0633211 GEMİ DİZAYNI – 2011 03.11.2011 Prof.Dr.

Ahmet Dursun Alkan Gemi İnşaatı Anabilim Dalı Ders sayfası: www.yildiz.edu.tr/~alkanad/gemiinsaati/ e-posta: alkanad@yildiz.edu.tr ahmetdursunalkan@gmail.com Dersin kısa içeriği: Giriş / Gemi Dizaynının Özellikleri / Gemi Dizayn parametreleri / Gemilerin Ön Dizaynı ve Yaklaşık yöntemler / Ön Dizaynda Ana Boyut, Form Parametreleri ve Kapasitelerin Belirlenmesi / Gemilerde Tonaj / Fribord ve Ağırlık Hesapları / Gemilerin Form Dizaynı / Hidrodinamik Performans Ölçütleri ve İlgili Metodlar / Yapısal Dizayn ve Üretim / Değişik Gemi Tiplerinde Dizayn Özellikleri / Gemi Dizaynında Optimizasyon ve uzman sistemler. 1. VİZE: 24.11.2011 G1 (13:00) 2. VİZE: 24.11.2010 G3 (18:00) Ders Kitabı (Notu) 1. Kemal Kafalı (1999) Gemi formunun hidrodinamik dizaynı, İTÜ Vakfı. 2. Kemal Kafalı (1994) Gemi formunun statik ve dinamik esasları, Cilt 1,2,3, İTÜ. 3. Kadir Sariöz (1995) Gemi İnşaatı ders notları : (Gemi Öndizaynı) İTÜ. 4. (www.yildiz.edu.tr/~alkanad/gemiinsaati) sayfası. 5. (www.yildiz.edu.tr/~guner) sayfası. Yararlanılacak Diğer Kaynaklar 1. Rawson and Tupper (1976) "Basic Ship Theory", Longman, Cilt 1. 2. Principles of Naval Architecture (1988), Cilt.1, SNAME. 3. Shipknowledge, Van Dokkum IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization). Birleşmiş Milletlere bağlı kural koyucu ve denetleyici bir teşkilat. SOLAS : Safety of Life at Sea – Denizde Can Emniyeti ITTC : (International Towing Tank Conference) Uluslararası Çekme Tankı Konferansı (tavsiyeleri dikkate alınır). Bilimsel bir kuruluş. Kinistin, kinistin valfler www.deltamarin.fi
Geminin oluşturduğu dalgalara örnek.

Dalga dağılımı bakımından dalga direnci elverişli bir temin edici gemi (supply ship).

Optimizasyon öncesi dalga dağılımı.

Optimizasyon sonrası dalga dağılımı.

DİZAYN SPİRALİ

U kesit daha çok kıç kesitlerde V ise baş kesitlerde kullanılır. açık-su gibi terimlerde tire kullanmak düzgün imlâdır.ulsteingroup.nsf/pages/shipdesign.akeryardsmarine. LC V kesitler U kesitler Kayıcı tekne (planing hull) (Yarı-deplasman. su-çekimi.) Spray rail: Serpinti hatları.htm?open&qnfl=flash#shipdesign/p-series/p-series.U kesitler V kesitler Deplasman tipi teknelere örnek.html .com/kunder/ulstein/cms66.com/innovation.itm http://www. X-Bow X-BOW Trimaran http://www. U ve V kesitler: Yarı-deplasman tipi bir tekne.

kübik sayıdır) PB : Engine brake power. LOA/B. Bu makinenin (motor değil) şaftından alınan (etkin veya efektif) güç değeridir. Yukarıdaki gibi su hattının kıç tarafta 0 no’lu postada yaptığı açıdır. Baş dalgasının oluşumunu etkiler. LCB. B (BWL. postadaki açı). LWL. LPP/T .2010 Gemi Dizayn Parametreleri Geometrik Parametreler Ana Boyutlar : LOA. LCF Stabilite parametreleri : BM. LPP/∇ 1/3 . CB.LWL/T L/∇ 1/3. Fren testi ile makinenin şaft gücü deneysel olarak belirlendiği için brake ifadesi kullanılır. (Gemi su hattı kesitine akımın giriş ve çıkış yaptığını hatırlayınız. Burada bilinmeyen Toplen Direnç RT’dir. ITTC: International Towing Tank Conference. %85 Makine maksimum sürekli gücünde Vservis hızındadır.5 Gemi hızı: Makine maksimum sürekli gücünde Vmaks hızındadır. . T (Tbaş. LWL/∇ 1/3 Gemi hızı parametre halinde Froude Sayısı’nda yer alır: Fr = V / (g L)0. BML. LOA/∇ 1/3. BMAKS/T L/T . (LBD=CuN veya N ile gösterilir. LPP/B. 19. CL Su hattı eğrisinin gemi boyuna simetri ekseni ile yaptığı açı giriş açısıdır (örn. (MCR: Maximum Continuous Rating) Gemi ayna kıç alanı (AT): Direnç ve pervane hesaplarında kullanılır. LCG Kübik sayı: N = Cu N (cubic number) = Loa× B× D Boyuna prizmatik katsayı: CPL= ∇ / (AM * L) Düşey prizmatik katsayı: CPV = ∇ / (AWL * T) Gemi ana boyutları bazı oranlar halinde parametrik olarak ifade edilirler. DWT – L*B*D . Bundan amaç izafi (göreceli) büyüklükler elde etmektir. D. CWL. KG. direnci etkiler.10. T – D . Tkıç) Katsayılar: CP. PB = RT * V / η olduğunu biliyoruz. DWT – PB Boyutlar ve kapasiteler kendi aralarında ilişkilendirilir. η : Genel sevk verimi. CM Hidrostatik büyüklükler: KB. Boy/Genişlik oranı Genişlik/Su-çekimi oranı Boy/Su-çekimi oranı Boy/Deplasman (hacmi) oranı : : : : L/B . B/T .) Geminin ana boyutlarının belirlendiği Kavram Dizayn (Concept Design) aşaması gemi maliyetinin %80’ninin karar verildiği bir aşam olması bakımından kritik bir öneme sahiptir. iR: Çıkış açısı. iE: Giriş açısı. Gemi form parametrelerinin ayrıntıları (ITTC Standard Symbols an Terminology-pdf) yayınından incelenebilir. LPP. Yük gemileri için Holtrop-Mennen yöntemi ile kolaylıkla belirlenebilir. LOA/T . Loa Lpp Lwl Bmaks Bwl T Tbaş Tkıç D V DWT Vyakıt Vbalast PB Veritabanından Yararlanarak Gemi Ana Boyutlarının Yaklaşık Tayini L – B . B – T . LWL/B. BMAKS). BWL/T .08-15.

Dizayn hızı V=12 knot için RT = 150 kN hesaplandıysa. Twenty-foot Equivalent Unit.eagle.kumanya+Wsu.yağl. büyüklüğü konteyner kapasitesi.org veya BV Bureau Veritas www. (Bk. Ship Construction kitabı) RoRo’larda DWT kapasitesi de işletme parametresidir. PB = 150 * (12*0. Bu verim uygun bir yaklaşıml girilmelidir. DEPLASMAN DENKLEMİ ∆ : Teknenin yüklü toplam ağırlığı.65 de olabilir!) Şekil: Holtrop-Mennen Yönteminde gereken veriler. 0. (Displacement) ∆ = LightShip + DWT LightShip: Boş gemi ağırlığı. knot=mil/h olarak gemi hızı ise örneğin R=5000 mil seyir yarıçapı için yakıt tankı hacmi pratik olarak hesaplanabilir. Fourty-foot Equivalent Unit.veristar. Llength: Güvertelerdeki taşıt(TIR ve/veya otomobil) şerit uzunluğu (Lane length).balast .+Wmüret. Yakıt özgül ağırlığı γ yakıt =0. İşletme parametreleri V DWT R Yolcu gemilerinde yolcu sayısı (Number of passengers) Konteyner gemilerinde konteyner sayısı (TEU. sığa. yaklaşık %10’luk bir pay da verilir.5 = 1800 kW (η =0. (ing. örneğin bsfc=180 gr/kWh b) Saatteki yakıt sarfiyatı. Örn. Pmak* bsfc= ile hesapanır. range.5 kabulu düşük bir verimdir. FEU. FEU) Yük gemilerinde DWT (Her gemi için DWT tonajı hesaplanır ve sicil bilgilerinde yer alır.8-0. R: Seyir yarıçapı (tam dolu yakıt ile alınan mesafe.51444 / 0. İşletme parametrelerine diğer bir örnek RoRo gemilerinde taşıt dizisi (şerit) uzunluğu önemli işletme parametresidir.com Loyd kuruluşlarından veri tabanı oluşturulabilir.6 veya 0. endurance. autonomy) Yakıt sarfiyatı: a) Özgül yakıt sarfiyatı. DWT=Wyük+Wyakıt. ABS www. menzil.9 kg/m3arasında değişen bir değerdir. V. Konteyner gemilerinde TEU.

. İTÜ kütüphanesi) Bu konunun detaylar Sayfa 18’de verilmiştir.Dr.17 Kasım 2011 dersi: TEMEL GEMİ YARDIMIYLA BENZER GEMİNİN AĞIRLIK TAHMİNİ (Prof. Cilt 3.Kemal Kafalı. Gemi Formunun Statik ve Dinamik Esasları.

.

servis kullanılır. DWT 1. TONAJLAR 2. Wçelik + Wmakine. Önemli not: a. Deplasman Tonajı. ∆ = Boşgemi + DWT (Boşgemi Lightship veya LS) .Deplasman Denklemi.b. Cs ’ de Vservis ve Pmak.yrd + Wyakıt + (diğer ağırlıklar)’ın toplamına eşittir.c ve e katsayıları ve Amirallik katsayısı C ve Cs her iki gemide aynı alınır. Bu konunun detayları sayfa 18’den takip edilebilir.

Administration : Denizcilik Müsteşarlığı (Undersecretary of Maritime Affairs) Turkish Maritime Administration FORM DİZAYNI * Genel yerleşim. Geminin ticari hacimlerinin bir ölçüsü.31 m. Geminin kapalı hacimlerinin bir ölçüsü. T≤ 12. ( Panama Kanalı: L≤ 289. Süveyş Kanalı gibi bazı coğrafi yerler gemi boyutlarını sınırlamaktadır. armatör istekleri… 2. Boyutlara uymayan gemi bu kanal veya geçitlerden geçmelerine izin verilmez. Kapalı hacimlerin tamamı V olsun. Aerodinamik Performans * İşletimle ilgili istekler * Estetik * Özel amaçlar (Romorkor. Örneğin boyu 100 m.02 log V 4. NET TONAJ . Tekne form parametrelerini kısıtlayıcı durumlar: 1. hacim atama. Kurallar: Daha çok uluslararaı kurallar. Panama Kanalı.56 m. B≤ 32. GRT=GT=K1 V = 0. * Kuralar dikkate alınmalı * Hidrodinamik.2+0.29 m ) Thava: Su çekiminden geminin direk gibi en üst noktasına kadar olan mesafe hava draftı olarak kullanılmaktadır. Askeri gemi…) Yük kapasitesi / Deplasman oranına göre gemilerin konumları: . Gross Tonnage. Net tonaj ve Gros tonaj değerleri Uluslararası Tonaj Ölçüm Konferansı’nde kabul edilmiş bağıntılara yardımıyla hesaplanır.’yi geçen gemilere uygulanması gereken stabilite kuralları. Thava≤ 57. bölmeleme.91 m ) ( Süveyş Kanalı: T≤ 18.04 m. Net Tonnage. GROS TONAJ . Dizayn mühendisliği (performans amaçları). IMO kurallarının gemi boyutlarına göre uyguladığı kurallar da geminin kavram dizayn aşamasındaki boyutlarını etkilemektedir.3.

72÷ 0.72 (General Cargo) .86) KD=0.Cevher gemilerinde KD=0.88 (DWT = 15.62÷ 0.78÷ 0.0574*Vs verilmiştir.5 C = 18     L Yolcu Gemileri V (knot) gemi servis hızı.000) .Kafalı tarafından gemi tipine göre aşağıdaki gibi modellenmiştir.Çok amaçlı yük gemisi KD=0. POSDINUNE Bağıntısında yer alan C katsayısı Prof.000÷ 90. LCB.72) KD=0.5 Yük Gemileri – Tanker  L .69÷ 0.KD=DWT/∆ Büyük gemiler Ortalama eğri Küçük gemiler (+) Değişik gemi sınıfları için KD=DWT/∆ değerleri: .000 ÷ 200.80÷ 0.77 .55÷ 0.78 (DWT=10.Dökme yük gemileri ve tankerler (CB=0.64 (DWT=6. seyir tecrübelerindeki dizayn hızıdır.000) L .Konteyner gemileri (CB=0.59÷ 0. (Seyir hızı. Reefers. Servis hızı ise Temiz olmayan karinalı teknenin gerçek deniz ortamındaki hızıdır) Hızlar tasarımcı tarafından ekonomik değerlendirmeye göre seçilir.  V  C = 10  + 14. su hattı boyu L (feet) ve ∆ (ton) gemi deplasman tonajını göstermektedir.65) KD=0. (CB=0. Vt= 1.000÷ 15.65÷ 0. CB Yaklaşık hesapları Trial: Seyir hızı Service: Servis hızı Yukarıda Vt = Vs + 1.Soğutulmuş yük taşıyan gemiler.000) .  V   +10 .

5  + 12 Römorkörler  L Böylece a (V + 2) = 0 [Posdunine.Kafalı] bağıntısı literatüre kazandırılmıştır.5 Konteyner Gemileri  L  V  C = 4.  V   V   + b  − ∆1 / 3  L  L 3 2 2 . V  C = 10  + 13.

.

.

com/company/papers. buz sınıfı gibi özel gemiler de farklı baş formlarını gerektirir.com (http://www.navatekltd. ekonomiklik. hız. baş pervane(li/siz) gibi durumlar baş geometriye yansır. Bilgisayarla hesaplama imkanlarının hızlı gelişmesine paralel olarak sayısal (nümerik) çözümler ve aynı zamanda (yapay zeka yöntemleri. U veya V kesit. Gemi baş formu: Teknenin direnç karakteristiklerinde belirleyicidir. genetik algoritmalar gibi) optimizasyon çalışmalarının gelişmesi ile birlikte Benzetim Tabanlı Tasarım (Simulation Based Design) uygulamalarının gittikçe yaygınlaştığını görmekteyiz. gemi tipi. Romorkör.friendship-systems. Narin/dolgun.php 2) http://www. askeri gemiler. çalışma bölgesi (açık deniz. sonar ve yumrubaş) d) yumrubaşlı bir uçak gemisi i e) yolcu gemisi f) yeni nesil Ulstein X-Bow g) AXE baş h) akım davranışı j i) hava akım davranışı j) baş form optimizasyınu deney k) trimaran k Her ne kadar (akışkanlar mekaniği bilim dalını ilgilendiren) deniz araçlarının deniz ortamında karşılaştıkları olaylar ve bu olayların uygun yaklaşımla hesaplanarak performans anlamında belirlenmesi konusunda mevcut teorik alt yapı çok fazla değişmese de. Pentamaran tasarımı) .pdf) 3) Nigel Gee and Associates (Hızlı tekneler. yumrubaş(lı/sız).GEMİ FORM DİZAYNI Tekne form dizaynında. a b c d e f f g g h a) baş iticiler bulunan bir formu c) tipik yumrubaşlı bir form c) fırkateyn baş formu. buzul ortamlar) ve hidrodinamik performans başlıca belirleyici unsurlardır.naval-technology. işletim şartları (gemiden beklenen görevler).com/papers/liftingbodytechfortsd. İlgili web sayfaları: 1) www.

mukavemet. Toplam Direnç %16 azalmış. Dalga yüksekliği – En büyük Dalga yüksekliği – En küçük Tekne Dalga direnci %40 azalmış.CFD : Computational Fluid Dynamics (Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği). gemi hareketleri gibi çözümler. ITTC (International Towing Tank Conference) Uluslararası Çekme Tankı Konferansı kuruluşuna deney tankı olan tüm ülkeler üyedir. sevk. http://ittc. Bilgisayar benzetimi/simulasyonu ile direnç. ITTC hem tank deneyi (deney havuzu) ve hem de CFD çalışmalarını değerlendirmekte ve komite raporları halinde yayınlamaktadır. Örneğin: Manevra Komitesi.sname.org/ (Raporları indirebilirsiniz) .

Kavram dizayn aşamasında (ana boyut ve kapasitelerin belirlendiği aşama) yaklaşık yöntemler kullanılır. CF= (ITTC’1957) verilmiştir. Örneğin CFD temelli yöntemler. gün gibi]) Direnç Direnç karakteristiğinin dizaynın her aşamasında belilenmesi bklenir. range.50=1. deplasmanı etkiler. hacim. beklenen hızı korumak için makina gücü artırılır. PB= PE/0. sürtünme direnci. Güverte ıslanması. Dövünme (Slamming).050 kW. 1. Deniz + pürüzlülük payı (marjin). kendi imkanları ile liman ve rıhtımlarda manevra yapabilme. hız ve ivme değerleri. Yaklaşık %50 alalım. Guldhammer. endurance [zaman. Seri-60 metodu. 1 1 ρ V 2 S CF + ρ V 2 S CR 2 2 S: Islak yüzey alanı. Hidrodinamik özellikler aşağıdaki değerleri yakından ilgilendirmektedir: Uzun seyir yarıçapı Yakıt depo ağırlığı/hacmi.51444 = 525 kW PB=Pmakina =? Burada genel sevk verimini bilmemiz lazım. tasarım özellikleri. ( Ayrıntı için bkz: direnc_sevk_sunum. Holtrop-Mennen. makine ağırlığı artar. kapasitesi. . söz gelimi %20. konumu Gemi hareketlerinin genlik. Örneğin uçak kanadı/pervane kanadı profilinin kaldırma kuvveti: RL= 1 ρ V 2 S CL 2 S: Kanat yüzey alanı. Sakin suda ve özellikle dalga yükleri nedeni ile dinamik haldeki zorlamalar. Yakıt sarfiyatı artar (direnç artar) Tekneye gelen zorlamalar artar (gemi hareketleri) Denizcilik kötüleşir. kayıcı teknelerde Savitsky.050 kW sakin suda Vs hızındaki toplam dirence karşı gelen makina gücü olsa da ana makinanın gerçek gücü. dalgalarda direnç Pervane veya su jeti. Ön dizayn aşamasında tekne formu oluşturulduğundan daha kapsamlı hesaplama yapma imkanı vardır. tank testleri. ağırlığı. Hız Seyir yarıçapını etkiler.Hidrodinamik Performans Ölçütleri Tekneden hangi performansları beklemekteyiz? Ölçütler: Direnç Sevk Denizcilik Mukavemet Manevra Stabilite Açıklamalar Dalga direnci. (NACA Profilleri) RT= 105 kN. menzil. Sakin suda statik ve dalgalı ortamda dinamik stabilite davranışı. Toplam direnç sürtünme (F:Frictional) ve artık direncin (R:Residual) toplamıdır. dalgalardan dolayı ilave direnç ve karina altı kirliklik/pürüzlülükden dolayı belirli pay alınarak artırılır. Yük kapasitesi DWT. Dönme yarıçapı. Örneğin. hızı azaltır. (Seyir yarıçapı : sığa. pervanenin su yüzeyine çıkması. sayısı. devrilmeye karşı stabilite seviyesi ve yaralı halde stabilite. Kavram dizayn amaçlı bir çok yaklaşık yöntem gemi tipine göre yaklaşık direnç-hız diyagramı verebilmektedir. Vs=10 kn ise PE= RT V = 105 * 10 *0.pdf) Toplam direnç : RT = RT = RF + RR = CT = C F + C R 1 ρ V 2 S CT 2 PB=PMAK= RT V/η η : Genel sevk verimi. Not. Deplasmanı artırır.

Diğer taraftan Vservis hızı Ana Makina Maksimum Sürekli Gücünün (MCR) %85’inde sağlanmaktadır.56 m. Holtrop-Mennen metodu: holtrop.. – Kiel Kanalı: L ≤ 315.Dr.Gemi Formunun Statik ve Dinamik Esasları..5 m. Prof. X2. T≤ 7..0 m.29 m.86 m. T≤ 9. DWT.86 m..5 m. Thava≤ 35.91 m.0 m. S: 11-20 ve 40-42. Lo:feet) . Thava≤ 57. X3. HIZ İLİŞKİSİ (Posdinune-Kafalı) bağıntısı örneği Örnek: (Kitap . X4 ) X1= V X2=CB X3=L/B Lo yani Froude sayısı (V:knot. – Dover ve Malaka Boğazları: T≤22. BAZI GEÇİTLERDE GEMİ BOYUT KISITLARI (genişletilmiş metin) – Panama Kanalı L ≤ 289. – Süveyş Kanalı : T≤ 18. T≤ 12. Cilt III.6 m. B≤32.) Z fonksiyonu Z = f ( X1. – St..Kemal Kafalı. B≤40.pdf ) DEPLASMAN. Yumrubaş en kesit alanı Yumrubaş hacim merkezi (centroid) Su hattı giriş açısı (α E) Posta 19 CL Ayna kıç sualtı alanı.9 m.31 m. B≤22. Değişik gemi tiplerinde dizayn parametreleri: ( 1_GemiDizayn-Parametreleri.exe programı yardımıyla alıştırma çalışmaları yapın.. Lawrence Geçiti: L ≤ 225.04 m.

750 DWT = ∆ DWT + 300 DWT 0. Kapasite B T D CB ∆ = L*B*T*CB*γ Makine ağırlığı Donanım ağırlığı Çelik Tekne ağırlığı Wboşgemi= Wmak+Wç+Wd İncelenen değişik Boy değerleri L1 B1 T1 D1 CB1 ∆1 L2 B2 T2 D2 CB2 ∆2 L3 B3 T3 D3 CB3 ∆3 Wmak1 Wd1 Wç1 Wboş1 DWT1 Wmak2 Wd2 Wç2 Wboş2 DWT2 Wmak3 Wd3 Wç3 Wboş3 DWT3 DWT=∆ -Wboş Sayfa 18 Benzer bir gemiden yararlanarak Deplasman ve Ağırlık bileşenlerinin eldesi Wboşgemi= Wç+Wmak+Wdo . Deplasman değerinden DWT değerine geçiş için aşağıdaki bağıntılar kullanılır. X4=∆ dir.775 DWT = .Yük Gemileri için KD= Deplasman ve DWT incelemesi Belirli bir boy aralığı dahilinde 3 dizayn aşağıdaki gibi incelenebilir: Boyut . Lo = C   ∆ V + 2  Yani C=a( V 2 Lo )+b şeklinde olup a ve b katsayıları gemi tipine göre değişiyor.5  L Yük Gemileri – Tanker KD deplasman katsayısı aşağıdaki gibi önerilmiştir: DWT 0. knot / kök (feet) .Tankerler için KD= ∆ DWT + 250 . Lo .  V  C = 10  + 14. 2 2   V 1   = C  V  ∆ / 3 yazılıp Gemi boyu Lo =    (V / L )  V + 2  o   X 13 + (b / a ) X 12 − X1= V (V + 2) 2 = 0 elde edilir.X4=∆  V  1 / 3 Buradaki C bağıntıları değişik gemi tipleri için Kafalı tarafından verilmiştir. (Fr sayısı veya Boy-Hız ve Deplasman ilişkisi) a X 41 / 3 a ve b: Kafalı C bağıntılarında yer almaktalar.

c.no Gemi Direnci ve Gücü . Ratings of the vessels according to power coefficient (C) [Alkan.2003]. Ağırlık hesap programı www.hız ilişkisinde daha ayırt edici bir görüntü veriyor.e sabitleri asıl gemi ile benzer gemi için ayndır. Amirallik katsayısı her iki gemide eşit alınır. Yani bu ağırlıklar Geminin seyir hızı.yağ (yakıt ve yağlama yağı ağırlıklarında) Amirallik katsayısı olarak bilinen Admiralty Constant kullanılır.bas. servis hızı. karşılaştırma amacı için güç . Şekilde görüldüğü gibi C sayısı. Wmak ağırlığına ana makina ve yardımcılar dahil) C boyutlu bir sayı. Dikkat: Wmak (Makine ve yardımcılar ağırlığı) ve Wyakıt.b. Wyakıt için servis hızı.Wç/∆ =a Wdo/∆ = b Wmak/PB=c Wyakıt/PBs=e a. Amirallik Katsayısı = C = ∆ 2/3 V3 / PB [N(2/3) m3/s3] / (N m / s)] ∆ : Deplasman PB: Ana Makina gücü V: Wmak için seyir hızı. (Not. ana makina gücüne bağlı olarak ilişkilendirilir.

hızında halattaki gerilme kuvvetidir (Hız V). η PMakina R. PEgemi = Rt V PMakina = PEgemi / η = Rt V / η η = Genel sevk verimi. direnç. ( 0.) Hız arttıkça dirençte artan bir yükselme oluşur. Rt .60 ) V Şekil 1 PE Kayıplar..Rt Rtoplam = Rsürtünme + Rartık (Artık: Dalga.45 ÷ 0. basınç direnci.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful