P. 1
Katalonyaya Selam

Katalonyaya Selam

|Views: 58|Likes:
Yayınlayan: Barış Yıldırım

More info:

Published by: Barış Yıldırım on Jan 05, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2013

pdf

text

original

KATALONYA'YA SELAM

İngilizce'den Çeviren Jülide JErgüder

ALAN YAYINCILIK : 40 Çağdaş Edebiyat Dizisi : 13 KATALONYA'YA SELAM HOMAGE TO CATALONIA 1938 İngilizce'den Çeviren : Jülide Ergüder Birinci Baskı : Nisan 1985 Dizgi/Baskı: Can Matbaa Kapak Düzeni : PANO GRAFİK

George OrwelI

BLAİR den ORWELLe* Eric Arthur Blair, 1903 yılında, İngilizler'in hâkimiyeti altındaki Bengal'de (Hindistan) Motihari de doğdu. Richard Walmes-ley Blair ile İda Mabel Limouzin'in ikinci çocuklarıydı. Orwell doğduğunda 46 yaşında olan babası, Hindistan Sivil Servisi'nin Uyuşturucu Bölümü nde vazifeliydi. Eric Blair dört yaşında iken aile İngiltere'ye dönerek Hen-ley'e yerleşti. Babası kısa sürede Hindistan'a geri gitti ve 1912'de emekli oluncaya kadar orada çalışmaya devam etti. Dolayısıyla Orwell, daha sonraları kaydettiği gibi, babasını sekiz yaşından önce çok az görebildi. Kocasından sekiz yaş genç olan annesi, 1908'de üçüncü çocuklarını dünyaya getirdi. Böylece Blair ailesi, 5'er yıl arayla iki kız ve bir erkek çocuğa sahip oluyordu. Eric Blair sekiz yaşında iken, Sussex'deki özel bir hazırlık okuluna başladı. Orwell, beş sene müddetle tatiller dışında tüm zamanını geçirdiği bu okulun, İngiliz sınıf sistemine ilişkin fikirlerini belirlediğini öne sürmüştür. Daha sonra burslu olarak, bir dönem Wellington ve dört buçuk yıl Eton olmak üzere, iki özel ortaokula gitti. Tatil günleri dışında yine hep okuldaydı. Eton'dan ayrıldığı sırada ailesi Oxfordshire'den Suffolk'a taşındı. Hindistan İmparatorluk Polisi'ne katılan Eric Blair, 1922 ilâ 1927 yılları arasında hizmet ettiği Birmanya'da polis eğitimi gördü. İzinli olarak evine geldiği sırada, Birmanya'ya dönmemeye karar verdi. Hindistan İmparatorluk Polisi'nden istifası 1928 yılbaşında yürürlüğe girdi. Bulûğ çağından beri yazar olmayı düşleyen Orwell, İmparatorluk Polis Teşkilâtı'nın böylesi bir meslek için hiç de uygun olmadığını düşünmüştü. Daha sonra cereyan eden hadiseler, Orwell'in bu dönemde emperyalizme hizmet ettiğini (kavradığını ve bu sisteme karşı çıktığını göstermiştir. Blair'in yirmi dört yaşına kadarki hayatını, başlıca, emper5

''İspanya'da döğüşen gönüllüler, bu savaşın anılarını yüreklerinde kötü bir yara gibi taşımışlardır. Çünkü, insan, haklı olduğu halde yenilebileceğini, zorbalığın gayrete boyun eğdireceğini, bazen cesaretin kendi kendisinin ödülü olmadığını İspanya'da öğrenmiştir.'''
Albert Camus

yalist Britanya'nın yönetici orta sınıfında bir yer edinmesi için elzem eğitim belirlemiştir. Ana ve baba tarafından ailesi, Hindistan ve Birmanya'da uzun seneler yaşamış, laskerî, idarî ve ticarî alanda hizmet vermişti. Yetişkin yıllarındaki yaşantısı ta-mamiyle bu çerçeve içinde geçti. Bir anayurt üssü ve yönetici yetiştiren okullar ağından oluşan İngiltere'deki hayatı ise, olağan bir aile yaşamından mahrum yıllar anlamına geliyordu. 1927'de bu çerçeveyi kırdığında, kendini hayatının üçte ikisini geçirdiği İngiltere'de buldu. Ancak tüm bu zaman, belirli türden ilişkiler bütününün, pek,.seyrek, olarak da aile durumunun, ta-iiımladığı kurumlar içinde geçmişti. Britanya'da yirminci yüzyılın ilk yarısında, benzer', bir birikim ve maziye sahip erkeklerin siyasi ve kültürel eğemenliği öylesine belirgindi ki, Orwell'in yeyetişmesi genellikle olağan ve usulüne uygun olarak vasıflandırılabilir. Bir başka ifadeyle, Britanya'daki' çoğu insanın hayatı da dahil bir çok önemli yönden bu garip hattâ yabancı idi. Or-well'in bundan sonraki dokuz yılını incelerken, bu noktanın ha-tırlanması ve vurgulanması gerekir. Çünkü, tüm bu unsurları» baliğ olduğu şey, yeni bir toplumsal ilişkiler ağının kurulması ve önemli bir bağlamda, yeni bir toplum kimliğinin yaratılması dır. bu Blair'in Orwell'e evriminde dönüm noktasıdır. İlk İlk kopuşun nedenlerii kuşkusuz hayli karmaşık olmakla birlikte, iki unsur çok aşikârdır. Büyüme çağında yazar olma arzu-su nekadar berrak berrak idiyse, yaptığı işin uygunsuz bir meslek olduğu fikride zamanla oluşmuştu. Değişiminin sonunda, emper-yalizmin kötü bir şey olduğunu yazıyordu; işinden ne kadar ça-buk ayrılırsa o kadar iyi bir şey yapmış! olacaktı (CEJL, I, 236). Henüz emperyalizmin hizmetinde iken tepkisi daha karmaşıktı. daha sonraları gözlemlediği üzere, hizmetinde olduğu imparatorluğa duyduğu nefret ile imparatorluğa karşı olan yerli halka ka duyduğu öfke arasında sıkışıp kalıyor; ve bu, ivedi işini zorlaş-tırıyordu. Teorik olarak, tamamiyle Birmanyalılar'dan yana ve tamamiyle onları ezen İngilizlere karşı olduğunu söylüyordu. fiiliyatta ise, hem emperyalizmin kirli işlerini reddediyor hem de onun içinde yer alıyordu. Hayatının geri kalan kısmı incelendiğinde, bu karmaşık tep-kinin bazı bölümleri anlaşılabilir. Kopuş anında hâlâ can alıcı olan bir husus da, onun İngiltere ile, yani tanıdığı ve ait olduğu ancak, soyutlama hariç, başka yönlerden hiç bilmediği bir toplumla olan kararsız ve bulanık ilişkisidir. Bu yüzden, İmparator6

luk Polisi'nden ayrılması ve aynı sınıf ağı içinde yaşamak üzere İngiltere'ye yerleşmesi mümkündü. Sadece emperyalizmin açık tezahürlerine tepki gösteriyor olsaydı, böyle davranması olağan da sayılırdı. Lâkin, İngiltere ile olan ilişki meselesi daha da na-ziktl Serbest kalışının ilk altı. ayında Blair'ln fiilen yaptığı şey, Londra'nın Doğu Ucu'nu keşif seferine çıkmak, İngiliz yoksul sınıfını tanımak oldu. Notting Hill'de bir odayı hareket üssü olarak tuttu. Sonra, 1928 ilkbaharında, Paris'in işçi mahallesinde bir oda kiraladı. Notting Holl'de aynı caddede ikamet etmiş olan sevgili teyzesi Nellie Limouzin, Orwell'in on sekiz aylık kalış süresi boyunca Paris'te bulunuyordu. Doğu Ucu'na yaptığı sefer, sonraları onun sık sık yenileyeceği bir tür oldu: sıradan İngiliz'i keşfetme yolculuğu. Yeni hayatının iki buçuk senesi bir bütün olarak alınırsa, onun yazar olanak kendini tanıtmasındaki ana dürtüyü anlama imkânı doğar. Bu açıdan, Paris'in seçilmesi döneminin tipik bir özelliğidir. On yıl sonra, 1920'lerin Parisi'nin «sanatçılar, yazarlar, öğrenciler, sanat meraklıları, seyyahlar, ayyaşlar ve benzeri görülmedik basit âvâreler tarafından istilâ edilmişti..., şehrin bazı semtlerinde sözde sanatçı sayısı, fiilen, çalışan nüfustan daha çok idi»; «sonra bu tabaka yeni bir Buz Çağı misali çözülüverdi, kozmopolit sanatçı kalabalığı da yok oluverdi» diye yazdı (OEJL, I, 493). Bir zamanlar bir parçasını oluşturduğu bir olgunun horlayıcı ve yozlaşan şartlarında yazma tutkusuna, deneyiminin pek çok evresinde karakteristik olan bu alışkanlığa, dikkat etmemiz gerekir. Paris'te iken, sonradan kaybolan, iki roman yazdı; Fransızca ve İngilizce bazı makaleler yayınladı. Zatürre oldu, on hafta kadar bulaşıkçı ve mutfak hizmetlisi olarak çalıştı, sonra da 1929 yılının sonunda İngiltere'ye döndü. İzleyen iki buçuk yıl boyunca, kendisini farklı temelde bir yazar olarak kabul ettirmeye çalıştı. Yazmak için ebeveyninin Suffolktaki evini kullandı; ara sıra makale yazarak ve öğretmenlik yaparak para kazandı. Kendi seçimi olmaksızın «Down and Out in Paris and London» (Paris ve Londra'da Perperişan) adı verilen ilk kitabının çeşitli uyarlamalarını hazırladı. «Perperişan yerine bulaşıkçı'yı tercih ederdim.» diyor. (CEJL, I, 107). Kitap tecrübelerinin yazıya dökülmesiydi, ama «herkes için aynı şey geçerliyse, müsteâr adla yayınlanmasını» yeğleyeceğini belirtti. Kitabın neşri sırasında hayatım öğretmenlik ederek kazandığı için, bir yerde bu tercihi anlamak mümkün. Ancak, isim sorunu,

7

sınırlı da olsa. Haziran'da Fransa'ya kaçtı. Haziran'da evlendi. The Road to Wigan Pier'de (Wigan Rıhtımına Giden Yol) yeni bir tasarıya girişini. Sol Kitap Klübü adına. aynı zamanda da.U. Aynı yılın ilkbaharında. sonra teğmen oldu. serserilerle. sonra da. Savaş ve devrimci siyaset üstüne edindiği tecrübeler. savaşmak için İspanya'ya gitmeye hazırlandı. (Par-tido Obrero de Unification Marxista) milisine katıldı. bilinçli olarak ve tekrar tekrar onların dışına çıktı. ikinci bölüm Orwell'in siyasî konumunun ilk etkin anlatımı olan. ilk olarak ABD'de yayınlandı. çok daha önceden doğmuştu. bir vergi tahsildarının kızı. kesin olarak oluşmuştu. Oxford İngiliz edebiyatı bölümü mezunu (1927) daha sonra psikoloji dalında Londra'da doktora öğrenimi yapacak olan (1934) öğretmen ve gazeteci Eileen O'Shaughnessy ile evlendi. Mayıs ortalarında yaralandı. artık özgürlük ve eşitliğe ilişkin sosyalist tanımlara bağlılığını ilâve ederken. 106). Çünkü. 1932 sonlarında. Daha sonra. genel bir yoksulluk ve buhran anında geri getirdiği şey. Onvell'in yazar ve gazeteci olarak bu yıllarda kazandığı şöhreti. çünkü bağlanabileceği Sovyet çizgisindeki komünizmi uzun seneler önce reddetmişti. buhran ve oldukça değişik boyutlarda yaşanan bir değişim yılıydı. Ama. Orvvell'in ilk kitabı 1933'te neşredildi. onun bu vazifeyi kabul ettiği 1936 yılı. Fakat Temmuz'da İspanyol İç Savaşı patlak verdi. bayatının geri kalan kısmında devam edecek siyasî yazarlığım işaret ediyordu. Bu tecrübe birikimi onu antikomünist yapmadı. Giderek daha uzun dönemler baba evinden uzakta yaşamaya başladı. örgütlü sosyalizmin çoğu biçimlerine ve bilhassa da İngiliz ortca-sınıf sosyalistlerinin çeşitli türlerine saldırmaktadır. serserilik ederken hep kullandığım P. Orwell.» (CEJL. Komü-nist-POUM rekabetini doğrudan yaşamasıdır. Sıradaki kitabı bu kesin kimlikle üstlen8 diği bir görevdi. esas olarak yoksulluk ve buhran dönemi öykülerine dayanıyordu. çoğu ortodoks İngiliz sosyalist mevzilere hücum 9 . Madrid'deki Uluslararası Tugay'a katılmaya çalışmıştı. Nisan ayında. şunlara ne dersin? Kenneth Miles George Orwell H. sınıf ve sosyalizm üzerine bir makale olarak düzenlenmiştir. temsilcisine şunları yazmıştı: «Bir takma isim bulmamı istiyorsan. İspanya buhranında yine de Uluslararası Tugay'a katılmaya gayret etti. zorluklarla dolu bir geçiş devrinden sonra. çatışmalara bizzat karıştı. İki ay sonra. Wellington'daki (Hertfordshire) bir köy dükkânına taşındı. esas olarak. I. Lewis Allways Ben George Orwell'i tercih ederim. Ondan sonra iki romanı. bir kitapçı dükkânında çalışarak ve eleştirmenlikle para kazandı. Onun antikomıünizmini olumlu yönde bileyen şey. Down and Out in Paris and London'un yayınlanmasına ilişkin meseleleri tartışırlarken. Barselona'ya vardıktan hemen sonra P. Marxizm olarak bildikleri dahil. Clergyman's Douggter (Papazın Kızı) 1935'te. Burton var. ve belki de. İngiltere'de keşifler olarak düşündüğü işleri hâlâ sürdürüyor. Lancashire ve Yorkshire'a bir gezi yapmıştı. kitabın ilk bölümünde ondan talep edilen zaten çok iyi yapabildiği rapor türünde iken. Ne var ki. bütün yaz ve sonbahar boyunca kitabını yazdı. Görev esnasında bir yazar olarak eski kimliğini sürdürürken. devrimci sosyalist oldu. [makaleleri için malzeme toplamak.daha önemlisi kimlik meselesi. Burada. Sınıf-bilinçli bir kültüre.S. Bunu izleyen üç yılda kendisini bir yazar olarak tanıttı. Keep the Aspidistra Flying (Umut Çiçeği) ise 1936'da piyasaya çıktı. arızî dönemlerde de olsa. Öğretmenlik yaparak. ebeveyninin Suffolk'taki evinin güneyine düşen bir nehrin adıdır. yoksul ve işsizlerin dünyasında araştırma. onbaşı. tecrübî olarak Birmanya gibi çok uzak bir dünyadan taşıdığı haberlerdi. Şubat ve Mart aylarında.M. Down and Out in Paris and London'u Burmese Days (Birmanya Günleri) adlı romanı takip etti. POUM ile saf tutan Bağımsız İşçi Partisi'ne geçti. Aynı zamanda. afyonkeşlerle işçi mahallelerinde yaşıyordu. emperyalizme ve sınıf sistemine muhalefetini yineleyerek.O. Cumhuriyetçi yetkililer ile POUM -arasındaki çatışmaya bulaştı ve neka-hat döneminden sonra POUM kanun dışı ilân edildiğinde. eğer uygun görmezsen. Önce ortodoks ilişkilerini kopardı. onun. edebiyat dünyasında. 1937 yılının Ocak ayında onlarla birlikte çarpıştı. Keşif seferleri ve inandırıcı haberleri ona. onun konumunu bir çok yönden pekiştirdi. görevini yerine getiriş biçimi. Ne var ki. özel bir kimlik kazandırmıştı. sonbaharın sonuna doğru. Bu roman İngiliz yayıncının anavatanda kızgınlığa yol açabileceğinden korkması nedeniyle. Orwell. itibar gören George Orvrell kimliği. izleyen ilki veya üç yıl için. Artık Eric ve Eileen Blair idiler ama. Wellington'da öğleden sonraları açtığı dükkânına yerleşmez-den önce.

Avrupa'da savaş nihayete ererken. Kışları Londra'ya dönmekle birlikte. Ancak. 1949 Ey-lülü'nde Londra'da hastahaneye yattı. 1938 kışının sonunda yeniden veremi depreşti ve yaz sonuna kadar senatoryumda kaldı. 1943 senesi Orwell için. ve savaşın ilk aylarına kadar partide kaldı. bir yazar olarak çektiği malî sıkıntılara bir son verecekti. Ufak eklemeler için. bu yüzden. yıl sonunda Animal Farm'ı (Hayvan Çiftliği) yazmaya başlamasıydı. bu gerçekleştiğinde. kendi sıhhati ise her geçen gün biraz daha kötüleşmekteydi.. Bünyesi elvermediği için (CEJL. Myers'dan (The Near and the Farın yazarı) aldığı borçla. Lâkin savaş başladığında görüşlerini. BBC'den ayrılarak. bazı saldırılar arasında. kışı geçirmek üzere Fas'a gitti. BBC'nin Doğu Ser-visi'nin Hindistan bölümüne. İmparatorluk Polis Teşkilâtı'ndan ayrılma kararını verdiği andan bu yana. O yılın sonunda artık cidden hastaydı ve başka bir şey yazamıyordu. buraya yerleşti. 1939 ilkbaharında İngiltere'ye geri döndü. İngiltere'ye dönüşünden sonra.ettiği The Road to Wigan Pier. Fas'ta geçirdiği kış boyunca dördüncü romanı Corning Up f'or Air'i yazdı. kazanmak mecburiyetinde olduğumuz kanlı bir savaşın içindeyiz. 1940 Mayısı'nda. Fas'ta iken. en kesin ve önemli olay. Sonra Ağustos ayında. Orwell muhabir olarak Fransa'ya. Aynı yılın sonbaharında. daha o cephede iken yayınlanmıştı.N. sohbet programları yapımcısı olarak girdi. savaş muhalifi bir sol yeraltı hareketinin ana hatlarını çizdiği mektuplar yazıyordu. Yeni bir 'kitap yazmak için Hindistan'a gitmek istiyordu. alt başlığı «Socialism and the English Genius» (Sosyalizm ve İngiliz Dehası) olan «The Lion and The Unicorn» (Arslan ve Tek Boynuzlu At) adlı bir deneme] yazdı. 1941'in ilk günlerinden itibaren. Eileen 1945 Martı'nda bir ameliyat esnasında öldü. I. Ray-mond 'Williams'm Onvell. 1979) adlı kitabının ilk bölümünden çevrilmiştir. bir çok bakımdan bir dönüm noktası oldu. en çok tanınan bir kaç denemesini kaleme aldı: Dickens üzerine. Ablası 1946 da öldü. Kitap eleştirmenliği gibi daha düzenli olan bir işi üstüne aldı. Haziran'da Orwell Bağımsız İşçi Partisi'ne katıldı. Ve. Ekim'de Sonia Brownell ile'evlendi. (Ç. 1943'ün sonlarına kadar kaldığı. Britanya'da giderek faşizme kayışa karşı tek etkili önlem olmak üzere. ve tam savaş başlarken tamamladığı «İnside the Whale». 1950 yılının Ocak ayında öldü. 1944 Şubatı'nda kitabı tarnamladıysa da. Kitap. yanında kendisine bakan ablası olduğu halde. Animal Farm'ın kazandığı olağanüstü ticarî başarı yaklaşık yirmi sene önoe. (4 th ed. Orwell çocuğu yanında alakoydu ve aynı yıl İskoçya sahilleri açığındaki Jura adasına ilk seyahatini yaptı. Fakat. ondan sonra da Almanya ve Avusturya'ya gitti.) 10 11 .» sözleriyle açığa vurdu. ve ben de buna yardım etmek isterim. (*) Orwell'in hayat hikâyesini aktaran yukarıdaki bölüm. 1946'da. ortodoks sol ile kesin »kopuşunu tamamlayan Homage to Catalonia'yı (Kata-lonya'ya Selâm) yazmaya başladı. hastalık ve ıztırap içinde geçecek son yıllarını yaşıyordu. Bir süre Sivil Koruma Servisi'nde ve yangın gözcüsü olarak hizmet etti. 1948'de ise. 1937 Martı'nda. Ne var ki. 1938 Nisanı'nda yayınlandı. yeniden beş parasız kaldı. Mart ayında Orwell'in annesi öldü. Aneurin Bevan'ın yönetimindeki Tribune'a edebiyat editörü oldu. İspanya'dan avdet eder etmez. (Fontana Modern Masters. siyasî gerekçelerle 'yayıncılar tarafından reddedildi. Haftalık Çocuk Dergileri üzerine. ikinci taslağını yazdı. Animal Farm 1945 Ağustosu'na kadar piyasaya çıkamadı. Amerikan Partisan Review için «London Let-ters»i (Londra Mektupları) kaleme almaya başladı. 410) çürüğe çıkarıldı. «şu anda. Hastalandığı için Sivil Koruma Servisi'nden ayrılmak zorunda kaldı.H. Arada sırada yazı yazma imkânları çok azaldığından. 1947'de yeniden azan vereminin ilk aylarında Nineteen Eighty-Four'un (Bindokuzyüzseksendört) ilk taslağını. L. Encyclopedia of World Biography'nin (The Mc Graw-Hill) «Orwell» maddesinden yararlanılmıştır. 1944'te karısıyla birlikte bir erkek çocuk evlat edindiyseler de. gerisin geriye Londra'ya taşındı.

» demiştir. Her halükârda. 1936. Londra. Londra. (Paris ve CYRIL CONNOLLY1'e MEKTUP. Londra. Şahsen ben. Londra. 1968. Londra. Londra. CUA AF : Coning Up for Air. iki hafta içinde evde olacağım demektir. 1935. 1938. Londra. Journalism and Letters of George Orıoell (George Orvvell'in Bütün Denemeleri. RWP : The Road to Wigan Pier (Wigan Rıhtımı'na Giden Yol). 13 . Horizon'un editörü (1940-1950).ORWELL'İN KİTAPLARI : DOPL : BD CD KAF : Dow and Out in Paris in London Londra'da Perperişan). Londra. CEJL : The Collected Essays. 1937. İğrenç bir şekilde yaralandım. Orwell ile aynı tarihlerde St. İspanya üstüne yazdığın makalelerden birini okuyordum. (Sonia Orwell ile lan Angus tarafından basıma hazırlandı). (The Collected Essays. : Burmese Days (Birmanya Günleri). New Statesman'ııııın Şubat sayısında. : Animal Farm (Hayvan Çiftliği). NEF : Nineteen Eighty-Four (Bin dokuz yüz seksen dört). HC : Homage to Catalonia (Katalonya'ya Selâm). s. Flying (Umut Çiçeği) . 1938. her şeye bir yazar olarpık yeniden başlayamazdım sanırım. 1940. 1939. Çünkü. 186'daki dipnotu. Londra. hemen eve dönmek ve doğru dürüst bir tedavi görmek istiyorum. Birmanya'dan döndüğünde. Journaligm and Letters of George Orwell. 12 Terhis kâğıtlarımı alabilirsem. 1934. 4 Cilt. 1945. Sanatori Maurin Sama. : A Clergyman's Daughter (Papazın Kızı). IW : inside the Whale (Balinanın. 1949. sesim bazı günler eskiye kıyasla bayağı iyi oluyor. Gazete Yazıları ve Mektupları). Denys King Farlow ile bir sohbetinde. 1920 . Orwell'in ölümüne kadar onun en yakın arkadaşlarından biri olarak kaldı. "An Ase Like This".. düpedüz beni öldürebilecekken.1940. sağ kolumdaki sinirlerimi haşat etti ve bu arada sesimi de aldı götürdü. Cilt 1. İçinde).. New York. Keep the Aspidistra Londra. Ne w Leader gibi bir kaç mütevazi yayın organının (i) Cyril Connolly (doğ. Barselona 8 Haziran 1937 Sevgili Cyril. 1903). sesimin geri geleceği kanaatindeyim. Buradaki doktorlar sesime tekrardan kavuşup kavuşmayacağım konusunda kesin bir şey söylemiyorlar. Cyprian ile Eton'da öğrenci olan Connolly. yazar ve eleştirmen. Orwell. «Connolly yardım etmeseydi. Aslında pek kötü bir yara değil: boynumu delip geçen bir kurşun.

Kendisini yandan görüyordum : çenesini göğsüne doğru eğmişti.» Biz dışarı çıkarken. arada geçen bir lâf benim. Onlar masanın etrafında konuşurlarken. ve daha önce hiç inanmadığım halde. Bir yabancıya karşı böylesine mu15 (2) Liston M.çok seyrek rastlamışımdır. etmek beni çok sevindirirdi. Eric Blair4 1 Milise katılışımdan bir gün önce. Kızıla kaçan sarı saçları ve kuvvetli omuzlarıyla külhanbeyi görünüşlü. harita okumayı harikulade entellektüel bir iş saydığı besbelliydi. Hem dürüst ve vahşi bir ifadeydi bu. büyük bir ihtimalle adam Komünist değildi. Komünist versiyonun dışına çıkan görüşlere yer verişi. halbuki. Oak. Haritadan hiç bir şey anlamadığı. İspanya üstüne bir kitap yazmam gerektiğini ifade eden son açıklaman için de teşekkür ederim. (3) Homage to Catalonia (Katalonya'ya Selâm). Madrid'i göremediğim için çok üzgünüm. bu kitabı yazacağım3 İspanya'da harikulade şeyler gördüm. dostu için gözünü kırpmadan adam öldürebilecek ve hayatım tehlikeye atabilecek bir adamın yüzüydü. Sevgiler. Nedendir bilmem. New Statesman and Nation. nihayet sosyalizme inandım. Warburs. New Statesman açısından taktire şâyân bir durum. 1970. bir erkeğe . İtalyan başını kaldırdı ve çabucak sordu : —• «İtaliano?» Berbat İspanyolcamla cevap verdim: «No. bizim mevziye gelmemen ne yazık. Ben başından sonuna kadar olan bitenin içindeydim ve gazetelerin uydurduğu yalanlardan haberdarım. Burada L.bir yabancı olduğumu ortaya çıkardı. yirmi beş ya da yirmi altı yaşlarında genç bir adamdı. Liston Oak'ın geçenlerde yayınlanan Barselona çarpışmaları üstüne makalesi çok iyi ve çok dengeliydi2. 14 . kısmen az bilinen bir cephede bulunduğum için de çok memnunum.yani. Barselona'daki Lenin Kışlası'nda subayların (masasının önünde ayakta duran bir İtalyan milis gördüm. Şu lanet olası kolum iyileşir iyileşmez. Yüzünde yakaladığım bir şey derinden çarptı beni. Ezik büzük deri kasketi hırsla tek gözünün üstüne çekilmişti. çatık kaslarıyla.1940. Ingles. ss. Ed. New York'da ise 1952'de Harcourt.haricinde. Secker. odayı baştan başa katetti ve hararetle elimi sıktı. Cilt 1 «An Age Like This» 1920 . 300-301. Böylesi bir çehre olsa olsa bir Anarşiste ait olabilirdi. (İngiltere İşçi Partisi) yerine CP'nin (Komünist Parti) tavsiyesi ile gelmiş olsaydım katılmak zorunda kalacağım Uluslararası Tugay'da değil de Anarşistler ve POUM'dakiler ile birlikte. Bu. 15 Mayıs 1937.P. Sonıa Brownell ve lan Angus. hem de cahil insanların üstleri olarak kabullendikleri kişilere besledikleri dokunaklı hürmet hissini de taşıyordu. Ara-gon'da iken. Journalism and Letters of George Orwell. Penguin Books. kuşkusuz. subaylardan birinin masanın üzerine yaydığı haritayı inceliyordu. anında bu derece ilgimi çeken birine .Bütünü itibariyle. (4) The Collected Essays. «Belind Barcelona's Barricades» (Barselona Barikatlarının Gerisinde. Londra'da 25 Nisan 1938'de. Bir siperde sana çay ikram. You tu?» — «İtaliano. Brace tarafından neşredildi.

Garsonlar ve dükkân hizmetkârları dosdoğru gözünüzün içine bakıyor ve size onların eşitiymişsiniz gibi davranıyorlardı. Bu olay. «Buenos Dias» (İyi Günler) yerine «Salud!» (Selâm) kullanılıyordu. Onun anısı. Hemen hemen bütün kiliseler kundaklanmış. Hatta ayakkabı boyacıları bile devletleştirilmişti. Şehirde edindiğimiz ilk tecrübe. benim onu sevdiğim kadar sevdiğini ümit ederim. çünkü hepsi müsadere edilmişti. sandıkları da kırmızı ile siyaha 'boyanmıştı. Bahşiş kanunla yasaklanmıştı. hattâ bazı yönlerden hoşlanmadığım. Az sayıdaki kadınların ve ecnebilerin dışında. savaşın hışmına uğramış kasabalar. cephe hattının ilerisindeki gri suratlı. devrim dönemi nihayete eriyormuş gibi görünebilirdi. Her duvara orak . Aynı zamanda. otel yöneticisinden dinlediğim nutuk oldu.çekiç ve devrimci partilerin isimlerinin baş harfleri çiziktiril16 mşti. İşçi sınıfının eyer üstünde oturduğu bir şehri ilk kez görüyordum. Fakat. 1935 yahut 1905'i olduğundan çok daha tamamiyle unutturdu. asansörcü çocuğa (bahşiş vermeye kalkıştığım için. (bangır bangır devrimci şarkılar yayınlanıyordu. Şurada buradaki kiliseler işçi çeteleri tarafından sistemli olarak tahrip ediliyordu. ve 17 . İspanya'da bu tür temaslar hep kuruluyordu. 1936 Aralık ayının sonunda. zengin sınıfla-rın fiilen ortadan kalktığı bir şehir görünümündeydi. şehrin ana caddesi Ramfblas'dan aşağı doğru. daha şimdiden müthiş uzakta kalmış bir zaman dilimi gibi. fazladan bir anlam taşıyordu. Kalabalığın mütemadiyen oradan oraya aktığı. ikimizin de ruhu. Şöyle üstünkörü bakıldığında Barselona. Herşeyin en garibi. herkes birbirine «Comrade» (Yoldaş) ya da «Thou» (Sen) diye hitap ediyordu.Barselona'daki kızıl (bayraklar. Daha sonra meydana gelen hadiseler. Bu manzara. Herkesin üstünde kaba saba işçi kıyafetleri ile mavi tulumlar veya milis üniformasını andıran giysiler vardı. şu satırları yazdığım günümüzden yaklaşık yedi ay önce vuku buldu. savaşın o dönemine ait hatıralarımla iç içedir. Halbuki. bu zaman parçasını. ama uğrunda çarpışmaya değer bir şeyler yaşandığını hemen farkettiğim. dosdoğru İngiltere'den gelen biri için Barselona'nın görünümü şaşırtıcı ve kuşatıcıydı. hoparlörlerden gün boyunca ve gecenin geç saatlerine kadar. Her yerde devrimci posterler asılıydı : açık kırmızı ve mavi duvarlarda dalgalanan bu posterler yüzünden öbür reklâm afişleri (birer çamur lekesi gibi görünüyordu.habbet duymak ne tuhaf! Sanki. Ama üzerimde bıraktığı izlenimi muhafaza edebilmem için. İspanya'ya gazete makaleleri yazma fikriyle gelmiştim. aramızdaki dil ve gelenek uçurumunu lâhzada aşmayı ve büyük bir samimiyetle (buluşmayı başarmıştı. Kimse «senör». Hafızama çok canlı bir şekilde nakşolduğu için bu İtalyan'dan söz ettim. (bana göre. «şık-giyimli» bir Allah'ın kulu yoktu. (bunun hakiki bir işçi devleti olduğuna. o dönemin özel havasını temsil eder. Bütün (bunlar tuhaf ve çarpıcıydı. görünenin gerçekten olup bittiğine. Aralık'ta hattâ Ocak'ta bile. İşin başından beri orada bulunan birisine. tasvirleri de yakılmıştı. Anarşistler Katalon-ya'da hâlâ fiilî denetimi ellerinde tutuyorlardı ve devrim henüz en canlı safhasını yaşıyordu. Her dükkân veya kahvehanede. dağlardaki çamurlu ve donmuş siperler. onu bir daha hiç (görmemem gerektiğini de biliyordum. aniden milise katıldım. Ve söylemek (bile gereksiz. devletleştirildiğini belirten bir yazı asılıydı. Köle emeği ve hattâ şatafatlı hitap şekilleri giderek yok oluyordu. Küçüklü büyüklü bütün binalar fiilen işçiler tarafından zapte-dilmiş ve kızıl (bayraklarla ya da Anarşistler'm kırmızı -siyah bayraklarıyla donatılmıştı. Bütün tramvaylar ve taksilerle öbür vasıtaların çoğu kırmızı ve siyaha (boyanmıştı. yapılabilecek tek makul iş buymuş gibi gelmişti. kalabalığın arzettiği manzaraydı. üniformaları sırtlarından dökülen askerlerle dolu halde cepheye doğru emekleyen kasvetli trenler. Pejmürde üniforması ve haşin ama dokunaklı yüzü. Ama. Hiç özel binek otomobili yoktu. benim anlamadığını. «Don» veya «Usted» dahi demiyor. Onun da beni. Çünkü o sırada ve o atmosferde. onu bir daha asla göremedim.

kalk-borusunun titrek sesini (bizim borazancıların hepsi amatördü -doğru dürüst İspanyol boru sedalarını. kış güneşinin altında uzun sabah tâlimlerini. doğal olarak. yemek pişiren yirmi küsur de kadın bulunuyordu. sokakta tanesi birkaç kuruşa sa-tılmaktaydı. Çünkü. aniden bir eşitlik ve özgürlük çağının doğduğuna inanılıyordu. İngilizce konuşan ırkların kül yutmaz. Ne var ki. Faşist hatlarının ötesinde dinledim). Herşey bir yana. Sayıları çok olmamakla birlikte hâlâ miliste hizmet veren kadınlar vardı. yeni bir centuria'nın (bölük) hazırlanmasını beklemek zorunda kaldım. Benim centuria'm ahırların birinde. O günlerde hep devrimci kardeşlik ve Musso-lini'nin günahkârlığından dem vuran. fukaralığı bariz şekilde görülen pek az insan vardı. Gelin görün ki. Kışlada yaklaşık bir hafta kaldım. ve ekmek (gerçekten kıttı. hava hücumlarından korkulduğu için geceleri caddeler çok sönük ışıkla aydmlatılabiliyordu. kapitalist makinanın dişli çarkları gibi değil de. İşsizlik yoktu. Milise katıldığımda. Aslında. bu idealist İspanyollar'ın harcıâlem devrimci sloganlara nasıl da harfi harfine uyduklarını görmenin dokunaklı bir yanı vardı.burjuvazinin ya kaçtığına. İnsanlar. Et ender bulunuyordu. Devrim zamanında pek tabii karşılanan bir şey bu. üzerlerinde süvarilerin isimlerinin hâlâ kayıtlı olduğu taş yemliklerin altında uyuyordu. Hali vakti yerinde burjuvaların büyük bölümünün düpedüz sindiğini. kadınlar da erkeklerle omuz omuza savaşmıştı.vakur bir dille. ekmek kuyrukları sık sık yüzlerce yardayı buluyordu. Savaşın başında sendikalar tarafından alelacele kurulan işçi milisleri. kabaralı çizmelerin kışla avlusunda yankılanan tok sesini. Kömür. Sokaklarda. çakıl taşı döşeli binicilik okulunda. ortalıkta hiç dilenci yoktu. halkın mutlu ve ümit dolu olduğuna hükmedebilirdi. Bütün bu saydıklarımın yanısıra savaşın keder verici atmosferi hüküm sürmekteydi. hayat pahalılığı ise hâlâ fevkalâde düşüktü. süt bulmanın ise mümkinâtı yoktu. devrime ve geleceğe imân söz konusuydu. berberlerin artık köle olmadıklarını bildiren ilânları asılıydı. Daha önceki çarpışmalarda. en sâfîyâne türden devrimci türküler. Lenin Kışlası. O günlerde ben hep Lenin Kışlası'ndaydım. şeker ve akaryakıt sıkıntısı çekiliyordu. ellişer kişilik takımlarla yapılan sert futbol maçlarını hatırlıyorum. insan gibi davranmaya çalışıyorlardı. orospulara fahişelikten vaz geçmeleri çağrısında bulunan renkli posterlere rastlanıyordu. insanların fikirleri değişmeye başlamıştı bile. kadınlara gülüyor ve 19 . dükkânların çoğu perişan durumdaydı ve yarı yarıya yok satıyordu. henüz düzenli ordu temeline göre örgütlenmemişti. bir süvari kışlası olan bu binalar Temmuz çarpışmaları esnasında işgal edilmişti. Berber dükkânlarında. Başlıca at kokusunu. milislerin karılarından ayrı olarak. Çingeneler hariç. Şehir kasvetli ve derbeder (görünüyordu. bir binicilik okulu ve kaldırım taşları döşeli muazzam avlularla tamamlanan debdebeli bir taş binalar topluluğuydu. Komuta birimleri. ve şimdilik proleter görünerek kendilerini maskelediklerini idrak edememiştim. müstehzi uygarlığından gelen herhangi biri için. Kadınlar talim yaparken erkekleri binicilik okulundan uzak tutmak gerekiyordu. Bu dönemde bile. Kışlada muh-temelen bin erkek ile. ilk kez. ama her yer hâlâ at sidiği ve çürümüş yulaf kokuyordu. uy18 gun bir nağmeyle söylemeye başladığına çok sık şahit oldum. yaklaşık yüz kişilik «bölük» ten (centuria) ve fiilen çok sayıda askerden oluşan herhangi bir birliği ifade eden «kol»dan ibaretti. Atların hepsi gasbedilmiş ve cepheye gönderilmişti. Yine de insan. Okuma yazması olmayan bir milisin bu türkülerden bir tane satın alıp zahmetle kelimeleri hecelediğine ve sonra sözlerin mânâsını kavrar kavramaz. otuz kişilik «müfreze»den. sokaklar ve binalar bakımsızdı. güya cephe için eğitim görüyordum. ya öldürüldüğüne ya da gönüllü olarak emekçilerin saflarına geçtiğine inanmıştım. ertesi günü cepheye gönderileceğim söylenmişti. Anarşistler'in -berberlerin çoğu Anarşist idi.

M. Hayatınızda eğer bir defa siperde uyuduysanız.siyah renkli eşarp takıyordu. şayet şartlar dikkate alınırsa. samîmi ve ateşli bir Sosyalist idi. Bu porron. öbürleri fitilli kadi20 feden tozluk kullanıyor. İki ay öncesinin tarihini taşıyan bir gazetede. Sehpalar üzerine kurulu uzun masalarda. ebediyyen yağlı teneke tavalarda yemek yiyor. özellikle de ekmek. Bana sorarsanız bu nesne. ama bazısınınki deri.Bu çocukları düzgün bir sıraya sokmak bile mümkün değildi. hiç de kötü sayılmazlardı.O. Orduda herkes fitilli kadifeden kısa pantolon giyiyordu ama bütün tek . Porrön'un kullanıldığını ilk gördüğüm an. daha çok bir idrar şişesine benziyordu. Disiplin diye bir şey yoktu. temiz yüzlü. üzerine her basıldığında ince bir şarap huzmesi fışkırtan sivri uçlu bir musluğu bulunan bir tür cam şişeydi. Şık tavırları ve gıcır gıcır üniformasıyla hâlâ parlak bir subay gibi görünüyordu. israfı ürkütücü boyutlardaydı. muhtemelen. her şey parça bölük veriliyor. Her köşede. eğer askerin biri verilen emri beğenmezse. Ve gariptir. her öğün bir sepet dolusu ekmek atılıyordu. Kasketler neredeyse kasket giyen adam sayısı kadar çeşitliydi. O tarihte milis kolu denen şey. parçalanmış mobilya. pislik kol geziyor ve büyük bir karmaşa hüküm sürüyordu. Acemi askerlerin çoğu. önceden Nizamî Ordu'da muvazzaf subaylık yapmış. «çok tipli» (multiform) demek. Başlangıçta dehşet uyandırıcı karmaşa sahneleri cereyan etti.tiplik de burada bitiyordu. Ama. Bir milis «üniforma»sından bahsettim ama bu muhtemelen yanlış fikir veriyor. yiğit bir gençti. Henüz hiçbir şeyin doğru dürüst örgütlenemediği o ilk aylar zarfında. Bel kayışı ve fişek kutusu gibi en ziyade ihtiyaç duyduğumuz çeşitli eşyalar. Kasketin ön kısmına parti rozetini takmak âdetti. ama burası İspanya olduğundan. Halbuki bir kaç ay evvel. silâh tutan bir kadına gülmek kimsenin aklına gelmezdi. cepheyi teftişten dönen bir P. porrön denen iğrenç bir nesneden de içiyorduk. liderinin «her milisin bir battaniyeye kavuşması» için uğraşacaklan şeklindeki bir beyanâtına rastladığımı hatırlıyorum. sağlam yapılı. çok komik bir şekilde «talim» adını verdikleri şey başladı. şu veya bu fabrika imal ettikçe. dolayısıyla da kimin ne aldığını kesinkes bilmek mümkün olmuyordu. Kışlanın tamamında.işlerini geciktiriyorlardı. Herkesin giysileri aynı genel planı izliyordu ama kıyafeti birbirinin tıpatıp aynısı olan iki kişi bulmak mümkün değildi. Kışladaki ikinci günümde.bilhassa siviller ekmek sakıntısı çekerken böylesine bir ziyan utanç verici. daha münasip olurdu. milislerin başlarına gelenleri hatırladıkça nefret ediyorum. devrimin yan ürünlerinden biriydi. Bu musluk sayesinde.U. dudaklar şişeye değdirilmeden şarap içilebiliyor ve porrön elden ele dolaşabiliyordu. olağanüstü düzensiz görünüşlü bir güruhtu. Kimisi dolak takıyor. Beri yandan. Bizi talim ettiren teğmen. Herkesin fermuarlı bir ceketi vardı. Sadece kışlanın benim kaldığım bölümünden. buna ilâveten herkes boynunda kızıl veya kırmızı . kırık eyer pirinç süvari miğferleri. bir başkasınınki ise yünlüydü. Anlaşılan hu. Tam manâsıyla tek tip bir kıyafet ya da üniforma değildi çünkü. daha doğrusu milisin işgal ettiği her binada.. Barselona'nın arka sokaklarından gelmiş onbeş onaltı yaşında delikanlılardı. daha başkaları ise deri tozluklar ya da yüksek çizmeler giyiyordu.Yiyecek. boş kılıç kınları ve çürüyen yiyecek yığınlarına rastlanıyordu. özellikle beyaz şarapla doluysa. gömlekler ve çoraplar ise pek âdi şeylerdi ve soğuk havada hiç bir işe yaramıyorlardı. üstelik bu ceketler akla hayale gelebilecek her renkte olabiliyordu. elbiselerin dağıtılması gerekiyordu. Acemi askerlere kademeli olarak üniforma dağıtılmaya başlanmıştı. Hepsi devrimci şevkle doluydu ama savaşın neyin nesi olduğu konusunda tamamen cahildiler. böylesi bir ifade tüylerinizi diken diken etmeye yeter. trenin bizi cepheye götürmek için beklediği en son ana kadar verilmiyordu. Bütün rütbeler arasında ka21 . hemen sıradan çıkıp subayla hareretli bir münakaşaya başlıyordu. hemen greve gittim ve bir içki kabı talep ettim.

ve hepsinden önemlisi. cepheye varan taze birlikler. Bir gerilla ordusu için pek fevkalâdeden bir eğitimdi bu. göğüslerini kabartarak umutsuzca askere benzemeye çabalıyorlardı. «Ne Senör mu? Bana Senor diyen de kim? Hepimiz yoldaş değil miyiz?» Bu tutumunun işini kolaylaştırdığından kuşkuluyum.M. bir askeri yetiştirmek için yalnızca bir kaç günün varsa. Bir İngiliz olarak dehşet merak uyandırıyordum. bölük bölük askerler dimdik halde bir aşağı bir yukarı yürüyüp duruyorlar.Herkes bana çok dostça davranıyordu. gayet tabii ben öbür-leriyle birlikte talimlere katıldım. Açıktır ki. tepeden inen yolun yarısındaki ortalığı çınlatarak ucuz şarap satan dükkâna koşuyorduk. Makineli tüfeğin nasıl kullanıldığını öğrenmeye pek hevesliydim. çiçek tarhlarının arasında. acemi askerler 'kendilerine faydası dokunacak en ufak bir askeri eğitim dahi görmemekteydiler. tarifsiz kederlere garkoldum. Hepsi de silâhsızdı. kışlada eğitim amacıyla kullanılacak silâh bulunmayışından ileri geldiğini kavramamıştım. Askerî eğitim diye bir şeyin mevcut olmadığını keşfedince. sıraları bozuyor ve susuzluktan ölmüş bir halde. Her patika ve geçitte. CaraJbinerolar'ın ve yeni oluşturulan Halk Ordusu'-na ilk kaydolan askerlerin ortak tâlim sahasıydı. Parktaki manzara tuhaf ve yüreklendiriciydi. açık arazide nasıl ilerlenir. tam dönüş. Hemen cebimden Hugo'nun sözlüğünü çıkarıp dünya kötüsü İs-panyolcamla anlatmaya. sola dönüş. başlıyordum : «Yo se manejar fusil. daha onbeş yaşındayken öğrendiğim bir alay saçma sapan şey. Câhil acemilerden biri boş bulunup kendisine Senör» diye hitap ettiğinde. Bu meyanda. bu nedenle Carabinero subayları benden azamî derecede istifade etmeye gayret sarfedi-yorlar ve bana içki ısmarlıyorlardı. hiç birinin üniforması tamam değildi.O. Öyle zannediyorum ki. ve geri kalanı da.'da silâh kıtlığı öylesine had safhadaydı ki. Söylemek bile gereksiz. parti milislerinin. manana asla gelmedi. O sırada. üstelik çoğunun üstündeki üniformalar orasından burasından parçalanıyordu. Bu arada. P. nöbetçilerin kullandığının dışında bir tek tüfek yoktu. Üç saat ileri geri taban teptikten (İspanyol yürüyüş nizamı küçük adımlı ve çok hızlıydı) sonra duruyor. 22 Bir kaç gün sonra. koca Lenin Kışlası'nda. merminin tüfeğin hangi ucundan çıktığını biliyor idiyseler. üçlü sıralar halinde resmi geçit yürüyüşü.U. Çok günler geçti ve acemi askerler uygun adım yürümeyi.tıksız bir toplumsal eşitliğin sağlanması hususunda askerlerden daha bile ısrarlıydı. insan içine çıkacak hale geldiğimize kanaat getirmiş olmalıdır ki. Gelin görün ki. nasıl nöbet tutulur ve nasıl istihkam siperi inşa edilir . (Dikkat ettiğim kadarıyla İspanyollar. makineli tüfeğin nasıl kullanıldığının bendenize öğretilmesi için feryat figan ricada bulunuyordum. hattâ bir bombanın pimini nasıl çekecekleri bile öğretilmemişti. birkaç güne kadar cepheye yollanacak bu hevesli çocuklar güruhuna bir tüfeği nasıl ateşleyecekleri. Burası. silâhları nasıl kullanılır. Bana ecnebilerin talimlere katılmak mecburiyetinde olmadıkları söylenmişti. Plaza de Espana'nm ötesindeki tepede bulunan parklarda sabah yürüyüşüne çıkarmaya başladılar. bunun. budalaca bir yürüyüş talimiydi: sağa dönüş. 23 . Sözüm ona eğitim dedikleri.) Ama. nuh-i nebiden kalma. anında çakı gibi hazırola geçmeyi öğrendiler ama. No se manejar atmetralladora. silâhlarını cephe hattında nöbeti devraldıkları birliklerden temin etmek mecburiyetinde kalıyorlardı. (herhangi bir kıstasla dökülüyor sayılmamız lâzımken). yüzün de beliren acılı hayreti hatırlıyorum. bizi. Her seferinde hep aynı şeyi yapıyorduk. en çok ihtiyaç duyacağı noktalan öğretmen gerekir: nasıl siper alınır. Qviero apprender ametralladora Çuando vamos apprender ametralladora?» Teğmenin cevabı her zaman tedirgin bir tebessüm ile manana makineli tüfek eğitimi yapılacağı vaadi oluyordu. bütün ecnebilerin askerî konularda kendilerinden daha bilgili olduğuna inanıyorlardı. bu silâhı hiç elime alma fırsatı bulamamıştım. bizim teğmeni ne zaman bir köşede sıkıştırmaya muvaffak olsam.

milisini yüceltmek gibi bir arzum da yok. işim daha da zordu. Fransızlar'm çok cesur olduğunu söyledikten sonra şevkle ilâve ettiler: «Mâs valien-tes gue nosotros» (Bizden daha cesurlar!) Bittabiî hemen itiraz ettim. Tüm milis sisteminde ciddî hatalar yapılıyordu. Bu huyları öylesine kötü bir şöhret kazanmıştı ki. Savaştaki ehliyetsizlikleri. İspanya'da insanlarla ahbap olu-vermek ne kolaydır! Bir iki gün içinde beni vaftiz ismimle çağıran yirmi küsur adam oluvermişti. Bu yüzden hiçbir şeye «nasıl 25 . koca kışlada sadece bir İngiliz vardı. Onbeş yaşındaki delikanlıları milise kaydettirmek üzere ana babaları getiriyordu.arasına karışıp da. kelimenin alelade anlamıyla. üstelik en iyi adamların çoğu da ya cephedeydi ya da ölmüştü. bugünün işi manana'ya. Daha o tarihte gönüllü asker yazılanların sayısında düşüş başlamıştı. Huesca'-da yanıbaşlarında savaşan Fransız askerlerinden mu -habbetle bahsediyorlardı.U. subaylar dahil tek kelime Fransızca bilen yoktu. bu tür bir duyguyla hiç karşılaşmadığımdır. Bu süre zarfında. kimi zaman neredeyse tedirgin edici olabiliyordu. Bir ecnebinin öğrenmekten kaçınamayacağı İspanyolca kelime mânana "yarın" (sözlük mânâsı «sabah») idi. İşin sonunda. Ancak. Aramızda her zaman belli bir nisbetle hiç bir işe yaramaz adam bulunuyordu. daha derinlere inen bir cömertliğe. Savaş sırasında İspanya'ya giden bazı gazeteciler ye öbür ecnebiler. 'bütün. İspanya'da yemekten savaşa kadar hiçbir şey kararlaştırılan saatinde gerçekleşmez. çünkü. onların köklü namusluluğundan etkilenmeyecek ve herşeyden ziyade dürüstlükleri ve cömertliklerinden çarpılmayacak insan düşünemiyorum. bütün paketi almanız için sıkboğaz ederdi. Benim duyduğum öfke. Milise katılan her yabancı ilk birkaç haftasını İspanyollar'ı sevmeyi öğrenmekle ve kendilerine has özellikleri yüzünden öfkelenmekle geçiriyordu.Bütün söyleyebileceğim. Her mümkün olduğunda. dile getirdikleri şey çok anlamlıydı. Yoldaşların kendi aralarında sohbet ettiklerinde Katalan lisanını tercih ettiklerinden. Kural olarak daha geç vuku bulur. Bir İngiliz böyle bir şeyi itiraf etmektense parmağını kesip atmayı tercih ederdi. İspanyollar bir çok yönden harika insanlar. bırakılıyordu. cephe hattındayken bazan hiddet mertebesine erişiyordu. bir kaç Aragonlu ve Endülüslü hariç. bombalar. ecnebileri. bunun üzerine Fransızlar'ın harp sanatını daha iyi bildiğini. Bir propaganda kitabı yazmıyorum ve P. Ben hariç. Katalanlar ile bir aradaydım. İspanyolların yabancı yardımı gizliden gizliye fena halde kıskandıklarını açıkladılar.O. benim olduğum gibi. buhran anlarımda cebimden çıkarıverdiğim küçük bir sözlüğü her yere taşımaktı. İspanyol işçi sınıfının-belki de Katalan işçi sınıfı demem daha uygun olur. çoğu ülkelerden çok daha kısa süre yabancı kalınır. Kışladan ayrılışım-dan birkaç (gün önce. Adamdan bir siga24 ra isteseniz. Lâkin. ve.M.tüm (bildikleri de bundan ibaretti. ve herşeyden önce çıldırtıcı gayri dakiklikleri. eşit ölçüde dehşete düşürüyordu. İspanyollar hile kendi kendileriyle alay ediyorlardı. Bu müşkülü aşmanın tek yolu. arada sırada eve de kaçırabilecekleri ekmeğin hatırınaydı bu. dahil olduğum takımda. ama savaşırken asla. makineli tüfekler ve benzeri konularda uzman olduğunu izah ettiler. Bunun ötesinde. İspanyolca ile olağan boğuşmam devam ediyordu. bir tüfeğin nasıl doldurulduğunu benden başka bilen olmadığı meydana çıktı. Nasıl nişan alınacağını bilen daha da azdı. en ümitsiz şartlarda tekrar tekrar yüz yüze geldiğim. Fakat İspanya'da. gerçek bir ruh zenginliğine sahiptiler. Bir gün silâhlı bir Carabinero yanımıza ıgeldi ve tüfeğini incelememize izin verdi. kırk yılda bir de erken oluverir. Büyük bir heyecan içinde cephe hattında edindikleri tecrübeleri anlatıyorlardı. Besbelli milislerin ücreti olan günde on pesata ile milislere mebzul miktarda dağıtılan ve ihtimal. bana yol yordam gösterdiler ve beni büyük bir dostlukla kuşattılar. Milislerin kendileri de karma bir gruptu. İspanyollar'-ın cömertliği. izinle cepheden dönen bir grup milisi hatırlıyorum.

Katalonya'dan Aragon vadisine doğru.bağrışmalar. dokuzla on arasında herhangi bir zaman kalkabilir. tepesinde dalgalanan muazzam bir kızıl bayrağın altında duran siyasî komiserin Katalan dilinde söylediği nutku. Sonunda. O gün bütün bunlar bana ne kadar doğal görünmüştü. Bu tür hadiseler yorucu olabiliyor. İaşe subayının ambarında dehşetli bir patırtıdır gidiyordu. Yeni meşin fişek kutumu nasıl takınacağımı İspanyol bir genç kızın (öbür İngiliz milis "Williams'ın karısı) göstermesi biraz gurur kırıcıydı doğrusu. Ödünç alınma bir bando bir iki devrimci şarkı çalarken. Trenin sekizde kalkması lâzımdı. ben de zaman nevrozu yaşayanlardan biriyim. çok sayıda milis teçhizatını tamamlamadan kışladan ayrılmak mecburiyetinde kaldı. İspanyollar'a hayranlık duyuyorum. O sırada. Son anda. pencerelerden el sallayan kadınlar. saat sekizi on geçiyordu. Ramb-las'da biraz durakladık. işin sonunda. zeminde bile oturacak yer yoktu. ama bizi şehir halkına gösterebilmek maksadıyla üç ya da dört mil tutan en uzun güzergâh seçilmişti. Tren. Meselâ. savaşın patlak verişinden tam on ay sonra doğacak ve belki de bir barikatın gerisinde peydahladığı çocuğuna hamileydi. Lâkin. Yıkılmış bir duvarda sekiz yakışıklı «boğa»nm arenada falanca gün öldürüleceğini ilân eden. ihtimal haftada bir de. O şamatayı ve heyecanı. bizim kuzeyli zaman nevrozumuzdan nasiplerini almadıkları için. savaşın bir önceki yılına ait bir afişe tesadüf ettim. Fetih ve kahramanlık edebiyatı al baştan yenilendi. alabildiğine iyimserlik. iki saat içinde cepheye hareket etmemiz emredildi. maateessüff. Teorik olarak. manana'-lardan ve tehirlerden sonra daha teçhizatımızın büyük bölümü dağıtılmamışken. Williams'm karısı perondan koşarak geldi ve bize bir şişe şarap ile tadı sabunu andıran ve insanı ishal yapan o parlak kırmızı sosislerden verdi. Temmuz'daki sokak çatışmalarında yiğitçe çarpışmıştı. erkeklerinin battaniyelerini dürmesine ve avadanlıklarını yerleştirmesine yardım eden bir alay kadınla doluverdi. yedi buçukta kalkacağı tutar. Fakat. her bir yanda uçurulan kızıl ve kırmızı siyah bayraklar. 2 Cepheden hayli uzak olmasına rağmen. Bu kara gözlü. Pejmürde üniformalar içinde yığınla ımilis. bırakın koltukları. o velveleci bağrışmayı ve çizmelerle teneke tavaların çıkarttığı takırtıyı. ısınmaya çalışarak sokaklarda bir aşağı bir yukarı kaynaşıyordu. makinistin aklına öyle estiği için. hayat boyu hep beşik sallamış gibi görünüyor idiyse de. ve en nihayet sessizliği sağlayan o dehşetli ve ba26 şarılı ıslığı. Kışla birdenbire yerden bitmiş gibi. Ardı arkası kesilmeyen rivayetlerden. emeklemeye taşladı. sırt çantalarını omuzlarına atmış. fazlasıyla kadınsı mahlûk. dürülmüş battaniyelerini omuz kayışı gibi göğüslerine çapraz takmış milis kümelerini. istasyona doğru yürüyüşe geçtik. bugünse ne kadar uzak ve ihtimal dışı geliyor! Tren milislerle öylesine tıka basa doluydu ki. zayıf nahif. sıkıntıdan kan ter içinde kalmış subaylar bizi kışla avlusunda bir hizaya dizmeye muvaffak olduklarında.bu aralar Barselona'da bile hemen hiç boğa güreşi 27 . Meşale tutuşturma sahnesini gayet canlı hatırlıyorum. Barbastro ürpertici ve budanmış göründü. harp zamanının saatte yirmi kilometreyi bulmayan süratiyle. Ancak. Solmuş renkleriyle nasıl da terkedilmiş bir hali vardı! O meşhur yakışıklı boğalarla yakışıklı boğa güreşçileri acaba şimdi neredeydiler? Anlaşıldığı kada-rıyla. normal olarak sekizde hareket etmesi (gereken bir tren. bizi görebilmek için kaldırımlara yığılan dost kalabalıklar. meşalenin aydınlığında dalgalanan kızıl bayrakları.olsa geç olur» diye güvenemezsiniz.

kemikler. Cephenin karşı tarafındaki birlikler aslında Faşist falan değildi: savaş patlak verdiğinde silâh altında bulunan ve kaçmaya dünden razı. Sietamö için. bize hâlâ tüfek tevziatı yapılmamıştı. nereden geldiği anlaşılmayan yoğun bir sis her yanı sarıyordu. çünkü. evlerin çoğu da yoğun tüfek ateşi yüzünden çiçek bozuğuna dönmüştü. Birisi çamur bataklarının arasından. Gece geç saatlerde Alcubierre'ye vardık. Şimdi deniz seviyesinden 1. Yağmur ve sisin bir28 birini takip ettiği iğrenç bir hava hüküm sürüyordu. yukarda cephe hattında işler hayli sakindi anlaşılan. Evlerin hiçbirinin bahçesi yoktu. kimi yerde sayıları altıyı bulan katırların çektiği hantal yük arabalarını sürüyorlardı. Köye vardıklarında genellikle kurt gibi acıkmış oluyorlardı. Kamyon şoförü Sietamo ile Aleubi-erre arasında bir yerde yolunu kaybetti (bu savaşın vak'a-i âdiyyelerinden biriydi).gidişleri köyü tarifi imkânsız derecede pis bir hale sokmuştu. Berbat bir soğuk vardı. zaten hiç olmamıştı. Yine de İspanya'nın bu bölgesinde. ufalanmış saman kümelerinde eşelenip süratle uykuya daldığımız bir katır ahırına götürdü bizi. Aragon köylerinin alışılmadık sefilâne yoksulluğundan etkilenmeden gezmenin mümkün olmadığına inanıyorum. cepheden köye muhafız refaketinde getirilen Faşist asker kaçaklarıydı. kazurat ve tefessüh eden yiyeceklerin çıkardığı pis kokuydu. ufalanmış saman. köylüler ise. barış zamanında bile. Bastığınız yere dikkat etmeden yürüyebileceğiniz bir yardalık toprak parçası bile bulunmuyordu. samandan ise daha iyi. ama biçilmiş kuru ot kadar değil. sıçan leşleri ve kertikli süt tenekeleriyle dolu olduğunu keşfettiğimde şafak sökmüştü. Umumî hela veya lâğım türü birşey bulmak söz konusu değildi. asker kaçaklarının artacağı kuşkusuzdu. Bu asker kaçakları hayatımda gördüğüm ilk «gerçek» Faşistler idi. yırtılmış gazeteler. bahar aylarında bile bir tek çiçeğe rastlayamazdınız. Bence bu. Kilise ve etrafındaki çeyrek millik saha uzun zamandan beri hela olarak kullanılmaktaydı. nedendir bilinmez ülkenin en iyi matadorları Faşist idi. Benim de dahil olduğum bölüğü kamyonlar önce Sietamo'ya. Askerden arınmış bölgede bir iki gün oradan oraya kaçtıkları için aç olmaları pek doğaldı ama hep müzafferâne bir edayla Faşist birlikleri29 . yalnızca arka avluda katır gübresi birikintilerinin üstünde kümes hayvanları seke seke dolaşmaktaydı. İki gün geçtiği halde. bizden ayırdedilecek hiçbir yanlarının olmayışı beni çok şaşırtmıştı. birbiri ardına dizilmiş. Şehrin bazı kısımları şarapnelle paramparça olmuş. köşeleri gübreyle kabuk bağlamış biçilmiş soğuk tarlaları hatırlamadan edemiyorum. içinde uyumak için hayli iyi. Bu yollarda tekerlekleri patinaj yapan kamyonlar güçlükle ilerliyor. bezgin askerlerdi. çünkü burada çok sayıda Faşist kurşuna dizilmekteydi. Temiz olduğu takdirde. Ne zaman savaştaki ilk iki ayımı düşünsem. Birliklerin daimî geliş . İçinde uyuduğumuz kümenin ekmek kabukları. bu yüzden siste saatlerce dolaştık durduk. Başlıca heyecan kaynağı. Eğer akrabaları Faşistler'in elinde bulunan bölgelerde yaşamasa. Dar toprak yollar kimi yerde iki ayak derinliğinde birer çamur deryasına dönüşmüştü. Alcubierre hiç isabet almadığından cephenin hemen gerisindeki çoğu kasabadan daha iyi durumdaydı. Haki renkli tulumları dışında. Alcubierre'nin sahip olduğu tüm manzarayı görebiliyordunuz. Arada sırada birkaçı birleşip cephenin bizim tarafımıza kayma tehlikesini göze alıyorlardı.500 ayak irtifada idik.yapılmıyordu. Artık cephe hattının yakınına gelmiştik -savaşın karakteristik kokusunu alacak kadar yakın. Comite de Guerra'ya gidip duvardaki sıra sıra kurşun deliklerinden -delikler tüfek salvolarının marifetiydi.baktığınızda. Aşağı pek az yaralı taşındığına göre. Biribirine sokulmuş çamur evler ve kiliseyi çevreleyen taş yığınlarıyla bir kale gibi inşa edilmiş bu köylerde. kesinlikle Anarşistler'in eline geçtiği Ekim'e kadar üç defa savaşılmıştı. sonra batıya doğru Zaragoza önlerindeki cephenin tam gerisine düşen Alculbierre'ye gönderdiler.

Bu sahnenin. Şu anda cephe hattının hayli sakin olduğunu biliyordum ama çevremdeki adamlardan.Bana göre harp. Ayrıca. hiç aklımdan çıkmamıştı. Milislerin çoğu.U. On yıllık olan en iyi tüfek. geri zekâlı bir ufaklığa verilmişti. Yol geçen yılki hasattan beri hiç dokunulmamış sarı ve kıraç tarlaların arasından büklüm büklüm kıvrılıyordu. bir tava dolusu güveci umutsuz bir süratle gövdeye indirirken. tüfeğin nasıl doldurulacağı ve süngünün nasıl parçalarına ayrılacağından ibaret. bazısı daha bile beter haldeydi. Her milis kolunun kendisine maskot seçtiği en az bir köpeği oluyordu. Çavuş 'bize. çizmemin konçlarından içeri dolan yarı donmuş çamuru düşünmekten kaç gece gözüme uyku girmemişti. fena halde rüzgâr yanığı. etrafından çember olmuş kendisini seyreden milisleri asabı nazarlarla inceliyorduSanırım. makineli tüfeklere ve çamura yaklaşıyorduk. Onu köye getiren silâhlı adam durmaksızın omuzunu okşuyor ve emniyet telkin edici sesler çıkarıyordu. Kaba koyu sarı çehreli bir çavuş. bulanık bir fotoğrafını çekmeyi becermiştim. en çok bilgi sahibi olana en iyi tüfekleri vermek gibi bir çaba da gözlenmiyordu. Alcubierre'deki üçüncü sabahımızda tüfekler geldi. Unutulmaz bir gün. Tüfeklerin çoğu eşit ölçüde kötüydü. onbeş asker kaçağı birden çıkageldi. Onun biraz ötesinde. muharebelere iştirak edecek kadar değilse bile. sürgüsü sıkışmıştı. Kolun başında kızıl bayrağın yanında.bu kana susamış «Kızıllar» m yemeğini bitirir bitirmez kendisini kurşuna dizeceklerinden şüpheleniyordu. elbiseleri yırtık pırtık bir delikanlı. Aralarında yürüdüğüm insanlara bir kaç 31 .nin açlıktan kırıldığının kanıtı olarak (gösteriliyordu. İmalat tarihi 1896 olan bir Alman mavzeriydi bu yani yaşı kırktan fazlaydı! Kir pas içindeydi. gözleri fıldır fıldır. herkesin marıcon (ibne) diye tanıdığı on beş yaşında. Bizimle birlikte gelen biçare hayvanın üstüne kocaman harflerle P. bir köylünün evinde karnını doyururken seyrettim. sonra saflar halinde dizildik. Kaçaklardan birini. ateşin yanına çömelmiş. kendisine pitoresk pozlar takınıyordu. Seksen kişi ve çok. katır ahırında tüfekleri dağıttı.M. İçten içe korkuyordum. buz tutmuş bir tüfekle saatlerce nöbet bekleyişleri. açlık ve soğuk demekti. Bana verdikleri nesneyi görür görmez resmen şoke oldum. tan yeri ağarırken dondurucu soğukta tetikte duruşları. beş dakikalık bir «eğitim» yaptı. bombalara. Büyük Savaşı hatırlayacak kadar yaşlıydım. Tuhaf görünecek ama. uzun boylu. Ondokuz yaşında. Devrim esnasında İspanyol süvari alaylarının. daha sonra çaldırdığım. üstelik. . soğuk beni düşmandan daha çok korkutuyordu. onları. hayatları boyunca ellerine hiç silâh almamışlardı ve öyle zannediyorum ki pek azı nişangâhın ne işe yaradığından haberdardı. hattâ siperlerdeki soğuğu. eşkiya kolunu andıran milis süvarisinden bir delikanlı tepede yerden külliyetli miktarda toz kaldırarak atını ileri geri zıplatıyor. avadanlığımızı sırtımıza 30 bağladık ve yaklaşık üç mil ötedeki cephe hattına doğru yola düzüldük. bir zafer nişanesi gibi köyde dolaştırıldı. başlarında beyaz ata binmiş (bir muhafız olduğu halde. yürekli Belçikalı yoldaş Georges Kopp siyah bir atın üstünde ilerliyordu. Hayli merhamet uyandırıcı (bir sahneydi. herşeyden önce de çamur. Adam başına elli adet olmak üzere. muhteşem atlarından çok sayıda ele geçirilmişti ve hepsi. tüfek ağzından içeri şöyle bir göz atmak tüfeğin paslandığını ve asla iflah olmayacağını keşfetmeye yeterliydi. damgalanmıştı ve sanki görünüşünde bir tuhaflık olduğunun farkmdaymışcasma garip yürüyordu. hiç kuşkusuz çatlatana kadar sürüp helak etmekte olan milis gücüne devredilmişti. Önümüzde ise Alcubierre ile Zaragoza arasında uzanan alçak dağ silsilesi görülüyordu. sayıda köpekten müteşekkil centuria düzensiz bir halde yoldan yukarı kıvrıldı.O. gümbürdeyen top gülleleri ve sıçrayan çelik parçaları. Bu kafile. tahta namlu mafhazası çatlaktı. Artık cephe hattına. Soğuk korkusu Barselona'da geçirdiğim günler boyunca. elden ele fişekler dağıtıldı. bit.

Cepheye yakınlaştıkça. sürgüyü patlatmıştı. içinde barınılabilir intibaını veren en yakınımızdaki ilk ve boş sığmağa daldık.O. İstihkâm siperinin önünde kayalara oyulmuş dar bir siper düzeni oluşturulmuştu. Sıçan delikleri misali toprağa oyulmuş otuz ya da kırk sığınak vardı. istihkâm siperi ise kısmen kum torbaları. nasıl kullanacaklarını bilmedikleri eski püskü tüfekler taşıyan bu pejmürde çocuklar olduğunu düşünmek. Bu bizim. nasıl becerdiyse.M!». Mevzinin hemen gerisindeki yarıkta ayların süprüntüsü birikmişti . Tepemizden o anda bir Faşist uçağı geçse. Önümüzde bir yerlerdej kayalık tepeler arasında garip bir akis yapan tek tük tüfek ateşi. Acaba pilot. Atnalı şeklindeki yassı tepeleri ve derin ırmaklara inen çok sarp yamaçlarıyla. Tüfeğini ateşlemiş ve. en önde kızıl bayrağın yanındaki gençler. çoğunun sakalı uzamıştı.U. Gelin görün ki. patlayan hartuç sandığının kıymıkları yüzünden şerit şerit yırtılmıştı. Kısa boylu. Cumhuriyeti savunacak kişilerin. pek tipik bir şekilde.ekmek parçalan. kum torbalarından yapılmış sefil bir barikattan oluşan mevziinizi. kendi kendimize verdirdiğimiz ilk zayiat idi. Bu bağırışların savaşçı ve korkutucu olması kastedilmişti ama çocuk hançerelerinden çıka çıka kedi enciklerinin viyaklaması gibi dokunaklı sesler duyuldu. Daha yakma geldiğinizde ise. her bayırın tepesine oturtulan ve hep «mevzi» denen. duyuluyordu. İspanya'nın bu bölgesindeki dağların teşekkülü bir garipti. sola kıvrıldık ve dağın yamacından dolanan dar bir katır yolunu tırmandık. Biz tam avadanlığımızı sırtımızdan atmış. Bizim varışımızdan sonra cepheyi terkedecek olan bölük avadanlıklarını topluyordu. son derece mutlu ve heyecanlıydılar. kolun bir ucu görünmez olmuştu. sığmaktan dışarı emekliyorduk ki. Akşamüstü ilk nöbetimizi tuttuk ve Benjamin bize mevziyi gezdirdi.basbayağı çocuk demek istiyorum. Dağ silsilesine vardığımızda. bu düpedüz. Cephe hattının bu kısmı. bir «bang» sesi daha işitildi. her yerde kireç taşı görülürdü. bizim gerçek birer asker olmadığımız o irtifadan bile görülebilirdi. Başımızın üstünde bir kaç mermi çatırdayıp duruyordu. Tepesinde dalgalanan kızıl bayrağı ve siper oyuklarından tüten dumanıyla. yüzü kan revân içinde istihkâm siperinden gerisin geriye koştuğunu gördük. üniformaları çamur kaplıydı. Ne menem bir güruha benzediğimizi imkânı yok tasavvur edemezsiniz. tahkim edilmiş mevziler zinciriydi. «Fascistas maricones» ve benzeri sloganları haykırmaya başladılar. tiksinti verici tatlımtırak kokuyu duyabilirdiniz. Mevzi yaklaşık elli yarda genişliğinde yarım daire biçimindeydi. Polonya doğumlu bir Yahudi iken anadili olarak Fransızca konuşan mevzi komutanı yüzbaşı. kısmen de kireçtaşı topaklarından yapılmıştı. son derece ilkel mazgal delikleriyse kireçtaşı kümelerinden yapılmıştı. zahmet edip. mütemadî bir siperler dizisinden oluşmuyordu. Bir koyun sürüsünden çok daha gayri nizamî sürükleniyorduk. gür siyah saçlı. ne olurdu diye merak ettiğimi hatırlıyorum. Ve. insanı ürkütüyordu. sığınağından çıkıp bizi selâmladı. bir tür dehşete kapıldığımı itiraf etmeliyim. pike yapar ve makineli tüfeğini ateşler miydi? Çünkü. at nalının üstünde bir başlık gibi görebilirdiniz. en nihayet cepheye gidiyor olmaktan ötürü. Yüksek yamaçlarında bodur çalılar ile süpürge otundan başka bir şey yetişmez. uzaktan. çünkü en büyüğü on-altı yaşındaydı.nazar atfettikçe de. Üç aydır cephe hatundaydılar. Wiliiams. bizim bölükteki çocuklardan birinin. adam dediklerimizin yarıdan fazlası çocuktu . savaşın bu döneminde daima çok pis olan solgun ve heves dolu yüzlü. Asıl adı Levinski olduğu halde herkesin Benjamin diye çağırdığı. çizmeleri lime İlmeydi. burun delikle32 rimden haftalar sonra dahi bir türlü çıkmak bilmeyen. yirmi beş yaşlarında bir delikanlıydı. kazurat ve paslı tenekelerden oluşmuş derin bir çöp yığını. böylesi bir dağlık ülkede imkânsız olduğundan. iki mil kadar bir mesafe katettiğimizde. «Visca P. ben ve Williams'ın İspanyol kayınbiraderi. Kafatası derisi. Siperlerin ve iç siperin arkasında çeşitli noktalara 33 .

istihkam siperinin gerisinde. tam karşıdaki çıplak tepede. tütün. Buna savaş mı diyorlardı?! Düşmanla herhangi bir temasımız bile yoktu.» (Benjamin İngilizce —dünya kötüsü bir İngilizce— konuşuyordu. Düşman. Kışın Zaıagoza cephesinde bunlar. bir tek kuşa bile rastlanmıyordu. tepenin yamacı dibi görünmeyen dereye doğru kayıp kayboluyordu. Ateş etmenin hiç bir yararı olmayacağı aşikârdı. Faşist siperini bulmaya çalışarak. her şey gri ve soğuktu. mum ve de düşman. bazen de. Adamlara hiç de yakın değildik! Bu menzilde tüfeklerimiz kesinlikle hiç bir işe yaramazdı. Zahmet edip başımı siper seviyesinden aşağıda bile tutmuyordum. derenin öbür tarafında tam karşımıza düşen tepede hayal meyal seçilen istihkâm siperini ve kırmızı . Klik! Mermi patlamadı. hedef gözetmeksizin dehşetli bir tüfek ateşine başladılar. 3 Siper çarpışmalarında beş unsur önemlidir: yakacak odun. heyecan dolu bir feryat duyuldu. Kaza eseri olmadığı taktirde. uzakta. Tüm hayatım boyunca. «Düşman nerede?» Benjamin elini coşkuyla dalgalandırdı. Faşistler' in elli veya yüz yarda ötede olması gerekiyordu. ama galiba insan insiyakı hareket ediyor ve hemen herkes en az bir kez böyle bir şey yapıyor. düşman en sonuncusu olmak üzere. yiyecek. bir askerin siyah bir nokta gibi görünen başı. bir an için. kara böcekler35 . bir taş atılmasını bekleyen bir köpek gibi. tüfeğiyle siyah noktaları işaret edip duruyor. siperleri çok iyi gizlenmişti— sonra. siperlere girer girmez. «Oğada. Siperin önünde dikenli tel uzanıyordu. Tam karşımızda tek tük sarp kayalıkların görüldüğü çıplak tepeler vardı. Nokta gözden kayboldu. Karınca kadar minnacık Faşistler'i görebiliyordum. Benjamin en yakınındaki adamın tüfeğini kapıp hemen nişan aldı ve tetiği çekti. Kurşunun adamı sıçratacak kadar yakınına düştüğünü umarım. Kısa bir süre sonra. Sonunda.serpiştirilmiş oniki nöbetçi noktası vardı. Ama asker daha çocuktu. so34 lumdaki asker siperinden çıkıp pek İspanyolvarî bir edayla yanıma sokuldu ve ateş açmam için beni kışkırtmaya başladı. bir taraftan öbür tarafa sekip duruyor. hiç bir yerde hayat belirtisine. Ama hiçbir şey göremiyordum —anlaşılan. kurşunun biri şeytanî bir çatırtıyla kulağımı sıyırıp geçti ve gerideki arka siperine saplandı. nişangâhımı yediyüz metreye ayarladım ve ateş ettim gitti. bunun hiç de hayır a alâmet olmadığını düşündüm. Benjamin'in işaret ettiği noktayı hayretler içinde farkettim: en az yediyüz metre ileride. Tarif edilemez bir sukut-i hayale uğramıştım. Heyhat! Başımı eğiverdim. Ne var ki. Hayatımda bir insana ilk defa ateş ediyordum. böylesine ıızak bir menzilden ve elimizdeki türden tüfeklerle bir adama isabet ettirmenin imkânsız olduğunu izah etmeye çabaladım. Uzaktan grimsi iki küçük heykelcik gibi görünen iki Faşist.yeşil bayrağı —Faşist mevzii— gösteriyordu. Beklenmedik bir baskının her an olabileceği geceler dışında. arasıra oraya buraya sıçradıkları görülen. önemlerine göre böyle sıralanıyorlardı. hevesle sırıtıyordu. üzerimden ilk kurşun geçtiğinde başımı eğmeyeceğime dair kendi kendime söz vermiştim. Yeni gelen askerler. sonra. nerede?» Benim siper savaşından anladığıma göre. Fakat tam bu esnada.) «İyide. hiç kimsenin düşmana aldırdığı yoktu. yukarıya tırmanıyorlardı. mazgal deliğinden dışarısını dikizledim. Cephede gördüklerim bende büyük bir bezginlik yaratmıştı. küstahça duralayıp bakıyordu.

Faşistler genellikle kralcı bayrağı (kırmızı sarı . o da yine P. bu yüzden çevreye boş konserve kutularının karmakarışık saçıldığını ve herşe-yin bokla kaplandığını unutabilseydiniz.sarı . pejmürde ve pis adamlardan bir küme. Faşist ya da Cumhuriyetçi. Hiçbir uçak yakınlarımda bir yere bomba atmadı. Ne var ki. Aşağıdaki ovada bile herşey ölü ve çorağa benziyordu. ve P. tuhaf bir biçimde. Sabahları vadi sık sık bir bulut denizinin arasından düz ve mavi olarak yükselir ve görünüş. genellikle güvenli sayılırdı. Hayatımda kuşların bu kadar az olduğu başka bir ülke gördüğümü sanmıyorum. bir fotoğraf negatifine benzerdi.kırmızı). devriye gezmek. hiç de kolay anlaşılır birşey olmayacaktı. asker. eğer her mevzide bir bayrak sallanmasa.' lu olan küçük bir ileri karakol.di düpedüz. Normal olarak savaşın dehşet verici yanları diye düşünülebilecek şeylerin çok azı başıma geldi. 37 . Cumhuriyet'e sâdık kalanların elindeki Robres şehriydi.U. durgun savaş halinin karışık can sıkıntısı ve rahatsızlığıydı. sözde cephe hattı denilen şey. Kuşkusuz. nöbet tutmak. bazen de Cumhuriyetçi bayrağı (kırınızı . Burada. 36 silâh ve özellikle topların yokluğu. Sık sık. Sağımızda. Huesca'da bile_ insan bir parça ihtiyatlı davranırsa.C. Sırası gelmişken.. Haziran'da. Ocak'tan Mayıs'a kadar Aragon cephesindeydim. dağ silsilesi güneydoğuya doğru kıvrılıyor ve geniş ebrulî bir vadi bırakarak Huesca'ya doğru uzanıyordu. görünüş harikuladeydi. kırmızı. bana elli yardalık bir uzaklığın içinde hiçbir top mermisi patlamadı ve göğüs göğüse çarpışmaya da yalnız bir kere katıldım.M. saatin akrebinin yediyi gösterdiği yönde. bu. mevzii vardı. arttı bile).O. P. beyhudeliğine şaşardım. ama bu ateş hep uzakça menzillerden oluyordu. Pek seyrek olarak da. (Bir keresi yetti de. Ovanın ortasına zarlar atılmış gibi birkaç küp serpilmişti. Ocak ile Mart'ın sonlarına kadar hemen hemen hiçbir şey olmadı. Nöbet tutmak. Arasıra görülebilen kuşlar. çevredeki kış manzarasına sabit gözlerle bakar. Her tepede. Huesca'nın daha ilerisinde bizimkilerle aynı düzende. yavaşça havada süzülen kartal sürüleri görülüyordu. geniş çaplı bir harekâtı olanaksız kılmış.S. ama bana pek az iş düştü. Tam karşımızdaki tepeler fil derisi gibi kırış kırış ve griydi. Gökyüzünde hemen hiçbir zaman kuş olmuyordu.mor) kullanıyorlardı. ve bu cephede. Bir süre sonra. U. âni kanat sesleri geceleyin insanı ürküten keklik sürülerinden ibaretti. devriye gezmek. bir çeşit saksağanla.. Böylesine bir savaşın sonunun gelmeyişi! Daha önce. siper kazmak. Anarşistler kırınızı ve siyah. Bütün gün ve gece boyunca gayesiz kurşunlar boş vadilerde vızır vızır geziyor ve yalnız pek küçük bir olasılıkla bir insan vücudunda yerini buluyordu.O. Huesca'ya karşı bir tek gün içinde binlerce insanın öldüğü feci bir saldırı yapıldı.U. Zaragoza'nın çevresindeki tepelerde önemli olan. Her dağ tepesinin birlikler tarafından işgal edildiğini. her ordu siper kazıp kendi zaptettiği tepeye yerleşmişti. siper kazmak. Ekim başlarında. İspanya'da geçirdiğim tüm o zaman boyunca çok az çarpışma gördüğümü söylemeliyim. Teruel'deki çarpışma bir yana. İki ordunun da asıl uğraşısı ısınmaya çalışmaktı.C. Bir şehir kâtibinin hayatı kadar olaysız ve neredeyse bir o kadar düzenli bir hayat. çok sık ağır makinalı tüfek ateşi altında kalıyordum. karın hiçbir zaman erimediği heybetli doruklarıyla Pireneler havada yüzer gibi görünüyordu. ama ben bu olaydan önce yaralanmış ve saf dışı olmuştum. soğuktan titreyerek bayraklarının çevresinde dönüyor ve ısınmaya çalışıyordu. bir geri zikzak biçiminde uzanan.S. Mart ayında Huesca çevresinde yoğun çarpışmalar başladı. Çok uzakta. biçimleri kar yüzünden günden güne değişen daha başka tepeler vardı.M. sivri noktalarının üstünde birçok küçük Faşist karakollarının benek benek yayıldığı mahmuz gibi bir tepenin karşısında da bir P.U. Bir ileri. tüm bu tepeler için vahşi çarpışmalar yapılmıştı. aldırış etmek tenezzülünü göstermedikleri tüfek atışlarının izlediği. solumuzda. Sağımızda.

seslerini dinlemek için dikenli telin oraya doğru süründüm. ne kadar istersem o kadar sık devriye çıkmak için izin alabileceğimi keşfettim. Franco'nun başkaldırısının ilk günlerinde. bazı geceler. çoğu yirmisinin altında oğlan çocuklarından oluşan. eğitilmemiş bir güruhtu. Bu tepelerin yamaçlarında. Monte Pocero'da onbeş yaşından küçük kimsenin bulunduğunu sanmıyorum ama yaş ortalaması kesinlikle yirmiden aşağıydı. bana doğru geldiklerini duydum. devriyeler gönderiliyordu. bizimle Faşistler' in arasına.ön iki kişilik bir muhafız mangasının 38 komutanı. az bir zaman sonra. Bu yaştaki çocuklar asla cephe hattında kullanılmamalıydılar. Milis gücünde sık sık. yolun girdisini çıktısını. gürültüsüzce tüfeğimi kurmaya çalıştım. geceleri mevzide gereği gibi nöbet tutturmak hemen neredeyse olanaksızdı. Cobo'luk. ancak birbirini izleyen seyahatler yaparak ve her keresinde yeni işaretlere dikkat ederek bulabilirdiniz. parti milis güçleri ilkece bununla birleştirilmişlerdi. Fakat uzun zaman. «siyasî almayan» ve aşağı yukarı olağan kurallara göre örgütlenen. Faşistler'in içeride konuştuklarını ve şarkı söylediklerini işitebiliyordum. ama bazen cephe hattına kaymayı becererek hepimiz için ortak bir tehlike oluşturuyorlardı. ama tek geçilebilir yoldan giderseniz bir buçuk mil tutuyordu. üstünde mermi deliği olan bir deri kasket ve besbelli bizimkilerden kalma bir kırmızı bayrak. Bereket. Kuş uçuşu ile en yakın Faşist karakolu bizimkinden yediyüz metre uzaklıktaydı. «şaka» diye sığınağın ateşine bir el bombası attığını hatırlarım. Katalonya milis güçleri hâlâ savaşın başındaki esaslar üzerindeydiler. Faşist hatlarının yakınlarında kaplumbağa gibi sürünmek zorunda idiniz. hava tabancaları kuşanmış yirmi erkek izci ya da oyun labutları ile silâhlanmış yirmi kız izci. Kural olarak. Cepheye varır varmaz onbaşı. Bu dönemde. Çok yoğun bir sis vardı. Aslına bakarsanız. Korkudan. aslında hepsi birer siyasî örgüt olan çeşitli sendikalar ve siyasî partiler tarafından toplanmışlardı. Devriyelik hiç makbul bir iş değildi. Halk 'Ordusu kurulduğunda. karanlık vadilerde başıboş dolaşmak oldukça eğlenceliydi. Bayrağı alıp mev-ziye götürdüm— insafsızca yırtıp temizlik bezi olarak kullandılar. Benim kesimin fırlama oğlanları ancak ayaklarından çekip sürüklenerek sığmaktan çıkartabiliyorlar ve daha sırtımızı döner dönmez.Geceleri ve sisli havalarda vadiye. çatırdayan çalılar ve takırdayan kireçtaşları arasında gürültüsüz ilerlemek çok güçtü. 1937 başlarında. Saklandığım fidanın arkasında önceki çarpışmaların bir sürü yadigârı ile karşılaştım —bir yığın boş fişek kovanı. milis güçleri. dışarısı çok soğuk ve kaybolmak çok kolaydı. bu çocuklar cephe gerisinde hafif işlerde kullanılıyorlardı. Her nedense başka yöne gittiler ve benim görüş alanıma girmediler. karakolu bırakıp sığınağa süzülüyorlardı. onların deyişiyle cobo olmuştum . Centuria. tüm 39 . mevzimizi hallaç pamuğu gibi ata-bilirlermiş gibi geliyordu bana. düşman fazla atılgan değildi. Ve çok uzun bir süre böyle kaldılar. beni fena halde telâşlandırarak birçoğunun tepeden aşağı. Kocaman pürüzlü uçurumlarda patika ya da dağ yolu cinsinden hiçbir şey yoktu. Dahası var. Faşist hatlarına giden yolu ancak üçüncü yada dördüncü girişimde bulabildim. özellikle ilk başta. siper savaşının ayrılmaz bir parçası olan uykusuzluğa dayanamıyorlardı. Sonra. Başlangıçta. korkunç soğuğa rağmen siperin duvarına dayanıp derin bir uykuya bile dalıyorlardı. Milisler merkezî hükümete olduğu kadar kendi partilerine de bağlıydılar. ense yapılacak bir İşe hiç benzemiyordu. hemen hep Faşistler'in bölgesinden göçmen olarak gelen ve bakılsınlar diye en kolayından milis kaydedilen onbir oniki yaşlarında çocuklara rastlıyordunuz. Tepenizde serseri kurşunlar kuşlar gibi ötüşerek uçuşurken. birdenbire çok küçük görünüveren bir fidanın arkasına sindim. Bazen bütün gün boyunca devam eden ve tepelerin doruğuna yapışıp vadileri açıkta bırakan yoğun sis geceden daha iyiydi. Küçük bir canavarın. Çünkü.

en azından. Subay ve astsubay ayırımı vardı. Tek tek asker kaçakları kurşuna dizilebilirdi —ara sıra kurşuna diziliyordu da— ama. En kötü milis kıtalarındaki disiplin bile zaman ilerledikçe gözle görülür bir biçimde düzeldi. teorik olarak. demokratik devrimci tipi disiplin umulabileceğinden daha güvenlidir. bunu üstten asta değil. bu arada milis sistemi de değişmeden kaldı.değişiklikler yalnız kâğıt üstünde kaldı. halbuki. Fakat itiraf etmeliyim. «Devrimci» disiplin siyasal bilince clayanır -neden emirlere uyulması gerektiğinin anlaşılmasına: bu anlayışı yaymak zaman aldığı gibi. böyle birşey yapabiliyordunuz ve hiç kimse bunu tuhaf bulmuyordu. mekanize bir ordu yerden bitmez ve Hükümet. bir adamı kışla avlusunda talim ettire ettire robota çevirmek de zaman alır. onları hiçbir güç durduramazdı. subay ve erler arasında sosyal eşitlikti. bir emir verdiğiniz zaman. ensesine tokat atıp bir sigara almak isteseniz. emre itaat konusunda ya da tehlikeli bir görev için gönüllü bulmakta en ufak bir güçlüğe uğramadım. demokrasiydi. ama gerçekte uzun vadede. ne de selâm verme. dolayısıyla da yetişme ve silâh yetersizliğinden ileri gelen hataların eşitlikçi sistemin sonucu olduğunu iddia etmek moda oldu. aynı yemeği yiyor. bal gibi de «yürüyor». aynı elbiseleri giyiyordu. Ateş altına gireli daha beş ay olmuştu ki. ama şimdiye kadar gördüğümden ya da savaş zamanında olabileceğini düşündüğümden çok fazla eşitlik vardı. doğru olmakla birlikte. döner dolaşır gelir korkuya dayanır. ilk önce yoldaşlık adına ısrar edilirdi. Bu sistemin temel noktası. Çünkü. ne rozet. gönüllüdür. Modern. Milis güçlerinde. geçici olarak işleyecek. Normal askerî cezalar vardı ama ancak çok ciddî durumlarda uygulanıyordu. burjuvaların askerliği zorunlu olan ordularında disiplin. Teorik olarak bir milis birliği. bin kişi biraraya gelip cepheyi bırakmaya karar vermiş olsalardı. halihazırdaki şartlar altında milis güçleri olduklarından daha iyi olamazlardı. Milis gücüsistemini aşağılayan gazeteciler. İngiliz-İspanyol karışık otuz kadar adama teğmen vekili olarak kumanda ediyordum. İnsanı yönetmekte hiç tecrübesi olmayan kuşkucu kişiler hemencecik bu usulün «yürümeyeceğini söylerler. hiyerarşi değil. Halk Ordusu geride yetiştirilirken. milis güçlerini yermek. Milis güçlerinin savaş alanında kalması bile «devrimci» disiplinin kuvvetinin bir kanıtıdır. yeni toplanmış bir milis birliği disiplinsiz bir güruhtu. Tümen komutanından. bir çeşit sınıfsız toplum modeli oluşturmaya kalkmışlardı. (Milis güçlerinin yerini alan Halk Ordusu. İşçi ordusunda disiplin. milis güçlerinin cephe hattını tutmak zorunda kaldıklarını pek hatırlamazlar. yetiştirilmiş birlikler emrine hazır olana kadar beklemiş olsaydı. önemsiz sayıda yeni Halk Ordusu birlikleri ulaşabildi. Dünya yüzünde böyle bir tip ordu ile nasıl savaş kazanıl abilirdi ki? O sırada zaten herkesin söylediği de buydu. Eğer erin biri emre uymayı reddederse ona hemen ceza verilmez. Aynı şartlar altında. Sonraları. Emirlere itaat gereği anlaşılmıştı ama. ta Haziran'a kadar. bir yoldaştan bir başka yoldaşa veriyordunuz. Uygulamada. Tabiatıyla katıksız bir eşitlik söz konusu değildi. milis güçlerinde bir an bile hoş görülemezdi.) Olağan ordularda sürüp giden zorbalık ve horlama. Aragon cephesine. kısa bir süre. Franco'ya karşı hiçbir zaman direnilemezdi. milisleri oldukları yerde tutacak sı nıf sadâkatindan başka hiçbir güç yoktu. bunun yanısıra anlaşılan ikinci şey de şuydu. Mayıs'ta ise. zorunlu askerliğe dayanan 41 . bu iki tip arasında bir yerdeydi. ve herkes tam bir eşitlikle kaynaşmıştı. acemi birlikler her zaman disiplinsiz 40 güruhtur da ondan. Ocak ayında bir düzine acemi askeri eğiteyim derken az kalsın saçlarım ağarıyordu. ama olağan anlamında askerî rütbe hiç yoktu: ne unvan. akla da aykırıydı bu. Çünkü. ne topuk çarpma. cephe hattında işlerin ne halde olduğunu ilk görüşümde dehşet içinde kaldım. 1 937 Haziranı'na kadar. ama. Gerçekten. üstelik. Sınıf sadâkati esasına dayanır. subaylar erlere «Yoldaş» dediği için değil. Generalden ere kadar herkes aynı parayı alıyor.

Üstümde kalın bir iç fanilâsı ve don. P. Yakacak odun gerçekten önemli bir sorundu . daha iyi idiler. üstelik düşmek.U. Bazen insanı tir tir titreten rüzgârlar kasketinizi başınızdan çekip alıyor ve saçınızı her yönde karıştırıyordu. sönüp gidiyordu. ama adamların çoğu korkunç giyimsizdi. Ben taşıyabildiğim kadar bir sürü kalın elbise getirmiştim. fakat. bat42 taniyeler ve tüfekler hemen baştan aşağı çamura bulanıyordu. yine milislerin çoğunda ancak bir tane battaniye bulunuyordu. nöbet tutmadığımız ya da angarya iş görmediğimiz zamanlar. çeşitli çalı ve otlar ateş yakmak için çok iyiydi ama birkaç dakikada. aylardır soğuktan donan milisler tarafından talan edilmişti. Buna rağmen soğuktan tir tir titriyordum. bazen de sis. iki saat durmadan yakacak arayan üç kişi. Fakat şartlar göz önünde tutulursa. Halbuki milisler. bir domuz derisi ceket. vahşi biberiye ve karaçalı dalları ateş iyice tutuşunca yanarlardı. tüfek tetiğinin çamurdan tıkanıp sıkışmasına yol açtığı için tehlikeliydi de. dengenizi korumanız imkânsız oluyordu. Günler boyu. dolaklar. Bir insan bedeninin taşıyabileceği giyecek miktarını göstermesi bakımından hayli ilginç. Yemek yemediğimiz.bir ordu —savaş polisi uzaklaştırılmışa— çoktan eriyip kaybolurdu. kalın çoraplar. Bu zamana ilişkin tüm anılarım. Dağın yamacında yetişen her bitkiyi yanma niteliklerine göre sınıfladık. bunlardan ikisi de hayli kesin bir olasılıkla. ben soğuğa karşı olağanüstü hassasımdır. postallar. kaldı ki. Deniz seviyesinden iki üç bin ayak yüksekte ve. bir boyun atkısı. milise bilgi edinmek için kaydolmuş casuslardı. coşkunlukla üstüne atılmaktır. yakacak odunun resmen hiçbir yerde bulunmamasıydı. müflonlu deri eldivenler ve yün başlık vardı. sığınağın ateşini ancak bir saat yanar tutmaya yetecek kadar ıvır zıvır toplayabiliyorlardı. dola-yısiyle insan parmağından biraz kalın ne varsa çoktan yakılmıştı. Isı olağanüstü denecek kadar düşük değildi. Buzlu bir gece. sadece oniki tane kaput vardı. insanın beklemeye hakkı olabileceğinden. üzerimdeki giyeceklerin bir listesini yaptım. postallar. Kireçtaşının üstündeki çok ince toprak tabakası hemen yağ gibi kayganlaşıyor. Bu arada. Yüz kişilik bütün garnizonda. Bütün bu dönem boyunca günceme ne zaman birşey yazmışsam. Fakat itiraf etmeliyim ki. Önceleri ortalıkta görünen karışıklık.işin en can alıcı noktası da. pamuklu kadifeden golf pantolon. iki kazak bir yünlü ceket. genel eğitim noksanlığı. vadide yakacak topluyorduk. mevzinin gerisinde. yakacak odun sorunu devam ediyordu -hep yakacak odun. çoğu kez yirmi yardalık bir yerde altı kere düşmüşümdür. bir emre uyulmasını sağlamak için beş dakika tartışmak zorunda olmak beni hem öfkeden kudurttu hem de dehşet içinde bıraktı. pek az zafer kazandılar. Çoğu kez kış güneşi. neredeyse dimdik yamaçlarda insanın postallarını param parça eden çentikli ki-reçtaşının üstünde bir aşağı bir yukarı inip çıkmak ve minik bir dal görünce. tek tük asker kaçakları bile görülmüyordu. Sık sık yağmur yağıyor ve çeyrek saatlik yağmur bile şartlan büsbütün dayanılmaz bir hale getirmeye yetiyordu. milisinde dört beş ay içinde sadece dört kişinin kaçtığını duydum. inanın bana. ama cephe hattını da tuttular. gün ortasında bir saatliğine parlıyordu da. Yakacak arama hevesi sonunda hepimizi botanist yaptı. sağlam bir trençkot. İspanyol milisleriyse kesinlikle İngiliz Ordusu'na uymuyordu. Karanlık gecelerde. yakacak odun sorunundan veya daha doğrusu yakacak odun yokluğundan söz etmediğim yer olmamış.O. kış ortasındaydık. Kafamda İngiliz Ordusu'nun ilkeleri vardı. bektaşi üzümünden da43 . tanrı bilir.M. siperin içine sıvı gibi doluyor ve insanın kemiklerine işliyormuş hissini veriyordu. insana çok soğukmuş gibi geliyordu. hep yamaçta yürdüğünüz için de. uyumadığımız. onlar da nöbetçiden nöbetçiye devredilmek zorundaydılar. elbiseler. bir fanila gömlek. hava gerçekten çok soğuk değil idiyse bile. birçok geceler hava dona bile çekmiyordu. Bizim sefil dağımız en iyi zamanında bile ağaç ve ottan yoksundu. anlatılmaz bir soğuk vardı.

bal gibi bulunuyor. O sırada henüz mum satın alınabiliyordu. Bu su. ikisine birden yetecek kadar su hiçbir zaman olmazdı. İnsan böyle şeylerin yokluğunu hissetmeden önemini kavrıyamıyor. merminin çekirdeğini çıkarmak ve kav çakmağı ile barutu tutuşturmak oldu. bir gece alarmında. durmadan neden hücum etmemize izin verilmediğini öğrenmek için gürültü patırdı ediyorlardı. bir ışık yakabilmek hayatla ölüm kadar büyük fark yapabiliyordu. Etrafta bit olabilmesi için hava henüz çok soğuk44 tu. Yetecek kadar yiyecek ve bol şarap vardı. Faşist makineli tüfekçiler sizi görürlerse hemen koca bir şarjör dolusu fişeği üstünüze boşaltırlardı. Başka ihtiyaçlar bakımından çok kötü durumda sayılmazdık. Soğuğun yanında öbür rahatsızlıklar çok önemsiz görünüyordu. hattâ mum bile veriliyordu. Yiyeceğimiz gibi suyumuz da katır sırtında Alcubierre' den geliyor. barikatın küçük kapalı arazisinin dışında heryer kazurat doluydu. Kibrit kıtlığı had safhaya vardığında. düşman başlatmadıkça. Bizim yaşadığımız olağanüstü bir hayattı. Pislik halkın üzerinde lüzumsuz yere gürültü kopardıkları bir-şeydir. Her sığınağa günde üç parmak uzunluğunda mum veriliyordu bu da ancak yirmi dakika yanıyordu. gayet inceydi. ama arasıra gündüzleri elbiselerimi çıkarmayı beceriyordum. Aslında. Milislerin bazısı siperde abdest bozmayı âdet edinmişlerdi. Sonradan kibrit ve mum kıtlığı hayatı çekilmez hale getirdi. Sigara hâlâ günde bir paket dağıtılıyor. yalnız alevsiz yanıyordu. ara sıra bir insanın ölüverdiği bir komik opera. oraya gitmek için de ateş hattından geçmek gerekti. sıçan ve farenin aynı yerde olmayacağı seylenir. dolayısıyle ateş yakmaya hiçbir faydası yoktu. Aragon cephesindeki durgunluğun o sırada benim hiç bilmediğim siyasî sebepleri vardı. insan karanlıkta yürümek zorunda kalınca iğrenç şeyler oluyordu. Kav çakmağının en büyük avantajı rüzgârda çakılabilmesiydi.» diyordu. Seksen gecenin ancak üçünde soyunup yattım. Ama kurşunlar bazen çok rahatsız edici bir yakınlıkta kireçtaşını çatlatır ve yontarlardı. Zaten bir gün yıkanıp bir gün traş oluyordum. Şüphesiz hepimiz devamlı olarak pistik. işte o zaman kendinizi hemen yüzüstü yere atardınız. alev elde etmek için tek çıkar yolumuz. Genellikle yükseğe nişan alıyorlardı ve mermiler insanın başının üstünde kuşlar gibi şakıyordu. sütten biraz daha berrakça berbat bir-şeydi ve teorik olarak yalnız içmek içindi. Ne var ki. yeteri kadar yiyecek olursa. tüfeğinden sonra bir milisin en önemli malıydı. eğer buna savaş diyebilirseniz tabii. insanın gece elbiselerini ve postallarını çıkarması olanaksızdı. Örneğin. sığmakta herkes tüfeğini kapışır ve telâşla başkalarının suratına basarken. Bir çeşit kurumuş kamış ilk başta ateşi yakarken çok iyiydi. ama gelin görün ki. ama sıçan da fare de bol bol bulunuyordu. Herkesin kiliselerden yağma edildiğini tahmin ettiği bu mumlar. Her milis kav çakmağı ve birkaç yarda sarı fitil sahibiydi. Bütün milisler hareketsizliğe sinirleniyor. Ama pislik beni asla tasalandırmadı. adam başına günde bir çeyrek galon düşüyordu. ben sabahları yıkanmak için hep bir matra dolusu aşırıyor-dum. Mevzi iğrenç bir şekilde pis kokuyordu. ama yedek birliklerin yokluğunun büs45 . daha uzunca bir süre çarpışma olmayacaktı. Böyle olmasına rağmen yine kamış toplamaya giderdiniz. herkes bir saldırı anında hemen ortaya çıkabilecek biçimde hazır olmak zorundaydı. Noel pastasının üstündekiler gibi. bunlar. Belli aralıklarla tekrarlanan teftiş turlarında Georges Kopp bizimle çok açık konuşuyor.ha küçük olan bodur meşe ağacı ise hiç yanmıyordu. Fakat besbelli. Hep. ben de beraberimde birkaç libre mum getirmiştim. Bir iki gün içinde. Kuşkusuz. «Bu savaş değil. İnsanın mendilsizliğe ve içinde yıkandığı teneke tavadan yemek yemeğe ne kadar çabuk alıştığına şaşarsınız. çünkü hiçbir şey yakacaktan daha önemli değildi. yalnızca mevzinin solundaki tepenin doruğunda yetişiyordu. hiç zorluk çekmeden elbise ile uyumaya da. Bunlar. savaşta oluşun da olağanüstü bir tarzıydı. gün aşırı kibrit.

Almaşıklar hemen hemen. yalnızca tüfeklerimiz vardı. Bu bahsettiğim silâhlar. en iyi tüfeklerde bile sıkışıklık yapıyordu. bir modern orduya bizden daha çok benzerdi. o anî tehlike geldiğinde tüfeğimi pek ateşleyemedim. Bir de. Fakat bizim tarafta. kural olarak yalnız tek yandan yaklaşılabilen. ya hareketsizlik ya da intihardan ibarettir.birincisi uzun Mauser'ûi. cepheye her yeni gelene ancak. iki makineli tüfek ve bir düzine adam. piyade askeri ile ele geçirilemezdi. Bunları kullanmak zevkliydi. kolay taşındıkları ve siperde daha az rahatsızlık verdikleri için beğeniliyordu. şarjörleri olmadığı için tek seferde ancak bir atım ateş edilebiliyordu. Birkaç siperin kazılmış olması şartıyla bu gibi yerler. Ayrı ayrı silâhlardan çıkarılıp yeniden birleştirilen parçalardan yapılmışlardı. ama bu yalnız esirlerden ve bizim tarafa kaçanlardan elde edildiği için pek bulunmuyordu. en başta ülkenin doğal durumu geliyordu. Meksika fişekleri daha iyiydi. Gerçekte. top falan yoktu. açıklıkta ilerlemek ve kalbura dönmek ya da genel durumu değiştirmeyecek küçük ölçüde gece hücumları yapmak. En iyisi tabiî Alman yapısı cephane idi. Üç tip tüfek kullanılıyordu . ama üç yüz dört yüz yardalık bir uzaklıkta oldukça isabetliydiler. taban47 . Bunların ötesinde. bu gerçekte bir süvari silâhıydı. her cinsten savaş malzemesi noksandı. İspanyol fişeklerinin hepsi yeniden doldurmaydı. berbat şeyin sıkışmasından çok korkardım ve işe yarayabilecek bir atımlık fişeği saklamaya da fazlasıyla meraklıydım. Fakat uygulamada. Sonra bir de kısa Mauser veya mousçueton vardı ki. Makineli tüfeğe karşı top olmadan ancak üç şey yapabilirsiniz: kendinizi güvenceli bir uzaklıkta. bir taburu asla yaklaştırmayabilirdi. elli atımlık fişek veriliyordu. Arada sırada Faşistler Zaragoza'dan bir iki top getirmeyi beceriyor ve birkaç mermi atıyorlardı -bunlar da öylesine azdı ki. hem de ne büyük bir iştiyakla— isterdim. ne süngümüz vardı. her nasılsa. Bir kere. çoğu son derece kötü. Aşağı yukarı elli kişiye bir makineli tüfek düşüyordu. Winchester tüfekleri vardı. hiçbir sürgü üstündeki tüfeğe ait değildi ve tüfek en iyi cinsten bile olsa. Tabii bu mermiler ateşlenemeye46 cek kadar çok kıymetli idiler ve havan topları Alcubierre'de tutuluyordu. bu yüzden makineli tüfek için saklanıyordu. Cephane o kadar azdı ki. gerçi bunlar eskiydi.bütün dışındaki salt askerî güçlüklerin herkes farkındaydı. on tüfekte biri fena sayılmazdı. Bazen çevredeki manzaraya dikkatle bakar. İnsan çekiçle fındık kırar gibi kolaylıkla düşman mevzilerini birbiri arkasına yok edebilirdi. Bizim ve Faşistler'in cephe hattı. nispeten daha yeniydiler ve işe yarar görünüyorlardı. gezle arpacığı kırık bir sürat ölçme aleti ne kadar işe yararsa o kadar işe yarıyordu ve çoğunun yiviseti ümitsizce paslanmıştı. Bizim mevzimizde ve etrafımızdaki mevzilerin çoğunda. Milislerin o sırada ne kadar kötü silâhlanmış olduklarını kavrayabilmek büyük bir çaba ister. Silâhlarımızın kötülüğü ayrıntılarını kaydetmeye değecek kadar şaşırtıcıydı. üstelik. Acil zamanlarda kullanmak için hep cebimde Alman ya da Meksika mermisi dolu bir şarjör saklardım.ama topçu yoktu. ama dehşet isabetsiz atışlar yapıyorlardı. Bunlar çok ender olarak yirmi yaşından genç çıkıyordu. birkaç top bataryası olmasını —oh. Cephe hattının bu kesiminde bütün topçu gücü. İngiltere'de herhangi bir özel okulun askerlik kampındaki yedek subay taburu bile. çoğu da hurda demirdi. Ne madenî miğferimiz. herbir silâh için onbeş atım mermisi bulunan dört havan topundan oluşmuştu. dörtte üçü beş atıştan sonra tutukluk yapıyordu. ezici sayıda olmadıkça. uçsuz bucaksız doğal bir sağlamlık içinde uzanıyordu. diyelim dört yüz yarda ötede sipere gömmek. hemen tümü hiç bir işe yaramazdı. hiçbiri hedefini bulmuyor ve gülleler bir işe yaramadan boş uçurumlara dalıyordu. Dahası var. Tepelerin doruğunda tüneklemiş halimizle nefis topçu hedefleri olabilirdik .

şu şaşı gözlü savaşa bir canlılık ya da olay getirecek mi diye. Fakat. hiç değilse genç bir İspanyol'u. Mills bombası ilkesine göre yapılmıştı. gittikçe artan bir kuşkuyla. «Oh hayır. Tüfek yağı bile yoktu.savaşın ilk yıllarında Anarşistler tarafından imal edilmişti. «F.A. «Ateş etmeyin. bombası» diye bilinen korkunç bir nesneydi . tel kesici. Hiçbir şey bir İspanyol'u. Ben de muhafız komutanının benden tarafa hepbirden çabucak ateş açılması için emir verdiğini duymak zevkini tattım. Örneğin. Daha başka çeşitler de vardı.kasten demiyorum. kaza hariç. onun uzun bir pirinçten harbisi vardı. ama bu harbi her zaman eğri büğrü olduğu için. Silâhlar bir yana. 48 Zaman geçtikçe ve düzensiz tüfek ateşi tepeler arasında çatırdadıkça. hiç kimse vurulmaz. Ayrıca acemi askerler karanlıkta durmadan birbirlerine ateş ediyorlardı.» Hemen akabinde korkunç bir gürleme oldu ve bir 49 . belki daha ilkel ama daha az tehlikeli olanları— bombayı atan için demek istiyorum. ürken nöbetçi. birçok kez tüfeğimi vazelin. hattâ domuz yağı ile yağlamak zorunda kaldım. Tabii derhal yere yattım.İspanyol nişancılığının bu düzeyde olması tanrı bilir. silâh tamir takımlarından hiçbiri yoktu— temizlik malzemesi bile zor bulunuyordu. cephenin bizim bütün kesimimiz boyunca cep feneri diye bir nesne yoktu. bu sonuncudan hayli zaman sonra.camız da pek azdı.I. teleskop. Siperler birbirinden beşyüz yardadan fazla uzaktaysa. Makineyi ayarlarken. bazı milislerin elindeki bir iki tane dışında çiftli dürbün. kaza ya da dikkatsizlik yüzünden. ateş etmeyiz. ha!» dedim. ama muhtemelen. Şeriti kopardığınızda bombadan mümkün olan en yüksek hızla kurtuluyordunuz. Bir keresinde. namlunun içindeki set ve yivi ka-zırdı. hiç haritamız ya da krokimiz yoktu. arada bazı kayıplar oluyordu. Barcelona'da bile binbir güçlükle. ben bir tane yapınca pek şaşırdılar. akşam karanlığı daha yeni çökmüşken. fener ya da cep feneri de yoktu— sanıyorum bu sırada. yağlı krem. işaret fişeği. periskop. acaba herhangi bir şey. geri dönerken bir çalıya takılıp tökezledim. bizim bulunduğumuz araziyi gösterenler eski askerî haritalardı —onların da hemen hepsi Faşistlerin elindeydi. almak isteseniz Barselona'dan yakında bulamazdınız. Bir gece. bulunabilirdi. mermiler zarar vermeden üzerimden uçtular. Tüfeğinizi zeytinyağı ile temizliyordunuz. kendi silâhları ile yaralanmışlardı . kaç kere hayatımı kurtarmıştır. ama emniyet düzeni bir pimle değil bir parça şeritle tutturulmuştu. nöbetçinin biri yirmi yarda uzaktan bana ateş etti. yarı şaka yollu. merak etmeye başladım. bu yüzden kendi elini yaralayan bir adam gördüm. Bizim aşınmış tüfeklerimiz kendi başlarına birer tehlike idiler. Bazılarının. siste devriye çıkmış ve mevziden ayrılmadan önce muhafız komutanına tenbih etmiştim. Tüfeğinizi temizlemek istediğiniz zaman çavuşa götürüyordunuz. birkaç makineli tüfekçinin silâhlarını bana doğrultmuş bir şekilde resimlerini çekiyordum. çünkü hem bombayı atanı hem de kendisine bomba atılanı öldürüyordu. zatürre idi. Dahası var. uzaklık ölçü aleti. İspanya'nın bu zamana kadar tümüyle haritası çıkarılmamıştı. İspanya'da gördüğüm ilk beş yaralı. Yanlış hatırlamıyorsam. İspanyollar temizleme tıkacı denen şeyin adını hiç duymamışa benziyorlardı. Kuşkusuz. Bizim karşısında savaştığımız düşman değil. beş ya da on kişiye de bir el bombası düşüyordu. bir sürü ufak tefek zorunlu savaş gereçleri çok zor bulunuyordu. Başka bir keresinde. ateşli silâhların tehlikeli olduğuna inandıramaz. bir yerden ele geçirebilirseniz tabii. Atılmaya değecek bir bomba gördüğümde Mayıs ayını bulmuştuk. Ayrıca. dipçik hafifçe toprağa vurulduğunda ateş almak gibi iğrenç bir huyu vardı. ama bunların büyük çoğunluğu durdukları yerde kendi kendilerine zarar veriyorlardı. O sırada kullanılan elbombası. Faşistler geliyor diye bağırmaya başladı. Bu bombalar için «tarafsız» deniyordu. ama bir yarda ile kaçırdı .

Burası tam yolun el değiştirdiği yerdi. Hatırlıyorum bir gece. «Eroica .U. yanağım dumansız barut kırıntılarıyla kavruldu. içleri zifirî karanlıktı. Jaime karanlıkta siperin üstünde tökezliyordu ki. biri söylendi mi öteki ile karşılık verilmesi gereken usandırıcı çifte parolalardı. Oniki mil güneybatıda ise. Muhtemelen takımın en iyisi.M. Bir iki kaçınılmaz başbelâsmın dışında —çünkü herkesin bildiği gibi. mevzi. Bunlar toprağın altında şaşılacak kadar uzaklara gidiyordu. Sol tarafta. bu arkadaşlar bir katır sürücüsünün kaza kurşunu ile vurulduğunu göreli daha birkaç gün olmuştu: otomatik tabanca ile oyun oynayan bir siyasî delege. Geceleyin. herkes herkesi ıskalıyordu. Güm! Nasıl oldu ise. doğru şeyi söylediğinden çok emindi. Burada. bu mevzii öbür birliklerin askerlerinin gitmelerine izin verilen sınırların ötesine çıkarmak gerekmişti. insanî sınırlar içinde mümkün oldukça. 1936 Ağustosu'ndan beri şehri bu uzaklıktan gözlemişlerdi.kurşun yağmuru o kadar yakından yüzümü sıyırıp geçti ki.O. ve cahil nöbetçilerin sık sık bu tumturaklı sözleri hatırlamaları imkânsız oluyordu. karakolu vardı. nöbetçi bağırarak parola sordu : • «Alto! Cataluna!» «Valiente!» diye bağırdı Jaime. Alcubierre yolunun kıvrımında bir P. bir geminin aydınlatılmış lombozları gibi. ama makineli tüfekçiler muazzam bir şaka olarak almışlardı. maden işçileri sendikalarının meşhur liderinin torunu.S. parola Cataluna-eroica idi. Yeni mevzimiz birkaç mil daha batıda. Bir çeşit usturanın tersine benzeyen. Bu savaşta. öylesine alçaktılar ki ayakta durmak bir yana. mevzii vardı. sonunda katır sürücüsünün ciğerine tam beş kurşun yerleştirmişti. Williams'ın kayınbiraderi) dahil olmak üzere hepimiz otuz kişi kadardık. apışmış bir halde bu sözü açıklamamı istedi.eroica ne demek?» Ona. sonradan kötü ve anlamsız bir biçimde Valencia'da öldü. ablak yüzlü bir köylü delikanlısı. Monte Oseuro'da ve Zaragoza'dan görülebilecek bir yerdeydi. Cultura-progreso ya da Seremos-invencibles gibi coşturucu ve devrimci nitelikteydiler. Biraz sonra. tepelerin doruklarında iki tane daha P. nöbetçi isabet ettiremedi. Ordunun bu dönemde kullandığı çetrefil parolalar ikinci dereceden tehlike kaynağı oluyordu. Hükümet birlikleri. Genellikle. hâlâ da gözlüyorlar-dı. İngilizler'i bu cephede birarada tutabilmek için Williams ve ben o gruba gönderildik. ince bir ışık çizgisi halinde Zaragoza'nın kendisi seçilebi-lıyordu.U.P.C. Oysa. Jaime Domenech. Bob Smillie idi. yemek pişiren üç hatun kişi yüzünden her milis askeri için son derece çekiciydi. Bunlar. kum kırlangıcı yuvaları gibi yarın içinde dikeyine oyulmuş sığınaklarıyla.'nin (Bağımsız İşçi Partisi'nin) gönderdiği 50 yirmi ya da otuz kişi Alcubierre'ye vardılar. Bu hanımlar öyle pek aman aman güzel değildiler. bunun valiente ile aynı anlama geldiğini söyledim. Beş-yüz yarda sağımızda. yine de. bunlardan biri. Bu önceden tasarlanmış birşey değildi. İngiliz ve İspanyollar'ın devamlı 51 .L. bir düzine de İspanyol makineli tüfekçi vardı. hem bizim Alcubierre'den gelen erzak kamyonlarının ışıklarını ve hem de Zaragoza'dan gelen Faşistler'inkini seyredebilirdiniz. savaş abur cubur kimseleri cezbeder— İngilizler. dizüstü bile gidemezdiniz. bir İspanyol (Ramön. kireçtaşının üstüne tüneklemişti. İngiltere'den I. hem fizik hem zihin yönünden olağanüstü iyi bir gruptu. şu. Dil güçlüğüne rağmen. 4 Cepheye geleli yaklaşık üç hafta olmuştu. bana yaklaştı.

umarım. aralıksız gece alarmları veriliyor. aralarında birkaç Alman astsubayı vardı. Mamafih. Bütün gece yatmamış olsanız. ömrümde daha önce seyrettiklerim bir araya konsa. yirmidört saat üstüste hiç 53 . mutfak ateşinden arta kalanı bir araya toplar. çok seyrek olarak da. ve en azından üç saat daha yemek bulamamanın umutsuzluğu ile irkilip somurttuğunuzda bile. ayaklar içinse çok iyiydi. alçak uzanan ve sık ağaçlıklı. Fakat bazen. Dağlardan nefret ederim. şarapnellerin hangi tepelerde patladığım görmek için herkesi tepedeki sipere koşturan Faşist havan topunun tarrakası vardı. Fakat öyle sabahlar oluyordu ki. ispanyol insanının karakteri için çok şey ifade eder. Bütün bunlar olmasa bile her halükârda. Daha önceleri bir zamanlar orada Faslılar da bulunmuştu —fukaracıklar. Bu sefer sırasında seyrettiğim şafaklar. ama asker kaçaklarından öğrendiğimize göre. Göbeğinizin üstünde sürünerek Faşist hatları arasında kısmen yolunuzu bulabilir. Karşımızdaki birlikler İspanyol'du. Sabahın ilk saatlerinde nöbetten döndüğümüzde. tepesinde monarşist bayrak dalgalanan çiftlik evini bile görebilirdiniz. En yakın mevzileri tam bizim karşımıza düşüyor. Biri «O. ilk kazamız on. sonra kıpkızıl korların içinde ayakta dururduk. Düşman bize burada bir dereceye kadar daha yakın.birarada çok iyi geçindiklerini söylemek. K. on beş gün sonra oldu. ama pek yavaştı bu geliş. öbürü ise Barselona'daki orospulann İngiliz denizcileriyle pazarlık ederken kullandıkları bir kelimeydi— korkarım matbaacılar bunu basmazlar. En durgun bir savaşta dahi kaçınılmaz olan uykusuzluğu çekmeye başlamıştım biraz biraz. Cephe hattı boyunca hâlâ hiçbir şey olmuyordu. yine onlardan daha sıktı ya da. Bir iki mil solumuzda cephe hattı artık düz bir çizgi biçiminde uzanmıyordu. silâhtan arınmış bölgede o çevrenin en görülecek şeylerinden biri. Besbelli bahar geliyordu. ölü bir Faslı'nın cesediydi. ama birkaç yüz yarda daha yakın bir mesafede hiç Faşist devriyesi görmedim. bu manzara seyredilmeye değerdi. mazgallı makineli tüfek yuvası insanı baştan çıkarıyor. Geceler her zamankinden daha soğuktu. Etrafta toprağın arasından başını uzatmış susam çiçeklerini ya da yabanî çiğdemlerin yeşil gagalarını bulabilirdiniz. Cephe hattındaki ilk üç dört ayımda. Bütün İspanyol-lar'ın yalnızca iki söz bildiklerini keşfetmiştik. Nöbet tutma ve devriyelerden ayrı olarak. Hava çoğunlukla açık ve soğuktu. ama uzaklık sağlam sekiz yüz metreydi ve bizim tüfeklerle bu menzilden koca bir evi bile vuracağınızdan emin olamazdınız. Fasistler'in tüfek ateşi açmak pek umurlarında değildi ama azıcık kendini gösterene makineli tüfekle gayet isabetli atışlar yapıyorlardı. bu da daha uzun nöbetler ve daha fazla yorgunluk demekti. sonra büyüyen aydınlık ve insan aklının alamayacağı uzaklıklara yayılan lâl rengi bulutlar denizi oluşuyordu. bacaklarınızın dizden aşağısı uyuşmuş olsa. seher vakti arkamızdaki dağlarda. hattâ Faşistlerin karargâh olarak kullandıkları. kırlık bir saha uzanıyordu. hazır-ola geçiliyordu. İzcilik oynamaya benzeyen bu iş hiç de fena eğlence değildi. postallar için çok fena. ömrümün geri kalanı boyunca göreceğim şafaklardan da daha çok olacaktır. Faşist-ler'e de bize de ait olmayan. Bu. baby». sadece mermilerin rasgele çatırdıları ile. Arada sırada. kimbilir soğuktan neler çekmişlerdi!— çünkü. ama soğuk yine devam ediyordu. muhtemelen üç dört yüz yarda ilerdeydi. dağların doruklarından doğan güneşi seyretmek için sabahın köründe yataktan kalkmaya değerdi. karanlığı yaran kılıçlar gibi ilk beliren incecik altın ışınlar. Burada işlerin hepsine yetişemiyorduk. pek gösterişli olsalar bile. durmaksızın fişek israf etmemize yol açıyordu. Hem biz hem de Faşistler gün ışığında buraya devriyeler çıkarırdık. toprağa oyulmuş felâket bir delikte ayaklarınız soğuktan titrerken adam gibi uyuyamazdınız. bazen öğle üzeri güneşli oluyor. onlara tüfekle bir salvo açıp makineli tüfekçiler yerimizi bulmadan siper tümseğinin al52 tına kayıyorduk.

Belirli sayıda askeri kaçırtarak hareketten alıkoyabilirdiniz.s. ama birisini vurmuş olabileceğime kesinlikle aklım yatmıyor. küçük bir konserve tenekesi. Aslında. kulübesinde donarken. «Fascistas—maricanesf». bu cephede ve savaşın bu döneminde. Monte Pocero'dan ayrıldığımızda fişeklerimi saymıştım.. «Evine dön İngiliz! Burada yabancıları istemiyoruz!» Hükümet tarafından. Aragon köylüleri katırlarına çok iyi. Belki de bu. düşmanı vurması son derece güç bir işti. ama insan kendini gayet iyi ve devamlı aç hissediyordu . hem de ne aç! Bütün yiyecekler iyi görünüyordu. damla damla artan Faşist asker kaçaklarının. bizim tarafa kaçmakla kaçmamak arasındaki farkı yaratacak bir etkiydi. Monte Oscuro'da hatlar daha yakın ve ateş daha sıktı. Bunun etkileri sanıldığı kadar kötü değildi. parti milislerinde ise. insanın. kulaklarında tekrar tekrar çınlayan «Kendi sınıfına ihanet etme!» sloganı. onun yerine karşınızdakine bağırıyordunuz. Fakat başlangıçta bu durum hepimizin cesa55 .aman yarab-bi. devamlı bir siperden sipere bağırma dalgasıdır gidiyor54 du. Bizim taraftan. kendi sınıflarına ihanet ettiklerini v. (çoğu kere makineli tüfekçiler seçiliyordu bu iş için). anlatan devrimci sözlerle dolu önceden hazırlanmış parçalar haykırıyorlardı. hababam tekrarlanıyor. boş bir mermi şarjörü ve bir çaput parçasından nasıl zeytinyağı lâmbası yapılacağını öğrettiler. gerçek silâh. Bütün bunların etkili olduğuna hemen hiç şüphe yoktu. olağan siper savaşında. herhalde onun üzerinde ergeç bir etki yapar. megafondu. Öte yandan. bu işin yapıldığını ilk gördüğümde çok şaşırmış ve utanmıştım. pek sık olmuyordu ya. bazen de bütün gece devam ediyordu. Bir eşek yürümemekte direnince. Her nedense. bir düzineden fazla olmadı sanırım. böyle bir hareket tarzı İngiliz savaş kavramına sığmazdı. Bir adamı öldürmek için bin mermi gerek derler. tüfek değil. megafonla haykırma nöbeti veriliyordu. ve baktım ki. bu hesaba göre benim ilk Faşist'imi öldürmem yirmi sene alacak demekti. İspanyollar bize. hayvanın husyelerini tekmelemek son derece olağandı. Biraz zeytinyağımız olduğu zaman. neredeyse üç hafta içinde düşmana sadece üç kere ateş etmişim. çok muhtemelen kendi isteği dışında askere alınmış bir Sosyalist ya da Anarşist sendika üyesi olan zavallı nöbetçi. bu lâmbalar dumanlı bir alevle. insan gittikçe aptallaşıyor. Suyumuz. ne demek efendim! Şimdi ise. kendisine aynı oranda zarar vermeden. bu yapılan. Faşist askerlere düpedüz milletlerarası kapitalizmin satın alınmış adamları olduklarını. Düşmanı vurmak yerine kandırmak fikri. açıklamak gerek. Düşmanı öldüremeyince. o su denilen şey her ne idiyse.. Bir düşünün. Bu haykırış. v. hangi açıdan bakılırsa bakılsın. kısmen de olsa haykırma propagandalarının sonucu olduğunda herkes hemfikirdi. Topçu gücü olmadığı zaman. bu ne kadar çok olursa o kadar iyidir. adam gibi uyuduğum geceler de kesinlikle bir düzineyi geçmez. Mum dağıtımı durmuştu. eşeklerine ise çok kötü davranıyorlardı.s. Tüm uygun mevzilerde askerlere.uykusuz kaldığım. ancak yanınızda tüfeğinizi arayıp bulmaya yetecek kadar. Faşistlerin tarafından: «Viva Espana! Viva Franco!»— ya da karşılarında İngüizler'in de olduğunu öğrendiklerinde. Kuşkusuz. Haftada yirmi otuz saat uyku oldukça normaldi. Ortalıkta gerçek bir çarpışma umudu görünmüyordu. millerce öteden katır sırtında ya da çok eziyet edilen küçük eşeklerle geliyordu. İtiraf edeyim. düşmanın moralini temelinden çürütmek için bağırarak propaganda yapma işi düzenli bir teknik olarak geliştirilmişti. Hatlar nerede karşılıklı seslenecek kadar yakınsa. çünkü bol bilgi verebilirler. haklı bir düzendi diye düşünüyorum. bir mumun dörtte biri kuvvetinde ışık veriyordu. İspanya'da herkesin en sonunda görünüşünden nefret etmeyi öğrendiği demirbaş kuru fasulye bile. Bu savaş biçimi o kadar olağan dışı ki. Gerçekten asker kaçakları size cesetten daha çok faydalı olur. tepelerde aşağı yukarı tırmanmak kolaylaşacağına zorlaşıyor. Genellikle. kibritler de gittikçe azalıyordu.

haykırma işini gören arkadaş olağanüstü sanatkârdı. Birkaç fişek ıslık çalarak geldi.C. Sanırım beş makineli tüfek üstümüze kurşun yağdırıyordu ve Faşistler'in en budalaca bir biçimde kendi koruyucu duvarları üzerine hızla attıkları bombaların marifetiyle bir seri yoğun yıkılmalar 56 oluyordu. üstelik. karakolunda. Başımızın üstünde yoğun bir kurşun nehri akmaya başladığı ve birisi sığınaktan içeriye «Saldırıya geçtiler!» diye bağırdığında.S. Malağa 'nın düştüğünü bildiriyorlardı. U. küçük bir grup Faşist'in tüfeklerinin yeşilimsi alevlerinin aydınlığını görebiliyordum. O sırada. çevrenizde çatırdayarak vınlayarak uçuşuyordu. Önemsiz olmasına rağmen. Bu olayın en önemli tarafı. herkes iyi nişan alabilmek için sırtüstü yattı. Besbelli. bir de üstelik kasten kendilerini teşhir ettiler. şen şakrak gürültü ediyorlardı. Şubat ayında bir gün. Bu. Bizim tecrit edilmiş mevzilerimiz bombalanmaya değmezdi. yolu düşen birkaç Faşist uçağı. ama buzlu gecelerde kızarmış tereyağlı ekmeğin haberi pek çok Faşist'in ağzını sulandırmıştır. dehşet korktuğumu utanarak keşfettim. benim bile ağzımın suyu aktıktan sonra. gazete57 . İspanyol makineli tüfekçiler siper almaya bile tenezzül etmediler. bu iğrenç fişeklerle hep başıma geldiği gibi. Bazen. insan ateş altında iken hep aynı şeyi hissediyor— o dehşet korku insana vurulacağından değil. O akşam Faşistler başarısız bir saldırı yaptılar. Bunlar bir Faşist gazetenin. uçaktan bomba. ben tam döşeğime giriyordum. Faşistler askerden arınmış bölgeye bir çift makineli tüfek sokmuşlardı. Heraîde de Aragon'un. kural olarak. Bütün olan bitenler arasında acaba kurşun neremi yakacak diye merak ediyorsunuz ve bu vücuda hiç de hoşa gitmeyecek bir hassaslık veriyor. dağın tepesinin ön tarafında bir başka makineli tüfek ateşe başladığında bir an fenalık geçirdim . o anda bana arkadan kuşatılmışız gibi geldi. Birkaç tanesi mevzinin içine düştü. Faşistler'e bizim nasıl onlardan daha iyi beslendiğimizi anlatıyordu. ama güvenli bir uzaklığı muhafaza etmiş. Ortalık alabildiğine karanlıktı. makineli tüfek ateşinden korunmak için daireler yaparak uçarlardı. Hükûmet'in çıkardığı tayını anlatışı azıcık hayal mahsulü olmaya yatkındı: «Tereyağlı kızarmış ekmek!» ıssız vadide baştan başa yankılanan sesini duyabilirdiniz. bizim makineli tüfeğin mekanizması sıkıştı ve mili gözgözü görmez karanlıkta kayboldu. yerine havada dönen beyaz parıltılı birşeyler çıktı. Bizim kesimde. ve (bu savaşta olağan olduğu üzere) çoğu da patlamadı. Tüfeğimi kaptım ve kayarak mevzinin tepesinde makineli tüfeğin yanındaki yerime gittim. ama çevremizde bir yere isabet etmedi. Yalan söylediğini bildiğim halde. Bizden aşağıya doğru. İspanyollar bu savaşı yeterince ciddiye almıyorlar sandık. Gerçekte Faşistler saldırmıyor. Vadinin aşağısında solumuzda. ateş etmek için çok yüksekteydi. Mermiler karanlıkta. Dikkat ettim. benim doğru dürüst ateş altında ilk bulunuşumdu. bana. devrimci sloganlar yerine. Bütün bunlar olup biterken sadece bir kayıp vermiştik. «Şimdi burada kızarmış tereyağlı ekmeğin başına oturuyoruz! Kızarmış tereyağlı ekmeğin nefis dilimleri!» Bu arkadaşın tıpkı öbürküler gibi haftalar ve aylardır tereyağı görmediğinden hiç kuşkum yoktu. yaklaşan bir Faşist uçağı gördük. Olağan olarak makineli tüfek açıklığa çekilmiş. tecrübe bütünüyle hayli ilgi çekiciydi. ne yapayım. Bir iki gün sonra. bizim koruyucu duvarımızı hallaç pamuğu gibi atmaya kalkışmamışlardı. gazetelerdeki savaş haberlerini daha bir inanmaz gözle okumayı öğretmesiydi. Bir iki saat sonra ateş yavaşladı ve giderek söndü. ben de aynısını yapmak zorunda kaldım. sağımızdaki P. sayılarıydı. Çok koyu bir karanlık ve şeytanî bir gürültü vardı. muhtemelen bir devriye kolunun toprağı kazdığı yerde.retini kırdı.aslında bu bize destek olsun diye getirilmişti ama. namlusu dikilmişti. Bu sefer uçak dümdüz üstümüze geldi. ayakta durup vurulmaktan başka yapacak hiçbir şey kalmamıştı. yalnız fişek harcıyor ve Malaga'nm düşüşünü kutluyor. neresinden vurulacağını bileme-yişinden ileri geliyor.

Hükümet birliklerine komuta eden general neşeyle şöyle demişti: «Kahvemizi yarın Huesca'da içeceğiz!» Nasıl olduysa. News Chronicle gazetesiyle New 59 . Daha sonraları ordu ilerlemek zorunda kalacaktı —ateş altında gayet nazik bir iş— ama şimdiki durumda ortalıkta düşman falan yok gibiydi. Huesca. general yanılmıştı. Hükümet tarafındaki iç politika durumundan burada biraz söz edersem. derece derece sızıyordu: şehrin nasıl bir tek kurşun bile atılmadan boşaltıldığı. üstelik habersizdim de. Bana milis gücüne neden katıldığımı sorsay-dmız. cephe cebe benzer bir biçim aldı. olayların birbirini izleyiş sırasına daha sâdık kalmış olurum. zihnimde yer ediyordu. Ancak. bu dönemde hayli ilgimi çeken şeyler oldu. «Faşizme karşı döğüşmek için» diye cevap verirdim. Faşistler Huesca'ya geri püskürtüldûkleri günlerde. Öte yandan. «Dürüstlük uğruna» derdim. 58 5 Mart sonlarına gelinceye kadar Huesca'nm doğu tarafında hiçbir şey olmadı —hemen hemen hiçbir şey. belli belirsiz kuşkular. Bu düşüşün yüz kızartıcı öyküsü. Hükümet hatlarının gerisinde olup biten parti . Eğer bir daha İspanya' ya dönersem. İspanya'ya geldiğim zaman ve ondan bir süre sonra. O günden sonra «Kahvemizi yarın Huesca'da içeceğiz!» sözü bütün orduda en çok tutulan şaka oluverdi. Aslında.ler ve radyo. Ve neyin uğruna savaştığımı sorsaydmız. cephenin bu kısmını elinde tutan Cumhuriyetçi Ordu ilerlemekte aşırı bir heves göstermemişti.U. Düşmandan bin ikiyüz metre uzaklıktaydık. cephe boyunca bir çeşit serin hava estirdi. Faşistler bize Malaga'nın düştüğünü haber verdiklerinde bunu bir yalan olarak kabul ettik. İlk kez. siyasî duruma karşı yalnızca ilgisiz değil. Huesca'da bir fincan kahve içmeyi ihmal etmeyeceğim. Savaşın ilk yılındaki hiçbir olay. birlikleri topluca. süvari ve tankla takviyeli korkunç saldırının raporlarını neşrediyorlardı. kukla evlerden yapılmış bir şehir gibi küçük ve aydınlık. Parti siyasetinin dehşet verici yönleri sizi ilgilendirmiyorsa. Yeni siperlerimizden dört kilometre ötede.O.içi çatışmalar hakkında bir miktar fikre sahip olmadıkça anlaşılamaz.M. Donuk ovayı kamyonla geçiş elli millik bir yolculuktu. İspanyol İç Savaşı siyasî bir savaştı. Herşey bir yana. Malaga'nın düştüğü resmen açıklandı. Başta savaşın siyasî yanını önemsememiştim. gerçek ne olursa olsun. Ovada budanmış asmalar yeni tomurcuklanmıştı. milis gücünde herkes Malaga'nın kaybının ihanetten ileri geldiğine inanıyordu. Bu haberler. ama ertesi gün ortalıkta daha inandırıcı söylentiler dolaşıyordu: Bir iki gün içinde. çünkü. Aylarca önce Sietamo alındığında. İtalyanlar'ın gazabının. Huesca' yi kuşatan orduya katılmak üzere gönderiliyordu. lütfen buraları hemen atlayın. İspanyol İç Savaşı'nı tümüyle askerî açıdan yazmak olanaksızdır. en azından. (dimdik bir tepenin yamacında) kahraman İngilizler'in püskürttüğü. biçare sivil halk üstüne yağdığı. zihnimizi tek işgal eden şey. ancak bu sıralarda dikkatimi zorlamaya başladı. nasıl şehri terkeden birlikler üstüne değil de. ihanetten ve bölünmüş gayelerden söz edildiğini işitiyordum. Bu kesimdeki bütün P. bu hikâyenin siyasî kısımlarını ayrı ayrı bölümlerde anlatmaya çalışıyorum. ilk defa. Şubat ayının ortasında Monte Oscuro'dan ayrıldık. kış arpalarının ince yaprakları yumru topraktan henüz başlarını uzatıyorlardı. Sürüp giden bir savaş olduğunu biliyordum. Şimdiye kadar doğruların ve yanlışların çok güzel bir biçimde basit göründükleri bir savaşa ilişkin. bazılarının yüz mil boyunca kovalanıp makineli tüfek ateşine tutulduğu. parıldıyordu. bu yüzden. ama ne biçim bir savaş olduğuna dair en ufak bir fik-ıim yoktu. bunlardan bazılarını ilerde anlatacağım. ısınmak ve yeterince yiyecek bulmaktı. Çok kanlı bir saldırı yapılmış ama şehir düşmemişti.

S. Franco'ya karşı savaşan bir askerdiniz. ama siyasî partiler arasında belli birtakım farklar bulunduğunu anlayamamıştım.U.S. Barselona'daki ayaklanma60 da Komünist makineli tüfeklerinin ateşinden sakınmak için yerlere yatarken ve en sonunda. Japonlar'ın Mançurya'da canlarının istediğini yapmalarına izin verilmişti. tüm beklenilenin aksine. Bundan daha önemlisi.C. Fakat İspanya'da. özellikle başında. Adına P. acaba bu gerçek bir savaş mı yoksa News Chronicle'ın uydurması mı diye merak ederken. Eninde sonunda herkes. Monte Pocero'da solumuzdaki mevziyi göstererek «Bunlar Sosyalistler» (P.— bunlar yorucu isimleriyle. Bu.S.'da değil de.O. Siyasal parti ve sendikaların renkler dizisine gelince —P. Bir milis olarak. Canları pahasına çarpışan insanların ayrı siyasî partilerden olmasını çok budalaca bulmuştum.C.. bu kadar büyüktü işte! Hükümet safındaki dizilmeyi anlayabilmek için. milisine girişim.U..T. bu biçimiyle. halkın mücadelenin gerçek niteliğini kavramasını önlemek için İngiliz gazetelerinin dikkatle yaydıkları. J.Statesman dergisinin savaşın..I. Ispanyollar'ın musibet bir baş harfler hastalığı varmış gibi geliyordu. mutlak. ama aynı zamanda iki siyasî teoriden çıkan büyük bir mücadelenin aracı oluyordunuz. sabrımı tüketiyorlardı. P. modern biçimi ile ortaya çıktığında faşizmin en büyük destekleyicileri olan liberal burjuvazinin çeşitli kesimlerini de bulması anlamına geliyordu. besbelli ki. Çünkü.U. aynı şey başımıza gelseydi muhtemelen bizim İngiltere'de yapabileceğimiz gibi. faşizmi zorlamaktan çok feodalizmi yeniden canlandırmaya yönelik bir girişimdi. işin içine kişinin kendi kaderi karışıyordu. bu bana bilmece gibi gelmiş.N.O. benim tavrım her zaman «Neden bütün bu siyasî saçmalıklardan vazgeçip savaşın üstüne gitmiyoruz?» yönündeydi..I. Hitler tarafından parayla tutulmuş Albay Blimpler ordusunun manyakça başkaldırmasına karşı uygarlığın savunması olduğu yolundaki yorumunu kabul etmiştim. Barselona'nın devrimci havası beni çok derinden çekmişti. Temmuzun 18'inde çatışma patlak verdiğinde. ama bunun neyin nesi olduğunu anlamak için hiçbir çaba göstermedim. «demokrasi» ve status quo adına Franco'ya karşı direnmemişti. aristokrasi ve Kilise'nin desteklediği bir askerî isyandı ve işin aslında.S.. talihin dönüşü — muhtemelen öyleydi— gibi göründü. Franco'nun karşısında yalnızca işçi sınıfını değil. Bu kuşkusuz.' Franco.T. F.O. J.. P. Fakat.. her düzeydeki siyasî muhaliflerini katletmesi izlemişti.U.O. başıma hep P. A.M. İlk bakışta insana. Önceki yıllarda sözüm ona demokratik ülkeler her adımda faşizme teslim olagelmişlerdi. insan siyasî partileri ve onların çatışan «çizgi» lerini hiç takmasa bile. hiç kimsenin tutmadığı ya da koruyamadığı bir tutumdu. yalnızca. Dağ yamaçlarında yakacak odun aşırır ve bir yandan da.U. istemese de. Franco ılımlı bir sol kanat hükümeti düşürmeye çabalayınca. onarın direnişi.I. doğru «anti-Faşist» tutumdu. devrimci bir patlayış ile bir-likte gelmişti —hattâ neredeyse bu patlayıştan ibaretti 61 . Bir kere. Çünkü bu noktada demokrasi. «Hepimiz Sosyalist değil miyiz?» diye sormuştum. İspanyol halkı. denilen birşeyde görev aldığımı biliyordum (bir başkasına değil de. özellikle Katalonya'da. en sonunda.U.A.M. İspanyol işçi sınıfı. savaşın nasıl başladığını hatırlamak zorunludur.U. Habeşler'i bombalamıştı. Fakat herkesin dikkatinden kaçan birçok nokta vardı.C.'de görev aldığım için geldi. Hitler ya da Mussolini ile bire bir oranlanabilecek biri değildi.M.C. anlamına) dedikleri zaman. muhtemelen Avrupa'da faşizme karşı olan herkes yüreğinde bir umut kıpırtısı hissetmişti.U. Hitler iktidara gelmiş ve bunu. Onun yaptığı. Bu bana. Mussolini. bir taraf tutuyordu. elliüç devlet (sanırım elliüçtü) «off» diye sofu sesler çıkarırken. faşizmin karşısına dikiliyordu.M. İki takım baş harf arasındaki fark. bir adım geriden polisin adımlannı duyarak İspanya'dan kaçarken bütün bunlar. ona karşı çıktı. P. C. sırf Barselona'ya vardığımda elimde Bağımsız İşçi Partisi'nin kâğıtları olduğu içindi).

Toprağı işçilerin işgal ettiğine. sokaklarda üçbin kişinin öldüğü sanılıyordu. Katalonya'daki Anarşist . yani işçilerin silahlandırılması. devrimci komitelerle omuz omuza yaşıyorlardı. kapitalist demokrasinin savunması için— yapıldığına inanmak zor olurdu. Belâ başladığında Hükû-met'in tutumu çok zayıf ve çekingendi. Yerel hükümetin kurumlarına hemen hiç dokunulmadan kaldığı yerler vardı.bile denilebilir. Ayaklanma başlar başlamaz. İspanya dışındaki anti-Faşist basın. Toprak köylülerce. devlet depolarından silâh talep ederek ve kısa bir mücadeleden sonra da bunları elde ederek cevap verdiler. İsyanın çeşitli merkezlerinde bir tek günde. bütün kilit endüstriyi denetimleri altında tutan Anarşist . gerçekten. üzerlerinden saatte altmış mil hızla taksiler geçirilerek ezilmişti. bu süreç tek biçimli değildi ve Katalonya'da heryerden daha çok ileri gitti. kiliseler yıkılmış. Hükümet.Sendikalistler'in ellerindeydi. Bu arada. ama hiç olmazsa böyle düşünmek için nedenler var. (Bir yıl sonra bile. bir tek gün içinde İspanya'nın başına üç tane başbakan geldi geçti. sırf şiddetli halk yaygarasına cevap olsun diye ve isteksizce gerçekleştirilmişti. bunların bazıları. Daily Mail. Hükümet bir yıl sonra zorla ortadan kaldırana kadar devam ettiler. Erkekler ve kadınlar ellerinde yalnızca dinamit çubukları ile açık meydanları geçip ma(*) Quiroga. (*) Dahası var. bu konuda kesin olan bir şey yoktur. durumu kısa vadede kurtarabilecek olan tek adım. yerel Sovyetlerin kurulduğuna v. işçilerin ellerinde silâh vardı. bunların.b. İlk ikisi. gerçek devrimci niyetiyle -yani. eski kapitalizm yanlısı polis kuvvetinin yerini alacak işçi devriyeleri. Kendiliğinden ve bir miktar da bağımsız hareket etmemiş olsalardı. örgütlenmiş şehir işçileri buna. Franco'yu Katolik rahiplerin alkışları arasında.) Faşizm yanlısı büyük toprak ağalarının pek çok yerde arazileri ele geçirilmişti. yalnızca bir iç savaş değil. Kuşkusuz. dair hiçbir şey bilinmese bile. Hükûmet'e sadık kalan bazı silâhlı kuvvetlerin (Hücum Taburları v. Katalonya'da ilk birkaç ay. Endüstri ve ulaşımın kollektifleştirilmesinin yanısıra.b. sendikalara dayalı işçi milisleri gibi yollarla kurulacak bir işçi hükümetinin ilkel başlangıcını yaratmak için çaba harcanıyordu. ülkesini zâlim «Kızıl» sürülerinden kurtaran bir yurtsever olarak gösterebiliyordu. 62 kineli tüfeklerle donanmış eğitimli askerlerin elinde bulunan taş binalara saldırmışlardı. papazlar ya kovulmuş ya da öldürülmüştü. özellikle bu durumu örtbas etmeyi kendine iş edinmişti. doğu İspanya'nın büyük şehirlerinde Faşistler. Basının daha çok merkezîleştiği ve halkın başka herhangi bir yerden çok daha kolay aldatıldığı İngiltere'de. Birkaç yerde bağımsız Anarşist komünler kurulmuştu. iktidarın çoğu. Savaşın ilk birkaç ayında Franco'nun asıl düşmanı Hükümet değil.000 tüfeği olduğu hesaplanmıştı. çok önceden sezilegeldiği halde ayaklanmanın önüne geçmek için çok az çaba gösterdi ya da hiç göstermedi. bu aşamada onları teslim etmediler. yerel komiteler. Hernehâl ise. Aslında İspanya'da olan şey.) yardımı ile başlıca işçi sınıfının muazzam çabaları sonunda bozguna uğratılmışlardı. birçok fabrika ve taşıma araçlarının çoğu da sendikalarca ele geçirilmişti. Barrios ve Giral. sendikalardı. tüm direnişin belkemiği olan Anarşistler ve Sosyalistlerce —hele Anarşistler'in gözünde merkezileşmiş bir madrabazlık makinasından başka birşey olmayan. İspanyol 63 . sendikalara silâh dağıtılmasını reddettiler. Faşistler'in stratejik noktalara yerleştirdikleri makineli tüfek yuvaları. Dava. Kuşkusuz. öbür bölgelerde ise bu kurumlar. giderek «Demokrasiye karşı Faşizm» e indirgendi ve devrimci yönü olabildiğince gizlendi. o kadar ki. kurulu düzenden daha iyi birşey için çarpıştıklarına inanarak— çarpışan insanların gösterebileceği bir çabaydı.Sendikalistler'in 30. büyük bir olasılıkla Franco'ya karşı hiç direnilmeyecekti. İşte. bir genel grev çağrısı yaparak. silâhlar dağıtılmıştı. Bu ancak. bir devrim başlangıcıydı.

Öte yandan. hiçbir kilisenin yeniden açılmasına ve âyîn yapılmasına izin verilmemişti. kuşkusuz. sendikalardan merkezî Hükûmet'e her güç kayması. Ortaya çıkan durum. her olayın gerçek anlamı örtülebilir. 1937 Şubatı'nda «İspanyol halkının kanını. Yabancı anti-Faşist gazetelerin bazıları. yabancı ülkelerdeki Komünist gazeteler hiçbir yerde herhangi bir devrim belirtisi görülmediğini haykırıyorlardı. Fran-co'nun kapıları yumruklamaya başladığı ve orta sınıfın bazı kesimleri kendi taraflannda olduğunda. Bunun pek çok nedenleri vardı. İspanya'nın içinde 64 ise bundan kuşku duyan yoktu. Faşizm yanlısı gazeteler dehşet verici zulümlere ilişkin yalanlar yayıyorlardı. Devrim nasıl olsa bastırılacağına göre. İspanyol Halkı'nın bir toplumsal devrim. Bu arada. düpedüz tümden yabancı hainlere. iyi niyetli propogandacılar da İspanya'nın «kızıllaştığı»nı inkâr ederek.U. Özellikle. Barselona Demiryolu Taşıma Şir-keti'nde on milyon sterlin İngiliz sermayesi yatıyordu. ellerinden kan damlayan Bolşevikler'e karşı Hristiyan yurtseverlerin savaşı olarak gösteren Sağ-kanat yorum ve askerî bir ayaklanmayı bastıran efendi Cumhuriyetçiler'in mücadelesi olarak gösteren Solkanat yorum.savaşının kamuoyunda geçerlik kazanan yalnız iki türlü yorumu vardı: bunu. hiçbir tazminat alma olanağı kalmayacak ya da çok az olacaktı. yeniden bir askerî örgütlenme için gerekli bir adım olarak gösterilebilirdi. fabrikaların işgal edilmesi. İspanyol Hükûmeti'ne yardım ettiklerini sanıyorlardı. Bir kere. bunun asıl nedeni. tamamı değildi. Gerçekte. İspanya'nın dışında çok az insan bu ülkede bir devrim olduğundan haberdardı. istediklerini yapabilecek güce sahip oldukları zaman bile Hükû-met'i devirmediler ya da tümüyle değiştirmediler. İşçiler. Asıl merkezî sorun başarıyla gizlenmişti. tüm ağırlığını devrime karşı koymuştu. Devrimin bu aşamada ölüme mahkûm olduğu dolayısıyla İspanya'da işçi sınıfı egemenliğini değil. olan biten yalnızca bir devrimin başlangıcıydı. demokratik Cumhuriyet ya da onun kâğıt üstünde kalan Anayasa'sı için değil. hiç olmamıştı —ya da olmuştu. Komünist Partisi. Bu yolla. Ülke tam bir geçiş dönemindeydi. Komünist denetiminde bulunan ve devrimci olmayan bir politikaya bir hayli bağlanan P.b. «Liberal» kapitalist bakışın da neden aynı çizgide olduğuna ayrıca işaret etmeye hemen hiç gerek yok. her ülkede görülen küçük devrimci gruplar dışında. durum ya sosyalist yönde gelişebilir ya da eskisi 65 . Devrim ilerlemiş olsaydı. bir devrim için döktüğü»nü ilân etti. bütün dünyanın İspanya'daki devrimi önlemeye azimli olmasıydı. gazeteleri bile.S. İspanya'da çok fazla yabancı sermaye yatırımı vardı. Fakat herşey bir yana. adamakıllı tuhaf görünüyordu. Örneğin. Fakat. 1937 Temmuzu'na kadar Madrit'teki bir ya da iki protestan kilisesi dışında. kiliselere yalnızca Faşist müstahkemi olarak kullanıldıkları zaman saldırılmıştır diye yalan uyduracak kadar bile alçaldılar. bir burjuva demokrasisini hedef almak gerektiği Komünist teziydi. sendikalar Katalonya'daki tüm ulaştırma işlerini ellerine geçirmişlerdi. İspanya'da geçirdiğim altı ay içinde tahrip edilmemiş yalnızca iki kilise gördüm. v. uğrunda savaşmamız istenilen Hükûmet'in üyeleri de dahildi. kiliseler heryerde yağma edilmiş ve zaten İspanyol Kilisesi'nin kapitalist dolandırıcılığının bir parçası olduğu gayet iyi anlaşılmıştı. Katalonya'-da kesinlikle ve muhtemelen başka yerlerde de. ama bunların «herhangi bir siyasî önemi» yoktu. 6 Ağustos 1936 tarihli Daily Worker'a göre.C. Görülüyor ki. hiç devrim mevrim olmamış gibi davranmak birçok şeyi basitleştiriyordu. ya da burjuva demokrasisinden başka birşey uğruna döğüştüğünü söyleyenler «düpedüz yabancı hain»lerdi. işçi komitelerinin kurulması. Valensiya Hükümeti üyelerinden Juan Lopez. bu arada. «şanlı devrimimiz»den söz ediyorlardı. halbuki kapitalist cumhuriyet hüküm sürseydi yabancı yatırımlar güvence altında kalacaktı. bunu yapamayacakları apaçıktır. arkasında Sovyet Rusya olmak üzere.

1936'nın Ekim-Kasım ayları(*) Comite Central de Milicias Antifascistas. cephede gördüğüm tek silâh.T. Fakat ondan sonraki her hükümet değişikliği sağa doğru bir kayma oldu. Rusya ve Meksika hariç.U.'un Katalan Genera-lite'sinden çıkarılması. ortada. kollektifleştirilmiş kalsalar ve kapitalizm yeniden sokul-sa da. 66 na rastlar.G. zengince köylüleri kendilerine çekmeleri bayağı kolay oldu. savaşın ve devrimin patlak verişinden bir yıl sonra. ama bu nokta öyle çok önemli değildir. Anarşistlerin kolektifleştirme politikasına karşı.M.N.. hiçbir ülke Hükümetin yardımına koşacak kadar namuskârlık göstermedi. Konıü nistler ve öbürleri gibi. altı ay içinde Cabellero'nun yerine sağ kanat Sosyalist Negrin getirildi. bunu ellerinde tutmaya niyetli görünüyorlardı. işe karışınca Komünist Partisi'nin zaferi garanti edilmişti. daha önceleri aşırıların ödünü kopardığı unsurları kendi çevrelerinde toplamayı becermişlerdi.S.C. (Anarşistlerin denetimi altındaki sendikalist işçi birlikleri) temsilcisi bakanlardı. (yarı özerk Katalan Hükümeti) her ikisinin de işçi sınıfını temsil ettiği söylenebilirdi. Generalite'den kapı dışarı edildi. Bir kere. eninde sonunda denetimi kazanan gruba bağlı olacaklardı.T. Merkezî Hükümet ile Generalite de Cataluna'nm. özetle. Örneğin. Başlangıçta.S. işçi sendikalarını ve çeşitli sol kanat partileri temsil etmek üzere yeniden kuruldu.O. sol-kanat bir Sosyalist olan Caballero idi. bir hafif makinalı tüfekti. yoksa size silâh yok» olduğundan pek az kuşku duyuluyordu. apaçık ortada olan nedenlerle.'nin Hükûmet'e silâh yardımına girişmesiyle iktidarın Anarşistler'den Komünistler'e geçmesine. «Devrimin önünü alın. 3 delege Kata-lan liberal partilerini ve 2 delege de.T. en sonunda.S. sonra aynı biçimde Anarşistler'e ve Sosyalistlerin Caballero kesimine ve giderek.B.N. Bunun yanısıra.N. Generalite'den çıkarıldı. Meksika. Sonra U. Toprağın çoğu köylünün elindeydi ve Franco kazanmadığı sürece.G. S. Sonradan Savunma Komitesi feshedildi ve Generalite. P. 67 . Rusya'ya duyulan şükran ve özellikle Enternasyonal Tugaylar'm gelişinden sonra Komünist Partisi'nin savaşı kazanacak yetenekte görünmesi Komünistlerin prestijini dehşet yükseltti. Hükû-met'in başı. tümüyle sağ-kanat Sosyalistler. çeşitli Marksist partileri temsil ediyordu. tüm Komünist ülkelerin partileri aynı politikanın izleyicileri diye düşünülebilir.'nin emirleriyle yapılmıştı.U. Üçüncüsü.B. Ruslar istedikleri şartları kabul ettirmek durumuna geldiler. Rus silâhları Komünist Partisi ve onunla anlaşmış partiler aracılığıyla sağlanıyordu.. genellikle devrimci bir politikaya karşı. devrimci olmayan bir politika isteyerek. Liberaller ve Komünistler'den oluşmuş bir Hükümet kaldı. onlar da siyasî karşıtlarının ellerine olabildiğince az silâh geçmesine çalışıyorlardı (*). kısa bir süre sonra C. fiilen sendikalardan gelen delegelerin oluşturduğu Anti-Faşist Savunma Komitesi (*) geçti.O.U.B. Çünkü. Hükûmet'ten atıldı. kabine üyeleri U.M. kendi örgütlerinin üyelik paylarına göre seçilmişti.M.gibi olağan bir kapitalist cumhuriyete dönebilirdi. Sağa doğru genel kayma.'a. Bütün büyük endüstri kolları kollektifleştirilmişti. ama. baş eylemci olduğu inkâr edilmemektedir.U. birkaç Rus uçağının (belki bunlar bile Rus uçağı değildi) dışında.T.T. Bu komitenin delegeleri. (Sosyalist sendikalar) ve C.M. arkasından C.O. Bu şartların. S. Partinin üye sayısında muazzam bir artış vardı ve bu akın (*) Çoğunlukla Anarşist birliklerin çarpıştığı Aragon cephesinde çok az Rus silâhı olmasının nedeni de buydu. Rus Hükûmeti'nce doğrudan baskı yapıldığı inkâr edilegelmiştir. Dokuz delege sendikaları. S. Yerel Katalan Hükûme-ti'nin yerine bir süre sonra. çok sayıda silâh yardımı yapamadığı için. İkincisi.C. devrimci unsurlara karşı ilk hareket olarak P. 1937 Nisanı'na dek. İlk önce P. İspanyol Komünist Partisi'nin de P.O.C.

hali vakti yerinde köylüler. memurlar. vb.'a ve tüm rütbelere eşit maaş ödenmesini isteyen Anarşist ilkesine sövdüler. İspanya'yı birkaç ay arayla ziyaret edenler. derece derece gerilemek zorunda kaldılar. Bu hedef. Dahası var. öte yandan da milis güçlerini sendikaların doğrudan denetimi altında tutmak pekâlâ mümkündü. Kolektifleştirme süreci durdurulmuştu. fakat bu iddianın etkisiz kalması zordu. acı bir dille P. bir dizi ufak hamlelerle— birisinin dediği gibi. bu süreç içindeki olaylardan biriydi! En sonuncu ve en önemlisi. Anarşistler. sendikalara dayalı işçi milisleri giderek parçalanmış ve üyeleri. eğer savaş kaybedilirse. bir yandan milis güçlerini yeniden örgütlemek ve daha etkili duruma getirmek. Etkili olabilecek ölçüde büyük tek devrimci parti. (Mayıs ayındaki çarpışmalara yol açan Barselona Telefon Santrali'nin zorla alınması. ayrıcalıklı subay kastı. işçilerin kazandıklarını elden kaçırmamak için sahip olabilecekleri tek güvence. hiç kimse esaslı bir yeniden askerî örgütlenmeye ihtiyaç olduğunu inkâr etmiyordu. Franco'ya karşı yürütülen savaş sürmeliydi. dur durak bilmeden. * «Sosyalist» Negrin 1937 sonbaharında yaptığı resmî konuşmalarda «özel mülkiyeti tanıdığımızı» ilân ediyor . Anarşistlerin kendilerine özgü bir orduya sahip olmamalarını güvenceye almaktı. çünkü savaşın kaybedilmesi partilerin en son istedikleri şeydi. gerçekten. milis güçlerinin demokratik ruhu onları devrimci fikirlerin doğum yeri yapmıştı. Esasında savaş.ve savaşın başında faşizme sempati duyduklarından kuşkulanıldığı için kaçmak zorunda kalan Cortes üyeleri İspanya'ya dönüyorlardı. Ortalıkta olup biten. yüzeyde ve çok kısa bir an için bir işçi hükümeti gibi görünen şey. Her zaman olduğu gibi. işçileri her zaman yola getirmek olanaklıydı. kendi denetimleri altında bir miktar silâhlı kuvvet tutmaktı. 1937 Mayısına kadar da kuvvet kullanmak pek gerekmedi. bir iğne batırma (pin-pricks) politikasıyla.geniş ölçüde orta sınıftan kaynaklanıyordu —bakkallar. işçi devriyeleri lâğvedilmiş.U.M. ama bu adım Katalonya'da herhangi bir başka yerdekinden daha geç atıldı. ile yanburjuva çizgisinde bir siyaset dışı bir ordu olan yeni Halk Ordusu arasına dağıtılmıştı. Komünistler bu durumun gayet iyi farkındaydılar. Ne var ki. genel bir «burjuvalaştırma» hareketi ve ilk birkaç aylık devrimin eşitlikçi ruhunun bile bile yıkılmasıydı/Herşey o kadar çabuk oluyordu ki. Ortada genel ve apaçık devrimciliğe karşı bir eylem yoktu. çünkü buradaki dev68 rimci partiler en güçlüleriydi. değişikliğin temel nedeni. sendikaların elinde kalan iktidarı yeniden ele geçirmekti. demokrasi ve devrim. Göründüğü kadarıyla. bir ortağın öteki69 . Sosyalizm ve Anarşizm anlamsız sözler olacaklardı. eskiden sendikaların denetimi altında olan çeşitli kilit endüstri kolları Hükûmet'çe devralınmıştı. üç köşeli bir mücadeleydi. Halk Cephesi diye bilinen bu ittifak temelinde bir düşmanlar ittifakıydı ve öyle görünüyordu ki. yerel komiteler dağıtılmış.gerçekleştirildi. Bu gelişmelerin faşizmin belli kalıplarda burjuvazi ve işçi sınıfı üstüne baskı yaparak kurduğu geçici bir ittifaktan ileri geldiği hatırlanırsa. geniş ölçüde takviye edilen ve çok iyi silâhlandırılan savaş-öncesi polis gücü yeniden kurulmuştu. Bu eylemler tümüyle hayli kurnazcaydı. şunları ya da ötekileri yapamazsanız savaşı kaybederiz» demeye bile gerek kalmaksızın. «Bunları. farklılaştırılmış maaş. kesin sonucu belirleyen adım oluyordu. işçilerin 1936'da kendileri için kazandıkları her ne ise onun teslimiydi besbelli. vb. subaylar. bununla beraber Hükûmet'in aynı anda nişan aldığı bir başka hedef de. İçinde bulunduğumuz özel durumda bu.O. milis güçlerinin parçalanması da askerî etkililik adına yapılmıştı. tüm süreci anlamak kolaylaşır. Apaçık görülüyordu ki. insanın gözünün önünde olağan fakir-zengin ayırımı ile sıradan bir burjuva cumhuriyetine dönüşüyordu. askerî zorunluluk olarak ihtiyaç duyulan şey her durumda. her keresinde kendilerini sanki başka başka ülkelere gelmiş gibi hissettiklerini belirtmişlerdi.

Huesca dolaylarında hiçbir şeyin olmadığı kasvetli dönem de.B. şimdi ise kendisi Fransa'daki ciğerleri en güçlü vatanseverlerden biri. kendimi haftalar boyu hiç bitmeyen bir siyasal tartışmanın tam ortasında buldum. Fransa'daki Komünist politikası devrimci olmayan bir çizgi izlemek zorundaydı.S. yakınlık duyduğum şeyler de şimdikilerden bir bakıma farklıydı. Ispanya'daki Komünist «parti çizgisi»ni kuşkusuz çok etkilemişti. 71 . Komünistler'in. üyesiydi.S. Fakat. daha Şubat ayında yukarıda değindiğim bütün kanılara ulaşmıştım. I. İspanya'nın durumunda beklenilmeyen tek nokta bu. Fransız Komünistleri artık üç renkli bayrağın arkasında geçit resmi yapıp Marseillaise söyleyecekler anlamına gelmeyip. Aslında.C. yeniden silahlanmaya karşı.P. sağ-kanat güçleri tüm denetime sahip olduklarında Komünistler.L.B. her nasılsa. Herhangi bir ülke Komünist Partisi'nin tutumunu açıklayan anahtar. demek istemiyorum.C. Büyük Britanya. Gerçekse.'-nin savunmasının gerekleriyle bağlantılıdır. hiç değilse şimdilik.M.B. Bu kısmen savaşın siyasal yönünün beni sıkmasından ileri geliyordu. dünyanın durumu gözönüne alınırsa —mazur görüleceği üzere— bir askerî ittifaklar sistemine dayanan S.ni yutmasıyla her an sona erebilirdi. ile ittifak ya da askerî anlaşmaya girerse. (*) Fransız işçilerinin hiçbir zaman kanıp da Alman yoldaşlarına karşı savaşa sokulmayacaklarını ilân edeli üç yıldan az oldu.O. sığmakların havasız küflü karanlığında gece yarısının dondurucu soğuğunda koruyucu duvarın arkasında.S. Fransız kolonilerindeki bütün etkin kışkırtmalarını da yüzüstü bırakacaklar demekti. aşırı solun ilerisinde değil de aşırı sağın ilerisinde durmasıydı. resmî komünizmin devrime-karşı bir güç olarak göz önüne alınması gerektiğini apaçık ortaya koymuştu. Örneğin. Fransız Komünist Partisi Sekreteri Thorez.P.U. Sonradan. Ve onun için de. Nitekim şimdiden bunu haber veren belirtiler görülüyor. bu hiç hayret uyandırmamak. bu ittifakın Rusya'ya çok az faydası olacaktı. herhangi bir andaki durumu daha kolay anlaşılır hale getiriyor. İspanya dışında korkunç yanlış anlamalara yol açmıştı Hükümet yanlısı partiler arasında. Bu. özellikle Fransa'daki Komünist Partisi'nin taktiği.. daha da önemlisi.C. devrimci önderleri avlamakta Liberaller'den çok daha ileri gitmeye istek gösterdiler (*). Mart 1935. S. Bir kere. çatışan «parti çizgi» (*) Hükûmet'i oluşturan partiler arasındaki etkileşimi en iyi Franz Borkneau'nun The Spanish Cockpit adlı yapıtında anlatılmıştır. Moskova'nın paraca desteklediği kızıl devrim masallarıyla her zamankinden bile daha çılgınca gerçek-dışıydı. 70 tan başka çıkar yolu yoktur. birkaçı da Komünist idi ve bunların çoğu siyaset alanında benden çok daha bilgiliydiler. S.'yle gerçek ya da gizli askerî ilişkilerinde saklıdır. Konakladığımız çiftlik evinin kötü-kokan rüzgârlı ahırında.L. o ülkenin S. İngiltere'de İngiliz Komünist Partisi hâlâ Millî Hükû-roet'e düşman ve görünüşte. Aralarında olduğum İngilizler'in çoğu I. Özellikle S.C. görüşüne— doğal olarak tepki gösteriyordum. herkesten önce Komünistler'di. İlk yıl boyunca İspanyol devriminin genel gidişini kabataslak vermeğe çalıştım. çünkü bunu bilmek. kapitalist emperyalist bir ülke olan Fransa ile ittifak halindedir. Bu yalnızca. beni en çok aydınlatan şeyler henüz ortada yoktu. Fransız Komünist Partisi gibi İngiliz Komünist Partisi'nin de iyi bir vatansever ya da emperyalist olmak(*) Millet Meclisi. en çok işittiğim görüşe de —yani P. durum belirsiz. çünkü başka yerlerdeki. Fransız kapitalizmi güçlü olmadıkça. Rusya'nın müttefiki Fransa'nın devrimci bir komşuya şiddetle karşı olacağı ve İspanyol Fası'nın bağımsızlığını önlemek için dünyanın altını üstüne getireceği gerçeği. Şimdi Komintern politikasının tümü. İspanyol İç Savaşı üzerine uzun bir süredir yayınlanmış en yetkili kitaptır. Daily Mail. bu nedenle. İspanya'da devrimi önleyenler.B.

Her kim iç savaşı toplumsal devrime döndürmeye çabalıyorsa Faşistler'in ekmeğine yağ sürüyordur.U. P. Bunlar. .S. o sırada bile gözle görülür bir biçimde yükselme yolundaydı.S.000.U.A.S.C. Aralık 1936'da 70. esas çizgiden ayrılan komünist partilerden biriydi.U. kısmen işçilerin kısmen de küçük burjuvazinin —bakkalların.bu parti en sonunda zafere ulaştı. ancak savaşın patlamasından beri geniş orta sınıf üyelerinin akışı ile de şişmişlerdi. ya da C. Kısmen sabık komünistler.P. güçlü bir merkezî hükümetimiz.M.G. 72 Komünist ve komünist yanlısı basının bütün dünyaya yaydığı P. Üye sayısı açısından küçük bir partiydi (*). bu işçi birliklerinin bir baştan bir başa İspanya'daki üyeliklerinin sayısı birbuçuk milyon kadardı. Ancak. yani komünist politikasındaki görünür ya da gerçek değişmeye karşı muhalefet sonucunda ortaya çıkmış. ve kabataslak Anarşistler diye tanımlanan C.U.U. savaşta zafer olmayınca herşey anlamsızdır. çünkü ilk «devrimci» günlerde her çeşit insan U.T. parlamenter demokrasi için çarpışıyoruz.C.T. .C.U.C.M. Bundan ötürü.U.I. yani —sosyalist sendikaların. yalnızca ilerlemeye engel olmakla kalmayıp.O. Siyasal teori açısından önemli olan yalnızca üç partiydi.» P.U.O. P. P.T.M. Bu aşamada biz. etkili olabilmek için.N. kısmen de İşçiler ve Köylüler Bloku denen daha eski bir partinin üyelerinden kurulmuştu.U. ama şimdi tümüyle. Ben.N.S. kuşkusuz savaşın önemi dışında. İspanyollar arasında da durum hep aynıydı ve alabildiğimiz gazetelerin çoğu partilerarası çatışmayı konularının en önüne almışlardı. devrimi ileri götürmekten söz etmenin zamanı değildir. P.U.S. T. Herşey bir yana. gerçekte ihanet halindedir. Yerel komiteler yerine. Haziran 1937'de 40.C. sağır ya da budala olması gerekirdi.C.P.C.O.. P. İşçilerin denetimi edebiyatına ve papağan gibi tekrarlanan devrimci sözlere sıkı sıkıya bağlanmak faydasızda değil. yukarıdaki açıklamalardan.leri durmadan tartışıyorlardı. kesinlikle bir işçi sınıfı örgütüydü.O. ama komünist görüşü ile sağ-kanat Sosyalist görüşü her yerde aynı sayılabilirdi.000.S. karşı-devrimci bile olabilir.'yi ilk önce anlatmalıyım . U. siyasal organıydı. İspanya'nın bir başka yerinde Sosyalistlerle Komünistler arasında hiç böyle resmî bir birleşme olmamıştı. katlanamayız. proletarya diktatörlüğü için değil. Şimdi. P.U. komünist denetimi altındaydı ve Üçüncü Enternasyonal'e bağlıydı. Savaşın başında Katalan Komünist Partisi de dahil olmak üzere çeşitli marksist partilerin birleşmesiyle kurulmuştu. «çizgi»sinden söz edildiğinde. P.'un verileri73 . İnsanın çeşitli partilerin neyi savunduklarını bir nebze anlamaması için.'un çeşitli tarihlerdeki üye sayısı şöyleydi: Haziran 1936'da 10.S. (Union General de Trabajadores)'in. düpedüz kötüdür. Kabaca söylendikte. memurların ve zengince köylülerin— partisiydi.T. gereği gibi yetiştirilmiş ve birleşik komuta altında baştan aşağı silâhlandırılmış bir ordumuz olmalıdır.'ye katılmayı faydalı bulmuşlardı. bütün noktalarda ayrılıyordu. son birkaç yıl içinde birçok ülkede «Stalinizm»e.U. (Partido Obrero de Unificacion Marxista).G. «çizgi»si.S. niyeti bu olmasa bile.N.M. Kolektifleştirmeyi zorla uygulamaya kalkarak köylülerin yabancılaşmasına göz yumamayız ve bizim safımızda çarpışan orta sınıfları ürkütmenin sonuçlaınna da.C. çünkü Faşistler'ce bize karşı kullanılabilecek bölünmelere yol açar. beden işçilerinin birçok kesimlerini içlerine almışlar. bu sayılar P.M. devrimci kargaşalığı dağıtmak zorundayız.O. Katalonya (*) P. en önemlisi olduğundan P. gerçekte bunun Komünist Parti «çizgi» si anlamına geldiğini açıklamak gerekir. «çizgi»si aşağı yukarı şuydu : «Şimdiki halde savaşı kazanmaktan başka hiçbir şey önemli değildir. Bundan ötürü bu an. Sendikaların iki bloğu içiçe geçmişti ama bu ikisinden C. (Partito Socialista Unificada de Cataluna) Katalonya'nın (Birleşmiş) Sosyalist Partisi idi.U.000.

dışında fazla etkili değildi ve başlıca önemi üyelerinin siyasal bilincinin olağanüstü yüksek olmasından ileri geliyordu. ayrıcalığa ve adaletsizliğe olan nefretleri tümden gerçekti.O.F. olsa olsa faşizmi arka kapıdan içeri almış olursunuz. İşçiler silâhlı kuvvetleri denetimleri altında tutmazlarsa. kapitalizmin bir biçimine karşı. toplam iki milyon üyesiyle mudir. zorunlu olarak. gibi endüstri kollarında çalışan işçilerin bütün endüstri üstünde denetim sahibi olması. sözüm ona devrimcilerin çoğuna ters düşüyorlardı. Bundan daha aşağı bir amaca razı olmanız halinde.M.T. Anarşizm İspanya'da derinlere kök salmıştır. Felsefece. Bu arada işçiler. Gevşek bir terim alarak «Anarşist» sözü. Özellikle.A. adları dillere destan olarak.A.. koşullar onları merkezî idarede görev almaya zorlamış. Karşıt bir tahmin yukarıdaki sayıların. Burjuva «demokrasi»si yalnızca. bütün İspanyol kuvvetleri arasında en iyi savaşçılardı. Bundan çok sonra da Anarşist milis gücü. ya zaferi Franco'ya kaptırırsınız.T. tekstil fabrikaları .'un bir miktar etkili olabildiği örgüt yalnızca C.N. Ne var ki. C. Anarşistler daha az dogmatikçe olmakla birlikte.U. Anarşistler. Katalonya'daki kalesi Lerida'ydı. bu gerçek bir anarşist örgüttü.M. her partinin üye sayısını çok abarttığıdır. En son nokta. Anarşistler'di. «çizgi»si de aşağı yukarı şuydu : „ «Faşizme burjuva «demokrasi» si yoluyla karşı koymaktan sözetmek saçmadır.N. İspanya'daki siyasal partilerin üye sayılarına ilişkin olarak kesinlikle söylenebilecek tek şey. C.N.O. Savaş ve devrim birbirinden ayrılamaz. P. 1937 Şubat'ından itibaren. Hiçbir sendika bloğunu temsil etmiyordu. çok çeşitli kanılara sahip bir sürü kişiyi kapsayan bir biçimde kullanılıyordu.I. o kadar ki. Savaşın ilk iki ayı boyunca durumu kurtaranlar. bir kerteye kadar biraraya gelebiliyorlardı. Komünist vurgusu daima merkeziyetçilik ve etkililik. kazandıkları her hakka sıkı sıkıya yapışmalı-dır. yani toplumun hedef aldığı biçim bakımından bu ayrılık.G. Komünistler'den temelli olarak ayrılıyorlardı. muhtemelen tüm İspanyollar'ın olduğu gibi. M. (Federation Anarquista Iberica) idi ki.N. 74 azzam sendikalar blokunun siyasal organı F. anarşist değildiler. disiplinsizliklerine rağmen. yine onun her an birincisine dönüvermeye yatkın olan başka bir biçimi adına savaşmak demektir.T. herkesten çok. üyeleri bile..M. bir vurgu davasıdır. katıksız anlamında.U.A.O. Rus nüfuzu çekildiğinde komünizmi söndüreceğe benzer. ana hatlarıyla şunları savunuyordu: O Ulaştırma. (3) Burjuvazi ve Kilise'ye karşı taviz kabul etmez bir düşmanlık. Hükûmet'e girmekle de tüm ilkelerine karşı gelmişlerdi. Uygulamaya ilişkin olarak.O. ama fiilî parti üyeleri genellikle U. 75 . muhtemelen. dörtte birini doğru kabul ederdi. Yine de P.vb.» Anarşist görüşü tanımlamak daha da zordur.O. P. herhalde. .U.'un sloganını kabul etmişlerdi. ama bağdaştırılacak gibi de değildir. ya da. milisleri çoğunlukla C. Ve. ilkeleri hayli belir-siz olmakla birlikte. Anarşistler ve P. «demokrasi» adına faşizme karşı savaşmak. her zaman bir parça Anarşist felsefeye bulanmış olmakla birlikte.U. savaşın başından beri olağan Sosyalizm yönünde hareket etmişlerdi.'yi (Confederation Nacional de Trabajodores) oluşturan.T.U. kandırılacaklarına emin olabilirler. kapitalizme verilmiş başka bir addır. komünizm ve anarşizm iki kutup gibi ayrı şeylerdir. P. herhangi bir şeyi yarı-burjuva Hükûmet'e teslim ederlerse. üyeleriydi.. gibi. F. Faşizme karşı tek gerçek seçenek işçi denetimidir. Faşizm de öyledir.I.U.'ye bağlıydılar.I. parlamenter demokrasi yerine işçi denetimini hedef aldıkları için. silâhlı kuvvetler işçileri denetimleri altına alır.T.M. İşçi milisleri ve polis güçleri şimdiki durumlarında tutulmalı ve bunları «burjuvalaştıracak» her çabaya karşı direnilme-lidir.O. idi. en önemli olanıydı. (2) Yerel komitelerle idare ve her türlü merkezî otoriteciliğe karşı direnme.M. en az belirgin olmasına karşın. anarşist vurgusu ise özgürlük ve eşitlik üzerindedir. P.

Rus silâhları ve başlıca komünist denetimi altındaki 76 birliklerin yaptığı muhteşem Madrit savunması. Burada yalnızca.O. savaşın tarihi başka türlü olabilirdi.C.M.U.O. P. P.Anarşistle^ P. gazeteleriydi. mantığını anlamama rağmen. afişlerde.M.O. sahip olmuş olsalardı. Komünistleri İspanya'nın kahramanları haline getirmişti. Bu arada. birkaç ay ilerisini gören sağduyu açısından daha iyiydi.S. Milislerin söyledikleri şarkılar da böyleydi. ancak düpedüz anti-faşist ya da soyut düzeyde devrimci oluyordu. O sırada.O. P. Birisinin söylediği gibi. benim sık sık gördüklerim. gazetelerde. 77 .. Komünistler güç kazanmışlardı ve üye sayısı. kısmen devrimcilere karşı orta sınıflara başvurarak.U.U. bu besbelli.M. anarşizme kuşku ile bakıyordu. ve Sosyalistlerin sol kanadı. Liberaller ve Komünistler.U. çünkü basın sansürü başlıca komünist denetimi altındaydı. tepelendiğinde. P. Anarşistler ve biz iş yapmazken — bana öyle geliyordu— Komünistlerin savaşı sürdürmeleri oldu.U.U.'un günü birliğine kararlaştırılan politikası. işin başında birleşecek ve gerçekçi bir politikayı dirençle yürütecek sağduyuya.O. Hem. aksi takdirde daha büyük bir kitleyi peşlerinden sürükleyebilirlerdi. P. Sonradan.U. bana hayli abes görünüyordu. P.O. bundan önce de böyle olmuş olmalıydı.U. yıkıcı sayılan her-hangibir şey yazdıklarında.M. karşıtlarına oranla P. Anarşistlerle Sosyalistler arasında nuh-u nebiden kalma kıskançlıklar vardı.M.O. işçi denetimini savunan C. fakat kısmen de yalnız bu insanlar savaşı ka zanmaya yetenekli göründüklerinden çok genişlemişti. Mayıs'ta Barselona' daki çarpışmaya katıldığı zaman.I. ve komünist basını yakından incelediğimde.U. «Stalinizm»e pek yeğinlenecek birşey değildi.M. propagandası vb.' unkine yeğinlediğimi anlamak çok kolaydır. kitaplarda. güçlerin sıralanması şöyleydi: Bir yanda. Üstelik.U. aynı zamanda katıksız anarşist görüş açısından P.O. Fakat. polemiklerini başlıca gazete makalelerine saklıyorlardı. Komünistlerin saldırıları ise çok farklıydı. devrimci partilerin oyunu ellerine almış göründükleri ilk dönemde bu olanaksızdı. Bu sırada benim komünist görüşü neden P. P. genellikle kişisel iftiralara girişmediklerini söylemek gerekir.'yi desteklemeleri bir iç güdüden ileri gelmiş ve sonradan P. Kısacası. C. sözü edilemeyecek kadar kötüydü. kapatılmak ya da para cezasına çarptırılmak tehdidiyle karşı karşıya bulunmaları demekti.M. İspanya içinde de çok zarar gören bir durumdaydılar. kendi ülkelerinin dışındaki basında hiçbir destekleyicileri yoktu.'un devrimci arıklığı. öte yanda merkeziyetçi hükümet ile silâhlı orduyu savunan sağ kanat Sosyalistler. komünist taktiği iki tarafı biraraya getirmeye eğilim gösteriyordu.U. bunların «karşı-devrimci» P. La Batalla ve Adelante adlı P. ve Sosyalistlerin bir kesimi.M.M. P. Maamafih. Herbirşey bir yana.N.A. Ne de olsa.O.O. onu savunmak için seslerini yükseltmeye cesaret edenler yalnızca Anarşistler olmuştu. Bu sırada.U. bu da. heryerde menhus bir partilerarası düşmanlık sürüp gidiyordu. Komünistlerin tersine.U. tepemizde uçan her Rus uçağı bir Komünist propogandasıydı.T. Komünistlerin kesin pratik bir politikaları vardı ki. bunların devrim üstüne sonsuz söylevler çekmelerine ve Le-nin'den ad nauseam (uyutuncaya kadar) parçalar vermelerine rağmen. broşürlerde.N.U.'un hakkını yememek için. bana ukalâca ve usandırıcı geliyordu.S. F. asıl önemli olan savaşı kazanmaktı.C.U.'un neredeyse kusursuz olduğunu anladım.O. bu söylediğim şeyler herkeste ortak bir duyguydu.M.M.T.M. onların olanakları çok daha dardı.'ye durmadan kusur bulmaları.O. Herşeyi bastıran. komünist saldırı çizgisi hakkında kısa bir fikir verebilirim. gazetelerinin. marksist olduğundan. Bunlardan bazılarına bu kitapta daha sonra değinmek zorunda kalacağım.'un «Troç-kizm»i de. Daha geniş halk kitlelerine yönelik büyük renkli afişleri (okuma yazma bilmeyenler çok olduğu için İspanya'da duvar ilânları önemlidir) partilere saldırmıyor. kabaca söylendikte.M.O.

işin içine komünist taktiklerinin niteliği girdi. Cephede tanıdığım P.O. hemen devrim taraftarıydı. bende büyük bir saygı uyandırdı. P.'un. öte yanda Daily Warker de Franco'nun Yabancılar Lejyonunun her Avrupa ülkesinin katil.U. Bu masal.. bu gibi şeyleri gerideki gazetecilere bırakıyorlardı. P. İlk önce yavaş yavaş deneyerek. Savaşın insanı en çok dehşete düşüren özelliklerinden biri. dosyalar dolusu İngiliz gazetesini incelemek zorunda kaldım. Faşist-ler'in kılık değiştirmiş bir çetesinden başka birşey olmadığı ilân edildi. ama savaş propagandasının niteliği yüzünden bunu hiçbir zaman anlayamazdınız. Bize karşı risaleler yazan ve gazetelerde bize kara çalanlar. kendi vatanlarında güvenlik içindeydiler. casus ve böyle şeylerdik. şamatalar. Partiler-arası çatışmanın iftiraları bir yana. mermilerden ve çamurdan yüzlerce mil uzakta. P.M.O.O. ön cephe siperlerinde donmakta olan sekiz on bin asker. Bunun pek hoş birşey olmadığını itiraf etmeliyim. beyaz kadın taciri. 1937 Ekim'(*) Manchester Guardian'ın bir istisna olduğunu belirtmeliyim.U. biz.O.O. böylece savaşı tehlikeye soktuğunu iddia ediyorlardı. propagandasının Hükümet kuvvetlerini böldüğünü ve zayıflattığını. Troçkist.S. Fakat. Üstelik. duvar ilânları. Buraya kadarı iyiydi ve her iki taraf için de söylenecek çok şey vardı. sonra Londra ile Paris'te gayet inandırıcı birtakım kişilerin. Valencia'daki gazete idarehanelerindeydiler.M.C. (*) Bütün içtenliğimle bizim tarafımızda —yani Hükümet tarafında— savaşın olağan.M. hiç değişmez bir biçimde doğrudan doğruya savaşmayanlardan gelmesidir.U. özellikle insan bazı kişilerin bundan sorumlu olduğunu düşünürse. Ben nihai olarak aynı kanıda olmamama rağmen. bu çocuğun kılık değiştirmiş bir Faşist olduğunu ispatlamak için risaleler yazıp durduğunu düşün78 mek hiç de güzel değildi. vb. bundan Komünistler'i haklı gösteren kanıtlar çıkarılabilirdi. bütün o bilinen savaş-edebiyatı. Sağ ve Sol gazeteleri aynı anda aynı kötülemelerin bok çukuruna dahverdiler. dürüstlüğü ile.M. arasındaki kavga taktik konusundaydı. sonra daha yüksek sesle..'un Hükümet kuvvetlerini yalnız yanlış düşünmekten ötürü değil. emperyalist savaşlardan farklı olduğunu hissediyordum. P. «Troçkist» bir örgüttü ve «Fran-co'nun Beşinci Kolu»ydu. işçi sınıfından yirmi bin kadar kişi düpedüz düşmandan para alan hainlerdi. bile bile böldüklerini iddia etmeye başladılar. Komünistler ise değildi. faşizme karşı çarpışmak için İspanya'ya gelip hayatlarını ve milliyetlerini feda eden yüzlerce yabancı da dahil.M. milisleri. Bizim büyük gazetelerimiz içinde Manchester Guardian. Demek ki. haydi bilemediniz. İşte bizim için hep bunlar söyleniyordu. Daily Mail'in duvar ilânını hepimiz hatırlarız: «Kızıllar Rahibeleri Haça Geriyor». Franco ve Hitler'den para alan. Komünistler P.O.U. esrarkeş ve süp-rüntü sürülerinden oluştuğunu söylüyordu. bu türlü alıntılarla bir düzine kitap doldurabilirdim.U. Komünistler'le P. korkak.U. Toplamaya kalksam. Bu kitaba ilişkin olarak. gerilmiş bembeyaz bir yüzle battaniyeler arasından bakışını görmek.. Onbeş yaşında yaralı bir İspanyol çocuğunun tezkere üstünde cephe gerisine taşınışını. 79 .bütün bunlar hep döğüşmeyen ve çoğu kez savaşmaktansa yüz mil koşmaya razı olacak kimseler tarafından yapılıyordu.Yüzeyde. bangır bangır öten yalanlar ve nefretten oluşan tüm savaş propagandasının. kahramanlık şişirmeleri. cart curtlar. Çarpışma daha başlar başlamaz. düşmanın kötülenmesi . kaatil.U. baştan aşağı sol basının da sağ basın kadar sahteci ve dürüstlükten uzak olduğunu öğrenmek oldu. Faşist hain. Enternasyonel Tugay'dan zaman zaman karşılaştığım Komünistler bana hiçbir vakit Troçkist yahut hain demediler. faşist davaya yardım olsun diye sahte-devrimci bir politikada direnen. Bu savaşın benim üstümdeki en müthiş etkilerinden biri. yoluyla bütün İspanya'ya yayılmıştı ve tüm dünyanın komünist ve komünist taraftarı basınında da durmaksızın tekrarlandı.M.

Bazen. cephedeki siperlere yanaşmaz bile. Kâğıt üzerinde Komünistler'in görüşü iyi birşeye benziyordu.M. za-man geçtikçe Komünistler ve P. milisleri tarafından sofuca kabul edilmesine rağmen. Arthur Bryant «Muhafazakâr bir tüccarın bacaklarını testereyle kesip atmanın» Hükûmetçi İspanya'da «olağan» bir şey olduğunu ilân ediyordu. Belki de. Komünistler'in ve Liberallerin. Bu. Her eylem askerî gereklilik adına yapılıyordu. daha sonralarına kadar da— Anarşistler ve P. gazeteciler bağrışır ve palavracı yurtseverlerin hiçbiri kısacık propaganda gezilerinin dışında. «İleri gitmek zorundayız yoksa gerileriz» diyen P. Komünistler'in uğraştığı şey. avukat. Bütün bu zaman süresince cephedeydim.S. bütün savaşlarda böyledir. bu bahane hep hazırdı. Bunun için iyi bir nedenim vardı. tersine böyle bir şeyin hiçbir zaman olmamasını güvenceye almaktı.C. bu kanıya teorik bir noktadan gelmemiştim.'un haklı. denetimi altındaki Aragon cephe şeridinde. askerler çarpışır. Mamaafih. çizme yalama. seçimin devrimle faşizm arasında yattığını söylediklerinde. bu tutum gitgide belir-ginleşiyordu. aynı elbiseleri giyiyor. daha doğrusu Komünistler'den daha haklı olduğuna karar verdiğimde. dilenci.U. içimden yüzlerine gülmek gelmişti. uçağın savaş koşullarını değiştirdiğini düşünerek rahatlıyorum.M. bunun bütün İspanya'da da varolduğunu hayal edecek kadar safdildim daha İspanyol işçi sınıfının aşağı yukarı en devrimci kesimi arasında. bir göz boyamadan başka bir-şey değildi. «savaşı kazanana dek devrimin sözünü edemeyiz» demeğe gelen komünist görüşünü kabul etmiştim.M.inde bile hâlâ New Statesmen bize Faşistlerin canlı çocuk gövdeleriyle yaptıkları barikat hikâyelerini (barikat yapmaya en yaramayacak şey) anlatıyordu. Fakat ortada şu fark vardı: gazeteciler en öldürücü sözlerini. topuk vurup selâm verme hiç yoktu. gerçekteki davranışları.O. Barselona'dan Ocak başlarında ayrılmış ve Nisan'a kadar izine çıkmamıştım. ama bana bir iç ağız kavgası gibi görünmüştü.U. zamanında bunu fazla ciddiye almamıştım. işçileri üstün bir 81 . Zaman ilerleyip iktidar işçi sınıfının elinden giderek daha çok sıyrıldıkça ve her renkten devrimciler daha çok kodese tıkıldıkça. ama etkisi. köylü ile milis hâlâ eşit olarak biraradaydılar. bunu iyi niyetle önerdiklerine inanmayı güçleştiriyordu.O. Sık sık tekrarlanan «Önce savaş. uşak takımı. ama devrimi geri itmeye yetenekli olabileceklerini kavrayamamıştım.O. aynı yemeği yiyor ve herkese «sen» ve «yoldaş» diye hitap ediyordu. biribirleri hakkında Faşistler için kullandıklarından daha acı sözler yazmaya başladılar. düşman için söylerler. sonra devrim» sloganı. savaş kazanıldığında devrimin devam edeceğine dürüstçe inanan ortalama P. ancak.O. bunu yazmanın savaşmak yerine geçtiğine inanırlar.M. General ile er. Mr. Bütün olarak ele alındıkta. rahip. başka kesimlerde olup bitenlerden soyutlanmış olduğumu idrak etmemiştim. Eşitlik havasını teneffüs ediyordum. Bunları yazanlar asla savaşa gitmezler.. bir ölçüde bir rastlantı sonucu. muhtemelen. Devrimci atmosfer. görüşünü değil. savaş karşısında salt askerî bir tavır alınamayacağını.U. Siyasî yönden benden daha bilgili arkadaşlarım bana. Sonradan P. cephede toplumsal ve siyasal hava değişmiyordu. tarihte daha önce eşine rastlanmamış bir manzara görebiliriz: gövdesinde kurşun deliğiyle bir savaş taraftarı. İspanya'da devrimi uygun bir zaman kadar ertelemek değil. orospu.U. herkes aynı parayı alıyor. olağan olarak.U. oysa bu olayda. Gazetecilerin ilgilendiği kadarıyla bu savaş bütün öbür savaşlar gibi bir üç kâğıtçılıktan ibaretti. bundan sonraki ilk büyük savaşta. aynı ko80 şullar sürdü gitti. hiç olmazsa dış görünüş bakımından. Bu husumetin birşeyleri değiştireceğine ya da gerçekten bağdaştırılamayacak bir politika farklılığı olduğuna inanmıyordum. bütün bu zaman —gerçekten. devrimin ilerlemesine karşı direndiklerini kavramıştım. Partilerarası düşmanlık herkesin canını sıkıyordu. patron-smıfı. onu ilk tanıdığım zamanki gibi kaldı.

durumdan geriye almak ve savaş sona erdiğinde kapitalizmin yeniden sahneye girmesine karşı direnemeyecekleri bir duruma itmek oluyordu. Lütfen, sıradan Komünistlerin, hele hele Madrit dolaylarında kahramanca can veren binlerce Komünistin aleyhinde hiçbir şey söylemediğime dikkat ediniz. Fakat parti politikasına yön verenler bu adamlar değildi. Daha yukarıdakilere gelince, gözleri açık hareket etmediklerine inanılamaz. Fakat, devrim kaybedilse bile savaş kazanılmaya değerdi. Ne var ki, işin sonunda, komünist politikasının uzun vadede zafere yöneldiğinden de kuşkulanmaya başladım. Çok az kişi, savaşın değişik dönemlerinde farklı politikaların uygun düşeceğini düşünmüş gibidir. Anarşistler, muhtemelen, ilk iki ayda durumu kurtardılar, ama belirli bir noktanın ötesinde direnişi örgütlemeye yetenekleri yoktu. Komünistler, muhtemelen, Ekim-Aralık aylarında durumu kurtardılar, ama savaşı kazanmak ayrı bir davaydı. İngiltere'de komünist savaş politikası hiç kuşkusuz kabul edilmişti, çünkü bununla ilgili eleştirilerin basında yayınlanmasına pek izin verilmemişti, ayrıca, devrimci kargaşaya son vermek, üretimi hızlandırmak, orduyu etkinleştirmek diye özetlenen genel çizgisi, gerçekçi ve yetenekli bir izlenim yaratmıştı. Bu politikanın iç zayıflıklarına işaret etmek yerinde olur. Her devrimci eğilimi denetim altına almak, savaşı imkânlar elverdiği ölçüde olağan bir savaş yapmak için, fiilen var olan birtakım stratejik fırsatları fırlatıp atmak gerekli hale gelmişti. Aragon cephesinde nasıl silâhlandığımızı, ya da silâhtan yoksun olduğumuzu anlatmıştım. Silâhların, bunları sonradan devrimci amaçlarla kullanacak olan Anarşistlerin eline geçmesinler diye kasten alıkonulduğunda çok az kuşku vardır. Bu yüzden, Franco'yu Bilbao ve muhtemelen Madrit'ten geri çekilmek zorunda bırakacak büyük Aragon hücumu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Fakat bu nisbeten küçük bir davaydı. Daha önemlisi, bir kere savaşın amacı «demok82

rasi için savaş» olarak daraltılınca denizaşırı işçi sınıflarının yardımı için geniş ölçüde çağrıda bulunmak imkansızlaşmıştı. Eğer gerçeklerle yüzyüze geleceksek itiraf etmek zorundayız ki, dünya işçi sınıfı İspanyol Sava-şı'na benimsemeden bakıyordu. Bunların onbinlercesi döğüşmek için geldi, ama milyonlarcası da duyarsız kaldı. Savaşın ilk yılı boyunca tüm İngiliz halkının çeşitli «İspanya'ya yardım fonları» na çeyrek milyon sterlin kadar bağışta bulunduğu hesaplanmıştır —muhtemelen, bir tek haftada sinemaya giderek harcadıkları paranın yarısından azını. Demokratik ülkelerde işçi sınıfının gerçekten İspanyol yoldaşlarına yardım edebilecekleri yol, endüstriyel eylemlerdi— grev ve boykotlar. Bunun gibi şeyler hiç olmadı değil, başlamadı bile. İşçi ve komünist önderleri her yanda, bunun düşünülemeyecek birşey olduğunu ilân ettiler. Kuşkusuz haklıydılar, şunun için ki, seslerinin en yüksek perdesiyle «kızıl» İspanya'nın «kızıl» olmadığını haykırıyorlardı. 1914-18'den beri «demokrasi için savaş» kötü bir söz olagelmişti. Yıllardır Komünistlerin bizzat kendileri militan işçilere «demokrasi» nin kapitalizme verilmiş kibar bir isimden başka birşey olmadığını öğretmişlerdi. Önce «demokrasi üç kâğıtçılıktır» demek, sonra da «demokrasi için çarpışın» demek iyi bir taktik sayılmaz. Arkalarında Sovyet Rusya'nın büyük prestijiyle, dünya işçilerine «demokratik İspanya» adına değil de, «devrimci İspanya» adına seslenmiş olsalar da, karşılık bulamayacaklarına inanmak güçtür. Fakat hepsinin en önemlisi, devrimci olmayan bir politikayla Franco'yu arkadan vurmak olanaksız değilse bile, zordu. 1937 yazında Franco, aşağı yukarı aynı sayıda birliklerle, Hükümetin tuttuğundan daha geniş bir nüfusu denetim altında tutuyordu. —kolonileri de sayarsak bu nüfus çok daha fazlaydı. Herkesin bildiği gibi, geride düşman bir nüfus varsa, haberleşmeyi korumak, sabotajları önlemek v.s. için eşit sayıda asker olmadan, savaş alanında orduyu ayakta tutmak olanaksızdır. Onun içindir ki, besbelli Franco'nun gerisinde hiçbir
83

gerçek halk hareketi olmuyordu. Bölgesindeki halkın, en azından şehir işçileri ve fakir köylülerin, Franco'yu sevmeleri ya da istemeleri akıl almayacak birşeydi, ama sağa doğru her kaymada Hükûmet'in üstünlüğü daha az belirgin hale geliyordu. Herşeyi apaçık ortaya koyan, Fas örneğidir. Fas'ta neden hiç ayaklanma olmuyordu? Franco kepaze bir diktatörlük kurmaya çalışıyordu ve Faslılar, onu, Halk Cephesi Hükûmeti'ne tercih ettiler. Kolay anlaşılacak gerçek şudur ki. Fas'ta bir ayaklanmayı yüreklendirecek hiçbir atılım yapılmamıştı; çünkü böyle bir hareket, savaşa devrimci bir nitelik vermek demek olacaktı. Faslılar'ı, Hükûmet'in iyi niyetine inandırmak için ilk yapılması gereken şey, Fas'ın bağımsızlığını ilân etmek olurdu. Fransızlar'ın bundan nasıl hoşnut olacaklarını tasavvur edebilirsiniz! Savaşın en iyi stratejik fırsatı, Fransız ve İngiliz kapitalizminin gönlünü etmek gibi boş bir umutla fırlatılıp atılmıştı. Komünist politikasının tüm eğilimi, savaşı, Hükûmet'in yoğun bir biçimde engellendiği olağan ve devrimci olmayan bir duruma indirgemekti. Böyle bir tür savaş ise, mekanik unsurlarla kazanılmak zorundadır, yani sınırsız bir silâh stokuyla! Hükûmet'e silâh verenlerin başında gelen S.S.C.B., İtalya ve Almanya ile karşılaştırıldığında coğrafî yönden çok elverişsiz bir konumda bulunuyordu. Belki, P.O. U.M.'un ve Anarşistler'in «savaş ve devrim biribirinden ayrılamaz» sloganı, ilk bakışta sanıldığından daha az hayalciydi. Komünistler'in devrim aleyhtarı politikasını yanlış saymakta hangi nedenlere dayandığımı gösterdim, ama savaş üstündeki etkisine gelince, yargımın doğru olmadığını umuyorum. Bu savaşın, ne gibi araçlar kullanılırsa kullanılsın kazanıldığını görmek isterim. Kuşkusuz, henüz neler olacağını söyleyemeyiz. Hükümet yeniden sola kayabilir. Faslılar kendiliklerinden ayaklanabilirler, İngiltere İtalya'yı rüşvetle buradan uzaklaştırmaya karar verebilir, savaş işe hile karışmadan askerî araçlarla ka84

zanılabilir, bilinmez ki... Yukandaki fikirleri olduğu gibi bırakıyorum, nereye kadar haklı ya da haksız olduğumu zaman gösterecek. Fakat 1937 yılının Şubat ayında olayları bu ışık altında görmüyordum. Aragon cephesindeki eylemsizlikten hasta olmuştum, henüz çarpışmada kendi payıma düşeni yapmadığımın belirgin bilinci içindeyim. Bazı bazı Barselona'da asker toplamak için —yoldan geçenleri suçlayarak «Sen demokrasi için ne yaptın?» diye soran— asılmış duvar afişini hatırlar ve yalnızca «Ben tayınlarımı yedim» diye cevaplayabileceğimi düşünürdüm. Milise katıldığımda, kendi kendime bir Faşist öldüreceğime söz vermiştim —ne de olsa, hepimiz bir tane hakla-sak kısa sürede tükenirlerdi— oysa daha kimseyi öldürmemiştim, hemen hiç bir fırsat elime geçmemişti. Ve kuşkusuz, Madrit'e gitmek istiyordum. Orduda, siyasî fikirleri ne olursa olsun, herkes, hep Madrit'e gitmek isterdi. Bu da, Uluslararası Tugay'a geçmek demekti; çünkü şimdi P.O.U.M.un Madrit'te pek az birliği vardı, Anarşistler'in birlikleri de eskiden olduğu kadar çok değildi. Şimdilik, cephe hattında kalmak zorunluydu kuşkusuz; ama herkese izne çıktığımızda Uluslararası Tugay'a geçeceğimi söylüyordum —bu da, kendimi komünist denetimi altına sokmak istiyorum demekti. Birçokları beni caydırmayı denedi, ama hiç kimse işime karışmaya kalkışmadı. Hakçası, P.O.U.M. da pek az sapık —düşünce avcılığı vardı, içinde bulunduğu özel koşulları düşünürsek, yeteri kadar yoktu bile; faşizm taraftarı olmadıkça hiç kimse yanlış siyasî fikirlerinden ötürü kovuşturulamıyordu. Milisdeki zamanımın çoğunu P.O.U.M. «çizgi»sini acı bir dille eleştirmekle geçirdim, ama bu yüzden hiç başım belâya girmedi. Milislerin çoğunun böyle olduğunu sanmama rağmen, partiye siyasî üye olsunlar diye hiç kimseye baskı bile yapılmıyordu. Ben, kendim hiçbir zaman partiye katılmadım— sonradan, P.O.U.M. lâğvedildiğinde buna hayli üzülmüştüm.
85

6
Bu arada, günlük daha doğrusu gecelik devriye ortak görevimizdi. Nöbet, devriye, siper kazma, çamur, yağmur, acı acı öten rüzgârlar, ve arada sırada kar. Gecelerin fark edilecek kadar ısınması Nisan ayının ortalarını bulmuştu. Burada vadide, Mart günleri, parlak mavi gökyüzü ve durmadan uğuldayan rüzgârlarıyla İngiltere'deki Mart aylarına çok benziyordu. Kış arpası bir ayak yükselmiş, kiraz ağaçlarında kızıl tomurcuklar açmaya başlamıştı. Cephe hattı burada, çoraklaşmış meyve ağaçları ve sebze bahçeleri arasından geçiyordu, eğer hendekleri araştırırsanız menekşeler ve zavallı mostralık bir sümbüle benzeyen bir çeşit çiçek bulabilirdiniz. Hattın hemen berisinde, fevkalâde yeşil köpüklü bir ırmak akıyordu— bu, cepheye geldiğimden beri gördüğüm ilk şeffaf su idi. Bir gün, altı haftadır ilk banyomu almak için dişimi sıkıp ırmağa daldım. Sizin kısa banyo diyeceğiniz cinsten bir banyo idi bu, çünkü su esasında kar suyuydu ve donma noktasından da pek yukarıda değildi. Bu dönemde hiç bir şey olmadı, zaten olup biten hiç bir şey yoktu. İngilizler bunun bir savaş olmadığını, kanlı bir pandomim olduğunu söylemeyi huy edinmişlerdi. Faşistler'den gelecek doğrudan bir ateş altında hemen hiç kalmıyorduk. Tek tehlike, her iki tarafta da hatlar ileriye doğru kıvrıldığı için her yönden gelen serseri mermilerdi. Bu arada verdiğimiz tüm kayıplar bu serseri kurşunların marifetiydi. Arthur Clinton'a sol omuzunu parçalayan ve kolunu hareket edemez hale
86

getiren esrarengiz bir kurşun isabet etmişti. Korkarım, hiç bir zaman iyi olmayacaktı. Çok az top ateşi vardı, ama fevkalâde tesirsizdi. Şarapnel parçalarının çığlığı ve çarpışı gerçekten vahşi bir eğlence gibi görünüyordu. Faşistler güllelerini bizim koruyucu duvar üzerine hiç bir zaman atmadılar. Bizim bir kaç yüz yarda arkamızda, çevresindeki büyük çiftlik müştemelâtı, cephenin bu kesimi için dükkân, genel kurmay ve mutfak, olarak kullanılan, La Granja isimli bir kır evi vardı. Faşistler'in asıl vurmaya çabaladıkları yer burası idi, ama beş altı kilometre uzaktaydılar ve iyi nişan alamadıklarından pencereleri çatır çatır parçalamaktan ve duvarları yontmaktan başka bir şey yapamıyorlardı. Yalnızca, ateş başladığı ve şarapnel parçaları her bir yanınızda yere saplandığında, tesadüfen yoldan yukarı geliyor iseniz, tehlikede sayılırdınız. İnsan güllenin sesine kulak vererek, aşağı yukarı ne yakına düşeceğini çıkarmanın esrarengiz sanatını hemencecik öğrenirdi. Faşistler'in bu sırada ateşledikleri gülleler felâket kötü şeylerdi. 150 mmlik olmalarına rağmen yalnızca altı ayak genişliğinde ve dört ayak derinliğinde bir krater açıyor ve hiç olmazsa dört tanesinden bir tanesi patlamıyordu. Faşist fabrikalarmdaki sabotajlar ve içinde barut yerine 'Kızıl Cephe' yazılı kâğıt parçaları taşıyan patlamamış mermilerle ilgili her yerde anlatılan hikâyeler vardır, ben böyle bir şey hiç görmedim. Gerçek şudur ki top mermileri artık hiç ümit kalmamışçasma eskiydi; birisi, üzerine tarih damgalanmış pirinç bir demir başlık buldu, tarihi 1917 idi. Faşist tüfekleri bizimkilerle aynı çapta ve aynı değerdeydi; patlamamış mermiler sık sık tamir edilip yenileniyor ve yeniden ateşleniyordu. Kendi kendine özel bir takma ad edinen eski bir güllenin, her gün bir o yana bir bu yana seyahat ettiği ve bir türlü patlamadığı anlatılıyordu. Geceleri, silâhtan arınmış bölgeye, Faşist hatlarının yakınlarındaki hendeklere yatıp Huesca'daki faaliyetlerini gösteren sesleri dinlemek için (düdük sesleri,
87

Durgun savaş halinde askerlerin istedikleri üç şey vardır: çatışma . cephe hattının bizim kesimimizde yalnız bir tek hareket görüldü. Her şeyin tam harman zamanı durdurulduğu bu bomboş verimli tarlalarda sürünerek ilerlemek çok tuhaf oluyordu. Bu. Sırasında bütün bunlara değecek bir iş gibi görünüyordu. Sonradan. yamyassı etmek zorundaydınız. herhangi bir esaslı eylemin olmayacağını görebilmek için fazlaca bir askerî bilgiye ihtiyacım yoktu. derece derece süngüler. Bazen bir takım adamlar parti parti silâhtan arınmış bölgeye patates toplamaya gidiyordu. Faşist birlikleri devamlı olarak gidip geliyordu ve bunların sayıları dinleyicilerin raporlarıyla belli bir uzaklıktan kontrol edilebiliyordu. Hücum Birlikleri ve Enternasyonal Tabur'un bir kısmı hariç. Sağımızda. Tarlaların ve yemiş bahçelerinin arasında çamur duvarlı kulübeler. milis gücünün geri kalan kısmından çok farklı bir düzeyde idiler— gerçekten. pencereleri yumruklayıp açtığınızda içerisi yakılmış bir kibritle araştırılmaya elverişliydiler. her nasılsa. Bütün bu altı haftalık süre boyunca. Huesca'nın bu tarafında. çelik miğferler ve az miktarda bomba dağıtılıyordu. hatların bir birine daha yakın olduğu yerde hem Faşistler'in hem de bizim dadandığımız küçük bir patates tarlası vardı. daha önce olduğundan daha iyi silâhlanmıştık. hâlâ hiç bir şey olmuyordu. Stratejik nokta. «Ne zaman saldıracağız? Niçin saldırmıyoruz?» soruları. ama yine de hiç kuşkuya yer vermiyecek biçimde döğüşmek istiyorlardı.daha çok sigara. Bir çuval dolusu bulursanız. ama bu araştırma dört ayak üzerine yerde sürünerek yapılmak zorunluğun-daydı. acaba bu savaşta Hükümet tarafındaki harekâtın 89 . ve bir haftalık izin. Her askerin elli atımlık cephanesi vardı.U. Biz şimdi. Eğer Faşist makinalı tüfekçiler sizi farkederse bir kaç tarla berinizde kurşunlar toprağı keserken kendinizi bir kapının altında solucan misali kıvrılan sıçan gibi. Benim sırf birliklerin çarpışma ruhunu ayakta tutmak için önceden tasarlanarak yayıldığını düşündüğüm gelecek çatışma söylentileri ortalıkta dolaşıyordu. bir şey oluyormuş gibi bile görünmüyordu. Her zaman kilise çanlarını haber vermemiz emredilmişti. Daha ilerde bir tarla daha bulduk. Merak ediyorum. tarla bizim makinalı tüfeklerin hâkimiyeti altında olduğundan Faşistler yalnız gece gelebiliyorlardı. Jaca'ya giden yoldu. İspanyollar ve Ingilizler'den gece gündüz işitilen sorulardı. ortalıkta siper alınacak hiç bir şey olmadığından patatesleri göbeğinizin üstünde çalmak zorundaydınız— yorucu bir iş.otomobil kornaları ve bunun gibileri) devriyeler gönderiliyordu. Anarşistler Jaca yoluna saldırıya geçtiklerinde bizim görevimiz «tutma saldırıları» yapmak ve Faşistleri birliklerini öteki taraftan boş yere çevirmeye zorlamak olmuştu. Ve. Bir gece. aşağı mutfağa götürebilir ve bir şişe dolusu kahveye trampa edebilirdiniz. bir mil ötede. Batallion de Choque adı verilen özel bir tabur halinde örgütlenmişlerdi. Geçen senenin ürününe hiç dokunulmamıştı. Faşistler bizi dehşet kızdıran bir biçimde topluca gelip bütün tarlayı temizlediler. Budanmamış asmalar toprağın üzerinde yılan gibi uzanıyordu. Çarpışmanın ne demek olduğunu düşünürseniz askerlerin döğüşmek istemesi tuhaftır. mısır koçanları taş gibi olmuş. çünkü patatesler gittikçe azalı88 yordu.O.'da görevli bir kaç yüz Alman mültecisi vardı.M. İspanya'da gördüğüm herhangi bir kimseden daha çok askere benziyorlardı. hayvan pancarı ve şeker pancarları aşırı büyüyerek muazzam odun yığınları haline gelmişlerdi. Her zaman olduğu gibi saldırı berbat olmuştu. Anlaşılan Faşistler çarpışmaya girmeden önce hep ayin yapıyorlardı. Askerî görüş açısından. Baskın Birlikleri'miz Monicomio'ya —Faşistler'in tahkim ettiği metruk bir tımarhaneye— saldırdığı sırada oldu. Bazen küçük bir balta ya da bir Faşist matarası (bunlar bizimkilerden iyiydi ve hararetle aranıyordu) gibi değerli ganimet parçasına rastgelirdiniz. Gündüz vakti de aynı şekilde araştırma yapabilirdiniz. hiç olmazsa şimdilik. P. Biz oraya gündüzleri giderdik.

Bütün giydiklerimizi yakmanın dışında bilinen bir başka kurtuluş yolu da yoktur. bu alçak hayvanları en aşağı bir kertede tutmayı becerdik. Çeşitli vücut haşereleri üstüne büyük bir tecrübe edindim. hiç olmazsa hava yeterince ısındığı zaman. yalnızca tabanları ip örgülü sandallar giyiyorlardı Her yerde hurda. Hiç sütümüz olmamasına. Üniformalarımız lime lime olmuştu. iki yüz yarda uzaktayken bir bomba fırlatarak Faşistler'i uyardı. ortalıkta bulunabildiği zaman. Hastaneye gitmek zorundaydım. giyecek. kendilerini daha mutlu hissederlerdi. tütün.. hâlâ soğuk olmasına rağmen hava bitli olmaya yetecek kadar ısınmıştı. yiyecek. Bir kısmını yatakta geçirmek üzere orada on gün kaldım. parıltılı minik pirinç tanelerine benzeyen beyaz yumurtalarını bırakırlar. muvazzaf ordu subaylarından biriydi—sadakatlerinin derecesi kuşku götürür olduğu halde Hükümet bu subayları hizmete almakta İsrar etmişti. sonra günde sekiz taneye. sigara. Bitten başka hiç tür şey beni o buz gibi soğuk ırmağa girmeye zorlayamazdı. baskın hareketi artık baskın olmaktan çıkmıştı. Savaşın Görkemi. bir ocak ateşini iki gün aralıksız yalnızca ve yalnızca postallarla yaktık— hiç de fena yakıt değildi. mum. Biz yumurtalarını yakmak ve katlanabildiğimiz kadar sık yıkan90 mak yoluyla. her şey ya oradaki pcstahanede reddediliyor ya da bunlara Fransa'da el konuluyordu. tütün barikadın Franco tarafına gidiyor olsaydı. Bir keresinde.kaç tanesi berbat olmamıştı? Baskın Birlikleri Manicomio'yu şiddetle hücum ederek zaptettiler. özellikle tütün. çay bir tanrı nimetiydi. gerçekten!. ani bir korku ya da hiyanet yüzünden. tepeden püskürtüldüler ve gece inerken Baskın Birlikleri Manicomio'yu bırakmak zorunda kaldılar. Senlac ve Thermopylae'de döğüşmüş insanlardan herbirinin husyelerinde ağır ağır gezinen bitler vardı. Öteki böcekler. Bunları idare eden yüzbaşı. Görevlerini soyluca yerine getirdiler. Pantolonunuzun ek yerlerine. bundan ötürü Monflorite'deki sözüm ona hastaneye gittim. günde bir paket sigara veriliyordu. ama hiç bir zaman yerlerine ulaşmıyorlardı. İngiltere'den buradaki İngiliz askerlerine devamlı olarak paketler gönderiliyor. Verdun. Hastane hademeleri 91 . İspanya'da gördüm— yerden izmarit toplayan insanlar. Tütün kıtlığı hepsinden kötüydü. ama hiç olmazsa onlar vücutta yerleşmiş haşereler değildir. sonradan da beş taneye düştü. Pasifistler savaş aleyhtarı bildirilerini büyütülmüş bit fotoğraflarıyla süslemeyi hayli yararlı bulabilirler sanırım. giyim eşyaları. zeytinyağı. adamların çoğunun postalları yoktu. Herşey gittikçe azalıyordu —postallar. Fakat. postal yığınlarına rastgeliyordunuz. yumurtadan çıkınca korkunç bir hızla kendi ailesini üreten. sabun. Mart sonlarına doğru elim iltihapladı ve yarılıp boynuma asılması gerekti. Bütün gece boyunca . azalıyordu.. karıma çay paketleri — unutulmayacak bir keresinde de bir teneke bisküvi— göndermeyi başaran tek firma. Manicomio'ya komşu hâkim tepeleri ele geçirerek Baskın Birliklerini desteklemekle görevlendirilmiş birlikler çok kötü oyuna gelmişlerdi. şeker çok seyrek bulunmasına rağmen. İnsan biti bir bakıma küçük bir İstakoza benzer ve başlıca mekânı pantolonlardır. çikolata. Hey gidi Army and Navy Stores!. Askerlerin onu hemen oracıkta öldürdüklerini söylemekten çok hoşnudum. çay. milisler yoğun ateşle biçildiler. ağır yaralıları da sarsıntıdan öldürdüler. namussuzlukta hiç birisi bitin eline su dökemezdi. Savaşta bütün askerler bitlidir.sıra sıra cankurtaranlar Sietamo yoluna dizildiler. Bu sırada karım Barselona'daydı ve bana. Nihayet hiç tütün dağıtılmadığı on ölümcül gün geçirdik. ama hangi milisten olduğunu unuttum. Başlangıçta. ama Barselona'da bile herşey. Army and Navy Stores'-du. İlginç olan şu ki. Bu sırada hepimiz bitliydik. Londra'da her-gün gördüğümüz bir şeyi hayatımda ilk defa. örneğin sivrisinekler insana daha çok sıkıntı çektirir. Flodden. ama' böyle ufak tefek bir yara için beni Sietemo'ya göndermeye değmezdi. kibrit. ama belki de. Yüzbaşı. hattâ puro gönderirdi. Waterloo.

Cephede herkes çalıyordu. Hava düzelir düzelmez. bu da kıtlığın kaçınılmaz bir sonucuydu. olan iki tane büyük bina vardı. Bütün çevrede yalnızca iki tane şöyle böyle durumda çiftlik -Torre Lorenzo ve Torre Fabiân. İspanyol toprak reformunun bürün-düğü aşırı belirsizliğin tipik bir örneği şuydu ki. Kilise çok kötü harap olmuştu ama askerî depo olarak kullanılıyordu. eski bir ordu şarkısını doğruluyordu : Fareler var. Ona bitişik küçük kilisenin duvarları şarapnel oyuklarıyla eleğe dönmüştü. çamur. hava aniden daha bir huzur verici olmuştu. tahtadan un oluklarının yakacak odun diye kopartılıp alındığını görmek çok ha-yıflandırıcıydı.(practicates). Köylü delikanlıları canlı canlı saç levhalar üzerinde kızartacakları salyangozları avlamak için kovalarla araziye çıkıyorlardı. La Granja'da kullanılmayan her oda apteshaneye dönmüştü —korkunç bir parçalanmış mobilya mezbahası ve kazurat. pislik yığınları arasında badi badi gezinen göbeği yağ bağlamış koca koca canavarlar. teskereciler kol saatini aşırmışlar. köylüler ilk bahar için çift sürmeye çıktılar. bu evlerin eski Faşist sahiplerine karşı sinsi bir sempati duygusu veriyordu. bir İtalyan denizaltısmın batırdığı bir gemiyle Enternasyonal Tabur'a katılmaya gelen bir Amerikalı bana. Bazan. insana. Nihayet. kamyonlarla parti parti adamlar gönderilmişti. Gökyüzünün mavisi daha yumuşak. ama hastanedekiler her zaman hepsinin en kötüsüydü.M. buradaki toprak kollektifleştirilmiş mi yoksa düpedüz köylüler toprağı kendi aralarında mı paylaşmışlar. Bizim depo ve mutfak olarak kullandığımız La Granja. katır gübresi ve çürüyen yiyecek döküntüsünün dünya kötüsü bir görünüşü vardı. Köydeki katırların yararlandığı su birikintisinin çevresinde bir peni büyüklüğünde gayet hoş yeşil kurbağalar buldum. ama kireçle badanalanmış taşdan yuvarlak kemerli ve muhteşem çatı 92 kirişleri olan çiftlik binaları —muhtemelen yüzyıllar boyunca değişmemiş bir plân üzerine inşa edilmiştir— soylu şeylerdir. Odaların döşemelerini içerde el bombası patlatarak parçalıyorlardı. Kolum askıdayken kırlarda gezip dolaşarak bir sürü mutlu gün geçirdim.. kendisine bitişik bir çiftlik eviyle kocaman un değirmeni vardi. Levazımcının deposunda. burasını sistematik olarak tahrip etmek üzere. döşemesi de birkaç karış kalınlığında bokla kaplı idi. muhtemelen. daha gerilerdeki birliklere yakacak bulmak için. Sonradan. o alışılagelmiş çamur ve taş evler karması kasabalardan biriydi. yaralı olarak kıyıya nasıl taşındığını anlattı— cankurtarana taşırken bile. Burası P. Ahçılarm kepçe ile karavana dağıttıkları büyük avluda paslı teneke. Hendeklerin içinde kurbağalar gürültüyle çiftleşiyorlardı. Kediler kadar fareler. İspanya'nın bu bölgesindeki kır evleri mimarî yönden hiç de ilginç değildir. Monflorite. üzerlerine ateş etmedikçe kaçmıyacak kadar arsızdılar. kamyonlar dar dolambaçlı yollarını ayın kriterlerine dö-nünceye kadar aşındırıp durmuştu. fareler. öylesine parlaktılar ki berilerindeki taze çimen donuk görünüyordu. fotoğraf makinem ve bütün resimlerim de dahil.. Sonradan Barselona'daki hastanede. köylülerin sefil kulübelerine yansıyan zenginliklerini görebilirdiniz. Nehrin hemen berisinde.U. büyük ve pahalı makinenin bir işe yaramadan paslanmış öylece durduğunu.. cephe hattının yakınında.O. sahip olduğum her türlü kıymetli nesneyi çaldılar. bir zamanlar manastır idi. İçinde otuz kırk kadar at barındıran bir ya da daha fazla dönümlük kocaman avlulara ve müşte-melâta sahipti. Bu durum.besbelli bir zamanlar bu araziye hükmetmiş toprak sahiplerinin evleri. milislerin ellerine geçirdikleri evleri nasıl kullandıklarını görmek. yani Anar93 . bahar gerçekten gelmişti. La Granja'daki fareler hani neredeyse kedi kadar büyüktüler gerçekten. doğru dürüst keşfedemedim bile. bunların.

Bütün tarım araçları Nûhî nebiden kalma idi. Belki. Köylü kızları kömür gibi kapkara saçlı. Burası bir İngiliz mezarlığından tuhaf denecek kadar farklıydı. İç savaş tuhaf bir şeydir. siyah fitilli kadifeden kısa pantolonlu. Beller nadiren postal sahibi olan bir halk arasında bilinmiyordu. ancak bu da çoğucası gayretkeş bir dinsizin çelik keskisiyle yontulup çıkartılmış olurdu. 95 . düşündükçe başka bakımlardan ne kadar çekilmez olsak da. Böyle bir nesne ortaya çıkarmak için yapılması zorunlu çalışmayı ve çelik yerine çakmak taşı kullanmayı gerektiren yoksulluğu düşünmek beni hasta etti. kulakları ahenkle inip kalkan katır sürülerinin gerisinde. Taş Devri'nin sonlarından kalmışa benziyen bir çeşit düven de kullanılıyordu. hepsinin akrabaları vardı. hemen tüm mezar taşlarının her türlü dinî yazıdan yoksun olmasıydı. Normal olarak cepheden gelen ölüler Sietamo'ya gönderilirdi. arada dikenli tel ve makineli tüfekten yapılmış geçilmez bir engel uzanıyordu. Fakat gerçekten şaşırtıcı olan şey. hayatları boyunca her hafta tavuk ve sebze satmaya gitmişlerdi. Partal mavi gömlekli. Fakat köyde. üzerine yüzlerce delik açılmış ve her deliğe de insanların onbin yıl önce yonttuklarının tıpkısı yontulmuş taş parçaları sokulmuştu. aralarındaki bazı yaşlılara mutlaka anlamsız görünüyordu. Bir keresinde. Ve şimdi sekiz aydır. değişmez bir biçimde dostça davranıyorlardı —sanıyorum. tarlalar işleniyor ve halk hoşnut görünüyordu. Bir iki kere. Düşünmeden. köylülerle onların eski toprak ağaları arasında yer alıyorduk. Yine de bize. elinde. çevresi alçak bir duvarla çevrilmiş mezarlığa doğru gezintiye çıktım. Herşeyi dallar ve âdı çayır otu örtmüş. köyden bir mil kadar uzaktaki. Tırmık ve çatallar tahtadan yapılmıştı. toprağı. Merhumun erdemlerine dair gülünç şiirlerle dolu kitabelerin çoğu hâlishâne bir biçimde dünyevî idi. Hindistan'da yaptıkları gibi kartal çapalarla kazıyorlardı. O zamandan beri sanayileşmeye karşı daha yumuşak hislerle doluyum.şist bölgesi olduğuna göre. çift sürüyorlardı. herhalde devrimin bir yan ürünü olan. bunlardan birini askerden arınmış bölgede terk edilmiş kulübede gördüğümde. orası bu insanların pazar yeri idi. kırık bir sabanın uç demiri yamalıydı ve kimi yerde. toprağı yalnızca karıştırıyor. Toprak ağalarının geri gelmesini biz önlüyorduk. Bu engel arada sırada belleklerinden uçup gidiyordu. çünkü gözle görülür bir biçimde her şeyde kıtlık ve herkes için kasvetli iç karartıcı bir yaşam demekti ve en iyi zamanlarda bile köylüler askerî birliklerin kendi sırtlarına yerleştirilmesinden hiç hazet-mezler. Köylülerin bize gösterdikleri dostluk beni sürekli şaşırtıyordu. baştan ayağa yamalı olana dek tekrar tekrar yaman94 mıştı. bunlar köyün ölüleriydi. madenlerin pahalılığı herşeye hâkimdi. salına salına yürüyen. İspanyollar'ın içinde zeytinyağı yaktıkları ufak kandillerden taşıyan yaşlı bir kadınla konuşuyordum. ama saban izi diyebileceğimiz bir biçimde yarmıyordu. erkeksi tavırlı mükemmel canlı yaratıklardı. Yalnız bir kere «Bilmem kimin ruhu için dua ediniz» diye Katolik mezarları için olağan sayılan bir yazı gördüm sanıyorum. hiç kuşkusuz büyük toprak sahiplerinden kaldırılmış. Sabanları pek zavallı şeylerdi. biz. Savaş. Ölülere saygı diye birşey yok burada!. Bu araç bir mutfak masası büyüklüğünde levhalardan yapılmıştı. iki tane zamana uygun çiftlik traktörü de vardı. sonra ikimiz birden güldük. Düven olduğunu kavrayana dek uzun bir süre bunun üzerinde kafa yormak zorunda kalmıştım. «Huesca'dan» diye cevap verdi. Hiç olmazsa toprak ağaları ortadan kalkmıştı. İlk defa. Örneğin. teorik olarak kollektiıleştiril-diğini sanırım. insan kemikleri her yere dağılmıştı. «Bunun gibi bir kandili nereden satın alabilirim?» dedim. hepsinin tarihi devrimden önce olmasına rağmen. dört beş mezardan birinde küçük bir haç ya da Tanrı'ya ilişkin baştan savma bir işarete rastlanıyordu. geniş kenarlı hasır şapkalı adamlar. dürüst. Huesca beş milden daha yakındı. neredeyse dehşete benzer duygulara kapıldığımı hatırlıyorum.

böylesine bir hareketin içgüdüleşmiş olacağı düşünülebilir. Bütün gece boyunca yalnızca bir tek kayıp verdik. Yalnızca yüz yarda berimizde bir iş bölüğü sıkı sıkıya çalışıyordu. ikiyüz yarda ötede olmasına rağmen. den bizim orada olduğumuzu farkedişleri. Ve sonra. Yedi saat içinde altıyüz adam— faşist hatlarından yüz ya da yüzelli ilâ üçyüz yarda uzaklıkta— binikiyüz metre uzunluğunda siper ve korunma duvarı inşa ettiler. Korkunç bir bataklıkta yedi saat yatış. Altmış yetmiş saat süren uykusuzluk anılarımı bir çeşit maviliştiriyor ya da daha çok bir seri resim arasında yutuluyordu. siperi çılgınca kazıyor. Şu anda cephe hattımız. cephe hattını gerçekten uygun bir yere getirmişlerdi. dediğine göre. bu yara onu madalya almaya kendi istediğinden da97 . gece ve Cizvitler her zaman geri dönerler). kum torbaları konulmuş yukarı pencerelerindeki makineli tüfekler doğrudan doğruya siperin içini hedef almış gibi görünüyordu. Konusunu hatırlamıyorum. daha derinleştiriyor ve yanlarda küçük sığmaklar oyuyordu. Faşist cephe hattının bir parçası olan Casa Francesa adlı tahkim edilmiş çiftlik evinden yüz yarda uzakta. bin yarda kadar ilerideki bir küçük ırmak boyunca uzanıyordu ve. bir kere bile haç çıkaran birini görmedim. uyuşturucu soğuk. Faşistler'in bizi neden göremediklerini merak ederek. İspanya'da olduğum sürece. Kilise gerçekten. hiç olmazsa Ka-talonya ve Aragon'da. Bu hareket aylarca önce yapılmış olmalıydı. Kuşkusuz. İspanyol kilisesi geri gelecek besbelli.İspanya'nın bu bölgesindeki halkın kesinlikle dinsel duygulardan —dinsel duygu deyince. Herkese görev dağıtımı yapılmıştı. ama devrimin patlayışının onu çökerttiğine ve bir dereceye kadar —benzer şartlar altında Anglikan Kilisesi için dahi düşünülemiyecek ölçüde— parçaladığına hiç kuşku yok. genellikle kabul edilen fikirleri kastediyorum— yoksun olmaları beni çok çarptı. Hepimiz. adamlar aceleyle gelip gittikçe devamlı olarak bacaklarımın yerini değiştirişim. altımda siper zemininin nemli kili. İspanyollar'm nasıl olup da arasıra parlak bir örgütçülük başarısı gösterebildikleri tuhaftır. iş tamamlandığında içine brendi katılmış kovalar dolusu şarapla aniden geliveren mutfak hizmetlilerine bile. faşist hattmında da bir kaç yüz yarda ilerisiydi. Şimdi yapılmasının amacı Jaca yoluna doğru hücuma geçen Anarşistler'in bu tarafa ilerleyebilmek için birlikleri bizimle karşı karşıya getirmiş olmalarıydı. bir iki karış yukarıda mermilerin çatırtısı. felâket bir kurşun yağmuru başladı. etkisi çok yaygın ve hiç kuşkusuz bir çala dinsellik kokan anarşizm tarafından yerinden edilmişti. Casa Francesa'nm kare biçimindeki beyaz bloku. Nisan ayı olmasına rağmen bu. kapkara gökyüzünde hiç kımıldamayan yıldızlar. Thomas Parker kalçasının üst kısmına bir kurşun yedi. Bütün harekât gayet güzel planlanmıştı. tepemizde kule gibi yükseliyormuş. ertesi gün daha fazla kayıplar oldu. kurbağaların kulakları tırmalayan vıyaklayışları. alık alık orada durup makineli tüfeklere bakıyorduk. hayretten ağzımız açılmış. Ve muhtemelen. Hrıstiyan inanışı bir dereceye kadar. Sonra. (meşhur deyimiyle. İspanya'da hatırladığım en soğuk geceydi. şafağın söküşüyle birlikte Faşistler'in bir. silâhtan arındırılmış bölgede dinleme nöbetindeydik. İspanyol halkının gözünde. Kolum hâlâ sargılı olduğundan ben siper kazamadım ve o günün büyük bir bölümünü bir dedektif hikâyesi okuyarak geçirdim— adı «Kaybolan Alacaklı»-idi. ama orada oturup kitap okurken neler hissettiğimi çok iyi hatırlıyorum. Tüm gece boyunca yalnızca bir tek ses —kürekle düzlenen bir kum torbasının tanıdık sesini— duydum. düpedüz bir dolandırıcılık şebekesiydi. herkes kendini hızla dizlerinin üstüne atmıştı. Hastahaneden geri geldiğim gün. 96 ama kurbağaların korosunun dışında tam bir sessizlik vardı. devrim olsun ya da olmasın. bu işlerin hepsi öyle bir sessizlik içinde oldu ki Faşistler hiç bir şey işitmediler. insanın vücudunun giderek daha derine indiği sazlık kokan su: sazlık kokusu.

Ateş alanı Huesca'-yı çevreleyen cephe hatlarına derece derece yayılacak ve biz. Gece indiğinde yedisi ölmüştü. Şimdi bile. Yaralıları dar ve kalabalık siper boyunca taşımak sıkıntılı bir işti. bombardıman edilmiş ve kısmen yıkılmıştı.C. bir gülle öne.O. topçu ateşini güvenceli bir uzaklıktan seyrettiğiniz zaman. Bir gülle arkaya. Faşistler bunlara ateş açmayı adet edinmişlerdi— haklı olarak.. çünkü yol olsa bile cankurtaranlar hiçbir zaman cephe hattının çok yakınma gelemiyorlardı. insan ve sığır kemikleri karışımı kemik tabakalarının üzerini örten bir saman katından oluşmuştu ve fırıl fırıl sıçanlarla doluydu. Yaralıların bir iki mil taşınması gerekiyordu. J. Bütün gün orada. Tuhaftır. çünkü modern savaşlarda cankurtaranları cephane taşımak amacıyla kullanmaktan kimse çekinmez. Her neyse. Yeni mutfağımız Torre Fabian. Öyle de yaptık. Hayatta en nefret ettiğim şey.C. Toplar gündüzleri ahenkle gürlüyordu.C. P. belki de iş görenler Alman topçularıydı. bu gürleme. Kopp ve Benjamin arkamızda. Dizleri kanla kararmış bir zavallıyı sedyesinden fırlamış. Hep aynı ses.. Bundan sonraki gülle bir binanın köşesini.ha fazla yaklaştırmıştı. Sonra telsizden gelen pip-pip-pip sesi ve her şey iyi giderken bulunduğumuz yerden çıkmamız gerektiğini bil98 diren fısıitılı emir. öbür beşi ise karanlıkta sürünerek kaçmayı becerdiler.S. koruma duvarına uyuşuk uyuşuk yaslanmak için kendimizi sipere atacaktık. bizi toptan imha etmeleri işten değildi. U..'un gençlik kolu. 99 . süngüleri dışarı çıkmış. birine bir yumruk yapıştırmak ve havada uçurmak mutluluğuna erdim. Ve sonra. Fakat ahcılar akşam yemeğini zamanında yetiştirdiler— hayranlık uyandırıcı. üyesi bir düzine zavallı çocuk (P.U. Cankurtaranlar çok yakına gelse bile. ertesi gece.I. tüfek ve makineli tüfeklerin aralıksız gürleyişi izledi. Ve sonra. sesleri duyulurdu Bunu. şist koruma duvarından yalnızca kırk yarda ötede iken. Toprak zeminin her yanından pis hayvan kokuları kaynıyordu.'nin J. isabet ettirmesini istersiniz. Bütün cephe hattı boyunca kayıplar oluyordu ama bu. unutulmaz bir başarı. yuvarlanan bir sesti. sürekli trampet çalmışına benzeyen yoğun. topçunun hedefine. Batı ufkunda muazzam patlamalar saniye aralıklarıyla ardınca gül rengi top alevlerinin aydınlıklarını izledi. karanlıkta gözlerinin akları parlıyor. bir sıçanın karanlıkta. Faşistlerin koruma duvarından elli altmış yarda ötede saldırı emrini bekleyiş.M.U. son anda telsizle iptal edilmesi. Ve sonra. millerce uzaktan bile kulağa şeytanî ve yırtıcı gelen. Torre Fabian'da bir hücum beklerken. Tuhaftır. saçılmış bir dizi iskambil kâğıdı gibi. ansızın şafak bastırıverdi —kaçmalarına olanak yoktu. Faşistler Torre Fabian'ı güzelce makasa âldılar. Bir asker kaçağının sonradan bize söylediğine göre. birkaç havan topu getirecek kadar girişken olsaydılar. İçinde beklediğimiz ahırın tabanı. kısa sürelerle. ama yeterince çabuk kıvıramadık. bazı zamanlar aynı anda patlayan yirmi librelik bombalarının. düzensiz ve anlamsız bir ateş yağmuru tepemizi sıyırıp geçerken. sonra bir vızıltı ve boru! Çatının parçalanmış tahtaları yükseliyor ve bir uralit levhası. bunu izleyen günler boyunca Huesca tarafında Anarşist saldırılarının gürültüleri duyuldu. fa. aldı götürdü. omuzlarına kayışla bir telsiz alıcısı bağlı bir adamla çömelmiş oturuyorlar. bizi gece harekât esnasında yakalamış olsalardı vereceğimiz kaybın yanında hiç bir şeydi. uzun bir sıra halinde doluşmuş bir sürü adam. Tarlaları sulamak için açılmış bir hendeğin içine. ancak bir devin bıçakla yapabileceği kadar düzgün bir biçimde. üzerlerini doğru dürüst örtmeyen kırtipil ot tutamlarıyla yerde yatmak zorunda kaldılar. üzerimde dolaşmasıdır. heyecandan nefes nefese gördüm.. Ansızın.'na karşılık). beş Faşist nöbetçisi görevi ihmal nedeniyle kurşuna dizilmişti. her-bir kımıldayışlarında Faşistler ateş açıyordu. hedefte akşam yemeğiniz ve bazı yoldaşlarınız da olsa. havadan süzüle süzüle iniyor. O sabah Faşistler çok iyi ateş ediyorlardı.

Daha yukarıda Mount Aragon'da (söylendiğine göre tarihinde ilk defa olarak) Hükümet birliklerinin geçen yıl ele geçirdiği orta çağdan kalma bir kalede (bu kale. Bir uçak pike yapıp makinalı tüfeklerini kullanmaya başlayınca mermilerin tıkırdısı. Faşistler'in daha yukarıda kaldığı yerden ateş eden gizli nişancılar birkaç yoldaşımızı vurdular. süngümü kirlettim (fazla parlak olursa derhal yerinizi belli eder) ve iri bir ekmek parçası. bir puroyu paket ettim. iki makineli tüfek ve bir sahra topu mazgalıyla barikat. betondan yapılmış iki kadem kalınlığında sağlam bir duvardı. İkiyüz yarda solumuzda. Bu topun kocaman gülleleri ıslık çalarak öylesine yavaş giderdi ki. Alçak bir mahrekleri ve çok yüksek bir ivmeleri vardı . Meksika yapısı on fişeğimi yağladım. karımın Barselona'dan gönderdiği. Şeytanî bir madenî patlamayla. Huesca'ya giden yollardan birini koruyordu. sihirli ağaçlar gibi havaya yükselen toprak sütunlarını ve kara dumanları seyredebilirdiniz. bunların yankılanan gümbürtüleri iki mil uzaktan bile toprağı titretirdi. İspanyol Hükümeti nihayet adama benzer bir bomba imalinde başarıya ulaşmıştı. vızıltıyı ve güllenin patlamasını neredeyse aynı anda duyuyordunuz. bisikletine binmiş ıslık çalarak giden bir adam gibi ses çıkarıyordu. güvenceli bir uzaklıktan. Barlarda elle hedefe atılan ucu iğneli arkası tüylü oklar gibi. 7 Bir akşamüstü Benjamin onbeş gönüllü istediğini söyledi. Monflorite'nin arkasında. milis bombası 101 .onun için fişeğin infilâkini. Felâket saçan ufak gülleler tepede vızıldıyordu— asfalt yola kondukları zaman iki kat şeytanî bir ses çıkararak zınk edip patlamalar. Fakat kayıplar beklendiği kadar çok olmadı. tıpkı kocaman bir çelik bilya bir örsün üstünde dağılıyormuş gibi infilâk ederlerdi. bu. ırmağın üstündeki köprüde. Faşist uçaksavar toplarının attığı mermiler. ama ben bunlardan birinin bir uçağa bin yardadan fazla yaklaştığını hiç görmedim. Geçen kere iptal edilen faşist palankasına yapılacak saldırı bu gece gerçekleştirilecekti. kötü bir sulu-boya tablosunun bulutçukları gibi göğü noktalardı. lik Rus bataryası vardı. Hemen berimizde çok yakından ateş eden ve her nedense belleğimde golf topuna vuran şişko bir adamı çağrıştıran iki tane 75 mm. birlikte koşup yetişeceğinize emin olabilirdiniz. yükseldi.Günler geçtikçe. siper havanlarının sesi hepsinin en kötüsüydü. aşağıdan kuşların kanat sesleri gibi gelir. Her birimize üçer tane bomba dağıtıldı. Beton eski karyola kirişleriyle pekiştiriliyordu— bu amaç için bulunabilecek tek demir oydu besbelli.) geçmişi mutlaka ondokuzuncu asra uzanan büyük bir top vardı. üç parmak kalınlığında sucuk ve uzun zamandan beri sakladığım. günde birkaç kez zincire vurulmuş ejderhaların uluması gibi boğuk bir gürlemeyle ateşlenen iki top bulunuyordu. gözle görmediğimiz fakat seslerini işittiğimiz toplar farklı bir kişilik kazanmaya başladılar. Küçük olmalarına rağmen. Bazan bizim uçaklarımız tepemizde uçar ve düşman hedeflerine hava torpidoları atardı. İki yüz yarda sağımızda. Mermileri gerçekten kanatlı bir çeşit torpidoydu. Bunlar gördüğüm —ya da daha doğrusu seslerini işittiğim— ilk Rus toplarıydı. faşist havan toplarıyla. Gülleler. Cephenin bizim tarafımızda kalan kısmında fazla 100 bir şey olmuyordu. Bu. zınk edip patlamalar! Yüz yarda ötede. Köprünün çevresindeki zavallılar günün büyük bir kısmını siper tarafında oyulan küçük insan çukurlarında saklanarak geçiliyorlardı. köprü üstünde bir beton barikat kuranlar arasında bir çeşit düello sürüp gidiyordu. ufak bir şişe büyük!üğündey-diler.

dı-şarda otların üstünde hepimiz çıkana kadar bekledi. Korunma duvarındaki gedikten sırayla çıktık ve başka bir sulama hendeğinde yürümeğe başladık. tek sıraya dizdiler. Akşamdan beri bardaktan boşanırcasma yağmur yağıyordu. Fakat yine de atmaya elverişli. Sulama hendekleri taşmıştı. postallarımızın tepesinden pis. Birisi sivri bir kazma buldu ve kaldıraç gibi kullanarak yerden parçalanmış bir kalas söktü. ışık olmadan içeride hareket etmek olanaksızdı. Karanlığın içinden yırtınırcasına bir ses yükseldi: «Bizim 102 yerimize Faşistler'in beyaz pazubent takmalarını sağlayamaz mıyız?» Bu işe daha bir iki saat vardı. geri kalanımız da onları izledik. Kahve verecek yerde bizi biraraya çağırdılar. herkes daha koruma duvarımızdan ayrılırken birçok kereler düşmüş. Foşş!? Yeniden yarı belimize kadar suya girmiştik. Tam bu sırada. Koruma duvarında aracı olarak küçük bir küme adam. yedi saniyelik bir süre geçiyordu. hayâl meya' seçilen bir insan topluluğu çiftlik avlusunda bekliyordu. L kıvrımının köşesinde yükselen arazi üzerinde uzanıyordu. Jorge. öbürünün çok gevşek olmasıydı. karanlık avluda kahvenin nerede olduğunu araştırdık durduk. ele yatkın küçük bir bombaydı. balçık çamur sızıyordu. Çamur. pimlerden birinin çok sert. etraf koyu karanlıktı ama rüzgâr durmuştu. 103 . Kopp bize önce İspanyolca sonra İngilizce hitap ederek saldırı planını açıkladı. sırılsıklam olmuş elbiselerimizden buharlar çıkıyordu. Konyaklı sıcak kahve dağıtılacağına dair bir söylenti —savaş sırasında devamlı salgın halinde olan o esrarlı söylentilerden biri— aramızda do-laşıverdi. Gece yarısından az önce Benjamin topumuzu alıp Torre Fabian'a götürdü. İlk işaret bombasını. belinize kadar su içinde kalıyordunuz. Jorga atacak. Pancar tarlaları arasından geçen patikalar yağlı bir direk gibi kaygan bir dizi bataklığa dönüşmüştü. Bir başkası bir iskambil destesi çıkarıverdi. Faşist korunma duvarı yüzelli yarda kadar ötedeydi. Heyhat! Kahve falan yoktu. birkaç dakika içinde ateşimiz tutuşmuştu. Biz bu işleri kıvırırken. Bulunduğumuz yere gelmeden çok önce. Sıraya girip çökmek üzere olan merdivenden dolanarak hevesle aşağıya indik. bizim saldırmamız gereken korunma duvarı ise. aşağıdaki taşlara kadar yirmi ayak bir boşluk oluşturmuştu. En büyük kötülüğü. Bizim karanlıkta birbirimizi vurmamızı önlemek için beyaz pazubent takılacaktı. hendeklere her düşüşünüzde. Sonra. Bu yüzden iki şeyden birini yapabilirdiniz: ya her iki pimi de yerde bırakmak ve acil bir durumda sıkışık olanı çıkaramamak ya da sıkışık olanı çıkarmak ve cebinizde ha patladı ha patlayacak diye ecel terleri döke döke dolaşmak. sonra Jorge ve Benjamin karanlığa daldı. Yağmur hâlâ yağıyordu. Jorge Roca ve Benjamin'in komutası altında.esasına göre yapılmıştı. aynı zamanda yetmiş Baskın Birlikçisi. Faşistler'in buradaki cephe hattı L biçiminde bir kıvrım yapıyor. geri kalanımız Faşistler'i bomba yağmuruna tutarak koruma duvarının dışına sürecek ve yeniden toparlanmalarına fırsat vermeden koruma duvarını ele geçirecektik. ama bir yerine iki pimi vardı. ileriye doğru iki büklüm emeklemeye başladı. Her yerde kocaman havuzlar oluşmuştu. Zifirî karanlık ve ortalığı çarşaf gibi örten yağmurun altında. Tabur komutanımız (milis gücünde tabur aşağı yukarı dört yüz kişi kadardı). doktor ve bir dizi sedyeci bekliyordu. Pimleri' çektikten sonra bomba patlayana dek. Buraya düşen bir gülle zeminin yarısını koparmış. tüfeklerimiz çamurla kaplanmıştı. ikiyüz yarda ötede uzanan ve öbürüne bir haberleşme siperiyle kenetlenmiş bir sonraki faşist «mevzii» ne aniden saldıya geçeceklerdi. sözü edilemiyecek kadar berbattı. bir haberci hiç beyaz pazubent bulunmadığını bildirmeye geldi. yarısı İngiliz yansı İspanyol otuz kadarımız yukarı doğru tırmanacak ve Faşistler'in telgraf tellerini kesecektik. Oraya varabilmemiz sessiz hareket etmemize bağlıydı. Katır ahırının üzerindeki zahire anbarı şarapnel ateşiyle öylesine harap olmuştu ki.

Fakat hayır. gürültü etmeden üzerinden aşılması olanaksız görünen. Sessiz ilerlemek çok daha önemliydi.. arazideki eğri büğrü-lüklerin ne kadar büyük olduğunun farkına varırsınız. Dışdaki tel örgü olacaktı (Faşistler iki sıra tel kullanıyordu). Gitgide yavaşlıyarak durmadan ileriye doğru ilerliyorduk. çok yakınımdan gelen Benjamin kötü bir İngilizceyle bana. tasalanmasına gerek olmadığını söyleyebilirdim. Bir kere bizi duyarlarsa işimiz bitikti. ileriye doğru kayan kocaman siyah mantarlar gibi bir takım kambur şekiller halinde görebiliyordum. Durmadan ileriye. rüzgâr durmuştu ve yağan yağmura rağmen gece çok sakindi. iyice kapkara birşeyden belli belirsiz paralel çizgiler göründü. Jorge dizlerinin üstüne çökerek beceriksiz bir tavırla cebini aradı. Jorge geridekiler yaklaşsınlar diye bekledi. Kırt. Menzile girebilmek için aynı işkenceden kıvrandı-ran arzu. yalnızca araya giren uzaklığı aşmak ister.Ben. «Başını aşağıda tut! Başını aşağıda tut!» diye fısıldıyordu. nerdeyse insana umudunu kaybettirecek taş yığınları. cevap veren bir atış. Her başımı kaldırışmıda. bana en yakından emekleyen adamları. bir karınca gibi.. Biraz daha çabuk hareket ederek dört ayak üstünde geçtik. İşin kötü tarafı. Kırt kırt! Uzanan nesne itinayla bir yana kaldırıldı. Nefes alışlarımız bile bizi ele vermeye yeterliydi. Bir vahşi hayvanı sinsi sinsi izlerken de tam tamına aynı şeyi hissetmiştim. İçteki telin koruma duvarından ancak yirmi yarda uzakta olduğunu biliyordum. Sonra karanlıkta. bir ses. Bütün yapacakları. Bir teneke kutuya çarptım. ancak yüzelli yarda kadardı ama bana bir milmiş gibi geliyordu. hem de iki büklüm! Hırsızlama sinsi bir adım. Demek içteki tele varmıştık. Yine de. yirmi adımdan daha yakında olmadıkça hiç kimsenin görülemiyeceğini tecrübelerimle biliyordum. sessizlik. nasıl olduysa hedefe vardık. Ayaklarınız çamura saplanmış. Şimdi yayılacak 105 . Tek tel makasımız ondaydı. millerce uzaktaki Faşistler'in bu sesi mutlaka duyacaklarını düşünerek ölümcül anlar yaşadım. her adım atışınızda şap şap sesler çıkınca ne yapabilirdiniz ki. zifiri karanlıkta hani nerdeyse her adımda daha yavaşlayarak dört ayak üzerinde emekliyorduk. Onlar sizi duymadan bir bomba atılabilecek kadar yakına gelebilmek!! Böyle zamanlarda korku duymazsınız bile. kırt! Bu nesneyi ses çıkarmadan kesmenin yolu yoktu. böyle bir durumda kaçmak ya da vurulmaktan başka yapılacak bir-şey yoktu. haddi hesabı olmayan umutsuz bir özleyiş duyarsınız. Orada burada yumuşak otların parlak tarhları. sonra dinlemek için duracak ve bir adım daha atacaksınız. Jorge bir kere daha dizlerinin üstünde eğildi ve beceriksizce teli kesti. artık yanlış yola girdiğimizi düşünmeye başlamıştım. kaçınmanız gerekli hışırdayan uzun sazlar. bir fare yuvasına yaklaşan kedinin becerebileceği kadar nazikâne ayağınızı alçaltacak. Benjamin elini enseme koyarak başımı aşağı çekti. Fakat vıcık vıcık çamur olmuş toprakta ses çıkarmadan hareket etmek nerdeyse olanaksızdı. Karanlık bir gecede. Asırlar kadar uzun gelen bir zamandır sürünüp duruyorduk. herhangi bir ses çok uzaklara gidebilirdi. Şimdi herhalde faşist korunma duvarına elli yarda uzaklıktaydık. Ona. Faşist koruma duvarı artık seçilebiliyordu tepemizde bir karaltıya benzeyen silik siyah bir tümsek. bunun olanaksız olduğunu bildiren aynı rü104 yamsı kesinlik!! Uzaklık nasıl da büyüyordu! Araziyi çok iyi tanıyordum. Bir keresinde başımı kaldırdım. Otuz adamın duyulmadan oraya kadar gidebilmesi bana akıl almaz görünüyordu. dünya kötüsü yapışkan küçük çamur gölcükleri. makineli tüfekleriyle karanlığı taramaktan ibaretti. Gelenler korkunç gürültüler çıkarıyorlar gibiydi. Jorge ve Benjamin ile önde gidiyordum İki büklüm ama kafalarımız kalkık. faşist hatlarında bir hareket yoktu. Oraya varmak için nasıl derin bir arzu duyduğumu size ifade edemem. Dörtayak üstünde süründüğünüz zaman. Yağmur inceden inceye yüzümüzü dövüyordu. Geriye baktığımda.

ortalıkta görünmüyordu— bir yerlerde olmalıydı. ama yaralandım diye dehşet duyuyordum. krikette top atan oyuncu gibi kolunu kıvırdı. Ah! Bu kere kuşkusuz yerini bulmuştu. Jorge ilk atışta yaralı düşmüş. Kendimi yere yapıştırdım. köşede. bir türlü dışarı çekilmiyordu. alev püskürten mazgal şeridini bir baştan bir başa geçmek demekti. tam makineli tüfek yuvasının yanında patladı. Adam bu menzilden ateş ederse. peşinen süngülerimizin çarpıştığını hissediyor ve onun kollarının benimkinden güçlü olup olmayacağını merak ediyordum. mümkünü yok. beni ıskalayamazdı. kendimi tekrar yere attım. Benjamin'nin arkasında diz çöktüm ve üçüncü bombayı fırlattım. Bir patlama! Attığı bomba koruma duvarı üzerinde bir yerlerde patladı. Demek ki Faşistler bizim yolumuzu gözlüyorlardı. Bu işler olur biterken yapış yapış çamurun içinde yan yatıyor. gerçek şu ki. şeytanî bir ifadeyle tek dizinin üstünde eğilmiş. Aniden Faşistler'in ateşi durgunlaşmış gibi görünüyordu. Dizlerimin üstünde doğruldum ve ikinci bombayı fırlattım. bunların bazıları koruma duvarına kadar yetişemiyordu. yalnızca süngüyle üstüme geleceğini düşünüyordum. tam aralarında kaldığımın bilincindey-dim. Jorge dizlerinin üstünde pozunu aldı. Ayağa kalkıp adama bağırdım: «Bana ateş etmesene aptal herif!» O anda on onbeş yarda sağımda Benjamin'in kolunun. bombayı fırlattım. Benjamin yüzünde hoşnut. başka bir bomba önümde patlayıverdi. Benjamin ayağa sıçradı. herşey iyi gidiyordu. karanlıkta ise bir de insanı kör eden kamaştırıcı kızıl ışık vardır. Karanlıkta üstünüze ateş açılması her zaman Allahm belâsı bir şeydir —her tüfek alevi dosdoğru size nişan alıyormuş gibi gelir. koruma duvarının içinde. Patlamaların kızıl ışığında kum torbaları teker teker görülüyordu. tam bu anda faşist koruma duvarından bir şimşek çaktı ve bir patlama oldu. Lanet şey. «Atıldık» diyorum. her nedense . en sonunda bizi duymuştu. korku hedefimi şaşırtmıştı. Bomba koruma duvarının dışında sağda bir yerde patladı. Jorge ve Benjamin sürüne sürüne sağa doğru gittiler. Budalaca bir hareket. Nereye gittiğini hatırlamıyorum. Koruma duvarının yükseldiği alçak yamaca doğru atıldık. Faşistler ateş ediyordu. Pimi dışarı çekerek dizlerimin üstünde doğruldum. otomatik tabancasıyla tüfek alevlerine dikkatle ateş ediyordu. Bu. bir süngü ve yüzelli fişekle aşağı cloğru çekilirken hızlı hareket edemezsiniz. O şamatanın arasından usul usul «vuruldum» diye İngilizce konuşan birinin sesini duydum. oluktan fışkıran bir alev fıskiyesi gibi görünüyordu. Tepede mutlaka bir Faşist beni bekliyordu. «hantal hantal yürüdük» demek daha doğru olurdu. Ama en kötüsü bombalardı. geride bizimkiler ateş ediyordu ve ben. Gündüz vakti yalnızca infilâkin patlama sesi duyulur. Birden. yüzümü çamura hızla çarpınca boynumu incittim ve yaralandığımı sandım. Bir yerde. düşünülemiyecek kadar büyük bir hızla. Bir bombanın çok yakınınızda patlayışını görmeden bunların ne dehşet verici şeyler olduğunu kavrayamazsınız. çevremdeki pek çok insanı yaralamıştı. faşist koruma duvarından on yirmi tüfek gürlemesi geldi. Bir atışın ani patlayışını duyunca hemen arkamda bir adamın ateş etmekte olduğunu farkettim. Bomba. İlk ateşte kendimi yere atmıştım. bizi bekleyen hiçbir Fa107 . Fakat geride yayılmış olanlar.onun bana ateş edeceğini hiç beklemiyor. teldeki küçük gedikten geçebilmek için tek bir sıra olmak zorundaydılar. bana doğru kımıldadığını gördüm. Her nedense. koşarken sol elimi yanağıma yapıştırdım —sanki bir insan eli kurşunu durdurabilirmiş gibi. Gerçekten.zamanımız olursa. öylesine ya-kmımdaydı ki infilâkin sıcaklığını duyabiliyordum. «İleri! Hücum!» diye bağırdı. yine de. Her mazgal. Çok gerideki adamlar bombalarını fırlatıyor. bombanın birinin pimiyle yırtınırcasına güreşiyordum. En sonunda pimi yanlış yöne çekiştirdiğim kafama dank ediverdi. Nöbetçi. sırılsıklam ıslandığınız ve baştan ayağa çamur içinde olduğunuzda ağır bir tüfek. Tam bu anda. bana dokun106 mayan bomba. Ona doğru koştum.

mevzinin ortasındaki büyük kulübe sığmaklarını eşelemeye başlamışlardı bile. İlk yardım konusunda bir miktar eğitim görmüş Belfastlı bir İrlandalı. Karımın Barselona'dan becerip aldığı bir ufak elektrik feneri de olmasa. onaltı kişiydik. Kural olarak. büyük uralit parçaları her yere yığılmıştı. Aklım yirmi yıl geriye dönerek. bana Çanakkale Boğazı'nda bir Türk'ü nasıl süngülediğini canlandırarak gösteri yapan. «Biz tüfek istiyoruz. Ateşin gürültüsü. Zaten ateş etmeyi aklıma bile getirmedim. bir ikisi de yaralı olmak üzere. Bizim işimiz mevziyi araştırmak ve yağmalanmaya değer herşeyi yürütmekti. hâlâ ortalıkta in cin top oynuyordu. sanıyorum. Mevziyi araştırmaya başladık. okuldaki boks öğretmenine gitti. İngiliz ve İspanyol karışık birkaç yaralı dışarıda yatıyordu. Yerde bir sürü ölü 109 . Benjamin ve birkaç kişi daha. o sipere doğru kaçıyor. adamı açık seçik görebiliyordum. Patrick O'Hara. yine kurtuldu. Faşistler hâlâ üç yandan bize ateş yağdırıyorlardı. hiçbir zaman tam olarak yetişemiyor. elinde sargı bezleriyle gidip geliyor ve tabiatıyla. Başı açıktı. ben de peşinden kovalıyordum. Şimdi geriye baktığımda. Cevap yok. kirişler ortalığa dağılmış. daha fazla değil. Küçük aralarla ayni şeyi yapmaya devam ediyorduk. bir adam. Kıl payı farkla kurtuldu. ama onun için daha az komiktir. İyi tüfekli birkaç kişi uzaktan rasgele ateşe başladılar.şist yoktu. Herhalde pek yakın olacağım ki. ama karanlıkta tüfeğin mekanizmasını çekip çıkarmak tehlikelidir. mekanizmayı tutar bir yerlere koyar. Bombalarımız bütün kulübeleri ve sığmakları tahrip etmişti. Süngümü karanlığın içine gelişi güzel sallayarak peşinden koşmaya başladım. Tüfekler temizlenebilirdi. «POUM» diye feryat etmesine rağmen üstüne ateş açılıyordu. her nasılsa. Şimdilik onları geri püskürtmüştük. Neden bir buçuk saati uygun gördüğümü bilmiyorum. Ve. Toprak altında bir yerde gizlenmiş olduklarını sanıyordum. ama bu çok uzaktan geliyordu. Tüfeklerimizin yarısı çamurla dolmuştu ve kullanılmaz haldeydi. Kulübenin köşesini dönünce bir adam gördüm— önceden gördüğüm adam mıydı bilmiyorum— ulaşım siperinden öbür faşist mevziine kaçıyordu. İngilizce olarak (o anda tek kelime bile İspanyolca düşünecek halde değildim) «Dışarı çıkın! Teslim olun!» diye bağırdım. İçerde herşey paramparça olmuş. Koruma duvarının içinde. Sağ koldaki koruma duvarının üstünden baktığınızda karanlığı delen yeşilimsi sayısız tüfek alevlerini görebilirdiniz. daha azalmıştı. Kuşkusuz. bu olay benim için oldukça komik bir anı. sonra da kaybedersiniz. adam araziyi benden daha iyi biliyordu. Ateş etsem adamı biçivermem işten bile değildi. içimizde hiç kimsenin buna benzer bir ışığı olmayacaktı. harap olmuş kulübelerden birinin tepesinden aşağı zıpladı ve sola doğru atıldı. adamın kürek kemiklerini ancak dürtüştürüyordum. Başka bir hamle daha yaptım. ama bunlar yüz ikiyüz yarda kadar gerilerde kalmışlardı.» Doğruydu bu. Fakat birbirimizi vururuz korkusuyla koruma duvarına girdiğimizde yalnızca süngü kullanmamız emredilmişti. Tüfeğimi dipçiğinden tutup adamın sırtına doğru salladım. bunların üstünden aşmak pek zordur. kısa zamanda elimden kaçıp kurtuldu. Hiç kimse çok süratli ateş etmeye cüret edemiyordu. en iyi tüfek bile çok ısınınca sıkışmaya yatkın olurdu.» dediğimi hatırlıyorum. Benjamin. Mevziye döndü108 ğümde ortalık bir sürü bağnşan adamla dolmuştu. Belli belirsiz bir rahatlama duygusuyla koruma duvarının alçak olduğunu ve kum torbalarının ayak basacak iyi bir destek verdiğini keşfettim. bir cephane sandığının ipten sapını çekerek heyecanla seslendi. «Yoldaşlar! Cephane! Burada çok cephane var!» «Cephane istemiyoruz» dedi birisi. omuzlarına sardığı battaniyeden başka üstünde bir şeyi yok gibiydi. koruma duvarına her geri gelişinde. Kehanette bulunurmuş gibi «Burasını bir buçuk saat elimizde tutabiliriz. Sonra yarı ışık altında gölgeli bir siluet.

üstünüzden başınız111 . Yanımda. Mevzi. Hâl-i hâzırda ateş geliyordu. bize karşı yüz ikiyüz kişi kadar olduklarını anlıyabiliyordum. Teleskopu bir zafer alayıyla getirdik ve sonradan taşınmak üzere koruma duvarına dayadık. Fakat Faşistler'in sağdan karşı saldırıya geçmeyecekleri besbelliydi. Tüfeği sıkışan bir başkası da onun tüfeğini dolduruyordu. Şimdi ateş. Korkunç öfkelendik. davul gürle-mesini andıran bir tüfekler yığınının gürlemesiydi. özel eşya gibi pılı pırtı yığınları hiç yoktu. ikinci derecede bombalardı— bir ikisini hatıra eşya diye alıp cebime koydum. yirmi yarda ileriye taşıyor ve kabaca üstüste yığıyorduk. ama makinalıyı götürmek budalaca ve korkakça birşeydi. Yerde bir sürü faşist elbombaları vardı— bunlar. Bu cins teleskoplar cephenin bizim tarafında yoktu ve bunlara şiddetle ihtiyacımız vardı. küçük pencereli ufacık bir sığınak vardı. ama makinalı tüfek yoktu. Feneri pencereden içeri doğru tuttuk. kısa mesafeden duymağa alıştığım kesintisiz. Makinalı tüfek yuvasında elektrik fenerini yaktım. yiyecek. Kum torbaları pek büyüktü. bir sürü cephane sandıkları ve yedek parçaları oradaydı. Kum torbalarını yerinden kaldırmaya başladık. En uçta. ama gerçekte pek büyük bir dert değildi. Hattın yukarısmdaki öbür faşist mevziinden geliyor olmalıydı. cephe hattının içinden üstümüze gelirlerdi. her tarafta görülen alevlere bakarak. ama dişe dokunur fazla birşey bulamadık. Dört ayak uzunluğunda. birkaç millik çevreye yayılıyordu. Orayı burayı araştırdık. silindir biçimde bir nesne. Emir üzerine hareket ettikleri kuşkusuzdu. kabaca atnalı biçimindeydi. Ve bu işleri çok çabuk yapmak zorundaydık. ateşin gürültüsü daha da artmıştı. çünkü makinalıyı yerinde tutsalar topumuzu biçmeleri işten bile değildi. Sığmakların öte tarafına gittim. çünkü bu. Kuşkusuz. Ben asıl. 110 Bu sırada birisi bağırarak Faşistlerin yaklaştıklarını haber verdi. deri bir kılıf içinde duvara dayalı duruyordu. lâhzada bir yaşa sesi yükseldi. kitap. Hızla sığmağın çevresini dolaşıp kapısından içeri girdik. makinalı tüfeğin peşindeydim. ama durup incelemedim. bir işe yaramadan sarkan yaralı koluyla Douglas Thompson koruma duvarına dayanıyor ve tek eliyle alevlere ateş ediyordu.yatıyordu. Acı bir düş kırıklığı! Makinalı tüfek falan yoktu! Sehpası. bu zavallı maaşsız kur'a askerlerinin battaniye ve ıslak birkaç ekmek parçasından başka birşeyleri yoktu anlaşılan. sığmaklar ortada olmak üzere. Eğer az buçuk akılları varsa. girdik ama bulduğumuz nesne makinalı tüfek değil. Baskın Birlikleri burasını ele geçirmemişlerdi. böylelikle bizi soldan ateş altına alabilecek başka bir koruma duvarı vardı. bir ipi çekince emniyet tertibatları açılan. Dışarda yattığımız sürece. Bu tarafta dört beş kişi kadardık. Ne yapmamız gerektiği apaçık ortadaydı. silâhsızlıktan canı çıkmış ordumuzda ondan bile daha kıymetli birşeydi. Fakat bu kere gürültü sağır ediciydi. Bu besbelli bir makineli tüfek namlusuydu. Bu seferki. En azından altmış yetmiş büyüteçli. ama her an ateşi indirebilirlerdi. Cephedeki duvardan kum torbalarını sürükleyerek savunmasız tarafa yığmalı ve orada bir barikat kurmalıydık. böyle bir şeyin ilk olarak tam ortasında kalıyordum. her biri elli kilo ağırlığmdaydı ve bunları kaldırmak gücünüzün her dirhemini alıp götürüyordu. kuşkusuz. Bizim sığınaklarda görülen yedek elbise. silâhtan arınmış bölgeyi geçmek ve kendi koruma duvarlarına saldırmak demekti. kısmen toprağın üzerinde kalan. Ve sonra. Tepemizden bir kurşun yağmuru akıyordu. Tehlikeli nokta. katlanır sehpası olan kocaman bir sahra dürbünüydü. makinalı tüfeğin neden ateşlenmediğini merak etmiştim. çürümüş çuval yırtılıyor. doğrudan hiçbir siperin olmadığı ön cephedeydi. Bu yönden yoğun bir ateş geliyordu. Faşist sığmaklarının açık sefaleti karşısında çarpılmamak olanaksızdı. Berbat bir işti bu. İlk alarmda söküp götürmüş olmalıydılar. Bir makinalı tüfek ele geçirmeyi içtenlikle istemiştik. altı • parmak çapında. hayli âdî. belirsiz bir biçimde.

bu gelenler ise bir şans eseri kaybolan dört tanesiydi. çamur içinde kayarak gidiş gelişler. kaos. bir bağırış Faşistler'in yeniden bastırdığı haberini verdi. Baskın Birlikleri'nin başına gelenleri sonradan duyduk. Bir infilâk gümbürtüsü. öldü mü ölmedi mi bilmiyorum. çünkü kaybederim korkusuyla bir yere bırakamıyordum. sekiz dokuz kişi biraraya toplanmıştık ve bir tek. alevlere ateş açan adamlarımız. muhtemelen daha az tehlikede iken. Yüzündeki küçük bir yaradan boylu boyunca kan akan Bop Smillie. zavallı! Çığlığını duyunca belirsiz bir hüzün duydum.birçokları vurulmuş. Acaba korkuyor muyum diye merak 112 ettiğimi ve korkmadığıma karar verdiğimi hatırlıyorum. Almanlar tek kelime İngilizce. Bir havan mermisi tepemizde vızıldadıktan sonra silâhtan arınmış bölgede bir yerlerde patladı. alçak bir siper kurmak için yeterince kum torbası çektik. çünkü tüfek alevleri çok yakındaydı. karanlık. onun sayesinde bombayı tamtamına tüfeğin ateşlendiği yere düşürmeyi becerdim. bize yardım etmelerini sağlayabildik. Daha başka bir sürü bombalar atılmıştı. o dünya kötüsü kum torbalarıyla güreşi bitirmiştik. Tüfeğimi doğrulttum ve ateş ettim. Bir hafif maki113 . Başka bir çığlık daha. Onların arkasında dizlerimin üstüne çökmüştüm. ve hemen sonra şeytani çığlıklar ve iniltiler duyuldu. ama halâ bombanın etkisi devam ediyordu sanıyorum. Araziyi iyi bilmiyorlarmış ve karanlıkta yanlış yere yönelip faşist tel örgülere yapışmışlar . ama hiç kuşkusuz çok kötü yaralanmıştı. Bu kere kuşkuya hiç yer yoktu. Fakat aynı anda. geçici bir süre için onları geri püskürtmüştük. yaklaşan alevler. Aniden. korkutucu şamata. Douglas Moyle cebini yokladı ve elden ele geçirerek bir bomba yolladı. Yüz ikiyüz yarda öteden. korkudan yarı yarıya hasta olmuştum. Ne var ki. patlayan kum torbalarıyla boğuşma— bütün bu zaman süresinde tüfeğimi taşıyordum. Çok geçmeden. Bombanın fitili havada uçarken kırmızı kırmızı fıs diye ateş aldı ama bomba patlamadı. Hani şu insana senede bir kere rastlayan talih vardır ya. Bu da hayli tehlikeliydi ama onlar bizim menzili bulana kadar epeyi zaman kaybedeceklerdi. Daha yakma geldikçe. tüfeğin daha önce ateş aldığı yerde. Ötekilere fazla bombanız var mı diye bağırdım. Faşistler şimdi bir makinaiı tüfek getirmişlerdi. mevzinin bu tarafındaki birkaç adam yere yatarak ateş edebilsinler diye. Baskın Birlikçileri-nin üniformalarını giymiş olduklarını gördük ve destek kuvvetleri diye düşünerek tezahürat yaptık. dizlerinin üstüne kalkarak bir bomba fırlattı. (Bu bombaların en azından dörtte biri işe yaramazdı.dan —ensenizden kıçınıza kadar— nemli topraklar dökülüyordu. Bombayı fırlatıp kendilini yüzüstü yere attım. gürültü. Fransızca ya da İspanyolca konuşmuyordu. Zavallı adam. üç Alman ve bir de İspanyol. Güçlükle ve bir sürü el kol işaretleriyle ne yaptığımızı açıkladık da. Birini yakalamıştık. Patlamayı beklerken hepimiz siper aldık. birisiyle sendeleye sendeleye yürürken «Buna savaş diyorlar!». Herkes lanet okumaya ve neden destek kuvvetleri öndermediler diye söylenmeye başladı.) Elimde faşist bombalarından başkası kalmamıştı ve bunların nasıl işlediğini iyice bilemiyordum. «Ne Allanın belâsı şey değil mi?» diye bağırdım bile. Azıcık düşünecek kadar bile zaman bulunuyordu. adam gibi atılmış bomba topumuzu paramparça edebilirdi. Şimdi. Topu topu yirmi yarda ötede bir alev gördüm. ayakta duran bir şekil gördüm. Yani sonunda. Birden bire koruma duvarının cephesinden ardarda bir takım uzun boylu şekiller atladı. Uzaklık yirmi yarda olunca bomba atacak kadar yakına gelmiş olacaklardı. Bir yerde fena eğlence değildi hani. Ondan sonra gördüğümüz tüfek alevleri yüz yarda hattâ daha da ötedeydi. Herşeye karşı derin bir dehşet duyduğumu hatırlıyorum. Dışarıda. gelenler yalnızca dört kişiydi. Arada bir torba. Besbelli ulaşım siperinden yol bulup geliyorlardı. karanlık. kestane fişeği gibi tükürüşünü görebilirdiniz -—mermileri üstünüze devamlı ve ayaz bir çatırdamayla geliyordu.

şeytanî bir ateş altında kalıyorduk. Kendi hattımıza koşar adım geri çekilin. «Jorge! Cagno! Jorge!» sonra işi İngilizceye döküyor: «Jorge gittiyse felâket. Kopp mırıldanıyordu. Faşist korunma duvarının barınağından uzaklaşır uzaklaşmaz. en sonunda «Atrâs!. Mermilerin her iki yandan yağışından başka birşey düşünemez halde.eğer oraya varırlarsa tabii-kuşkusuz ölüme _ gidiyordu. 114 Üstüne üstlük. Birden belleğim mevzinin öte tarafında. İspanyolca «ricat» nasıl denilir diye düşünürken arkalarından koştum. önceden aldıkları bir takım esrarlı emirlere göre hareket ettiklerini sandığım dört Baskın Birlikçisi'nin haberleşme siperinden yukarı doğru koşmaya başladıklarını gördüm. Bu yol öteki faşist mev-zine. bütün cephe boyunca herkes ateş ettiği için. Fakat bu sırada. öbürlerini de geri getirdi. Atrâs!» diye bağırdım. koyun sürüsü gibi karanlıkta bir o yöne bir bu yöne sürükleniyorduk. 112 librelik kutulardan biri— bir bomba kutusu ve bir çok faşist tüfeğini de sürüklemek hiç kolay olmuyordu. ayağa fırladık. Paddy korunma duvarında bekliyordu. Kuşkusuz bunun bîr kısmı. ben şafağın ilk ışıkları bize nerenin doğu nerenin batı olduğunu gösterinceye kadar olduğumuz yerde kalmak istedim. «P. Doktor ve sedyeciler gitmişti. Bir çok kereler yönümüzü değiştirerek ve cephane sandığını sırayla yedekte çekerek daha ilerilere doğru süründük.» diye bir haykırış cevap verdi. çok solgun görünüyordu. Bu sırada Benjamin'in muavini ve emir vermek için geriye gönderilmiş olan Paddy Donovan cephe duvarından atladı.» «Ama teleskop!» «Boşver teleskoba. Jorge ile Hiddlestone adında bir adamımız hariç bütün yaralılar götürülmüşe benziyordu.U. İspanyol olan dediğimi anladı. kimsenin ne yöne gittiğimiz konusunda en ufak bir fikri yoktu. Benjamin göbeğinin üstünde . ele geçirilen bir cephane sandığıyla —hani şu 1750 atımlık. bir koruyucu duvar ile öteki arasmdaki uzaklık ikiyüz yardadan az olmasına ve de çoğumuzun araziyi tanımasına rağmen. ama ötekiler buna karşı çıktılar. kendimizi çamurlu tarlada yılan gibi sürünür bulduk. bizimkilerden geliyordu. Bir kaç dakika içinde. En sonunda. Aniden bize dönerek kaybolan115 . korunma duvarına yaslı bıraktığım teleskoba uçtu gitti. Bizimki de olabilirdi. Karanlığın içinde kaybolmak üzereydiler. her halde düşündüğüm anlama geliyordu. koruyucu duvarın karanlıkta önümüzde hayâl meyal. seçilen alçak çizgisini gördük.M. Müthiş birşey bu! Müthiş!» Jorge onun yakın arkadaşı ve en iyi subaylarından biriydi. Çoğumuz sığınmak için koruyucu duvarın gerisinde çömelmiş oturuyorduk. Bir kaçı ağır bir cephane sandığıyla boğuşuyordu. Paddy geçebilmem için teli yana çekti. Hangi yana dönsek yeni bir mermi akını tozumuzu alıp geçiyordu.» Duvarın dışına çıktık. her yönden geliyormuş gibi görünen.O. «Merhaba! Haydi çıkın buradan! Herkes hemen geri çekilsin!» «Ne?» «Geri çekilin! Çıkın buradan!» «Neden?» «Emir böyle.» «Benjamin dışarda bekliyor. Kopp koruyucu duvarın içinde bir kaç İspanyol ile bizi bekliyordu. alçak koruyucu duvarın üstünde uçuşan ve başının çok yakınında çatırdayan mermilere hiç aldırış ettiği yoktu.» Millet cephe duvarının ön tarafına tırmanmaya başlamıştı bile. «Haydi çabuk olun. Faşistler'inki de. Koruyucu duvarın yolunu bulduk. bir kere daha sulama hendeğine daldık —Şap— ve artık emniyetteydik. Bizim hatlarımız Huesca'nm doğusunda uzanıyordu. Bize yol gösterecek ayışığı da yoktu. Kopp bir aşağı bir yukarı adımlıyor. hepimiz yolumuzu kaybetmiştik.nalı tüfekle ya da temiz tüfekli yirmi adamla burasını bir tabura karşı tutabilirdik.otlarm arasından koruyucu duvara yirmi yarda kalana kadar süründü ve parolayı denedi. ama gökyüzü azıcık aydınlıktı.

ilerlemek için fırsat kollayarak otların üstünde yatıyorduk. baskının amacı Faşist birlikleri. Artık ortalık aydınlanıyordu. Bir kaç millik çevrede. hat boyunca düzensiz ve anlamsız ateş sesi fırtınadan sonra hâlâ devam eden yağmur gibi gürüldüyordu. Sığmağın içi de dışı gibi şırıl sıklamdı. Faşist palankasından gelen heyecanlı seslerin muazzam gürültüsü duyuluyordu. Anarşistler'in yeniden saldırıya geçtikleri Huesca'nın öteki tarafından bu yana kaydırmaktan başka bir şey değildi. Middlestone ise korkunç bir yara almıştı— bir kurşun kemiğini bir çok yerden kırarak sol kolunda ta tepeye kadar tırmanmıştı. Apaçık ortada olan şey şu ki. böylece gerisin geriye döndüm. Yalan söylediğini sanıyorum— asker kaçakları bes117 . üstümüze yoğun bir ateş açtılar. Biz dışarı çıkarken. başkaları benden daha hızlı koşuyordu. Jorge ve Middlestone daha önceden sargı yerine götürülmüşlerdi. sonradan iyileşti. ben hızlı koşabildiysem. İspanyollar ortalık tehlikeli olacak kadar aydınlanıyor diye mırıldanıyorlardı. bu işi çok da iyi yapamadım. Doğruydu bu — gökyüzü bulanık maviydi. yarı aydınlık ışıkta beş kişi görülebilir ama tek kişinin görünmeyeceğini biliyordum. Uzun süren araştırmalardan sonra ufak bir ateş yakmaya yetecek kadar kuru odun parçaları toplamayı becerdim. yolun bir kısmını sırt üstü giderek katettiğini. çamur batakları. Üzerlerinde bütün techizatlarıyla. Önde gidenler üç İspanyol'du. ama bir asker kaçağı bize altıyüz olduğunu söyledi. çamurlu tüfeklerine sımsıkı sarılmış bir halde kendilerini yere atıvermişlerdi. Sonra ne zamandır bir yerimde sakladığım puroyu içtim . bulundukları yeri eskisinden daha büyük bir güçle yeniden ele geçirmişlerdi. Biri koruyucu duvar üzerinden bir bomba fırlattı — paniğe kapıldığının açık bir işareti. Moyle'a «Koşun!» diye bağırıp ayağa fırladım. Ve Tanrı için.. Koruyucu duvarı bırakmış üstümüze geliyorlardı.lan aramak için beş gönüllü istedi . çamur ve dumanla gözlerine kadar kapkara kesilmiş haşat suratları. Üç İspanyolla birlikte Moyle ve ben talip olduk. Şimdi. Tel örgüye kadar gelmeyi becerdim ve elimden geldiğince iyi bir biçimde araziyi araştırdım— göbeğimin üstünde yatmak zorunda kaldığım için. Koruyucu duvardan altmış yetmiş yarda ötedeydik. emekliyerek 116 geri döndüm. Zaten. Fakat. Olsa olsa bir gök taşı sağanağına denk olabilecek gibi bir şeyler hızla beni geçip gitti. ama zamanında gerçek görünüyordu). mutlaka bizi görmüş ya da duymuş olacaklar ki. Hiç durmadan bizim koruyucu duvara geldiler. Jorge omu-zundan hafif yaralanmıştı. birbirlerine destek ola ola koruyucu duvara geldiklerini anlattı. nasıl her zaman koşulduğunu iyice öğrenmiş oluyordum. arkadan kovalayan silâhlı elli yüz adamı düşününce her ahval ve şerait altında. sinirlerimiz laçka olmuştu.. Sonra öğrendik ki. Faşist seslerinin daha yakından geldiğini duyduğumuz ya da duyduğumuzu sandığımızda (düpedüz hayâl gücü olduğuna hiç kuşkum yok. Hepimiz yüzü koyun yere kapandık. Aradan zaman geçince bana. nasıl da koştum! Gecenin daha önceki saatlerinde insan tepeden tırnağa kadar sırılsıklamken ve fişeklerle tüfek ağırlık yaparken nasıl koşar diye düsunmuştum. sığınağa döndüğümde burasını paylaştığım üç arkadaş derin bir uykuya dalmış bulunuyordu. Faşistler'in karşı saldırıya yüz ya da iki yüz adam sürdüklerine hükmetmiştim. sonra da yaralı bir İspanyol'a abanarak. Jcrge ve Middlestone'dan hiçbir iz yoktu. toprağın üstünde hiç yardımsız yatarken bombanın biri yanında patlamış ve vücudunun çeşitli kısımlarını hallaç pamuğu gibi atmıştı. Herşeyin meyus ve perişan görünüşünü hatırlıyorum. ben de onlara yetişebildim.iki İngiliz üç İspanyol. siperlerin dibindeki kirli sarı su ve insanların traşsız. üzerinden sular damlayan salkım söğütler.şaşılacak şey: bütün gece boyunca üstümde olduğu halde kırılmamıştı. Sonradan öğrendik ki harekât başarılı olmuş —bu gibi harekâtlarda başarı her ne demek oluyorsa. Her neyse. Gerçek şu ki. Sevinerek söyleyeyim.

sigarayı sarmayı başardığınızda hemencecik dökülüyor ve geriye boş bir kâğıt silindir bırakıyordu. Huesca'-nm öte yanındaki saldırılar yavaş yavaş azalıyordu. Tadı çok kötü değildi. Çarpık çurpuk. tek tük topçu ateşi ve Huesca'ya yapılan hava baskınlarından başka bir şey olmuyordu. Bu cepheye nasıl geldiklerini kesin olarak bilmiyorum. ama çok emin değildiler. Kuşkusuz. Her iki yandan da yeterince yanaşıp Jaca yolunu devamlı makineli tüfek ateşi altına alarak gidiş gelişi imkânsız kılmayı becermişlerdi.belli nedenlerden ötürü karşı tarafa yaranmaya çalışırlar. Anarşist olduklarını sanıyorlardı. deri kemerlerle fişek torbalarını bile kemiren fareler. fakat şarapnel havada patlayınca korkup kaçan katırla boğuşmalar. Bu sesi duyacak kadar yakında olan her erkek bıldırcın koşarak üstünüze doğru gelirdi. Torre Fabian çevresindeki gülle oyuklarında koca koca yabanî pembe güller açmıştı. belki de Komünist idiler. Bu zamana ilişkin anılarım şunlar. bıldırcın havaya sıçrar ağa dolaşırdı. bize komşu bir Endülüslü taburu vardı. Ağaçlar şimdi baştan ayağa yapraklarla dolmuştu. Ma-laga'dan öylesine hızlı kaçmışlardı ki. Ağı otların üstüne yayar. Sahra dürbününe yazık olmuştu. dahası. Anlaşılan. ağın altına girince ürkütmek için taş atardınız. Arada sırada bir gizli nişancının kurşunuyla verilen kayıp. sonra yere yatıp dişi bıldırcın gibi ses çıkarırdınız. Fakat aradaki uzaklık bir kilometreyi buluyordu ve 119 . İspanya'da herkesin mutlaka bildiği şeyden bile haberleri olmadığı görülüyordu— kendilerinin hangi 118 partiden olduklarını bilmiyorlardı. Akşamlan yeşil ağlar ile bıldırcın avlamaya dışarı çıkıyorlardı. yalnızca erkek bıldırcınlar yakalanıyordu. zaten güneşten derisi soyulmuş omuzlarımızın iflahını kesen kum torbalarıyla uğraşmak. bu güzel ganimeti aşıramadığımızı düşünmek şimdi bile beni kederlendiriyor. O sıra yapılan açıklamaya göre. kulaklarına yabanî güller takmış köylülere rastlıyordunuz. Irmakta yıkanmak bir işkence olmaktan çıkıp nerdeyse bir zevk olmuştu. ama o kadar kuruydu ki. Sigaraların uçlarını içlerine tıkmak için özel bir teknikleri vardı. Nişancıların yuvalarını cephe kenarındaki kavak ağaçlarının ardına kurduk. Endülüslü-ler'e yarıvahşi bir ırk diye yukardan bakmayı adet edinmiş Katalanlar'dan çıkıyordu. Anarşistler ağır kayıplar vermişler ve Jaca yolunu kesmeyi başaramamışlardı. tayınımızı getiren ve tüfek sesine aldırmayan. İki İngiliz güneş çarpmasından serilmiş yatıyordu. tam anlamıyla lime lime olmuş dökülen elbise ve pantollanmızın sefilliği. Şimdi artık cephe hattında. bu da bana büyük bir haksızlıkmış gibi geldi. Valencia'da durmayı unutmuşlardı. bu söylenti. ama arada sırada Monflorite'de —görünüşü ve dokusu kırpılmış samana benzeyen— en ucuzundan tütün paketleri satın alma olanağı vardı. Endülüslülerin sigara sarışları hayranlık uyandırıcıydı. Bizim koruyucu duvarın önündeki kurşunlarla delik deşik olmuş ağaçta çitlenbikler biçimleniyordu. köylü gibi adamlardı! Güneyin yırtıcı güneşi yüzünden koyu koyu lekelenmiş yüzleriyle ya çobanlık yapıyorlar ya da zeytinliklerde işçi olarak çalışıyorlardı. 8 Gün geçtikçe hava ısınıyor. Aralarında pek azı okuma biliyordu. Gerçekten Endülüslüler çok câhildiler. Kurutulmuş İspanyol tütününden sigara sarmakta olağan üstü bir beceriye sahip olduklarından bize çok yararlı oluyorlardı. yeni yeni eyleme geçen sivrisinekler ve herkesin başına belâ olan. geceler bile hayli ılınıyordu. Sigara dağıtımı sona ermişti. Cephe hattının gerisinde. öğle güneşinin sıcaklığı. yarı çıplak bir halde.

düpedüz tüm yeryüzünde oynanmakta olan bir oyunun içinde. Fakat anlaşılan şehir düşmeyecekti. ülkedeki en dev120 rimci duyguları bir araya topluyordu. Kuşkusuz. Gerçekten. aldığı tayının karşılığında soğuk ve uykusuzluktan çekmediği kalmayan bir çeşit pasif nesne olarak yaşamaktan başka bir şey yapmamıştım. Haziran ayında. bu döneme şöyle bir uzaktan bakıyorum da. Batı Avrupa'daki. Her neyse. tümü değilse bile çoğu işçi kökenli onbinlerce kişi arasındaydı. Aragon'da insan hepsi aynı düzeyde yaşayan ve birbiriyle eşit ilişkiler kuran. siyasî bilinçle kapitalizme inanmazlığın karşıtlarından daha olağan olduğu biricik topluluğa. tümüne birden pişman olamıyorum. böyle bir durum devam edemezdi. Şu sıralar. Fakat onu yaşayan bir kimse üzerinde etkisini bırakmaya yetecek kadar uzun sürdü yine de. Bir anlamda SOSYALİZM'in gelecekteki mutluluğu şimdiden tadılıyordu demek doğru olur —böyle söylemekle. ve bana başka bir yolla öğrenemeyeceğim şeyler öğretti. Kuramsal planda bu eşitlik mutlaktı ve uygulamada dahi bundan çok uzaklaşılmıyordu. sosyalizmin eşitlik ile uzaktan yakından bir ilişkisi olduğunu inkâr etmenin moda haline geldiğini pekâlâ biliyorum. İspanyol Hükümeti'ne daha etkili bir biçimde hizmet edebilmiş olmayı isterdim. ben aşağı yukarı bir rastlantıyla düşmüştüm. daha normal sayıldığı. Belki de böylesi. Aragon cephesinde 1937 Haziranı'na kadar temelden bir değişiklik geçirmeden kalan milis sisteminin sonucuydu. çoğu savaşlarda pek çok askerin kaderidir. Faşizme karşı savaşmak için milise girmiştim. Karşı tarafın asker kaçakları Huesca'da bir sürü cephane ve çok az yiyecek olduğunu rapor etmişlerdi. bizden ve köylülerden başka kimse yoktu ve kimse kimsenin efendisi değildi. Hükümet Madrit cephesinden birlikler gönderdi ve Huesca'ya muazzam miktarda uçakla birlikte otuz bin asker yığıldı. Dünyanın her ülkesinde. kabaca ama çok yanlış olmayan bir biçimde. geçici ve yerel bir aşamaydı. Umudun. Bu. daha önce olmuş ve belki daha sonra olacak her şeyden çok farklı bir ara dönemi oldu. muhtemelen imkânsızdı. ama şehir hâlâ düşmüyordu. Elimizdeki doğru dürüst silâhlandırılmamış onbeş bin adamla bu şehri almak. Uygar yaşamın bir çok normal etkenleri— züppelik. İngiltere'nin para kokan havasında neredeyse düşünülemiyecek bir dereceye inmişti.— düpedüz sona ermişti. Bu aylar yaşamımda.b. bundan çok farklı bir başka sosyalizm görüşü de yaşıyor. garip ve değerli birşeylere dokunmuş olduğu sonradan kafasına dank ediyordu. devrimci diye tanımlanabilecek insanlar arasında yalıtılıp kalmıştım — çünkü. Her biri aşağı yukarı aynı siyasî fikirlere sahip insanların oluşturduğu sendikalarına dayanan işçi milisleri. Sıradan 121 . Fakat şimdi. Neyse ki. Toplumun olağan sınıf ayırımı. şu cephede geçirdiğim üç dört ay düşündüğümden daha az beyhude geçmişti. bütün bu zaman içinde. Sonradan. insan zamanında ne kadar sövüp saysa da. «Yoldaş» sözünün çoğu ülkelerde olduğu gibi zıpırlık için değil. patrondan korkmak v. para peşinde koşmak. kocaman bir kiralık kalemler ve besili küçük profesörler güruhu.Faşistler içinden belli sayıda kamyonun gidip geleceği bir çeşit uzun siper gibi bir yol kurmuşlardı. Canalıcı nokta şu ki. ama kişisel bir açıdan —benim kendi gelişmem açısından— bakıldığında. henüz hemen hiç çarpışmadığım gibi. sosyalizmin mal edinme dürtüsüne hiç dokunulmamış plânlı bir devlet —kapitalizminden başka bir şey olmadığını harıl harıl «kanıtlamak»la uğraşıyorlar. İzne çıktığımda yüz onbeş gündür cephedeydim. Sahiden eşitlik havası teneffüs edilmişti. Bu. gerçekten yoldaşlık anlamında kullanıldığı bir toplulukta bulunulmuştu. cephede insan her zaman dış dünyadan yalıtılır: Barselona'da bile ne olup bittiğine dair yalnızca bulanık bir fikrimiz olurdu. bu devre o zaman bana tüm hayatımın en boş yere geçen kısmı gibi görünmüştü. uyuşukluk ya da herşeyde kötülük görmekten. hüküm süren manevî havanın Sosyalistçe bir hava olduğunu anlatmak istiyorum.

Hiç kimsenin ne yapıp yapıp zengin olmaya çalışmadığı. bu duygum kısmen. soğuk bir buhara benzemesine rağmen. Olaylar olup biterken çok berbat görünüyordu. soğuk. Ama bunlar bugün. İspanyollar arasında olmak şansından ileri geliyordu. Başımın üstünde bir yerlerde anlamsız mermiler şakıyıp duruyor. Fareler var. belleğimde dönüp dolaşıp üstünde durulacak aydınlık bir bölüm oluşturuyor. telsiz telgraf gibi fıkırdayan makinalı tüfekler. Sağımızdaki gri çorak tepenin üstünde bir sıra halinde Faşistler karınca misali tırmanıyorlar.. Çevremde bir anafor gibi dolanan sis. o sırada kendi zihnimdeki değişikliklerin hiç farkında değildim. Milletin sıkıştırdığı şişko ahçı herkesi kepçeyle kovalıyor. sosyalizmin başlangıç devrelerinin nasıl şeyler olacaklarına dair kabataslak bir ön fikir ediniyordu. yine Genç Ramon kürek kemiklerime dayadığı yamyassı olmuş burnuyla durmadan horluyor. yoksunluk ve arada sırada gelen tehlikenin bilincindeydim. bu deney beni hayâl kırıklığına uğratacak yerde çok derinden çekmişti. eğer bu değilse başka hiç bir anlamı yoktur.insanı sosyalizme çeken ve hayatını bu yolda tehlikeye atmaya hazır kılan sosyalizmin «mistiği» -eşitlik fikri-halkın büyük çoğunluğu için sosyalizm sınıfsız bir toplum demektir. fareler Kediler kadar fareler Levazımcının. onbeş yaşında çocuklar kendilerini yüzüstü yerlere atıyorlar. Belleğimde hatırlamaya değmeyecek kadar ufak tefek olayları yaşıyorum. Arkamda Cockney lehçesiyle. belki de insan. Ve. Dağın yamacında bir tümseğin yarısına kadar tırmanmış. her şeyin kıt olmasına rağmen hiç bir ayrıcalık ve ayak yalayıcılığmın bulunmadığı bu toplulukta. alelacele temizlenmiş saç tabaklarda aç kurtlar gibi yutulan fasulye plâkisinin teneke tadı olarak belleğimde çakılıdır.. Kopp'a gözüm ilişiyor. beyzî İspanyol yüzleri. milis gücünde geçirdiğim bir kaç ay benim için çok değerliydi. ne göreyim okul çocukları gibi nanik yapmıyor mu? La Granja'da yahni kazanının çevresinde teneke tavalarıyla boğuşan adamların arasında. Bili Chambers bu. sıcak. Şimdiye kadar anlattıklarımla kitabın ilk bölümlerinde bunu birazcık başarabil-diğimi umarım. Yandaki masada. Monte Pocero'da bir siperde yatak diye kullanılan kireçtaşının raf gibi yerinde yatıyorum. sidik ve çürüyen ekmek kokusu. onunla kavga ettim ve sonradan Huesca'nm dışında vuruldu. Üstümdeki etkisi. kural olarak ancak iyice yıllanmış anıların büründüğü sihirli niteliği şimdiden kazandı. her şey bir yana. kemerine kayışla koca bir otomatik tabanca bağlanmış sakallı bir adam ekmek somunlarını beş parçaya bölüyor. Güllenin biri haykırarak geliyor. Monte Oscurö'nun batı tarafındaki alçak arazide Kopp. çamurlu bir avludayım. Çevremdeki herkes gibi. Bop Edvards ve üç İspanyol ile küçük köknar ağaçlarının arasında saklanmış yatıyorum. bit. milislerin li122 me lime olmuş üniformaları. Tüm bunlar kışın soğuğu. Kuşkusuz. Belki de. Şimdi ise durum çok farklı O zaman pek boş ve olaysız görünen bu dönemin şimdi benim için çok büyük bir önemi var. eğer fırsatını bulurlarsa. ben de başlıca sıkıntı. Bu dönem. sosyalizmin başlangıç devrelerini bile dayanılabilir bir dönem yapacaktı. faşist hatlarından bir boru sesi ortalığı çınlatıyor. Ahçı kazanın ar123 . çamurlu bir sipere doğru sürünüyorum. Onların yaratılıştan dürüstlükleri ve her zamanki anarşist eğilimleri. Çünkü varlıklarını devam ettirdikleri sürece İspanyol milisleri sınıfsız toplumun bir çeşit küçültülmüş örneğiydiler. sosyalizmin şimdiye kadar olduğundan çok daha elle tutulabilir bir biçimde kurulduğunu görmeyi istemek oldu. Tüm bu dönem benliğimde tuhaf bir canlılıkla yaşıyor. Size o zamanın havasını olduğu gibi aktarabilmeyi çok isterdim. birisi şarkı söylüyor. Bu bakımdan. bir yandan dengemi bulmaya bir yandan da topraktan yabanî biberiye kökünü sökmeye çalışıyorum. yaşamımın geri kalan kısmından çok farklı. pislik. Cephe yakın.

Yolunuz tipik bir doğu kentinin havasıyle başlar. Monflorite'de bir ambarda bir kaç saat uyuduk. yumuşak ve sulu tropikal meyvalar. yere yayılmış sonradan canlı tavşanlarla dolu olduğunu keşfettiğimiz kıpır kıpır oynayan çuvallar— son olarak. balık. başaşağı devrilip taşman dehşete uğramış tavuklar. tozlu hurma ağaçları. her yanda vıcır vıcır kara tenli insanlar— bu görünüşe çok alışık olduğunuz için havasını da öylece olduğu gibi vagonunuzda taşırsınız. Nöbetçi şeridi boyunca kavakların karanlık gövdeleri altında bir aşağı bir yukarı yürüyorum. pas. Faşist nöbetçinin de şarkı söylediğini işitebilirsiniz. Hayli tuhaf bir tecrübedir bu. Barselona'ya kadar yol boyunca. tatlı bir havayı teneffüs eder ve çevrenizde yeşil çimen. postallarımın tabanından geriye pek bir şey kalmamıştı. Maymyo'da durduğunda aklınız hâlâ Mandalay'da kalır. Gülle yüz yarda ötede bir yere saplanıp gürlerken. gürültü. hatırı sayılır büyüklükte bir koyun sürüsünün kompartımanlara sokulmasıyla geriye kalan en ufak boşluk ta doldurulmuş oldu. Anason katılmış şişeler dolu pis bir Aragon içkisi elden ele dolaşıyordu. bu da insanı bir sürü zahmetten kurtarıyordu. —kavurucu güneşi. Tren deniz seviyesinden bin dörtyüz metre yükseklikte. her yeni istasyonda durmadan binen köyiülerce işgal ediliyordu. yoksunluk duygusu yoldaşlık ve eşitlik. cephenin havası sürdü gitti —kir. sebze çıkınları. Barbastro'-dan ayrıldığımızda tren milislerle zâten tıklım tıklım dolmuştu. trende.kasma kaçıyor. Asıl dertler ondan sonra başladı. Monflorite'ye doğru yürüyüşe geçtik. uygar bir yaşam sürerken hiç bir şeyi bu kadar tutkuyla isteyemezsiniz. tüfeklerimizi onlara devrettik. Birden bire İngiltere'de olabilecek kadar serin. başka bir yarı küreye inmiş olursunuz. Yine o aynı.siyah mendillerini sallıyor ya da elleriyle öpücük gönderiyorlardı. lime lime olmuş elbiseler. sepetlerle çilek satan pembe yanaklı dağlı kadınlar görürsünüz. Silâhtan arınmış bölgede yüz ya da iki yüz yarda ötede. Pantalonumdaki bitler. ince bir çizgi halinde. rahatsızlık. yüzünde süklüm püklüm ifadeyle yattığı yerlerden doğruluyor. Maymyo'124 ya trenle gidilebilir. İspanyollar'ın keçi derisinden su matralarıyla. olağan manana'lardan sonra. 9 Yukarı Birmanya'da Mandalay'dan. Bir de. Fakat vagondan dışarı adımınızı attığınız anda. eyaletin tek dağ istasyonu. baharat ve sarımsak kokusu. temiz elbiseler gimeyi ve çarşaflar arasında bir gece geçirmeyi öyle çok istiyordum ki! Normal. Nisan'ın yirmialtısında öğleden sonra üçte Barselona'ya vardık. bir başka tabur yerimizi aldı. Barbastro'da saat beş trenini yakaladık. sabaha karşı bir kamyona dolmuştuk bile. Cephe hattından ayrıldığım için üzgün değildim. Cephede geçen üçbuçuk aydan sonra Barselona'ya dönüş bana hep bunları hatırlattı. Sıcak bir banyoda yıkanmayı. Milisler haykır arak trenin takırtısını bastıran devrimci şarkılar söylüyor. harmaniyesine sarılıp sarmalanmış Endülüslü nöbetçi şarkı söylemeye başlıyor. vagonun karşı köşesinde oturan arkadaşınızın ağzına şarabı fışkırtabiliyordunuz. Lerida'da iyi bir şans eseri bir eksprese aktarma yapmamız sayesinde. benim onları katletmemden çok daha büyük bir hızla ürüyorlardı. Nisanın yirmibeşinde. ânî ve çarpıcı atmosfer değişikliğini yaşadım. Tanyeri arkamızda ağarırken. hat boyunca gördükleri her güzel kıza kırmızı . eşya torbalarımızı topladık ve gerisin geriye. büyük serhas ve köknar ağaçları. bu yüzden hemen hemen yalınayak yürüyor gibiydim. bir aydan fazla bir zamandır ayağımda çorap yoktu. Dışarıda taşmış hendeklerin suyunda sıçanlar hani su samurları gibi büyük bir gürültüyle oynuyorlar. Hemen yanımda. Shan yaylasının kenarındaki. onbeş yaş125 .

son üç aydır tuhaf şeylerin olageldiğini anlamama yardım etti. içi dışına çıkmış yüzü dışında pek az şey kalmıştı. Barselona'ya karşı sırasında. sayısız belirtiler sayesinde ilk izlenimimin yanlış olmadığını keşfettim. Bize ikram olsun diye.) Yeni Halk Ordusu'nun subayları —ben Barselona'dan ayrıldığımda ortalıkta hiç böyle tipler görünmüyordu— şaşılacak sayıda çoğalmışlardı. hepsinin kemerlerine kayışla bağlanmış otomatik tabancaları vardı. İçlerinde her yirmi kişide birinin bile cephenin şöyle kenarına dahi gittiğini sanmıyorum. oysa biz cephede bir tek tabancayı ne para ne de hatır için bulamıyorduk. yünlü kepim şeklini şemalini kaybetmiş. (Özel otomobiller yok gibiydi. Tuhaf olan şey şu ki. ama çoğunluğu milise katılmak yerine Harp Okulu'na gitmeyi yeğlemiş gençlerdi. bize ve bizim soyumuza Paris ya da Londra'dan daha az yabancı ve daha az düşman olmayan bir ortama adımımızı attık. Britanya Ordusu'nun subayları gibi beli oturan. Bütün değişikliklerin temelinde iki gerçek yatıyordu. Bu subayların bir kısmı miliste görev almış ve teknik eğitim için cepheden alınıp getirilmişlerdi. bir kaç aylık aralıklarla giden herkes burada olup biten olağanüstü değişikliklere dikkat etmiştir. İnsanların görünüşündeki değişme ürkütücüydü. Fakat tren Sabadell'den geçerek Barselona'ya girdiğinde. dolayısıyla milletin bize dik dik bakmasında pek şaşılacak birşey yoktu. Biri: halk. tamamıyle gerçek dışı kahramanlık hikâyelerini. savaş yüzünden biraz yıpranmış ve sıkıntı çekmiş. Sokaklarda kan lekelerinin yeni kuruduğu ve milis askerlerinin şık otellere yerleştirildiği Ağustos ayında orada olan bir kimseye. Bostan korkuluğuna benzediğimin bilincindeydim. hiç durmadan bir gözümün üstüne kayıyordu. söyledikleri hep aynıydı: devrimci hava kaybolmuştu. Fakat bu bakışlar içime azıcık korku düşürmedi değil. köylüler çıkınlarını açtılar ve koyu kırmızı yapışkan şaraplarından verdiler.larında kara gözlü bir çocuk. ilkin Ağustos'ta. Kuşkusuz. İngiltere'den yeni gelmiş olan bana ise. öylesine mutluydu ki size anlatamam. Herkes son derece mutluydu. Barcelona yeniden. ikincisinde Ocak'ta ya da benim yaptığım gibi ilk kere Aralık'ta ve sonra Nisan'da gitmiş olsunlar. Aralıkta burjuva görünürdü. Barselona hiç kuskusuz. Ama gelin görün ki. Şimdi. bir de üstelik kirli ve traşsızdık. Halk 126 Ordusu. yalnız onlardan biraz daha sıkı oturan. kendisine ait heyecan verici ve hiç kuşkum yok. Sonraki birkaç gün boyunca. işler tersine dönmüştü. millet bizim kirli görünüşümüze dik dik bakıyordu. subaylar ise zarif. postallarımdan geriye. Deri ceketim lime lime olmuştu. Hepimiz aşağı yukarı aynı durumdaydık. şaşırtıcı ve hayli tik127 . zarif hanımlar ve pırıl pırıl arabalar görülüyordu. Bu subayların emrindeki adamlarla ilişkileri bir burjuva ordusundakinin aynı olmamakla birlikte. Savaşa karşı genel ilgisizlik. artık savaşı takmıyordu. her on askere bir subay düşecek biçimde donatılmıştı. haki üniforma giyiyorlardı. mümkün olduğunu düşünebileceğim herhangi-bir şeyden çok daha fazla bir işçi şehri gibi görünmüştü. Milis üniforması ve tulumlar neredeyse büsbütün ortadan kalkmıştı. Öbürü: toplumun zengin-fakir ya da yukarı sınıf-aşağı sınıf biçimindeki normal ayırımı yeniden kendisini gösteriyordu. Erler bir çeşit kaba kahverengi tulum. Her yerde göbekli zengin adamlar. aylarca cephede bulunmuş bütün insanlar gibi korkunç bir manzara arzediyorduk. sivil nüfus. herkes İspanyol terzilerinin özellikle ustası olduğu şık yaz takımları giyiyordu. yine de «adam olan» herkes bir arabadan yararlanmam fırsatını elde ediyordu. Caddenin yukarısına doğru yürüdüğümüzde dikkat ettim. Şehrin üstüne derinliğine bir değişiklik çökmüştü. aldıkları para ve giydikleri üniformaların belirlediği kesin bir toplumsal farklılık görülüyordu. onu ağızları bir karış açık dinleyen meşin suratlı iki köylüye anlatıyordu. ama işçi sınıfı egemenliğinin hiçbir belirtisi kalmayan alelade bir şehire dönüşmüştü.

) Yaralılar koltuk değnekleriyle tek ayak üstünde seke seke dolaşsalar bile özel bir ilgi görmüyorlardı. Örneğin. resmî rütbe v. Savaşla birlikte başlayan devrimci fikirlerde herkesin hayâl kırıklığına uğraması . Bütün bu değişimlerin yanısıra parti milislerine karşı ve Halk Ordusun'dan yana sistemli bir propaganda yürütülüyordu. aynı şey bir ay sonra. Anarşistler ile Komünistler arasında süren öldürücü boğuşmanın bllincindeydiler. diye gösteriliyordu. Milisler kötü eğitilmiş.b. Halk Ordusu'na asker yazılırken. ile Halk Ordusu düzeni içinde yeniden kurulmuştu. gelenleri dehşete düşürüyordu. bunda büyük rol oynamıştı. cephede şiddetle ihtiyaç duyulan belirli bazı eşyaları bulmak hayli zordu. ilk atılımda bir coşkunluk dalgası olmuştu. Nereye gitseniz. matralar. zorunlu asker almaya başvurmak gereğini duyduğunda. Halk Ordusu her zaman «kahraman»di. v. hâttâ Valenila'-dan. Her karşılaştığınız kişi. av-bıçakları. dönmedikleri ya da üç dört ay sonra ceplerinde büyük miktarda paralarla geri geldikleri. bir dış savaşta doğal karşılanabilecek. bu hava dikkatinizi çekiyordu. Sonradan.sindiririydi. Fakat Hükümet ajanları her buldukları duvara «Halk Ordusu isteriz» diye çiziktiriyorlardı. çoğunluk bir an önce bitmesine taraftardı. Barselona'ya ilk gelişimde. Tümenler yarı yarıya Halk Ordusu birlikleriyle milis gücünden oluşan «karma-tugay» lardan yapılmıştı. uzak. Katalonya'-da. Franco'ya karşı yürütülen mücadeleden çok. önceleri Lenin Tümeni'nden P. Fakat fiilî tek değişiklik isimlerde olmuştu. Halk zevkinin herdaim barometresi olan dükkânlar bunu açıkça gösteriyordu. Haziran ayma kadar pek az Halk Ordusu birliği Aragon cephesine gönderilmişti. cepheye gönüllü gitmenin hoşa gitmeyecek bir yanı varmış da as129 . kısmen Barselo-na'nın fiilî savaştan uzakta olmasından ileri geliyordu. işçi sınıfı egemenliğinin güme gitmiş bir amaç olduğu gittikçe daha belirginleşiyordu.muhakkak ki.U. âdet yerini bulsun kabilinden bir ifadeyle soruyordu: «Şu savaş —korkunç birşey değil mi? Ne zaman bitecek dersiniz?» Siyasî bilince sahip kişiler. Dış ya da iç savaş olsun her savaşta safları doldurmak durumunda olan sokaktaki adam. milisler kendilerine özgü yapılarını ve özel karakterlerini korumaya olanak buldular. «Cephe». birlikleri şimdi 29. özellikle de proletarya. v. Yiyecek kıtlığı büyük halk kitlesi için önemli sorundu.. İspanyol Hükümeti. dükkânlar özellikle milis donanımında uzmanlaşmışlardı. Dükkânlar şimdi besbelli daha şıktı. Barselona'ya Madrit'ten. Şubat ayından itibaren bütün silâhlı kuvvetler teorik olarak Halk Ordusu ile birleştirilmiş ve milis güçleri kâğıt üstünde bozularak farklı ödeme dereceleri.b. Milis gücü olarak örgütlenen ve savaşın ilk bir kaç haftasında Faşistler'i Zarago-za'ya kadar kovalayan sendika üyeleri. Fakat.Her vitrinde yumuşak asker kasketleri. çok büyük bir artışa yol açmadı. yoksun ve külüstür şeyler olmalarına rağmen. (Milisllere paralan izne çıktıkları zaman ödenirdi. geniş ölçüde işçi sınıfının egemenliği uğrunda çarpıştıklarına inandıkları için bu işleri başarmışlardı. her zamanki şık sahil şehri yaşantısının hemen hiç bozulmadan devam ettiği Tarragona'-da da dikkatimi çekti. fermuarlı ceketler. ama asker toplama açısından bu. ama savaş ansızın arka plâna itilivermişti. Tümen diye biliniyordu. bundan ötürü. Burada durum hayli tuhaftı. Savaşın kaybedilmesini kimse istemiyordu. savaş daha altı ayını ancak doldurmuştu. ama bir iç savaşta çok kuraldışı kaçan. belli bir uyuşukluk içinde diye ayıplanamazdı doğrusu.b. genç adamların kayboldukları.M. Bütün bu propagandadan. Oysa şimdi. tabanca kılıfları teşhir ediliyordu. Bu. Som Browne kemerleri. disiplinsiz.O. milislere karşı radyo ve komünist basında kesintisiz ve bazan çok menhus bir kötüleme kampanyası açmıştı. Ocak ayından beri İspanya'nın her yanında gönüllü asker kayıtlarının giderek azalması oldukça anlamlıydı. 128 efsanevî bir yerdi. cepheye dönmeme birkaç gün kala avadanlığımı satın alırken keşfettiğim gibi. Milis gücüne katılmanın modası geçmişti. Şubat ayında.

Yiyecek fiatları. hiç kuşkusuz. Barselona'ya ilk vardığımda burasını. böyle sıkıntılar her zaman zenginden çok yoksulu vurur. Dükkândaki adam yirmi otuz yıl önceden kalma. İşçi devriyelerinin dağıtılması emredilmişti. Sabahın beşinde tren ya da kamyonla uzaklara kaçırılıveriliyorlardı. bunların yerini her zamanki «senor» ve «ustet» almıştı. genelevlerin % 75'ini kapattığı söyleniyordu. Şimdi her şey normale dönüyordu. sırf postu kurtarmak için sırtlarına işçi tulumları giyerek devrimci sloganlar haykırmışlardı. çiçekçi kadınlar ve ayakkabı boyacıları gözlerinizin içine bakarak size «yoldaş» diyorlardı. çalışan nüfusun. bir başkasıyla ise yerildiği oluyordu. Bu dönemde yabancılar size pek seyrek olarak «tü» ve «oamarada» diye hitap ediyorlardı. aynı birliklerin bu sıfatlardan biriyle övüldüğü. ücretlerinde herhangibir parelel yükselme olmaksızın. Fakat bütün bunların yanısıra toplumun havasında ürküntü veren bir değişim vardı —insan bizzat kendi yaşamadıkça kavranması güç birşeydir bu. şimdi İngiltere'de bile yapılmayan bir biçimde başını eğdi ve ellerini oğuşturdu. 131 . garsonlar.kere alınmayı beklemek takdir edilmesi gereken bir şeymiş gibi bir izlenim çıkarabilirdiniz. şık oteller ve lokantalar pa130 halı yemekleri aç kurtlar gibi yutan zengin insanlarla doluydu. Devrimci tarzda konuşmalar artık kullanılmıyordu. burjuvazi ise korkuyor ve geçici bir süre için işçi kılığında dolaşıyordu. çoğu işçi devriyelerince kapatılmış kabareler ve yukarı sınıf genelevleri çabucak açılıverdi (*). fakat işçi sınıfının oturduğu mahallelerde ekmek. şimdiyse sürü ile dilenci vardı. Garsonlar yeniden kolalı gömleklerini giyiyorlar. Geniş halk kitleleri için tütün kıtlığı öylesine umutsuz birşeydi ki. Ram-las'nın tepesindeki ince zarif dükkânların dışında bir yalın ayaklı çocuklar güruhu devamlı olarak her çıkanın çevresinde kümelenmek için bekliyor. Devrimin ilk aylarında binlerce insan. sınıf ayrılıkları ile büyük farklılıkların varolmadığı bir şehir olarak düşünmüştüm. herkes bahşiş vermekten sakınıyor ya da hiç kimse bahşiş almıyor. bu gerçek ise olabildiğince az duyuluyordu. Bahşiş verme usulü el altından. Herşeyin parlaklığından başka. «Şık» elbiseler anormal görülüyor. caddelerde polis kuvvetleri yeniden arz-i endam ediyordu. Bazan. Ne var ki. caddelerde kıyılmış meyanköküyle sarılmış sigaralar sa(*) İşçi devriyelerinin. ama asla pekiştirilmemiş bir devrime inanıyor. Bunun daha çok bir umut ve gizleme karışımı olduğunu kavrayamamıştım. herşey böyle gözüküyordu. Herşeyin şimdi daha zengin olan sınıfın yararına nasıl yerleştiğinin küçük. «Buenos dias» da «salut» un yerini almıştı. büyük mağazalardaki tezgâhtarlar yine alışık olduğumuz köpekleşen tavırlarını takınıyorlardı. şimdilik Halk Ordusu geride eğitilirken milisler cepheyi ellerinde tutuyorlardı. Milis birliklerinin de artık kâğıt üzerinde Halk Ordusu birliklerine dönüşmesi Basın Propagandasında beceriyle kullanılıyordu. Ne var ki. bazı maddelerin kıtlığı da çekiliyordu. bayraklar dalgalandırarak resmi geçit yapmıyorlardı. Karım ve ben birkaç çorap almak için Ramblas'da bir çorapçıya girdik. Cepheye dönen milis askerleri artık caddelerde trampet çalarak. zeytin yağı ve öbür ihtiyaç maddeleri için oluşan kuyruklar yüzlerce metre uzayıp gidiyordu. ama tabiatıyla. fakat anlamlı bir örneği tütün kıtlığıdır. savaşa duyulan genel ilgisizlik yüzünden görece daha az bir coşkuyla karşılandılar. Görünüşe bakılırsa lokantalar ve oteller neye ihtiyaçları varsa güçlük çekmeden buluyorlardı. Yerilecek ne olsa milislerin üstüne yıkılırken övülecek herşey hemen Halk Ordusu'na yakıştırılıyordu. Kesinlikle. önceden olduğu gibi caddelerden törenlerle geçiyorlardı. Bunun sonucunda. kaçamaklı bir yolla geri geliyordu. yaygaralar kopararak yiyecek artıkları istiyorlardı. Bu askerler. bu geçit törenleri bile. korkunç fırlarken. Halk Ordusu'nun bazı askerleri cepheye gitmeye başlamışlardı. Önceleri Barselona'da dilenci bulunmayışı çok çarpıcı gelmişti. İşçi sınıfı başlamış.

ama hiç yoktan iyiydi.'dan ayrılacağımı çok önceden herkese söylemiştim.U. bütün o hafta boyunca sağlığım biraz bozulmuştu. çünkü bu altın rezervlerinin azalması demek olurdu. o da şansınız varsa. Bunlar haftada yalnız bir kere açılan tütüncü dükkânlarında azar azar satılıyordu. tüfekten çok daha yararlı oluyordu— bulması da hayli güçtü.tıhyordu. Yeterince paranız olduktan sonra. kuyrukta saatlerce bekledikten sonra. seyrek hava akınları dışında insana savaşı hatırlatacak pek az şeyin olduğu Barselona'da hayatın güvenlik içinde oluşunun bir sonucuydu bu. Bu ancak Bond Street ya da Rue de la Paix'de göreceğiniz cinsten bir dükkândı. dolayısıyla Hü-kûmet'in elindeki bütün tütün stokları savaş öncesinden kalanlardı. şarap. Bir sürü telâş ve sıkıntıdan sonra bir Anarşist arkadaş bana.M. savaşın darbesini yemiş bir ülkede bu gibi şeylere para harcandığım görünce. yalnızca dörtte üç onsluk bir tütün paketi. İlk önce. Tabanca almayı şiddetle arzu ediyordum —siper çarpışmalarında. Bütün bunların yanısıra P. ekmek hariç olmak üzere. Hükümet bunları polislere ve Halk Ordusu'na dağıtmış fakat milislere vermeyi reddetmişti.'ye üye 133 . Ama hâşâ. İkinci olarak.U. herhangi bir kişisel üstünlük iddiasında bulunmuyorum. işçi sınıfının hâlâ iktidarda olduğu ya da öyle gözüktüğü birkaç ay önce görmek olanaksızdı. Teorik olarak Hükümet. (Pek çok kimse bir kere denemiştir. kendimi olabildiğince rahat ettirmek derdindeydim. sosyetik caddelerin birinden geçerken. Açlıktan kıvranan. paramın yettiği her çeşit lüks maddeyi satın almaktan geri durmadım. paket başına on pesetayı toslaymca (bir milisin günlük ücreti) alabilirdiniz. haddinden fazla yemek içmek yüzünden. Kendimi biraz kötü hissedince günün yarısını yatakta geçirir. Sokak çarpışmaları başlamadan önceki bu ilk hafta boyunca tuhaf bir biçimde birbiri üzerinde etki yapan çeşitli uğraşılarım vardı. Fakat bu değişikliği yalnızca iktidarın el değiştirmesine atfetmek hakbilirliğe sığmaz. ufacık 26 mm. Kısmen de.T. vitrini. insanı afalla132 tacak derecede pahalı ve en nefis cinsinden pasta ve bombomlarla dolu bir şekerci dükkânına raslamıştım. Amerikan sigarası ve bunun gibi şeylere karşı doymak bilmez bir arzu duyuyordum. Çocuklar bir dilim ekmek için dilenirken şişko bir herifin bıldırcın tıkınması tiksindirici bir manzaradır. Kaçakçılığa zengin halkın yararına olduğu için göz yumuluyordu. ortak tehlike her cinsten insanı bir çeşit yoldaşlık duygusuna itmişti. Kaçak sigaraları şık otellerde açıktan açığa. muhtemelen. Sokak çarpışmalarında bir ya da iki gün sonra. dışarıdan tütün satın alınmasına izin vermezdi. Lucky Strikes ve bunun gibi daha pahalı cins sigaralar kaçakçılık yoluyla devamlı elde ediliyor bu da tatlı kârlara fırsat yaratıyordu. C. Ayni zamanda bir tabanca satın almak için gizli görüşmeler yapıyordum. daha evvel de söylediğim gibi. Anarşistler'e katılmak istiyordum. altın rezervleri silâh ve öbür ihtiyaçlar için saklanmalıydı. kokteyl. ama silâh sesleri arasında böyle bir şeyi görme olasılığı daha azdır.N. belli belirsiz bir dehşet duygusuna kapıldığımı ve ağzımın hayretten açık kaldığını hatırlıyorum. Madrit cephesine gönderilmemi sağlıyacak başka bir birliğe katılabilmek için de hazırlık temasları yapıyordum.lik otomatik bir tabanca bulmayı becerdi —beş yardadan öteye işe yaramıyordu.O. Bunları denedim bir kere. durumun orada tamamıyla farklı olduğunu söylüyordu. cadde üstünde ise pek açık etmeden. sonra kalkar yeniden yemek yer ve yeniden hasta olurdum.) İspanya'nın tüm tütününün yetiştiği Kanarya Adaları Franco'nun elindeydi. tabancaları Anarşistler'in gizli dükkânlarından kanunsuz yollardan satın almak zorundaydmız. En katıksız kişisel tercihlerim göz önüne alınırsa. P. canınızın istediği kadarını bulamıyacağınız hiç bir şey yoktu —adam başına düşen miktarı sıkı sıkıya karneye bağlandığı için. Madrit'te. alabiliyordunuz. Aylarca süren rahatsızlıktan sonra doğru dürüst ekmek. milislerinden ayrılarak. Madrit'te bulunan herkes. Zenginlik ve fakirlik arasındaki bu açık karşıtlığı.O.M.

Bütün bu dönem! boyunca Katolon-ya'mn her yerinde görülen ufak tefek çatışmalara dair. milisine girmek olanağı vardı. bu da bir Komünist Parti üyesinden tavsiye mektubu almam demek oluyordu.I.S.N.L. ama P. Bunun neleri değiştireceğini söylemek şimdi hayli güç. Bu arada dinlenmek istiyordum.P. «Çok geçmeden bir gürültü kopacak!» demekte birleşiyorlardı. çok renkli bayrakları.) Komünist arkadaşıma kesin anlaşmayı daha sonra yapacağımı söyledim. Öte yandan. Bu ancak bir anlama gelirdi. çok güçlendirilmiş ve silahlandırılmıştı. olaylar için yayınlanan resmî bildiriyi baştan aşağı doğru diye kabullenecektim. Bu arada. İspanyol Sağlık Yardım Orgütü'ne bağlı bir Komünist arkadaşı arayarak derdimi ona açtım. işçilerinin silâhlarını ellerinden almaktı. Tehlikenin varlığının anlaşılması çok basit ve kolaydı.T. hemen orada anlaşacaktım herhalde. Güçler böyle konulunca aralarında bir çatışma çıkması zorunluydu.T. Ben135 . Çok muhtemelen Barselona çarpışmaları başlamadan önce Albacate'ye gönderilmiş olacak.U. iki üç günlüğüne deniz kenarına bile gidebiliriz sanmıştım.'deki yoldaşlarıma da bir çeşit kişisel bağlılık duyacağım için durumum iyice içinden çıkılmaz bir hâl alacaktı. cepheye dönmeden sağlığımı düzeltmeyi çok istiyordum. Fakat iznimin bitmesine daha bir hafta vardı.'nın beni Madrid'ten çok Teruel'e gönderme ihtimali olduğunu söylemişlerdi. mümkünse I. Katalonya'da P. Aynı zamanda . M. gözden kaçmayacak korkunç bir siyasî rekabet ve nefret vardı.I.U.C. Sağlığım azıcık iyi olsaydı. ve onun liberal müttefikleri dışında hiçbir iktidar yoktu. Anarşistlerin ellerinden silâhlarının ancak zor kullanılarak alınabileceği açıktı. bu emre uyulmamıştı. parti milislerini bölmek temelde bu amaca yönelmiş bir manevraydı. söylentiler dolaşıyordu. böylece çarpışmaları yakın bir bölgeden izleyemeyecek. ama sayıları ve kilit endüstriler-deki üstünlüklerinden ötürü. dolup dolup taşan kalabalığı ile caddelerin görünüşteki neşesinin altında. Siyasî açıdan. Bütün dava. (Bütün İspanyol ordusunda ayağıma gelecek kadar büyük bir çift postal bulunamamıştı. ama F.savaş öncesinin silâhlı polis kuvvetleri olan Güvenlik Askerleri ve benzeri örgütler yeniden kullanılmaya başlanmış.'li öbür İngilizleri de benimle birlikte gelmeye ikna edip edemeyeceğimi sordu. Karımla ben. Fransa sınırındaki Puigcerda'da bir Cara-bineros birliği. Avrupa tipi olağan bir jandarma örgütüydü.S. güçlü olan C.U. devrimi daha ileri götürmek isteyenlerle durdurmak ya da önlemek isteyenler. Komünist disiplini altında olacağım. Şehrin yüzeydeki görünüşünün. Komünistlerle Anarşistler arasındaki karşıtlıktı. P. her zaman belirsiz ve gazete sansürü yüzünden biri ötekiyle çelişen.A. çarpışmalar sırasında Barselona'da bulunsay-dım.N. Anarşistlerin denetimi altındaki Gümrük Dairesi'ni ele geçirmek için gönderilmiş ve tanınmış bir Anarşist olan Antonio Martin öldürülmüştü. Tabiatıyla.'nin belirsiz kuvveti vardı. durumlarını güvenli kılmak için ilk yapılması gereken.olunursa F. bu sıra böyle şeyler yapılamıyacağmı bana anlatmış olmalıydı. Hem üstelik —her zaman kişilerin geleceğine yön veren bir ufak ayrıntı— ayakkabıcının bana bir çift yeni postal yapmasını beklemek zorundaydım.A. yani dönüp dolaşıp. bir kâhin edasıyla. propaganda ilânları. düşmanlarına göre ne istediklerinden daha az emin.C. Her türlü fi134 kirden bir sürü insan.O. denetimi altındaki Generalite'nin görüş açısından. Fakat buna karşılık. Aman ne fikir! Siyasî atmosfer. daha az iyi silâhlanmış. çiçek sergileri. mülk sahipleri sınıfının özel muhafızları olarak iş gören Güvenlik Askerleri. özel kişilerin ellerinde bulunan tüm silâhların teslim edilmesi gerektiği yolunda bir kararname yayınlandı. Daha önce de değindiğim gibi. Özellikle yüz yıla yakın bir süredir. lüks ve büyüyen fakirliğin. Bir çok yerlerde silâhlı polis kuvvetleri Anarşist üslerine saldırılarda bulunmuşlardı. C. Beni kaydetmeğe pek hevesli göründü. Madrid'e gitmek istiyorsam Enternasyonal Kol'a katılmalıydım.

'li biri tarafından.N. ve C. Böyle bir 136 yürüyüşün sonunda bir ayaklanmaya yol açacağı gün gibi ortadaydı. O günün akşam üstü. Dönüp baktığımda ellerinde tüfekler. üyeleri bir süredir şu ya da bu biçimde öldürülüyorlardı.'nin birlikte katılacakları devâsâ bir gösteriden söz ediliyordu.'linin vurulmuş olduğunu öğrendik.U.G. her halde C. Böylece. kesiminde katılması gerekiyordu. Fakat son dakikada bu gösteri yürüyüşü iptal edildi.T. ve herkes bir patırtı çıkmasını da bekliyordu. faşist olmayan Avrupa şehirleri içinde.T. Fakat ben bir hayli rahatlamış olduğumu itiraf etmeliyim.N.zeri olaylar Figueras'da ve sanıyorum. Hükümet bütün dükkânların kapatılmasını buyurdu. üyesi öldürülmüştü. Anlamsız bir sokak çarpışmasına katılmak kadar istemediğim bir şey yoktu. Her şeyin tuhaf olduğu bir durumdu bu. Bunu duyduğumda. Düşünülen. pek çok keresinde katil olaylarından sonra siyasî husumeti kışkırtmak amacıyla muazzam cenaze törenleri düzenlenmişti.G. arkamda birçok tüfek atışları işittim.LP.'nin ileri gelen üyelerinden Roldan.'den gelen işçilerin yürüyüşe P. C. Plaza de Cataluna'dan gelen ardarda silâh sesleriyle uyandık. Mayısın birinde hiç bir olay çıkmadı. bölye bir olayda azıcık daha ileri gidilse işin sonunda kan dökülebilirdi. hiç bir kutlama töreni yapılmayan tek şehirdi.G.T. Aynı gece karım ve ben. Ertesi gün.T. Kuşkusuz.'nin birlikte yürümesi ve dayanışmalarının gösterilmesiydi.T. Ramblas'-nın yarı yolunu inmiştim ki.O. Nisan sonlarında. li biri tarafından. öldürüldü. uzun zamandan beri.T.T. Bir otel penceresinden olan biteni hiç heyecan duymadan seyrettim.G. ve U. ile U. iki sendika blokunu büyük bir koalisyonda birleştirmekti. I.T. U. üçle dört arasında. önderleri. C.G. Barselona'daki işçi-smıfı banliyölerinde de aşağı yukarı gayri resmî nitelikte bir çatışma olagelmişti.N. Mayıs'in biri yaklaşıyordu. Kısa bir süre önce bir C. bir iki yüz metre ötede.T.M. Bu sözüm ona cenaze töreninin aslında bir kuvvet gösterisinden başka bir şey olmadığı apaçıktı.T. ile uzlaşmak için uğraşıyorlardı.T.'den cenaze alayını izleyenler binleri buldu.G. muhtemelen.T. ve U. Sözüm ona devrimci şehir Barselona. çoğunluğu Halk Ordusu birliklerinden oluşan muazzam cenaze kortejinin belirli bir noktadan geçmesi iki saat sürüyordu. Barselona'ya varışımdan az sonra. rıyla bazı gençlerin yan sokaklardan birinin köşesini döndüklerini ve Ramblas'nın kuzeyine doğru koşarak gezden kaybolduklarını gördüm. Besbelli. muhtemelen U.T. Roldan'm katline geniş yer verirken karşı katil olayını hiç üzerinde durmadan geçiştirmesinden belirlenebilir. C. 10 Mayıs'm üçünde öğle üzeri otelin holünden geçerken bir afkadaşım rastgele teklifsiz bir tavırla: «Duyduğuma göre Telefon Santralı'nda karışıklıklar çıkmış» dedi. yan sokağa hakim sekiz köşeli yüksek kuledekilerle —bir kiliseydi 137 . Dış kapitalist basının Komünist-Anarşist düşmanlığı karşısındaki tutumu. Tarragona'da da olmuştu. nedense.N.N.N. boyunlarına dolanmış kırmızı —siyah Anarşist fularla. İzleyicilerinin çoğundan daha ılımlı olan C. bir C. U. o gün. Gerçekten de politikalarının kilit noktası.N.N. hiç önem vermemiştim.T. İnsanın heyecanını kabartıcı sloganlar çizilmiş kırmızı bayrakların ardından sokaklarda resmi geçit yapmak ve de elindeki hafif-makineli tüfeğiyle sanki bana tümüyle yabancı biri tarafından vurulmak— benim yararlı bir yolda ölmekten anladığım bu değildi. bütün bu cinayetlerin «ajan provokatör»lerce işlenmiş olması pekâlâ mümkündü.

kucak dolusu tüfekler getirilmeye ve dağıtılmaya başlanmıştı. korkunç bir kargaşalık vardı. Şimdi.'un Comite Local'ine gittim.U. «Haydi gel. Fakat yan sokağın caddeye açıldığı yerde. çat! kepenklerini indirdikleri duyuluyordu.uzun boylu. merdivenlerde ve dışarda kaldırımda halk ufak ufak kümelenmiş. Herkes Ramblas'ya gitmenin imkânsız olduğunu söylüyordu. Bütün cadde boyunca dükkân sahiplerinin çat!.N. Uzaktan silâh sesleri geliyordu ve caddeler tamamiyle boştu. dehşete düşmüş halk panik içinde Ramblas'dan aşağıya. Üstelik. heyecanla konuşuyordu. Sonra bazı Anarşistler yetişmiş. Yukarıda. normal olarak milislerin ücretlerini almaya gittikleri odada. iyisi mi biz buralarda olalım» diye belirsiz bir fikir kafamda dolaşıyordu. Tam binanın karşısına düşen P. Kargaşalığın daha erken saatlerde. ellerinde tüfeklerle tıka basa Anarşist doluydu. sivil elbiseli. Hükûmet'in Telefon Santralı'nın kendisi138 ne devredilmesi talebi yüzünden çıktığını anlayıverdik. Hemen «Başladı!» diye düşündüm. fişek kutuları dağıtıyordu. orada imiş. başlıca. tabiî reddedilmişti. Bunu göze alıp otele gidecektim. Fakat bunu düşünürken çok büyük bir hayrete kapılmadım— çok uzun zamandan beri herkes «bu»nun her an başlamasını bekliyordu.M. Tam bu anda. Önde bir hafif makinalı tüfeğin arkasında.» «Bu Allanın belâsı şey de ne demek oluyor?» dedim. bir çuval yığınının üstüne pejmürde kılıklı bir delikanlı uzanmıştı.» (Hotel Falcon P. Üstüste gelen silâh atışları ortalığı çınlattı. Doktor gözden kaybolmuştu —öyle sanıyorum ki bazı yaralananlar olmuş ve doktorlar çağrılmıştı bile— ama başka bir İngiliz geldi. Öbür İngiliz'le ben. silâhlı Güvenlik Askeri dolu bir sürü kamyon başlıca C. kalabalığı izlememeye karar verdim. ateşin uzağına doğru akın ediyordu. devamlı binayı korumakla görevli Hücum Muhafızlarından başka kimsede silâh yoktu. Hemen orada. Ramblas'nın sonundaki Hotel Falcön'a geldiğimizde.O. Kargaşalık başlıyor. ateş hattını geçmemeleri için haykırıyorlardı. Halk Ordusu'ndan iki subayın elleri tetikte.'lu arkadaşlar orada toplanıyorlar. Saatlerce yeraltında kapana kıstırılmış kalmak gerekebilirdi. Hotel Falcön'a gitmeliyiz. Otele gidip karıma birşey olup olmadığına bakmam gerektiğini düşünüverdim. elimden yakaladı. Biz caddeden aşağıya yürürken karşı yönden bir kamyon hızla gelip geçti.U.O. bizimle birlikte cephede bulunmuş bir Amerikalı doktor yanıma koştu.M. Anlaşılan. Sonra.'li işçilerin çalıştığı Telefon Santralı'na ânî bir baskın yapmak için Plaza de Cata luna'dan geçerken. genel bir arbede olmuş. ihtiyatla ağaçtan ağaca gerilediklerini gördüm Önümdeki kalabalık sığınak olsun diye dalga dalga Ramblas'nın orta yerindeki metro istasyonuna doğru atılıyordu. bu istek. ufak Anarşist topluluğu halkı geriye itiyor.O. Meramını açık seçik anlatamıyacak kadar heyecanlıydı.U.T. Güvenlik Askerleri hâkim noktalardaki binaları ele geçirmişler. Hiç kimse 139 . Binanın her yanında. hiç kimsede ne yapması gerektiğini bilirmiş gibi bir hal yoktu.'un işlettiği bir çeşit pansiyondu.sanıyorum— biribirlerine karşılıklı ateş ediyorlardı. izindeki milisler tarafından kullanılırdı. Anca beraber kanca beraber olmak zorundayız. ama «Comite Local'e her an bir baskın olabilir. hayli yakışıklı bir adam düzeni korumaya çabalıyor ve köşedeki yığından kemerler. başka bir kalabalık kaynaşıyordu.M. Kamyon. içerdeki bürodan. giriş holünde bir kalabalık kaynaşıyordu.) «P. Otuz yaşlarında . Daha ortalıkta tüfek falan yoktu. Kulenin tepesinden gelen mermiler caddeyi uçarak geçiyor. cephede arkadaş olduğum bir milis geldi ve beni tanıdı— bize ondan sonra biraz da istemiyerek tüfek ve birkaç fişek verdiler. her geçene ateş ediyorlardı. yabancı olarak azıcık kuşku altında olduğumuz için önceleri kimse bize tüfek vermeye hevesli görünmüyordu. Doktor beni kolumdan tutmuş biryerlere sürüklüyordu.

U. öte yanda polis vardı. ne var ki yarım saat sonra Mc Nair.P.O. Güvenlik Askerleri'nin C. Karakteristik olan şey. İki binada toplanmış üçyüz kişi vardı. Bütün dükkânların vitrinlerindeki çelik kepenkler indirilmiş. Bana her şeyin yolunda olduğunu. Uzun bir zaman geçti. göründüğü kadarıyla da Falcon'da hiç yiyecek yoktu. bir tek canlı yoktu. Silâhlarla donanmış bir Anarşist devriye arabası cad141 . Bütün bu olanlara sanki piknikmiş gibi bakan genç milis delikanlıları sinsi sinsi 140 ortalıkta geziyor ve kimde tüfek varsa dil dökerek kandırmaya ya da aşırmaya çabalıyorlardı. bir saat boyunca o da senin bu oda benim arandıktan sonra numarayı veren bir rehber bulabildim. Caddeler aşırı karanlık ve sessizdi. Geri döndüğümüzde Telefon Santralı'nm çalıştığını öğrendim ve yukarı ofise çıkarak karıma telefon ettim. Comite Local'de nasıl olduğumuzu sordu. kimlik soruyorlardı. hiç kimsenin vurulmadığını söyledi. Çok geçmeden açıkgöz bir madrabaz benim de tüfeğimi yürüttü ve ortalıktan toz oluverdi. kentin bizim tarafında hiçbir şey olduğu yoktu. ve genel olarak işçi sınıfının «peşinde» olduğuydu. temsilcisi John Mc Nair'i yakalamayı becerdim. herhalde.N. minicik tabancamı saymazsam. elinde iki Lucky Strikes paketiyle boy gösterdi. Sigaralar bizi çok hoşnut etmişti. ben acıkmaya başlamıştım. Burjuva komünistlerinin kafasında belirdiği biçimiyle idealleştirilmiş «işçi» tipine özel bir sevgim yoktu. Ben ve arkadaşım azıcık yiyecek bulmak umuduyla onun pek uzakta olmayan oteline sıvıştık. Mesele yeterince açıktı. Genel izlenim. bir de pejmürde küçük oğlan çocuklar kalabalığı. binada hiç telefon rehberi bulunmamasıydı. ama etiyle ve kanıyla somut işçileri doğal düşmanlarıyla.T. ama Barselona'daki I. bazısı kucağında bebeklerini taşıyordu. Pencerelerin çoğuna silâhlı nöbetçiler yerleştirilmişti.. Karımla bağlantı kuramadım. Bu saldırıyı daha çok kendi girişimleriyle başlattıklarını veri olarak kabul ediyorlardı. Hâkim çoğunluk rıhtımın yanındaki şehrin arka sokaklarında oturan en yoksul sınıftan gelmeydi. ama henüz barikatlar kurulmamıştı. ortalıkta. Bu aşamada hiç kimsenin Hükûmet'i suçlamadığı dikkati çekiyordu. artık Telefon Santralı'nın çalışmadığından kesinlikle emindim —ama işin aslını ararsanız. Anarşist devriyeleri kendisini iki kere durdurarak tabancaları burnuna dayalı bir halde kâğıtlarını incelemişlerdi. Çoğunun ne olup bittiğinden haberi olmadığını ve P. kapıları kilitlenmiş ve kol demiri vurulmuş otele almadan önce bir sürü gürültü patırdı ettiler.L.olan biten hakkında açık seçik bir fikre sahip görünmüyordu. binasına sırf sığınmak için geldiklerini tahmin ediyordum.M. Bir yanda C. kendi kendime hangi yanda olduğumu sormam gerekmiyordu. aşağıda caddede Hücum Muhafızlarından bir grup gelip geçen birkaç kişiyi durduruyor. Bizi. Güvenlik Askerleri'. çalışmayı yalnızca birkaç saat için durdurmuştu. Onun da bir tek şarjörü vardı. nin Telefon Santralı'na saldırdığı. Bu küçük ama yiğitçe hareketini hiçbir zaman unutmayacağım. Otele telefon ederek karımın iyi olup olmadığını sormak hiç aklıma gelmedi. yine silâhsız kalmıştım. Her şeyin nasıl yürüdüğünü bir kere öğrendikten sonra zihnim daha bir ferahladı. Yukardaki ofis. Hava kararıyordu. Ben «azıcık sigaramız olsa daha iyi olacağız» diye cevap verdim. aralarında birkaç kadın vardı. İzne çıkmış birkaç milis ve bir yabancılar serpintisi de vardı. Zifirî karanlık caddeleri cesaretle geçmiş. Barselona'daki yoksul sınıf Güvenlik Askerleri'ne İrlanda Polisleri gibi bir şey gözüyle bakıyordu. Bütün kavrayabildiğim şey. gerçek bir çatışmada görünce. Continental Oteli'nin telefon numarasını bilmiyordum.T.N. dur durak bilmeden tüfek isteyen kalabalık tarafından kuşatılmıştı. işçilere ait çeşitli binalara hâkim olan öbür binaları ellerine geçirdikleriydi. kendilerine hiç tüfek kalmadığı söyleniyordu. Böylece. Tahmin edebildiğim kadarıyla hepimizde topu topu altmış kadar tüfek bulunuyordu. yani polisle. Bunu şaka niyetine söylemiştim.

kaldırımların altında da kum-torbalarının doldurulduğu bir çeşit çakıl taşı vardır. kırık mobilya parçaları ve yırtık kâğıtlara rastlanıyordu. Bu olayın nasıl bir yol tutturacağını bilemediğim için silâh bulmayı dehşet istiyordum. Silâh deposu yerine kullanılan odada nöbetçi yoktu. herkese emir verir görünen uzun boylu yakışıklı bir adam beni uyandırdı. Mamaafih. C. Kabare sahnelerinden birinin perdesi hâlâ yukarı çekilmiş duruyordu. Öbür İngiliz arkadaşımla birlikte Continental Oteli'ne dönmeye karar verdik. bunlardan birinde de kırık dökük bir kuyruklu piyano vardı. Uzaklardan yoğun ateş sesleri geliyordu. merkezî iki P. İçeriye girince bize söylenenin doğru olduğunu keşfettik —daha başka silâh yoktu. Bütün rakip partilerin— P.U. kadın ve minnacık çocuklar uzun sıralar halinde arnavut kaldırımı taşlarını söküp. M.C. Barikatların kurulma ameliyesi tuhaf. İspanyollar herhangi bir işe başlamaya kesinlikle karar verdiklerinde tutkulu bir enerjiyle erkek. barikatlardan birinin gerisinde ateş yanıyor.'-un eline geçmeden önce bir kabare tiyatrosuydu.U.A. Her yerde. yapılacak yararlı bir iş de yok gibiydi. binasında topu topu elli altmış silâh görüp de bütün silâhlar bunlar dedikleri zaman inanamamıştım. Üstlerine sertçe abanırsam beni havaya uçurabilecek bombaları düşünmekten hayli rahatsız uyuduğumu hatırlıyorum. Comite Local'in kapı ağzında bir Alman Yahudisi (Yidiş) kız. haberler Güvenlik Askerleri'nin emir almadan kendiliklerinden eyleme geçtikleri yolundaki genel izlenimi doğruluyordu.'un.M. Burası P. Tezgâhlardan pek azı 143 . Sabahın üçünde. Girdisini çıktısını öğrenmek olanağı bulunmayan bu düzensiz binada dolaşarak hayli zaman geçirdim.O. holde kırık bir kanepenin üzerinde şehrin kenar mahallelerinden iki fukara kadın barış içinde horluyorlardı. odalardan birinde bir bebek ağlıyor. bıçağımla söküp indirdim. Millet her yana uzanmış uyuyordu. kendi keyiflerine göre patlamaları da pek muhtemeldi. kapısı da pek entepüftüdendi. fevkalâde bir görünüm arzediyordu. görevinden alınmıştı o kadar. olağan karmakarışıktık. gülümseyerek çevreyi seyrediyordu. Bunun bir resmini çekebilmek için çok şeyler verebilirdim.N. Odaların çoğunda yükseltilmiş sahneler. biryerler-den bulunmuş bir el arabasına dolduruyor ve kum torbaları altında iki büklüm. ufak saplı iki düzine tüfekle birkaç çifteden ibaretti. dizlerinin üstünde bir hafif makinalı tüfek tutan onsekiz yaşlarında koyu-renk saçlı güzel bir genç kız oturuyordu. Bunlar ilkel bombalardı. (Gerçekte. Yine tüfeğimi elimden almışlardı. F. Bir iki saat içinde barikat bir adam boyu yükselmiş. ayağına —diz düğmeleri bileklerine gelen— bir milis pantolonu geçirmiş.'nin hepsinin Barselona'da silah istif ettiklerine dair söylentiler duymuştum. Yukarıya doğru yürürken yiyecek pazarına bir göz attık.S.'nin. tepelerine bir çeşit kibrit sürülerek tutuşturuluyordu. ne bunların ne de berikilerin fişeği vardı.I. öbür İngiliz ile ben açmakta hiç güçlük çekmedik. ama göründüğü kadarıyla Ramblas'da birşey olmuyordu. Yukarı ofise çıkarak yedek tabanca mermisi olup olmadığını sordum— hiç kalmamıştı. Anarşistlerin devriye arabalarından birinin bize getirdiği birkaç kutu bomba bulunuyordu. Millet baştan başa yerlere serilmiş uyuyordu. Bütün bulabildiğimiz. Telefon Santralı'na yapılan baskının sorumlusu olan Polis Şefi Salas'ın tutuklandığını söyledi. Aylardan Mayıs olmasına rağmen gece gitgide serinliyor142 du. Bir iki tanesini fişekliklerime yerleştirdim.T. aradığımı buldum —silâh deposunu. sonradan öğrendiğimize göre.U. devrinin kaçınılmaz ürünleri gibi görünen. durmadan ağlıyordu. Şoförün yanında.deden yukarı geldi. Nihayet. P. pencerelerden birine nöbetçi olarak dikti. gözetleme deliklerine tüfekçiler yerleştirilmişti. Her nasılsa. ona sarındım ve birkaç saat uyudum.O. modeli nuhnebiden kalma.U.M. elime bir tüfek verdi.) Barselona caddeleri barikat örmeye elverişli arnavut kaldırımı taşlarıyla döşenmiştir.O. erkekler yağda yumurta pişiriyorlardı. bir ileri bir geri gidip geliyorlardı.

U. Aradan birkaç gün geçince bu peynirden çok hoşnut kalmıştım. (Otelden yüz metre ötedeydi.O. Güvenlik As. Güvenlik Asker. bir Hücum Muhafızı ağır yaralanmış. kerleri'nin gözü önünde kaldırıma çıktı ve herkesin görebileceği bir biçimde tabancasını çıkararak yere bıraktı.) Bu sırada. tüfeklerin sesine karışan korkutucu . Gerçekten neler olup bittiğini neden sonra öğrenebildim.'un Yürütme Kurulu Binası'na yaklaştığımda hâlâ caddenin öteki yanındaydım. Önceki gün yirmi otuz kadar silâhlı Güvenlik Askeri kahveye gelmişler. herşeyin yolunda olduğuna kanaat getirdim.U. Tam oraya vardığımızda. bize birkaç dilde. «Haydi. çatıdaki bazı camlar şangırdadı.M. binasının yanında. Güvenlik Askerleri gerisin geriye kahveye kaçmışlar.kulakları sağır edici bir gümbürtüyle patlıyorlardı.U.M. dışardan yoğun bir tüfek ateşinin çatırtısı duyuldu. Continental Oteli'ne gittim. Sonra. üstü otel olarak işletilen Cafe Moka diye bir kahve vardı. P. Önceki gün Anarşistlerim ateşe başladıklarını gördüğüm caddenin köşesinde şimdi bir barikat yükseliyordu. sonradan P. M. üçü ağır ağır Güvenlik Askerleri'nin sığındıkları kapı ağzına doğ145 . kızıl saçlı bir Alman Hücum Muha-fızı'nı geriye itti. Her nasılsa. Her zamanki umursamaz tavrıyla merdivenlerden ferah fahur indi. birkaç tezgâh açık kalmıştı.) o yüzden neyi gösterdiklerini anlayamıyordum.O. Bina ile aramda ağaçlar ve bir gazete kulübesi duruyordu. Gerçekte bunlar yalnızca.açılmıştı. çeşitli yönlerden gelen tüfek ve makineli tüfek sesleri nerdeyse bir muharebenin gümbürtüsüyle kıyaslanabilir hale gelmişti. Tam kapı ağzının iç tarafında. Bunlar yirmi yarda ötede. kan dökülmesine engel olmak zorunda olduğumuzu söyledi. Bir an durdum ve açıklığı bir koşuda geçtim. iki İspanyol milis subayı da aynı şeyi yaptılar. kaydırak oynar gibi aşağılara doğru bombalar yuvarlıyorlardı. ben de onu izledim.M. gazete kulübesinin gerisinde. 144 Kopp pencereden dışarıya bir göz attı. Gümbürtü öylesine kuvvetliydi ki. P. dedim. Herkesin kapı ağzından çekilmesini haykırdı.U. bir araştıralım bakalım» dedi. Arkamdaki adam. kalabalık uçar gibi çıkış kapısına seğirtti.'a yapılacak baskına hazırlık olarak kahveyi işgal etmeleri kendilerine emredilmişti. sopasını sırtına dikti. ama Amerikalı sığınmak için kendisini gazete kulübesinin arkasına atmıştı. Kopp olan biteni bir bakışta kavradı . taş binalar arasında patlayınca olağanın iki katı gürültü çıkaran el bombalarıydı. leri'nden biri de ölmüştü. Hücum Muhafızlarından bir grup.'un Yürütme Kurulu Binası'na döndüm. ileri doğru atıldı ve o sırada dişlerinin ucuyla elindeki bir bombanın iğnesini çeken. garanti biri bize sahra topuyla ateş ediyor. bir kurşun rahatsız edecek kadar yakından vınladı. çarpışmalar başlayınca hemen binayı ele geçirmiş ve tahkim edivermişlerdi.O. Güvenlik Askerleri hiç adam ayırımı yapmadan caddeden geçen herkese ateş ediyorlardı. Muhtemelen. Hücum Muhafızları da Güvenlik Askerler'ini yeniden binanın içine sokmak için üstlerine bomba fırlatıyorlardı. bunlar da Ramblas'nm güneyine düşen işçilerin oturduğu mahallelerden sökün eden bir halk kalabalığı tarafından kuşatılmıştı.O. yüzümü yıkadım ve yeni emirler almak için gerisin geriye P. kapı ağzında duran Hücum Muhafızlarının bazılarından —o anda ne olduğunu hiç anlamadığım— uyarıcı bağırış-malar geliyordu. Caddenin ortasında bir yerde. (İspanya'da bu tip caddelerin ortasında hep geniş bir refüj uzanır. Kendimize birer fincan kahve bulabildik ve bombaların yanına tıkıştırdığım keçi sütünden yapılmış biraz da peynir satın almayı becerdik. Tam Kopp'u bulmuş ne yapmamız gerektiğini soruyordum. aşağılardan ürkütücü bir seri patlama sesleri geldi. (ben caddenin öteki tarafında duruyordum) bana dikkatli ol diye bağırdı. bir baş çıkıp duruyordu. Sabahın erken saatlerinde kahveden çıkmaya teşebbüs etmişler. —gayet iyi tanıdığım Amerikalı bir milisin başıydı bu— tıpkı bir panayırda nişan hedefi diye dikilen Hindistan cevizlerine benziyordu. karşılıklı ateş açılmış.

önderlerinin bu olaya sürük146 lenmiş olmaktan dolayı son derece öfkelendiklerini ama C. Tüfeğini bana vermesini söyledim. Kubbeler caddeye hâkimdi.O.O. Üzgünüm. P. binlerce taş binaya çarparak yankılanan şeytanî gürültü.N. dizlerimin üstüne çöktüm. Kısa kollu gömlek giymiş bir Güvenlik Askeri. iki milyonluk koca şehir vahşi bir uyuşukluk içinde kapalı kalmıştı — hareketsiz bir gürültü kâbusu gibi. doğu yönünde ışıldayan mavi deniz— İspanya'ya geldiğimden beri gördüğüm ilk deniz görüntüsü. Barselona halkı sokak çarpışmalarına ve ma. açlık ve can sıkıntısından başka çekilecek çile yoktu. Kopp beni yine yukarı çıkardı ve durumu açıkladı.kısa sürelerle karşıdaki otele yemek yemeğe sıvışmak dışında.'un önderleri savunmada kalmamız. Bombaların öyle yerde durması herkes için tehlikeliydi. kaldırımın üstündeki hâlâ patlamamış iki bombayı işaret edip duruyordu.M. Çatır-çatır. Heyecan içinde. Kopp.U. Hemen karşımızda Poliorama denilen bir sinema.ru yürüdüler. Sokak çarpışmalarının şu kötü günlerinden daha hasta edici. sonra ötekine ateş etti ama tutturamadı. damların genel düzeyinin çok üstünde de ikiz kubbeleri yükselen küçük bir rasatevi vardı. ama gün ışığı devam ettiği sürece hiç dinmiyor ve ertesi gün tam zamanında şafakla birlikte gene başlıyordu. verilen emirlerin. korkudan titriyordu. üzerinde bir müze.O. bütün karışıklıklar boyunca benim yaptığım tek atıştı. mermilerle delik deşikti. Rasatevinin küçük pencerelerinden kilometrelerce çevreyi görebilirdiniz —ardarda tabaka tabaka gelen yüksek ince binalar. binalarına yapılacak herhangibir saldırıyı önleyebilirdi. tropik bir kasırga gibi sürüyor. dışarıda park etmiş biri Kopp'un resmî aracı olan iki araba. Barikatlardan ve kum torbaları yerleştirilmiş pencereler arasından gelen kurşun yağmuru dışında hiçbirşey olmuyordu.M. kim kiminle çarpışıyorsa ve kim kazanıyorsa. Kopp geri gelerek bombaları patlatmamızın iyi olacağmı söyledi.U.U. Cafe Moka'daki Güvenlik Askerleri'ne gelince. cam kubbeler ve parıltılı yeşil bakır renkli kiremitleriyle fantastik süslü damlar.T. sürüyordu. bazan de kulakları sağır edici bir ateş yağmuru gibi hızlanıyor. bizim geliş gidişlerimize izin veriyorlardı. Rasatevine gözcüler yerleştirmişti bile. ama P. Caddelerde bir tek motorlu araç kımıldamıyor. bize ateş edilmedikçe ve binalarımıza saldırılmadıkça ateş açmamak olduğunu tekrarladı. takır-takır. sürüyor. Bütün bu zaman boyunca. korkudan ödleri patlamış. 147 . ellerinde tüfeklerle oraya yerleşecek birkaç adam P. çarpışmalar başlayınca vatmanların bırakıp kaçtıkları tramvaylar hareketsiz duruyordu. bu üç gün. ama ben de tutturamadım. Ve. bunu baştan keşfetmek pek zordu. yine de bütün yaşamımın en dayanılmaz dönemlerinden biri oldu. Hücum Muhafızlarından biri tüfeğini ateşleyerek bombalardan birini patlattı. Saldırıya geçerlerse P. daha hayal kırıcı ya da en sonunda daha sinir bozucu çok az tecrübe olabilir sanıyorum. ikinci bombaya ateş ettim. Bu.U. güm bazan tek tük atışlara kadar sönüyor.M. binalarını savunmak zorundaydık. Bunu izleyen üç gün üç geceyi .N. Silâhsız olarak. Onun söylememesine rağmen. onlarla başımız artık belâya girmeyecekti. yaşamaktan ve bizi yaşatmaktan pek hoşnut olacaklardı. bütün bu işlerin anlamsızlığına şaşar dururdum. eğer önlemek olanağımız olursa. Ramblas boyunca orada burada. camları ise patlayan bombalar yüzünden parçalanmıştı. Damda oturur. Kaldırımın üstü Cafe Moka'nın tabelâsından yayılan kırık camlarla kaplanmıştı. Bu. ellerindeki tüfekleri dolu adamların üstüne yürüyorlardı. Sinemadaki hademeler C.M. çarpışmak istemiyorlardı. Olan biten ne Allanın belâsı ise. yirmi sterlin verseler bile benim yapmayacağım birşeydi. Güneş altında pırıl pırıl caddeler bomboştu. devamlı olarak Poliorama'nın damında geçirdim. Tehlikede değildim.'yi desteklemek zorunluluğunu duyduklarını kavrayabildim.T. ateş açmamız yolunda talimat göndermişlerdi.O. üyeleriydi.

kahvehanede içecek cinsinden ne varsa tümünü yağma etmişler ve Kopp'a onbeş şişe bira hediye etmişlerdi. Bizim mevzi tuhaf bir biçimde sessizdi. Biraz sonra yarım düzine kadarı tam karşımızda dama çıktılar.hallî coğrafyaya öylesine alışkındı ki. Orada bir çeşit uzlaşmaya varılmıştı. Bu sırada ben rasatevinde nöbette idim.S. bütün bu dava beni sıkıyor.C. solundaki dolambaçlı sokak aralarında karışık bir çarpışma devam ediyordu.S. elinde tüfeğiyle mavi tulum giymiş genç bir çocuk köşeden sıvışıyordu. Baksana aşağıdakine!» Tüfeğiyle bizim binanın dibinden geçen yan sokağa doğru işaret etti. Ramblas'dan aşağı doğru. J. Güvenlik Askerleri'nden biri eğilerek barikatın öbür tarafına ateş etmeye başladı.biz de onlara ateş etmeyecektik. Kopp'da onlara. Besbelli. karşılık veririz!» «Hayır. Kopp onlarla kesin 148 bir anlaşma yapmıştı. Tabiatıyla. saatlerimi.'nin ingiltere'deki Komünist Gençlik Birliği'nin muadili Gençlik Derneği) kum torbalarıyla kaplanmış yan pencereleri bizim rasatevinin önüne gelen büyük mağazalardan birini elinde tutuyordu.S. damdaki Güvenlik Askerleri'ne ateş etmişti 149 . (P. oradaki! Bize mi ateş ediyorsun?» «Ne?» «Bize ateş ediyorsan. santral kesintisiz çalışıyor ve binadan hiç ateş açılmıyordu. Buradaki asıl nirengi noktası. Genellikle yukarıda altı kadar adamımız oluyordu. Gerçekten de.. üstüne de Katalan ulusal bayrağını diktiler. meydanı öldürücü bir etkiyle silip süpürebi-lecek bir makineli tüfekleri vardı. bizim tüfeklerden birini verdi. şehrin ana caddelerinden biri olan Ramblas'nın ayırıcı bir hat oluşturduğunu anlayabiliyordum. Bu arada Kopp Güvenlik Askerleriyle ahbaplığı ilerletiyordu. Plaza de Cataluna çevresinde durum öylesine karmakarışıktı ki. beni elli metre öteden gözetleyen bir takım adamların olduğu bilincine varıveri-yordum. Yalnızca bir keresinde. Bizim yüz metre sağımızda. ama sözlerine sâdık kalacakları kesin değildi ki. Fakat bir çatışma başlatmaya hevesli olmadıkları apaçıktı. Böyle bir işe girişmeden önce bizi uyarmayı kabul etmişlerdi. bir talih eseri birkaç gün önce satın aldığım Penguin dizisi kitaplarıyla geçiriyordum. Ramblas'nm yukarı ucunda. bir çeşit içgüdü ile hangi siyasî partilerin hangi caddeleri ve hangi binaları tutacağını biliyordu. Kendimi biraz da yeniden siperdeymişim gibi hissediyordum. Bazan. onlara oranla umutsuz bir durumdadır. her binada ait olduğu partinin bayrağı dalgalanmasa ne olduğunu kavramak hayli güç olacaktı. cehennemi gürültüye metelik vermeden.. torbalarla bir başka barikat daha kurdular. P. Güvenlik Askerleri'nin her an telefonla alacakları bir emir üzerine ateşe başlayabileceklerini pekâlâ biliyordum. birçok kereler kendimi alışkanlığın etkisiyle Güvenlik Askerleri'nden «Faşistler» diye söz ederken yakaladım. o damda pineklemek insana tuhaf bir duygu veriyordu. Rasatevinden dışarı bakarken.U. Rasatevinin her kulesine bir adam yerleştiriyor.U. ama bu yanda P. Hotel Calön idi.'nin Plaza de Cataluna'ya hâkim olan karargâh binası. Bütün bu belâların başladığı yer olan Telefon Santralı'nda Katalan ulusal bayrağıyla Anarşist bayrağı omuz omuza dalgalanıyorlardı. hayır. Tüfeğimi ona doğru kaldırarak bağırdım: «Hey.C.U. Cafe Moka'daki Güvenlik Askerleri çelik kepenkleri indirmişler. bize ateş açmazlarsa . bazan. Katalan ulusal bayrağını çekmişlerdi. Bir yabancı ise. Mamaafih. Ramblas'nın sağındaki işçi mahalleleri koyu Anarşist'ti.U. pek çok kereler Cafe Moka'da ziyaretlerine gitmişti. belâ başlıyormuş gibi oldu. Otelin ön cephesini boylu boyunca kaplayan kocaman «Hotel Calön» yazısının son o'suna yakın bir pencerede. kahvedeki eşyaları yığıp barikat yapmışlardı. Kırmızı bayraklarını direkten indirmiş. Karşılık olarak. ve Güvenlik Askerleri aşağı yukarı kontrolü ellerine almışlardı.S. geri kalanlarımız taş bir çıkıntıdan başka sığmağın olmadığı alttaki kurşun damda oturuyorduk.C. Size ateş etmiyordum. önceki gün her nasıl olduysa kaybettikleri tüfeğin yerine.

bütün 151 . Havadan atılan bombalar gibi ses çıkarıyorlardı. G. Adam yalnızca yüz yarda ötede olmasına rağmen. Halk Ordusu bir bütün olarak. J.U. Bazan. tüfek atışı ve makineli tüfek seslerini el bombalarının patlaması noktalıyordu. infilâk anında ne olduğunu anlayamadığım muazzam yoğun patlamalar oluyordu. çünkü ortalıkta uçak yoktu. Faşist sempatizanı görünen bazı iyi halli İspanyol aileleri. her çeşidinden siyasî zanlı kişiler. Ogpu'nun ajanı olduğu söylenen. birkaç askerin kışladan tüymesine.» Bana anti-faşist selâm yaptı. Binadan binaya bağırdım: «Daha biranız var mı?» «Hayır. barikatlarında görmüştüm. Biz de sizler gibi işçiyiz. Sonradan gazetelerde. camlarına kurşun çarptığında parça parça olmasın diye vitrinlerine çaprazlama kâğıt yapıştırıyorlardı. Ateşe karşılık vermedim. tarafından değil. bu yönden gelen gürültü dehşet vericiydi. Sonradan bana söylendiğine göre. Yönetim Binası'ndaki onbeş yirmi milis için Hotel Falcon'-dan yiyecek getiriliyordu. genel gürültü ve paniği çoğaltmak için kasten infilâk ettirmişlerdi Ma150 maafih. Ve. Büyük zorluklarla ve karanlıktan yararlanarak (Güvenlik Askerleri Ramblas'a devamlı ateş ediyorlardı). Duyduğum ve gördüğüm kadarıyla. ortada hiç belli bir neden yokken. Cumhuriyet Hükümeti'nin hizmetinde bir Amerikalı havacı. bana ateş etti. teur'ler yığınlarla patlayıcı maddeyi. şişman.N. Bizden yarım mil kadar uzakta. karşısındakilere alev saçıyordu. işin giderek ciddiyet kazanması demekti —topçu sokak çarpışmalarında sonucu etkileyen unsurdur. Hotel Continental. P. Bu bina-dan bana pek çok kereler ateş edildi. Her halükârda.) «Biz sizi vurmak istemiyoruz. ya da U.» Aynı gün. (Barselona'daki dükkâncıların çoğu.» (Söyledikleri doğruydu sanırım.M. hiç top sesi yoktu.M.G. Ve uzun aralarla. bu.T.G. Millet düpedüz binaların içinde ya da barikatların arkasında pinekliyor. ama birisi çıkıp da şarapnelle tahrip olmuş bir bina gösteremiyordu. ben de karşılık verdim. binasından bir adam. caddenin hayli aşağısmdaki evinden tüfeğini doğrultarak. çarpışma her iki yanda da savunma halindeydi.T.O. çünkü toplar ateşe başlarsa. öbür otellerin çoğu gibi C. takma adı Charlie Clan olup. Hemen işin başından beri yiyecek azdı. Herzaman olduğu gibi. birey olarak taraf tutmalarına karşın. Belki de tahrik edici bir hedef teşkil ediyordum.S.'nin merkez binalarının neredeyse tam karşı karşıya oldukları bir cadde vardı.«Ben ona ateş ediyordum.T. İspanyollar'ın nişancılıktaki ustalıkları hayatımı kurtarmıştı. ve U. Yabancı gazeteciler. birkaç da Halk Ordusu subayı. belki hepsi on. yiyecek kıtlığı henüz vahim bir hal almadan ve gazeteler nefret kışkırtıcılığına başlamadan önce. —çok muhtemelen doğrudur— agents provoca. ilk önce o ateş açtı.T. cadde ortasında ateşlenen bataryalara dair vahşî hikâyeler çıktı. kurşun öyle açıktan geçti ki rasatevinin damına bile isabet etmedi. Daha çarpışma başlar başlamaz.N. doğrudan doğruya Generalite'ce «kollektifleştirilmiş»ti ve tarafsız bölge sayılıyordu. mümkün olduğu kadar çoğumuz yemek için Hotel Continental'e gidiyorduk. kulağı alışkın olan biri topçu ateşinin sesini hiç yanılgısız tanır. Çarpışmalar sona erdikten bir gün sonra bu caddeden geçtim. ama bu olanaksızdı. İşin başında. Acaba duyar mıyım diye kulak kabartıyordum.U. uğursuz görünüşlü bir Rus da dahil (bu herifin kemerine bir tabanca ile zarif bir bomba bağlıydı) çeşitli komünist ajanları. salı sabahı bunlardan bir ikisinin P. ama bu yiyecek hepimize yetişmiyordu pek. Uluslararası Tugay'dan yaralı iki üç adam. Fransa'ya portakal götürürken çarpışmalar yüzünden burada bağlı kalan kocaman Fransız kamyonlarının bir sürü şoförü. vitrinlerin camları kalbura dönmüştü. çarpışma boyunca tarafsız kalmıştı. hepsi bitti.O. on iki kere.U. Tüfek ateşinin şeytanî cümbüşü devam ediyordu. otel misli görülmemiş bir insan kolleksiyonuyla ağzına kadar dolmuştu.

aç bilâç ve kir pas içinde içeriye girdiğimde odamda yangelmiş oturur bulduğumu hatırlıyorum.M. Anarşist 152 önderleri de. Çarşamba (5 Mayıs) günüydü sanırım. oysa izin günlerimi damda nöbet tutarak geçirmeme benimle birlikte üzüldüler. Ve Uluslararası Tugay'dan bir iki adam da bir nöbet gecesinin ertesinde. ama doğru dürüst bir sonuca varamayacağı besbelli olan bu anlamsız çarpışma herkesi hasta ediyordu.M.T. ama çarşamba günü havasını değiştirerek herkesin işine dönmesini istemeye başladı. Ortalıkta çirkin söylentiler dolaşıyordu. Bizim iyi arkadaşımız olan bir İtalyan gazetecisi.bu olanlara şaka diye bakmak eğilimi vardı. Telefon Santralı'na yapılan saldırıyı «canavarca kışkırtma» diye (ya da buna yakın kelimelerle) tasvir ediyordu. Çünkü hiç kimse. Daha önce denizcilik yapmış Douglas Moyle bunların İngiliz destroyerlerine benzediğini söyledi. üyelerinin istediği. Henüz hiç kimsenin barikatlarını terkettiğini sanmıyorum. Anarşistlerle polis arasındaki bir toz-alma hikâyesinden başka bir anlamı yoktur. O sırada çevremdekilerin söylediklerinden toparlanabildiği kadarıyla. ama biz bunu çok sonra öğrendik. P.U. Bu söylentilerin yalnız ilki doğruydu. yalnızca iki şey vardı: Telefon Santralı'nın geri verilmesi ve nefret edilen Güvenlik Askerleri'nin silahsızlandırılması. Rasat-evinin kulesinden çevreyi seyrederken limana yanaşan savaş gemilerinin gri şekillerini gördük. Halk fikir olarak bölünmüş. bu düşüncemin. biri oyun olsun der gibi üstüne bir elbombası atıvermiş. Generalite bu iki şeyi yerine getireceğine ve yiyecek vurgunculuğunun önünü alacağına bir söz verse. Fakat Generalite'nin taviz vermeyeceği de apaçıktı. barikatların iki saat gibi kısa bir sürede kaldırılacağından hiç kuşku yoktu. Gerçekten de İngiliz destroyerleriymiş. «Barselona'daki kaldırım taşlarını numaralamak gerekir» dediğini hatırlıyorum: barikatları kurar ve yıkarken bu bizi bir sürü sıkıntıdan kurtarırdı. banliyö153 . böyle şeyler Barselona'da her yıl olurdu. Onun. beyaz mendiller sallıyarak sürüne sürüne o yana bu yana gidiyor ve Ramblas'-nın ortasındaki mermilerden korunmuş bir yerde. Hâl ve tavırları tamamiyle tarafsızdı.N. silâhlarını verdiklerini duyduk. bu çarpışmaların Franco'ya karşı savaşı kaybetmek anlamına gelebilecek tam bir iç savaş biçiminde gelişmesini istemiyordu. Şu ya da bu nedenle sokağa çıkmak zorunda kalmış bir iki yaya. Genel tutum şuydu: «Bunun. resmî bildirinin olayı plânlanmış bir ayaklanma olarak göstermesinden daha çok gerçeğe yaklaştığına inanıyorum. birtakım adamlar da boş caddelere avaz avaz bağırarak gazete satıyorlardı. kendilerini rahatsız hissediyor ve bu Allanın belâsı şeyin nasıl sonuçlanacağını merak ediyordu. neyse ki bomba çocuğu ciddi biçimde yaralamamış ti. Anarşist gazetesi Solidari-dad Obrera. Halkın söylediğine göre. radyodan aynı çizgide çağrılar yayınlıyorlardı. fakat gazete başka bir adreste yine basılıyor ve birtakım sayıları dağıtılıyordu. Salı günü. George Tioli. Bu korkunun ifade edildiğini bütün taraflardan işitiyordum.O. askerinin Aragon cephesinden ayrıldığı söyleniyordu.U. bunlara karşı durmak için de beşbin Anarşist ve P. ceplerimdeki bir dolu bombaları almaya kalkışırlardı.O. Ben herkesi barikatların gerisinde kalmaya teşvik ediyordum. Plaza de Cataluna'da Güvenlik Askerleri'nden dörtyüzünün Anarşistler'e teslim olduğunu. yorgun. kaldırımda yatan yaralı bir adama yardım ederken. C. Eğer sıkı partili olsalardı. Kepenkleri örtük caddeler korkunç gözüküyordu. Dışarda neler olup bitiyor diye bakınmaya gitmişti. sanıyorum.» Çarpışmaların geniş bir alana yayılmasına ve kayıp sayısına rağmen. beni taraf değiştirmeye zorlarlar ya da en azından. ve başındanberi istediği. Valencia Hükûme-ti'nin Barcelona'yı işgal etmek için altıbin asker gönderdiği. herşeyi bir değişiklik sarmaya başladı.'un gazetesi La Batalla'nın savunmasız çalışma yeri Güvenlik Askerleri tarafından Telefon Santralı ile aynı günde ele geçirilmişti. O günün akşamı. pantalonu kana bulanmış bir halde içeri girdi. bir de.

sergiler neredeyse bomboş olmasına rağmen.kimse bilmiyordu. Ortalık iyice aydınlanmıştı. Fakat aynı akşam Kopp beni çağırttı ve çok ciddî bir yüzle. Su işlerini idare eden Hükümet ya da C. sargı yeri olarak kullanmayı düşündüğümüz sedirli küçük bir oda vardı. Yukarıda. Binada birkaç çikolata diliminden başka hiç yiyecek kalmamıştı.O. şimdi boşalmış olan. Tek çıkar yol. bunların dışında bir iki tabancadan başka birşey yoktu. Ancak. partilerin içinde en zayıf. onbeş bira şişesini doldurmak için hayli zaman harcadık. Uykusuz geçen altmış saat yüzünden korkunç bir ruh hâli içinde ve köpekler gibi yorgundum.U. Bu arada. Güvenlik Askerleri'nin Kopp'a verdikleri. Çelik kepenkleri öndeki giriş kısmına çaprazlama taktık. P. iki tarafın da tahkim edilen binaları daha boşaltılmamıştı. Sonradan meseleye nasıl bir yorum getirileceği konusunda. Ama. Binayı tahkim etmekle geçirdiğimiz uzun kâbûslu geceyi hatırlıyorum.M. Herkes telâşla oraya buraya koşuşturuyor ve yiyecek satın 155 . arkasına binada bazı değişiklikler yapmakta olan işçilerin geride bıraktıkları taşlardan bir barikat kurduk. O günün akşamüstü bir çeşit ateşkes anlaşması yapıldı. Karşıda Poliorama'nm damındaki altı tüfeği de sayarsak. hemen Cafe Moka'yı ele geçirmek için hazırlık yapmalıydık. saldırıda pekâlâ öldürülebilirdim. Belki hemşireye ihtiyaç duyulur diye karım otelden kalkıp buraya gelmişti.U.'un kesinlikle yasa-dışı bırakıldığını duyarsak. Çoğu Alman bir düzine kadar adam.N. ön odalardan birinde bir koltuk üstünde uyuduğunu söyledi. beni uyandırmaya kıyamadığını. Silâh stokumuzu gözden geçirdik. hiçbir şey olmamış. Görünüşe bakılırsa. su kesilmemiş. Hükümet bize karşı savaş açtığı takdirde. bana ilk ışık tutan bilgi bu olmuştu. yarım saatcik dinlenmek için sedire uzandım.) Teker teker tuvaletlerdeki yıkanma yerlerini. Ama. olabilirdi . Aşağıdaki barikatların gerisinde. Moka'ya saldırmadan önce.T. söylemesi gereksiz.'un üstüne atılacağını şimdiden belli belirsiz seziyordum.O. Güvenlik Askerleri hâlâ Moka'daki barikatlarının gerisindeydiler. olayların tüm sorumluluğunun. buradaki İdare Binası'nda komşumuz Güvenlik Askerleri'nin bize saldırmak yolunda emir alacakları muhakkaktı. Karım. elimize geçirdiğimiz her kovayı ve son olarak da. birdenbire sarsılarak uyandığımda karımı başımda dikilmiş bulduğumdu.'nin denetimi elinde tuttuğuna dair belirsiz haberler sızıyordu. dolayısıyla en uygun günah keçisi olan P.M. caddelerdeki tek tük ateş dışında herşey normale dönmüştü. her tüfek için elli atımlık cephanemiz. «onlar»ın suyumuzu da 154 kesecekleri yolunda bir söylenti dolaşıyordu. millet yerlere serilmiş uyuyordu. tramvayların çalışmaya başlamadığı dikkati çekiyordu.'a savaş ilân etmemiş. Ondan sonra hatırladığım şey ise. kendimizi savunmaktan başka bir seçeneğimiz olmayacaktı.O. Ateş sesleri yavaş yavaş söndü ve şaşırtıcı bir hızla halk caddeleri dolduruverdi. biri bozuk yirmi bir tüfeğimiz. gerekirse.'u lağvetmek ve ona karşı savaş açmak üzere olduğunu söyledi.U. Çarpışmalar sona erdiğinde. Şimdi artık gece ilerlemişti. boş böğrüme batan tabancanın verdiği felâket rahatsızlığı hatırlıyorum. biz kazanıyorduk. Hiç kuşkusuz.lerde (özellikle emekçi sınıfı mahallelerinde) C. ilk önce bizim onlara saldırmamızdı.M.N.O. Birkaç dükkân kepenkleri-ni kaldırmaya başladı. M. gece yarısından sonra damdan saldırarak onları gafil avlayacaktık. arada birtakım insanlar ister istemez ölecekti. Kopp telefonda emir bekliyordu. Cafe Moka'-ya baskın yapmak için gönüllü çıktılar.U. yaygara ile yiyecek isteyen muazzam bir kalabalık pazara toplanmıştı. birkaç düzine de bombamız vardı. ama bizim moralimiz daha iyiydi ve kahvehaneyi hallaç pamuğu gibi atacağımıza emindik. bizim yerel tarafsızlığımız da sonuna gelmişti. hemen şimdi aldığı haberlere göre. sayıca bizden fazlaydılar. Kemerime kayışla bağlanmış. Hükûmet'in P.T. Hükümet P. ne tentürdiyot ne de sargı bezi bulunmadığını keşfettik. (Hiç kimse «onlar» ın kim olduğunu bilmiyordu.

şarap öylesine azalmıştı ki. gittikçe kötüleyen açlıktı —pazartesi gününden-beri hiçbirimiz adam gibi yemek yememiştik. hiçbir zaman herkese yetecek kadar masa bulunmayan arkadaki leş odaya doluşmuşlardı. sırayla bütün yabancıları bir yana sıkıştırıyor. damda oturarak vakit geçiriyordum. çünkü bu zamanlarda maddî ayrıntılar başka herşeye ağır basar. kahramanlık etmek yerine. en azından benim kadar canları sıkılan ve zaman zaman bana el sallayarak kendilerinin de birer işçi olduğunu söyleyen. Her yerde aynı soruları duyuyordunuz: «Durdu mu dersin? Yeniden başlar mı acaba?» Çarpışma. Barselona'ya azıcık dinlenebilmek ve rahat etmek için hevesle gelmiştim. Üç gün boyunca karım ve ben bir parça keçi peyniriyle kahvaltı ettik. Otelde. barikatların gerisi adamlarla doldu ve çarpışma yeniden başladı. yüzlerce mil uzaktaki gazeteciler bu işi parlak bir biçimde yaptıkları halde. Bütün bu süre içinde. Anarşistlerin ya da bilmem kimin casusu olduğunu fısıldayarak ortalıkta dolanıyordu. sıkıntı içinde. küçük çapta da olsa tarih yapıyorsunuz-dur. bu iş biter bitmez cepheye dönmem gerekeceği fikri dolaşıp duruyordu. Yiyecek kıtlığı. ben durumun doğru dürüst bir «tahlil» ini yapamadım. gitgide daha eski şarapları daha yüksek fiatlara içiyorduk. ne olup bittiğiyle hiç ilgilenmeyerek yalnızca olduğunuz yerde oturmanız gereken.almaya uğraşıyordu. hazan uykudan başı önüne düşerek. hayatımda ilk defa. hesapça kendinizi tarihî bir karakter gibi hissetmeniz gerekir. Tüfek takırtılarının ortasında ve kepenkleri kapalı pencerelerin berisinde sürüp giden bu küçük otel hayatında iğrenç birşeyler vardı. şu Allanın belâsı damda gece gündüz oturmanın verdiği rahatsızlık ve sıkıntı. kafamda. pencereden gelen bir kurşun sütunlardan birini yonttuktan sonra terkedilmiş. Aslında. Troçkistler'in. konuklar. öyle sanıyorum ki.T. Fransız kamyon sürücüleri otele bir sürü por157 . çarpışmalar boyunca burunlarını kapı ucundan uzatmaya korkan karmakarışık kalabalığın arasında korkunç bir kuşku havası doğmuştu. ama yemek servisleri hâlâ yapmacık bir tören görüntüsüyle devam ediyordu. Otelde günlerdir ekmek bulunmuyordu. ortalıkta yenecek pek birşey yoktu. bu her iki taraf için de öldürücü rezil kavganın doğru ve yanlış yönleri değil. inandırıcı bir biçimde. bir kasırga ya da deprem gibi düşünülüyordu. Yoğunlaşmış bir tiksinti ve öfkeyle damdaki mevziime döndüm. Bu gibi olaylara karıştığımız zaman. Çarpışmalar boyunca. ekmek ve içecek birşey yoktu. gazetecileri saymazsanız. üyesi oldukları için genel greve katılmışlar ve şimdilik beyaz kolalı gömleklerini çıkarmışlardı. Adamı biraz ilgiyle seyrettim. hemen arkasından —aslında bırakışma birkaç saat sürdü sanıyorum. şimdi hepimizin başına gelen ve durdurmaya gücümüzün yetmediği bir çeşit doğal âfet. Yüzelli gün cephede bulunmuş. caddeler sihirli bir değneğin ucuyla dokunulmuş gibi boşalıverdi. çelik kepenkler hemen indirildi. milletin kulağına başka herkesin Komünistler'in. Eğer tarih dedikleri buysa. Gerçekten de. çünkü. Çoğu kimse casus görme deliliğine tutulmuş. O perşembe akşamı. ama saatten çok dakika gibi gelmişti— Haziran ayında göğün gürleyişi gibi âni tüfek sesleri üzerine herkes bir yerlere kaçıştı. çok kötü bir döneme benziyordu. yemek olarak adam başına bir tek sardalya düşüyordu. bu yüzden anormal uzunlukta sürelerle nöbet tutmanız gerektiği. Bol miktarda bulunan tek şey portakaldı. Daha çok cephede az adam olduğu.N. Başlıca düşündüğüm. ama bunun yerine. Garsonlar geniş ölçüde azaltılmıştı. (onlara ateş etmeyeceğimi ümit ettiklerinden yapıyorlardı bunu) ama emir geldiğinde kesinlikle ateş açacak olan Güvenlik Askerleri'nin karşısında. Bu düşünce beni çileden çıkarıyordu. mesleği yalan söylemek olan birini görüyordum. bazıları C. hiç de öyle bir 156 duygu vermiyordu. Öndeki yemek salonu. Fakat hiç böyle yapmazsınız. bütün bu oyunu Anarşistler'in düzenlediğini îzâh ediyordu. Şişko Rus ajanı. çarpışmalar sona erdikten birkaç gün sonra da devam etti.

ama caddeye çıkarmak Hükümet emrine karşı gelmek demekti. sol omuzumuza birer tüfek astık. beni tanımıştı. tüfeklere de el konurdu. şeytanî silâh seslerinin sona ermesinden derin bir rahatlama duyduğum ve cepheye dönmeden önce. Hiç kimsenin.O. yalnız Katalan bayrağı dalgalanıyordu. binasına geri götürmek zorundaydık. ellerimizde bunlarla yakalanırsak tutuklanacağımız kesindi— daha kötüsü. —bizim hiç yokken. asıl tehlike. dipçikleri koltuk altımıza sıkıştırdık. Çok anîden. O gün —Cuma günü— çok ateş açıldığını sanmıyorum. Tek sorun. Fakat o sırada. adeta yerden bitercesine ortaya çıkmışlardı. hattâ daha başından otele kabul etmezdi. terkedilmiş barikatlar hâlâ yerlerinde durduğu halde. Hükümet radyodan yarı yatıştırıcı. Valencia'dan gelen birlikler. azıcık dinlenip huzur bulabileceğimdi. O son geceyi damda geçirdim.M. Binada yalnızca yirmibir tüfek varken. düşmanlıktan hayli uzak bir sırıtmayla karşılık verdi —hiç kuşkusuz. işçilerin kesinlikle yenildikleri anlamına ge158 liyordu— siyasî bilinçsizliğim yüzünden kafamda yeterince açıklık olmamasına rağmen— Hükûmet'in. yeniden dönüp çalışmak zorundayız. grup başına da bir makineli tüfek. ama millet heryerde barikatlardan yavaşça toz oluyordu. gri ya da mavi üniformalı adamlar. Başka zaman olsa. Bunlar. o akşam caddelerde ilk kez göründüklerinde vakit hayli ilerlemiş olmalıydı. ertesi gün çarpışma sona erecek gibi görünüyordu. yarı tehdit edici bildirilerle herkesin eve gitmesini isteyen. Her yanda aynı sözler işitiliyordu: «Hiç yiyeceğimiz kalmadı. bu tüfekleri caddenin bir yanından öbür yanma geçirmekti.U. nereye baksanız. Ramblas halkla dolmuştu. şehirlerde yiyecek olduğu sürece tayınlarını alacaklarını bilen Güvenlik Askerleri yerlerinde kalabiliyorlardı.takal getirmişlerdi. takmış takıştırmış İspanyol kızları ve siyah gömlekli pek iri bir hamal vardı. Rasatevinin kulelerinde nöbet tutarken kullandığımız altı tüfek hâlâ oldukları yerde duruyordu ve ne yapıp yapıp onları P. ama şu anda pek itibâr görüyorlardı. Hücum Muhafızları'm uyutmak çok kolaydı. Yarı yarıya soyunduk. biraz yiyecek satın alarak. altısını kaybetmeyi göze alamazdık. dükkânların hemen hepsi açıktı ve —hepsinin en güven vericisi— uzun süre donmuş kalıplar halinde duran tramvaylar harekete geçtiler. binadaki silâh deposuna aittiler. Bütün bildiğim. Bunlar olurken bizim yapılacak gayet nâzik bir işimiz vardı. züppe otel müdürü bunları rahatsız etmek için elinden geleni ardına komaz. kendini daha güvenli hissettiği zaman hesap sormaya kalkacağını anlamıştım. namluları da 159 . kızıl saçlı bir İspanyol çocukla ben tüfekleri dışarı kaçırmaya başladık. uzun boylu. olayların bu yönleriyle ilgilenmiyordum. caddeler hemen hemen normale dönmüş. En uygun yolu bulmak için. Hükümet yayınlarını kimsenin taktığı yoktu. başlıca polis görevlisi) bir başka sınıf olan Hücum Muhafızları ve Cumhuriyet'in seçme birlikleriydi. uzun tartışmalar yapıldıktan sonra. yanlarında birtakım çok boyalı. Akşamüstü olduğunda. Bu durumun belli başlı sorumlusunun yiyecek kıtlığı olduğuna eminim. onların herkesin otlanmaya çabaladığı özel bir ekmek stokları vardı. rasatevinde tüfeklerimiz olduğunu gayet iyi bilen Moka'daki Güvenlik Askerleri'nin bizim caddeden karşıya tüfek taşıdığımızı görünce işi bozmalarıydı. onar kişilik gruplar halinde caddelerde devriye gezdikleri görülüyordu —kocaman tüfekleri omuzlarından aşağı sarkan. Güvenlik Askerleri hâlâ Cafe Moka'yı ellerinde tutuyorlardı. Telefon Santralı'ndan Anarşist bayrağı indirilmişti.» Öte yandan. Birinin yanından geçerken göz kırptım. barikatlarını yıkmamışlardı ama bazısı kaldırıma sandalye çıkarıp dizlerinin üstünde tüfeklerini yatırmış oturuyorlardı. o gece birlikler geldiler. Güvenlik Askerleri'ne ve Carabineros'a benzer (yani. Bu şoförler kaba görünüşlü bir güruhtu. belli bir saatten sonra üzerinde silâhla yakalananların tutuklanacağını söyleyen yayınlar yapıyordu. Valencia' dan birliklerin gerçekten gelip gelmediğinden haberi yoktu —aslında. Bu. Bunlar.

P. Benim gibi uzun boylu bir adam bile uzun bir Mavzeri rahatsızlık duymadan pantolonunun paçasında taşıyamazdı. Ben. bazı patlamalar olacağından herhangibir korkuları olsa. direnme göstermeyeceğini önceden bildiği halkı dehşette bırakmak için kuvvet gösterisi yaptığına hiç kuşku yoktu. Bir tanesini inceledim. lonya bölgesinin tüm denetimini eline almak için uzun zamandır aradığı bahaneyi vermişti. hiç de cepheye gönderilmek niyetiyle yetiştirilmemiş olan Güvenlik Askerleri ve Cara-binero'lar daha iyi silâhlandırılmış. Cumhuriyetin böyle birlikleri olduğunu bilmiyordum. ama sanıyorum. tarafından gönderilmişti. çünkü barikat kurmak taşları gerisin geri yerine koymaktan çok daha kolaydır.S. Hepsi.C.paçalarımızdan aşağı sarkıttık. Şimdiye kadar farketmemiş olmama rağmen. Fakat.B. Savaşta yaralanmıştır demişlerdi belki de. Güvenlik Askerleri stratejik noktalan ellerinde tutmaya devam ediyorlardı. üyelik kartı çıkanların kartlarını parça parça etmişlerdi. Sinemanın önünde bir grup adamın. görünüşlerinden hoşlanmaktan kendimi alamıyordum. bu heryerde böyleydi.N. mer161 . Hücum Muhafızlarının on adamına bir hafif makineli tüfek. Bunlar pek mükemmel birliklerdi. bunları yalnızca kanunsuz yollardan elde edebilirdiniz. silâhlı Anarşistler'le kavgalaşmaya yol açtı. tabancalara gelince. bir iki gün sonra Hücum Muhafızları halkla gayet iyi geçinmeye başladılar. Amerika'da imâl ediliyorlardı) yeni bir cins tüfekle donatılmışlardı. Hükûmet'in. bizden çok daha iyi giydirilmişlerdi. dizlerimizi bükmeyecek kadar yavaş yürümek olduğunu keşfettik. İşçi mahallelerinde barikatlar yıkılıyor. Hücum Muhafızları her yanı kaplamıştı. Barselona üzerinde Cumhuriyetçi bayrağı dalgalanıyordu —Cumhuriyetçi 'bayrağını faşist siperlerinin dışında. ama bu iş pek yavaş oluyordu. bir iki kişi öldü. ağzı yayvan korkunç karabinalardan kat kat iyiydi.N. bazıları —herhalde. Bunun her savaşta böyle olduğunu sanıyordum —gerideki besili polis ile cephe hattındaki pejmürde askerler arasındaki tezâd! Tüm olarak alındıkta. Ama çok kısa bir süre sonra. İlk günü. Acaba ne derdim olduğunu düşündüler diye merak eder dururum. İşçi milisleri dağıtılacak ve Halk Ordusu birlikleri arasında yeniden paylaştırılacaktı. Mükemmel bir tüfek olmaktan pek uzaktı ama bizim cephedeki eski püskü. onların ileri geri gezinmelerine bir çeşit şaşkınlıkla bakıyordum. sanırım. kaplumbağa hızıyla cadde boyunca yürüyüşümü büyük bir ilgiyle seyrettiklerini gördüm. Bu Mavzerlerin uzun olması ayrı bir talihsizlikti. herbirine de bir otomatik tabanca düşü160 yordu. ama C.T. Valencia Hükûmeti'ne Kata. Ertesi gün. Aragon cephesindeki pejmürde. Hücum Muhafızları küçük mangalar halinde caddelere dağıtılmaz. caddelerde fâtih edasıyla yürüyorlardı. cebinden C. bizimse cephede aşağı yukarı elli adamımıza bir makeneli tüfek düşüyordu.U. Her neyse. Rasatevinin kıvrım kıvrım merdivenlerinden aşağı kütük gibi bir bacakla inmek dayanılmaz bir işti.T. Bazısı gruplar halinde tramvayları basmış. bütün tüfekler kazasız belâsız karşıya geçirildi. Çoğunun bir iki gün içinde kendilerine birer kız arkadaş buluverdikleri dikkati çekiyordu. Barselona çarpışmaları. Beni asıl şaşırtan. Bir kere caddeye çıkınca. Esaslı bir miktarının kaçırıldığından hiç kuşkum yok. binalarının önündeki barikatların yerlerinde kalmasına izin verilmişti.C. gerçek şuydu ki. ilk burada görmüş oluyordum. Bu. bunların seçilmiş adamlar olmaları değil. barikatlarda tutulurdu. emir aldıkları için— kışkırtıcı bir tavırla davranışlarda bulunmaya kalkınca birkaç yerde kargaşalık çıktı. İspanya'da gördüklerimin en iyisiydiler ve bir anlamda «düşman» olmalarına rağmen. yolcuları aramış. gerçekten Haziran sonu geldiğinde pek çoğu hâlâ duruyordu. pek kötü silâhlanmış milislere alışmıştım. hareket etmek için tutulacak tek yolun. ellerindeki silâhlardı. «Rus tüfeği» denilen (bu tüfekler İspanya'ya S.S. Hücum Muhafızları muzaffer istilâcı havalarını bıraktılar ve ilişkiler daha dostâne bir hale geldi.

Her zaman olduğu gibi.S. P. Çarpışmalar sona erdikten sonra. tabiatıyla kendi taraflarına sıkıca bağlı kalmak durumundaydılar. hapse tıkılmış ve sekiz gün süreyle.U. Douglas Thompson'-un Nisan başında yaralandığından söz etmiştim. ortalığı alevlendirici makaleler yayınlıyorlardı. P. Aslında Tarragona hastanesindeydi.C.O. birçokları muhakeme edilmeksizin. ajanları tarafından kentin dört bir yanma yayılmıştı. Neyin nasıl olduğunu gerçekten gören Komünistler'in bazıları. bu mesele değil canım. önceden olduğu gibi.'un gizli bir faşist örgütü olduğu ilân edilmiş. onu emekçi sınıfa karşı değil. Besbelli. Anarşistler esirlerini salıvermiş.» dedi. çarpışmalara ilişkin haberleri yalnızca azılı partizanca değil. Kolum hâlâ kötü. yabancı komünist gazeteleri elimize geçmeye başlamıştı. sanırım. o da herkesin ağzındaki soruyu sordu : «Nedir bu Allahm belâsı şey?» Elimden geldiği kadarıyla anlattım herşeyi. ama ne yazık ki kaldığı otel şehrin Güvenlik Askerleri'nce denetim altında tutulan kesimindeydi —sokak çarpışmalarında yerel coğrafyayı bilmek ne kadar önemli! Otel basılmış.U.M. gerçeklere de aykırıydı. Barselona çarpışmalarının resmî ifadesi. Pasaportsuz olan ve genellikle kendi ülkelerinde gizli polisçe aranan İtalyan ve Almanlar'ın durumu en kötüsüy163 . yalnız P. hapishaneler dolup taşıyordu.U.U. Postahaneler yeniden çalışıyordu. P. İspanyol emekçi sınıfına karşı kullanılabilirdi. Thompson yakalanmış. biri yaralandı mı zaten hep böyle olurdu. bu. Artık. Oteline döndü.O. gamalı haç işaretli manyak bir yüz olarak gösteren bir karikatür.kezlerinde muazzam sayılarda silâha el konuyordu. Buna benzeyen daha bir sürü olay oluyordu. çarpışmalar başladığı sıralarda gerisin geriye Barselona'ya gönderilmişti. Ne de olsa siz yalnızca verilen emri yerine getiriyordunuz. Sonra onunla temasımızı kaybettik. ama ilk sayfası hemen neredeyse bomboş kalacak derecede sansür edilmişti.» «Oh. Çok sayıda siyasî zanlı yabancı. U. «farklı kalmakta anlaşıp» aslında siyasî hasmımız olması gereken birisiyle içki içemiyordunuz.'nı. «Ben bu işin dışında kalacağım. P.M. hiç kimse için uzanacak bir yer bulunmayacak derecede ağzına kadar dolu bir hücrede tutulmuştu. P.C. oteldeki korkunç kuşku ve düşmanlık havası daha da kötülemişti. ama. polisin beceriksizliği yüzünden tamamen suçsuz zavallılar tutuklanıyordu.'a bağlı olduğum için. Böyle bir patlamanın bir daha ne zaman olacağı bilinemezdi ve ben bir daha böyle bir 162 davada tüfeğimi elime almak durumunda kalırsam.M. emekçi sınıfın yararına kullanacaktım.M. diye kararlaştırılmıştı.O. fakat hiç kuşkusuz.» dedim. orak ve çekiç işaretli bir maskeden sıyrılarak ortaya çıkan iğrenç. Komünist arkadaşımız bana bir kere daha yanaştı ve Uluslararası Tugay'a transfer olmayı isteyip istemediğimi sordu. mutlaka siyasî bir zanlı olmalıyım. La Batalla hâlâ ortalıkta gözüküyordu.O.S. Fakat bütün hava değişmişti. hiç kuşkusuz.U. her yanda uğuldayan tüfek ateşinden hayli tedirgindi. olaylar için uydurulan yorumlar karşısında hayretten dona kalıyorlardı. ama Güvenlik Askerleri kendi esirlerini bırakmamış ve bunların çoğu hapse atılmış. Tompson hemen. Salı sabahı ona sokakta rastladım.M.O. peşlerinde polis ve devamlı ele verilme korkusuyla saklanıyordu. Durmadan ortaya atılan suçlamalar karşısında tarafsız kalmak olanaksızdı.» Ona. «Sizin gazeteleriniz benim faşist olduğumu yazıyor. Bunlar olurken. gazeteleri sansüre uğramıyor. tarafından ustaca düzenlenen bir faşist «beşinci kol» ayaklanmasından başka bir şey değil. Daha önceden. bu olaydan sonra Komünistler'in denetimi altındaki hiçbir birliğe katılamayacağımı söylemek zorunda kaldım. Eninde sonunda.U. Otelime dönüp orada oturacağım. «P. Adam bu konuda çok dürüsttü.'un lağvedilmesini talep eden. çünkü yaralılar sık sık bir hastaneden öbürüne yer değiştirirlerdi. Çarpışmaların bittiği şu sırada. Otelin holünde bazı çirkin ağız dalaşmaları yapılıyordu. Hayli şaşırmıştım. aylarca hapiste tutulmuşlardı.

üyesi de olabilirdiler— her_ neyse. 165 . Bir iki yabancı kadın İspanyollar'la «evlenerek» durumlarını çabucak usulüne uydurdular. köşedeki Hotel Colon'dan P. Tanrı bilir onları ne korkunç olayların beklediği. içinizde.U. çalışanlar da U. Oraya. T.U. ama zamanın tuhaflıklarından birçoğunu aktarmakta başarılı olduğumu sanmıyorum. ama benim onu öyle sandığımı düşünmüştü. muazzam yiyecek kuyrukları ve sinsi sinsi gezinen silâhlı adamların yarattığı korkunç havayı hiç unutamayacaktır. Pahalı bir dükkândı. önünde kıvırcık tüylü beyaz bir köpekle. her kapı çarpışında tabancama sarılıyordum. karmakarışık gerginlik sinirlerimi sonuna kadar zorlamıştı.G. Bir türlü sona ermemesi ne yazık! Cephede olanlar yetmiyormuş gibi» vb. Temmuz'un 19'u geldi yine» diyen öbür küçük adam. sansürlü gazeteler. Bu belâ sona erdiğinde hepimizin yeniden onu görmeye geleceğimizi umuyordu— gerçekten de onu görmeye gittim. Başıyla Plaza de Catuluna'daki cehennemi ateşe doğru işaret ederek (sanki bu sabahın çok güzel olduğunu söylüyormuş gibi) «Eh. İngilizler'in kendisini ziyarete gelmesinden çok hoşnut olmuştu. Bir iki sokak ötede tüfeklerin çatırtı ve gümbürtüsü duyu164 lurken. kadının sağır olabileceğiydi. Hiç kimlik belgesi olmayan bir Alman kızı günlerce bir adamın metresi pozuna girerek polisi uyutmuştu. bunların bir cenaze alayı olduğunu düşündüm. zavallı kızın yüzündeki utanç ve sefalet ifadesini hatırlıyorum. kuşku. Baştan aşağı siyahlar giyinmiş büyük bir kalabalığın da bir saat boyunca Palaza de Cataluna'dan geçmeye çalıştıklarını ve hep başarısızlığa uğradıklarını hatırlıyorum. yiyecek ve uykudan yoksunluk. bütün davanın kendilerine anlamsız bir gürültü gibi geldiği savaşın dışında kalanların bir anlık görüntüleri. İngilizler'i çok simpatico bulduğunu söyledi.U. herkes «yine başladı» diye bağrışıyordu. nefret. bir arkadaşınızın şimdiye kadar sizi polise gammazlamış olabileceği gibi nefret uyandıran bir duygu taşıyordunuz. bu. Öyle bir noktaya gelmiştim ki. Bütün bu zaman boyunca. siyasî açıdan karşı tarafın adamlarıydı ve benim P. vb. bir ilgi kayması olmadan. Yakalandıkları takdirde. caddeye koştuğumda birkaç Güvenlik Askeri'nin kudurmuş bir köpeği vurduklarını öğrendim. Adamın yatak odasından çıkarken kazârâ çarpıştığımızda. Barselona çarpışmalarının ortasında olan bitenlerin neye benzediğine dair bir fikir vermeye çabaladım. yoksa bir başkasını mı vurmak zorunda kalacağım diye ölesiye sıkılmak. kız adamın metresi falan değildi. sınırdışi edilerek Fransa'ya gönderileceklerdi ki. «Böyle şeylerin olması çok kötü değil mi? İş için de çok kötü. İtalya ya da Almanya'ya geri yollanmaları demekti. Halk arasında bir sürü insan. tamamen boş Plaza de Cataluna'da aceleyle karşıdan karşıya koşarken her iki elinde beyaz mendiller sallayan bir adam. korku.C. çünkü silâhsız oldukları açıkça görülüyordu. damda oturup acaba bir dakika sonra vurulacak mıyım. belki de Barselona'da oturanların çoğu bütün çarpışmaya.'nin adamlarıydı.dü. Sonradan. çarpışmadan önce. Yine de davranışları tümüyle tarafsızdı. O zaman.S. Poliorama'nm üstündeki müzede kapıcı olarak çalışan ve bütün bu olanlara toplumsal yaşayışın gereği olan şeyler diye bakan küçük adam. Geriye baktığımda belleğime takılan şeyler o sırada rastgele yapılan gözlemler. Bir de. tıka basa doldurulmuş hapishaneler. Cumartesi sabahı caddeden bir silâh gümbürtüsü koptu. makineli tüfekleri ateş açıyor ve onları geri püskürtüyordu— neden bilmiyorum. Ne zaman yan sokaktan başlarını uzatsalar. Kuşkusuz.M. Çarpışmanın uzun süren kâbusu. Ramblas'dan aşağı doğru yürüyüş yaparken gördüğümü hatırlıyorum. Ayakkabı dükkânında postallarımı yapan adamlar. çarpışma sona erdikten sonra ve birkaç dakika için 5 Mayıs'dakine kısa süreli ateşkes sırasında gittim. modaya uygun giyinmiş bir kadını koluna alışveriş sepetini takmış.C.'lu olduğumu biliyorlardı. P. gürültüsü.O. Tek akla gelen. hattâ aradan aylar geçtikten sonra Barselona'da bulunmuş bir kimse.S.

Şimdiden bu konu üstüne bir çok kitabı doldurmaya yetecek miktarda yazı yazılmıştır. Bundan sonraki adımın. eğer sorumlusu var ise bu sorumlu kimdi? Barselona çarpışmaları pek çok siyasî tartışmaya sermaye edildiği için. ayrıca resmî görüşmelerin dinlendiği ve banda alındığı gibi gerekçe167 166 . Bu kitabın daha önceki bölümlerinde Komünistler'le Anarşistler arasındaki çatışmaları bazılarına anlatmıştım. üzerinde çalışmak için bir yığın suçlama ve parti propagandasından başka birşey bulamayacaklar. ama ortalığa yayılan yalanların pek çoğunun tersini kanıtlayacak kadar çok şey duydum ve olaylara tanık oldum. O sırada. kötü yönetildiği. bütün özel silâhların teslim edilmesine ilişkin Hükümet emri idi. C. ilk bakışta sanıldığından daha büyük bir önem taşımaktadır. denetimindeki kimi kilit endüstrilerin ele geçirilmesi olacağı herkesçe apaçık biliniyordu. Bu örgüte sendika üyeleri alınmayacaktı.T. lütfen bu bölümü atlayın. olayın doğru ve yanlış yönleri nelerdi. Her şeyden önce. yalnızca yanlış haber vermekle kalmayıp. Gelecekteki tarihçiler. Ayrıca. artık büyük bir patlayışa kaçınılmaz gözüyle bakılıyordu. gözlerimle gördüklerimin ve sözlerini güvenilir saydığım başka görgü tanıklarından öğrendiklerimin ötesinde pek az malzemeye sahibim. iyi silâhlarla donanmış «gayrı siyasî» bir polis kuvveti kurulmasına da karar verilmişti. sorunun tek bir yönünün. 3 Mayıs'ta Hükümet. ve ne gibi sonuçlar doğurmuştur. bunların onda dokuzunun gerçek dışı olduğunu söylersem abartmaya kaçmış olmam sanıyorum. elimden geldiğince iyi bir biçimde daha kapsamlı konuları tartışmam gerekiyor — gerçekte olan nedir.T. Önceden olduğu gibi. okuyucuları maksatlı olarak da yanlış yöne çekiyorlardı.N. bazı sunturlu yalanların aksini kanıtlayabilir ve bu olayın belirli bir perspektife sokulmasına yardımcı olabilirim. halka geniş olarak yansıtılmasına izin veriliyordu. lâğım çukuruna dalmaya benziyor Fakat gerçeği olabildiğince ortaya çıkarmaya çabalamak ve kurmak gereklidir. savaşın başından beri çoğunlukla C. Partiler içi polemiğin ayrıntılarına girmek korkunç bir iş. 11 Gerekli kayıtların olmaması yüzünden. bunun dengeli bir görünümünü vermeye çalışmak önemli birşey-dir. 1 Mayıs'ta hiçbir baş kaldırma hareketinin olmayışı herkesi sevindirmiş ve şaşırtmıştı.N. O sırada yayınlanan gazete haberlerinin hemen hepsi savaştan uzaktaki gazeteciler tarafından uydurulmuştu. Barselona çarpışmalarının tümüyle doğru ve tarafsız bir öyküsü hiçbir zaman yazılamayacaktır.ya da bir hava baskınında duyacaklarından zırnık fazla olmayan bir ilgi ile bakıyorlardı. Böyle olmakla birlikte. Uzak bir şehirdeki bu sefil dalaşma. bunun yanısıra. Barselona'daki herkes gibi.'li işçilerin çalıştırdığı Telefon Santralı'nı. gerçekten olan neydi? Uzun bir süreden beri Katalonya'nın her yanında gerilim yükseliyordu. Her zaman olduğu gibi. Bundan sonraki bölümde. Bu bölümde yalnız kendi kişisel gözlemlerimi anlattım. Ben bile. ben de yalnızca kendi mahallemde neler olup bittiğini gördüm. işçi sınıfı saflarında servetle sefalet arasındaki karşıtlığın gittikçe artmasından ileri gelen belli bir kırgınlık ve devrimin sabote edildiği yolunda genel ve muğlak bir duygu da vardı. 1937 Mayısı'nda herşey öyle bir noktaya ulaştı ki. siyasî çatışmalarla (tıpkı bir Çin savaşındaki generallerin adları gibi) insanın aklını karıştıran partiler ve alt-partilerin isim kalabalığıyla ilgilenmiyorsanız. Sürtüşmenin bardağı taşıran nedeni.

kuvvetleri emekçi banliyölerini. yiyecek gitgide azalıyordu. Aşağı yukarı aynı saatlerde. merkezî denetime. anlaşıldığı kadarıyla.C.O. emekçilerinin bu çarpışmada pes dememekle birşey kaybedip kaybetmedikleridir. manevrayla sendikacıların ellerinden kaydırılmıştı.S. sürecin hızını herhalde azaltmıştır.A.G. bunlar zaten olacaktı diye düşünebiliriz. Fakat genel olarak kabul edilmiş bir önderlik ve belirli bir plân yoktu —gerçekten. Cabellero Hükûmeti'nin düşürülmesinde de etkili oldu. binalar kuşatılmış ama hiçbiri zapdedilmemiş ve hiç topçu da kullanılmamıştı. devlet kapitalizmine ve muhtemelen. . hiç kuşkusuz. önderleri ile birlikte herkesi işlerinin başına dönmeye çağırıyorlardı.N.U. herkes bunun C. (Komünistler ve Sosyalistler) tarafından yapılacak bir saldırının işareti olduğuna inanıyordu. Bu koşullar içinde hiç kimse çarpışmaya devam etmeyi göze alacak kadar davaya güvenemiyordu 7 Mayıs öğleden sonra şartlar hemen hemen normale dönmüştü. sokaklara dökülen C. işler durdu ve hemen ardından çarpışma patlak verdi. bu noktada direnmenin varlığı. çarpışma sonrasının etkilerini herhangi bir kesinlikle söylemek de imkânsızdır.T. Genel eylemin yönü. C. daha iyi durumdaydı sayılır. Ölü sayısı abartmalı verilmiş olabilir. şehrin her yanında barikatlar kurulmuştu ve çarpışmalar 6 Mayıs sabahına dek aralıksız sürdü. Asıl niyetleri her ne idiyse.'nin resmî önderleri U.N. daha da büyük kayba uğramış olabilirlerdi. çarpışma.N. kesinlikle. Bu patlama. İşçilerin binalarına bir saldırı olacak diye bir söylenti şehri dolaştı. (kendisine verilen emirlerin sınırını aşıyor muydu aşmıyor muydu bilinmez) binayı ele geçirmeleri için üç kamyon dolusu silâhlı Güvenlik Askeri gönderdi.T. 169 . Herşey bir yana. ama nispeten hâlâ iyi durumdaydılar. Hükümet.C. O akşam deniz 168 yoluyla Valencia'dan gönderilen altı bin Hücum Muhafızı Barselona'ya vardı ve şehrin denetimini eline aldı. 6 Mayısîta ateş kesildi. Ne türlü kışkırtma olursa olsun yan gelip yatacaklarını açıkça belirtmiş olsalardı. Durum kabataslak şöyleydi: C.T. muhtemelen Güvenlik Askerleri'nin silâhsız C. ertesi sabah millet kendiliğinden barikatları farketmeye başladı.'ye karşı Güvenlik Askerleri ve P.T. O gece ve ertesi gün. Barselona Telefon Santralı'nın ele geçirilişi.'un ilgasına bahane edilirken.U.U. düpedüz uzun bir süreç içindeki tek bir olaydı. İkinci olarak.N. 5 Mayıs gecesine kadar C.N. Polis Şefi Salaş. muvazzaf kuvvetlerin elindekiler dışında bütün silâhların teslim edilmesine ilişkin bir emir yayınladı ve ertesi birkaç gün içinde çok sayıda silâh ele geçirildi. ama bu rakamı çürütecek delillerden yoksun olduğumuz için.ier öne sürerek devralmaya karar verdi. . Çarpışmalar sırasındaki kayıplar.U.M. her iki tarafta da savunma niteliğindeydi. işçileri üstüne. hiç savaşmamaktan daha iyi sonuç verdiği örnekler vardır. ayrıca çok sayıda Güvenlik Askeri teslim olmuştu. dört yüz ölü ve bin kadar yaralı idi.T. Bununla birlikte. emekçi sınıfın denetiminden çok uzakta. Katalonya'nın Valencia denetimi altına girmesine. ama.O. hiçbir plân yapılmamıştı. Fakat. ani saldırısı yüzünden yeniden bozuldu. Güvenlik Askerleri'ne karşı direnmeyi öngören belirsiz bir kararın dışında. ama biraz daha uzasaydı etkisi olacağı kuşkusuzdu. Bildiğim kadarıyla. P. takım takım Güvenlik Askerleri stratejik noktalardaki başka birçok binaları da zaptetti-ler.T. özel kapitalizmin yeniden sunuluşuna doğruydu.P. Ne var ki. de şehrin merkez ve resmî kesimlerini tuttular. doğru kabul etmek zorundayız.T. Asıl dava. Bu patlamanın savaşa doğrudan bir etkisi olup olmadığı konusunda bir delil yok.N. Doğrudan iktidar geçen yıldan beri.F. resmî bildirilere göre. caddelerde silâhlı Anarşistler belirdi.S. Gerçek şudur ki. silâhlı polis kuvvetleri ve P.I. Çarpışıp da yenilmenin.M. Sivil giyinmiş silâhlı polisler caddelerde yol açılırken. Savaşın patlak vermesinden bir yıl sonra Kata-lonya emekçileri iktidarlarını büyük ölçüde yitirmişlerdi. milis güçlerinin dağıtılmasına.

M. İspanyol Hükûmeti'ni Franco'dan kurtarmak için parmağını kıpırdatmayan İngiliz Hükümeti.Leninist-ler) 4 Mayıs'ta çıkardıkları bildiriydi. Üçüncü olarak. aynı hükümeti kendi emekçi sınıfından kurtarmak için yeterince çabuk müdahale edecekti.'nin resmî liderleri daha başından olayla ilgileri olmadığını açıkladılar.A.T. Göründüğü kadarıyla hiç kimsenin elinde bir kopyası bulunmayan bu bildiri hakkında büyük belirsizlikler vardır.T. Bunlar da yine. karaya hiç 170 asker çıkarmadılar ya da hiçbir mülteci kabul etmediler.M. gemiler bunu gerçekleştirmek için hiçbir eylemde bulunmadılar. daha iki gün önce kendiliğinden başlamış olan çarpışmayı onların başlattığı söylenemez. şehrin her yanma yapıştırılmış «ortalığı alevlendirici bir afiş» olarak tanımlanmıştı. Ne var ki. çünkü bu başlıbaşma sıradan adamların çıkardığı bir olaydı. Ama gerçek şuydu ki.N.T.'un önderleri bu olayda mesuliyet taşımadıklarını söylemediler. Devrimci bir çizgide konuşanlar. onlarla birlikte olmak devrimci partilerin görevidir diyen. ve P.N. «Herkes barikatlara gitsin —savaş sanayii dışındaki bütün sanayi kollarında genel grev yapılsın» idi. C. Herkes sokağa fırlamış. Çeşitli kaynakları karşılaştırdıktan sonra. emekçiler sokağa döküldü mü. emekçilerin şehre egemen olması halinde. hayli ukalâca.I. Her iki tarafta da hiçbir belirli plân işareti yoktu. önceden düşünülmüş ve tasarlanmıştı. P. Bir İngiliz kruvazörü ve iki İngüiz destroyeri limana girmişlerdi.O. C. (3) Güvenlik Askerleri'nin silahsızlandırılması için çağrıda bulunduğunu söyleyebilirim. arasındaki ayrılığı zorunlu olarak genişletecekti. İkinci olarak. Durruti Dostları bir çeşit devrimci bildiri dağıttılar. ile ittifak kurmaktı.G. Anarşistlerin safında eylem nerdeyse kesinlikle kendiliğinden oluşmuştu.N.Üçüncü olarak. yabancı bir müdahale yapılmasından korkuyorlardı. Anarşist önderleri —o sırada herkesçe bilinmemekle birlikte— olaylar belli bir noktanın ötesine sıçrar da.U. La Batalla'nın bildiriyi nereye kadar kabul ettiğine gelince. önderlerinin asıl gayesi U. ama bu bildiri 5 Mayıs'tan önce çıkmadı. Bu noktada kesin bir şey söylenemez.G. Bir başka deyişle. ama hiç değilse içten içe muhtemeldir ki. yalnızca Durruti Dostları —F.T.U.U. önderlik etmiyor. bir marksist çizgiyi tutarak hareket ettiler.N. bu patlamanın gerisinde ne gibi bir gaye —herhangi bir gaye var idiyse tabii— vardı? Bu bir çeşit coup d'etat ya da ihtilâl girişimi miydi? Gerçekten Hükûmet'i düşürmeyi mi hedef almıştı? Önceden tasarlanıp üzerinde karar verilmiş miydi? Benim fikrimce. C. O. Franco'ya karşı sürdürülen savaş kazanılmadan önce asla ayaklanmaktan yana değildiler. (2) Telefon Santralı'na yapılan saldırının sorumlularının bulunması. Bu nedenle «19 Temmuz'un ruhunu yeniden uyan171 . önderleri de. İngiliz gazeteleri bu gemilerin Barselona'ya «İngiliz çıkarlarını korumak için» gittiğini ilân etti.U. C.T. Bunun da başlıca söylediği şey. yani. ile U. orası da meçhuldür. Bunun birçok nedeni vardı En başta. önderlerinin tutumları tereddütlüydü.O. belki 5 Mayıs'ta yaklaştıkları gibi. Ben kendim ne bildiriyi ne de o tarihli La Batalla'yı gördüm. dolayısıyla. T. hattâ izleyicilerini barikatlarda kalmaya teşvik ettiler ve Durriti Dostları'nın yayınladığı aşırılık yanlısı bildiriyi bile onayladılar (6 Mayıs.'un içinde küçük bir aşırı grup— idi. küçük bir grup Troçkist'in (Bolşevik .O. kuşkusuz yakınlarda daha başka savaş gemileri de vardı.'nin hâlâ Hükûmet'te ve Generalite'de temsil edilmesi. zaten olan şeylerin yerine getirilmesini istiyordu. P. önderlerin izleyicilerinden daha tutucu olmalarını sağlıyordu.) Fakat gerçekte P. Kimi yabancı gazetelerde bu bildiri. bu bildirinin (1) İhtilâlci bir konseyin (cunta) kurulması.M. La Batalla). siyasî önderleri de onları istemiyerek izlemişler ya da hiç izlememişlerdi. Kesinlikle böyle bir afiş falan yoktu. izliyorlardı. Çarpışmalar sırasında gördüğüm tek el ilânı. çarpışma yalnızca herkesin onu beklemesi anlamında.M. çarpışma ise hiç değilse şimdilik. emekçiler sokağa dökülmüşlerdi.

emekçilerin eylemlerini savunma ile sınırlamak için ellerinden geleni yaptılar.M. yani La Batalla'nın P. ama bazı şeyler insanı kuşkuya düşürüyor. sonradan «Mayıs'ın görkemli günleri» nden bile dem vurdu. Fakat hatır173 172 .O. Buna çok benzer bir olayın (Barselona'dan gelen emirlerle hareket eden silâhlı polislerin Telefon Santralı'nı ele geçirmelerine çok benzeyen) iki gün sonra Tarragona'da da cereyan etmesi çok manidardır.O.O. önderlerini benimser gibi görünmekle. bu da.'nin gücünü yerle bir etmek için plânlı bir çaba? Böyle olduğunu sanmıyorum. eğer gerçekten çarpışma başlamadan önce değilse bile. önlemek imkânı oldukça ateş açılmamasını emrettiler. acaba bir Komünist Coup d'etat'sı olmasın — bir vuruşta C. insanı şaşırtan bir çabuklukla stratejik noktalardaki binaları işgal ettiler. Sonradan hiç kuşkusuz. Zaten Barselona'da da Telefon Santralı'na yapılan baskın tek başına soyutlanmış bir eylem değildi. önderleri ile kişisel ilişkileri olanlar (benim ilişkim yoktu) bana gerçekte bu işten tümüyle hiç hoşlanmadıklarını.U.T.U. P. yalnızca taraftarlarının uyanık kalmasına ve son bölümde değindiğim gibi.U.O. Üstelik bu. adı geçen tarihli La Batalla'ya bakılarak kolaylıkla tespit edilebilir. Genel heyecan ve her iki tarafta da söylenen şeyler düşünülecek olursa. lanma olduğunu yazmalarını kolaylaştırdılar. herhangibir bina üzerine saldırı emri asla vermediler. ama fırsat çıkar çıkmaz hem Hükûmet'ten hem Generalite'den atıldılar. bağlılıklarından ötürü övündüler. Ayaklanma.N. kalkıştıkları şey. herkesi teşvik etmekten ve muhtemelen bir kısım ahaliyi orada kalacaklarından daha uzun süre kalmaya ikna etmiş olmaktan ibaret bulunduğunu söyleyebilirim. Propaganda açısından. Fakat.N.'un yasaklanmadan önceki kısa dönemde üye sayısı bir dereceye kadar artmıştı. Barikatların gerisindekiler muhtemelen. işçileri olan. bu çarpışmanın yalnızca P. tarafından yürütülmüş bir çeşit ayak(*) Inprecor'un (International Press Correspondence'ın kısaltılmış adı — Komünist Enternasyonalin gazetesi. Ama Anarşist gazetesi Solidaridad Obrera buna karşı çıkarken. Kestirilebileceği kadarıyla P.G. La Batalla ayrıca hiçbir birliğin cepheden aynlmaması yolunda talimatlar da yayınlandı (*).M. O sırada P. çünkü. bir hata olur. haklı çizgi bu olabilirdi. ama katılmak zorunluluğunu da duyduklarını söylediler.T. P. Bu nokta.M.N.'un düşmanı olan Durriti Dostları'nın bildirisini destelkemek.U. her iki tarafında ellerinde ateşli silâhlar vardı ve bunları kullanmaya istekliydiler. işçileriydi. Ne var ki. Hükûmet'i devirmek değildi. T. U. bir «ayaklanma» diye tanımlanması gerektiğinden kuşkuluyum. siyasî bir sermaye haline getirilmişti. bildirinin «Barikatlarda kalınız» demekten fazla bir tesiri olmadı.O.) son sayılarından tam tersini.N. O zaman insanların söylediklerinden anlaşılabileceği kadarıyla. daha az delille gerek önceden gerek sonradan yapılan suçlamalarla oranlanırsa hiçbir şey değildi. karşı tarafın niyetleri neydi? Eğer bir Anarşist «Coup d'etat» sı değil idiyse.U.M. Daha doğrusu buna bir kalkışma denebilirdi— çok kanlı bir kalkışma.U. doğru ya da yanlış olarak polisten gelen bir saldırı diye gördükleri harekete karşı direnmekti.O.O. önderlerinden biri olan Gorkin. saldırgan eylem ve belirli bir plân demektir. C. muhtemelen. birliklerinin cepheden ayrılmasını emrettiğini söylüyor.T.M. çok küçük bir örgüt ve genellikle P. aralarında bir tutam da U. kuşkusuz P.M. Meselâ. herhangi bir yerde gerçek bir ihtilâlci niyet yoktu.dırmak» ve benzeri sloganlara rağmen.T. Şehrin çeşitli kesimlerinde takımlarla Güvenlik Askerleri ve C.M. hep yapıldığı gibi.M. önderleri tedbirli tutumlarından fazla birşey kazanamadılar.O. zâten Komünist basının her halükârda böyle söyleyeceğine kesinlikle inanabiliriz. alelade C.' un sorumluluğunun. taraftarları. Eylemleri temelde savunma niteliğindeydi ve hemen neredeyse bütün yabancı gazetelerde yapıldığı gibi. Taktik açısından.U.

bu daha da açığa kavuşmuştu. çoğu Franco'ya karşı savaş kazanılır kazanılmaz Anarşizm'i «tasfiye etmek» niyetlerini açıkça ifade eden binlerce yabancı Komünist de İspanya'ya gelmişti. aynen böyle olmuştu. Katalonya ve Barselona. (*) New Statesman (14 Mayıs).C. İngiliz terimlerine çevrilmiş ve ortaya şu ifade çıkmıştı: Aragon cephesinde silâha şiddetle ihtiyaç vardı ve vatanseverlikten yoksun Anarşistler silâhlarını alakoyduklarından. bundan C. her iki taraf bol bol silâh çıkardılar.U. İş bu kadar basit değildi. üstüne genel bir saldırı plânladıkları anlamı çıkmaz. Kuşkusuz. herkes yerel coğrafyayı bilir. ama bunlar gerideki «siyasî-olmayan» polis güçleri için alıkonuyordu. bir yangın alarmında olduğu gibi herkes yerini alıverir. Bunun altında da. başlıca da sivil halkla polis arasında geçti (2) Çarçabucak yiyecek kıtlığı baş gösterdi. Böyle yerlerde herşey çabucak oluverir. kavganın en az iki kişiyle yapıldığını ve ahalinin kışkırtma diye bakacakları bir şeye hedef olmadan barikat kurmaya başlamayacakları da hatırlanmaya değerKargaşalık.lamak gerekir ki. Katalonya'nın en büyük gücü olan P.doğrusu. Fakat. Bunlar olurken. İspanya'da orduda hizmet görmüş olan herkes bilir ki. sadakatsiz Anarşistler ve Troçkistler tarafından yapılmış bir ayaklanma olarak gösteriliyordu. Belki de.N. Barselona çarpışması. Çarpışma yalnızca hâlihazırda Barselona'da olanlar arasında. T. oraya silâh sevkedilemiyordu. 175 . Anti-Faşist yabancı basında bu konu müthiş bir mesele yapıldı ama her zaman olduğu gibi davanın sadece tek yönü duyurulabildi.C.U. silâhlar ateşlenmeye başladığında. birkaç gün önce gülerek.'nin silâh istif ettiğini herkes biliyordu. Hem Anarşistler hem de P. Aylardan beri İspanya'nın çeşitli kesimlerinde Komünistler'le Anarşistler arasında uzun silâhlı çatışmalar olageliyordu. doğal olarak. Fakat.S. bütün bunlar İngiltere'de değil İspanya'da oluyordu. İspanyolların yüzlerini ak çıkardıkları tek savaş harekâtı. «İspanya Hükûmeti'ni arkadan bıçaklayan» vb. Komünistler'le Anarşistler arasındaki. Sonuç olarak. Son olarak. Bunu böyle koymak İspanya'da gerçekten mevcut şartları dikkate almamak olur. İngiliz basınında bu.S. Her iki tarafın. bu işin sorumlularının bir belâ çıkacağını düşünmemiş olmaları akla yakındır. ama) belâ çıkacağını beklemişler ve ona göre hazırlanmışlardı. Fakat bu kesinlikle akıllıca bir davranış değildi. Barselona sokak çarpışmaları konusunda uzun tarihi olan bir şehirdir. bir iki haftalık sokak çarpışması ve genel grevi uzun uzun düşünüp de önceden yiyecek stok etmemiş olmaları akla çok aykırı geliyor. nitekim çarpışmalar nihayete erdikten sonra. düpedüz. Anarşistler kendi silâhlarını teslim etseler bile. Savaşın başından beri İspanya Komünist Partisi üye sayısı bakımından muazzam büyümüş ve siyasî iktidarın çoğunu ele geçirmişti. Hükûmet'in Anarşistlerin ellerindeki silâhlarını teslim etmelerini emretmesinden 174 doğmuştur. Telefon Santralı'nm işgalinden sorumlu olanlar (belki bu ölçüde değil. ve Barselona'da çatışma patlak verdiğinde. hizipler hazırdır. zâten mevcut olan bombayı ateşleyen kibrit oldu. olayın doğru ve yanlışlarına gelelim. Anlaşıldığına göre. Telefon Santralı'nm işgali. cephede pek makbule geçecek bir sürü silâh caddelerde açıkça görülüyordu. amansız bir düşmanla savaşırken kendi aramızda çatışmaya başlamamak çok iyi olur. Bu koşullar altında Anarşistler'in 1936 yazında elde ettikleri silâhları teslim etmesi pek beklenemezdi . er geç bir çeşit boğuşmaya varacak ayrılık vardı.'nin silâhlarını elinden bırakmayacağını gayet iyi biliyorlardı. birliklerinin beslenmesidir. Her iki tarafın da geniş ölçüdeki bir çarpışma plânladığına inanmayışımın iki nedeni var: (1) Her iki taraf da Barselona'ya önceden birlik göndermedi. Anarşistler'in ne olursa katlanacaklarını söylemişti (*). Katalonya Cumhurbaşkanı Companys.

gerçekten çarpışmayı kim çıkarmıştı? Hükûmet'in Telefon Santrali'ni ele geçirmeye hakkı vardı ya da yoktu.U. Hikâyenin. kendi ön yargılarıma ve yanılgılarıma karşı uyarıyorum. Daha doğrusu şöyle söylenebilir. Direnmeden başka birşey beklemek sağduyuya sığmazdı. benim hangi yandan olduğum yeterince açık olmalıdır. C. Anîden şehirde. Objektif açıdan Barselona çarpışmalarını yazmaya çalıştım. tarafından önceden ustaca düşünülüp plânlanmış ve uygulanmış bir isyan alarak gösterilmişti. Anarşistleri savunan bir yazınızı basacak birini bulmak neredeyse olanaksızdı.O.T.şimdiden sokak arbedeleri. herşey bir yana. Komünist ve komünist taraflısı basında.T. «Evet. Fakat.)) Buna baştan sona tümüyle katılıyorum. bu bir yana. işçilerin temmuz çarpışmasında ele geçirdikleri ve çok büyük duygusal önem atfettikleri binalara silâhlı adamların saldırmakta olduğu haberi dolaştı. yalnız burada değil. bütün bütün P. Hiç kuşkusuz. suikastler ve bunun gibi olaylara yol açan bir gerilim yaşıyordu. Tek yönlü bir açıklamanın kabul görmesinin nedeni. Güvenlik Askerleri'nden iki kat nefret edilirdi (*). bu isyan. Propaganda niteliği taşımayan belgelerin eksikliği yüzünden. İspanya savaşını doğru olarak anlatmak çok güç. Faşist buyrukları altında yürütülmüş. Hükûmet'e karşı yanlış yola yöneltilmiş birkaç «ele avuca sığmaz»ın yardımıyla. Olay. önemli olan şurası ki. o zamandan bu zamana kısa aralıklarla eklemeler yapılmış ve muhtemelen en fazla kabul görmüş olan tarihi budur. Dahası var. Bu. savaşın başında halkı isyancı generallere karşı direnmeye götüren heyecana herhalde çok benziyordu. «sizin iktidarınız sona erdi. Kuşaklar boyunca la guardia ağa ya da patronun düpedüz kuyruğu olagelmişti. Gene de dürüst olmak için elimden geleni yaptım. Fakat. Fakat benim anlattıklarımın. zâten. davasında haklıydı. düpedüz İspanyol devrimci partilerinin yabancı basınla herhangi bir teması olmamasıydı. buna rağmen. İçimizdeki herhangi bir kargaşalık. Bu noktada bir kimsenin fikri. kesinlikle. Barselona çarpışmalarının bütün suçu P.M. böyle (*) Savaş başladığı zaman. meselâ Santander'de. kendiliğinden oluşan bir patlama değil de. bir meselede olamayacağı kavranabilir.N. yabancı ve özellikle Komünist basında çıkan haberlerden tümüyle farklı olduğu görülecektir. Özellikle İngiliz basınında. Daha sonra. Güvenlik Askerleri heryerde güçlü olan tarafa katılmışlardı.U. Eğer bir oran duygusu muhafaza edilirse. savaş sırasında da birçok kereler. hatanın tek bir yanda olmadığı. herhalde. İlk saatlerde milleti sokağa döken heyecan. yerel Güvenlik Askerleri topluca Faşistler'den yana geçmişlerdi. Tekrar söylüyorum. Komünist basın organlarında verilen biçimini ayrıca incelemek gereklidir. çünkü dünyanın herbir yanında yayınlanmış. merkezî hükümet işçj sınıfı denetimi sorununa ilişkin tutumuyla belirlenecektir. kışkırtıcı bir eylemdi.O. savaşın herhangi bir döneminde İspanyol Anarşistleri lehinde bir söz bulabilmek için çok uzun zaman araştırma yapmak zorunda kalırsınız. İnsan taraf tutmak zorunda kalır. sürüp giden bir savaş vardı ve cephe gerisinde çatışma çıkartmamalıydılar. geride bir iç savaş başlatarak Hükûmet'in felce uğratılmasi177 176 . Herkesi. Franco'ya yardım olurdu. Güvenlik Askerleri'nin emekçi kitle tarafından sevilmediğini hatırlamak gerekir.N. C. Bunlar sistematik olarak kötüleniyorlardı ve kendi tecrübemden bildiğime göre. emekçilerinin Telefon Santrali'ni hiç karşı koymadan devretmeleri gerektiği de tartışılabilir. bu anlama gelsin diye yapılmıştı. böyle bir sorun üzerinde hiç kimse tümüyle objektif olamayacağı apaçıktır. Faşistler'e karşı hükümete sadakatsizliklerinden hayli haklı olarak kuşku duyulduğu için. artık biz devralıyoruz» anlamına gelen bir hareketti. öykümün öbür kısımlarında da gerçeği iletirken kaçınılmaz olarak hatalar yapmışımdır. muhtemelen.'un üstüne yıkılmıştır.M. böyle bir davranış o zamanki koşullarda zorunlu olarak bir çatışmaya götürecekti.

«Dördüncü Enternasyonal Kongresi» ve «Alman .O.U. olarak Alman ve İtalyanlar için ha.M.'a aittir» deniliyordu. vb.U. (I) P.M. «Alman ve İtalyan ajanları» Daily Wcrker'in sayfaları dışında hiçbir yerde varolmamışlar dı. tüm olanların so178 rumlusuydu ve Faşist buyruklarıyla hareket ediyordu.U.nı amaçlayan bir Faşist dümeniydi.L. Bütün dalaverenin aracı. 179 . P. vb.U. Fakat buna girişmeden önce. Şimdi Komünist basında görülen haberlerden daha başka bir takım alıntılar vereceğim — bunların toptan değersiz sayılacak kadar kendi içlerinden çelişkili olduğu görülecektir. Sendikalarda hiçbir be lirgin tabanı olmayan bir siyasî örgüttü.M.O. desteksiz bir iddiadan ibarettir ve bütün kanıtlar tam tersini gös termektedir. ve onun kardeş partileri (İngiliz I. İyi bilinen cani unsurlarla ve Anarşist örgütlerdeki belli öbür kandırılmış kişilerle işbirliği içinde hareket eden P.O.U.. tarafından uygulandığı yolundaki yorumun niçin inanılmaza yakın bir iddia olduğunun çeşitli a priori nedenlerine değinmekte yarar vardır. (II) Bu işin bir Faşist oyunu olduğu ise. Mayıs çarpışmalarının Faşistler'ce düşünülüp P.U. Daha bir sürü ayrıntı verebilirm.U. Hele genel bir grev başlatacak gücü hiç yoktu.O. zırdı. cephede Bilbao'ya yapı.. Troçkist bir örgüt görünümündeki P.U.M. cephe gerisinde.A. P.O. diyelim. üyeleri» olduğunu söylüyordu.O. vb.O.O. 29 Mayıs tarihli Inprecor [Komünist Enternasyonal Haber Bülteni) Barselona'da barikat kuranların «Parti içinden sırf bu amaçla örgütlenmiş P. P.O.. o zamanlar sınırı geçen herkes bunun (aslına bakarsanız.'un bu büyüklükte bir kargaşalık kış kırtabilecek sayıda adamı ve etkisi yoktu.. saldırısı» haline geliyor ve aynı sayıdaki bir başka makalede «Katalonya'da kan dökülmüş olmasının sorumluluğu P..M. ama bu kadarı da yeterince açık sanıyorum. İngi liz Komünist Partisi'nin Glasgow'da bir genel grev baş latması ne kadar zor bir işse. girmek kadar çıkmanın da) ne denli kolay (!) bir iş olduğunu bilir.O.M. Önceden söy lediğim gibi. Alman ve İtalyan Hükümetleri nin Barselona'ya asker çıkartması olduğu söyleniyor.İtalyan ajanları»na gelince — bunların hepsi hâlis muhlis efsâneydi. Makalenin sonlarına doğru Barselona çarpışması «P. 11 Mayıs tarihli (İngiliz Komünist Partisi'nin yayın organı) Daily Worker'a göre : Sûretâ [ Troçkist ] «Dördüncü Enternasyonel'in Kongresini «hazırlamak» için Barselona'ya akın eden Alman ve İtalyan ajanlarının büyük bir görevi vardı.U.M.) için bir kongre toplanması yo lunda belli belirsiz plânlar vardı. Alman S. önderlerinin tutumu kapışmala rın uzamasına bir dereceye kadar yardım etmiş olabilir di. Bildiğim kadarıyla «Dördüncü Enternasyonalin Kongresi» diye bir şeyin lâfı bile edil memişti. P. Franco'-nun «beşinci kol» uydu — Faşistler'le birlik olup çalışan bir «Troçkist» örgüttü. Başka türlü söylendikte. o da bütün Barselona'da bir grev çıkarmaya o ölçüde yeteneksizdi. lan hücumla aynı zamana getirilen bir saldırı plânlamış ve örgütlemiştir vb.M.. ama hiçbir Alman ya da İtalyan çıkartma gemisi kıyıya yanaşmadı. P.U. ama isteselerdi bile bu karışıklığı kendileri oluştura mazlardı.M.M.O.P. İspanya'ya «akın» etmeye gelince.M. Alman ve İtalyan Hükümetlerinin Katalonya kıyılarına açıktan açığa kuvvet çıkarabileceği ve bunu «düzeni korumak için yaptığını» ilân edebileceği bir ortam hazırlanıyordu. bu tasarının tarihi Temmuz ayına —iki ay sonraya— konmuş ve daha bir tek delege gelmemişti.U. Bu görev şuydu : Yerel Troçkistler'le işbirliği yaparak kargaşalı ve kanlı bir ortam hazırlayacaklar. Alman ve İtalyanlar da Barselona'da hüküm süren karışıklıklar yüzünden «Katalonya kıyılarını deniz egemenliği altında tutmaya olanakları kalmadığını» ve bu yüzden «Barselona'ya asker çıkartmaktan başka çareleri olmadığını» ilân edivere-ceklerdi. Plânın.

sah günleri telefon ve telgraf binalarım işgal ettiler ve ellerinde tutmaya kalkıştılar. bin ikibin adamı çeşitli bahanelerle Barselona'da toplamak çok kolaylıkla yapılabileceği halde. P.'nin elinde bulunan bir binaya saldırıyor. Cephedeki milisin «ayaklanma» da hiç rolü olmadığı kesindir. yani Telefon Sant-ralı'na yapılan baskına ilişkin Komünist haberleri bu bakımdan aydınlatıcıdır. 6 Mayıs tarihli Daily Worker şöyle başlıyor: 180 Ufak bir Anarşist grubu pazartesi. milis gücü arasında yıkıcı bir propagandayı ve daha bilmem neleri gerektireceği düşünülürdü. dikkat çekecek bir şeydir.U. bildirilerin çarpışmadan önce Mayıs'ın 3'ünde meydana çıktığını belirtiyor ve «bu gerçeklerin (çeşitli bildirilerin ortaya çıkması) ışığında» diye ekliyor : Bizzat Polis Müdürü'nün önderliğinde polis kuvvetleri 3 Mayıs öğleden sonra merkez Telefon Santralını işgal ettiler. cephede de hiçbir şey olmadı.T. Ve işte 29 Mayıs tarihli Inprecor: Öğleden sonra saat 3'te Kamu Güvenliği Komiseri Yoldaş Salas. cephane ve bunun gibi şeylerin sevkiyatı her zamanki gibi devam ediyordu.M. provakatörlerin bütün şehirde sokak arbedelerini başlatmaları için bir işaretti.N. Bu olgulara bakarak. Lâkin bu. tarafından benimsenmeyen Durruti Dostları bildirisinin.O. çarpışma sırasında Mayıs'm 4'ünde ve 5'inde meydana çıktığını söylüyor. İlk önce «Anarşistler» in bu işle ilgili oldukları belirtilsin. «Anarşist» sözünden her İngiliz ürperir. bu çeşit plânlı bir ayaklanmanın aylarca süren bir hazırlığı. Eğer P. Bunun oldukça bariz nedenleri vardır. 11 Mayıs tarihli Daily Worker. ne de düşünülüdü. bunun doğruluğunu sonradan araştırmalar yaparak saptadım.O. Fakat böyle birşey ne oldu. önceden fazla sayıda asker cepheden çekildi. Ve ne de. ellerindeki tek vurucu güç olan onbin kadar adamı kullanamamaları düşünülemez.M. diyelim. böylece C. C.N.T.M. Komünist basından birkaç alıntı daha ekliyeceğim. 22 Mayıs tarihli Inprecor. çoğunluğu C. bir gece önce P. Başlangıç olayına.O. çünkü olan bitenin sorumluluğunu karşı tarafa yüklemekten başka hiçbir konuda uyuşmuyorlar. üç dört hafta sonra keşfedildi. ön yargılar için uygun bir hava yaratılsın. "Troçkizm"in adını İngiltere'de herkes duymamışken. bundan sonra suç kolaylıkla «Troçkistler»e aktarılabilir. Fakat böyle birşeyin ne herhangi bir belirtisi ne de söylentisi vardı.'un üzerine yıkılması dikkati çekicidir.M.M.U. Herşeyden önce.U.T. Cephede dolaylı bir sabotaj girişimi bile olmadı.U.(III) P. Güvenlik Askerleri C.U. Bu hayli tuhaf görünüyor. Bu. ilk ifade ile fazla uyuşur gibi görünmüyor. İngiliz basınında suçun önce Anarşistler' in. kendi milislerine cepheyi terketmelerini emredip Faşistler'i içeri salıverirdi. maamafih Daily Worker'da ilk ifadenin yanlış olduğunu kabul eden birşey de yok. kendi binalarına —yani gerçekte kendilerine— saldırmış olarak gösteriliyordu. Bu. Inprecor'un başka bir sayi181 .'un başlıca üssü olan Lerida'da da.N. caddeye ateşe başladılar. Faşistler'e yardım etmek isteseydi. P.'un elli üyesi ve birkaç ipini koparmış kimse tarafından işgal edilen Telefon Santralına gitti. gerçekten bir coup d'etat plânlıyor olsaydı.O.N.O. Yiyecek.T. o sırada birisinin bunu farketmesi beklenirdi. Telefonica binasına silâhlı devlet polisi gönderdiler. ancak sonradan P. Görevini ifa ederken polise ateş açıldı.O.M. besbelli ki.M. yeterince açık olarak anlaşılmak gerekir.U.'un Faşist buyruğuyla nayaklandığı» yolundaki Komünist tezinin delilsizllkten de daha kötü durumda bulunduğu. Bir hikâyeyi rolleri tersine çevirerek anlatmak gibisi yoktur. Telefon Santralı'nın elli P.O. Öte yandan 11 Mayıs tarihli Daily Worker şöyle diyor : Solcu Katalan Kamu Güvenliği Bakanı Aiguade ve Birleşik Sosyalist Kamu Düzeni Genel Komiseri Rod-rigue Salas.U. sendikaları üyesi olan görevlilerin silâhlarını almak üzere. üyesince işgali.

Telefon San-tralı'na saldırıyor. Ayrıca.U. Daily Worker bu ifadeyi. Barselona'da bir Monarşist bayrak! Karşılıklı savaşan güçleri bir anda biraraya toplayacak tek şeydi. bu sözü edilen binlerce silâhın özellikle bacaya saklanabilecek cinsten şeyler olmayan tankların ve saha toplarının gün ışığına çıkmaması çok tuhaf görünüyor. milisleri Barselona'daki Lenin kışlasını hatırı sayılır sayıda Halk Ordusu birlikleriyle paylaşıyorlardı. Mr.O.O.T.U.'un Halk Ordusu'nun göz yummasıyla tankları çaldığına inanmamızı istiyor. 17 Mayıs tarihli Daily Worker'da Mr. 182 inanabilirdiniz. olayın sonucu oluyor..N. Telefon Santralı'nın ele geçirilmesinden önce bir bildiri çıkıyor ve bu. Pitcairn bizim.U. yani demek ki. ama aynı tutarsızlıklar başka olaylar hakkında da bütün Komünist basında kol geziyordu.M.U.'ye Telefon Santralı'nda saldırılıyor.U.R. Paris'teki İspanyol Büyükelçiliği'nce yayınlandığı rivayet edilen yazı: Ayaklanmanın önemli bir özelliği Barselona'daki birçok evin balkonlarında eski Monarşist bayrakların dalgalanmasıydı. kuşkusuz.M.U.O. Plaza de Espana'-da Troçkistler Aragon cephesi için ayrılmış olan milis gücünün kendi kışlalarında büyük gizlilikle sakladığı «75»lik top bataryalarını harekâta soktular.O. iyi niyetle yeniden basmıştı.'un «ayaklanma» sırasında kullandığı farzedilen silâhlar konusunda da Komünist basının hikâyelerinde aynı şey oluyor.M. işte Daily Worker'ın 7 Mayıs tarihli sayısından alınmış.N. ama bu işin İspanyol büyükelçiliğindeki sorumluları kasıtlı olarak adamakıllı yalan söylüyorlardı.M. ayaklanmaya katılanların duruma hâkim oldukları inancından ileri geliyordu. «kışla» dan tanklar çalmış? Hangi kışla olduğunu söylemiyor.M. Aradan zaman geçince. Mr. 29 Mayıs tarihli Inprecor da diyor ki: Mayıshn 3'ünde P. bildiri sonradan ortaya çıkıyor ve bu. Yüzlerce makineli tüfekle binlerce tüfeğin hâlâ onların ellerinde olduğu açıkça bellidir.M. üyesi oluyorlar. birkaç bomba vardı ve hiç makineli tüfek yoktu. Mr. Dolayısıyla. U. Parti milislerine doğrudan doğruya asker kaydedilmesi sona erdiğinden. saklanan silâhlardı. üyesi. P.M. Daily Worker'ın daha sonraki (3 Haziran) sayısında da.T. Telefon Santralı'ndakiler bir C. milisi olmuştur. ben yalnız bir tek olayın üstünde durdum. üyesi oluyorlar ve daha neler. J.O.O.'un üç ana binasında ne kadar silâh olduğunu belirtmiştim — tahminen 80 tüfek. bazı öyle ifadeler vardı ki. tüm siyasî partilerin kendi binalarına yerleştikleri muhafızlara ancak yetecek kadar silâhları bulunuyordu.M. adamların mahallî koşulları hiç bilmedikleridir.U. lağvedildiği ve bütün binaları ele geçirildiği zaman.O.N.O.O. elli P. ikinci anda öyle değil. olayın nedeni oluyor ya da mümkün olan ikinci şık olarak. aylarca önce çalınan. 75 mm'lik topların kendi kışlalarında saklanmasıyla ilgili hikâye de. C.U. P.U. Pitcairn'in dediğine bakılırsa P.T. Oradaki Komünistler bile bunu okuduklarında gü-lümsemek zorunda kalmışlardı P.O. Bu birkaç kısa parçadaki kadar çok çelişkiyi bir araya toparlamak hayli güçtür.M. ancak gerçeklerden hiçbir haberiniz yoksa. Campbell. P. bu. Frank Pitcairn şöyle söylüyor : Gerçekte saldın sırasında her çeşit silâh kullanıl. düpedüz uydurmaydı. P.. C.'un yüzlerce makineli tüfek ve binlerce tüfek sahibi olduğunu söylemiyor bize. sayıları şimdi daha bile az olan.M. muhtemelen. Yukarıdaki iki ifadenin ortaya koyduğu gerçek.O. Bir anda. Pitcarin nasıl ve ne zaman P. bunlar arasında ayaklanmanın başında kışladan çaldıkları tanklar da vardı. bize Hükûmet'in yalnızca barikatlar çoktan kurulmuş olduğu için Telefon Santralı'nı ele geçirdiğini haber veriyordu! Çok yer tutmaması için. Hangi İspanyol olsa ülkenin iç durumunu bundan iyi anlardı. Örneğin. bir P.sında. öyle. Bu «kendi kış183 .UM. Bu silâhlar. Bütün bunlara. bu. mıştı. o sırada. elli P.'un emrinde yüzlerce ma. Mr. kineli tüfek ve binlerce tüfek vardı.

' un az sayıda oluşuyla Barselona çarpışmalarını bağdaştırmak güç olacağı için bulunup buluşturulmuştu. 1000 yaralı olarak verdi. «yalnızca birkaç bin kayıtlı üyesi» olan taraftarsız ve önemsiz bir parti olduğunu iddia etmek gerekliydi.) Kuşkusuz gerçek şudur ki. «Troçkist» P. dışarıda. Daha önce değindiğim gibi. Düşük tahmin yapması hiç beklenemeyecek olan Katalonya Propaganda Bakam ise kayıpları 400 ölü. Pitcairn'-in 11 Mayıs tarihli Daily Worker'da «ayaklanma»nın Halk Ordusu tarafından bastırıldığım yazması. P. Bunlardan biri. fakat Komünist çizgiyi izleyen birkaçı da vardı. Yabancı kapitalist gazeteler genellikle çarpışmanın kabahatini Anarşistler'in üstüne yıkıyorlardı. John Langdon-Davies Barselona' da bulunan İngiliz News Chronicle gazetesi idi. Her iki iddiayı birden inanılır hâle getirecek tek çare. yabancılara. 184 Pitcaim'in bunu bilmediğine inanmak da hayli güçtür. Komünist Partisi. C. bu hikâyeyi tanınmış bir İngiliz gazetecisine o anlatmış.O. şarapnel izlerini gösteren hiçbir bina bulamadım. hem de Inprecor'a göre. Yine. Mr.N.. Birkaç gün sonra Plaza de Espana.'un çarpışmadan başlı başına sorumlu olduğunu.'un.U. Hava kararırken her işçi mer.O. büyük bir kalabalık toplanmıştı.M.M.M. İspanyol Komünist Partisi genel sekreteri Diaz. tanklar.U. Onun makalesinden bir bölümünü burada alıntı olarak veriyorum : TROÇKİST BİR AYAKLANMA Bu başındanberi bir Anarşist ayaklanması değildi..'un mekanize bir modern ordunun tüm silâhlarına sahip olduğunu uydurmak idi.. Demeçlerine Komünist basında geniş yer verilen.O. tahminleri ikiyle çarptığı gibi. üyesi olan işçilerin silâhlarını almak için Telefon Santral'ına silâhlı polisler göndermesiyle başladı. pazartesi sabahı Hükûmet'in. P. riliyerek karşı dururken. Servisteki bazı vahim düzensizlikler bir süredir skandal yaratıyordu.T. (Çalınmış toplar hikâyesi.N. hiçbir topun görünmediğini belirtti. Fakat Halk Ordusu çarpışmalar sırasında tarafsız kaldı. yalnızca.. Plaza de Cataluna'da. kamuoyunun gerçeklerden habersiz bırakmayı bilinçli olarak. Rus Baş-konsolosu Antonov Ovseenko'dan çıkmış olabilir..b. 185 . hedef aldığını ve önyargılar oluşturmaktan başka bir amaçları olmadığını farketmeden okumak olanaksızdır. Çarpışmanın başından sonuna kadar oralarda bulunan bir görgü tanığı.Trajedi. Plaza de Espana'da ateşlenen şu meşhur top bataryalarından pek çok gazete haberinde söz edildi. Bu olayın onun güvenilirliğini ne ölçüde etkiliyebilece-ğini bilmiyorum.O. kayıpları 900 ölü ve 2500 yaralı olarak açıkladı. karışıklıkların önemini abartmak için Komünist basında ölü ve yaralı sayılarıyla oynanmıştı.U. ama böyle bir şeyin kesinlikle mevcut olmadığını söyleyebiliriz sanırım. Komünist basının haberlerini. ile ilgili masallar. Şafakla birlikte bütün Barselona ateş altındaydı.M. saat onda ilk ateş açıldı ve ilk cankurtaranlar siren sesleriyle caddelerde kendilerine yol açmaya başladılar. kendi denetimi altındaki "Du-ruti Dostların ve Özgürlükçü Gençlik aracılığıyla giriştiği başarısız bir putsch'te (darbe teşebbüsüydü).U. Antonov-Ovseenko o zamandan bu yana «tasfiye» edildi. kezinin ve Hükümet binasının önüne barikatlar kurulmuştu. buna bir örnektir.laları» nın nerede olduğuna dair hiçbir şey söylediği yok. . Plaza de Espana benim bulunduğum yerden yalnızca bir mil kadar ötede olduğu halde.'nin üyeleri binanın tepesine kadar bir kattan öbür kata ge. Caddeler silâhlı adamlarla doldu. Burada amaç. iş olsun diye birkaç yüz de ekliyordu. Mr. çoğu C. gazeteci de sonradan bunu bir haftalık gazetede iyi niyetle yazmıştı.. Barselona'daki herkes bunu biliyordu. sahra topları v. çarpışma sırasında hiç top ateşi duymadım. o sırada muhabiri Mr. Olay oldukça bulanık bir durumdaydı. Katalonya'nın «Troçkistler'e tümden karşı olduğu izlenimini verebilmekti. Hem P. En azından.yı incelediğimde de.T. ama Hükûmet'in Anarşistler'e karşı harekete geçtiği biçiminde bir söylenti dolaştı.

Özgürlükçü Gençlik. Langdon-Davies'in iyi niyetine saldırdığım falan yok. Langdon-Davies bunun farkında değil miydi? Haberi yok idiyse. ile Sosyalist U. P. ile hiçbir bağlantıları yoktu. gizlenmiş tek tek adamlar (paeos) tarafından daha vahim hale getiriliyordu.M. bunlar genellikle Faşistler'di.'nin her ikisi de barikatların gerisindeymişler. Böyle olmakla birlikte çarşamba akşamı ayaklanmanın gerisinde kimin olduğu açıklığa kavuşmaya başladı. insan ne olup bittiği hakkında bir tahmin yapabiliyordu. Bunlar «Durruti Dostları» nın imzalarını taşıyordu. Bunlar bir görgü tanığının sözleri olamaz. Keşfedebildiğim kadarıyla.O.S.. Caddelerde boy gösteren silâhlı herkese ateş etme hakkını da içeren bir tavırdı bu.M. damların tepesinden ateş eden «genellilke Faşist». makalesinin başında Propaganda Bakanı'na bir imâda bulunmakla.T. ama P.S. ama genel paniğe birşeyler eklemek için ellerinden geleni aralarına koyma. Mr.'nin içinde küçük bir örgüttü. tam ciddî birtakım araştırmalara girişebileceği bir anda Barselona'yı terketti. U. «Hava kararırken» barikatlar kurulmuş ve «saat onda» ilk ateş açılmış.A. Oysa. «Durruti Dostları»nı ve Özgürlükçü Gençliği. gerçek anlamında sokağa dökülmüş değillerdi. bu besbellidir. ve genellikle P. ların damlarından rastgele ateş eden. Perşembe sabahı Anarşistler'in günlük gazetesi bu bildiriden hiç haberi olmadığını ve kesinlikle bunu desteklemediğini açıkladı.. sonuç nedenden önde gidiyor. Langdon-Davies. P. İspanya'daki yabancı 187 .'nin J. Verilen izlenim sanki barikatların kuruluşu ile açılan ilk ateş arasında birkaç saat zaman geçmiş gibidir. Sosyalistliğin İngiliz Liberal Partisi'nin «denetimli örgüt»ü olduğunu söylemek. bu karmaşık konuyu daha bir ihtiyatla yazmış olması gerekirdi. Aktardığım parçada. F. yukarıda verdiğim Komünist yorumlu alıntılarla pek aynı çizgide değil.O. yani. Ben ve daha birçokları ilk yaylım ateşinin hemen öğleden sonra başladığını gördük Sonra. Bu ifadeden ateşe başlamadan önce düşmanın barikat kurmasını beklemenin olağan birşey olduğu çıkartılabilir.M.O. ama kendi başına bile iç.çelişki-lerle dolu olduğunu farketmişsinizdir. Düpedüz.C. İspanya'nın birinci şehri olan Barselona. Mr. genel patlamalar. ama şurası bir gerçektir ki. aşağı yukarı aynı doğrulukta bir söz olurdu. iki gün sonra bunun tüm davayı başlattığı imâ ediliyor. ve U. Zaten. değişmez bir biçimde bina. Anarşist C.G.U. Bu bakanlığın isminin etkili bir uyarma için birebir olacağı düşünülebilirse de.'un gazetesi La Batalla. Fakat burada ciddî olarak yanlış gösterilen bir nokta var.'us gibi Anarşistler'in gençlik birliğiydi.U.I.'un azılı düşmanıydı.U.U. tek tek adamlar var. Bir kere olay «Bir Troçkist Ayaklanması» olarak niteleniyor. haberlerini baştan sona okuyunca yeterli bir doğrulamaya başvurmadan resmî «Troçkist ayaklanma» yorumunu kabullendiği görülüyor.'un «denetimindeki örgütler» olarak anmaktadır. Barikatların gerisinde kaldıkları süre. ce çevreyi gözetleyerek bekliyorlardı. çarpışma biter bitmez.Gün ilerleyip ölü sayısı yüzün üstüne çıkınca. Mr.T. her ikisine birden üye olan hiç kimse yoktu. bildiriyi en yüksek övgüyle yayınladı. sonra Telefon Santralı'na yapılan baskın ve Hükûmet'in Anarşistler'e karşı harekete geçtiği yolundaki genel kanıdan doğmuş gibi gösteriliyor. bunun tam tersineydi.T. Bu.U. kendisine söylenenleri tekrar ediyor ve resmî açıklamaya uyduğu için doğruluğundan hiç kuşkulanmıyordu. ortalığı alevlendirici duvar ilânları yapıştırılmıştı.. Durruti Dostları. yani. tabiatıyla. 186 Bunların ikisi de Anarşist örgütlerdi ve P. Mr. bu yıkıcı örgütleri kullanan agents provocateur'ter tarafından kana bulanmıştı.O. Şehirde barikatlar kurulmuş ve C. olan biten. elde ettiği bilginin çoğunun muhtemel bir kaynağını ortaya koymuş oluyor. Bütün duvarlara hemen devrime geçilmesi ile Cumhuriyetçi ve Sosyalist liderlerinin vurulması yolunda çağrıda bulunan. yan. Herhalde damlara tırmanıp da sormamıştır.M.T.N.G.N. Langdon-Davies bu adamların Faşist olduğunu nereden bildiğini açıklanmamaktadır.

milislerinin değil.M. söylenenin yalnızca yarısı kadar birlik bulundurduğunu bildirmesine izin verilmişti. Komünist basında.'a karşı yöneltilen onbinlerce suçlama özetle şuna geldi dayandı: hemen tümü emekçi sınıftan onbinlerce kişi. önce Mad-rid'te.O. «Troçkizm bir siyasî doktrin değildi. P. aleyhinde iftirada 'bulunma kampanyasında. 1936'dan bu yana önderlik yapan. böyle bir etki doğuracağı hesaplanarak yapılmıştı. Diyelim. P. mütevaffa Lord Carson 1916'daki Dublin Ayaklanması'nı ne kadar objektif olarak anlatabilecek idiyse. 189 . U. Troçkizm.U. en önemli bilgileri teslim etmeye dünden razıydılar. 188 Ralph Bates. düşmana. askerlerinin «silâhtan arınmış bölgede Faşistler'le futbol oynadıklarını» yazdı. bu cinsten bir nesnenin savaş zamanında ortalıkta dolaşmasına izin vermezdi.M. P. Bu doğru değildi. bunun sorumluları siyasî nefreti. halka karşı sabotaj ve cinayet ile uğraşan bir Faşist terörcü çeteydi.U..M. birlikleri çok ağır kayıplara uğrar ve 'benim bazı yakın arkadaşlarım ölür ya da yaralanırken. Joaquin Maurin. Faşistler ve «Franco'nun Beşinci Kolu»-nun bir kısmı ile birlik kurmuş «Troçkist» bir örgüttü.O. Saldırı.'un geçmiş tarihi bu iddiayı inanılmaz kılmaya yeterdi.U. tümden sorumsuzlukla yapılmıştı.O. P. tesadüfen onların yakınında olan.M. Bu suçlama.U.'un cephedeki kendi kesiminde.M.O. P. birçok Komünist yazarın askerî sırların açığa vurulmasını önemsiz diye düşündükleri görülür.M. faşizme karşı birleşik cepheye yeğlemiş olmaktan suçludurlar. P.O. öbür birliklerin de moraline (çünkü komşu birliklerin hain olduğunun söylenmesi fazla teşvik edici bir.O. Daily Worker'in Şubat'ta çıkan bir sayısında bir yazarın (Winifred Bates).O. New Republic'de Mr.O. düpedüz Faşistler'den para alan geniş bir casus örgütüydü. Gerçekte. Savaşın patlak vermesinden biraz sonra. Bu yüzden Winifred Bates ve Daily Worker. Barselona çarpışmasının Komünist yorumunun neden ciddiye alınamayacağının nedenlerini gösterdim.gazeteciler amansız bir biçimde propaganda bakanlığının merhametine kalmışlardı. ve binlerce milis.O.M. Buna ek olarak.M.M. Bu. Başından beri dikkati çeken şey. savaş üzerindeki etkileri söz konusu olduğunda.U.U. Bazısı 1934 ayaklanmasına karışmıştı ve çoğu sosyalist eylemlerinden ötürü Lerrout Hükümeti ya da Monarşi idaresi altında hapis yatmışlardı.M.M. P. Fakat bu.U. Örneğin.U. Franco'nun gerisinde direnme hareketleri örgütlemeye çabalarken Faşistler'ce hapse atılmıştı. çoğunluğunu Faşist ülkelerden gelmiş mültecilerin teşkil ettiği bir sürü yabancı yardımcı ve sempatizanlar. şey olmaz) kasdî bir darbe indirmişti. en aşırı bir kişisel iftira ve.U. özellikle 1937'nin başından bu yana defalarca tekrar edilmiştir. hiç kuşkusuz. yüzünden orak çekiç işaretli bir maske düşerken. resmî kapitalist bir örgüt. düpedüz.U. kesin bir otorite havasıyla öne sürülüyordu. bu suçlamayı destekleyen hiçbir kanıtın ortaya çıkarılmamış olmasıydı.O.U. milisinin moralini bozduğundan şüpheliyim.'un Franco ve Hitler'den para alan gizli bir Faşist örgüt olduğu yolundaki genel suçlama hakkında da birşeyler söylemem gerekir. Propaganda Bakanlığı da Barselona belâsını o ölçüde objektif verebilir.» P. isyan patladığında. Bu. P. yalnızca P. da «Troçkizm» in temsilcisi sayılıyordu.'u. Yine.O. bunun altından gamalı haç belirmiş alarak gösteriyordu. sonra Barselona'da dağıtılan habîs bir karikatür P.O. cephe gerisinden gelen bu iftira yığınının P. Valencia Komünist gazetesi Frente Rojo'ya göre. Cortes'de Franco'nun yakında gerçekleşecek isyanı için uyanda bulunan milletvekillerinden biriydi.O. ama muhtemelen bayan yazar doğru olduğuna inanmıştı.U.M. Hükümet gerçekten Komünist denetimi altında olmasaydı. bir gazetenin sütunlarında verilebilecek.M. Bütün P. bunun yanında. Bu sağduyuya aykırı olduğu gibi. resmî Komünist Partisi'nin «Troçkizm» e karşı dünya çapında açtığı kampanyanın bir parçasıydı. önderlerinin gerisinde devrimci bir geçmiş uzanıyordu.

U. gerçekten bir Faşist örgüt ise.M. askerden kaçmalar özellikle çok azdı. Gelin görün ki. P.U. «Faşistler'den para alanlar sıradan P.U M. buna karşı direnişte seçkin bir rol oynamıştı. lağvedildiğinde Komünist yönetimindeki gizli polis. P. Haziran'm 15-16'sında. Çünkü Nin. Bu adamların neden doğruca cepheden ayrılmadıklarını ya da düşman tarafına geçmediklerini anlamak hayli güçtür. Her halükârda.M. binlerce insanın bir iki gün içinde öldüğü. özellikle Madrid'de.U..U. Pek çoğu hiç aralıksız dört beş ay siperde kalmışlardı. bazı anlarda da etkisi sonucu kesinlikle bağlayabilirdi. üyeleri değil. P.' un içinde de Faşist casusları ve agents provocateur'leri vardı. savaş tarihinde şimdiye kadar görülmemiş bir casusluk olayının en korkunç parçaları ve Troçkist ihanetinin bugüne kadarki en çirkin ifşaatının ayrıntıları hafta sonunda ortaya çıktı. düşmanla birleşmeleri ya da devamlı asker kaçakları olması beklenirdi.U.O.O. fakat burada başka yerlerde olduğundan daha fazlasının bulunduğuna dâir hiçbir kanıt gösterilemez. En azından. bunu bilmek Londra. Paris ve New York'daki gazetecilerden çok. (21 Haziran tarihli Daily Worker çeşitli İspanyol Komünist gazetelerini özetliyor): İSPANYOL TROÇKİSTLERÎ'NİN FRANCO İLE ÇEVİRDİKLERİ ENTRİKA Barselona ve başka yerlerdeki birkaç ileri gelen Troçkist'in yakalanmasını isleyen. düpedüz karşı tarafa katılırdı.O. gibi bir partiyi baş belâsı gibi görmekte haklıydı sanıyorum.U.M. Bunları. Burada. Besbelli. lağvedilmiş ve yasa dışı bir örgüt ilân edilmişti.U.. En son olarak. P. yaralıları.M.O.M. sıradan üyelerin. Faşist-ler'den para alan bir partinin eylemleri olarak açıklamak bana neredeyse olanaksız görünüyor.U. hayli zoraki de olsa. Gorkin ve öbürleri gerçekten Faşistler'den para alıyor idiyseler.. Fakat bu. böyle bir belirti de yoktu. Komünist basında yer alan bazı saldırıların. hepsinin bu entrikaya dahil olduklarını içeriyordu.'un Yürütme Kurulu hapse atıldığında. Suçlamanın niteliği. 191 190 . P. önderleridir. Bu. P.O. Mayıs ayında işbaşına gelen Negrin Hükûmeti'nin ilk eylemlerinden biriydi. daha önde belirttiğim gibi. böyle bir nesneye dâir hiçbir belirti yoktu.O.O.O. P.O.M.'la ilişkisi olan. insan faşist yanlısı propaganda yapılmasını «bozgunculuk» ve bunun gibi birşey olmasını beklerdi. sol eğilimli her partide oldukları gibi P. sekiz on bin adam 193637 kışının dayanılmaz şartları altında cephede önemli yerler tutuyordu. Huesca'nın doğusuna yapılan öldürücü saldırıya katıldı. U.O.M. P. siyasî parti olarak lâğvedildikten kısa bir süre sonra. Katalonya ve Madrid'de milis kolları kurulması için çalışan ilk örgütlerden biriydi.M. ellerini atabilecekleri herkesi.P.O. Fakat bu. P. Buna rağmen döğüşmeye devam ettiler.O. sırf üyeleri önderlerinden koparmak için başvurulmuş bir teşebbüstü.U. Bir süre bütün dünya Komünist basını bu çeşit şeylerle alevlendi.'un daha devrimci bir politika yürütülmesi konusunda baskı yapmasının Hükümet güçlerini böldüğü ve dolayısıyla Faşistler'e yardım ettiği konusu — sonunda aynı kanıda olmamama rağmen— tartışmalıydı.M.M. Yine. birliklerinin neden sâdık kaldıklarını açıklamanın bir yolu yoktur. reformist nitelikte herhangi bir Hükümet P. Fakat.U.U. sokak çarpışmalarında pek çok üyesi öldürüldü. hastanedeki hastabakıcıları. milislerin vb.O. Her zaman böyle bir-şeyi yapmak ellerindeydi. Faşistler'den para alan bir parti olsaydı.U.M. hepsinin benzer biçimde suçlu olduğu varsayımına dayanarak P. milisi —henüz Halk Ordusu safları arasında dağıtılmadan— olay herkesin belleğinde hâlâ taze iken. Savaş içinde faşizm taraflısı eylemlere gelince. onlarla bağlantı halinde bulunan kendi izleyicilerine düşerdi. hiyanetten tümüyle farklı bir mevzudur.M.O. Komünist basın çok büyük bir Faşist entrikası masalı yarattı. üyelerinin karılarını ve bazı durumlarda çocukları bile tevkif ettiler..» dediği doğrudur.M..

P.O.O. olayın dosyalarını incelediğini.» Polisin bağımsız hareketlerini gözler önüne sermek için. P. Bunlar. yani uydurma olduğunu sözlerine ekledi. İkiyüz «tam itiraf» a gelince. yazdığım gibi.. İngiliz Milletvekili James Maxton'm başkanlığındaki uluslararası bir delegasyon. «işin en vahim yanı şu ki P. herhangi bir kişiyi suçlamaya yeterli idi. P.M. ama onun da bir daha adı sanı duyulmadı. güyâ adına kanıt denen şeylerin hiçbirinin sağlam olmadığını ve Nin tarafından imza192 landığı söylenen belgenin «değersiz». Fakat son olarak işin özeti şuydu: olaydan altı ay sonra.M. Savunma Bakanı Prieto. Bu ifşaatın «kanıtladığı».U.O. İspanyol Hükûmeti'nin üyelerinin çoğu.M.O. Son günlerde. bir haftada muhakeme edilir ve kurşuna dizilirlerdi. faşizme karşı olan siyasî tutukluları serbest bırakmaya karar verdi —iki azınlık oyunun sahipleri Komünist bakanlardı. Independent Nevos'da (219 Rue Saint-Denis. Bu adamlar gerçekten hıyanet suçlusu olsalardı.U. P.M. Adalet Bakanı Irujo.'a ileri sürülen bütün suçlamalara inanmadıklarını açıkladılar.» Prieto polisin öteki kanunsuz tutuklama olaylarından da söz etti. Hapishaneler Müdürü ve Adalet Bakanı'ndan imzalı bir emir geldiği halde bile Mc Govern ve öbürlerinin Barselona'daki Komünist Parti-si'nin elindeki «gizli hapishanelerden» birine girmek için izin elde edemediklerini bilmek hayli ilginçtir (*).M.O. P. Prat Garcia ve ötekiler. John Mc Govern başkanlığında başka bir delegasyon Aralık ayında İspanya'ya gittiğinde öncekilerin hemen hemen aynı cevapları aldılar.U..O. böyle birşey var idiyse. önceden bir sürü Faşist casusunda olduğu gibi. gerçekte hayalgücü kuvvetli 'birinin uydurmalarıydı. İlâve olarak. ama onlann Faşist casusu oldukları fikrini benimsemedi. N harfi ile (Nin anlamına) imzalanmış esrarlı bir belge ve bunun gibi şeylere dâir heyecan verici ayrıntılar vardı. önderlerinin casusluk suçlusu olduğu kanısını hep reddettiler. ama asla mahkemeye çıkarılmamışlar ve Franco ile radyo aracılığıyla haberleşme iddiaları açık ve kesin bir biçimde ifade bile edilmemişti. olağan gelenekleri uyarınca Komünistler tarafından gizlice yanlarına sokulan.O.O.U. görünmez mürekkep ile iletilen gizli mesajlar. (*) İki heyetin raporlar için Le Populaire'e (7 Eylül). P.U.M. onların çevresindeki adamlardı. Dahası var.M. Irujo. Paris) ve Mc Govrn'ın Terror in Spain adlı kitapçığında yayınlandı. Benzer biçimde Irujo polisin yarı bağımsız bir hâl aldığını ve gerçekte yabancı Komünist unsurların denetimi altında bulunduğunu bildirdi. Ve ekledi. Fakat Komünist basındaki dayanıksız ifadeler dışında bir kanıt kırıntısı bile ortaya çıkarılamamıştı. sanırım. Madrid'deki gizli Faşist örgütüyle işbirliği yaptığı idi. Ruslar silâh verirken Hükûmet'in Komünist Partisi 'ni gücendirmeye kalkışamayacağını bildirdi. önderlerinin telsizle Franco'ya askerî sırları aktardığı. önderlerinin çoğu hâlâ hapisteydi. önderlerinin tutuklanması kararını Hükümet vermemişti. bakınız. kabine. İçişleri Bakanı Zugazagoitia bu durumu daha da yakın terimlerle dile getirdi: «Rusya'dan yardım aldık ve beğenmediğimiz bazı eylemlere göz yummak zorunda kaldık.U. Prieto delegasyondakilere hayli geniş bir biçimde. Baş Savcı Ortega y Gasset. U.'a yöneltilen hiyanet suçlaması yalnızca Komünist basında yayınlanan makalelere ve Komünist denetimindeki gizli polisin eylemlerine dayanıyordu.O. Bu kadarı sorunu aydınlatmaya yeterlidir. Prieto. P.M.M. bu tutuklamalar polisin kendi otoritesini kullanması ile yapılmıştı.'a karşı ileri sürülen iddiaları ve Andres Nin'in ortadan kayboluşunu araştırmak üzere İspanya'ya gitti. La Fleche'e (18 Eylül). Bunun sorumluları polisin başında olan kişiler değil. Ağustos ayında.Polisin elinde bulunan belgeler tutuklu bulunan 200'den fazla kişinin tam itirafları kanıtlamaktadır ki. Maxton heyetinin raporu. P. İçişleri Bakanı Zugazagoitia.U.U. 193 . beşe karşı iki oyla. Berlin ile ilişkide bulunduğu. önderlerini Earselona'daki Mayıs çarpışmalarından sorumlu saydığını belirtti.

U. İngiliz Komünistleri bu suçlamayı tekrarlamaktan dikkatle sakındılar.S. birçok sivri denemelerle İngiliz Ko195 .'un gerçekten Faşistler'e casusluk eden bir örgüt olduğuna inanmak çok güçleşiyordu — meğer ki.'u kurmuştu. (II) Troçki'nin başkanlığını yaptığı gerçek bir ör gütün bir üyesi. yerine göre öyle olabilirdi de olmayabilirdi de.M.'un gerçekten Troçkist olduğunu göstermek için kullanılmıştı. P. M.M.O. Gestapo ajanı. Bu ayırımı yapmak önemlidir. ayrılmaz olarak kabul edilmektedir —yani. tüm Troçkist örgüt düpedüz Faşistler'in casusluk aygıtıdır. İngiliz Bağımsız İşçi Partisi'nin. ve Komünist basın «hainleri» suçlamada şamata yapmaya devam edeliberi altı ayı geçmişti. Bunun nedeni hiç kuşkusuz. kesinlikle Troçkist değildi.O.önderleri ve onların yüzlerce binlerce izleyicileri hâlâ hapisteydiler.'nin.'un «Troçkist» aldığı hikâyesine gelince. elverişli bir belirsizliği vardı.O.'da çalıştılar.O.M. muhtemelen Faşist diye tasvir edilebilir. Fakat P.U.'un politikasına saldırmalarını emretti. Buna rağmen. Bu söz gittikçe daha büyük bir serbestlikle ortalıkta dolaşıyor ve aşırı derecede yanıltıcı bir yolda kullanılıyor ve sık sık böyle olması isteniyor.O. yukarıda söylediklerimin karşısında. Fransa'daki Sol Sosyalistlerin ve daha birçoklarının Faşist sayılabileceği gibi.U.B.O. Üzerlerindeki baskı düşünülecek olursa. «Troçkizm» yalnızca Ruslar'ın sabotaj mahkemeleri sırasında halkın gözüne çarpmıştı. ama hiç biri partiye üye olmadı.. Alman S.O. John Strachey'in bir zamanlar (İngiliz Nazi Partisi önderi) Sir OswaId Mosley ile işbirliği yapmış olmasından hareketle İngiliz Ko'münist Partisi'nin gerçekten bir Faşist örgüt olduğu da gösterilebilir. daha serbest bir terimle. Zugazagoitia ve geri kalanların hepsinin birlikte Faşistler'den para aldıklarına inanılsın. o sırada Troçki'nin sekreteriydi. (III) Genellikle Sol kanat güçlerini ayıran ve giz li entrikalarla zarar veren ama özellikle S. Hal böyle olunca. Fakat Negrin ve öbürleri başlarını dik tutarak «Troçkisf-ler»in toptan katlini tezgâhlamayı reddettiler. diye şiddetle saldırdılar.'un önderi olan Nin. Başka bir tartışma çizgisiyle Mr.U. agent provocateur demek oluyordu.'de sa botaj yapan devrimci pozunda gizli bir Faşist.' un Troçki veya Troçkist (Bolşevik-Leninist) örgütle hiçbir ilişkisi yoktu. P.U. P.A. «İşçi ve Köylü Bloku» ile karıştırıp birleştirerek P.M. Maxton. Nihayet.O.O. Bunu tanımlamak için azıcık duraklamaya değer. Bu arada.U.U. Verdad. Fakat aynı zamanda.M. Irujo. devrimci aşırılığı savunan herkesin Faşistler'den para aldığını mı ileri sürmek gerekiyor? Uygulamada. her kim Komünist Politikası'nı Sol-kanat açısından eleştirmeye kalkarsa «Troçkist» diye nitelenebilirdi.U. U.M. sonradan Troçki kendi izleyicilerine P. Nin'in bir zamanlar Troçki ile işbirliği etmiş olması Komünist basında P.P. Bunların birkaçı milis gücünde 194 kaldıysa da Troçkistler parti bürolarından tasfiye edildiler. P. çünkü Komünistler' in çoğunluğu tarafından ikinci şıktaki Troçkizm ile üçüncü şıktaki Troçkizm. Prieto. devrimci bir aşırılık taraftarı olan kimse.. hiç kuşkusuz.O. Savaş patlak verdiğinde. yani kelimenin tek ve biricik tanımlanmış anlamında. vb.M. İspanya'ya gelen yabancı Troçkistler (onbeş yirmi kadarlardı) kendi fikirlerine en yakın gelen parti olduğundan önce P. Maurin'in Faşistler'in eline geçmesinden sonra. ama onu çok seneler önce bırakmış ve çeşitli muhalif komünistleri daha eski bir parti. Mc Govern. böyle yapmış olmaları takdire değer. Troçkist sözü üç ayrı anlamda gelmektedir: (I) Troçki gibi «tek ülkede sosyalizm» e karşı "dünya devrimi"ni savunan. İkinci anlamda. Frente Rojo ve öteki İsyanyol Komünist gazeteleri ona hemen «Troçkist-Fa-şist». İngiliz Komünist basınında Maxton «emekçi sınıfının reaksiyoner düşmanı» haline geldi —bu sözün.C. Birinci anlamında P.M. Maxton yukarıda değindiğim delegasyonla birlikte İspanya'ya gittiğinde. bir adama Troçkist demek ona fiilen katil.M.U.

İkinci Enternasyonel önderlerinin. Örneğin. asgarî bir müştereğe bile ulaşılamaz. bunların karşıtları. Rus Devlet Mahkemeleri'nde. Ve bu arada.O. işe yarayabileceğini sanmıyorum. dünkü de «Sosyal-Faşist» idi. dünya emekçi hareketinde tehlikeli bir çatlamanın başlangıcı var. siyasî karşıtlığı sonuna kadar tartışmanın mümkün olacağı bir düzeyde tutmaktır. anti -faşizm davasına en öldürücü zararı verdiği kanısındayım. tartışma başlayamaz bile. «Troçkist-Faşist» suçlamasının nefret ve anlaşmazlık doğurduğu kesindir. «Troçki-Faşist» çığlığından başka bir iddia ortaya konmadıkça. Meseleye bir göz atan herkes. Komünistler. Bugünün modası »TroçkistFaşist» demekse.B. Tek umut.'nin askerî işgali için devâsâ bir kumpas kurduklarının «ispatlanması»ndan bu yana yalnızca altı yedi yıl geçti. tarikatçı görüş açısından bile olsa. 197 i . meselâ Leon Blum ve İngiliz İşçi Partisi'nin belli başlı üyeleri de dahil olmak üzere. Bu sorun bir çözüme bağlanmak zorundadır.M.O. niteliğindeki partiler ise yalnızca anti Komünist olmak gibi korkunç bir duruma itildiler. bugün Fransız Komünistleri Blum'u önder olarak kabul etmekten yeterince memnun görünüyorlar. Bu şartlar içinde.U. olayların geçtiği yerlerden binlerce mil ötede Barselona'da neler olup bittiğini benden iyi bildiğini belirtmek zorunda kalacaktır. daha Sol'u tutan ya da tuttuklarını iddia edenler arasında gerçek bir fark vardır. benim umutsuz bir biçimde yanlış yola itildiğimi ve Daily Worker'in başlıklarına bir göz atan herkesin. Maxton gibi adamların Faşistler'den para aldığını söylemekten ne gibi bir amaç güdülebilir? Böyle bir iddianın ciddi tartışmayı olanaksız kılmaktan başka bir amacı olamaz. Komünistler'le. partiler arasında her iki taraf için de bu tür öldürücü dalaşmalar. Eğer parti «çizgisi» ni izlerse. bir Komünist Partisi üyesi ile Barselona çar-pışma'arımn doğru ve yanlış yönlerini tartışmak benim için imkânsızdır. Fakat.'a karşı ileri sürülenler gibi birkaç iftira daha derken bu çatlama 196 uzlaştırılamaz hale gelebilir.O. Bu tıpkı satranç oyununun ortasında yarışmacılardan birinin anîden karşısındaki için bu herif kundakçıdır ya da iki karılıdır diye bağırmasına benzer. ve İngiliz Komünistleri İşçi Partisi'ne girebilmek için dünyanın altını üstüne getiriyorlar. hiçbir «iyi» Komünist demek istiyorum— benim olayları doğru anlattığımı kabul etmeyecektir. çok önemsiz görünebilir.U M. faşizmin kapitalist sınıfın kesimleriyle ittifak yaparak alt edilebileceğine inanırlar (Halk Cephesi) . Gerçek şudur ki. hiçbir tartışma olamaz.U. Gerçek tartışma konusu olan nokta değinilmeden kalıyor. bu manevranın düpedüz Faşistler'e yeni üreme alanları verdiğini söylerler. Komünist partilerinin üyeleri her yerde «Troçkistler»e karşı anlamsız bir cadı avının etkisine kapıldılar. Bu cinsten iftira ve ba-sm-kampanyaları ve gösterdikleri kafa yapısının. çünkü hiçbir Komünist —yani. en iyi ihtimalle. S. Kazın ayağı öyle değil aslında. Komünistler'in siyasî muhalifleriyle düzmece suçlamalarda bulunarak uğraşmasının hiç de yeni birşey olmadığını bilir.C. İftira hiçbir şeyi halletmiyor. Size.M. Bir ömür boyu kendilerini bu davaya vermiş olan. Buna rağmen. P. yanlış bir karara varmak belki de bizi yüzyıllar boyu yari-köleliğe koymak demek olabilir. S. ve P. yeterli bir itirazıydı. yalan söylediğimi ya da. Bir iç savaşın muazzam sefaleti ile oranlandığında kaçınılmaz haksızlıkları ve yanlış suçlamalarıyla. bu suçlamanın doğruluğunun yalan olduğunun ispat edilmesinin gerekli olabileceği bir ülkede tekrarlanmaması. ya görev nedeniyle. Bu cinsten birşeyin. Hâlihazırda.münist basınının düpedüz iftira kanunundan boylarının ölçüsünü almış olmalarıydı. Sosyalistler'e P.'a yöneltilen suçlamaları gereğinden fazla tartışıyorum gibi gelebilir.

şimdi Mayıs ayında bile doğru değildi. bir iki hafta sonra oldu). faşizmin uluslararası prestiji sorunu vardı. gelişme olanakları hiç de gülpembe değildi. Caballero Hükûmeti'nin düşeceği ve yerine daha çok Komünist etkisinde kalacak. Ve sonra. şimdi tepelenmelerinin zamanıydı. İşçiler —yani. Savaş bitince İspanya öyle bölünmüş ve yıpranmış olacaktı ki. 1930' dan beri Faşistler bütün zaferleri kazanmışlardı. geleceğin görünüşü can sıkıcıydı. Diktatörlük olması zorunluydu ve bunun bir emekçi sınıf diktatörlüğü olma şansı geçmişti. zâten savaş sırasında bile bu yönde birtakım şeyler yapılmıştı. bu hükümetin sendikaların gücünü hemen ve temelli olarak kırmaya yöneleceği apaçık görülüyordu. Zihnim. Şimdi artık insan neler olacağına dâir bir tahminde bulunmaya başlayabiliyordu. Bu da genel hareket. Yalnızca milyonerler ve romantikler onun kazanmasını isteyebilirdi. bir çeşit faşizm yönünde olacak demekti. İspanya'nın yeniden örgütlenmesinden doğacak muazzam sorunlar bir yana. İspanya'da birkaç hafta geçirip de hayal kırıklığına uğramayan kimse yoktur sanırım. bana «Bu savaş da tıpkı öbürleri gibi üçkâğıtçılıktan ibaret» diyen gazete muhabirine gidiverdi. bu takdirde Franco'nun bölgesindeki topraklar da dağıtılacak ve İspanya'nın bazı kısımlarında yaşayan fiilî serflik kolay kolay yeniden kurulamayacaktı. Gerçek şudur ki. Nasıl bakarsanız bakın. Savaştan önceki Hükûmet'in hataları her ne olursa olsun. şehir proletaryası— için en sonunda kimin kazandığı belki pek farketmeyecekti ama İspanya en başta bir tarım ülkesiydi. Franco'nun rejimi kesinlikle bundan daha kötü olacaktı. Topu topu iki imkân vardı: Franco'nun idaresi altında çok daha kötü bir diktatörlük ya da savaşın İspanya'nın gerçek sınırlarla veya ekonomik bölgeler biçiminde bölünmesi ile sonuçlanması— bu her zaman düşünülebilecek bir ihtimaldi. böyle bir ülkede. Çarpışmadan —hele gazetelerdeki küfürleşme maçından— sonra. Barselona'daki ilk günümde tanıştığım. Kiliseyi en azından bir süre denetim altında tutacak ve ülkeyi modernleştirecekti. her savaş devam ettiği her ay gittikçe artan bir çeşit yozlaşmaya uğrar. bu savaşı daha önceleri olduğu gibi.12 Cepheye dönüşümüz Barselona çarpışmaları sona erdikten üç gün sonra olmalı. işgal ettikleri toprakların en azından bir kısmı ellerinde kalacaktı. bir iki yıldır kâbus gibi peşini bırakmayan. çünkü kişisel özgürlük ve doğru haber veren bir basın gibi unsurlar askerî etkinlikle düpedüz bağdaşmaz. 198 —burası İspanya olduğundan— Almanya'da İtalyan türlerinden daha çok insancıl ve daha az etkin olacaktı. daha sağcı bir hükümetin geçeceği (bu. Bu söz beni derinden sarsmıştı ve o sırada doğru olduğuna inanmıyordum. Meselâ. Gazetelerin «Demokrasi İçin Savaş» tan bahsetmeleri basbayağı göz boyamacılıktı. Franco tepelense bile. bizim İngiltere ya da Fransa'da düşündüğümüz anlamıyla bile demokrasinin yaşayabileceğini aklı başında hiç kimse umamaz-dı. bu faşizme daha kibar bir ad takılacak ve bu. Dahası. Hiç olmazsa. Öbür yanda Franco sırf İtalya'nın ve Almanya'nın kuklası olmadığı ölçüde büyük feodal toprak ağalarına bağlıydı ve kafası küflü bir dinî-askerî tepkiye dayanıyordu. eğitim ve halk sağlığını yükseltecekti. ama Franco bir anokronizmaydı. kimden dayak yiyecekleri pek önemli değildi Franco ve yabancı paralı askerlerini 199 . Fakat Franco ve Hitler'in daha çıplak ve daha gelişmiş faşizmine karşı artık bu Hükümet için çarpışmaya değmeyeceği sonucu çıkarılamazdı. Hiç kuşkusuz. Savaşın sonunda ipleri ellerinde tutacak olan Hükümet herhalde kiliseye ve feodaliteye karşı olacaktı. Hükûmet'in zaferinde köylülerin kesinlikle büyük yararları olacaktı. safdil bir idealist açıdan görmek güçleşmişti. yollar yapacak. Halk cephesi bir sahtekârlık olabilirdi. ama gittikçe daha doğru hâle geliyordu.

tabur. tuhaf bir geçici durum vardı. öbür Bağımsız İşçi Partisi üyeleri geldiğinde milis gücüne girmişti. Sonuç olarak. zamanın çoğu kâhinlere gösterdiğini bana da göstermesini rastlantıya bırakacağım. «Silâh» dedikleri şeyin ne olduğunu biliyordum: şarapnel ve daha başka bir takım hatıra eşyayla birlikte. ifadeniz bile alınmadan aylarca hapis yatabilirdiniz. Daha önceleri. uygulamada— habeaş cor-pus diye bir şey yoktu. bizim 29 uncu tümende (başka milis birliklerinde de öyle olduğuna hiç şüphe yok). Cephede fazla birşey olmuyordu. Neden tutuklandığını.denize dökebilsek. tugay ve tümen komutanlarının hepsinin binbaşı olması gibi. Benjamin şimdiden yüzbaşı olmuştu. İngiltere'ye yapılacak bir propaganda turuna katılmadan önce üç ay cephede bulunması gerektiğini düşünerek. Valencia'ya getirildiğini ve hapse atıldığını duyduk. muhakeme edilmek bir yana. muhakeme olsun olmasın orada kahverirdiniz. ama a canip atanmayacağım belli değildi.M ofisinde çalışmış. birkaç hafta önce geçici olarak ele geçirdiğimiz Faşist mevzilerinin tam karşısına yerleştirmişlerdi. Bunun sonucunda millet her an olur olmaz bahanelerle tutuklanabiliyordu. Barselona çarpışması daha yeni sona ermişti.M. O sırada olaylardan anladıklarım bunlardı. ama şimdi kabul etmek zorundaydılar. Üstün bir cesaretle çarpışmayı sürdürmüş ve herhangi bir kimsenin beklediğinden daha çok siyasî müsamaha göstermişti. ama. ama bu kere bizi daha sağa. Zaman zaman Faşistler üstümüze tüfek-bom201 . Tam cepheye vardığımız sırada. Fakat ben hâlâ —İspanya bölünmedikçe ki. karşı tarafın nişancıları bize orada devamlı kayıplar verdiriyorlardı. hiçbirisine de binbaşıdan yüksek rütbeleri vermiyorlardı. P. savaşın başında kullanılan türünden ilkel tipli iki el bombası patlayıcı maddeleri ve patlama mekanizmaları çıkarılmıştı —sâdece çelik silindirlerden ibaret kalmışlardı ve tümüyle zararsızdılar. Faşist siperleri yüzelli yarda ötemizdeydi. Beni resmen subay olmam için aday göstermişlerdi. Şimdi İngiliz ve İspanyol otuz kadar adamın komutanı olarak teniente görevi yapıyordum — bu rütbe asteğmene tekabül eder sanıyorum.U. Hâlâ Huesca'day-dık. Bir kez daha kanımı söylüyorum. Smil'ie geçen Ekim ayından beri İspanya'daydı. Aylarca P. ama onlar iki yanımızda daha yüksek bir arazideydiler. bizim cephe hattı çıkıntılı bir dik açı oluşturuyordu. Hükümet milis subayları olmadan yapamıyordu. derslerinde göstermek için eve götürdüğü. Bunun sadece bir 200 bahane olduğu. artık. serbest bırakılan bir mahkûmdan Smillie'nin «silâh taşımak» suçuyla tutuklandığını öğrendik. Yalnız bunun için dahi savaş kazanılmaya değerdi. Jaca yolu dolaylarındaki çarpışma sönüp gitmişti. Kopp da binbaşı olma yolundaydı. Açının köşesi tehlikeli bir noktaydı. fazladan ödeme yapılması anlamına gelen ve milis gücünün eşitliği fikirleriyle çatışan resmî subay tayinlerine karşı çıkmışlardı. Şimdi Negrin Hükümeti hakkında ilk başa geçtiği zamankinden daha iyi düşündüğümü söylemeliyim. muhtemelen Ordu subaylarına ve Harp Okulu'ndan yeni çıkanlara ayırmak için. İşin başında adamların niyeti. çok muhtemelen. biz keşfedinceye kadar hayli zaman geçti. Bob Smillie'nin İngiltere'ye dönerken sınırda tutuklandığını. İspanya'da —en azından. Nihayet.U. Fakat belâya bakınca İspanya'da bir kere hapse girdiniz mi. milis subayları. Kendisini bir avukat bile göremesin diye incommunicada olarak tutuluyordu (ihtilâttan men edilmişti). Smillie'yi birkaç gün alakoymaktı. yetkili makamlar o sırada resmi bildirilerin tersini söyleyecek durumdaki hiç kimseyi İspanya dışına bırakmamaya aşırı bir dikkat sarfediyorlardı.O. Kuşkusuz. böyle bir durumda ne gibi sonuçlar ortaya çıkacağı önceden kestirilemez— savaş-sonrası hükümetinin faşist eğilimli olma zorunluluğuna inanıyorum.O. dünya ahvâlinde. Haziran'ın ortasına kadar da yeniden başlamadı. katı bir diktatörlük ile yönetilen ve en iyi adamları hapiste olan bir İspanya için bile çok büyük bir gelişme sağlanabilirdi. ile ilişkisi bilindiği için tutuklandığı besbelliydi.

Fakat Faşistler ateşin ne yandan geldiğini kestiremedikleri için bu oyun hayli eğlenceli oluyordu— ve ergeç birini yakalayacağıma kesin kanaat getirmiştim. o saatler her zaman tehlikelidir. koruyucu duvar bir ayak kadar suya battı: bundan sonra günlerce hiç sapı olmayan ve teneke kaşıklar gibi bükü-lüveren İspanyol kürekleriyle yapışkan çamuru eştik durduk. Vurulmadan önce konuşmakta olduğum Amerikalı nöbetçi ileri doğru atılarak «Hay Allah! Vuruldun mu?» diye sordu. Yüzlerce yarda sürünerek. Faşistler'in koruyucu duvarındaki bir yarığa hakim bir hendeğe geliniyordu. Kabaca. Yeterince beklerseniz genellikle haki giyimli bir şeklin çabuk çabuk yarığın bir yanından öbür yanma koştuğunu görürdünüz. vb. ağır yaralandığımın bilincindeydim ama olağan anlamında hiçbir ağrım sızım olmadı. sonra onunla birlikte aşırı bir zayıflık. Önümdeki kum torbaları benden taa uzaklara doğru çekildi gitti. onu en aşırı bir canlılıkla hatırlıyorum. İki gündür sağanak halinde yağmur yağıyordu. Gürültülü bir bangırtı ve bütün çevremde gözkamaştırıcı bir ışık parıltısı oldu gibi geldi. sivrisinekler can sıkmaya başlamıştı. yalnız elektrik çarpmış gibi şiddetli bir şok. eskiden olduğundan daha tehlikeli bir hâle gelmişti. Barselona'dan getirdiğimiz temiz giyeceklere rağmen hemen bitlenivermiştik. başımı yere vurdum. Vurulduğum zaman cepheye geleli on gün kadar olmuştu. Bütün bunlar bir saniyeden daha az bir zaman aralığında oldu. başınızı koruyucu duvardan çıkarınca dış çizgileriyle olduğu gibi gökyüzünde belirleniyordu. Muazzam bir şok hissettim —acı falan yoktu.tüfek konusunda çok kötü bir atıcıyım. Bizim bölüğe bir havantopu vaad etmişlerdi. Şafak arkamızdan geldiği için. koruyucu duvarın köşesinde oldu. hiçliğe doğru bir itilme duygusu. bir çatırdı duyduklarında makineli tüfekleriyle veryansın ediyorlardı. Birini vurup vurmadığımı bilmiyorum— çok muhtemelen vurmamışımdır. bunu ayrıntılarıyla anlatmaya değer sanırım. Gündüzleri silâhtan arınmış bölgedeki gizli bir yerden ateş ediyorduk. Karımın sevinmesi gerekir diye düşündüm— büyük muha203 . Vurulduğumu hemen anladım. ama sağ kolumun felce uğradığını keşfettim. bir patlamanın tam ortasında olmaya benzer bir duyguydu bu. Bir mermiy202 le zımbalanma tecrübesi hayli ilginç olduğundan. Silâhtan arınmış bölgedeki meyva bahçelerinde kiraz çiçekleri ağaçları bembeyaz donatmaya başlamıştı. Hemen arkasından dizlerim büküldü. Çünkü Faşist siperlerinde daha çok adam vardı ve artık daha uyanık olmuşlardı. Nöbet değiştirmeye hazırlanan askerlerle konuşuyordum. Böyle durumlarda hep olduğu gibi telâş içindeydiler —«Kaldırın! Neresinden yaralanmış Gömleğini açın!» vb. Ağrılı sızılı olmadığım için belli belirsiz bir tatmin duydum. Buna çok benzer bir hissi yıldırım çarpmasında duyabileceğinizi tahmin ediyorum. Bu korkunç bir patlama sesi çıkarıyordu —geldiğini duymadığımız için sinir bozucuydu ama gerçekte tehlikeli değildi çünkü yerde açtığı çukur ancak bir çamaşır leğeni kadardı. uzun otlarla saklanmış. ava giden avlandı— bir Faşist nişancı vurdu beni. dikenli telin hemen dışına teneke kutular serpiştirmişler. düşüyordum. sözümün ortasında birşeyler hissettim— ne hissettiğimi aktarabilmek çok güç olmasına rağmen. ama bangırtı ve patlama yüzünden yanıbaşımda bir tüfeğin kazayla ateş alarak beni yaraladığını sandım. Millet çevremde toplandı. ama neyse ki canım acımadı. Geceleri herzamanki gibi devriye geziyorduk —bu iş. Birçok kereler ateş ettim. siperlerimiz suyla dolup taştı. Dört gözle bunu bekliyordum. gündüzleriy-se cehennem gibi sıcaktı. Geceler hoş bir ılıklıkta geçiyordu. Hendekte bir tüfek dayanağı yapmıştık. çıkarmaya çabaladım. Aniden. Gelin görün ki. Bu iş.basıyla yada buna benzer bir silâhla ateş açıyordu. Cebimde bir bıçak olduğunu biliyordum. Kendimi uyuşuk ve sersemlemiş hissediyordum. Amerikalı gömleğimi kesip açmak için bir bıçak istedi. sabahın beşinde.

ağzımdan yalnızca zayıf bir mırıltı çıktı. Faşist olduğuna göre ben de cnu vurabilirdim diye düşündüm. ama ikinci bir denemeden yaralandığımı sormayı becerdim. İkinci düşüncem. İnsanın başına kan götüren iki ana damardan biri kesildiğinda daha ne kadar yaşayacağını merak ettim. Bu budalaca talihsizlik beni öfkeden deliye çevirdi. «Aortum parçalanmış olmalı» diye düşündüm. Sedye getirilirken beni tekrar yere yatırdılar. Boğazından. yağlı yahni ve bunun gibi şeylerden oluşan— muazzam bir yemeği boğazımdan aşağı zorlayarak yedirmeğe kalkışmaları ve ben yutamayınca da pek şaşırmaları. Felce uğrayan kolum yeniden canlanıp acımaya başladığında beni sedyeye daha yeni yatırmışlardı. ama onu esir alıp şu anda kaışıma getirseler yalnızca iyi nişancılığını kutlardım. bir morfin iğnesi yaptı ve beni Sietamo'ya gönderdi. Anlayışla karşılanacak şey: ilk aklıma gelen karım oldu. Herşey gözüme bulanık görünüyordu. Nasıl da anlamsızdı! Siperlerin köşesinde. sedyeyi ter dökerek omuzlarında taşıyan zavallı dört arkadaş için üzüntü duymaya başladım. tam İspanyollar'a 205 . küfrediyor. O sırada kolumu düşerken kırmış olabileceğim aklıma geldi. bana çok iyi uyan bu dünyadan ayrılıyor olmanın şiddetli üzüntüsüydü.yumurta. Ancak bundan sonra neremden ve ne derecede yaralandığımı merak etmek aklıma geldi: hiçbir şey duymuyordum ama merminin vücudumun ön tarafında bir yere saplandığının bilincindeydim. Cankurtaran arabasına kadar eğri büğrü kaygan keçi yollarından birbuçuk mil ile dünya kötüsü bir yürüyüş yapmak gerekiyordu. Konuşmaya çabalayınca sesimin olmadığını farkettim. Bunu bütün canlılığıyla duyacak kadar zamanım vardı. Bazı yerlerde siperlerimizi saçak gibi kaplayan kavakların yaprakları yüzüme sürtünüyordu. Morfinin etkisiyle sersemlemiş bir haldeydim. Normal zamanda domuzuna can yakan alkolün yaraya su gibi gelen hoş serinliğini duyuyordum. Bir iki gün önce bir yaralı aşağı taşınırken yardım ettiğim için o zahmetin nasıl birşey olduğunu biliyordum. Ne var ki. Ben bu durumdayken. ama hâlâ korkunç canım acıyordu —hareket etmekten âcizdim ve durmadan kan yutuyordum. herhalde. Kan ağzımın kenarından sızıyordu. gümüşî kavakların yetiştiği bir dünyada yaşamanın ne iyi bir şey olduğunu düşündüm. Doktor yarayı yeniden sardı. sargı beziyle. Beni kaldırdıklarında ağzımdan bir dolu kan boşandı. arkamda bir İspanyol'un «kurşun boğazından girip ensesinden çıkmış» dediğini işittim. eğitim görmemiş hemşirelerin nizamî hastane yemeğini— çorba . ilk yardım işlerinde kullanılsın diye bize verdikleri küçük alkol şişelerinden birini getirmişti. Boğazımın ortasına kıuşun yiyip de canlı kalan bir insan ya da hayvan hiç işitmemiştim. her ne denirse densin. sonra küfretmemeye çabalıyordum. gerçekten ölmekte olan birinin aklından geçenler daha farklı olabilir. dediler. muhtemelen birkaç dakikadan fazla değil. Adama karşı hiçbir kızgınlık duyamıyordum. Sedye taşıyıcımız Hanry Webb. Gitgide kendimi daha iyi hissetmeye. birkaç saat alakonuldukları alelacele inşa edilmiş tahta kulübelerdi. ama sancının varlığı içime güven getirdi. Merminin boğazımı delip geçtiğini öğrenir öğrenmez işim bitik diye düşünmeye başlamıştım. çünkü her sıkı nefes alışımda ağzımdan köpük köpük kan geliyordu. beni zımbaladığını biliyor muydu 204 ve daha bunun gibi sorular aklıma geldi. üstelik çarpışmada bile değildik! Beni vuranın ne biçim bir adam olduğunu da düşündüm. Kesinlikle öleceğimi düşünmem iki dakika kadar dürmüş olmalı Bu da çok ilginç oluyor -yani böyle bir durumda insanın aklına neler geldiğini bilmek hayli ilginçti demek istiyorum. İspanyol mu yoksa yabancı mıydı. Sietamo'daki hastaneler kural olarak yaralıların Barbastro ve Lerida'ya gönderilmeden önce. Fakat bir yandan da kolumdaki sancı şeytanî bir ıstırap halini almıştı.rebe geldiğinde ölmekten kurtulayım diye hep yaralanmamı isterdi. bir saniyelik dikkatsizlik yüzünden vurulmak. çünkü insanın ölürken duyularının daha keskinleşmediğini biliyordum.

bir yolunu bulup Lerida'daki hastaneye yerleşmeyi becermiş ve hemşirelerden biriyle evlenmişti. bilmediğim bir hastalıktan yatıyordu. bir kısmımızı bir trene doldurdular ve Lerida'-ya gönderdiler. yaralanışıma çok üzüldüklerini göstermenin bir yolu olsun diye anîden. Barbastro'daki hastane çok kalabalıktı. Biz. senin saatini. «Merhaba! Hayattasın ha? İyi. sesim neredeyse tümüyle kaybolmuştu ama asıl merminin açtığı yara yüzünden bir an bile acı duymadım. Merminin yarattığı büyük şok. hastanede bir İngiliz olduğunu duymuş. Cankurtaranın köşesinde oturan bir başka yaralı her tarafa kustu. Bütün taşınabilir mallarımı alarak çekip gittiler. büzülen bacaklarından biri benim koluma kadar incelmişti. her zaman daha yavaş bir hızla çarpan. ama sigaranın kıt olduğu bir dönemdi ve oralarda hiç sigara yoktu. bana Aragon cep207 . balıkları seyrederdim. beni ilk çocukluk yollarımın Beyaz Şehir Sergisi Lunaparkı'ndaki bugi-vugi denen korku verici şeye geri götürdü. İngilizce konuşan Hollandalı bir Komünist. düşerken kendi kendime verdiğim hasardan ötürü iç ağrıları duydum. ama öteki biçare asker yerde oradan oraya savruluyordu. Yarası yüzünden. Ne yapacağını bilmez bir tavırla yatağın yanında ayakta durarak birşeyler söylemeye çabaladılar. Bam. Saatlerce orada oturur. Çok geçmeden. bir kolum askıda olduğu halde. Bir de. ceplerindeki bütün tütünü çıkarıp verdiler ve ben daha geri vermeye fırsat bulamadan da kaçıp gittiler. Tam İspanyollar'a yaraşır bir davranış! Şehrin hiçbir yerinde tütün bulunmadığını ve bana verdikleri tütünün bir haftalık istihkakları olduğunu sonradan öğrendim. duyuyu yerel olarak yok ediyor. Lerida'da beş altı gün kaldım. yaralının avadanlığı içinde elden ele gönderilirse yarı yolda bir yerde çalınacağı da garantiydi. Sıkı sıkı tutunmak için benim sol kolumda yeterince kuvvet vardı. Neden böyle olduğu şimdi kafama dank etti. İç kanama geçiren hiç kimse. O ne seyahatti! Bu savaşta. bıçağını». kurtulamaz ölür denirdi. Hastane alanı içinde bir bahçe ve bu sevimli bahçede. yaralı ve normal sivil hastaları karmakarışık büyük bir hastaneydi. Bir sigara istedim. ağır kamyonlar tarafından delik deşik edilmiş ve savaşın başındanberi hiç tamir görmemiş millerce yol boyunca çalkalandıktan sonra bu işten sağ çıkamazdı. Benim koğuşumdaki yaralılardan bazısının varaları in206 sana korku veriyordu. İkisi de onsekiz yaşlarında birer çocuktu. yatağımdan kalkabiliyor ve ortalıkta dolaşabiliyordum. çentikli şarapnel ya da bomba kıymıkları muhtemelen insanın canını domuzuna yakar. Tanrı bilir nasıl ıstırap çekti. Her nedense kolum aşağı sarkık olduğunda daha çok canım yanıyordu. verilen ilâç idrarını zümrüt gibi yemyeşil yapmıştı.göre bir davranıştı. içinde küçük kırmızı ve gri renkli balıklar bulunan bir havuz vardı. Ertesi sabah. Bizi sedyelerimize bağlamayı unutmuşlardı. bu doğru bir şeydi de: çünkü kol saatleri. Cepheye gelişimin haftasına tanıştığım iki milis .yaralı bir arkadaşlarını görmeye geldiklerinde beni tanıdılar. Biri yaralandığında hep böyle oluyordu —üzerindeki bütün eşyaları hemen bölüştürülürdü. tabancanı ve elektrik fenerini istiyoruz. güm. Anlaşılan mermi yaraları hep böyle oluyor. Birkaç gün sonra. in-san el ayak gibi bir yerinden yaralanışa iyileşir. Yanımdaki yatakta siyah saçlı genç bir çocuk. Onun sidikşişesi koğuşun görülecek şeylerinden biriydi. yaralılar biribirine değecek kadar yakındı. varsa. Hasta. Lerida'da işlerin nasıl yapıldığı. Bir zaman. Akşam olurken. birkaç cankurtaran arabasını dolduracak sayıda yaralı ve hasta adam toplanınca bizi Barbastro'ya yolladılar. birkaç saat için cepheden ayrılma izni almış iki arkadaş yanıbaşımda belirdi. gelip benimle arkadaşlık etti ve bana ingiliz gazeteleri getirdi. Ekim çarpışmalarında korkunç yaralanmış. tabancalar ve bunun gibi şeyler cephede çok ender bulunuyordu. ama karından vurulursa hep. dan! Bu yolculuk.

zannederim. Hepsi nasıl dereceye bakılacağını. ama bütün bildikleri hemen hemen bu kadardı. Karıma. beyaz şarap ve kahveden meydana geliyordu. Besbelli. Hastane emireri elinde keçi derisinden yapılmış su dolu büyük bir tulumla şunun bu209 . Bir sabah. adamların çoğu ağır yaralıydı. Lerida'da yemekler müthişti. 208 cunda. başka bir yerde olduğundan daha çok. hep zeytinyağıyla vıcık vıcık aynı ağır. kendi başının çaresine bakamayacak derecede hasta olanlar sık sık utanç verici bir biçimde ihmal ediliyorlardı. Her zaman ortalıkta. Kendi kendime Tam İspanyollar'ın yapacağı bir iş!» dedim. bu kere de treni bekletmeleri yine İspınya'nın şanına lâyıktı. Bizi. oturacak yerleri tahtadan. Bazı yönlerden hastaneler çok iyiydi. İspanyol hemşirelerinden şikâyetçi değilim. ama korkunç câhil olduklarına hiç kuşku yok. Lerida ve taşka yerlerde sürünüyorlar ve bütün bu zaman boyunca sargı bezi yenilemek dışında hiçbir tedavi görmüyorlardı. yeterli hemşire noksanıydı. bazısı da sargı sarmayı biliyordu. Tam tren hareket ederken bizimle birlikte yolculuk eden hastane emireri Barselona'ya değil de Tarragona'ya gideceğimizi lâf arasında söylemez mi! Makinist fikrini değiştirmişti. yahni. İspanya'da eğitim görmüş hemşire yoktu. Hastanelerde yiyecek çok iyiydi— gerçekten fazla iyiydi. Birinin yolda yarayı muayene etmesi hemen hemen olanaksızdı Birkaç doktor işle başa çıkamıyordu. yataklarından ilk bu sabah çıkmışlardı. Yarısı çok geçmeden. hastane treninin manana (yarın) Barselona'ya hareket edeceğine dâir söylentiler dolaşıyordu. ilâç ve araç kıtlığı da pek yoktu. asıl İspanyollar'a en yakışanı. Korkunç şarapnel yaraları almış kemikleri yamyassı olmuş kimseler ve benzerleri alçıyla sargılanıyor. ekmek. geleceğimi bildiren bir telgraf çekmeyi becerdim. size Barselona'da bakacaklar» diye söylenerek hızla yatağınızın yanından geçip gidiyorlardı. kendi kendine yıkanamayacak kadar zayıf olanlar pek seyrek yıkanıyorlardı. alelade üçüncü sınıf vagonlara bindirmişler di. ama ulaşım zorlukları yüzünden oraya varana kadar bir hafta on gün geçiyordu. çekilen telgrafın hiçbir zaman yerine ulaşmaması oldu. Sağlam insanlara verdikleri yemeğin aynısını. Kahvaltı sabah altı sularında veriliyor. savaştan önce hemşirelik işini başlıca rahibelerin görmesinden ileri geliyordu. hattâ bazen hiç olmuyordu. cephe hattına yakın olan bütün hastanelerin aşağı yukarı sevkıyat merkezi gibi kullanılmasıydı. İspanyollar'm hafif yemek (perhiz) denen şeyden haberleri yoktu anlaşılan. Bunun sonucunda. bir kimse yerinden oynatılamayacak kadar kötü yaralanmadıkça hiç bir bakım yapılmıyordu. Teorik olarak. İspanya'da. yaralıların çoğu hiç durmadan doğruca Barselona ya da Tarragona'ya gönderilirdi. bana her zaman büyük bir şefkat gösterdiler. Yaralılar haftalarca abdeste çıkamadan bırakılıyor. sırf ben durumu açıklamak için ikinci bir telgraf çekeyim diye. benim koğuşumdaki yaralıların Barselona'ya gönderileceği duyuruldu. Bunun sonu. evet.hesindeki hastane sistemini kavramak olanağı verdi —öteki cephelerde de durum aynı mıydı bilmiyorum. Fakat. birçoğu yerlere kustu. Fakat iki kötü hata vardı ki. öğle yemeği daha da çoktu— bu. belki de bu. hastalara da veriyorlardı. Kural olarak yaralı ongün sonra Barselona ya da Tarragona'ya varıncaya kadar alçı yerinden oynatılmıyordu. Doktorlar becerikliydiler. yaranın bir tarifi de dışına kurşun kalemle yazılıyordu. Sietamo. sivil halkın çoğunun kâfi derecede beslenemediği bir zamanda oluyordu. şimdi hayatta olabilecek yüzlerce ya da binlerce insanın bunların yüzünden öldüğüne hiç kuşkum yok. yağlı börekleri. sıcak ve sarsıntının etkisiyle haşat oldular. Birisi. «Evet. o da arada sırada yapılıyor. çorba. Bizi toparlayıp otobüslere doldurdular ve istasyona götürdüler. Kolu ezilmiş bîçâre bir çocuğun bana. hastayı tıka basa ağır yiyeceklerle doldurma geleneği vardı. Barbastro Monzon. omlet. Öteki hata ise. üç haftadır yüzünün yıkanmadığını söylediğini hatırlıyorum.

«İtalyan bunlar». İnsan orada ne yaralar görür! Belli bir takım yaraların tedavisinde en son tıb buluşlarına uygun olduğunu sandığım bir yol kullanıyorlardı. uçuşan kızıl boyunbağları — bütün bunlar masmavi denişin önünden yavaşça kaydı gitti. tadını hâlâ hatırlarım. silâhların uzun namluları eğilmiş. sanki birkaç mil ötede insanlar savaşmı-yorlarmış gibi denize giren ve açılır kapanır sandalyelerinde güneşlenen o yörenin tombul burjuvazisi. heryere yayılmış cesede benzer şekiller arasından kendine yol açıyordu. açık yük vagonları üstüne sahra topları sıkı sıkıya bağlanmış ve öbek öbek bir sürü adam bunların çevresinde toplanmıştı. Bizim katardan ayakta duracak kadar iyi olanlar. ne de olsa savaş görkemli bir şeydir. 210 Tarragona'daki hastane çok büyük ve bütün cephelerden gelmiş bir sürü yaralıyla doluydu. Bu. Başka hiçbir milletin insanları kendi aralarında böyle güzel gruplaşa-maz. açık yük vagonları üstünde her zamanki gibi insanın yüreğini yerinden oynatan toplar. Yeni gelen yaralıların muayene edildiği ameliyathanede ellerinde kocaman makaslarla doktorlar. cepheden ayrılışımdan sekiz dokuz gün sonra yaramı muayene ettiler. Birisi. başı tülbentten yapılmış bir çeşit küremsi miğfer içindeydi. Sonradan bunların Mart ayında Guadalajara'-daki büyük zaferi kazanan birlikler olduğunu duyduk.nun ağzına su fışkırtarak. Bu adamların çoğu topu topu birkaç hafta sonra Huesca'da öldü. bir haftalık sakalı uzamış. Nihayet. Yüzünden ve boğazından yaralanmış bir adam vardı. ama böyle yaralara bakmak özellikle dehşet vericiydi. gülümseyen yüzler. dilimi kaba bir 211 . pencerelerde birbiri ardınca esmer. gururla cepheye giden bir tren dolusu taze adam.Yabancılar. deniz banyosu yapanlardan birinin boğulduğunu gördüm. Gücüm yerine geliyordu. sargılı kollar kızıl selâmı verdiler. Mamafih. kalabalığın selâmlarına böylesine zarif bir biçimde karşılık veremezdi — trendeki adamların yarısı şarap şişelerini kafalarına dikmiş olmalarına rağmen. denizden bir taş atımı uzaklıkta kıyıya paralel uzanıyordu. böyle soyunmadan. allegorik savaş tablosu gibiydi. gözlerini bir sağa bir sola oynatarak tülbentin arasından bakıyor ve hiç konuşmuyordu. Tarragona'ya güneş alçalırken vardık. köprünün üzerinde halk da onlara el sallıyordu. Yarayı tümüyle açık ve sargılanmamış bırakıyor. Deniz kıyısındaki hayatın neredeyse eskiden olduğu gibi aynı biçimde sürüp gittiğini görmek tuhafıma gitti: şık kahvehaneler boyunca piyasaya çıkmalar. koskoca bir göğüs zırhının boyun deliğinden çevresine endişeli gözlerle bakan. bir süredir izindeydiler ve şimdi Aragon cephesine transfer oluyorlardı. yavaşça gözümüzün önünden kayan sakat adamlar ve bütün bunlar olurken. ağzı kapalıydı. dudaklarının arasına yerleştirilmiş küçük bir tübün arasından nefes alıyordu. kirli suratlı bir kafanın çıktığını görüyordunuz. köprücük kemikleri ve daha bilmem nereleri parçalanmış adamların cephe gerisindeki sargı yerlerinde yapılmış alçıdan zırhlarını kesip atıyorlardı. Pencereden bir koltuk değneği sallandı. Cephe. kaburgaları. Tarragona'da üç dört gün kaldım. korkarım. İtalyan oldukları besbelliydi. Bizim tren istasyona girerken Uluslararası Tugay'dan adamlarla dolu bir asker treni ayrılıyor. yine de zariftiler. Tülbentin altından yarı iyileşmiş yaranın kırmızı pelte gibi etini görüyordunuz. Dünya kötüsü bir suydu bu. birgün yavaş yavaş hareket ederek kumsala kadar yürümeyi becerdim. Bîçâre çok yalnız görünüyor.tıklım tıklım da doluydu. bu sığ ve ılık denizde imkânsız diye düşünülse de. Sarı akşam ışıkları altında geçip giden trenin manzarasını hafızamda özel bir canlılıkla saklıyorum. «Extranjeros . Bu çok uzun bir trendi . ancak teller üzerine gerilmiş tülbentten bir ağla sineklerden koruyorlardı. Otuz yaşlarında canlı ve yakışıklı bir doktor beni iskemleye oturttu. İtalyanlar geçerken tezahüratta bulunmak için vagonun öbür yanma yöneldiler. kurtulması çok güç olan bir duygunun yeniden yaşanması.» dedi.

bütün zamanınızı kahvehane köşelerinde fısıl fısıl konuşarak ve yan masada oturan adamın polis ajanı olup olmadığını merak ederek geçiriyordunuz. Dilim kanayıp gözlerim yaşarıncaya kadar boğazımdan içeri bakmaya devam ettikten sonra bir ses telimin felce uğradığını söyledi. Şehrin her yanında Bask bayrakları dalgalanıyor. Henüz birşey olmuyordu. her çeşit habis söylentiler ortalıkta dolaşıp duruyordu. ama Basklılar elle tutulur hiçbir yardım almıyorlardı. sanki gizli bir örgüte dahilmişsiniz gibi hissetmeye zorluyordu. belirsizlik ve üstü kapalı nefret havası. merminin ensem-deki bir sinir demetini delip geçmesinden ileri geliyordu. Yaram hafiften merak konusu olmuş. sesim hızla normale döndü. zaman doktorun yanıldığını gösterdi. ama. baş parmağım hâlâ uyuşuk — bir boyun yarası için hayli tuhaf bir etki.» Neyse ki. Bunu nasıl anladığını bilemem. ellerine fırsat geçse siyâsî hasımlarını ezeceklerinden hiç kimsenin kuşkusu yoktu. ben de neler olabileceğini henüz kafamda bile canlandıramıyor-dum. «Ne zaman yeniden sesime kavuşacağım?» diye sordum. silinmez etkiler bırakmıştı. Nevralji gibi feci bir ağrıydı. Bunlardan biri Negrin -Prieto Hükumeti'nin savaşı uzlaşma yoluyla bitireceği yolundaydı. O sırada bu fikre inanma eğilimindeydim. Practicantes. Âdeta. Hükümet ise durumu kurtarmak için gözle görülür bir çaba harcamıyordu. Mayıs çarpışmaları. Bir tanesi büyük bir otorite havasıyla bana. hemşireler. çıkabileceği kadar dışarı çekti. korku. Caballero Hükumeti'nin düşmesiyle Komünistler mutlak olarak iktidara gelmişler. bir ay boyunca devam etti. Şimdi bile. İki ay kadar bir süre sesim fısıltıdan öteye gidemedi. şehrin havasında kötü bir duygu dolaşıyordu —bir kuşku. iç düzeni sağlama görevi Komünist bakanlarına verilmişti. acısı sonradan çıkan. «Sesin mi? dedi. 13 Barselona'da bu son haftaları geçirdiğim sırada. Sağ elimin parmakları da yarı yarıya felce uğramıştı. Ama ben hiç yaralanmamış olmanın daha bir talihlilik sayılabileceğini düşünmekten kendimi alamıyordum. Neşeli bir tavırla. boynundan yaralanıp da hayatta kalan birinin dünyanın en talihli yaratığı olduğunu temin etmekten geri durmadılar. kızlar kahvehanelerde bağış toplama kutularını şangır-datıyor.bez parçasıyla yakaladı. Gerçekte böyle şeylere hiç karışmamış olsanız da. «Que süette! Que suerte!» diyerek incelemişlerdi. ortam sizi. Sesin hiçbir zaman geri gelmeyecek!. Bilhassa geceleri canımın acısından bir türlü uyuyamadım. geride. gırtlağıma bir dişçi aynası soktu ve «Ee!» dememi buyurdu. hastalar bana. ama sonradan öbür ses teli durumu «telâfi» edince. kötü birşeyler olacağı bilinci vardı. O sırada rastladığım herkes. Bu durum insanı Hükümetin ikiyüzlü 213 212 . belli belirsiz bir tehlike duygusu. merminin kırmızı kan damarının «bir milimetre kadar» ötesinden geçtiğini söyledi. aradan beş ay geçmiş olmasına rağmen. Basın sansürü yüzünden. çünkü Faşistler Bilbao'ya yaklaşıyorlardı. çeşitli doktorlar dillerini şaklatarak. Kolumdaki ağrı. yine de. radyoda her zamanki «kahraman koruyucular» yayını yapılıyordu. doktorlar.

yalnızca pasaportumu ve hastane belgemi çıkartmamı ihtar ediyordu. çekingen kimseler bodrumlara dalıyordu. ama öylesine sansür ediliyordu ki neredeyse var olmaktan çıkmıştı.M. cepheye döndüğümüzde.M. temsilcisinin olsun. Yaralı ya da izindeki P.U. geçerli saymazlarsa hemen sizi hapse atıyorlardı. I. Carabinero'ların Güvenlik Askerleri yoldan geçenleri durduruyor ve belgelerini soruyorlardı. Silâhlı Hücum Birlikleri gruplar hâlinde caddelerde devriye geziyor. Görüldüğü kadarıyla. öbürleri de kuşkusuz —hep Anarşist ve P.O. Gazetenin. sizi düpedüz hapsediyor ve genellikle orada inccmnunucado olarak tutuyorlardı. Güvenlik Askerleri hâlâ kahvehaneleri ve stratejik noktaları ellerinde tutuyorlardı: P.O.N. P. Aragon cephesinde saldırıya geçil-seydi. bazan olmuyordu. milis kartımı kesinlikle göstermememi. acaba milisler gönüllü asker mi yoksa muvazzaf mı oldukları konusunda kesinlikle birşey bilmemesi. Katalonya'nın işgal edileceği yolunda yaygın bir korku da vardı. cephe hattının millerce gerisinden itibaren kuvvetli savunma düzenleri alındığını ve Barselona'nın heryerinde bombadan koruyucu sığınaklar kazılmakta olduğunu görmüştüm. T. Solidaridad ve öteki Anarşist gazeteleri de ağır bir biçimde sansür ediliyordu. La Batalla hâlâ çıkıyor. hattâ «Troç-kizm» gibi mutlak bir suçlama bile yapılmamıştı.O. milise kaydolan herkes muvazzaf asker oluyor. Ekmek çok azdı ve ucuz çeşitlerine pirinç karıştırılıyordu.bir oyun oynadığına inandınyordu. Süt ve 215 . iş işten geçene —hattâ Bilbao'nun düşüşüne— kadar hiçbir savunma eylemine girişmedi C.M. Sonraki olaylar benim bu noktada çok yanıldığımı ortaya koydu. Bunları. bana P. taraftarları— birer ikişer hapse atılınca ortadan yok oluyorlardı. hapisteki yabancı «asker kaçaklarımın sayısı yüzleri bulmuştu. tutulan avukatın olsun Kendisini görmesine izin verilmeyişinden başka birşey öğrenemedik. Bob Smillie hâlâ Valencia'da hapisteydi. Savaş boyunca dalgalanıp duran yiyecek kıtlığı çok kötü devrelerinden birindeydi. binalarının çoğu da hâlâ kum torbalarıyla tahkim edilmiş.U.O. evine gitmeye kalkarsa asker kaçağı sayılıyordu. önlerine barikat kurulmuş duruyordu. Herkes. Cephenin bazı kısımlarında resmî makamlar hâlâ isteyenleri terhis ediyorlardı. sansür edilen kısmının boş bırakılmayıp yerinin başka haberlerle doldurulması yolunda yeni bir kural çıkarılmıştı— bunun sonucunda neyin kesilip atıldığını kestirmek olanağı da kalmıyordu. asker kaçağı diye tutukluyor-lardı. Kimsenin. Sık sık hava ve deniz baskınları olacağından korkuluyordu. Fakat bu noktadan bile. Mayıs çarpışmalarından kalan mahpuslarla doluydu.P. Anlaşılan Hükümet şimdi fikir değiştirmişti. isterse terhis kağıtlarını alıp gidebilirdi. milisleri ufak ufak vesilelerle cezalandırılıyordu —örneğin. milisinde bulunduğumun bilinmesi bile tehlikeli olabiliyordu.M. saldırı başarısız olsa bile Franco. Bilbao'nun kurtarılması olanağı yitirilmeyecekti. genellikle. ama her siren düdüğü öttüğünde —çoğu zaman bunlar yanlış verilen alarmlardı— ışıklar saatlerce karartılıyor. Bir süre sonra. genel durumun karakteristik bir yönüydü. Hapishaneler. ordusunun bir kısmını oraya aktarmak zorunda kalacaktı.S. paralarını alırken kendilerine güçlük çıkarıyorlardı. Polis casusları heryerde kol geziyordu.U.U. kışlada askerlere verilen ekmek tayını dünya kötüsü bir nesneydi. Bunlar sınırda bazan geçerli oluyor. hiç kimse emin değildi. ne bir kimse yargılanmış ne de itham edilmişti. Uluslararası Tugay ve öteki milislerdeki yabancılar gitgide daha büyük sayılarda hapse atılıyorlardı. Birkaç ay önce milis gücüne gelip kaydolan herkes gönüllü 214 diye bilinir ve izin zamanı geldiğinde. ama azıcık daha çaba harcanmış olsaydı. ama çoğu kendi ülkelerinde bir şamata yapılır yapılmaz vatanlarına gönderiliyordu. Daha önceden. Şehrin çeşitli noktalarında.L.U. Gelin görün ki Hükümet. «Hazır olun» diye bildiriler dağıtıyor ve «belirli bir parti»nin (Komünistler kastediliyor) bir coup d'etat hazırladığı îmâ ediliyordu.C.

ama iyi bir parti adamı «denilen şey». devrim sırasında el konmuş. Her üç şehirde de hiçbir biçimde zora başvurulmadan mükemmel bir düzen hüküm sürüyordu. bakkalın önünde kuyrukta saatlerce bekleyebilir ve sonunda da hiçbir şey alamıyabilirdi — bakkalın paranın üstünü verecek bozuğu olmayabilir. hâlâ İspanyol hastahanelerinde kullanılan. bu yüzden. kadının malî durumu ise bütün banknotu harcamaya el-vermeyebilirdi. Otelden otele İspanya'yı kısa sürede gezen bazı İngiliz ziyaretçiler. Madrid ve Barselona'daydım. Böyle şeyler Barselona'da ise çok doğal görülüyordu. Can sıkan küçük bir nokta bozuk para bulunma-masıydı. Bina önceleri zengin bir burjuvanınmış.M. sansür edilen gazetelerin yarattığı tuhaf huzursuzluk ve ortalıkta hep silâhlı adamların bulunuşu. Sizinle aynı fikirde olmayanları «tasfiye» ya da «bertaraf» etmek İngiltere'de henüz tabiî karşılanmıyor.U. Gözüme çarpan bir yazıda. ilk tüfek atışlarını beklerken yakaladığım zamanlar oluyordu. tütün neredeyse yok olmuştu. on pesatadan küçük bütün banknotlar da çok ender bulunuyordu (*). Atholl Düşesi için tereyağı bulabildiklerini ümit ederim. oysa İspanyollar zeytinyağını ayrı ayrı. Tımarhaneye benziyor. pahalı kaçak sigaraların dışında. Sanki çok kötü bir ruh bütün şehrin üstüne yayılmış gibiydi.. böyle bir atmosferin temeli İngiltere'de yok.M. patronun beni komünist bellemesine aldırmazdım. milletin uçak diye takma isim uydurduğu o kocaman telden garip çerçeveye bağlanmış Arthur Clinton. P.O.. Bu sanatoryumda kalanların çoğu ya cepheden çürüğe çıkarılmış ya da kol-bacak kesilmesi gibi onları sonuna kadar sakat bırakan bir yara almışlardı. tüberküloz şüphesiyle cephe gerisine gönderilmiş 18 yaşındaki Stafford Cotman ve yamyassı olmuş kolu. Şeytan'ın tepesinden İsa'ya yeryüzü ülkelerini gösterdiği söylenen garip şekilli dağ (adı da buradan geliyor). Elinde on pesata ile bir kadın. tereyağı ve kahve kıtlığına rağmen yalnız «normal» ve nezih değil. Atholl Düşesi (17 Ekim 1937 tarihli Sunday Express'de) şöyle yazıyor : «Valencia. Kendi kendimi. Bunu aksettirmek zor iş.» Fakat. çünkü şu sırada. Zeytinyağı kıtlığı had safhadaydı. burada hâlâ ender görülen şeyler.» Şık otellerin dışında başka hiçbir şeye dikkat etmemek İngiliz seyyahlarına mahsus birşey. giydi. belki de herkes dememem gerekir. Tibidabo yakınındaki banliyödeydi: Barselona'nın gerisinde birdenbire yükselen. Herkesin bunu aynı sözlerle ifade etmesi çok tuhafıma gidiyordu: «Buranın havası -korkunç.O.şeker çok enderdi. Bir sürü başka İngiliz vardı. Siyasî hoşgörüsüzlük henüz İngiltere'de veri olarak kabul edilmiyor. on-santimlik madenî para ile ikibuçuk pesatalık banknot arasında hiçbir para birimi kalmamıştı. yani Kıt'a Avrupası siyasetindeki o gaugster-gramafon tipi. «Stalinciler» baştaydı. her «Troçkist»in tehlikede olması eşyanın tabiatı gere(*) Pesatanın satın alma gücü 4 peni kadardı. Kaldığım bütün oteller. Bütün bunlar bir yana herkesin korktuğu başımı za gelmedi —yeni bir sokak çarpışması çıkmadı— böyle bir gelişme olsaydı. Çeşitli yollardan ufak tefek siyâsî baskılar yapılıyor —bir maden kömürü işçisi olsaydım. Ka217 216 . Bu yüzden.'un sanatoryumlarından biri olan Maurin Sanatoryumumda kalıyordum. genel havada yolunda gitmeyen birşeyler olduğunu fark etmemiş görünüyorlardı. En yoksullar için bu. yarım düzine değişik amaçla kullanırlar. kadınların ayaklarına basmaya çalışarak eğleniyorlardı. Zeytinyağı almak için kuyruklarda ağaç olan kadınlara gözcülük etsinler diye dikilen atlı Güvenlik Askerleri bazan atlarını gerileterek. O zamanın kâbuslu atmosferini aktarmak kolay iş değil — devamlı olarak değişen söylentilerin.'un ve Anarşistler'in üstüne yıkılacaktı. aşırı derecede rahattı da. hiç kuşkusuz suç yine önceki gibi P. Gümüş piyasadan kaldırılmış ve henüz yeni para basılmamıştı. yiyecek kıtlığının daha da artması demekti.U. parçalanmış bacağıyla Williams.

M. derin bir huzursuzlukla yere uzandım. yeniden parmaklarımı kullanabiliyordum. Huesca'ya s'evkedilen birlikler bütün ulaşım şebekesini tekellerine almış ve herşeyi altüst etmişlerdi. Ben aşın derecede zayıf düşmüştüm. insanı bir hastaneden öbürüne dolaştırıyorlardı —Sietamo'ya. Barbastro'ya. İspanya'da kalıp başkalarının ihtiyacı olan yiyecekleri gövdeye indirmek bize fazla anlamlı gelmiyordu. Tuhaf bir işti bu —çeşitli kaslarımı ânî sarsıntılarla yukarı aşağı hareket ettiren bir dizi dikenli elektrik şoku yapıyorlardı ama iyi geliyordu galiba. bir daha hiç geri gelmemek üzere kaybolmuştu. her an yedekteki adamları çağıracak durumdaydılar. Monzon'a sonra terhis kâğıdımı damgalatmak için gerisin geriye tekrar Sietamo'ya. Bu. bir dizi karışık ve yorucu yolculuk mânâsına geliyordu.U. Elinde Doğu Ordusu Komutanı General Pocas'tan aldığı bir mektup vardı —Kopp'un «güvenilir bir kimse» diye tanımlayan bu olağan mektup. gıcırdayan tramvaylardan. milisi komutanlığında belgelerimi damgalatmam gerekiyordu. gazetelerde yalan dolan curcunası yaratmaktan başka hiçbir işe yaramamıştı. İngiltere'ye mümkün olabildiğince çabuk dönmek olduğuna karar verdik. isimlerimizi bile sormadan elimize tüfek ve fişekler vermeye başladılar.O. sütsüz çaydan. Ne var ki.rım hâlâ Continental Hotel'de kalıyordu. ama bizi hiçbir yere çağırmadılar. ama terhis olabilmek için cephe yakınlarındaki hastanelerden birinde bir sağlık heyetine görünmem ve Sietamo'ya giderek P. Sabahları kolumun elektrik tedavisi için hastaneye başvuruyordum. yağlı böreklerden ve sigara kıtlığından— İspanya denince aklıma gelen hemen herşeyden uzaklaşmak istiyordum. Yaralı oluşum zâten sinirlerimi bozmuştu -hep böyle olur sanıyorum— ateş altına gönderilmek ihtimali beni korkunç derecede kaygılandırdı. Kopp Savaş Bakanı ile konuşmak için Valencia'ya gitmek zorunda kaldı. hava baskınlarından. ağrım sızım da biraz azalmıştı. her zaman olduğu gibi yine biraz manana falan denildi. Kopp büyük bir neşeyle cepheden daha yeni dönmüştü.O.M. siperlerden. (Heyhat! Düşmedi! Hücum. merkezine gelir gelmez bizi bir sıraya dizdiler. makineli tüfeklerden. Aslında böyle düşünmenin belli başlı nedenleri bencilce şeylerdi. sonra güneyde bir çizgi boyunca Barbastro yoluyla tekrar Lerida'ya gittim. Cebimde hastane raporum duruyordu. Çok garip yerlerde uyuduğumu hatırlıyorum— bir keresinde hastane yatağında. ertesi sabah hastane raporumu meydana çıkardım ve terhis işlemimi yaptırmaya koyuldum. Olağan yöntemleriyle. Bizi bir kamyona doldurmuşlardı. sesim o zaman sandığımıza göre. ama ötekilerle gitmeyi pek öyle reddedemezdim. ben de genellikle Barselona'ya gündüzleri gidiyordum. Sietamo'ya gece yarısı vardık: P. doktorlar en iyi ihtimalle.U. Yine de. Barselona'ya geri gelmem beş gün sürdü. Bütün bu olanlardan uzaklaşmak için gitgide kabaran bir arzu duyuyordum. bir başka kere hendekte. siyasî kuşku ve nefretin dehşet verici atmosferinden. o da Valencia'ya gitmek üzere ayrılmıştı. yeniden savaşabilecek hâle ulaşmama kadar aylar geçmesi gerektiğini söylemişlerdi.) Bunlar olurken. Tarragona'da cepheye gidişini gördüğüm İtalyanlar Joca yoluna hücum etmişler. çok sayıda uçakla birlikte buraya otuz bin asker yığıyordu. Er geç biraz para kazanmanın yolunu bulmalıydım.) Benim Sietamo'ya hareket ettiğim 15 Haziran günü. Bu bir saldırı başlangıcına benziyordu. tıbbî yönden çürük raporu vermişlerdi. Genel Hastane'deki doktorlar bana. (Sivil hayatında Kopp mühendisti. ikimiz de yapılacak en iyi şeyin. ama büyük kayıplar vererek iki tank yitirmiş218 ierdi. korkunç bir arap saçma dönmüş. Fişek kutusunu yastık yerine başımın altına koydum. sonra 219 . Kopp'un dediğine göre şehir düşmeye mahkûmdu. silâhlı adamlarla dolup taşan sokaklardan. Tam çarpışmaların içinden çıkıp gelmişti ve artık Hues-ca'nm yakında alınacağını söylüyordu Hükümet Madrid cephesinden birlikler getirtmişti. ona istihkâm kısmında özel bir görev verilmesini tavsiye ediyordu.

gecenin yarısında aşağı düştüğüm çok dar bir bankta, birinde de, Barbastro'da belediyeye ait bir çeşit handa. Tren yolundan uzaklaşınca gelip geçen kamyonlara atlamaktan başka bir seyahat olanağı kalmıyordu. Yol boyunda saatlerce, bazan aralıksız üç dört saat, ağzına kadar ördek ve tavşan dolu çıkınlar taşıyan kederli köylü kümeleriyle beraber geçen her kamyona el sallayarak beklemek zorundaydınız Nihayet, insanlarla, ekmek so-munlarıyla ya da cephane sandıklarıyla tam tıka basa dolmamış bir kamyon denk düşünce, felâket kötü yollarda sarsıla sarsıla gitmeye başlıyordunuz. Hiçbir at, bu kamyonların beni hoplattığı gibi böylesine yükseğe fırlatmamıştı. Kamyonun tepesinde yolculuk etmenin tek yolu, bir araya toplanıp sıkı sıkıya biribirine tutunmaktı. Hâlâ bir kamyona yardımsız tırmanamayacak kadar zayıf olduğumu keşfedince kendimi hayli küçülmüş hissettim. Geceyi, Sağlık Heyeti'ni görmek için gittiğim Monzon hastanesinde geçirdim. Bana komşu olan yatakta sol gözünden yaralı bir Hücum Muhafızı yatıyordu. Dostça davranarak bana sigara ikram etti. Ben, «Barselona'da olsak, biribirimizi vuruyor olacaktık» deyince ikimiz de güldük. Cepheye yaklaşıldıkça genel havanın nasıl değiştiğini görmek çok tuhaf oluyordu. Siyâsî partilerin bütün ya da neredeyse bütün fena nefret duyguları buharlaşıp gidiyordu. Cephede bulunduğum sürece, bir kere bile, hiçbir P.S.U.C. taraftarının sırf P.O. U.M.'luyum diye bana düşmanlık gösterdiğini hatırlamıyorum. Bu çeşit şeyler Barselona'da ya da savaştan daha bile uzak yerlerde oluyordu. Sietamo'da bir sürü Hücum Muhafızı vardı. Bunlar özel olarak cephe için ye-tiştirilmemişlerdi; çoğu daha önceden ateş altında bile bulunmamıştı. Barselona'da caddelerin kralıydılar, ama burada ancak acemi asker quintos olabiliyor, aylarca cephede kalmış onbeş yaşındaki milis çocuklarla karışınca bozuluyorlardı. Monzon hastanesindeki doktor her zamanki dil-çekiştirme ve ayna-sokma işini yaptı ve aynı neşeli tavırla
220

sesimin suret-i kafiyede geri gelmeyeceğini temin ederek damgalı belgeyi imzaladı. Muayene olmak için beklerken ameliyathanede hiç uyuşturucu madde kullanılmayan korkunç ameliyatlar yapılıyordu —neden uyuşturucu kullanmadıklarını bilmiyorum. Ameliyatlar sürdü gitti, çığlık ardına çığlık geliyordu, ben içeri girdiğimde iskemleler çevreye fırlatılmış, yerde kan ve idrar gölcükleri oluşmuştu. En son yolculuğumun ayrıntıları belleğimde tuhaf bir açıklıkla duruyor. Geçen birkaç ay içinde olduğumdan daha çok gözleme yönelen değişik bir hava içindeydim. Yirmi dokuzuncu tümenin mührüyle damgalanmış terhis kâğıdım ve «işe yaramaz» ilân edildiğim doktor raporunu almıştım. İngiltere'ye dönmekte serbestim artık; bunun sonucunda, ilk olarak, kendimi İspanya'ya göz atmaya yetenekli hissettim. Barbastro'da bir gün geçirmek zorundaydım, çünkü günde yalnız bir tren kalkıyordu. Daha önceleri Barbastro'ya kısa kaçamaklı gözlerle bakmıştım —şehir bana düpedüz savaşın bir parçası olarak görünmüştü— gri, çamurlu, motoru gü-rüldeyen kamyonlar ve kılıksız askerlerle dolu, soğuk bir yer. Bu kere şehir, tuhaf bir biçimde, gözüme farklı göründü. Yollarda başıboş gezinirken dolambaçlı hoş caddelerin, eski taş köprülerin, adam boyunda fıçılarla şarapçı dükkânlarının, araba tekerlekleri, hançerler, tahta kaşıklar, keçi derisinden su tulumları yapan yarı yarıya yer altındaki dükkânların farkına vardım. Deriden tulum yapan bir adamı seyrederken, büyük bir ilgiyle, daha önce bilmediğim birşeyi keşfettim: bu tulumlar postu içlerinde olarak yapılıyor ve kıllar kazınmıyordu, demek gerçekte su keçi kılından süzülerek damıtılıyor-muş. Aylardanberi bunu içiyormuşum da, farkında de-ğilmişim. Şehrin gerisinde yeşim taşı yeşili sığ bir ırmak akıyordu. Öte yakada dimdik bir kayalık yar yükseliyordu, meydana getirdiği duvarın içine evler oyulmuştu, öyle ki yatak odanızın penceresinden doğruca otuz metre aşağıdaki suya tükürebilirdiniz. Uçurumun oyukla221

rında sayılamayacak kadar çok güvercin yaşıyordu. Lerida'da da eskilikten ufalanan evler vardı; çatı kirişlerine binlerce ve binlerce serçe yuva yapmıştı. Biraz uzaktan bakınca, yuvalarla kaplı duruşları rokoko çağından kalma süslü pervazları andırıyordu. Neredeyse altı aya varan bir süre boyunca böyle şeylerin gözüme hiç çarpmamış olması garipti. Cebimde terhis belgelerimle, kendimi yine bir insan, hattâ biraz da turist gibi hissetmeye başlıyordum. Hemen hemen ilk kez gerçekten — bütün ömrümce gitmeyi özlediğim— İspanya'da olduğumu anladım. Lerida'nın ve Barbastro'nun sakin arka sokaklarında, herkesin hayalinde yer eden İspanya'nın gelip geçici anlık görüntülerini yakalar gibiydim. Beyaz sierra'lar (dağlar), keçi çobanları, engizisyon zindanları, Arap sarayları, büklüm büklüm kıvrılan kara kara katır kervanları, gri zeytin ağaçları ve limon korulukları, siyah şallı kızlar, Malağa ve Alicante şarapları, katedraller, kardinaller, boğa güreşleri, çingeneler, serenadlar —kısacası, İspanya. Bütün Avrupa'da hayallerimi en çok çeken ülke buydu. Nihayet buraya geldiğim zaman da yalnız bu kuzeydoğu köşesini görmüş olmam hayıflanacak bir şey: o da karmakarışık bir savaşın ortasında ve çoğu kışa rastgelmek üzere. Barselona'ya döndüğümde geç olmuş ve ortalıkta hiç taksi kalmamıştı. Tamamen şehrin dışında kalan Maurin Senatoryumu'na gitmeye uğraşmanın hiçbir yararı yoktu, bu nedenle akşam yemeği için bir lokantaya girdikten sonra Continental Oteli'ne gittim. Babacan tavırlı bir garsonla, içinde şarap dağıtılan meşeden yapılmış bakır çemberli küçük testiler hakkında konuştuğumu hatırlıyorum. İngiltere'ye götürmek için bunlardan bir takım almak istediğimi söyledim Garson pek sevimliydi. «Evet, güzel bunlar, değil mi? Fakat bugünlerde böyle şeyler satın almak olanaksız. Kimse yapmıyor artık — kimse hiçbir şey imal etmiyor. Bu savaş— yazık!» Savaşın üzüntü duyulacak birşey olduğunda anlaştık. Bir kere daha kendimi turist gibi hissettim. Gar222

son bana nâzikçe, İspanya'yı sevip sevmediğimi, bir daha gelip gelmeyeceğimi sordu. Oh evet, İspanya'ya yeniden gelecektim. Bu konuşmanın barışçı niteliği, hemen arkasından olanlar yüzünden belleğimde çakılıp kalmıştır. Otele geldiğimde karım holde oturuyordu. Ayağa kalkarak, beni çarpan hayli ilgilenmez bir tavırla bana doğru geldi; sonra boynuma bir kolunu doladı, holdeki-lere gösteriş olsun diye yüzünde bir gülümsemeyle kulağıma fısıldadı : «Çık git!» «Ne?» «Buradan bir an önce çıkıp git!» «Ne?» «Burada dikilip durma! Çabucak dışarı çıkmalısın!» «Ne? Neden? Ne demek istiyorsun?» Beni kolumdan yakalamış ve merdivenlere doğru ilerlemeye başlamıştı bile. Aşağı inerken yarı yolda bir Fransız'a —ismini burada veremeyeceğim— rastladık. P O.U.M.'la hiçbir ilişkisi olmadığı halde bu felâketli dönemde bize çok dostluk göstermişti. Bana endişeli bir yüzle baktı. «Dinle! Buraya gelmemeliydin. Çabuk burayı terket ve birisi polise telefon etmeden biryerlere saklan.» Bak sen şu işe! Merdivenin sonuna geldiğimizde otel müstahdeminden P.O.U.M. üyesi olan biri de (sanıyorum müdürün bundan haberi yoktu), asansörde çaktırmadan, dökülen bir İngilizceyle hemen çıkıp gitmemi söyledi. Hâlâ neler döndüğünü kavrayamamıştım. Kaldırıma çıkar çıkmaz «Ne oluyor yahu?» diye sordum. «Duymadın mı?» «Hayır. Neyi duymadım mı? Ben hiçbir şey duymadım !» «P.O.U.M. lağvediliyor. Bütün binaları ele geçirdiler. Hemen herkes hapiste. Şimdiden bazı kimseleri vurdukları söyleniyor.»

223

Demek buydu başımıza gelenler. Konuşmak için biryerlere gitmeliydik. Ramblas yolundaki bütün kah-vehane'er polisle tıka basa doluydu, ama yan sokakta sakin bir kahve bulduk. Karım, ben uzaktayken neler olduğunu anlattı. Haziran'ın 15'inde polis Andrees Nin'i çalıştığı yerde anîden tevkif etmiş ve aynı akşam Hotel Faleön'a baskın yaparak, çoğu izne gelmiş milis olan, orada bulunan herkesi tutuklamışlardı. Otel hemen bir mahpushaneye dönmüş ve çok kısa bir zamanda ağzına kadar her çeşitten tutuklu ile dolmuştu. Ertesi gün P.O.U.M. kanun-dışı ilân edilmiş ve bütün dairelerine, kitaplıklarına, senatoryumlarma, Kızıl Haç merkezlerine vb. el konulmuştu. Bu arada polis ensesine el atabildiği P.O. U.M.'la herhangi bir ilişkisi olduğu bilinen herkesi tu-tukluyordu. Bir iki gün içinde, Yürütme Kurulu'nun kırk üyesinin hemen hepsi hapse atılmışlardı bile. Muhtemelen bir ikisi kaçıp saklandı, ama polis (bu savaşta her iki tarafın geniş bir biçimde uyguladığı) bir hile kullanıyor, ortadan toz olan adamın karısını rehine alıyordu. Kaç kişinin tutuklandığını anlamanın hiçbir yolu yoktu. Karım yalnız Barselona'da dörtyüz kişinin tutuklandığını duymuştu. O günden beri, tutuklu sayısının hattâ o sırada bile daha kabarık olduğunu düşünürüm. Üstelik, en garip tipler tevkif edilmişti. Bazı hallerde, polis, hastanelerden yaralı milisleri toplayacak kadar ileri gitmişti. Olanlar insanın kafasını bozuyordu. Bu allahın be-lâs. olay ne demekti? P.O.UM.'u lağvetmelerini anlıyorum, ama neden milleti tutukluyorlardı. Keşfedebildiğim kadarıyla bunun makul bir nedeni yoktu. Görünüşe göre, P.O.U.M.'un lağvedilmesinin geçmişe yürüyen (makabline şâmil) bir etkisi vardı; P.O.U.M. şimdi kanun-dışı olmuştu, böylelikle önceden üye olanlar da kanunu ihlâl etmiş sayılıyorlardı. Her zaman olduğu gibi, tutuklananların hiçbirine bir suçlamada bulunulmadı. Ama bu arada, Valencia'nm Komünist gazeteleri büyük
224

bir «Faşist oyunu», düşmanla radyo haberleşmesi, görünmez mürekkeple imzalanmış belgeler vb. hikayeleriyle yanıp yanıp tutuşuyordu. Bunlara daha önce değinmiştim. Göze çarpan şey şuydu ki, bu hikâyeler yalnızca Valencia gazetelerinde çıkıyordu; Barselona Komünist, Anarşist ya da Cumhuriyetçi gazetelerinde P.O. U.M.'un ilgasına dair tek kelime yoktu demekle bir yanlışlık yapmadığımı sanıyorum. P.O.U.M. önderlerine yöneltilen suçlamaların kesin özelliğini ilk defa, İspanyol gazetelerinden değil, bir iki gün sonra Barselona'ya varan ingiliz gazetelerinden öğrendik. O sırada, Hükümet' in ihanet ve casusluk suçlamasından sorumlu olmadığını, sonradan Hükümet üyelerinin bu suçlamayı yalanlayacaklarını bilemezdik. Biz yalnızca, belli belirsiz olarak, P.O.U.M. önderlerinin ve muhtemelen geride kalan hepimizin Faşistlerin paralı adamı olmakla itham edildiğimizi biliyorduk. Hapishanelerde insanları gizlice vurduklarına dair söylentiler dolaşıyordu. Bununla ilgili bir sürü abartma yapılıyordu, ama bazı şeyler kesinlikle olmuştur, Nin olayının böyle olduğuna hiç şüphe yok. Nin tutuklandıktan sonra Valencia'ya, oradan da Madrid'e yollanmıştı, vurulduğu söylentileri Haziran'm 21'inde Barselona'ya vardı. Sonradan söylentiler daha da belirli bir biçim aldı: Nin gizli polis tarafından hapiste vurulmuş ve cesedi sokağa atılmıştı. Bu haber, Hükûmet'in eski üyelerinden Federico Montsenys de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan alınmıştı. O günden bugüne Nin'i bir daha canlı olarak gören olmadı. Sonradan Hükümet çeşitli ülkelerin delegelerince soru yağmuruna tutulduğu zaman kemküm ettiler ve Nin'in ortadan kaybolduğunu, nerede olduğunu hiç bilmediklerini söylediler. Bazı gazeteler, Nin'in Faşist bölgeye kaçtığı yolunda hikâyeler uydurdular. Bunu kanıtlayacak hiçbir delil gösterilmemişti ve sonradan, Adalet Bakanı Jrujo, Espagne Haber Ajansı'nın kendi resmî communique(*)'
(*) Bölüm 11'de sözünü ettiğim, Maxton heyetinin raporlarına bakınız.

225

milis komutanlıkları. İleride bir zaman canlı olarak ortaya çıkmadıkça. Haziran ayının sonlarında 29. önderlerinin ihanetle suçlandığını. polisin alt rütbelerinde görülen bağımsız eylemlerdi. Tümen Komutanı General Jose Rovira Barselona'dan gönderilen bir grup polis tarafından cephe yakınlarında tutuklanmıştı. Dikkati çeken bir nokta. cephe gerisindeki gazetelerin kendilerine Faşist diye hakaret ettiğini bilmeden öldüler. Olaylarla ilgili hiçbir şey Barselona gazetelerinde çıkmıyordu (habire casusluk hikâyeleri uyduran Valencia gazeteleri Aragon cephesine ulaşmıyordu).U. Haziran'm 17'sinde falan tutuklanmışlar ve «hemen» arkasından Landan «sırra kadem basmıştı. Karım. belki çok önemli değildir. Bunun tipik örneği Kurt Landan ile karısının başına gelen olaydı.O. binleri buluncaya kadar. Nin kadar mühim bir siyâsî mahpusun kaçmasına izin verileceğini düşünmek. Önceden izin almaksızın önemli mevkilerdeki subayları tutuklamaya pek hevesliydiler.M. haberler cepheye ulaştığında böyle birşey olmadı.U. onların cepheye döndüklerinde haber götürmelerine engel olmaktı. cephede ben ya da bir başkası P. Çılgınca birşey. Barselona'dan yalnızca yüz mil uzaktaki Lerida'da kimse neler cereyan ettiğini duymamıştı.U. güneyde. Tutuklamaların çoğu kanunsuz yapılıyor. son derece zayıf bir ihtimaldir. Olayın nasıl gizli tutulduğunu düşündükçe hâlâ şaşıyorum.U. Bütün P. P. aylar boyu uzadı. cephedekiler aradan bir hayli zaman geçene kadar hiçbir şey duymamışlardı. ama olayın gizli tutulduğuna hiç kuşku yoktur. çünkü levazım kamyonları bir aşağı bir yukarı gelip geçiyordu. milislerin neler cereyan ettiğini öğrenmeleri hâlinde ise döğüşmeyi reddetmelerinden korkuluyordu. Fransa'da iken. Sonradan ne Savaş Bakanı ne de Polis Şefi Ortega'nın. Aslında. hiç kuşkusuz. siyâsî tutukluların sayısı. Polis Şefi'nin verdiği emirlerle serbest bırakılanların çoğu hapishane kapısında yeniden tutuklanıyor ve «gizli hapishane» lere taşınıyordu. gizlice partilerinin kapatıldığını. arkadaş ve akrabalarının hapse atıldığını bile söylemeden savaşa sürmek apayrı bir meseledir.O. Williams ve Stafford Coltman Maurin Senatoryumu'na baskın yapıldığında tutuklanmamışlardı. hapiste katledildiğini kabullenmek zorundayız. o da. bir çok arkadaşımızın başına neler geldiğini anlatmaya başladı. Polisin en azından başlangıçta bu eylemlerin savaş üzerinde yapabileceği etkilere hiç aldırış etmediği anlaşılıyordu. milisi hâlâ ayrı bir birimdi. Rovira'nm tutuklanmasından haberi olmadığı anlaşıldı. Kızıl Haç merkezleri ve benzer ör226 gütleri her zamanki gibi görevlerini yerine getiriyorlardı. Faşistler'i katmazsak.M. Arada geçen günler boyunca bir sürü insan. bundan sonra Adalet Bakanı kocasının ölmüş olduğunu bildirdi. Başkalarından öğrendiğime göre. 227 .O. ama gelip boğazıma düğümlenen bir ayrıntı var. Fakat.M. kanundışı ilân edildikten sonra tekrar İspanya'ya gelen John Mc Nair de öyleydi. Bütün bu olanların arasında. Adamları protesto için Savaş Bakanı'na bir heyet gönderdiler.O. neler olduğuna dâir bütün haberlerin cepheden uzak tutulmasıydı. Hernehâl ise. bunların en sonuncusu olmalıydı.» Aradan beş ay geçtiği halde.U. Barselona'ya izne gelmiş bütün P. sanıyorum. kısa bir süre sonra kadıncağız serbest bırakıldı ve hemen arkasından yeniden tutuklanarak hapse tıkıldı. Haziran'm 20'sinde. Huesca'ya saldırı başlıyordu. milislerinin tutuklanmasının bir nedeni de. karısı muhakeme edilmemiş ve kocasından hiçbir haber alamamış bir durumda hâlâ hapisteydi.sini tahrif ettiğini açıkladı. Kötü haberleri askerlerden saklamanın olağan bir politika olduğunu biliyorum. muhtemelen bir kural olarak kendi içinde haklıdırlar da. Bazı İngilizler ve daha başka yabancılar sınırı geçmişlerdi. Haziran'ın 15'inde benim birlikte cepheye gittiğim grup.M.'un lağve-dilişiyle ilgili hiçbir şey duymamıştık. Tutuklama haberleri sürdü gitti. Bu saklı tutmanın nedeni yeterince açıktır. Sizin de gördüğünüz gibi. P. birtakım insanları.M. Böylesi bir şey biraz zor affedilir. bir yerlerde saklanıyorlardı. Açlık grevine başladı.O.

bütün kitaplarımızı. Üstelik.O. memleketine dönmeye karkışırsa hapı yutmuş demekti. birkaç gece önce. okuyucularımdan bana gelen bir miktar mektubu da götürdüler. aylarca onun emri altında hizmet görmüş. hiç olmazsa şimdilik.M.M. oteldekiler bir yandan polise telefon ederken. Ama Kopp'u hapse götüren de bu budalaca saldırıyı ciddiye almamak olmuştu. Sayısız tutuklamalara rağmen. lütfedip bu açıklamamı bir özür dileme olarak kabul etsinler.U. Eşyalarını almak için Hotel Continen-tal'e gelmiş. Tabiatıyla Mayıs çarpışmalarında silâh taşımıştım. Bütün bunlara karşılık yaptıkları. Öfkelenmekle zaman kaybediyordum. polis onu tutuklamak için hiçbir harekette bulunmadı. Hotel Continen-tal'de kalmaya devam ettiği halde. savaşa âit bütün hatıra eşyalarımı ve bütün mektuplarımızı alıp götürdüler. adamı kolundan tutup zindana atmak oluyordu. Bana. George Kopp'u da tutukladıklarını duyunca.» anlaşılan Kopp Barselona'ya geri gelmişti: doğu cephesindeki istihkâm çalışmalarına komuta eden albaya Savaş Bakanı'ndan bir mektup getirmişti. Belçika'dan izinsiz ayrıldığı ve Belçika Or-dusu'nda yedek subay olduğu halde yabancı bir orduya katıldığı ve daha önceleri kanunsuz olarak İspanya Hü-kûmeti'ne cephane imal ettiği için kendisinin bilmem ne kadar yıllık hapis cezası birikmişti. Bu arada. geçmişini de biliyordum. üzerlerine görünmez mürekkeple yazılmış mesajlar olduğunu düşünmüşlerdir.'un lağvedildiğini biliyordu. Sonradan polisin Maurin Senatoryumu'nda bıraktığım bir kısım eşyalarıma da el koyduğunu öğrendim. ama bu cinsten birşeyin budalaca habaseti insanın sabrını taşırıyor. Bu tehlikeyi göze 229 . ama âcil bir askerî görevle cephenin yolunu tutmuş giderken. oteldeki odamızı işgal ederek arama yapmıştı: pasaport ve çek defterimiz dışında (o da bir talih eseri olarak). «Filân falanı götürdüler» lâfları sürüp gidiyordu. kendi gözlerimle gördüğüm gibi. milliyetini. bilmem kaç kere çarpışmaya katılmış ve bir keresinde yaralanmıştı. hep aynı «Falan filânı götürdüler». Kuşkusuz P. ama (tahminen) kırk elli bin kişi de öyle yapmıştı. Hemen herkesi kaldırıp götürmüşe benziyorlardı. 1936 Ekimi'nden beri cephedeydi. mahallî çarpışmayı önlemiş ve muhtemelen onbeş yirmi can kurtarmıştı. Geri kalanlar için. 228 Bu arada karımı «yakalamadılar». çocuğu yalan yanlış bir hikâyeyle oyalamayı becermişler. Bu durum beni iğrendiriyordu.ama kendi yoldaşları tehlikedeyken kendisinin güvenlik içinde olmasını istememişti. Bana gelince hemen saklanmanın bir yolunu bulmalıydım. Ortadan kaybolmaya çalıştığı anda hemen arkasına düşeceklerdi. Düpedüz İspanya'ya gelerek faşizme karşı döğüşmek için herşeyini —ailesini. afalladım : «Nee? Kopp mu? Ben onu Valencia'da sanıyordum. Karımın otelde kalmasının. alelade milis erliğinden binbaşılığa yükselmişti. son kitabımla ilgili mektup yazmış ve daha cevap alamamış olanlar bir rastgelir de bu satırları okurlarsa. tabiî adresleri de yanımda yok. günlük not defterimi. Hep söyleyip duruyorum : neden beni tutuklamak istesinlerdi? Ne yapmıştım ki? P. Belki de. ateş altına girmiştim. kendimin tehlikede olduğuna inanmam neredeyse olanaksızdı. Samimî bir arkadaşım olması bir yana. işini— feda etmişti. Karımı yem olarak kullandıkları çok açıkça görülüyordu. polisin kendisini tutuklayacak kadar budala olabileceği herhalde aklına gelmemişti. aylardır biriken bütün gazete kupürlerini (gazete kupürlerinin ne işe yaradığını sık sık merak eder dururum). sabahın köründe sivil giyinmiş altı polis. Kopp'un tutuklandığını duyduğumda çok öfkelendiğimi itiraf etmeliyim. U. daha emin olacağı besbelliydi. Tüm olanlar bana anlamsız görünüyordu. Bir bohça dolusu kirli çamaşırlarımı bile alıp götürmüşlerdi. o sırada karım aşağıdaymış.'un parti üyesi bile değildim. Bazılarına daha cevap verilmemişti.O. Mamaafih. şöyle adam gibi bir gece uykusuna da fena halde ihtiyacım vardı. sahip olduğumuz her bir vesikayı. Mayıs çarpışmaları sırasında.

Allahtan burası Almanya değil de İspanya'ydı. yazan milis kartımı.M. Bütün düşünebildiklerim bu kadardı.O. Sabırla bana işlerin ne durumda olduğunu açıkladı.M. U.M.almak ve otele gitmek istedim. Kafamda hiçbir doğru dürüst siyâsî düşünce kurmuyordum. çünkü muhtemelen polis 29'uncu tümenin P. belki de. Ama bir şans eseri. Ne yapıp ne yapmadığım fazla birşey farkettir-miyordu.U.O. Fakat.M. Besbelli. P. Gidebileceğim hiçbir yer.U. Mutlaka bir sürü karışıklık ve manana'lar olacaktı. Aslında ikimiz de. P.U. kanun polisin seçip belirlediği şey olup çıkmıştı. tehlikeli olan Polis Şefli-ği'ydi. Fransız Konso230 losluğu'nda.M. milisinde -görev almış olduğum gerçeği. Cottman ve Mc Nair de oraya geleceklerdi.O.'la ilişkimiz olduğunu sezdirmeden işleri yoluna koyabilirdi. Şimdi düşünmemiz gereken şey. herhalde saklamak zorundaydım. İngiliz Konsolosluğu belki de. Üzerlerinde 29'uncu tümenin damgasını taşıdıklarından. daha fazla İspanya'da kalmanın hiçbir mânâsı yoktu. P. bayrağıyla bir grup milisin fotoğrafını yırtıp atmaya zorladı beni. bunu o kadar az tahmin ediyorlardı ki. suçluların toplanması değil. üstelik kolumdaki sızıdan ayrı olarak sağlığım acınacak bir haldeydi. sırf ne olacağını görebilmek için burada kalmayı çok isterdik. bunlar şu günlerde insanın tutuklanmasına neden olan şeylerdi. Karım bunu dünyada kabul etmedi. bir kere içeriye girince bir daha ne zaman çıkacağınızı asla bilemezdiniz. bu kere de asker kaçağı diye yakalanabilirdim.M. Karım. U. İşte böylece karımla ayrıldık. Tanrı bilir — evleri polis baskınına uğramış— kaç kişi bu gece sokaklarda uyuyordu.U. Er geç hapse atılmak gün gibi aşikâr iken. Gerçekten.U. «Troç-kizm» suçlusuydum. İspanya'dan ayrılmadan önce pasaportumuzun üç ayrı yerde — Polis Şefliği'nde. Savaş ya da politikaya boğazıma kadar battığımda hep böyle olur— fizikî ra231 . ama bunlar olmazsa.O. ama bunun böyle bir toptan cadı avı ölçüsüne vardırılacağım asla beklememişlerdi. Sonuç olarak. ama becerisinden fazla birşey almamıştı.U. en olmayacak yerlerde uyumuştum. Fakat İspanyol hapishanelerinin dünya kötüsü yerler olacağını önceden sezmiştim (aslında benim tahayyül ettiğimden çok çok daha kötüydüler). İşler olurken hiç böyle şeyler düşünmem zaten. İspanyol gizli polisinde kısmen Ges-tapo ruhundan birşeyler vardı. Yapılacak tek şey sesimi kısmak ve P.M.M.M. Ertesi günü İngiliz Konsolosluğu'nda buluşmayı kararlaştırdık. bizim P. Kuşkusuz önderleri ergeç partinin lağvedileceğinin farkındaydılar. sınıra listeden önce varmayı başarabilirdik.O. Karım otele döndü.'un lağvedilişine dek hergün P.O. Pasaportlarımızı yoluna koymak muhtemelen birkaç günümüzü alacaktı. Somurtkan ve canı sıkkın olduğumu hatırlıyorum. biçimindeki İngiliz anlayışına sarılmanın bir yararı kalmamıştı. Kanuna bağlı kaldıkça emniyettesin demektir. Fakat terhis kâğıtlarımı. Bu.O.O. üzerinde büyük harflerle P. hapse atılmam için yeterli bir nedendi. Beş gündür yollarda bitkin düşmüş. yabancı «Troçkist» zanlılarının bir listesi vardı ve çok muhtemeldir ki. önceleri banka olan Yürütme Kurulu Binası'nda bir sinema inşa ettiriyorlardı). düpedüz bir terör dönemiydi.'un hemen hiç yeraltı örgütü kurulmamıştı. Katalon Göçmen Dairesi'nde— damgalanması gerekiyordu. Belirli bir eylemin suçlusu değil. bir de geride dalgalanan P. Fiilen. sığınabileceğim hiçbir ev yoktu. bu bile tehlikeliydi.'a bağlı olduğunu biliyordu. aslında her devrimci örgütün sahip olması gereken buluşma ve saklanma yerleri yoktu. bizim isimlerimiz de bu listedeydi.O.U. binalarında-ki değişiklik işlerine devam ettiler (öteki işlerin yanısıra. ben de kendime yatacak bir yer arayarak karanlıkta başıboş dolaştım durdum. İspanya'dan çıkmanın bir yolunu bulmaktı. Kuşkusuz. Geceyi yatakta geçirmeyi çok arzuluyordum.'la bir ilgim olduğunu gizlemekti. kolum felâket ağrıyordu ve şimdi de bu aptal herifler orada burada peşimda koşuyorlardı —bunların yüzünden sokakta yatmak mecburiyetindeydim. Ceplerimdeki evrakları karıştırdık.

'un kitap rafları boşaltılmış. neyse ki ılık bir geceydi de birkaç saat uyuyabildim. Sonradan. göz232 lerini dört açmazlarsa. Sonra. hâlâ cephenin çamuru ve pejmürdeliği içinde. Bir sürü yol yürüdüm.O.U. tuhaf bir görüntü ile karşılaştım: bir sıra milis.O. P. P.U. alelade polis ve —sayılarını artık Tanrı bilir— sivil giyimli casusla ağzı233 .U.U. milisi saklanmak ya da hapse girmekten birini seçmek zoiundaydı— cephe hattında dört beş ay geçirdikten sonra hiç de sevimli bir karşılama değil. Yarı karanlıkta etrafı karıştırdım ve uzanabileceğim bir çukur buldum. Önceki gün cepheden döndüklerinde P.hatsızlığım dışında hiçbir şeyin bilincinde değildim ve şu Allanın belâsı saçmalığın bir an önce sona ermesi için derin bir arzu duyuyordum.O. milisleriydi. doğrusu. berberlere. binalarındaki kırmızı bayraklar indirilmişti. çok yakın bir gelecekte zincirlerinin yerine takılacağını söylemek geldi.M."a karşı bir karikatür —gerisindeki faşist bir yüzle maskeli birisi— yapıştırılmıştı.M. Bir kabuktan ibaret kalmıştı. içlerinden birini tanımıştım. Ramblas'nın aşağısındaki ilân tahtasına da P. Gerisin geriye şehrin merkezine doğru yürümeye başladım. zanlılarına kucak açan —ya da hiç değilse yataklık etmesi muhtemel— her ev gözetleme altındaydı. moloz yığınlarını çevreleyen çatısız dört duvar. Hava baskınlarına karşı yapılmış bir sığınağı denedim. Geceleri avlanmaya çalışılan kaçaklar olmamıza karşın gündüzleri neredeyse normal bir yaşam sürdürüyorduk. Bunların kim olduklarını biliyordum —hattâ. M.M. ama tam işler karışık iken yalnızca olayın dışında kalmak istiyorum— pespaye bir özellik belki de bu.'un lağvedildiği haberi ile karşılaşan ve evlerine baskın yapıldığı için geceyi sokaklarda geçirmek zorunda kalan P. Berber dükkânında bahşiş vermenin yasaklandığını açıklayan Anarşist ilânının hâlâ duvarda asılı olduğunu görmek tuhafıma gidiyordu. iskelenin yanında. Dışarıda uyuyunca insan hep güneşin ilk ışıklarıyla uyanır. Bu günlerde Barselona'ya dönen her P. ama Barselona'daki kahvehanelerin hiçbirisi dokuzdan önce açılmaz. Hücum Muhafızları. Merkez Hastanesi dolaylarında bir yerlere vardım. herhangi bir yabancının gelmesi hâlinde otel idaresinin hemen polise haber vermesi emredilmiş olduğu için bir otele ya da pansiyona gitmek olanaksızdı.U. Yıkık duvar yığınları yan gelip yatmak için hiç uygun olmuyor. P. Carabineros'lar. Herşeye burnunu sokan birtakım polislerin gelip de evraklarımı aramayacakları bir yer bulup uzanmak istiyordum. O. küme küme Güvenlik Askerleri kapılara birikmişti. Plaza de Cataluna'nın köşesindeki Kızıl Yardım Mer-kezi'nde polisler pencerelerin çoğunu kırarak kendilerini eğlendirmişlerdi. 14 Barselona gibi bir şehirde polis tarafından aranılan bir kimse olmanın en kötü yanı.O. Bu da düpedüz. Caddeler Güvenlik Askerleri.O.M. ayakkabı boyacıları için konulmuş sandalyalara bitkin bir halde yayılmışlardı. Ramblas'nın en dibinde. devrim sırasında içi dışına çıkmış ve yakılmış bir kilise harabesine rastladım. ama daha yeni kazıldığından her yanından su sızıyordu.M. Öbür yandan gündüz vakti Barselona gibi büyük bir şehirde hayli emin sayılırdınız. yerlerinde Cumhuriyetçi bayraklar dalgalanıyordu. heryerin çok geç açılmasıdır. İçinde bulunduğumuz durum hayli tuhaftı. Bir fincan kahve içebilmek ya da berbere girip traş olabilmek için saatlerce bekliyordum.U. İçimden.O. İlânda «devrim zincirlerimizi parçaladı» diyordu. geceyi dışarıda geçirmek anlamına geliyordu. olayların önemini kavrayabiliyorum.U.M.

garsonların sizi tanımalarıydı. normal görünmeyi becerirseniz dikkati çekmekten kurtulurdunuz. en iyisi zindan denebilirdi. Üstünde bir gömlekle dolaşıyordu —ceketsiz kaçmak zorunda kalmıştı— ve hiç parası yoktu. binaları yakınlarında dolaşmaktan. Karımla İngiliz Konsolosluğu'nda saat onda buluştum. P. O gün ve ertesi günü umumî hamamlardan birinde yıkanarak bir hayli vakit geçirdim. yüzyıla gitmek zorunda kalırsınız. her nasılsa. Ancak. Fakat İspanyol hapishanelerin ne mene şeyler olduğunu -siyâsî suçlular için hapishane haline getirilmiş yerleri— gördükten sonra hasta adamların. o sıralar herkesin inandığı şeydi. (Aradan aylar geçince. Smillie'nin ölümü öyle kolayca affedebileceğim birşey değildir..'un kurucularından biri) Faşistler'in elinde mahpustu ve o sırada kurşuna dizildiğine inanılıyordu.M..M. Söyledik. leri ilk şey Bob Smillie'nin öldüğü oldu.. ilk aklıma gelen Bob Smillie'nin vurulduğu oldu. temsilcisi David Murray'ın cesedi görmek isteği reddedilmişti. Güvenlik Askerleri'nin duvarda asılı duran kocaman renkli Maurin portresini nasıl alaşağı ederek tekmeyle parçaladıklarını anlattı. Maurin (P. İnsanlar uzanmak için bile yer olmayan odalara ağıla sokarcasma tıkıştırılıyor ve çoğunlukla bodrumlarda ve bunun gibi karanlık yerlerde tutuluyorlardı. Murray'a cesedini göstermemeleri. salt işgüzarlıktan olmuş olabilir. Sonradan ölüm nedeninin apandisit ol234 duğu bildirildi.. apandisit hikâyesi belki de doğruydu. —ben Barselona'dan ayrıldıktan— birkaç gün sonra polis umumî hamamlardan birine baskın yaparak bir sürü «Troçkist»i anadan doğma bir halde yakalamış. Anlatılanlar inanmazlık edemeyeceğiniz derecede birbirine uyuyor. İngiliz olsun.U.na kadar doluydu. ama o da ötekiler gibi sokağa atılmıştı. Asla abartmıyorum.. İnsanı.Bu hapishanelere.O. Mc Nair ve Cottman de az sonra geldiler. ama o zamandan bu yana geçen zamanda yanılmış olabileceğimi düşünüyorum. Cesur ve yetenekli bir gençti. hem üstelik İspanyol hapishanelerine ben de birkaç kere göz attım.P... Valencia'da bir hapishanede ölmüştü —nedenini kimse bilmiyordu. Günde iki tas berbat bir çorba ve iki parça ekmek gibi yetersiz yiyeceklerle besleniyorlardı. bunlar öyle her geçeni durduramıyorlardı. Ce-cedi hemen gömülmüş ve oradaki I. Bu hapishanelere âit hikâyeleri ben çok çeşitli kaynaklardan duydum. yiyecekler azıcık düzelir gibi olmuştu). daha sonra serbest bırakılan bir mahpustan da Smillie'nin hapisteyken hasta olduğunu kesinlikle öğrendik. Demek ki. İspanyol olsun siperlerde bir tek gün bile hasta olmadan üç ay geçirebilen tek kişiydi. Maalesef aynı fikir birçok kişinin aklına gelmiş olacak ki. ama yine de. Bob Smillie yalnızca 22 yaşındaydı ve benim hayatımda rastladığım bedence en sağlam insanlardan biriydi.O. geçici bir tedbir de değildi — bazan mahpusların dört beş ay gün ışığı görmeden kapatıldıkları da oluyordu. Bu banyo hikâyesi. Kuşkusuz... şunu söylemem gerekiyor. ne dereceye kadar iyi bakılmak şansına sahip olduğunu kavrayabilirsiniz. Faşizme karşı döğüşmek için Glasgow Üniversite'sini bırakıp gelmişti ve kendi göre235 . İngiltere'de bununla oranlanabilecek bir şey bulabilmek için.U. ta 18. Bu. Bu. kahvehane ve lokantalara gitmekten alakoyan şey. Ramblas'a çıkan yolun yarısında Maurin Senatoryumu'ndan tanıdığım yaralı adamlardan birine rastladım O zamanlar herkesin değiş tokuş ettiği gibi görülmez bir biçimde göz kırpıştık ve çaktırmadan caddenin daha yukarısındaki bir kahvehanede buluşmak için anlaştık. vakit öldürmek ve gözden uzak olmanın iyi bir yolu olarak pek hoşuma gitti. Maurin baskına uğradığında tutuklanmadan kurtulmayı başarmış. Sonradan ha-pise giren bir başka İngiliz arkadaşım da hapiste edindiği tecrübelerin «Bob Smillie» olayını daha kolay anlaşılır bir hâle getirdiği»ni yazıyordu.. sanıyorum.L. Böylesine sağlam insanlar iyi bakıldıkları takdirde genellikle apandisitten ölmezler. İspanya'da kodese tıkılmış herhangi bir siyâsî sanığa sorun isterseniz.

Kocaman ve kanlı bir savaşın ortasında bir tek bireyin ölümü üstünde fazla şamata etmenin faydasız olduğunu biliyorum. Birbirimizin yanından sanki tümüyle yabancı iki insan imişiz gibi geçip gittik. Yaşı onikiyi geçmeyen bir oğlan çocuğu da göze çarpıyordu. birini koltuk değneklerini almadan hapishaneye getirmişlerdi. benim için felâket olacaktı. «Kurşun» kelimesi içime 237 . O akşamüstü karımla ben Kopp'u ziyaret ettik Iniommunicado olmayan mahpusları ziyaret edebiliyordunuz. tamtakır eşyasızlık —yalnızca taş bir zemin. Şimdi ziyaret saati olduğundan ortalık kımıldanamayacak kadar insanla dolmuştu. Duvarlara Visca POUM! «Viva la Revolucion!» ve benzeri devrimci sloganlar karalanmıştı. Bu. hâlâ çizgili kadifeden pantolon giydiği ve bundan ötürü milis olduğu anlaşıldığı için. Burası aylardır siyâsî tutukluları hapsetmek için kullanılagelmişti. ama onu sınırda yine de tutuklamışlardı. bütün bunlara karşılık yaptıkları şey. Neşeyle. Kalabalık bir caddenin ortasına düşen uçak bombası. Burası. Mahpuslar arasında Maurın Senatoryumu'ndan getirilmiş yaralılar da vardı. bir sürü siyâsî zulüm ve işkenceden daha çok acı doğurur. bir sıra ve yırtık pırtık birkaç battaniye— ve pencerelere takılmış paslı demir kepenklerden sızan bulanık bir ışık. hepimizi kurşuna dizecekler sanıyorum» dedi. görme iznini güçlük çıkarmadan verdiler. Mavi üniformalı muhafızlar vızır vızır dolaşıyorlardı. yüzyılın namlı İngiliz zindanlarına benziyordu: buram buram pis kokular. ama hayalî bir suçlama nedeni bile olmadan sırf işgüzarlık olsun diye kodese atılmak ve yalnız başına ölüme terkedilmek. Tazerenkli tombul yüzü her zamanki gibi görünüyordu. 18. Herbiri kırkar metre karelik iki odaya yüze yakın adam tika basa doldurulmuştu. Mahpuslar arasında Halk Ordusu üniforması taşıyan bir başka subay daha vardı. yine de bir iki kereden fazla gitmek güvenceli değildi. hattâ traş olmayı bile becermişti. bu pis yerde üniformasını temiz tertipli tutmuş. bu jest hayli acıklı oldu. yine aynı biçimde göz kırpıştık. Bizi çelik kapılardan içeri götürür-lreken cepheden tanıdığım bir İspanyol milisi iki Güvenlik Askeri arasında dışarı çıkarılıyordu. Bu adamı aylarca tanımış. Boğuşarak birbirlerinin yanından geçerken karşılıklı se-lâmlaştılar. Fazla adam tanımak. Polis gelen gideni gözlüyordu. onunla aynı sığmağı paylaşmıştım. ama şimdi yapılabilecek başka bir-şey de yoktu. şimdiden bir çok kişinin basma gelmişti. Gözleri benimkilerle karşılaştı. birkaç gün önce vatanına dönmek üzere yola çıkan Amerikalı bir milisti. anlaşılan artık çocukları da tutukluyorlardı. İkisinin bacakları kesikti. aşırı anlamsızlığı oluyor. Hapisteki erkekleri için getirdikleri zavallı çıkınlarından yiyecekler çıkaran kadınlar görüyordunuz. gerçekten. evraklarının hepsi usulüne uygundu. Kopp'un morali mükemmel görünüyordu. cephedeki görevini kusursuz bir cesaret ve şevkle yerine getirmişti. yaralandığımda benim cephe gerisine taşınma236 ma yardım etmişti. Kopp incommunicade değildi. «Eh. — bu bambaşka bir mesele. Bağırıp çağırmalar kulakları sağır ediyordu. Böyle bir şeyin —Smillie'nin olayı istisna olmuş olsa bile— nasıl olup da zaferi yakınlaştırabileceğini göremiyorum bir türlü. İnsanların uygun sağlık tertibatı olmadan biraraya tıkıştırıldıkları zaman çıkan iğrenç kokular burnunuzun direğini kırıyordu. insan vücudu yığınları. muhtemelen. Bir çarpışmada ölmeye evet — böyle bir şey normal karşılanır. oğlanı hapse atmak ve sahipsiz hayvanlar gibi ölmesine göz yummaktı. hapishaneye çok ziyaret yapınca «Troçkistler»in arkadaşı diye damgala-nırdınız ve muhtemelen sizin sonunuz da hapis olurdu. Hemen hepsi emekçi sınıfın en fukaralarındandı. İçerde ilk gördüğümüz kişi. Sözüm ona hapishane denilen yer. Böyle bir ölüm olayında ise insanı hiddetlendiren şey. Korkunç birşeydi bu. tek ayak üstünde sekip duruyordu. bir dükkânın bodrum katıydı.bildiğim kadarıyla. Kopp dirseğiyle kalabalığı dürterek yanımıza ulaştı.

U.O. zaman akıp gidiyordu ve muhtemelen bir insan için ölüm kalım meselesiydi. titreyen sesimle söylediklerimi gürültüden kendim bile duymuyordum. gelip giden esrarlı adamlar. bu merdivenden yukarı çıkan. Daha sonra. aradığım ofisin bunlardan hangisi olabileceğine dâir kimsenin en ufak bir fikri yoktu. neler hissettirdiği belleğimde canlı olarak duruyordu. Fakat. o da mektubun kendisine yazıldığı su238 baydı. böyle resmî bir mektup Kopp'un iyiniyetini (bo-na fides) kanıtlardı. Herşey. Fakat iş. Kopp tutuklandığında elinden alınan evraklardan bahsetmeye başladı. yarına kadar Tanrı bilir mektup nerede olacaktı — imha edilmiş ya da sanıklar birbiri arkasından tutuklanınca ortaya yığılan evrakların kargaşasında bir yerlerde kayıp edilmiş olabilirdi. mektubun varlığını ispatlamaktı.M. Konuşmanın büyük ağırlığını karıma bıraktım.bir çeşit ürperti verdi. Sonra domuz yemine benzeyen yiyeceklerinden söz etti. muazzam bir düzmece muhakeme yapılacağını ve arkasından önder «Troçkistler»in katledileceğini haber ediyordu.U. her katta yüzlerce ofis odasıyla kocaman tavşan kümesi gibiydi. Geri ali-nabilse herşey çok farklı olabilirdi. Kopp bunu düşünmüş ve hapishaneden kaçırarak postalamamı istediği bir mektup yazmıştı. Albayın kendisini görmedim. Neyse ki. Çünkü yapılabilecek hiçbir şey yoktu. biz bir yiyecek paketiyle sigara getirmeyi akıl etmiştik. fakat onun yardımcısı ya da sekreteri olan şık üniforması içinde büyük ve şaşı gözlü bir subay 239 . Her neyse. P. bazıları ise ürkek mahpusları döverek eğleniyor-larmış. şahsen gidip o adamı görmek daha çabuk ve daha emin olurdu. iskelenin aşağısında Savaş Bakanlığı'nda idi. her yere dağılmış kâğıtlarıyla karmakarışık ofislerin açık kapılarından içeri göz atmalar ve trkırdayan daktilolar. Yardım edemeyeceğimizi bile bile arkadaşlarınızı hapiste görmek çok korkunç birşey. Albayın bürosu. Terhis kâğıdımı suratına doğru salladım. ama «kâğıt» ların anlaşılmayan sihri ile büyülenerek geçmeme izin verdi. buna biraz da şaştım ama lâf anlatacak birini bulabildim. Polis bunu ele geçirmiş ve geri vermeyi reddetmişti. Ejercito de Este!» Millet gülümsüyor ve zarif bir tavırla omuzlarını silkiyordu. uzun bir aramadan sonra bir taksi buldum. P. Savaş Bakanı ve General Pozas'ın tavsiyesini taşıyan. zarf Polis Şefi'nin bürosunda açıldığı taktirde alçağın biri tarafından imha edileceğine muhakkak gözüyle bakılabilirdi. şu merdivenden aşağı inen sonu hiçbir yere çıkmayan koridorlar boyunca döndürdüler beni. Zamanın herşey olduğunu biliyordum. Daha yenilerde vücuduma bir kurşun girmişti. Durmadan tekrar ediyordum: «El Coronel . O sırada. Şimdi saat beş buçuk sularıydı. mektubun hâlâ Polis Şefi'nin bürosunda olduğu söyleniyormuş.jefe de ingenieurs. bu. merkezî bir avlunun çevresinde. İyi tanıdığınız bir insanın başına böyle bir-şey gelmesini düşünmek hiç sevimli olmuyor.M. oraya vaktinde vardım. Karımı Kopp'la bırakıp dışarı fırladım. Nin'in ölümüyle ilgili söylentiler daha yeni sızmıştı. Kâbus geçiriyormuşum gibi tuhaf bir duygunun içindeydim.' un ihanet ve casusluk ile suçlandığını hepimiz biliyorduk. buraya gelirken Kopp kendi ülkesinin yasalarını çiğnediğinden Belçika makamlarına başvurmanın bile bir yararı olmayacaktı. Kopp öbür mahpuslar arasından edindiği arkadaşları ve muhafızları anlattı bize: bazıları iyi adam-larmış. okuyamadı tabii. Merdivenlerden acele acele çıkarken kapıdaki Hücum Muhafızı uzun süngüsüyle yolumu engelledi ve evraklarımı görmek istedi. merdivenlerin basamaklarında bir aşağı bir yukarı koşup duruşum. Zaman akıp gidiyordu.O. muhtemelen albay bürosundan altıda ayrılırdı. İçeride. Aklına esen beni ayrı bir yöne gönderiyordu. Böyle birşeyin ne kadar mühim olabileceğini hemen anladım. besbelli ki.'un belli başlı adamlarının —bu arada Kopp'un da— vurulacağına kesin gözüyle bakıyordum. Onu bir ihtimal geri alabilecek bir tek kişi vardı. ve tabiî burası İspanya olduğu için. Savaş Bakanı'nın doğu istihkâm komutanı olan albaya yazılmış mektubu da bunların arasındaymış.

.M. Ama arkasından korktuğum soruyu sordu : «Bu Binbaşı Kopp — hangi birlikte görevliydi?» Müthiş kelime çıktı ağzımdan: «P.U. polis onu bir başkasıyla karıştırmış olmalıydı. İngiltere'deki Zinovyef'in Kızıl» Mektubu uydurmacasının hemen arkasından Süvari Kulübü'ne giderek Komünist olduğumuzu ilân etmeye benzerdi. ufaklık subay beni dinlemeye çalışmaktan halsiz düşecekti. Başka bir uzun duruş.M.!» Sesindeki çarpılmış dehşeti size aktarabilmeyi çok isterdim. en kötüsünden korkutucu görünüşlü bir hainler kalabalığı. gitgide kızışan bir konuşma oldu içeride.bekleme odasında benimle görüşmek için dışarı çıktı. kendimin de P. İçerde giderek daha gürültülü hale gelen bir konuşma duyuyordum. sesim neredeyse tümüyle kısıldı. Manana dedi — hemen itiraz ettim: Manana olmaz! Durum çok âcildi. En kötüsü.beni sabırla dinledi.M. olayı Kopp'un cepheye gitmesiyle ilgili görevinin çok âcil olduğu fikri etrafında yoğunlaştırıp duruyordum. Polisin mektubu vermeyi reddettiği açıkça anlaşılıyordu.. Kopp'un mektubunu hiçbir zaman geri alamayacaktık. omuz silkmeler.O.U. milisinde görev almıştınız?» «Evet» Adam döndü ve Albay'm odasına daldı. En sonunda.» «P.O. Acaba sesimin neden bozuk olduğunu düşünmüştür diye sık sık merak ederim — sarhoş olduğumu mu yoksa yalnızca vicdan huzursuzluğu duyduğumu mu sanmıştı. Evet.U. Buraya subayımınnamına gelmiştim —Bnb. Koyu siyah gözlerini baştan başa yüzümde dolaştırdı. Albaya yazılan mektup mahrem bir nitelikteydi ve gecikmeden bulunmalıydı. Kopp. Küçük subay önümde asker adımlarıyla sert sert yürüyordu.O. Subayın buna da aklı yatmış göründü. Fakat her tutuluşumda Fransızcaya kaçan İspanyolcamla anlattığım hikâye mutlaka pek tuhaf kaçmıştır. bu. vb.M.'a ne gözle bakıldığını hatırlamanız gerekir.O. Daha da kötüsü. Polis Şefi'nin bürosuna gidiyorduk. Seslerin öfkeyle yükseldiği duyuluyordu: sert sert hareketleri gözümün önünde canlandırıyordum.'un Alman- îar'dan para alan bir casus örgütü olduğuna bir iki gün için olsun inanmışlardı.M.» diye düşündüm. birçok kereler başını salladı ve söylediklerimi üstü kapalı bir biçimde onayladı.O. «Herşey mahvoldu. Küçük subay içeri girdi. Her neyse . Kopp'un şu sırada cephede olması gerekiyordu. sonra yavaşça: «Onunla cephede birlikte olduğunuzu söylediniz değil mi? Yani siz kendiniz de P. vb. Yol boyunca tek kelime konuşmadık. cepheye acele bir görevle giderken yolda bir yanlışlık sonucu tutuklanmıştı.. masanın üstüne yumrukların inişi.. uzun. milisinde. sonunda yalnızca bir çeşit vahşi hırıltı çıkarabildim. her nasıl olduysa. Casus umacılığı doruğundaydı. Hikâyemi hızla anlatmaya başladım. üyesi olduğunu itiraf etmek zorunda kalmıştım. sonradan durumda en ufak birşey farkettirmedi. muhbirler ve her cinsinden casus takımı kapının dışında gezinip duruyorlardı. O sıralarda P. Yürüyerek yirmi dakika çeken uzun bir yol gittik. Polis Şefi'nin çalışma odasına geldiğimizde.M. Kopp'la birlikte aylarca hizmet görmüştüm.U.O. Açıkçası bu davaya bir bakmak gerekiyordu. şapkasını başına geçirerek sert bir tavırla kendisini izlememi işaret etti. besbelli polis ajanları. vb. subay yeniden gözüktü. Büsbütün kaybolacak diye ödüm kopuyordu. muhtemelen bütün iyi Cumhuriyetçiler P. Mektup yerine ile241 240 .U.U. hiç kuşkusuz hemen polise telefon ederek beni yakalattıracaklardı — çantada bir Troçkist daha! Bu korkularıma karşın. besbelli ki tutuklanması bir hata sonucunda olmuştu. subay görünebildi. Ufak bir zafer kazanmıştık. yüzü kıpkırmızı bir haldeydi ama elinde kocaman bir resmî zarf taşıyordu. Bunun en güçlü nokta olduğunu bildiğimden. Halk Ordusu'ndan bir subaya böyle birşey söylemek. yüksek karakterli bir subaydı. gerçekten bir yanlışlık olmuşa benziyordu.

yeri incelemişler. gereken soruşturmanın yapılacağını söyleyebilirdi. ama o kadar küçük değildi. öyle ya üzerlerinde birtakım mesajlar yazılı olabilirdi. Polis. İnanılmaz bir biçimde herşeyi didik didik ederek iki odayı da (odaya bitişik bir banyo vardı) aramışlar. buldukları tek kitap olsaydı kaderimizin mühürleneceği garantiydi. ama ufak bir örneği. hemen arkasından Stalin'in Troçkistleri ve Başka İki -Yüzlüleri Tasfiye Etmenin Yollan broşürünü bulmuşlar da. Bu. Daha başka söylenecek birşey yoktu. bizim tam Polis Şefi'nin kapısında. o sırada hâkim olan duyguyu anlamak gerekir — kuşku ve nefretin oluşturduğu korkunç hava. perdeleri bir elden geçirmiş. Çekmecelerinden birinde birkaç paket sigara kâğıdı görmüşler. elimi sıkmakla bana karşı iyi bir davranış göstermiş oluyordu. ama Kopp ne olacak diye sordum. haksız olanın kendim olduğunu görüyorum. Subay bana mektubun mutlaka yerine ulaştırılacağını vaad etti. kitaplarımızın hepsi de cabası. İşte zâten buna dayanarak. polis karımın otel odasını araştırdığı sırada oldu. pek öyle yirminci yüzyıla yakışmayan bir çeşit soylu insanlar. ama görmemiş olmam daha da iyi. bütün çekmece ve bavulları boşaltmış. Pek az İspanyol'da çağdaş totaliter devletin gerektirdiği lanet olası etkinlik ve tutarlılık vardır. benim ve benim gibi olan herkes için bir Faşist casusudur diye afiş tahtalarından bangır bangır öten duvar ilânları. Ve üstelik. Mein Kampf okuyan birinin Faşist casusu olması apaçık bir gerçekti. ancak. 243 . Gerçekten çok öfkelendiğim bir iki olay hatırlıyorum — her birinde de. Hitler'in Mein Kampf'ının bizde Fransızca çevirisini bulunca azgın bir kuşkuya kapılmışlar. Kopp'un neden tutuklandığını bilmiyorlardı. müsadere etmişler. Çöp sepetindekiler de dahil olmak üzere bütün kâğıtları. İspanya ile ilgili çok kötü anılarım var.tilmişti. çünkü sinirlerime hâkim olamayabi-lirdim. Bu hareketin bana ne kadar derinden dokunduğunu size olabildiğince yakından anlatabilir miyim bilmiyorum. Birinci Dünya Savaşı sırasında bir Alman ile herkesin ortasında el sıkışmaya benzerdi. bunlardan herhangibirinin her an çıkıp da benim polisçe «aranan» birisi olduğumu söyleyebileceği hatırlamalı. Hiç kuşkusuz. Serbest bırakılmasını sağlayamaz mıydık? Omuzlarını silkti. banyo küvetinin ve radyatörün altına eğilip bakmışlar. Bana yalnızca. altı adam içeri girmiş. geriye 242 baktığımda. ama herşey bir yana. bir dereceye kadar güven duymuşlar. Aslında. ama Kopp'un askerî üstleri onu hapisten çıkartacak durumda değillerdi. Ve işte o anda. Küçük subay bir an tereddüt ettikten sonra. insan İspanya'da Faşizmin bile. gevşek ve dayanılır bir biçim alabileceğini umuyor. muhbirlerin ev kışkırtıcı ajanların (agents provocateurs) oluşturduğu pis kalabalığın önünde durduğumuzu. Başka bir davaydı bu. tuhaf ve hüzünlü birşey oldu. araştırmayı malûm Ogpu ve Gestapo üslûbunda yürütmüş. İspanya'nın tipik özelliklerinden biri olduğu için kaydediyorum — en kötü şartlar altında İspanyollar'ın gösterdiği şimşek gibi parlayan. İyi. Bunu. birkaç gece önce. bana doğru geldi ve elimi sıktı. her kâğıdı teker teker incelemişler. tek tek her giysiyi yoklamış ve ışığa tutmuşlar. çok cömert. halıları kaldırmışlar. Eğer bu. Bütün bu işlerin hepsi iki saat sürmüş. hemen odanın çeşitli yerlerinde vaziyet almışlar — besbelli bunları önceden görüşüp anlaşmışlar. benim pek de öyle Faşist casusu olmadığıma hükmettiğini sanıyorum. Adamcağızın. göreli olarak. Her nasıl olduysa. Küçük birşey gibi görünüyor. biraz önemsiz görünse de. her yerde dolanan yalan ve söylentiler. Gelin görün ki. ışığı yakmışlar. Her paketi parçalayıp. bu araştırma işi pek ilginçti. âlicenaplık örneklerinden biri olduğu için. görebilmeyi pek isterdim. Duvarlara vurarak içinde birşey var mı diye bakmışlar. İkimiz de belli belirsiz başımızı eğdik. Bunun tuhaf. ama İspanyollar'a ilişkin kötü anılarım çok çok az. ayrılma zamanı gelmişti. Sabahın erken saatlerinde kapıya vurulmuş. Bunun için.

Barselona'daki çoğu Kiliselerden farklı bir yanı. hiç birşey. Cottman ve ben. Konuştuğum adamlardan biri bön. Tam tamamına beyaz Alman şarabı şişelerine benzeyen dört tane mazgallı kulesi vardı. Bütün bu dava bana pek saçma sapan görünüyordu. Arkadaşım Jorge Kopp'un hapiste clduğunu. Kafamdan silemediğim İngiliz anlayışıyla. Fakat aynı zamanda İspanyol'dular ve bir kadını yataktan kaldırmak onlar için yapılması biraz güç birşey oluyordu. Cafe Moka'nın önünden geçtik ( Güvenlik Askerleri hâlâ burada kuvvet bulunduruyorlardı) . İçimden birşey beni dürttü. Gece vakti aranılan suçlular. İşin bu kısmı hiç ses edilmeden atlanmış. Barselona'ya geldiğimden beri ilk kez katedrale bir bakmaya gittim — modern bir katedral ve dünyanın en biçimsiz binalarından biriydi. bütün öbür muhakemelerde olduğu gibi. Ömrümde ilk kez duvarlara yazı yazmaya başladım. hiç kimse fazla uyuyamadı. kahveye daldım ve tüfekleri omuzlarına asılı olarak tezgâha yaslananlardan birkaçıyla konuştum. Kopp'un yaptıklarını bazı yoldaşlarından duyduğunu söyledi: Kopp iyi adammış dedi. hantal görünüşlü bir adamdı. mutlaka ortaya çıkıp bu konuda tanıklık etmeliydiler. muhtemelen bu adamların kendileri Komünist Parti üyesiydiler. Üstelik. altına bile bakmamışlar. konuşma sırasında başını salladı durdu. trafiğin gürültüsünden sesimi duyamıyordu. Kurşuna dizildiyse (ki korkarım öyle oldu) mezar taşına şöyle yazmalıydı: bu bozuk düzenin bir parçası olan. üstelik Ispanyollar'a özgü bir belirsizlikle bunun nasıl öğrenilebileceğini de bilmiyorlardı. ona yiyecek göndermek bile olanak dışı kalmıştı. Çoğu zengin lokantaların koridorlarına elimden geldiği kadar büyük harflerle «Visca P. Fakat ötekisi başkaydı. biz Barselona'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra. «sanat değeri»nden ötürü buna dokunulmamıştı. terkedilmiş bir yapının kenarındaki uzun otların içinde yattık. Kopp yargılanırsa. yoktu. O akşam üstü karımla ben Kopp'u son kere görmeye gittik. böylece bütün operasyonun anlamı da hiçe iniver-mişti.O. çılgın bir varoluştu. gündüz gelince hâli vakti yerinde İngiliz turistleri oluyorduk — en asından. ama dürüst bir hareket gördüğünde bunu takdir edebilecek kadar insanlığını koruyan zavallı Güvenlik Askeri'nin buen chico'su! Sürdüğümüz hayat. muhtemelen Mayıs çarpışmalarıyla ilgili bir nedenle yargılanacağını söyledim.M-!» yazdım. Mevsime göre soğuk bir geceydi. Bunun Ogpu yönteminin olağan bir özelliği olduğuna dünyada inanmam. Kendi arkadaşlarından hangileri Mayıs çarpışmaları sırasında burada görevliydi. devrim sırasında hasar görmemiş olmasıydı — denildiğine göre. tutukluluğu incommunicoda hale getirilmiş. suçlama uydurma kanıtlar üzerine kurulacaktı. 245 244 . Polisin hemen tamamıyla Komünist denetimi altında bulunduğunu hatırlamak gerekir. olağan üstü. O gece Mc Nair. Fakat o sırada bile bütün bunların bir yararı olmayacağını biliyordum. Allahaısmarladık demek ve bazı İspanyol arkadaşlara. kesinlikle hiç birşey. Bir fincan kahve bulabilmek için ortalıkta sürttüğümüz kasvetli saatleri hatırlıyorum. o sırada bulada vazife görmüş olanlar Kopp'un çatışmayı nasıl önlediğini ve bazılarının hayatlarını kurtardığını bilebilirlerdi. besbelli. O sırada karım yatakta yatıyormuş. Ram- yorduk. biten chico. ama bir türlü kendimi tehlikede hissedemiyordum. döşek somyanın arasında yarım düzine hafif makineli tüfek bulunabilirdi — yastığın altına saklanabilecek bir kütüphane dolusu Troçkist belgelerini saymasak da olur.U.bütün bu zaman boyunca yatağa hiç ilişmemişler. ona yiyecek ve sigara götürmeleri için para bırakmaktan başka onun için yapabileceğimiz. O gece. kanunu ihlâl etmedikçe kim-blas'dan aşağı yürürken. Bütün bunlar olurken ben gûyâ gizleniyordum. Anarşistle hazır fırsat ele geçmişken havaya uçurmamakla bir zevksizlik örneği veımişler— ama çan kulelerinin arasına kırmızı-siyah bir bayrak asıvermişlerdi. Buna rağmen dedektifler yatağa ellememiş. biliyorlar mı acaba diye sordum. Bilmiyorlardı.

Troçkistler»i topluyordu. üyesi ve dost bir adam olduğunu anladık. Perpignan'dan Cerberes'e gider247 . Kopp (eğer kurşuna di-zilmediyse) hâlâ kodeste. vb. mahpusluk şartlarının doğurduğu ciddî hastalıklar ve tıbbî bakım sağlanmaması. hâlâ cephede olanların dışında hemen hemen bütün tanıdıklarımız hapse atılmıştı. Kopp'tan. Şimdiki halde en güvenceli yol. herhangi bir suçu olmadığına pek çok kimsenin şahitlik edebileceğini. normal olarak sekiz buçukta falan kalkardı herhalde. pis mağaramsı yerlerde hapislik. Kopp'un izi. insanın saygıdeğer bulunması için proleter görünmesi gerekiyordu. Mc Nair. buralarda bizi tanıyan yoktu. Tren bir saat kadar geç kalktı. ne muhakeme edildi ve ne de bir suçlamaya maruz kalmadı. Neyse ki karıma zamanında haber verebildik. Polis.. Şehrin zengin mahallelerini arşınlar olmuştuk. İlk başlarda. bir banyo yapmak. bir ayakkabı boyatmak görünüşünüzde hârika değişiklikler yaratır. Tutuklamalar. birinci sınıf ve yemek vagonları vardı. Anarşistler'in hâlâ iktidarda oldukları sıralarda.. Sonunda. Hepsi aynı şeylerden bahsediyordu — karanlık. garsonlara pek İngilizvârî davranı-se seni tutuklayamaz inancı içindeydim. Olayın üzerinden altı ay geçtikten sonra ben bunları yazarken. Bize üç yataklı bir oda verirken polise haber vermeyi de unu-tuverdi. Her zaman olduğu gibi makinist fikir değiştirmişti. 246 Ertesi sabah karım otelden başarıyla sıvıştı. Onun başına gelenler. Ne kadar çabuk çekip gidersek o kadar iyi olacaktı. yüzlerce yabancı ve kimbilir kaç bin tane İspanyol'un başına gelenlerin aynıdır. bir traş olmak. Akşam saat yedi buçukta Poi't Bou'ya bir tren vardı. En azından. vb. ama bizi yemek vagonunda görünce saygıdeğer kişiler olduğumuza karar vererek tatmin buldular. kötü ve yetersiz yiyecek. aramalar hiç dur durak bilmeden devam ediyordu. merak ediyorum. baskınlar. Karımın önceden bir taksi çağırmasını. Cottman ve ben istasyonun kenarında küçük lokantada akşam yemeği yedik. Mc Nair'in tutuklanması için bir tevkif müzekkeresi vardı. Oteldekilerin çok dikkatini çekerse.. biz sınırı kazasız belâsız geçtik. Saat yedi sularında istasyona gittiğimde trenin gitmiş olduğunu keşfettim — yediye on kala kalkmıştı. Ertesi sabah erkenden kalkan başka bir tren vardı. Bütün bunları İngiliz ve Fransız bir sürü başka kaynaktan da doğruladım. bu mektup ya da herhangi bir başka şey etkili olmadı. Topu topu altı ay önce. Bir defterden koparılmış yapraklara titrek bir elyazısıyla yazılmış (parmaklarım hâlâ kısmen felçliydi).N. Açıkta geçirilen bir geceden bile sonra. yazdım. Herşeyin değişivermiş olması ne tuhaftı. hemen polise haber salacakları garantiydi. Trenin (İspanya'da böyle birşeyi ilk defa görüyorum). olabildiğince burjuva görünebilmekti. sonra çantalarını toplamasını. serbest bırakılan bir takım mahpusların Fransa'da postaya verdikleri bir iki mektup aldık. O hafta boyunca bizim yüzümüzden herhalde hayli yorucu günler geçiren İngiliz Konsolusu'nun sayesinde. Siyâsî bir zulüm tufanı (pogrom) sırasında sahip olunacak en tehlikeli fikirdi bu. İspanyolcası ise daha da dökülen bu mektubu okuyan oldu mu acaba. pasaportlarımızı yoluna koymayı becerdik.T. pahalı lokantalara gidiyor. vb. Çok yakın zamanlara kadar Katalonya trenlerinde tek tip vagon olurdu. geri kalanımız da sırada olmalıydık. çok âcil olarak cepheye gitmesi gerektiğini. En son olarak. ihtiyatlı sorularla lokantacının C. İki dedektif kompartmanlara gelip yabancıların isimlerini almaya başladılar. belirli zamanlarda mültecileri alan Fransız gemilerine bile çıkarak zanlı o. Beş gecedir ilk defa elbiselerimi çıkararak uyuyabiliyordum.takındığımız poz böyleydi. herhangi bir biçimde haberleşme olanağı bulunmayan «gizli hapishaneler»den birinde ortadan silindi. Bu zamanı Savaş Bakanı'na Kopp olayıyla ilgili uzun bir mektup yazarak doldurdum — Kopp'un hiç kuşkusuz bir hata sonucunda tutuklandığını. hesabını görmesini ve olabildiğince en son âna denk getirerek otelden ayrılmasını kararlaştırmıştık.

Perpignan'da ise durum tam tersiney-di — şehir. bütün farklı hiziplerin neredeyse Barselona' da olduğu gibi biribirlerini yediği Hükümet taraflısı partizanlarla tıka basa doluydu. Bir çok kereler kendimi hep aynı konuşmanın içinde buluveriyor dum: «İspanya'dan mı geliyorsunuz? Hangi tarafta çarpışıyordunuz? Hükümet tarafında mı? Oh!» —. benim terhis kâğıtlarımdan başka suç unsuru sayılabilecek herhangi bir şey yoktu ve beni arayan Ca-rabineroslar 29 uncu tümenin P. bir fincan çay içtik — aylardır taze sütle içtiğimiz ilk çaydı bu. Neticede İspanya'dan tam ucu ucuna sıvışabildiğimiz ortaya çıktı. bir süre dinlenmeye ihtiyacımız olduğunu düşünerek Banyuls'a trene bindik. Gitgide çoğalan bir biçimde İspanya'yı düşünüyor. keçi derisinden bir su tulumuyla Ara-gon köylülerinin içinde zeytin yağı yaktıkları minik bir demir lâmbadan ibaretti — bunlar Römalılar'ın iki bin yıl önce kullandıkları pişirilmiş topraktan kandillerin biçimine çok benziyordu — bunu harap kulübenin birinde bulup almıştım. bilmiyorum.» der demez çevreniz Fransız dostlarla doluyor ve garsondan gülücükler geliyordu. İspanya'da gördüklerimizi. kuşkusuz. makineli tüfekler. ama polisin yetersiz çalışması sayesinde isimlerimiz (Mc Nair'inki bile) listeye geçirilmemişti. önce olduğundan daha canlı bir hâl alıyordu. ve hayâl ediyorduk. Savaş içinde bir ülkeden gelip barış içinde topraklara ayak basıldığında yapılması uygun olacak ilk hareket ne olmalıdır. her nasıl olduysa eşyalarımın arasına sıkışmış kalmış. Şimdi işler tersine işliyordu.» Adam mübalâğa ediyordu. ama üzerimizde. Sonra hep birlikte 248 bir büfeye gittik. Yakanızı ve kravatınızı çıkarın. Gelin görün ki.ve arkasından insana batan bir sessizlik geliyordu.M. Her keresinde. İnsan ne zaman isterse canı çektiği kadar sigara alabileceği fikrine alışmama dek aradan hayli zaman geçti. tersine yaşadığımız şeyler yeniden üstünüze geliyor.M.U. İspanya'dan alabildiğim. Neyse ki. «İspanya'dan ayrılınca» Akdeniz kıyısında 249 . konuşuyor. adlarımız kayıtlı mı diye zanlılar listesine baktılar. İspanyol makamları bunu ilân etmekle azıcık erken davranmışlardı.O. Elimize geçen ilk gazetede Mc Nair'in casusluktan ötürü tutuklandığı haberini gördük. demek olduğunu anlamadılar.U. hiç de böyle birşeyler duymuyorduk. Bu sakin. Benim ilk yaptığım şey. Barselona'dan geldiğimiz anlaşılınca Banyuls'da pek fazla hüsnü kabul görmedik. burjuva görünmek tek kurtuluş yoluydu. bana aperatif verirken pek küçümseyici bakışlar fırlatıp duruyordu. Barselona'ya gidince onları boynunuzdan kopartır alırlar. Sınıra geldiğimizde Anarşist muhafızlar şık giyimli bir Fransız'la karısını sırf fazla burjuva göründükleri için geri çevirmişlerdi — sanıyorum neden buydu. tütüncülerin kapılarını demirlenmiş ve vitrinlerinde ürkütücü «No hay tabaco» yazısını görmeyi az buçuk bekliyordum.O. onlardan uzaktayız diye hemencecik unutamadık. Karımla ben. bombalar. bir tütüncüye koşmak ve ceplerime doldurabildiğim kadar puro ve sigara satın almak oldu. Devam ettiğim Café'deki garson Franco taraftarı bir İspanyol'du. propaganda ve entrikadan uzakta kendimizi derinlemesine rahatlamış hissetmeli ve hâlimize şükretme-liydik.ken benimle aynı vagonda yolculuk eden bir Fransız tüccarı büyük bir ciddiyetle bana şunları söylemişti: «İspanya'ya bu kılıkla gitmemelisiniz. yiyecek kuyruk-ları. «P. Mc Nair ile Cottman Paris'e gideceklerdi. Aylardır kendi kendimize. Sanıyorum Banyuls'da üç gün kaldık. Bu küçük şehir koyu Franco taraftan görünüyordu — hiç kuşkusuz bu durum. Böylece engellerden sıyrıldık. Pasaport bürosunda. ama Katalonya'ya ne gözle bakıldığını gösteriyordu bu. hâtıra eşyaları. balıkçı kasabasında. «Troçkizm» geri verilmeyi gerektiren bir suç değil. zaman zaman sınırı geçen Faşist İspanyol mültecilerinden ileri geliyordu. altı ay sonra yine Fransız topraklarındaydım. Hele kahvehanelerden birinde. Baştan aşağı her tarafımızı aradılar. Bu zaman tuhaf bir biçimde huzursuz geçti.

İçinde çok etkisiz bir rol oynadığım bu savaş. kimi sakat kalmış. Ruslar'ı. Yazdıklarımın bunları okuyanları çok yanlış yönlere çekmeyeceğini umarım. Ve sonra İngiltere — İngiltere'nin güneyinde muhtemelen dünyanın en yumuşak manzarası vardır. Gözlerimizle görmedikçe şeylerin kesinliğini bilebilmek çok zordur. su donuk ve dalgalıydı: rıhtım boyunca yüzen çöpler. Dışımda cereyan eden olayların bazılarını kaydettim. sütünüzü yarın sabah kapınızın eşiğinde 251 . Bunu. İnsana delilik gibi görünüyor. Serin bir havası. Japonya'da depremler mi oluyor. İspanyol savaşının bu dönemine âit herhangi bir başka kitap okuduğunuz zaman da yine aynı şeylere dikkat edin.bir yere gitmeyi. hepsinin üstünde. akıtılan kan ve insanların maddî ızdıraplarından tamamiyle ayrı olarak. hele geçtikten sonra trene binip de. Bu duygular. çoğalttı bile. fukara İspanya'dan sonra Paris bile neşeli ve refah içinde görünüyordu. herkeste hayat pahalılığı ve savaşın korkusu sabit fikir haline gelmişti. mermilerin insanın kanını donduran çatırtısı. Çin'de kıtlık mı var. inanılmaz uzaklıklara kadar yayılan dağlarda güneşin doğuşu. Böyle bir davada hiç kimsenin tamamiyle doğrucu olamayacağına inanıyorum. keşke ikimiz de öbürleriyle birlikte. Fransa' nın kuzeyine doğru geçtiğimiz her kilometrede çevre daha çok yeşil ve yumuşak oluyordu. yaptığım maddî hatalara ve olayların yalnız bir köşesini görmüş olmamdan doğan kaçınılmaz saptırmaya dikkat edin. Paris Sergisi de olanca hızıyla sürüyordu. kimi savaşta ölmüş.' ya'dan sürüp atmalarını dilerim. müthiş bir felâket olarak ortaya çıktı— sonucun mutlaka hayâl kırıklığı ve kuşkuculuk olması zorunlu değildir. kırmızı siyah bayraklar. ama bütün bu tecrübeler insanların dürüstlüğüne duyduğum inancı azaltmak şöyle dursun. bilinçli ya da bilinçsiz olarak herkes taraf tutarak yazar. kıçınızın altında yumuşak minderlerle tatlı tatlı. yeniden İspanya'da olmaktı. bombaların gürüldeyişi ve parlayışları. benim taraf tutuşuma. savaşı kazanmalarını ve bütün yabancıları —Almanlar'ı. kitabımın daha önce bir yerinde söylememişsem. bende hayli kötü anılar bıraktı. Bunun gibi bir felâkete şöyle bir göz atınca — İspanyol iç savaşı nasıl sona ererse ersin. Belki ga250 riptir. mantar parçaları ve balık barsaklan taşlara çarpıp duruyordu. İspanya'da geçirdiğim ayların benim için neler ifade ettiğini aktarmakta pek başarılı olamadım sanıyorum. deniz tutması duygunuzdan kurtulurken. Aslında yapabileceğimiz hiçbir şey olmamasına karşın. kimisi kodese tıkılmış olan milislerin yüzleri — inşallah çoğu yine güvenlik içinde. Şimdi. gülümsemeler ve yazıyla akta-rılamayacak seslerle karmakarışık bir hâlde. çayıra ve karaağaca dönüş. İspanya'ya giderken Paris'ten geçtiğimde şehir bana yozlaşmış ve kederli. hapis olup kalsaydık diyorduk. Bildiğim kahvelerin yarısı vergi ödeyememekten ötürü kapatılmış. Hiç kimseye bir yararı dokunmayacağını. yaşamanın ucuz olduğu ve Hitler'in adının duyulmadığı Paris'ten çok farklı görünmüştü. neyse ki Sergi'yi ziyaret etmemeyi becerdik. denizden esen devamlı bir rüzgâr vardı. ama şimdi burada can sıkıntısı ve hayâl kırıklığı içindeydik. Hepsinin talihi açık olsun. gerçekten bir yerlerde bir şeyler olduğuna inanmak güçtür. siperlerin kokusu. hattâ çok ciddî zararlar verebileceğini bildiğimiz halde. şimdi söylüyorum. İtalyanlar'ı— İspan. görüntüler. sağ ve esendir. İspanyol milislerinin yüzleri. sırf birşeyler yapmamız gerekir duygusuyla Banyuls'dan niyet ettiğimizden daha önce ayrıldık. Manş'ı aşarken. Meksika'da ihtilâl mi? Hiç tasalanmayın. ama ikimizin de istediği şey. yine de bütün bunları kaçırmış olmak istemezdim. ta Aralık ayında millet hâlâ devrim için inançla doluyken kışla avlusunda postalların çıkardığı sesler ve yiyecek kuyrukları. Barselona sabahlarının soğuk ve parlak ışıkları. sekiz yıl önce tanıdığım. Dağdan ve üzüm kütüklerinden. belki biraz balık tutmayı kurmuştuk. cephede tanıdığım ve şimdi Tanrı bilir nerelere dağılmış. ama bu olayların bende bıraktıkları duyguları anlatamam ki.

çepeçevre kenarları kalkık şapkalı işadamları. Orwell hayatta iken bu notlardan hiç. Ne var ki hastalıklı bünyem ve nisbeten az sayılabilecek askerî tecrübem hesaba katıldığında. çevreleri söğütlerle kaplı usul usul akan ırmaklar. o günlerde bu söylenen doğru değildi aslında. John Stra-chey'e başvurdum: o da aldı beni Pollitt'e götürdü.M milisine 1936 yılı sonunda katıldım. Uluslararası Tugay'a girip girmeyeceğimi sordu. EKLER İSPANYOL MİLİSLERİ ÜZERİNE NOTLAR1 George Orvıell P. söz etmemişti. siyasî açıdan güvenilmez biri olduğuma karar verdi ve herhangi bir yardımda bulunmayı reddetti Bir de bunlara ilâveten Anarşist tedhişi üzerine bir alay şey anlatarak gözümü korkutmaya çabaladı. sonra Londra'nın dış mahallelerinin koskoca barışçı yabanlığı. bu uykudan bombaların gürüldemesini duyarak yatağımızdan fırla-madıkça bir türlü uyanmayacağız.O. hududu geçemeyeceğimi söyledi —parti kartları herşeyi çok kolaylaştırdığı halde. ölümünden sonra Orwell'in evrakı arasında bulundu. belki de savaşırım diye muğlâk bir düşünce de vardı kafamda. mavi polisler — hepsi. Ben de neler olup bittiğini görmeden hiçbir şeye katılamayacağımı beyân ettim. Meydanı'ndaki güvercinler. kırmızı otobüsler. savaşmak hususunda pek bir kuşkuluydum. Trafalgar. karaağaçların yeşil kucakları. Katalonya'ya Selam'ı tamamlayıcı bir metin niteliğindedir. En nihayet. New Statesmen Cuma'ya çıkacak. birer duman ve sefalet lekesi olarak yeryüzü kıvrımının ötesinde kalmışlar. birisi bana. İşe girişmeden hemen önce. İngiltere'nin o derin ama çok derin uykusunda. Bir başkasına değil de bu milise intisap edişimin başlıca nedenleri şunlardı: İspanya'ya gitmeye gazete makalelerim için malzeme toplayabilmek amacıyla niyetlenmiştim. Burada İngiltere. Pollitt beni sorguya çektikten sonra. bana yardım etmeyi yeniden reddetti. tüyleri pırıl pırıl atların otlayıp düşüncelere daldıkları yüksek çayırlar. korkarım ki. . çamurlu nehrin üstünde yüzen tekneler. ama Paris'teki İs1) Bu notlar. yani Fas'a gidişinden önce yazılmadıkları söylenebi-lirse de. Sanayi şehirleri çok uzakta. Bunun üzerine. eğer çarpışmaya değer gibi görünürse. İspanya'dan ayrılışından sonra kaleme alındıkları açıktır. kriket maçlarını ve kraliyet ailesinin düğünlerini bildiren duvar ilânları. bu bölüm. Bunun yanısıra.bulacaksınız. eğer solcu bir örgütten tavsiye mektupları edinemezsem.U. ev bahçelerinde hezaren çiçekleri. Yazıldıkları tarihi kesinlikle saptamak son derece güçse de. benim çocukluğumda tanıdığım İngiltere'ydi: kır çi-çekleriyle karışmış demiryolu makasları. 1939'dan.

panya Sefareti'nden bir geçiş - belgesi temin etmemi öğütledi, ki öyle yaptım. İngiltere'den ayrılmadan hemen önce pek kuvvetli olmamakla birlikte kişisel bazı bağlantılarım olan Bağımsız İşçi Partisi'ne de telefon ettim ve bana bir nevi tavsiye mektubu vermelerini istedim. Barselona'daki John McNair'e hitaben kaleme alınmış bir mektubu Paris'e gönderdiler. Sınırı, pasaport görevlilerini ve herşeyi geçtiğimde, Anarşistler geçiş belgeme pek dikkat etmediler de, ânında teşhis ettikleri I.L.P. antetli mektuptan hayli etkilenmiş göründüler. Ben de tam bu sırada, hiç tanımadığım. McNair'in mektubunu meydana çıkarmaya ve P.O.U.M. milisine katılmaya karar verdim, İspanya'daki askerî birliklere şöyle bir göz atınca, bir asker olarak nisbeten esaslı bir eğitimden geçmiş olduğumu gördüm ve milise girdim. O günlerde, siyâsî partiler arasındaki farklılıkların, ancak İngiliz sol basınında işlenegeldiği ölçüde ve pek az farkın-daydım. Eğer ne olup bittiğine dâir doğru dürüst bir fikir sahibi olsaydım, muhtemelen, C.N.T. milisini seçerdim. Milisler, bu dönemde, olağan ordu esasına göre yeniden bir nizama sokulmakla birlikte, hâlâ milis kolları, milis bölükleri ve milis müfrezeleri düzeninde örgütlenmişlerdi. Milis bölüğü (centuria) yaklaşık yüz adamdan oluşan ve çoğu kez birinin etrafında kümelenen ve «bilmem kimin bandera» sı diye anılan bir birimdi. Bölük komutanının rütbesi aşağı yukarı yüzbaşıya denk düşüyordu, ama onbaşı ve er hariç, bunun altında doğru dürüst tanımlanmış bir rütbe yoktu. Barselona'da milisler rütbe şeritleri v.b. şeyler takıyorlardı, ancak bu nesneler cephede takılmak üzere "yapılmamıştı". Teorik olarak seçimle terfi ediliyordu ama subay ve astsubayların tâyini düpedüz tepeden yapılıyordu. Daha sonra da işaret edeceğim gibi, bu durum, fiiliyatta pek bir şey farkettir-miyordu. Milisin kendine has bir özelliği de insanın hangi bölüğe gireceğine kendisinin karar verebilmesi ve istediği anda bandera'sını değiştirebilmesiydi. O sırada

milisler ancak birkaç günlük, o da büyük ölçüde resmi geçit temrininden ibaret bir eğitimden sonra, çoğu zaman tüfekle doğru dürüst bir kez bile ateş etmeksizin cepheye gönderiliyorlardı. İspanya'ya, kafam İngiliz ordusunun kurallarıyla dopdolu olarak geldiğimden, milislerin disiplinsizliği beni şaşkına çevirmişti. Acemî erlerin disipline riayet etmelerini sağlamak, şüphesiz her zaman zor bir iş olmuştur; hele, siperlerin içine tıkılmış ve soğuk gibi hiç de âşinâ olmadıkları şeylerle başetmek mecburiyetinde iseler... Eğer silâh atışlarına alışma fırsatı bulamamışlarsa, mermiler onları fena hâlde korkutuyor ve bu panik de, disiplinsizliğin daha da artmasına katkıda bulunuyordu. (Sırası gelmişken, Faşistler'in patlayıcı mermi kullandıklarına dâir, sol eğilimli gazetelerde yayınlanan haberlerin çok zarar verdiğini söylemeliyim. Benim bilebildiğim kadarıyla, patlayıcı mermi diye bir-şey yoktu ve Faşistler de bu tür bir mermi kesinlikle kullanmıyordu.) İşin bidayetinde insanlar emirlere, a) Par-ti'ye sadâkatin cazibesiyle, b) kişilik gücüyle itaat ediyorlardı ve bendeniz ilk bir iki haftada kendimi adamakıllı sevimsiz hâle getirmiştim. Bir hafta kadar sonra, adamın biri ateş altında olduğu gerekçesiyle, belli bir yerde durmayı düpedüz reddediverdi. Kuvvet kullanarak emrime uymasını sağladım — bu şüphesiz yapılmaması gereken bir hatadır, hele bir İspanyol söz konusuysa, iki misli büyük hatadır Bir anda etrafımı, beni Faşistlik ile suçlayan adamlar sarıverdi. Muazzam bir tartışma çıktıysa da, milislerin ekseriyeti benden yana çıktı. Üstelik, milislerin benim takıma katılabilmek için kendi aralarında yarıştıklarını keşfettim. Bu olaydan sonra, birkaç hafta ya da ay, hem İspanyollar hem de cephenin bu kesiminde bulunan birkaç İngiliz arasında, bu türden münakaşalar tekrar tekrar patlak verdi: yani, disiplinsizlik üstüne, neyin nereye kadar haklı görülebileceğine ve neyin «devrimci» tavır olduğuna dâir münakaşalar. Fakat, genelde, milislerin toplumsal eşitlik ile bütünleşmiş bir disiplin fikrine sahip olmaları gereği üzerinde mutaba. 255

254

kata varıldı. Bir asker kaçağını ve itaatsiz bir milisi vurmanın savunulabilir olup olmadığı durmaksızın tartışılıyordu; bazısı asla cevaz vermese de, genelde, çoğunluk bunun doğru olduğuna kani oldu. Çok sonraları, Mart'ta filân, Huesca yakınlarında 200 kadar C.N.T. milisi anîden cepheyi terketmeye karar verdi. Tam beş aydır, cephe hattında bulundukları için, bu adamları ayıplamak son derece zordu. Ama, çok açıktır ki, böyle bir şeye müsaade edilemezdi; P.O.U.M. milislerine bu askerlerin üstlerine gitme ve onları durdurma emri verildi. Pek hoşuma gitmemekle birlikte ben de gönüllü oldum. Allahtan, kendi siyâsî komiserleri ya da başka birileri onları tekrar cepheye dönmeye ikna etti de, iş şiddete dökülmedi. Bu vak'a da uzun boylu münakaşa konusu edildi; ama çoğunluk, eğer gerekiyorsa, bir askerin tüfeğini aynı şekilde davranan bir başka askere çevirmeye hakkı olduğuna karar verdi. Bu dönem boyunca, yani 1937'nin Ocak - Nisan ayları arasında, disiplin meselesi hemen tamamiyle «devrimci bilincin yayılması» ile birlikte tedricî bir iyileşme gösterdi; şu ya da bu hareketin niçin lüzumlu olduğuna ilişkin bitmek tükenmek bilmeyen tartışmalar yoluyla. Subaylarla milislerin eşitliği konusunda herkes ifrat ölçüsünde titizleniyordu —hiçbir askerî unvan, tayınlarda farklılık vb. şeyler hoş karşılanmıyordu. Ve bu tavır, rahata ilişkin önemsiz değişikliklerin çok şeyi farkettirdiği cephede daha az gülünç görünmekle birlikte bazen gülünç olacak derecede ileri götürülüyordu. Milisler teorik olarak Halk Ordusu saflarına katıldıklarında bütün subayların ek ödeneklerini (yani, günde 10 pesatanın üstüne çıkan herşe}â) Parti fonuna geri ödemeleri beklendi, ve herkes de bunu onayladı. Ne var kî, bu işin fiilen gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyorum. Zira, P.O.U.M. milisi yeniden tanzim edilmeden, herhangi bir kimsenin resmen ek ödenek almaya başladığından emin değilim. Cephe hattına ilk geldiğimde, emirlere itaat etmeyenlere ceza veriliyordu. Zâten cephede bulunan adamları cezalandırmak çok güç bir iştir: çün256

kü, eğer onları öldürmeyecekseniz hâl-i hâzırda olduklarından daha da rahatsız etmek zordur. Olağan ceza iki saatlik nöbet idi; ki bu da, herkes aşırı derecede uykusuz kaldığından hiçbir anlam ifade etmiyordu. Arada sırada vurulanlar oluyordu Faşist hatlarını geçmeye teşebbüs eden ve casusluk yaptığı âyân beyân belli olan bir adam vuruldu. Hırsızlık ederken yakalanan bir milis, kurşuna çizileceği düşünülerek, geriye gönderildiyse de, ben vurulduğunu pek sanmıyorum. Askerî mahkemelerin bir subay, bir astsubay ve bir milisten oluştuğu farzediliyor. du. Ama, faaliyet hâlinde bir tek askerî mahkeme görmedim. Askerleri ziyaret etmek ve mümkün olduğunda bir tür siyâsî mükâleme yapmak üzere, Parti'den gönderilen siyâsî delegeler, muayyen zamanlarda cephe hattına geliyorlardı. Buna ilâveten, her centuria'nın kendi saflarında siyâsî temsilci adı verilen bir ya da birkaç adamı oluyordu. Bu adamların başlangıçta ne gibi bir işlev gördüklerini asla kavrayamadım — anlaşılan, işin bidayetinde yüklendikleri işleve daha sonra hiç ihtiyaç kalmamıştı. I.L.P.'nin gönderdiği İngilizler tarafından, ben de kendi centuria'mın siyâsî temsilcisi seçildim. Ama, o sırada siyâsî temsilcilerin bütün yaptığı iş, tayınlardan ve benzeri şeylerden şikâyet için komutanlığa gitmek, bir tür arabuluculuktu, ve bu nedenle, İngilizler için mesele, İspanyolca konuşan birkaç kişi arasından birini seçmekti. İngilizler subay seçme mevzuunda İspanyollar'-dan daha titizdi ve bir iki olayda, bir astsubayı seçimle değiştirdiler. Hattâ müfrezenin tüm işlerini intizama sokmak üzere, 5 kişilik bir komite de tayîn ettiler. Komiteye seçilmeme rağmen, şu anda, beş aşağı beş yukarı olağan usûllerle idare edilen bir ordunun bir parçasını teşkil ettiğimizi ve bu nedenle de bu tür bir komitenin hiçbir işlevi olamayacağını gerekçe göstererek, muhalefet ettim. Komitenin fiilen hiçbir önemli işlevi yoktu, ama arada sırada bazı ufak tefek meselelerin yoluna koyulmasına yaradığı da oluyordu. Genellikle zannedilenin aksine, P.O.
257

U.M. un siyâsî liderleri bu komite fikrine şiddetle karsıydılar ve bu anlayışın İngilizler'den İspanyollar'a sirayet etmesini engellemek istiyorlardı. İngilizler'e katılmadan evvel, bir İspanyol bandera' da birkaçhafta geçirdim. Bandera'ûaki toplam 80 adamdan 60'ı acemi askerdi. Bu haftalar boyunca disiplin meselesi büyük terakki kaydetti ve o tarihten Nisan ayının sonuna kadar, milis örgütünün bütününde disiplin, ağır ama hayii istikrarlı bir şekilde iyileşti. Nisan ayı geldiğinde herhangibir yerde resm-i geçit yapması gereken bir milis birimi, hâlâ, Moskova'dan ricat eden askerler gibi görünüyordu; ama bunun sebebi kısmen, milislerin sâdece siper muharebelerinde tecrübe sahibi olmalarıydı. Bu dönemde, emirlere itaati sağlamakta güçlük çekilmiyordu artık, ve kimsenin daha arkasını döner dönmez emrinin bir tarafa bırakılacağı gibi bir kaygusu kalmamıştı. Dışarıdan bakıldığında, milise has «devrimci» özellikler Mayıs ayının sonlarına kadar değişmeden kaldı, ama aslında belirli bâzı farklılıklar kendilerini belli etmeye başlamışlardı. Mayıs'ta bir müfrezeye [şimdi askerî takım anlamına geliyordu) komuta ettiğim sırada, genç İspanyollar bana «usted» diye hitap ediyorlardı. Bu hitabı kullanmalarını menettiğim halde, kelime her seferinde dönüp dolaşıp geri geliyordu; savaşın ilk aylarında istisnasız herkesin kullandığı «tû». kuşkusuz, fazla samimî bir kelimeydi ve Latin kökenli bir halka pek gayrı tabiî geliyordu. Mart ayında bıçak gibi kesiliveren birşey, Faşistler'e bağırılan devrimci sloganlardı. Siperler çoğu yerde Faşistler'in siperlerine pek yakın olmasına rağmen, Huesca'da devrimci sloganlar atılmıyordu. Zaragoza cephesinde düzenli olarak sloganlar bağırıli-yordu ve muhtemelen bu sloganlar o cephe hattında sayıları gün geçtikçe artan (cephenin 1.000 askerin tuttuğu bir kesiminde, bir ara haftada 15 kaçağa kadar yükselmişti) asker kaçaklarının da nedeniydi. Fakat, en genel hitap şekli olan Camcımda ve hepimizin eşit olduğu anlayışı, milisin yeniden düzenlenişine kadar muhafaza 258

edildi2. Halk Ordusu saflarına katılan ilk askerlerin de hemen camarada demeye başlamaları dikkat çekiciydi. P.O.U.M. ve P.S.U.C. milisleri arasında, Mart ayı başlarında ikincisini son gördüğüm tarihe kadar, disiplin ve insan ilişkileri açısından hiçbir fark yoktu. Genel bir örgütlenme pek çok derde deva olsa da, kimi zaman hiç gerekmediği ölçüde kifayetsiz kalabiliyordu. Bu savaşın çarpıcı özelliklerinden biri. askerlere iyi yiyecek temin edilmesiydi. Bâzı şeylerin tükenmeye başladığı 1937 Mayısı'na kadar, yiyecek her zaman iyiydi ve muntazam dağıtılıyordu, çok durağan bir savaşta dahi, düzenlenmesi zor birşeydir bu. Kimi zaman yoğun ateş altında yiyecek taşıyan ahçılar, askerlerin tayını işine kendilerini fena hâlde adamışlardı. Cephe gerisindeki yiyecek teşkilâtı ile köylülerin bu işe nasıl katkıda bulunduklarını görmek, beni cidden etkilemişti. Milislerin kıyafetleri zaman zaman yıkanıyordu ama çamaşır işi pek iyi ve muntazam yapılmıyordu. Posta servisleri iyiydi ve İspanya'ya gönderilen muazzam sayılardaki mektuplar Barselona yolunda biryerlerde yollarını şaşırmakla birlikte, Barselona'dan postaya verilen mektuplar hemen cepheye ulaşıyordu. Sağlık şartlarına riayet gibi bir fikir fiilen mevcut olmasa da, kuru iklim salgın hastalıkları önlüyordu. Cephe hattının 10 mil kadar gerisine gitmedikçe, lâfını etmeye değer bir tıbbî hizmet bulmak mümkün değildi. Ufak tefek yaralanma vak'aların-da bunun pek bir ehemmiyeti yoktu ama yine de bir sürü insan yok yere öldü. İlk başlarda siperler olağanüstü iptidaî idi, ama Mart ayında bir işçi taburu örgütlendi. Bu tabur çok etkin çalıştı ve cephe hattının hayli uzun kesimlerini süratle ve gürültü çıkarmadan inşa etmeyi becerdi. Mamafih, Mayıs ayı geldiğinde, cephe hattının düşmanın pek yakınında kurulduğu yerlerde bile irti2) 18 Haziran'da (cephenin çok gerisinde) Monzon'da bir doktorun imzaladığı tıbbî terhis kâğıdımda, benden «Yoldaş Blair» diye bahsediliyordu. [Yazarın dipnotu.].

259

Bu günlerde Hotchkiss marka makineli tüfeğin nasıl kullanıldığını ve mekanizmasını iyice bellemeye çabaladıysam da. Bu savaşta. bu işi yapacak emek gücü elde hazır olduğu halde.. Ufak bir örgütleme ile. kuşkusuz. düşmana 50 ilâ 100 yarda yakın olmaktan daha olumsuz etki yapıyordu. askerlerin hayatı hiç de gerekmediği kadar kasvet vericiydi. ve. zimmete biraz mal geçiriliyor ve adam kayırılıyordu. Levazım anbarlarına gelince. yaralıları ateş altında kalmaksızın geriye taşımak mümkün olmuyordu. milislerin bazen beş ay gibi çok uzun bir müddet cephede tutuldukları oluyordu. fazla birşey yapmak. cephe gerisindeki yolları tamir etmek için en ufak bir çaba gösteril-miyordu. iğrenç ve Nisana kadar dehşetli soğuk olan siperlerde dayanılmaz bir rahatsızlık içinde uyumaya çabalıyorlardı.U. çok daha can sıkıcıydı ve moral açısından.000 yarda uzaklıkta ise. ama askerler arasında kıskançlığa yol açıyorlardı Genç İspanyollar arasında bir ölçüde oğlancılık geçerliydi. meselâ. Nitekim. Cephe hattında ya da yakınında el atılabilecek birkaç kadın vardı. adam gibi bir yatakta uyuyabilirlerdi. askerlerin dört gün cephede dört gün izinde (hattâ. mutlaka daha fazla talîm yapmaları mümkün olacaktı. uykusuzluğun yeni birşey öğrenme yeteneğimi düpedüz yok ettiğini farkettim. Dolayısıyla.M. cephe hatlarının gerisindeki askerlere sıcak banyolar. Askerlerin bir yandan siper savaşı yaparken. askerler fiilen daha uzun sürelerle dinlenme olanağı bul-masalar bile. daha evvel belirttiğim üzere. Bu şartlar 260 altındayken. milisler genellikle bitlerin kol gezdiği. öbür yandan da seferi savaş hâli için eğitilip eğitilemeyeceği noktasında kuşkuluyum fakat milislerin rahatı için biraz daha itinâ gösterilmiş olsaydı. parola vermek. Barbastro gibi gerideki bir noktada dahi. Ama. sürdürmeye devam etmekten daha zordu. tüfek ve arada sırada açılan top ateşi altında kalırdı ve bu da. Muhtemelen. hastana ne ve benzeri yerlerde çok iyi bakıyordu. İngilizler'e hakettiklerinden daha fazla sigara verilmeye başlandı — ispanyol karakterinin hoş bir tezahürü.O.000 yarda mesafede) oluşturulduğu yerlerde de geçerliydi.. Böyle olmakla birlikte. askerler hiçbir şey yapmamaktan bitkindiler. bitlerden ayıklanma. Kızıl Yardım kolu —ki buna kaydolmak hem ihtiyarî hem de mecburî idi— yaralılara. Hiç kuşkusuz. Huesca çevresinde çok az çarpışmanın vuku bulduğu Şubat-Mart döneminde. dört gün cephede iki gün izinde) olmaları yöntemi pekâlâ uygulanabilirdi. düşmandan böylesine uzakta bulunmak. 1936 Noeli'nde savaş hemen tümüyle durağanlaşmıştı ve bunu takibeden altı ay boyunca çok az çatışma meydana geldi. münasip olurdu fakat bunun yapılmayışının. Bunlar esas olarak başarısızlıkla sonuçlandı. milislere uygulanan 261 . insan düşmandan 1. siperlerin düşman hatlarından hayli uzakta (diyelim. ufak tefek zayiat ve zamanla artan korku getiriyordu. milisleri aralıklarla siperlerden çıkarmak ve cephe hattında bulunmayan askerlerin gönlünü okşayacak yollar yaratmak çok kolaydı.siper denen şeyin neyin nesi olduğunu bilen yoktu. birkaç gece elbiselerini çıkarma fırsatı yakalayarak. Savaşın iyice durağanlaştığı dönemde. açık sahra eğitimi gibi konularda milislerin eğitilmesi için girişimlerde bulunuldu. en azından Aragon cephesinde. milislerin hiç gerekmediği kadar uzun müddet cephe hattında tutulmalarıydı. Bu düzenlemede. bayağı iyi dayandıklarını anlıyorum. Bu meyan-da. kahvehaneler (aslında bu konularda bazı cılız teşebbüsler olmuştu) ve hattâ kadınlar temin edilebilirdi. zira herkes uykusuzluktan ölüyordu ve herhangi birşey öğrenemeyecek derecede bitmiş tükenmişti. Sigara kıtlığı başgösterdiğinde. bazı tür eğlenceler. 1. kısa aralıklarla askerlere izin vermek. Bu yöntem. Buna ilâveten.batlı . Geriye bakınca. P. muhtemelen ehliyetsizlikten başka bir nedeni vardı Yine de. ama çok ufak boyutlarda idi zannederim. makineli tüfek kullanımı. yapılan en büyük ve mazur görülemez hata. Dahası. böylesine elverişsiz koşullar altında çözülmemeleri ve isyancı eğilimler göstermemeleri beni (bir dereceye kadar) «devrimci disiplin» görüşüne ikna etti.

S.U.S. Daha sonra. Başlangıçta.O. Fakat askerlerin kendi aralarındaki parti— duygusu. milisinin ölümüne yol açtı. «onlar»ın — genellikle kastedilen P. P. Huesca'da.'den devraldığında tamamiyle askerî bir kıskançlık havası doğdu — P. herkesin had safhada iyimser olduğu sıralarda. Nisan ayı sonlarında Huesca'nın talihi dönüyor gibi göründü.S.U. genel bir hücumun ikazı gibi atışlar yapılabiliyordu. bu 263 262 . milisleri şehri düşüreceklerini söyleyerek böbürleniyorlardı. Şu-bat'ta Guadalajara'da kazanılan zafer bir Komünist ba- sarısı olarak kabul edilebilirdi —ki.M. Fakat.'un Huesca önlerindeki mevzilerine saldırmak üzere gönderildiği ya da bu müfrezenin kendi arzusuyla hücuma geçtiği ve P. milislerinin makineli tüfekleriyle kendilerini müdafaa etmek zorunda kaldıkları anlaşılıyor. ve P. P. hangi örgüte mensup olduklarını bilmediğim milislerin bu askerlere yuha çektiklerini ve koyun gibi melediklerini gördüm.M.N.C.. milis askerleri arasında böyle bir kıskançlığa delâlet edebilecek hiçbir ciddi işarete tesadüf etmedim. Bu hâdisenin ne kesin tarihini biliyorum ne de genel olgulardan fazla malûmat sahibiyim. önceden görülebileceği biçimde tecelli etti —çok ağır kayıplar ve mevzinin daha da kötülemesi. bir iki ciddî hâdise görüldü.S.C.U. parti-içi rekabet kötü birşey değildi belki — Sietamo alındığı zamanki çarpışmalara katılanların söylediklerinden çıkardığım bir izlenimdi bu. bende gerçekten ne olup bittiği konusunda hiçbir şüphe bırakmadı. P. savunma hatlarının da ıslah edildiği apaçık ortaya çıktı. idi— tüfek vb. P. birliklerinin Huesca'yı alamayışına karşılık. Daha önceki vak'alarda sorun çıkaran şey. kuşkusuz bunun «mahsus» yapıldığı söylenecekti. yani kazanılacak bir zafer vesilesiyle Halk Ordusu'na itibar kazandırmak.U.T milisini de gözden düşürmek amacıyla. yanlış bir noktaya bomba attı ve çok sayıda P. Bu olaylardan hemen sonra. Bundan kısa bir süre sonra.. şeyleri çaldıkları şeklindeki muğlâk söylentilerin bizler için ifade ettiğinin ötesine taşmazdı pek.O. ama çeşitli kaynaklardan öğrendiklerim.C. Bu da.. büyük bir hücum başlatıldı. asker kaçakları gibi konularda basında yer alan sorumsuz haberler idi. milisinin münavebeli olarak bulunduğu Zaragoza cephesinde milislerin ilişkileri çok iyiydi.baskı kısmen. Bir kilcmetre genişliğindeki bir gedik hariç. hakikaten de öyleydi. tamamiyle kuşatma altına alınmış şehre karşı böylesine cüz'i bir topçu ateşiyle ancak hazırlık mahiyetinde. Milis örgütlerinin farklı partiler tarafından kurulması ve onlara sadâkat borcu olması. Şubat ya da Mart ayında zaptedilebileceği noktasında pek az kuşku vardır.C. Haziran ayının sonlarında.U.S. besbelli siyâsî güdülerle. ancak. azamî birkaç yüz milisin katılacağı sürpriz saldırılar gerçekleştirilebilirdi anlamına geliyor. milisinden bir müfrenin. ama herkes bu zafere samimî olarak sevinmişti ve ortada bir iyimserlik havası hüküm sürüyordu. Sonuç. milisler Halk Ordusu karşısında eski ağırlıklarını kaybetmeye başladıklarında.C.M. hiç kuşkusuz. Aragon cephesinin siyâsî güdülerden ne ölçüde zarar gördüğünü de ergeç öğreneceğiz nasıl olsa. C.M. Farklı milis örgütleri arasındaki kıskançlığa gelince.U. Saldırılar giderek tavsamaya başladı ve Faşist siperlerin çok iyi tahkim edildiği. Haziran ayı sonlarında Huesca'ya karşı.U..O.M.U.U.U.O. 1937 Mayısı'na gelinceye kadar. ama gedik bir türlü kapanmıyordu. Halk Ordusu müfrezelerinin bir geçit resminde.'da görev alanların aldatılmasına gelince.U. belli bir tarihten sonra kötü tesirler göstermeye başladı. yeterli miktarda topçu desteği sağlanmış olsaydı. Çok sayıda Halk Ordusu tertibinin eğitim gördüğü Lerida'da.O. bir askerî mıntıkayı P. Huesca'ya karşı. casusluk. P.M. Sözüm ona Casusluk hikâyelerinin meydana çıkarılmasından önce başlayıp başlamadığı noktasında kuşkuluyum.O. ama o sırada kimseye mahsusmuş gibi görünmemişti. P. uçaklarımızdan biri. Huesca'nm ele geçirilmesi ne derecede önemli olurdu bilemiyorum. gereksizdi.O. muhtemelen bir Rus uçağı.U. Mayıs ayında patlak veren Barselona hâdiselerinde ilişkiler çok kötüleşti.M.

P.O. milise sırf bir iş sahibi olmak amacıyla katılmıştı. Kendisini bir siyâsî par265 . izne çıkan bir milis rahatlıkla evine gidebilirdi. Sayıları bir hayli kabarık Alman mültecilerden ayrı olarak.O. hattâ birkaç Portekizli bile. iş rezalet noktasına varmadıkça. askerlerin bir kısmı. Kendi arzum hilafına da olsa. Ayrıca. küçük bir parti olarak askerleri kendisine çekmesi hayli güç ol264 duğundan. ki izne çiKarken birikmiş maaşlarına karşılık bir tomar para aldığından bu şekilde davranmak için pek çok sebebi de vardı. gücünü koruma mücadelesine dönüştü Ve bu mücadele izinlerin. P. ama hiçbir baskının söz konusu olmadığını söylemek dürüstlük gereğidir. ve bir-şeyler cereyan ederken hârikadırlar. tüm milis örgütlerinin disiplinsizlikte biribirleriyle yarış hâlinde olduklarını söyledi. Aralarında bâzıları yüksek karakterli ve çok akıllı insanlardı.U. Haziran ayına gelinceye kadar.C. Bu iddianın doğru olup olmadığını veya o anki bezginlikten kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmiyorum..L. ama bâzısı da dönmedi ve bu yüzden her izin dönemi milis sayısında bir miktar azalma anlamına geliyordu. izne giden bir milisin tekrar eski birliğine dönmesini sağlamanın yolu yoktu.. peşin hükümlü davranmış olmam.. İs-panyollar'ın ihtiyat usulü sayesinde tekrar tekrar askerlik yapmış eski askerlerdi. Bu konumdaki adamların silâhlarına karşı. ikincilerin üstün olduğunu söyleyerek. Savaşın ilk günlerinde. Hâl böyle iken.U. evlerindeki bir puta tapmayı hatırlatan tapınmavârî tavırları çok ilginçti ve incelenmeye değer. bal gibi mümkün olduğu halde. öbür milislerin askerlerini kendi taraflarına çekebilmek amacıyla. hareketsizlik ve fizikî tükeniş karşısında dağılmaya mütemayildirler.M. ama çoğu «iyi birer partili» idi. hiçbir siyâsî bağlılığı olmayan eski askerler bir yanda. Burada da durumunun öbür milislerden farklı olduğu noktasında kuşkuluyum.'a pek muhtemeldir ki kaza eseri girmiş. bir başka örgüte de katılabilirdi. Halk Ordu-su'na kaydolma usûlü yasalaştığında tam tarihini hatırlayamıyorum] da tamamiyle tesirsiz kaldı. Her zaman rastlanan döküntülere ek olarak belli sayıda çok câhil köylüler ile P. en iyi askerler. bu tür kayıpları örtbas etmeye çabalıyorlardı. «iyi partililer» arasından çıktığı sonucuna vardım I. Makinalı tüfekçilerin birkaçı. çok sık verilmeyişinin nedeniydi sanırım. Aslında izne çıkanların çoğu geri döndüler. P.M. hiçbir çarpışma olmuyorsa. hiç şüphesiz. 1936 Aralığı'nda bile Barselona'da ekmek kıtlığı çekiliyordu ama milislere kıyamet kadar tayın veriliyordu ve bu bolluk milislerin işine yarıyordu. uzun vadede. altı kişilik ekipler oluşturan ve umumiyetle öbür milislerden ayrı tutulan makineli tüfekçilerdi. hiçbir özel siyâsî bağlılığı olmayan kimseler vardı. milislerine denk sayılırlardı. her partinin ne pahasına olursa olsun. Fakat. mahallî komutanlar.'nin gönderdiği 30 İngiliz ve Amerikalı'dan oluşan müfrezeler. hiçbir askerî tecrübesi olmayan «iyi partililer» öbür yanda olmak üzere keskin bir biçimde ikiye bölünmüştü Kendimi ilk gruba yakın hissetsem de. partiye kaydolmalarını sağlamak için gayret sarfediliyordu. milis sayısını kabarık tutma arzusuyla.rekabet. yukarıda değindiğim gibi.M. bu ne olduğu belirsizlerin bâzısı sonradan çok iyi birer asker oldu çıktı. Almanlar'ı bir kenara koyarsak. Bu nedenle. en iyi askerlerin. herhalde. Askerler cephede iken. Kaba bir ölçü olan fizikî yapı bakımından P. milis askerlerinin partiye kayıtlı olmalarını şart koşmuyordu. çeşitli milletlerden tek tük yabancılar.U. eski askerlerin çok yararı dokunur. O dönemde sık sık görüldüğü üzere. Ocak ayında disiplin meselesinden şikâyet ettiğimde.O. Buna ilâveten.U. milisinin askerlerine gelince. yüksek rütbeli bir subay bana. Bütün askerî yapılarda rastlanan ve acımasızca hakkından gelinmesi gereken işe yaramaz süprüntü askerlerin (ki bunların nisbeti yüzde beş ilâ on arasında değişiyordu) ya çok azı milisten atılmıştı ya da hiçbiri atılma mıştı. Zaragoza cephesinde bâzı ufak çapta fırsatlar —gazetelerde boy göstermeyecek ama yine de belli birşeyleri fark-ettirecek fırsatlardı bunlar— sırf bu yüzden yitirildi.S. vardı.

milisinde. kardeşlik gibi duygulara gelince.tiyle tamamiyle bütünleştiren adamlara her ahvâl ü şerait altında itimat edilebilir.M. cephe hattında savaşacak askerler için 20 ilâ 35. En genç yaş sınırı olarak. Orta ve daha yüksek sınıflara mensup kişiler. Casusların mesajları Huesca'ya ulaştırabilmek amacıyla ne gibi yöntemler kullandıklarını bilmiyorum.S. İnsan bu tür şeyler söylediğinde. 35'in üstüne çıkar çıkmaz. P. hiç kimsenin bu işte yanlış bir taraf olduğunu düşünmeyişi anlamlıdır. bir siyâsî husûmet beslemeleri dikkat çekicidir. İngiltere'de böyledir Yaş unsuruna gelince.. halbuki 1937 Mayısı'na kadar cepheyi bırakıp gitmek ya da çok az bir tehlikeyi göze alarak Faşist hatlarına geçmek son derece kolaydı. Bizim milis ile P..'de tek tük asker kaçağı olduğunu hatırlıyorum ama toplam sayı pek küçük olmalıydı. bir hücu266 mun önceden belirlenmiş tarihinde gerçekleştirilemeyişi-nin nedeni kısmen ehliyetsizlikti ama saldırı zamanı birkaç saat önceden belirlense dahi. bir iç savaşta bunların önüne geçilemez. uygun yaşlar gibi görünüyor.U. bizim yakaladığımız esir subayların hiç tartışmasız kurşuna dizilmeleri gerektiğine inanılıyor ve Faşistler'in bütün tutsakları öldürdükleri —hiç şüphesiz. alışılmadık şartlar altında kendilerine daha çok güvenirler. Bu işte hayreti mucip olan. Her gece belli saatlerde Mors alfabesiyle işaret veriliyordu. en az 14 yaşındaki delikanlılar çok cesur ve emin askerlerdir ama uykusuzluğa asla dayanamazlar. Bu cephede. özel okul mezunlarının üstüne üstlük kalın kafalı olanlarının eski okullarına duydukları yakınlığı çok andırır. Biz sâdece devriyelerin raporlarından bölük pörçük bilgi edinmeye çabalarken. P. işçi sınıfına kıyasla. daha fazla askerî tecrübeye sahiptirler.U. Bunlar mütemadiyen kaydediliyordu ama «Viva Franco» gibi sloganların dışındakiler hep şifreliydi.. Avakta dururken dahi uyuya kalırlar. Kaç defa teşebbüste bulunulduğu halde cephe hatlarının gerisindeki casuslar hiç yakalanamıyor-clu.M. burjuva kökenli olan kişileri subay seçmek gibi. bir 267 . olağan ordularda hiç de görülmeyen. Bu tür şeylerin zaman zaman vuku bulduğunu düşündürtmeye yetecek ölçüde söylentiler kulağımıza geliyordu —zâten. ama dışarı haber göndermenin yolu. tümen bölündükten sonra ise. Asker kaçakları enderdi. ve zorunlu askerliğin yürürlükte olmadığı ülkelerde. Komünist basında. 1937 Martı'nda. Cepheye ilk geldiğimde. saldırmazlık anlaşmaları yapıldığına ve insanların bizim hatlarımızla Faşistler'in elindeki arazi arasında serbestçe gidip geldiklerini iddia eden hikâyeler boy gösteriyordu. ben bu eğilimi kaçınılmaz kabul edivorum. İhanet. Bir zaman. siyâsî yönden güvenilirliği herkesçe bilinmedikçe sıra neferi ya da astsubay olan hiç kimseye itimat etmem. milisinin fiilî performansına gelince.. Bu mesajların şifreleri doğru dürüst çözülüyor muydu bilemiyorum.C.O. lâmbayla sinyal vermekti. Hiçbir siyâsî eğilimi olmayan bireyler tamamiyle güvenilir kişilerdir ama çoğunlukla burjuva ailelerden gelirler. yalandı bu— söyleniyordu. milislerin ele geçirdiği bir esir subayı kurşuna dizdiğini duydum— yine. ânında haber aldıkları da söyleniyordu. Savaşın eylemsiz döneminin büyük bir bölümünde cephede bulunduğum için. sol çevrelerde başına olmadık işler gelebilir ama çoğu Sosyalist'in partilerine gösterdiği bağlılık. Köylüler arasında ihanet vak'aları kuşkusuz oluyordu. güvenilir kaynaklardan. öbür örgütlere nazaran bunu çok iyi biliyorum. askerden arındırılmış bölgede gazete değiş tokuşu amacıyla önceden ayarlanmış ateşkesler yapıldığı rivayet olundu. Cephe hattında. pek belli belirsiz ama yine de kendisini hissettiren bir eğilim vardı. Faşistler her zaman karşılarında hangi birliklerin mevzilendiğinden haberdar görünüyordu. Faşistler'in bunu hiç sektirmeden. Böyle bir şeyin cereyan ettiğini bilmiyorum ama bu yoldan tedarik edilmiş olabilecek bâzı Faşist gazeteleri gördüm. Bu tür bir kuvvette askerlerin karşılarındaki düşmana.U. Toplumun sınıflı yapısı veri alındığında. herkesin bu söylentilere inanmasıydı. Sietamo'nun zaptında ve Huesca'ya doğru ilerleyişte rol aldılar.O.

400 ilâ 600 adam yitiren tümen çok ağır zâyiât verdi. General Pozas'm mümkün olabildiğince çok sayıda P. 268 Barselona'da faşizme karşı düzenlenen bir gösteri Bilbao yolunda yürüyen faşist birlikler 269 . Tam bu günlerde. sâdece. Ben bu gösteriye katılmadım ama orada bulunan başkalarından duyduğum kadarıyla P.O. Hiç şüphesiz. azamî ikiyüz adamla gerçekleştirilen ve çok az kayıp verdirten baskınlar ve engelleme hücumlarıydı.O.U.U. milisinin ölmesini temin için.M. Taktik olarak.kısmı Huesca'da.O.'un üstlendiği eylemler. öbür kısmı Zaragoza cephesinde.U. ama Komünist basının yönlendirdiği saldırı kampanyalarının yarattığı tesiri gösteriyor. Şartları ve fırsatları göz önüne alındığında.O. tümene gittiklerini sanıyorum. bu en az önemli kısımdı ve Mart-Nisan aylarında P.U.M. Şubat sonlarında bütün tümen Huesca'nm doğusunda mevzilenmiş-ti. ama ekseriyetin 26. topçu ateşim kasden sınırlı tuttuğu konusunda bana teminât verdiler.M. bilhassa Alman mültecileri. Bu eylemlerin bir bölümünü çok iyi başardılar. basın kampanyaları bir miktar nahoş duygular yaymaya başlamıştı Nisan'da siyasete ilgisizler bile.U. Huesca'ya Haziran ayı sonunda düzenlenen hücumda. Huesca saldırısına katılan birkaç milis.M milisi bulunduğuna inanıyorum. doğru değildi bu. Yenimden düzenlenme ertesinde tümene ne olduğunu bilmiyorum. yeniden kaydolmaktan sarf-ı nazar edebilecek bâzı adamların gerçekten kaytardıklarını ve kendilerine iftira edilmeye çalışıldığını gerekçe göstererek sivil işler edindiklerini biliyorum. milisinin saygıdeğer işler başardığını söylemem gerekir.O.M. O sırada bu tutum pek az öfke yarattı. 1939 (?) Şubatı'nda yazıldı. kendi basın organları ve Anarşistler'in dışında (gerçekten başardıkları ne olursa olsun) kendilerine ilişkin hiçbir iyi şeyi yer verilmeyeceğini kavramışlardı. ama daha sonra tümen yeniden düzenlendiğinde. pek azı da Teruel'de çarpıştı. Madrid cephesinde de bir avuç P. iyi iş becermişti. pek parlak sayılmasa da P.

.

Katalonya'ya Selâm ile editörüne yazdığı 8 Haziran 1937 tarihlî mektubundan alıntılar vererek. Orvoell'in kendi ağzından aktarıyor. O.» Yüceltilmiş «işçi» fikrine sahip «burjuva komünizmin dediği şeyden. daki tartışmaya ve Orwell'in İngiliz toplumunun sınıf farkları kesin çizgilerle ayrılmış yapısına duyduğu nefrete dikkati çektikten sonra. doğal düşmanları olan polisle çatışma halinde gördüğüm zaman. Bölümün ilk kısmında. Ispanya'daki resmî komünist siyâseti ve iç mücadeleler üstüne yazılara büyük bir öfke duymaktaydı. İç mücadeleleri çok fütursuzca aktarışı. devrimci sosyalizme duyduğu açık ve hararetli bağlılık. Sol'daki bir çok okurdan koparmıştır. Orwell'in siyasî düş kırıklığı ile devrimin ve sosyalizmin 272 kaçınılmaz başarısızlığının sesi olduğu gibi bir fikri sabite saplanan. farklı ve çok daha geniş bir okur kitlesinden uzaklaştırmıştır. 1984 ve Komünist Enternasyonal bağlamında Orwell'in fikirlerini irdeliyor. daha önce ve daha sonra yazdıklarından daha az ehemmiyetle değerlendirilmiştir. İspanyol mücadelesini ele alış tarzı. tüm yeryüzünde oynanmakta olan muazzam bir oyunun sâdece geçici ve mahallî bir safhasıy-dı.» Böyle olmakla birlikte. gerçek çatışmada seçimini yapmıştı. İkili bir siyâsî nedenle. yine kuşku duyuyordu. İspanya'dan inanmış bir devrimci sosyalist olarak dönmüştür: «gerçek işçileri. nel havayı ve son demlerini yakalayabildiği devrimin siyâsî fikirlerinde meydana getirdiği değişiklikleri. Williams. sözlerine şöyle devam ediyor : «Katalonya'ya Selâm bazı bakımlardan Orwell'in en önemli ve etkili kitabıdır. Katalonya'ya Selâm. böyle düşünenleri haklı çıkaracak malzeme niteliğindedir: «o. Katalonya'ya Selâm'da aktardan devrimci ruhun kayboluşu ve ezilmesi. Meselâ. hem kapitalist düzene hem de ortodoks komünizme ölesiye hasmânedir. Ancak. o dönemde şehre hâkim olan ge.WİLLİAMS'IN GÖZÜYLE ORWELL VE İSPANYOL İÇ SAVAŞI Önceli üstüne en sık başvurulan inceleme kitaplarından birini kaleme alan Raymond Williams. daha az sözü edilmekle birlikte. Bağlandığı devrimci hareket ezildiği halde. bilâhare sağ-kanadın düşünceleri olduğuna hükmedilebilecek bir tablo çizmez. dışarıdan «aşırı» dîye adlandırılabilecek tavır. Orwell İspanya üstüne yazdıklarının hiç birinde. Fakat aynı zamanda da. kendi kendime hangi tarafta yer alacağımı sormama gerek yok. Dış basında yer alan. Fakat. son senelerindeki konumuna nasıl ve ne zaman geldiği daha da ilgi çekicidir. İspanyol tecrübesinden sonra benimsediği tavır devrimci bir sosyalistin konumudur: günümüzde. Orwell'in Barselona'ya gelir gelmez neden hemen milise katıldığını. kitabının (Orwell) «Politics» (Siyaset) başlıklı bölümünde. bir devrimin ve bir iç savaşın unutulmaz derecede capcanlı ve kişisel hikâyesidir. ve Komünist basının resmî yalanları olarak nitelendirdiği metinlerle münakaşala273 . Orwell'in sözünü edegeldiğimiz bu tavrından. Daha o tarihte «Stalinizm» diye adlandırdığı bu siyâsî tavra duyduğu nefret yakasını hiç bırakmadı. daha sonraları Budapeşte ya da Paris'teki çatışmaları değerlendirişini çok andırır: devrimci sosyalist bir konumda yazılmış olan bu değerlendirmeler. Orwell'in Katalonya'ya Selâm'da da uzun uzadıya tartıştığı Komünist ve Anarşist görüşler arasın. onun. o günden buyana kitabı. Orwell'in siyâsî gelişiminin bu safhasına özel bir önem verilmelidir. İspanya'ya gitmezden önce olduğu gibi. Bu açıdan bakıldıkta. 1942'de "İspanyol İç Savaşı'na Geri Bakış"ı yazdığı sırada.

» anlayışını da Nazi teorisinden çıkarmıştı. Katalonya'ya Selâm bunun bir kaç istisnasından biridir. Weidenfeld and Nicolson. Onu. gayrı sosyalist hükümete karşı olan ve Sağ'da ve Sol'daki aşırı kesimlerce tedirgin edilen. Halk Cephesi'ne dahil partiler 1936 Şu-batı'ndaki seçimlerde çoğunluğu elde ettiler. ve nedeni de çok basittir. Daily Mail ve Catholic Herald gibi. «nesnel hakikat kavramının özü dünyadan uçup gidiyor» diye düşünmeye sevkeden şey. Orwell. Almanya karşısında ortak bir savunma cephesi kurmasını sağlayacak birer araçtı. Cumhuriyetçi. Nitekim. ordu *) Raymond Carr. «Lider veya bir yönetici zümrenin sadece geleceği değil geçmişi de denetlediği bir kâbus dünyasında. Sosyalistlere ve Ko-münistler'e yakınlaşmak durumunda kalmıştı. falanca filânca olay «hiç bir zaman vuku bulmamıştım derse. eğer Lider. ed. belki de. Günümüzde apaçık bildiğimiz üzere.rından çok sonra. ve sonunda. Londra. Avrupa Solu'na mensup entelektüellerin Komünist «çizgi»ye kölevârî itaatine getirir. Miriam Gross. Franco taraftarı propagandaydı. Lider iki kere iki beş eder derse. gerçeği gördüğü gibi kaydetmeye azimliydi. Komünist gaye. Orwell'in İspanya' dan hayâl kırıklığına uğramış bir sosyalist olarak dön. ORWELL VE İSPANYOL İÇ SAVAŞI Raymond Carr* İspanyol İç Savaşı bir kötü edebiyat sağanağı yarattı. Fransa ve İngiltere'nin Paşizm'e karşı «demokrasi» nin müdafaası için. The World of George Orwell. Sovyet diplomasisinin vasıtaları. 64-73. ss. liği'nin diplomatik çıkarları doğrultusunda ustalıkla idaresini —mazur görülebilir bir strateji— ve böylesi bir yöneltilmeye karşı direnmeye kalkışacak herkesi sapkın (heretik) diye damgalayıp vurmayı öngörmekteydiBu hedef ilk önce İspanya'da açığa çıktı. faşizme ve Nazi kamplarında uygulandığını gördüğü «köleliğin yeniden kurumlaştırılması»na duyduğu ilk tepkilerdir. faşist propoganda ile. sözü tekrar tekrar entellektüe) sahtekârlığı besleyen. 1930'ların sonlarındaki siyâsî şartlara. burjuva demokratlarından uzaklaşırken. Bu yüzden. İspanya üstüne kaleme aldığı yazılarında Onwell. 274 275 . «Orwell and the Spanish Civil War». düğü ve bundan sonra tüm gayretini totaliter bir sosyalist gelecek ihtimaline karşı uyarılara harcadığı şeklindeki. Onun görüşüne göre. bu boyun eğiş özellikle. bittabiî iki kere iki beş eder. çok yaygın biçimde kabul edilen. 1971. yani. dürüst herhangi bir insanın parti siyasetini desteklemesinin mümkün olmadığı. hâlâ faşizmi totaliter tehlike olarak kabul ediyordu. görüşten daha yanıltıcı bir şey olamaz. tabiî ki o olay hiç olmamıştır. cephelerin Sovyetler Bir. Bin Dokuzyüz Seksen Dört'te yer alan bu dolaysız sezişleri. Komintern açısından Halk Cepheleri. İspanya' daki Halk Cephesi meselesinde de geçerliydi. 1936-39 döneminde Sol'a mensup çoğu yazarın göze alamadığı bir şeydi bu.

«Kızıl milis bir peseta değerinde vesika dağıtıyor ve her vesika bir ırza tecavüze yarıyordu. Komünistler ile anarko-sendikalist-lerle CNT Hükümet'e girdi (Eylül-Kasım 1936) ve Hükümet'in savaştaki gerçek kuvveti olarak kaldı. işçi olmayan halkın Cumhuriyet'e sâdık kalmasını temin edecek bir esas süreç ve silâhsızlıktan kırılan Cumhuriyet'e Ba-tı'nın saygıdeğer burjuva devletlerinin silâh yardımı yapmasının şartı olarak sunulabilirdi. onu yüce gösteren muazzam nitelikler atfediliyordu. Kuşkusuz. 1954) anlatılmaktadır (s. sol entelektüellerin gerçekten kaçışlarının gücün —yani. özellikle Madrid ve Barselona'da. Cumhuriyet Hükümeti'ni burjuva demokrat bir mesele olarak sunmak. sanırım. Sovyetler Birliği'nin— cazibesinden kaynaklandığını söylerken. Bu hikâye. Bu eğilim. Regler ve Münzenberg'in de bulunduğu çoğu Komünist entellektüeller. işçi örgütleri bilhassa Katalonya'da kendiliğinden gelişen bir toplumsal devrim yaratmışlardı : fabrikalar ve çiftlikler «devletleştirilmiş». işçi devriminin tahribi meselesinden rahatsızlık duyan unsurlar vardı. kolaydı bu. ayaklandılar. eğer tersine döndürülmeyecekse. Fakat. mevcut yazılara nüfuz etmiş Komünist tesirin tüm kuvvetliliğine karşı mücadele edecek cesareti kendilerinde bulabildiler. bilhassa CNT ve POUM (Troçkist olmayan bir devrimci Marksist parti) militanları gibi. burjuva demokrat bir hükümeti oluşturan Halk Cephesi'nde temsil edilen Komünistler'de içkin olan. Hem Stalin. Sadece. 334). savaşın etkin biçimde sürdürülmesi yönünde bir çaba. sindirilmesini buyuruyordu.» «İşte bu.2 * Orwell ve Victor Serge'e daha da iğrenç görünen şey. İspanya'da Faşizm'e karşı zafer kazanma ümidi. Arthur Koestler'in The Invisible Writing adlı eserinde (Londra. Bu tepki.Faşist siyasetten ürkütüp kaçırabilirdi.içindeki entrikacı unsurlar 1936 Temmuzu'nda. 276 münist olmayan Solcuların da Komünistler'in üslûbunu izleyerek hakikatten yüz çevirmesiydi. Orwell ve Serge'in neredeyse ikrah getirmesine yol açan şey. Orwell. Sovyet gazeteci Koetsov'un yazılarında bile görülebilir. Koestler. yani çeşitli şekillerde işçi denetimi altına alınmışlardı. Komünistler'in Halk Cephesi'rideki rolünü eleştirmek. İspanyol İç Savaşı'na ilişkin. dolaylı ya da dolaysız nitelikteydi ve ikincisi. yerini tarihî açıdan doğru olan proleter gerçeğe bırakacaktı— nasıl tahrif ettiklerini izah edecek bir teori geliştirmişlerdi ve Parti hayatının hissî açıdan ne pahasına olursa olsun desteklenmesine psikolojik ihtiyaç duyuyorlardı. Orwell'in İspanya hakkındaki makalelerini Neıo Statesman reddetti. Parti'yi terketme noktasmdaydı-lar. Şüpheye düşen Komünistler ve genel olarak Sol için —Moskova Muhakemeleri'nden sonra dahi— böylesi bir hesap. solcu edebiyatın nahoş gerçeklerle yüz 277 . Victor Serge'in GPU'Iu Ignacio Reiss'in katlini nakleden yazıları Paris basınının sansürüne uğradı. nitekim öyle oldu— icap ettiren Komünist versiyonu hazırlop yutmak. düzen adına. Otuzların sonlarındaki edebî itaat. Komünistler'in siyaseti ve Komintern'in yürüttüğü propogandanın başlıca amacıydı. Halk Cephesi'nin neredeyse hipnotize edici özelliklerini yeterince dikkate almıyor. Askeri ayaklanmanın hezimete uğratılmasında işçi örgütlerinin. önemli rol oynamasıyla birlikte. Victor Serge ile Orwell'in de aralarında yer aldığı bir kaç güçlü soluk. Komünist bir yazarın Komünist çizgiye dolaysız itaatinin sonuçlarını şöyle tarif ediyordu : propoganda gayesiyle sunturlu yalanlar anlatmak. fikirleri Stalin'e uygun düşmeyen kendinden emin anti-Faşist-ler'in kasden tahribini —ki. onların konumlarını zayıflatıyor ve dolayısıyla da Faşizm'in zaferine yardımcı oluyordu. Sadece İspanya'da Faşizm'e mukavemet edildi ve bu direnişi yalnızca Sovyetler Birliği —hangi maksatla hareket ederse etsin— silâh yardımı yaparak destekliyordu. Dolayısıyla da boykot edildiler. 1930'lar sonlarının temel siyâsî denklemini oluşturuyordu. Kadının yatağının yanıbaşmda bu vesikalardan altmış altı tanesi duruyordu. Arturo. Hitler'den daha az menhus idi.Halk Cephesi'ne. ahlâkî açıdan kınanacak höyük bir hataydı. Ko') Propogandacı Willi Münzenberg idi. bu adamları ikinci bir balayı için geri getirdi. Böyle olmakla birlikte. Sosyalistler. edebî kuruluşun kendine has ve geçici bağlılıklarından ileri geliyordu. Cumhuriyet'te. Yüksek rütbeli bir memurun dul karısı evinde ölü bulundu.kanat müttefiklerinden daha fazla bilgi sahibi olan ve aralarında Koestler. en azından gerçeği —ki bu bile sınıf temeline oturtulmuştu ve bir burjuva erdemi olan nesnel gerçek. «Kızıl Bir İspanya» evvel-emir-de Fransa ile Büyük Britanya'yı ortak bir anti . Halbuki şimdi. Komünist siyaset bu devrimin. Stalin'in amaçları hakkında sol . propoganda-dır. Parti üyeleri. haksız ve muvazenesiz bir ısrarı sürdürüyor. Bu itibarla.

aşikâr bir gerçekten kaynaklanan bir konumun hissî yargısını açığa vuruyor. Milis kuvvetinde selâm çakmak. Fakat. çünkü onu İspanya'ya hasb-el-kader ILP (İngiliz İşçi Partisi) göndermişti. sadece unutulmaz değil.» sözlerini naklediyor. Muharip kuvvetlerini lojistik ihtiyaca göre dağıtabilmesi. Kaminski. Burada. Temmuz'da başkaldıran generalleri hezimete uğratan «kendiliğinden gerçekleşen devrim» in. «Uzun vadede zararlı bir gerçek. Halk Ordusu'nun bir dereceye kadar tedavi ettiği.. Aragon Cephesi'nde (Ocak .umudun kayıtsızlık veya istihzadan daha olağan . tam tamına Onvell'in tepkisinin doğrudan-lığıdır. Benim anlamadığım. Cumhu. (tarih yazımında kimse daha kuvvetli bir öznel unsura sahip olmamıştır) eğer başka bir milis grubuna katılsaydı.Mayıs 1937) miliste geçirdiği dönemin kendisi için «büyük önem taşıdığı» nı belirtiyor. Yine de.. Teruel veya Ebru gibi muharebelerin üstesinden de yalnızca Halk Ordusu gelebilirdi. Buradaki «adları kötüye çıkmış» sözcükleri ilginç.Orvvell yalnızca gözleriyle gelmişti. 278 Örgütlü cesareti gerektiren savaşta ferdî yiğitlik faydasızdır... Üstelik.. adları kötüye çıkmış ama en iyi savaşçılar» hükmünü düşünün bir.. Orwell'in milise duyduğu hayranlık. «paranın yozlaştırdığı İngiltere'de 279 . «üste yaltaklanma» yoktu. sokaklarda hiç «şık giyimli kişiler» görülmüyordu.. milis kuvvetinin cephe hatlarını tuttuğu doğrudur.sendikalist CNT ile devrimci Marksist POUM hâlâ toplumsal ve siyâsî Komünist karşı . İspanyol İç Savaşı üstüne yazdıkları farklı olacaktı. ve tarihin en hüzün verici yönlerinden biri. kıt kaynakların azamî verimle kullanılamaması gibi mahut askerî kusurların ilâ-nihâye sürmesine neden olabilirdi. milis sistemini ve «devrimci disiplin»i savunduğu her iki makale de. 1936'nın Aralık ayında Barselona. devletleştirilmiş fabrikalar ve işçilerin denetimi hâlâ işlevlerini sürdürüyordu. Keza. POUM taburlarına duyduğu katıksız imânı açığa vuruyor. milis kuvvetinin sendikaların doğrudan denetimi altında etkin bir biçimde yeniden örgütlenmesi. rütbe apoletli üniformalar.. Koestler.. milise katıldı. siyâsî bilinç ile kapitalizme duyulan itimatsızlığın karşıtlarından daha normal olduğu sınıfsız bir toplumun bir tür nüveleriydi.. birliklerin askerî ihtiyaçlara cevap verecek şekilde bir yerden bir başka yere sevk-edilememesi. İşçi milisi. riyet'in stratejisinin mukadder zayıflığını doğurdu. «işçi sınıfının eyer üstünde oturduğu bir şehir» idi Bahşiş verme usulü kalkmıştı —ki bu Orwell'i neredeyse teshir etli. farklı maaş düzeyleri ve fiyakalı üniformalarıyla tesis edilirken.. faydalı bir yalandan daha iyidir. doğrudan gözlemle siyâsî tahlilin sınır komşusu olduğu tehlikeli hudutta bu gözler ne ölçüde güvenilir idiler? Keza Orwell'in POUM milisine katılışı da kaza eseriydi. Orwell milis eğitiminin ahmaklıklarını ve amatör askerciliği gördü görmesine.. Siyâsî kıstasların hakimiyeti ile mahallî meselelerin yarattığı sıkıntı da. devrimci disiplinin as kerî değerinden değil de. Meselâ.. Halk Ordusu. Koestler İspanya'ya önceden belirlenmiş bir çerçeveyle geldiler.Onun da vurguladığı gibi. Barselona'ya. hattâ bazı yönlerden hoşlanmadığım ama uğrunda savaşmaya değecek olayların cereyan ettiğini hemen kavradığım fazladan bir şey vardı. Onun hal yolu olarak önerdiği. sokaklarda henüz canlılığını koruduğu bir sırada vardı. milisin içinde yaşayarak onun hakkında anlattıkları. «o günlerde ve o havada yapılacak tek akla yakın iş olarak görünmüştü.. Orvvell'in Anarşist milise ilişkin «saf İspanyol kuvvetleri içindeki. 1914-18 döneminin kalın kafalılarına da hiç bir zaman güvenemedi.. tarihî açıdan paha biçilmez değerdedir... gazeteci entellektüellerin hazır bağlantılarını kullandılar. Komünist tavsiyesi üzerine kurulan örgütlü Halk Ordusu'nun. Thomas Mann'ın sarfettiği. lâkin harbi kazanmaya dair her şeyi gerçekten bilen generallere. Sınıf ayırımlarının toplumu kesin çizgilerle böldüğü İngiltere'den sonra bu manzara hayli büyüleyiciydi-Gazete makaleleri yazmak düşüncesiyle geldiği halde.» Katalonya'ya Selâm'ın ilk kısımlarını tarihçi açısından değerli kılan şey de.. imtiyaza duyduğu nefretten ileri geli yor. çünkü.. Komünist sempatizanların hazır bulunduğu bir toplantıda.. Franco'nun sahip olduğu en büyük avantajdı. Komünist olmayanlar alkışladılar. Komünistler ile sempatizanlarının saflarında ise buz gibi bir sükût oldu.. Borkenau. selâmları. tümü Orwell'in nefret ettiği şeyler olan subayları.. yerini aldığı milis kuvvetinden daha iyi olduğuna da inanamadı.yüze gelmeyi ve insan vakarı ile namusunu müdafaa etmeyi reddedişleriydi. kendisinin de teslim ve itiraf ettiği üzere. Bu yanlıştı. Onvell'in İç Savaş'ta çarpışması neredeyse bir kaza eseridir. içten gelenin disiplin tarafından yıpratıldığını ve mağlubiyete uğradığını görmektir. subaylara yüksek maaş.» Bu nedenle kasvetli siper savaşlarının fizik güçlüklerine zorlukla katlanabildiği halde.devrime mukavemet ediyorlardı. Anarko . milis kuvvet leri «.

«savaşın siyâsî veçhesinin kendisini sıktığı»nı itiraf etti. küçücük bir parti her hangi bir şeyi uygulamaya koymayı nasıl umabilirdi.U.O. hükümete katılmayı ve karşılığında Temmuz'da elde edilen «devrimci kazanımlar»dan milis kuvveti gibi bazılarını feda etmek şeklindeki düşüncelerini dikkate almayan militanlar.N. çünkü. Victor Serge gibi mevsimlik anti-Stalinistler Komünistler'in nasıl davranacağını bildiği halde. C. aslında teferruata müteallik olduğunu gördü. Parti ittifakını çözen tek tük vak'alar görüldü.O. Müsamaha edemediği şey. «Önce devrim» anlayışının bu neticesiyl'e yüz yüze gelmeyi Orwell reddetti.N.U-M. Sloganları «Önce savaş. POUM'un milis kuvveti ve devletleştirme gibi Temmuz'da kazandığı başarıları.M.T. Orwell P.'nin kopuşunu hazırlayan çıkmazı anlayan bir kaç yorumcudan biriydi. sosyalizme inanıyorum.'un tahlilini kabur edemezdi.'un gazetesi La Batalla Faşizm için uydurulmuş farklı bir isimden başka bir şey olmayan. «Faşizm'e tek alternatif. C. Onun fikrince yanlış yola sevkedilmiş olmakla birlikte.* *) P. çevresinde işittiği görüşlere tepki gösterdi: bunların başlıcası. P.O. liderlerin yanlış pazarlık yaptığını düşündüler ve bu itibarla işçilerin tek güvenceleri olan milis kuvvetinin elde tutulması noktasındaki ısrarlarını haklı buldular. sırf Sovyetler Birliği'nin silâh yardımının (o yardımlar ki.O. siyâsî bakımdan uygun olup olmayışlarına göre musluğun açılıp kapanabileceği tehditleri savurulabiliyordu) devamını emniyete almanın karşılığında. 28 Mart 1938 tarihli Mundo Obvers'de Madridli bir Komünist. fiilen gerçekleştiğini görmeyi arzulamak oldu. P. sonra devrim» idi.T-. Komünistler. Komünist çizginin hakimiyetindeki Kata-lan Hükümet ile POUM ve CNT'deki destekleyicileri arasında sokak çarpışmaları patlak verdiğinde Orwell.'a karşı sürdürülen Komünist kan davasındaki «ahmakça ve körü körüne garez». PO. savaşa ağırlık verilmeli ve Faşizm'e karşı savaşı örgütlerken devrim ikinci derecede düşünülmelidir şeklindeki eleştirilerini müsbet karşılamaya meyletti3 Mayıs 1937'de.'un ilân edilmiş hedefi olan «burjuvalarla reformistlere bir nihayet vermek» fikri. Bu karşıdevrimi destekleyen siyâsî değişiklikleri kavrayın-caya kadar bir hayli zaman geçti. Kendisine has bir şekilde.O. milis kuvvetinin disiplinsizliği ile işçilerin nezareti altındaki sanayi kesiminde hüküm süren kargaşanın.O.U. işçi devrimini gerisin geriye döndürme azmi idi. Orvrell.T. ne sosyalist ne de kapitalist olmayan bir İspanya'nın. Halk Cephesi'nin ve her hangi bir direniş umudunun da sonu olabilirdi. önderlerinin.U. önce kalın kafalı teröristler ve bürokratlar tarafından parçalanıp ezilen ve sonra da denetimli bir basının iftiralarına maruz kalan bir siyâsî masumlar grubu olarak beliriyor.P. zira.akla hayale gelmeyecek» eşitlikçi bir toplum söz konusuydu.M. ile C. Komünistler'in CNT ve POUM'a yönelttikleri. ile C.N.M. zaferi garantilemek için tek şart olduğu fikrine itiraz etti.T.M-.T. daha önce hiç gerçekleşmeyen bir şekilde. P. işçilerin denetimidir ve bu da ancak işçi milisleriyle teminat altına alınabilir. C. P. arasındaki. sosyalizmin savaş zamanında ödeyemeyeceği kadar yüksek bir fiyat olduğu öne sürülebilirdi. 8 Haziran 1937). Hattâ. Bu ittifak ilke düzeyinde değildi. Franco'ya karşı zaferin bir ön şartı olarak elde tutmakta ısrar etmesiydi. aslında düpedüz ezmek. Bununla birlikte.U-M.» Orwell sosyalizmin insanî terimlerle kurulduğunu görmüştü. «çizgisi».M. ve ona göre Halk Cephesi «iki başlı bir domuz».O. «Bunun bendeki etkisi.N.U.» P. eğer tatbik edilseydi. Faşizm'e karşı mukavemetin tek yolu demokratik birlik idi vs.'nin siyâsî iktidara ilişkin tavırları ara. Komünist davasının muteber olabileceğini hiç bir noktada kabul etmedi — çoğu tarihçiler de onu izlediler. Halk Cephesi'nin burjuva demokrasisiyle Faşizm'e karşı direnilemeyeceğini savunuyordu.N.O. yalnızca «saygıdeğer» bir cumhuriyet kapitalist Batı'dan silâh yardımı ümit edebilirdi. Bu adamcağız parti sekreteri Jose Diaz tarafından anında alaşağı edildi.M. bir fel:kete yol açacaktı — kaldı ki.U.» (Cyril Connolly'e mektup. «Nihayet. Halk Cephesi'nin savaşı sürdürebilmek için gerekli 280 siyâsî temeli sağlayabilecek tek yol olduğuna inanıyorlardı : burjuvazi. ittifakın.U. pahasına Cumhuriyetin safında tutulmalıydı. Barnum ve Bailey ucu-besininki kadar. OrweIl hayretlere garkolmuş-tu. Bu yüzden. sosyalizmin evvelce olduğundan çok daha ileri bir aşamada. münakaşaya gelir bir mesele vardı. zira bu tahlil siyâsî iktidarın ele geçirilmesini icap ettiriyordu. işçi devrimini ertelemek. sosyalistlerle kapitalist-demokratların. hayat hakkına sahip olacakları bir terkip idi. Komünist görüş kısmen saygıdeğerdi.U-M. 281 . Komünist hakimiyete karşı besledikleri ortak korkudan kaynaklanan. hizipler arasındaki mücadeleyi tahlil etmeye mecbur oldu. öncelikleri ters yüz etti.

87 ve sonrası). Moskova Muhakemeleri'nin üzerinde durmak.O.» Yine. doğru. Mayıstan sonra C. Çoğu İngiliz.'nin Telefon Santrali'ndeki direnişi yüzünden başlarına geldiğini düşündükleri böylesi bir «meseleye bulaştırıldıktan için öfke içindeydiler-» Çarpışma ilk nazarda C. çatışmada gördüğümde.T. ananevi işçi bayramı resmi geçitleri mecburen iptal edildi.N. burjuva özgürlüklerini savunan Liberal-Sos yalist-Komünist ittifakı görünümünü tahrip edebilirdi. Ancak. Ama. Bunu tamamiyle tahmine dayandırdığını söylüyor..T. kendi kendime hangi safta olduğumu sormama gerek yoktur. P. tepkisinin sezgisel yönü insanı ürkütüyor.M. The Republic and Civil War in Spain (1970) adlı kitabında 283 . Hakikaten de. ile polis arasınsındaki farklılıkları anlamak için. P.O.M. Hareketin güç kazanması için uzlaşmaya hâzır bekleyen liderleri ile hiç tâviz vermeyen ve savaşa gitmeyi tercih eden militanları arasındaki ayrılıklar yüzünden fena halde bölünen C. Avrupa'nın kutlama törenlerinin gerçekleşmediği tek Faşist olmayan şehri haline geliverdi. fırsat 1937 Mayısı'nda zuhur etti.OU. P. çalışanlar hariç.Orwell.'un harekât merkezinde topu topu 60 tüfek vardı. hâdiselerin cereyanı esnasında kimse ne olup bittiğini anlayamamıştı. düşmanlarını mahvetmek amacıyla siyâsî bir otopsiden nasıl acımasızca istifade ettiklerini görmek etkiledi.T. Tepkisi çok tipikti.U. «Çizgi» parti sekreteri Jose Diaz tarafından 3 Mayıs'ta aşağılandı. liderleri. liderleri.'nin Komünistler ile olan mücadelede ilerlediğini öne sürüyor. editörlüğünü Raymond Carr'ın yaptığı. P. Nitekim. Nitekim Orwell. «Esas düşmanlarımız Faşistler'dir.T. bu konudaki bilgimizin başlıca kaynağıdır.O.N. İç Savaş'm Moskova Muhakemeleri ile üst üste geldiği ve Halk Cephesi'nin Sovyet diplomasisi için lüzumlu bir parça olduğu hatırlanmadan tahlil edilemez. yani polisle. hükümetten ihraç ve gücü de yok edildi. İnsanın aklını karıştıran sempatiler değil.O.T. polisleri sevimsiz bulur ve Anarşistler'e zaaf duyardı.M. onlar için çalışan ajanlar da dahildir. İkinci nokta. kötü bir tahmindi bu.'yi. Katalonya'ya Selâm'ın nüvesini oluşturur: Orwell'in görgü tanıklığına dayanarak naklettikleri. arasındaki Mayıs ayındaki gerilim öylesine patlama noktasındaydı ki. «Gerçek bir işçiyi doğal düşmanı ile.T. Bu çarpışmaları müteakiben İspanyol İç Savaşı'nın içinde başlayan dahilî harp.'nin elinde bulunan Telefon Santralı'nı işgale teşebbüs etmesiyle çarpışmalar patlak verdi.'nin lehinde olmasıdır.U. Susturulmaları zorunluydu. Barselona. Sovyetler Birliği' ndeki sol muhalefet içinde faal rol oynayan Andres Nin başta olmak üzere. savaş fenersiz yakalamıştı. onu izleyen her tarih kitabına nüfuz etmiştir. liderleri. İspanyol İç Sava-şı'nı aktaran Anglo-Sakson tarih yazımının en belirgin özelliklerinden biri C. Komünistler ile P. Komünistler'in P. C. Orwell'e göre.. Eğer bunu herkes biliyorsa. hâlihazır hareket tarzlarının başka sebeplerden kaynaklandığını biliyordu.N.O. bu düşmanlara yalnızca Faşistler değil.N.T.O. en azından 1930'larda. lider.O. Katalan güvenlik kuvvetlerinin Temmuz'dan beri C-N.M. Komünistler'in. böylesi bir çekişme için had safhada hazırlıksızdı. Orwell'i Mayıs çarpışmalarından çok. İki nokta istisnaî ehemmiyeti hâizdir.U-M. Onun görüşüne göre. *) Burnett Bolloten'in. militanları savaşmaya gittiler de.U. çizgisine yönelik sağlam itirazlar öne sürmelerine rağmen.N.U. bu itibarla bunu istemiş olmakla suçlanamazd. 282 da bir mücadele gibi görünüyordu. Orwell. insanlar düpedüz binalardan çıkmıyor ve karşıdaki düşmanı süzmekle iktifa ediyordu. Juliân Gorkin'in 1940'da yayınlanan Canibales politikos adlı eserine bakınız (s.M 'u bastırmak için kullanılan Robespierrevârî usulleri hiç bir şey mazur gösteremezdi. polisler ele haksız tarafta olmalıydılar. İspanya'daki Komünist siyaseti.. Bunların bazıları kendilerine Troçkist diyor. Orwell'in görgü şahitliği. C.M. neden onlara Faşist muamelesi yapmıyor ve merhametsizce köklerini kazımıyor?»* P. generaller ve Manchester Guardian'da.M. üstlerine inşa edilen hükümlerdir.U. Mayıs ayaklanmalarına yarım-gönüllü katılmakla.N.O. ve P. P. gazeteciler gibi.M.U. 3 Mayıs 1937'de. Komünistler'in «düzmece» Halk Cephesi Hükümeti'ndeki her ilerleyişlerine mukavemet etmeye hâzır tek İspanyol siyasetçileriydi. her iki tarafın da «müdafaada olduğu» bir çatışmada sıkışıp kalmıştı. Beklenen . Stalin'in ülke içindeki tiranlığını La Batalîa'da yayınladıkları sayfalar dolusu yazılarda tel'in etmekte bir an bile tereddüt etmediler.. milise katılmasına neden olan sâikleri açıklayışında olduğu gibi.U. Hükümet biliyorsa. savaşın geri kalan kısmını yaralarını sararak ve siyâsî iktidar için umut besleyerek geçirdi -anarko-sendikalistler için tuhaf bir akıbet.

438-440). «olgular» ustalıkla kullanılacaktı. O günlerin havasında kitap hiç rağbet görmedi. siyasetçilerin Halk Cephesi veya Komünist askerî danışmanların nezaretindeki Halk Ordusu'ndan. Haberleşme tekellerine sahip olanlar.O. Orwel'lin Stepnen Spender'e 1938'de yazdığı bir mektubunda dile getirdiği «Komünist Partisi'ne 1935'den beri hayli muarız» olduğu şeklindeki görüşü. nandez'e göre. tamamiyle hazırlıksız yakalandıklarını tekrar tekrar söylüyor: gerçekten de. Bütün bunların başına.U.M. Komünist milisler ona Troçkist ya da hain demediler. Chamberlain'in siyasetini değiştirebilir miydi? İşçi imajı. Beri yandan. *) Hernandez'in görüşlerinin bir özeti için. Her şey bir yana. Kısa dönemli bir kehanet sahibi olarak Orwell'in. daha iyi bir vasıta olduğu yolundaki inancını korudu. bir anlamda savaş muhabirliğinin anısını taşıyordu. Her. öfkeyle bir silâhın ateşlendiğini hayatında hiç görmemiş. kendine has hususiyetlerinden kaynaklanmaktadır. Gollancz. ve bebeklerin barikat diye kullanıldığı şeklinde uyduruk hikâyeler tertipleyen gazeteciye kalmıştı. gerçek devrimci bîr İspanyol. Onun nesli Büyük Savaş'ın fazlasıyla tesiri altındaydı ve aslında sol gazetecilere teklif ettiği «örnek». planlı bir «ayaklanma» veya bir «kanlı isyan» hazırlığı yapılmamıştı. P.leri bu suçlama uyarınca Troçkist ve Faşist ajan provokatörler masıyla birlikte. Katalonya'ya Selâm'ı okumaksızm geri çevirdi. hâdisenin gerçek tarihi nasıl yazılabilirdi? Propoganda hakikatin yerini alacak. İşçilere duyduğu güveni muhafaza etti. artık günümüzde yanlışlığı görülmesi gereken.M. Komünist Cumhuriyetçi bakan Jesus Hernandez o günlerde. «P. Katalonya'ya Selâm. Sosyalistler. Robert Conquest'in The Great Terror (1968) adlı kitabına bakınız (ss. Mayıs günlerini «Troçkist İsyan» olarak aksettirmeleri.U. Moskova'ya sâdık olmakla beraber. ve «siyâsî şüphe ve nefretten oluşan korkunç bir havayı teneffüs ederek» geçirdi. gönülsüz Largo Caballero'yu. Başbakan sırf Komünistler buyurdu diye.O.* Orwell. «Feryat figân tekrarlanan yalanlar ve nefret» cephe hattında savaşanlara vız geldi. ülke dahilinde kargaşa yaratarak Franco'ya yardımı amaçlayan P. sahici bir işçi sınıfı partisine Faşist yaftasını yapıştırmak canavarca bir davranıştı. bir dizi siyâsî hükümleri.O. hâdise olup bittikten sonra kendi hikâyelerini kaleme alacaklardı — Bin Dokuzyüz Seksendört'ün kâbusu. İspanyol Ko-münistleri'nin çoğu P. Kendi görüşlerine bir geçit sağlayamamak ve Sol'un Komünist versiyonu kabul etmeye bu derece hazır oluşu onu derinden sarsmıştı.M. İspanyol tecrübesinden sonra salt düşmanlıktan çıkıp nefrete dönüştü. Komünistler ile anarko-sendikalist uyuşmazlıkların doğurduğu gerilimlerin şiddet dolu bir ürünü olarak değil de.U. milislerinin Faşist askerlerle futbol oynadığı iddiası. ya da Ralp Bates'in New Republic'de yayınlanan yazısındaki P-O. Sosyalizm'in resmî müdafileri olan Sol'daki entellektüeller ile partiler onu derin bir düş kırıklığına uğratmışlardı. Andres Nin'in Komünistler tarafından katledildiğine dair haberler sızmadan evvel.U.'un peşindeki Komünist polisin yüzünden geldiğini biliyordu.M. New Statesman onu makale ve yorumlarını reddetti.M. Onun öne sürdüğü gibi. daha söz dinler Negrin'in göreve getirilebilmesi için «azledildi». İspanya'daki son günlerini takip edilen bir firari olarak. Avrupa'nın işçi sınıflarına grev ve boykotlar ilham edebilir ve böylece.O.U. yakalanma korkusuyla açık havada uyuyup karısının odası gizli polisçe aranarak.'un tasfiyesini nefretle karşıladılar-hepsinin içinde en mutî oyuncak olan La Pasionaria hariç.'u bir isyan başlattığı suçlamasıyla tasfiyeye zorlamak amacıyla. büyük bir tutkuyla ve süratle yazıldı. P. Kendisine çifte miras kalmıştı. «Franco cephesinde gerçek bir halk hareketi» başlatabilir miydi? Halk Cephesi'nin kapitalist burjuva kesimi Franco ile uzlaşmaya varır mıydı? «Sağa doğru her yalpanın» Cumhuriyet'i zaafa düşürdüğünü söylemek doğru muydu? Orwell. diyelim. Komünist çizginin görüşlerini hiç eleştirmeden hazırlop alıp tekrarlayan News Chronicle gibi gazetelerin.OU. onu dehşete düşürdü. 284 bu gayretkeşliği ortadayken. Barselona çarpışmalarının Komünist ajanlar (Antonov-Ovseenko ve Ernö Serö) tarafından kışkırtıldığını iddia etti. 144). bir işçi partisini bastırmayı reddettiğinde.'un idaresinde Hükümet'e karşı başlatılan soğukkanlı bir ayaklanma olarak sunuldu.M. İspanya'daki çalışması boyunca. Bu iş. işçi devriminin ve devrimci milisin Fasizm'e karşı savaş için. ve Anarşistler'in 'Savaş ve devrim bir285 . Miliste sosyalizmin nasıl bir şey olabileceğini hissetmişti. İlgili tarafların hakikati ört bas etmekteki (supresio veri) yer alan «The Parti es of the Lef t and the Civil War» adlı makalesinden alınmıştır (s.

1972. hezimet ya da. — STANSKY. Londra. eski P. burada. belki de sanıldığından daha az gözle görülür idi» diyerek sonuca varıyor.. İndiana. Ruth A. Londra. 1958. Hollis & Carter. Fugitive from the Camp of Victory (George Orwell — Zafer Kampı Firarisi). — THOMAS. gezgin bir edebiyat adamı olarak. o günün taleplerine uyacak tarzda yeniden yazılması. Calder. 1969. Weidenfeld & Nicolson. Tıventieth Century Views. 1967. Londra. 1961. George Ormell (Yirminci Yüzyıl Fikirleri Dizisi: George Orwell). — BRANDER. The Lion and the Unicorn'da (Arslan ve Tek Boynuzlu At) dile getirdiği 1940'lı yıllarda Sosyalist bir İngiltere'nin mümkün olmadığı ama yalnızca savaşı kazanabileceği ana fikri. Constable. Edward Arnold 1969. New Jersey. S. Nötre Dame.M. Secker Warburg. Bu çok insafsız bir hüküm. Spirit (Billur Ruh). — GREENBLET. — LEE. 1953. Londra.. Orwell'in İspanya'ya bakışını. Milliyetçi davaya yakınlık duyan tarihçiler tarafından dikkate alınmamıştır. Richard. farklı bir şekilde de ifade edilebilir. eöntellektüel bir habaset diye damgalayacağı şöyle bir karara sürükledi: tarihin. Homage to Occania (Okyanusya'ya Selâm). Londra. 1974. (editör). Londra. New Hawen. 1971. Londra. 286 287 . The World of George Orwell (George Orwell'in Dünyası). George Orwell.. 1940'da Orwell. Christopher. The Paradoz of George Orwell (Ge orge Orwell Paradoksu). Indiana. Cape. George Orwell. — HOLLİS. O. Cumhuriyetçi İspanya'yı ziyaret eden anti-Faşistler'e gösterdiği gibi- ORWELL ÜSTÜNE BAZI KİTAPLAR : — ALDRİTH. Purdue Üni versitesi.. — REES. —WİLLİSON. Orwell. (Vicdan Dökümleri).Hall. Ramân Salaş Larrazâbal'm Aproximacion historica a la Guerra Espafiola (Madrid. Some materials for a Bibliography (George Orwell. Prentice .O. Faşizm'in. ama gariptir ki. muğlak hâle getirmişti. Batılı insana. 1968. siyâsî bir safdilliğe kayabilecek derecede.. *) Owell'in 1936'da hüküm süren iyimserliğin aksine. Bu ihtiyatlı bir yargı. M.birinden ayrılamaz' sloganı. — LİEF. Orwell's Fiction (Orwell'in Edebî Eserleri). İspanya sanki.U.. Cumhuriyetin iki buçuk sene dayanabilmesinîn başlıca nedeninin İspanya'da büyük servet farklılıkları bulunmayışıdır diye yazıyordu (The Lion and the Unicorn»)-" İngiltere'nin savaşı kazanabilmesi için mutlaka eşitlikçi bir toplum haline gelmesi gerektiğini. Londra. modern hayatın mükemmellikten uzak yönlerini müşahade etmesi için bir ayna tutuyordu. — GROSS. 1970). s. (ed. J-R. The Unknown Orwell (Bilinmeyen Orwell). (Üç Mo dern Hicivci). bunu hep korudu. Yale. Orwell'i. Lafayette.J. — CALDER. İspanyol'lar-ın doğasında bulunan demokrasinin güçlü etkisi demokrasinin müdafaası olarak yüceltildiği zaman.). W.. Keith The Making of George Orwell (Orwell'in Oluşumu). bir başka zaman olsa. 1937'de imtiyazlar ve sınıf farklılıklarının avdetiyle hemzaman olan savaşa kayıtsızlık ve donukluğu aktarırken. A Study of George Orwell (George Orwell Üstüne Bir İnceleme). Richard J. Chronicles of Conscience (part). 247. Jennie. 1965. R. Ohio Devlet Üniversitesi. 1954. Edinburgh. romantizm. tıpkı. George Orwell.sloganının bir yankısıdır. Longman. Three Modern Satirists (part). Oliver & Boyd. George Orwell. George. Lawrence. 1937'de tarif ettiği donukluk ve kayıtsızlık. — VORHEES. The Crystal Londra. John.. — ATKİNS. ihtilâfın karanlık günlerinden evvel. Edward M. — WİLLİAMS. — WOODCOCK. İspanyol'lar'ın farzedilen samimiyeti ve sadeliği ile anavatanındaki karmaşık uzlaşılar ve hayatın maddeci yanı arasındaki zıtlıktan ötürü şaşkına dönmüştü. 1954. Bir Bibliyografya İçin Bazı Malzemeler) Kütüphanecilik ve Arşiv Okul Londra Üniversitesi. Secker & Warburg 1961. Robert A. P. 1969. «İngiltere'yi kapitalist demokrasi adına düzlüğe çıkaracak» bir İngiliz Halk Cephesi tarafından bozguna uğratılamayacağını ispatlama ihtiyacı. ve ABRAHAMS. durmuş-oturmuş bir geleneğin içinden yetişmiş bir kişi. Zamanla İspanya'ya bakışı belirginsizleşti? Katalonya'ya Selâm'da.

... ................................. ....................................................... 253 272 Orwell ve İspanyol İç Savaşı.......................................................İÇİNDEKİLER Blair'den Orwell'e Orwell'ın Kitapları ..... 287 288 ........... G.................................................275 Orwell Üstüne Bazı Kitaplar ........... ................... 5 12 13 15 Cyril Connolly'e Mektup KATALONYA'YA SELAM EKLER İspanyol Milisleri Üzerine Notlar..... Orwell..................... Raymond Carr ........................................................ Williams'm Gözüyle Orwell ve İspanyol İç Savaşı .........

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->