0633211 GEMİ DİZAYNI – 2011 03.11.2011 Prof.Dr.

Ahmet Dursun Alkan Gemi İnşaatı Anabilim Dalı Ders sayfası: www.yildiz.edu.tr/~alkanad/gemiinsaati/ e-posta: alkanad@yildiz.edu.tr ahmetdursunalkan@gmail.com Dersin kısa içeriği: Giriş / Gemi Dizaynının Özellikleri / Gemi Dizayn parametreleri / Gemilerin Ön Dizaynı ve Yaklaşık yöntemler / Ön Dizaynda Ana Boyut, Form Parametreleri ve Kapasitelerin Belirlenmesi / Gemilerde Tonaj / Fribord ve Ağırlık Hesapları / Gemilerin Form Dizaynı / Hidrodinamik Performans Ölçütleri ve İlgili Metodlar / Yapısal Dizayn ve Üretim / Değişik Gemi Tiplerinde Dizayn Özellikleri / Gemi Dizaynında Optimizasyon ve uzman sistemler. 1. VİZE: 24.11.2011 G1 (13:00) 2. VİZE: 24.11.2010 G3 (18:00) Ders Kitabı (Notu) 1. Kemal Kafalı (1999) Gemi formunun hidrodinamik dizaynı, İTÜ Vakfı. 2. Kemal Kafalı (1994) Gemi formunun statik ve dinamik esasları, Cilt 1,2,3, İTÜ. 3. Kadir Sariöz (1995) Gemi İnşaatı ders notları : (Gemi Öndizaynı) İTÜ. 4. (www.yildiz.edu.tr/~alkanad/gemiinsaati) sayfası. 5. (www.yildiz.edu.tr/~guner) sayfası. Yararlanılacak Diğer Kaynaklar 1. Rawson and Tupper (1976) "Basic Ship Theory", Longman, Cilt 1. 2. Principles of Naval Architecture (1988), Cilt.1, SNAME. 3. Shipknowledge, Van Dokkum IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization). Birleşmiş Milletlere bağlı kural koyucu ve denetleyici bir teşkilat. SOLAS : Safety of Life at Sea – Denizde Can Emniyeti ITTC : (International Towing Tank Conference) Uluslararası Çekme Tankı Konferansı (tavsiyeleri dikkate alınır). Bilimsel bir kuruluş. Kinistin, kinistin valfler www.deltamarin.fi
Geminin oluşturduğu dalgalara örnek.

Dalga dağılımı bakımından dalga direnci elverişli bir temin edici gemi (supply ship).

Optimizasyon öncesi dalga dağılımı.

Optimizasyon sonrası dalga dağılımı.

DİZAYN SPİRALİ

) Spray rail: Serpinti hatları.com/innovation. su-çekimi.nsf/pages/shipdesign.akeryardsmarine.ulsteingroup.htm?open&qnfl=flash#shipdesign/p-series/p-series.com/kunder/ulstein/cms66.U kesitler V kesitler Deplasman tipi teknelere örnek.itm http://www. açık-su gibi terimlerde tire kullanmak düzgün imlâdır. X-Bow X-BOW Trimaran http://www.html . U kesit daha çok kıç kesitlerde V ise baş kesitlerde kullanılır. U ve V kesitler: Yarı-deplasman tipi bir tekne. LC V kesitler U kesitler Kayıcı tekne (planing hull) (Yarı-deplasman.

CM Hidrostatik büyüklükler: KB. %85 Makine maksimum sürekli gücünde Vservis hızındadır. iE: Giriş açısı. Fren testi ile makinenin şaft gücü deneysel olarak belirlendiği için brake ifadesi kullanılır. Gemi form parametrelerinin ayrıntıları (ITTC Standard Symbols an Terminology-pdf) yayınından incelenebilir. CL Su hattı eğrisinin gemi boyuna simetri ekseni ile yaptığı açı giriş açısıdır (örn. LPP/T . LCG Kübik sayı: N = Cu N (cubic number) = Loa× B× D Boyuna prizmatik katsayı: CPL= ∇ / (AM * L) Düşey prizmatik katsayı: CPV = ∇ / (AWL * T) Gemi ana boyutları bazı oranlar halinde parametrik olarak ifade edilirler. D. LWL. T (Tbaş. Bu makinenin (motor değil) şaftından alınan (etkin veya efektif) güç değeridir. B – T . BML. DWT – PB Boyutlar ve kapasiteler kendi aralarında ilişkilendirilir. CWL. . T – D . (LBD=CuN veya N ile gösterilir.08-15. CB. Loa Lpp Lwl Bmaks Bwl T Tbaş Tkıç D V DWT Vyakıt Vbalast PB Veritabanından Yararlanarak Gemi Ana Boyutlarının Yaklaşık Tayini L – B . direnci etkiler. LPP/∇ 1/3 . PB = RT * V / η olduğunu biliyoruz.5 Gemi hızı: Makine maksimum sürekli gücünde Vmaks hızındadır. postadaki açı). (Gemi su hattı kesitine akımın giriş ve çıkış yaptığını hatırlayınız. BWL/T . Tkıç) Katsayılar: CP. BMAKS/T L/T . B (BWL. LOA/B. DWT – L*B*D . LCF Stabilite parametreleri : BM. Baş dalgasının oluşumunu etkiler. Boy/Genişlik oranı Genişlik/Su-çekimi oranı Boy/Su-çekimi oranı Boy/Deplasman (hacmi) oranı : : : : L/B . kübik sayıdır) PB : Engine brake power.LWL/T L/∇ 1/3. LOA/T . BMAKS). Yük gemileri için Holtrop-Mennen yöntemi ile kolaylıkla belirlenebilir. B/T . KG. Burada bilinmeyen Toplen Direnç RT’dir. 19. η : Genel sevk verimi. LWL/∇ 1/3 Gemi hızı parametre halinde Froude Sayısı’nda yer alır: Fr = V / (g L)0. LPP.2010 Gemi Dizayn Parametreleri Geometrik Parametreler Ana Boyutlar : LOA. iR: Çıkış açısı.) Geminin ana boyutlarının belirlendiği Kavram Dizayn (Concept Design) aşaması gemi maliyetinin %80’ninin karar verildiği bir aşam olması bakımından kritik bir öneme sahiptir. LOA/∇ 1/3. Yukarıdaki gibi su hattının kıç tarafta 0 no’lu postada yaptığı açıdır. Bundan amaç izafi (göreceli) büyüklükler elde etmektir. (MCR: Maximum Continuous Rating) Gemi ayna kıç alanı (AT): Direnç ve pervane hesaplarında kullanılır. LWL/B. LPP/B. ITTC: International Towing Tank Conference.10. LCB.

sığa. Twenty-foot Equivalent Unit.yağl. Fourty-foot Equivalent Unit.com Loyd kuruluşlarından veri tabanı oluşturulabilir. Ship Construction kitabı) RoRo’larda DWT kapasitesi de işletme parametresidir. Yakıt özgül ağırlığı γ yakıt =0. range.eagle. büyüklüğü konteyner kapasitesi.kumanya+Wsu. (Bk.6 veya 0. örneğin bsfc=180 gr/kWh b) Saatteki yakıt sarfiyatı. FEU.org veya BV Bureau Veritas www. FEU) Yük gemilerinde DWT (Her gemi için DWT tonajı hesaplanır ve sicil bilgilerinde yer alır. DWT=Wyük+Wyakıt. (Displacement) ∆ = LightShip + DWT LightShip: Boş gemi ağırlığı.8-0.5 kabulu düşük bir verimdir. İşletme parametreleri V DWT R Yolcu gemilerinde yolcu sayısı (Number of passengers) Konteyner gemilerinde konteyner sayısı (TEU. Pmak* bsfc= ile hesapanır. endurance.5 = 1800 kW (η =0. Konteyner gemilerinde TEU. menzil. Bu verim uygun bir yaklaşıml girilmelidir. ABS www.+Wmüret. Örn.9 kg/m3arasında değişen bir değerdir.Dizayn hızı V=12 knot için RT = 150 kN hesaplandıysa. (ing. İşletme parametrelerine diğer bir örnek RoRo gemilerinde taşıt dizisi (şerit) uzunluğu önemli işletme parametresidir. R: Seyir yarıçapı (tam dolu yakıt ile alınan mesafe.veristar. yaklaşık %10’luk bir pay da verilir. PB = 150 * (12*0.51444 / 0. 0.balast . Llength: Güvertelerdeki taşıt(TIR ve/veya otomobil) şerit uzunluğu (Lane length). V. knot=mil/h olarak gemi hızı ise örneğin R=5000 mil seyir yarıçapı için yakıt tankı hacmi pratik olarak hesaplanabilir. DEPLASMAN DENKLEMİ ∆ : Teknenin yüklü toplam ağırlığı. autonomy) Yakıt sarfiyatı: a) Özgül yakıt sarfiyatı.65 de olabilir!) Şekil: Holtrop-Mennen Yönteminde gereken veriler.

Dr. İTÜ kütüphanesi) Bu konunun detaylar Sayfa 18’de verilmiştir. Cilt 3. Gemi Formunun Statik ve Dinamik Esasları.17 Kasım 2011 dersi: TEMEL GEMİ YARDIMIYLA BENZER GEMİNİN AĞIRLIK TAHMİNİ (Prof. .Kemal Kafalı.

.

Cs ’ de Vservis ve Pmak. ∆ = Boşgemi + DWT (Boşgemi Lightship veya LS) . servis kullanılır. Bu konunun detayları sayfa 18’den takip edilebilir. Önemli not: a. TONAJLAR 2.yrd + Wyakıt + (diğer ağırlıklar)’ın toplamına eşittir. DWT 1.b.Deplasman Denklemi. Wçelik + Wmakine.c ve e katsayıları ve Amirallik katsayısı C ve Cs her iki gemide aynı alınır. Deplasman Tonajı.

Net tonaj ve Gros tonaj değerleri Uluslararası Tonaj Ölçüm Konferansı’nde kabul edilmiş bağıntılara yardımıyla hesaplanır.29 m ) Thava: Su çekiminden geminin direk gibi en üst noktasına kadar olan mesafe hava draftı olarak kullanılmaktadır. Kapalı hacimlerin tamamı V olsun.3. IMO kurallarının gemi boyutlarına göre uyguladığı kurallar da geminin kavram dizayn aşamasındaki boyutlarını etkilemektedir. Geminin kapalı hacimlerinin bir ölçüsü. GROS TONAJ . Süveyş Kanalı gibi bazı coğrafi yerler gemi boyutlarını sınırlamaktadır. * Kuralar dikkate alınmalı * Hidrodinamik. B≤ 32. Gross Tonnage.04 m. GRT=GT=K1 V = 0.91 m ) ( Süveyş Kanalı: T≤ 18. Boyutlara uymayan gemi bu kanal veya geçitlerden geçmelerine izin verilmez. Administration : Denizcilik Müsteşarlığı (Undersecretary of Maritime Affairs) Turkish Maritime Administration FORM DİZAYNI * Genel yerleşim.’yi geçen gemilere uygulanması gereken stabilite kuralları. Dizayn mühendisliği (performans amaçları). armatör istekleri… 2. Geminin ticari hacimlerinin bir ölçüsü. Tekne form parametrelerini kısıtlayıcı durumlar: 1. Thava≤ 57. Askeri gemi…) Yük kapasitesi / Deplasman oranına göre gemilerin konumları: . NET TONAJ . bölmeleme. ( Panama Kanalı: L≤ 289.31 m.56 m. T≤ 12.2+0. Kurallar: Daha çok uluslararaı kurallar.02 log V 4. hacim atama. Örneğin boyu 100 m. Panama Kanalı. Aerodinamik Performans * İşletimle ilgili istekler * Estetik * Özel amaçlar (Romorkor. Net Tonnage.

seyir tecrübelerindeki dizayn hızıdır. Reefers.000÷ 90.Konteyner gemileri (CB=0.000) .72 (General Cargo) .Dökme yük gemileri ve tankerler (CB=0.0574*Vs verilmiştir.65) KD=0.69÷ 0.000 ÷ 200.Soğutulmuş yük taşıyan gemiler.62÷ 0. (Seyir hızı.Cevher gemilerinde KD=0.Çok amaçlı yük gemisi KD=0.86) KD=0.78÷ 0.Kafalı tarafından gemi tipine göre aşağıdaki gibi modellenmiştir.  V   +10 .5 C = 18     L Yolcu Gemileri V (knot) gemi servis hızı.5 Yük Gemileri – Tanker  L .KD=DWT/∆ Büyük gemiler Ortalama eğri Küçük gemiler (+) Değişik gemi sınıfları için KD=DWT/∆ değerleri: .59÷ 0.  V  C = 10  + 14. su hattı boyu L (feet) ve ∆ (ton) gemi deplasman tonajını göstermektedir.80÷ 0.55÷ 0. Servis hızı ise Temiz olmayan karinalı teknenin gerçek deniz ortamındaki hızıdır) Hızlar tasarımcı tarafından ekonomik değerlendirmeye göre seçilir.72÷ 0.65÷ 0.64 (DWT=6. Vt= 1.72) KD=0.000) .77 .000÷ 15.000) L .88 (DWT = 15.78 (DWT=10. POSDINUNE Bağıntısında yer alan C katsayısı Prof. (CB=0. CB Yaklaşık hesapları Trial: Seyir hızı Service: Servis hızı Yukarıda Vt = Vs + 1. LCB.

5  + 12 Römorkörler  L Böylece a (V + 2) = 0 [Posdunine.Kafalı] bağıntısı literatüre kazandırılmıştır.  V   V   + b  − ∆1 / 3  L  L 3 2 2 .5 Konteyner Gemileri  L  V  C = 4. V  C = 10  + 13.

.

.

yumrubaş(lı/sız).pdf) 3) Nigel Gee and Associates (Hızlı tekneler. genetik algoritmalar gibi) optimizasyon çalışmalarının gelişmesi ile birlikte Benzetim Tabanlı Tasarım (Simulation Based Design) uygulamalarının gittikçe yaygınlaştığını görmekteyiz. Romorkör. a b c d e f f g g h a) baş iticiler bulunan bir formu c) tipik yumrubaşlı bir form c) fırkateyn baş formu. ekonomiklik. çalışma bölgesi (açık deniz. hız. Gemi baş formu: Teknenin direnç karakteristiklerinde belirleyicidir.php 2) http://www. askeri gemiler.navatekltd. Narin/dolgun.com (http://www. gemi tipi.naval-technology.GEMİ FORM DİZAYNI Tekne form dizaynında. İlgili web sayfaları: 1) www. Bilgisayarla hesaplama imkanlarının hızlı gelişmesine paralel olarak sayısal (nümerik) çözümler ve aynı zamanda (yapay zeka yöntemleri. baş pervane(li/siz) gibi durumlar baş geometriye yansır. buzul ortamlar) ve hidrodinamik performans başlıca belirleyici unsurlardır. sonar ve yumrubaş) d) yumrubaşlı bir uçak gemisi i e) yolcu gemisi f) yeni nesil Ulstein X-Bow g) AXE baş h) akım davranışı j i) hava akım davranışı j) baş form optimizasyınu deney k) trimaran k Her ne kadar (akışkanlar mekaniği bilim dalını ilgilendiren) deniz araçlarının deniz ortamında karşılaştıkları olaylar ve bu olayların uygun yaklaşımla hesaplanarak performans anlamında belirlenmesi konusunda mevcut teorik alt yapı çok fazla değişmese de.com/company/papers. U veya V kesit. buz sınıfı gibi özel gemiler de farklı baş formlarını gerektirir. işletim şartları (gemiden beklenen görevler).com/papers/liftingbodytechfortsd.friendship-systems. Pentamaran tasarımı) .

gemi hareketleri gibi çözümler. Toplam Direnç %16 azalmış. Dalga yüksekliği – En büyük Dalga yüksekliği – En küçük Tekne Dalga direnci %40 azalmış.CFD : Computational Fluid Dynamics (Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği).sname. sevk. mukavemet. ITTC hem tank deneyi (deney havuzu) ve hem de CFD çalışmalarını değerlendirmekte ve komite raporları halinde yayınlamaktadır. http://ittc. Örneğin: Manevra Komitesi. ITTC (International Towing Tank Conference) Uluslararası Çekme Tankı Konferansı kuruluşuna deney tankı olan tüm ülkeler üyedir.org/ (Raporları indirebilirsiniz) . Bilgisayar benzetimi/simulasyonu ile direnç.

pervanenin su yüzeyine çıkması. Seri-60 metodu. söz gelimi %20. ( Ayrıntı için bkz: direnc_sevk_sunum. Ön dizayn aşamasında tekne formu oluşturulduğundan daha kapsamlı hesaplama yapma imkanı vardır. Hidrodinamik özellikler aşağıdaki değerleri yakından ilgilendirmektedir: Uzun seyir yarıçapı Yakıt depo ağırlığı/hacmi. tank testleri. Sakin suda ve özellikle dalga yükleri nedeni ile dinamik haldeki zorlamalar.Hidrodinamik Performans Ölçütleri Tekneden hangi performansları beklemekteyiz? Ölçütler: Direnç Sevk Denizcilik Mukavemet Manevra Stabilite Açıklamalar Dalga direnci. endurance [zaman. Yakıt sarfiyatı artar (direnç artar) Tekneye gelen zorlamalar artar (gemi hareketleri) Denizcilik kötüleşir. Kavram dizayn amaçlı bir çok yaklaşık yöntem gemi tipine göre yaklaşık direnç-hız diyagramı verebilmektedir. 1 1 ρ V 2 S CF + ρ V 2 S CR 2 2 S: Islak yüzey alanı. Guldhammer. Örneğin. hızı azaltır. range. Deniz + pürüzlülük payı (marjin). Toplam direnç sürtünme (F:Frictional) ve artık direncin (R:Residual) toplamıdır. dalgalardan dolayı ilave direnç ve karina altı kirliklik/pürüzlülükden dolayı belirli pay alınarak artırılır. . Örneğin uçak kanadı/pervane kanadı profilinin kaldırma kuvveti: RL= 1 ρ V 2 S CL 2 S: Kanat yüzey alanı. sayısı. kendi imkanları ile liman ve rıhtımlarda manevra yapabilme. Yük kapasitesi DWT. dalgalarda direnç Pervane veya su jeti. Yaklaşık %50 alalım. konumu Gemi hareketlerinin genlik.50=1. Hız Seyir yarıçapını etkiler. Not. Dönme yarıçapı. Kavram dizayn aşamasında (ana boyut ve kapasitelerin belirlendiği aşama) yaklaşık yöntemler kullanılır. Örneğin CFD temelli yöntemler. kapasitesi. Vs=10 kn ise PE= RT V = 105 * 10 *0.51444 = 525 kW PB=Pmakina =? Burada genel sevk verimini bilmemiz lazım.pdf) Toplam direnç : RT = RT = RF + RR = CT = C F + C R 1 ρ V 2 S CT 2 PB=PMAK= RT V/η η : Genel sevk verimi. makine ağırlığı artar. PB= PE/0. deplasmanı etkiler. devrilmeye karşı stabilite seviyesi ve yaralı halde stabilite. kayıcı teknelerde Savitsky. Sakin suda statik ve dalgalı ortamda dinamik stabilite davranışı. menzil. 1. (NACA Profilleri) RT= 105 kN. Güverte ıslanması. (Seyir yarıçapı : sığa. CF= (ITTC’1957) verilmiştir. Deplasmanı artırır. gün gibi]) Direnç Direnç karakteristiğinin dizaynın her aşamasında belilenmesi bklenir. hacim. Holtrop-Mennen. hız ve ivme değerleri. ağırlığı.050 kW. Dövünme (Slamming).050 kW sakin suda Vs hızındaki toplam dirence karşı gelen makina gücü olsa da ana makinanın gerçek gücü. tasarım özellikleri. sürtünme direnci. beklenen hızı korumak için makina gücü artırılır.

Lo:feet) .Kemal Kafalı. – Dover ve Malaka Boğazları: T≤22. Cilt III. X4 ) X1= V X2=CB X3=L/B Lo yani Froude sayısı (V:knot. Prof.0 m. T≤ 7...5 m. Lawrence Geçiti: L ≤ 225.29 m.Dr. S: 11-20 ve 40-42.9 m. X3.. T≤ 9.. – Kiel Kanalı: L ≤ 315. Thava≤ 57.Diğer taraftan Vservis hızı Ana Makina Maksimum Sürekli Gücünün (MCR) %85’inde sağlanmaktadır. B≤22. Thava≤ 35.pdf ) DEPLASMAN. BAZI GEÇİTLERDE GEMİ BOYUT KISITLARI (genişletilmiş metin) – Panama Kanalı L ≤ 289.56 m. – Süveyş Kanalı : T≤ 18. B≤32.0 m.5 m.6 m.. – St. HIZ İLİŞKİSİ (Posdinune-Kafalı) bağıntısı örneği Örnek: (Kitap . Değişik gemi tiplerinde dizayn parametreleri: ( 1_GemiDizayn-Parametreleri.86 m. B≤40.Gemi Formunun Statik ve Dinamik Esasları. Holtrop-Mennen metodu: holtrop.31 m..) Z fonksiyonu Z = f ( X1.exe programı yardımıyla alıştırma çalışmaları yapın.86 m.04 m. X2.91 m. DWT. Yumrubaş en kesit alanı Yumrubaş hacim merkezi (centroid) Su hattı giriş açısı (α E) Posta 19 CL Ayna kıç sualtı alanı. T≤ 12.

Lo .X4=∆  V  1 / 3 Buradaki C bağıntıları değişik gemi tipleri için Kafalı tarafından verilmiştir.750 DWT = ∆ DWT + 300 DWT 0. X4=∆ dir.Yük Gemileri için KD= Deplasman ve DWT incelemesi Belirli bir boy aralığı dahilinde 3 dizayn aşağıdaki gibi incelenebilir: Boyut .Tankerler için KD= ∆ DWT + 250 . Kapasite B T D CB ∆ = L*B*T*CB*γ Makine ağırlığı Donanım ağırlığı Çelik Tekne ağırlığı Wboşgemi= Wmak+Wç+Wd İncelenen değişik Boy değerleri L1 B1 T1 D1 CB1 ∆1 L2 B2 T2 D2 CB2 ∆2 L3 B3 T3 D3 CB3 ∆3 Wmak1 Wd1 Wç1 Wboş1 DWT1 Wmak2 Wd2 Wç2 Wboş2 DWT2 Wmak3 Wd3 Wç3 Wboş3 DWT3 DWT=∆ -Wboş Sayfa 18 Benzer bir gemiden yararlanarak Deplasman ve Ağırlık bileşenlerinin eldesi Wboşgemi= Wç+Wmak+Wdo . Deplasman değerinden DWT değerine geçiş için aşağıdaki bağıntılar kullanılır. knot / kök (feet) .5  L Yük Gemileri – Tanker KD deplasman katsayısı aşağıdaki gibi önerilmiştir: DWT 0.  V  C = 10  + 14. Lo = C   ∆ V + 2  Yani C=a( V 2 Lo )+b şeklinde olup a ve b katsayıları gemi tipine göre değişiyor.775 DWT = . (Fr sayısı veya Boy-Hız ve Deplasman ilişkisi) a X 41 / 3 a ve b: Kafalı C bağıntılarında yer almaktalar. 2 2   V 1   = C  V  ∆ / 3 yazılıp Gemi boyu Lo =    (V / L )  V + 2  o   X 13 + (b / a ) X 12 − X1= V (V + 2) 2 = 0 elde edilir.

Wyakıt için servis hızı. Dikkat: Wmak (Makine ve yardımcılar ağırlığı) ve Wyakıt.2003]. Ratings of the vessels according to power coefficient (C) [Alkan. Yani bu ağırlıklar Geminin seyir hızı.yağ (yakıt ve yağlama yağı ağırlıklarında) Amirallik katsayısı olarak bilinen Admiralty Constant kullanılır. servis hızı.e sabitleri asıl gemi ile benzer gemi için ayndır.hız ilişkisinde daha ayırt edici bir görüntü veriyor. ana makina gücüne bağlı olarak ilişkilendirilir. Wmak ağırlığına ana makina ve yardımcılar dahil) C boyutlu bir sayı. Ağırlık hesap programı www.c. Şekilde görüldüğü gibi C sayısı.bas. Amirallik Katsayısı = C = ∆ 2/3 V3 / PB [N(2/3) m3/s3] / (N m / s)] ∆ : Deplasman PB: Ana Makina gücü V: Wmak için seyir hızı.Wç/∆ =a Wdo/∆ = b Wmak/PB=c Wyakıt/PBs=e a. karşılaştırma amacı için güç .b. (Not. Amirallik katsayısı her iki gemide eşit alınır.no Gemi Direnci ve Gücü .

Rt Rtoplam = Rsürtünme + Rartık (Artık: Dalga. direnç.45 ÷ 0. hızında halattaki gerilme kuvvetidir (Hız V). Rt . PEgemi = Rt V PMakina = PEgemi / η = Rt V / η η = Genel sevk verimi.60 ) V Şekil 1 PE Kayıplar..) Hız arttıkça dirençte artan bir yükselme oluşur. basınç direnci. η PMakina R. ( 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful