişir. Çivi yazılı tabletler üzerinde yapılan araştırmalar Mezopotamyalıların bilimsel bilgi hakkında daha önce pek tahmin edilmemiş olan ve beklenmeyen birtakım gerçekleri gün ışığına çıkarmıştır. felsefi gerçekler olan büyüsel inançları zamanla gelenek oldu. Asur. yasalar. Uygarlığın başlamasının önkoşulu “yerleşik yaşam”dır.

farklı kültürler arasında karşılıklı etkileşimler oluştu.246 Ticaret yoluyla. Sumer 3. Elam kültürünü. Babil. Elbette Eski Çağ döneminde yadsınmayacak Mısır kültürünü. Bilim . Akad) ve oradan da Anadolu’ya (Hitit. Felsefe 5. Anahtar Sözcükler 1. Mitoloji 4. ancak zaman ve mekân darlığı düşüncesi ile Sumer felsefesini temel alarak Doğu-Batı felsefi düşüncesinin gelişim sürecini ve etkileşimlerini bir sınırlılık olarak ele aldık. Büyük bir bilgi ve beceri birikimi gerçekleşti. Huri) yansımaları ile ilgili belgeleri izleyerek klasik batı felsefesinin temel kaynaklarını ele alarak benzerlikler ve farklılıkları ortaya koymaya çalıştık. daha sonra onlardan etkilenen Mezopotamya’daki Sami kabilelerin (Asur. çeşitli nedenlerle yapılan yer değiştirmelerle ve göçlerle anılan bilgiler ve teknikler geniş alanlara yayıldı. Bu konuyu araştırırken öncelikle Sumer mitolojik ve dini anlayışıyla yazılmış belgelerden. Tezimizin temel coğrafyası Mezopotamya-Anadolu-Avrupa güzergâhı şeklinde belgeler konuşturularak inceleme konusu yapılmıştır. Pers kültürünü düşünmemek temel bir yanlışlık olur. Mezopotamya 2.

medicine. geology. philosophy. Hurrians.247 ABSTRACT BOZCA. Babylons. Mehmet. Today it is clearly known that the knowladge of people in Mesopotamia in maths and astronomy was in a comparable situation with . art and social structure occur and develop in an environment where there is civilization. technology. The prerequisite for civilization to occur is ‘’ settled life’’. maths. metallurgy. Assyrians. astrology. botany and the fields like agriculture. We assume that these societies dealth with things like hunting. chemistry. engineering and architecture. mythology. These people developed the cultural accumulation of mankind through their discoveries and inventions. Philosophical Thought in Ancient Eastern and Western Tribes (Sumers. astronomy. Likewise civilization and relatedly urban life. Greeks) Ankara 2008 Science. fishing. Settled life is closely related with suitability of geography and climate. Hittites. They gained and developed scientific and practical knowladge in the science fields like topography. zoology. writing. Sometimes thier magical beliefs those include scientific and philosophical realities became traditon in time. tecnology. philosophy. farming that were appropriate to the regional conditions. The researches on cunieform writing tablets brought to light that people in Mesopotamia had unestimated and unexpected scientific knowladge. maths. In 4000s BC there used to live various societies around the half-arid land of mesopotamia and east mediterranean. state. first occured in history in the valley of rivers Fırat and Dicle. law. medecine.

They had advanced algebra and very systematic astronomy based on maths. Huri). Mesopotamia 2. It can be clearly seen that Greeks benefited from Mesopotamians not only in maths and astronomy but also in medicine and mythology. The basic geography of my thesis is Mesopotamia-Anatolia-Europe route and the documents from this route are used in my study. Science . Philosophy 5. Mythology 4.248 Greeks although there are centuries between them. but becouse of the lack of time and and place I handled the development process and interaction of East-West phylosophical thoght having the Sumer phylosophy in basis. While studying this subject. Akad) those were affected by them and from there following the documents about the reflections on Anatolia (Hitit. Elam culture which can’t be denied in prehistoric period. Sumers 3. I first used the Sumer documents that were written in mythological and religious perceptivity and then Sami tribes in Mesopotamia (Asur. changing places with various reasons and migration spread and there occured an interaction between different cultures. The knowladge and techniques gained through trading. I tried to bring up the similarities and differences considering the basic sources of classical eastern phylosophy. Babil. Certainly it would be a mistake not to think about the Egypt culture. Key Words 1. Pers culture.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->