P. 1
GEMİCİLİK VE GEMİ MANEVRALARI

GEMİCİLİK VE GEMİ MANEVRALARI

|Views: 802|Likes:
Yayınlayan: cptosman

More info:

Published by: cptosman on Jan 27, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2012

pdf

text

original

GEMİCİLİK VE GEMİ MANEVRASI

2000 ŞUBAT
1)Baş tarafındaki bütün halatları sancaktan sahile verilmiş ve volta edilmiş gemide kıçını yanaştırmak için ne komut verilmelidir?(Sağa devirli tek pervane) a-)İskele alabanda ağır yol tornistan b-)Sancak alabanda ağır yol tornistan c-)Dümen ortada tornistan D-)İskele alabanda ağır yol ileri e-)Sancak alabanda ağır yol geri 2)Iskarça bir demir yerinden demir alıp hareket edileceği zaman ne tür manevra yapılması daha yararlı olur? A-)Demir alınır, vakit kaybetmeden ileri yolla manevra yapılır. b-)Demir alınır, vakit kaybetmeden, önce geri yolla manevra yapılır. c-)Uygun bir kaloma miktarı kaldığında demir üstüne manevra yapılır. d-)Demir aldıktan sonra, rüzgarın gemiyi döndürmesi beklenir. e-)Hepsi yanlıştır. 3)Sığ su etkisi geminin altındaki hangisi derinliğinde meydana gelir? a-)Gemi draftının dörtte biri derinlikte b-)Gemi draftının yarısı derinlikte c-)Gemi draftının ¾ ‘ü derinlikte d-)Gemi draftı kadar derinlikte E-)Gemin draftının 1,5 katı derinlikte 4)Rüzgar direncinin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi en fazla etkilidir? A-)Rüzgar hızı b-)Geminin rüzgar tutma biçim katsayısı c-)Rüzgara tabi olan alan büyüklüğü d-)Rüzgarın geliş yönü e-)Hepsi aynı şiddette etkiler 5)Pitch kontrollü bir pervane için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A-)Tornistanda dönüş yönlerini değişir. b-)Kanat açıları değişir. c-)Kanat açılarının 0(sıfır) değeri stop makine komutuna eş değerdir. d-)Gemi yol azaltırken makine devri değiştirilmeyebilir. e-)Hepsi yanlıştır. 6)Aynı çapta olan çeşitli halatlardan en çeke gücü en az olan hangisidir? a-)Terilen b-)Naylon C-)Sızal d-)Manıla e-)Tel 7)Bir kilit zincirin uzunluğu ne kadardır? a-)15 metre B-)15 kulaç c-)10 metre d-)10 kulaç e-)30 metre 8)Sığ suda ilerleyen bir gemi su altında daha sığ bir topuğa iyice yaklaşırsa nasıl etkilenir? A-)Gemi sığlığa yaklaştığında bordasına doğru bayılır.(yatar) b-)Gemi iyice kıçlanır c-)Gemi iyice başlanır ve sığlıktan açacak şekilde savrulur. d-)Geminin hızı artar ve sığlığa doğru çekilir. e-)Geminin hızı azalır ve sığlığa doğru çekilir. 9)Gemi ileriye doğru rıhtım üzerinde kaydırılırken hangi halat vira edilerek gemi emniyetli ileri hareket ettirilebilir?

1

göbeğin çizgisel olarak aldığı yola ne denir? a-)Pervane parmağı b-)Pervane ayağı C-)Pervane adımı d-)Pervane kolu e-)Pervane suyu 14)Aşağıdakilerden hangisi kaloma miktarının belirlenmesinde etkilidir? a-)Geminin taşıdığı yük b-)Havanın sıcaklığı c-)Suyun tuzluluk derecesi d-)Deniz suyu sıcaklığı E-)Demir yerindeki dibin doğal yapısı 15)Bir akarsu kenarındaki rıhtıma bağlı bir gemi. sağlam suda çalışırken. e-)Sürüklemenin akıntının hızıyla da yönüyle de ilgisi yoktur. 13)Pervanenin. b-)Baştan ve kıçtan birer açmaz bırakılarak halatlar teklenir. 16) Romörkörün bağlandığı noktadan değişik açılarda çekmesi isteniyorsa aşağıdaki bağlama yöntemlerinden en uygunu hangisidir? a-)Tek halatla kısa bağlama b-)Çift halatla kısa bağlama c-)Üç halatla kısa bağlama D-)Tek halatla uzun bağlama e-)Çift halatla uzun bağlama 17) Denize düşen adamı pervaneden sakınmak için hangi manevra yapılır? A-)Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır. En son baş sringmola edilir. En son baş spring mola edilir. pruvası nehrin ağzına(denize çıkışını)gösterecek şekilde yanaşmış durumdayken avara olmadan önce halatların nasıl tekler ve en son hangi halatını bırakır? a-)Baştan bir baş halatı. akıntının aktığı yöne sürüklenir. tam bir dönüş yaptığında. c-)Geminin hızı artırılır ve dümen ortada tutulur. c-)Baştan bir spring ve kıçtan bir kıç halatı bırakılarak halatlar teklenir. b-)Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine basılır.a-)Pruva halatı b-)Baş açmaz C-)Kıç spring d-)Pruva ve pupa halatları e-)Baş halatları 10)Aşağıdaki komutlardan hangisi halat manevrası ile ilgili değildir? a-)Vira B-)Hayboyaci c-)Salto d-)Mola e-)Volta 11)Geminin çabuk dönmesi için aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? a-) Dümen alabanda edilmelidir. d-)Hemen hemen akıntının aktığı hızla. aktığı yönün tersine sürüklenir. normal koşullarda. kıç halatı bırakılarak halatlar teklenir. E-)Yol kesilmelidir 12)Suda bir yere bağlı olmadan duran bir gemi tümüyle düzenli bir akıntının içindeyken hangi hızda ve hangi yönde sürüklenir? a-)Akıntının hızının yarısı bir hızla. c-)Tam yol verilmelidir. 2 . C-)Hemen hemen akıntının aktığı hızla. b-)Akıntının hızının iki katı bir hızla. En son baş açmaz mola edilir. d-)Rüzgaraltına dönülmelidir. D-)Baştan bir spring ve kıçan bir açmaz bırakılarak halatlar teklenir. En son kıç spring mola edilir. d-)Pervane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır. b-)Rüzgar üstünde dönülmelidir. En son kıç halatı mola edilir. e-)Baştan ve kıçtan birer spring halatı bırakılarak halatlar teklenir. aktığı yöne sürüklenir. akıntının aktığı yöne sürüklenir.

çapındaki bir zincir kaç burgatadır? A-)1 b-)2 c-)3 d-)3. Çünkü padıl etkisi sancaktan yanaşmada bize daha çok yardımcı olur. Sancaktan yanaşmak için gemi rıhtıma dik olarak yaklaşır.5 22)Aşağıdaki halatlardan hangisinin kesilme gücü en fazladır? a-)Sızal b-)Manila c-)Polipropilen d-)Politen E-)Naylon 23)Dışa devirli çift pervaneli bir gemide geminin kıçını sancağa çekmek için ne yapılır? a-)İskele makine ileri. gemi rüzgar altına düşer. c-)Sancaktan yanaşmak iskeleden yanaşmaya göre daha kolaydır.e-)Pervane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine alabanda basılır. C-)İskele makine tornistana çalıştırılır. 19)Baştan ve kıçtan şamandıralara bağlı bir geminin halatlarına binecek yük hangi durumda en çok olur? a-)Akıntı baştan gelirse b-)Akıntı kıçtan gelirse C-)Akıntı bordadan gelirse d-)Akıntı başomuzluklardan gelirse e-)Akıntı kıçomuzluklardan gelirse 20)Suda ilerleyen bir geminin çevresinde oluşan basınç değişikleri hangi oluşumu ortaya çıkarır? A-)Başbodoslamanın ve pervanenin gerisinde dalga tepesi bordoda dalga çukuru oluşur. A-)Viyalamak için devamlı olarak rüzgar altı dümeni tutmak gerekir. İskeleden yanaşmak içinse rıhtıma paralel yaklaşılıp halat manevrası halat manevrası yapılır. c-)Omurgaya paralel seri dalgalar oluşur. Sancaktan yanaşmada ise daha dar bir açıyla yaklaşırken hız kesilip daha sonra dümen iskeleye basılıyken makine ileri yolda tokatlanarak kıçı yanaştıracak bir savrulma oluşturulur. 21)8 mm. savrulma d-)Savrulma. d-)Geminin etrafında saat istikametinde dönen yeni bir akıntı oluşur. Bu yüzden gemi bu etkiyi gözönüne alacak şekilde açılı olarak rıhtıma yaklaştırılır. e-)İskele makine ileri çalıştırılır. duman E-)Akıntı. Çünkü gemilerin şekilleri asimetrik olarak inşa edildiklerinden manevra esnasında sancağa daha kolay hareket ederler. b-)Sancak makine de iskele makine de tornistan çalıştırılır. rüzgar b-)Akıntı. 24)Aşağıdakilerden hangisi kumanda edilemeyen etmendir? a-)Bordosal dışa kayma. 3 . d-)Sancak makine tornistana çalıştırılır. e-)İskeleden yanaşmak sancaktan yanaşmaya göre daha fazla vakit alır. b-)İskeleden yanaşırken rıhtıma sancaktan yanaşmaya göre daha dar bir açıyla yaklaşılır. rüzgar altına daha zor döner. b-)Başbodoslamanın ve pervanenin gerisinde dalga çukuru bordoda dalga tepesi oluşur. e-)Geminin etrafında saat istikametinde tersine dönen yeni bir akıntı oluşur.6 e-)4. Çünkü daha basit ve az manevra yaparak yanaşılır. Bu yüzden yanaşma manevraları olarak varsa sancaktan tercih edilir. Daha sonra tornistan verilerek hem savrulma hem savrulma durdurulur hem gemi durdurulur. 18)Sakin havada sağ devirli tek 777 pervaneli bir gemiyle iskeleden yanaşmayla sancaktan yanaşma arasında ne fark vardır? A-)İskeleden yanaşmada gemiyi durdurmak için tornistan verildiğinde pervanenin padıl etkisi kıçı rıhtıma doğru yanaştırır. sancak makine tornistan çalıştırılır. d-)Sancak veya iskeleden yanaşmanın herhangi bir farkı yoktur. trim c-)Trim. Rıhtıma iyice yaklaşınca iskele dümen basılarak bir savrulma meydana getirilip yanaşılır. rüzgar 25)Kıç kasarası yüksek (kıç etkileşim alanı fazla olan) bir gemide baş omuzluk rüzgarında.

Dönüşün herhangi bir anında. Bu nedenle rotada ilerlemek için rüzgar altına doğru gereken önleme verilerek rotada ilerlenebilir 2003 MART 1. e) Rüzgarı değişmeli olarak sancak ve iskele başomuzluklardan alacak şekilde gezer. başka bir dış etkenin olmadığını bir ortamda. rüzgar altına daha zor döner. c) Rüzgarı kemereden alana kadar savrulup rüzgaraltına doğru düşer. a) Pivot veya savrulma noktası b) Yanlama ( geçiş ) c) İlerleme d) Taktik çap e) Bordosal dışa kayma 3. 2.b-)Viyalamak için devamlı olarak rüzgar üstü dümeni tutmak gerekir. e-)Gemi devamlı rüzgar altına düşer. Ufak açılarla dümen tutulabilir. Aşağıdakilerden hangisi pruva rüzgarının etkilerinden değildir. a) Rüzgarı baştan almaya devam ederek rüzgaraltına doğru düşer. c) Hız azaldıkça rüzgara aykıralamak ister. Akıntının gemi kullanma üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir. Aşağıdakilerden hangi durum normal şartlarda manevra açısından en ideal durumdur. a) Geminin durumu. 7. Baş devamlı rüzgar altına kaçar. d) Rüzgarı sürekli farklı yönlerden alacak şekilde savrulur ve başıboş düşer. 4. a) Kolay dümen tutulur. gemi ağırlık merkezinin. e) Durma mesafesi kısalır kolay durur. Bu nedenle rotada ilerlemek için rüzgar altına doğru gereken önleme verilmelidir. Sığ sudan dönme çemberinin ve diğer manevra özelliklerinin farklılık göstermesinin sebebi nedir? a) Yoğunluğun büyümesi b) Dirençlerin büyümesi c) Tuzluluğun artması d) Sıcaklığın yükselmesi e) Suyun moleküler yapısında meydana gelen değişikliğin kendini kıyılara yakın bölgelerde göstermesi. gemi rüzgar üstüne düşer. 4 . ilk rota doğrultusundan olan dikey uzaklığına ne ad verilir. ne şekilde hareket eder. bu nedenle gemi devamlı rüzgar altına düşer. 6. Denize adam düştüğünde dönüş şekli seçilirken hangisi göz önünde bulundurulmaz. d-)Gemi devamlı rüzgar üstüne düşer. a) akıntının kuvvetine b) geminin akıntının etkisinde kaldığı süreye c) akıntının yönüne d) geminin sualtı yapısının başta ve kıçta farklı hız ve/veya yöndeki akıntıların etkisinde kalıp kalmamasına e) geminin taşıdığı yüke 5. c-)Viyalamak için aşırı bir gayrete gerek yoktur. b) Rüzgarı kıçtan alacak şekilde savrulup rüzgaraltına doğru düşer. d) Hızda bir artma ortaya çıkar. b) Baş rüzgar altına kaçma eğilimindedir. a) Başa trimli ve sancağa meyilli b) Trimsiz ve hafif iskeleye meyilli c) Kıça trimli ve sancağa meyilli d) Meyilsiz ve hafif kıça trimli e) Meyil ve trimin manevra açısından bir etkisi yoktur. Açık denizde rüzgarı baştan alarak seyretmekte olan bir gemi makine arızası nedeniyle durduğunda.

Aşağıdaki isimleri verilen gemi tiplerinden hangisi sıvı yük sınıfına girmemektedir. e) Geminin dönme çemberi küçülür. a) Başıbodoslamanın ve pervanenin gerisinde dalga tepesi bordada dalga çukuru oluşur.b) Olayın ne zaman olduğu c) Denizin ve akıntının durumu d) Havanın sıcaklığı e) Sakınma manevrası yapmak için kazazedenin düştüğü taraf. Tek demirle yatan bir gemi için yarıçapı zincire verilen kaloma miktarı ve geminin boyu olan dairesel alana ne ad verilir. ) d) Bulunan mevkideki suyun yoğunluğu e) Akıntı ve rüzgar durumu 12. çamurlu. Aşağıdakilerden hangisi sığ suyun etkilerinden değildir. a) Gemi dairesi b) Mevkii dairesi c) Salma dairesi d) Salma omurga e) Bekleme dairesi 13. Suda ilerleyen bir geminin çevresinde oluşan basınç değişiklikleri hangi oluşumu ortaya çıkarır. e) Geminin etrefında saat istikamtinin tersine dönen bir akıntı oluşur. 9. a) Kaloma b) Hayboci c) Vira d) Suga e) Funda 11. a) Demirleme mevkiindeki suyun derinliği b) Demirde kalınacak zaman süresi c) Demir yerinin deniz gibi tabiatı ( kumlu. omurgaya dikey konmuş saç bölmelere ne ad verilir. Aşağıdakilerden hangisi demir zincirine verilecek kalomaya etki eden faktörlerden değildir. 10. c) Omurgaya parelel seri dalgalar oluşur. d) Derin suya göre hızda azalma olur. Güvenli bir demirleme için tutma kuvveti katsayısı en yüksek dip yapısı aşağıdakilerden hangisidir. a) Asfalt tankeri b) Su tankeri c) Amonyak tankeri d) Tahıl gemisi e) Akaryakıt tankeri 15. Gemi yapısını su geçirmez kısımlara ayıran. a) Yumuşak çamur b) Sıkı kum c) Kaya d) Koyu Balçık e) Çakıl 14. balçık vs. a) Pervane titreşimleri artar b) Pervanenin boysal ve ensel kuvvetlerinde azalma olur c) Dirençleri büyür. d) Geminin etrafında saat istikametinde dönen yeni bir akıntı oluşur. b) Başbodoslamının ve pervanenin gerisinde dalga çukuru bordada dalga tepesi oluşur. Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle denizden gemiye alınması için hangi komut verilir. a) Dikey perdeler 5 . 8.

a) Lumbuz b) Borda c) Vardevela d) Küpeşte e) Karina 17. 19. c) Gemi içindeki kirli havayı dışarı atıp temiz havayı alan. a) Kabasorta b) Usturmaça c) Anale d) Makara e) Mapa 21. e) Gemiden dışarı verilen veya alınan orta incelikteki halatların volta edilmesine yarayan dökme çelik veya pirinçten yapılmış malzemelerdir. Boyaların açılması için aşağıda belirtilen hangi malzeme kullanılır. Gemi bölmelerini havalandırmak ve ışıklandırmak için gemi bordası ve kamaralarında açılmış yuvarlak deliklere ne ad verilir. Aşağıda isimleri verilen halatlardan hangisi bitkisel halat değildir. a) Kasa dikişi b) Krozlamak c) Façuna 6 . d) Gemideki küçük deniz vasıtalarının gemiye alınması veya indirilmesi için gemi bünyesinde yapılmış özel malzemelerdir. a) Burgata b) Lif c) Flosa d) Yoma e) Manila 18. Aşağıda verilen tanımlardan hangisi “koç boynuzu” nun tanımıdır. a) Kendir halat b) Manila halat c) Terilen halat d) Pamuk halat e) Sisal halat 20.b) Yatay perdeler c) Bölme perdeleri d) Döşek perdeleri e) Karina perdeleri 16. gemi bünyesine çok sağlam şekilde bağlanmış malzemelerdir b) Genellikle gemideki sancak salvolarının voltasında kullanılan malzemelerdir. gemi bünyesindeki hava değişimini sağlayan sistemlerdir. a) Gaz yağı b) Benzin c) Motorin d) Neft yağı e) Tiner 22. Gemilerin hareketli donanımlarında kullanılan ağır cisimleri ve yükleri az güçle hareket ettirmek için metal veya ağaç malzemelerden yapılan döner parçalara ne ad verilir. Bir halatın çımasını veya bedenini değişik etkilerden korumak için halatın üzerine sıkı sıkıya bir sıra gırcala sarma işlemine ne ad verilmektedir. Halatların kalınlık ölçü birimine ne ad verilir. a) Gemilerde palamar halarlarının volta edildiği.

E) Ne kadar fazla kaloma verilirse o kadar küçük salma dairesi elde edilir. B) En az üç katına yükseltir. bunun halata binecek yükü. C) En az Dört katına yükseltir. a) Adi palanga b) Mantilya palangası c) Top palangası d) Fraşkon palanga e) Kabasorta palanga 25. Dövme demir zincirler için. kaloma miktarını metre olarak belirlemede kullanılan formül gereği. 2. Demirlemede. demir zincirine koşulların gerektirdiğinden fazla kaloma vermek hangi sonucu doğurur? A) Ne kadar çok kaloma verilirse. D) En az beş katına yükseltir. Faydası da zararı da yoktur. o kadar çok tutuculuk sağlanır. A) En az iki katına yükseltir. O yüzden hangi demir yeri olursa olsun daha fazla kaloma daha fazla emniyet demektir.d) Piyan e) Doblin 23. B) 7 kilit. D) Gerektiğinden fazla kaloma vermek tutma kuvvetinin azalmasına neden olur. 7 . Güverteye gelen suların denize akması için yalı kütüğü üzerinde açılan deliklere ne ad verilir. 4. a) Mazerna b) Gladora c) Küpeşte d) Kemere e) Frengi KASIM 2004 1. Halata karaman vurma olasılığı varsa. B) Gerekli olan kaloma miktarından fazlası tutma kuvvetine bir katkı yapmayacağı gibi gereksiz yere salma dairesini büyütür.) A) 8 kilit. E) En az yarım katına yükseltir. 25 metre olan bir su derinliği için kilit olarak kaç kilit kaloma verilmesi lazımdır? (1 kilit= 25 metre olarak kabul edilecektir. sahille temas eden mevkilerinde kullanılan seyyar malzemelere ne ad verilir. a) Anale b) Mapa c) Manika d) Matatora e) Usturmaça 24. C) Gerekli olan miktardan fazla kaloma vermek hiç bir değişikliğe neden olmaz. Aşağıda isimleri verilen palanga çeşitlerinden hangisi yanlıştır. Gemilerin yanaşıp-kalkma manevralarında. Aşağıda görülen gemici bağının adı nedir ? A) Çıma B) Piyan C)Balıkçı D)Kolbastı E)Olta 3.

Dönüşün herhangi bir anında. ilk rota doğrultusundan olan dikey uzaklığına ne ad verilir ? Pivot veya savrulma noktası Yanlama (geçiş) İlerleme Taktik çap Bordasal dışa kayma A) B) C) D) E) 11. gemiyi aykırılatmalarına neden olur. D) Başa trimli gemi rüzgar üstüne kolay. Ayrıca sığ sudayken hızı birdenbire azaltmak. E) Gemiler hafif kıçlıyken en kolay abranırlar. Eski veya kabaran boyaların dökülmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A) Radansa yapılır B) Fırça yapılır C) Boyanır D) Su tutulır E) Raspa yapılır 8. 10. Bu yüzden hız yavaş yavaş azaltılmalıdır. 5. Bu da geminin deplasman ağırlığı ile hızındaki artışla doğru orantılı olarak büyür. Bütün bunlar gözönüne alındığında gemi kullanma açısından sığ sudaki durma mesafesini derin suda olduğundan daha büyük kabul etmek emniyet açısından daha doğrudur. Gemi karinasında böceklenmeye karşı hangi cins boya kullanılır ? A) Antipas B) Antikaster C) Antioksidan D) Antifouling E) Antikorosiv 9. Böyle bir durum kanalda olursa kazayla sonuçlanma ihtimali büyüktür. Saatten az olmamak şartı ile en fazla ………. arkadan yetişerek. Yoğun sular daha fazla direnç oluşturur ve su yoğunluğu genelde sığ sularda daha fazla olduğundan ortalama durma mesafesi yüzde on kadar büyür. Aşağıda belirtilen palangalardan hangisinin mekanik avantajı yoktur ? A) Kabasorta B) Tartan C) Adi D) Sübye E) Kantar 6. Bu yüzden sığ suyun geminin durma mesafesinin belirlenmesinde belirleyici hiç bir rolü yoktur. 8 . C) Bir geminin durma mesafesini belirleyen geminin üstündeki momentumdur. gemi ağırlık merkezinin. 5 kilit.”İstirahat saatleri. Sığ suda durma mesafesi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Sığ suda gemi derin sudakinden daha çabuk hız kaybedip yavaşlar Bu yüzden durma mesafesi derin suya göre daha küçüktür.C) D) E) 6 kilit. C) Kıça trimli gemi rüzgar üstüne zor. Gemi derin suda hangi durma mesafesine sahipse Sığ suda da aynısına sahiptir. rüzgar altına daha kolay döner. E) Sığ sudaki durma mesafesi suyun yoğunluğuna bağlı olarak değişir. ‘ye bölünebilir” (STCW-95 Kısım A-VIII/1 Madde 2) Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) 5 – 4 B) 6 – 2 C) 4 – 3 D) 8 – 2 E) 8 – 3 7. biri ………. 4 kilit. rüzgar altına zor döner. B) Sığ suda gemi derin sudakinden daha çabuk hız kaybedip yavaşlar. kıç dalgaların. B) Kıça trimli gemi başa trimliyken olduğundan daha iyi dümen dinler. Aşağıdakilerden hangisi trimin manevraya etkisi değildir? A) Kıça trimli bir geminin dönme çemberi başa trimliyken olduğundan daha küçüktür.Fakat pervanenin boysal kuvvetinde oluşan azalma tornistan vererek durmak istendiğinde makineden istenilen verimin alınmasına engel olur. D) Sığ sudaki durma mesafesi derin sudakinin yarısı olarak kabul edilir.

12. B) Gemiyi yakın banka doğru bayıltan bir etkidir. E) Normal koşullarda geminin yere göre yaptığı hızda bir azalma meydana getirir.) D) Bulunulan mevkideki suyun yoğunluğu. Şahlanma 15. Hız değiştirme. B) Demirde kalınacak zaman süresi C) Demir yerinin deniz dibi tabiatı ( kumlu. Bayıltma. E) Akıntı ve rüzgar durumu. çamurlu. 16. Savurma. 17. yeryüzü üzerinde dümen tuttuğu rotadan başka bir rota üzerinde götürmez. 20. B) Geminin yeryüzü üzerinde. Düşürme. Bayıltma C) Savurma. Düşürme. Hız değiştirme D) Savurma. C) Denizin ve akıntının durumu. D) Havanın sıcaklığı. Aşağıdakilerden hangisi demir zincirine verilecek kalomaya etki eden faktörlerden değildir? A) Demirleme mevkiindeki suyun derinliği. Zincirin demir yakınında diple yaptığı açı aşağıdakilerden hangisiyken en yüksek tutma kuvveti elde edilir? A) 0 derece (dibe yatay) B) 10 derece C) 45 derece 9 . C) Geminin kıçının banktan dışarı itilmesini belirtmek üzere kullanılır. 14. B) Olayın ne zaman olduğu. Hız değiştirme. Rüzgar. Rüzgarın geldiği yönde kalan tekne alabandasına ne ad verilir? A) Rüzgar altı B) Rüzgar kenarı C) Rüzgar gülü D) Rüzgar üstü E) Rüzgar ucu 13. D) Gemiyi. Aşağıdakilerden hangisi ileri yol alan bir gemide pupa akıntısı nedeniyle meydana gelecek etkilerden değildir ? A) Normal koşullarda geminin yere göre yaptığı hızda bir çoğalma meydana getirir. “Bank Püskürmesi” aşağıdaki ifadelerden hangisidir ? A) Gemiyi yakın banka doğru yaklaşmasını zorlayan bir etkidir. C) Belirli bir süre sonra gemiye görece geliş yönlerine bağlı olarak sancağa veya iskeleye doğru bir sürüklenme yolu oluşturmaz. Düşürme . balçık vs. aşağıda sıralanan hangi etkilerin tümünü veya birkaçını gemi üzerinde meydana getirir? A) Hız değiştirme. Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle denizden gemiye alınması için hangi komut verilir? A) Kaloma B) Hayboci C) Vira D) Suga E) Funda 19. Bayıltma E) Bayıltma. belirli bir süre sonunda normal koşullarda. D) Geminin başının banktan dışarı itilmesini belirtmek üzere kullanılır. Savurma B) Düşürme. İleri yolda hareket eden geminin başında ve kıçında farklı basınçların oluşması kıçta hangi oluşuma neden olur? A) Köpük B) Sıcaklık C) Burgaç D) Döngeç E) Kıskaç 18. pervanesi ve dümeni ile ulaşması gereken konumda farklılık yaratır. Denize adam düştüğünde dönüş şekli seçilirken hangisi göz önünde bulundurulmaz? A) Geminin durumu. E) Sakınma manevrası yapmak için kazazedenin düştüğü taraf. E) “Bank Püskürtmesi” ile “Bank etkisi” aynı anlamdadır.

hız azaldıkça rüzgara aykırılamak ister. B) Kolay dümen tutulur. durma mesafesi azalır. Yüklülük durumunun gemi manevrasına herhangi bir etkisi yoktur. 6. 4. Aşağıdakilerden hangi durum normal şartlarda manevra açısından en ideal durumdur? Başa trimli ve sancağa meyilli. Bir gemi üzerine etki eden rüzgarı toplam itme kuvvetini meydana getiren elemanlar hangisidir? Geminin rotası. B) Baş rüzgaraltına kaçma eğilimindedir. D) Hızda bir artma ortaya çıkar. C) Yarım yüklü bir gemiye göre tam yüklü veya boş gemi dönmek için daha daha geniş bir neta alana ihtiyaç duyar. C) Kolay dümen tutulmaz. Geminin sürati. Kıça trimli ve sancağa meyilli Meyilsiz ve hafif kıça trimli Meyil ve trimin manevra açısından bir etkisi yoktur. baş rüzgar altına kaçma eğilimindedir. Rüzgarın hızı Geminin sürati. Sığ suda dönme çemberinin ve diğer manevra özelliklerinin farklılık göstermesinin sebebi nedir? Yoğunluğun büyümesi Dirençlerin büyümesi Tuzluluğun artması Sıcaklığın yükselmesi Suyun moleküler yapısında meydana gelen değişikliğin kendini kıyılara yakın bölgelerde göstermesi. baş rüzgar üstüne kaçma eğilimindedir. C) Hız azaldıkça rüzgara aykırılamak ister. Kolay durur. baş rüzgar altına kaçma eğilimindedir. F) 7. hangi durumda daha geniş bir neta alana ihtiyaç duyar? A) Yüklü gemi boş veya daha az yüklü durumuna göre dönmek için daha geniş bir neta alana ihtiyaç duyar. Aşağıdakilerden hangisi pruva rüzgarının etkilerinden değildir? A) Kolay dümen tutulur. Trimsiz ve hafif iskeleye meyilli. B) Boş gemi yüklü veya yarım yüklü durumuna göre dönmek için daha geniş bir neta alana ihtiyaç duyar. hız azaldıkça rüzgara aykırılamak ister. I) Havanın sıcaklığı. 2. Gemi üst yapısının hava akım çizgilerine dik alanın ölçüsü E) Rüzgarın hızı . Gemi üst yapısının aerodinamik özelliği Geminin sürati.Gemi üst yapısının hava akım çizgilerine dik alanın ölçüsü. G) Olayın ne zaman olduğu. durma mesafesi azalır. hız arttıkça rüzgara aykırılamak ister. Yükün cinsine göre değişir. Rüzgarın hızı. Gemi üst yapısının aerodinamik özelliği. D) E) A) B) C) D) E) 10 . E) Kolay dümen tutulmaz. H) Denizin ve akıntının durumu.D) 60 derece E) 90 derece (Dibe dik) ŞUBAT 2005 A) B) C) D) E) 1. Denize adam düştüğünde dönüş şekli seçilirken hangisi göz önünde bulundurulmaz? Geminin durumu. A) B) C) D) 5. Bir gemi dümenini kullanarak dönüş yaparken yüklülük durumu gözönüne alındığında normal şartlar altında ve pervanesi her durumda suyun içinde olacak şekilde. hız azaldıkça rüzgara aykırılamak ister. D) Kolay dümen tutulur. baş rüzgar üstüne kaçma eğilimindedir. Rüzgarın hızı. J) Sakınma manevrası yapmak için kazazedenin düştüğü taraf. durma mesafesi azalır. Rüzgarın hızı. baş rüzgar altına kaçma eğilimindedir. durma mesafesi azalır. Pruva Rüzgarının etkileri nelerdir? A) Kolay dümen tutulur. Gemi üst yapısının aerodinamik özelliği Geminin rotası. 3. hız azaldıkça rüzgara aykırılamak ister. E) Durma mesafesi kısalır. durma mesafesi azalır.

A) Desta. Bunları bulup tekrar saymaya başlarız. Aşağıdaki deyimlerden hangisi Babalara volta edilen veya elde tutulan halatları ağır ağır koyuvermek manasına gelir. depolanmasına yarar. Daha sonra demirin akış hızını bulduğumuz zamana bölerek sudaki zincir miktarını kolayca hesaplarız. C) Halatlara bosa vurmaya yarar. B) Bando. 12. Bu metreler özel bir takım işaretlerle ve bazı özel boyalarla markalanmıştır. H) Geminin kıçının banktan dışarı itilmesini belirtmek üzere kullanılır. E) Suga edildiğinde zincirin akmasını önleyen ve kalomayı durduran. Aşağıdakilerden hangisi normal hızlarda yolalan bir gemi için sığ suyu tanımlar? 10 metreden daha az derin sular sığ sudur. Viraya başlamadan bunu çalıştırmak lazımdır. G) Gemiyi yakın banka doğru bayıltan bir etkidir. C) Demir attıktan sonra geçen zamanı ölçeriz. C) Kaloma. B) Zincir baklalarının birbirlerine eklenmesine yarar. Demir zincirinin gemide kalan sonu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Ana güverte B) Irgat C) Kastanyola D) Hırça mapası E) Fenerlik 11. F) A) 11 . I) Geminin başının banktan dışarı itilmesini belirtmek üzere kullanılır. B) Geminin suçekiminin bir buçuk katı ya da daha az derinlikteki sular sığ sudur. Bazen şaşırırsak zincirin bazı baklaları üzerinde yazılı rakamlar vardır . “Bank Püskürmesi” aşağıdaki ifadelerden hangisidir ? Gemiyi yakın banka doğru yaklaşmasını zorlayan bir etkidir. Iskarça bir limanda tek demirle demirlerken demir attığımız mevkiiden en az ne kadar mesafenin neta olması gerekir? 50 kulaç B) 250 metre C) Salma dairesi + emniyet payı kadar D) Gemi boyu + emniyet payı kadar E) Kaloma miktarı + emniyet payı kadar 13. D) Romorkör halatının bağlanmasına yarıyan babadır. D) Her kilitin sayısı kadar bakla baklasız lokmadan sonraki bakladan başlıyarak boyayla ve sonuncu bakla bir parça branda üzerine sarılan parlak bakır yada çelik telle işaretlenir.A) 8. Bir ırgatın kısımlarından kastanyola ne işe yarar? A) Demir zincirinin saklanmasına. Kaloma edilen demir zincirinin uzunluğunu rapor etmek için demirleme donanımı üzerinde nasıl bir işaretleme yönteminden faydalanırız? A) Zincir demirden itibaren birer metre aralıklarla markalanmıştır. Bunları zaman zaman kontrol etmek ve boyaları yenilemek gerekir. 10. D) Gamba. B) Zincirin her baklasını sayarız. C) Geminin suçekiminin iki katı ya da daha az derinlikteki sular sığ sudur. E) Laçka. E) Omurgasının altında bir buçuk metreden daha az su bulunan gemiler sığ sudadır 9.Faydalı donatılmış bir top palangası kaç misli güç kazandırır? A) 3 Misli B) 4 Misli C) 5 Misli D) 6 Misli E) 7 Misli 15. D) Omurgasının altında suçekiminin bir buçuk katı ya da daha az açıklık bulunan gemiler sığ sudadır. J) “Bank Püskürtmesi” ile “Bank etkisi” aynı anlamdadır. ırgatın frenleme mekanizmasıdır. E) Başüstünde zincir uzunluğunu gösteren bir sayaç vardır. 14.

2. Tek demirle yatan bir gemi için yarıçapı zincire verilen kaloma miktarı ve geminin boyu olan dairesel alana ne ad verilir? A) Gemi dairesi B) Mevkii dairesi C) Salma dairesi D) Salma omurga E) Bekleme dairesi 17. D) Sığ sudaki durma mesafesi derin sudakinin yarısı olarak kabul edilir. Eski veya kabaran boyaların dökülmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A) Radansa yapılır B) Fırça yapılır C) Boyanır D) Su tutulır E) Raspa yapılır 20. Aşağıda belirtilen palangalardan hangisinin mekanik avantajı yoktur ? Kabasorta G) Tartan H) Adi I) Sübye J)Kantar 19. E) Sığ sudaki durma mesafesi suyun yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Bu yüzden sığ suyun geminin durma mesafesinin belirlenmesinde belirleyici hiç bir rolü yoktur. Bu yüzden hız yavaş yavaş azaltılmalıdır. Sığ suda dönme çemberinin ve diğer manevra özelliklerinin farklılık göstermesinin sebebi nedir? A) Yoğunluğun büyümesi B) Dirençlerin büyümesi C) Tuzluluğun artması D) Sıcaklığın yükselmesi E)Suyun moleküler yapısında meydana gelen değişikliğin kendini kıyılara yakın bölgelerde göstermesi. Sığ suda durma mesafesi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Sığ suda gemi derin sudakinden daha çabuk hız kaybedip yavaşlar Bu yüzden durma mesafesi derin suya göre daha küçüktür. C) Bir geminin durma mesafesini belirleyen geminin üstündeki momentumdur.Fakat pervanenin boysal kuvvetinde oluşan azalma tornistan vererek durmak istendiğinde makineden istenilen verimin alınmasına engel olur. Böyle bir durum kanalda olursa kazayla sonuçlanma ihtimali büyüktür. Gemi derin suda hangi durma mesafesine sahipse Sığ suda da aynısına sahiptir. B) Sığ suda gemi derin sudakinden daha çabuk hız kaybedip yavaşlar. Demirli olan bir geminin rüzgarlı havada denizlere borda vererek devamlı sancak / iskele yalpa yapmasını nasıl değerlendirirsiniz ? A) Çok sayıda gemi geçiş yapmaktadır B) Barometre düşmektedir C) Gemi demir taramaktadır D) Barometre yükselmektedir E) Gel Git peryoduna girilmiştir F) 18.16. Yoğun sular daha fazla direnç oluşturur ve su yoğunluğu genelde sığ sularda daha fazla olduğundan ortalama durma mesafesi yüzde on kadar büyür 12 . gemiyi aykırılatmalarına neden olur. kıç dalgaların. Ayrıca sığ sudayken hızı birdenbire azaltmak.Vernikli ahşap bir yüzeyin verniklerini temizlemek için en elverişli olan madde hangisidir? A) Zımpara ile B) Gazla C) Benzinle D) Tiner ile E) Dekaponla TEMMUZ 2005 1. Bu da geminin deplasman ağırlığı ile hızındaki artışla doğru orantılı olarak büyür. Bütün bunlar gözönüne alındığında gemi kullanma açısından sığ sudaki durma mesafesini derin suda olduğundan daha büyük kabul etmek emniyet açısından daha doğrudur. arkadan yetişerek.

IV C) I. II. Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle denizden gemiye alınması için hangi komut verilir? A) Kaloma B) Hayboci C) Vira 13 . sualtı bölümü pürüzlülüğü. geminin sualtı bölümü pürüzlülüğü C) Akıntı hızının karesi. rüzgar altına zor döner. Aşağıdakilerden hangisi trimin manevraya etkisi değildir? A) Kıça trimli bir geminin dönme çemberi başa trimliyken olduğundan daha küçüktür. III. başka bir dış etkenin olmadığını bir ortamda. pervanenin titreşimleri artar. IV. V B) II. B) Rüzgarı kıçtan alacak şekilde savrulup rüzgaraltına doğru düşer. akan suyun yoğunluğu B) Akıntının hızı. D) Pervane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır. akıntının yönü. akıntı yönü. akan suyun yoğunluğu 6. IV) Derin suya göre hızda azalma olur. C) Rüzgarı kemereden alana kadar savrulup rüzgaraltına doğru düşer. III. IV. A) I.3. rüzgar altına daha kolay döner. E)“Bank Püskürtmesi” ile “Bank etkisi” aynı anlamdadır. gövdesel bir gömülme ve trim değişikliği ortaya çıkar. akıntıya salmış gemilerde bağlantılara binecek yükün büyüklüğü nelere bağlıdır? A) Akıntının hızı. III. E) Rüzgarı değişmeli olarak sancak ve iskele başomuzluklardan alacak şekilde gezer. Açık denizde rüzgarı baştan alarak seyretmekte olan bir gemi makine arızası nedeniyle durduğunda. V E) III. İleri yolla seyreden tüm gemilerde baş omuzluk rüzgarı hangi ortak etkiyi yaratır? A) Hız değiştirme B) Savrulma C) Bayıltma D) Düşürme E) Şahlanma 7. C) Kıça trimli gemi rüzgar üstüne zor. Denize düşen adamı pervaneden sakınmak için hangi manevra yapılır ? A) Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır. ne şekilde hareket eder? A) Rüzgarı baştan almaya devam ederek rüzgaraltına doğru düşer. D) Başa trimli gemi rüzgar üstüne kolay. daha iyi dümen tutulur. 8. B)Gemiyi yakın banka doğru bayıltan bir etkidir. 5. geminin akıntı yüzü değeri. B) Kıça trimli gemi başa trimliyken olduğundan daha iyi dümen dinler. D)Geminin başının banktan dışarı itilmesini belirtmek üzere kullanılır. E) Pernane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine alabanda basılır. Aşağıdakilerden hangileri sığ suyun etkilerindendir? I) Pervane kuvvetlerinde azalma olur. akıntının yönü. “Bank Püskürmesi” aşağıdaki ifadelerden hangisidir ? A)Gemiyi yakın banka doğru yaklaşmasını zorlayan bir etkidir. III) Dirençler büyür. geminin akıntı yüzü değeri. geminin akıntı yüzü değeri D) Akıntı hızının karesi. II. C)Geminin kıçının banktan dışarı itilmesini belirtmek üzere kullanılır. III D) I. V) Geminin dönme çemberi büyür. 10. 4. III. B) Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine basılır. C) Geminin hızı artırılır ve dümen ortada tutulur. V 9. D) Rüzgarı sürekli farklı yönlerden alacak sekilde savrulur ve başıboş düşer. akan suyun yoğunluğu E) Akıntı hızının karesi. E) Gemiler hafif kıçlıyken en kolay abranırlar. akıntı yönü. II) Dümen yelpazesinin alışılmış etkinliği artar. Baştan bağlı.

A) Demirleme mevkiindeki suyun derinliği. A) 3 Ton B) 3. C) Demir attıktan sonra geçen zamanı ölçeriz.5 Ton E) 5.5 Ton 16. B) Zincirin her baklasını sayarız. Bunları bulup tekrar saymaya başlarız. A) 2 – 5 kat daha dayanıklıdır. Viraya başlamadan bunu çalıştırmak lazımdır. 12. Aynı boydaki. Yapay lif halatlar özellikle naylonlar şoklara karşı doğal lif halatlara oranla .5 Ton C) 4 Ton D) 4. Tek demirle yatan bir gemi için yarıçapı zincire verilen kaloma miktarı ve geminin boyu olan dairesel alana ne ad verilir? A) Gemi dairesi B) Mevkii dairesi C) Salma dairesi D) Salma omurga E) Bekleme dairesi 13. balçık vs. C) 4 – 8 kat daha dayanıklıdır. Daha sonra demirin akış hızını bulduğumuz zamana bölerek sudaki zincir miktarını kolayca hesaplarız. Kaloma edilen demir zincirinin uzunluğunu rapor etmek için demirleme donanımı üzerinde nasıl bir işaretleme yönteminden faydalanırız? A) Zincir demirden itibaren birer metre aralıklarla markalanmıştır. E) Başüstünde zincir uzunluğunu gösteren bir sayaç vardır.) D) Bulunulan mevkideki suyun yoğunluğu. D) Her kilitin sayısı kadar bakla baklasız lokmadan sonraki bakladan başlıyarak boyayla ve sonuncu bakla bir parça branda üzerine sarılan parlak bakır yada çelik telle işaretlenir. Bu metreler özel bir takım işaretlerle ve bazı özel boyalarla markalanmıştır. Bunları zaman zaman kontrol etmek ve boyaları yenilemek gerekir. B) 3 – 6 kat daha dayanıklıdır. Aşağıda belirtilen palangalardan hangisinin mekanik avantajı yoktur ? 14 . Bazen şaşırırsak zincirin bazı baklaları üzerinde yazılı rakamlar vardır . 14.değişik cins halatların her birine aynı şiddette bir kuvvet uygulandığında en büyük uzama miktarı hangi cins halatta olur? A) Manila halat B) Çelik tel halat C) Naylon halat D) Polipropilen halat E) Politen halat 15. çamurlu. B) Demirde kalınacak zaman süresi C) Demir yerinin deniz dibi tabiatı ( kumlu.D) Suga E) Funda 11. Aşağıdakilerden hangisi demir zincirine verilecek kalomaya etki eden faktörlerden değildir. 3 Burgatalık bitkisel halatın kesilme yükü aşağıdaki değerlerden hangisine eşittir. D) 5 – 10 kat daha dayanıklıdır. E) 6 – 12 kat daha dayanıklıdır. E) Akıntı ve rüzgar durumu. Iskarça bir limanda tek demirle demirlerken demir attığımız mevkiiden en az ne kadar mesafenin neta olması gerekir? A) 50 kulaç B) 250 metre C) Salma dairesi + emniyet payı kadar D) Gemi boyu + emniyet payı kadar E) Kaloma miktarı + emniyet payı kadar 18. 17.

E) Dönme çemberi bazen büyür. D) Hemen hemen akıntının aktığı hızla. başka bir dış etkenin olmadığını bir ortamda. B) Rüzgarı kıçtan alacak şekilde savrulup rüzgaraltına doğru düşer. D) Sığ suyun dönme çemberine herhangi bir etkisi yoktur. ne şekilde hareket eder? A) Rüzgarı baştan almaya devam ederek rüzgaraltına doğru düşer. ilk rota doğrultusundan olan dikey uzaklığına ne ad verilir ? A) Pivot veya savrulma noktası B) Yanlama (geçiş) C) İlerleme D) Taktik çap E) Bordasal dışa kayma 3. 6. aktığı yönün tersine sürüklenir. Dönüşün herhangi bir anında. 15 . C) Kıça trimli ve sancağa meyilli D) Meyilsiz ve hafif kıça trimli E) Meyil ve trimin manevra açısından bir etkisi yoktur. Suda bir yere bağlı olmadan duran bir gemi tümüyle düzenli bir akıntının içindeyken hangi hızda ve hangi yönde sürüklenir? A) Akıntının hızının yarısı bir hızla. aktığı yöne sürüklenir.A) Kabasorta B) Tartan C) Adi D) Sübye E) Kantar 19. B) Dönme çemberi küçülür. D) Hızda bir artma ortaya çıkar. akıntının aktığı yöne sürüklenir. gemi ağırlık merkezinin. C) Hemen hemen akıntının aktığı hızla. Sığ suyun dönme çemberine etkisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Dönme çemberi büyür. 5. 2. C) Hız azaldıkça rüzgara aykırılamak ister. B) Akıntının hızının iki katı bir hızla. Kolay durur. B) Baş rüzgaraltına kaçma eğilimindedir. E) Sürüklenmenin akıntının hızıyla da yönüyle de ilgisi yoktur. akıntının aktığı yöne sürüklenir. Oksi-Asetilen kaynağında kullanılan hortumlar kaç barlık çalışma basıncına dayanıklı olmalıdır ? A) 4 B) 10 C) 5 D) 15 E) 20 2005 EKİM 1. 4. C) Dönme çemberinin şekli değişir fakat büyüklüğü aynı kalır. E) Durma mesafesi kısalır.Boyaların açılması için aşağıda belirtilen hangi malzemeler kullanılır? A) Gaz yağı B) Benzin C) Motorin D) Neft yağı E) Tiner 20. bazen küçülür. Aşağıdakilerden hangisi pruva rüzgarının etkilerinden değildir? A) Kolay dümen tutulur. Açık denizde rüzgarı baştan alarak seyretmekte olan bir gemi makine arızası nedeniyle durduğunda. B) Trimsiz ve hafif iskeleye meyilli. Aşağıdakilerden hangi durum normal şartlarda manevra açısından en ideal durumdur? A) Başa trimli ve sancağa meyilli.

8. 14. Aşağıdakilerden hangisi sığ suyun etkilerinden değildir? A) Pervane titreşimleri artar. Bir gemi dar su yolunda. Hayboci ne demektir? A) Demirin vira edilmesidir.Yapay lif halatlar özellikle naylonlar şoklara karşı doğal lif halatlara oranla . D) En az beş katına yükseltir. B) Halatın boş koyulmasıdır. E) Rüzgarı değişmeli olarak sancak ve iskele başomuzluklardan alacak şekilde gezer. 11. 15. A) En az iki katına yükseltir. A) 2 – 5 kat daha dayanıklıdır. E) Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle zincirliğe istif edilmesidir. C)Dar su yolunun sancak tarafına yakın ve çok yavaş seyretmelidir. C) Geminin hızı artırılır ve dümen ortada tutulur. E) Geminin dönme çemberi küçülür. B) En az üç katına yükseltir. C) En az Dört katına yükseltir. C) Dirençler büyür. D)Dar su yolunun iskele tarafına yakın ve çok yavaş seyretmelidir. dar suyun olumsuz etkilerini yenmek için ne şekilde seyretmelidir? A)Su altı banklarının gerçek orta çizgisinde ve yeryüzüne göre ölçülen emniyetli bir hızla seyretmelidir. C) Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle denize verilmesidir. E) Pernane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine alabanda basılır. C) 4 – 8 kat daha dayanıklıdır. D) Rüzgarı sürekli farklı yönlerden alacak sekilde savrulur ve başıboş düşer. 10. B) Zincirin 9’uncu kilidi gelmek üzeredir.Aşağıdaki halatlardan hangisi suda batmadan tam yüzer ? 16 . E) Zincir iskele bordaya kumanda ediyordur.C) Rüzgarı kemereden alana kadar savrulup rüzgaraltına doğru düşer. C) Zincir başa doğru kumanda ediyordur. bunun halata binecek yükü. E) En az yarım katına yükseltir. B) 3 – 6 kat daha dayanıklıdır. D) Demirin deniz dibinden kopmasıdır.Başüstünde manevra amiri zabit zincirin durumunu köprüüstüne “SAAT 9’A KUMANDA EDİYOR” şeklinde rapor ettiğinde bu ne anlama gelir? A) Demir dipten yaklaşık saat 9’da kopacak demektir. B) Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine basılır. Denize düşen adamı pervaneden sakınmak için hangi manevra yapılır ? A) Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır.Halata karaman vurma olasılığı varsa. B)Dar su yolunun görünür orta çizgisinde ve yeryüzüne göre emniyetli bir hızla seyretmelidir. 13. B) Pervanenin boysal ve ensel kuvvetlerinde azalma olur. E) 6 – 12 kat daha dayanıklıdır.Demirde yatan geminin akıntı ve rüzgarın etkisiyle bulunduğu farklı mevkilerin oluşturduğu daireye ne ad verilir? A) Dönme dairesi B) Demir dairesi C) Devir dairesi D) Salma dairesi E) Sanal daire 12. D) Pervane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır. D) Zincir sancak bordaya kumanda ediyordur. 7. 9. D) Derin suya göre hızda azalma olur. E)Dar su yolunun boş olan kısmından kanalı çabuk terk etmek için mümkün olduğunca süratli seyretmelidir. D) 5 – 10 kat daha dayanıklıdır.

yalnızca şekilleri farklıdır. E) Ne kadar fazla kaloma verilirse o kadar küçük salma dairesi elde edilir. B) Çipolu demirle çiposuz demirin tutuculuk bakımından farkı yoktur. Bir palanganın mekanik avantajını arttırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır ? A) Tirenti hareketli palangadan çıkarılır B) Makara dili genişletilir C) Rigavo kısaltılır D) Tirenti uzatılır E) Halat Burgatası arttırılır 19.A) Manila B) Sizal C) Naylon D) Terilen E) Politein 16. B) Gerekli olan kaloma miktarından fazlası tutma kuvvetine bir katkı yapmayacağı gibi gereksiz yere salma dairesini büyütür. O yüzden hangi demir yeri olursa olsun daha fazla kaloma daha fazla emniyet demektir. Dövme demirden yapılan demirlere çiposuz demir denir. o kadar çok tutuculuk sağlanır. Çipolu demir (Admiralty demiri) ile çiposuz demir arasında ne fark vardır? A) Çipolu demirin tutuculuğu. Gaz ergitme kaynağında aşağıdakilerden hangisi YAKICI GAZ olarak kullanılır ? A) Asetilen B) Bütan C) Propan D) Oksijen E) Nitrojen 17 . Çipolu demir ise bugün yalnızca ufak teknelerde kullanılan eski tip demirdir. C) Çipolu demirle çiposuz demirin farkı yalnızca üretici firmanın kullandığı markalardadır. 17. daha iyi tutuculuğu vardır. çiposuz demirden daha fazladır. D) Gerektiğinden fazla kaloma vermek tutma kuvvetinin azalmasına neden olur. D) Çipolu demirle çiposuz demirin farkı kullanılan metallerindedir. 18. Faydası da zararı da yoktur. her iki tırnağıyla dibe gömülebildiği için. kullanılan çiponun katkısıyla.Vernikli ahşap bir yüzeyin verniklerini temizlemek için en elverişli olan madde hangisidir? A) Zımpara ile B) Gazla C) Benzinle D) Tiner ile E) Dekaponla 20. demir zincirine koşulların gerektirdiğinden fazla kaloma vermek hangi sonucu doğurur? A) Ne kadar çok kaloma verilirse. Demirlemede. C) Gerekli olan miktardan fazla kaloma vermek hiç bir değişikliğe neden olmaz. E) Çiposuz demirin.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->