0633211 GEMİ DİZAYNI – 2011 03.11.2011 Prof.Dr.

Ahmet Dursun Alkan Gemi İnşaatı Anabilim Dalı Ders sayfası: www.yildiz.edu.tr/~alkanad/gemiinsaati/ e-posta: alkanad@yildiz.edu.tr ahmetdursunalkan@gmail.com Dersin kısa içeriği: Giriş / Gemi Dizaynının Özellikleri / Gemi Dizayn parametreleri / Gemilerin Ön Dizaynı ve Yaklaşık yöntemler / Ön Dizaynda Ana Boyut, Form Parametreleri ve Kapasitelerin Belirlenmesi / Gemilerde Tonaj / Fribord ve Ağırlık Hesapları / Gemilerin Form Dizaynı / Hidrodinamik Performans Ölçütleri ve İlgili Metodlar / Yapısal Dizayn ve Üretim / Değişik Gemi Tiplerinde Dizayn Özellikleri / Gemi Dizaynında Optimizasyon ve uzman sistemler. 1. VİZE: 24.11.2011 G1 (13:00) 2. VİZE: 24.11.2010 G3 (18:00) Ders Kitabı (Notu) 1. Kemal Kafalı (1999) Gemi formunun hidrodinamik dizaynı, İTÜ Vakfı. 2. Kemal Kafalı (1994) Gemi formunun statik ve dinamik esasları, Cilt 1,2,3, İTÜ. 3. Kadir Sariöz (1995) Gemi İnşaatı ders notları : (Gemi Öndizaynı) İTÜ. 4. (www.yildiz.edu.tr/~alkanad/gemiinsaati) sayfası. 5. (www.yildiz.edu.tr/~guner) sayfası. Yararlanılacak Diğer Kaynaklar 1. Rawson and Tupper (1976) "Basic Ship Theory", Longman, Cilt 1. 2. Principles of Naval Architecture (1988), Cilt.1, SNAME. 3. Shipknowledge, Van Dokkum IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization). Birleşmiş Milletlere bağlı kural koyucu ve denetleyici bir teşkilat. SOLAS : Safety of Life at Sea – Denizde Can Emniyeti ITTC : (International Towing Tank Conference) Uluslararası Çekme Tankı Konferansı (tavsiyeleri dikkate alınır). Bilimsel bir kuruluş. Kinistin, kinistin valfler www.deltamarin.fi
Geminin oluşturduğu dalgalara örnek.

Dalga dağılımı bakımından dalga direnci elverişli bir temin edici gemi (supply ship).

Optimizasyon öncesi dalga dağılımı.

Optimizasyon sonrası dalga dağılımı.

DİZAYN SPİRALİ

açık-su gibi terimlerde tire kullanmak düzgün imlâdır. U kesit daha çok kıç kesitlerde V ise baş kesitlerde kullanılır. X-Bow X-BOW Trimaran http://www.html .akeryardsmarine.nsf/pages/shipdesign. su-çekimi.com/kunder/ulstein/cms66.) Spray rail: Serpinti hatları.com/innovation.htm?open&qnfl=flash#shipdesign/p-series/p-series.U kesitler V kesitler Deplasman tipi teknelere örnek. LC V kesitler U kesitler Kayıcı tekne (planing hull) (Yarı-deplasman.itm http://www.ulsteingroup. U ve V kesitler: Yarı-deplasman tipi bir tekne.

Tkıç) Katsayılar: CP. KG. LPP/B. LWL/∇ 1/3 Gemi hızı parametre halinde Froude Sayısı’nda yer alır: Fr = V / (g L)0. LPP/∇ 1/3 . Bu makinenin (motor değil) şaftından alınan (etkin veya efektif) güç değeridir. LPP/T . LCF Stabilite parametreleri : BM. . CM Hidrostatik büyüklükler: KB. BWL/T . 19. LCB. BMAKS). η : Genel sevk verimi. B/T .2010 Gemi Dizayn Parametreleri Geometrik Parametreler Ana Boyutlar : LOA. BML. Yük gemileri için Holtrop-Mennen yöntemi ile kolaylıkla belirlenebilir.LWL/T L/∇ 1/3. kübik sayıdır) PB : Engine brake power. LOA/T .08-15.10. LWL. PB = RT * V / η olduğunu biliyoruz. iE: Giriş açısı. CWL. Bundan amaç izafi (göreceli) büyüklükler elde etmektir. %85 Makine maksimum sürekli gücünde Vservis hızındadır. DWT – PB Boyutlar ve kapasiteler kendi aralarında ilişkilendirilir. LCG Kübik sayı: N = Cu N (cubic number) = Loa× B× D Boyuna prizmatik katsayı: CPL= ∇ / (AM * L) Düşey prizmatik katsayı: CPV = ∇ / (AWL * T) Gemi ana boyutları bazı oranlar halinde parametrik olarak ifade edilirler. Loa Lpp Lwl Bmaks Bwl T Tbaş Tkıç D V DWT Vyakıt Vbalast PB Veritabanından Yararlanarak Gemi Ana Boyutlarının Yaklaşık Tayini L – B . B – T . LPP. postadaki açı). DWT – L*B*D . iR: Çıkış açısı. Fren testi ile makinenin şaft gücü deneysel olarak belirlendiği için brake ifadesi kullanılır. (Gemi su hattı kesitine akımın giriş ve çıkış yaptığını hatırlayınız. ITTC: International Towing Tank Conference. LWL/B. Gemi form parametrelerinin ayrıntıları (ITTC Standard Symbols an Terminology-pdf) yayınından incelenebilir. B (BWL. T (Tbaş. CB.) Geminin ana boyutlarının belirlendiği Kavram Dizayn (Concept Design) aşaması gemi maliyetinin %80’ninin karar verildiği bir aşam olması bakımından kritik bir öneme sahiptir. Yukarıdaki gibi su hattının kıç tarafta 0 no’lu postada yaptığı açıdır. D. BMAKS/T L/T . Boy/Genişlik oranı Genişlik/Su-çekimi oranı Boy/Su-çekimi oranı Boy/Deplasman (hacmi) oranı : : : : L/B . LOA/∇ 1/3.5 Gemi hızı: Makine maksimum sürekli gücünde Vmaks hızındadır. LOA/B. T – D . Baş dalgasının oluşumunu etkiler. direnci etkiler. CL Su hattı eğrisinin gemi boyuna simetri ekseni ile yaptığı açı giriş açısıdır (örn. (MCR: Maximum Continuous Rating) Gemi ayna kıç alanı (AT): Direnç ve pervane hesaplarında kullanılır. (LBD=CuN veya N ile gösterilir. Burada bilinmeyen Toplen Direnç RT’dir.

endurance.kumanya+Wsu. PB = 150 * (12*0. Ship Construction kitabı) RoRo’larda DWT kapasitesi de işletme parametresidir. İşletme parametrelerine diğer bir örnek RoRo gemilerinde taşıt dizisi (şerit) uzunluğu önemli işletme parametresidir.balast .com Loyd kuruluşlarından veri tabanı oluşturulabilir. (Bk. (Displacement) ∆ = LightShip + DWT LightShip: Boş gemi ağırlığı. Örn. yaklaşık %10’luk bir pay da verilir.yağl. R: Seyir yarıçapı (tam dolu yakıt ile alınan mesafe.org veya BV Bureau Veritas www. V.9 kg/m3arasında değişen bir değerdir.+Wmüret. Twenty-foot Equivalent Unit. İşletme parametreleri V DWT R Yolcu gemilerinde yolcu sayısı (Number of passengers) Konteyner gemilerinde konteyner sayısı (TEU. büyüklüğü konteyner kapasitesi. sığa.veristar. menzil.51444 / 0. (ing.65 de olabilir!) Şekil: Holtrop-Mennen Yönteminde gereken veriler. örneğin bsfc=180 gr/kWh b) Saatteki yakıt sarfiyatı. DWT=Wyük+Wyakıt. DEPLASMAN DENKLEMİ ∆ : Teknenin yüklü toplam ağırlığı.5 kabulu düşük bir verimdir. knot=mil/h olarak gemi hızı ise örneğin R=5000 mil seyir yarıçapı için yakıt tankı hacmi pratik olarak hesaplanabilir. Fourty-foot Equivalent Unit. Llength: Güvertelerdeki taşıt(TIR ve/veya otomobil) şerit uzunluğu (Lane length). FEU) Yük gemilerinde DWT (Her gemi için DWT tonajı hesaplanır ve sicil bilgilerinde yer alır. Bu verim uygun bir yaklaşıml girilmelidir.eagle. autonomy) Yakıt sarfiyatı: a) Özgül yakıt sarfiyatı. Konteyner gemilerinde TEU. Yakıt özgül ağırlığı γ yakıt =0. Pmak* bsfc= ile hesapanır.5 = 1800 kW (η =0.8-0. FEU. 0.Dizayn hızı V=12 knot için RT = 150 kN hesaplandıysa.6 veya 0. range. ABS www.

Dr. Cilt 3.17 Kasım 2011 dersi: TEMEL GEMİ YARDIMIYLA BENZER GEMİNİN AĞIRLIK TAHMİNİ (Prof.Kemal Kafalı. Gemi Formunun Statik ve Dinamik Esasları. İTÜ kütüphanesi) Bu konunun detaylar Sayfa 18’de verilmiştir. .

.

Önemli not: a.Deplasman Denklemi. Bu konunun detayları sayfa 18’den takip edilebilir. DWT 1. Wçelik + Wmakine. ∆ = Boşgemi + DWT (Boşgemi Lightship veya LS) . servis kullanılır. Deplasman Tonajı. Cs ’ de Vservis ve Pmak.c ve e katsayıları ve Amirallik katsayısı C ve Cs her iki gemide aynı alınır.yrd + Wyakıt + (diğer ağırlıklar)’ın toplamına eşittir. TONAJLAR 2.b.

Kurallar: Daha çok uluslararaı kurallar. Dizayn mühendisliği (performans amaçları). Gross Tonnage. Aerodinamik Performans * İşletimle ilgili istekler * Estetik * Özel amaçlar (Romorkor. Panama Kanalı. GRT=GT=K1 V = 0.91 m ) ( Süveyş Kanalı: T≤ 18. armatör istekleri… 2. bölmeleme. Tekne form parametrelerini kısıtlayıcı durumlar: 1.3. NET TONAJ . ( Panama Kanalı: L≤ 289.56 m. hacim atama.04 m. GROS TONAJ . Net Tonnage.2+0.02 log V 4. Administration : Denizcilik Müsteşarlığı (Undersecretary of Maritime Affairs) Turkish Maritime Administration FORM DİZAYNI * Genel yerleşim. Boyutlara uymayan gemi bu kanal veya geçitlerden geçmelerine izin verilmez. Askeri gemi…) Yük kapasitesi / Deplasman oranına göre gemilerin konumları: . Thava≤ 57. Net tonaj ve Gros tonaj değerleri Uluslararası Tonaj Ölçüm Konferansı’nde kabul edilmiş bağıntılara yardımıyla hesaplanır. Örneğin boyu 100 m. Kapalı hacimlerin tamamı V olsun. * Kuralar dikkate alınmalı * Hidrodinamik. IMO kurallarının gemi boyutlarına göre uyguladığı kurallar da geminin kavram dizayn aşamasındaki boyutlarını etkilemektedir.31 m. B≤ 32. Geminin ticari hacimlerinin bir ölçüsü. Geminin kapalı hacimlerinin bir ölçüsü. Süveyş Kanalı gibi bazı coğrafi yerler gemi boyutlarını sınırlamaktadır.29 m ) Thava: Su çekiminden geminin direk gibi en üst noktasına kadar olan mesafe hava draftı olarak kullanılmaktadır.’yi geçen gemilere uygulanması gereken stabilite kuralları. T≤ 12.

POSDINUNE Bağıntısında yer alan C katsayısı Prof.86) KD=0.72÷ 0.55÷ 0.000) .KD=DWT/∆ Büyük gemiler Ortalama eğri Küçük gemiler (+) Değişik gemi sınıfları için KD=DWT/∆ değerleri: .  V  C = 10  + 14.65÷ 0.000÷ 15. Vt= 1.64 (DWT=6.000) .000 ÷ 200.  V   +10 .Dökme yük gemileri ve tankerler (CB=0.80÷ 0.77 .5 C = 18     L Yolcu Gemileri V (knot) gemi servis hızı.Cevher gemilerinde KD=0.59÷ 0. CB Yaklaşık hesapları Trial: Seyir hızı Service: Servis hızı Yukarıda Vt = Vs + 1. (CB=0.Konteyner gemileri (CB=0.Çok amaçlı yük gemisi KD=0. LCB.000) L . seyir tecrübelerindeki dizayn hızıdır.Kafalı tarafından gemi tipine göre aşağıdaki gibi modellenmiştir.72) KD=0.88 (DWT = 15. Reefers.78 (DWT=10.65) KD=0.78÷ 0. su hattı boyu L (feet) ve ∆ (ton) gemi deplasman tonajını göstermektedir.5 Yük Gemileri – Tanker  L . Servis hızı ise Temiz olmayan karinalı teknenin gerçek deniz ortamındaki hızıdır) Hızlar tasarımcı tarafından ekonomik değerlendirmeye göre seçilir.69÷ 0.62÷ 0.0574*Vs verilmiştir.000÷ 90.Soğutulmuş yük taşıyan gemiler.72 (General Cargo) . (Seyir hızı.

 V  C = 10  + 13.  V   V   + b  − ∆1 / 3  L  L 3 2 2 .5 Konteyner Gemileri  L  V  C = 4.5  + 12 Römorkörler  L Böylece a (V + 2) = 0 [Posdunine.Kafalı] bağıntısı literatüre kazandırılmıştır.

.

.

U veya V kesit.com/company/papers. Pentamaran tasarımı) . Gemi baş formu: Teknenin direnç karakteristiklerinde belirleyicidir.com (http://www.navatekltd. a b c d e f f g g h a) baş iticiler bulunan bir formu c) tipik yumrubaşlı bir form c) fırkateyn baş formu. genetik algoritmalar gibi) optimizasyon çalışmalarının gelişmesi ile birlikte Benzetim Tabanlı Tasarım (Simulation Based Design) uygulamalarının gittikçe yaygınlaştığını görmekteyiz. gemi tipi.com/papers/liftingbodytechfortsd. işletim şartları (gemiden beklenen görevler). Narin/dolgun. baş pervane(li/siz) gibi durumlar baş geometriye yansır. ekonomiklik. çalışma bölgesi (açık deniz. hız. yumrubaş(lı/sız). askeri gemiler. İlgili web sayfaları: 1) www.php 2) http://www.pdf) 3) Nigel Gee and Associates (Hızlı tekneler. Romorkör.GEMİ FORM DİZAYNI Tekne form dizaynında.friendship-systems.naval-technology. buzul ortamlar) ve hidrodinamik performans başlıca belirleyici unsurlardır. buz sınıfı gibi özel gemiler de farklı baş formlarını gerektirir. Bilgisayarla hesaplama imkanlarının hızlı gelişmesine paralel olarak sayısal (nümerik) çözümler ve aynı zamanda (yapay zeka yöntemleri. sonar ve yumrubaş) d) yumrubaşlı bir uçak gemisi i e) yolcu gemisi f) yeni nesil Ulstein X-Bow g) AXE baş h) akım davranışı j i) hava akım davranışı j) baş form optimizasyınu deney k) trimaran k Her ne kadar (akışkanlar mekaniği bilim dalını ilgilendiren) deniz araçlarının deniz ortamında karşılaştıkları olaylar ve bu olayların uygun yaklaşımla hesaplanarak performans anlamında belirlenmesi konusunda mevcut teorik alt yapı çok fazla değişmese de.

ITTC (International Towing Tank Conference) Uluslararası Çekme Tankı Konferansı kuruluşuna deney tankı olan tüm ülkeler üyedir. gemi hareketleri gibi çözümler. ITTC hem tank deneyi (deney havuzu) ve hem de CFD çalışmalarını değerlendirmekte ve komite raporları halinde yayınlamaktadır.CFD : Computational Fluid Dynamics (Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği). Bilgisayar benzetimi/simulasyonu ile direnç. Dalga yüksekliği – En büyük Dalga yüksekliği – En küçük Tekne Dalga direnci %40 azalmış.sname. http://ittc.org/ (Raporları indirebilirsiniz) . Örneğin: Manevra Komitesi. Toplam Direnç %16 azalmış. sevk. mukavemet.

tank testleri. ağırlığı. Not. deplasmanı etkiler. . Deniz + pürüzlülük payı (marjin). endurance [zaman. CF= (ITTC’1957) verilmiştir.50=1. Yük kapasitesi DWT. Toplam direnç sürtünme (F:Frictional) ve artık direncin (R:Residual) toplamıdır. Örneğin CFD temelli yöntemler. Örneğin uçak kanadı/pervane kanadı profilinin kaldırma kuvveti: RL= 1 ρ V 2 S CL 2 S: Kanat yüzey alanı. Kavram dizayn amaçlı bir çok yaklaşık yöntem gemi tipine göre yaklaşık direnç-hız diyagramı verebilmektedir. Hidrodinamik özellikler aşağıdaki değerleri yakından ilgilendirmektedir: Uzun seyir yarıçapı Yakıt depo ağırlığı/hacmi. Guldhammer. dalgalardan dolayı ilave direnç ve karina altı kirliklik/pürüzlülükden dolayı belirli pay alınarak artırılır. hacim. Holtrop-Mennen. gün gibi]) Direnç Direnç karakteristiğinin dizaynın her aşamasında belilenmesi bklenir. menzil. tasarım özellikleri. ( Ayrıntı için bkz: direnc_sevk_sunum. konumu Gemi hareketlerinin genlik. Yakıt sarfiyatı artar (direnç artar) Tekneye gelen zorlamalar artar (gemi hareketleri) Denizcilik kötüleşir. Örneğin. söz gelimi %20. (NACA Profilleri) RT= 105 kN. range. kapasitesi.51444 = 525 kW PB=Pmakina =? Burada genel sevk verimini bilmemiz lazım. 1 1 ρ V 2 S CF + ρ V 2 S CR 2 2 S: Islak yüzey alanı. Sakin suda ve özellikle dalga yükleri nedeni ile dinamik haldeki zorlamalar. PB= PE/0. sayısı. kayıcı teknelerde Savitsky. Hız Seyir yarıçapını etkiler. makine ağırlığı artar. Deplasmanı artırır. Güverte ıslanması. Vs=10 kn ise PE= RT V = 105 * 10 *0. hızı azaltır.050 kW sakin suda Vs hızındaki toplam dirence karşı gelen makina gücü olsa da ana makinanın gerçek gücü. 1.pdf) Toplam direnç : RT = RT = RF + RR = CT = C F + C R 1 ρ V 2 S CT 2 PB=PMAK= RT V/η η : Genel sevk verimi. Ön dizayn aşamasında tekne formu oluşturulduğundan daha kapsamlı hesaplama yapma imkanı vardır. Dönme yarıçapı. Seri-60 metodu.Hidrodinamik Performans Ölçütleri Tekneden hangi performansları beklemekteyiz? Ölçütler: Direnç Sevk Denizcilik Mukavemet Manevra Stabilite Açıklamalar Dalga direnci. Kavram dizayn aşamasında (ana boyut ve kapasitelerin belirlendiği aşama) yaklaşık yöntemler kullanılır.050 kW. Yaklaşık %50 alalım. beklenen hızı korumak için makina gücü artırılır. Sakin suda statik ve dalgalı ortamda dinamik stabilite davranışı. dalgalarda direnç Pervane veya su jeti. pervanenin su yüzeyine çıkması. devrilmeye karşı stabilite seviyesi ve yaralı halde stabilite. kendi imkanları ile liman ve rıhtımlarda manevra yapabilme. hız ve ivme değerleri. sürtünme direnci. (Seyir yarıçapı : sığa. Dövünme (Slamming).

. BAZI GEÇİTLERDE GEMİ BOYUT KISITLARI (genişletilmiş metin) – Panama Kanalı L ≤ 289.. – St.Diğer taraftan Vservis hızı Ana Makina Maksimum Sürekli Gücünün (MCR) %85’inde sağlanmaktadır.56 m. Thava≤ 57. HIZ İLİŞKİSİ (Posdinune-Kafalı) bağıntısı örneği Örnek: (Kitap .91 m. Thava≤ 35. Değişik gemi tiplerinde dizayn parametreleri: ( 1_GemiDizayn-Parametreleri. – Kiel Kanalı: L ≤ 315. B≤22.. X3. DWT.. Lawrence Geçiti: L ≤ 225.Kemal Kafalı.Gemi Formunun Statik ve Dinamik Esasları. Yumrubaş en kesit alanı Yumrubaş hacim merkezi (centroid) Su hattı giriş açısı (α E) Posta 19 CL Ayna kıç sualtı alanı.86 m. Prof.0 m. Cilt III. T≤ 7.0 m. – Süveyş Kanalı : T≤ 18.exe programı yardımıyla alıştırma çalışmaları yapın.9 m.29 m. T≤ 9. T≤ 12. S: 11-20 ve 40-42.86 m.04 m. X2.31 m. B≤32.pdf ) DEPLASMAN. – Dover ve Malaka Boğazları: T≤22.6 m.5 m.) Z fonksiyonu Z = f ( X1. Holtrop-Mennen metodu: holtrop.Dr.. Lo:feet) .5 m. X4 ) X1= V X2=CB X3=L/B Lo yani Froude sayısı (V:knot. B≤40..

5  L Yük Gemileri – Tanker KD deplasman katsayısı aşağıdaki gibi önerilmiştir: DWT 0. Lo = C   ∆ V + 2  Yani C=a( V 2 Lo )+b şeklinde olup a ve b katsayıları gemi tipine göre değişiyor. Lo .X4=∆  V  1 / 3 Buradaki C bağıntıları değişik gemi tipleri için Kafalı tarafından verilmiştir.775 DWT = .750 DWT = ∆ DWT + 300 DWT 0. (Fr sayısı veya Boy-Hız ve Deplasman ilişkisi) a X 41 / 3 a ve b: Kafalı C bağıntılarında yer almaktalar. 2 2   V 1   = C  V  ∆ / 3 yazılıp Gemi boyu Lo =    (V / L )  V + 2  o   X 13 + (b / a ) X 12 − X1= V (V + 2) 2 = 0 elde edilir.Tankerler için KD= ∆ DWT + 250 . Kapasite B T D CB ∆ = L*B*T*CB*γ Makine ağırlığı Donanım ağırlığı Çelik Tekne ağırlığı Wboşgemi= Wmak+Wç+Wd İncelenen değişik Boy değerleri L1 B1 T1 D1 CB1 ∆1 L2 B2 T2 D2 CB2 ∆2 L3 B3 T3 D3 CB3 ∆3 Wmak1 Wd1 Wç1 Wboş1 DWT1 Wmak2 Wd2 Wç2 Wboş2 DWT2 Wmak3 Wd3 Wç3 Wboş3 DWT3 DWT=∆ -Wboş Sayfa 18 Benzer bir gemiden yararlanarak Deplasman ve Ağırlık bileşenlerinin eldesi Wboşgemi= Wç+Wmak+Wdo .  V  C = 10  + 14. X4=∆ dir. Deplasman değerinden DWT değerine geçiş için aşağıdaki bağıntılar kullanılır.Yük Gemileri için KD= Deplasman ve DWT incelemesi Belirli bir boy aralığı dahilinde 3 dizayn aşağıdaki gibi incelenebilir: Boyut . knot / kök (feet) .

Wyakıt için servis hızı.no Gemi Direnci ve Gücü .hız ilişkisinde daha ayırt edici bir görüntü veriyor. Ratings of the vessels according to power coefficient (C) [Alkan. Şekilde görüldüğü gibi C sayısı. Dikkat: Wmak (Makine ve yardımcılar ağırlığı) ve Wyakıt.c.2003]. Amirallik katsayısı her iki gemide eşit alınır.yağ (yakıt ve yağlama yağı ağırlıklarında) Amirallik katsayısı olarak bilinen Admiralty Constant kullanılır. Ağırlık hesap programı www. (Not.b.e sabitleri asıl gemi ile benzer gemi için ayndır. Wmak ağırlığına ana makina ve yardımcılar dahil) C boyutlu bir sayı.Wç/∆ =a Wdo/∆ = b Wmak/PB=c Wyakıt/PBs=e a. Yani bu ağırlıklar Geminin seyir hızı. karşılaştırma amacı için güç .bas. servis hızı. Amirallik Katsayısı = C = ∆ 2/3 V3 / PB [N(2/3) m3/s3] / (N m / s)] ∆ : Deplasman PB: Ana Makina gücü V: Wmak için seyir hızı. ana makina gücüne bağlı olarak ilişkilendirilir.

η PMakina R. PEgemi = Rt V PMakina = PEgemi / η = Rt V / η η = Genel sevk verimi. basınç direnci.45 ÷ 0.. Rt .Rt Rtoplam = Rsürtünme + Rartık (Artık: Dalga.60 ) V Şekil 1 PE Kayıplar.) Hız arttıkça dirençte artan bir yükselme oluşur. hızında halattaki gerilme kuvvetidir (Hız V). direnç. ( 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful