P. 1
c

c

|Views: 220|Likes:
Yayınlayan: Onur Eser

More info:

Published by: Onur Eser on Jan 30, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2012

pdf

text

original

Sections

 • 1.2. PROGRAMLAMA NEDİR?
 • 1.3. PROGRAMLAMANIN TARİHİ
 • 1.4. PROGRAMLAMA TÜRLERİ
 • 1.5. PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ
 • 1.6 ALGORİTMALAR ve AKIŞ DİYAGRAMLARI
 • 2.2. C DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
 • 2.3. C DİLİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
 • 2.5. DEĞİŞKEN KAVRAMI VE TEMEL VERİ TİPLERİ
 • 2.6. DEĞERLENDİRME SORULARI
 • 3.4. C DİLİNDE KULLANILAN OPERATÖRLER
 • 4.9. DEĞERLENDİRME SORULARI
 • 6.3 FONKSİYON PARAMETRELERİ
 • 7.4. DİZİLERE BAŞLANGIÇ DEĞERİ ATANMASI
 • 7.5. KARAKTER İŞLEME (STRINGLER)
 • 8.3 İŞARETÇİ ARİTMETİĞİ
 • 8.5 İŞLEVLERİ REFERANS YOLUYLA ÇAĞIRMA
 • 8.8 İŞARETÇİLERLE İLGİLİ DİĞER KONULAR

1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Bölüm 1

1.1. GİRİŞ

Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile
ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük
kolaylıklar sağlamaktadırlar. Alış-veriş merkezlerindeki kasiyerlerin
kullandığı paket programlar, ticari ve sanayi alanlardaki makinelerin
bilgisayar destekli kullanılan programları, eğitim alanlarında kullanılan
otomasyonlar ve bilgisayarların kullanıldığı her alanda sayamadığımız
bir çok programlar bilgisayar programcıları tarafından programlama
dilleri kullanılarak yazılırlar. Otomasyon yazılımları, bir matematiksel
işlemin veya bilimsel bir hesaplamanın bilgisayarla çözülmesi hızlı,
daha kolay ve doğru yapılmasını sağlar.
Programlama dilleri zaman içerisinde gelişmiş, yeni versiyonlar ile
değişmiş, kaybolmuş veya yenileri çıkmıştır. Bu nedenle programlama
bilgisini asla bir programlama diline bağlı tutmamak gerekir. Eğer
programlama mantığı oldukça iyi gelişirse, algoritmaları kolay kurup
algılayarak, çok karmaşık sorunlar üzerinde fikir yürütülüp çözüm
üretilebilir. Daha sonra da bilinen uygun bir programlama dilinin
formatına uygun yazmak gerekecektir. Programlama temeli ve
mantığı kavranıldıktan sonra, çoğunlukla 1-2 hafta gibi bir sürede bir
programlama dilini orta düzeyde öğrenilebilir.


2
BÖLÜM -1- PROGRAMLAMAYA GİRİŞBölümün Genel Amacı: Programlamayı genel olarak tanıma ve programlama mantığını
kavrayarak, algoritma ve akış diyagramlarını kullanma ve bunları açıklama.


Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip, uygulamaları
yapıp, değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde, bölüm sonunda;

 Program kavramını açıklamanız,
 Programlama kavramını açıklamanız,
 Programlama türlerini açıklamanız,
 Program geliştirme sürecindeki adımları ve işlevlerini açıklamanız,
 Algoritma kavramını açıklamanız ve algoritmalar oluşturmanız,
 Programların akış diyagramını çizmeniz,
 Akış diyagramlarındaki şekilleri ve görevlerini açıklamanız,
 Programlama dillerini tanımanız ve temel işlevlerini öğrenmeniz,
 Bir program yazarken kullanacağınız dili bilmeniz beklenmektedir.

Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile
karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap
verebilmeniz gerekmektedir.
3
1.2. PROGRAMLAMA NEDİR?
Bilgisayarların isteğe uygun özel işlemler yapması için programlanması gerekir. Örneğin,
bir şirkette kullanılan stok uygulaması, sipariş uygulaması yada değişik iş takipleri,
hastane otomasyonları yada eğitim kurumlarının kullandığı öğrenci otomasyonları gibi.
Programlamaya çok fazla örnek vermek mümkündür.

Program : Günlük hayattaki bir sorunu bilgisayarla çözmek, rutin işlemleri kolaylaştırmak
için bilgisayarların isteğe uygun olarak özel bir takım işlemleri gerçekleştirmesi için
programlanması gerekmektedir. İşte yazılan bu yazılımlar ile ortaya çıkan ürün bir
programdır. Bilgisayar oyunu, muhasebe işlem programları ve ticari şirketlerde kullanılan
paket programlar birer programdır.

Programlama Dili : Bilgisayarda çözülecek bir sorun için çözümün bilgisayara adım adım
yazılmasını sağlayan biçimsel kuralları olan ve bu kurallara sıkı sıkıya bağımlılığı
gerektiren bir tanımlar kümesidir. Yani, programcı ile bilgisayar arasında bir tercüman
durumundadır.
1.3. PROGRAMLAMANIN TARİHİ
Oldukça eskiye dayanan programlamanın tarihine baktığımızda fazla kodlanmış makine
komutları bulunmamaktaydı. 1940 – 1950 yılları arasında fazla kodlanmış makine
komutlarıyla yazılan programlar, programcılar açısından oldukça zordu. Hızın düşük
olması, bellek yetersizliği, işlem sayısının az olması bilgisayarın kullanım alanını sınırlıyor
ve işlemler basit bir uygulamadan ileri gidemiyordu. Tabi bu durum mikroişlemciler ile
alakalı idi. Rekabet halinde olan firmalar işlemcilerin mimarilerini geliştirip hızlarını
arttırdıkça, işlemcilerin işleyebileceği komut sayıları artmış ve komut setleri daha kullanışlı
hale gelmiştir.

İlk programlar makine dili ile hazırlanıyordu. Makine dili de bir programlama dilidir ama
makine dili ile program yazmak çok zahmetli bir iştir. Çünkü makine dilinde sıfırlar (0) ve
birler (1) vardır. Yani işlemlerde DOĞRU (1) yada YANLIŞ (0) durumlarına göre hareket
edilmektedir. Ayrıca, makine dili programları anlaşılması zor olan ve tamamıyla donanıma
hitap eden programlardır. Günümüze baktığımızda geliştirilen üst düzey programlama
dillerini kullanırken makine dilini bilmeye bile gerek yoktur.

Makine diline yakın Assembly programlama dilinde mikroişlemcilerin anlayacağı assebly
kodları kullanılır. Bu ham şeklinde bulunan komutlar (MOV, ADD, PUSH gibi)
mikroişlemcinin belli bir işlevi yerine getirmesini sağlamaktadır. Bu komutlara mnemonic
adı verilir. Üst seviye programlama dillerinin geliştirilmesiyle programlar daha anlaşılabilir
komutlarla yazılmaya başlanmıştır (Print, Read, Display, Circle, Get, vb). 1980’li yıllarda
üst seviye programlama dilleri yaygınlaşarak, programlar belli bir dilin yapısı içinde
tasarlanmış ve yazılmıştır.

4
1.4. PROGRAMLAMA TÜRLERİ
1.4.1 Yapısal Programlama
Programlama dilleriyle ilgilenenler kod yazmaya genellikle küçük ve basit kodlar yazarak
başlarlar. Bu kodlar sadece bir “ana (main)” bloğundan oluşur. Bu blok içerisindeki komut
ve deyimler programın tümünde tanımlı olan “global” verileri kullanırlar.

Şekil 1.1 Yapısal olmayan programlama

Şekilde 1.1’de görüldüğü gibi yapısal olmayan programlama tekniği kullanılarak yazılan
kodlarda, ana program bloğu, global olarak tanımlanmış veriler üzerinde işlem yürütür.

Bu programlama tekniği oldukça büyük programlarda büyük dezavantajlara sahiptir.
Örneğin aynı komut ve deyimler bu teknikte yazılan kodlar içerisinde defalarca
tekrarlanmak zorunda kalabilir. Aynı zamanda bu teknikte yazılan kodların okunabilirliği
ve anlaşılabilirliği yazılan kod miktarı arttıkça zorlaşır. Dolayısıyla kod yazarken hata
yapma olasılığı fazladır ve hata ayıklama (debugging) işlemi oldukça zordur. Bu nedenle
de doğal olarak yazılan programın güvenirliği de düşük olacaktır.

Yapısal programa tekniğinde ise altprogramlar (procedures) ve fonksiyonlar (functions)
kullanılır. Böylece program akışının kontrolünde büyük kolaylıklar sağlanmış olur.


Şekil 1.2. Alt programların çağrılması

ana program alt program
Ana program
Veri
program
5
Şekil 1.2’deki program akışı esnasında, ana program içerisinden altprogramlar çağırılıyor.
Bu altprogram çalıştırıldıktan sonra, program akışı tekrar geri dönecek ve programın
işleyişi kaldığı noktadan devam edecektir. Yapısal programlama tekniğinde kod içerisinde
aynı altprogram defalarca çağırılabilir. Böylece gereksiz kod tekrarıda ortadan kalkmış
olur.
Şekil 1.3. Yapısal Programlama Tekniği


1.4.2 Modüler Programlama
Modüler programlama tekniğinde belli altprogramlar ayrı ayrı modüller içinde
gruplandırılır. Her modül içerinde ana program içinde tanımlı global değişkenler geçerlidir.
Aynı zamanda her modül kendi verisine de sahiptir.

Şekil 1.4. Modüler Programlama


Ana program
veri
program
alt program

alt program

alt program

Ana program
veri
program
alt program

alt program

alt program

modül
1

veri + veri
1

modül
2

veri + veri
26

1.4.3 Nesne Tabanlı Programlama
Nesne tabanlı programlama (Object-Oriented Programming, OOP) dilleri 1980’li yıllarda
C++ ile ortaya çıkmıştır. Nesneye yönelik programlama, programcının kendi sınıfını ve
nesnesini oluşturup bunun üzerinde işlemler yapmasına olanak sağlar. Bu programlama
sisteminin zor olması nedeniyle, çok sayıdaki nesneler önceden programcıya hazır bir
şekilde sunulur. Günümüzdeki programcılar ise nesneye yönelik olan ve Visual özellikler
içeren sürümleri kullanmaktadır. Visual C++, C++ Builder, Delphi, Java, Visual Basic vb.
gibi örnekler sayılabilir.

Bu teknikte nesneler birbirlerine mesaj göndererek etkileşim içinde bulunurlar. Nesne
yönelimli programlama tekniğinde açık bir biçimde altprogramları çağırmak yerine, direkt
olarak ilgili nesneye bir mesaj gönderilir. Nesne kendine gelen mesajı alır ve öncelikle
nesnenin bir örneğini (kopyasını) oluşturur. Bu kopya gerekli işlemleri yaptıktan sonra
kendini yok eder. Tüm bu işlemlerden nesnenin kendisi sorumludur.

Şekil 1.5. Nesneye Yönelik Programlama
1.4.4. Olay Temelli Programlama
Bilgisayarda bir uygulamayı kullanırken, ekran üzerinde bir nesnenin hareket ettirilmesi
veya bir tuşa basılarak düğmelerin seçilmesi işlemleri bir olaya dayanır. Olay temelli
programlama (Event – Driven Programmming, EDP) kullanıcıların yapacakları işlemlere
göre programın hareket etmesi temeline dayanır. Daha önceki programlarda ekrana
gelen menülerde daha çok klavyenin fonksiyon ve yön tuşları aktif olarak kullanılıyordu.
Olay temelli programlamada farenin menüler ve pencereler üzerinde oldukça yaygın
olarak kullanılması sağlanmıştır. Bu şekilde işlemler daha basit, fonksiyonel ve daha
kullanışlıdır.

nesne
1
veri
program
nesne
3
veri

nesne
2
veri

nesne
4
veri

7
1.5. PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ
1.5.1. İyi Bir Programın Nitelikleri
Yazılan bilgisayar programlarının basit bir işlevi yerine getirmesi ona iyi bir program
özelliği kazandırmaz. Yazılması düşünülen bir programın bir çok açıdan belli niteliklere
sahip olması gerekmektedir. Bu nitelikleri şu şekilde sıralamak mümkündür.
- Estetik olarak görselliği ön plana çıkmalıdır.
- Kullanıcı açısından kullanımı kolay olmalıdır.
- İşlem ve hesaplamaları doğru yapmalıdır.
- Hızlı çalışmalıdır.
- Kolayca değiştirilebilmeli ve güncellenebilmelidir.
- Fazla kod yazılmadan etkin bir kodlamaya sahip olmalıdır.
- Yaygın kullanılan işletim sistemlerinde çalışabilmelidir.
- Büyük programlar için çoklu kullanıcı desteği olmalıdır.
- Ticari yazılan programlar ise iyi belgelenerek, lisanslı satılmalıdır.
1.5.2. Program Tasarlama
Bir yazılım geliştirirken takip edilmesi gereken adımlar şunlardır:
1. Gereksinimlerin belirlenmesi : Problemin tanımı verilir.
2. Analiz : Problemin çözümü için gerekli tüm girdi ve çıktılar analiz edilmelidir.
3. Dizayn : Problemin çözümünde kullanılacak uygun algoritmanın adım adım
tanımlanması yapılmalıdır.
4. Akış Diyagramı: Algoritmaya göre uygun akış diyagramı çizilmelidir.
5. Kod Yazımı : Algoritmanın herhangi bir programlama dilinde yazılarak kaynak
dosyanın hazırlanması gerekir.
6. Test : Bu basamakta ise yazılan programın bölümleri ve tamamı çalışır halde test
edilir.
7. Doğrulama : Programın örnek girdilerle doğru çıktı ürettiği gözlenmelidir.
8. Bakım : Yazılan programda bulunan hatalar ayıklanır veya gerekli güncellemeler
yapılır.
9. Belgeleme : Yazılan program için belgeleme yapılarak, toplu çoğaltmalara karşı
engelleme konulur.

1.5.3. Arabirim Geliştirme ve Programın Görünüşü
Nesne tabanlı programlama dillerine baktığımızda iyi bir arabirim geliştirmek için bir çok
nesnenin var olduğu görülmektedir. Araç çubukları, durum çubukları, menüler, iletişim
kutuları gibi uygulamalar eklenebilir. Ayrıca, fare ve klavye işlemlerini eklemek için ayrıca
ek bir bölüm yazmaya gerek yoktur.

Program yazma ve arabirim geliştirme işlemi, iyi bir programcılığın yanı sıra büyük bir
sanatta gerektirir. “Program yapmak bir sanattır” ifadesini kullanmak pek de yanlış
olmayacaktır. Arabirim geliştirme işleminde programın kullanılabilirliği, sadeliği,
uyumluluğu ve grafik değerleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Özellikle nesne tabanlı
programlama türlerini kullanırken görsellik büyük ölçüde ön plana çıkmaktadır.
Renklendirme, yazı tiplerinin biçimleri, gölgeleme, parlaklık, menülerin resim
programlarıyla süslenmesi gibi konuları da dikkate almak gerekmektedir.


8
1.6 ALGORİTMALAR ve AKIŞ DİYAGRAMLARI
1.6.1 Algoritma Nedir?
Algoritma; Belirli bir görevi yerine getiren sonlu sayıdaki işlemler dizisidir. Başka bir
deyişle; Bir sorunu çözebilmek için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne denir.
Bu kavram M.S. 9.yy da, İranlı Musaoğlu Horzumlu Mehmet’in (Alharezmi adını araplar
takmıştır) problemlerin çözümü için genel kurallar oluşturması ile ortaya çıkmış olup.
Algoritma Alharezmi’nin Latince okunuşudur.

Peki bilgisayarda çözülecek bir sorunu nasıl algoritma ile ifade ederiz? Bunun için
öncelikle bir sorun tanımlayalım. Başlangıç ta basit olması için şöyle bir problem üzerinde
düşünelim: Bilgisayara verilecek iki sayıyı toplayıp sonucu ekrana yazacak bir program
için algoritma geliştirmek isteyelim. Sorun son derece basit ancak sistem tasarımının net
yapılabilmesi için sorun hakkında anlaşılamayan tüm belirsiz noktalar açıklığa
kavuşturulmalıdır. Örneğin sayılar bilgisayara nereden verilecek, Klavye, Dosya veya
belki başka bir ortam. Bu ve buna benzer soru ve tereddütleriniz varsa sorunun sahibine
bunları sormalı ve sistem analizi yapmalısınız.

Sonra bulacağımız çözümü algoritma haline dönüştürebiliriz.

1. BAŞLA
2. A sayısını oku
3. B sayısını oku
4. TOPLAM=A + B işlemini yap
5. TOPLAM değerini ekrana yaz
6. SON

Bir başka örnek; Klavyeden girilecek iki sayıdan büyük olanından küçük olanını çıkarıp
sonucu ekrana yazacak program için bir algoritma geliştirelim.

1. BAŞLA
2. A sayısını oku
3. B sayısını oku
4. Eğer A büyüktür B ise SONUC=A-B değilse SONUC=B-A
5. SONUC değerini ekrana yaz
6. SON

Bu algoritmalar oldukça basit algoritmalar olup algoritma kavramının yerleşmesini
sağlayan örneklerdir.

Algoritmalar doğal dille yazılabileceği için fazlaca biçimsel değildir. Algoritmalar belli bir
kurallar bütününü ifade ettiği için bir algoritmada aşağıdaki ifadelerin mutlaka
doğrulanması gereklidir;

- Netlik
- Etkinlik
- Sonluluk
- Giriş/Çıkış Bilgileri
9
NETLİK
Algoritmada bulunan anlatım satırları kesin olmalıdır. Kesin olmayan anlatımlar
algoritmada bulunmamalıdır. Başka bir deyişle her işlem (komut) açık olmalı ve farklı
anlamlar içermemelidir.

Örnek;

z←x + y
sayı←sayı + 1

Bu örnekte sırasıyla; x + y işleminin sonucu z’ye taşınmaktadır. Öte yandan sayı + 1
işleminin sonunda elde edilen değer yeni sayı değeri olmaktadır.
ETKİNLİK
Algoritmada, her komut, bir kişinin kalem ve kağıt ile yürütebileceği kadar basit olmalıdır.
Algoritmada tekrar anlatımlar olmamalıdır. Bir algoritma bünyesinde ne kadar az tekrar
varsa algoritmanın etkinliği o kadar artar. Kaçınılmaz tekrarlarda ise bir algoritmayı etkin
hale getirebilmek için; tekrar anlatımların alt algoritma yapılması gerekmektedir.
SONLULUK
Her türlü olasılık için algoritma sonlu adımda bitmelidir. Her algoritmanın bir bitiş ya da
geriye dönüş noktası olmalıdır. Ana algoritmada bitiş noktası END, alt algoritmalarda ise
geriye dönüş noktası RETURN komutları ile sağlanır. İşletim sistemleri gibi bazı
programlar istisnai olarak sonsuza dek çalışırlar.
GİRİŞ/ÇIKIŞ BİLGİSİ
Bir algoritmada mutlaka Giriş ve Çıkış bilgisi olmalıdır.Giriş bilgisi, algoritmaya dışarıdan
bilgi aktarımını, Çıkış bilgisi ise, algoritma içinde oluşan sonuçların algoritma dışına
çıkartılabilmesi işlemidir.

Genelde Giriş ve Çıkışı işlemleri için Read ve Write (veya Print) kullanılır. Bir bilginin
okunabilmesi için değişken kullanılır.

Read Değişken Değişken ile belirtilene dışardan değer oku.
Write Değişken Değişken ile belirtilendeki değeri dışarıya yaz.

ÖRNEKLER
Örnek 1.1:
İki sayının toplamını yazan bir algoritma
Çözüm:
1. İlk sayıyı oku
2. İkinci sayıyı oku
3. Sayıları topla
4. Sonucu görüntüle.

10

Örnek 1.2:
Kullanıcının girdiği 4 sayının ortalamasını hesaplayıp yazdıran algoritma
Çözüm:
1. Başla
2. Sayaç = 0 ve Toplam = 0
3. Sayıyı Oku
4. Sayıyı Toplam’a ekle
5. Sayaç’ı 1 arttır
6. Sayaç < 4 ise 3. adıma git
7. Ortalamayı hesapla (Ortalama = Toplam / 4)
8. Ortalamayı yazdır
9. Son

Örnek 1.3:
20’den 50’ye kadar olan sayıların toplamını bulan algoritma
Çözüm:
1. Başla
2. S=20 ve T=0 ata. (Sayı=20 T=0 ile başla)
3. T=T+S (T’ye sayıyı ekle T’yi göster.)
4. S=S+1 (Sayıyı bir artır.)
5. S<50 ise A3’ye git. (Eğer sayı 50’den küçük ise Adım 3’ye git)
6. T’yi göster. (T’nin değerini göster.)
7. Son

Örnek 1.4:
Klavyeden girilen iki sayıdan en büyüğünü bulup gösteren algoritma.
Çözüm:
1. Başla
2. S1=? S2=? (İlk sayıyı gir ;İkinci sayıyı gir.)
3. S1>S2 ise git Adım 5 (Sayı 1 sayı 2’den küçükse Adım 5’e git.)
4. S2>S1 ise git Adım 6 (Sayı 2 sayı 1’den küçükse Adım 6’e git.)
5. S1’i göster git Adım 7 (sayı 1 değerini göster ve işlemi durdur)
6. S2’yi göster. (Sayı 2 değerini göster)
7. Dur


Örnek 1.5:
Klavyeden girilen üç sayıdan en büyüğünü bulup gösteren algoritma
Çözüm:
1. Başla
2. X, Y, Z değerlerini oku
3. EB = X
4. Y > EB ise EB = Y
5. Z > EB ise EB = Z
6. EB’ yi yazdır
7. Son

Örnek 1.6:
11
1’den 100’e kadar olan sayıların toplamını veren algoritma.
Çözüm:
1. Başla
2. Toplam T, sayılar da i diye çağırılsın
3. Başlangıçta T’nin değeri 0 ve i’nin değeri 1 olsun
4. i’nin değerini T’ye ekle
5. i’nin değerini 1 arttır
6. Eğer i’nin değeri 100’den büyük değil ise 3. adıma git
7. T’nin değerini yaz
8. Son

Algoritmaların yazım dili değişik olabilir. Günlük konuşma diline yakın bir dil olabileceği
gibi simgelere dayalı da olabilir. Akış şeması eskiden beri kullanıla gelen bir yapıdır.
Algoritmayı yazarken farklı anlamlar taşıyan değişik şekildeki kutulardan (Akış Şemaları)
yararlanılır. Yine aynı amaç için kullanılan programlama diline yakın bir (sözde kod =
pseudo code) dil , bu kendimize özgü de olabilir, kullanılabilir.
Aynı algoritmayı aşağıdaki gibi yazabiliriz.
1. Başla
2. T=0 ve i=0
3. i’nin değerini T’ye ekle
4. i’yi 1 arttır
5. i<101 ise 2.adıma git
6. T’nin değerini yaz
7. Son


Örnek 1.7:
İki tamsayının çarpma işlemini sadece toplama işlemi kullanarak gerçekleştiren algoritma.
Çözüm;
Girdi : iki tamsayı
Çıktı : sayıların çarpımı
1. Başla
2. a ve b sayılarını oku
3. c =0
4. b>0 olduğu sürece tekrarla
4.2. c=c + a
4.3. b = b-1
5. c değerini yaz
6. Son

Örnek 1.8:
Bir tamsayının faktöriyelini hesaplayan algoritma
Çözüm:
Girdi : Bir tamsayı
Çıktı : Sayının Faktöriyel
İlgili formül: Faktöriyel(n)=1*2*...*n
1. Başla
2. n değerini oku
3. F=1

12
4. n >1 olduğu sürece tekrarla
4.1. F=F*n
4.2. n= n-1
5. F değerini yaz
6. Son

Örnek 1.9:
İki tamsayının bölme işlemini sadece çıkarma işlemi kullanarak yapan algoritma (Bölüm
ve kalanın ne olduğu bulunacak).
Çözüm;
1. Başla
2. a ve b değerlerini oku
3. m=0
4. a>=b olduğu sürece tekrarla
4.1 a=a-b
4.2 m = m + 1
5. kalan a ve bölüm m ‘yi yaz
6. Son

Örnek 1.10:
100 tane sayıyı okuyup, ortalamasını bulan algoritma
Çözüm;
1. Başla
2. T=0, i=0
3. i<101 olduğu sürece tekrarla
3.1 m değerini oku
3.2 T = T + m
3.3 i = i + 1
4. T = T / 100
5. Ortalama T ‘yi yaz
6. Son

1.6.2 Akış Diyagramları
Akış Diyagramı; bir algoritmanın belirli bir anlamı olan şekillerle ifade edilmesidir. Önceki
konuda eğer dikkat edildiyse algoritmaların, doğal dille yazıldığı için herkes tarafından
anlaşılamayabilir ya da istenmese de başka anlamlar çıkarılabilir oluşudur. Ancak akış
diyagramlarında her bir şekil standart belli bir anlam taşıdığı için farklı yorumlanıp
anlaşılması olası değildir. Bir algoritmanın ifade edilebilmesi için sıklıkla kullanılan şekiller
ve anlamları şunlardır:
13

Bir algoritmanın başladığı veya bittiği konumu gösterir.

Bir algoritmada aritmetik işlem yapılmasını sağlayan
şekildir. Bu dörtgen kutu içerisine yapılmak istenen
işlem yazılır.

Algoritmada bir bilginin ekrana yazılacağı konumu
gösteren şekildir. Ekrana yazılacak ifade ya da
değişken bu şekil içerisine yazılır.

Bir algoritmada başka bir yerde tanımlanmış blokun
yerleştiği konumu gösteren şekildir. Kutu içerisine
blokun adı yazılabilir.

Klavyeden Bilgisayara bilgi girilecek konumu belirten
şekildir. Girilecek bilginin hangi değişkene okunacağını
kutu içerisine yazabilirsiniz.

Giriş - Çıkış komutunun kullanılacağı yeri belirler. Kutu
içerisine hangi değişken veya değişkenlere okuma mı?
yoksa yazma mı? yapılacağını belirtmeniz gerekir

Bilginin Yazıcıya yazılacağı konumu gösteren şekildir.

14

Bir algoritmanın birden fazla alana yayılması
durumunda bağlantı noktalarını gösteren şekildir. Tek
girişli veya tek çıkışlı olarak kullanılırlar.

Bir işlemin belli bir sayıda veya belli bir koşul doğru
olduğu sürece tekrar edilmesini sağlayan döngü
komutunu gösteren şekildir. Bu döngüde altıgen
içerisine ya koşul yada döngünün başlangıç, adım ve
sonlanma değerlerini belirtebilirsiniz. DÖNGÜ olarak
belirlenen blokta da tekrar edilmek istenen komutlar
yer almaktadır.

Bir algoritmada bir kararın verilmesini ve bu karara
göre iki seçenekten birinin uygulanmasını sağlayan
şekildir. burada eşkenar dörtgen içerisine kontrol
edilecek mantıksal koşul yazılır. Program akışı
sırasında koşulun doğru olması durumunda "Evet"
yazılan kısma Yanlış olması durumunda "Hayır"
yazılan kısma sapılır. Tek girişli ve çift çıkışlı bir
şekildir.
Bu şekiller kullanılarak algoritma ile oluşturulan çözümler akış diyagramlarına
dönüştürülür. Bu diyagramlar herkes tarafından anlaşılabilir ve doğru olarak
yorumlanabilir bir özellik arz ederler.

Şimdi akış diyagramlarına birkaç örnek inceleyelim;

Örnek 1.11:
Öncelikle pek çok kez örnek olarak verilen akış diyagramlarının başında gelen bir
problemi yapalım. Burada dışarıdan girilen iki sayıyı yer değiştirip çıktı olarak veren
algoritmanın akış diyagramını yapalım.
15
BAŞLA
X,Y
Temp=X
X=Y
Y=Temp
X,Y
SONÖrnek 1.12:
İkinci olarak dışardan girilecek bir N sayısı için 1 den N’ye kadar olan sayıların toplamını
alıp çıktı olarak veren algoritmayı akış diyagramı olarak ifade edelim;


16
BAŞLA
N
Toplam=0
i=1
Toplam
SON
N>1 ?
Evet
Hayır
Toplam=Toplam+i
i=i+1
i>N ?
Evet
Hayır


Örnek 1.13:
Şimdi de dışardan girilen iki sayıyı büyükten küçüğe doğru sıralayan programın akış
diyagramını çizelim;

17
BAŞLA
X,Y
X ve Y
SON
Hayır
Y,X X,Y
X>Y ?
X<Y ?
Hayır
Evet
Evet

Örnek 1.14:
Bu örnekte dışardan girilen 5 adet sayının aritmetik ortalamasını alıp çıktı olarak veren
akış diyagramı görülüyor;


18
BAŞLA
Toplam=0
i=1
Dizi[i]
i=i+1
i>5 ?
i=1
Toplam=Toplam+Dizi[i]
i=i+1
i>5 ?
Ortalma=Ortalama/5
Ortalama
SON
Evet
Evet
Hayır
HayırÖrnek 1.15:
Son örneğimizde dışarıdan girilen bir sayının N’ninci kuvvetini alan bir akış diyagramı
görülüyor;

19
BAŞLA
Sayi
N
Sonuc=1
i=1
Sonuc
SON
Sonuc=Sonuc*Sayi
i=i+1
i>N ?
Evet
Hayır1.7 PROGRAMLAMA DİLLERİ
Programlama Dili bilgisayarda çözülecek bir sorun için çözümün bilgisayara adım adım
yazılmasını sağlayan biçimsel kuralları olan ve bu kurallara sıkı sıkıya bağımlılığı
gerektiren bir tanımlar kümesidir.


20
Belki daha kısa bir tanımı ile sizinle bilgisayar arasında bir tercümandır demek doğru olur.
Bir sorun çözüleceği zaman öncelikle iyice anlaşılmış olmalıdır. Sonra bu sorunu
çözebilecek bir çözüm zihinsel olarak hazırlanır. Bu çözüm bilgisayara uygun bir çözüm
olmalıdır. Şöyle ki her çözüm bilgisayarda uygulanamaz. Çünkü her çözümün takip ettiği
yol yeteri kadar basit olmayabilir. Üretilen çözüm son derece basit adımlarla
anlatılabilmelidir. Algoritma kavramını hatırlayınız. Bu adımlar alt alta yazılmak suretiyle
oluşturulan çözüm bilgisayar için uygundur. Ancak ihtiyaç var ise bu adımlar akış
diyagramlarına çevrilebilir. Algoritmalar doğal bir dil ile yazılır ve sıkı sıkıya kuralları
bulunmaz. Anlaşılmasının kolay olması yeterlidir. Akış diyagramlarında belirlenmiş
semboller yer alır ve bu semboller tüm dünyada standarttır. Kısmen biçimsel olan bu
diyagramlar, sorunun çözümünü daha evrensel bir dille ifade eder.

Son adım olarak, akış diyagramları veya algoritma ile elde edilen çözümün bir
programlama dili ile bilgisayar ortamına aktarılması gerekir. Programlama dili son derece
standart tanımlar içerir ve bir programı yazarken bu tanımlardan bir an için bile
uzaklaşılamaz. O nedenle de bir program parçasından başkalarının başka şeyler
anlaması mümkün değildir. Yazılan bu programlar bir derleyici vasıtası ile Makine diline
çevrilir varsa hataların bulunmasını sağlar ve kullanıcı bu hataları düzeltir.
1.7.1 Programlama Dillerinin Bazı Özellikleri
İfade gücü: Dili kullanırken gerçek ifadelerin kullanılması ile ilgilidir. Örneğin bir
matematikçi ve kimyacı kodlama yaparken kullandığı işaretleri ve terimleri kullanmak
isteyecektir.

Veri Türleri ve Yapıları: Ön tanımlı değişken türlerinin fazla ve ihtiyaçları karşılaması, bir
dilden beklenen bir özelliktir.

Giriş - Çıkış Kolaylığı: Dosyalara erişme, karmaşık işlemler yapma imkanlarını kasteden
bu özellik, C’de pek gelişmemiştir. Özel kütüphaneler gerektirir. Veritabanı programlama
dilleri bu konuda oldukça gelişmiştir.

Taşınabilirlik: Bir sistemde yazılmış kaynak kodun, başka sistemlerde de sorunsuz
derlenebilmesidir. Genellikle dilin seviyesi azaldıkça taşınabilirlik azalır. C dili, orta
seviyelidir ancak taşınabilirlik bakımından üstündür.

Alt Programlanabilirlik: Programın daha ufak programcıklardan oluşturulmasıdır.
Böylece kaynak kod kısalır, algılanması güçlenir, test olanakları artar, kodun
güncelleştirmesi ve yeniden kullanılması kolaylaşır.

Verimlilik: Derlenen kodun hızlı ve sorunsuz çalışabilmesidir.

Okunabilirlik: Kaynak kodun hızlı biçimde anlaşılabilmesidir. İyi bir programcının yazdığı
kaynak kod, çok iyi işlev gören ama karışık bir koddan ziyade açık ve anlaşılabilir
biçimdedir. Ancak bu ölçüt dile de bağlıdır.

Esneklik: Dilin, programcıyı kısıtlamamasıdır. Ancak esnek bir dil, daha az hata
vermesine karşın hata oluşma riski daha fazladır.

21
Öğrenme Kolaylığı: Dilin konuşma diline yakınlığı, komutlarının sade ve anlaşılır olması
gibi ölçütler o dilin öğrenilmesini etkiler.

Genellik: Bir dilin herhangi bir alanda kullanılabilmesidir. Bazı diller sadece mühendislik
alanlarında kullanılmasına karşın, C genel amaçlı bir dildir.

Yapısal Programlanabilirlik: Programın bloklar halinde yazılması, atlamasız akışı ve
altprogramların kullanılması anlamlarına gelen bir programlama tekniğidir. Kodun
okunabilirliğini ve verimini artırır.

Nesne Yönelimlilik: Yeni diller ve eski dillerin yeni uyarlamaları artık nesne yönelimli
olmaya başladılar. Verilerin birbirinden daha kesin çizgilerle ayrılmasını öngören bir
programlama tekniğidir.
1.7.2 Programlama Dillerinin Sınıflandırılması
Programlama dilleri, makine dilinde programlama çok zor olduğu için geliştirilmiştir.
Programlama dilleri kendi aralarında sınıflara ayrılmışlardır. İnsanın en zor
öğrenebileceği, anlayabileceği yani 1100101 gibi makina kodlarına yakın diller en düşük
seviyeli (low level) programlama dilleri, insanın en kolay anlayıp kullanabileceği ve insan
diline yakın özellikler gösteren diller ise en yüksek seviyeli (high level) programlama
dilleridir. Yazılan kodları, zaten makine dilinde değilse, makine diline çevirip koşmaya
hazır hale getirmek, o dilin derleyicisinin veya yorumlayıcısının görevidir. Bu diller
seviyelerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir;

(Öğrenilmesi Kolay, Daha Yavaş)
Çok Yüksek Seviyeli Diller (İnsana en yakın) FOXPRO, ACCESS, PARADOX,
VB...

Yüksek Seviyeli Diller : PASCAL, FORTRAN, COBOL, BASIC...

Orta Seviyeli Diller : C ,C++, C# , Java ,ADA...

Düşük Seviyeli Diller: Assembly...

Makine Dilleri (Makineye en yakın diller. 0 ve 1’lerin dizilimlerinden oluşurlar..)
(Öğrenilmesi Daha Zor, Daha Hızlı)

Burada insana yakın demekteki kasıt, insanın anlamasına uygun, anlamlı sözcüklerle
kodlama yapmak, makineye yakın demekteki kasıt ise bilgisayarın çalışma mantığına
uygun, ne yapılacağı değil, nasıl yapılacağını kodlamaktır. Bir dilin seviyesi yüksekse, o
dili öğrenmek kolaydır, kaynak kod kısadır ama oluşacak çalıştırılabilir dosya uzundur,
uzun ve karmaşık işlemler kısa kodlarla gerçekleştirilebilir; Alçak seviyeli dillerde ise
programcı, makineye daha hakimdir, sorumluluğu daha fazladır, kod yazımı uzun ve
zahmetlidir.

Programlama dillerinin kendi alanları vardır ve her dil kendi branşında kullanıldığı sürece
başarılı ve etkili kullanılmış olur. Genel olarak programlama dilleri uygulama alanlarına
göre aşağıdaki sınıflara ayrılabilir:


22
1. Bilimsel ve Mühendislik Alanında : Üniversitelerde ve bilimsel kuruluşlarda
mühendislik veya matematik hesapları için kullanılırlar. Bu dillere Pascal, C, C++,
Java, Fortran gibi diller örnek olarak verilebilir.
2. Veritabanı Kullanımında : Genellikle personel kayıtları, stok veya depo denetimi
vb gibi veritabanı gerektiren işlemlerde kullanılan dillerdir. Bu dillere DBase, Sql,
Foxpro, Paradox gibi diller örnek olarak verilebilir.
3. Sistem Programcılığında : İşletim sistemlerinin ve sistem programlarının
yazılımında kullanılan dillerdir. Örnek olarak C, C++, Java ve makina dilleri
verilebilir.
4. Genel Amaçlı kullanım : Çeşitli konularda uygulama geliştirmek için kullanılan
dillere Örnek olarak C, C++, Java, VB ve Pascal’ı verebiliriz.
5. Yapay Zeka Kullanımında: Özellikle son zamanlarda popüler olan yapa zeka
uygulamalarında kullanılan dillerdir. Örnek olarak Prolog, Lisp gibi diller verilebilir.

Son yıllarda programlama dillerinde nesneye yönelik tasarımlar yapılmış ve bu dillerin
çoğunun nesneye yönelik programlama yapabilen uyarlamaları çıkmıştır. Nesneye
yönelik programlama, programcının kendi sınıfını ve nesnesini oluşturup bunun üzerinde
işlemler yapmasına olanak sağlayan ve programlama dillerinin geldiği son aşamalardan
birisidir.

OOP (Object Oriented Programming) yani NYP (Nesneye Yönelik Programlama)’nın
kullanılmasıyla ve Visual (Görsel) programcılığın da gelişmesi ile beraber ortaya oldukça
güzel görünümlü ve kullanışlı programlar çıkmaya başlamıştır. Bu durum bilgisayar
programlarına olan ilgiyi bir hayli arttırmış ve bu konulardaki araştırmaları hızlandırmıştır.
Sonuçta, pek çok dilin artık nesneye yönelik olan ve görsel özellikler içeren sürümleri
kullanılmakta ve tercih edilmektedir. Örneğin: Visual C++, C++ Builder, Delphi, Kylix,
Java, Visual Basic vb. gibi diller.

İnternet’in de yaygınlaşmasıyla programlama dillerine yeni özellikler eklenmiş ve
İnternet’te kullanılabilecek nitelikte görsel özellikli diller çıkarılmıştır. Örneğin web
sayfalarının gösteriminde kullanılan HTML, kullanıcının dikkatini çeken, renkli ve hareketli
arabirimiyle her geçen gün yeni ekler ile gelişmektedir. JavaScript ve VBScript gibi script
diller HTML’ye getirdikleri ek özelliklerle çokça kullanılır olmuştur. Öte yandan Asp, Php,
Perl vb. ile veri tabanlarını aktif kullanıma sunma, sunucu taraflı aktif sayfalar hazırlama
olanağı elde edilmiştir.

Uygulama programlarına, ticari programlara veya işletim sistemlerinin kullanımına yönelik
yazılım geliştirmek isteyen programcıların C, C++, Java, Delphi vb. gibi son zamanların
en popüler dilleri üzerinde çalışması ve en az bunlardan bir tanesini öğrenmesi gerekir.
Özellikle İnternet’in gelişmesi ile birlikte programlama dillerinin, yapılacak işe veya
kullanılacak platforma göre değişik özellikler gösteren varyasyonları çıkmıştır. Bu
durumda web teknolojisini izleyen ve İnternet üzerinde yazılım geliştirmek isteyen bir
programcının javascript, vbscript, HTML gibi dilleri de bilmesi ve bu konularda kendini
geliştirmesi de ayrı bir gereklilik olmuştur. Sıkça kullanılan programlama dilleri kısaca
özetlenirse;
23
C
Yapısal programlama dilleri arasındadır. Öğrenilmesi zaman almasına rağmen oldukça
kullanışlı ve esnek yapısı ile adından yıllarca bahsettirmiş, bilgisayar programcılığının
temel dillerinden biridir. C ile bilgisayarınıza bir sistem yazmaktan bir oyun yazmaya
kadar her türlü işlem yapılabilir. Bu özelliği sayesinde kullanım alanı çok geniş olan bir
dildir. Bu kitabın odaklanacağı dilde bu olacaktır.

C++
Nesneye yönelik programlama yapabilen diller arasındadır. C’nin saydığımız tüm
özelliklerine ek olarak güçlendirilmiş nesne yönetim özelliği ile şu anda bilgisayar
dünyasının en çok kullanılan dillerinden biridir.

Pascal
Yapısal bir dildir, C diline benzerlik gösterir. Öğrenilmesinin kolay oluşu ve genelde,
bilgisayar eğitimi veren okullarda okutulan bir ders olması sebebiyle kullanım alanı daha
çok üniversiteler ve bilimsel hesaplamalar yapan kurumlardır.

C#
Nesneye dayalı bir programlama dilidir. C++’ın ve Java’nın pozitif yönlerini bünyesinde
birleştirmiş yeni bir dildir. Programcıya internet uygulamaları ve yerel uygulamalar
yazmakta bazı kolaylıklar getirmiştir. İleriye dönük olarak Microsoft firmasının Java
teknolojisine rakip olarak ortaya sürdüğü bir programlama dilidir ve Microsoft’un bu
konulardaki (İnternet uygulamaları) yelpazesini genişletmeye yönelik bir atılımdır.
Microsoft teknolojileri kullanacak programcıların C#’ı öğrenmeleri zamanla gerekecektir
ve öncelikle öğrenilmeye başlanması da avantaj getireceği açıktır.

Delphi
Pascal tabanlı bir dil olup nesneye yönelik programlama yapabilme özelliği taşır.
Öğreniminin kolay oluşu ve genellikle üniversitelerde Pascal eğitiminin ağırlıklı verilmesi
nedenleriyle çoğu bilgisayar programlama öğrencisinin tercih ettiği bir dildir. Görsel
programlama özelliği taşır. Şu anda İnternet üzerinde en çok desteklenen ve üzerine
bileşen (component) geliştirilen dillerin başında yer alır. Geniş bir kullanıcı kitlesi vardır.

Visual Basic
Basic tabanlı bir dil olup öğrenilmesi kolay, kullanım alanı geniş bir dildir. Özellikle görsel
uygulamalarda projenin arabiriminin hızlı yazılmasını sağladığı için genelde kullanıcı
arabirimi tasarımlarında kullanılır. Kapsamlı veya çok kullanıcılı uygulamalarda
kullanılmaz. Kullanıcı sayısı az olan veya kısa sürede bitmesi gereken küçük ölçekli
projelerde tercih edilir. Delphi’den sonra yoğun olarak kullanılmaktadır

VB.NET
Nesneye dayalı bir dildir. VisualBasic(VB) teki biçok özellik bu dilde yeniden
yapılandırılarak değişmiştir. Yapısına bakılırsa VB den ayrı yeni bir dil geliştirilmiş
denilebilir. Eklenen bazı özellikler ile VB de yapılamayan birçok işlem artık
yapılabilmektedir ve OOP nin özellikleri desteklenerek daha verimli kod yazmaya olanak
sağlanmıştır. VB programcılarının VB.NET’e geçişleri kolay olmayacak olsa da VB yerine
VB.NET kullanımı gün geçtikçe artacaktır. VB.NET internet uygulamalarından yerel
uygulamalara kadar kullanım imkanı geniş bir dildir.


24
Java
Açık olmak gerekirse, İnternet programcılığı, esnek programlama mimarileri, OOP gibi
konularda söylenmesi gereken önemli bir nokta; Java dilinin, programlama dünyasına
getirdiği önemli bir yeniliktir. Bu yenilik platformdan yani işletim sisteminden bağımsız
olarak her sistemde çalışabilen programların yazılabilmesidir. İleriye yönelik bir bakış
açısı ile bakıldığında cep bilgisayarlarının, kablosuz cihazların, cep telefonlarının sıklıkla
kullanılacağı ve artık PC döneminin kapanmaya başladığı düşünülürse birçok cihazda
çalışabilecek programların yazılmasının ne derece önemli olduğu anlaşılabilir. Java, son
yıllarda programlama dünyasına gelmiş en iyi programlama araçlarından biridir ve yeni
çıkacak programlama dillerinin çoğu Java’nın birçok özelliğinden esinlenmektedir.

Java, nesneye yönelik dillerdendir. Son yıllarda geliştirilmiş bir dil olup modern ve yenlikçi
altyapısı, görsel özellikleri ve sürekli gelişen kütüphane (library) desteği ile gün geçtikçe
kullanımı artan bir dil olmuştur. Java dili platform bağımsızlığı özelliği ile hemen hemen
her alanda kullanılabilen esnek ve güçlü bir dildir.

Programlama dillerinin hepsini incelemeye imkan olmadığından burada çok kullanılan bir
kısım dilden bahsedildi. Her dilin kullanım amacı ve yönelimi farklı olabilir önemli olan
hedeflediğiniz konularda size yardımcı olacak dili seçip onunla çalışmanızdır.

1.8 DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Bir program tasarlama aşamalarını adım adım sayınız.
2. İyi bir program hangi nitelikleri taşımalıdır, belirterek açıklayınız.
3. Girilen N adet sayıdan en büyüğünü ve en küçüğünü bulan algoritmayı yazınız.
4. Tamsayılarda üs alma işlemini gerçekleştiren algoritmayı yazınız.
5. 1-100 arasında tutulan bir sayıyı tahmin eden algoritmayı yazınız.
6. Binom açılımı yapan algoritmayı yazınız.
7. İkinci dereceden 1 bilinmeyenli denklemin köklerini bulan algoritmayı yazınız.
8. Bir dik üçgenin girilen iki kenar değerine karşılık 3. kenarın uzunluğunu bulan
akış diyagramını çiziniz.
9. Dışardan girilen N elemanlı bir dizide istenilen bir değeri arayan ve varsa kaçıncı
değer olduğunu bulan algoritmanın akış diyagramını çiziniz.
10. Dışarıdan girilen N sayısının bölenlerini bulup çıktı olarak veren algoritmanın akış
diyagramını çiziniz.
11. Girilen sayının tek mi yoksa çift mi olduğunu bulan algoritmanın akış diyagramını
çiziniz.
12. Dışardan girilen sayıyı yazıya çeviren algoritmanın akış diyagramını çiziniz.
13. Programlama Dillerinin özelliklerini açıklayınız.
14. Programlama Dillerini seviyelerine göre sınıflandırınız.
15. Programlama Dillerini uygulama alanlarına göre sınıflandırınız.
25
C DİLİNİN GENEL YAPISI
Bölüm 2

2.1. GİRİŞ
Genel amaçlı bir programlama dili olan C, esnek ve basit bir
programlama dilidir. Bu esnek yapısı dilin mikro denetleyici
programlamasından işletim sistemi yazımına, paket programlardan
bilimsel programlara kadar değişik tipteki uygulamalarda
kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bu dilin basitliği, oluşturulan
kodun küçüklüğü ve üst seviyelerden alt, assembly' ye yaklaşan alt
seviyelere kadar programlama kodun yazılabilmesi, açık bir dil
olması, her çeşit programlamada kullanılabilmesi, C' yi popüler bir dil
yapmıştır. Bu prog-ramlama dili günümüzde hemen hemen her
alanda tercih edilen ve esnek bir dil olması nedeniyle bu kitapta C
programlama dili üzerinde durulacaktır. C programlama dilini
anlatmadan önce ilk olarak C dilinin tarihi gelişimi üzerinde
durulacaktır.

26
BÖLÜM -2- C Dilinin Genel YapısıBölümün Genel Amacı: C dilini tanıma ve genel yapısını öğrenme


Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip, uygulamaları
yapıp, değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde, bölüm sonunda;

 C Dilinin Tarihi Gelişimi
 C Dilinin Avantaj ve Dezavantajları
 C Dilinin Temel Kavramları
 C Dilini Genel Program Yapısı
 C Dilindeki Temel Tanımlamaları bilmeniz beklenmektedir.

Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile
karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap
verebilmeniz gerekmektedir.
27
2.2. C DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
Unix işletim sistemi ile C programlama dili bir birleriyle yakından ilişkilidir. Tarihleri 70 lerin
başında başlar. Ve çıkış noktası AT&T BELL LABORATUVAR’ ında Ken Thompson
tarafından yazılan bir oyun programından kaynaklanmaktadır. Thompson , yazdığı oyunu
bir PDP-7 bilgisayarında kullanmış ve kullanılan işletim sistemi (MULTICS) hiç hoşuna
gitmemiştir ve bu işletim sisteminin basit ve kolay şeklini yazmaya karar vermiştir. Daha
sonra çalışmalara ortak olan M. Ritchie ve Brain W. Kernighan tarafından UNICS
(uniplexed Information and Compuing Service) adı verilen işletim sisteminin ilk hali
oluşturuldu. Thompson ilk başlarda BCPL programlama dilini kullanarak B programlama
dilini tasarladı daha sonra ise UNIX işletim sistemini daha kolay yazmak amacıyla ise C
programlama dilini oluşturdu ve UNIX işletim sistemini yeniden yazarak daha aktif, esnek
bir işletim sistemi ortaya çıkmıştır. C programlama dili bazı ufak tefek değişiklik, eklentiler
ve editördeki bazı kullanıcı hatalarını azaltmak için yapılan düzenlemeler haricinde bu
tarihten beri olduğu şekliyle kullanılmaktadır. Buda ortaya C dilinin özel olarak üretilen bir
dil olmadığı ve ihtiyaçlardan doğan bir dil olduğu, görülmektedir.

2.3. C DİLİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
C dili hem üst düzey hem de alt düzey programlamayı destekleyen bir dil olarak
tasarlanmıştır. Programcı önceden hazırlanmış temel fonksiyonları kullanarak istediği
işlemleri rahatlıkla kullanırken derleyici ve bu fonksiyonların anlamı hakkında hiçbir şey
bilmez. Bu fonksiyonlar C programlama dilinin kütüphanesini oluşturmaktadır. C dili
program yazma aşamasında bu kütüphanelerden faydalanır. Dolayısıyla bu dile
eklenecek olan yeni kütüphaneler C dilinin gücünü arttıracaktır. C programlama dili az
sayıda anahtar sözcüğü ve güçlü işlem operatörlerini içermektedir. Dolayısıyla C dilinin
öğrenilmesi koyladır. C dilinde işlem operatörleri makine koduna dönüştürülürler buda C
dilinin hızlı olmasını sağlamaktadır.
C dili programcının bilgisayardan bağımsız program yazmasına ve programın rahatlıkla
başka sistemlere aktarılmasına olanak sağlayan bir dildir. Bu nedenle C programlama
dilinin ilk kullanıldığı yer olan UNIX işletim sisteminden sonra diğer sistemlerde de
kullanılmaya başlanmıştır.
C programlama dili programcıyı modüler programlamaya teşvik eder. Bunun için çeşitli
bellek sınıfları çeşitli düzeylerde gizlilik sağlamaktadır. Modüler programcılığın temeli
olan fonksiyonlar C dilinde oldukça rahat bir şekilde kullanılmaktadır.
C dilinde yazılan programların dezavantajlarından en önemlisi yazılan programın içeriği
arttıkça ve karmaşıklaştıkça programın takibinin de zorlaşmasıdır. C dili Basic v.b diller
gibi yürütme zamanı desteği sağlamamaktadır ayrıca derleyici işlem sırasında alt ifadeleri
ve argümanların hesaplanma sıralarını değiştirebilmektedir.
Günümüzde C dilinin bu dezavantajlarına rağmen programcıya oldukça fazla avantaj
sağlamasından dolayı tercih edilen ve kullanılan bir dil halini almıştır. Ayrıca Windows
platformlarının gelişmesi ile birlikte görsel programcılığın gelişimi hızlanmıştır. Bununla
birlikte C de görsel ortama taşınmış ve Visual C olarak programcıların tercih ettiği bir dil
halini almıştır. Visual C dili, C dili ile temelde aynı fakat görsel işlevler için ekstra işlevleri

28
bulunmaktadır. Ayrıca C dili nesne tabalı programlamaya da müsait bir dildir ve nesne
tabanlı C programlama dili olarak C++ dili geliştirilmiştir.
2.4. TEMEL KAVRAMLAR
C dilinin tarihi gelişimini , avantaj ve dezavantajlarını inceledikten sonra C dilinin genel
kavramlarını ve kavramların nasıl kullanıldığını inceleyelim.

2.4.1.C Dilinde Programın Yapısı
Bir programcı yazacağı programı en az sayıda komut ile oluşturmalı ve en iyi algoritmayı
oluşturmalıdır. Programcının kodu en aza indirebilmesinin tek yolu programı yazacağı
dilin yapısına ve özelliklerine hakim olmasıdır.
Programcılığa yeni başlayanlar için burada C dilinde bir program yazılırken nelere dikkat
edilmeli ve olmazsa olmazlar nelerdir bunları inceleyelim.Şekil 2.1: Basit C Programı Kodu
Yukarıda en basit haliyle bir C programı görülmektedir ve bu programı satır satır
inceleyelim. Programda görülen ilk iki satır dikkat edilirse /* ve */ işaretleri arasında “
Açıklama satırları Bu bloklar arasına yazılır” ifadelerinin bulunduğu alan C derleyicisi
tarafından /* ve */ işaretleri nedeniyle derleyici dikkate alınmaz. Dolayısıyla programın
herhangi bir yerinde açıklama yazılması gerekirse /* ve */ işaretleri arasına yazılabilir. /*
ve */ işaretleri bir blok ifade ederken sadece bir satır açıklama satırı olarak kullanılacaksa
bu durumda satır başına // işaretleri kullanıldığı takdirde derleyici // işretinin bulunduğu
satırı dikkate almaz(sadece C++ derleyicilerde). Burada akla şu soru gelebilir,
/* Açıklama Satırları
Bu bloklar arasına yazılır */
#include <Kullanılan Kütüphane>
#define Sabit ve Fonksiyonlar
Değişkenler
main()
{
Program Kodları
Printf(“Ayhan Akbal”);
.
.
}
29
“Açıklamalar derleyici tarafından dikkate alınamadıkları halde neden kullanılır?”. Bu
sorunun cevabı bir programcının yazdığı program binlerce satırdan oluşabilir, dolayısıyla
programcı yazdığı programı takibi, kontrolünde veya uzun süre sonra tekrar programını
açtığı zaman ben burada ne düşünmüştüm gibi zorluklarla karşılaşabilir. Bu nedenle
program yazılırken program kodunun en üstüne bu programın ne işe yaradığı hangi
tarihte yazıldığı bilgileri ve program akışına göre çeşitli yerlerde açıklayıcı bilgiler verilerek
sıkıntıların önüne geçilmiş olunacaktır. Ayrıca program kodu çalışırken bazı kodların
derleyici tarafından dikkate alınmayarak ne gibi sonuçlar ürettiği incelenmek istenebilir, bu
durumda bu kodların silinmesi yerine çalışması istenmeyen kodlar /* ve */ blokları arasına
alınarak ihmal, istendiği zaman da bu işaretler kaldırılarak tekrar aktif edilebilir.
Yazılan programın bir sonraki satırda ise #include <Kullanılan Kütüphaneler> komutu
görülmektedir. Bu satır yazılan C programı içerisinde birden fazla olabilir. Bu satırı
anlayabilmenin yolu C dilinin çalışma prensibindedir. C dilini oluşturanlar herkesin sıklıkla
kullandığı işlemleri tekrar tekrar yazılmaması için tek bir komut haline getirmişlerdir. Bu
komutların kullanılabilmesi için bu kütüphanelerin programcı tarafından programa
tanıtılması gerekmektedir.
Genel Kullanımı aşağıdaki gibidir.
#include <stdio.h>
Buradaki stdio.h, standart input output anlamına gelir ve yazılan C kodunda eğer
programdan çıkış veya programa giriş yapılacaksa bu kütüphane kullanılmak zorundadır.
Bu kütüphaneleri arttırmak mümkündür. Ayrıca C de tanımlı olmayan fakat ihtiyaç
duyulan bir kütüphane programcı tarafından oluşturulabilir ve programlarına dahil edebilir.
Fakat burada şöyle bir ayrım bulunmaktadır. Kullanıcı tarafından oluşturulan bir
kütüphane kullanılacaksa #include “KütüphaneAdı.h” şeklinde ifade edilmektedir.
Bir sonraki satırda ise #define Sabit ve Fonksiyonlar satırda ise programda kullanılacak
olan ve sık sık tekrar eden değer veya denklemler bu satırda tanımlanarak programın
istenilen yerinde tekrar tekrar kullanılabilir.
Genel Kullanımı aşağıdaki gibidir.
#define PI 3,14
buradaki PI sabite verdiğimiz ad 3,14 ise bu sabitin aldığı değerdir,
#define f(x) x*x+3*x+2
bu tanımlamada f(x) fonksiyonun adı x*x+3*x+2 ise bu fonksiyonun denklemidir ve
programın içinde istenildiği yerde x’ e bir değer verilerek kullanılabilir (a=f(3) şeklinde bir
yazılım yazıldığı takdirde C programı yukarıda Define ile tanımlanmış fonksiyona 3
değerini gönderecek ve sonuç olarak a=20 olacaktır. ) Define ile yapılacak tanımlamalar
istenildiği kadar olabilir.
Bir sonraki satırda ise programda kullanılacak değişkenler ve tipleri tanımlanır. Bu
tanımlamalar va tipleri bir sonraki konuda ele alınacaktır.
Bir sonraki satırdan itibaren C dilinde yazılan kodun ana program kısmının başlangıç
yapılmıştır. C dilinde ana program yukarıdaki kütüphane ve tanımlamalar işlemlerinden
sonra main() fonksiyonu ile başlar. Derleyici main() ifadesi ile karşılaştığında ana
programın başladığını anlar. Bu main fonksiyonunun içersinde yazılan kodlar C
programını oluşturacaktır.

30

Her C programında bir main() ana fonksiyonu kesinlikle bulunmalıdır ve program bu
fonksiyon ile başlar ve bu fonksiyon ile son bulur.
C programı yazılırken her satır kesinlikle “;” noktalı virgül ile bitmek zorundadır.
C programında main() fonksiyonunu takip eden kod, fonksiyonun gövdesini oluşturur ve {
} işaretleri arasında yer alır. Bu işaretlere program bloğu denir. Esas olarak “{“ parantezi
ile birden fazla fonksiyon birlikte kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta her
açılan program bloğu yani “{“ ile başlayan kod “}” ile bitirilmelidir. Aksi takdirde program
derleyicisi hata üretecektir.

2.4.2. C Program Tanımlamaları
Değişkenler, deyim etiketleri tip isimleri, fonksiyon isimleri v.b. programcı tarafından
oluşturulan ifadelerdir. Bu isimlendirmelerde programcı bazı kurallarla uymak zorundadır.
Bunlar,
- İfadeler ya bir harf veya “_” ile başlamalıdır. İfadeler rakam ile başlayamaz. Ger kalan
karakterler rakam v.b olabilir.
- C tarafından kullanılan tip isimleri v.b. isimler kullanıcı tarafından kullanılamazlar.
Örneğin bir ifade “12ayhan” şeklinde kesinlikle olamaz iken “ayhan12” veya
“_12ayhan” şeklinde kullanılabilir.
Noktalı Virgülün İşlevi
Noktalı virgül, ifadeyi sonlandırıcı işlev yapar. Şöyle ki:
x=xx+5;y=yy+5;
gibi iki ifadeyi birbirinden ayırır. Noktalı virgül olmadan yazılacak kod, anlamsız olacaktır:
x=xx+5
y=yy+5
İfadelerin arasında istenildiği kadar boşluk bırakılabilir, bu satır şu hale dönüştürülebilir:
x=a+2y=b+3 //???
Fakat şu asla unutulmamalıdır. C programlama dilinde her ifade kesinlikle noktalı virgül ile
son bulur. C diline yeni başlayanların en çok karşılaşacakları yazım yanlışlarından birisi
budur.Burada şu kesinlikle unutulmamalıdır. C programlama dilinde büyük küçük harf
ayrımı bulunmaktadır.
“Ayhan ≠ AYHAN”
İfade isimleri oluşturulurken “_” alt çizi ile başlayan ifadelerden kaçınılmalıdır. Çünkü bazı
C derleyicisine özgü anahtar sözcükler ile çakışabilmektedir.

2.4.2.1. Anahtar Sözcükler
C dilinde kullanılan en önemli anahtar sözcükler aşağıda listelenmiştir ve hepsi küçük
harfle yazılmaktadır. Bu anahtar sözcükler kullanıcı tarafından ifadelerde kendi
31
tanımlamaları olarak kullanamazlar. Bu anahtar sözcükler, Veri tipleri, bellek sınıfları,
deyim ifadeleri ve işleçler olmak üzere gruplara ayrılır. Bunlar aşağıdaki şekilde
sınıflandırılır,

veritipi char, const, double, enum, float, int, long, short, signed, struct, union, unsigned, void, volatile
deyim break, case, continue, default, do
belleksınıfı auto, extern, register, static, typdef, else, for, goto, if, return, swtich, while
işleç sizeof


2.4.2.2. Değişmezler
C dilinde tamsayı, gerçek sayı, karakter ve diziler olmak üzere değişmezler bulunur.
- Tam sayı değişmezler
Tamsayı değişmezleri, ondalık, sekizli ve onaltılık sayı tabanlarında kullanılırlar ve
derleyici programcı tarafından yazılan şekle göre sayı tabanlarının ayrımını yapar. C de
bu veri tipleri int, short int ve long int olarak üç tipde tanımlanabilir.
123 : ondalık sayı
0123 : Sekizli sayı= 83 Ondalık sayıya karşılık gelir
085 : Geçersiz bir sayı
0xFF : onaltılık sayı=255 ondalıklı sayı
burada belirtilen sekizli sayı tabanı 0 ile 7 arasında ki rakamlardan oluşur, onaltılık sayı
tabanı ise 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F değerleri alabildiği unutulmamalıdır. Normalde
programcı tarafından belirtilen bu sayı tabanları ne olursa olsun derleyici tarafından
bunlar ikilik sayı tabanına çevrilerek kullanılır.
- Ondalıklı sayı değişmezler
Ondalıklı sayıların kullanımı aşağıdaki şekilde kullanılabilir. C de bu veri tipleri float,
double ve long double olarak üç tipde tanımlanabilir.
1.123
1.123E20 =1.123x10
20

1.123e20 =1.123x10
20

1.123e-20 =1.123x10
-20


- Karakter değişmezler
Karakter değişmezleri tek tırnaklar arasına yazılarak C dilinde kullanılır.
‘A’, ’a’, ‘%’ şeklinde kullanılır.

32
- Karakter dizisi değişmezler
Karakter dizisi değişmezleri çift tırnak arasına yazılır. C de “Ayhan AKBAL” şeklinde
kullanılır. Karakter dizileri yazılırken C dilinde kullanılan bazı kaçış sıraları da kullanılabilir.
Bu kaçış sıraları aşağıdaki gibi gruplandırılır.
\n :yeni satıra geç
\b :geri alma
\r :satırbaşı
\t :1 tab ileri hareket
\f :sayfa ilerletme
\a :beep sesi çıkart
\’ :tek tırnak
\” :çift tırnak
\? :soru işareti
\\ :ters slaş
şeklinde kaçışlar bulunur.
Örneğin C de ekrana adınızı soyadınızı alt alta yazmak istiyorsunuz bu durumda “printf”
komutu kullanılarak karakter dizisi kullanılarak yapılabilir ve kullanımı ise aşağıdaki
gibidir
Printf (“Ayhan \n Akbal “)
şeklinde bir yazım ifadesinde derleyici \n gördüğü yere kadar normal olarak yazılır ve \n
den sonra bir alt satıra geçer ve yazar.
Ekran çıktısı
Şekil 3.2. Programın Ekran Çıktısı
Şeklinde olacaktır.

2.5. DEĞİŞKEN KAVRAMI VE TEMEL VERİ TİPLERİ
Değişken bir programcının programı içerisinde, programın aşamasına göre sürekli farklı
değerler alabilen ifadeleridir. Örneğin, F=mxa şeklinde bir işlem yapılacak olsun,
“F”, “m”, “a” ifadeleri birer değişkendir, çünkü bu değişkenler her zaman farklı değerler
alabilir. F=3x4, F=2x5 v.b şeklinde değerler alabilecektir. Dolayısıyla programcı bu
değişkenleri önceden tanımlaması daha sonra programında kullanması gerekir.
Ayhan
Akbal
33
Tanımlamada şöyle bir sıkıntı ortaya çıkacaktır. Bu değişkenler tamsayı mı?, ondalıklı
sayımı? Yoksa bir karakter veya karakter dizisi mi? olacağı önceden programda
belirtilmesi gerekir. Bu belirtmeleri yapabilmek için C dilinde ne tür veri tipleri bulunduğu
ve veri tiplerinin hangi değerleri alabileceği önceden bilinmesi gerekir.

2.5.1. C Dilinde Kullanılan Veri Tipleri
Standart Veri Tipleri
Tüm diller bilgileri üzerinde çalıştığı bilgisayarın belleğinde saklanırlar. Saklanan bilgiler
hafızada kapladığı yer ve tipine göre float, integer, double v.b. tipler olabilir. Her değişken
bir veri tipi ile kesinlikle ilişkilendirilmelidir, bunun nedeni verilerin saklanması için gerekli
saklama kapasitesini belirlenmesi ve belleğin en iyi şekilde kullanılmasıdır. Aşağıda C de
kullanılan ver tipleri tablo halinde verilmiştir.
Veri Tipleri
Veri Tipi
Özelliği
Bit Sayısı
Alabildiği Değerler
Minimum Maximum
Unsigned char
İşaretisiz
Karakter
8 bit 0 255
Char
Tek
Karakter
8 bit -128 127
enum
Sıralı
Veriler
16 bit -32.768 32.767
Unsigned int
İşaretsiz
Tam Sayı
16 bit 0 65.535
Short int
Kısa Tam
Sayı
16 bit -32.768 32.768
İnt Tam Sayı 16 bit -32.768 32.768
Unsigned long
İşaretsiz
Uzun Tam
Sayı
32 bit 0 4.294.967.295
long
Uzun Tam
Sayı
32 bit -2.147.483.648 2.147.483.647
float
Ondalıklı
Sayı
32 bit 3.4x10
-38
3.4x10
+38

Veri Tipleri

Veri Tipi
Özelliği

Bit Sayısı
Alabildiği Değerler
Minimum Maximum

34
Double
Uzun
Ondalıklı
Sayı
64 bit 1.7x10
-308
1.7x10
+308

Long double
Çok Uzun
Ondalıklı
Sayı
80 bit 3.4x10
-4932
3.4x10
+4932

Near pointer
Yakın
İşaretçi
16 bit - -
Far pointer
Uzak
İşaretçi
32 bit - -
Tablo 3.1: Standart Veri Tipleri

Karakter Tipleri
Tüm dillerde anlamlı yapılar oluşturabilmek için karakter dizileri kullanırlar. Örneğin
Türkçe’ de 29 harf 10 rakam kullanılır. Aynı şekilde C dilinin de tanıdığı bu şekilde
karakterlerde vardır. Bunlar,
Harfler
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVYZabcdefghijklmnoprstuvyz
Rakamlar
0123456789
Özel Semboller
+ - * / = , . _ : ; ? \ ” ’ $ & { } [ ] ( ) ^ @ < > # %-
ana başlıklar altında gruplandırılır. Bir sonraki bölümde değişkenler ve veri tipleri ayrıntılı
bir şekilde anlatılacaktır.


2.6. DEĞERLENDİRME SORULARI

S1) C dili ilk olarak nere
kullanılmıştır.

a) Bilgisayarda
b) UNIX işletim sisteminde
c) Windows İşletim sisteminde
d) ICC sistemlerde
S2) C dilinde açıklama satırları nasıl
yazılır

a) % ,% işaretleri arasına
b) */ ,*/ işaretleri arasına
c) /* ,*/ işaretleri arasına
d) * ,* işaretleri arasına
S3) C dilinde kütüphaneler hangi
komut ile programa tanıtılır?
a) define
b) #define
c) #include
d) main
S4) Yazılacak olan bir C dilinde
epsilon diye bir sabit tanımlanacak
ve bu sabitin değeri 8,85x10
-12
dir
buna göre C dilinde bu sabit nasıl
tanımlanır?
a) #define epsilon= 8.85x10^-12
35
b) #include epislon 8.85x10_12
c) #define epsilon 8.85x10^-12
d) #main epsilon
S5) C diline göre aşağıdaki değişken
tanımlamalarından hangisi yanlıştır?
a) int PI
b) char isim
c) float kes123
d) int 123kes
S6) C dilinde tam sayı sabitler hangi
tip ile ifade edilir?
a) float
b) char
c) integer
d) string
S7) C dilinde ekrana çıkış
yapabilmek için hangi C komutu
kullanılır?
a) scanf
b) printf
c) ineger
d) void main()
S8) printf komutu kullanılırken
bilgisayarın üç kere beep sesi
çıkarabilmesi için yazılması gereken
kod aşağıdakilerden hangisidir?
a) printf(“\n\n\n”);
b) printf(“\a\a”);
c) printf(“\a\a\a”);
d) printf(“\t\t\t”);
S9) C dilinde integer değişken tipleri
hafızada ne kadar yer tutarlar?
a) 8 Bit
b) 32 Bit
c) 16 Bit
d) 63 Bit

S10) Bir programlama dilinde
değişkenlerin tip tanımlamaları
neden kullanılır?
a) Programın akıcı olması için
b) Programın bilgisayar belleğini
optimum olarak kullanılması için
c) Programcının kodu daha iyi
anlayabilmesi için
d) Programcının kodu doğru
yazabilmesi için
36
37


DEĞİŞKEN, SABİT VE
OPERATÖRLER
Bölüm 3
3.1. GİRİŞ
Çoğu programlama dilinde olduğu gibi C dilinde de değişkenler,
sabitler ve operatörler kullanılmaktadır. Herhangi bir program
yazıldığında mutlaka bunlardan biri veya daha fazlası mutlaka
kullanılmak zorundadır. Çünkü yapılan işlemler esnasında çıkan
sonuçların kimi yerde saklanması, işlemlerde kullanılabilecek bazı
sabit değerlerin tanımlanması ve özellikle işlemleri yapabilmek için
kullanılması gereken operatörlerin olması şarttır. Bu ve bunun gibi
nedenlerden dolayı değişkenlere, sabitlere ve operatörlere ihtiyaç
duyulur.

Değişkenler, sabitler ve operatörlerin neler oldukları, türleri ve nasıl
kullanıldıkları bu bölümde detaylı olarak açıklanmış ve örneklerle bu
açıklamaların uygulamaları da gösterilmiştir.


38
Bölümün Genel Amacı : Değişkenler, sabit ve operatörleri kullanmak.

Bölümün Davranışsal Amaçları : Bu bölümü başarıyla bitirip, örnekleri
anlayarak ve bölüm sonundaki değerlendirme sorularını cevapladığınızda şunları
öğrenmiş olacaksınız:

 C dilinde kullanılan değişkenler
 C dilinde kullanılan sabitler
 C dilinde kullanılan operatörler
 Değişkenleri, sabitleri kullanarak program geliştirme
 Operatörlerin işlemlerde nasıl kullanıldığı
 Değişkenlerin önemi


Değerlendirme: Bölüm sonundaki değerlendirme sorularını yapmanız ve
sonuçlarınızı uygulama raporları ile karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına
en az %75 doğru cevap vermeniz gerekmektedir.39
3.2. DEĞİŞKENLER
Programlama dillerinin hepsinde kullanılan çok sayıda komut sayesinde yüzlerce işlem
yapılır. Bu işlemlerin ara adımlarında bazı değerleri saklamak gerekebilir. Bu değerler
ilerleyen adımlarda kullanılabilir yada başka bir amaç için gerekebilir. İşte bilgisayar aynı
anda birden fazla işlem yaparken bazı verileri kullanırken diğer verileri hafızasında saklar.
C programlama dilinde de verileri saklamak için verinin türüne göre tanımlanabilen ve
kullanılabilen veri alanları vardır. Bu alanlar türüne göre verileri depolar ve başka bir
sonuç bu alana aktarılabilir. Yani alan içerisindeki verinin değeri istenirse değiştirilebilir.
Bu yüzden programlama dillerinde bu alanlara DEĞİŞKEN adı verilir. Çoğu programlama
dillerinde değişkenler belli kurallara göre tanımlanır ve türleri vardır. Programlar yazılırken
bu kurallara uymak gerekir. Aksi halde program çalıştırılamaz. C dilinde de kendine has
kuralları vardır. Öncelikle değişken isimleri tanımlanırken bazı özel durumlara dikkat
etmek gerekir. Bunlar;

1) Değişken isimleri bir harf veya “_” işareti ile başlayabilir.
2) İlk karakterden sonra harfler, rakamlar veya “_” işareti gelebilir.
3) Değişken ismi içerisinde boşluk bırakılmaz.
4) Değişken adı istenildiği kadar olabilir, ancak C bunun ilk 32 karakterini geçerli
sayar.
5) Değişken adında büyük yada küçük harf kullanılabilir. Fakat büyük küçük harf
duyarlılığı vardır. Yani, “adana” ile “ADANA” değişkenleri birbirinden farklıdır.
6) Kullanılacak değişken adı C diline ait bir komutun adı olamaz.
7) Değişken isimlerinde ingiliz alfabesi kullanılır. Değişken adında
ç,ğ,ı,ö,ş,ü,Ç,Ğ,İ,Ö,Ş,Ü harfleri kullanılmaz.

Şekil 3.1’de değişkenleri anlatabilmek için küçük bir örnek verilmiştir.

İçeriği boş bir değişken


AD İsmi AD olan bir değişken
AD İsmi AD olan ve içeriği BALIKÇI olan
değişken
Şekil 3.1: Değişkenler

Yanlış değişken isimlerine örnek şunları verebiliriz:
İSİM ( İ harfi içeriyor )
Okul no ( boşluk içeriyor )
3kisi ( rakamla başlıyor )
3.kisi ( rakamla başlıyor ve nokta içeriyor )
SHR ( C dilinde kullanan bir komut )
C dilinde bir değişkeni tanımlamak genel olarak şöyledir;

BALIKÇI

40
Değişken_türü değişken_adı[=sabit] ;

Burada değişken türlerini bir alt konuda göreceğiz. Değişken adı kısmında da nelere
uyulması gerektiğini yukarıda sıralamıştık. Sabit kısmı ise istenildiği takdirde verilebilir.
Değişken tanımlama sırasında veya sonrasında değişkene uygun bir değer atanabilir. C
dilinde tanımlı temel değişken tipleri vardır. Bunlar tablo 3.1 de görülmektedir.

TİP UZUNLUK DEĞER ARALIĞI
unsigned char 1 byte 0 / 255
char 1 byte -128 / 127
enum 2 byte -32768 / 32767
unsigned int 2 byte 0 / 65535
short int 2 byte -32768 / 32767
int 2 byte -32768 / 32767
unsigned long 4 byte 0 / 4.294.967.295
long 4 byte -2.147.483.646 / 2.147.483.647
float 4 byte 3,4*10
-38
/ 3,4*10
38

double 8 byte 1,7*10
-308
/ 1,7*10
308

long double 10 byte 3,4*10
-4932
/ 1,1*10
4092

Tablo 3.1: C dilinde tanımlı temel değişken tipleri ve bunların hafızadaki uzunlukları ile
alabilecekleri değer aralığı
Örnek 3.1 Değişken tanımlama

x ve y adında iki tane tamsayı değişkeni tanımlandı. Her bir
değişken 2 byte uzunluğunda.
m adında, hafızada 4 byte yer tutan reel sayı değişkeni
tanımlandı.
karakter isimli 1 byte’lık tek karakterlik değişken tanımlandı.
tek boyutlu 15 haneli bir karakter dizisi tanımlandı.
buyuk isimli 4 byte’lık bir tamsayı değişkeni tanımlandı (int ‘e
göre çok daha büyük)

Örnek 3.2 Değişkenlere değer atama

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main ( ){
clrscr ( );
int k,m,b;
k=7;
m=12;
b=k+m-2;
printf (“sonuç=%d \n”, b);
k=m=b;
printf (“%d %d %d”,k,m,b);
getch ( );
}


int x,y;
float m;
char karakter;
char ad[15];
long int buyuk;
41

Programın işleyişi:
k,m,b adında 3 adet tamsayı değişkeni tanımlandı.
k değişkenine 7 değeri atandı. Bu atama tanımlama esnasında da yapılabilirdi.
m değişkenine 12 değeri atandı.
matematiksel bir işlem yapılıyor. k ile m değişkeni içerisindeki değerler toplanıyor ve bu
değerden 2 sayısı çıkarılıyor. Sonuçta elde edilen sayı b değişkenine aktarılmış oldu.
b değişkeninin içeriği ekrana yazdırılıyor.
b değişkeninin içeriği m ve k değişkenlerine aktarılıyor .
önce k, sonra m ve en son b değişkeninin içeriği ekrana yazdırılıyor.
ekran görüntüsü herhangi bir tuşa basılana kadar donduruluyor.


Ekran çıktısı:
C dilinde tanımlanan değişkenler hafızada aldıkları yere göre statik ve dinamik, program
içerisinde kullanıldığı yere göre lokal ve global değişkenler olarak gruplandırılabilir.

Statik değişkenler, tanımlandığı zaman hemen hafızada yer alırlar ve program sonlanana
kadar yeri sabit kalır. Programın sonlandığında bellekte bu değişken için ayrılan yerler
boşalır. Statik değişkenler tanımlandıkları anda herhangi bir değer ataması yapılmazsa ilk
değeri başlangıçta sıfır olur. Statik değişkenlere başlangıç değeri verilirse, o değerler
fonksiyon ilk çağrıldığında değişkene atanır; daha sonraki çağırmalarda başlangıç değeri
verilmemiş gibi değerlendirilir.Eğer değişken tipi pointer (işaretçi) türünden ise bu
durumda ilk değer sıfır değil NULL (boş) olur. Statik değişken static deyimi ile tanımlanır
(Örnek 3.3).

Örnek 3.3 Statik değişken tanımlama


Dinamik değişkenler ise programın çalıştırılması sırasında oluşturulur. Bu değişkenler için
heap bellek bölgesi ve bellek adresi kullanılır. C dilinde bu değişkenlerin tanımı malloc( ),
calloc( ) gibi komutlarla olur. Dinamik değişkenler tanımlandıktan sonra heap bellek
bölgesinden kullanılan alanların serbest bırakılması gerekmektedir.

Lokal ve global değişkenler ise; lokal değişkenler tanımlandıkları fonksiyon içerisinde
kullanılırlar ve sadece burada kullanılırlar. Bu fonksiyonun dışında programda başka
herhangi bir yerde kullanılamazlar. Yerel değişkenler tanımlandığı fonksiyon
çalıştırıldığında bellekte yer kaplarlar (Örnek 3.4).

Global değişkenler, program içerisinde yer alan tüm fonksiyonların dışında tanımlanırlar
ve programın istenilen her kısmında kullanılabilirler (Örnek 3.5). Bu tür tanımlamalar daha
Sonuç=17
17 17 17
static int a;
a=a+k;42
çok, program içerisinde sıklıkla kullanılacak bir değişken varsa yapılır. Bu değişkeni
global değil de, gerektiğinde her fonksiyon içerisinde yerel (lokal) olarak da
tanımlayabiliriz. Ancak bu durumda çok fazla parametre yoğunluğu olacağından gereksiz
yere hafıza işgal edilmiş olur. Bu da programın başarısızlığıdır. Bu nedenle aynı
değişkeni ayrı yerlerde lokal olarak tanımlamaktansa, global olarak bir defa tanımlamak
daha doğru olacaktır.

Örnek 3.4 Lokal değişkenler tanımlama ve kullanma
üç adet tamsayı değişkeni tanımlandı (Lokal
değişkenler).
a değişkenine 2, b değişkenine 5 değeri atandı.

a ile b tamsayı değişkenlerinin içeriği birbiriyle
çarpılarak, sonuç c tamsayı değişkenine aktarılmıştır.

c değişkeninin içindeki değer ekrana yazdırıldı.Ekran çıktısı:Örnek 3.5 Global değişkenler tanımlama ve kullanma


üç adet tamsayı değişkeni tanımlandı (Global
değişkenler).
Ekran çıktısı :


#include<stdio.h>
main ( )
{
int a,b,c;
a=2; b=5;

c=a*b;

printf(“sonuç=%d”,c);

}

sonuç=10

#include<stdio.h>
int a,b,c;
main ( )
{
int a,b,c;
a=2; b=5;
c=a*b;
printf(“sonuç=%d”,c);
}

sonuç=10
43

3.3. SABİTLER
Program içerisinde kullanılacak sabit değerli değişkenler olabilir. Bunun için C dilinde yine
değişken tanımına benzer şekilde sabitlerde tanımlanır. Bunun için değişkenin adının
önüne const deyimi kullanmak gerekir. Sabitler tanımlandıkları andan itibaren program
içerisinde işlemlerde kullanılabilir. Ancak içeriği değiştirilemez (Örnek 3.6).

Örnek 3.6 Sabit tanımlama

matematikte kullanılan pi sayısı tanımlandı.
matematikte kullanılan e sayısı tanımlandı
Adınızı giriniz şeklinde bir karakter dizisi

3.4. C DİLİNDE KULLANILAN OPERATÖRLER
Operatörler, programlama dillerinde matematiksel, mantıksal sınama ve karşılaştırma gibi
işlemler için kullanılan bazı alfa nümerik karakterlerdir. Operatörlerin tam olarak ne iş
yaptığı programı yazan kişi tarafından çok iyi bilinmelidir. Aksi halde çok küçük bir hata,
çok büyük problemlere neden olabilir. Operatörler dört temel grupta toplanabilirler. Bunlar;
aritmetiksel, karşılaştırma, mantıksal ve atama operatörleridir.

3.4.1. Aritmetiksel Operatörler
Değişkenler veya sabitler üzerinde temel aritmetik işlemler için kullanılırlar. Bu operatörler
şunlardır:
+ toplama
– çıkarma
* çarpma
/ bölme
% artık bölme (mod işlemi: bir sayının diğer bir sayıya bölümünden
kalanını bulma)
– – bir azaltma
++ bir arttırma

Aritmetiksel operatörler, tamsayı veya karakter değişkenleri için kullanılabilir. Ancak
dikkat edilmelidir. Çünkü karakter değişkeni için örneğin ++ operatörü kullanıldığında, bu
değişkenin içeriğindeki ASCII değeri 1 arttırılır. Bu da farklı bir karakter demektir. Ancak
değişken tamsayı değişkeni ise bu değişken içindeki sayı değeri kaç ise ++ operatörü
kullanıldığında, bu sayı 1 artar. Aritmetiksel operatörler için değişik kullanımların
gösterildiği küçük program parçacıkları örnek 3.7 de verilmiştir. Operatörün herhangi bir
eşitlik ifadesi olmadan tek başına değişkenin sonunda veya başında kullanılmasının bir
farkı yoktur.

const float pi=3.142857;
const double e=2.71828182845905;
const char [ ]= " Adınızı giriniz";

44
Örnek 3.7 Aritmetiksel Operatörleri kullanma
a,b,c tamsayı değişkenleri tanımlandı, a ile b ye değerleri atandı.
k karakter değişkeni tanımlandı ve içine A karakteri yerleştirildi.
a değişkeninin içerisi bir azaltıldı (a=6 oldu.)
b değişkeninin içerisi bir arttırıldı (b=13 oldu).
k değişkeninin içerisi bir arttırıldı (k’nın içi B oldu, ASCII olarak A
dan sonra B geldiğinden dolayı a değişkeninin içeriği b
değişkeninin içindeki sayıya bölünerek, kalan değeri c tamsayı
değişkenine aktarılmış oldu).3.4.2. Karşılaştırma Operatörleri
Bu operatörler değişken veya sabitleri birbirleriyle karşılaştırmada kullanılır. Yani sayısal
veya karakter değişkenler birbiriyle karşılaştırılabilir ancak, karakter dizileri
karşılaştırılamaz. Böylelikle değişik şartların yerine getirilmesi sağlanarak döngüsel veya
şartlı ifadelere bağlı programlarda kullanılabilir. Karşılaştırma operatörlerini anlatmak için
örnek 3.8’e bakılabilir. C dilinde kullanılan karşılaştırma operatörleri ise şunlardır:


> büyük mü ?
>= büyük veya eşit mi?
< küçük mü ?
<= küçük veya eşit mi?
= = eşit mi?
! = farklı mı ?


Karşılaştırma operatörleri az öncede değinildiği gibi şartlı ifadelerde ve döngülerde çok
kullanılırlar. Karşılaştırma sonucunda doğru (true) yada yanlış (false) değeri gönderilir.
Örneğin if ‘li bir ifadede şart doğru ise blok içerisindeki işlemler yapılırken, şartın sonucu
yanlış ise bu blok atlanır.


Örnek 3.8 Karşılaştırma Operatörlerini kullanma
Programa bir kişinin dışarıdan bir dersinin vize ve final notunu girmesini isteyerek bu
kişinin ortalamasını hesaplayalım. Ve kişinin ortalama notu 60 dan küçükse “sınıfta
kaldın”, tam tersi notu 60’ın üstünde ise “sınıfını geçtin” yazsın.

#include<stdio.h>
main ( )
{
int a=7,b=12,c;
char k=’A’;
a– –;
++b;
k++;
c=a%b;
}
45

Kullanılacak kütüphaneler tanımlandı
(açıldı).
vize, final adında iki tamsayı değişkeni
tanımlandı.
ortalama adında reel sayı değişkeni
tanımlandı (sonuç tam
çıkmayabileceğinden dolayı float
olarak tanımlamakta yarar vardır).
ana fonksiyon tanımlandı.
ekran temizlendi.
dışarıdan girilen vize notu değeri vize
değişkeninde saklandı.
dışarıdan girilen final notu değeri final
değişkeninde saklandı.
ortalama not hesaplandı, sonuç
ortalama değişkeninde saklandı.
ortalama değişkeni mantıksal olarak
60 sayısıyla karşılaştırıldı, sonuç
doğruysa yani ortalama değişkeni
içindeki değer 60 dan küçükse “Sınıfta
kaldın”, değilse “Sınıfı geçtin” yazısı
yazacaktır.

Ekran çıktısı :
Örnek 3.9: Karşılaştırma Operatörlerini kullanma
Bu program dışarıdan girilen bir tamsayının pozitif mi?, negatif mi? yoksa sıfır mı?
olduğunu ekrana yazar.


# include<stdio.h>
# include<conio.h>
main ( ){
int sayi;
printf (“bir sayı giriniz :”);scanf(“%d”,&sayi);
if (sayi<0) { printf(“sayı negatif”); }
else if (sayi>0) { printf(“sayı pozitif”); }
else { printf(“sayınız sıfırdır”); }
getch ( );}
# include<stdio.h>
# include<conio.h>

int vize, final;
float ortalama;


main ( ) {

clrscr ( );

printf (“Lütfen vize notunuzu giriniz….:”);
scanf (“%d”, &vize);

printf (“\n Lütfen final notunuzu giriniz….:”);
scanf (“%d”, &final);

ortalama=vize*0.4+final*0.6;

if (ortalama<60) { printf (“\n Sınıfta kaldın”);

else { printf (“\n Sınıfı geçtin”); }

getch ( );
}
Lütfen vize notunuzu giriniz….:35
Lütfen final notunuzu giriniz….:60
Sınıfta kaldın

46
3.4.3. Mantıksal Operatörler
Bu operatörler, şartlı ifadeler ve döngülerde birden fazla sınanması gereken değişken
veya sabit olması durumunda kullanılırlar. Bu operatörler şunlardır:

&& VE işlemi (AND)
| | VEYA işlemi (OR)
! DEĞİL işlemi (NOT)

Örnek 3.10: Mantıksal Operatörleri kullanma
Programa bir kişinin dışarıdan bir dersinin vize ve final notunu girmesini isteyerek bu
kişinin ortalamasını hesaplayalım. Ve kişinin ortalama notu 60 dan küçükse “sınıfta
kaldın”, tam tersi notu 60’ın üstünde ise “sınıfını geçtin” yazsın. Ancak bu kez final
notunun da 60 dan küçük yada büyük olduğunu da kontrol etsin.
3.4.4. Atama Operatörleri
Bir değişkenin içerisine (kabul edilebilir) herhangi bir değeri eşitlemek için atama
operatörleri kullanılır. Bu değer bir sabit değer olabileceği gibi, herhangi bir işlemin
sonucu da olabilir.


# include<stdio.h>
# include<conio.h>
int vize, final;
float ortalama;

main ( ) {

clrscr ( );

printf (“Lütfen vize notunuzu giriniz….:”);
scanf (“%d”, &vize);

printf (“Lütfen final notunuzu giriniz….:”);
scanf (“%d”, &final);

ortalama=vize*0.4+final*0.6;

if (ortalama<60 || final<60) { printf (“\n Sınıfta kaldın”);

else { printf (“\n Sınıfı geçtin”); }

getch ( );
}
47
Örnek 3.11 Atama Operatörlerini kullanma

int a; int a=2,b=5,c;
a=30; c=a*b+10;
(a) (b)

Örnek 3.11‘de de görüldüğü gibi birinci kısımda (a) verilen atama şekli direkt bir sabit
değerin değişkene atanmasıdır. İkinci kısımda ise (b) matematiksel bir işlemin sonucu bir
değişkene aktarılmıştır. Burada atama işlemi için görüldüğü gibi tek başına = işareti
kullanılmıştır. Ancak C dilinde, sadece tek başına = işareti değil çift (bitişik) atama
operatörleri de sıklıkla kullanılır. Bu operatörler ve anlamları şunlardır:
OPERATÖR ANLAMI
+= toplayarak atama
–= çıkararak atama
*= çarparak atama
/= bölerek atama
%= bölerek kalanını atama
&= bit düzeyinde VE işlemi yaparak
atama
|= bit düzeyinde VEYA işlemi
yaparak atama
=~ bit düzeyinde tümleme ve atama
<<= sola öteleyerek atama
>>= sağa öteleyerek atama

Örnek 3.12 Bitişik atama operatörlerini kullanma
int a=5, b=2; // a ve b adında iki tamsayı değişkeni tanımlanarak,
değerleri atandı.
b*=a; // b ie a değişkeninin içeriği çarpılarak, sonuç b
değişkenine aktarıldı.


Bu örnekte b*=a yerine b=b*a; veya b=a*b; de yazılsaydı, sonuç yine aynı olurdu. Fark,
sadece ilk yazılan deyimde bitişik atama operatörü kullanılmış ve ifade biraz daha
kısaltılmış oldu. C dilinde bu üç ifadede doğru işlem yapmaktadır.

Örnek 3.13 Bitişik atama operatörlerini kullanma
1 den 25 ‘e kadar olan ardışık sayıları toplayan C programını yazalım (Burada kullanılan
for döngüsü ileride anlatılacaktır).


48
Bu operatörlerin dışında kalan üç operatör daha vardır. Bunlar ?:, *, & operatörleridir. ?:
operatörü ileride anlatılacak olan if-else yapısına benzer şekilde belirtilen şarta göre işlem
yaptırmada kullanılır. Bunun genel şeklini şöyle yazabiliriz:
(koşul ifadesi) ? deyim1 : deyim2;

Bu ifadeye göre verilen koşul ifadesinin sonucu doğru (true) ise deyim1, yanlış (false) ise
deyim2 icra edilir. Buradaki deyim1 ve deyim2, herhangi bir atama işlemi, matematiksel
bir işlem veya genelde bir fonksiyon olabilir. Örneğin, aşağıdaki ifadede a değişkeninin
içeriği 10’dan büyükse b değişkenine 2, değilse -2 değeri aktarılmaktadır.
(a>10) ? b=2 : b=-2;

* operatörünün aritmetiksel operatör olarak çarpma işlemi yaptığını biliyoruz. Aynı
zamanda bu operatör pointer’larda (işaretçi), & operatörü ile de kullanılır. * operatörü
işaretçi değişkenin tanımlanmasında kullanılır.

Örnek 3.14 Pointer değişkeni tanımlama
int a, *b; // a adlı tamsayı değişkeni ve bir tamsayı atanacak hafıza
bölgesinin adresinin
// tutulacağı b işaretçi değişkeni tanımlandı.

float *c; // bir reel sayı atanacak hafıza bölgesinin adresinin
tutulacağı c işaretçi değişkeni tanımlandı.
Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi * operatörü işaretçi değişkenin tanımlanmasında
kullanılmıştır. Bunun yanında & operatörü de vardır ki, bu operatör işaretçinin gösterdiği
adresle ilgilenir (içeriğiyle ilgilenmez).

Örnek 3.15 & operatörünün kullanımı

int *p, x=4, y;
y=x;
p=&x;

Yukarıdaki örnekte p işaretçi değişeni, x ve y tamsayı değişkenleridir. x'in başlangıç
değeri 4 verilmiştir. İkinci satırda da y ile x eşitlenmiş ve y’nin değeri de 4 olmuştur.
Üçüncü satırda ise, x değişkenin başlangıçta bulunduğu hafıza bölgesinin adresi p
işaretçi değişkenine aktarılmıştır.
# include<stdio.h>
# include<conio.h>
main ( ) {
int i,toplam=0;
printf (“Bu program 1-25 arası sayıların toplamını verir”);
for(i=1;i<=25;i++){ // i değişkeni, başlangıç olarak 1 den başlayıp 1’er artarak
toplam+=i; // 25’e kadar gider. Döngü içerisinde i 1 artar, i ‘nin her değeri toplam
} // değişkeninin üzerine eklenir. Böylece ardışık tüm sayılar toplam
// değişkeni üzerine eklenir, toplam değişkeni de başlangıçta 0 değerinde
// olduğundan sonucu etkilemez.

printf (“\n toplama sonucu = %d dir”,toplam); // toplama sonucu ekrana yazdırılıyor.
getch ( );}
49

* operatörü aynı zamanda bir işaretçi değişkeninin gösterdiği adresteki değeri, normal bir
değişkene aktarmada da kullanılır.

Örnek 3.16 * operatörünün kullanımı

int *p,m,n;
p=&m; // m nin adresi p ye aktarıldı.
*p=100; // p nin gösterdiği adresin içine 100 değeri atandı.
n=*p; // p nin gösterdiği adresin içeriği n değişkenine atandı.

50
51
DEYİMLER
Bölüm 44.1. GİRİŞ

C programlama dilinde program kodu yazabilmek dahası bu kodların
bizi değişik amaçlarımıza ulaşmamızı sağlayacak hale getirmek için
şart ve döngü deyimlerini iyi bilmemiz ve etkili bir biçimde
kullanmamız gereklidir. Şu bir gerçektir ki bir bilgisayar programının
rutin ve basit ve işlemler yapması fazla işe yarayacak bir durum
değildir. Bazen programımızın akışı bir şarta göre değişebilmeli bazen
belli işlemler tekrar tekrar yapılabilmelidir. İşte bu tür işlemleri
yapabilmek için bu bölümde gereken bilgileri alacak, şart ve döngü
deyimlerini kullanacağız.

52
BÖLÜM -4- DEYİMLERBölümün Genel Amacı: Deyimleri bilme ve program içerisinde kullanma.


Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip, örnek
uygulamaları yaptığınız taktirde, bölüm sonunda;

 Deyim kavramını açıklamanız,
 Şart kavramını açıklamanız,
 İf şart deyimini kullanmanız,
 Switch deyimini kullanmanız,
 Koşul operatörünü kullanmanız,
 Goto deyimini kullanmanız,
 While döngüsünü kullanmanız,
 For döngüsünü kullanmanız,
 Break ve continue sözcüklerini kullanmanız beklenmektedir.

Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile
karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap
verebilmeniz gerekmektedir.
53
4.2. DEYİM NEDİR?
c' de ifadeler birbirleriyle noktalı virgül ile ayrılırlar. İfadeleri bitirmesi nedeniyle, noktalı
virgüle sonlandırıcı (terminator) da denilmektedir.
Deyim (statement) ifade ile sonlandırıcıdan oluşan gruba verilen addır.
Örneğin:
c = a * b – d bir ifadedir; ancak
c = a * b - d; bir deyimdir.
C'de deyimler 4 bölüme ayrılır:
1) Yalın deyimler: Bunlar bir ifadenin sonuna sonlandırıcı (;) getirilerek oluşturulan
deyimlerdir.
Örneğin:
x = y *5;
a++;
b = getch( );
gibi...
2) Bileşik deyimler: Birden fazla deyimin bir blok içinde toplanmasıyla oluşan program
parçalarına bileşik deyim adı verilir. c' de bloklar aynı zamanda bileşik deyimlerdir.
{
deyim1 deyim2 deyim3
}
örneğin
{
c = a /2 ; b++;
}
3) Bildirim deyimleri: Bildirim amacıyla oluşturulmuş deyimlerdir:
Örneğin;
int d,temp, sayi;
char ad;
float uzunluk, genislik;
gibi...
4) Kontrol deyimleri: Program akışını kontrol etmek için kullanılan deyimlerdir. Kontrol
deyimleri en az bir anahtar sözcük içerir; bir ya da birden fazla blokdan oluşabilir.54


Solunda bir ifade olmaksızın yalnızca bir sonlandırıcıdan oluşan deyime, boş deyim (null
statement) denir. Derleyiciler boş deyimler için hiçbir işlem yapmazlar.

Örneğin:
a = b * 2;
;
c = a + 4;
4.3. İF DEYİMİ
C' de program akışını kontrol etmeye yönelik en önemli deyim if deyimidir. if deyiminin
genel biçimi aşağıda verilmiştir.


deyim1 ve deyim2, yalın ya da bileşik olabileceği gibi başka bir kontrol deyimi de olabilir.

if deyiminin icrasında, önce derleyici if parantezinin içindeki ifadenin sayısal değerini
hesaplar. Hesapladığı bu sayısal değeri mantıksal Doğru ya da Yanlış olarak yorumlar (0
ise Yanlış, 0 dışında bir değer ise Doğru). Eğer ifadenin sonucu Doğru ise, else anahtar
sözcüğüne kadar olan kısım; Yanlış ise, else anahtar sözcüğünden sonraki kısım icra
edilir.


if (ifade)
deyim1
else
deyim2
55
Akış diyagramı ile gösterirsek:NOT: Deyim3, if deyiminden sonra gelen ilk deyimdir:

Örneğin aşağıdaki program parçasının işleyişini adım adım görelim;
1. Adım: if parantezinin içindeki ifadenin sayısal değeri hesaplanır.
a * 5 =40
40 < 50
Sonuç=1= DOGRU

2. Adım: ifade Doğru olduğuna göre, else anahtar sözcüğüne kadar
olan kısım (deyim1) yapılır.

3. Adım: else kısmı atlanarak deyim3 yapılır.

if parantezi içindeki ifadeler daha karmaşık olabilirler:

Yandaki if deyiminde harf karakterinin büyük harf olup
olmadığı test edilmektedir. Eğer harf büyük harf ise
deyim2, küçük harf değilse deyim2 yapılır; daha sonra
akış deyim3 ile devam eder.
1. Adım: if parantezinin içindeki ifadenin sayısal değeri
bulunur.
harf >= 'A' ========0 harf <= 'Z’========0
0 && 0 =========0
Sonuç: YANLIŞ
if (ifade)
deyim1
else
deyim2
deyim3
a=8;
…..
if (a * 5 < 50)
deyim1
else
deyim2
deyim3
……
Deyim1 Deyim2

Deyim3

Doğru (Sıfır Dışı) Yanlış (Sıfır)
İfade
harf = 'a';

if (harf >= 'A' && harf <= 'Z')
deyim1
else
deyim2
deyim3

56
2. Adım: Sonuç yanlış olduğu için else kısmı (deyim2) yapılır.

3. Adım: Deyim3 ile akışa devam edilir.

if deyiminin Doğru ve/veya Yanlış kısmı birden fazla deyimden oluşuyorsa (bileşik
deyimse) bloklama yapılmalıdır.

Bu örnekte c < d - 4 ifadesi Doğruysa deyim1 ve deyim2,
Yanlışsa deyim3 ve deyim4 yapılır.


Bir if deyiminin else kısmı olmayabilir. Örneğin:if parantezinin içerisindeki ifade doğruysa deyim1 ve deyim2 yapılır; daha sonra
programın akışı deyim3 ile devam eder. Eğer ifade yanlış ise blok atlanarak doğrudan
deyim3 yapılır.
Bir if deyimi yalnızca else kısmına sahip olamaz. Bu durumda en uygun yol koşul ifadesini
değiştirmektir.

if (ifade)
else
deyim1 şeklinde bir yazım hatalıdır


if (ifade) {
deyim1
deyim2
}
deyim3
Deyim1
Deyim2

Deyim3

Doğru (Sıfır Dışı) Yanlış (Sıfır)
İfade
if (c < d - 4) {
deyim1
deyim2
} else {
deyim3
deyim4
}
57
Yukarıdaki hatalı olan if deyiminin yerine aşağıdaki eşdeğerleri i kullanılabilir:
if (!ifade) if (ifade)
deyim1 ;
else
deyim1

if parantezinin içerisindeki ifadede değişken olması gibi bir zorunluluk yoktur.
if (10)
deyim gereksiz bir tarz olsa da yandaki gibi bir yazımı da kullanabiliriz.
4.4. switch DEYİMİ
if deyimi Doğru ya da Yanlış olmak üzere iki seçeneğe sahiptir. Oysa switch deyimi belli
bir ifadenin çeşitli sayısal değerlerine karşı farklı işlemlerin yapılması için kullanılmaktadır.
Genel biçimi aşağıdaki gibidir:


switch, case ve default birer anahtar sözcüktür. Derleyici switch parantezinin içerisindeki
ifadenin sayısal değerini hesaplar. Eğer bu sayısal değere eşit olan bir case ifadesi
bulursa programın akışını oraya yönlendirir. Eğer böyle bir ifade yoksa programın akışı
default ile belirtilen kısma geçer. Örneğin:

burada n=1 ise programın akışını case 1: kısmına yöneltilir. Akış buradan sırasıyla
aşağı inerek devam edecektir. Dolayısıyla ekranda:

switch(n) {
case 1: printf("Pazartesi\n");
case 2: printf("Salı\n");
case 3: printf("Çarşamba\n");
case 4: printf("Perşembe\n");
case 5: printf( "Cuma \n) ;
default: printf("Hiçbiri\n");
}
switch (ifade) {
case <sabit ifadesi1>: [break];
case <sabit ifadesi2>: [break];
cas e <sabit ifadesi3>: [break];
[default: ;]
}

58
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Hiçbiri
yazılarını görürsünüz. Döngülerden çıkmak için kullanılan break anahtar sözcüğü switch
içerisinden çıkmak için de kullanılabilir. Bu durumda bir case ifadesi break ile
sonlandırılırsa programın akışı diğer case ifadelerine geçmez. Yukarıdaki örnekteki her
bir case in sonuna break koyarsak örneğimiz şu şekilde değişecektir.

bu program bir öncekinin aksine tüm ifadeleri değil sadece n değerinin karşılığı olan günü
yazacaktır. Yani n değeri 3 ise Çarşamba, 1 ise pazartesi, 12345 dışında bir değerse
hiçbiri yazacaktır.
case anahtar sözcüğünün yanındaki ifadenin sabit ifadesi olması zorunludur. Çünkü
derleyici derleme zamanında case ifadelerinin sayısal değerini hesaplamak zorundadır.
Aşağıdaki örneği inceleyiniz:

Buradaki son case sabit ifade olmadığı için switch geçersizdir.
Birden fazla sayısal değer için aynı işlemlerin yapılması isteniyorsa aşağıdaki gibi bir
yol izleyebilirsiniz. Bunun daha kısa bir yapılış yöntemi yoktur.

switch (x - 1) {
case 8 : break;
case 12 : break;
case y-3 : break;
default : ;
}
switch(n) {
case 1: printf("Pazartesi\n");break;
case 2: printf("Salı\n"); break;
case 3: printf("Çarşamba\n"); break;
case 4: printf("Perşembe\n"); break;
case 5: printf( "Cuma \n) ; break;
default: printf("Hiçbiri\n"); break;
}
59

Yukarıdaki örnekte a değişkeninin 3 ve 5 değerleri için aynı işlemler yapılmaktadır.
default anahtar sözcüğünün sonda olması ve case sabitlerinin artan sırada olması bir
zorunluluk değildir. Yani yukarıdaki örnek şöyle de düzenlenebilirdi.


switch deyiminin son case ifadesi için break gerekmediğine dikkat ediniz. Diğer kontrol
deyimlerinde olduğu gibi switch deyimi de yalnızca bir deyim içeriyorsa bloklama
yapmaya gerek yoktur. Örneğin:

burada switch içerisinde yalnızca x = n - 1; deyimi vardır. z = n / 2; dışındaki ilk deyimdir.
4.5. KOŞUL OPERATORU
Koşul operatörü C'nin karşılaştırma yapan özgün bir operatörüdür. Şartları sıradan birer
ifade olabilir. Genel kullanım biçimi aşağıdaki gibidir:
ifade1 ? ifade2 : ifade3
Koşul operatörü ? ve : olmak üzere ayrık iki sembolden oluşur. Derleyici önce ?
karakterinin solundaki birinci ifadenin sayısal değerini hesaplar. Genel biçimde bunu
ifade1 olarak isimlendirdik. Eğer ifade1 sıfır dışı bir sayısal değere sahipse bu durum
koşul operatörü tarafından Doğru olarak ele alınır ve yalnızca ifade2 yapılır. Eğer
itade1
switch (a) {
default: printf("Geçersiz İşlem!..\n"); break;
case 8:b=a-c; break;
case 5: case 3:b=a+c;
}
switch (a) {
case 3:
case 5: b=a+c; break;
case 8: b=a-c; break;
default: printf(" geçersiz işlem!.. \n");
}
switch(n)
case 11:
case 13: x = n - 1; z = n / 2;

60
in sayısal değeri sıfır ise bu kez yalnızca ifade3 yapılacaktır. Diğer operatörlerde olduğu
gibi koşul operatöründen de bir değer üretilir. Bu değer koşulun sağlanması durumuna
göre ifade2 ya da ifade3 olabilir. Örneğin:

y = (x > 3 ? a + 1 : a – 1);

Burada önce x > 3 ifadesinin sayısal değeri hesaplanır. Bu ifade sıfır dışı bir değerse
(yani doğruysa) y değişkenine a + 1 sıfır ise (yani yanlışsa) a - 1 atanacaktır. Aynı işlem if
ile de yapılabilirdi:

if (x > 3)
y = a + 1; else
y = a - 1;

Koşul operatörü birçok durumda okunabilirliği kuvvetlendirmek için tercih edilir. Örneğin:

z= (a > b) ? a : b;

z değişkenine max(a, b) atanmaktadır. Programcılar algılamayı kolaylaştırdığı için koşul
operatörürünün ilk operandını parantez içerisine alırlar. Ancak böyle bir zorunluluk yoktur.
4.6. go to DEYİMİ
Yapısal programlama dillerinde programın akışının başka bölgelere gönderilmesi
algılamayı ve tasarımı zorlaştırdığı için pek salık edilmez. goto anahtar sözcüğüprogram
akışını istenilen bir bölgeye yönlendirmek için kullanılır. goto yanına bir etkiket ismi
verilerek kullanılmalıdır.

goto <etiket ismi>;

Etiket, değişken isimlendirme kuralına uygun herhangi bir isim olabilir. Programın akışı
etiket ile belirtilen bölgeye gider.

goto REPEAT;

REPEAT: goto etiketinin faaliyet alanı fonksiyon faaliyet alanıdır. Yani go to ile başka
bir fonksiyonun bir bölgesine atlama yapılamaz. Aşağıdaki örnekte klavyeden alınan
karakter q olduğunda içiçe iki döngüden çıkılmıştır.
61


4.7. while DÖNGÜSÜ

Diğer dillerde olduğu gibi C'de de while döngüleri koşul sağlandığı sürece yinelemeye
neden olmaktadır. while döngülerini iki gruba ayırabiliriz:

1) Kontrolün başta yapıldığı while döngüleri
2) Kontrolün sonda yapıldığı while döngüleri (do - while) Sırasıyla inceleyelim.

4.7.1. Kontrolün Başta Yapıldığı while Döngüleri

Genel kullanımı aşağıdaki gibidir:

while bir anahtar sözcüktür. C derleyicileri while anahtar sözcüğünden sonra
parantezler arasında bir ifade bekler. Döngü bu ifadenin Doğru (sıfır dışı bir değer)
olduğu sürece


#include <stdio.h>
void main(void) {
int i, j; char ch;
for(i = O; i < 10; ++i)
for (j = O; j < 10;++j){
ch = getch();
if (ch == 'q')
goto EXIT;
printf("i = %d j= %d \n",i ,j ) ;
} EXIT:
}
while (ifade)
deyim


62
yinelenir. Genel biçimde belirtilen deyim; yalın, bileşik ya da başka bir kontrol deyimi
olabilir. Daha açık bir deyişle, if deyiminde olduğu gibi, eğer bir tek deyim söz konusuysa
bloklama yapılmasına gerek yoktur; ancak birden fazla deyim blok içine alınmalıdır.
Örneğin aşağıdaki while döngüsünde yalnızca deyim1 döngü içerisindedir. Döngü
çıkışındaki ilk deyim ise deyim2' dir.

Aşağıdaki örnekte ise deyim1 ve deyim2' nin her ikisi de döngü içerisindedir. deyim3
döngüden sonraki ilk deyimdir.

while döngüsünün içerisindeki deyim, herhangi bir kontrol deyimi de olabilir.

Bu örnekte bloklama yapılmadığı için while içerisinde yalnızca if deyimi vardır. Deyim3,
döngü çıkışındaki ilk deyimdir.
while (ifade)
deyim1
deyim2
white (ifade) {
deyim1 .
deyim2
}
deyim3
white (ifade1)
if (ifade2)
deyim1
else
deyim2

deyim3

63
while döngüsü, "parantez içindeki ifadenin sayısal değeri sıfır dışı bir değer (Doğru)
olduğu sürece yinelemeye neden olur" demiştik; örneklerle açıklayalım:


Yukarıdaki while döngüsü t değişkeni 20'den küçük ya da eşit olduğu sürece
yinelenecektir.

t değeri t<=20 şartının sonucu
1 1 Doğru, döngüye devam
2 1 Doğru, döngüye devam
3 1 Doğru, döngüye devam
... ...
20 1 Doğru, döngüye devam
21 0 Yanlış, döngüden çık!..

t, döngünün içerisinde artırıldığına göre 20 yineleme sonra döngünün sonlanacağını
söyleyebiliriz.

Bir başka while döngüsünü incelersek:
t =1;
while (t <= 20) {
printf( I/%d\n", t);
++t;
}
while ((tus = getchar( )) ! = ‘q')
printf ("%c\n", tus);

64

Bu örnekte while döngüsünün devam edebilmesi için klavyeden girilen karakterin 'q'
olmaması gerekir. Veya bir başka deyişle: Bu döngü 'q' karakterine basıldığında sonlanır!
4.7.2. Kontrolün Sonda Yapıldığı while Döngüleri
Bu tür while döngülerinde kontrol sonda olduğu için döngü içindeki deyimler en az bir
kere işlem görür. Genel kullanımı şu şekildedir:


do, döngünün başını gösteren bir anahtar sözcüktür. Döngünün iç bölgesi do anahtar
sözcüğünden while anahtar sözcüğüne kadar olan bölgedir. Diğerlerinde olduğu gibi, tek
bir deyim için bloklamaya gerek yoktur; fakat birden fazla deyim için bloklama
yapılmalıdır. Örneğin:

Burada yalnızca deyim1 döngünün içerisindedir.


Bu örnekte ise bloklama yapıldığı için deyim1 ve deyim2' nin her ikisi de döngünün
içerisindedir. Deyim3, döngünün dışındaki ilk deyimdir.

do
deyim
while (ifade);
do
deyim1
while (ifade);
deyim2
do {
deyim1
deyim2
} while (ifade);
deyim3
65
4.8. for DÖNGÜLERİ
C deki for döngüleri diğer dillerdekilerle kıyaslandığında çok daha geniş işlevlere sahiptir.
for döngülerinin genel biçimi şöyledir:

C derleyicileri for anahtar sözcüğünden sonra parantezler içerisinde iki tane sonlandırıcı
(noktalı virgül) beklerler. Bu iki sonlandırıcı for döngüsünü ifade1, ifade2 ve ifade3 ile
gösterdiğimiz 3 kısma ayırmaktadır. Şimdi for döngüsünü oluşturan bu 3 kısmın işlevlerini
tek tek ele alıp açıklayalım:

ifade1: for döngüsünün birinci kısmı olan bu ifade, döngüye ilk girişte yalnızca bir kez
yapılır. İfade1 uygulamalarda genellikle döngü değişkenine ilk değer vermek amacıyla
kullanılılır.
Örneğin:
for (k = 0; ifade2; ifade3)

ifade2: for döngüsünün ikinci kısmı olan i fade2 döngüye ilk girişte ve sonraki her
yineleme de işlem görür. for döngüleri ifade2'nin sayısal değeri Doğru (sıfır dışı bir değer)
olduğu sürece yinelemeye neden olurlar. Uygulamada ifade2 genellikle yinelenecek
miktarı belirleyen ilişkisel bir operatörle kullanılmaktadır.
Örneğin:
for (k =0;k < 100; ifade3)

ifade3: Bu kısım her yinelemenin sonunda bir kez işlem görür. Uygulamada genellikle
döngü değişkeninin artırılması amacıyla kullanılmaktadır.
Örneğin:
for (k =0;k < 100; k++)

while döngülerinde olduğu gibi for döngülerinde de döngü içerisindeki deyim yalın, bileşik
ya da başka bir kontrol deyimi olabilir. Yani tek bir deyim için bloklamaya gerek yoktur;
ancak birden fazla deyim döngü içerisine alınacaksa bloklama yapılmalıdır.
Aşağıda O' dan 99' a kadar sayıları ekranda gösteren bir örnek verilmiştir, inceleyiniz:
for (ifade1; ifade2; ifade3)
deyim

66


for döngüsünün herhangi bir ya da birden fazla kısmı olmayabilir; ancak parantezler
içinde iki sonlandırıcının mutlaka bulunması gerekir. A.şağıdaki örneği inceleyiniz:

Burada for döngüsünün birinci kısmı yoktur. Birinci kısım, döngüye girişte yalnızca bir kez
işlem gördüğüne göre döngünün başında ayrı bir deyim olarak da konulabilir. Şimdi
aşağıdaki örneği inceleyiniz:

Burada ise for döngüsünün bir ve üçüncü kısımları yoktur. üçüncü kısım her yinelemenin
sonunda bir kez işlem gördüğüne göre döngü içerisine son deyim olarak yazılabilir.
Gerçekten de bu örnek for döngüsünün çalışmasını çok iyi bir biçimde yansıtmaktadır.
Nihayet üç kısmı da olmayan bir for döngüsü de mümkündür.


bu biçimdeki for döngüleri sonsuz döngü sağlamak amacıyla kullanılırlar.
{int k;
for (k =0; k < 100; ++k)
printf( "%d\n", k);
}
k = 0;
for (; k < 100; ++k)
printf ("%d\n", k);

k = O;
for (; k < 100; ) {
pri ntf<"%d\n", k);
++k;
}
for(;;) {
….
}
67
for döngülerinin içinde bulunan üç ifadenin aşağıdaki gibi bir ilişki içinde olması zorunlu
değildir.


4.9. break ve continue ANAHTAR SÖZCÜKLERİ
Döngülerin işleyişinde etkili olan iki anahtar sözcük vardır: break ve continue.break
anahtar sözcüğü döngüleri sonlandırarak program akışını döngünün dışındaki ilk deyim e
atlatır.
Örneğin:

Burada klavyeden girilen karakter 'q' olduğunda break anahtar sözcüğü ile döngü
kırılmaktadır. for (;;) sonsuz bir döngü olduğundan çıkış da ancak break ile mümkün
olabilir!


Bu örnekte ise fonk1 fonksiyonunun geri dönüş değeri sıfırdan küçük ise döngü
kırılmaktadır. Aşağıdaki örnekte de 0' dan 100' e kadar olan tamsayılar ekrana
yazdırılıyor.

for (;;) {

ch = getchar ( );
if (ch == 'q')
break;
}

while (k < 100) {
….
if (fonk1 ( ) < 0)
break;
….
}
….

68
continue anahtar sözcüğü o anda içinde bulunulan yinelemeyi keserek bir sonraki
yinelemeye geçilmesine neden olur. Aşağıdaki örneği inceleyiniz:


Bu örnekte k bir tamsayı olduğuna göre; k % 5 == 0 koşulu sağlanıyorsa k, 5 sayısına
tam bölünebiliyor demektir. Bu durumda continue ile döngünün devam etmesi
engellenerek sonraki yinelemeye, yani k 1 artarak döngünün başına geçilmiştir.

for döngüsü içerisinde continue kullanıldığında for döngüsünün üçüncü kısmı işleme
sokulduktan sonra yineleme yapılır. Dolayısıyla yukarıdaki örnekte continue anahtar
sözcüğünden sonra k, bir artırılarak döngüye devam edilir.

4.9. DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Klavyeden girilen 1-25 arasındaki bir tamsayının faktöriyelini alan programı yazınız.
2. klavyeden ardı ardına sayı girişi isteyen ve bu sayı 10 ile 15 arasında olmadığı sürece
bu işleme devam eden programı yazınız.
3. 1den 25 e kadar olan sayıların kareleri toplamını bulan programı yazınız.

4 ile 7. sorularda akrana aşağıdaki çıktıları verecek programları uygun deyimleri
kullanarak yazınız.

4. 1 5. 1 1 1 1 6. 1 1 1 1 7. 4 4 4 4
1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3
1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8. Klavyeden 10 tane tamsayı girilmesini isteyen ve bu girilen tamsayılardan kaç tanesinin
negatif olduğunu bulan programı yazınız.
9. a,b,ve c klavyeden girilmek üzere, ax
2
+bx+c=0 şeklindeki bir denklemin köklerini bulan
programı yazınız.
10. Klavyeden girilen 1-12 arasındaki tamsayıların hangi aya denk geldiğini bulup ekrana
yazan programı yazınız.
11. Dört işleme birer kod numarası vererek, klavyeden girilen iki sayıyı yine klavyeden
girilen işlem koduna göre toplayan, çıkaran, çarpan veya bölen programı yazınız.
12. Klavyeden ardı ardına girilen sayıları toplayan ve girilen sayı negatif olduğunda duran
programı yazınız.
for (k = 0; k < 100; ++k){
if (k % 5 == 0)
contınue;
deyim1
}
69
13. Klavyeden bir not girilmesini isteyen ve bu not 0-49 arasındaysa “Başarısız”, 50-64
arasındaysa “Orta”, 65-84 arasındaysa “İyi”, 85-100 arasındaysa “Çok iyi “ Yazan
programı yazınız.
14. Klavyeden girilen iki tamsayıdan büyük olanı bulup ekrana yazdıran programı yazınız.
15. Klavyeden girilen iki pozitif tamsayıdan birincisinin ikincisi cinsinden kuvvetini alan
programı hazır fonksiyon kullanmadan yazınız.

70
71
HAZIR KÜTÜPHANE
FONKSİYONLARI
Bölüm 5

5.1. GİRİŞ
C dilinin genel yapısı hatırlandığında, “#include” sözcüğü ile
başlayan derleyici ön bildirilerde program içerisinde kullanılacak standart
fonksiyonların bağlı bulunduğu dosyaların C kütüphanesinden programa
eklenmesi gerekir. Bunun anlamı program içerisinde kullanılacak bir
fonksiyonun bağlı bulunduğu kütüphanenin programa dahil edilmesi
gerekir. Bu bölümde C kütüphaneleri ve bu kütüphanelere bağlı bazı
standart fonksiyonların kullanımı anlatılacaktır. C dilinde tanımlı
kütüphane dosyaları aşağıda verilmiştir.


Kütüphane
Dosyası
Açıklama
Math.h Matematiksel fonksiyonlar
Stdlib.h Standart kütüphane alt programları
Stdio.h C için stream alt programları
Conio.h Ekran ve iskele G/Ç fonksiyonları
String.h Karakter dizisi fonksiyonları
Io.h Dosya işleme ve düşük seviyeli G/Ç fonksiyonları
Time.h Tarih ve saat fonksiyonları

Tablo 5.1. Hazır Kütüphane Fonksiyonları

72
BÖLÜM -5- HAZIR KÜTÜPHANE FONKSİYONLARI


Bölümün Genel Amacı: Hazır kütüphane fonksiyonlarını açıklama.


Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip, uygulamaları
yapıp, değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde, bölüm sonunda;

 Math.h fonksiyonlarını açıklamanız,
 Stdlib.h fonksiyonlarını açıklamanız,
 Stdio.h fonksiyonlarını açıklamanız,
 Conio.h fonksiyonlarını açıklamanız,
 String.h fonksiyonlarını açıklamanız,
 Time.h fonksiyonlarını açıklamanız,
 Dos.h fonksiyonlarını açıklamanız beklenmektedir.


Değerlendirme: Bölüm sonundaki değerlendirme sorularını yapmanız ve sonuçlarınızı
uygulama raporları ile karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az %75 doğru
cevap vermeniz gerekmektedir.73

5.2. MATH.H FONKSİYONLARI
Bu kütüphane geniş bir matematik fonksiyon grubuna sahiptir ve matematik, cebir
ve trigonometri işlemlerini yapabilmemize olanak tanır. Bu fonksiyonlar arasında
trigonometrik fonksiyonlar kullanılırken değişkenlerin radyan cinsinden olması gerektiği
unutulmamalıdır. Matematiksel fonksiyonların çoğu math.h kütüphanesinde verilmiş
olmasına rağmen matematiksel fonksiyonlardan bazıları stdlib.h’ da tanımlanmıştır. Bu
fonksiyonlar adı geçen kütüphane bölümünde ele alınacaktır. Tablo 5.2’de math.h
fonksiyonlarından en çok kullanılanları verilmiştir.


Fonksiyon
Tipi
Fonksiyonlar
Trigonometrik sin(x), cos(x), tan(x)
Ters Trigonometrik asin(x), acos(x), atan(x), atan2(y,x)
Hiperbolik sinh(x), cosh(x), tanh(x)
Logaritmik log(x), log10(x)
Üstel exp(x), ldexp(x),pow(x,y), sqrt(x), hypot(x,y), poly(x,d,c[ ] )
Yuvarlatma ceil(x), floor(x)
Mutlak Değer abs(x), labs(x), fabs(x)

Tablo 5.2. Math.h Fonksiyonları

5.2.1 Trigonometrik Fonksiyonlar

sin (x): Radyan cinsinden verilen x değerinin sinüs değerini hesaplar.

cos (x): Radyan cinsinden verilen x değerinin kosinüs değerini hesaplar.

tan (x): Radyan cinsinden verilen x değerinin tanjant değerini hesaplar.

5.2.2 Ters Trigonometrik Fonksiyonlar

asin (x): Verilen x değerinin arg sinüs değerini hesaplar, x değeri –1 ile +1 arasında
olmalıdır. Sonuç -t/2 ile +t/2 arasında çıkar. Eğer x değeri tanım aralığının dışında bir
değer verilirse errno’ya domain hatası anlamına gelen EDOM yerleştirilir ve geri dönen
değer 0 olur.

acos (x): Verilen x değerinin arg kosinüs değerini hesaplar, x değeri –1 ile +1 arasında
olmalıdır. Sonuç 0 ile t arasında çıkar. Hata durumunda errno’ya EDOM yerleştirilir.


74
atan (x): Verilen x değerinin arg tanjant değerini hesaplar. Çıkan değer -t/2 ile +t/2
arasındadır.

atan2 (y,x): Bu fonksiyon arctan(y/x) değerini hesaplar.

5.2.3 Hiperbolik Fonksiyonlar

sinh(x): Verilen x değerinin hiperbolik sinüs değerini hesaplar.
sinh( )
2
x x
e e
x
÷
÷
=
cosh(x): Verilen x değerinin hiperbolik kosinüs değerini hesaplar.
cosh( )
2
x x
e e
x
÷
+
=
tanh(x): Verilen x değerinin hiperbolik tanjant değerini hesaplar.
tanh( )
x x
x x
e e
x
e e
÷
÷
÷
=
+


5.2.4 Logaritmik Fonksiyonlar

log(x): Verilen x değerinin e tabanına göre doğal logaritmasını hesaplar. Matematikte
ln(x) olarak bilinir ve logaritması alınan değerler sıfır ve sıfırdan küçük olamaz.

log10(x): Verilen x değerinin 10 tabanına göre logaritmasını hesaplar. Yine bu
fonksiyonun x değerleri sıfır ve sıfırdan küçük olamaz.

5.2.5 Üstel Fonksiyonlar

exp(x): Euler sayısının x inci kuvvetini hesaplar.

ldexp(x,n): Bu fonksiyon 2
n
x× değerini hesaplar.

pow(x,y): Bu fonksiyon
y
x değerini hesaplar. x=0 iken y s 0 veya x<0 iken y bir tamsayı
değilse hata oluşur. Sıfırın sıfırıncı kuvveti için 1 değeri üretilir.

sqrt(x): Verilen x değerinin karekökünü hesaplar. Burada x sıfıra eşit ve büyük olmalıdır.

Hypot(x,y): Hipotenüs değerini
2 2
x y + hesaplar.

75
5.2.6 Yuvarlama Fonksiyonları

ceil(x): Verilen x gerçel sayısını x’den küçük olmayan tamsayıya yuvarlama işlemini
yapar.Örnek 5.1

ceil(5.36) 6
ceil(4.01) 5
ceil(-19.423) -19
ceil(1.000001) 2

floor(x): Verilen x gerçel sayısını x’den büyük olmayan tamsayıya yuvarlama işlemini
yapar.

Örnek 5.2

floor(5.36) 5
floor(4.01) 4
floor(-19.423) -20
floor(1.000001) 1

5.2.7 Mutlak Değer Fonksiyonları

abs(x): int tipinde verilen x değerinin mutlak değerini hesaplar. int tipindeki bir alan
dışındaki sayı için yanlış sonuç elde edilir.

Örnek 5.3

abs(-456) 456
abs(23) 23
abs(-32768) -32768 (Yanlış sonuç, çünkü int sınırı dışında bir tamsayı)

labs(x): long tipindeki x sayısının mutlak değerini hesaplar.

fabs(x): double tipindeki x sayısının mutlak değerini hesaplar.

5.3. STDLIB.H FONKSİYONLARI

Standart kütüphane olarak ifade edilen bu kütüphanede veri dönüşümü, bellek yerleşimi
ve diğer işlemleri içeren makro ve bir grup güçlü fonksiyonlar bulunur. Ayrıca Math.h da
bulunmayan bazı matematiksel fonksiyonlar bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar veya
makroların açıklaması Tablo 5.3’de toplu halde verilmiştir.

76Fonksiyon veya Makro adı
Açıklama
exit( ) Programın çalışmasını durdur
lrotl( ) Unsigned long sayıyı sola döndür
lrorr( ) Unsigned long sayıyı sağa döndür
rotl( ) Tamsayıyı sola döndür
rotr( ) Tamsayıyı sağa döndür
atexit( ) Fonksiyondan çıkarken kaydet
atof( ) Karakter katarını float sayıya çevir
atoi( ) Karakter katarını int sayıya çevir
atol( ) Karakter katarını long int sayıya çevir
bsearch( ) İkili diziyi ara
calloc( ) Dinamik bellek kullanımını başlat
ecvt( ) float sayıyı karakter katarına çevir
free( ) Dinamik yerleştirilmiş diziyi serbest bırak

Tablo 5.3. Stdlib.h Kütüphanesi Fonksiyonları


5.3.1 Stdlib.h Kütüphanesinde Verilmiş Matematiksel Fonksiyonlar

Max(x,y) ve Min(x,y): Bu iki fonksiyon verilen iki sayı olan x ve y değerlerini
karşılaştırarak en büyük ve en küçük olan değeri bulan fonksiyonlardır ve aşağıda
gösterilen makrolar olarak tanımlanmıştır.

#define max(x,y) ((x > y) ? (x) : (y))
#define min(x,y) ((x < y) ? (y) : (y))

div(x,y): Verilen iki int tamsayıyı böler.

rand: Bu fonksiyon 0 ile RAND_MAX arasında 2
32
peryotlu rastgele bir sayı üretir.
Sembolik sabit RAND_MAX, stdlib.h içinde tanımlanmıştır ve değeri 2
15
-1 dir.

Diğer rastgele sayı üretme fonksiyonları random, srand, randomize dir. Bu fonksiyonlar
simülasyon programlarında belli aralıkta rasgele sayı üretmek için kullanılır.


5.4. STDIO.H FONKSİYONLARI

Bu kütüphane dosyalarla ilgili bir kütüphanedir. En çok kullanılan dosya komutları Tablo
5.4’de verilmiştir.

77

Fonksiyon
Anlamı
fclose Dosyayı kapatır
fcloseall Tüm dosyaları kapatır
fgetc Dosyadan karakter alır
Fgetchar Karakter alır
Fgets Dosyadan karakter katarı alır
Fopen Dosya açar
Fprintf Dosyaya formatlı yazı yazar
Fputc Dosyaya karakter yazar
Fputchar Karakter gösterir
Fscanf Dosyadan formatlı okur
Fwrite Yapısal dosyaya veri kaydeder
Getc Dosyadan karakter alır
Getchar Karakter alır
Printf Ekrana formatlı yazar
Putc Fputc fonksiyonu ile aynı işlevi yapar, farkı makro olmasıdır
Putchar Fputchar fonksiyonu ile aynı işlevi yapar, farkı makro olmasıdır
scanf Ekrandan formatlı okur

Tablo 5.4. Stdio.h Kütüphanesi Fonksiyonları


5.5. CONIO.H FONKSİYONLARI
Bilgisayar ekranını en iyi kullanmak için gerekli bir kütüphanedir. Pencere açma,
ekran modunu kontrol etme, renk belirleme gibi ekran işlemleri bu kütüphanede yapılır.
Tablo 5.5 de en çok kullanılan conio.h fonksiyonlarından bazıları verilmiştir.


Tablo 5.5: Conio.h Kütüphanesi fonksiyonları

Fonksiyon
clreol
clrscr
delline
getch
gotoxy
highvideo
insline
lowvideo
normvideo
textbackground

78
textcolor
wherex
wherey
window

Tablo 5.5. Conio.h Kütüphanesi Fonksiyonları

- clreol( ): Kürsörün bulunduğu yerden itibaren satırın sonuna kadar olan tüm
karekterleri ekrandan siler. Kürsör olduğu yerde kalır.

- clrscr( ): Ekranı temizler. Kürsor ilk satır, ilk sütuna konumlanır.

- delinle( ): Kürsörün bulunduğu satırı siler.

- getch( ): Karakteri göstermeden, bir karakter girilmesini bekler.

- gotoxy(sütun,satır): Kürsörün ekranda, istenilen satır ve sütuna gitmesini
sağlar.

- highvideo( ): Karakterlerde parlak tonu seçer.

- insline( ): Kürsörün bulunduğu yere yeni bir satır açar.

- lowvideo( ): Karakterlerde soluk tonu seçer.

- normvideo( ): Görüntü rengini ilk renge dönüştürür.

- textbackground(renk): Ekranın zemin rengini, renk ile belirtilen renge çevirir.

- textcolor(renk): Ekranın yazı rengini, renk ile belirtilen renge çevirir.
- wherex( ): Kürsörün o anda bulunduğu sütun numarasını saklar.

- wherey( ): Kürsörün o anda bulunduğu satır numarasını saklar.

- window(x1,y1,x2,y2): Ekran üzerinde bağımsız pencere oluşturur. Oluşturulan
pencere başlı başına bir ekran gibidir.

5.6 STRING.H FONKSİYONLARI
Hafızada bulunan karakter dizileri (string) ile ilgili işlemler için kullanılır. Tablo 5.6
da en çok kullanılan string.h fonksiyonlarında bazıları verilmiştir.


79
Fonksiyon
Tipi
Fonksiyonlar
Birleştirme strcat, strncat
Değiştirme strlwr, strupr, strset, strrev
Arama strchr
Kopyalama strcpy, strncpy
Karşılaştırma strcmp, strncmp

Tablo 5.6 String.h Kütüphanesi Fonksiyonları

5.6.1 Birleştirme Fonksiyonları

strcat(s1,s2): s1 ile belirtilen stringin sonuna, s2 ile belirtilen stringi ekler.

Strncat(s1,s2,n): s1 ile belirtilen stringin sonuna, s2 ile belirtilen stringin n tane
karakterini ekler.

5.6.2 Değiştirme Fonksiyonları

strlwr(s1): s1 karakter dizisindeki tüm harfleri küçük harfe çevirir.

strupr(s1): s1 karakter dizisindeki tüm harfleri büyük harfe çevirir.

Strset(s1,karakter): Parametre olarak verilen stringin tüm karakterlerini yine parametre
olarak verilen karaktere çevirir.

Strrev(s1): s1 stringini tersden okur.

5.6.3 Arama Fonksiyonları

strchr(s1,karakter): s1 stringi içersinde “karakteri” arar. Karakter bulununca arama durur
ve ilk bulduğu yerin adresini geri döndürür.


5.6.4 Kopyalama Fonksiyonları

strcpy(s1,s2): s2 stringinin değerini s1 stringine kopyalar.

strncpy(s1,s2,n): Bir stringin baştan itibaren n karakterini başka bir stringe kopyalar.


80
5.6.5 Karşılaştırma Fonksiyonları

strcmp(s1,s2): İki stringin, ilk karakterden başlayarak ASCII kodlarını karşılaştırır.
Karşılaştırma sonucu olarak, bu komut 0,-,+ değerlerinden birini üretir.

strncmp(s1,s2,n): İki stringin ilk n karakterini karşılaştırır.

5.7 TIME.H FONKSİYONLARI
Zaman ile ilgili işlemler için kullanılır. En çok kullanılan time.h fonksiyonlarından
ikisi aşağıda verilmiştir.


- clock( ): Fonksiyonun çalıştırıldığı andaki sistemin saatini alır.
- time( ): Günün saat bilgisini saniye olarak verir.

5.8 DOS.H FONKSİYONLARI
En çok kullanılan dos.h fonksiyonlarından bazıları Tablo 5.7 de verilmiştir.


Fonksiyon
delay
sleep
sound
settime
gettime
setdate
getdate

Tablo 5.7. Dos.h Kütüphanesi Fonksiyonları


- delay(x): x milisaniye kadar programın çalışmasını durdurur.
- sleep(x): x saniye kadar programın çalışmasını durdurur.
- sound(x): x frekansında ses üretir.
- settime(z): Sistemin zaman bilgisini değiştirmek için kullanılır.
- gettime(z): Sistemin zaman bilgisini öğrenmek için kullanılır.
- setdate(z): Tarih bilgisini değiştirmek için kullanılır.
- getdate(z): Tarih bilgisini almak için kullanılır.

5.9 DEĞERLENDİRME SORULARI

Aşağıdaki program parçaları çalıştırıldığında ekran çıktıları ne olur?

81
1.
2.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int a,b;
void main()
{
clrscr();
a=ceil(-4.00001);
b=ceil(7.892);
printf("a=%d",a);
printf("\nb=%d",b);
getche();
}


3.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int a,b;
void main()
{
clrscr();
a=floor(-4.00001);
b=floor(7.892);
printf("a=%d",a);
printf("\nb=%d",b);
getche();
}


82
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int a,b;
void main()
{
clrscr();
a=ceil(-4);
b=ceil(7);
printf("a=%d",a);
printf("\nb=%d",b);
getche();
}


4.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int a,b,c;
void main()
{
clrscr();
a=2;
b=3;
c=pow(a,b);
printf("c=%d",c);
getche();
}5.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
char s1[5],s2[]="FIRAT";
void main()
{
clrscr();
strcpy(s1,s2);
printf("s1=%s",s1);
getche();
}


6.

83
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
char s1[]="FIRAT",s2[]="UNIV";
void main()
{
clrscr();
strcat(s1,s2);
printf("s1=%s",s1);
getche();
}


7.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
char s1[]="FIRAT";
int a;
void main()
{
clrscr();
a=strlen(s1);
printf("a=%d",a);
getche();
}84
85
FONKSİYONLAR
Bölüm 6

6.1. GİRİŞ
Bir program bir görevi yerine getirmek için yazılır. Eğer yapılacak iş
pek kolay değilse program oldukça uzun olabilir. Bazı programlar
onbinlerce satır uzunluğunda olabilir. Böyle durumlarda, esas görevi
daha küçük ve kolay idare edilebilir alt görevlere ayırmadan yerine
getirmek hemen hemen olanaksızdır.
C, böyle alt görevleri ifade etmek ve birbirinden ayırmak için bir
yöntem öngörmektedir. C sadece bir tek altprogram çeşidi
sağlamaktadır, bu da fonksiyondır. Bu bölümde fonksiyon tanımı ve
kullanımı hakkında bilgiler edinilecektir.


86
BÖLÜM -6- FONKSİYONLARBölümün Genel Amacı: Fonksiyonların tanımlanması ve kullanılabilmesi


Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip, uygulamaları
yapıp, değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde, bölüm sonunda;

 Fonksiyon tanımlamanız
 Fonksiyon çağırmanız
 Fonksiyonları program içinde kullanmanız

Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile
karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap
verebilmeniz gerekmektedir.
87
6.2. FONKSİYONLAR

Fonksiyon, belirli sayıda verileri kullanarak bunları işleyen ve bir sonuç üreten komut
grubudur.
Fonksiyonda elde edilen sonuç değerinin mutlaka return komutu kullanarak programa
yollanması gerekir.

Fonksiyonlar, programların etkinliğini artırmanın; kolay yazılmaları ve
okunmalarını sağlamanın, bellekte daha az yer kaplamalarını sağlamanın en
uygun yoludur.
Programın herhangi bir yerinde yazılan bir fonksiyonu, programın her
tarafında tekrar tekrar çağırarak çalıştırma olanağı bulunmaktadır.
Fonksiyonlar, programın bütününden bağımsız olarak yazılırsa, diğer
programlarda kullanması için sadece kopyalamak yeterli olacaktır.


Yazılan tüm fonksiyonlar sadece main() fonksiyonu içinden çağırılarak kullanılabilir.


Geri Dönüş Değerinin Türü Fonksiyon İsmi (VeriTipi Parametre Adı.....)
{
blok
return
}


C'de altprogramlara fonksiyon (function) denir. Her fonksiyon faydalı birtakım işlemleri (bir
işlevi) yerine getirmek için tasarlanır ve çağrılır. Fonksiyonların, onları çağıran
fonksiyonlardan aldıkları girdileri ve yine onları çağıran fonksiyonlara gönderdikleri
çıktıları vardır.

Fonksiyonların girdilerine parametre ya da argüman denilir.


6.3 FONKSİYON PARAMETRELERİ

6.3.1 Fonksiyonların geri dönüş değerleri (Çıkış)

Bir fonksiyonun çağırılması sonunda onu çağıran fonksiyona dönüşünde gönderdiği
değere geri dönüş değeri (return value) denir. Geri dönüş değeri, bir değişkene atanabilir
ya da doğrudan matematik işlemlerde kullanılabilir.
88


x=fonk(); (değişkene atama)
[Önce fonk() çalışır. Geri dönen değer x'e atanır.]

x=fonk() + y; (işlemde kullanma)
[Önce fonk() çalışır. Geri dönen değerle y toplanıp, x'e atanır.]

biçiminde kullanılabilir.

Fonksiyonların geri dönüş değerlerinin kullanım amaçları

- Bazı fonksiyonlar bir tek değer elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. Elde
edilen değer, kendilerini çağıran fonksiyonlara geri dönüş değeri biçiminde iletilir.

a=sqrt(x); sqrt fonksiyonunun amacı x sayısının karakökünü bulmaktadır. Sonuç geri
dönüş değeri biçiminde a değişkenine atanmaktadır.

- Bazı fonksiyonların geri dönüş değerleri yapılan işlemin başarısı hakkında
bilgi verir.
Yani bu tür fonksiyonların geri dönüş değerleri test amacıyla kullanılmaktadır. Geri dönüş
değeri: "İşlem başarılı olmuş mudur ya da neden başarısız olmuştur?..." gibi sorulara
yanıt verir.

Örneğin:
p=malloc(size);
ifadesiyle bellekte size byte uzunluğunda bir blok tahsis isteyen programcı bu işlemin
başarılı bir biçimde getirilip getirilmediğini de test etmek zorundadır. Hemen arkasından p
değişkeninin aldığı değeri kontrol edecek ve işlemin başarısı hakkında bir karara
varacaktır.

- Kimi fonksiyonlar hem belli bir amacı gerçekleştirirler hem de buna ek
olarak amaçlarını tamamlayan bir geri dönüş değeri üretirler.
Örneğin:
c=printf("Merhaba\n
");
printf fonksiyonu ekrana merhaba yazısını yazmak için
kullanılmıştır. Ancak ekrana yazdığı karakter sayısını da geri dönüş değeri olarak
vermektedir.

- Bazen geri dönüş değerlerine hiç ihtiyaç duyulmaz.
Örneğin, yalnızca ekranı silme amacıyla tasarlanmış olan bir fonksiyonun herhangi bir
geri dönüş değerine sahip olması gereksizdir.
clrscr(); clrscr fonksiyonu yalnızca ekranı siler; böyle bir fonksiyonun geri dönüş değerine
gereksinimi yoktur.

Fonksiyonların geri dönüş değerleri herhangi bir türden olabilir. Geri dönüş değerlerinin
türleri fonksiyonların tanımlanması sırasında belirtilir.

Bir fonksiyonun parametresi ve/veya geri dönüş değeri olmayabilir.

89
float a1(void) { } veya
float a1( ) { } a1 fonksiyonu parametreye (giriş değerine) sahiptir.
void x1 (void) { } x1 fonksiyonu geri dönüş değerine de parametreye de (giriş değeri)
sahip değildir.

#include <stdio.h>
#include <math.h>
void uyari(void)
{
puts("Uyari: Negatif sayinin karakoku alinmak
istedi.");
}

float x, sonuc; //Global degisken tanimlamasi
main()
{
printf("Bir sayi giriniz : ");
scanf("%f",&x);
if (x>0.0)
{
sonuc=sqrt(x);
printf("sonuc= %f\n",sonuc);
}
else uyari();
}
Çıktısı:
Bir sayi giriniz : -9
Uyari: Negatif sayinin karakoku alinmak istendi.
Örnek 6. 1 Fonksiyon Tanımlama

Fonksiyon tanımlarken geri dönüş değerinin türü yerine hiç bir şey yazılmazsa C
derleyicileri geri dönüş değerinin türünün int olduğunu varsayarlar.

Örneğin:

y1 ( ) { .... }
y1 fonksiyonunun parametresi yoktur; ancak geri dönüş değeri int türündendir.

C'de fonksiyon içinde fonksiyon tanımlanamaz.90


Yanlış
Fonksiyon içinde fonksiyon
tanımlanmıştır.
Doğru
İnt fonksiyon1 ()
{
....
int fonksiyon2 ()
{
....
}
....
}
int fonksiyon1 ()
{
....
}

int fonksiyon2 ()
{
....
}Çağrılan fonksiyon ile çağıran fonksiyon arasında bağlantı kurma işlemi, bağlama
aşamasında, bağlayıcı program (linker) tarafından yapılır.

C programlarının çalışabilmesi için mutlaka main fonksiyonunun bulunması gerekir. main
fonksiyonu yoksa bağlama aşamasında, bağlayıcı program tarafından bildirilecektir.return ANAHTAR SÖZCÜĞÜ


İki önemli işlevi vardır.

1. Fonksiyonların geri dönüş değerini oluşturur.
2. Fonsiyonları sonlandırır.

return anahtar sözcüğünün kullanılması zorunlu değildir. Eğer return anahtar sözcüğü
yoksa fonksiyon, ana bloğu bitince kendiliğinden sonlanır.

Fonksiyonların yalnız bir tane geri dönüş değeri olabilir. Diğer bir deyişle kendisi çağıran
fonksiyona bir tane dönüş değeri gönderebilir.
Fonksiyonlardan birden fazla geri dönüş değeri çıkarabilmek göstericiler (pointers) ve
yapılar (structures) ile mümkündür


6.3.2 Fonksiyonların giriş Değerleri

Fonksiyon parametrelerinin tanımlanması
91
1. Eski biçim 2. Yeni biçim
int topla (a, b)
int a, b;
{
return a+b;
}
int topla (int a, int b)
{
return a+b;
}

Arguman listesine, fonksiyona aktarılacak olan değerlerin saklanacağı yerel değişken
adları yazılır. Fonksiyona aktarılan değerlere formal parametre ve saklandığı
değişkenlere de formal değişken denir. Formal değişkenler, aynı yerel değişkenler gibi
bildirildiği fonksiyon yürütüldüğü anda geçerlidir. Programın akışı fonksiyondan çıkıp,
çağıran yere döndüğü anda yerel değişkenler ve formal değişkenler için kullanılan bellek
alanı serbest bırakılır.Örnek 6. 2 Fonksiyon Tanımlama#include<stdio.h>
int topla( int a, int b) /* fonksiyon tanimlanmasi*/
{
int c;
c = a + b;
return c;
}
main()
{
int i=1;

printf("fonksiyon calismadan once i'nin degeri=%d\n", i);

i = topla(i,i); /* fonksiyon calistiriliyor*/

printf(" fonksiyon calistirildiktan sonra i'nin degeri= %d\n",
i);
}


92
int sayac = 0; /*butun bloklarin disinda oldugu icin global
degisken*/

int fonksiyon(void);

main()

{

sayac++; /* global degisken*/

printf("\n\nfonksiyon cagrilmadan once sayacin degeri= %2d\n",
sayac);

fonksiyon(); /* fonksiyon cagrildi*/

printf("fonksiyon cagrildiktan sonra sayacin degeri= %2d\n", sayac);

}

int fonksiyon(void)

{

int sayac = 10; /* yerel degisken*/

printf("\tfonksiyonun icinde sayacin degeri= %2d \n", sayac);

}

Örnek 6. 3 Değişken Tanımlama


/*Kombinasyon hesabi*/

/*C(n,r)=n!/(r!*(n-r)!)*/

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

int fak (int f);

93
main()

{

int n,r;

float c;

puts("\nkombinasyon hesabi: ");

puts("C(n,r)=n!/(r!*(n-r)!)");

printf("n'in degerini gir...: "); scanf("%d",&n);

printf("r'in degerini gir...: "); scanf("%d",&r);

c=(float) fak(n)/(fak(r)*fak(n-r));

printf("C=%5.2f\n",c);

getch();

}

int fak (int f)

{

int i, fa;

fa=1;

if (f<0) return 0; else if (f==0) return 1;

else

for (i=1; i<=f;i++) fa*=i;

return (fa);

}

Çıktısı:


94
/*n'in degerini gir...: 5

*r'in degerini gir...: 2

*C=10.00*/

Örnek 6. 4 Kombinasyon Programı

/*fibanocci serisi*/

/*1+1+2+3+5+8+13*/

#include <stdio.h>

int fibanocci(int n)

{

int a, b, c, top;

a=1; b=1; c=0; top=1;

do

{

top+=b;

c=a+b;

a=b;

b=c;

} while (b<=n);

printf("toplam=%d ", top);

}

main()

{
95

int nn=15;

/* printf("son sayiyi gir :");

scanf("%d", &nn);*/

fibanocci(nn);

getch();

}

Örnek 6. 5 Fibanocci Sayı Programı

/*x^1/1!+x^2/2!+x^3/3!+ ... + x^n/n!*/

#include <stdio.h>

int fak (int f);

int us (int xx, int u);

main()

{

int i,x,n;

float toplam, ara;

puts("hesaplanacak seri: ");

puts("x^1/1!+x^2/2!+x^3/3!+ ... + x^n/n!");

printf("x'in degerini gir..."); scanf("%d",&x);

printf("n'in degerini gir..."); scanf("%d",&n);

toplam=0;

for (i=1;i<=n;++i)


96
{

ara=(float) us(x,i)/fak(i);

printf("Dongu %d.kez calisti. %d^%d/%d!=%5.2f\n",i,x,i,i,ara);

toplam+=ara;

}

printf("sonuc=%5.2f",toplam);

getch();

}

int fak (int f)

{

int i, fa;

fa=1;

if (f<0) return 0; else if (f==0) return 1; else

for (i=1; i<=f;i++) fa*=i;

return (fa);

}

int us (int xx, int nn)
{

int i, son;
son=1;

for (i=1;i<=nn; i++) son *=xx;

return(son);
}

Örnek 6. 6 Polinom Hesaplama Programı

97
/* Asal Sayıların bulunması*/
#include <stdio.h>

int asal(int);
main()
{
int i ;
int kac;
int j;

clrscr();
printf("ilk kac asal sayi listelenecek : ");
scanf("%d", &kac);

i = 2;
for (j = 1; j<=kac;i++)
if (asal(i))
{
printf("%d \t", i);
j++;
}
}
int asal(int n)
{
int i;
if (n % 2 == 0)
return (n==2);
if (n % 3 == 0)
return (n==3);
if (n % 5 == 0)
return (n==5);
for (i=7; i*i <= n; i+=2)
if (n % i == 0)
return 0;
return 1; /* sayı asal ise, 1 değil ise 0 değerini alır */
}
ÇIKTISI:
ilk kac asal sayi listelenecek : 100
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
31 37 41 43 47 53 59 61 67 71
73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173
179 181 191 193 197 199 211 223 227 229
233 239 241 251 257 263 269 271 277 281

98
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349
353 359 367 373 379 383 389 397 401 409
419 421 431 433 439 443 449 457 461 463
467 479 487 491 499 503 509 521 523 541
Örnek 6. 7 Asal Sayı Bulma Programı

C'de fonksiyon içinde fonksiyon tanımlanmaz. Fakat program içinde
tanımlanan bir fonksiyon diğer fonksiyon içinde kullanılabilir.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int carp_topla (int, int); //fonksiyon prototipi
int topla (int, int); /* fonksiyon tanimlanmasi*/ //fonksiyon prototipi

main()
{
int i=1;
clrscr();
printf("fonksiyon calismadan once i'nin degeri=%d\n", i);
i = topla(i,i); /* fonksiyon calistiriliyor*/
printf(" fonksiyon calistirildiktan sonra i'nin degeri= %d\n\n\n", i);

i = carp_topla(i,i); /* fonksiyon calistiriliyor*/
printf(" fonksiyon calistirildiktan sonra i'nin degeri= %d\n", i);
}

int topla(a, b) /* fonksiyon tanimlanmasi*/
{
int c;
c = a + b;
return c;
}

int carp_topla(a, b) /* fonksiyon tanimlanmasi*/
{
int c;
c = topla(a,b)*topla(a,b); //yukarida tanimlanan topla fonksiyonu kullaniliyor
return c;
}
Çıktısı
fonksiyon calismadan once i'nin degeri=1
fonksiyon calistirildiktan sonra i'nin degeri= 2
99

fonksiyon calistirildiktan sonra i'nin degeri= 16

C++'da aynı isimli birden fazla fonksiyon tanımlanabilmektedir
(function overloading). Bu durumda C++ derleyicileri aynı isimli
fonksiyonları parametre sayılarına ve türlerine göre birbirlerinden
ayırırlar.
//Ayni isme, farkli parametreye sahip iki fonksiyonun kullanilmasi
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

//Ayni isimde iki parametreli fonksiyon tanimlamasi
int topla (int x, int y, int z)
{int d;
x=1; y=2; z=3;
d=x+y+z;
return d;
}
//Ayni isimde uc parametreli fonksiyon tanimlamasi
int topla (int x, int y)
{int d;
x=1; y=2;
d=x+y;
return d;
}
main()
{
int i,a=1,b=2,c=10;
clrscr();
printf ("a = 1\nb = 2\nc = 3\n\n");
i = topla(a,b); /* ayni isime sahip topla fonksiyonunun
iki parametreli olani topla(int, int) calistiriliyor*/
printf ("iki parametreli fonksiyonunu\n"
"calistirildiktan sonra \ni'nin degeri= %d\n\n\n", i);

i = topla(a,b,c); /* ayni isime sahip topla fonksiyonun
Uc parametreli olani topla(int, int, int)calistiriliyor*/

printf("Uc parametreli topla fonksiyonunu\n"
"calistirildiktan sonra \n i'nin degeri= %d\n", i);
}
Çıktısı:
a = 1
b = 2

100
c = 3

iki parametreli fonksiyonu
calistirildiktan sonra
i'nin degeri= 3


Uc parametreli topla fonksiyonu
calistirildiktan sonra
i'nin degeri= 6
Örnek 6. 8 Fonksiyon Tanımlama
6.3.3 Fonksiyonların kendi kendilerini çağırması (Recursive)

Bir fonksiyonun kendi kendini çağırması, işlev bakımından bir başka fonksiyonu
çağırmasından farklı değildir. Bir fonksiyonun her çağrılması, fonksiyonla birlikte
tanımlanmış parametrelerin ve diğer yerel (local) değişkenlerin, yığın (stack) üzerinde
yeniden yaratılması ve çağırılan fonksiyonun çalışmasının tekrar başlamasına neden olur.

#include <stdio.h>

int fakt(int x)
{
int sonuc;
if (x<1) return(0);
if (x==1) return(1);
sonuc=fakt(x-1)*x;
return(sonuc);
}
main()
{
int faktor;
faktor=fakt(5);
printf("Faktoriyel=%d\n",faktor);
}
Örnek 6.9 Recursive Fonksiyon

Programın çalışması sırasında şu işlemler olmaktadır.


Çağırım ifadeleri Geri Dönüşler
1. işlem --> faktor=fakt(5) 11. İşlem -->faktor=120
2. işlem --> faktor=fakt(4) 10. işlem--> sonuc=24*5; return(120)
101
3. işlem --> faktor=fakt(3) 9. işlem--> sonuc=6*4; return(24)
4. işlem --> faktor=fakt(2) 8. işlem--> sonuc=2*3; return(6)
5. işlem --> faktor=fakt(1) 7. işlem--> sonuc=1*2; return(2)
6. işlem --> çağırım yok 6. işlem--> sonuc=???; return(1)

6.4 DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Klavyeden girilen iki tane sayıyı recursive fonksiyon kullanarak toplayan program
yazınız.
2. n! değerini hesaplayan programı yazınız.
3. 1+4+9+ ... +100= değerini hesaplayan programı yazınız.
4. Toplama, çıkarama, çarpma ve bölme işlemi yapan ve program yazınız.
5. Saatte ortalama 60 km yol giden bir aracın, klavyeden girilen mesafeyi kaç saatte
gideceğini hesaplayan program yazınız.
6. Klavyeden girilen 10 elemanlı bir diziyi büyükten küçüğe doğru sıralayan bir
program yazınız.
7. [1-7] arasında girilen sayıya karşılık gelen haftanın gününü veren bir program
yazınız.
8. Klavyeden girilen bir sayının sondan kaç basamağının sıfır olduğunu bulan bir
program yazınız.
9. Klavyeden girilen iki sayının bölümünü bölme işlem operatörünü kullanmadan
gerçekleştiren bir program yazınız
10. Klavyeden girilen sayıya kadar olan sayıların toplamını hesaplayan programı
yazınız
11. Verilen dizide aranılan bir elemanın kaç defa tekrar ettiğini bulan bir program
yazınız.
12. Klavyeden girilen bir sayının asal sayı olup olmadığını test eden bir fonksiyon
yazınız
13. Klavyeden girilen bir integer dizinin en büyük ve en küçük elemanını bulan bir
program yazınız.
14. Dışardan girilen N adet tamsayının aritmetik ortalamasını alıp ekrana yazdıran
programı C++ dilinde kodlayınız.
15.
¿
·
=
+ +
+
+
+ =
1
)) 1 ( ( 1
1
1 ) (
n
n
n
n x
x
x
x f
Serisinin toplamını bulup yazdıracak programı yazınız.
(x değeri dışarıdan okutulacak ve serinin sadece ilk 75 terimi alınacak)

102
103
DİZİLER
Bölüm 7

7.1. GİRİŞ

Bir dizi benzer elemanlardan oluşan bir kümedir. Daha önceki
bölümlerde her bir veriyi kaydetmek ve o veriyi tanımlamak için bir
değişken kullanıldı, benzer tipte çok fazla veriyi belleğe kaydetmek
için dizilere başvurulur. Diziler bir boyutlu veya çok boyutlu olabilirler,
boyut sayısı arttıkça işlemler biraz daha karmaşık hale gelebilir. C
dilinde çok boyutlu dizilere “elemanları dizi olan dizi” , “dizi dizileri”
veya “matris” denir, tek boyutlu diziler ise genel olarak “vektör” olarak
adlandırılırlar.

104
BÖLÜM -7- DİZİLERBölümün Genel Amacı: Dizi kavramını anlayabilme ve ihtiyaca bağlı olarak
kullanabilme.


Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip, uygulamaları
yapıp, değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde, bölüm sonunda;

 Dizi kavramını açıklamanız,
 Tek boyutlu dizi kavramını açıklamanız,
 Çok boyutlu dizi kavramını açıklamanız,
 Dizler ile karakter işleme yapabilmeniz,
 İşlemlerde dizi kullanımını yapabilmeniz

Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile
karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap
verebilmeniz gerekmektedir.
105
7.2. TEK BOYUTLU DİZİLER
Tek boyutlu dizilerin yazım biçimi aşağıdaki gibidir,
Tip dizi_adı[eleman_sayısı] ;
Bu gösterimde ilk olarak dizi elemanlarının bellekte depolanacağı verilerin tipi, bu
elemanlara erişim yapılırken kullanılacak dizi adı, ve son olarak köşeli parantezler
içerisinde dizinin eleman sayısı belirtilir.
Örnek olarak; int dersnotu[7] ; gösterilebilir. Bu örnek kullanımında dersnotu adında
integer (tamsayı) tipinde bir dizi tanımlanmıştır. Bu dizinin elemanları bellekte aşağıdaki
gibi yerleşir:
BELLEK
Dersnotu[0] Veri1
Dersnotu[1] Veri2
Dersnotu[2] Veri3
Dersnotu[3] Veri4
Dersnotu[4] Veri5
Dersnotu[5] Veri6
Dersnotu[6] Veri7
Şekil 7.2 Tek boyutlu dizi elemanların bellekteki görünümü
Dizinin ilk elemanının indisi 0 dır. Buna bağlı olarak dizinin son elemanının indisi de
dizinin eleman sayısının 1 eksiğidir.
Dizinin herhangi bir elemanına erişmek veya değiştirmek için kaçıncı eleman olduğunu
gösterir indis bilgisini vermek gerekir, örneğin dersnotu[4] dizinin 5. elemanını gösterir.
7.3. ÇOK BOYUTLU DİZİLER
Çok boyutlu bilgileri veya veri tablolarını saklamak için kullanılır. En çok 2 boyutlu diziler
kullanılırlar, Bellekte satır düzeninde ve art arda depolanırlar. Çok boyutlu dizilerin yazım
biçimi aşağıdaki gibidir,
Tip dizi_adı[satır_sayısı][sütun_sayısı] ;
Bu gösterimde ilk olarak dizi elemanlarının bellekte depolanacağı verilerin tipi, bu
elemanlara erişim yapılırken kullanılacak dizi adı, ve son olarak köşeli parantezler
içerisinde dizinin satır ve sütun eleman sayısı belirtilir. Bu gösterim şekli matrisler için
kullanılır.

106
Örnek olarak; float elemanlar[3][2] ; gösterilebilir. Bu örnek kullanımda elemanlar
adında float (gerçel) tipinde iki boyutlu bir dizi tanımlanmıştır.
BELLEK
elemanlar[0][0] Veri1 1. satır 1. sütun
elemanlar[0][1] Veri2 1. satır 2. sütun
elemanlar[1][0] Veri3 2. satır 1. sütun
elemanlar[1][1] Veri4 2. satır 2. sütun
elemanlar[2][0] Veri5 3. satır 1. sütun
elemanlar[2][1] Veri6 3. satır 2. sütun
Şekil 7.3 Çok boyutlu dizi elemanların bellekteki görünümü
Çok boyutlu diziler iki den fazla boyutlu olabilirler, örneğin;
Int a[3][2][2] ;
Double say[2][2][3][1] ;

7.4. DİZİLERE BAŞLANGIÇ DEĞERİ ATANMASI
Dizilere başlangıç değeri verilmesi için yazım biçimi;

Dersnotu[2]=55 ;
Elemanlar[1][0]=10.2;
a[0][1][0]=12 ;

Dizilere ilk değer tanımlama sırasında da verilebilir,

int c[3][3]={{2,4},{1,2},{2,2}};
int c[3][3]={2,4,1,2,2,2};
7.5. KARAKTER İŞLEME (STRINGLER)
C dilinde yazılabilecek programlarda sayıların dışında metinlerle de işlem yapılabilir. Bu
tür verileri saklamak için char veri tipi kullanılır.
String dizilerini tanımlayabilmek için aşağıdaki yazım şekli kullanılır;

char string_adı;

char string_dizi_adı[eleman sayısı];

Örneğin;
char il;
107
char a[8] = {'E','L',,'A','Z','I','Ğ'};
char il[8]=”Elazığ”; Bu dizinin elemanları bellekte aşağıdaki gibi yerleşir:
BELLEK
il[0] ‘E’
il[1] ‘l’
il [2] ‘a’
il [3] ‘z’
il [4] ‘ı’
il [5] ‘ğ’
il [6] ‘\0’
il [7]
Şekil 7.4 String dizilerinin bellekteki görünümü
Örnek 7.1 Bir diziye eleman girişi ve dizinin elemanlarını ekrana yazdırma

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
clrscr();
int i;
int dizi[15];
printf("15 adet sayi gir \n");
for (i=0;i<15;i++)
{
printf("\ndizi[%d]=",i);
scanf("%d",&dizi[i]);
}
for (i=0; i<15; i++)
printf("dizinin %d.elemani dizi[%d]=%d\n",i+1,i,dizi[i]);
getch();
}108

Örnek 7.2 Bir diziye ilk değer atama ve dizinin elemanlarını ekrana yazdırma

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
clrscr();
int i;
int dizi[5]={100,200,300,400,500};
for (i=0; i<5; i++)
printf("\ndizinin %d.elemani dizi[%d]=%d\n",i+1,i,dizi[i]);
getch();
}

Ekran Çıktısı
dizinin 0.elemanı a[0]=100
dizinin 1.elemanı a[1]=200
dizinin 2.elemanı a[2]=300
dizinin 3.elemanı a[3]=400
dizinin 4.elemanı a[4]=500
Örnek 7.3 Bir elemanın dizide olup olmadığını bulan program
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int i,j,ara;
int dizi[5];
clrscr();
printf("diziyi giriniz:\n");
for (i=0;i<5;i++) scanf("%d",&dizi[i]);
printf("Sayıyı giriniz...");
scanf("%d",&ara);
for(i=0;i<5;i++)
if (ara==dizi[i])
{
printf("Aradığınız sayı dizinin %d.ci elemanıdır\n",i+1);
break;
}
getch();
}


109Örnek 7.4 Bir dizideki en küçük yada en büyük elemanı ve dizideki yerini bulma

#include<stdio.h>
# include<conio.h>
main()
{
int dizi[35],en,i,eleman,konum;
clrscr();
printf ("\nDizinin eleman sayısını giriniz...");
scanf("%d",&eleman);
printf("\nDizi elemanlarını giriniz...");
for (i=1; i<=eleman;i++) scanf("%d",&dizi[i]);
i=1;
en=dizi[1];
konum=i;
for(i=1;i<=eleman;i++)
if(en>dizi[i]) // Eğer en<dizi[i] yazılırsa en büyük eleman bulunabilir
{
en=dizi[i];
konum=i;
}
printf("Dizinin en küçük değeri = %d\n", en);
printf("Elemanın dizideki yeri=%d\n", konum);
getch();
}


110

Örnek 7.5 Eleman sayısı dışarıdan girilen bir dizinin elemanlarını küçükten büyüğe
doğru sıralama
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int eleman,i,,j,b[100],c;
void main()
{
clrscr();
printf(“Dizinin eleman sayısını giriniz:\n”);
scanf(“%d”,&eleman);
printf(“Dizi elemanlarını giriniz:\n”);
for(i=0;i<eleman;i++){
printf(“b[%d]:”,i);
scanf(“%d”,&b[i]);
}
for(i=0; i<(eleman-1); i++)
for(j=i+1;j<eleman;j++)
if(b[i]>b[j])
{
c=a[i];
a[i]=a[j];
a[j]=c;
}
printf(“\nSıralı Dizi:\n”);
for(i=0;i<eleman;i++)
printf(“%d\t”,b[i]);
getch();
}
Örnek 7.6 Elemanları belli bir matrisi ekrana yazdırma
#include <stdio.h>
int matris[2][3]={1,2,3,4,5,6};
int i, j;
main()
{
for (i=0;i<2;i++)
{
for(j=0;j<3;j++)
printf("%d",matris[i][j]);
printf("\n");
}
}

111


Örnek 7.8 Elemanları dışarıdan girilen iki matrisin toplanması
#include <stdio.h>
int matris1[3][3];
int matris2[3][3];
int matris3[3][3];
int i, j;
main()
{
for (i=0;i<3;i++)
for(j=0;j<3;j++)
{
printf(“\nmatris1[%d][%d]=”,i,j);
scanf(“%d%d”,&matris1[i][j]);
printf(“\nmatris2[%d][%d]=”,i,j);
scanf(“%d%d”,&matris2[i][j]);
}
for (i=0;i<3;i++)
{
for(j=0;j<3;j++)
{
matris3[i][j]=matris1[i][j]+matris2[i][j];
printf("%d",matris3[i][j]);
}
printf("\n");
}
}112


Örnek 7.9 3x3 boyutunda bir birim matris oluşturan ve ekrana yazdıran program

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[3][3];
int i, j;
void main()
{
clrscr();
for(i=0;i<3;i++)
for(j=0;j<3;j++)
if(i==j)
a[i][j]=1;
else
a[i][j]=0;
clrscr();
for(i=0;i<3;i++)
{
for(j=0;j<3;j++)
{
printf(“%d”,a[i][j]);
}
Printf(“\n”);
}
getch();
}

Ekran çıktısı:

100
010
001113

Örnek 7.10 3x3 boyutunda a ve b matrislerini dışarıdan okutarak c=a*b matrisini
hesaplatıp yazan program:


#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int x[2][2], y[2][2], z[2][2];
int i, j,k;

void main()
{
clrscr();
printf(“1. matrisin elemanlarını giriniz\n”);
for(i=0;i<2;i++)
for(j=0;j<2;j++)
{
printf(“x[%d][%d]=”,i,j);
scanf(“%d”,&x[i][j]);
}

printf(“2. matrisin elemanlarını giriniz\n”);
for(i=0;i<2;i++)
for(j=0;j<2;j++)
{
printf(“y[%d][%d]=”,i,j);
scanf(“%d”,&y[i][j]);
}
printf(“\n”);

for(i=0;i<2;i++)
for(j=0;j<2;j++)
for(k=0;k<2;k++)
z[i][j]= z[i][j]+x[i][k]*y[k][i] ;

for(i=0;i<2;i++)
{
for(j=0;j<2;j++)
printf(“z[%d][%d]=%d”,i, j, z[i][j]);
printf(“\n”);
}
getch();
}114


Ekran çıktısı:

1. matrisin elemanlarını giriniz
x[0][0]=2
x[0][1]=3
x[1][0]=5
x[1][1]=7

2. matrisin elemanlarını giriniz
y[0][0]=1
y[0][1]=2
y[1][0]=3
y[1][1]=4

z[0][0]=11 z[0][1]=16
z[1][0]=26 z[1][1]=38

Örnek 7.11 Girilen illeri ekranda gösterme (String dizi örneği)


#include<stdio.h>
#include<conio.h>
char il[3][10];
int i;

void main()
{
clrscr();
printf(“İlleri giriniz:\n”);
for(i=0 ; i<3 ; i++)
{
printf(“iladı[%d]:”,i);
scanf(“%s”,il[i]);
}
for(i=0 ; i<3 ; i++)
printf(“%s\n”,il[i]);
getch();
}

Ekran çıktısı:
İlleri giriniz:
Elazığ
İstanbul
Kahramanmaraş

Elazığ
İstanbul
115
Kahramanmaraş
7.6. DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Klavyeden rastgele girilen 10 sayıyı okuyup bu sayıları tersten yazdıran bir C
programı yazınız?
2. Klavyeden girilen bir metnin uzunluğu bulan bir C programı yazınız?
3. Bir kare matrisin determinantını bulan bir C programı yazınız?
4. Klavyeden girilen bir metni tersten yazdıran bir C programı yazınız?
5. Klavyeden girilen bir cümledeki kelimelerin sadece ilk harflerini yazdıran bir C
programı yazınız?
6. Klavyeden girilen bir cümledeki kelimelerin yerini bozmadan tersten yazdıran bir
C programı yazınız? ( Örn: Ali Topu At  At Topu Ali )
7. Mevcudu klavyeden girilen bir sınıftaki öğrencilerin sınav sonuçlarını okutup
ortalamasını ve en yüksek notu bulan programı yazınız?
8. 25 elemanlı bir dizideki negatif elemanların toplamını bulan programı yazınız?
9. 20 elemanlı bir dizide kaç negatif, kaç pozitif ve kaç tane 0 olduğunu bulan ve
ekrana yazdıran programı yazınız?
10. 50 elemanlı bir dizide değeri 0’dan küçük olanları neg isimli diziye, değeri 0 ya da
0’dan büyük olanları poz isimli diziye aktaran programı yazınız?
11. Eleman sayısı dışarıdan girilen bir dizideki çift olan elemanların ortalamasını
bulan programı yazınız?
12. n*n boyutundaki bir dizinin esas köşegeni üzerindeki elemanların ortalamasını ve
toplamını bulan programı yazınız?
13. n*n boyutundaki bir matrisin satırlarını ve sütunlarını toplayıp ayrı aryrı sonuçları
ekranda gösteren programı yazınız?
14. n*n boyutundaki bir matrisin simetrik olup olmadığını bulan programı yazınız?
15. n*n boyutundaki bir matrisin en büyük elemanını en küçük elemanına böldüren ve
sonucunu ekrana yazdıran programı yazınız?

116
117
İŞARETÇİLER
Bölüm 8


8.1 GİRİŞ

Tüm bilgisayar programlama dillerinin temelinde işaretçiler veri
tipleri bulunmaktadır. Turbo C' de işaretçilerin kullanımı en üst
düzeydedir, hatta zorunludur.

Tipik olarak bir bilgisayar, ayrı ayrı veya bitişik gruplar halinde idare
edilebilen ardışık olarak sayısallaştırılmış veya adreslenmiş hafıza
hücrelerinin bir dizisine sahiptir. İşaretçiler, hafızadaki bir yerin
adresini ( byte sıra numarasını ) içeren bir değişkendir.


118
BÖLÜM – 8
İŞARETÇİLER

Bölümün Genel Amacı: Turbo C programlama dilinde işaretçilerin yeri ve kullanma

Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip, uygulamaları
yapıp, değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde, bölüm sonunda;

 Tanımlanması ve Kullanımı
 İşaretçi Aritmetiği
 İşaretçiler ve Diziler
 İşlevleri Referans Yoluyla Çağırma
 İşaretçiler ve Yapılar
 Dinamik bellek kullanımı
 İşaretçilerle İlgili Diğer Konular


Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile
karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap
verebilmeniz gerekmektedir.
119
8.2 TANIMLANMASI VE KULLANIMI

Bir veri bloğunun bellekte bulunduğu adresi içeren (gösteren) veri tipidir. Tanımlama
biçimi:

veri tipi *p;

p değişkeni <veri tipi> ile belirtilen tipte bir verinin bellekte saklandığı adresi içerir.

int *iptr;
float *fptr;

Bu kadar tanımla sonucunda bellekte p değişkeni mevcuttur. Ancak işaret ettiği veri bloğu
yoktur. Bunun için iki yol vardır. Birincisi kullanılan herhangi bir değişkeni işaret etmek,
ikincisi ise veri bloğunu boş belleği kullanarak oluşturmak.

8.2.1. İşaretçi değişkenin var olan bir değişkenin bulunduğu adresi göstermesi.

Bu işlemi yapabilmek için var olan değişkenin adresinin bilinmesi gerekmektedir.

& işleci : Bir değişkenin adresinin belirlenmesi için kullanılır. Kullanım biçimi:

&değişken

&i : i değişkenin adresini verir.Bellek modeline göre SSSS:OOOO veya OOOO biçiminde adres yazar.

8FF8:1000

8.2.2. Veri bloğunu boş belleği kullanarak oluşturmak.

Bu yolla veriler için dinamik yer ayırılır. Bunun için malloc işlevi kullanılır
void *malloc(n) : Boş bellekten n byte yer ayırıp başlangıç adresini döndürür.
iptr = (*int) malloc(2);
!!!!!!!!! Daha sonra dönüş yapılacak. sizeof, cast işleci (*tip) ...

main()
{
int i;
int *iptr;
i = 5;
iptr = &i;
clrscr();
printf("i değişkeninin adresi %p\n", &i);
printf("iptr değişkeninin değeri %p\n", iptr);
}

120
8.2.3. Veriye işaretçi değişken yoluyla erişim

Bir işaretçinin gösterdiği adresteki veriye erişmek için işaretçi değişkeninin önüne *
karakteri konur.
Ekranda çıktı :

!!! İşaretçi değişkenin gösterdiği adresin içeriği değişken ilklendirmeden kullanılmamalıdır

8.3 İŞARETÇİ ARİTMETİĞİ

İşaretçi değişkenler üzerinde toplama ve çıkartma işlemleri (++, --) geçerlidir. Ancak
eklenecek değer tamsayı olmalıdır.
İşaretçi değişkenin değeri 1 arttırıldığı zaman değişken bir sonraki veri bloğunu işsaret
eder. Değişkenin alacağı yeni değer işaretçi değişkenin ne tip bir veri bloğunu işaret
ettiğine bağlıdır.

int *iptr, i;
...
iptr = &i; i değişkenin adresinin 1000 olduğunu varsayalım. iptr nin değeri
1000 dir.
iptr++; iptr nin değeri 1002 olur. ( int değeri işaret ettiği için)

aynı örneği double için yaparsak
double *iptr, i;
...
iptr = &i; i değişkenin adresinin 1000 olduğunu varsayalım. iptr nin değeri
1000 dir.
iptr++; iptr nin değeri 1008 olur. ( double değeri işaret ettiği için)
int *iptr, i, j;
...
iptr = &i; i değişkenin adresinin 1000 olduğunu varsayalım. iptr nin değeri
1000 dir.
*(iptr+4)=2; 1008 adresinin içeriğini 2 yapar.
main()
{
int i;
int *iptr;
iptr = &i;
*iptr = 8;
printf("i değişkeninin değeri %d\n", i);
printf("iptr adresinin içeriği %d\n", *iptr);
}
i değişkeninin değeri 8
iptr adresinin içeriği 8
121

!!! Arttırma işaret edilen veri bloğuna göre yapılır Yani bir sonraki veri bloğunun
gösterilmesi sağlanır.

iptr++ ; bir sonraki veri bloğunu göster
(*iptr)++; iptr değişkeninin gösterdiği adresteki değeri 1 arttır

8.4 İŞARETÇİLER VE DİZİLER

İşarteçiler üzerinde geçerli aritmetik yardımıyla dizilere işaretçi değişkenler ile erişmek
mümkündür.

#include <stdio.h>
main()
{
int i[10], j;
int *iptr;

for (j=0; j<10; j++)
i[j]=j;

/* Dizinin başlangıç adresine erişmek için ilk elemanın adresi kullanılabilir &i[0] veya
doğrudan */

iptr = i;

clrscr();

for (j=0; j<10; j++) {
printf("%d ", *iptr);
iptr++;
}
printf("\n");
/* iptr artık dizinin başını göstermez */

iptr = i;
for (j=0; j<10; j++)
printf("%d ", *(iptr+j));

printf("\n");
/* iptr hala dizinin başını gösterir */
getch();
}

122
Örnek 8.1: İşaretçi ve dizgi kullanımı.


8.5 İŞLEVLERİ REFERANS YOLUYLA ÇAĞIRMA

Şu ana yazdığımız işlevlerde gönderilen parametrelerin (diziler hariç) değerlerinin
değiştirilmesi mümkün değil idi. İşlev çağırıldığı zaman parametrelerin bir kopyası
çıkartılıp işleve gönderiliyordu. Bir işlevin birden fazla değer gönderebilmesi için
işaretçilere gereksinimiz vardır.


Çıktı :


void arttir(int);
main()
{
int i;
i = 5;
printf("öncesi %d\n", i);
arttir(i);
printf("sonrası %d\n", i);
getch();
}
void arttir(int k)
{
k++;
}
#include <stdio.h>
main()
{
char *a="1234567890";
char b[11];
char *p1, *p2;

printf("%s\n", a);
p1 = a;
p2 = b;
while (*p1 != '\0') {
*p2 = *p1;
p1++;
p2++;
}
printf("%s\n", b);
}
öncesi 5
sonrası 5
123
Gönderilen parametrenin kopyası işleve gönderildiği için işlev içerisinde yapılan
değişiklikler işlevin çağırıldığı yeri etkilemez. Eğer parametredeki değişikliklerin işlevin
çağırıldığı yerde de geçerli olmasını istiyorsak işleve parametrenin adresini göndermek
gerekir.


Çıktı :


Örnek 8.2: Sayısal dizgiyi tamsayıya dönüştüren işlevde iyileştirme. Geçersiz karakterin
konumu da verilsin.
öncesi 5
sonrası 6
void arttir(int*);
main()
{
int i;
i = 5;
printf("öncesi %d\n", i);
arttir(&i);
printf("sonrası %d\n", i);
getch();
}
void arttir(int *k)
{
(*k)++;
}

124Örnek 8.3: Sıraya dizme. Yer değişikliği işlevde ve parametrelere referans yolu ile erişim.

int deger(char *s, int *konum)
konum = -1 ise tüm karakterler rakam
>=0 ise geçersiz karakterin konumu
125!!! Dizilerde işaretçi olduğu için a değişkeni bir dizi(veya işaretçi ise)
a[i] ile *(a+i) ifadeleri aynı anlamı taşır.

Örnek 8.4: İşleve gönderilen dizinin işlev içerisinde işaretçi olarak kullanımı.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define N 20
void degistir (int *, int *);

main()
{
int s[N];
int i, k;
clrscr();
for (i=0; i<N; i++) {
s[i] = rand() % 100;
printf("%4d",s[i]);
}
printf("\n");
k=1;
do {
k=0;
for (i=0; i<N-1; i++)
if (s[i] > s[i+1]) {
degistir (&s[i], &s[i+1]);
k = 1;
}
} while (k);
for (i=0; i<N; i++)
printf("%4d",s[i]);
printf("\n");
getch();
}

void degistir (int *a, int *b)
{
int gec;
gec = *a;
*a = *b;
*b = gec;
}

126


Örnek 8.5: işleve gönderilen işaretçinin işlev içerisinde dizi olarak kullanımı .

void malloc(n): En az n byte uzunluğunda bellekten yer ayırır. İşlevin değeri
>0 ise bloğun bellekteki yeri, NULL yer yok demektir.

int *i;
i = (int *) malloc(2000) ; 2000 byte yer ayırıp bloğun başlangıç adresini i 'ye atar
( 1000 elemanlı int dizisi )
double *x;
x = (double *) malloc(8*2000); 2000 elemanlı double dizi

sizeof(n) : n ifadesinin/tipinin byte olarak uzunluğunu verir.
i = (int *) malloc(1000*sizeof(int)) ; 1000 tane int değer içerecek bellek uzunluğu

x = (double *) malloc(2000*sizeof(double)); 2000 elemanlı double dizi

void free (void *block) : mallock işlevivi tersi. Block değişkenin tuttuğu yeri boş belleğe
gönderir

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define N 5

float ort (int *);

main()
{
int s[N];
int i, k;
clrscr();
for (i=0; i<N; i++) {
s[i] = rand() % 100;
printf("%4d",s[i]);
}
printf("\n");
getch();
}
float ort (int *a)
{
int i;
float t = 0;
for (i=0; i<N; i++)
t = t + *(a+i);
return t/N;
}
127


Örnek 8.6: Bir dizinin elemanlarının işaretçi olması.

Daha önce yapılan bir örnekte ay isimleri bir dizide saklanmıştı.
main()
{
char *aylar[] = {"", "Ocak", "ªubat", "Mart", "Nisan",
"Mayıs", "Haziran", "Temmuz", "Ağustos",
"Eylül", "Ekim", "Kasım", "Aralık"};
int i;
printf("Ayın sırasını gir "); scanf("%d", &i);
if (i>0 && i<13)
printf("%s\n", aylar[i]);
getch();
}
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define N 8
float ort (int []);

main()
{
int *s;
int i, k;
s = (int *) malloc(2*N);
clrscr();
for (i=0; i<N; i++) {
s[i] = rand() % 10;
printf("%4d",*(s+i));
}
printf("\n");
printf("Ortamala = %.2f\n",ort(s));

getch();
}
float ort (int a[])
{
int i;
float t = 0;
for (i=0; i<N; i++)
t = t + a[i];
return t/N;
}

128
Benzer şekilde

float *a[100];

tanımlaması her bir elemanı bellekte bir 'float' sayıyı gösteren işaretçi olan 100 elemanlı
bir dizidir.

Örnek 8.7 : Bir işaretçinin adresini içeren işaretçiler.Ekrana çıktı:
8.6 İŞARETÇİLER VE YAPILAR

Bir işaretçi işleve parametre olarak gönderildiğinde basit değişken gibi değişkenin kopyası
alınıp gönderiliyordu. Yapının büyük olduğu durumlarda bu da sorun çıkartır. İşaretçinin
bir yapı verisini göstermesi.

struct ogrenci{
char no[10];
int notu;
};

struct ogrenci *a
i ve &i : 5 8FDD:1000
*iptr ve iptr : 5 8FDD:1000
*iptrptr ve iptrptr : 8FDD:1000 8FDD:0FFC
main()
{
int i;
int *iptr;
int **iptrptr;
i = 5;
iptr = &i;
iptrptr = &iptr;
clrscr();
printf(" i ve &i : %d %p\n", i, &i);
printf(" *iptr ve iptr : %d %p\n", *iptr, iptr);
printf("*iptrptr ve iptrptr : %p %p\n", *iptrptr, iptrptr);
getch();
}
129

Tanımlamasında a değişkenini oluşturan alanlara erişmek için, bilinen yol:

*a.notu=56;
strcpy((*a).no, "95001");

Bunun farklı kullanımı:
a->notu=56;
strcpy(a->no, "95001");


Örnek 8.8: Yapının adresinin işleve gönderilmesi.
8.7 DİNAMİK BELLEK KULLANIMI
Üç boyutlu dizi tanımı ve kullanımı. Üç boyut --> Gerilim - Akım - Zaman
#include <stdio.h>
typedef struct {
char adi[35];
char adres1[40];
char adres2[40];
char tel[15];
float borc;
}
kisiler;
void yaz(kisiler *z);
main()
{
kisiler a;
clrscr();
printf("Adını gir : "); gets(a.adi);
printf("Adres-1 : "); gets(a.adres1);
printf("Adres-2 : "); gets(a.adres2);
printf("Telefonu : "); gets(a.tel);
printf("Borcu : "); scanf("%f", &(a.borc));
yaz(&a);
}
void yaz(kisiler *z)
{
clrscr();
printf("Adı : "); puts(z->adi);
printf("Adresi : "); puts(z->adres1);
printf(" : "); puts(z->adres2);
printf("Telefonu : "); puts(z->tel);
printf("Borcu : "); printf("%.0f\n", z->borc);
}

130

Örnek 8.9: Tek boyutlu diziyi üç boyutlu gibi kullanma.

131


Örnek 8.10:
/* Üç boyutlu dinamik dizi kullanımı. Her boyut farklı uzunlukta
Dizi tek boyutlu gözüküyor. Ancak indis, hesaplanarak bulunuyor. Yani

*(a + i*y*z + j*z +k)
^ ^
^ ^ 3. boyutun uzunluğu
^2. boyutun uzunluğu

şeklinde kullanılabilir. */

#define x 4
#define y 5
#define z 9
void matris_yaz(int *);
main(){
int *a; int i, j, k;
a=(int *) malloc(x * y * z * sizeof(int)); /* eleman sayisi kadar yer ac */
clrscr();
for (i=0; i<x; i++) {
printf("i = %d \n", i);
for (j=0; j<y; j++) {
for (k=0; k<z; k++) {
*(a + i*y*z + j*z +k) = i*j*k;
printf("%5d ",*(a + i*y*z + j*z +k));
}
printf("\n");
}
}
matris_yaz(a);
}
void matris_yaz(int *m)
{
int i, j, k;
clrscr();
for (i=0; i<x; i++) {
printf("i = %d \n", i);
for (j=0; j<y; j++) {
for (k=0; k<z; k++) {
printf("%5d ",*m);
*m++;
}
printf("\n");
}
getch();
}
}

132


8.8 İŞARETÇİLERLE İLGİLİ DİĞER KONULAR

/* Uc boyutlu dinamik dizi kullanimi. Her boyut farkli uzunlukta
Bu yontem ile diziye normal dizi gibi erismek mumkun
Yani
a[i][j][k]
seklinde kullanilabilir.
*/

#define x 8
#define y 4
#define z 10
main()
{
/*
typedef int *boyut1;
typedef boyut1 *boyut2;
typedef boyut2 *boyut3;
boyut3 a;
*/
double ***a;
int i,j,k;

a=(double *) malloc(x*sizeof(double*)); /* 1. boyut icin yer ayir (işaretçiler) */
for (i=0; i<x; i++) /* 2. boyut icin yer ayir. (işaretçiler) */
*(a+i)=(double *) malloc(y*sizeof(double*)); /* 1. boyutun her elemani n */
/* elemanli diziyi gosterir */

for (i=0; i<x; i++) /* 3. boyut icin yer ayir (matrisin elemanlar) */
for (j=0; j<y; j++)
*(*(a+i) + j) = (double *) malloc(z*sizeof(double));
clrscr();
for (i=0; i<x; i++)
for (j=0; j<y; j++)
for (k=0; k<z; k++)
*(*(*(a + i) + j) + k) = i*j*k;
for (i=0; i<x; i++) {
printf("i = %d \n", i);
for (j=0; j<y; j++) {
for (k=0; k<z; k++)
printf("%4.1f ",a[i][j][k]);
printf("\n");
}
getch();
}
}
133
İşaretçinin Belirli Bir Adresi Göstermesi


8.8.1. İşlev İşaretçileri

İşaretçinin bir işlevin bulunduğu adresi içermesi durumudur. Normal işaretçi gibi işlevin
adresini içeren değişken tanımı yapılmalıdır. Örneğin;

#include <dos.h>
#include <stdio.h>
char far *ekran;
void kaydir_Y(void);
void kaydir_A(void);
void main()
{
int i, j;
char c;
ekran = MK_FP(0xB800, 0);
clrscr();
for (i=0; i<25; i++)
for (j=0; j<80; j++)
ekran[160*i+2*j] = 65+i;
while (1) {
c = toupper(getch());
switch(c) {
case 'A' : /* yukari */
kaydir_Y();
break;
case 'Z' : /* asagi */
kaydir_A();
break;
case 'Q' : exit(0);
}
}
}
void kaydir_Y(void)
{
int i, j;
for (i=8; i<=12; i++)
for (j=30; j<60; j++)
ekran[160*(i-1) + 2*j] = ekran[160*i + 2*j];
}
void kaydir_A(void)
{
int i, j;
for (i=12; i>=8; i--)
for (j=30; j<60; j++)
ekran[160*(i+1) + 2*j] = ekran[160*i + 2*j];
}

134
int (*fnptr) (int, int)

fnptr değişkeni iki tane int parametresi olup bir int değer geri gönderen bir işlevin adresini
içerebilir.

(int *fnptr (int, int) : iki int parametresi olup int işaretçi geri gönderir )

Örnek 8.11: Aynı isim ile farklı iki işlevi çağırma.8.8.2. Void İşaretçiler

İşaretçiler void olarak tanımlanabilir. Bu biçimde tanımlanan işaretçilerin gösterdiği
adresteki değere erişmek için veri tipi belirtilmelidir.

int kare(int);
int kub(int);
main()
{
int (*islem)(int); /* bir int değer alıp geriye int değer gönderen bir işlevin
adresi */
int i;
char c;
clrscr();
printf("1 / 2 : kare / küb hesabı : ");
c = getch();
printf("\nSayıyı gir : ");
scanf("%d", &i);

if (c == '1')
islem = kare; /* kare işlevinin adresi islem değişkenine kopyalanır */
else
islem = kub;
printf("Sonuç = %d\n", islem(i));
getch();
}
int kare(int s)
{
return s*s;
}
int kub(int s)
{
return s*s*s;
}
135


main()
{
void *a;
a = (char*) malloc(10);
strcpy(a,"12345");
printf("%s\n", a);
free(a);
a = (double*) malloc(sizeof(double));
*(double*)a = 3.123; /* değere erişirken veri tipi belirt */
printf("%f\n", *(double *)a);
getch();
}

136
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ .............................................................................................................................................I
İÇİNDEKİLER .............................................................................................................................. II

BÖLÜM 1: PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ........................................................................... 1
1.1. GİRİŞ ........................................................................................................................................ 1
1.2. PROGRAMLAMA NEDİR?................................................................................................... 3
1.3. PROGRAMLAMANIN TARİHİ ........................................................................................... 3
1.4. PROGRAMLAMA TÜRLERİ ............................................................................................... 4
1.4.1 YAPISAL PROGRAMLAMA .................................................................. 4
1.4.2 MODÜLER PROGRAMLAMA ................................................................ 5
1.4.3 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA ....................................................... 6
1.4.4. OLAY TEMELLİ PROGRAMLAMA ........................................................ 6
1.5. PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ .................................................................................... 7
1.5.1. İYİ BİR PROGRAMIN NİTELİKLERİ ...................................................... 7
1.5.2. PROGRAM TASARLAMA ................................................................... 7
1.5.3. ARABİRİM GELİŞTİRME VE PROGRAMIN GÖRÜNÜŞÜ ........................... 7
1.6 ALGORİTMALAR VE AKIŞ DİYAGRAMLARI ................................................................ 8
1.6.1 ALGORİTMA NEDİR? ......................................................................... 8
1.6.2 AKIŞ DİYAGRAMLARI ...................................................................... 12
1.7 PROGRAMLAMA DİLLERİ................................................................................................ 19
1.7.1 PROGRAMLAMA DİLLERİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ ................................ 20
1.7.2 PROGRAMLAMA DİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ............................... 21
1.8 DEĞERLENDİRME SORULARI ..................................................... 24

BÖLÜM 2: C DİLİNİN GENEL YAPISI ........................................................................... 25
2.1. GİRİŞ ...................................................................................................................................... 25
2.2. C DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ .......................................................................................... 27
2.3. C DİLİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI ............................................................. 27
2.4. TEMEL KAVRAMLAR ....................................................................................................... 28
2.4.1.C DİLİNDE PROGRAMIN YAPISI ........................................................ 28
2.4.2. C PROGRAM TANIMLAMALARI ........................................................ 30
2.4.2.1. Anahtar Sözcükler .................................................................................................... 30
2.4.2.2. Değişmezler ............................................................................................................. 31

137
2.5. DEĞİŞKEN KAVRAMI VE TEMEL VERİ TİPLERİ ..................................................... 32
2.5.1. C DİLİNDE KULLANILAN VERİ TİPLERİ ............................................. 33
2.6. DEĞERLENDİRME SORULARI ....................................................................................... 34

BÖLÜM 3:DEĞİŞKEN SABİT VE OPERATÖRLER ..................................................... 37
3.1. GİRİŞ ...................................................................................................................................... 37
3.2. DEĞİŞKENLER .................................................................................................................... 39
3.3. SABİTLER ............................................................................................................................. 43
3.4. C DİLİNDE KULLANILAN OPERATÖRLER ................................................................. 43
3.4.1. ARİTMETİKSEL OPERATÖRLER ....................................................... 43
3.4.2. KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ.................................................... 44
3.4.3. MANTIKSAL OPERATÖRLER ........................................................... 46
3.4.4. ATAMA OPERATÖRLERİ ................................................................. 46

BÖLÜM 4: DEYİMLER ...................................................................................................... 51
4.1. GİRİŞ ...................................................................................................................................... 51
4.2. DEYİM NEDİR? .................................................................................................................... 53
4.3. İF DEYİMİ ............................................................................................................................. 54
4.4. SWİTCH DEYİMİ ................................................................................................................. 57
4.5. KOŞUL OPERATORU ......................................................................................................... 59
4.6. GO TO DEYİMİ .................................................................................................................... 60
4.7. WHİLE DÖNGÜSÜ ............................................................................................................. 61
4.7.1. KONTROLÜN BAŞTA YAPILDIĞI WHİLE DÖNGÜLERİ ......................... 61
4.7.2. KONTROLÜN SONDA YAPILDIĞI WHİLE DÖNGÜLERİ ......................... 64
4.8. FOR DÖNGÜLERİ ............................................................................................................... 65
4.9. BREAK VE CONTİNUE ANAHTAR SÖZCÜKLERİ ...................................................... 67
4.9. DEĞERLENDİRME SORULARI ....................................................................................... 68

BÖLÜM 5: HAZIR KÜTÜPHANE FONKSİYONLARI ................................................. 71
5.1. GİRİŞ ...................................................................................................................................... 71
5.2. MATH.H FONKSİYONLARI ...................................................................................... 73
5.2.1 TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR ......................................................................... 73


138
5.2.2 TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR .............................................................. 73
5.2.3 HİPERBOLİK FONKSİYONLAR................................................................................... 74
5.2.4 LOGARİTMİK FONKSİYONLAR ................................................................................. 74
5.2.5 ÜSTEL FONKSİYONLAR .............................................................................................. 74
5.2.6 YUVARLAMA FONKSİYONLARI ............................................................................... 75
5.2.7 MUTLAK DEĞER FONKSİYONLARI .......................................................................... 75
5.3. STDLIB.H FONKSİYONLARI .................................................................................... 75
5.3.1 STDLİB.H KÜTÜPHANESİNDE VERİLMİŞ MATEMATİKSEL FONKSİYONLAR 76
5.4. STDIO.H FONKSİYONLARI ....................................................................................... 76
5.5. CONIO.H FONKSİYONLARI ............................................................................................. 77
5.6 STRING.H FONKSİYONLARI ............................................................................................ 78
5.6.1 BİRLEŞTİRME FONKSİYONLARI ........................................................ 79
5.6.2 DEĞİŞTİRME FONKSİYONLARI .......................................................... 79
5.6.3 ARAMA FONKSİYONLARI ................................................................. 79
5.6.4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI ......................................................... 79
5.6.5 KARŞILAŞTIRMA FONKSİYONLARI .................................................... 80
5.7 TIME.H FONKSİYONLARI ................................................................................................. 80
5.8 DOS.H FONKSİYONLARI ................................................................................................... 80
5.9 DEĞERLENDİRME SORULARI ........................................................................................ 80

BÖLÜM 6: FONKSİYONLAR ........................................................................................... 85
6.1. GİRİŞ ...................................................................................................................................... 85
6.2. FONKSİYONLAR ................................................................................................................. 87
6.3 FONKSİYON PARAMETRELERİ ...................................................................................... 87
6.3.1 FONKSİYONLARIN GERİ DÖNÜŞ DEĞERLERİ (ÇIKIŞ) ............................ 87
6.3.2 FONKSİYONLARIN GİRİŞ DEĞERLERİ................................................. 90
6.3.3 FONKSİYONLARIN KENDİ KENDİLERİNİ ÇAĞIRMASI (RECURSİVE) ....... 100
6.4 DEĞERLENDİRME SORULARI ...................................................................................... 101

BÖLÜM 7: DİZİLER ......................................................................................................... 103
7.1. GİRİŞ .................................................................................................................................... 103
7.2. TEK BOYUTLU DİZİLER ................................................................................................. 105
7.3. ÇOK BOYUTLU DİZİLER ................................................................................................ 105

139
7.4. DİZİLERE BAŞLANGIÇ DEĞERİ ATANMASI ............................................................ 106
7.5. KARAKTER İŞLEME (STRINGLER) ............................................................................. 106
7. 6. DEĞERLENDİRME SORULARI .................................................................................... 115

BÖLÜM 8: İŞARETÇİLER .............................................................................................. 117
8.1. GİRİŞ .................................................................................................................................... 117
8.2 TANIMLANMASI VE KULLANIMI ................................................................................ 119
8.3 İŞARETÇİ ARİTMETİĞİ ................................................................................................... 120
8.4 İŞARETÇİLER VE DİZİLER ............................................................................................ 121
8.5 İŞLEVLERİ REFERANS YOLUYLA ÇAĞIRMA .......................................................... 122
8.6 İŞARETÇİLER VE YAPILAR ........................................................................................... 128
8.7 DİNAMİK BELLEK KULLANIMI ................................................................................... 129
8.8 İŞARETÇİLERLE İLGİLİ DİĞER KONULAR .............................................................. 132140
ÖNSÖZ

Gün geçtikçe gelişen teknoloji sayesinde insanlar,
çeşitli problemlerine çözüm ararken bilişim
teknolojilerini büyük bir yardımcı olarak görmektedir.
Bu doğrultuda, hemen her alanda bilgisayarın
karmaşık problemlerin üstesinden gelmesi beklenen
bir durumdur. Beklentilere cevap verecek olan
bilgisayar yazılımlarının geliştirilmesi şüphesiz
bilgisayarların ve bilişim teknolojilerinin varlığı kadar
önemlidir. Bilgisayarları, toplumun ve bireylerin
amaçlarına hizmet eden birer makine haline getirmek,
yazılımların ve onları geliştiren yazılım geliştiricilerin
yani programcıların işidir.

İyi bir programcı olabilmenin ilk basamaklarını olaylara
değişik açılardan bakabilmek, problemlere en ucuz ve
en çabuk çözükleri üretebilmek ve tabiidir ki azimle
çalışmak oluşturur. Bu kitapla ilk adımı atacağınız
programcılık dünyasında program geliştirmenin ilk
adımından programın elde edilmesi ve varsa, bir
problemin çözülmesine kadar olan süreç enine boyuna
incelenecektir.

Yrd. Doç. Dr. Hasan H. BALIK
141

142

EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK“C” İLE
PROGRAMLAMAYA
GİRİŞAhmet TEKİN
Ayhan AKBAL
Bahadır SEVİNÇ
Fatih ERTAM
Harun H. TUZSUZOĞLU
İhsan SERHATLIOĞLU
Kemal BALIKÇI
M. Fatih TALU
Musa ÇIBUK
Oğuzhan ÖZDEMİR
Resul DAŞ
Yaman AKBULUT
Zülfü GENÇ
ELAZIĞ - 2003

BÖLÜM -1- PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Bölümün Genel Amacı: Programlamayı genel olarak tanıma ve programlama mantığını kavrayarak, algoritma ve akış diyagramlarını kullanma ve bunları açıklama. Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip, uygulamaları yapıp, değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde, bölüm sonunda;  Program kavramını açıklamanız,  Programlama kavramını açıklamanız,  Programlama türlerini açıklamanız,  Program geliştirme sürecindeki adımları ve işlevlerini açıklamanız,  Algoritma kavramını açıklamanız ve algoritmalar oluşturmanız,  Programların akış diyagramını çizmeniz,  Akış diyagramlarındaki şekilleri ve görevlerini açıklamanız,  Programlama dillerini tanımanız ve temel işlevlerini öğrenmeniz,  Bir program yazarken kullanacağınız dili bilmeniz beklenmektedir. Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap verebilmeniz gerekmektedir.

2

1.2. PROGRAMLAMA NEDİR?
Bilgisayarların isteğe uygun özel işlemler yapması için programlanması gerekir. Örneğin, bir şirkette kullanılan stok uygulaması, sipariş uygulaması yada değişik iş takipleri, hastane otomasyonları yada eğitim kurumlarının kullandığı öğrenci otomasyonları gibi. Programlamaya çok fazla örnek vermek mümkündür. Program : Günlük hayattaki bir sorunu bilgisayarla çözmek, rutin işlemleri kolaylaştırmak için bilgisayarların isteğe uygun olarak özel bir takım işlemleri gerçekleştirmesi için programlanması gerekmektedir. İşte yazılan bu yazılımlar ile ortaya çıkan ürün bir programdır. Bilgisayar oyunu, muhasebe işlem programları ve ticari şirketlerde kullanılan paket programlar birer programdır. Programlama Dili : Bilgisayarda çözülecek bir sorun için çözümün bilgisayara adım adım yazılmasını sağlayan biçimsel kuralları olan ve bu kurallara sıkı sıkıya bağımlılığı gerektiren bir tanımlar kümesidir. Yani, programcı ile bilgisayar arasında bir tercüman durumundadır.

1.3. PROGRAMLAMANIN TARİHİ
Oldukça eskiye dayanan programlamanın tarihine baktığımızda fazla kodlanmış makine komutları bulunmamaktaydı. 1940 – 1950 yılları arasında fazla kodlanmış makine komutlarıyla yazılan programlar, programcılar açısından oldukça zordu. Hızın düşük olması, bellek yetersizliği, işlem sayısının az olması bilgisayarın kullanım alanını sınırlıyor ve işlemler basit bir uygulamadan ileri gidemiyordu. Tabi bu durum mikroişlemciler ile alakalı idi. Rekabet halinde olan firmalar işlemcilerin mimarilerini geliştirip hızlarını arttırdıkça, işlemcilerin işleyebileceği komut sayıları artmış ve komut setleri daha kullanışlı hale gelmiştir. İlk programlar makine dili ile hazırlanıyordu. Makine dili de bir programlama dilidir ama makine dili ile program yazmak çok zahmetli bir iştir. Çünkü makine dilinde sıfırlar (0) ve birler (1) vardır. Yani işlemlerde DOĞRU (1) yada YANLIŞ (0) durumlarına göre hareket edilmektedir. Ayrıca, makine dili programları anlaşılması zor olan ve tamamıyla donanıma hitap eden programlardır. Günümüze baktığımızda geliştirilen üst düzey programlama dillerini kullanırken makine dilini bilmeye bile gerek yoktur. Makine diline yakın Assembly programlama dilinde mikroişlemcilerin anlayacağı assebly kodları kullanılır. Bu ham şeklinde bulunan komutlar (MOV, ADD, PUSH gibi) mikroişlemcinin belli bir işlevi yerine getirmesini sağlamaktadır. Bu komutlara mnemonic adı verilir. Üst seviye programlama dillerinin geliştirilmesiyle programlar daha anlaşılabilir komutlarla yazılmaya başlanmıştır (Print, Read, Display, Circle, Get, vb). 1980’li yıllarda üst seviye programlama dilleri yaygınlaşarak, programlar belli bir dilin yapısı içinde tasarlanmış ve yazılmıştır.

3

1 Yapısal olmayan programlama Şekilde 1. Örneğin aynı komut ve deyimler bu teknikte yazılan kodlar içerisinde defalarca tekrarlanmak zorunda kalabilir.4. ana program alt program Şekil 1. Bu programlama tekniği oldukça büyük programlarda büyük dezavantajlara sahiptir. Bu nedenle de doğal olarak yazılan programın güvenirliği de düşük olacaktır.1.4.2. Alt programların çağrılması 4 . Yapısal programa tekniğinde ise altprogramlar (procedures) ve fonksiyonlar (functions) kullanılır. Bu kodlar sadece bir “ana (main)” bloğundan oluşur. Böylece program akışının kontrolünde büyük kolaylıklar sağlanmış olur. Dolayısıyla kod yazarken hata yapma olasılığı fazladır ve hata ayıklama (debugging) işlemi oldukça zordur.1 Yapısal Programlama Programlama dilleriyle ilgilenenler kod yazmaya genellikle küçük ve basit kodlar yazarak başlarlar. Bu blok içerisindeki komut ve deyimler programın tümünde tanımlı olan “global” verileri kullanırlar. Aynı zamanda bu teknikte yazılan kodların okunabilirliği ve anlaşılabilirliği yazılan kod miktarı arttıkça zorlaşır.1’de görüldüğü gibi yapısal olmayan programlama tekniği kullanılarak yazılan kodlarda. PROGRAMLAMA TÜRLERİ 1. ana program bloğu. program Ana program Veri Şekil 1. global olarak tanımlanmış veriler üzerinde işlem yürütür.

program akışı tekrar geri dönecek ve programın işleyişi kaldığı noktadan devam edecektir.2 Modüler Programlama Modüler programlama tekniğinde belli altprogramlar ayrı ayrı modüller içinde gruplandırılır.2’deki program akışı esnasında. program Ana program veri modül1 veri + veri1 modül2 veri + veri2 alt program alt program alt program Şekil 1.Şekil 1. Böylece gereksiz kod tekrarıda ortadan kalkmış olur.4. Yapısal programlama tekniğinde kod içerisinde aynı altprogram defalarca çağırılabilir. Aynı zamanda her modül kendi verisine de sahiptir.4. Bu altprogram çalıştırıldıktan sonra. Modüler Programlama 5 . Her modül içerinde ana program içinde tanımlı global değişkenler geçerlidir. ana program içerisinden altprogramlar çağırılıyor. Yapısal Programlama Tekniği 1.3. program Ana program veri alt program alt program alt program Şekil 1.

Delphi. direkt olarak ilgili nesneye bir mesaj gönderilir. Daha önceki programlarda ekrana gelen menülerde daha çok klavyenin fonksiyon ve yön tuşları aktif olarak kullanılıyordu. Olay temelli programlamada farenin menüler ve pencereler üzerinde oldukça yaygın olarak kullanılması sağlanmıştır. Bu şekilde işlemler daha basit. Tüm bu işlemlerden nesnenin kendisi sorumludur. program nesne1 veri nesne4 veri nesne3 veri nesne2 veri Şekil 1. Bu kopya gerekli işlemleri yaptıktan sonra kendini yok eder. Günümüzdeki programcılar ise nesneye yönelik olan ve Visual özellikler içeren sürümleri kullanmaktadır. Nesneye Yönelik Programlama 1. Olay temelli programlama (Event – Driven Programmming. 6 . Visual C++. Bu teknikte nesneler birbirlerine mesaj göndererek etkileşim içinde bulunurlar.4.5. Olay Temelli Programlama Bilgisayarda bir uygulamayı kullanırken. çok sayıdaki nesneler önceden programcıya hazır bir şekilde sunulur. gibi örnekler sayılabilir.4. Nesne kendine gelen mesajı alır ve öncelikle nesnenin bir örneğini (kopyasını) oluşturur.1. Nesneye yönelik programlama. Bu programlama sisteminin zor olması nedeniyle. OOP) dilleri 1980’li yıllarda C++ ile ortaya çıkmıştır. Nesne yönelimli programlama tekniğinde açık bir biçimde altprogramları çağırmak yerine. programcının kendi sınıfını ve nesnesini oluşturup bunun üzerinde işlemler yapmasına olanak sağlar. EDP) kullanıcıların yapacakları işlemlere göre programın hareket etmesi temeline dayanır.3 Nesne Tabanlı Programlama Nesne tabanlı programlama (Object-Oriented Programming. Visual Basic vb. C++ Builder. fonksiyonel ve daha kullanışlıdır.4. Java. ekran üzerinde bir nesnenin hareket ettirilmesi veya bir tuşa basılarak düğmelerin seçilmesi işlemleri bir olaya dayanır.

5.  Kullanıcı açısından kullanımı kolay olmalıdır. Akış Diyagramı: Algoritmaya göre uygun akış diyagramı çizilmelidir. Gereksinimlerin belirlenmesi : Problemin tanımı verilir.  Kolayca değiştirilebilmeli ve güncellenebilmelidir. menüler. parlaklık. 5. lisanslı satılmalıdır. Belgeleme : Yazılan program için belgeleme yapılarak. Doğrulama : Programın örnek girdilerle doğru çıktı ürettiği gözlenmelidir. Araç çubukları.1. Arabirim geliştirme işleminde programın kullanılabilirliği. “Program yapmak bir sanattır” ifadesini kullanmak pek de yanlış olmayacaktır. 2. Analiz : Problemin çözümü için gerekli tüm girdi ve çıktılar analiz edilmelidir.  Estetik olarak görselliği ön plana çıkmalıdır. menülerin resim programlarıyla süslenmesi gibi konuları da dikkate almak gerekmektedir. Dizayn : Problemin çözümünde kullanılacak uygun algoritmanın adım adım tanımlanması yapılmalıdır.  Büyük programlar için çoklu kullanıcı desteği olmalıdır.5. 9.1.  Yaygın kullanılan işletim sistemlerinde çalışabilmelidir. yazı tiplerinin biçimleri. gölgeleme. Bakım : Yazılan programda bulunan hatalar ayıklanır veya gerekli güncellemeler yapılır. Program Tasarlama Bir yazılım geliştirirken takip edilmesi gereken adımlar şunlardır: 1. 3.2. 7 . 1. Program yazma ve arabirim geliştirme işlemi. Renklendirme. toplu çoğaltmalara karşı engelleme konulur. 1.  İşlem ve hesaplamaları doğru yapmalıdır. Arabirim Geliştirme ve Programın Görünüşü Nesne tabanlı programlama dillerine baktığımızda iyi bir arabirim geliştirmek için bir çok nesnenin var olduğu görülmektedir. Test : Bu basamakta ise yazılan programın bölümleri ve tamamı çalışır halde test edilir.  Ticari yazılan programlar ise iyi belgelenerek. 4. durum çubukları.  Fazla kod yazılmadan etkin bir kodlamaya sahip olmalıdır. iyi bir programcılığın yanı sıra büyük bir sanatta gerektirir. Kod Yazımı : Algoritmanın herhangi bir programlama dilinde yazılarak kaynak dosyanın hazırlanması gerekir. Yazılması düşünülen bir programın bir çok açıdan belli niteliklere sahip olması gerekmektedir.  Hızlı çalışmalıdır. Bu nitelikleri şu şekilde sıralamak mümkündür. 8. Ayrıca. iletişim kutuları gibi uygulamalar eklenebilir. PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ 1. İyi Bir Programın Nitelikleri Yazılan bilgisayar programlarının basit bir işlevi yerine getirmesi ona iyi bir program özelliği kazandırmaz. 6.5.3. fare ve klavye işlemlerini eklemek için ayrıca ek bir bölüm yazmaya gerek yoktur. Özellikle nesne tabanlı programlama türlerini kullanırken görsellik büyük ölçüde ön plana çıkmaktadır.5. sadeliği. 7. uyumluluğu ve grafik değerleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

5. Algoritmalar belli bir kurallar bütününü ifade ettiği için bir algoritmada aşağıdaki ifadelerin mutlaka doğrulanması gereklidir. İranlı Musaoğlu Horzumlu Mehmet’in (Alharezmi adını araplar takmıştır) problemlerin çözümü için genel kurallar oluşturması ile ortaya çıkmış olup.     Netlik Etkinlik Sonluluk Giriş/Çıkış Bilgileri 8 . Klavye. Algoritma Alharezmi’nin Latince okunuşudur. 4. Bir sorunu çözebilmek için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne denir. 2. 4.1 Algoritma Nedir? Algoritma. Bu ve buna benzer soru ve tereddütleriniz varsa sorunun sahibine bunları sormalı ve sistem analizi yapmalısınız.1. 3. 6. Peki bilgisayarda çözülecek bir sorunu nasıl algoritma ile ifade ederiz? Bunun için öncelikle bir sorun tanımlayalım. 9. Algoritmalar doğal dille yazılabileceği için fazlaca biçimsel değildir. Klavyeden girilecek iki sayıdan büyük olanından küçük olanını çıkarıp sonucu ekrana yazacak program için bir algoritma geliştirelim. 5. 2. 3.6 ALGORİTMALAR ve AKIŞ DİYAGRAMLARI 1. Başka bir deyişle. BAŞLA A sayısını oku B sayısını oku TOPLAM=A + B işlemini yap TOPLAM değerini ekrana yaz SON Bir başka örnek. Başlangıç ta basit olması için şöyle bir problem üzerinde düşünelim: Bilgisayara verilecek iki sayıyı toplayıp sonucu ekrana yazacak bir program için algoritma geliştirmek isteyelim. Sonra bulacağımız çözümü algoritma haline dönüştürebiliriz. Dosya veya belki başka bir ortam. Örneğin sayılar bilgisayara nereden verilecek. BAŞLA A sayısını oku B sayısını oku Eğer A büyüktür B ise SONUC=A-B değilse SONUC=B-A SONUC değerini ekrana yaz SON Bu algoritmalar oldukça basit algoritmalar olup algoritma kavramının yerleşmesini sağlayan örneklerdir. 1. Sorun son derece basit ancak sistem tasarımının net yapılabilmesi için sorun hakkında anlaşılamayan tüm belirsiz noktalar açıklığa kavuşturulmalıdır.yy da. 6. 1.6. Bu kavram M. Belirli bir görevi yerine getiren sonlu sayıdaki işlemler dizisidir.S.

Algoritmada tekrar anlatımlar olmamalıdır. Bir algoritma bünyesinde ne kadar az tekrar varsa algoritmanın etkinliği o kadar artar. Değişken ile belirtilene dışardan değer oku. Öte yandan sayı + 1 işleminin sonunda elde edilen değer yeni sayı değeri olmaktadır. Çıkış bilgisi ise. Örnek. z←x + y sayı←sayı + 1 Bu örnekte sırasıyla. Genelde Giriş ve Çıkışı işlemleri için Read ve Write (veya Print) kullanılır. her komut.1: İki sayının toplamını yazan bir algoritma Çözüm: 1. algoritmaya dışarıdan bilgi aktarımını. bir kişinin kalem ve kağıt ile yürütebileceği kadar basit olmalıdır. Kaçınılmaz tekrarlarda ise bir algoritmayı etkin hale getirebilmek için. algoritma içinde oluşan sonuçların algoritma dışına çıkartılabilmesi işlemidir. Kesin olmayan anlatımlar algoritmada bulunmamalıdır. tekrar anlatımların alt algoritma yapılması gerekmektedir. Ana algoritmada bitiş noktası END.NETLİK Algoritmada bulunan anlatım satırları kesin olmalıdır. x + y işleminin sonucu z’ye taşınmaktadır. alt algoritmalarda ise geriye dönüş noktası RETURN komutları ile sağlanır. Her algoritmanın bir bitiş ya da geriye dönüş noktası olmalıdır. İkinci sayıyı oku 3. İşletim sistemleri gibi bazı programlar istisnai olarak sonsuza dek çalışırlar. İlk sayıyı oku 2. Sonucu görüntüle. Değişken ile belirtilendeki değeri dışarıya yaz. Read Değişken Write Değişken ÖRNEKLER Örnek 1. SONLULUK Her türlü olasılık için algoritma sonlu adımda bitmelidir. 9 .Giriş bilgisi. Bir bilginin okunabilmesi için değişken kullanılır. Başka bir deyişle her işlem (komut) açık olmalı ve farklı anlamlar içermemelidir. GİRİŞ/ÇIKIŞ BİLGİSİ Bir algoritmada mutlaka Giriş ve Çıkış bilgisi olmalıdır. Sayıları topla 4. ETKİNLİK Algoritmada.

3: 20’den 50’ye kadar olan sayıların toplamını bulan algoritma Çözüm: 1. S=S+1 (Sayıyı bir artır. S2’yi göster. Y. S<50 ise A3’ye git. Ortalamayı yazdır 9. adıma git 7.5: Klavyeden girilen üç sayıdan en büyüğünü bulup gösteren algoritma Çözüm: 1. Sayaç = 0 ve Toplam = 0 3. (Eğer sayı 50’den küçük ise Adım 3’ye git) 6. Y > EB ise EB = Y 5. Son Örnek 1. Z değerlerini oku 3.İkinci sayıyı gir.) 5. Ortalamayı hesapla (Ortalama = Toplam / 4) 8. Çözüm: 1. Sayaç’ı 1 arttır 6. T=T+S (T’ye sayıyı ekle T’yi göster. S=20 ve T=0 ata. (Sayı=20 T=0 ile başla) 3.) 4. EB’ yi yazdır 7. Sayıyı Oku 4.4: Klavyeden girilen iki sayıdan en büyüğünü bulup gösteren algoritma.) 4. S1>S2 ise git Adım 5 (Sayı 1 sayı 2’den küçükse Adım 5’e git. Başla 2. Başla 2. X.) 5. Z > EB ise EB = Z 6. (Sayı 2 değerini göster) 7. Son Örnek 1. S1=? S2=? (İlk sayıyı gir . Sayaç < 4 ise 3.6: 10 . Son Örnek 1.Örnek 1. Başla 2.2: Kullanıcının girdiği 4 sayının ortalamasını hesaplayıp yazdıran algoritma Çözüm: 1.) 7. Başla 2.) 3. S2>S1 ise git Adım 6 (Sayı 2 sayı 1’den küçükse Adım 6’e git. T’yi göster. Dur Örnek 1. (T’nin değerini göster. Sayıyı Toplam’a ekle 5. S1’i göster git Adım 7 (sayı 1 değerini göster ve işlemi durdur) 6. EB = X 4.

Eğer i’nin değeri 100’den büyük değil ise 3. F=1 11 . b>0 olduğu sürece tekrarla 4. Başla 2.1’den 100’e kadar olan sayıların toplamını veren algoritma. i’nin değerini 1 arttır 6. T’nin değerini yaz 8.. Son Örnek 1. 1.*n 1. bu kendimize özgü de olabilir. kullanılabilir. Algoritmayı yazarken farklı anlamlar taşıyan değişik şekildeki kutulardan (Akış Şemaları) yararlanılır. Başla 2. Akış şeması eskiden beri kullanıla gelen bir yapıdır. Günlük konuşma diline yakın bir dil olabileceği gibi simgelere dayalı da olabilir.. b = b-1 5. n değerini oku 3. Aynı algoritmayı aşağıdaki gibi yazabiliriz.8: Bir tamsayının faktöriyelini hesaplayan algoritma Çözüm: Girdi : Bir tamsayı Çıktı : Sayının Faktöriyel İlgili formül: Faktöriyel(n)=1*2*.3. Toplam T. i’nin değerini T’ye ekle 4. Girdi : iki tamsayı Çıktı : sayıların çarpımı 1. Son Örnek 1. Yine aynı amaç için kullanılan programlama diline yakın bir (sözde kod = pseudo code) dil . Başla 2. i’nin değerini T’ye ekle 5. c =0 4. adıma git 7.2.adıma git 6. Çözüm. T’nin değerini yaz 7. c=c + a 4.7: İki tamsayının çarpma işlemini sadece toplama işlemi kullanarak gerçekleştiren algoritma. Son Algoritmaların yazım dili değişik olabilir. a ve b sayılarını oku 3. c değerini yaz 6. i’yi 1 arttır 5. i<101 ise 2. Başla 2. T=0 ve i=0 3. Çözüm: 1. sayılar da i diye çağırılsın 3. Başlangıçta T’nin değeri 0 ve i’nin değeri 1 olsun 4.

Önceki konuda eğer dikkat edildiyse algoritmaların.6. 1. n= n-1 5.1 m değerini oku 3. Ortalama T ‘yi yaz 6. Çözüm. T = T / 100 5. Ancak akış diyagramlarında her bir şekil standart belli bir anlam taşıdığı için farklı yorumlanıp anlaşılması olası değildir. Başla 2. Son Örnek 1.10: 100 tane sayıyı okuyup.2 Akış Diyagramları Akış Diyagramı. Bir algoritmanın ifade edilebilmesi için sıklıkla kullanılan şekiller ve anlamları şunlardır: 12 . F=F*n 4.3 i = i + 1 4. Başla 2. a>=b olduğu sürece tekrarla 4.2 T = T + m 3.1.2. doğal dille yazıldığı için herkes tarafından anlaşılamayabilir ya da istenmese de başka anlamlar çıkarılabilir oluşudur. ortalamasını bulan algoritma Çözüm. T=0. i<101 olduğu sürece tekrarla 3.2 m = m + 1 5. i=0 3. m=0 4. 1.9: İki tamsayının bölme işlemini sadece çıkarma işlemi kullanarak yapan algoritma (Bölüm ve kalanın ne olduğu bulunacak). bir algoritmanın belirli bir anlamı olan şekillerle ifade edilmesidir. n >1 olduğu sürece tekrarla 4.1 a=a-b 4. Son Örnek 1. kalan a ve bölüm m ‘yi yaz 6. Son 1. a ve b değerlerini oku 3. F değerini yaz 6.4.

Bir algoritmanın başladığı veya bittiği konumu gösterir. Girilecek bilginin hangi değişkene okunacağını kutu içerisine yazabilirsiniz. Kutu içerisine blokun adı yazılabilir. Giriş . Algoritmada bir bilginin ekrana yazılacağı konumu gösteren şekildir. Klavyeden Bilgisayara bilgi girilecek konumu belirten şekildir. Bir algoritmada aritmetik işlem yapılmasını sağlayan şekildir. Bir algoritmada başka bir yerde tanımlanmış blokun yerleştiği konumu gösteren şekildir.Çıkış komutunun kullanılacağı yeri belirler. Bu dörtgen kutu içerisine yapılmak istenen işlem yazılır. 13 . Kutu içerisine hangi değişken veya değişkenlere okuma mı? yoksa yazma mı? yapılacağını belirtmeniz gerekir Bilginin Yazıcıya yazılacağı konumu gösteren şekildir. Ekrana yazılacak ifade ya da değişken bu şekil içerisine yazılır.

Örnek 1. Bir algoritmada bir kararın verilmesini ve bu karara göre iki seçenekten birinin uygulanmasını sağlayan şekildir. Burada dışarıdan girilen iki sayıyı yer değiştirip çıktı olarak veren algoritmanın akış diyagramını yapalım. adım ve sonlanma değerlerini belirtebilirsiniz. DÖNGÜ olarak belirlenen blokta da tekrar edilmek istenen komutlar yer almaktadır. burada eşkenar dörtgen içerisine kontrol edilecek mantıksal koşul yazılır.Bir algoritmanın birden fazla alana yayılması durumunda bağlantı noktalarını gösteren şekildir. Tek girişli ve çift çıkışlı bir şekildir. Bu şekiller kullanılarak algoritma ile oluşturulan çözümler akış diyagramlarına dönüştürülür. Bu diyagramlar herkes tarafından anlaşılabilir ve doğru olarak yorumlanabilir bir özellik arz ederler. 14 . Program akışı sırasında koşulun doğru olması durumunda "Evet" yazılan kısma Yanlış olması durumunda "Hayır" yazılan kısma sapılır. Bir işlemin belli bir sayıda veya belli bir koşul doğru olduğu sürece tekrar edilmesini sağlayan döngü komutunu gösteren şekildir. Şimdi akış diyagramlarına birkaç örnek inceleyelim.11: Öncelikle pek çok kez örnek olarak verilen akış diyagramlarının başında gelen bir problemi yapalım. Bu döngüde altıgen içerisine ya koşul yada döngünün başlangıç. Tek girişli veya tek çıkışlı olarak kullanılırlar.

Y SON Örnek 1.12: İkinci olarak dışardan girilecek bir N sayısı için 1 den N’ye kadar olan sayıların toplamını alıp çıktı olarak veren algoritmayı akış diyagramı olarak ifade edelim.BAŞLA X. 15 .Y Temp=X X=Y Y=Temp X.

BAŞLA

N Hayır N>1 ?

Evet Toplam=0 i=1

Toplam=Toplam+i i=i+1 Hayır

i>N ?

Evet

Toplam

SON

Örnek 1.13: Şimdi de dışardan girilen iki sayıyı büyükten küçüğe doğru sıralayan programın akış diyagramını çizelim;

16

BAŞLA

X,Y

X>Y ?

Evet

Hayır

X<Y ?

Evet

Hayır

X ve Y

Y,X

X,Y

SON

Örnek 1.14: Bu örnekte dışardan girilen 5 adet sayının aritmetik ortalamasını alıp çıktı olarak veren akış diyagramı görülüyor;

17

BAŞLA

Toplam=0 i=1

Dizi[i]

i=i+1

Hayır

i>5 ?

Evet i=1

Toplam=Toplam+Dizi[i]

i=i+1 Hayır

i>5 ?

Evet

Ortalma=Ortalama/5

Ortalama

SON

Örnek 1.15: Son örneğimizde dışarıdan girilen bir sayının N’ninci kuvvetini alan bir akış diyagramı görülüyor;

18

7 PROGRAMLAMA DİLLERİ Programlama Dili bilgisayarda çözülecek bir sorun için çözümün bilgisayara adım adım yazılmasını sağlayan biçimsel kuralları olan ve bu kurallara sıkı sıkıya bağımlılığı gerektiren bir tanımlar kümesidir. 19 .BAŞLA Sayi N Sonuc=1 i=1 Sonuc=Sonuc*Sayi i=i+1 Hayır i>N ? Evet Sonuc SON 1.

Algoritmalar doğal bir dil ile yazılır ve sıkı sıkıya kuralları bulunmaz. Akış diyagramlarında belirlenmiş semboller yer alır ve bu semboller tüm dünyada standarttır. Taşınabilirlik: Bir sistemde yazılmış kaynak kodun. çok iyi işlev gören ama karışık bir koddan ziyade açık ve anlaşılabilir biçimdedir. bir dilden beklenen bir özelliktir. Son adım olarak. test olanakları artar. Veritabanı programlama dilleri bu konuda oldukça gelişmiştir.1 Programlama Dillerinin Bazı Özellikleri İfade gücü: Dili kullanırken gerçek ifadelerin kullanılması ile ilgilidir. Böylece kaynak kod kısalır. Yazılan bu programlar bir derleyici vasıtası ile Makine diline çevrilir varsa hataların bulunmasını sağlar ve kullanıcı bu hataları düzeltir. Veri Türleri ve Yapıları: Ön tanımlı değişken türlerinin fazla ve ihtiyaçları karşılaması. karmaşık işlemler yapma imkanlarını kasteden bu özellik.7. Alt Programlanabilirlik: Programın daha ufak programcıklardan oluşturulmasıdır. C dili. Giriş . kodun güncelleştirmesi ve yeniden kullanılması kolaylaşır. Bu çözüm bilgisayara uygun bir çözüm olmalıdır.Belki daha kısa bir tanımı ile sizinle bilgisayar arasında bir tercümandır demek doğru olur. Kısmen biçimsel olan bu diyagramlar. başka sistemlerde de sorunsuz derlenebilmesidir. programcıyı kısıtlamamasıdır. C’de pek gelişmemiştir. O nedenle de bir program parçasından başkalarının başka şeyler anlaması mümkün değildir. Bu adımlar alt alta yazılmak suretiyle oluşturulan çözüm bilgisayar için uygundur. akış diyagramları veya algoritma ile elde edilen çözümün bir programlama dili ile bilgisayar ortamına aktarılması gerekir. 1. orta seviyelidir ancak taşınabilirlik bakımından üstündür. 20 . Sonra bu sorunu çözebilecek bir çözüm zihinsel olarak hazırlanır. Genellikle dilin seviyesi azaldıkça taşınabilirlik azalır. Anlaşılmasının kolay olması yeterlidir. Esneklik: Dilin. Bir sorun çözüleceği zaman öncelikle iyice anlaşılmış olmalıdır. İyi bir programcının yazdığı kaynak kod. algılanması güçlenir. Okunabilirlik: Kaynak kodun hızlı biçimde anlaşılabilmesidir. Ancak esnek bir dil. Ancak ihtiyaç var ise bu adımlar akış diyagramlarına çevrilebilir. Örneğin bir matematikçi ve kimyacı kodlama yaparken kullandığı işaretleri ve terimleri kullanmak isteyecektir. Verimlilik: Derlenen kodun hızlı ve sorunsuz çalışabilmesidir. Algoritma kavramını hatırlayınız. daha az hata vermesine karşın hata oluşma riski daha fazladır. Özel kütüphaneler gerektirir. Programlama dili son derece standart tanımlar içerir ve bir programı yazarken bu tanımlardan bir an için bile uzaklaşılamaz. Şöyle ki her çözüm bilgisayarda uygulanamaz. Üretilen çözüm son derece basit adımlarla anlatılabilmelidir. Çünkü her çözümün takip ettiği yol yeteri kadar basit olmayabilir. Ancak bu ölçüt dile de bağlıdır.Çıkış Kolaylığı: Dosyalara erişme. sorunun çözümünü daha evrensel bir dille ifade eder.

Genellik: Bir dilin herhangi bir alanda kullanılabilmesidir. Programlama dillerinin kendi alanları vardır ve her dil kendi branşında kullanıldığı sürece başarılı ve etkili kullanılmış olur. Bir dilin seviyesi yüksekse.. insanın anlamasına uygun. kaynak kod kısadır ama oluşacak çalıştırılabilir dosya uzundur. Verilerin birbirinden daha kesin çizgilerle ayrılmasını öngören bir programlama tekniğidir.. anlayabileceği yani 1100101 gibi makina kodlarına yakın diller en düşük seviyeli (low level) programlama dilleri. insanın en kolay anlayıp kullanabileceği ve insan diline yakın özellikler gösteren diller ise en yüksek seviyeli (high level) programlama dilleridir.. 0 ve 1’lerin dizilimlerinden oluşurlar. Nesne Yönelimlilik: Yeni diller ve eski dillerin yeni uyarlamaları artık nesne yönelimli olmaya başladılar. kod yazımı uzun ve zahmetlidir.Öğrenme Kolaylığı: Dilin konuşma diline yakınlığı. zaten makine dilinde değilse. makineye daha hakimdir. Programlama dilleri kendi aralarında sınıflara ayrılmışlardır. FORTRAN. (Öğrenilmesi Kolay. sorumluluğu daha fazladır. Genel olarak programlama dilleri uygulama alanlarına göre aşağıdaki sınıflara ayrılabilir: 21 . uzun ve karmaşık işlemler kısa kodlarla gerçekleştirilebilir. Yüksek Seviyeli Diller : PASCAL. Yazılan kodları. o dilin derleyicisinin veya yorumlayıcısının görevidir.) (Öğrenilmesi Daha Zor. Daha Yavaş) Çok Yüksek Seviyeli Diller (İnsana en yakın) FOXPRO. o dili öğrenmek kolaydır. atlamasız akışı ve altprogramların kullanılması anlamlarına gelen bir programlama tekniğidir.. VB. C genel amaçlı bir dildir. makineye yakın demekteki kasıt ise bilgisayarın çalışma mantığına uygun. Daha Hızlı) Burada insana yakın demekteki kasıt. Düşük Seviyeli Diller: Assembly. ACCESS. makine diline çevirip koşmaya hazır hale getirmek. Alçak seviyeli dillerde ise programcı. Bu diller seviyelerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir. 1.. PARADOX.. makine dilinde programlama çok zor olduğu için geliştirilmiştir. Java .. C# . Yapısal Programlanabilirlik: Programın bloklar halinde yazılması.ADA. İnsanın en zor öğrenebileceği.C++. Orta Seviyeli Diller : C . BASIC..7. COBOL. nasıl yapılacağını kodlamaktır.2 Programlama Dillerinin Sınıflandırılması Programlama dilleri. ne yapılacağı değil. Bazı diller sadece mühendislik alanlarında kullanılmasına karşın. komutlarının sade ve anlaşılır olması gibi ölçütler o dilin öğrenilmesini etkiler. anlamlı sözcüklerle kodlama yapmak. Makine Dilleri (Makineye en yakın diller. Kodun okunabilirliğini ve verimini artırır..

Sonuçta. Delphi. Son yıllarda programlama dillerinde nesneye yönelik tasarımlar yapılmış ve bu dillerin çoğunun nesneye yönelik programlama yapabilen uyarlamaları çıkmıştır. C. Java. C++. Bu durum bilgisayar programlarına olan ilgiyi bir hayli arttırmış ve bu konulardaki araştırmaları hızlandırmıştır. C++. ticari programlara veya işletim sistemlerinin kullanımına yönelik yazılım geliştirmek isteyen programcıların C. Lisp gibi diller verilebilir. HTML gibi dilleri de bilmesi ve bu konularda kendini geliştirmesi de ayrı bir gereklilik olmuştur. Nesneye yönelik programlama. C++ Builder. Veritabanı Kullanımında : Genellikle personel kayıtları. Sistem Programcılığında : İşletim sistemlerinin ve sistem programlarının yazılımında kullanılan dillerdir. vbscript.1. programcının kendi sınıfını ve nesnesini oluşturup bunun üzerinde işlemler yapmasına olanak sağlayan ve programlama dillerinin geldiği son aşamalardan birisidir. OOP (Object Oriented Programming) yani NYP (Nesneye Yönelik Programlama)’nın kullanılmasıyla ve Visual (Görsel) programcılığın da gelişmesi ile beraber ortaya oldukça güzel görünümlü ve kullanışlı programlar çıkmaya başlamıştır. JavaScript ve VBScript gibi script diller HTML’ye getirdikleri ek özelliklerle çokça kullanılır olmuştur. Kylix. 22 . VB ve Pascal’ı verebiliriz. Örneğin web sayfalarının gösteriminde kullanılan HTML. 4. Paradox gibi diller örnek olarak verilebilir. ile veri tabanlarını aktif kullanıma sunma. Perl vb. Sıkça kullanılan programlama dilleri kısaca özetlenirse. Örnek olarak Prolog. kullanıcının dikkatini çeken. Java ve makina dilleri verilebilir. 2. Php. gibi son zamanların en popüler dilleri üzerinde çalışması ve en az bunlardan bir tanesini öğrenmesi gerekir. Yapay Zeka Kullanımında: Özellikle son zamanlarda popüler olan yapa zeka uygulamalarında kullanılan dillerdir. Java. C++. C++. Bu dillere Pascal. Bu dillere DBase. Foxpro. Özellikle İnternet’in gelişmesi ile birlikte programlama dillerinin. 5. Öte yandan Asp. 3. Örnek olarak C. stok veya depo denetimi vb gibi veritabanı gerektiren işlemlerde kullanılan dillerdir. Java. Sql. Genel Amaçlı kullanım : Çeşitli konularda uygulama geliştirmek için kullanılan dillere Örnek olarak C. renkli ve hareketli arabirimiyle her geçen gün yeni ekler ile gelişmektedir. Bilimsel ve Mühendislik Alanında : Üniversitelerde ve bilimsel kuruluşlarda mühendislik veya matematik hesapları için kullanılırlar. pek çok dilin artık nesneye yönelik olan ve görsel özellikler içeren sürümleri kullanılmakta ve tercih edilmektedir. gibi diller. yapılacak işe veya kullanılacak platforma göre değişik özellikler gösteren varyasyonları çıkmıştır. Visual Basic vb. Örneğin: Visual C++. İnternet’in de yaygınlaşmasıyla programlama dillerine yeni özellikler eklenmiş ve İnternet’te kullanılabilecek nitelikte görsel özellikli diller çıkarılmıştır. Uygulama programlarına. Bu durumda web teknolojisini izleyen ve İnternet üzerinde yazılım geliştirmek isteyen bir programcının javascript. Delphi vb. Java. Fortran gibi diller örnek olarak verilebilir. sunucu taraflı aktif sayfalar hazırlama olanağı elde edilmiştir.

C Yapısal programlama dilleri arasındadır. Geniş bir kullanıcı kitlesi vardır. C ile bilgisayarınıza bir sistem yazmaktan bir oyun yazmaya kadar her türlü işlem yapılabilir. Öğreniminin kolay oluşu ve genellikle üniversitelerde Pascal eğitiminin ağırlıklı verilmesi nedenleriyle çoğu bilgisayar programlama öğrencisinin tercih ettiği bir dildir. İleriye dönük olarak Microsoft firmasının Java teknolojisine rakip olarak ortaya sürdüğü bir programlama dilidir ve Microsoft’un bu konulardaki (İnternet uygulamaları) yelpazesini genişletmeye yönelik bir atılımdır. bilgisayar eğitimi veren okullarda okutulan bir ders olması sebebiyle kullanım alanı daha çok üniversiteler ve bilimsel hesaplamalar yapan kurumlardır. Yapısına bakılırsa VB den ayrı yeni bir dil geliştirilmiş denilebilir. C++’ın ve Java’nın pozitif yönlerini bünyesinde birleştirmiş yeni bir dildir. Görsel programlama özelliği taşır. 23 . Visual Basic Basic tabanlı bir dil olup öğrenilmesi kolay. kullanım alanı geniş bir dildir. Bu özelliği sayesinde kullanım alanı çok geniş olan bir dildir.NET’e geçişleri kolay olmayacak olsa da VB yerine VB. Programcıya internet uygulamaları ve yerel uygulamalar yazmakta bazı kolaylıklar getirmiştir. Özellikle görsel uygulamalarda projenin arabiriminin hızlı yazılmasını sağladığı için genelde kullanıcı arabirimi tasarımlarında kullanılır. C# Nesneye dayalı bir programlama dilidir.NET Nesneye dayalı bir dildir. Delphi Pascal tabanlı bir dil olup nesneye yönelik programlama yapabilme özelliği taşır. VisualBasic(VB) teki biçok özellik bu dilde yeniden yapılandırılarak değişmiştir. VB programcılarının VB. C’nin saydığımız tüm özelliklerine ek olarak güçlendirilmiş nesne yönetim özelliği ile şu anda bilgisayar dünyasının en çok kullanılan dillerinden biridir.NET internet uygulamalarından yerel uygulamalara kadar kullanım imkanı geniş bir dildir. Şu anda İnternet üzerinde en çok desteklenen ve üzerine bileşen (component) geliştirilen dillerin başında yer alır. Bu kitabın odaklanacağı dilde bu olacaktır. Öğrenilmesi zaman almasına rağmen oldukça kullanışlı ve esnek yapısı ile adından yıllarca bahsettirmiş. C diline benzerlik gösterir. Kapsamlı veya çok kullanıcılı uygulamalarda kullanılmaz.NET kullanımı gün geçtikçe artacaktır. Eklenen bazı özellikler ile VB de yapılamayan birçok işlem artık yapılabilmektedir ve OOP nin özellikleri desteklenerek daha verimli kod yazmaya olanak sağlanmıştır. Kullanıcı sayısı az olan veya kısa sürede bitmesi gereken küçük ölçekli projelerde tercih edilir. VB. Delphi’den sonra yoğun olarak kullanılmaktadır VB. C++ Nesneye yönelik programlama yapabilen diller arasındadır. Pascal Yapısal bir dildir. Microsoft teknolojileri kullanacak programcıların C#’ı öğrenmeleri zamanla gerekecektir ve öncelikle öğrenilmeye başlanması da avantaj getireceği açıktır. Öğrenilmesinin kolay oluşu ve genelde. bilgisayar programcılığının temel dillerinden biridir.

10. kenarın uzunluğunu bulan akış diyagramını çiziniz. 15. İkinci dereceden 1 bilinmeyenli denklemin köklerini bulan algoritmayı yazınız. 11. Son yıllarda geliştirilmiş bir dil olup modern ve yenlikçi altyapısı. belirterek açıklayınız. Programlama Dillerini seviyelerine göre sınıflandırınız. İyi bir program hangi nitelikleri taşımalıdır. nesneye yönelik dillerdendir. 8. Java. 6. Programlama Dillerinin özelliklerini açıklayınız. Binom açılımı yapan algoritmayı yazınız. Java dilinin. İleriye yönelik bir bakış açısı ile bakıldığında cep bilgisayarlarının. esnek programlama mimarileri. 5. 3. 13. 1. Tamsayılarda üs alma işlemini gerçekleştiren algoritmayı yazınız. Java dili platform bağımsızlığı özelliği ile hemen hemen her alanda kullanılabilen esnek ve güçlü bir dildir. Girilen sayının tek mi yoksa çift mi olduğunu bulan algoritmanın akış diyagramını çiziniz. Her dilin kullanım amacı ve yönelimi farklı olabilir önemli olan hedeflediğiniz konularda size yardımcı olacak dili seçip onunla çalışmanızdır. Bir dik üçgenin girilen iki kenar değerine karşılık 3. 12. 7. OOP gibi konularda söylenmesi gereken önemli bir nokta. Dışardan girilen N elemanlı bir dizide istenilen bir değeri arayan ve varsa kaçıncı değer olduğunu bulan algoritmanın akış diyagramını çiziniz. görsel özellikleri ve sürekli gelişen kütüphane (library) desteği ile gün geçtikçe kullanımı artan bir dil olmuştur. kablosuz cihazların. Programlama Dillerini uygulama alanlarına göre sınıflandırınız. 9. İnternet programcılığı. son yıllarda programlama dünyasına gelmiş en iyi programlama araçlarından biridir ve yeni çıkacak programlama dillerinin çoğu Java’nın birçok özelliğinden esinlenmektedir. programlama dünyasına getirdiği önemli bir yeniliktir. 4. Dışardan girilen sayıyı yazıya çeviren algoritmanın akış diyagramını çiziniz. cep telefonlarının sıklıkla kullanılacağı ve artık PC döneminin kapanmaya başladığı düşünülürse birçok cihazda çalışabilecek programların yazılmasının ne derece önemli olduğu anlaşılabilir. Bu yenilik platformdan yani işletim sisteminden bağımsız olarak her sistemde çalışabilen programların yazılabilmesidir. Girilen N adet sayıdan en büyüğünü ve en küçüğünü bulan algoritmayı yazınız.Java Açık olmak gerekirse. 24 . Bir program tasarlama aşamalarını adım adım sayınız. 14. Dışarıdan girilen N sayısının bölenlerini bulup çıktı olarak veren algoritmanın akış diyagramını çiziniz. 2. 1-100 arasında tutulan bir sayıyı tahmin eden algoritmayı yazınız. Programlama dillerinin hepsini incelemeye imkan olmadığından burada çok kullanılan bir kısım dilden bahsedildi. Java.8 DEĞERLENDİRME SORULARI 1.

C DİLİNİN GENEL YAPISI
Bölüm 2

2.1. GİRİŞ
Genel amaçlı bir programlama dili olan C, esnek ve basit bir programlama dilidir. Bu esnek yapısı dilin mikro denetleyici programlamasından işletim sistemi yazımına, paket programlardan bilimsel programlara kadar değişik tipteki uygulamalarda kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bu dilin basitliği, oluşturulan kodun küçüklüğü ve üst seviyelerden alt, assembly' ye yaklaşan alt seviyelere kadar programlama kodun yazılabilmesi, açık bir dil olması, her çeşit programlamada kullanılabilmesi, C' yi popüler bir dil yapmıştır. Bu prog-ramlama dili günümüzde hemen hemen her alanda tercih edilen ve esnek bir dil olması nedeniyle bu kitapta C programlama dili üzerinde durulacaktır. C programlama dilini anlatmadan önce ilk olarak C dilinin tarihi gelişimi üzerinde durulacaktır.

25

BÖLÜM -2- C Dilinin Genel Yapısı

Bölümün Genel Amacı: C dilini tanıma ve genel yapısını öğrenme Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip, uygulamaları yapıp, değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde, bölüm sonunda;  C Dilinin Tarihi Gelişimi  C Dilinin Avantaj ve Dezavantajları  C Dilinin Temel Kavramları  C Dilini Genel Program Yapısı  C Dilindeki Temel Tanımlamaları bilmeniz beklenmektedir. Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap verebilmeniz gerekmektedir.

26

2.2. C DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
Unix işletim sistemi ile C programlama dili bir birleriyle yakından ilişkilidir. Tarihleri 70 lerin başında başlar. Ve çıkış noktası AT&T BELL LABORATUVAR’ ında Ken Thompson tarafından yazılan bir oyun programından kaynaklanmaktadır. Thompson , yazdığı oyunu bir PDP-7 bilgisayarında kullanmış ve kullanılan işletim sistemi (MULTICS) hiç hoşuna gitmemiştir ve bu işletim sisteminin basit ve kolay şeklini yazmaya karar vermiştir. Daha sonra çalışmalara ortak olan M. Ritchie ve Brain W. Kernighan tarafından UNICS (uniplexed Information and Compuing Service) adı verilen işletim sisteminin ilk hali oluşturuldu. Thompson ilk başlarda BCPL programlama dilini kullanarak B programlama dilini tasarladı daha sonra ise UNIX işletim sistemini daha kolay yazmak amacıyla ise C programlama dilini oluşturdu ve UNIX işletim sistemini yeniden yazarak daha aktif, esnek bir işletim sistemi ortaya çıkmıştır. C programlama dili bazı ufak tefek değişiklik, eklentiler ve editördeki bazı kullanıcı hatalarını azaltmak için yapılan düzenlemeler haricinde bu tarihten beri olduğu şekliyle kullanılmaktadır. Buda ortaya C dilinin özel olarak üretilen bir dil olmadığı ve ihtiyaçlardan doğan bir dil olduğu, görülmektedir.

2.3. C DİLİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
C dili hem üst düzey hem de alt düzey programlamayı destekleyen bir dil olarak tasarlanmıştır. Programcı önceden hazırlanmış temel fonksiyonları kullanarak istediği işlemleri rahatlıkla kullanırken derleyici ve bu fonksiyonların anlamı hakkında hiçbir şey bilmez. Bu fonksiyonlar C programlama dilinin kütüphanesini oluşturmaktadır. C dili program yazma aşamasında bu kütüphanelerden faydalanır. Dolayısıyla bu dile eklenecek olan yeni kütüphaneler C dilinin gücünü arttıracaktır. C programlama dili az sayıda anahtar sözcüğü ve güçlü işlem operatörlerini içermektedir. Dolayısıyla C dilinin öğrenilmesi koyladır. C dilinde işlem operatörleri makine koduna dönüştürülürler buda C dilinin hızlı olmasını sağlamaktadır. C dili programcının bilgisayardan bağımsız program yazmasına ve programın rahatlıkla başka sistemlere aktarılmasına olanak sağlayan bir dildir. Bu nedenle C programlama dilinin ilk kullanıldığı yer olan UNIX işletim sisteminden sonra diğer sistemlerde de kullanılmaya başlanmıştır. C programlama dili programcıyı modüler programlamaya teşvik eder. Bunun için çeşitli bellek sınıfları çeşitli düzeylerde gizlilik sağlamaktadır. Modüler programcılığın temeli olan fonksiyonlar C dilinde oldukça rahat bir şekilde kullanılmaktadır. C dilinde yazılan programların dezavantajlarından en önemlisi yazılan programın içeriği arttıkça ve karmaşıklaştıkça programın takibinin de zorlaşmasıdır. C dili Basic v.b diller gibi yürütme zamanı desteği sağlamamaktadır ayrıca derleyici işlem sırasında alt ifadeleri ve argümanların hesaplanma sıralarını değiştirebilmektedir. Günümüzde C dilinin bu dezavantajlarına rağmen programcıya oldukça fazla avantaj sağlamasından dolayı tercih edilen ve kullanılan bir dil halini almıştır. Ayrıca Windows platformlarının gelişmesi ile birlikte görsel programcılığın gelişimi hızlanmıştır. Bununla birlikte C de görsel ortama taşınmış ve Visual C olarak programcıların tercih ettiği bir dil halini almıştır. Visual C dili, C dili ile temelde aynı fakat görsel işlevler için ekstra işlevleri

27

4. Programcının kodu en aza indirebilmesinin tek yolu programı yazacağı dilin yapısına ve özelliklerine hakim olmasıdır.4. .C Dilinde Programın Yapısı Bir programcı yazacağı programı en az sayıda komut ile oluşturmalı ve en iyi algoritmayı oluşturmalıdır. Programcılığa yeni başlayanlar için burada C dilinde bir program yazılırken nelere dikkat edilmeli ve olmazsa olmazlar nelerdir bunları inceleyelim.1. TEMEL KAVRAMLAR C dilinin tarihi gelişimini . . 2. Ayrıca C dili nesne tabalı programlamaya da müsait bir dildir ve nesne tabanlı C programlama dili olarak C++ dili geliştirilmiştir. Burada akla şu soru gelebilir. } Şekil 2. /* ve */ işaretleri bir blok ifade ederken sadece bir satır açıklama satırı olarak kullanılacaksa bu durumda satır başına // işaretleri kullanıldığı takdirde derleyici // işretinin bulunduğu satırı dikkate almaz(sadece C++ derleyicilerde).1: Basit C Programı Kodu Yukarıda en basit haliyle bir C programı görülmektedir ve bu programı satır satır inceleyelim. avantaj ve dezavantajlarını inceledikten sonra C dilinin genel kavramlarını ve kavramların nasıl kullanıldığını inceleyelim.bulunmaktadır. Programda görülen ilk iki satır dikkat edilirse /* ve */ işaretleri arasında “ Açıklama satırları Bu bloklar arasına yazılır” ifadelerinin bulunduğu alan C derleyicisi tarafından /* ve */ işaretleri nedeniyle derleyici dikkate alınmaz. Dolayısıyla programın herhangi bir yerinde açıklama yazılması gerekirse /* ve */ işaretleri arasına yazılabilir. 2. /* Açıklama Satırları Bu bloklar arasına yazılır */ #include <Kullanılan Kütüphane> #define Sabit ve Fonksiyonlar Değişkenler main() { Program Kodları Printf(“Ayhan Akbal”). 28 .

h. Bu satırı anlayabilmenin yolu C dilinin çalışma prensibindedir. Bu kütüphaneleri arttırmak mümkündür. Bu satır yazılan C programı içerisinde birden fazla olabilir. Genel Kullanımı aşağıdaki gibidir. Yazılan programın bir sonraki satırda ise #include <Kullanılan Kütüphaneler> komutu görülmektedir. Bir sonraki satırdan itibaren C dilinde yazılan kodun ana program kısmının başlangıç yapılmıştır. kontrolünde veya uzun süre sonra tekrar programını açtığı zaman ben burada ne düşünmüştüm gibi zorluklarla karşılaşabilir. Ayrıca program kodu çalışırken bazı kodların derleyici tarafından dikkate alınmayarak ne gibi sonuçlar ürettiği incelenmek istenebilir. Ayrıca C de tanımlı olmayan fakat ihtiyaç duyulan bir kütüphane programcı tarafından oluşturulabilir ve programlarına dahil edebilir. Bu tanımlamalar va tipleri bir sonraki konuda ele alınacaktır. Genel Kullanımı aşağıdaki gibidir.“Açıklamalar derleyici tarafından dikkate alınamadıkları halde neden kullanılır?”. #define f(x) x*x+3*x+2 bu tanımlamada f(x) fonksiyonun adı x*x+3*x+2 ise bu fonksiyonun denklemidir ve programın içinde istenildiği yerde x’ e bir değer verilerek kullanılabilir (a=f(3) şeklinde bir yazılım yazıldığı takdirde C programı yukarıda Define ile tanımlanmış fonksiyona 3 değerini gönderecek ve sonuç olarak a=20 olacaktır. Bu komutların kullanılabilmesi için bu kütüphanelerin programcı tarafından programa tanıtılması gerekmektedir.14 buradaki PI sabite verdiğimiz ad 3. #define PI 3.h> Buradaki stdio. Fakat burada şöyle bir ayrım bulunmaktadır. bu durumda bu kodların silinmesi yerine çalışması istenmeyen kodlar /* ve */ blokları arasına alınarak ihmal. Derleyici main() ifadesi ile karşılaştığında ana programın başladığını anlar.h” şeklinde ifade edilmektedir. Bir sonraki satırda ise programda kullanılacak değişkenler ve tipleri tanımlanır. #include <stdio. istendiği zaman da bu işaretler kaldırılarak tekrar aktif edilebilir. 29 . dolayısıyla programcı yazdığı programı takibi.14 ise bu sabitin aldığı değerdir. Bir sonraki satırda ise #define Sabit ve Fonksiyonlar satırda ise programda kullanılacak olan ve sık sık tekrar eden değer veya denklemler bu satırda tanımlanarak programın istenilen yerinde tekrar tekrar kullanılabilir. Bu main fonksiyonunun içersinde yazılan kodlar C programını oluşturacaktır. ) Define ile yapılacak tanımlamalar istenildiği kadar olabilir. Bu nedenle program yazılırken program kodunun en üstüne bu programın ne işe yaradığı hangi tarihte yazıldığı bilgileri ve program akışına göre çeşitli yerlerde açıklayıcı bilgiler verilerek sıkıntıların önüne geçilmiş olunacaktır. C dilinde ana program yukarıdaki kütüphane ve tanımlamalar işlemlerinden sonra main() fonksiyonu ile başlar. C dilini oluşturanlar herkesin sıklıkla kullandığı işlemleri tekrar tekrar yazılmaması için tek bir komut haline getirmişlerdir. standart input output anlamına gelir ve yazılan C kodunda eğer programdan çıkış veya programa giriş yapılacaksa bu kütüphane kullanılmak zorundadır. Bu sorunun cevabı bir programcının yazdığı program binlerce satırdan oluşabilir. Kullanıcı tarafından oluşturulan bir kütüphane kullanılacaksa #include “KütüphaneAdı.

Her C programında bir main() ana fonksiyonu kesinlikle bulunmalıdır ve program bu fonksiyon ile başlar ve bu fonksiyon ile son bulur. C programı yazılırken her satır kesinlikle “;” noktalı virgül ile bitmek zorundadır. C programında main() fonksiyonunu takip eden kod, fonksiyonun gövdesini oluşturur ve { } işaretleri arasında yer alır. Bu işaretlere program bloğu denir. Esas olarak “{“ parantezi ile birden fazla fonksiyon birlikte kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta her açılan program bloğu yani “{“ ile başlayan kod “}” ile bitirilmelidir. Aksi takdirde program derleyicisi hata üretecektir.

2.4.2. C Program Tanımlamaları Değişkenler, deyim etiketleri tip isimleri, fonksiyon isimleri v.b. programcı tarafından oluşturulan ifadelerdir. Bu isimlendirmelerde programcı bazı kurallarla uymak zorundadır. Bunlar,   İfadeler ya bir harf veya “_” ile başlamalıdır. İfadeler rakam ile başlayamaz. Ger kalan karakterler rakam v.b olabilir. C tarafından kullanılan tip isimleri v.b. isimler kullanıcı tarafından kullanılamazlar.

Örneğin bir ifade “12ayhan” şeklinde kesinlikle olamaz iken “ayhan12” veya “_12ayhan” şeklinde kullanılabilir. Noktalı Virgülün İşlevi Noktalı virgül, ifadeyi sonlandırıcı işlev yapar. Şöyle ki: x=xx+5;y=yy+5; gibi iki ifadeyi birbirinden ayırır. Noktalı virgül olmadan yazılacak kod, anlamsız olacaktır: x=xx+5 y=yy+5 İfadelerin arasında istenildiği kadar boşluk bırakılabilir, bu satır şu hale dönüştürülebilir: x=a+2y=b+3 //??? Fakat şu asla unutulmamalıdır. C programlama dilinde her ifade kesinlikle noktalı virgül ile son bulur. C diline yeni başlayanların en çok karşılaşacakları yazım yanlışlarından birisi budur.Burada şu kesinlikle unutulmamalıdır. C programlama dilinde büyük küçük harf ayrımı bulunmaktadır. “Ayhan ≠ AYHAN” İfade isimleri oluşturulurken “_” alt çizi ile başlayan ifadelerden kaçınılmalıdır. Çünkü bazı C derleyicisine özgü anahtar sözcükler ile çakışabilmektedir.

2.4.2.1. Anahtar Sözcükler C dilinde kullanılan en önemli anahtar sözcükler aşağıda listelenmiştir ve hepsi küçük harfle yazılmaktadır. Bu anahtar sözcükler kullanıcı tarafından ifadelerde kendi

30

tanımlamaları olarak kullanamazlar. Bu anahtar sözcükler, Veri tipleri, bellek sınıfları, deyim ifadeleri ve işleçler olmak üzere gruplara ayrılır. Bunlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılır,
veritipi deyim belleksınıfı işleç char, const, double, enum, float, int, long, short, signed, struct, union, unsigned, void, volatile break, case, continue, default, do auto, extern, register, static, typdef, else, for, goto, if, return, swtich, while sizeof

2.4.2.2. Değişmezler C dilinde tamsayı, gerçek sayı, karakter ve diziler olmak üzere değişmezler bulunur.

Tam sayı değişmezler

Tamsayı değişmezleri, ondalık, sekizli ve onaltılık sayı tabanlarında kullanılırlar ve derleyici programcı tarafından yazılan şekle göre sayı tabanlarının ayrımını yapar. C de bu veri tipleri int, short int ve long int olarak üç tipde tanımlanabilir. 123 : ondalık sayı 0123 : Sekizli sayı= 83 Ondalık sayıya karşılık gelir 085 : Geçersiz bir sayı 0xFF : onaltılık sayı=255 ondalıklı sayı burada belirtilen sekizli sayı tabanı 0 ile 7 arasında ki rakamlardan oluşur, onaltılık sayı tabanı ise 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F değerleri alabildiği unutulmamalıdır. Normalde programcı tarafından belirtilen bu sayı tabanları ne olursa olsun derleyici tarafından bunlar ikilik sayı tabanına çevrilerek kullanılır.

Ondalıklı sayı değişmezler

Ondalıklı sayıların kullanımı aşağıdaki şekilde kullanılabilir. C de bu veri tipleri float, double ve long double olarak üç tipde tanımlanabilir. 1.123 1.123E20 1.123e20 1.123e-20 =1.123x10 =1.123x10 =1.123x10
20 20 -20

Karakter değişmezler ‘A’, ’a’, ‘%’ şeklinde kullanılır.

Karakter değişmezleri tek tırnaklar arasına yazılarak C dilinde kullanılır.

31

Karakter dizisi değişmezler

Karakter dizisi değişmezleri çift tırnak arasına yazılır. C de “Ayhan AKBAL” şeklinde kullanılır. Karakter dizileri yazılırken C dilinde kullanılan bazı kaçış sıraları da kullanılabilir. Bu kaçış sıraları aşağıdaki gibi gruplandırılır. \n \b \r \t \f \a \’ \” \? \\ :yeni satıra geç :geri alma :satırbaşı :1 tab ileri hareket :sayfa ilerletme :beep sesi çıkart :tek tırnak :çift tırnak :soru işareti :ters slaş

şeklinde kaçışlar bulunur. Örneğin C de ekrana adınızı soyadınızı alt alta yazmak istiyorsunuz bu durumda “printf” komutu kullanılarak karakter dizisi kullanılarak yapılabilir ve kullanımı ise aşağıdaki gibidir Printf (“Ayhan \n Akbal “) şeklinde bir yazım ifadesinde derleyici \n gördüğü yere kadar normal olarak yazılır ve \n den sonra bir alt satıra geçer ve yazar. Ekran çıktısı Ayhan Akbal

Şekil 3.2. Programın Ekran Çıktısı Şeklinde olacaktır.

2.5. DEĞİŞKEN KAVRAMI VE TEMEL VERİ TİPLERİ
Değişken bir programcının programı içerisinde, programın aşamasına göre sürekli farklı değerler alabilen ifadeleridir. Örneğin, F=mxa şeklinde bir işlem yapılacak olsun, “F”, “m”, “a” ifadeleri birer değişkendir, çünkü bu değişkenler her zaman farklı değerler alabilir. F=3x4, F=2x5 v.b şeklinde değerler alabilecektir. Dolayısıyla programcı bu değişkenleri önceden tanımlaması daha sonra programında kullanması gerekir.

32

647 float 32 bit 3.483.768 32.Tanımlamada şöyle bir sıkıntı ortaya çıkacaktır. double v. C Dilinde Kullanılan Veri Tipleri Standart Veri Tipleri Tüm diller bilgileri üzerinde çalıştığı bilgisayarın belleğinde saklanırlar.768 -32.4x10+38 Alabildiği Değerler Veri Tipleri Veri Tipi Özelliği Bit Sayısı Minimum Maximum 33 .535 Short int İnt 16 bit 16 bit -32. Bu belirtmeleri yapabilmek için C dilinde ne tür veri tipleri bulunduğu ve veri tiplerinin hangi değerleri alabileceği önceden bilinmesi gerekir.147. 2. Bu değişkenler tamsayı mı?.b.5. Aşağıda C de kullanılan ver tipleri tablo halinde verilmiştir. Saklanan bilgiler hafızada kapladığı yer ve tipine göre float.483. Her değişken bir veri tipi ile kesinlikle ilişkilendirilmelidir.768 Unsigned long 32 bit 0 4.1. integer.4x10-38 3.648 2.768 32.147.767 Unsigned int 16 bit 0 65. tipler olabilir.295 long 32 bit -2. bunun nedeni verilerin saklanması için gerekli saklama kapasitesini belirlenmesi ve belleğin en iyi şekilde kullanılmasıdır. Veri Tipleri Veri Tipi Özelliği İşaretisiz Karakter Tek Karakter Sıralı Veriler İşaretsiz Tam Sayı Kısa Tam Sayı Tam Sayı İşaretsiz Uzun Tam Sayı Uzun Tam Sayı Ondalıklı Sayı Alabildiği Değerler Bit Sayısı Minimum 8 bit 0 Maximum 255 Unsigned char Char 8 bit -128 127 enum 16 bit -32.768 32.294. ondalıklı sayımı? Yoksa bir karakter veya karakter dizisi mi? olacağı önceden programda belirtilmesi gerekir.967.

* / = .7x10-308 1.*/ işaretleri arasına c) /* . DEĞERLENDİRME SORULARI S1) C dili ilk olarak nere kullanılmıştır. Örneğin Türkçe’ de 29 harf 10 rakam kullanılır. ? \ ” ’ $ & { } [ ] ( ) ^ @ < > # %- ana başlıklar altında gruplandırılır. Bunlar. Harfler ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVYZabcdefghijklmnoprstuvyz Rakamlar 0123456789 Özel Semboller + . _ : .4x10+4932 Near pointer 16 bit - - Far pointer 32 bit - - Tablo 3.4x10-4932 3.*/ işaretleri arasına d) * .85x10^-12 34 .7x10+308 Long double 80 bit 3.1: Standart Veri Tipleri Karakter Tipleri Tüm dillerde anlamlı yapılar oluşturabilmek için karakter dizileri kullanırlar. Bir sonraki bölümde değişkenler ve veri tipleri ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır.% işaretleri arasına b) */ . a) Bilgisayarda b) UNIX işletim sisteminde c) Windows İşletim sisteminde d) ICC sistemlerde S3) C dilinde kütüphaneler hangi komut ile programa tanıtılır? a) define b) #define c) #include d) main S2) C dilinde açıklama satırları nasıl yazılır a) % . 2.85x10 dir buna göre C dilinde bu sabit nasıl tanımlanır? a) #define epsilon= 8.Double Uzun Ondalıklı Sayı Çok Uzun Ondalıklı Sayı Yakın İşaretçi Uzak İşaretçi 64 bit 1.6.* işaretleri arasına S4) Yazılacak olan bir C dilinde epsilon diye bir sabit tanımlanacak -12 ve bu sabitin değeri 8. . Aynı şekilde C dilinin de tanıdığı bu şekilde karakterlerde vardır.

S10) Bir programlama dilinde değişkenlerin tip tanımlamaları neden kullanılır? a) Programın akıcı olması için b) Programın bilgisayar belleğini optimum olarak kullanılması için c) Programcının kodu daha iyi anlayabilmesi için d) Programcının kodu doğru yazabilmesi için 35 .S5) C diline göre aşağıdaki değişken tanımlamalarından hangisi yanlıştır? a) int PI b) char isim c) float kes123 d) int 123kes S7) C dilinde ekrana çıkış yapabilmek için hangi C komutu kullanılır? a) scanf b) printf c) ineger d) void main() S9) C dilinde integer değişken tipleri hafızada ne kadar yer tutarlar? a) 8 Bit b) 32 Bit c) 16 Bit d) 63 Bit b) #include epislon 8. b) printf(“\a\a”).85x10_12 c) #define epsilon 8.85x10^-12 d) #main epsilon S6) C dilinde tam sayı sabitler hangi tip ile ifade edilir? a) float b) char c) integer d) string S8) printf komutu kullanılırken bilgisayarın üç kere beep sesi çıkarabilmesi için yazılması gereken kod aşağıdakilerden hangisidir? a) printf(“\n\n\n”). c) printf(“\a\a\a”). d) printf(“\t\t\t”).

36 .

SABİT VE OPERATÖRLER Bölüm 3 3. Herhangi bir program yazıldığında mutlaka bunlardan biri veya daha fazlası mutlaka kullanılmak zorundadır. türleri ve nasıl kullanıldıkları bu bölümde detaylı olarak açıklanmış ve örneklerle bu açıklamaların uygulamaları da gösterilmiştir.DEĞİŞKEN. 37 . işlemlerde kullanılabilecek bazı sabit değerlerin tanımlanması ve özellikle işlemleri yapabilmek için kullanılması gereken operatörlerin olması şarttır. Çünkü yapılan işlemler esnasında çıkan sonuçların kimi yerde saklanması. sabitler ve operatörler kullanılmaktadır.1. Değişkenler. sabitlere ve operatörlere ihtiyaç duyulur. sabitler ve operatörlerin neler oldukları. Bu ve bunun gibi nedenlerden dolayı değişkenlere. GİRİŞ Çoğu programlama dilinde olduğu gibi C dilinde de değişkenler.

sabit ve operatörleri kullanmak. 38 . örnekleri anlayarak ve bölüm sonundaki değerlendirme sorularını cevapladığınızda şunları öğrenmiş olacaksınız:       C dilinde kullanılan değişkenler C dilinde kullanılan sabitler C dilinde kullanılan operatörler Değişkenleri.Bölümün Genel Amacı : Değişkenler. Bölümün Davranışsal Amaçları : Bu bölümü başarıyla bitirip. sabitleri kullanarak program geliştirme Operatörlerin işlemlerde nasıl kullanıldığı Değişkenlerin önemi Değerlendirme: Bölüm sonundaki değerlendirme sorularını yapmanız ve sonuçlarınızı uygulama raporları ile karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az %75 doğru cevap vermeniz gerekmektedir.

1) 2) 3) 4) Şekil 3. İlk karakterden sonra harfler. Bunlar. Değişken ismi içerisinde boşluk bırakılmaz. 39 . Bu yüzden programlama dillerinde bu alanlara DEĞİŞKEN adı verilir. 5) Değişken adında büyük yada küçük harf kullanılabilir.1’de değişkenleri anlatabilmek için küçük bir örnek verilmiştir. Bu işlemlerin ara adımlarında bazı değerleri saklamak gerekebilir. 7) Değişken isimlerinde ingiliz alfabesi kullanılır. Öncelikle değişken isimleri tanımlanırken bazı özel durumlara dikkat etmek gerekir.Ş.ş.ğ. Çoğu programlama dillerinde değişkenler belli kurallara göre tanımlanır ve türleri vardır. Yani alan içerisindeki verinin değeri istenirse değiştirilebilir.Ç.3.Ö. C dilinde de kendine has kuralları vardır. Bu değerler ilerleyen adımlarda kullanılabilir yada başka bir amaç için gerekebilir. İçeriği boş bir değişken İsmi AD olan bir değişken AD AD değişken BALIKÇI İsmi AD olan ve içeriği BALIKÇI olan Şekil 3. Programlar yazılırken bu kurallara uymak gerekir. Bu alanlar türüne göre verileri depolar ve başka bir sonuç bu alana aktarılabilir. Değişken adı istenildiği kadar olabilir. Fakat büyük küçük harf duyarlılığı vardır.kisi ( rakamla başlıyor ve nokta içeriyor ) SHR ( C dilinde kullanan bir komut ) C dilinde bir değişkeni tanımlamak genel olarak şöyledir. Değişken isimleri bir harf veya “_” işareti ile başlayabilir. rakamlar veya “_” işareti gelebilir. İşte bilgisayar aynı anda birden fazla işlem yaparken bazı verileri kullanırken diğer verileri hafızasında saklar.1: Değişkenler Yanlış değişken isimlerine örnek şunları verebiliriz: İSİM ( İ harfi içeriyor ) Okul no ( boşluk içeriyor ) 3kisi ( rakamla başlıyor ) 3.İ. C programlama dilinde de verileri saklamak için verinin türüne göre tanımlanabilen ve kullanılabilen veri alanları vardır. Yani. 6) Kullanılacak değişken adı C diline ait bir komutun adı olamaz.ö. DEĞİŞKENLER Programlama dillerinin hepsinde kullanılan çok sayıda komut sayesinde yüzlerce işlem yapılır. Değişken adında ç.Ğ.2.ü. “adana” ile “ADANA” değişkenleri birbirinden farklıdır. Aksi halde program çalıştırılamaz.ı. ancak C bunun ilk 32 karakterini geçerli sayar.Ü harfleri kullanılmaz.

4*10 / 3.7*10 -4932 4092 3. char karakter. karakter isimli 1 byte’lık tek karakterlik değişken tanımlandı. Değişken adı kısmında da nelere uyulması gerektiğini yukarıda sıralamıştık. Sabit kısmı ise istenildiği takdirde verilebilir. b=k+m-2. tek boyutlu 15 haneli bir karakter dizisi tanımlandı.4*10 / 1.7*10 / 1.1 de görülmektedir. b).1*10 Tablo 3. float m.647 -38 38 3.483.h> #include<conio.m.1 Değişken tanımlama … int x.4*10 -308 308 1. char ad[15]. hafızada 4 byte yer tutan reel sayı değişkeni tanımlandı. C dilinde tanımlı temel değişken tipleri vardır.b). long int buyuk.Değişken_türü değişken_adı[=sabit] . Değişken tanımlama sırasında veya sonrasında değişkene uygun bir değer atanabilir. buyuk isimli 4 byte’lık bir tamsayı değişkeni tanımlandı (int ‘e göre çok daha büyük) Örnek 3.294. getch ( ). Her bir değişken 2 byte uzunluğunda.147.967.k. x ve y adında iki tane tamsayı değişkeni tanımlandı.b.y.h> void main ( ){ clrscr ( ).483. k=m=b. printf (“%d %d %d”. TİP unsigned char char enum unsigned int short int int unsigned long long float double long double UZUNLUK 1 byte 1 byte 2 byte 2 byte 2 byte 2 byte 4 byte 4 byte 4 byte 8 byte 10 byte DEĞER ARALIĞI 0 / 255 -128 / 127 -32768 / 32767 0 / 65535 -32768 / 32767 -32768 / 32767 0 / 4.1: C dilinde tanımlı temel değişken tipleri ve bunların hafızadaki uzunlukları ile alabilecekleri değer aralığı Örnek 3. Burada değişken türlerini bir alt konuda göreceğiz. int k. } 40 . m adında. Bunlar tablo 3.2 Değişkenlere değer atama #include<stdio.646 / 2. printf (“sonuç=%d \n”. m=12.295 -2.147.m. k=7.

ekran görüntüsü herhangi bir tuşa basılana kadar donduruluyor. önce k.b adında 3 adet tamsayı değişkeni tanımlandı. Bu fonksiyonun dışında programda başka herhangi bir yerde kullanılamazlar. Statik değişken static deyimi ile tanımlanır (Örnek 3. … Dinamik değişkenler ise programın çalıştırılması sırasında oluşturulur.4). Lokal ve global değişkenler ise. Bu atama tanımlama esnasında da yapılabilirdi.3 Statik değişken tanımlama static int a. a=a+k. program içerisinde kullanıldığı yere göre lokal ve global değişkenler olarak gruplandırılabilir. program içerisinde yer alan tüm fonksiyonların dışında tanımlanırlar ve programın istenilen her kısmında kullanılabilirler (Örnek 3.5). Programın sonlandığında bellekte bu değişken için ayrılan yerler boşalır. lokal değişkenler tanımlandıkları fonksiyon içerisinde kullanılırlar ve sadece burada kullanılırlar. Bu tür tanımlamalar daha 41 . matematiksel bir işlem yapılıyor. Dinamik değişkenler tanımlandıktan sonra heap bellek bölgesinden kullanılan alanların serbest bırakılması gerekmektedir.Programın işleyişi: k. calloc( ) gibi komutlarla olur. b değişkeninin içeriği m ve k değişkenlerine aktarılıyor . b değişkeninin içeriği ekrana yazdırılıyor. Sonuçta elde edilen sayı b değişkenine aktarılmış oldu. Ekran çıktısı: Sonuç=17 17 17 17 C dilinde tanımlanan değişkenler hafızada aldıkları yere göre statik ve dinamik. o değerler fonksiyon ilk çağrıldığında değişkene atanır. daha sonraki çağırmalarda başlangıç değeri verilmemiş gibi değerlendirilir. Bu değişkenler için heap bellek bölgesi ve bellek adresi kullanılır. tanımlandığı zaman hemen hafızada yer alırlar ve program sonlanana kadar yeri sabit kalır. Örnek 3. Global değişkenler.m.3). Statik değişkenler. k değişkenine 7 değeri atandı. sonra m ve en son b değişkeninin içeriği ekrana yazdırılıyor. C dilinde bu değişkenlerin tanımı malloc( ). m değişkenine 12 değeri atandı.Eğer değişken tipi pointer (işaretçi) türünden ise bu durumda ilk değer sıfır değil NULL (boş) olur. k ile m değişkeni içerisindeki değerler toplanıyor ve bu değerden 2 sayısı çıkarılıyor. Statik değişkenlere başlangıç değeri verilirse. Statik değişkenler tanımlandıkları anda herhangi bir değer ataması yapılmazsa ilk değeri başlangıçta sıfır olur. Yerel değişkenler tanımlandığı fonksiyon çalıştırıldığında bellekte yer kaplarlar (Örnek 3.

b=5. sonuç=10 Örnek 3. b=5. c değişkeninin içindeki değer ekrana yazdırıldı.b. c=a*b. a=2. b değişkenine 5 değeri atandı.çok. Örnek 3.c). a=2.b. } Ekran çıktısı : üç adet tamsayı değişkenler). } Ekran çıktısı: üç adet tamsayı değişkeni tanımlandı değişkenler). c=a*b. printf(“sonuç=%d”.5 Global değişkenler tanımlama ve kullanma #include<stdio. Bu da programın başarısızlığıdır.4 Lokal değişkenler tanımlama ve kullanma #include<stdio. gerektiğinde her fonksiyon içerisinde yerel (lokal) olarak da tanımlayabiliriz. program içerisinde sıklıkla kullanılacak bir değişken varsa yapılır. global olarak bir defa tanımlamak daha doğru olacaktır.c.h> int a.c. değişkeni tanımlandı (Global sonuç=10 42 .c.b. (Lokal a ile b tamsayı değişkenlerinin içeriği birbiriyle çarpılarak. sonuç c tamsayı değişkenine aktarılmıştır. Bu nedenle aynı değişkeni ayrı yerlerde lokal olarak tanımlamaktansa. a değişkenine 2. printf(“sonuç=%d”. main ( ) { int a.c).h> main ( ) { int a. Ancak bu durumda çok fazla parametre yoğunluğu olacağından gereksiz yere hafıza işgal edilmiş olur. Bu değişkeni global değil de.

Aritmetiksel operatörler için değişik kullanımların gösterildiği küçük program parçacıkları örnek 3. Bu operatörler şunlardır: + toplama – çıkarma * çarpma / bölme % artık bölme (mod işlemi: bir sayının diğer bir sayıya bölümünden kalanını bulma) –– bir azaltma ++ bir arttırma Aritmetiksel operatörler. Operatörler dört temel grupta toplanabilirler. Bunlar. çok büyük problemlere neden olabilir.3. SABİTLER Program içerisinde kullanılacak sabit değerli değişkenler olabilir. matematikte kullanılan pi sayısı tanımlandı. Aksi halde çok küçük bir hata. 3.142857.3.71828182845905.4. Ancak değişken tamsayı değişkeni ise bu değişken içindeki sayı değeri kaç ise ++ operatörü kullanıldığında. C DİLİNDE KULLANILAN OPERATÖRLER Operatörler.6 Sabit tanımlama const float pi=3. aritmetiksel. mantıksal sınama ve karşılaştırma gibi işlemler için kullanılan bazı alfa nümerik karakterlerdir. tamsayı veya karakter değişkenleri için kullanılabilir.4. bu değişkenin içeriğindeki ASCII değeri 1 arttırılır. const double e=2. Ancak dikkat edilmelidir. Sabitler tanımlandıkları andan itibaren program içerisinde işlemlerde kullanılabilir. Operatörlerin tam olarak ne iş yaptığı programı yazan kişi tarafından çok iyi bilinmelidir. Çünkü karakter değişkeni için örneğin ++ operatörü kullanıldığında. bu sayı 1 artar. const char [ ]= " Adınızı giriniz".1. matematikte kullanılan e sayısı tanımlandı Adınızı giriniz şeklinde bir karakter dizisi 3. Aritmetiksel Operatörler Değişkenler veya sabitler üzerinde temel aritmetik işlemler için kullanılırlar. Bu da farklı bir karakter demektir.7 de verilmiştir. Operatörün herhangi bir eşitlik ifadesi olmadan tek başına değişkenin sonunda veya başında kullanılmasının bir farkı yoktur. mantıksal ve atama operatörleridir. programlama dillerinde matematiksel. Örnek 3. Bunun için değişkenin adının önüne const deyimi kullanmak gerekir. 43 . Bunun için C dilinde yine değişken tanımına benzer şekilde sabitlerde tanımlanır. karşılaştırma. Ancak içeriği değiştirilemez (Örnek 3.6).

b=12. ASCII olarak A dan sonra B geldiğinden dolayı a değişkeninin içeriği b değişkeninin içindeki sayıya bölünerek. kalan değeri c tamsayı değişkenine aktarılmış oldu).b. Karşılaştırma sonucunda doğru (true) yada yanlış (false) değeri gönderilir. a– –. karakter dizileri karşılaştırılamaz.h> main ( ) { int a=7. k karakter değişkeni tanımlandı ve içine A karakteri yerleştirildi. tam tersi notu 60’ın üstünde ise “sınıfını geçtin” yazsın.4.8’e bakılabilir. char k=’A’. Ve kişinin ortalama notu 60 dan küçükse “sınıfta kaldın”.7 Aritmetiksel Operatörleri kullanma #include<stdio.8 Karşılaştırma Operatörlerini kullanma Programa bir kişinin dışarıdan bir dersinin vize ve final notunu girmesini isteyerek bu kişinin ortalamasını hesaplayalım.2. k değişkeninin içerisi bir arttırıldı (k’nın içi B oldu. şartın sonucu yanlış ise bu blok atlanır. Yani sayısal veya karakter değişkenler birbiriyle karşılaştırılabilir ancak. 44 . a değişkeninin içerisi bir azaltıldı (a=6 oldu.) b değişkeninin içerisi bir arttırıldı (b=13 oldu). Böylelikle değişik şartların yerine getirilmesi sağlanarak döngüsel veya şartlı ifadelere bağlı programlarda kullanılabilir. } a. Karşılaştırma Operatörleri Bu operatörler değişken veya sabitleri birbirleriyle karşılaştırmada kullanılır. k++. C dilinde kullanılan karşılaştırma operatörleri ise şunlardır: büyük mü ? büyük veya eşit mi? küçük mü ? küçük veya eşit mi? eşit mi? farklı mı ? > >= < <= == != Karşılaştırma operatörleri az öncede değinildiği gibi şartlı ifadelerde ve döngülerde çok kullanılırlar. 3.c. ++b. c=a%b. Örneğin if ‘li bir ifadede şart doğru ise blok içerisindeki işlemler yapılırken. a ile b ye değerleri atandı.c tamsayı değişkenleri tanımlandı.Örnek 3. Örnek 3. Karşılaştırma operatörlerini anlatmak için örnek 3.

printf (“bir sayı giriniz :”). ortalama değişkeni mantıksal olarak 60 sayısıyla karşılaştırıldı. dışarıdan girilen final notu değeri final değişkeninde saklandı. } else { printf(“sayınız sıfırdır”). vize. ekran temizlendi. float ortalama. ortalama adında reel sayı değişkeni tanımlandı (sonuç tam çıkmayabileceğinden dolayı float olarak tanımlamakta yarar vardır). # include<stdio.&sayi). } Kullanılacak kütüphaneler tanımlandı (açıldı). } getch ( ). if (ortalama<60) { printf (“\n Sınıfta kaldın”).h> # include<conio. negatif mi? yoksa sıfır mı? olduğunu ekrana yazar.scanf(“%d”. ana fonksiyon tanımlandı.h> int vize.9: Karşılaştırma Operatörlerini kullanma Bu program dışarıdan girilen bir tamsayının pozitif mi?.} 45 . printf (“\n Lütfen final notunuzu giriniz…. final adında iki tamsayı değişkeni tanımlandı.4+final*0. &vize). printf (“Lütfen vize notunuzu giriniz…. scanf (“%d”. } getch ( ). } else if (sayi>0) { printf(“sayı pozitif”).h> # include<conio. &final). else { printf (“\n Sınıfı geçtin”). final.6. sonuç doğruysa yani ortalama değişkeni içindeki değer 60 dan küçükse “Sınıfta kaldın”. if (sayi<0) { printf(“sayı negatif”).:”). ortalama not hesaplandı. main ( ) { clrscr ( ).h> main ( ){ int sayi. ortalama=vize*0. scanf (“%d”. değilse “Sınıfı geçtin” yazısı yazacaktır. dışarıdan girilen vize notu değeri vize değişkeninde saklandı. sonuç ortalama değişkeninde saklandı.# include<stdio. Ekran çıktısı : Lütfen vize notunuzu giriniz….:60 Sınıfta kaldın Örnek 3.:35 Lütfen final notunuzu giriniz….:”).

Mantıksal Operatörler Bu operatörler. main ( ) { clrscr ( ). printf (“Lütfen vize notunuzu giriniz….4. scanf (“%d”.4. else { printf (“\n Sınıfı geçtin”).:”). herhangi bir işlemin sonucu da olabilir. şartlı ifadeler ve döngülerde birden fazla sınanması gereken değişken veya sabit olması durumunda kullanılırlar.4.10: Mantıksal Operatörleri kullanma Programa bir kişinin dışarıdan bir dersinin vize ve final notunu girmesini isteyerek bu kişinin ortalamasını hesaplayalım.3. final. &final).h> # include<conio. ortalama=vize*0.3.h> int vize. printf (“Lütfen final notunuzu giriniz….4+final*0. } getch ( ). if (ortalama<60 || final<60) { printf (“\n Sınıfta kaldın”). } 3.:”). Ve kişinin ortalama notu 60 dan küçükse “sınıfta kaldın”. Ancak bu kez final notunun da 60 dan küçük yada büyük olduğunu da kontrol etsin.6. float ortalama. Bu değer bir sabit değer olabileceği gibi. Atama Operatörleri Bir değişkenin içerisine (kabul edilebilir) herhangi bir değeri eşitlemek için atama operatörleri kullanılır. 46 . Bu operatörler şunlardır: && VE işlemi (AND) | | VEYA işlemi (OR) ! DEĞİL işlemi (NOT) Örnek 3. scanf (“%d”. &vize). tam tersi notu 60’ın üstünde ise “sınıfını geçtin” yazsın. # include<stdio.

Örnek 3. b*=a. b=2. de yazılsaydı. sonuç yine aynı olurdu.Örnek 3. C dilinde bu üç ifadede doğru işlem yapmaktadır.c. Burada atama işlemi için görüldüğü gibi tek başına = işareti kullanılmıştır. sonuç b değişkenine aktarıldı.13 Bitişik atama operatörlerini kullanma 1 den 25 ‘e kadar olan ardışık sayıları toplayan C programını yazalım (Burada kullanılan for döngüsü ileride anlatılacaktır). // a ve b adında iki tamsayı değişkeni tanımlanarak. … Bu örnekte b*=a yerine b=b*a. c=a*b+10.11 Atama Operatörlerini kullanma int a. (a) int a=2. Fark. a=30. değerleri atandı. veya b=a*b.11‘de de görüldüğü gibi birinci kısımda (a) verilen atama şekli direkt bir sabit değerin değişkene atanmasıdır. İkinci kısımda ise (b) matematiksel bir işlemin sonucu bir değişkene aktarılmıştır. Bu operatörler ve anlamları şunlardır: OPERATÖR ANLAMI += toplayarak atama –= çıkararak atama *= çarparak atama /= bölerek atama %= bölerek kalanını atama &= bit düzeyinde VE işlemi yaparak atama |= bit düzeyinde VEYA işlemi yaparak atama =~ bit düzeyinde tümleme ve atama <<= sola öteleyerek atama >>= sağa öteleyerek atama Örnek 3. Ancak C dilinde.12 Bitişik atama operatörlerini kullanma int a=5. sadece tek başına = işareti değil çift (bitişik) atama operatörleri de sıklıkla kullanılır. 47 . (b) Örnek 3.b=5. sadece ilk yazılan deyimde bitişik atama operatörü kullanılmış ve ifade biraz daha kısaltılmış oldu. // b ie a değişkeninin içeriği çarpılarak.

i ‘nin her değeri toplam } // değişkeninin üzerine eklenir.14 Pointer değişkeni tanımlama int a.i<=25. & operatörü ile de kullanılır. Bunun genel şeklini şöyle yazabiliriz: (koşul ifadesi) ? deyim1 : deyim2. Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi * operatörü işaretçi değişkenin tanımlanmasında kullanılmıştır. Bunlar ?:. *b.15 & operatörünün kullanımı int *p. * operatörünün aritmetiksel operatör olarak çarpma işlemi yaptığını biliyoruz. Buradaki deyim1 ve deyim2. matematiksel bir işlem veya genelde bir fonksiyon olabilir. getch ( ).toplam=0. for(i=1. ?: operatörü ileride anlatılacak olan if-else yapısına benzer şekilde belirtilen şarta göre işlem yaptırmada kullanılır. y=x. Örnek 3. toplam değişkeni de başlangıçta 0 değerinde // olduğundan sonucu etkilemez. x'in başlangıç değeri 4 verilmiştir. printf (“Bu program 1-25 arası sayıların toplamını verir”).# include<stdio. aşağıdaki ifadede a değişkeninin içeriği 10’dan büyükse b değişkenine 2. // 25’e kadar gider. // a adlı tamsayı değişkeni ve bir tamsayı atanacak hafıza bölgesinin adresinin // tutulacağı b işaretçi değişkeni tanımlandı. Aynı zamanda bu operatör pointer’larda (işaretçi). Bunun yanında & operatörü de vardır ki. & operatörleridir. değilse -2 değeri aktarılmaktadır.i++){ // i değişkeni. Bu operatörlerin dışında kalan üç operatör daha vardır. yanlış (false) ise deyim2 icra edilir. Yukarıdaki örnekte p işaretçi değişeni. y. x=4.h> # include<conio. x ve y tamsayı değişkenleridir. Örneğin. bu operatör işaretçinin gösterdiği adresle ilgilenir (içeriğiyle ilgilenmez). p=&x. (a>10) ? b=2 : b=-2. Bu ifadeye göre verilen koşul ifadesinin sonucu doğru (true) ise deyim1. Böylece ardışık tüm sayılar toplam // değişkeni üzerine eklenir. herhangi bir atama işlemi. Döngü içerisinde i 1 artar. 48 . x değişkenin başlangıçta bulunduğu hafıza bölgesinin adresi p işaretçi değişkenine aktarılmıştır. printf (“\n toplama sonucu = %d dir”.h> main ( ) { int i.} // toplama sonucu ekrana yazdırılıyor. float *c. * operatörü işaretçi değişkenin tanımlanmasında kullanılır. Üçüncü satırda ise. Örnek 3. başlangıç olarak 1 den başlayıp 1’er artarak toplam+=i.toplam). İkinci satırda da y ile x eşitlenmiş ve y’nin değeri de 4 olmuştur. *. // bir reel sayı atanacak hafıza bölgesinin adresinin tutulacağı c işaretçi değişkeni tanımlandı.

49 . // p nin gösterdiği adresin içeriği n değişkenine atandı. normal bir değişkene aktarmada da kullanılır.16 * operatörünün kullanımı int *p. // p nin gösterdiği adresin içine 100 değeri atandı.m.* operatörü aynı zamanda bir işaretçi değişkeninin gösterdiği adresteki değeri. // m nin adresi p ye aktarıldı. *p=100. Örnek 3.n. p=&m. n=*p.

50 .

Şu bir gerçektir ki bir bilgisayar programının rutin ve basit ve işlemler yapması fazla işe yarayacak bir durum değildir.1. İşte bu tür işlemleri yapabilmek için bu bölümde gereken bilgileri alacak. şart ve döngü deyimlerini kullanacağız.DEYİMLER Bölüm 4 4. 51 . GİRİŞ C programlama dilinde program kodu yazabilmek dahası bu kodların bizi değişik amaçlarımıza ulaşmamızı sağlayacak hale getirmek için şart ve döngü deyimlerini iyi bilmemiz ve etkili bir biçimde kullanmamız gereklidir. Bazen programımızın akışı bir şarta göre değişebilmeli bazen belli işlemler tekrar tekrar yapılabilmelidir.

 Break ve continue sözcüklerini kullanmanız beklenmektedir.  İf şart deyimini kullanmanız.  Şart kavramını açıklamanız. Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip. Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap verebilmeniz gerekmektedir.  Goto deyimini kullanmanız.  Deyim kavramını açıklamanız.BÖLÜM -4.  For döngüsünü kullanmanız.DEYİMLER Bölümün Genel Amacı: Deyimleri bilme ve program içerisinde kullanma.  While döngüsünü kullanmanız. örnek uygulamaları yaptığınız taktirde. 52 .  Switch deyimini kullanmanız.  Koşul operatörünü kullanmanız. bölüm sonunda.

Kontrol deyimleri en az bir anahtar sözcük içerir. b++. gibi. bir ifadedir.) getirilerek oluşturulan deyimlerdir. 53 . } 3) Bildirim deyimleri: Bildirim amacıyla oluşturulmuş deyimlerdir: Örneğin.4. noktalı virgüle sonlandırıcı (terminator) da denilmektedir.. Örneğin: x = y *5. ancak bir deyimdir. int d. char ad.. sayi. C'de deyimler 4 bölüme ayrılır: 1) Yalın deyimler: Bunlar bir ifadenin sonuna sonlandırıcı (.temp. b = getch( ). float uzunluk. Örneğin: c=a*b–d c = a * b .d.2. c' de bloklar aynı zamanda bileşik deyimlerdir. 4) Kontrol deyimleri: Program akışını kontrol etmek için kullanılan deyimlerdir. DEYİM NEDİR? c' de ifadeler birbirleriyle noktalı virgül ile ayrılırlar.. genislik. 2) Bileşik deyimler: Birden fazla deyimin bir blok içinde toplanmasıyla oluşan program parçalarına bileşik deyim adı verilir. İfadeleri bitirmesi nedeniyle. { deyim1 deyim2 deyim3 } örneğin { c = a /2 . Deyim (statement) ifade ile sonlandırıcıdan oluşan gruba verilen addır.. gibi. bir ya da birden fazla blokdan oluşabilir. a++.

Eğer ifadenin sonucu Doğru ise. Hesapladığı bu sayısal değeri mantıksal Doğru ya da Yanlış olarak yorumlar (0 ise Yanlış. if deyiminin icrasında. else anahtar sözcüğüne kadar olan kısım.3. önce derleyici if parantezinin içindeki ifadenin sayısal değerini hesaplar. 0 dışında bir değer ise Doğru). if deyiminin genel biçimi aşağıda verilmiştir. boş deyim (null statement) denir. yalın ya da bileşik olabileceği gibi başka bir kontrol deyimi de olabilir. Örneğin: a = b * 2. if (ifade) deyim1 else deyim2 deyim1 ve deyim2. 54 . c = a + 4. 4. else anahtar sözcüğünden sonraki kısım icra edilir. Yanlış ise. .Solunda bir ifade olmaksızın yalnızca bir sonlandırıcıdan oluşan deyime. İF DEYİMİ C' de program akışını kontrol etmeye yönelik en önemli deyim if deyimidir. Derleyiciler boş deyimler için hiçbir işlem yapmazlar.

harf >= 'A' ========0 deyim2 deyim3 0 && 0 =========0 Sonuç: YANLIŞ harf <= 'Z’========0 harf = 'a'. …. 1. küçük harf değilse deyim2 yapılır. Adım: if parantezinin içindeki ifadenin sayısal değeri hesaplanır. daha sonra akış deyim3 ile devam eder. else anahtar sözcüğüne kadar olan kısım (deyim1) yapılır. Adım: ifade Doğru olduğuna göre. a * 5 =40 40 < 50 Sonuç=1= DOGRU if parantezi içindeki ifadeler daha karmaşık olabilirler: Yandaki if deyiminde harf karakterinin büyük harf olup olmadığı test edilmektedir. if deyiminden sonra gelen ilk deyimdir: Örneğin aşağıdaki program parçasının işleyişini adım adım görelim. if (harf >= 'A' && harf <= 'Z') deyim1 else 55 .Akış diyagramı ile gösterirsek: if (ifade) deyim1 else deyim2 deyim3 Deyim1 Deyim2 Doğru (Sıfır Dışı) İfade Yanlış (Sıfır) Deyim3 NOT: Deyim3.. a=8. if (a * 5 < 50) deyim1 else deyim2 deyim3 …… 3. Adım: else kısmı atlanarak deyim3 yapılır. Eğer harf büyük harf ise deyim2. 2. 1. Adım: if parantezinin içindeki ifadenin sayısal değeri bulunur.

if (ifade) else deyim1 şeklinde bir yazım hatalıdır 56 . Yanlışsa deyim3 ve deyim4 yapılır. Adım: Deyim3 ile akışa devam edilir. daha sonra programın akışı deyim3 ile devam eder.4) { deyim1 deyim2 } else { deyim3 deyim4 } Bu örnekte c < d . Eğer ifade yanlış ise blok atlanarak doğrudan deyim3 yapılır. 3.4 ifadesi Doğruysa deyim1 ve deyim2.2. if deyiminin Doğru ve/veya Yanlış kısmı birden fazla deyimden oluşuyorsa (bileşik deyimse) bloklama yapılmalıdır. Bir if deyimi yalnızca else kısmına sahip olamaz. Adım: Sonuç yanlış olduğu için else kısmı (deyim2) yapılır. Bu durumda en uygun yol koşul ifadesini değiştirmektir. if (c < d . Örneğin: Doğru (Sıfır Dışı) if (ifade) { deyim1 deyim2 } deyim3 Deyim2 Deyim1 İfade Yanlış (Sıfır) Deyim3 if parantezinin içerisindeki ifade doğruysa deyim1 ve deyim2 yapılır. Bir if deyiminin else kısmı olmayabilir.

cas e <sabit ifadesi3>: [break]. Eğer bu sayısal değere eşit olan bir case ifadesi bulursa programın akışını oraya yönlendirir. if (10) deyim gereksiz bir tarz olsa da yandaki gibi bir yazımı da kullanabiliriz. default: printf("Hiçbiri\n"). case <sabit ifadesi2>: [break]. case 3: printf("Çarşamba\n"). 4.] switch. switch DEYİMİ if deyimi Doğru ya da Yanlış olmak üzere iki seçeneğe sahiptir. Örneğin: switch(n) { case 1: printf("Pazartesi\n"). case 5: printf( "Cuma \n) . Eğer böyle bir ifade yoksa programın akışı default ile belirtilen kısma geçer. Dolayısıyla ekranda: 57 . case 4: printf("Perşembe\n"). else deyim1 if parantezinin içerisindeki ifadede değişken olması gibi bir zorunluluk yoktur.4. [default: } . case 2: printf("Salı\n"). Derleyici switch parantezinin içerisindeki ifadenin sayısal değerini hesaplar. Akış buradan sırasıyla aşağı inerek devam edecektir. Oysa switch deyimi belli bir ifadenin çeşitli sayısal değerlerine karşı farklı işlemlerin yapılması için kullanılmaktadır.Yukarıdaki hatalı olan if deyiminin yerine aşağıdaki eşdeğerleri i kullanılabilir: if (!ifade) deyim1 if (ifade) . case ve default birer anahtar sözcüktür. Genel biçimi aşağıdaki gibidir: switch (ifade) { case <sabit ifadesi1>: [break]. } burada n=1 ise programın akışını case 1: kısmına yöneltilir.

} bu program bir öncekinin aksine tüm ifadeleri değil sadece n değerinin karşılığı olan günü yazacaktır. Birden fazla sayısal değer için aynı işlemlerin yapılması isteniyorsa aşağıdaki gibi bir yol izleyebilirsiniz.1) { case 8 : case 12 : case y-3 : default : } break. break. Bunun daha kısa bir yapılış yöntemi yoktur. 58 . Buradaki son case sabit ifade olmadığı için switch geçersizdir. break. . default: printf("Hiçbiri\n"). break. switch(n) { case 1: printf("Pazartesi\n"). 12345 dışında bir değerse hiçbiri yazacaktır. break. case 3: printf("Çarşamba\n"). Aşağıdaki örneği inceleyiniz: switch (x . break. Bu durumda bir case ifadesi break ile sonlandırılırsa programın akışı diğer case ifadelerine geçmez. Yani n değeri 3 ise Çarşamba. case 4: printf("Perşembe\n"). break. Döngülerden çıkmak için kullanılan break anahtar sözcüğü switch içerisinden çıkmak için de kullanılabilir. case 2: printf("Salı\n").Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Hiçbiri yazılarını görürsünüz. case 5: printf( "Cuma \n) . case anahtar sözcüğünün yanındaki ifadenin sabit ifadesi olması zorunludur.break. Yukarıdaki örnekteki her bir case in sonuna break koyarsak örneğimiz şu şekilde değişecektir. 1 ise pazartesi. break. Çünkü derleyici derleme zamanında case ifadelerinin sayısal değerini hesaplamak zorundadır.

Şartları sıradan birer ifade olabilir. default anahtar sözcüğünün sonda olması ve case sabitlerinin artan sırada olması bir zorunluluk değildir. 4. Örneğin: switch(n) case 11: case 13: x = n . Diğer kontrol deyimlerinde olduğu gibi switch deyimi de yalnızca bir deyim içeriyorsa bloklama yapmaya gerek yoktur. Genel kullanım biçimi aşağıdaki gibidir: ifade1 ? ifade2 : ifade3 Koşul operatörü ? ve : olmak üzere ayrık iki sembolden oluşur. } switch deyiminin son case ifadesi için break gerekmediğine dikkat ediniz. case 8:b=a-c. z = n / 2.. dışındaki ilk deyimdir.switch (a) { case 3: case 5: b=a+c.1. break. KOŞUL OPERATORU Koşul operatörü C'nin karşılaştırma yapan özgün bir operatörüdür. case 8: b=a-c. break. deyimi vardır. burada switch içerisinde yalnızca x = n .. Yani yukarıdaki örnek şöyle de düzenlenebilirdi. z = n / 2. Genel biçimde bunu ifade1 olarak isimlendirdik. \n"). switch (a) { default: printf("Geçersiz İşlem!. } Yukarıdaki örnekte a değişkeninin 3 ve 5 değerleri için aynı işlemler yapılmaktadır.5. default: printf(" geçersiz işlem!. Eğer ifade1 sıfır dışı bir sayısal değere sahipse bu durum koşul operatörü tarafından Doğru olarak ele alınır ve yalnızca ifade2 yapılır.\n"). Derleyici önce ? karakterinin solundaki birinci ifadenin sayısal değerini hesaplar. break. case 5: case 3:b=a+c. Eğer itade1 59 .1. break.

Ancak böyle bir zorunluluk yoktur. Örneğin: y = (x > 3 ? a + 1 : a – 1). b) atanmaktadır. goto <etiket ismi>. 60 . 4.in sayısal değeri sıfır ise bu kez yalnızca ifade3 yapılacaktır. goto anahtar sözcüğüprogram akışını istenilen bir bölgeye yönlendirmek için kullanılır. REPEAT: goto etiketinin faaliyet alanı fonksiyon faaliyet alanıdır.1 atanacaktır. Aşağıdaki örnekte klavyeden alınan karakter q olduğunda içiçe iki döngüden çıkılmıştır. go to DEYİMİ Yapısal programlama dillerinde programın akışının başka bölgelere gönderilmesi algılamayı ve tasarımı zorlaştırdığı için pek salık edilmez. Diğer operatörlerde olduğu gibi koşul operatöründen de bir değer üretilir. Örneğin: z= (a > b) ? a : b. değişken isimlendirme kuralına uygun herhangi bir isim olabilir. Programın akışı etiket ile belirtilen bölgeye gider. z değişkenine max(a. Aynı işlem if ile de yapılabilirdi: if (x > 3) y = a + 1. Bu ifade sıfır dışı bir değerse (yani doğruysa) y değişkenine a + 1 sıfır ise (yani yanlışsa) a . goto REPEAT. Programcılar algılamayı kolaylaştırdığı için koşul operatörürünün ilk operandını parantez içerisine alırlar. Etiket. Burada önce x > 3 ifadesinin sayısal değeri hesaplanır.1. else y = a . goto yanına bir etkiket ismi verilerek kullanılmalıdır. Bu değer koşulun sağlanması durumuna göre ifade2 ya da ifade3 olabilir. Koşul operatörü birçok durumda okunabilirliği kuvvetlendirmek için tercih edilir.6. Yani go to ile başka bir fonksiyonun bir bölgesine atlama yapılamaz.

i . 4. ++i) for (j = O. C derleyicileri while anahtar sözcüğünden sonra parantezler arasında bir ifade bekler. } EXIT: } 4.j ) .while) Sırasıyla inceleyelim. while DÖNGÜSÜ Diğer dillerde olduğu gibi C'de de while döngüleri koşul sağlandığı sürece yinelemeye neden olmaktadır. while döngülerini iki gruba ayırabiliriz: 1) Kontrolün başta yapıldığı while döngüleri 2) Kontrolün sonda yapıldığı while döngüleri (do . j.7. i < 10. printf("i = %d j= %d \n". Döngü bu ifadenin Doğru (sıfır dışı bir değer) olduğu sürece 61 .h> void main(void) { int i. char ch. if (ch == 'q') goto EXIT. Kontrolün Başta Yapıldığı while Döngüleri Genel kullanımı aşağıdaki gibidir: while (ifade) deyim … while bir anahtar sözcüktür. for(i = O.1.++j){ ch = getch().7. j < 10.#include <stdio.

white (ifade1) if (ifade2) deyim1 else deyim2 deyim3 … Bu örnekte bloklama yapılmadığı için while içerisinde yalnızca if deyimi vardır.yinelenir. Döngü çıkışındaki ilk deyim ise deyim2' dir. 62 . yalın. eğer bir tek deyim söz konusuysa bloklama yapılmasına gerek yoktur. döngü çıkışındaki ilk deyimdir. bileşik ya da başka bir kontrol deyimi olabilir. Genel biçimde belirtilen deyim. Örneğin aşağıdaki while döngüsünde yalnızca deyim1 döngü içerisindedir. deyim2 } deyim3 while döngüsünün içerisindeki deyim. ancak birden fazla deyim blok içine alınmalıdır. if deyiminde olduğu gibi. white (ifade) { deyim1 . while (ifade) deyim1 deyim2 Aşağıdaki örnekte ise deyim1 ve deyim2' nin her ikisi de döngü içerisindedir. deyim3 döngüden sonraki ilk deyimdir. Daha açık bir deyişle. herhangi bir kontrol deyimi de olabilir. Deyim3.

20 21 t<=20 şartının sonucu 1 1 1 . döngüden çık!. döngüye devam Doğru..while döngüsü. döngüye devam Yanlış. tus). t).. döngüye devam Doğru. döngüye devam t.. "parantez içindeki ifadenin sayısal değeri sıfır dışı bir değer (Doğru) olduğu sürece yinelemeye neden olur" demiştik. Doğru. } Yukarıdaki while yinelenecektir. döngünün içerisinde artırıldığına göre 20 yineleme sonra döngünün sonlanacağını söyleyebiliriz. 63 . Bir başka while döngüsünü incelersek: while ((tus = getchar( )) ! = ‘q') printf ("%c\n". örneklerle açıklayalım: t =1. while (t <= 20) { printf( I/%d\n". 1 0 Doğru... ++t. döngüsü t değişkeni 20'den küçük ya da eşit olduğu sürece t değeri 1 2 3 .

Diğerlerinde olduğu gibi. do { deyim1 deyim2 } while (ifade). do. Veya bir başka deyişle: Bu döngü 'q' karakterine basıldığında sonlanır! 4. Döngünün iç bölgesi do anahtar sözcüğünden while anahtar sözcüğüne kadar olan bölgedir. tek bir deyim için bloklamaya gerek yoktur.7. Örneğin: do deyim1 while (ifade). fakat birden fazla deyim için bloklama yapılmalıdır. Kontrolün Sonda Yapıldığı while Döngüleri Bu tür while döngülerinde kontrol sonda olduğu için döngü içindeki deyimler en az bir kere işlem görür. döngünün başını gösteren bir anahtar sözcüktür. Deyim3.2. Genel kullanımı şu şekildedir: do deyim while (ifade). 64 . deyim2 Burada yalnızca deyim1 döngünün içerisindedir.Bu örnekte while döngüsünün devam edebilmesi için klavyeden girilen karakterin 'q' olmaması gerekir. deyim3 Bu örnekte ise bloklama yapıldığı için deyim1 ve deyim2' nin her ikisi de döngünün içerisindedir. döngünün dışındaki ilk deyimdir.

Örneğin: for (k = 0.4.8. İfade1 uygulamalarda genellikle döngü değişkenine ilk değer vermek amacıyla kullanılılır. ifade2 ve ifade3 ile gösterdiğimiz 3 kısma ayırmaktadır. Örneğin: for (k =0.k < 100. döngüye ilk girişte yalnızca bir kez yapılır. Aşağıda O' dan 99' a kadar sayıları ekranda gösteren bir örnek verilmiştir. ifade3) ifade2: for döngüsünün ikinci kısmı olan i fade2 döngüye ilk girişte ve sonraki her yineleme de işlem görür. ifade3) deyim C derleyicileri for anahtar sözcüğünden sonra parantezler içerisinde iki tane sonlandırıcı (noktalı virgül) beklerler. for döngülerinin genel biçimi şöyledir: for (ifade1.k < 100. Yani tek bir deyim için bloklamaya gerek yoktur. Şimdi for döngüsünü oluşturan bu 3 kısmın işlevlerini tek tek ele alıp açıklayalım: ifade1: for döngüsünün birinci kısmı olan bu ifade. for döngüleri ifade2'nin sayısal değeri Doğru (sıfır dışı bir değer) olduğu sürece yinelemeye neden olurlar. k++) while döngülerinde olduğu gibi for döngülerinde de döngü içerisindeki deyim yalın. Örneğin: for (k =0. Uygulamada genellikle döngü değişkeninin artırılması amacıyla kullanılmaktadır. ifade3) ifade3: Bu kısım her yinelemenin sonunda bir kez işlem görür. ifade2. ifade2. Uygulamada ifade2 genellikle yinelenecek miktarı belirleyen ilişkisel bir operatörle kullanılmaktadır. inceleyiniz: 65 . Bu iki sonlandırıcı for döngüsünü ifade1. ancak birden fazla deyim döngü içerisine alınacaksa bloklama yapılmalıdır. for DÖNGÜLERİ C deki for döngüleri diğer dillerdekilerle kıyaslandığında çok daha geniş işlevlere sahiptir. bileşik ya da başka bir kontrol deyimi olabilir.

for(. } bu biçimdeki for döngüleri sonsuz döngü sağlamak amacıyla kullanılırlar.) { …. k). 66 . Şimdi aşağıdaki örneği inceleyiniz: k = O. Nihayet üç kısmı da olmayan bir for döngüsü de mümkündür. for (. üçüncü kısım her yinelemenin sonunda bir kez işlem gördüğüne göre döngü içerisine son deyim olarak yazılabilir. ++k) printf ("%d\n". k). for (k =0. } for döngüsünün herhangi bir ya da birden fazla kısmı olmayabilir. } Burada ise for döngüsünün bir ve üçüncü kısımları yoktur. k). k < 100. ancak parantezler içinde iki sonlandırıcının mutlaka bulunması gerekir. ) { pri ntf<"%d\n". Gerçekten de bu örnek for döngüsünün çalışmasını çok iyi bir biçimde yansıtmaktadır.şağıdaki örneği inceleyiniz: k = 0. … Burada for döngüsünün birinci kısmı yoktur. for (. k < 100. Birinci kısım. A. ++k. k < 100. döngüye girişte yalnızca bir kez işlem gördüğüne göre döngünün başında ayrı bir deyim olarak da konulabilir.. ++k) printf( "%d\n".{int k.

break anahtar sözcüğü döngüleri sonlandırarak program akışını döngünün dışındaki ilk deyim e atlatır. if (ch == 'q') break. if (fonk1 ( ) < 0) break. break ve continue ANAHTAR SÖZCÜKLERİ Döngülerin işleyişinde etkili olan iki anahtar sözcük vardır: break ve continue.for döngülerinin içinde bulunan üç ifadenin aşağıdaki gibi bir ilişki içinde olması zorunlu değildir. Bu örnekte ise fonk1 fonksiyonunun geri dönüş değeri sıfırdan küçük ise döngü kırılmaktadır.9. } ….) { … ch = getchar ( ). 67 . 4... …. Örneğin: for (. Aşağıdaki örnekte de 0' dan 100' e kadar olan tamsayılar ekrana yazdırılıyor. } … Burada klavyeden girilen karakter 'q' olduğunda break anahtar sözcüğü ile döngü kırılmaktadır. for (.) sonsuz bir döngü olduğundan çıkış da ancak break ile mümkün olabilir! while (k < 100) { ….

Klavyeden girilen 1-25 arasındaki bir tamsayının faktöriyelini alan programı yazınız. 1111 111 11 1 6. 1den 25 e kadar olan sayıların kareleri toplamını bulan programı yazınız. 3. ax +bx+c=0 şeklindeki bir denklemin köklerini bulan programı yazınız.b. 12. deyim1 } Bu örnekte k bir tamsayı olduğuna göre. çarpan veya bölen programı yazınız. 1 1 1 1 1111 1111 1111 7. 1 12 123 1234 5. k < 100. Dört işleme birer kod numarası vererek. klavyeden girilen iki sayıyı yine klavyeden girilen işlem koduna göre toplayan. Klavyeden ardı ardına girilen sayıları toplayan ve girilen sayı negatif olduğunda duran programı yazınız. 2 9. 4 ile 7. 10. sorularda akrana aşağıdaki çıktıları verecek programları uygun deyimleri kullanarak yazınız. 68 . DEĞERLENDİRME SORULARI 1.9. klavyeden ardı ardına sayı girişi isteyen ve bu sayı 10 ile 15 arasında olmadığı sürece bu işleme devam eden programı yazınız. 4. ++k){ if (k % 5 == 0) contınue. k % 5 == 0 koşulu sağlanıyorsa k. a. Aşağıdaki örneği inceleyiniz: for (k = 0. çıkaran. 4. Klavyeden 10 tane tamsayı girilmesini isteyen ve bu girilen tamsayılardan kaç tanesinin negatif olduğunu bulan programı yazınız. bir artırılarak döngüye devam edilir.ve c klavyeden girilmek üzere.continue anahtar sözcüğü o anda içinde bulunulan yinelemeyi keserek bir sonraki yinelemeye geçilmesine neden olur. Klavyeden girilen 1-12 arasındaki tamsayıların hangi aya denk geldiğini bulup ekrana yazan programı yazınız. yani k 1 artarak döngünün başına geçilmiştir. for döngüsü içerisinde continue kullanıldığında for döngüsünün üçüncü kısmı işleme sokulduktan sonra yineleme yapılır. Dolayısıyla yukarıdaki örnekte continue anahtar sözcüğünden sonra k. Bu durumda continue ile döngünün devam etmesi engellenerek sonraki yinelemeye. 2. 5 sayısına tam bölünebiliyor demektir. 4 4 4 4 3333 2222 1111 8. 11.

Klavyeden bir not girilmesini isteyen ve bu not 0-49 arasındaysa “Başarısız”. Klavyeden girilen iki tamsayıdan büyük olanı bulup ekrana yazdıran programı yazınız. Klavyeden girilen iki pozitif tamsayıdan birincisinin ikincisi cinsinden kuvvetini alan programı hazır fonksiyon kullanmadan yazınız. 14.13. 69 . 65-84 arasındaysa “İyi”. 50-64 arasındaysa “Orta”. 15. 85-100 arasındaysa “Çok iyi “ Yazan programı yazınız.

70 .

Hazır Kütüphane Fonksiyonları 71 . Bu bölümde C kütüphaneleri ve bu kütüphanelere bağlı bazı standart fonksiyonların kullanımı anlatılacaktır.1.HAZIR KÜTÜPHANE FONKSİYONLARI Bölüm 5 5.h String.h Conio. Kütüphane Açıklama Dosyası Math. C dilinde tanımlı kütüphane dosyaları aşağıda verilmiştir.h Io.1.h Stdio.h Stdlib.h Time. GİRİŞ C dilinin genel yapısı hatırlandığında.h Matematiksel fonksiyonlar Standart kütüphane alt programları C için stream alt programları Ekran ve iskele G/Ç fonksiyonları Karakter dizisi fonksiyonları Dosya işleme ve düşük seviyeli G/Ç fonksiyonları Tarih ve saat fonksiyonları Tablo 5. Bunun anlamı program içerisinde kullanılacak bir fonksiyonun bağlı bulunduğu kütüphanenin programa dahil edilmesi gerekir. “#include” sözcüğü ile başlayan derleyici ön bildirilerde program içerisinde kullanılacak standart fonksiyonların bağlı bulunduğu dosyaların C kütüphanesinden programa eklenmesi gerekir.

72 .h fonksiyonlarını açıklamanız. uygulamaları yapıp.h fonksiyonlarını açıklamanız beklenmektedir.h fonksiyonlarını açıklamanız.h fonksiyonlarını açıklamanız.h fonksiyonlarını açıklamanız.  Math.  String. Değerlendirme: Bölüm sonundaki değerlendirme sorularını yapmanız ve sonuçlarınızı uygulama raporları ile karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az %75 doğru cevap vermeniz gerekmektedir.  Dos.  Time. Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip.h fonksiyonlarını açıklamanız.h fonksiyonlarını açıklamanız.  Stdio.  Stdlib. bölüm sonunda.  Conio.BÖLÜM -5. değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde.HAZIR KÜTÜPHANE FONKSİYONLARI Bölümün Genel Amacı: Hazır kütüphane fonksiyonlarını açıklama.

acos(x).5.2.2. labs(x). Hata durumunda errno’ya EDOM yerleştirilir. acos (x): Verilen x değerinin arg kosinüs değerini hesaplar. tan(x) asin(x).h’ da tanımlanmıştır. Math.h Fonksiyonları 5. Matematiksel fonksiyonların çoğu math.2.2. Tablo 5. ldexp(x). Fonksiyon Tipi Trigonometrik Ters Trigonometrik Hiperbolik Logaritmik Üstel Yuvarlatma Mutlak Değer Fonksiyonlar sin(x). cosh(x).c[ ] ) ceil(x). hypot(x. cebir ve trigonometri işlemlerini yapabilmemize olanak tanır. Bu fonksiyonlar arasında trigonometrik fonksiyonlar kullanılırken değişkenlerin radyan cinsinden olması gerektiği unutulmamalıdır.pow(x. Sonuç -/2 ile +/2 arasında çıkar. MATH. Sonuç 0 ile  arasında çıkar. x değeri –1 ile +1 arasında olmalıdır. cos (x): Radyan cinsinden verilen x değerinin kosinüs değerini hesaplar.2’de math. tanh(x) log(x). Bu fonksiyonlar adı geçen kütüphane bölümünde ele alınacaktır.1 Trigonometrik Fonksiyonlar sin (x): Radyan cinsinden verilen x değerinin sinüs değerini hesaplar.d.h kütüphanesinde verilmiş olmasına rağmen matematiksel fonksiyonlardan bazıları stdlib. tan (x): Radyan cinsinden verilen x değerinin tanjant değerini hesaplar. 73 . atan2(y. floor(x) abs(x).2 Ters Trigonometrik Fonksiyonlar asin (x): Verilen x değerinin arg sinüs değerini hesaplar. log10(x) exp(x).x) sinh(x). poly(x. sqrt(x). cos(x).h fonksiyonlarından en çok kullanılanları verilmiştir.H FONKSİYONLARI Bu kütüphane geniş bir matematik fonksiyon grubuna sahiptir ve matematik. 5. fabs(x) Tablo 5. Eğer x değeri tanım aralığının dışında bir değer verilirse errno’ya domain hatası anlamına gelen EDOM yerleştirilir ve geri dönen değer 0 olur. atan(x).y). x değeri –1 ile +1 arasında olmalıdır.y).

Burada x sıfıra eşit ve büyük olmalıdır. cosh( x)  tanh(x): Verilen x değerinin hiperbolik tanjant değerini hesaplar.3 Hiperbolik Fonksiyonlar sinh(x): Verilen x değerinin hiperbolik sinüs değerini hesaplar.2.5 Üstel Fonksiyonlar exp(x): Euler sayısının x inci kuvvetini hesaplar.2.4 Logaritmik Fonksiyonlar log(x): Verilen x değerinin e tabanına göre doğal logaritmasını hesaplar. tanh( x)  5.n): Bu fonksiyon x  2n değerini hesaplar. Yine bu fonksiyonun x değerleri sıfır ve sıfırdan küçük olamaz. 5.y): Bu fonksiyon x y değerini hesaplar. Matematikte ln(x) olarak bilinir ve logaritması alınan değerler sıfır ve sıfırdan küçük olamaz. 5. sqrt(x): Verilen x değerinin karekökünü hesaplar.y): Hipotenüs değerini x 2  y 2 hesaplar. sinh( x)  e x  e x 2 e x  e x 2 e x  e x e x  e x cosh(x): Verilen x değerinin hiperbolik kosinüs değerini hesaplar. 74 . pow(x.x): Bu fonksiyon arctan(y/x) değerini hesaplar. log10(x): Verilen x değerinin 10 tabanına göre logaritmasını hesaplar. Hypot(x. Sıfırın sıfırıncı kuvveti için 1 değeri üretilir. ldexp(x.2. x=0 iken y  0 veya x<0 iken y bir tamsayı değilse hata oluşur.atan (x): Verilen x değerinin arg tanjant değerini hesaplar. Çıkan değer -/2 ile +/2 arasındadır. atan2 (y.

36) ceil(4. Örnek 5.000001) 6 5 -19 2 floor(x): Verilen x gerçel sayısını x’den büyük olmayan tamsayıya yuvarlama işlemini yapar. çünkü int sınırı dışında bir tamsayı) labs(x): long tipindeki x sayısının mutlak değerini hesaplar.3.01) floor(-19. int tipindeki bir alan dışındaki sayı için yanlış sonuç elde edilir.3 abs(-456) abs(23) abs(-32768) 456 23 -32768 (Yanlış sonuç.1 ceil(5.000001) 5 4 -20 1 5. bellek yerleşimi ve diğer işlemleri içeren makro ve bir grup güçlü fonksiyonlar bulunur. STDLIB.36) floor(4.423) floor(1. 75 .7 Mutlak Değer Fonksiyonları abs(x): int tipinde verilen x değerinin mutlak değerini hesaplar.3’de toplu halde verilmiştir.H FONKSİYONLARI Standart kütüphane olarak ifade edilen bu kütüphanede veri dönüşümü.6 Yuvarlama Fonksiyonları ceil(x): Verilen x gerçel sayısını x’den küçük olmayan tamsayıya yuvarlama işlemini yapar.01) ceil(-19.2.2 floor(5. Örnek 5.5. Ayrıca Math. 5.h da bulunmayan bazı matematiksel fonksiyonlar bulunmaktadır. Örnek 5. fabs(x): double tipindeki x sayısının mutlak değerini hesaplar.2. Bu fonksiyonlar veya makroların açıklaması Tablo 5.423) ceil(1.

y): Verilen iki int tamsayıyı böler. Diğer rastgele sayı üretme fonksiyonları random.3.y): Bu iki fonksiyon verilen iki sayı olan x ve y değerlerini karşılaştırarak en büyük ve en küçük olan değeri bulan fonksiyonlardır ve aşağıda gösterilen makrolar olarak tanımlanmıştır.4’de verilmiştir. rand: Bu fonksiyon 0 ile RAND_MAX arasında 2 peryotlu rastgele bir sayı üretir.h içinde tanımlanmıştır ve değeri 2 -1 dir. randomize dir.h Kütüphanesi Fonksiyonları 5.Fonksiyon veya Makro adı Açıklama exit( ) lrotl( ) lrorr( ) rotl( ) rotr( ) atexit( ) atof( ) atoi( ) atol( ) bsearch( ) calloc( ) ecvt( ) free( ) Programın çalışmasını durdur Unsigned long sayıyı sola döndür Unsigned long sayıyı sağa döndür Tamsayıyı sola döndür Tamsayıyı sağa döndür Fonksiyondan çıkarken kaydet Karakter katarını float sayıya çevir Karakter katarını int sayıya çevir Karakter katarını long int sayıya çevir İkili diziyi ara Dinamik bellek kullanımını başlat float sayıyı karakter katarına çevir Dinamik yerleştirilmiş diziyi serbest bırak Tablo 5.H FONKSİYONLARI Bu kütüphane dosyalarla ilgili bir kütüphanedir. stdlib.4. Bu fonksiyonlar simülasyon programlarında belli aralıkta rasgele sayı üretmek için kullanılır. 76 . En çok kullanılan dosya komutları Tablo 5.3. Stdlib.h Kütüphanesinde Verilmiş Matematiksel Fonksiyonlar Max(x.y) ((x < y) ? (y) : (y)) div(x. STDIO. 15 Sembolik sabit RAND_MAX.1 Stdlib. srand. 32 5.y) ve Min(x.y) ((x > y) ? (x) : (y)) #define min(x. #define max(x.

renk belirleme gibi ekran işlemleri bu kütüphanede yapılır.5 de en çok kullanılan conio. Stdio.5: Conio. farkı makro olmasıdır Ekrandan formatlı okur Tablo 5.h Kütüphanesi Fonksiyonları 5.4.h Kütüphanesi fonksiyonları Fonksiyon clreol clrscr delline getch gotoxy highvideo insline lowvideo normvideo textbackground 77 . ekran modunu kontrol etme.h fonksiyonlarından bazıları verilmiştir.5. Tablo 5.H FONKSİYONLARI Bilgisayar ekranını en iyi kullanmak için gerekli bir kütüphanedir. Pencere açma. farkı makro olmasıdır Fputchar fonksiyonu ile aynı işlevi yapar. Tablo 5.Fonksiyon Anlamı fclose fcloseall fgetc Fgetchar Fgets Fopen Fprintf Fputc Fputchar Fscanf Fwrite Getc Getchar Printf Putc Putchar scanf Dosyayı kapatır Tüm dosyaları kapatır Dosyadan karakter alır Karakter alır Dosyadan karakter katarı alır Dosya açar Dosyaya formatlı yazı yazar Dosyaya karakter yazar Karakter gösterir Dosyadan formatlı okur Yapısal dosyaya veri kaydeder Dosyadan karakter alır Karakter alır Ekrana formatlı yazar Fputc fonksiyonu ile aynı işlevi yapar. CONIO.

highvideo( ): Karakterlerde parlak tonu seçer. textbackground(renk): Ekranın zemin rengini. bir karakter girilmesini bekler.6 da en çok kullanılan string. normvideo( ): Görüntü rengini ilk renge dönüştürür. insline( ): Kürsörün bulunduğu yere yeni bir satır açar. 78 . renk ile belirtilen renge çevirir. renk ile belirtilen renge çevirir. 5. clrscr( ): Ekranı temizler. window(x1. wherex( ): Kürsörün o anda bulunduğu sütun numarasını saklar.6 STRING. Kürsör olduğu yerde kalır.x2. istenilen satır ve sütuna gitmesini sağlar. Conio. textcolor(renk): Ekranın yazı rengini. wherey( ): Kürsörün o anda bulunduğu satır numarasını saklar.y2): Ekran üzerinde bağımsız pencere oluşturur.h fonksiyonlarında bazıları verilmiştir. lowvideo( ): Karakterlerde soluk tonu seçer.5. delinle( ): Kürsörün bulunduğu satırı siler.y1. Oluşturulan pencere başlı başına bir ekran gibidir.textcolor wherex wherey window Tablo 5. Kürsor ilk satır. Tablo 5. getch( ): Karakteri göstermeden. ilk sütuna konumlanır.h Kütüphanesi Fonksiyonları               clreol( ): Kürsörün bulunduğu yerden itibaren satırın sonuna kadar olan tüm karekterleri ekrandan siler.satır): Kürsörün ekranda.H FONKSİYONLARI Hafızada bulunan karakter dizileri (string) ile ilgili işlemler için kullanılır. gotoxy(sütun.

strupr. 5.n): s1 ile belirtilen stringin sonuna. 5.4 Kopyalama Fonksiyonları strcpy(s1.s2. strncmp Tablo 5.n): Bir stringin baştan itibaren n karakterini başka bir stringe kopyalar.karakter): s1 stringi içersinde “karakteri” arar.3 Arama Fonksiyonları strchr(s1.h Kütüphanesi Fonksiyonları 5. Karakter bulununca arama durur ve ilk bulduğu yerin adresini geri döndürür. strset.6.6.6. strncpy strcmp. strncat strlwr. strncpy(s1. strupr(s1): s1 karakter dizisindeki tüm harfleri büyük harfe çevirir.karakter): Parametre olarak verilen stringin tüm karakterlerini yine parametre olarak verilen karaktere çevirir.s2): s2 stringinin değerini s1 stringine kopyalar.6 String. Strrev(s1): s1 stringini tersden okur. Strset(s1.s2): s1 ile belirtilen stringin sonuna. 5.1 Birleştirme Fonksiyonları strcat(s1.2 Değiştirme Fonksiyonları strlwr(s1): s1 karakter dizisindeki tüm harfleri küçük harfe çevirir. s2 ile belirtilen stringin n tane karakterini ekler.Fonksiyon Tipi Birleştirme Değiştirme Arama Kopyalama Karşılaştırma Fonksiyonlar strcat. strrev strchr strcpy.s2. s2 ile belirtilen stringi ekler. 79 .6. Strncat(s1.

H FONKSİYONLARI Zaman ile ilgili işlemler için kullanılır. Fonksiyon delay sleep sound settime gettime setdate getdate Tablo 5. bu komut 0. time( ): Günün saat bilgisini saniye olarak verir. 5.h Kütüphanesi Fonksiyonları        delay(x): x milisaniye kadar programın çalışmasını durdurur. sleep(x): x saniye kadar programın çalışmasını durdurur.7.+ değerlerinden birini üretir.8 DOS. ilk karakterden başlayarak ASCII kodlarını karşılaştırır.6.5 Karşılaştırma Fonksiyonları strcmp(s1.9 DEĞERLENDİRME SORULARI Aşağıdaki program parçaları çalıştırıldığında ekran çıktıları ne olur? 80 .   clock( ): Fonksiyonun çalıştırıldığı andaki sistemin saatini alır.H FONKSİYONLARI En çok kullanılan dos. getdate(z): Tarih bilgisini almak için kullanılır. En çok kullanılan time.s2): İki stringin. setdate(z): Tarih bilgisini değiştirmek için kullanılır. settime(z): Sistemin zaman bilgisini değiştirmek için kullanılır. gettime(z): Sistemin zaman bilgisini öğrenmek için kullanılır. Karşılaştırma sonucu olarak.n): İki stringin ilk n karakterini karşılaştırır. 5.7 TIME.-.s2. Dos. 5. sound(x): x frekansında ses üretir.h fonksiyonlarından bazıları Tablo 5.7 de verilmiştir.h fonksiyonlarından ikisi aşağıda verilmiştir.5. strncmp(s1.

a).b.h> int a. b=ceil(7.00001). void main() { clrscr().a).h> #include<conio. } 3. b=floor(7. a=floor(-4.b).892). getche().h> #include<conio. #include<stdio. } 2.00001).b). 81 . printf("a=%d".892).h> int a.1. #include<stdio. printf("\nb=%d".b. getche(). printf("a=%d".h> #include<math. printf("\nb=%d". a=ceil(-4. void main() { clrscr().h> #include<math.

h> #include<string. a=ceil(-4). void main() { clrscr().h> #include<math. } 4. #include<stdio. printf("a=%d". printf("s1=%s". 82 .h> int a. getche().s1).b). a=2. getche().h> char s1[5].h> #include<conio.h> int a. printf("c=%d".c. void main() { clrscr().h> #include<conio.#include<stdio. void main() { clrscr(). } 5.b. printf("\nb=%d".b. b=3. #include<stdio.h> #include<conio. } 6.c). b=ceil(7).s2[]="FIRAT". c=pow(a.h> #include<math. strcpy(s1.b).s2). getche().a).

h> #include<string.h> #include<string. getche().s1). } 7.a). #include<stdio.s2[]="UNIV".h> #include<conio. void main() { clrscr().h> #include<conio.h> char s1[]="FIRAT". getche().h> char s1[]="FIRAT".#include<stdio.s2). void main() { clrscr(). a=strlen(s1). } 83 . printf("s1=%s". int a. strcat(s1. printf("a=%d".

84 .

Eğer yapılacak iş pek kolay değilse program oldukça uzun olabilir.1. Böyle durumlarda. esas görevi daha küçük ve kolay idare edilebilir alt görevlere ayırmadan yerine getirmek hemen hemen olanaksızdır.FONKSİYONLAR Bölüm 6 6. Bu bölümde fonksiyon tanımı ve kullanımı hakkında bilgiler edinilecektir. 85 . GİRİŞ Bir program bir görevi yerine getirmek için yazılır. C sadece bir tek altprogram çeşidi sağlamaktadır. C. Bazı programlar onbinlerce satır uzunluğunda olabilir. böyle alt görevleri ifade etmek ve birbirinden ayırmak için bir yöntem öngörmektedir. bu da fonksiyondır.

86 .FONKSİYONLAR Bölümün Genel Amacı: Fonksiyonların tanımlanması ve kullanılabilmesi Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip. uygulamaları yapıp. bölüm sonunda.  Fonksiyon tanımlamanız  Fonksiyon çağırmanız  Fonksiyonları program içinde kullanmanız Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap verebilmeniz gerekmektedir. değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde.BÖLÜM -6.

.1 Fonksiyonların geri dönüş değerleri (Çıkış) Bir fonksiyonun çağırılması sonunda onu çağıran fonksiyona dönüşünde gönderdiği değere geri dönüş değeri (return value) denir. 6. bir değişkene atanabilir ya da doğrudan matematik işlemlerde kullanılabilir. Fonksiyonlar. Fonksiyonların. FONKSİYONLAR Fonksiyon.3 FONKSİYON PARAMETRELERİ 6. Fonksiyonlar.) C'de altprogramlara fonksiyon (function) denir. Fonksiyonda elde edilen sonuç değerinin mutlaka return komutu kullanarak programa yollanması gerekir. Her fonksiyon faydalı birtakım işlemleri (bir işlevi) yerine getirmek için tasarlanır ve çağrılır. onları çağıran fonksiyonlardan aldıkları girdileri ve yine onları çağıran fonksiyonlara gönderdikleri çıktıları vardır. Geri Dönüş { blok return } Değerinin Türü Fonksiyon İsmi (VeriTipi Parametre Adı. 87 . diğer programlarda kullanması için sadece kopyalamak yeterli olacaktır. Yazılan tüm fonksiyonlar sadece main() fonksiyonu içinden çağırılarak kullanılabilir. kolay yazılmaları ve okunmalarını sağlamanın. programların etkinliğini artırmanın.3.. Programın herhangi bir yerinde yazılan bir fonksiyonu. bellekte daha az yer kaplamalarını sağlamanın en uygun yoludur. belirli sayıda verileri kullanarak bunları işleyen ve bir sonuç üreten komut grubudur. Geri dönüş değeri... Fonksiyonların girdilerine parametre ya da argüman denilir.6. programın bütününden bağımsız olarak yazılırsa.2. programın her tarafında tekrar tekrar çağırarak çalıştırma olanağı bulunmaktadır.

 Bazı fonksiyonların geri dönüş değerleri yapılan işlemin başarısı hakkında bilgi verir. Sonuç geri dönüş değeri biçiminde a değişkenine atanmaktadır. x'e atanır. Ancak ekrana yazdığı karakter sayısını da geri dönüş değeri olarak vermektedir." gibi sorulara yanıt verir. ifadesiyle bellekte size byte uzunluğunda bir blok tahsis isteyen programcı bu işlemin başarılı bir biçimde getirilip getirilmediğini de test etmek zorundadır. 88 . sqrt fonksiyonunun amacı x sayısının karakökünü bulmaktadır. Fonksiyonların geri dönüş değerleri herhangi bir türden olabilir.  Kimi fonksiyonlar hem belli bir amacı gerçekleştirirler hem de buna ek olarak amaçlarını tamamlayan bir geri dönüş değeri üretirler. Geri dönüş değerlerinin türleri fonksiyonların tanımlanması sırasında belirtilir. Hemen arkasından p değişkeninin aldığı değeri kontrol edecek ve işlemin başarısı hakkında bir karara varacaktır. Bir fonksiyonun parametresi ve/veya geri dönüş değeri olmayabilir. (işlemde kullanma) [Önce fonk() çalışır. (değişkene atama) [Önce fonk() çalışır. kendilerini çağıran fonksiyonlara geri dönüş değeri biçiminde iletilir. clrscr fonksiyonu yalnızca ekranı siler. a=sqrt(x)..] biçiminde kullanılabilir.  Bazen geri dönüş değerlerine hiç ihtiyaç duyulmaz. clrscr(). Geri dönüş değeri: "İşlem başarılı olmuş mudur ya da neden başarısız olmuştur?. Geri dönen değer x'e atanır. Örneğin: p=malloc(size). Yani bu tür fonksiyonların geri dönüş değerleri test amacıyla kullanılmaktadır. Örneğin: ").] x=fonk() + y.x=fonk(). böyle bir fonksiyonun geri dönüş değerine gereksinimi yoktur. c=printf("Merhaba\n printf fonksiyonu ekrana merhaba yazısını yazmak için kullanılmıştır. Elde edilen değer.. Geri dönen değerle y toplanıp. Örneğin. yalnızca ekranı silme amacıyla tasarlanmış olan bir fonksiyonun herhangi bir geri dönüş değerine sahip olması gereksizdir. Fonksiyonların geri dönüş değerlerinin kullanım amaçları  Bazı fonksiyonlar bir tek değer elde etmek amacıyla tasarlanmıştır.

scanf("%f". //Global degisken tanimlamasi main() { printf("Bir sayi giriniz : "). C'de fonksiyon içinde fonksiyon tanımlanamaz. printf("sonuc= %f\n".. #include <stdio. } Çıktısı: Bir sayi giriniz : -9 Uyari: Negatif sayinin karakoku alinmak istendi.h> void uyari(void) { puts("Uyari: Negatif sayinin karakoku alinmak istedi. if (x>0. void x1 (void) { } x1 fonksiyonu geri dönüş değerine de parametreye de (giriş değeri) sahip değildir. } y1 fonksiyonunun parametresi yoktur. Örneğin: y1 ( ) { . Örnek 6.0) { sonuc=sqrt(x).float a1(void) { } veya float a1( ) { } a1 fonksiyonu parametreye (giriş değerine) sahiptir..").&x). } float x.sonuc). sonuc.h> #include <math. ancak geri dönüş değeri int türündendir.. 1 Fonksiyon Tanımlama Fonksiyon tanımlarken geri dönüş değerinin türü yerine hiç bir şey yazılmazsa C derleyicileri geri dönüş değerinin türünün int olduğunu varsayarlar. } else uyari(). 89 .

Eğer return anahtar sözcüğü yoksa fonksiyon..2 Fonksiyonların giriş Değerleri Fonksiyon parametrelerinin tanımlanması 90 .. bağlayıcı program (linker) tarafından yapılır. Fonksiyonlardan birden fazla geri dönüş değeri çıkarabilmek göstericiler (pointers) ve yapılar (structures) ile mümkündür 6.Yanlış Fonksiyon içinde fonksiyon tanımlanmıştır. return ANAHTAR SÖZCÜĞÜ İki önemli işlevi vardır.... bağlama aşamasında. } . Fonksiyonların yalnız bir tane geri dönüş değeri olabilir. bağlayıcı program tarafından bildirilecektir. 1. 2. İnt fonksiyon1 () { . } Doğru int fonksiyon1 () { . Fonsiyonları sonlandırır. C programlarının çalışabilmesi için mutlaka main fonksiyonunun bulunması gerekir..... } int fonksiyon2 () { ... ana bloğu bitince kendiliğinden sonlanır. int fonksiyon2 () { . return anahtar sözcüğünün kullanılması zorunlu değildir. Diğer bir deyişle kendisi çağıran fonksiyona bir tane dönüş değeri gönderebilir..3... main fonksiyonu yoksa bağlama aşamasında.. Fonksiyonların geri dönüş değerini oluşturur. } Çağrılan fonksiyon ile çağıran fonksiyon arasında bağlantı kurma işlemi.

b) int a. c = a + b. } main() { int i=1. int b) { return a+b. #include<stdio. } Örnek 6. int b) { int c. /* fonksiyon calistiriliyor*/ printf(" fonksiyon calistirildiktan sonra i'nin degeri= %d\n". /* fonksiyon tanimlanmasi*/ printf("fonksiyon calismadan once i'nin degeri=%d\n". b. Fonksiyona aktarılan değerlere formal parametre ve saklandığı değişkenlere de formal değişken denir. Yeni biçim int topla (a. } Arguman listesine.i). Formal değişkenler. i = topla(i. fonksiyona aktarılacak olan değerlerin saklanacağı yerel değişken adları yazılır.h> int topla( int a. çağıran yere döndüğü anda yerel değişkenler ve formal değişkenler için kullanılan bellek alanı serbest bırakılır. i). } int topla (int a. Eski biçim 2.1. return c. Programın akışı fonksiyondan çıkıp. { return a+b. aynı yerel değişkenler gibi bildirildiği fonksiyon yürütüldüğü anda geçerlidir. i). 2 Fonksiyon Tanımlama 91 .

h> int fak (int f). sayac). } int fonksiyon(void) { int sayac = 10. 3 Değişken Tanımlama /*Kombinasyon hesabi*/ /*C(n. 92 . /* fonksiyon cagrildi*/ printf("fonksiyon cagrildiktan sonra sayacin degeri= %2d\n". fonksiyon(). sayac).int sayac = 0. sayac). } Örnek 6.h> #include <conio. /* yerel degisken*/ printf("\tfonksiyonun icinde sayacin degeri= %2d \n". degisken*/ /*butun bloklarin disinda oldugu icin global int fonksiyon(void). main() { sayac++. /* global degisken*/ printf("\n\nfonksiyon cagrilmadan once sayacin degeri= %2d\n".r)=n!/(r!*(n-r)!)*/ #include <stdio.

&r). fa=1.r)=n!/(r!*(n-r)!)"). return (fa).i++) fa*=i. if (f<0) return 0. } int fak (int f) { int i.: "). i<=f. printf("C=%5. fa. else for (i=1. printf("r'in degerini gir. printf("n'in degerini gir. puts("C(n.r. puts("\nkombinasyon hesabi: "). getch(). scanf("%d"..c). } Çıktısı: 93 . scanf("%d". else if (f==0) return 1.. float c.. c=(float) fak(n)/(fak(r)*fak(n-r)).2f\n".&n)..: ").main() { int n.

c=a+b. b.. do { top+=b. top.00*/ Örnek 6.. } main() { 94 . c=0. top=1.: 2 *C=10.: 5 *r'in degerini gir.. b=c.. top). } while (b<=n).h> int fibanocci(int n) { int a. 4 Kombinasyon Programı /*fibanocci serisi*/ /*1+1+2+3+5+8+13*/ #include <stdio./*n'in degerini gir. b=1. a=b. c. a=1. printf("toplam=%d ".

toplam=0.i<=n. puts("x^1/1!+x^2/2!+x^3/3!+ . int us (int xx.&x).x. } Örnek 6..++i) 95 .")..n. float toplam. getch(). main() { int i. ara. + x^n/n!*/ #include <stdio.&n)..")..h> int fak (int f). printf("n'in degerini gir..int nn=15.. int u). puts("hesaplanacak seri: "). for (i=1. scanf("%d". &nn).. printf("x'in degerini gir.*/ fibanocci(nn). scanf("%d".. scanf("%d". + x^n/n!"). /* printf("son sayiyi gir :"). 5 Fibanocci Sayı Programı /*x^1/1!+x^2/2!+x^3/3!+ .

%d^%d/%d!=%5. if (f<0) return 0. son.i)/fak(i). int nn) { int i.i. return(son).kez calisti.2f\n". else if (f==0) return 1. fa. return (fa). toplam+=ara. for (i=1. i++) son *=xx.i<=nn. 6 Polinom Hesaplama Programı 96 . } printf("sonuc=%5. getch().i++) fa*=i. i<=f. fa=1.2f". else for (i=1.ara).i.x. } int fak (int f) { int i. printf("Dongu %d. } int us (int xx.toplam). son=1. } Örnek 6.i.{ ara=(float) us(x.

if (n % 3 == 0) return (n==3). printf("ilk kac asal sayi listelenecek : "). i = 2. int j. i+=2) if (n % i == 0) return 0. int kac. } } int asal(int n) { int i. j<=kac.h> int asal(int). j++. if (n % 5 == 0) return (n==5). main() { int i .i++) if (asal(i)) { printf("%d \t". clrscr(). scanf("%d"./* Asal Sayıların bulunması*/ #include <stdio. if (n % 2 == 0) return (n==2). return 1. i*i <= n. /* sayı asal ise. &kac). i). 1 değil ise 0 değerini alır */ } ÇIKTISI: ilk kac 2 3 31 37 73 79 127 131 179 181 233 239 asal 5 7 41 43 83 89 137 139 191 193 241 251 sayi 11 47 97 149 197 257 listelenecek 13 17 19 53 59 61 101 103 107 151 157 163 199 211 223 263 269 271 : 23 67 109 167 227 277 100 29 71 113 173 229 281 97 . for (j = 1. for (i=7.

7 Asal Sayı Bulma Programı C'de fonksiyon içinde fonksiyon tanımlanmaz. } içinde int carp_topla(a. c = a + b.283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379 383 389 397 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499 503 509 521 523 541 Örnek 6.i). c = topla(a. //yukarida tanimlanan topla fonksiyonu kullaniliyor return c. int).h> int carp_topla (int. i = carp_topla(i.i).b)*topla(a. } int topla(a. Fakat program tanımlanan bir fonksiyon diğer fonksiyon içinde kullanılabilir. return c. i = topla(i. b) /* fonksiyon tanimlanmasi*/ { int c. b) /* fonksiyon tanimlanmasi*/ { int c.b). printf("fonksiyon calismadan once i'nin degeri=%d\n". } Çıktısı fonksiyon calismadan once i'nin degeri=1 fonksiyon calistirildiktan sonra i'nin degeri= 2 98 . i). //fonksiyon prototipi int topla (int. /* fonksiyon calistiriliyor*/ printf(" fonksiyon calistirildiktan sonra i'nin degeri= %d\n". /* fonksiyon calistiriliyor*/ printf(" fonksiyon calistirildiktan sonra i'nin degeri= %d\n\n\n". i). int). i). /* fonksiyon tanimlanmasi*/ //fonksiyon prototipi main() { int i=1. #include<stdio.h> #include<conio. clrscr().

int y) {int d.b). return d. } Çıktısı: a=1 b=2 99 . /* ayni isime sahip topla fonksiyonun Uc parametreli olani topla(int. } //Ayni isimde uc parametreli fonksiyon tanimlamasi int topla (int x. int z) {int d. y=2.h> #include<conio. /* ayni isime sahip topla fonksiyonunun iki parametreli olani topla(int. int. farkli parametreye sahip iki fonksiyonun kullanilmasi #include<stdio.fonksiyon calistirildiktan sonra i'nin degeri= 16 C++'da aynı isimli birden fazla fonksiyon tanımlanabilmektedir (function overloading). clrscr(). printf ("a = 1\nb = 2\nc = 3\n\n"). i). } main() { int i.h> //Ayni isimde iki parametreli fonksiyon tanimlamasi int topla (int x. i = topla(a. int y.b=2. y=2. Bu durumda C++ derleyicileri aynı isimli fonksiyonları parametre sayılarına ve türlerine göre birbirlerinden ayırırlar. //Ayni isme. d=x+y. return d. x=1. z=3.a=1. i = topla(a. d=x+y+z. x=1. i).c). int)calistiriliyor*/ printf("Uc parametreli topla fonksiyonunu\n" "calistirildiktan sonra \n i'nin degeri= %d\n". int) calistiriliyor*/ printf ("iki parametreli fonksiyonunu\n" "calistirildiktan sonra \ni'nin degeri= %d\n\n\n".c=10.b.

c=3 iki parametreli fonksiyonu calistirildiktan sonra i'nin degeri= 3 Uc parametreli topla fonksiyonu calistirildiktan sonra i'nin degeri= 6 Örnek 6. işlem --> faktor=fakt(4) Geri Dönüşler 11. Bir fonksiyonun her çağrılması.faktor). printf("Faktoriyel=%d\n". 8 Fonksiyon Tanımlama 6. if (x==1) return(1). return(sonuc).9 Recursive Fonksiyon Programın çalışması sırasında şu işlemler olmaktadır. işlem --> faktor=fakt(5) 2. if (x<1) return(0). yığın (stack) üzerinde yeniden yaratılması ve çağırılan fonksiyonun çalışmasının tekrar başlamasına neden olur. return(120) 100 . Çağırım ifadeleri 1. #include <stdio. fonksiyonla birlikte tanımlanmış parametrelerin ve diğer yerel (local) değişkenlerin. faktor=fakt(5). } main() { int faktor. } Örnek 6.3.3 Fonksiyonların kendi kendilerini çağırması (Recursive) Bir fonksiyonun kendi kendini çağırması. İşlem -->faktor=120 10. sonuc=fakt(x-1)*x. işlev bakımından bir başka fonksiyonu çağırmasından farklı değildir. işlem--> sonuc=24*5.h> int fakt(int x) { int sonuc.

return(6) 7. işlem--> sonuc=1*2. 14. return(2) 6. Klavyeden girilen iki tane sayıyı recursive fonksiyon kullanarak toplayan program yazınız. Toplama. 12. 8. çıkarama. çarpma ve bölme işlemi yapan ve program yazınız. Klavyeden girilen iki sayının bölümünü bölme işlem operatörünü kullanmadan gerçekleştiren bir program yazınız 10. 4. 2. 6. işlem --> faktor=fakt(1) 6. Klavyeden girilen 10 elemanlı bir diziyi büyükten küçüğe doğru sıralayan bir program yazınız. 3. return(24) 8..4 DEĞERLENDİRME SORULARI 1. 9.. 1+4+9+ . 15. işlem --> çağırım yok 9. Verilen dizide aranılan bir elemanın kaç defa tekrar ettiğini bulan bir program yazınız. Klavyeden girilen bir integer dizinin en büyük ve en küçük elemanını bulan bir program yazınız. işlem--> sonuc=???. 5. n! değerini hesaplayan programı yazınız.3. (x değeri dışarıdan okutulacak ve serinin sadece ilk 75 terimi alınacak) 101 . işlem --> faktor=fakt(2) 5. Klavyeden girilen bir sayının asal sayı olup olmadığını test eden bir fonksiyon yazınız 13.  1 xn f ( x)  1   x  1 n 1 ( x  (n  1)) n Serisinin toplamını bulup yazdıracak programı yazınız. Klavyeden girilen sayıya kadar olan sayıların toplamını hesaplayan programı yazınız 11. klavyeden girilen mesafeyi kaç saatte gideceğini hesaplayan program yazınız. +100= değerini hesaplayan programı yazınız. işlem--> sonuc=2*3. Saatte ortalama 60 km yol giden bir aracın. Klavyeden girilen bir sayının sondan kaç basamağının sıfır olduğunu bulan bir program yazınız. [1-7] arasında girilen sayıya karşılık gelen haftanın gününü veren bir program yazınız. Dışardan girilen N adet tamsayının aritmetik ortalamasını alıp ekrana yazdıran programı C++ dilinde kodlayınız. işlem--> sonuc=6*4. 7. return(1) 6. işlem --> faktor=fakt(3) 4.

102 .

DİZİLER Bölüm 7 7. benzer tipte çok fazla veriyi belleğe kaydetmek için dizilere başvurulur.1. C dilinde çok boyutlu dizilere “elemanları dizi olan dizi” . boyut sayısı arttıkça işlemler biraz daha karmaşık hale gelebilir. “dizi dizileri” veya “matris” denir. tek boyutlu diziler ise genel olarak “vektör” olarak adlandırılırlar. GİRİŞ Bir dizi benzer elemanlardan oluşan bir kümedir. Diziler bir boyutlu veya çok boyutlu olabilirler. Daha önceki bölümlerde her bir veriyi kaydetmek ve o veriyi tanımlamak için bir değişken kullanıldı. 103 .

 Dizi kavramını açıklamanız. 104 .  İşlemlerde dizi kullanımını yapabilmeniz Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap verebilmeniz gerekmektedir. uygulamaları yapıp. bölüm sonunda.  Dizler ile karakter işleme yapabilmeniz. değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde.BÖLÜM -7.  Tek boyutlu dizi kavramını açıklamanız. Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip.  Çok boyutlu dizi kavramını açıklamanız.DİZİLER Bölümün Genel Amacı: Dizi kavramını anlayabilme ve ihtiyaca bağlı olarak kullanabilme.

7. Bu gösterimde ilk olarak dizi elemanlarının bellekte depolanacağı verilerin tipi. Örnek olarak. En çok 2 boyutlu diziler kullanılırlar. elemanını gösterir. Bu örnek kullanımında dersnotu adında integer (tamsayı) tipinde bir dizi tanımlanmıştır. Dizinin herhangi bir elemanına erişmek veya değiştirmek için kaçıncı eleman olduğunu gösterir indis bilgisini vermek gerekir. bu elemanlara erişim yapılırken kullanılacak dizi adı.2. Tip dizi_adı[eleman_sayısı] . gösterilebilir. Bu dizinin elemanları bellekte aşağıdaki gibi yerleşir: BELLEK Dersnotu[0] Dersnotu[1] Dersnotu[2] Dersnotu[3] Dersnotu[4] Dersnotu[5] Dersnotu[6] Veri1 Veri2 Veri3 Veri4 Veri5 Veri6 Veri7 Şekil 7. ÇOK BOYUTLU DİZİLER Çok boyutlu bilgileri veya veri tablolarını saklamak için kullanılır. bu elemanlara erişim yapılırken kullanılacak dizi adı. TEK BOYUTLU DİZİLER Tek boyutlu dizilerin yazım biçimi aşağıdaki gibidir.3. 7. örneğin dersnotu[4] dizinin 5. Bu gösterimde ilk olarak dizi elemanlarının bellekte depolanacağı verilerin tipi. Buna bağlı olarak dizinin son elemanının indisi de dizinin eleman sayısının 1 eksiğidir. Tip dizi_adı[satır_sayısı][sütun_sayısı] . Bellekte satır düzeninde ve art arda depolanırlar. Bu gösterim şekli matrisler için kullanılır. int dersnotu[7] . ve son olarak köşeli parantezler içerisinde dizinin satır ve sütun eleman sayısı belirtilir. ve son olarak köşeli parantezler içerisinde dizinin eleman sayısı belirtilir. 105 . Çok boyutlu dizilerin yazım biçimi aşağıdaki gibidir.2 Tek boyutlu dizi elemanların bellekteki görünümü Dizinin ilk elemanının indisi 0 dır.

{2. Örneğin. BELLEK elemanlar[0][0] elemanlar[0][1] elemanlar[1][0] elemanlar[1][1] elemanlar[2][0] elemanlar[2][1] Veri1 Veri2 Veri3 Veri4 Veri5 Veri6 1. sütun 3. Dersnotu[2]=55 .2}. satır 2.{1.2}}. 7. örneğin. sütun 2.2}. Double say[2][2][3][1] . char string_dizi_adı[eleman sayısı]. satır 1. Bu örnek kullanımda elemanlar adında float (gerçel) tipinde iki boyutlu bir dizi tanımlanmıştır.Örnek olarak.3 Çok boyutlu dizi elemanların bellekteki görünümü Çok boyutlu diziler iki den fazla boyutlu olabilirler. Elemanlar[1][0]=10. satır 1. DİZİLERE BAŞLANGIÇ DEĞERİ ATANMASI Dizilere başlangıç değeri verilmesi için yazım biçimi. 7. char il. sütun Şekil 7. sütun 3. satır 1. a[0][1][0]=12 . 106 . Bu tür verileri saklamak için char veri tipi kullanılır.5. int c[3][3]={2. satır 2. Dizilere ilk değer tanımlama sırasında da verilebilir. sütun 2. sütun 1. KARAKTER İŞLEME (STRINGLER) C dilinde yazılabilecek programlarda sayıların dışında metinlerle de işlem yapılabilir.4. int c[3][3]={{2.4}.2. float elemanlar[3][2] .2. satır 2.4.2. gösterilebilir.1. Int a[3][2][2] . char string_adı. String dizilerini tanımlayabilmek için aşağıdaki yazım şekli kullanılır.

getch(). i++) printf("dizinin %d.. printf("15 adet sayi gir \n").i<15.1 Bir diziye eleman girişi ve dizinin elemanlarını ekrana yazdırma #include <stdio.'Ğ'}. Bu dizinin elemanları bellekte aşağıdaki gibi yerleşir: BELLEK il[0] il[1] il [2] il [3] il [4] il [5] il [6] il [7] Şekil 7.i). int dizi[15].4 String dizilerinin bellekteki görünümü Örnek 7. scanf("%d".'L'.h> main() { clrscr().i. for (i=0. } ‘E’ ‘l’ ‘a’ ‘z’ ‘ı’ ‘ğ’ ‘\0’ 107 .&dizi[i]).elemani dizi[%d]=%d\n". i<15. int i.h> #include <conio.'Z'.i++) { printf("\ndizi[%d]=".'A'.dizi[i]). } for (i=0.char a[8] = {'E'.'I'. char il[8]=”Elazığ”.i+1.

for (i=0. int dizi[5]={100.h> #include <conio. } 108 .3 Bir elemanın dizide olup olmadığını bulan program #include <stdio.elemanı a[1]=200 dizinin 2. int i.500}.i+1).elemanı a[0]=100 dizinin 1.dizi[i]). i<5.").elemanı a[3]=400 dizinin 4.i<5. } Ekran Çıktısı dizinin 0. printf("Sayıyı giriniz.Örnek 7. for (i=0.h> #include <conio.elemanı a[2]=300 dizinin 3. printf("diziyi giriniz:\n").elemanı a[4]=500 Örnek 7.elemani dizi[%d]=%d\n".200.ara.2 Bir diziye ilk değer atama ve dizinin elemanlarını ekrana yazdırma #include <stdio.h> main() { clrscr().&dizi[i]). for(i=0. int dizi[5].. break. scanf("%d".ci elemanıdır\n".i.i+1.i<5.j.i++) if (ara==dizi[i]) { printf("Aradığınız sayı dizinin %d. getch().&ara). clrscr().300.i++) scanf("%d".400.. i++) printf("\ndizinin %d.h> main() { int i. } getch().

.h> main() { int dizi[35].konum. clrscr().eleman.4 Bir dizideki en küçük yada en büyük elemanı ve dizideki yerini bulma #include<stdio. konum=i. scanf("%d". } 109 . i<=eleman.. i=1. for (i=1. printf("\nDizi elemanlarını giriniz.").&eleman). en=dizi[1]. printf ("\nDizinin eleman sayısını giriniz.i++) if(en>dizi[i]) // Eğer en<dizi[i] yazılırsa en büyük eleman bulunabilir { en=dizi[i].").i++) scanf("%d".en.h> # include<conio. printf("Elemanın dizideki yeri=%d\n". konum=i. en). getch(). } printf("Dizinin en küçük değeri = %d\n". konum).i..&dizi[i]).i<=eleman.Örnek 7. for(i=1..

for(i=0.i).j.3.5 Eleman sayısı dışarıdan girilen bir dizinin elemanlarını küçükten büyüğe doğru sıralama #include<stdio.i<eleman. int i. } } 110 . } Örnek 7. scanf(“%d”.i++) { for(j=0.i<2.4.j<3.6}.i++) printf(“%d\t”. printf(“Dizi elemanlarını giriniz:\n”). getch().j++) if(b[i]>b[j]) { c=a[i].h> int eleman. for(i=0. void main() { clrscr().5. } printf(“\nSıralı Dizi:\n”). a[i]=a[j].c. main() { for (i=0. printf("\n").i<eleman.j<eleman. i<(eleman-1). scanf(“%d”.matris[i][j]).Örnek 7.b[i]).2.h> int matris[2][3]={1.b[100].j++) printf("%d". } for(i=0. i++) for(j=i+1.i++){ printf(“b[%d]:”. j. printf(“Dizinin eleman sayısını giriniz:\n”). a[j]=c.6 Elemanları belli bir matrisi ekrana yazdırma #include <stdio.&eleman)..i.&b[i]).h> #include<conio.

scanf(“%d%d”. } for (i=0. } printf("\n").j++) { matris3[i][j]=matris1[i][j]+matris2[i][j].i++) for(j=0.i.&matris2[i][j]).i<3. } } 111 .&matris1[i][j]).i<3. int matris3[3][3].j<3.j++) { printf(“\nmatris1[%d][%d]=”.j). int i. printf(“\nmatris2[%d][%d]=”. scanf(“%d%d”.matris3[i][j]).8 Elemanları dışarıdan girilen iki matrisin toplanması #include <stdio.Örnek 7.i++) { for(j=0.i.j).j<3. main() { for (i=0. printf("%d".h> int matris1[3][3]. j. int matris2[3][3].

for(i=0. for(i=0.a[i][j]). } Printf(“\n”).i<3.j++) if(i==j) a[i][j]=1. } Ekran çıktısı: 100 010 001 112 .j<3.i++) { for(j=0. j.i<3.9 3x3 boyutunda bir birim matris oluşturan ve ekrana yazdıran program #include<stdio. void main() { clrscr(). clrscr(). else a[i][j]=0.h> int a[3][3].j++) { printf(“%d”. } getch(). int i.i++) for(j=0.j<3.Örnek 7.h> #include<conio.

i<2.j<2.i++) for(j=0. matrisin elemanlarını giriniz\n”).j<2.i<2.j).&x[i][j]). int i.j++) { printf(“y[%d][%d]=”.j++) printf(“z[%d][%d]=%d”. z[i][j]). for(i=0.j++) { printf(“x[%d][%d]=”.i.k. } printf(“2. void main() { clrscr().i++) for(j=0.k<2.i<2.i.i++) { for(j=0. } getch(). matrisin elemanlarını giriniz\n”). scanf(“%d”.10 3x3 boyutunda a ve b matrislerini dışarıdan okutarak c=a*b matrisini hesaplatıp yazan program: #include<stdio. for(i=0.i<2. } printf(“\n”).i++) for(j=0.&y[i][j]).j<2.k++) z[i][j]= z[i][j]+x[i][k]*y[k][i] . printf(“1.i. j. z[2][2].Örnek 7.j<2.h> int x[2][2]. scanf(“%d”. j. printf(“\n”). for(i=0. } 113 . for(i=0.j++) for(k=0.j). y[2][2].h> #include<conio.

matrisin elemanlarını giriniz y[0][0]=1 y[0][1]=2 y[1][0]=3 y[1][1]=4 z[0][0]=11 z[1][0]=26 z[0][1]=16 z[1][1]=38 Örnek 7.il[i]).Ekran çıktısı: 1. } Ekran çıktısı: İlleri giriniz: Elazığ İstanbul Kahramanmaraş Elazığ İstanbul 114 . for(i=0 .h> char il[3][10]. getch(). i<3 .il[i]). matrisin elemanlarını giriniz x[0][0]=2 x[0][1]=3 x[1][0]=5 x[1][1]=7 2. i++) printf(“%s\n”. scanf(“%s”. } for(i=0 . i<3 .11 Girilen illeri ekranda gösterme (String dizi örneği) #include<stdio.i). void main() { clrscr(). printf(“İlleri giriniz:\n”). int i.h> #include<conio. i++) { printf(“iladı[%d]:”.

Klavyeden girilen bir metni tersten yazdıran bir C programı yazınız? 5. değeri 0 ya da 0’dan büyük olanları poz isimli diziye aktaran programı yazınız? 11. kaç pozitif ve kaç tane 0 olduğunu bulan ve ekrana yazdıran programı yazınız? 10. Mevcudu klavyeden girilen bir sınıftaki öğrencilerin sınav sonuçlarını okutup ortalamasını ve en yüksek notu bulan programı yazınız? 8. Klavyeden girilen bir cümledeki kelimelerin yerini bozmadan tersten yazdıran bir C programı yazınız? ( Örn: Ali Topu At  At Topu Ali ) 7. Klavyeden girilen bir cümledeki kelimelerin sadece ilk harflerini yazdıran bir C programı yazınız? 6. 20 elemanlı bir dizide kaç negatif. Klavyeden rastgele girilen 10 sayıyı okuyup bu sayıları tersten yazdıran bir C programı yazınız? 2. n*n boyutundaki bir matrisin satırlarını ve sütunlarını toplayıp ayrı aryrı sonuçları ekranda gösteren programı yazınız? 14. 25 elemanlı bir dizideki negatif elemanların toplamını bulan programı yazınız? 9. n*n boyutundaki bir matrisin en büyük elemanını en küçük elemanına böldüren ve sonucunu ekrana yazdıran programı yazınız? 115 .Kahramanmaraş 7.6. DEĞERLENDİRME SORULARI 1. 50 elemanlı bir dizide değeri 0’dan küçük olanları neg isimli diziye. Eleman sayısı dışarıdan girilen bir dizideki çift olan elemanların ortalamasını bulan programı yazınız? 12. n*n boyutundaki bir matrisin simetrik olup olmadığını bulan programı yazınız? 15. n*n boyutundaki bir dizinin esas köşegeni üzerindeki elemanların ortalamasını ve toplamını bulan programı yazınız? 13. Bir kare matrisin determinantını bulan bir C programı yazınız? 4. Klavyeden girilen bir metnin uzunluğu bulan bir C programı yazınız? 3.

116 .

İşaretçiler. hatta zorunludur. 117 . Tipik olarak bir bilgisayar. hafızadaki bir yerin adresini ( byte sıra numarasını ) içeren bir değişkendir. Turbo C' de işaretçilerin kullanımı en üst düzeydedir. ayrı ayrı veya bitişik gruplar halinde idare edilebilen ardışık olarak sayısallaştırılmış veya adreslenmiş hafıza hücrelerinin bir dizisine sahiptir.1 GİRİŞ Tüm bilgisayar programlama dillerinin temelinde işaretçiler veri tipleri bulunmaktadır.İŞARETÇİLER Bölüm 8 8.

uygulamaları yapıp. 118 .BÖLÜM – 8 İŞARETÇİLER Bölümün Genel Amacı: Turbo C programlama dilinde işaretçilerin yeri ve kullanma Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip.        Tanımlanması ve Kullanımı İşaretçi Aritmetiği İşaretçiler ve Diziler İşlevleri Referans Yoluyla Çağırma İşaretçiler ve Yapılar Dinamik bellek kullanımı İşaretçilerle İlgili Diğer Konular Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap verebilmeniz gerekmektedir. bölüm sonunda. değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde.

Birincisi kullanılan herhangi bir değişkeni işaret etmek. iptr). Bunun için malloc işlevi kullanılır void *malloc(n) : Boş bellekten n byte yer ayırıp başlangıç adresini döndürür.2. Bu kadar tanımla sonucunda bellekte p değişkeni mevcuttur. printf("i değişkeninin adresi %p\n". int *iptr. !!!!!!!!! Daha sonra dönüş yapılacak. İşaretçi değişkenin var olan bir değişkenin bulunduğu adresi göstermesi. iptr = (*int) malloc(2). & işleci : Bir değişkenin adresinin belirlenmesi için kullanılır. 119 . printf("iptr değişkeninin değeri %p\n".2 TANIMLANMASI VE KULLANIMI Bir veri bloğunun bellekte bulunduğu adresi içeren (gösteren) veri tipidir. Bunun için iki yol vardır.1. 8. 8FF8:1000 8. main() { int i. int *iptr.8. Ancak işaret ettiği veri bloğu yoktur.2.2. clrscr(). sizeof.. cast işleci (*tip) . } Bellek modeline göre SSSS:OOOO veya OOOO biçiminde adres yazar.. float *fptr. &i). i = 5. Bu işlemi yapabilmek için var olan değişkenin adresinin bilinmesi gerekmektedir. Kullanım biçimi: &değişken &i : i değişkenin adresini verir. ikincisi ise veri bloğunu boş belleği kullanarak oluşturmak. Tanımlama biçimi: veri tipi *p. p değişkeni <veri tipi> ile belirtilen tipte bir verinin bellekte saklandığı adresi içerir. Veri bloğunu boş belleği kullanarak oluşturmak. Bu yolla veriler için dinamik yer ayırılır. iptr = &i.

i değişkenin adresinin 1000 olduğunu varsayalım. *iptr = 8.2. iptr = &i. iptr nin değeri iptr nin değeri 1002 olur.. . int *iptr. Veriye işaretçi değişken yoluyla erişim Bir işaretçinin gösterdiği adresteki veriye erişmek için işaretçi değişkeninin önüne * karakteri konur. . i değişkenin adresinin 1000 olduğunu varsayalım. 120 . iptr nin değeri 1008 olur. *(iptr+4)=2. 1000 dir. j..8. main() { int i. ( int değeri işaret ettiği için) aynı örneği double için yaparsak double *iptr.. Değişkenin alacağı yeni değer işaretçi değişkenin ne tip bir veri bloğunu işaret ettiğine bağlıdır. iptr++. İşaretçi değişkenin değeri 1 arttırıldığı zaman değişken bir sonraki veri bloğunu işsaret eder. ( double değeri işaret ettiği için) int *iptr. printf("iptr adresinin içeriği %d\n". iptr++... i değişkenin adresinin 1000 olduğunu varsayalım. } Ekranda çıktı : i değişkeninin değeri 8 iptr adresinin içeriği 8 !!! İşaretçi değişkenin gösterdiği adresin içeriği değişken ilklendirmeden kullanılmamalıdır 8. printf("i değişkeninin değeri %d\n". i). i. Ancak eklenecek değer tamsayı olmalıdır. iptr = &i. i. 1008 adresinin içeriğini 2 yapar. iptr nin değeri 1000 dir. --) geçerlidir. int *iptr. i. iptr nin değeri 1000 dir.. *iptr).3. . iptr = &i.3 İŞARETÇİ ARİTMETİĞİ İşaretçi değişkenler üzerinde toplama ve çıkartma işlemleri (++. iptr = &i.

*(iptr+j)).h> main() { int i[10]. } printf("\n"). j++) i[j]=j. for (j=0. j<10. int *iptr. for (j=0. /* iptr hala dizinin başını gösterir */ getch(). clrscr(). iptr++. j<10. j++) { printf("%d ".!!! Arttırma işaret edilen veri bloğuna göre yapılır Yani bir sonraki veri bloğunun gösterilmesi sağlanır. j<10. for (j=0. iptr++ . j++) printf("%d ". } 121 . /* iptr artık dizinin başını göstermez */ iptr = i. /* Dizinin başlangıç adresine erişmek için ilk elemanın adresi kullanılabilir &i[0] veya doğrudan */ iptr = i. j. bir sonraki veri bloğunu göster (*iptr)++. *iptr). printf("\n"). iptr değişkeninin gösterdiği adresteki değeri 1 arttır 8. #include <stdio.4 İŞARETÇİLER VE DİZİLER İşarteçiler üzerinde geçerli aritmetik yardımıyla dizilere işaretçi değişkenler ile erişmek mümkündür.

*p2. İşlev çağırıldığı zaman parametrelerin bir kopyası çıkartılıp işleve gönderiliyordu. a).1: İşaretçi ve dizgi kullanımı.5 İŞLEVLERİ REFERANS YOLUYLA ÇAĞIRMA Şu ana yazdığımız işlevlerde gönderilen parametrelerin (diziler hariç) değerlerinin değiştirilmesi mümkün değil idi. Bir işlevin birden fazla değer gönderebilmesi için işaretçilere gereksinimiz vardır. i). b). printf("öncesi %d\n".Örnek 8. void arttir(int). printf("%s\n". p1 = a. p2++. p2 = b. while (*p1 != '\0') { *p2 = *p1. } Çıktı : öncesi 5 sonrası 5 122 . p1++. getch(). i). } 8. } printf("%s\n". i = 5. printf("sonrası %d\n". char b[11]. main() { int i. #include <stdio. arttir(i).h> main() { char *a="1234567890". } void arttir(int k) { k++. char *p1.

getch(). 123 . i). } void arttir(int *k) { (*k)++. printf("öncesi %d\n". main() { int i.2: Sayısal dizgiyi tamsayıya dönüştüren işlevde iyileştirme. printf("sonrası %d\n". void arttir(int*).Gönderilen parametrenin kopyası işleve gönderildiği için işlev içerisinde yapılan değişiklikler işlevin çağırıldığı yeri etkilemez. } Çıktı : öncesi 5 sonrası 6 Örnek 8. arttir(&i). Eğer parametredeki değişikliklerin işlevin çağırıldığı yerde de geçerli olmasını istiyorsak işleve parametrenin adresini göndermek gerekir. i = 5. Geçersiz karakterin konumu da verilsin. i).

Yer değişikliği işlevde ve parametrelere referans yolu ile erişim. int *konum) konum = -1 ise tüm karakterler rakam >=0 ise geçersiz karakterin konumu Örnek 8.3: Sıraya dizme. 124 .int deger(char *s.

getch(). for (i=0. } printf("\n"). i<N. i++) { s[i] = rand() % 100.4: İşleve gönderilen dizinin işlev içerisinde işaretçi olarak kullanımı. for (i=0. int *b) { int gec. k = 1.s[i]). i++) if (s[i] > s[i+1]) { degistir (&s[i]. Örnek 8. int i. } void degistir (int *a. clrscr(). k=1. } !!! Dizilerde işaretçi olduğu için a değişkeni bir dizi(veya işaretçi ise) a[i] ile *(a+i) ifadeleri aynı anlamı taşır. k. main() { int s[N].h> #define N 20 void degistir (int *. printf("\n"). do { k=0. gec = *a. 125 .#include <stdio. } } while (k). printf("%4d". *a = *b. i++) printf("%4d". int *). *b = gec.h> #include <conio.s[i]). i<N-1. for (i=0. &s[i+1]). i<N.

printf("%4d".#include <stdio. i<N. Block değişkenin tuttuğu yeri boş belleğe gönderir 126 . i++) { s[i] = rand() % 100. İşlevin değeri >0 ise bloğun bellekteki yeri. i++) t = t + *(a+i). main() { int s[N]. 1000 tane int değer içerecek bellek uzunluğu x = (double *) malloc(2000*sizeof(double)). i = (int *) malloc(1000*sizeof(int)) . 2000 byte yer ayırıp bloğun başlangıç adresini i 'ye atar ( 1000 elemanlı int dizisi ) double *x. k. for (i=0. NULL yer yok demektir. return t/N.5: işleve gönderilen işaretçinin işlev içerisinde dizi olarak kullanımı . getch(). float t = 0.h> #define N 5 float ort (int *). int i. 2000 elemanlı double dizi void free (void *block) : mallock işlevivi tersi. int *i. x = (double *) malloc(8*2000). i = (int *) malloc(2000) . } float ort (int *a) { int i. void malloc(n): En az n byte uzunluğunda bellekten yer ayırır. clrscr().s[i]).h> #include <conio. } printf("\n"). i<N. for (i=0. } Örnek 8. 2000 elemanlı double dizi sizeof(n) : n ifadesinin/tipinin byte olarak uzunluğunu verir.

*(s+i)). "Ekim". "Ocak". "Kasım". } 127 . clrscr(). for (i=0. "Aralık"}. aylar[i]). i<N. i<N. Daha önce yapılan bir örnekte ay isimleri bir dizide saklanmıştı. } Örnek 8. printf("Ayın sırasını gir "). "Haziran".ort(s)). if (i>0 && i<13) printf("%s\n".6: Bir dizinin elemanlarının işaretçi olması. scanf("%d". "Mart". for (i=0. "Temmuz". int i. main() { char *aylar[] = {"". int i. "Nisan". &i). "Ağustos".#include <stdio. float t = 0. "Eylül".h> #include <conio. printf("%4d".h> #define N 8 float ort (int []). printf("Ortamala = %. s = (int *) malloc(2*N). i++) t = t + a[i]. i++) { s[i] = rand() % 10. k. getch(). "Mayıs". main() { int *s. } printf("\n"). } float ort (int a[]) { int i. "ªubat". getch().2f\n". return t/N.

iptr = &i.7 : Bir işaretçinin adresini içeren işaretçiler. İşaretçinin bir yapı verisini göstermesi. } Ekrana çıktı: i ve &i : 5 8FDD:1000 *iptr ve iptr : 5 8FDD:1000 *iptrptr ve iptrptr : 8FDD:1000 8FDD:0FFC 8. i = 5. struct ogrenci *a 128 . tanımlaması her bir elemanı bellekte bir 'float' sayıyı gösteren işaretçi olan 100 elemanlı bir dizidir. clrscr(). int **iptrptr. iptrptr = &iptr. struct ogrenci{ char no[10]. main() { int i. printf("*iptrptr ve iptrptr : %p %p\n". printf(" *iptr ve iptr : %d %p\n".6 İŞARETÇİLER VE YAPILAR Bir işaretçi işleve parametre olarak gönderildiğinde basit değişken gibi değişkenin kopyası alınıp gönderiliyordu. *iptrptr. iptr). iptrptr). i. Yapının büyük olduğu durumlarda bu da sorun çıkartır. &i). Örnek 8. }. int notu. getch(). printf(" i ve &i : %d %p\n". int *iptr.Benzer şekilde float *a[100]. *iptr.

z->borc).adres2). char adres1[40]. gets(a. char adres2[40]. gets(a. puts(z->tel). clrscr(). yaz(&a).no. main() { kisiler a. #include <stdio. } 8. printf("Adres-2 : ").Tanımlamasında a değişkenini oluşturan alanlara erişmek için. char tel[15].Akım .7 DİNAMİK BELLEK KULLANIMI Üç boyutlu dizi tanımı ve kullanımı. gets(a. printf("Adını gir : "). printf("Adres-1 : "). printf("Telefonu : ").0f\n". puts(z->adres2).tel). printf("Borcu : "). Örnek 8. Bunun farklı kullanımı: a->notu=56. "95001"). void yaz(kisiler *z). } void yaz(kisiler *z) { clrscr(). "95001"). printf("Adresi : ").adi).h> typedef struct { char adi[35]. strcpy((*a). gets(a. puts(z->adi).Zaman 129 . printf("Borcu : "). &(a. printf(" : ").borc)). Üç boyut --> Gerilim . puts(z->adres1). printf("%.8: Yapının adresinin işleve gönderilmesi. } kisiler. strcpy(a->no. scanf("%f". bilinen yol: *a. printf("Adı : "). printf("Telefonu : "). float borc.notu=56.adres1).

Örnek 8.9: Tek boyutlu diziyi üç boyutlu gibi kullanma. 130 .

*/ #define x 4 #define y 5 #define z 9 void matris_yaz(int *). i<x. j++) { for (k=0. Ancak indis. } getch(). i)./* Üç boyutlu dinamik dizi kullanımı. Her boyut farklı uzunlukta Dizi tek boyutlu gözüküyor. k. i<x. k. } printf("\n"). printf("%5d ". boyutun uzunluğu şeklinde kullanılabilir.*(a + i*y*z + j*z +k)). k<z. j<y. k<z. j. *m++. for (j=0. i). } } Örnek 8. i++) { printf("i = %d \n". main(){ int *a. for (j=0.*m). for (i=0. } } matris_yaz(a). } void matris_yaz(int *m) { int i. } printf("\n"). j. hesaplanarak bulunuyor. k++) { *(a + i*y*z + j*z +k) = i*j*k.10: 131 . /* eleman sayisi kadar yer ac */ clrscr(). k++) { printf("%5d ". for (i=0. clrscr(). j<y. j++) { for (k=0. i++) { printf("i = %d \n". boyutun uzunluğu ^2. Yani *(a + i*y*z + j*z +k) ^ ^ ^ ^ 3. a=(int *) malloc(x * y * z * sizeof(int)). int i.

printf("\n"). j<y. for (i=0.8 İŞARETÇİLERLE İLGİLİ DİĞER KONULAR 132 . boyutun her elemani n */ /* elemanli diziyi gosterir */ for (i=0. a=(double *) malloc(x*sizeof(double*)). j++) for (k=0. */ double ***a. i<x. j<y.a[i][j][k]). i<x. j++) *(*(a+i) + j) = (double *) malloc(z*sizeof(double)). i<x. j<y. int i. /* 1. Her boyut farkli uzunlukta Bu yontem ile diziye normal dizi gibi erismek mumkun Yani a[i][j][k] seklinde kullanilabilir. */ #define x 8 #define y 4 #define z 10 main() { /* typedef int *boyut1. } } */ 8. for (j=0. /* 1. for (i=0. typedef boyut1 *boyut2. } getch(). k<z. i++) for (j=0. boyut icin yer ayir (matrisin elemanlar) for (j=0. i++) { printf("i = %d \n". k++) *(*(*(a + i) + j) + k) = i*j*k. typedef boyut2 *boyut3. i++) /* 3. i<x. boyut3 a. k<z. boyut icin yer ayir (işaretçiler) */ for (i=0.1f ". i++) /* 2. boyut icin yer ayir. j++) { for (k=0. clrscr(). i).j. (işaretçiler) */ *(a+i)=(double *) malloc(y*sizeof(double*))./* Uc boyutlu dinamik dizi kullanimi. k++) printf("%4.k.

void kaydir_A(void). 0). char c. } 8.İşaretçinin Belirli Bir Adresi Göstermesi #include <dos. j. j. break. } } } void kaydir_Y(void) { int i. ekran = MK_FP(0xB800. i--) for (j=30. j<60.h> #include <stdio. for (i=12. i<=12. clrscr(). while (1) { c = toupper(getch()). i<25. j++) ekran[160*(i+1) + 2*j] = ekran[160*i + 2*j]. void kaydir_Y(void).1.h> char far *ekran. İşlev İşaretçileri İşaretçinin bir işlevin bulunduğu adresi içermesi durumudur. for (i=8. void main() { int i. case 'Z' : /* asagi */ kaydir_A(). case 'Q' : exit(0). 133 . j++) ekran[160*(i-1) + 2*j] = ekran[160*i + 2*j]. j. for (i=0. } void kaydir_A(void) { int i. j<60. j<80. j++) ekran[160*i+2*j] = 65+i. i>=8. break. Normal işaretçi gibi işlevin adresini içeren değişken tanımı yapılmalıdır. Örneğin. switch(c) { case 'A' : /* yukari */ kaydir_Y(). i++) for (j=30.8. i++) for (j=0.

printf("Sonuç = %d\n".2. Bu biçimde tanımlanan işaretçilerin gösterdiği adresteki değere erişmek için veri tipi belirtilmelidir. int kub(int). main() { int (*islem)(int).8. /* kare işlevinin adresi islem değişkenine kopyalanır */ else islem = kub.int (*fnptr) (int. int) fnptr değişkeni iki tane int parametresi olup bir int değer geri gönderen bir işlevin adresini içerebilir. if (c == '1') islem = kare. (int *fnptr (int. char c. scanf("%d". } int kare(int s) { return s*s. printf("\nSayıyı gir : "). printf("1 / 2 : kare / küb hesabı : "). &i). } 8.11: Aynı isim ile farklı iki işlevi çağırma. /* bir int değer alıp geriye int değer gönderen adresi */ int i. } int kub(int s) { return s*s*s. Void İşaretçiler İşaretçiler void olarak tanımlanabilir. bir işlevin 134 . c = getch(). clrscr(). int) : iki int parametresi olup int işaretçi geri gönderir ) Örnek 8. int kare(int). islem(i)). getch().

printf("%s\n". free(a).123. strcpy(a.main() { void *a. /* değere erişirken veri tipi belirt */ printf("%f\n". a). a = (double*) malloc(sizeof(double))."12345"). *(double*)a = 3. } 135 . a = (char*) malloc(10). *(double *)a). getch().

.............................2 MODÜLER PROGRAMLAMA... 12 1................................................................ 21 1..................................... 30 2......4......... C DİLİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI .............................................. 6 1.................. 27 2................................. PROGRAMLAMA NEDİR?.......... 20 1...4...... 3 1...... C PROGRAM TANIMLAMALARI ................................7 PROGRAMLAMA DİLLERİ........... 8 1.....5.................İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ..2 PROGRAMLAMA DİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ....1.................................................. PROGRAMLAMA TÜRLERİ .........3................ Değişmezler ...... PROGRAMLAMANIN TARİHİ .......C DİLİNDE PROGRAMIN YAPISI ........ 6 1........................................4..... 4 1...................................2......................................... 3 1.........1..................................................................... 7 1.....................................................................................2..........................1..............6.................................................................. C DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ .................................................................3..........................4................................ II BÖLÜM 1: PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ................ İYİ BİR PROGRAMIN NİTELİKLERİ ...................................4.......1 PROGRAMLAMA DİLLERİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ ............................................................3..............4......4................................................... 4 1.............................. 8 1........2............................................................................... PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ ...................... Anahtar Sözcükler .............................. 24 BÖLÜM 2: C DİLİNİN GENEL YAPISI ........ 7 1........... 30 2........................... 5 1....................................................................................... 25 2.............................................1 ALGORİTMA NEDİR? ..............................2............... ARABİRİM GELİŞTİRME VE PROGRAMIN GÖRÜNÜŞÜ ......... 1 1.. 28 2......... 31 136 ..........5.. GİRİŞ ...........................................1............................................................. 1 1.................4.................................................................7..................................................................................6 ALGORİTMALAR VE AKIŞ DİYAGRAMLARI ........ GİRİŞ ..................I İÇİNDEKİLER ..................................8 DEĞERLENDİRME SORULARI .................3 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA.................................................. 27 2...........1 YAPISAL PROGRAMLAMA ..... 7 1........................................................................6.5.2.....................................................1............................ 7 1..... TEMEL KAVRAMLAR ................ PROGRAM TASARLAMA ...2..4.4................................................. OLAY TEMELLİ PROGRAMLAMA ...............7............................................................................................ 28 2............2............................................................... 25 2............................. 19 1.................................................2 AKIŞ DİYAGRAMLARI ............................4.5.......

................. KONTROLÜN BAŞTA YAPILDIĞI WHİLE DÖNGÜLERİ .............1.......................................................................................................................................... DEYİM NEDİR? ...5.................................. 46 BÖLÜM 4: DEYİMLER ...4..................... MATH............. SWİTCH DEYİMİ....1. 44 3..............9......... ATAMA OPERATÖRLERİ .... 34 BÖLÜM 3:DEĞİŞKEN SABİT VE OPERATÖRLER ..............1 TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR .............8............................................. 73 5...3....................................................................... 65 4...................1...... 59 4.........................................................4.......................................................................................... KOŞUL OPERATORU ...................................................... 67 4........5................. GİRİŞ ............................................3........ 54 4................... 32 2...................7...........................1...................................................................... 53 4............................................................................ DEĞERLENDİRME SORULARI .................. 37 3..............4......................................................... 39 3....................................2.......... SABİTLER ......... 33 2.................................2................................... 64 4..................................... 51 4............................................................. KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ............................................. FOR DÖNGÜLERİ ..................... 46 3...........2.................... 60 4.............. GİRİŞ .............................6...............4........................... 71 5..................... BREAK VE CONTİNUE ANAHTAR SÖZCÜKLERİ.2..................... DEĞERLENDİRME SORULARI ................................. C DİLİNDE KULLANILAN VERİ TİPLERİ .............9..................... 51 4...........5...................... 37 3............................. MANTIKSAL OPERATÖRLER ........................................................... 57 4........................................ 43 3.. İF DEYİMİ .........................................................................................................7.........................................H FONKSİYONLARI ........2................................1................................................................................................................................ 71 5......... KONTROLÜN SONDA YAPILDIĞI WHİLE DÖNGÜLERİ .......... DEĞİŞKEN KAVRAMI VE TEMEL VERİ TİPLERİ .......... 61 4....................... ARİTMETİKSEL OPERATÖRLER .............4........................................................ GO TO DEYİMİ ............ 43 3.....................................................3. 68 BÖLÜM 5: HAZIR KÜTÜPHANE FONKSİYONLARI ..........................6.............................................................. 43 3.............. C DİLİNDE KULLANILAN OPERATÖRLER ..........................2..... DEĞİŞKENLER ..1........... GİRİŞ ........................................................... WHİLE DÖNGÜSÜ ..............2.. 61 4...........4..................... 73 137 ...................................................7..............4................

................5... TEK BOYUTLU DİZİLER..................... 74 5............................................................................................................... 74 5..................... 79 5....................................... 103 7................................................. 85 6.......... 78 5........ 80 5......... 80 5.......1.................................. 87 6...........2..........................................................3..................................... 87 6................................................... 75 5..................2...........3....................H FONKSİYONLARI ... 79 5............................................................... 80 BÖLÜM 6: FONKSİYONLAR ..7 TIME.................................3 FONKSİYONLARIN KENDİ KENDİLERİNİ ÇAĞIRMASI (RECURSİVE) ........... 74 5............. FONKSİYONLAR .... 85 6............................................................. STDLIB............................................................................ CONIO.............................................1......2 DEĞİŞTİRME FONKSİYONLARI ................................................. 73 5...............2 TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR .................................3 ARAMA FONKSİYONLARI ...............................................................................2........H FONKSİYONLARI .................H FONKSİYONLARI ..........................6.................4 LOGARİTMİK FONKSİYONLAR ..................................................................... 5.4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI ................................... GİRİŞ .........9 DEĞERLENDİRME SORULARI ....................... 76 5.......................................................... 105 7. 103 7.....3.......................6 STRING.................................6...... 77 5.........................................................3............................. 79 5.H KÜTÜPHANESİNDE VERİLMİŞ MATEMATİKSEL FONKSİYONLAR 76 STDIO............6......5 KARŞILAŞTIRMA FONKSİYONLARI ......3...................... 87 6........................ 80 5............................8 DOS...................................................... 75 STDLİB........... 90 6..............................................3 HİPERBOLİK FONKSİYONLAR........................................... 100 6....................................................5 ÜSTEL FONKSİYONLAR .......................1 BİRLEŞTİRME FONKSİYONLARI ................2.........6 YUVARLAMA FONKSİYONLARI ......................................................................................................................4 DEĞERLENDİRME SORULARI ...................................................................... GİRİŞ ....................................... 101 BÖLÜM 7: DİZİLER .....................2........H FONKSİYONLARI ............................................6.1 5............................................................................ ÇOK BOYUTLU DİZİLER .................................................................................2 FONKSİYONLARIN GİRİŞ DEĞERLERİ......2... 79 5..2.................................5................H FONKSİYONLARI ... 75 5............................................7 MUTLAK DEĞER FONKSİYONLARI .............................1 FONKSİYONLARIN GERİ DÖNÜŞ DEĞERLERİ (ÇIKIŞ)..............3 FONKSİYON PARAMETRELERİ ...3........ 105 138 ...........H FONKSİYONLARI ...................................2.4.........6.............

..................4................................. 121 8............................... DEĞERLENDİRME SORULARI ......................................................5 İŞLEVLERİ REFERANS YOLUYLA ÇAĞIRMA ........................8 İŞARETÇİLERLE İLGİLİ DİĞER KONULAR ............2 TANIMLANMASI VE KULLANIMI .............4 İŞARETÇİLER VE DİZİLER .......... 132 139 ...3 İŞARETÇİ ARİTMETİĞİ .................... 117 8............................. 117 8............................................................... 106 7........................... 128 8................................... DİZİLERE BAŞLANGIÇ DEĞERİ ATANMASI ... 115 BÖLÜM 8: İŞARETÇİLER ..................................................................................................................... 122 8................................................................................ 119 8..................................................................................................................................................................................... 129 8..............6 İŞARETÇİLER VE YAPILAR .....................5................................... 6....1....................... GİRİŞ ...7 DİNAMİK BELLEK KULLANIMI ...................................................................................................... KARAKTER İŞLEME (STRINGLER) .... 106 7..............................7. 120 8......................................

Bilgisayarları. Beklentilere cevap verecek olan bilgisayar yazılımlarının geliştirilmesi şüphesiz bilgisayarların ve bilişim teknolojilerinin varlığı kadar önemlidir. problemlere en ucuz ve en çabuk çözükleri üretebilmek ve tabiidir ki azimle çalışmak oluşturur.ÖNSÖZ Gün geçtikçe gelişen teknoloji sayesinde insanlar. Doç. bir problemin çözülmesine kadar olan süreç enine boyuna incelenecektir. toplumun ve bireylerin amaçlarına hizmet eden birer makine haline getirmek. Hasan H. Bu doğrultuda. yazılımların ve onları geliştiren yazılım geliştiricilerin yani programcıların işidir. BALIK 140 . hemen her alanda bilgisayarın karmaşık problemlerin üstesinden gelmesi beklenen bir durumdur. Yrd. İyi bir programcı olabilmenin ilk basamaklarını olaylara değişik açılardan bakabilmek. Dr. Bu kitapla ilk adımı atacağınız programcılık dünyasında program geliştirmenin ilk adımından programın elde edilmesi ve varsa. çeşitli problemlerine çözüm ararken bilişim teknolojilerini büyük bir yardımcı olarak görmektedir.

141 .

BALIK “C” İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H.2003 142 .EDİTÖR: YRD. HASAN H. DOÇ. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M.DR. Fatih TALU Musa ÇIBUK Oğuzhan ÖZDEMİR Resul DAŞ Yaman AKBULUT Zülfü GENÇ ELAZIĞ .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->