P. 1
Yağ Analiz Çözümlemeleri

Yağ Analiz Çözümlemeleri

|Views: 398|Likes:
Yayınlayan: Mümin Güler

More info:

Published by: Mümin Güler on Jan 12, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2013

pdf

text

original

YAĞLAMA YAĞINDAN ARIZA TESBİTİ

• MURAT KANAT

İş makinaları, makinalar için çok zor sayılacak koşullarda hizmet verirler. Bu makinalarda özellikle çevre kirliliği, makina arızalarının nedenlerinden en başta gelenidir. Şayet bu temel neden ortadan kaldırılabilirse, iş makinalarında arızalar arasında geçen süre (MTBF) uzayacak ve makinanın hizmette kalan süresi ve ömrü artacağı gibi, arıza ve dolayısıyla da bakım ve yedek parça maliyetleri azalacaktır. Bu işlemin yapılabilmesinde temel şart, kullanılan dişli ve yatak yağlarının ve hidrolik yağlarının teknolojinin gereklerine uygun şekilde ve aralıklarla analizinin yapılıp kirlilik önleyici sistemlerin ne derecede başarılı olduklarının tanımlanması, varsa problemlerin giderilmesidir. Yapılacak analizlerle yağın hizmete devam edip edemeyeceğine, yağın niteliklerinin tanımlanmasından sonra karar verilebilecektir. Ülkemizde, örneğin Almanya ile karşılaştırıldığında, aynı amaç için gereğinin neredeyse 4 katı y ğ kullanılmaktadır. Bunun nedeni, kullanıcı yağın gerçek y yağ , y ğ g ç durumu hakkında -parmakla yapılan ve hiç geçerli olmayan bir muayene dışındabilgi sahibi olmadığı için, risk almak yerine yağa harcanan onca paraya sarf gideri adını verilerek çoğu işletmede bu konunun gündemden kaldırılmasıdır. Bu bildiride, yağ analizi, makina ömrü ve arızaların önlenmesi konuları işlendiği gibi, nasıl yağ tasarrufu yapılacağı da irdelenen konulardan biridir.

Giriş Makina arızalarının temel nedenleri ortadan kaldırılırsa, arıza bakımı bakım ekiplerinin ana sorunu olmadan çıkacak ve ekipler de "bozulanı tamir etmek" yerine, esas işleri olan "arızayı önlemeye yönelik bakım" işlerine yönelebileceklerdir. Ancak, arızanın temel kaynaklarını ortadan kaldırmanın ilk fonksiyonu, bakım ekiplerinin g y , p görev y p yapısını değiştirmek değil, esas olarak ğş ğ , bakım maliyetlerini düşürmek ve makina ve komponent ömrünü önemli ölçüde arttırmaktır. Proaktif Bakım (Önleyici Bakım) olarak 1980'li yıllarda ileri atılan bakım teknolojisinin temelinde yağ bakımı yatmaktadır. Zira, yapılan çalışmalar, mekanik arızaların % 42'sinin kaynağının yağ kirliliği ve yağlamayla ilgili sorunlar olduğunu ortaya koymuştur. O nedenle, bilinçli yağ kullanımının ve yağ kalitesinin korunması çok önemli bir unsurdur. Günümüzde, ğ ü ti i i fi Gü ü ü d yağ üreticisi firmalar, müşteri hizmetleri ve pazarlama taktiği olarak l ü t i hi tl i l t ktiği l k yağ kullanımı yüksek olan müşterilerinin yağ analizlerini yapmakta ve önemli bir katkı sağlamaktadırlar. Ancak, verilen raporlarda sunulan bilgilerin neyi ifade ettiğini bilmek, kanımızca böyle bir rapora sahip olmaktan da önemlidir.

Yağ Analizleri Ne Sıklıkta Yapılmalıdır? Birçok iş makinasında, fabrikalardaki makinalarda ve kara, hava ve deniz taşıtlarında yağ analizleri yapılmaktadır. Ancak tecrübemiz, bu testlerin çoğu uygulamada pek bir anlam taşımayan ve spot kontrol görevi görmekten başka etkisi olmayan analizler olduğunu göstermektedir. Ama, Türk Hava Kuvvetleri helikopterlerin ğl h lik t l i yağlarında h 25 saatlik uçuş sonunda yağ örneği alıp analizler d her tlik d ğ ö ği l li l yapmaktadır. Aynı durum, askerî uçaklarımız için benzer sürelerde yapılmaktadır. Türk Hava Yolları uçaklarının da uluslararası standartların öngördüğü çerçevede yağ analizi yaptırdığı bilinmektedir. Oysa, özellikle fabrikalardaki makinalar ve iş makinalarında durum pek de bu şekilde değildir. Yağ analizi sıklığı konusundaki genel kanı, 60 günden daha uzun aralıklarla yapılan analizlerin sadece spot kontrol anlamı taşıdığı ve bir makinadaki gidişi g göstermesi açısından pek anlamlı olmadığı yönündedir. O nedenle, önerilen, eğer ç p ğ y , , ğ makina imalâtçısının daha kısa bir süre için önerisi varsa onu geçerli olarak saymak, yoksa da en fazla 60 gün aralıkla analiz yaptırmaktır. Aslında, özellikle iş makinalarında bu sürenin daha kısa tutulmasında yarar vardır. Zira, iş makinalarının zor çalışma koşullarında analizler arasındaki sürenin daha kısa tutulması yarar sağlar.

Yağ Analiz Raporu ve Anlattıkları Yağ analiz raporlarında esas olarak birkaç bilgi alanı vardır: - Temel Referans Bilgileri - Yağın Özellikleri - Katkı Maddelerinin Durumu - Aşınma Elementlerinin Miktarı - Temel Referans Bilgileri Bu alanda, numune gönderenle ve numunenin alındığı makina ve kullanılan yağla ilgili bilgiler vardır. Makinanın adı, kodu, yağın cinsi, miktarı ve çalışma süresi bu bölgede verilir. - Yağın Özellikleri Yağın temel fiziksel özelliklerinin bilinmesi, o yağın kullanımına devam edilip edilemeyeceğini tanımlayan parametrelerden biridir. Hidrolik ve dişli yağlarıyla ilgili en önemli unsurlar şunlardır: - Viskozite - Kirlilik sayımı - TAN veya TBN değeri - Su miktarı Dişli yağlarında bu listeye aşınma elementleri ile ilgili bilgileri de eklemek gerekir.

Viskozite Genellikle tanımlamada kinematik viskozite birimi olan cSt (centiStoke) kullanılır. Hidrolik ve dişli yağlarında viskozite açısından kullanım aralığı -%10 ilâ +%20'dir. Kalınlaşmış (viskozite si artmış) yağda aşırı derecede kirlilik ve/veya reçineleşme olduğunu gösterir. İncelmiş (viskozitesi azalmış) yağın viskozitesinin düşüklüğünün nedeni yakıt karışması, yanlışlıkla ince yağ nedeni, karışması karıştırılması veya yağın yorulmasından kaynaklanan moleküler zincirlerin kopması olabilir. Laboratuarlarda kinematik viskozite ölçümü ASTM (American Society for Testing and Materials - Amerikan Test ve Malzeme Derneği) yöntemlerinden ASTM D445 ile yapılır. Bu yöntemde yağ numunesinin belli derecede sıcaklıkta tutulan bir yağ banyosunda bulunan ince kapiler bir borudan yerçekimi etkisi altında akması sağlanır. Akma süresine bağlı olarak y ğ kinematik viskozitesi ğ ğ yağın cSt (mm2/sn) cinsinden bulunur. Yağ viskozitesi, daha pratik saha yöntemlerinde genellikle "düşen bilya" yöntemi kullanan el cihazları ile bulunabilir. Bu cihazlarda, özellikleri bilinen bir bilyanın iki nokta arasında düşme süresinden, yağın cSt cinsinden viskozitesi bulunur. Bu cihazlar, her ne kadar ASTM yöntemi olmasalar da, yağ üretimi ve araştırma/geliştirme ile ilgili değil de kullanımı ile ilgili durumlarda, ASTM cihazlarının ürettiği sonuçları üretmekte ve kullanıcı için büyük kolaylık sağlar.

Şekil 1. ASTM D445 viskozite cihazı

Viskozite değerlendirmede genel kural Yağınız, kullanılmamış yağa oranla %10'dan daha fazla incelmiş ise, kesinlikle kullanılamaz. Eğer %20'den daha fazla kalınlaşmış ise, o zaman kalınlaşmanın nedenini bulmak gerekir. Kirlilik nedeniyle kalınlaşmış ise yağ filtre edilerek belki kurtarılabilir; ancak reçineleşme gibi kimyasal bozulma var ve TAN değeri kabul edilebilir sınırlar dışına çıkmış ise kullanılamaz.

Şekil 2. Pratik bir el viskozimetresi

Şekil 3. Pratik elektronik viskozimetre

örneğin 19/14 olarak ifade edilirdi. R=4.000 ilâ 20. 10 mikron'dan daha büyük nominal gözenekli filtreler yağdaki kirliliğin ancak %10'unu tutabilmekte ve dolayısıyla önemli bir görev görmemektedir. bu gerçeği en belirgin şekilde gözler önüne sermiştir. Özellikle.000 bulunur. örneğin 21/19/14 gibi. Birbirine karşı hareket eden elemanlar arasındaki klerense yakın bir boyuttaki partiküller. 24=16. Örneğin. Ancak. Yağda kirliliğin boyutları ve kirliliğin malzemesi de önemli faktörlerin başında gelir. Zira partikül kirliliği.000 ve 15 mm'lik partiküllerden ise 80 ilâ 160 adet vardır. p ğ seçiminde çok dikkatli olmak gerekir. genellikle sadece R=24'e kadar hazırlanır.Yağ Kirliliği Bu çalışmada özellikle iş makinalarında çok önemli bir parametre olan ve hem yağın ömrünü hem de iş makinasının ömrünü ve arıza sıklığını tanımlayan bir unsur olan "yağ kirliliği" üzerinde duracağız. hidrolik yağlarında hava nedeniyle köpürme) ve sıvı kirliliği (örneğin. >5 mm ve >15 mm partiküllerin 1 mL deki miktarını ifade edecek standardı mL'deki şekilde yazılan iki rakamla. gaz kirliliği (örneğin. Yağ kirliliği tanımlama ve sayma yöntemleri Kirliliği ifade etmekte genellikle bir mililitre yağ numunesinde belli bir ortalama mikron büyüklükteki partiküllerin sayısı kullanılır. bu tip makina elemanlarının bulunduğu makinalarda filtre ç . Ancak yapılan araştırmalar göstermiştir ki. Örneğin. Buna bağlı olarak. gibi tribolojik ve reolojik özellikleri ile aşınmalara neden olmaktadır. İş makinalarında kullanılan hidrolik ve dişli yağlarının kalitesini etkileyen en önemli unsur. yaklaşık rakam 64.. Buna göre.500 ilâ 5. bu yağın 1 mL'sinde 2 mm'lik partiküllerden 10. Bu standatta. R1/R2/R3'de kullanılan R "Ranj Sayısı" 1-30 arasındaki sayılarla değişir ve 1 mL yağ numunesinde bulunan partikül sayısı arasında ~2R şeklinde bir bağlantı vardır. Bu tablo. Tablo 1'de verilen ISO4406 tablosu oluşturulur. Bu konuda yapılan araştırmaların en bilineni olan McPherson'un helikopter rulmanlarındaki aşınmaların yağdaki kirliliğe bağlılığı konusundaki araştırması. olmaktadır Yağda partikül kirliliği olabileceği gibi. 1999'da çıkan standart yenilemesine göre. Kirlilik sayımında kullanılan ISO4406 standardı en son 1999 yılında güncellenmiştir. bundan daha kirli bir yağı ölçmenin de pek bir mantığı yoktur.536‡alınarak. içerdiği elementlerle yağın kimyasını etkilediği gibi. servovalflerde kullanılan hidrolik yağlarında 12/9 dahî arandığı durumlar vardır. >5 mm ve >15 mm ifade eden üç R kodu ile tanımlanmaktadır. partikül kirliliğidir. karter yağına yakıt karışması) de yağın kalitesini bozan ve makina ömrünü negatif yönde etkileyen süreçlerdir. Ancak. 5 mm partiküllerden'lik 2. servo-valflerde bu klerens 3-5 mikron. Aslında. Yağ kirliliği değerlendirmede genel kural Kirlilikle ilgili genel kural koymak zordur. dişli yağlarında ise ISO4406 18/15 (NAS 9) limit değerleri kullanılır. .000 adet. 216=65. hidrolik yağlarında ISO4406 14/11 (NAS 6 veya 7). >2 mm. bu değerlere yakın büyüklükteki partiküller maksimum tahribata açar. Bu nedenle. makina tipine göre bu limit değerler farklılık gösterebilir. zira bunun üzerinde kirliliği ölçebilecek bir cihaz olmadığı gibi. rulmanlarda 510 mikron değerlerinde olduğu için.1 mL yağda. ISO4406 standardı. en büyük tahribatı yaparlar.

bu yöntem son derece afakî olup sadece yüzeysel bir fikir vermekte kullanılabilir. Ama sahadaki kullanıcı.Süzme yöntemi Yağ kirliliğini ölçmekte kullanılan en basit yöntem. süzme yöntemi olarak bilinen ve yağın ince gözenekli bir kâğıt filtreden süzülerek filtre kâğıdının kirliliğe bağlı olarak renk değiştirmesi ve bu rengin kalibreli renk çetelesi ile karşılaştırılması ile yapılır. Ancak elbette ki. . bu yöntemi kullanarak bir değerlendirme yapabilir ve şayet kirlenmede artış görürse o zaman numuneyi bir yağ analiz laboratuarına göndererek daha üst düzey bir yöntemle kirliliğin sayılmasını ve bilimsel olarak tesbit edilmesini isteyebilir.

Lazerli cihazlarda en önemli konuların başında hassasiyeti ciddî ölçüde başında. etkileyen yağın içindeki nem ve hava kabarcığı miktarıdır. içinde belli bir oranın üzerinde su bulunan numuneler. Işının parlayarak bir alıcıya dönmesi ile yağdaki partiküllerin adedi ve büyüklükleri sayılır. . zira sayım cihazları kabarcıkları da partikül kabul ederek sayım yapar. yağ analizinin hatalı çıkmasına neden olur. hava kabarcıklarının da lazer ışınının kırılmasına yol açmasıdır. Bunun nedeni. Bazı cihazlar bunu tanıyarak numuneyi geçersiz sayarlar. Bu imkânı olmayan cihazlarda ise. numuneyi vakumda tutarak hafifçe sallamak gerekir. Genellikle. Hava kabarcıkları da bu cihazlarda sorun teşkil eder.Lazerli yansıma yöntemi Bu yöntemde ince bir kılcal borudan geçirilmekte olan yağ numunesi. Ancak numune basınç altında ölçülerek kabarcıkların patlaması sağlanabilir. Bazı cihazlar bu yöntemle çalışır. kalibreli bir lazer ışınına tutulur.

Zira suyun içindeki oksijen. TAN değeri. rezerv alkaleni gösterdiği için kullanımda sürekli düşer. TAN (Total Acid Number . yağda asitleşme sürecinde artakalmış alkalen madde miktarı ölçülür. Bu etkilerin yağdaki en önemli sonucu. Bu da hacim olarak ifade edildiğinde %1=10. TBN değeri. Aynı şekilde. Oluşan değişik asitler. Eğer bir yağın TBN değeri orijinal değerinin yarısının altına düşmüşse. hidrolik. yağın içine alkalen katkı maddeleri katarlar. karbon ve hidrojen ile birleşerek asit yapabildiği gibi. yağın asite (COOH) dönüşmesidir.milyonda bir) birimi kullanılır.6 ilâ 1. yağın içindeki alkalen maddelerin düzeyini ölçerek değerlendirilebilir. Bu cihazın volümetrik ve kulometrik diye bilinen iki türü vardır.1= 1000 ppm ve %0. Bunlar genellikle kalsiyum (Ca). suyun bu özelliği ile temas ettiği yüzeylerde korozyona neden olduğu bilinmektedir. en tehlikeli dış etkilerin başında gelir. dolayısıyla asit oluşumu. depolanmaları ve kullanılmaları süreci boyunca dış etkilere maruzdur. yağ imalâtçıları yağda asitleşmeyi dengelemek için. bu yağlarda alkalen madde miktarı çok yüksektir ve asidi nötralize edecek alkalen yerine.000 ppm anlamına gelir. yağın bir mililitresindeki asidi nötralize edecek alkalen madde potasyum hidroksit (KOH) miktarının gram olarak ifadesidir. dişli ve trafo yağlarında kullanılır. dizel ve benzinli motor yağlarında yanma artıkları diğerlerine oranla aşırı miktarda olduğu için. madenî yağın çalıştığı yüzeylerde aşındırıcı ve korozif etki yaratırlar. Yağın oksitleşmesi. kullanılmayacak derecede oksitlenmiş olduğu kabul edilir. Ancak. Aynı şekilde %0. Yağda su miktarı laboratuarlarda Karl Fischer denilen bir titrasyon cihazı ile ölçülür.TAN veya TBN Değeri Madeni yağlar. çinko (Zn) ve P (fosfor) bileşikleridir. karbon (C) ve hidrojen (H) atomlarından oluşan moleküllere oksijen (O) girişini sağlayarak. o yağ artık asitleşmeyi yeterince önleyemeyecek derecede alkalensiz kalmış demektir ve asitleşme riski altındadır. .Toplam Asit Sayısı) değeri.0 arasında artmışsa. Kulometrik olanı daha hassas sonuçlar verir (<10 ppm). TAN ve TBN değerlendirmede genel kural TAN değeri kimi kullanıcıya göre +0. . ş ş g y ç j . ğ . Su analizinde "ppm" (parts per million . magnezyum (Mg). sahada K l t ik l d h h l i ) A kild h d kullanılan ve yağdaki suyun katılan kimyasallarla reaksiyona girerek hidrojen gazı üretmesi ve bu gazın basıncının ölçülmesi temeline dayalı pratik kitler de mevcuttur.01= 100 ppm anlamına gelir. O nedenle.Su Miktarı Yağda su.

321 ilâ 0. yakıta su karıştığını gösterir. Ayrıca Na deterjan görevi gören katıkların da bir elementidir.392 arası Mg : maksimum % 0. Bunların ölçülmesi. Kullanılmamış yağda. Yağ üreticileri bu değerlerin birbirleriyle olan ilişkisine bakarak gönderilen numunenin kendi üretimleri olup olmadığını anlarlar. .005 Zn : % 0. ürüne bağlı olmakla beraber. Ürüne bağlı olarak bu değerler birbirleriyle ilintilidir.Aşınma Elementleri Aşınma elementlerinden en önemlileri ve iş makinalarının değişik elemanlarında bulunabilecekleri yerleri gösteren Tablo 2 bilgi verici olabilir. Bir çok üretici bu değeri ölçerek üretimin kalitesini de denetler. Her yağ numunesinde belli oranda mevcut olması beklenir. Tablo 2'de verilen maddelerin yağ analiz raporundaki miktarlarının bir anlam ifade edebilmesi için.Si (Silisyum) . ortalama değerler şöyle verilebilir: Ca : % 0. özellikle dizel yağlarından TBN'yi teyid etmeye yöneliktir. .Ca (Kalsiyum) . daha önce yapılmış olan test sonuçlarının bir grafik üzerinde işaretlenerek artışların tayin edilebilmesi gerekir.Pb (Kurşun) Pb yüksekliği yağa yakıt karıştığını gösterir.105 0 105 Kullanılmış yağda ise bu değerler düşer.104 ilâ 0. Yakıtlardan gelir.Zn (Çinko) .Mo (Molibden) ( ) Molibden yanma ürünüdür.Na (sodyum) Na yüksekliği.Mg ( Magnezyum) .127 arası P : tipik % 0. .P (Fosfor) Yukarıdaki maddeler yağda asiditeyi önlemeye yöneliktir.-Katkı Maddelerinin Durumu . . .

kullanılacak yağın varilde mutlaka önce filtre edilmesidir . . Zira istenilen düzeyde temiz bir yağ sağlamanın maliyeti astronomik rakamlara ulaşabileceği için. Hidrolik devrelerde istenen ISO4406 kirlilik 15/12 ve hatta 14/11 seviyesindedir. O nedenle.Yağ Kirliliği ve İş Makinaları İş makinaları. Ancak bu yağlar da diğerleri gibi kirli bulunabilmektedir.Kullanılmamış yağın yeterince temiz olmaması Türkiye piyasasında bir hidrolik devreye girebilecek temizliğe sahip hidrolik yağ satışı yoktur. görevleri icabı çok tozlu. kirli ve aşındırma özelliği yüksek partiküllerin bulunduğu ortamlarda çalışırlar. Bunun nedenlerinden bazıları şunlardır: . bu ç ğ yaptığı g g y p. dikkatle kontrol etmek ve maliyetini esirgemeyip aşınanları değiştirmek gerekir. Bu nedenle iş makinalarının yağlarında yapılacak analizlerde mutlaka partikül sayımı yapılmalıdır. Ancak bu. bu konuyla ilgili en iyi çözüm. kesinlikle yağ firmalarının bir ihmali ve eksikliği olarak görülmemelidir.Conta ve sıyırıcı elemanlarında patlak ve aşınma Tozla direkt veya atmosferik ortam yoluyla temas halinde olan piston ve diğer elemanların aşınmaları sonucunda gevşeyen klerens aralığından sisteme kirlilik sızması kaçınılmazdır. Teorik olarak bu yağlara kirlilik sızmaması gerekir. elemanları çoğunun y p ğ gibi bir estetik eleman olarak görmeyip. Oysa yapmış olduğumuz ve değişik üreticilere ait hidrolik yağlarda görebildiğimiz en temiz yağ 18/15 seviyesindedir. İş makinalarında bir çok hidrolik devre çok sıkı şekilde kapatılmış ve contalanmıştır.

analizi işletmede yapmaktır. Yağın durumu bilinmezse. Tüm çalışmalardan elde edilen sonuçlar göstermiştir ki. bunda bir iyileştirme yapılması mümkün değildir. Yağ analizlerinde en tercih edilen yöntem. O nedenle. Yağ kalitesinin iyileştirilmesinde en temel unsur bilgidir. özellikle yağ kalitesinin korunmasıyla büyük kazançlar sağlanmaktadır. o zaman numuneleri daha detaylı olarak incelenmek üzere bir laboratuara göndermek gerekir. Sonuç Yukarıdakine benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür.Tablo 2. [Not: Uluslararası yağ analiz laboratuarlarında yapılan bir araştırmada. Yağ analizlerini yeterli sıklıkta yapmak veya yaptırmak gerekir. laboratuarlara gönderilen numulerin % 80'i ile ilgili herhangi bir negatif yorum yapılmazken. bu bilgiyi elde edebilmek için yağ analizi yapılması gerekir.] Yağ analizleri ve yağ kalitesinin iyileştirilmesine ayrılacak emek. zaman ve para fazlasıyla geri dönecek bir yatırımdır. ancak % 20'si ile ilgili işlem gerektiği bulunmuştur. . En önemli aşınma elementleri nin iş makinaların da bulunabilec ekleri yerler. Eğer sonuçlar bir problem olduğunu gösterirse.

Hidrolik Yağlarının İ Büyük İki Düşmanı: Kirlilik ve Su . 2 yıl içinde yeni filtrelerle 2 mikron ve 5 mikron'luk parçacık adedinin seyri.Şekil 7.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

verilen yağ analiz raporlarının ve bunların sanayide nasıl değerlendirildiği konusundaki izlenimlerimiz. Mobil. Aşağıda yağ analiz raporlarında sözü edilen parametrelerin ne anlama geldiğinin tanımını bulacaksınız • Viskozite (cSt): • Yağın en önemli parametresidir. makina satıcısı firmalar (örneğin. Yağın kullanılabilir olması için viskozitesin en fazla %10 azalmış veya en fazla %20 artmış olması gerekir. yağlarının ve bundan da önemlisi bu yağların kullanıldığı makinaların sağlığını sürekli takip etmek zorundadır.Yağ Analiz Raporlarının Değerlendirilmesi • Yağ analiz raporlarındaki birçok değerin anlamı kullanıcılar için y yeterince açık değildir. i k l k ğ li hi ti kt di Ancak. Shell gibi). p anlamını. Ülkemizde yağ analizi birkaç kaynakça gerçekleştirilmektedir: yağ üreticisi firmalar (Örneğin. Bu y ç ğ yazının amacı. Borusan gibi) kendi müşterilerine hizmet vermekte ve bir de VibraTek tüm Vib T k tü sanayiye açık olarak yağ analiz hizmeti vermektedir. analizlerdeki parametrelerin . neyi ölçtüğünü ve limitleri ile ilgili kriterleri anlatmaktır. bu raporların ne anlama geldiği konusunda bu Makaleyi yazmaya bizi zorladı. Bunun dışında kalanca incelme veya kalınlaşma durumunda bu yağ kullanılmamalıdır . Sanayi yağları kullanıcıları. Bu takip işlemi Yağ Analizi ile gerçekleştirilmektedir. Doğru viskozitede bir yağ karşılıklı çalışan iki yüzey arasında yeterli kalınlıkta bir yağ filmi oluşturarak aşınmanın önüne geçer.

yağda su da varsa korozyon başlar. TAN ise 1 gram yağda oluşan bu asidi nötralize etmek için gerekli alkalen madde potasyum oksidin (KOH) miligram cinsinden miktarını gösterir. türbin yağlarında 120 ppm ve trafo yağlarında ise 10(on) ppm su kabul edilebilir.0 fazlasına ulaşmışsa bu yağ yeterince oksitlenmiş denilerek kullanılamaz. . hidrolik yağlarında 200 ppm. Genel olarak.• Su (ppm-1/1. Bunun üzeri risk içerir.01-2. Eğer ölçümle bulunan değer. dişli yağlarında en fazla 300 ppm.00 arasında bir değerdedir. Yağdaki suyun kurutulması gerekir. Yağ oksitlenmeye başlayınca oksiyen iyonları yağdaki karbon ve hidrojenle birleşerek COOH asit kökünü oluşturur. kullanılmamış yağdaki değerin 1. TAN değeri kullanılmamış yağlarda genellikle 0 01 2 00 0. TAN değerinin artması sonucunda metal yüzeylerde sakızlaşma ve reçineleşme başlar. (Bakınız sitemizde Cihazlar-->Yağ Filtre) • TAN (mgKOH/g): • Bu değer yağın oksitlenmesinin göstergesidir. Suyun en büyük tahribatı içindeki oksijenle korozyana neden olmak olduğu gibi viskoziteyi inceltmek gibi bir zararı da olabilir. viskozite artar.000): • Özel yağların dışında hiçbir yağda su olmaması gerekir.000.

Bunu önlemek için yağa. Motor yağlarında silindir içinde yanma meydana geldiği ç g g ç için segmanlarla kartere inen sızıntılar ve gazlar çok yüksek oranda oksitlenmiş yanma artıkları taşır.0 hatta 100. Bu değerle ilgili kriter de: TBN değeri kullanılmamış yağın %50 değerine vardığında kullanılamaz olur şeklindedir. TBN bu alkalen maddeden geride ne kadar kaldığının ölçüsüdür ve 1 gr yağdaki alkalen maddeyi nötralize edecek miktardaki asidin miktarını ölçer.0 değerine kadar çıkar.0-60. yakıttaki kükürtün yanması ile ortaya çıkan kükürt artıkları. fazla miktarda alkalen madde katılır ki. TBN rakamı otomotiv yağlarında 5. asfaltenler miktarının bir ölçüsüdür ve mümkün olduğunca düşük bir değerde olması istenir. Bunlar da yağı hızlı bir şekilde oksitlendirirler. • Ergimezler (%): • Özellikle dizel yakıtlarında ölçülen bu değer yağa karışan yarım yanmadan doğan d ğ karbon k b artıkları. aşınma parçacıkları. oksitlenme sürdükçe bu rezervde bulunan alkalen maddeler asitlenmeyi nötralize etsinler.• TBN (mgHCl/g): • Bu parametre de aslında oksitlenmenin bir ölçüsüdür ancak bu değer sadece motor karter yağlarında kullanılır. tozlar ve her türlü ş p ç pislik. .0 değerlerinden gemi ana makinalarında 30. t kl yağların ğl oksitlenmesi sonucu ortaya çıkan organik polimerler.0-10. kül.

DİĞERLERİ • Parlama Noktası: Yağın ısınma sonucu çıkardığı buharların parladığı sıcaklık • Alevlenme Noktası: Yağın kendisinin ısıtılma sonucu alev alma noktası • Donma Noktası: Yağın katı hale geçtiği sıcaklık • Akma Noktası: Yağın akmasının durduğu nokta • Anilin Noktası: Yağın içindeki mumun donduğu nokta Metaller: • Silikon: • çevre tozu kirliliğinin bir göstergesidir göstergesidir. yağ ve soğutma sıvısı katkı maddeleri (köpük önleyici) veya greslerde bulunabilen bir maddedir. . Ayrıca conta malzemesi.

• Dişli kutuları: dişli ve miller. sübaplar. • Hidrolik sistemler: rotorlar. yağ soğutma boruları • Kompresörler: rulmanlar. silindir gömlekleri. buşingler. pistonlar. buşing ve somunlar. dişliler ve miller. pompalar. buşing ve sıras contaları. bazı yağ kontrol valfleri • Dişli kutuları: Diskler. • Bakır ve alaşımları: • İçten yanmalı motorlar:rulmanlar. rulmanlar. rulmanlar. bazı yağ katkı maddelerinin içeriği olarak ve yağ sızıntısı olan dişli kutusu sızırdırmazlık elemanları • Türbinler:Bazı yatak tutucuları. bazı cins pistonlar. valfler. pompalar ve rulman yatakları. frenler ve diskler. soğutucu boruları. yağ soğutma boruları içinde bulunur. soğutucu boruları • Hidrolik sistemler: rulmanlar ve buşingler. kanatlar. piston ve piston çubukları. sübaplar. buşingler. silindir gömlekleri. rulman yuvaları. rulmanlar içinde bulunur. • Kompresörler:dişliler ve miller. ö l kl i l l i t l • Türbinler: dişliler ve miller. rondelalar. rulmanlar. vidalar. .• Demir ve alaşımları: • İçten yanmalı motorlar: dişli ve miller.

soğutma sıvısı katkı maddesi • Kalsiyum: Katkı maddesi. deniz suyu ve tusda bulunur • Kalay: Beyaz metal alaşım maddesi. yağ katkı maddesi • Fosfor: Yağ katkı maddesi • Gümüş: Özel rulman alaşım maddesi • Sodyum: Yağ katkı maddesi. boya baz maddesi . Soğutma sıvısı. deniz suyu • K Kurşun: R l Rulman. İçten yanmalı motorlar: DİĞER METALLER • Baryum: Katkı maddesi • Boron: Katkı maddesi. yağ katkı maddesi • Titanyum: Türbin parçaları alaşım maddesi. gres ve b boyalarda b l l d bulunur. • Mangan: Sübap ve mil çeliği alaşım maddesi • Molibden: Sekman alaşım maddesi. Genellikle. silikonun yüksek olduğu durumlarda aluminyum da yüksek olabilir.• Alüminyum ve alaşımları: • Alüminyum ve özellikleri ortam tozunda bulunabilen maddedir.

.Trafo Yağlarında: • Delinme Voltajı: Standartla belirlenmiş bir aralığa sahip ve denenmekte olan yağ içinde tutulan kutuplar arasında kıvılcımlanmanın görüldüğü voltaj • Yüzey Gerilim Katsayısı: Yağda y y ğ oksitlenmenin bir belirtisi • Tanjant Delta Katsayısı: Yağda oksitlenmenin bir başka göstergesidir.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->