AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜR VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLİĞİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİ İLE BULUŞUYOR 1

Kapak.indd 1

30.11.2011 15:12:59

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLİĞİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİ İLE BULUŞUYOR

1

Kapak.indd 1

30.11.2011 15:12:59

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Almanak2_basbakan.indd 1

30.11.2011 14:13:33

1

2

Almanak2_basbakan.indd 2

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

30.11.2011 14:13:34

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Başkanlığı

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR
AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

4 - 18 TEMMUZ 2011

3

Almanak2_basbakan.indd 3

30.11.2011 14:13:39

4

Danimarka_basbakan.indd 4

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

23.11.2011 16:26:41

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı

Sevgili Gençler, Milletler arası ilişkileri belirleyen; sosyal, siyasal ve ekonomik etkenlerin yanında, muhakkak ki kültürel etkenlerin de büyük bir önemi vardır. Bunun yanı sıra millî kültür değerleri, milletleri birbirine daha fazla yaklaştırır. Bunu sağlarken eski eserleri, tarihi belgeleri, şiiri, tiyatrosu, sanatı, edebiyatı ve folkloru büyük rol oynar. Bu belgeler ve değerler milletlerin iç işlerine karışmadan, vatan bütünlüğüne dokunmadan, kardeşçe ve dostça, barış içinde yaşamalarına katkıda bulunur. Bu nedenle Ülkemizin kültürel değerlerini tanımak aynı zamanda uluslararası ilişkilere devamlılık ve canlılık sağlar. Değişik coğrafyaların kesiştiği, değişik toplum ve tarihlerin karşılaştığı bir kavşak noktasında ortaya çıkan ve gelişen Türk millî kültürü; Orta Asyalı olduğu kadar, Akdenizli; Orta Doğulu olduğu kadar Anadolulu ve Balkanlıdır. Türkün mührünü vurduğu bu millî kültür; hem değerler, hem ürünler, hem de duruş, düşünüş ve davranış tarzları düzeyinde, Türk Milletinin yüzyıllar içerisinde oluşturduğu millî bir kültür mirasıdır. Kültür, oluşum ve değişim sürecinde başka kültürlerle alış verişte bulunur, onlardan aldığı gibi onlara da verir. Kültür değişmesi tabiidir. Ancak kültür yabancılaşması, yozlaşması gayri tabiidir. Modern ve medeni milletlerin hiç biri, kendi millî kültürünün yerine bir başka kültürü koyamaz. Koyarsa ya da koymaya çalışırsa onlar millet olmaktan çıkar. Sadece bir topluluk olarak tarihteki yerini alır. O da zamanla eriyip yok olur. Kültür değişmesinin temel kanunu, kendi kimliğini, özünü ve köklerini koruyarak devam etmesi, değişmesi ve gelişmesidir. Özünü ve kökünü koruyamayan milletler yabancı kültürlerin işgaline uğrarlar. Bu da modern çağdaki işgalin en tehlikesidir. Zira millî kültür bir milletin var olma şuurudur. Şuur ise bilmek demektir. Kendini, kendi değerlerini tanımayan bir milletin ve gençliğin sadece bir toprak parçasına sahip olması o millete hiç bir şey kazandırmaz. Tarih boyunca insanların bir kısmı geçmişe özlem duymakla yetindi, geçmiş zaman içinde yaşadı. İçinde bulundukları çağa, zamana önem vermedi. Oysa geçmiş ne kadar gerçek ise gelecek de o kadar gerçek, geçmiş ne kadar değerli ise gelecek de o kadar önemlidir. Bu düşünceden yola çıkarak; gerek ülkemizin büyük bir nüfus potansiyelini oluşturan gençlerimizi, gerekse de Evlad-ı Fatiha’ndan geride kalan balkanlardaki gençlerimizin kendi milli kültürlerinden kopmamaları, dillerini iyi bilmelerini; tarih, örf ve adetlerine sahip çıkmalarını istedik. İstedik ki; gelin, kendi Anavatanınızı görün, soydaşınızı tanıyın, kendi kültürünüzü öğrenin, yaşayın ve sahip çıkarak yaşamaya devam edin, İstedik ki; gelin, dünyaya asırlarca payı tahtlık yapmış İstanbul’u ve Topkapı Sarayı’nı görüp gururlanın, İstedik ki; Edirne’de, Selimiye’ye bakınca dünya mimarlık tarihine bu muhteşem eseri kazandıran Mimar Sinan’ınızla övünün, İstedik ki; Çanakkale’de, Atatürk’ü, Cideli Mehmet Çavuşu, Ezineli Yahya Çavuş’u ve binlerce vatan evladının kanlarıyla yoğurduğu Kanlısırt’ı, Alçıtepe”yi, Conkbayırı”nı görüp, onların ruhlarıyla hemhal olun, İstedik ki; bir devrin battığı, bir vatan kalbinin altığı Çanakkale’yi kendi gözlerinizle görüp, dedelerinizle öğünün, İstedik ki; Bursa’da, Ulu Camii’nin şadırvanında akan su sesiyle ruhlarınızı yıkayıp, Afyon”dan Kocatepe’den ruhlarınızı gökyüzüne kanatlandırın, İstedik ki; Konya’da, büyük Türk düşünürü Mevlana’nın düşünce dünyasına erişin, İstedik ki; Ankara’da, sizi unutmayan, size sahip çıkan, sizi seven bir devletiniz olduğunu bilin, İstedik ki; her nerede olursanız olun, bu büyük milletin bir parçası olduğunuzun gururunu yaşayın, İstedik ki; bu toprakların nasıl vatan yapıldığını görüp, atalarınızı hayırla yad edin, İstedik ki; dünyanın neresinde olursanız olun birbirinizi tanıyın, birbirinizle görüşün ve bağınızı hiç koparmayın, bu büyük milletin bir mensubu olduğunuzu unutmayın, onlar gibi olun, onlar gibi yaşayın, onlar gibi vatanınıza sahip çıkın, İstedik ki; onları sevdiğimiz kadar sizleri de sevdiğimizi bilin.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR 5

Danimarka_basbakan.indd 5

23.11.2011 16:26:45

6

Danimarka_basbakan.indd 6

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

23.11.2011 16:26:46

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ LİDERLER ÜLKELER DANİMARKA FİNLANDİYA FRANSA HOLLANDA İSVEÇ NORVEÇ 1 2 20 20 44 62 82 116 148

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR 7

Danimarka_basbakan.indd 7

23.11.2011 16:26:46

8

Danimarka_basbakan.indd 8

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

23.11.2011 16:26:49

İlki, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca (www.ghdb.gov.tr) 2010 yılında gerçekleştirilen “Avrupa’daki Türk Gençliği Kendi Kültürü ve Tarihiyle Buluşuyor” projesinin devamında, 2011 yılında da Avrupa’dan gençler, düzenlenen tarih ve kültür gezisine katılmıştır. 25 Temmuz – 8 Ağustos 2011 tarihleri arasında, Avrupa’dan (Danimarka, Finlandiya, İsveç, Norveç, Fransa, Hollanda) 400 genç programda yer almıştır. Program kapsamında İstanbul, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Afyon, Konya, Nevşehir ve Ankara illerini içeren tarih ve kültür gezisi düzenlenmiştir. Söz konusu program çerçevesinde, 15 gün boyunca, 9 ilin tarihi, kültürel ve milli değerlerini yaşayıp, ülkelerine döndüklerinde gördükleri ve yaşadıkları deneyimi aktarabilecek gençler, ülkemizin önemli yerlerini ziyaret ederek, tarih ve kültürlerini öğrenme imkanı elde etmişlerdir. Bunun yanı sıra gençlerimiz, hem Türkiye’deki yaşıtları hem de programa farklı ülkelerden dahil olan gençlerle bir araya gelerek dostluklar kurma, kaynaşma fırsatı bulmuşlardır. Bu projede, yurtdışından gelen gençlerimizin, milli ve kültürel değerlerimizi, sahip olduğumuz sanatsal, tarihi ve sosyal yapıyı tanımaları, ülkemizin kuruluşundan, kurtuluşuna kadar olan sürece tanıklık eden, tarihi bakımdan önem arz eden illerimizi görmeleri, yaşamaları, kişisel ve sosyal yönden gelişimlerinin de sağlanmasının yanı sıra ülkemizin birer gönüllü kültür elçileri olmaları hedeflenmiştir.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR 1

Danimarka_basbakan.indd 1

23.11.2011 16:26:52

2

Danimarka_basbakan.indd 2

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

23.11.2011 16:26:52

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Danimarka_basbakan.indd 3

23.11.2011 16:26:53

3

YÖNETİCİLER

YUNUS AKGÜL
yunus.akgul@gsgm.gov.tr

ADNAN GÜL
adgul61@yahoo.com

KOORDİNATÖRLER MURAT UZUN
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 18.10.1984 Türkiye Ankara Sakarya Üniversitesi Bilgi Yönetimi Murat Uzun murat@4hece.org

HASAN KILINÇ
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 01.04.1986 Türkiye Ankara İnönü Üniversitesi Halkla İlişkiler Hasan Kılınç hasan@4hece.org

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

HALİS HAKYEMEZOĞLU
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 23.03.1988 Türkiye Tokat Anadolu Üniversitesi İktisat Halis Hakyemezoğlu halis@4hece.org

ÇİĞDEM KOŞU
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 13.04.1977 Türkiye Ankara Konya Selçuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Çiğdem Koşu cigdem@4hece.org

4

Danimarka_basbakan.indd 4

23.11.2011 16:26:58

LİDERLER ASLI HACIFAZLIOĞLU
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 12.08.1989 Türkiye Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Aslı Hacıfazlıoğlu aslihcfzlg@gmail.com

BAŞAK POLAT
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 01.06.1985 Türkiye Ankara Üniversite Turizm Başak Polat basak@ghdb.gov.tr

BAYRAM COŞKUN
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 17.05.1988 Türkiye Samsun Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bayram Coşkun bayramcoşkun88@hotmail.com

BEGÜM GÜNGÖR
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 10.01.1985 Türkiye Elazığı Fırat Üniversitesi Spor Yöneticiliği Begüm Güngör adasu85@hotmail.com

ELİF BERRİN SELAM
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 11.06.1986 Türkiye Kocaeli Kocaeli Üniversitesi Muhasebe Elif Berrin SELAM elifberrin@mynet.com

EMİR EREN CENK
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 27.03.1990 Türkiye Ankara Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Emir Eren Cenk eren@ghdb.gov.tr

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

HİLAL ARKALTİ
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 02.11.1984 Türkiye Kastamonu Anadolu Üniversitesi İşletme Hilal Arkalti hilal_arkalti@hotmail.com

İLKBEN ERGİN
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 21.05.1990 Türkiye Edirne Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu İlkben Ergin ilkben@edirne-gm.gov.tr

5

Danimarka_basbakan.indd 5

23.11.2011 16:27:07

LİDERLER

MEHMET ŞAHİN
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 27.03.1984 Türkiye Aksaray Aksaray Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Mehmet Şahin mhmt_sahin_@hotmail.com

NURULLAH YAVAŞ
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 29.08.1986 Türkiye Ankara Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Nurullah Yavaş nurullah@ghdb.gov.tr

ORHUN GÜL
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 01.01.1991 Türkiye Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Orhun Gül gulorhun@gmail.com

MUSTAFA SARIYILMAZ
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 23.05.1990 Türkiye Ankara Ankara Üniversitesi Sinoloji Mustafa Sarıyılmaz mustafa@ghdb.gov.tr

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

ÖZGÜR YİĞİT AYYILDIZ
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 12.05.1990 Türkiye Düzce Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Yiğit Ayyıldız nofearlife@windoeslive.com

ÖZLEM ÇİNER
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 08.09.1987 Türkiye Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Yöneticiliği Özlem Çiner ozlemcıner_@hotmail.com

6

Danimarka_basbakan.indd 6

23.11.2011 16:27:14

LİDERLER

SENA SAYILIR
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 15.07.1986 Türkiye Adıyaman Atatürk Lisesi Sözel Sena Sayılır sanasayilir@msn.com

ŞABAN BOLAT
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 27.03.1988 Türkiye Çorum Lise Şaban Bolat saban_bolat@hotmail.com

ZAFER ASLANTAŞ
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 24.08.1983 Türkiye Ankara Yenimahalle Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe zfraslan@yahoo.com

ŞEHMUZ ALTIN
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 22.06.1984 Türkiye Ankara Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Şehmuz Altin sehmuz@ghdb.gov.tr

MİNE CEYHAN
AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 19.12.1990 Türkiye Kocaeli Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Mine Ceylan mineceyhan1@hotmail.com

7

Danimarka_basbakan.indd 7

23.11.2011 16:27:20

İstanbul / 25-26-27 Temmuz 2011

n Sulta t e Ahm i i Cam

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Çam lıc Tepe a si

8

Danimarka_basbakan.indd 8

23.11.2011 16:27:38

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Ayasofya

Danimarka_basbakan.indd 9

23.11.2011 16:27:57

9

Yerebatan Sarnıcı

niye Süleyma Camii

Danimarka_basbakan.indd 10

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR 10

23.11.2011 16:28:14

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Mıs

ı

arşıs rÇ

ı

Danimarka_basbakan.indd 11

23.11.2011 16:28:32

11

12

Danimarka_basbakan.indd 12

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Kız Kule

si

23.11.2011 16:28:47

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Danimarka_basbakan.indd 13

23.11.2011 16:28:57

13

14

Danimarka_basbakan.indd 14

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

23.11.2011 16:29:18

Panorama 1453 Fetih Müzesi
AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR 15

Danimarka_basbakan.indd 15

23.11.2011 16:29:37

16

Danimarka_basbakan.indd 16

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

23.11.2011 16:30:00

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Topkapı Sarayı

Danimarka_basbakan.indd 17

23.11.2011 16:30:21

17

18

Danimarka_basbakan.indd 18

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

23.11.2011 16:30:44

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Kapalı Çarşı

Danimarka_basbakan.indd 19

23.11.2011 16:31:06

19

20

Danimarka_basbakan.indd 20

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

23.11.2011 16:31:06

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

DANİMARKA

Danimarka_basbakan.indd 21

23.11.2011 16:31:06

21

DANİMARKA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

07.01.1992 Horsens/İstanbul İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ahmet Polat ahmet_polat1992@hotmail.com

Bu gezi bana her konuda çok şey öğretti. Bana Türkiye’nin tarihini ve kültürünü tanıma şansı verdiğiniz için size minnettarım. Artık ülkemize farklı bir gözlerle bakıyorum. Ne mutlu Türküm diyene.

AHMET POLAT AYSUN YILMAZ
Bu organizasyon sayesinde Türkiyemizin kıymetli tarih ve kültür zenginliğini daha iyi anlamış oldum. Gezi başladığında bu kadar çok arkadaş edinebileceğimi düşünmüyordum. Farklı ülkelerden birçok Türk arkadaşım oldu. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 29.03.1992 Stenlose Cph West Uluslararası Ekonomi Aysun S. Yilmaz aysunyilmaz@live.dk

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

27.09.1990 Ringsted Kopenhag Üniversitesi Tıp Fakültesi Alev Büyükuslu alev.b1990@hotmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

ALEV BÜYÜKUSLU

‘Avrupa’da Yaşayan Türk Gençleri Kendi Kültürü ve Tarihiyle Buluşuyor’ projesi kapsamında 15 gün içerisinde, 9 farklı şehri gezerek, bu gezinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kısa gibi görünen bu zaman içerisinde gezdiğimiz ve gördüğümüz yerler hakkında çok fazla bilgi edindik. Bu sayede Türkiye’yi daha yakından tanıma imkanımız oldu. Şuan Türk olduğum için bir kez daha gurur duymanın heyecanı içerisindeyim.

Birlikte geçirdiğimiz bu iki hafta boyunca yaşadığım her şeyden büyük bir zevk aldım. Türk kültürünü ve tarihini daha yakından tanımanın yana sıra, birçok yeni arkadaş edindim. Türkiye’de bugün insanların nasıl yaşadığını öğrendim. Bu gezide emeği geçen herkese teşekkür ederim.

AYŞE ÖZSARI
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 05.05.1988 Odense Kopenhag Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ayşe Özsarı ayse-ozsari@hotmail.com

22

Danimarka_basbakan.indd 22

23.11.2011 16:31:13

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

09.04.1989 Slagelse Sjaelland Üniverstesi Hemşirelik aysegul-berber@hotmail.com

AYŞEGÜL BERBER

Bu proje bizleri tarih ve kültürümüzle buluşturmanın yanı sıra, birçok arkadaş edinmemizi de sağladı. Bu sayede Avrupa’nın birçok ülkesinde, yolumuz düştüğünde gidebileceğimiz arkadaşlarımız var artık. Bu proje aynı zamanda bizim daha bilinçli bireyler olmamızı sağladı. İnsan kendi tarihinin bilincinde olmadığı sürece, o tarihin bir parçası olamaz. Bu gezi sayesinde kendi tarihimizin bir parçası olduk. Avrupalı Türkler olarak devletimize şükranlarımızı sunmayı bir borç biliyoruz.

BURHAN BAYHAN
Programı gördüğümde, ayak uyduramayacağımı düşünüyordum. Ama ne kadar yanıldığımı zaman geçtikçe anladım. Bu gezi benim için tarihi ve kültürel yönden çok eğiticiydi. Tarihimizi olayların yaşandığı yerlerde görmek hepimizi çok etkiledi. Bu etkiyi yaratan herkese çok teşekkür ederiz. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 27.08.1990 Hedehusene Kopenhag Üniversitesi Tarih Burhan Bayhan bayhanburhan@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

10.08.1988 Aarhus Aarhus Üniversitesi İşletme bilgeyt_t@hotmail.com Bu geziye katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok şey öğrendim ve gördüğüm her yerde farklı duygulara kapıldım. Geçmişimize dair mükemmel bir tarihi görmek, kültürümüzü görmek, dinlemek ve yaşamak çok keyifliydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

BİLGEHAN SARIKAYA

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Öncelikle bizleri böyle güzel bir projeyle bir araya getiren Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkür ederim. Adım adım tarihin yaşandığı, su gibi akıp geçen bu iki hafta hafızalarımıza kazındı. Her şey için çok teşekkür ederim.

CAVİT TOKMAK
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 26.04.1990 Kopenhag CBS Hukuk ve Ekonomi Cavit Tokmak cato09ab@student.cbs.dk

23

Danimarka_basbakan.indd 23

23.11.2011 16:31:19

DANİMARKA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

31.10.1993 Hellerup Gammel Hellerup Gymnasium Halk Bilimi Cemre Nur Altay cemre-an@hotmail.com

Bu gezide emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz harikaydınız. Çok iyi Türkçe konuşamıyorum bu yüzden duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Hepinizi çok seviyorum.

CEMRE NUR ALTAY DENİZ ÇAKICI
Avrupa’dan gelen bu kadar çok Türk gencini bir arada görmek gurur vericiydi. Bu proje benim için dönüm noktası oldu. Bana kendi kültürümü, tarihimi ve yeni arkadaşlar kazandırdı. Bu güzel projeye katılmama fırsat veren herkese teşekkür ederim. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 09.06.1992 Kopenhag ZBC Nastved Ekonomi Dennis Cakici dennis.cakici@gmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

05.04.1992 Kopenhag N. Zahles Gymnasium Lise Cenk Devici cenk-devicii@hotmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

CENK DEVİCİ

Bu gezi sayesinde Türk kültürünü ve tarihini öğrendiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Burada öğrendiğim bilgiler geleceğim için çok büyük bir avantaj sağlayacak. Burada öğrendiklerimi yaşadığım ülkenin insanlarıyla paylaşacağım. Gezdiğimiz yerler arasında en çok Çanakkale’den etkilendim. Şehitlerimizin vatanımızı kurtarmak için neler yaptığını öğrenmek, hissetmek ve o toprakları ziyaret etmek benim için gurur vericiydi.

Bu projeyi ilk duyduğumda, böyle bir gezinin düzenlenmesi bana pek inandırıcı gelmemişti. Ama internet sitesinden geçen sene gerçekleştirilen projenin bilgilerini okuyunca ‘Neden olmasın?’ dedim. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Kendi kültürümüzle ve tarihimizle buluşmak beni mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

EBRU BERBER
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 24.04.1990 Slagelse Roskilde Üniversitesi İşletme ebru-berber@hotmail.com

24

Danimarka_basbakan.indd 24

23.11.2011 16:31:24

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

11.05.1989 Rodovre Professionshojskolen metropol Hemşirelik Elif Can elif_1105@hotmail.com

ELİF DERYA CAN
Bu gezi çok güzeldi. Bu proje sayesinde ilk defa ülkemin tarihi ve kültürüyle tanışıyorum. Önceden Çanakkale’nin nasıl bir yer olduğunu bile bilmiyordum. Bu gezi sayesinde Çanakkale hakkında çok şey öğrendim ve bu şehir beni çok etkiledi. Bu ülkeyi kaybetmemek için atalarımızın nasıl bir savaş verdiğini ve nerede savaştıklarını görmek beni çok hüzünlendirdi. Nevşehir’in doğası ve olağanüstü peribacaları beni kendine hayran bıraktı. Herkes bana İstanbul’dan bahsediyor, ne kadar güzel olduğunu ve mutlaka görmem gerektiğini söylüyordu. Ama şimdiye kadar gelmek nasip olmamıştı. İstanbul’u çok sevdim, çok büyük ve etkileyici bir şehir. İstanbul’da çok fazla tarihi mekan var. Buraları birkaç günde gezip öğrenemezsin ama yine de bu kısa süre içerisinde birçok şey öğrendim. Burada Türkiye’nin tarihi ve kültürünü tanımanın yanı sıra farklı ülkelerden gelen gençlerle tanıştık, kaynaştık ve yeni arkadaşlar edindim.

Bence bu proje mükemmeldi. Bu proje sayesinde Türkiye’nin kültürünü ve tarihini görme şansı bulduğum için çok mutluyum. Öğrendim ki İstanbul tarihi bir hazine ve bizler tarihimize sahip çıkmalıyız. Çünkü bu bizim tarihimiz ve bizi biz eden de bu tarihtir. Öğrendim ki Çanakkale geçilmez. Türk halkı ve Türk gençleri orada bizim için hayatlarını verdi. Bu çok onur verici aynı zamanda çok üzücü… Çünkü onlar küçük yaşta şehit oldular ve ben bunları öğrendiğimde ne kadar şanslı olduğumun farkına vardım.

ERDAL CARTILLI
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 02.11.1991 Herning Handelskole HHX Finans Erdal Cartıllı cartilli91@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

10.03.1993 Svendborg Svendborg Erhversskole HHX Finans Emre Koyuncu emre0104@live.dk Bu geziye katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Türkiye’nin güzel yerlerini gördüm ve çok önemli olan tarihini ve kültürünü yakından tanıdım. Bu gezi sayesinde unutamayacağım çok şey öğrendim. Yeni arkadaşlar ve anılar kazandım. Her şey için çok teşekkür ederim.

EMRE RAMAZAN KOYUNCU

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Türkiye’ye gelir gelmez şehirleri ve tarihi yerleri gezmeye başladık. Aklımda en çok yer eden ve bana göre en önemli şehir Çanakkale oldu. Sanırım başka hiçbir ülkede bunlar yaşanmamıştır ve Çanakkale gibi geçilemeyen bir şehir yoktur. Ruhumu en derinden etkileyen şey ise askerlerimizin aç ve berbat giysiler içerisinde Çanakkale’yi savunmuş olmalarıydı. En sevdiğim yerlerden bir diğeri ise Ulu Camii’ydi. Hayatımda hiç görmediğim ve manzarası çok güzel olan bir caminin içinde abdest aldım. Aslında anlatılacak çok şey var. Ama anıları bir kağıda yazmak, asla aynı duyguyu yaşatmayacaktır. Ne mutlu Türküm diyene.

ESRANUR ÇELİK
Doğum Tarihi: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 11.08.1991 Glostrup Kongsholm Gymnasium Esranur Celik esranurcelik@hotmail.com

25

Danimarka_basbakan.indd 25

23.11.2011 16:31:30

DANİMARKA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

12.10.1990 Hellerup Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Funda Bozkurt funne_90@hotmail.com

FUNDA BOZKURT
İki hafta süren kültür ve tarih gezimiz çok güzel geçti. Bu gezi benim için unutamayacağım bir deneyim ve anı olarak kalacak. Türkiyemizi bu kadar yakından görmek ve tanımak, kendi kültürümüzü ve tarihimizi yaşamak çok güzel bir duygu. Burada 6 farklı ülkeden gelen Türk gençleriyle tanıştım ve arkadaşlık kurdum. Kısa bir süre olmasına rağmen hepimiz birbirimize alıştık ve birçok ortak noktamız olduğunu fark ettik. Benim en sevdiğim ve beni en çok duygulandıran ilimiz Çanakkale oldu. Oradaki atmosfer bambaşkaydı. Bu değerli ilimizde attığım her adımda tüylerim diken diken oldu diyebilirim. Beni etkileyen bir başka ilimiz ise Nevşehir’di. Kapadokya’da peribacalarını gördük ve bence inanılmaz güzeldi. Nevşehir doğa harikalarıyla muhteşem bir yer ve kesinlikle görülmeye değer. Böyle bir projeyi düzenleyip, bizlere mümkün kılan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ediyorum.

Öncelikle bu anlamlı projede emeği geçen herkese can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bu proje sayesinde biz Avrupa’daki Türk gençliği olarak, devletimizin bizi uzaklarda olmamıza rağmen sahiplendiğini hissediyoruz ve umuyoruz ki bu sahiplenme her daim devam edecektir. Gönül ister ki dünyadaki tüm Türk gençleri bizim kadar şanslı olsun. Her Türk genci kendi şanlı tarihiyle ve kültürüyle buluşsun ki Türklüğün ne derece kutsal olduğunu anlayabilsin ve anlatabilsin. Burada geçirdiğimiz günler boyunca farklı ülkelerden, farklı güzelliklerde arkadaşlarla tanışmak nasip oldu. Şunu söyleyebilirim ki bu 400 gencimizin her biri ayrı güzelliklere ve yeteneklere sahip. Kısacası her biri adeta ayrı bir cevher niteliğinde. Hani derler ya ”Anlatılmaz yaşanır” diye, işte bu gezinin 14 günü, 336 saati, 20160 dakikası da aynen bu şekilde yaşandı. Tek üzüldüğüm şey ise başka birisine bu gezi hakkında bir şeyler anlatmak isterken, çekilen resimlerin, videoların, yazılan tüm notların, anıların, kitapların bu geziyi anlatmakta yetersiz kalacağıdır. Çünkü cennet vatanımızın güzellikleri anlatılmaz, yaşanır. Allah bu projede emeği geçen herkesten tekrar tekrar razı olsun. Umarım bu gibi projelerle yurt dışındaki Türk gençlerine daha fazla yatırım yapılır. Hepimizin anavatanımıza, Türkiye’ye borcu olduğunu düşünüyorum ve bu sebepten dolayı gezide yer alan tüm arkadaşlarımızdan, Türkiyemizi en iyi şekilde temsil etmelerini rica ediyorum. Ne Mutlu Türküm Diyene.

GÖKHAN BERK
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 08.03.1987 Aalborg Aalborg Üniversitesi İşletme Ekonomisi Gönül Dolu gonul-dolu@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

02.05.1988 Aarhus CBS Mali Hukuk Gamze Basel gamze_basel@hotmail.com

GAMZE BASEL
AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR
Memleketimi, vatanımı ve asil milletimi tanımamı, anlamamı sağlayan ve doğduğum gibi Türkoğlu Türk olduğumu hatırlatan çok güzel geziydi bu. Edirne’den Ardahan’a bu milletin ve bu devletin nasıl kazanıldığını, atalarımızın vatan ve millet için nasıl savaşıp, can verdiğini yerinde öğrenmek bana duygu dolu anlar yaşattı. Bu yüzden geziye katıldığım için çok mutluyum ve her şey için çok teşekkür ederim. Gittim, gezdim, gördüm… Kalbimiz her zaman Türkiye için atarken, artık bedenim, ruhum ve bütün benliğim Türk olmanın gururunu yaşıyor. Temennim herkesin Türkiye’yi özellikle Çanakkale’yi gelip, görmesidir. Çanakkale’de akan kan bizim kanımızdır. Nasıl ki orada omuz omuza devletimiz, asil milletimiz için savaşıldıysa, öyle de vatanımızın kıymetini bilmeliyiz. Atalarımızı, dedelerimizi gururlandırmalıyız. Anlı, şanlı bayrağımızı dalgalandırmalıyız. Avrupa’da yaşayan bir genç olarak geçmişimi, tarihimi, öğrenmek çok güzeldi. Bu geziye katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Nasıl Mekke’yi ve Medine’yi görmek şart ise Çanakkale’yi görmek de boynumuzun borcudur. Buradan ayrılmak çok zor olacak fakat biliyorum ki orda, uzaklarda bir memleket var ve o benim memleketim. Türk olduğum için hiç bu kadar gurur duymamıştım. Bu gezi sayesinde anladım ki biz çok asil bir milletiz. Ne mutlu Türküm diyene. Saygılarımla.

Bu projenin Avrupa’da yaşayan Türk gençleri için çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Çünkü her ne kadar Türk olsan da kendi vatanında yaşamadığın sürece, zaman geçtikçe kendi kültürünü ve tarihini unutuyorsun. Bu proje sayesinde Türkiye’ye geldik ve kendi kültürümüzü, tarihimizi daha yakından tanıma imkanı bulduk. İnanıyorum ki gezip, öğrendiğimiz tarihi ve kültürel bilgileri, yaşadığımız ülkelere beraberimizde götüreceğiz ve Türkiye için ayrı ayrı elçiler olmaya çalışacağız. Bu tarz projelerin devam etmesini diliyorum.

GÖNÜL FADİME DOLU
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 24.04.1990 Slagelse Roskilde Üniversitesi İşletme ebru-berber@hotmail.com

26

Danimarka_basbakan.indd 26

23.11.2011 16:31:36

Doğum Tarihi: 10.01.1989 Norrebro Şehir: HF Herlev Gymnasium / Medicin Okul: Panum Tıp Bölüm: safakdk@gmail.com Mail:

GÜNAY ŞAFAK ALTAY

Öncelikle biz gençlere bu imkanları sunan ve organizasyonu gerçekleştiren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ederim. Bu projede birçok tecrübe edindim ve bu tecrübeleri gelecekte kullanabileceğimden eminim. Bu gezi sayesinde Türkiye’nin kültürü ve tarihini yakından tanıdım. Emeği geçen herkese teşekkürler.

Türkiye, kültürüne ve tarihine değer veriyor. Bu kültür ve tarihin tanıtılması ve öğretilmesi açısından önemli olan bu projeyi düzenlendiğiniz için çok mutluyum. Özellikle Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkürler. Bütün arkadaşlarıma, liderlerime ve gezide emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu gezi her zaman güzel bir hatıra olarak kalacak.

HAKCAN YILMAZ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 19.02.1991 Kopenhag Lise Ekonomi Hakcan Yılmaz hakcan19@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

05.10.1993 Kopenhag Niels Brock Ekonomi Hakan Mert hakanmert11@hotmail.com

HAKAN MERT
Öncelikle bu projede yaşadıklarımı anlatmanın çok zor olduğunu dile getirmek istiyorum. Hani derler ya; ‘anlatılmaz yaşanır’. Avrupa’da yaşayan Türklerin, kendi tarihi ve kültürünü bizzat yerinde görmesi ve yaşaması büyük bir şanstı. Burada Türklüğün ne demek olduğu, en önemli yerlerde ve en güzel şekilde bize gösterildi. Bütün maceramız dünya tarihine damgasını vurmuş olan bir şehirle yani İstanbul’la başladı. Bu tarihi kentte gezdiğimiz Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Sultanahmet Camii tüylerimi diken diken etti. Çanakkale’de bu vatanın bir avuç toprağı için gencecik Türk yiğitlerinin göğüs göğse düşmanla savaştığı yerlerde bulunmak, bana bambaşka duygular yaşattı. Bu vatanın ne kadar zor kazanıldığını çoğu zaman unutsak da bu proje sayesinde vatanımıza sahip çıkmanın önemini tekrar öğrendik. Çanakkale bize kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi hatırlattı. 400 kişinin aynı anda duygulandığını görmek anlatılması güç bir olay. 15 gün boyunca 400 arkadaş beraber güldük, duygulandık, heyecanlandık ve bu sayede paylaşmayı öğrendik. Bu projede sizlerle beraber yer almaktan büyük zevk ve şeref duydum.

Bu projeye katılmadan önce, kendi kültür ve tarihim ile ilgili geniş bir bilgiye sahip değildim. Bu proje sayesinde kendi kültür ve tarihimi öğrenme fırsatı yakaladım. Bunun yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinden gelen gençlerle kaynaşma imkanı buldum. En çok Çanakkale’den etkilendim ve bunun nedeni de şehitlerimiz. Biz Avrupa’da yaşayan Türk gençleri olarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

HALENUR BAYHAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 08.12.1993 Kopenhag Hoje - Taastrup Gymnasium Lise Halenur Bayhan sivasli__girl@hotmail.com

27

Danimarka_basbakan.indd 27

23.11.2011 16:31:42

DANİMARKA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

25.05.1989 Kopenhag Üniversite Laborant Hamide Hmd hmd-42@hotmail.com

HAMİDE CÖMERT
Kendi adıma bu gezinin amacına ulaştığını düşünüyorum. Yani farklı Avrupa ülkelerindeki Türk gençlerinin kaynaşması, birbirini tanıması ve tarihiyle buluşması amacıyla düzenlenen bu gezi başarıyla gerçekleşti. Bu geziye katıldığım için mutluyum. Birçok genç tanıdım ve bu benim için çok büyük bir şey. Birçok şehir gezdik ve çok yer gördük. Bu yerleri gezerken aynı zamanda tarih hakkında çok şey öğrendik. Buraya gelmeden önce projenin bilgilerini okuduğumda Çanakkale’yi göreceğimiz için çok sevinmiştim ve Çanakkale ziyareti gerçekten de çok güzel geçti. Daha önce sadece İstanbul’u ve Konya’yı görmüştüm. Fakat hiç bu şekilde gezmedim ve bu iki şehir hakkında hiç bir bilgim olmadığını fark ettim. Bu geziye bir arkadaşımla katıldım ama ayrı gruplardaydık. Ve bir süre sonra anladım ki yeni arkadaşlıklar kurmak güzeldi. Burada kurduğum arkadaşlıkları devam ettireceğim. Herkese hayatlarında mutluluklar diyorum.

Bu proje bana 2 hafta içinde kendi tarihimi ve kültürümü tanıma fırsatı verdi. Özellikle Çanakkale ziyareti bende çok farklı duygular uyandırdı. Bu kutsal topraklara ayak bastığım an, kendimi geçmişte hissettim. Bu gezinin bana Türkiye’nin sadece güney kesimden ibaret olmadığını ve Anadolu’da gezilecek, görülecek birçok yerin olduğunu öğretti. Bu gezi bana ayrıca kardeşliği ve birliği öğretti. Bu proje sayesinde farklı ülkelerden farklı insanları tanıma fırsatı buldum.

HARUN AVDAL
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 13.06.1987 Helsingoer CBS İletişim Harun Avdal harunavdal@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

31.08.1991 Aarhus Langkaer Gymnasium Harun Arslan h.arslan_277@hotmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

HARUN ARSLAN
Bu geziye katılmadan önce, düşüncelerim çok iyi değildi. Çünkü geziye katılmak istemiyordum. Bu düşüncemin sebebi katılımcı sayısının fazla olmasıydı. Ama ablamın ısrarıyla katılmaya karar verdim. İyi ki bu projeye katılmışım. Eğer katılmasaydım çok pişman olurdum. Çünkü burada birçok farklı insanla tanıştım ve kaynaştım. Ama benim için önemli olan gezdiğimiz şehirlerdi. Çanakkale ve Konya’yı ziyaret etmek benim için çok önemliydi. Mevlana’nın müthiş türbesi, beni manevi anlamda çok etkiledi. Benim için ayrı bir önem taşıyan şehirlerden biri de Bursa’ydı. Çünkü orada 6 Osmanlı padişahı yatıyor. Diğer şehirleri de görmek güzeldi. İnsanın her zaman bu yerleri görme imkanı olmuyor ve ben bu imkanı buldum. Kendi adıma bizlere sunulan fırsatları en iyi şekilde değerlendirdim.

Proje öncesi heyecanlı bir bekleyiş içerisindeydim. Çünkü 9 şehir gezip, tarihimizi ve kültürümüzü tanıma fırsatı bulacaktım. Her yıl ülkeme gelirim. Ancak daha önce ülkemizin tarihi ve kültürel yerlerini gezme fırsatı bulamadım. Bu projeye katılma nedenim tarihimizi ve kültürümüzü daha yakından tanımaktı. Beni en çok etkileyen yer Çanakkale oldu. Şehitliklerde çok duygulandım ve vatanımızın ne zorluklarla kazanıldığını öğrendim. Burada vatanımı, milletimi ve bayrağımı en güzel şekilde temsil etmem gerektiğini anladım. ‘Atam izindeyiz.’ İstanbul’un ve İç Anadolu’nun tarihi ve kültürel yerlerini görmeyi çok istiyordum. Bu gezi hayallerimi gerçekleştirdi. İleride bu gezide edindiğim bilgileri ailemle, arkadaşlarımla ve Danimarka’da bulunan Türk dernekleriyle paylaşacağım. Danimarka’da yaşayan Türk gençlerimiz ile beraber tarihimiz ve kültürümüz hakkında toplantılar yapacağım.

HARUN ÖZDEMİR
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 07.06.1986 Aarhus ASB Dil, İletişim ve Ticaret Harun Özdemir harun_ozdemir86@hotmail.com

28

Danimarka_basbakan.indd 28

23.11.2011 16:31:47

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

15.07.1987 Kopenhag Professionshojskolen UCC Pedagoji Funda Can f_can87@hotmaıl.com

Türkiye değerleri, kültürü ve tarihi üzerine kurulmuş bir ülke olduğunu bizlere bu 2 hafta içerisinde kanıtladı. Bizlerden bu gezi ile ilgili hislerimizi ve duygularımızı paylaşmamız istendi. Ama bu duyguyu ve yaşadığım sevinci paylaşmak bir kaç önemli nedenden dolayı o kadar kolay olmayacak. İlk olarak bu iki hafta boyunca birbirinden güzel topraklar üzerinde gezdik ve hepsi bende farklı duygular oluşturdu. Maddi ve manevi açıdan önemli olan bu tarihi yerlerin verdiği duyguların ve yaşattığı güzelliklerin kaleme alınması kolay olmuyor. Çoğu zaman o an hissettiğim mutluluk ve duyguyu sadece gözyaşlarım anlatabildi. Bazı zamanlar oldu ki etrafımı bir hüzün sardı. Diğer bir neden ise gezi boyunca birbirinden farklı 5 ülkeden gelen büyük ve küçük 400 arkadaşımla beraberdik. Hepsiyle tanışmak imkânsızdı ama şüphesiz güzel dostluklar kurduk. Diğer ülkelerden gelen gençlerle kurduğumuz arkadaşlıklar inşallah devam eder ve hayırlara vesile olur. Bu projede yer aldığım için mutluluk duyuyorum. Tarih öğrencisi olarak bu gezi Türk tarihiyle daha derinden ilgilenmemi sağladı ve Danimarka’ya dönünce şüphesiz Türkiye’nin tarihiyle ilgilenmeye devam edeceğim. Türkiye’de bana da yer olduğunu ve Türkiye’ye hizmet etme imkanı bulabileceğimi öğrenmek sevinç verici bir duyguydu. Bu iki hafta içinde, gezdiğimiz 9 şehrin Türkiye tarihine ayrı ve farklı değerler kattığını görmüş olduk. Çanakkale ve Anıtkabir’de vatan sevgisini ve Türkiye’nin ne kadar güçlü bir ülke olduğunu gördük. Bursa’da ve İstanbul’da maneviyatı sergileyen, iç ve dış güzellikleriyle ülkemize güzellik katan ve günde 5 kez ezan sesinin duyulduğu, gökyüzüne uzanan camileri ziyaret ettik. Tabii ki duygularım gerçekten çok güzel. Çünkü bu 15 gün içinde gördüğüm ve ziyaret ettiğim yerleri önceden görmemiştim. Çanakkale, Konya ve Anıtkabir gibi sayamadığım birçok yeri kendi gözlerimle görmek ve bu değerli yerlerde bulunmak güzel ve mutluluk verici bir duyguydu. Gezdiğimiz bu yerleri televizyonda görünce, oralara gerçekten gideceğimi hiç zannetmiyordum. Mevlana ve Çanakkale’de savaşmış olan askerlerimiz, lise ve üniversite hayatım boyunca hep ilgimi çekmişti. Sözleriyle, hayatlarıyla ilgilenmiştim ama hiç bir zaman yaşadıkları yerleri ziyaret edememiştim Sokaklarda insani yardım için hazırlanmış pankartları ve cami minarelerine asılan Ramazanla ilgili ışıkları görmek inanılmaz bir duygu. Ezan sesinin duyulmadığı bir ülkeden geldik ve tekrar o ülkeye dönmek mecburiyetindeyiz. Ama maddi ve manevi yönden birçok zenginlikle Danimarka’ya döneceğim. Vatanımızın nice güzelliklerini ziyaret etmeye devam edeceğim. Bu gezi süresince büyük bir aile gibi olduk. Bizlere böyle güzel dostluklar kurma fırsatı sunulduğu için önce Rabbime sonra sizlere teşekkür ediyorum. Teşekkürler.

HATİCE FUNDA CAN
Gezdiğimiz şehirler arasında beni çok etkileyen yer kesinlikle Çanakkale oldu. Vatanımızı korumak için savaşan askerlerimizin adına yapılan şehitliği görmek beni çok etkiledi. Bunun dışında Kapadokya’da gördüğümüz peribacaları, hem görsel hem de duygusal açıdan etkileyiciydi. Ayrıca daha önceden görmeyi çok istediğim bir şehri görme imkânım olduğu için de çok mutlu oldum. Gezi boyunca gittiğimiz her şehrin, kendine ait bir kültüre sahip olduğuna şahit oldum. Şuan şehirleri bu farklılıklarıyla düşünüyor olmam, anılarımı arkadaşlarıma daha verimli bir şekilde aktarmamı sağlayacak. Gezi esnasında yapılan kültürel aktiviteler kesinlikle çok güzeldi. Özellikle Çanakkale’de sergilenen tiyatro gösterisi oldukça etkileyiciydi. Türkiye’de çalışmayı kesinlikle hedeflerime dahil etmeyi düşünüyorum. Artık rahatlıkla ve büyük bir gururla ‘Ne mutlu Türküm diyene’ diyebiliyorum. Türkiye, beni kendine hayran bıraktı ve düşüncelerimi tamamıyla değiştirdi. Sevgilerimle.

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

08.03.1993 Rodovre Rödovre Gymnasium Asmin Hatice Sahin fehami@hotmail.com

HATİCE ŞAHİN

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

HAVVA KOÇBAY
Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Çünkü bu proje kendi ülkemi daha yakından tanımama olanak sağladı. Aynı zamanda kendi tarihimizi de yerinde yaşayarak öğrenme fırsatı buldum. Bu gezi sayesinde farklı ülkelerden gelen birçok yeni arkadaş edindim. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 11.07.1987 Kopenhag Kopenhag Üniversitesi Tarih ve Din Havva Koçbay havvadk@gmail.com

29

Danimarka_basbakan.indd 29

23.11.2011 16:31:51

DANİMARKA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

21.06.1987 Horsens Lillebalt Üniversitesi Hemşire İlknur Polat ilknurp_58@hotmail.com

Bu proje Avrupa’da yaşayan gençlere sunulmuş güzel bir fırsattı. 2 hafta boyunca farklı ülkelerden gelen gençlerle beraber gezip, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini ve güzelliklerini gördük. Aynı zamanda bu gezi diğer ülkelerden katılan gençlerle güzel arkadaşlıklar kurmamıza vesile oldu. Projenin bir parçası olduğum için teşekkürler.

İLKNUR POLAT
Bu projeye katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Güzel vatanımın tarihi ve kültürel yerlerini görmek herkese nasip olmaz. Her zaman Çanakkale’yi görmek istemişimdir ve en çok etkilendiğim yerlerden birisi de Çanakkale oldu. Çünkü orada bizi bugünlere getiren, Türkiye’yi Türkiye yapan şehitlerimizin hatıraları var. Çanakkale bana kardeşliği, birlik ve beraberliği hatırlatıyor. Çanakkale’de doğudan, batıya her şehirden şehitlerimiz var ve bu beni gerçekten çok duygulandırdı. Bu proje bana manevi açıdan birçok şey kattı. Bunun yanı sıra bu gezi sayesinde birçok bilgi edindim. Bu proje benim için çok duygulu, etkileyici ve anlamlıydı. Burada yaşadıklarımı kesinlikle unutmayacağım.

KÜBRA KILIÇ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 16.09.1992 Aarhus Langkaer Gymnasium & HF IB World Kübra Kılıç kubra-92@live.dk

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

01.06.1988 Horsens Lillebalt Üniversitesi Hemşire İpek Zeynep Polat ipek.z.polat58@hotmail.com

İPEK ZEYNEP POLAT
AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR
Öncelikle bu geziye katıldığım için kendimi şanslı hissediyorum. Programın içeriği dopdoluydu. 9 farklı şehir gezdik ve bu gezdiğimiz şehirler hiç kuşkusuz bana çok şey kattı. Daha önce gezdiğimiz bu şehirlerden iki tanesine gitmiştim ve bu sadece tatil amaçlıydı. Bu illerin tarihi ve kültürüyle fazla ilgilenmemiştim. Bu gezi sayesinde öğrendim ki her ilimiz ayrı bir tarih, ayrı bir destan ve ayrı bir kültür barındırıyor. 2 haftalık gezi maratonundan sonra bana ileride gerekli olabilecek bilgilerle eve dönüyorum. Bu gezi sayesinde sadece tarih ve kültür bilgisi değil aynı zamanda çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar da edindik. Kısacası büyük bir aile olduk. Her ilimizin kendine has güzelliği ve hikayesi vardı fakat beni en çok etkileyen yer Çanakkale oldu. Çanakkale’de attığım her adımda, ya bastığım bu toprakta şehidimiz varsa düşüncesiyle içim cız etti. Bu gezi sayesinde Çanakkale tarihini yeniden öğrendim. Bu kez dinleyerek görerek ve hissederek… Çanakkale’ye neden daha önce gelmedim diye üzülürken, şehitlerimizin yaşını öğrendiğimde tarif edilmez duygulara kapıldım. Onlar çocuk denilecek yaşta Türkiye toprakları için savaştılar. Bugün şanlı bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa onların sayesinde. Özetle bu projede bulunmaktan mutluyum ve bu projede emeğe geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu proje Avrupa’da yaşayan Türk gençleri için Türk kültürünü ve tarihini yakından tanımak adına büyük bir fırsattı. Bu projede tekrar bulunmak isterim.

Öncelikle böyle güzel bir projeyi gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ederim. Bu projede yer alan herkese ayrıca çok teşekkür ederim. Bu gezide düşündüğümden daha çok şey öğrendim. Bu projenin yurt dışında yaşayan Türk gençleri için iyi düşünülmüş bir proje olduğuna inanıyorum. Çünkü birçok gencin kendi tarih ve kültüründen haberi yok. Bu proje sayesinde her şeyi öğrenme fırsatı yakaladık.

MEMİŞ ŞAHİN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 05.06.1991 Slagelse Üniversite Ekonomi Memis Can Sahin memis-sahin@hotmail.com

30

Danimarka_basbakan.indd 30

23.11.2011 16:31:58

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

16.05.1986 Helsingor Danimarka Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Mesut Harman mesutharman@hotmail.com

Böyle bir kültür ve tarih gezisine katıldığım için, bu ülke uğruna hayatlarını veren şehitlerimizin ve en önemlisi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrini ziyaret edebilme şansını elde ettiğim için kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu projenin düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

MESUT HARMAN
Öncelikle bize kültürümüzü ve tarihimizi daha yakından tanıma ve yaşama imkanı sunulduğu için projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projeye dahil olduğum için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Proje gerçekten çok güzel geçti ve bu gezinin benim için çok faydalı olduğuna inanıyorum. Tarihimize ve kültürümüze şimdi daha hakim olduğumu ve bana soranlara daha sağlıklı bilgiler verebileceğimi düşünüyorum. Bundan sonra kulaktan duyma yalan yanlış bilgiler yok. Atalarımızın bu vatan uğruna her şeyi, canlarını bile vermeyi göze almaları, her türlü zorluklara rağmen düşmana karşı savaşmaları ve bu vatan uğruna şehit düşmeleri beni çok etkiledi. Bu cennet vatanımızın bizler için neden bu kadar değerli olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Bu projede, Türk gençliği olarak bizlerin vatanımıza ve milletimize karşı sorumluluklarımızın ne kadar önemli ve büyük olduğunu gördüm. Atalarımızdan bize miras kalan bu cennet vatanımızı, en iyi şekilde korumak ve daha da yüceltmek bizim en önemli görevimiz olmalı. Saygı ve sevgilerimle.

MUSA BÜYÜKUSLU
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 19.07.1988 Ringsted Kopenhag Üniversitesi Tıp Fakültesi Musa Büyükuslu musa88@msn.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

16.07.1993 Odense Lise Ekonomi Safa Yılmaz safa_yilmaz58@live.dk

MUHAMMED SAFA YILMAZ
Öncelikle bu geziyi organize eden ve emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Gezi boyunca öyle arkadaşlar edindim ki canım hiç buradan ayrılmak istemiyor. Türkiye’nin 9 şehrinin en güzel yerlerini gezdik ve gördük. Gördüğüm şeyler beni gururlandırdı. Bu gezide birçok tecrübe edindim ve gelecekte bu tür sosyal etkinliklerde aktif olarak yer almak istiyorum. Çünkü Avrupa’da birçok gurbetçi genç kim olduğunu nereden geldiğini, tarihini ve kültürünü pek fazla bilmiyor. Benim çok iyi bildiğim bir şey var o da Avrupalılar bizi yani gurbetçileri hiçbir zaman kabul etmeyecek. Bunun için kendi memleketimize sahip çıkmak zorundayız. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

İstanbul’daki göz kamaştıran Kaşıkçı Elması’nın yansıması, Çanakkale’nin kıpkırmızı topraklarını ışıl ışıl aydınlatıyordu. Eğilip o kutsal topraktan bir avuç aldım. Sanki Mehmetçiklerimiz yeni yıkanarak toprağa verilmiş gibi yaştı toprak. Avucumdaki mirası Mevlana’nın yemyeşil kubbesi altında, maneviyatın gözyaşlarıyla yeniden ıslattım. Ve anladım ki aslında hiçbir zaman kurumamıştı. Yaş toprak yeşermeye mahkumdur. Bu kutsal topraklar hiçbir zaman kurumayacak ve ilelebet yepyeni ümitler yeşertecektir. Ne mutlu Türkiye’yi vatanı olarak kabul edenlere ve ne mutlu bu geziye katılıp, imanına iman, kimliğine güç katanlara…

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

NEBİYE SARIKAYA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 22.03.1988 Aarhus Güney Danimarka Üniversitesi İngiliz ve Alman İşletme İletişimi Nebiye Çorap Sarıkaya nebis12@hotmail.com

31

Danimarka_basbakan.indd 31

23.11.2011 16:32:04

DANİMARKA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

14.06.1989 Aarhus VIA Peter Sabroe Üniversitesi Pedagoji Nese Baglama nesebaglama89@live.com

NEŞE BAĞLAMA

Bu gezi benim için dolu dolu geçti. Gittiğimiz her yöreden bir parça güzellikle Danimarka’ya geri dönüyorum. Organizasyon çok güzeldi ve gezi boyunca bizlerle beraber yolculuk eden herkes çok samimi ve ilgiliydi. Gezdiğimiz yerler beni çok etkiledi. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

06.02.1984 Herlev Metropol Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Neslihan Oruç neslıhan28@hotmail.com

Türkiye’nin dört bir yanını görmek isterdim ki zaten birçok yerini gördüğümü söyleyebilirim artık. Program kapsamında gezdiğimiz birçok ili daha önceden gezip, görmeme rağmen, buralardan fazlasıyla etkilendim. Her bir ilin kendine özgü bir tarihi ve muhteşemliği olduğuna şahit oldum. Bu gezi sayesinde tekrar tekrar Türk olmaktan gurur duydum. İstanbul, Edirne, Çanakkale ve Nevşehir beni cezbetti. O muazzam tarihi yapılarıyla, Çamlıca tepesinden gördüğümüz manzarasıyla İstanbul beni kalbimden fethetti. Her anlamda tarif edilemez bir dünya burası. Kesinlikle, insanlar hayatlarında bir kez de olsa Türkiye’yi gezip, görmeli. Çanakkale ve Edirne geçmişte yaşanılan savaşlarıyla insanı duygulandırıyor. Çok sayıda şehit vermek o zamanın şartlarında çok acı. Biz bu yaşanılanların çok ama çok az bir kısmını hissedebiliyoruz. Görsel açıdan ise Nevşehir çok etkileyiciydi. Peribacalarının Erciyes Yanardağı’nın patlamasıyla oluşmuş olması inanılmazdı. Kesinlikle en kısa zamanda tekrar gidip, gezip, görmeyi düşünüyorum. Gezdiğimiz birçok harika yapıyı anlatmak isterdim. Fakat bunları, kelimelere dökmek imkansız. Buraların gezilip, görülmesi gerekiyor. Her Türk, İstanbul, Bursa, Edirne, Çanakkale, Afyon, Konya, Nevşehir ve Ankara’ya gitmeli ve atalarımızdan bizlere kalan mirası görmeli. Bir Türk olarak ne kadar şanslı olduğunun farkına varmalı. Son cümlemi Atamızın sözüyle bitiriyorum; her Türk diline, kültürüne ve tarihi mirasına sahip çıkmalıdır. ‘Dilini kaybetmiş bir millet yok olmaya mahkumdur.’ M. Kemal Atatürk. Bu sözden yola çıkarak dilimizin değerini bilmek aynı zamanda özünü ve Türk tarihini öğrenmek için bu gibi fırsatlardan yararlanmak gerekir. Ne mutlu ki bize bu imkan tanındı ve eve daha donanımlı bir şekilde döneceğimin farkındayım. Son olarak bu gezide emeği geçen herkese sevgilerimi sunarım ve sizlere müteşekkirim. Esen kalmanız dileğiyle.

NESLİHAN GÖKÇE KAYA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 23.04.1988 Odense Lillibaelt Üniversitesi Multimedia & İletişim Neslihan Gökçe Kaya ngk2304@gmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

NESLİHAN GÜL ORUÇ

Türkiye’ye geldiğim ilk gün çok heyecanlıydım. ‘Acaba nasıl olacak, bizlerle kim ilgilenecek, tavırlar nasıl olacak?’ diye sorular soruyordum. Kendi kendime düşünüp dururken 15 günün biran içinde bitiverdiğini gördüm. İyi ki bu geziye katılmışım ve Türkiye’ye gelmişim. Ülkemin ne kadar güzel ve büyüleyici bir yer olduğunu yeniden görmek muhteşem bir duygu. Bu gezi hayatımın dönüm noktalarından biri oldu. Burada çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar kurduk. Umarım bu bağlar hiç kopmaz. Buradan hem hüzünlü hem de mutlu bir şekilde ayrılmak, güzel bir duygu. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.

32

Danimarka_basbakan.indd 32

23.11.2011 16:32:09

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

27.04.1987 Ballerup Prodüksiyon - Teknolojisi Tasarım Nihal Yilmaz tatli256@hotmail.com

NİHAL YILMAZ
Bu gezi bana çok şey kattı ve her konuda çok şey kazandırdı. Kültürüm hakkında bilmediğim güzellikleri öğrendim. Tükiyemizin ne kadar güzel ve ne kadar değerli olduğunu öğrendim. Bu değerli yerlerden biri de Çanakkale’deki şehitliklerdi. Orada gerçekten çok duygulandım. Çanakkale’de yaşananlar karşısında, bizim de ülkemiz için faydalı bir şeyler yapmamız ve gelecek jenerasyona bırakabileceğimiz bir şeylerin olması gerektiğini düşünüyorum. Ülkem için hayırlı evlat olmayı bir borç biliyorum. Ne mutlu Türküm diyene.

Avrupa’da yaşayan biz Türk gençlerine ilk defa bu şekilde sahip çıkıldığı hissettik. Bu proje sayesinde geldiğimiz ülkenin dışında farklı ülkelerden gelen Türk gençleriyle kaynaştık ve onlarla arkadaş olma fırsatı bulduk. Program boyunca gezdiğimiz kültürel ve tarihi açıdan önemli eserler beni çok etkiledi. Bu güzel projenin gelecek yıllarda da devam etmesini diliyorum.

OZAN EZGİ SARIKAYA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 08.07.1993 Kopenhag Kopenhag Üniversitesi Ekonomi Ozan-Ezgi Sarıkaya ozan-ezgi.S@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

09.07.1992 Slagelse Selandia Ceu HHX Uluslararası Ekonomi Nuray Sahin mrs-turkish@hotmail.com

NURAY ŞAHİN

Bu kültür ve tarih gezisinin bana çok şey kattığını düşünüyorum. Gezi sayesinde hem bilgi hem de tarih yönünden zenginleştiğim gibi, yaklaşık 400 genç ile arkadaş oldum. Bu gezinin benim için mükemmel bir fırsat olduğunu belirtmek istiyorum. Bu eşi benzeri olmayan geziyi düzenlediğiniz için sizlere minnettarım. Bu projede yer aldığım için çok şanslı olduğumu hissediyorum.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Türkiye ziyareti benim için çok güzeldi. Bu gezi sayesinde Türk kültürünü ve tarihini yakından tanıdık. Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen gençler ile bir grup olarak iyi anlaşmak çok önemliydi. Çünkü zamanımızın çoğunu birlikte geçiriyorduk. Gezi boyunca beraber çok güzel vakit geçirdik. Bu yüzden herkese teşekkür ederim.

RECAYİ ÇORAP
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 13.05.1991 Odense Tietgen Handels Gymnasium Uluslararası İlişkiler Recai Corap recayicorap@hotmail.com

33

Danimarka_basbakan.indd 33

23.11.2011 16:32:15

DANİMARKA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

28.08.1989 Kopenhag Kopenhag Teknik Üniversitesi Eksport Ridvan Oral ural1@live.dk İlk görüşte aşık olduğum şehre, İstanbul’a geldim. Güllerle, alkışlarla karşılandığım ilk durağım beni çok heyecanlandırdı. Beklemediğim bu karşılama, yolculuğumuzun güzel geçeceğine dair bir haberdi sanki. Bu rüya gibi projemize farklı ülkelerden gelen gençlerin de katılımıyla maceramız başladı. Sevgi ve kültürün başkenti İstanbul’un büyüleyici camilerini, kalabalık çarşılarını ve sultanların saraylarını gözlerimle görmek, kitaplardan okumaktan çok farklıydı. Ezan sesini dinleyebilmek, tarih dolu toprağımıza basarak geçebilmek, o güzel havasını içime bol bol çekebilmek ve her yerde Türk bayrağının dalgalanışını görmek benim sizlere anlatamayacağım bir duygu. Çünkü bunu ancak sıla hasreti çeken anlar. Ne tür fedakarlarla, zorluklarla, kan dökülerek korunan, kahramanlığın şehri Çanakkale’ye geldiğimde, bütün duygularım birbirine karıştı. Binlerce şehit verdiğimiz bu topraklarda, sakinlik, huzur ve gurur vardı. Destanlar yazılan bu topraklarda tarihimizi gözlerimizde canlandırdık. Eşine az rastlanabilir kahramanlığın kazanıldığı Gelibolu’da, şehitlerimizin savaştığı tepeleri görmek gözlerimin dolmasına sebep oldu. Çanakkale ziyaretini özel kılan bir diğer şey ise kültür mirası Truva kentinin kalıntılarını görmekti. Bu miras Türkiye’nin topraklarında geçen savaşlara ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Tarihin başladığı ilk şehir olan Bursa yani Osmanlı başkentimiz, doğal güzelliği ve temiz, saf insanları ile beni oldukça şaşırttı. Havasına, suyuna, hanlarına ve Ulu Camii’ye beklemediğim bir şekilde hayran kaldım. Bursa Hacivat - Karagöz gösterisiyle ve bütün dünyada tanınan İskender kebabı ile her zaman benim kalbimde büyük bir yere sahip. Diğer durağımız olan Afyonkarahisar doğal güzelliğiyle bizi karşıladı. Daha sonra Mevlana’yı ziyaret ettik. Dua ederek Mevlana’nın türbesini gezmek bana Hz. Mevlana’nın o büyüleyici sözlerini, hayatın ve insanlığın anlamını bir kez daha hatırlattı. Osmanlı ve Selçuklu eserleriyle dolu olan Konya yollarında, sanki o zamanlarda yaşıyormuş gibi hissettim. Tarih dolu gezimiz, benim 10 yıldır gidemediğim memleketim Nevşehir ile devam etti. Güzel atlar diyarı olarak tarif edilen bu muhteşem şehri, ne kadar özlediğimi fark ettim. Nevşehir’e geldiğimizde içim sızladı. Benim şimdi yaşadığım şehirden çok farklı olan memleketime elveda diyerek, içimde bir burukluk ve hüzünle başkentimize doğru yola çıktık. Ankara’nın başkente yakışır görkemini hiç unutamam. Daha önce birçoğunu görmediğim bu şehirlerin anılarını ve hatıralarını her zaman hüzünle hatırlayacağım.

RIDVAN ORAL

Bu gezi sayesinde tarihi ve kültürel açıdan birçok bilgi edindiğime inanıyorum. Gittiğimiz her yerde, illerin tarihi ve kültürü en iyi şekilde bizlere anlatıldı. Bu proje sayesinde kültürel açıdan değiştiğime inanmıyorum. Burada Türkiye’nin tarihi ve kültürü ile ilgili birçok şey öğrendim. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

18.02.1989 Ballerup Danimarka Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Sadik Gök sadik2750@gmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

SADIK GÖK
Öncelikle bu projeyi hazırlayanlara ve hayata geçirenlere sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İstanbul’da başlayan bu gezi beni çok mutlu etti. Daha önce filmlerde ve televizyonlarda gördüğüm yerleri, kendi tarihimi, Türkiyemin camilerini, büyük atalarımızın kanıyla yıkanmış, nice yiğitlerin can verdiği bu toprakları görmek beni çok duygulandırdı. Gezi boyunca güzel arkadaşlıklar kurdum ve bu dostlukları koruma uğruna çok çalışacağım. Bu projenin çok önemli bir proje olduğunu ve birçok gurbetçi gencin gurur ve benliğine değer kattığa düşünüyorum. Türkiye bizi unutmasın. Biz her daim sizlerin gelecekteki kahramanları olmak için vatanımızın yanındayız.

SEMA YAKUT
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 23.04.1989 Köge CBS Uluslararası İşletmecilik Ve Ticari Hukuk Sema Yakut sema_ykt@hotmail.com

34

Danimarka_basbakan.indd 34

23.11.2011 16:32:19

Doğum Tarihi: Şehir: Facebook: Mail:

19.08.1988 Kobenhag Serdo Yılmaz serdo_1907@hotmail.com

Bu proje sayesinde ülkemizin cennet köşelerini görme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bizim ülkemiz o kadar zengin ki aylarca gezsek bile bu tarihi ve kültürü tanımaya zaman yetmez. Bu organizasyon sadece kültürel bir gezi değildi. Aynı zamanda bu proje güzel dostlukların temelini atmamıza vesile oldu. Eve döneceğim için mutluyum ama arkadaşlarıma ve ülkeme veda etmek gerçekten zor olacak. Herkesin yolu açık olsun.

SERDAR YILMAZ
Bu gezi sayesinde görmediğim yerleri gördüm ve çok güzeldi. İstanbul’u hiç görmemiştim ama sonunda gördüm ve çok beğendim. Edirne, Çanakkale, Bursa, Afyon ve Nevşehir’e de ilk kez gittim. Gezdiğimiz bu şehirlerden çok etkilendim. Türkiye’ye üç senedir gelmedim ve sanki Konya biraz değişmiş gibi geldi. Ayrıca Ankara’yı ziyaret etmek beni çok mutlu etti. Bu projenin çok başarılı bir şekilde organize edildiğini düşünüyorum.

SEVİL KOYUNCU
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 24.12.1987 Svendborg UCL Lillebalt Syddanmark Tarih Sevil Koyuncu okyanusunbaligi@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

09.04.1993 Odense Odense Katedral Lisesi Matematik ve Kimya Sevgi Kılıç s.24.k@hotmail.com

SEVGİ KILIÇ
Burada tanıştığım arkadaşlarım, iki hafta önce benim için birer yabancıydı ama şimdi hayatımda ve kalbimde çok özel yerlere sahipler. Şimdi bu satırları yazarken gözyaşlarımı tutmakta zorlanıyorum çünkü gezinin sonuna geldik. Bu geziye gelmek için başvurduğumda katılacağıma hiç inanmamıştım. Benim için bir rüya gerçek oldu ve bu rüya maalesef sona erecek. Bu gezi bana ülkemi daha iyi tanıma fırsatı verdi ve hiç bir zaman gezip göremeyeceğim yerleri bana gösterdi. O kadar farklı ve ifade etmekte zorlandığım duygular içerisindeyim ki ne yazacağımı bilmiyorum. Sadece tek bir cümleyle şunu ifade etmek istiyorum; iyi ki bir Türk kızı olarak doğmuşum.

Türkiye’ye yani kendi ülkeme her geldiğimde, kelimelerle ifade edemeyeceğim duygular hissediyorum. İnsan ne kadar yaban ellere ayak uydurmaya çalışsa da kendi vatanı burnunda tütüyor. Kendi toprağıma basabilmek, kendi ülkemde özgürce gezip, vatanımın havasını içime çekmek çok güzel bir duyguydu. En büyük isteklerimden biri de yabancıların kendi ülkeme karşı hissettiğim sevgiyi anlamasıdır. Ama öylesine ‘ülkemi seviyorum’ sözünden bahsetmiyorum. Ülkemin her şeyiyle sonsuza dek gurur duymaktan söz ediyorum. Tarihimizden, kültürümüze, bu vatan için gözünü bile kırpmadan canını feda eden aslan şehitlerine kadar… Eminim ki yabancılar vatanıma duyduğum sevginin onda birini bile anlayabilse, bu cennet vatanımıza olan ön yargıları azalırdı. Ben ülkemi koşulsuz seviyorum ve devletimin bu projeyi düzenleyip, aynı sevgiyi bize göstermesi zaten sonsuz olan sevgimi daha da artırdı. Gurbetçi gençlerin bu projelere ihtiyacı var. Çoğumuz ülkemizin zengin bir tarihi ve kültürü olduğunu biliyoruz ama bazen detaylarını öğrenme şansı bulamıyoruz. Bu projenin asıl amacı buydu zaten. Kendi adıma konuşacak olursam, bu proje sayesinde bilmediğim birçok yararlı bilgi edindiğimi söyleyebilirim. Her gurbetçi gencin olduğu gibi benim görevim de Türkiyemizi savunmak ve en iyi şekilde dünyaya tanıtmaktır. Ve samimi bir şekilde söyleyecek olursam bu proje sayesinde görevimi daha da iyi yerine getireceğime inanıyorum. Bu sebepten dolayı bu projenin gerçekleşmesinde payı olan herkese yürekten teşekkür ediyorum.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

SEYYİT ŞAHİN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 05.05.1989 Slagelse Erhvervs Akademi Reklam mainn2@hotmail.com

35

Danimarka_basbakan.indd 35

23.11.2011 16:32:25

DANİMARKA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

24.05.1987 Kopenhag Kopenhag Üniversitesi Eczacılık Semsi Kılıç semsi87@gmail.com

ŞEMSİ KILIÇ
Öncelikle bu rüya gibi projeyi düzenleyen Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ve projede emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü bizlere hiç bir şey ile kıyaslanamayacak bir gezi hazırladılar. Bu projede yer aldığım için kendimi çok şanslı ve ayrıcalıklı hissediyorum. Bu proje bana ülkem hakkında çok şey öğretti. Projeye katılmadan önce Türkiye’nin tarihi ve kültürel değerleri hakkında yeteri kadar bilgiye sahip değildim. Bu proje sayesinde ülkemin sahip olduğu tarihi ve kültürü yerinde, doyasıya yaşadım ve artık kendimi, milletimi ve ülkemi en iyi şekilde temsil edebilecek bilgiye sahibim. Bunun dışında ülkemin geliştiğini ve çok büyük değerlere sahip olduğunu gördüm. Ülkemin geleceği çok parlak ve bende bu geleceğin içerisinde yer almak istiyorum. Bu gezide beni duygusal açıdan etkileyen yer Çanakkale oldu. Burada atalarımız bizim ve ülkemizin geleceği için kan döktüler. Biz bugün Çanakkale’de elimizi kolumuzu sallayarak gezdiysek, bu atalarımızın sayesindedir. Bu beni çok gururlandırdı ve bana Türk olmanın gururunu tekrar yaşattı. Bu gezi bana sadece kültürümü ve tarihimi öğretmedi. Gezi sayesinde benimle aynı kaderi yani gurbetçiliği yaşayan arkadaşlarımla, güzel dostluklar kurdum. Bu rüya gibi proje sona erecek ama bu gezide süresince edindiğim arkadaşlar, kültürel ve tarihi bilgi benimle sonsuza dek yaşayacak.

İlk başta projeye katılıp katılmamakta tereddüt ettim. Bu kadar insanla ve hiç tanımadığım kişilerle iki hafta nasıl geçer diye düşündüm. Şuan projenin son durağına, Ankara’ya doğru ilerliyoruz ve gördüm ki insan istedikten sonra farklı ülkelerden olsa bile çok güzel dostluklar kurabiliyormuş. Bu proje sayesinde çok güzel dostlar edindim. Hiçbir zaman göremeyeceğim insanlar ile tanıştım. Bana bu imkanı sunan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve ekibine çok teşekkür ederim. Gezimiz dünyanın gözdesi olan İstanbul’da başladı. Her bir toprağı tarih kokan İstanbul’un bir başka yeri oldu bende. Panorama 1453 Fetih Müzesi ve Ayasofya’yı ziyaret ettik. Fatih Sultan Mehmet’in mücadelesi, sanata olan saygısı kısacası her şeyi etkiledi beni. İstanbul bir başkaydı. Edirne’de ecdadımızın her alanda, diğer ülkelerden daha bilgili ve gelişmiş olduğuna tekrar şahit oldum. Benim ecdadım hastaları müzik ve su ile tedavi ediyordu. Şuanda Avrupa’da kullanılan müzik tedavisi, meğer benim ecdadımdan geliyormuş. Destanların yazıldığı, kahramanlığın simgesi olan Çanakkale’de yapılan canlandırmalar beni alıp uzaklara götürdü. Biran olsun şehitlerimizle aynı duyguyu hissetmiş oldum. Bu cennet vatan için yaptıkları fedakarlıklar bizlere ders oldu. Ruhları şad olsun. Bursa’nın insanlarına hayran kaldığım. Türk halkı, Bilecik’teki rehber hoca, Afyonkarahisar’ın tarihi, Konya’da Mevlana, Nevşehir’de peribacaları ve Türkiye’nin başkenti Ankara’nın yeri bir ayrı olacaktır bende. Bu proje sayesinde farklı şehirlerin tarihine ve kültürüne şahit oldum. Bilmenizi isterim ki bu proje fazlasıyla hedefine ulaşmıştır.

TUBA SUBAŞI
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 06.03.1990 Albertslund Ph Campus Metropol Ergoterapi Tuba Subasi tnoktas@hotmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

07.11.1995 Kobenhag Elverhöjens Okulu Tayfun Oruc tayfunseje@hotmail.com

TAYFUN ORUÇ
Evimde otururken telefonum çaldı ve bu kültür gezisine katılacağımı öğrendim. Bu habere ne kadar çok sevindiğimi anlatamam. Türkiye’ye geleceğim günü beklerken çok heyecanlıydım. Yeni arkadaşlar edinecek miydim? Eğlenecek miydim? Bir şeyler öğrenecek miydim? Kafamda birçok soru işareti vardı. İlk önce Danimarka’dan katılacak olan gençlerle tanıştım ve bazılarıyla kaynaşmaya başladım. Bu benim için çok iyi bir başlangıç oldu. Projede günler geçtikçe daha fazla kişiyle tanışıyordum. Onları çok zaman geçmeden sevmeye başlamıştım. Gezi boyunca çok şey öğrendim. İlerde bu öğrendiklerimi kullanabileceğime inanıyorum. Çanakkale’ye gittiğim için çok mutluyum. Oradayken çok duygulandığım zamanlar oldu. Hacivat ve Karagöz gösterisini izlerken çok güldüm ve eğlendim. Gezi boyunca bunun gibi birçok güzel şey yaşadım. Buradan çok güzel anılarla ayrılıyorum. Herkese teşekkür ederim.

Bu projeyi çok güzel ve yararlı buluyorum. Çünkü bu proje sayesinde düşündüğümden daha fazla şey öğrendim. Çok güzel yerleri gezdik ve çok memnun kaldım. Bu projenin Avrupalı gençler için uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok sayıda gencimizin kültür ve tarih bilgisi yok. Bu gezi sayesinde kendi kültürümüzü daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Gezdiğimiz yerler içerisinde Çanakkale benim için çok önemliydi. Çünkü dedelerimizin bu topraklar için yaptıklarını görmek ve dinlemek beni çok etkiledi. Bu proje olmasaydı atalarımızın bu denli canları pahasına savaştıklarını ve bu toprakların bu kadar zor kazanıldığını öğrenemeyecektim. Türk olmaktan gurur duyuyorum.

UĞUR YILMAZ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 01.10.1994 Stenlose Lyngby HTX Ugur Yilmaz ugur-0110@hotmail.com

36

Danimarka_basbakan.indd 36

23.11.2011 16:32:31

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

28.05.1993 Slagelse Stockholms Högskola Volkan Berber volkan_berber@live.dk

VOLKAN S. BERBER
Bu gezi sayesinde kültürümüzü ve tarihimizi yakından tanıma şansı bulduğuma inanıyorum. Bu projede farklı ülkelerden gelen arkadaşlarla tanışma fırsatı yakaladım. Burada geçirdiğimiz zaman boyunca çok eğlendik. Bizlere bu projede yer alma şansı veren herkese teşekkür ederim.

Türkiye’ye ilk geldiğim gün çok farklı duygular içerisindeydim. Kafamda bir sürü soru vardı. Ama buradaki insanları tanımaya başlayınca, gelmekle ne kadar iyi yaptığımı anladım. Bir sürü yeni dost edindim ve onlardan ayrılmak oldukça zor oldu. Böyle büyük bir projenin bu kadar güzel olacağını hiç düşünmemiştim. Gezdiğimiz, gördüğümüz yerler, tarih ve kültür dolu günler, bana ülkemizin ne kadar güzel olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye’nin bu güzellikleri, özellikleri ve insanları beni gerçekten gururlandırıyor.

ZEKİNE ORUÇ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 20.07.1991 Herlev Herlev Gymnasium Lise Zekine Oruç zekine1234@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

18.04.1988 Köge Kopenhag Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yasemin Yakut yasmin-ykt@hotmail.com

YASEMİN YAKUT
Bu geziye katılmam tamamen bir tesadüf oldu. Bir arkadaşımın vasıtasıyla böyle bir gezi düzenlendiğini örgendim ve son başvuru tarihine iki gün kala, başvuru formunu doldurdum ve yolladım. Her şey bir anda olmuştu. Açıkçası bazı konularda tereddütlerim vardı. Acaba birbirini hiç tanımayan bunca insan anlaşıp, kaynaşabilecek miydi? Gezi amacına ulaşabilecek miydi? Sonra bu endişelerimin yersiz olduğunu gördüm. Farklı ülkelerden gelen, farklı düşünceleri ve yaşamı olan onca insana, yeni arkadaşlıklar kurmak ve kaynaşmak için bu kısa süre aslında yeterliymiş. Hatta birbirimizden ayrılmak istemeyecek ve son gün ayrılırken gözlerimizin dolmasına sebep olacak kadar kuvvetli bir bağ oluşturmuşuz. Bu gezinin amacı; biz Avrupa´da yaşayan Türk gençlerinin kendi tarihini ve kültürünü tanıması ve anlamasıydı. Öyle de oldu. Aslında ne kadar şanlı ve gurur duyulması gereken bir tarihimizin olduğunu öğrendik. Türkiye’nin ne kadar büyük ve güçlü bir ülke olduğunu gördük ve en önemlisi biz Avrupa’daki Türkleri ne kadar önemsediğinizi ve sevdiğinizi öğrendik. Bu büyük organizasyon bizim için çok önemli bir şans ve bir okuldu aslında. Kendi adıma söylemem gerekirse, bana birçok şey kattı ve burada hiç unutamayacağım iki hafta geçirdim. İstanbul’un güzelliği ve ihtişamı, Çanakkale’nin hüzünlü ve gururlu tarihi, Bursa’nın yeşilliği ve Kocatepe’nin bir milletin kaderini ve talihini değiştiren büyük önemini gördüm ve öğrendim. Konya’nın huzur veren manevi atmosferi, Nevşehir’in doğa harikası görüntüsü ve Ankara’nın başkent olmasından kaynaklanan ağırlığı ve güzelliği beni en çok etkileyen şeyler arasındaydı.

Gönül ister ki Türkiye’nin dört bir yanını gezelim, tanıyalım. Bizler her şehri ayrı güzel, kendine has özelliği ve tarihiyle çok önemli bir ülkenin insanlarıyız. Km.lerce uzakta doğup büyümüş olsak da içimizdeki memleket hasreti, yıllar önce çalışmak için Türkiye’yi bırakıp da farklı ülkelere giden dedelerimizin hasreti kadar büyük. İstanbul insanı her defasında büyüleyen, muhteşem bir güzelliğe sahip ama beni en çok etkileyen şehir Çanakkale’ydi. Defalarca katıldığım Çanakkale seminerlerinde, Çanakkale’de yaşananları duymak beni çok etkilediği için en çok görmek istediğim yer Çanakkale’ydi. Verdiğimiz binlerce şehidi anmak, onları yattıkları topraklarda ziyaret etmek ve o günleri yaşıyormuşçasına her attığım adımda hissetmek, anlatılamayan fakat yaşanması gereken bir duygu.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

ZEYNEP ARSLAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 21.08.1989 Aarhus Laereruddannelsen ı Silkeborg Öğretmen Zeynep Arslan arslan09@live.dk

37

Danimarka_basbakan.indd 37

23.11.2011 16:32:37

DANİMARKA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

04.08.1990 Odense Social- og sundhedsskolen Sağlıkçı Zeynep Aydemir zynp0090@hotmail.com

ZEYNEP AYDEMİR
Bu gezi yeni bilgiler edinmemi ve yeni değerler kazanmamı sağladı. Bu gezi sayesinde çok yönlü bir bakış açısı aynı zamanda daha farklı ilgi alanları edindim. İstanbul’a ve yakınındaki diğer şehirlere her yaz geliyorum. Buna rağmen buraları her ziyaret edişimde farklı ve yeni şeyler görüyorum, öğreniyorum. Gezip gördüğümüz diğer iller; Afyon, Edirne, Bilecik ve Konya’yı hiç görmemiştim ama çok merak ediyordum. Bu şehirlerden çok etkilendim. Bu gezi sayesinde gezmediğim, görmediğim yerleri gezip, görme imkânını buldum ve bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. En çok beğendiğim ve etkilendiğim yer kesinlikle Çanakkale ve Nevşehir oldu. Çanakkale’de hislerimi ifade edemeyecek kadar duygulandım ve bir o kadar da Türk olduğum için gururlandım. Çok güzel bilgiler edindim ve gözlerimi alamadığım güzelliklere sahip olduğumuzu gördüm. Kesinlikle yazarak ifade edemeyeceğim çok güzel ve farklı bir geziydi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimle.

Bu geziye katıldığım için çok mutluyum. Bana Türkiye’nin farklı şehirlerini görme, tarihini ve kültürünü öğrenme fırsat sunduğunuz için size sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu gezi sayesinde unutamayacağım anılar ve arkadaşlar kazandım. Her şey için çok teşekkür ederim.

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

06-04-1991 Vaerloese Niels Brock Handelsskole Ofis Sekreterliği Zeynep Cartilli zeynepcartilli@hotmail.com

ZÜHRANUR ÇELİK
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: 08.11.1991 Glostrup Kongsholm Gymnasium & HF İngilizce Zühranur Çelik

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

ZEYNEP CARTILLI

Bu gezi sayesinde Türk kültürü ve tarihi hakkında çok şey öğrendim. Çok farklı yerlerden ve kültürlerden gelen gençleri tanıdığım için mutluyum. Gezi boyunca 9 farklı şehir gezdik ve hepsi çok etkileyiciydi. Bizlere sunulan her şey için teşekkürler.

38

Danimarka_basbakan.indd 38

23.11.2011 16:32:41

Edirne / 28 Temmuz 2011

Şükrü Paşa Anıtı

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR 39

Danimarka_basbakan.indd 39

23.11.2011 16:32:58

Beyazıt Külliyesi

Danimarka_basbakan.indd 40

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR 40

23.11.2011 16:33:03

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Danimarka_basbakan.indd 41

23.11.2011 16:33:12

41

42

Danimarka_basbakan.indd 42

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Kapalı Çarş ı

23.11.2011 16:33:17

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Saraçlar Caddesi

43

Danimarka_basbakan.indd 43

23.11.2011 16:33:25

44

Finlandiya.indd 44

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

23.11.2011 16:40:39

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

FİNLANDİYA

Finlandiya.indd 45

23.11.2011 16:40:39

45

FİNLANDİYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

09.12.1994 Vantaa Helsinki Meslek Lisesi Ticaret Burak Tekgül burak_tekgul@hotmail.com

Bu organizasyon benim için çok güzeldi. Çünkü burada Türkçe öğrenme fırsatım oldu. Farklı ülkelerde yaşayan arkadaşlarımla tanıştım. Görmediğim şehirleri görme imkanı buldum. Bizlere bu imkanları sunan herkese çok teşekkür ederim.

ALİ BURAK TEKGÜL
Bu geziye katıldığım için çok mutluyum. Çok güzel duygularla ülkeme geri dönüyorum. Bu gezi boyunca farklı ülkelerden gelen gençlerle arkadaşlıklar kurdum ve Türkiye’nin kültürü ve tarihi ile ilgili birçok bilgi edindim. Bu bilgileri ileride olumlu yönde kullanacağıma inanıyorum. Birçok farklı kültürden, farklı arkadaşlıklar kurarak geleceğe yönelik dostluk köprüleri oluşturduk. Bu gezide bizler için emek harcayan herkese çok teşekkür ederim.

TURGAY ARIK
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 24.03.1994 Loppi Riihimaen Lisesi Lise Turgay Arik t94a@hotmail.com

Doğum Tarihi: 06.03.1992 Helsinki Şehir: Helsingin Suomalainen Okul: Yhteiskoulu Lise Bölüm: Arda Yildirim Facebook: arda@yildirim.fi Mail:

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

ARDA YILDIRIM
Defalarca İstanbul’da bulunmama rağmen, bu kadar tarihi yer görmemiştim. İstanbul’u sevdiğim için bu gezi gerçekten ilgimi çekti. Bu gezi sayesinde İstanbul ve tarihi hakkında çok şey öğrendim. Mesela, 1453’te yaşananların anlatıldığı Panorama 1453 Fetih Müzesi çok güzeldi. Dolmabahçe Sarayı’nın manzarası nefes kesiciydi. Sultanahmet Camii ve Kapalı Çarşı en sevdiğim yerler arasında ve buraları gördüğüme çok sevindim. İstanbul’un kendine özgü bir güzelliği var. Tarihi, kültürü, doğu ve batının iç içe olması… Daha önce Çanakkale’de bulundum fakat bu sefer orayı başka bir gözle gördüm. Özellikle Bizans ve Roma İmparatorluğu’nun kalıntılarının bulunduğu Truva ve Assos’u görmek çok güzeldi. Türkiye vazgeçilmez bir yer. İnanılmaz kültürlerin ve medeniyetlerin doğduğu bir ülke. Bu projede yer aldığım için gurur duyuyorum. Eminim ki Çanakkale marşını asla unutmayacağım. Çanakkale’de savaşan çocukların hikayeleri çok etkileyici ve güzeldi. Bursa samimi ve hayat dolu bir yaşam sürülebileceğiniz bir şehir. Afyonkarahisar’ı manzarasından dolayı asla unutmayacağım. Özellikle Kapadokya çok güzeldi. Bu gezi beni oldukça etkiledi. Burada Avrupa’nın çeşitli yerlerinden gelen gençlerle çok güzel dostluklar kurduk. Proje sayesinde dile getiremeyeceğim kadar çok şey öğrendim.

Öncelikle İstanbul’a ilk geldiğimde gezi hakkında herhangi bir fikrim yoktu ve yeni fikirlere açıktım. Burada tanıştığım insanların bu kadar sıcakkanlı olmaları beni şaşırttı. Bu gezi çok öğretici ve yararlıydı. Çünkü Türk tarihi ile ilgili pek fazla bilgim yoktu. Örneğin; Çanakkale’de yaşanan olaylar hakkında bir şeyler biliyordum ama şuan her şeyi derinlemesine öğrendim. Gezinin en güzel yanı burada gerçekten iyi arkadaşlara sahip olmamdı ve şanslıyım ki bunların bazısı Finlandiyalıydı. Bundan sonra onlarla görüşmeye devam edeceğim. Gezi boyunca tanıştığım bütün güzel insanlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her biri bu organizasyonun bir parçasıydı.

BATURAY DALTABAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 19.02.1995 Espoo Lauttasaaren Yhteiskoulu Lise Baturay Daltaban baturay_daltaban@hotmail.com

46

Finlandiya.indd 46

23.11.2011 16:40:45

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook:

01.06.1991 Helsinki Koillis - Helsingin Lisesi Lise Burak Yildirim

BURAK RAŞİT YILDIRIM
Bu program benim için o kadar iyi geçti ki hiç bitmesin istedim. Bittiğine üzülüyorum ama her şey zamanı gelince bitiyor. Geri döndüğümde burada yaşadıklarımı hatırlayacak olmak bana mutluluk veriyor. Gezdiğimiz, gördüğümüz yerler ve kurduğumuz dostluklar, bu programı benim için çok daha anlamlı kıldı. Böyle bir geziye bir daha katılır mıyım bilmiyorum. Bunun için bana verilen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım ve bu geziyi en neşeli halimle yaşadım. İnşallah herkes mutlu bir şekilde hayatını sürdürmeye devam eder.

Avrupalı bir genç olarak, Türk kültürü ve tarihi ile ilgili bilgilerimin eksik olduğunun farkındayım. Bu gezi sayesinde Türkiye’nin tarihini ve kültürünü daha yakından tanıma fırsatı buldum. Ailemle gezdiğim zaman burada edindiğim bilgileri öğrenme imkanım olmuyor. Ayrıca bu gezi sayesinde topluluk olarak hareket etmeyi öğrendim. Artık Avrupa’ya kendi kültür ve tarihimi tanımış olarak dönüyorum. Burada edindiğim bilgileri, kardeşime ve arkadaşlarıma aktarmaya çalışacağım. Sevgiler.

EBRU AKKUŞ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 24.10.1994 Helsinki Porvoon Meslek Yüksek Okulu Truzim Ebru Akkus ebruduu@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

19.01.1993 Helsinki Helsingin Normaalilyseo Caner Tek caner_t_@hotmail.com

CANER HERMANNİ

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği ‘Avrupa’da Yaşayan Türk Gençleri Kendi Kültürü ve Tarihiyle Buluşuyor’ projesi kapsamında birçok şehir gezdik. Gezdiğimiz şehirler İstanbul, Edirne, Çanakkale, Bilecik, Bursa, Afyon, Konya, Nevşehir ve memleketim Ankara’ydı. En çok etkilendiğim şehir ise Çanakkale oldu. Çünkü Çanakkale şehitlerimizin bu vatan için savaştığı ve mücadele ettiği şehirdir. Çanakkale’ye ayağımı bastığım an, şehitlerimiz ve bu vatan için nasıl can verdikleri aklıma geldi. Kısacası bu gezi “anlatılmaz yaşanır”.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Bu proje benim için adeta yeni bir dünya yarattı. Yolculuğumuz ilerledikçe Türkiye’yi yepyeni bir gözle gördüm. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Gezi boyunca farklı kültürlerden gelen gençlerle yeni dostluklar kurduk. Bunun yanı sıra tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etmek beni çok duygulandırdı. Çanakkale’de yaşanan savaşın tarihi çok etkileyici ve gurur vericiydi. Bu gezide en çok etkilendiğim camiler ve tarihi mirasımız oldu.

EDA YILMAZ
Doğum Tarihi: 29.10.1993 Helsinki Şehir: Vantaan – Varia Meslek Yüksek Okul: Okulu Otelcilik, Restaurant, Bölüm: Cattering Eda Yilmaz Facebook: ed_yilmaz_@hotmail.com Mail:

47

Finlandiya.indd 47

23.11.2011 16:40:51

FİNLANDİYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

20.09.1996 Helsinki Myllypuron Yla-Aste Mc Firat firat_furtsi@hotmail.com

FIRAT ÇOBAN
Bu projeyi gerçekten çok sevdim. Burada, yeni tanıştığım arkadaşlarımla beraber çok iyi zaman geçirdim. Birçok şeyi, birçok insanı ve birçok kültürü bir arada görmüş oldum. Bu proje tekrar gerçekleştirilirse, kesinlikle katılacağım. Herkese çok teşekkür ederim.

Burada geçirdiğim iki hafta içinde çok şey gördüm, öğrendim ve çok eğlendim. İyi ki bu geziye katılmışım. İlk başlarda anlaşmamız zordu çünkü ben Türkçe bilmiyordum. Ama arkadaşlarımdan biri bana gezi boyunca tercümanlık yaptı. İstanbul ve Edirne çok güzeldi. Bana en enteresan gelen şey, Osmanlı döneminde kullanılan ilaçlar ve malzemelerdi. Bunun dışında Çanakkale çok değerli bir şehir. Bursa’da yediğim iskender kebabını çok beğendim. Bilecik ve Afyon’un yanı sıra Nevşehir’in manzarası çok güzeldi. Bu geziye katılmamı sağladınız için projede katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. Saygılarımla.

JADE KARA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 22.04.1993 Vantaa Tikkurilan Lisesi Tıp Jade Kara jade_kara@msn.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

08.06.1992 Helsinki Kuneusalan Oppilaitos Kuaförlük Gonca Maria Daler goncili_-@hotmail.com

GONCA KURT
Ne mutlu Türküm diyene. İlk başta bu geziye katılmak istemiyordum ama annemin hatırına katıldım. Çünkü annem tarihimizi ve kültürümüzü öğrenmem için bu projede yer almamı çok istemişti. Şimdi ‘iyi ki katılmışım’ diyorum ve hiç pişman değilim. Finlandiya’da yaşayan arkadaşlarımla beraber İstanbul’a geldik ve bizi çok güzel karşıladılar. İstanbul çok kalabalık ve karmaşık bir şehir. Bence İstanbul’daki en güzel yer Panorama 1453 Fetih Müzesi’ydi. Çok güzel ve enteresandı. Boğaz Köprüsü ve Yerebatan Sarnıcı’nı çok beğendim. Buradan Edirne’ye geçtik. Edirne, İstanbul’dan sonra bana biraz küçük geldi ama insanları ve çarşısı çok güzeldi. Sonra Çanakkale’ye geçtik ve burası gerçekten cennet gibiydi. Zaten en çok burayı görmek istiyordum. Çünkü Çanakkale hakkında çok şey duydum ve en sonunda gördüm. Orada şehit olan askerlerimize çok üzülmüştüm ve onlar için dua ettim. Onlar olmasaydı Çanakkale olmayacaktı. Bursa’da Hacivat ve Karagöz oyununu izlemek ve Tophane’yi gezmek çok hoşuma gitti. Bilecik’te Türk büyükleri platformunu sevdim. Konya’da Mevlana’nın türbesini çok merak ediyordum. Çünkü daha önce ailem beni götürmek istiyordu ama nasip olmamıştı. Sizlerle burayı ziyaret etmek çok güzeldi. Nevşehir çok ama çok ilgimi çekti. Burada zaman çok çabuk geçti ve her şey çok güzeldi. Ankara’da, Anıtkabir ziyareti beni büyüledi. Keşke bu gezi hiç bitmeseydi. Burada tanıştığım arkadaşlarımı çok sevdim. İyi ki gelmişim ve bu gezi benim için çok faydalıydı. Bundan sonra herkese Türkiyemi anlatabilirim. Burada, kendi vatanımda doğmak, büyümek isterdim. Bu gezi bana çok şey öğretti. Gezi boyunca tanıştığım insanlar cana yakın ve eğlenceliydi. Türkiye’ye bu geziyi düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu gezi sayesinde kendi kültürümle ve tarihimle buluştum. Gezi boyunca birbirinden farklı kültürleri olan 9 şehir gezdik ve bilmediğim bir çok şey öğrendim. Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen yepyeni insanlar tanıdım ve onlarla güzel arkadaşlıklar kurdum. Herkese teşekkür ederim.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

KUBİLAY ALKAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 05.06.1995 Karkkıla Lise Kubi Alkan hintti_kubi95@hotmail.com

48

Finlandiya.indd 48

23.11.2011 16:40:56

Doğum Tarihi: 06.01.1993 Nummela Şehir: Lansi Uudenmaan Okul: Koulutuskeskus ICT Bölüm: Lütfü Can Alkan Facebook: ltf_cn_lkn_92@hotmail.com Mail:

Anavatanımızı görmek bizim için oldukça gurur vericiydi. Bu gezi sayesinde kültürümüz ve tarihimizle ilgili bir sürü bilmediğimiz şey öğrendik. Ülkemiz için yapılan savaşları yerinde gördük ve yaşadık. Farklı ülkelerde yaşayan gençlerle arkadaş olduk. Bize bu imkanları sağlayan herkese teşekkürler.

LÜTFİ CAN ALKAN
Tarihi ve kültürel zenginliklerimizi yakından gördüğüm için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu güzel projede yer aldığım için çok duygulandım ve bu vatanın evladı olduğum için şükrediyorum. Çanakkale’de şehitliklerimiz, Edirne’de Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan Selimiye Camii, Bursa’da Hacivat ve Karagöz, Konya’da Hz. Mevlana ve son olarak Ankara’da Anıtkabir… Bu tarih ve kültür kokan gezinin bir parçası olmak çok güzel bir duyguydu. İki hafta boyunca çok güzel arkadaşlar edindik ama her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu serüvenin de bir sonu var. Zaman su gibi akıp geçti ve böyle iyi dostlukların olduğu bir ortamdan ayrılacağım için çok üzgünüm. Ama diğer yandan farklı ülkelerde ikinci bir evimizin olduğunu bilmek çok güzel bir duygu.

MİNJA TANYELİ ŞAHİN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 21.05.1993 Jokela Tikkurilan Lisesi Tanyeli Sahin tanyelisahin@gmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

15.12.1994 Helsinki Helsingin Normaalilyseo Merve Tek tek.merve@gmail.com

MERVE TEK
İstanbul’da o kadar çok ziyaret edilecek yer vardı ki daha önce görmediğim Ayasofya ve Sultanahmet Camii haricinde Miniatürk çok etkileyiciydi. Her zaman hatırlayacağım şehir ise Çanakkale’ydi. Bu şehir çok şey ifade ediyordu ki beni çok etkiledi. Truva’nın Türkiye’de olduğunu bilmiyordum. Truva’nın tarihi ve şehir hakkında bilgi edinmek çok hoşuma gitti. Çanakkale Savaşı da ilgimi çekti. Savaş hakkında izlediğimiz film, büyük bir etki yarattı bende. Nevşehir’i de çok sevdim. Diğer şehirlerle kıyaslayacak olursam çok faklıydı. Bu proje başladığında beklentilerimin ne olduğunu bilmiyordum. Fakat şuan 2 hafta daha bu geziye devam edebilirim.

Bu proje hakkında yazmak istediğim o kadar çok şey var ki, içlerinden en önemli olanları yazmaya çalışacağım. Öncelikle bize bu imkanı sağlayan herkese gönülden teşekkür ederim. Bu proje kapsamında gezdiğimiz şehirlerden birkaçını daha önceden görme imkanım oldu. Ama bu kadar iyi dostlarla beraber gezmek beni çok mutlu etti. Birçok şehir beni kendine hayran bıraktı. İstanbul’a hiç gitmemiştim. Bu kültür başkentini görmek gerçekten mutluluk vericiydi. Her şehrin kendine özgü kültürü, insanları ve havası vardı.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

NEDİM TAŞPINAR
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 31.03.1994 Vantaa Tikkurila Aikosopisto Nedim Taspınar dj_escan@hotmail.com

49

Finlandiya.indd 49

23.11.2011 16:41:02

FİNLANDİYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

28.12.1992 Savitaipale Lappeenrannan Meslek Lisesi Suzan Gündes suzan.gundes@windowslive.com

SUZAN GÜNDEŞ

Türkçe bilmediğim için bu geziye katılıp katılmama konusunda çok tedirgindim. Biraz zorluk yaşasam da kısa bir süre sonra alışmaya başladım. 15 hafta süren bu gezi boyunca tarihi değerleri yüksek olan şehirlere gittik. Bu geziye katıldığım için çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim. Bu gezide çok iyi arkadaşlar edindim. Tanıştığım herkesle çok yakın ilişkiler kurdum. Ayrıca otobüs seyahatlerinde bu kadar eğlenebileceğimi hiç düşünmemiştim. Bu gezi sayesinde hiç görmediğim yerleri gördüm. Türkiye’nin kültürünü ve tarihini yakında tanıma fırsatı buldum. Bizlere bu fırsatı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

19.06.1996 Kausala İitin Yla-Aste Şadiye Köse satsku_96@hotmail.com

TAYBERK DALTABAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 09.05.1993 Espoo Helsinki Meslek Lisesi Tayberk Daltaban tayberk_daltaban@hotmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

ŞADİYE KÖSE

Türkiye’ye geldiğimde çok heyecanlanmıştım. Türkçem kötü olduğu için insanlarla anlaşma konusunda sorun yaşayacağımı düşünüyordum. Ama bu organizasyon sayesinde ne kadar yanıldığımı anladım. Tarihi değeri olan Birçok yer gördük ve bu Türkiye’ye çok fazla gelemeyen gençler için çok faydalıydı. Bu güzel duyguları bize yaşatan herkese teşekkür ederiz.

50

Finlandiya.indd 50

23.11.2011 16:41:06

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

19.09.1992 Vantaa Varia Yusuf Tekgül yustek@hotmail.com

YUSUF TEKGÜL
Herkese selamlar. Öncelikle söylemek isterim ki, proje hakkında olumlu şeyler düşünüyorum. Bu gezi sayesinde görmediğim yerleri gördüm ve bilmediğim şeyler öğrendim. En önemlisi gezi boyunca yeni arkadaşlar edindim. Gezi gün geçtikçe daha da güzelleşti ve burayı daha çok sevmeye başladım. İki hafta süren program çok hızlı geçti ve eğer mümkün olsaydı devam etmesini isterdim. Son olarak şunu da söylemek istiyorum ki, öncelikle Türkiye olmak üzere burada tanıştığım arkadaşlarımı çok özleyeceğim. Saygılar.

Bu geziye katıldığımda, Türkçe bilmemenin ne kadar büyük bir eksiklik olduğunu anladım. Çünkü insanlarla iletişim kurmakta zorlandım. Bunun dışında gezi çok güzel geçti. Birçok cami ve birbirinden güzel tarihi yere gittik. Bu gezi boyunca birçok arkadaşım oldu. Bu geziyi düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.

YASEMİN GÜNDEŞ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 21.04.1997 Savitaipale Europaeuksenkoulu Yasemin Gündes yasemin.gundes@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

18.12.1994 Vantaa Helsingin Medya Lisesi Zafer Yildirim zafku@hotmail.com

ZAFER YILDIRIM

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Bu gezi sayesinde birçok tarihi yer gezdik. Tarihi ve kültürel açıdan önemli olan bu yerler hakkında çok şey örgendik. Konya’da Mevlana’yı ziyaret etmeyi çok istemiştim ama hastalığım nedeniyle mümkün olmadı. Bu gezi sayesinde farklı kültürlerden birçok arkadaş edindim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

51

Finlandiya.indd 51

23.11.2011 16:41:10

Çanakkale / 29-30 Temmuz 2011

Finlandiya.indd 52

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR 52

23.11.2011 16:41:31

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

er ehitl i Ş es Abid

Finlandiya.indd 53

23.11.2011 16:41:50

53

54

Finlandiya.indd 54

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

k Con rı Bayı

23.11.2011 16:41:59

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Finlandiya.indd 55

23.11.2011 16:42:10

55

57. layı Piyade A Şehitliği

Finlandiya.indd 56

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR 56

23.11.2011 16:42:26

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Aynalı Çarşı

Finlandiya.indd 57

23.11.2011 16:42:40

57

58

Finlandiya.indd 58

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

23.11.2011 16:42:50

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Finlandiya.indd 59

23.11.2011 16:42:59

59

60

Finlandiya.indd 60

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Çimen lik Kalesi

23.11.2011 16:43:13

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

iz Den si e Müz

Finlandiya.indd 61

23.11.2011 16:43:22

61

62

Fransa.indd 62

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

23.11.2011 16:46:28

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

FRANSA

Fransa.indd 63

23.11.2011 16:46:28

63

FRANSA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

20.12.1992 Paris Paris 1 Panthéon-Sorbonne Ekonomi Akin Kilic akin94kilic@gmail.com

AKIN KILIÇ
Bu gezi bana Türkiye hakkında bilmediğim birçok şey öğretti. Türkiye’ye göl olarak geldim, okyanus olarak geri döndüm. Fransa’da artık bir Türk olarak daha fazla sorumluluğum olduğunu hissediyorum. Çünkü katılımcı olarak geldim ama Fransa’ya bir Türk elçisi olarak dönüyorum.

Avrupa’da doğmuş, büyümüş bir Türk genci olarak, kendi tarih ve kültürümüzü bizzat görerek ve yaşayarak öğrenme şansını bizlere sunan herkese minnettarız. Türkiye maceramız İstanbul’da başladı. Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Dolmabahçe Sarayı gibi birbirinden harika tarihi eserlerimizi gördüm ve daha iyi tanıma fırsatı buldum. Daha sonra filmlere ve kitaplara konu olan destanlaşmış Çanakkale’yi ziyaret ettik. Türkiye’nin tarihini ne kadar iyi tanısam da Çanakkale’yi yerinde görünce çok ayrı duygular hissettim ve vatanımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Daha sonra sırasıyla Bursa, Bilecik, Edirne, Nevşehir, Konya ve Ankara’yı ziyaret ettik. Her gittiğimiz şehirde çok farklı duygular hissettim. Tarihimizin, ülkemizin güzelliklerini yerinde görmekten gurur duydum. Böyle bir geziye katıldığım için onur duydum. Çok farklı ülkelerden gelen yeni arkadaşlar edindim. O kadar güzel bir organizasyon yapılmış ki ileride bir gün bana ihtiyaç duyulursa böyle bir organizasyonda gönüllü olarak çalışırım ve bunu seve seve, bütün kalbimle yaparım. Bedenim buralardan uzak kalsa da kalbim Türkiye için çarpacak. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

ASLIHAN ALTUNBAŞ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 06.09.1992 Valence Barthelemy De Laffemas Halkla İlişkiler Asli Altnbs aslihan.altunbas@live.fr

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

16.11.1990 Valence IUT Banka/ Yönetim Asuman ALTUN devil00angel@hotmail.com

ASUMAN ALTUNBAŞ
AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR
Açıkçası Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü diye bir kurum olduğunu hatta bunun gibi bir kültür gezisinde, bizim gibi Avrupalı gençlerin de yer alacağını bilmiyordum. Geziye başvurmadan önce bu kadar dolu dolu günler yaşayacağımı tahmin bile edemezdim. Avrupa’da yaşayan genç Türklerin çoğu böyle bir geziyi hayal etmiştir. Vatan hasreti… Hani derler ya; ‘anlatılmaz, yaşanır’ diye, işte öyle bir duyguydu bizimkisi. Kişiliğimde çok büyük bir boşluğun dolduğuna inanıyorum. Kendimi eskisinden daha Türk hissediyorum. Bu gezi sayesinde artık gururla kültürümü ve tarihimi anlatabilirim. Çünkü her şeyi yaşayarak öğrendik burada. Gezi süresince Türkiye’nin 9 şehrini keşfettik. En çok İstanbul’u merak ediyordum. O kadar şarkılar, hikâyeler yazıldı bu şehir adına ve şehrin en meşhur yerlerini bizzat görmek istedim. Fakat en duygulu anlarımız Çanakkale’de geçti tabi ki. Türklüğün önemini, milletimizin gücünü ve şerefini yeniden görmüş olduk. Bizlere nereden, kimlerden geldiğimizi hatırlattı bu şehir. Ve en önemlisi milletimiz için savaşan genç yiğitlerimizin şehitlikleri beni oldukça etkiledi. Herkes gözyaşı dökerken şehitliklerde, ben gururla yiğitlerimizi gözümün önünde canlandırdım. Sanki hiç gitmemişler gibi, ağlamadım. Avrupa’nın her bir yerinden, çok değerli insanlarla tanıştık, kaynaştık. Bizlerle ilgilenen liderler, bize yaptıkları mesleğin önemini anlattılar ve gerçekten çok saygı duyuyorum emeklerine. Çeşit çeşit projeler tanıtıldı ve etkilenmemek elde değildi. Günler geçtikçe vatanımızı daha çok tanıyorduk. Hani uzun zamandır sadece uzaktan tanıdığım ama çok sevdiğim birisini görmek ve keşfetmek gibi bir şey oldu bu proje benim için. Öncelikle bize bu fırsatı sunan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekibine hayatıma, düşüncelerime anlam kattıkları için çok teşekkür ederim. Vatanımızın bu güzelliklerini görmek ve tarihimizi öğrenmek çok gurur vericiydi. Artık aileme, tanıdığım herkese ne kadar değerli bir vatanımızın olduğunu anlatabileceğim. Bu kadar güzel duygular hissedeceğimi tahmin bile edemezdim. Farklı ülkelerde yaşayan Türklerle arkadaş olmak harika bir duyguydu. Vatanımız, hiçbir ülkenin gurbetçilerine yapmadığını yapıyor ve bize sahip çıkıyor.

ASİYE KORKMAZ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 10.12.1989 Paris Lycee Uruguay France Muhasebe Asiye Korkmaz asiye_k@live.fr

64

Fransa.indd 64

23.11.2011 16:46:34

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

01.10.1988 Rosny Sous Bois Paris 13 Nord Üniversitesi Tıp Aysun Eken aysun93@hotmail.com

Bu projeye katıldığım için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. İstiyorum ki tüm Avrupa’da yaşayan, Türkiye’yi görememiş Türk gençleri bu fırsattan yararlansın. Çünkü bu geziyle fark ettim ki dil, kültür ve tarih konusunda biz çok uzak kalmışız vatanımızdan.

AYSUN EKEN BÜLENT ACAR
Bu anlamlı projede yer aldığım için kendimle gurur duyuyorum. Hem kendi vatanımın zenginliklerini tanıdım hem de yeni ve farklı insanlarla tanıştım. Bu geziyi düzenleyen herkese, bizi böyle karşılayıp, bize sahip çıktıkları için teşekkür ederim. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 19.05.1990 Saint-Chamond Lumiere Lyon 2 Tarih Bülent Acar bulent_acar@hotmail.fr

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

11.03.1988 Paris Paris 12 Creteil İngilizce Öğretmenliği Btty Bütü hobapli_betul@hotmail.fr Genel olarak baktığımızda, gezi programı çok iyi planlanmıştı. Her anı dolu dolu ve anlam yüklüydü. Çanakkale, çok duygusal bir toprak ve keşke şehitliklerde daha uzun süre kalabilseydim. Bu gezi ve gittiğimiz her yer beni çok etkiledi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

BETÜL HOBAPLI
Farklı duygularla başladığım bu yolculuğu, farklı duygular ile bitiriyorum. Herkes kadar benim de içimde oluşan burukluk gözlerimden okunuyor. Güzel bir karşılamayla başladık bu projeye. ‘İlk karşılama böyleyse, 15 gün daha da güzel geçecek’ düşüncesiyle tatlı bir heyecan sardı beni. Yeditepe üzerine kurulmuş İstanbul’daydık artık. Buram buram tarih kokan Avrupa Kültür Başkent’i bize ev sahipli yaptı. Edirne’de bir başka nefes aldım. Tarihi, kültürü, camileri ve Selimiye’nin ihtişamı büyülüyordu beni. Çanakkale’de üstü cennet, altı mezar topraklara basıyorduk. Günler ilerliyor, yurdumun 9 farklı şehrinde, farklı topraklara ayak basıyorduk. Günler nasıl geçiyor bilmiyorduk ama her şey yerli yerindeydi. İlk günkü gibi heyecanlı bir şekilde, bir sonraki güne ilerliyorduk. Türk olduğumu bir kez daha tüylerim ürpererek hissediyor ve bu topraklardan üzülerek ayrılıyorum. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na, emeği geçen herkese ve Türkiye’ye bizi unutmadığı için teşekkür ediyorum.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

ÇİĞDEM ÇAKIR
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 10.07.1988 Les Mureaux De Nanterre Paris 10 Yönetim, Ekonomi ve Hukuk Cidem Cakir cakir.c@hotmail.com

65

Fransa.indd 65

23.11.2011 16:46:39

FRANSA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

15.01.1988 Valence Ecole Manip Radio Sağlıkçı simbik@hotmail.fr

ÇİĞDEM YANIK
‘Avrupa’da Yaşayan Türk Gençleri Kendi Kültürü ve Tarihiyle Buluşuyor’ projesi bu zamana kadar ailemin veya kendi inisiyatifimle gidip, tanıyamadığım şehirleri keşfetme imkanı sağladı. Bu projede 9 şehir gezdik. Bu şehirler İstanbul, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Afyonkarahisar, Konya, Nevşehir ve son olarak Ankara oldu. İllerimiz aynı vatanda bulunsa bile her biri bende farklı bir duygu ve düşünce uyandırdı. Bence bunun nedeni her şehrimizde farklı kültür ve topluluğun farklı zamanlarda yaşamış olmasıdır. İlk olarak İstanbul’u gezdik. Fransızların gezip bana bahsettiği ama benim görmediğim tarihi güzellikleri sonunda görmüş oldum. Sultanahmet Camii beni adeta büyüledi. İçeri girdiğim andan itibaren camideki İznik çinileri gözlerimi kamaştırdı. Neden bilemiyorum ama bu duyguyu sadece Sultanahmet Camii yani turistlerin deyimiyle Mavi Camii’de hissetim. Tüylerimin diken diken olduğu ve göğsümün kabardığı yer ise Panorama 1453 Fetih Müzesi’ydi. Edirne’de gezdiğimiz tarihi eserlerden ziyade beni insanların sıcaklığı etkiledi. Söyleyebilirim ki Selimiye Camii, Mimar Sinan’ın yaptığı en güzel cami. Edirne’de II. Beyazıt Külliyesi’ne gittiğimizde, atalarımızın bazı hastalıklara hatta yılan zehrine dahi şifa bulduğunu öğrendim. Daha sonra çocuklar gibi heyecanla beklediğim şehir Çanakkale’yi ziyaret ettik. Çanakkale Savaşı’nın (Fransızların deyimiyle ‘la Guerre des Dardanelles’) hikayesini ilk olarak babamdan duymuştum. Çok duygulanmıştım. Çanakkale’de hissedilenler anlatılmaz yaşanır. Bursa’nın en harika yeri bence Ulu Camii’ydi. Camiye girdiğim anda hiç aklıma gelmeyecek bir şeyle karşılaştım. Caminin içinde insanların abdest alabileceği bir şadırvan inşa edilmiş. Son durak Ankara oldu. Ankara, Türkiye’nin başkentidir. Anıtkabir, yani Atamızın ebedi istirahata çekildiği yer. Bence Anıtkabir’in her köşesinde Türk gençlerine bir mesaj var. Bunu çözmek bizim elimizde. Son olarak bu projede yer alan herkese teşekkür ederim.

Paris’ten yola çıkarken heyecan ve merak doluydum. Bizi ne bekliyordu? Nasıl geçecekti? Nasıl bir maceraya katılıyordum? Fakat İstanbul’a ayak bastığımız andan itibaren, bu projede yer alan herkes, bize değerli olduğumuzu hissettirdi. Türkiye’nin farklı şehirlerini keşfettikçe ne kadar zengin, etkileyici ve tarih dolu olduklarını tam anlamıyla kavradım. Daha önce hiç görmediğim, hayalini bile kurmadığım manzaralar karşısında, tarif edilemez duygular yaşadım. Avrupa’nın hiçbir ülkesinde ve şehrinde böyle manzaralarla karşılaşmak mümkün değil. Böylesine önemli, bu denli büyük çapta, eksiksiz sürdürülen bu projede yer aldığım için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Ayrıca Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği bu gezi şunu gösteriyor; biz Avrupa’da yaşayan Türkleri unutmuyor ve bize sahip çıkıyorsunuz. Heyecanla başladığım bu yolculuğa, duygu yüklü ve buruk bir şekilde son veriyorum.

DERYA ÇİFTÇİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 21.04.1988 Paris De Paris 13 Tıp Derya Ciftci derociftci@hotmail.fr

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Türkiye’de çok iyi şartlarda ağırlandık ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizleri memnun etmek için herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Bu proje çok büyük bir başarı. Her şey umduğumdan daha da güzel geçti ve gezi boyunca çok iyi arkadaşlıklar kurduk. Türkiyemiz çok büyük bir zenginliğe sahip ve bu çok gurur verici.

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

02.01.1988 Drancy Paris 8 Üniversitesi Ekonomi Dilek Sahin dilek_sahin@hotmail.fr

ESRA BAYRAKTAROĞLU
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 04.02.1989 L’aigle De Caen IAE Ekomomi esra.bayraktaroglu@hotmail.fr

DİLEK SAHİN
Bir şehrin değerini bilmek için öncelikle tarihini bileceksin ve tarihini bildikçe o şehrin değeri kat kat artacaktır. Ve ben Afyon’un, Edirne’nin bu kadar önemli bir tarihi olduğunu bilmiyordum. Bu tarih olmasaydı, biz bu yolları bu kadar hissedemeyecektik. Ne mutlu bize ki bu toprağın, bu milletin, bu devletin çocuklarıyız. Ülkemin tarihiyle gurur duyuyorum.

66

Fransa.indd 66

23.11.2011 16:46:45

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

12.02.1990 Nancy Cfa Banque Bankacılık Fatih Yurt fatih.yrt@gmail.com

FATİH YURT
Bugün günlerden Pazartesi, tarih; 25 Temmuz 2011. Bugün bambaşka bir gün doğuyor. İstikamet Türkiye… Bu sefer ailemi görmeye veya tatil yapmaya değil kendi kültürüm ve tarihimle buluşmaya gidiyorum. Geldik vatanımıza, bastık topraklarımıza, Elimizde var bir program, başlıyor yeni bir yaşam, Gidiyoruz İstanbul’u fethetmeye, 400 kişi el ele, Fatih Sultan Mehmet başımız, yok korkumuz, biz başarırız, Ayasofya’da, Sultanahmet’te kılarız namazımı, Topkapı’da, Dolmabahçe’de yaşarız sultanlığımızı, Çıkıyoruz Edirne yoluna, bir göz atalım sınırlarımıza, Selimiye’de, külliyede ediyoruz dualarımızı, Geldi gezimizin en duygulu anı, Çanakkale aç kapını biz TÜRKLERE, Geliyoruz savaşmaya seve seve, Başlıyor savaş, biz yeneriz arkadaş, Yaşıyoruz o sahneleri, görüyoruz askerleri, Geçirtmeyiz Çanakkale’yi, gerekirse veririz her şeyimizi, Vatan uğruna veririz canımızı, hepimiz bir olup akıtırız kanımızı, Ziyaret ettik şehitlerimizi, akıttık gözyaşlarımızı, Anlatılmaz o duygular, yaşanır o anlar, Bizi kimse yenemez kolay kolay, bu vatan bölünmez, Osmanlı başkenti çağırıyor bizi, yeşil Bursa geliyoruz biz simdi, Değerli camilerini gezdik, iskenderimizi de yedik, Ramazan ayı geldi, Hacivat ve Karagöz hepimizi eğlendirdi, Bilecik’in müzesi, Şeyh Edebali Türbesi, Afyon’un şehitliği, tepesi, kalesi, İkbal’de lokum, sucuk, termal keyfi, Sıra geldi Konya’ya, karşıladı bizi Mevlana, Türbe, medrese, cami gezdik ve Nevşehir’e doğru yol aldık, Çömlek yapmayı öğrendik, peribacalarında fotoğraf çekmeyi unutmadık, Geliyoruz gezimizin sonuna, aç kollarını Ankara, Son durağımız başkentimiz, hem sevinçli hem de üzüntülüyüz hepimiz, Anıtkabir’de Mustafa Kemal karşıladı bizi, Mecliste yaptık son toplantımızı. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na böyle bir gezi düzenledikleri için minnettarım. 15 gün boyunca cennette yaşar gibiydim. İnşallah gelecek nesil Türklüklerini unutmaz ve böyle bir projeye katılma şansı bulur. Artık iftiharla geçmişimi anlatabilirim ve biri bir şey sorduğunda cevaplayacak kadar bilgi dolu bir valizle dönüyorum Fransa’ya. Başkanımız, Adnan GÜL’e saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Dünyada bir ilk gerçekleştirdi. Böyle bir başarı bir Türkten çıkmasaydı şaşardım. Sonsuza kadar unutmayacağım iki hafta geçirdim. Allah daha iyilerini gelecek nesillere nasip etsin. Ayrıca emeği geçen bütün ekibe teşekkür ediyorum. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

‘Avrupa’ da Yaşayan Türk Gençleri Kendi Kültürü ve Tarihiyle Buluşuyor’ projesinin bana önemli bir katkısı olmuştur. Bu proje, bize kültürel değerlerimizi ve sahip olduğumuz tarihi en güzel şekilde öğretmiştir. Tarihi bilgim az da olsa var ama şimdi daha da güçlendi. Bu gezide İstanbul’u, Nevşehir’i, Ankara’yı ama en çok Çanakkale’yi gezmek ve görmek istiyordum. İstanbul’daki Panorama 1453 Fetih Müzesi beni çok etkiledi. Daha doğrusu ilk defa böyle bir şey gördüm. Ama Çanakkale var ki beni yerle bir etti. Çanakkale’de yaşananları dinlerken her şeyi bire bir yaşamış gibi oldum. O gün gözyaşlarımı tutamadım ve biz öyle bir milletiz ki ‘ne mutlu Türküm diyene’. Bütün şehitlerimiz rahat uyusunlar. Çünkü biz Avrupa’daki gençler Türkiyemize sahip çıkacağız. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Çünkü bu gezi beni çok geliştirdi. Genel kültürümü genişlettim ve bununla kalmadım, o güzellim tarihimizi kendi gözlerimle gördüm. İstanbul’un güzelliği ve tarihi paha biçilmez. Ayrıca Nevşehir de çok güzeldi ve doğa güzelliğiyle gözlerimi kamaştırdı. Son olarak ben bu projede yer alan ve organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu gezi hayatımda büyük bir yer alacak.

GAMZE KORKMAZ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: 12.01.1992 Paris Ecole Nationale de Commerce İşletme Gamze Gamzeli

‘Avrupa’ da Yaşayan Türk Gençleri Kendi Kültürü ve Tarihiyle Buluşuyor’ projesinin bana önemli bir katkısı olmuştur. Bu proje, bize kültürel değerlerimizi ve sahip olduğumuz tarihi en güzel şekilde öğretmiştir. Tarihi bilgim az da olsa var ama şimdi daha da güçlendi.Bu gezide İstanbul’u, Nevşehir’i, Ankara’yı ama en çok Çanakkale’yi gezmek ve görmek istiyordum. İstanbul’daki Panorama 1453 Fetih Müzesi beni çok etkiledi. Daha doğrusu ilk defa böyle bir şey gördüm. Ama Çanakkale var ki beni yerle bir etti. Çanakkale’de yaşananları dinlerken her şeyi bire bir yaşamış gibi oldum. O gün gözyaşlarımı tutamadım ve biz öyle bir milletiz ki ‘ne mutlu Türküm diyene’. Bütün şehitlerimiz rahat uyusunlar. Çünkü biz Avrupa’daki gençler Türkiyemize sahip çıkacağız. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Çünkü bu gezi beni çok geliştirdi. Genel kültürümü genişlettim ve bununla kalmadım, o güzellim tarihimizi kendi gözlerimle gördüm. İstanbul’un güzelliği ve tarihi paha biçilmez. Ayrıca Nevşehir de çok güzeldi ve doğa güzelliğiyle gözlerimi kamaştırdı. Son olarak ben bu projede yer alan ve organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu gezi hayatımda büyük bir yer alacak.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

FİLİZ GÜLDÜR
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 06.06.1992 Paris Lycee Albert Schweitzer Bankacılık Filiz Guldur guldur.filiz@gmail.com

67

Fransa.indd 67

23.11.2011 16:46:49

FRANSA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

08.07.1990 Metz IUT Thionville Yutz Finans Gök-han Gülap khan_57_@hotmail.fr

“Anlatılmaz, yaşanır” derler ya, işte bu proje benim için tam anlamıyla öyle oldu. Ne kelimeler yeterli ne de cümleler tercüman olabilir hislerime. Bu gezi bana bilmediklerimi öğretti, unuttuklarımı da hatırlattı. Gezdik, gördük, eğlendik ama yeri geldiğinde de bizi biz yapan maneviyat karşısında susup, saygıyla eğilmeyi bildik. Dönüyorum elimde bavulum, içinde bir parça hüzün, hasret, özlem ve unutulmaz olan anılarımla… Dönüyorum, yeni projelerde yer almak temennisiyle… Teşekkür etmeyi bir borç bilirim nazımızı çeken liderlerime, yolları ezip geçen kaptanımıza, bilgisini paylaşan rehberlerimize, hüznümü, mutluluğumu paylaşan dostlarıma ve bu gezide emeği geçen herkese.

GÖKHAN GÜLAP
15 gün önce benzeri olmayan bir rüya başladı. Her karışında şehit kanı olan bu topraklarda kendimi bir başka hissettim. Duygularım, gözyaşlarımla adeta sel olup aktı. İstanbul’da büyülendim. Tarih dolu bir medeniyetin yaşadığı bu yerde bulunmak, bende çok büyük bir heyecan yarattı. Genç Fatih demiş ki ; ‘Ya ben İstanbul’u alacağım, ya İstanbul beni”. 1453 artık benim doğum senem. Yıl 1915, Çanakkale’de büyük bir destan yazıldı. Bu yüzden benim için o toprakların önemi bir hayli fazla. Çanakkale’den o kadar çok etkilendim ki, kınalı kuzuların genç yaşta askere gittiği gibi ben de gideceğim. Aslında duygularımın tamamını bu satırlarla anlatmam mümkün değil. Ecdadımızın bize emanet ettiği bu toprakların evladı olmaktan gurur duyuyorum. Öte yandan, Kocatepe şehitliğinde dünyaya bir mesaj yolladık, ‘Bu milletin kardeşliği ve birliği sürdükçe, bu bayrağı sonsuza kadar yaşatacak gücümüz var”. Artık dünya gündeminde bir Türkiye var. Geleceğimiz için biz de ecdadımız gibi bu vatana en iyi şekilde hizmet etmeliyiz. Geldiğimiz ülkelere dönerken daha güçlü olmalıyız. Bu satırları yazarken akıttığım gözyaşlarım hiç kurumayacak. Çünkü memleketimden ve doğduğum bu topraklardan ayrılmak zoruma gidiyor. Bu geçirdiğim 15 günü hiç unutmayacağım. Birçok kişiye teşekkür etmek istiyorum ama bunu sayfalara ve kitaplara sığdıramam. Kısacası emeği geçen herkesten Allah razı olsun.

HALİL KISA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 29/05/90 Flers Cherbourg Üniversitesi Uluslararası Yöneticilik Halil Kısa halil.kalender@gmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

05.05.1986 Paris Pantheon Assas- Paris 2 Gülsüm Koca k.gulsum@yahoo.fr

Gezi boyunca Hz. Mevlana’nın şehri Konya ve bize anlatılanlardan manevi anlamda çok etkilendim. Sanırım bu ziyaret, Müslüman olan herkesin olmazsa olmazlarından olmalı. Bana bu fırsatı sunan herkese teşekkür ederim. Saygılarımla.

GÜLSÜM KOCA
Bu proje Avrupa’da yaşayan Türk gençleri için çok güzel bir fırsat sağladı. Bu gezi sayesinde çok farklı yerleri gezebilme imkanımız oldu. Gördüğümüz her yerin hikayesini ve önemini öğrendik. Tarihimizi ve atalarımızın bu ülkeyi kurup, ayakta tutabilmek için neler yaptığını öğrenme fırsatımız oldu. Kısacası Türkiye hakkında daha fazla bilgi sahibi olduk. Emeği geçen herkese teşekkürler.

HAMZA AKDENİZ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 03.01.1988 Lyon Claude Bernard Lyon 1 Elektronik Hmz Akdnz akdenizhamza@hotmail.fr

68

Fransa.indd 68

23.11.2011 16:46:55

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

11.09.1989 Obernai Robert Shuman Üniversitesi Yönetim Ekonomisi ve Sosyal Hasan Vural hasan.vural@hotmail.fr

HASAN VURAL
‘Avrupa’da Yaşayan Türk Gençleri Kendi Kültürü ve Tarihiyle Buluşuyor’ projesinde bulunduğum için şanslıyım ve çok mutluyum. Bu gezi sayesinde Avrupa’da yaşayan Türk gençlerinin, Türkiye hakkında düşünceleri değişti. Kültür ve tarihlerini öğrenerek, ne kadar büyük olduklarını gördüler. Ayrıca gençler tanıştılar, Avrupa’nın farklı ülkelerini, kültürlerini paylaştılar ve arkadaş oldular. Gezi bitti ama her şey yeni başlıyor, gençler irtibatta kalmaya devam edecek, yeni projeler başlayacak ve Avrupa’da Türk birliği ve beraberliği doğacak. ‘Birleşmek başlangıçtır, birliği sürdürmek gelişmedir, birlikte çalışmak başarıdır’. Evet, yolunuz, bahtınız ebediyete kadar açık olsun diyor, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Bu geziyle ilgili duygularımı anlatmak aslında çok zor. Çok farklı duygular içerisindeyim ve nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu gezi hem tarih hem kültür bilgimi geliştirdi. İstanbul’a gelmek büyük bir heyecandı. Meşhur İstanbul’un camilerini, saraylarını gezmek ve görmek beni çok etkiledi. Kahramanlığın şehri Çanakkale’ye gitmek ve şehitlerimizi ziyaret etmek bana çok farklı duygular yaşattı. Çanakkale Savaşı’nın hikayesini dinlediğimde, içimden ağlamak geldi. Ama aynı zamanda çok gururlandım. Şehitlerimiz bizim için canlarını verdiler. Çanakkale benim için kahramanlığın ve cesaretin simgesi oldu ve hep öyle kalacak. Konya’da Mevlana’nın türbesinde huzuru buldum. Bu gezi Türkiye’nin güzelliğini ve tarihini anlamamda çok önemli bir yere sahip. Bunların hepsinin Türkiye’ye yani vatanımıza ait olması da beni çok onurlandırdı. Bu kültür gezisi aynı zamanda bana hayat tecrübesi, özgüven ve birçok arkadaş kazandırdı. İyi ki bu projeye katıldım. İyi ki buralara geldim ve tarihimle buluştum. Ne mutlu Türküm diyene!

HÜLYA ÖRDEK
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 23.08.1989 Lyon Lyon Üniversitesi Eczacılık hulyaordek@yahoo.fr

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

23.01.90 Lyon Jean Moulin Lyon3 Yabancı Dil / İngilizce-Almanca Sevda Sahin hasret2301@hotmail.fr Bu gezi, ülkemin tarihini daha iyi öğrenmeme vesile oldu. Memleketime olan sevgimi daha da derinleştirdi. Ayrıca bu gezide kazandığım arkadaşlarımın ve kurduğum dostlukların benim için büyük bir hazine olacağına eminim. Bu geziyi ve arkadaşlarımı hiç unutmayacağım.

HASRET GÖRÜR
Öncelikle bu geziye katıldığım için çok mutluyum. Bu proje sayesinde vatanımı, kültürümü ve tarihimi tanıma fırsatı buldum. Bu gezi sayesinde çok şey öğrendim. Küçüklerime, büyüklerime tarihimizi ve gezdiğim yerleri gururla anlatacağım. Çanakkale’yi görmek en büyük arzumdu. Çünkü babaannemin iki dedesi Çanakkale Savaşına katılmış ve şehit düşmüş. Onların Çanakkale’de savaşmış olması beni çok gururlandırıyor. Bu gezi sayesinde dedelerimin ne şartlarda savaştıklarını öğrenme fırsatı buldum. Bu gezinin en zengin noktalarından biri de kurduğumuz arkadaşlıklardı. Farklı ülkelerden gelen gençlerle tanıştım, yeni dostlar ve kardeşler edindim. Bu projeyi gerçekleştiren herkese çok ama çok teşekkür ederim. Türk olduğum için gurur duyuyorum ve ne mutlu Türküm diyene.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

İSA AYHAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 13.11.1990 Strasbourg Strasbourg Üniversitesi Hukuk İsa Ayhan ayhanisa@gmail.com

69

Fransa.indd 69

23.11.2011 16:47:00

FRANSA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

09.01.1991 Paris Paris 12 İngiliz Dili ve Edebiyatı İrem Oz missturkie@hotmail.fr

İREM ÖZKOÇAK
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde bir proje gerçekleşmiş. Avrupa’da yaşayan Türk gençleri kendi kültürü ve tarihiyle buluşmuş. Güzel masalımız İstanbul’da başlamış. Öyle bir saray gezmiştik ki güzelliği ve önemi Avrupa’nın birçok sarayını gölgede bırakmıştı. Çünkü orada bizi biz yapan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk son günlerini geçirmişti. Osmanlı ihtişamını bize miras bırakan Mimar Sinan’ın, ‘benim ustalık eserim’ dediği Selimiye Camii’ne sıra gelmişti. Büyüleyici güzelliği ile ezan sesine hasret kalmış Avrupa’da yaşayan Türk gençleri büyülenmişti. Yolculuğumuz ‘dur yolcu’ denilen şehir ile bir başka zamana götürmüştü bizleri. Denizin kırmızı olduğu, kulaklarımızdan top seslerinin eksik olmadığı Çanakkale’ye gelmiş, kelimelerin yetersiz kaldığı, hissettiklerimizi tarifsiz kılan bir tiyatro oyunu izlemiştik. Hep birlikte ağlamıştık. Bursa’ya giderken bizi nasıl bir şeyin beklediğini bilmiyorduk. Ulu Camii’nin sıra dışı güzelliği, hafızalarımızdan kolay kolay çıkmayacaktı. Sonra Bilecik’e gelmiştik ve Ertuğrul Gazi türbesini ziyaret etmiştik. Bilecik’i rehberlerimizden dinlememiş adeta türküleriyle yaşamıştık. Bir anda kendimizi Kocatepe’de bulmuştuk. Daha sonra Hz. Mevlana’yı ziyaret etmiştik ve içimiz huzurla dolmuştu. Ve insan elinin değmediği, doğanın eseri olan peribacalarını gördük. Yolculuğumuzun son durağı olan Türkiye’nin başkenti Ankara’ya gelmiştik. Atamızın huzuruna çıkmak kadar büyük bir gurur yaşamamıştık. Düşündüğümüzden, hayallerimizden bin kat daha üstteydi. Masalımızın burada bitmesi gerekiyordu ama bence bizim masalımız yazılmaya devam edecek. Konuştukça, görüştükçe ve birbirimizi hatırladıkça bu masal hiç bitmeyecekti. Bu gezi sadece 15 gün sürdü ama hayatımda çok önemli bir yeri var.

2 hafta önce evden yalnız çıktım ama şimdi birçok arkadaşla geri dönüyorum. Farklı ülkelerden gelen ve Türkiye’de bize yardımcı olan arkadaşlarım oldu. Onlarla birlikte dolu dolu 15 gün yaşadık. Birlikte gezdik, gördük, güldük ve duygulandık. Daha önce görme fırsatı bulamadığımız ve belki de bulamayacağımız şehirleri gördük. Her şehrin farklı bir öyküsü varmış. Bu öyküleri dinledik, öğrendik. Ülkemize olan özlemimizi dindirme fırsatı bulduk. Tarihsel ve kültürel anlamda donanımımızı arttırarak, yaşadığımız ülkelere dönüyoruz. Sizi hiç unutmayacağım.

MELEK KILINÇ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 01.04.1990 Bordeaux Bordeaux Montaigne Üniversitesi İngilizce Melek Kılınç kara_m3l3k@hotmail.fr

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Bir rüya gibi başladı, bir masal gibi bitti. Bu proje sayesinde masal gibi bir 15 gün geçirdim. Aslında uzak kaldığımız Türk kültürünü ve tarihini yerinde gördüm, özümsedim. Bunun yanı sıra büyük bir ailem, yeni kardeşlerim ve arkadaşlarım oldu. Renk cümbüşü şeklinde geçen bu geziyi hiç unutmayacağım. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 13.10.1988 Paris Paris Üniversitesi Ticaret Kenan Başkan baskan.kenan@laposte.net

MENEKŞE TATLI KENAN BAŞKAN
Başlarda biraz zorlansam da daha sonra farklı ülkelerden gelen arkadaşlarımla tanışıp, onlarla birlikte seyahat etmenin ne kadar önemli olduğunu anladım. Şimdi 6 farklı ülkeden birçok arkadaşım olduğunu biliyorum. Bu güzel arkadaşlıkların yanı sıra gezinin bana çok faydası oldu. Kültürel ve tarihi açıdan zenginleştiğimi hissediyorum. Bu geziyi düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Doğum Tarihi: 15.06.1987 Oyonnax Şehir: Wesford Unıversıte d’Aix en Okul: Provence Finans Ve Bankacılık Bölüm: Menekşe Tatlı Facebook: menekse_tatli@hotmail.fr Mail:

70

Fransa.indd 70

23.11.2011 16:47:06

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

05.06.1987 Strasbourg Robert Schuman Muhasebe mutlu-meral@live.fr

MERAL MUTLU
Bu projeye bu yıl ilk defa başvurdum ve bana göre bu proje, en önemli ‘gençlik’ projelerinden biri. Türkiye’nin atalarımızdan öğrendiğimiz kültürünü ve tarihini, yerinde görmek ve bilgilerimizi zenginleştirmek, bizden sonraki kuşaklara aktaracağımız çok önemli bir anı olmuştur. Bizler Fransa’da, geçici olarak çalışmaya gelip, sonradan yerleşmek durumunda kalmış, bir gurbet kültürünün meyveleriyiz. Ne tam Fransalı olabildik ne de tam Türkiyeli. Bugün Avrupa’da barbarlık kültürü olarak gösterilen Anadolu kültürünün, aslında çok zengin ve köklü bir kültür olduğunu, yerinde görmek, yaşamak ve bilmek bize hak ettiğimiz özgüveni sağladı. Eminim ki bu durum bizleri bulunduğumuz bölgelerde, birer kültür elçisi haline getirecektir. Umarım ileriki dönemlerde, her bölgede bu geziler yapılır. Değerlerimizin, tarihimizin ve bu köklü kültürün hangi aşamalardan geçtiğini, yurtdışında yaşayan gençlerimiz yerinde görsün, tanısın. Bizler kendi kültürümüzü, değerlerimizi ne kadar iyi bilir ve öğrenirsek, o kültürün aynasında yansımazı bulabiliriz. Yatırımların en güzeli, insana olanıdır ve genç nesillere bu imkanı sağladığınız için sizlere minnettarız.

Türkiye’ye gelir gelmez bir heyecan sardı beni. Toprağın kokusu, ezanın sesi beni duygulandırdı. Bunu benden başkası bilemez. Yolculuğumuz dünyanın en esrarengiz şehri İstanbul’da başladı. Hiç kimse kiminle yolculuk edeceğini bilmiyordu. Kimimiz utangaç, kimimiz heyecanlıydık, İstanbul’un surlarında, daracık sokaklarında... Bu güzellikler içinde boğuldum. Gözlerimi kapattım, çayımı yudum yudum içerek İstanbul’u dinledim. Bursa’nın yeşilliğini, Edirne’nin güzelliğini, özlemişim memleketimin misafirperverliğini… Çanakkale’de şehitlerimizi ziyaret ettik. Kimimiz duygulandık, kimimiz gururlandık. Biraz dinlenme fırsatımız oldu Afyon’da. Daha sonra Mevlana ile huzura kavuştuk Konya’da. Dolayısıyla Kapadokya’ya hayran kaldık. Yavaş yavaş görünüyordu ayrılık. Atamızla çok gururlandık Ankara’da. Onu hepimiz şerefle andık. Son dakikalar yaklaşıyor, 400 genç vedalaşmaya hazırlanıyor, ne kardeşlikler kuruldu gezi boyunca, kimimiz özlüyor, kimimiz ağlıyorduk.

MUSTAFA UÇAR
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 03.04.1986 Colmar Strasbourg Üniversitesi Türkolojı / Pazarlama Mustafa Uçar mustafa.ucar@hotmail.fr

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

18.07.1990 Saint-Dizier Bourgogne Üniversitesi Ekonomi Mikail Yirik mikail_468@hotmail.com

MİKAİL YİRİK

Önemli değişimlerin gerçekleştiği bir dünyada yaşıyoruz. Kim olursak olalım hayatımızı yönlendirecek değişimler yaşadık, yaşayacağız. Avrupa’da yaşayan Türk gençleri olarak hem değişimin bir parçası oluyoruz hem de değişime karşı mücadele veriyoruz. Türk topraklarından koparılmış Avrupa sularıyla sulanmış birer fidan. Suyun topraklan geçtiğini ve ikisinin de aynı önemde olduğunu bu gezide öğrendim. Benim için zaten var olan bu toprak ve su dengesi daha da güçlendi. Unuttuklarım hatırlatıldı, bilmediklerim öğretildi. Kitaptan, televizyondan, yazılı medya aracılığıyla gördüğümüz bazı yerler artık sadece görsel olarak hatırladığımız yerler olmayacak. Beni en çok etkileyen yer Çanakkale oldu. Sultanahmet camisinin ezanını dinlemek, eşsiz Topkapı sarayının güllerini koklamak ve hep düşünmek Osmanlı hükümdarlarını, Hz. Mevlana Celalettin Rumi’yi, Mimar Sinan’ı ve Mustafa Kemal ATATÜRK’ü anmak. Duygu ve düşüncelerimin yoğun olduğu yerleri gezdik ve gördük. Bunu yanı sıra başka ülkeler arasında çok önemli ve gerçekçi bir ağ oluştu. Dostluklar edindik. Bilgiler akılda kalır ya da kalmaz ama dostluklar, anılar kalır. Bir ağaç gibi hür, bir orman gibi kardeşçesine kalma ümidiyle…

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

MÜŞERREF TOPUZ
Öncelikle bu gezide emeği geçen herkese teşekkür ederim. İyisiyle, kötüsüyle bir projenin sonuna geldik. Bu gezi sayesinde Türkiye’nin 9 farklı şehrini gezerek, kültür ve tarih hakkında birçok şey öğrendik. Burada farklı ülkelerden yeni arkadaşlar edindik. Umarım bu proje gibi birçok proje gerçekleştirilir ve daha birçok gence ulaşılmış olur. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 06.07.1988 Lyon Claude Bernard Üniversitesi Biyokimya Muserref Topuz mus.top@hotmail.fr

71

Fransa.indd 71

23.11.2011 16:47:12

FRANSA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

31.12.1987 Paris Rene Descartes Paris 5 Psikoloji Nil Bosca nil.bosca@hotmail.fr

NİL BOSCA

Böyle bir gezinin düzenleneceğini tesadüfen öğrendim ve gelemeden önce bu gezinin nasıl geçeceğini çok düşündüm. Türkiye’de çok güzel günler geçirdim ve dolu dolu bir programdı. Burada yeni arkadaşlıklar kurdum. Farklı ülkelerden gelen arkadaşlarımızla kültür paylaşımında bulunduk. 9 şehri, iki hafta içerisinde gezip, görmeyi hayal bile edemezdim. Burada yaşadığım duyguları hayatım boyunca unutmayacağım.

ÖMER KISA
Gezi sayesinde Türkçemi ilerlettim ve arkadaşlarım beni bu konuda motive etti. Burada çok güzel arkadaşlıklar ve dostluklar kurdum. Kültürümüzü ve tarihimizi yerinde öğrenmek, hissetmek benim için çok önemli ve etkileyiciydi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 17.06.1993 Bonneuil Sur Marne Lycee Edouard Branly Fen Omer Kisa kisakiss@live.fr

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

23.09.1989 Paris Paris 13 Villetaneuse Hukuk Man Fnbhrce darkness1907@live.fr

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

OKAN YILDIZ
Türkiye gezisine katılmak aklımdan hiç geçmezdi. Bu gezi sayesinde o şanlı ve destansı tarihimizi tanıma fırsatı buldum. Tarihimizi ne kadar iyi bilsek de buraları yakından görmek bizlere ayrı duygular kattı. Bu gezi sayesinde Türkiye’de en çok görmek istediğim yer olan ve dünya tarihinde önemli bir rol oynayan Çanakkale’mizi görme fırsatı bulduk. Atalarımızın kıymetli mirası olan topraklarımızı yerinde gördüğümde, hayatım boyunca hiç yaşamadığım duygular hissettim. Farklı ülkelerden gelen arkadaşlarımızla tanışma fırsatı buldum ve her birinin çok önemli insanlar olduğunu gördüm. Eşi benzeri olmayan bu organizasyonda, gelecekte gönüllü olarak yer almak benim için büyük gurur olacaktır. Bu destansı tarihimizi, yakından tanımamızı sağlayan bu organizasyon için çalışmak benim için büyük onurdur.

Bu kısa zaman içerisinde gezdiğimiz ve gördüğümüz tarihi yerlerin, bana çok önemli etkileri olmuştur. Biz bu milletin çocuklarıyız ve bu millet, bu vatan bizim oldukça biz de varız. O yoksa biz de yokuz. En çok duygulandığım an hiç şüphesiz Çanakkale’de bulunan Şehitlikler Abidesi’ni ziyaret ettiğim andır. Kelime hazinem anlatmaya yetmez. Bizim atalarımız, cennet gibi vatanımızı düşmanlara karşı kahramanca korumuştur. Dolayısıyla bize düşen görev; mert, çalışkan ve dürüst olmaktır. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Avrupa’da ikamet eden Türkler asla asimile olmadı ve bundan böyle de asimile olmayacaktır. Türkiye’ye böyle bir gezi organize ettiği için teşekkür ederim. Bizi unutmadığınızı göstermiş oldunuz.

ÖMER ÜNAL
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 13.04.1992 Audincourt Robert Schuman Üniversitesi Hukuk fdporganisation62@hotmail.com

72

Fransa.indd 72

23.11.2011 16:47:17

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

05.05.1989 Hanches CCIV Mali Müşavirlik Selçuk Cosgun akselcuk68@hotmail.com

SELÇUK COŞĞUN
Anavatanımıza geldiğimizde, maalesef tarihi yerleri gezemeden geri dönmek zorunda kalıyoruz. Bu geziye katıldığım için mutluluk ve gurur duydum. Tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkumdur. Bu gezi benim köklü Türk-İslam tarihini daha derinden tanımama vesile oldu. Tarih, dil ve din, bir milleti birbirine bağlayan bağlardır ve bu kültür gezisi Çanakkale’den tutun da Kocatepe’ye, destanlarıyla bu bağları daha da güçlendirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve inanıyorum ki bu proje ilerisi için iyi bir adım.

Avrupa’da yaşayan Türk gençliği olarak vatanımıza tekrar geldik. Önceden memleketlerimize geldiğimizde ‘Avrupalılar akın etti’ sözlerini duyardık. Döndüğümüzde ise Avrupa’da ‘yabancı’ unvanıyla karşılanırdık. Kimileri için bu önemli değildir ama ben bu duruma üzülüyorum. Niye oradayız? Niye orada yaşıyoruz? Elimden bir şey gelmiyor. Fakat şimdi farklı bir şekilde vatanımızdayız. 15 gün süren bu program sayesinde Türkiyemizin tarihini, derinlemesine tanıma şansı bulduk. İstanbul’dan Edirne’ye, Çanakkale’den Bursa’ya, Bilecik’ten Afyon’a, Konya’dan Nevşehir’e ve en son Ankara’ya… İstanbul’a geldiğimde zaten ezana hasret kalmanın acısıyla, ezan sesini ilk duyduğumda her şeyi unuttum. İlk olarak ezan sesini duymanın gayesindeydim. Duyduğumda da şükür ettim. Gezdikçe, öğrendikçe tarihimi, ülkemi, vatanımı bir başka sevdim. Burada bulunmanın mutluluğunu ömrüm boyunca unutmayacağım. Ne mutlu Türküm diyene. “Kimimiz doğulu, kimimiz batılı Kimimiz Akdeniz’den, kimimiz Karadenizli Milyonlarca kalpler buluştu burada, Sadece vatan aşkına… Yeri geldi ağladık, yeri geldi güldük. Yollarda şarkılar söyledik. Sadece vatan aşkına…”

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

20.11.1991 Paris Descartes Üniversitesi Hukuk Selin Çoban cobanselin@hotmail.fr

SELVER KÖŞKER SELİN ÇOBAN
Öncelikle bu projede yer aldığım için kendimi çok şanslı ve çok mutlu hissettiğimi dile getirmek istiyorum. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı sayesinde kendi kültürümü, memleketimi tanıma görme ve keşfetme şansı buldum. Tarihi ve kültürel anlamda çok şey öğrendim. Farklı ülkelerden insanlarla tanıştım. Burada tanıştığım arkadaşlarım, insanlık anlamında bana çok farklı zenginlikler kazandırdı. 2 hafta içerisinde İstanbul, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Afyon, Konya, Nevşehir ve Ankara olmak üzere 9 şehir gezdik ve ben her yöreden, her insandan bir şeyler öğrenerek kendimi manevi yönde geliştirdim. Bu şehirler arasında en çok duygulandığım yer Çanakkale’ydi. Vatanımızın ne şartlar altında bu günlere geldiğini gördük ve o an Türk olduğum için çok gururlandım. ‘Ne yiğitler yetiştirmiş benim Türkiyem’ dedim. Gelibolu Yarımadası’na varışımızı kesinlikle unutamam. Aynalı Çarşı ve Şehitlik ziyaretlerimizde tarihimizi keşfettik. Bursa, Edirne ve Nevşehir ise en çok sevdiğim şehirler oldu. Edirne’de Kapalı Çarşı ve Saraçlar Caddesi, Bursa’da Cumalıkızık Köyü ve Nevşehir’de, Avanos’un çanak çömleği ve en önemlisi paha biçilmez manzara beni çok etkiledi. Her şehirde gittiğimiz Gençlik Merkezleri’nde tanıştığım gençler ve katılımcılar geziye farklı bir hava ve renk kattı. Türkiye gezisinde yer almak benim için çok büyük bir şerefti. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 20.05.1989 Flers St. Ursule Uluslararası Ticaret Selver Maraslii selverkosker@hotmail.fr

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR 73

Fransa.indd 73

23.11.2011 16:47:22

FRANSA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

16.12.1985 Paris Pigier Performance Noterlik serapokuyucu@hotmail.fr

HÜNİYE SERAP OKUYUCU
Yurt dışında doğdum, büyüdüm ve yaşıyorum. Ailem dinimi, Türkçeyi ve kültürümüzü küçüklüğümden beri bana öğretiyor. Dolayısıyla oldukça büyük bir vatan sevgisine sahibim. Ayrıca, yurt dışında yaşayan gençlerin çok büyük bir eksiklikleri var. Bu eksik “Avrupa’da Yaşayan Türk Gençleri Kendi Kültürü ve Tarihiyle Buluşuyor” projesi ile giderildi. Çok zengin bir tarih mirasına ve kültürel hazineye sahibiz ve gurur duyduğumuz bir tarihimiz var. Okulda Osmanlı’dan ya da Türkiye’den bahsedildiğinde omuzlarım kabarırdı. Bugün, tarihimizi daha iyi biliyorum. Ama farklı bir açıdan bakıyorum artık. Yüreğim sızlıyor. Gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Askerlerimiz, annelerimiz ne acılar çekmişler. Ama cesur ve bir o kadar da yürekle savaşmışlar. Türkiye’ye geldiğimde evime geliyorum. Her ne kadar Fransa’da topluma entegre olmuşsam da, damarlarımdan akan kan Türk kanıdır. Bu yüzden her zaman vatanımı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Vatanımda, toprağımda, dilimi, kültürümü tam anlamıyla yaşamaya hasretim. Havası, kokusu bile bambaşka. En çok özlediğim şey ise ezan sesi. İstanbul’da Sultanahmet Camii’nden gelen ezan sesi ile kulaklarım bayram etti, tüylerim diken diken oldu. Ben Türkiye’den ayrılmak istemiyorum. Ama görevlerim ve omuzlarımda bir yük var. Geri dönmeliyim. Ben Osmanlı torunuyum. Türkiye inşallah daha da güçlenip, büyüyecektir. Ne mutlu Türküm diyene.

Geçen sene ilki gerçekleştirilen bu projeden ve katılımcıların anlattıklarından çok etkilenerek, bu sene bu tarih ve kültür gezisine katılmak için başvurdum. İstanbul’a geldiğimizde çiçeklerle karşılanmamız, bu gezinin daha önce katıldığım diğer gezilerden çok farklı olacağını gösteriyordu. Ve ilk günün akşamı Adnan GÜL Bey’in konuşması, bu düşüncemi pekiştirdi. Anladım ki Türkiye büyük bir ülke olmak için emin ve sağlam adımlarla ilerliyor. Gezimiz İstanbul’da başladı. Gezi sayesinde hiç tanımadığım ve farklı ülkelerden gelen Türk gençleri ile arkadaş oldum. İstanbul’da gittiğimiz her yer, bakış açımı değiştirdi. İstanbul kanatlarımın altındaydı. Daha sonra Edirne’yi gezdik. Ve sabırsızlıkla beklediğim gün geldi. Çanakkale’ye gidip, destanın yazıldığı yerlerde bulunacaktım. Nusret mayın gemisi, bana o geceyi yaşatmıştı. Çanakkale türküsü ile anlatılmaz duygular yaşayarak, o an ecdadıma yakışır bir nesil olmaya ant içmiştim. Osmanlı’nın kurulduğu topraklar olan Bilecik ve Bursa beni büyülemişti. Artık buraları daha sık ziyaret edeceğime karar vermiştim. Bir kenara geçip, buradan hiç ayrılmasam diye düşünürken, veda ederek kendimi Afyon’da buldum. 30 Ağustos Zaferi’nin kazanıldığı yerdeydim. Buradan göğsüm kabararak ayrılmıştım. Ve Konya’daydım. Selçuklu şehri Konya… Döndüğümde eserlerini okuyacağım kararını alarak oradan ayrıldım. Nevşehir, Fransız arkadaşlarımın gezip, gördüğü ve benim bir Türk olarak niye hala gezip görmediğimi merak ettiğim bir yerdi. Dört bir yanı birbirinden güzel, cennet vatanım… Övünmemek elde değil. İleride tekrar gelmek ümidi ile Kapadokya’dan ayrılıyorum. Ankara’da ilk olarak Atamın huzuruna çıkarak, kurmuş olduğu cumhuriyete sahip çıkacağımıza söz verdik. Bu projenin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese, Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ye Adnan Gül Bey’e, her türlü desteği veren Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Gençlik ve Spor Müdürümüze teşekkür ederim. Avrupa’da yaşayan bir Türk genci olarak, beni unutmadığınız ve bizlerin de Türk vatandaşı olduğunu hatırlattığınız için çok mutluyum. Aklımda ve fikrimde bambaşka bir Türkiye ile uçağa biniyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

13.04.1989 Lyon Franche-Comte Makina Mühendisligi Sezgin Ömeroğlu sezginomeroglu@yahoo.fr

SEYYİD BALOĞLU
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 15.10.1987 Strasbourg Strasbourg Üniversitesi Tıp Fakültesi Seyyid Baloğlu seyyid67@gmail.com

SEZGİN ÖMEROĞLU
Avrupa’dan getirdiğim kültür valizimi, dolu bir şekilde geri götürdüğüm için çok mutluyum. Bu gezi sayesinde unuttuğum, eskiyemeye yüz tutmuş, hatta bilmediğim şanlı tarihimi tanıma ve yerinde öğrenme fırsatı buldum. Gezdiğim bütün şehirler bana bir şeyler kattı. Büyük kültür mirasıyla İstanbul, dünyanın en büyük boğaz harbinin yaşandığı Çanakkale, esrarengiz ve farklı havasıyla insanı kendine çeken Mevlana Celalettin Rumi’nin şehri Konya, son olarak cumhuriyetin kurulduğu Ankara benim için bu gezinin en önemli şehirleriydi. Bu şehirlerde duygulandığım ve gözyaşlarımı tutamadığım zamanlar oldu. Kısacası bu gezi ile kendi imkanlarımla göremeyeceğim ve en ince detaylarıyla öğrenemeyeceğim, kültür ve tarih mirasını görme ve öğrenme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

74

Fransa.indd 74

23.11.2011 16:47:26

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

09.04.1987 Paris Paris Sud 11 Elektronik Mühendisliği Uğur Güven guven.ugur@gmail.com

Avrupa’ da yaşamamdan kaynaklı kendi kültürümü yaşayamıyordum. Kendimi yabancı gibi hissediyordum. Fakat bu proje sayesinde kendimin Türk olduğumun daha çok fazla farkına vardım. Çok mutlu olduğumu belirtmek isterim.

UĞUR GÜVEN
Öncelikle Türkiye’ye bize bu imkanları sağladığı için çok teşekkür ederim. Biz Avrupa’da yaşayan Türk gençleri olarak tarihimiz hakkında fazla bir şey bilmediğimizden dolayı bu gezi benim için çok önemliydi. Buradan giderken, artık şanlı Türk milletinin ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Ve bundan sonra Türkiye’yi daha iyi temsil edeceğim. Bu tür projelerin devamını diliyorum. Avrupa’daki Türk gençliğini unutmadığınız için teşekkür ediyorum.

YELİZ ALKAÇ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 30.11.92 Paris Llce Ispanyol - La Sorbonne Paris 3 Yeliz Alkac turkaly-yeliz@hotmail.fr

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

04.06.1989 Lyon Üniversite İktisat Yasin Ky yason66@hotmail.com

YASİN KAYAALTI

Bu gezi hakkında söyleyeceklerim çok önemli. Öncelikle proje genelinde çok büyük bir emek ve çaba gösterildiğini açıkça görüyorum. Gezi sırasında bu tarihi ve kültürü görürken, öğrenirken, hiç bir şey hissetmemek mümkün değildi. İstanbul’da, Sultanahmet Camii’nden tutun da Çanakkale’de Şehitler Abidesi’ne, Edirne ve Bursa’nın tarihine kadar birçok şey bizi duygulandırdı. Çünkü burada bizim dedelerimiz yaşadı, savaştı ve bizleri onurlandırdı. Bundan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. Tabi ki en önemlisi, bu olayları, bu yaşamları anlamak ve kavramak bize çok faydalı olacaktır. Kültürümüzü yakından tanımanın yanı sıra bu gezi manevi yönünden çok önemliydi ve inşallah bunu gençlerimizin hepsi anlamıştır. Bu gezi sayesinde farklı ülkelerden gelen gençlerle tanışma, kaynaşma fırsatı bulduk ve bunun çok güzel bir şey olduğuna inanıyorum. Yani artık Avrupa’daki arkadaş çevremiz çok genişledi diyebilirim. Bu gezi sayesinde Avrupa’da birçok evim oldu. Hollanda, İsveç ve Danimarka’ya giderek, arkadaşlarımı ziyaret etmeyi düşünüyorum. Projede yer alan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımla.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Öncelikle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Bu proje olmasaydı, belki tarihimizde önemli olan bu yerleri görme fırsatı bulamayacaktık. Bu gezi sayesinde birçok iyi insanla tanıştım ve çok değerli kardeşlerimle samimi oldum. Böyle projeler bizim gibi Avrupa’da yaşayan Türkler için çok önemli. Bu proje bizi Türkiye’ye daha çok yakınlaştırdı ve güçlü kıldı. Sonuçta bu gezinin özel bir amacı vardı ve amacına ulaştı. Herkese tekrar teşekkürler.

YUSUF BARIŞ
Doğum Tarihi: Şehir: Bölüm: Facebook: Mail: 15.06.1988 Metz Bilgisayar Mühendisliği Yusuf Baris yusulu88@gmail.com

75

Fransa.indd 75

23.11.2011 16:47:32

FRANSA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

19.04.1986 Paris Paris 10 Hukuk Zeliha Demir zelihad@free.fr

Bu proje sayesinde kültürümü ve tarihimi yeniden keşfettim. Bize bu fırsatı sunan herkesten Allah razı olsun. Gezi boyunca Avrupa’dan gelen gençlerle tanışma fırsatı buldum, farklı görüş ve tecrübeler edindim. Bu gösteriyor ki; ‘Tek Millet, Tek Vatan, Tek Bayrak’ altında Türkiye büyük yerlere varacaktır. Bizler Fransa’da yaşayan Türk gençleri olarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeliyiz. Avrupa’da Allah’ın izniyle Türklüğümüzü ve Müslümanlığımızı yaşatacağız. Bu gezide en çok beğendiğim ve gözyaşlarıma hakim olamadığım yer Çanakkale’ydi. Çünkü atalarımız orada vatanımızı korumak için savaştılar ve canlarını feda ettiler. Bu günün var oluşunu onlara borçluyuz ve artık kıymetini daha da iyi biliyoruz. Damarımı kesseler kanım Türk bayrağının kan kırmızısı akar. Son olarak tarihini bilmeyen gençlerin, tarih yazamayacaklarını belirtmek isterim.

ZİHNİ ÜNAL
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 01.04.1990 Lyon Üniversite Finans Boucle D’or tr.68zihni@hotmail.fr

ZELİHA DEMİR
Bu gezi boyunca neler yaşadığımı ve neler hissettiğimi nasıl dile getireceğimi bilemiyorum. O kadar farklı duygular yaşadım ki… Gezi sayesinde hem memleketimizle ilgili bilgi sahibi oldum hem de güzel dostlar ve kardeşler kazandım. Daha önce göremediğim yerleri görüp, Türkiyemizin tarihini öğrendim. Yaşadığım ülkenin tarihini daha çok biliyordum ve bu beni çok üzüyordu. Oysa şimdi vatanımın geçmişi ile ilgili farklı bilgilere sahibim. Çok yoğun duygular yaşadım ve galiba ilk defa bu kadar içten gözyaşı döktüm, özellikle Çanakkale’de… Artık farklı bir gözle bakıyorum Türkiye’ye. Önceden nereye ait olduğumu bilmiyordum. Yani Fransa’da yabancı, Türkiye’de ise gurbetçiydim. Fakat şimdi benim yerim neresi biliyorum. Bu vesile ile ileriye dönük bilgiler edindim ve inşallah mesleğimi elime aldığımda, ait olduğum vatanıma, yani yurduma yerleşeceğim. Ama o zamana kadar da yurtdışında elimden geldiğince ülkemizi tanıtıp, belki bir şekilde temsil edip, oradaki tüm gençlere benim bu gezide öğrendiğim bilgileri anlatacağım. Bunun yanı sıra, bu gezide çok farklı bir mutluluk yaşadım. Her anı ayrı neşeli, bazen bir o kadar da hüzünlüydü. Kocaman bir ailede yaşıyormuşum gibi hissettim. Hatta bir ailem daha oldu diyebilirim. Herkesle kaynaşma imkanım olmadı zira yüzlerce kişiyle sadece 15 günde tanışmak pek mümkün değildi. Fakat kaynaşabildiğim insanları tanıdığım için çok mutluyum. Gerek katılımcılar gerek liderlerimiz ile umarım bağlarımız hiçbir şekilde kopmaz ve birlikte yaşadığımız bu güzel günleri tekrar tekrar anarız. Şuan inanılmaz duygular yaşıyorum. Mutluluğumdan ziyade son güne vardığımız için çok hüzünlü ve üzgünüm. Ayrılık benim için çok zor olacak. Ama hep beraber bundan sonra da farklı ortamlarda tekrar kavuşacağımıza inanıyorum ve bunu bütün kalbimle diliyorum. Bu gezi ile ilgili yaşadıklarımı ve hissettiklerimi tam manasıyla anlatamamış olabilirim. Fakat bana göre ‘bu anlatılmaz, sadece yaşanır’. Yaşayan bilir ve anlar beni, beni ve hissettiklerimi… Hayatım boyunca bu günleri unutmayacağım. Hepinizi çok seviyorum.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Gezi programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz, İstanbul ziyaretini çok beğendim. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşlarını ve ne kadar güçlü bir imparatorluk olduğunu, İstanbul ziyareti sırasında en içten yaşadım diyebilirim. Sultanahmet Camii, Dolmabahçe Sarayı gibi yapılardan çok etkilendim. Tıp öğrencisi olduğum için Edirne’de eski zamanlarda kullanılan müzikle tedavi ve terapi yöntemleri ilgimi çekti. Çanakkale’de Truva efsanesini öğrenmek beni çok etkiledi. Bir de Türkiye’nin zengin mitolojik değerlere sahip olması beni gururlandırıyor. Bunun dışında beni en çok etkileyen şey Çanakkale Savaşı’ydı. Çünkü Fransızların ve Türklerin ortak konuları beni çok etkiliyor. Hem Türk hem de Fransız olduğum için daha çok bilgilendim ve bundan dolayı çok memnunum. Bursa’da yapılan Hacivat ve Karagöz oyunu, yapılan şakalar beni çok eğlendirdi ve Türkçem iyi olmadığı halde çok iyi kavradım. Bu geziyi çok beğendiğimi söyleyebilirim. En çok Konya’nın manevi ve ruhani değerleri, Mevlana’nın zamanında nasıl bir hayat ve yaşamın olduğunu öğrenmek benim için çok faydalı oldu. Bu projeyi hazırlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sevgilerimle.

ZÜLEYHA KABA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 24.11.1988 Paris Üniversite Tıp Züleyha KABA zuleyha-kaba@hotmail.fr

76

Fransa.indd 76

23.11.2011 16:47:37

Bursa / 31 Temmuz-01 Ağustos 2011
Atatürk Köşkü

ataciv z H gö Kara esi Müz

Kızık malı Cu öyü K

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Ulu Cam ii

77

Fransa.indd 77

23.11.2011 16:47:58

78

Fransa.indd 78

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Emir Sult an

23.11.2011 16:48:08

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

ınar Uluç

Fransa.indd 79

23.11.2011 16:48:20

79

80

Fransa.indd 80

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

ı Çarşı Kapal

23.11.2011 16:48:35

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Yeşil Türb e

ne Topha

Fransa.indd 81

23.11.2011 16:48:56

81

82

Hollanda.indd 82

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

23.11.2011 16:57:03

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

HOLLANDA

Hollanda.indd 83

23.11.2011 16:57:03

83

HOLLANDA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

09.12.1988 Rotterdam HRO Şehir Düzenlemesi Ve Planoloji Adem Cankaya a_cankaya@live.nl

Avrupa’dan gelen 400 Türk genciyle beraber, İstiklal Marşımızı okumak beni çok duygulandırdı. Bu gezi sayesinde ülkemizin kültürünü ve tarihini yerinde yaşadık. Emeği geçen herkese teşekkür erdim.

ADEM ÇANKAYA

ALEV ÖZCAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 05.09.1988 Zaandam HVA Pedagoji Alev Ozcan alev_ozcan_88@hotmail.com

Bu proje sayesinde, medeniyetin ve hoşgörünün mimarlarını tanımış olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Fatih Sultan Mehmet’in Panorama 1453 Fetih Müzesi’nde sergilenen ahitnamesi beni en çok etkileyen ve duygulandıran şey oldu. İstanbul’un fethinden sonra herkese din, medeniyet ve kültür özgürlüğü vaat edilmesinin, örnek alınması gereken bir durum olduğuna inanıyorum. Bu gerçeklerle yüzleşmemizi sağlayan herkesten Allah razı olsun diyorum. Saygılarımla.

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

29.10.1990 Utrech HVA Hukuk Adem Karadeniz a_ozkan61@hotmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

ADEM ÖZKAN
Öncelikle bu projeye seçildiğim için çok duygulandım ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu proje sayesinde çok güzel arkadaşlıklar kurduk ve Türkiyemizin güzel illerini gezdik. Türkiye’nin her yeri gerçekten bir cennet. Bu şansı elde edebildiğim için ne mutlu bana ve diğer arkadaşlarıma. Bu proje ile İstanbul’u daha iyi tanıdım ve atalarımızın İstanbul’u fethetmek için gösterdikleri çabayı daha iyi anladım. İstanbul’un çok değerli ve kutsal bir şehir olduğunu, her Türkün bilmesi gerekiyor. Hayran kaldığım şey ise eskiden bu topraklarda büyük insanların yaşamış olması. Bu proje sayesinde onların değerini daha iyi anladım. Türk kökenli, bu değerli insanlar bana ilham veriyor. Gittiğimiz her şehirde çok duygulandım. Özellikle Çanakkale ve Hz. Mevlana’nın türbesi beni çok etkiledi ve duygulandırdı. Allaha şükürler olsun ki bu günleri gördük. Ne mutlu Türküm diyene.

Avrupa’da yaşayan Türk gençleri olarak, her ne kadar kültürümüzü yaşamaya çalışsak da bu yeterli olmuyor. Bunun nedeni ise bilinçsizlik. Bu proje sayesinde gençlerimiz kendi kültürlerini, tarihini yani kendi kimliklerini tanıma fırsatı buldu. Her zaman Türkiye’nin güzelliklerini, zenginliklerini arkadaşlarımla beraber yaşamak istemişimdir. Tabi bu çok zor bir istekti. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın organize ettiği bu projeyi duyduğumda çok heyecanlandım. Çünkü tam da istediğim şey buydu. Başvurumu yaptım ve kabul edildiğinde dünyalar benim oldu. Kendimi yabancı hissetmediğim topraklardayım artık. Evime gelmiştim. Yabancı gözlerle bakmayan, farklı ülkelerden kardeşlerimizle başladık gezimize. İstanbul’dan Ankara’ya kadar süren yolculuğumuzda, birbirinden güzel 9 ilimizi ziyaret ettik. Eminim ki her biri hakkında sayfalarca yazabilirim ama hepsinin anlattığı şey, benim kim olduğum, nereden geldiğim ve nereye ait olduğumdu. Göğüs kabartan tarihim, atalarımın miras bıraktığı o muhteşem mimari yapılar, bana güç ve gurur verirken aynı zamanda geleceğim hakkında müjdeleyici oldu. Artık geleceğimize ışık tutacak olan geçmişimizden daha da eminim. Devletimizin bu projeyle bize sahip çıktığını, bize değer verdiğini görmek beni çok mutlu etti. Hissediyorum ki Türkiyem ile bağlarımız artık hiçbir zaman kopmayacak.

ALPARSLAN İZMİR
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 01.06.1986 Rotterdam De Haagse Üniversitesi Makine Mühendisliği Alpaslan İzmir a_izmir_afyon@hotmail.com

84

Hollanda.indd 84

23.11.2011 16:57:08

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

20.03.1991 Tilburg Fontys Hogescholen Eindhoven Labaratuar Arzu Zanli gulpinar_guzeli@hotmail.com

ARZU ZANLIER
Gerçek olduğuna inanamadığım bu projeye, katılmadan önce çok heyecanlanmıştım. İstanbul’un güzelliğini ve Çanakkale’nin tarihini pek fazla bilmiyordum. Bu organizasyon sayesinde gördüm, öğrendim. Beni en çok etkileyen şey, Çanakkale’de tarihimizi öğrenmekti. Bize söylenen ‘ne olduğunu ve tarihini unutma’ cümlesi, beni gerçekten çok etkiledi ve duygulandırdı. Çünkü yaşadığımı yerde Hollandalı gibi yaşıyorum. Hollanda’da tanıdığım Türkler, Türk oldukları için ve böyle bir tarihe sahip oldukları için çok gurur duyuyorlar. Ben bunun ne demek olduğunu, bu gezi sayesinde anladım. Ne mutlu Türküm diyene.

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

25.02.1992 Rotterdam Wolfert van Borselen Lise Aslı Türkmen turkmen_a@hotmail.com

İnanıyorum ki bu gezi ve burada tanıştığım arkadaşlarım sayesinde dünyaya bakışım değişti. En önemlisi, her ne olursa olsun, insan olmaya çaba göstermemiz gerektiğini ve insanca davranmamız gerektiğini tekrar tekrar görebildim. Farklı ülkelerde yaşasak da farklı düşüncelere sahip olsak da önemli olan birbirimize saygı duymamız ve saygı göstermemiz. Gezi boyunca tanıştığım arkadaşlarımın çoğunun birbirine benzeyen hayatlar sürdürdüklerinin farkına vardım. Hepsi iki kültür arasında kalmış, kendi özlerini bulmaya çalışan, başarıyı arayan, bekli de kendi kültürlerini oluşturmuş gençler. Hem Türk kültürünün hem de yaşadıkları ülkenin kültürünün özelliklerine sahip olan gençler olarak, bu dünyaya faydalı olabileceğimize inanmaktayım. Hepimiz birer köprü rolünde, farklı dünyaları birleştirip, dünyadaki saygı ve sevgiyi daha da yüceltebileceğimize tüm kalbimle inanıyorum. Bu gezide beni en çok etkileyen yer, Çanakkale’deki şehitliklerdi. Şehitlikler, bence sadece Türk milletine değil, dünyadaki tüm milletlere bir ibret ve örnektir. Bizim milletimiz, kardeşlik mertebesi altında savaşıp, kardeşçe gazi olmuşlar ve şehit düşmüşler. Irkın, dinin fark etmediği ve sadece aynı vatan için savaşıp, ailelerini ve vatanlarını koruma amacıyla cepheye gidip, savaşıp, kendi hayatlarını tehlikeye atmanın ne demek olduğunu tahmin bile edemeyiz diye düşünüyorum. Fakat Çanakkale’de az da olsa bazı duyguları hissedebildim. Binlerce şehidin ölümüne tanık olurcusuna, anıtlar ve mezarlıkları ziyaret ettim. Çanakkale’de tüylerim ürperdi ama üzüldüğüm sadece Türk askerleri değil, tüm milletlerin askerleriydi. Sonuçta çoğu askerin kendi seçeneği ve belki de kendi isteği değildi savaşmak. Milletler arasındaki farklılıklar, bir dezavantaj değil. Bu farklılıkları zenginlik olarak görüp, savaşsız bir dünya hayal edip, bu hayali gerçekleştirmemiz gerektiğini çok daha şiddetli bir şekilde hissedebildim Çanakkale’de. Bence unutulmayacak olan ise; ‘kimse kimseye bir şey öğretemez, sen ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşıdakinin anladığı kadardır’.

ASLI TÜRKMEN
Hollanda’da, yabancı arkadaşlarıma Hz. Mevlana’yı anlatırdım. Arkadaşlarım Hz. Mevlana’nın öğütlerini ana dillerine çevirip, kendi çevrelerine iletiyorlardı. Beni bilen, beni tanıyan Hz. Mevlana’ya olan aşkımı görmüştür. İnşallah bir gün Konya’yı, Hz. Mevlana’nın diyarını ziyaret etmeye gideceğim ve sizlere anlatacağım demiştim. Bu projeye katılabileceğimi öğrendikten sonra oturup, ağladım. Dualarım kabul olmuştu. Allah bana Konya’yı görmeyi nasip eyledi ve bu fırsatı iyi değerlendirmeliydim. Güzelim İstanbul’u, Edirne’yi, Çanakkale’yi, Bursa’yı, Bilecik’i ve Afyonkarahisar’ı gezdikten ve birçok bilgi edindikten sonra hasretim sona erecekti. Çok heyecanlıydım ki aranızda belki ‘heyecanlanacak ne var’ diyen vardır ama benim içimdeki duyguları, hisleri yaşayan anlar. Konya’ya vardık ve sonunda Hz. Mevlana’ya kavuştum. Ona ailemin, arkadaşlarımın selamlarını ilettim. Kendimi zor tuttum ağlamamak için ama nafile. Sessizce bir köşede yine ağladım. Çanakkale ise benim için bambaşka bir dünya. Rehberimizin anlatımlarıyla göz yaşlarıma hakim olamadım. Öyle bir fırtına vardı ki içimde, sanki savaşın tam ortasındayım. Gezdiğim her yerin bir başka havası vardı. Fakat beni en çok etkileyen Konya ve Çanakkale idi. Güzel tarihimizin ve kültürümüzün değerini iyi bilmeyi ve yaşamayı Allah herkese nasip eyler inşallah. Bu projeye katılabilmek, benim için çok büyük bir şerefti. Allah’a emanet olun. Tekrardan buluşmak dileğiyle.

ASAF SULAR
AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 26.04.1988 Groningen Groningen Üniversitesi İşletme asaf@live.nl

85

Hollanda.indd 85

23.11.2011 16:57:13

HOLLANDA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

17.10.1989 Groningen Groningen Üniversitesi İşletme Aydın Doruk İlhan doruk@live.nl

AYDIN DORUK İLHAN
Vatanımızın en güzel ve tarihi açıdan en önemli yerlerini gezdik. Türkiyemizi daha yakından gördüm, daha iyi tanıdım ve daha iyi anladım. Bu gezi bana sadece Türkiye’nin değil hayatın da güzel olduğunu gösterdi. Çünkü Türkiye’nin o benzersiz güzelliği, aynı zamanda Allahın yarattığı dünyanın ne kadar güzel ve hayatın ne kadar değerli olduğunu anlatıyor. Bu gezi sayesinde gördüğümüz o muhteşem şehirlerden bu kadar etkilenmişsek, bu proje amacına ulaşmış demektir. Herkese teşekkür ederim.

Öncelikle bu projeye katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Böyle bir fırsat herkese nasip olmaz. Bu gezi sayesinde Türk kültürü ve tarihini daha iyi öğrenme fırsatı yakaladım. Burada gördüğüm yerler ve yaşadıklarım beni çok etkiledi. Bu proje sayesinde daha önce görmediğim şehirleri görme fırsatım oldu. Bu şehirler arasında en fazla etkilendiğim yer Çanakkale’ydi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

AYVER MUHAMMED
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 23.09.1991 Papendrecht Otelcilik Okulu Turizm Yöneticiliği Ayver Muhammed ayverm@live.nl

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

17.07.1987 Utrecht HVA İnsan Kaynakları Ay’tje aynur_yuru_yuregim@hotmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

AYNUR DEVRE

Bu projeye katıldığım için çok mutluyum ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu 15 gün içinde, 9 ayrı şehir gezdik ve adeta krallar gibi ağırlandık. Bu süreçte farklı ülkelerden gelen Türk gençleriyle kalıcı dostluklar kurdum. İstanbul ve Çanakkale beni çok etkiledi. İstanbul’un çok özel ve farklı camileri var. Çanakkale’de ise Şehitlik Abidesi çok etkileyiciydi. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Saygılarımla

Bir Türkiye Misafirperverliği… İstanbul her zaman ki gibi kalbimi fethederken, Edirne açtı bana kapılarını. Çanakkale bana kim olduğumu anlattı, Bursa ise hayallerimi gösterdi. Bilecik ve Afyonkarahisar, bizim oralar… Konya’da açtım ellerimi semaya, kendimi Nevşehir, Ürgüp’te peribacalarında gezerken buldum. Artık Ankara yolunda, elimde cesaret, geleceğe ümitle bakarken buluyorum kendimi. Herkesin yüreğine sağlık. Arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.

BURAK DERYA KARABAĞ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 25.05.1991 Dordrecht HRO Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilimler Burak D. Karabag burak_derya@hotmail.com

86

Hollanda.indd 86

23.11.2011 16:57:18

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

23.12.1986 Eindhoven Avans Üniversitesi İşletme Bunyamin Arkun turkish09_bunyamin@hotmail.com

BÜNYAMİN ARKUN
‘Tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkumdur’ diye düşünerek katıldım bu tarih ve kültür gezisine. Bu şartlar ve imkanlarla gerçekleştirilen bu geziye katılmak, benim için bir rüyaydı. Çanakkale’de yapılan savaşı çok merak ediyordum ve orada yaşananları daha önce duymuştum. Ama o topraklarda olmak ve hissetmek kelimelerle anlatılabilecek bir şey değil. Aynı duyguları Osmanlı tarihi için de hissediyorum. Bundan sonra Türklüğü ve Türkiye’yi daha iyi temsil edeceğime inanıyorum. Bu gezi sayesinde kurduğum dostluklar beni çok mutlu etti. Keşke bu rüyadan hiç uyanmasam…

‘Biz öz değerlerimize saygı duymuyorsak, diğer milletlerden de saygı bekleyemeyiz’. Onun için kendi kültürümüzü ve tarihimizi iyi bilmeliyiz. 25 Temmuz günü vatana yolculuğumuz başladı. İstanbul’da bizleri ellerinde güllerle bekliyorlardı. O akşam genel bilgilendirmede, bizden önceki grubun yaşadığı duygu seli hakkında bilgi aldık. İlk düşüncem, “yok bende öyle bir şey olmaz herhalde” idi. Fakat son güne yaklaşınca anladım ki haklılarmış. Bu projeyi ilk duyduğumda çok sevindim ve katılabileceğimi öğrendiğimde daha da mutlu oldum. Türkiye’nin 9 farklı ilini, 2 hafta içerisinde gezip, gördük. Birçoğunu hiç görmemiştim. Hepsi birbirinden güzel, hepsi eşsiz bir tarihe sahip. Özellikle beni en çok etkileyen yer Çanakkale’ydi. Atalarımızın cesurca savaşmaları ve bir an bile şehit düşmekten korkmamaları ne güzel bir şey. Çanakkale’de gönüllü gençlerin hazırladığı program ise izlemeye değerdi. Hep bir ağızdan söylediğimiz İstiklal Marşımız kulağımıza o kadar hoş geldi ki. Bu proje sayesinde kendi tarihimizi ve kültürümüzü daha iyi öğrendim. Bunun yanı sıra Hollanda dahil 6 farklı ülkeden arkadaşlarla tanıştım. Proje sayesinde ülkemi daha iyi tanıdım ve ülkeme daha çok bağlandım. Türkiyemi seviyorum.

BÜŞRA ÖZTÜRK
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 23.03.1992 Schiedam Leiden Üniversitesi Bio Farmakoloji Büşra Öztürk ozturk_busra92@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

08.09.1992 Utrecht Utrecht Üniversitesi Halkla İlişkiler Busra Karatas delidolubussy@hotmail.com

BÜŞRA KARATAŞ

Bu proje, tarihimizi ve kültürümüzü tanıyıp, benimsememize çok büyük katkı sağladı. Türkiyemizin biz Avrupalı Türk gençlerini unutmayıp, bize sahip çıkması, gurur vericiydi. Bizim de bu vatana ait olduğumuzu tekrar hatırladık. Bizlere yüce tarihimizi tanıtıp, benliğimizi kaybetmemek için Türkçenin önemini en güzel şekilde aktardınız. Umuyorum ki amacı bu olan projelerin devamı gelir. Ben de Hollanda’da, Türkiye’yi en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağım. Çeşitli ülkelerden edindiğim arkadaşlar ile bağımı koparmayıp, birbirimize destek olmaya çalışacağız. Bu projeyi düzenleyen Türkiye’ye, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne, Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ve emeği geçen herkese müteşekkirim.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Bu projeye katılana kadar, Türkiye hakkında maalesef birçok şeyi bilmiyordum. Hollandalı arkadaşlarım bana Türkiye hakkında bir şey sorduğunda maalesef cevap veremiyordum. Bu gezi sayesinde çok şey öğrendim ve ülkemin güzel yerlerini gezip gördüm. Bu gezi sürecinde bazen güldük, bazen ağladık. Çanakkale’de hepimiz çok duygulandık. Bu gezi sayesinde çeşitli ülkelerden gelen ve aynı kaderi paylaştığımız birçok arkadaş edindim. Hepimiz ayrı ülkelerden gelmiş olabiliriz ama hepimizin ortak bir noktası var. Bu da hepimizin Türk olması… Bu gezi, hayatımın en büyük şansıydı. Burada yaşadıklarımı asla unutmayacağım.

BÜŞRA SOLMAZ AKSU
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 15.05.1992 Amsterdam Leiden Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Solmaz Busra sweety-solmaz@hotmail.com

87

Hollanda.indd 87

23.11.2011 16:57:23

HOLLANDA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

07.04.1988 Veendam Hanze Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Caner Akcora canii75@live.nl

Bu etkinliğe katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. Hayatımda bu kadar güzel yerleri gezip, göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Bu proje, Türk kültürü hakkında bilgi sahibi olmamızı sağladı. Farklı ülkelerden Türk arkadaşlarımızın olacağı kimin aklına gelirdi. Bu güzel tarih ve kültür yoğunluğunu birebir yerinde yaşayarak, görmek çok gurur verici bir duyguydu. Bu projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi bir borç bilirim.

CANER AKÇORA

DOUNİA AMİN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 02.08.1988 Hoorn Amsterdam Üniversitesi Ekonomi Dounia Amin dounia.amin@live.nl

Gezdiğimiz her bir şehrin farklı tarih ve kültürleri barındırması ve bunları görmek, öğrenmek, biz Avrupa’da yaşayan Türk gençleri için büyük bir tecrübeydi. Bizler arkamızda duran ve bizi unutmayan bir vatanımız olduğunu, çok güzel bir şekilde anladık. Bu organizasyonu hazırlayan ve mükemmel hale getiren herkese çok teşekkür ederim.

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

12.05.1977 Breda Avans Üniversitesi Stratejik Yönetim Dilek Bilbal dilek_1977@hotmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

DİLEK BİLBAL

Öncelikle Avrupa’da yaşamamıza rağmen bizleri unutmayıp, böyle güzel bir proje ile bize kültürümüzü ve tarihimizi, adeta yaşama imkanı sunduğu için Türkiyemle gurur duyuyorum. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Avrupa’daki gençler için hazırladığı bu geziye katılmayı çok istiyordum. Çünkü bu gezinin hayatıma manevi zenginlikler katacağından emindim. Türkiyemizin 9 şehrini, 2 hafta gibi kısa bir sürede gezdik ama en önemli yerleri gördük. İstanbul’a daha önce gelmiştim ve bu şehrin bambaşka bir büyüsü var. Her yerde muhteşem camiler bulunuyor ve ezan sesini duyuyorsun. Hollanda’da ezan sesini duymayı özlüyorum. Çanakkale’yi çok merak ediyordum ve beni en çok etkileyen şehir, hiç kuşkusuz Çanakkale’ydi. Burada yürürken attığımız her adımda, toprağın altında bir şehidimizin olabileceği düşüncesi tüylerimi diken diken etmişti. Bu topraklar kolay kolay kazanılmadı. Topraklarımızın her yerinde bu vatan uğruna canını veren şehitlerimizin kanı var. Ülkemizin istiklal askerleri, bana bir kez daha Türk olmanın ne kadar gurur verici olduğunu hatırlattı. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bayrağına ve vatanına, Türk milleti kadar düşkün bir millet daha yoktur bu dünyada. Edirne’de, Beyazıt Külliyesi, tıp öğrencisi olduğum için çok ilgimi çekti. Gezdiğimiz diğer şehirlerin de ayrı güzellikleri ve özellikleri vardı. Bu gezi sayesinde kültür ve tarihimizi öğrenmenin yanı sıra Avrupa’daki diğer ülkelerde yaşayan arkadaşlarımla tanışma fırsatımız oldu. Burada çok güzel arkadaşlıklar kuruldu. Bu gezide yaşadıklarım, her zaman güzel bir anı olarak kalacak. Bu projede emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Öncelikle bu geziyi düzenleyen Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ediyorum. Avrupa’da yaşayan Türk gençlerine, sadece kültür ve tarihlerini göstermekle kalmayıp aynı zamanda çok önemli bir mesaj verdiniz; ‘Biz size unutmadık’… Her şey için teşekkürler.

EBRU ERTEKİN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 25.02.1991 Den Haag Üniversite Tıp Ebru Ertekin ebru.ertekin@live.nl

88

Hollanda.indd 88

23.11.2011 16:57:29

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

23.01.1992 Rotterdam Rotterdam Üniversitesi Mali Müşavirlik Enes Karataş enes_karatas_13@hotmail.com

Değerli Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bu proje ile tam manasıyla kendi kültürüm ve tarihim ile buluşma fırsatım oldu. Bu nedenle öncelikle ve altını çizerek, bu projede emeği geçen ve projeyi destekleyen herkese teşekkür etmeyi ömür boyu bir borç bilirim. Umarım ileride ben de Türk gençleri için bu projeye bir katkıda bulunabilirim. Bana her zaman, herhangi bir konuda ulaşabilirsiniz. Bu gezi sayesinde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli yerlerini gezmiş olduk. Kısaca bu yerlerin bana verdiği duyguları sizlerle paylaşmak istiyorum. Napolyon’un meşhur ve çok etkilendiğim bir sözüyle İstanbul’u anlatmak istiyorum; ”Eğer bu dünya tek bir ülke olsaydı, İstanbul kesinlikle bu ülkenin başkenti olurdu”. Milletim, İstanbul’u 1453 tarihinde fethederek, Peygamber Efendimizin Hadis-i Şerifi’ne nail olduğu için çok duygulanıyorum. Türkler dünyanın merkezi olan İstanbul’da, 600 yıllık güçlü bir imparatorluk sürdürdü. İslam adına; Allah için, Muhammed için, bayrak ve vatan için mücadele ettiler. Ben de bu aziz milletin torunuyum ve bundan sonsuz gurur duyuyorum. Ecdadımızın yapmış olduğu İslam eserleri göz kamaştırıyor. Ayasofya, Sultanahmet Camii ve Edirne’deki Selimiye Camii fevkaladeydi. Evliyalar şehri Bursa’daki Ulu Camii ayrı bir güzeldi. Görmüş olduğum en etkileyici camilerden biri diyebilirim. Gezimizin önemli yerlerinden biri de Çanakkale’ydi. Orada yaşadığım manevi duyguları anlatamam. Şehit düşen atalarıma, Cenabı Haktan rahmet diliyorum. Ben de bu topraklar için mücadele etmeyi, büyük bir şeref bilirim. Umarım Türk gençleri olarak atalarımıza layık bir nesil oluruz. Gezi boyunca farklı türbeleri ziyaret ettik fakat Bilecek’te görmüş olduğum, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruyucusu olan Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin türbesi çok etkileyiciydi. ‘Gel, kim olursan ol, yine de gel’. Konya’da, Mevlana’nın türbesi anlatılamayacak kadar güzeldi. Oradan Mevlana ile ilgili kitaplar aldım ve bu değerli İslam alimi hakkında bilgi edinmek istiyorum. Mevlana’nın sözleri beni son derecede etkiledi ve olgunlaştırdı. Son olarak Ankara’yı ziyaret ettik. Benim memleketimdir Ankara. Anıtkabirde, Atatürk’e, kurtarmış ve kurmuş olduğu bu cennet vatan için teşekkür ettim. Avrupa’da yaşasam bile, benim ruhum İslam, bedenim Türk ve bu her zaman böyle kalacak. Bu iki değeri benden kimse alamayacak. Ne mutlu Türküm diyene. Saygılarımla.

ENES KARATAŞ
Türkiye’ye gelmeden önce proje hakkında bir takım düşüncelerim vardı. Buraya kültürümüzü ve tarihimizi öğrenmeye geldik ve bizlere çok güzel bir şekilde anlatıldı. Bu proje sayesinde göremediğim yerleri gezdim, gördüm. Sadece gezmekle kalmayıp, birçok şey öğrendim ve bu benim için çok önemli. Savaşların yapıldığı yerleri gördükten sonra adeta içimdeki Türklük duygusu pekişti. Bu proje sayesinde Türk olmanın değerini daha iyi anladım. İyi ki Türk olarak doğdum.

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

04.05.1992 Eindhoven Maastricht Üniversitesi Biomedikal esmakayan@gmail.com

ESMA KAYAN
2 hafta boyunca gezdiğimiz her şehrin, kendine özgü tarihini ve kültürünü tanıma fırsatımız oldu. Bu şehirler, Türkiye’nin tarihinin yazıldığı, çok değerli topraklar. Bu topraklara ayak bastığımda çok gururlandım. Çünkü bu toprakların üzerine ne kanlar dökülmüş, ne şehitler düşmüş. Çanakkale’yi bu yüzden çok beğendim. Çünkü orayı tarihindeki fedakarlıklar süslüyor. Bu şehirlerin çoğunu hayatımda ilk kez gördüm. Bu sayede Türkiye’yi ve insanlarını tanıyabilme imkanım oldu. Sadece buradaki insanlarla tanışmadım, farklı ülkelerden gelen arkadaşlarım oldu ve böylece ufkumu genişlettim. Gerçekten mükemmel insanlarla tanıştım. Sadece iki haftalık arkadaşlıklar değil, bir ömür boyu sürecek bağlar kurdum. Türkiye’ye gelme maksadım, kendimi yani özümü keşfetmekti. Hollanda’da iki farklı kültür arasında yaşadığım için bu iki kültürden biri daha ağır geldi ve dengeyi sağlayamadım. Bir insanın vatanını sevmesi, hayranlık ve gurur duyması için önce kendi tarihini ve kültürünü tanıması gerekir. Türkiye’ye, bize böyle bir fırsat tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. Çünkü şimdi geri baktığımda, ilk kez; ‘Ne mutlu Türküm diyene’ diyebiliyorum.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

ERKAN YALÇIN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 04.10.1989 Doetinchem Jönköping Üniversitesi İşletme Erkan Yalcin erkan.y@live.nl

89

Hollanda.indd 89

23.11.2011 16:57:33

HOLLANDA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

08.09.1992 Zaandam Amsterdam Üniversitesi Hukuk Esra Gülmez esra_gulmez@live.nl

ESRA GÜLMEZ
Bu duygu yüklü proje, bize kim olduğumuzu öğretti. Bir Türk bayrağı gördüğümde içimde hep farklı bir duygu hissediyorum. Sanki hep bir eksiklik var. Vatanımızdan uzak kalmak kolay değil tabi ki. Ne mutlu bize ki, bu iki haftalık gezi sayesinde Türkiyemizin tarihi ve kültürü hakkında birçok şey öğrenebildik ve çeşitli illerimizi ziyaret ettik. Bunun yanı sıra çok güzel arkadaşlar da edindim. İnanıyorum ki farklı ülkelerden gelmiş olsak bile burada kurduğumuz o güzel bağ, hiçbir zaman kopmayacak. Ne de olsa hepimiz gurbetçiyiz ve aynı kaderi paylaşıyoruz.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği bu kültür ve tarih gezisinde birçok şehir gördük. Ama ben en çok İstanbul’u merak ediyordum. Herkesten duyuyordum ama daha önce hiç görmemiştim. Bu gezi sayesinde İstanbul’un güzelliklerini gördüm ve şuan hangi birini söylesem bilemiyorum. İstanbul’dan sonra Edirne’ye doğru yolculuğumuz devam etti. Daha sonra Çanakkale, Bursa, Bilecik, Afyon, Konya, Nevşehir ve son durak Ankara’ydı. Her şehrin ayrı ayrı güzellikleri vardı. Ancak güzel şeyleri görmenin yanı sıra Türkiye’nin kültürünü ve tarihini öğrendik. Bunun dışında birbirimizle geçinmeyi ve arkadaşlık kurmayı da öğrendik. Değişik ülkelerden gelen arkadaşlarla tanıştık ve bu benim için çok güzel bir şeydi. Bu gezide en çok etkilendiğim şehir ise Çanakkale oldu. Şehitlerimizin, vatanı korumak için nasıl mücadele ettiğini öğrendik, yaşadık. Aslında şehitlerimiz sayesinde bu topraklara ayak basabildiğimizi anladık. Bu şehir beni çok etkiledi ama duygularımı tam olarak ifade edemiyorum. Gezi boyunca birçok cami gezdik ve hepsi de birbirinden güzeldi. Ama en çok etkilendiğim cami Bursa’daki Ulu Camii oldu. Bütün bu camilere girdiğimde, kendimi çok kötü hissettim ve dinimize ne kadar az zaman ayırdığımızı gördüm. Bu geziye katıldığım için çok mutluyum. Kısacası bu gezi anlatılmaz, yaşanır.

ESRA YALÇIN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 17.04.1991 Doetinchem Arnhem Nijmegen Üniversitesi Sosyal Hizmet Esra Yalcın esrayalcin1991@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

09.06.1988 Hengelo Saxion Üniversitesi Hukuk Esra Percin esra_percin@hotmail.com

ESRA PERÇİN
AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR
Türkiye’ye gelmeyeli 3 sene oldu. Bu projeyi ilk duyduğumda, ‘inşallah ben de katılırım’ diye ümit ediyordum. Geziye katılacağımı öğrendiğim an, çok karmaşık duygular içindeydim ve kendimi çok şanslı hissediyordum. Genel olarak gezdiğimiz şehirlerin hepsi çok güzeldi. İstanbul’da en çok Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Dolmabahçe Sarayı’nı beğendim. Bugünkü teknolojiye sahip olmadan, bu kadar güzel ve muhteşem eserlerin yapılması beni çok etkiledi. Edirne’de, Selimiye Camii’ni çok beğendim. Ayrıca II. Beyazıt Külliyesi çok ilginçti. En çok etkilendiğim yer, Çanakkale, Şehitler Abidesi’ydi. Her taraf buram buram tarih kokuyordu. Tiyatro gösterisinde gözyaşlarımı tutamadım. Bilecek’te, Ertuğrul Gazi Türbesi ilgimi çekti. Bilecek çok önemli bir şehir. Bilecek olmasaydı, Bursa olmazdı, Bursa olmasaydı, İstanbul olmazdı, İstanbul olmasaydı Çanakkale olmazdı, Çanakkale olmasaydı, Çanakkale destanı olmazdı, Çanakkale destanı olmasaydı, Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Türkiye’yle gerçekten gurur duyuyorum. Hangi ülke böyle güzel bir kültür gezisi düzenleyebilir? Bu proje sayesinde çok güzel arkadaşlar edindim. Ayrıca Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bu projenin nasıl bir proje olduğunu anlattığında çok etkilendim. Türkiye bu konu hakkında kendini geliştirmiş. Bu proje sayesinde tarih bilgimiz arttı ve doğru olanı öğrenmiş olduk. Profesör Engin Nugay’ın dediği gibi; ‘Tarih, bize kimliğimizi kazandırır’. Ve bu proje sayesinde kendimi geliştirdim, kültür ve tarih açısından kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Son olarak Türkiye’nin ne kadar zengin ve güzel bir kültürü olduğunu herkese duyuralım. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

İlk olarak devletimize ve Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür etmek istiyorum. Böyle başarılı ve kapsamlı bir projeyi organize etmek kolay değil. Ben tarihimi ve kültürümü daha çok okuyarak ve çevremdekilerden öğreniyordum. Şimdi bu proje sayesinde okuduklarımı ve duyduklarımı gördüm ve Türk olduğum için daha çok gururlandım. Çanakkale’de çok duygulandım. Şehitlik Abidesi’ni ve anıtları ziyaret etmek çok güzeldi. İstanbul ve diğer şehirlerde gezdiğimiz camiler ve saraylar çok etkileyiciydi. Bu kültür ve tarih projesi kapsamında gezdiğimiz yerleri, Hollanda’ya gidince, çevremdeki insanlara anlatacağım ve onlara gidip görmelerini tavsiye edeceğim.

FATİH YAZICI
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 29.11.1986 Zaandam Üniversite Mali Müşavir fatih_yazici06@hotmail.com

90

Hollanda.indd 90

23.11.2011 16:57:38

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook:

27.09.1991 Haarlem Amsterdam Üniversitesi /ACTA Fatma Şifa Sabır

FATMA ŞİFA SABIR
Bu geziye katılmak benim için çok güzel bir fırsat oldu. Gelmeden önce çok heyecanlıydım. Aynı zamanda kendimi çok şanslı hissediyordum. Bu tarih ve kültür gezisine katılmasaydım, bu 2 hafta içerisinde gezdiğim yerleri ve öğrendiğim bilgileri belki hayatım boyunca hiç yaşama fırsatım olmayacaktı. Avrupa’da yaşadığımız için Avrupa tarihini kendi tarihimizden daha iyi biliyoruz. Fakat bu gezi sayesinde ülkemiz hakkında çok şey öğrendik ve geri döndüğümüzde tarihimizi, oradaki arkadaşlarımıza anlatmayı kendimize bir görev edindik.

Öncelikle bu projeye emek veren herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Avrupa’da yaşayan Türk gençlerine, kendi kültürünü ve tarihini tanıtmanın çok güzel bir şey olduğunu belirtmek isterim. Bana böyle bir fırsat verildiği için çok mutluyum. Bu gezide birçok yeni arkadaş edindim. Sadece yaşadığım ülkeden değil Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen yeni insanlar tanıdım. Hollanda’da fazla Türk tanımadığım için burada yeni insanlar tanımak çok güzeldi. Bunun yanı sıra tarihimi ve kültürümü yerinde öğrenmek beni çok mutlu etti. Birçok yeni şey öğrendim. Tarihimizi kitaplardan ve televizyondan öğreniyoruz ama bunları bu kadar yakından tanımak, görmek başka bir duyguydu. Birkaç sene önce Çanakkale’ye gelmiştim ve o zaman çok duygulanmıştım. Bu defa o kadar çok duygulanacağımı ummazdım ama daha çok duygulandım. Aslında anlatılacak o kadar çok şey var ki hangisini yazacağıma karar veremiyorum. Çanakkale’de şehitlikler, Bursa’nın güzellikleri, İstanbul’un sarayları... Bu geziyi anlatmak için kitap yazmak lazım. Bu projeden büyük bir zevk aldım. Bu gezide en çok Çanakkale’de izlediğimiz tiyatro gösterisinden etkilendim. 400 gencin hep birlikte İstiklal Marşı’nı okuması beni gururlandırdı, duygulandırdı ve tüylerim diken diken oldu. Hollanda’ya geri döndüğümde, herkese burada öğrendiğim bilgileri aktarmak istiyorum. Sadece Türklere değil, Hollandalılara da Türkiye’nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu anlatacağım. Projeye emek veren herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum.

FERAY HANOĞLU
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 13.10.1988 Putten Utrecht Üniversitesi Psikoloji Feray Hanoglu feray_mania@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

27.06.1988 Dordrecht Üniversite Ekonomi Feride Bozer fbonus06@gmail.com

FERİDE BOZER
Geziye katılmak için başvurduğumda, başvurumun kabul edileceğini beklemiyordum. Geziye katılacağımı öğrendiğimde, çok sevinmiştim. Çünkü bu gezinin bana sosyal ve kültürel anlamda çok şey katacağına inanıyordum. Tam olarak düşündüğüm gibi oldu. Farklı ülkelerden birçok yeni arkadaş ve dost edindim ve bu arkadaşlıkları Hollanda’ya döndüğüm zaman da sürdürmek istiyorum. Sanki onlarla yıllardır tanışıyoruz. Çünkü biz 15 gün boyunca hep birlikteydik. O kadar alıştık ki birbirimize aile gibi olduk ve hep güvende hissettim kendimi. Kültürel anlamda da bu gezi bana büyük bir zenginlik kattı. Türkiye’de görmediğim çok yer vardı ve bunlardan biri de Bursa’ydı. Öyle huzurlu bir havası vardı ki bu şehrin. Çanakkale’yi daha önce görmüştüm fakat aklımda kalan sadece görüntüydü. Oysa şimdi yapılan anlatımlar ve gösteriler, sanki savaşın ortasına götürdü beni. Türkiye’ye geldiğimizde maalesef gezeceğimiz ve gideceğimiz yerler kısıtlı oluyor. Her zaman Türkiye’de yaşamak istedim ama şimdi daha çok istiyorum. Şu anda gezinin bitmesine çok az kaldı. Ailemi ve evimi özledim ama bir taraftan da arkadaşlarımdan ayrılacağım için bir burukluk var içimde. O kadar güzel anılarımız oldu ki. Beraber güldük, beraber eğlendik ve beraber ağladık. Bu geziye katılmak için bir fırsatım daha olsa hiç tereddüt etmezdim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Bu geziye katıldığımda vatanımı en güzel ve önemli tarihi yerlerini görmeyi ve bilgilenmeyi ümit ediyordum. Allaha şükür ki umduğumdan daha güzel bir gezi oldu. Gittiğimiz şehirlerde rehberler bizleri en ince detaya kadar bilgilendirdiler. Ülkemi doya doya gezme şansı yakaladım ve muhteşem yerler gördüm. Adeta anlatışmaz yaşanır. Gezi esnasında güzel insanlarla tanıştım başka ülkelerden arkadaşlar edindim. Ülkemizin çok güzel ve büyük tarih ve kültürle dolu olduğunu biliyordum fakat bu gezi sayesinde bunun daha çok farkına vardır.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

FATMA ÖZİN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 06.10.1990 Nijmegen Radboud Üniversitesi Tıp Fakültesi Fatma Özin f.atmaa@live.nl

91

Hollanda.indd 91

23.11.2011 16:57:44

HOLLANDA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

11.11.1987 Zaandam Amsterdam Üniversitesi Hukuk Firdevs Yazici firdevs_y@hotmail.com

FİRDEVS YAZICI
Öncelikle böyle başarılı bir proje hazırladıkları için emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu proje sayesinde kültürüm ve tarihim hakkında bilmediğim şeyler öğrendim ve çok mutlu oldum. Türk Müslüman olduğum için gurur duydum. Türkiye gibi bir vatanı kaybetmek istemiyorum ve inşallah vatanımız hiçbir zaman bölünmeyecek. İyi ki bu projeye katılmışım. Bu gezi sayesinde çok güzeller arkadaşlıklar ve dostluklar kurduk. Bu geziye katılarak, birbirinden farklı şehirleri görme fırsatı buldum. Her ziyaret ettiğimiz şehir çok güzeldi ve buralarda yeni şeyler öğrendim. En çok Çanakkale ve Bursa’yı merak ediyordum. Çanakkale’den çok etkilendim. Özellikle gece yapılan tiyatro etkinliği çok güzeldi ve yaşanılan her şey çok güzel anlatılmıştı. Ne mutlu Türküm diyene.

Projeye katıldığım için çok mutluyum. Projenin Avrupa’da yaşayan Türk gençlerine büyük bir katkısının olduğunu düşünüyorum. Avrupa’da yaşayan Türklerin, kültürleri ve tarihleri hakkında çok fazla bilgileri olmuyor. Türkiye’ye geldiğimiz zaman da sadece memleketlerimize gittiğimiz için diğer şehirleri görmüyoruz. Hollandalı arkadaşlarım Türkiye’ye gelip, gezdikleri yerleri anlattıklarında içimde hep hüzün ve üzüntü olurdu. Bu proje sayesinde en büyük hayallerimden biri gerçekleşmiş oldu. Ama her şey daha yeni başlıyor. Üniversite eğitimimim bittikten sonra Türkiye’nin yani vatanımın, köşe buca bütün şehirlerini gezmek ve görmek istiyorum. Bize bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Hayalimin gerçekleşmesinin yanı sıra bu projenin bana birçok katkısı da oldu. Bu proje sayesinde, Türkiye’nin tarihi hakkında birçok bilgi edindim ve farklı ülkelerden birçok Türk arkadaşım oldu. Bu yazıyı yazmaya başladıktan sonra fark ettim ki, bu projede yaşadığım duyguları kelimelerle anlatamam. Anlatılmaz, yaşanır. Böyle bir tecrübe asla unutulmaz.

GÜLER ŞEKER
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 31.05.1989 Breda Üniversite Eczacı guler_seker@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

05.02.1988 Zaandam Üniversite Hukuk Funda Şen funda_sen40@hotmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

FUNDA ŞEN
Öncelikle bu projede emeği geçen herkese, canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Böyle bir proje düzenlemek, deyim yerindeyse her yiğidin harcı değil. Avrupa’da yaşayan Türk gençlerine, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından böyle bir projenin sunulması, mükemmel bir şey. Biz Avrupa’daki gençler olarak, her ne kadar iki kültür arasında kalsak da bizim özümüz Türktür. Hollanda’nın kültürüne ve tarihine saygım varsa da benim için her konuda önce Türkiye gelir. Bu devletin kurucusu Atatürk ve onunla birlikte olan atalarımız, gözlerini kırpmadan, ölüme meydan okudular ve devletimiz için savaştılar. Biz şu anda Türkiye’ye gidip, gelebiliyorsak ve sınırlarımızı çizebilmişsek, bunu bizim için savaşan atalarımıza borçluyuz. Bu proje sayesinde çeşitli illerde, bizim için savaşmış olan şehitlerimizi anabilme ve mezarları başında dua etme şansına sahip olmak, benim için büyük bir gurur. Bu proje sayesinde tarih ve kültür hakkında çok şey öğrendim. Açıkçası bilmediğim çok şey vardı. Ama iki hafta içerisinde Türkiyemizin geçmişi ile ilgili öğrendiklerim beni aydınlattı. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Avrupa’daki gençleri, kendi tarih ve kültürüyle buluşturan bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu Türküm diyene.

Türkiye’ye 6 senedir gelemiyordum. O yüzden bu gezi beni çok heyecanlandırmıştı. Ailem Türkiye’yi hep anlatıyor. Ama Türkiye’nin bütün bu güzelliklerini gözümle görmek, çok güzel bir duyguydu. Bu bir tarih gezisi olsa da sadece tarihi yerleri görmedim. Ben burada bütün Türkiye’yi gördüm ve tanıdım. Aynı zamanda Türk olmanın ne kadar gurur verici olduğunu, en güzel şekilde öğrendim.

GÜLŞEN DEMİRBAŞ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 20.04.1992 Bolsward Friesland College Leeuwarden Çoçuk Gelişimi Gulsen Demirbas gulsen_demirbas@hotmail.com

92

Hollanda.indd 92

23.11.2011 16:57:50

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

10.07.1987 Amsterdam Üniversite Tıp Gulsah Can glsah.can@gmail.com

GÜLŞAH CAN
Türk gençlerinin ve Türkiye’nin yılmaz bekçisi, bugünün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir Mustafa Kemal ATATÜRK. Bu projeye tarihimizi daha iyi anlayabilmek ve ona sahip çıkabilmek için katıldım. Avrupa’da yaşayan bir Türk genci olarak, tarihimizi ve kültürümüzü en iyi şekilde öğrenmek ve bunu ileride aileme ve çocuklarıma aktarmak, benim en büyük amacım. Bunun yanında diğer Avrupalı gençlerle bağlar ve arkadaşlıklar kurma olanağı benim bu projeye katılma nedenlerimden biriydi. Çünkü bu 2 haftanın projenin meyvesi olan bu arkadaşlıklar, paylaşacağımız anılar ve hatıraların, Türk gençlerinin arasındaki beraberliği güçlendireceğine inanıyorum. Hayalim, Türkiye’yi Avrupa’da en iyi şekilde temsil eden gençlerden biri olabilmek. Bu azimle çıktığım yolda, ilk istikamet İstanbul oldu. Projede her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü ve planlandığı gözlerden kaçmadı. Böyle müthiş bir organizasyonda yer almak ve farklı gençleri bir arada görebilmek gerçekten farklı bir duygu. Bu fırsattan yararlanabildiğim için gerçekten çok mutluyum ve projeyi düzenleyenlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Gittiğimiz her şehirde bizi o kadar hoşgörülü ve sıcakkanlı karşıladılar ki inanın hiçbir yerde yabancılık çekmedim. Yaşadıklarım unutulmaz bir anı olarak hafızama kazındı. Farklı ülkelerden gelen Türk gençleriyle beraber gezdik, gördük ve öğrendik. Ortak noktalarımızı keşfettik ve aramızdaki kültür farkını aştık. Beraber güldük, beraber eğlendik ve beraber ağladık. Bundan sonra da irtibat kuracağım arkadaşlar edindim. Kazanmak benim için her zaman çok şey ifade etmiştir ama önemli olan bin anlamdaş kazanmak olmuştur. Bu kadar kısa bir süre içerisinde gördüğümüz şehirler, öğrendiğimiz bilgiler ve tanıştığımız insanlar bize yarınlar için sunulan en güzel hediyeler oldular. Bu 2 haftanın sonunda amaçlarıma ulaştığım için inanılmaz mutluyum. Vatanımızın Avrupa’da yaşayan Türk gençlerini unutmadığını görmek, benim için keyif vericiydi. Bu projede emeği geçen herkese ve Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim. Gelecek demek gençlik demektir. Öncelikle bize, bu geziye katılma imkanı sunulduğu için mutlu olduğumu dile getirmek istiyorum. Ben de ilk başta kafasında soru işaretleri olanlar arasındayım. Ama sonuç itibariyle bu geziye katıldığım için çok mutluyum. Benimle aynı fikirde olan birçok kişinin olduğuna eminim. Bu gezinin bana ciddi anlamda katkı sağladığını söyleyebilirim. Hem sosyalleşme hem de tarih ve kültür açısından çok önemli bir projeydi. Geziyi kısaca özetlemek gerekirse şunları söyleyebilirim; öncelikle İstanbul gördüğüm en güzel şehir. Görsel olarak müthiş bir yer ve aynı zamanda bir o kadar da büyük. Daha bizim görmediğimiz nice güzelliklere sahip olduğundan eminim. Akla gelebilecek her şey var. İkinci durağımız Edirne’de, büyük usta mimar Sinan’ın Selimiye Camii’ni ziyaret ettik. Muhteşem bir görüntüsü olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü durağımız ise Çanakkale. Samimi söylüyorum benim için gittiğimiz en önemli yer burasıydı. Çanakkale’nin maneviyatı beni çok etkiledi. Çanakkale ziyaretimiz anlatılacak gibi değil. Bunları gerçekten yaşamak lazım. Tüyler ürpertici ve duygusal anlar yaşadım burada. Geri döndüğümde her yeri tarif edebileceğim, bir tek Çanakkale hariç. Evliyalar şehri Bursa’nın Cumalıkızık Köyü’nde huzur buldum. Doğanın içinde sakin bir köy. İnsanları çok samimi ve misafirperver. Avrupa’da hasret kaldığım ortamı orada buldum. Bilecik ve Afyon’da Osmanlı tarihini tanıdım. Konya´da, Mevlana ziyaretinden çok etkilendim. Nevşehir’in ayrı bir tadı var. Benim memleketim Yozgat ve Nevşehir bizim oralara çok benziyor. Toprağı sanki bir başka… Ürgüp çok güzel ve görmeye değer bir yer. Ankara tam anlamıyla bir başkent; kalabalık ve karmaşık ama her yerinin tadı bir ayrı. Anlatmak istediğim çok şey var ama kelimeler yetmez. Ayrıca bu gezide farklı halleri ve insanları da görmüş oldum. Biz şükretmesini bilmeyen bir kıtada yaşıyoruz, Avrupa. Şükretmeyi öğrenmemiz gerek. Hepsinden daha önemlisi; Türkün Türk´ten başka dostu yoktur.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

HALİL GÖKKAYA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 04.07.1991 Tilburg Avans Üniversitesi Ekonomi Halil Gökkaya halil__fx@live.nl

93

Hollanda.indd 93

23.11.2011 16:57:52

HOLLANDA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

14.10.1989 Utrecht Üniversite Finans Hakan Kocak Utrecht cimbomlu_hakan@hotmail.com

HAKAN KOÇAK
Öncelikle bu projeyi düşünen ve hayata geçirin herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu 2 hafta içerisinde Türkiyemizin en önemli yerlerini gezme fırsatı buldum. Aynı zamanda Avrupa ülkelerinden gelen Türk gençleriyle tanıştım ve yeni dostluklar kurdum. Bunları çok kısa bir süre içerisinde yaşayabilmem, beni çok mutlu etti ve duygulandırdı. Gittiğimiz her ilin ayrı güzellikleri vardı. En çok Çanakkale ve Kocatepe’den etkilendim. Buralarda Türkiyemizin çok zor şartlar altında bugünlere geldiğini, çok net bir şekilde gördük. Buraları kendi gözlerimle gördüğüm zaman, atalarımızın imanımızı, kültürümüzü ve tarihimizi nasıl canlarıyla korumuşlarsa, bizim de bu değerleri korumamızın boynumuzun borcu olduğunu anladım. Bu gezinin bana çok şey kattığına inanıyorum ve bu projeyi hayata geçiren herkese tekrar teşekkür ediyorum.

Bu projenin gerçekleştirileceğini duyduğumda inanamadım ve seçildiğimi öğrenince çok sevindim. Türkiye’ye geldiğimde projenin ne kadar etkileyici olduğunu anladım. Gezdiğimiz bütün şehirlerde çok şey görüp, öğrendim. Türk olduğum için gurur duydum. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu organizasyon devam eder ve Avrupa’daki diğer Türk gençleri de ülkemizi, tarihimizi ve kültürümüzü görüp, öğrenirler.

MEHMET YALÇIN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 20.11.1987 Zaandam Üniversite Mali Müşavir mehmet.yalcin@live.nl

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

30.12.1988 Rotterdam HRO Ekonomi, Denetleme, Yönetim Halil Güldü junior_g@Live.nl

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

HALİL GÜLDÜ

Öncelikle bu geziye katıldığım için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bu gezi bana çok büyük katkı sağladı. Bu gezi sayesinde çok şey öğrendim. Vatanımız çok güzel ve Türk kültürü çok renkli. Türk olmak gerçekten gurur verici. Ne mutlu Türküm diyene. Her şehirde yeni şeyler öğrendim, gördüm ve ayrı duygular yaşadım. Hayatım boyunca hiç unutamayacağım bir geziydi. Sultanahmet Camii’nden, Mevlana’nın türbesine kadar Türkiye’de birçok yer görmek istiyordum ve hayallerim gerçekleşti. En çok Çanakkale’de, şehitlerimizi ziyaret ederken duygulandım. Bu gezi boyunca Türkiye hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak beni mutlu etti. Aynı zamanda bu gezi sayesinde birçok arkadaş edindim. Biz bir grup değil, bir aile olduk. İki hafta boyunca beraber yattık, kalktık, yedik, içtik, güldük ve eğlendik. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu proje, Avrupa’da yaşayan Türk gençlerine, kültürümüzün ne kadar güzel ve bir pırlanta kadar değerli olduğunu gösterdi.

Türkiye’ye ilk geldiğimde, bu kadar etkileneceğimi tahmin etmiyordum. Beni en çok etkileyen şey, Çanakkale ve ‘meçhul askerin mezarı’ oldu. Bu gezi süresince yeni arkadaşlar edindiğim için çok memnunum. Emeği geçen herkese ve arkadaşlarıma teşekkür ederim.

HANİFE EFE
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 13.12.1990 Tilburg Fontys PABO Öğretmenlik Hanife Efe hanife___@hotmail.com

94

Hollanda.indd 94

23.11.2011 16:57:58

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

17.11.1989 Doetinchem Hogeschool Arnhem en Nijmegen Dijital Hasan Ersoy hasanersoy_@hotmail.com

Öncelikle bu geziyi düzenleyen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bize çok emek verdiniz. Bu gezi sayesinde bana Türklüğümü yeniden yaşama fırsatı sundunuz. Bunu en yoğun hissettiğim yer Çanakkale oldu. Çünkü orada binlerce şehitlerimiz, Türkiye’yi ve Türkleri korumak için canlarını verdiler.

HASAN ERSOY
Değerli Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Öncelikle bu muazzam projeyi bizlere sunduğunuz için teşekkür ederim. Bu proje, Avrupa’da yaşayan biz Türk gençlerini, Türkiye’nin bizlere bırakmış olduğu tarihi ve kültürel miras ile buluşturmuştur. Avrupa’daki gençlerin bu geziye gerçekten ihtiyaç duyduklarını düşünüyorum. Maalesef Avrupa’da yaşayan Türk gençlerinin bir kısmı, bu muhteşem vatanımız hakkında çok az şey biliyor veya hiçbir şey bilmiyor. Türkiye’nin neden ‘cennet vatan’ olduğu, bu proje ile anlaşılıyor. Gezi sırasında birçok şehir gezdik. İstanbul’dan başlayıp, İç Anadolu’ya sızdık ve başkent Ankara’da bu anlamlı geziye son verdik. İlk gezdiğimiz şehir İstanbul’du. Dünyanın en güzel, en akıl almaz ve daha nicelerin şehri olan İstanbul’u, İstanbul yapan, bu şehirde yaşayan ve geçmişte yaşamış değerli insanlardır. 29 Mayıs 1453 bizlere tabi ki İstanbul’un fethini hatırlatıyor. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmeden önce söylediği; ‘’Ya ben İstanbul’u alırım ya da İstanbul beni’ sözü beni çok etkiliyor. Bu şekilde savaştan galip çıkmamız, hiç de şaşırtıcı bir şey değil. Ne sultanlar, ne evliyalar, ne hocalar, ne sahabeler, ne şehitler ve daha ne güzel insanlar, bu pırıl pırıl şehirde yaşamış ve şimdi buranın altın topraklarının altında yatıyor. Daha önce dediğim gibi İstanbul’u, İstanbul yapan, burada bulunan değerli insanlardır. Hep deriz ya; ‘taşı toprağı altın İstanbul’. Soruyorum kendime, peki neden? Çünkü buranın taşına, toprağına eli, ayağı değen o şahane altın insanlarımızdır. Paha biçilmez İstanbul’da o kadar çok yaşanacak şey var ki anlatamam. Ama bunu diyebilirim ki ‘’Sade bir semtini sevmek bile, ömre bedel.’ (Şair Yahya Kemal) ‘İstanbul’u sevmese gönül aşkı ne anlar?’. (Şair Behçet Kemal Çağlar) Ne güzel söylemişler. İstanbul’dan sonra Edirne’ye hareket ettiğimizde, bir yandan hüzün öte yandan yine sevinç yaşadım. Türkiye’nin diğer güzel şehri Edirne’ye geldik. Mimar Sinan’ın muhteşem eseri Selimiye Camii, bu şehirde bulunmaktadır. Fevkalade bir eser. Şu an dünyanın en iyi mimarlarını bir araya getirsen, bu eseri yine çözemezler. Mimarların ustası Mimar Sinan… İstikamet Çanakkale. Çanakkale aklıma geldiğinde kendimi düşünüyorum. Acaba atalarımız orada bizler için savaşmasalardı biz, biz olur muyduk? Cennet vatanımızda ezanlar okunur muydu? Çanakkale destanını sayfalara sığdırmak tabi ki mümkün değil. Saygım, sevgim sonsuz… Onları hiçbir zaman unutmayacağım. Duygu hakimiyetimi elimden alan şehir, Çanakkale. İç Anadolu’ya doğru yol aldık. Önce evliyalar şehri Bursa’yı gezip, türbeleri ziyaret edip, duamızı okuyup gezimize devam ettik. Bilecik ve Afyon’dan sonra Konya’ya doğru yola çıktık. Konya deyince aklıma ilk olarak Hz. Mevlana gelir. Orada bulunan değerli eserler ve Mevlana, şehri adeta bir dünya kentine çevirmektedir. Nevşehir’e geldiğimizde, ağzım bir süre açık kaldı. Doğanın gerçekten tadını çıkarmak isteyen Nevşehir’e gelmeli. Gezinin son şehri başkent Ankara’dayız. Türkiye Cumhuriyeti’nin en değerli kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlandığı şehir, Ankara. Bu şehre gelip, ‘Atam izindeyiz’ diyor, saygımı ve sevgimi iletiyorum. Beni ve diğer Avrupa’daki Türk gençlerini güzel vatanımızda misafir edip, ülkemizi daha yakından tanıma fırsatı verdiği için, Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bir kez daha teşekkür eder, hürmetlerimi sunarım. Biz çok şanslıyız ki bu geziye seçildik ve birçok anımız oldu. Bu mutluluk verici bir şey. Bu gezi, bizlere Türkiye’nin neden ‘cennet vatan’ olduğunu öğretti. Bunun dışında farklı ülkelerden, yeni arkadaşlar, kardeşler edindik. Onları hiç unutmayacağım ve beraber çok iyi zaman geçirdik. Bu projede emeği geçen herkese bol bol teşekkür ediyorum. Cennet vatanımızla beraber sizleri ve bu projeye katılan herkesi çok seviyorum. Saygılarımla.

HASAN ATEŞÇİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 10.08.1990 Almelo Üniversite Fizik Hasan Atesci hasan_atesci@hotmail.com

Öncelikle bu projede emeği geçen herkesi takdir ve tebrik ediyorum. Müthiş bir projeydi. Özellikle İstanbul ve Çanakkale çok güzel ve önemli şehirler. Yolculuğumuz çok güzel geçti. Burada yaşadıklarımı asla unutamam. Gezi boyunca tanıdığım arkadaşlarımı, ileride yine görmek istiyorum. Bu projeye katılmak, benim için gurur vericiydi.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

HASAN AYDIN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 09.07.1990 Schiedam Yüksekokul Finans Hasan Aydın Schiedam chief_hasan@live.nl

95

Hollanda.indd 95

23.11.2011 16:58:02

HOLLANDA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

11.02.1992 Utrecht Üniversite Sosyoloji Büşra Karaduman busra-70@live.nl

Buraya geldiğimde, beni nelerin beklediğini hiç bilmiyordum. Zaman nasıl geçecekti? Kimlerle tanışacaktım? Şuan bütün bu soruların ne kadar saçma olduğunu anladım. Kafamdaki tüm sorular her geçen gün cevaplarını buldu. Bir Türk olarak maalesef vatanımın tarihi ve kültürü hakkında bilgim yoktu. Şuan o kadar çok gururluyum ki… Türk olmak, bunu hissedebilmek çok ayrı bir duyguya sürüklüyor insanı. Gittiğimiz şehirlerin ayrı ayrı hikayeleri vardı ve bunlar beni çok farklı dünyalara götürdü. Özellikle Çanakkale’de hissettiklerimi, kelimelerle anlatamıyorum. Çanakkale’de, tepenin üzerinde yazdığı gibi; ‘Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir.’

HATİCE BÜŞRA KARADUMAN
Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Daha birkaç ay önce İstanbul’a gelmiştim ama İstanbul’a tekrar gelip, tarihi mekanları gezebilmek muhteşemdi. En çok etkilendiğim yer şüphesiz ki Çanakkale oldu. Atalarımızın şehit düştükleri yerleri görüp, duygu seline kapılmamak elde değil. Atalarımıza minnettarız ve onları çok seviyoruz. Bizler ne yazık ki vatanımızdan ayrı yaşıyoruz ve hasret çekiyoruz. Türkiye’ye, memleketim Karaman’a her yıl geliyorum ama en fazla 2 veya 3 hafta kalıyorum ve başka şehirleri görme fırsatım pek olmuyor. Daha sonra ise aylarca vatan hasreti çekiyorum. Milletimi, ülkemin mis gibi kokusunu, o eşi benzeri olmayan ezan sesini özlüyorum. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na, bu harika projeyi düzenlediği için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Eminim ki bir daha bu kadar çok şehri dolu dolu gezmek mümkün olmayacaktır. Bunun yanı sıra gezi sayesinde güzel dostluklar kurduk. Eminim geziden sonra kurduğumuz arkadaşlıklarımız devam edecektir. Bizler böyle bir devlete sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Çünkü bizim devletimiz gibi başka bir devlet yok.

HÜLYA YILMAZ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 11.03.1992 Rotterdam Leiden Üniversitesi Biyoloji Hülya Yilmaz h-yilmaz92@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

25.09.1990 Dordrecht Delft Teknik Üniverstesi İnşaat Mühendisliği hikmet90@hotmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

HİKMET UYSAL

İstanbul’a ilk ayak bastığımda, içimde garip bir heyecan vardı. Türkiye’ye ilk gelişim değildi ama bu defa çok farklıydı. Hiç tanımadığım gençlerle beraber, iki hafta boyunca Türkiye’yi gezip, kendi ülkemi ve tarihimi daha iyi tanıyacaktım. Şimdi geriye baktığımda, o gözümde büyüttüğüm 15 günün ne kadar çabuk geçtiğini ve ne kadar anlamlı olduğunu fark ediyorum. Benim vatanım bir cennet misali, her bir şehrinin kendine has bir güzelliği var. Aslında anlatılacak çok şey var. Kutsal emanetleriyle Topkapı Sarayı, ihtişamıyla Sultanahmet Camii, eşsiz kubbeleriyle Selimiye Camii, din aşkıyla yanıp tutuşan Mevlana’nın izleri, düşler diyarı Kapadokya, Cumalıkızık Köyü’nün içini ısıtan insanları ve güzel evleri, kendimi savaşın ortasında bulduğun Panorama 1453 Fetih Müzesi ve çok daha fazlası… Ama şüphesiz ki beni en çok etkileyen şehir Çanakkale oldu. Cephelerde verilen efsanevi savaşlar, askerlerimizin kahramanlıkları ve devletimizi korumak için verilen mücadeleler ve fedakârlıklar. Bu topraklara ayak basıp da altında yatan canları düşünmemek mümkün değil. Mezar taşlarına bakarken hüzünlenmemek elde değil. Türkiye’nin doğusundan batısına, gencinden, yaşlısına şehitlerimizi vermişiz biz. Ama ne gariptir ki bu hüzün beni aynı zamanda gururlandırıyor. İşte biz böyle bir milletin torunlarıyız. Bütün dünyaya gösterdik gücümüzü ve yazdık destanımızı. ‘Çanakkale geçilmez’. Bu gezi bana sadece tarihimi anlatmadı aynı zamanda yeni dostluklar kazandırdı. Birlikte bir aile oluşturduk. Acısıyla, tatlısıyla hep birbirimizin yanındaydık. İyi ki bana böyle bir fırsat verilmiş ve iyi ki gelmişim ve sizleri tanımışım. Hiç birinizi unutmayacağım.

HAVA ARPACI
Türkiye’ye geldiğim için çok mutluyum. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na, bize bu fırsatı sunduğu için teşekkür ederim. İstanbul’dan Ankara’ya uzanan yolculuğumuz boyunca geçmişimizi yeniden yaşamak, bilinmezlikleri keşfetmek, yeni arkadaşlar edinmek büyük bir mutluluktu. Emeği geçen herkese teşekkürler. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 25.05.1989 Amersfoort Özel Amsterdam Üniversitesi Hukuk ve Psikoloji Hava Arpacı havaarpaci@hotmail.com

96

Hollanda.indd 96

23.11.2011 16:58:07

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

14.11.1988 Dordrecht Rotterdam Üniversitesi Mali Müşavir huseyin.70@hotmail.com

HÜSEYİN UYSAL
Öncelikle bu tarih ve kültür gezisini düzenleyenlere teşekkür etmek istiyorum. Bu 2 hafta benim için rüya gibi geçti. Sanki 2 hafta değil 2 gün gibiydi. Kültürümüzü ve tarihimizi yerinde görmek çok etkileyiciydi. Bu gezinin diğer güzel tarafı da yeni arkadaşlar edinmek ve farklı ülkelerden gelen Türk gençleriyle güzel bağlar kurmuş olmaktı. 15 gün süren bu rüya gibi projeden sonra duygu yüklü anılarla ülkeme döneceğim ve Hollanda’da, ülkemizi en iyi şekildi temsil edeceğim. Sevgi ve saygılarımla.

Öncelikle böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Hayatımda hiç unutmayacağım anılar yaşadım. Hem eğlendim hem öğrendim. Tarihi yerleri insanın kendisinin gezip görmesi çok farklı bir duygu. Hele ki Çanakkale söz konusu ise… Şehitler Abidesi’ne vardığımızda duygularımı ifade edemez oldum. Atamızın şu sözleri geldi aklıma; ‘Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında, yerimize başka kuvvetler ve komutanlar kaim olabilir’. Bir kez daha Atamıza çok şey borçlu olduğumuzu anladım. Vatanımızı unutmayıp, ona sahip çıkmalıyız. Bunun dışında bu proje esnasında birçok arkadaş edindim. Bu kısa süre içerisinde güzel dostluklar kurup, bir aile olduk. Bu 2 haftada birbirimize çok alıştık. Benim için unutulmayacak, rüya gibi bir projeydi. Sizleri asla unutmayacağım.

İLKNUR EFE
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 15.04.1988 Tilburg Fontys Üniversitesi / PABO İlkokul Öğretmenlıği ilknur Efe ilknur_efe@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir:, Okul: Facebook: Mail:

13.12.1989 Arnhem Rotterdam Üniversitesi Ali Telci maydon0z@hotmail.com

ALİ TELCİ

Bu geziye katılmak için seçileceğim hiç aklıma gelmezdi. Bana bu şansı veren herkese ayrıca teşekkür ederim. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Bu proje sayesinde Çanakkale’yi ve Nevşehir’i görme ve tanıma şansım oldu. Bu güzelliği bana yaşatan herkese çok teşekkür ederim. Bu proje sayesinde birçok insanla tanıştık ve dost olduk. Türkiye’nin tarihiyle ilgili fazla bilgim yoktu. Bu proje sayesinde tarihimizi yerinde yaşama fırsatı buldum. Özellikle Çanakkale’yi gördüğüm için çok mutluyum. Bu proje tamamen bilgilerle doluydu. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Dilerim ki ileride böyle projeler devam eder.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Öncelikle bu geziyi organize eden herkese teşekkür etmek isterim. Bu gezi sayesinde kendi kültürümüzü ve tarihimizi daha yakından tanıma şansı bulduk. Bunun yanında farklı ülkelerden gelen çok değerli arkadaşlarla tanıştık. Bu 2 hafta benim için dolu dolu geçti. Bu projenin önümüzdeki yıllarda devam etmesini ümit ediyorum. Yurtdışında yaşayan Türk gençlerini unutmadığınız için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.

HİLAL DAĞHAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 09.03.1989 Zaandam Üniversite Pedogoji hilal.daghan@gmail.com

97

Hollanda.indd 97

23.11.2011 16:58:13

HOLLANDA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

13.09.1990 Zaandam Roc Van Amsterdam Moda Kader Ayvalı kader.ayvali@live.nl

KADER AYVALI
Böyle bir projede yer aldığım için şanslıyım. Kültürümüz ve tarihimizle ilgili bilmediğimiz çok şey var. Tarihi ve kültürel yerlerimizi gördüğüm için çok mutluyum. Artık ben de rahat bir şekilde tarihimi ve kültürümü anlatabilecek kadar bilgi sahibi oldum. İstanbul’a ilk geldiğimizde, bizi güllerle karşıladılar. Dışarıya çıktığımda, o sıcak havayı hissedince öyle mutlu oldum ki kendi evimde gibiydim. İstanbul ilk durağımızdı. Televizyonda gördüğüm camileri ve tarihi müzeleri yakından gördüm. Çanakkale’den şehitlikler ve tarihi mekanlardan çok etkilendim. Şehit askerlerimizin vatan için nasıl savaştıklarını şimdi çok iyi anlıyorum. Hissettiklerimi kelimelerle anlatmak çok zor. Her sene veya iki senede bir ailemle beraber Türkiye’ye geliyorum. Ama tarihi ve kültürel açıdan önemli mekanları görme imkanımız olmuyor. Böyle bir projede yer alabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Bana bu şansı veren Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

Bu gezi sayesinde bir zamanlar atalarımın yaşadığı, kendi topraklarımı karış karış gezmek, unutamayacağım anılarıma açılan bir kapı oldu. Uzak diyarlardan cennet vatanımıza gelmek, aynı dili konuşmak, eşsiz Türk kültürünü paylaşmak anlatılamayacak kadar güzel ve özeldi. Gittiğimiz yerlerin görselliğinin yanı sıra taşıdığı manevi değerler o kadar anlamlaydı ki bir Türk olmanın ayrıcalığını yeniden hissettim. Gezi güzergahımızdaki çoğu yeri daha önce görmemiştim. Bu geziye katıldığım için kendimi şanslı hissediyorum. Türkiye tarihi anlatıldığında, kendimi o zamanlarda yaşıyor gibi hissettim. Bütün güzellikleriyle sarayları gezerken, şaşkın surat ifademin yerini zaman zaman hüzün ve gözyaşı alıyordu. İhtişamlı Osmanlı döneminden sonra Cumhuriyetimizin kuruluşu için dökülen kanlar içimi burktu. En duygulandığım yer ise 57. Piyade Alayı ve şehitliklerdi. 2 haftalık hikayemizin başladığı ilk günden itibaren burada tanıştığım arkadaşlarımla güzel dostluklar kurdum. Eğlenceli dakikalarımız oldukça çoktu ve keyfimiz yerindeydi. Sanki yıllardır arkadaşmışız gibi her şeyimizi paylaştık ve uzun süreceğine inandığım bağlar kurduk. Geriye dönüp baktığımda, gönlü hoş ve gurbet ellere, ikinci diyarı Hollanda’ya dönen bir kız görüyorum. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ne mutlu Türküm diyene.

KÜBRA KORKMAZ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 01.05.1991 Tilburg Utrecht Üniversitesi Şehir ve Gölge Planlama Kubra Korkmaz korkmaz_kubra@hotmail.com

Doğum Tarihi: 29.10.1987 Zaandam Şehir: Amsterdam Üniversitesi / Okul: Tafelbergweg Hemşirelik-Psikiyatri Bölüm: Kübra Dzgn Facebook: kuboss__87@hotmail.com Mail:

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

KÜBRA DÜZGÜN
Bu projeye katılmadan önce tarihimiz hakkında fazla bir şey bilmiyordum. Bu koskoca tarihi 15 gün içinde nasıl tanıyıp, öğreneceğiz diye merak ediyordum. Yoğun bir program sonrası günlerin nasıl geçtiğini hala anlamış değilim. İstanbul’da Topkapı Sarayı, Panorama 1453 Fetih Müzesi, Sultanahmet Camii, Ayasofya ve birçok yeri ziyaret ederek, tarihimizi tanıdık ve geçmişimizi öğrendik. Aynı zamanda Edirne ve Bursa çok güzeldi. Daha önce hiç duymadığım, bilmediğim şeyleri öğrendim. Edirne’deki Beyazıt Külliyesi beni çok etkiledi. Psikoloji bölümü öğrencisi olduğum için Osmanlı döneminde psikolojiye önem verildiğini duymak beni çok gururlandırdı. Hollanda’ya döndüğümde bunu mutlaka anlatacağım. Çanakkale ayrı güzeldi ve duygusaldı. Çanakkale Savaşı ile ilgili filmler izlerdim ama bu topraklarda olmak ve Atatürk’ün vurulduğu tepede bulunmak, beni ayrı duygulandırdı. Bu duygu paylaşılmaz bir şeydi. Mevlana’nın dediği gibi ‘’biz birleşmek için geldik, ayrılmak için değil’. Ben bu projeye tarihimizi ve kültürümüzü tanımak için katıldım ve bu da gerçekleşti. Burada çok iyi arkadaşlar edindik. Ayrılmak için değil, birleşmek için edinilmiş arkadaşlıklardı bunlar. Bu projede tanıştığım arkadaşlarımla, ileride daha fazla şey paylaşacağımızı düşünüyorum. Bu projede emeği geçen herkese ve Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkür ediyorum.

Sözlerime başlamadan önce, bu projeyi düzenleyen ve güzel geçmesi için çaba gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu 2 hafta boyunca yaşadıklarımızı ve gördüklerimizi dile getirmek hiç kolay değil. Kendi kültürümüzü ve tarihimizi yakından görmek çok güzeldi. Bu proje sayesinde yeni arkadaşlar edindik. Böyle bir proje olduğunu duyduğumda, hiç düşünmeden katılmak istedim ve ne kadar iyi bir karar verdiğimi, bu geçen 2 haftada öğrendim. Bu gezi sayesinde, İstanbul’un neden Avrupa’nın kültür başkenti olduğunu, Çanakkale’nin neden geçilmez olduğunu, Bursa’ya neden ‘Yeşil Bursa’ dendiğini ve Konya’nın neden Mevlana’nın şehri olduğunu gördüm. Gezdiğimiz bütün şehirler çok güzeldi. Bu proje sayesinde edindiğim bilgileri Hollanda’ya gittiğimde, akrabalarıma ve dostlarıma aktarmak istiyorum. Sözlerime son vermeden önce emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu projenin daha uzun yıllar devam etmesini diliyorum.

LÜTFULLAH KILIÇ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 26.01.1990 Dordrecht Rotterdam Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lutfullah_dadas@hotmail.com

98

Hollanda.indd 98

23.11.2011 16:58:18

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

31.08.1986 Utrecht VU Amsterdam Sosyoloji Mahmut Sungur info@sungur.nl

MAHMUT SUNGUR

Böyle bir geziye katıldığım için gerçekten çok mutluyum. Gezi programı kapsamında 9 şehrimizi gezdik. İstanbul’un ne kadar güzel bir şehir olduğunu zaten biliyordum. Ama diğer şehirlere daha önce hiç gitmemiştim ve bu gezi sayesinde Türkiye’nin diğer güzel yerlerini de görmüş oldum. Binlerce yıllık tarihe, kültürel birikime ve doğaya sahip olan Türkiye’yi birkaç cümleye sığdırabilmek imkansız. Ama gezdiğimiz yerler içinde beni en çok etkileyen yerler Çanakkale ve Bursa’daki Ulu Camii oldu. Kapadokya’yı da çok beğendim ve oraları bir kez daha görmeyi çok isterim. Çanakkale’deki mezarlar her ne kadar sembolik de olsa, o toprakların her köşesinde şehitlerimiz yatıyor. Orada hissettiğim duyguları, kelimelerle ifade edemem. Biz Türkler, vatanımızı orada yatan şehitlerimize borçluyuz ve bunu kesinlikle unutmamalıyız. Yeşil Bursa’daki Ulu Camii’nin atmosferi bambaşkaydı ve gezdiğimiz diğer camiler içinde beni en çok etkileyen Ulu Camii oldu. Bu satırları tarih ve kültür gezimizin son gününde yazıyorum. Yarın Hollanda’ya gideceğim için üzgünüm. Çünkü iki hafta içerisinde çok güzel arkadaşlar edindim. Onları hiçbir zaman unutmayacağım.

Öncelikle bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu gezide ilk olarak Şükrü Paşa Anıtı’nda duygulandığımı söylemem gerek. Özellikle kendisinin ‘düşman hattı geçerse, kendimi şehit kabul etmiyorum’ sözü, bizlere atalarımızın nasıl bir mücadele verdiklerini çok iyi izah etmektedir. Biz gençlere düşen görev ise aynı bilinç ile hayatımıza şekil verip, başta Türk milleti olmak üzere bütün insanlığa hizmet etmektir.

MERVE IŞIK
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 15.03.1989 Helmond Utrecht Üniversitesi Eczacılık m.erve_89@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

04.04.1992 Rotterdam Rotterdam Üniversitesi İşletme Ekonomisi Mehmet Yanmaz mehmet-yanmaz@hotmail.com Bu proje sayesinde Türkiyemle, memleketimle ve atalarımla buluştum. Memleketimin farklı şehirlerini ve bu şehirlerin tarihi yapısını keşfettim. Birbirinden farklı bu kültürleri yerinde yaşadım. Bu fırsat, bizler için unutulmaz ve eğitici bir tecrübe oldu. Yaşarsın, yazarsın, dolar taşarsın ama bu geziyi anlatmaya kelimeler yetmez.

MEHMET YANMAZ

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Bu geziye katılacağımı öğrendiğim an çok sevindim. Gezinin başlarında diğer ülkelerden gelen gençlerle arkadaşlık kurmak kolay oldu. Burada kocaman bir aile olduk. Hiç görmediğim yerleri gezmek, görmek için sabırsızlanıyordum. Bize bu fırsatı sunan herkese saygı duyuyorum ve hep saygı duyacağım. İstanbul hayallerimden daha güzeldi. Bu diğer şehirler için de geçerli. Bu gezi esnasında kurduğum bağları ve dostlukları ömür boyu unutmayacağım. Bu geziyi düzenleyen ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

MERVE MUTLUEL
Doğum Tarihi: Şehir: Facebook: Mail: 02.08.1990 Rotterdam Merve Mutluel merviis-__@hotmail.com

99

Hollanda.indd 99

23.11.2011 16:58:23

HOLLANDA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

10.05.1984 Rotterdam Rotterdam Üniversitesi Pedagoji Meryem Turan meryem_turan@hotmail.com

MERYEM TURAN
Büyük bir heyecan ve merakla, 15 günlük bu kültür ve tarih gezisi için yola çıktım. Bu yolculukta beni neyin beklediğini hiç bilmiyordum. Türkiye’ye adım attığım andan itibaren, bu kadar güzel ve sevgi dolu karşılanacağımı tahmin bile edemezdim. Bu geçirdiğim 2 hafta benim için çok farklı ve özel oldu. Hayatıma çok farklı bir anlam kattı. Bu kadar sıkı ve sağlam dostlukların kurulması büyüleyiciydi. Burada hepimiz bir aile gibi olduk. Bunun yanı sıra tarihimizi ve kültürümüzü yakından ve birebir görmek, bana farklı duygular yaşattı. Çanakkale’de, Konya’da o manevi havayı solumak beni çok duygulandırdı. Buradan ayrılmak beni ve çoğu arkadaşımı çok etkileyecek. Ama inanıyorum ki burada yaşanılan ve kurulan dostluklar unutulmayacak. Gittiğimiz ülkelerde tarihimizi ve kültürümüzü daha bilinçli bir şekilde yaşayacağız ve her yönüyle yansıtacağız.

Bu geziye katıldığım için çok mutluyum. Her şey çok güzel geçti. Türkiye’den ayrılacağım için çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Bu 15 gün süren proje boyunca gezdiğimiz şehirler arasında, en güzel ve en anlamlı gördüğüm yer Çanakkale’ydi. Burada şehitlerimizi ziyaret ettiğimizde çok duygulandım. Atalarımızın bizler için nasıl mücadele ettiğini öğrendiğim zaman gözyaşlarıma hakim olamadım.

MUSTAFA HAMİD
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 29.09.1993 Apeldoorn Konınklıjke Scholengemeenschap Apeldoorn Mustafa Hamid mustafa1993120@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

13.08.1990 Amsterdam Özel Amsterdam Üniversitesi İşletme Murat Akbuz murat.akbuz@live.nl

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

MURAT AKBUZ
İstanbul’da başlayan yolculuğumuz için kendime bir hedef ve misyon yüklemiştim. Burada kendi kimliğimle yüzleşecektim. Çünkü ayak basacağımız şehirlerin önemini ve büyüleyici hikayelerini biliyordum. Belki de ‘biz kimiz?’ sorusunun cevabını bu şehirlerde bulabilirdik. Yolculuğumuz İstanbul’da başladı. Burada kaldığımız zaman içinde anladım ki İstanbul dünyanın en güzel şehri. Bu proje katılmamın en büyük nedenlerinden biri de Çanakkale ziyaretiydi. Çanakkale beklentilerimi, fazlasıyla karşıladı. Orada yapılan mücadelenin, akıtılan kanın değerini çok daha iyi anladım. Çanakkale’de, şehitlerimizin vermiş olduğu mücadele uğruna, hayatımda yapabileceklerimin en büyüğü için çalışmak zorundayım. Osmanlı’nın doğup, büyüdüğü Bursa ve Bilecik’i görmek çok güzeldi. Bu topraklarda, geçmişe döndüm ve vatanımızın her m2’sinin değerini anladım. Kocatepe ziyaretinde Çanakkale’de yaşadığım duyguların aynısını yaşadım. Tarihimiz açısından önemli olan bu şehirlerde bulunmak, gurur vericiydi. Nevşehir ve Ankara beni en çok heyecanlandıran yerlerdi. Anıtkabir ziyareti benim için çok önemliydi. Bu gezi sayesinde önemli arkadaşlıklar kurdum. Türk kimliğimle yüzleştim. Vatanımda geçirdiğim her dakika, mutluluk ve gurur vericiydi. Bana ve Avrupa’da yaşayan arkadaşlarıma, bu fırsatı sunan herkese teşekkür ediyorum.

Bu projenin içeriği ve program çok güzel hazırlanmıştı. Türkiye hakkında bilgi sahibi olmamız açısından gerekli her şey düşünülmüştü. İnanıyorum ki ben dahil olmak üzere, bütün arkadaşlarım birçok şey öğrendik. Gezi boyunca birçok gençle tanıştım ve hepsini çok sevdim. Çanakkale’de çok duygulandık ve diğer şehirler de gerçekten çok güzeldi. Osmanlı’dan kalan, en çok beğendiğim eser ise Edirne’deki Beyazıt Külliyesi oldu. Orada hem tıp eğitimi veriliyormuş hem de hastalar tedavi ediliyormuş. Tedavi ise su ve müzik ile yapılıyormuş. Bu benim gerçekten de çok hoşuma gitti. Çok iyi organize edilmiş bir projeydi. Emeği geçen herkese teşekkürler.

MÜFİT İVRİZ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 05.09.1988 Den Haag Üniversite İktisat gonyali_42@hotmail.com

100

Hollanda.indd 100

23.11.2011 16:58:28

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

13.07.1989 Apeldoorn Amsterdam Üniversitesi İnşaat Mühendisi Naciye İlknur Selvi ilknur_50@live.nl

NACİYE SELVİ
Bu projeye katılma sebebim; kendimi tarih ve kültür konusunda eksik hissetmemdi. Benim için bu gezi amacına ulaştı. Daha önce Türk tarihinde eksik olduğum için Türkiye’yi diğer ülkelerle eşit görürdüm. Ama şimdi anladım ki bizim yerimiz çok ayrı. Bizler başka milletlerle kıyaslanacak bir millet değiliz. Bunun yanı sıra beni en çok etkileyen yer Çanakkale oldu. En çok beğendiğim yerler ise İstanbul ve Bursa’ydı. Bu şehirleri gezip, gördüğüm ve buralar hakkında bilgi edindiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu gezi sayesinde Türkiye’nin tarihini ve kültürünü öğrenmemin yanı sıra birçok arkadaş edindim. Hollanda’da ve diğer Avrupa ülkelerinde hiçbir zaman tanıma imkanı yakalayamayacağım birçok arkadaşlık kurdum. Böyle bir grupla beraber seyahat etmek, bu geziye ayrı bir tat verdi. Bu projeye katıldığım için, yaşadıklarım ve paylaştıklarım için çok mutluyum.

Bu projeye katıldığım için ve bana böyle bir imkan sunulduğu için çok mutluyum. Bu proje sayesinde tarihimle ve kültürümle ilgili bilgilerim arttı. Hayatımda belki hiçbir zaman ziyaret edemeyeceğim şehirleri gezdim. Özellikle Çanakkale beni çok etkiledi. Çanakkale, hakkında birçok kitap okudum. Buraya geldiğimizde, yaşanılan savaş bir an gözümün önünde canlandı ve o atmosferi hissettim. Bu sayede ülkemizin, ne zorluklar içerisinde kazanıldığını tekrar anladım. Değer vermemiz ve sahip çıkmamız gereken kocaman, sevgi dolu bir ülkeye sahibiz. Etkilendiğim diğer bir şehir ise İstanbul oldu. Daha önce bu kadar büyük bir şehre hiç gelmemiştim ve İstanbul anlatılandan daha güzeldi. İstanbul ile ilgili kurduğum tüm hayaller gerçek oldu ve tekrar gelebilmek için sabırsızlanıyorum. Bu proje sayesinde birçok arkadaş edindim ve unutulmayacak dostluklar kurdum.

NAZMİYE COŞAR
Doğum Tarihi: 04.09.1988 Tilburg Şehir: Fontys Üniversitesi / Uygulamalı Okul: Bilimler Ekonomi Bölüm: Nazmiye Coşar Facebook: nazmiye.cosar@hotmail.com Mail:

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

16.06.1988 Hoogezand Amsterdam Üniversitesi Pedagoji Bölümü Nalan Dogan nalandogan@hotmail.com

NALAN DOĞAN
Bu projeyi ilk duyduğumda kulağıma çok hoş gelmişti ve inanamamıştım. Her şey bir rüya gibi başladı. Başvuru formunu doldurmam, projeye dahil olduğumu öğrenmem ve ardından uçağa binip, İstanbul’a gelmem… Başlarda aklımda birçok soru işareti vardı. Gezeceğimiz yerler hakkında açıkçası biraz tedirgindim. Sonuçta tanımadığım birçok insanla aynı ortamı paylaşacaktım. Fakat ilk gün anladım ki tedirgin olmamı gerektirecek hiçbir sebep yokmuş. Burada tanıştığım gençlerle, bu kadar çabuk kaynaşacağımı ve hoş vakit geçireceğimi hiç tahmin etmemiştim. Bu gezi sayesinde Türkiye’ye olan hayranlığım biraz daha arttı. İlk defa bu gezi sayesinde farklı illeri ve farklı yerleri gezip, görme imkanım oldu. Bu proje bilgime, bilgi kattı ve vatanımı daha iyi tanımamı sağladı. Bunun yanı sıra yaşadığım ülkeden ve diğer ülkelerden birçok gençle tanıştım. Onlarla fikir alışverişi yapma ve düşüncelerimizi paylaşma imkanım olduğu için çok mutluyum.

Bu proje bana ve birçok arkadaşıma, Türk olmanın ne kadar güzel, özel ve gurur verici olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu topraklar için savaşmış olan insanların, nelerden vazgeçtiklerini duyunca çok duygulandım. Türkiye’ ye gelip bu güzel ve anlam dolu yerleri gezip, görebilmek benim için büyük bir şanstı. Kendimi bu yüzden çok şanslı hissediyorum. Böyle bir tarihi ve kültürü olan bir ülkenin parçası olmak çok gurur verici.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

NESLİHAN ÖZBARAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 22.12.1988 Appingedam Hanzehogeschool Groningen İletişim Neslihan Ozbaran neslihanozbaran@hotmail.com

101

Hollanda.indd 101

23.11.2011 16:58:33

HOLLANDA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

02.07.1990 Haarlem Vrije Üniversitesi Hukuk Nida Yıldırım nida_yildirim@hotmail.com

NİDA YILDIRIM

Bu gezi sayesinde Türkiye’nin ne kadar farklı kültürler barındırdığını ve her şehrinin farklı bir güzelliği olduğunu anladım. Böyle bir geziye katılıp, Türkiyemi daha iyi tanıyarak, göremediğim yerleri görmek beni çok mutlu etti. Farklı ülkelerden gelen arkadaşlarımızla bu kadar güzel anlaşıp, dostluklar kurmamız benim için çok önemliydi.

Böyle bir kültür gezisinin düzenlenmesi çok güzel. Avrupa’da yaşayan 3. kuşak gençler, ister istemez kendi benliğini kaybetmeye başlıyor. Bu proje, bu gençleri tarihine ve kültürüne yakınlaştırıyor. Gezdiğimiz şehirler, son derece enteresan, güzel ve duyguluydu. Bu şehirler kendi benliğimizi yani tarihimizi, bana en güzel şekilde gösterdi. Gönül ister ki her genç başarılı ve bulunduğu ülkelerde söz sahibi olsun. Böylece Türkiye’ye ve kendi ailelerimize faydalı olalım. Ben inanıyorum ki bu geziye katılan üniversiteli gençlerin birçoğu, ileride yüksek mevkilerde yer alıp, ülkesinde, Avrupa’da, bekli de dünyada söz sahibi olacak. Ben çevremdeki Türk gençlerine şunu her zaman söylerim; bizim dedelerimiz, babalarımız bu ülkelere bizim için çocuklarının geleceği için gelmiş ve bu ülkelerde zor şartlarda yaşamışlar. Dil bilmeden, parasız bekli de aç günler geçirmişler. Bunları göz önünde bulundurarak, bizim okumamız ve yüksek mevkilerde yer almamız şart. Okumak istemiyorsanız bile kendinizi bunlarla motive edin ve büyüklerimizin bizim için çektiği çileye saygı duyup, en güzel yerlere yerleşin, tıpkı onların istediği gibi. Bugün Avrupa’da bakkalcı, dönerci olmanın bize bir faydası yok. Biz doktor, savcı, siyasetçi olmalıyız. Bu devir bilim devri. Ben kendi ülkemde ya da Türkiye’de bu projeye katkı sağlamak istiyorum ve gönüllü olarak Avrupa’daki Türk gençlerine faydalı olmak istiyorum.

ORÇUN KESKİN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 27.06.1989 Zaandam HVA/Leeuwenburg Yönetim, Ekonomi Ve Hukuk Orcun Kes orcunn-@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

15.08.1990 Utrecht Utrecht Üniversitesi Eczacılık Nur Aydemir nur_aydemir_@hotmail.com Böyle bir projeyi gerçekleştirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bu proje bana birçok katkı sağladı. Ben Hollanda’da doğup, büyüyen bir gencim. Bu sebeple ister, istemez tarih ve kültür bilgim, Türkiye’de yaşayan gençlere göre daha az. Bu proje sayesinde Türk tarihi ve kültürü hakkında çok şey öğrendim. Hollanda’ya döndüğümde, Türkiye’nin tarihini ve kültürünü arkadaşlarıma anlatacağım için çok mutluyum. Bunun dışında gezi boyunca birçok yeni arkadaşım oldu. Buradaki ortam çok güzel ve eğlenceliydi. Bize bu fırsatı sunan herkese teşekkür ederim.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

NUR AYDEMİR
Öncelikle bu projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu proje sayesinde Türkiye’nin tarihi ve kültürü hakkında çok şey öğrendim. Bu gezi sayesinde birçok Türk genciyle tanışma ve kaynaşma fırsatı bulduk. İstanbul ziyaretinde beni en çok etkileyen yer Ayasofya oldu. İçerisinde güzel yazılı ayetler, süsler ve mozaikler vardı. Ayrıca Yerebatan Sarnıcı’nın hikayesi beni çok etkiledi. Çanakkale’yi daha önce hiç görmemiştim ve çok merak ediyordum. Bu proje sayesinde, o ölümsüz toprakları, askerlerimizin vatanımız için can verdiği yeri görebildim. Bursa, yeşilliğiyle çok güzel bir şehir. Konya benim memlekettim ve orada olmak zaten çok farklı bir duyguydu. Nevşehir de gitmek istediğim yerlerden biriydi. Maalesef bu projeye katılana kadar nasip olamamıştı. Sabırsızlıkla Ankara’ya gitmek istiyordum. Çünkü Atamızın mezarı oradaydı. Bir yandan da gezimiz Ankara’da son bulacak diye çok üzülüyordum. Bu geziye katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na, bizleri Türkiye’de misafir edip, ülkemizi daha yakından tanıma fırsatı verdiği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Saygılar.

ÖMER KUŞ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 03.04.1989 Leiden Rotterdam Üniversitesi Ekonomi Öğretmenliği Ömer Kuş o_kus@hotmail.com

102

Hollanda.indd 102

23.11.2011 16:58:38

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

12.06.1988 Rotterdam Delft Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Ömer Serhat Türkmen omer.serhat@gmail.com

ÖMER SERHAT TÜRKMEN
Hani derler ya ‘bazı şeyler anlatılmaz, yaşanır’ diye… Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın bizlere sunduğu bu proje, bunun en güzel örneği desem yeridir. Daha önce sadece resimlerden bildiğim o güzel ülkemin, o tarihi diyarlarını, kendi gözlerimle yaşama duygusunu anlatabilecek yeterince güzel sözler bulamıyorum. Vapurda söylediğimiz türküleri, yollarda çektiğimiz halayları ve her gittiğimiz yerde sultanlar gibi karşılandığımızda yaşadığımız neşeyi yansıtabilecek kelimeler bulamıyorum. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden edindiğim arkadaşlıkları sayfalarca anlatmaya çalışsam o duyguları kağıda dökemem. Bizleri il il gezdirip, Türkiye’nin zengin tarihini ve parlak geleceğini gösteren bu projenin, ileriye yönelik çok güzel bir çalışma olduğundan eminim. Bu konuda kimsenin şüphesi yok. İnsanlar ve toplumlar gelecekleri ile ilgilenmezse, üzüntü ve kayıpları bol olur. Şuan 410 gencin her birinin geleceği, saf ve beyaz kar gibi önlerinde uzanmakta. Bu projeden sonra çoğu gencin akıllıca attığı adımların, ileride çok daha güçlü bir dünya devletinin oluşmasına yardımcı olacağından eminim. Bu kesinlikle kolay olmayacak. Ama öyle ya da böyle bir yol buluruz.

Projeye katılacağımı öğrendiğimde dünyalar benim olmuştu. Gezeceğimiz şehirlerin ve öğreneceklerimin hayalini kurmaya başlamıştım. Burada güzel ve bilgi dolu günler geçirmek, kimliğimi oluşturmam konusunda beni bir adım ileri götürdü. Bu proje benim açımdan çok hızlı ve güzel geçti. Türkiye’nin önemli şehirlerini görmek, öğrenmek bana güç verdi. Bu hayatta ben de bir şeyler başarmalıydım. Atalarımızın bu topraklar için yaptıkları fedakarlıkları, az çok biliyorduk ama bunları yerinde öğrenmek ve bu topraklarda bulunmak bambaşkaymış. Osmanlı sultanlarının, yaptırdıkları camiler konusundaki incelikleri beni çok etkiledi. Batı sanatı ilgimi çekmediği için sanatın verebileceği eğitimi, göz ardı ettiğimi anladım. Fark ettim ki düşüncelerin en güzel yansımasıdır sanat. Bu gezi medeniyetimizi anlamamızı sağladı. Neden ülkemizi bu kadar sahiplenmemiz gerektiğini anladım. Çünkü bu topraklar için çok kan döküldü. Bunu anlayabilmek başka bir bakış açısı kazandırdı bana. Bunlar dışında yeni edindiğim arkadaşlarım, bana çok farklı duygular yaşattı. İnsan yeni bir ortamda, kendini yediden keşfediyor. Bir proje benim için eğitici ve öğreticiydi. Bu proje sayesinde ne kadar birbirimizden uzak olsak da aslında birbirimize çok yakın olduğumuzu, aynı düşüncelere ve hislere sahip olduğumuzu, memleketimizi ne kadar çok sevdiğimizi ve memleketimizin de bizi ne kadar çok sevdiğini görme fırsatı yakaladım.

ÖZLEM ÖZKAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 10.11.1987 Utrecht Haagse Üniversitesi Kamu Yönetimi Özlem Özkan o-ozkan87@hotmail.com

Doğum Tarihi: 18.01.1990 Ljmuiden Şehir: Ekonomi Çalışmaları Okul: Üniversitesi Maliye Bölüm: Özlem Kat Facebook: ozlem_kat@hotmail.com Mail: Bu gezide gittiğimiz, gördüğümüz yerler harikaydı. Bu gezi bizleri kültürümüzle ve tarihimizle tanıştırdı. Ziyaret ettiğimiz her yerden bir şeyler öğrendik. Akşamları düzenlenen etkinlikler de çok güzeldi. Söyleyecek, yazacak başka bir şey bulamıyorum. Her şey harikaydı. Şimdi bu muhteşem iki haftanın sonuna geldik. Burada büyük bir aile olduk. Şimdi ayrılmak çok üzücü. Sizleri çok seçiyorum. Öncelikle bu gezide emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Herkes güzel bir gezi olması için ellerinden geleni yaptı.

ÖZLEM KAT
Bu proje boyunca çok duygulu ve eğlenceli anlar yaşadık. Ama en önemlisi kendi kültürümüzü daha iyi tanıyabildik. Bu projeye katılmadan önce tarihimizi ve kültürümüzü çok fazla bilmiyordum. Ama burada hep birlikte dopdolu bir 15 gün yaşadık. Her zaman en çok gitmek istediğim yerlerden bir tanesi de Çanakkale olmuştu. Tarih kitaplarından Çanakkale hakkında bir şeyler okumuştum. Ama yerinde yaşamak bambaşka bir duyduydu. Çanakkale’de şehitlikleri gezdik. Çimenlik Kalesi’nde ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen gösteride, çok duygulandım ve gözyaşlarımı tutmakta zorlandım. Yaşananlar o kadar duygulu ve gerçekçi aktarıldı ki birçok arkadaşım da benim gibi gözyaşlarını tutamadı. Her zaman Türklüğümle gurur duymuştum. Ama bu anlarda daha da çok gururlandım. İstiklal Marşımızı okurken çok gururlandım. İstanbul’a daha önce hiç gelmemiştim. İstanbul, tarihi açıdan o kadar zengin ki aşık olmamak elde değil. Birçok görülmesi gereken yer gördük. Bursa’da Karagöz ve Hacivat gösterisinde çok eğlendik. Bu proje sonrasında anladım ki Türkiye’nin her yeri ayrı bir güzel. Tarihi ve kültürel açıdan çok zengin bir ülkeye sahibiz. Bu proje sayesinde Avrupa’daki birçok gençle arkadaşlık kurduk. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

ÖZLEM ÜNAL
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 07.02.1988 Amersfoort Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi Özlem Ünal ozlem-unal@live.nl

103

Hollanda.indd 103

23.11.2011 16:58:43

HOLLANDA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

20.02.1990 Ljmuiden Leiden Üniversitesi Hukuk Pınar Çetin pinar.cetin@live.nl

Bu proje Avrupa’da yaşayan Türk gençleri arasında birlik ve beraberlik sağladı. Bu tür projeler, Türkiye’nin yurtdışında yaşayan Türkler ile arasındaki bağları kuvvetlendiriyor. Bu kadar zengin tarihi ve kültürel hazineleri olan bir toplum içinde yer almak gurur verici.

PINAR ÇETİN
Türkiye’ye daha önce gelmiştim ama Afyon dışında hiç bir yeri görmemiştim. Bu gezi sayesinde Türkiye’nin birçok yerini gördüm ve gerçekten büyülendim. Mesela İstanbul’u çok merak ediyordum. Güzel bir şehir olduğunu arkadaşlarımdan duymuştum ama bu kadarını beklemiyordum. Biz sadece Türkiye’nin birçok yerini görmedik, bu gezi sayesinde tarihimiz ve kültürümüz hakkında bilgi edindik. Gezdiğimiz bütün şehirleri çok beğendim ve buralarda tanıdığım insanları çok sevdim. Bu kadar sıcakkanlı olduklarını bilmiyordum. Bu gezi sayesinde kendi milletimizle biraz olsun tanışmış oldum. Gördüğümüz şehirler içinde en çok hangi şehri beğendiğimi sorduklarında cevap veremiyorum. Çünkü her şehrin ayrı bir güzelliği ve ayrı bir anlamı var benim için. Bu gezi bana birçok şey kattı. Artık Hollandalılar ülkemizle ilgili soru sorduklarında daha kolay cevap verebilirim diye düşünüyorum. Gelecekte ülkemi daha da iyi tanıma fırsatım olur inşallah. Bu ortama ve arkadaşlarıma çok alıştım. Ülkemizden, arkadaşlarımızdan ve bizlerle ilgilenen herkesten ayrılmak bizim için zor olacak. Böylesine güzel bir projede yer aldığımız için çok şanslıyız.

SAMET AĞCA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 23.11.1990 Alphen aan den Rijn Delft Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzaycılık Mühendisliği Samet Agca samedblabla2004@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

11.08.1993 Breda Mencia de Mendoza Lisesi Ekonomi Rana Kirdere rana.kirdere@hotmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

RANA KİRDERE

Bu gezi sayesinde daha önce gezemediğim birçok yeri gezmek nasip oldu. Böylece kendi kültürümüzün ve ülkemizin ne kadar zengin olduğunu öğrendim. Farklı ülkelerden gelen birçok arkadaş edindim. Bundan sonra bu ülkelerde bana açılacak kapıların olduğunu bilerek ayrılıyorum Türkiye’den. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bu iki hafta boyunca çok güzel zaman geçirdim. Bu proje sayesinde kendi kültürüm ve özellikle tarihim hakkında birçok şey öğrendim ve öğrenecek daha çok şey var. Gezi programı kapsamında 9 farklı şehir gezerek, hem eğlendik hem öğrendik. Diğer ülkelerden gelen gençlerle arkadaşlık kurma fırsatı bulmam çok hoşuma gitti. Bu projeye katıldığım için çok teşekkürler.

SEFA YILDIZ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 01.08.1991 Utrecht ROS ASA Bilgisayar Mühendisliği Sefa Yıldız sefa_garaman@hotmail.com

104

Hollanda.indd 104

23.11.2011 16:58:47

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

08.11.1987 Rotterdam Erasmus Üniversitesi Ekonomi, Denetleme, Yönetim semihtuna@live.nl

SEMİH TUNA
Bu değerli proje süresince farklı güzelliklere şahit olduk ve farklı duygular yaşadık. Hüzün, gurur, sevinç, umut… Bu duyguları yaşamamızın en büyük nedeni, şüphesiz Çanakkale ziyaretimizdi. Çanakkale’de yatan şehitlerimizi ziyaret etmek, orada yaşananları gözümüzün önünde canlandırmak, hepimizi derinden etkiledi. Kahramanlarımızla gurur duyduk. Bu duyguları oradaki herkesin hissetmesi, ortak değerlerimizin varlığı açısından sevinç kaynağı oldu. Aynı zamanda şehirlerimizdeki gelişmeleri görmek, bize ilham verdi. Bu gezi sayesinde farklı diyarlardan arkadaşlar edindim. Bu gençlerle beraber geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemek, hepimiz ve Türkiyemiz için ayrı bir umut kaynağı. El ele hep birlikte…

Eminim ki böyle büyük bir proje için hepiniz çok çaba sarf ettiniz. Bu projeyi en iyi ve en uygun şekilde bize sunmak istediniz. Gittiğimiz bütün tarihi yerler çok iyi bir şekilde planlanmıştı. Bu kısa süre içinde, en önemli yerleri bize göstermek istediniz. Ben Konyalıyım ve az çok Mevlana hakkında bir şeyler biliyordum. En çok beğendim şehirler Çanakkale ve Nevşehir oldu. Farklı ülkelerden gelen birçok arkadaş edindim. Daha ilk günden birbirimizle çok iyi anlaşmaya başladık. Bu gezi sayesinde Türkiye’yi daha iyi tanıdım, bilmediğim çok şey vardı ve kendimi birçok konuda geliştirdim. Bu yüzden çok şanslı hissediyorum. Bu tabi ki sizler sayesinde oldu. Bana bu geziye katılma fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum.

SERAP SÖNMEZ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 06.10.1990 Oss Avans Denbosch Üniversitesi Sosyal Danışmanlık Serap Sönmez seroszcuq_@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

07.11.1988 Haarlem Tilburg Üniversitesi Hukuk Serap Emel Cokgezer serapcokgezer@live.nl

SERAP ÇOKGEZER
Türkiye’ye gelmeden önce bu proje hakkında çok az bilgim vardı. Amacım Türkiye’nin tarihini ve kültürünü daha yakından tanımaktı. Bu proje sayesinde amacıma ulaşacaktım. Ama 400 öğrencinin katılacağını duyduğumda, ‘bu kadar katılımcı ile bu organizasyon nasıl yürüyecek’ diye düşündüm. Benim için bunların hepsi birer hayaldi. Sadece böyle bir projenin gerçekleştirilmesi değil bu projeye katılıyor olmam bile rüya gibi geliyordu bana. 25 Temmuz’da havaalanında, biletimi elime aldıktan sonra bunun bir rüya olmadığını anladım. Bu satırları yazarken, şu an ne kadar farklı düşündüğümü fark ediyorum. Ben bu projede dostlar edindim, ülkemi ve vatanımı yeniden tanıdım. Şimdi saatler dursa da arkadaşlarımla, vatanımda daha çok vakit geçirebilsem diyorum. Ne mutlu bana ki Türkiye’ye gelen 400 Türk gencinden biri oldum.

Türkiye’ye gelmeden önce, geçen sene düzenlenen projenin videolarını izlemiştim. Çok duygulandım ve ‘kesinlikle ben de bu projeye katılmalıyım’ dedim. Daha önce Türkiye’nin birkaç ilini gezdiğim halde, tarih ve kültüre hiç bu kadar yakın olmamıştım. Gezdiğimiz bütün iller bir ayrı güzelliği sahip. Her birinde ayrı bir tarih, ayrı bir kültür ve ayrı bir üstat var. Özelikle Çanakkale, Gelibolu beni çok etkiledi. Burada çok duygulandım ve bir anda sanki yıl 1914 olmuştu. Ezan sesi, havası, suyu her biri ayrı tat veriyor adeta. Ayrıca o kadar kişinin arasından seçildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Gördüklerimi ve öğrendiklerimi etrafımdaki insanlara ve ileride kendi evlatlarıma anlatmak istiyorum. Burada yeni arkadaşlar edindim. Gün geldi beraber güldük, eğlendik. Gün geldi beraber kızdık, çözüm aradık ve gün geldi beraber ağladık. Eğitim kampı bitmiş olabilir ama benim için her şey daha yeni başlıyor. Buradan öncelikle Sayın Adnan Gül’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

ŞERİFE ARABACI
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 15.11.1989 Apeldoorn Utrecht Üniversitesi Sosyal Danışmanlık, Hukuk Bölümü Serife Arabaci ser0sh70._@live.nl

105

Hollanda.indd 105

23.11.2011 16:58:53

HOLLANDA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

11.04.1990 Oss Nijmegen Radboud Üniversitesi Hukuk Sila Erciyas s.erciyas@live.nl

SILA ERCİYAS
Bu projeye katılmadan önce, proje hakkında çok fazla bilgim yoktu. Bu gezi ile Türk kültürünü ve tarihini tanımak, benimsemek istiyordum. Türk tarihi hakkında çok fazla bilgim olmadığı için bunları öğrenmeyi umut ediyordum. Diğer ülkelerden gelen gençlerin, Türk tarihi ve kültürü hakkındaki bilgilerini ve düşüncelerinin ne olduğunu merak ediyordum. Şimdi bu gezinin sonuna geldiğimizde, bir kez daha anladım ki Türkiye hakkında çok az şey biliyordum. Bu proje sayesinde öğrendiklerim ve diğer ülkelerden gelen arkadaşlarım ile paylaştıklarımız, benim Türkiye’ye olan bakış açımı değiştirdi. Bu proje Türkiye’yi daha iyi tanımamı ve gerçekten bir Türk olarak hissetmemi sağladı. Bu proje benim Türkiye’ye olan ilgimi arttırdı ve Türkiye hakkında daha çok şey bilmem gerektiğinin farkına vardım.

Böyle bir geziye katılma şansına sahip olduğum için çok mutluyum. Bu gezi sayesinde tarihimizi daha iyi tanıdığımızı düşünüyorum. Tarihimiz hakkında birçok şey duyuyoruz ama doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Bir yabancıdan duyduğum zaman, insanda ister istemez bazı soru işaretleri kalıyor. Tarihimizi bir Türk insanından duyduğum zaman ise doğru geliyor. Çok içten anlatılan tarihimiz sayesinde, duygu yüklü anlar yaşadık. Okullarımızda Türkiye’nin tarihi hakkında fazla bilgi verilmediği için birçok şeyi yeni öğrendim. Bu gezi bana tarihimizi daha iyi araştırmam gerektiğini öğretti. Allah nasip ederse ‘roman’ kitaplarını bir kenara bırakıp, ‘tarih’ kitapları okumak istiyorum.

SÜMEYRA YALÇINER
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 27.11.1989 Rotterdam Rotterdam Üniversitesi İlkokul öğretmeni Sumeyra Yalciner sumeyra_yalciner@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

04.09.1989 Tilburg Tilburg Üniversitesi İşletme Süleyman Çekiç suleymancekic@gmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

SÜLEYMAN ÇEKİÇ

Türkiye’nin bize sağlamış olduğu bu ortamdan ve bu imkanlardan yararlanabildiğim için çok mutluyum. Burada geçirdiğim 2 hafta boyunca, Türk kültürü ve tarihinin en önemli yerlerini görerek, biz Avrupalı Türk gençleri olarak Türkiye’ye ve atalarımıza olan saygımızı göstererek, vazifemizi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Büyük Türk devletinin ve Osmanlı tarihinin müthiş yapıtlarını görmek beni çok duygulandırdı. Bu gezi sayesinde daha da bilinçlendim. Tüm dünyanın kabullendiği ve yılda milyonlarca turist çeken bu şehirleri gezmek, özellikle Çanakkale’yi ziyaret etmek, geçmişi hissetmek, Türk olduğum için bir kez daha gurur duymamı sağladı. 400 kişilik bu olağanüstü gurupla beraber yolculuk ederek, Avrupalı Türk gençleri ve Türkiye arasındaki bağın kopmadığını gösterdik. Projenin de ön gördüğü gibi güzel arkadaşlıklar kurduk. Ümit ederim ki Türkiye’ye geri dönüşüm muhteşem olur ve bizler Türkiye’ye faydalı vatandaşlar oluruz.

Avrupa’da yaşayan gençlerden biri olarak bizleri düşündüğünüz ve böyle bir gezi imkanı sunduğunuz için çok mutluyum. Bu proje sayesinde kendi tarihimizi ve kültürümüzü görerek, öğrendik ve bu sayede özgüvenimiz arttı. Böylece yaşadığımız ülkelerde Türkiye’yi daha güçlü bir şekilde temsil edeceğiz. Devletimiz böyle bir imkan sunarak, aslında bizlere büyük bir sorumluluk yüklemiştir. İnşallah bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek nasip olur.

TUĞÇE ISLAK
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 07.06.1989 Rotterdam Erasmus Üniversitesi Finansal Ekonomi ve Hukuk Tuğçe Islak tugce-i@hotmail.com

106

Hollanda.indd 106

23.11.2011 16:58:58

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

22.06.1989 Oss Fontyshogescholen Mali Müşavir Tuğba Erdem tugba_erdem@hotmail.com

TUĞBA ERDEM
Bu proje, benim ve birçoğumuzun hayalini gerçekleştirdi aslında. Hepimizin ortak yanı Türkiye’yi sadece kendi memleketimizden ibaret sanmamızdı. Hepimizin zihnindeki Türkiye daha küçük bir yerdi. Bu proje sayesinde ülkemizin aslında zannettiğimiz kadar küçük olmadığını anladık. Aynı zamanda tarihi ve kültürel zenginliklerimizi görme fırsatını yakaladık. Geziye başlamadan önce, projenin bu kadar güzel ve dolu dolu geçeceğini düşünmemiştim. Ama projeye katılma şansını yakaladım ve ne kadar yanıldığımı gördüm. Her ne kadar bu 2 hafta kısa geldiyse de gezinin bana çok şey kattığına inanıyorum. Bu proje aslında hepimizin ufkunu genişletti ve bulunduğumuz ikilemden bizi kurtardı. Gezdiğimiz şehirlerde her birimize ait bir şeyler gizliydi. Çanakkale’deki şehitlik ziyaretimiz bunlardan biriydi. Tarihin önemini burada anladım. Seyid Onbaşı’nın kahramanlığı hepimizi derinden etkiledi ve bizi Türkiye’ye daha çok bağladı. Bursa’ya gittiğimizde bir şehidimizin cenaze törenine şahit olduk. Çanakkale’de öğrendiklerimizi, bu törenle canlı canlı yaşamış olduk. Bütün bu yaşadıklarım hayata bakış açımı değiştirdi. Daha verimli ve dinamik olmam gerektiğini anladım. Avrupa’da sadece Osmanlı’nın çöküşünü öğrettiler bize, buradaysa doğuşunu ve tabi ki zirvede olduğu dönemleri. Bu sayede Türkiye’nin asıl gücünü ve ne kadar zengin bir tarihe sahip olduğunu görmüş olduk. Bütün bunların yanı sıra farklı ülkelerden birçok dost edindik. Maalesef yolun sonuna geldik ve içimizde büyük bir hüzünle aslında ait olmadığımız ülkelere geri dönme vaktimiz geldi. Bir gün mutlaka Türkiye’de buluşmak ümidiyle... Hoşçakalın.

‘Avrupa’da Yaşayan Türk Gençleri Kendi Kültürü ve Tarihiyle Buluşuyor’ projesi bence çok eğitici ve yararlı bir proje. Yurtdışında yaşayan ve okuyan gençler, çoğu zaman kendi ülkelerinin tarihini ve kültürünü pek fazla tanımazlar, bilmezler. Normal koşullarda gençlerin, bu bilgileri küçük yaştan itibaren hem ailelerinden hem de okullarından öğrenmesi gerekir. Zaten problem burada başlıyor. Yurtdışında yaşayan gençlerin, bu bilgilere okudukları okullardan ulaşmaları imkansız. Aileler de genelde bu konuda pek bilgi sahibi değiller. Bu bakımdan bizlere böyle bir projenin sunulması, inanılmaz bir fırsattı. Kısa süre içerisinde, çok fazla bilgi edindiğimizi söyleyebilirim. Bu proje ile hem kendi kültürümüzü ve tarihimizi öğrenmiş olduk hem de farklı ülkelerden gelen gençlerle arkadaşlık kurduk. Hollanda’ya geri döndüğümde, tanıdığım gençlere bu proje hakkında bilgi vereceğim.

TÜLAY ERTEKİN
Doğum Tarihi: Şehir: Facebook: Mail: 22.07.1986 Den Haag Tülay Ertekin tulay_ertekin@hotmail.com

Bu gezi sayesinde çok güzel şeyler gördüm ve öğrendim. Türkiye’nin tarihinin çok zengin olduğunu biliyordum ama daha önce bu tarihi, yerinde görme fırsatım olmamıştı. Bu şehirleri gördükten sonra ülkem hakkında çok fazla bilgiye sahip oldum. Bu unutulmaz geziyi düzenlediğiniz için çok teşekkür ederim. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 19.10.1987 Groningen Rıjksunıversıteıt Groningen Vergi Hukuku Ufuk Rokks Albayrak rxl@live.nl

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

UFUK ALBAYRAK
Başvuru yaparken bu proje ile ilgili bazı beklentilerim vardı. Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen 400 gençle birlikte Türkiye’de bir tarih ve kültür gezisi gerçekleştirmek istiyordum. Bu gezi süresince tarihimizi daha yakından öğrendik ve yeni arkadaşlar edindik. Bu nedenle projenin amacına ulaştığını düşünüyorum. Ülkem için, vatanım için çok büyük bir gurur duygusu taşıyorum. Ne mutlu Türküm diyene.

YASEMİN DURU
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 22.12.1987 Utrecht Inholland Amsterdam Sosyal Hizmetler Yasemin Duru yassie_70@live.nr

107

Hollanda.indd 107

23.11.2011 16:59:02

HOLLANDA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

31.12.1990 Almelo Twente Üniversitesi İşletme Selim Kandemir selimbloodiron@gmail.com

YAVUZ SELİM KANDEMİR

Topkapı Sarayı’nda peygamberlerin eşyalarını gördüğümde çok duygulandım. Kendimi bir anda İslamiyete ile daha bağlı hissettim. Bu duyguyu Hollanda’da daha önce hiç hissetmemiştim. Her şey için Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ederim.

2 hafta boyunca tarihimiz açısından önemi büyük olan şehirlerimizi gezdik. Bunun yanı sıra Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen gençlerle tanışma fırsatı bulduk. Sevinci de hüznü de yaşadığım bu geziye katılabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu gezinin vatanımız adına, mutlaka olumlu etkileri olacaktır.

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

30.04.1989 Den Haag Inholland Yüksek Okulu İktisat Yusuf Ergin yusuf.ergin@hotmail.nl

ZEHRA BULUT
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 06.09.1986 Laag-Soeren Utrecht Üniversitesi Hukuk Zehra Bulut zehra58@live.nl

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

YUSUF ERGİN

Projeye katılacağımı öğrendiğim zaman, içimi tarifi mümkün olmayan bir sevinç kapladı. Çünkü bu yaşıma kadar kendi öz vatanımı layıkıyla gezemedim. Bana bu fırsatı veren ve gezide emeği geçen herkese şükranlarımı iletiyorum. Bu proje benim açımdan dolu dolu geçti ve beklentilerimi karşıladı. Özellikle Çanakkale benim için bir başkaydı. Bu bağlamda hazırlanan Çanakkale konulu sunum, beni o kadar çok duygulandırdı ki kelimelerle tarif etmem mümkün değil.

108

Hollanda.indd 108

23.11.2011 16:59:06

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

07.05.1988 Zutphen Saxion Üniversitesi Ekonomi Zeynep Güder zeynep88@live.nl

ZEYNEP GÜDER

Bu geziye katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Burada çok şey öğrendim ve gezdiğimiz her şehirde farklı duygulara kapıldım. Mazimizde inanılmaz bir tarihin yattığını görmek, kültürümüzü yaşamak, dinlemek ve hissetmek çok keyifliydi. Bunların yanında bir de yeni arkadaşlarımın ve hatta kardeşlerimin olması bana çok şey kattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Güzel arkadaşlıklar kurduk biz burada, vatan birleştirdi bizi nasıl olsa, kültürümüzü, tarihimizi, özümüzü hatırlattılar bize… Sevgi dolu kalplerle ayrılacağız Türkiyemizden. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Keşke zamanı geriye alıp, her şeyi yeniden yaşayabilsem.

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

02.02.1992 Tilburg Eindhoven Teknik Üniversitesi Mimarlık Nahide Soyal nahide_4ever@hotmail.com

ZUHAL ŞENYURT
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 25.08.1989 Roosendaal Rotterdam Üniversitesi Uluslararası İşletme ve Yönetim Zuhal Şenyurt zuhal_senyurt@hotmail.com

ZUHAL SOYAL

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Bundan önceki ziyaretlerimde, aslında Türkiye’yi hiç tanımamışım. Bu gezide bunu fark ettim. ‘Türkiye nasıl kuruldu?’ diye sorduklarında cevap bile vermezdim. Artık vatanımla ilgili soruları, kendimden emin bir şekilde yanıtlayabileceğimi düşünüyorum. Şanlı tarihimizi öğrenmek mutluluk vericiydi. Bu geziden sonra anladım ki; ‘ne mutlu Türküm diyene’.

109

Hollanda.indd 109

23.11.2011 16:59:11

Bilecik / 02 Ağustos 2011

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Dursun Fakıh Türbesi

İnönü Şehitliği

110

Hollanda.indd 110

23.11.2011 16:59:27

Söğüt Ertuğru Gazi Tü l rbesi

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

ali Edeb Şeyh rbesi Tü

111

Hollanda.indd 111

23.11.2011 16:59:40

Afyonkarahisar / 03 Ağustos 2011

epe ocat K

Hollanda.indd 112

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR 112

23.11.2011 16:59:56

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Hollanda.indd 113

23.11.2011 17:00:11

113

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

ler Tarihi Ev

Afyon Kalesi

114

Hollanda.indd 114

23.11.2011 17:00:29

115

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Hollanda.indd 115

23.11.2011 17:00:46

Isvec.indd 116

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

116

23.11.2011 17:02:14

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

İSVEÇ

Isvec.indd 117

23.11.2011 17:02:14

117

İSVEÇ

Doğum Tarihi: Şehir: Facebook: Mail:

21.09.1992 Stockholm Adem Uygur adem_dif2@hotmail.com

Bu kültür ve tarih gezisi sayesinde anavatanımızın tarihini daha iyi tanıma fırsatı bulduk. Atalarımızın bu topraklar için yaptığı fedakarlıkları öğrendik. Ortak tarihe sahip olduğumuz, dünyanın dört bir yanından gelen arkadaşlarımız oldu. Bize bu güzel duyguları yaşatan herkese çok teşekkür ederiz.

ADEM UYGUR ADİL YAKUT
Bu projenin çok güzel bir amaçla yapıldığına inanıyorum. Bu yüzden bu projenin bir parçası olmak çok gurur vericiydi. Bu gezi bana tarihimizle ilgili çok şey öğretti. Burada çok güzel dostluklar kurdum. Bizlere bu imkanı sunan herkese teşekkür ederim. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 06.10.1993 Malmö Jensen Gymnasium Fen Lisesi Adil Yakut adil_ua@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

10.04.1990 Uppsala Uppsala Üniversitesi Tarih Adil Öngün adil902@hotmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

ADİL ÖNGÜN

Bu geziye katılmadan önce tarih ve kültür bilgimin çok fazla olduğunu düşünüyordum. Ama bu gezide yanıldığımı anladım. Öğrendiklerim, bildiklerimin % 1’i bile değilmiş. Bizlere tarihimizi ve kültürümüzü öğrenme fırsatı veren bu projede, emek harcayan herkese teşekkür ederim.

Bu projeye katılmaya hak kazandığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Anavatanımızı gezerek, kendi tarihimizi öğrenmek çok güzel bir duyguydu. Avrupa’da büyüdüm ve vatanımdan uzakta yaşıyorum. Türkiye’nin güzel bir kültüre ve insanlara sahip olduğunu fark edebiliyordum. Bu proje sayesinde bunu daha iyi öğrenmiş oldum. Türkiye yurtdışında yaşayan Türk gençlerine böyle bir fırsat sunduğu için anladım ki hepimiz büyük bir aileyiz. Bu proje sayesinde kendimi önemli hissettim. Umuyorum ki gelecekte Türkiye’de yaşarım ve Avrupa’da öğrendiğim bilgileri, Türkiye’ye hizmet etmek için kullanırım.

AHMET ARIKAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 04.06.1993 Stockholm Gullviva Gymnasium Lise Yigit Arikan ahmet_kayhan@hotmail.se

118

Isvec.indd 118

23.11.2011 17:02:20

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

31.10.1992 Umea Östra Gymnasiet Sosyal Bölümü Aida Mehrazin aidaa__@hotmail.com

15 gün süren bu proje sayesinde bir kez daha ülkemin güzelliğinin farkına vardım. Gezi boyunca Avrupa’nın farlı ülkelerinden gelen yeni arkadaşlar edindim. Artık birçok yönden daha bilinçli olduğumu düşünüyorum. Bizlere bu fırsatı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.

AİDA MEHRAZİN ALEV AKBAŞ
Daha önce Türkiye’ye gelmeme rağmen, bu kadar çok şehir görmemiştim ve bu kadar detaylı bilgiler edinmemiştim. Kendi tarihimle ve kültürümle tanışmak beni çok mutlu etti. Türkiye gibi cennet bir vatanı herkesin görmesi gerekiyor. Ne mutlu Türküm diyene. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 09.03.1990 Stockholm Stockholm Üniversitesi Siyaset Bilimi alevp@tuf.nu

Doğum Tarihi: Şehir:, Okul: Bölüm: Facebook:

31.08.1992 Stockholm NTİ- Gymnasiet Bilgisayar Akkun Hex

AKIN KÖKSAL

Bu 2 haftayı kelimelerle dile getirmek çok zor. Böylesine harika bir projeye katıldığım için çok mutluyum. Beni Türkiyem ve yüce tarihim ile buluşturan herkese minnettarım. Vatanımın kendine has ruhu ve havasıyla tanıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Yaşadığım ülkede her zaman yabancı olarak kalacağım. Ama Türkiye’ye geldiğimde kendimi evimde hissettim. ‘Burası benim ülkem’ diyebilmek gurur verici. Türk olmaktan gurur duyuyorum.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen yeni insanlarla tanışabilmek benim için büyük bir şerefti. Bu gezi sayesinde kendi kültürümü ve tarihimi yerinde öğrenme fırsatı yakaladım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

ALİCE FATMA NİKMANESH
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 08.03.1992 Umea Umea Üniversitesi Biomedikal Alice Nikmanesh alni0012@student.umu.se

119

Isvec.indd 119

23.11.2011 17:02:25

İSVEÇ

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

29.09.1988 Stockholm Uppsala Üniversitesi Yer Bilimi Arnie Ucsuk arnagul@hotmail.com

ARNAGÜL BETÜL KUŞÇU

Küçüklüğümden beri, ailemle beraber Türkiye’ye geliyoruz ama hep aynı şehirleri ziyaret ediyoruz. Bu gezi sayesinde ise 9 farklı şehir gezdik, gördük. Yolculuğumuza İstanbul’dan başladık ve burada en çok Dolmabahçe Sarayı’nı beğendim. Sarayın tarihi ilgimi çekti ve deniz manzarası mükemmeldi. Ama beni en çok etkileyen şehir, Çanakkale’ydi. Daha önce burayı hiç görmemiştim ve ne kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Şimdi Türkiye’nin en önemli şehrinin Çanakkale olduğunu düşünüyorum. Şehrin tarihi ve şehitlerimiz, beni çok duygulandırdı ve vatanımla gurur duydum. Aklımda kalan diğer bir yer ise Konya’daki Mevlana’nın türbesiydi. İçerisindeki eski kuran kitapları o kadar renkli ve güzeldi ki müzeden çok etkilendim. Son olarak projeye katılan gençlere ve bu geziyi mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyorum. Artık ülkemin tarihini ve güzelliğini öğrendim ve bunun için sizlere müteşekkirim. Saygılarımla.

AYŞEGÜL BAŞDAĞ
Bu geziye katılmadan önce sadece Çanakkale ve Kapadokya’yı göreceğim için çok heyecanlıydım. Ama şimdi gezdiğimiz her şehrin ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum. Böyle bir projede yer alma fırsatı yakaladığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu gerçekten bulunmaz bir fırsattı. Bu gezi bana ülkemizin tarihi ve kültürel yönden ne kadar zengin olduğunu bir kez daha öğretti. Bu yolculuğu diğer ülkelerden gelen arkadaşlarla paylaşmak, bambaşka bir duyguydu. Her şey için teşekkürler. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 21.11.1991 Stockholm Stockholms Üniversitesi Siyaset Bilimi Aysegul Basdag aybas_91@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

11.O4.1992 Stockholm Samgymnasiet Spor Ögongodis Sjuuan boys_11@hotmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

ATİLLA KÖYLÜOĞLU
Herkes Çanakkale’den bahsediyor. Şehitlerimiz orada ne kanlar döktü, analar evde oğulları için dua ederken, kahramanlarımız ülkemizi kurtarmak için savaşıyordu. Çanakkale hakkında çok az bilgiye sahiptim. Sadece birkaç kişiden duymuştum ve onlar da bildiklerini kitaplardan öğrenmişti. Şimdi ben Çanakkale’yi ve bu şehirde en çok şehit verdiğimiz yeri gördüm. Attığım ilk adımla beraber, çok farklı duygular yaşamaya başladım. Kitaplardan okumak veya televizyondan izlemek gibi değildi bu topraklarda olmak. ‘Sen bir gurbetçiysen ve Osmanlı torunuysan Çanakkale’yi mutlaka ziyaret etmelisin’. TÜRK KADINLARI, OĞULLARINA “ ŞİMDİ GİT SAVAŞ” SÖZLERİYLE VEDA ETTİLER. Bu duyguları yaşadığım için ve Çanakkale’ye geldim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu projeyi düzenleyen ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Nerdeyse her yıl ailemle beraber Türkiye’ye geliyorum ama hiç bir zaman tarihi ve kültürel yerleri gezmeye vaktimiz olmadı. Yurtdışında yaşadığım için kendimi bu konuda fazla geliştiremedim. Bu projeyi ilk duyduğumda çok mutlu oldum. Çünkü Türkiye’yi gezmek ve tanımak hayallerimden bir tanesiydi ve böyle bir fırsatın elimi geçmesi beni çok heyecanlandırdı. Bu yazıyı yazarken, gezimizin son günündeyiz. İçim bir yandan buruk öte yandan çok güzel duygular yaşıyorum ve bu duyguları anlatmaya kelimeler yetmez. Burada çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Bir ömür boyu sürecek bu arkadaşlıklara ve bu güzel anılara sahip olduğum için çok mutluyum. Gezdiğimiz bütün şehirlerin havası, toprağı ve güzellikleri benim için çok etkileyici ve özeldi. İstanbul’un altı minareli muhteşem Sultanahmet Camii’nden, gizemli Kapalı Çarsısı’na, Edirne’nin görkemli Selimiye Camii’nden, II Beyazıt Külliyesi’ne, Osmanlı’nın ilk başkenti olan yeşil Bursa’nın Cumalıkızık Köyü’nden, doyurucu ve temiz Uludağ suyuna ve güzel manzaralı Tophanesi’ne kadar her yer çok güzeldi. 253 bin şehidimizin kanının aktığı Çanakkale’de, atalarımızın vatanımız için gözlerini kırpmadan yaptıkları fedakarlıkları öğrenince, Türk olduğum için bir kez daha gurur duydum. Çanakkale’de şehitlerimizi bağrımıza bastıktan sonra Osmanlı’nın kurulduğu şehir Bilecik’i gezdik. Bilecik’in hikayesini ve Osmanlı’nın o muhteşem kardeşlik bağını öğrenerek, Osmanlı’nın ne kadar büyük ve güçlü bir imparatorluk olduğunu bir daha anladık. Bu şehirleri gezdikten sonra anladım ki, biz Türkler birlik olursak, her şeyi başarabiliriz. Ben İsveç’te yaşıyorum ama kalbim hep Türkiye için atacak. Saygılarımla.

AYSUN PEHLİVAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 23.12.1989 Göteborg Chalmers Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Aysun Pehlivan aysunp1@hotmail.com

120

Isvec.indd 120

23.11.2011 17:02:31

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

31.08.1992 Stockolm Klara Södra Gymnasiet Hukuk /Ekonomi Ayşe Yılmaz aayse@live.se

AYŞEGÜL YILMAZ
Öncelikle ‘Avrupa’da Yaşayan Türk Gençleri Kendi Kültürü ve Tarihiyle Buluşuyor’ projesini gerçekleştiren herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bu proje sayesinde ülkemizin tarihi hakkında bilgi sahibi olduk. Atalarımızın bize bıraktığı bu ülkenin, nasıl bir geçmişi olduğunu şimdi daha iyi biliyoruz. Bu öğrendiklerimiz sayesinde artık ülkemizi daha iyi tanıtabileceğiz. Çanakkale ziyaretimiz sırasında çok hüzünlüydük ve gururluyduk. Atalarımıza, dedelerimize ve bu ülkeyi bizlere bırakan herkese minnettarım. Bizler nerede yaşıyorsak yaşayalım, bu ülkeye her zaman sahip çıkacağız. Türkiye’de gerçekten çok önemli yerler varmış. Umarım her Türk, memleketini görür, kendi tarihi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olur. Bu gezi sayesinde anladım ki her şey vatan içinmiş. Ne mutlu Türküm diyene.

Duygularımı anlatabilmem için iki hafta öncesine gitmem gerekiyor. İlk başta böyle bir gezi benim için sadece bir hayaldi. Hatta hayalden de uzaktı. Çünkü Türkiye’de bu kadar çok görülecek yer olduğunu bile bilmiyordum. Türkiye benim için sadece Konya’nın Kulu kasabasından ibaretti. Fakat şu an baktığımda, aslında hayal demek yanlış olur. Hayal gerçekleşmemiş bir olayın, ulaşılamayacak kadar uzak olmasıdır. Ama şimdi hayal bile edemediğim İstanbul’u, Edirne’yi, Çanakkale’yi, Bursa’yı, Bilecik’i, Afyonkarahisar’ı Konya’yı, Nevşehir’i ve Ankara’yı gördük. Gezdiğimiz şehirlerin her birinin kendine özgü tarihi ve kültürü vardı ve bu şehirler artık benim için sadece bir sözcükten ibaret değil. Hemen hemen her yerde gördük ki Osmanlı devleti değişik dinleri, dilleri, kültürleri bir araya getirmiş. Herkese ne olursa olsun eşit davranmış. Hz. Mevlana ne güzel söylemiş; ‘ne olursan ol, yine gel’. Yeri geldi bu vatan, bu topraklar için hiç tereddüt etmeden ne canların verildiğini gördük. Çanakkale’nin geçilmez olduğuna şahitlik ettik. Şehitliğin önünde durduğumda, orada yazan onca ismi gördüğümde ve evde ağlayan anaları, çocukları düşündüğümde içim burkuldu. Hissettiklerim kelimelerle anlatılmaz, anlayabilmek için herkesin burada olması ve yaşaması gerek. 6 farklı ülkeden bir araya gelen toplam 400 genç, bize her nerde olursak olalım, bu vatanın bölünmeyeceğini, kimsenin bizi ayıramayacağını gösterdi. Kaynaşmamız pek uzun sürmedi. Sanki birbirimizi uzun zamandır tanıyormuş gibiydik. Türkiye’den ayrılıyoruz fakat bu defa daha bilinçliyiz ve istediklerimizi elde etmek için daha da hırslıyız. Bizler öğrendik ki tarihini bilmeyenin, geleceği de olamaz. Ya siz tarihinizi biliyor musunuz?

BAYRAM ULUDAĞ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 05.05.1988 Malmö Uppsala Üniversitesi Politika ve Uluslararası İlişkiler Bahar Ay bahar_ay@hotmail.com Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 04.08.1987 Uppsala Uppsala Üniversitesi Eczacılık Bayram Uludag bayram.uludag@hotmail.com

BAHAR AY
AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR
‘Avrupa’ da Yaşayan Türk Gençleri Kendi Kültürü ve Tarihiyle Buluşuyor’ projesi bana hem Türk kültürünü ve tarihini öğretti hem de anlatılamayacak sadece yaşanabilecek anılar kazandırdı. Avrupa’da Türk tarihini detaylı bir şekilde göstermedikleri için tarihimizi pek iyi bilmiyoruz. Fakat bu proje sayesinde buradan çok güzel anılarla ve bilgilerle ayrılıyoruz. Proje boyunca tarihimiz açısından önemli olan alan 9 ilimizi gezdik. Bu anlamlı şehirlerimizin her birinin ayrı özellikleri vardı ve beni büyüledi. İstanbul’un fethini anlatan Panorama 1453 Fetih Müzesi’ni, Edirne’de Selimiye Camii’ni, Afyonkarahisar’da Kocatepe’yi, Bursa’da Ulu Camii’yi, Nevşehir’de peribacalarını, Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etmek çok güzeldi. Gezdiğimiz bu tarihi mekanlar arasında beni en çok Çanakkale toprakları etkiledi. ‘Çanakkale geçilmez’ diye anlatırdı dedelerimiz ama bu topraklara basmadan ve buraları görmeden önce ne demek istediklerini bu kadar derinden anlamamıştım. Binlerce şehit verdiğimiz bu topraklara basmak ve buraları görmek, duygu dolu anlar yaşattı bana. Çanakkale ziyareti sırasında yaralanan askerlerimizin nasıl tedavi edildiğini öğrendik. Anlatılanları dinlerken gözyaşlarımı tutamadım ve bir kez daha Türk olmanın gururunu yaşadım. Türk olduğum için tekrar tekrar gurur duyuyorum ve gençlerimizin ülkemiz için yararlı şeyler yapmaları, en büyük temennim. Bu projeyi düzenleyen ve bizi kendi tarihimiz ve kültürümüzle buluşturan herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Gezdiğimiz yerler arasında, en çok Çanakkale ve Mevlana Müzesi’ni sevdim. Mevlana’nın özellikle ”nice insan gördüm üstünde kıyafet yok, nice kıyafetler gördüm içinde insan yok’ sözü beni çok etkiledi. Anıtkabir’e geldiğimde ise çok duygulandım. Gezi boyunca farklı ülkelerden gelen gençlerle, farklı kültürlerle ve farklı düşüncelerle tanışmak beni çok mutlu etti. Umarım bu proje gelecek yıllarda da devam eder.

BERK TUNÇ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 02.28.1994 Stockholm Jensen Norra Medya Programcılığı Berk Tunc pal.lap@hotmail.com

121

Isvec.indd 121

23.11.2011 17:02:36

İSVEÇ

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

04.11.1990 Stocholm Örebro İşletme Okulu Muhasebe Betul Koyluoglu beettaan_@hotmail.com

BETÜL KÖYLÜOĞLU
Bu projeye katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu proje sayesinde memleketimi gezdim, tarihimi öğrendim ve bir kez daha Türk olmaktan gurur duydum. Her zaman gurur duyduğum geçmişimle ve Türkiyem ile artık daha çok gurur duyuyorum. Çünkü artık bize tarihimizi ve kültürümüzü yanlış öğretenlere verebileceğim bir sürü cevabım olacak. Bu gezi olmasaydı, gezdiğim bu 9 şehrin hepsine gitme fırsatım olmazdı diye düşünüyorum. Çanakkale ve İstanbul hep gidip görmek istediğim şehirlerdi. Bu şehirlerin görüntüsü ve tarihi beni çok etkiledi. Herkesi kendine hayran bırakan İstanbul, beni de kendine hayran bıraktı. Tarihi yerleri ve camileri gezmek muhteşem bir duyguydu. İstanbul, herkesin mutlaka görmesi gereken yerlerden biri. Özellikle her Türk insanının Çanakkale’yi gidip, görmelerini çok isterim. Dedelerimizin, atalarımızın vatanımız ve bizim için can verdikleri bu kutsal toprakları gelip, görmemiz boynumuzun borcudur. Çanakkale’de attığım her adımda, bizim için canlarını feda eden şehitlerimizle gurur duydum ve onlara minnettarım. Biz bugün Türk olmanın gururunu yaşayabiliyorsak, şehitlerimizin sayesindedir. Avrupa’da yaşayan bir Türk genci olarak Türk olmakla hep gurur duydum ve duyacağım. Türk olmak bir ayrıcalıktır.

Bu zamana kadar birçok şehir gezdim ama vatanım kadar güzel bir memleket görmedim. ‘Memleket özlemdir’ beni bu kadar çok duygulandıran. İstanbul’a ayak bastığım an, anladım ki ben bu ülkenin evladıyım. Bu dünya şehrinde, beni en çok Topkapı Sarayı etkiledi. Bir savaşçı ruhu, Fatih Sultan Mehmet, bu ‘aşılmaz’ denilen surları o aştı. Çanakkale’ye vardığımda, çok farklı duygular hissettim. Başımı kaldırıp, o kan rengi bayrağa baktığımda, 1915’de yazılan o destan gözlerimin önünde canlandı. 3 dakika sonra öleceklerini bile bile canlarını bizler için feda eden bu ecdadın çocuğu olmaktan gurur duyurum. Bu toprakları gezip de duygulanmak, derin hisler yaşamamak elde değil. Mevlana’nın şehri Konya’da, Mevlana’nın türbesini ziyaret etmek beni çok mutlu etti. Ankara’da Atamızın huzuruna çıkarken, liderimizin bu ülke için yaptığı fedakarlıklara bizzat şahit oldum. Artık ayrılık vakti geldi. Geldiğim topraklara hüzünle geri dönüyorum. Ülkeme döndüğümde yaşadıklarımı arkadaşlarıma, yakın çevreme büyük bir onurla anlatacağım. Bu gezide emeği geçen herkese minnettarım. Bedenim uzaklarda olsa da kalbim hep Türkiye için atacak. Sevgi ve saygılarımla.

BURAK MERMER
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 23.05.1989 Styockholm Fredrika Bremer Gymnasiet Burak Baros Mermer burre__89@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

16.08.1993 Stockholm Jensen Västra Ekonomi Burak Göker burbur163@hotmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

BURAK GÖKER
Öncelikle bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir geziye katılmak herkes için mümkün olmaz. Ben bu geziden inanılmaz bir keyif aldım. Çünkü bu gezi bize farklı ülkelerden gelen Türk öğrenciler ile bir araya gelme imkanı verdi. İstanbul gezisinde beni en çok etkileyen yer Ayasofya’ydı. Hey gidi Çanakkale, en çok isteyip de göremediğim şehir. Bu proje sayesinde bu ölümsüz toprakları, askerlerimizin vatanımız için can verdikleri yeri en sonunda görebildim. Hislerimin en yoğun olduğu, Türk olmaktan gurur duyduğum şehirdi Çanakkale. Ben bu gezi sayesinde anladım ki biz Avrupa’da yaşayan Türklerin ortak noktası ‘vatan sevgisi’. Gezi boyunca sabırsızlıkla beklediğim yer Ankara’ydı. Çünkü beni ve arkadaşlarımı asıl gururlandıracak insan ‘Atatürk’, oradaydı. Bizi Türk yapan ve düşmana karşı yurdumuzu koruyan, o Yüce insanın mezarı Ankara’ydı. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bizleri burada misafir edip, ülkemizi daha yakından tanıma fırsatı sunduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü bu proje bizim için inanılmaz bir şanstı. Bu gezi bana çök şey öğretti. Hem tarihimizi ve kültürümüzü öğrendik hem de insan ilişkilerimizi daha da geliştirdik. Bizim gibi Türk olup, ülkesini tanımayan nice gençlerle tanıştık. Ne mutlu Türküm diyene. Saygılarımla ve sevgilerimle.

Bu geziye katılmasaydım belki de hiç göremeyeceğim yerleri gördüm ve gezdim. En önemlisi de bu gezi sayesinde yeni arkadaşlar edindim. İstanbul ve Çanakkale gibi tarihi öneme sahip birçok il gezdik ve çok duygulandım. Bu gezinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Herkese bu projeye katılmalarını tavsiye ediyorum ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

BURAK YILDIZ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 28.01.1995 Stockholm Östra Gymnaium Fen Bilimleri Burak Yıldız buurreee@hotmail.com

122

Isvec.indd 122

23.11.2011 17:02:42

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

20.08.1990 Örebro Örebro Üniversitesi Ekonomi Burcu Altunay burcu.altunay@hotmail.com

BURCU ALTUNAY

Öncelikle bu geziye katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Gezdiğimiz şehirlerin bazılarını daha önce gezmiştim. Gidemediğim şehirleri gezip, görmek ve bu şehirlerin tarihini öğrenmek çok güzeldi. En çok duygulandığım şehir Çanakkale oldu ve bu duyguları tam olarak ifade edemiyorum. En çok etkilendiğim yer ise Anıtkabir’di. Gezdiğimiz bütün şehirler çok güzeldi. Her şehirde tarihim ve kültürüm ile ilgili birçok şey öğrendim. Ayrıca gezi boyunca çok güzel arkadaşlar edindim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Bu projede yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı sayesinde kendi kültürümü ve memleketimi tanıma ve görme şansını buldum. Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen birçok arkadaş edindim. Bu gezi boyunca 9 farklı şehir gezdik ve en çok duygulandığım yer Çanakkale oldu. Ama gezdiğimiz her şehrin başka bir güzelliği vardı.

DAMLA GÖKSEN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 26.05.1995 Stockholm Tumba Gymnasium Araba Tamircisi Damla Göksen damlaa@live.se

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

06.02.1988 Södertalje Södertalje Üniversitesi İnşaat Sektörü Cemal İzgüden cemal.izguden@live.se

CEMAL İZGÜDEN

Bu geziye katılma fikri bana başta çok sıcak gelmemişti. Farklı ülkelerden, hiç tanımadığım yüzlerce insan olacaktı. Babamın isteği ile başvurdum ve şimdi bu geziye katıldığım için çok mutluyum. Zaman çabuk geçtiyse bile dolu dolu bir 15 gün yaşadık. Uzak mesafeler katettik ve çok şey öğrendik. Tarihimizi ve kültürümüzü yerinde görmek, öğrenmek bizim için çok faydalı oldu. Böylece burada öğrendiklerimiz, daha fazla aklımızda kalacaktır. Bu 15 gün içerisinde çok iyi arkadaşlar edindim. Bu proje, Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen gençlerle kaynaşmak için çok güzel bir fırsattı. Bize bu fırsatı tanıdığınız için hepimiz adına çok teşekkür ederim. Unutmayın ki, bizler de Türkiye’nin geleceğiyiz.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Benim bu projeye katılma sebebim tarihimizi ve kültürümüzü yakından tanımak ve görmekti. Bu proje beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Gördüğümüz yerler içerisinde en çok duygulandığım şehirlerden biri Çanakkale’ydi. Atalarımızın, şehitlerimizin savaştığı yerleri ve mezarlarını görmek çok etkileyiciydi. Bu proje sayesinde görmediğim şehirleri gördüm ve her şehrin kendine ait kültürünü öğrendim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

DAMLA GÖKTAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 06.01.1992 Stockholm Södertörns Üniversitesi Ekonomi Damla Göktan damlagoktan@hotmail.com

123

Isvec.indd 123

23.11.2011 17:02:47

İSVEÇ

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

01.12.1990 Stockholm Södertörns Üniversitesi Öğretmenlik Damla Kavur damlaa__08@hotmail.com

DAMLA KAVUR
Gezi çok güzel geçti. Bu gezi sayesinde göremediğim yerleri gördüm. Tarihimizi ve kültürümüzü daha çok örgendim. Farklı farklı şehirlere gitmemiz iyiydi çünkü Türkiye’nin değişik bölgelerini görmüş olduk, her gittiğimiz bölgede yeni bir şey öğrendik. Bu gezdiğimiz yerler Türkiye’nin en iyi gezilecek yerlerinden birileriydi. Her yeri gezdik dolu dolu. Nasip olursa bir daha gelmek isterdim böyle iyi bir kültür gezisine, fakat doğu veya Trabzon bölgelerine. İyi organize edilmiş bir proje idi ve umarım bu son proje olmaz.

Bu projeye katıldığım için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Vatanımız mükemmel bir yer ve dünyada eşi benzeri yok. Milletimizin sıcakkanlılığı ve misafirperverliği, gezi boyunca motivasyonumuzu daha da arttırdı. Bu geziden sonra kendi ülkemizde yani İsveç’te her birimiz, Türkiyemizin gönüllü elçileri olacağız. Gezi boyunca en çok duygulandığım yer Çanakkale’deki şehitlikler ve Kocatepe oldu. Doğa zenginlikleriyle etkileyici bir yer olan Kapadokya’yı gezerken ise çok mutlu oldum. Son olarak söylemek istiyorum ki Avrupa’da yaşayan Türk gençleri geleceğin çağdaş Türkiye’sini oluşturuyor.

DERYA BİLİR
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 15.08.1989 Stockholm Stockholm Üniversitesi Hukuk Fakültesi Derya Bilir derya.bilir@gmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

16.02.1990 Stockholm Södertörn Üniversitesi Ekonomi Deniz Göksen dnz_145@hotmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

DENİZ GÖKSEN

Türkiye, dört bir yanındaki doğal zenginlikleriyle, tarihi ve kültürüyle dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Türkiye’deki tarihi ve kültürel açıdan önemli 9 şehrimizi gezerek bu zenginlikleri tanıma fırsatı yakaladık. Bu proje benim dünyaya ve insanlara bakış açımı değiştirdi. Her ne kadar aynı ülkenin insanları olsak da ayrı ülkelerde yaşadığımız için hepimizin farklı yönleri vardı. Bizi birbirimize bağlayan Türklüğümüz ve dilimizdi. Hepimiz genç insanlarız ve geçmişimizi bilmeliyiz ki, geleceğimize doğru yol alalım. Çünkü geleceği biz belirleyeceğiz. İleride kültürümüzü ve tarihimizi gelecek nesillere biz aktaracağız. Dünya bizim ellerimizde ve bu yüzden vatanımıza hizmet etmek gibi büyük bir sorumluluğumuz var. ‘Türkiye için neler yapabiliriz?’ diye düşünmeliyiz. Çanakkale’de dedelerimizin bu vatan uğruna neleri feda ettiklerini, gece gündüz demeden açlığı, tokluğu düşünmeden, nefsini ve zevklerini bir kenara bırakıp, nasıl mücadele ettiklerini, bu vatan uğruna kanlarını döktüklerini öğrendik. Savaş devam ediyor arkadaş, durmak yok. Silah ve kılıç olmadan, kan dökülmesine izin vermeden, kılıçtan daha güçlü bir silahla, kalemle… Bugün kalemini kullanmasını bilen, yarın dünyayı yönetmesini bilir. Ey Türk genci sana sesleniyorum, haydi kaldır kalemini havaya…

Ben Türkiyemi çok seviyorum ve Vatanıma resmen aşığım. Bu projeye katılmadan önce en çok Çanakkale’yi merak ediyordum. Bu proje sayesinde bu kutsal toprakları görme fırsatı yakaladım ve beklediğimden daha çok etkilendim. Çanakkale’ye adım attığım an tüylerim diken diken oldu ve çok duygulandım. Vatanımla ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

DİLARA TEZAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 25.02.1995 Stockholm Gullviva Gymnasim Fen Bölümü Dilara Tezcan Dilara-t@live.se

124

Isvec.indd 124

23.11.2011 17:02:53

Doğum Tarihi: 30.06.1990 Stockholm Şehir: Frans Schartaus İşletme Okul: Enstitüsü İşletme Bölüm: Duygu Korkmaz Facebook: duyguuu.90@hotmail.com Mail:

DUYGU KORKMAZ
Bu gezinin biz gençlere çok şey kattığını düşünüyorum. Kendi kültürümüzle ve tarihimizle buluşmak, bizim için çok büyük bir fırsattı. Bu geziye katılmak benim için büyük bir şanstı. İlk başta her şey bana çok yabancı geldi. Ama günler geçtikçe, biraz daha alışmaya başladım. Bu ortamı ve arkadaşlarımı bırakmak, tam kaynaşmışken ve Türkiye’ye alışmışken ayrılmak gerçekten çok zor olacak. Türkiye benim için çok özel ve her zaman öyle kalacak. Çünkü bu ülke anlatılmaz, yaşanır. Beni en çok etkileyen şehirler Çanakkale, Nevşehir ve Ankara oldu. Savaşlarıyla ve mücadelesiyle Çanakkale, eşi benzeri olmayan doğal zenginliğiyle Kapadokya ve son olarak her seferinde etkilendiğim memleketim Ankara beni kendine hayran bıraktı.

Bu projeye katılmak için başvurduğumda, kendimi tedirgin hissediyordum. Tedirginliğimin nedeni birçok kişiyi tanımıyor olmamdı. Fakat gezi boyunca anladım ki bunları düşünmenin bir anlamı yokmuş. Çünkü burada tanıştığım herkes çok samimiydi. Sanki kırk yıllık arkadaş gibi… Şuan hissettiklerim, anlatılamayacak kadar güzel. Tarihimizi, kültürümüzü, gezilen yerleri ve dostlarımı asla unutamayacağım. İnşallah bu duyguları benim gibi yurtdışında yaşayan diğer gençler de yaşayabilir. Bu gezi sayesinde vatanımı daha iyi tanıdım. Önceden ‘Türküm’ diyordum ama Türklüğün ne olduğunu tam olarak bilmiyordum. Şimdi ise daha bilinçliyim ve oldukça farklı duygularla vatanımdan ayrılıyorum.

EBRU KULBAY
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 02.04.1995 Stockholm Huddinge Gymnasiet Sosyal Bilgiler Ebru kbay e28_11@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

11.04.1990 Stockholm Stockholms Üniversitesi Japonca Ebru Karaca ebruuh11@hotmail.com

EBRU KARACA

Şuan duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Her şey tahmin ettiğimden ve beklediğimden daha güzel geçti. Her sene Türkiye’ye geliyorum ama sadece köyüme gidiyorum. Hatta bu proje sayesinde kendi şehrimi görmüş oldum. Bir yandan gezmek ve görmek, bir yandan varlığını bilmediğim insanlarla tanışmak ve aynı zamanda birçok yeni bilgi öğrenmek gerçekten harika bir şeydi. Bana bunları yaşattığınız için size ne kadar teşekkür etsem azdır. Ülkemi ve memleketimi tekrar sevdim ve kesinlikle ileride Türkiye’de yaşayacağım. Kendi memleketinde, kendi dilini konuşmak bir başkadır. Hep kendi ülkemde oruç tutmak istemiştim ve bu sizin sayenizde gerçekleşti. Her şey için tekrar teşekkür ederim. Dualarım sizinle.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Bu geziye katıldığım için çok mutluyum ve Türk olduğum için gurur duyuyorum. Bu proje sayesinde kendi toprağımı görüp, öğrenme fırsatı yakaladım. Bu 2 hafta çok çabuk geçti. Biz Avrupa’da yaşayan Türk gençlerinin bir arada olması mutluluk vericiydi. Burada yeni arkadaşlarım oldu ve eminim ki onlar her zaman kalbimde olacak. Şimdi eve dönüyoruz ama bundan sonra omzumuz dik, yolumuza bakacağız. Bu geziden sonra yaşadığımız ülkeye gururlu Türk gençleri olarak dönüyoruz. Sadece Türk olarak değil, gururlu Osmanlı gençleri ve Avrupalı olarak… Ne mutlu Türküm diyene.

ECE DOĞAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 17.06.1990 Stockholm Östra Gymnasiet Toplum ve Bilim/ Davranış Uzmanlığı Ece Zine Dogan zinosh.90@hotmail.com

125

Isvec.indd 125

23.11.2011 17:02:59

İSVEÇ

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

26.01.1994 Västerås Carlforsska Gymnasiet Ekonomi Elif Saka mjukiisbyxor_@hotmail.com

Bu 2 hafta içerisinde Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen Türk gençleriyle beraber çok şey yaşadık ve paylaştık. Bu projede yer alan herkes çok samimiydi. Bize çok güzel davrandılar ve sahip çıktılar. Bu proje sayesinde kültürümüzü ve tarihimizi yakından tanıma fırsatı bulduk. Ve gezimizi çok güzel bir şekilde tamamladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

ELİF SARA SAKA EMEL BUDAK
Bu gezi çok güzeldi. Umarım benim gibi yurtdışında yaşayan diğer Türk gençleri de bu projeye katılma şansı bulur. Bu gezi sayesinde Türkiye’nin kültürel ve tarihi açıdan önemli 9 şehrini gezdik ve artık ülkemi daha iyi tanıyorum. Ayrıca gezi boyunca yeni arkadaşlarla tanıştım. Kısacası çok mutluyum. Saygılarla. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 27.01.91 Stockholm Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) İnsaat Mühendisliği Emel Budak emel_inha22@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

23.08.1990 Stockholm Nackademin Utbildningcenter Hemşirelik Elinor Belli elinor.bilfeldt@hotmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

ELİNOR BİLFELDT

Bu 2 hafta boyunca çok şey öğrendim. Var olduğunu bilmediğim yerleri gördüm ve Türk olmanın nasıl gurur verici bir şey olduğunu burada anladım. Her tarihi mekanda daha da çok duygulandım. Aynı zamanda biz Türklerin nasıl güçlü bir toplum olduğunu öğrendim ve gururlandım. Bu geziyi düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Saygılarla.

Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu bu kültür ve tarih gezisi sayesinde Türkiye’yi tanıma fırsatı bulduğumuz için sizlere çok teşekkür ederiz. Bu proje sayesinde yeni yerler gezdim, gördüm. Burada Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen gençlerle yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı bulduk.

EMİN ÖZBEK
Doğum Tarihi: 26.01.1990 Stockholm Şehir: Kungliga Teknoloji Üniversitesi Okul: (KTH) Mikroelektronik Mühendisliği Bölüm: Emin Özbek Facebook: emino@kth.se Mail:

126

Isvec.indd 126

23.11.2011 17:03:04

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

14.03.1985 Stockholm Stockholms Üniversitesi Sosyoloji Emrah Sönmez emso0959@student.su.se

EMRAH SÖNMEZ
Bu proje, bize tarihimizi soyut olarak kitaplardan öğrenmek yerine, somut olarak yerinde, tarih ve coğrafya denklemi içerisinde tanıma olanağı sağladı. Varisi olduğumuz Anadolu topraklarının derin köklerine inildiği zaman, farklı uygarlıkların bir arada yaşadığının farkına varıldığı takdirde, bu gezide olduğu gibi derin dostluklar ve arkadaşlıklar kurulur. Gerçek arkadaşlıklar, yolculuklarda oluşur ve kalıcı hale gelir. Tarihi yolculuk yapmak ise yolculukta tarih yazmaktır.

Bu gezi bana birçok şey kazandırdı. Burada yeni arkadaşlar ve dostlar edindim. Bu gezi sayesinde Türkiye hasretimi giderdim ve her ne kadar ülkemden uzakta olsam da, beni Türk yapan değerlerimle buluştum. Bu proje kişiliğimi ve kimliğimi fark etmemi, düşünmemi sağladı. Yurtdışında Türk olduğumuzu öğrendiklerinde, birçok insan önyargıyla yaklaşıyordu ve garip davranıyordu. Bu gibi durumlarda Türkiye’yi bazen savunamıyordum. Ama şimdi çok daha bilinçliyim ve geri döndüğümde ülkemi en güzel şekilde tanıtmaya çalışacağım. Bu gezi, kendi tarihim ve kültürüm ile gurur duymamı sağladı. Beni en çok duygulandıran yer Çanakkale’ydi. Atalarımız orada bu vatan için kanlarını dökmüş ve bizim geleceğimizi teminat altına almıştı. Bizim vazifemiz ise onu korumak ve ülkemiz için faydalı işler yapmak. Eğer bugün bu ülkede özgürce dolaşabiliyorsak, Türkçe konuşabiliyorsak, ülkemizi daha yakından tanıyabiliyorsak onların sayesindedir. Ne mutlu Türküm diyene.

FATMA NUR DİNLER
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 08.03.1989 Stokholm Stokholm Üniversitesi Sosyal Hizmet Fatma-Nur Dinler fatmanur89@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

06.04.1987 Örebro Örebro Üniversitesi Ekonomi-Finans Engin Efeturk gio.efe@live.se

ENGİN EFETURK
Bu proje gerçekten anlatılmaz, yaşanır. Böyle bir projeye katıldığım için hem çok mutluyum ve hem de çok gururluyum. 2 hafta gibi kısa bir süre içerisinde, ülkemizin birbirinden güzel ve özel şehirlerini gezme ve tanıma fırsatı buldum. Bu proje sayesinde birçok yeni arkadaş edindim ve çoğuyla ileride bağlantımı koparmayacağıma inanıyorum. Gezdiğimiz şehirlerinin hepsinde, ülkemizin kolay kurulmadığını ve birçok isimsiz kahramanımızın olduğunu fark ettim. ‘Tarihini bilmeyen bir millet, yok olmaya mahkumdur’ ve biz Türk gençliği olarak tarihimizi hiç bir zaman unutmamalı ve unutturmamalıyız. Unutmamalıyız, Osmanlı İmparatorluğu’nun nasıl 3 kıtada 600 yıldan fazla hüküm sürdüğünü ve zalimin karşısında mazlumun yanında olduğunu. Unutmamalıyız, Çanakkale’de ülkemizin batısından, doğusundan, kuzeyinden, güneyinden gelen atalarımızın nasıl gözünü kırpmadan canını feda ettiğini. Ve unutmamalıyız, tarihin tekerrürden ibaret olduğu. Bu projeye destek veren ve emeği geçen başta Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Suat Kılıç’a, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül’e, Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanı Adnan Gül’e ve bizimle beraber yolculuk eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarla.

Bu gezi bana çok farklı duygular yaşattı. Burada çok güzel bir tecrübe kazandım. Gelmeden önce bu kadar duygulanacağımı hiç düşünmemiştim. Bu duyguların yanı sıra kurulan güzel dostluklarla, bu gezi hayatımda unutulmaz bir yere sahip olacak. Özellikle Çanakkale benim için dönüm noktası oldu. Çanakkale’deki şehitlikler, herkesin yüreğinde unutulmayacak hisler bıraktı. Bu gezi sayesinde tarih ve kültür anlamında vatanımıza daha da yaklaştığımı hissettim. Bundan sonra vatanımı daha çok sahipleneceğim. Bu gezide yaşadıklarım ve hissettiklerim anlatmakla bitmez. Ancak anlatılmaz, yaşanır.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

FATMA YAŞAR
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 28.12.1990 Stockholm Södertörns Üniversitesi Ortaokul-Lise Öğretmen Fatma Yasar fatem_@hotmail.com

127

Isvec.indd 127

23.11.2011 17:03:10

İSVEÇ

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

28.04.92 Vasteras Malardalens Üniversitesi Sosyal Bilimler Fuat Dincturk fuatdincturk@hotmail.com

FUAT DİNÇTÜRK

Yolculuğumuzun ilk durağı olan İstanbul’u gezerken, büyük bir heyecan duydum. İstanbul’a ilk defa geldim ve büyülendim. Daha önce sadece televizyonda gördüğüm İstanbul’u kendi gözlerimle görmek, benim için muhteşem bir duyguydu. İlk defa geldim ama asla son olmayacak. Gezdiğimiz tüm şehirlerde, bu muhteşem duyguyu tekrar tekrar yaşadım. Camiler, şehitlikler ve diğer kültürel mekanlar benim için çok değerliydi. Bu ülke için canlarını hiçe sayarak, kahramanca savaşan şehitlerimizi ziyaret etmek ve aziz hatıralarını yaşamak, hayatım boyunca unutamayacağım bir duyguydu. Burada kurduğum yeni dostlukları ve gezdiğimiz tüm şehirleri çok özleyeceğim. Umarım bu yeni dostluklar ebediyen devam eder.

GİZEM YÜCEL
Gezimizin sonuna geldik ve bu 2 hafta içerisinde, Türk olmanın onur ve gurur verici bir şey olduğunu öğrendim. Bu gezi sayesinde her geçen gün, Türk olduğumu daha çok hissettim. Gezdiğimiz tarihi yerler, birbirinden güzel ve önemliydi. Bu gezi sayesinde Avrupa’da yaşayan Türk gençleriyle tanıştık ve bence bu geleceğimiz için çok önemli. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 18.08.1988 Göteborg Trollhattan Üniversitesi Şehir Planlama Mühendisliği Gizem Yücel gizmoyucel@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

08.12.1990 Stockholm Kraliyet Teknik Üniversitesi Makinae Mühendisliği Gamze Tutuncu tutuncu@kth.se

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

GAMZE TÜTÜNCÜ
Bu 2 hafta boyunca oldukça fazla yol katettik. Bu zaman süresince herkes birbirine sevgi ve saygı çerçevesinde yaklaştı. Böyle olmasaydı, bu gezi bu kadar güzel geçmezdi. Ülkemizin her bir yanı geçmişten günümüze farklı milletlerden ve farklı kültürlerden insanlar barındırıyor. Gezdiğimiz tarihi ve kültürel eserleri görmek oldukça etkileyiciydi. Her şehir birbirinden güzeldi. Ama benim kalbim Nevşehir’de kaldı. Binlerce yıllık geçmişi ile peribacaları büyüleyiciydi. En çok duygulandığım yer ise Çanakkale oldu. Yüz binlerce askerimizi şehit verdiğimiz, o topraklarda yaşadığım yoğun duyguları, kelimelerle ifade etmem çok zor. Ama biliyorum ki herkes benim gibi hissetti. Program boyunca birçok arkadaş edindiğim için büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah bu geziden sonra aramızdaki bağlar uzun yıllar devam eder.

Türkiye’de hayatımın en anlamlı 15 gününü geçirdim diyebilirim. Hem sevinç hem hüzün vardı. Aynı zamanda burada olduğum için ve Türkiye’nin kültürünü, tarihini öğrendiğim için onur duydum. Herkes insandır fakat herkes farklıdır. Bizim farkımız, tarihimiz ve kültürümüz. Bunu öğrenmek ve hissetmek, beni BEN yaptı.

GÜLSÜN KÜÇÜKGÖL
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 19.05.1988 Stockholm Stockholm Üniversitesi Ekonomi Gulsum Kgöl gulsun_kucukgol@hotmaıl.com

128

Isvec.indd 128

23.11.2011 17:03:16

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Mail:

05.11.1989 Stockholm Karolinska Enstitüsü hatice_a89@hotmail.com

Bu geziye katılmak, çok etkileyiciydi. Tarihimizi ve ülkemizi yakından tanımak, beni çok duygulandırdı. Bizlere bu şansı sunan, Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na minnettarım. Umarım bu proje çok daha önemli yerlere gelir.

HATİCE ALBAYRAK
Bu geziyi büyük bir heyecanla bekliyordum. Projeye katılmadan önce Türkiye’nin tarihi hakkında pek fazla bilgim yoktu. Benim için bu gezi, kendi kültürümü ve tarihimi öğrenmem açısından çok verimli oldu. Her gittiğimiz şehirde, yeni bilgiler edindim ve şanlı mazimizle bir kez daha gurur duydum. Camilerde, Çanakkale’deki şehitliklerde ve diğer tüm mekanlarda, oldukça duygusal anlar yaşayarak, geçmişimizi andık. Yeni arkadaşlıklar kurarak, geleceğe yürüdüğüm bu yolda yalnız olmadığımı gördüm. Bu gezi hayatımda çok önemli bir yer edindi.

KADİR KULBAY
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 13.05.1988 Norsborg Nackademin İnşaat Mühendisliği Kadir Kulbay turk_kille88@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

09.04.1993 Skarholmen Norra Reals Gym. Sosyal Bölümler İmran Kayhan kelebek_0@hotmail.se

İMRAN KAYHAN
Bu zengin projeye katılmış olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu eğitici ve öğretici gezinin, bana çok şey kattığını düşünüyorum. Devletimizin bizi kanatları altına alması, bizleri gurbetin bir köşesinde unutmadıklarının göstergesidir. Türkiye’nin bizlere ihtiyacı olduğu gerçeği, beni ülkeme daha da yakınlaştırdı ve Türkiye’nin geleceği için çalışma isteğimi pekiştirdi. Tarihimizi farklı illerimizde, yerinde yaşayarak öğrenmek, duygu ve düşüncelerimi ayrı bir boyuta taşıdı. Atalarımızın bastığı topraklara basıp, onların yaşamına bizzat şahit olmak bana ayrı bir mutluluk ve heyecan verdi. Gittiğimiz şehirlerde bizlere kucak açan bütün ağabeylerimize ve ablalarımıza kendimi çok yakın hissettim. Türk insanının ne kadar misafirperver ve sıcakkanlı olduğunu bir kez daha anladım. Türkiye’nin ne zorluklardan geçtiğini ve ne fedakarlıklarla kurulduğunu, bu geziye katılmadan önce bilmiyordum. Gezdiğimiz illerde, buna defalarca şahit oldum ve devletimle gurur duydum. Bu gezide ben Türklüğümü en derinden hissettim ve nereye ait olduğumu daha iyi anladım. Türk olarak doğup, büyümenin bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Ne mutlu Türküm diyene. Bu projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gezide tanıştığım bütün arkadaşlarım dahil herkesi çok özleyeceğim. Kendinize iyi bakın.

Bu gezinin bana kazandırdığı en önemli şey, yeni insanlarla tanışmam oldu. Gün geçtikçe birbirimizi tanımaya, birbirimize karşı daha anlayışlı ve hoşgörülü davranmaya başladık. Bunun yanı sıra görmediğim birçok yeni yer gördüm. Bu gezi sayesinde ülkemin kültürünü ve tarihini yerinde görme şansı buldum. Herkesin yolu açık olsun.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

KEREM GÜRKAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 03.08.1994 Haninge Nacka Gymnasium Turizm İşletme Kerem Gürkan krm.07@windowslive.com

129

Isvec.indd 129

23.11.2011 17:03:22

İSVEÇ

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

03.05.1993 Spanga Spanga Lisesi Ekonomi, Denetleme, Yönetim Kutay Talayhan kutay.talayhan@hotmail.com

Ben, 2 hafta süren bu proje sayesinde memleketime kavuştum. Ama bu proje, her yıl yaptığımız Türkiye ziyaretlerinden çok farklıydı. Bu 2 haftalık süre içinde gezip, görmediğim yerleri gördüm ve vatanımın her köşesine ayak izimi bıraktım. Kültürümü ve tarihimi yakından tanıdım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

KUTAY TALAYHAN LEVENT ÖZBAY
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 19.01.1990 Stockholm Kungliga Teknoloji Okulu Mühendislik leevent@hotmail.com

Bu geziyi tarihi ve kültürel yönden çok beğendiğimi söyleyebilirim. Çanakkale’ye gittiğimiz zaman çok duygulandım. Gezi boyunca birçok cami ve müze gezdik. Bu gezi sayesinde farklı ülkelerden gelen birçok yeni arkadaşım oldu ve bunun en önemli şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Bu gezide öğrendiklerim ve kurduğum arkadaşlıkların ileride faydalı olacağını düşünüyorum.

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

24.08.1986 Stockholm SU İşletme ve Yönetim Levent Bozkir lellu55@hotmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

LEVENT BOZKIR

Bu geziye başvurduğum zaman, bazı hedeflerim vardı. Amacım, yeni arkadaşlar edinmek, Türkiye’nin tarihini ve kültürünü daha çok tanımak ve anlamaktı. Hedeflerime ulaştım bence. Gezi boyunca farklı ülkelerden arkadaşlar edindik. Gelecekte Türkiye’de çalışıp, ülkeme faydalı olmak isterim. Bu tarihi gezi sayesinde kültürümüzü ve tarihimizi daha çok öğrendim, birçok konuda bilgim arttı. Yeni arkadaşlar, yeni düşünceler sayesinde hayata bakışım değişti. Buradan güzel ve eğlenceli hatıralarla ayrılıyoruz. Son olarak bu geziyi düzenleyen herkese sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Türkiye’ye, bizlere böyle bir imkan sunduğu için çok ama çok teşekkür ederim. Sevgiler ve selamlar.

Bu gezinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu gezi sayesinde yaşadığım ülke dahil olmak üzere Avrupa’nın farklı ülkelerinden birçok yeni arkadaş edindim. Gezi boyunca bizimle beraber yolculuk eden ve bizim için ellerinden geleni yapan herkese teşekkür ederim. Umarım onlar da benim kaldığım ülkeye gelir ve ben de onları seve seve gezdirme şansı bulurum.

LEYLA ÜNSAL
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 23.04.1990 Spanga Ross Tensta Gymnasium Natur Leyla Unsal leyla.unsal.90gmail.com

130

Isvec.indd 130

23.11.2011 17:03:28

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

27.08.1993 Malmö NTI Elektronik Mehmet Dereci mehmet093@hotmail.com

MEHMET DERECİ
Bu projeden çok şey bekliyordum. 15 gün süren bu gezi, benim açımdan çok keyifli ve güzel geçti. Türkiye’nin 9 farklı şehrini gezerek, bilmediğim birçok yer gördüm. Çanakkale’de şehitlikler ve orada yaşananlar beni çok etkiledi. Çok farklı duygular yaşadım orada. Nevşehir’in bir kadar güzel olduğunu bilmiyordum ve hayatımda gittiğim en güzel şehirlerden biriydi. Bütün şehirlerin ayrı bir güzelliği ve keyfi vardı. Kısacası bu gezi çok güzeldi.

Öncelikle bu projeyi düzenleyen ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bana ülkemin tarihini ve kültürünü daha yakından tanıma fırsatı verdiniz. Bu projeye katılmadan önce beklentilerimi yüksek kılmak istemedim ama Türkiye’ye geldikten sonra buradaki ortamı gördüm ve çok etkilendim. Biz 400 Avrupalı Türk genci aynı amaç için buraya geldik. Her birimiz farklı ülkelerden gelmiş olmamıza rağmen burada kaynaştık ve ileriye dönük arkadaşlıklar kurduk. En büyük kazançlarımdan birisi de bu oldu. Yurdumuzun farklı illerini gezerken, her birinden ayrı ayrı zevk aldım. Her ilin kendi tarihi ve kültürü vardı ve bunları öğrenmek sevinç vericiydi. Son olarak bu geziye katıldığım için kendimi çok mutlu ve şanslı hissediyorum. Tekrardan herkese gönülden teşekkürler.

MELİKE KAYHAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 24.09.1991 Stockholm Üniversite Ekonomi Melike Kayhan melike.k@live.se

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

12.18.1986 Stockholm Lise Mehmelito Milito mehmet08@live.se

MEHMET GÖRGÜLÜ
Bu projeye katılmadan önce birlikte yolculuk edeceğim kimseyi tanımıyordum. Projenin bitmesine sayılı günler kaldı ve şuan herkesle kardeş gibiyiz. Zamanın azaldığını hissettikçe ‘et tırnaktan nasıl ayrılır’ diye düşünüyorum. Birbirimizle o kadar kaynaştık ki bir aile gibi olduk. Projede beni en çok duygulandıran şehir Çanakkale oldu. Hayatımda ilk kez gördüm ve burada duygularıma hakim olamadım. Bu projenin ileride de devam etmesini dilerim. Bu sayede bizim gibi yurtdışında yaşayan diğer Türk kardeşlerimiz de böyle bir imkandan faydalanır. Bana tarihimi ve kültürümü tanımak için sunduğunuz bu fırsattan dolayı çok mutlu oldum. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Bu gezi boyunca tarihimiz ve kültürümüz hakkında birçok bilgi edindiğimi düşünüyorum. Bu proje bana çok şey kattı. Farklı ülkelerden gelen birçok arkadaş edindim ve bu beni çok mutlu etti. Gezdiğimiz 9 şehir arasında en çok Çanakkale’de duygulandığım. Türkiyemizin çok güçlü bir ülke olduğunu bir kez daha anladım. Bizleri gerçekten çok güzel karşıladınız ve misafir ettiniz. Bu projede yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Avrupa’da yaşayan Türk gençlerinin, kendi kültürünü ve tarihini unutmayıp, her daim yaşatacaklarını umut ederim.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

MELİKE MERT
Doğum Tarihi: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 26.06.1993 Mikael Elias Teoretiska Ekonomi Melike Mert meelikee@live.se

131

Isvec.indd 131

23.11.2011 17:03:34

İSVEÇ

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

22.08.1990 Skarholmen Handelshögskolan Perakende Satış Yönetimi Mert Von Tunc mert.t@live.se

MERT TUNÇ

Başvurumu gönderdiğimde, açıkçası bu gezide yer alabileceğime inanmıyordum. Seçildiğimi öğrendiğim zaman, bunun gerçek olduğuna inanamadım. İstanbul Boğazını, heybetli Sultanahmet Camii’ni ve İstanbul’un tıklım tıklım caddelerini görünce her şeyin gerçek olduğunu anladım. Farklı ülkelerden gelen gençlerle tanışmak, ayrı bir heyecan katıyordu geziye. En çok merak ettiğim yer Çanakkale’ydi. Orada ders alabileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum ve bu şehir beni çok etkiledi. Şehrin hüzün aynı zamanda zafer kokan tarihi, tüylerimi diken diken etti. Gezdiğimiz bütün şehirlerin, ayrı bir yeri ve bize öğretecekleri, gösterecekleri ayrı şeyler vardı. Hepsinden alabileceğim tarihi ve kültürü aldım. Bu proje benim için amacına ulaştı.

Gezi sayesinde birçok yeni arkadaş edindiğim için memnunum. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve onları çok seviyorum. Umarım bir gün onlar da İsveç’e gelir ve ben de onlara aynı saygıyı gösterebilirim. Bu proje sayesinde Türkiye’nin kültürünü ve tarihini yakından tanıma fırsatı bulduğum. Görmediğim yerleri gördüm ve bilmediğim şeyler öğrendim.

NEJLA ERDAL
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 03.11.1991 Stockholm Mühendislik Kimya Mühendisliği nejlaerdal@live.se

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

10.11.1991 Stockholm Lise Ticaret Muzzeunsal muzzeunsal@gmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

MUZAFFER ÜNSAL

‘Avrupa’da Yaşayan Türk Gençleri Kendi Kültürü ve Tarihiyle Buluşuyor’ projesine katılmak beni çok mutlu etti. İstanbul’da başlayan bu güzel tarihi buluşma sayesinde, Osmanlı’dan kalan eserleri ve ne kadar zengin bir kültürümüzü olduğunu gördük. İstanbul’un ardından 8 ayrı şehri ziyaret etmek, bana ayrı duygular yaşattı. Çanakkale’de neler yaşandığını öğrendik ve hissedebildik. Gurur verici bir tarihi geçmişimiz var ve bunu Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen Türk gençleriyle beraber görmek, yaşamak çok güzel bir duyguydu. Yeni arkadaşlıklar kurmak gezinin önemli bir parçası oldu. Herkesin yolu açık olsun dilerim.

Bu gezi sayesinde Türkiye’de daha önce aklıma bile gelmeyecek şeyler yaşadım. Kim bilebilirdi ki bir Hollandalıyla aynı odayı paylaşacağım, ona şarkılar söyleteceğim ya da en iyi arkadaşım bir Norveçli olacak. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı sayesinde bütün bunlar gerçekleşti. Türkiye’nin bu kadar geniş bir tarihe ve kültüre sahip olduğunu bilmiyordum. Bana Türklüğün ne demek olduğunu tekrar öğrettiğiniz için teşekkür ederim.

NESRİN ERDAL
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 09.04.1986 Stockholm Üniversite İktisat Nesrin Erdal nesrin.erdal@gmail.com

132

Isvec.indd 132

23.11.2011 17:03:40

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

02.01.1993 Stockholm Lise Fen Nurgul Ekici gulgul-93@hotmail.com

Kendi kültürümüz ve tarihimizle tanışmak çok güzel bir duyguydu. Yaşadığım ülkeye döndüğüm zaman bu güzellikleri, arkadaşlarıma kesinlikle tavsiye edeceğim ve onların da bu geziden faydalanmalarını sağlamak için elimden geleni yapacağım. Bu projeyi düzenleyen Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ediyorum.

NURGÜL EKİCİ
Bu projeye katılabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Böyle bir fırsat, herkese verilebilse çok güzel olurdu. Bu proje anlatılmaz, yaşanır. Ülkeme ve tarihimize gelince; ilk defa Türkiye’ye gelmiyorum. Ama daha önce aynı anda bu kadar çok şey öğrenerek, bu tarihi yerleri gezmemiştim. Kendi tarihimi yakından öğrenebilme şansını bana tanıyanlara ayrıca teşekkür ediyorum. Proje o kadar dolu geçti ki evimden ve ailemden uzak olduğumun farkına bile varmadım. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Bittiği için çok üzülüyorum. Diliyorum ki tanıştığım yeni arkadaşlarımla ilişkim ömür boyu sürer. Böylesi güzel ve başarılı projelerin sürmesi dileğiyle, hem bu projeyi hayata geçiren herkese hem de katılanlara teşekkür ediyorum.

OKAN COŞKUN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 22.06.1993 Stockholm Lise Bilgisayar Teknisyeni Okan Coskun okandinho_8@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

15.04.1995 Stockholm Refis Teknik Lise Ozan Gurcan ozaangurcan@hotmail.com

OĞUZHAN KÜRŞAT GÜRCAN
Bu geziyi bana bir arkadaşım önerdi. Başvurumu Türkiye Büyükelçiliği’ne gönderdim ve kısa süre sonra geziye katılma hakkı kazandığımı öğrendim. İsveç’ten katılacak olanların çoğunu tanıdığımı sanıyordum. Ama öyle olmadığını gördüm. Türkiye’ye ve Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na, bizlere böyle bir geziye katılma şansı sundukları için teşekkür ederim. Biz Avrupalı Türk gençlerinin, bu proje sayesinde tarihimiz ve kültürümüzle ile ilgili çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum.

Duygu ve düşünceler hiç kağıda dökülür mü? Bu gezi boyunca öyle duygulu, öyle anlamlı şeyler yaşadım ki burada edindiğim arkadaşlıklarımı ve bu ortamı gerçekten özleyeceğimi anladım. Burada olup, biten her şeyin, aslında uzun bir dostluğun ve ortak çalışmaların temeli olduğunu unutmamak gerek. Bizler daha nelere imza atacağız. Bizler artık böyle projeler organize edebilmeliyiz. Nerden gelip, ne olduğumuzu asla unutmayalım. Avrupa’da yaşayan Türk gençleri olarak dilimizi, kültürümüzü, tarihimizi ve dinimizi asla unutmayalım. Bu değerlerden uzak kalırsak, sonunda kimliğimizi de unuturuz. Ve işte o zaman boşluğa kapılırız, eriyip biteriz. Ne olur Türk olduğumuzu hiçbir zaman unutmayalım.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

OSMAN OKUR
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 23.01.1991 Stockholm Üniversite İktisaat Osman Okur okur.osman@hotmail.com

133

Isvec.indd 133

23.11.2011 17:03:46

İSVEÇ

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

25.06.1991 Vasteras Üniversite Bilgisayar Teknisyeni Omar Saka omarsaka@hotmail.com

Gezinin tarihi yerleri çok önemliydi ama tek camilere ve şehitliklere gittik. Onun için biraz sıkıldım. Başka bir çeşit tarihi yerlere gitseydik biraz değişiklik olurdu. Liderler çok sevimli, organize ve hareketli insanlardı.

OSMAN OMARBEK SAKA ÖYSAN KULBAY
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 02.01.1987 Stockholm Södertörns Üniversitesi Lojistik ve Ekonomi Örjan Karlberg nisse157@hotmail.com

‘Avrupa’da Yaşayan Türk Gençleri Kendi Kültürü ve Tarihiyle Buluşuyor’ projesine katılmak beni çok mutlu etti. 15 gün içinde, 9 farklı şehir gezdik ve bu şehirlerin ayrı ayrı güzellikleri vardı. Bu proje, biz Avrupa’daki gençlerin, kültürünü ve tarihini öğrenmesi açısından çok önemliydi. Gezi süresince yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kurdum. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

14.01.1993 Sundsvall Akersviks Gymnasium Samhallsvetenskaps Progammet Mustafa Ozan Yücel ozan_91@hotmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

MUSTAFA OZAN YÜCEL

‘Avrupa’da Yaşayan Türk Gençleri Kendi Kültürü Ve Tarihiyle Buluşuyor’ projesine katılmak benim için iyi bir deneyim oldu. 25 Temmuz, bir pazartesi günü Stockholm Arlanda’dan yola çıktığımızda, projenin bu kadar güzel ve eğlenceli olacağını tahmin etmiyordum. Bu 15 günün sonunda kendi tarihimle ve kültürümle tanıştım. İstanbul’u çok beğendim. Bu gezi sayesinde önceden bilmediğimiz tarihimizi öğrendik. Beni en çok etkileyen şehir, Çanakkale’ydi. Orada atalarımız vatan için savaşmış ve Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük liderliği Türkiye’nin adını tüm dünyaya tanıtmıştır. Atatürk’ün ve şehitlerimizin savaştığı topraklarda yürümek beni gerçekten etkiledi. Onlar vatan için canlarını verdiler, ülkemiz için kanlarını döktüler ve bunun bir anlamı olduğunu hiç bir zaman unutmalıyız. Truva’nın mükemmel ve çok etkileyici bir hikayesi var. Bursa’yı çok beğendim. Kendi tarihimizi yerinde görmek ve öğrenmek çok güzeldi. Bu projede çok iyi arkadaşlar edindim. Bunun için çok mutluyum. Projenin bana kişisel olarak katkısı çok büyük. Herkese çok teşekkür ediyorum.

Öncelikle bu proje çok güzel ve eğlenceliydi. Projeye başlamadan önce hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Türkiye’de geçirdiğim zamanın her dakikasının değil her saniyesinin tadını çıkardım. Burada gördüklerimden ve yaşadıklarımdan sonra kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. Bu proje beklentilerimi her yönden karşıladı.

ÖZEL KOÇDEMİR
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 06.06.1989 Örebro Üniversite Ekonomi Özer Koçdemir ozer.kocdemir@gmail.com

134

Isvec.indd 134

23.11.2011 17:03:51

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

08.11.1990 Stockholm Stockholm Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Özlem Alkan ozlem_alkan@hotmail.se

ÖZLEM ALKAN
Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bu projeyi düzenledikleri için teşekkür etmek istiyorum. Avrupa’da yaşayan 400 Türk gencinin bir araya gelip, buluşması, tanışması ve kaynaşması bence çok güzel bir şey. Bu gezi sayesinde Türkiye’nin tarihini öğrendim ve için çok mutluyum. Çünkü buraya gelmeden önce Türkiye hakkında fazla bilgim yoktu. Bu 15 gün içinde çok güzel yerleri gördük Türkiye hakkında yeni şeyler öğrendim. Kendi kültürünü ve tarihini bilmek çok önemli ve bu proje bana bunu öğretti. Türkiye’nin topraklarını, dağlarını, her şeyini izlemesi gerçekten çok güzeldi. Kendi kendime Türkiye’nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu düşünüyorum. Bana böyle bir şans verildiği için çok mutluyum. Projede emeği geçen herkese ve katılanlara tekrar teşekkür ederim.

Her şeyden önce bu güzel projede yer almak, çok önemli ve gurur vericiydi. Şanslı biri olduğumu düşünüyorum çünkü Avrupa’da yaşayan kaç Türk gencine böyle bir fırsat tanınır ki. Bu yüzden bunun değerini ve kıymetini bilerek, yurdumun topraklarında adım adım dolaştım. Gördüğüm her şehir, bastığım her toprak, bende farklı duygular, farklı anılar ve hüzünler bıraktı. Bu proje sayesinde Atamı bir kez daha anmıştım. Buram buram tarih kokan ülkemde 15 gün kaldım ve 9 il gezdim. Bizler birer kültür elçisiyiz ve İsveç’e döndüğümde Türklüğümden bir kez daha gurur duyarak, her şeyiyle ülkemi anlatacağım. Bu projede emeği geçen Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ailesine sonsuz teşekkürler.

SEDA ORHAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 01.12.1993 Stockholm Didaktus Hukuk Seda Orhan seda93@live.se

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

28.10.1991 Stockholm Kungliga Teknoloji Üniversitesi Kimya Mühendisliği Rabia Akan raabiaakan@hotmail.com

RABİA AKAN
Bu dopdolu geçen 2 hafta boyunca hissettiğim duyguları, ifade etmekte oldukça zorlanıyorum. Bu duygular kelimelerle anlatılmaz, yaşanır. Çünkü bu geziye katılmadan önceki Rabia, bugünkü Rabia değil. Bugün Türk kimliğimin güçlendiğini ve kendimden daha emin olduğumu hissediyorum. Bunların sebebi de kendi ülkemin tarihini ve kültürünü tam anlamıyla yaşamış ve görmüş olmam. Bu geziyi organize eden Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na, İsveç’te ve diğer ülkelerde yaşayan Türk gençlerine bu fırsatı tanıdıkları için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca benim gibi Avrupa’da yaşayan diğer gençlerle tanışma imkanı sundukları için de teşekkür etmek istiyorum. Bu projede gerek İsveç’ten gerek diğer ülkelerden tanıdığım gençlerle, ömür boyu sürecek dostlukların doğduğundan eminim. Şuan kalbim vatan aşkıyla dolu. Bu gezi sonrasında ülkeme bir kez daha aşık oldum. İstanbul’dan Afyon’a dört bir yanı cennet ülkemin…

Yazıma, en içten duygularımla gezinin muhteşem geçtiğini dile getirerek başlamak istiyorum. İstanbul’da başlayan yolculuğumuzda kah güldük, kah duygulandık, kah ağladık. Osmanlı tarihimizi tanıdık, gururlandık ve şehit verdiğimiz masum gençlere, çocuklara üzüldük, savaşları lanetledik. Gezip, gördüğümüz olağanüstü yerlerin yanı sıra çok özel insanlarla tanıştık. Hepsi cana yakındı ama en önemlisi vatanına karşı sevgi doluydu. Belki biraz ilginç bir cümle olacak fakat kendimi bu geziden sonra daha Türk hissediyorum, bir nevi özgünleştim. Yazımın sonuna gelirken, umarım önemli bir şeyi unutmuyorumdur. Şimdi eve dönüyoruz ve içimde bir keder var.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

SEHER AYDUĞAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 09.11.1989 Stockholm Kungliga Teknoloji Üniversitesi Teknik Hazırlık Seher Aydugan seheraytu@hotmail.com

135

Isvec.indd 135

23.11.2011 17:03:57

İSVEÇ

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

17.11.1991 Stockholm Stockholm Üniversitesi Ekonomi ve Sayısal Bilgiler Selin Kayhan selin.9@hotmail.com

SELİN KAYHAN
Öncelikle söylemek istiyorum ki hayatımda ilk defa diğer yarımı buldum ve hissettim. Bunu en derin duygularımla söylüyorum. Hayatıma her zaman bilim, ilim ve tecrübeler ekledim. Ama böyle bir projenin verdiğini, hiç ama hiç veremedim kendime. Hayatta ölmeden önce yapmak istediğim şeylerden birini daha yapmış oldum. Bu projeyi düzenleyen herkese minnettarım. Kendimi ilk defa bu kadar özel hissediyorum. Avrupa’da yaşayan genç gurbetçilerimizin içinde bir boşluk vardı. Ben bu boşluğu, bu proje sayesinde doldurdum. Bunun için geç kalmış olsam da burada yaşadıklarımın faydasının olacağına inanıyorum. ‘Türküm’ demek bu kadar mı güzel olur? Gezdiğimiz yerler olağanüstüydü. Televizyondan izlediğimiz Sultanahmet Camii, Kız Kulesi, Çanakkale şehitlikleri ve diğer mekanları kendi gözlerimle görmek beni çok mutlu etti. Bu projenin devam etmesini diliyorum. Son olarak herkesten yani bu projeyi gerçekleştiren, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İçimdeki Türkiye sevdam sizin sayenizde büyüdü.

Öncelikle ‘kültür ve tarihini öğren’ başlığı altında geçen gezimizin, çok başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtmek isterim. Gerek geziye katılan gençler, gerek proje için çalışan herkes gerekse özenle hazırlanan program, tek bir cümle ile unutulmazdı. O kadar güzel insanları tanıma şansım oldu ki bu projede iyi ki yer almışım. Çok merak ettiğim şehirlerimizi ve tarihi yerlerimizi, yerinde görme ve güzelliklerini öğrenme fırsatı sunduğunu için öncelikle Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ve emeği geçen herkese çok büyük bir borcumuz var diye düşünüyorum. Ülkeme geri döndüğümde, edindiğim her bilgiyi yanımda götüreceğim ve etrafımdaki herkese aktararak borcumu ödeyeceğim.

SİNEM TALAYHAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 19.11.1995 Stockholm Stockholm Üniversitesi Ekonomi / Matematik Sinem Talayhan Sinem_91@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

21.10.1987 Stockholm Sdertörnshögskola Lise Öğretmeni Seval Tuncer seval_87_@hotmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

SEVAL TUNCER

Bu projeye katıldığım için inanılmaz mutlu ve şanslıyım. Şu an projenin ilk günü ile son gününü kıyasladığımda olağanüstü bir fark olduğunu söyleyebilirim. Birbirinden güzel, farklı ve mükemmel insanlarla tanıştığım için minnettarım. Bize bu fırsatları sunduğunuz için hepinizden Allah razı olsun.

Bu projeyi ilk duyduğumda, çok heyecanlandım. Bu proje, gerek mesleğimi ilgilendiriyor olması sebebiyle, gerekse de Türkiye’de yaşamış olan medeniyetleri ve bitmek bilmeyen Osmanlı mirasını tanıyıp, bunları her dinden, her ırktan insanı içinde barındıran İsveç eğitim sistemiyle birleştirerek, gençlere aktarabilecek olmam sebebiyle çok önemsediğim projeydi. Bu gezi beklentilerimi fazlasıyla karşıladı, hatta umduğumdan daha güzeldi. Yaşadığım ülkeme mutlu, huzurlu ve daha bilinçli dönüyorum.

SONER KAYHAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 03.11.1993 Stockholm Rudbeckianska Gymnasiet Doğa Bilimleri Soner Kayhan the-last-soldıer@live.se

136

Isvec.indd 136

23.11.2011 17:04:02

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

21.03.1989 Stockholm/Örebro Örebro Üniversitesi Ekonomi Sümeyra Kayhan sumeyra.kayhan@live.se

SÜMEYRA KAYHAN
Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu bu proje, yurt dışında yaşayan Türk gençlerinin kendi kültürünü ve tarihini yakından tanıması için güzel bir fırsat oldu. Bu proje sayesinde yalnızca kendi kültürümü ve tarihimi öğrenmedim. Farklı ülkelerden gelen gençlerle tanıştım. Bu sayede güzel arkadaşlıklar kurabildim. Aynı zamanda kendimin ve bu projede yer alan diğer arkadaşlarımın çok şanslı olduğuna inanıyorum. Çünkü böyle bir projeye katılmak, hayatta her zaman karşımıza çıkabilecek bir fırsat değildir. Umuyorum ki bu proje ileride de devam eder ve benim gibi birçok Türk genci, kendi tarihini ve kültürünü yerinde yaşayarak, öğrenme fırsatı bulur. Bu proje sayesinde yurtdışında yaşayan Türk gençleri ve Türkiye’de yaşayan gençler arasında birlik ve beraberlik adına büyük bir adım atıldığını düşünüyorum.

Bu geziye katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu gezi sayesinde hiç gelmediğim yerleri gördüm ve Türk kültürünü yakından tanıdım. Bu sayede çok şey öğrendim. Beni en çok etkileyen yer Çanakkale oldu. Yaşanan olayları tekrar yaşar gibi oldum ve çok duygu yüklüydü. Bir kez daha Türk olduğum için kendimle gurur duydum. İyi ki gelmişim ve iyi ki yeni arkadaşlarla tanışmışım. Yaşananları ve arkadaşlarımı hiçbir unutmayacağım.

TANSU ORHAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 02.09.1994 Göteborg Jensen Gymnasium Tansu Orhan b3biishen_417@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

08.03.1987 Stockholm Stockholm Üniversitesi İktisat Tarihi Talha Okur okur_t@hotmail.com

TALHA OKUR
Bu gezinin düzenleneceğini öğrendim ama başvurumu göndermemiştim. Yakın bir dostumla istişare ettikten sonra geziye başvurma kararı aldım. Müracaat ettim ve 100 kişilik ekibe dâhil oldum. Adnan Gül’ün elçilikte yaptığı bilgilendirme toplantısına katıldım ve orada projenin ne kadar önemli olduğunu anladım. Bu projeye katıldığım için kendimi şanslı hissediyorum. Bu 15 gün içerisinde, 9 farklı şehir gezdik. Yolculuğumuz İstanbul’da başladı. Mimar Sinan’ın kalfalık dönemi eseri olan İstanbul’daki, Süleymaniye Camii’ni ve ustalık dönemi eseri olan Edirne’deki Selimiye Camii’ni, gördük. Çıraklık dönemi eserini de görmek isterdim. İstanbul’dan sonra Edirne’ye uğradık ve orada geçirdiğimiz zaman tarihi havayı tatmamıza yetti. Daha sonra Çanakkale, Bursa, Bilecik, Afyon, Konya, Nevşehir ve Ankara’yı gezerek bir medeniyeti tanıma fırsatı bulduk. Bu tarihi eserleri daha iyi anlayabilmek ve uzun uzun izleyebilmek için ileride tekrar Türkiye’ye geleceğim.

Daha önce böyle bir projeye katılmadım. Tarihimizi ve kültürümüzü daha iyi öğrenmek beni çok mutlu etti. Projede yer alan herkes farklı ülkelerden geliyordu ve yeni arkadaşlarla tanışma imkanımız oldu. Bu proje sayesinde Osmanlı’nın nasıl kurulduğuna ve nasıl büyüdüğüne tanık olduk. Sonrasında ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden zorlu yolu öğrendik. Atalarımız nasıl bu ülkeyi savaşarak bize miras bıraktıysa, biz de hep birlikte mücadele ederek, bu vatanın tarihini ve kültürü çocuklarımıza bir şekilde aktarmalıyız diye düşünüyorum.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

TANYEL EREN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 27.08.1990 Malmö Lund Üniversitesi Ekonomi Tanyel Eren tanyel@mustonline.se

137

Isvec.indd 137

23.11.2011 17:04:07

İSVEÇ

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

04.04.1994 Stockholm Tasarım ve Yapı Koleji Liderlik Tımur Sabri Hersen tsh@live.se

Hayatımın sonuna kadar unutamayacağım bu gezide emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Burada Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen birçok Türk genciyle tanışma ve kaynaşma fırsatı yakaladım. Bu fırsatı bana tanıyan, tarihimle ve kültürümle buluşmamı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

TİMUR HERŞEN TUĞÇE GÜL ÇAMLIBEL
İstanbul’u daha önce gezme fırsatım olmuştu. Ama proje kapsamında yer alan diğer şehirleri ilk defa gezdim. Bu proje sayesinde bu şehirlerin tarihi ve kültürünü daha yakından görerek, tanıma fırsatı buldum. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 21.02.1989 Stockholm Södertörn Üniversitesi Lise Öğretmenliği Tugce Camlıbel sushi01@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

02.03.1993 Vasteras Carlforska Gymnasium Ekonomi Tim Kuscu timur_cs93@hotmail.com Gezi boyunca kurulan arkadaşlıklar, geçirdiğimiz mutlu, hüzünlü anlar ve gezip gördüğümüz tarihi güzellikler bu projeyi her yönden tamamlıyor. Bu proje sayesinde kültürümle ve tarihimle buluştuğum için, yeni arkadaşlar edindiğim için çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

TİMURHAN SEYİT KUŞCU

Bu proje benim açımdan çok iyi geçti. Diğer arkadaşlarıma, kesinlikle böyle bir geziye katılmalarını tavsiye edeceğim. Bu proje sayesinde birçok yeni arkadaş edindiğim, kendi tarihimiz ve kültürümüzle buluştuğum için çok mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

TÜRKAN İBRAM
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 11.02.1987 Stockholm Örebro Üniversitesi Ekonomi Türkan Daniella Tuncer turkan87@hotmail.com

138

Isvec.indd 138

23.11.2011 17:04:12

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

12.10.1987 Stockholm Örebro Üniversitesi Ekonomi Viktorya Gülenay viktoryagulenay@hotmail.com

VİKTORYA GÜLENAY

Bu gezi sayesinde Türkiyemizin tarihi açıdan farklı ve güzel yerlerini görme fırsatını yakaladığım için çok mutluyum. Avrupa’nın farklı yerlerinden gelen gençlerle tanışmak ise bu projenin benim açımdan en güzel kısmıydı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Bu geziye katılabildiğim için çok mutluyum. Görmek istesem bile göremeyeceğim, Türkiye’nin önemli kültür şehirlerini, bu proje sayesinde gezebilme fırsatı yakaladım. Ülkemizin tarihini ve kültürünü öğrendim. Bu projeyi düzenleyen herkese çok teşekkür ederim.

VOLKAN ERDOĞAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 14.12.1989 Stockholm Sjödal Gymnasiet AB Politikası Volkan Erdoğan volkan141@hotmail.com Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 08.05.1990 Stockholm Södertörns Üniversitesi Ekonomi Volkan Erdoğan vokkan@hotmail.com

VOLKAN ERDOĞAN

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Milli duygularımı kabartan bir gezi oldu benim için. Gezdiğimiz şehirlerde tarihimizi gördük, oralarda neler yaşandığını öğrendik. Avrupa’daki diğer gençlerle tanışma ve bir bağ kurma fırsatı yakaladık. Aynı ülkede olup da hiç tanışma fırsatı bulamadığımız arkadaşlarımızla tanıştık. Yeniden görüşebilmek dileğiyle.

139

Isvec.indd 139

23.11.2011 17:04:17

İSVEÇ

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

26.04.1990 Stockholm Södertörns Üniversitesi Ekonomi/Politika Zeyno Dalbudak zeyno.d@live.se

ZEYNEP DALBUDAK

Bu projeyle ilgili hissettiklerim başlarda çok farklıydı. Kafamda gezinin nasıl geçeceğiyle ilgili senaryolar yazıyordum ama hayal ettiğimden çok daha güzel bir projeydi. Bu kültür ve tarih gezisine katılabildiğim için çok mutluyum. Bu 2 hafta boyunca memleketimin tüm güzelliklerini ve değerlerini görme fırsatı buldum. Bu gezi anlatılmaz, yaşanmalı. Ne mutlu Türküm diyene. Bu gezi boyunca zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Farklı ülkelerden gelen Türk gençlerle tanıştım ve yeni arkadaşlar edindim. Türkiye’nin kültürünü ve tarihini yerinde görme ve yaşama fırsatı buldum. Bizlere bu fırsatı sunan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkür ederim.

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

23.03.1987 Stockholm Stockholm Üniversitesi Zey Nep zeyno__87@hotmail.com

YUSUF ERDAL
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 09.08.1993 Stockholm Jensen Gymnasium Norra Fen Bilimleri Yusuf Erdal yusuf.erdal.93@gmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

ZEYNEP ÜNLÜ

Hissettiklerimi uzun uzun anlatmak isterdim ama nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Çünkü bu gezi gerçekten anlatılmaz, yaşanır. Gezdiğimiz yerleri, tanıdığım insanları ve güzel Türkiye’mizi asla unutamayacağım. Vatanımıza ve milletimize olan hasretimi, bu gezi sayesinde 15 günde gidermeye çalıştım. Bir başkadır bizim memleketimiz.

140

Isvec.indd 140

23.11.2011 17:04:23

Konya / 04 Ağustos 2011

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Mevlana Müzesi

141

Isvec.indd 141

23.11.2011 17:04:43

Alaadin Tepesi

atay Kar esesi dr Me

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

İnce Minare Medresesi

142

Isvec.indd 142

23.11.2011 17:04:50

143

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Isvec.indd 143

23.11.2011 17:05:07

Nevşehir / 05 Ağustos 2011

Esentepe

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

144

ava Açık H si Müze ar Üçhis
23.11.2011 17:05:23

Isvec.indd 144

Ava nos

Dervent Vadisi

145

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Isvec.indd 145

23.11.2011 17:05:38

Isvec.indd 146

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

146

Paş aB ağl arı

23.11.2011 17:05:56

ava Açık H si Müze

147

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Isvec.indd 147

23.11.2011 17:06:12

Norvec.indd 148

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

148

23.11.2011 17:11:06

NORVEÇ

149

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Norvec.indd 149

23.11.2011 17:11:06

NORVEÇ

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

17.10.1989 Oslo Handelshöyskolen B.I Emlakçılık Adiile Bozkurt adile_b89@hotmail.com

ADİLE BOZKURT

Muhteşem bir projeydi. Her zaman tarihi ve kültürel mirasımıza ilgi duymuşumdur. Ama anavatanımızın farklı yerlerinde, şanlı tarihimizi ve zenginliklerle dolu kültürümüzü yerinde görmek, yaşamak, daha ayrıntılı öğrenmek çok güzel ve gurur verici bir duyguydu. Ayrıca bu gezi sayesinde farklı görüş ve kültürlere sahip olmamıza rağmen aynı tarihi paylaştığımız, Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelen gençlerle tanışma ve yeni dostlukların temellerini atma imkanımız oldu. Bizlere tüm bu güzellikleri yaşatan ve bu kadar güzel insanı bir araya getiren herkese çok teşekkür ederim.

ALİ RIZA KARAGÖZ
Atalarımızın kanlarıyla yıkanmış bu vatan topraklarının her karışında, kendi benliğimle tanıştım. Ufkumu genişletip, beni bilinçlendiren ve bu geziyi düzenleyen herkese teşekkür ederim. Avrupalı Türkler olarak, birlik ve beraberliğimizi bozmamak dileğiyle. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 01.03.1987 Drammen Oslo Üniversitesi Diş doktorluğu Ali Rıza Karagöz alrika@live.no

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

17.07.1991 Moss Höiskolen i Östfold İnovasyon Ali Özbal ali_ozbal@hotmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

ALİ ÖZBAL

25 Temmuz günü, Türk topraklarına ayak bastığımda, çok heyecanlandım. Beklentilerim çok yüksekti. Bu organizasyon beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. İçimdeki Türkiye sevdası kat kat arttı. Bu gezi sayesinde görmediğim yerler gördüm ve bilmediğim şeyler öğrendim. Artık kendimi Türk tarihine ve kültürüne daha yakın hissediyorum. Bunun sizlere için çok teşekkür ederim.

Bu güzel proje bana çok şey kattı. Bu proje sayesinde kendimi ve dilimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Öğrendiğim bilgiler sayesinde Türk olmaktan daha fazla gurur duymaya başladım. Kendi tarihimi ve kültürümü, kendi gözlerimle görmek bambaşka bir duyguydu.

ALİ YAŞAR ÖZBAL
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 10.06.1993 Moss Kirkeparken Videre Gaendeskole Lise Ali Yaşar Özbal aliozb1@ostfoldfk.no

150

Norvec.indd 150

23.11.2011 17:11:12

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

08.02.1990 Akershus Handelshöyskolen B.I Ekonomi Dilara Arda Guler arda.dilara@live.no Bu geziye katılmadan önce, aklımda birçok soru işareti vardı. Bunlardan biri de geziye katılacak olan 400 kişinin nasıl bu kadar yeri hep beraber gezip göreceğiydi. İlk durağımız İstanbul oldu. Böylesine büyük bir şehirde olmamıza rağmen aklımdaki bu soru hemen cevaplandı. Herkes gittiğimiz her yere ve yaptığımız her şeye hiç beklenmedik bir şekilde uyum sağladı. İstanbul’u anlatmaya kelimeler yetmez. Gerçekten herkesin gezip görmesi gereken bir yer. Panorama 1453 Fetih Müzesi, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Ayasofya ve Yerebatan Sarnıcı birbirinden güzel tarihi yerler. Camilerimiz için söyleyecek söz bulamıyorum. Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camii, tek kelimeyle muhteşemdi. Kapalı Çarşı ve daha sayamadığım birçok yeri de unutmamak lazım tabi ki. İstanbul’dan sonra Edirne’ye yol aldık. Orada en çok beğendiğim yer Selimiye Camii oldu. Mimar Sinan’ın oraya neden ‘ustalık eserim’ dediğini şimdi çok iyi anlıyorum. Daha sonra sıra Çanakkale’ye geldi. Çanakkale’ye hiç gitmediğim için beklentilerim büyüktü. Daha ilk dakikadan itibaren beklentilerim fazlasıyla karşılık buldu. Bütün anıtlar ve şehitlikler beni duygusal anlamda gerçekten büyüledi. O kadar gencimizin verdiği vatan savaşı, beni gözyaşlarına boğdu. Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Umarım gelecek nesiller de bu gençlerimizi ciddi anlamda örnek alırlar. Bir sonraki durağımız Bursa oldu. Birçok yere gittik orada ama en güzeli, o huzur dolu Cumalıkızık Köyü’ydü. Fakat Hacivat ve Karagöz gösterisini de geçmek olmaz elbet. Bilecik ve Afyonkarahisar, Türkiye’de en çok sevdiğim şehirlerin arasına girmeyi başardı. Gittiğimiz bütün türbeler muhteşemdi ama Bilecik’teki Ertuğrul Gazi Türbesi ve Konya’daki Mevlana Türbesi bir başkaydı. Mevlana Türbesi mutlaka görülmesi gereken bir yer. Beni büyüleyen bir başka yer ise Nevşehir oldu. Ürgüp, Kapadokya ve peribacalarına kesinlikle bir kez daha gitmek isterim. Gerçekten çok doğal ve harika ötesi yerler. Son olarak başkentimiz Ankara’ya gittik. Buranın kuşkusuz en mükemmel yeri Anıtkabir’di. Her şehrimizin kendine has ve özel yerleri ve güzellikleri var. Bana vatanımı, kültürümü ve tarihimi yakından tanıma fırsatı verdiniz. Eminim ki bundan daha güzel, eğlenceli ve aynı zamanda faydalı bir geziye katılamazdım. Projede emeği geçen herkese defalarca teşekkür ederim. Saygılarımla.

ARDA DİLARA GÜLER

Bu gezi benim için çok güzeldi. Farklı ülkelerden gelen Türk gençleriyle buluşup, ülkemizi birlikte tanımak muhteşemdi. Bu ülkenin bir parçası olup, şimdi daha da yakından tanıyor olmak, bulunulmaz bir servet değerinde.

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

06.06.1989 Oslo Högskolen i Lillehammer Sosyal Hizmetler Ayse Ergul ayse_ergul_89@hotmail.com

AYŞE ERGÜL BAHAR AKDAŞ
Yolculuğumuza İstanbul’dan başladık. İstanbul’daki yaşam ve tarihi yerler, her zaman ilgimi çekmiştir. İstanbul’u yakından görüp, tanıyabilmek çok güzeldi. Dolmabahçe Sarayı, camiler, Kapalı Çarşı, vs. hepsi görülmesi gereken yerler. Bir Türk olarak gurur duyduğum ilimiz Çanakkale’yi de gezdik, gördük. Çanakkale’ye her Türk gitmeli. Burası gerçekten Türk tarihinin en önemli noktalarından biri. Şehitlerimizi ziyaret etmek, beni çok duygulandırdı ve sahnelenen tiyatro çok etkileyiciydi. Ben ‘ne mutlu Türküm diyene” sözünün gerçek anlamını Çanakkale’de öğrendim. Nevşehir’e aşık oldum. Gerçekten çok farklı ve çok güzel bir şehir. Burada gerçekten yaşamak isterdim. Bu gezi sayesinde Türkiye’de gezip, görmem gereken birçok şehir olduğunu anladım. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 20.09.1991 Oslo Högskolen i Lillehammer Sosyal Hizmetler Bahar_a91@hotmail.com

151

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Norvec.indd 151

23.11.2011 17:11:16

NORVEÇ

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

05.07.1991 Trondheım Hogskolen i Nord-Trondelag Ekonomi Bekir Kayhan bekir@live.no

BEKİR KAYHAN
Bu projeye katılacağımı öğrendiğimde, kendimi çok şanslı hissettim. Günler geçtikçe, ülkeme kavuşacağım için daha da mutlu oluyordum. ‘Avrupa’da Yaşayan Türk Gençleri Kendi Kültürü ve Tarihiyle Buluşuyor’ projesi sayesinde ülkemi daha iyi tanıma imkanı buldum. Gezi süresince İstanbul, Çanakkale ve Nevşehir’den çok etkilendim. İstanbul’da tarih dolu yerleri gezdik ve çok şey öğrendim. Tarihi bizzat yaşamak, kitaplardan okumaktan çok farklı bir duyguydu. Ne güzel benim memleketim. Ben şu an huzur içinde uyuyabiliyorsam, bu benim gibi genç Mehmetçiklerin sayesinde. Onlar olmasaydı kim bilir ne halde olurduk. Çanakkale’de Mehmetçiğin fısıltılarını duydum sanki. Nevşehir’de ilginç yapılara şahit oldum. Evlerin, taşların içinde bulunması çok etkileyiciydi. Bütün bu yerleri gezdikten sonra tarihimi ve değerlerimi daha iyi anlayabiliyorum. Gezi sona erdi ve Norveç’e dönüyorum. Bu hüzünlü bir ayrılış. Burada tanıdığım arkadaşlarımı ve büyüklerimi hiç unutmayacağım. ‘Bir gün vardır, aylardan daha değerlidir. Bir yıl vardır, asırlardan farklıdır. Benim vatanım vardır, bu dünyada eşi benzeri yoktur.’ Herkesten Allah razı olsun. Sevgi ve saygılarımla.

İstanbul benim çok sevdiğim aynı zamanda yazları en çok gezdiğim şehirlerden biridir. Bu gezide İstanbul’u hala tanımadığımı gördüm. Edirne’nin tarihi açıdan zengin şehirlerden biri olduğunu bildiğim için birçok yeri merakla gezdim. Çanakkale en çok merak ettiğim şehirdi. Burası manevi açıdan çok önemli bir şehir ve Çanakkale anlatılmaz, yaşanmalı. Bilecik ise hiç duymadığım bir şehirdi ve bu gezide tarihimizde önemli bir yere sahip olduğunu anladım. Afyon kültürü, yıllarca yakından yaşadım bir kültürdü ve bu şehir harika bir yer. Konya’da ise Hz. Mevlana, ‘Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol’ sözleriyle bize dürüstlüğü gösterdi. Nevşehir çok güzeldi. Peribacalarıyla güzel ve faydalı taşlarıyla bizi büyüledi. Tarihi açıdan önem taşıyan Bursa’da Hacivat ve Karagöz oyununu izlemek beni çok etkiledi. Şimdiyse sıra Ankara’da… Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etmek, benim için önemliydi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

CAFER DEMİR
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 03.08.1992 Oslo Sogn Videregaaendeskole Lise Cafer Demir cd92@live.no

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

01.03.1991 Oslo Oslo Üniversitesi Pedagoji Busra Erkiran busra1991@hotmail.com

BÜŞRA ERKIRAN
Bu proje katılmadan önce gözümde birçok şey canlandırmıştım. Beklentilerim oldukça büyüktü. Kendi kafamda en çok merak ettiğim yerleri belirledim. Listemin en başında Kapadokya yer alıyordu. Bana çok uzaktı ve oraya gitmem bir o kadar zordu. Kapadokya’ya bir hayli güzeldi ve hayatım boyunca unutamayacağım anılar yaşadım. Bu proje bana sadece bilgi ve kültür değil aynı zamanda Avrupa’nın birçok yerinden yeni arkadaşlar kazandırdı.

Çanakkale’de çok duygulandım. Şehitlerimizin bizim için yaptığı onca fedakarlığı tekrardan duymak etkileyiciydi. Ayrıca sahnelenen tiyatro eserinde çok duygulandım ve özellikle okunan bir mektuptan sonra ağlamamak için kendimi zor tuttum. Edirne, benim için çok büyük gurur kaynağı oldu. Orada askerlerimizden birinin siperinden çıkıp, cephede savaştığı yaralı düşman askerini nasıl kurtardığını duymak çok etkileyici aynı zamanda gurur vericiydi. En sevdiğim şehirler İstanbul ve Nevşehir’di. İstanbul’da, Dolmabahçe Sarayı’na hayran kaldım. Sanki duvarda asılı bir sanat eserinin içerisinde geziyorduk. Nevşehir’de dağların içindeki evleri çok sevdim, çok güzel bir manzaraydı. Bu gezide tarihimi daha da yakından tanıdım ve ne kadar güzel bir geçmişe sahip olduğumuzu anladım. Bu da beni çok duygulandırdı ve her aklıma geldiğinde tüylerim diken diken oluyor. Saygılarımla.

DENİZ ÜLKER
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 23.12.1989 Oslo Sogn Vgs Teknik İnşaat Deniz Ülker denizulker89@gmail.com

152

Norvec.indd 152

23.11.2011 17:11:22

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

16.10.1992 Drammen Stavanger Üniversitesi Sosyoloji Ebru Kirici ebruu-09@live.no

EBRU KIRICI
Bu gezi sayesinde Türkiyemle tanışmış olduğuma inanıyorum. Özellikle şehitliklerde çok etkilendiğimi belirtmem gerek. İlk defa Türkiye’ye geldim, bu kadar çok yer gezdim ve tarihimi öğrendim. Artık başım dik, göğsümü gererek tarihimizi anlatacağım herkese. Hangi ülke insanlarını bu kadar önemser, tarihini ve kültürünü tanımaları için onlara bu imkanları sağlar? Hiç bir ülke… Türk olduğum için gurur duyuyorum, Türkiyemle gurur duyuyorum. Ne mutlu Türküm diyene.

İstanbul’a geldiğimde, kendimi manevi yönden zayıf hissediyordum. Çünkü kendi topraklarım hakkında çok az şey biliyordum. Bu 15 gün boyunca gördüğüm yerler beni çok etkiledi. Özellikle Çanakkale… Çanakkale ziyaretinden sonra Türk olmanın önemini ve bu topraklara sahip çıkmamız gerektiğini bir kez daha anladım. Türk olmaktan gurur duyuyorum ve bu proje sayesinde ne kadar önemli bir millet olduğumuzu öğrendim.

EMİN AKKOCA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 19.01.1994 Moss Kırkeparken Lisesi Düz Lise Emin Akkoca emin_094@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

19.05.1992 Oslo Elvebakken VGS Lise Elvan ERGÜL elvan_ergul@hotmail.com

ELVAN ERGÜL

Projeye katılmadan önce çok farklı şeyler düşünüyordum. Ne kadar iyi organize edilmiş olsa da 400 kişinin katılacağı bir projede, aksamaların olacağını düşünüyordum. Buraya geldikten sonra yanıldığımın farkına vardım. 15 günde, 9 farklı şehri ziyaret ettik. Gezimizi farklı yerleri görmüş ve çok şey öğrenmiş bir şekilde tamamladık. Çanakkale beni en çok etkileyen yerlerden biriydi. Çocukluğumdan beri bana Çanakkale ile ilgili şeyler anlatılır. Ama hiçbir zaman burada olduğum kadar duygulanıp, Çanakkale’nin ruhunu ve büyüklüğünü bu şekilde hissetmemiştim. Çanakkale’de izlediğim tiyatro oyunu, duygularımı ve Türk kimliğimi öne çıkaran etkinliklerden biriydi. Türkiye’nin bize bu şekilde tanıtılmasından dolayı çok mutluyum. Bu projeye katılmasaydım Türkiye’nin tarihinin bu kadar büyük ve önemli olduğuna inanmazdım.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Çoğu yerini önceden görmüş olsam bile, bu gezide beni en çok etkileyen şehir Çanakkale oldu. Çünkü bu gezi sayesinde burada yaşananlar hakkında çok şey öğrendim. Çanakkale her Türk insanı için çok değerli bir yer. Her ilde farklı güzellikler gördük, yaşadık. Gezdiğimiz birçok yeri daha yakından tanıyabildik.

EMİNE AVCIOĞLU
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 27.10.1990 Oslo Lillehammer Üniversitesi Sosyal Hizmet Uzmanlığı Emine Avcioglu emy_2710@hotmail.com

153

Norvec.indd 153

23.11.2011 17:11:27

NORVEÇ

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

09.10.1989 Stavanger UIS Mühendislik Emre Kan e.kan@stud.uis.no

EMRE KAN
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan ‘Avrupa’da Yaşayan Türk Gençleri Kendi Kültürü ve Tarihiyle Buluşuyor’ projesine katıldığım için kendimi çok şanlı hissediyorum. Bu proje sayesinde Avrupa’nın diğer ülkelerinden gelen gençler ile tanışma imkanı buldum. Bu da benim için çok önemliydi. Örneğin; bir gün yolum İsveç’e düştüğünde, orada beni bu proje sayesinde tanımış olduğum Burak kardeşim karşılar. Aynı şekilde ben de onları Norveç’te çok iyi bir şekilde ağırlarım. Bu projenin bana hem maddi hem de manevi faydaları oldu. Proje esnasında beni en çok etkileyen şey, hiç şüphesiz Osmanlıların yani ecdadımızın yapmış olduğu tüm bu güzel eserlerdi. Hepsi birbirinden farklı ve hepsinin benim için ayrı bir yeri var. Son olarak, bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şansım olursa bu projeye tekrar katılmak isterim.

‘Avrupa’da Yaşayan Türk Gençleri Kendi Kültürü ve Tarihiyle Buluşuyor’ projesi, yurtdışında yaşayan Türklerin unutulmadığını gösteridir. Türkiye’ye kendi imkanlarımla gelseydim, burada edindiğim dostlarım olmazdı ve ülkem hakkında bu kadar çok şey öğrenemezdim. Bu eşi benzeri olmayan projeye katıldığım için kendimi şanslı hissediyorum. Teşekkürler.

ESRA BONCUK
Doğum Tarihi: 23.09.1988 Oslo Şehir: Bergen Üniversitesi / Oslo Okul: Üniversitesi Sosyal Antropoloji / Pedagoji Bölüm: Esra Öredobb Facebook: esra_boncuk@hotmail.com Mail:

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

16.09.1995 Moss Malakoff Lisesi Sağlık ve Sosyal Bilimler Enes Armando enes.cakir95@hotmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

ENES ALİ ÇAKIR

Öncelikle bu projeyi düzenleyen ve emek harcayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu projeye iyi ki katılmışım. Katılmasaydım şu an zamanımı, gereksiz şeylere harcamış olacaktım. Bu projede en çok sevdiğim şey, yeni arkadaşlarla kaynaşmak, tarihi ve kültürel açıdan önemli ve güzel yerleri gezmekti.

Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve bu projeye katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Türkiye hakkında çok fazla bilgiye sahip değildim ama bu proje sayesinde vatanım hakkında çok şey öğrendim. Yaşadıklarımı anlatamıyorum çünkü bu proje “anlatılmaz, yaşanır”.

FARUK ÖZDEMİR
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 12.03.1995 Moss Kirkeparken Videregaendeskole Lise Faruk Özdemir a_faruk95@hotmail.com

154

Norvec.indd 154

23.11.2011 17:11:33

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

12.05.1991 Trondheim Bybroen VGS Lise Hanifi Karaman karamaninho@hotmail.com

HANİFİ KARAMAN

Bu gezi beni kültürüme ve tarihime daha da yaklaştırdı. 15 gün boyunca Türkiye’nin tarihini daha yakından tanımama yardımcı oldu. Bu muhteşem programın en iyi şekilde gerçekleşmesi için harcanan emekten dolayı çok mutluyum ve teşekkürlerimi iletiyorum. Umarım ki bir gün bana yapılan bu hizmet için gereğince çalışabilirim. Bu projeyi hazırlayan herkese teşekkür ederim.

Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen bu proje sayesinde farklı ülkelerde yaşayan ama aynı kadere sahip, benim gibi gençlerle tanışma şansım oldu ve güzel arkadaşlıklar kurdum. Projeye katılacağımı öğrendiğimde, Türkiye’nin tarihini ve kültürünü daha yakından öğreneceğim için çok mutluydum. Bu geziden çok memnun kaldım ve yeni şeyler öğrendim. Herkese teşekkürler.

HASAN TURAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 19.11.1992 Stavanger Bergeland VGS. Lise Hasan Turan dj-turano_@hotmail.com

Doğum Tarihi: 17.03.1994 Moss Şehir: Kirkeparken Okul: Videregaendeskole Lise Pazarlama Bölüm: Hasan Özbal Facebook: hasan.ozbal@hotmail.com Mail:

HASAN ÖZBAL

Bu gezide inanılmaz hatıralar yaşadım. Kendi kültürümü, tarihimi öğrenmek ve tanımak içimde bambaşka bir servet bıraktı. Birçok Türk genciyle tanışmak, beraber gezmek ve kültürümü tanımak beni çok sevindirdi. Burada birçok arkadaşım oldu ve çok mutluyum. Çanakkale’ye görmeyi çok istiyordum ve şimdi bu gezi sayesinde burayı gezme fırsatı yakaladım. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanı Adnan Gül’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum ve sizleri çok seviyorum.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Çünkü bu proje kendi ülkemi ve kültürümü daha yakından tanımama olanak sağladı. Aynı zamanda kendi tarihimi, yerinde yaşayarak öğrenme fırsatım oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

HEVAL GÜLER
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 13.03.1990 Oslo BI Oslo Ekonomi Heval Guler heval90@live.no

155

Norvec.indd 155

23.11.2011 17:11:40

NORVEÇ

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

25.04.1987 Moss Lillehammer Üniversitesi Sosyal Hizmet tyrkerinn@hotmail.com

HÜSNE İŞLEKÇERÇİ

Hani güzel bir rüyanın ardından uyanmak istemez ya insan, bitmesin ister. Ama hiçbir şey baki değildir. Ben de bu rüyanın bitmesini hiç istemesem de son sahnesindeyim. Duydum, gördüm, hissettim ama doyamadım Türkiyemize. Geçmişimiz ağlattı ama geleceğimiz sevindirdi. Bu rüyayı yaşanır kılan, bize bu imkanı veren Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ve emeği geçen herkese kalpten teşekkür ediyorum.

Türk kültürü ve tarihi konusunda yetersiz kaldığım için bu projeye başvurma kararı almıştım. Hedefim şanlı tarihimizi daha yakından tanımak ve edindiğim yeni bilgilerle, yeni ufuklara açılmaktı. Projeye başvurduğum andan itibaren içimde bir heyecan ve bir takım beklentiler oluştu. Katılacak diğer katılımcılar nasıl olacaktı? İnsanlara ne derece uyum sağlayacaktım? Bu ve benzeri kaygılarım oluşmuş olsa da, hepsini İstanbul’a geldiğim andan itibaren unuttum. Artık Türkiye’yi yaşamak vardı. 15 gün boyunca, 9 şehir, tarihi ve kültürel açıdan önemli birçok mekan gezdik ve buralarda kendimizi yeniden keşfedip, tanıdık. Ben Avrupa’da yaşayan bir Türk genci olarak, ileri çağda yaşadığımızı zannetmiştim, yanılmışım. Yıllar öncesinde ecdadımız, bugün kullanılan ilim, icat ve düşünceleri bulmuşlar, öğrenmişler ve kullanmışlar. Bizler, atalarımızın tecrübe ve birikimlerinden faydalanarak çok daha ilerilere ulaşacağız ve ulaştıracağız. Bu ufku, bu düşünceyi, daha doğrusu bizlere ecdadımızın yüklediği bu davayı, öğrenmemizi sağlayan herkese teşekkür etmek isterim. Projenin gerçekleşmesinde emeğe geçen herkese ayrıca teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Norveç’e dönerken önemli bir davayla döndüğümü belirtmek ister, saygılarımı sunarım. Vatanıma ve dünyaya hayırlı olmak ümidiyle…

İSMAİL ACAR
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 22.01.1991 Stavanger Oslo Üniversitesi Pedagoji İsmail Acar/Dialog i Aksjon acar@live.no

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

18.10.1991 Röyken Universitet For Miljö Og Biovitenskap Endüstri Mühendisliği ibrahimtemel@live.no

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

İBRAHİM TEMEL

Öncelikle bize böyle bir imkan sunulduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu gezinin çok güzel ve bilgi dolu olduğunu dile getirmek istiyorum. Bu proje sayesinde gezmediğim, görmediğim yerleri görmüş oldum ve bilmediğim birçok şey öğrendim. Bundan dolayı sizlere minnettarım. Ayrıca yeni arkadaşlarla tanışmaktan da mutluluk duydum.

Bu proje sayesinde ülkemi gerçek anlamda tanıdım ve yıllardır kafamda oluşturduğum Türkiye tablosunun ne kadar değiştiğini fark ettim. Türkiye’nin her yönüyle tanıtıldığı bu güzel projeye katılmış olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah Avrupa’da yaşayan bütün Türk gençlerine böyle bir projeye katılmak nasip olur. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

KEZİBAN DERBENT
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 16.10.1986 Drammen HIL Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kezi Derby derby_kezi@hotmail.com

156

Norvec.indd 156

23.11.2011 17:11:46

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

10.01.1993 Stavanger St. Svithun Vidergaaendeskole Realfag kezbanacar@hotmail.com

Çok güzel bir projeydi. Bize bu imkanı sağlayan Türkiye’ye ve Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkür ederim. Bu proje sayesinde Türk kültürünü ve tarihini daha yakından tanıma fırsatı buldum. Burada bilmediğim birçok şey öğrendim ve atalarımızla gurur duydum.

MAKBULE ACAR
Bu geziye katıldığım için çok ama çok mutluyum. Bu proje sayesinde ülkemizin o güzel havasına, insanlarına, ortamına, güzelliğine ve sayamadığım birçok şeye kavuştuk. Her gittiğimiz şehirde bizi saygıyla, sevgiyle ve şefkatle ağırladılar. Bu benim çok hoşuma gitti. Tanımadığımız yerlere gidip, tanımadığımız insanlar tarafından bu şekilde karşılanmak ve ağırlanmak gerçekten çok özel bir şey. Bizi evlatları gibi gördüler, bize ne kadar sıcakkanlı ve samimi bir millet olduğumuzu hatırlattılar. Geçirmiş olduğumuz bu 15 gün tıpkı bir rüya gibiydi. Burada tanıştığım insanlar, gezimize renk kattılar ve bizlere fedakarlığın ne demek olduğunu gösterdiler. Belki buralardan gidiyor görünebiliriz ama gönlümüz, benliğimiz ve kimliğimiz buralı ve ebediyete kadar böyle kalacak. Ben Türkiye’yi sayenizde farklı tanıdım, dünyanın ihtiyaç duyduğu bir Türkiye’yi gördüm. Çanakkale özellikle beni derinden etkiledi. Burada bizim milletimize özgü ‘İnsanlık’ ile karşılaştım. ‘İnsanlık’ kavramı bu kadar anlamlı, bu kadar derin işlermiş bir millete meğer. Hayatımı bu değerlerle doldurup, bunların ileride gelecek nesillere aktarılması için elimden geleni yapacağım. Ben, artık insanlık dersi almayacağım, insanlık dersi vereceğim. Bu geziden sonra tarihimi daha derinden öğrenmeye devam edeceğim.

MEHMET YAPICI
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 15.05.1992 Trondheim Üniversite Ekonomi Memet Santos Yapici memet_yapici_8@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir:, Okul: Bölüm Facebook: Mail:

03.06.1990 Oslo Nith E Business Mehmet Atay tataroglu90@hotmail.com

Çanakkale’ye gittiğimizde çok duygulandım. Askerlerimizin bile bile, isteyerek vatan uğruna canlarını feda etmesi ve şehit olması beni çok duygulandırdı. Çanakkale’de yaşanan olayların anlatıldığı tiyatro gösterisinden de çok etkilendim. Bu proje sayesinde kendi vatanımı, kültürümü ve tarihimi tanıdım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

MEHMET ATAY
Öncelikle bu projeyi düzenleyen herkese teşekkür ederim. Proje beklediğimden çok daha iyi geçti. İstanbul’da başlayan yolculuğumuz, Ankara’da sona erdi. Beni en çok etkileyen şehirler ise Çanakkale ve Afyonkarahisar, Kocatepe’ydi. Bilecik’teki tarihi yerleri gezdiğim için ve Türkiye’ye geldiğim için çok mutluyum.

MERVE PAYASLI
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 12.12.1991 Oslo HIO Öğretmenlik Merve Payasli merve.payasli@hotmail.com

157

Norvec.indd 157

23.11.2011 17:11:52

NORVEÇ

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

12.01.1994 Trondheim Lise Mekanik Mirka Boyaci mirka_boy@hotmail.com

MİRKA BOYACI

Öncelikle duygularım yüzüme yansıyor ve gülüyorum. Bu projeye katılmadan önce en büyük hedefim, diğer Avrupa ülkelerinden gelen Türk gençleriyle kaynaşmak, arkadaşlık kurmak ve tabi ki de Türkçeyi, kültürümü, tarihimi hatırlamak ve daha iyi öğrenmekti. Yani ‘Ne mutlu Türküm diyene’ sözünün anlamını bilmekti. Burada birçok şey öğrendiğimden, kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiyemiz nasıl kurulmuşsa ve nasıl gelişiyorsa, biz de bir Türk olarak bunları unutmayıp, gururla ülkemize Avrupa’dan katkı sağlayacağız. İyi ki böyle güzel ve anlamlı bir geziye katılma şansım oldu. Türk olmak başka bir şey. Tarihimizin ve kültürümüzün değerlerini yerinde öğrenmek, önümüzdeki yıllar için çok önemli bir rol oynayacak. Allaha şükürler olsun ki Türküm.

MUHAMMED NUMAN ÖZDEMİR
Türkiye ‘ye bize böyle bir imkan tanıdığı için çok teşekkür ederim. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Avrupa’da yaşayan biz Türk gençlerini bir araya getirerek, daha güçlü olmamızı sağladı. Bundan dolayı da çok mutluyum. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 28.01.1989 Moss Üniversite Sağlık Sosyal Bölümü Numan Özdemir numan_ozde_89@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

02.02.1993 Moss Malakoff Vıderegaaendeskole Düz Lise Mustafa Ozdemir musozd93@hotmail.com Böylesine anlamlı bir projede yer almak gurur verici bir duyguydu. Bu proje sayesinde Türkiye’nin tarihini ve kültürünü yerinde yaşayarak, görmenin yanı sıra farklı ülkelerdeki kardeşlerimizle de tanışma imkanı buldum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

MUSTAFA EMİR ÖZDEMİR
Bu projenin, hayal ettiğimden çok daha güzel olduğunu söylemeliyim. Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen 400 genç ile beraber yolculuk yapmak beni hem korkutuyor hem de heyecanlandırıyordu. Bu proje benim Türkiye ile aramdaki hisleri ve bağlarımı güçlendirdi. Öğrendiklerim beni gururlandırdı. Türkiye gerçekten çok güçlü bir devletmiş. Bu gezide birçok yeni insanla tanıştım ve gerçekten çok mutluyum. Beraber çok güzel anılarımız oldu. Beni en çok duygulandıran yer tabi ki Çanakkale’ydi. Orada verdiğimiz şehitlerimizin sayesinde şu an güzel bir Türkiyemiz var. Diğer şehirler de muhteşemdi. Özellikle Çamlıca Tepesi’nden İstanbul manzarasını gördüğümde, gözlerime inanamadım, muhteşemdi. Bu gezide edindiğim arkadaşlarıma, geziyi güzelleştirdikleri için teşekkür ederim. Projede emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ederim. Burada çok güzel anılarım oldu, herkese teşekkürler.

RÜSTEM İŞLEK
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 01.08.1993 Trondheim Tiller VGS Rüstem İşlek rustem_islek@hotmail.com

158

Norvec.indd 158

23.11.2011 17:11:58

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

20.10.1993 Drammen Lise Çocuk Gelişimi gul_a93@live.no

ÖZGÜL AYKIN
Burada yaşadıklarımı ve hissettiklerimi yazmadan önce Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na, biz Avrupa’daki Türk gençlerine, böyle güzel ve anlamlı bir proje hazırladıkları için çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Bana Türkiyemizin birçok güzel ve anlamlı yerini görme şansı verdiğiniz için gerçekten çok mutluyum. Burada sizlerle olmak bambaşka bir duyguydu. Ben kendimi bildim bileli, en çok Çanakkale’yi görmek istiyordum ama hep engeller çıkıyordu. Ama bu proje sayesinde mutluyum ki bu fırsatı yakaladım. Allah sizlerden razı olsun. Çanakkale’ye gelen herkes, burada olmanın çok farklı, yaşamadan anlatılamayacak bir duygu olduğunu söylüyordu ve gerçekten haklılarmış. Burada atalarımızın, babalarımızın yani şehitlerimizin mezarlarını ziyaret etmek, hem acı hem de gurur vericiydi. Onların bizler için vatanımız için neler yaşadıklarını, Türk olduğumuzu asla unutmamak lazım. Sonuçta onlar, vatanımız, milletimiz, ay yıldızlı bayrağımız, Türklüğümüz için kendilerini kurban ettiler. Huzur içinde yatarlar inşallah. Bu proje sayesinde o kadar çok şey öğrendim ki artık Norveç’teki arkadaşlarıma tarihimizi, Türkiye’nin nasıl bir ülke olduğunu anlatabileceğim. Ben Norveç doğumluyum. Hem Türk hem de Norveç kültürüne ayak uydurmak zor ama bir şekilde alışıyorsun. Türkiye’de Norveçli, Norveç’te Türk olarak görüyorlar beni. Ama ne kadar Norveç doğumlu olsam da ben Türküm, Türk kanını taşıyorum. Ne mutlu Türküm diyene. Biz gençler, her zaman nerede yaşarsak yaşayalım, Atatürk’ün, babamızın bizlere emanet ettiği memleketimizi, vatanımızı koruyalım, saygı duyalım. Ben babamızı yani Mustafa Kemal Atatürk’ü çok seviyorum ve seveceğim de. Burada çok güzel bir ailem oldu. Yeni ağabeyler, ablalar ve kardeşler edindim. İnşallah onlarla arkadaşlığımız devam eder.

Türkiye’ye gelmeyi iple çekiyordum ve sonunda o gün geldiğinde tüylerim diken diken olmuştu. Türkiye’de kaldığım bu 15 içerisinde bu duyguyu sürekli yaşadım. Türkiye’de gezdiğimiz yerlerde, kültürel ve tarihi açıdan önemli birçok bilgi edindim. Bu benim için onur dolu ve duygusal bir geziydi. Bir kez daha kendi topraklarımda olmak, daha doğrusu kendi topraklarımızda olmak inanılmazdı. Her şey için teşekkürler.

SALİH BARAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 20.08.1992 Stavanger Bergeland VGS, ORAS A/S Salih Alexsiz Baran alexsizbaran@live.no

Bu geziye katıldığım için çok mutluyum. Kültürümü öğrenip, kendi benliğime ulaşmak beni çok mutlu etti. Farklı ülkelerden gelip, burada dostluklar kurduğum arkadaşlarımı da çok sevdim. Bir söz vardır; ‘civciv kabuğundayken gerçek hayatı orası sanır, kabuktan kurtulunca esas hayatı tanır’. Bizi kabuğumuzdan kurtarıp, memleketimizi tanıttığınız için teşekkür ediyorum.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Doğum Tarihi: Şehir:, Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

21.04.1990 Oslo Markedshögskolen İşletme Safiye Uysal uysal.90@hotmail.com

SALİM ÖNDEŞ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 26.12.1990 Oslo Oslo Üniversitesi Pedagoji Salim Öndeş suslu6@gmail.com

SAFİYE UYSAL
Bu 2 hafta içerisinde yaşadığım güzel şeyleri yazabildiğim için çok mutluyum. Gezdiğimiz şehirler arasında, sadece Afyon’u daha önce görmüştüm. Bu gezi sayesinde Türkiye’nin Afyon ve Uşak’tan ibaret olmadığını anladım. Bu proje sayesinde farklı ülkelerden gelen Türk arkadaşlarım, kardeşlerim oldu. Ne kadar uğraşsak, Türkiye’yi kendi başımıza bu kadar iyi gezemezdik. Herkesten Allah razı olsun.

159

Norvec.indd 159

23.11.2011 17:12:04

NORVEÇ

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

26.08.1988 Oslo Oslo Üniversitesi Kamu Yönetimi Sevde Yapıcı sevde_y@live.no

Bu gezi bizim için çok iyi bir geziydi. Tarihimiz ve kültürümüz hakkında yeni şeyler öğrendik. Bu gezi sayesinde tarihe olan merakım arttı. En önemlisi burada birçok yeni arkadaş edindim. Şimdi Avrupa’nın farklı ülkelerinden birçok arkadaşım var. Bize bu fırsatı sunan herkese teşekkür ederim.

SEVDE YAPICI SİNAN KÜÇÜKÇELİK
Bizlere böyle bir fırsat sunulduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ülkemizin tarihini ve kültürünü, bu şekilde tanımak ve öğrenmek çok güzeldi. Hem bilgi edindik, hem arkadaşlıklar kurduk. Döndüğümde diğer arkadaşlarıma bıkmadan anlatacağım bir projeydi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 15.05.1992 Trondheim Tromsö Üniversitesi Eczacılık Sinan Kucukcelik kucukceliksinan@hotmail.com

Doğum Tarihi: 14.05.1987 Drammen Şehir: Höyskolen i Buskerud Okul: Drammen Işık Dizayn Bölüm: Sezer Akteke Facebook: sezer.akteke@gmail.com Mail:

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

SEZER AKTEKE

Öncelikle bu projede emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu proje sayesinde daha önce hiç gitmediğim yerleri gezdim ve gördüm. Çok iyi insanlarla tanışıp, yeni arkadaşlar edindim ve gittiğimiz şehirlerde duygu dolu anlar yaşadım. Şehit verdiğimiz yerlere gittiğimiz zaman, kendimi çok tuhaf hissettim. Buralar anılarla doluydu. Conk Bayırı’nda gezerken bir an durup, düşündüm. Yıllar önce askerlerimiz şu an benim gezdiğim, durduğum yerde savaşıp can verdiler. Bana bu hisleri, duyguları ve düşünceleri yaşattığınız için çok mutluyum. Buraya çok alıştım ve geri dönmesi zor olacak. Bir daha bütün arkadaşlarımı nerede görebileceğim?

Türkiye hakkında pek fazla bilgim yoktu. Bu projeden tek beklentim vardı o da, öz kimliğimi tanımaktı. Bu proje sayesinde biz Avrupa’da yaşayan Türk gençleri, kendi tarihimizi ve kültürümüzü yerinde yaşayarak, öğrenme fırsatı bulduk. Kimlik sorunu yaşayan biz gençler için çok faydalı bir proje olduğunu dile getirebilirim.

ŞEYMA KALKAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 30.09.1990 Oslo Helleredü Seyma Kalkan seybok@hotmail.com

160

Norvec.indd 160

23.11.2011 17:12:09

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

19.12.1991 Oslo Lise Uluslararası Ticaret Shervindokt Najafpour shervindokt_najafpour@msn.com

ŞERVİNDOKT NECEFPUR
Öncelikle Türkiye’ye aynı zamanda Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na, benim gibi bir Türk gencine, bu güzel projeye katılma fırsatı verdikleri için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ben Norveç doğumlu ve Güney Azerbaycan kökenliyim. Türkiye, atalarımızdan kalan varlığımız ve mirasımızdır. Bu gezi, hayatımda önemli bir yer almıştır. Kendimi çok mutlu aynı zamanda şanslı hissediyorum. Benim yerimde olmak isteyen binlerce kişi vardır şu an. Bu gezi sayesinde görmediğim, sadece hayal ettiğim yerleri gezmiş oldum. Özellikle de Anıtkabir, Çanakkale ve Nevşehir’i görmek için saniyeleri sayıyordum. Ancak Ulu Önder, Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında konuşmak çok zor. Atatürk dünyanın eşsiz önderidir. Ulu insanlar her 500 senede belki bir kere dünyaya gelir. Ne mutlu Türk milletine ki bugün, onun bize bıraktığı bu eşsiz ve güzel vatana sahibiz.

Proje çok güzeldi. Her yeri gezdim, gördüm ve çok şey öğrendim. Türkiye’nin tarihini ve kültürünü Norveç’teki Türklere anlatacağım. Bizlere böyle bir kültür gezisi sundukları için Türkiye’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu geziden sonra Türk olduğumu hissettim. Türkiye’yi başka bir gözle gördüm. Türkiye hep aklımdaydı ama artık kalbimde…

ÜMMÜ AYLİN SARAÇOĞLU
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 13.10.1993 Moss Malakoff VGS Sağlık Ümmü Aylin Jakobsen Saraçoğlu ummu-936@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir:, Okul: Facebook: Mail:

23.04.1991 Drammen Drammen VGS Umut Külahci umutk_91@hotmail.com

UMUT KÜLAHCI
Duygularımı anlatmak için bir kaç ay geriye gitmem lazım. Projeye katılanların listesi açıklandığında ve kendi ismimi gördüğümde, içimde tarifi olmayan bir duygu ve heyecan başladı. Artık kültürümüzü öğrenmek için çok büyük bir fırsat geçmişti elime ve bunu sonuna kadar, en iyi şekilde değerlendirecektim. Farklı şehirleri gezip, atalarımızın bizler için neler yaptığını görmek beni çok duygulandırdı. Özellikle Çanakkale’de geçirdiğim duygu dolu anlar hiç bitmesin istedim. Şehitlerimizin orada yaşadıklarını, bir an gözümün önüne getirdim ve gözyaşlarım kendiliğinden akıyordu. Bunlar sadece duygularımın küçük bir kısmı. Bu duyguları anlamak için bu projeye dahil olmak lazım. Bu projeyi çok iyi tarif edecek bir sözle bitirmek istiyorum; ‘Buradaki duygular anlatılamaz, sadece yaşanır’.

‘Avrupa’da Yaşayan Türk Gençleri Kendi Kültürü ve Tarihiyle Buluşuyor” projesini ilk duyduğumda ‘kesinlikle katılmalıyım’ dedim. Bu gezi sayesinde vatanımızın tarihini ve kültürünü yerinde, kendi topraklarımızda öğrendim. Savaşların yaşandığı topraklarda yürüdüm. Attığım her adım tarih kokuyordu ve bunu yaşamak herkese nasip olmaz. Ayrıca bu gezi sayesinde ramazan ayını Türkiye’de yaşama fırsatı bulduk ve bu bizler için anlatılmaz bir keyifti. Bu gezi aynı zamanda yeni insanlar tanımama, yeni arkadaşlıklar kurmama imkan sağladı. Bu sayede farklı ülkelerden gelen arkadaşlarım sayesinde farklı ülkelerin kültürlerini de öğrenme fırsatı buldum. Türkiye’de hayatımdaki en güzel anları yaşadım.

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

YASEMİN AYDOĞDU
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 19.04.1991 Oslo Höyskolen İ Lillehammer Sosyal Hizmetler Yasemin Aydogdu aydogdu.yasemin@live.no

161

Norvec.indd 161

23.11.2011 17:12:15

NORVEÇ

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

14.07.1987 Drammen Oslo Üniversitesi Yasemin Emeci bjk_yasmın87@hotmail.com

YASEMİN EMECİ

Bu proje sayesinde kendi tarihimizi ve kültürümüzü yerinde tanıdık, öğrendik. Bu yüzden bu projenin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca diğer ülkelerde yaşayan Türk gençleri ile tanışma imkanı bulduk. Projeye katıldığım için çok mutluyum. Böyle güzel bir projenin gerçekleştirilmesi ve benim bu projenin bir parçası olmam çok güzeldi.

Bu proje sayesinde Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen gençlerle tanışma fırsatı yakaladım. Gün geçtikçe, buradaki arkadaşlarımla daha iyi anlaşmaya, ağabey, kardeş gibi geçinmeye başlamıştık. Proje kapsamında gezip, gördüğümüz yerler harikaydı. Kendi tarihimi ve kültürümü, böyle güzel bir proje sayesinde öğrendiğim için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ederim.

YASİR AKDENİZ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 10.10.1994 Trondheim Byaasen VGS Yasin Bulduk yasin_bulduk94@hotmail.com Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 08.08.1988 Stavanger Üniversite Mühendislik Yasir Akdeniz yasir_akdeniz@hotmail.com

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

YASİN BULDUK

Çok güzel ve iyi bir projeydi. Bu proje, bana kendi tarihimi yerinde yaşayarak, öğrenme fırsatı sundu. Bu tarih ve kültür gezisi bütün beklentilerimi karşıladı. Gezdiğimiz yerler arasında beni en çok Çanakkale etkiledi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

162

Norvec.indd 162

23.11.2011 17:12:20

Ankara / 06-07-08 Ağustos 2011
Birinci Meclis

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

et Mehm y rso Akif E vi E Müze
Norvec.indd 163

163

23.11.2011 17:12:36

Norvec.indd 164

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

164

Hacı Bayram V eli

23.11.2011 17:12:46

Anıtkabir

165

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Norvec.indd 165

23.11.2011 17:12:55

Norvec.indd 166

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

166

23.11.2011 17:13:05

Tacettin Dergahı

167

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

Norvec.indd 167

23.11.2011 17:13:09

Norvec.indd 168

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE BULUŞUYOR

168

23.11.2011 17:13:09