P. 1
deniz hukuku

deniz hukuku

|Views: 135|Likes:
Yayınlayan: Alper Öztürk

More info:

Published by: Alper Öztürk on Jan 23, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2012

pdf

text

original

40 – DENİZ HUKUKU VE ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ

1. Aşağıdakilerden hangisi Deniz Hukuku’nun özellikleridir? A) Ulusaldır ve yenilikçidir B) Muhafazakardır ve uluslararasıdır C) Yenilikçidir ve uluslararasıdır D) Yenilikçidir ve bölgeseldir E) Muhafazakardır ve ulusaldır Aşağıdakilerin hangisi TTK.md.851/1’e göre gemi sicil kaydının terkini (silinmesi) için şart değildir? A) Malikin talebi B) Kurtarılamayacak şekilde batması C) Tamir kabul etmez hale gelmesi D) Türk Bayrağını çekme hakkını kaybetmesi E) Navlun getirecek surette yolcu veya yük taşıma kabiliyetini zayi etmesi (kaybetmesi) Kaptanın kanuni temsil yetkisi’ni aşağıdakilerin hangisi kapsar? A) Donatanı, taşıyanı, yükü ve yük ilgililerini temsil B) İşveren vekili olarak sadece donatını temsil C) İşveren vekili olarak sadece donatanı ve donatma iştirakini temsil D) Taşıyanı tüm yük ilgilerine ve konişmento hamillerine karşı temsil E) Emrindeki gemiadamlarını temsil Donatanın gemi adamlarının fiillerinden doğan sorumluluğunun hukuki niteliği hangisidir? A) Sınırsız B) Sınırlı şahsi C) Sınırlı ayni D) Sınırsız şahsi E) Sorumluluğu yoktur Aşağıdakilerin hangisi navlun sözleşmesine taraftır? A) Yükleten – gönderilen B) Taşıtan – yükleten C) Taşıtan – taşıyan D) Taşıyan – gönderilen E) Taşıyan – broker Aşağıdakilerden hangisi TTK.md.1226/3 gereği kurtarma yardım ücretinin belirlenmesinde 1.derecede göz önüne alınacak hususlardan değildir? A) Kurtarma yardım mesaisi B) Elde edilen netice C) Emniyet altına veya kurtarılan şeylerin değeri D) Göze alınan ve maruz kalınan tehlike E) Kurtarmada tehlikeye sokulan malzemenin değeri Aşağıdakilerden hangisi, TTK md.1230 gereği; makinalı gemilerde kaptan hariç, baş mühendis dahil, gemi adamlarının tümünün kurtarma yardım alacağının miktarını gösterir? A) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra %10 B) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/2 C) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/3 D) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarılmadan 1/8 E) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/6 Aynı menfaatin aynı rizikolara karşı birden çok sigortacılara sigorta ettirilmesine ne denir? A) Aşkın sigorta B) Çifte sigorta C) Güvenceli sigorta D) Teşvik sigortası

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)in EK-I’inde belirtilen petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar kaç GRT üzerindeki teknelere uygulanır. Aşağıdakilerden hangisi deniz sigorta muafiyetleri (deductible) ile ilgilidir? A) Hasarlı muafiyet. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’ de belirtilen gemilerden atılan çöpler ile ilgili kurallar kapsamında denize atılması kesinlikle yasak olan madde aşağıdakilerden hangisidir. Deniz kirliliği durumunda müdahale edecek ekip görevini yazılı hangi çizelgede bulur. işlemsiz muafiyet C) Tekne muafiyeti. IOPP nedir. yük muafiyeti D) Tenzili muafiyet. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hizmet sözleşmesi belli bir süre için yapılabilir B) Hizmet sözleşmesi süresiz yapılabilir C) Hizmet sözleşmesi belli bir sefer için yapılabilir D) Hizmet sözleşmesi belli bir sefer için yapılmışsa fesih ihbarıyla sona erer E) Hizmet sözleşmesi belli bir sefer için yapılmışsa varma limanında yükün boşaltılmasıyla sona erer 11. hasarsız muafiyet B) İşlemli muafiyet. hükmi muafiyet 10. Entegral muafiyet E) Gerçek muafiyet.E) Tedbir sigortası 9. A) Gemi Yağ Kirliliği Acil Planında Yağ kirliliği acil istasyonundaki listeden B) Role cetvelinden C) SOLAS kaidelerinden D) Uluslararası Petrol Kirliliğini Önleme (IOPP) belgesinden E) MARPOL sözleşmesinin ilgili bölümünden 15. SOLAS 74 Konvansiyonu içeriği aşağıdakilerden hangisi için asgari (en az) gerekliliktir? A) Kıyı Devleti B) Bayrak Devleti . A) Sudaki yağ karışım miktarı B) Sudaki zehirli madde karışım miktarı C) Uluslararası Pis Su Arıtma Cihazı Belgesi D) Uluslararası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi E) Tanker Taşıma Belgesi 12. A) Gıda atıkları B) Yüzebilecek olan istif gereçleri C) Ambalaj malzemeleri D) Sentetik halatlar E) Madeni şişeler 14. A) 150 GRT altındaki tankerler B) 150 GRT üzerindeki kuru yük gemileri C) 350 GRT üzerindeki kuru yük gemileri D) 400 GRT üzerindeki tüm tekneler E) 500 GRT üzerindeki tüm tekneler 13. Aşağıdakilerden hangisi genel Konvansiyonunun uygulanmayacağı gemidir? A) Yolcu gemileri B) Kuru yük gemileri C) Tankerler D) Yüksek Süratli Gemiler (HSC) E) Savaş Gemileri olarak SOLAS 74 16.

(I) Yükleme hatlarının belirlenmesine yönelik kurallar. kumanya. su. A) MARPOL 73/78 B) SOLAS 74 C) LOADLINE 66 D) TONNAGE 69 E) STCW 78 18. personel eşyası.GRT III.III C) III D) IV E) V 19.II.II E) II. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri. Aşağıdakilerden hangisi denizde can güvenliği ile ilgili uluslararası kuralları içerir. yük. bir plimsol markası üzerinde bulunan ve dış çapı 300 mm olan çemberin ortasından geçen çizgiyi gösterir? A) Kış yükleme hattı B) Tropik tatlı su yükleme hattı C) Kuzey atlantik yükleme hattı D) Kereste yükleme hattı E) Yaz Yükleme Hattı 20. Aşağıdakilerden hangisi. suya batmasına müsaade edilen max derinliği göstermektedir? I. su üzerinde emniyetli yüzebilme yeteneğini kaybetmeden. yakıt. DWT II. yolcu eşyası. LOADLINE V. gemilerin.IV ve V B) I. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri. Load Line 1966 sözleşmesinin Annex-I isimli ekinde yer alan düzenlemelerle ilgilidir? A) I B) II C) III D) I. yağ. NRT IV. geminin teknesi. (III) Sertifikalar. TONNAGE A) I.C) Liman Devleti D) Uluslararası Kurumlar E) Uluslararası Denizcilik Kuruluşları 17. makinesi ve üzerinde bulunan diğer tüm ağırlıklarının toplamı ile birlikte.III . (II) Bölgeler. Alanlar ve Mevsimsel Periyodlar.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->