0633211 GEMİ DİZAYNI – 2011 03.11.2011 Prof.Dr.

Ahmet Dursun Alkan Gemi İnşaatı Anabilim Dalı Ders sayfası: www.yildiz.edu.tr/~alkanad/gemiinsaati/ e-posta: alkanad@yildiz.edu.tr ahmetdursunalkan@gmail.com Dersin kısa içeriği: Giriş / Gemi Dizaynının Özellikleri / Gemi Dizayn parametreleri / Gemilerin Ön Dizaynı ve Yaklaşık yöntemler / Ön Dizaynda Ana Boyut, Form Parametreleri ve Kapasitelerin Belirlenmesi / Gemilerde Tonaj / Fribord ve Ağırlık Hesapları / Gemilerin Form Dizaynı / Hidrodinamik Performans Ölçütleri ve İlgili Metodlar / Yapısal Dizayn ve Üretim / Değişik Gemi Tiplerinde Dizayn Özellikleri / Gemi Dizaynında Optimizasyon ve uzman sistemler. 1. VİZE: 24.11.2011 G1 (13:00) 2. VİZE: 24.11.2010 G3 (18:00) Ders Kitabı (Notu) 1. Kemal Kafalı (1999) Gemi formunun hidrodinamik dizaynı, İTÜ Vakfı. 2. Kemal Kafalı (1994) Gemi formunun statik ve dinamik esasları, Cilt 1,2,3, İTÜ. 3. Kadir Sariöz (1995) Gemi İnşaatı ders notları : (Gemi Öndizaynı) İTÜ. 4. (www.yildiz.edu.tr/~alkanad/gemiinsaati) sayfası. 5. (www.yildiz.edu.tr/~guner) sayfası. Yararlanılacak Diğer Kaynaklar 1. Rawson and Tupper (1976) "Basic Ship Theory", Longman, Cilt 1. 2. Principles of Naval Architecture (1988), Cilt.1, SNAME. 3. Shipknowledge, Van Dokkum IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization). Birleşmiş Milletlere bağlı kural koyucu ve denetleyici bir teşkilat. SOLAS : Safety of Life at Sea – Denizde Can Emniyeti ITTC : (International Towing Tank Conference) Uluslararası Çekme Tankı Konferansı (tavsiyeleri dikkate alınır). Bilimsel bir kuruluş. Kinistin, kinistin valfler www.deltamarin.fi
Geminin oluşturduğu dalgalara örnek.

Dalga dağılımı bakımından dalga direnci elverişli bir temin edici gemi (supply ship).

Optimizasyon öncesi dalga dağılımı.

Optimizasyon sonrası dalga dağılımı.

DİZAYN SPİRALİ

açık-su gibi terimlerde tire kullanmak düzgün imlâdır. X-Bow X-BOW Trimaran http://www. U ve V kesitler: Yarı-deplasman tipi bir tekne.U kesitler V kesitler Deplasman tipi teknelere örnek.html .) Spray rail: Serpinti hatları. U kesit daha çok kıç kesitlerde V ise baş kesitlerde kullanılır.com/innovation.akeryardsmarine. LC V kesitler U kesitler Kayıcı tekne (planing hull) (Yarı-deplasman. su-çekimi.htm?open&qnfl=flash#shipdesign/p-series/p-series.itm http://www.com/kunder/ulstein/cms66.nsf/pages/shipdesign.ulsteingroup.

ITTC: International Towing Tank Conference. LCG Kübik sayı: N = Cu N (cubic number) = Loa× B× D Boyuna prizmatik katsayı: CPL= ∇ / (AM * L) Düşey prizmatik katsayı: CPV = ∇ / (AWL * T) Gemi ana boyutları bazı oranlar halinde parametrik olarak ifade edilirler. (LBD=CuN veya N ile gösterilir. iE: Giriş açısı. Baş dalgasının oluşumunu etkiler. B – T . CM Hidrostatik büyüklükler: KB. LWL/B. CL Su hattı eğrisinin gemi boyuna simetri ekseni ile yaptığı açı giriş açısıdır (örn. LPP/∇ 1/3 . Loa Lpp Lwl Bmaks Bwl T Tbaş Tkıç D V DWT Vyakıt Vbalast PB Veritabanından Yararlanarak Gemi Ana Boyutlarının Yaklaşık Tayini L – B . Burada bilinmeyen Toplen Direnç RT’dir. 19. CWL. CB.08-15. LWL. B (BWL. LCB. KG. . LWL/∇ 1/3 Gemi hızı parametre halinde Froude Sayısı’nda yer alır: Fr = V / (g L)0. LPP/T .) Geminin ana boyutlarının belirlendiği Kavram Dizayn (Concept Design) aşaması gemi maliyetinin %80’ninin karar verildiği bir aşam olması bakımından kritik bir öneme sahiptir. Boy/Genişlik oranı Genişlik/Su-çekimi oranı Boy/Su-çekimi oranı Boy/Deplasman (hacmi) oranı : : : : L/B . BML. LCF Stabilite parametreleri : BM. T – D . Bu makinenin (motor değil) şaftından alınan (etkin veya efektif) güç değeridir. PB = RT * V / η olduğunu biliyoruz. Fren testi ile makinenin şaft gücü deneysel olarak belirlendiği için brake ifadesi kullanılır. LPP.LWL/T L/∇ 1/3. postadaki açı). (Gemi su hattı kesitine akımın giriş ve çıkış yaptığını hatırlayınız.10. BMAKS/T L/T . %85 Makine maksimum sürekli gücünde Vservis hızındadır. T (Tbaş. BWL/T . direnci etkiler.2010 Gemi Dizayn Parametreleri Geometrik Parametreler Ana Boyutlar : LOA. LOA/B. B/T . (MCR: Maximum Continuous Rating) Gemi ayna kıç alanı (AT): Direnç ve pervane hesaplarında kullanılır. DWT – PB Boyutlar ve kapasiteler kendi aralarında ilişkilendirilir. Tkıç) Katsayılar: CP.5 Gemi hızı: Makine maksimum sürekli gücünde Vmaks hızındadır. LOA/∇ 1/3. kübik sayıdır) PB : Engine brake power. Yukarıdaki gibi su hattının kıç tarafta 0 no’lu postada yaptığı açıdır. D. BMAKS). Yük gemileri için Holtrop-Mennen yöntemi ile kolaylıkla belirlenebilir. LOA/T . DWT – L*B*D . LPP/B. η : Genel sevk verimi. iR: Çıkış açısı. Gemi form parametrelerinin ayrıntıları (ITTC Standard Symbols an Terminology-pdf) yayınından incelenebilir. Bundan amaç izafi (göreceli) büyüklükler elde etmektir.

org veya BV Bureau Veritas www. knot=mil/h olarak gemi hızı ise örneğin R=5000 mil seyir yarıçapı için yakıt tankı hacmi pratik olarak hesaplanabilir.kumanya+Wsu. Llength: Güvertelerdeki taşıt(TIR ve/veya otomobil) şerit uzunluğu (Lane length). Konteyner gemilerinde TEU. FEU. Örn. Twenty-foot Equivalent Unit. menzil.+Wmüret.com Loyd kuruluşlarından veri tabanı oluşturulabilir. İşletme parametrelerine diğer bir örnek RoRo gemilerinde taşıt dizisi (şerit) uzunluğu önemli işletme parametresidir. örneğin bsfc=180 gr/kWh b) Saatteki yakıt sarfiyatı. sığa. PB = 150 * (12*0.51444 / 0.9 kg/m3arasında değişen bir değerdir.8-0.5 kabulu düşük bir verimdir. (Displacement) ∆ = LightShip + DWT LightShip: Boş gemi ağırlığı. (Bk. 0.balast . DEPLASMAN DENKLEMİ ∆ : Teknenin yüklü toplam ağırlığı. R: Seyir yarıçapı (tam dolu yakıt ile alınan mesafe.65 de olabilir!) Şekil: Holtrop-Mennen Yönteminde gereken veriler. V. İşletme parametreleri V DWT R Yolcu gemilerinde yolcu sayısı (Number of passengers) Konteyner gemilerinde konteyner sayısı (TEU.eagle.yağl. autonomy) Yakıt sarfiyatı: a) Özgül yakıt sarfiyatı. Fourty-foot Equivalent Unit.5 = 1800 kW (η =0. endurance.veristar. Pmak* bsfc= ile hesapanır. Yakıt özgül ağırlığı γ yakıt =0. Ship Construction kitabı) RoRo’larda DWT kapasitesi de işletme parametresidir. FEU) Yük gemilerinde DWT (Her gemi için DWT tonajı hesaplanır ve sicil bilgilerinde yer alır.Dizayn hızı V=12 knot için RT = 150 kN hesaplandıysa. DWT=Wyük+Wyakıt.6 veya 0. ABS www. range. Bu verim uygun bir yaklaşıml girilmelidir. yaklaşık %10’luk bir pay da verilir. (ing. büyüklüğü konteyner kapasitesi.

Gemi Formunun Statik ve Dinamik Esasları.Kemal Kafalı. İTÜ kütüphanesi) Bu konunun detaylar Sayfa 18’de verilmiştir.Dr.17 Kasım 2011 dersi: TEMEL GEMİ YARDIMIYLA BENZER GEMİNİN AĞIRLIK TAHMİNİ (Prof. . Cilt 3.

.

Cs ’ de Vservis ve Pmak.yrd + Wyakıt + (diğer ağırlıklar)’ın toplamına eşittir. Deplasman Tonajı. DWT 1. ∆ = Boşgemi + DWT (Boşgemi Lightship veya LS) .c ve e katsayıları ve Amirallik katsayısı C ve Cs her iki gemide aynı alınır. servis kullanılır. Önemli not: a. Wçelik + Wmakine.b. TONAJLAR 2.Deplasman Denklemi. Bu konunun detayları sayfa 18’den takip edilebilir.

04 m. Gross Tonnage. * Kuralar dikkate alınmalı * Hidrodinamik.2+0. Geminin ticari hacimlerinin bir ölçüsü.’yi geçen gemilere uygulanması gereken stabilite kuralları. Askeri gemi…) Yük kapasitesi / Deplasman oranına göre gemilerin konumları: . Dizayn mühendisliği (performans amaçları).02 log V 4. armatör istekleri… 2. bölmeleme.56 m. Aerodinamik Performans * İşletimle ilgili istekler * Estetik * Özel amaçlar (Romorkor. IMO kurallarının gemi boyutlarına göre uyguladığı kurallar da geminin kavram dizayn aşamasındaki boyutlarını etkilemektedir. Thava≤ 57. hacim atama.29 m ) Thava: Su çekiminden geminin direk gibi en üst noktasına kadar olan mesafe hava draftı olarak kullanılmaktadır. T≤ 12. Tekne form parametrelerini kısıtlayıcı durumlar: 1.3.31 m. Süveyş Kanalı gibi bazı coğrafi yerler gemi boyutlarını sınırlamaktadır. Geminin kapalı hacimlerinin bir ölçüsü. Örneğin boyu 100 m. Net tonaj ve Gros tonaj değerleri Uluslararası Tonaj Ölçüm Konferansı’nde kabul edilmiş bağıntılara yardımıyla hesaplanır. GROS TONAJ . Net Tonnage. Boyutlara uymayan gemi bu kanal veya geçitlerden geçmelerine izin verilmez. B≤ 32. Panama Kanalı. NET TONAJ . Kapalı hacimlerin tamamı V olsun. GRT=GT=K1 V = 0. Kurallar: Daha çok uluslararaı kurallar. Administration : Denizcilik Müsteşarlığı (Undersecretary of Maritime Affairs) Turkish Maritime Administration FORM DİZAYNI * Genel yerleşim.91 m ) ( Süveyş Kanalı: T≤ 18. ( Panama Kanalı: L≤ 289.

(CB=0. CB Yaklaşık hesapları Trial: Seyir hızı Service: Servis hızı Yukarıda Vt = Vs + 1.64 (DWT=6.55÷ 0. Servis hızı ise Temiz olmayan karinalı teknenin gerçek deniz ortamındaki hızıdır) Hızlar tasarımcı tarafından ekonomik değerlendirmeye göre seçilir.Çok amaçlı yük gemisi KD=0.Konteyner gemileri (CB=0.69÷ 0.Cevher gemilerinde KD=0.000) .000÷ 90.5 C = 18     L Yolcu Gemileri V (knot) gemi servis hızı. Vt= 1. seyir tecrübelerindeki dizayn hızıdır.Dökme yük gemileri ve tankerler (CB=0.72÷ 0.  V  C = 10  + 14.Kafalı tarafından gemi tipine göre aşağıdaki gibi modellenmiştir.62÷ 0.72 (General Cargo) .Soğutulmuş yük taşıyan gemiler.65÷ 0.000÷ 15.59÷ 0.77 .78÷ 0. Reefers.88 (DWT = 15.  V   +10 . POSDINUNE Bağıntısında yer alan C katsayısı Prof.000 ÷ 200.5 Yük Gemileri – Tanker  L .80÷ 0. (Seyir hızı.000) . su hattı boyu L (feet) ve ∆ (ton) gemi deplasman tonajını göstermektedir.78 (DWT=10.72) KD=0.86) KD=0. LCB.65) KD=0.0574*Vs verilmiştir.000) L .KD=DWT/∆ Büyük gemiler Ortalama eğri Küçük gemiler (+) Değişik gemi sınıfları için KD=DWT/∆ değerleri: .

 V   V   + b  − ∆1 / 3  L  L 3 2 2 . V  C = 10  + 13.5 Konteyner Gemileri  L  V  C = 4.5  + 12 Römorkörler  L Böylece a (V + 2) = 0 [Posdunine.Kafalı] bağıntısı literatüre kazandırılmıştır.

.

.

a b c d e f f g g h a) baş iticiler bulunan bir formu c) tipik yumrubaşlı bir form c) fırkateyn baş formu. Narin/dolgun.php 2) http://www. askeri gemiler. sonar ve yumrubaş) d) yumrubaşlı bir uçak gemisi i e) yolcu gemisi f) yeni nesil Ulstein X-Bow g) AXE baş h) akım davranışı j i) hava akım davranışı j) baş form optimizasyınu deney k) trimaran k Her ne kadar (akışkanlar mekaniği bilim dalını ilgilendiren) deniz araçlarının deniz ortamında karşılaştıkları olaylar ve bu olayların uygun yaklaşımla hesaplanarak performans anlamında belirlenmesi konusunda mevcut teorik alt yapı çok fazla değişmese de. gemi tipi. İlgili web sayfaları: 1) www. yumrubaş(lı/sız). buzul ortamlar) ve hidrodinamik performans başlıca belirleyici unsurlardır. baş pervane(li/siz) gibi durumlar baş geometriye yansır. Pentamaran tasarımı) . U veya V kesit. Romorkör.GEMİ FORM DİZAYNI Tekne form dizaynında. Bilgisayarla hesaplama imkanlarının hızlı gelişmesine paralel olarak sayısal (nümerik) çözümler ve aynı zamanda (yapay zeka yöntemleri.friendship-systems. Gemi baş formu: Teknenin direnç karakteristiklerinde belirleyicidir.com (http://www. genetik algoritmalar gibi) optimizasyon çalışmalarının gelişmesi ile birlikte Benzetim Tabanlı Tasarım (Simulation Based Design) uygulamalarının gittikçe yaygınlaştığını görmekteyiz. çalışma bölgesi (açık deniz.navatekltd.com/company/papers. hız. ekonomiklik.naval-technology.pdf) 3) Nigel Gee and Associates (Hızlı tekneler.com/papers/liftingbodytechfortsd. işletim şartları (gemiden beklenen görevler). buz sınıfı gibi özel gemiler de farklı baş formlarını gerektirir.

ITTC (International Towing Tank Conference) Uluslararası Çekme Tankı Konferansı kuruluşuna deney tankı olan tüm ülkeler üyedir. gemi hareketleri gibi çözümler. mukavemet. Toplam Direnç %16 azalmış. Bilgisayar benzetimi/simulasyonu ile direnç. Dalga yüksekliği – En büyük Dalga yüksekliği – En küçük Tekne Dalga direnci %40 azalmış.sname. ITTC hem tank deneyi (deney havuzu) ve hem de CFD çalışmalarını değerlendirmekte ve komite raporları halinde yayınlamaktadır. sevk.org/ (Raporları indirebilirsiniz) . Örneğin: Manevra Komitesi. http://ittc.CFD : Computational Fluid Dynamics (Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği).

ağırlığı. deplasmanı etkiler. Guldhammer. ( Ayrıntı için bkz: direnc_sevk_sunum.51444 = 525 kW PB=Pmakina =? Burada genel sevk verimini bilmemiz lazım. 1. 1 1 ρ V 2 S CF + ρ V 2 S CR 2 2 S: Islak yüzey alanı. hız ve ivme değerleri. (NACA Profilleri) RT= 105 kN. makine ağırlığı artar. Yaklaşık %50 alalım. Vs=10 kn ise PE= RT V = 105 * 10 *0. range. . söz gelimi %20. Sakin suda statik ve dalgalı ortamda dinamik stabilite davranışı. Yakıt sarfiyatı artar (direnç artar) Tekneye gelen zorlamalar artar (gemi hareketleri) Denizcilik kötüleşir. Yük kapasitesi DWT.050 kW sakin suda Vs hızındaki toplam dirence karşı gelen makina gücü olsa da ana makinanın gerçek gücü. Seri-60 metodu. tank testleri. gün gibi]) Direnç Direnç karakteristiğinin dizaynın her aşamasında belilenmesi bklenir. devrilmeye karşı stabilite seviyesi ve yaralı halde stabilite. CF= (ITTC’1957) verilmiştir. PB= PE/0. Kavram dizayn amaçlı bir çok yaklaşık yöntem gemi tipine göre yaklaşık direnç-hız diyagramı verebilmektedir. Hız Seyir yarıçapını etkiler.050 kW.50=1. kapasitesi. Örneğin. dalgalarda direnç Pervane veya su jeti. konumu Gemi hareketlerinin genlik. Deplasmanı artırır. Holtrop-Mennen. Güverte ıslanması. kayıcı teknelerde Savitsky. beklenen hızı korumak için makina gücü artırılır. pervanenin su yüzeyine çıkması. tasarım özellikleri. Kavram dizayn aşamasında (ana boyut ve kapasitelerin belirlendiği aşama) yaklaşık yöntemler kullanılır. (Seyir yarıçapı : sığa. Örneğin uçak kanadı/pervane kanadı profilinin kaldırma kuvveti: RL= 1 ρ V 2 S CL 2 S: Kanat yüzey alanı. dalgalardan dolayı ilave direnç ve karina altı kirliklik/pürüzlülükden dolayı belirli pay alınarak artırılır. sayısı. Ön dizayn aşamasında tekne formu oluşturulduğundan daha kapsamlı hesaplama yapma imkanı vardır. Hidrodinamik özellikler aşağıdaki değerleri yakından ilgilendirmektedir: Uzun seyir yarıçapı Yakıt depo ağırlığı/hacmi. hızı azaltır. sürtünme direnci. Örneğin CFD temelli yöntemler. menzil. hacim.Hidrodinamik Performans Ölçütleri Tekneden hangi performansları beklemekteyiz? Ölçütler: Direnç Sevk Denizcilik Mukavemet Manevra Stabilite Açıklamalar Dalga direnci. kendi imkanları ile liman ve rıhtımlarda manevra yapabilme. Sakin suda ve özellikle dalga yükleri nedeni ile dinamik haldeki zorlamalar. Deniz + pürüzlülük payı (marjin). Not. Dönme yarıçapı. Dövünme (Slamming). endurance [zaman. Toplam direnç sürtünme (F:Frictional) ve artık direncin (R:Residual) toplamıdır.pdf) Toplam direnç : RT = RT = RF + RR = CT = C F + C R 1 ρ V 2 S CT 2 PB=PMAK= RT V/η η : Genel sevk verimi.

Holtrop-Mennen metodu: holtrop..pdf ) DEPLASMAN. X2. T≤ 9. Thava≤ 35.29 m.9 m.86 m.6 m.5 m. Thava≤ 57..04 m.0 m.. Lo:feet) . S: 11-20 ve 40-42..Dr.. X3.Diğer taraftan Vservis hızı Ana Makina Maksimum Sürekli Gücünün (MCR) %85’inde sağlanmaktadır.31 m. HIZ İLİŞKİSİ (Posdinune-Kafalı) bağıntısı örneği Örnek: (Kitap .exe programı yardımıyla alıştırma çalışmaları yapın.86 m.Gemi Formunun Statik ve Dinamik Esasları. B≤32. T≤ 7.0 m. DWT. T≤ 12. – Kiel Kanalı: L ≤ 315. Yumrubaş en kesit alanı Yumrubaş hacim merkezi (centroid) Su hattı giriş açısı (α E) Posta 19 CL Ayna kıç sualtı alanı. X4 ) X1= V X2=CB X3=L/B Lo yani Froude sayısı (V:knot. Lawrence Geçiti: L ≤ 225.) Z fonksiyonu Z = f ( X1.91 m. Prof.5 m. B≤40.Kemal Kafalı. – Süveyş Kanalı : T≤ 18.56 m. – Dover ve Malaka Boğazları: T≤22. Cilt III. – St.. BAZI GEÇİTLERDE GEMİ BOYUT KISITLARI (genişletilmiş metin) – Panama Kanalı L ≤ 289. B≤22. Değişik gemi tiplerinde dizayn parametreleri: ( 1_GemiDizayn-Parametreleri.

Deplasman değerinden DWT değerine geçiş için aşağıdaki bağıntılar kullanılır. 2 2   V 1   = C  V  ∆ / 3 yazılıp Gemi boyu Lo =    (V / L )  V + 2  o   X 13 + (b / a ) X 12 − X1= V (V + 2) 2 = 0 elde edilir.Yük Gemileri için KD= Deplasman ve DWT incelemesi Belirli bir boy aralığı dahilinde 3 dizayn aşağıdaki gibi incelenebilir: Boyut . (Fr sayısı veya Boy-Hız ve Deplasman ilişkisi) a X 41 / 3 a ve b: Kafalı C bağıntılarında yer almaktalar. Lo . Lo = C   ∆ V + 2  Yani C=a( V 2 Lo )+b şeklinde olup a ve b katsayıları gemi tipine göre değişiyor.775 DWT = . Kapasite B T D CB ∆ = L*B*T*CB*γ Makine ağırlığı Donanım ağırlığı Çelik Tekne ağırlığı Wboşgemi= Wmak+Wç+Wd İncelenen değişik Boy değerleri L1 B1 T1 D1 CB1 ∆1 L2 B2 T2 D2 CB2 ∆2 L3 B3 T3 D3 CB3 ∆3 Wmak1 Wd1 Wç1 Wboş1 DWT1 Wmak2 Wd2 Wç2 Wboş2 DWT2 Wmak3 Wd3 Wç3 Wboş3 DWT3 DWT=∆ -Wboş Sayfa 18 Benzer bir gemiden yararlanarak Deplasman ve Ağırlık bileşenlerinin eldesi Wboşgemi= Wç+Wmak+Wdo . X4=∆ dir. knot / kök (feet) .  V  C = 10  + 14.X4=∆  V  1 / 3 Buradaki C bağıntıları değişik gemi tipleri için Kafalı tarafından verilmiştir.750 DWT = ∆ DWT + 300 DWT 0.5  L Yük Gemileri – Tanker KD deplasman katsayısı aşağıdaki gibi önerilmiştir: DWT 0.Tankerler için KD= ∆ DWT + 250 .

(Not.bas. Ratings of the vessels according to power coefficient (C) [Alkan. ana makina gücüne bağlı olarak ilişkilendirilir.yağ (yakıt ve yağlama yağı ağırlıklarında) Amirallik katsayısı olarak bilinen Admiralty Constant kullanılır.hız ilişkisinde daha ayırt edici bir görüntü veriyor.b.no Gemi Direnci ve Gücü .2003].c. servis hızı. Şekilde görüldüğü gibi C sayısı. Wyakıt için servis hızı. Wmak ağırlığına ana makina ve yardımcılar dahil) C boyutlu bir sayı. Dikkat: Wmak (Makine ve yardımcılar ağırlığı) ve Wyakıt. Ağırlık hesap programı www. Yani bu ağırlıklar Geminin seyir hızı.e sabitleri asıl gemi ile benzer gemi için ayndır. Amirallik Katsayısı = C = ∆ 2/3 V3 / PB [N(2/3) m3/s3] / (N m / s)] ∆ : Deplasman PB: Ana Makina gücü V: Wmak için seyir hızı. Amirallik katsayısı her iki gemide eşit alınır.Wç/∆ =a Wdo/∆ = b Wmak/PB=c Wyakıt/PBs=e a. karşılaştırma amacı için güç .

45 ÷ 0. direnç. η PMakina R.) Hız arttıkça dirençte artan bir yükselme oluşur. ( 0. Rt . hızında halattaki gerilme kuvvetidir (Hız V)..60 ) V Şekil 1 PE Kayıplar. basınç direnci.Rt Rtoplam = Rsürtünme + Rartık (Artık: Dalga. PEgemi = Rt V PMakina = PEgemi / η = Rt V / η η = Genel sevk verimi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful