P. 1
Balkanlar ve Avustralya'da Yaşayan Gençlerin Türkiye'deki Kültür ve Tarih Buluşması Almanağı - 2011

Balkanlar ve Avustralya'da Yaşayan Gençlerin Türkiye'deki Kültür ve Tarih Buluşması Almanağı - 2011

|Views: 1,985|Likes:
Yayınlayan: hsnklnc
Balkanlar ve Avustralya'da Yaşayan Gençlerin Türkiye'deki Kültür ve Tarih Buluşması Almanağı - 2011
Balkanlar ve Avustralya'da Yaşayan Gençlerin Türkiye'deki Kültür ve Tarih Buluşması Almanağı - 2011

More info:

Published by: hsnklnc on Jan 06, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2012

pdf

text

original

Sections

1

A
V
R
U
P
A

D
A
K
İ
T
Ü
R
K
G
E
N
Ç
L
İ
Ğ
İ
K
E
N
D
İ
K
Ü
L
T
Ü
R
Ü
V
E
T
A
R
İ
H
İ
İ
L
E
B
U
L
U
Ş
U
Y
O
R

BALKANLAR VE
AVUSTRALYA’DA

YAŞAYAN GENÇLERİN

TÜRKİYE’DEKİ

KÜLTÜR VE TARİH
BULUŞMASI

Kapak.indd1

30.11.201115:12:52

1

A
V
R
U
P
A

D
A
K
İ
T
Ü
R
K
G
E
N
Ç
L
İ
Ğ
İ
K
E
N
D
İ
K
Ü
L
T
Ü
R
Ü
V
E
T
A
R
İ
H
İ
İ
L
E
B
U
L
U
Ş
U
Y
O
R

Kapak.indd1

30.11.201115:12:53

1

B
A
L
K
A
N
L
A
R
V
E
A
V
U
S
T
R
A
L
Y
A

D
A
Y
A
Ş
A
Y
A
N
G
E
N
Ç
L
E
R
İ
N
T
Ü
R
K
İ
Y
E

D
E
K
İ
K
Ü
L
T
Ü
R
V
E
T
A
R
İ
H
B
U
L
U
Ş
M
A
S
I

Almanak_basbakan.indd 1

30.11.2011 13:29:51

2

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 2

30.11.2011 13:29:51

3

B
A
L
K
A
N
L
A
R
V
E
A
V
U
S
T
R
A
L
Y
A

D
A
Y
A
Ş
A
Y
A
N
G
E
N
Ç
L
E
R
İ
N
T
Ü
R
K
İ
Y
E

D
E
K
İ
K
Ü
L
T
Ü
R
V
E
T
A
R
İ
H
B
U
L
U
Ş
M
A
S
I

BALKANLAR VE
AVUSTRALYA’DA

YAŞAYAN GENÇLERİN

TÜRKİYE’DEKİ

KÜLTÜR VE TARİH
BULUŞMASI

25 TEMMUZ - 8 AĞUSTOS 2011

T.C.

Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Başkanlığı

Almanak_basbakan.indd 3

30.11.2011 13:29:53

4

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 4

25.11.2011 18:29:15

5

B
A
L
K
A
N
L
A
R
V
E
A
V
U
S
T
R
A
L
Y
A

D
A
Y
A
Ş
A
Y
A
N
G
E
N
Ç
L
E
R
İ
N
T
Ü
R
K
İ
Y
E

D
E
K
İ
K
Ü
L
T
Ü
R
V
E
T
A
R
İ
H
B
U
L
U
Ş
M
A
S
I

Sevgili Gençler,

Milletler arası ilişkileri belirleyen; sosyal, siyasal ve ekonomik etkenlerin yanında,

muhakkak ki kültürel etkenlerin de büyük bir önemi vardır. Bunun yanı sıra millî

kültür değerleri, milletleri birbirine daha fazla yaklaştırır. Bunu sağlarken eski

eserleri, tarihi belgeleri, şiiri, tiyatrosu, sanatı, edebiyatı ve folkloru büyük

rol oynar. Bu belgeler ve değerler milletlerin iç işlerine karışmadan, vatan

bütünlüğüne dokunmadan, kardeşçe ve dostça, barış içinde yaşamalarına

katkıda bulunur. Bu nedenle Ülkemizin kültürel değerlerini tanımak aynı

zamanda uluslararası ilişkilere devamlılık ve canlılık sağlar.

Değişik coğrafyaların kesiştiği, değişik toplum ve tarihlerin karşılaştığı bir kavşak

noktasında ortaya çıkan ve gelişen Türk millî kültürü; Orta Asyalı olduğu kadar,

Akdenizli; Orta Doğulu olduğu kadar Anadolulu ve Balkanlıdır. Türkün mührünü

vurduğu bu millî kültür; hem değerler, hem ürünler, hem de duruş, düşünüş ve

davranış tarzları düzeyinde, Türk Milletinin yüzyıllar içerisinde oluşturduğu millî

bir kültür mirasıdır.

Kültür, oluşum ve değişim sürecinde başka kültürlerle alış verişte bulunur,

onlardan aldığı gibi onlara da verir. Kültür değişmesi tabiidir. Ancak kültür

yabancılaşması, yozlaşması gayri tabiidir. Modern ve medeni milletlerin hiç biri,

kendi millî kültürünün yerine bir başka kültürü koyamaz. Koyarsa ya da koymaya

çalışırsa onlar millet olmaktan çıkar. Sadece bir topluluk olarak tarihteki yerini

alır. O da zamanla eriyip yok olur. Kültür değişmesinin temel kanunu, kendi

kimliğini, özünü ve köklerini koruyarak devam etmesi, değişmesi ve gelişmesidir.

Özünü ve kökünü koruyamayan milletler yabancı kültürlerin işgaline uğrarlar.

Bu da modern çağdaki işgalin en tehlikesidir. Zira millî kültür bir milletin var

olma şuurudur. Şuur ise bilmek demektir. Kendini, kendi değerlerini tanımayan

bir milletin ve gençliğin sadece bir toprak parçasına sahip olması o millete hiç

bir şey kazandırmaz.

Tarih boyunca insanların bir kısmı geçmişe özlem duymakla yetindi, geçmiş

zaman içinde yaşadı. İçinde bulundukları çağa, zamana önem vermedi.

Oysa geçmiş ne kadar gerçek ise gelecek de o kadar gerçek, geçmiş ne kadar

değerli ise gelecek de o kadar önemlidir.

Bu düşünceden yola çıkarak; gerek ülkemizin büyük bir nüfus potansiyelini

oluşturan gençlerimizi, gerekse de Evlad-ı Fatiha’ndan geride kalan balkanlardaki

gençlerimizin kendi milli kültürlerinden kopmamaları, dillerini iyi bilmelerini;

tarih, örf ve adetlerine sahip çıkmalarını istedik.

İstedik ki; gelin, kendi Anavatanınızı görün, soydaşınızı tanıyın, kendi kültürünüzü

öğrenin, yaşayın ve sahip çıkarak yaşamaya devam edin,

İstedik ki; gelin, dünyaya asırlarca payı tahtlık yapmış İstanbul’u ve Topkapı

Sarayı’nı görüp gururlanın,

İstedik ki; Edirne’de, Selimiye’ye bakınca dünya mimarlık tarihine bu muhteşem

eseri kazandıran Mimar Sinan’ınızla övünün,

İstedik ki; Çanakkale’de, Atatürk’ü, Cideli Mehmet Çavuşu, Ezineli Yahya Çavuş’u

ve binlerce vatan evladının kanlarıyla yoğurduğu Kanlısırt’ı, Alçıtepe”yi,

Conkbayırı”nı görüp, onların ruhlarıyla hemhal olun,

İstedik ki; bir devrin battığı, bir vatan kalbinin altığı Çanakkale’yi kendi

gözlerinizle görüp, dedelerinizle öğünün,

İstedik ki; Bursa’da, Ulu Camii’nin şadırvanında akan su sesiyle ruhlarınızı

yıkayıp, Afyon”dan Kocatepe’den ruhlarınızı gökyüzüne kanatlandırın,

İstedik ki; Konya’da, büyük Türk düşünürü Mevlana’nın düşünce dünyasına erişin,

İstedik ki; Ankara’da, sizi unutmayan, size sahip çıkan, sizi seven bir devletiniz

olduğunu bilin,

İstedik ki; her nerede olursanız olun, bu büyük milletin bir parçası olduğunuzun

gururunu yaşayın,

İstedik ki; bu toprakların nasıl vatan yapıldığını görüp, atalarınızı hayırla yad

edin,

İstedik ki; dünyanın neresinde olursanız olun birbirinizi tanıyın, birbirinizle

görüşün ve bağınızı hiç koparmayın, bu büyük milletin bir mensubu olduğunuzu

unutmayın, onlar gibi olun, onlar gibi yaşayın, onlar gibi vatanınıza sahip çıkın,

İstedik ki; onları sevdiğimiz kadar sizleri de sevdiğimizi bilin.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı

Almanak_basbakan.indd 5

25.11.2011 18:29:19

6

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 6

25.11.2011 18:29:19

7

B
A
L
K
A
N
L
A
R
V
E
A
V
U
S
T
R
A
L
Y
A

D
A
Y
A
Ş
A
Y
A
N
G
E
N
Ç
L
E
R
İ
N
T
Ü
R
K
İ
Y
E

D
E
K
İ
K
Ü
L
T
Ü
R
V
E
T
A
R
İ
H
B
U
L
U
Ş
M
A
S
I

GİRİŞ

1

LİDERLER

2

ÜLKELER

18

AVUSTRALYA

18

BOSNA HERSEK

50

KOSOVA

84

MAKEDONYA

112

SIRBİSTAN

144

YUNANİSTAN

160

İÇİNDEKİLER

B
A
L
K
A
N
L
A
R
V
E
A
V
U
S
T
R
A
L
Y
A

D
A
Y
A
Ş
A
Y
A
N
G
E
N
Ç
L
E
R
İ
N
T
Ü
R
K
İ
Y
E

D
E
K
İ
K
Ü
L
T
Ü
R
V
E
T
A
R
İ
H
B
U
L
U
Ş
M
A
S
I

Almanak_basbakan.indd 7

25.11.2011 18:29:20

8

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 8

25.11.2011 18:29:24

1

B
A
L
K
A
N
L
A
R
V
E
A
V
U
S
T
R
A
L
Y
A

D
A
Y
A
Ş
A
Y
A
N
G
E
N
Ç
L
E
R
İ
N
T
Ü
R
K
İ
Y
E

D
E
K
İ
K
Ü
L
T
Ü
R
V
E
T
A
R
İ
H
B
U
L
U
Ş
M
A
S
I

İlki, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca (www.ghdb.gov.tr) 2010 yılında gerçekleştirilen “Avrupa’daki Türk Gençliği Kendi

Kültürü ve Tarihi ile Buluşuyor” projesinin devamında, 2011 yılında da Balkanlar’dan ve Avustralya’dan gençler, düzenlenen tarih ve kültür gezisine katılmıştır.

4-18 Temmuz 2011 tarihleri arasında, Balkanlar’dan (Kosova, Sırbistan, Bosna Hersek, Makedonya, Yunanistan) ve Avustralya’dan 460 genç programda yer

almıştır. Program kapsamında İstanbul, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Afyon, Konya, Nevşehir ve Ankara illerini içeren tarih ve kültür gezisi düzenlenmiştir.

Söz konusu program çerçevesinde 15 gün boyunca, 9 ilin tarihi, kültürel ve milli değerlerini yaşayıp, ülkelerine döndüklerinde gördükleri ve yaşadıkları deneyimi

aktarabilecek gençler, ülkemizin önemli yerlerini ziyaret ederek, tarih ve kültürlerini öğrenme imkanı elde etmişlerdir. Bunun yanı sıra gençlerimiz hem

Türkiye’deki yaşıtları hem de programa farklı ülkelerden dahil olan gençlerle bir araya gelerek dostluklar kurma, kaynaşma fırsatı bulmuşlardır.

Bu projede, yurtdışından gelen gençlerimizin, milli ve kültürel değerlerimizi, sahip olduğumuz sanatsal, tarihi ve sosyal yapıyı tanımaları, ülkemizin kuruluşundan,

kurtuluşuna kadar olan sürece tanıklık eden, tarihi bakımdan önem arz eden illerimizi görmeleri, yaşamaları, kişisel ve sosyal yönden gelişimlerinin de

sağlanmasının yanı sıra ülkemizin birer gönüllü kültür elçileri olmaları hedeflenmiştir.

1

B
A
L
K
A
N
L
A
R
V
E
A
V
U
S
T
R
A
L
Y
A

D
A
Y
A
Ş
A
Y
A
N
G
E
N
Ç
L
E
R
İ
N
T
Ü
R
K
İ
Y
E

D
E
K
İ
K
Ü
L
T
Ü
R
V
E
T
A
R
İ
H
B
U
L
U
Ş
M
A
S
I

Almanak_basbakan.indd 1

25.11.2011 18:29:27

2

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 2

25.11.2011 18:29:27

3

B
A
L
K
A
N
L
A
R
V
E
A
V
U
S
T
R
A
L
Y
A

D
A
Y
A
Ş
A
Y
A
N
G
E
N
Ç
L
E
R
İ
N
T
Ü
R
K
İ
Y
E

D
E
K
İ
K
Ü
L
T
Ü
R
V
E
T
A
R
İ
H
B
U
L
U
Ş
M
A
S
I

Almanak_basbakan.indd 3

25.11.2011 18:29:27

4

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

MURAT UZUN

YUNUS
AKGÜL

yunus.akgul@gsgm.gov.tr

HALİS
HAKYEMEZOĞLU

KOORDİNATÖRLER

YÖNETİCİLER

HASAN KILINÇ

ADNAN

GÜL

adgul61@yahoo.com

ÇİĞDEM KOŞU

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:

Facebook:
Mail:

18.10.1984

Türkiye
Ankara
Sakarya Üniversitesi

Bilgi Yönetimi
Murat Uzun
murat@4hece.org

23.03.1988

Türkiye
Tokat
Anadolu Üniversitesi

İktisat
Halis Hakyemezoğlu
halis@4hece.org

01.04.1986

Türkiye
Ankara

İnönü Üniversitesi
Halkla İlişkiler

Hasan Kılınç

hasan@4hece.org

13.04.1977

Türkiye
Ankara
Konya Selçuklu Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek

Okulu

Çiğdem Koşu
cigdem@4hece.org

Almanak_basbakan.indd 4

25.11.2011 18:29:32

5

B
A
L
K
A
N
L
A
R
V
E
A
V
U
S
T
R
A
L
Y
A

D
A
Y
A
Ş
A
Y
A
N
G
E
N
Ç
L
E
R
İ
N
T
Ü
R
K
İ
Y
E

D
E
K
İ
K
Ü
L
T
Ü
R
V
E
T
A
R
İ
H
B
U
L
U
Ş
M
A
S
I

LİDERLER

EMİR EREN CENK

BAYRAM COŞKUN

GÖNÜL MÜGE
BAHADIR

BEGÜM GÜNGÖR

ASLI
HACIFAZLIOĞLU

HİLAL ARKALTİ

BELKIZ YILMAZ

BAŞAK POLAT

İLKBEN ERGİN

ELİF BERRİN
SELAM

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

27.03.1990

Türkiye
Ankara

Gazi Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler
Emir Eren Cenk

eren@ghdb.gov.tr

17.05.1988

Türkiye
Samsun
Anadolu Üniversitesi

Kamu Yönetimi
Bayram Coşkun
bayramcoskun88@hotmail.com

15.06.1979

Türkiye
Hatay

Çukurova Üniversitesi
BESYO

Junior Bahadır

juni_bahadir@hotmail.com

10.01.1985

Türkiye

Elazığı
Fırat Üniversitesi
Spor Yöneticiliği

Begüm Güngör

adasu85@hotmail.com

12.08.1989

Türkiye

Trabzon
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kamu Yönetimi
Aslı Hacıfazlıoğlu
aslihcfzlg@gmail.com

02.11.1984

Türkiye
Kastamonu
Anadolu Üniversitesi

İşletme

Hilal Arkalti

hilal_arkalti@hotmail.com

21.08.1985

Türkiye
Kayseri

Erciyes Üniversitesi
İşletme
Belkız Yılmaz
belkizyilmaz@windowslive.com

01.06.1985

Türkiye
Ankara
Üniversite

Turizm

Başak Polat
basak@ghdb.gov.tr

21.05.1990

Türkiye

Edirne

Trakya Üniversitesi

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu
İlkben Ergin
ilkben@edirne-gm.gov.tr

11.06.1986

Türkiye

Kocaeli
Kocaeli Üniversitesi

Muhasebe

Elif Berrin SELAM
elifberrin@mynet.com

Almanak_basbakan.indd 5

25.11.2011 18:29:42

6

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

ORHUN GÜL

SENA SAYILIR

ÖMER ALİ TEPE

ŞABAN BOLAT

ÖZGÜR YİĞİT
AYYILDIZ

ÖZLEM ÇİNER

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Facebook:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

01.01.1991

Türkiye
Bursa

Uludağ Üniversitesi
İşletme

Orhun Gül

gulorhun@gmail.com

15.07.1986

Türkiye
Adıyaman

Atatürk Lisesi
Sözel

Sena Sayılır

sanasayilir@msn.com

22.05.1987

Türkiye

Çankırı

Karatekin Üniversitesi

Turizm ve Otel İşletmeciliği
Ömer Ali Tepe
omeralitepe@gmail.com

27.03.1988

Türkiye

Çorum
Lise

Şaban Bolat

saban_bolat@hotmail.com

12.05.1990

Türkiye

Düzce

Anadolu Üniversitesi

Spor Yönetimi
Yiğit Ayyıldız
nofearlife@windowslive.com

08.09.1987

Türkiye
Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi

Spor Yöneticiliği
Özlem Çiner
özlemciner@hotmail.com

LİDERLER

MEHMET ŞAHİN

MİNE CEYHAN

MUSTAFA
SARIYILMAZ

NURULLAH
YAVAŞ

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

27.03.1984

Türkiye
Aksaray
Aksaray Üniversitesi

Jeoloji Mühendisliği

Mehmet Şahin

mhmt_sahin_@hotmail.com

19.12.1990

Türkiye

Kocaeli

Anadolu Üniversitesi

Sosyoloji
Mine Ceylan
mineceyhan1@hotmail.com

23.05.1990

Türkiye
Ankara
Ankara Üniversitesi

Sinoloji
Mustafa Sarıyılmaz
mustafa@ghdb.gov.tr

29.08.1986

Türkiye
Ankara
Ankara Üniversitesi

İtalyan Dili ve Edebiyatı
Nurullah Yavaş

nurullah@ghdb.gov.tr

Almanak_basbakan.indd 6

25.11.2011 18:29:53

7

B
A
L
K
A
N
L
A
R
V
E
A
V
U
S
T
R
A
L
Y
A

D
A
Y
A
Ş
A
Y
A
N
G
E
N
Ç
L
E
R
İ
N
T
Ü
R
K
İ
Y
E

D
E
K
İ
K
Ü
L
T
Ü
R
V
E
T
A
R
İ
H
B
U
L
U
Ş
M
A
S
I

AKSEL KERA

SANELA HUSİC

BRUNİLDA SHYTI

YUSUF EMİN

ŞEHMUZ ALTIN

ZAFER ASLANTAŞ

NASER KUCEVİC

IRHAD COVRK

YILMAZ ORHAN

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Facebook:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:
Mail:

Doğum Tarihi:
Ülke:
Şehir:
Okul:
Bölüm:

Facebook:
Mail:

08.08.1983

Kosova
Ankara
Ankara Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

Aksel Kera

akselkera@gmail.com

26.01.1986

Slovenia

Ljubljana
Gazi Üniversitesi
İngilizce Öğretmenliği
Sanela Husic
sanela2601@hotmail.com

14.05.1986

Arnavutluk
Berat
Ankara Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Brunilda Shyti

shyti.bruna@gmail.com

01.01.1991

Türkiye
Ankara
Ankara Üniversitesi

Radyo, Sinema, Televizyon
Yusuf Emin
yusufmakedonya@gmail.com

22.06.1984

Türkiye
Ankara
Anadolu Üniversitesi

Kamu Yönetimi
Şehmuz Altin
sehmuz@ghdb.gov.tr

24.08.1983

Türkiye
Ankara

Yenimahalle Ticaret Meslek Lisesi

Muhasebe

zfraslan@yahoo.com

02.04.1985

Sırbistan
Tutin

Gazi Üniversitesi
TIP Fakültesi
dr.kucevic@gmail.com

13.05.1986

Bosna Hersek
Saray Bosna

Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler
irhad282@gmail.com

16.04.1984

Türkiye
Kırşehir
Süleyman Demirel Üniversitesi

Bilgisayar Teknolojileri ve

Programlama

Yılmaz Orhan
yilmaz_orhan@hotmail.com

LİDERLER

TERCÜMANLAR

Almanak_basbakan.indd 7

25.11.2011 18:30:02

8

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

İstanbul / 04-05-06 Temmuz 2011

Çamlıca

Tepesi

Kız Kulesi

Almanak_basbakan.indd 8

25.11.2011 18:30:16

9

B
A
L
K
A
N
L
A
R
V
E
A
V
U
S
T
R
A
L
Y
A

D
A
Y
A
Ş
A
Y
A
N
G
E
N
Ç
L
E
R
İ
N
T
Ü
R
K
İ
Y
E

D
E
K
İ
K
Ü
L
T
Ü
R
V
E
T
A
R
İ
H
B
U
L
U
Ş
M
A
S
I

Ayasofya

Sultan
Ahmet
Camii

Almanak_basbakan.indd 9

25.11.2011 18:30:35

10

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Süleymaniye

Camii

Yerebatan
Sarnıcı

Almanak_basbakan.indd 10

25.11.2011 18:30:50

11

B
A
L
K
A
N
L
A
R
V
E
A
V
U
S
T
R
A
L
Y
A

D
A
Y
A
Ş
A
Y
A
N
G
E
N
Ç
L
E
R
İ
N
T
Ü
R
K
İ
Y
E

D
E
K
İ
K
Ü
L
T
Ü
R
V
E
T
A
R
İ
H
B
U
L
U
Ş
M
A
S
I

Almanak_basbakan.indd 11

25.11.2011 18:31:06

12

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Topkapı
Sarayı

Almanak_basbakan.indd 12

25.11.2011 18:31:23

13

B
A
L
K
A
N
L
A
R
V
E
A
V
U
S
T
R
A
L
Y
A

D
A
Y
A
Ş
A
Y
A
N
G
E
N
Ç
L
E
R
İ
N
T
Ü
R
K
İ
Y
E

D
E
K
İ
K
Ü
L
T
Ü
R
V
E
T
A
R
İ
H
B
U
L
U
Ş
M
A
S
I

Mısır Çarşısı

Miniatürk

Almanak_basbakan.indd 13

25.11.2011 18:31:38

14

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Panorama
1453 Fetih
Müzesi

Almanak_basbakan.indd 14

25.11.2011 18:31:58

15

B
A
L
K
A
N
L
A
R
V
E
A
V
U
S
T
R
A
L
Y
A

D
A
Y
A
Ş
A
Y
A
N
G
E
N
Ç
L
E
R
İ
N
T
Ü
R
K
İ
Y
E

D
E
K
İ
K
Ü
L
T
Ü
R
V
E
T
A
R
İ
H
B
U
L
U
Ş
M
A
S
I

Kapalı Çarşı

Dolmabahçe
Sarayı

Almanak_basbakan.indd 15

25.11.2011 18:32:15

16

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 16

25.11.2011 18:32:22

17

B
A
L
K
A
N
L
A
R
V
E
A
V
U
S
T
R
A
L
Y
A

D
A
Y
A
Ş
A
Y
A
N
G
E
N
Ç
L
E
R
İ
N
T
Ü
R
K
İ
Y
E

D
E
K
İ
K
Ü
L
T
Ü
R
V
E
T
A
R
İ
H
B
U
L
U
Ş
M
A
S
I

Almanak_basbakan.indd 17

25.11.2011 18:32:29

18

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 18

25.11.2011 18:32:29

19

B
A
L
K
A
N
L
A
R
V
E
A
V
U
S
T
R
A
L
Y
A

D
A
Y
A
Ş
A
Y
A
N
G
E
N
Ç
L
E
R
İ
N
T
Ü
R
K
İ
Y
E

D
E
K
İ
K
Ü
L
T
Ü
R
V
E
T
A
R
İ
H
B
U
L
U
Ş
M
A
S
I

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->