0633211 GEMİ DİZAYNI – 2011 03.11.2011 Prof.Dr.

Ahmet Dursun Alkan Gemi İnşaatı Anabilim Dalı Ders sayfası: www.yildiz.edu.tr/~alkanad/gemiinsaati/ e-posta: alkanad@yildiz.edu.tr ahmetdursunalkan@gmail.com Dersin kısa içeriği: Giriş / Gemi Dizaynının Özellikleri / Gemi Dizayn parametreleri / Gemilerin Ön Dizaynı ve Yaklaşık yöntemler / Ön Dizaynda Ana Boyut, Form Parametreleri ve Kapasitelerin Belirlenmesi / Gemilerde Tonaj / Fribord ve Ağırlık Hesapları / Gemilerin Form Dizaynı / Hidrodinamik Performans Ölçütleri ve İlgili Metodlar / Yapısal Dizayn ve Üretim / Değişik Gemi Tiplerinde Dizayn Özellikleri / Gemi Dizaynında Optimizasyon ve uzman sistemler. 1. VİZE: 24.11.2011 G1 (13:00) 2. VİZE: 24.11.2010 G3 (18:00) Ders Kitabı (Notu) 1. Kemal Kafalı (1999) Gemi formunun hidrodinamik dizaynı, İTÜ Vakfı. 2. Kemal Kafalı (1994) Gemi formunun statik ve dinamik esasları, Cilt 1,2,3, İTÜ. 3. Kadir Sariöz (1995) Gemi İnşaatı ders notları : (Gemi Öndizaynı) İTÜ. 4. (www.yildiz.edu.tr/~alkanad/gemiinsaati) sayfası. 5. (www.yildiz.edu.tr/~guner) sayfası. Yararlanılacak Diğer Kaynaklar 1. Rawson and Tupper (1976) "Basic Ship Theory", Longman, Cilt 1. 2. Principles of Naval Architecture (1988), Cilt.1, SNAME. 3. Shipknowledge, Van Dokkum IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization). Birleşmiş Milletlere bağlı kural koyucu ve denetleyici bir teşkilat. SOLAS : Safety of Life at Sea – Denizde Can Emniyeti ITTC : (International Towing Tank Conference) Uluslararası Çekme Tankı Konferansı (tavsiyeleri dikkate alınır). Bilimsel bir kuruluş. Kinistin, kinistin valfler www.deltamarin.fi
Geminin oluşturduğu dalgalara örnek.

Dalga dağılımı bakımından dalga direnci elverişli bir temin edici gemi (supply ship).

Optimizasyon öncesi dalga dağılımı.

Optimizasyon sonrası dalga dağılımı.

DİZAYN SPİRALİ

LC V kesitler U kesitler Kayıcı tekne (planing hull) (Yarı-deplasman.com/innovation.html . su-çekimi.htm?open&qnfl=flash#shipdesign/p-series/p-series. X-Bow X-BOW Trimaran http://www.) Spray rail: Serpinti hatları.nsf/pages/shipdesign.ulsteingroup. açık-su gibi terimlerde tire kullanmak düzgün imlâdır. U ve V kesitler: Yarı-deplasman tipi bir tekne.itm http://www. U kesit daha çok kıç kesitlerde V ise baş kesitlerde kullanılır.com/kunder/ulstein/cms66.U kesitler V kesitler Deplasman tipi teknelere örnek.akeryardsmarine.

Fren testi ile makinenin şaft gücü deneysel olarak belirlendiği için brake ifadesi kullanılır. . DWT – PB Boyutlar ve kapasiteler kendi aralarında ilişkilendirilir. Burada bilinmeyen Toplen Direnç RT’dir. iR: Çıkış açısı. Gemi form parametrelerinin ayrıntıları (ITTC Standard Symbols an Terminology-pdf) yayınından incelenebilir. D. %85 Makine maksimum sürekli gücünde Vservis hızındadır. LPP/∇ 1/3 . CB. LCB. kübik sayıdır) PB : Engine brake power. T (Tbaş. LOA/∇ 1/3. KG. postadaki açı). LCF Stabilite parametreleri : BM. 19.LWL/T L/∇ 1/3. B – T .5 Gemi hızı: Makine maksimum sürekli gücünde Vmaks hızındadır. LWL/∇ 1/3 Gemi hızı parametre halinde Froude Sayısı’nda yer alır: Fr = V / (g L)0. ITTC: International Towing Tank Conference. LWL.08-15. Yukarıdaki gibi su hattının kıç tarafta 0 no’lu postada yaptığı açıdır. PB = RT * V / η olduğunu biliyoruz. iE: Giriş açısı. Boy/Genişlik oranı Genişlik/Su-çekimi oranı Boy/Su-çekimi oranı Boy/Deplasman (hacmi) oranı : : : : L/B . LOA/B. B (BWL. Bundan amaç izafi (göreceli) büyüklükler elde etmektir. CL Su hattı eğrisinin gemi boyuna simetri ekseni ile yaptığı açı giriş açısıdır (örn. Baş dalgasının oluşumunu etkiler. DWT – L*B*D . BWL/T . T – D . LOA/T . Yük gemileri için Holtrop-Mennen yöntemi ile kolaylıkla belirlenebilir. CM Hidrostatik büyüklükler: KB.10. direnci etkiler. BMAKS/T L/T . BML. Tkıç) Katsayılar: CP. B/T . LCG Kübik sayı: N = Cu N (cubic number) = Loa× B× D Boyuna prizmatik katsayı: CPL= ∇ / (AM * L) Düşey prizmatik katsayı: CPV = ∇ / (AWL * T) Gemi ana boyutları bazı oranlar halinde parametrik olarak ifade edilirler. BMAKS).2010 Gemi Dizayn Parametreleri Geometrik Parametreler Ana Boyutlar : LOA.) Geminin ana boyutlarının belirlendiği Kavram Dizayn (Concept Design) aşaması gemi maliyetinin %80’ninin karar verildiği bir aşam olması bakımından kritik bir öneme sahiptir. (MCR: Maximum Continuous Rating) Gemi ayna kıç alanı (AT): Direnç ve pervane hesaplarında kullanılır. (LBD=CuN veya N ile gösterilir. LPP. LWL/B. LPP/B. Bu makinenin (motor değil) şaftından alınan (etkin veya efektif) güç değeridir. (Gemi su hattı kesitine akımın giriş ve çıkış yaptığını hatırlayınız. η : Genel sevk verimi. Loa Lpp Lwl Bmaks Bwl T Tbaş Tkıç D V DWT Vyakıt Vbalast PB Veritabanından Yararlanarak Gemi Ana Boyutlarının Yaklaşık Tayini L – B . CWL. LPP/T .

V.Dizayn hızı V=12 knot için RT = 150 kN hesaplandıysa. Bu verim uygun bir yaklaşıml girilmelidir. DEPLASMAN DENKLEMİ ∆ : Teknenin yüklü toplam ağırlığı. Konteyner gemilerinde TEU.6 veya 0.8-0. Llength: Güvertelerdeki taşıt(TIR ve/veya otomobil) şerit uzunluğu (Lane length). FEU) Yük gemilerinde DWT (Her gemi için DWT tonajı hesaplanır ve sicil bilgilerinde yer alır.+Wmüret.eagle. İşletme parametrelerine diğer bir örnek RoRo gemilerinde taşıt dizisi (şerit) uzunluğu önemli işletme parametresidir. örneğin bsfc=180 gr/kWh b) Saatteki yakıt sarfiyatı.5 kabulu düşük bir verimdir.org veya BV Bureau Veritas www. FEU.veristar.51444 / 0. 0. büyüklüğü konteyner kapasitesi. sığa. (Displacement) ∆ = LightShip + DWT LightShip: Boş gemi ağırlığı.9 kg/m3arasında değişen bir değerdir.com Loyd kuruluşlarından veri tabanı oluşturulabilir. İşletme parametreleri V DWT R Yolcu gemilerinde yolcu sayısı (Number of passengers) Konteyner gemilerinde konteyner sayısı (TEU. menzil. R: Seyir yarıçapı (tam dolu yakıt ile alınan mesafe.65 de olabilir!) Şekil: Holtrop-Mennen Yönteminde gereken veriler. range. (ing.5 = 1800 kW (η =0. DWT=Wyük+Wyakıt.kumanya+Wsu. Örn. Ship Construction kitabı) RoRo’larda DWT kapasitesi de işletme parametresidir.yağl. Yakıt özgül ağırlığı γ yakıt =0. endurance. Twenty-foot Equivalent Unit. ABS www. knot=mil/h olarak gemi hızı ise örneğin R=5000 mil seyir yarıçapı için yakıt tankı hacmi pratik olarak hesaplanabilir. (Bk. PB = 150 * (12*0. autonomy) Yakıt sarfiyatı: a) Özgül yakıt sarfiyatı. Pmak* bsfc= ile hesapanır. Fourty-foot Equivalent Unit. yaklaşık %10’luk bir pay da verilir.balast .

Gemi Formunun Statik ve Dinamik Esasları.17 Kasım 2011 dersi: TEMEL GEMİ YARDIMIYLA BENZER GEMİNİN AĞIRLIK TAHMİNİ (Prof. .Kemal Kafalı. İTÜ kütüphanesi) Bu konunun detaylar Sayfa 18’de verilmiştir. Cilt 3.Dr.

.

DWT 1. TONAJLAR 2. ∆ = Boşgemi + DWT (Boşgemi Lightship veya LS) . Önemli not: a.yrd + Wyakıt + (diğer ağırlıklar)’ın toplamına eşittir. Bu konunun detayları sayfa 18’den takip edilebilir.Deplasman Denklemi.b. Wçelik + Wmakine. servis kullanılır. Deplasman Tonajı.c ve e katsayıları ve Amirallik katsayısı C ve Cs her iki gemide aynı alınır. Cs ’ de Vservis ve Pmak.

Aerodinamik Performans * İşletimle ilgili istekler * Estetik * Özel amaçlar (Romorkor. bölmeleme.91 m ) ( Süveyş Kanalı: T≤ 18.29 m ) Thava: Su çekiminden geminin direk gibi en üst noktasına kadar olan mesafe hava draftı olarak kullanılmaktadır.04 m. armatör istekleri… 2. Panama Kanalı.2+0. * Kuralar dikkate alınmalı * Hidrodinamik. ( Panama Kanalı: L≤ 289. Thava≤ 57.3. Askeri gemi…) Yük kapasitesi / Deplasman oranına göre gemilerin konumları: . hacim atama. GRT=GT=K1 V = 0.31 m. Tekne form parametrelerini kısıtlayıcı durumlar: 1. GROS TONAJ . T≤ 12. Geminin kapalı hacimlerinin bir ölçüsü. NET TONAJ .02 log V 4. Net Tonnage. B≤ 32. Geminin ticari hacimlerinin bir ölçüsü. Net tonaj ve Gros tonaj değerleri Uluslararası Tonaj Ölçüm Konferansı’nde kabul edilmiş bağıntılara yardımıyla hesaplanır. Süveyş Kanalı gibi bazı coğrafi yerler gemi boyutlarını sınırlamaktadır.56 m. Boyutlara uymayan gemi bu kanal veya geçitlerden geçmelerine izin verilmez. Kurallar: Daha çok uluslararaı kurallar. Kapalı hacimlerin tamamı V olsun. Örneğin boyu 100 m. Dizayn mühendisliği (performans amaçları). IMO kurallarının gemi boyutlarına göre uyguladığı kurallar da geminin kavram dizayn aşamasındaki boyutlarını etkilemektedir. Administration : Denizcilik Müsteşarlığı (Undersecretary of Maritime Affairs) Turkish Maritime Administration FORM DİZAYNI * Genel yerleşim.’yi geçen gemilere uygulanması gereken stabilite kuralları. Gross Tonnage.

Vt= 1.86) KD=0.88 (DWT = 15.65) KD=0.000) .78÷ 0.55÷ 0.KD=DWT/∆ Büyük gemiler Ortalama eğri Küçük gemiler (+) Değişik gemi sınıfları için KD=DWT/∆ değerleri: .Çok amaçlı yük gemisi KD=0.62÷ 0. CB Yaklaşık hesapları Trial: Seyir hızı Service: Servis hızı Yukarıda Vt = Vs + 1. (CB=0.77 .Kafalı tarafından gemi tipine göre aşağıdaki gibi modellenmiştir.000÷ 15.69÷ 0.65÷ 0.000) . POSDINUNE Bağıntısında yer alan C katsayısı Prof.  V   +10 .Soğutulmuş yük taşıyan gemiler.59÷ 0.Cevher gemilerinde KD=0.72) KD=0. Reefers.72 (General Cargo) .000 ÷ 200.5 C = 18     L Yolcu Gemileri V (knot) gemi servis hızı. seyir tecrübelerindeki dizayn hızıdır. Servis hızı ise Temiz olmayan karinalı teknenin gerçek deniz ortamındaki hızıdır) Hızlar tasarımcı tarafından ekonomik değerlendirmeye göre seçilir.72÷ 0.  V  C = 10  + 14.0574*Vs verilmiştir. su hattı boyu L (feet) ve ∆ (ton) gemi deplasman tonajını göstermektedir.5 Yük Gemileri – Tanker  L .64 (DWT=6.Konteyner gemileri (CB=0.78 (DWT=10.000÷ 90. LCB.000) L .Dökme yük gemileri ve tankerler (CB=0.80÷ 0. (Seyir hızı.

 V   V   + b  − ∆1 / 3  L  L 3 2 2 .5  + 12 Römorkörler  L Böylece a (V + 2) = 0 [Posdunine. V  C = 10  + 13.Kafalı] bağıntısı literatüre kazandırılmıştır.5 Konteyner Gemileri  L  V  C = 4.

.

.

com (http://www. ekonomiklik. Pentamaran tasarımı) . Romorkör. askeri gemiler. gemi tipi. baş pervane(li/siz) gibi durumlar baş geometriye yansır. genetik algoritmalar gibi) optimizasyon çalışmalarının gelişmesi ile birlikte Benzetim Tabanlı Tasarım (Simulation Based Design) uygulamalarının gittikçe yaygınlaştığını görmekteyiz.naval-technology. çalışma bölgesi (açık deniz. a b c d e f f g g h a) baş iticiler bulunan bir formu c) tipik yumrubaşlı bir form c) fırkateyn baş formu. sonar ve yumrubaş) d) yumrubaşlı bir uçak gemisi i e) yolcu gemisi f) yeni nesil Ulstein X-Bow g) AXE baş h) akım davranışı j i) hava akım davranışı j) baş form optimizasyınu deney k) trimaran k Her ne kadar (akışkanlar mekaniği bilim dalını ilgilendiren) deniz araçlarının deniz ortamında karşılaştıkları olaylar ve bu olayların uygun yaklaşımla hesaplanarak performans anlamında belirlenmesi konusunda mevcut teorik alt yapı çok fazla değişmese de. işletim şartları (gemiden beklenen görevler).friendship-systems. Gemi baş formu: Teknenin direnç karakteristiklerinde belirleyicidir.php 2) http://www. yumrubaş(lı/sız). Narin/dolgun.navatekltd. Bilgisayarla hesaplama imkanlarının hızlı gelişmesine paralel olarak sayısal (nümerik) çözümler ve aynı zamanda (yapay zeka yöntemleri.GEMİ FORM DİZAYNI Tekne form dizaynında.com/company/papers. buz sınıfı gibi özel gemiler de farklı baş formlarını gerektirir. buzul ortamlar) ve hidrodinamik performans başlıca belirleyici unsurlardır.pdf) 3) Nigel Gee and Associates (Hızlı tekneler. hız.com/papers/liftingbodytechfortsd. U veya V kesit. İlgili web sayfaları: 1) www.

Toplam Direnç %16 azalmış. ITTC (International Towing Tank Conference) Uluslararası Çekme Tankı Konferansı kuruluşuna deney tankı olan tüm ülkeler üyedir. http://ittc. mukavemet.org/ (Raporları indirebilirsiniz) . gemi hareketleri gibi çözümler.sname. Bilgisayar benzetimi/simulasyonu ile direnç. Dalga yüksekliği – En büyük Dalga yüksekliği – En küçük Tekne Dalga direnci %40 azalmış.CFD : Computational Fluid Dynamics (Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği). Örneğin: Manevra Komitesi. ITTC hem tank deneyi (deney havuzu) ve hem de CFD çalışmalarını değerlendirmekte ve komite raporları halinde yayınlamaktadır. sevk.

dalgalardan dolayı ilave direnç ve karina altı kirliklik/pürüzlülükden dolayı belirli pay alınarak artırılır. Toplam direnç sürtünme (F:Frictional) ve artık direncin (R:Residual) toplamıdır. konumu Gemi hareketlerinin genlik. menzil. Yakıt sarfiyatı artar (direnç artar) Tekneye gelen zorlamalar artar (gemi hareketleri) Denizcilik kötüleşir. Deniz + pürüzlülük payı (marjin). Kavram dizayn aşamasında (ana boyut ve kapasitelerin belirlendiği aşama) yaklaşık yöntemler kullanılır. söz gelimi %20. tasarım özellikleri. Örneğin uçak kanadı/pervane kanadı profilinin kaldırma kuvveti: RL= 1 ρ V 2 S CL 2 S: Kanat yüzey alanı.pdf) Toplam direnç : RT = RT = RF + RR = CT = C F + C R 1 ρ V 2 S CT 2 PB=PMAK= RT V/η η : Genel sevk verimi. Yaklaşık %50 alalım. kapasitesi. range. hacim. Hidrodinamik özellikler aşağıdaki değerleri yakından ilgilendirmektedir: Uzun seyir yarıçapı Yakıt depo ağırlığı/hacmi.050 kW. Kavram dizayn amaçlı bir çok yaklaşık yöntem gemi tipine göre yaklaşık direnç-hız diyagramı verebilmektedir. Seri-60 metodu.050 kW sakin suda Vs hızındaki toplam dirence karşı gelen makina gücü olsa da ana makinanın gerçek gücü. Sakin suda ve özellikle dalga yükleri nedeni ile dinamik haldeki zorlamalar.50=1. 1. Vs=10 kn ise PE= RT V = 105 * 10 *0. Sakin suda statik ve dalgalı ortamda dinamik stabilite davranışı. gün gibi]) Direnç Direnç karakteristiğinin dizaynın her aşamasında belilenmesi bklenir. beklenen hızı korumak için makina gücü artırılır. . hızı azaltır. dalgalarda direnç Pervane veya su jeti. ( Ayrıntı için bkz: direnc_sevk_sunum. PB= PE/0. Örneğin. tank testleri. Deplasmanı artırır. Örneğin CFD temelli yöntemler. Dövünme (Slamming). CF= (ITTC’1957) verilmiştir.51444 = 525 kW PB=Pmakina =? Burada genel sevk verimini bilmemiz lazım. endurance [zaman. Ön dizayn aşamasında tekne formu oluşturulduğundan daha kapsamlı hesaplama yapma imkanı vardır. 1 1 ρ V 2 S CF + ρ V 2 S CR 2 2 S: Islak yüzey alanı. sayısı. Güverte ıslanması. makine ağırlığı artar. sürtünme direnci.Hidrodinamik Performans Ölçütleri Tekneden hangi performansları beklemekteyiz? Ölçütler: Direnç Sevk Denizcilik Mukavemet Manevra Stabilite Açıklamalar Dalga direnci. Not. (Seyir yarıçapı : sığa. kendi imkanları ile liman ve rıhtımlarda manevra yapabilme. Dönme yarıçapı. deplasmanı etkiler. kayıcı teknelerde Savitsky. pervanenin su yüzeyine çıkması. Guldhammer. hız ve ivme değerleri. ağırlığı. Yük kapasitesi DWT. (NACA Profilleri) RT= 105 kN. Holtrop-Mennen. devrilmeye karşı stabilite seviyesi ve yaralı halde stabilite. Hız Seyir yarıçapını etkiler.

X3.0 m. T≤ 12. Lawrence Geçiti: L ≤ 225. DWT. Thava≤ 35. S: 11-20 ve 40-42. Cilt III.91 m. X4 ) X1= V X2=CB X3=L/B Lo yani Froude sayısı (V:knot. Değişik gemi tiplerinde dizayn parametreleri: ( 1_GemiDizayn-Parametreleri. X2.) Z fonksiyonu Z = f ( X1.. Holtrop-Mennen metodu: holtrop.04 m.Kemal Kafalı..9 m. – St.Gemi Formunun Statik ve Dinamik Esasları.86 m..exe programı yardımıyla alıştırma çalışmaları yapın.0 m. – Dover ve Malaka Boğazları: T≤22. Yumrubaş en kesit alanı Yumrubaş hacim merkezi (centroid) Su hattı giriş açısı (α E) Posta 19 CL Ayna kıç sualtı alanı.56 m. T≤ 9. HIZ İLİŞKİSİ (Posdinune-Kafalı) bağıntısı örneği Örnek: (Kitap . – Kiel Kanalı: L ≤ 315.Dr.29 m.. Lo:feet) .Diğer taraftan Vservis hızı Ana Makina Maksimum Sürekli Gücünün (MCR) %85’inde sağlanmaktadır..86 m. T≤ 7.5 m.31 m.5 m. BAZI GEÇİTLERDE GEMİ BOYUT KISITLARI (genişletilmiş metin) – Panama Kanalı L ≤ 289..6 m. B≤40. Prof.pdf ) DEPLASMAN. Thava≤ 57. – Süveyş Kanalı : T≤ 18. B≤32. B≤22.

750 DWT = ∆ DWT + 300 DWT 0. X4=∆ dir. Kapasite B T D CB ∆ = L*B*T*CB*γ Makine ağırlığı Donanım ağırlığı Çelik Tekne ağırlığı Wboşgemi= Wmak+Wç+Wd İncelenen değişik Boy değerleri L1 B1 T1 D1 CB1 ∆1 L2 B2 T2 D2 CB2 ∆2 L3 B3 T3 D3 CB3 ∆3 Wmak1 Wd1 Wç1 Wboş1 DWT1 Wmak2 Wd2 Wç2 Wboş2 DWT2 Wmak3 Wd3 Wç3 Wboş3 DWT3 DWT=∆ -Wboş Sayfa 18 Benzer bir gemiden yararlanarak Deplasman ve Ağırlık bileşenlerinin eldesi Wboşgemi= Wç+Wmak+Wdo .X4=∆  V  1 / 3 Buradaki C bağıntıları değişik gemi tipleri için Kafalı tarafından verilmiştir.5  L Yük Gemileri – Tanker KD deplasman katsayısı aşağıdaki gibi önerilmiştir: DWT 0.775 DWT = . knot / kök (feet) . Deplasman değerinden DWT değerine geçiş için aşağıdaki bağıntılar kullanılır. Lo = C   ∆ V + 2  Yani C=a( V 2 Lo )+b şeklinde olup a ve b katsayıları gemi tipine göre değişiyor. 2 2   V 1   = C  V  ∆ / 3 yazılıp Gemi boyu Lo =    (V / L )  V + 2  o   X 13 + (b / a ) X 12 − X1= V (V + 2) 2 = 0 elde edilir.Tankerler için KD= ∆ DWT + 250 . (Fr sayısı veya Boy-Hız ve Deplasman ilişkisi) a X 41 / 3 a ve b: Kafalı C bağıntılarında yer almaktalar.Yük Gemileri için KD= Deplasman ve DWT incelemesi Belirli bir boy aralığı dahilinde 3 dizayn aşağıdaki gibi incelenebilir: Boyut . Lo .  V  C = 10  + 14.

(Not. Amirallik Katsayısı = C = ∆ 2/3 V3 / PB [N(2/3) m3/s3] / (N m / s)] ∆ : Deplasman PB: Ana Makina gücü V: Wmak için seyir hızı.hız ilişkisinde daha ayırt edici bir görüntü veriyor. Wyakıt için servis hızı. Wmak ağırlığına ana makina ve yardımcılar dahil) C boyutlu bir sayı.2003]. ana makina gücüne bağlı olarak ilişkilendirilir. servis hızı. Amirallik katsayısı her iki gemide eşit alınır.bas.e sabitleri asıl gemi ile benzer gemi için ayndır. Dikkat: Wmak (Makine ve yardımcılar ağırlığı) ve Wyakıt. karşılaştırma amacı için güç .no Gemi Direnci ve Gücü . Şekilde görüldüğü gibi C sayısı. Ağırlık hesap programı www.yağ (yakıt ve yağlama yağı ağırlıklarında) Amirallik katsayısı olarak bilinen Admiralty Constant kullanılır.c. Yani bu ağırlıklar Geminin seyir hızı.Wç/∆ =a Wdo/∆ = b Wmak/PB=c Wyakıt/PBs=e a.b. Ratings of the vessels according to power coefficient (C) [Alkan.

.) Hız arttıkça dirençte artan bir yükselme oluşur. PEgemi = Rt V PMakina = PEgemi / η = Rt V / η η = Genel sevk verimi. ( 0. Rt . direnç.60 ) V Şekil 1 PE Kayıplar. hızında halattaki gerilme kuvvetidir (Hız V). basınç direnci. η PMakina R.45 ÷ 0.Rt Rtoplam = Rsürtünme + Rartık (Artık: Dalga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful