P. 1
GEMİCİLİK VE GEMİ MANEVRALARI

GEMİCİLİK VE GEMİ MANEVRALARI

|Views: 814|Likes:
Yayınlayan: cptosman

More info:

Published by: cptosman on Jan 27, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2012

pdf

text

original

GEMİCİLİK VE GEMİ MANEVRASI

2000 ŞUBAT
1)Baş tarafındaki bütün halatları sancaktan sahile verilmiş ve volta edilmiş gemide kıçını yanaştırmak için ne komut verilmelidir?(Sağa devirli tek pervane) a-)İskele alabanda ağır yol tornistan b-)Sancak alabanda ağır yol tornistan c-)Dümen ortada tornistan D-)İskele alabanda ağır yol ileri e-)Sancak alabanda ağır yol geri 2)Iskarça bir demir yerinden demir alıp hareket edileceği zaman ne tür manevra yapılması daha yararlı olur? A-)Demir alınır, vakit kaybetmeden ileri yolla manevra yapılır. b-)Demir alınır, vakit kaybetmeden, önce geri yolla manevra yapılır. c-)Uygun bir kaloma miktarı kaldığında demir üstüne manevra yapılır. d-)Demir aldıktan sonra, rüzgarın gemiyi döndürmesi beklenir. e-)Hepsi yanlıştır. 3)Sığ su etkisi geminin altındaki hangisi derinliğinde meydana gelir? a-)Gemi draftının dörtte biri derinlikte b-)Gemi draftının yarısı derinlikte c-)Gemi draftının ¾ ‘ü derinlikte d-)Gemi draftı kadar derinlikte E-)Gemin draftının 1,5 katı derinlikte 4)Rüzgar direncinin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi en fazla etkilidir? A-)Rüzgar hızı b-)Geminin rüzgar tutma biçim katsayısı c-)Rüzgara tabi olan alan büyüklüğü d-)Rüzgarın geliş yönü e-)Hepsi aynı şiddette etkiler 5)Pitch kontrollü bir pervane için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A-)Tornistanda dönüş yönlerini değişir. b-)Kanat açıları değişir. c-)Kanat açılarının 0(sıfır) değeri stop makine komutuna eş değerdir. d-)Gemi yol azaltırken makine devri değiştirilmeyebilir. e-)Hepsi yanlıştır. 6)Aynı çapta olan çeşitli halatlardan en çeke gücü en az olan hangisidir? a-)Terilen b-)Naylon C-)Sızal d-)Manıla e-)Tel 7)Bir kilit zincirin uzunluğu ne kadardır? a-)15 metre B-)15 kulaç c-)10 metre d-)10 kulaç e-)30 metre 8)Sığ suda ilerleyen bir gemi su altında daha sığ bir topuğa iyice yaklaşırsa nasıl etkilenir? A-)Gemi sığlığa yaklaştığında bordasına doğru bayılır.(yatar) b-)Gemi iyice kıçlanır c-)Gemi iyice başlanır ve sığlıktan açacak şekilde savrulur. d-)Geminin hızı artar ve sığlığa doğru çekilir. e-)Geminin hızı azalır ve sığlığa doğru çekilir. 9)Gemi ileriye doğru rıhtım üzerinde kaydırılırken hangi halat vira edilerek gemi emniyetli ileri hareket ettirilebilir?

1

aktığı yönün tersine sürüklenir. d-)Rüzgaraltına dönülmelidir.a-)Pruva halatı b-)Baş açmaz C-)Kıç spring d-)Pruva ve pupa halatları e-)Baş halatları 10)Aşağıdaki komutlardan hangisi halat manevrası ile ilgili değildir? a-)Vira B-)Hayboyaci c-)Salto d-)Mola e-)Volta 11)Geminin çabuk dönmesi için aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? a-) Dümen alabanda edilmelidir. 13)Pervanenin. c-)Geminin hızı artırılır ve dümen ortada tutulur. e-)Baştan ve kıçtan birer spring halatı bırakılarak halatlar teklenir. En son kıç halatı mola edilir. normal koşullarda. En son kıç spring mola edilir. 16) Romörkörün bağlandığı noktadan değişik açılarda çekmesi isteniyorsa aşağıdaki bağlama yöntemlerinden en uygunu hangisidir? a-)Tek halatla kısa bağlama b-)Çift halatla kısa bağlama c-)Üç halatla kısa bağlama D-)Tek halatla uzun bağlama e-)Çift halatla uzun bağlama 17) Denize düşen adamı pervaneden sakınmak için hangi manevra yapılır? A-)Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır. c-)Baştan bir spring ve kıçtan bir kıç halatı bırakılarak halatlar teklenir. kıç halatı bırakılarak halatlar teklenir. En son baş sringmola edilir. akıntının aktığı yöne sürüklenir. göbeğin çizgisel olarak aldığı yola ne denir? a-)Pervane parmağı b-)Pervane ayağı C-)Pervane adımı d-)Pervane kolu e-)Pervane suyu 14)Aşağıdakilerden hangisi kaloma miktarının belirlenmesinde etkilidir? a-)Geminin taşıdığı yük b-)Havanın sıcaklığı c-)Suyun tuzluluk derecesi d-)Deniz suyu sıcaklığı E-)Demir yerindeki dibin doğal yapısı 15)Bir akarsu kenarındaki rıhtıma bağlı bir gemi. d-)Hemen hemen akıntının aktığı hızla. sağlam suda çalışırken. pruvası nehrin ağzına(denize çıkışını)gösterecek şekilde yanaşmış durumdayken avara olmadan önce halatların nasıl tekler ve en son hangi halatını bırakır? a-)Baştan bir baş halatı. d-)Pervane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır. D-)Baştan bir spring ve kıçan bir açmaz bırakılarak halatlar teklenir. C-)Hemen hemen akıntının aktığı hızla. b-)Rüzgar üstünde dönülmelidir. 2 . tam bir dönüş yaptığında. b-)Akıntının hızının iki katı bir hızla. b-)Baştan ve kıçtan birer açmaz bırakılarak halatlar teklenir. akıntının aktığı yöne sürüklenir. b-)Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine basılır. e-)Sürüklemenin akıntının hızıyla da yönüyle de ilgisi yoktur. En son baş açmaz mola edilir. En son baş spring mola edilir. c-)Tam yol verilmelidir. aktığı yöne sürüklenir. E-)Yol kesilmelidir 12)Suda bir yere bağlı olmadan duran bir gemi tümüyle düzenli bir akıntının içindeyken hangi hızda ve hangi yönde sürüklenir? a-)Akıntının hızının yarısı bir hızla.

Çünkü gemilerin şekilleri asimetrik olarak inşa edildiklerinden manevra esnasında sancağa daha kolay hareket ederler. rüzgar b-)Akıntı. duman E-)Akıntı. Sancaktan yanaşmada ise daha dar bir açıyla yaklaşırken hız kesilip daha sonra dümen iskeleye basılıyken makine ileri yolda tokatlanarak kıçı yanaştıracak bir savrulma oluşturulur. b-)Başbodoslamanın ve pervanenin gerisinde dalga çukuru bordoda dalga tepesi oluşur. savrulma d-)Savrulma. Rıhtıma iyice yaklaşınca iskele dümen basılarak bir savrulma meydana getirilip yanaşılır.5 22)Aşağıdaki halatlardan hangisinin kesilme gücü en fazladır? a-)Sızal b-)Manila c-)Polipropilen d-)Politen E-)Naylon 23)Dışa devirli çift pervaneli bir gemide geminin kıçını sancağa çekmek için ne yapılır? a-)İskele makine ileri. çapındaki bir zincir kaç burgatadır? A-)1 b-)2 c-)3 d-)3. Bu yüzden yanaşma manevraları olarak varsa sancaktan tercih edilir. Çünkü daha basit ve az manevra yaparak yanaşılır. gemi rüzgar altına düşer. 19)Baştan ve kıçtan şamandıralara bağlı bir geminin halatlarına binecek yük hangi durumda en çok olur? a-)Akıntı baştan gelirse b-)Akıntı kıçtan gelirse C-)Akıntı bordadan gelirse d-)Akıntı başomuzluklardan gelirse e-)Akıntı kıçomuzluklardan gelirse 20)Suda ilerleyen bir geminin çevresinde oluşan basınç değişikleri hangi oluşumu ortaya çıkarır? A-)Başbodoslamanın ve pervanenin gerisinde dalga tepesi bordoda dalga çukuru oluşur. A-)Viyalamak için devamlı olarak rüzgar altı dümeni tutmak gerekir.e-)Pervane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine alabanda basılır. trim c-)Trim. c-)Sancaktan yanaşmak iskeleden yanaşmaya göre daha kolaydır. b-)Sancak makine de iskele makine de tornistan çalıştırılır. 3 . 24)Aşağıdakilerden hangisi kumanda edilemeyen etmendir? a-)Bordosal dışa kayma. rüzgar 25)Kıç kasarası yüksek (kıç etkileşim alanı fazla olan) bir gemide baş omuzluk rüzgarında. 18)Sakin havada sağ devirli tek 777 pervaneli bir gemiyle iskeleden yanaşmayla sancaktan yanaşma arasında ne fark vardır? A-)İskeleden yanaşmada gemiyi durdurmak için tornistan verildiğinde pervanenin padıl etkisi kıçı rıhtıma doğru yanaştırır.6 e-)4. sancak makine tornistan çalıştırılır. e-)Geminin etrafında saat istikametinde tersine dönen yeni bir akıntı oluşur. 21)8 mm. e-)İskeleden yanaşmak sancaktan yanaşmaya göre daha fazla vakit alır. Daha sonra tornistan verilerek hem savrulma hem savrulma durdurulur hem gemi durdurulur. C-)İskele makine tornistana çalıştırılır. d-)Geminin etrafında saat istikametinde dönen yeni bir akıntı oluşur. Sancaktan yanaşmak için gemi rıhtıma dik olarak yaklaşır. Bu yüzden gemi bu etkiyi gözönüne alacak şekilde açılı olarak rıhtıma yaklaştırılır. c-)Omurgaya paralel seri dalgalar oluşur. d-)Sancak veya iskeleden yanaşmanın herhangi bir farkı yoktur. b-)İskeleden yanaşırken rıhtıma sancaktan yanaşmaya göre daha dar bir açıyla yaklaşılır. İskeleden yanaşmak içinse rıhtıma paralel yaklaşılıp halat manevrası halat manevrası yapılır. rüzgar altına daha zor döner. Çünkü padıl etkisi sancaktan yanaşmada bize daha çok yardımcı olur. d-)Sancak makine tornistana çalıştırılır. e-)İskele makine ileri çalıştırılır.

d-)Gemi devamlı rüzgar üstüne düşer. c) Rüzgarı kemereden alana kadar savrulup rüzgaraltına doğru düşer. Aşağıdakilerden hangi durum normal şartlarda manevra açısından en ideal durumdur. a) Başa trimli ve sancağa meyilli b) Trimsiz ve hafif iskeleye meyilli c) Kıça trimli ve sancağa meyilli d) Meyilsiz ve hafif kıça trimli e) Meyil ve trimin manevra açısından bir etkisi yoktur. Dönüşün herhangi bir anında. c-)Viyalamak için aşırı bir gayrete gerek yoktur. Ufak açılarla dümen tutulabilir. rüzgar altına daha zor döner.b-)Viyalamak için devamlı olarak rüzgar üstü dümeni tutmak gerekir. d) Rüzgarı sürekli farklı yönlerden alacak şekilde savrulur ve başıboş düşer. gemi ağırlık merkezinin. Bu nedenle rotada ilerlemek için rüzgar altına doğru gereken önleme verilerek rotada ilerlenebilir 2003 MART 1. Denize adam düştüğünde dönüş şekli seçilirken hangisi göz önünde bulundurulmaz. ne şekilde hareket eder. Baş devamlı rüzgar altına kaçar. 6. 7. 4. a) Pivot veya savrulma noktası b) Yanlama ( geçiş ) c) İlerleme d) Taktik çap e) Bordosal dışa kayma 3. ilk rota doğrultusundan olan dikey uzaklığına ne ad verilir. d) Hızda bir artma ortaya çıkar. a) Geminin durumu. Akıntının gemi kullanma üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir. b) Rüzgarı kıçtan alacak şekilde savrulup rüzgaraltına doğru düşer. e) Rüzgarı değişmeli olarak sancak ve iskele başomuzluklardan alacak şekilde gezer. b) Baş rüzgar altına kaçma eğilimindedir. a) Kolay dümen tutulur. bu nedenle gemi devamlı rüzgar altına düşer. başka bir dış etkenin olmadığını bir ortamda. 2. Sığ sudan dönme çemberinin ve diğer manevra özelliklerinin farklılık göstermesinin sebebi nedir? a) Yoğunluğun büyümesi b) Dirençlerin büyümesi c) Tuzluluğun artması d) Sıcaklığın yükselmesi e) Suyun moleküler yapısında meydana gelen değişikliğin kendini kıyılara yakın bölgelerde göstermesi. a) akıntının kuvvetine b) geminin akıntının etkisinde kaldığı süreye c) akıntının yönüne d) geminin sualtı yapısının başta ve kıçta farklı hız ve/veya yöndeki akıntıların etkisinde kalıp kalmamasına e) geminin taşıdığı yüke 5. e) Durma mesafesi kısalır kolay durur. gemi rüzgar üstüne düşer. Aşağıdakilerden hangisi pruva rüzgarının etkilerinden değildir. a) Rüzgarı baştan almaya devam ederek rüzgaraltına doğru düşer. e-)Gemi devamlı rüzgar altına düşer. 4 . c) Hız azaldıkça rüzgara aykıralamak ister. Açık denizde rüzgarı baştan alarak seyretmekte olan bir gemi makine arızası nedeniyle durduğunda. Bu nedenle rotada ilerlemek için rüzgar altına doğru gereken önleme verilmelidir.

e) Geminin dönme çemberi küçülür. d) Geminin etrafında saat istikametinde dönen yeni bir akıntı oluşur. a) Pervane titreşimleri artar b) Pervanenin boysal ve ensel kuvvetlerinde azalma olur c) Dirençleri büyür. Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle denizden gemiye alınması için hangi komut verilir. ) d) Bulunan mevkideki suyun yoğunluğu e) Akıntı ve rüzgar durumu 12. d) Derin suya göre hızda azalma olur. a) Dikey perdeler 5 . Aşağıdaki isimleri verilen gemi tiplerinden hangisi sıvı yük sınıfına girmemektedir. çamurlu. Tek demirle yatan bir gemi için yarıçapı zincire verilen kaloma miktarı ve geminin boyu olan dairesel alana ne ad verilir. 9. Aşağıdakilerden hangisi demir zincirine verilecek kalomaya etki eden faktörlerden değildir. Gemi yapısını su geçirmez kısımlara ayıran. a) Demirleme mevkiindeki suyun derinliği b) Demirde kalınacak zaman süresi c) Demir yerinin deniz gibi tabiatı ( kumlu. Suda ilerleyen bir geminin çevresinde oluşan basınç değişiklikleri hangi oluşumu ortaya çıkarır. omurgaya dikey konmuş saç bölmelere ne ad verilir.b) Olayın ne zaman olduğu c) Denizin ve akıntının durumu d) Havanın sıcaklığı e) Sakınma manevrası yapmak için kazazedenin düştüğü taraf. Aşağıdakilerden hangisi sığ suyun etkilerinden değildir. balçık vs. a) Kaloma b) Hayboci c) Vira d) Suga e) Funda 11. b) Başbodoslamının ve pervanenin gerisinde dalga çukuru bordada dalga tepesi oluşur. 10. a) Asfalt tankeri b) Su tankeri c) Amonyak tankeri d) Tahıl gemisi e) Akaryakıt tankeri 15. a) Başıbodoslamanın ve pervanenin gerisinde dalga tepesi bordada dalga çukuru oluşur. a) Gemi dairesi b) Mevkii dairesi c) Salma dairesi d) Salma omurga e) Bekleme dairesi 13. 8. c) Omurgaya parelel seri dalgalar oluşur. Güvenli bir demirleme için tutma kuvveti katsayısı en yüksek dip yapısı aşağıdakilerden hangisidir. a) Yumuşak çamur b) Sıkı kum c) Kaya d) Koyu Balçık e) Çakıl 14. e) Geminin etrefında saat istikamtinin tersine dönen bir akıntı oluşur.

a) Gemilerde palamar halarlarının volta edildiği. Aşağıda isimleri verilen halatlardan hangisi bitkisel halat değildir. Halatların kalınlık ölçü birimine ne ad verilir.b) Yatay perdeler c) Bölme perdeleri d) Döşek perdeleri e) Karina perdeleri 16. Bir halatın çımasını veya bedenini değişik etkilerden korumak için halatın üzerine sıkı sıkıya bir sıra gırcala sarma işlemine ne ad verilmektedir. a) Gaz yağı b) Benzin c) Motorin d) Neft yağı e) Tiner 22. a) Kasa dikişi b) Krozlamak c) Façuna 6 . d) Gemideki küçük deniz vasıtalarının gemiye alınması veya indirilmesi için gemi bünyesinde yapılmış özel malzemelerdir. Gemilerin hareketli donanımlarında kullanılan ağır cisimleri ve yükleri az güçle hareket ettirmek için metal veya ağaç malzemelerden yapılan döner parçalara ne ad verilir. gemi bünyesine çok sağlam şekilde bağlanmış malzemelerdir b) Genellikle gemideki sancak salvolarının voltasında kullanılan malzemelerdir. gemi bünyesindeki hava değişimini sağlayan sistemlerdir. Boyaların açılması için aşağıda belirtilen hangi malzeme kullanılır. Aşağıda verilen tanımlardan hangisi “koç boynuzu” nun tanımıdır. a) Kendir halat b) Manila halat c) Terilen halat d) Pamuk halat e) Sisal halat 20. Gemi bölmelerini havalandırmak ve ışıklandırmak için gemi bordası ve kamaralarında açılmış yuvarlak deliklere ne ad verilir. e) Gemiden dışarı verilen veya alınan orta incelikteki halatların volta edilmesine yarayan dökme çelik veya pirinçten yapılmış malzemelerdir. 19. a) Burgata b) Lif c) Flosa d) Yoma e) Manila 18. c) Gemi içindeki kirli havayı dışarı atıp temiz havayı alan. a) Lumbuz b) Borda c) Vardevela d) Küpeşte e) Karina 17. a) Kabasorta b) Usturmaça c) Anale d) Makara e) Mapa 21.

Halata karaman vurma olasılığı varsa. 2. 25 metre olan bir su derinliği için kilit olarak kaç kilit kaloma verilmesi lazımdır? (1 kilit= 25 metre olarak kabul edilecektir.) A) 8 kilit. a) Adi palanga b) Mantilya palangası c) Top palangası d) Fraşkon palanga e) Kabasorta palanga 25. D) En az beş katına yükseltir. Aşağıda isimleri verilen palanga çeşitlerinden hangisi yanlıştır. B) 7 kilit. 7 . a) Mazerna b) Gladora c) Küpeşte d) Kemere e) Frengi KASIM 2004 1. Gemilerin yanaşıp-kalkma manevralarında. Güverteye gelen suların denize akması için yalı kütüğü üzerinde açılan deliklere ne ad verilir. E) En az yarım katına yükseltir. kaloma miktarını metre olarak belirlemede kullanılan formül gereği. E) Ne kadar fazla kaloma verilirse o kadar küçük salma dairesi elde edilir. O yüzden hangi demir yeri olursa olsun daha fazla kaloma daha fazla emniyet demektir. 4. demir zincirine koşulların gerektirdiğinden fazla kaloma vermek hangi sonucu doğurur? A) Ne kadar çok kaloma verilirse. sahille temas eden mevkilerinde kullanılan seyyar malzemelere ne ad verilir. C) Gerekli olan miktardan fazla kaloma vermek hiç bir değişikliğe neden olmaz. D) Gerektiğinden fazla kaloma vermek tutma kuvvetinin azalmasına neden olur. a) Anale b) Mapa c) Manika d) Matatora e) Usturmaça 24. bunun halata binecek yükü. o kadar çok tutuculuk sağlanır. Faydası da zararı da yoktur. C) En az Dört katına yükseltir. Dövme demir zincirler için. Aşağıda görülen gemici bağının adı nedir ? A) Çıma B) Piyan C)Balıkçı D)Kolbastı E)Olta 3. B) En az üç katına yükseltir. B) Gerekli olan kaloma miktarından fazlası tutma kuvvetine bir katkı yapmayacağı gibi gereksiz yere salma dairesini büyütür. Demirlemede. A) En az iki katına yükseltir.d) Piyan e) Doblin 23.

Sığ suda durma mesafesi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Sığ suda gemi derin sudakinden daha çabuk hız kaybedip yavaşlar Bu yüzden durma mesafesi derin suya göre daha küçüktür.”İstirahat saatleri. rüzgar altına daha kolay döner. Ayrıca sığ sudayken hızı birdenbire azaltmak.Fakat pervanenin boysal kuvvetinde oluşan azalma tornistan vererek durmak istendiğinde makineden istenilen verimin alınmasına engel olur. ilk rota doğrultusundan olan dikey uzaklığına ne ad verilir ? Pivot veya savrulma noktası Yanlama (geçiş) İlerleme Taktik çap Bordasal dışa kayma A) B) C) D) E) 11. Saatten az olmamak şartı ile en fazla ………. Bütün bunlar gözönüne alındığında gemi kullanma açısından sığ sudaki durma mesafesini derin suda olduğundan daha büyük kabul etmek emniyet açısından daha doğrudur.C) D) E) 6 kilit. Aşağıda belirtilen palangalardan hangisinin mekanik avantajı yoktur ? A) Kabasorta B) Tartan C) Adi D) Sübye E) Kantar 6. gemiyi aykırılatmalarına neden olur. Aşağıdakilerden hangisi trimin manevraya etkisi değildir? A) Kıça trimli bir geminin dönme çemberi başa trimliyken olduğundan daha küçüktür. Eski veya kabaran boyaların dökülmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A) Radansa yapılır B) Fırça yapılır C) Boyanır D) Su tutulır E) Raspa yapılır 8. biri ………. C) Bir geminin durma mesafesini belirleyen geminin üstündeki momentumdur. ‘ye bölünebilir” (STCW-95 Kısım A-VIII/1 Madde 2) Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) 5 – 4 B) 6 – 2 C) 4 – 3 D) 8 – 2 E) 8 – 3 7. Bu yüzden hız yavaş yavaş azaltılmalıdır. D) Başa trimli gemi rüzgar üstüne kolay. gemi ağırlık merkezinin. C) Kıça trimli gemi rüzgar üstüne zor. E) Gemiler hafif kıçlıyken en kolay abranırlar. B) Kıça trimli gemi başa trimliyken olduğundan daha iyi dümen dinler. kıç dalgaların. arkadan yetişerek. Yoğun sular daha fazla direnç oluşturur ve su yoğunluğu genelde sığ sularda daha fazla olduğundan ortalama durma mesafesi yüzde on kadar büyür. 4 kilit. D) Sığ sudaki durma mesafesi derin sudakinin yarısı olarak kabul edilir. Bu da geminin deplasman ağırlığı ile hızındaki artışla doğru orantılı olarak büyür. Gemi karinasında böceklenmeye karşı hangi cins boya kullanılır ? A) Antipas B) Antikaster C) Antioksidan D) Antifouling E) Antikorosiv 9. Gemi derin suda hangi durma mesafesine sahipse Sığ suda da aynısına sahiptir. Dönüşün herhangi bir anında. E) Sığ sudaki durma mesafesi suyun yoğunluğuna bağlı olarak değişir. 10. rüzgar altına zor döner. 8 . Böyle bir durum kanalda olursa kazayla sonuçlanma ihtimali büyüktür. 5. Bu yüzden sığ suyun geminin durma mesafesinin belirlenmesinde belirleyici hiç bir rolü yoktur. B) Sığ suda gemi derin sudakinden daha çabuk hız kaybedip yavaşlar. 5 kilit.

14. Hız değiştirme D) Savurma. “Bank Püskürmesi” aşağıdaki ifadelerden hangisidir ? A) Gemiyi yakın banka doğru yaklaşmasını zorlayan bir etkidir. belirli bir süre sonunda normal koşullarda. B) Gemiyi yakın banka doğru bayıltan bir etkidir. C) Geminin kıçının banktan dışarı itilmesini belirtmek üzere kullanılır. pervanesi ve dümeni ile ulaşması gereken konumda farklılık yaratır.12. Savurma. Bayıltma E) Bayıltma. Aşağıdakilerden hangisi ileri yol alan bir gemide pupa akıntısı nedeniyle meydana gelecek etkilerden değildir ? A) Normal koşullarda geminin yere göre yaptığı hızda bir çoğalma meydana getirir. E) “Bank Püskürtmesi” ile “Bank etkisi” aynı anlamdadır. Denize adam düştüğünde dönüş şekli seçilirken hangisi göz önünde bulundurulmaz? A) Geminin durumu. D) Gemiyi. Bayıltma. D) Geminin başının banktan dışarı itilmesini belirtmek üzere kullanılır. İleri yolda hareket eden geminin başında ve kıçında farklı basınçların oluşması kıçta hangi oluşuma neden olur? A) Köpük B) Sıcaklık C) Burgaç D) Döngeç E) Kıskaç 18. E) Akıntı ve rüzgar durumu. Düşürme. Hız değiştirme. Düşürme . Düşürme. Rüzgarın geldiği yönde kalan tekne alabandasına ne ad verilir? A) Rüzgar altı B) Rüzgar kenarı C) Rüzgar gülü D) Rüzgar üstü E) Rüzgar ucu 13. C) Belirli bir süre sonra gemiye görece geliş yönlerine bağlı olarak sancağa veya iskeleye doğru bir sürüklenme yolu oluşturmaz. Hız değiştirme. Bayıltma C) Savurma. Zincirin demir yakınında diple yaptığı açı aşağıdakilerden hangisiyken en yüksek tutma kuvveti elde edilir? A) 0 derece (dibe yatay) B) 10 derece C) 45 derece 9 .) D) Bulunulan mevkideki suyun yoğunluğu. E) Normal koşullarda geminin yere göre yaptığı hızda bir azalma meydana getirir. B) Geminin yeryüzü üzerinde. Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle denizden gemiye alınması için hangi komut verilir? A) Kaloma B) Hayboci C) Vira D) Suga E) Funda 19. Aşağıdakilerden hangisi demir zincirine verilecek kalomaya etki eden faktörlerden değildir? A) Demirleme mevkiindeki suyun derinliği. aşağıda sıralanan hangi etkilerin tümünü veya birkaçını gemi üzerinde meydana getirir? A) Hız değiştirme. Şahlanma 15. C) Denizin ve akıntının durumu. Rüzgar. 20. Savurma B) Düşürme. yeryüzü üzerinde dümen tuttuğu rotadan başka bir rota üzerinde götürmez. D) Havanın sıcaklığı. çamurlu. E) Sakınma manevrası yapmak için kazazedenin düştüğü taraf. B) Olayın ne zaman olduğu. balçık vs. 17. 16. B) Demirde kalınacak zaman süresi C) Demir yerinin deniz dibi tabiatı ( kumlu.

B) Boş gemi yüklü veya yarım yüklü durumuna göre dönmek için daha geniş bir neta alana ihtiyaç duyar. D) Hızda bir artma ortaya çıkar. B) Baş rüzgaraltına kaçma eğilimindedir. hız arttıkça rüzgara aykırılamak ister. Kolay durur. durma mesafesi azalır. Gemi üst yapısının hava akım çizgilerine dik alanın ölçüsü E) Rüzgarın hızı . baş rüzgar üstüne kaçma eğilimindedir. B) Kolay dümen tutulur. 3. baş rüzgar altına kaçma eğilimindedir. Aşağıdakilerden hangi durum normal şartlarda manevra açısından en ideal durumdur? Başa trimli ve sancağa meyilli. F) 7. Gemi üst yapısının aerodinamik özelliği Geminin sürati. Sığ suda dönme çemberinin ve diğer manevra özelliklerinin farklılık göstermesinin sebebi nedir? Yoğunluğun büyümesi Dirençlerin büyümesi Tuzluluğun artması Sıcaklığın yükselmesi Suyun moleküler yapısında meydana gelen değişikliğin kendini kıyılara yakın bölgelerde göstermesi. baş rüzgar altına kaçma eğilimindedir. Gemi üst yapısının aerodinamik özelliği Geminin rotası. durma mesafesi azalır. C) Hız azaldıkça rüzgara aykırılamak ister. Yükün cinsine göre değişir. 4. durma mesafesi azalır. E) Durma mesafesi kısalır. hangi durumda daha geniş bir neta alana ihtiyaç duyar? A) Yüklü gemi boş veya daha az yüklü durumuna göre dönmek için daha geniş bir neta alana ihtiyaç duyar. Geminin sürati. 6.D) 60 derece E) 90 derece (Dibe dik) ŞUBAT 2005 A) B) C) D) E) 1. 2. Rüzgarın hızı. J) Sakınma manevrası yapmak için kazazedenin düştüğü taraf. H) Denizin ve akıntının durumu. Denize adam düştüğünde dönüş şekli seçilirken hangisi göz önünde bulundurulmaz? Geminin durumu. D) E) A) B) C) D) E) 10 . E) Kolay dümen tutulmaz. C) Kolay dümen tutulmaz. G) Olayın ne zaman olduğu. C) Yarım yüklü bir gemiye göre tam yüklü veya boş gemi dönmek için daha daha geniş bir neta alana ihtiyaç duyar. hız azaldıkça rüzgara aykırılamak ister. I) Havanın sıcaklığı. baş rüzgar altına kaçma eğilimindedir. Bir gemi üzerine etki eden rüzgarı toplam itme kuvvetini meydana getiren elemanlar hangisidir? Geminin rotası. Rüzgarın hızı. Aşağıdakilerden hangisi pruva rüzgarının etkilerinden değildir? A) Kolay dümen tutulur. D) Kolay dümen tutulur. Yüklülük durumunun gemi manevrasına herhangi bir etkisi yoktur. Pruva Rüzgarının etkileri nelerdir? A) Kolay dümen tutulur. Trimsiz ve hafif iskeleye meyilli. Rüzgarın hızı Geminin sürati. Kıça trimli ve sancağa meyilli Meyilsiz ve hafif kıça trimli Meyil ve trimin manevra açısından bir etkisi yoktur. Gemi üst yapısının aerodinamik özelliği. durma mesafesi azalır. baş rüzgar üstüne kaçma eğilimindedir. durma mesafesi azalır.Gemi üst yapısının hava akım çizgilerine dik alanın ölçüsü. Bir gemi dümenini kullanarak dönüş yaparken yüklülük durumu gözönüne alındığında normal şartlar altında ve pervanesi her durumda suyun içinde olacak şekilde. hız azaldıkça rüzgara aykırılamak ister. A) B) C) D) 5. hız azaldıkça rüzgara aykırılamak ister. Rüzgarın hızı. hız azaldıkça rüzgara aykırılamak ister.

B) Zincir baklalarının birbirlerine eklenmesine yarar. I) Geminin başının banktan dışarı itilmesini belirtmek üzere kullanılır. E) Başüstünde zincir uzunluğunu gösteren bir sayaç vardır. C) Halatlara bosa vurmaya yarar. D) Her kilitin sayısı kadar bakla baklasız lokmadan sonraki bakladan başlıyarak boyayla ve sonuncu bakla bir parça branda üzerine sarılan parlak bakır yada çelik telle işaretlenir. E) Laçka. F) A) 11 . 10. Bu metreler özel bir takım işaretlerle ve bazı özel boyalarla markalanmıştır. Bir ırgatın kısımlarından kastanyola ne işe yarar? A) Demir zincirinin saklanmasına. 14. D) Romorkör halatının bağlanmasına yarıyan babadır. D) Omurgasının altında suçekiminin bir buçuk katı ya da daha az açıklık bulunan gemiler sığ sudadır. “Bank Püskürmesi” aşağıdaki ifadelerden hangisidir ? Gemiyi yakın banka doğru yaklaşmasını zorlayan bir etkidir. E) Suga edildiğinde zincirin akmasını önleyen ve kalomayı durduran. Viraya başlamadan bunu çalıştırmak lazımdır. Aşağıdakilerden hangisi normal hızlarda yolalan bir gemi için sığ suyu tanımlar? 10 metreden daha az derin sular sığ sudur. B) Zincirin her baklasını sayarız. D) Gamba. Aşağıdaki deyimlerden hangisi Babalara volta edilen veya elde tutulan halatları ağır ağır koyuvermek manasına gelir.A) 8. C) Demir attıktan sonra geçen zamanı ölçeriz. B) Geminin suçekiminin bir buçuk katı ya da daha az derinlikteki sular sığ sudur. ırgatın frenleme mekanizmasıdır. Demir zincirinin gemide kalan sonu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Ana güverte B) Irgat C) Kastanyola D) Hırça mapası E) Fenerlik 11. Iskarça bir limanda tek demirle demirlerken demir attığımız mevkiiden en az ne kadar mesafenin neta olması gerekir? 50 kulaç B) 250 metre C) Salma dairesi + emniyet payı kadar D) Gemi boyu + emniyet payı kadar E) Kaloma miktarı + emniyet payı kadar 13. G) Gemiyi yakın banka doğru bayıltan bir etkidir. B) Bando. C) Kaloma. Kaloma edilen demir zincirinin uzunluğunu rapor etmek için demirleme donanımı üzerinde nasıl bir işaretleme yönteminden faydalanırız? A) Zincir demirden itibaren birer metre aralıklarla markalanmıştır. 12.Faydalı donatılmış bir top palangası kaç misli güç kazandırır? A) 3 Misli B) 4 Misli C) 5 Misli D) 6 Misli E) 7 Misli 15. E) Omurgasının altında bir buçuk metreden daha az su bulunan gemiler sığ sudadır 9. Daha sonra demirin akış hızını bulduğumuz zamana bölerek sudaki zincir miktarını kolayca hesaplarız. Bazen şaşırırsak zincirin bazı baklaları üzerinde yazılı rakamlar vardır . Bunları bulup tekrar saymaya başlarız. H) Geminin kıçının banktan dışarı itilmesini belirtmek üzere kullanılır. Bunları zaman zaman kontrol etmek ve boyaları yenilemek gerekir. J) “Bank Püskürtmesi” ile “Bank etkisi” aynı anlamdadır. depolanmasına yarar. C) Geminin suçekiminin iki katı ya da daha az derinlikteki sular sığ sudur. A) Desta.

arkadan yetişerek. Eski veya kabaran boyaların dökülmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A) Radansa yapılır B) Fırça yapılır C) Boyanır D) Su tutulır E) Raspa yapılır 20. C) Bir geminin durma mesafesini belirleyen geminin üstündeki momentumdur. Sığ suda durma mesafesi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Sığ suda gemi derin sudakinden daha çabuk hız kaybedip yavaşlar Bu yüzden durma mesafesi derin suya göre daha küçüktür. Aşağıda belirtilen palangalardan hangisinin mekanik avantajı yoktur ? Kabasorta G) Tartan H) Adi I) Sübye J)Kantar 19. Bütün bunlar gözönüne alındığında gemi kullanma açısından sığ sudaki durma mesafesini derin suda olduğundan daha büyük kabul etmek emniyet açısından daha doğrudur. B) Sığ suda gemi derin sudakinden daha çabuk hız kaybedip yavaşlar.Fakat pervanenin boysal kuvvetinde oluşan azalma tornistan vererek durmak istendiğinde makineden istenilen verimin alınmasına engel olur.Vernikli ahşap bir yüzeyin verniklerini temizlemek için en elverişli olan madde hangisidir? A) Zımpara ile B) Gazla C) Benzinle D) Tiner ile E) Dekaponla TEMMUZ 2005 1. D) Sığ sudaki durma mesafesi derin sudakinin yarısı olarak kabul edilir.16. Demirli olan bir geminin rüzgarlı havada denizlere borda vererek devamlı sancak / iskele yalpa yapmasını nasıl değerlendirirsiniz ? A) Çok sayıda gemi geçiş yapmaktadır B) Barometre düşmektedir C) Gemi demir taramaktadır D) Barometre yükselmektedir E) Gel Git peryoduna girilmiştir F) 18. Yoğun sular daha fazla direnç oluşturur ve su yoğunluğu genelde sığ sularda daha fazla olduğundan ortalama durma mesafesi yüzde on kadar büyür 12 . Ayrıca sığ sudayken hızı birdenbire azaltmak. E) Sığ sudaki durma mesafesi suyun yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Sığ suda dönme çemberinin ve diğer manevra özelliklerinin farklılık göstermesinin sebebi nedir? A) Yoğunluğun büyümesi B) Dirençlerin büyümesi C) Tuzluluğun artması D) Sıcaklığın yükselmesi E)Suyun moleküler yapısında meydana gelen değişikliğin kendini kıyılara yakın bölgelerde göstermesi. Bu yüzden sığ suyun geminin durma mesafesinin belirlenmesinde belirleyici hiç bir rolü yoktur. Tek demirle yatan bir gemi için yarıçapı zincire verilen kaloma miktarı ve geminin boyu olan dairesel alana ne ad verilir? A) Gemi dairesi B) Mevkii dairesi C) Salma dairesi D) Salma omurga E) Bekleme dairesi 17. Bu da geminin deplasman ağırlığı ile hızındaki artışla doğru orantılı olarak büyür. Böyle bir durum kanalda olursa kazayla sonuçlanma ihtimali büyüktür. 2. kıç dalgaların. Gemi derin suda hangi durma mesafesine sahipse Sığ suda da aynısına sahiptir. gemiyi aykırılatmalarına neden olur. Bu yüzden hız yavaş yavaş azaltılmalıdır.

C)Geminin kıçının banktan dışarı itilmesini belirtmek üzere kullanılır. B) Rüzgarı kıçtan alacak şekilde savrulup rüzgaraltına doğru düşer. V) Geminin dönme çemberi büyür. III. akıntı yönü. geminin sualtı bölümü pürüzlülüğü C) Akıntı hızının karesi. III. 5. Aşağıdakilerden hangisi trimin manevraya etkisi değildir? A) Kıça trimli bir geminin dönme çemberi başa trimliyken olduğundan daha küçüktür. B) Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine basılır. akıntının yönü. rüzgar altına daha kolay döner. Baştan bağlı. C) Kıça trimli gemi rüzgar üstüne zor. E)“Bank Püskürtmesi” ile “Bank etkisi” aynı anlamdadır. akan suyun yoğunluğu E) Akıntı hızının karesi. II) Dümen yelpazesinin alışılmış etkinliği artar. B)Gemiyi yakın banka doğru bayıltan bir etkidir. V E) III. Aşağıdakilerden hangileri sığ suyun etkilerindendir? I) Pervane kuvvetlerinde azalma olur. daha iyi dümen tutulur. C) Geminin hızı artırılır ve dümen ortada tutulur. geminin akıntı yüzü değeri. D) Pervane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır. sualtı bölümü pürüzlülüğü. E) Gemiler hafif kıçlıyken en kolay abranırlar. IV C) I. 8. III) Dirençler büyür. A) I. D) Başa trimli gemi rüzgar üstüne kolay. Açık denizde rüzgarı baştan alarak seyretmekte olan bir gemi makine arızası nedeniyle durduğunda. gövdesel bir gömülme ve trim değişikliği ortaya çıkar. geminin akıntı yüzü değeri D) Akıntı hızının karesi. II. B) Kıça trimli gemi başa trimliyken olduğundan daha iyi dümen dinler. III D) I. 10. D)Geminin başının banktan dışarı itilmesini belirtmek üzere kullanılır. akıntıya salmış gemilerde bağlantılara binecek yükün büyüklüğü nelere bağlıdır? A) Akıntının hızı. akan suyun yoğunluğu B) Akıntının hızı. III. 4. E) Rüzgarı değişmeli olarak sancak ve iskele başomuzluklardan alacak şekilde gezer. ne şekilde hareket eder? A) Rüzgarı baştan almaya devam ederek rüzgaraltına doğru düşer. V B) II. Denize düşen adamı pervaneden sakınmak için hangi manevra yapılır ? A) Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır. IV. İleri yolla seyreden tüm gemilerde baş omuzluk rüzgarı hangi ortak etkiyi yaratır? A) Hız değiştirme B) Savrulma C) Bayıltma D) Düşürme E) Şahlanma 7. E) Pernane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine alabanda basılır. Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle denizden gemiye alınması için hangi komut verilir? A) Kaloma B) Hayboci C) Vira 13 . IV. geminin akıntı yüzü değeri. IV) Derin suya göre hızda azalma olur. akıntı yönü. V 9. rüzgar altına zor döner. II. D) Rüzgarı sürekli farklı yönlerden alacak sekilde savrulur ve başıboş düşer. pervanenin titreşimleri artar. C) Rüzgarı kemereden alana kadar savrulup rüzgaraltına doğru düşer. akan suyun yoğunluğu 6.3. başka bir dış etkenin olmadığını bir ortamda. “Bank Püskürmesi” aşağıdaki ifadelerden hangisidir ? A)Gemiyi yakın banka doğru yaklaşmasını zorlayan bir etkidir. akıntının yönü. III.

5 Ton 16. Tek demirle yatan bir gemi için yarıçapı zincire verilen kaloma miktarı ve geminin boyu olan dairesel alana ne ad verilir? A) Gemi dairesi B) Mevkii dairesi C) Salma dairesi D) Salma omurga E) Bekleme dairesi 13. Viraya başlamadan bunu çalıştırmak lazımdır. E) Akıntı ve rüzgar durumu. E) 6 – 12 kat daha dayanıklıdır. Iskarça bir limanda tek demirle demirlerken demir attığımız mevkiiden en az ne kadar mesafenin neta olması gerekir? A) 50 kulaç B) 250 metre C) Salma dairesi + emniyet payı kadar D) Gemi boyu + emniyet payı kadar E) Kaloma miktarı + emniyet payı kadar 18. Bazen şaşırırsak zincirin bazı baklaları üzerinde yazılı rakamlar vardır . Daha sonra demirin akış hızını bulduğumuz zamana bölerek sudaki zincir miktarını kolayca hesaplarız. çamurlu.D) Suga E) Funda 11.) D) Bulunulan mevkideki suyun yoğunluğu. balçık vs. A) 2 – 5 kat daha dayanıklıdır. A) 3 Ton B) 3. Yapay lif halatlar özellikle naylonlar şoklara karşı doğal lif halatlara oranla . Aşağıdakilerden hangisi demir zincirine verilecek kalomaya etki eden faktörlerden değildir. C) 4 – 8 kat daha dayanıklıdır. B) 3 – 6 kat daha dayanıklıdır. 17. D) Her kilitin sayısı kadar bakla baklasız lokmadan sonraki bakladan başlıyarak boyayla ve sonuncu bakla bir parça branda üzerine sarılan parlak bakır yada çelik telle işaretlenir. Aşağıda belirtilen palangalardan hangisinin mekanik avantajı yoktur ? 14 . A) Demirleme mevkiindeki suyun derinliği. 12. Bunları bulup tekrar saymaya başlarız. E) Başüstünde zincir uzunluğunu gösteren bir sayaç vardır. Bunları zaman zaman kontrol etmek ve boyaları yenilemek gerekir. Bu metreler özel bir takım işaretlerle ve bazı özel boyalarla markalanmıştır. Aynı boydaki. B) Zincirin her baklasını sayarız. 3 Burgatalık bitkisel halatın kesilme yükü aşağıdaki değerlerden hangisine eşittir.5 Ton C) 4 Ton D) 4. 14. D) 5 – 10 kat daha dayanıklıdır.5 Ton E) 5. B) Demirde kalınacak zaman süresi C) Demir yerinin deniz dibi tabiatı ( kumlu.değişik cins halatların her birine aynı şiddette bir kuvvet uygulandığında en büyük uzama miktarı hangi cins halatta olur? A) Manila halat B) Çelik tel halat C) Naylon halat D) Polipropilen halat E) Politen halat 15. C) Demir attıktan sonra geçen zamanı ölçeriz. Kaloma edilen demir zincirinin uzunluğunu rapor etmek için demirleme donanımı üzerinde nasıl bir işaretleme yönteminden faydalanırız? A) Zincir demirden itibaren birer metre aralıklarla markalanmıştır.

6. Sığ suyun dönme çemberine etkisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Dönme çemberi büyür. 15 . aktığı yöne sürüklenir. C) Dönme çemberinin şekli değişir fakat büyüklüğü aynı kalır. aktığı yönün tersine sürüklenir. D) Hemen hemen akıntının aktığı hızla. E) Dönme çemberi bazen büyür. C) Hemen hemen akıntının aktığı hızla. B) Rüzgarı kıçtan alacak şekilde savrulup rüzgaraltına doğru düşer. Aşağıdakilerden hangisi pruva rüzgarının etkilerinden değildir? A) Kolay dümen tutulur. 5. akıntının aktığı yöne sürüklenir. C) Hız azaldıkça rüzgara aykırılamak ister. E) Durma mesafesi kısalır. B) Baş rüzgaraltına kaçma eğilimindedir.A) Kabasorta B) Tartan C) Adi D) Sübye E) Kantar 19. Suda bir yere bağlı olmadan duran bir gemi tümüyle düzenli bir akıntının içindeyken hangi hızda ve hangi yönde sürüklenir? A) Akıntının hızının yarısı bir hızla. B) Akıntının hızının iki katı bir hızla. 2. Kolay durur. ilk rota doğrultusundan olan dikey uzaklığına ne ad verilir ? A) Pivot veya savrulma noktası B) Yanlama (geçiş) C) İlerleme D) Taktik çap E) Bordasal dışa kayma 3. E) Sürüklenmenin akıntının hızıyla da yönüyle de ilgisi yoktur. C) Kıça trimli ve sancağa meyilli D) Meyilsiz ve hafif kıça trimli E) Meyil ve trimin manevra açısından bir etkisi yoktur. Oksi-Asetilen kaynağında kullanılan hortumlar kaç barlık çalışma basıncına dayanıklı olmalıdır ? A) 4 B) 10 C) 5 D) 15 E) 20 2005 EKİM 1. D) Hızda bir artma ortaya çıkar. Dönüşün herhangi bir anında. 4. akıntının aktığı yöne sürüklenir. B) Trimsiz ve hafif iskeleye meyilli. B) Dönme çemberi küçülür. D) Sığ suyun dönme çemberine herhangi bir etkisi yoktur. Aşağıdakilerden hangi durum normal şartlarda manevra açısından en ideal durumdur? A) Başa trimli ve sancağa meyilli.Boyaların açılması için aşağıda belirtilen hangi malzemeler kullanılır? A) Gaz yağı B) Benzin C) Motorin D) Neft yağı E) Tiner 20. başka bir dış etkenin olmadığını bir ortamda. bazen küçülür. Açık denizde rüzgarı baştan alarak seyretmekte olan bir gemi makine arızası nedeniyle durduğunda. ne şekilde hareket eder? A) Rüzgarı baştan almaya devam ederek rüzgaraltına doğru düşer. gemi ağırlık merkezinin.

9. D) En az beş katına yükseltir. Aşağıdakilerden hangisi sığ suyun etkilerinden değildir? A) Pervane titreşimleri artar. E) Zincir iskele bordaya kumanda ediyordur. E) Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle zincirliğe istif edilmesidir. 7. E)Dar su yolunun boş olan kısmından kanalı çabuk terk etmek için mümkün olduğunca süratli seyretmelidir. 15. 14. 10. C) Geminin hızı artırılır ve dümen ortada tutulur.Aşağıdaki halatlardan hangisi suda batmadan tam yüzer ? 16 . D) Demirin deniz dibinden kopmasıdır. E) En az yarım katına yükseltir. Bir gemi dar su yolunda. D) Pervane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır. B) En az üç katına yükseltir. B)Dar su yolunun görünür orta çizgisinde ve yeryüzüne göre emniyetli bir hızla seyretmelidir. Hayboci ne demektir? A) Demirin vira edilmesidir. D) Zincir sancak bordaya kumanda ediyordur.C) Rüzgarı kemereden alana kadar savrulup rüzgaraltına doğru düşer. 8. E) Geminin dönme çemberi küçülür. A) 2 – 5 kat daha dayanıklıdır. C) Zincir başa doğru kumanda ediyordur. Denize düşen adamı pervaneden sakınmak için hangi manevra yapılır ? A) Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır.Yapay lif halatlar özellikle naylonlar şoklara karşı doğal lif halatlara oranla .Demirde yatan geminin akıntı ve rüzgarın etkisiyle bulunduğu farklı mevkilerin oluşturduğu daireye ne ad verilir? A) Dönme dairesi B) Demir dairesi C) Devir dairesi D) Salma dairesi E) Sanal daire 12. C) Dirençler büyür. B) 3 – 6 kat daha dayanıklıdır. bunun halata binecek yükü. E) Rüzgarı değişmeli olarak sancak ve iskele başomuzluklardan alacak şekilde gezer. D)Dar su yolunun iskele tarafına yakın ve çok yavaş seyretmelidir. E) Pernane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine alabanda basılır. C) En az Dört katına yükseltir. 13.Başüstünde manevra amiri zabit zincirin durumunu köprüüstüne “SAAT 9’A KUMANDA EDİYOR” şeklinde rapor ettiğinde bu ne anlama gelir? A) Demir dipten yaklaşık saat 9’da kopacak demektir. 11. D) Derin suya göre hızda azalma olur. dar suyun olumsuz etkilerini yenmek için ne şekilde seyretmelidir? A)Su altı banklarının gerçek orta çizgisinde ve yeryüzüne göre ölçülen emniyetli bir hızla seyretmelidir. E) 6 – 12 kat daha dayanıklıdır. C) 4 – 8 kat daha dayanıklıdır.Halata karaman vurma olasılığı varsa. D) 5 – 10 kat daha dayanıklıdır. D) Rüzgarı sürekli farklı yönlerden alacak sekilde savrulur ve başıboş düşer. B) Zincirin 9’uncu kilidi gelmek üzeredir. B) Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine basılır. A) En az iki katına yükseltir. B) Halatın boş koyulmasıdır. B) Pervanenin boysal ve ensel kuvvetlerinde azalma olur. C) Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle denize verilmesidir. C)Dar su yolunun sancak tarafına yakın ve çok yavaş seyretmelidir.

B) Çipolu demirle çiposuz demirin tutuculuk bakımından farkı yoktur.Vernikli ahşap bir yüzeyin verniklerini temizlemek için en elverişli olan madde hangisidir? A) Zımpara ile B) Gazla C) Benzinle D) Tiner ile E) Dekaponla 20. 18. demir zincirine koşulların gerektirdiğinden fazla kaloma vermek hangi sonucu doğurur? A) Ne kadar çok kaloma verilirse. D) Çipolu demirle çiposuz demirin farkı kullanılan metallerindedir. 17. kullanılan çiponun katkısıyla. daha iyi tutuculuğu vardır. yalnızca şekilleri farklıdır. çiposuz demirden daha fazladır. E) Çiposuz demirin. Dövme demirden yapılan demirlere çiposuz demir denir. Demirlemede. C) Gerekli olan miktardan fazla kaloma vermek hiç bir değişikliğe neden olmaz. D) Gerektiğinden fazla kaloma vermek tutma kuvvetinin azalmasına neden olur. her iki tırnağıyla dibe gömülebildiği için. O yüzden hangi demir yeri olursa olsun daha fazla kaloma daha fazla emniyet demektir. Çipolu demir ise bugün yalnızca ufak teknelerde kullanılan eski tip demirdir. Çipolu demir (Admiralty demiri) ile çiposuz demir arasında ne fark vardır? A) Çipolu demirin tutuculuğu. Faydası da zararı da yoktur. C) Çipolu demirle çiposuz demirin farkı yalnızca üretici firmanın kullandığı markalardadır. Bir palanganın mekanik avantajını arttırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır ? A) Tirenti hareketli palangadan çıkarılır B) Makara dili genişletilir C) Rigavo kısaltılır D) Tirenti uzatılır E) Halat Burgatası arttırılır 19. Gaz ergitme kaynağında aşağıdakilerden hangisi YAKICI GAZ olarak kullanılır ? A) Asetilen B) Bütan C) Propan D) Oksijen E) Nitrojen 17 . B) Gerekli olan kaloma miktarından fazlası tutma kuvvetine bir katkı yapmayacağı gibi gereksiz yere salma dairesini büyütür.A) Manila B) Sizal C) Naylon D) Terilen E) Politein 16. o kadar çok tutuculuk sağlanır. E) Ne kadar fazla kaloma verilirse o kadar küçük salma dairesi elde edilir.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->