BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA

YAŞAYAN GENÇLERİN

TÜRKİYE’DEKİ
KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI
AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLİĞİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİ İLE BULUŞUYOR 1

Kapak.indd 1

30.11.2011 15:12:52

AVRUPA’DAKİ TÜRK GENÇLİĞİ KENDİ KÜLTÜRÜ VE TARİHİ İLE BULUŞUYOR

1

Kapak.indd 1

30.11.2011 15:12:53

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 1

30.11.2011 13:29:51

1

2

Almanak_basbakan.indd 2

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

30.11.2011 13:29:51

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Başkanlığı

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA
YAŞAYAN GENÇLERİN

TÜRKİYE’DEKİ
KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI
25 TEMMUZ - 8 AĞUSTOS 2011

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI 3

Almanak_basbakan.indd 3

30.11.2011 13:29:53

4

Almanak_basbakan.indd 4

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

25.11.2011 18:29:15

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı

Sevgili Gençler, Milletler arası ilişkileri belirleyen; sosyal, siyasal ve ekonomik etkenlerin yanında, muhakkak ki kültürel etkenlerin de büyük bir önemi vardır. Bunun yanı sıra millî kültür değerleri, milletleri birbirine daha fazla yaklaştırır. Bunu sağlarken eski eserleri, tarihi belgeleri, şiiri, tiyatrosu, sanatı, edebiyatı ve folkloru büyük rol oynar. Bu belgeler ve değerler milletlerin iç işlerine karışmadan, vatan bütünlüğüne dokunmadan, kardeşçe ve dostça, barış içinde yaşamalarına katkıda bulunur. Bu nedenle Ülkemizin kültürel değerlerini tanımak aynı zamanda uluslararası ilişkilere devamlılık ve canlılık sağlar. Değişik coğrafyaların kesiştiği, değişik toplum ve tarihlerin karşılaştığı bir kavşak noktasında ortaya çıkan ve gelişen Türk millî kültürü; Orta Asyalı olduğu kadar, Akdenizli; Orta Doğulu olduğu kadar Anadolulu ve Balkanlıdır. Türkün mührünü vurduğu bu millî kültür; hem değerler, hem ürünler, hem de duruş, düşünüş ve davranış tarzları düzeyinde, Türk Milletinin yüzyıllar içerisinde oluşturduğu millî bir kültür mirasıdır. Kültür, oluşum ve değişim sürecinde başka kültürlerle alış verişte bulunur, onlardan aldığı gibi onlara da verir. Kültür değişmesi tabiidir. Ancak kültür yabancılaşması, yozlaşması gayri tabiidir. Modern ve medeni milletlerin hiç biri, kendi millî kültürünün yerine bir başka kültürü koyamaz. Koyarsa ya da koymaya çalışırsa onlar millet olmaktan çıkar. Sadece bir topluluk olarak tarihteki yerini alır. O da zamanla eriyip yok olur. Kültür değişmesinin temel kanunu, kendi kimliğini, özünü ve köklerini koruyarak devam etmesi, değişmesi ve gelişmesidir. Özünü ve kökünü koruyamayan milletler yabancı kültürlerin işgaline uğrarlar. Bu da modern çağdaki işgalin en tehlikesidir. Zira millî kültür bir milletin var olma şuurudur. Şuur ise bilmek demektir. Kendini, kendi değerlerini tanımayan bir milletin ve gençliğin sadece bir toprak parçasına sahip olması o millete hiç bir şey kazandırmaz. Tarih boyunca insanların bir kısmı geçmişe özlem duymakla yetindi, geçmiş zaman içinde yaşadı. İçinde bulundukları çağa, zamana önem vermedi. Oysa geçmiş ne kadar gerçek ise gelecek de o kadar gerçek, geçmiş ne kadar değerli ise gelecek de o kadar önemlidir. Bu düşünceden yola çıkarak; gerek ülkemizin büyük bir nüfus potansiyelini oluşturan gençlerimizi, gerekse de Evlad-ı Fatiha’ndan geride kalan balkanlardaki gençlerimizin kendi milli kültürlerinden kopmamaları, dillerini iyi bilmelerini; tarih, örf ve adetlerine sahip çıkmalarını istedik. İstedik ki; gelin, kendi Anavatanınızı görün, soydaşınızı tanıyın, kendi kültürünüzü öğrenin, yaşayın ve sahip çıkarak yaşamaya devam edin, İstedik ki; gelin, dünyaya asırlarca payı tahtlık yapmış İstanbul’u ve Topkapı Sarayı’nı görüp gururlanın, İstedik ki; Edirne’de, Selimiye’ye bakınca dünya mimarlık tarihine bu muhteşem eseri kazandıran Mimar Sinan’ınızla övünün, İstedik ki; Çanakkale’de, Atatürk’ü, Cideli Mehmet Çavuşu, Ezineli Yahya Çavuş’u ve binlerce vatan evladının kanlarıyla yoğurduğu Kanlısırt’ı, Alçıtepe”yi, Conkbayırı”nı görüp, onların ruhlarıyla hemhal olun, İstedik ki; bir devrin battığı, bir vatan kalbinin altığı Çanakkale’yi kendi gözlerinizle görüp, dedelerinizle öğünün, İstedik ki; Bursa’da, Ulu Camii’nin şadırvanında akan su sesiyle ruhlarınızı yıkayıp, Afyon”dan Kocatepe’den ruhlarınızı gökyüzüne kanatlandırın, İstedik ki; Konya’da, büyük Türk düşünürü Mevlana’nın düşünce dünyasına erişin, İstedik ki; Ankara’da, sizi unutmayan, size sahip çıkan, sizi seven bir devletiniz olduğunu bilin, İstedik ki; her nerede olursanız olun, bu büyük milletin bir parçası olduğunuzun gururunu yaşayın, İstedik ki; bu toprakların nasıl vatan yapıldığını görüp, atalarınızı hayırla yad edin, İstedik ki; dünyanın neresinde olursanız olun birbirinizi tanıyın, birbirinizle görüşün ve bağınızı hiç koparmayın, bu büyük milletin bir mensubu olduğunuzu unutmayın, onlar gibi olun, onlar gibi yaşayın, onlar gibi vatanınıza sahip çıkın, İstedik ki; onları sevdiğimiz kadar sizleri de sevdiğimizi bilin.

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI 5

Almanak_basbakan.indd 5

25.11.2011 18:29:19

6

Almanak_basbakan.indd 6

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

25.11.2011 18:29:19

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

1 2 18

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ LİDERLER ÜLKELER

AVUSTRALYA BOSNA HERSEK KOSOVA MAKEDONYA SIRBİSTAN YUNANİSTAN

18 50 84 112 144 160

Almanak_basbakan.indd 7

25.11.2011 18:29:20

7

8

Almanak_basbakan.indd 8

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

25.11.2011 18:29:24

İlki, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca (www.ghdb.gov.tr) 2010 yılında gerçekleştirilen “Avrupa’daki Türk Gençliği Kendi Kültürü ve Tarihi ile Buluşuyor” projesinin devamında, 2011 yılında da Balkanlar’dan ve Avustralya’dan gençler, düzenlenen tarih ve kültür gezisine katılmıştır. 4-18 Temmuz 2011 tarihleri arasında, Balkanlar’dan (Kosova, Sırbistan, Bosna Hersek, Makedonya, Yunanistan) ve Avustralya’dan 460 genç programda yer almıştır. Program kapsamında İstanbul, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Afyon, Konya, Nevşehir ve Ankara illerini içeren tarih ve kültür gezisi düzenlenmiştir. Söz konusu program çerçevesinde 15 gün boyunca, 9 ilin tarihi, kültürel ve milli değerlerini yaşayıp, ülkelerine döndüklerinde gördükleri ve yaşadıkları deneyimi aktarabilecek gençler, ülkemizin önemli yerlerini ziyaret ederek, tarih ve kültürlerini öğrenme imkanı elde etmişlerdir. Bunun yanı sıra gençlerimiz hem Türkiye’deki yaşıtları hem de programa farklı ülkelerden dahil olan gençlerle bir araya gelerek dostluklar kurma, kaynaşma fırsatı bulmuşlardır. Bu projede, yurtdışından gelen gençlerimizin, milli ve kültürel değerlerimizi, sahip olduğumuz sanatsal, tarihi ve sosyal yapıyı tanımaları, ülkemizin kuruluşundan, kurtuluşuna kadar olan sürece tanıklık eden, tarihi bakımdan önem arz eden illerimizi görmeleri, yaşamaları, kişisel ve sosyal yönden gelişimlerinin de sağlanmasının yanı sıra ülkemizin birer gönüllü kültür elçileri olmaları hedeflenmiştir.

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI 1

Almanak_basbakan.indd 1

25.11.2011 18:29:27

2

Almanak_basbakan.indd 2

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

25.11.2011 18:29:27

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 3

25.11.2011 18:29:27

3

YÖNETİCİLER

YUNUS AKGÜL
yunus.akgul@gsgm.gov.tr

ADNAN GÜL
adgul61@yahoo.com

KOORDİNATÖRLER MURAT UZUN
BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 18.10.1984 Türkiye Ankara Sakarya Üniversitesi Bilgi Yönetimi Murat Uzun murat@4hece.org

HASAN KILINÇ
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 01.04.1986 Türkiye Ankara İnönü Üniversitesi Halkla İlişkiler Hasan Kılınç hasan@4hece.org

HALİS HAKYEMEZOĞLU
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 23.03.1988 Türkiye Tokat Anadolu Üniversitesi İktisat Halis Hakyemezoğlu halis@4hece.org

ÇİĞDEM KOŞU
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 13.04.1977 Türkiye Ankara Konya Selçuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Çiğdem Koşu cigdem@4hece.org

4

Almanak_basbakan.indd 4

25.11.2011 18:29:32

LİDERLER ASLI HACIFAZLIOĞLU
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 12.08.1989 Türkiye Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Aslı Hacıfazlıoğlu aslihcfzlg@gmail.com

BAŞAK POLAT
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 01.06.1985 Türkiye Ankara Üniversite Turizm Başak Polat basak@ghdb.gov.tr

BAYRAM COŞKUN
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 17.05.1988 Türkiye Samsun Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bayram Coşkun bayramcoskun88@hotmail.com

BEGÜM GÜNGÖR
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 10.01.1985 Türkiye Elazığı Fırat Üniversitesi Spor Yöneticiliği Begüm Güngör adasu85@hotmail.com

BELKIZ YILMAZ
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 21.08.1985 Türkiye Kayseri Erciyes Üniversitesi İşletme Belkız Yılmaz belkizyilmaz@windowslive.com

ELİF BERRİN SELAM
BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 11.06.1986 Türkiye Kocaeli Kocaeli Üniversitesi Muhasebe Elif Berrin SELAM elifberrin@mynet.com

EMİR EREN CENK
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 27.03.1990 Türkiye Ankara Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Emir Eren Cenk eren@ghdb.gov.tr

GÖNÜL MÜGE BAHADIR
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 15.06.1979 Türkiye Hatay Çukurova Üniversitesi BESYO Junior Bahadır juni_bahadir@hotmail.com

HİLAL ARKALTİ
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 02.11.1984 Türkiye Kastamonu Anadolu Üniversitesi İşletme Hilal Arkalti hilal_arkalti@hotmail.com

İLKBEN ERGİN
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 21.05.1990 Türkiye Edirne Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu İlkben Ergin ilkben@edirne-gm.gov.tr

5

Almanak_basbakan.indd 5

25.11.2011 18:29:42

LİDERLER MEHMET ŞAHİN
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 27.03.1984 Türkiye Aksaray Aksaray Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Mehmet Şahin mhmt_sahin_@hotmail.com

MİNE CEYHAN
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 19.12.1990 Türkiye Kocaeli Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Mine Ceylan mineceyhan1@hotmail.com

MUSTAFA SARIYILMAZ
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 23.05.1990 Türkiye Ankara Ankara Üniversitesi Sinoloji Mustafa Sarıyılmaz mustafa@ghdb.gov.tr

NURULLAH YAVAŞ
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 29.08.1986 Türkiye Ankara Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Nurullah Yavaş nurullah@ghdb.gov.tr

ORHUN GÜL
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 01.01.1991 Türkiye Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Orhun Gül gulorhun@gmail.com

ÖMER ALİ TEPE
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 22.05.1987 Türkiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Ömer Ali Tepe omeralitepe@gmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

ÖZGÜR YİĞİT AYYILDIZ
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 12.05.1990 Türkiye Düzce Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Yiğit Ayyıldız nofearlife@windowslive.com

ÖZLEM ÇİNER
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 08.09.1987 Türkiye Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Yöneticiliği Özlem Çiner özlemciner@hotmail.com

SENA SAYILIR
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 15.07.1986 Türkiye Adıyaman Atatürk Lisesi Sözel Sena Sayılır sanasayilir@msn.com

ŞABAN BOLAT
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 27.03.1988 Türkiye Çorum Lise Şaban Bolat saban_bolat@hotmail.com

6

Almanak_basbakan.indd 6

25.11.2011 18:29:53

LİDERLER ŞEHMUZ ALTIN
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 22.06.1984 Türkiye Ankara Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Şehmuz Altin sehmuz@ghdb.gov.tr

YILMAZ ORHAN
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 16.04.1984 Türkiye Kırşehir Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Yılmaz Orhan yilmaz_orhan@hotmail.com

ZAFER ASLANTAŞ
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 24.08.1983 Türkiye Ankara Yenimahalle Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe zfraslan@yahoo.com

TERCÜMANLAR AKSEL KERA
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 08.08.1983 Kosova Ankara Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Aksel Kera akselkera@gmail.com

BRUNİLDA SHYTI
BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 14.05.1986 Arnavutluk Berat Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Brunilda Shyti shyti.bruna@gmail.com

YUSUF EMİN
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 01.01.1991 Türkiye Ankara Ankara Üniversitesi Radyo, Sinema, Televizyon Yusuf Emin yusufmakedonya@gmail.com

NASER KUCEVİC
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 02.04.1985 Sırbistan Tutin Gazi Üniversitesi TIP Fakültesi dr.kucevic@gmail.com

SANELA HUSİC
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 26.01.1986 Slovenia Ljubljana Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Sanela Husic sanela2601@hotmail.com

IRHAD COVRK
Doğum Tarihi: Ülke: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 13.05.1986 Bosna Hersek Saray Bosna Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler irhad282@gmail.com

7

Almanak_basbakan.indd 7

25.11.2011 18:30:02

İstanbul / 04-05-06 Temmuz 2011

Çamlıca Tepesi

les ız Ku K
BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

i

8

Almanak_basbakan.indd 8

25.11.2011 18:30:16

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Sultan Ahmet Camii

Ayasofya

Almanak_basbakan.indd 9

25.11.2011 18:30:35

9

10

Almanak_basbakan.indd 10

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Süleymaniye Camii

Yerebatan Sarnıcı

25.11.2011 18:30:50

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 11

25.11.2011 18:31:06

11

12

Almanak_basbakan.indd 12

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Topkapı Sarayı

25.11.2011 18:31:23

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Miniatürk

Mısır Ç arşısı

Almanak_basbakan.indd 13

25.11.2011 18:31:38

13

14

Almanak_basbakan.indd 14

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Panorama 1453 Fetih Müzesi

25.11.2011 18:31:58

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Dolmaba hçe Sarayı

Kapalı Çarşı

Almanak_basbakan.indd 15

25.11.2011 18:32:15

15

16

Almanak_basbakan.indd 16

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

25.11.2011 18:32:22

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 17

25.11.2011 18:32:29

17

18

Almanak_basbakan.indd 18

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

25.11.2011 18:32:29

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

AVUSTRALYA

Almanak_basbakan.indd 19

25.11.2011 18:32:30

19

AVUSTRALYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

01.04.1992 Melbourne Roxburgh Koleji Bölümü Abdülkadir Koç Reapnu_@hotmail.com

Tarihi sonsuzluğa kadar uzanan vatanımız Türkiye’yi, iki hafta kadar kısa bir zamanda gezmeye çalıştık. Bizi biz yapan kültürümüzü hatırlamak ve özümüze dönmek için umutla ayak bastık bu kutsal topraklara. Her aldığımız nefesle, yürüdüğümüz her tarih kokan sokaklarda hasret gidermeye çalıştık. Bu gezide duygu yüklü ve bir o kadar da eğitici günleri Balkanlar’dan gelen arkadaşlarla paylaştık. Burada hiç unutmayacağımız günler geçirdik ve şimdi Avustralya’ya, bu yaşadıklarımızı yaşatmak için dönüyoruz. Avustralya’ya dönüyoruz ama tekrar Türkiye’ye, ana vatanımıza geleceğiz.

ABDÜLKADİR KOÇ
Türkiye’nin beni bu kadar çok etkileyeceğini ummuyordum. Bu kadar muhteşem olabileceğini bilmiyordum. Türkiye’ye geldiğim için mutluluk duyuyorum. İki haftanın uzun geçeceğini sanmıştım. Ama yanılmışım. Keşke daha fazla kalabilseydik. Yalnız ve arkadaşsız olacağımı sanmıştım. Ama yanıldığımı şimdi daha iyi anlıyorum. Türkiye’nin değişik yerlerini gezip gördüm ve bu beni çok mutlu etti. Değişik ülkelerden gelen birçok arkadaş edindim. Türkçem çok gelişti. Türk olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Bu programı hazırlayanlara çok teşekkür ediyorum.

ADEM ÇAKSAK
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 24.07.1991 Melbourne Melbourne Üniversitesi Fen Adem Çaksak ademmc@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

04.06.1990 Melbourne R.M.I.T. Üniversitesi İnşaat Mühendisliği/ Yöneticilik Abdurrahman Türker kadr1990@hotmail.com

ABDURRAHMAN TÜRKER
Geçen iki hafta içerisinde uzun zamandır hayal ettiklerime Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı sayesinde kavuştum. O kadar güzel anılarım oldu ki gezi boyunca. Türkiye’nin seçilen yerlerini ziyaret edip, tarihsel açıdan kendimi geliştirdim. Aynı zamanda tanıdıklarıma bu güzel tecrübeyi anlatma fırsatım olduğunu düşünüyorum. Gezdiğim yerler arasında en çok Sultanahmet Camii, Bursa ve en önemlisi vatanımızın kurtuluşunu temsil eden Çanakkale’yi beğendim. Askerlerimizin savaştıkları anı gözümün önüne getirip, bir Türk-Osmanlı torunu olduğum için bir kez daha gururlandım. Edindiğim yeni arkadaşlarımla farklı ülkelerden gelmiş olsak da ortak noktamız aynı kültür ve dili paylaşmaktı. Bu fırsatı bize sunan herkese, kalbimin en değerli yerinden teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah ileriki senelerde tekrardan görüşmek dileğiyle.

Böyle bir programın bir parçası olmamı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir kültür ve tarih projesine katılmak benim için çok değerli ve unutulmayacak bir deneyim. Avustralya’da yaşayan bir Türk olarak, Çanakkale’de şehit olmuş Türk ve Anzak askerlerini ziyaret etmek benim için çok duygusal bir andı. Türkiye’yi görmek, ana vatanımla, Anadolu ile aramda asla kopmayacak bir bağ kurmamı sağladı. Dünyanın neresinde yaşıyor olursam olayım, kendimi bir Türk evladı olarak tanıtacağım. Ayrıca, bizlere farklı ülkelerden gelen Türk gençleri ile tanışma fırsatı sağladığı için Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkür ediyorum. Bu gezi bizim için gerçekten çok özel bir fırsattı. Burada yaşadığım deneyim, Türkiye’nin ve gezdiğimiz her bir şehrin hikayesini ve atmosferini herkese anlatmam için bana ilham verdi. Benim için unutulmaz bir deneyimdi.

AHMET AZİZ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 27.08.1988 Sidney Üniversite Ekonomi ahmet_aziz_@hotmail.com

20

Almanak_basbakan.indd 20

25.11.2011 18:32:34

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

26.11.1990 Melbourne R.M.I.T. Üniversitesi Uçak Mühendisliği / İşletme Ahmet Kürkçü ahmet_kurkcu26@hotmail.com

Bu projenin içinde olmak benim için çok önemliydi. Kendi kültürümü ve tarihimi yakından tanımak gurur verici bir olay. Avustralya’da yaşayan bir Türk olarak Çanakkale’yi görmek beni gerçekten çok duygulandırdı. Ayrıca Kapadokya’yı da görmek beni mutlu etti. Ankara’ya gittiğimde Anıtkabiri gezerken gözyaşlarıma engel olamadım. Bu gezi sayesinde hiç tanımadığım insanlarla yeni dostluklar kurdum. Bu program bana birçok şey kattı. Herkese çok teşekkür ediyorum.

AHMET KÜRKÇÜ
Düzenlenen bu kültür ve tarih gezisi çok zevkli ve eğlenceli geçti. Türkiye’nin zengin tarihini ve kültürünü öğrenmek ve birinci elden görmek, anlatılmaz şekilde mutluluk ve gurur vericiydi. Ama beni en çok etkileyen Çanakkale’deki şehitliklerimizi görmek ve yaşanılan zorlukları öğrenmekti. Şehitlerimiz canlarını vatan ve gelecek nesillere feda etmişti. Bizim şuan sahip olduğumuz topraklarımızı, kültürümüzü, dinimizi ve dilimizi korumuşlardı. O yüzden Türk ve Osmanlı torunu olmaktan gurur duyuyorum. Bu projeye emek veren ve bizi Türkiye’ye getiren bütün herkese teşekkür etmek istiyorum.

ASENA KORS
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 06.10.1993 Sidney Lise Asena Kors asena_4_life@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

08.07.1990 Sidney Smith’s Hill Üniversitesi Eczacılık Ayla Şengül ayla_sengul@hotmail.com Benim için bu proje mükemmel bir fırsattı. Gördüğüm yerleri ve edindiğim bilgileri hiçbir zaman unutamayacağımdan eminim. Türk kültürünü ve tarihini yeniden tanımak benim için çok değerliydi. Bu kısa sürede bile Türkçemin geliştiğini düşünüyorum. Bu projeye benden farklı 500 gençle beraber katıldım. Yaşam tarzlarımızın farklı olmasına rağmen onlarla çok iyi anlaştım. Bu proje dünyanın apayrı köşelerinde yaşasak da aynı kültürün bir parçası olduğumuzu fark etmemizi sağladı. Benim babam Orhan Gazi’nin soyundan geliyor. Dolayısıyla Orhan Gazi’nin türbesini ziyaret etmek içimde farklı duygular ateşlendirdi. Genel olarak projenin tamamından çok zevk aldım. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyorum. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

AYLA ŞENGÜL
Öncellikle, bu projeye katılabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum ve bu yüzden hem Avustralya’daki Türk Konsolosluğu’na hem de Türkiye’deki Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etmek istiyorum. Bu son iki hafta da yasadığım güzel anları ve eğlenceli günleri, hayatımda hiç bir zaman başka bir yerde yaşayabileceğimi sanmıyorum. Tarihi ve kültürel bakımdan kendimi geliştirdim ve unutamayacağım duygular ve bilgiler edindim. Gittiğimiz her yeri beğendim ve her yerin kendine özel tarihi ve kültürü vardı. Ama beni en çok etkileyen Nevşehir ve Çanakkale oldu. Nevşehir’in mükemmel tarihi ve inanılmaz figürleri beni büyüledi. Peri bacılarının oluşumundan Nevşehir’in yıllar öncesine dayanan tarihine kadar her şey çok güzeldi. Avustralya’da yaşayan bir Türk olarak Çanakkale özellikle ilgimi çekti. Burada yaşananları öğrenmek ve yıllarca süren savaşların kalıntılarını görebilmek beni çok duygulandırdı. Son olarak, bu gezide kurduğum arkadaşlıklara ve bağlara minnettarım. Sadece iki hafta önce tanışsak da, bu gezinin bizi birbirimize bağladığını düşünüyorum. Bu projede her şey olması gerektiği kadar güzeldi. Herkese teşekkür ediyorum.

AYLİN İLKER
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 22.08.1991 Sidney Üniversite Psikoloji ve Eğitim Aylin İlker aylin.ilker@hotmail.com

21

Almanak_basbakan.indd 21

25.11.2011 18:32:38

AVUSTRALYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

20.01.1993 Sidney Üniversite Kominikasyon aylin.unsal@hotmail.com

Öncellikle bu projeyi gerçekleştirdiğiniz ve Avustralya’daki Türkleri unutmadığımız için herkese çok teşekkür ederim. Gittiğimiz şehirlerin hepsini beğendim ama beni en çok duygulandıran yer Çanakkale oldu. Şehitlerimizin, Türkiye Cumhuriyeti için canlarını verdiği topraklara ayak bastığımda, içimdeki vatan aşkı arttı ve çok duygulandım. Topkapı Sarayı’na gittiğimde, Osmanlı tarihini hakkında daha fazla şey öğrenme imkanım oldu. Mezarlıklar, Osmanlı zamanından kalma eşyalar, altınlar ve kıyafetler beni çok etkiledi. Osmanlı’nın geçip geldiği topraklardan, senelerce savaşılıp bu güne kadar yükselen vatan beni çok gururlandırıyor. Türk olduğum için ne kadar mutluyum anlatamam. Bu geziye katılmam benim için büyük bir fırsattı. Bu gezi, eğlence, eğitim ve sosyal bakımdan hayatımı oldukça etkiledi. Bu projeyi gerçekleştirdiğiniz için, özellikle bizim gibi yabancı ülkelerde yaşayan Türk gençlerine, ülkemizin kültürünü daha yakında tanıma fırsatını verdiğiniz için yeniden teşekkür ediyorum.

AYLİN ÜNSAL
Bu geziye katıldığım için çok memnun oldum. Kültürel ve tarihi açıdan önemli şehirleri görmek Türk kültürünü ve tarihini daha iyi öğrenmemi sağladı. Bu deneyim, ailemi daha iyi anlamama yol açtı. Şuan kendimi aileme ve kültürüme daha yakın hissediyorum. Türkiye’nin tarihini derinlemesine öğrenmek, Türk milletinin milliyetçiliğini ve tutumunu daha net bir şekilde algılamama yardımcı oldu. Bu gezi bize paranın alamayacağı bir güzellik hediye etti ve ülkem ile aramda çok kuvvetli bir bağ oluşturdu. Bu projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

AZİZE ERKILIÇ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 10.12.1992 Sidney Üniversite İktisat Azize Erkılıç azize.e@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

25.09.1987 Melbourne TAFE Proje Yöneticiliği basaziz@optusnet.com.au Bu geziye katıldığım için çok mutluyum. Bu geziye seçildiğim için çok şanslıyım ve herkese teşekkür ediyorum. Bu gezi beni Türkiye’ye daha çok bağladı. Kültürümü ve tarihimi daha çok öğrendim.

AZİZ BAŞ
Muhteşem ve büyüleyici bir gezi oldu. Ülkemin daha önce görmediğim kültürü ve tarihi ile tanıştım. Osmanlı, Roma, Bizans gibi dev imparatorluklar ile yatıp kalktım. Kendimi güzel Türkiye’miz ile yeniden keşfettim. Bu program gerçekten ufkumu genişletti ve bana Türkiye’ye bir gün kesin dönüş yapmam için önemli bir neden sağladı. Teşekkürler Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı… Programın uzun yıllar devam etmesi dileği ile…

Ülkeme vardığımda çok duygulandım. Çünkü en son geldiğimde buraları ve bu muhteşem yerleri görme şansım olmamıştı. Bu gezi benim hayallerimi gerçekleştirdi. Bundan dolayı herkese çok minnettarım.

BİLGE GÖZÜTOK
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 16.02.1994 Melbourne Mt. Hira Koleji Bilge Gözütok bilge.gozutok@hotmail.com

22

Almanak_basbakan.indd 22

25.11.2011 18:32:42

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

02.11.1993 Sidney Lise Bilge Fox bilge-yigit@hotmail.com

Gençlik Hizmetleri tarafından hazırlanan bu programda birçok şehri gezdik, gördük. Ayrıca özel eğitmenler de programa katılarak, bize çok önemli eğitimler verdiler. Bu proje sayesinde kültürel ve dini tarafımın daha zenginleştiğini hissedebiliyorum. Birbirinden güzel camileri görmek ve Osmanlı zamanındaki hikâyeleri dinlemek, benim bilgime bilgi kattı ve kalbimdeki anavatan aşkını daha da güçlendirdi. Teşekkürler Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı…

BİLGE YİĞİT
Projeye katılacağımı duyduğum andan itibaren çok heyecanlandım ve duygulandım. Türkiye’de çeşitli yerlerde gezip dolaştık ve kültürümle, tarihimle ilgili değerli bilgiler edindim. Gezdiğimiz şehirler arasından en çok Çanakkale ve Kapadokya’yı sevdim. Buralarda farklı duygular hissettim ve bu şehirleri görmekten çok mutlu oldum. Bir Türk olarak kendimle ve vatanımla gurur duyuyorum. Bu fırsatı bana sunan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkür ederim.

BURAK KADİR TAŞ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 20.03.1993 Sidney Sidney Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Burak Taş burak_tas_11@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

19.10.1991 Bundaberg CQU Üniversitesi Muhasebe Birgül Fatma Hakbilir fbhakbilir@gmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

En son 2005 yılında Türkiye’ye gelmiş ve ailemle İstanbul’u gezmiştim. Küçükken bu yerleri gezmenin hiçbir anlamı yoktu. Şimdi 21 yaşındayım ve küçükken gördüğüm yerleri şimdi görmek çok daha farklı. Adeta yeni bir dünya açıldı önümde. Bu yolculuk ilerledikçe Türkiye’ye daha farklı bakıyorum artık. Burada gezi sırasında farklı kültürlerden yeni dostluklar kurduk. Ayrıca tarihi ve kültürel mekanlara gitmek beni çok duygulandırdı. Çanakkale’de öğrendiğim tarihimiz çok etkileyici ve gurur vericiydi. En çok etkilendiğim yerler camiler ve tarihi mirasımız oldu…

BİRGÜL FATMA HAKBİLİR

Bu geziye katılmadan önce yabancı arkadaşlarım Türkiye hakkında soru sorduklarında net bir cevap veremiyordum. Ama bu projeden sonra ülkem hakkında anlatabileceğim bir sürü bilgi edindim. Ülkemin tarihini ve kültürünü çok samimi bir şekilde gördüm ve tanıdım. Bu projeden sonra vatanımla bir kez daha gurur duydum.

BURAK TIRLI
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 08.06.1990 Melbourne Kangan Enstitüsü Myotheraphy Burak Tırlı burak.806@hotmail.com

23

Almanak_basbakan.indd 23

25.11.2011 18:32:46

AVUSTRALYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

29.12.1989 Sidney Üniversite Edebiyat Camellia Yıldırım camyildirim@gmail.com

Bu projede tanıştığım herkes ile beraber geçirdiğim on beş gün beni çok etkiledi. On beş gün boyunca çok eğlendim, kültürüm ve tarihim hakkında önemli bilgiler edindim. Eminim ki yaşadığım bu tecrübe ileride hayatıma birçok şey katacaktır. Beni bu projeye davet eden ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

CAMELLIA CANSU YILDIRIM
Osmanlı’nın tarihini lisede okumuştum. Bildiklerimi yerinde görmek beni çok mutlu etti. Osmanlı tarihini detaylı olarak Bilecik’te öğrendim ve gururlandım. Bunların yanı sıra bu projede birçok arkadaş edindim. Avustralya’dan ve diğer ülkelerden gelen birçok gençle tanıştığım için çok memnunum. Yaşadığın ülkenin Türkiye’ye uzaklığının hiç bir önemi yok, köklerin Türkiye’ye uzanıyorsa eğer ve kendini öyle hissediyorsan, Türksündür. Bu öğrendiklerimi yakınlarımdan öğrendim. Ama şimdi bu proje ile kazandığım deneyim sayesinde kültürüme daha çok yakınlaşma fırsatı buldum. Bu projede emeği geçen herkese, rehberlerimize, arkadaşlarımıza ve organizasyon ekibine teşekkür ederim.

CANER ÜLKER
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 23.05.1992 Sidney Western Üniversitesi Ticaret Caner Ülker caner_ulker@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

13.04.1991 Avlustralya Sidney UNSW Elektrik Mühendisliği Aykan Ermis aykan_ermis@hotmail.com

Bu gezi benim için eşi benzeri olmayacak bir tecrübe olmuştur. Gezdiğimiz şehirler ve edindiğimiz arkadaşlıklar bu geziyi unutulmaz kılmıştır. Tarihi yapıları, şehitlikleri ve zamanında bu ülkeyi elinde tutmak için savaş verilen kutsal mekanları görmek bana bir kez daha Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginliğini kanıtlamış ve bir kez daha bana Türk olmanın verdiği onuru ve gururu tattırmıştır. Bu güzellikleri hep beraber yaşadığımız için minnettarım. Sevgi ve saygılarımla…

CAN AYKAN ERMİŞ

CANSU TAŞ
Sadece duyduğum ve kitaplarda okuduğum ülkemi görmek beni inanılmaz mutlu etti. Bu proje sayesinde geçmişimizi ve güzel kültürümüzü ve bu değerleri korumanın önemini öğrendim. Birde edindiğim yeni arkadaşlıklar bu geziyi tamamladı. Hayatım boyunca unutmayacağım on beş gün geçirdim. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 17.02.1993 Melbourne R.M.I.T. Üniversitesi Adli Hukuk Cansu Taş lil.ccan.su@hotmail.com

24

Almanak_basbakan.indd 24

25.11.2011 18:32:50

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

25.08.1998 Melbourne Victoria Üniversitesi Hukuk Celal Şahin sahin351@hotmail.com

Öncelikle bu programın bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ben Türkiye’de daha önce yaşadım ama bu turda gezdiğim kadar hiç bir yeri gezip görmedim. Sadece gezip görmek değil ana yurdumun tarihsel ve kültürel tarafını bu kadar detaylı öğrenmek beni çok duygulandırdı. Bunun dışında, Balkanlar’dan ve Avustralya’nın farklı yerlerinden gelen yeni gençlerle kurduğum arkadaşlıklardan çok memnun kaldım. Bu programdan sonra onlarla görüşmeye devam edeceğim. Devletimizin bu kadar büyük ve pahalı bir projeyi organize ettiğini öğrendiğimde kulaklarıma inanamadım. Bir Türk olarak bu projenin gerçekleştirilmesinden gurur duydum. Dediğim gibi, kendimi bu projeye katıldığım için çok şanslı hissediyorum ve devletimize benim gibi Türkiye dışında yasayan gençlere böyle bir fırsat verdiği için çok teşekkür ediyorum.

CELAL ŞAHİN
Bu geziye gelmeden önce, neyle karsılaşacağımı bilmiyordum ama bu gezi esnasında ülkeme hayran oldum. Avustralya’da Türk kültürünü yaşadığımız halde, fark ettim ki Türkiye’de her şehir, ilçe vesaire farklı farklı geleneklere sahip. Tarihi açıdan, doğal güzellik açısından ve kültür zenginliği açısından bana bu gezi kitapların veremeyeceği bilgiyi ve tecrübeyi sağladı. Bu projeyi düzenleyen herkese teşekkür etmek istiyorum.

CEYDA TİMURTAŞ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 20.08.1988 Sidney Üniversite Mikrobiyoloji Joda Timurtas jad6_@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Mail:

02.11.1990 Sidney Lise cemerey@hotmail.com Bu geziye seçildiğimi duyduğumda inanılmaz derecede mutluluk duydum. Türkiye’ye gelene kadar bu bir hayal gibiydi. Gezinin bana verdiği duyguları anlatmakta oldukça zorluk çekiyorum. Ama en basit ifadeyle milli duygularım güçlendi. Bu programda yer almamda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun diyorum…

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

CEM EREY
Bu projeye katılmaya hak kazandığımı öğrendiğimde gerçekten inanamadım. Anavatanımın tarihini ve kültürünü bu kadar derinden tanıyacağım ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 500 genç ile bu kadar uyum sağlayacağım aklımdan bile geçmemişti. Öyle ki, Yunanistan, Makedonya, Kosova, Sırbistan ve diğer Balkan ülkelerinden birçok arkadaş edindim. Yaşam tarzlarımız apayrıydı, dillerimiz ise bambaşka, ama buna rağmen anlaştık. Sanki aynı annenin ve aynı babanın çocuklarıydık. Kısa bir süre içinde hepimiz çok yer gördük ve birçok bilgi edindik. Bölge rehberlerimiz tarih kitaplarında bulunmayan bilgileri bizimle paylaştı ve onlarsız fark edemeyeceğimiz birçok ayrıntıyı fark etmemize yardımcı oldu. Gittiğimiz her tarihi ve kültürel mekanda hepimiz ayrı duygular hissetmemize rağmen ve hepimiz ayrı bakış açısına sahip olmamıza rağmen, bu proje hepimizin büyük bir Türk devletinin parçası olduğumuzu fark etmemizi sağladı. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

CİHAT EMRE BOYACI
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 01.10.1988 Melbourne Victoria Üniversitesi Muhasebe Cihat Emre Boyacı cchat.boyaci@leve.vic.edu.au

25

Almanak_basbakan.indd 25

25.11.2011 18:32:55

AVUSTRALYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

10.01.1992 Sidney TAFE Elektrik Cagri Okul cagriokul7@hotmail.com

Bu program benim için inanılmaz bir tecrübeydi. Türkiye’de yeni yerleri görüp, o yerlerin anılarını öğrenmek, benim için fırsatların en güzeliydi. Bu program düzenlenmemiş olsaydı, asla tarihi yerleri göremeyecektim. Arkadaşlık ortamı da çok güzeldi. 2 hafta içerisinde o kadar geliştirdim ki kendimi ve biliyordum bu fırsatı bir daha elime geçiremeyebilirdim. Dolayısıyla bu binde bir fırsatı yakaladığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Herkese teşekkürler.

ÇAĞRI OKUL DERYA EMİRE EROĞLU
Ben bu geziyi çok beğendim ve bu proje, hayatım boyunca aklımdan çıkmayacak kadar beni duygulandırdı. Türkiye Cumhuriyeti’nin bize sunduğu bu şans, anlatılmaz sadece yaşanabilir. Benim önerim, herkesin gelip bizim gezip gördüğümüz bu toprakları görmesi ve yaşadığımız bu duyguları yaşamasıdır. Ancak bu şekilde vatanımızı tanıyıp tarihimizi ve kültürümüzü yerinde yaşayabilirler. Bu projeyi düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 20.10.1988 Melbourne Latrobe Üniversitesi Sanat / Muhasebe eroglu_derya@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

29.07.1992 Sidney Üniversite Psikoloji Dervişen Komuksu dkomuksu@live.com

DERVİŞEN KÖMÜKSU

Bu kültür ve tarih gezisi hayatımda kazanabileceğim en güzel tecrübe. Türkiye hakkında edindiğim tarih bilgisi, vatanımın bana ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Sadece bilgi açısından değil, edindiğim arkadaşlıkları da unutmayacağım. Vatanıma bir daha kavuşmanın özlemiyle yaşadığım yere Avustralya’ya döneceğim. Burada yaşadıklarımı orada anlatmak, orada paylaşmak üzere…

Bu gezi, hayatta insanın eline bir kez geçebilecek bir fırsat. Bu gezi sayesinde, insan olarak olgunlaştık ve hayatımızın sonuna kadar sürdüreceğimiz arkadaşlar edindik. Avustralya’da yaşayan Türk gençleri olarak, bu gezi ufkumuzu açtı ve bizlere Türk kültürü hakkında farklı bakış açıları kazandırdı. Bu proje sayesinde anladım ki eşsiz olan bir kültüre sahibiz.

DİLAN KAYA
Doğum Tarihi: 15.05.1994 Melbourne Şehir: Pascoe Vale Girls Secondary Okul: Koleji 11. Sınıf Bölüm: dilann.x@hotmail.com Facebook: dilan.x@hotmail.com Mail:

26

Almanak_basbakan.indd 26

25.11.2011 18:32:59

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

05.01.1989 Sidney Üniversite Öğretmenlik dil3k_5@hotmail.com

Katıldığım bu iki haftalık gezide bazen hüzünlü, bazen ise sevinçli anlar yaşadım. Bu tur sayesinde ebedi dostluklar kazanmış olmam beni çok mutlu etti. Türk kültür ve tarihini yakından görüp tanımak gerçekten gurur vericiydi. Anadolu’nun çok eski yıllara dayanan tarihi güzellikleri ve doğal mirası göz kamaştırıcıydı. Bu güzellikleri de yakından görmek çok zevkliydi. Beni en çok etkileyen şehir ise Çanakkale oldu. Çanakkale’de gezip gördüğüm yerler ve dinlediğim hikayeler, ülkemizin ne kadar kıymetli olduğunun farkına varmamı sağladı. Kısacası gezi bana çok şey kattı. Bu gezinin bir parçası olmak mutluluk verici. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

DİLEK YALÇIN
5 Temmuz 2011’de ayaklarım Anavatanıma bastı ve o günden sonra kelimelerle anlatamayacağım duygular yaşadım. Sadece Türkiye’nin kültürünü ve tarihini tanımadım, bununla beraber hayatım boyunca unutamayacağım anılar ve arkadaşlıklar kurdum. Bu yüzden bize bu olağanüstü günleri yaşattığı için Türkiye’ye ve özellikle Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanı Adnan Gül’e çok ama çok teşekkür ediyorum. Öncellikle Türkiye’nin zengin bir kültürü ve tarihi olduğunu sadece kitaplardan ve ailelerimizden öğreniyordum. Ama bunları bizzat görmek beni ciddi anlamda gururlandırdı ve duygulandırdı. Projeye katılan gençlerimiz değişik ülkelerde doğup büyüdü ama bu proje sayesinde beraber gördük ki nerede yaşarsak yaşayalım biz hepimiz Türküz ve büyük bir aileyiz. Yeri geldi hep beraber Sultanahmet Camii’nde dua ettik, yeri geldi Çanakkale’de gözyaşlarımız içinde boğulduk, yeri geldi Osmanlı döneminin başkenti Bursa’da Hacivat ve Karagöz oyununu hep beraber kahkahalarla izledik. İki hafta sonunda birbirimizden ayrılmak istemesek de hüzünlenerek vedalaştık. Ama bu demek değil ki bu proje bitti. Esas görevimiz şimdi başlıyor. Biz gençlerin ‘geleceğin liderleri’ olarak çok büyük bir görevi var. Biz hem ülke ve hem de bu ülkenin insanı olarak her yönden güçlü, zengin ve cana yakınız. Artık biz de bu zengin tarihi ve kültürü dünyaya tanıtabiliriz. Ben kendi adıma ant içiyorum ki elimden geleni yapacağım. Eminim ki bu proje sayesinde bütün gençler ile aynı fikirdeyiz. Biz el ele vereceğiz ve vatanımız yücelecek. Çünkü BU VATAN BÖLÜNMEZ.

EBRU ÖZ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 20.12.1990 Melbourne Melbourne Üniversitesi Biomedikal Bilimler Ebru Öz ebruli_oz@live.com.au

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

02.09.1988 Melbourne R.M.I.T. Üniversitesi Eczacılık Ebru Aldatmaz e.aldatmaz@hotmail.com

Bu muhteşem gezi benim hayata bakışımı değiştirdi. Diğer ülkelerde yaşayan Türklerin yaşamlarını anlamamı, öğrenmemi ve onlara saygı göstermemi sağladı. Bu güzel ilişkileri hayatım boyunca unutmayacağım. Bu çok güzel ve gurur verici bir duygu. Bu gezi bizim ve diğer ülkelerde yaşayan gençlerin kültür ve tarihi arasında çok güçlü bağlar oluşturdu. Bizi birbirimize bağladı. Birimizi sevmemizi ve saymamızı sağladı. Yeni tanıdığım arkadaşlarımı ve kardeşlerimi hiç ama hiç unutmayacağım. Çünkü onlar benim hayatımı fazlasıyla etkilediler. Hep beraber güldük, ağladık, sevindik ve üzüldük. Bu bağı başka bir ülkede yaşayamazdık. Türk olduğum için hem çok mutluyum hem de çok gururluyum. Bu geziye katılmamı sağlayan ve projede emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Hepinizi tanıdığım için çok mutluyum.

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

EDA FATMA ÖZHAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 29.05.1992 Sidney Üniversite Ticaret eda_ozhan_9@hotmail.com

EBRU ALDATMAZ
“Geçmişi bilmeyen geleceğini bilemez” demiş atalarımız. Hepimiz uzaklarda yaşıyoruz. Bu proje sayesinde bizim öz vatanımızın ancak resimlerde ve kitaplarda okuduğumuz yerlerini gördük. Ülkemizle tanıştık. Hayatım boyunca unutamayacağım ve hep anlatacağım bir tecrübe yaşadım. Türk olduğum için bir daha gururluyum ve mutluyum. Bu gezi sayesinde geçmişimizi öğrendim artık geleceğe daha aydınlık ve umutla bakabiliyorum.

27

Almanak_basbakan.indd 27

25.11.2011 18:33:04

AVUSTRALYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

22.01.1990 Melbourne La Trobe Üniversitesi Uluslararası İşletme Eda Kaynak e_kaynak90@hotmail.com

EDA KAYNAK
Bu organizasyon sayesinde çok fazla bilgi edindiğimi düşünüyorum. Edindiğim bilgiler hem Türk kültürünü hem de Türk tarihini kapsıyor. Ülkemizin bu kadar güzel olduğunu bu tura katılmadan önce tahmin edemezdim. Bu tur sayesinde artık her yıl ülkeme gelme isteğim oluştu. Balkanlardan ve Avustralya’dan edindiğimiz arkadaşlıklar ve aramızdaki sıcak bağ beni çok mutlu etti. Gittiğimiz her şehrin kendine özgü bir yaşam biçimi olması beni şahsen çok etkiledi. Gittiğimiz camiler, müzeler ve tarihi eserler çok ilgimi çekti. Bu fırsat hayatta bir daha bulamayacağım bir fırsattı ve içimde anlatılamayacak kadar güzel duygularla Avustralya’ya geri dönüyorum. Bu organizasyon sayesinde edindiğim tarihi ve kültürel bilgilerin, bir ömür boyu benimle birlikte olacağından eminim. Öğrendiğim bilgileri ailemle ve arkadaşlarımla paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Bu turda öğrendiğim bilgileri gelecek nesillere aktarmak için çok güzel bir fırsattım var artık. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

Bu programa katıldığım için çok mutlu oldum ve gururlandım. Kendimi çok özel hissettim. Böyle bir şansı hayatımda hiç bir zaman elde edemeyeceğimden eminim. Bu programda dünyanın her bir yanından Türklerle tanışmak ve onların bana ne kadar benzediğini görmek beni şaşırttı. Umarım tanıştığım arkadaşlarımla çok uzun yıllar irtibatta kalırım. Bu gezide edindiğim yeni tecrübeler hayatta bakış açımı değiştirdi. Anladım ki çok farklı hayat biçimlerinden ve dillerden Türklerle anlaşabilmek mümkün. Ayrıca gezdiğimiz ve gördüğümüz yerler, Türkiye’nin tarihini ve kültürünü daha yakından tanımam ve yaşamam için çok iyi oldu. Gezi boyunca en çok beğendiğim yerler Bursa, Konya, Ankara ve İstanbul’du. Çanakkale ise ayrıca bir tecrübe oldu benim için. Bizim askerlerimizin fedakarlıklarını görmek ve anlamak beni çok gururlandırdı. Anladım ki bu ülke kolay kazanılmamış. Umuyorum ki yakın zamanda ülkeme geri dönerim ve ülkeme yararlı olabilirim.

ENNUR EYVAZ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 27.12.1991 Sidney Üniversite Psikoloji e.eyvaz01@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

29.03.1990 Melbourne La Trobe Üniversitesi Ticaret Enise Güler enise.g@hotmail.com

ENİSE GÜLER
Türkiye’ye daha önceden gelmiştim fakat bu gezide yaşadığım duyguları yaşamamıştım. Çanakkale’de çok duygulandım. Çanakkale’deki cesaretli ve vatanı için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerin torunları olduğumuz için çok gurur duyuyorum. Bu gezi sayesinde kalıcı arkadaşlıklar kurmuş oldum. Unutulmaz anlar yaşadım. Yeri geldiğinde hep beraber güldük ve ağladık. Türkiye’mizin zengin bir tarihinin olması beni ayrıca gururlandırdı. Çok uzaklarda yaşıyor olmamıza rağmen biz bu ülkenin bir parçasıyız. Onun için vatanımıza sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu gezide emeği geçen herkese çok teşekkürler.

Bu geziye katıldığım için olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü birçok yeni ve kuvvetli arkadaşlıklar kurudum. Bununla birlikte güzel Türkiyemizin o güzel kültürünü ve tarihini öğrenip, her şeyi kendi gözlerimle görme şansı yakaladım. Tarihi yerleri gezerken bazen duygulandım, bazen üzüldüm. Özellikle Çanakkale Şehitliği’ni gezerken yaşanılanları duyunca çok duygulandım ve gözyaşlarıma hakim olamadım. Bunların yanı sıra bu gezide birçok bilgi edindim ve yeni arkadaşlar kazandım. Bu arkadaşlıkların ilerde çok büyük bağlar kuracağına ve bu arkadaşlıkların çok önemli noktalarda kullanılacağına inanıyorum. Bize bu şansı veren Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkür ederim.

EREN ÖKSÜZ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 17.05.1994 Melborne Thomastown Secondary Koleji Eren Öksüz erenoksuz_06@hotmail.com

28

Almanak_basbakan.indd 28

25.11.2011 18:33:08

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Mail:

19.02.1993 Melbourne Lalorseconal erhan22_turk@hotmail

İstanbul’a ayak bastığım an ülkeme bir kez daha hayran kaldım. Bu proje beni kültürüme ve tarihime ne kadar önem vermem gerektiğini hatırlattı. Dünyanın birçok yerinden gelen Türklerin bir araya gelmesi mükemmel bir olay. Avustralya’daki ve Balkanlar’daki gençlerin hedeflerinin aynı olması beni çok duygulandırdı. Hepimizin ortak bir düşüncesi var; bir gün vatanımıza geri dönmek. Bu projeyi gerçekleştiren ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.

ERHAN TERCAN
Bu projeyi ilk duyduğumda pek inandırıcı gelmemişti. Ama internet sayfasından geçen seneki projenin bilgilerini okuduğumda oldukça duygusal anlar yaşadım. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum ve gururluyum. Kendi kültürümüzle tanışmak benim fikirlerimi değiştirdi. İlk önce Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkür ediyorum böyle bir projeyi gerçekleştirdikleri için. Çok mutluyum. Bundan sonra tüm dünyaya güzel ülkemizin tanıtılması için daha fazla çalışacağım.

ERTAÇ TÜRK
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 09.04.1991 Sidney Sidney Teknoloji Üniversitesi İnşaat Menejerliği Ertaç Türk ertac.turk@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

04.01.1993 Sidney UWS Ticaret Erkan Moruk Karasu erkank15k@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Bu proje ile Türkiye’ye gelmeden önce vatanımı hiç tanımıyormuşum. Ama buraya gelip kendi ülkemi kendi gözlerimle gördükten sonra Türk olmaktan gurur duyuyorum. Her ziyaret ettiğimiz yerden çok şey öğrendim ve bunları hayatım boyunca unutmayacağım. Ülkemiz gerçekten çok güzel ve bunun kıymetini bilmeliyiz. Avustralya’ya döndüğümüzde ailemize ve arkadaşlarımıza bunu çok daha iyi aktarmalıyız.

ERKAN KARASU

Bu tarih ve kültür gezisi birçok konunda beni aydınlattı. Ülkemiz gerçekten cennet gibi. Program dâhilinde verilen bilgiler tarih ve kültür bilgimi daha da güçlendirdi. Gördüğümüz yerler mükemmel. Mevlana’nın yaşadığı şehri görmek anlatılmaz bir duyguydu. Bu program sayesinde anavatanımı tanıdım ve yeni birçok dost edindim. Bu projeye dâhil olduğum için çok şanslıyım. Teşekkürler.

EYLEM OSMAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 08.06.1989 Melbourne La Trobe Üniversitesi Orthoptics Eylem Osman eylem_osman@hotmail.com

29

Almanak_basbakan.indd 29

25.11.2011 18:33:12

AVUSTRALYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

11.02.1991 Melbourne Konservatuar Klasik Balet Ezgi Güngör ezgi.g@hotmail.com

EZGİ GÜNGÖR
Küçüklüğümden beri Türkiye hakkında hikayeler dinleyerek bu yaşıma geldim. Bu mükemmel gezide, 2 hafta o kadar çabuk geçti ki, şimdi ülkem Türkiye hakkında bilgi edinip unutamayacağım bir tecrübe kazandım. İstanbul’un nefes kesen camilerinden, Çanakkale’nin rüzgarlı tepelerinden ve Bursa’nın taşlı ara sokaklarına kadar, Türkiye’de olmak beni çok mutlu etti. Doğrusu ülkemin güzelliğine doyamadım. Çünkü her ilin kendisine göre bir özelliğe sahip olduğunu anladım. Ziyaret edilen yerlerde devamlı öğrenme ve dinleme sabrını buldum kendimde. Şimdi öğrendiklerimin üstüne bir şeyler eklemek için boş zamanımda kendimi geliştirmeye karar verdim. Göz kamaştıran yerleri gezip, duygusal anlar yaşamak beni ileriki senelerde “Türkiye’nin köşe bucağını gezmem gerek” düşüncesi oluşturdu bende. Şahit olduğumuz tarihi manzaraların yanı sıra başka arkadaşlarla bir aile bağı kurduk. Yüzlerce öğrenciyle bir program içinde gezmek inanılmaz bir maceraydı. Tarihi konular üzerinde sohbetler etmek, bilgilerimize bilgi kattı. Gezi boyunca unutulmayacak anlar yaşandı ve bir şekilde dostluğu kardeşliği de gördük. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen bu programda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. İleride inşallah gelecek nesiller de benim gibi böyle bir fırsatı değerlendirebilir.

Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen bu gezi konsolosluk tarafından duyurulduğunda çok büyük bir heyecan hissettiğimi hatırlıyorum. Dahil olabileceğimi öğrendiğimde ise tedirginlik… Ne de olsa bu uzun yolculuk zaman içinde beni de mutlaka değiştirecekti. Bu proje, hem hiç bilmediğimiz, görmediğimiz özelliklerimizi ortaya çıkaracak, hem de tam anlamıyla kendimizi bulmamızı sağlayacaktı. Aynen de böyle oldu. İstanbul’da güler yüzlü gönüllülerle, güllerle karşılanınca bütün korkularımız çabucak buharlaştı. Kendimizi, bir anda âdeta gök kuşağını anımsatan bir ailenin içinde bulduk. Her birimiz farklıydık evet, ama hepimizin içinde aynı ateş, aynı sevda, aynı hasret vardı. İşte tam da burada buluştuk. Samimi arkadaşlıklar hatta kardeşlikler kurduk. Gezdiğimiz muazzam yerler, şanlı tarihini kitaplardan çıkarıp gözümüzün önüne koydu. Yeryüzünde eşi benzeri olmayan Türk tarihini görüp yaşadıkça, kültürü tanıdıkça, omuzlarımız biraz daha kabardı, biraz daha onurlandık, gururlandık. İçimiz doldu bu vatan uğruna canından geçenleri duydukça ağladık, Atatürk’ün bir zamanlar yaşadığı, son nefesini verdiği odada bulununca. Gördüğümüz yerlerin hepsi muhteşem, öğrendiğimiz bilgilerin her biri eşsizdi. Neticede geziye dahil olmak tam anlamıyla elimize belki de bir daha geçmeyecek, paha biçilemez bir fırsat oldu. Elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeler kesinlikle ömrümüzün sonuna dek taşıyacağımız birçok değerlere vesile olmakla birlikte muhakkak hayatımızda her zaman aydınlık sağlayan bir ışık olacaktır.

GİZEM NUR HAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 10.01.1990 Melbourne Monash Üniversitesi İşletme/Psikoloji Gizem Nur Han gizem@live.com.au

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

01.09.1987 Melbourne R.M.I.T. Üniversitesi Proje/İnşaat Yöneticiliği Gemma Gamze Eyiz g.n.eyiz@hotmail.com

Böyle bir organizasyonun gerçekleştirilmesi gerçekten büyük bir başarı. İnsanin tarihini, geçmişini, kültürünü yakından tanımak kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel bir duygu. Bu 15 gün süren programda hem kültürümüzü hem de tarihimizi öğrendik. Ama en önemlisi vatanımızdan kopamadığımızı ve kendi milletimizin arkadaşlığının bambaşka olduğunu da öğrendik. Bu nedenle bu programda yer herkese, gönüllü arkadaşlara ve projeyi hazırlayan yetkilere bir teşekkürü borç biliriz. Bu fırsatı bize tanıdıkları için ne kadar teşekkür etsek azdır. Dilerim bu program devam eder ve yeni nesil de bir Türk olmanın gururunu bizler kadar yaşar ve hisseder.

GAMZE EYİZ
İnanılmaz bir deneyim yaşadığım iki hafta geçirdim. Hep görmeyi hayal ettiğim muhteşem yerleri gördüm. Şahane insanlarla tanıştım ve onlarla çok güzel dostluklar kurdum. Kısacası hayatımı değiştiren bir tecrübe oldu bu proje. Dolu dolu geçen iki haftanın ardından geldiğimiz ülkelere dönerken vatanımızdan ayrılmanın verdiği hüzünle yola koyulduk. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ve projede emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

GİZEM SAKALLI
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 19.06.1992 Sidney Üniversite Muhasebe Gizemli Dunya gizemli_dunya_1992@hotmail.com

30

Almanak_basbakan.indd 30

25.11.2011 18:33:17

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

11.01.1993 Melbourne R.M.I.T. Üniversitesi İnşaat ve Yapı Gizem Uyaner gizemuyaniker@hotmail.com

GİZEM UYANIKER
Bu gezinin benim için kaçınılmaz bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Gezi aracılığıyla bir sürü arkadaş edindim. Sadece kendi ülkemden değil gezide bulunan tüm katılımcı gençler ile güçlü bağlar kurdum. Gezi esnasında ziyaret ettiğimiz yerler üzerimde duygu yüklü etkiler bıraktı. Bunlardan en önemlisi Çanakkale şehriydi. Vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin kabirlerini görmek ve şehitliklerde bulunmak gözlerimi yaşlarla doldurdu. Bu geziyi düzenleyen kişi ve kurumlara canı gönülden teşekkür ediyorum.

Ben böyle bir organizasyona katıldığım için gurur duyuyorum. Yabancı bir ülkede yaşayan bir Türk genci olarak ana vatanımı görmek, gezmek ve tanımak beni çok mutlu etti. Bu programda birçok arkadaş edindim. Bu arkadaşlıkların devam edeceğine eminim. Bu programda beni en çok etkileyen şehirler Çanakkale, Nevşehir ve Ankara idi. Bu şehirlerde çok duygulandım ve gerçekten bu tarihi yerler unutulmazdı. Herkese bu projeye katılmalarını tavsiye ederim ve bu programda bana yer verildiği için Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na çok ama çok teşekkür ediyorum.

Gülnur EĞRİBAŞ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Mail: 02.08.1994 Sidney Lise gulnur_xo@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Mail:

03.10.1994 Sidney Lise giizem-yilmaz@hotmail.com Hayatımda ilk defa Türkiye’ye geldim ve bu gezi benim için bir hayal gibiydi ve çok sevdim. Türkiye’nin tarihsel ve kültürel yanlarını kendim gezerek, görerek yaşadım ve bu inanılmaz bir mutluluktu. Türkiye’yi çok sevdim. Bize bu günleri yaşatan herkese çok teşekkür ederim.

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

GİZEM YILMAZ
Gezdiğimiz 9 şehir arasında beni en çok etkileyen Çanakkale ve Nevşehir’di. Çanakkale bana unutamayacağım duygular yaşattı, orada unutamayacağım bilgiler edindim. Ülkemizin tarihinin beni bu kadar duygulandıracağını hiç tahmin etmemiştim. Nevşehir’in güzelliği beni kalbimden vurdu. Beni büyüleyen bu güzelliğin Avustralya’da bulunmaması, beni vatanıma bir o kadar daha bağlıyor ve gururlandırıyor. Bu gezinin sonuna geldiğimizde anladım ki tarihinden ve kültüründen gurur duyacak birileri varsa, bizleriz. Kendi tarihimizi be kültürümüzü öve öve anlatacağıma ve bu tarihi ve kültürü gelecek nesillere öğreteceğime söz veriyorum. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

HAKAN UZ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 15.11.1994 Sidney Rootyhill Lise Hakan Uz hakan_uz_94@hotmail.com

31

Almanak_basbakan.indd 31

25.11.2011 18:33:21

AVUSTRALYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

08.03.1991 Sidney Macqvarie Üniversitesi IT Halil Eden ed_cs151@hotmail.com

Ben bu programda yeni arkadaşlar ve bilmediğim yeni bir kültür yani kendi kültürümü öğrendim. Benim yaşadığım yerde hayat bambaşka. Bu programda Osmanlı İmparatorluğu’nun temelinin nasıl atıldığını ve 500 yıl dünyaya nasıl hükmettiğini öğrenmek gerçekten mükemmeldi. Bu imkanları bana sundukları için emeği geçen herkese teşekkür ederim.

HALİL EDEN HALİL HASAN ÖNDER ÇINAR
Öncelikle bu kültür ve tarih gezisini düzenlediği için Türkiye’ye ve Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ederim. Türkiye’ye ayak bastığım andan itibaren kültür ve dini adetlerimizi daha iyi idrak ettik. Bu programda diğer ülkelerde yaşayan birçok Türk kardeşimi tanıma fırsatı buldum. Bu proje sayesinde ülkeme ve bayrağıma saygım bir kat daha arttı. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 23.09.1991 Sidney Western Üniversitesi Psikoloji Hasan Cinar hasancinar@live.com.au

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

22.07.1988 Melbourne Victoria Üniversitesi Makina Mühendisliği halimerbasi88@hotmail.com

HALİM ERBAŞI
Bu güzel gezi, hem vatanıma olan aşkımın hem de ecdadıma olan saygımın kelimelerle ifade edilemeyecek derecede artmasına sebep oldu. Türkiye’yi sadece bir tatil merkezi olarak görürdüm. Ama bu güzel gezi sayesinde Türkiye’de yaşamayı tercih ediyorum. Bu gezide yaşadığım Osmanlı tarihi, doğal güzellikler ve genel yaşam kültürü, bu hislerimi kabarttı. Böyle bir gezi bütün gurbette yaşayan Türk ve diğer kültürlere mensup gençlere nasip olur inşallah…

“Balkanlar ve Avustralya’da Yaşayan Gençlerin Türkiye’deki Kültür ve Tarih Buluşması” projesine katılma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Bu güzel tecrübe, Türk kültürü ve tarihini daha iyi anlamamı sağladı. Bu gezide, Türkiye’nin illerini büyük bir arkadaş grubu ile gezme fırsatı bulduk. Gelibolu’yu ve Kapadokya’yı gezince kültürümüzün ne kadar zengin olduğunu anladım. Gördüğüm yerler arasında en çok Çanakkale’yi sevdim çünkü askerlerimizin bizim toprağımızı nasıl koruduğunu öğrendik. Bu topraklarda olmak gurur vericiydi. Avustralya’ya geri dönünce, aileme ve arkadaşlarıma yaşadıklarımı zevkle anlatacağım. Bu projeye katıldığım için Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkür ederim.

HAVVA MEHMED
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 02..02.1993 Sidney Üniversite Sosyal Fen. Havva Mehmed havva.m_93@hotmail.com

32

Almanak_basbakan.indd 32

25.11.2011 18:33:26

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

03.02.1992 Sidney Okumuyor İboz Gee trigga_treat@hotmail.com

Ürpertici ama ılık bir rüzgar sessizliğin içinde esiyor. Ama her zaman durgun olan şehir, arkadaşlığın ve Allah’ın çağrısıyla sessizliğini bozuyor. Sonu gelmeyen ve gelişen yapıların parıltısını, aklımın aldığınca anlıyorum şimdi. Bitmek bilmeyen trafik, benzin kokan serin rüzgarın canlılığı ile tüm duyularımı deliyor. Yine de öyle bir duygu veriyor ki insana, sıcaklığını ruhumuzun en derinlerinde hissediyoruz.

İBRAHİM GENÇ KAAN BERK SÖZEN
Son iki haftada Türkiye’de yaşadıklarım beni gerçekten çok etkiledi. Bu proje, Türkiye’nin kültürünü ve tarihini içimde hissettirdi. Yeni yerler gördüm, yeni bilgiler öğrendim, yeni arkadaşlar edindim ve dostluklar kurdum. Bu programda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 14.04.1991 Sidney Üniversite Mühendis info@kaan.com.au

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

18.09.1989 Melbourne La Trobe Üniversitesi Uluslararası İşletme İpek Koysal ipek.koysal@gmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Benim için bu gezi bazı yönlerden hem kısa hem de uzundu. Mesela, bu gezide edindiğim arkadaşlarımla sadece iki haftadır tanışmamıza rağmen, geçirdiğimiz bu süre birbirimiz ile yakınlaşmamızı sağladı. Sanki birbirimizi aylardır tanıyormuş gibiydik. Gezdiğimiz şehirlerden Çanakkale, Bursa, Konya, İstanbul ve Ankara çok derin bir tarihe sahi. Bu yüzden bu gezi bana büyük anlamda mutluluk getirdi. Başta Anıtkabir olmak üzere bazı yerlerde göz yaşlarıma hakim olamadım. Bize bu imkanları sağlayan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ediyorum.

İPEK KOYSAL
Bu kültürel gezinin başlangıcından beri çok mutlu ve heyecanlıyım. Başvurumun kabul edildiğinden beri hissettiğim duyguları sözle anlatmak yetmez bile. Gezdiğimiz tüm şehirler harikaydı. Gittiğimiz her şehir kültürümüzü daha yakından anlamamı sağladı. Çanakkale’deki şehitlerimizin mezarlarını görmek çok hüzünlü ama aynı zamanda gurur vericiydi. İzlediğimiz tiyatro çok etkileyiciydi. Çünkü şehitlerimizin, ailelerinin ve Türk toplumun geçirdiği zorlukları hüzünlü bir şekilde anlattı. Çok güzel hatıralarla gezimiz sona eriyor. Bu gezinin hazırlanmasında emeği geçen herkesi tüm kalbimle tebrik ediyor ve teşekkürlerimi sunuyorum.

KAĞAN ALİ DÖKÜMCÜ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 16.01.1990 Sidney Üniversite Tıp Bilimi Kagan Dokumcu blacksmith_kagan@hotmail.com

33

Almanak_basbakan.indd 33

25.11.2011 18:33:30

AVUSTRALYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Mail:

11.06.1995 Sidney Lise kay.yalim@hotmail.com

KEMAL YALIM
Bu gezi benim için mükemmel bir tecrübe oldu ve projeye katılan 500 kişinin arasında olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu gezide yaşadıklarım ve öğrendiklerim sayesinde kendimi bulduğumu düşünüyorum. Kültürümü, tarihimi, kendimi ve yurdumu daha içten tanıdığımı hissediyorum. Tarihimizi yerinde yaşamak, İstanbul’un nefes kesen camilerini görmek kalbimize dokundu. Tabi ki Gelibolu’daki manzara Türk olduğumuzu ve göğsümüzü gururla germemiz gerektiğini yeniden hatırlattı. Şahsen hayatımı tamamıyla değiştirecek bir deneyim yaşadığım için çok mutluyum. Değişik ülkelerden edindiğim arkadaşlarım ile gezi süresince arkadaştan öte kardeş gibi olmuştuk. Hayatta tek bir kez böyle bir projeye katılabiliriz ve bu herkese kısmet olan bir güzellik değil. Bunun için bana bu geziye katılma şansı veren büyüklerime teşekkür ediyorum. Kendi özümüzü bize hatırlattıkları için. Onların sayesinde köklerimizi unutmayacağız ve saygımızı, sevgimizi sonsuza dek sunacağız.

Bu proje benim için büyük bir fırsattı. Ben ilk defa Türkiye’ye geliyorum ve bu projede hissettiğim duyguları daha önce hiç hissetmemiştim. Bu gezi sayesinde kültürümüzü ve tarihimizi yakından görme ve tanıma imkanı buldum. 15 günde 9 şehir gezme fırsatı yakaladım. Her şehre gittiğimde farklı farklı duygular yaşadım. Benim için bütün illerin farklı tarihi ve yapısı var. Bursa’ya gitmek çok güzel bir fırsattı çünkü orada Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi hakkında detaylı bilgiler öğrendim. Ankara’da Anıtkabir’e gittiğimde atamızın kabrine yakınlaştığımda gözyaşlarıma engel olamadım. Bu geziye geldikten sonra Türkiye’nin yaşayış tarzını daha yakından görme imkanım oldu. Bu yapmış olduğum kültür ve tarih gezisinden sonra Avustralya’ya gittiğimde, Türkiye’nin kültürünü ve tarihini bilmeyen ve merak eden gençlere öğrendiklerimi anlatmak istiyorum.

KORAY IŞIK
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 21.09.1992 Sidney TAFE Spor/Beden Eğitimi Koray Işık korayisik@live.com.au

Dünyanın öbür ucunda doğup büyüdüğüm halde, bir ülkeye ve millete ancak bu kadar bağlanabilir bir insan. Daha önceden, Türkiye’de yaşamayı düşünmüş olsam dahi, bazı şüphelerim vardı. Bu şüphelerimin tamamı bu proje ile birlikte yok oldu. Hayatımın bu anından itibaren, herhangi bir evresinde her şeyi arkamda bırakarak Türkiye’de yaşamak istiyorum. Bu cennet vatanın her karış toprağı muhteşem güzellikler ile dolu. Bu güzellikleri kendi imkanımız ile hele bu şartlarda gezmek kesinlikle olanaksız hatta imkansızdı. Bunu projeye katılan herkes aklında tutmalıdır ve böylesi büyük bir projeyi yürütebilen tek millet olmaktan herkes gururlanmalıdır. Bazılarımızın Türkçesi çok iyi olmasa da, hatta bazılarımızın hiç Türkçe konuşamadığı göz önünde tutulursa, bizi birleştiren tek faktör hepimizin kültürel değerleridir, yani Türk olmamızdır. Dünyanın öbür ucundan gelen, gönülleri hep vatanlarında olsa da, fiziksel olarak hiç gitmedikleri, dokunmadıkları topraklarda aynı dili konuşmayan iki Türk eğer anlaşabiliyor ise bu projenin ne kadar başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Türk gençliği; ecdadını ve tarihini tanıdıkça, büyük şeyler yapmak için güç ve ilham bulacaktır. Bu gücü bizlere veren bu projedir. Bu projenin meyveleri yıllar sonra toplandığında, Türkiye’nin büyük devlet olma yolundaki çalışmaları sona ermiş olacaktır. Balkanlar’dan, Osmanlı’nın fethettiği topraklardan gelen gençlerin, Osmanlı’nın kurulduğu yerlerde toplanması da, yeniden bir Türk İmparatorluğu’nun doğuşuna benzetebilir. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

17.02.1991 Sidney Üniversite Mimarlık kennasi_kerim@hotmail.com

KERİM KEDİCİOĞLU
Türkiye’ye gelip tarihi ve kültürel illeri görmek, benim için çok değerli ve duygusal bir tecrübe oldu. Avustralya’da doğmuş, büyümüş ve doğal olarak Türk kültüründen uzak kalmış bir Avustralyalı Türk genci olarak, ana vatanımıza gelmek, böyle bir tarihi ve kültürel programın bir parçası olmak çok önemli ve asla unutulmayacak bir fırsattı. Bu proje Türkiye ile bağımı sağlamlaştırdı. Bu sayede dünyanın her neresinde olursam olayım kültürümü asla unutmayacağım. Avustralya’da yaşayan bir Türk olarak, Çanakkale’ye gitmek, vatanıma olan saygımı sunmak benim için en değerli ve duygusal anlardan biriydi. Üniversitede mimarlık okuyorum. Bu yüzden Türkiye’deki tarihi eserleri kitaplardan değil de kendi gözlerimle görmek benim için çok önemli bir tecrübe oldu. Mimar Sinan’ın camilerini görmek ise çok değerli bir andı.

KORAY KILIÇ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Mail: 01.06.1994 Sidney Lise koraykilic15@hotmail.com

34

Almanak_basbakan.indd 34

25.11.2011 18:33:35

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

12.11.1994 Sidney Lise Marz Parra marzm@hotmail.com

Bu geziye katıldığım için çok mutluyum ve içim içime sığmıyor. Gezideyken birçok arkadaşlıklar kurdum ve kendi kültürüm ve tarihim ile ilgili bilgi edindim. Bu bilgileri ileride olumlu yönde kullanacağıma inanıyorum. Birçok farklı kültürden farklı arkadaşlıklar kurarak geleceğe yönelik dostluk köprüleri oluşturduk. Bu gezide emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

MEHMET KARAKILIÇ MAHMUT ÇELENK
Bu projeye katılmak için çok geç başvuru yaptım. Katılacağımı hiç tahmin etmezdim ama sonunda seçildiğimi öğrenince çok mutlu oldum. Ana vatanıma gideceğimi öğrenince çok heyecanlandım. Kültürümüzü ve tarihimizi, özellikle Kurtuluş Savaşı’nı nasıl kazandığımızı öğrenmek çok enteresandı. Gezdiğimiz 9 ilimizi tarihsel yönden görmek beni çok gururlandırdı. Atatürk’ün yaşadığı ve vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı’nı ve Gelibolu’yu görmek tüylerimi diken diken etti. En çok beğendiğim yerler Nevşehir ve Bursa idi. Özellikle Bursa’da katıldığımız etkinlikler çok eğlenceliydi. Bunların yanı sıra iki hafta içinde Türkçemi ilerlettim. Genel olarak her şehri beğendim ve projeden çok memnun kaldım. İnşallah yakın zamanda Türkiye’ye geri gelebilirim. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 14.12.1990 Melbourne Victoria Üniversitesi Beden Öğretmenliği Mehmet Karakılıç memzz@hotmail.com

Şu anda bu geziye iyi ki katılmışım diyor ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Gezi boyunca o kadar güzel yerler gördük ki Türkiye’ye olan hayranlığımız daha da arttı. Şunu öğrendim ki Türkiye’nin her yeri tarih ve kültür kokuyor. 9 tane il gezdik ve hepsinden ayrı bir tat aldık. Güzel Türkiye’mizin doğu ve batı kültürünün sentezinden oluşup; bu kültürü ne kadar başarıyla harmanlayıp sergilediğini gördük. Ayrıca bu gezi, sadece gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerle sınırlı kalmayıp, gittiğimiz yerlerin ve gezi boyunca bizlere eşlik eden Türkiye’deki arkadaşlarımızın sayesinde birebir ilişkiler kurup Türkiye’nin kültürünü daha yakından tanıma fırsatı sağladı.

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

06.03.1995 Sidney Lise Melise Kılıncer melise_k@hotmail.com

Yolculuk boyunca beraber seyahat ettiğimiz arkadaşlarımızla birer kardeş olduk. Bazılarıyla ebediyete kadar sürecek olan dostluklara adım attık. Aslında bu grup ve takım bilincimizi artırdı. Dahası bu gezinin katılımcılarının farklı ülkelerden gelmiş olması da geziye ayrı bir tat kattı. Onlarla da çok güzel dostluklar kurduk ve şundan eminim ki ayrı dillerde aynı duyguları yaşadık. Gezi sonundaysa karmaşık duygular içerisine girdik. Hepimiz aslında buraya ait olduğumuzu biliyoruz. Ancak başka ülkelerde yaşamak durumundayız. Bu yüzden de bu son günlerde arkadaşlarımla beraber bir burukluk hissediyoruz. Sevinciyle, hüznüyle, tarihiyle, kültürüyle, güzel insanlarıyla kısa zaman içinde de olsa Türkiye’mizde bulunmaktan çok mutlu olduk ve çok eğlendik. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

MELİSE KILINÇER
İlk duyduğumda projeye hemen başvurdum ve seçildiğimi öğrenince çok heyecanlandım. Bu fırsatı yakaladığım için çok mutlu oldum. Burada edindiğim arkadaşlarımla hep beraber ağladık ve güldük. Bu 15 günü hiç unutmayacağım. Anıtkabir beni çok etkiledi ve hüzünlendirdi. Atatürk bizim vatanımız için her şeyi yapmış. Anıtkabir unutulmaz ve vazgeçilmez bir yerdir. Bu projeyle kültürümüzü ve tarihimizi daha yakından tanıma fırsatı buldum. Diğer ülkelerden gelen arkadaşlarla yeni dostluklar kurdum. Bir sefer daha Türk olmaktan gurur duyuyorum.

MELEK DEMİR
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 27.02.1989 Melbourne La Trobe Üniversitesi Uluslararası İşletme Melek Demir mel.demir@live.com.au

35

Almanak_basbakan.indd 35

25.11.2011 18:33:41

AVUSTRALYA

Doğum Tarihi: 10.08.1993 Melbourne Şehir: Pascoe Vale Girls Secondary Okul: Koleji 12.sınıf Bölüm: Meltem Kuzucu Facebook: meltem_93_10@hotmail.com Mail:

MELTEM KUZUCU
Bize böyle bilgi dolu ve eğlenceli bir program sundukları için bu projeyi hazırlayan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür etmek istiyorum. Programın amacı yurtdışında yaşayan Türk gençlerine kendi kültürlerini tanıtmak ve Türkiye’nin tarihini öğretmek idi. Eminim ki kendim dahil herkes bir şeyler öğrendi. Gezdiğimiz şehirlerde gördüğümüz tarihi ve kültürel yerler bize Türkiye’nin önemli ve çok değerli bir ülke olduğunu öğretti. Biz gençler çok şanslıyız ki böyle güzel, bilgi dolu ve önemli bir programa katıldık. Türkiye’miz çok değerli ve tarihsel bir yer. Bunu unutmamalıyız ve bizim öğrendiğimiz bilgileri Avustralya’ya döndüğümüzde etrafımızdaki insanlara aktarmalıyız. Bu projede emeği geçen herkese bizlere muhteşem bir 15 gün sundukları için teşekkür ederiz.

Türkiye çok güzel bir ülke. Ben Türkiye’ye ilk defa 5 yaşında gelmiştim. Ama çoğu şeyi hatırlamıyorum. Bu proje sayesinde Türkiye’ye tekrar geldiğim için çok mutluyum. Türkiye’nin tarihini ve kültürünü gördüm ve yerinde yaşamış gibi oldum. Pek çok yerde duygulandım ama Çanakkale benim için başka bir güzeldi. Diğer ülkelerden gelen Türk kardeşlerimizle tanışma fırsatı buldum. Onlarla bilgi alışverişinde bulundum. Beni bu projeye kabul ettikleri için ve Ana vatanıma geldiğim için çok mutluyum. 15 günde 9 tane il gezme fırsatı buldum ve her birinde farklı duygular hissettim. Ne kadar şanslıyım ki Türk doğmuşum. Türk olmaktan gurur duyuyorum.

MURAT TETİK
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 24.05.1994 Sidney Lise Deny Diss mr.murattetik@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

20.04.1993 Melbourne Kangan Enstitüsü 12.Sınıf Muhammed Fatih Orak moe.93@live.com.au

MUHAMMED FATİH ORAK
Türkiye’nin bu kadar muhteşem bir yer olacağını bilmiyordum. Geldiğim için çok mutluyum. Keşke daha fazla kalabilseydik. Gezdiğimiz yerler Türkiye’ye daha farklı bakmamı sağladı. Arkadaşlık çevrem daha da çoğaldı. Farklı ülkelerden gelen gençlerle iyi arkadaşlıklar kurduk. Bu gezi ile Türkçem daha da gelişti. Bu benim geleceğim için büyük kapılar açacak. Bu programı düzenleyen bütün herkese teşekkür ediyorum.

Böyle bir projeye katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Türkiyemizin tarihi ve kültürel özelliklere sahip illerini tanımak ve görmek benim için çok özeldi. Bu yerleri ilk defa görmek farklı duygular yarattı içimde. Çanakkale’yi ziyaret etmek bana atalarımızın bizim için yaptıkları fedakarlıkları yeniden hatırlattı. Kurtuluş Savaşı olmasaydı biz de bugün burada olmazdık. Önce şehitlerimizi anıp daha sonra Hz. Mevlana’nın türbesini ziyaret etmek Türk tarihinin ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Projenin bana verdiği fırsatları değerlendirip kendi kültürüm ve tarihim hakkında daha fazla bilgi edindim. Aynı zamanda yeni arkadaşlıklar ve bağlar kurdum. Farklı ülkelerden arkadaşlar edinmek, kültür farklılıklarının olduğunu gösterdi bana. Her ne kadar hepimiz Türk olsak bile…

NARİN NEDJAT
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 04.05.1999 Sidney Üniversite Uluslararası Ticaret narin.nedjat@gmail.com

36

Almanak_basbakan.indd 36

25.11.2011 18:33:46

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

28.10.1989 Melbourne Victoria Üniversitesi Turizm / Medya Nilay İşdar nilay.isdar@live.com

NİLAY İŞDAR
Anlatılmaz, yaşanılması gerekiyor… Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen bu mükemmel proje hakkında bilgi aldığımda, gerçekleşmesinden şüpheliydim. İnanılmaz gibiydi. Sonuçta Avustralya gibi uzak bir memlekette böyle bir fırsat ilk defa sunulmuştu. Bana şaka gibi geliyordu. Fakat başvurudan kısa süre sonra kendimi İstanbul’da buldum. Benim için adeta bir hayalin gerçekleşmesiydi. Bizleri tebessüm ve güllerle karşılayan gönüllü arkadaşlar, bana orada bir aile daha kazandığımı belirttiler. Anavatanıma kavuşma sevincini yaşarken, kendi kültürümü ve tarihimi daha etkileyici bir biçimde öğrenmekten mutluluk duydum. Kitaplardan öğrenmiş olduğum bilgileri, olayların olduğu asıl yerleri ziyaret ederek, anlama alanımı daha fazla geliştirdiğimi düşünüyorum. Tur boyunca Türkiye sınırlarında bulunduğuma inanamamıştım. Kültür ve tarih açısından öğrendiklerimin yanı sıra, dünyanın değişik ülkelerinden arkadaşlar edindim ve kendimi ileriye yönelik geliştirmek için örnek aldığım insanlarla bağ kurdum. Bu bağların amacı da Türkiye’ye yerleşip ülkem için hayırlı bir vatandaş olmaktır. İstanbul, Edirne, Çanakkale, vs. derken günlerin ne çabuk geçtiğini anlayamadım. İçimdeki duygu ve düşüncelerimi ifade edecek kelimeler yetersiz kalacağı için tek cümleyle söyleyecek olursam, Türkiye’miz anlatılmaz, şahsen her anının yaşanılması gerekir. Bu hayalime beni kavuşturan herkese sonsuz teşekkürler. Ben de ileriki senelerde Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı için gönüllü olmayı düşünüyorum. Hayatımda hiçbir zaman unutamayacağım 15 gün için çok mutluyum… Türkiye’mizin her zaman güçlü bir devlet olacağını bildiğim için ve aynı zamanda şanlı tarihimizden gurur duyduğum için; “NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE”. Bu projeye katıldığım için kendimi çok şanslı ve gururlu hissediyorum. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı sağ olsun. Gelmeden önce bu projeye hakkında farklı şeyler düşünüyordum. Çünkü projenin bu kadar iyi yönetileceğini tahmin etmemiştim. Bu gezi sayesinde 15 gün boyunca duygulu anlar yaşadım. Gezdiğimiz şehirler arasında en çok Çanakkale dikkatimi çekti. Türk insanının niye bu kadar milliyetçi olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Tarihsel yönden en çok Nevşehir’i enteresan buldum. Kapadokya’da, binlerce yıl öncesinden kalan tarihsel izleri görmek ve öğrenmek çok güzel bir histi. Nevşehir’in manzarası tamamıyla harikaydı. Konya’da, Hz. Mevlana’nın yattığı yeri görebilmek ve onun yaptığı güzellikleri rehberimizden duymak yine yaşadığım duygu dolu anlardan biriydi. Bütün tur boyunca çok zevkli anlar yaşadık ve her gittiğimiz yerin değişik tadı ve güzelliği vardı. Balkanlar’dan arkadaş edinmemiz bizim için çok büyük bir şans oldu. Nereden geldiysek gelelim, kim olursak olalım sevgiyle kucaklaştık. Bu bizi çok onurlandırdı. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ve bu projeyi hazırlayan büyüklerimize çok teşekkür ediyorum ve ellerinden öpüyorum. Böyle bir fırsat bir daha elime geçmez ve farklı memleketlerden gelen böyle güzel insanlar bir daha bir araya gelmez. Her şey için tekrar teşekkür ederim. Beni gururlandırdınız, onurlandırdınız. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

NİSA AGAS
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 10.01.1993 Sidney Üniversite İnsan Kaynakları Nisa Agas nisa-agas@hotmail.com

37

Almanak_basbakan.indd 37

25.11.2011 18:33:48

AVUSTRALYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

08.08.1990 Sidney Üniversite Uluslararası Ticaret Nazli Aktac nazli-a@hotmail.com

Doğrusunu söylemek gerekirse Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen bu proje için seçildiğimde canımın sıkılacağını düşünmüştüm. Hiç tanımadığım insanlarla 15 gün geçirecektim sonuçta. Fakat daha Avustralya’dan İstanbul’a yolculuk esnasında yanıldığımı anlamıştım. Sonuçta bir insanı tanımak için yolculuk yapmam gerekiyormuş. İstanbul’a indiğimizde ise bu önyargımdan dolayı oldukça pişman olmuştum. Çünkü bizi karşılayan gönüllüler, orada ne kadar güzel zaman geçireceğimize dair ipuçlarını vermişlerdi. 2 gün sonra bütün ekiple aile gibi olduk. Ziyaret ettiğimiz muhteşem yerleri gezerken çoğu kez duygusal anlar yaşadık. Çünkü vatanımızın tarihini öğreniyorduk. Bu gezide iyi ki yer almışım. Çünkü kendimi Türkiye hakkında geliştirmiş oldum. Bu iki haftayı hayatım boyunca unutmayacağım.

NAZLI AKTAÇ
Böyle mükemmel bir projenin parçası olduğum için gurur duyuyorum. Kendimle değil; vatanımla, milletimle, yurdumla, TÜRKİYEMLE gurur duyuyorum… Hayallerimde bile böyle güzel bir organizasyonun parçası olacağımı düşünemezdim. İlk günden başlayarak yurdumuzu, milletimizi, özümüzü görmekle kalmadık, tam anlamıyla tarihimizi ve kültürümüzü yaşadık. Çanakkale’de yaşananları tiyatro halinde Kuşbakışı Kulesi’nde izlerken gözlerimizden yaşlar akıyordu. İşte biz böyle bir milletin çocuklarıyız, vatanımız için canını veren, yurdumuzu ve geleciğimizi korumak için hayatını feda eden milletin çocuklarıyız. Bizi biz yapan yaşadığımız ülke değil, bizi biz yapan tarihimiz, kültürümüz, toprağımız, TÜRKİYEMİZ. Hayatım boyunca unutamayacağım bir organizasyonun parçası oldum. Bir daha bu şansı bana sunsanız, yine dört kolla kucaklarım. NE MUTLU TÜRKÜM DİYEME.

OSMAN CANATA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 09.01.1992 Melbourne Victoria Üniversitesi Makina Mühendisliği Osman Canata osman_18_samsunlu@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

04.08.1990 Sidney Üniversite Ekonomi/Finans Orhan İnce orhan.ince38@hotmail.com

Şuan hissettiklerimi kelimelerle anlatamıyorum. Son iki haftada 21 yıldır tanıyamadığım ülkeme kavuştum. Cami ve türbelerin güzelliği, kapalı çarşıların kalabalık sesleri ve en çok beni etkileyen Kapadokya’da peri bacalarının büyüleyici manzarasıydı. Gerçekten hiç hayal edemeyeceğim ve uyanamadığım bir rüya gibi. Projenin kapsamında yaptığımız detaylı geziler, bana birçok yeni şey öğretti ama biliyorum ki bu bizim zengin ülkemizin sadece kısa bir özeti. Bu proje sayesinde yeni arkadaşlıklar kurdum. Gezi sırasında anılarımı ve hislerimi paylaştığım arkadaşlarımı sonsuza kadar unutamayacağım. İnşallah gelecekte ben de gönüllü olarak Türk gençliğine yardımcı olurum ve bana verdikleri bu tarih ve kültür hazinesini ben de başkalarına verebilirim.

ORHAN İNCE
Kültür ve tarih ile dolu 9 ilimizi ziyaret ettiğimiz için gurur ve mutluluk duyuyorum. Böyle bir şans bizlere sunulduğu için ve projeye seçildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. En çok etkilendiğim şehirler arasında olan Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda bizler için şehit düşen atarımızın hikayeleri anlatıldığında, göz yaşlarımı tutamayıp duygulandığım zamanlar olmuştur. Bu program sayesinde, kendimi ana vatanım Türkiye’ye ait hissediyorum ve ileride, bir şekilde güzel Türkiyeme katkıda bulunmak istiyorum. Bu programın hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Türkiye’nin tamamına aşık olarak Avustralya’ya dönüyorum. Ama en kısa zamanda geri geleceğim.

OYA GÜLAL
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 19.05.1990 Melbourne Charles Sturt Eczacılık Oya Gülal oya.g@live.com.au

38

Almanak_basbakan.indd 38

25.11.2011 18:33:52

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

30.11.1991 Sidney Üniversite Uluslararası Ticaret Ömer Topcu wanted_turk01@hotmail.com

Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen bu program sayesinde birçok farklı kültüre sahip olan benim gibi gençlerle tanışma şansım oldu ve güzel arkadaşlıklar kurdum. Bu projeye katılmak üzere seçildiğimde Türkiye’nin tarihini ve kültürünü daha yakından öğreneceğimden emindim. Ve düşündüğüm gibi oldu. Geziden çok memnun kaldım ve Türkiye hakkında yeni şeyler öğrendim. Keşke tekrar böyle bir geziye katılma şansım olsa ve yine Türkiye’ye gelsem. Bana bu şansı tanıyan herkese teşekkürler.

ÖMER TOPÇU
Öncelikle bu projeye katıldığım için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Projenin ilk gününden itibaren ekipten arkadaşlarımız bize ilgi ve özen göstererek, bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Gittiğimiz farklı kültür ve tarihe sahip yerler beni çok etkiledi ama en çok İstanbul ve Ankara’yı beğendim. Bu şehirlerde unutulmayacak bilgiler edindim ve inanılmaz duygular hissettim. Türk olduğumdan dolayı gurur duyuyorum ve kendimi çok şanslı hissediyorum. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

ÖZKAN CENGİZ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 15.07.1994 Melbourne Işık Koleji 11. Sınıf Özkan Cengiz ozzzkan94@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

23.02.1992 Melbourne R.M.I.T. Üniversitesi Muhasebe Özge Helin Akdoğan ozgeha.23@live.com

Bu organizasyona katılacağımı öğrendiğim gün sanki dünya benim olmuştu. Kurduğum hayallerimin gerçekleşeceğinden emindim. Türkiye’ye geldiğimizde aklımda birçok şey vardı ve çok mutluydum. Özellikle İstanbul’a gelmek bana büyük bir umut oldu. Türkiye’de sadece iki hafta geçireceğimi bildiğim halde kendimi çok iyi hissettim. Türkiye’nin önemli yerlerini gezmek uzun zamandır kurduğum bir hayaldi. Bu tur, hayallerimi gerçekleştirdi. En başından beri bu gezinin çok iyi geçeceğinden emindim ve muhteşem geçti. Bu proje sayesinde inanılmaz bilgiler edindim. Bu gezi hayatıma renk kattı. Sadece şimdilik değil ömür boyu unutulmayacak bir geziydi. Bu projeyi organize eden herkese teşekkür ediyorum.

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

ÖZGE HELİN AKDOĞAN
Bu proje ile Türkiye’ye geldiğim çok mutlu oldum. Son iki haftadır hayatımda gezebileceğim en güzel yerlerden birçoğunu görme fırsatı buldum. Gezdiğimiz her yerin kendine göre güzellik ve özellikleri vardı. Her şehirde farklı bir kültür ve tarih ile buluştuk. Bu süreçte birçok yeni arkadaş edindim ve Türkçemi ilerletme fırsatı buldum. Son iki hafta büyük bir hızla geçti ve keşke birkaç gün daha kalabilseydik. Bu güzellikleri hep birlikte keşke biraz daha yaşayabilseydik. Bize bu imkanı sağlayan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ediyorum.

ÖZLEM ÖZYÜREK
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 26.01.1994 Melbourne Gleneagles Lisesi Özlem Özyürek ozlem_ozyurek01@hotmail.com

39

Almanak_basbakan.indd 39

25.11.2011 18:33:56

AVUSTRALYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

08.09.1992 Adelaide Adelaide Üniversitesi Uluslararası Bilimler Özlem Şen ozlem.sen92@gmail.com

12 senedir duyduğum hasretle sonunda bir heyecanla vardım ülkemin yollarına ve bu geziye katıldığım için çok mutluyum. Bu gezide tarihi ve kültürel yönden çok ilginç şeyler öğrendim. Türkiye beni dini ve kültürel yönden oldukça etkiledi. Bana Türk olduğumu yeniden hatırlattı. Bu tur esnasında İstanbul, Bursa ve Kapadokya’nın çok etkileyici olduğunu gördüm. Kendimi hiçbir zaman bir yerde böyle mutlu ve huzurlu hissetmemiştim. Bana, bu kadar etkileyici ve eğitici bir projeye katılma şansı sunan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ediyorum.

ÖZLEM ŞEN
Macera, Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan bu projeye katılmaya hak kazandığım gün başladı. 10 yıldır Türkiye’ye gelmiyordum ve vatanıma duyduğum hasret çok büyümüştü. Türkiye’ye gelme düşüncesi bile beni çok heyecanlandırıyordu. 28 saat süren Melbourneİstanbul yolculuğunun ardından Türkiye topraklarına basmak ve orada güler yüzlü ağabeyimiz ve ablalarımızın tarafından güllerle karşılanmak beni çok duygulandırmıştı. Avustralya’da yaşamamıza rağmen bizi unutmadıklarını göstermişti. İstanbul’da olmak, iki kıtayı bir birine bağlayan bu büyülü şehirde olmak bana Türk olmanın gururunu bir kez daha yaşatmıştı. İlk kez minarelerden gelen ezan sesini duyduğumda tüylerim ürpermişti ve ‘keşke her gün o sesi duyabilsem’ diye düşündüğümü hatırlıyorum. Dolmabahçe Sarayı kesinlikle beni çok etkileyen yerlerden biriydi. Atatürk’ün hayata gözerlini yumduğu odaya girdiğimde göz yaşlarımı tutamadım ve Türk gençliği olarak ona ne kadar çok şey borçlu olduğumuzu hatırladım. Çanakkale’ye vardığımızda o kutsal toprakların hassaslığını ve kutsallığını hissetmemek mümkün değildi. Orada vatanımız ve bayrağımız için savaşan kahraman Türk askerlerine minnettarlık duydum. Konya’da Hz Mevlana’nın, dinimizin, tarihimizde ve kültürümüzde ne kadar önemli olduğunu anladım. Nevşehir’e doğru yol aldığımızda burada edindiğim arkadaşlarımla bir aile gibi olduğumuzun farkına vardım ve onlardan ayrılmanın ne kadar zor olacağını düşünmek bile istemedim. Bu proje sayesinde ömür boyu sürecek arkadaşlıklar edindiğimden eminin. Ankara’ya yolculuk, bu gezinin son günlerine geldiğimizin işaretiydi ama bu macerayı Cumhuriyetimizin kurulduğu şehirde sonlandırmak, Türkiye’mizle vedalaşmak için en uygun yerdi. Türkiye’nin her köşesinde dalgalanan kırmızı-beyaz bayrağımızı görmek, bir gün memleketime kesin dönüş yapmam için daha çok çaba sarf etmem gerektiğini hatırlattı. Bir gün geri dönmek sözüyle…

REYAN KARACAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 13.07.1990 Melbourne R.M.I.T. Üniversitesi Kimya/Kimya Mühendisliği Reyan Karacan reyan.k@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

18.01.1993 Melbourne Deakin Üniversitesi Hukuk pelin.demir93@hotmail.com

Türkiye’deki kültür ve tarih buluşmasına seçildiğim için çok memnunum. Harika bir programdı ve geziden sonra kendimi değişmiş hissediyorum. Avustralya, Sidney’de doğup büyüdüm ve o yüzden Türk kültürünü pek öğrenemedim. Bu projeye seçildiğim an inanılmaz heyecanlandım. Çünkü biliyordum ki yeni şeyler öğrenecektim ve yeni arkadaşlar edinecektim. Şehirleri gezerken her gün farklı duygular tattım. Önceden çok fazla Türk arkadaşım yoktu ama bu buluşmadan sonra sadece Sidney’deki Türklerle değil farklı ülkelerden gelen gençler ile arkadaş oldum. Benim için gittiğimiz yerlerden en önemlisi Çanakkale’ydi. Çünkü Avustralya’da, okuduğum okulda senelerce oradaki savaşı öğrendik. Çanakkale’de olup, öğrendiklerimi kendi gözümle görünce, inanılmaz bir duygu hissettim. Bu iki haftayı bütün hayatım boyunca unutmayacağım.

SELİN KUTSAL PELİN DEMİR
Böyle bir programa katıldığım için çok mutluyum. Bu proje ile ülkemizi daha yakından tanıma fırsatım olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu gezi bana çok şey öğretti ve şimdi Türkiye’deki kültür ve tarihi daha iyi anlıyorum. En çok görmek istediğim yer Çanakkale’ydi ve beni gerçekten çok etkiledi. Bu programda çok iyi arkadaşlıklar kurdum ve umarım ki onlarla bu iletişimi kesmeyiz. Bu mükemmel gezide emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Mail: 09.01.1995 Sidney Lise selin.kutsal@hotmail.com

40

Almanak_basbakan.indd 40

25.11.2011 18:34:01

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

Selin ATALAY 30.06.1995 Sidney Lise Selin Atalay sln995@hotmail.com

SELİN ALATAY
Programın başında, İstanbul’a geldiğimizde burada olduğuma inanamadım. Heyecan ve sevinçle doluydum. Proje boyunca çok duygulandım ve Türk olmak ne demek çok iyi anladım. Bu duyguları yaşamam için Türkiye’yi ziyaret etmem gerekiyordu. Ben isterim ki yurtdışında yaşayan bütün Türk gençleri bu fırsatı bulabilsin. En yakın zamanda Türkiye’ye geri dönmek istiyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim.

‘Balkanlar ve Avustralya’da Yaşayan Gençlerin Türkiye’deki Tarih ve Kültür Buluşması’ projesi hayatımda yer eden önemli bir proje oldu. 15 gün boyunca her şeyini özlediğim ülkemin topraklarını karış karış gezme şansı bulduk. Tarihi tekrar yaşadık, kültürümüzün bilmediğimiz yanlarını öğrenme fırsatı bulduk. Osmanlı’nın kurulduğu topraklarda mehter takımının gösterisini izlemek ve marşları dinlemek, Halk oyunları gösterileri izlemek, Kapadokya’nın büyüleyici manzarasını görmek beni çok mutlu etti. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

SERKAN ELDEMİR
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Mail: 23.09.1995 Sidney Lise s.eldemir92@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Mail:

17.05.1991 Sidney Lise senemulku2011@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Bu gezi beni atalarıma ve kültürüme daha da yakınlaştırdı. İki hafta boyunca Türkiye’nin tarihini daha yakından tanımama yardımcı oldu. Bu mükemmel programın, mükemmel şekilde gerçekleşmesi için harcanan çabadan dolayı çok mutluyum ve herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Umarım bir gün bana yapılan bu yatırımı geri ödeyebilirim. Bu projeyi hazırlayan herkese ve Türkiye’ye teşekkür ederim.

SENEM ÜLKÜ

Böyle güzel bir organizasyonda bulunduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü Anavatanım Türkiye’ye gelip burada yaşamak her zaman için benim hayalim. Bu proje sayesinde Türkiye’nin tarihi yerlerini yakından görerek burada yaşama isteğim arttı. Aynı zamanda edindiğim arkadaşlar sayesinde artık yalnız olmadığımın farkındayım. Burada bana arkadaşlık, ablalık ağabeylik yapan herkese çok teşekkür ediyor ve yakın zamanda tekrar bir araya geleceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum.

SERTAÇ KAYA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 25.06.1992 Melbourne Swinburne Üniversitesi Mühendislik Sertaç Kaya sertac_10@hotmail.com

41

Almanak_basbakan.indd 41

25.11.2011 18:34:05

AVUSTRALYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

20.05.1990 Melbourne M.I.B.T. TAFE İşletme/Yöneticilik Seyyid Yılmaz Çoban s_coban@live.com

Ben katıldığım bu Türkiye gezisini çok beğendim. Çünkü bana kültürümü ve tarihimi öğretti. Bu gezide çok iyi arkadaşlar edindim ve onların sayesinde bu gezi benim için daha da güzel hale geldi. Türkiye tarihini ve kültürünü biliyordum fakat bu gezi sayesinde şimdi tarihimi ve kültürümü daha iyi anladım ve çok sevdim. Bizi Türkiye’ye, ülkemize kavuşturan herkese çok teşekkür ederim.

SEYYİD YILMAZ ÇOBAN
Küçük yaşımdan beri Türkiye’ye kesin dönüş yapma hayalimden hala vazgeçmiş değilim. Avustralya’da yaşayan bir Türk genci olarak her zaman tarihimi ve kültürümü daha yakından tanıyıp öğrenmek istemişimdir. Çok şükür 18 sene sonra bu fırsat elime geçti. İstanbul’a geldiğimde çok heyecanlıydım. Meğer vatanım ne kadar güzel, zengin ve şahaneymiş. Başkalarından duyunca içimde o sevinci yaşayamıyordum. Fakat bu güzel gezi sayesinde Türkiye’mizin kültürel ve tarihi yerlerini görme fırsatım oldu. Tarihsel yerleri kendi gözlerimle görmek bir şekilde Türkiye’ye olan aşkımı daha da güçlendirdi. Çanakkale’de duygusal anlar yaşamak, birbirinden güzel camileri ziyaret etmek benim için çok önemliydi. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. İnşallah bir dahaki gelişim mutlaka kesin dönüş olacak. Herkese teşekkürler.

ŞULE ÖNTEMEL
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 17.06.1993 Melborne Işık Koleji Lise Şule Kiraz sule.ont93@live.com.au

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

19.02.1991 Melborne NMIT Endüstri Mimarlığı Shuleh Kau sulekamit@hotmail.com

Projeye katılacağımı ilk duyduğumda her şey sanki rüya gibiydi ve hemen hayal kurmaya başladım. Bu program içinde olmak, farklı illerimizi gezmek, tarihi ve kültürel yerleri görmek beni mutlu etti ve bu vatanın bir parçası olduğumu bir kez daha hissettirdi. Anıtkabir ziyaretimiz beni en çok duygulandıran anlardan birisiydi. Atatürk’ün bizler için yapmış olduğu büyük fedakarlık onun Türkiye için öleceğini göstermiştir. Bunu anladığımda tüylerim diken diken oluyor. Diğer ülkelerden gelen kardeşlerimizle arkadaşlık kurarak, bunun uzun yıllar süreceğine inanarak, onlarla beraber Türkiyemiz için gelecek vadeden bir program yapma düşüncesi içerisindeyiz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat yine sunulacak olursa ben de bu projenin içinde olmak isterim.

ŞULE KAMİT
Bu kültür ve tarih gezisine katıldığım için çok memnunum. Bu geziyle rüya gibi bir fırsatı yakaladığım için çok şanslıyım ve Türkiye’de hayatımın en mutlu zamanını yaşadım. Bir çok farklı ülkelerden gelen gençlerle buluşmak ve bir araya gelip tarihsel mekanları görmek beni çok mutlu etti. Bu proje gerçekten mükemmel. Ömür boyu bu gezinin anılarıyla yaşamaya devam edeceğim.

TOLGA NİHAT TURAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 01.09.1993 Sidney Lise Tolga Turan tolgz4lyf@hotmail.com

42

Almanak_basbakan.indd 42

25.11.2011 18:34:11

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

15.06.1994 Melborne İlim Koleji Lise Tubaa Uzun tubaa.a@hotmail.com

TUBA UZUN
‘Balkanlar ve Avustralya’da Yaşayan Gençlerin Türkiye’deki Kültür ve Tarih Buluşması’ programına seçilenler gençler arasında olmaktan dolayı kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Bu program sayesinde Türk tarihini daha da yakından tanıdım ve birçok tarihi eser görme fırsatı yakaladım. Yıllardır dinlediğimiz Çanakkale Savaşı’nın yer aldığı toprakları görmek beni çok duygulandırdı. Türkiye’nin tarihini öğrenmemin yanı sıra değişik kültürlerden gelen arkadaşlar edindim ve güzel dostluklar kurdum. Umarım gelecekte bu programa katılan arkadaşlarımızla beraber birçok faaliyette yer alırız ve Türk gençleri olarak gelecek nesillere örnek oluruz. Bize bu fırsatı veren Türkiye’ye teşekkür ediyorum.

Projeyi duyduğum andan itibaren hayaller kurmaya başlamıştım. Zaman kaybetmeden başvuruda bulundum ve projeye katılabileceğimi öğrendiğim an yüzümde güller açmıştı. Türkiye’ye gelmeyi iple çekiyordum ve sonunda o gün geldiğinde tüylerim diken diken olmuştu. Türkiye’de gezdiğimiz yerlerde kültürel ve tarihi açıdan çok fazla bilgi edindim. Burada yaşadıklarım benim için onur dolu ve duygusal anlardı. Bir kez daha kendi topraklarımda olmak inanılmazdı, sanki dünyayı bana vermişlerdi.

UĞURCAN KAPLAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: 15.08.1994 Sidney Lise Uğurcan Alaturko

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

18.10.1994 Melborne Mount Hira Koleji Lise Tuğçe Küçüközdemir tugce_imge@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen bu projeye katıldığım için çok mutlu ve şanslıyım. Gezdiğimiz tarihi mekanlarda kimi zaman duygulandık kimi zaman eğlendik. Burada kocaman bir aile olduk. İfade edemeyeceğim tecrübeler ile bu harika projeyi tamamladım. Bizlere bu şansı sunan herkese teşekkür ediyorum.

TUĞÇE İMGE KÜÇÜKÖZDEMİR
Türkiye’de geçirdiğimiz süre boyunca tarihimizi ve kültürümüzü daha iyi öğrenme fırsatı yakaladık. Yeni arkadaşlıklar edinmek beni çok duygulandırdı. Çünkü herkesin değişik kültürleri ve farklı yaşam tarzları vardı. Bu geziye katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum ve yurtdışında yaşayan bütün Türk gençlerine bu projede yer almalarını tavsiye ediyorum.

VAHİT SAMAT
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 06.11.1994 Melborne Victoria Üniversitesi Uluslararası Ticaret Vahit Junior junior_vahit01@hotmail.com

43

Almanak_basbakan.indd 43

25.11.2011 18:34:15

AVUSTRALYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

19.06.1990 Melborne Monash Üniverstesi Gazetecilik Yasemin Pel yasemin_196@hotmail.com

Katılmış olduğum bu organizasyon paha biçilemez. Bu gezi sayesinde kültürümüzü, örf ve adetlerimizi daha yakından öğrenme şansım oldu. Anavatanın insanları bir başka, herkes cana yakın, kültürümüze sahip çıkan milliyetçi insanlar. Bu proje umarım gelecekte daha da büyür ve gelişir. Bu sayede daha fazla arkadaşımız anavatanı görmüş olur.

YASEMİN PELEVAN YAZGI AYŞE KIROĞLU
Bu program duygusal ve aynı zamanda çok eğlenceliydi. Bu gezi bizlere ciddi anlamda sunulan büyük bir fırsat oldu. Bu geziye katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu gezide yaşadığım anları, edindiğim arkadaşlıkları ve gezdiğimiz tarihi mekanları hiç unutmayacağım. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 09.12.1993 Melborne Işık Koleji Yazgı Ramos Kıroğlu yazgı.kıroglu@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

19.08.1994 Melborne Işık Koleji Alp Bob Cakırlı yasar_alp_94@hotmail.com

YAŞAR ALP ÇAKIRLI

Tarih öğrencisi olduğum için, bu gezi benim için çok değerli. Çanakkale’de şehitlerimizi ve aynı zamanda Anzak askerlerini görmek beni çok duygulandırdı. Kitaplarda ve okulda öğrendiğimiz bilgileri kendi gözlerimle gördüğüm için çok mutluyum. İleride öğrencilerime duygularımı ve burada edindiğim bilgileri aktaracağım. Bu gezide Türkiye’nin güzelliğini gördüm ve ne kadar şanslı olduğumu anladım. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

ZEHRA GÜLLER
Bu gezi bir Türk genci olarak bana armağan edilen büyük bir fırsattı. Tarihimiz ile ilgili birçok bilgi edindim. İstanbul’a ilk gelişim olduğu için çok heyecanlıydım. Daha sonra bu heyecan sevgiye dönüştü. Farklı ülkelerde yaşayan Türk kardeşlerimin de ileride bu programa katılabilmeleri tek temennim. Emeği geçen herkese teşekkürler. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 16.12.1991 Sidney Üniversite Öğretim Sarah Guller zehra.guller@live.com

44

Almanak_basbakan.indd 44

25.11.2011 18:34:21

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

23.04.1991 Sidney Üniversite Tıp Bilimi zehra.celepci@live.com

ZEHRA CELEPÇİ
Bu programa katıldığım için çok mutluyum. Gittiğimiz 9 şehirde çeşitli tarihi eserleri ve farklı kültürleri görmek beni çok etkiledi. Türkiyemizi ne zorluklarla kazandığımızı öğrenmek, beni ayrıca gururlandırdı. Şimdi insanlara Türkiyemizin tarihini hiç zorluk çekmeden anlatabileceğimize inanıyorum. Bu tura katılmamın ilk sebeplerden biride Çanakkale’yi görmekti. Bu hedefime ulaşmak beni nasıl sevindirdi anlatamam. Atatürk’ün “düşmandan kaçılmaz” sözünü, savaşa komutan olduğu halde birebir katıldığını ve savaşı kazandığını duyduğumda haykıra haykıra “NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE” diye bağırmak geldi içimden. Türkiyemiz için savaşan askerlerin, düşmana bile yardım etmesi, bana milletimizin yüceliğini açıkça gösterdi. Hangi ülkenin askeri böyle bir iyilik yapar? Tek kelime ile Çanakkale harikaydı. Çanakkale’nin yanı sıra Konya’da Mevlana Müzesi’ni ziyaret etmek beni çok etkiledi. Yazılan eski Kuran-ı Kerimleri, Mevlana’nın kullandığı 1774 boncuklu tespihi, Peygamber efendimizin (S.A.V.) küçük bir sandıkta olan sakalını görmek ve koklamak beni duygulandırdı. Osmanlı Devletimizin, İslam ve güzellik ile savaşları kazanmaları, içimde muhteşem bir duygu oluşturdu. Gördüğümüz bütün camiler kusursuz güzelliklerle doluydu. Yapılan bu camiler, İslamı yaymak adına, bence bu devirde bile yararlı oluyor. Kapadokya’da gördüğüm kocaman dağlar, eskiden kalan kiliseler, insanların yaşamları ve ne kadar düzenli hayatları olduğu, beni düşündürdü. Fark ettim ki zaman ilerledikçe, teknoloji yayıldıkça insanların yaşamları daha da zorlaşıyor. Geçmişte imkanların kısıtlı olmasına rağmen, yaşamanın daha az stres yarattığı kesin. Kısaca, bizlere bu şansı veren HERKESE bir teşekkür borcum olduğuna inanıyorum. Bu öğrendiklerimi kesinlikle arkadaşlarıma, aileme, ilerde çocuklarıma anlatacak olmak beni heyecanlandırıyor. Eminim bu öğrendiklerimiz gelecek nesillere de ulaşacaktır. Bu projeye katılmak, hayatımda dönüm noktası oldu. Türkiye dışında yaşayan ve anavatanından uzakta olan Türk gençlerinin kendi tarih ve kültürüyle buluşması çok önemli bir projeydi. Bizlere kültürümüzü ve tarihimizi öğrenme ve bu mekanları görme fırsatını Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı sundu. Kitap sayfalarında gördüğüm Türkiye’yi gözlerimle gördüm ve ellerimle vatanıma dokundum. Bu projeyi düzenleyen ve destekleyen herkese canı gönülden teşekkürler.

ZÜHRE SEHER ÇETİNKIRAN
BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 06.10.1990 Melborne RMIT Eczacılık zuhre_90@hotmail.com

45

Almanak_basbakan.indd 45

25.11.2011 18:34:23

Edirne / 07 Temmuz 2011

Şükrü Paşa Anıtı

Karaağaç Lozan Anıtı
BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI 46
Almanak_basbakan.indd 46

25.11.2011 18:34:44

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Beyazıt Külliye si

Almanak_basbakan.indd 47

25.11.2011 18:35:02

47

48

Almanak_basbakan.indd 48

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

25.11.2011 18:35:11

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Kapalı Çarşı ve Saraçlar Caddesi

Almanak_basbakan.indd 49

25.11.2011 18:35:19

49

50

Almanak_basbakan.indd 50

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

25.11.2011 18:35:19

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

BOSNA HERSEK

Almanak_basbakan.indd 51

25.11.2011 18:35:20

51

BOSNA HERSEK

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

17.06.1989 Gostivar İSU Elektroteknik abdulkerim_@hotmail.com

ABDULKERİM KJORBAJRAM
Öncelikle bu organizasyonun gerçekleştirilmesine katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Balkanlar’dan; Bosna Hersek, Kosova, Sırbistan(Sancak), Makedonya, Yunanistan’daki ve dünyanın diğer bir köşesinde yer alan Avustralya’daki Türkleri ve Türklerle akraba olan birçok genci bir çatı altında toplamak gerçekten çok zor bir şey. Böyle bir projeyi gerçekleştirmek başlı başına takdir edilmesi gereken bir olay. Bu topluluğun içinde kökleri 500 yıl öncesine, Anadolu’ya dayanan gençlerin olması ayrı bir önem arz ediyor. Bir düşünün; geziye gelmiş biri, bilmeyerek atasının yaşadığı bu topraklardan geçiyor. Diğer biri ise bizim ne kadar büyük bir imana, inanca, vatan sevgisine sahip olduğumuzu dünyaya gösterdiğimiz Kurtuluş Savaşı’nda, dedesinin canla başla, kanının son damlasına kadar bu vatan uğruna savaştığı siperin içinden geçiyor. Ne kadar harika bir duygu, bir düşünün… İşte böyle bir gezi sayesinde kimliğini unutmaya yüz tutmuş birçok kişinin özüne geri dönmesini sağlayabilir ve böylece yüz yıllık kış uykusundan uyanıp, eskiden olduğu gibi dünyaya hoşgörüyü getirebiliriz. Proje kapsamında gezdiğimiz yerlerin özenle seçildiği apaçık ortada. İlk olarak İstanbul, Osmanlı Devleti’nin merkezi, Edirne, UNESCO tarafından korumaya alınmış olan Selimiye Camii’nin bulunduğu yer, Çanakkale, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş nedenlerinden biri olan kurtuluş savaşlarının gerçekleştiği yer, sonra sırasıyla Bursa, Bilecik, Afyon, Konya, Nevşehir ve sonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin kalbinin attığı yer olan Ankara. Hem duygusal hem de gurur verici bir gezi programı. ‘Her başlangıcın bir sonu vardır’ cümlesinde olduğu gibi biz de bu gezinin sonuna geldik. Tekrardan emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. İnşallah bu gezi bizi tetikler ve geçmiş günlerimize geri dönmemizi sağlar.

Küçük ve fakir bir ülkeden gelen, genç biri için bu gezi çok anlamlı ve değerli. Bu gezi, farklı yönlerden deneyim kazanmamızı ve kendimizi geliştirmemizi sağladı. Hayat tarzı ve Türkiye’nin imkanları sayesinde bu geziyi gerçekleştirdik. Her gittiğimiz yer, yapbozun bir parçası gibiydi ve gezinin sonunda bir bütün oluşturdu. Türkiye kültürü ve tarihi açıdan zengin bir ülke. Bütün eski şehirleri, camileri ve diğer eserleri ile güçlü ve cesur bir milletin tarihi her zaman harika bir şekilde anlatılmıştır. Üzerimde en çok etki bırakan yer Panorama 1453 Fetih Müzesi oldu. Müzede, Türk milleti için önemli olan bir olay çok güzel bir şekilde anlatılıyor. Kapadokya ise hem Türkiye’de hem de dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Yeni deneyimlerle, Türkiye ve kendimiz hakkında yeni bilgilerle, eve mutlu ve gülerek dönüyoruz. Bunların dışında bu projedeki en önemli şey, farklı ülkelerden gelen gençler ile kurduğumuz arkadaşlıklardı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

ADMİRA HUSIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 12.12.1994 Zavidovici Rizah Odzeckic Lisesi Matematik-Enformatik Bölümü Admira Husic admira.husic@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Bu proje sayesinde bana Türkiye’ye gelme fırsatı verildi ve bu sayede Türkiye’yi tanıma imkânı buldum. Türk kültürü, tarihi ve adetlerini öğrenmek benim için unutulmaz bir deneyim oldu. 15 gün içerisinde Türkiye hakkında çok şey öğrendim, çok önemli yerler gezdim ve yeni arkadaşlarla tanıştım. Bu güzel deneyim için herkese kalpten teşekkür ederim.

Doğum Tarihi: 04.05.1992 Cajnice Şehir: Saraybosna Filozofi Okul: Fakültesi İngilizce Dili ve Edebiyatı Bölüm: Adnan Drljo Facebook: addo_999@hotmail.com Mail:

AHMED CUROVAC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: 09.05.1993 Gorazde Makine Teknikleri Lisesi Ahmed Curovac

ADNAN DRLJO
Türk haklı başta olmak üzere Türkiye’de her şey harikaydı. İnsanlar çok samimi ve misafirperver. Ziyaret ettiğimiz bütün şehirler gerçekten harikaydı. Bu şehirlerde Türk ruhunu hissedebiliyorsunuz. Türk tarihi ve kültürü bir inanılmazdı. Umarım bir gün yine Türkiye’ye gelirim. Bana bu fırsatı sunan herkese teşekkür etmek istiyorum.

52

Almanak_basbakan.indd 52

25.11.2011 18:35:24

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

11.05.1990 Vitez İUS Uluslararası İlişkiler Ahmed Mehmedovic ahmed_emina@hotmail.com

AHMED MEHMEDOVIC
İlk başlarda seyahatle ilgili kafamda soru işaretleri vardı. 15 gün çok uzun bir süreydi ve bu süre boyunca ne yapacağımızı, nerelere gideceğimizi düşünüyordum. Fakat seyahatin sonu yaklaştıkça kendimi çok üzgün hissettim. Benim için birçok yönden harika bir deneyimdi. Öncelikle Türk kültürü ve tarihi hakkında çok fazla şey öğrendim. Türkiye, iyi ve vatansever insanlarıyla birlikte muhteşem bir ülke. Güzel insanlarla tanışıp, onlarla harika vakit geçirdim. Bu organizasyonu düzenleyen ve bizi davet eden herkese teşekkür ederim. Gezi boyunca bizimle beraber olan herkes çok kibardı, harika bir iş çıkarttılar. Bir kez daha; her şey için teşekkürler.

“Türkiye, dünyanın en güzel ülkelerinden biri“. Bu cümleyi sıkça duyardım, artık eminim. Bu program sayesinde kendi kültürüme yakınlaşmakla birlikte, Türk tarihiyle tanışma fırsatı da buldum. Bence çok iyi düzenlenmiş, hiçbir detayın atlanmadığı bir harika organizasyondu. Bu organizasyonun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bununla birlikte bu organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bir kez daha teşekkür ederim. İnşallah tekrar görüşürüz.

AİDA MAKIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 10.06.1991 Buzim İUS Biyoloji Aida Makic ayd_m@live.de

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

29.05.1990 Visoko Ekonomi Fakültesi Muhasebe Aida Agovic aida_ag@live.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

AİDA AGOVIC
Türkiye’ye gelmeden önce bu kadar güzel bir proje olacağını hiç düşünmezdim. Bu kadar kısa bir zamanda Türk kültürü, tarihi, adetleri, gelenekleriyle ve yeni arkadaşlarla tanışacağımı beklemezdim. Bu harika proje sayesinde Türkiye’nin güzelliklerini görme ve yeni bilgilere sahip olma fırsatı yakaladık. Beni en çok etkileyen İstanbul’daki Panorama 1453 Fetih Müzesi oldu. Müzede, Türkiye’nin savaş sırasında nasıl olduğu çok güzel anlatılıyor. Gördüklerim ve öğrendiklerim açısından ilginç ve heyecan dolu bir yerdi. Gördüğümüz camiler, medreseler ve zengin çarşılar da çok etkileyiciydi. Rehberlerimizin gezinin kaçınılmaz bir parçası olduğu unutulmamalı. Onlar kendi çabalarıyla, işbirliğiyle ve bize karşı gösterdikleri saygıyla bir her zaman yanımızda oldular. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Eskiden beri Türk kültürünü ve tarihini öğrenme, İstanbul’u görme hayalim vardı. Rüyalarım artık gerçek oldu. Projenin desteği ile 15 gün içinde Türkiye’yi tanıdım ve hayalimi gerçekleştirdim. Türkiye’nin en önemli yerlerini ziyaret ederek, Türk kültürü ve tarihi hakkında bilgi sahibi oldum. Yeni arkadaşlıklar kurdum. Bu projenin bir parçası olmak beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim.

AİDA VEJSPAHIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 23.04.1990 Kakanj Saraybosna Üniversitesi Farmakoloji Aida Vejspahic aidica_13@hotmail.com

53

Almanak_basbakan.indd 53

25.11.2011 18:35:28

BOSNA HERSEK

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

11.07.1995 Mostar Mostar Lisesi Matematik-Enformatik Bölümü Aisa Cerkez aisa_cerkez@windowslive.com

AİSA CERKEZ
Türkiye çok güzel bir ülke. Eğitimime burada devam etmek isterdim. Bu geziyi çok beğendim. Çünkü bu gezi, farklı ülkelerden gelen gençlere, Türkiye’yi tanıma fırsatı sağlamanın yanı sıra bizlere Türkiye’nin kültürünü, tarihini, milletini ve geleneklerini detaylı bir şekilde öğrenme fırsatı sundu. Gezdiğimiz şehirler masallardan çıkmış gibiydi. En azından rehberlerimiz bize öyle hissettirdiler. Umuyorum ki seneye de Türkiye’ye gelme fırsatı bulabilirim.

Her genç insan gibi ben de farklı ülkelere gitmek ile ilgili hayaller kuruyordum ve bunları kendi imkânlarımla hiç bir zaman yapamazdım. Türkiye’ye gelmemle birlikte bir hayalim gerçekleşti. Bu proje, hayalimin gerçekleşmesini sağladı. Farklı şehirleri gezmek, önemli yerleri ziyaret etmek, yeni arkadaşlarla tanışmak ve mükemmel bir organizasyona şahit olmak beni mutlu etti. Bu projede olmak harikaydı ve bu projenin bir parçası olmak beni çok mutlu etti. Türkiye ve Bosna halkının yakın kültürlere sahip olması beni çok etkiledi. Yabancı bir ülkede olmama rağmen kendimi evimde gibi hissettim. Bu projeye katkısı olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Ülkeme mutlu ve memnun bir şekilde dönüyorum.

AJLA GOGA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 20.04.1991 Kakanj Makine Fakültesi Genel Ajla Goga ajla_goga@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

14.11.1990 Zenica ECC Zenica Muhasebe ve Denetim Ajla Delibasic ajlax_90@hotmail.com

AJLA DELIBASIC

Bize böyle bir fırsatı sundukları için Türkiye’ye çok teşekkür ederim. Kurtuluş Savaşı’nı anlatan anıtlardan, eski tarihi camilere kadar her şey mükemmeldi. Çanakkale’de şehitler için yapılan anıt bende büyük izler bıraktı. Bence Türk tarihi ve kültürü hakkında Bosna Hersek’teki gençler çok az şey biliyor ve bunun gibi gezilere ihtiyacımız var. Bu iki hafta içerisinde öğrendiğimiz bilgiler, kurduğumuz arkadaşlıklar ve dostluklar için çok teşekkür ederim.

Bu organizasyonu düzenleyenlere bana hayatımın fırsatını verdikleri için minnettarım. Birçok yeni insanla tanıştım ve Türkiye’yi gezebilme şansına sahip olduğum için kendimi çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Türk geleneklerine ve kültürüne hayran kaldım. Burada geçirdiğim zaman boyunca çok mutluydum. Programın tamamı eğlenceli aktivitelerle doluydu ve çok başarılıydı. Ayrıca belirtmeden geçemeyeceğim; hepinize çok teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz çabayı takdir ediyorum. Önümüzdeki yıl tekrar katılabilme şansım olursa çok memnun olurum. Saygılarımla.

ALMİN HERENDA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 06.09.1992 Gorazde Teknik Meslek Lisesi Makine Bölümü Almin Herenda bbb-gz@live.com

54

Almanak_basbakan.indd 54

25.11.2011 18:35:32

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

18.10.1992 Zavidovici Tuzla Üniversitesi Tıp Fakültesi Aldina Catic aldina-dina-92@windowslive.com

ALDİNA CATIC
Benim yaşadığım ülke manevi olarak çok zengin bir ülke olsa da bizlere bu gezinin vermiş olduğu fırsatları sağlamıyor. Türkiye’de yaşadıklarımın ve keşfettiklerimin ülkeme döndüğümde bana katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu gezi sayesinde çok kısa zamanda yeni arkadaşlar edindim. İleride yeni dostlarımla ve arkadaşlarımla sık sık görüşeceğimi düşünüyorum. Burada yaşadıklarım beni o kadar çok heyecanlandırıyor ki hissettiklerimi yazamıyorum. Fakat şuan tek bildiğim; bu gezi sayesinde her konuda kendimi geliştirdim. Dünyanın kültürel ve tarihi anlamda en güzel ülkesini tanıdım. Atalarımın geldiği bu ülkenin zenginliklerini ne kadar biliyor olsam da, bunları yerinde yaşadım ve gözlerimle bu zenginleri gördüm. Bosna’nın kültürünün ve tarihinin nereden geldiğini anladım. Türk kültürünü ve tarihini tanıyınca kendi memleketimi de daha fazla anlamaya başladım. Türk milletini tanıyınca kendimi de tanımış oldum. Tarihin tanıkları Ayasofya, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, Çanakkale, Truva, Konya, Kapadokya bize kendi dileriyle tarihi anlatıyorlar. Bizi eski zamanlara götürüp, büyük Türk kahramanlarını anlatıp, içimize dokunuyorlar. Böyle bir fırsatı bizlere sunan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkür ediyorum. Sizler, Türkiye’nin tarihini ve kültürünü öğrenmemizi sağladınız. Bu ülkenin güzelliklerini arasında yer alan Sultanahmet Camii, Kapadokya’daki peribacaları ve Mevlana Müzesi’ni görerek birebir tanıdım. Gezdiğimiz bu yerlere hem hayran kaldım hem de saygı duydum. Beni daha mutlu ve daha zengin bir insan yaptığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Gezi sırasında Türkiye’yi mutlulukla izledim. Türkiye ile ilgili her şeyi dinleyip, ne kadar büyük ve güçlü bir ülke olduğunu öğrendim. Aydınlanmış bir insan olarak ülkeme geri dönüyorum.

Hayallerim gerçek oldu ve Türkiye’ye geldim. Türkiye’nin kültürünü ve tarihini öğrendikten sonra kendimi daha zengin hissediyorum. Türkiye’nin kültürünü ve tarihini temsil eden 9 şehri gezip görmemi sağlayan bu gezi ilk olarak İstanbul ile başladı. Ayasofya, Sultanahmet Camii, Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı ve İstanbul’un fethini mükemmel şekilde anlatan Panorama 1453 Fetih Müzesi’ni gördükten sonra her insan kendini mutlu hisseder diye düşünüyorum. Bu mekanların yanı sıra kahramanların şehri Çanakkale’den de çok etkilendim. Bilecik, Konya’da Mevlana Müzesi ve Kapadokya ziyaretlerimiz mutluluğumu ve memnuniyetimi daha da çok artırdı. Bu gezi hayatımın sonuna kadar hatıralarımda yaşayacak. Tarihi ve milleti güzel olan bu ülkeyi tekrar ziyaret etmeyi çok isterim.

AMAR MUHAMEDAGIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 22.11.1993 Visoko MSS Hazim Sabanovic Elektroteknik Amar Muhamedagic amar_muhamedagic@live.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

31.08.1990 Derventa İUS Biyoloji Amar Cemanovic amar_c@bih.net.ba

Türkiye’ye böyle bir organizasyon düzenledikleri için, her şey güzel olsun diye ellerinden geleni yaptıkları için çok teşekkür ederim. Bu gezi sayesinde Türk kültürü ve tarihi hakkında birçok bilgi edindim. Bu proje, kendi ülkemden ve diğer ülkelerden gelen gençlerle yeni arkadaşlıklar kurmamı sağladı. Proje, en başından beri harikaydı. Türkiye, tek kelimeyle ‘sır dolu’ bir ülke. Tarihine ve kültürüne önem veren aynı zamanda modern bir ülke. Bence eski Yugoslavya ülkelerinden gelen gençlerin, Türk tarihi ve 21. yüzyılın gelişmeleri hakkında çok az bilgisi var. Burada çok güzel şeyler gördüm, öğrendim ve arkamda çok güzel hatıralar bıraktım. Bu yüzden herkese çok teşekkür ediyorum.

AMİL KUNOVAC AMAR CEMANOVIC
Türkiye’nin güzellikleriyle tanışma fırsatı yakaladığım için çok memnunum. Program heyecan vericiydi. Her şey iyi planlanmıştı. Gezi boyunca bizlerin yanında olan herkes oldukça kibar ve işlerinde iyi insanlardı. Bu gezi sayesinde Türkiye’nin kültürünü ve tarihini tanımanın yanı sıra farklı kültürlerden gelen gençlerle tanışma fırsatı buldum. Bizlere bu imkanı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 05.11.1990 Gorazde Cezai Soruşturma Soruşturman Kunovac Amil kunovacam@hotmail.com

55

Almanak_basbakan.indd 55

25.11.2011 18:35:36

BOSNA HERSEK

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

31.10.1989 Visoko İUS VACD Amina Helja amina.helja@gmail.com

En büyük hayalim Türkiye’yi görmek ve gezmekti. Öncelikle Türk Hükümeti’ne bana böyle bir imkânı sundukları için teşekkür etmek istiyorum. Geziye başlarken 15 gün fazla görünüyordu ama yanılmışım. Ayrıca bu projede olduğum için çok memnunum. Gezdiğimiz şehirler çok güzeldi. En çok, İstanbul’da Sultanahmet Camii ve Panorama 1453 Fetih Müzesi hoşuma gitti. Diğer şehirler de büyüleyiciydi. Özelikle Bursa, Çanakkale ve Nevşehir. Gezi sayesinde yeni arkadaşlıklar kurdum ve Türkiye’nin kültürünü ve tarihini yerinde öğrenmiş oldum. Ülkeme daha fazla bilgi ile olarak dönüyorum.

AMİNA HELJA

AMRA MUTILOVIC
Bu seyahat hayatımın en güzel anılarının oluşmasını sağladı. Bu proje sayesinde Türk kültürünü yakından tanıdığım harika bir fırsat yakaladım. Gittiğimiz yerlerde her zaman hoş karşılandık. Ayrıca kendimizi iyi hissetmemiz için müthiş bir çaba gösteren insanlara da minnettarım. Son olarak sizlere kocaman bir teşekkür gönderiyorum. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 19.09.1993 Konjic Konjic Lisesi Ekonomi Bölümü Amra Mutilovic amra.mutilovic@yahoo.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

29.09.1991 Travnik İUS Biyokimya Amina Selimovic aminaselimovic@hotmail.com

AMINA SELIMOVIC

Türkiye’yi özelikle Türk tarihini her zaman merak etim. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu 500 yılı aşkın bir süre benim ülkemi yönetmiş. Bu yüzden Türkiye’ye gelmek beni çok mutlu etti. Bu gezinin bu kadar verimli olacağını hiç düşünmemiştim. Bu gezi sayesinde yeni arkadaşlar edindim. Bu proje, Türkiye’yi daha iyi tanımam için güzel ve faydalı bir fırsattı. Bu geziyi her yönüyle beğendim ve bu yüzden de bittiği için mutsuzluk duyuyorum.

İlk olarak programın kusursuz olduğunu ve katılan herkesin bu organizasyonun bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtmek isterim. Çok eğitici ve kesinlikle muhteşem bir deneyimdi. Bu projeye katıldığım için ve önceden hakkında çok fazla şey okuyup dinlediğim yerleri görme fırsatı yakaladığım için kendimi şanslı hissediyorum. Farklı kültürlerden ve dillerden insanlarla geçirdiğim zamanlar benim için inanılmaz bir deneyimdi. Üzerine basa basa söylemeliyim ki burada edindiğim dostluklar uzun yıllar devam edecek. Her şey için teşekkür ederim.

ANES HALILOVIC
Doğum Tarihi: 28.04.1995 Olovo Şehir: MSS ‘’Musa Cazim Catic’’ Olovo Okul: Lisesi Anes Halilovic Facebook: anes_halilovic_@hotmail.com Mail:

56

Almanak_basbakan.indd 56

25.11.2011 18:35:39

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

21.03.1993 Mostar Mostar Lisesi Anes Tojaga anes_tojaga@hotmail.com

ANES TOJAGA
Türkiye’yi her zaman tarihi ve kültürü zengin olan bir ülke olarak görmüşümdür. Bu gezide de bunun doğru olduğuna kendim şahit oldum. Ziyaret ettiğimiz her yer bambaşka güzellikte ve mükemmellikte kendini ortaya koymaktaydı. Buna örnek olarak muhteşem ve büyük İstanbul, ulu düşünür Mevlana ve Nevşehir’de güneşin batışı olabilir. Türkiye’nin, harika mimari yapılardan oluşan, geniş ve zengin tarihiyle gurur duyan, efsanevi liderlerin sözüyle yürütülen, büyük alimlerin, güçlü ve şerefli bir milletin iradesine sahip rengarenk bir mozaik olduğunu düşünüyorum.

Bu projede emeği geçen herkese, Türkiye hakkındaki bilgimi ve deneyimlerimi zenginleştirdikleri için teşekkür ederim. Bu gezi, benim için eğlenceli ve öğretici bir deneyim oldu. Bu seyahat, geleceğim konusunda beni Türkiye’ye yaklaştırdı. Seyahatin her aşamasında bize sunulan hizmet en üst seviyedeydi. Profesör Metin Boşnak’a da özel olarak teşekkür etmek istiyorum.

ARMEND CRNOVRSANIN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 26.01.1983 İUS Ekonomi ECO Amr End armend_c_@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

23.09.1988 Sarajevo Sağlık Fakültesi Teknisyen Arian Veljan arian.veljan@yahoo.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

ARİAN VELJAN

Türkiye’ye gelmek çok güzeldi. Gelmeden önce çok heyecanlandım. Açıkçası gezinin kadar güzel geçeceğini düşünmemiştim. Bizlerle her yönden ilgilendiler. Bütün şehirleri çok beğendim ama en çok Çanakkale’yi sevdim. Bu 15 gün boyunca tarihi yerleri gezdik, eğlendik ve çok şey öğrendik. Türk kültürünün bizim kültürümüze benzer yönleri var. Türkiye, tahmin ettiğimden daha güzel yermiş. Tekrar gelmeyi çok isterim.

Bu gezi, kültürel ve tarihi bir gezi olmanın yanı sıra, içimde bir zamanlar Türkiye ile bugünkü oluşumumuz arasında sıkı bağlanmış hisler olduğunu fark ettirdi. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bu kültür ve tarih turunu olması gerektiği gibi yani profesyonel bir şekilde hazırlamış. Bu geziyi ve bana kazandırdığı tecrübeyi hayatımın sonuna kadar kalbimde taşıyacağım. Bu yüzden de Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bana bu fırsatı sağladığı için çok teşekkür ederim.

ARMİNA TUKIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: 25.12.1993 Tesanj MSS Tesanj Ayakkabı Yapımı Kozar obucar

57

Almanak_basbakan.indd 57

25.11.2011 18:35:43

BOSNA HERSEK

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

21.09.1992 Konjic Saraybosna Üniversitesi Veteriner Asmir Boric asmir_aka_63@hotmail.com

ASMİR BORIC
Hayatım boyunca yapmış olduğum geziler arasında en çok bu geziyi beğendim. Türkiye’yi her zaman sevmişimdir. Ama şimdi Türkiye’yi görünce ve daha yakından tanıyınca daha da çok etkilendim. Bu 15 günde en önemli 9 şehri gezdik, en önemli tarihi yerleri ve Türk kültürünü gördük. İstanbul hakkında fazla konuşmaya gerek yok. İstanbul, Avrupa’nın en güzel şehri ve ona hayran kaldım. Bu, İstanbul’a üçüncü gelişim ama ilk geldiğimde yaşadığım duyguları tekrar yaşadım. Gezdiğimiz yerlerden Truva, Çanakkale ve Kapadokya’yı diğerlerinden ayrı tutmak istiyorum. Çünkü bu şehirlerin tarihi çok daha eski ve etkileyiciydi. İnsanlar, yaşadıkları evler ve hayat tarzları çok ilgimi çekti. Kapadokya’da insanlar Allahtan gelen güzellikleri kullanarak yaptıkları evlerde yaşıyorlar. Osmanlılar, Bosna Hersek’te 500 sene kaldılar ve bu yüzden kültürlerimiz birbirine çok benziyor diyebilirim. Bu gezi, bana Türk kültürü ve tarihini daha yakından tanıma fırsatı verdi. Ülkeme kültür ve tarih açısından daha zengin bir insan olarak dönüyorum. Çünkü Türkiye’nin geçmişi hakkında çok şey öğrendim. Bu gezi boyunca kendime çok iyi hissettim.

Bu gezi, bana Türkiye hakkında yeni bilgiler edinme fırsat sağladı. Proje boyunca şehirleri gezdikçe, değişik kültürleri ve şimdiye kadar bilmediğim tarihsel bilgileri öğrendim. Çok farklı yerler gördüm, yeni insanlarla tanıştım ve bazılarıyla arkadaş oldum. Gezdiğimiz şehirlerde geçmişten bugüne nelerin değiştiğini görüp öğrendik. Bu tür geziler kültürel ve tarihi açıdan çok önemlidir. Bu gezi, Türkiye’nin en önemli yerlerini ziyaret etmemizi ve yeni bilgiler edinmemizi sağladı. Bu projeye katılan gençlerden biri olmak beni çok memnun etti. İleride bunun gibi projelere memnuniyetle katılacağım.

BRANKO PURIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 03.05.1993 Sarajevo 28 JUNI Lisesi Elektroteknik Branko Purıc-Pura branko_puric@live.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

04.04.1989 Zavidovici İUS Psikoloji Belkisa Avdic belky1989@hotmail.com

Bu gezi, hayatım boyunca başıma gelen en harika şeylerden biriydi. Her şey çok güzeldi. Bu projenin bir parçası olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Etrafımda arkadaş canlısı, her an yardıma hazır insanlarla olmak muhteşem bir duyguydu. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Onlar, bizim için bu seyahati mümkün kılmakla kalmadılar, kocaman bir yapboz gibi bizi bir araya getirerek, sıra dışı anılara sahip olmamızı sağladılar. Genel olarak güzel vakit geçirdim ve çok iyi insanlar tanıdım. Tekrar görüşmek dileğiyle.

BELKISA AVDIC
Bu seyahat boyunca birçok ünlü ve değerli tarihi mekanları ziyaret ettik. Türk halkının yaşamını etkileyen, Osmanlı dönemine ait yerleri gezme fırsatı bulduk. Balkan ülkeleri ve Avustralya’dan gelen öğrencilerle tanıştık. Bunun dışında ülkeye ve değerlerine nasıl sadık kalınır, onu da öğrenmiş olduk. Tarihi mekanlar hakkında ilgi çekici hikayeler dinleme ayrıcalığını yaşadık. Bu hikayeler sadece genel kültürümüzü arttırmadı; bizlere düşmanlarımız tarafından alt edilmememiz için nasıl davranmamız gerektiğini de öğretti. Buradaki arkadaşlarımızla güzel çok vakit geçirdik. Hayattaki ortak problemlerimizi paylaştık ve edindiğimiz deneyimleri birlikte değerlendirmiş olduk.

DALILA HODZIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 20.06.1990 Sarajevo İUS Mikroelektronik Dalila Hodzic dalila.h@live.com

58

Almanak_basbakan.indd 58

25.11.2011 18:35:47

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

11.02.1993 Maglaj Maglay Meslek Teknik Lisesi Elektroteknik Damir Bilic damirbilic9@hotmail.com

DAMİR BILIC
Türkiye’ye gelmek benim için büyük bir deneyim. Türkiye’nin bu kadar güzel bir ülke olduğunu hiç ummazdım. İlk başta bu seyahatin, kültür ve tarih gezisi olduğunu bilmiyordum. Bunu öğrendiğimde çok mutlu oldum çünkü Türkiye’nin tarihini daima merak ettim. Türkiye hakkında hikâyeler dinlemeyi her zaman sevdim. Bu hikâyelerin yaşandığı yerleri görmek beni mutlu etti. Kültürel ve tarihi açıdan önemli olan birçok yer ziyaret ettik. Vaktimizin kısıtlı olmasına rağmen bu yerler hakkında birçok şey öğrendim. Umarım bir dahaki ziyaretimde gezdiğimiz mekanlar hakkında daha detaylı bilgiler edineceğim.

Bu geziyi hiçbir zaman unutmayacağım. Bu projenin bir parçası olmak benim için bir ayrıcalıktı. Projeyi düzenleyen herkese çok teşekkürler, onlar olmasaydı çok şey kaçırırdım. Bu ülkenin tarihi, kültürü ve şehirleri hakkında çok şey öğrendiğim için memnunum. Gezdiğimiz yerler arasında en etkileyici olanı Dolmabahçe Sarayı idi. Bence diğer ülkelerin de Türkiye gibi böyle projeler yapması gerek. Bu tür projeler, hem ülkeyle ilgili bilgiler öğrenilmesi hem de gençlerin bir araya getirilmesi açısından çok önemli. Bu gezi boyunca birçok gençle tanıştım ve onlarla iletişimime devam etmek istiyorum. Her şey için teşekkürler.

DZENANA SMAKA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 13.10.1989 Zenica Pedagoji Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Dzenana Smaka d-ze-ny@live.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

10.04.1990 Sarajevo İUS Uluslararası İlişkiler Dzenana Dzakmic dzeniii@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

DZENANA DZAKMIC

Bu gezi benim için oldukça heyecan vericiydi. Yeni yerler gezmekten hoşlanıyorum, bu yüzden benim için ilginç bir deneyim oldu. Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi oldukça ilgimi çekti. Çünkü benim ülkem yüzyıllar boyunca bu imparatorluğun bir parçasıydı. Gezilen yerlerin seçimini başarılı buldum. Bu gezi tarih ve doğanın güzel bir karışımı olmuş. Özellikle Kapadokya harikaydı. Beş yüz kişilik bir grup olmamıza rağmen, asla çok kalabalık bir ortamdaymışız gibi hissetmedik. Sonuçta her şey iyi bitti. Beni bu etkinliğe davet edenlere, eğlenceli vakit geçirip, yeni insanlarla tanışma fırsatı verdikleri için minnettarım.

Öncelikle bu büyük projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu büyük organizasyonun içinde yer aldığım için çok mutluyum. Çok iyi düzenlenmiş, farklı ülkelerden birçok genci bir araya getiren ve gerçekten çok iyi koordine edilen bir programdı. Buraya geldiğimde 15 günün çok fazla olacağını, bu program için 10 günün yeterli olduğunu düşünmüştüm. Fakat yanılmışım. Program dahilinde bu kadar farklı şehri ziyaret etmemiz çok güzeldi. Burada çok güzel vakit geçirdik, Türkiye’nin kültürüne ve tarihine dair çok fazla şey öğrendik. Tekrar teşekkürler.

DZUREJDZ CRNKIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 17.07.1994 Cazin TB USK Dzurejdz Crnkic dzurejdz@hotmail.com

59

Almanak_basbakan.indd 59

25.11.2011 18:35:51

BOSNA HERSEK

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

06.12.1993 Kakanj STS Kemal Kapetanovic Elektroteknik Eldin Dzeki Hasagic eldin_bhf@live.com

ELDİN HASAGIC
Bu gezi, bazı güzel hisleri canlandırmak ve yeni şeyler öğrenmek açısından benzersiz bir fırsattı. Seyahat boyunca heyecanlı, mutlu ve her türlü güzel duygularla sarılıydım. Gezi programı kapsamında ziyaret ettiğimiz her bir şehrin özel hikâyeleri var. Bu hikâyeler hayaller kurmamı sağladı ve beni gururlandırdı. Çünkü biz Bosnalılar da bu hikâyelerin bir parçasıyız. Geziye katılan diğer arkadaşlarımın da benimle aynı duyguları paylaştığını düşünüyorum. Çünkü bu gezi bizim için öyle bir fırsat ki bundan sadece en iyisini almamız gerekir.

Bu organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum ve sizlere minnettarım. Burada geçirdiğimiz zaman boyunca çok yer gezdik ve çok şey öğrendik. Ziyaret ettiğimiz yerleri çok beğendim. Bu projede beni en çok etkileyen yer, İstanbul’daki, Panorama 1453 Fetih Müzesi oldu. Bu gezi sayesinde Türk kültürü ve tarihi hakkında birçok yeni bilgi edindim. İnşallah önümüzdeki projelere de katılma ve farklı ülkelerden gelen gençlerle tanışma imkânım olur. Ve ben Türk gençliğinin gelecekte daha iyi olması için düşüncelerimizi paylaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu projede Balkanlar ve Avustralya’dan gelen gençlerle tanıştık. Türkiye’deki ve Bosna’daki insanlar birbirine çok benziyor. Bu projeyi hiç bir zaman unutmayacağım ve umuyorum ki diğer etkinlikler de tekrar bir araya geliriz.

ELZUDİNA SACIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 10.09.1991 Sarajevo İSU Psikoloji Sacic Elzudina without_name_555@live.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

12.04.1990 Sarajevo İUS Uluslararası İlişkiler Elma Sarajlija elma.s@live.com

ELMA SARAJLIJA

Türkiye’ye içimde bir kuşkuyla geldim. Önümüzdeki 15 günün nasıl geçeceği hakkında hiç bir fikrim yoktu. Fakat bu gezi boyunca hayatımın en güzel günlerini geçirdiğimi söyleyebilirim. Çok farklı kültürler gördüm, Balkanlar ve Avustralya’dan gelen yeni arkadaşlarla tanıştım ve böyle güzel bir ülkeyle kopmayacak bağlar kurdum. Gezdiğim yerler arasından en çok Dolmabahçe Sarayı’ndan etkilendim. Çünkü kendine has güzelliklerle insanı nefessiz bırakıyor. Bunun yanı sıra Truva da çok güzeldi. Gördüklerimi iyice anlamak ve kafamda sıralamak için epey bir zamana ihtiyacım var. Çünkü ne hissettiğimi ancak o zaman anlatabileceğim. Harika bir organizasyon düzenleyerek, rehberlerle ve tercümanlarla birlikte bizi Türk kültürü ve tarihiyle en güzel şekilde tanıştırdınız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Harika bir seyahatti. Çok fazla yer gördük ve çok fazla şey öğrendik. Bu gezi genel kültürümüzü artırmak için çok önemli bir fırsattı. Türkiye’nin kültürü ve tarihi ile ilgili birçok şey öğrendik. Farklı kültürlere sahip birçok gençle tanıştık, güzel dostluklar kurduk. Birlikte vakit geçirdiğimiz ve bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

EMİNA RIZVIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 26.12.1993 Zenica Zenica Lisesi Emina Rizvic miinanoo@hotmail.com

60

Almanak_basbakan.indd 60

25.11.2011 18:35:55

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

20.08.1993 Kakanj Teknik Meslek Lisesi Ekonomi Emina Silajdzic emina_silajdzic@live.com

EMİNA SILAJDZIC
Bu projenin bana kattığı faydalı bilgilerden, farklı yaşam tarzından, Türk kültür ve tarihinden çok memnun kaldım. Bu projenin desteğiyle bu ülkenin en önemli şehirlerini gezdik. Farklı şehirlerden, farklı ülkelerden insanlarla tanışmak da çok güzel bir duyguydu. Yeni arkadaşlarımla Türkiye’de geçirdiğimiz zaman güzeldi. Bu proje mükemmel ve bizim gibi gençlere çok şey sunuyor. Bunun bir parçası olmak benim için çok önemli ve faydalıydı. Bu projeyi düzenleyenlere ve emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım bilgi dolu ve çok yararlı olan bu projenin devamı gelir. Teşekkürler.

Türkiye’yi ziyaret etmek, hayatımda attığım büyük bir adım oldu. Birçok yeni insan tanıdım ve gezdiğim farklı şehirlerde harika tecrübeler edindim. Proje, her yönden harika bir şekilde planlanmıştı. Camileri ve anıtları ziyaret ettiğimiz anlar benim için oldukça ilginçti. Bizlere dağıtılan bilgilendirici broşürler çok iyi bir fikirdi ve fazlasıyla yardımcı oldu. Türkiye ile ilgilii olumlu düşüncelerle ülkeme dönüyorum. Herkese teşekkürler.

ENA SECIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 11.01.1992 Bihac İUS Biyokimya Ena Secic ena.secic92@gmail.com

Doğum Tarihi: 22.06.1992 Tuzla Şehir: Tuzla Üniversitesi Filozofi Okul: Fakültesi Sosyal Bilimler Bölüm: Emir Smajic Facebook: smajicemir@gmail.com Mail:

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

EMİR SMAJIC
Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen bu gezi, benim için çok ilginç ve faydalıydı. Bu projenin, katılan herkesin kültürel ve tarihi gelişimine yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bu gezi, Balkanlar ve Avustralya’dan gelen gençlere, kendi ülkelerini anlama ve diğer gençlerle tanışma fırsatı sundu. Türk kardeşlerimizin ve gezide yeni tanıdığımız arkadaşlarımızın tarihi, kültürü ve dinini daha yakından tanıdık. Bazı yerleri görmek ve anıtları ziyaret etmek içimde farklı duygular uyandırdı. Kendi ülkemin Türkiye’deki elçisi olmak beni mutlu etti. Bu proje, güzel Türkiye’yi tanımak, gezmek ve yeni bilgiler öğrenmek açısından iyi bir fırsattı. Bana bu fırsatı sundukları için çok mutluyum. İnşallah gelecekte yine aynı fırsata sahip olurum ve aynı duyguları yaşarım.

Bizi buraya davet eden ve projeyi gerçekleştiren herkese teşekkür ederim. Benim için müthiş bir deneyimdi ve bu projede yer almaktan büyük keyif aldım. Gezdiğimiz şehirleri gördüğüm için çok mutluyum ve umarım en kısa sürede buraları tekrar ziyaret ederim. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımla.

ENVERA SULJIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 29.03.1992 Travnik İUS Uluslararası İlişkiler Envera Suljic envera_s@hotmail.com

61

Almanak_basbakan.indd 61

25.11.2011 18:35:59

BOSNA HERSEK

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

21.08.1992 Tesanj Teknik Meslek Lisesi Ekonomi Ermin Katardzic ermin_kata@hotmail.com

ERMİN KATARDZIC
Bu projede yer almak beni çok mutlu etti. Bu gezi sayesinde hem tarihi ve kültürü tanıdık hem de yeni arkadaşlar edindik. İstanbul beni çok etkiledi, büyüleyici bir şehir. Çanakkale, Konya, Edinene, Nevşehir, Bursa’yı da çok beğendim. Bu geziyi hayatım boyunca unutmayacağım. Özellikle Çanakkale’deki şehitlikleri ve Mevlana’yı… Farklı ülkelerden gelen ve unutulmaz dostluklar kurduğum arkadaşlarımı çok özleyeceğim. Çok güzel bir kültür ve tarih gezisiydi. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Bu seyahat benim açımdan harika bir deneyim oldu. Organizasyon kusursuzdu. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın göstermiş olduğu ilgi beni çok şaşırttı. 9 ayrı şehir gezmemiz bence çok güzel bir fikirdi. Türk insanlarıyla iletişim fırsatı yakalamamız, Türkiye’nin kültürünü ve tarihini yakından görmemiz çok hoştu. Güzel insanlarla tanışırken, arkamda hayatımın geri kalanında da görüşeceğim insanlar bırakarak ülkeme döndüm. Geçirdiğimiz iki haftalık süre rüya gibiydi. Evime dönmenin bu kadar zor olacağını hiç düşünmezdim. Emekleriniz için teşekkür ederim.

ESMA ADILOVIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 27.06.1989 Travnik İUS ELİT Esma Adilovic esmaad@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

15.01.1994 Sarajevo Veterinerlik Lisesi Veteriner Teknisyeni Ermin Vlahovljak ermin.tnt@hotmail.com

ERMİN VLAHOVLJAK

Bu etkinliğin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Gezi boyunca, her şey sorunsuz bir şekilde ilerledi. Yeni kültürler ve insanlar tanımak benim için şaşırtıcı bir duyguydu. Bu insanlar ile aranızda benzerlikler kurabiliyorsunuz, aynı zamanda farklılıkları öğrenmiş oluyorsunuz. Türk kardeşlerime bu harika organizasyonu düzenledikleri için ve iyi niyetli yaklaşımları için çok teşekkür ediyorum. Burada muhteşem anılar biriktirdim. Saygılarımla.

Türkiye’ye hayran kaldım. Beni en çok etkileyen Türk kültür ve tarihinin bizim kültürümüze ve tarihimize çok benziyor olmasıydı. Türkiye’yi Balkanlar’ın annesi gibi görüyorum. Bu proje sayesinde Türkiye’nin kültürünü, adetlerini tanıdım ve yeni arkadaşlıklar kurdum. Bu proje gerçekten harikaydı. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Türkiye’ye tekrar geleceğim. Her şey için teşekkür ediyorum.

FUAD SUBASIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 24.09.1986 Visoko İUS İşletme fuad.subasic@gmail.com

62

Almanak_basbakan.indd 62

25.11.2011 18:36:03

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

01.11.1985 Gornji Vakuf Siyasi Bilimler Fakültesi Sosyoloji Hamdija Filipovic guns883@hotmail.com-

HAMDİJA FILIPOVIC
Öncelikle Türk Hükümeti’ne ve bu projede emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bugün, son durağımız olan Ankara’ya gidiyoruz. Bir gün sonra buradan ayrılacağımız için mutsuzum. Bu sadece basit bir gezi değildi, aynı zamanda bu gezi sayesinde çok şey öğrendik. Gördüğümüz tüm eserler üzerimde büyük izler bıraktı. Bosna’ya çok güzel hatıralarla dönüyorum. Türk milletinin bizlere böyle bir fırsat sunması ve bizi sevdiğini göstermesi beni mutlu etti.

Türkiye’de, 15 gün boyunca tarihi ve kültürel araştırmalar yapmak harika bir deneyim oldu. Bu proje, Balkanlar ve Avustralya’dan gelen gençlerin buluşması ve kaynaşması açısından güzel bir fırsat oldu. Bu güzel ülke hakkında başka hiçbir yerde bulamayacağım bilgiler edindim. Gezi programından diğer tüm ayrıntılara kadar organizasyon çok başarılıydı. Bu proje Türkiye’nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu anlamamıza yardım etti. Son olarak bu deneyimi yaşamamızı sağlayan herkese kocaman bir teşekkür yolluyorum.

HARİS KURTAGIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 07.03.1988 Rozaje İUS Ekonomi Haris Kurtagic kurtagic.h@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

09.06.1991 Zenica İPF Sosyoloji ve Pedagoji Hanka Musija hany_indijana@hotmail.com İyi düşünülmüş ve doğru şekilde hazırlanmış bir organizasyondu. Bizim rahat etmemiz için her türlü ayrıntı düşünülmüştü. Bu gezi sayesinde Türkiye’nin kültürünü ve tarihini yakından tanımış oldum. Farklı ülkelerden gelen gençler ile tanışma fırsatı buldum. Her şey için teşekkürler. İ

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

HANKA MUSIJA

Bu harika 15 gün için, farklı ülkelerden gelen onlarca insanla arkadaş olma fırsatı yakaladığım için ve en önemlisi Türk kültürüyle tanıştığım için. Her şey için teşekkürler. Gezi süresince tarihiyle gurur duyan ve onu önemseyen çok birçok gençle tanıştım. Sosyal pedagoji okuyan bir insan olarak çok önemli tecrübeler edindim. Türkiye’ye tekrar gelebilirsem çok mutlu olacağımı belirtmek isterim. Umarım Bosnalı ve Türk öğrenciler ileriki yıllarda da kaynaşma fırsatı bulurlar. Bu tip bir organizasyonu yapmaya biz de hazırız. Tekrar görüşmek dileğiyle.

HARUN MAKIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 06.07.1990 Bihac İUS İnşaat Bölümü harun_makic@hotmail.com

63

Almanak_basbakan.indd 63

25.11.2011 18:36:07

BOSNA HERSEK

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

04.11.1993 Konjic Konjic Lisesi Ekonomi Bölümü Ida Klepo pahuljica93@hotmail.com

IDA KLEPO
15 gün süren bu projenin bir parçası olmak benim için büyük bir mutluluktu. Bu geziye katıldığım için kendimi şanslı hissediyorum. Türkiye’ye gelmeden önce, bu 15 günün bu kadar çabuk ve ilginç geçeceğini hiç düşünmedim. İstanbul’dan Edirne’ye, Afyon’dan Ankara’ya her şehirde insanlar, bizi en iyi şekilde karşıladılar. Ve herkes çok iyiydi. Farklı tarihi ve kültürel yerleri gezerken Türk tarihi ve kültürü hakkında yeni ve faydalı bilgiler öğrendim. Bu sayede içimde Türkiye’ye karşı büyük bir ilgi uyandı. En çok ilgimi çeken yer Ayasofya ve onun mimarisiydi. Ayasofya’nın yanı sıra meşhur Truva’yı da çok beğendim. Proje boyunca bize sunulan her türlü fırsattan çok memnunum, organizasyon çok iyiydi. Eve götürebileceğim en güzel ve en önemli şeyler yeni kurduğum arkadaşlıklar ve harika hatıralardır. Onlar bana her zaman bu güzel ülkeyi hatırlatacak.

Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Türkiye’nin zengin kültür mirası karşısında hayrete düştüm. Gelecekte Türkiye’yi tekrar ziyaret etmek isterim. Organizasyon mükemmeldi ve 400 kişi olmamıza rağmen her şeyin profesyonel bir şekilde koordine edilmesine oldukça şaşırdım. Türkiye’deki pek çok şehri gezme fikrini sevdim çünkü şuan Türkiye’yi oluşturan resmin tamamını görebiliyorum. Hayatımda yaşadığım en güzel geziydi. Bizlere böyle bir fırsat sundukları için Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ederim. Türkiye’de geçirdiğim bu 15 gün, benim için inanılmaz bir deneyim oldu.

ILMA IBRISEVIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 19.01.1992 Sarajevo İUS Uluslararası İlişkiler Ilma Ibrisevic ilma.ibrisevic@gmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

30.11.1994 Celic Behram-Begova Medresesi İlahiyat Ilhama Hrnjic ilhama.hrnjic@hotmail.com

ILHAMA HRNJIC

Bana Türkiye’ye ‘Türk kültürü ve tarihini öğrenmeye gidiyorsun’ dediklerinde inanamadım. Bu gezi kapsamında 9 farklı şehri gezmek çok güzeldi. İstanbul’da, Sultanahmet Camii’ni çok beğendim fakat gezdiğimiz yerler arasında beni en çok etkileyen yer Panorama 1453 Fetih Müzesi oldu. Bu gezi hakkında ne diyebilirim ki? Sadece çok güzeldi. Bu proje hem organizasyon hem de gittiğimiz yerler bakımından harikaydı. İnanılmaz duygular hissediyorum. Bu gezide sadece Türk tarihi ve kültürünü öğrenmedik farklı insanlara tanıştık ve onların kültürlerini de tanıdık. Türkiye, Bosna’ya çok benziyor ve her gittiğimiz yerde bana Boyna’yı hatırlatan şeyler hissettim. Türkiye ayrı bir ülke ve diğer ülkelerde bulunmayan farklı eserlere ve yerlere sahip. Herkese teşekkür ederim.

Türkiye’nin kültürel ve tarihi yerlerini tanıtıma fırsatı bulduğumuz bu proje çok başarılıydı. Ziyaret ettiğimiz yerler organizasyon ekibi tarafından profesyonel olarak seçilmişti ve üzerimizde büyük bir etki bıraktı. Türkiye ve Türk halkı bizi çok sıcak ve güzel karşıladı. Çok kısa süre içinde bu ülkeyi sevmeye başladım. Özelikle söylemek isterim ki Türkiye’nin şehitlerini büyük bir saygıyla anıyorum. Çünkü onlar olmasa bu devlet de olmazdı. Bu projede her şey mükemmeldi ve hatasız olarak organize edildi. Son olarak sadece ‘Türkiye seni seviyorum’ diyebilirim. Herkese teşekkürler.

INDIRA BAJIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 05.12.1993 Konjic Konjic Lisesi Ekonomi Bölümü Indira Bajic indy_93@live.com

64

Almanak_basbakan.indd 64

25.11.2011 18:36:12

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

27.07.1993 Zenica Zenica Lisesi İrma Mehicic iirma@musicmeister.de

IRMA MEHICIC
Çocukluğumdan beri en büyük hayalim, Türkiye’yi ve Türkiye’nin önemli tarihi eserlerini görmekti. Okulum bittiğinde böyle bir gezi planlıyordum ama 15 günlük bir gezinin bana hediye edileceğini hiç düşünmemiştim. Özellikle farklı ülkelerden gelen bu kadar öğrenciyi bir arada görmek beni mutlu etti. Proje sayesinde çok yer gezdik ama 15 gün Türkiye’nin tüm güzelliğini tanımak için yetersizdi. Kendimi Türk insanlarına çok yakın hissetmedim. Gittiğimiz her yerde Türk insanları güller yüzlü ve misafirperverdi. Okuduğum okulda Türkçe öğreniyorum ve belki bir gün Türkiye’ye okumaya gelirim, Allah bilir. Keşke bu insanlarla daha fazla vakit geçirebilseydik. Gezdiğimiz yerler arasından en çok Kapadokya’yı ve Anıtkabir’i beğendim. Bu proje, sadece basit bir gezi değildi. Bu aynı zamanda yeni ülkeler tanımak ve arkadaşlıklar kurmak için büyük bir fırsattı. Özelikle Türkiye’ye ve bu projede bizimle beraber olan herkese teşekkür ediyorum.

Türkiye’yi ziyaret edeceğimi öğrendiğimde çok heyecanlıydım. Havaalanına gelmeden önce gezi hakkında olumlu şeyler düşünüyordum. Buraya gelince de düşündüklerim, beklentilerim ve hayallerim gerçek oldu. Türkiye gezisi sırasında iyi arkadaşlar edindim ve hep beraber çok eğlendik. Bu geziyi, yeni kurduğum arkadaşlıklar, beraber yaşadığımız anlar ve esnafla yaptığımız pazarlıklar, ziyaret ettiğimiz şehirler ile hatırlayacağım. Tanıştığım yeni arkadaşlarım ile bundan sonra da görüşeceğim.

KENAN MULASMAJLOVIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 04.03.1995 Tesanj MSS Tesanj Tarım Teknisyeni Kenan Kendzy Mulasmajlovic keno.tesanj@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

03.05. 1987 Kakanj Zenici Sağlık Fakültesi Baş Hemşire selmir.colak@bih.net.ba

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

IRMA PILJUG
Bizlere, Türkiye’yi görme, tanıma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Türkiye’ye gelme fikri beni çok heyecanlandırdı. Benim için hayaldi, gerçek oldu. Gezdiğimiz bütün şehirlerin kültürü, tarihi ve güzellikleri beni buraya hayran bıraktı. Bu şehirler hakkında çok az bilgiye sahiptim ve hiç birini görmemiştim. Türk camilerinin mimari yapısı beni çok etkiledi. Saraylar çok gösterişliydi ve tarihi geçmişleri inanılmazdı. Her birinin kendine özgü bir hikâyesi var ve bu bende büyük bir iz bıraktı. Türk tarihi, kültürü hakkında çok şey öğrendim ve bu bilgiler bende çok farklı duygular uyandırdı. Son olarak söylemeliyim ki Türk halkı çok misafirperverdi. Her şey için teşekkürler.

Türkiye’de, geçirdiğim bu 15 günü kelimelerle anlatamıyorum. Geziye katılmadan önce, ülkeme döndüğümde kültürel ve tarihi açıdan daha zengin ve daha tecrübeli bir insan olacağımı düşünüyordum. Ve bu doğrulandı. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bu muhteşem fırsatı sunarak, bizlere Türkiye’yi tanıttıkları için çok teşekkür ederim. Bosna’dan gelen arkadaşlarıma da beraber geçirdiğimiz güzel anlar için teşekkür ederim. Güzel bir ortamda ve daha da güzel bir ruh haliyle bu ülkeyi şehirden şehre gezdik. Günler çok hızlı geçti. Gezdiğimiz şehirler kafamda büyük bir kültür ve tarih anıtı oluşturuldu. En çok etkilendiğim yer Kapadokya’ydı. Orası sanki geçmiş zamanda kilitlenip kalmıştı. Bu gezi sayesinde yeni bir kültürle tanıştım ve çok mutluyum. Bosna’ya unutulmayacak kadar büyük bir hatırayla geri dönüyorum.

MELİSA ZATEGA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 01.01.1994 Konjic Konjic Lisesi Ekonomi Bölümü Melisa Zatega melly_94_@live.com

65

Almanak_basbakan.indd 65

25.11.2011 18:36:16

BOSNA HERSEK

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

30.10.1987 Zenica Pedagoji Fakültesi Sınıf Öğrentmenliği Merima Çerim davids_987@yahoo.com

MERİMA CERIM
Gezi boyunca kendimi iyi ve çok şanslı hissetim. Türkiye’ye ilk gelişim, bu yüzden her şeyi beğendim ve her şey üzerimde büyük bir etki bıraktı. Bu gezi sayesinde Türkiye ile ilgili bilgilerimi geliştirdim ve tamamladım. Kitaplarda okuduğum yerleri görme fırsatı buldum. Beni en çok etkileyen yer Dolmabahçe Sarayı idi, onun güzelliğine ve büyüklüğüne insan hayran kalıyor. Kitaplarda okuduğumda böyle bir şeyin olmadığını zannetmiştim fakat şimdi görünce rüyadaymışım gibi geldi. Sultanahmet Camii, Selimiye Camii, Hz. Mevlana’nın müzesi ve Ayasofya beni çok etkiledi. Organizasyon ile ilgili tek diyeceğim şey ‘mükemmel’ olması. Her dakika dolu doluydu. Bu gezi, bizim gibi gençler için çok faydalı oldu. Bu proje, bize yeni bilgiler sundu, yeni arkadaşlarla tanışma fırsatı sağladı. Sizleri tebrik ediyorum ve Türkiye’ye gelmeme, buraları görmeme ve yeni şeyler öğrenmeme fırsat veren herkese teşekkür etmek istiyorum.

Türkiye’ye gelmek benim için yeni bir duyguydu. Bu ülkeye hep gelmek hayalimdi ve sonunda gerçekleşti. Bu gezi sayesinde yeni insanlarla ve onların kültürüyle tanıştım. Yeni arkadaşlıklar kurdum. Türkiye’nin kültürü, insanları ve bize çok benzeyen tarihiyle tanıştığım için çok mutluyu. Bu geziye katıldığım için çok memnunum ve burada yaşadıklarımı hiçbir zaman unutmayacağım. Umarım buraya tekrar gelip böyle güzel ve düzenli bir ülkeyi yeniden ziyaret edebilirim. Fakat bu ülkede eğitimli ve sıcakkanlı insanlar olmasaydı bütün bunlar bu kadar iyi olmazdı. Türkiye’yi gelmeden önce çok beğeneceğimi düşünüyordum ve tahmin ettiğim gibi bu ülkeyi çok sevdim.

MERİMA VELEDAR
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 14.12.1994 Mostar Mostar Ekonomi Lisesi Ekonomi Bölümü Merima Mery Veledar merima_veledar@live.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

13.11.1992 Kakanj Makine Fakültesi Üretim Merima Musija merimamuija@gmail.com

MERİMA MUSIJA
Gezi boyunca yaşadığım duyguları anlatmak gerçekten çok zor. Hayatım boyunca, böyle bir projeye katılacağımı tahmin etmezdim ve Türkiye’de 15 gün geçireceğimi hiç düşünmezdim. Bu gezi sayesinde yeni ve farklı insanlarla tanıştım. Şimdiye kadar bilmediğim Türk tarihi, kültürü ve gelenekleri hakkında birçok şey öğrendim. Gezdiğimiz şehirler arasında ilginç tarihi ile en çok İstanbul’u beğendim. Gençlere böyle bir fırsat sunduğu için Türkiye’ye çok teşekkür ederim. Türkiye’yi tanıdık, tarihi ve kültürünü öğrendik ve gelecekte bu bilgiler bizlere faydalı olacak. Türkiye’ye yine gelmeyi çok istiyorum. Bu duyguları tekrardan yaşamam lazım. Bu gezinin güzellikleri anlatılmaz yaşanır…

Benim için ilgi çekici ve eğlenceli bir programdı. Enteresan yerler gezip, Türk tarihi hakkında kitaplardan öğrenemeyeceğimiz bilgiler edindik. Bizim kültürümüzle Türk kültürü arasında şaşırtıcı benzerlikler var. İlk günden itibaren ne kadar heyecan verici bir etkinliğin parçası olduğumuzu hissediyorduk. Beni de aranıza aldığınız için çok teşekkür ederim.

MERJEMA ALETIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 12.12.1991 Zenica İUS Biyoloji Merjema Aletic merjema_aletic@hotmail.com

66

Almanak_basbakan.indd 66

25.11.2011 18:36:20

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

02.08.1991 Tuzla İUS Ekonomi Merjema Mehmedovic merjemabecic@hotmail.com

MERJEMA BECIC

Bu proje, Balkanlar ve Avustralya’da yaşayan gençler için, Türkiye’nin kültürünü ve tarihini öğrenmeleri ve kendilerini geliştirmeleri açısından büyük bir fırsat oldu. Böyle bir projenin gerçekleşmesine fırsat verdikleri için Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ederim. Hayalim Türkiye’ye gelmekti ve bu proje ile hayalim gerçek oldu. Türkiye’nin tarihi, kültürü, milli ve sosyal değerlerini öğrendiğim için çok mutluyum. Proje ile birlikte yeni insanlarla tanıştım, yeni arkadaşlıklar kurdum. Bu ülkeden birçok bilgi ve güzel hatıralarla ayrılıyorum. Bu ülkenin tarihi çok zengin, her taşında tarihten izler var. Bu nedenle tarihi hiç bir zaman unutmuyorsunuz. Bizi çok iyi ve samimi karşıladınız, bize çok iyi davrandınız ve çok önemli yerleri ziyaret etmemizi sağladınız. Kapalıçarşı, Ayasofya, camiler, müzeler, mezarlar ve sizin büyüklerinizin gurur duyduğu hikâyelerini anlattınız ve gösterdiniz. Umarım Türkiye’ye yine gelirim. Çünkü eğitimime burada devam etmek istiyorum ve Türkçe öğrenmek istiyorum. Saygılarla.

MİRHA KALDZIJA
Proje süresince harika günler geçirdim. Gezdiğimiz her şehirde farklı kültürler tanıdım. Ziyaret ettiğimiz kültürel ve tarihi yerler oldukça ilgimi çekti. Ayrıca bu gezi sayesinde yeni insanlarla tanışma imkanı buldum. Yeni insanlarla tanışma fırsatı her zaman karşımıza çıkabilen bir şey değil. Bu fırsatı bizlere sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 07.10.1991 Visoko Saraybosna Üniversitesi Hukuk/Genel Miha Kaldzija mirha_14@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

20.08.1994 Bihac MSS Cazın Ekonomi Minela Prosic minela_prosic94@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

MİNELA PROSIC
Herkes gibi ben de hayal kuruyorum. Hayallerimden biri de Türkiye’yi ziyaret etmekti. Tanıdıklarım ve daha önce buraya gelmiş olan herkes Türkiye’yi güzel, tarihi ve kültürel açıdan ilginç bir ülke olarak anlatırlar. Ben de bu yüzden Türkiye’yi çok merak ediyordum ve burayı ziyaret etmek istiyordum. Hayalim, Türkiye’nin desteğiyle gerçekleştirilen bu proje sayesinde aniden gerçek oldu. 9 farklı şehir gezdim ve her şehrin farklı bir hikayesi vardı. En çok ilgimi çeken, gezdiğimiz bu şehirlerin tarihiydi. Çok farklı yerler gördüm ve birçok yeni şey öğrendim. Sultanlar ve savaşlar hakkında anlatılan hikayeler çok ilgimi çekti. Organizasyon çok iyiydi ve burada yeni arkadaşlar edindim. Türk milleti çok nazikti. Hayalimi gerçekleştirdiğim için, Türk tarihini ve kültürünü öğrendim için çok mutluyum.

Bu gezi, Türkiye’nin kültürel ve tarihi mirasını tanımak için benzersiz bir fırsat olmuştur. Türkiye’de 15 gün geçirmek ve 9 mükemmel şehri gezmek, unutulmaz ve paha biçilemez bir tecrübedir. Bu gezide en çok Osmanlı mimarisinden etkilendim. Özellikle Sultanahmet Camii ve Süleyman Camii beni gerçekten büyüledi. Konya’da benzeri olmayan İslam dünyasının düşünürlerinden biri olan Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin türbesini ziyaret ettik. Bizlere bu şansı sunan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ediyorum.

MİRHAT BABIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 14.11.1993 Visoko Hazim Sabanovic Meslek Lisesi Elektroteknik Mirhat Babic mirhat_barsa@hotmail.com

67

Almanak_basbakan.indd 67

25.11.2011 18:36:24

BOSNA HERSEK

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

11.02.1991 Sarajevo İUS Elektroteknik Mirza Selimovic mirza-vio@hotmail.com

MIRZA SELIMOVIC

Bu kısa yolculuk benim için çok önemliydi zira daha önce Türkiye ile ilgili sanatsal, kültürel ve dini açıdan harika şeyler okumuş ve görmüştüm. Organizasyonu düzenleyenler, işlerini nasıl yapmaları gerektiğini çok iyi bilen ve bizi en iyi şekilde ağırlamak için ellerinden geleni yapan insanlardı. Bu sebeple onlara çok teşekkür ediyorum. Doğu ile Batı’nın buluşması, ayrıca Avrupa’daki ve dünyanın birçok yerindeki Müslümanlar bizim için çok önemli. Çünkü onlar bizim jenerasyon için yeni fırsatların yaratılmasında kilit rol oynayacaklar. Önümüzdeki yıl veya başka bir zaman herhangi bir sebepten dolayı tekrar misafiriniz olmak isterim. Çünkü burada bana ait bazı şeyler olduğunu fark ettim. Ayrıca bilmenizde fayda var; Türkiye’nin sahip olduğu tüm bu güzellikleri sayenizde gördüm. Bence çok iyi düzenlenmiş bir organizasyondu. Bu seyahat bana, Türkiye’de bir geleceğe sahip olabileceğim fikrini verdi. Bir kez daha her şey için teşekkür ediyorum. Umarım ben de bir gün sizi Bosna’da misafir edebilirim. Herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımla.

MUGDİM ALIHODZIC
Kusursuz bir organizasyondu. Bu projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Gerçekten bugüne kadar yapılmış en harika organizasyonlardan biriydi. Türkiye’nin zengin kültürünü ve tarihini öğrenmek beni mutlu etti. Burada unutulmaz bir deneyim yaşadım. Hayatım boyunca sizlere minnettar olacağım. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 06.04.1991 Zenica İUS Uluslararası İlişkiler mugdim@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

03.08.1993 Tesanj Tesanj Teknik Meslek Lisesi Ekonomi Mirzad Kadusic mirzadkadusic@hotmail.com

MİRZAD KADUSIC
Bu geziye katılmak üzere çağırıldığımda ilk başta inanamadım. Kimseyi tanımadığım için düşük beklentilerle yola koyuldum ve gezinin sıkıcı bir atmosfer içinde geçeceğini sanıyordum. Fakat buraya gelince grubumdaki gençlerle çok hızlı arkadaşlık kurdum ve arkadaşlarım burada geçirdiğim günlerin hayatımdaki en güzel günler olmasını sağladılar. Bu zamana kadar Türkiye hakkında pek bir şey bilmiyordum. Fakat şimdi her şey çok farklı. Türkiye’nin kültürüyle ve tarihiyle büyülenmiş gibiyim. Bu projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. En çok, muhteşem bir şehir olan İstanbul’dan ve Panorama 1453 Fetih Müzesi’nden etkilendim ve en çok bu müzenin ziyaretinden zevk aldım. Bana bu fırsatı sağlayanlara ve projede emeği geçen herkese teşekkür etmek isterim. Çünkü yeni edindiğim bilgilerin yanı sıra en güzel hatıraları ile yeni kurduğum arkadaşlıkların sahibi oldum.

Bu seyahat benim için harika bir deneyimdi. Türkiye gibi bir ülkede 15 gün geçirmek, hayatımda bir daha karşıma çıkmayacak bir fırsattı. Genel olarak Bosnalılar ve Türkler birbirlerini sever ama buna canlı olarak tanıklık etmek güzel bir duyguydu. En çok sevdiğim yer Ayasofya’ydı. İnanılmaz bir tarihi dokusu var. Bir kez daha herkese teşekkür ediyorum.

MUJO KEKIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 17.07.1991 Velika Kladusa İUS Biyoloji Mujo Kekic mujo.kekic@hotmail.com

68

Almanak_basbakan.indd 68

25.11.2011 18:36:28

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

10.09.1991 Dubrovnik İUS VACD Nadir Heric nadir.heric@gmail.com

NADIR HERIC

Türkiye’ye gelmeyi hiç beklemiyordum. Türkiye’ye geleceğim günü sabırsızlıkla bekledim ve şuan çok üzgünüm. Çünkü Türkiye’den ayrılıyoruz. Türkiye’ye, Türk halkına ve yeni arkadaşlarıma, bu güzel iki hafta için teşekkür ederim. Bu gezi benim için çok ilginçti ve güzel hikâyelerle doluydu. Türk milletinin camilere ve anıtlara verdiği öneme hayran kaldım. Bu projede yer alan herkese, bu geziyi unutulmaz hale getirdiğiniz için teşekkür ederim. Saygılarla.

Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bu organizasyon gerçekten inanılmazdı. Proje boyunca bizim yanımızda olan herkes, ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çabaladılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Keşke biraz daha vaktimiz olsaydı da daha fazla yer görebilseydik. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese minnettarım. Çok teşekkürler.

NEDZAD KAMENICA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 08.04.1995 Gorazde Mjesovita Lisesi Nedzad Kamenica nele007@live.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

03.08.1990 Sarajevo İUS ELİT Nedla Porca nedyla_90@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

NEDLA PORCA

Gezdiğimiz yerlerin hem kültürel hem tarihi yönden büyük bir önemi vardı. Her ziyaret ettiğimiz şehir, bildiğimizden ve zannettiğimizden daha değerliydi. Gezdiğimiz yerler arasında beni en çok Topkapı Sarayı, Çanakkale ve “Vidikovac” etkiledi. Bunların yanı sıra Osmanlı döneminde yapılan camileri de oldukça beğendim. Türkiye’de, kültürel ve tarihi açıdan önemli olan çok fazla mekan var. Buraları ziyaret ederek çok şey öğrenebilirsiniz. Şimdi ülkemize kültürel açıdan daha fazla bilgiye sahip olarak dönüyoruz. Eski medeniyetler hakkında yeni şeyler öğrenmiş olduk. Türkiye’yi temsil eden bu mekanları bir daha böyle ziyaret etme fırsatım olmayabilir. Bizlere bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederim.

Bu proje beni çok heyecanlandırdı. Böyle bir deneyimi hayal bile edemezdim. Artık kendimi Türk insanına ve kültürüne daha yakın hissediyorum. Gittiğimiz yerlerde bizlere oranın tarihini anlatan profesyonel rehberler sayesinde Türkiye’nin kültürü ve tarihi hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldum. Şimdi geriye dönüp baktığımda, Türkiye’de inanılmaz bir gezi gerçekleştirdiğimizin farkına varıyorum. İnşallah Türkiye’yi tekrar ziyaret etme fırsatım olur. Herkese teşekkürler.

NEJRA AJDINOVIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 05.10.1993 Kakanj Kakanj Lisesi Nejra Ajdinovıc nejra_1993@yahoo.com

69

Almanak_basbakan.indd 69

25.11.2011 18:36:31

BOSNA HERSEK

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

20.07.1991 Novi Travnik İUS Uluslararası İlişkiler Nermin Cakic nermincaki@gmail.com

NERMIN CAKIC
Çok eğlenceli bir seyahatti. Yeni insanlarla ve Türk kültürüyle tanışmak benim için ilginç bir deneyim oldu. Her yönüyle harika bir şeklide hazırlanmış bu organizasyona katıldığım için çok şanslıyım. Ayrıca Türkiye hakkında yeni şeyler öğrenmek beni mutlu etti. Umarım yeniden Türkiye’ye gelme fırsatı yakalayabilirim. Geçirdiğim bu 15 gün için çok teşekkür ederim. Misafirperverlikleri için Türk insanlarına ayrıca teşekkür ediyorum.

Bu geziyi çok beğendim. Çünkü bu gezi ile Türk tarihini ve kültürünü tanımış oldum. Aynı zamanda farklı ülkelerden birçok yeni arkadaş edindim. İlk başta bu gezinin turistik bir gezi olacağını düşündüm fakat yanılmışım. Program ilerledikçe bu projenin, Türkiye’nin kültürünü ve tarihini tanıtma amacıyla gerçekleştirildiğini anlamaya başladım. Türk kültürünü her zaman ilginç buluyordum. Ayrıca Türk kültürünün, bizim kültürümüzle benzer bir yani olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden her zaman Türkiye’yi gezmek ve görmek istedim. Türkiye’yi her zaman sevdim ve buraya tekrar gelmek isterim.

RAMO HUSIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 17.04.1993 Maglaj Mjesovita Lisesi Elektroteknik Ramo Husic ramoo8@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: 05.04.1995 Mostar Şehir: Mostar Elektroteknik Meslek Okul: Lisesi Elektroteknik Bölüm: Omcho Mogensen Avdic Facebook: omar_rukometas95@hotmail.com Mail:

OMAR AVDIC
Türkiye’ye gelmeden önce bu gezinin bu kadar ilginç olacağını hiç düşünmüyordum. Hatta bu geziyi bir tatil gibi düşündüm. Fakat gezinin ilk gününde ciddi bir proje olduğunu anladım. Bosna’dan seçilip gelen 100 gencin arasında olmak beni mutlu etti. Böyle bir fırsat her zaman elime geçmez. Proje sayesinde tarihi ve kültürel açıdan önemli yerleri ve şehirleri gezdik. Gezdiğimiz şehirler arasında Ankara, İstanbul ve Bursa da vardı. Bu yerleri gezerken Osmanlı tarihini daha iyi tanıdık. Bu geziyi çok beğendim çünkü 15 gün içerisinde neredeyse bütün Türkiye’yi gezdik. Ayrıca bu gezi sayesinde farklı yerlerden birçok yeni arkadaş edinme şansım oldu.

Her şeyden önce Bosna’dan gelen gençlere böyle bir proje düzenlediğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Daha önce Türkiye hakkında fazla bilgim yoktu, sadece bazı adetlerimizin ve yemeklerimizin benzer olduğunu biliyordum. Bilmediğim ve beni en çok etkileyen şey Türk milletinin misafirperverliği oldu. Bu projeyle bize daha iyi bir geleceğin kapılarını açtığınız için çok teşekkür ederim. Türk tarihi ve kültürü çok ilgi çekici, tabiatı çok etkileyiciydi. Buraya gelirken beklentilerim düşüktü ama şimdi anlıyorum ki Türkiye bizler için yatırım yapıyor ve bizim geleceğimizi düşünüyor. Ayrıca bize Türkiye’de okumamız için de imkân sağlıyor. Önceden Türk tarihi hakkında çok az şey biliyordum. Fakat şimdi daha fazla bilgi sahibi oldum ve Türk tarihine hayran kaldım. Bosna’ya çok güzel hikâyeler ve Türkiye’nin tarihi ile ilgili bilgilerle dönüyorum. Burada öğrendiklerimi diğer arkadaşlarıma anlatacağım. Bu gezi bize harika bir fırsat oldu. Bu sayede Bosna’ya dönünce Türkçeyi öğrenmeye başlayacağım.

SABİNA SELIMOVIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 06.01.1991 Zenica İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Sabina Selimovic sabina_selimovic1991@hotmail.com

70

Almanak_basbakan.indd 70

25.11.2011 18:36:35

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

11.05.1995 Mostar JU Srednja Elektroteknik Lisesi Elektroteknik Samir Durakovic samirdurakovic@windowslive.com

SAMİR DURAKOVIC
Buraya gelmeden önce hepimiz bu gezinin çok iyi olacağını biliyorduk. Fakat ben bu kadar iyi olacağını hiç düşünmezdim. Her şey çok güzeldi; uçakla Türkiye’ye gelmek, şehirler arasında otobüslerle seyahat etmek, 5 yıldızlı otellerde konaklamak, vs. Türkiye, bütün beklentilerimizi karşıladı. Türkiye’nin kültürü, tarihi ve mimari yapıları mükemmeldi. Her şehrin özel bir önemi vardı. Her şehirde bir anıt vardı ve bu da bir zamanlar o şehirde bir takım önemli olayların olduğunun bir göstergedir. İstanbul’da Sultanahmet Camii ve Ayasofya’dan başlayarak diğer şehirlerin güzelliklerine kadar her şey beni çok etkiledi. Buraları gezmek bana önemli bir tecrübe kazandırdı. Bana göre en güzel yer, İstanbul’daki Panorama 1453 Fetih Müzesi idi. Muhteşem bir yerdi. Başka yerlerden de etkilendim tabi. Gördüğüm her şey Türkiye’ye bir daha gelmemi sağlayacak etkiyi bıraktı.

Bu projeyi düzenleyen Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür etmek istiyorum. Bence bu organizasyon oldukça iyiydi. Bu proje sayesinde farklı ülkelerden gelen birçok yeni arkadaş edindim. Türk kültürü ve tarihi ile ilgili pek çok şey öğrendim. Hayatım boyunca ziyaret edemeyeceğim pek çok yeri gezdim ve bundan dolayı oldukça mutluyum. Bana bu fırsatı sundukları için herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bu geziyi hayatımın en güzel deneyimi olarak her zaman hatırlayacağım. Hepinizi çok seviyorum.

SAMRA PROSIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 09.10.1988 Bihac ECC Sarajevo Pazarlama Samra Prosic samra.prosic@windowslive.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

2.12.1992. Gorazde Gorazde Ekonomi Bölümü Finansal Muhasebe Muratovic Samira samira-muratovic1@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

SAMİRA MURATOVIC

Bizi bu kadar sıcak karşıladığınız için, burada kaldığımız sürece her şeyin mükemmel olmasını sağladığınız için, Türkiye’nin kültürel ve tarihi açıdan önem taşıyan yerlerinin, profesyonel olarak tanıtılmasına özen gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Türkiye’de güzel vakit geçirdik ve bu gezinin bitmesine üzüldüm. Bu gezi sayesinde çok güzel bir tecrübe daha kazanmış oldum. Bu proje, Balkanlar’dan gelen gençlerin birbirleriyle ve Avustralya’dan gelen Türkler ile tanışması aynı zamanda Türkiye’yi gezip görmesi adına çok güzel bir fırsat olmuştur.

Bu geziye gelmeden önce beklentilerim düşüktü ama bizim için yapılanlar beklentilerimin çok üzerindeydi. Türkiye’nin kültürü, tarihi ve insanları hakkında çok şey öğrendim. Yeni arkadaşlar edindim. Çok kısa zamanda büyük dostluklar kurdum. Bu yüzden gezinin bitmesine üzülüyorum. Bu proje bizim için unutulmaz bir deneyim oldu. Burada yaşadıklarımı, her zaman hatırlayacağım. Türkiye’ye gelip kendi imkânlarımla bu kadar çok şehri gezme fırsatı bulamazdım. Sizlere çok teşekkür ediyorum.

SANDA HASAGIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 08.02.1990 Kakanj Saraybosna Filozofi Fakültesi Tarih Sanda Hasagic sandaa1@live.com

71

Almanak_basbakan.indd 71

25.11.2011 18:36:39

BOSNA HERSEK

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

23.01.1994 Sarajevo Tarım Tekniği Tarım Teknisyeni Sejla Grbo sejlagrbo@live.com

SELJA GRBO
Bana Türk tarihini ve kültürünü öğrenme, Türkiye’yi gezme fırsatı veren ve bu projede katkısı bulunan herkese teşekkür ederim. Organizasyon, her yönden harika planlanmıştı. Tek söyleyebileceğim şey; Türkiye çok güzel bir ülke ve burada çok şey görebilirsiniz. Kimin imkanı varsa gelsin, görsün. En önemlisi Türkiye’den güzel hatıralar ile ayrılıyorum. Türkiye, kendi zenginlikleri ve güzelliklerini kullanabiliyor, Bosna gibi değil. Ben burada güzel zaman geçirdim, çok güzel hatıralarla ve yeni arkadaşlıklarla ülkeme geri dönüyorum. Bir defa daha böyle bir organizasyon düzenlediğiniz için teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Son olarak söyleyebilirim ki; Böyle devam ederseniz, sonunda bütün amaçlarınıza ulaşırsınız.

Türkiye’ye ilk gelişimdi ve bu inanılmaz bir duyguydu. Tamamen büyülendim. Güzel bir ülke, mükemmel insanlar, muhteşem mimari ve inanılmaz bir kültür. Gördüğüm Türkiye resmi altın bir çerçevenin içindeydi. Bu 15 günlük programın bir parçası olmak, yeni insanlarla, yeni kültürlerle ve Avustralya’dan Balkanlar’a kadar farklı ülkeden gelen gençlerle tanışmak mükemmel bir fırsattı. Bu geziye katılma fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum. Aynı zamanda söylemeliyim ki, bu programı daha özel ve eşsiz kılmak için herkes elinden geleni yaptı. Son olarak, bizi buraya davet eden Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ederim. Bizlere değerli bilgiler verip Türkiye’nin bir parçası olmamızı sağladığınız için minnettarım. Bu proje, iki ülke arasındaki kardeşlik köprüsünü kurmak adına önemli bir adım ve mükemmel bir işbirliği oldu. Eğer gelecekte gençlerle ilgili gerçekleştireceğiniz programınızın bir parçası olursam ve programa katılırsam memnuniyet duyarım.

SENAD ALIBEGOVIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 04.08.1991 Visoko İUS İnşaat Bölümü Senad Alibegovic senadalibegovic@live.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

07.07.1995 Mostar Mostar Lisesi Semına Tucovic semina.tucovic@hotmail.com

SEMİNA TUCOVIC

Bu proje ile ilgili düşüncelerimi anlatabilmek, benim için çok güzel bir duygu. Bu projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. 15 gün boyunca 9 farklı şehri gezmek ve farklı yerleri görmek, bana Türkiye hakkında yeni bilgiler öğretti. Bu proje, bana önemsenmesi gereken değerler olduğunu gösterdi. Şimdiye kadar bilmediğim bilgilere sahip oldum ve çok güzel yerler gördüm. Yeni arkadaşlarla tanıştım, yeni kültürler öğrendim ve bu ülke hakkında bildiklerimin üzerine yeni şeyler ekledim. Umarım yine böyle bir projeye katılma şansı bulurum. Bu, Türkçeyi öğrenmem için çok iyi bir fırsat olacak.

Bu gezi farklı kültürleri, farklı milletleri ve farklı adetleri bir köprü gibi bağladı. Bu gezi farklı kültürlere ait olan gençleri, tarihi ve geleneği çok zengin olan bir ülkede topladı. Bu projede yer almaktan büyük bir zevk aldım. Türk milletini çok samimi buldum. Çok güzel hatıralarla ülkeme geri dönüyorum ve eminim ki bir gün bu ülkeyi yeniden ziyaret edeceğim. Çok güzel bir tecrübe kazanmış oldum ve bunu sağlayan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’dır. Bu sene beni mutlu ettikleri gibi gelecek sene başka gençleri de mutlu edecekler. Bu projeye katkıda bulunan herkese çok teşekkür ederim.

SLAVİSA RADULOVIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 22.12.1993 Sarajevo 28 JUNI Lisesi Elektroteknik Slavısa-Slaja Radulovic slaja6@hotmail.com

72

Almanak_basbakan.indd 72

25.11.2011 18:36:43

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

01.11.1993 Konjic Konjic Lisesi Ekonomi Bölümü Suana Sakic suana_s@hotmail.com

SUANA SAKIC
‘Mükemmel’ bu gezi için kullanılabilecek en doğru kelime. Türkiye’nin harika bir ülke olduğunu düşünüyorum. Türkiye’ye ilk defa geldim ama gözlerimi her kapattığımda gezdiğimiz yerler aklıma geliyor. Buradan zengin hatıralar ile ayrılıyorum. Bu güzel anlar anlatılmaz yaşanır. Bu projenin bir parçası olmak gurur vericiydi ve gezdiğimiz yerler bende büyük izler bıraktı. Belki bu izleri anlatmaya İstanbul’dan, Sultanahmet Camii’nden ve onun mavi çinilerinden başlamak en doğru karardır. Bunun dışında Afyon Kalesi ve Kapadokya büyüleyiciydi. Kapadokya’dayken kendimi bir masalın içinde hissetim. Program dahilinde gezdiğimiz tüm şehirler gerçekten çok güzeldi. Sadece memnunum demek bence eksik kalır. Şu anda dünyanın en mutlu insanı benim. Söylemek istediklerim bir kağıt üzerine yazılmaz çünkü doğru kelimeleri bulamıyorum. Bosna’ya mutlu bir şekilde dönüyorum. Artık rahatlıkla Türkiye’nin güzelliklerini etrafımdakilere anlatabilirim. Türkiye’de yaşadığım anların hayatımda çok büyük bir yeri var. Bu günleri çok özleyeceğim.

Bu gezide, Türkiye’yi tanıdım ve güzelliklerini gördüm. Gezdiğimiz tarihi eserler büyüleyiciydi. Bu proje sayesinde farklı kültürler tanıdım ve farklı ülkelerden gelen arkadaşlar edindim. Bu gezi bittiği için çok üzgünüm. 9 ayrı şehir gezdik ve her şehirde farklı kültürel ve tarihi yerler gördük. Türkiye’nin çok zengin bir kültürü var. Gezi boyunca çok eğlendim ve çok şey öğrendim. Bu projeye katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim.

TİMUR BARUCIJA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 16.02.1991 Sarajevo Sarajevu Sanat Lisesi Sarajevu Politika Bilimi Fakültesi Timur Baruchija timurba@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

27.05.1992 Cazin Hacettepe Üniversitesi Fizik Bölümü Sumeja Kapic ksumeja@yahoo.com Türkiye’de çok güzel bir 15 gün geçirdim. Türk tarihi ve kültürü hakkında birçok şey öğrendim. Bunun yanı sıra yeni arkadaşlıklar kurdum. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Bize bu fırsatı sunan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkür ederim.

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

SUMEJA KAPIC

Türkiye’de geçirdiğimiz bu 15 günü kelimelerle anlatmak çok zor. Belki de bizlere sunulan bu mükemmel fırsatın ne kadar önemli olduğunu henüz kavramış değiliz. Böyle bir gezi unutulamaz. Daha yeni tanıştığımız insanlarla birlikte, güzel Türkiye’de edindiğimiz yeni tecrübeleri daima kalplerimizde saklayacağız. Büyük ihtimalle bir daha beraber vakit geçirme fırsatı bulamayacağız ama en azından bu güzel anıları her zaman hatırlayacağız. Türkiye kelimelerle anlatılamaz, görüp yaşamalısınız.

ZAİM HAJDAREVIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 07.06.1987 Zenica Pedagoji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Zaim Hajdarevic zaim-ze@hotmail.com

73

Almanak_basbakan.indd 73

25.11.2011 18:36:47

BOSNA HERSEK

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

20.06.1989 Travnik İUS CS Zeid Selimovic selimoviczeid@gmail.com

ZEID SELIMOVIC
Buraya gelmeden önce 15 gün boyunca Türkiye’de ne yapacağımızı düşününce şüpheye düştüğüm bazı noktalar vardı. Fakat gezi programını, gezeceğimiz şehirleri ve nerelerde kalacağımızı görünce fikrimi değiştirmiştim. Gezinin sonunda söyleyebileceğim tek şey; her şey harikaydı. Bu projeyi gerçekleştiren Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ediyorum. Ve sizlere gerçekleştireceğiniz diğer projeler için en iyi dileklerimi sunuyorum. Böyle bir projeye katılmamı sağladığını için tekrar teşekkür ederim.

Bu gezi benim için çok önemli bir tecrübe oldu. Bu gezi sayesinde Türkiye’nin kültürünü, tarihini ve milletini daha iyi tanımış oldum. Bu gezi aracılığıyla Türkiye hakkında bilmediğim şeyleri öğrendim ve Türk tarihini ve kültürünü çok ilginç buldum. Birçok yeri ziyaret ettim ve hepsinin kendine özgü bir hikâyesi vardı. Bunun yanı sıra yeni insanlarla da tanışmış oldum. Bu gezi beklentilerimin tamamını karşıladı ve umarım Türkiye’ye bir daha gelme fırsatı bulurum.

ZERİNA PAJEVIC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 23.12.1988 Mostar Sestara Milosrdnica Meslek Lisesi Kuaför Zerina Pajevic zerinapajevic@hotmail.com

Almanak_basbakan.indd 74

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI 74

25.11.2011 18:36:49

Çanakkale / 08-09 Temmuz 2011

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Şehitler Abidesi

75

Almanak_basbakan.indd 75

25.11.2011 18:37:07

76

Almanak_basbakan.indd 76

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

57. Piyade Ala Şehitli yı ği
Conk Bayırı

25.11.2011 18:37:26

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 77

25.11.2011 18:37:45

77

78

Almanak_basbakan.indd 78

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

şı lı Çar Ayna

25.11.2011 18:38:00

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 79

25.11.2011 18:38:13

79

80

Almanak_basbakan.indd 80

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

lik imen Ç i Kales

25.11.2011 18:38:18

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 81

25.11.2011 18:38:29

81

82

Almanak_basbakan.indd 82

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

25.11.2011 18:38:45

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Deniz si Müze

Almanak_basbakan.indd 83

25.11.2011 18:38:49

83

84

Almanak_basbakan.indd 84

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

25.11.2011 18:38:49

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

KOSOVA

Almanak_basbakan.indd 85

25.11.2011 18:38:49

85

KOSOVA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

04.12.1990 Prizren Priştine Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenlik Abdullah Papiç abdula1990@hotmail.com

Barış güvercinleri gibi birleştik Türkiye’nin cennetinde. Rüzgârın esintisine kapıldım ve güneş kalbimi ısıttı. Türkiye’nin doğasına, tarihi zenginliğine, örf ve adetlerine hayran kaldım. Türkiye, her yönüyle örnek teşkil eden bir ülke. Bu projede yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Teşekkürler Türkiye.

ABDULLAH PAPİÇ
Öncelikle bu organizasyonu gerçekleştiren Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na aynı zamanda emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu organizasyonun gerçekleştirilmesi, Balkanlar’daki gençler için yani bizler için Türkiye’nin tarihini, aynı zamanda tarihin bıraktığı çok değerli kültür mirasını yakından tanımamız adına çok büyük katkı sağladı. Gezi programı kapsamında ziyaret ettiğimiz şehirler özenle seçilmişti. Gezdiğimiz bütün şehirlerin ayrı bir manevi değeri vardı. Benim Türkiye’ye ilk gelişim değil. Her yıl Türkiye’yi ziyarete geliyorum. Buna rağmen gittiğimiz her yerde ayrı bir heyecana kapıldım. Gezdiğimiz yerlerden beni en çok duygulandıran Çanakkale Şehitliği ve Mevlana Türbesi oldu. Diğer yerlerde de duygulandım ama bahsettiğim bu iki bölgenin tarihini daha iyi biliyorum. Dilerim bu proje bu yıl olduğu gibi gelecek yıllarda da devam eder ve bütün dünya Türkiye tarihinin ve Türkiye’deki tarihi yerlerin ne kadar önemli olduğunu anlar. Saygılarımla.

ALBULENA KRYEZİU
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 18.06.1990 Priştine Eğitim Fakültesi Arnavuça Öğretmeni Albulena Kryeziu kryeziu_albulena@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

02.02.1984 Prizren Priştine Üniversitesi İngiliz Dili Afrim Kantarxhiu afrim.kantarxhiu@gmail.com

AFRİM KANTARXHİU
Bu 15 günlük gezi boyunca, hayatımın en güzel günlerini geçirdim. Çünkü ben Türkiye’ye ilk defa geliyorum ve bu gezi sayesinde en çok gitmek istediğim Çanakkale’yi gördüm. Çanakkale’de şehitlikleri ziyaret ettiğimizde, çok duygusal anlar yaşadım. Türkiye’nin tarihi yerlerini gezince Türkiye’nin tarihinin gerçekten çok zengin olduğunu anladım. Burada her ne olursa olsun kendi vatanım için canımı vermeye hazır olmam, ülkemin kültürünü ve tarihini daima korumam gerektiğini anladım. Çanakkale’de benim ülkemden şehitlerin olması beni çok duygulandırdı. Bu durum Kosova ve Türkiye’nin kardeş olduğunun bir diğer kanıtıydı. Son olarak bu gezide hayal edemediğim birçok tarihi yeri ziyaret etme ve bilmediğim birçok şeyi öğrenme fırsatı buldum. Bizlere bu fırsatı veren Türkiye’ye ve bu projede emeği geçen herkese sonsuz saygılarımı sunuyorum ve teşekkür ediyorum. S a y g ı l a r ı m la.

Türkiye’de çok güzel günler geçirdim ve burada herkes çok samimiydi. Gezi programı kapsamında birçok şehir gezdik ama beni en çok etkileyen yer Kapadokya oldu. Kapadokya çok güzel bir yer. Ayrıca Türkiye’nin kültürü çok etkileyiciydi. Kosova’nın kültürüyle birbirine çok benziyor. Benim hayatımda bu gezinin her zaman ayrı bir yeri olacak ve Türkiye’ye tekrar gelmeyi çok isterim.

AMELA BANOVCİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 03.08.1993 Prizren Gjimazi Gjon Buzuku Genel Amela Banovci melka_8@hotmail.de

86

Almanak_basbakan.indd 86

25.11.2011 18:38:55

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

17-02-1994 Gjakov Gjimnaz Anila Luzha anila_luzha@hotmail.com

ANİLA LUZHA
Bu 15 gün boyunca, hayatımda yaşamadığım anlar yaşadım. Türkiye’de her biri ayrı güzellikte 9 şehir gezdim. Türkiye’ye ilk defa geldim. Bu yüzden ziyaret ettiğimiz her şehir benim için çok farklıydı. Beni en çok etkileyen şehirler Çanakkale, İstanbul, Nevşehir ve Bursa oldu. Kapadokya’nın o büyüleyici doğal güzelliği unutulmazdı. Bu proje beni gerçekten çok etkiledi. Burada tanıştığım arkadaşlarımla çok güzel günler geçirdik. Türkiye gezisi hayatımda hiç unutmayacağım, çok güzel bir tecrübe olarak kalacak.

Bu gezi hakkındaki duygu ve düşüncelerimi yazmaya kitaplar yetmez. Her ne kadar gittiğimiz her şehir çok güzel olsa da beni etkileyen iki yer vardı; Dolmabahçe Sarayı ve Çanakkale. Bu iki yer arasında fark olsa da benim hatıralarımdan ebediyen silinmeyecekler. Dolmabahçe Sarayı’nda kendimi sanki uyanmak istemediğim bir rüyada gibi hissettim. Sanki zaman geri sarmıştı ve ben geçmişte yaşıyordum. Ama Çanakkale’de bambaşka bir duyguyla yaşadım. O yiğitlerin kendi vatanını korumak için nasıl savaştıklarını öğrendikçe, çok farklı bir duyguya kapıldım. Sanki herkes bir kabustan uyanıyordu. Sadece güzel çiçekler dökülüyor, yerini yeni açacak çiçeklere bırakıyordu ve ilkbahar geliyordu.

ARBESA GASHİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: 20-03-1995 Peja Ali Hadri Lisesi İşletme Yönetimi Dubova E Madhe

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

29.04.1989 Priştine Ekonomi Fakültesi Banka Ve Finans Antigona Aliu antigona.aliu@live.com Türkiye’de geçirdiğim renkli günler için herkese teşekkür ederim. Burada Türkiye’nin kültürünü ve tarihini görmek ve öğrenmek beni çok mutlu etti. Bu geziye katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ayrıca sizleri tanıdığım için çok mutluyum.

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

ANTİGONA ALİU

Hayatımda geçirdiğim en özel aylardan biri, bu Temmuz ayıydı. Türkiye Elçiliği’nden gelen bu davet benim için çok özeldi. Türkiye’nin kültür ve tarihini, güzel illerini ve halkını yakından tanımak, gördüğüm bütün güzellikler içerisinde en güzeliydi. Türkiye’de beni etkileyen şeylerden biri de insanların çok doğal ve misafirperver olmalarıydı. Türk halkı değerlerine sahip çıkıyor. Bu gezi hayatım boyunca yaptığım yolculukların en güzeliydi. Ümit ediyorum ki tekrar görüşeceğiz. Sevgilerimle.

ARDİAN LUSHTAKU
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 20-01-1992 Skenderaj Hamez Jashari Lisesi Adrian Lushtaku ardiani_d1416@hotmail.com

87

Almanak_basbakan.indd 87

25.11.2011 18:39:00

KOSOVA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

26.03.1989 Gjilan Ekonomi Fakültesi İşletme Arlind Jonuzi arlind_j@hotmail.com

ARLİND JONUZİ
Bu yolcuğu anlatmak için çok uzun zaman gerekir. Benim için önemli olan şey, ilk günden beri kendimi bir aile ortamı içerisinde hissetmemdi. Türkiye’nin en önemli yerlerini gezdik ve kültürünü, tarihini, örf ve adetlerini öğrendik. Türkiye, kendi tarihi ile gurur duyuyor. Bu beni çok etkiledi. Burada çok güzel dostluklar kurduk ve çok güzel şeyler öğrendik. Sonunun geldiğinin hiç farkına varmadık. Öyle hatıralar yaşadık ki farkına varmadan bunun da sonuna gelmiştik. Unutamayacağımız anılar bizimle beraber geliyor. Bu organizasyonu düzenleyenlere teşekkürlerimi sunuyorum ve zengin Türk tarihini ve kültürünü tanımamızı sağladığınız için sizlere minnettarım. Bize karşı olan saygınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla.

Priştine Üniversitesi öğrencisi olarak bu programda yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. İki hafta içerisinde, 9 ilde birçok kültürel mekanı dolaştık. Gezdiğimiz tüm şehirlerde Türkiye’nin tarihini ve kültürünü anladık, tanıdık. Hayatımda belki hiçbir zaman yaşayamayacağım bir tecrübe kazandım. Burada geçirdiğim zaman içerisinde çok mutluydum. Öncelikle bu projenin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki Türkiye’deki gençleri de Kosova ‘da ağırlarız. Her şey için teşekkürler. Sevgilerimle.

BEHAR VELİQİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 10.07.1989 Skenderaj Ekonomi Fakültesi Matematik Enformatik Behar Veliqi beharveliqi@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

04-05-1991 Prizren Priştine Üniversitesi Matematik Enformatik Aysun Esler aysunesler@hotmail.com Düzenlenen bu güzel projede yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu yolculuk boyunca Balkanlar ve Avustralya’dan gelen gençlerle bir araya geldik ve çok iyi dostluklar kurduk. Gezi boyunca bizlere rehberlik, arkadaşlık eden ve projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

AYSUN ESLER

Söze nasıl başlamalıyım bilemiyorum. Öncelikle bu organizasyondan beni haberdar eden hocama çok teşekkür ediyorum. Ne kadar uğraşsam da eminim böyle bir ortamda, bu kadar çok gençle bir arada olamazdım. Burada geçirdiğim süre içerisinde otobüsümüz evim, içindekiler de bir nevi ailem oldu. Bir daha belki bu kadar kısa zamanda, bu kadar güzel yer göremem. Bu duyguyu bize yaşatan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir gün olur da yolum buralara düşerse emin olun ki sizleri hatırlayacağım. Eminim ki bunlar benim gibi sizin de uzun bir süre kulağınızdan gitmeyecek kelimeler olarak kalacak.

BEKİM MORİNA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 06.09.1988 Drenas Ekonomi Fakültesi Matematik Enformatik Bekim Morina bekkli@hotmail.com

88

Almanak_basbakan.indd 88

25.11.2011 18:39:05

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

25.11.1987 Prizren Priştine Üniversitesi Matematik Enformatik Beyhan Çesko beyhan.queen@hotmail.com

Bu yolculuk sırasında çok şey öğrendim ve öğrendiğim her şeyi yerinde yaşadım. Türk kültürü, tarihi, örf ve adetleri en güzel şekilde muhafaza edilmiş. Buna tanık olmak beni gerçekten çok etkiledi. Katıldığım bu gezi, bu güne kadar yaşadığım en güzel anılardan biriydi. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla.

BEYHAN ÇESKO
Türkiye’ye geldiğim ilk günden beri çok iyi vakit geçirdim. Her gün farklı bir şehir görmek ve buralar hakkında yeni şeyler öğrenmek beni çok mutlu etti. Gezdiğim bütün şehirler çok güzeldi ama en çok duygulandığım yerlerden biri Çanakkale oldu. Şehitlerimizi ziyaret edip, dualar okuduk. Ayrıca Dolmabahçe Sarayı, Mevlana Müzesi ve Kapadokya’yı gördük ve buraları çok beğendim. Benim için çok güzel bir geziydi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Saygılarımla.

DARDAN CAMAJ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 18.05.1989 Priştine Ekonomi Fakültesi Genel Darhan Camaj lam_1@live.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

17.07.1989 Skenderaj Ekonomi Fakültesi Matematik Enformatik Blerim Rama blerimi_202@hotmaıl.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

BLERİM RAMA

Duygu ve düşüncelerimi anlatmak için küçük bir kağıt parçasının yeterli olacağını sanmıyorum. ‘Birkaç kelime herşeyi açıklar mı?’ bilinmez. Balkanlar’dan gelen bütün gençler tek kelime ile aynı duygu ve düşünceyi paylaşıyor. Bu gezi, kalplerimizde ve zihinlerimizde silinmez bir iz bıraktı. Türkiye’de bizlere değer veriliyor. Bunu yapmış olduğumuz ziyaretimizle anladık. Daha yakından bakıldığında, Türkiye’nin tarihi ve kültürü bizimle ortak geçmişi ve duyguları yaşıyor. Bu yolculuk için herkese teşekkürler.

Türkiye’de düzenlenen bu programda yer aldığım için kendimi hem çok mutlu hem de çok şanslı hissediyorum. Çünkü bu yolculuk boyunca Türkiye’nin kültürünü ve tarihini öğrendim. Bu kültürün ve tarihin günümüze kadar nasıl korunarak geldiğine şahit oldum. Bu yolculuk bende hiçbir zaman unutamayacağım izler bıraktı. Saygılarımla.

DİELLZA İSMAJLİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 21-01-1993 Ferizaj Kuvendi I Arberit Lisesi Diellza İsmajli deza_x@hotmail.com

89

Almanak_basbakan.indd 89

25.11.2011 18:39:10

KOSOVA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

24.10.1986 Prizren Priştine Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenlik Dilek Top top_dilek@hotmail.com

DİLEK TOP
Türkiye’ye adımımı ilk atığım gün, çok heyecanlıydım ve sabırsızdım. İstanbul’da beni ve arkadaşlarımı çok güzel karşıladılar. Böyle bir karşılama gerçekten beklemiyordum. Burada muhteşem bir rüyada gibiydim ve bu güzel rüyamdan hiç ama hiç uyanmak istemedim. Türkiye’den ayrılacağım için üzülüyorum. Hayallerimin şehri olan Nevşehir, Kapadokya’yı ziyaret ettik. Peribacaları muhteşemdi, büyülendim. Bana ve arkadaşlarıma Türk tarihi ve kültürünü öğrenme imkanı sağlayan herkese çok ama çok teşekkürler ediyorum. Her şey muhteşemdi. Saygılarımla.

Türkiye’nin o güzelliklerle dolu şehirleri, insanlarının sıcaklığı beni çok etkiledi. Burada bulunduğum bu 15 gün boyunca öğrendim ki; Türkiye ziyaret edilmesi gereken bir ülke. Çünkü çok güzel şehirleri var. Özellikle İstanbul’daki, Panorama 1453 Fetih Müzesi’ne hayran kaldım ve orada kendimi savaşın içinde hissetim. Türkiye’yi ziyaret etme fırsatım olduğu için çok mutluyum. Üniversiteyi Türkiye’de okumayı çok isterim. Herkese teşekkürler.

DORUNTİNA HYSENİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 09.10.1996 Shtimje Lasgush Poradeci İlk Okulu Doruntina Hyseni tina_h12@kosovaks.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

23.08.1993 Deçan Vellezerit Frasheri Lisesi Dionis Ramosaj dio_nis_93@hotmaıl.com

DİONİS RAMOSAJ

Bu, benim Türkiye’ye ilk gelişimdi ama böyle bir organizasyonda ilk bulunuşum değildi. Burada beni şaşırtan, Türk halkının yüzyıllarca süre gelen bu kültürel ve tarihi birikimi, nesilden nesile aktarmış olması ve korumasıydı. Türk halkı, çalışma azmi, gelenek ve göreneklerine bağlılığı ile bütün bu eşsiz tarih ve kültür kalıntılarını korumuş, sahip çıkmış ve gelecek nesillere aktarmak için yol açmıştır. Benim bu hayatı anlamama sebep olan şey; bir şeyi elde etmek için çok çalışmak ve gönüllü olmak gerektiğidir. Biliyorum ki Türk milleti bütün bu değerlere zaten sahip. Sizlere çok teşekkür ediyorum ve sizi hiçbir zaman unutmayacağımı söylemek istiyorum. Teşekkürler Türkiye.

Bu proje sayesinde eskiden beri hayal ettiğim bir rüyam gerçek oldu. Türkiye’yi ziyaret etmek benim için çok büyük bir şanstı. Burada farklı kültürlerden ve farklı ülkelerden gelen arkadaşlar edindik. Hem kendi ülkemden hem de Balkanlar’ın farklı yerlerinden gelen gençlerle mükemmel bir arkadaş gurubu kurduk. Gezi boyunca bizlerle beraber olan ve hayatımızda bizim için faydalı olacağını düşündükleri şeyleri bizlerle paylaşan herkese teşekkür ederim. Burada çok şehir gezdik, Türkiye’nin tarihini, kültürünü tanıdık. Türkiye’den çok mutlu ve memnun ayrılıyoruz.

DRİLON LAJÇİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 30.05.1991 Peje Ekonomi Fakültesi Ekonomi Bölümü Drilon Lajçi dr.lajci@hotmail.com

90

Almanak_basbakan.indd 90

25.11.2011 18:39:15

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

13.05.1994 Prizren GjonBuzuku Lisesi Fen Bölümü Elif Oreşka elif.o@live.com

Buraya neler yazacağımı çok düşündüm ama yazmaya kalksam, kağıtlar az gelir. Hayatımın en güzel günlerini Türkiye’de yaşadım. Burada sonsuza kadar devam etmesini dilediğim dostluklar kurdum. Herkese sonsuz teşekkürler.

ELİF OREŞKA
Öncelikle bu eğitici ve güzel geziye dahil olduğum için kendimi çok şanslı hissettiğimi belirtmem gerekir. Daha önce birkaç defa Türkiye’ ye gelmiş ve birçok tarihi ve kültürel yerleri gezmiştim. Fakat bu kadar kapsamlı bir gezide daha önce yer almamıştım. Düzenlenecek olan bu tarih ve kültür gezisine katılacağımı sınıf öğretmenimden öğrenmiştim. Çok heyecanlıydım ve geziyi sabırsızlıkla bekliyordum. Fakat içimde iki hafta boyunca sıkılacağım korkusu da yok değildi. Gezi günü gelmişti ve daha ilk günden bir sürü arkadaş edindim. Sıkılmak korkusunun yerini eğlence ve yeni bilgiler aldı. Bu gezi sayesinde Türk kültürünü, tarihini ve güzelliklerini yakından görme imkanı buldum. Gezdiğimiz her yer bende farklı bir heyecan, farklı bir duygu uyandırdı. Böyle bir şans bir daha elime geçer mi bilemem ama hayatımın en güzel, en anlamlı iki haftasını burada yaşadım. Bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti’ne, ben ve arkadaşlarım teşekkür ve minnet borçluyuz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da Türkiye ne kadar başaralı, güçlü ve özel olduğunu bir kez daha gösterdi. Umarım ki farklı milletler ve kültürler arasında barışın sağlanmasında katkıda bulunacak bu tür projeler sürekli devam eder. Her şey için teşekkürler Türkiye.

ENDER ALİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 11.09.1993 Priştine Sami Fraşıri Fen Ender Ali ender-@live.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

05-09-1991 Prizren Priştine Üniversitesi Okul Öncesi Ögretmenlik Elmedina Arapi angel_117@hotmail.com

Türkiye’de yaşadıklarımı anlatmaya kelimeler yetmez. Bu 15 gün benim için çok anlamlıydı. Çünkü Türkiye hakkında yeni bilgiler edindim ve burada çok eğlenceli vakit geçirdim. Benim için özel bir şehir yok çünkü her şehrin kendine özgü güzelliği vardı. Benim için duygusal bir geziydi ve bu yaşadıklarım her zaman hatıra defterimde yer alacak. Son olarak Türkiye’nin kültürü ve tarihini öğrenmemiz için bizlere bu fırsatı tanıyan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ederim. Teşekkürler Türkiye.

ELMEDİNA ARAPİ ENGJELLUSHE LATİFİ
Bu gezi hakkında yazacak çok şey var aslında. Ama heyecanımı ve neşemi anlatabileceğim bir kaç cümle buldum. Dünya harikalarının yer aldığı bir ülkede, 15 gün süren muhteşem bir gezi gerçekleştirdim. Duygularımı üst düzeye taşıyan anlar, gözlerimin önünden geçen fotoğraflar oldu. Bu geziyi unutulmaz kılan heyecanlar yaşadım. Öyle yerler gördüm ki, kafamda oluşan fotoğraflar, hiçbir zaman silinmeyecek izler bıraktı. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 28-05-1994 Mitrovica Frang Bardhi Lisesi Engjellushe Latifi engji.7@hotmail.com

91

Almanak_basbakan.indd 91

25.11.2011 18:39:19

KOSOVA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

17/08/1988 Prizren Priştine Üniversitesi Matematik Enformatik Erman Cibo ermancibo@gmail.com

ERMAN CİBO
Kosova’da yaşıyor olmama rağmen Türkiye’yi vatanım olarak görüyorum. Türk televizyon kanallarını izliyor, okuduğumuz okullarda Türkçe ders kitaplarıyla eğitim görüyoruz. Türkiye’yi çok seviyorum. Şuan ise Türkiye’de olduğum için çok mutluyum. Daha önce Türkiye’nin birkaç şehrine gelmiştim ama bu organizasyonla gezdiğim şehirlere belki de asla gelemezdim. Özellikle Çanakkale’nin bende yeri ayrıdır. Biz Kosova’da Çanakkale’nin kurtuluş yıldönümü için kutlamalar ve şehitleri anma günü düzenliyoruz. Şimdi Çanakkale’yi görmüş bir insanım ve bundan dolayı çok mutluyum. Osmanlı torunu olarak Osmanlı’nın yaşadığı, büyüdüğü ve dünyaya hükmettiği yerleri görmek beni çok ama çok mutlu etti ve onurlandırdı. Bu gezi bana çok şey kattı. Konya, İstanbul, Afyon, Bilecik, Kapadokya, Edirne gerçekten çok güzeldi. Bu şehirlerden çok etkilendim. Türkiye’ye çok teşekkür ediyorum. Türkiye’yi çok seviyorum.

İlk olarak Balkanlar ve Avustralya’da yaşayan gençlerin, Türkiye’nin kültür ve tarihini bilmeleri ve öğrenmelerinin, Türkiye açısından çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Aynı zamanda bu projeye katılan herkes çok şanslıydı. Çünkü Türkiye gibi bir ülkeyi ziyaret etmek, gerçekten gurur verici bir olay. Burada birbirini hiç tanımayan gençlerin, birbirleri ile arkadaş olmaları, bazı şeyleri paylaşmaları ve yaşamaları büyük önem taşımakta. Ben bir Türk olarak Türkiye’nin kültür ve tarihini az da olsa televizyon, kitaplar, internet, vs. aracılığıyla biliyordum. Ama burada öğrendim ki, Türkiye’yi yaşamak, hissetmek, dokunmak ve kendi gözlerimle görmek çok farklı bir duyduydu. Bu tarihi ve kültürü böyle bir proje ile öğrenmek, ileride çocuklarıma belki de torunlarıma anlatacağım bir duyduydu. Bu projeyi düzenleyen tüm yetkililere teşekkür ederim.

FAHRİ MORİNA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 06.10.1994 Mamuşa Atatürk Lisesi Fen Fahri Morina fahri_morina@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: 21-05-1994 Gjakov Şehir: ermiragojani@hotmail.com Mail: Türkiye’yi ziyaret etme, bu değerli kültürü ve tarihi öğrenme imkanı bulduğum için kendimi çok mutlu ve şanslı hissediyorum. Türkiye’ye gelme fırsatı ilk kez elime geçti. Ve gezip gördüğümüz tüm yerler beni mest etti. Bana bu fırsatı sunan herkese çok teşekkür ediyorum.

ERMİRA GOJANİ

Bu gezide Türkiye’nin kültürel ve tarihi yerlerini gezdik. Gezi boyunca çok ilginç yerler gördüm ve burada çok güzel zaman geçirdim. Benim en çok beğendiğim yer Kapadokya’ydı. Burada gördüğüm her şey ben de silinmeyecek izler bıraktı. Proje boyunca yanımızda olan herkes çok samimiydi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

FATON AHMETİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 12.03.1994 Kizhnic Sami Fraşıri Lisesi Faton Ahmeti faton.a@zbavitu.net

92

Almanak_basbakan.indd 92

25.11.2011 18:39:24

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

31.08.1989 Fush Kosove Ekonomi Fakültesi Ekonomi Bölümü Fidan Mani mani_fidan@hotmail.com

FİDAN MANİ
Bu gezi, hayatımda yaşadığım çok özel bir tecrübe oldu. Hem kendi ülkemden hem de diğer ülkelerden gelen gençlerle beraber ziyaret ettiğimiz bütün şehirler mükemmel ötesiydi. Bu tarihi dokunun bu zamana kadar korunmasına, Türkiye’nin örf ve adetlerine özellikle de misafirperverliğine hayran kaldım. Bizlere gösterilen misafirperverlik, bana bu ülkenin ne kadar değerli olduğunu öğretti. Teşekkürler Türkiye. Sevgilerimle.

Türkiye’yi gezmek benim için çok büyük bir mutluluktu. Çünkü burada mükemmel yerler gördüm. Türkiye hakkında kitaplarda okuduğum şeyleri belki hiçbir zaman görme şansım olmazdı. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü Türkiye’nin güzelliğine hayran kaldım. Bu yolculuk hayatımın en güzel yolculuğuydu ve kalbimde önemli bir yer edindi. Türkiye’nin birçok yeri beni etkiledi. Öyle ki her gezdiğimiz yerin ayrı bir güzelliği, tarihi ve kültürü vardı. Türk halkının misafirperverliği ve kültürü her açıdan etkileyiciydi. Kısacası her şey mükemmel ötesiydi. Her şey için teşekkürler.

FLORİNA KRASNİQİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 05.01.1992 Kaqanik i vjeter Vellezerit Qaka Feriz PTT - Postahane Telekomunikasyon Florina Krasniqi florinakrasniqi15@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

23.12.1992 Gjilan Sami Fraşıri Lisesi Sosyal Bilimler Flamur Junuzi flamuur.v@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

FLAMUR JUNUZİ

Öncelikle bu geziye katıldığım için çok mutluyum. Türk tarihini ve kültürünü yakından tanımak, görmek ve o duyguları yaşayabilmek gerçekten bambaşkaydı. İnşallah tüm dünyadaki kardeşlerimiz bir gün bu duyguyu yaşar. Ve herkes Türk tarihinin ne kadar önemli olduğunu ve bu tarihin altın harflerle yazıldığını anlar. Ne Mutlu Türküm Diyene.

Bu gezi sayesinde Türkiye’nin kültürünü ve tarihini yakından tanıma fırsatı buldum. Burada farklı kültürlerden gelen gençlerle samimi arkadaşlıklar kurdum. Bu gezinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Yaşanılan duygular, dostluklar, arkadaşlıklar, paylaşımlar her şeyden daha önemliydi. Her şey için teşekkürler.

GÖKHAN İSPİRİ
Doğum Tarihi: 16.03.1994 Prizren Şehir: Ümer Prizreni Ekonomi Meslek Okul: Lisesi Banka ve Sigortacılık Bölüm: Gökhan İspiri Facebook: gok_star01@live.de Mail:

93

Almanak_basbakan.indd 93

25.11.2011 18:39:29

KOSOVA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

20.10.1987 Priştine Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Granit Cukaj granizell@hotmail.com

Ben, bu gezi sayesinde hayatımın en güzel anlarını yaşadım. Bu proje ile Türkiye’nin kültürünü ve tarihini yakından tanıma fırsatı buldum. 15 gün süren gezi boyunca farklı tarihe ve kültürlere sahip 9 şehir gezdik. Benim için önemli olan bu deneyimi yaşadığım için çok mutluyum. Teşekkürler Türkiye.

GRANİT CUKAJ
Böyle bir projede yer aldığım için çok memnunum. Kendi adıma söyleyebilirim ki; hayatımda belki de hiç bir zaman yaşayamayacağım tecrübeleri burada yaşadığımın farkına vardım. Bu gezi sayesinde yeni arkadaşlıklar kurdum. Farklı ülkelerden gelen arkadaşlarımın kültürlerini tanıdım. Bu da benim için büyük bir önem taşıyor. Ben bu gezi aracılığıyla kitaplarda okuyup, televizyonda izlediklerimi yerinde gördüm ve bu da bana çok farklı bir duygu yaşattı. Türkiye’ye bize bu fırsatı sunduğu için teşekkür ediyor ve hayatımıza yeni bir tecrübe kattığı için de saygılarımı sunuyorum. Ve ümit ediyorum ki Türkiye’ye tekrar gelirim.

HANA BYCİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 07.08.1991 Gjakova Filoloji Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Hana Byci hanabyci@gmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

28-11-1987 Mamusa Priştine Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Hakan Morina sessizgemi_h@hotmail.com Bu projeye katılmak, hayatımın en güzel tecrübelerinden biriydi. Türkiye’de yaşadıklarımı hiçbir zaman unutamayacağım. Türk kardeşlerime, bizlere bu güzel tecrübeyi yaşama fırsatı tanıdıkları için teşekkür ederim. Türkiye’ye tekrar gelmeyi ümit ediyorum. Çünkü Türk tarihi ve kültürü beni çok etkiledi.

HAKAN MORİNA
Öncelikle ‘Balkanlar ve Avustralya’da Yaşayan Gençlerin Türkiye’deki Kültür ve Tarih Buluşması’ projesine katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu gezide farklı ülkelerden gelen arkadaşlar edindik. Gezimize İstanbul’dan başladık. İstanbul’da, şiirlere konu olan Süleymaniye Camii’ne girdiğimizde bir anda tüylerim ürperdi ve o muhteşem eserin büyüsüne kapıldım. Daha sonraki günlerde sırasıyla Edirne, Çanakkale ve Bursa’yı gezdik. Çanakkale’de izlediğimiz tiyatro oyununda gözyaşlarıma hakim olamadım ve o an kendimi savaşın içinde hissettim. Çanakkale’de, Şehitlikleri gezerken, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden askerlerimiz, gözlerimin önünde canlandı ve bu toprakların her karışının şehit kanıyla yoğrulduğunu içimde hissettim. 250.000 şehidin bu topraklarda yattığını düşünmek, bu toprakların ne kadar değerli ve kutsal olduğunu anlamak benim için tarif edilemez bir duyguydu. Çanakkale’ye her yıl, her ay, her gün gelebilirim. Gezdiğimiz her yer çok güzel ve çok önemliydi. Saygılarımla.

HANA CUKAJ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 17.11.1987 Priştine Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Hana Cukaj hana_y720@hotmail.com

94

Almanak_basbakan.indd 94

25.11.2011 18:39:34

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

21/05/1990 Prizren Priştine Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Hicran Gavaz hicran_gavaz@hotmail.com

HİCRAN GAVAZ
Bu projenin düzenleneceğini, üniversitedeki hocam sayesinde öğrendim ve katılmak için başvurdum. Başta bu organizasyon hakkında hiçbir bilgim yoktu. İyi ki bu geziye katılmışım. Türkiye’de asla unutamayacağım günler yaşadım ve yeni arkadaşlıklar kurdum. Şuan ‘nerden nereye’ diye düşünüyorum. 15 gün önce kendi ülkemdeyken, Türkiye’yi televizyondan izliyordum. Şuan Türkiye’deyim. Proje kapsamında dünya şehri İstanbul, Edirne, Konya, dünya harikası Nevşehir, Bilecik, Afyon ve kahraman Çanakkale’yi gezip, gördüm. Türkiye’ye geldiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum ve çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. İYİ Kİ VARSIN TÜRKİYE.

Doğrusunu söylemek gerekirse bu gezinin bir tatil olacağını düşünmüştüm. İlk önce kendimi biraz kötü hissettim. Ama daha sonra tarihten nefret eden biri olarak ondan zevk almaya başladım. Hayatımın en güzel günlerini burada geçirdim. Bu tarihi ve kültürel gezinin hiçbir anını unutmayacağım. Burada tanıştığım herkesi çok sevdim ve herkesin bende ayrı bir yeri var. Gezdiğimiz yerler arasında en çok Nevşehir, Kapadokya’yı sevdim. Burada yaşadığım her şey bana ayrı bir zevk verdi ve farklı duygular yaşattı. Duygusal ve pozitif bir insan olarak herkesle çok hızlı ve iyi iletişim kurdum. En çok Dolmabahçe Sarayı’nda Atamızın ay-yıldızlı yatak odasında duygulandım. Orada tüylerim diken diken oldu. Ayrıca İstiklal Marşı’nın okunduğu her an benim için gurur verici ve duygusaldı. Türkiye’ye geldiğim için çok mutluyum. Yine olsa yine gelirim. Ayrıca belirtmek isterim ki bu gezi bana ayrı bir deneyim kazandırdı. Türkiye’de okumayı artık daha da çok istiyorum. Son olarak; sizi çok seviyorum. Her şey mükemmeldi.

JALE ŞERİF
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 08.08.1994 Gilan Zenel Hajdini Lisesi Fen Bölümü Jale Şerif jale.s@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

23.01.1987 Prizren Priştine Üniversitesi Matematik Enformatik İbrahim Yeta ibrahimyeta@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

İBRAHİM YETA
Türkiye’ye ilk geldiğimde içimde küçük de olsa bir heyecan vardı. Çünkü bana yaklaşık olarak 500 kişi olacağımızı söylediler. Ben 3 yıl önce bu muhteşem yerleri gezdiğimde kendime şunu sormuştum; “Acaba bir kez daha bu güzelim yerleri görebilecek miyim?”. Bu proje sayesinde 3 yıl sonra tekrar aynı duyguları yaşadım. Gezdiğimiz her yerde farklı şeyler hissettim. Tüylerim diken diken oluyordu. Osmanlı’yı sevdiğim ve tarihine saygı duyduğum için her gittiğim yere doyarcasına bakıyordum. Benim için rüya gibi bir geziydi. Bana tekrar aynı duyguları yaşattıkları için Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkür ederim. Saygılarımla, teşekkürler Türkiye.

Bu projede yer aldığım için ve Türkiye’yi ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Beraber geçirdiğimiz iki haftalık gezi programı, çok farklı ve mükemmeldi. Bu ülkenin kültürünü öğrenmek ve ilginç tecrübeler edinmek çok güzeldi. Dolu dolu bir program olmasına rağmen günler çok çabuk geçti. Bu gezi sayesinde ziyaret ettiğimiz illerin kültürünü tanıma fırsatı bulduk. Ümit ediyorum ki bu tür program ve projelere gelecekte daha fazla genç katılır ve bu gençlere ülkenin kültürü, örf ve adetlerini tanıma fırsatı sunulur. Ziyaret ettiğimiz her yer çok ilgimi çekti fakat aralarında beni en çok etkileyen yer güzel İstanbul’daki Panorama 1453 Fetih Müzesi oldu. Herkese teşekkürler.

KUSHTRİM GASHİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 12.02.1990 Skenderaj Ekonomi Fakültesi Matematik Enformatik Kushtrim Gashi kusha_trimi_16@hotmail.com

95

Almanak_basbakan.indd 95

25.11.2011 18:39:39

KOSOVA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

30.10.1993 Burim Haxhi Zeka Lisesi Kushtrim Pacaj kushtrim-pacaj@hotmail.com

KUSHTRİM PACAJ
Türkiye yolculuğu hayatımın en özel ve güzel anısı oldu. Bu gezi sayesinde, bizlere Türkiye’nin kültürü ve tarihini tanıma şansı sunuldu. Gezdiğimiz bütün iller çok güzeldi. Gezi boyunca beni oldukça etkileyen mekanlar oldu. Bunlardan biri olan İstanbul’daki Panorama 1453 Fetih Müzesi, insana gerçekçilik hissini kazandırıyor. Truva ise günümüzün kaybetmiş olduğu 9 medeniyetten biri. Kapadokya’daki doğal güzellikler kelimeleri kifayetsiz bırakıyor. Bana bu güzel duyguları yaşama fırsatı sunan herkese teşekkür ederim

Bu gezinin bir parçası olduğum için çok mutlu ve şanslıyım. Türkiye çok eski bir tarihe ve zengin bir kültüre sahip. Ben bu tarihi ve kültürü tanıma şansını buldum ve bu güzelliklere hayran kaldım. Bu gezi benim bakış açımı genişletti ve hayatımda çok önemli bir yer aldı. Türk halkını bize kültürünü ve değerlerini en iyi şekilde tanıttıkları için kutluyorum. Bize bu fırsatı sundukları için organizasyonda emeği geçen herkese kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Hayatımın en iyi tecrübesi olduğuna inanıyor ve minnet duyuyorum. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgilerimle.

LAVDİE ABAZİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 18.11.1988 Shtime Filozofi, Psikoloji Fakültesi Pedagogji Lavdie Abazi funky.didi@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

26.08.1991 Ferizaj Elena Gjika Ferizaj Tıp Bölümü Labeat Mustafa labb-@msn.com

LABEAT MUSTAFA

Türkiye’yi daha önce de ziyaret etmiştim. Fakat düzenlenen bu proje, duygusal anlamda beni gerçekten etkiledi. Çünkü Türkiye’nin kültürünü, tarihini, örf ve adetlerini daha yakından tanıma fırsatı buldum. Gezdiğimiz tüm illerde öyle güzellikler gördüm ki bu bana büyük bir ego ve motivasyon kaynağı oldu. Bu güzellikler, benim bu ülkeye olan ilgimin artmasını sağladı. Bu organizasyonda yer aldığım için kendimi çok mutlu ve özel hissediyorum. Bunu kelimelerle anlatamam. İnanıyor ve ümit ediyorum ki bu ülkenin zengin tarih, kültür, örf ve adetleri, ayrıca motivasyonu benim Türkiye ziyaretlerimin devam etmesini sağlayacak. Kelimelerimi şöyle sonlandırmak istiyorum. Bu gezi çok özel bir hatıra olarak beynime kazındı.

Türkiye’de geçirdiğim bu 15 gün benim için çok önemli. Burada çok güzel yerler gördüm ve kendimi çok iyi hissettim. Gezinin en çok sevdiğim kısmı Nevşehir gezisiydi. Çünkü grubumuzun ismi Kapadokya’ydı. Bu gezi sayesinde çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Teşekkürler Türkiye.

LEJLA KRASNİQİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 12.08.1989 Priştine Tıp Fakültesi Genel Tıp Lejla Krasniqi llejlla.krasniqi@live.com

96

Almanak_basbakan.indd 96

25.11.2011 18:39:43

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

17.08.1988 Priştine Filozofi, Psikoloji Fakültesi Psikoloji Lumturie Koka lumturie_koka@hotmail.com

LUMTURİE KOKA
Türkiye’yi ziyaret etmek, hayallerimden biriydi. Bu program sayesinde hayallerim gerçek oldu. Bu ziyaret bana Balkanlar ve Avustralya’dan gelen diğer gençlerle tanışma ve kaynaşma fırsatı sundu. Sosyalleşme imkânımızı arttırdı. Bir atasözü derki ‘Deneyim gördüğünüz sanattır’. Bu söze dayanarak şunu söyleyebilirim ki; rüyalarım gerçek oldu ve Türkiye’nin güzel illerini ziyaret etme fırsatı buldum. Son olarak, rüyalarımı gerçekleştiren bu gezi ve Türkiye’de geçirdiğim süre boyunca biriktirdiğim güzel hatıralar için teşekkür ederim.

Gençlik Hizmetler Dairesi Başkanlığı sayesinde her zaman hayal edip de gerçekleştiremediğim hayalime kavuştum. Türkiye beni yanıltmadı ve bizlere sahip çıktı. Çok gururlu ve mutluyum. Bu gezi sayesinde o güzel İstanbul’u, Mevlana’yı ve Kapadokya’yı gördüm. Ama en önemlisi Çanakkale’de, 57. Piyade Alayı’nı ziyaret etmek beni çok duygulandırdı. Çünkü Türkiye’nin asıl kahramanları orada yatan şehitler. Şehitliklerde tüylerim diken diken oldu. Umarım bu organizasyon Balkanlar’daki ülkelerin Türkiye’ye olan bakış açısını değiştirir ve Türk milletini gıpta ederek anarlar. Projede emeği geçen herkese ve bu projeden haberdar olmamı sağlayan üniversitedeki hocama teşekkür ediyorum.

METİN TOPALLİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 04-03-1986 Prizren Priştine Üniversitesi Matematik Enformatik Metin Topalli met_buffi@hotmail.com

Doğum Tarihi: 05.12.1992 Prizren Şehir: Lucıano Motronı Tıp Meslek Okul: Lisesi Genel Tıp Bölüm: Merve Drangoy Facebook: merve_f_105@hotmail.com Mail:

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

MERVE DRANGOY
Bu gezide bulunduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu gezi sayesinde Türk kültürünü ve tarihini daha yakından tanıma fırsatı buldum. Baştan sona kadar muhteşem bir gezi geçirdim. Bu 15 günlük program içerişinde gerek arkadaşlık yönünden gerekse Türk kültürü ve tarihi yönünden kendi gelişimim adına çok faydalı şeyler yaşadım. Bu gezi hayatıma yeni bir renk kattı diyebilirim. İstanbul, Çanakkale ve Kapadokya en çok ilgimi çeken yerler oldu. Buralarda gördüklerim, yaşadıklarım ve öğrendiklerim hayatımda iz bırakan anılarım olacak ve her zaman kalacak. Türkiye’ye beni ve arkadaşlarımı böyle bir projeye dahil ettikleri ve bizlere unutulmaz anlar yaşattıkları için çok teşekkür ederim.

Her başlangıcın bir sonu olduğu gibi bu gezinin de sonuna geldik. Öyle bir son ki uzun bir süre unutulamayacak. Burada bulunduğum süre içinde Türkiye’nin tarihini, kültürünü, örf ve âdetlerini tanıma fırsatı buldum. Bütün yaşananların ardından, yine bir sonla karşılaştık ve ayrılıklar zordur. Türkiye’ye yabancı gibi geldik fakat buradan kardeş gibi ayrılıyoruz. Bu projeyi düzenleyen yetkililere teşekkür ediyorum ve bu süreç içinde bizlere arkadaşlık eden herkesi saygıyla selamlıyorum. Saygılarımla.

MİNİR BEGAJ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 10.01.1987 Priştine Tıp Fakültesi Genel Tıp Minir Begaj nini_255@hotmail.com

97

Almanak_basbakan.indd 97

25.11.2011 18:39:48

KOSOVA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

02.03.1988 Prizren FAMA Üniversitesi Genel Hukuk Musa Kantarxhiu musa_-k@hotmail.com

MUSA KANTARXHİU
Öncelikle bizlere bu fırsatı sunan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür etmek isterim. Bugüne kadar geçen süreç içerisinde çok güzel günler geçirdiğimi ve çok mutlu olduğumu söylemem gerek. Bu gezi sayesinde belki de hayatım boyunca gidemeyeceğim yerlere gitmek ve yeni arkadaşlar tanımak nasip oldu. Bundan dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Gezi süresince unutamayacağım bazı güzel duygulara sahip oldum. Çok güzel yerler gezdim ve önemli bilgiler edindim. Beğendiğim çok yer oldu. Ama benim için en önemli yerlerden biri de Çanakkale’ydi. Orada Kurtuluş Savaşı ile ilgili önemli bilgilere sahip oldum. 250.000 askerin hayatını kaybettiğini öğrenmek beni çok duygulandırdı. Çanakkale’de savaşan askerlerin, bu kadar olumsuzluğa rağmen yine de bu toprakları düşmana vermemeleri, canla başla savaşmaları ve kazanmaları çok duygusal bir hikaye. Ayrıca memleketimden gelen askerlerin de burada şehit düştüklerini öğrendim. Herkese çok teşekkürler. Saygılarımla

Türkiye’ye geldiğim ilk gün çok heyecanlıydım. Bizleri nelerin beklediğini bilmiyordum. İstanbul’da güllerle karşılandık. Bu durum bizi çok gururlandırdı ve mutlu etti. Bu projeye katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Dünyanın birçok yerinde yaşayan kardeşlerimizin hayal ettiği, görmeye can attığı yerleri, çok iyi imkanlarla gezdik, gördük. Türkiye’de geçirdiğim bu 15 gün bir rüya gibiydi ve bu rüyanın bitmesini istemiyordum. Yıllardır televizyonlardan izlediğimiz, etrafımızdaki insanların anlattığı kadarını bildiğimiz yerleri bizzat görmek bizleri oldukça duygulandırdı ve mutlu etti. Şuanki duygu ve düşüncelerimi anlatamam. ‘Anlatılmaz yaşanır’ bir duygu. Tek dileğim Türkiye’ye bir kez daha gelmek.

MÜNEVER TORBAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 03.07.1989 Prizren Priştine Üniversitesi Matematik Enformatik Münever Torban munevertorban@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

09.08.1990 Mitrovica Ekonomi Fakültesi Siyaset Bilimi Musa Preteni musa_preteni@live.com

MUSA PRETENİ
Türkiye tarihi ve kültürel açıdan zengin bir medeniyete sahip. Türkiye’yi ziyaret etmek, kültürü ve büyük bir tarihi görmek demektir. Bunun temelinde yatan medeniyetin yolları yüzyıllarca Türkiye’den geçmiştir. Ben Türkiye hakkında çok fazla kitap okudum fakat eksik olan tek şey bu yerlerin ve anıtların ‘ruhuydu’. Türkiye’nin organize etmiş olduğu bu gençlik projesinde yer aldığım için çok şanslıyım. Bu tarihi ve kültürü öğrenmem, Türkiye’ye dair rüyalarımın gerçek olmasını sağladı. Tüm bu gezi süresince, geçmişte yaşanan bütün olayları sanki o anda yaşıyormuşum gibi hissettim. Beni tarihin derinliklerine götüren iki anımı anlatmak istiyorum. Truva ziyareti sırasında rehberin ünlü Truva Savaşı’nı anlatmasıyla kendimi o an Akilin yerinde hissettim. Daha sonra Çanakkale ziyaretinde ulu önder Atatürk’le ilgili anlatımlar beni çok etkiledi ve dünya tarihindeki en büyük general olan Atatürk’ün bastığı topraklarda bulunmak beni şanslı kıldı. Dünyanın en yeni ülkesinden gelen bir elçi olarak Türkiye’ye bize bu ülkeyi tanıma fırsatı sundukları için kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum. Bu gün Türkiye’nin tarihi ve kültürü ile ilgili çok şey biliyorum. Eminim Kosova ve Türkiye’nin el ele bir geleceği olacaktır. Teşekkürler Türkiye.

Kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu bu programda yer aldım. Bu proje bana İstanbul, Edirne, Çanakkale ve diğer yerler gibi Türkiye’nin en güzel illerini görme fırsatı sundu. Öyle ki her şehrin kendine has özel bir tarihi ve geçmişi var. Bu yolculuk benim için önemli bir deneyimdi. Bu proje bana Türkiye’nin tarihini, kültürünü, Türk toplumunun örf ve adetlerini tanıma şansı sundu. Projenin bana kattığı diğer bir şey de farklı ülkelerden gelen, farklı kültürleri olan gençlerle arkadaşlıklar kurmamdı. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na tekrar teşekkür ederim ve bu güzel tecrübeyi kazanmamı sağladıkları için sonsuz minnetimi sunarım. Bu gezi hayatımı etkileyecek en iyi hatıraydı.

NAFİJE SHABANİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 26.06.1993 Vushtrri Gjımnazı Eqrem Qabej Natyror Nafije Shabani fina_sh13@hotmail.com

98

Almanak_basbakan.indd 98

25.11.2011 18:39:54

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

29-03-1990 Prizren Priştine Üniversitesi Matematik Enformatik n_kulici@hotmail.com

NEHAD KULİCİ
Ne diyebilirim ki… Bu duyguları yaşamak bambaşka bir deneyim. 15 gün boyunca, 9 şehri gezdiğim için çok gururluyum. Ayasofya mükemmeldi. İslam ve Hıristiyanlık dinini bir arada görmek mükemmel bir olaydı. Bana, Panorama 1453 Fetih Müzesi, Sultanahmet Camii, Selimiye Camii gibi tarihi ve kültürel açıdan önemli mekanları görme şansı veren Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ederim. Çanakkale, Bursa, Afyon ve Konya da mükemmel ve zengin tarihe sahip şehirlerdi. Ama benim en çok etkilendiğim şehir Nevşehir’di. Kapadokya, güzel manzarasıyla ve taştan evleriyle çok etkileyiciydi. Bu etkinliği düzenleyenlere tekrar teşekkür ederim ve inanıyorum ki Türkiye’yi bir daha ziyaret edeceğim.

Türkiye… Aslında dilini, kültürünü çok iyi bildiğim ancak bir türlü gelip göremediğim güzel ve büyük ülke… Seni görmek, hissetmek ne güzel. Her yerin mi güzel olur? İstanbul, Çanakkale, Nevşehir… Doğu ile batıyı bağlayan ihtişamlı ülke, en büyük zaferlerinin birini (18 Mart, Çanakkale Zaferi) benim doğum günümde yaşayan ülke… İyi ki varsın. Kosova’dan sana selam ve sevgi getirdim. Senin selam ve sevgini de Kosova’ya götüreceğim. Tekrar geleceğim. Hoşça kal Türkiye.

NORA CECELİA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 18.03.1990 Vushtrri Priştine Üniversitesi Ekonomi-Türk Dili Nora Cecelia noky@hotmail.co.uk

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

03.08.1993 Priştine Sami Fraşıri Lisesi Fen Bölümü Nida Shahini nidap.x@live.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

NİDA SHAHİNİ

Türkiye’nin her biri birbirinden etkileyici illerini gezmek beni çok mutlu etti. Yolculuğum süresince sadece hayal edebileceğim yerleri gezdim ve gördüm. Öyle güzel anlar yaşadım ve öyle etkileyici yerler gördüm ki, sanki rüyalar alemine gitmiştim. Şans bana güldü. Çünkü Türkiye’nin en güzel şehirlerini görme ve yaşama fırsatı buldum. Bu şansın bana tekrar gülmesini ümit ediyorum. Teşekkürler.

Doğrusunu söylemek gerekirse, bu projenin bu kadar kültür, tarih ve güzellik dolu olabileceğini düşünmüyordum. Gittiğimiz bazı yerleri daha önce görmüş olsam da, o kadar heyecanlandım ve buralar hakkında o kadar çok şey öğrendim ki bu kâğıda neler sığdıracağımı şaşırdım. Diğer ülkelerden gelen arkadaşlarla, kardeşlerimizle tanışmak da ayrı bir duyguydu. Benim için inanılmaz, paha biçilemez ve bir o kadar da muhteşem bir deneyim oldu. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunmak isterim.

NUHİ UKA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 07.01.1994 Sllatinë e madhe Hivzi Sulejmani Lisesi Bankacılık Nuhi Uka lumi_-33@hotmail.com

99

Almanak_basbakan.indd 99

25.11.2011 18:39:58

KOSOVA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

25.05.1993 Prizren Gjon Buzuku Lisesi Fen Bölümü Orhan Şabani orki_pz@hotmail.com

ORHAN ŞABANİ
Öncelikle, bu gezinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletmek isterim. Bu güne kadar geçirdiğim en güzel günlerdi. Çünkü bu benim Türkiye’ye ilk gelişim. Bu gezi, farklı ülkelerden gelen birçok yeni arkadaş edinmemi sağladı. Gezdiğim yerler beni çok etkiledi ve en çok Çanakkale şehitliğinde duygulandım. Burada, çok şey öğrendim ve kitaplardan okuduklarımı görmenin tamamen farklı bir duygu olduğunu anladım. Bu gezide yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Türkiye’yi gezmek, Çanakkale, İstanbul, Edirne ve Bursa’yı görmek, anlamak çok güzeldi. Kısacası, Türkiye’yi bir başka ülkede öğrenmeye çalışmak yerine Türkiye’yi gezip, hissetmek benim için mükemmel bir duyguydu. Saygılarımla.

15 gün süren Türkiye gezisi, benim için tarihi ve kültürel açıdan çok güzel bir tecrübe oldu. Kardeş ülke olan Türkiye’yi ziyaret etmek unutulmayacak bir duyguydu. Bu 15 günde Türkiye’nin tarihi ve kültürünü öğrendik. Bunu İstanbul, Ankara, Çanakkale, Edirne ve Bursa gibi şehirleri ziyaret ederek gerçekleştirdik. Gezdiğimiz tüm şehirler çok güzeldi ama beni en fazla etkinleyken şehir İstanbul oldu. Çünkü oradaki camiler, parklar ve manzaralar çok güzeldi ve beni çok etkiledi. Tek kelimeyle Türkiye beni çok etkiledi.

PETRİT EMİNİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 15-05-1993 Viti Gjimnazi Kuvendi i Lezhes Matematik Enformatik Petrit Emini petrit-emini@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

07.03.1994 Priştine Sami Fraşıri Lisesi Fen bölümü Ozan Çarıkçı ozann.10@hotmail.com

OZAN ÇARIKÇI

Türkiye’nin tarihini öğrenmek, doğal güzelliklerini tanımak benim hayata daha olgun bir tavırla bakmamı ve hayata daha iyi bir şekilde hazırlanmamı sağladı. 04-18 Temmuz 2011 tarihleri hayatımda çok önemli bir yer edindi. 21 yaşındaki bir insan olarak hayatımdaki boşlukları, bu güzel yerleri gezip görerek doldurdum. Bu yolculuk benim hayatımda bir çiçek gibi açtı. Hani bahçelerimizde yaz aylarında açan çiçekler olur ya… Bu projede yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum ve inanıyorum ki bu yolculuktan sonra şans yine bana gülecek ve hayatımda yine bu gibi güzelliklere sahip olacağım. Saygılarımla.

Bu güne kadar birçok gezide bulundum. Ancak bu yaz düzenleneceğini bildiğim bu projenin hiç bu kadar heyecanlı, güzel ve hızlı geçeceğini düşünmemiştim. Bu proje 15 gün sürdü ama ben sanki 15 saat yaşamış gibiyim. Günler dolu dolu ve hızla geçip gitti. Bu gezi tam anlamıyla tarih ve kültürle dolu geçti. Hayatımda yaşadığım en güzel günleri Türkiye’de yaşadım. Buraya gelmemizi sağlayan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla.

QENDRESA QİTAKU
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 13.04.1990 Mitroviça Tıp Fakültesi Genel Qendresa Qitaku qendresa.qıtaku@hotmail.com

100

Almanak_basbakan.indd 100

25.11.2011 18:40:03

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

17.12.1987 Prizren Priştine Üniversitesi Matematik Enformatik Recep Pala foto_rcp@hotmail.com

RECEP PALA

İstanbul havaalanında gönüllü arkadaşlar bizi çiçeklerle karşıladı. Bu benim için güzel bir izlenimdi. Tarih ve kültür gezisine İstanbul’dan başladık. İstanbul hepimizi büyüledi. Ardından Edirne ve şehitliklerin bulunduğu Çanakkale bizde derin izler bıraktı. Gezi boyunca Bursa, Bilecik, Afyonkarahisar, Mevlana’nın türbesinin bulunduğu Konya, Nevşehir ve Ankara’yı gezdik. Nevşehir, peribacaları, güvercinlik vadisi ve güneşin batışıyla bizim kendimizi bulduğumuz yer oldu. Bu gezi, şimdiye kadar katıldığım en güzel kültür ve tarih gezisiydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve bu projenin devam etmesini diliyorum. Saygılarımla.

Bu proje sayesinde, hayalimdeki Türkiye’nin tarihi ve kültürünü daha yakından tanımak beni çok etkiledi. Türkiye’ye ve Türk tarihine önceden beri ilgim vardı. Bu yüzden benim için bu gezi bir başka güzel ve anlamlı. En çok etkilendiğim ve duygularıma hakim olamadığım yerler Çanakkale, Bilecik, Konya ve Nevşehir’di. Son olarak, bana burada olma imkanı veren herkese çok teşekkür ederim. Saygılarla.

SELCAN KOVAÇ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 29.06.1988 Prizren Priştine Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Selcan Kovaç selcan_k38@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

28.12.1993 Gjilan Zenel hajdini Gjilan Matematik Enformatik Rinor Morina noli_11gl@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

RİNOR MORİNA

Ülkemizden çok uzakta ama vatanımızdayız. Hayatımız boyunca unutamayacağımız, 15 gün süren bir geziydi bu. Vatanımızın tarihte yer alan cesurluk hikayelerini, kültürünü, hala ayakta dimdik durduğunu görerek, öğrenmek bana çok şanslı olduğumuzu hissettirdi. Türklüğün ne demek olduğunu, Türkiye’nin nasıl bir ülke olduğunu överek anlatacağız. Gururla ‘Türküm’ dememizi sağlayan herkese çok teşekkür ederiz.

Bu gezi boyunca kendimi çok iyi hissettim. Türkiye’de olduğum için çok şanslıyım. Bu gezi sayesinde Türkiye hakkında çok fazla şey öğrendim ve diğer ülkelerden gelen gençlerle çok iyi arkadaşlıklar kurdum. Her şey için çok teşekkür ederim.

SELDA VIZDIK
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 04.12.1993 Priştine Sami Fraşıri Lisesi Fen Bölümü Seda Vızdık selda_vizdik3@hotmail.com

101

Almanak_basbakan.indd 101

25.11.2011 18:40:07

KOSOVA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

24.08.1989 Prizren Priştine Üniversitesi Matematik Enformatik Semra Çesko semra-guzelim@hotmail.com

Benim Türkiye’ye ilk gelişim değil ama bu kadar çok şehri daha önce gezmemiştim. Her şey çok güzeldi. Dolmabahçe Sarayı’nda, Mustafa Kemal Atatürk’ün odasını görmek beni çok etkiledi. Ayrıca Çanakkale’de şehitlikleri gezdik ve orada çok hüzünlendim. Daha sonra Konya’da Mevlana’nın yaşadığı yerleri görmek benim için anlatılmaz bir duyguydu. Ve Kapadokya’nın ayrı bir güzelliği vardı. Bu gezi benim için çok iyi bir deneyim oldu. Bu proje sayesinde Türkiye’nin tarihini ve kültürünü daha iyi anladım. Bizleri Türkiye’ye davet eden herkese çok teşekkürler.

SEMRA ÇESKO
Bu geziye hocalarım sayesinde katıldım. Bu projenin bir parçası olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü benim için çok güzel bir gezi oldu ve çok mutluyum. Bizleri buraya davet eden tüm yetkilere çok teşekkür ederim. Bizler İstanbul’a geldiğimizde sevgili rehberlerimiz bizleri çiçeklerle karşıladılar ve bu bizleri çok mutlu etti. Gittiğimiz her ilde bizi çok güzel karşıladılar ve en güzel şekilde ağırladılar. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Türkiye’nin birçok ilini gezdik. En çok etkilendiğim ve duygulandığım yer Çanakkale oldu. Orada, şehitlerimizi ziyaret ettik ve dualar okuduk. Konya’da Mevlana’yı ziyaret ettik ve çok etkilendim. Ayrıca Dolmabahçe Sarayı da beni etkileyen yerler arasındaydı. Atatürk’ün yaşadığı yeri görmek beni mutlu etti. Güneşin batışını izlediğimiz Kapadokya doğal güzellikleriyle muhteşem bir yerdi. Kısacası Türkiye’nin her yeri ayrı güzel ve ayrı anlamlar taşıyor. Bu gezi anlatılamaz ancak yaşanır. Teşekkürler Türkiye.

SİBEL SUMUÇ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 05.10.1990 Prizren Priştine Üniversitesi Matematik Enformatik Sibel Sumuç ssbl@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

17.07.1987 Prizren Priştine Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Sibel Şole sibel01805@hotmail.com

SİBEL ŞOLE
Tarih ve kültür gezisine İstanbul’da başladık. 15 gün boyunca birbirinden güzel 9 farklı şehir gezdik. Toplamda 500 kişiydik ve Türkiye’ye ayak bastığımızda bizleri çiçeklerle karşıladılar. Türkiye’nin en güzel tarihi ve kültürel yerlerini gezerek, buralar hakkında bilgi sahibi olduk. Ben en çok Çanakkale, Konya, Afyonkarahisar ve Nevşehir’i beğendim. Nevşehir’in benim için ayrı bir önemi var. Burası beni gerçekten büyüledi. Gerek peribacaları gerekse güneşin batışını seyrettiğimiz Güvercinlik Vadisi beni çok etkiledi. Bu Türkiye’ye ilk gelişim ve ilk gelişimde bu kadar çok şehri gezip, görmek harika bir şeydi. Bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Bize bu şansı veren herkese çok teşekkür ederim. Ve böyle projelerin devam etmesini canı gönülden isterim. Türkiye’de unutulmaz günler geçirdim ve çok mutluyum. Saygılarımla.

Türkiye tarihi ve kültürü çok zengin olan bir ülke. Okullarda Türkiye tarihi hakkında çok şeyler okuduk, öğrendik ama bunları yerinde, olduğu gibi görmek ayrı bir heyecan veriyor insana. Çanakkale destanını babam hep anlatır, şarkısını söyler, ağlardı. ‘Kızım bu savaşta yüz binlerce şehit verdik’ derdi. O zaman anlayamazdım. Ama Çanakkale’yi, oradaki şehitleri görünce, anlatılanları duyunca anladım ki gerçekten Çanakkale geçilmezmiş. İstanbul, Avrupa’nın kültür başkenti, ayrı bir efsane, eşsiz bir güzellik… İstanbul’u anlatmak yetmez, görmek, yaşamak gerek. Adını bütün dünyaya duyurmuş Mevlana’nın yaşadığı şehir Konya… Anlatılamaz bir duygu etrafı sarıyor, her yer huzura kavuşuyor. Ve Mevlana’nın şu sözü kulaklarda “ Ne olursan ol yine gel. İster mecuzi ister puta tapan ol. Tövbeni bin kere bozmuş olsan da gel…” Yaşadığım şehrin bir kopyası Bursa… Yeşillikler diyarı, tarihi, kültürü ile zengin bir şehir. Dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan Karagöz-Hacivat oyunu, Ulu Camii, Kapalı Çarşı ve unutulmayan güzellikleri… Türkiye’ye ikinci gelişim ama bin defa daha gelsem, her geldiğimde yeniden mutlu olacak, ayrıldığımda üzülecek ve hep burada kalmak isteyeceğim… Bu programın bana en büyük katkısı; nerde olursam olayım, Türkiye’de, Makedonya’da, Bosna Hersek’te, Avustralya’da… Burada kardeşlerimin, ağabeylerimin olduğunu biliyorum. Bu sebepten dolayı bu projeyi hazırlayanlardan Allah razı olsun. Teşekkürler Türkiye.

SEMRA PALA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 20.03.1994 Prizren Gjon Buzuku Lisesi Fen Bölümü Semra Pala semra_btnm@hotmail.com

102

Almanak_basbakan.indd 102

25.11.2011 18:40:13

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

09.05.1990 Prizren Priştine Üniversitesi Matematik Enformatik syeda_e@hotmail.com

SÜEDA MECO
Türkiye’ye geldiğim için çok memnunum ve iyi ki gelmişim. Bu gezi sayesinde hiç tanımadığım ve dünyanın farklı yerlerinden gelen gençlerle arkadaş oldum. Gezi boyunca en çok İstanbul, Nevşehir ve Konya’yı beğendim. Gezdiğim her şehrin ayrı bir güzelliği vardı. Bu proje ile Türkiye’nin kültürel ve tarihi güzelliklerini tanıdım. Türkiye’nin çok geniş bir tarihi geçmişi var. Ayrıca insanlar çok yardımsever. Son olarak emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Türkiye bende çok büyük bir etki bıraktı. Beni en çok şaşırtan ve etkileyen şeylerden biri, camilerin çok büyük olmasıydı. Atatürk’ün son anılarını yaşadığı, Dolmabahçe Sarayı çok etkileyiciydi. Bunun yanı sıra ilginç ve beni kendine hayran bırakan şey Truva Savaşı’nda kullanılan Truva atıydı. Bu gezi süresince Türkiye’nin tarihi ve kültürünü tanıma fırsatı yakaladığım için kendimi şanslı hissediyorum. Hayatımda şimdiye kadar yaşadığım tüm gezilerden en önemlisi bu gezi oldu. Bu gezi her zaman aklımda kalacak. Türkiye’ye çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla.

URAN MALAJ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 03.06.1989 Skenderaj Filoloji Fakültesi İngiliz Dili Uran Malaj u_m_uk1@hotmaıl.co.uk

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

29.09.1989 Skenderaj Filoloji Fakültesi İngiliz Dili Taulant Abazi t_ab_sg@hotmaıl.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

TAULANT ABAZİ
Türkiye ziyareti, şimdiye kadar yaşadığım en güzel tecrübelerden biriydi. İlk geldiğim günden itibaren birçok şey ilgimi çekti. Birincisi havaalanında bizler için yapılan karşılamasıydı. İkincisi İstanbul, mükemmel bir şehirdi. Bir sürü yeri gezdik ve her yer gerçekten çok güzeldi. Altyapısından başlayarak kültüründen, insanına kadar birçok şey öğrendim. Türkiye’ye ve bu projeyi düzenleyen Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü bizi hiçbir şeyden mahrum bırakmadılar. Bizim daha güzel şeyler öğrenmemiz için hiçbir şeyden sakınmadılar. Diğer ülkelerden gelen gençlerle tanışmamız, kaynaşmamız ve onların kültürlerini tanımamız hayatımıza büyük bir tecrübe kattı. Son olarak eklemek istiyorum, çok teşekkür ederim Türkiye.

Türkiye gibi tarihi ve kültürel açıdan zengin bir ülkeyi, bu koşullarda ziyaret etmek kolay elde edilecek bir fırsat değil. Bu gezinin kendi adıma güzel bir tecrübe olması için elimden geleni yaptım. Birçok şehir beni etkiledi ama bazıları hafızamdan asla silinmeyecek. Ayasofya’nın o mükemmel dini tarihi ve mimarisi unutulmazdı. Selimiye Camii’nin içindeki o güzel işlemeleri ve o tarih dolu havası da unutamayacağım anılardan biri. Panorama 1453 Fetih Müzesi’nde kutsal savaşın üç boyutlu anlatımı, sadece hikayelerde duyduğumuz Dolmabahçe Sarayı, Truva ve Kapadokya da bunların arasında. Bu yazıyı yazarken gezdiğim yerleri tekrar hatırlatıyorum ve şuan çok mutluyum. Çok teşekkürler.

VLERA İSUFİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 01-03-1994 Priştine Sami Fraşıri Lisesi Vlera İsufi vlera_i@hotmail.com

103

Almanak_basbakan.indd 103

25.11.2011 18:40:18

KOSOVA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

07.04.1989 Priştine Ekonomi Fakültesi Finans ve Bankacılık Yllka Ahmeti y_ahmeti@live.com

YLLKA AHMETİ
Türkiye’nin tarihini ve kültürünü tanıma fırsatım olduğu için kendimi hem şanslı hissediyorum hem de bu durumdan büyük bir haz duyuyorum. Bu yolculuk süresince beni en çok etkileyen şey, insanların saygısı ve misafirperverliğiydi. Kendimi yaşıtlarımdan ayrıcalıklı hissediyorum. Çünkü Türkiye’yi tanıma imkanım oldu. Ve ümit ediyorum ki Türkiye’yi tekrar ziyaret edeceğim. Çünkü o tarihi dokusu ve kültürü beni gerçekten çok etkiledi. Teşekkürler.

Bu proje gerçekten çok güzel detaylandırılmıştı. Farklı ülkelerden gelen gençlerin Türkiye’de bir araya gelmesi ve ortak bir noktada buluşması beni çok etkiledi. Türkiye tarih ve kültür mirasını, örf ve adetlerini koruyan bir ülke. Çok gelişmiş bir alt yapısı var ve ekonomik açıdan büyük bir güç. Ayrıca Türkiye nadide güzelliklere, büyük bir medeniyete ve misafirperverliğe sahip olan bir ülke olarak beni kendine hayran bıraktı. Bana, bu bilgilere sahip olma fırsatı sunan herkese teşekkür ederim.

EKREM NEBİHİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 15.07.1989 Skenderaj Ekonomi Fakültesi Matematik Enformatik Ekrem Nebihi ekremi_02@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

08.08.1993 Prizren Gjon Buzuku Lisesi Doğa Bilimleri Driola Susuri driola_@hotmail.com

DRİOLA SUSURİ

Böyle mükemmel bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Çünkü bu projede Türk kültürünü, tarihini ve güzelliklerini tanıma fırsatım oldu. Dolu dolu geçen, güzel günler yaşadık. Farklı kültürlerden gençlerle arkadaşlıklar kurduk. Bize bu fırsatı sunan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Gezi süresince duygulu anlar yaşadım ve bu proje sayesinde birçok tecrübe kazandım. Gezdiğimiz şehirlerden en çok Çanakkale’yi beğendim. Çünkü Çanakkale’nin çok duygusal bir öyküsü vardı. Ayrıca Kapadokya ve oradaki taş evler beni oldukça etkiledi. Bu gezi benim için gerçekten çok faydalıydı. Bu gezi sayesinde Türkiye’nin tarihi ve kültürü hakkında bilgi edindim ve Türkiye’yi tekrar ziyaret etmem gerektiğini anladım.

ZYRIJE RİZAHU
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 30.06.1990 Presheve Priştine Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Zyrije Rizahu zyrije_90@hotmail.com

104

Almanak_basbakan.indd 104

25.11.2011 18:40:24

Bursa / 10-11 Temmuz 2011

İznik Kale si

Ulu Camii

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

zık alı Kı Cum ü Köy

105

Almanak_basbakan.indd 105

25.11.2011 18:40:40

Almanak_basbakan.indd 106

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

106

Atat ürk Köşk ü

HacivatKaragöz Müzesi

25.11.2011 18:40:55

Uluçınar

107

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 107

25.11.2011 18:41:15

Almanak_basbakan.indd 108

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

108

Emir Sulta n

Tophane

Hanlar

25.11.2011 18:41:30

e ürb şil T Ye

109

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 109

25.11.2011 18:41:44

Almanak_basbakan.indd 110

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

110

Kap alı Ç arşı

25.11.2011 18:41:53

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 111

25.11.2011 18:42:02

111

112

Almanak_basbakan.indd 112

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

25.11.2011 18:42:02

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

MAKEDONYA

Almanak_basbakan.indd 113

25.11.2011 18:42:02

113

MAKEDONYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

23.09.1987 Üsküp Kiril ve Metodiy Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Aleksandra Arangelovic sanja_slow@yahoo.com

ALEKSANDRA ARANGJELOVİKJ
Bu muhteşem devletin, bu muhteşem kültür ve tarihini tanıdığım bir gezi içersinde olmaktan ne kadar mutluluk duyduğumu anlatamam. Bir Makedon olarak Makedonya’da Türk dili ve edebiyatı bölümünde eğitim görmekteyim ve yıllarca satırlarda okuduklarımı, şimdi karşımda görmek çok farklı bir duygu. İstanbul’a varır varmaz bizleri karşılayan arkadaşlarımızın, o sıcak ‘hoşgeldiniz’ sözleri ve sanki kalp bahçesinden koparılmışçasına güzel kırmızı gülleri ile karşılaştık. İşte daha o anda herşeyin çok ama çok güzel olacağının farkına varmıştım. Ve öyle oldu zaten. İnanılmaz güzellikte şehirler gezdik ve bu şehirler çok iyi bir şekilde sıralandırılmıştı. Bu gezide emeği geçen herkese teşekkür ederken, söylemek istediğim tek şey; benim eğitim hayatıma devam etmek istediğim bu ülkeyi bana yeterince tanıttınız. En büyük teşekkürüm ise Türkiye’ye.

Böylesine paha biçilmez bir gezi sayesinde, yurtdışında yaşayan Türk gençlerini bir araya toplayarak, şanlı tarihimizi ve kültürümüzü bizlere yakından tanıma fırsatı veren Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkür ederim. Ayrıca bizlere farklı kültürlerden gelen gençlerle buluşup, kaynaşma imkanı tanıyan ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hiç şüphem yoktur ki bu gibi projeler gelecekte meyvelerini fazlasıyla verecektir. Temennim; bu ve buna benzer projelerin devam etmesidir.

AMDI SALIO YAŞAR
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 31.05.1987 Radoviş Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Tıp Fakültesi Hamdi Yaşar dr.hamdisalioyasar@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

29.04.1988 Üsküp Kiril ve Metodiy Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Aleksandra Naumovska ane.naumovska@hotmail.com

Projeyle alakalı ne desem, ne söylesem eksik kalacaktır. 15 gün içinde, 9 şehir gezdik. İstanbul, Edirne, Bursa, Çanakkale, Konya, Afyon ve Ankara gibi şehirler tarihi ve kültürel mirasları ile bizlere kapılarını açtı. Bu gezi sayesinde bir sürü eğlenceli ve iyi gençle tanıştım. Gezi süresince bizim yanımızda olan herkes çok samimiydi ve bizim için ellerinden geleni yaptılar. Gelecekte Türkiye’ye tekrar geleceğimi söylemek isterim. Organizasyonda emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ederim.

ALEKSANDRA NAUMOVSKA
Türkiye’ye geldiğim ilk gün, ‘Hoşgeldiniz’ diyen güler yüzleri görüp de aynı içtenlikle ‘hoşbulduk’ denildiği gündü. Üsküp’te, Aziz Kiril ve Metodi Üniversitesi’nde Türk dili ve edebiyatı bölümünde eğitim görmekteyim ama yine de Türkçe bilmiyorum. Bu projeyi düzenleyenlere çok teşekkür ederim. Çünkü Türk dili, kültürü ve tarihi hakkında sahip olduğum bilgileri geliştirmemi sağladılar. Her yönden kaliteli bir organizasyondu. Projede bizim yanımızda olan herkes çok içtendi ve mutlu olmamız için ellerinden geleni yaptılar. Türkiye benim ülkem kadar muhteşem bir yer. Dolayısıyla bu muhteşem yeri görmemizi sağlayan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkür ederim. Türkiye, kültür ve tarih açısından rüya gibi bir ülke. Bu ülkenin bir parçası olan herkes bence çok şanslı. Türkiye’ye yeniden gelme, bu müthiş tarihi ve kültürü bir kez daha yaşama ümidi ile…

ANASTAS EFREMOV
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 22.02.1993 Kalkandelen Mosapiyade Meslek Lisesi Nace Efremov nace_te@hotmail.com

114

Almanak_basbakan.indd 114

25.11.2011 18:42:07

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

09.08.1993 Üsküp Rade Jovcevski Andrej Georgievski andrej.lavce@hotmail.com

ANDREJ GEORGİEVSKİ
Söylenebilecek hiç bir söz, eminim hislerimi anlatmaya tercüman olamaz. Güvercin gibi uçmak isteyen kalbimi, avuçlarımın arasına alışımla başladı herşey. Hiç bilmediğim ve çok merak ettiğim topraklardı Türkiye. Ben bu gezi sayesinde Türkiye’yi tanıdım, anladım. Türkiye gerçekten müthiş bir ülke ve bu muhteşemliğini de birçok şeye borçlu. İlk olarak o derece engin ve o derece güzel süslenmiş bir toprak ki; yapılar, tarihi kalıntılar, yaşananlar tarihi bir karışım resmen. Kültürü ile de adeta çok çeşitli bir mutfak. İçerisinde, çağlar öncesi ve sonrası her türlü kültürden nimetler var. Her hangi birinden faydalanmak isterseniz, görmeniz gereken ülke burası. Camileri, müzeleri, anıt ve tekkeleri ile bizlere kucak açtı Türkiye. Bu gezide dostluk ve arkadaşlık kavramı açısından da büyük bir ilerleme katettiğime inanıyorum. Her şey sanki uyanmaktan korktuğum o güzel rüyaları andırıyordu. Program o kadar dolu doluydu ki sıkılacak an bulamadık. Proje boyunca yanımızda olan arkadaşlarımız bizler için her zaman en iyi olanı yapmaya çalıştılar. Onları çok sevdik. Üzücü olan ise onlar Türkiye’nin güzellikleri ile bizsiz hayatlarına devam edecekler. Bizler ise o güzelliklerden mahrum, onlara duyduğumuz sevgi ve özlemle hayatımıza devam edeceğiz. Şimdi ise sözlerime nasıl nokta koyabilirim bilemiyorum. Çünkü oturup da herşeyi yazmaya çalışsam, eminim ki ne zaman, ne sayfalar, ne kalem ne de kelimeler yeter. Tek isteğim, bir rüzgarın esmesi ve Türkiye’de yaşadığım bütün anıları bana getirmesi. Sevgilerimle.

Türkiye’ye ilk defa gelmiyorum. Ancak bu proje Türkiye’nin tarihini ve kültürünü yakından tanınmamı sağladı. İlk önce Tanrıya ve daha sonra organizatörlere, Türkiye’nin en güzel şehirlerini ziyaret etmemi sağladıkları için teşekkür ediyorum. Burada unutulmayacak anlar yaşadım. Doğal güzellikler ve farklı tarihi mekanlar beni çok etkiledi ve ruhumun dinlenmesini sağladı. Benim için unutulmayacak ve hayatımda iz bırakacak bir geziydi. Bu gezi için kelimeler yetmiyor, o yüzden kısa tutuyorum. Size çok teşekkür ediyorum ve sizleri selamlıyorum. Gelecekte tekrar görüşmek dileğiyle. Saygılarımla.

ARDİTA KOVAÇİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 12.03.1988 Üsküp Üsküp Tıp Fakültesi Baş Hemşire Ardita Kovaci hana88_dielli@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

06.06.1993 Tetova Kiril Pejcinoviq Matematik Mühendisliği Ardi Hasani ardi.hasani@live.com

Türkiye’nin tarihi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmamı ve diğer ülkelerin gençleriyle tanışarak çevre edinmemi sağlayan bu geziye katılmak büyük bir onurdu. İstanbul’dan başlayan bu gezi, başkent Ankara ile sona erdi. İstanbul’un mimari yapısı çok güzeldi. Sıradaki şehir Edirne’ydi. Edirne’de Lozan Antlaşması ve sınır savaşları hakkında bilgiler edindim. Çanakkale’de şehitlerin mezarlarını ve Truva savaşlarının sembolü olan Truva atını gördük. Osmanlı İmparatorluğu zamanında kurulmuş Cumalıkızık Köyü’nü ziyaret ettik. Daha sonra Bursa’daki cami ve çarşıları, Osmanlı İmparatorluğu’nun temelinin atıldığı Bilecik şehrini, Afyon’u ve Mevlana Müzesi’nin yer aldığı Konya’yı ziyaret ettik. Kapadokya’daki peribacaları her zaman aklımda kalacak güzellikler arasında. Son olarak Başkent Ankara’nın tarihi ve kültürel simgelerini gördük. Bu gezinin bana Türk tarihi ve kültürü hakkında önemli bilgiler kazandırdığını söyleyebilirim. Bu geziyi organize eden herkese teşekkür ederim.

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

ARDİ HASANİ
Türkiye’deki bu gezi, yeni arkadaşlar edindiğim ve birçok tarihi eseri gördüğüm için çok güzeldi. İstanbul’da 3 gün kaldık ve birçok müze ve cami gezdik. Edirne’yi ve daha sonra Çanakkale’yi ziyaret ettik. Çanakkale’de, stratejik öneme sahip olan Çanakkale Boğazı ve tarihi değerleri yüksek olan birçok eser, akılda kalacak kadar güzeldi. Bursa’da yediğim yöresel İskender Kebabı muhteşemdi. Bilecik, tarihi eserlerle süslenmiş çok eski bir şehirdi. Konya’daki camiler çok güzeldi. Beni en çok etkileyen yer Nevşehir’di. Bu şehri hayatım boyunca unutmayacağım. Orada peribacalarını ve güneşin batışını görmek benim için bir ayrıcalıktı.

AVNİ JAKUPİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 07.02.1991 Tetova Tetova Devlet Üniversitesi İnşaat Avni Jakupi avni.jakupi@hotmail.com

115

Almanak_basbakan.indd 115

25.11.2011 18:42:11

MAKEDONYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

18.11.1993 Tetova Nikola Stejn Tıp Aynur Veap dark-angel-93@live.com

AYNUR VEAPİ
Öncelikle böyle bir organizasyona katıldığım için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Türkiye’yi böyle geniş kapsamlı bilgiler edinerek dolaşmak ve atalarımızın bizlere hediye etmiş olduğu bu topraklarda bulunmak, herkesin yaşayabileceği bir deneyim olmadığı için kendimi çok şanslı hissediyorum. Gezimize hayallerin başkenti olan istanbul’dan başlamış olmamız heyecanımı daha ilk andan doruklara çıkarmayı başarmıştı. Evlad-ı Fatihan diyarından yola çıkıp, günümüzün Anadolusu’na geldiğimizde hepimizin içi kıpır kıpırdı. Hele hele Çanakkale’deki şehitlerimizi ziyaret ettiğimizde gözyaşlarımıza hakim olmakta zorluk çekiyorduk. Çünkü onlar oraya vatanları uğruna canlarını feda etmek için gitmişlerdi. Daha sonra sırada Bursa vardı. Ayrı bir maneviyat vardı havasında. Ulu Camii’den içeri adım attığımızda, iliklerimize işleyen o manevi aşk ateşi, bizi bir anda küle çevirmişti. Bu anlar hayatımda hiçbir zaman unutamayacağım anlar olarak kalacak. Bunları bizlere yaşattığınız için emeği geçen herkese sonsuz tesekkürlerimi sunuyorum.

15 gün boyunca bizlere sunulan anlar, biriktirdiklerimizi çoğaltarak, hafızalarımızda yeni bir sayfa açmamızı sağladı. Yaklaşık 500 kişinin yaşamış olduğu farklı olaylar, aynı duygulara çıkıyordu. Böylece hepimizin ortak amacı, bizleri yaşamayı arzuladığımız bu topraklarda buluşturdu. Bizden hayatımızda açılan bu yeni sayfanın cümlelerini kurmamız istenirken, basit özne ve yüklemlerin olmayacağı tahmin edilmiştir. Çünkü Türkiye’de geçirdiğimiz zamanın çoğu, her ne kadar kültürel etkinliklere dayansa da duygu yoğunluğu karşısında birbirimize bakarken, gözlerimizde ‘Türk’ olmanın verdiği mutluluk ortaya çıkıyordu. Büyük bir organizasyonun içinde yer aldığımın ve şanslı kişilerden biri olduğumun farkındalığı ile yazıyorum bu yazıyı. Hatırlayacağım düzinelerce anının çoğunun bu organizaysona ait olması, geziye katılmakla doğru bir karar verdiğimin ve mutlu olduğumun kanıtıdır. Anavatanımızın dışında yaşayan Türk gençlerine açılan fırsat kapıları, bizleri hedeflerimize bir adım daha yaklaştırdı. İçimizde taşıdığımız aynı değerlere, farklı yerlerde sahip çıkılmaya çalışılıyor. Ve bu değerleri, 15 gün boyunca biribirimizle paylaşmamızın sağlanması, milli zenginliklermizi daha da ön plana çıkardı. Farklı şehirlerde gördüğümüz tarihi abideler, kitaplardan okuduklarımızla pekişerek, o mekanları derinlemesine anlamamızı ve bu yüzyılda özlediğimiz kahramanları çok yakından hissetmemizi sağladı. Gittiğimiz yerlerde kendimiz için bir şeyler aramaya kalkmadan, kendimizi her yere ait hissederek, özümüzü bulduk. İstanbul’un fethindeymiş gibi heyecanlandım, Çanakkale’de kahramanlıklara bir daha ağladım. Mevlana felsefesini yakından takip eden biri olarak, insan hakları adlı bavulla dolaşırken, diplomasi oyununun boşluğuna düştüm ve dünyanın Celalleddin-i Rumi’ye ihtiyacı olduğunu anladım. Yani öğrendiklerim ve hissettiklerimi bu gezi sayesinde aynı kare içine koymayı başardım. Duygularımı 9 şehrin içine sığdıramadım ama kazandıklarımı anılarla beraber hafızama sığdırdım.

BENNU MUSLİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: 21.07.1990 Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Siyasi Bilimler Bennu Musli

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

17.02.1991 Üsküp Kliment Ohridski Polis Akademisi Berna Musli bernamusli@hotmail.com

BERNA MUSLİ
Güzel dileklerle geldiğimiz bu buluşmada beklentilerimizin boş çıkmaması beni çok mutlu etti. Değişik ülkelerden gelen gençlerle tanışmak, bizlere yeni dostlukların yolunu açarken, 9 şehrimizde yaptığımız tarih ve kültür gezileri, bizlere değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğini bir daha gösterdi. Biz gençlere sunulan bu fırsatı iyi değerlendirdiğime inanıyorum. Hayatımda var olan güzel anılara bir yenisi daha eklendi. Bilgilerimi gördüklerimle pekiştirdim. Gençlere her alanda çok şey kazandıran bu projenin, güzel dostluklarla sonuçlanması da bizleri mutlu etti. Aslında hepimizin ayrı şehir ve ülkelerde aynı kültür, duygu ve düşünceyi paylaştığımızı, birbirimize ne kadar benzediğimizi gördüm. Organizasyondan bahsetmeden geçemeyeceğim. Kaçırılmaması gereken fırsatlardan biri önümüze sunuldu ve açıkçası bu organizasyonda bulunmak kendimi şanslı hissettirdi.

Böylesine güzel bir programda yer aldığım için çok mutluyum. Bu gezi sayesinde daha önce hayal bile edemeyeceğim yerleri ve mekânları görme ve yaşama imkânı buldum. Avustralya’dan gelen Türk kardeşlerimizle birçok şey paylaştık. Farklı kültürler tanıma fırsatı buldum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür eder ve bu projenin gelecek yıllarda da devam etmesini temenni ederim.

BERAT KUKULİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 27.12.1996 Gostivar Gostivar Lisesi Berat Kukul beratkukul_gs@hotmail.com

116

Almanak_basbakan.indd 116

25.11.2011 18:42:15

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

13.03.1988 Radoviş Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Sosyoloji Bilent Genc bilent_genc@hotmail.com

BILENT LİMANOV
Atalarımızdan kalan ve var olan kültürümüzü daha yakından tanımaktan ve bu güzel topraklarda bulunmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Kültürümüzü ve tarihi eserlerimizi görmek, onlara dokunabilmek, Türkiye’de yaşayan kardeşlerimizi tanımak beni çok mutlu etti. Dilerim bu organizasyon sürekli devam eder. Çünkü bu sayede bizler atalarımızın neleri başardıklarını görmüş oluruz ve bu başarıları devam ettirmek için Türk gençleri olarak var gücümüzle çalışırız.

Türkiye’ye yaptığımız bu ziyaret hakkındaki, bütün düşüncelerimin pozitif olduğunu söylemek isterim. Türk kültürü ve tarihini öğrenmenin yanı sıra diğer ülkelerden gelen arkadaşlarla da yeterince iyi ilişkiler kurmamız bana mutluluk verdi. Gezdiğimiz şehirler arasında benim en çok dikkatimi çeken, yani en çok beğendiğim şehir, tarih ve kültür başkenti olan İstanbul oldu. En eğlenceli şehir ise Bursa’ydı. Bölgesel olarak en tuhaf yapılar ise Kapadokya’daydı. Bu 15 gün içinde çok güzel arkadaşlıklarımız, dostluklarımız oldu ve aramızda kopmayacak bağlar oluştu.

BOJAN KUKOSKİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 22.11.1987 Kalkandelen D.U.T Tetovo Resim Bojan Kukoski amnesiaclubte@live.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

22.12.1988 Pirlepe Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Birsen Mustafa sekerce_mkd@hotmail.com

BIRSEN MUSTAFOSKA

Sözlerime bu güzel organizasyona katıldığım için çok mutlu olduğumu söyleyerek başlamak istiyorum. Atalarımızın bize bahşettiği bu değerli topraklarda, bir Osmanlı torunu olarak gezmek, benim için paha biçilmez bir değer taşımakta. Buraya gelmemi sağlayan Zafer Derneği’ne, MATÜSİTEB’e ve Türkiye Büyükelçiliği’ne sonsuz teşekürlerimi sunarım. Kuruluş ve kurtuluş hikayesi Söğüt’te başlayan ve 3 kıtaya yayılan Osmanlı Devleti’nin en önemli şehirlerinde biri olan Bursa’ya yaptığımız ziyaret, duygularımı tamamıyle doruklarda yaşamamamı sağladı. İslam dünyasının en önemli 5 dini merkezinden biri olan Ulu Camii, duygularımın yeşermesine sebep oldu. Çanakale’deki şehitlikleri gezerken, adeta savaşın tam ortasındaymış gibi heycana kapılmamız, o atmosferin hiç unutulmayacak anlardan biri olmasısağladı. Burada her ne kadar birbirimizden uzak yaşıyor olsak da, birbirimize bir o kadar bağlı olduğumuza anladık. Emeği geçen herkese teşekürlerimi sunuyorum. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE, ne mutlu OSMANLI torunu olduğuma.

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Bu gezi o kadar güzel düzenlenmiş ki, anlatmaya kelimeler yetmez. Türkiye’ye her gelişimde çok mutlu oluyorum ve heyecanlanıyorum. Fakat bu sefer bambaşka bir sevinç içerisindeyim. Bu gezi bana çok güzel şeyler kazandırdı. Güzel arkadaşlar edindim ve çok önemli bilgiler öğrendim. Bu gezi sayesinde hayatım boyunca göremeyeceğim yerleri gördüm ve bu yüzden bu günleri hayatım boyunca unutmayacağım. Bu projeyi hazırlayan herkese çok teşekkürler.

CENGİZ RAŞİT
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 08.10.1989 Struga SEE Üniversitesi İş Bilişimi Cengiz Rasit cengiz_rock1@hotmail.com

117

Almanak_basbakan.indd 117

25.11.2011 18:42:19

MAKEDONYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

15.12.1987 Radovis Aziz Sveti Kiril Metodij - Üsküp Beden Eğitim ve Sağlık Destan Destanov didilove_987@hotmail.com

DESTAN DESTANOV
Öncelikle bu programda katkıları bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben MATÜSİTEB aracıyla bu geziye katıldım. Türkiye’nin tarihi ve kültürel yerlerini gezeceğimi biliyordum. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği bu organizasyonunu çok beğendim. Geziye İstanbul’dan başlayarak 15 gün boyunca 9 şehir gezme ve görme fırsatı bulduk. Çanakkale Savaşı ve şehitler hakkında birçok bilgi edindim. Rehberlerin bize anlatığı Çanakkale destanı ve tiyatro gösterisi ile Çanakkale’de yaşananları öğrendim ve bu beni ençok duygulandıran şey oldu. Gezdiğimiz bütün yerleri çok beğendim. Daha önce Türkiye’ye gelmiştim fakat tarihi yerleri gezme fırsatı bulamamıştım. Balkanlar ve Avustralya’dan gelen gençler ile 15 gün süren bu gezi sayesinde bir araya geldik. Ne kadar farklı yerlerde yaşasak da yanlız olmadığımızın farkına vardık. Türkiye bizi çok iyi karşıladı. Burada olmaktan çok mutluyum ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Gençlik Hizmetleri Dairesi Basşkanlığı’na bize bu fırsatı yaşattıkları için çok ama çok teşekkür ederim. Saygılarımla ve sevgilerimle.

İnsanın toplumda iyi bir pozisyonda olmasının başlıca sebebi, kendi kültür ve tarihini iyi tanımasıdır. Türkiye dışında yaşayan Türklerin kendi milliyetinin birer temsilcisi olması, bizlere değerlerimizi herkesten daha iyi tanıma görevine sahip olmamızı gerektirir. Böyle organizasyonlar sayesinde elimize geçen bu fırsatla tarihimizi kültürümüzü daha iyi tanıdık. Kimliğini, kültürünü ve geçmişini yitiren, birey olabilir mi? Birey, belleğini yitirmediği sürece, anılar ve mekanlarda yaşamaya devam eder. Biz bu belleğin gereksinimlerini gerçekleştirilen bu geziyle doldurduk. ‘Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuş gibi’ derler ya işte öyle İstanbul’a dokunmak, onu anlamak. Edirne’de sultanlarımla, Çanakkale’de mehmetçiklerimle, Bursa’da Karagöz ve Hacivat ile hayata bağlanmak çok ayrıydı. Bilecik’te Türk tarihini yaşamayı, Konya’da buram buram koklamayı, Nevşehir’de bir başka aleme ulaşmayı ve Ankara’da ‘Atatürk benimdir’ demeyi o kadar farklı buldum ki dostlarımla, kültür ve tarihimle ayrı bir hayata ulaştım adeta. Balkanaların kıyısından köşesinden, Avustralya’nın her bir yanından gelen kardeşlerimiz ve bizlere kucak açıp, bizleri misafir ettiğiniz, sevgi dili Türkçe ile dostluğa kardeşliğe yürümemizi sağladığınız için teşekkürler. Teşekkürler Türkiye.

EBRU ALİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 20.04.1989 Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Psikoloji Ebru Ali ebruali@ymail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

04.01.1990 Kalkandelen D.U.T Tetovo Makedonca Dili ve Edebiyatı Dijana Mladenovska dijana_te@live.com

DİJANA MLADENOVSKA
Eminim ki herkesin yaptığı gibi ben de sözlerime, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek başlıyorum. Buradan koordinatörimize ve organizasyonda emeği geçen herkese seslenmek istiyorum. Türkiye’nin kültürünü ve tarihini tanımamıza yardımcı oldunuz. Gezi süresince yepyeni arkadaşlarımız oldu. Bunun en büyük mimarları sizlersiniz. Bursa, bütün şehirler arasında en sevdiğim şehir oldu. Bursa’nın yanı sıra güzelliğiyle mest olduğum bir diğer şehir de Nevşehir, Kapadokya’ydı. Son olarak diyebileceğim tek şey; bu gezinin hayatım boyunca bende büyük bir anı olarak kalacağıdır.

Üsküp’te, Azis Kiril ve Metodi Üniversitesi’nde, Türkoloji bölümünde okuyorum. Okumakta olduğum bölümün yani Türk dilinin merkezi olan Türkiye’nin kültür ve tarihini öğrenmek bana ayrı bir mutluluk kattı. Türkiye gerçekten büyük bir ülke. Turizm, tarih ve kültür açısından da çok ama çok zegin. Bu gezi belki de imkansızın başarıldığının bir kanıtı. Bu gibi organizasyonlarda yer almak için her zaman can attığımı söylemek isterim. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

ELENA PANTOVSKA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 17.10.1987 Veles Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Elena Pantovska elena_pantovska@hotmail.com

118

Almanak_basbakan.indd 118

25.11.2011 18:42:24

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

23.08.1993 Tetova Nikola Stejn Tıp Ebru Mustafa ebru_mustafa@live.com

EBRU MUSTAFA
Türkiye’ye birçok defa geldim fakat hiçbir zaman Türkiye hakkınde böylesine önemli bilgiler edinmedim. Bu organizasyona katıldğımı öğrendiğim zaman, bunun diğer geziler gibi olacağını düşünmüştüm. Ama bu kez Türkiye’nin gerçek tarihini anladım. Gezimize İstanbul’dan başladık. Orada beni en çok etkileyen yer Dolmabahçe Sarayı oldu. Ulu önderimizin yaşamış ve vefat etmiş olduğu yeri gördüğümde, sanki saat 9’u 5 geçiyordu ve ben o tabloya bakıyordum. Her şey adeta bir film şeridi gibi gözümüm önünden geçti o an. Bende derin izler bırakan bir diğer yer ise Konya’daki Mevlana Müzesi oldu. Mevlana’nın nasıl ulu, engin düşünceli, bilgili ve edebi anlamda çok ilerlemiş bir kişi olduğunu anladım. Onun yazdığı sözleri okuduğumuzda, gözyaşlarımız su misali gözlerimizden akmaya başladı. İstanbul’dan Ankara’ya uzanan yolculuğumuzda Türk milleti, tarihi ve kültürü hakkında doğru bilgiler edindim. Bu yüzden böyle yararlı bir organizasyonda emeği geçen bütün herkese teşekkürlerimi iletiyorum.

Muhteşem bir gezi, unutulmaz anlar ve her zaman hatırlanacak dostluklar… Türkiye’nin vazgeçilmez tarihi ve kültürü bir kenara atılacak kadar basit değil. Bir tıp öğrencisi olarak hayatımda hep doktor olmayı planladım ve tarihi mekanlara çok fazla ilgi duymadım. Ama Türkiye’ye gelir gelmez o kadar çok şey dikkatimi çekti ki, bu eşsiz güzellikler tarafından büyülendim ve her tarihi mekanın hikayesini dinlediğimde çok daha fazla bağlandım. Ve ayrılması o kadar acıdır ki insana, anlatılmaz. Çok dolu ve güzel bir geziydi ve gözlerimi açıp kapayıncaya dek bitti. Dostluklar, güzel anılar ve yeni bilgiler kaldı hatırlararımızda. Türkiye, tarih ve kültürü açısından çok zengin bir ülke. Dolayısıyla bu ülke beni kendine çekti ve her yeni kültürel ve tarihi mekanda daha da içine haps etti.

ELENA GULEVSKA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 20.07.1988 Manastır Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Tıp Fakültesi Eleni Gulevska elenagulevska@yahoo.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

25.03.1996 Tetova Kiril Pejcinoviq Matematike Natyrore Edber Demiri edber_demiri@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

EDBER DEMİRİ
Burada geçirdiğim 15 gün, hayatımda geçirdiğim en güzel 15 gündü. Ben Türkiye’ye bir kaç kez gelmiştim ama Türkiye’nin bu tarihi yanını hiç görmemiştim. Türkiye’de gezdiğim bütün yerler bende değişik izlenimler bıraktı ve tarihi yönden beni çok etkiledi. Bende en çok etki bırakan yer Dolmabahçe Sarayı’ydı. Dolmabahçe Sarayı’na girdiğimde, sanki geçmişe bir kapı açmıştım. Sulltanların bayramlaşmalarına tanık oluyordum sanki. Saat 9’u 5 geçe ordaydım ve Atatürk’ün baktığı tabloya bakıyordum. Diğer beğendiğim yer ise Konya’ydı. Konya, Hz. Mevlana’nın ilkelerinden oluşan Mevlevi tarikatının kurulduğu yerdir. Hz. Mevlana engin düşünceleriyle ve edebi ruhuyla bilinen ve bilinecek bir kişidir. Hz. Mevlana’nın çok meşhur sözleri vardır ama beni en çok ‘Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol’ sözü etkiler. Türkiye’de geçirdiğim günlerin, bana çok şey katığını hissediyorum. Bana bu derin duyguları yaşattıkları için emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.

Bizlere İstanbul’dan Ankara’ya kadar, Osmanlının manevi kurucusu Şeyh Edebali’den son Osmanlı halifesine kadar Türk medeniyetini, kültürünü ve tarihini tanımamıza vesile olan Türkiye’ye, Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ve MATÜSİTEB’e teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu kültür ve tarih gezisinde, Balkan tarihinin Osmanlı ve Türk tarihinin bir parçası olduğunu bir daha hatırlatmış olduk. Aynı zamanda farklı ülke ve devletlerden olsa da bu tarihin ve kültürün içinde yer alan kardeşlerimizle bir arada olmanın mutluluğunu ve beraberliğini yaşamış olduk.

ELYESA MURTEZİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 18.12.1986 Üsküp Aziz Kiril Ve Metodiy Üniversitesi Kimya Elyesa Murtezi eljesa_m@hotmail.com

119

Almanak_basbakan.indd 119

25.11.2011 18:42:28

MAKEDONYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

29.07.1988 Üsküp Aziz Kiril Ve Metodiy Üniversitesi Arnavut Dili Ve Edebiyatı ЕЛИ БЛАЖЕВСКА elica_blazevska@hotmail.com

ELİCA BLAZEVSKA
Hayatımda ilk defa Türkiye’ye gelme fırsatı buldum. Bana bu fırsatı veren MATÜSİTEB’e çok teşekkür ederim. Gezi programının dolu dolu ve gerçekten öğretici olduğunu düşünüyorum. Gezip, gördüğümüz müzeler, camiler ve anıtların hepsi Türk tarih ve kültürünü sadece öğretmekle kalmayıp, tarihi bizlere yeniden yaşattılar. Buralarda çok farklı bir şey öğrendim. Bizlere günde 100 yer bile gösterseler, şimdi tekrar o yerleri gezmeye razıyım. Sevgili Türkiyem, muhteşem topraklara sahip canım ülkem. Bu ülkeye songelişim olmayacak. Buraya tekrar gelmeyi arzuluyorum çünkü Türkiye’ye aşık oldum. Bizleri Türkiye’ye davet eden ve bu güzellikleri yaşamamızı sağlayan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ederim.

Hep hayalimdi Anadoluyu dolaşıp, ecdadımızın yaşamış olduğu yerleri görmek. Kolay kazanılmamıştı bu yerler, bugüne kolay gelmemiştik. Her adım atışımızda onların çektiklerini sanki tekrar yaşıyormuşcasına içimizde hissettik, onların acılarına biraz da olsa ortak olduk. ‘Çanakkale geçilmez’ deyişlerini adeta duyar gibiydik, şehitliklerin arasında dolaşırken. Onlar gözlerini bile kırpmadan vatanımız uğuruna canlarını feda etmişlerdi. Daha eski tarihimiz de vardı elbet, Devlet-i Aliyemiz vardı. Kuruluş ve kurtuluş şehri Söğüt’ten başlayıp, 3 kıtaya hükmetmiş olan ecdadımız ve geride kalan binlerce eser. Süleymaniye Camii mesela; hep birlikte orayı ziyaret ettiğimizde tıpkı Yahya Kemal’in şiirinde bahsettiği gibi Süleymaniye’de o bayram sabahını yaşıyor gibiydik. Sadece biz yoktuk camide, ecdadımız da torunlarını görmeye gelmişti belki de. Sonra Mevlana hazretlerinin huzuruna varmıştık hepberaber. ‘Bişnev’ diye başlıyordu Mevlana mesnevisine, yani ‘dinle’ diyordu. Ama kendine ‘Hamuş’ diyordu, yani ‘suskun’. Dünyaca ünlü, böyle başarılı bir şair, kendine nasıl ‘suskun’ diyordu? Sessizlik dinlenebilir miydi hiç? Önce anlamamıştık neden böyle dediğini. Ama huzuruna varınca anlamıştık neden ‘suskun’ dediğini kendisine. Onun kalbi çok büyüktü çünkü. Ne kadar bilgili olursa olsun yetmiyordu kalbini doldurmaya. Hayalim gerçekleşmişti artık, hem de benim gibi Anadolusuna hasret kalmış 500 kişilik bir gurupla birlikte. Balkan gençleri ve Avustralya’dan gelen kardeşlerimizle bu duyguları bereber yaşamak paha biçilemezdi hepimiz için. Bizlere bu duyguları yaşattığınız için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

ELİF RUŞİTİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 25.10.1994 Tetova Jahja Kemal Koleji Sayısal Elif Rusit elif_ame@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

14.10.1987 MAKEDONYA Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Sanat Tarihi Elif Ali eelif_ali@hotmail.com

ELİF ALİ
Medeniyetleri kucaklayan, her zerresi tarih kokan kültürümüzün ve milletimizin yaşadığı toprakları gezdik. 500 farklı ve bir o kadar da birbirine benzeyen insanlarla beraber… Gittiğimiz her yerde geçmişe döndük. Tarihi anlatımlarda, dinler gibi değil de yaşar gibi olduk adeta. İlk durağımız olan İstanbul’dan başlayarak gezdiğimiz bütün şehirlerde akıl almaz şeyler gördük. Aynı kültürden geldiğimiz insanlarla aynı olduğumuzu, aynı yaşadığımızı zannederken aslında onlardan çok uzak kaldığımızı anladık. Ama her şeye rahmen aynı toprakların insanlarıydık ve araya ne girerse girsin, buraya geldiğimiz zaman ön yargılarımız siliniyor, aslında özümüze dönüyorduk. Kısacası başta sıradan olacağını düşündüğümüz gezi, bizim için büyük bir tecrübe oldu.

Böyle muhteşem bir organizasyona katılmak benim için büyük bir onur. Balkanlar ve Avustralya’da yaşayan gençlerin bir araya gelip, Türk kültürü, tarihi ve geleneklerini öğrenmesi ve birbirleriyle tanışması çok güzeldi. Sultanların saraylarının şehri aynı zamanda Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’u ziyaret etmek çok etkileyiciydi. Edirne’deki Selimiye Camii’ni, Türkiye için hayatını veren şehitlerin Çanakkale’sini, Bursa’yı, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulduğu Bilecik’i, Kurtuluş savaşın yuvası Afyon’u, Mevlana’nın Konya’sını, eski uygarlıkların şehri olan Nevşehir’i ve Türkiye’nin başkenti Ankara’yı ziyaret ettik. Bunun yanı sıra projenin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan herkes gerçekten mükemmeldi. Kısacası bu projenin mükemmel olduğunu düşünüyorum ve uzun yıllar devam etmesini umuyorum.

ELMİ OSMANİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 29.10.1987 Tetova Tetova Devlet Üniversitesi Ekonomi Elmi Osmani elmiosmani@gmail.com

120

Almanak_basbakan.indd 120

25.11.2011 18:42:31

Doğum Tarihi: 03.03.1990 Gostivar Şehir: Aziz Sveti Kiril Metodij – Okul: Üsküp Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm: krbtk adm ens Facebook: enes.adem@live.com Mail:

ENES ADEMİ
Öncelikle hayatımda yaşadığım en güzel günlerin, bu son 15 gün olduğunu belirtmek istiyorum. Balkanlar’dan ve Avustralya’dan gelen tam 500 kişi ile birlikte Anadolumuzu gezip, ecdadımızın yaşadıklarına ortak olarak, onların çektiği zorlukları biraz olsun görmek bize paha biçilmez duygular yaşattı. Türkiye’yi bu kadar kapsamlı gezmek, elimize kolay kolay geçebilecek bir fırsat olmadığı için gezinin her dakikasını en güzel şekilede geçirmeye çalıştık. Organizatörlerimiz, liderlerimiz ve burada bulunan herkes seferber olarak bizlere çok güzel günler yaşattılar. Çanakkale’deki şehitlikleri gezerken askerlerimizin adeta seslerini duyar gibiydik. Bu vatan kolay alınmamıştı. Onlara ölmeleri emredilmişti ve onlar vatan için gözlerini bile kırpmadan canlarını feda etmişlerdi. Bu paha biçilmez duyguları yaşamama sebep olan herkese teşekkür ederim.

Bu proje sayesinde, maneviyat, eğitim, kültür ve tarih açısından birçok bilgi edindim. ‘Biz Türk’üz, Osmanlı torunuyuz’ diyoruz. Fakat tarihi, ilmi ve kendi kültürümüzü iyi tanımadığımızı anladım. Birbirinden farklı ve güzel tarihi yerler beni çok duygulandırdı. Buradaki büyüklerimizin bize verdiği bilgiler çok faydalı oldu. Böyle bir proje ikinci kez Türkiye’de yapılıyor ve projenin devamının gelmesini temenni ediyorum. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkürlerimi sunarım.

ENİSE SİPAHİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 24.12.1990 Gostivar Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Gıda Mühendisliği Enise Sipahi enise_sipah@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

10.03.1984 İştip Gotse Delçev Pedagoji Fakültesi Enis Demirşa enisdemirsa@yahoo.com

ENİS DEMİRŞAH
Kültür, insanı insan yapan ve her toplumda farklı olan değerler sistemidir. Fakat Türk toplumu söz konusu olduğu zaman şunu ifade etmek isterim ki; bu değerli proje, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli ve kültürel değerlerini, sahip olduğu tarihi ve sosyal yapıyı tanımamızı, ülkenin kuruluşundan kurtuluşuna kadar olan sürece tanıklık eden ve tarihi bakımdan önem arz eden illeri görmemizi sağlayan bir kültür paylaşımına sebep oldu. Balkanlar ve Avustralya’dan katılan genç öğrenciler, bu 15 gün içerisinde Türkiye’nin kültürel ve tarihi değerlerini yerinde yaşama ve yakından tanıma fırsatını buldu. Birlikte, barış içerisinde yaşamanın en güzel örneklerini bu proje sayesinde görmüş olduk. 15 gün süren, rüya gibi ve yoğun olan bu projeden sonra, duygu yüklü anılarla ülkelerimize döndüğümüz zaman, bulunduğumuz yerde Türkiye Cumhuriyeti’ni en iyi şekilde temsil ederek, gönüllü elçiler olacağımızı umut ediyorum. Ve son olarak bu değerli proje içerisinde yer aldığımız için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne, Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na dolayısıyla emeği geçen herkese biz Makedonya gençleri olarak sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Ümit ediyorum ki gelecekte sadece Balkanları değil diğer ülkelerde yaşayan tüm Türk gençlerini kapsayan böyle projeler eder. Bu şekilde onlar da kendi tarih ve kültürlerini yakından öğrenme ve yaşama fırsatı bulurlar. Saygılarımla...

Türkiye’ye birçok kez geldim fakat Türk tarihi ve kültürü hakkında hiçbir zaman bu kadar bilgi edinmedim. İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehri. Yıllar boyu Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış. Gezdiğimiz camiler arasında en güzel tarihe sahip olan ve Osmanlının izlerini taşıyan Süleymaniye Camii’ydi. Oraya girdiğim an müslümalığın ne kadar gurur verici bir din olduğunu bir kez daha anladım. Edirne’yi özel kılan ve çok uzaklardan 4 minaresi ile göze çarpan Selimiye Camii, mimarlık tarihinde önemli bir yere sahip. Selimiye Camii, varlığı ile Türk tarihinde Edirne’ye güç katarak, şehre simgesini kazandırmıştır. Gezdiğimiz tüm şehirler içinde bende en çok etki yaratan yer Çanakkale’ydi. Çanakkale, adeta savaşın izlerini taşıyan ve kanla bürünmüş bir yerdi. Bizlere doğru bilgileri verdikleri için ve Türk tarihini doğru bir şekilde anlamamızı sağladıkları için projeyi düzenleyen herkese teşekkür ediyorum.

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

ERHAN ADEMİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 11.04.1991 Üsküp Tetova Devlet Üniversitesi İşletme Eki Sk insomnia-32@hotmail.com

121

Almanak_basbakan.indd 121

25.11.2011 18:42:35

MAKEDONYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

28.11.1991 Üsküp Yosip Broz Tito Düz Lise Erkan Elmaz shadow__512@live.com

ERKAN ELMAZ
Öncelikle böyle bir organizasyonda yer aldığım için çok mutluyum ve bana bu projede yer verdiğiniz için çok teşekkürler. Böyle bir organizasyon sayesinde vatanınızı ve kendi tarihimi tanıma fırsatı buldum. Tarihi anlatımlar, canlandırmalar ve gezip, gördüğümüz yerler beni çok etkiledi. Bir Osmalı torunu olarak Osmanlının, eserlerini, medeniyetini, kültürünü ve Türk halkının sıcakkanlılığını görmek anlatılmaz bir duyguydu benim için. Bu projeyi düşünüp, gerçekleştiren tüm yetkililere şükranlarımı sunuyorum. Biraz da olsa buraya olan özlemimiz dinmiş oldu. Bu proje benim için önemli bir tecrübe oldu ve yaşadıklarımı asla unutmayacağım. Her şey için teşekkürler.

Sanki bir rüya içerisindeyim. İlk başta 15 günün uzun olduğunu ve zor geçeceğini düşündüm. Ama her şey çabuk bitti. Güzel günler çabuk geçiyor ama hatırlar bir ömür sürüyor. Bu gezi 15 günde bitmedi, bu gezi nice 15 gün devam edecek ve kim bilir daha kaç kişinin dünyasına işleyecek bu zengin hatıralar. Daha önce Türkiye’ye gelmiştim. Buraya her geldiğimde çok heyecanlanıyorum. Ama bu seferki gelişim çok farklıydı. Yeni arkadaşlar edindim ve yeni yerler gezip, gördüm. Heyecanım, gezdiğimiz 9 ildeki farklı heycanları da içine katarak daha da arttı ve 500 kişilik heyecan ve duygu da eklenince çok farklı bir boyut kazandı. Türkiye’nin her bir yeri ayrı güzel. Bu 9 ili anlatmaya kalksam, sayfalar yetmez. Ama beni en çok Çanakkale etkiledi. Farklı bir duygu içindeydim ve hiç unutamayacağım günler geçirdim. Bu unutulmaz hatıraları yaşamama vesile olan başta Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na, bizim için sayısız fedakarlık gösteren ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.

ESRA MEMED
Doğum Tarihi: Şehir: Facebook: Mail: 18.04.1988 Üsküp Esra Mehmet esraa.mehmet@windowslive.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

03.05.1992 Kumanova İsa Bey Medresesi İlahiyat Erkan İslam kani.erkan@hotmail.com

ERKAN İSLAM
İlk olarak bu geziye katılacağımı öğrendiğimde, gezi hakkında bir fikrim yoktu. Daha sonra anladım ki bu gezi aslında tatil değildi, tarih ve kültür buluşmasıydı. Balkan gençlerini ve Avustralya’da yaşayan Türkleri bir araya getiren büyük bir projeydi. Doğruyu söylemek gerekirse bu gezi hakkında birçok şeyi merak ediyordum. İlk durağımız İstanbul’du. İstanbul’da en çok etkilendiğim yer Çamlıca tepesi oldu. Dolmabahçe Sarayı’nı gördüğüm için ayrıca mutluyum. Daha sonra Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Afyon, Konya, Nevşehir ve en son Ankara’yı gezdik. Bu bahsettiğim şehirler tarihi ve kültürel açıdan çok önemli yerler. Fakat aralarından en çok etkilendiğim yer Çanakkale’ydi. Çanakkale’de şunu öğrendim ki; aslında biz bir milletiz. Bunu anlamak için çok fazla bilgiye sahip olmamız gerekmiyor, şehit mezarlarına baktığınız zaman bunu anlayabiliyorsunuz zaten. Ayrıca şunu da anladım ki; Türkiye biz gençlere gereken değeri veriyor. Tabi ki burada kaldığım süre boyunca yeni arkadaşlar edindiğim için çok mutlu ve gururluyum. Son olarak, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

‘Bakanlar ve Avustralya’da Yaşayan Gençlerin Türkiye’deki Kültür ve Tarih Buluşması’. Bu gezinin tanıtımını yapmak için bir Arnavut atasözüyle başlamak istiyorum; ‘Güzel gün, sabahtan belli olur’ Aslında her şey Türkiye’ye ilk geldiğimiz gün belli oldu. Havaalanındaki çiçekli karşılama hepimiz için bu gezinin çok güzel geçeceğini gösteriyordu. Türkiye’de kaldığımız 15 gün boyunca, bu milletin tarihini ve kültürünü, kitaplarda bulamayacağımız çetin savaşları, eski uygarlıkları tanıma şansı bulduk. Gezi boyunca sadece tarih değil aynı zamanda gelenek ve görenekleri de öğrenme fırsatı yakaladık. Bu geziyi anlatmaya kelimeler yetmez hatta yaşadıklarımızdan bir kitap bile oluşturabiliriz. Gerçekten her şey çok detaylı ve mükemmel bir şekilde organize edilmişti. Bu proje sayesinde hayal ettiğimiz yerleri ziyaret ettik.

FEMİH BEJLUROV
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 23.07.1990 Veles Tetova Devlet Üniversitesi Ekonomi Femi Bejluri femi_veles@hotmail.com

122

Almanak_basbakan.indd 122

25.11.2011 18:42:39

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

07.25.1989 Gostivar Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ferizathusein@hotmail.com

FERİZAT HÜSEİN

Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bize hayatımızın bu unutulmaz 15 gününü yaşattığınız için ayrıca teşekkürler. Yolculuğumuz İstanbul’un şaheser camileri ve saraylarıyla başlayarak Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olan Edirne’yle devam etti. Çanakkale’de Şehitler Abidesi, bize duygu dolu anlar yaşattı ve bir kez daha Çanakkale’nin geçilmez olduğunu hatırlattı. Osmanlının başkenti olan Bursa, bizi Ulu Camii ile büyüleyerek, kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Bilecik’teki Söğüt Köyü bizi tarihi ile gururlandırdı. Afyonkarahisar’a gittiğimizde ise Kocatepe’de Atatürk’ün anıtını ziyaret etmemek olmazdı. İstiklal savaşımızın geçtiği Afyonkarahisar, adımızı dünyaya altın harflerle yazdırdı. Dünya kenti olan Konya, bizi genel görünümüyle şaşırtarak, Mevlana Türbesi’yle de bizi duygulandırdı. Güzel atlar diyarı olan Nevşehir, peribacalarının oluş hikâyeleriyle bizi hem şaşırttı hem düşündürdü. Ve son olarak Ankara’da son bulan yolculuğumuz aslında bizim için bir başlangıçtı. Gezi boyunca bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum.

FURKAN XHELİL
Benim için Türkiye’nin her yeri, her şehri ayrı değerlidir. Bunu başka bir ülke için söyleyemem. Gezmiş olduğumuz bütün şehirlerin ayrı bir güzelliği vardı. Hele bu şehirlerde kendi bayrağımı görmek, beni çok grurlandırdı ve sevindirdi. Bu imkanları bize sağlayan herkese çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Allah sizlerden razı olsun. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 17.05.1990 Üsküp SEE Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Furkan Xhelil furkan.xh@windowslive.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

09.05.1990 Manastır Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Sanat Tarihi Filip İvanişeviç filipivanisevik@gmaıl.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

FİLİP İVANİŞEVİÇ
Türkiye bu güne kadar hep kendimi bulduğum ülke. Dolayısıyla bu ülkeyi gezmek bana ayrı bir zevk verdi. Tabiki bana bu muhteşem günleri yaşattıkları için organizasyon ekibine teşekkür etmeden de geçemeyeceğim. Ne mutlu ki bizlere böyle güzel insanları tanıma fırsatımız oldu. Türkiye’de var olan yapılar, aslında fizik ve metafizik açısından önemli mekanlar. Herşey ama herşey benim istediğim gibiydi. Birçok insanla beraber aynı dili konuşmuyorduk ama aynı hisleri taşıyorduk. Gezi boyunca aklımda kalan en güzel şehir tabiki İstanbul’du. Zira İstanbul rüyalar şehri. Hayallerin gerçek olabilmesi muhtemel olan tek yer. Ve tabiki de Konya ve benim bu geziye katılma nedenim olan Mevlana. Ben bir Mevlana aşığıyım ve Konya’da, Mevlana’nın dergahında kendimi ve ruhumu buldum. Bu güzel misafirperverliğe karşılık olarak, en kısa zamanda herkesi Makedonya, Manastır’da görmek istiyorum. Türkiye seni çok seviyorum.

Uzun cümleler kurmak geliyor içimden… Romanlar, hikaye kitapları oluşturacak kadar uzun cümleler… Ama özetle herşey çok güzel düşünülmüştü. Bu projeye katılan herkesin özenle seçilmiş kişiler olduğuna inanıyorum. Hep beraber çok güzel vakit geçirdik. Kısa sürede her birbirinin hikâyesini dinledik. Bu geziye katıldığım ve sizleri tanıdığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hepimiz farklı ülkelerden geldik belki ama hepimizin acıları, mutlulukları, sevdikleri şeyler ve dertleri aynıydı. Hepimizin, kimse bilmese de ülkesinde verdiği bir Türklük mücadelesi var. Bu proje sayesinde Türk kardeşliği biraz daha güçlendi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

GÜLASFİ MELANİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 15.07.1988 Gostivar Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Gülasfi Melan gulasfi_88@hotmail.com

123

Almanak_basbakan.indd 123

25.11.2011 18:42:43

MAKEDONYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

03.02.1991 Radovis Aziz Kliment Ohritski - Üsküp Pedagoji Baki Mehmet dj_baki_wanp@windowslive.com

GÜLBAKİ MEHMET
Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen bu organizasyonun bir parçası olduğum için çok memnunum. Bu organizasyona katılacağımı öğrendiğimde gerçekten çok sevinmiştim. Çünkü Türkiye’yi bu şekilde gezmek elimize kolay geçebilecek bir fırsat değil. Yolculuğumuza İstanbul ile başladık ve 15 gün boyunca Türkiye’nin birçok yerini gezerek, hayatımızda belkide hiçbir zaman yaşama fırsatı bulamayacağımız günler geçirdik. Atalarımızın gözlerini bile kırpmadan canlarını verdikleri bu toprakları, bizlere hediye ettikleri için onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Çanakkale’de atalarımızı ziyaret ettiğimizde, gözyaşlarımıza mani olamıyorduk. Çünkü onlar oraya ölmek için gitmişlerdi, onlara ölmeleri emredilmişti. Sonra sırada Mevlanamız vardı tabiki, ‘Gel’ diyordu Mevlana, ‘Ne olursan ol yine gel’. Hoşgörüye davet ediyordu dünyayı. Yolumuz Söğüt’e de düşmüştü. Orada Osmanlının kurulduğu yerleri görmüş, ecdadımız ile bir kez daha gurur duymuştuk. Bu duyguları bize yaşatan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarak, hayatımdaki en güzel hatıralarımın arasına giren, bu 15 günü hep hatırlayacığımı belirtmek istiyorum. Saygılarımla.

Öncelikle bu organizasyonu gerçekleştiren büyük Türkiye Cumhuriyeti’ne, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne ve bu projede yer alan herkese sonsuz teşekkürler. Gezdiğimiz 9 ilin her köşesinde kültürel zenginlikler yer almaktaydı. Bununla birlikte görmediğimiz birçok şey gördük, bir o kadar da bilmediğimiz birçok şey öğrendik. Her şehrin ayrı bir güzelliğe sahip olduğu bu ülkede bulunmaktan dolayı çok mutlu ve gururluydum. Dünyanın kültür başkenti olan İstanbul’u Çamlıca Tepesi’nden izlemek bir başkaydı. İkinci durağımız olan Edirne, Selimiye Camii ile bizleri büyüledi. Çanakale, şanlı tarihiyle bizlere duygu dolu ve gururlu anlar yaşattı. Bursa’daki Ulu Camii, İslam dünyasında en önemli 5 cami arasında bulunmakta. Osmanlının kurulduğu yer olan Bilecik’teki, Söğüt’ün ayrı bir güzelliği vardı. Afyon’da İstiklal Savaşı’nın yapıldığı yerde, Kocatepe’de gururlu anlar yaşadık. Konya’da Hz. Mevlana Türbesi gözyaşlarımıza hakim olamadığımız yerdi. Nevşehir, Kapadokya ise tek kelimeyle bizleri büyüledi. Son olarak Ankara’da Anıtkabir bizlere duygulu anlar yaşattı. Her Türk cesur, gururlu ve vatan için ölmek üzere doğar…

HAKAN DELOGOJDA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 07.09.1994 Struga İbrahim Temo Genel Hakan Delogojda dolo_gs@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

23.01.1994 Tetova Jahja Kemal Koleji Sayısal Hajrije Shehabi h_shehabi_shk@hotmail.com

HAJRİJE SHEHABİ
Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen bu gezinin ilk gününde anladık ki, etkileri ömür boyu sürecek bir geziye katılmıştık ve gezinin sonunda, hepimiz yeni bir başlangıç yaparak evimize dönecektik. Evlad-ı Fatihan’dan ecdadımızın huzuruna geldik. Farklı desen ve farklı iklimlerden arkadaşlarımızla beraber, Topkapı Sarayı’nın Bab-üs Saadet kapısından geçerek, Edirne’de Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii’ni ziyaret ettik. Konya’da Şeb-i Arus çeşmesinden hoşgörü içtik hepimiz ve soluğu Çanakkale’de, vatanımız, dinimiz ve davamız için yiğitçe savaşan şehitlerimizin yanında aldık. Bu güzel duyguları yaşadığım için kendimi gururlu ve şanslı hissediyorum. Bize bu güzel duyguları yaşattıkları için başta bu projenin yöneticilerine, sonra bu güzel projede yer alan herkese minnettarlığımı belirtmek istiyorum.

Her yeni şehir, her yolculuk, katıldığımız her konferans hayatımda büyük bir iz bıraktı. Bu güzel gezinin altında imzası olan bütün ekibe, çok ama çok teşekkür ediyorum. Bizler buraya plajda eğlenmeye gelmedik, gecelere kadar diskolarda eğlenmeye de gelmedik. Gerçek amaç; Türkiye’nin kültürü ve tarihini öğrenmekti. Benim topraklarıma, benim ülkeme ve şehrime doğru çok güzel anılarla yola çıkıyorum. Türkiye’de okuma imkanına sahip olmayı çok isterdim. Bu benim Türkiye’ye ilk gelişim ama eminim ki son olmayacak. Dolayısıyla bu gezide emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletmeyi borç bilirim. Türkiye’yi merak eden gençler ve öğrenciler olarak, bize bu imkanı sunan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkür ediyoruz.

İVANA NAUMOVSKA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 14.06.1990 Üsküp D.U.T Tetovo Fizyoterapi İvana Naumovska i.naumovska@live.com

124

Almanak_basbakan.indd 124

25.11.2011 18:42:46

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

19.10.1995 Tetova Jahja Kemal Koleji Harika Shehabi harikanur@hotmail.com

HARİKA SHEHABİ
Türkiye, hayallerimin ülkesi… Türkiye, bambaşka ve derin hisler taşıyan yerlere ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin en güzel yerlerini gezme şansına sahip olacağım bu geziden haberdar olduğumda, ‘bu fırsat kaçmaz’ dedim ve ablamla beraber bu tarih ve kültür gezisine katılmaya karar verdik. İstanbul, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Afyonkarahisar, Konya, Nevşehir ve Ankara, Osmanlı döneminden kalma camileri, sarnıçları, türbeleri ve tadı hala damağımızda olan lezzetli yemekleri ile hep hatırlayacağımız yerler oldu. En çok beğendiğim yerlerden biri, Bursa’da ziyaret ettiğimiz Ulu Camii’ydi. Mimari açıdan önemli olan bu yapı, mimberiyle, duvarlarındaki hat sanatıyla ve ortasındaki abdest havuzuyla olağan üstü bir yer. Ve Çanakkale… Oraya gittiğimizde yüreğimi ayrı bir heyecan kapladı. Çünkü orada vatanları için gözü kapalı ölüme giden şehitlerimizi ziyaret edecektik. Birden sorular belirmeye başladı aklımda. Bir insan ne için herşeyinden vazgeçer; ailesinden, eşinden…? Zaman geçtikçe anladım ‘Vatan’ için bütün acılar. Evet, vatan için canlarını hiçe sayan askerlerimizin mezarlarını ziyaret ettik ve rehberlerimden şehitlerimizin yürek burkan hikayelerini dinledik. Gittiğimiz yerler ve tanıdığımız yeni kültürler bana çok şey kattı. Sanki Türkçe benim dilim, Osmanlı değerleri benim değerlerim oldu. Balkanlar’dan gelen gençler ve Avustralyalı kardeşlerimizle birlikte Türklerin düşündüklerini düşünmeye, onların acılarını yaşamaya ve onlarla aynı dili konusmaya başladık. Yurtdışından gelen gençleri bir araya toplayan ve Türk kültürünü doğru bir şekilde anlamamızı sağlayan bu projeyi düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bizleri kardeşleri gibi sevdikleri için ve bizlere böylesine engin duygular yaşattıkları için emeği geçen herkese en içten duygularımla teşekkür ederim.

Öncelikle bu organizasyonu düzenleyenlere ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Çünkü benim Türkiye’ye ilk gelişimdi. Bu proje sayesinde Türkiye’nin farklı ve kültürel açıdan önemli şehirlerini gördüm. Bu gezi boyunca çok güzel günler yaşadık. İstanbul’dan başlayarak birçok şehir gezdik. Özelikle Çanakakale’de çok özel ve güzel anlar yaşadık. Çok anılar biriktirdik ve hatıra dolu günler geçirdik. Bu projeyi gerçekleştiren Gençlik Hizmetleri Dairesi Baskanlığı’na sonsuz saygılarımı ve sevgilerimi sunarım. Saygılarımla.

İLHAN AGUSEV
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 06.05.1988 Radovis Goce Delcev-Stip Hukuk Ilhan Agusev ikosabi@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

18.08.1992 Gostivar Lise Sosyal Hisam Emin isam_emin@hotmail.com

Tarihimizin ve kültürümüzün aynı dilde buluştuğu bir geziydi. Farklı insanlar, farklı yaşam tarzları, farklı ülkeler aynı noktada, aynı dilde birleşti. İstanbul’un büyülü güzelliğinde, Çanakkale ‘nin derinden etkileyen tarinde, Anadolu kokan Bilecik’te, sıcak insanları, hoşgörü ve sevginin yumak olduğu Türkiye ‘nin her köşesinde tarihimin canlı dokusunu hissetmenin sevincini yaşadım. Farklı ülkelerden gelen, aynı dili paylaştımız kardeşlerimle tanışma fırsatı bulmakla beraber onlarla aynı ortamda ve aynı duygular içinde gönül bağları kurduk. Bundan sonra farklı ülkelerde de olsak gönüllerimiz hep beraber. Bütün ayrıntılarıyla muhteşem olan bu organizasyonda öncelikle bizimle sevincimizi, üzüntümüzü paylaşan, her durumda yanımızda olan ve emeği geçen herkese teşekkür ve takdirlerimi sunar, bu projenin daha nice yıllar devam etmesini dilerim.

HİSAM EMİN
Burada olmak ve bu duyguları yaşamak eminim hepimiz için paha biçilemez bir değere sahip. Atalarımıza canla başla savaşıp, bu toprakları bizlere bahşettiği için ne kadar teşekkür etsek azdır. Burada olmamızı sağlayan Selamet Derneği, MATÜSİTEB ve Türkiye Büyükelçiliği’ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çanakkale’ye adımımızı attığımız ilk andan itibaren duygularımızı doruklarda yaşamaya başlamıştık. Gözyaşlarımıza sahip çıkamıyorduk. Böyle bir ecdada sahip olduğumuz için kendimizle gurur duyuyoruz. Saygılarımla.

İLKNUR MURTEZAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 13.04.1992 Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Tıp Fakültesi İlknur Murtezan ilk_nur_04@hotmail.com

125

Almanak_basbakan.indd 125

25.11.2011 18:42:50

MAKEDONYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

09.07.1992 Resen Aziz Kiril Ve Metodiy Üniversitesi Matematik İnci Durmiş inci_durmis@hotmail.com

İNCİ DURMİŞOVSKA
Bu gezi hakkında duygu ve düşüncelerimi yazmaya sayfalar yetmez. Bu yüzden bir matematikçi olarak duygularımı bir matematik işlemi ile anlatmak istiyorum. 40 öğrenci + 2 lider + 1 tercüman + 1 şöför + hergün 1 yeni gezi rehberi + gezilen 9 farklı şehir + 8 farklı ülkeden gelen arkadaşlar + benim için en önemli 2 geceyi Türkiye’de geçirmek (doğum günüm ve kandil gecesi) = 64 Bu ne demek acaba diyeceksiniz? Bakın şimdi bizim otobüs numaramız 8, eğer 64’ü 8’e bölersek 8 elde ederiz. 8 sayısı da matematikte sonsuzluk işareti olarak kabul edilir. Yani bütün bu güzel olayları otobüs numaramız OSUM’a (sekize) bölersek sonsuz MUTLULUK elde ederiz.

Bu gezi benim için büyük bir tecrübe oldu. Hayallerimdeki toprakları, Türkiye’yi bir o kadar daha sevmeye başladım. Yakınlığını hissettiğimiz kültürün, zenginliğini gördük ve hayatımızda hiçbir zaman unutamayacağımız mekanları gezdik. Kültür ve tarih hakkında yeterince bilgi edindik, kısacası eğitildik. Bu güzel ülkenin destekleri ile kopmayacak dostluklar kurduk ki bu dostluklar bizde her daim bir hatıra olarak kalacak.

JASMİNA CHAUSHOSKA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 11.07.1991 Gostivar Aziz Kiril ve Metodiy Üniversiyesi Makedon Dili ve Edebiyatı kayzerseydin@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

20.01.1985 Üsküp Marmara Üniversitesi Hukuk irfan_saban@yahoo.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

İRFAN ŞABAN
Öncelikle bana Türkiye’ye gelme ve Türkiye’yi tanıma olanağı sağlayan T.C. Devleti’ne ve Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu proje sayesinde sadece güzel Türkiyemin maneviyatını yaşamakla kalmadık, projenin amacında da olduğu gibi yurtdışında yaşayan Türk kardeşlerimle tarihi ve kültürel bir buluşma gerçekleştirdik. Yurtdışında yaşayan bir Türk olarak, Türk kültürü, tarihi ve imajı hepimiz için büyük önem arz etmektedir. Bu geziye katılan gençlerin çoğu, Türkiye’ye ilk defa geliyor ve belki de hiç bir zaman böyle bir gezi yaşayamayacaklar. Bu organizasyonda, gerek katılımcıların, gerek gönüllülerin, gerek rehberlerin gerekse koordinatörlerin insan ilişkileri, hal ve tavırları, söz konusu bir kurumu, bir ülkeyi, bir kültürü ve bir milleti temsil ediyordu. Bu durumun organizasyondaki en önemli noktalardan biri olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı da öncelikle benim ve bütün gençlerin, Şeyh Edebali’nin torunlarına yakışır şekilde manevi, Çanakkale şehitlerinin torunlarına yakışır şekilde cesur ve merhametli, Osman Gazi’nin torunlarına yakışır şekilde akıllı ve Mevlana’nın torunlarına yakışır şekilde hoşgörülü olmamız gerekiyor. Son olarak da icra müdürü olarak çalıştığım sivil toplum örgütü, yani Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatlar Birliği’ni bu gezi konusunda muhatap gördüğünüz için, MATÜSİTEB ve şahsım adına Sayın Adnan Gül ve ekibine, daha doğrusu Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bir daha teşekkür etmek isterim. İleride bu tür çalışmalarda yine birlikte olacağımızı temenni ederim.

Bu proje gerçekten çok güzel. Bana kültür ve tarihimi çok daha iyi öğretti. Bu gezi sayesinde çok iyi arkadaşlar edindim ve görmediğim yerleri gördüm. Kısacası Türkiye’nin tarihini kendi toprağında öğrenmek ayrı bir avantajdı. Bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Bana 15 gün boyunca bu güzel günleri yaşattıkları için Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na, emeği geçen herkese ve özellikle Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla.

KAYZER SEYDİN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 23.07.1990 Veles Universiteti Shtetëror I Tetovës Ekonomi Femi Bejluri femi_veles@hotmail.com

126

Almanak_basbakan.indd 126

25.11.2011 18:42:54

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

24.06.1991 Gostivar Aziz Sveti Kiril Metodij – Üsküp Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kudret Efendiler kudret_8c@hotmail.com

Her yönde eğitici olan bu geziye katıldığım için çok mutluyum. Geçirdiğim bu 15 gün çok değerliydi. İlk önce bize bu geziye katılma şansı veren Türk Devleti’ne teşekkürlerimi sunarım. Gördüğüm tüm cami ve tarihi eserler çok güzeldi. Sultanahmet Camii ve Ulu Camii’nin güzellikleri beni çok etkiledi. Panorama 1453 Fetih Müzesi inanılmazdı. Oradaki resimler ve sesler, bizi savaş zamanına götürdü. Miniatürk de görmeye değer bir özelliğe sahipti. Miniatürk, Türkiye’nin öğrenilmesi gereken bir tarihe sahip, büyük bir ülke olduğunu gösteriyordu. Bunun yanı sıra Çanakkale’de, yapılan savaşlar hakkında bilgi edindim. Bursa şehrinde yediğim İskender Kebabı, hayatımda yediğim en lezzetli yemekdi. Ayrıca Bursa’daki Karagöz-Hacivat Müzesi’ni çok beğendim. Kapadokya da çok güzel bir yerdi. Son olarak bu gezide edindiğim arkadaşlıklar benim için çok değerliydi. Herkese teşekkür ediyorum.

KUDRET EFENDİLER
Hayal gibi geçen bu geziye, Selamet Derneği aracılığıyla davet edildim. İçimizde yanıp tutuşan vatan sevgisi ve hasreti nedeniyle bir an bile düşünmeden hemen daveti kabul ettim. Heyecanlı bir bekleyişin ardından o gün geldi çattı ve kendimi bir anda Türkiye’de buldum. Rehberlerimiz havaalanında bizi kardeşleri gibi güllerle karşıladıklarında, o içimizdeki hasreti gidermeye başlamıştık. Gezeceğimiz şehirlerin başında İstanbul vardı. Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı, tam bir medeniyet harikası İstanbul… Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Süleymaniye Camii, bize ecdadımızdan kalan ve dimdik ayakta duran birer devdi sanki. İstanbul’u anlattılan tarihi olaylarla daha iyi bir şekilde tanıdık. Beni en çok etkileyen yer Panorama 1453 Fetih Müzesi’ydi. Oraya girdiğimde ağzım açık kaldı. Sanki savaşın içine girmiş gibiydim ve bu kadar gerçekçi bir tasarımı daha önce hiç görmemiştim. Daha sonra yıllarca Osmanlıya başkentlik yapmış olan ve o ihtişamını hala yitirmeyen Edirne’ye gittik. Güzel bir Edirne gezisinden sonra istikamet Çanakkale’ydi. Çanakkale’de savaşan askerlerin bizim için neler yaptıklarını ve neleri feda ettiklerini duyunca çok duygulandık. Şehitliklerdeki gezilerde anlatılanları dinlerken ağlamamak için kendimi zor tuttum. Çanakkale’den sonra gezeceğimiz şehir Bursa’ydı. Bursa, gerek tarihi, gerek güzelliğiyle herkesin en azından bir defa görmesi gereken bir şehir. Kahkahalarla geçen bir Hacivat-Karagöz oyunundan sonra o muhteşem İskender kebabının tadına baktık. İki günlük bir Bursa gezisinden sonra kuruluş ve kurtuluşun şehri olan Bilecik’e gittik. Orada Şeyh Edebali’nin türbesini gezdik. Konya’ya gittiğimizde bizi manevi bir mutluluk kapladı. Hz. Mevlana’nın türbesini ziyaret ettiğimizde, bu maneviyat daha da arttı. Çok merak ettiğim ve hep gitmek istediğim Nevşehir’e gittiğimiz için çok sevinçliydim. Kapadokya’daki peribacaları gerçekten bir dünya harikasıydı. Güvercinlik Vadisi’nde güneşin batışını seyretmek, geziye ayrı bir renk kattı diyebilirim. Gezdiğimiz bütün şehirlerde bir sürü hatıra fotoğrafı çektim, muhteşem insanlarla tanıştım ve yeni arkadaşlar edindim. Bu gezinin benim hayatıma neler kattığını yazmakla bitiremem. Ayrıca Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na, bu muhteşem organizasyonu gerçekleştirdikleri için teşekkürü bir borç bilirim. Evlad-ı Fatihan’dan kucak dolusu sevgilerle.

LAURA KREKA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 24.06.1990 Struga FON Üniversitesi Yabancı Diller Laura Kreka l_kreka@yahoo.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Bu projeyi düzenledikleri ve bizleri buraya davet ettikleri için Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ediyorum. Ayrıca bu unutulmaz gezinin bir parçası olma fırsatını bana tanıdığı için Makedonya’daki MATÜSİTEB’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Gezdiğimiz yerler hakkında gerçekten diyebilecek bir şey bulamıyorum. Çünkü herşey mükemmelin de üstündeydi. Sistemli planlanmış bir gezi sayesinde Türk kültürü ve tarihi hakkında kafamda çok şey canlanmış oldu. Yanlış bildiğimiz şeylerin doğrusunu öğrendiğimiz bu geziyi düzenleyen herkese çok teşekkür ederim.

MARİJA DOMAZETOVSKA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 06.09.1988 Üsküp Aziz Kiril Ve Metodiy Üniversitesi Sosyoloji Marija Domazetovska maca_d19@yahoo.com

127

Almanak_basbakan.indd 127

25.11.2011 18:42:57

MAKEDONYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

11.11.1993 Üsküp Rade Jovcevski Düz Lise Marjan Maximovski max_mkd@live.com

MARJAN MAKSİMOVSKİ
Öncelikle bu geziyi organize eden ve projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletmek isterim. Bu gezi sayesinde Türkiye’nin kültürünü öğrendim ve Türkiye’ye ilgi duymaya başladım. Bunların yanısıra çok iyi insanlarla tanışıp, güzel arkadaşlıklar da kurdum. Bu müthiş gezinin bitmesi beni çok üzdü ama çok güzel anılarla ülkemize geri dönüyoruz. Sonuç olarak, bu gezi bana çok şey kattı ve hayatımız boyunca hiç unutamayacağımız hatırlar bıraktı.

Bu programın bana kazandırdıkları, cümlelere sığmaz. Öncelikle bu gezi sayesinde kardeş olmanın bilincine vardım. Bu kardeşlik Avustralya’dan Türkiye’ye, buradan da Balkanlara yayıldı. Bizim için artık sınırların önemi yok. Çünkü kardeşlik sınır tanımaz. Öyle bir kardeşlik türküsü yarattık ki, dünyada dağlar, sınırlar, yollar yok oldu. Yüreklerimize kurduk köprüleri. Yüzlerimiz, tenlerimiz, aksanlarımız farklı olsa bile dünyayı imrendirecek bir birliktelik yaşadık burada. Bize bu fırsatı sunan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkürlerimi sunuyorum.

MEHMED ARİF
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 19.04.1992 Üsküp Yosip Bros Tito Lise Mehmed Arif memo_92_fb@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

10.09.1987 Üsküp Aziz Kiril Ve Metodiy Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Masume Şahin masumesahin@hotmail.com

MASUME ŞAHİN
Gelecek, geçmişin izlerine bağlıdır ve sadece geçmişi anlayarak geleceği kurgulayabiliriz. Evet, bu yüzden de kültürümüzü anlamak, bu 9 şehri tanımak çok önemliydi. Şehirler, toplumun yansımasıdır, kültür de sembolüdür. Bu proje sayesinde Türkiye’nin birçok şehrini gezerek, kültürümüzü tanıma fırsatı kazandık. Bu organizasyon çerçevesinde, bu topraklarda yaşamadığım halde buraya ait olduğumu hissettim. Uzaktayken farklılıkları algılamak konusunda ön yargılara sahip olduğumu ve soydaşlarımla beraberken birbirimize ne kadar benzediğimizi gördüm. Güzel günlerimizin yanında sıcak ve uykusuz günlerde, ayakta durmamızın sebepleri; birlikte olmamızdır, önümüze sunulan fırsatların tek başına yaratılamayacağı bilincidir, gördüğümüz samimiyet ve sabırdır, yetkili kişilerin böyle bir buluşmayı tarihi ve kültürel alanda gerçekleştirmiş olmasıdır, hissettirilen dini ve milli şuurdur, sokakta duyulan Türkçe kelimelerdir.

Bu gezi hakkında olumlu şeyler düşünüyorum. Türkiye benim için çok farklı bir ülke. Çünkü bu ülkenin zengin bir tarihi ve kültürü var. Özellikle gezdiğimiz şehirlerin seçimi ile bu proje kalitesini ortaya koydu ve ben herşeyden önce bu gezi sayesinde ön yargılarımı kırmayı öğrendim. İnsanlara nasıl yaklaşmam gerektiğini, önyargıların kırılması gerektiğini bu gezide öğrendim. Şehirlerden en çok sevdiğim İstanbul ve Bursa oldu. Bazı günler herşey çok hızlı bir şekilde gözlerimin önünden geçip gidiyordu. Zaman kavramı sanki yoktu. Ama diyebileceğim bir tek şey varsa o da; Türkiye çok güzel ve inanılmaz bir ülke. Yaşadığım sürece benim kalbimde çok fazla önem taşıyacak olan dostlarımı, bu gezi sayesinde tanıdım. Hepinize selamlar...

MİLKO MİLOVANOVİC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 27.03.1988 Kalkandelen D.U.T Tetovo İngiliz Dili Ve Edebiyatı Milko Milovanovic milko_pazarna@hotmail.com

128

Almanak_basbakan.indd 128

25.11.2011 18:43:01

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

05.04.1990 Gostivar FON Üniversitesi Ekonomi Mine Karaberzat fildisi9@hotmail.com

MİNE KARABERZAT
ADEKSAM aracılığıyla Türkiye’deki tarihi ve kültürel geziye katılma fırsatı buldum. İlk başta gezinin nasıl ve ne şekilde olacağı hakkında fazla bir bilgiye sahip değildim. Havaalanına indiğimizde çok güzel bir şekilde karşılandık ve bu organizasyonun ne kadar mükemmel olduğunun ilk belirtisiydi. İstandul dışında daha 8 şehir gezecektik. Yavaş yavaş geziye katılan dşğer gençlerle tanışmaya ve kaynaşmaya başladık. Türkiye’ye daha önce defalarca gelmiştim. Buna rağmen hiçbir tarihi ve kültürel yeri tanıma sanşım olmadı. Bu organizasyon aracılığıyla Türkiye’deki 9 şehri gezip, görme ve birçok tarihi yer hakkında bilgi edinme şansı buldum. Çanakkale’de savaşlar hakkında aldığımız bilgilerle, Türkiye’nin bu günlere kolay gelmediğini bir kez daha anladık. Saraylarda, camilerde ve diğer bütün tarihi yerlerde defalarca geçmişi yaşamış olduk. Bütün gezi boyunca bize gittiğimiz yerler hakkında bilgi veren rehberler eşlik etti. Bütün herşey organizasyonun ne kadar kusursuz planlandığını gösteriyordu. Balkanlar ve Avustralya Türkleri, 15 gün boyunca bir aradaydık. Yani Türkiye bizi unutmamıştı ve bu farklı farklı yerlerde yaşasak da yalnız olmadığımızın kanıtıydı. Burada olmaktan çok mutluyum ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Belki de bir daha asla göremeyeceğim yerleri gördüm. Türkiye’ye defalarca gidip, geldim ama ben bu gezinin sonunda ‘Türkiye’yi gezdim ve Türk kültürünü yaşayıp, öğrendim’ diyebileceğim. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bize bu fırsatı yaşattığı için çok teşekkür ederim.

‘Balkanlar ve Avusturalya’da Yaşayan Gençlerin Türkiye’deki Kültür ve Tarih Buluşması’ adı altında gerçekleştirilen bu programda bulunduğum için mutlu olduğumu belitmek isterim. Program hakkında söyleyebilirim ki; hayatımda geçirdiğim en güzel günlerdi. Bursa’da bulunan Ulu Camii, Kapadokya, Çanakkale, Ayasofya, Topkapı Sarayı ve daha bir sürü tarih kokan yer, beni çok duygulandırdı. Bu toprakların medeniyetini, tarihini ve kültürünü canlı olarak görmüş oldum. Bu topraklarda bulunmak bir genç için ayrı bir gurur kaynağı. Bana bu gururu yaşatan ağabeylerime, ablalarıma teşekkürü borç bilirim. Umarım bu tarihi buluşmalar, projeler uzun soluklu olur ve önümüzdeki yıllarda da devam eder. Saygı ve sevgilerimle.

MUAZ KADRİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 22.04.1992 Üsküp Uluslararası Balkan Üniversitesi Uluslararası Halkla İlışkiler Muaz kadri muaz-gfb-@live.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

21.05.1991 Üsküp Tetova Devlet Üniversitesi İşletme Muamet Amiti muamet_a.usht@hotmail.com

Bu projeyi gerçekleştirdikleri için Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca bu projenin amacı; farklı kültürlerden gençlerle tanışma, tarih ve kültürü tanıma konusunda çok doğru bir seçim yapıldığını düşünüyorum. Özellikle bu projeyi başlatan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanı Adnan GÜL’ü tebrik etmek istiyorum. Bunun gibi projelerin devam etmesini ve daha girişimci gençlerin bu projelerde yer almasını diliyorum. Kalbimin en derinliklerinden sizleri kutluyorum.

MUAMET AMİTİ
Bu proje çok başarılıydı ve projeyi gerçekleştirenlere teşekkürler ediyorum. Bu projenin, gençlerin Türk kültürü ve tarihini tanıması ve farklı kültürlerden insanlarla tanışması açısından çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ben daha önce Türk kültürü hakkında bir şeyler okumuştum fakat Türkiye’yi ziyaret etme fırsatım hiç olmamıştı. Bu projeyi duyduğumda çok sevindim. Gelmeye de değerdi çünkü çok başarılı bir projeydi. Türkiye’nin tarihi ve kültürel açıdan önemli 9 şehrini gezdik. İstanbul’da Ayasofya ve Sultanahmet Camii, Edirne’de Selimiye Camii, Çanakkale’de savaş alanı ve şehitlikler, Bilecik, Bursa, Konya, Afyonkarahisar ve Ankara beni çok etkiledi. Gezi boyunca mükemmel zaman geçirdim. Bu geziyi organize edenlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Allah sizden razı olsun. Her şeyden çok memnun kaldım.

MUHAMED İZETİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 17.02.1996 Tetova Kiril Pejcinoviq Matematik Mühendisliği Muhamed İzeti muki_man@hotmail.com

129

Almanak_basbakan.indd 129

25.11.2011 18:43:05

MAKEDONYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

23.09.1990 Berova Aziz Kiril Ve Metodiy Üniveristesi Tıp Fakültesi Nahida Citanova preslava_111@hotmail.com

NAHİDE CİTONOVA
Gelmeden önce bu gezi hakkında pek bilgim yoktu. Sadece Türkiye’nin birçok tarihi ve kültürel yerini gezeceğimi biliyordum. Bu da benim ilgimi çekiyordu. Organizasyonu çok beğendim. Burada, bilmediğim birçok şey öğrendim. Osmanlı tarihini daha yakından tanıyarak, öğrendiklerimizi gözlerimizin önünde canlandırdık. Çanakkale Savaşı ve şehitler hakkında birçok bilgi edindik. Bu gezide birçok yeni şey kazandım. İlk olarak kendi anavatanımda görmediğim yerleri gördüm ve tarih konusunda kendimi geliştirdim. Birçok yeni arkadaş edindim. Avusturalya’da bu kadar çok Türk olduğunu hayal bile edemezdim. Bu da Türklerin dünyada, her yerde var olduğunu gösteriyor. Arada kilometrelerce mesafe olsa da, gönül mesafemiz çok yakın. Kurduğum arkaşlıkları devam ettirme ümidindeyim. Yani bu proje bizim için hem kültürel, hem tarihi açıdan çok yararlı oldu. Bu projenin devam etmesini ve daha büyük kitlelere ulaşmasını temenni ederim. Bu projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.

İlk olarak bu unutulmaz organizasyonda emeği geçen herkese ve koordinatörlerimize teşekkür etmek isterim. Sizler sayesinde hiç de yabancı olmadığımız Türkiye’nin tarihi ve kültürünü öğrendik. Bilgimize bilgi kattık, yeni arkadaşlıklar kurduk ve kopmayacak bağların oluşmasını sağladık. En güzel anılarımı Bursa’da yaşadığımı söyleyebilirim. Gezdiğimiz yerler arasında kendime en yakın hissettiğim şehir ise Ankara oldu.

NENAD SPASOSKİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 15.09.1988 Kalkandelen D.U.T Tetovo Beden Eğitimi Nenad Spasoski zec_vojvoda88@yahoo.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: 07.08.1986 İştip Şehir: Aziz Kiril Ve Metodiy Okul: Üniveristesi Tıp Fakültesi Bölüm: Narcıs Bagashova Facebook: narcisbagashova@yahoo.com Mail:

NARCİS BAGASHOVA

Farklı ülkelerden gelen gençlere, yani bizlere Türk kültürü ve tarihini öğreten bu gezide, A’dan Z’ye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir günde birden çok yer gezdik. Birden çok hikaye ve olay dinledik. Çok güzel ve bir o kadar da unutulmayacak anılar yaşadık. Bu gezi hayatımda güzel bir tecrübe olarak her zaman yer alacak. Türkiye’ye belki ellerim boş geldim fakat geri dönerken ellerimde koskocaman Türk tarihi ve kültürüne dair bilgiler var. İnanmaktayım ki Makedonya’dan gelen gençler olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik ve dostluğumuzu ölümsüzleştirdik.

Çok fazla anlatacak bir şey yok aslında. Ama bir kaç basit cümleyle herşey söyleyebilirim dersem tabi ki yalan olur. İçimde barındırdığım duygunun dili yok ve eminim ki hiçbir kelime veya cümle bu duyguyu anlatmaya yetmez. Gezninin bir parçası olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Hani bazı şeyler vardır ya hayatta çok güzel bir tecrübe olarak yaşanır. İşte bu gezide gezilen, görülen yerler, benim tarihim ve benim kültürüm. Kendi geçmişimi tanıdığım için çok mutluyum ki.

NİKOLİNA SERAFİMOSKA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 18.12.1989 Kalkandelen SEE Üniversitesi Uluslararsı İlişkiler Nikolina Cindy Serafimoska nine_suki@hotmail.com

130

Almanak_basbakan.indd 130

25.11.2011 18:43:09

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

16.10.1989 Kalkandelen Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Politika Bilimi nina simjanovska nina.simjanovska@hotmail.com

NİKOLİNA SİMJANOVSKA
Bu gezi benin için unutulmaz bir tecrübeydi. Türkiye’nin kültürünü ve tarihini öğrenmek, gezi aracılığıyla çağlar arasında yolculuk yapmak çok etkileyiciydi. Projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Benim için bu gezi mükemmeldi. Projenin bize sunduğu ve başarılı olduğu şey ise; Türk kültürünü ve tarihini en iyi şekilde anlatmaktı. Kapadokya ve Bursa gezisi boyunca unutamayacağım anılar yaşadım. Gelecek yıllarda bu gezinin çok daha verimli olacağına eminim ve bizler hep yanınızda olacağız.

Bizlere Türkiye’nin tarihi ve kültürel açıdan önemli mekanlarını ziyaret etme şansı veren Türkiye’ye, Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ve MATÜSİTEB’e şükranlarımı iletmek isterim. ‘Balkanlar ve Avustralya’da Yaşayan Gençlerin Türkiye’deki Kültür ve Tarihi Buluşması’ projesinin gençlere Türk medeniyetini tanıtma açısından önemli bir katkı sağladığına inanıyorum. Bu gezide tarihimizi bizzat gezerek, yaşayarak, hissederek tanımanın, kitaplardan okumaktan ne kadar farklı olduğunu anlamış oldum. Bu proje ile şanlı tarihimizi yeniden yaşamış olduk. Aynı zamanda bu proje farklı devletlerde yaşayan kardeşlerimiz ile tanışmamızı ve yeni gönül köprüleri kurmamızı sağladı. Bu projenin bir parçası olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Programda emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Projenin ileriki yıllarda da devam etmesini temenni ediyorum. Saygılarımla.

NİZAMEDİN ŞABAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 12.10.1987 Üsküp Aziz Kiril Ve Metodiy Üniversitesi İktisat Nizamedin Saban nizam.s@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

02.04.1992 Kalkandelen 8 Septemvri Düz Lise Nina Serafimovska ninserafimovska@yahoo.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

NİNA SERAFİMOVSKA

Daha önce Türkiye’ye hiç gelmemiştim. Bu organizasyon sayesinde anavatanımı görme fırsatım oldu. Aslında böyle güzel bir organizasyon için ne yazsak, ne kadar yazsak düşüncelerimizi anlatamayız. Her şey çok güzeldi, rüya gibi… Burada olduğum için çok mutluyum. Anavatanımıza ilk kez geldim ve bu güzelliklere inanamıyorum. Cennet vatanımı gördüğüm için çok mutluyum. Bizi buraya davet eden ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Saygılarımla ve dualarımla.

Türkiye, tarihi ve kültürü ile bambaşka bir diyar gibi çarptı gözlerime. Ve bu diyarı keşfetme fırsatını bizlere veren herkese çok teşekkür ederim. Herşeyin güzelliğinin farkına şu yazıyı yazarken varıyor insan. Hani bitmese de yine yorulsak, on katını gezip çok daha fazla yere gitsek. Ama yeter ki beraber olsak. Unutulmayacak mekanlar, unutulmayacak kültür ve unutulmayacak dakikalar yaşadık. Herşey bir rüya gibiydi. Gezilen, görülen yerlerin seçiminden planlanan her türlü ince detaya kadar herşey muhteşemdi. Herkese teşekkürler.

ÖZLEM ÜSEYİNOVA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 06.08.1990 Vlandova Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Özlem Üseyin ozlem_useyinova@hotmail.com

131

Almanak_basbakan.indd 131

25.11.2011 18:43:13

MAKEDONYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

05.11.1988 Üsküp Fakkulteti i Shk.Islame - Shkup Teoloji Keuthere Abazi celeabazi@hotmail.com

QEFSERE ABAZİ
Öncelikle davetiniz ve misafirperverliğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’yi ilk defa ziyaret etmiyorum ancak bu sefer başka ülkelerden gelen gençlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu gezi başkaydı. Ziyaret ettiğimiz her bir şehrin ayrıntılı bir şekilde yazamayacağım kendine özgü bir güzelliği vardı. Fakat İstanbul’un Avrupa’nın en güzel, en muhteşem, en güzel mimari yapılara sahip şehri olduğunu düşünüyorum. Bursa’da Ulu Camii, Kapadokya’da peribacaları, Konya’da Mevlana Müzesi ve birçok tarihi ve dini eser aklımda her zaman kalacak. Gezimizin son şehri Ankara’ydı. Son olarak organizatörlere ve emeği geçen herkese, bizleri bu kadar güzel ağırladıkları için teşekkür etmek istiyorum. Her zaman gülümsemeniz dileğiyle.

Her yeni tecrübe çok değerlidir. Özellikle de bu tecrübe Türk kültürü gibi büyük önem taşıyan bir kültürün tanıtılmasını amaçlıyorsa. Bu proje çok iyi organize edilmişdi ve her şey olması gerektiği gibi oldu. Gönüllülerin çabaları, gençleri en iyi şekilde ağırlamak ve yönlendirmek adınaydı. Bu konuda, çabalarıyla ve davranışlarıyla çok başarılı oldular. Bu proje Türkiye’nin İstanbul’dan başlayarak 9 şehrini ziyaret etmemizi ve yeni bilgiler edinmemizi sağladı. İstanbul’un güzelliği ve eski mimari yapısı çok etkileyiciydi. Profesyonel rehberler Türkiye’nin tarihi hakkında çok önemli bilgiler paylaştı. Ayrıca birçok tarihi eseri gördük ve onların tarihsel geçmişi hakkında bilgiler edindik. Bu tecrübe benim için çok önemliydi. Türkiye’nin kültürü hakkında birçok şey öğrendim. Bu projenin başarıyla amacına ulaştığını ve gençlere katkıda bulunduğunu düşünüyorum. En çok etkilendiğim konu ise insanların davranışları, sıcaklığı ve misafirperverliğiydi. Herkesin projenin vermeye çalıştığı mesajı aldığını düşünüyorum.

RREZE SULA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 15.12.1991 Tetova Amerikan Koleji Mimarlık rezze@live.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

21.03.1985 Tetova Tetovo Devlet Üniversitesi Hukuk Rahime Ziberi rahime_ziberi@hotmail.com

RAHİME ZİBERİ
Öncelikle bize Türkiye’nin en önemli şehirlerini ziyaret etme imkanı verdiğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bu benim Türkiye’ye ilk gelişim ve gerçekten çok etkilendim. Bu yüzden en güzel övgüleri hak ediyorsunuz. Türkiye’nin büyük ve etkileyici bir tarihi var. Organizasyon mükemmeldi ve aynı zamanda proje boyunca bizimlerle olan herkes çok iyiydi. Gezilecek yerlerin seçimi mükemmeldi. Kitaplardan, televizyonlardan ve anlatılardan bildiğimiz yerleri, görme imkanı bulduk. Bu geziyi organize edenlere bütün kalbimle teşekkür ediyorum. İstanbul; Sultanahmet Camii, Edirne; Selimiye Camii, Çanakkale; şehitlikler, İstanbul; Panorama 1453 Fetih Müzesi ziyaretleri beni oldukça etkiledi. Çanakkale’yi ziyaret etmek, bizim için gurur verici bir anıydı. Çünkü kendi vatanını korumak adına şehit düşmüş askerlere, dua etmek için güzel bir vesileydi. Bursa hakkında ise söylenecek fazla bir söz yok. Çünkü Bursa gerçekten mükemmel bir şehir. Miniatürk’te ise bütün Türkiye’nin avucunuzun içinde olduğunu görüyorsunuz. Her zaman aklımda ve kalbimde yaşayacak bu 15 günü organize edenlere tekrar teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu muhteşem tarihi yerleri herkesin ziyaret etmesini tavsiye edeceğim.

Programı ilk duyduğumda bu 15 günün nasıl geçeceğini düşünmüştüm. Fakat Türkiye’de zaman, dağdan esen rüzgarın saçlarımı savurması kadar hızlı geçti. Ben bu geziye hiçbir beklentim olmadan geldim. Fakat şimdi zengin bir bilgi birikimine sahip bir şekilde geri dönüyorum. Bu gezi bana çok güzel anılar yaşattı. Yeni arkadaşlar edinme, onlarla en sevdiğimiz şarkıları söyleme ve müthiş vakit geçirme şansı bulduk. Eve dönüş yolu hiç olmadığı kadar ağır ve kötü olucak. Burada tanıştığım insanlar benim için muhteşemliğin, yeniliğin, dostluğun ve en önemlisi hoşgörünün simgesi oldu. Türkiye’nin zengin kültüründen yararlanmak, onu tanıyıp, o eşsiz tarihi yaşandığı yerlerde, içimizde hissetmek ayrı bir anlam kattı bizlere. Ve şunu belirtmem gerekir ki; dönüş yolunda hepimizin gözünde veda yaşları parıldayacak. Yaşadıklarımız geride kalırken biz özlemle ilerleyeceğiz. Fakat şanslıyım ki bunun son olmadığını biliyorum. Bu bizim büyük dostluğumuzun başlangıcı. Hepinizi sonsuza dek hatırlıyacağım.

SADETA İBRAİMOVSKA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 29.10.1989 İştip Gotse Delçev Tıp Fakültesi Sadeta İbraimovska sadeta_dadeto@hotmail.com

132

Almanak_basbakan.indd 132

25.11.2011 18:43:20

Doğum Tarihi: 20.05.1988 Üsküp Şehir: Aziz Kiril ve Metodiy Okul: Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölüm: Rukiye İsmail Facebook: ilimmürsid@hotmail.com Mail:

Türkiye’de geçirdiğim günler ile ilgili sadece güzel sözler söylemeliyim çünkü siz bütün güzel sözleri hakediyorsunuz. Türkiye’de birbirinden güzel yerler gezdik ve yemek kültürü çok çeşitliydi. Ama bizlere göstermiş olduğunuz misafirperverlik herşeyden önemliydi. Türkiye’ye ilk defa geliyorum fakat her şey beklediğimden daha güzeldi. Beni en çok etkileyen şey; Türkiye’nin tarihi ve kültürü oldu. Türkiye çok ilginç bir tarihe ve çok çeşitli bir kültüre sahip. Bu organizasyon tek kelimeyle mükemmeldi ve tüm koşullar çok iyiydi. Söylemem gereken tek bir şey var, o da ‘umuyorum ki bu benim Türkiye’ye son gelişim olmaz’.

RUKİYE İSMAİL
600 yıllık medeniyetin ruhunu yaşadığımız şehirler yüzü solmuş, yalnızlığa mahkum edilmiş, sahipsiz bırakılmıştı. Yüzümüzü ana vatanımıza çevirerek onları sahibine teslim edip, korunmasını ve yeniden himaye altına alınmasını hasret dolu gönüllerimizle, ümit dolu bakışlarımızla gerçekleştirdik. Bu bakışın her zerresi, bize birilerinin isteğimizi yerine getireceğinin vaaidini veriyordu. Gelin her birinizin şehrinde küçük kareleri olan bu medeniyeti ve kültürü ruhuyla birleştirelim. Tarihin altın çağının yaşandığı ve devamını bütün canlılığıyla koruyan Türkiyemiz’de buluşalım. Ayrılan yollarımızın ana hatlarını yeniden çizelim. Hep beraber hareket ederek, yıkılmaya yüz tutmuş kardeşlik ruhumuzu onarmak adına, sınırları kaldırıp hiçbir sınırın bizi ayırmayacağını göstermek adına bu geziye katıldık. Bu amaca hizmet eden projeye imzamızı attık. Şanlı tarihin dokusu taptazeydi, zedelenmemişti. Ecdadımız bizi tüm coşkusuyla ve hasret duygularıyla karşıladı. Gittiğimiz her ilde tarih sahnesinin farklı bir sunumunu gördük. İstanbul’da sanat dokusunu, Bilecik’te Anadolu insanının sıcaklığını, Bursa’da ilhan ve maneviyatı, Çanakkale’de binlerce şehitin kanını, vatan millet aşkının karışımındaki kokuyu Nevşehir’de tarihi katmanların yapısını, gönül kapısını medeniyet kalemiyle nakışladık. Sadakat, sevgi, saygı yumağının ipi gittiğimiz her yörenin insanında sımsıkıydı. Ayrılığın bir nebzesini bile hissettirmeden, bizi bağırlarına basmaları ‘siz bizim hasret kaldığımız evlatlarımızsınız’ edasıyla elimizden tutup, gönüllerine hasret nazarlarıyla ve bir daha kaybetmeme arzusuyla ‘’yine gitmeyin, ayrılmayın’’ sözlerini manevi alemimizde hep duyduk. Ayrılırken her yörenin hasretini gönlümüzde hep hissetik. Bu sıcaklığı, yemeğimizi sevgiyle uzatan garsonda, kapıyı ‘hoşgeldiniz’ diyerek açan kapıcıda bulduk. Bizi kendi çoçuklarıymış gibi kollayan, kendilerinden ziyadesiyle ödün veren, gönlümüzde hissedebileceğimiz mutsuzluklarımıza, hüzünlerimize, sevinçlerimize, içtenliğiyle, samimiyetiyle, özversiyle hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan rehberlerimize, bizim kaprislerimize hoşgörü ile bakan tüm ekibe teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiyemiz’de 15 günlük gezi süresince ayrımcılığın acısını, sevgi susuzluğumuzu kardeşlik şerbetinden yudumlatarak gideren Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na takdirlerimi, sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Daha nice projelere imza atmanız, 500 kişilik bu topluluğu minyonlara çıkarmanız duasıyla...

SEMİNE BEQİRİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 13.05.1991 Tetova Tetova Devlet Üniversitesi İşletme Semine Beqiri semine_91_@hotmail.com

Türkiye’nin kültürünü ve tarihini tanıtmayı amaçlayan bu gezinin muhteşem olduğunu söyleyebilirim. Gezdiğim şehirlerin arasında en güzeli İstanbul’du. Saraylar, çarşılar, camiler ve özellikle Panorama 1453 Fetih Müzesi çok etkileyiciydi. Ayrıca Ayasofya ve Topkapı Sarayı’nın güzelliğine hayran kaldım. Edirne’de, Türkiye’nin sınır savaşları ve Lozan Antlaşması ile ilgili bilgi edindik. Sıradaki şehir Dardanele kanalının içinden geçtiği Çanakkale’ydi. Orada rehberler bize savaşlar ve şehir hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Truva savaşları ve atı hakkında bilgiler edindik. Osmanlı İmparatorluğu zamanında kurulmuş ve muhteşem insanlara sahip olan Cumalıkızık Köyü beni çok etkiledi. Bursa çok büyük ve eski bir şehir. Osmanlı İmparatorluğu’nun temelinin Bilecik’te atıldığını öğrendim. Sonra da Afyon ve Konya’yı gezdik. Kapadokya’daki peribacaları inanılmaz güzeldi. Türkiye’nin başkenti olan Ankara, büyüklüğü ve güzellikleriyle her zaman aklımda kalacak. Bu gezinin sonunda, Türkiye’nin tarihi ve kültürü hakkında önemli bilgiler edindiğimi düşünüyorum.

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

SENAD AMETİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 30.07.1989 Gostivar Tetova Devlet Üniversitesi Hukuk Senad Ameti senad-1989@hotmail.com

133

Almanak_basbakan.indd 133

25.11.2011 18:43:23

MAKEDONYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

10.01.1987 İşrip Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Tıp Fakültesi Senad Arslan arslan_jna@hotmail.com

SENAD ARSLAMOV
Anavatanımızı, kültürümüzü, geleneklerimizi yakından görmek, o duyguyu yerinde yaşamak benim için çok büyük bir zevkti. Osmanlı gibi şanlı bir imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul’la başlayan, düşmana “Ne umduk, ne bulduk” dersini veren Çanakkale ile devam eden ve ardından Atamızın kabrini ziyaretle son bulan program, gerçekten ömrüm boyunca benim için çok değerli olacak. Emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim.

Gençlik Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen bu 15 günlük Türkiye gezisi çok güzel ve çok başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Gezi boyunca toplam 9 şehir gezerek, Türk kültürünü, tarihini ve geleneklerini tanıma fırsatı buldum. Ayrıca yeni arkadaşlar edindim. Bu organizasyonda emeği geçen herkese gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu proje gelecekte başka gençlerin katılımlarıyla devam edecektir.

SEVİM LESKOVİCA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 23.06.1990 Üsküp Aziz Kiril Medodiy Üniversitesi Filolojik Sevim Leskovica sevim_farmacia@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

02.05.1988 Venitsa Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Mezunu Senay Amedova shenay_hits@hotmail.com

SENAY AMEDOVA
Ben Ensar Derneği ve MATÜSİTEB aracılığıyla bu geziye katıldım. Bu gezi hakkında pek bilgim yoktu fakat Türkiye’nin tarihi ve kültürel açıdanönemli yerlerinin gezileceğini biliyordum. Bu da benim ilgimi çekmişti. Organizasyonu çok beğendim. Bu gezi sayesinde bilmediğim birçok yeni şey öğrendim. Osmanlı tarihini daha yakından tanıyarak, gözlerimizin önünde canlandırdık. Çanakkale savaşı ve şehitler hakkında da birçok bilgi edindik. Kahramanlığın kenti olan Çanakkale’de izlediğimiz tiyatro oyunuyla adeta o anı yaşadık. Vatan uğruna gözünü kırpmadan ölen şehitlerin mezarlarını ziyaret ettik. Gezdiğimiz bütün şehirleri çok beğendim. Daha önce Türkiye’ye sadece bir kez gelmiştim fakat hiçbir tarihi yeri gezme fırsatı bulamamıştım. Balkanlar ve Avustralya’dan gelen gençlerle 15 gün boyunca bir araya gelip, kaynaştık. Türkiye bizi unutmamıştı. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bu projeyi düzenlediği için teşekkür etmek isterim. Saygı ve sevgilerimle.

Bu gezi sayesinde Türkiye’yi yani anavatanımı daha yakından görme fırsatı yakaladım. Türk milletinin eşsiz ve muhteşem tarihini öğrenmeyi, 3 kıtaya hakim olmuş büyük Osmanlı Devleti’nin ve ondan önce büyük Selçuklu Devleti’nin yüzyıllar öncesinden yapmış oldukları müthiş eserleri, camileri ve kaleleri görme fırsatını, düzenlenmiş olan gezi sayesinde yakaladım. Makedonya’da yaşıyor olmam müthiş Türk tarihini öğrenmeme, çok önceden yapılmış Türk eserlerini görmeme engel olamaz tabiki. Düzenlenen bu gezi sayesinde bu engeli aşmış durumdayım. Tabiki muazzam ve zaferlerle dolu Türk tarihini, 15 gün içersinde öğrenip, görmek imkansız. Gezmiş olduğumuz tüm yerler büyük Selçuklu Devleti’nin, Osmanlı Devleti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ne kadar güçlü olduklarının kanıtıdır. Türk milletinin gücünü, ilmini ve becerisini simgeleyen mekanları bu gezi sayesinde görmüş oldum. Zaten ‘Geçmişini bilmeyenin, geleceği parlak değildir’. Türk milletinin ise geçmişi oldukça parlak ve inşallah geleceği de geçmişi kadar parlak olur. Gezinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Saygılarımla.

SEZER AMETİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail: 22.07.1994 Gostivar Lise Sayısal sezer_amet@hotmail.com

134

Almanak_basbakan.indd 134

25.11.2011 18:43:27

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

27.03.1990 Tetova Tetova Devlet Üniversitesi Ekonomi Shaban Sadiki shabi_321@live.com Gezimize, İstanbul’dan başladık ve Türkiye’nin 9 şehrini gezdik. Tek kelimeyle harikaydı. Çünkü bir taraftan bilmedigimiz şeyler öğrenirken, bir taraftan da Türkiye’nin tarihi ve kültürüyle tanışma fırsatımız oldu. ‘Balkanlar ve Avusturya’da Yaşayan Gençlerin Türkye’deki Kültür ve Tarih Buluşması’ projesiyle yurtdışında yaşayan gençler olarak, farklı milletlerden gençlerle tanışma fırsatı yakaladık. Bu bizim için büyük bir avantaj oldu. Bu projeyle dostluk ve beraberlik adına ilk adımlarımızı atmış olduk. Osmanlı İmparatorluğu, herşeyiyle geçmişimizin simgesi olan eserler ve bir devrim yaratmış. Osmanlı torunları olarak kendimizden gurur duyarak, bir pırlanta gibi parlayan Türkiye’yi içimizdeki duygularla ortaya çıkarmış olduk. Türkiye’de beni en çok etkileyen şeylerden birisi, İstanbul’un fethi oldu. İstanbul’un fethedilişi hakkında en etkileyici bilgiyi, Panorama 1453 Fetih Müzesi’nde aldım. Müzeyi ziyaret edeceğimiz söylendiğinde, ilk başta orayı diğer müzeler gibi sandım. Fakat müzeye girdiğim an, sanki 1453 yıllında, toplar patlarken ordaymışım ve yaşanan zorluklar karşısında elim kolum bağlıymış gibi hissetim. Rehberimiz Fatih Sultan Mehmet’i anlattığında, onun nasıl asil ve İstanbul’u fethettiği halde nasıl mütevazi olduğunu anladım ve ‘Osmanlı Devleti’ne bu yakışır’ dedim. İstanbul’dan başlayarak Edirne’ye devam ettiğimiz, yolculuğumuz çok güzel geçti. Çünkü her dakika Müslümanlık hakkında yeni bir şey öğreniyordum. Bunun bir kanıtı da Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan Selimiye Camii’ydi. Oraya girdiğim an Müslümanlığın ne kadar yüce bir din olduğunu anladım. Yolculuğumuzun en gerçekçi ve en yürek burkan kısmı Çanakale ziyaretiydi. Orada Çanakale tarihini dinlerken, şehitlerimizin canları pahasına düşman ordularına nasıl saldırdıklarına ve yaralı düşman askerlerine nasıl yardım ettiklerine adeta şahit oldum. Vatanları için bedenlerini hiçe sayıp, düşmana kurban olduklarını ama ne olursa olsun vatanlarını bırakmadıklarını anlamıştım. Böyle gurur verici bilgileri bizlere eksiksiz sunan bu projeyi düzenleyenlere ve sonra da bütün Türk milletine teşekkür ediyorum.

SHABAN SADİKİ
Bu projenin amacı; Türk kültürünün ve tarihinin tanımasıydı. Projeyi düzenleyen herkese, bu amaca hizmet eden bir proje gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Türkiye’ye gelmek beni çok sevindirdi. Bu proje sayesinde yeni bir çevre edindim. Türkiye’nin İstanbul’dan başlayarak birçok şehrini gezdik. Bu şehirlerde tarihi ve kültürel açıdan önemli müzeleri, camileri ve diğer tarihi eserleri gördük. İstanbul’da Ayasofya, Sultanahmet Camii ve Panorama 1453 Fetih Müzesi, Edirne’de Selimiye Camii, Çanakkale’de savaş alanı ve şehitlikler, Bilecik, Bursa, Konya, Afyonkarahisar, Nevşehir ve Ankara gerçekten görmeye değer yerlerdi. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun.

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

19.01.1992 Tetova SEE Üniversitesi İşletme Sumeyra Mustafa symejra_mustafa@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

SİBEL RAŞİT
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 14.01.1994 Struga İbrahim Temo Hukuk Sibel Rasit sibel_r94@hotmail.com

SÜMEYRA MUSTAFA
Bu gezi sayesinde görmediğimiz birçok yer gördük, hiç duymadığımız şeyler duyduk ve hiç bilmediğimiz şeyleri öğrendik. Bizlerle beraber yolculuk eden ve bize her konuda yardımcı olan herkese çok tesşekkür ediyorum. Gezimiz, İstanbul’u Çamlıca Tepesi’nden seyretmekle başladı ve dünya şaheseri olan camiler ve saraylarla devam eti. Edirne bir sonraki durağımızdı ve Selimiye Camii’si bizi büyüleyerek, tarihi ile bizi hem şaşırttı hem de gururlandırdı. Bir sonraki durağımız olan kahramalığın şehri Çanakale, kazandığı savaşarla bize, ‘Çanakale Geçilmez’ sözünü her anlamda hissettirdi. Şehitlik Abidesi’de oldukça duygu dolu ve gururlu anlar yaşadık. Osmanlıya başkentlik yapmış Bursa’da 20 kubbeli Ulu Camii çok etkileyiciydi. İzlediğimiz Hacivat-Karagöz oyunuyla eskilere gittik ve eğleneli anlar yaşadık. Bilecik, ‘kuruluşun ve kurtuluşun şehri’ olarak adlandırılır. Bunun sebebi ise Osmanlının Söğüt’te doğmuş olmasıdır. Konya’da Mevlana Müzesi’nde heyecanlı ve duygusal dakikalar yaşadım. Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’da Anıtkabir’i ziyaretederek gezimizi gerçek anlamda tamamlalamış olduk. Fakat bizim için her şey yeni aşlıyor. Aklımızda kalan hatırlar hep bizimle yaşayacak. Saygılarımla.

135

Almanak_basbakan.indd 135

25.11.2011 18:43:30

MAKEDONYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

26.10.1993 Üsküp Yosip Broz Tito Düz Lise Şaban Hamza uskupund@msn.com

Sanki konuşan bir toprak üzerinde yapılan tarihi ve kültürel bir geziydi. O toprak ki attığımız adımlarda şanlı tarihini haykırdı ruhlarımıza. Doldu ruhlarımız daha fazla bilgiyle, dostlukla, özlemle, arkadaşlıkla, huzurla, maneviyatla ve daha fazla arzuyla, daha iyi başarı amacıyla. Bu projede emeği geçen herkese, her ter akıtan insana ve her düşünceye minnet borçluyum. Kalbimde var olan Türkiye sevgisi kat kat artmış olarak ülkeme döneceğim. Sevgi ve saygılarımla.

ŞABAN AMZOVSKİ
Güzel bir proje ve bu projede yer almak her şeyden önce çok önemli ve gurur verici. İlk başlarda hiç görmediğim yerleri gezmek için sabırsızlanıyordum. Şanslı biri olduğumu düşünüyorum. Gezimiz dünyanın gözdesi olan İstanbul’da başladı. Her bir toprağı tarih kokan İstanbul’un bir başka yeri oldu bende. Gördüğüm her şehir, bastığım her toprak bende farklı duygular, farklı anılar ve farklı hüzünler bıraktı. Günler ilerliyor, yurdun farklı şehirlerinde, farklı topraklara ayak basıyorduk. Günler nasıl geçiyor bilmiyorduk ama her şey yerli yerinde, ilk günkü gibi heyecanlı, bir sonraki güne ilerliyordu. Türkiye’nin değişik şehirlerini keşfettikçe ne kadar zengin, etkileyici ve tarih dolu olduklarını anladım. Hayatımda var olan güzel anılara bir yenisi daha eklendi. Bu proje sonrasında anladım ki Türkiye’nin her yeri ayrı bir güzel. Türkiye zengin bir tarih ve kültüre sahip. Bu program sayesinde farklı dostlar edindim, farklı insanlarla, farklı kültürlerden gelen katılımcılarla bir arada bulundum. Bu gezi her geçen gün bana başka şeyler katıyor, başka şeyler öğretiyor ve dostlarımı gün geçtikçe daha yakından tanımamı sağlıyordu. Bu programın gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyordum.

ŞEYDA AHMET
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 09.07.1988 Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniveritesi Tıp Fakültesi Şeyda Ahmet seyda_amet@hotmail.com

Öncelikle bu programda bulunmamızı sağlayan başta Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ayrıca Makedonya’da bizleri bir arada toplayan MATÜSİTEB’e teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Böyle bir organizasyonun gerçekleşmesi ve benim de bu programda bulunmam onur vericiydi. Ben Makedonya’da yaşayan bir Türk olarak tarihi Osmanlı eserlerini gördüğüm için çok mutluyum. Kendi kültürümüzü ve tarihimizi daha geniş ve güzel bir biçimde tanıdığımızı düşünüyorum. Bana göre en önemli noktalardan birisi ise başka devletlerden gençlerin bir araya gelip, arkadaşlık kurması ve düşüncelerini iyi bir şekilde yansıtmasıydı. Genel olarak bakıldığında kimi zaman duygulandık kimi zaman güldük ve kimi zaman eğlendik. Türkiye bizim anavatanımız. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum ki, böyle özel ve manevi yerleri kendi gözlerimizle görmek anlatılamaz bir duyguydu. Böyle organizasyonların devamının gelmesini diliyorum. Çünkü bu projede çok şey yaşadık, gördük ve en sonunda bu toprakların aslında çok değerli olduğunu anladık. Bu programda benle olan başta arkadaşlarım olmak üzere tüm görevlilere teşekkür ederim. Tavırları ve davranışları ile bana böyle unutulmayacak anılar yaşattıkları için gönüllü arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Saygılarımla.

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

10.08.1988 Radoviş Uluslararası Balkan Üniversitesi Uluslararası Ekonomi fubu_boy17@hotmail.com

ŞENOL İSOV
Öncelikle bu programı düzenledikleri için Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkür ederim. Bizi anavatanımız olan Türkiye’ye getirip, bize Osmanlı’nın izlerinin olduğu birbirinden güzel şehirleri gezip, görme imkanı sağladılar. Ben bu düzenlenen programdan çok memnun kaldım ve manevi açıdan çok büyük feyz aldım ve oldukça etkilendim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

ŞABAN İBİŞ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 23.07.1990 Veles Tetova Devlet Üniversitesi Ekonomi Femi Bejluri femi_veles@hotmail.com

136

Almanak_basbakan.indd 136

25.11.2011 18:43:35

Doğum Tarihi: Şehir: Facebook: Mail:

22.03.1992 Üsküp Şeyma Ali uskup_2@hotmail.com

ŞEYMA ALİ

Bana, bu geziye katılma şansı verildiği için çok mutluyum. Bu projenin büyüklüğünü göz önünde bulundurarak, unutulmayacak bir tecrübe yaşayacağımı biliyordum. Ziyaret ettiğim yerler çok güzeldi. Burada yeni insanlarla tanıştım ve Türk milletinin tarihi ve kültürü hakkında önemli bilgiler edindim. Bu ülkeden çok güzel anılarla ayrılacağım. Bu 15 günlük gezide benle beraber 540 kişi daha vardı. Bu projenin gerçekleştirilmesini sağlayan Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Türkiye’de akılda kalacak çok güzel yerler gördüm. Bunlardan biri de Panorama 1453 Fetih Müzesi’ydi. Ayrıca Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN yaşadığı Dolmabahçe Sarayı, güzelliğiyle her daim aklımda kalacak. Son olarak Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bu projeyi düzenledikleri için teşekkür ediyorum.

Bu programa beni de dahil eden Üsküplü kardeşlerime, davet ettikleri için de Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkür ediyorum. 15 günlük programın sonuna geldik. Buradaki kardeşlik ve paylaşıma çok alışmıştım. Ayrılık biraz ağır geldi. Bu projenin devamını ve başarısını temenni ederim. Uzakta olsakta gönüllerimizin bir olacağına eminim. Saygı ve selamlarımla.

VJOLLCA AJDO
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 16.08.1992 Struga İbrahim Temo Genel Vjollca Ajdo vjollca_ajdo@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

21.07.1992 Kalkandelen 8 Septemvri Düz Lise Verce Simjanovska v.simjanovska@yahoo.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

VERİCA SİMJANOVSKA

Öncelikle bu projeyi gerçekleştirilen herkesi, tüm kalbimle kutluyorum. Bu Türkiye gezisinde çok önemli şeyler öğrendiğimin farkındayım. Türk tarihi ve kültürü hakkında birçok bilgi edindim. 9 şehirden hepsi çok güzel ve tarihi açıdan önemli şehirler. Ayrıca bu gezi sayesinde farklı kültürlerden gençlerle tanışma şansına sahip oldum. Benim için bu gezi önemli bir tecrübeydi ve her açıdan çok önemli bilgiler edindim. Türkiye’yi ve Türkiye’nin geleneklerini tanıdım ve bunun için Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na özellikle teşekkür etmek isterim.

Her zaman merak ettiğim Türk kültürü ve tarihini öğrenmemi sağlayan bu projeyi, düşünen ve gerçekleştiren herkese minnettarlığımı sunmak isterim. Projenin ana fikri gerçekten de mükemmel. Şahsi düşünceme göre 9 şehri, 15 gün içersinde gezmek, gerçekten de hayatımda unutulmayacak bir anı olarak kalacaktır. O eşsiz, unutulmayacak mekanlar ve güzel dostluklar… Bunların hepsi bize ayrı bir güç kattı. Bu geziden geriye kalan tek şey ise hiçbir zaman kopmayacağını ümit ettiğim bağlardı. Kısacası bize bu müthiş anları yaşatan herkese teşekkür ederim. Teşekkürler Türkiye.

XHAİMA BELULİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 21.06.1991 Üsküp Uluslararası Balkan Ünversitesi İngiliz Dili Xhaima Beluli xhaima.91@live.com

137

Almanak_basbakan.indd 137

25.11.2011 18:43:39

MAKEDONYA

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

31.05.1987 Struga Uluslararası Struga Üniversitesi Hukuk Ynall Bajraktari ynall2002@yahoo.com

YNALL BAJRAKTARİ
Bu organizasyona katılacağımı öğrendiğimde çok sevindim. Türkiye’nin en eski tarihe ve kültüre sahip şehirlerinin gezileceğini bildiğim için bu gezinin özel bir önemi vardı. Ayrıca Balkanlar ve Avustralya’da yaşayan gençlerinin katılımı, bu önemi daha da artırdı. Bu yazıyı yazarken bile geçirdiğim bu unutulmaz 15 günü özlemeye başladım. Türkiye’deki bu geziyi betimlemek için kelimeler yetersiz kalıyor. Beni en çok etkileyen İstanbul’un muhteşem mimarisi ve tarihiydi. Ayrıca Mimar Sinan’ın şehri olan ve Selimiye Camii’nin yer aldığı Edirne’yi gördüğüme çok sevindim. İlhamını büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ten alan ve 250.000 şehidin Türkiye için hayatlarını feda ettiği Çanakkale şehri ben çok heyecanlandırdı. Son olarak her an yanımızda olan ve işlerini gayretle yapan organizatörlere teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkürlerim sunuyorum.

Öncelikle bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Türkiye’de geçirdiğim her gün benim için çok güzel ve duygu yüklüydü. Ben bu tarih ve kültür gezisinden çok şey öğrendim. Bir bakıma rüyalarım gerçek oldu. Diğer yandan birçok arkadaş edinme fırsatı buldum. Bu gezide yaşamış olduklarım, hayatımda her zaman güzel bir hatıra olarak yer alacaktır. Başka bir organizasyonda tekrar sizlerle görüşebilmek ümidiyle. Binlerce selam.

EMRA BİLALLİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 01.09.1988 Kumanova Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Aranavut Dili ve Edebiyat Emra Bilalli mai.ku@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Mail:

14.07.1995 Tetova Kiril Pejcinoviq gjithesia_1995@hotmail.com Program kapsamında gördüğümüz tarihi yerler, beni çok duygulandırdı. Çünkü atalarımızın bize sunmuş olduğu hatıraları görünce, geçmişimizin ve geleceğimizin güzelliğinin farkına vardım. Bunu düşünüyor olmak bende ayrı bir duygu oluşturdu. Bu programda yer aldığım için çok mutlu oldum. Bana bu güzellikleri sunan herkese teşekkür ediyorum.

ZİLİJA SAİTİ

Türkiye’de geçirdiğim bu güzel günleri unutmayacağım. Ayrıca bu projenin sorumluları, tavır ve davranışlarıyla beni çok etkiledi. Gittiğimiz şehirlerin tarihi ve kültürü hakkında bilgiler edindik. İstanbul, tarihi eserleriyle ve doğal güzellikleriyle beni diğer şehirlerinden daha çok etkiledi. Bu proje yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kurmamızı sağladı. Burada edindiğim arkadaşlarım ve dostlarım benim için çok önemli ve değerli. Kısacası bu proje bana önceden bilmediğim şeyler öğretti.

SABIR SÜLEYMAN
Doğum Tarihi: 30.07.1989 Üsküp Şehir: Aziz Kiril ve Metodiy Okul: Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölüm: Sabir Solomon Facebook: bily_boy35@hotmail.com Mail:

138

Almanak_basbakan.indd 138

25.11.2011 18:43:42

Bilecik / 12 Temmuz 2011

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Şeyh Edeb Türb ali esi

n Dursu Fakıh i ürbes T

139

Almanak_basbakan.indd 139

25.11.2011 18:43:58

Almanak_basbakan.indd 140

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

140

Söğü Ertu t Gaz ğrul i Tü rbes i

25.11.2011 18:44:13

141

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 141

25.11.2011 18:44:32

Almanak_basbakan.indd 142

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

142

25.11.2011 18:44:50

İnönü Şehitliği

143

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 143

25.11.2011 18:45:10

Almanak_basbakan.indd 144

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

144

25.11.2011 18:45:11

SIRBİSTAN

145

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 145

25.11.2011 18:45:11

SIRBİSTAN

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

12.06.1989 Sancak Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Alma Kurtanovic almitaaa_np@hotmail.com

ALMA KURTANOVİC

Bu benim için en büyük maceraydı ve Türk kültür ve tarihini öğrenmek adına büyük bir fırsattı. Başka ülkelerden gelen gençlerle tanıştım. Onların kültür ve gelenekleri hakkında bilgi sahibi oldum. Türkiye’ye her zaman gelmek isterim. Çünkü çok güzel bir ülke. Farklı şehirleri ziyaret ettik. Bunların arasında İstanbul, Edirne, Konya gibi şehirler vardı. Bu fırsatı bana verdiğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Umarım böyle bir fırsatı tekrar sunarsınız, tekrar ben seçilirim. Sizi çok seviyorum.

AMRA ZEJNELOVİC
Bu proje çok harikaydı ve bu geziye katılma şansı yakaladığım için çok mutluyum. Bu 15 gün içerisinde gittiğim yerleri kendi imkanımla gezme şansı bulamazdım. Türk kültürü ve tarihi hakkında çok şey öğrendik. Farklı ülkelerden gelen gençlerle güzel arkadaşlıklar ve dostluklar kurduk. Mükemmel bir organizasyondu. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 13.06.1991 Sancak İngilizce Dili Öğretmen Amra Zejnelovic amra_zejnelovic@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

11.09.1991 Sancak Biokimya Biyoloji Amina Jerebicanin aminajerebcanin@yahoo.com

Bu Türkiye’ye ilk gelişim. Bize buraya gelişimizin bir tatil değil, bir tarih ve kültür gezisi olacağı söylendi ve bu tempoya alışmak için biraz zaman gerekti. Yorucuydu, fakat bunlar tatlı yorgunluktu. Çok sayıda camileri, sarayları, mezarları, anıtları ve özellikle Panorama 1453 fetih Müzesi’ni gördük. Her gittiğimiz yerde ayrı duygular yaşadık. Ama beni en çok etkileyen Yerebatan Sarnıcı’ydı. Mermer sütunları çok güzeldi ve çok ilginçti. Dediğim gibi, bu benim ilk gelişimdi ve bana böyle bir fırsat verilirse tekrar gelmek istiyorum.

AMİNA JEREBİCANİN
Her zaman Türkiye’yi ziyaret etmek istedim ve bu proje ile bu dileğim gerçekleşti. Bu geziden çok memnun kaldım. Türk tarihi için önemli şehirleri gezdim ve çok mutluyum. Ayrıca yeni arkadaşlıklar kurdum. Buradayken Türkiye ve Sancak’ın çok yakın olduğunu hissettim. Çünkü aynı din ve kültür bizleri birbirimize bağlıyor. Bu ülkede kendimi bu yüzden yalnız hissetmedim. Bu gezi çok iyi planlanmıştı. Kültür ve tarih açısından çok önemli şehirleri ziyaret ettik. Beni en çok etkileyen İstanbul ve Cumalıkızık Köyü oldu. İstanbul yıllarca çok farklı kültürleri içinde barındırmış ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eden bir şehir. Bursa’da, Cumalıkızık Köyü’ndeki renkli evler beni çok etkiledi. Konya’da, Mevlana Müzesi’ne hayran kaldım. Bana böyle bir fırsat sunulduğu, bu yerleri gezme ve tarihi öğrenme imkanı verildiği için bu projede bulunan herkese çok teşekkür ederim.

DZEVA CURİC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 28.12.1994 Novi Pazar Sağlık Lisesi Laboratuar Teknisyeni Dzeva Curic dzecacuric@hotmail.com

146

Almanak_basbakan.indd 146

25.11.2011 18:45:17

Doğum Tarihi: 23.06.1991 Sancak Şehir: İşletme ve Dizayn Meslek Okul: Yüksek Okulu Tekstil Dizaynı Bölüm: Elma Fetahovic Facebook: elma_812@hotmail.com Mail:

ELMA FETAHOVIC
Türkiye’ye ilk geldiğim andan itibaren anladım ki bu geziyi hiç unutmayacağım. Şuanda kendimi çok iyi ifade edemiyorum. Başlangıçta biraz ön yargılıydım fakat şimdi anlıyorum ki bu proje on numara... Bu projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu gezide sadece Türk tarihi ve kültürünü öğrenmedim, Türkiye’nin ünlü ve önemli şehirlerini de gezdim. Bu sayede yeni arkadaşlarla da tanıştım. Hep beraber şarkılar söyledik, oynadık, güldük, eğlendik… Kim bilir belki bir daha görüşemeyeceğiz. Bu yüzden ayrılık zor olacak. Organizasyon üst düzeydeydi, negatif hiçbir şey yoktu. İlginç bir his vardı içimde, sanki her gittiğimiz yerde insanlar bizi çok seviyordu. Türkiye’nin bize gösterdiği ilgiyi unutmayacağız ve bu geziden geriye en güzel hatıralar kalacak. İnşallah başka bir projede görüşürüz... Sizi seviyorum.

İlk önce söylemeliyim ki, bu projenin çok iyi bir amacı var. Hem Türkiye’yi tanıdık, hem de yeni arkadaşlıklar kurarak, bu projenin bir parçası olduk. Bu proje 500 civarında genci bir araya getirdi ve 15 gün içerisinde 9 farklı şehri gezdik. Edindiğimiz bilgiler, projenin büyüklüğü ve önemini gösteriyor. Proje boyunca bize ilgi gösteren bir sürü kişi vardı. Bizim sorularımıza cevap vermeye çalıştılar ve bize yardımcı oldular. Projenin amacı; camiler, tepeler, anıtlar ve türbeler gibi önemli yerleri ziyaret ederek, Türk tarihi ve kültürünü tanıtmaktı. Gezinin en önemli parçalarından biri ise diğer gençlerle tanışmak ve onlarla otobüste, dışarıda, otelde geçirdiğimiz zamanlardı. Buraya neden geldik artık çok iyi biliyorum. Türkiye’de yaşayan insanlar benim kadar şanslı değil. Belki benim gördüğüm yerleri onlar hiç görmediler. Bu program için Türkiye’ye teşekkür ederim ve umarım beni yine çağırırlar. Şimdilik hoşçakalın.

EMİR SMAİLOVİC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 30.06.1994 Sancak Sağlık Lisesi Hemşire -Tekniker Emir Smailovic emir_sm@live.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

16.09.1991 Sancak Yeni Pazar Devlet Üniversitesi Filoloji Emina Curic emina_ghost@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

EMİNA CURİC
Söylemek istiyorum ki bu gezi çok güzel ve etkileyiciydi. Türk kültürü ve tarihi hakkında çok şey öğrendik. En büyük dileğim Türkiye’de daha fazla yer gezmek ve buraya tekrar gelmek. Bu projeyi gerçekleştiren herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Balkanlar’daki insanların çok değerli olduğunu düşünmekteyim. Onların kostümleri, kültürleri, tarihleri ve yaşam koşullarının çok önemli olduğunu ve bizim kültürümüzle benzediğini gördüm. Organizasyon ekibinin 15 günlük sürede oldukça başarılı olduğunu düşünmekteyim. Umut ediyorum ki gelecek projelere yine katılırım.

Hayatım boyunca iyi ya da kötü farklı deneyimler edindim; liderlik, iletişim ve uyum gibi. Benim için bu proje, benzer yöndeki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemliydi. Bu yüksek seviyedeki organizasyonu hazırlayan herkese çok teşekkür ederim. Onların yardımı ile kendimizi evimizde hissettik, farklı bilgiler ve deneyimler edindik. Türkiye’yi ikinci evim gibi benimsedim. Tarih, kültür ve insanları bu proje sayesinde tanıdım ve yeni arkadaşlıklar edindim. Çok başarılı bir programdı. Görevlilerin tutumlarının çok başarılı ve profesyonel olduğunu düşünüyorum. Bu proje benim hayatımda unutamayacağım bir deneyim olacak.

ENA ALCAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 27.04.1993 Novi Pazar Lise Dil Bilimi Ena Alcan enaalcan@rocketmail.com

147

Almanak_basbakan.indd 147

25.11.2011 18:45:21

SIRBİSTAN

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook:

29.08.1989 Sancak Yeni Pazar Devlet Üniversitesi Ekonomi Fikreta Dolovac

FİKRETA DOLOVAC
Bu gezi sayesinde Türk kültürü ve tarihi hakkında bilgim oldu ve yeni arkadaşlıklar kurdum. Türkiye çok güzel bir ülke. Kültür ve adetleri bakımından da oldukça zengin. Bu projeye katıldığım için çok memnun oldum. Her gittiğimiz şehir kendi hikâyesini taşıyor. Bu proje katılmasaydım, Sırbistan’dan gelip de bu kadar çok şehrin kültürünü ve tarihini öğrenme fırsatı bulamazdım. Her cami, türbe ve müze bende inanılmaz duygular uyandırdı. Sadece güzel oldukları için değil, tarih açısından da etkileyici yerlerdi. Bu kadar güzellik arasından hangisini ayrı tutacağımı bilmiyorum. Çünkü her yerin ayrı bir hikâyesi var. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bana Türkiye’nin tarihi ve kültürünü tanıma fırsatı verdikleri için teşekkür ederim. Bunları az çok biliyordum ama şimdi aldığım bilgilerle kendimi çok daha zengin hissediyorum. Proje boyunca bizimle beraber yolculuk eden rehberlerimize, geziyi daha eğlenceli hale getirdikleri için çok teşekkür ederim. Onların yardımı ile kendimi evimde gibi hissettim.

Türkiye’de geçirdiğim bu 15 günlük program, üzerimde büyük bir iz bıraktı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençlerin bir arada bulunması ve güzel Türkiye’nin kültürünü ve zengin tarihini tanıması beni mutlu ediyor. Organizasyon, rehberler ve tercümanlar ellerinden geleni yaptılar ve bize çok yardımcı oldular. Kendimizi iyi hissetmediğimiz zamanlarda bize destek oldular, her zaman bizi güldürdüler ve mutlu ettiler. Türkiye’nin tarihi ve kültürel açıdan önemli yerlerini gezdik ve gördük. Çanakkale’de Şehitlikler, Edirne’de güzel Selimiye Camii, İstanbul’da Ayasofya ve Sultanahmet Camii… Bu eserleri görünce bugün Türkiye ne kadar ilerlemiş ve kendini geliştirmiş görebilirsiniz. Buradaki insanlar çok iyi, mutlu, kendi ülkelerine ve kültürlerine çok saygı duyuyorlar. Bütün bu gördüklerim sayesinde bende bir umut oluştu. Türkiye’de okumak istiyorum, hatta yaşamak da isterim. Her şey için teşekkür ederim.

MELİSSA ALCAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 27.04.1993 Novi Pazar Lise Dil Bilimi ema alcan emaalcan@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

02.01.1993 Sancak Matematik Fakültesi Matematik Meliha Smailovic Melihameli93@hotmail.com

MELİHA SMAİLOVİC
Türk tarihi ve kültürünü daha yakından tanımak için bu gezi iyi bir fırsattı. Türk ve Boşnakların kültürü, dini ve adetleri hemen hemen aynı. Türkiye’ye ilk defa gelmeme rağmen bu nedenlerden dolayı, bu ülkeyi kendime yabancı hissetmedim. Organizasyonu ve projeyi çok beğendim. Her şey çok güzel ve detaylı planlanmış ve hazırlanmıştı. Rehberler, tercümanlar ve diğerleri proje için çok çalıştılar. Herkes geziyi ilginç ve faydalı hale getirmeye çalıştı. Gezdiğimiz şehirlerin milli, tarihi ve kültürel değerleri çok büyük. Binlerce farklı eserle dolu olan, herkesin kalbini fetheden İstanbul, beni de fethetti. Farklı camiler, müzeler ve çarşılar İstanbul’u daha da güzel hale getiriyor. Tarih boyunca tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle İstanbul, herkesin kalbinde taht kurdu. Çanakkale’yi, şehitlerin şehrini de unutmamak lazım. Bu gezinin başka faydaları da vardı. Farklı ülkelerden tanıştığımız arkadaşları da unutmamak lazım. Güzel düşünülmüş bir geziydi fakat bütün önemli şehirleri, anıtları ve çarşıları 15 gün gibi kısa bir süre içerisinde gezdik ve bu süre bizlere yetmedi. Gezdiğimiz her yerden çok memnum kaldım. Beni yine çağırırsanız çok mutlu olurum. Bu güzel deneyimler için teşekkür ederim.

Bu gezi bende büyük bir iz bıraktı. 9 farklı şehri gezmek, Türk kültür ve tarihini öğrenmek, farklı ülkelerden gençlerle tanışmak benim için kaçırılmayacak kadar güzel bir fırsattı. Farklı ülkelerden gelen gençlerin ortak bir noktası olduğunu düşünüyorum. Bu ortak noktanın da Türkiye’ye duydukları aşk olduğunu düşünüyorum. Bu proje harikaydı ve yaşadığım duyguları anlatmak için söz bulamıyorum. Kullandığım sözler az kalacak. Türkiye’deki tüm insanlar misafirperver ve güler yüzlü. Türkiye o kadar güzel bir ülke ki, geleneksel ve modern hayatı bir arada barındırıyor. Türkiye, kültürü ve tarihi ile çok zengin bir ülke. Türkiye’yle ilgili çok az bilgi sahibiydim. Ama Türkiye’ye geldim ve her şeyi yerinde görüp, öğrenme fırsatı buldum. Beni en çok etkileyen yer Dolmabahçe Sarayı’ydı. Güzelliği göz kamaştırıyor, insanı içine çekiyor. Çanakkale’deki şehitler kendi ülkeleri için canlarını feda etmişler. Beni etkileyen şeylerden birisi de bunu öğrenmek oldu. Organizasyondakiler bizim için en iyisini yapmak için çabaladılar ve başarılı da oldular.

MİRZETA DOLOVAC
Doğum Tarihi: 27.04.1991 Sancak Şehir: Kragujevcu Sağlık Meslek Okul: Yüksek Okulu Hemşire - Tekniker Bölüm: Mirzeta Dolovac Facebook: mirzeta_91@yahoo.com Mail:

148

Almanak_basbakan.indd 148

25.11.2011 18:45:26

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

5.12.1991 Novi Pazar Devlet Üniversitesi İngilizce Dili ve Edebiyatı Mirzeta Jasarevic mirzeta_miky@hotmail.com

Bu benim uçakla ilk yurt dışına çıkışım ve Türkiye’ye ilk gelişim. Türkiye’ye geldiğim için çok mutluyum. Balkanlar ve Avustralya’dan gelen gençlerle beraber, Türk tarihi ve kültürünü öğrendiğim için ve yeni arkadaşlarla tanıştığım için çok mutlu oldum. Bizim kurduğumuz arkadaşlıklar ve geçirdiğimiz zamanlar, bence en güzel hatıralar olarak kalacak ve bunları hiç unutmayacağım. Yolculuğumuza İstanbul’dan başladık ve gezdiğimiz bütün şehirlerin önemli ve ilginç hikâyeleri vardı. İstanbul benim için en güzel, en kapsamlı ve en ilginç şehirdi. Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı bende en çok iz bırakan yerlerdi. Çanakkale ise kendine ait hikâyesiyle, tarihiyle ve mesajlarıyla, Türk tarihinin en önemli parçasıydı. Bize Çanakkale’nin önemini gösterdiler. Bursa, Bilecik ve Afyon’un, Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerini oluşturan şehirler olduğunu bize yansıtmaya çalıştılar. Son olarak bana böyle bir fırsat verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.

Bu gezi benim için harika bir deneyim oldu ve bende pozitif izler bıraktı. Türkiye’ye ilk defa geldim ve uçakla ilk defa seyahat ettim. Böyle bir projede yer aldığım için ve projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Diğer insanlarla ve farklı kültürlerle tanışmaktan memnun kaldım. Organizasyon çok güzeldi. Türkiye’deki herkes çok misafirperverdi. Bence projenin en güzel kısmı birlikte söylediğimiz şarkılardı. Gezi boyunca aramızda arkadaşlık ve sevgi vardı. İstanbul’da ve Edirne’de gezdiğimiz her yerin tarihine hayran kaldım. Bu fırsatı bana verdikleri için organizasyona çok teşekkür ederim.

NERMİNA SADOVİC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 03.11.1990 Novi Pazar Yeni Pazar Devlet Üniversitesi İngilizce Dili ve Edebiyatı Nermina Sadovic nermina_sadovic@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

24.11.1990 Novi Pazar Yeni Pazar Devlet Üniversitesi Hesaplama Tekniği Nerma Corovic nerma_c90@hotmail.com

NERMA COROVİC
İlk etapta bu projenin bir parçası olduğum için teşekkür ederim. Bu sadece bir proje değil, bambaşka bir şeydi. Çünkü sadece Türk kültürü ve tarihini öğrenmekle kalmadık, geziye diğer ülkelerden katılan gençlerle arkadaşlıklar kurduk. Ayrıca Türkiye’yi de daha iyi öğrendik. İstanbul’daki Ayasofya, Topkapı Sarayı, Edirne’deki Lozan Anıtı, Bursa’daki Yeşil Türbe ve Konya’daki Hz. Mevlana Türbesine hayran kaldım. Bu gezide tanıdığım insanlarla çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Onlar olmasaydı bu gezi bu kadar güzel hatıralarla dolu olamazdı. Bu güzel deneyim için teşekkür ederim.

4 Haziran tarihinde üniversitedeki hocam bana 15 günlüğüne Türkiye’ye gideceksin dediği zaman hiç mutlu değildim ve hatta ‘gitmesem nasıl olur’ diye düşündüm. Ama sonunda gitme kararı aldım. Hayatımda aldığım en güzel karar, Türkiye’ye gelmekti. Bazı şeyler göründüğü gibi değildir. Gitmemiz ve gözlerimizle görmemiz gerekir. Türkiye’deki insanlar çok sıcak ve samimi. Her gittiğimiz yerde güler yüzlü bir şekilde bizleri karşılıyorlardı. Türkiye’den gitmek isteseniz bile tekrar buraya dönmek isteyebilirsiniz. İlk gittiğimiz şehir İstanbul’du. Gördüm ki İstanbul aşk, sevgi ve saygı şehri. Dünyanın her tarafından insanlar bu şehre geliyor. Farklı dinden, farklı kültürlerden, farklı şehirlerden de olsa bu insanlar; bu aşk, sevgi ve hoşgörü şehrini görmeye geliyor. İstanbul’dan sonra Edirne ve Çanakkale’ye gittik. Çanakkale’ye gittiğimde gördüm ki vatanı için cesurca şehit düşenlerin şehridir Çanakkale. Daha sonra Afyon, Konya ve Nevşehir’e geçtik. İnsanların görmesi gereken en güzel güneş batımı Nevşehir’de. Organizasyon harikaydı. Tek üzüldüğüm şey ise gezinin kısa sürmesiydi. Harika insanlar tanıdık ve o insanlarla görüşmeye devam edeceğiz. Ve inşallah yine bir gün, böyle güzel bir ülkede hep birlikte buluşuruz.

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

SABRUDİNA BRUNCEVİC
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 08.02.1991 Sancak İngilizce Dili Öğretmen Sabrudina Bruncevic s4k1_s3k1@hotmail.com

149

Almanak_basbakan.indd 149

25.11.2011 18:45:30

SIRBİSTAN

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Mail:

16.04.1991 Sancak İngilizce Dili Öğretmen sekyca_1991@hotmail.com

SELMA BRNİCANİN
Bu gezi sayesinde yeni insanlarla tanışmak ve arkadaşlıklar kurmak benim için çok büyük bir fırsattı. Ayrıca Türk kültürü hakkında daha fazla bilgi sahibi oldum. Bütün bu camileri, anıtları, çarşıları görmek büyük bir mutluluk. Bosna’dan, Kosova’dan, Avustralya’dan yeni arkadaşlarla tanıştım. Her şey çok mükemmeldi. En iyi eğlenceler otobüsteydi. Umarım bu programa beni yeniden davet edersiniz ve yeniden Türkiye’ye gelirim. Sizi Seviyorum.

Bu Türkiye’ye ilk gelişim. 15 günde gördüğüm ve yaşadığım şeylerden çok memnunum. Buraya gelmeden önce çok heyecanlıydım. Çünkü önceden Türkiye’ye gelmeyi çok istedim. Bu ülke evim gibi, şuan sanki evimdeyim. Her ülkenin kendi güzellikleri var fakat Türkiye her açıdan çok güzel. Bu ülkenin RUHU var, sizin gitmenize izin vermiyor. En güzel yerleri gezdik, en güzel camileri gördük. Beni en çok etkileyen Dolmabahçe Sarayı idi. Lüks mimarisine, güzel bahçesine ve denize bakan harika manzarasına hayran kaldım. Hz. Mevlana’nın türbesinde de aynı duyguları yaşadım. Yeşil Türbe’de ise İslamın ruhunu hissedilebiliyordum. Gördüğüm güzelliklerin yan sıra, bir sürü yeni arkadaşla tanıştım ve umarım onları hiç unutmam ve arkadaşlıklarımız devam eder. 15 gündür buradaydım ve bu ülkeyi gerçekten çok sevdim. Daha gencim, umarım en güzel ülkelerden biri olan Türkiye’yi yakın zamanda yine ziyaret ederim.

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

23.04.1991 Sancak Devlet Üniversitesi İngilizce Dili ve Edebiyatı Hukic Selma selmah.np@gmail.com

SENKA BOGUCANİN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 29.06.1988 Novi Pazar İşletme Ve Olay Yeri Araştırma Yönetici Senka Bogucanin senkanp@hotmail.com

SELMA HUKİC
Bu Türkiye’ye ikinci gelişim. Birincisinde çok küçüktüm ve hiçbir şey hatırlamıyorum. Türkiye’ye gelerek bu projeye katılma fikrini çok beğendim. İlk defa uçakla seyahat ettim ve bu benim çok büyük bir deneyimdi. Çok mutlu oldum. Türkiye’ye geldiğimde bizi çok güzel karşıladılar. Program çok güzel organize edilmişti. Türk kültür ve tarihini tanıyarak, her şeyi yerinde gördük ve öğrendik. Bu proje çok faydalı ve her yönüyle iyi düşünülmüştü. Çünkü birçok insana Türkiye’ye gelme imkânı sunuldu. Bununla birlikte diğer ülkelerden gelen gençlerle tanışma imkânı bulduk. Avustralya’dan gelen gençlerle tanışmak, benim için büyük bir fırsattı. Çünkü bunun için başka bir imkânım olmayacak. Bununla birlikte projenin iyi bir şekilde yürütülmesi konusunda her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Gezdiğim iller arasında en çok İstanbul’u beğendim. Ama en ilginç ve üzücü olan Çanakkale’ydi. Diğer şehirler de çok güzel ve ilginçti. İskender ve kebap çok lezzetliydi, onların tadını hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Sonuç olarak bu projenin sorumlularına, bize böyle bir fırsat sundukları için çok teşekkür ederim. Başka başka şehirleri görmek, onların tarihini öğrenmek, öğrenirken eğlenmek çok güzel bir deneyimdi.

150

Almanak_basbakan.indd 150

25.11.2011 18:45:34

Afyonkarahisar / 13 Temmuz 2011

Kocatepe
BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

ler ihi Ev Tar

151

Almanak_basbakan.indd 151

25.11.2011 18:45:57

Almanak_basbakan.indd 152

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

152

25.11.2011 18:46:10

153

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 153

25.11.2011 18:46:23

Almanak_basbakan.indd 154

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

154

esi n Kal Afyo

25.11.2011 18:46:26

155

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 155

25.11.2011 18:46:30

Almanak_basbakan.indd 156

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

156

Konya / 14 Temmuz 2011

a evlan M si Müze

25.11.2011 18:46:45

Alaa din Tepe si

157

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 157

25.11.2011 18:47:02

Almanak_basbakan.indd 158

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

158

25.11.2011 18:47:11

Karatay Medres esi

re Mina İnce esesi Medr

159

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 159

25.11.2011 18:47:16

Almanak_basbakan.indd 160

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

160

25.11.2011 18:47:16

YUNANİSTAN

161

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 161

25.11.2011 18:47:16

YUNANİSTAN

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

09.11.1994 Gümülcine Medrese Hayriye Adem Ahmet adem_bjk1994@hotmail.com

ADEM KÜÇÜK
Her şey çok güzeldi. Farklı ülkelerden gelen arkadaşlar edindik. Benim için çok güzel bir duyguydu ve gitmediğim birçok şehri görme fırsatım oldu. Yeni yerler görüp, yeni insanlarla tanıştım. Birbirinden değerli tarihi eserleri gezerek, gördüm ve onların hakkında bilgi sahibi oldum. Organizasyonda emeği geçen tüm büyüklerime teşekkür ediyorum.

Duygularımı ve yaşadıklarımı kağıda dökmeden önce, bizlere bu olağanüstü projede yer verdikleri için Türkiye’ye teşekkür ederim. Öncelikle ben gördüklerimden çok etkilendim ve doğruyu söylemek gerekirse bazı şeyleri öğrenip, görmekte geç kaldığımı anladım. Hatta daha önce sanki yaşamadığımı düşündüm. İnsanın kendi ülkesini gezip görmesi ve tarihini öğrenmesi, sanırım en fazla biz gurbetçiler için büyük anlam taşıyor. Aslında bu gezinin benim için bir başlangıç olduğunun farkına vardım. Atalarımızın uğrunda savaştığı topraklarımıza, yani anavatanımıza ayak basmanın verdiği haz, paha biçilemezdi. Kendi tarihimizi yerinde, birebir yaşayarak öğrenmeme vesile olan, bu 15 günlük süre içerisinde bize koşulsuz olarak katlanan herkese çok teşekkür ederim. Saygılarımla.

AHMET ALİOĞLU
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 09.04.1992 Soufli Gümülcine 1.Meslek Lisesi Megatonik Mühendisi Junior Japon Ametakos ametakos2011@hotmaıl.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

31.10.1988 Büyük Derbent Üniversite Mühendislik Adnan Gandim lisimo_arthur@hotmail.com

ADNAN GANDİM

Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Çünkü burada birçok yeni insanla tanıştım. Yani bu proje arkadaş çevremin genişlemesine yardımcı oldu. Bu proje bize Türk kültürünü daha iyi öğrenmemiz ve Balkanlar ve Avustralya’da yaşayan Türk kökenli gençlerle tanışmamız için çok büyük bir fırsat sundu. Bu 15 gün içinde bize eşlik eden herkese, bize verdikleri emek için çok teşekkür ediyorum.

Öncelikle bize bu imkanı sağlayan, tarihimizi ve kültürümüzü daha iyi tanımamıza yardımcı olan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkür ederim. Bizler için çok değerli olan, birbirinden güzel camileri ziyaret ettik. Birbirinden önemli türbelerde, saraylarda ve müzelerde bulunduk. Özellikle Mevlana’yı ve bizler için büyük önem taşıyan Çanakkale şehitlerini ziyaret etmek ve orada olup bitenleri az da olsa hissedebilmek gerçekten etkileyiciydi.

ALİ KÖR HASAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 08.10.1995 Gümülcine 3.Devlet Lisesi Ali Xasan aliblackdevil@hotmail.com

162

Almanak_basbakan.indd 162

25.11.2011 18:47:21

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

24.04.1995 İskeçe Azınlık Lisesi Atilla Şinasioğlu club.7020@hotmail.com

Sevgi ve hoşgörünün başkenti İstanbul’da başlayan bu proje beni çok heyecanlandırdı. Anavatanımızın güzelliklerini görmek, her zaman hayal ettiğim bir şeydi. Şimdi bu hayallerim gerçek oldu. Avustralya, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek ve Sırbistan’dan gelen arkadaşlarımı tanımak çok güzeldi. Zaman nasıl geçti anlayamadım, her şey çok güzeldi.

ATİLLA ŞİNASİOĞLU AYŞE NAZİF
Bu geziye katıldığım için çok mutluyum. Bu gezi sayesinde birçok tarihi yeri görme fırsatı bulduk ve belki de bir ömür tanışma şansı bulamayacağımız kardeşlerimizle tanıştık. Dolu dolu bir 15 gün geçirdik. Hayatım boyunca unutamayacağım bir deneyimdi. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 06.01.1993 Gümülcine Azınlık Lisesi Ayşe Nazif a-y-s-e-093@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

19.11.1994 Gümülcine Azınlık Lisesi Ayşe Çolak asi_yagmur-94@hotmail.com

AYŞE ÇOLAK

Öncelikle bu geziyi düzenleyen Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ederim. ‘Balkanlar ve Avustralya’da Yaşayan Gençlerin Türkiye’deki Tarih ve Kültür Buluşması’ adı altında gerçekleştirilen bu proje, Türk olup da başka ülkelerde yaşayan gençleri bir araya getirerek, yeni arkadaşlıklar kurmamızı sağladı. Bu önemli projede yer aldığım için çok mutluyum. Anavatanımızı gelip de yerinde görmek ve yaşamak gurur vericiydi. Bu 15 günlük süre içerisinde gezdiğimiz 9 şehrin bana kattığı birçok şey oldu. Her şehrin kendine özgü bir güzelliği vardı. Ancak Türklerin, Çanakkale’yi geçilmez kılmalarının tek sebebi, Türk askerlerinin gücü ve o zor koşullarda bile, şehit olacaklarını bile bile korkusuzca, yücelikle ve cesaretle savaşmalarıdır. Bu yüzden Türk olmaktan gurur duyuyorum. Ne mutlu Türküm diyene. Son olarak da bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yeni yerler, yeni arkadaşlar, yeni kültürler tanımak çok güzeldi ve her şey harikaydı. İki haftanın nasıl geçtiğini anlamadım. Türkiye’nin en güzel yerlerini, en iyi rehberler eşliğinde gezmenin tadını aldım. Farklı ülkelerde yaşayan Türk arkadaşlarımızla tanışma fırsatımız oldu. Bize bu fırsatı yaratanlara ve bu projede emeği geçen herkese teşekkürler.

AYŞE ÜZEYİR
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 13.08.1993 Gümülcine 3. Devlet Lisesi Ayse Üzeyir ayse-komotini@hotmail.com

163

Almanak_basbakan.indd 163

25.11.2011 18:47:27

YUNANİSTAN

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

16.11.1986 Büyük Derbent Trakya Üniversitesi Öğretmenlik Aziz Serif achille_xthraki@hotmail.com

Öncelikle bu geziyi düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Yaz tatilimizin en güzel 15 gününü anavatanımızda geçirme imkanı bulduk. Bizim gibi anavatanından ayrı yaşayan Türk kardeşlerimizle tanıştık. Bu gezi sayesinde daha önce görmediğimiz yerleri gördük ve vatanımızın kültürü ve tarihi hakkında bilmediğimiz şeyler öğrendik.

AZİZ ŞERİF BESİM FEYMİOĞLU
Bu iki haftalık süre içinde, daha önce hiç gitmediğim yerleri gezip, görme fırsatım oldu. Bu gezi sayesinde her karışı tarihi değer taşıyan anavatanımızı daha iyi tanıdık. Ayrıca bizim gibi Avustralya ve diğer Balkan ülkelerinden gelen genç kardeşlerimizle kurduğumuz dostluklar da bize sunulan bu güzel projenin en iyi taraflarından biriydi. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 31.12.1994 İskeçe Azınlık Lisesi Besim Kirkoy bjk_besim@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

24.09.1990 Gümülcine Selanik Üniversitesi Hemşirelik Berrin İmpram berrin_impram@hotmail.com

BERRİN İMPRAM
Öncelikle böyle güzel bir proje düzenlediği için Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu projede yer almaktan dolayı çok mutluyum. Sizler, bizleri de unutmayıp, Balkanlar ve Avustralya’da yaşayan gençleri Türkiye’de buluşturdunuz. Bu proje sayesinde Türkiye’nin kültürel değerlerini ve sahip olduğu tarihi, aynı zamanda sosyal yapısını tanıdım. Kısacası, kuruluşundan kurtuluşuna kadar olan her şeyi öğrendim. Bu proje bana çok şey kazandırdı. Türkiye’nin kültürel ve tarihi değerlerini yerinde yaşayarak, öğrenme fırsatı verdi. Ümit ediyorum ki bu proje yıllarca devam eder ve başka arkadaşlarım da Türkiye’yi daha iyi tanıyabilirler.

Belki yaşamımızı başka ülkelerde sürdürüyoruz ama aklımız her zaman Türkiye’de, kalbimiz hep anavatanımız için atıyor ve sonsuza dek de atacak. Bu kültür ve tarih projesi, diğer ülkelerden katılan MüslümanTürk arkadaşlarımızla da yine Türkiye’nin kültürünü ve tarihini yakından hissettirdi. Türkiye’nin tarihini ve birçok kültürü yakından görmek insana ayrı bir his, ayrı bir güzellik ve ayrı bir duygu yaşatıyor. Bugüne kadar gezdiğim yerleri, sürekli internet ortamından, gazetelerden ve televizyondan biliyordum. Ama bu kapsamlı proje sayesinde yakından görebildim. Dolayısıyla bu güzel projenin devamını dilerim.

BİLAL İMAM EFENDİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 25.10.1988 İskeçe Serres Üniversitesi Makine Mühendisliği Bilal İmamefendi bilal_imamefendi@hotmail.com

164

Almanak_basbakan.indd 164

25.11.2011 18:47:32

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

24.08.1996 İskeçe Muzaffer Salihoğlu Ortaokulu Burak Ahmetcik ahmetcikburak96@yahoo.gr-

Yunanistan’da doğup büyümeme rağmen orayı vatanım olarak benimseyemedim. Ama artık biliyorum ki burada da açık bir kapım var. Anavatanım olan Türkiye’de kardeşlerimin arasında daha huzurlu olacağıma inanıyorum. Öncelikle Türkiye’ye ardından Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ve saygıdeğer gönüllü liderlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

BURAK AHMETÇİK
Böyle bir projeyi düzenleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu program sayesinde hem öğrendik hem de eğlendik. Bu gezi sayesinde tarihi yerler hakkında bilgi edinme fırsatı buldum. İlk defa Türkiye’ye bu program sayesinde geldim ve çok güzel bir şekilde karşılandım. Gezi süresince yanımızda olan herkese bizlere çok iyi davrandıkları, bizlerle ilgilendikleri, sorunlarımıza çözüm buldukları için çok teşekkür ederiz. Onları çok seviyorum.

BÜŞRA MUSA
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 04.07.1993 Gümülcine 1.Devlet Lisesi Busra Musa busra-musa@hotmail.com

Doğum Tarihi: 21.12.1996 İskeçe Şehir: Muzaffer Salihoğlu Azınlık Okul: Lisesi Busra İbrahim Basi Facebook: busra_i.b_96@hotmail.com Mail:

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

İstanbul’da başlayan kültür tarih gezimiz, Ankara’ da son bulurken içimizde bir burukluk vardı. Gezdiğimiz tarihi yerlerde, atalarımızın yaptığı savaşları, tarihi ve kültürel olayları yerinde hissetmek gerçekten gurur vericiydi. Başta Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ve emeği geçen herkese teşekkürler.

BÜŞRA İBRAHİM BAŞI
Türkiye’ye ayak bastığım ilk gün çok heyecanlı ve mutluydum. Çünkü Türkiye’nin tarihini ve kültürünü yakından öğrenmek beni heyecanlandırıyordu. Beni en derinden etkileyen yer Çanakkale’ydi. Orada hayatlarını bizler için kaybetmiş olan binlerce Mehmetçik’in kanlı mücadelesi içimi çok acıttı. Aynı zamanda bu gezi sayesinde farklı ülkelerden birçok insanla tanışmış ve onların da kültürlerini öğrenmiş olduk. Bu yüzden buraya gelmek, bizim gibi farklı ülkelerde yaşayan gençler için gerçekten büyük bir fırsattı. Çünkü hayatımız boyunca, belki de buraları gezmek ve tarihimizi bu kadar derinden öğrenmek için başka fırsatımız olamayabilirdi. Bu güzel Türkiye’mizin güzel şehirlerini ve muhteşem tarihini öğrenme fırsatını bizlere tanıyan tüm yetkililere ve Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum.

CAHİT KURU
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 13.01.1994 Büyük Derbent Lise Mojou Ranga ranga_19rg@hotmail.com

165

Almanak_basbakan.indd 165

25.11.2011 18:47:37

YUNANİSTAN

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

09.06.1995 İskeçe Lise Cano Tpl cano_92@hotmail.com

Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği bu tarih ve kültür gezisinde anavatanımızı daha iyi tanıma fırsatı buldum. Bu iki haftalık süre içerisinde inanılmaz güzel ve eğlenceli zamanlar geçirdik. Balkanlar ve Avustralya’da yaşayan Türk kardeşlerimizle tanıştık. Türkiyemizin en güzel yerlerini, gezme ve bilmediklerimizi öğrenme fırsatımız oldu. Burada olduğum çok şanslıyım. Bana bu güzel duyguları yaşatan herkese çok teşekkür ederim.

CANSU TOPAL ELİF MUSTAFA
Bu projede bulunduğum için çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Gezdiğimiz 9 şehir, ayrı ayrı güzel ve tarih kokan yerlerdi. Anavatan topraklarında bulunmaktan gurur duyuyorum. Böyle bir şansı bize sundukları için çok mutluyum. Çünkü tarihimizi, yerinde öğrenmek ve yaşamak çok güzeldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 19.12.1994 Gümülcine 1. Azınlık Lisesi Elif Mustafa kaplanjik_efi@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

16.12.1993 Soufli Dedeağaç 1.Meslek Lisesi Makine Mühendisliği Cihat Padali cihatpadali@hotmaıl.com

Bu gezi boyunca dünyanın öbür ucunda bile yaşayan bir çok insanla tanıştım. Bu projeye katılmak benim için büyük bir fırsattı. Sevgi, saygı ve hoşgörü içinde bir gezi yaşamamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

CİHAT PADALI HASANOĞLU EMİNE AVCI
Bu proje sayesinde çok fazla yer gezdik ve bilmediğimiz şeyler öğrendik. Türkiye’nin kültürünü ve tarihini yakından tanıma fırsatı yakaladık. Farklı ülkelerden gelen gençlerle tanıştık ve arkadaş olduk. Bizlere yardımcı olan herkese ve bizleri bu projeye dahil eden Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkür ederim. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 23.06.1992 İskeçe Üniversite Felsefe ve Pedagoji Emine Ago hus-m@hotmail.com

166

Almanak_basbakan.indd 166

25.11.2011 18:47:42

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

28.08.1994 Gümülcine 3.Azınlık Lisesi Emre Hüsein toyota_emre_gs@hotmail.com

Bu proje benim hayallerimden birini gerçekleştirdi. Anavatanımı benim gibi uzakta yaşayan Türk kardeşlerimle beraber gezme ve öğrenme fırsatım oldu. Onlarla arkadaş olmak, benim için bambaşka bir heyecandı. Bu proje benim için çok özeldi. Bu projeyi hazırlayan ve iki hafta boyunca projede emeği geçen herkese teşekkürler.

EMRE HÜSEYİN ESMA BABA EMİN
Benim gibi Anavatan’ından uzakta yaşayan Türk kardeşlerimle tanışmak benim için mutluluk vericiydi. Daha önce de Türkiye’ye gelmiş olmama rağmen tarihimizi bu kadar yakından öğrenme fırsatı bulamamıştım. Bu projeye katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 13.06.1993 Gümülcine Lise Esma Baba Emin esma__095@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

10.12.1993 İskeçe Düz Lise 4.sınıf Emma Efsun emma_butterflies@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

ESMA ALİ KEHAYA

‘Balkanlar ve Avustralya’da Yaşayan Gençlerin Türkiye’deki Tarih ve Kültür Buluşması’ adlı projeye Yunanistan’dan dahil oldum. Bu proje sayesinde yurt dışında yaşayan Türk kökenli gençlerin buluşması ve birlikte geçirilen dolu dolu 15 günün yanında, Türkiye’nin tarihini ve kültürünü daha iyi öğrenme fırsatımız oldu. Bu gezi sayesinde yaşadığımız ülkede öğrenemediğimiz tarihimizi, daha iyi öğrendik. Umarım bu proje daha uzun yıllar devam eder ve diğer ülkelerden de birçok arkadaşımız bize verilen bu şanstan yararlanır, tarihimizi ve kültürümüzü daha iyi ve eksiksiz öğrenir.

ESRA İMPRAM
‘Balkanlar ve Avustralya’da Yaşayan Gençlerin Türkiye’deki Kültür ve Tarih Buluşması’ benim için çok faydalı bir tarih ve kültür projesiydi. Çünkü tarihimizle ilgili bilmediklerimizi, daha önce görmediğimiz yerlerde öğrendik. Bu gezi sayesinde yeni arkadaşlıklar kurduk. Bu buluşmada emeği geçen herkese teşekkürler. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 22.05.1993 Gümülcine Gümülcine 2. Düz Lisesi Esra İmpram esraibram@hotmail.com

167

Almanak_basbakan.indd 167

25.11.2011 18:47:47

YUNANİSTAN

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

25.06.1993 İskeçe Avdira Lisesi Esra Rcpgl esra7_4@hotmail.com

Yunanistan, Batı Trakya gençleri olarak bizim Türk tarihi hakkında bildiklerimiz çok zayıf. Anavatanımız Türkiye’nin bizim için düzenlediği bu gezi sayesinde, atalarımızın savaştığı ve yaşadığı topraklara ayak basmak nasip oldu. Her şeyi yerinde görmek, dinlemek bizim için gurur verici bir şey. Bu geziyi düzenleyen herkese ve vatanımıza çok teşekkür ederim. Bu gezi sayesinde Türkiye’nin de tarihini öğrenmiş olduk.

ESRA RECEPOĞLU
Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü bu projede bulunduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Türkiye’mizin tarihini ve kültürünü, yaşayarak öğrenmek çok büyük bir şanstı. Belki de hayatımda hiçbir zaman göremeyeceğim yerleri görme fırsatı buldum. Dünyanın farklı yerlerinden birçok yeni arkadaş edindim. En önemlisi de Anavatanıma geldiğimde herkesin bizi misafir değil de kardeşi olarak görmesi ve bize karşı sıcak davranışları beni çok memnun etti. Ayrıca bu proje kendi kültürümüzü, tarihimizi ve milli duygularımızı ön plana çıkartmıştır. Bu projede baştan sona emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Her zaman söylediğimiz gibi, ne mutlu Türküm diyene.

FERDİ PİRELİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 09.06.1994 Soufli 1.Meslek Lisesi Ziraat Mühendisliği Ferdi Pyreli ferdi_pyreli@wındowslive.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

19.01.1995 Gümülcine Medrese-i Hayriye Fatih Molla Ali Memet matrix_kikidio@hotmail.com

Öncelikle Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na soydaşlarımızla bizi anavatanımızda buluşturduğu için teşekkür ediyorum. İki hafta boyunca Türkiye’ deki tarihi yerleri gezerek, anavatanımızı daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Bu proje sayesinde tarihimizle ilgili bilgiler edinmenin yanı sıra yepyeni arkadaşlıklar kurduk.

FATİH MOLLA ALİ MEMET
Böyle güzel bir etkinlikte bulunduğum için Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkür ediyorum. Balkanlar ve Avustralya’da yaşayan Türk kökenli gençlerin bir çatı altında toplanması ve 15 gün olsa bile aynı kültür ve faaliyetlerde bulunması çok farklı ve verimli oldu. İnanıyorum ki, bu etkinliğe katılan herkes çok mutlu olmuştur ve gittikleri yerleri ve buralarda öğrendikleri Türk kültürünü içlerinde taşıyacaktır. Duyup da gidemediğim ve bilmediğim yerlere gitme imkanım olduğu için çok mutluyum. Bu gezide kültür ve tarih haricinde grupla hareket etmeyi, takım duygusunu ve dostluğu öğrenmiş oldum. Bu gezi tam anlamıyla bir eğitimdi. Bu kadar önemli arkadaşlıklar kuracağımı tahmin bile edemiyordum. Ama umduğumdan daha fazla arkadaş edindim ve bu benim için çok büyük önem taşımakta. Bu geçen süreç içerisinde çok yoruldum ama bana tekrar gelir misin diye sorulsa kesinlikle ‘evet’ derim. Projeyi düzenleyen ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

FURKAN BELÇO
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 19.10.1992 İskeçe Azınlık Lisesi Furkan Belco furkan_belstos@hotmail.com

168

Almanak_basbakan.indd 168

25.11.2011 18:47:52

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

29.05.1993 İskeçe Avdira Lisesi Gizem Zekeriyaoğlu teenager_gizm@hotmail.com

Atalarımızın bizlere bıraktığı tarihi eserleri gezdik ve daha önce görmediğim yerleri gördüm. Bu geziden ve gittiğimiz yerlerden çok şeyler öğrendik. Gezdiğimiz bütün şehirlerden ayrı ayrı bilgiler aldık. Bizler için bu kültür ve tarih gezisini düzenleyen herkese teşekkür ederiz.

GİZEM ZEKERİYAOĞLU
Türkiye… ‘Türkiyem’ demek ne güzel. Türk olduğunu hissetmek ne güzel. İşte ben bu kısa sürede Türk olduğumu, özgür olduğumu hissettim. İstanbul’a gidip de aşık olmayan insan yoktur. Çanakkale’ye gidip de gözleri dolmayan insan yoktur. Nevşehir’e gidip de orayı, ağzı açık hayranlıkla seyretmeyen insan yoktur. Bursa’ya, Konya’ya gidip de içi manevi huzurla dolmayan insan yoktur. İşte ben de İstanbul’a aşık olan, Çanakkale’de tüyleri diken diken olan, gözleri dolan, Kapadokya’da ağzı açık hayranlıklar içerisinde kalan insanlardan biriyim. Ve Ankara… Benliğimi, kimliğimi, özümü bulduğum yer. ‘Ne mutlu Türküm diyene’ dediğim yer. Teşekkür ederim. Mahrum kaldığım tarihimi ve kültürümü bana tanıttıkları ve öğrettikleri için, bir sürü insanla tanışmama sebep oldukları için, bize bu şansı verdikleri için herkese teşekkür ederim.

HARUN ÇAVUŞ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 18.03.1994 Soufli 1. Meslek Lisesi Hemşirlik Haroun Tsaous harun.junyor@hotmaıl.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

28.02.1994 Gümülcine 1.Azınlık Lisesi Hamdi Chasan devilhamdi@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

HAMDİ HASAN

Bu projeyi ilk duyduğumda çok heyecanlanmıştım ve sevinmiştim. İki hafta boyunca hiç görmediğim yerleri gördüm. Bu gezi sayesinde tarihte anavatanımızda yaşanan olayları öğrenme şansımız oldu. Kendi kültürümüzle ve tarihimizle ilgili bilmediklerimizi öğrendik. Bize bu güzel duyguları yaşatan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim.

HASAN BAYRAM
Anavatanım Türkiye’ de olmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye’ ye daha önce de gelmiştim. Fakat bu kültür ve tarih buluşmasında, görmediğim yerleri görme fırsatım oldu. Tarihimizle ilgili önemli olayları öğrendim. Balkanlar ve Avustralya’da yaşayan Türk arkadaşlarla tanışma fırsatımız oldu. Bize bu fırsatı yaratan herkese teşekkürler. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 09.06.1996 İskeçe Azınlık Lisesi Hasan Bayram hasanbayram2007@hotmail.com

169

Almanak_basbakan.indd 169

25.11.2011 18:47:57

YUNANİSTAN

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Mail:

05.07.1994 Dedeağaç Meslek Lisesi blackeyedpeas_66@hotmail.com

Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu bu kültür ve tarih gezisi sayesinde vatanımızı tanıma fırsatı bulduğumuz için çok teşekkür ederiz. Bu çalışma sayesinde yeni yeni yerler tanıdık ve yeni yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı bulduk. Eve döndüğümde herkese Türkiye’ye gelmelerini tavsiye edeceğim.

HASAN BOSTANCI HÜSEYİN KADRİ
Türkiye’ ye daha önce de gelmiştim. Fakat bu gezi sayesinde daha önce görmediğim yerleri görme ve tarihimizle ilgili yeni bilgiler edinme fırsatım oldu. Böylelikle Anavatanımızı daha iyi tanımış olduk. Atalarımızın uğruna savaştıkları vatanımızı bu projeyle görmek, yaşamak ve hissetmek çok güzeldi. Herkese teşekkürler.

Doğum Tarihi: 23.12.1996 İskeçe Şehir: 1.Meslek Lisesi Okul:

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

09.09.1996 İskeçe Meslek Lisesi Hasan Molla serseri_fb@hotmail.com

Öncelikle Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bize anavatanımızı daha iyi tanıma fırsatı verdikleri için çok teşekkür ederim. Belki de hayatımda hiç göremeyeceğim yerleri bu gezi sayesinde görme imkanım oldu. Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutluyum ve vatanımın tarihini ve kültürünü öğrenmekten gurur duyuyorum.

HASAN MOLLA HASAN HÜSEYİN ALİOĞLU
Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlenmiş olduğu bu tarih ve kültür gezisini çok beğendim Bu projenin bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu gezi anavatanımın tarihini daha iyi öğrenmemi sağladı. Bu imkanları bize sağlayan herkese teşekkür ederim. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 16.12.1996 İskeçe Meslek Lisesi Hüseyin Alioğlu huseyin_00@hotmail.com

170

Almanak_basbakan.indd 170

25.11.2011 18:48:03

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

09.06.1996 İskeçe Azınlık Lisesi Hüseyin Bayram hüseyin-bjk@hotmail.com

HÜSEYİN BAYRAM

Bu projeyi düzenleyen Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na sonsuz teşekkür ederim. Bu proje sayesinde bilmediğim yerleri görmüş oldum ve farklı ülkelerden yeni arkadaşlıklar edindim. Program bana Türkiye’nin kültürünü daha yakından tanıma fırsatı verdi. Bunlardan en önemlisi Anıtkabir’di. Atatürk’ü, kullandığı eşyaları, giydiği kıyafetleri ve savaşlarda halkla birlikte mücadele verdiği yerleri yakından görünce çok duygulandım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor ve projenin devamını diliyorum.

İLAYDA GİRİTLİ
Bu gezi, şimdiye kadar katıldığım en güzel, en anlamlı geziydi. Tarihimizi yaşandığı yerde öğrenmek, hepimiz için büyük mutluluktu. 15 gün boyunca böyle bir organizasyonun parçası olmaktan gurur duydum. Bu projeyi hazırlayan ve bize rehberlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Mail: 26.04.1994 İskeçe 3. Devlet Lisesi ilaydamm@windowslive.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

22.07.1994 Büyük Derbent İmam Hatip Lisesi Hüseyin Efendi e_huseyin_jb7@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Böyle bir projeye katıldığım için büyük mutluluk duyuyorum. Gezdiğimiz yerlerden çok etkilendim. Farklı ülkelerden gelen birçok arkadaşla tanıştım. Bize karşı burada gösterilen ilgi ve saygı beni çok memnun etti. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bizi tarihimize kavuşturduğu için çok teşekkür ediyorum.

HÜSEYİN EFENDİ İLDEM ÖMEROĞLU
Gezi boyunca bir çok şehri ve tarihi ve kültürel açıdan önemli yerleri gezip, gördük. Bizler için değerleri çok büyük olan camileri, türbeleri, şehitlikleri, müzeleri ve diğer tarihi yerleri ziyaret etmek mükemmeldi. Kurulan arkadaşlıkları da unutmamak lazım. Bu güzel buluşmada emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 22.11.1993 İskeçe Meslek Lisesi Hemşirelik İldem Omeroglu ildem.5@hotmail.com

171

Almanak_basbakan.indd 171

25.11.2011 18:48:08

YUNANİSTAN

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

11.11.1994 Soufli Edirne İ.H.L İlhan Efendi ilqan_11gr-e16@hotmail.com

İLHAN EFENDİ
Türkiye, tarihiyle ve yaşadıklarıyla çok özel bir ülke. Biz de bu sayısız tarihi eseri yerinde görmenin mutluluğunu yaşadık bu gezi sayesinde. Her bir şehrin farklı ve özel yerler olduğunu bir kez daha gördük. Bize bu fırsatı sunan yetkililere ve 15 gün boyunca bizler için emek harcayan herkese çok teşekkür ediyorum.

Bu buluşma, anavatanımı tanımak için çok iyi bir fırsattı. Özellikle şehitler diyarı Çanakkale ve Ulu Önderimiz Atatürk’ün ebedi istirahat hanesi Anıtkabir’e gidip, onları selamlamak beni tarifi güç duygular içinde bıraktı. Dünyanın dört bir yanına dağılmış, aynı değerlere sahip olduğumuz genç soydaşlarımızla, bu organizasyon sayesinde buluştuk. Bizler birbirimizden ne kadar uzakta olursak olalım aslında Türk milleti olarak bir bütün olduğumuzu hatırladık. Bize bir bütün olduğumuzu hatırlatan ve organizasyonda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.

KEREM ABDURRAHİMOĞLU
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 28.04.1994 İskeçe Azınlık Lisesi Pashan Sayoğlu kirkoy@hotmail.gr

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

25.07.1996 İskeçe 1. Azınlık Lisesi İs.amuçka is.amuçka@hotmail.com

İSMAİL AMUÇKA

Bu projede bulunduğum için çok mutlu ve çok şanslıyım. Bu gezi sayesinde Türkiye’nin tarihini ve kültürünü öğrenme fırsatım oldu. Gezdiğimiz türbeler, camiler, şehitlikler, tarihi yerler, vs. hepsi çok güzel ve anlamlı yerlerdi. Bir çok yeni arkadaş edindim. Böyle güzel bir ülkeye, böyle güzel bir tarih ve kültür buluşmasına, bizleri de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.

MERVE ÇİLİNGİR
Kişi kendi tarihini ve kültürünü öğrenmezse, başka milletlere boyun eğmek zorunda kalır. Biz bu tarih ve kültür buluşması ile hem bilgilerimizi tazeledik hem de bilmediklerimizi öğrendik. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na, emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 09.12.1993 Soufli Soufli Devlet Lisesi Merve Cilingir merwee_093@hotmail.com

172

Almanak_basbakan.indd 172

25.11.2011 18:48:13

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

16.04.1995 Gümülcine Lise Meryem Hafız meryem_hafiz_095@hotmail.com

Gideceğimiz yerleri öğrendiğimde çok heyecanlandım. Özellikle Çanakkale, programda en çok ilgimi çeken yerdi. Çanakkale bizi çok farklı bir şekilde ağırladı. Her yanı şehit kanlarıyla sulanmış, bize nasıl bir millet olduğumuzu hatırlatan bir yer orası. Bizlere tarihimizi yerinde görme ve yaşama fırsatı veren herkese teşekkürler.

MERYEM HAFIZ MUHAMMET ZÜBRE
15 gün süren bu gezi boyunca farklı şehirlere gidip, farklı yerler gördük. Anavatanımız hakkında daha fazla bilgi sahibi olduk. Aynı zamanda farklı ülkelerde yaşayan Türk kardeşlerimizle tanışma fırsatımız oldu. Bu fırsatları bize sunan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na minnettarım. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 02.02.1994 İskeçe Azınlık Lisesi Muhammet Zübre muhammet_zumbre1994@hotmail.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

15.06.1992 İskeçe Azınlık Lisesi Muaz Kapza kabza_cimbom@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Anavatanıma ilk gelişim değildi. Ancak ilk defa kültürümüzü ve tarihimizi bu kadar detaylı şekilde öğrenme imkanım oldu. Bu organizasyon sayesinde Balkanlar ve Avustralya’dan, aynı kanı taşıdığım kardeşlerimle tanışma fırsatı buldum. Bizlere bu fırsatı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.

MUAZ KABZA MURAT KASAİKA
Bu organizasyonun hayatımda çok önemli bir yeri var. Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin tüm zenginliklerini yerinde gördük. Bu yerleri görmek çok heyecan vericiydi. Bu geziye katılmamın bana verdiği gururu ifade etmem mümkün değil. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 18.09.1992 Gümülcine Lise Murat Sf rock_for_duck@hotmail.com

173

Almanak_basbakan.indd 173

25.11.2011 18:48:18

YUNANİSTAN

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

28.12.1994 Gümülcine 1.Azınlık Lisesi Mustafa Bimfi bimfibmf@hotmail.com

Bu gezi sayesinde kendi tarihimizi ve kültürümüzü, daha iyi öğrenme fırsatı bulduk. Gittiğimiz şehirler birbirinden güzel ve önemliydi. Atalarımızın dediği gibi “ Tarihini bilmeyen, yarınına var edemez”. Biz bu iki haftada geleceğimizin temellerini atmaya çalıştık.

MUSTAFA AVCI NECATİN TANÇKO
Bu organizasyona katıldığım için çok mutluyum. Türkiye’ye daha önce de gelmiştim ama bu gezide anladım ki, bilmediğim, görmediğim çok yer varmış. Bu sayede yeni şeyler öğrendim, yeni arkadaşlar edindim. Burada tanıdığım herkesi çok özleyeceğim. İnşallah ileride bir gün tekrar buluşabiliriz. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 31.05.1991 YUNANİSTAN İskeçe Azınlık Lisesi ultraasla_n@windowslive.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: 28.02.1995 İskeçe Şehir: Muzaffer Salihoğlu Orta Okul: ve Lisesi Müberra İmam Efendi Facebook: yesilgoz_2007@hotmail.com Mail:

Bu gezi, bizim kültür ve tarih bilgimizi geliştirmek için büyük bir fırsattı. Bu gezi sayesinde atalarımızın yaşadığı ve uğruna can verdiği toprakları görmek nasip oldu. Bizler için bu kültür ve tarih gezisini düzenleyen Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na, şahsım adına çok teşekkür ederim.

MÜBERRA İMAM EFENDİ NECMEDDİN ŞERİF
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 26.12.1993 Soufli 1.Meslek Lisesi Elektrik Necmeddin Serif neco_-_93@hotmaıl.com

Öncelikle bu projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Gezdiğimiz yerler arasından, en çok Çanakkale’den etkilendim. Bunun sebebi de farklı ülkelerden gelen Osmanlı torunları ile bir arada, şehitlerimizin vatanımız için gösterdikleri çabaları öğrenmek ve hayatlarını bizler için feda ettikleri yerleri ziyaret etmekti. Gerçekten etkileyici bir görüntüydü. Ayrıca Nevşehir’deki peribacalarından da çok etkilendim. İstemeseniz bile dikkatinizi bir şekilde çekmeyi başarıyor.

174

Almanak_basbakan.indd 174

25.11.2011 18:48:23

Doğum Tarihi: Şehir: Bölüm: Mail:

07.01.1948 İskeçe Öğretmen debpartisi@hotmail.gr

Bu anlamlı buluşma boyunca birçok şehri ve dolayısıyla birbirinden farklı, birbirinden güzel ve bizler için manevi değerleri yüksek olan yerleri gezip görme fırsatımız oldu. Kurulan arkadaşlıklar neşe kaynağıydı ve ziyaret ettiğimiz camiler, türbeler, müzeler ve tarihi yerler ise onurlandırıcı ve eşsizdi. Çok büyük emekler sarf edilen, bu olağanüstü projede emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.

NECMİ ABDULREZZAK NİHAT KURU
Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği Türkiye’deki kültür ve tarih buluşmasında bulunmaktan büyük onur ve gurur duydum. Burada Türkiye’nin kültürünü ve tarihini yakından tanıma fırsatı bulduk ve farklı kültürlerden yeni arkadaşlar edindik. Emeği geçenlere ve büyük Türk gençliğine saygılarımı sunarım. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: 09.06.1987 Büyük Derbent Üniversite İngilizce Öğretmenliği

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

31.10.1994 İskeçe Düz Lise 2.sınıf Nesra İmpis breath_1994@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

NESRA İBİŞ

Böyle anlamlı ve güzel bir projede yer almak gurur verici. Bu proje benim için inanılmaz bir fırsattı. Çünkü daha önce görmediğim, daha doğrusu hep merak edip de göremediğim yerleri ziyaret etme imkanım oldu. Osmanlı torunu olup, başka bir ülkede azınlık olarak yaşamak ve anavatan Türkiye’yi bilmemek çok kötü bir durum. O yüzden buraya gelip kendi anavatanımı, bu tarih kokan şehirleri gezip görmek beni çok mutlu etti.

Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yeni yerler, yeni arkadaşlar, yeni kültürler tanımak çok güzeldi ve her şey harikaydı. İki haftanın nasıl geçtiğini anlamadım. Türkiye’nin en güzel yerlerini, en iyi rehberler eşliğinde gezmenin tadını aldım. Farklı ülkelerde yaşayan Türk arkadaşlarımızla tanışma fırsatımız oldu. Bize bu fırsatı yaratanlara ve bu projede emeği geçen herkese teşekkürler.

NURAN BOSTANCI
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 30.11.1994 Soufli Soufli Devlet Lisesi Nuran Bostanci nuran_094@windowslive.com

175

Almanak_basbakan.indd 175

25.11.2011 18:48:28

YUNANİSTAN

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

22.09.1991 Soufli Trakya Üniversitesi Orman Mühendisliği Nurullah Çavuş nrlhpeace_19@hotmail.com

Bu proje sayesinde anavatanından uzakta yaşayan Türkler olarak kendi kültür ve tarihimiz hakkında önemli bilgiler edindik. Anavatanımızın bizleri önemseyip, bizlere sahip çıktığını ve sürekli yanımızda olduğunu görmek hepimizi çok mutlu etti. Bize bu mutluluğu yaşatan ve bizler için emek harcayan herkese teşekkürler.

NURULLAH ÇAVUŞ ÖZHAN MOLLA ŞAKİROĞLU
Öncelikle bize bu projede yer veren herkese çok teşekkür ederiz. Bu program sayesinde tarihimizi ve kültürümüzü çok iyi tanıdığımıza inanıyorum. Ayrıca çok fazla arkadaş edindim ve onları çok sevdim. Bizlere bu imkanları sağlayan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkür ederiz. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 12.07.1994 İskeçe Azınlık Lisesi Özhan Molla ozhan1994@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

30.11.1995 İskeçe 1.Epal Likio Ozay Filiotis ozay@hotmaıl.gr

ÖZAY YALUÇ

İki haftalık tarih kokan, güzel bir Türkiye turu yaşadık. İstanbul’dan Ankara’ya tam 9 şehir dolaştık ve hepsi birbirinden tarihi ve etkileyici yerlerdi. Bu iki haftalık sürede beni en çok mutlu eden şey Anıtkabir’i görmekti. Atamızın yattığı topraklara ayak basmak kadar mutluluk ve gurur verici başka bir şey daha yoktur. Anavatanımın tarih kokan yerlerini gördüm ve bilmediğim bazı bilgileri öğrenmiş oldum. Bu gezi sayesinde Türk olduğumu bir kez daha hissettim.

PINAR EMİN
Öncelikle Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na şimdiye kadar hiç görmediğimiz yerleri görme imkanı sağladığı için çok teşekkür ederim. Bu program sayesinde çok güzel arkadaşlıklar kurdum ve farklı insanları tanıma fırsatı buldum. Herkese çok teşekkür ederiz. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 13.02.1988 İskeçe Meslek Lisesi Kuaförlük Pınar Emin miss_xanthi@hotmail.com

176

Almanak_basbakan.indd 176

25.11.2011 18:48:34

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

16.04.1993 Gümülcine Medrese-i Hayriye Lisesi Mezunu Ridvan Salih kikidio-komotini@hotmail.gr

RİDVAN SALİH
Saygıdeğer Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve bu projeyi hazırlayan herkese teşekkür ederim. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Bu proje sayesinde hiç gitmediğim şehirleri gezme imkanı buldum. Proje ile farklı ülkelerde yaşayan gençlerle tanışma ve Türk kültürünü hep birlikte yaşama imkanı bulduk. Türkiye’de yaşamanın nasıl bir his olduğunu az da olsa öğrenmiş oldum.

Biz Batı Trakya’da Türk tarihi ile ilgili hiç bir şey okumamıştık. Böyle bir etkinliğe katılarak tarihimizi öğrendik. Atalarımızın bizlere bırakmış olduğu eserleri gördük, hepsini gezdik ve bu gezdiğimiz yerler bugüne kadar öğrenemediklerimizin ne kadar değerli olduğunu gözlerimizle görme fırsatı sağladı. Anavatan Türkiye’nin bize sunduğu bu fırsat için teşekkür ediyoruz. Biz özümüzle, inançlarımızla Batı Trakya’da yaşamak istiyoruz. Bu anlamda anavatandan beklentilerimiz daha çok. Çünkü eğitim, ekonomi, atalarımızın bıraktığı vakıf malları ve buna benzer değerlerimiz gün geçtikçe elimizden çıkıyor.

ŞERİF ŞERİF
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 13.10.1993 Soufli 1.Meslek Lisesi Hemşirlik Şerif Şerif mini_boy22@hotmaıl.com

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

03.07.1994 İskeçe Muzaffer Salihoğlu Lisesi Selin Sebahattinoğlu selin_94_2009@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

SELİN SEBAHATTİNOĞLU

Türkiye’ye çok sık gelirim ama ilk defa bu kadar çok şehir gezebildim ve Türkiye’nin tarihini ve kültürünü yerinde ve detaylı bir şekilde öğrenebildim. Dinimin ve kültürümün ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladım. Özellikle Çanakkale’de şehitlerimizin ve Türk halkının vermiş olduğu mücadele beni çok duygulandırdı. Böyle bir ecdadın torunu olmak beni çok gururlandırdı. Bu gezide yaşadıklarım sadece bunlar değildi elbet. Yaşadığım ülkeden ve diğer ülkelerden birçok arkadaş edindim. Yeni dünyalarla ve farklı kültürlerle tanışma imkanım oldu. Bu gezide yer aldığım için çok mutluyum ve şanslıyım. Bu projeyi düzenleyen ve emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimi iletmek isterim.

SEVGÜL KARA HOCA
Bu gezide kendi tarihimizi, geçmişte yaşanmış savaşlarımızı ve hiç sonlanmayacak güzel kültürümüzü öğrendik. Anladım ki Türk milleti hiçbir zaman sönmeyen bir şafaktır. Ben de bu milletin bir parçası olan Türk insanlarıyla gurur duyuyorum. Bizlere bu gururu yaşatan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkür ederim. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Mail: 05.04.1993 İskeçe 2.Devlet Lisesi k-sevgioul@hotmail.com

177

Almanak_basbakan.indd 177

25.11.2011 18:48:39

YUNANİSTAN

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

27.03.1993 Soufli Soufli Devlet Lisesi Sibel Çilingir sibel_093@hotmail.com

SİBEL ÇİLİNGİR
Öncelikle Anavatan Türkiye’de bulunduğum için çok mutluyum. Bizleri böyle güzel bir projeye davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bizim kendi imkanlarımızla gezip, göremeyeceğimiz tarihi ve kültürel açıdan önemli mekanları bize görme imkanı verdiniz. Gezdiğimiz türbeler, camiler, müzeler ve şehitliklerin hepsi çok anlamlıydı. Böylesine önemli ve değer verilen bir projede yer almaktan dolayı çok mutlu ve şanslıyım. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na, başta Adnan Gül Bey olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Bu tür projelerin devamını dilerim.

Öncelikle bu programı düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu program sayesinde farklı ülkelerden ve farklı kültürlerden gelen Türk arkadaşlarımızla tanıştık. Her ne kadar yoğun bir program olsa da yaşanılan ortam yorgunluğumuzu hatırlatmadı. Bu proje sayesinde tarihi ve kültürel açıdan değerli şehirleri, gezme ve görme şansı yakaladık. Programda görev alan herkese çok teşekkür ederim.

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

21.05.1996 İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık Lisesi Sinem Karahoca k-sinem-96@hotmail.com

TAYFUN GİRİTLİ
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 25.12.1995 İskeçe 2. Epal Tayfun Giritli giritlitayfun@yahoo.gr

SİNEM KARAHOCA
İstanbul’da akrabalarım var ve bu yüzden Türkiye’ye gelmek için çok fırsatım oldu. Ama ilk defa Türkiye’nin tarihini ve kültürünü bu kadar yakından tanıyabildim. Farklı ülkelerden arkadaşlar edinip, onların kültürü ile ilgili değişik bilgiler edindim. Osmanlının verdiği mücadele ve Çanakkale’deki şehitlerimizle gurur duydum ve öğrendiklerim beni çok duygulandırdı. Belki hayatımda ilk defa bu kadar duygulandım. Türk olmama rağmen Türkiye’de yaşamadığım için belki, hiçbir zaman bu bilgileri öğrenip, tarihi yerleri göremeyecektim. Bu gezi, başka ülkelerde yaşayan tüm Osmanlı torunlarına, sadece Türklerin verdiği mücadeleleri öğrenme ve Türkiye’nin önemli yerlerini gezme fırsatı vermedi. Sadece Türkiye’nin tarihini öğretmedi. Hep birlikte nasıl daha iyi geçineceğimizi, arkadaşlığı ve ayrımcılık yapmamayı da öğretti. Eminim ki herkes bu geziden çok şey öğrenmiştir. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Projede yer alan herkese, bize bu fırsatı verdikleri için ve ellerinden geleni yaptıkları için en içten teşekkürlerimi sunarım.

178

Almanak_basbakan.indd 178

25.11.2011 18:48:43

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail:

19.07.1994 Büyük Derbent Lise Cayde Kourt jediye_cilgin@hotmail.com

CAYİDE KURT
Buraya geldiğimizde nelerle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için çok büyük sürprizler yaşadık. Farklı ülkelerden arkadaşlarla tanışıp, çok güzel günler geçirdik. Bu proje ile Türkiye’nin güzel yerlerini görme fırsatı bulduk. Bizlere gösterilen bu sevgi ve anlayış, bizleri son derece mutlu etti. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na, böyle bir projeyle Balkanlar ve Avustralya’daki gençleri bir araya getirip, Batı Trakya’da yaşayan bizleri de unutmadığı için teşekkür ederiz. Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 09.11.1995 İskeçe 3.Devlet Lisesi Yunus Giritli yun.usgs1995@hotmail.com

YUNUS GİRİTLİ

Bu tarih ve kültür gezisinde yer aldığım için çok mutluyum. Yurt dışındaki Türk gençlerini bir araya getiren en iyi projeydi bence. Bu proje bizim çok yararlı bilgiler edinmemizi sağladı. Öğrendiğimiz bilgileri, gördüğümüz yerleri bu gezi sayesin de her zaman hatırlayacağız. Öğrendiğimiz tarihi ve kültürel bilgiler, okunarak ya da başka birinden duyarak öğrenilecek şeyler değil. Her gezdiğimiz şehir, bende ayrı duygular yarattı. Gezdiğimiz şehirlerin birbirinden değişik rengi, kokusu, enerjisi, hikayesi ve manzarası vardı. Ayasofya’dan Mevlana’ya, şehitliklerden Anıtkabir’e, hepsi bizim kültürel zenginliğimizin bugüne kadar en iyi şekilde muhafaza edildiğini gösteriyordu. Ayrıca gezi boyunca dikkatimizi çeken, misafirperverliğimizi ön plana çıkaran aş evleri, ibadethane gibi yerlerin sayısının oldukça fazla olmasıydı. Yani kısacası, Türkiye tarihiyle kültürüyle ve misafirperverliğiyle harika bir ülke.

Bu gezide birbirinden güzel 9 farklı şehir gezdik. Her bir şehirde değişik yerleri ziyaret ettik. Bu gezi sayesinde birçok tarihi yeri de görme şansına eriştim. Bilmediğim birçok şey öğrendim. Bu gezi bize Türkiye’yi tanıttı. Emeği geçen herkese saygı, sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum.

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

TÜLAY HİNT
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail: 05.04.1992 İskeçe Patra Üniversitesi Biyoloji Tülay Hint paradise.loser@hotmail.com

179

Almanak_basbakan.indd 179

25.11.2011 18:48:47

YUNANİSTAN

Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Bölüm: Facebook: Mail:

1995 İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık Lisesi Zuleiha Mpaltatzi zouleiha1995@hotmail.com

ZÜLEYHA BALTACI
Bu geziye yani ‘Balkanlar ve Avustralya’da Yaşayan Gençlerin Türkiye’deki Kültür ve Tarih Buluşması’ projesine katıldığım için mutlu ve aynı zamanda şanslı hissediyorum kendimi. Gezinin bu denli güzel olacağını tahmin etmiyordum. Bir yandan eğlenirken diğer bir yandan da kültürümüzü öğrenmiş oldum. Çünkü biz hepimiz nerede yaşarsak yaşayalım, biriz, kardeşiz.

Öncelikle bu etkinliğe katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. Hayatımda bu kadar güzel yerleri gezip, göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Bu gezi, kültürel açıdan gelişmemizi sağladı. Ayrıca uzak ülkelerde yaşayan arkadaşlarımız olduğu kimin aklına gelirdi. Kendi kültürümüzü ve tarihimizi birebir yerinde yaşayarak görmek, gurur verici bir duyguydu. Bu projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi bir borç bilirim.

YUSUF PİSKA
BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 24.05.1995 Soufli Medrese-i Hayriye Yusuf Piska Yusuf_gr@hotmail.co.uk

Öncelikle bu geziyi düzenleyen Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bizi anavatanımıza davet ettiği için çok teşekkür ederim. Bu geziden önce Türkiye’nin tarihiyle ilgili çok az bilgim vardı. Bu gezi sayesinde anavatanım hakkında daha çok bilgi sahibi oldum. Türkiye’nin tarihi eserlerinin ve tarihi yerlerinin çoğunu gördüm. Balkanlar ve Avustralya’ da yaşayan Türk gençleriyle tanıştım.

ZEKİ MOLLA HASAN
Doğum Tarihi: Şehir: Okul: Facebook: Mail: 09.09.1996 İskeçe Meslek Lisesi Zeki Molla zeki_molla@hotmail.com

180

Almanak_basbakan.indd 180

25.11.2011 18:48:52

Nevşehir / 15 Temmuz 2011

Derven t Vadisi

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

e ntep Ese

181

Almanak_basbakan.indd 181

25.11.2011 18:49:05

Gör Açık eme H Müz ava Üçh esi isar

a Hav Açık zesi Mü

Almanak_basbakan.indd 182

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI 182

25.11.2011 18:49:09

183

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 183

25.11.2011 18:49:32

Almanak_basbakan.indd 184

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

184

Paşa Bağl arı

25.11.2011 18:49:48

lik rcin e Güv disi Va

s Avano

185

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 185

25.11.2011 18:50:04

Ankara / 16-17-18 Temmuz 2011

Almanak_basbakan.indd 186

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

ir kab Anıt

186

25.11.2011 18:50:19

Ank a Kal ra esi

187

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 187

25.11.2011 18:50:35

Almanak_basbakan.indd 188

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

188

t hme y Me rso E Akif e Evi z Mü

25.11.2011 18:50:48

Tacettin Dergah ı

189

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 189

25.11.2011 18:51:07

Almanak_basbakan.indd 190

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

190

lu ado iAn en Med eri yetl si ze Mü

25.11.2011 18:51:12

Hacı Bayram Veli

191

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

Almanak_basbakan.indd 191

25.11.2011 18:51:16

Almanak_basbakan.indd 192

BALKANLAR VE AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN GENÇLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE TARİH BULUŞMASI

192

25.11.2011 18:51:16