P. 1
Karamursel ABD Ussu ve KCDI-US Karamursel Air Base and KCDI-06.01.2012-Erkan-Kiraz

Karamursel ABD Ussu ve KCDI-US Karamursel Air Base and KCDI-06.01.2012-Erkan-Kiraz

|Views: 404|Likes:
Yayınlayan: Erkan Kiraz
Karamürsel ABD Üssü & KCDI – US Karamursel Air Base & KCDI - Daily basis Memoirs of Erkan Kiraz about what happens on him, on ones around of him, events and affairs lived related to him, in his city of Izmit [Nicomedia], in his country of Turkey [Türkiye] and all over the world. It is like daily recording of events and affairs meaning Chronicles of Erkan Kiraz. Get pleasure by reading it supported with a few vivid self-taken pictures of events and affairs, please... Erkan Kiraz, Candidly regards and loves from city of Kocaeli, Turkey.

Türkçe: Umarım sıradan öykülerimi okurken ve belgesel görüntülerimi izlerken keyif ve zevk alırsınız.

Lingua Ottomani - Osmanlıca Türkçesi: آملم اودركی حكایات ناچیزانهلرم قرائت إیدر إیكن وصور تاریخمی تماشاء إیدر إیكن كیف صفاء إیچرو اولرصز.

Deutsch: Ich hoffe, Sie bekommen genießen Endlust Geschichten vorlesen und beobachten urkundlich aufgenommenen Bilder von mir.

El Arabi [العربية]: آمل أن تحصل علی قراءة القصص والتمتع بها والمتعة ومشاهدة الفلم الوتائقی بلدی التقاط الصور.

English: I hope you get enjoy and pleasure reading stories and watching documentarily shot pictures of me.

Ellenike [Ελληνική]: Ελπίζω να απολαύσετε και να πάρετε τις ιστορίες ανάγνωση ευχαρίστηση και βλέποντας ντοκιμαντέρ μου εικόνες που λαμβάνονται.

Farisi [فارسي]: من امیدوارمكه لذت ببرید داستان شما وتماشای فلم مستند من گرفته شده تصاویر.

Français: J'espère que vous aurez plaisir des histoires fin le plaisir de lire et regarder des photos prises documentarily de moi.

Ibrii-Ivrit [עברית]: אני מקווה שאתה מקבל ליהנות וקריאת סיפורים תענוג לצפות תיעודי שלי לקחת תמונות.

Italiano: Spero che si ottiene godere storie finiscono piacere leggere e guardare le foto documentariamente preso di me.

Latina: Lorem ipsum dolor meus et in ipso vigilantes litterarum accipiuntur frui et voluptates legendi historias imaginibus.
Karamürsel ABD Üssü & KCDI – US Karamursel Air Base & KCDI - Daily basis Memoirs of Erkan Kiraz about what happens on him, on ones around of him, events and affairs lived related to him, in his city of Izmit [Nicomedia], in his country of Turkey [Türkiye] and all over the world. It is like daily recording of events and affairs meaning Chronicles of Erkan Kiraz. Get pleasure by reading it supported with a few vivid self-taken pictures of events and affairs, please... Erkan Kiraz, Candidly regards and loves from city of Kocaeli, Turkey.

Türkçe: Umarım sıradan öykülerimi okurken ve belgesel görüntülerimi izlerken keyif ve zevk alırsınız.

Lingua Ottomani - Osmanlıca Türkçesi: آملم اودركی حكایات ناچیزانهلرم قرائت إیدر إیكن وصور تاریخمی تماشاء إیدر إیكن كیف صفاء إیچرو اولرصز.

Deutsch: Ich hoffe, Sie bekommen genießen Endlust Geschichten vorlesen und beobachten urkundlich aufgenommenen Bilder von mir.

El Arabi [العربية]: آمل أن تحصل علی قراءة القصص والتمتع بها والمتعة ومشاهدة الفلم الوتائقی بلدی التقاط الصور.

English: I hope you get enjoy and pleasure reading stories and watching documentarily shot pictures of me.

Ellenike [Ελληνική]: Ελπίζω να απολαύσετε και να πάρετε τις ιστορίες ανάγνωση ευχαρίστηση και βλέποντας ντοκιμαντέρ μου εικόνες που λαμβάνονται.

Farisi [فارسي]: من امیدوارمكه لذت ببرید داستان شما وتماشای فلم مستند من گرفته شده تصاویر.

Français: J'espère que vous aurez plaisir des histoires fin le plaisir de lire et regarder des photos prises documentarily de moi.

Ibrii-Ivrit [עברית]: אני מקווה שאתה מקבל ליהנות וקריאת סיפורים תענוג לצפות תיעודי שלי לקחת תמונות.

Italiano: Spero che si ottiene godere storie finiscono piacere leggere e guardare le foto documentariamente preso di me.

Latina: Lorem ipsum dolor meus et in ipso vigilantes litterarum accipiuntur frui et voluptates legendi historias imaginibus.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Erkan Kiraz on Jan 06, 2012
Telif Hakkı:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2012

pdf

text

original

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI -Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

Bugün 06 Ocak 2012 Cuma. Gece yar s sonras saatler. BBC World News TV kanal n izliyorum. Di er yandan da dünkü güncemi derleyip toparlamakla me gulüm. i bitti inde www.scribd.com sitesine yüklemesini yapaca m. Saat oldu 00:50 sular « Yaz m n yüklemesi tamamland . imdi i lenmesi kald . lemesi sonras ba lant lar n da www.wtitter.com ve www.facebook.com sitelerine aktaraca m. Ondan sonra TV kanallar aras nda izlenecek belgesel aramaya ba lar m« Ö leden önce saat 10:30 sular nda uyand m kap zili ile. Sevgili e im gitmi ti kap y açmaya. Bir erkek sesi ³Posta´ diyordu ³Kim O?´ sorusuna. Olas l kla Amerikal dostum Thomas Tipton¶un1 iki üç hafta önce ABD Posta Servisi¶ne teslim etti i KDCI Ti örtü sonunda elime ula m t « Yataktan kalk p önce banyoya geçtim. Aç k pencere kanatlar ndan evin içine l k bir hava ak yordu. Sevgili e im k z m z Aybüke Beren Kiraz ile beraber kalk yordu her sabah. O

1

Thomas Tipton [1960]: Çocuklu unun bir bölümü 1970¶lerde ailesi ile birlikte Karamürsel ABD Üssü¶nde geçmi . ³Children of Karamursel: Now and then pics´ adl FaceBook gurubunu kurmu . ³A group for Karamursel brat's to post pics or add a memory of their time at KCDI.´ Karamürsel ABD Üssü¶nde çocukluklar geçmi ki ilerle bilgi ve görüntü payla m yap yor. Email: tntipton@zipnet.us. http://childrenofkaramursel.com. Adres: 3511 Christoval Rd. San Angelo, Texas, TX 76903, USA. [24.06.2010, Memoirs of Erkan Kiraz, Alikahya, IzmitTurkey]. 06.01.12 Page 1 / 48

Written By Erkan Kiraz

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI -Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

saatten sonra da pek uyumuyordu ben uyanana dek« Daha sonra da bizim için Kahvalt Masas ¶n haz rl yor, evi düzenliyor, TV kanallar ndaki Sabah Programlar ¶n izliyordu« Ana Haberleri içimiz burktu u ve ülkenin getirildi i kötü durumu bang r bang r ba rarak, abartarak aktaran habercilik anlay ndan b k p usanm t k. Bilmem ne gerekçelerle bilmem ne davas nda ifade vermek için ça r lan eski Genel Kurmay Ba kan ¶n n tutuklanmas istemi üzerine lker Ba bu tutuklan p hapse at lm t « Ülkede insanlar silahl örgütle her gün cinayet i lerken, birileri istedi ini istedi i biçimde söylerken, birileri her gün büyük kentlerde, Do u Anadolu¶nun her yerinde ayaklanma denemeleri yaparken bir ey olmuyordu ama bu ³silahl örgüte üye olmak´ suçlamalar ile bir Genel Kurmay Ba kan tutuklan yordu! Kim ne derse desin, kim ne yorum yaparsa yaps n benim için hiç birisinin bir anlam yoktu. ³Bu ülkenin nereye götürüldü ü, götürülece i, yar nlar n ne olaca ´ benzeri konular da umurumda de ildi. Ben de üçüncü kez ³do ru karar veren´ ve ³ayn tercihini yapan´ Yüce Türk Milleti gibi umursam yordum art k« Hiçbir ey umurumda de ildi. Ne olacaksa olsun, kim destek vermi , kim güçlendirmi , kim ne ç karlar için hareket etmi ise sonucuna katlans n diyordum« Postac n n getirdi i sar bir zarft . ABD¶nin bildik düzenli, özeli, her eyi dü ünülmü Gümrük Beyannamesi¶ni2 da içeren, üzerinden Gönderici ve Al c ¶ya ait bilgilerin yer ald Gönderici Etiketi3 ve ABD Posta Hizmetleri¶nin4 her tür bilginin yer ald bir Gönderi Zarf yd elimde tuttu um.

Thomas Tipton KCDI Tshirt Shipment: Customs Declarations Sticker: LC412180699US. Documents, Commercial Sample, Merchandise, Gift, Other. Country of Origin of Goods. Detailed description of contents (1): Tshirt. Qty (2): 1, Weight (3): Lb or Oz., Value (4) (US$) 500. HS Tariff # (5). Total (6) $: 502. Exmption/Exclusion Legend (7) (Check one of the following): NOEE x 30.37 (a), NOEE x 30.37 (h). I Certify the particulars give in the customs declaration are correct. This item does not contain any dangerous article, or articles prohibited by legislation or by postal or customs regulations. I have met all aplicable export filing requirements under the Forign Trade Regulations. Sender¶s Signiture and Date (8): 12, 13-11. PS Form 2976, December 2009 PSN 7530-01-9833. [All Thanks go oto Thomas Tipton: 06.01.2012, The Chronicles of Erkan Kiraz, Fatih Mahallesi,Izmit, Kocaeli, Turkey]. 3 Thomas Tipton KCDI Tshirt Shipment Shipment Sticker: Shipped by: Shipping Point 1300 W. Beouregard Ave., San Angelo, Texas (TX), 76901. Shipment ID: 210951, Pakage ID: 222220. FIRST CLASS MAIL INT¶L. Ship To: Erkan Kiraz: Fatih Mah Sulttan Murat Cd Kentsa Sitesi A15, D1, Alikahya, Izmit, Kocaeli, Turkey. [All Thanks go oto Thomas Tipton: 06.01.2012, The Chronicles of Erkan Kiraz, Fatih Mahallesi,Izmit, Kocaeli, Turkey]. 4 Thomas Tipton KCDI Tshirt Shipment: United States Postal Service, 1000. BarCode 00152. U.S. Pstage Paid. San Angelo, Texas [TX]. 76902. Dec 13 2011. Amount $ 9.60. 00055694-08. [Round red colr stamped as ] San Angelos, Tx. [Red color stamped as] First Class. [All Thanks go oto Thomas Tipton: 06.01.2012, The Chronicles of Erkan Kiraz, Fatih Mahallesi,Izmit, Kocaeli, Turkey]. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 2 / 48

2

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI -Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

Thomas Tipton bir yerde yan l yordu. Bana Gönderi¶yi UPS5 ile gönderdi ini söylemi ti ve UPS Gönderi Al nd s resmi yüklemi ti www.facebook.com duvar na. Ama söz etti i ba ka bir olayd . Kendisinin bir arkada na gönderdi i ba ka tarihli bir Gönderi Al nd s idi söz etti i6. Koltu un üzerinde itina ile açt m zarf . A z kapan p aç lan bir saydam torba içerine katlan p yerle tirilmi ti KCDI Ti örtü. Zarf açmadan önce görüntülerini almaya ba lam t m. Sürdürdüm görüntü almay . Siya renk üzerine siyah-beyaz renklerde bir resim i lenmi ti. Resmin sa üst kö esinde ise Türk Bayra renginde Türkiye Haritas
5 6

UPS: United Parces Service.

Thomas Tipton KCDI Tshirt Shipment: Shipping Point Receipt: 1300 W. Beauregard Ave., San Angelo, TX, 76901, 325-942-7082. Fax: 325-655-2963. Shipment: UPS Ground-Residential. Ship To: Justin Sterling 10817Almire Ave. Cleveland, Ohio (OH) 44111-2872. Package Tracking #: 1Z78055E363046553. Subtotal: 17.23, *****Tax: 0.00, Total: 17.23, Tend Cash: 20.00, Change: 2.77. Thomas Tipton 12/08/2011, 01:49PM. # 184142. $1 Off Your Next UPS Fed Ex Shipment. ***** [All Thanks go oto Thomas Tipton: 06.01.2012, The Chronicles of Erkan Kiraz, Fatih Mahallesi,Izmit, Kocaeli, Turkey]. 06.01.12 Page 3 / 48

Written By Erkan Kiraz

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI -Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

vard . Bayra n üstünde KCDI7 harfleri ve onun sal nda da Thomas Thipton¶un ³Karamürsel ABD Üssü 8´ Çocuklar için olu turdu u Web Sayfas ¶n n adresi: www.childrenofkaramursel.com. Ti örtün arka yüzünde ise ³Karamürsel Minarets´ yaz yordu. ³Minarets´ 1969 y l nda ve ³The Minaret´ ise 1972 y l nda ad yla, ³Karamürsel High School´a giderlerken lisede y llar nda ç kartt klar dergilerin ad yd «

KCDI: Karamursel Commen Defense Installation. This base was originaly built by the German luftwaffe in the late 1930s. [Thanks-Source: Thomas Tipt0n; 06.01.2012, The Chronicles of Erkan Kiraz, Fatih Mahallesi, Izmit, Kocaeli, Turkey]. 8 Karamursel Tuslog 94, NATO USAF Base: The Natura History of Mammals By Fraçoise Bourliére. Property of USAF. Special Services Library. Landsberg Air Base, APO 61, US Air Force. Discarded By USAF. Property. Dept. School Library. Karamursel Highschool Library APO 09324. 599 BOU Bourliére, Fraçoise, The Natura History of Mammals: Date Due: Oct 22 69, Feb 18 70, Mar 13 70, 13 Oct 70, 15 Apr 71, 24 May 71, 18 Oct 72, Oct 16 74, 26 May, 19 Jan 79, Borrower¶s Name: Billy Suberling, 8A. Sunny Bunley, 5B. Kely Husslong, 5C. Wallace Keyrulon, 7B. Russ ekonger, 7B. Bernard Collins, 563-A. Desclihe, 15. William Loto, 19. Jane Sammy, 16. Jami Mayers, 19. Rendy Lloyd, Ms. Ross. DA FORM 1879-1 (1 jan 57) & BOOK CARD (DA Pamphlet 28-30). [04.01.2012, The Chronicles of Erkan Kiraz, Fatih Mahallesi, Izmit, Kocaeli, Turkey]. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 4 / 48

7

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI -Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

Thomas Tipton9 ile FaceBook üzerinde tan m t k. Ben FaceBook Gruplar ¶ndan bir tanesini ³Karamürsel ABD Üssü´ne ay rm t m. Bir zamanlar 1980¶de dek var olan bu ABD Deniz Üssü¶nde10 birçok Amerikal ile çocuklar ile ya am t . Aileler için sosyal alanlar, konutlar, al veri alan , spor alanlar , ilkö retim okulu ve bir lise ³Karamürsel Hghschool´ aç lm t . Günümüzde Türk Deniz Kuvvetleri¶ne ait bu alan Karamürsel11 ç k nda Alt nova¶dan önce, D130 Karayolu¶nun kuzeyinde yer al yordu. Deniz k y s nda, denize ç k nt l
Thomas Tipton: San Angelo, Texas, USA. Born a Brat in 1960, I followed dad all over the kitchens he ran while he served in the Airforce. Washed many a pot and pan and more dishes and silverware then you could ever count ina lifetime. Born a Black Sabbath fan. [Thanks: Source; Thomas Tipton; 08.09.2010, The Chronicles of Erkan Kiraz, Alikahya-Izmit, Turkey]. 10 Karamürsel ABD Üssü: Üssün resmi ad : TUSLOG Det 1 (USAF) [7217th ABS, USAFE, --- Ankara 55-57,--Karamursel 57-58 (deact.). TUSLOG Det 4-4 located at Karamursel AB. An Army Security detachment of 80-90 individuals, 05H's, 05K's, etc. Typical tour was 18 mos. Worked a mission that the Zoomie's didn't have! TUSLOG Det 38 (USAF HQ Command), based at Karamursel, Turkey. - closed in 1972. TUSLOG Det 46 (USAF Base Dispensary) --- Karamursel. TUSLOG Det 48-6 (USAF Air Postal/Courier Service) --- Karamursel. TUSLOG Det 63 (USAF) - 2003rd Communications Squadron (AFCS) ± Karamursel. TUSLOG Det 94 (USAF) --- Air Force Intercept mission, Karamursel. TUSLOG Det 94-1 (USAF Operations) --- Karamursel. TUSLOG Det 94-2 (USAF Support Functions) --- Karamursel. TUSLOG Det 95 (USAF) [successor to Det 3] --- Karamursel. TUSLOG Det 96 (?) --- Karamursel. TUSLOG Det 107 - Izmit (USAF) 1979 - 1980. The unit reported to Incirlik. More directly Kosekoy/Izmit 1982. TUSLOG Det 134 (?)²Karamursel. TUSLOG Det 164 (?) Karamursel. TUSLOG Det 180 (?) Karamursel. [Thanks: Source; http://www.merhabaturkey.com; 08.09.2010, The Chronicles of Erkan Kiraz, Alikahya-Izmit, Turkey]. 11 Karamürsel [Antik Yunanca-Rumca: [ ] Helenapolis-Elenapolis, Latince: Pronectus. Osmanl ca: Kara lakapl Mürsel Alp > [ ] Kara Mürsel > Türkçe: Karamürsel]: Kocaeli ilinin bir ilçesidir. zmit Körfezi¶nin güneyinde yer al r. Gölcük ile Yalova aras ndad r. Karamürsel sahilinin güzelli iyle tan nm t r. Ayr ca bal k lokantalar , meyve bahçeleri; kiraz, erik, eftali, armut, incir vb. ve zeytincili iyle bilinir. Karamürsel'e ait olan ve ba ka bir benzeri olmayan Karamürsel Sepeti mevcuttur. Karamürsel Sepeti¶nin di er sepetlerden fark sap olmamas d r. Ancak onun yandan geçirilmi ipi vard r ve bele ba lan r. Ayr ca küçük görünür ama çok ey al r. O yüzden Karamürsel Sepeti "Ufac k tefecik gördün de Karamürsel sepetimi sand n" ifadesiyle çok Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 5 / 48
9

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI -Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

burunda kurulmu ac k üzerine kurulu dairsel dinleme düzene ine de yap s nda dolay Amerikal lar ³Elephant Cage-Fil Kafesi´ ad n koymu lard « Thomas Tipton ile yaz malar m z sürmü tü. Bana bir keresinde ´Yalova Tarzan ´n biliyor musun diye yazm t 12. 1960¶larda, Karamürsel Üssü¶nde çal an bir ilk ad ³Zekeriya´ olan eleman daha sonra üsten ayr lm t ³Ben Amerikal lardan emir almam´ diye. Bu ki i Yalova¶da13 bir köpe i, atlar ile bir kulübede yaln z ya arm . Duruma göre
kullan lan bir nama sahiptir. Ayr ca Karamürsel'e ait sadece Karamürsellilerin bildi i kendine özgü yeme i de özellikle Ramazan ay nda yap l r- Simit Dolmas ¶d r. 4 Temmuz, Karamürsel'in Kurtulu u Günü¶dür. Y ldönümünde her y l yap lan enlikleriyle bilinir. Ayr ca Karamürsel'de Osmanl zaman nda ilk kurulan Karamürsel Kuma Fabrikas ¶na ait bir baca bulunur. Bu tarihi baca günümüze dek y k lmadan kalabilmi tir. Bu kuma fabrikas n n kurucular n n daha sonra kurduklar Yeni Karamürsel Ma azalar ad n buradan alm t r. Nüfusu 2009 say m na göre 46.132 dir. English: http://en.wikipedia.org/wiki/Karamursel. Karamürsel Belediyesi: http://www.karamursel.bel.tr/ & Karamürsel Kaymakaml : http://www.karamursel.gov.tr/. [Te ekkürler-Kaynak: Wikipedia.Org; 26.10.2010, Erkan Kiraz¶ n Günlükleri, Alikahya- zmit]. 12 Karamursel American Air Base-Tuslog-Izmit: Thomas Tipton mailed me yesterday about my short essay titled ³Tarzan of Yalova´ so we knew each other and corresponded. He shared his memoirs connected that base, Karamursel, Yalova and especially vivid memories with Tarzan of Yalova, named as Zekeriya, who lived with his horse, dogs and also his goat in Yalova during 1960s. After having exchanged many mails and FaceBook messages he showed towards me his generosity granting me his written consent using his every kind of mails, correspondences, memoirs and pictures he supplied me on whatever kind o media either in my essays, photo albums or my web sites. These pictures freshly sent by him tell us something so forgotten around Karamursel US Tuslog, Karamursel Towns, Karamursel Residents, Karamursel, Yalova, Istanbul and the likes. It is great pleasure for me mentioning my deepheart thanks Thomas Tipton for his endless kindness, understanding and limitless sharing of his personal heritages and memoirs with me. Tesekekkur ederim Thomas Tipton [I honestly and heartily thank you Thomas Tipton]. [Thanks-Source: Thomas Tipton; [04.01.2012, The Chronicles of Erkan Kiraz, Fatih Mahallesi, Izmit, Kocaeli, Turkey]. 13 Yalova [Antik Yunanca: [ ] Pylopythia & [ : Gialos > : Giali] Denizk y s , Osmanl ca: [Giali-Yiali + Ova > Yialiova > Yaliova > Yal ova > Yalova] & [ ] Yalakabad, Türkçe: Yalova]: Bugünkü yönetimsel bölünü e göre merkez ilçeyle birlikte 6 ilçeden olu ur. lçeler; Yalova Merkez, Alt nova, Armutlu, Ç narc k, Çiftlikköy ve Termal'dir. Yalova'n n 6 ilçe belediyesi ile birlikte, toplam 15 belediyesi bulunmaktad r; merkez ilçede 1 (Kad köy), Alt nova'da 3 (Kaytazdere, Suba ve Tav anl ), Ç narc k'ta 4 (Koruköy, Esenköy, Kocadere ve Te vikiye) ve Çiftlikköy'de 1 (Ta köprü) belediyesi ve toplam 43 köyü vard r ve Osmanl Devleti bu topraklar üzerinde kurulmu tur. Kentin nüfusu 2009 y l na göre 92.166'd r. 1973'te 21.000 olan nüfusu 1990'da Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 6 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI -Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

i yaparm . Oldukça güçlü kuvvetliymi . ngilizce de bildi inden Yalova¶ya s k gelen ya da Yalova¶da oturan Amerikan Askerleri ile e lerini ve çocuklar n ya at n n terkesinde gezdirir ya da onlar e lendirirmi . K n karda k ta ç plak gezer ya da denize girer, gösterisi kar l nda para kan rm . Zamanla ³Yalova Tarzan ´ diye ünlenmi , nam salm .

65.823'e, 2000'de 70.118'e, 2007'de 87.372'ye ç km t r. Armutlu Yar madas 'n n kuzey k y s ile Samanl Da lar 'n n kuzey eteklerine kurulmu olan Yalova, Türkiye'nin kuzeybat s nda, Marmara Bölgesi¶nin güneydo u kesiminde yer almaktad r. lin kuzeyinde ve bat s nda Marmara Denizi, do usunda Kocaeli, güneyinde Bursa (Orhangazi-Gemlik ve znik ilçeleri) ve Gemlik körfezi yer almaktad r. Yalova ilinin kuzeyinden güneybat s na kadar olan s n rlar Marmara Denizi ile çevrilmi tir. K y lar, girintili ç k nt l bir özellik göstermez. Yalova'n n 3940º kuzey enlemi, 29-61º do u boylamlar aras nda denizden yüksekli i 2 metre, en yüksek noktas 926 metredir. 839 kilometrekarelik alan ile ülke yüzölçümünün % 0.11'lik bölümünü kapsamaktad r. Yalova, yüzölçümü itibariyle Türkiye'nin en küçük ilidir ve 105km ile denize en uzun k y s olan turistik illerinden de birisidir. Yalova, verimli ve bereketli ovalara sahiptir. Ç narc k, Gökçedere, Kirazl , K l çköy ve Ta köprü ile deniz aras nda birbirinden alçak tepeciklerle ayr lan büyüklü küçüklü ovalar olu mu tur. Bu ovalar, akarsular boyunca uzanmakta olup çevrelerinde meyvecilik ve sebzecilik yap lmaktad r. Yalova'n n toplam yüzölçümünün (847,000 ha) %82'si, tar m arazisi (221,730 ha), orman alan (468,090 ha) ve çay r-mera arazisinden (7,944 ha) olu maktad r. lin bitki örtüsünü makiler ve ormanlar olu turmaktad r. Samanl Da lar 'n n kuzey ve güneyinde vadi içlerinde bulunan makiler, bu kütlenin etekleri boyunca kesintili eritler ve parçalar halinde bulunurlar. Yalova'n n güneyindeki dik yamaçlar gür bir orman örtüsü ile tamamen kapl d r. Ormanl k alanlarda genellikle kay n, me e, gürgen, k z lc k, kestane ve hlamur a açlar görülür. Yalova'daki ormanlardan çevrenin odun ve kereste ihtiyac kar lanmaktad r. Yalova il s n rlar ekolojik çe itlili i kadar etnik ve kültürel çe itlili iyle de zenginlik göstermektedir. Anadolu'nun her yan ndan ald göçlerle hem inançsal hem de dilsel çe itlili i artm t r. l genelinde Türkçe'den ba ka Pomakça, Avarca, Çerkesçe, Lazca, Gürcüce, Dargice, Kürtçe, Bo nakça, Tatarca / Karaçayca konu an etnik gruplar n yerle imleri bulunmaktad r. Yalova Belediyesi: http://www.yalova.gov.tr/, Yalova Valili i: http://www.yalova.gov.tr/ & English: http://en.wikipedia.org/wiki/Yalova. [Te ekkürler: Wikipedia.Org.; 6.07.2010, Erkan Kiraz¶ n Günlükleri, Alikahya- zmit]. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 7 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI -Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

Ben de bu konuyu ö renmi ve ³Yalova Tarzan ´ ile ilgili bir yaz yazm t m14. Thomas Tipton¶a bu yaz mdan söz etmi tim. Onun bana gönderdi i ³Yalova Tarzan ´n n sürekli tak ld , Yalova Merkez Çar ¶da o zamanlar bulunan Berber Dükkan önünde çekilmi bir resmi ile ba ka bir resmini payla m t . Üssün kuruldu u 1955¶lerden 1960, 1970 ve ta 1980¶lere de Amerikan Asker ve Subaylar hafta sonlar nda Karamürsel15, Karamürsel Köyleri, Gölcük, zmit,
Yalova Tarzan : From: thomas tipton tntipton@zipnet.us, To: "Erkan Kiraz" erkankiraz@yahoo.com, Date: Tuesday, August 17, 2010, 1:37 PM, Subject: Tarzan. I was one of the lucky ones who got to know this great man. I was getting my hair cut at the base barborshop for the first time after arriving at KCDI in 1968. I was with my two brothers and father and have to say i was a little scared. Tarzan cut my hair and i remember becoming friends with him. When it was time for another trim i always asked for Tarzan. He wasnt always available but i remember some requests for him. He worked in Yalova doing the same thing and i would always ask my father if i could go see him and his dogs when we were there buying fresh produce. He was a strong man and could carry a fridgerator on his back up many flights of stairs. He became popular with some of the base personel back then but i am surprised that many do not remember him. he would take us children sometimes for rides in his horse-drawn cart. That was always a highlight for me when we went riding down the cobblestone streets of Yalova. I heard he passed away in 2003. I would like to know where he was buried Erkan. The day i return to Turkey i would like very much to see his final resting place and pay my respects to him. Thomas. [20.08.2010, The Chronicles of Erkan Kiraz, Alikahya-Izmit, Turkey]. 15 Karamursel, Connects Ancient Past To Today-Izmit: Karamursel [Karamürsel]: It is a town located in northwestern Turkey, in the province of Kocaeli. It is on the coast of Izmit Bay and has beautiful shores. It has a famous basket known as Karamursel basket, which is mainly used in collecting fruit like cherries. Karamursel is historically known as The Town of The Wrestlers. It has also been well-known with its fish restaurants that also attract customers from nearby area. It is not heavily industrialized like other parts of the province, and therefore Karamursel's natural beauties are more intact compared to the rest of the province of Kocaeli. Karamursel was heavily damaged during the devastating 1999 Izmit Quke (August 17, 1999) which rocked the eastern part of Marmara Region. 164 people lost their lives in Karamursel in the earthquake, and many were left homeless. After the earthquake many people left this town for other parts of Turkey, and the place had a resemblance of a ghost-town for the winter of 1999. It is now returning to its old days, with the houses being repaired and the business being reopened. During the earthquake, a considerably damaging tsunami hit both the northern and southern sides of the Izmit bay in about one minute. Even the tsunami was not very large, Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 8 / 48
14

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI -Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

Karamürsel- znik Yolu 16 ile znik ve Yalova¶dan stanbul ehirhatlar ile stanbul ve Tarihi ne kadar yer varsa hepsini gezip dola m lar. Foto raflar çekmi ler. Buralarda ya ad klar zamanlarda ne varsa bir çok eyi saklam lar; Sigara Paketleri, kartpostallar, Kibrit Kutular , Bozuk ve Ka t Paralar ve say s z an ve bilgi« S k s k Karamürsel üzerinden znik Bay nd r ve bu yol ile de znik¶e gitmi ler. Biz hala znik¶in ne de erini ne de k ymetini biliyoruz17« Thomas Tipton çocuklu unda anne bas ile gezip dola t Yalova¶n n bat deniz k y s köylerinden enköy¶de yol üzerine bulunan Kovuklu Ç nar¶dan söz etmi ti. Ben de bu köyleri znik-Armutlu-Ç narc k

subsidence and coastal landslides, have left a substantial portion of the towns of Golcuk, Degirmendere and Karamursel inundated by the sea. The coast of Karamursel is now repaired and reconstructed. Karamursel has a very long history of being an important base for the navy. The first Ottoman shipyard was built on the Bay of Izmit in 1327 in Karamursel. The ships built there constituted first nucleus of the Ottoman Naval Forces. It takes its name from Great Ottoman Seaman called as Karamursel Beg. Due to its strategic and naturally protected location, Karamursel has been used as a naval base that controls Black Sea. In addition A U.S. Military Base was located in Karamursel for many years during the Cold War for the purpose of intercepting Russian radio transmissions. The station, containing a huge array of antenna called Fil Kafesi [Elephant Cage], was there from 1957 until 1979. This huge landmark was visible from everywhere in Karamursel, from villages on the hills surrounding the town, and also from the shores across the Izmit Bay. After the US military left the base was transferred to Turkish Navy, and is still in operation today. The US military however took an important chip from the antenna, so that it would not be used after they left. The Turkish military eventually took out the antenna in mid 1990s, however everyone still remembers this immense structure. [04.01.2012, The Chronicles of Erkan Kiraz, Fatih Mahallesi, Izmit, Kocaeli, Turkey]. 16 Karamürsel- znik Yolu: Kocaeli¶ye ba l Karamürsel, D-130 Yolu¶ndan Oluklu Köyü, Karaahmetli Köyü, Hayriye Köyü, Yalakdere, Valideköprü ve K zderbent. Bursa znik¶e Ba l Bay nd r Köyü, Boyal ca, Çak rca ve znik. [Erkan Kiraz¶ n Günlükleri, 05.06.10, Alikahya- zmit]. 17 Karamürsel-Yalova Aras : Kaytazdere, Alt nova ve Hersek, Suba , Geyidere, Tav anl , Topçular-Eskihisar Arabal Vapur Ba lant noktas , Kabal , K l ç, Ta köprü, Çiftlikköy ve Yalova dönel kav a . [26.07.2010, Erkan Kiraz¶ n Günlükleri, Alikahya- zmit]. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 9 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI -Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

Güzergahlar vard 18«

olarak birkaç kez dola m t m. Bu Kavuklu Ç nar¶a ait Gezi Yaz m

Karamürsel Bey¶in19 bir an t vard Karamürsel vapur iskelesi gerisindeki park içinde. Bir de D130 Karayolu üzerinde sembolik bir An t Mezar vard . Çocukluktan gençli e
Kavuklu Cinar - Coved Almighy Planetree-Cinarcik: During 2002 we had made a round trip starting from Iznik [Nicea] through from northern side main way to Orhangazi-Gemlik till Armutlu. After spending a few days at Armutlu driven through older roughy mountainous way towards to Cinarcik passing all towns and villages attached to Cinarcik Dictrict. At Senkoy we stopped on the crossway of Ottoman Cemetery and Kovuklu Cinar [Coved Almighy Planetree]. There were sideway villager vendors selling town¶s vegetables and fruits. In the coved planetree there was a Meatball Shop and serving along it some cold refreshers and Turkish Tea. I have written a travel essay including this Kovuklu Cinar¶s story. Today Thomas Tipton who was a brat of KAS [Kid of Karamursel US Tuslog aka Karamursel Air Station] mention that tree adding its picture probably taken during 1960s. Thomas Tipton; ³Merhaba Erkan, Here is a photo of a ancient tree fountain. Would you Know where it's location would be. Maybe in your great city Of Izmit?´, Erkan Kiraz; ³Thomas, I am much obliged and happy with your comlimentary and gratis support of pictures, personal memoirs and experiences around Karamursel & Yalova. It is much strange coincidance you mention of that ³Kovuklu Ulu Cinar: Coved Older Plane Tree´ at Cinarcik Senkoy Town. You may find that town¶s web page and my travel essay in Turkish about Yalova and Cinarcik surroundings but especially about that ³Kovuklu Ulu Cinar´. Senkoy Town Web Page: http://site.mynet.com/senkoy77/. Erkan Kiraz¶s Yalova-Cinarcik Travel Essay: http://www.gezinotlari.net/ky_ek09.asp. Sorry me but my essay is in Turkish completely. Wished much you read it in full if it were written in English.´ [Thanks To: Thomas Tipton, 04.01.2012, The Chronicles of Erkan Kiraz, Fatih Mahallesi, Izmit, Kocaeli, Turkey]. 19 Karamürsel Bey [Mürsel Alp]: Sava larda gösterdi i kahramanl klar yüzünden, gözü pek ve cesur anlam nda Kara unvan yla an lm t r. Osmanl devletinin kurulu y llar nda büyük gayretler göstermi , Osmanl Türklerinin ilk amirali, ilk gemi in aat mühendisi olan Karamürsel Bey, zmit Karamürsel'de bir deniz üssü ve tersane kurmu tur. Burada, olu turdu u nce Donanma ile denizlerde etkinlik göstermeye ba lam t r. Çektiri s n f ndan olan Karamürsel Gemisi¶nin tasar m n yapm t r. Önceleri Karesio ullar n n hizmetindeydi. Orhan Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 10 / 48
18

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI -Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

geçi te duyup ö rendi im, Karamürsel Eski Çar ¶da kurulan ya da sabit duruma gelen ³Amerikan Pazar ´na birkaç kez gitmi tim ngilizce dergi, roman vb eyler almak için. Bu dükkanlarda Karamürsel ABD Üssü çöplerinden ay klanan her ey sat l rd . O zamanlarda Türkiye¶nin ne durumda oldu unu bir dü ünün. Amerikal lar n çöpe att her ne varsa de erli görülen, bunlar bir biçimde bu dükkanlara gelir ve insanlar bunlara sahip olmak için para öderdi« Karamürsel Bey¶in torunlar n n bir zamanlar ne durumlara dü tü ünün an lar d r bunlar. Buna benzer ba ka durumlar da oldu ve ya and bu ilkede elbette; stanbul Tophane¶de kurulan ve her tür ABD ürününün sat ld ³Amerikan Pazar ´ gibi« Thomas Tipton ve benim ³Karamürsel ABD Üssü´ gurubum sayesi ile ilkin genç bir k z olarak üsse gelen Alice Holeman20 ve ile tan m t m. Daha sonralar da burada subay

Gazi'nin iste i üzerine, Osmanl 'n n hizmetine girmi tir. 1324 ya da 1326'da Karamürsel'i alarak Osmanl 'lar n n zmit Körfezi¶nin güney k y lar na yerle mesini sa lad . Fethetti i kasabaya da o dönemdeki gelene e uyularak onun ad verildi. Kasaba, çevresiyle birlikte kaptanl k sanca olarak örgütlendi ve yönetime Karamürsel Bey getirildi. Kendi ad yla an lan hafif ve h zl gemiler geli tirerek bir ince donanma kuran Karamürsel Bey, Marmara Denizi¶ni denetim alt na ald . Filosuyla körfezin giri ini tutarak Bizans'tan zmit'e deniz yoluyla gönderilen yard mlar kesti ve zmit'in k sa sürede Osmanl lar n eline geçmesinde önemli rol oynad . Karamürsel Alp, 1324 y l nda Kaptan- Derya'l a getirilmi ve görevini sürdürürken ölmü tür. Vasiyeti üzerine kendi ad n ta yan ilçenin çar s nda ve kurmu oldu u tersanenin arka taraf nda bulunan denize bakan bir yamaçtaki kabrinde yatmaktad r. Karamürsel Bey'in an t mezar çe itli anma törenlerinde kullan lmak üzere devlet ricalinin protokol gereksinimlerine uygun olacak biçimde düzenlenmi tir. [Te ekkürler: Wikipedia.Org, 26.07.2010, Erkan Kiraz¶ n Günlükleri, Alikahya- zmit]. 20 Alice Marsh Holeman []: 18 ya lar nda evli olarak Karamürsel ABD Üssü¶ne gelir. Thomas Tipton¶un Karamürsel Üssü ile ilgili yükledi i görüntüleri aras nda iki görüntüsü vard r. lki K z n n bisikleti ise Karamürsel Üssü içinde di er ise kahve rengi bir Amerikan Taksisi önünde, Yalova¶da verdi i görüntüsü. Yalova Tarzan ile ilgi yaz mdan dolay tan p yaz m t k. Adresi: Little Rock, Arkansas, USA. Email: llhaoh@aol.com. [24.06.2010, Memoirs of Erkan Kiraz, Alikahya, Izmit-Turkey]. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 11 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI -Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

olarak görev yapm Ron V. Good21 ve Charlie Conner ile tan m t k. Ron V. Good birkaç kez yaz m t k22. Bu de erli ki ilerle bu sayede tan m t m23 « Aybüke Beren Kiraz k z m z okulundan eve döndü. Ak am Yeme i sonras ile annesi ile birlikte kuaföre gideceklerdi. Giderken de beni Ye im Kafeterya ve Restoran yak n nda b rakacaklard . Geri dönü te de mekan n önünden alacaklard . Ben de bu arada yan mda götürece im Umerto Eco¶nun son roman ³Prag Mezarl ´n götürecektim. Gündelik

Ron G. Wood [Karamürsel ABD Üssü, USA]: Bir zamanlar 1970¶lerde Karamürsel ABD Üssü¶nde subay olarak görev alm . Thomas Tipton¶un web sayfas üzerinden tan t k. Retired Navy and Verizon. IT Engineer. Michigan native, married for 48 years, father of 2, married to Phyllis Elizabeth Robb Wood, retired navy and Verizon, Evangelist-Community of Christ, still work part time as an IT Engineer. Email: oldswabbie@yahoo.com & oldswabbie@gmail.com. Ron G. Wood: Phone: 813 995 2036, Cell: 813 416 5587. [30.07.2011, The Chronicles of Erkan Kiraz, Alikahya-Izmit, Kocaeli, Turkey]. 22 Karamürsel ABD Üssü: From: Ron G Wood rgwood535@verizon.net, To: erkankiraz@yahoo.com, Date: Monday, December 6, 2010, 3:23 PM, Subject: Wullenwebers, Karamursel and nostalgia. I was there from 6163 and enjoyed it immensely. Appreciate your keeping memories alive. Have pictures of other Wullenwebers... they are all identical.... Sure miss some of the food and people from Turkiye.... rgw, Navy. [06.12.2010, The Chronicles of Erkan Kiraz, Fatih Mahallesi, Izmit, Kocaeli, Turkey]. Ron G Wood: December 7 at 3:04pm: Heavens sake, you were only four years old when I was eating dinner in restaurants in Izmit. [07.12.2010, Erkan Kiraz¶ n Günlükleri, Alikahya- zmit]. 23 Karamürsel ABD Üssü: Thomas Tipton, Ron V. Good, Charlie Conner, Alice Holeman. [07.12.2010, Erkan Kiraz¶ n Günlükleri, Alikahya- zmit]. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 12 / 48

21

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI -Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

gazetelere göz att ktan sonra roman ndan okuyacakt m onlardan telefon ça r s gelenek dek« K z m z bugün Dil & Anlat m dersinden Yaz l S nav¶a girmi . S nav n çok iyi geçti ini söylüyordu. Yemekte Pilav üstü Biftek ve K v rc k Salatas vard . K z m z yemekte derslerinde ö rendi i bilgileri gündelik ya ama nas l uygulad ndan söz ediyordu« Haz rlan p ç km t k apartmandan ara soka a. D ar da Gece Mavisi bir renk vard . Güney da tepelerinin doruklar n n üzerinde siyah bulutlar aras nda kalm bu Gece Mavisi¶ne Gece Beyaz e lik ediyordu. ki gün sonra bölgemize gelece i tahmin edilen Ya l ve So uk Hava öncesinde bugün Lodos çevreyi l kla t rm ve kirli havay temizlemi ti«

Written By Erkan Kiraz

06.01.12

Page 13 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI -Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

Arac m z apartman n ilerisinde bir yerdeydi. Il k havada, esen rüzgarda arabam za do ru yürümü tük. Harika bir Bahar Ak am ba lam gibiydi. Dicle Caddesi¶nden Akarca Deresi güneyindeki ara soka a geçtik. Buradan S raselviler Caddesi¶ne ba land k. Hiçbir kurala uymayan sürücüler aras nda ilerledik. Evlerine dönmekte olan bu sürücülerin dü üncelerini ve kafa yap lar n merak etmek anlams zd « Sak p Sabanc Caddesi-Demokrasi Caddesi kesi mesinde indim araçtan. Kö edeki BP akaryak t istasyonu marketinden sigaram ald m. Ye ilim¶de tüm aile üyeleri bir aradayd . Kamile-S tk Torlak ve sevgili çocuklar Ozan Torlak ve de çal anlar Gül Arabac « çeride bu ak am fazladan mü teri vard . Haftasonun etkisi olmal . Rüzgar esmeyi sürdürüyordu d ar da. Mavi Kocaeli, Bugün ve Sözcü gazetelerine göz att m, roman m n kald m sayfas ndan sürdürdüm okumam . TV¶de bir müzik kanal aç kt ve a ina olmad n parçalar ard ard na çal n yordu. Mü terilerden kasaya gelip hesab n ödeyenler de vard , oturmalar n sürdürenler de, içeriye yeni gelenler de. Ama hiç tan d k yoktu gelen giden aras nda. Ya bizim zaman m z geçmi ti ya da bizim akranlar m z art k evlerinden burunlar n d ar ya ç kartm yorlard « lk telefon ça r s geldi inde ko una sevgili k z m zd . Beni imdi mi yoksa annesinin Kentsa Sosyal Tesisleri¶ne gidip spor yamas sonras m almalar n n daha uygun olaca n soruyordu« Ben imdi gelin dedim. kinci ça r geldi inde dostlara iyi ak amlar dileyip toparland m. Kitab m, okuma gözlü üm ve mavi renkli LCW ya murlu um. U emektar ya murluk kaç y ll kt !
Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 14 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI -Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

Sevgili k z m z Aybüke Beren Kiraz ile araçtan inmi tik Kentsa Sitesi kö esinde, Dicle Caddesi kuzey kö esinde« KBB¶nin Yuvama Akarca Konutlar [YAK] güneyinde, iki vadi ve bir tepe üzerinde ba latt yüksek katl bloklar yükseliyordu. Ye illik Alan olarak korunmas gereken bir alan belediye eliyle ta la t r l yordu. Bunla da kal nm yor, kat yükseklikleri yükseltiye göre kademli olarak yap lm YAK¶nin tüm görüntüsü ve önü kesiliyordu« Sevgili k z m z ABD, NY kentinde 25bin m2¶lik bir alan olan Central Park¶tan söz diyordu. Ne demeliydim k z m za!´Çal nca oluyor, kentlerimiz inan lmaz bilgi birikimi, deneyim ve bilimsel olarak yönetiliyor´ mu demeliydim! Kap lar aç p içeri girdi imizde evi sabit telefonu çalmaya ba lam t . Arkada Azra Mutlu ar yormu . Bu ak am arkada lar ile bizim evde toplan p ders çal acaklard . Duvardaki saate göre saat 19:00 sular yd . K sa süre sonra ard ard na kap zilimiz çalmaya ba lad . K z m z arkada lar n ald odas na« Odas ndan kahkaha ve gülü meler yükselmeye ba lad «
Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 15 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 16 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 17 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Amerikal E & Çocuklar . © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 18 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Amerikal E & Çocuklar . © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 19 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Amerikal E & Çocuklar . © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 20 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Amerikal E & Çocuklar . © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 21 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Yalova Tarzan : Zekeriyya. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 22 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Yalova Tarzan : Zekeriyya. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Amerikal lar n Foto raflar ile Türkiye¶den Bölümler: zmit Demiryolu Caddesi, Eski Garajlar. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 23 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Amerikal lar n Foto raflar ile Türkiye¶den Bölümler. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

Written By Erkan Kiraz

06.01.12

Page 24 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Amerikal lar n Foto raflar ile Türkiye¶den Bölümler. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 25 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Amerikal lar n Foto raflar ile Türkiye¶den Bölümler. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 26 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Amerikal lar n Foto raflar ile Türkiye¶den Bölümler. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 27 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Amerikal lar n Foto raflar ile Türkiye¶den Bölümler. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

Written By Erkan Kiraz

06.01.12

Page 28 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Amerikal lar n Foto raflar ile Türkiye¶den Bölümler. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

Written By Erkan Kiraz

06.01.12

Page 29 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Amerikal lar n Foto raflar ile Türkiye¶den Bölümler. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

Written By Erkan Kiraz

06.01.12

Page 30 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Amerikal lar n Foto raflar ile Türkiye¶den Bölümler: Yalova Pazar . © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 31 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Amerikal lar n Foto raflar ile Türkiye¶den Bölümler: Yalova Pazar . © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Thomas Tipton. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

Written By Erkan Kiraz

06.01.12

Page 32 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Thomas Tipton. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 33 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Written By Erkan Kiraz

06.01.12

Page 34 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Thomas Tipton-KCDI Tshirts. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 35 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Thomas Tipton-KCDI Tshirts. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

Written By Erkan Kiraz

06.01.12

Page 36 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Thomas Tipton-KCDI Tshirts. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 37 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Thomas Tipton-KCDI Tshirts. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 38 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Thomas Tipton-KCDI Tshirts. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 39 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Thomas Tipton-KCDI Tshirts. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 40 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Thomas Tipton-KCDI Tshirts. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 41 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Thomas Tipton-KCDI Tshirts. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 42 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: Karamürsel ABD Üssü & Thomas Tipton-KCDI Tshirts. © These pictures were taken from Thomas Tipton¶s Web Pages. All Thanks go to Thomas Tipton. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 43 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: The Events of Turkey ± Türkiye Gündemleri. © These pictures were taken from various Internet News Web Pages for the sole aim of spreading information. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 44 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: The Events of Turkey ± Türkiye Gündemleri. © These pictures were taken from various Internet News Web Pages for the sole aim of spreading information. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 45 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: The Events of Turkey ± Türkiye Gündemleri. © These pictures were taken from various Internet News Web Pages for the sole aim of spreading information. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: The Events of Kocaeli ± Kocaeli Gündemleri. © These pictures were taken from various Internet News Web Pages for the sole aim of spreading information. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. Written By Erkan Kiraz 06.01.12 Page 46 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI

Karamürsel ABD Üssü & KCDI ± US Karamursel Air Base & KCDI - Kocaeli: The Events of Kocaeli ± Kocaeli Gündemleri. © These pictures were taken from various Internet News Web Pages for the sole aim of spreading information. Copy Righted to Owners. All Rights Reserved. Freelance Researcher & Writer; Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. [1]. Yaz da ad ve adresleri geçen mekanlar ve ticari i letmeler bilgi sa lama amac yla zikredilmi tir. Her hangi bir ticari ba lant söz konusu de ildir. Sözü edilen mekan ve i letmelerin parasal deste i söz konusu de ildir. Zaman içinde eri im bilgilerinde olu acak de i iklikler bireysel olarak yazar ba lamaz. [2]. Yaz da söz edilen mekanlara ait bilgi ve yorumlar sadece bilgi sa lamay amaçlamaktad r. Her hangi bir yergi ya da yüceltme söz konusu de ildir. Amaç ya an lan anlar ve ya ananlar bireysel gözlem ve yorumla oldu u gibi aktarmakt r. [3]. Sözü edilen bedeller ilgili tarihlerde geçerli olup ne bireysel olarak yazar ne de ilgili yerlerin sahip ve i letmecilerini ba lar. [4]. Hata ve yanl l klar müstesnad r. Olas birey, yer ve mekan adlar ile örtü me durumlar , herhangi bir birey ya da tüzel ki iye yaz da de i iklik yap lmas isteme hakk do urmaz.

[Erkan Kiraz, Alikahya, Izmit-Kocaeli, Turkey on Friday, Jan 6 th, 2012].
© Copyright 1999-2000-2012. http://www.proz.com/profile/1446619, http://erkankiraz.blogspot.com/ & http://www.scribd.com/erkankiraz. Pictures, Documents, Materials, Stories, Ottoman Archives, Turkish Republic Archives or Other Information & Knowledge in this page may not be reproduced in any form without expressed written permission from Erkan Kiraz, nor may it be sold or otherwise transferred to a third parties. For whatever aims they could not be copied, recopied, reproduced, transmitted, distributed, redistributed in any form or by any means, graphics, electronic, or mechanical, including photocopying, recording or taping, or by any information storage retrieval system, or used, reused on any written documents, texts, undergraduate certificates, bachelor's degrees, bachelor's levels, books or in any kind of digital or electronically environments & media, either they are regarded as profit-gaining or non-profit gaining or educational purposes.

Written By Erkan Kiraz

06.01.12

Page 47 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Karamürsel ABD Üssü & KCDI - US Karamursel Air Base & KCDI
Erkan Kiraz at http://www.proz.com/profile/1446619 & http://tr.linkedin.com/in/erkankiraz, Email: erkankiraz@yahoo.com provides all those stories at http://erkankiraz.blogspot.com/, http://www.scribd.com/erkankiraz, http://erkankiraz.multiply.com & http://www.panoramio.com/user/2404315. © 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

Written By Erkan Kiraz

06.01.12

Page 48 / 48

© 1999-2011 Copy Righted to Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->