T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

DONATI ÇİZİMİ -3

ANKARA 2006

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

• • •

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3 1. DÖŞEME ŞEKLİNİ ÇİZMEK............................................................................................. 3 1.1. Döşeme ......................................................................................................................... 3 1.1.1. Tanımı.................................................................................................................... 3 1.1.2.Çeşitleri................................................................................................................... 3 1.1.3.Şekilleri................................................................................................................... 4 1.1.4. Çizim Uygulamaları............................................................................................... 4 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ...................................................................................... 6 ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................... 7 2. DÖŞEME DONATISI ÇİZMEK ......................................................................................... 7 2.1. Döşeme Donatısı ........................................................................................................... 7 2.1.1. Tanımı.................................................................................................................... 7 2.1.2. Çeşit ve Şekilleri.................................................................................................... 7 2.1.3. Serbest Oturan veya Ankastre Döşemeler ........................................................... 12 2.2. Çizim Uygulamaları.................................................................................................... 25 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 31 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 32 MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 35 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 36 KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 38

i

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 582YIM197 İnşaat Teknolojisi Betonarme Demirciliği Donatı Çizimi–3 Yeterli araç, gereç ve donanımlar yardımı ile çizim tekniğine uygun betonarme döşeme demir donatı çizim becerilerini öğrenme materyalidir. 40/32 Donatı Elemanları Çizim Modülünü başarmak. Donatı Çizmek. Genel Amaç Gerekli ortam, araç ve gereç sağlandığında betonarme döşeme demir donatısını çizebileceksiniz. Amaçlar Döşeme şeklini kuralına uygun çizebileceksiniz. Döşeme donatılarını kuralına uygun çizebileceksiniz

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

Çizim masası, çizim kâğıdı, çizim kalemleri, silgi, cetveller, kalemtıraş, gönyeler(450,600).

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her öğrenme faaliyet sonrasında, o faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ve uygulamaları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen, modül sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri ölçme aracı ile ölçerek değerlendirecektir.

ii

deprem kuşağında bulunan ülkemizde olmazsa olmaz kural tekniğine uygun yapılmış sağlam ve estetik yapılar olmalıdır. refah düzeyinin yükseltilmesini amaçlamaktadır. uygulamalardaki yanlışlıkları yorumlayabilen projeyi okuyan. detaylandırabilen yapım şartnameleri hakkında bilgi sahibi olan. Dünyadaki bilgi paylaşımından yararlanarak. dünyadaki gelişmelere paralel olarak. Meslek Resimin uluslararası dili. yaptığı işlerde kalite. Teknolojinin de gelişmesiyle proje alanında kusursuz tasarımlar yapılmaktadır ve bu tasarımların temelinde meslek resimin önemi büyüktür. estetik ve ekonomiye önem veren ülkesini ve milletini seven Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalifiye ara eleman yetiştirmektir.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. Bu amaca yönelik olarak hızla gelişen inşaat sektörüne. Bu amaç doğrultusunda ülkeler. mesleki alanda yetişmiş insan gücüne büyük önem vermekte ve araştırma geliştirme birimleri oluşturmaktadır. çizgiler ve semboller olarak kabul edilmektedir. 1 . Toplumların genel hedefi olan kalkınma. tatbik edebilen. topografik etüt ve analizleri uygulayan.

2 .

1.1. 1. Döşeme kalınlıkları hesap sonucu bulunmakla birlikte normal döşemeler 10 cm’ den az olamaz.1. üzerine gelen yükleri kirişlere aktaran yatay taşıyıcı elemanlardır. Tanımı Binayı katlara bölen.ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 AMAÇ Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında. döşeme şekli çizimini kurallarına uygun olarak çizebileceksiniz.2. Mimarlık bürolarından konunuzla ilgili çizilmiş projeler temin ediniz ve bu konuyu sınıfınızda tartışınız.1. Bu konuyu sınıfınızda tartışınız. DÖŞEME ŞEKLİNİ ÇİZMEK 1. 1.Çeşitleri Devam eden veya bağlanış durumuna göre döşemeler 6 guruba ayrılır Dört tarafı serbest oturan devam etmeyen döşeme Üç kenarda serbest oturan ve bir kenarda devam eden döşeme Karşılıklı iki kenardan serbest oturan ve karşılıklı iki kenardan devam eden döşeme Bitişik iki kenardan serbest oturan ve bitişik iki kenardan devam eden döşeme Bir kenardan serbest oturan ve üç kenardan devam eden döşeme Dört kenardan da devam eden döşeme 3 . Döşeme 1. ARAŞTIRMA Çevrenizde betonarme döşeme şekilleri ile ilgili bir yazı hazırlayınız.

4. Karşılıklı iki kenardan serbest oturan ve karşılıklı iki kenardan devam eden döşemeyi çiziniz.1.1.1. Çizim Uygulamaları Dört tarafı serbest oturan devam etmeyen döşemeyi çiziniz.3. 4 .Şekilleri 1 2 3 1 4 5 6 2 4 5 5 4 3 5 6 65 2 4 4 5 5 4 1. Üç kenarda serbest oturan ve bir kenarda devam eden döşemeyi çiziniz.

Bir kenardan serbest oturan ve üç kenardan devam eden döşemeyi çiziniz.Bitişik iki kenardan serbest oturan ve bitişik iki kenardan devam eden döşemeyi çiziniz. 5 . Dörtkenardan da devam eden döşemeyi çiziniz.

Döşeme Donatısı Çizme Sınıf Nu GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Dört tarafı serbest oturan devam etmeyen döşemeyi çizdiniz mi? Üç kenarı da serbest oturan ve bir kenarda devam eden döşemeyi çizdiniz mi? Karşılıklı iki kenardan serbest oturan ve karşılıklı iki kenardan devam eden döşemeyi çizdiniz mi? Bitişik iki kenardan serbest oturan ve bitişik iki kenardan devam eden döşemeyi çizdiniz mi? Bir kenardan serbest oturan ve üç kenardan devam eden döşemeyi çizdiniz mi? Dörtkenardan da devam eden döşemeyi çizdiniz mi? Toplam evet ve hayır cevap sayıları Evet Hayır Bu değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek eksikliklerinizi tamamlayınız. Gerçekleşme düzeyine göre. 6 . evet-hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre. kendinizin veya arkadaşınızın yaptığı döşeme donatısı çizme işlerini değerlendiriniz. Dersin adı Amaç Konu 1 2 3 4 5 6 Donatı Meslek Resmi Öğrencinin Döşeme donatısı çizme becerisini Adı soyadı kazanacaksınız.

Hurdi döşeme 2.2.1.1. Bu konuyu sınıfınızda tartışınız. Mantar döşeme 2.11.3. 2.1. Kirişli betonarme döşeme 2.1.1. Serbest oturan veya ankastre döşemeler 2.2. Döşeme Donatısı 2.1.2.2. Nervürlü betonarme döşemeler 2. Çeşit ve Şekilleri Betonarme döşemeler çalışma şekline göre isim alırlar.10.1. DÖŞEME DONATISI ÇİZMEK 2.2.1. Bloklu döşemeler 7 .2.2.9. Devam eden-mütemadi-döşeme 2.2.1. Dal döşeme Mesnetlere oturmaları bakımından 6 grupta toplanır 2.7.2. Döşemeler üzerlerine oturduğu mesnetlerin kenarlarının oranları bakımından 2 ye ayrılır.1.1.5. 2.1. 2.1.1.ÖĞRENME FAALİYETİ–2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–2 Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında.2.2. Konsol betonarme döşeme 2.2. döşeme donatı şekli çizimini kurallarına uygun olarak çizebileceksiniz. Alttan kaplamalı nervürlü döşemeler 2. Tanımı Betonarme döşemelere konan düz.6. Dişli döşemeler 2.8. ARAŞTIRMA Çevrenizde betonarme döşeme donatısı ve şekilleri ile ilgili bir yazı hazırlayınız.4. dağıtma.2.1. ilave ve pilye çeliklerine döşeme donatısı denir.1.

09<2 Dal döşeme çif yönlü pilye 320 uygulanır 010/20 = 2. Hurdi (Tek Doğrultuda Çalışan) Döşeme Döşeme alanı dikdörtgen şeklinde olup uzun kenar/kısa kenar>2 (Lu/Lk>2) veya kısa kenar/uzun kenar<0.1.2).5) olan döşeme şeklidir. A9 8 .2. Döşeme kısa kenar doğrultusunda çalıştırılır.1.DÖŞEMELERDE DEMİR DONATI L5 K1 L1 A12 A11 K2 L2 K3 c K5 320 A3 A2 010/20 150 010/20 A5 A6 A4 A7 010/20 A10 350 L4 A1 010/20 A13 010/20 A8 İlave mesnet donatısı 350 =1. Bu döşemede pilye çelikleri uçtan L/6 oranında kırılır.3>2 Hurdi 150 döşem kısa kenar doğrultusunda pilye kırılır 350 D K4 L6 L3 Şekil 2.1: Örnek döşeme demir donatı planı ölçek 1/50 2.5 (Lk/Lu<0. Yani kısa kenar doğrultusunda bir düz bir pilye olarak yerleştirilir uzun kenar doğrultusunda sadece 20 cm aralıklarla düz demir konur (Şekil 2.

3>2 veya 150/500:0. 25 9 .2: Hurdi döşeme ölçek 1/50 Döşeme kalınlığı:10cm Pas payı: 2 cm alındı.2. 500/150:3.3:) ve (Resim 2. Nervürlü çelik kullanıldığı için kanca bükülmez 2.2). Kısa doğrultudaki çelikler alta konur ve çelik araları çelik çapının 1.5’ ten fazla olduğu zaman iki doğrultuda çalışacağı için her iki doğrultuda düz ve pilye çelikleri konur.1.5 olduğu için hurdi döşeme Pilye boy hesabı:23+25+11+88+11+25+23 =202~200cm alınır. Dal (Çift Doğrultuda Çalışan) Döşeme Döşeme alanı kare veya kenarlar arası uzunluk farkı az olan dikdörtgen şeklinde olan döşemelerdir.150 25 25 20 150 20 25 500 23 25 88 0 1 0 /2 0 0 1 0 /2 0 11 11 010/20 L=545 25 L=240 L=195 23 20 Şekil 2. Uzun kenar/kısa kenar (Lu/Lk) oranı 2’ den az veya 0.1) (Resim 2.5 katı veya 20 cm den büyük olmaz (Şekil 2.3<0.2.

400 25 25 20 k127 25/50 25/50 010/20 L=600 010/20 L=535 010/20 L=440 010/20 L=435 20 400 25 25 25/50 k126 Şekil 2.3: Dal döşeme k101 500 25 25/50 k102 10 25 500 .

1: Çift yönlü döşeme donatısı Resim 2.Resim 2.2:Döşemelerde pilye kıvrım ve bağlama şekli 11 .

4: Serbest oturan veya ankastre döşeme çelik donatısı plan ve kesiti 12 25 350 .Bu döşemeler ankastre şeklinde çalışır pilye kıvrımları L/6 mesafesinde kırılır Şekil (2. Serbest Oturan veya Ankastre Döşemeler Kagir duvarlar üzerine oturan veya gömülen döşemelerdir. Yapılarda kirişler üzerine oturduğundan döşeme donatısı kiriş donatısına bağlanır ve betonları aynı anda dökülür.3.1.4). 25 k106 300 25 25 k107 010/20 L=440 010/20 L=395 k108 010/20 L=350 010/20 L=385 k105 Şekil2.2.

2. 3 :Konsol kiriş 13 .1. Döşemenin üst tarafında çekme gerilmesi olacağından esas çelikler üste konur.4. (Şekil 2. Askıda olan uç 7 cm kadar inceltilebilir.5 ) ve (Resim 2.2. Konsol Betonarme Döşeme Bir ucu askıda diğer ucu ankastre olan betonarme döşemedir.5: Konsol çelik donatı döşeme plan ve kesiti 25/50 k305 010/20 L=535 35 Resim 2. gömülen uçlara kanca yapılarak hatıl veya kiriş donatısına bağlanır. Döşemenin bir ucu duvara gömülecek ise duvar kalınlığı en az 20 cm olmalıdır. 3) Bazı durumlarda çelikler firkete şeklinde konur.3). Genelde balkon ve çıkmalarda uygulanır (Resim 2. Pilyeler devam eden döşemeye L/4 oranında uzatılır. En fazla 150 cm 25 25 25/50 150 010/20 L=205 35 60 16 35 010/30 L=130 45 11 110 010/30 L=200 45 45 35 Şekil 2. Donatı şekli hurdi konsol ve dal döşemenin birleştirilmiş şeklidir.

Devam Eden-Mütemadi-Döşeme Birden fazla bölümleri olan döşemelerle üzerine gelen yükleri taşımak ve oturdukları mesnetlere taşımak için yapılan döşemelerdir. 150 170 360 25/50 25/50 76 85 224 88 11 11 51 84 O10/20 L=260 O10/20L=220 51 O10/20 L=420 O10/20 L=405 Merdiven Boşluğu 172 O10 /20 L=400 11 O10 /20 L=385 287 109 30/70 125 25/50 O10 /20 L=350 O10 /20 L=185 25/50 82 120 O10/20 L=690 61 30/70 25/50 106 167 O10 /20 L=385 O10 /20 L=320 120 167 O10 /20 L=390 106 275 64 O10 /20 L=320 135 168 O10/20 L=410 O10/20 L=270 72 25/50 154 O10/20 L=450 70 25/50 403 25/50 227 Şekil 2. Bitişik döşemelerde çelik donatı teknik olarak bir sakınca yoksa devam ettirilir.6: Devam eden döşemede. Pilyeler ¼ oranında komşu döşemeye uzatılır.1. Çelik donatıya gerektiği yerde ilave donatı takviye yapılır (Şekil 2. en kesit.5. boy kesit.6 ) ve (Resim 2. Döşemenin şekline göre çelik donatısı dal veya hurdi olarak yapılır. plan ve çelik donatısı ölçek1/50 14 20 253 O10/20 L=535 85 25/50 .4).2.2.

2. Mantar Döşeme Açıklığı fazla olan döşemelerde kiriş kullanmadan yükü kolonlara nakletmek için yapılır. Döşeme kalınlığı en az 15 cm olmalıdır.1. Kolonun üzerine döşemenin oturduğu alanı genişletmek için 450 eğimli başlık yapılır ve başlık kolon eksenleri arasındaki mesafenin L/10 kadar olmalıdır (b>L/10). Çelik donatı kolonların üstündeki döşemenin üstüne kolonlar arasındaki döşemenin alt yüzlerine konur. Tabla genişliği 30 cm den az olmamalıdır (a>30 cm). Gerekirse kolon ve başlıkların üzerine daha kalın özel donatı konur ( Şekil 2.7).4: Devam eden mütemadi döşemede pilye ve düz demir aralıkları 2.Resim 2. 15 .Döşemenin kolon üzerindeki donatısı daha sık yapılarak kiriş gibi çalışması sağlanır.6.

7. Kirişli Betonarme döşeme Döşemenin taşıdığı yük fazlalaştıkça veya mesnetler arasındaki açıklık arttıkça döşemenin kalınlığı da artar.7: Betonarme mantar döşeme plan kesit ve çelik donatı dağılımı 2. Kiriş eksenleri arasındaki mesafe en az 90 cm alınır.8) 16 .( Şekil 2.1. Gerektiğinde ana kirişler de bırakılır ve aralarına ara kirişler konarak döşeme yükleri bu kirişlere nakledilir. Döşeme kalınlığının çok fazla artması durumunda ekonomik olamayacağından döşeme daha küçük bölümlere ayrılarak kirişler kısa doğrultuda konur.a>L/20 veya a>30 cm Döşeme 15 45° a/4 Tabla 8kalınlık d/2 Başlık d L Ø14/10 Ø14/10 Ø14/20 Ø14/20 Ø14/15 Ø16/15 Ø16/15 Şekil 2.2.

2. 17 10Ø15 .L1=120 25 25 L2=100 25 L3=120 25 L=346 10Ø20 L2/4 (74) 10Ø20 L=220 10Ø15 10Ø20 40 20 300 10Ø15 64 11 11 10Ø20 l=166 L3/4 L1/4 10Ø20 10Ø20 Şekil 2. Nervürler arası yük dağılımını sağlamak için nervürlere dik doğrultuda ø8/20 aralıklara çelikler konur (Şekil2. 9). 8: Kirişli betonarme döşeme ölçek 1/20 2. Nervürlü döşeme normal döşemelerin kalınlığı arttığı. Açıklığın fazla olduğu yerlerde bağlantı kirişleri konarak kirişli döşeme sisteminde çalıştırılır. Nervürler kısa kenar doğrultusunda yapılır. Döşeme kesitinde alt kısma konulan çeliklerin etrafı betonla sarılır ve arada boşluk kalacak şekilde düzenlenir.8.1. tavanın süslü ve estetik olması istendiği ses ve ısı yalıtımı gerektiği yerlerde yapılır. Bu döşeme sistemi normal döşemeye göre oldukça pahalı bir sistemdir. Nervürlü Betonarme Döşemeler Betonarme yapılarda çekme gerilmesinin bulunduğu yerlere konur.

dağıtma çelikleri esas çeliklere dik döşemenin uzun kenar doğrultusunda yerleştirilir ( Şekil 2. Dişli döşemeler A1 A1=En fazla 30cm Şekil 2.11). Bu döşemede özel olarak hazırlanmış metal kalıplar kullanılır.9: B B=En az 5 cm D=A/10~5cm Tavanın güzel olması istendiğinde diş adı verilen nervürler bir veya iki doğrultuda düzenlenir. Dağıtma çelikleri her iki doğrultuda konur ve bağlanır ( Şekil 2.1. 18 . uzun kenar doğrultusundaki dişlerin çelik donanımı üste konur.C C=En az 15 cm olmalı D Nervür Nervür Nervür Nervür A A=30-70 Cm 2.10).2. Esas çelikler nervürler içine yerleştirilir. İki doğrultuda yapılan dişli döşemelerde ilk önce kısa kenar doğrultusundaki dişlerin çelik donanımı alta. Tek doğrultuda diş yapıldığında nervürler enlemesine düzenlenir.9. Dişlerin kenarları güzel görünmesi için eğik veya profilli olarak yapılır.

10: 19 33 8 .25 130 650 41 25 130 28 15 29 6 28 332 Ø14 L=730 41 Ø14 L=695 Çelik donatısı Ø8/20 L=94 Boy kesit Ø14 /20 Dağıtma donatısı Tek Doğrultulu Dişli Döşeme planı Şekil 2.

11: 20 47 41 8 41 47 .B o y u n a D o n a tı ç e lik le r i 33 25 130 650 25 130 28 15 29 6 15 28 29 6 33 25 78 28 215 Ø 14 L=520 Ø 14 L=445 28 332 Ø 14 L=730 Ø 14 L=695 E n i n e D o n a tı Ç e lik le r i 8 400 25 78 B o y K e s it En kesit Ø14/20 Ø 1 4 /2 0 D a ğ ıt m a d o n a tı s ı Ç if t D o ğ r u ltu lu D iş li d ö ş e m e p la n ı Şekil 2.

Tavana kaplama yapılması istendiğinde ızgaraların bağlanabilmesi için dişlerin alt kenarına 25–50 cm aralıklarla yalıtılmış kırlangıç kuyruğu kesitli ahşap takozlar konur. ( Şekil 2.2. Şekil 2. Metal profiller bu çeliklere kaynak veya kıvrım ile tutturulur.12) Ahşap lata Ahşap Takoz Tavan Kaplaması Doğal ve Yapışık Ahşap plaklarla alttan kaplamalı nervürlü döş.13: 21 .b) şeklindeki malzemelerden yapılacaksa metal profil döşemenin tutturulması için plaka betonun içinden sakal denen ø8 lik çelikler uçları kıvrılarak sarkıtılır. ( Şekil 2. Attan Kaplamalı Nervürlü Döşemeler Tavanın düz olması ve betonarme döşemede boşluk bırakılması istendiğinde çelik donanımı dişli döşemede olduğu gibi yapılır.13 ) profil Çelik uzantılar(sakal) Alttan levha veya plak kaplamalı nervürlü döşeme plak tavan kaplaması Şekil 2.10.12: Tavan kaplaması rabit üzerine sıva veya metal ızgara üzerine levha (alçıpan v.1.2.

Pişirilmiş kil v. Şekil 2.8). Asmolen (Bloklu) Döşeme Asmolen döşemeler (25+7) 32 cm’ den az olamaz.2.2.6. Isı ve sesi kısmen önler.11.Döşeme alt kısmında diş olmayacağından tavan düzgün görünür.5.14: Asmolen bloklu döşeme 20 -3 0 3 5 -5 5 c m 3 5 -5 5 c m P işrilm iş k il B lo k B e to n B lo k Şekil 2.5: Pişirilmiş kil blok 22 12-35 . malzemeden yapılan bloklarla döşeme altında kirişler oluşturularak yapılan döşemedir (Şekil 14) ve Resim(2.15: Pişirilmiş kil ve betonda yapılmış asmolen döşeme blokları Resim 2.1.b.7.

Resim 2.7:Pişirilmiş kil blok döşenmiş döşemenin genel görünümü 23 .6:Pişirilmiş kil blok donatıya göre döşeme şekli Resim 2.

kolon ve kiriş demir donatı bağlantısı 24 .8 Pişirilmiş kil blok döşenmiş döşeme.Resim 2.

25 320 345 25 140 165 K204 25 25 K201 D201 D202 350 375 K207 K206 25 K202 Şekil 2.2.16).16: ölçek 1/50 K203 25 K205 . Çizim Uygulamaları 1-Döşemeyi 1/50 ölçeğinde boş olarak akslardan ölçü alarak çiziniz (Şekil 2.2.

25 320 L1=345 25 140 L2=165 K204 25 25 K201 D201 010/20 L=396 D202 350 L3=375 K207 K206 010/20 L=366 25 K202 K203 Şekil 2.Uzun ve kısa kenar doğrultusunda düz ve pilye demirleri kullanılır.17: Pas payı 2 cm alındı.17).086<2 olduğundan döşeme şekli dal (çift doğrultuda çalışan) döşemedir. 26 K205 .18).2-D201 döşemesinin hesap açıklığı aks ölçüleridir. Uzun doğrultuda demir boyu=350+25+25–2–2(pas payları)→ 400–4=396 cm Kısa doğrultuda demir boyu=25+320+25–2–2→ 370–4=366 cm D201 Döşemesinin pilyelerinin yerleştirilmesi (Şekil 2.D01 döşemesinin düz demirlerini yerleştirelim (pas payı 2 cm alındı) (Şekil 2. Uzun kenar/kısa kenar < 2 formülü doğrultusunda L3 / L1 : 375 / 345 :1.

25 320 L1=345 25 140 L2=165 25 10 20 K205 L3/5 25 K201 85 20 K204 D201 D202 11 209 012/20 L=441 11 20 012/20 L=423 11 11 79 191 111 85 25 L1/5 11 L1/5 191 69 11 L2/4 42 10 20 69 012/20 L=423 Şekil 2.18: Yatay yönde pilye hesabı: h=Eğik yüzey: Döşeme kalınlığı-(2x pas payı) h=12-(2x2)→ 12–4=8 cm Eğimli yüzeyin boyu=hx1.41→ 8x1.41=11.2~11cm Pilye boyu=20+10+L1/5+11+191+11+L1/5+L2/4→ 30+69+213+69+42=423 cm Dikey yönde pilye hesabı=20+10+L3/5+11+209+11+L3/5+10+20 30+75+231+75+30=411cm 27 10 20 K202 20 K203 75 11 209 012/20 L=441 350 L3=375 K207 K206 11 L3/5 75 .

2-D202 döşemesi Hesap açıklığı aks ölçüleridir. Uzun kenar/kısa kenar < 2 formülü doğrultusunda L3 / L2: 375 / 165: 2. kısa kenar doğrultusunda bir düz bir pilye konur.19) 25 320 L1=345 25 140 L2=165 K204 25 25 K201 D201 D202 350 L3=375 K207 K206 010/20 L=186 010/10 L=396 K205 K203 25 K202 Şekil 2.(2xpas payları) →190–4=186 cm 28 . Uzun kenar doğrultusunda düz.D202 döşemesinin düz demirlerini yerleştirelim (pas payı 2 cm alındı) (Şekil 2.19: Pas payı 2 cm alındı.27>2 olduğundan döşeme şekli hurdi (tek doğrultuda çalışan) döşemedir. Uzun doğrultuda demir boyu=350+25+25–2–2(pas payları)→ 400–4=396 cm Kısa doğrultuda demir boyu =140+50.

41→ 8x1.41=11.2~11cm Pilye boyu=L1/4+L2/5+11+83+11+L2/5+10+20→ 87+33+105+33+30=288 cm 29 11 010/10 L=396 K205 20 83 43 .20: Pilye hesabı: h=Eğik yüzey: Döşeme kalınlığı-(2x pas payı) h=12-(2x2)→ 12–4=8 cm Eğimli yüzeyin boyu=hx1.20) 25 320 L1=345 25 140 L2=165 K204 25 25 K201 D201 D202 11 11 11 120 012/20 L=288 350 L3=375 K207 K206 25 K202 L1/4 87 L2/5 33 K203 L2/5 83 33 10 20 012/20 L=288 Şekil 2.3-D202 döşemesinin kısa kenar doğrultusundaki pilyelerinin yerleştirilmesi (Şekil 2.

25 320 L1=345 25 140 L2=165 25 25 20 K201 K204 010/20 L=396 85 D201 D202 120 43 209 012/20 L=441 11 83 11 350 L3=375 012/20 L=288 K206 010/20 L=186 11 K207 11 20 012/20 L=423 010/20 L=366 11 25 K202 20 85 11 79 191 111 K203 Şekil 2.21: ölçek:1/50 30 010/10 L=396 K205 20 .4-Bütün donatı çizimlerini bir plan üzerinde gösteriniz (Şekil 2.21).

31 . Donatı demirlerinin uzunluk. Hesap sonucu çıkan değerleri ‘0’ ve ‘5’ e tamamlayınız. çap ve adetlerini yazmayı unutmayınız. Kirişler içine uzanacak demir paylarını hesaplamayı unutmayınız. Arkadaşlarınız ile bilgi alış verişi yapınız. Kiriş genişliğini hesaplayınız. Döşeme şeklini belirleyiniz. Pilye demirlerini ölçerek kalıp içerisine yerleştiriniz. Komşu döşeme içine uzanacak demir paylarını hesaplamayı unutmayınız. Boy demir donatısını ölçerek kalıp içerisine çiziniz.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Öneriler Bu işlem için projede bırakılan döşeme en boy uzunluğuna dikkat ediniz. Demir donatıda pas paylarını düşmeyi ve kanca boylarını ilave etmeyi unutmayınız. Pilye kıvrım hesap tablosunu kullanarak hesaplama yapınız Donatının kesitini çiziniz.

Dersin adı Amaç Konu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Donatı Meslek Resmi Öğrencinin Döşeme donatısı çizme becerisini Adı soyadı kazanacaksınız. Gerçekleşme düzeyine göre. Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri. evethayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre. Döşeme donatısı çizme Sınıf Nu Gözlenecek Davranışlar Gerekli çizim gereçlerini temin ettiniz mi? Döşeme şeklini belirlediniz mi? Hurdi veya dal döşeme şekline uygun çizim yaptınız mı? Döşeme esas demir donatı hesaplarken pas paylarını düştünüz. 32 . boy ve adetlerini yazdınız mı? Kesit taramalarınızı yaptınız mı? Donatı ve tarama çizimlerinde uygun kalemleri kullandınız mı? Çizime göre rapido kalem kullandınız mı? Çiziminizi kontrol edip temizlediniz mi? Toplam evet ve hayır cevap sayıları Evet Hayır Bu değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek eksikliklerinizi tamamlayınız. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyeceksiniz. kiriş içine giren demir payını ilave ettiniz mi? Çizimlerde konsol döşeme donatısına dikkat ettiniz mi? Pilye boylarını hesaplarken bitişik döşemeye uzanan boyunu hesaba kattınız mı? Pilye kırım hesaplamalarını formül ile hesapladınız mı? Asmolen döşeme kalınlığını projede hesaplayıp çizdiniz mi? Donatı kesit çizimlerinde farklı kalemler kullandınız mı? Demirlerin üzerine çap. kendinizin veya arkadaşınızın yaptığı döşeme donatısı çizme işlerini değerlendiriniz.

5 C) Lu/Lk<2 D) Lu/Lk>2 Döşemelerde konsol çıkıntısı en fazla kaç cm olmalıdır A) 100 cm B) 150 cm C)200 cm D)250 cm Döşeme demir donatı çiziminde çinileme yapılacaksa hangi kalemler kullanılmalıdır? A) B. 4.Yanlış) Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.5 D) Lu/Lk>2 Dal döşemede uzun kenarın kısa kenarı oranı kaç olmalıdır A) Lu/Lk<1 B )Lu/Lk>1. 3.2 rapido C) 0. A) Bileşik döşeme B) Mütemadi döşeme C)Konsol döşeme D) Asmolen döşeme Döşeme kesit ölçeği aşağıdakilerden hangisi ile çizilebilir. 7.4 rapido Pilyelerin bitişik döşemeye geçme oranı döşeme uzunluğuna (L) oranı kaçtır? A) L/4 B) L/2 C) L/6 D) L/7 2.5 C) ) Lu/Lk>0. 1. 6.1 rapido B) 0. Aşağıdakilerden hangisi döşeme çeşidi değildir.ÖLÇME SORULARI (Doğru.2B kurşunkalem ve en az 0.1 rapido D) H veya 2H kurşun kalem ve en az 0. A) 1/50 B)1/20 C)1/100 D)1/200 Hurdi döşemede uzun kenarın kısa kenarı oranı kaç olmalıdır? A )Lu/Lk>1 B) Lu/Lk>1. 5. 33 .

d=(D-pas payları) A)dx5 B) d x1.41 C)d-(Dx10) D)Dxh/2 Asmolen döşeme kalınlığı kaç cm’ den az olmalıdır? A) 32cm B)25cm C) 35cm D)15cm Cevaplara cevap anahtarından bakınız. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek değerlendiriniz Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. 34 . Döşeme demir donatı çapı en az ∅ kaç olmalıdır? A) ∅12 B) ∅8 C) ∅10 D) ∅16 Pilye kıvrım hesabı hangi formül ile yapılır. 10.8. 9. Tüm soruları doğru cevapladıysanız diğer faaliyete geçiniz.

35 . boy ve adetlerini yazdınız mı? 16 Kesit taramalarınızı yaptınız mı? 17 Donatı ve tarama çizimlerinde uygun kalemleri kullandınız mı? 18 Çizime göre rapido kalem kullandınız mı? 19 Çiziminizi kontrol edip temizlediniz mi? 20 Toplam evet ve hayır cevap sayıları Performans testi değerlendirmesi sonucunda eksik olduğunuz konuları yeniden tekrar ederek eksik bilgilerinizi tamamlayınız. Kendinizi yeterli görüyorsanız bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 10 kiriş içine giren demir payını ilave ettiniz mi? Çizimlerde konsol döşeme donatısına dikkat ettiniz mi? 11 Pilye boylarını hesaplarken bitişik döşemeye uzanan boyunu 12 hesaba kattınız mı? Pilye kırım hesaplamalarını formül ile hesapladınız mı? 13 Asmolen döşeme kalınlığını projede hesaplayıp çizdiniz mi? 14 Donatı kesit çizimlerinde farklı kalemler kullandınız mı? 15 Demirlerin üzerine çap. PERFORMANS TESTİ Dersin Donatı Meslek Resmi Öğrencinin adı Döşeme şekli ve donatısı çizme becerilerini Amaç Adı soyadı kazanacaksınız. Döşeme Şekli ve Donatısı Çizme Konu Sınıf No Başlangıç saati Zaman Bitiş saati Toplam süre Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır Dört tarafı serbest oturan devam etmeyen döşemeyi çizdiniz 1 mi? Üç kenarı da serbest oturan ve bir kenarda devam eden 2 döşemeyi çizdiniz mi? Karşılıklı iki kenardan serbest oturan ve karşılıklı iki kenardan 3 devam eden döşemeyi çizdiniz mi? Bitişik iki kenardan serbest oturan ve bitişik iki kenardan 4 devam eden döşemeyi çizdiniz mi? Bir kenardan serbest oturan ve üç kenardan devam eden 5 döşemeyi çizdiniz mi? Dörtkenardan da devam eden döşemeyi çizdiniz mi? 6 Gerekli çizim gereçlerini temin ettiniz mi? 7 Döşeme şeklini belirlediniz mi? 8 Hurdi veya dal döşeme şekline uygun çizim yaptınız mı? 9 Döşeme esas demir donatı hesaplarken pas paylarını düştünüz.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Soru : Ölçüleri verilen döşemenin şeklini ve donatılarını çiziniz? Aşağıdaki performans testi ile modülle kazandığınız yeterlilikleri ölçebilirsiniz.

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B D C B D A C B A 36 .

Yapıcılık Bölümü (Kâgir) İş ve İşlem Yaprakları 111. DÜNDAR Nazım. TAYMAZ Haydar. KUMBASAR Nahit.ÖNERİLEN KAYNAKLAR KAYNAKLAR CELEP Zekai. Yapı Bilgisi III. Betonarme Yapılar Sema yayıncılık. ERASLAN Adnan. ÖZCAN Köksal.E. YEGÜL Ümit. Bina Bilgisi Temel Ders Kitabı MEB Ankara2000. İstanbul 1996.sınıf M. ÖKSÜZOĞLU Halim. İstanbul 1987. 37 . B. YAMAN Naim.

com.gov.yutong.probina.tr www. 38 .tr.com.deprem.KAYNAKÇA KAYNAKÇA İnşaat Mühendisleri Odası Samsun www. KARAASLAN Osman.tr www. AutoCAD Ders notu çizimleri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful