P. 1
TS_EN_60204_1

TS_EN_60204_1

4.0

|Views: 1,022|Likes:
Yayınlayan: schwarz87

More info:

Published by: schwarz87 on Dec 28, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

TÜRK STANDARDI

TURKISH STANDARD

TS EN 60204-1
Nisan 2011

ICS 29.020

MAKİNALARDA GÜVENLİK - MAKİNALARIN ELEKTRİK DONANIMI - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Safety of machinery - Electrical equipment of machines Part 1: General requirements

TS EN 60204-1 (2011) Standardı, EN 60204-1 (2006) standardı ile birebir aynı olup, Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi’nin (CENELEC, Avenue Marnix 17 B-1000 Brussels) izniyle basılmıştır. Avrupa Standardlarının herhangi bir şekilde ve herhangi bir yolla tüm kullanım hakları Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) ve üye ülkelerine aittir. TSE kanalıyla CENELEC’den yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. Bu standardı oluşturan İhtisas Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız.

Kalite Sistem Belgesi İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.

Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası) TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

TSEK
Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı) Kritere Uygunluk Belgesi; Türk Standardları bulunmayan konularda firmaların ürünlerinin ilgili uluslararası standardlar, benzeri Türk Standardları, diğer ülkelerin milli standardları, teknik literatür esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

DİKKAT!
TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir. Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

ICS 29.020

TÜRK STANDARDI

TS EN 60204-1/Nisan 2011

Ön söz
Bu standard, CENELEC tarafından kabul edilen EN 60204-1: 2006 standardı esas alınarak, TSE Elektrik İhtisas Grubu’nca TS 10316 EN 60204-1: 2005’in revizyonu olarak hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 05 Nisan 2011 tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir. Bu standardın daha önce yayımlanmış bulunan baskıları geçersizdir. EN 60204-1 (2006) ile IEC 60204-1 (2005)’’te yapılan ortak değişiklikler metnin solunda düşey çizgiyle gösterilmiştir. Bu standardda kullanılan bazı kelime ve/veya ifadeler patent haklarına konu olabilir. Böyle bir patent hakkının belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz.

-

ICS 29.020

TÜRK STANDARDI

TS EN 60204-1/Nisan 2011

İçindekiler
0 1 2 3 Giriş ........................................................................................................................................................... 1 Kapsam...................................................................................................................................................... 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar ............................................................................................ 3 Terimler ve tarifler .................................................................................................................................... 7 3.1 Harekete geçirici ................................................................................................................................. 7 3.2 Ortam sıcaklığı .................................................................................................................................... 7 3.3 Bariyer ................................................................................................................................................. 7 3.4 Kablo tavası......................................................................................................................................... 7 3.5 Donanımlı kablo kanal sistemi ............................................................................................................ 7 3.6 Aynı anda oluşan ................................................................................................................................ 7 3.7 Boru..................................................................................................................................................... 7 3.8 Kontrol devresi (bir makinanın) ........................................................................................................... 7 3.9 Kontrol cihazı....................................................................................................................................... 7 3.10 Kontrol düzeni.................................................................................................................................. 8 3.11 Kontrollü durdurma .......................................................................................................................... 8 3.12 Doğrudan Temas............................................................................................................................. 8 3.13 Doğrudan açma çalışması (bir kontak elemanının)......................................................................... 8 3.14 Kapalı kanal ..................................................................................................................................... 8 3.15 Elektrikli çalışma alanı ..................................................................................................................... 8 3.16 Elektronik donanım.......................................................................................................................... 8 3.17 Acil durum durdurma cihazı............................................................................................................. 8 3.18 Acil durum devre dışı bırakma cihazı .............................................................................................. 8 3.19 Elektrikli kapalı çalışma alanı .......................................................................................................... 8 3.20 Mahfaza ........................................................................................................................................... 8 3.21 Donanım .......................................................................................................................................... 9 3.22 Eş potansiyel kuşaklama ................................................................................................................. 9 3.23 Açıktaki iletken bölüm...................................................................................................................... 9 3.24 Yabancı iletken bölüm ..................................................................................................................... 9 3.25 Arıza ................................................................................................................................................ 9 3.26 Hata ................................................................................................................................................. 9 3.27 Fonksiyonel kuşaklama ................................................................................................................. 10 3.28 Tehlike ........................................................................................................................................... 10 3.29 Dolaylı temas ................................................................................................................................. 10 3.30 Endüktif güç besleme sistemi ........................................................................................................ 10 3.31 Eğitilmiş kişi (elektrik konusunda).................................................................................................. 10 3.32 Ara kilit (güvenlik için).................................................................................................................... 10 3.33 Gerilimli bölüm ............................................................................................................................... 10 3.34 Makina harekete geçiricisi ............................................................................................................. 10 3.35 Makinalar, makina ......................................................................................................................... 10 3.36 İşaretleme ...................................................................................................................................... 11 3.37 Nötr iletkeni (sembolü N) ............................................................................................................... 11 3.38 Engel.............................................................................................................................................. 11 3.39 Aşırı akım....................................................................................................................................... 11 3.40 Aşırı yük (bir devrenin) .................................................................................................................. 11 3.41 Fiş-priz kombinasyonu................................................................................................................... 11 3.42 Güç devresi.................................................................................................................................... 11 3.43 Koruyucu kuşaklama ..................................................................................................................... 11 3.44 Koruyucu kuşaklama devresi......................................................................................................... 11 3.45 Koruma iletkeni .............................................................................................................................. 11 3.46 Yedekleme..................................................................................................................................... 12 3.47 Referans gösteriliş......................................................................................................................... 12 3.48 Risk................................................................................................................................................ 12 3.49 Koruyucu........................................................................................................................................ 12 3.50 Koruma .......................................................................................................................................... 12 3.51 İşletme seviyesi ............................................................................................................................. 12 3.52 Kısa devre akımı............................................................................................................................ 12 3.53 Yetiştirilmiş kişi (elektrik konusunda)............................................................................................. 12

ICS 29.020

TÜRK STANDARDI

TS EN 60204-1/Nisan 2011

3.54 Tedarikçi ........................................................................................................................................ 12 3.55 Anahtarlama cihazı........................................................................................................................ 12 3.56 Kontrolsüz durma .......................................................................................................................... 12 3.57 Kullanıcı ......................................................................................................................................... 12 4 Genel kurallar ......................................................................................................................................... 13 4.1 Genel................................................................................................................................................. 13 4.2 Donanımın seçimi ............................................................................................................................. 13 4.3 Elektrik beslemesi ............................................................................................................................. 14 4.4 Fiziksel çevre ve çalışma şartları ...................................................................................................... 15 4.5 Taşıma ve depolama......................................................................................................................... 16 4.6 Kaldırma tertibatı............................................................................................................................... 16 4.7 Montaj................................................................................................................................................ 16 5 Besleme giriş iletkeni bağlantı uçları, ayırma ve devre dışı bırakma düzenleri .................................... 16 5.1 Besleme giriş iletkeni bağlantı uçları................................................................................................. 16 5.2 Dış koruyucu topraklama sistemine bağlantı için bağlantı ucu ......................................................... 17 5.3 Beslemeyi ayırma (bağlantıyı kesme) cihazı .................................................................................... 17 5.4 Beklenmeyen çalıştırmanın önlenmesi için devre kesme cihazları................................................... 19 5.5 Elektrik donanımının ayrılması için kullanılan cihazlar...................................................................... 20 5.6 Yetkisiz, istenmeden ve/veya yanlışlıkla bağlantıya karşı koruma ................................................... 20 6 Elektrik çarpmalarına karşı koruma ..................................................................................................... 20 6.1 Genel................................................................................................................................................. 20 6.2 Doğrudan temasa karşı koruma........................................................................................................ 21 6.3 Dolaylı temasa karşı koruma............................................................................................................. 23 6.4 PELV’in kullanılması ile koruma........................................................................................................ 24 7 Donanımın korunması............................................................................................................................ 25 7.1 Genel................................................................................................................................................. 25 7.2 Aşırı akıma karşı koruma .................................................................................................................. 25 7.3 Motorların aşırı ısınmaya karşı korunması........................................................................................ 26 7.4 Olağan dışı sıcaklığa karşı koruma................................................................................................... 27 7.5 Beslemenin kesilmesi veya gerilimin azalması karşı koruma ve müteakiben eski değerine gelmesi28 7.6 Motorun aşırı hız koruması ............................................................................................................... 28 7.7 Toprak arızası/artık akım koruması .................................................................................................. 28 7.8 Faz sırası koruması........................................................................................................................... 28 7.9 Yıldırımdan veya anahtarlama ani akımlarından kaynaklanan aşırı gerilimlere karşı koruma ......... 28 8 Eş potansiyel kuşaklama....................................................................................................................... 29 8.1 Genel................................................................................................................................................. 29 8.2 Koruyucu kuşaklama devresi ............................................................................................................ 31 8.3 Fonksiyonel kuşaklama..................................................................................................................... 33 8.4 Yüksek kaçak akım etkilerini sınırlamak için tedbirler....................................................................... 33 9 Kontrol devreleri ve kontrol fonksiyonları........................................................................................... 33 9.1 Kontrol devreleri ................................................................................................................................ 33 9.2 Kontrol fonksiyonları.......................................................................................................................... 34 9.3 Koruyucu ara kilitler........................................................................................................................... 39 9.4 Arıza hâlinde kontrol fonksiyonları .................................................................................................... 39 10 Operatör ara birimi ve makinaya monte edilen kontrol cihazları................................................... 42 10.1 Genel ............................................................................................................................................. 42 10.2 Basmalı düğmeler.......................................................................................................................... 43 10.3 Gösterge ışıkları ve ekranları ........................................................................................................ 45 10.4 Işıklı basmalı düğmeler.................................................................................................................. 46 10.5 Döner kontrol cihazları................................................................................................................... 46 10.6 Yol verme cihazları ........................................................................................................................ 46 10.7 Acil durum durdurma cihazları....................................................................................................... 46 10.8 Acil durum kesme cihazları............................................................................................................ 46 10.9 Etkinleştirme kontrol cihazları........................................................................................................ 47 11 Kontrol düzeni: Yeri, montajı ve mahfazaları.................................................................................. 47 11.1 Genel kurallar ................................................................................................................................ 47 11.2 Yer ve montaj................................................................................................................................. 47

..... 66 17.............3 Yalıtım direnci deneyleri .................................................................................................5 Motor seçim kriterleri .......................... 66 17.....................................................4 Gerilim deneyleri.................................................5 Kanallar.................................................... uyarı işaretleri ve referans gösterilişler.................................................................................................................................................................................................................. 82 ...................................................................................................................ICS 29.......................................................................................................... 55 13........................ 64 16.......................................................7 Yeniden deneyden geçirme................................................. 80 Ek D (Bilgi için) Makinaların elektrik donanımı içindeki iletkenlerin ve kabloların akım taşıma kapasiteleri ve aşırı akımdan korunmaları .................................................. 68 18 Doğrulama .......................................................................................................................7 İletken telleri........................... bağlantı kutuları ve diğer kutular ............................................. 72 Ek A TN sistemlerinde dolaylı temasa karşı koruma ........................ 51 12....................9 Parça listesi ................................................................. 63 15.........................................................................................................................................................2 Beslemenin otomatik ayrılması ile koruma için şartların doğrulanması ..................4 Motor montajı ve bölmeleri ................... 68 18........................................................................ 73 Ek B (Bilgi için) Makinaların elektrik donanımı için inceleme formu ................................... 68 18........ 68 18....... 66 17.2 İletkenler . 50 12........................... 62 14.............................................4 Tesis dokümanları ..........................5 Artık gerilimlere karşı korunma....... 53 12.......................................5 Referans gösterilişler.... 67 17............................ 62 14......................................................8 Bakım el kitabı ........................................... 65 17 Teknik dokümantasyon.....................4 Normal işletmede akım taşıma kapasitesi.... kapılar ve açıklıklar ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 62 14......1 Genel .............1 Genel kurallar ...............................020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 11..........................................................................................................4 Mahfazalar..................................................................6 Fonksiyon deneyleri...... 49 11....................... 54 13 Kablaj uygulamaları...............................................................................................................................................................................................................................6 Mekanik frenler için koruyucu cihazlar ................................3 Yalıtım........................................................................................................................................................... 65 16.................................................................. 63 15 Yardımcı donanım ve aydınlatma................................... 64 16.......................... 64 16..............................................5 Kontrol düzenine erişim ..............................................................7 İşletme el kitabı........ 50 12............. 67 17...................................... 63 16 İşaretleme.....................................3 Motor boyutları.................................................................................................................................................................................................................................... 68 17............................................................2 İletkenlerin tanıtılması........................................................................................1 Yardımcı donanımlar ................1 Genel ................................................................................................................................1 Bağlantılar ve güzergâh..................................... 62 14............... 71 18........................ 50 12 İletkenler ve kablolar .................... 55 13......................................................................................................................................................................................................................... 58 13. 56 13................................... 65 16...........................................................................................................................................................................3 Koruma dereceleri ..............................................................................................................................................3 Bütün dokümantasyon için uygulanabilir kurallar .............................. 51 12.................. 50 12.......................................4 Donanımın işaretlenmesi.......... 48 11..................................................................2 Uyarı işaretleri ..........................1 Genel kurallar ..... 76 Ek C (Bilgi için) Bu standardın kapsadığı makinalara örnekler......5 İletken ve kablo gerilim düşümü .............................................................................................. 72 18.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 72 18.................................................................................................................................................... 72 18...................................................................................................................................3 Fonksiyonel tanıtma ..... 65 17........................3 Mahfazalar içinde kablaj ................................................ 52 12.............................. 58 13...................................................................................................................................6 Bükülgen kablolar .......................................................................... iletken baralar ve kayar bilezik üniteleri ..........6 Devre şemaları ........ 63 15......4 Mahfazalar dışında kablaj........ 60 14 Elektrik motorları ve ilgili donanım ..................2 Makina ve donamın mahalli aydınlatması ..........................................................................2 Motor mahfazaları..............................................2 Temin edilecek bilgiler ................................................1 Genel .................................................................................................... 67 17...................... 62 14........................5 Blok şemalar ve fonksiyon şemaları............................................................................................ 65 17.......................................................................................................... 62 14......................

......................................................... 97 İndeks .................................................................................................................................................................................................................................... 90 Ek ZA (Bilgi için) Bu standardda atıf yapılan uluslararası standardlara karşılık gelen Avrupa standardları ......................................... 96 Kaynaklar......................................................................................................... 87 Ek F (Bilgi için) Bu standardın kullanımı için kılavuz ........................................... 92 Ek ZZ (Bilgi için) AB Direktiflerinin temel gereksinimlerinin izlenmesi ........................................................020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Ek E (Bilgi için) Acil durum çalışma fonksiyonlarıyla ilgili açıklama .. 88 Ek G (Bilgi için) Tipik iletken kesit alanlarının mukayesesi ..................................... 99 ......................................................................................................ICS 29...............................

Bu standardın kullanımındaki ilave kılavuz Ek F’de verilmiştir. birlikte ele alınan elemanların tümünün makinayı oluşturduğu ve genellikle en az bir gözetimli kontrol seviyesiyle birlikte çalışan bir veya daha çok makinanın bir imalat sistemini veya hücresini teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Parantez içindeki rakamlar bu standarddaki madde numaralarıdır. yazılım ve dokümantasyon dâhil. bir makina ve ilgili donanımının çeşitli elemanlarının aralarındaki ilişkilerin anlaşılmasına yardımcı olmak üzere verilmiştir. − Bakım kolaylığı. Şekil 1. − Kontrol tepkilerinin tutarlılığı. Şekil 1. Şekil 1’den.Makinaların elektrik donanımı Bölüm 1: Genel kurallar 0 Giriş Bu standardda makinaların elektrik donanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususları iyileştirecek kurallar ve öneriler bulunmaktadır: − Kişiler ve malların güvenliği.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Makinalarda güvenlik . tipik bir makinanın ve bu standardda sözü edilen elektrik donanımının çeşitli elemanlarını gösteren ilgili donanımın tam blok diyagramıdır. güvenlik koruyucuları alet/edevat.ICS 29. 1 .

bir uygulama standardıdır ve teknolojik gelişmeleri sınırlamayı veya engellemeyi amaçlamaz.Tipik bir makinanın blok diyagramı 1 Kapsam Bu standard. çalışır durumdayken elle taşınamayan makinalara (koordineli biçimde birlikte çalışan makinalar grubu dâhil) ait elektrik. Not 1 Bu standard. 2 .ICS 29.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Şekil 1 . elektronik ve programlanabilir elektronik donamlarının ve sistemlerinin uygulamalarını kapsar.

020 Not 2 - TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Bu standardda “elektrik” terimi. makinanın elektrik donanımına besleme hattının bağlantı noktasında başlar (Madde 5. Bu standard. − Bazı malzemelerin kullanımında veya üretiminde özel riskleri bulunan. makinaların elektrik donanımına uygulanabilecek ilave ve özel kuralları belirtmez. 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar Bu standardda.) için 1500 V’u aşmayan anma besleme gerilimleri ve 200 Hz’i aşmayan anma besleme frekansı ile çalışan elektrik donanımına veya elektrik donanımının bölümlerine uygulanır.Açık havada kullanım için amaçlanan (bina veya diğer koruyucu yapıların dışında). koruyuculuk.1’e bakılmalıdır). elektronik ve programlanabilir elektronik donanım anlamına gelir). − Dikiş makinaları ünitelerinde ve sistemlerinde kullanılan.Daha yüksek gerilimler için IEC 60204-11’e bakılmalıdır. . Bu standard. ancak bununla sınırlı değildir. ara kilitleme veya kontrol) kapsamaz. Bu standard. − Maden ocaklarında kullanılması amaçlanan. alternatif akım (a.a. − Kaldırma makinalarında kullanılan Not 8 – Kaldırma makinaları için IEC 60204-32’ye bakılmalıdır.Bu standard kapsamında bulunabilen elektrik donanımının ait olduğu makina örneklerinin listesi Ek C’de verilmiştir. elektronik ve programlanabilir elektronik hususları birlikte ifade eder (örneğin.ICS 29. atıf yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapılması şartı ile uygulanır. “elektrik donanımı”. Not 5 . − Patlaması muhtemel malzemenin işlenmesi veya üretiminde kullanılan (boya veya talaş gibi).) için 1000 V’u ve doğru akım (d. elektriksel. Elektrik enerjisinin doğrudan bir iş aleti olarak kullanıldığı güç devreleri bu standardın kapsamı dışındadır. IEC 60364 standard serisinde verilmiştir. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar.35’te tarif edilen makinaların elektrik donanımını kapsar. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. Not 3 - Bu standardın kapsadığı donanım. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi halinde en son baskısı kullanılır. 3 . Her makine tipinin yeterli güvenliğinin sağlaması için kendine has kuralları bulunmalıdır. Not 4 Binalardaki elektrik besleme tesisatıyla ilgili kurallar. Not 6 .a. − Patlaması ve/veya yanması muhtemel atmosferde kullanım için amaçlanan. tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu standard. Not 7 – Dikiş makinaları için IEC 60204-31’e bakılmalıdır. kişilerin elektrik dışındaki tehlikelerden korunması için diğer standardlar veya yönetmeliklerin gerekli gördüğü veya istediği bütün kuralları (örneğin. elektrikli. özellikle Madde 3. Bu standardda “kişi” terimi herhangi bir kişiyi ifade eder ve söz konusu makinanın kullanılması ve bakımı için görevlendirilen ve bu yönde kullanıcı veya onun temsilcisi/temsilcileri tarafından kendisine talimat verilen kişileri de kapsar.

6. kolonda verilmiştir. ve 4.Part TS HD 384. ISO. switching and seçilmesi ve montajı – Ayırma.Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code).Alçak gerilim elektrik tesisleri – 4-41: Protection for safety.Bölüm 5: Döner elektrik makinalarının bütün tasarımı tarafından sağlanan koruma dereceleri (IP kodu) Sınıflandırma Döner elektrik makinaları . protective conductors düzenlemeleri. Protection 4-41 Bölüm 4 .Bölüm 11: Isıl koruma Ayaklı döner elektrik makinelerinin boyutları ve anma güçleri Ayaklı döner elektrik makinelerinin boyutları ve anma güçleri IEC 60034-11 Rotating electrical machines . socket-outlets and couplers for TS 7205 Fişler. işaretleme ve tanıtma için temel ve güvenlik prensipleri Plugs.Bölüm 6-61: Verification. control anahtarlama ve kontrol – Kısım 534:Aşırı gerilimlere karşı koruma düzenleri Electrical installations of buildings – Part TS HD 60364.Bölüm 1:Beyan değerleri ve performans Döner elektrik makinaları .Bölüm 1: Genel bilgiler ve uygulama 1) TSE Notu: Atıf yapılan standardların TS numarası ve Türkçe adı 3.Part TS HD 60364.61 Binalarda elektrik tesisatı . Classification TS No1) TS 3205 EN 60034-1 TS 3209 IEC 60034-5 TS EN 60204-1/Nisan 2011 Adı (Türkçe) Döner elektrik makinaları .Bölüm 4-43: Protection for safety – 4-43 4-43: Güvenlik koruması .Part 1: General EN 60309-1 Sanayide kullanılan . 4 .Alçak gerilim elektrik tesisleri – 5-53: Selection and erection of electrical 5-534 Bölüm 5-53: Elektriksel teçhizatın equipment – Isolation. Initial verification S1 6: Doğrulama grup 61: Başlangıç doğrulaması Graphical symbols for use on TS IEC 60417 Donanım üzerinde kullanılan grafik equipment DATA BASE* semboller .ICS 29.Alçak gerilim elektrik tesisleri – 5-54: Selection and erection of 5-54 Bölüm 5-54: Elektriksel teçhizatın electrical equipment – Earthing seçilmesi ve montajı – Topraklama arrangements.020 EN.Part 2: Frame numbers 355 to 1000 and flange numbers 1180 to 2360 IEC 60073:2002 Basic and safety principles for manmachine interface. No IEC 60034-1 IEC 60034-5 TÜRK STANDARDI Adı (İngilizce) Rotating electrical machines . koruyucu iletkenler and protective bonding conductors ve koruyucu kuşaklama iletkenleri Electrical installations of buildings .Part 1: Frame numbers 56 to 400 and flange numbers 55 to 1080 IEC 60072-2 Dimensions and output series for rotating electrical machines . prizler ve ara fiş-prizler industrial purposes .İnsan-makine ara yüzü.Part 1: Rating and performance Rotating electrical machines .Aşırı Protection against overcurrent akıma karşı koruma Electrical installations of buildings – Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems Electrical installations of buildings – Part TS HD 60364. marking and identification – Coding principles for indicators and actuators IEC 60309-1: 1999 IEC 60364-441: 2001 IEC 60364-443: 2001 IEC 60364-552: 2001 IEC 60364-553: 2002 TS EN 6003411 TS 732 TS 731 TS 732 TS 731 TS 2575 EN 60073 IEC 60364-554: 2002 IEC 60364-661: 2001 IEC 60417-DB: 2002 2 Gösterge cihazları ve harekete geçirme elemanları için kodlama prensipleri .Binalarda elektrik tesisatı .Bölüm 1: requirements Genel özellikler Electrical installations of buildings .Part 11: Thermal protection IEC 60072-1 Dimensions and output series for rotating electrical machines . IEC vb. *işaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standardlarıdır.41: Güvenlik için koruma against electric shock – Elektrik çarpmasına karşı koruma Electrical installations of buildings – Part TS IEC 600364.

Identification of equipment terminals and of terminations of certain designated conductors. Part 3 : General requirements for equipment and auxiliaries Insulation coordination for equipment within low-voltage systems. switch-disconnectors and fusecombination units TS EN 60947-2 TS EN 60947-3 IEC 60947-5-1: Low-voltage switchgear and control 2003 gear . including general rules for an alphanumeric system Basic and safety principles for manmachine interface.Part 3: Switches. IEC vb. kurallar ve deneyler Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni .Bölüm 3: Cihazlar ve yardımcı ekipmanlar için genel kurallar Yalıtım koordinasyonu – Alçak gerilim sistemlerinde kullanılan donanımlar için . marking and identification .Part 2: Circuit-breakers Low-voltage switchgear and control gear . requirements and tests TS 3033 EN 60529 TS IEC 60617 DATA BASE * TS 4462 IEC 60621-3 IEC 60664-1: 1992 IEC 60947-1: 2004 IEC 60947-2: 2003 IEC 60947-3: 1999 TS EN 60664-1 Low-voltage switchgear and controlgear TS EN 60947-1 – Part 1: General rules Low-voltage switchgear and control gear .020 EN.Bölüm 1: Genel kurallar Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni .Bölüm 1: Genel kurallar Elektroteknikte kullanılan dokümanların hazırlanması .Renkler veya rakamlarla iletkenlerin tanıtılması İnsan-makina ara yüzü için temel ve güvenlik prensipleri işaretleme ve tanıtma – Harekete geçirme prensipleri Mahfazaların koruma dereceleri (IP kodu) Diyagramlarda kullanılan grafik semboller Elektrik tesisatları .Bölüm 3: Anahtarlar. Part 1: principles.Bölüm 5-1: Devre kontrol cihazları ve anahtarlama elemanları . Terminal blocks for copper conductors IEC 61082-1: 1991 IEC 61082-2: 1993 Preparation of documents used in electrotechnology – Part 1: General requirements Preparation of documents used in electrotechnology – Part 2: Functionoriented diagrams TS EN 60947-51 TS EN 60947-71 TS EN 610821* TS EN 610821* . No IEC 60439-1: 1999 IEC 60445: 1999 TÜRK STANDARDI Adı (İngilizce) Low-voltage switchgear and control gear assemblies . ISO.Elektromekanik devre kontrol cihazları Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni .Part 7-1: Ancillary equipment. ayırıcı anahtarlar ve eriyen telli sigorta birleşimi üniteleri Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri.Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies Basic and safety principles for manmachine interface.Part 5-1: Control circuit devices and switching elements Electromechanical control circuit devices IEC 60947-7-1: Low-voltage switchgear and control 2002 gear .Bölüm 2: Devre kesiciler Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri .Ağır çevre şartları altında bina dışında kullanılan (açık maden ocakları ve taş ocakları dâhil) . actuating TS EN 60447 principles Degrees of protection provided by enclosures (IP code) Graphical symbols for diagrams Electrical installations for outdoor sites under heavy conditions (including opencast mines and quarries).ICS 29. cihaz bağlantı uçlarının ve özel gösterimli iletkenlerin bağlantılarının tanıtımı TS 3476 EN 60446 İnsan-makine arabirimi için temel prensipler ve emniyet prensipleri İşaretleme ve tanıtım . disconnectors.Bölüm 1: Genel kurallar 5 IEC 60446: 1999 IEC 60447: 2004 IEC 60529: 1999 IEC 60617-DB: 2001 3 IEC 60621-3: 1979 Man-machine interface (MMI). ayırıcılar. marking and identification .Bakır iletkenler için bağlantı ucu birimleri Elektroteknikte kullanılan dokümanların hazırlanması .Identification of conductors by colours or numerals TS No TS EN 60204-1/Nisan 2011 Adı (Türkçe) TS EN 61439-1 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları – Bölüm 1: Genel kurallar TS EN 60445* İnsan-makine arayüzü. işaretlemesi ve tanıtımı için temel ve güvenlik prensipleri – Bir alfanümerik sistem için genel kurallar dahil.Bölüm 7-1: Yardımcı donanım .Bölüm 1: İlkeler.

ICS 29.Bölüm 1: Temel terminoloji. elektronik ve programlanabilir elektronik kontrol sistemlerinin fonksiyonel güvenliği Talimatların hazırlanması Yapılandırma. – Equipment for testing.a. installations and TS EN 61346-1 Sanayi sistemleri. metodoloji Makinalarda güvenlik – Temel kavramlar. methodology ISO 12100-2: 2003 ISO 13849-1: 1999 Safety of machinery – Basic concepts. electronic and programmable electronic control systems IEC 62079: Preparation of instructions – Structuring. 1500 V d. power TS EN 61558-1 Güç transformatörleri. 2001 content and presentation ISO 7000: 2004 Graphical symbols for use on equipment. reaktörler ve benzeri General requirements and tests ürünlerin güvenliği .Bölüm 1: Genel kurallar Elektroteknikte kullanılan dokümanların hazırlanması . ölçülmesi measures – Part 3: Loop impedance veya izlenmesi ile ilgili donanımlar Bölüm 3: Döngü empedansı Safety of power transformers. yerleşimleri ve equipment and industrial products TS EN 61346-2 donanımları ve sanayi mamulleri Structuring principles and reference Yapılandırma prensipleri ve designations referans gösterimler Electrical safety in low voltage TS EN 61557-3 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde distribution systems up to 1000 V a.Güç transformatörlerinin.Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler Safety of power transformers. general principles for design – Part 2: Technical principles Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design TS EN 62079 TS 11060 TS EN ISO 12100-1 TS EN ISO 12100-2* TS EN ISO 13849-1/AC* 6 . işaretleme ve harekete geçirme IEC 61558-1: 1997 A1: 1998 IEC 61558-2-6 IEC 61984: 2001 IEC 62023: 2000 IEC 62027: 2000 IEC 62061: 2005 Industrial systems. ve and 1500 V d.Koruyucu measuring or monitoring of protective düzenlerin denenmesi.Bölüm 1: Genel kurallar Elektrik çarpmasına karşı koruma – Tesisat ve donanım için ortak özellikler Makinalarda güvenlik .’ya kadar .a.Gösterim.c. 2003 general principles for design – Part 1: Basic terminology. marking and actuation TS No TS EN 610821* TS EN 610821* TS EN 61140 TS EN 61310-1* TS EN 61310-2* TS EN 61310-3* Adı (Türkçe) Elektroteknikte kullanılan dokümanların hazırlanması .Güvenlik kuralları ve tests deneyler Structuring of technical information and TS EN 62023 Teknik bilgi ve dokümantasyonun documentation yapılandırılması Preparation of parts lists TS EN 62027 Parça listelerinin hazırlanması TS EN 62061* Makina güvenliği . güç supply units and similar – Part 2-6: 2-6* besleme birimlerinin ve Particular requirements for safety benzerlerinin güvenliği – Bölüm 2isolating transformers for general use 6: Genel kullanım amaçlı güvenlik ayırma transformatörleri için özel kurallar Connectors – Safety requirements and TS EN 61984 Bağlayıcılar . No IEC 61082-3: 1993 IEC 61082-4: 1996 IEC 61140: 2001 61310 (bütün bölümler) IEC 61346 (bütün bölümler) IEC 61557-3: 1997 Adı (İngilizce) Preparation of documents used in electrotechnology – Part 3: Connection diagrams. ISO. tasarım için genel prensipler – Bölüm 2: Teknik prensipler Makinelerde Güvenlik . tables and lists Preparation of documents used in electrotechnology – Part 4: Location and installation documents Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment Safety of machinery – Indication. kapsam ve sunum Grafik semboller .c. güç supply units and similar – Part 1: kaynakları.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 EN.Temel kavramlar. index and synopsis ISO 12100-1: Safety of machinery – Basic concepts.Fihristleme ve kısa gösterim çizelgeleri Makinalarda güvenlik . tasarım için genel prensipler .Güvenliğe ilişkin elektrik.Bölüm 1: Tasarım için genel prensipler Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical.1000 V a.Kumanda sistemlerinin güvenlikle ilgili kısımları . IEC vb. power TS EN 61558. elektriksel güvenlik .

Ayrıca Madde 3. 7 .4 Kablo tavası Kesintisiz bir tabanı ve yükseltilmiş kenarları bulunan ve üzeri kapalı olmayan bir kablo taşıyıcı. kordonların tamamen kuşatılması ve diğer elektrik donanımını yerleştirilmesi için amaçlanan. basmalı düğme.5 Donanımlı kablo kanal sistemi Yalıtılmış iletkenlerin. 3. düğme. [IEV 826-06-03] 3. 3.Borular. kabloların. Not 1 Not 2 Not 3 Harekete geçirici. 3. tabanında açılabilir bir kapak bulunan kapalı mahfazalar sistemi.34’e bakılmalıdır.6 Aynı anda oluşan Müşterek çalışan. biçimlerinde olabilir. 3. 3. kontaktör. IEC vb. Bir haricî harekete geçirme kuvveti gerektirmeyen ancak yalnızca bir hareketi gerektiren bazı harekete geçirme düzenleri de vardır. makara.020 EN.9 Kontrol cihazı Kontrol devresine bağlı olan ve makinanın çalışmasının kontrolünde kullanılan cihaz (örneğin. konum algılayıcıları. elle kontrol edilen anahtar. [IEV 826-15-08] 3.1 Harekete geçirici Haricî el hareketinin uygulanacağı cihaz bölümü. piston vb.3 Bariyer Olağan erişim doğrultusunda doğrudan temasa karşı korunmayı sağlayan bölüm.2 Ortam sıcaklığı Donanımın kullanıldığı yerdeki hava veya diğer ortamın sıcaklığı.Acil durumlarda durdurma teçhizatı Tasarım prensipleri 3 Terimler ve tarifler Bu standardın amaçları bakımından aşağıdaki terimler ve tarifler uygulanır: 3. Not . 3.ICS 29. röle. No ISO 13849-2: 2003 ISO 13850: 1996 TÜRK STANDARDI Adı (İngilizce) Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 2: Validation Safety of machinery – Emergency stop – Principles for design TS No TS EN ISO 13849-2* TS EN ISO 13850* TS EN 60204-1/Nisan 2011 Adı (Türkçe) Makinalarda güvenlik .8 Kontrol devresi (bir makinanın) Makinanın veya elektrik donanımının izleme dâhil kontrolünde kullanılan devre. ISO. Aynı anda (fakat senkronize olması gerekmeyen) harekete geçirilen şartta bulunan iki veya daha çok kontrol cihazının durumunun açıklanmasında kullanılır.7 Boru Elektrik tesisatındaki yalıtılmış iletkenlerin veya kabloların çekilmelerine ve değiştirilmelerine izin veren tesisat kabloları sisteminin kesit alanı dairesel olan veya olmayan kapalı bir bölümü. ancak yanal olarak sokulmasına izin vermeyecek şekilde yeterli kapalı olarak eklenmiş olmalıdır. yalıtımlı iletkenlerin ve/veya kabloların yalnızca içlerinden çekilmesine imkan verecek.Kablo tavası delikli veya deliksiz olabilir. Not . tutamak. manyetik olarak çalışan vanalar).Kumanda sistemlerinin güvenlikle ilgili bileşenleri -Bölüm 2: Çalışmakta olduğunun doğrulanması Makinelerde güvenlik .

18 Acil durum devre dışı bırakma cihazı Elektrik çarpması riski veya elektrikten kaynaklanan başka bir riski olan bir tesisin tamamının veya bir bölümünün elektrik enerjisi beslemesini kesmek amacıyla kullanılan elle harekete geçirilen kontrol cihazı.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 3. 8 . taşıyıcıları ile birlikte anahtarlama cihazları ve bunların kombinasyonları.20 Mahfaza Donanımın belirli dış etkilere ve herhangi bir yönde doğrudan temasa karşı korunmasını sağlayan bölümü. yaylara bağımlı olmadan). [ISO 13850. [IEC 60947-5-1 Madde K. 3. kontrol. yardımcı cihazları.7).2] Not .Ek E’ye bakılmalıdır.2.13 Doğrudan açma çalışması (bir kontak elemanının) Esnek olmayan elemanlar üzerinden harekete geçirme anahtarının belirli bir hareketinin doğrudan sonucu olarak kontak ayrılmasının sağlanması (örneğin. 3.ICS 29. Not .10 Kontrol düzeni Prensip olarak elektrik enerjisi tüketen donanımın kontrolü için öngörülen. [IEV 441-11-03. 3. Not – Borular (Madde 3. koruma ve ayar donanımı. donanımlı kablo kanal sistemleri ve zemin altı kanallar kapalı kanal tipleridir. bu tür cihazlara ve donanıma birleşik olan bağlantı düzenleri.19 Elektrikli kapalı çalışma alanı Bir anahtarın veya aletin kullanılması ile açılan bir kapıdan veya kaldırılan bir bariyerden yalnızca yeterli beceriye sahip olan veya bu yönde kendisine talimat verilmiş olan kişilerin erişimi için amaçlanmış ve açıkça uygun ikaz işaretleriyle işaretlenmiş elektrikle çalışan donanım için ayrılmış oda veya yer.17 Acil durum durdurma cihazı Acil durumda durdurma fonksiyonunu başlatmak için kullanılan elle harekete geçirilen kontrol cihazı.14 Kapalı kanal Elektrik iletkenlerinin. mahfazaları. ölçme. 3.11 Kontrollü durdurma Durdurma işlemi sırasında makinanın harekete geçiricilerinin enerjilerini koruyarak.2] 3.16 Elektronik donanım Çalışması elektronik cihaz ve bileşenlere bağlı olan devreleri bulunan elektrik donanımının bölümü. 3. [IEV 826-12-03] 3. 3. 3. değiştirilmiş] 3. Madde 3.15 Elektrikli çalışma alanı Bir anahtarın veya aletin kullanılması gerekmeksizin açılan bir kapıdan veya kaldırılan bir bariyerden yalnızca yeterli beceriye sahip olan veya bu yönde kendisine talimat verilmiş olan kişilerin erişimi için amaçlanmış ve açıkça uygun ikaz işaretleriyle işaretlenmiş elektrikle çalışan donanım için ayrılmış oda veya yer.12 Doğrudan temas İnsanların veya canlı hayvanların gerilimli bölümler ile teması. kabloların ve baraların tutulması ve korunması için özel olarak tasarımlanan kapalı olan kanal. makina hareketinin durdurulması.Ek E’ye bakılmalıdır.

1): a) Mahfazalar.ICS 29. değiştirilmiş] 3. olabilir. Not 2 – İngilizcede “hata” terimi ve tarifi IEV 191-05-01’de verilenlerle özdeştir. Not 3 . 3. ancak arıza durumlarında gerilimli hâle gelebilen elektrik donanımının iletken bölümü. − Makina yapısı içinde kapalı bir hacmi olan bir hücre. Not 2 – “Arıza” bir olaydır ve bir durum olan “hata”dan farklıdır. aletler ve benzerleri. Not 1 . ancak. 3. 9 . ancak önceden arıza yokken de meydana gelebilir. [IEV 826-12-11.Yürürlükteki IEV’den alınan bu tarif için bu standardın kapsamına göre aşağıdaki açıklamalar gerekmektedir (IEC 60529 Madde 3. bileşenler. − Makina üzerine monte edilen veya makinadan ayrı bir kabin veya kutu.24 Yabancı iletken bölüm Bir elektrik tesisatının bölümünü oluşturmayan. [IEV 195-1-10] 3. cihazlar.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Not . 3. bağlantı parçaları. c) Bir mahfaza. yalnızca yazılımdan meydana gelen elemanlara açıklandığı şekliyle uygulanmaz. biçimlendirilmiş açıklıklar veya herhangi diğer vasıtalar (mahfazaya bağlı olan veya kapalı donanımı teşkil eden) bir anahtar veya alet kullanılmaksızın çıkartılabilenlerin dışında. genel olarak toprak potansiyeli bulunabilen iletken bölüm.Arızadan sonra elemanda bir hata vardır. aksesuarlar. [IEV 191-04-01] Not 4 – Uygulamada arıza ve hata terimleri birbirinin yerine kullanılır.26 Hata Koruyucu bakım veya diğer planlı işlemler sırasında olan veya dış kaynakların kesilmesinden doğanlar dışında. Makine için kullanılması durumunda. kişilerin ve canlı hayvanların tehlikeli bölümlere erişimine karşı korumayı sağlar.21 Donanım Makinaların elektrik donanımına bağlı olarak veya bir bölümü olarak kullanılan malzeme.22 Eş potansiyel kuşaklama Eş potansiyelliği gerçekleştirmek için amaçlanan iletken bölümler arasındaki elektriksel bağlantıların yapılması.Bu kavram.Hata genellikle elemanın kendisinin arıza yapmasının sonucudur. b) Belirlenmiş deney sondalarının geçmesini engellemeye veya sınırlamaya uygun bariyerler.25 Arıza Bir elemanın kendisinden istenilen fonksiyonu yerine getirme yeteneğinin sona ermesi. mahfazanın bir bölümü sayılırlar.23 Açıktaki iletken bölüm Dokunulabilen ve normal çalışma şartlarında gerilimli olmayan. elemanın istenilen fonksiyonu yerine getirememesi ile karakterize edilen durumu. değiştirilmiş] 3. [IEV 826-12-10. Not 1 . bu tarifte gözüken “panne” ve “fehlzustand” terimlerinden ziyade Fransızcada “defaut” terimi ve Almanca’da “fehler” terimi kullanılır.

Bu tarifte tehlike aşağıdakiler için öngörülür: Ya makinanın amaçlanan kullanımı sırasında kalıcı olabilir (örneğin. 3.31 Eğitilmiş kişi (elektrik konusunda) Elektriğin meydana getirebileceği tehlikelerden kaçınmak ve riskleri önleyebilmek için muktedir duruma getirilmek üzere. [ISO 12100-1 Madde 3.29 Dolaylı temas Arıza durumlarında gerilimli hale gelen açıktaki iletken bölümlerle kişilerin veya canlı hayvanların teması. patlama. ark kaynağı aşamasında elektrik arkı. 3. sağlıksız duruş. [IEV 826-12-04. elektrik konusunda deneyimli kişilerce yeterli olarak bilgilendirilen veya yönlendirilen kişi. aynı amacı elde etmek maksadıyla bir bütün olarak kontrol edilebilecek ve çalıştırılabilecek şekilde bir araya getirilmiş makinalar topluğunu da ifade eder. elektriksel tehlike) açıklamak için nitelendirilebilir.1.30 Endüktif güç besleme sistemi İzleme dönüştürücüsü ve izleme iletkeni dâhil olmak üzere. normal kullanımda enerjilenmesi amaçlanan bir iletken veya iletken bölüm. sırasıyla bir transformatörün primer ve sekonderine benzer. kesilme tehlikesi.Tehlike terimi. Not . Not 1 . Not 2 .6. gürültü yayılımı.Bu terim.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 3. zehirlenme tehlikesi. muhtemel zararın (örneğin. “Makinalar” terimi. Veya beklenmedik bir biçimde görülebilir (örneğin. istenmeyen/beklenmeyen yol vermenin sonucu olarak çarpma. Not – İzleme iletkeni ve toplayıcı. kontrol ve güç devreleri ile birlikte en az biri hareketli birbiri ile irtibatlı parçalar veya bileşenlerden oluşan sistem. işleme tabi tutulması.27 Fonksiyonel kuşaklama Elektrik donanımının uygun fonksiyonu için gerekli eş potansiyel kuşaklama. kırılma sonucunda fırlama. değiştirilmiş] 3. hareket ettirilmesi veya paketlenmesi gibi belirli bir uygulama için bir araya getirilmiş uygun makinayı harekete geçiricileri. değiştirilmiş] 10 . bir veya daha fazla toplayıcı/toplayıcılar ve ilgili toplayıcı dönüştürücüsü/dönüştürücülerinin baştan başa hareket edebildiği galvanik veya mekanik kontak olmaksızın örneğin hareketli bir makinaya elektrik gücü aktarmak için olan endüktif güç aktarma sistemi. yüksek sıcaklık). 3.28 Tehlike Sağlık bakımından yaralanmaya veya hasara sebep olabilen muhtemel kaynak. mekanik tehlike. [IEV 826-18-02. hızlanma/yavaşlama sonucu olarak düşme).ICS 29.35 Makinalar. kesin olarak elektrik çarpma riski olduğunu ifade etmez.34 Makina harekete geçiricisi Makinanın hareketine etki etmek için kullanılan güç mekanizması. 3. tehlikeli hareketli elamanların hareketi. [ISO 12100-1 Madde 3. 3. değiştirilmiş] 3. elektrik çarpma tehlikesi. yangın tehlikesi) yapısını ve kaynağını (örneğin. makina Özellikle bir malzemenin işlenmesi.32 Ara kilit (güvenlik için) Koruyucunun/koruyucuların veya cihazın/cihazların kontrol sistemine ve/veya makinaya elektrik enerjisi beslemesinin tamamına veya bir bölümüne ara bağlantısını sağlayan düzenleme. değiştirilmiş] 3.33 Gerilimli bölüm Nötr iletkeni dâhil ancak genel kabule göre PEN iletkeni hariç.

43 Koruyucu kuşaklama Elektrik çarpmasına karşı koruma için eş potansiyel kuşaklama. aşırı akımla aynı anlamda kullanılmamalıdır. akım taşıma kapasitesidir. 3. Not – Elektrik çarpmasına karşı koruma için tedbirler. İletkenler için beyan değeri. ancak kasıtlı hareket sonucu doğrudan teması engellemeyen bölüm. bunların bazı özelliklerini içerebilen işaretler veya yazılar. Not . bileşenler ve/veya cihazların tanıtılması amacıyla kullanılan.ICS 29. tutuşma ve yangın riskini de azaltır. 3.39 Aşırı akım Beyan değerini aşan akım. 3. kablo ara fiş prizi veya cihaz ara fiş prizi. devrenin tam beyan yükünü aştığı durumda devredeki zaman/akım bağıntısı.36 İşaretleme Öncelikle donanım.37 Nötr iletkeni (sembolü N) Bir sistemin nötr noktasına bağlanan ve elektrik enerjisi iletimine katkıda bulunabilen iletken. burada genel anlamda kullanılmıştır ve yalnızca elektrik bileşenlerini ima etmez.42 Güç devresi Besleme şebekesinden. üretim için kullanılan donanım birimlerine ve besleme kontrol devreleri transformatörlerine güç beslemesinin yapılmasında kullanılan devre. Yabancı iletken bölümler. 3. Ana topraklama bağlantı ucu (PE) [IEV 826-13-22.45 Koruma iletkeni Aşağıdaki bölümlerden herhangi biri ile elektriksel bağlantıda elektrik çarpmasına karşı koruma için alınacak bazı tedbirlerin gerektirdiği iletken: − − − Açıktaki iletken bölümler. değiştirilmiş] 3.40 Aşırı yük (bir devrenin) Devre arıza durumunda değilken. IEC 60309-1’e uygun fiş ve priz. değiştirilmiş] 3.41 Fiş-priz kombinasyonu İki veya daha fazla iletkenin bağlanması veya bağlantısının ayrılması için öngörülen.Aşırı yük.38 Engel İstem dışı doğrudan teması engelleyen. 3. IEC 60884-1’e uygun fiş ve priz veya IEC 60320-1’e uygun cihaz ara fiş prizi. 3.44 Koruyucu kuşaklama devresi Yalıtım arızası durumunda elektrik çarpmasına karşı koruma sağlamak için birbirine bağlanmış koruma iletkenleri ve iletken bölümler. 3. [IEV 826-14-07. [IEV 826-11-14. Not – Fiş-priz kombinasyonu örneği aşağıdakileri içerir: IEC 61984’ün kurallarını karşılayan bağlayıcılar.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Not – “Bileşen” terimi. 3. değiştirilmiş] 11 . iletkenleri sonlandırmaya uygun bileşen ve uygun eşleme bileşeni.

değiştirilmiş] 3.48 Risk Zararın (örneğin. bu fonksiyonların birini veya her ikisini yapabilir. elektrikli olmayan) belirli durumlarını belirtmez.Kullanıcı organizasyonu da kendisine karşı tedarikçi olarak davranabilir.51 İşletme seviyesi Kişilerin elektrik donanımını çalıştırması veya bakımını yapması sırasında bulunduğu seviye. 3.11. 3.49 Koruyucu Kişileri bir hasardan koruma vasıtası olarak sağlanan koruyucu veya koruma cihazı. Not . Not – Bu tarif. montajcı. yüklenici.54 Tedarikçi Makinayla ilgili donanım veya hizmetleri temin eden kuruluş (örneğin. makinayı harekete geçiren cihazın gücünün kesilmesi ile durdurulması.20] 3.56 Kontrolsüz durma Makina hareketinin. 3.47 Referans gösteriliş Bir nesnenin dokümantasyonda ve donanım üzerinde tanınmasına yarayan ayırt edici kod.46 Yedekleme Birinin fonksiyonunu yerine getiremez duruma gelmesi hâlinde bir diğerinin bu fonksiyonu gerçekleştirmek üzere hazır bulunmasını sağlayan.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 3. mekanik veya hidrolik frenler gibi diğer durdurma düzenlerinin (örneğin.53 Yetiştirilmiş kişi (elektrik konusunda) Elektrikle ilgili riskleri önleyebilecek ve tehlikelerden kaçınabilecek ilgili eğitim. [ISO 12100-1 Madde 3. 3. 3.55 Anahtarlama cihazı Bir veya daha çok elektrik devresinde akımın kapanması ve/veya kesilmesi için tasarımlanan cihaz.57 Kullanıcı Makinayı ve makinayla ilgili elektrik donanımını kullanan kuruluş. bu standardın kapsamında olmayan örneğin. [IEV 441-11-07] 3. birden fazla cihazın veya sistemin veya bunların bir bölümünün uygulanması. 12 . [IEV 826-18-01. sağlığa zararlı olma veya fiziksel yaralanma) meydana gelme olasılığı ve zararın şiddetinin birleşimi. değiştirilmiş] 3. 3. öğretim ve tecrübenin verildiği kişi. 3. imalatçı. birleştirici).52 Kısa devre akımı Bir elektrik devresindeki arıza veya yanlış bağlantıdan doğan kısa devre sonucu ortaya çıkan aşırı akım. [ISO 12100-1 Madde 3.ICS 29. [IEV 441-14-01.Bir anahtarlama cihazı. değiştirilmiş] Not .50 Koruma Güvenli tasarımdan kaynaklanan tedbirler ile ortadan kaldırılamayan tehlikeler veya yeterince azaltılamayan risklerden kişileri korumak için koruyucu araçlar kullanılarak alınan koruyucu tedbirler.

Tehlikeli durumlar aşağıdakilerden kaynaklanabilir. bunlardan kaynaklanan tehlikeleri ve riskleri tanımlamalıdır. Bu standardın Ek B’sinde gösterilen inceleme formunun kullanılması. Tehlikelerin ortadan kaldırılamadığı ve/veya risklerin güvenli tasarım tedbirleriyle doğası gereği yeterince azaltılamadığı durumlarda. − Makinanın kusurlu çalışması sonucu kontrol devrelerindeki (veya bu devrelerle birlikte çalışan bileşenler ve cihazlardaki) arızalar veya hatalar. makinanın risk değerlendirmesiyle tanımlanan güvenlik kurallarını sağlamalıdır. Güvenlik tedbirleri. makinanın tüm risk değerlendirme kurallarının bir bölümü olarak değerlendirilmelidir. . elektrik çarpması. . makina ve donanımının kabul edilebilir bir performans seviyesi hâla sürdürülürken bu tehlikelere maruz kalabilecek kişiler için uygun risk azaltmasını ve gerekli koruyucu tedbirleri belirtmelidir. − Örneğin. riski azaltabilen çalışma işlemleri gerekebilir. 4. elektrostatik gibi elektrik bozulmaları.2 Donanımın seçimi 4. Daha fazla risk azaltmasının gerekmesi durumunda ilave vasıtalar (örneğin. tasarım aşamasında öngörülen ve kullanıcı tarafından yerine getirilmesi istenen tedbirlerin bir bileşimidir. güç kaynaklarındaki kesilme veya bozulma. 4. bunun sonucunda güvenlik fonksiyonunun arızalanması. Elektrik donanımına bağlı tehlikelerle birleşik riskler. riski azaltmak için koruyucu tedbirler (örneğin.ICS 29.1 Genel Elektrik bileşenleri ve cihazları. Bakım ve tamirin kolaylaştırılması. − Yaralanmaya neden olabilen yüzey sıcaklıkları.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 4 Genel kurallar 4. Makinaya. makinanın elektrik donanımı bölümlerini EN 60439-1’e ve gerekli olduğunda EN 60439 standard serisinin diğer ilgili bölümlerine uygun olarak seçebilir (Ek F’ye de bakılmalıdır). − Makinanın kusurlu çalışması sonucu elektrik donanımı dışından gelen veya içinde üretilen elektromanyetik.Mevcutsa ilgili IEC standardlarını karşılamalı. Bu ek teknik özellikler aşağıda verilmiştir: − − − Makinanın (veya makinalar grubunun) tipine ve uygulanmasına bağımlı ilave özelliklerin sağlanması. − Makinanın kusurlu çalışması sonucu güç devrelerindeki arıza veya hatalar ile birlikte.2 IEC 60439 standard serisine uygun elektrik donanımı Makinanın elektrik donanımı. Bu husus. Tasarım ve geliştirme işlemi. − Kayan veya dönen kontaklara bağlı olarak çalışan devrelerin devamlılığının kaybolması.Amaçlanan kullanımlarına uygun olmalı. . makinanın amaçlanan kullanımına ve makinanın elektrik donanımına bağlı olarak tasarımcı. koruma) sağlanmalıdır. Güvenilirliğin arttırılması ve çalışma kolaylığı.2. İlave olarak.2. ancak bunlarla sınırlı değildir: − Elektrik çarpması veya elektrikten kaynaklanan yangın ihtimali sonucu elektrik donanımındaki arızalar veya hatalar.Tedarikçinin talimatlarına göre uygulanmalıdır.1 Genel Bu standardın büyük çeşitlilik gösteren makinalarda ve koordineli biçimde birlikte çalışan makinalar grubunda kullanılan elektrik donanımına uygulanması öngörülmüştür. kullanıcı ile tedarikçi/tedarikçiler arasındaki temel şartlardaki anlaşmada ve elektrik donanımı ile ilgili ilave kullanıcı teknik özelliklerinin kolaylaştırılmasında önerilir. bilinçlilik vasıtaları) sağlanmalıdır. yaralanmaya neden olabilen beklenmedik hareket gibi olayların sonucu olarak depolanan enerjinin (elektriksel veya mekanik) boşalması. 13 .

özel besleme kaynakları için tedarikçisinin belirttiği şekilde.a beslemeleri Gerilim Frekans Kararlı durum gerilimi: Anma geriliminin 0.3.9 ila 1. Üç fazlı beslemelerde negatif bileşen gerilimi ve sıfır bileşen gerilimi pozitif bileşen geriliminin %2’sini aşmamalıdır.3. Art arda gelen gerilim çukurları arasında 1 s’den fazla zaman olmalıdır.1 Genel Elektrik donanımı. aşağıda verilen şekildeki besleme şartları ile hatasız çalışacak biçimde tasarımlanmalıdır: − − − Madde 4. besleme çevriminde herhangi bir rastgele zamanında 3 ms’yi aşmayan kesilmesi veya sıfır gerilim durumu. 2 nciden 5 inciye kadar harmoniklerin toplamı için gerilimli iletkenler arasındaki toplam etken gerilimin % 10’unu aşmamalıdır. Beslemenin.Bu husus.2 katı 5 ms’yi aşmamalıdır. 14 .3’te belirtildiği gibi veya Kullanıcı tarafından belirtilen başka bir şekilde (Ek B’ye bakılmalıdır) veya Araca monteli jeneratörlerde olduğu gibi. elektronik donanımın uygun çalışmasının sağlanması için IEC Guide 106’da yapılan bir değişikliktir.2 veya Madde 4.15 katı. İlave olarak 6 ncıdan 30 ncuya kadar harmonikler toplamı için gerilimli iletkenler arasındaki toplam etken gerilimin % 2’sine izin verilir.85 ila 1.1 katı Anma frekansının 0. Not .020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 4. Gerilim dengesizliği Gerilim kesilmesi Gerilim çukurları 4. 20 ms’yi aşmamalıdır.02 katında kısa süreli Harmonikler Harmonik bozulması. 1 çevrimden fazlası için besleme geriliminin tepe değerinin % 20’sini aşmamalıdır. Dalgacıklanma (tepeden tepeye) Anma geriliminin 0.9 ila 1.3.7 ila 1.98 ila 1.2 a.01 katında devamlı Anma frekansının 0. beslemeleri Bataryalardan: Gerilim Gerilim kesilmesi Dönüştürme donanımından: Gerilim Gerilim kesilmesi Anma geriliminin 0. Anma geriliminin 0.3 d.3 Elektrik beslemesi 4.3. Gerilim çukurları. Art arda kesilmeler arasındaki zaman aralığı 1 s’den fazla olmalıdır. 4.ICS 29.a.1 katı.15 katını aşmamalıdır.99 ila 1.3. Art arda gelen kesintiler arasında 1 s’den fazla zaman olmalıdır. Batarya ile çalışan taşıtlarda anma geriliminin 0.

amaçlandığı çevrede çalışabilecek şekilde elektromanyetik bozulmalara karşı bağışıklık seviyesine sahip olmalıdır. genel EMU standardları IEC 61000-6-1 veya IEC 610006-2 ve CISPR 61000-6-3 veya IEC 61000-6-4’te verilmiştir. Ortak mod bozulmayı en aza indirmek için hassas elektrik donanımın veya devrelerin doğrudan PE devresine veya fonksiyonel topraklama iletkenine (PE) bağlanması (Şekil 2’ye bakılmalıdır). Kablo ekranlama. .4 Özel besleme sistemleri Taşıt üzerinde bulunan jeneratörler gibi özel besleme sistemler için donanımın Madde 4. IEC 61496-1.Fark modu bozulmalarının etkisini azaltmak için burulmuş iletkenlerin kullanılması. RF iletimini en aza indirmek için tasarımlanan mahfazalar. Ayrıca.3. Bu bağlantı uçları. RF ışımasını en aza indirmek için tasarımlanan mahfazalar. bu standardın kapsamında olan makinaların büyük bir kısmının fiziksel çevre ve çalışma şartlarını içerir.ICS 29. genel standardlardan öncelikli olmalıdır.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 4.4.3. Not 2 – EMU’yu sağlamak için amaçlanan elektrik ve elektronik sistemlerin topraklanması ve kablolanması için kılavuz bilgi IEC 61000-5-2’de verilmiştir.3. Özel ürün standardının (örneğin. 4.3’te verilen sınırlar aşılabilir.3. İletilen ve ışıyan RF bozulmaya karşı donanımın bağışıklığını artıran tedbirler aşağıdakileri içerir: Aşağıdakileri dikkate alan fonksiyonel kuşaklama sisteminin tasarımı.4.Bozulma yayan iletkenler ile hassas devrelerin iletkenleri arasında yeterli mesafenin muhafaza edilmesi. IEC 61800-3. 4. Not 1 – Genel EMU yayılımı ve bağışıklık sınırları.Hassas elektrik devrelerinin şasiye bağlanması.1 Genel Elektrik donanımı. aşağıdaki IEC 60417-5020 (DB:2002-10) sembolü ile işaretlenmeli veya etiketlenmelidir: - Düşük RF empedanslı ve mümkün olduğunca kısa bir iletken kullanılarak şasinin toprağa (PE) bağlanması. Elektromanyetik bozulmaların (örneğin.3.1’e bakılmalıdır) ile kullanıcı arasında bir anlaşma yapılması tavsiye edilir (Ek B’ye bakılmalıdır).4.2 ve Madde 4.2 ila Madde 4. 15 .4. kullanımının amaçlandığı fiziksel çevre ve çalışma şartları için uygun olmalıdır.4 Fiziksel çevre ve çalışma şartları 4. Özel şartlar uygulandığında veya belirtilen sınırlar aşıldığında tedarikçi (Madde 4.Düşük RF empedanslı sonlandırma uç düzenleri bulunan elektrostatik ekranlar ve/veya elektromanyetik siperlerin kullanılması. . Bu son bağlantı ucu. iletilen ve ışıyan yayılmalar) üretilmesini sınırlayan tedbirler aşağıdakileri içerir: Enerji beslemesinin filtrelenmesi. .Mümkün olduğunca yer düzlemine yakın iletkenlerin yerleştirilmesi. RF bastırma teknikleri. Madde 4.8’deki kurallar.2 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) Donanımın amaçlanan çalışma çevresi için uygun olan seviyeleri aşan elektromanyetik bozulmalar üretilmemelidir. EMU iletken bağlantı uygulamaları: . IEC 60947-5-2) mevcut olması durumunda bunlar. aşağıdaki IEC 60417-5018 (DB:2002-10) sembolü ile işaretlenmeli veya etiketlenmelidir: - Hassas devrelerin bozucu kaynaklardan ayrılması. . . donanım.2 ve Madde 4.3’te verilen şartlarda çalışacak şekilde tasarımlanmasının sağlanması şartıyla Madde 4.Kablo kesişmelerinde mümkün olduğunca 90° ye yakın kablo yönlendirilmesinin kullanılması.

Nemin. lazer.4.7 İyonlaştırı olan ve iyonlaştırıcı olmayan ışınım Donanımın ışınıma (örneğin.1’e bakılmalıdır). donanımın makinadan uzağa montajı veya titreşim önleyici yastıklarla önlenmelidir. 4. tuz gibi) karşı elektrik donanımı yeterli biçimde korunmalıdır (Ek B’ye bakılmalıdır). Tedarikçi ve kullanıcı arasında özel bir anlaşma tavsiye edilir (Ek B’ye bakılmalıdır). Tedarikçi ve kullanıcı arasında özel bir anlaşma gerekebilir (Ek B’ye bakılmalıdır). deniz seviyesi üzerinde 1000 metreye kadar olan yükseltilerde doğru olarak çalışabilmelidir. iklimlendiriciler. 4.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 4. Çok sıcak (sıcak iklimler. darbe ve çarpma Titreşimin.4. ankastre ısıtıcılar. Donanımın bazı bölümleri için (örneğin. makinanın elektrik donanımının güç kaynağına tek bir girişle bağlanması istenir. 4. çeviriciler) alınmalıdır. 4.5 Taşıma ve depolama Elektrik donanımı. katı cisimlerin ve sıvıların zarar verici girişine karşı yeterince korunmuş olmalıdır (Madde 11. farklı gerilimde çalışan elektronik donanım) bir diğer beslemenin gerekmesi durumunda. amaçlanan ortam hava sıcaklığında doğru şekilde çalışabilmelidir. uygun donanım seçimi.8 Titreşim. transformatörler. darbenin ve çarpmanın (makina ve onun ilgili donanımı tarafından üretilenler ve fiziksel çevreden kaynaklananlar dâhil) istenmeyen etkileri. .3. donanımın çalışma bozukluklarının ve yalıtımın artan bozulmasının önlenmesi için ek tedbirler alınmalıdır. Bütün elektrik donanımı için en az kural. mümkün olduğunca makinanın elektrik donanımının bölümünü teşkil eden cihazlardan (örneğin.4.6 Kirleticiler Elektrik donanımı. titreşimin ve darbenin neden olduğu hasarları engelleyen uygun tedbirler alınmalıdır.4. vinçler veya benzeri cihazlarla kaldırılabilmeleri için uygun tertibatı bulunmalıdır.3 Ortam hava sıcaklığı Elektrik donanımı.5 Yükselti Elektrik donanımı. Koordineli olarak birlikte çalışan geniş yer işgal eden çok sayıda makinalar içeren büyük karmaşık makinalar için saha besleme düzenlemelerine bağlı olarak bir besleme girişinden daha fazla giriş gerekebilir (Madde 5. 4. Not . Tedarikçi ve kullanıcı arasında özel bir anlaşma tavsiye edilir (Ek B’ye bakılmalıdır).1 Besleme giriş iletkeni bağlantı uçları Uygulamada mümkün olan durumlarda.3’e bakılmalıdır). ayırma ve devre dışı bırakma düzenleri 5. ultraviyole. elektrik donanımı tedarikçisinin talimatına uygun olarak monte edilmelidir. çelik imalathaneleri. mikrodalga. su boşaltma delikleri). toz.ICS 29. Daha düşük sıcaklıklarda daha yüksek bağıl neme izin verilebilir (+ 20 °C’ta % 90 gibi). Elektrik donanımının tesis edileceği yerde.Düşük sıcaklıklarda hasar görmeye müsait elektrikli donanım PVC yalıtımlı kabloları içerir.4.7 Montaj Elektrik donanımı. bu besleme.6 Kaldırma tertibatı Taşıma için makinadan ayrılması gereken veya makinadan bağımsız olan ağır ve büyük hacimli elektrik donanımının. fiziksel çevrede bulunabilen kirleticilere (örneğin. asitler. 4. sıcaklığı + 5 °C ile + 40 °C arasında doğru olarak çalışabilme kabiliyetidir. 16 . 4. kâğıt fabrikaları gibi) ve çok soğuk çevreler için ilave tedbirler tavsiye edilir (Ek B’ye bakılmalıdır). aşındırıcı gazlar. 4. X ışınları gibi) maruz kalması halinde. Ara sıra olan yoğuşmanın zararlı etkileri donanımın tasarımı ile veya gerektiğinde uygun ek tedbirlerle önlenmelidir (örneğin.25 °C ile + 55 °C arasındaki ve 24 h’yi aşmayan kısa sürelerde + 70 °C’a kadar depolama ve taşıma sıcaklığı etkilerine dayanacak biçimde tasarımlanmalı veya bu etkilerden korunmaları için özel önlemler alınmalıdır. 5 Besleme giriş iletkeni bağlantı uçları.4 Nem Elektrik donanımı en fazla + 40 °C’ta % 50’yi aşmayan bağıl nemde doğru olarak çalışabilmelidir.4.

3. Her besleme girişi noktasında dış koruyucu topraklama sistemi veya dış koruyucu iletken için bağlantı ucu. makinaya doğrudan veya bir besleyici sistem (besleme hattı) üzerinden bağlanabilir. zincirli) veya endüktif güç besleme sistemlerini içerebilir. Not . Çizelge 1’e uygun kesit alanlı bir dış koruyucu bakır iletkenin bağlantısına imkan verecek boyutta olmalıdır.1 Genel Aşağıdakiler için bir beslemeyi ayırma cihazı olmalıdır: Makinaya/makinalara her besleme kaynağı girişi için. 17 . Besleme giriş bağlantısının bütün bağlantı uçları IEC 60445’e ve Madde 16.1’e göre N ile etiketlenmiş ayrı yalıtılmış bir bağlantı ucu tesis edilmelidir (Ek B’ye de bakılmalıdır). PE harfleri ile işaretlenmeli veya etiketlenmelidir (IEC 60445’e bakılmalıdır). kayar bilezik kademeleri.Dış koruyucu bakır iletkenin en küçük kesit alanı Donanımı besleyen bakır faz iletkenlerin kesit alanı S (mm2) S ≤ 16 16 < S ≤ 35 S > 35 Dış koruyucu bakır iletkenin en küçük kesit alanı Sp (mm2) S 16 S/2 Bakırdan başka bir malzemeden yapılmış dış koruyucu iletken kullanılması hâlinde bağlantı ucunun büyüklüğü buna uygun olarak seçilmelidir (Madde 8. Makinaların besleyici sistemleri. montaj şeması ve devre şeması gibi makinanın teknik belgelerinde açıkça belirtilmeli ve nötr iletkeni için Madde 16.8’e bakılmalıdır. Çizelge 1 . elektrik donanımı dâhil olmak üzere makina üzerinde çalışma gibi) bu cihaz.3.2’ye bakılmalıdır. Bakım için talimatların uygulanması hususunda Madde 17.2 Dış koruyucu topraklama sistemine bağlantı için bağlantı ucu Her besleme girişi için besleme dağıtım sistemine bağlı olarak makinayı dış koruyucu topraklama sistemine veya dış koruyucu iletkene bağlamak üzere ilgili faz iletkeni bağlantı uçları yakınında bir bağlantı ucu bulunmalıdır.3 Beslemeyi ayırma (bağlantıyı kesme) cihazı 5. 5. iletken baraları. bükülgen kablo sistemleri (makaralı.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Besleme kaynağına (Madde 5. 5.ICS 29. besleme iletkenlerinin besleme ayırma düzeninin bağlantı uçlarına doğrudan bağlanması önerilir. Dış koruyucu iletken bağlantı ucunun tanıtılması için Madde 5. Taşıt üstünde bulunan her bir güç beslemesi için. Nötr iletkeni kullanıldığı durumda bu iletken. İstisna: TN-C sistemlerinde güç kaynağının makinaya bağlantı noktasında nötr bağlantı ucu ile PE bağlantı ucu arasında bağlantı yapılabilir. Nötr iletkeni ile elektrik donanımı içindeki koruyucu kuşaklama devresi arasında irtibat bulunmamalı ve birleştirilmiş bir PEN bağlantı ucu kullanılmamalıdır.2’ye de bakılmalıdır). Bağlantı ucu.2. iletken telleri. Beslemeyi ayırma cihazı gerektiğinde (örneğin.Besleme girişi.2 e)’ye bakılmalıdır) bağlantı için bir fiş makine ile birlikte verilmediğinde.1’e uygun olarak açıkça tanıtılmalıdır. makinanın elektrik donanımını besleme kaynağından ayırmalıdır (bağlantısını kesmelidir).

cihaza ait IEC ürün standardına uygun olarak ve IEC 60947-1’deki kuralları karşılayacak biçimde diğer bir anahtarlama cihazı.5 a) ila f). ayırıcının ana kontaklarının açılmasından önce her durumda anahtarlama cihazının yük devresinin kesilmesini sağlayan yardımcı kontaklı bir ayırıcı.ICS 29. makinada veya yapılmakta olan işte tehlikeli durum veya hasar oluşabilmesi hâlinde doğru olarak çalışabilmeleri için bunlarda koruyucu ara kilitlemeler kullanılmalıdır. Bütün gerilimli iletkenleri güç besleme devresinden ayırmalıdır.2 a) ila d)’de belirtilen tiplerden biri ise aşağıdaki kuralların hepsini sağlamalıdır: Elektrik donanımını beslemeden ayırmalı ve açıkça “O” ve “I” (semboller IEC 60417-5008 (DB:2002-10) ve IECD 60417-5007 (DB:2002-10)’a uygun.4 ve Madde 10. c) IEC 60947-2’ye uygun bağlantıyı kesmeye müsait bir devre kesici.2 Tip Beslemeyi ayırma cihazının tipi aşağıdakilerden biri olmalıdır: a) IEC 60947-3’e uygun. Bu şekilde kilitlendiğinde yerinden veya uzaktan çalıştırılması engellenmelidir. bir kontaktör) bu cihaz. kullanma kategorisi AC-23B veya DC-23B olan anahtarlı bir ayırıcı.8. Hesaplanan kesme kapasitesi doğrulanmış bir kullanma faktörü kullanılarak azaltılabilir.2. Madde 10. sigortalı veya sigortasız.3. 5. sigortalı veya sigortasız. Bütün diğer motorların ve/veya yüklerin normal çalışma akımları toplamı ile birlikte en büyük motorun durdurulduğundaki akımını kesmeye yeterli kesme kapasitesinde olmalıdır. güçle çalışan anahtarlama düzeninin dışarıdan çalıştırılabilir olması gerekmez). Görülebilir bir kontak açıklığı bulunmalı veya bütün kontaklar fiili olarak açılıncaya kadar ve ayırma fonksiyonu sağlanıncaya kadar DEVRE DIŞI (ayrılmış) olarak işaret veremeyen bir konum göstergesi olmalıdır. - - - - Beslemeyi ayırma cihazı fiş/priz kombinasyonu olarak kullanıldığında bu. 5. DEVRE DIŞI (ayrılmış) durumunda. d) Mümkün olduğunca motorların veya diğer endüktif yüklerin yükte anahtarlamaya uygun olacak biçimde ürün standardında tanımlanan kullanım kategorisi ile birlikte.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 İki veya daha fazla beslemeyi ayırma cihazı olduğunda.3. Hesaplanan kesme kapasitesi doğrulanmış bir kullanma faktörü kullanılarak azaltılabilir. uygun kullanım kategorisine sahip olmalıdır.7. kol) bulunmalıdır (istisna: mahfazayı açmanın başka yolları varsa. nötr iletkeninin (kullanıldığında) ayrılmasının zorunlu olduğu ülkeler hariç TN besleme sistemlerinde nötr iletkeni ayrılabilir veya ayrılmayabilir. kilitlemeye izin veren bir düzen bulunmalıdır (örneğin.2’ye bakılmalıdır) ile işaretli bir DEVRE DIŞI (OFF) (ayrılmış) ve bir DEVREDE (ON) konumuna sahip olmalıdır. kablo ara fiş prizi ve cihaz ara fiş prizi bu kuralları sağlayabilir. aşağıdaki kuralları sağlamalıdır: Anahtarlama yeteneğinde olmalı veya diğer bütün motorların ve/veya yüklerin normal çalışma akımlarının toplamı ile birlikte en büyük motorun durdurulduğundaki akımını kesmek için yeterli kesme kapasitesine sahip anahtarlama cihazı ile kilitlenir olmalıdır.3. Kilitlenmiş anahtarlama cihazı elektriksel olarak çalıştığında (örneğin. b) IEC 60947-3’e uygun. - Not – IEC 60309-1’e göre uygun beyan değerli fiş ve priz.4’e bakılmalıdır). 18 . e) Bükülgen kablo ile besleme için fiş/priz kombinasyonu.3 Kurallar Beslemeyi ayırma cihazı. bunların SİYAH veya GRİ renkte olmaları önerilir (Madde 10. Bir dış çalıştırma vasıtası (örneğin. Madde 13. Madde 5. Bununla birlikte.4. asma kilit). Dış çalıştırma vasıtalarının acil durum çalışmaları için amaçlanmadığı durumda.

bir kol) kolayca erişilebilir olmalı ve işletme seviyesinin 0.1’e göre kalıcı işaretleme ile).Bakım ve tamir sırasında gerekli aydınlatma için aydınlatma devreleri. 5.Devre kesme cihazlarının çalışması iş boyunca etkili kalıyorsa. her bir istisnai devrenin yakınına yerleştirilmeli veya . Bu gibi cihazlar.4 Beklenmeyen çalıştırmanın önlenmesi için devre kesme cihazları Beklenmeyen çalıştırmanın önlenmesi için devre kesme cihazları bulunmalıdır (örneğin. . 5. sıcaklık kontrollü ölçme cihazları. . Madde 13.5 İstisna edilen devreler Aşağıdaki devrelerin beslemeyi ayırma cihazı tarafından ayrılması gerekmez. 5. el matkapları. yukarıda açıklanan kilitlenmiş anahtarlama cihazının kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir.Buna uygun bir ifade bakım el kitabına dahil edilmeli ve aşağıdakilerden biri veya daha fazlası uygulanmalıdır.Ayarlamalar. program depolama cihazları). .020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Beslemeyi ayırma cihazı fiş/priz kombinasyonu olarak kullanıldığında uygun kullanım kategorisindeki anahtarlama cihazı. . gereken yerlerde Madde 16.ICS 29.2’de tarif edilen cihazlar. uygun yerleştirilmeli ve fonksiyonları ile amaçları hemen tanınabilmelidir (örneğin.Doğru çalışma için normal olarak enerjili kalmaları gereken donanımı besleyen devreler (örneğin. yalnızca aşağıdakileri içerecek durumlar için kullanılması amaçlandığında sağlanabilir: .3. Bu husus. mamul (iş sürecinde) ısıtıcıları. tasarımlanan kullanıma uygun ve kullanışlı olmalı. bu amaç için kullanılabilir: Madde 5.İstisnai devre.2.3. makinayı açma kapatma anahtarlaması için temin edilmelidir. Not – Çalışma yönü IEC 61310-3’te verilmiştir.Madde 16. bu devrelerin kendi ayırma cihazlarının olması tavsiye edilir. EN 60447’den sağlanabilir. bakım sırasında makinanın veya bir bölümünün çalıştırılması bir tehlike ortaya çıkarır).3.6’ya da bakılmalıdır).1’e göre kalıcı bir uyarı etiketi. 1. Yalnızca elektrikli kapalı çalışma alanında yerleştirilmişse ayırıcılar. beklenmeyen çalıştırmaların önlenmesi için bütün tedbirleri belirtmez.7 m’lik üst sınır tavsiye edilir. elektrik donanımında bir çalışma yapılıyorsa.6 m ile 1. . çıkarılabilir sigorta değiştirme elemanları ve çıkarılabilir bağlantılar (Madde 3.Aşağıdaki durumlarda. .İş çok küçük yapıdaysa (örneğin.İletkenler.Madde 16. Ayırma fonksiyonunu (örneğin. . Not 1 – Bu standard.4’teki tavsiyeler dikkate alınarak renkle tanıtılmalıdır.19’a bakılmalıdır).1’e göre kalıcı bir uyarı etiketi/etiketleri.4 Çalıştırma vasıtaları Beslemeyi ayırma cihazının çalıştırma vasıtaları (örneğin. .Ara kilitleme için kontrol devreleri. Bu cihazların kontrol yerinde veya diğer yerlerden istenmeden ve tesadüfi olarak kapanmasını engelleyen tedbirler alınmalıdır (Madde 5. deney donanımı) dış bağlantıları için fiş/priz devreleri.Elektrik çarpması (Madde 6) ve yanmadan ileri gelen bir tehlike olmuyorsa. . .Yalnızca besleme arızası durumunda otomatik açma için sağlanan düşük gerilim koruma devreleri.Gözle muayeneler.9 m arasındaki yüksekliğe konulmalıdır. kontrol devresinin bir kontaktörle kesilmesi) karşılamayan cihazlar. Ancak. mevcut tesisat bozulmadan bir fiş cihazının değiştirilmesi) 19 . diğer devrelerden ayrılmalı veya . Bir devrenin beslemeyi ayırma cihazı tarafından ayrılmaması durumunda: . ISO 14118 (EN 1037)’ye bakılmalıdır. beslemeyi ayırma cihazı yanına uygun biçimde yerleştirilmelidir. . . Ayırma fonksiyonunu karşılayan aşağıdaki cihazlar.Bakım veya tamir aletleri ve donanımının (örneğin. Not 2 – Beklenmeyen çalıştırmaların önlenmesi için kullanılan bu gibi cihazların konumu ve harekete geçirilmesi hakkında ilave bilgi.

1 Genel Elektrik donanımı.5’te açıklanan cihazlar. Dolaylı temas (Madde 6.2. İlgili bilgi. Ancak. Bu cihazlarının kontrol edenin yerinde veya diğer konumlardan istenmeden ve/veya yanlışlıkla kapatılmasına karşı yeterli vasıta (Madde 5. Beslemeyi ayırma cihazı (Madde 5. Madde 16.2 c)’ye göre koruma sağlanması durumunda bu amaç için sağlanmış çıkarılabilir sigorta değiştirme elemanları veya çıkarılabilir bağlantılar. cihazın öngörülebilen yanlış kullanımından elde edilen bilgi dikkate alınmalıdır. elektrikli kapalı çalışma alanında konumlandırılmış ayırıcıların. temizleyicilerin kullanımı için uygun olmayabilir (Madde 17. Beslemeyi ayırma cihazına ilave olarak ayırma fonsiyonunu yerine getiren aşağıdaki cihazlar. amaçlanan kullanım. çıkarılabilir sigorta değiştirme elemanları veya çıkarılabilir bağlantıların kullanımı.2’de tarif edilen cihazlar. Yalnızca elektrikli çalışma alanında yerleştirilmişse ayırıcılar. Bu tavsiye edilen tedbirlerin fiziksel veya işletme şartlarından dolayı uygulanması pratikte mümkün olmazsa IEC 60364-4-41’deki diğer tedbirler kullanılabilir.15’e bakılmalıdır).e)’ye uygun bir fiş-priz birleşimi konumlandırıldığında.2 b) 9) ve b) 12)’ye bakılmalıdır). işi yapan kişinin doğrudan gözetimi altında olması hâlinde cihazın ayrılmış konumda kilitlenmesi için vasıtalara ihtiyaç yoktur.2. Örneğin. 20 .3 ve Madde 6.1’e göre uyarı etiketi gibi) kullanılabilir.4 ve Madde 5. 5.1’e göre kalıcı işaretleme kullanılarak).3. bu amaç için kullanılabilir: Madde 5.4’te verilen bu koruma tedbirlerinin IEC 60364-4-41’den seçilmesi tavsiye edilir. Madde 6.3. istenmeden ve/veya yanlışlıkla bağlantıya karşı koruma Elektrikli kapalı çalışma alanının dışında konumlandırılan Madde 5.3’e bakılmalıdır) bazı durumlarda bu fonksiyonu yerine getirebilir. Bu cihazlar.2. 5. asma kilitle kilitleme. bir makinanın elektrik donanımının münferit bölümleri üzerinde veya ortak bir iletken barasından veya iletken telden veya endüktif güç besleme sisteminden beslenen birkaç makinanın biri üzerinde çalışılması gerektiğinde ayrı yalıtım gerektiren her bölüm veya makina için ayrı bir ayırma cihazı sağlanmalıdır. eğitilmiş veya yetiştirilmiş kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarımlanmıştır. .4’e bakılmalıdır) ile oluşan elektrik çarpmalarına karşı koruma sağlamalıdır. . tutma anahtarı ile ara kilitleme için vasıtalarla).4’e bakılmalıdır). 6 Elektrik çarpmalarına karşı koruma 6. çıkarılabilir sigorta değiştirme elemanları ve çıkarılabilir bağlantılar (Madde 3. Kilitlenemeyen ayırma cihazları için (örneğin.2 ve Madde 6. Bununla birlikte. elektrik donanımı ile sağlanır (Madde 17. çıkarılabilir bağlantı elemanları gibi) yeniden bağlantıya karşı diğer vasıtalar (örneğin.5 Elektrik donanımının ayrılması için kullanılan cihazlar Enerjisi kesildiğinde veya ayrıldığında işin yapılması gerçekleşecek biçimde elektrik donanımının ayrılması (yalıtılması) için cihazlar temin edilmelidir.6 Yetkisiz. Not – Elektrik çarpmasına karşı Madde 6. DEVRE DIŞI (ayrılmış durumda) konumda emniyete almak için vasıtalarla donatılmalıdır (örneğin. Madde 6. Böyle emniyete alındığında hem uzaktan hem de yerinde yeniden bağlantı önlenmelidir.Amaçlanan kullanım için uygun ve kullanışlı olmalıdır.2 b) 12)’ye bakılmalıdır).020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Not 3 – Bir cihazın seçilmesinde. kişileri Doğrudan temas (Madde 6.3 ve PELV için Madde 6. örneğin.6’ya da bakılmalıdır) sağlanmalıdır.ICS 29. Madde 5.Donanımın hangi bölümüne/bölümlerine veya devresine/devrelerine hizmet ettiği kolayca anlaşılabilmelidir (gerekirse Madde 16. risk değerlendirmesi. çıkarılabilir sigorta değiştirme elemanı. .Uygun şekilde yerleştirilmelidir.

5 ve Madde 6.3’teki tedbirler uygulanmalıdır 6.2 Mahfazalar ile koruma Gerilimli bölümler. engel kullanma.2 veya Madde 6.2 b) 12)’ye bakılmalıdır).2. 21 - - . içinde çocukların da bulunabileceği herkese açık yerlerde ise doğrudan temasa karşı en az IP4X veya IPXXD koruma derecesine karşılık gelecek şekilde (IEC 60529’a bakılmalıdır) Madde 6.2. Madde 4.2. Donanım hâla bağlı iken bu gibi çalışmalar için amaçlanan başlangıç konumuna getirme ve ayarlama yapılırken dokunulması muhtemel bütün gerilimli bölümler. bariyer kullanma. İstisna: Tedarikçi tarafından öngörülen özel bir düzen veya alet. ulaşılamayacak yerlere yerleştirme. Mahfazanın üst yüzeyine kolayca erişilebiliyorsa üst yüzeylere olan doğrudan temasa karşı en küçük koruma derecesi IP4X veya IPXXD olmalıdır. doğrudan temasa karşı en azından IP2X veya IPXXB derecesi ile ve kapıların içindeki diğer gerilimli bölümler doğrudan temasa karşı en azından IP1X veya IPXXA koruma derecesi ile korunmuşsa.1 Genel Elektrik donanımının her bir devresinde veya bölümünde Madde 6. İstisna: Bu tedbirlerin uygulanamadığı yerlerde. kapının bir ayırıcı ile (örneğin.2.2 Doğrudan temasa karşı koruma 6. menteşeli kapakların ve benzerlerinin açılması) yalnızca aşağıdaki şartlarda mümkün olmalıdır: a) Erişim için bir anahtarın veya aletin kullanılmasının gerekli olması.2 b) 12)’ye bakılmalıdır). Kapı kapandığında ara kilitleme otomatik olarak başlangıç durumuna geliyorsa. Donanım. doğrudan temasa karşı en az IP2X veya IPXXB koruma derecesi ile korunmalıdır. erişime mani olacak yapılış ve montaj teknikleri kullanma gibi) uygulanabilir (Madde 6. Not 2 Özel cihazın veya aletin kullanılması. kapakların.6’ya bakılmalıdır).2 b) 9) ve b) 12)’ye bakılmalıdır). doğrudan temasa karşı IEC 60364-4-41’de belirtilen diğer tedbirler (örneğin. Not 1 – Anahtarın veya aletin kullanılması. Madde 11 ve Madde 14’teki ilgili kurallara uygun olan ve doğrudan temasa karşı en az IP2X veya IPXXB koruma derecesi sağlayan (EN 60529’a bakılmalıdır) mahfazaların içine yerleştirilmelidir. kapıların.3’teki ve uygulanabildiğinde Madde 6. Kapıların içindeki diğer gerilimli bölümler. Donanım hâla bağlı olduğu sırada bazı işlemler için öngörülen cihazların başlangıç konumuna getirilmesi veya ayarlanması sırasında dokunulması muhtemel bütün gerilimli bölümler.2. deneyimli ve eğitilmiş kişilerin erişimi ile kısıtlanmıştır (Madde 17. b) Mahfaza açılmadan önce mahfaza içindeki gerilimli bölümlerin ayrılması. yalnızca deneyimli ve eğitilmiş kişilerin kullanımı için amaçlanmıştır (Madde 17.ICS 29. İlgili bilgi elektrikli donanımıyla birlikte sağlanır (Madde 17. aşağıdakilerin sağlanması şartıyla ara kilitlemeyi açmak için kullanılabilir: Ara kilitlemenin iptalinde ayırıcı cihazı açmak ve DEVRE DIŞI (ayrılmış) konumda ayırma cihazını kilitlemek veya başka bir şekilde ayırma cihazının yetkisiz kişilerce kapanmasını önlemek her zaman mümkünse.2. doğrudan temasa karşı en az IP1X veya IPXXA koruma derecesi ile korunmalıdır. beslemeyi ayırma düzeni) yalnızca ayırıcı açık iken kapının açılabileceği ve yalnızca kapı kapalı iken ayırıcının kapatılabileceği şekilde ara kilitleme düzeni ile donatılmasıyla sağlanabilir.4’teki tedbirler uygulanmalıdır.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 6.2.2. Bu işlem.2 veya Madde 6. Elektrikli kapalı çalışma alanları için IEC 60364-4-41 veya uygun olduğunda IEC 60439-1’e bakılmalıdır.2. Bir mahfazanın açılması (örneğin.

yalnızca tahrip edilerek çıkartılabilecek biçimde yalıtım ile tamamen kaplanmalıdır.2.1’e göre uyarı açıklaması) uygulanmalıdır. Bu koruma için bariyerler bulunuyorsa ya bunların çıkartılması için bir alet gerekmeli veya bunların koruduğu bütün gerilimli bölümler bariyer çıkartıldığında otomatik olarak devreden ayrılmalıdır. 6. Bu gibi bölümlerde Madde 16.2.2.2. Madde 12.4’te belirtilen renklerle ayıt edilebilen bölümler. 6. iletken baralar.2.4 uygulanmalıdır. kimyasal.Yalnız başlarına boyalar. Ayırma cihazının/cihazlarının devreyi devre dışı bırakmasından sonra hâla gerilimli olan bütün bölümler.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Eğitimli ve deneyimli kişilerce ayırma vasıtalarıyla doğrudan kilitlenmeyen kapıların gerisindeki gerilimli bölümlere erişimin kısıtlanması için vasıtalar sağlanmalıdır. 6. Madde 16.2. kontak çubukları) açık duruma gelen fişler veya benzeri cihazlar için boşalma süresi 1 s’i aşmamalı. Beslemeyi ayırma cihazı ayrı bir mahfaza içinde ise. 6. donanımın uygun çalışması ile girişim yapmayacak boşalma hızında olmak şartıyla besleme geriliminin kesilmesinden itibaren 5 s içinde 60 V veya daha düşük bir gerilime kadar boşaltılmalıdır. Belirtilen boşalma hızının donanımın uygun çalışması ile girişim yapabileceği durumda. bu gibi harekete geçirme. c) Anahtarsız veya aletsiz açma ve gerilimli bölümlerin devresinin ayrılmaması ancak bütün gerilimli bölümler doğrudan temasa karşı en az IP2X veya IPXXB (IEC 60529’a bakılmalıdır) koruma dereceleri ile korunduğunda mümkün olmalıdır. kaymalı bilezikler gibi. 1 s’lik boşalma süresi veya IP2X veya IPXXB koruma derecesi şartlarının hiçbiri yerine getirilemiyorsa (örneğin. Depolanan yükü 60 µC veya daha az olan bileşenler bu kuralın dışındadır.7. iletken telleri üzerindeki çıkarılabilir kollektörler.ICS 29.7.4’e bakılabilir). Engellerle koruma için IEC 60364-4-41 Madde 412.4) ilave ayırma cihazları veya uygun uyarı cihazı (örneğin. laklar ve benzeri ürünler. normal işletme şartlarında maruz kalabileceği mekanik. 22 . genel olarak normal işletme şartlarında elektrik çarpmalarına karşı yetersiz koruma olarak kabul edilirler.3 Gerilimli bölümlerin yalıtılması ile koruma Yalıtımla korunan gerilimli bölümler. buraya bağlanan besleme bağlantı uçları.2 c)’ye göre sağlandığı ve cihazların elle harekete geçirilmesi (örneğin. aksi halde bu gibi iletkenler doğrudan temasa karşı en az IP2X veya IPXXB koruma derecesi ile korunmalıdır. Not . elektriksel ve ısıl zorlamalara dayanabilmelidir. doğrudan temasa karşı en az IP2X veya IPXXB (IEC 60529’a bakılmalıdır) koruma derecesi ile korunmalıdır.5 Bariyerlerle koruma Bariyerlerle koruma için IEC 60364-4-41 Madde 412. Bu yalıtım.1’e bakılmalıdır.6 Ulaşılamayacak yerlere yerleştirme veya engellerle koruma Ulaşılamayacak yerlere yerleştirme ile koruma için IEC 60364-4-41 Madde 412. kontaktörlerin veya rölelerin elle kapanması) bir tehlikeye neden olduğu durumda. tehlikeye dikkat çeken ve mahfazanın açılabilmesinden önceki gerekli gecikmeyi gösteren kalıcı bir uyarı levhası asılmalı ve kapasitansları ihtiva eden mahfazanın hemen yanında veya kolayca görülebilecek bir yerde bulunmalıdır.2. Bu işaretlemeden aşağıdakiler istisna edilebilir: Yalnızca ara kilitleme devrelerine bağlı olduğu için gerilimli olan ve gerilimli olabileceği Madde 13.3 uygulanmalıdır.1’e uygun bir uyarı işareti bulunmalıdır (iletkenlerin renklerle işaretlenmesi için ayrıca Madde 13. Çıkartıldıkları zaman iletkenleri (örneğin. Koruma derecesi IP2X’den düşük olan iletken tel sistemleri veya bara sistemleri için Madde 12. çıkarılmaları için bir alet gereken bariyer veya engellerle önlenmelidir. vernikler.4 Artık gerilimlere karşı koruma Beslemenin kesilmesinden sonra 60 V’tan daha yüksek artık gerilimi bulunan gerilimli bölümler. Not 3 – Doğrudan temasa karşı koruma Madde 6.2.2 uygulanmalıdır.

2 ve Madde 6. 6. 23 . temas gerilimi süresinin temas geriliminin tehlikeli olmayacağı bir süreye sınırlayan yeterli bir kısa süre içerisinde olur.1 Genel Dolaylı temasa karşı koruma (Madde 3.3.2) veya Temas gerilimi ile temasın süresi tehlikeli hâle gelmeden önce beslemenin otomatik ayrılması (Madde 6. Yalıtım arızasını/arızalarını algılayan koruyucu cihazların özellikleri.5’teki kurallar uygulanmalıdır. 6. temel yalıtımdaki bir arıza süresince erişilebilir bölümlerdeki temas geriliminin oluşumunu önlemek için tasarımlanmıştır. aşağıdaki tedbirlerin bir veya daha fazlası ile sağlanır: II Sınıfı elektrikli cihazlar veya aletler kullanılması (IEC 61140’a uygun olarak çift yalıtım.2 Temas geriliminin oluşmasını önleme 6. bir arıza durumunda koruyucu cihazın otomatik çalışmasıyla hat iletkenlerinin biri veya daha fazlasının kesilmesini içerir. Not 1 . Bu tedbir.2’ye uygun ek veya takviyeli yalıtım kullanılması. Toplam yalıtımı IEC 60439-1’e uygun toplam yalıtıma sahip olan anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni kullanılması.3.29) gerilimli bölümler ile açıktaki iletken bölümler arasında bir yalıtım arızası hâlinde tehlikeli durumları önlemek için tasarımlanır.Temas geriliminden kaynaklanan zararlı fizyolojik etkilerin riski.2. temas geriliminin değerine ve muhtemel maruz kalma süresine bağlıdır.3 Elektriksel ayırma ile koruma Münferit bir devrenin elektriksel olarak ayrılması. Bu koruma tipinde IEC 60364-4-41 Madde 413. temas geriliminden kaynaklanan bir tehlikenin önlenmesi için amaçlanmıştır. Koruyucu kuşaklama sisteminin farklı elemanlarının empedans değerleri.1 Genel Temas geriliminin oluşmasını önleyecek tedbirler aşağıdakileri içerir: II Sınıfı donanım veya eş değer yalıtım kullanma.3. Bu koruma tedbiri.2 II Sınıfı donanım veya eş değer yalıtımla koruma Bu tedbir.3.ICS 29.3 Beslemenin otomatik ayrılması ile koruma Bu tedbir. takviyeli yalıtım veya eş değer yalıtım).2. aşağıdakiler arasında koordinasyon gerektirir: Besleme ve topraklama sisteminin tipi. Elektrik donanımının her bir devre veya bölümü için Madde 6.3.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 6. IEC 60364-4-41 Madde 413.3.3.3.3. Not 2 – Donanım sınıfları ve koruyucu tedbirler için IEC 61140’a bakılmalıdır.3 Dolaylı temasa karşı koruma 6. 6.3.3). 6. Bu kesilme. Kesilme süreleri Ek A’da verilmiştir. Elektriksel olarak ayırma. Bir yalıtım arızasıyla etkilenen herhangi bir devrenin beslemesinin otomatik olarak kesilmesi.3’teki tedbirlerden en az biri uygulanmalıdır: Bir temas geriliminin oluşmasını önlemek için tedbirler (Madde 6. bu devrenin gerilimli bölümlerinin temel yalıtımının arızalanması ile enerjilenebilen açıktaki iletken bölümlere temas yoluyla ile ortaya çıkan temas geriliminin önlenmesi için tasarımlanmıştır.2.

4. yalıtım izleme cihazı. toprak arızası konumu belirleme temin edilmesi.3’e bakılmalıdır). 2) Prizler diğer gerilim sistemlerinin fişlerini kabul etmemelidir. kişileri dolaylı temaslardan ve sınırlandırılmış alanlı doğrudan temaslardan ileri gelen elektrik çarpmalarına karşı korumaktır (Madde 8.1’de verilen değerleri aşmaması için alınması gereken tedbirleri belirten ilgili standardlara uygun olan elektronik güç kaynağı.. Elektriksel ayırma bir güvenlik ayırma transformatörünün primer ve sekonder devreleri arasında gerekli ayırmadan daha az olmamalıdır (IEC 61558-1 ve IEC 61558-2-6’ya bakılmalıdır). Ve aşağıdakilerden birini. . Bu kuralın uygulanmasında pratik zorluklar olması hâlinde Madde 13. Not – Büyük makinalarda. açıktaki iletken bölümlere veya toprağa bir gerilimli bölümden ilk yalıtım arızası oluşmasını başlatmak için sağlanmalıdır.2. batarya gibi) veya daha yüksek bir gerilim devresinden bağımsız olan başka bir kaynak (örneğin. yaygın olarak sinüs biçimli dalgacık gerilimi için dalgacıklanma içeriği %10 etkenden fazla olmayan gerilim olarak tarif edilir. . aşağıdakilerin her ikisini de içerir: Açıktaki iletken bölümlerin koruyucu kuşaklamasını (Madde 8.3’teki yalıtım şartları uygulanmalıdır. Koruyucu cihazın ilk toprak arızası durumunda beslemeyi kesmek için sağlanması durumu hariç.a.IEC 61558-1 ve IEC 61558-2-6’ya göre güvenlik ayırma transformatörü.4. Bu yalıtım izleme cihazı. d) Her bir PELV devresinin iletkenleri diğer devrelerin iletkenlerinden fiziksel olarak ayrılmalıdır.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Koruyucu tedbirler.Elektrokimyasal kaynak (örneğin.2.1. PELV devreleri aşağıdaki şartların hepsini karşılamalıdır: a) Beyan gerilimi aşağıdaki değerleri aşmamalıdır.5’e bakılmalıdır). 6. sargıları eş değer yalıtım sağlayan bir motor-jeneratör).ICS 29. c) PELV devrelerinin gerilimli bölümleri diğer gerilimli bölümlerden elektriksel olarak ayrılmalıdır. .3’teki kuralları karşılamak için sağlanmalıdır. 24 . Otomatik ayırmanın a)’ya göre sağlanması ve Madde A. • Donanım normal olarak kuru yerlerde kullanıldığında ve gerilimli bölümlerle insan vücudu arasında büyük alanlı temas beklenmeyen durumlarda 25 V a. dizel tahrikli jeneratör gibi). 6. Madde A.4. Not – b) Devrenin bir tarafı veya bu devrenin besleme kaynağının bir noktası koruyucu kuşaklama devresine bağlanmalıdır.a.1 Genel kurallar PELV’in (çok düşük koruma gerilimi) kullanılmasının amacı.a. veya • Bütün diğer durumlarda 6 V a. Dalgacıksız gerilim. e) PELV devrelerinin fişleri ve prizleri aşağıda belirtilenlere uygun olmalıdır: 1) Fişler diğer gerilim sistemlerinin prizlerine sokulamamalıdır.1’de belirtilen süre içerisinde ayırmanın garanti edilememesi durumunda ek kuşaklama. etken veya 15 V dalgacıksız d. arıza devam ettiği sürece devam etmesi gereken ses ve/veya görsel işareti başlatmalıdır.2 PELV Kaynakları PELV kaynağı aşağıdakilerden biri olmalıdır: . etken veya 60 V dalgacıksız d. bakımı kolaylaştırabilir. a) TN sistemlerinde bir yalıtım arızası algılanması hâlinde beslemenin otomatik olarak kesilmesi için aşırı akım koruyucu cihazları veya b) TT sistemlerinde açıktaki iletken bölümlere veya toprağa bir gerilimli bölümden yalıtım arızası algılanması hâlinde beslemenin otomatik olarak kesilmesini başlatmak için artık akım koruyucu cihazları veya c) IT sistemlerinde otomatik ayırmayı başlatmak için yalıtım izleme veya artık akım koruyucu cihazları.Dâhili bir arıza olduğunda bile bağlantı uçlarındaki gerilimin Madde 6.Güvenlik ayırma transformatörünkine eş değer güvenlik derecesinde akım sağlayan kaynak (örneğin.4 PELV’in kullanılması ile koruma 6.a.

IT sistemlerinde.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 7 Donanımın korunması 7.Yıldırımdan ve anahtarlama ani akımlarından kaynaklanan aşırı gerilimler.2.2 Aşırı akıma karşı koruma 7.2. uygulanabildiğinde bütün ilgili gerilimli iletkenleri ayırmaksızın ayrılamamalıdır: a.ICS 29.a. güç iletkenleri.2. Kullanılacak beyan değerleri ve ayarlar Madde 7.2. .4’e bakılmalıdır). hem nötr iletkeni için aşırı akım algılamasının sağlanması hem de bu iletken için ayırıcı cihaz gerekli değildir.a güç devrelerinin nötr iletkeni. IEC 60364-4-43 Madde 431. . . Bununla birlikte.2. . elektrik donanımının tedarikçisi elektrik donanımına ait besleme iletkenleri için aşırı akım koruma cihazının temininden sorumlu olmamalıdır.Faz sırası hataları.3’e uygun olarak aşırı akıma karşı korunmalıdır. hangisi daha küçükse.Olağan dışı sıcaklıklar.Bir kısa devreden doğan aşırı akımlar.Aşırı yük ve/veya motorların soğuma kaybı.10’da açıklanmıştır. bir nötr iletkeni kullanılması durumunda.2.Farklı alt devrelerde kullanılan farklı kesit alanlı iletkenler olması durumunda her bir alt devrenin hem anahtarlanmış ve hem de ortak iletkenlere bir aşırı akım koruma cihazı takılarak. besleme kaynağından beslenen kontrol devrelerinin iletkenleri. aşırı akıma karşı korunmalıdır (Madde 9.2. Elektrik donanımı tedarikçisi.2 Besleme iletkenleri Kullanıcı tarafından başkaca belirtilmedikçe.1 Genel Bir makina devresindeki akımın herhangi bir bileşenine ait beyan değerlerinin veya iletkenlerin akım taşıma kapasitesinin.Bütün kontrol devrelerinde kullanılan aynı kesit alanlı iletkenler olması durumunda anahtarlanmış iletkene bir aşırı akım koruma cihazı takılarak. Nötr iletkeni kesitinin birlikte olduğu faz iletkenleri kesitinden daha küçük olması durumunda.2. . Koruyucu kuşaklama devresine bağlanmayan kontrol devrelerinde.a. Madde 7.3 Güç devreleri Aşırı akımın algılanması ve kesilmesi için cihazlar.4 Kontrol devreleri Doğrudan besleme gerilimine bağlı olan kontrol devrelerinin ve kontrol devresi transformatörlerini besleyen devrelerin iletkenleri.Toprak arızası/artık akım. . .3. Nötr iletkenin kesit alanının en azından faz iletkenlerinkine eşit veya eş değer olduğu durumda. Aşağıdaki iletkenler. IEC 60364-5-52 Madde 524’te belirtilen tedbirler uygulanmalıdır.2. . d.4. Madde 7. aşılabilmesi halinde aşırı akıma karşı koruma sağlanmalıdır.1’e de bakılmalıdır): Koruyucu kuşaklama devresine bağlanan kontrol devrelerinde anahtarlanmış iletkene aşırı akım koruma cihazı takılarak. 7. . bu aşırı akım koruma cihazının seçimi için gerekli verileri tesisat şemasında göstermelidir (Madde 7.1 Genel Bu maddede donanımın aşağıda belirtilenlerin etkilerine karşı korunması için alınacak tedbirlerin ayrıntıları verilmiştir: .10 ve Madde 17. 7. Kontrol devresi transformatörü veya d. güç devrelerinin topraklanmış iletkeni. 25 . 7.10’a uygun olarak seçilmeli ve her bir gerilimli iletkene uygulanmalıdır.2’de belirtilen tedbirler uygulanmalıdır. Hareketli makinaların açıktaki iletken bölümlerine bağlanan d.Besleme geriliminin kaybı veya azalması.Makinanın/makina elemanlarının aşırı hızlanması.a. nötr iletkeninin kullanılmaması tavsiye edilir. 7.

Kısa devre ihtimalini azaltacak biçimde örneğin bir mahfaza veya kanal ile korunarak iletken tesis edilmelidir. kısa devrelerin etkilerine karşı diğer devre koruyucularından ayrı koruma cihazları ile korunmalıdır. Aşırı akım koruma cihazına giden kısa devre akımı içinde beslemeden gelenlerden başka ilave akımlar olması hâlinde (örneğin. güç faktörü düzeltme kondansatörlerinden) bu akımlar dikkate alınmalıdır. Aşırı akım koruma cihazı olarak sigorta kullanıldığında.1 Genel Motorların aşırı ısınmaya karşı koruması.2.3.10): .10 Aşırı akım koruma cihazlarının beyan ve ayar değerleri Sigortaların beyan akımı veya diğer aşırı akım koruma cihazlarının ayar akımı mümkün olduğu kadar küçük.2’ye bakılmalıdır)) bulunması durumunda izin verilir.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 7.5 Prizler ve bunların ilgili iletkenleri Öncelikle bakım donanımının güç beslemesini yapmak için öngörülen besleme devresi genel maksatlı prizlerinde aşırı akım koruması sağlanmalıdır. Madde 12. transformatör tedarikçinin tavsiyelerine uygun olmalıdır.2.2. anahtarlama cihazının kontaklarının kaynamasına karşı) durumu da incelenmelidir.İletkenlerin akım taşıma kapasitesi en az tam yük akımına eşit olmalı. Daha düşük kesme kapasitesine. 7. Aşırı akım koruma cihazları. beyan gücü 0. 7.8 Aşırı akım koruma cihazlarının yeri Aşırı akım koruma cihazları.2.Sekonder bağlantı uçlarındaki bir kısa devrenin etkilerine maruz kaldığında. motorlara yol verilmesi veya transformatörlerin enerjilenmesinde) için yeterli olacak biçimde seçilmelidir.4 ve Madde D. Aşırı akım koruma cihazının tipi ve ayarı.ICS 29. besleme tarafında gerekli kesme kapasitesi olan diğer bir koruyucu cihaz (örneğin. (Madde 7. 7. 7. . bu gibi prizleri besleyen her bir devrenin topraklanmamış gerilimli iletkenlerinde bulunması gerekir.3’e göre izin verilen en büyük kesme sürresi t. sargı sıcaklığının transformatörün yalıtım sınıfı için izin verilen değerden fazla artmasını.Transformatörün aşırı başlangıç akım mıknatıslanmasından doğan istenmeyen açmaları. 26 .Akım taşıma kapasitesinin azaldığı nokta ile aşırı akım koruma cihazının konumu arasındaki iletkenin bölümü 3 m’den daha uzun olmamalı. (I2t) yük tarafındaki aşırı akım koruma cihazına ve bu cihazın koruduğu iletkenlere hasar vermeksizin dayanabileceği kadar yükselmesi önlenecek biçimde koordine edilmelidir (IEC 60947-2 Ek A’ya bakılmalıdır).2. kullanılan ülkede kolayca bulunabilecek bir tip seçilmelidir veya yedek parça tedariki için kullanıcıyla düzenleme yapılmalıdır. en az tesis edildiği noktada beklenen arıza akımına eşit olmalıdır. aşağıdaki şartların tamamının sağlandığı durum hariç iletkenlerin kesit alanında bir azalma veya iletkenlerin akım taşıma kapasitesini azaltan diğer bir değişikliğin olduğu noktada yerleştirilmelidir: . 7.9 Aşırı akım koruma cihazları Beyan kısa devre kesme kapasitesi. .2’ye ve uygun olarak korunacak iletkenlerin akım taşıma kapasitesiyle korunan devredeki diğer elektrik cihazları ile koordinasyon gereği de dikkate alınarak belirlenir.2. Madde D.Aşırı akım koruma cihazlarının bu şekilde koordine edilerek kullanılması. Bu gibi korumalar aşağıdaki durumları önlemelidir (Madde 7.6 Aydınlatma devreleri Aydınlatmayı besleyen devrelerin topraklanmamış bütün iletkenleri. besleme iletkenleri aşırı akım koruma cihazı. ancak beklenen aşırı akımlar (örneğin. seri bağlı iki cihazdan geçebilen enerjinin. 7.2. motorlardan.7 Transformatörler Transformatörler imalatçının talimatlarına göre aşırı akımlara karşı korunmalıdır. . aşırı akım koruma cihazlarının her ikisinin birden çalışmasına sebep olabilir.3 Motorların aşırı ısınmaya karşı korunması 7.5 kW’dan büyük olan her motor için sağlanmalıdır. Bu koruma cihazları seçilirken. Bir aşırı akım koruma cihazının beyan akımı veya ayar değeri. Not . bu iki cihazın karakteristikleri.2. anahtarlama cihazının aşırı akımlar sebebiyle hasar görmesine karşı korunması (örneğin. Bu durumda.

tork motorları.2’ye de bakılmalıdır) aşırı yük algılama cihazlarının sayısı. veya d. soğutmanın azalması nedeniyle) aşırı sıcaklık koruması da tavsiye edilir. hızlı gidip gelme. Tek faz a. kullanıcının isteğine göre (Ek B’ye de bakılmalıdır) azaltılabilir. Özel görev motorlarını veya aşırı sıcaklık korumasını da (Madde 7.3.Aşırı yük koruması (Madde 7. kilitleme. 7. aşırı sıcaklık koruması ile her zaman sağlanamayabilir ve bu sebeple bu şart altında ek koruma temin edilmelidir.4 Akım sınırlayıcı koruma Üç fazlı motorlarda aşırı ısınmanın etkilerine karşı korumanın akımın sınırlanmasıyla sağlandığı durumda.3.3.3.3. makina veya üretimdeki iş için tehlikeli durumlara veya hasara sebep olabileceği yerlerde önlenmelidir.Akım sınırlayıcı koruma (Madde 7. 27 . Bununla birlikte. Aşırı ısınmaya karşı korumanın çalışmasından sonra herhangi bir motorun otomatik olarak yeniden başlatılması.3) veya Not 2 – Sıcaklık algılama cihazları. Not 1 – Aşırı yük koruma cihazları tam beyan yükünü aşan bir devrede zaman ve akım ilişkilerini (I2t) tespit eder ve uygun kontrol tepkilerini başlatır. operatörün tepki gösterebileceği bir uyarı işareti vermelidir.2).a. 7.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 İstisna: Motor çalışmasının otomatik olarak kesilmesinin kabul edilemeyeceği uygulamalarda (örneğin. yangın pompaları gibi) algılama vasıtaları. hızlı yön değiştirme ve hassas delme için kullanılan motorlar) korunacak sargınınki ile karşılaştırılabilecek bir zaman sabiti kullanılarak aşırı yüke karşı korunmasının sağlanması zor olabilir. Aşırı yüke karşı koruma devrenin kesilmesi ile gerçekleştiriliyorsa. duran rotor veya faz kaybı şartlarında koruma. Motorların aşırı ısınmaya karşı koruması. soğutucu ortamın kısa süre çalışması veya kaybolması).2’ye bakılmalıdır).3 Aşırı sıcaklık koruması Soğutmanın zayıflayabileceği durumlarda aşırı sıcaklık korumalı motorların (IEC 60034-11’e bakılmalıdır) kullanılması tavsiye edilir (örneğin. Aşırı yüklenmesi mümkün olamayan motorlar (örneğin. güç beslemesine sahip motorlar için yalnızca topraklanmamış gerilimli bir iletkende akım sınırlamasına izin verilir.3. akım sınırlayıcı cihazların sayısı 3’ten 2’ye düşürülebilir (Madde 7. . tozlu yerlerde). uygun bir kontrol tepkisini başlatan yeterli algılama düzeni bulunmalıdır.2 Aşırı yük koruması Aşırı yük koruması sağlandığı durumda. yalnızca bir topraklanmamış gerilimli iletkende algılamanın yapılmasına izin verilir. 7.ICS 29. anahtarlama cihazı bütün gerilimli iletkenlerin devresini kesmelidir. 7. Aşırı sıcaklık koruması (Madde 7. bu sebeple tehlikeli durumları ortaya çıkarabilen dirençle ısıtma devrelerinde veya diğer devrelerde. aşırı sıcaklıkları tespit eder ve uygun kontrol tepkilerini başlatır.3. Motorun tipine bağlı olarak. motor aşırı yük algılaması kablo aşırı yük algılaması için kullanılmadığı durumda (Madde D.4) ile sağlanabilir. Sık sık yol verme veya frenleme gibi özel görev için beyan değerli motorlar gerektiğinde (örneğin. Aşırı yüklenmesi mümkün olamayan motorlar (örneğin. .a. Tek fazlı veya d.a. Nötr iletkeninin devresinin kesilmesi aşırı yük koruması için gerekli değildir.4 Olağan dışı sıcaklığa karşı koruma Olağan dışı sıcaklıklara sebep olan veya erişebilen (örneğin. güç beslemeli motorlarda. nötr iletken hariç her bir gerilimli iletkende aşırı yük/yükler algılanmalıdır.3. mekanik aşırı yük koruma düzenleriyle korunmuş olan veya uygun boyutlandırılmış olan tahrik motorları gibi) için aşırı sıcaklık oluşması ihtimali bulunduğunda (örneğin. mekanik aşırı yük koruma düzenleriyle korunmuş olan veya uygun boyutlandırılmış olan tahrik motorları gibi) için aşırı yük koruması gerekli değildir.3’e bakılmalıdır) içine alabilecek şekilde tasarımlanan uygun koruma cihazları gerekebilir. tork motorları.

7.Bir makinanın bir beslemeden diğerine aktarılması. Not – Bu koruma bir merkezkaç anahtarı veya hız sınır monitörü ile sağlanabilir. Bu cihazların ayarları donanımın doğru çalışmasıyla uyumlu olacak şekilde. 7. 7.8 Faz sırası koruması Besleme geriliminin faz sırasının yanlış olması hâlinde tehlikeli bir durumun meydana gelmesi veya makinada hasar oluşması söz konusu ise bu duruma karşı koruma sağlanmalıdır. Makinanın çalışması.Yıldırımdan kaynaklanan aşırı gerilimlerin bastırılması için kullanılan cihazlar. makinanın besleme devresini kesen) bir düşük gerilim cihazı bulunmalıdır. motorun veya yükünün mekanik hız sınırı aşılmayacak biçimde çalışmalıdır. Gerilimin eski hâline getirilmesi veya besleme girişinin anahtarlanması üzerine cihazının çalışmasından sonra makinanın otomatik olarak veya beklenmedik yeniden başlatılması. gecikmeli bir düşük gerilim cihazı bulundurulabilir. koordinasyonu sağlamak için uygun kontrol tepkisini başlatmalıdır. 7. uygun kontrol tepkilerini başlatmalı ve otomatik olarak yeniden başlatmayı engellemelidir. 28 . önceden tespit edilen gerilim seviyesi altında korumayı sağlayan (örneğin. makinanın veya yapılmakta olan işin hasar görmesi sonucunu doğurarak. Aşırı hız koruması.ICS 29. beslemeden ayırma cihazının giriş bağlantı uçlarına bağlanmalıdır. tehlikeli bir durum oluşturuyorsa. Anahtarlama ani akımlarından kaynaklanan aşırı gerilimlerin bastırılması için kullanılan cihazlar. Düşük gerilim cihazının çalışması. Bu korumanın sağlanması durumunda: .Harici besleme kaynağına bağlanabilen seyyar bir makinanın çalıştırılması. bu korumaya ihtiyaç duyan bütün donanımın bağlantı uçları arasına bağlanmalıdır. aşırı akım koruması algılama seviyesinin altındaki toprak arızası akımlarının donanımda yol açabileceği hasarları azaltmak için sağlanmalıdır.3’te açıklandığı şekilde otomatik ayırma için aşırı akım korumasına ilave olarak toprak arızası/artık akım koruması.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 7.9 Yıldırımdan veya anahtarlama ani akımlarından kaynaklanan aşırı gerilimlere karşı koruma Yıldırımdan veya anahtarlama ani akımlarından kaynaklanan aşırı gerilimlere karşı koruma için koruyucu cihazlar sağlanabilir. . kısa zaman periyodunda bir kesintiye veya gerilim azalmasına yol açabiliyorsa.3. Not – Yanlış faz sırasına sebep olabilecek kullanma şartları aşağıdakileri içerebilir: . tehlikeli durumlara sebep olabileceğinden önlenmelidir. Aşırı hız korunması. makinanın herhangi bir durdurma kontrolünü zayıflatmamalıdır.2’deki tedbirler dikkate alınarak aşırı hız koruması sağlanmalıdır. Makinanın veya koordineli olarak birlikte çalışan makinalar grubunun yalnızca bir bölümünün gerilim düşmesi veya beslemenin kesilmesinden etkilenmesi durumunda düşük gerilim koruması.5 Beslemenin kesilmesi veya gerilimin azalması karşı koruma ve müteakiben eski değerine gelmesi Gerilimin azalması veya beslemenin kesilmesi.7 Toprak arızası/artık akım koruması Madde 6. mümkün olduğu kadar düşük tutulmalıdır. Madde 9.6 Motorun aşırı hız koruması Aşırı hızın meydana gelmesi muhtemelse ve aşırı hız tehlikeli şartların ortaya çıkmasına sebep olabiliyorsa.

29 . Ancak.1 Genel Bu maddede koruyucu kuşaklama ve fonksiyonel kuşaklamanın her ikisi için uygulanacak kurallar bulunmaktadır. ayrı bir fonksiyonel topraklama iletkenine fonksiyonel kuşaklama devresini bağlamak gerekebilir (Şekil 2’ye bakılmalıdır).3 ve Madde 8. Koruyucu kuşaklama.2’ye bakılmalıdır) kaynaklanan elektrik çarpmasına karşı kişileri koruyabilmek amacıyla yapılan hata koruması için temel tedbirdir. kuşaklama devresine bağlantı ile gerçekleştirilir.ICS 29. Şekil 2’de bu kavramlar gösterilmiştir.Hassas elektrik donanımı için makinanın çalışmasını etkileyebilen elektrik bozulmaların sonuçlarını en aza indirmektir.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 8 Eş potansiyel kuşaklama 8. Normal olarak fonksiyonel kuşaklama. . dolaylı temastan (Madde 6.3. .Makinanın çalışmasını etkileyebilen yalıtım arızasının sonucunu. Fonksiyonel kuşaklamanın amacı (Madde 8.3’e bakılmalıdır). koruyucu kuşaklamada elektrik bozulmalarının seviyesinin elektrik donanımının uygun fonksiyonu için yeteri kadar düşük olmaması durumunda.

Bir makinanın elektrik donanımı için eş potansiyel kuşaklama örneği 30 .020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Not .ICS 29.Fonksiyonel topraklama iletkeni. önceden “gürültüsüz toprak iletkeni” olarak adlandırılmıştır ve “FE” bağlantı ucu önceden “TE” olarak gösterilmiştir (IEC 60445’e bakılmalıdır). Şekil 2 .

bu gibi metal borular ve bütün bağlama kablolarının metal kılıfları (örneğin. Bakır iletkenler tercih edilir.2’ye göre sağlanması durumunda.2. Bağlantı ve kuşaklama noktaları.3.2’ye bakılmalıdır).1 Genel Koruyucu kuşaklama devresi aşağıdakilerden meydana gelir: PE bağlantı ucu/uçları (Madde 5. Madde 6.3. kimyasal veya elektro-kimyasal etkilerle zayıflamayacağı biçimde tasarımlanmalıdır. IT dağıtım sistemi kullanıldığında.2.2. Bükülgen veya rijit olarak yapılmış metal borular ve metal kablo kılıfları koruma iletkeni olarak kullanılmamalıdır. İstisna: Madde 8. Elektrik donanımının veya makinanın yapısal bölümlerinin kondüktansı açıktaki iletken bölümlere bağlanan en küçük koruyucu iletkeninkinden küçük olması durumunda.2.3 c)’ye bakılmalıdır. kablo zırhı. 8. Bakırdan başka bir iletken malzeme kullanılması durumunda.2.2). Makinanın yapılışını oluşturan yabancı iletken bölümlerin bütün donanımın Madde 6.3.2.3 Koruyucu kuşaklama devresinin sürekliliği Açıktaki bütün iletken bölümler. ortaya çıkabilen yüksek ısıl ve mekanik zorlamalara dayanabilecek biçimde tasarımlanmalıdır. ek kuşaklama iletkeni sağlanmalıdır. aşağıdakilerden uygun olanın şartlarına göre belirlenmelidir.7.1. elektrolitik korozyon ihtimaline karşı özel tedbirler alınmalıdır. Madde 8.ICS 29. Koruyucu kuşaklama devresinin bütün bölümleri. 8.3’e göre donanımın açıktaki iletken bölümleri. kurşun kılıf) koruyucu kuşaklama devresine bağlanmalıdır. Makinanın yapılışını oluşturan yabancı iletken bölümler.2. Bununla birlikte.2.2’ye göre donanımın iletken yapılıştaki bölümlerinin koruyucu kuşaklama devresine bağlanması gerekmez. izin verilebilen bakır iletkeninkini aşmamalı ve bu gibi iletkenlerin kesiti 16 mm2 den az olmamalıdır. koruyucu kuşaklama devresine bağlanmamalıdır.2.4.2. Devrenin bölümü olması durumunda kayan kontakları ihtiva eden makinanın donanımındaki koruyucu iletkenler. Alüminyumdan veya alüminyum alaşımlarından yapılmış mahfazalar ve iletkenler kullanıldığında.2 Koruyucu kuşaklama devresi 8.5’e bakılmalıdır. toprak kaçak arıza akımlarının koruyucu kuşaklama devresinin bu bölümünden geçmesi durumunda. Elektrik donanımının açıktaki iletken bölümleri ve iletken olan yapısal bölümleri. bunun birim boyu başına elektrik direnci. koruyucu kuşaklama devresine bağlanması gerekli değildir.2’ye uygun olarak tanıtılmalıdır. Madde 6. Bu ek kuşaklama iletkeni. karşılık gelen koruma iletkeninin yarısından daha az olmayan kesit alana sahip olmalıdır. Madde 13.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 8. makinanın şasisi koruyucu kuşaklama devresinin bir bölümü olmalı ve yalıtım izleme sistemi sağlanmalıdır. Her hangi bir sebeple bir bölümün (örneğin.2 Koruyucu iletkenler Koruyucu iletkenler.1’e göre koruyucu kuşaklama devresine bağlanmalıdır.3. Koruyucu iletkenlerin kesit alanı. 31 . akım taşıma kapasitelerinin mekanik. Madde 8. Donanımın bu bölümündeki faz iletkenlerinin kesit alanı ve ilgili koruyucu iletken kesit alanı arasındaki ilişkinin Çizelge 1’e uygun olduğu çoğu durumda bu kural sağlanmış olur (Madde 5. IEC 60364-5-54 Madde 543 veya Uygun olduğunda IEC 60439-1 Madde 7.8’e de bakılmalıdır. Madde 6.3. rutin bakım gibi) yerinden çıkarılması hâlinde kalan bölümler için koruyucu kuşaklama devresi kesintiye uğramamalıdır.

020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Elektrik donanımı. elektrik çarpmasına karşı koruma sağlamak için koruyucu kuşaklama bağlantı ucuna hep birlikte bağlanmalıdır. elektrik donanımının iletken yapılışlı bölümleri ve makinanın yapılışını oluşturan yabancı iletken bölümler. koruyucu kuşaklama devresi. Bu husus vidalar. taşıt üzerinde batarya şarj edici bulunmadığında) harici besleme bulunmadığında. İletken teller. kontaktör veya rölelerin elektromıknatısları. 8. koruyucu kuşaklama devresinin devamlılığı sağlanmalıdır ve koruyucu iletken kullanılması tavsiye edilir (Madde 8. son kesme kontağının ilk kapamasıyla kesilmelidir. Hasara maruz kalan kablolardaki (örneğin. Her bir koruyucu iletken bağlantı noktası. çıkarılabilir veya çekilebilir fiş ile takılan birimlere de uygulanır (Madde 13.2.6 Koruyucu iletken bağlantı noktaları Bütün koruyucu iletkenler Madde 13.3. sigorta) takılmamalıdır. Bir seyyar makinanın güç beslemesinin harici girişine bağlanabilmesi durumunda. cihazların mekanik bölümleri) uygulanır (IEC 60364-4-41 Madde 410. İstisna: Bir alet kullanılmaksızın açılamayan ve elektrikli kapalı çalışma alanında yerleştirilmiş deney ve ölçme amaçları için bağlantılar.2 Deney 1’e bakılmalıdır).5’e de bakılmalıdır).7.2. anahtar. Aksi halde düşük dirençli olarak tasarımlanmış tespit malzemeleri. 32 . menteşeli kapaklar.1.2.Elektrik enerjisi beslemesi donanımın sabit. Koruyucu kuşaklama devresi sürekliliğinin çıkarılabilir akım toplayıcıları veya fiş/priz birleşimi vasıtasıyla kesilebilmesi durumunda.5’e de bakılmalıdır). seyyar veya hareket edebilen parçası içerisinde bağımsız olduğunda ve harici olarak bağlanan (örneğin. 8. (yaklaşık 50 mm x 50 mm’den küçük) veya Gerilimli bölümlerle temas etmesi veya yalıtım arızası olması beklenmeyecek biçimde yerleştirilmiş ise.4.5 Koruyucu kuşaklama devresine bağlanması gerekmeyen bölümler Aşağıdaki sebeplerle tehlike doğurmayacak şekilde monte edildiklerinde açıktaki iletken bölümlerin koruyucu kuşaklama devresine bağlanması gerekmez: Büyük yüzeylere temas ettirilemiyorsa veya elle kavranamıyorsa ve boyutları küçük ise. Koruyucu iletken bağlantı noktalarının başka fonksiyonları olmamalı ve cihazlar veya bölümlerin bağlanmasında kullanılmamalıdır. Bu husus.2’ye bakılmalıdır. menteşeler veya kayar kontaklar kullanılmalıdır (Madde 18.2’ye bakılmalıdır). anahtarlama cihazı veya aşırı akım cihazı (örneğin.7 Seyyar makinalar Taşıt üzerinde güç beslemesi bulanan seyyar makinalarda koruyucu iletkenler. perçinler ve işaret levhaları gibi küçük bölümlere ve boyutlarına bakılmadan mahfaza içindeki bölümlere (örneğin. izleme gibi) sağlanmalıdır.ICS 29. 8. kapılar veya kapak levhaları üzerine monte edildiğinde.4 Anahtarlama cihazlarının koruyucu kuşaklama devresinin dışında tutulması Koruyucu kuşaklama devresine.3. bu koruyucu kuşaklama bağlantı ucu. iletken baralar veya kayar bilezik üniteleri kullanılan koruyucu iletken sürekliliği şartları için Madde 12. esnek çekilen kablolar gibi) koruyucu iletkenin sürekliliği uygun tedbirlerle (örneğin. aşağıdaki IEC 60417-5019 (DB:2002-10) sembolü kullanılarak veya PE harfleriyle (grafik sembol tercih edilir) veya YEŞİL-SARI çift renk kombinasyonu veya bunların herhangi bir birleşimi ile işaretlenmeli veya etiketlenmelidir: 8. dış koruyucu iletken için de bağlantı ucu olmalıdır.2. bu gibi donanımın harici koruyucu iletkene bağlanması gerekli değildir. Not . Koruyucu kuşaklama iletkeninin kesilmesi hiçbir vasıta ile sağlanmamalıdır.1’e uygun olarak sonlandırılmalıdır.2.2.

1 Kontrol devresi beslemesi Kontrol devrelerinin bir a. İlave olarak. Bu gibi transformatörlerin sargıları ayrı olmalıdır.8’de açıklanan düzenlemelerin bir veya daha fazlasına uygun olmalıdır. koruyucu iletkenin 10 mm2 Cu veya 16 mm2 Al’dan daha az kesit alana sahip olmadığı noktada sağlanmalıdır. 9 Kontrol devreleri ve kontrol fonksiyonları 9. elektrik donanımının ikinci koruyucu iletken için ayrı bir bağlantı ucuna sahip olmasını gerektirir. Bu akım. kaçak akım ve dış koruyucu iletkenin en küçük kesit alanı hakkında bilgiyi içermelidir.2.3. Koruyucu iletkenin 10 mm2 Cu veya 16 mm2 Al’dan daha az kesit alanına sahip olması durumunda. ayarlanabilir hızlı elektrikli sürücü sisteminin toprak kaçak akımını belirlemek için IEC 61800-5-1’de tip deneyi olarak belirtilir. ilgili koruyucu kuşaklama devresi için aşağıdaki şartlardan biri veya daha fazlası sağlanmalıdır: a) b) Koruyucu iletken.a.1 Kontrol devreleri 9. dan büyük toprak kaçak akımına sahiptir. Not 2 – IEC 61800’ün ilgili bölümlerine uygun ayarlanabilir hızdaki elektrikli sürücü sistemlerin çoğu. Not 3 – Bu husus. kontrol devrelerini beslemek için kullanılmalıdır. en az aynı kesit alana sahip ikinci bir koruyucu iletken. c) Koruyucu iletkenin sürekliliğinin kaybolması durumunda beslemenin otomatik ayrılması.a. Bir kaç transformatörün birlikte kullanıldığı yerlerde. Donanım ve transformatörün sekonder sargısı arasındaki koruyucu iletken/iletkenler.5 mA a. donanımın açıktaki iletken bölümlerine ve ilave olarak transformatörün sekonder sargısına bağlanmalıdır. kaynağından beslenmesi durumunda kontrol transformatörleri. Koruyucu kuşaklama devresi. Elektromanyetik bozulmalarla ilgili zorlukları önlemek için Madde 4. Temas akımı ölçme yöntemi. dan büyük toprak kaçak akımına sahip elektrik donanımı için ilave koruyucu kuşaklama kuralları Not 1 – Toprak kaçak akımı.a. ayarlanabilir hızda elektrikli sürücü sistemleri ve bilgi teknolojileri donanımı) olması durumunda. Elektromanyetik bozulmalar nedeniyle yanlış çalışmadan kaçınmak amacıyla fonksiyonel kuşaklamayı dikkate alan tavsiyeler için Madde 4.4.a.ICS 29. 8. 8. ikinci koruyucu iletkenlerin tesislerine de uygulanır.a. veya d.1. bu transformatörlerin sargılarının sekonder gerilimleri aynı fazda olacak biçimde bağlanmaları tavsiye edilir. kondansatörlerin amaçlanan kullanımının sonucunda kapasitif bileşene sahip olabilir.4. dan daha büyük kaçak toprak akımına sahip elektrik donanımı (örneğin.2 b) 1)’e göre sağlanan bilgi. veya d.8 10 mA a. Madde 17.2’deki kurallar.2. 33 . toplam çekildiği güzergah boyunca en az 10 mm2 Cu veya 16 mm2 Al kesit alanına sahip olmalıdır. “toprak arızası bulunmadığında. Madde 9. PE bağlantı ucunun bitişiğinde ve gerektiğinde elektrik donanımının isim levhasında uyarı etiketi olmalıdır. Herhangi bir besleme girişinde 10 mA a.2’ye bakılmalıdır.4. Madde 8.3 Fonksiyonel kuşaklama Yalıtım arızasının bir sonucu alarak yanlış çalışmaya karşı koruma. 3.1’e göre ortak bir iletkene bağlantıyla gerçekleştirilebilir. yüksek kaçak akıma sahip donanım için bu donanımın ayrı sargıları bulunan özel besleme transformatörüne bağlanmasıyla kısıtlanabilir.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 8. yalıtımın gerilimli bölümlerinden toprağa akan akım” (IEV 442-01-24) olarak tanımlanır.4 Yüksek kaçak akım etkilerini sınırlamak için tedbirler Yüksek kaçak akım etkileri.a.

Mod seçimi kendiliğinden makinanın çalışmasını başlatmamalıdır.56’ya bakılmalıdır). bu kuralı karşılar.a.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 a. gösterge lambası veya görsel ekran göstergesi) sağlanmalıdır. 9. 9.2’ye bakılmalıdır) enerjilenmesi ile gerçekleştirilmelidir.1. Yol verme kontrol düzeninin ayrı bir Her bir özel çalıştırma modu için ilgili güvenlik fonksiyonları ve/veya koruyucu tedbirler gerçekleştirilmelidir. Transformatörler tek motor yol vericili ve/veya en çok iki kontrol cihazlı (örneğin.2. beslemesinden elde edilen d. mod seçici konumu. kontrol devresinin doğru çalışmasına uygun olmalıdır. ilgili devrenin (Madde 9. 34 .2 Durdurma fonksiyonları Durdurma fonksiyonlarının aşağıdaki üç kategorisi mevcuttur: Durdurma kategorisi 0: Makina harekete geçiricilerinin gücünün ani olarak kaldırılması ile durdurma (örneğin. giriş kodu).2. kilitleme anahtarı ile çalışan anahtar.11’e bakılmalıdır) ve durma gerçekleştirildikten sonra gücün kesilmesi. ayarlama veya bakım amaçlarıyla). 9. ISO 13849-1 (1999).9’a bakılmalıdır): . Durdurma kategorisi 2: Makina harekete geçiricisinde mevcut gücü bırakarak kontrol edilen durdurma.1. - 9. kontrol fonksiyonlarını gerçekleştirmede kullanılan donanım için kuralları belirtmez.1 Yol verme fonksiyonları Yol verme fonksiyonları.ICS 29. bunlar bir a. kontrol devrelerinin koruyucu kuşaklama devresine (Madde 8. Mod seçiminden tehlikeli durumlar doğabildiğinde yetkisiz ve/veya yanlış seçim uygun vasıtalarla önlenmelidir (örneğin. Durdurma kategorisi 1: Durmayı gerçekleştirmek üzere makina harekete geçiricilerin gücü ile kontrol edilen durdurma (Madde 3.2. ara kilitleme cihazı.1’e bakılmalıdır) bağlandığı yerlerde. yol verme/durdurma kontrol istasyonu gibi) makinalar için zorunlu değildir.Basılı tutulan veya benzeri kontrol cihazı ile çalışmanın başlatılması.2 Kontrol devresi gerilimleri Kontrol geriliminin anma değeri.a. kontrol devresi transformatörünün ayrı sargısından veya bir diğer kontrol devresi transformatöründen beslenmelidir.2 Kontrol fonksiyonları Not 1 – Not 2 – Kontrol fonksiyonlarının güvenlikle ilgili hususlar hakkındaki bilgi.Bütün diğer çalıştırma modlarının devre dışı bırakılması ve .3 Koruma Kontrol devrelerinde Madde 7.3 Çalıştırma modları Her makinanın. tipine ve uygulamasına bağlı olarak bir veya daha fazla çalıştırma modu bulunabilir. aşağıdakilerden biri veya daha fazlasını içerebilen diğer ilgili vasıtalar (ISO 12100-2:2003 Madde 4. Madde 3. hareketi gerekmelidir.a.2.5.2.2.2. Bu gibi kuralların örnekleri Madde 10’da verilmiştir. Bir transformatörden beslendiğinde anma gerilimi 277 V’u aşmamalıdır.Örneğin.10’a uygun aşırı akım koruma cihazı bulunmalıdır. Not – IEC 61558-2-17’ye göre ayrı sargıları bulunan transformatörlere tutturulan anahtar modlu birimler. Seçilen çalıştırma modunun gösterilmesi (örneğin.2.4 ve Madde 7. 9.4 Güvenlik fonksiyonlarının ve/veya koruyucu tedbirlerin askıya alınması Güvenlik fonksiyonlarının ve/veya koruyucu tedbirlerin askıya alınması gerektiğinde (örneğin. kontrol edilmeyen durdurma. 9.11. Bu madde. ISO 138492 (2003) ve IEC 62061’de verilmiştir. 9. koruma aşağıdakilerin gerçekleştirilmesiyle garanti edilmelidir: .

5.7. Hareket alanı sınırlandırılması.1 Genel Güvenli çalışma için gerekli güvenlik fonksiyonları ve/veya koruyucu tedbirler [örneğin.2’ye bakılmalıdır).2 Yol verme Bir çalışmanın başlatılması (yol verilmesi) Madde 9. Bu koruyucu cihaz veya ara kilit makinayı durdurabiliyorsa.2. Bazı çalışmalar için güvenlik fonksiyonları ve/veya koruyucu tedbirlerin uygulanmasının mümkün olmaması durumundaki makinalarda (örneğin.6’ya bakılmalıdır).5. Sıralı yol verme işleminin doğru olarak yapılması için uygun ara kilitlemeler sağlanmalıdır. yalnızca bütün ilgili güvenlik fonksiyonları ve/veya koruyucu tedbirleri yerinde ve görevini yapar durumda iken mümkün olabilmelidir.ICS 29. Not – Çalıştığında beslemeyi ayırma cihazı (Madde 5. güç kaynağı arızası. seyyar makinalar gibi) bu çalışmaların elle kontrol edilmesi. ara kilitler (Madde 9. tehlikeli durumla neticelenmeyen farklı kontrol istasyonlardan gelen komutları başlatmayı garanti edecek biçimde sağlanmalıdır. Birden daha fazla kontrol istasyonu sağlanması durumunda.2. 9.1’e bakılmalıdır).2.3’e bakılmalıdır).3’e göre durdurma fonksiyonunu başlatmak için cihazı bulunan kablosuz kontrol istasyonu ve uygulanabildiğinde bir etkinleştirme cihazı.2.3 Durdurma Durdurma kategorisi 0 ve/veya durdurma kategorisi 1 ve/veya durdurma kategorisi 2 durdurma fonksiyonları. batarya değişimi. Gerektiğinde.5 Çalışma 9.4’te açıklanan şartlar dışında. koruyucu cihazlara bağlanacak vasıtalar ve ara kilitleme temin edilmelidir.2. Taşınabilir istasyon kullanıldığında hareketin başlatılması yalnızca kontrol istasyonundan mümkün olmalıdır. 9.5. makinanın risk değerlendirmesi gerektiğinde etkili olmalıdır. Makinanın birden fazla kontrol istasyonuna sahip olması durumunda tedbirler. Makinanın herhangi bir sebeple durmasından (örneğin. kilitli durumda kalması. kontrol sisteminin mantık devresine böyle bir durumun bulunduğu hakkında işaret vermelidir. Bir yol vermeyi başlatmak için aşağıdaki şartlar olmalıdır: Makinanın çalışması için bütün gerekli şartlar karşılanmalıdır ve Bütün yol verme kontrol cihazları. durdurma kategorisi 0’ı gerçekleştirir. Hızın sınırlandırılması veya hareketin gücü. 9. Kablosuz kontrol istasyonu kullanıldığında hareketin başlatılması yalnızca kontrol istasyonundan mümkün olmalıdır. Durdurma fonksiyonunun başlangıç konumuna getirilmesi herhangi bir tehlikeli durumu başlatmamalıdır. Durdurma fonksiyonları. Madde 9. Yol vermeyi başlatmak için birden fazla kontrol istasyonu kullanılması gereken durumda her bir kontrol istasyonu. devre kesik (off) konumunda olmalıdır ve sonra Bütün yol verme kontrol cihazları aynı zamanda harekete geçmelidir (Madde 3. basılı tutulan kontrol düzenleri ve uygun olduğunda etkinleştirme cihazları ile yapılmalıdır. kablosuz kontrolde işaret kaybı gibi) sonra istenmeyen veya beklenmeyen şekilde çalışmaya başlamasını önlemek için gereken tedbirler alınmalıdır. ayrı el ile harekete geçirilen yol verme kontrol cihazına sahip olmalıdır.3’e bakılmalıdır)] bulunmalıdır.020 - TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Acil durum durdurma cihazı ile birlikte bir taşınabilir kontrol istasyonu ve uygulanabildiğinde etkinleştirme cihazı.2. 35 . herhangi bir kontrol istasyonundan gelen durdurma komutları.5.2. makinanın risk değerlendirmesi ve fonksiyonel kuralları ile gösterildiği gibi sağlanmalıdır (Madde 4. ilgili yol verme fonksiyonlarını iptal etmelidir (Madde 9.

5. Durdurma kurallarına (Madde 9. - 9. bu komutun etkisi harekete geçirici başlangıç konumuna gelinceye kadar sürdürülmelidir. makinayı yeniden başlatmamalı ancak yalnızca yeniden başlatmaya izin vermelidir.2. mekanik aşırı yük detektörleri veya çarpışma önleme cihazları ile izlenmelidir. acil durum kesmesi) 9.5.2.5.2.4. örneğini aşırı yol gitme sınırlayıcıları.5. Bütün acil durum kesme komutları başlangıç konumuna getirilinceye kadar makinaların yeniden enerjilenmesi mümkün olmamalıdır.4. Acil durum durdurmasının durdurma kategorisinin seçimi. elektrik çalışma alanlarındaki kontrol donanımı ile) karşı korumanın yalnızca ulaşılamayan yerlere yerleştirme veya engeller ile sağlanması hâlinde (Madde 6. makinadaki tehlikeler (örneğin.5. dolanma. Tehlikeli duruma/durumlara sebep olabilecek makina harekete geçiricilerinin gücü ya hemen kesilmeli (durdurma kategorisi 0) ya da diğer hasarlar doğmadan tehlikeli hareketleri durduracak biçimde mümkün olduğu kadar çabuk kontrol altına alınmalıdır (durdurma kategorisi 1). kaptırma.3 Acil durum kesmesi Acil durum kesmesi ile ilgili fonksiyonel hususlar. Ek E’de verilen acil durum çalışmalarının acil durum durdurması ve acil durum kesmesi fonksiyonlarıyla ilgili kuralları belirtmektedir. 9. IEC 60364-5-53 Madde 536. makinanın risk değerlendirmesinin sonucuna bağlıdır.3’e bakılmalıdır) ek olarak acil durum durdurmasında aşağıdaki kurallar bulunmaktadır: Bütün çalışma modlarındaki diğer bütün fonksiyonları ve çalışmaları iptal etmelidir.4 Acil durum çalışmaları (acil durum durdurması. 36 . iletken teller.8’e bakılmalıdır) harekete geçiricisi bir komutu takiben aktif çalışmasını sona erdiriliyorsa. Başlangıç konumuna getirme tekrar yol vermeyi başlatmamalıdır.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 9. Acil durum durdurması.5 Komut faaliyetlerinin izlenmesi Bir makinanın veya makina bölümünün tehlikeli durumla sonuçlanabilecek her hareketi veya faaliyeti. doğrudan temasa karşı koruma gibi başka tedbirler alınarak acil durum kesmesine olan ihtiyaç ortadan kaldırılmalıdır.2.4’te verilmiştir.5.1 Genel Bu standard. yalnızca komutun başlatıldığı konumdaki elle yapılan hareketle mümkün olmalıdır.Elektrikten kaynaklanan başka tehlike ve hasar ihtimali olduğunda.4.Doğrudan temasa (örneğin.7’ye bakılmalıdır) veya acil durum kesme (Madde 10.2. ya durdurma kategorisi 0 yada durdurma kategorisi 1 fonksiyonu olmalıdır (Madde 9. elektrik çarpması veya yanma) için risk azaltmasının birincil vasıtası olmayan tamamlayıcı koruyucu tedbirlerdir (ISO 12100 (bütün bölümler)’e bakılmalıdır). Komutun başlangıç durumuna getirilmesi. Acil durum durdurucusu (Madde 10. Bir makina kategori 0’a dayanamıyorsa.2. motor aşırı hız detektörleri. Bütün acil durum durdurma komutları başlangıç konumuna getirilinceye kadar makinaların yeniden başlatılması mümkün olmamalıdır. Bu iki işlem de standardda tek bir insan hareketiyle başlatılır. kayar bilezikler.2. Not – Acil durum durdurması ve acil durum kesmesi.2. Acil durum kesmesi aşağıdaki durumlarda sağlanmalıdır: . iletken baraları.6’ya bakılmalıdır) veya .2 Acil durum durdurması Fonksiyonel hususlar dâhil acil durum durdurma donanımının tasarımı için prensipler. 9. ISO 13850’de verilmiştir.ICS 29. Not .2’ye bakılmalıdır). Bu başlangıç konumuna getirme.Elle kontrol edilen bazı makinalarda operatör bu izlemeyi sağlayabilir. Acil durum kesmesi makinanın ilgili besleme girişinin elektromekanik anahtarlama cihazlarıyla kesilmesi ile sağlanır ve böylece bu besleme girişine bağlanan makina harekete geçiricinin kategori 0 durdurması yapılır.

2. Bunlarda aşağıdaki özellikler bulunmalıdır: Tip I: Bu tip aşağıdakileri gerektirir: İki kontrol cihazının sağlanması ve bunların her iki el ile birlikte aynı zamanda harekete geçirilmesi.2.6.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 9.2 İki el ile kontrol İki el ile kontrolün üç tipi ISO 13851’de tarif edilmiştir. makinanın çalışmasının başlatılabilmesinden önce her iki kontrol cihazı serbest bırakılmalıdır.7 Kablosuz kontrol 9. Tip III: Kontrol cihazlarının aşağıda gösterilen şekilde aynı anda harekete geçirilmesini gerektiren Tip II kontroldür: Kontrol cihazlarının her birinin diğerinden 0.Durdurma fonksiyonunu başlatır ve .2. Etkinleştirme cihazı.9’a bakılmalıdır). Tehlikeli durumlar hâla mevcut iken kontrol cihazlarından birinin veya her ikisinin serbest bırakılması ile makina çalışmasının kesilmesi. infrared gibi) kullanan kontrol sistemlerinin fonksiyonel kuralları ile ilgilidir.4 Birleştirilmiş yol verme ve durdurma kontrol cihazları Sıra ile hareketi başlatan ve durduran basmalı düğmeler ve benzeri kontrol cihazları çalıştıklarında tehlikeli durumlar ortaya çıkmasına sebep olmayan fonksiyonlar için sağlanmalıdır. b) Aktifliği giderildiğinde. örneğin. 37 . Tehlikeli durum süresince aynı anda hareketin sürekliliği.7. tehlikeli çalışmanın başlatılması için uygun olduğu kabul edilmez.2. aşağıdaki özelliklere sahip el ile aktifleştirilen kontrol fonksiyonu kilitlemesidir: a) Aktifleştirildiğinde ayrı bir yol verme kontrol cihazıyla başlatılan makinanın çalışmasına izin verir. .2. 9. iki el ile kontrol edilen cihazlarla yapılabilir.5 s’yi geçmeyen bir zaman sınırı içinde harekete geçirilmesi gerekli olmalıdır. Basit vasıtalarla etkinleştirme fonksiyonunun bozulması mümkün olmamalıdır.6. 9. çalışmanın gerçekleştirilmesi için kontrol cihazının/cihazlarının devamlı olarak harekete geçirilmesini gerektirmelidir.3 Etkinleştirme kontrol cihazı Etkinleştirme kontrol cihazı (Madde 10.6.1 Çalıştırma için basılı tutulan kontrol cihazları Çalıştırma için basılı tutulan kontrol cihazları. 9.6.6 Diğer kontrol fonksiyonları 9.2. Tip II: Makina çalışmasının yeniden başlatılabilmesinden önce her iki kontrol cihazının serbest bırakılmasını gerektiren Tip I kontroldür. makinanın çalışması yeniden başlatılmadan önce etkinleştirme kontrol cihazının aktifliğinin giderilmesinin gerektirilmesiyle bozulma ihtimalini en aza indirecek biçimde düzenlenmelidir. bir makina kontrol sistemi ile operatör kontrol istasyonu/istasyonları arasında komut ve işaretlerin iletilmesi için kablosuz teknikleri (örneğin. 9.ICS 29. Not – Çalışma için basılı tutulan kontrol. Tip I iki el ile kontrol cihazının.1 Genel Bu madde.Makinanın çalışmasının başlatılmasını önler. Bunların seçimi risk değerlendirilmesi ile belirlenir. Bu zaman sınırı aşıldığında.2. radyo.

2.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Not – Bu uygulama ve sistem hususlarının bazıları.7’ye bakılmalıdır). 38 .7. iletişim hatlarında kablo (eş eksenli.2.7. batarya gerilimi önceden belirlenmiş sınırları aştığında operatöre açık bir uyarı verilmelidir. Yalnızca amaçlanan fonksiyonun etkilenmesi. makinanın yalnızca önceden belirlenmiş bir veya daha fazla bölgelerde ve yerlerde bulunan operatör kontrol istasyonlarından kontrol edilecek biçimde vasıtalar sağlanmalıdır. Bir veya daha fazla sayıda muhtemel tehlikeli hareket bir bataryadan beslenen kablosuz kontrol istasyonu kullanılarak kontrol ediliyorsa. Kablosuz kontrol düzeniyle donatılmış olan bir makinada aşağıdaki durumlarda otomatik olarak makinanın durmasını başlatacak veya potansiyel olarak tehlikeli olabilecek durumları önleyecek bir cihaz bulunmalıdır: Durdurma işareti alındığında. Her operatör kontrol istasyonunda o istasyonun hangi makinayı/makinaları kontrol ettiğini gösteren açık bir gösterim bulunmalıdır. acil durum durdurma cihazı olarak işaretlenmemeli veya etiketlenmemelidir (Madde 10.5 Bataryadan beslenen operatör kontrol istasyonları Batarya geriliminde olabilecek değişiklikler tehlikeli durumlara yol açmamalıdır.3’e bakılmalıdır).7. 9.7. makinanın önceden programlanmış bir görevi yerine getirirken tehlikeli durumların meydana gelemeyeceği şekilde kablosuz kontrolün menzili dışına çıkması bu durumdan istisna tutulmuştur.2. Gerektiğinde. İstisna: Makinanın risk değerlendirmesi gerektiriyorsa kontrol istasyonlarından her hangi birinden verilen durdurma komutu etkili olmalıdır. makinanın veya tehlikeli bir duruma yol açabilecek bütün hareketlerin durdurma fonksiyonunu başlatacak ayrı ve açıkça tanınabilen bir vasıtayı içermelidir. Operatör kontrol istasyonunun güç beslemesini derhal çıkartmak veya ayırmak için gerekli vasıtalar sağlanmalıdır (Madde 9. makinayı tehlikesiz bir duruma getirmek amacıyla operatör için yeterli süre kadar daha çalışmalıdır.2. kilitli çalışan anahtar.7.2. bükülmüş çift. Gerektiğinde operatör kontrol istasyonunun yetkisiz olarak kullanılmasını engelleyecek vasıtalar (örneğin.3 Durdurma Kablosuz kontrol istasyonları. Bu durdurma fonksiyonunu başlatmak için kullanılacak harekete geçirme düzeni. 9. giriş kodu gibi) sağlanmalıdır.4 Birden fazla operatör kontrol istasyonunun kullanılması Bir makinanın bir veya daha fazla kablosuz kontrol istasyonu dâhil birden fazla operatör kontrol istasyonu olması hâlinde verilen bir zamanda yalnızca bir kontrol sisteminin aktif hale getirecek tedbirler sağlanmalıdır. 9. Kablosuz kontrol sisteminde bir hata algılandığında. Makinanın amaçlanan kontrol istasyonu/istasyonları dışındaki herhangi bir yerden gelen işaretlere tepki vermemesi için gereken tedbirler alınmalıdır.ICS 29. Bu şartlarda kablosuz operatör kontrol istasyonu. Hangi operatör istasyonunun makinanın kontrolüne sahip olduğunu işaret makinanın risk değerlendirmesinde belirlenen uygun yerlerde sağlanmalıdır. 9. Geçerli bir işaret (iletişimi tesis eden ve sürdüren işareti içeren) belirli bir süre içinde tespit edilemediğinde (Ek B’ye bakılmalıdır). optik gibi) kullanılan seri veri iletişimi tekniklerinin uygulandığı kontrol fonksiyonları için de geçerli olabilir.2 Kontrol sınırlaması Kontrol komutlarının aşağıda belirtildiği şekilde çalışması için tedbirler alınmalıdır: Yalnızca amaçlanan makinanın etkilenmesi.

9. konum) tehlikeli durumla neticelenecek biçimde aşılabildiğinde önceden belirlenen sınır/sınırlar aşıldığında algılama yapacak ve uygun kontrol faaliyetini başlatacak vasıtalar sağlanmalıdır. IEC 62061 ve/veya ISO 13849-1:1999. el ile döndürülmesi gibi tehlikeli durumla sonuçlanmayacak biçimde düzenlenmelidir. talaş alma) tehlikeli duruma sebep olabiliyorsa veya makinanın veya üretimdeki işin hasara uğramasına sebep olabiliyorsa.3 Koruyucu ara kilitler 9. Kontrol devreleri.4.2. Güvenlik için veya devamlı çalışma için makinadaki belirli fonksiyonların birbiri ile ilgili olmaları gerektiğinde bu işleme uygun koordinasyon uygun ara kilitlemelerle sağlanmalıdır. uygun bir ara kilitleme bulunmalıdır. bu gibi arıza veya bozuklukların olma ihtimalini aza indirilmesi için uygun tedbirler alınmalıdır.5 Ters akım frenlemesi Bir motorda ters akım frenlemesi kullanılıyorsa ters yönde çalışmanın makinada veya üretimdeki işte hasar veya tehlikeli durumlar ortaya çıkartabilmesi durumunda frenleme işleminin sonunda motorun ters yönde yol almasının engellenmesi için etkili tedbirler alınmalıdır. makinadaki risk değerlendirmesinden belirlenen güvenlik performansının uygun seviyesine sahip olmalıdır. röleler ve diğer kontrol cihazları bu tür hatalı çalışmaya karşı ara kilitlemeli olmalıdır. Bir yardımcı fonksiyonu gerçekleştirecek motorun veya cihazın çalışmaması (örneğin. makinanın tehlikeli çalışmasını başlatmamalıdır. hız.3 Yardımcı fonksiyonların çalışması Yardımcı fonksiyonların doğru çalışması. Koordine biçimde birlikte çalışan ve birden fazla kontrol sistemi bulunan makinalar grubunda gerekli tedbir. basınç. uygun cihazlar ile (örneğin.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 9.3. ters hareketi başlatanlar) tehlikeli duruma sebep olabilen bütün kontaktörler. 9. 9. basınç algılayıcılar) kontrol edilmelidir.3. Gerekli tedbirler ve bunların yerine getirilme derecesi tek olarak veya birleşik durumda.4 Farklı çalışmalar veya ters hareketlerin arasındaki ara kilitler Makinanın elemanlarını kontrol eden ve makinanın aynı anda harekete geçirilmesinde (örneğin. ISO 13849-2:2003’teki kurallar uygulanmalıdır.1 Ara kilitlemeli güvenlik koruyucularının yeniden kapanması ve başlangıç konumuna gelmesi Ara kilitlemeli güvenlik koruyucularının yeniden kapanması ve başlangıç konumuna gelmesi. Not – Yol verme fonksiyonu (kontrol koruyucuları) bulunan ara kilitlemeli güvenlik koruyucuları için kurallar ISO 12100-2 Madde 5.5’te verilmiştir. Bu risklerin azaltılması için tedbirler aşağıdakileri ihtiva eder.2 Çalıştırma sınırının aşılması Çalıştırma sınırı (örneğin.3.1 Genel kurallar Elektrik donanımındaki arızalar veya bozukluklar makinada veya üretimdeki işte hasar meydana getiriyorsa veya tehlikeli bir durumu ortaya çıkartıyorsa. motor dönme yönünü kontrol edenler). özellikle zamanın fonksiyonu olarak çalışan bir düzene izin verilmemelidir. Ters hareket kontaktörleri (örneğin.3. kendi uygulamasıyla ilgili risk seviyesine bağımlıdır (Madde 4. Bu amaçla. 9. soğutucu beslemesi. motor milinin örneğin.ICS 29. yağlama. 9. ancak bunlarla sınırlı değildir: 39 .3. gerektiğinde kontrol cihazlarının çalışanlarının koordinasyonu ile sağlanmalıdır.4 Arıza hâlinde kontrol fonksiyonları 9.1’e bakılmalıdır). Elektrik kontrol devreleri. Bir mekanik fren harekete geçiricisinin arızasının makinanın harekete geçiricisi enerjilenmiş durumdayken frenin uygulanmasına sebep oluyorsa ve bundan dolayı tehlikeli bir durum oluşuyorsa makinanın harekete geçiricisinin enerjisini kesecek ara kilitlemeler temin edilmelidir. normal işletmede anahtarlama sırasında kısa devre oluşamayacak biçimde ara kilitli olmalıdır.3.

Arızaların istenmeyen çalışmalara sebep olma ihtimalini azaltacak devre tasarımı.2.4. kod ile erişim veya bir alet kullanımını gerekli kılan vasıtalar sağlanmalıdır. kontrol sistemi tarafından otomatik olarak veya gözle muayenede veya yol vermedeki deneylerde ve önceden belirlenen aralıklarla el ile veya uygun olduğunda ikisi birleştirilerek gerçekleştirilebilir (Madde 17. . Yetkisiz veya istenmeden bellek değişimini önlemek için örneğin bir anahtar.3 Farklılık tedbiri Farklı çalışma prensipleri olan veya farklı tip cihazları veya bileşenleri bulunan kontrol devrelerinin kullanılması.Kontrol devrelerinin fonksiyonel amaçlar için koruyucu kuşaklama devresine bağlanması (Madde 9.4. Elektrikli ve elektriksiz (örneğin. .Yedekleme konfigürasyonundaki elektromekanik ve elektronik devrelerin birleşimi.2.1’e bakılmalıdır). gerilim kesilmeleri ve devre sürekliliğinin kaybolmasından doğan hatalı çalışmalara karşı koruma 9.1’e bakılmalıdır) .3.4.2 ve Madde 18. .4.3.2.3’e bakılmalıdır) tedbiri. . .4. Tecrübe edilmiş devre teknikleri veya bileşenler kullanılması (Madde 9. 9.4.2.3 Toprak arızaları.4. bunlarla sınırlı değildir: Yöntem a) Kontrol transformatörleri ile beslenen kontrol devreleri: 40 . Fonksiyonel deneyler için tedbir (Madde 9. 9. çevrim dışı yedekleme) üzerine alan özel devreler olarak tasarımlanabilir. . Örnekler aşağıdakileri ihtiva eder: . arızadan veya bataryanın çıkarılmasından kaynaklanan tehlikeli durumları önlemek için tedbirler alınmalıdır.4. 9.Enerjiyi keserek durdurma (Madde 9. Bu kuralı karşılayan yöntemler aşağıdakileri içerir ancak. pnömatik) sistemlerin birleşimi.2 Kısmi veya tam yedekleme tedbirleri Kısmi veya tam yedeklemenin sağlanması ile ihtimallerin elektrik devresinde hasar verebilecek bir tek arızaya indirilmesi mümkündür.4. hidrolik.2.020 - TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Makinanın koruma cihazları (örneğin.1 Toprak arızaları Herhangi bir kontrol devresi üzerindeki toprak arızaları. Kısmi veya tam yedekleme (Madde 9. Normal işletmenin kullanılması sırasında çevrim dışı yedeklemenin etkili olmadığı yerlerde bu kontrol devrelerinin istenildiğinde kullanıma hazır olması için uygun tedbirler alınmalıdır. Elektrik devresinin koruma ara kilitlemesi.2.2 Arıza durumunda riskin en aza indirilmesi için tedbirler 9.4.4 Fonksiyonel deneyler için tedbir Fonksiyonel deneyler.1 ve Şekil 2’ye bakılmalıdır).Kontrol cihazlarının Madde 9.6’ya bakılmalıdır). ancak bunlarla sınırlı değildir: .Ara kilitlemeli koruyucular tarafından çalıştırılan normalde açık ve normalde kapalı kontakların birleşimi.2. 9.1 Tecrübe edilmiş devre teknikleri veya bileşenler kullanılması Bu tedbirler aşağıdakileri ihtiva eder.2’ye bakılmalıdır) veya çeşitlilik (Madde 9.1.Kontrol edilen düzene giden bütün kontrol devresi iletkenlerin anahtarlanması (Madde 9. mekanik. çevrim içi yedekleme) etkili olabilir veya yalnız işletme fonksiyonu arızasında koruyucu fonksiyonunu (örneğin. istenmeyen yol verme durumlarına ve tehlikeli hareketlere sebep olmamalı veya makinanın durmasını engellememelidir.4.Doğrudan açılma çalışmalı anahtarlama cihazları kullanılması (EN 60947-5-1’e bakılmalıdır). Yedekleme normal işletmede (örneğin.4.ICS 29. .2’ye bakılmalıdır). Belleğin muhafaza edilmesinin batarya gücüyle gerçekleştirilmesi durumunda. ara kilitleme koruyucuları.2. yedekleme fonksiyonunu yerine getirebilir ve çeşitliliği sağlayabilir.4’e bakılmalıdır). arızalardan ve/veya hatalardan kaynaklanan tehlikeli durumların ihtimalini azaltabilir. açma cihazları).4.Devrede farklı tipte kontrol devre bileşenlerinin kullanılması.1’e uygun olarak bağlanması.3.2. 9.3.

her bir veya iki tarafta da anahtarlanabilir. ortak iletken. aşırı yük rölesi).020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 1) Topraklanmış kontrol devresi beslemeleri durumunda.2. röle.ICS 29.4’e de bakılmalıdır). ortak iletken ile bobinler arasına aşağıdakiler sağlanarak bağlanabilir: Bir toprak arızası olması durumunda devre otomatik olarak kesilmeli veya Bağlantı. makinanın durdurulmasında yetersiz kalarak beklemede kalabilir. Bobinler veya cihazlar. besleme noktasında koruyucu kuşaklama devresine bağlanmalıdır. makinada istenilmeyen yol verme veya durdurma arızası sebebi ile tehlikeli durum veya makinada hasar ortaya çıkartabilecek makina fonksiyonlarına YOL VERMEK veya DURDURMAK için kullanılır veya c) 2) durumunda toprak arızası olması hâlinde devreyi otomatik olarak kesecek biçimde bir cihaz sağlanmalıdır. bir toprak arızası olmayacak biçimde çok kısadır (örneğin. Not 1 – Not 2 – Orta ucu topraklanan kontrol devresinde bir toprak arızasının oluşumu. bir kontrol transformatöründen beslenmeli ve Şekil 3’te gösterildiği gibi aynı düzenlemeye sahip olarak ve bir toprak arızası olması durumunda devreyi otomatik olarak kesen bir cihazla donatılarak koruyucu kuşaklama devresine bağlanmamalıdır (Madde 7. Yöntem b) Kontrol devreleri. 2) Kontrol devreleri. Bobinin veya cihazın diğer bağlantı ucu (tercihan her zaman aynı işaretlemeye sahip). orta uçlu sargıları (bu orta uç koruyucu kuşaklama devresine bağlanır) bulunan ve bütün kontrol devresi besleme iletkenlerinde anahtarlama elemanlarına sahip aşırı akım koruma cihazı ile Şekil 4’e göre düzenlenmiş bir kontrol transformatöründen beslenir. gösterge ışığı) çalıştırmak için amaçlanan bütün kontaklar. 1) Topraklanmış beslemenin faz iletkenleri arasına doğrudan bağlanır veya 2) Topraklanmamış veya yüksek bir empedansla topraklanmış beslemenin nötr iletkeni ile faz iletkeni arasına veya faz iletkenleri arasına doğrudan bağlanır. katı hâl elemanları vb. kontrol devresi beslemesinin anahtarlanmış iletkeni ile bobinin veya cihazın bir bağlantı ucu arasında bir tarafa takılmalıdır. Yöntem c) Kontrol devresi bir kontrol transformatöründe beslenmediği durumda bunlar. röle bobininin gerilimini % 50 azaltabilir. herhangi bir anahtarlanmış eleman olmaksızın doğrudan kontrol devresi beslemesinin ortak iletkenine bağlanmalıdır (Şekil 3’e bakılmalıdır). aynı mahfazada) (örneğin. Şekil 3 – Yöntem a) 41 . İstisna: Koruyucu cihazların kontakları. Bütün gerilimli iletkenleri anahtarlayan çok kutuplu anahtarlar. Bu durumda röle. Elektromanyetik veya diğer cihazı (örneğin.

1 Genel 10. düzenlemeye programlamaya ve dokunmatik ekran. kayar kontakların iki adet kullanımı ile). monte edilmeli. 9. güç besleme arızasında uygun çalışma temin edilmelidir (örneğin. 10 Operatör ara birimi ve makinaya monte edilen kontrol cihazları 10.1.2 Gerilim kesilmeleri Madde 7.3. Makinaların tehlikeli çalışmalarının kontrolü için seçime. yükleme/boşaltması gibi faaliyetlerden gelebilecek hasar ihtimalini en aza indirilecek şekilde monte edilmelidir. uygun tedbirler alınmalıdır (örneğin.5’te açıklanan kurallar uygulanmalıdır. uygun tasarım ve ilave koruyucu tedbirlerle en aza indirilmelidir. tuş takımı ve klavye gibi operatör giriş cihazlarının kullanımına özel dikkat gösterilmelidir. tanıtılmalı veya kodlanmalıdır.3.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Şekil 4 – Yöntem b) 9. IEC 60447’ye bakılmalıdır.1 Genel cihaz kuralları Bu maddede kontrol mahfazalarının tamamen veya kısmen dışında olan cihazlar için gerekli kurallar bulunmaktadır.1. Malzeme. kaybolmayan bellek kullanılarak). tehlikeli durumların meydana gelmesi ile sonuçlanan belleğin kaybolmasını önlemek üzere. makinaya monte edilen kontrol cihazları aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: İşletme ve bakım için kolayca erişilebilmelidir. El ile çalıştırılan kontrol cihazlarının harekete geçiricileri aşağıdaki hususları sağlayacak şeklide seçilmeli ve monte edilmelidir: 42 .4. Kontrol sisteminde bellekli cihaz/cihazlar kullanıldığında.2 Yer ve montaj Uygulamada mümkünse. Yanlışlıkla yapılan çalışma ihtimali. Uygulamada mümkünse bu cihazlar.3 Devre sürekliliğinin kaybı Kayar kontaklara bağımlı güvenlikle ilgili kontrol devrelerinin süreklilik kaybı tehlikeli duruma neden olduğu durumda.4. 10. cihazların konumlandırılması.ICS 29. IEC 61310’a göre seçilmeli.

buharlar veya gazların etkileri. YOL VERME / DEVREDE harekete geçiricilerin renkleri BEYAZ tercih edilmek üzere BEYAZ. toz.ICS 29. GRİ veya SİYAH dönüşümlü olarak YOL VERME / DEVREDE ve DURDURMA / DEVRE KESİK basmalı düğmeler olarak çalışan basmalı düğme harekete geçiriciler için tercih edilen renklerdir.2 ve Ek B’ye de bakılmalıdır) uygun olarak renk kodları ile işaretlenmelidir.2.2. 10. harekete geçirildiğinde çalışmaya sebep olan serbest bırakıldığında çalışmayı kesen basmalı düğmeli harekete geçiriciler (örneğin. Operatör. YEŞİL. KIRMIZI. talaş. bunları çalıştırırken tehlikeli bir konumda olmamalı.1. doğrudan temasa karşı en az IPXXD koruma derecesine sahip olmalıdır (IEC 60529’a bakılmalıdır). DURDURMA / DEVRE KESİK harekete geçiricilerin renkleri SİYAH tercih edilmek üzere SİYAH. bunları çalıştırırken tehlikeli bir konumda olmamalı.2’ye bakılmalıdır).8’e de bakılmalıdır).5 Taşınabilir ve asma kontrol istasyonları Taşınabilir ve asma operatör kontrol istasyonları ve bunların kontrol cihazları darbe ve titreşim (örneğin. Not – Güvenlik ile ilgili kontrol fonksiyonu. SARI veya YEŞİL renk kullanılmamalıdır. çalıştırmak için basılı tutulan) için tercih edilen renklerdir. operatör kontrol istasyonu düşürülürse veya bir engele çarparsa) sonucunda makinaların istenmeden çalıştırılması ihtimalini en aza indirecek biçimde seçilmeli ve düzenlenmelidir (Madde 4. 10.4 Konum algılayıcıları Konum algılayıcıları (örneğin.1 Renkler Basmalı düğmeli harekete geçiriciler.020 - TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 İşletme seviyesinden yüksekliği 0.3 Koruma Diğer uygun tedbirlerle birlikte koruma derecesi (IEC 60529’a bakılmalıdır) aşağıdaki hususlara karşı koruma sağlamalıdır: Fiziksel çevrede bulunan veya makinada kullanılan zarar verici sıvılar. Ayrıca. BEYAZ. 10. GRİ veya SİYAH olmalıdır.1. GRİ veya SİYAH. 43 .4. KIRMIZI renk acil durum durdurması ve acil durum harekete geçiricilerinin devre dışı bırakılması için kullanılmalıdır. Operatör. Güvenlik ile ilgili kontrol fonksiyonları bulunan devrelerdeki konum algılayıcıları doğrudan açma çalışması yapacak (EN 60947-5-1’e bakılmalıdır) veya benzer güvenilirliği sağlayacak biçimde olmalıdır (Madde 9. YEŞİL kullanılmamalıdır.4. KIRMIZI. GRİ veya BEYAZ olmalıdır. KIRMIZI renge de izin verilir. operatör ara birim kontrol cihazları. parçacıklar hâlindeki maddeler).2 Basmalı düğmeler 10. KIRMIZI kullanılmamalıdır. Çizelge 2’ye (Madde 9. konum anahtarları. SARI veya YEŞİL renk kullanılmamalıdır (Madde 9.6’ya da bakılmalıdır). Kirleticilerin girişi (örneğin.6 m’den az olmamalı ve operatörün normal çalışma konumunda kolayca erişebileceği yerde olmalı. 10.1. makinanın güvenlik şartlarını sürdürmeyi veya makinadaki oluşan tehlikeli durumları önlemeyi amaçlar. ancak KIRMIZI rengin acil durum çalıştırma cihazlarının yakınında kullanılmaması tavsiye edilir. yaklaşım anahtarları) hareket sınırının aşılması hâlinde hasara uğramayacak biçimde yerleştirilmelidir. Ayakla çalıştırılan kontrol cihazlarının harekete geçiricileri aşağıdaki hususları sağlayacak şeklide seçilmeli ve monte edilmelidir: Operatörün normal çalışma konumunda kolayca erişebileceği yerde olmalı. BEYAZ.

3’teki fonksiyonel tanıtmaya ek olarak basmalı düğmelerin.2. YEŞİL kullanılmamalıdır. Kesilmiş bir otomatik çevrimin yeniden başlatılması için müdahale Başlangıç konumuna getirme fonksiyonu (Madde 10.2. Çizelge 3 – Basmalı düğmeler için semboller YOL VERME veya DEVREDE DURDURMA veya DEVRE KESİK Dönüşümlü olarak YOL VERME veya DURDURMA düğmeleri olarak veya DEVREDE veya DEVRE KESİK düğmeleri olarak basmalı düğmeler Basıldığı zaman YOL VERME veya DEVREDE bırakıldığında DURDURMA veya DEVRE KESİK olarak çalışan basmalı düğmeler (çalıştırmak için basılı tutulan) IEC 60417-5011 (DB:2002-10) IEC 60417-5007 (DB:2002-10) IEC 60417-5008 (DB:2002-10) IEC 60417-5010 (DB:2002-10) 44 .2.2 İşaretlemeler Madde 16.Basmalı düğme harekete geçiricilerin renk kodları ve bunların anlamları Renk Anlamı Acil durum Açıklama Tehlikeli durumda veya acil durumda harekete geçirme. sembol). biçim.1’e bakılmalıdır) YOL VERME/DEVREDE (tercihan) DURDURMA/DEVRE KESİK KIRMIZI SARI Olağan dışı MAVİ YEŞİL BEYAZ GRİ SİYAH Zorunlu Normal Özel bir anlamı yoktur. çeşitli fonksiyonlar (örneğin. GRİ veya SİYAH olmalıdır. GRİ veya SİYAH aynı renkleri. basmalı düğme harekete geçiricilerinin tanıtılması için kullanılmalıdır. öncelik verilmek kaydı ile tercihan BEYAZ. Olağan dışı durumda harekete geçirme.1’e de bakılmalıdır) Olağan dışı durumun giderilmesi için müdahale. harekete geçiricilerin doğrudan üzerinde veya yakınında Çizelge 3’te verilen semboller ile işaretlenmeleri tavsiye edilir. BEYAZ.ICS 29. Acil durum durdurması dışında genel fonksiyonların başlatılması için. kodlamanın ek vasıtaları (örneğin. YOL VERME / DEVREDE ve DURDURMA / DEVRE KESİK harekete geçiricileri için BEYAZ) için kullanılması durumunda. Çizelge 2 . Zorunlu işlemi gerektiren şartlar durumunda harekete geçirme Normal şartların başlatılması için harekete geçirme Uygulama örnekleri Acil durum durdurması Acil durum fonksiyonunun başlatılması (Madde 10. GRİ veya SİYAH olmalıdır. MAVİ. konum. Bunlar DURDURMA / DEVRE KESİK düğmesi gibi de çalışıyorsa bunların renkleri SİYAH’a. YOL VERME/DEVREDE DURDURMA/DEVRE KESİK YOL VERME/DEVREDE DURDURMA/DEVRE KESİK (tercihan) 10. BEYAZ.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Başlangıç konumuna getirmede kullanılan basmalı düğmeler.

operatörün normal konumundan görülebilecek biçimde seçilmeli ve tesis edilmelidir (IEC 61310-1’e de bakılmalıdır). . KIRMIZI. Uyarı ışıkları için kullanılan ışıklı gösterge devreleri. . MAVİ ve BEYAZ renkler normal olarak bu modda kullanılır.2 Renkler Tedarikçi ve kullanıcı arasında başka bir anlaşma olmaması durumunda (Ek B’ye bakılmalıdır) gösterge ışıkları. YEŞİL.3.3 Gösterge ışıkları ve ekranları 10. yüksek öncelikli bilgiyi sağlamak için kullanıldığında.Prosesteki değişikliği göstermek (geçiş sırasında yanıp sönme). 10. İzleme ve/veya müdahale (örneğin. tehlikeli durum bildirilerek ve makine durdurularak makine beslemesinin kesilmesi ve makinadan uzak durulması) SARI MAVİ YEŞİL BEYAZ Olağan dışı Zorunlu Normal Nötr Olağan dışı durum. MAVİ ve YEŞİL yanıp sönen gösterge ışıkları ve ekranları için normal olarak bu modda kullanılır. SARI. yukarıdan aşağıya doğru sırayla KIRMIZI.Teyit: Bir komutun veya şartın teyidi veya bir değişimin veya geçici rejim periyodunun sona erdiğinin teyidi. SARI. beklenen fonksiyonun yeniden tesisi) Zorunlu işlem İsteğe bağlı İzleme Makine üzerindeki gösterge kuleleri.Dikkati çekmek.Komut ve gerçek durum arasındaki uyumsuzluğu göstermek.3 Yanıp sönen ışıklar ve ekranlar İlave bilgi vermek veya farkları belirtmek için ve özellikle ilave vurgu yapmak üzere yanıp sönen ışıklar ve ekranlar aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir: . Bazı durumlarda YEŞİL kullanılabilir.1 Genel Gösterge ışıkları ve ekranları aşağıdaki bilgi tiplerini vermeye yarar: . . Gösterge ışıkları ve ekranları. Daha yüksek öncelikli bilgi için yüksek frekanslı yanıp sönen ışıkların veya ekranların kullanılması tavsiye edilir (tavsiye edilen yanıp sönme hızları ve ışık aralık oranları için IEC 60073’e bakılmalıdır).Gösterme: Operatörün dikkatinin çekilmesi veya yerine getirilmesi gereken bazı görevlerin gösterilmesi. 10. .ICS 29.3. yakında ortaya çıkabilecek kritik durum Operatörün işlem yapmasını gerektiren durumun belirtilmesi Normal durum Diğer durumlar: KIRMIZI.3. MAVİ uygulaması hakkında şüphe durumunda kullanılabilir. Çizelge 4’e göre ve makinanın durumuna (statüsüne) bağlı olarak renklerle kodlanmalıdır. Yanıp sönen ışıklar veya ekranlar. 45 . YEŞİL ve BEYAZ uygulanabilir renklere sahip olmalıdır. SARI.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 10. MAVİ.Makinanın durumuna bağlı olarak gösterge ışıklarının renkleri ve bunların anlamları Renk KIRMIZI Anlamı Acil durum Açıklama Tehlikeli durum Operatörün yapacağı İşlem Tehlikeli durum ile hemen ilgilenmek (örneğin. ses uyarı cihazları da temin edilmelidir. bu ışıkların işlerliğini kontrol etmek için vasıtalarla birlikte tutturulmalıdır. Çizelge 4 .Derhal harekete geçilmesini istemek.

7.2 Acil durum durdurma cihaz tipleri Acil durum durdurma cihazlarının tipleri aşağıda verilmiştir: .6 Yol verme cihazları Bir yol verme işlemini veya makina elemanlarının (örneğin. 10. Madde 10. karışıklığı en aza indirmeyi sağlamalıdır.8. mantar tipi harekete geçiriciler iki el ile kontrol için kullanılabilir (ISO 13851’e de bakılmalıdır). Normal olarak bu cihazlar. Engelleme için yalnızca sürtünme yeterli olmamalıdır. Not – Bu husus. acil durum kesme cihazı için örneğin. Bu gibi kullanımlar için amaçlanan kesme cihazları. kılavuz yataklar.3 Harekete geçiricilerin rengi Acil durum durdurma cihazlarının harekete geçiricilerinin rengi KIRMIZI olmalıdır.Mekanik koruyucusu olmayan bir pedal ile çalıştırılan anahtar.7.Palmiye veya mantar tipi başlıklı bir basma düğmesi ile çalıştırılan anahtar. 10.3. Acil durum durdurma cihazları.7.Bir çekilen kordon ile çalıştırılan anahtar.2 a).4 Işıklı basmalı düğmeler Işıklı basmalı düğme harekete geçiriciler. . Bu gibi durumlarda vasıtalar (örneğin.7. bu cihazlar arasındaki karışıklığı önlemek için vasıtalar sağlanmalıdır. Cihazlar.8 Acil durum kesme cihazları 10.1 Acil durum durdurma cihazlarının konumu Acil durum durdurma cihazlarına hemen erişmek mümkün olmalıdır. Acil durum durdurması harekete geçirici için KIRMIZI renk.5 Döner kontrol cihazları Potansiyometre ve seçici anahtar gibi bir döner elemanı bulunan cihazlar. Acil durum durdurma cihazı ve acil durum kesme cihazı bulunan bir kontrol istasyonunun sağlanmasının gerekli olduğu durumda. dikkatsiz işletmeyi en aza indirecek biçimde yapılmalı ve monte edilmelidir. miller. Operatör kontrol istasyonunun etkisiz hâle getirilmesinin neden olduğu aktif ve aktif olmayan acil durum durdurma cihazları arasında karışıklığın oluşabileceği şartlar olabilir.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 10. Çizelge 2 ve Çizelge 4’e uygun olarak renklerle kodlanmalıdır. . ISO 13850’ye de bakılmalıdır. operatör kontrol merkezlerinin her birine ve acil durum durdurmasının başlatılmasının gerekebileceği diğer konumlarda yerleştirilmelidir (İstisna: Madde 9. sabit elemanının dönmesi engellenecek biçimde monte edilmelidir. 10.4 Acil durum durdurmasını etkilemek için beslemeyi kesme cihazlarının yerinden kullanılması Aşağıdaki durumlarda beslemeyi kesme cihazı. 46 . bu arka fon SARI renkte olmalıdır. b). operatör istasyonundan ayrı olarak yerleştirilmelidir. Uygun bir renk belirlenmesinde zorluk çıkarsa BEYAZ kullanılmalıdır. kırılması gereken bir cam mahfazanın sağlanması ile gerçekleştirilebilir.3’teki renk kurallarına uygun olmalıdır. 10. doğrudan açma işlemine sahip olmalıdır (IEC 60947-5-1 Ek K’ya bakılmalıdır).Madde 5.7 Acil durum durdurma cihazları 10.2. 10.Operatör tarafından hemen ulaşılabilecek bir yerde olması ve . Bununla birlikte. Cihaz harekete geçiricinin hemen etrafında arka fon varsa. kullanım bilgisi).7.3’e bakılmalıdır).1 Acil durum kesme cihazlarının yeri Acil durum kesme cihazları verilen uygulama için gerekli ise yerleştirilmelidir. kendi lambasının ışık vermesine bağımlı olmamalıdır. acil durum durdurma cihazının fonksiyonuna da hizmet edebilir: . taşıyıcılar) hareketini başlatmak için kullanılan harekete geçiriciler. c) veya d) bölümlerinde açıklanan tipte olması. 10. 10.7.ICS 29.

10.8. . kırılması gereken bir cam mahfaza içine yerleştirilebilir. . Cihazlar. aşağıdaki özelliklere sahip olacak biçimde seçilmelidir: .2. .Konum 1: Anahtarın devre kesik fonksiyonu (harekete geçirici çalışmaz).9 Etkinleştirme kontrol cihazları Etkinleştirme kontrol cihazı sistemin bir bölümü olarak sağlandığında bu.3 Harekete geçiricilerin rengi Acil durum kesme cihazlarının harekete geçiricilerinin rengi KIRMIZI olmalıdır.8. .Amaçlanan çalışma altında dış etkilere veya şartlara karşı koruma. 11 Kontrol düzeni: Yeri. 47 . Basma düğmesi ile çalışan anahtarlar. Doğru çalışmanın kontrolü veya değiştirilmeleri gereken birimler için.Konum 2: Etkinleştirme fonksiyonu (harekete geçirici çalışır). . montajı ve mahfazaları 11. 10. vasıtalar bu karışıklığı en aza indirmelidir.İki konumlu tip için: .8.Konum 3’ten Konum 2’ye geri dönüldüğünde etkinleştirme fonksiyonu aktif hâle gelmez. Not – Etkinleştirme kontrol fonksiyonu Madde 9.6. . 10.Konum 3: Devre kesik fonksiyonu (harekete geçirici orta konumunu geçtiğinde çalışır).Bir çekilen kordon ile çalışan anahtar. Cihaz harekete geçiricinin hemen etrafında bir fon mevcutsa.2 Yer ve montaj 11.1 Genel kurallar Bütün kontrol düzenleri.ICS 29. Etkinleştirme kontrol cihazları.2 Acil durum kesme cihazının tipleri Acil durum kesme cihazlarının tipleri aşağıda verilmiştir: .Palmiye veya mantar tipi başlıklı harekete geçiricisi bulunan bir basma düğmesi ile çalıştırılan anahtar.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 10.Konum 2: Etkinleştirme fonksiyonu (harekete geçirici orta konumunda çalışır).Üç konumlu tip için: . Etkinleştirme kontrol cihazları. Acil durum durdurma ve acil durum kesme cihazları arasında karışıklık oluşabildiğinde. . makinanın diğer donanım veya bölümlerini sökmeden (kapıların açılması ve kapakların.Makinanın ve ilgili donanımın çalışması ve bakımı.1 Erişilebilirlik ve bakım Kontrol düzeninin bütün birimleri kendilerini veya iletken bağlantılarını hareket ettirmeden tanınabilecek biçimde yerleştirilmeli ve yönlendirilmelidir. bozulma ihtimalini en aza indirecek biçimde seçilmeli ve düzenlenmelidir.Erişilebilirliği ve bakımı. yalnızca bir konumda harekete geçirildiğinde çalışmaya izin vermek için etkinleştirme kontrol işareti vermelidir. Kontrol düzeni bileşenlerinin veya cihazların bölümü olmayan bağlantı uçları da bu kurallara uygun olmalıdır. bariyerlerin veya engellerin çıkartılması hariç) bu işlemlerin yapılması mümkün olmalıdır. . doğrudan açma işlemine sahip olmalıdır (IEC 60947-5-1 Ek K’ya bakılmalıdır).Konum 1: Anahtarın devre kesik fonksiyonu (harekete geçirici çalışmaz).Ergonomik prensiplere göre tasarımlanmış. aşağıdaki kolaylıkları sağlayacak biçimde yerleştirilmeli ve monte edilmelidir: .8. . bu arka fon SARI renkte olmalıdır. Başka herhangi bir konumda çalışma durdurulmalı veya önlenmelidir.3’teki renk kurallarına uygun olması gerekir.3’te açıklanmıştır. 11.2.4 Acil durum kesmesini etkilemek için beslemeyi kesme cihazlarının yerinden kullanılması Beslemeyi kesme cihazının acil durum kesme amacıyla yerinden kullanılması durumunda hemen ulaşılabilecek bir yerde olması ve Madde 10.

ayarlanması veya muhafaza edilmesi için özel bir alet gerektiğinde. . Solenoid valfler gibi cihazlar.2 m yukarıda olmaları ve iletkenlerin ve kabloların kolaylıkla bağlanabileceği şekilde yerleştirilmeleri tavsiye edilir. Diğer sıvılara karşı ek tedbirlerin alınması gerekebilir. 48 . Aynı yerde monte edilen ve besleme gerilimlerine veya besleme ve kontrol gerilimlerinin her ikisine bağlanan kontrol cihazları.Dokümantasyonda verilenlere uygun biçimde açıkça işaretlenmelidir (Madde 17.Yeterince aralıklı olmalıdır. güç dirençleri) yakınındaki her bir bileşenin sıcaklığı izin verilen sınırlar içinde kalacak şekilde yerleştirilmelidir. soğutucu levhalar. Bağlantı uçlarının işletme seviyesinden en az 0. . Deney donanımı için deney noktaları bulunduğunda bunlar: . Kontrol cihazları fişli sistemle bağlandığında bunların birlikte oluşları.Güç devreleri. aşağıdakilere göre gruplandırılmalıdır: .İlgili kontrol devreleri. engeller kullanılması. soğutuculara. böyle bir alet temin edilmelidir.Su girişine karşı koruma dereceleri IEC 60529’da verilmiştir.3 Isınma etkileri Isı üreten bileşenler (örneğin.Erişimi engellemeyecek biçimde monte edilmelidir. talaşa ve mekanik hasara karşı korunması yeterli olmalıdır. fiziksel çevre şartları veya dış etkiler dikkate alınarak belirtilen yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunlukları korunmalıdır. ayrı bölmeler içinde). . Bağlantı uçları. Cihazların (ara bağlantılar dahil) yerlerinin düzenlenmesinde. Düzenli bakım veya ayarlama için erişim gerektiğinde. böyle bir vasıtanın kaybının arızaya sebep olabileceği yerlerde değiştirilemez bölümleri bulunmalıdır.2. 11. ilgili cihazlar işletme seviyesinin üstünde 0. . 11.Harici kaynaktan beslenen diğer kontrol devreleri (ara kilitleme gibi). bitişik halde monte edilebilir.4.5’e bakılmalıdır).4 ile 2 m arasında yerleştirilmelidir. Kontrol düzeninin mahfazalarının koruma derecesi en az IP22 olmalıdır (IEC 60529’a bakılmalıdır). Kapıların veya mahfazaların normalde çıkartılabilen giriş kapaklarının üzerine işletme. diğer elektrik donanımından ayrılmalıdır (örneğin. renkler) gruplar.Elektrik çarpmasına karşı koruma için kurallar Madde 6’da verilmiştir. .ICS 29. 11.Uygun yalıtılmalıdır. tipleri (biçim). makina çalışmasında düşünülen dış etkiler dikkate alınarak (yani yerleştirme ve fiziksel çevre şartları) korunması ve toza. Bir cihazın çıkartılması.3 Koruma dereceleri Kontrol düzeninin katı yabancı cisimlerin ve sıvıların girişine karşı. kontrol düzeninin bulunduğu mahfaza içine yerleştirilmemelidir. Not 2 . işaretleme veya referans gösterimi (teki veya kombinasyonu) ile açıkça belli olmalıdır (Madde 13.2.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Bütün kontrol düzeni. değişik boyutlar kullanılması. Normal çalışma sırasında el ile işlem yapılan fiş/priz kombinasyonları erişimi engellemeyecek biçimde yerleştirilmeli ve monte edilmelidir. Not 1 .2 Fiziksel ayırma ve gruplandırma Elektrik donanımı ile doğrudan ilgili olmayan elektrikli olmayan bölümler ve cihazlar. gösterge.3’e bakılmalıdır). çalışma ve bakımın önden yapılması sağlanacak biçimde monte edilmelidir. ölçme ve soğutma dışında hiçbir cihaz monte edilmemelidir. Fişli sistemle bağlanan ve normal çalışma sırasında el ile işlem yapılan cihazların. yalnızca kontrol gerilimine bağlı olanlardan ayrı biçimde gruplandırılmalıdır. Her bir grubun kolayca tanınabilmesi şartı ile (örneğin. işaretleme yapılması.

kalınlığı 3 mm’den az olmayan güvenlik camı veya polikarbonat levha) olmalıdır. mekanik zorlamalara ve kimyasal etkilere dayanıklı malzemeden (örneğin. düşey menteşeli. Not 3 . İçinde elektrik donanımı bulunan mahfazalar ile soğutucu. Kapıların. elektromanyetik kavramalar) ve soğutucu kullanılan elektrik donanımına uygulanmaz. IP43 ve IP54 IP55 IP65 IP2X Tesis şartlarına bağlı olarak değişik koruma dereceleri kullanılabilir. 11. yağlayıcı veya hidrolik sıvıları bulunan hücreler arasında açıklıklar veya yağ. menteşeli kapakların ve mahfazaların birleşme yerleri veya contaları makinada kullanılan sıvıların. kablo erişimi için) sağlandığında. Bu kural yağ içinde çalışmak üzere ve özel olarak tasarımlanmış elektrik cihazlarına (örneğin. elektriksel ve ısıl zorlamalara ve diğer çevre faktörlerine dayanıklı malzemelerden yapılmalıdır. Çalışma veya bakım için açılması veya çıkartılması gereken bir mahfazanın kapıları.5’teki tedbirler uygulanmış ise. montajdan sonra deliklerin istenilen korumayı zayıflatmadığına dikkat edilmelidir. 49 .020 İstisnalar: TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 a) Bir elektrik çalışma alanı katı maddelerin ve sıvıların girişine karşı uygun koruma derecesi sağlamak amacıyla koruyucu mahfaza olarak kullanılıyorsa. normal işletmede karşılaşılması beklenen nem etkilerinin yanı sıra mekanik.Bazı uygulamaların örnekleri ile bunların mahfazalarının sağladığı tipik koruma dereceleri aşağıda listelenmiştir: Yalnızca motor yol verme dirençleri ve diğer büyük ebatlı donanımın bulunduğu havalandırılmış mahfazalar Diğer donanımın da bulunduğu havalandırılmış mahfazalar Genellikle sanayide kullanılan mahfazalar Alçak basınçlı su jetleriyle temizlenen yerlerdeki mahfazalar İnce toza karşı koruma sağlayan mahfazalar Kayar bilezik üniteleri bulunan mahfazalar IP10 IP32 IP32. Kablo giriş açıklıkları sahada kolaylıkla tekrar açılmalıdır. Nemden kaynaklanan yoğuşmanın dışarı boşaltılabilmesi için mahfaza tabanında makina içinde uygun bir açıklık sağlanabilir. diğer sıvılar veya tozun nüfuz edebileceği yerler bulunmamalıdır. b) İletken tel veya iletken bara sistemleri üzerinde çıkarılabilir kollektörler kullanıldığında IP22’ye ulaşılmamış fakat Madde 6.2. buharların veya gazların aşındırıcı etkisine dayanıklı olmalıdır. Kapı veya kapağın çıkartılması veya değiştirilmesinden dolayı bozulmamalı ve böylece koruma derecesi azalmamalıdır. kapılar ve açıklıklar Mahfazalar.9 m olması tavsiye edilir. tercihan kaldırılarak çıkartılan tipte ve açılma açısının en az 95° ve genişliğinin en çok 0. Zemine veya temele veya makinanın diğer bölümlerine doğru olanlar dâhil mahfazada açıklıklar (örneğin. Bir mahfazada montaj amaçlı delikler olduğunda.ICS 29. Kapıların ve kapakların güvenlik altına alınmasında kullanılan bağlama cihazları kavrayan tipten olmalıdır.4 Mahfazalar. İç bölüme monte edilen gösterge cihazlarına bakılması için konulan pencereler. donanım için belirlenmiş koruma derecesini garanti edecek biçimde vasıtalar sağlanmalıdır. menteşeli kapakları ve kapakları üzerindeki koruma derecesinin sürdürülmesi için kullanılan tedbirler aşağıdakileri içermelidir: Kapı/kapak veya mahfaza üzerine sağlam şekilde tutturulmalı. Mahfaza kapılarının.

5 m olmalıdır. Erişim esnasında gerilimli olması muhtemel donanım olması ve İletken bölümlerin açıkta olması durumunda açık genişlik en az 1. Not – Madde 16. Not – Bu boyutlar. Donanımın yaydığı ısıya yangın veya zararlı etki riski olmaksızın dayanabilecek şekilde başka bir biçimde ekranlanmalıdır.4’te verilmiştir. Dışarıya doğru açılmalı.5 Kontrol düzenine erişim Geçiş yerlerinde bulunan ve elektrik çalışma alanlarına erişim için kullanılan kapılar aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: En az 0. 11.7 m açık genişliğe ve en az 2. ayarlama veya bakım gibi erişim için amaçlanan mahfazalar. Yeterli mekanik dayanımı sağlamak için iletkenlerin kesit alanı. İçeriden anahtar veya alet kullanmadan açılmasını sağlayan bir mekanizması (tehlike çıkış açma kolu gibi) bulunmalıdır.1 m açık yüksekliğe sahip olmalıdır. Not – İlave bilgi. gerilim. açık genişlik en az 1. yangın tehlikeleri] uygun olarak seçilmelidir.1 Genel kurallar İletkenler ve kablolar. kabloların gruplandırılması) ve bulunabilecek dış etkilere [örneğin. elektrik çarpmasına karşı koruma. yeterli mekanik dayanımın diğer vasıtalarla sağlanması ve uygun fonksiyonların bozulmaması şartıyla donanımda kullanılabilir. Bununla birlikte daha küçük kesit alanlı veya Çizelge 5’te gösterilenden başka yapılıştaki iletkenler. 12 İletkenler ve kablolar 12. mekanik zorlamalar (montaj esnasındaki gerilmeler dâhil).7 m genişliğinde ve 2. ISO 14122 standard serisinden elde edilmiştir. işletme şartlarına (örneğin. Bu kurallar. 12. CENELEC HD 516 S2’de verilmiştir.3’e de bakılmalıdır). veya. Not – İletkenlerin sınıflandırılması Çizelge D. Örneğin başlangıç konumuna getirme.1 m yüksekliğinde olmalı. Bir kişinin tamamen girişine izin veren mahfazalar. ilgili IEC standardlarına (örneğin. Her iki kenarına da erişim olabilen bölümler olması durumunda. ortam sıcaklığı.ICS 29. örneğin kapıların içerisindeki tehlike çıkış açma kolu gibi kaçışa izin veren vasıtalarla donatılmalıdır.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Olağan veya olağan dışı çalışmada yangın tehlikesi veya mahfaza malzemesi için yeterli zararlı etkiler oluşturacak yüzey sıcaklıklarına ulaşabilen donanım için aşağıdaki tedbirler alınmalıdır: Oluşması beklenen sıcaklıklara yangın veya zararlı etki riski olmaksızın dayanabilecek bir mahfazanın içine yerleştirilmeli ve Isının emniyetle dağıtılmasını sağlayacak şekilde yakınındaki cihazlardan yeteri kadar uzağa monte edilmeli ve yerleştirilmeli (Madde 11. Alüminyum iletkenler kullanıldığında kesit alanı en az 16 mm2 olmalıdır.2. Çizelge 5’te verilen değerlerden az olmamalıdır.2’ye göre bir uyarı etiketi gerekebilir. su veya aşındırıcı cisimlerin varlığı. IEC 60439-1) uygun olarak imal edilen ve deneye tabi tutulan ünitelerin. en azından 0. 50 . alt ünitelerin ve cihazların tümleşik kablajına uygulanmaz.2.0 m olmalıdır. akım.2 İletkenler Genel olarak iletkenler bakırdan olmalıdır.

a. 12.a. Güvenlik fonksiyonu bulunan devrelerin bütünlüğüne özel dikkat gösterilmesi önemlidir.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Çizelge 5 . 1.75 0.1’e de bakılmalıdır. Sınıf 1 ve Sınıf 2 iletkenler. 50 V a. saat başına makinanın bir hareketi) maruz kalan bütün iletkenler Sınıf 5 veya Sınıf 6 bükülgen örgülü iletken olmalıdır. Silikonlu kauçuk (SiR).2 Üç veya daha fazla damar.dan az olmayan veya .3 Yalıtım Yalıtım tipleri aşağıdakileri ihtiva eder (ancak.a.0 1.75 maruz kalan Kontrol devreleri 1.5 0.4 Normal işletmede akım taşıma kapasitesi Akım taşıma kapasitesi.2 Veri haberleşmesi Mahfazanın Güç devreleri içinde (hareket etmeyen 0.2 0. Kabloların ve iletkenlerin yalıtımı.’dan az olmayan deney gerilimi için uygun olmalıdır.08 Yer Uygulama Mahfazanın dışında (koruyucu) kablaj Güç devreleri. yalıtım malzemesi.0 0. PVC) alevin yayılmasından doğan bir yangın tehlikesi meydana getirmesi veya zehirli veya aşındırıcı gaz yayması durumunda. Yalıtımın mekanik dayanımı ve kalınlığı.75 0.75 0.2 Veri haberleşmesi Not – Bütün kesit alanlar mm2 cinsindendir.0 0. tesis yöntemleri. yalıtkanın işletmede veya döşenmesi sırasında özellikle kablo kanalları içinden çekilirken hasara uğramayacağı şekilde olmalıdır.75 kablaj 1) bağlantılar) Kontrol devreleri 0. 1) Müstakil standardların özel kuralları hariç. Etilen propilen bileşiği (EPR).0 1.75 0. kablodaki iletkenlerin sayısı.75 0.’dan veya 120 V d. sık hareketlere 1.2 0.2 0. ekranlı İki damar. kablo tedarikçisinin tavsiyesi alınmalıdır. Sık harekete (örneğin.PELV devreleri (IEC 60364-4-41.2 0. Not 1 – Ayrıntılı bilgi ve ilave kılavuz IEC 60364-5-52.75 0.75 sabit Güç devreleri.5 0. 51 . kılıfsız 0. ekranlı veya ekransız 0. Madde 12.75 0. Çapraz bağlı polietilen (XLPE).ICS 29. İletkenler veya kabloların yalıtımının (örneğin.08 0. tasarım (kılıf). gruplama ve ortam sıcaklığı gibi birçok faktöre bağlıdır.a. Mineral. bazı ulusal standardlarda bulunabilir veya imalatçı tarafından verilebilir. bunlarla sınırlı değildir): Polivinil klorür (PVC) Doğal ve sentetik kauçuk. Sınıf III donanımı) için 5 min süreyle 500 V a. rijit hareket etmeyen bölümler arasında öncelikle kullanım için amaçlanır. 12.Bakır iletkenlerin en küçük kesit alanları İletken veya kablo tipi Tek damarlı Katı (Sınıf Bükülgen 1) veya Sınıf 5 veya örgülü (Sınıf 2) 6 Çok damarlı İki damar.75 0.’dan daha büyük gerilimlerde çalışma için 5 min süreyle 2000 V a.

normal işletme şartlarında anma geriliminin % 5’ini aşmamalıdır. 52 . yüksek atalet yüküne karşı yol verme.20 0.7 15.8 10 Not 1 – Çizelge 6’daki akım taşıma kapasitesi değerleri aşağıdakileri esas almıştır: Kesit alanı 0.5 9. Fazla yüklenmiş kablolar/çiftler tesis edilmesi durumunda.1.0 4.2 veya Çizelge D.5 4.4 12.1 17.Farklı tesis yöntemleri için + 40 °C’luk ortam sıcaklığında kararlı durumdaki PVC yalıtımlı bakır iletken veya kabloların (Iz) akım taşıma kapasitelerinin örnekleri Tesis yöntemi (Madde D.3 7.ICS 29.75 mm2 ve daha büyük olan bir simetrik üç fazlı devre. Çizelge 6 .2) B1 Kesit alanı mm2 0.3 24 31 44 59 77 96 117 149 180 208 10.6.6 10.1 22 30 37 52 70 88 110 133 171 207 240 uygulanmaz uygulanmaz uygulanmaz 4.2 21 28 36 50 66 84 104 125 160 194 225 E 8.5 İletken ve kablo gerilim düşümü Besleme noktasından yüke kadar gerilim düşmesi.4 7.0 1. Not 2 Not 3 Not 4 40 °C’tan başka ortam sıcaklıkları için Çizelge D.75 B2 C Üç fazlı devreler için akım taşıma kapasitesi Iz A 8. kesikli çalışma) kablo imalatçısına danışılmalıdır.5 18.8 10.75 1. tamburlara sarılmış bükülgen kablolara uygulanmaz (Madde 12.3 13. 12. Bu değerler.2 mm2 ile 0. Not 2 – Doğru kablo boyutlandırmasının çalışma çevrim periyodu ile kablonun ısıl zaman sabiti arasındaki ilişkiye bağlı olduğu durumdaki özel uygulamalar için (örneğin.4 23 30 40 54 70 86 103 130 156 179 11.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 Elektronik (Çift) 0.1’deki değerler kullanılarak akım taşıma kapasiteleri düzeltilir.5 9. Diğer kabloların akım taşıma kapasiteleri için IEC 60364-5-52’ye bakılmalıdır.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Mahfazalar ve kararlı durum şartlarında donanımın münferit parçaları arasında kullanılan PVC yalıtımlı iletkenlerin akım taşıma kapasiteleri örnek Çizelge 6’da verilmiştir.4 7.3’e göre Çizelge 6’nın değerleri azaltılır.5 9. Çizelge D. Bu kurala uygunluğun sağlanması için Çizelge 6’dan elde edilenlerden daha büyük kesit alanlı iletkenlerin kullanılması gerekebilir. Kesit alanı 0.75 mm2 arasında olan bir kontrol devresi çifti.1 13.5 2.4 16.3’e bakılmalıdır).5 0.

Kablo tamburunun tasarım sistemi. aşağıdakilere karşı yeterli koruma sağlayacak yapılışta olmalıdır: .6.ICS 29. 53 . ilgili ulusal standardlarda belirtilmiştir.6. .Aşağıdaki şartlar iletkenlerin çekme gerilmesini etkiler: İvme kuvvetleri.3 Tamburlara sarılan kabloların akım taşıma kapasiteleri Tamburlara sarılan kablolar. küçük yarıçap. Not 1 – Sınıf 6 iletkenler. Not – Serbest havadaki kabloların akım taşıma kapasiteleri. imalatçının teknik dokümanlarında veya ilgili ulusal standardlarda bulunabilir. Not . tambura tam olarak sarıldıklarında ve normal işletme yükünü taşırken izin verilen en yüksek iletken sıcaklığı aşılmayacak şekilde kesit alana sahip iletkenli olarak seçilmelidir. kablo tamburları üzerinde sarılmaktan kaynaklanan gerilmeler.2 Mekanik değerler Makinanın kablo taşıma sistemi.6 Bükülgen kablolar 12. makinanın çalışması esnasında iletkenlerin çekme gerilmesini en düşük seviyede tutacak şekilde tasarımlanmalıdır.Kılavuz makaralarından ve zorlamalı kılavuzlamadan.1 Genel Bükülgen kablolar. Not 2 .Mekanik taşımadan ve pürüzlü yüzeyler üzerinde çekilmekten kaynaklanan aşınma.6. Uygulama bu 15 N/mm2 sınırının aşılmasını gerektiriyorsa özel yapılış niteliklerine sahip kablolar kullanılmalı ve izin verilen en büyük çekme gerilmesi konusunda kablo imalatçısıyla mutabakat sağlanmalıdır.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 12. 12. Hareket hızı. 12.Kılavuzsuz çalışmadan kaynaklanan dolaşma. İletkenleri bakırdan başka malzemeden yapılmış olan bükülgen kabloların iletkenlerinin izin verilen en büyük çekme gerilmesi konusunda kablo imalatçısıyla mutabakat sağlanmalıdır. Sınıf 5 veya Sınıf 6 iletkenlere sahip olmalıdır. Not 3 .Bu gibi şartlardaki kablolar. Ağır hizmete maruz kablolar. Bakır iletkenler kullanıldığında iletkenlere uygulanan çekme gerilmesi bakır kesit alanında 15 N/mm2’yi aşmamalıdır. Kabloların ölü (asılı) ağırlığı. Kılavuzlama yöntemi.4’e bakılmalıdır). Tamburlara takılı olan ve kesit alanı dairesel olan kablolar için en büyük akım taşıma kapasiteleri serbest havadaki kapasitelerine göre Çizelge 7’ye uygun olarak azaltılmalıdır (IEC 60621-3 Madde 44’e de bakılmalıdır). Sınıf 5 iletkenlerden daha küçük örgü çapına sahiptir ve daha bükülgendir (Çizelge D. . başka bir düzleme bükülme ve/veya sık değişen çalışma çevrimi gibi elverişsiz şartlar kablonun işletme ömrünü azaltır.Yüksek çekme gerilmesi.

Flanşlar deliksizse havalandırmasız.7.4’e de bakılmalıdır). 12.5. iletken bara ve kayar bilezik ünitesi kullanılmalıdır.2 Koruyucu iletken devre İletken telleri. 12. tamburun ve flanşların havalandırma deliklerinin olduğu tamburdur.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Çizelge 7 . . İletken telleri ve iletken baralar. akım toplayıcının yedeklenmesi.3 Koruyucu iletken akım toplayıcıları Koruyucu iletken akım toplayıcıları. en azından IEC 60664-1’e göre aşırı gerilim kategorisi III’ün beyan darbe gerilimi için uygun olmalıdır. normal işletmede bunlar akım taşımamalıdır.Gerilimli bölümlerin kısmi yalıtımla korunması veya bunun mümkün olmaması durumunda. 12. gerilimli bölümlerin ulaşılamayacak yerlere yerleştirilmesi ve Madde 9.3’e uygun olarak acil durum kesmesi birlikte uygulanmalıdır. Kayar kontaklı koruyucu iletken devrelerin sürekliliği. iletken baralar ve kayar bilezik üniteleri. 54 . aşağıdakileri sağlayacak şekilde yerleştirilmeli ve/veya korunmalıdır: . 12. Not 2 . koruyucu iletken devrenin yalnızca gerilimli iletkenler ayrıldıktan sonra kesilmesini ve gerilimli iletkenler tekrar bağlanmadan önce koruyucu iletken devresinin tekrar bağlanmasını sağlayacak şekilde tasarımlanmalıdır (Madde 8. çekme kordonlu anahtarların kordonları. 0.85 0. Not 3 . iletken baralar ve kayar bilezik ünitelerinin koruyucu kuşaklama devrelerin parçası olarak monte edildikleri durumlarda. iletken baralar ve kayar bilezik ünitelerinin ve bunlara ait akım toplayıcıların iletkenleri ile komşu sistemleri arasındaki ve her bir iletken arasındaki yalıtma aralıkları. Bundan dolayı.7.Radyal tambur. 12. 0.2.85 havalandırmalı Radyal. iletken baralar ve kayar bilezik üniteleri 12. .5 Havadaki yalıtma aralıkları İletken telleri.7. delikli veya kesikli ise havalandırmalı sayılır.7.7 İletken telleri. diğer akım toplayıcılarıyla değiştirilerek kullanılmayı önleyecek şekil veya yapılışta olmalıdır.2’ye bakılmalıdır).Tamburlara sarılan kabloların akım taşıma kapasitelerinin azaltma faktörleri Kablo tabakası sayısı Tambur tipi Herhangi bir sayı 1 2 3 4 Silindir şeklinde.2. süreklilik izlemesi gibi).Havalandırmalı silindir tambur üzerine spiral kablo tabakalarının birbirine uzak iki flanş arasında tutulduğu. Bunun sonucunda başka faktörlerin kullanılmasına karar verilebilir.1 Doğrudan temasa karşı koruma İletken telleri. gerilme tahliye cihazları ve tahrik zincirleri gibi iletken malzemelerle teması önlenmeli. uygun tedbirler alınarak sağlanmalıdır (örneğin.2.Azaltma faktörlerinin kullanımı için kablo ve tambur imalatçılarıyla görüşülmesi tavsiye edilir.35 havalandırmalı Radyal. en az IP4X koruma derecesi sağlamalıdır (IEC 60364-4-41 Madde 412. koruyucu iletken (PE) ve nötr iletkeni (N) için ayrı bir iletken tel.75 havalandırmasız Not 1 . üzerine spiral kablo tabakalarının birbirine yakın iki flanş arasında tutulduğu tamburdur.65 0. Gereken koruma derecesinin sağlanamadığı durumlarda. Üst yatay yüzeylerine kolaylıkla erişilebilen bariyerler ve mahfazalar.ICS 29. makinaya normal erişimde aşağıdaki koruyucu tedbirlerin birinin veya bir kaçının uygulanmasıyla kendilerine doğrudan temas önlenecek şekilde monte edilmeli ve mahfaza içine alınmalıdır: .2’ye bakılmalıdır).Özellikle korumasız iletken telleri ve iletken baralar için olmak üzere. Bu akım toplayıcıları kayar kontaklı tip olmalıdır.Mahfazalarla veya bariyerlerle en az IP2X derecesi ile koruma (IEC 60364-4-41 Madde 412.Salınan bir yükten kaynaklanan hasar önlenmelidir.7. 0.4.4 Ayırıcı fonksiyonu olan çıkarılabilir akım toplayıcıları Ayırıcı fonksiyonu olan çıkarılabilir akım toplayıcıları.45 0.

sonlandırılan iletkenlerin kesit alanlarına ve yapılışlarına uygun olmalıdır. Yer altına yerleştirilmiş olan iletken teli ve iletken bara sistemleri.Korunmasız iletken telleri. 12. en az 60 mm yüzeysel kaçak yolu uzunluklu yalıtıcılarla donatılmalıdır. kısa devre akımlarının mekanik kuvvetlerine ve ısı etkilerine hasar görmeden dayanmalıdır.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 12. Bununla birlikte. 13 Kablaj uygulamaları 13.7. Olağan dışı derecede tozlu. . İletken telleri. mahfazanın münferit kısımları. metal mahfazaların veya yer altı kanallarının kapaklarını veya kapak levhalarını içermelidir.1 Genel kurallar Bütün bağlantılar. bir bağlantı ucu bağlama noktasına yalnızca bir adet koruyucu iletken bağlanmalıdır. kimyasal kirlenme gibi) yalıtım değerlerinin zamanla azalmasına karşı alınacak özel tedbirlerle ilgili olarak imalatçının tavsiyeleri uygulanmalıdır.ICS 29. İki veya daha çok iletkenin bir bağlantı ucuna bağlanmasına. 55 . nemli veya korozyon yapıcı ortamlarda aşağıdaki yüzeysel kaçak yolu uzunluğu şartları uygulanır: . iletken baralar ve kayar bilezik ünitelerinin ve bunlara ait akım toplayıcıların iletkenleri ile komşu sistemleri arasındaki ve her bir iletken arasındaki yüzeysel kaçak yolu uzunlukları. binalar içerisindeki ve mahfazalarla korunmuş gibi amaçlanan çevrede çalışma için uygun olmalıdır. iletken baralar ve kayar bilezik üniteleri kontrol devrelerinde kullanılanlardan ayrı olarak gruplandırılmalıdır.8 İletken telleri. Lehimli bağlantılara. Bağlantı vasıtaları. örneğin açık hava (IEC 60664-1). birbirine bağlanmalı ve uzunluğuna bağlı olarak çeşitli noktalarda koruyucu kuşaklama iletkenine bağlanmalıdır. şemalardaki işaretlemeye karşılık gelecek şekilde açıkça işaretlenmeli veya etiketlenmelidir.1.7. Yer altına veya zemin altına yerleştirilmiş olan iletken baralarının metal örtüleri birlikte kuşaklanmalı ve koruyucu kuşaklama iletkenine bağlanmalıdır. iletken baralar ve kayar bilezik ünitelerinin yapısı ve montajı Güç devrelerinde kullanılan iletken telleri. 12. en az 30 mm yüzeysel kaçak yolu uzunluğuna sahip olmalıdır. İletken baralarının ortak bir metal mahfazaya yerleştirilmesi hâlinde. özellikle koruyucu kuşaklama devresine yapılan bağlantılar. Not – Koruyucu kuşaklama devresi.7. iletken baralar ve kayar bilezik üniteleri. yalnızca bağlantı uçlarının lehimlemeye uygun yapılması durumunda izin verilmelidir. yalnızca bağlantı ucunun bu amaçla yapılmış olması durumlarında izin verilir. Metal menteşelerin kuşaklama devresinin bir bölümünü oluşturması durumunda bunların sürekliliği doğrulanmalıdır (Madde 18’e bakılmalıdır). iletken baralar ve kayar bilezik üniteleri.1 Bağlantılar ve güzergâh 13.7 İletken sisteminin bölümlere ayrılması İletken telleri veya iletken baralarının birbirinden yalıtılmış bölümlere ayrılabilir şekilde düzenlenmiş olması hâlinde komşu bölümlerin akım toplayıcılar tarafından enerjilenmesini önleyecek tedbirler alınmalıdır. Yer altındaki veya zemin altındaki iletken bara kanallarının drenaj sistemleri olmalıdır. Bağlantı ucu bloklarındaki bağlantı uçları.6 Yüzeysel kaçak yolu uzunlukları İletken telleri. yalıtılmış çok kutuplu iletken baralar ve yalıtılmış müstakil iletken baralar.Mahfaza içine alınmış iletken telleri. Elverişsiz ortam şartlarından dolayı (iletken toz birikmesi. rastgele gevşemeye karşı sıkıca tespit edilmelidir. bir kişi tarafından yardımsız ve aletsiz açılmayacak şekilde tasarımlanmalıdır.

13. düzenlemenin ilgili devrelerin uygun çalışmasını zayıflatmaması şartı ile yan yana döşenebilir. bir kablo tamburunda imalatçı tarafından sağlanması pratik olmayan bir uzunluğu aşan kablo bağlantıları. halka empedansının azaltılması için beraberindeki gerilimli iletkenlerin yakınına yerleştirilmelidir.2 İletkenlerin ve kabloların çekilmesi İletkenler ve kablolar.4 Endüktif güç besleme sisteminin toplayıcısı ve toplayıcı dönüştürücüsü arasındaki bağlantı Endüktif güç beslemesinin imalatçısı tarafından belirtildiği gibi toplayıcı ile toplayıcı dönüştürücüsü arasındaki kablo aşağıdaki gibi olmalıdır: .1. topraklanmamış sistemler için fazlar arası gerilim ve topraklanmış sistemler için faz toprak arası gerilim) göre yalıtılmalıdır.1. 13. kalıcı ve fiziksel çevreye uygun olmalıdır. Tanıtma etiketleri okunabilir. Kabloların ve kablo tertibatının bağlanması ve sökülmesi gereken yerlerde. .2 İletkenlerin tanıtılması 13. tesis ve işletme esnasında mekanik zorlamalar nedeniyle kablo onarımı gibi) varsa eklemeler veya ekler kullanılabilir.1 Genel kurallar Her bir iletken. koruyucu iletken. bu amaçla yeterli ilave uzunluk bırakılmalıdır.3 Farklı devrelerin iletkenleri Farklı devrelerin iletkenleri. her iki ucunda teknik dokümanlara uygun olarak tanınabilmelidir (Madde 17’ye bakılmalıdır). sıvıların ek parçalarından dışarı çıkacağı biçimde tesis edilmelidir. cihazların yer değiştirmesinden kaynaklanan) risk kaynağı olabileceği ve doğru olmayan bağlantı ihtimalinin tasarım tedbirleriyle azaltılmasının mümkün olmaması durumunda iletkenler ve/veya sonlandırma uç düzenleri.1’e göre tanıtılmalıdır. İletken tellerini tespit etme vasıtaları. 13. Kazara ayırmalara karşı uygun olarak korunmuş fiş/priz birleşimini kullanan bağlantılar. İstisna: Bağlantı uçlarının bağlantı kutusu içinde temininde pratik zorluklar (seyyar makinalar üzerinde. iletkenlerin bağlantı uçlarında aşırı mekanik gerilmelerden kaçınmak için yeterli biçimde desteklenmelidir.Mümkün olduğu kadar kısa. bu maddenin amaçları bakımından ek olarak kabul edilmez. 13. iletkenler uygun engellerle ayrılmalı veya aynı kanal içindeki herhangi bir iletkenin maruz kalabileceği en yüksek gerilime (örneğin. Kabloların sonlandırılmaları. donanımlı kablo kanal sistemi) veya aynı çok iletkenli kablo içinde olabilir. aynı kanalda bulunabilir (örneğin. bu araçlarla donatılmayan cihazlarda veya bağlantı uçlarında sonlandırılan iletkenler için temin edilmelidir. Not – Toplayıcının çıkışı bir akım kaynağı olabilir.ICS 29. 56 . Bu devrelerin değişik gerilimlerle çalışmaları durumunda. Mümkün olduğunda. Bu amaçla lehim kullanılmamalıdır. Bağlantı ucu blokları. boru. bu nedenle kablo hasarı yüksek gerilim tehlikesi ile sonuçlanabilir. Bükülgen boru tesisleri ve kablolar.Mekanik hasara karşı uygun olarak korunmuş. Madde 13.2. Ekranlanmış iletkenler.2. uzun esnek kabloları olan makinalar üzerinde. bir bağlantı ucundan diğer bağlantı ucuna eklemeler veya ekler olmaksızın çekilmelidir. iç ve dış kablaj bağlantı uçları üzerinde kesişmeyecek biçimde yerleştirilmeli ve iletkenlere bağlanmalıdır (IEC 60947-7-1’e bakılmalıdır).020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Doğru olmayan bir elektriksel bağlantının (örneğin. iletken tellerinin yıpranmasını önleyecek ve kolayca sökülebilecek biçimde sonlandırılmalıdır.1.

erişilebilen durumdaki her bir birim veya bölümde 15 mm ile 100 mm arasında genişliği olan bir şeritle renklendirilmeli veya bütün iletken boyunca renklendirilmelidir.2 Koruyucu iletkenin tanıtılması Koruyucu iletken. YEŞİL. örgülü iletken. kontrol devreleri.2. kontrol devreleri. nötr iletkeni olarak kullanılan çıplak iletkenler.3 Nötr iletkeninin tanıtılması Bir devrede tek başına renk ile tanıtılan bir nötr iletkeni varsa.2. iletkenin bütün uzunluğu boyunca YEŞİL-SARI renk birleşimi kullanılmalıdır.2. .2’ye bakılmalıdır). Koruyucu iletken.Ek B. sayıların ve alfanümeriklerin birleşimiyle tanıtılması tavsiye edilir (örneğin.2’ye bakılmalıdır) ve nötr iletkenden (Madde 13. PEMBE.MAVİ: d. Sayılar kullanıldığında.5’e göre istisna devreler. KAHVERENGİ. yeri. şekli. konumu veya yapılışı (örneğin. İstisna: Yukarıdakilere istisna olarak izin verilenler: Kullanılan yalıtımda tavsiye edilen renklerin bulunamaması veya YEŞİL-SARI iki renkli birleşim dışında çok iletkenli kablo kullanılması.TURUNCU: Madde 5. SARI. Not . yalıtılmamış örgülü iletken) ile kolayca tanınabildiğinde veya yalıtılmış iletkene hemen erişilemiyorsa bütün iletken boyunca renk kodlaması gerekli değildir. ve d.SİYAH : a. Yalıtılmış iletkenlerde YEŞİL-SARI iki renkli birleşim. 13. Romen harfleri olmalıdır (küçük veya büyük harf). iletkenlerin aşağıdaki gibi renklerle kodlanması tavsiye edilir: . bu iletkenin rengi MAVİ olmalıdır. MOR .4 Renkle tanıtma İletkenlerin tanıtılması için renk kodlaması kullanıldığında [koruyucu iletkenden (Madde 13. .ICS 29. bakımı kolaylaştırmak için). IEC 60417-5019 (DB:2002-10) grafik sembolü ile veya YEŞİL-SARI iki renkli birleşim ile açıkça tanıtılmalıdır.a. herhangi bir 15 mm uzunlukta olmak üzere renklerden biri en az % 30 en çok % 70 yer kaplayacak. TURKUAZ. Bu renk tanıtımı kesinlikle koruyucu iletken için ayrılmıştır. YEŞİL-SARI iki renkli birleşim ile karışması muhtemel olduğu yerlerde kullanılmamalıdır (Madde 13. Tanıtma için renk kullanıldığında.Bu renk listesi IEC 60757’den alınmıştır.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 İletkenlerin sayılarla.a. Yukarıda verilen renklerin birleşimleri kullanılarak yapılan renkle tanıtma. GRİ. Güvenlik gerekleri ile YEŞİL renk veya SARI renk.KIRMIZI : a. 13. Seçilen rengin nötr iletkenin tek rengi olması durumunda bu renk.2’ye bakılmalıdır). Diğer renklerle karışıklığı önlemek için burada “açık mavi” olarak adlandırılan koyu olmayan mavi rengin kullanılması tavsiye edilir (IEC 60446 Madde 3. aşağıdaki renkler kullanılabilir: SİYAH. 13. Not . BEYAZ. Renk tanıtımı kullanıldığında.3’e bakılmalıdır) başka]. diğer renk de kalan kısmı kaplayacak şekilde olmalıdır. güç devreleri.2. MAVİ (AÇIK MAVİ dâhil).2.2. Ancak uçlar veya erişilebilen konumlar. . tercih edilen tanıtma yöntemi dikkate alınarak kullanıcı ile tedarikçi arasında anlaşma için kullanılabilir. 57 . alfanümeriklerle. bunlar Arap rakamları ve harfler.a. Tanıtma yalnız renk ile yapıldığında. renklerle (katı veya bir veya birkaç şeritle) veya renklerin. şekli. işaretlenmesi ve rengi ile kolayca ayırt edilebilir biçimde olmalıdır.2. karışma ihtimali olan yerlerde diğer herhangi bir iletkenin tanıtımında kullanılmamalıdır. KIRMIZI. İletkenlerin tanıtımı için renk kodlaması kullanıldığında.3.a. bu rengin yalıtımın rengi veya boyama ile iletkenin bütün uzunluğu boyunca düzenli aralıklarda ve uçlarda veya erişilebilir konumlarda kullanılması tavsiye edilir. TURUNCU. karışıklık yaratmayacak biçimde ve YEŞİL-SARI iki renkli birleşim dışında YEŞİL veya SARI kullanılmayacak biçimde kullanılabilir.

4 Mahfazalar dışında kablaj 13.2 ve Madde 12. bağlantı noktalarında mekanik gerilme ve herhangi bir keskin bükülme olmayacak biçimde desteklenmelidir. Kablo sepetlerinin veya kablo tamburlarının içine veya dışına sarılma. bükülme yarıçapının kablo dış çapının en az on katı olmasını sağlamaya yeterli uzunlukta olmalıdır. Diğer makinaların veya taşıtların kablonun üzerinden geçmesi. Kanal içinden geçmeyen iletkenler ve kablolar yeterince desteklenmelidir. .4. boru veya kablonun özel olarak bu maksatla tasarımlanması hariç. Madde 13. Fiş/priz birleşimi için Madde 13. bağlantısı yapılması öngörülen cihazların bağlantı uçlarına doğrudan bağlanabilir. harici hasar ihtimalini en aza indirecek şekilde monte edilmeli ve korunmalıdır: 58 Makinanın kablonun üzerinden geçmesi.2 Dış kanallar Elektrik donanımı mahfazasının/mahfazalarının dışındaki iletkenler ve bağlantıları. koruma derecesinin azalmamasını sağlamalıdır (Madde 11. Hareketler esnasında makina yapısıyla temas edilmesi. Asılı basma düğme merkezlerinde bükülgen bağlantılar yapılması gereken yerlerde bükülgen boru veya bükülgen çok iletkenli kablo kullanılmalıdır.2. Bu husus mümkün değilse ve kontrol cihazları mahfazanın arkasından bağlı ise geçiş kapıları veya dışarı açılan paneller bulunmalıdır. 13.1’e bakılmalıdır). Kanallar veya çok iletkenli kablo ile birlikte kullanılan ek parçaları fiziksel çevreye uygun olmalıdır.4. yerlerinde tutulmak üzere gereken yerlerde desteklenmelidir. yeterince kısa olduğunda ve hasar riskini en aza indirecek biçimde yerleştirildiğinde ve korunduğunda mahfaza içine alınmasına gerek yoktur.4.3 Makinanın hareketli elemanlarının bağlantıları Sık hareket eden bölümlerin bağlantıları.1’e bakılmalıdır). 13.5’te açıklandığı gibi kanallar (örneğin. Madde 12.3’e bakılmalıdır). 13.4. Bükülgen kablo ve bükülgen boru. bölümün sık hareketine izin verecek şekilde Madde 12. ile birlikte bir mahfaza içine yerleştirme tertibatı.2. halka. Konum anahtarları veya yakınlık anahtarları gibi cihazların kablolarla sağlandığı yerlerde bunların kablosunun amaç için uygun.4. Metal olmayan kanallara yalnızca bunlar alev geciktirici yalıtım malzemesinden yapılmış iseler izin verilebilir (IEC 60332 serisine bakılmalıdır).6’ya da bakılmalıdır. Mahfazalar içinde monte edilen elektrik donanımının. geçiş izolatörleri vb. kanallar olmadan ve açık kablo tepsileri veya kablo destek vasıtaları bulunarak veya bulunmayarak tesis edilebilecek biçimde uygun korumalı kablolar hariç. Makinaların bükülgen kabloları.ICS 29. boru veya donanımlı kablo kanal sistemi) içine alınmalıdır. aşağıdaki kablo kullanımlarından ve muhtemel kötü kullanımdan kaynaklananlar da dâhil olmak üzere. Kapılar veya diğer hareket edebilen bölümler üzerine monte edilen cihazların bağlantıları.2 ve Madde 12.5 ve Madde 13. İletkenler sabit bölüme ve hareketli bölüme elektrik bağlantılarından bağımsız olarak tespit edilmelidir (Madde 8. iletken tesisatının mahfazanın önünden değiştirilmesine imkân verecek biçimde tasarımlanması ve montajı tavsiye edilir (Madde 11.3 Mahfazalar içinde kablaj Mahfaza içerisindeki iletkenler.6’ya göre iletkenler kullanılarak yapılmalıdır. Güç kabloları ve ölçme devrelerinin kabloları. Mahfaza dışına uzayan kontrol hatları için bağlantı ucu blokları veya fiş/priz birleşimleri kullanılmalıdır. bükülgen boru veya bükülgen çok iletkenli kablodan başka bir vasıtayla taşınmalıdır.1 Genel kurallar Kabloların veya kanalların kendi contaları.3 ve Madde 11. Asılı merkezlerin ağırlığı.6’ya uygun bükülgen iletkenler kullanılarak yapılmalıdır.2. Harekete maruz kalan kablolar. aşırı bükülme ve özellikle ek parçalarında aşırı gerilme önlenecek biçimde tesis edilmelidir.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 13. Bu husus bir halka ile sağlandığında.

Bu bağlantı uçları uygun yerleştirilmeli. yağ. Kablo kılıfı. Bükülgen boru hareketli parçaların yakınında ise. Çizelge 8 . en az kablonun çapının 20 katı uzunluğunda olmalıdır. Koruma derecesi. 59 .2. toz) dayanıklı olmalıdır. hareketten kaynaklanan beklenebilen normal aşınmaya ve çevredeki kirleticilere (örneğin.3. yeterince korunmalı ve ilgili şemalarda gösterilmelidir. kablo imalatçısıyla başkaca kararlaştırılmamışsa.ICS 29. Madde 8. izin verilen gerilme ve beklenen yorulma ömrü dikkate alınarak kablonun büküldüğü bütün noktalarda iç yarıçapının Çizelge 8’de verilen değerlerden az olmamasını sağlayacak biçimde tasarımlanmalıdır. en az IPXXB olmalıdır. Tambur üzerinde her zaman en az iki tur bükülgen kablo kalmasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır. bağlayıcıların takılmaları ve çıkartılmaları süresi dâhil olmak üzere herhangi bir anda gerilimli bölümlere istenmeden yapılan teması önleyici tipten olmalıdır. Kablo kullanım sistemi. su. hareket eden bölümler ile kablolar arasında en az 25 mm'lik bir açıklığın korunması için tedbirler alınmalıdır.5 Fiş/priz birleşimleri Fiş/priz birleşiminin sağlandığı durumlarda bunlar. basma düğmeleri) seri veya paralel bağlanmaları istenilen yerlerde. bütün işletme şartı altında bükülgen borunun hasara uğramasını engellemelidir. Özel olarak o amaçla tasarımlanmadığı sürece. yanal kablo açıları 5º yi aşmayacak ve aşağıdaki durumlarda kabloda burulma olmayacak şekilde tasarımlanmalıdır: Kablo tamburlarında içeriye veya dışarıya doğru sarılma.4. b) TN veya TT sistemleri kullanıldığında son kesme koruyucu kuşaklama kontağı (topraklama kontağı) ilk olarak kapamalıdır (Madde 6. bükülgen boru hızlı ve sık hareketler için kullanılmamalıdır. uygulanabildiğinde aşağıdakilerin bir veya daha fazlasını karşılamalıdır: İstisna: Aşağıdaki kurallar. bu kuralın dışındadır. a) f)’ye göre doğru olarak tesis edildiğinde fiş/priz birleşimleri. 13. yapılış ve destekleme vasıtaları. Bu uzaklığın pratikte mümkün olmadığı yerlerde kablolar ve hareket eden bölümler arasına sabit bariyerler konulmalıdır. Kablo kollektörünün aşırı sürtmesi. Bükülgen kabloları kılavuzlamak veya taşımak için kullanılan cihazlar.4 Makina üzerindeki cihazların ara bağlantıları Makinaya monte edilen bir kaç anahtarlama cihazının (örneğin. PELV devreleri. Kablo kılavuz cihazlarına yaklaşma veya uzaklaşma.4’e de bakılmalıdır). soğutucular.Bükülgen kabloların zorlamalı kılavuzlanmasında izin verilen en küçük bükülme yarıçapı Uygulama d≤8 Kablo tamburu Kılavuz makarası Askılı sistemi Diğerleri 6d 6d 6d 6d Düz kablonun çapı veya kalınlığı (d) mm 8 < d ≤ 20 6d 8d 6d 6d d > 20 8d 8d 8d 8d İki bükme arasındaki düz bölüm. Aşırı yayılan ısıya maruz kalma.020 - TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Askılı sistemlerinde veya asılı kablolarda ivme kuvvetleri ve rüzgâr kuvvetleri. Harekete maruz kalan kabloların hareket eden bölümlere yakın olması durumunda. fiş/priz birleşimleri (bükülgen kablosu bulunmayan) ile sonlandırmış bir mahfaza içerisindeki bileşenlere veya cihazlara veya fiş/priz birleşimi ile bir veri yolu sistemine bağlanan bileşenlere uygulanmaz. bu cihazlar arasındaki bağlantıların. ara deney noktalarını teşkil eden bağlantı uçları üzerinden yapılması tavsiye edilir. konum algılayıcıları. 13.4.

bu amaçlar için öngörülen kontrol devrelerinde kullanılmalıdır. alıkoyucu vasıtalara sahip olmalıdır. Kablo kanalları ve kablo tepsileri hareketli bölümlerden yeterince uzakta ve hasar veya aşınma ihtimalinin en aza indirileceği biçimde yerleştirilmeli ve rijit olarak desteklenmelidir. IEC 61984’ün uygulanabilir kurallarını sağlamalıdır. Gerektiğinde. güç beslemesindeki yüksek frekanslı işaretleri kullanan kontrol fonksiyonlarına uygulanmaz. g) Fiş/priz birleşimlerinin metalik mahfazaları.6 Sevkiyat için demontaj Sevkiyat için kablajın ayrılması gereken yerlerde bağlantı uçları veya fiş/priz birleşimleri. Yedek iletkenler varsa. Yanlış takmanın engellenmesi için mekanik kodlamanın kullanılması tavsiye edilir. Kanallardaki ve ekleme parçalarındaki iletkenlerin yalıtımı ile temas edebilecek bütün keskin kenarlar. İstisna: k)’ya bakılmalıdır. saçaklar. istenmeyen veya kazaen ayırmayı önlemek için alıkoyucu vasıtalara sahip olmalı ve bunların yük altında ayrılmasının amaçlanmadığı açıkça işaretlenmelidir. kontrol devrelerinde kullanılmamalıdır. bağlama ve ayırma yalnızca anahtarlama cihazı DEVRE KESİK konumundayken mümkün olacak biçimde anahtarlama cihazıyla ara kilitlemesi olmalıdır.ICS 29. 60 .5 Kanallar. sadece mekanik koruma için gereklidir (koruyucu kuşaklama devresine bağlantı için Madde 8. 13. uygulanabildiğinde aşağıdaki kuralları sağlamalıdır: f) Ayırmadan sonra gerilimli kalan bileşen gerekli yalıtma aralığını ve yüzeysel kaçak yolu uzunluğunu dikkate alarak en az IP2X veya IPXXB koruma derecesine sahip olmalıdır.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 c) Yük şartları esnasında bağlanması veya ayrılması amaçlanan fiş/priz birleşimleri. Kanallar.1 Genel kurallar Kanallar. Elektrik borularının yağ. pürüzlü yüzeyler veya dişler giderilmelidir. Bu gibi bağlantı uçları. kanallar ve kablo tepsileri. h) Güç yüklerini taşımak için amaçlanan ancak yük şartları esnasında ayrılmayan fiş/priz birleşimleri.5. 13. hava veya su boru sistemleri ile karıştırılmasını önlemek üzere. yağa dayanıklı yalıtkanlardan meydana gelen ek koruma temin edilmelidir. d) Beyan akımı 16 A’den büyük olan fiş/priz birleşimleri. çapaklar. İnsanların geçmesi istenilen yerlerde. PELV devreleri bu kuralın dışındadır. bağlantı kutuları ve diğer kutularda 6 mm çapında boşaltma deliklerine izin verilir.2.3 ’e bakılmalıdır). yeterli yük kesme kapasitesine sahip olmalıdır. IEC 60309-1’e göre olan fiş/priz birleşimlerinde yalnızca bunlar.4. j) Kontrol devrelerinde kullanılan fiş/priz birleşimleri. bölünme noktalarında sağlanmalıdır. PELV devreleri bu kuralın dışındadır. çalışma seviyesinden en az 2 m yükseğe yerleştirilmelidir.7 İlave iletkenler Bakım ve tamir için ilave iletkenlerin bulundurulmasına dikkat edilmelidir. iletken yalıtımının korunması için alev geciktiren. i) Aynı elektrik donanımında birden fazla fiş/priz birleşiminin kullanıldığı yerlerde. uygun olarak mahfazalı olmalı ve fiş/priz birleşimleri. uygulama için uygun koruma derecesi sağlamalıdır (IEC 60529’a bakılmalıdır). bunlar açıkça belirlenebilmelidir.4. Beyan akımı 30 A veya daha büyük olan fiş/priz birleşiminin olması durumunda bu. Fiş/priz birleşimlerinin tesisi. Yağ veya nem toplanmasına maruz kalan donanımlı kablo kanal sistemi. bağlantı kutuları ve diğer kutular 13. k) Ev ve benzeri yerlerde genel amaçlar için amaçlanan fiş/priz birleşimleri. koruyucu kuşaklama devresine bağlanmalıdır. İstisna: k)’nın kuralları. 13. e) Fiş/priz birleşimlerinin istenmeyen veya kazaen ayırmalarının tehlikeli duruma neden olabileceği yerlerde bunlar. elektrik borularının fiziksel olarak ayrılması veya yeterli biçimde işaretlenmesi tavsiye edilir. istenmeyen veya kazaen ayırmaları önlemek için alıkoyucu vasıtalara sahip olmalıdır. bunlar gerilimli bölümler ile teması önlenecek şekilde yedek bağlantı uçlarına bağlanmalı veya ayrılmalıdır. taşıma ve depolama esnasında fiziksel çevreden korunmalıdır.

Boru. Yapısal güçlüklerin tesisi engellemesi dışında ek parçalarına diş açılmalıdır. Donanımlı kablo kanal sistemlerinde açılmış fakat kullanılmamış. 13. kırılarak açılan delikler bulunmamalıdır. Kapaklar.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Kısmen kapalı olan kablo tepsileri. Elektrik borularının bükülmesi. iletkenlerin geçirilmesi veya boşaltma için gerekli olduğunda izin verilir. Kanalların boyutlarının ve düzenlenmesinin iletkenler veya kabloların geçirilmesine kolaylık sağlaması tavsiye edilir. donanım üzerine güvenli olarak tespit edilmelidir.5. Ek parçaları. Kapalı bölmeler veya donanımlı kablo kanal sistemleri içinden geçen iletkenler emniyete alınmalı ve fiziksel hasara maruz kalmayacak biçimde düzenlenmelidir. 61 . Yalnızca açıklıklara. 13.5. 13. katlanmaya dayanıklı olmalı ve çok iletkenli kabloların zırhları ile benzer fiziksel özellikleri bulunmalıdır. 13. bu bölme veya kablo kapalı mahfaza sisteminin soğutucu veya yağ depolarından tamamen ayrılması ve tam olarak kapalı olması şartı ile izin verilir. beklenen fiziksel çevreye uygun olmalıdır. beklenen fiziksel çevrede kullanılmaya uygun olmalıdır.5. yerine güvenlikle takılmalı ve her bir ucundan desteklenmelidir. Yatay donanımlı kablo kanal sistemlerinde bu tesisler için özel olarak tasarımlanmadıkça kapak altta olmamalıdır. kanalların düzlüğü ve boyu ile iletkenlerin bükülebilirliğini esas almalıdır.6’ya bakılmalıdır) ve kullanılan kablolar. açık kablo tepsileri veya kablo destekleme vasıtaları ile veya bunlar olmaksızın montaj için uygun olmalıdır.5 Bükülebilir metal olmayan elektrik boruları ve ek parçaları Bükülebilir metal olmayan elektrik boruları.5.7 Makina bölmeleri ve donanımlı kablo kanal sistemleri Makinanın tabanı veya kolonları içinde kabloları muhafaza etmek üzere bölmeler veya donanımlı kablo kanal sistemlerinin kullanılmasına. Ek parçaları.6 Donanımlı kablo kanal sistemleri Mahfazaların dışındaki donanımlı kablo kanal sistemleri rijit olarak desteklenmeli ve makinanın bütün hareket eden veya kirletici bölümlerinden ayrılmalıdır. kanal veya donanımlı kablo kanal sistemi olarak düşünülmemeli (Madde 13. bükülgen bir metal borudan veya örülmüş tel zırhtan oluşmalıdır.4 Bükülebilir metal borular ve ek parçaları Bükülebilir metal elektrik borusu.5.2 Kanalların doluluk yüzdesi Kanalların doluluk yüzdesi incelemeleri. Elektrik borusu. Kapaklar. 13.5. IEC 61084 standard serisinde verilmiştir.5. elektrik borusuna uyumlu olmalı ve uygulamaya uymalıdır. elektrik borusuna uyumlu olmalı ve uygulamaya uymalıdır. donanımlı kablo kanal sistemine uygun vasıtalarla ile tutturulmalıdır. Not – Elektrik tesisatlarının donanımlı kablo kanal ve kanal sistemleri için kurallar. Ek parçaları. elektrik borusuna uyumlu olmalı ve uygulamaya uymalıdır. Donanımlı kablo kanal sisteminin bölümler halinde düzenlenmesi gerektiğinde bölümler arasındaki ekler sıkıca tutturulmalıdır. kenarları üst üste binecek biçimde şekillendirilmeli ve contaların kullanılmasına izin verilmelidir. ancak conta takılmasına gerek yoktur. Bükülebilir metal elektrik borusu.ICS 29. 13. Diş açılmamış ek parçaları kullanıldığında boru.3 Rijit metal borular ve ek parçaları Rijit metal borular ve ek parçaları galvanizli çelik veya şartlara uygun korozyona dayanıklı malzemeden olmalıdır. Galvanik olaya sebep olabilecek benzer olmayan metaller birbiri ile temas durumunda kullanılmamalıdır. boru hasara uğramayacak ve borunun iç çapı etkin olarak azalmayacak şekilde yapılmalıdır.

bakım. 14 Elektrik motorları ve ilgili donanım 14.Motor kontrol tipi. Madde 5. beklenen hizmet ve fiziksel çevre şartlarına uygun olarak seçilmelidir (Madde 4. uygun soğutma sağlanacak ve sıcaklık artışı yalıtım sınıfı için verilen sınırlar içinde kalacak şekilde monte edilmelidir (IEC 60034-1’e bakılmalıdır). 14. Mümkün olan yerlerde motor bölmeleri temiz ve kuru olmalı ve istendiğinde makinanın dışından doğrudan havalandırılmalıdır.4. makaralar veya zincirleri. Motor montaj düzenlemesi. mekanik hasarlardan yeterince korunacak biçimde monte edilmelidir. kuşaklar. Motor bölmesi ile diğer herhangi bir bölme arasında motor bölmesi kurallarına uymayan açıklıklar bulunmamalıdır. Motor kontrol donanımı Madde 11’e uygun olarak yerleştirilmeli ve monte edilmelidir. . Bütün motorlarda koruma derecesi en az IP 23 olmalıdır (IEC 60529’a bakılmalıdır).5. ara anahtarlar.8 Bağlantı kutuları ve diğer kutular Bağlantı kutuları ve kablaj amaçları için kullanılan diğer kutular bakım için kolayca erişilebilir olmalıdır. takometre jeneratörü) bağlantıları bulunmalıdır. Havalandırma kanalları çapak.ICS 29.3 Motor boyutları Uygulamada mümkün olduğunca motorların boyutları.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 13.Motorun tipi. 14. . Madde 5.6 ve Madde 9. toz veya püskürtülen suyun girişi kabul edilebilecek seviyede kalacak biçimde olmalıdır. IEC 60034 standard serisinin ilgili bölümüne uygun olmalıdır.Mekanik titreşim.4’teki kurallara uygunluğun sağlanmasına dikkat edilmelidir. Motorlar. sıcaklık algılayıcıları. Madde 7.4 Motor montajı ve bölmeleri Her bir motor ve ilgili rakorlar. 14.3’e bakılmalıdır). Bu kutularda kullanılmayan kırılarak açılmış delikler veya diğer açıklıklar bulunmamalı ve bunlar toz. IEC 60072 standard serisinde verilen boyutlara uygun olmalıdır. Motor dururken bir çok kontrol düzeni besleme devresini kesmediğinden. Madde 5. aşırı yüke karşı koruma kuralları Madde 7. Motor bölmesine motor bölmesi kurallarına uygun olmayan diğer bir bölmeden bir elektrik borusu veya boru geliyorsa. 62 .2 Motor mahfazaları Motor mahfazalarının IEC 60034-5’te bulunanlardan seçilmesi tavsiye edilir. elektrik borusu veya boru etrafındaki bütün açıklıklar tıkanmalıdır. Makinanın ayrılmaz bir bölümü olarak takılmış motorlar.9 Motor bağlantı kutuları Motor bağlantı kutularında sadece motorun ve motora monte edilmiş cihazların (örneğin.Görev çevrimi tipi (IEC 60034-1’e bakılmalıdır). yeterince korunmuş olarak ve muayene. katı ve sıvı cisimlerin girişine karşı korunmuş olmalı.5. Madde 7. frenler. .4’e bakılmalıdır).3’te ve aşırı hıza karşı koruma kuralları Madde 7.1 Genel kurallar Elektrik motorları.5. bütün motor askı cihazları sökülebilir ve bağlantı ucu kutularına erişilebilir biçimde olmalıdır.4’e bakılmalıdır). 13. yağ ve soğutucu gibi malzemelerin girişini engelleyecek biçimde yapılmalıdır. 14.2’de.3. ayarlama ve alıştırma. Bu amaçla dikkatle incelenmesi gereken noktalar aşağıdadır: .6’da verilmiştir. yağlama ve değiştirme için kolayca erişilebilir biçimde monte edilmiş olmalıdır.5 Motor seçim kriterleri Motorların ve ilgili donanımın karakteristikleri. makinanın çalışması amaçlanan ortamdaki dış etkiler dikkate alınmalıdır (Madde 11. Uygulamaya ve fiziksel çevreye göre daha ağır kurallar gerekebilir (Madde 4. .Sabit hız veya ayarlanabilir hız çalışması için olması (ve netice olarak havalandırmanın değişken etkisi). Bu kutular. Motorlar ve ilgili donanım için aşırı akıma karşı koruma kuralları Madde 7.5.

Aşırı akım koruması sekonder devrede bulunmalıdır.4. Not 1 – Ek B’ye de bakılmalıdır. elektrikli el aletleri. Prize giden güç beslemesinin makinanın veya makinanın bir bölümünün besleme kesme cihazı ile kesilmemesi durumunda Madde 5. Aşırı akım koruması sekonder devrede bulunmalıdır (Madde 5.3.020 - TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Motoru besleyen gerilim ve/veya akımın harmonik dağılımının (özellikle bir statik konvertörden beslendiğinde) sıcaklık artışı üzerindeki etkileri.5 ve Madde 13. lamba armatürü veya bükülgen bağlantı kordonları ile birlikte olmamalıdır.2. Madde 8. kaçak akım koruma cihazlarıyla (RCD) donatılmalıdır. 63 . Sabit aydınlatmanın bir mahfaza içinde kullanılması gereken yerlerde Madde 4.3’teki şartlara uygun olarak aşırı yüke karşı korunmuş olmalıdır.1 Yardımcı donanımlar Makinada veya yardımcı donanımında. Işık kaynaklarının stroboskopik etkileri. Sabit moment veya sabit güç çalışmasının etkisi. aşırı akıma karşı korunmuş olmalı ve gerektiğinde diğer devrelerin korunmasından ayrı şekilde Madde 7. Büyük ataletli yüklerin etkisi. deney donanımı) için kullanılacak priz olduğunda aşağıdaki şartlar uygulanır: Priz IEC 60309-1’e uygun olmalıdır.ICS 29. Not . aynı hareketle ilgili olanlardır (örneğin.İlgili makina harekete geçiricileri. Besleme ayırma cihazının şebeke tarafına bağlı bir özel ayırma transformatörü.2.6 Mekanik frenler için koruyucu cihazlar Mekanik fren harekete geçiricilerinin aşırı yük ve aşırı akım koruyucu cihazlarının çalışması.1 Genel Koruyucu kuşaklama devresine yapılan bağlantılar. 15 Yardımcı donanım ve aydınlatma 15. Prize bağlanan bütün topraklanmamış iletkenler.3.2’ye uygun olmalıdır.2 Besleme Mahalli aydınlatma devresinin anma gerilimi.2’de verilen prensipler kullanılarak ektromanyetik uyumluluk dikkate alınmalıdır.2.2 Makina ve donamın mahalli aydınlatması 15. uygun armatürlerin seçilmesiyle giderilmelidir. iletkenler arasında 250 V’u aşmamalıdır.2 ve Madde 7. Not 2 – Prizlere ait devreler.3’e bakılmalıdır).5’teki kurallar uygulanmalıdır. Karşı moment yükünün zaman ve hız ile değişimi.6’ya bakılmalıdır): Besleme ayırma cihazının yük tarafına bağlı bir özel ayırma transformatörü. aşağıdaki kaynakların birinden beslenmelidir (Madde 7. Aydınlatma devreleri. 15. ilgili makina harekete geçiricilerinin aynı anda enerjilerinin kesilmesini (bırakmasını) başlatmalıdır. Bu kaynağın kullanılmasına yalnızca kontrol mahfazaları içindeki bakım aydınlatma devrelerinde izin verilir. yardımcı donanım (örneğin.2. DEVREDE/DEVRE KESİK anahtarı. 15. İletkenler arasında 50 V’u aşmayan bir gerilim tavsiye edilir. 14. Yol verme yöntemi ve besleme yetkilileri tarafından getirilebilecek özel görüşler de dikkate alınarak aynı güç kaynağı diğer kullanıcılarının çalışmasındaki geçici rejimin akımlarda olabilecek etkileri. Motor ile konvertör arasında endüktif reaktörlere duyulabilecek ihtiyaç. Koruyucu kuşaklama devresinin priz çıkışlarına olan sürekliliğinin sağlanması için tedbirler alınmalıdır (PELV ile sağlanan koruma hariç). kablo tamburları ve uzun hareket tahrikleri). Bu mümkün değilse gerilim ve akım beyan değerleri açıkça işaretlenmelidir.1.

fabrika aydınlatma beslemesi). IEC 60417-5041 (DB:2002-10) grafik sembolü kullanılmalıdır.2 Uyarı işaretleri 16. İstisna: Sabit aydınlatmanın normal çalışma sırasında operatörlerin ulaşamayacağı yerde olması durumunda bu paragrafın kuralları uygulanmaz.2. duy tarafından değil. IEC 60417-5036 (DB:2002-10) grafik sembolü ile işaretlenmelidir. Reflektörler.2. uyarı işaretleri ve referans gösterilişler 16.2 b)’ye de bakılmalıdır): Besleme ayırma cihazı ile donatılmış olan mahfaza. 16. işaret plakaları.2.ICS 29.6’ya uygun olarak korunmalıdır. Bu beslemeye. .5’e bakılmalıdır) ve sekonder aşırı akım koruması ile donatılan ve besleme kesme cihazına yakın bir kontrol mahfazası içine monte edilen.3 Korunma Mahalli aydınlatma devreleri. yalnızca kontrol mahfazaları içinde ve toplam beyan gücü 3 kW’ı aşmayan makina çalışma ışığı/ışıkları için izin verilmelidir. konum sensörü gibi). Harici olarak beslenen bir aydınlatma devresi (örneğin. Bu uyarı işareti aşağıdakiler için kullanılmayabilir (Madde 6.Rastgele dokunmaya karşı lamba başlığını koruyan yalıtkan bir maddeden yapılmış olmalıdır. Madde 7.3’e bakılmalıdır). 15.1 Elektrik çarpma tehlikesi İçinde elektrik çarpma riski yüksek olan elektrik donanımının bulunduğu başka bir şekilde açıkça gösterilmeyen muhafazalar. Operatör-makina arabirimi veya kontrol istasyonu.020 - TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Özel aşırı akım koruyuculu makina devresi. konsol yardımı ile desteklenmelidir. besleme ayırma cihazının şebeke tarafına bağlı bir ayırma transformatörü (Madde 13. 15.2. işaretlemeler ve tanıtma plakalarının etrafındaki fiziksel çevreye dayanımı yeterli kalıcılıkta olmalıdır.4 Bağlantı parçaları Ayarlanabilir aydınlatma bağlantı parçaları fiziksel çevreye uygun olmalıdır.2 Sıcak yüzey tehlikesi Risk değerlendirmesinin elektrik donanımının tehlikeli yüzey sıcaklıklarının bulunma ihtimaline karşı bir uyarı gerektirmesi durumunda.3. 16 İşaretleme.İlgili IEC standardlarına uygun olmalı.1.2. Duylar: . 64 . Mahfazasın içinde bulunan tek bir cihaz (örneğin.2. 16.1 Genel Uyarı işaretleri. Bu uyarı işareti mahfazanın kapısında veya kapağında açıkça görülmelidir. Özel primer ayırma vasıtaları (Madde 5. İstisna: Sabit aydınlatmanın normal çalışma sırasında operatörlerin ulaşamayacağı yerde olması durumunda bu paragrafın kuralları uygulanmaz.

4 Donanımın işaretlenmesi Donanım (örneğin.Bazı ülkelerde özel dil/dillerin kullanımı için kurallar yönetmeliklerde bulunur. elektrik donanımındaki bütün cihazları göstermek ve besleme şebekesine bağlantı yapılmasına imkân vermek şartı ile tek bir dokümanda bulunabilir. Çok basit donanım için ilgili bilgiler. IEC 60364-4-42 Madde 423 ve Çizelge 42A ile ilgilidir. .Uygulanabilen yerlerde seri numarası. çizimler.Beyan gerilimi. faz sayısı.Donanımın kısa devre kesme beyan değeri. 16. işletmesi ve bakımı için gerekli bilgiler. Not 2 . tesis edildikten sonra kolayca görülebilecek şekilde. kullanıcı ve tedarikçi arasındaki anlaşmaya uygun olmalıdır (Ek B’ye bakılmalıdır). frekansı (a. normal kullanma şartlarında aynı anda çalışabilen bütün motorların ve diğer donanımın çalıştırma akımlarından küçük olmamalıdır. . ise) ve her bir besleme için tam yük akımı. .a.1 Genel Bir makinanın elektrik donanımının tesisi. bu bilgi.Tedarikçinin adı veya ticari işareti. İşaret plakasında gösterilen tam yük akımı.Ana doküman numarası (IEC 62023’e bakılmalıdır).İstenildiğinde belgelendirme işareti. grafikler.3 Fonksiyonel tanıtma Kontrol cihazları. 65 . makinanın elektrik donanımının dokümanının bir bölümü olabilir. IEC 60417-DB:2002 ve ISO 7000’deki standard sembollerin kullanılmasına öncelik verilmelidir.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Not – Elektrik tesisatı için bu önlem. çizelgeler ve talimatlar gibi uygun biçimlerde temin edilmelidir.5 Referans gösterilişler Bütün mahfazalar. kararlaştırılan dilde (Ek B’ye bakılmalıdır) olmalıdır. . kontrol düzeni üniteleri). 16. şemalar. Bu gibi işaretlemeler. Temin edilen bilgiler.ICS 29. görünür işaretler ve göstergeler (özellikle güvenlik fonksiyonları ile ilgili olanlar). Bu bilgi. birimin üstünde veya yakınında fonksiyonlarına göre açıkça ve kalıcı biçimde işaretlenmelidir. Yalnızca bir tek motor kontrol cihazı kullanıldığında. okunabilir ve kalıcı biçimde işaretlenmelidir. açıkça görülebildiği yerlerde makina işaret plakası üzerine de konulabilir. . 16. edilen elektrik donanımının karmaşıklığı ile değişebilir. Aşağıdaki açıklamaları veren bir işaret plakası her bir besleme girişinin yakınında mahfazaya tespit edilmelidir: . kontrol cihazları ve bileşenleri teknik dokümanlarda gösterilen aynı referans gösteriliş ile açıkça tanıtılmalıdır. Not 1 . 17 Teknik dokümantasyon 17. üniteler.Elektrik donanımının parçaları ile sağlanan teknik doküman.

boşaltma. ayarlama ve bakım için) sağlanan vasıtalar hakkında açıklama (Madde 9. Farklı dokümanlara atıf yapılmasında. 10) Yükleme. • Fonksiyon deneylerinin sıklığı ve yöntemi. 66 . 9) Güvenli bakım için makinanın emniyete alınması işlemleri hakkında talimatlar (Madde 17.8’e de bakılmalıdır). Sahada tesis edilecek besleme kablolarının tavsiye edilen konumu. Sağlandığında parça listeleri. 5) Devre şeması/şemaları.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 17. tedarikçi aşağıdaki yöntemlerden birini seçmelidir: Dokümantasyonun az sayıda dokümandan oluşması durumunda (örneğin.3 Bütün dokümantasyon için uygulanabilir kurallar İmalatçı ile kullanıcı arasında başkaca anlaşma olmadıkça: Dokümantasyon. doküman numaraları ve başlıkları ile birlikte bir planda veya doküman listesinde sıralanmalıdır veya Doküman yapısının belirli bir seviyedeki bütün dokümanları (IEC 62023’e bakılmalıdır) doküman numaraları ve başlıkları ile birlikte aynı seviyeye ait bölümler listesinde sıralanmalıdır. yol verme tepe akımları ve izin verilen gerilim düşümleri dikkate alan bilgi. IEC 62027 Sınıf B’ye göre olmalıdır. aydınlatma. aşağıdakileri kapsamalıdır: a) Ana doküman (bölümlerin listesi veya dokümanların listesi). 6) (Uygulanabildiğinde) aşağıdakiler hakkında bilgi: • Programlama. makinanın ayarlanması (işletmeye alma dâhil) için ön çalışmalar hakkında gerekli bütün bilgiyi vermelidir. Talimatlar/el kitapları IEC 62079’a göre olmalıdır. tipi ve kesit alanları açıkça belirtilmelidir. herhangi bir özel eğitimin gerekip gerekmediği ve gerekli herhangi bir personel koruyucu donanımının özelliği hakkında bilgi.2. 5’ten az) dokümanların her birinde elektrik donanımı ile ilgili bütün diğer dokümanların numaralarıyla çapraz referanslar bulunmalıdır veya Yalnızca tek seviyedeki ana dokümanlar (IEC 62023’e bakılmalıdır) için bütün dokümanlar. 2) Elektrik besleme/beslemelerinin kuralları. 4) Uygulanabildiğinde özet (blok) şema/şemalar. montajın ve elektrik beslemesine bağlanmasının açık ve kapsamlı izahı. bakım ve tamir kılavuzu. titreşim. tesisin. IEC 61082’nin ilgili bölümlerine uygun olmalıdır. 12) Uyarlanan koruma tedbirlerinin neden olduğu artık riskler. 3) Uygulanabildiği yerlerde fiziksel çevre hakkında bilgi (örneğin.4’e bakılmalıdır). Karmaşık durumlarda detaylar için montaj çizimlerine başvurulması gerekli olabilir. donanımın kullanımı için gerekli olduğunda.4 Tesis dokümanları Tesis dokümanları. 17. • Çalışmanın/çalışmaların sırası. b) Aşağıdakileri içeren tamamlayıcı dokümanlar: 1) Donanımın. ara kilitleme fonksiyonlarının ve özellikle koordineli biçimde çalışan makinalar için tehlikelere karşı koruyucuların kilitlenmesinin açıklanması (ara bağlantı şemaları dâhil). 7) Güvenlik koruyucularının. Not – Ek B Madde 13’e bakılmalıdır. 8) Güvenlik koruyucuları ve güvenlik koruyucularının geçici olarak devre dışı kalması durumunda (örneğin.2 Temin edilecek bilgiler Elektrik donanımı ile birlikte temin edilecek bilgiler. 11) Uygulanabildiğinde yük akımları. • Özellikle koruyucu cihaz ve devrelerin ayarlama. IEC 61346-1’in ilgili bölümlerine uygun olmalıdır. Referans gösterilişleri. • Muayene sıklığı. • Tavsiye edilen yedek parça listesi ve • Sağlanan aletlerin listesi. atmosferdeki kirleticiler). 17.ICS 29. nakliye ve depolama için bilgi.

elektromekanik şemalar üzerinde bütün beslemeler devre dışı (örneğin. Kullanıcı tarafından temin edilecek olan temel içindeki kanalların boyutları. Bu şema veya çizelge bütün dış bağlantılar hakkında tam bilgi vermelidir. Fonksiyon şemaları. kablo tepsilerinin veya kablo desteklerinin boyutları. İletkenler.7 İşletme el kitabı Teknik dokümantasyon.ICS 29. IEC 61082-2 standard serisinden sağlanabilir. yağlayıcı) ve makina ile elektrik donanımı normal yol verme şartlarına hazır olarak gösterilmelidir. ara yüz bağlantısı için bağlantı uçlarını gösteren bir şema verilmelidir. Not 1 – Blok şema örnekleri.6 Devre şemaları Devre şeması/şemaları sağlanmalıdır. basitleştirme için devre şeması/şemaları ile birlikte kullanılabilir. bütün ara bağlantıların gösterilmesine gerek duymadan. beyan akımları ve ayarlanması amacıyla gerekli veriler gösterilmelidir (Madde 7.2. Elektrik donanımının birden fazla elektrik kaynaklarından çalışması amaçlandığında. Not 2 . Çizimlerde elektrik donanımının çıkartılması veya bakımının yapılması için gerekli hacim gösterilmelidir. gerekli donanım. Not 2 .Tesis etme şemaları örnekleri IEC 61082-4’te bulunabilir. amacı ve konumu gerektiğinde detaylı olarak verilmelidir (Ek B’ye bakılmalıdır). programlama yöntemleri.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Makinanın elektrik donanımına bağlanan besleme iletkenleri için aşırı akım koruma cihazı/cihazlarının tipinin seçilmesi. Devreler. fonksiyon ile ilgili karakteristikleri sembolün yanına veya bir dipnot ile şemaya eklenmelidir. karakteristikleri. Uygun olan yerlerde. Anahtar sembolleri. Kontrol cihazları ve bileşenlerinin sembol ile gösterilmesi açık değilse. Alınacak güvenlik tedbirlerine özel dikkat çekilmelidir. İlave olarak uygun olan yerlerde bir ara bağlantı seması veya çizelgesi verilmelidir. blok şemanın ya bir bölümü veya eki olarak kullanılabilir. Bileşenlerin ve cihazların sembolleri ve tanıtılması bütün dokümanlarda ve makina üzerinde aynı prensiple yapılmalıdır. tipi ve amacı detaylı olarak verilmelidir (Ek B’ye bakılmalıdır). Kullanıcı tarafından temin edilecek olan makina ve bağlı donanım arasındaki kanalların. Bir blok şema. 17.Ara bağlantı seması veya çizelgesi örnekleri IEC 61082-3’te bulunabilir.Fonksiyon şemaları örnekleri. Madde 13. Bu şema/şemalar makinadaki elektrik devrelerini ve ilgili elektrik donanımını göstermelidir. 67 . elektrik gücü. program doğrulanması ve gerektiğinde ek güvenlik işlemleri hakkında detaylı bilgi verilmelidir. Donanımın işletilmesi programlanabilen yerlerde. su. elektrik donanımının ayarı ve kullanılması için detaylı uygun işlemleri açıklayan bir işletme el kitabını içermelidir.2’ye bakılmalıdır). IEC 61082-2’de bulunabilir. Not 1 . Bu şema. blok şema verilmelidir.5 Blok şemalar ve fonksiyon şemaları Çalışma prensiplerinin anlaşılmasının kolaylaştırılması gerektirdiğinde. hava. elektrik donanımını bütün fonksiyonel ilişkileri ile birlikte sembolik olarak temsil eder.2’ye uygun olarak işaretlenmelidir. şemalar veya destekleyen dokümanlarda ayrı olarak gösterilmeli ve açıklanmalıdır. Bağlantı ucu fonksiyon şemasında her bir ünitenin detaylı devre şemasına atıflar bulunmalıdır. 17. ara bağlantı şeması veya çizelgesinde her bir kaynağın kullanılması için gerekli ara bağlantılar ve değişiklikler gösterilmelidir. IEC 60617-DB:2001’de gösterilmeyen herhangi bir grafik sembol. 17. bakım ve arıza yeri tespiti ile birlikte fonksiyonlarının anlaşılması kolay olacak biçimde gösterilmelidir.

2 TN sistemlerinde deney yöntemleri Deney 1.5’e bakılmalıdır). Not – Bu standarda gereken diğer deneyler için ilgili IEC veya EN standardlarına göre ölçme donanımı kullanılmalıdır. Makina için özel bir ürün standardı yoksa doğrulamalar. otomatik ayırma ile koruma için şartlar Madde 18.1 Genel Bu standard.7’deki kurallar uygulanmalıdır. SELV. b) ve f) bentlerini içermelidir ve c)’den e)’ye kadar olan bentlerden birini veya daha fazlasını içerebilir: a) Elektrik donanımının teknik dokümantasyona uygunluğunun doğrulanması. deneylerle doğrulanmalıdır. teknik dokümanlar) siparişi için gerekli bilgi bulunmalıdır. Belli bir makina için genişletilmiş doğrulama. yazılım deneme programları) bunların kullanılması ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Bu deneyde hatalı sonuçlar verebileceği için PELV beslemesinin kullanılması tavsiye edilmez.8 Bakım el kitabı Teknik dokümantasyon.3. TT ve IT sistemleri için IEC 60364-6-61’e bakılmalıdır.3’e göre olan deneyler için EN 61557 standard serisindeki ölçme donanımı uygulanabilir. 18. e) Artık gerilimlere karşı koruma (Madde 18. Madde 18.2’de açıklanmıştır. Madde 18. IEC 60364-4-41’e bakılmalıdır) elde edilen en az 0.2 Beslemenin otomatik ayrılması ile koruma için şartların doğrulanması 18. gerilime sahip elektriksel olarak ayrılmış bir besleme kaynağından (örneğin. Bu deneyler yapıldığında. f) İşlevsel deneyleri (Madde 18.4’e bakılmalıdır).3’e bakılmalıdır). d) Gerilim deneyi (Madde 18.a.2’ye göre doğrulanmalıdır. 18. Doğrulamanın sonuçları dokümante edilmelidir. Madde 18. Deney 1 – Koruyucu kuşaklama devresinin sürekliliğinin doğrulanması PE bağlantı ucu (Madde 5.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 17. makinaların elektrik donanımı için genel şartları verir. yazılım.9 Parça listesi Parça listesinde en az donanımın kullanıcısının stoğunda bulundurulması istenilenler dâhil. Madde 18.2. Elektrik donanımında tadilat yapıldığında. her zaman aşağıdaki a). veya d.2.2 ve Şekil 3’e bakılmalıdır) ile her bir koruyucu kuşaklama devresinin bölümünü oluşturan ilgili noktaları arasındaki her bir koruyucu kuşaklama devresinin direnci.3’e bakılmalıdır). cihazlar.3’te belirtilmiştir.1 Genel Beslemenin otomatik ayrılması için şartlar (Madde 6. önleyici muayene ve onarım için uygun işlemleri açıklayan bir bakım el kitabını içermelidir. servis. bu el kitabının bir bölümü olmalıdır.2 A ile yaklaşık olarak 10 A arasındaki bir akım ile ölçülmelidir. b) Dolaylı temasa karşı korumanın otomatik ayırma ile sağlanması durumunda. beslemenin otomatik ayrılması ile koruma için şartları doğrular. koruyucu kuşaklama devresinin sürekliliğini doğrular. yüksüz olarak en fazla 24 V a. c) Yalıtım direnci deneyi (Madde 18.6’ya bakılmalıdır).2. deney donanımı. ayarlama. Deney 2.2 ve Madde 18. yukarıda verilen sıranın takip edilmesi tavsiye edilir. Beslemenin farklı şartları için bunların uygulanması.ICS 29. koruyucu ve düzeltici bakım için gerekli yedek parça veya değiştirme parçalarının (örneğin. ilgili ürün özel standardında verilmelidir. 68 . TN sistemleri için deney yöntemleri.2. Tam ve doğru işletmenin doğrulanması için yöntemlerin gerektiği yerlerde (örneğin. 18 Doğrulama 18. Bakım/servis kayıtları üzerine tavsiyeler ve kayıtlar. bileşenler.a. 17.

Çizelge 9’da belirtilmiştir. makina durumlarını belirleyebilmek için kullanılabilir. Not 1.Hesaplama ile veya . Madde 6.Süreklilik deneyi için kullanılan daha büyük akımlar.2. otomatik ayırma ile koruma şartlarının Ia’nın yaklaşık 1 kA’e kadar bir akım (Ia. deney sonuçlarının doğruluğunu artırır (özellikle düşük direnç değerleri.2’deki Deney 1. kesit alanı ve malzemesine göre beklenen aralıkta olmalıdır.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Ölçülen direnç.2. deneyi yapan veya diğer kişiler için tehlikeli durum oluşturabilir veya halka empedansı deneyi esnasında elektrik donanımına hasar verebilir.3 TN sistemlerinde deney yöntemlerinin uygulanması Madde 18. 18. Farklı durumdaki makinalar için gerekli olan deneyler.2’deki Deney 2 ölçme ile yapıldığında bu deney her zaman Deney 1’den önce olmalıdır. Not 2 – Hata halka empedans ölçmesi.ICS 29.Madde A.2. ilgili koruyucu kuşaklama iletkenin/iletkenlerinin uzunluğu.3 ve Ek A’ya göre beslemenin otomatik ayrılması ile koruma için şartlar aşağıdakilerin her ikisi ile doğrulanmalıdır: 1) Hata halka empedansının. Ek A’da belirtilen süre içerisinde ayırma cihazının otomatik çalışmasına neden olan akımdır) gerektirmesi durumundaki devreler için yapılmalıdır. Çizelge 10. makinanın her bir koruyucu kuşaklama devresinde yapılmalıdır.3. 69 .4’e göre ölçme ile doğrulanması ve 2) İlgili aşırı akım koruma cihazının ayarlanmasının ve karakteristiklerinin Ek A’daki kurallara göre doğrulanması. Madde 18. Not – Koruyucu kuşaklama devresinin süreksizliği. yani daha büyük kesit alanlar ve/veya daha kısa iletken uzunluğu ile). . Deney 2 – Hata halka empendansı doğrulaması ve ilgili aşırı akım koruma cihazının uygunluğu Güç beslemelerinin ve dış koruma iletkeninin makinanın PE bağlantı ucuna girişinin bağlantıları muayeneyle doğrulanmalıdır.

gözle muayene ile) gerektirmelidir. örnekleri Çizelge 10’da verilen kablo uzunluklarını aşan koruyucu kuşaklama devrelerine sahip makina.2. Güç beslemesinin ve dış koruma iletkeninin makinanın PE bağlantı ucuna girdiği ve taşıma için ayrılan koruyucu iletken/iletkenlerin bütün bağlantılarının Durum B2)’de.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Çizelge 9 – TN sistemleri için deney yöntemlerinin uygulanması İşlem A Makina durumu Koruyucu kuşaklama devrelerinin sürekliliğinin sahada kurma ve bağlamada sonra yapılmasının gerektiği durumda sahada kurulmuş ve bağlanmış makinaların elektrik donanımı. C Deney 1 veya Deney 2 (Madde 18. 70 . nakledildikten ve yeniden montajı yapıldıktan sonra garanti edildiği yerlerde (örneğin.1’e bakılmalıdır) doğrulanmasının onayı ile sağlanan makine.2’ye bakılmalıdır) ve güç beslemesinin ve dış koruma iletkeninin makinanın PE bağlantı ucuna giriş bağlantılarının muayene ile doğrulanması yeterlidir. Deney 2 (Madde 18.1’e bakılmalıdır) doğrulanmasının onayı ile sağlanan. B Örnekleri Çizelge 10’da verilen kablo uzunluklarını aşan koruyucu kuşaklama devrelerine sahip. nakledildikten ve yeniden montajı yapıldıktan sonra garanti edildiği yerlerde (örneğin fiş/priz bağlantılarının kullanılmasıyla) taşıma için sökülerek sağlanan Durum B2).2. aşağıdaki bağlantıların doğrulanmasından başka ayrı bir deney gerekli değildir: • • Güç beslemesinin ve dış koruma iletkeninin makinanın PE bağlantı ucuna girdiği Durum B1)’de.2. Tamamen montajı yapılmış olarak sağlanan ve taşıma için sökülmeyen Durum C1).2) İstisna: Hata halka empedansının veya direncinin imalatçı tarafından önceden hesaplanmışsa ve aşağıdaki durumlarda: • Tesislerin düzenlenmesi. fiş/priz birleşimi/birleşimleri ile) taşıma için sökülerek sağlanan Durum C2). Tamamen montajı yapılmış olarak sağlanan ve taşıma için sökülmeyen Durum B1).2) İstisna: Sahadaki besleme kaynağı empedansının hesaplama için kullanılana veya ölçmeyle yapılan Deney 2 sırasında deney beslemesininkine eşit veya daha küçük olduğu doğrulanabildiği durumda.ICS 29.4’e bakılmalıdır). Sahada doğrulama Deney 1 ve Deney 2 (Madde 18. Koruyucu iletkenlerin sürekliliğinin söküldükten. Durum C2)’de tesis dokümanları (Madde 17.2’ye bakılmalıdır) ölçmeleriyle koruyucu kuşaklama devrelerinin sürekliliğinin (Madde 18. Deney 1 veya Deney 2 ölçmeleri ile koruyucu kuşaklama devrelerinin sürekliliğinin (Madde 18. Sahada deney gerekli değildir. Koruyucu iletkenlerin sürekliliğinin söküldükten. Güç beslemesine bir fiş/priz birleşimi ile bağlanmayan makine için dış koruyucu iletkenin makinanın PE bağlantı ucuna girişinin doğru bağlantısı gözle muayene ile doğrulanmalıdır. koruyucu iletken/iletkenlerin bütün bağlantılarının taşıma için bağlantısının söküldüğünün doğrulanmasını (örneğin. hesaplama için kullanılan iletkenlerin uzunluğunun ve kesit alanının doğrulanmasına izin verirse ve Besleme kaynağının sahadaki empedansının imalatçı tarafından hesaplamada varsayılan değer için kullanılan beslemeninkine eşit veya daha küçük olduğu doğrulanabilirse • Sahada bağlanan koruyucu kuşaklama devresinin Deney 1’i (Madde 18.2.

4’e bakılmalıdır). Deney. 4 5 IEC 60898 standard serisine göre. Sütun 3’teki değerler. iletken teller.4 s 97 115 135 145 125 175 133 136 141 138 152 157 53 57 66 59 41 73 76 94 114 133 132 179 30 34 35 40 33 55 28 36 38 42 37 61 38 73 66 46 98 79 1. elektrik donanımının münferit bölümlerinde yapılabilir: İstisna: Elektrik donanımının baralar.ICS 29.5 2.a. 16 mm2 den büyük kesit alanlı kablolar. Sütun 1’e göre her bir koruma cihazına olan en büyük besleme kaynağı empedansı.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Çizelge 10 – Her bir koruyucu cihazın ve bunun yükünün en büyük kablo uzunluğu örnekleri 1 Her bir koruyucu cihaza olan besleme kaynağı empedansı 2 Kesit alan 3 Koruyucu cihazın anma değeri veya ayar değeri IN mΩ 500 500 500 400 300 200 200 100 100 100 50 50 mm 2 4 Sigorta ayırma süresi 5s A 16 20 25 32 50 63 80 100 125 160 200 250 7 8 6 Minyatür Ayarlanabilir Minyatür devre devre kesici devre kesici I a = 8 x IN kesici ayırma süresi karak.1 s Her bir koruyucu cihazın ve onun yükünün m cinsinden en büyük kablo uzunluğu 5 Sigorta ayırma süresi 0. aşağıdaki varsayımları esas almıştır: Bakır iletkenleri bulunan PVC kablosu. kısa devre şartlarında iletken sıcaklığı 160 ºC (Çizelge D. ancak bu değer 50 kΩ’dan küçük olmamalıdır. Çizelge 6 ile ilişkilendirilirmiştir (Madde 12.0 10 16 25 (hat)/16 (PE) 35 (hat)/16 (PE) 50 (hat)/16 (PE) 70 (hat)/16 (PE) 95 (hat)/16 (PE) 120 (hat)/16 (PE) Çizelge 10’daki en büyük kablo uzunluk değerleri. hata halka empedansının komple hesaplanmasını veya ölçülmesini gerektirebilir. ile ölçülen yalıtım direnci 1 MΩ’dan küçük olmamalıdır.B 5 karak.1 s I a = 5 x IN Ia = 10 x IN ayırma ayırma süresi süresi 0. 16 mm2 ye kadar faz iletkeni bulunan kablolar.1 s 0.B 4 0. iletken bara sistemleri veya kayar bilezik üniteleri bulunan belli bölümleri için daha düşük bir asgari değere izin verilebilir. gösterildiği gibi azaltılmış boyutlu koruma iletkeni sağlar. 18. IEC 60228 ve IEC 61200-53’te bulunabilir. güç beslemesinin anma gerilimi 400 V. 71 .3 Yalıtım direnci deneyleri Güç devresi iletkenleri ile koruyucu kuşaklama devresi arasında 500 V d.5’e bakılmalıdır. faz iletkenlerininkine eşit kesit alanlı koruma iletkeni sağlar.0 6. İlave bilgi. 3 fazlı sistemler. IEC 60898 standard serisine göre.5 4. Bu varsayımlardan bir sapma.

020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Makinanın elektrik donanımı deney sırasında çalışması muhtemel ani darbe koruma cihazlarını içeriyorsa aşağıdakilerden birine izin verilmelidir: Bu cihazların ayrılması veya Deney gerilimin ani darbe koruma cihazlarının gerilim koruma seviyelerinden daha düşük ancak beslemenin üst sınırının tepe değerinden daha az olmayan bir değere azaltılması. 18. 18. yaklaşık 1 s süreyle güç devresi iletkenleri ile koruyucu kuşaklama devresi arasına uygulanmalıdır. En büyük deney gerilimi. Deney gerilimi. Yeniden deneye tabi tutmanın donanım üzerinde ters etkiler (örneğin. 50 Hz veya 60 Hz anma frekanslı olmalıdır. deneyden geçirilmelidir. deney sırasında ayrılmalıdır. cihazların ayrılması/yeniden bağlanması) oluşturma ihtimaline özel dikkat gösterilmelidir. 72 .4 Gerilim deneyleri Gerilim deneyleri yapıldığında IEC 61180-2’ye göre deney donanımı kullanılmalıdır. En büyük deney gerilimi.4’e uygunluğu sağlamak için yapılmalıdır. deney sırasında ayrılabilir. Tahrip edici boşalma olmazsa kurallar sağlanmış olur. 18. Madde 6. yalıtımın aşırı gerilmesi.2.6 Fonksiyon deneyleri Elektrik donanımının fonksiyonları. toprak hatası algılama). Deney gerilimine dayanmak için yapılmamış olan bileşenler ve cihazlar. deneyden geçirilmelidir. Kendi ürün standardlarına göre gerilim deneyinden geçirilecek olan bileşenler ve cihazlar.5 Artık gerilimlere karşı korunma Uygulanabildiğinde deneyler. 18. Elektriksel güvenlik için devrelerin fonksiyonu (örneğin.ICS 29.7 Yeniden deneyden geçirme Bir makinanın veya bağlı donanımının bir bölümünün değiştirilmesi veya tadil edilmesi hâlinde bu bölüm uygun şekilde yeniden doğrulanmalı ve deneye tabi tutulmalıdır (Madde 18.1’e bakılmalıdır). donanımın beyan besleme geriliminin iki katı bir değere veya 1000 V değere (hangisi büyükse) sahip olmalıdır.

dikkate alınmalıdır (Madde A. Not 2 – Gerilimin ara değerleri için yukarıdaki çizelgede daha yüksek değer kullanılmalıdır. devre veya donanımın beslemesinin yeterli bir kısa ayırma süresi içinde aşırı akım koruma cihazı tarafından otomatik olarak ayrılacak biçimde sağlanmalıdır.1’e göre değerler) oluşacak biçimde olmalıdır. elektrik donanımında bir faz iletkeni ile koruma iletkeni veya açıktaki iletken bölüm arasında herhangi bir durumda ihmal edilebilir empedans hatası oluşması hâlinde. yardımcı donanım için makina üzerinde prizler. etkin gerilimdir. gerilimdir. 5 s’yi aşmayan bir ayırma süresi. Madde 15. İstisna: Bu ayırma süresinin garanti edilememesi durumunda.’yı aşan muhtemel dokunma geriliminden korumak için tedbirler (örneğin. Zs: Kaynağı.ICS 29. Hata akımının neden olduğu sıcaklık artışı ile iletken direncindeki artış. devre veya donanımdaki gerilimli bölüm ile açıktaki iletken bölüm veya koruma iletkeni arasında bir hata olması durumunda.4.1 Genel Dolaylı temasa karşı koruma. ≤ 5 s veya ≤ Çizelge A.1 >400 Uo.a.1’e bakılmalıdır) için yeterli kısalıkta kabul edilen en büyük ayırma süreleri Çizelge A.a. A. Sınıf I elde tutulan donanım veya seyyar donanım (örneğin.3’e bakılmalıdır. Aşağıdaki şart bu kuralı sağlar: Z s xI a ≤ U o Burada. Not 1 – IEC 60038’de belirtilen tolerans bandı içerisindeki gerilimler için anma gerilimine uygun ayırma süresi uygulanır. Çizelge A.a.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Ek A TN sistemlerinde dolaylı temasa karşı koruma (IEC 60364-4-41:2001 ve IEC 60364-6-61:2001’den elde edilen) A. 73 . aynı anda erişilebilen iletken bölümler arasında 50 V a. hata noktasına kadar olan gerilimli iletkeni ve hata noktası ile kaynak arasındaki koruma iletkenini içeren hata halkasının empedansı.2 0.1 – TN sistemleri için en büyük ayırma süreleri Uoa) V 120 230 277 400 a) Ayırma süresi s 0. Uo: Toprağa göre anma a.1’de verilmiştir. makinalar için yeterli kısa bir süre olarak kabul edilir. beslemenin otomatik ayrılması belirtilen sürede (yani.3’e bakılmalıdır).8 0. Fişlerle veya fiş olmadan doğrudan beslenen devreler.4 0. Madde A. veya 120 V dalgacıksız d. toprağa göre anma a.4 0.2 Aşırı akım koruma cihazları tarafından beslemenin otomatik ayırması ile koruma için şartlar Aşırı akım koruma cihazlarının karakteristikleri ve devre empedansı. ek koruyucu kuşaklama) alınmalıdır. Ia: Ayırma koruma cihazının belirtilen sürede otomatik çalışmasının neden olduğu akım.a.

4. Ölçme sonuçlarının doğruluğu hakkında bilgi ve ölçme donanımının dokümantasyonunda verilen işlemlere dikkat edilmelidir. IEC 60909 veya kısa devre koruma cihazlarının tedarikçisinden elde edilebilir.2’deki Deney 1 yönteminin kullanılmasıyla başarılabilir. Ölçme.2 ve Şekil 2’ye bakılmalıdır) ile makinadaki herhangi bir yerdeki donanım arasındaki veya aynı anda erişilebilir açıktaki iletken bölümler ve/veya dış iletken bölümler arasındaki koruyucu kuşaklama devresinin empedansıdır. koruma iletkenlerinin sürekliliğinin doğrulanması. Not – Makina üzerindeki hata halka empedansı ölçmesi için tipik bir düzenleme Şekil A.1 Genel Madde A. 74 .4 Beslemenin otomatik ayrılması ile koruma için şartların doğrulanması A.ICS 29. doğrudan temasa karşı korumaya ilave olarak kabul edilir. Hata halka empedansının (Zs) ölçülmesi. öngörülen tesisattaki beslemenin anma frekansı ile aynı frekansa sahip bir beslemeye makina bağlandığında yapılmalıdır. A. Koruma için şart. ölçülen RPE değeri aşağıdaki değeri aşmadığında yerine getirilir: RPE ≤ 50 I a (5 s ) Burada. örneğin.1’de gösterilmiştir. A. Hata halka empedansının ölçülen değeri. Deney sırasında bağlanan motor için bu mümkün değilse.3 Dokunma gerilimini 50 V’un altına azaltarak koruma için şart Madde A.2’ye göre beslemenin otomatik ayrılması ile dolaylı temasa karşı koruma için tedbirlerin etkinliği aşağıdaki gibi doğrulanır: Devre kesiciler için anma akım ayar değerinin sigortalar için akım beyan değerinin gözle muayenesi ile ilgili koruyucu cihazın karakteristiklerinin doğrulanması.2.2 Hata halka empedansının ölçülmesi Hata halka empedansının ölçülmesi. sigortaların çıkarılmasıyla açılabilir.4. RPE direncinin ölçülmesi için Madde 18. dokunma geriliminin 50 V altına azaltılmasıdır ve bu husus. deneyde kullanılmayan iki faz iletkeni. A. teçhizatın bir bölümünü veya bir konumu içerebilir. Not 1 – Ek koruyucu kuşaklama. ölçme ile değiştirilebilir.2’deki kuralların garanti edilememesi ve ek kuşaklamanın tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı koruma vasıtası olarak seçildiği durumda bu koruma için şart. tesisatın bir bölümünü.2 ve Şekil 2’ye bakılmalıdır) arasında veya aynı anda erişilebilir açıktaki iletken bölümler ve/veya dış iletken bölümler arasındaki koruyucu kuşaklama devresinin empedansıdır. tesisatın herhangi bir yerindeki donanım ile makinanın PE bağlantı ucu (Madde 5. Ia(5s): Koruyucu cihazın 5 s’lik çalıştırma akımı. İstisna: Hata halka empedansı veya koruma iletkenlerinin direnci hesaplamalarının mümkün olması durumunda ve tesislerin düzenlenmesi iletkenlerin uzunluğunun ve kesit alanının doğrulanmasına izin verdiğinde. ZPE. bütün tesisatı.020 Not – TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Kısa devre akımlarının hesaplanması için bilgi. Madde A. Bu şartın doğrulanması. IEC 61557-3’e uygun ölçme donanımı kullanılarak gerçekleştirilmelidir. koruma devresi empedansının (ZPE) aşağıdaki değeri aşmadığında sağlanır: Z PE ≤ 50 xZ s Uo Burada.2’ye uygun olmalıdır. Not 2 – Ek koruyucu kuşaklama. RPE: PE bağlantı ucu (Madde 5.

hata halka empedansının ölçülen değerinin Madde A. Zs(m).1 – Hata halka empedansın ölçmesi için tipik düzenleme 75 .4.3’te tanımlanan işleme göre yapılabilir.6. Hata akımından dolayı sıcaklığın artışı ile iletkenlerin direncinin artışına aşağıdaki eşitlikte dikkate alınmalıdır: Z s (m ) ≤ 2 Uo x 3 Ia Burada. IEC 60364-6-61 Madde E.612. Zs’nin ölçülen değeridir. Hata halka empedansının ölçülen değerinin 2Un/3Ia’yı aşması durumunda. daha hassas bir değerlendirme.ICS 29.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 A. Şekil A.2’deki kurallara uygunluğunu doğrulamak için hata şartlarında sıcaklığın artması ile iletkenlerin direncinin arttığına dikkat edilmelidir.3 İletkenlerin ölçülen değeri ile hata şartlarında gerçek değer arasındaki farka dikkat edilmesi Not – Ölçmeler ortam sıcaklığında düşük akımlarla yapıldığından.

Elektriksel besleme ve çalışma şartları (Madde 4.1’e bakılmalıdır). Özel şartlar (Madde 1’e bakılmalıdır) a) Makina açık havada mı kullanılacak? b) Makina.2’ye bakılmalıdır) Özel şartlar veya kurallar b) Ortam sıcaklık aralığı c) Nem aralığı d) Yükselti e) özel çevre şartları (örneğin. patlayıcı veya yanıcı malzeme kullanacak mı.4’e bakılmalıdır) a) Elektromanyetik çevre (Madde 4.3’e bakılmalıdır) a) Beklenen gerilim dalgalanmaları (± % 10’dan fazlaysa) b) Beklenen frekans dalgalanmaları (± % 2’den fazlaysa) c) Elektrik besleme ihtiyacında artış olması gerektiğinde elektrik donanımında gelecekte olabilecek değişikliklerin açıklanması d) Madde 4’te belirtilenden daha uzun sürmesi hâlinde elektrik donanımının bu gibi şartlarda çalışmasını sürdürmesi gereken yerlerde beslemedeki gerilim kesintilerinin belirtilmesi 3. İmalatçının/tedarikçinin ismi Son kullanıcı ismi Teklif/sipariş numarası Makine tipi 1. özellik Evet ise. Bu form makinanın elektrik donanımının uygun tasarımlanması. ticari veya hafif sanayi çevresi Sanayi çevresi 76 . korozif atmosfer. Fiziksel çevre ve çalışma şartları Madde 4.4. muhtemel patlayıcı veya yanıcı atmosferde kullanılacak mı? d) Makina bazı malzemeleri ürettiğinde veya tükettiğinde özel tehlike ortaya çıkaracak mı? e) Makina madenlerde kullanılacak mı? 2.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Ek B (Bilgi için) Makinaların elektrik donanımı için inceleme formu Aşağıdaki bilgilerin donanımın amaçlanan kullanıcısı tarafından temin edilmesi tavsiye edilir. uygulanması ve kullanılması için temel şartlar ve ilave kullanıcı şartları hakkında kullanıcı ile tedarikçi arasında anlaşma sağlanmasını kolaylaştırır (Madde 4.ICS 29. özellik Evet ise. tozlu. özellik Hayır Tarih Seri numarası Sürekli Kısa süre Yerleşim. işleyecek mi veya üretecek mi? c) Makina. nemli çevre) Evet Evet/hayır Evet/hayır Evet/hayır Evet Hayır Evet ise.

2. Madde 4.ICS 29.5’te belirtilen aralık dışındaki sıcaklıklar) 4.020 f) Radyasyon g) Titreşim. ise faz sayısı d. topraklanmış noktanın nötr (yıldızın merkezi) nokta veya diğer bir nokta olup olmadığının açıklaması) IT (doğrudan topraklanmamış sistem) Evet TT (bir noktada doğrudan topraklanmış sistem ancak. mekanik darbe TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 h) Özel montaj ve işletme kuralları (örneğin.a a. frekans TN (bir noktada bu noktaya bağlı bir koruyucu iletken (PE) ile doğrudan topraklanmış sistem. Elektrik çarpmasına karşı koruma (Madde 6’ya bakılmalıdır) a) Donanımın normal çalışması sırasında mahfazaların içerisine erişimi gereken personel hangi sınıftandır? b) Kapıları veya kapakları emniyete almak için çıkarılabilir anahtarları bulunan kilitlerle donatılmış mı (Madde 6. makinanın koruyucu iletken (PE) sistemin bu topraklama noktasına bağlanmamış) c) Elektrik donanımı nötr (N) besleme iletkenine bağlanacak mı? d) Besleme ayırma cihazı Nötr (N) iletkeninin kesilmesi isteniyor mu? Nötr (N) ayırma için çıkarılabilir bağlantı gerekiyor mu? Temin edilecek ayırma cihazının tipi 5.2’ye bakılmalıdır)? Hayır Evet Evet Hayır Hayır Elektrik konusunda yetiştirilmiş personel Evet Elektrik konusunda eğitilmiş personel Hayır 77 . kablolar ve iletkenler için aleve dayanıklılık şartları gibi) i) Nakliye ve depolama (örneğin. Elektrik besleme girişleri Her bir besleme kaynağı için açıklama a) Anma gerilim (V) Makinaya beslemenin yapıldığı noktada beklenen kısa devre akımı (kA etkin) (Madde 2’ye de bakılmalıdır) b) Güç besleme topraklamasının tipi (IEC 60364-1’e bakılmalıdır) a.a.a.

Donanımın korunması (Madde 7’ye bakılmalıdır) a) Kullanıcı veya tedarikçi besleme iletkenlerinin aşırı akım koruyucu takacak mı (Madde 7. hangi tip? b) Bakım için prizlere artık akım koruma cihazlarının (RCD) kullanılmasıyla ilave koruma sağlanıyor mu? c) Nerede makina mahalli aydınlatma ile donatılır? Evet Hayır Yol verme Diğer Durma Evet Hayır Evet Evet İzin verilebilir en yüksek gerilim (V) Hayır Hayır Aydınlatma devresi gerilimi doğrudan güç beslemesinden elde edilmiyorsa.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 6.a.2. Yardımcı donanım ve aydınlatma (Madde 15’e bakılmalıdır) a) Özel bir priz tipi gerekli mi? Evet ise. Çalışma Kablosuz kontrol sistemleri için geçerli sinyal alınmadığında makinanın otomatik olarak kapatılmasının başlatılmasından önce ne kadar zaman gecikmesi olacağını belirtilmesi 8.3’e bakılmalıdır) 7. tercih edilen gerilim 12.3’e bakılmalıdır) Özellikler: b) Yazılar/özel işaretler c) Belgelendirme işareti ? Evet ise hangisi Elektrik donanımı üzerinde mi? Evet Hangi dilde? Hayır 78 . İşaretleme. Kablaj uygulamaları (Madde 13’e bakılmalıdır) İletkenler için kullanılacak özel tanıtım yöntemi var mı? (Madde 13.2’ye bakılmalıdır)? Aşırı akım koruma cihazlarının tipi ve beyan değerleri b) Doğrudan hatta yol verilebilecek üç fazlı a. uyarı işaretleri ve referans gösterilişler a) Fonksiyonel tanıtım (Madde 16.1’e bakılmalıdır) Tip 11.3’e bakılmalıdır) veya özel şartlar: 10.ICS 29. motorların en büyük gücü (kW)? c) Motor aşırı yük algılama cihazları sayısı azaltılabilir mi? (Madde 7. Kontrol düzeni Mahfazanın koruma derecesi (Madde 11.2. Operatör ara birimi ve makinaya monte edilen kontrol cihazları (Madde 10’a bakılmalıdır) Özel renk tercihleri (örneğin. mevcut makinalarla birlikte olması için) 9.

1’e bakılmalıdır) b) Kullanıcı tarafından temin edilecek kanalların.ICS 29.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 13. açık kablo tepsilerinin veya kablo desteklerinin boyutları. yüklü makina ile işletme tip deneyleri belgesi isteniliyor mu? e) Diğer makinalar için.5’e bakılmalıdır) c) Bir özel makina veya kontrol düzeni donanımının tesis edileceği yere taşınması boyutlar ve ağırlığa özel sınırlamalar getiriyorsa açıklama: d) Özel yapılmış makinalar için. yeri ve amacı (Madde 17. Teknik dokümantasyon (Madde 17’ye bakılmalıdır) a) Teknik dokümantasyon (Madde 17. yüklü prototip makina ile işletme tip deneyleri belgesi isteniliyor mu? Hangi ortamda? Hangi dilde? En büyük boyutlar Evet Evet En büyük ağırlık Hayır Hayır 79 .

kağıt ve karton makinaları • • • • • Baskı makinaları Son işlem makinaları.ICS 29.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Ek C (Bilgi için) Bu standardın kapsadığı makinalara örnekler Aşağıdaki listede bu standarda uygun elektrik donanımı bulunan makinalara örnekler verilmiştir. keskiler. Metal işleme makinaları • • Metal kesme makinaları Metal şekillendirme makinaları Gıda makinaları • • • • Plastik ve kauçuk makinaları • • • • • Enjeksiyonlu döküm makinaları Çekme makinaları Üflemeli döküm makinaları Termoset döküm makinaları Boyut küçültme makinaları Hamur kesiciler Karıştırma makinaları Börek ve pasta makinaları Et hazırlama makinaları Baskı. IEC 60335 standard serisi kapsamında bulunan ev ve benzeri yerlerde kullanılan makinalara uygulanmaz. Liste makinanın (Madde 3. Bu listenin bütün makinaları içermesi amaçlanmamıştır.35) tarifiyle tutarlıdır. Bu standard. katlayıcılar Makaraya sarma ve kesme makinaları Katlanan kutu yapıştırma makinaları Kâğıt ve karton imalat makinaları Ağaç işleri makinaları • • • Ağaç işleri makinaları Levhalama makinaları Testere makinaları Muayene/deney makinaları • • Koordinat ölçme makinaları İmalat içi ölçme makinaları Montaj makinaları Malzeme yükleme/boşaltma makinaları • • • • Robotlar Konveyörler Yer değiştirme makinaları Depolama ve geri alma makinaları Kompresörler Ambalaj makinaları • • İstifleyiciler/istiften alıcılar Ambalajlama ve büzerek ambalajlama makinaları Tekstil makinaları Soğutma ve iklimlendirme makinaları Deri/suni deri giyim ve ayakkabı makinaları 80 Çamaşırhane makinaları Isıtma ve havalandırma makinaları Yapı ve bina malzemeleri makinaları .

ICS 29. parlatma. telesiyej ve teleski İnsan asansörleri Seyyar makinalar • • • Kaldırma platformları Fork-lift araçları İnşaat makinaları Elektrikli kapılar Eğlence makinaları • Atlı karıncalar Sıcak metal işleme makinaları Tabaklama makinaları • • • Çok merdaneli makinalar Bant bıçak makinaları Hidrolik tabaklama makinaları Pompalar Tarım ve orman makinaları Maden ve taşocağı makinaları 81 . kesip düzenleme ve fırçalama makinaları Ayakkabı kalıplama makinaları Sağlamlaştırma makinaları TÜRK STANDARDI • • • • Tünel açma makinaları TS EN 60204-1/Nisan 2011 Beton karıştırma makinaları Tuğla imal makinaları Taş. silme. seramik ve cam işleme makinaları Kaldırma makinaları (IEC 60204-32’ye bakılmalıdır) • • Vinçler Yük asansörleri Taşınabilir makinalar • • Ağaç işleme makinaları Metal işleme makinaları İnsan taşıma makinaları • • • Yürüyen merdivenler İnsan taşıma halat yolları.020 • • • • Kesme ve delme makinaları Kaba işleme. örneğin.

PVC için normal şartlarda en büyük sıcaklık 70 °C’tur.B2 Yöntemi: B1’in aynısı ancak çok damarlı kablolar kullanılması.7) ve donanımlı kablo kanal sistemi (Madde 3.C Yöntemi: Duvar üzerinde kablolar arasında boşluk olmaksızın yatay veya düşey havada tesis edilen çok damarlı kablolar. Diğer ortam sıcaklıkları için düzeltme faktörleri Çizelge D.E Yöntemi: Yatay veya düşey açık kablo tepsileri üzerindeki çok damarlı kablolar (Madde 3.1 Ortam hava sıcaklığı PVC yalıtımlı iletkenlerin akım taşıma kapasiteleri.08 1. iletken boyutlarının seçiminde ek bilgi verilmesidir.71 60 0.1 Genel işletme şartları D.5) kullanılması.B1 Yöntemi: İletkenlerin veya tek damarlı kabloların taşınması ve korunması için borular (Madde 3. mahfazalar ile donanımın ayrı ayrı parçaları arasında Şekil D.00 0.4) 82 .91 0.58 Not . Çizelge 6’da (Madde 12’ye bakılmalıdır) verilen şartlarda değişiklik olduğunda (Çizelge 6’daki notlara bakılmalıdır).Düzeltme faktörleri. IEC 60364-5-52’den elde edilmiştir.1’de verilmiştir.): . D.Düzeltme faktörleri Ortam hava sıcaklığı °C 30 35 40 45 50 55 Düzeltme faktörü 1. Çizelge 6’da + 40 °C ortam sıcaklığı için verilmiştir. . Çizelge D. imalatçı tarafından verilir.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Ek D (Bilgi için) Makinaların elektrik donanımı içindeki iletkenlerin ve kabloların akım taşıma kapasiteleri ve aşırı akımdan korunmaları Bu ekin amacı.1’de gösterilen kablo ve iletkenlerin tesis etme yöntemleri tipik olarak kabul edilir (kullanılan harfler IEC 60364-5-52:2001’e uygundur. Kauçuk yalıtımlı kablolar için düzeltme faktörleri.2 Tesis etme yöntemleri Makinalarda.1. D.1 . .82 0.15 1. .1.ICS 29.

1 – İletkenlerin/kabloların sayısından bağımsız olarak iletken ve kablo tesis etme yöntemleri D.3 Gruplandırma Kablolarda daha fazla yüklenmiş iletkenler veya iletken çiftleri olması durumunda. Not – Ib < Iz’nin % 30 olan devreler için azaltma uygulanmasına gerek yoktur. 83 .2 veya Çizelge D3’e göre Iz değerleri azaltılır.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Şekil D. Çizelge 6’da verilen veya imalatçı tarafından Çizelge D.ICS 29.1.

İletkenlerin sınıflandırılması Sınıf 1 2 5 Açıklama Som bakır veya alüminyum iletkenler Örgülü bakır veya alüminyum iletkenler Bükülgen örgülü bakır iletkenler Sabit tesisler Titreşimin bulunduğu makina tesislerinde.0 0.29 0.5 mm2 Not 1 – Bu faktörler aşağıdakilere uygulanır: .34 0.1’e bakılmalıdır) (Not 3’e bakılmalıdır) 2 B1 (devreler) ve B2 (kablolar) C Kablolar arasında boşluk olmadan tek tabakalı 0. D.25 mm2 ila 0.4 .65 0.2 . .Delikli kablo tavaları.75 0. Çizelge D.75 mm2) 1.IEC 60228’den alınmıştır. 84 .Çok damarlı kablo grupları için Çizelge D.65 0.76 0.72 tabakalarda tek tabakalı E Eskisi gibi ancak. IEC 60364-5-52:2001’den alınmıştır.Çok damarlı kablolar.40 Çiftler (0.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Çizelge D.50 0.57 0.70 E Kablolar arasında boşluk olmaksızın delikli 0.71 0. IEC 60364-5-52:2001’den alınmıştır.86 0.İki veya üç tek damarlı kabloların grupları. tamamı eşit olarak yüklenen.39 0. .76 0. her tava arasında 300 mm’lik 0. Not 4 .Kablolar.21 Not 1 – Eşit olarak yüklenmiş iletkenler/çiftleri bulunan çok damarlı kablolara uygulanır.0 0.73 0.48 0.Aynı izin verilebilir en büyük işletme sıcaklığına sahip yalıtılmış iletkenlerin veya kabloların devre grupları.55 0. Not 3 – Faktörler.80 0.40 çiftleri ≤ 0. devresinin kendisi simetrik olarak yüklenen. Not 3 . hareketli bölümlerin bağlanmasında Sık hareketler için Kullanma/uygulama 6 Bükülgen örgülü bakır iletkenler.77 0. Not 2 – Aynı faktörler aşağıdakilere uygulanır: .57 0.72 9 0.3 .Faktörler.2’deki azaltma faktörlerine bakılmalıdır.4 İletkenlerin sınıflandırılması Çizelge D.1.75 6 0. Not 2 .88 0.85 Yüklü devrelerin/kabloların sayısı 4 0. taban alanının % 30’dan fazlası delikli olan bir tavadır (IEC 60364-5-52:2001’den alınmıştır).66 düşey aralık bulunan 2 ila 3 tava ile Tesis yönteminden bağımsız olarak kontrol devre 0. Sınıf 5’ten daha bükülgen olan iletkenler Not .ICS 29.Gruplandırmada Iz’den azaltma faktörleri Tesis etme yöntemi (Şekil D.10 mm2 ye kadar çok damarlı kablolar için Iz’yi azaltma faktörleri Yüklü iletkenlerin ve çiftlerin sayısı 1 3 5 7 10 24 İletkenler (> 1 mm2) (Not 3’e bakılmalıdır) 1.

020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 D.45 x ΙZ (1) (2) Burada: Ιb = Devrenin tasarımlandığı akım.2’de gösterilmiştir. I2’den daha az akım ile aşırı yük) ve ekonomik olarak çözüm olmaz. koruyucu cihazın işletme karakteristiklerinin (örneğin. Hem aşırı yük hem de kısa devre koruması sağlayan bir cihazın bu maddeye göre iletken aşırı yük koruması için kullanıldığı yerlerde bütün durumlarda tam koruma sağlamaz (örneğin. Ιn = Koruma cihazının anma akımı.1’e bakılmalıdır. motor aşırı yük koruma cihazı) aşırı yüke karşı kablonun korunmasında aşağıdaki iki şartın sağlanmasını gerektirir: Ιb ≤ Ι n ≤ Ι Z Ι2 ≤1.2 Aşırı yük koruması sağlayan koruyucu cihazlar ile iletkenler arasındaki koordinasyon Aşırı yük koruması sağlayan koruyucu cihazların parametreleri ile iletken parametreleri arasındaki ilişki Şekil D. Not 2 – Motor devresi iletkenleri için kısa devre koruması kısa devre koruma cihazları ile sağlanırken iletken/iletkenlerin aşırı yük koruması. . ürün standardında verilir veya imalatçı tarafından sağlanabilir. motor/motorlar için olan aşırı yük koruması ile sağlanabilir.2’ye bakılmalıdır.Sıcaklık. I2’den daha az akımlı aşırı yüklerin oluşmasının muhtemel olması durumunda uygun olmayabilir.Gruplama. IZ nin azaltılması için Çizelge D. Şekil D. .3’e bakılmalıdır. Koruyucu cihazın etkin çalışmasını sağlayan Ι2 akımı.Çok damarlı kablolar.ICS 29. IZ nin azaltılması için Çizelge D.2 – İletkenlerin ve koruyucu cihazların parametreleri Bir kablonun doğru koruması. 85 . seçilen ayar akımıdır. Ι2: Belirtilen bir sürede (örneğin. 63 A’e kadar olan koruyucu cihazlar için 1 h) koruyucu cihazın etkin çalışmasını garanti eden en küçük akımdır. Bu nedenle bu gibi bir cihaz. Not 1 – Ayarlanabilir koruma cihazları için Ιn anma akımı. IZ nin azaltılması için Çizelge D. aşırı akım koruma cihazı. ΙZ = Özel tesis etme şartları altında Çizelge 6’ya göre bir kablonun devamlı işletme etkin akım taşıma kapasitesi (Amper): .

ICS 29.2’ye bakılmalıdır) karşı korunmuş olmaları gerekir. Ι = a.2 kuralları yerine getirilmiş olur.3 ikinci paragrafa bakılmalıdır. adiyabatik sayılan davranışın 5 s’yi aşmayacağı varsayımına göredir.Nötr iletkeni için Madde 7. her durumda t (burada t < 5 s) süresini aşmayan toplam kesme süresinde I akımında devreyi kestiğinde Madde 7. için etken değer olarak kısa devre akımı (A) k = Yalıtılmış bakır iletken için aşağıdaki yalıtımlara göre faktör dür. PVC : 115 Kauçuk: 141 SiR : 132 XLPE : 143 EPR : 143 gG veya gM karakteristikli (IEC 60269-1’e bakılmalıdır) sigortaların ve IEC 60898’e göre B ve C karakteristikli devre kesicilerin kullanılması. Uygulamada koruyucu cihaz. Bunlar Ιn ≤ Ιz iken Çizelge 6’ya uygun olarak seçilen Ιn anma akımında uygulanır. a) Bu değerler. 86 .5 – Normal ve kısa devre şartlarında izin verilebilir en büyük iletken sıcaklıkları Yalıtım tipi Polivinil klorür (PVC) Kauçuk Çapraz bağlı polietilen (XLPE) Etilen propilen bileşiği (EPR) Silikonlu kauçuk (SiR) Not Normal şartlarda en yüksek sıcaklık °C 70 60 90 90 180 Kısa devre şartlarında en yüksek kısa devre iletken sıcaklığı a) °C 160 200 250 250 350 200 °C’u aşan kısa süreli çok yüksek iletken sıcaklıkları için kalaylı veya çıplak bakır iletkenler uygun değildir.5’teki sıcaklık sınırlarının aşılmamasını sağlar. kablodan geçen herhangi bir kısa devre akımı kesilecek şekilde gerilimli iletkenlere yerleştirilmiş koruyucu cihazlarla bütün iletkenlerin aşırı akıma (Madde 7. Not . Çizelge D. 200 °C’un üzerindeki kullanım için gümüş veya nikel kaplamalı bakır iletkenler uygundur.2.  k xS  t =   Ι  2 Burada: S = Kesit alanı (mm2).3 İletkenlerin aşırı akım koruması İletken izin verilebilen en büyük sıcaklığa erişmeden önce.a. Çizelge D.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 D. t (s cinsinden) süresinin değeri aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.

Acil durum kesmesi Elektrik çarpması riski veya başka bir elektrikten kaynaklanan tehlikesi olan bir tesisin tamamının veya bir bölümünün elektrik enerjisini kesmek amacıyla yapılan acil çalışma. Acil durum kesmesi. Acil durum durdurması Tehlikeli hale gelmiş bir prosesi veya hareketi durdurmak amacıyla yapılan acil çalışma. Acil durum bağlaması Acil durumlarda kullanılması amaçlanan bir tesisin tamamına veya bir bölümüne elektrik enerjisini vermek amacıyla yapılan acil çalışma.ICS 29. Acil durum yol vermesi. Acil durum çalışması Acil durum çalışması tek tek veya birleşim hâlinde aşağıdakileri içerir: Acil durum durdurması. Acil durum yol vermesi Tehlikeli bir durumu önlemek veya ortadan kaldırmak amacıyla yapılan acil çalışma.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Ek E (Bilgi için) Acil durum çalışma fonksiyonlarıyla ilgili açıklama Not – Bu kavramlar. bu standardda bunların sadece ikisi kullanılmış olmakla beraber okuyucuya bu terimlerin kapsamı hakkında fikir vermek üzere buraya dâhil edilmiştir. 87 . Acil durum bağlaması.

ICS 29. b) ve c) prensiplerinin üçü uygulandığında aşağıdakiler tavsiye edilir: .020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Ek F (Bilgi için) Bu standardın kullanımı için kılavuz F. Bütün durumlarda uzmanın aşağıdakileri yerine getirebilmesi önemlidir: Makinanın gerekli risk değerlendirmesini yapabilmeli.1. . 88 . Bu standardın kurallarında kapsanmayan veya farklı olan ve makine ve onun kullanıcısı tarafından belirlenecek ilave özel kuralları tanımlayabilmeli ve Hassas olarak özel kuralları tanımlayabilmeli. Bununla birlikte karmaşık bir doküman olan bu standard ve Çizelge F. Bu standardın bütün kurallarını okuyabilmeli ve anlayabilmeli. gerektiğinde bazı maddelerin tadilini yapma tercihlerinin seçimini sağlayarak ve risk değerlendirmesine göre ilgili makina için gereken koruma seviyesinin olumsuz olarak etkilenmeyecek tadilatları yaparak kullanmalıdır. Bir ürün ailesi veya özel ürün standardını hazırlayan bir teknik komite ve ürün ailesi veya özel standardı mevcut olmayan bir makina tedarikçisi bu standardı: a) Atıf yapma ve b) İlgili maddelerde verilen kurallardan en uygun tercihi/tercihlerin seçimini yapma ve c) Makinanın donanımı için belirli kuralların diğer ilgili standardlarda yeterli olarak kapsanması durumunda. Seçilenler. bu standardın kurallarının tamamını kapsamasını gerektirir. Yukarıda verilen a).Bu standardın ilgili maddelerine ve alt maddelerine atıf yapma: 1) İlgili uygulanabilir tercihin nerede gösterilecek biçimde uygun olmalı.Elektrik donanımı için ilgili standardda yeterli olarak kapsanan kurallar için bu ilgili standarda doğrudan atıf yapma. 2) Özel makine veya donanım kuralları için tadil edilecek veya genişletme yapılacak biçimde olmalıdır. belirli bir makina için uygulama tercihlerini tanımlar ve ilgili diğer standardlara atıf yapar.1 Genel Bu standardda belirli makinaların elektrik donanımına uygulanabilen veya uygulanamayan genel kuralların büyük bir kısmı verilmiştir. Alternatifler verildiğinde bu standarddan uygulanabilir kuralları seçebilmeli. belirli kurallar/donanım ile ilgili maddeleri ve alt maddeleri gösterir. Bu standardın tamamındaki şartların herhangi biri olmaksızın yapılan bir atıf bu nedenle yeterli değildir. Bu şema. Bu standardda Şekil 1’de tipik bir makinanın blok şeması verilmiştir ve bu görevin başlangıç noktası olarak kullanılabilir.

3 5.4.3.2 9.ICS 29.3 13.8 10.020 Çizelge F. 5.1 – Uygulama tercihleri Konu Kapsam Genel kurallar Donanımın seçimi Beslemenin ayırma (yalıtma) cihazı İstisna edilen devreler Beklenmeyen çalıştırmanın önlenmesi.7 10. 10.4 10.3 ve 11.5 ve 5. yalıtma Elektrik çarpmasına karşı koruma Acil durum çalışmaları İki elle kontrol Kablosuz kontrol Arıza durunda kontrol fonksiyonları Konum algılayıcıları Operatör ara yüz cihazlarının renkleri ve işaretlemesi Acil durum durdurma cihazları Acil durum kesme cihazları Kontrol düzeni – Kirleticilerin vb.1.2 18 i) ii) x iii) iv) ISO 12100 (bütün bölümler) ISO 14121 IEC 60439 serisi ISO 12100 (bütün bölümler) ISO 14118 IEC 60364-4-41 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x IEC 60529 x x x ISO 14121 ISO 13849 (bütün bölümler) IEC 62061 ISO 14119 IEC 60073 IEC 61310 (bütün bölümler) ISO 13850 x x x x ISO 13850 ISO 13851 İlave kullanıcı kuralları Ek B x x Faaliyetin olduğu bu standarddaki madde ve alt maddeler.2.4 9. 89 .5.5 5.6 6 9.3 ve 10.4 10. aşağıdakilere göre kabul edilmelidir (x ile gösterilen): i) Verilen tedbirlerden seçme.2. iv) İlgili olabilecek diğer standardlar. iii) Farklı kurallar.7 9.2.6.2 5. girişine karşı koruma İletkenlerin tanıtılması Doğrulama TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Madde veya alt madde 1 4 4.2.1.4 10.2. ii) İlave kurallar.

56 5.26 6.31 1.003875 0.60 63.5 20 0. Çizelge G.7340 0.31 4.5 12 4 10 6 8 10 6 16 4 25 2 35 1 50 387 404 558 640 987 1020 1480 1620 1973 2580 2960 4110 4934 6530 7894 10380 11841 16510 19735 26240 31576 41740 49338 66360 69073 83690 92756 90 .08 2.315 4. direnci km başına ohm 91.008152 0.3910 Dairesel mil Tel boyutu mm2 0.20 13.093 1.3 22 0.000304 0.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Ek G (Bilgi için) Tipik iletken kesit alanlarının mukayesesi İletkenlerin kesit alanlarının Amerikan tel ölçüsü (AWG).001162 0.000 13.006200 0.324 0.700 3.000 1.009300 0. inç kare ve dairesel mil olarak mukayesesi Çizelge G.065700 0.1 25.000775 0.5211 0.5 14 2.45 24.500 0.46 55.000 Kesit alan İnç2 0.160 0.4 47.4139 0.000 8.44 36.1’de verilmiştir.335 3.1 – İletken boyutlarının mukayesesi 20 °C’ta bakırın d.000317 0.80 20.320 1.003228 0.054200 0.75 18 1.001550 0.002026 0.038800 0.70 34.19 12.0 16 1.6 35.500 3.000 21.750 0.95 18.283 0.000802 0. milimetrekare.005129 0.002325 0.442 7.001272 0.37 10.ICS 29.500 2.205 0.020610 0.840 1.000 42.a.000504 0.196 0.052100 0.8295 0.2 Ölçü no (AWG) 24 mm2 0.000 33.519 0.001550 0.20 8.62 87.032780 0.000438 0.823 1.012967 0.3 16.110 2.072800 0.000 5.5290 0.024800 0.

R : t °C’ta dirençtir. aşağıdaki formüle göre hesaplanabilir: R = RI [1+0.00393 (t-20)] Burada: RI : 20 °C’ta direnç.ICS 29.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 20 °C’tan başka sıcaklıklar için direnç. 91 .

Yayım tarihindeki geçerli baskısı. Standard IEC 60034-1 IEC 60034-5 Yıl -1) -1) Başlık Rotating electrical machines . Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste hâlinde verilmiştir.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Ek ZA (Bilgi için) Bu standardda atıf yapılan uluslararası standardlara karşılık gelen Avrupa standardları Bu standardda.Part 4-41: Protection for safety.August IEC 60364-5-52 - - - - 1) 2) Tarihsiz referans.Part 11: Thermal protection. EN/HD EN 60034-1 EN 60034-5 Yıl 20042) 20012) IEC 60034-11 IEC 60072-1 -1) -1) EN 60034-11 20042) - Dimensions and output series for rotating electrical machines . Atıf yapılan standard ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi hâlinde ilgili standardın en son baskısı kullanılır. Protection against electric shock Electrical installations of buildings Part 4-43: Protection for safety – Protection against overcurrent Electrical installations of buildings Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment . socket-outlets and couplers for industrial purposes . 92 .Part 1: Frame numbers 56 to 400 and flange numbers 55 to 1080 Dimensions and output series for rotating electrical machines .Coding principles for indicators and actuators Plugs.Part 1: Rating and performance Rotating electrical machines . tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Uluslararası bir standardda. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar. ilgili EN/HD uygulanır.Part 2: Frame numbers 355 to 1000 and flange numbers 1180 to 2360 Basic and safety principles for man-machine interface.Part 1: General requirements Electrical installations of buildings . marking and identification . CENELEC tarafından (mod) ile gösterilen ortak değişiklikler yapıldığında.Wiring systems - IEC 60072-2 -1) - IEC 60073 2002 EN 60073 2002 IEC 60309-1 IEC 60364-4-41 1999 2001 EN 60309-1 +A11 - 1999 2004 - IEC 60364-4-43 +corr.ICS 29.Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) Classification Rotating electrical machines . atıf yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapılması şartı ile uygulanır.

part 1: principles.Part 3 : General requirements for equipment and auxiliaries - 1991 1993 2000 - IEC 60664-1 (mod) IEC 60947-1 IEC 60947-2 1992 Insulation coordination for equipment within low. including general rules for an alphanumeric system Basic and safety principles for man-machine interface. IEC 60664-1 ve bunun A1:2000 ile A2:2002 tadillerini içerir.Part 2: Circuit-breakers EN 60947-1 +corr.Earthing arrangements.ICS 29.Isolation.Part 6-61: Verification.EN 60664-13) Voltage systems. switching and control Electrical installations of buildings Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment . Initial verification Graphical symbols for use on equipment Low-voltage switchgear and control gear assemblies . marking and identification Identification of equipment terminals and of terminations of certain designated conductors.November EN 60947-2 2003 2004 2003 2004 2004 2003 3) EN 60664-1.July 1999 2002 EN 60445 2000 IEC 60446 +corr. protective conductors and protective bonding conductors 2001 Database 1999 Electrical installations of buildings . requirements and tests Low-voltage switchgear and controlgear Part 1: General rules Low-Voltage switchgear and control gear . marking and identification Identification of conductors by colours or numerals Basic and safety principles for man-machine interface.July 1999 2002 EN 60446 1999 IEC 60447 2004 EN 60447 2004 IEC 60529 +A1 IEC 60617 IEC 60621-3 1989 1999 Database 1979 Degrees of protection provided by enclosures (IP EN 60529 code) +corr May +A1 Graphical symbols for diagrams Electrical installations for outdoor sites under heavy conditions (including opencast mines and quarries) .Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies Basic and safety principles for man-machine interface. 93 . marking and identification Actuating principles HD 60364-5-54 2006 IEC 60364-6-61 IEC 60417 IEC 60439-1 EN 60439-1 1999 IEC 60445 +corr.020 Standard IEC 60364-5-53 + A1 IEC 60364-5-54 (mod) Yıl Başlık TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 EN/HD Yıl - Electrical installations of buildings Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment .

c. tables and lists Preparation of documents used in Electrotechnology .Part 4: Location and installation documents Protection against electric shock .IEC 61558:2005’i esas alan EN 61558:2005 tarafından yürürlükten kaldırılmıştır.020 Standard IEC 60947-3 +corr.1) EN 61558-1 + corr.5 kV d. April + A1 + A11 4) EN 61558-2-6 1997 2003 1998 2003 1997 2) IEC 61984 4) 2001 EN 61984 2001 EN 61984. Equipment for testing.Part 3: Connection diagrams.Common aspects for installation and equipment Safety of machinery . Terminal blocks for copper conductors Preparation of documents used in electrotechnology .Part 3: EN 60947-3 Switches. 94 .Part 2: Function-oriented diagrams EN 60947-5-1 +corr.Electromechanical control circuit devices Low-Voltage switchgear and control gear .Part 7-1: Ancillary equipment.c. measuring or monitoring of protective measures Part 3: Loop impedance Safety of power transformers. disconnectors.Part 5-1: Control circuit devices and switching elements . switch-disconnectors and fuse-combination units Low-voltage switchgear and control gear .Safety requirements and tests EN 61082-4 1994 IEC 61082-4 1996 1996 IEC 61140 IEC 61310 IEC 61346 2001 Series Series EN 61140 EN 61346 2002 Series IEC 61557-3 1997 EN 61557-3 1997 IEC 61558-1 (mod) +A1 IEC 61558-2-6 1997 1998 .. power supply units and similar Part 2-6: Particular requirements for safety isolating transformers for general use Connectors . power supply units and similar Part 1: General requirements and tests Safety of power transformers. and 1.July IEC 60947-5-1 Yıl 1999 1999 2003 Başlık TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 EN/HD Yıl 1999 Low-voltage switchgear and control gear .March IEC 61082-1 +corr.ICS 29. marking and actuation Industrial systems.Indication. installations and equipment and industrial products Structuring principles and reference designations Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 kV a.Part 1: general requirements Preparation of documents used in Electrotechnology . July 2004 2005 IEC 60947-7-1 +corr.November IEC 61082-2 2002 2003 1991 1993 1993 EN 60947-7-1 2002 EN 61082-1 EN 61082-2 1994 1994 IEC 61082-3 1993 Preparation of documents used in EN 61082-3 Electrotechnology .

ICS 29.020 Standard IEC 62023 IEC 62027 IEC 62061 +corr.July IEC 62079 ISO 7000 ISO 12100-1 Yıl 2000 2000 2005 2005 2001 2004 2003 Başlık

TÜRK STANDARDI

TS EN 60204-1/Nisan 2011 EN/HD EN 62023 EN 62027 EN 62061 Yıl 2000 2000 2005

Structuring of technical information and documentation Preparation of parts lists Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems Preparation of instructions - Structuring, content and presentation Graphical symbols for use on equipment; index and synopsis Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology, methodology Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design Part 2: Technical principles Safety of machinery - Safety-related parts of control systems Part 1: General principles for design Safety of machinery - Safety-related parts of control systems Part 2: Validation Safety of machinery - Emergency stop Principles for design

EN 62079 EN ISO 12100-1

2001 2003

ISO 12100-2

2003

EN ISO 12100-2

2003

ISO 13849-1

1999

-

-

ISO 13849-2

2003

EN ISO 13849-2

2003

ISO 13850

1996

-

-

95

ICS 29.020

TÜRK STANDARDI

TS EN 60204-1/Nisan 2011

Ek ZZ (Bilgi için) AB Direktiflerinin Temel Gereksinimlerinin izlenmesi
Bu Avrupa Standardı, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği tarafından CENELEC’e verilen talimatlara göre hazırlanmış ve bu standardların kapsamı içinde yalnızca 98/37/EC (Machinery)2), AB direktifinin EK I’sında verilenlerin dışında aşağıdaki Temel Gereksinimler bulunmaktadır: - 1.1.2 - 1.2 - 1.5.1 - 1.5.4 - 1.6.3 (makinanın elektriksel beslemesinin yalıtılması için) - 1.6.4 (elektrik donanıma erişim için) - 1.7.0 - 1.7.1 - 1.7.2 (bir elektriksel yapının artık riskleri için) - 1.7.4(c) Bu standarda uygunluk, ilgili Direktifin belirli temel gereksinimlere uygun olma vasıtalarını sağlar. Uyarı: Diğer şartlar ve diğer AB Direktifleri, bu standardın kapsamında bulunan ürünlere uygulanabilir.

2)

TSE Notu: 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 03/03/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 29/12/2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

96

ICS 29.020

TÜRK STANDARDI

TS EN 60204-1/Nisan 2011

Kaynaklar
IEC 60038:2002, IEC standard voltages IEC 60204-11:2000, Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 11: Requirements for HV equipment for voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36 kV IEC 60204-31:2001, Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 31: Particular safety and EMC requirements for sewing machines, units, and systems IEC 60204-32:1998, Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 32: Requirements for hoisting machines IEC 60228:2004, Conductors of insulated cables IEC 60269-1:1998, Low-voltage fuses – Part 1: General requirements IEC 60287 (all parts), Electric cables – Calculation of the current rating IEC 60332 (all parts), Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions IEC 60335 (all parts): Household and similar electrical appliances – Safety IEC 60364 (all parts): Electrical installations of buildings IEC 60757:1983, Code for designation of colours IEC 60947-5-2:1997, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-2: Control circuit devices and switching elements – Proximity switches Amendment 1 (1999) Amendment 2 (2003) IEC 61000-5-2:1997, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 5: Installation and mitigation guidelines – Section 2: Earthing and cabling IEC 61000-6-1:1997, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6: Generic standards – Section 1: Immunity for residential, commercial and light-industrial environments IEC 61000-6-2:2005, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity for industrial environments IEC 61000-6-4:1997, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6: Generic standards – Section 4: Emission standard for industrial environments IEC 61084-1:1991, Cable trunking and ducting systems for electrical installations – Part 1: General requirements IEC 61180-2:1994, High-voltage test techniques for low-voltage equipment – Part 2: Test equipment IEC 61200-53:1994, Electrical installation guide – Part 53: Selection and erection of electrical equipment – Switchgear and controlgear

97

Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 2: Validation ISO 13851:2002. Guide for specifying environmental conditions for equipment performance rating ISO 3864-1:2002. Safety of machinery – Electro-sensitive protective equipment – Part 1: General requirements and tests IEC 61557 (all parts). Safety of power transformers. Guide to use of low-voltage harmonized cables 98 . Safety of machinery – Permanent means of access to machinery – Part 3: Stairs.c. commercial and light-industrial environments IEC Guide 106:1996. thermal and energy CISPR 61000-6-3:1996. power supply units and similar – Part 2: Particular requirements for transformers for switch mode power supplies IEC 61800-3:2004. Safety of machinery – Permanent means of access to machinery – Part 2: Working platforms and walkways ISO 14122-3:2001. Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6: Generic standards – Section 3: Emission standard for residential. measuring or monitoring of protective measures – IEC 61558-2-17:1997.c. Safety of machinery – Prevention of unexpected start-up ISO 14122-1:2001. Safety of machinery – Permanent means of access to machinery – Part 1: Choice of fixed means of access between two levels ISO 14122-2:2001. Adjustable speed electrical power drive systems – Part 3: EMC requirements and standard including specific test methods IEC 61800-5-1:2003.ICS 29. Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-1: Safety requirements – Electrical.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 IEC 61496-1:2004. stepladders and guard-rails CENELEC HD 516 S2. Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a. and 1500 V d. – Equipment for testing. Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas ISO 13849-2:2003. Safety of machinery – Two-hand control devices – Functional aspects and design principles ISO 14118:2000.

5. 13. ek B. 8.5. 6.8.2. 6.2. 12.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 İndeks Bu indeks.7.4. 8.3.2 3.1.1. 10.1.1.1.3. D.2. 3.1 3.5.4. 6. 6.3 3. 9. 3. 10.30.2. 9. 8. 18.2..4. 11. 13. 6.3.4.1.2.1.5.3.2.3. 17. 8.2. 17. 17.1. 7. 4.7. D. A. 9. 4. 18.44. 8. 4.2.4. D.6.5.2.5.3.1. 4.2. 16. 5.4.4.23.2.1 3. 3. 6.1. 6. Ek B. 15.6.14.14.2.5. 13. Madde 3’te tarif edilen terimleri alfabetik sırada listeler ve bu standard metninde bunların kullanıldığı maddeleri gösterir. 18.2.4.4.2.5.10.1.1. 9. 16.1.3.2. 7.2. 9.1.2. 13.3. 11. 11.7. 5. 9.1.9.2.3. 7. 5. 11.2 3.3.6. 11. 13.54.5.2.1. 3. 5.3.2. D.2.3.3.1.3.6.1.21.5.5. 12.4. 3.1. 9. 9.3.4. 7.3.3. 9.4.4. 18.4. A. D.1.2. 4.51.4. 12.2. 6.1.10.4. Her bir tarifin numarası koyu metin olarak verilmiştir. 3.5.6. 6.1. 17.2.2.1. A.3.2.2.5. 9.5. 13.2. 5.2.52.1. 9.4.5.2. 10.4. 4.4. 16. 7.1.2.7.3. 18.2.2. 4.1.6.1.3. 6. 13.3. 10. A.4.1. Ek A 3.2. 1.4.21.1.40. 4. 3.1.2 3. 10.4.5. 3. 13.3 3.4.5.2.3. 9. 13.3.1. 15.5.1.4. 3.13.21.2. 13. 6. 5.4.5 3. 9.2. 9.2.1.2.3.2.3.4.5.18.32.5.4.2. 8.4.1.4.6 99 Anahtarlama cihazı Ara kilit Arıza Aşırı akım Aşırı yük Aynı anda oluşan Bariyer Boru Doğrudan açma çalışması Doğrudan temas Dolaylı temas Donanım Donanımlı kablo kanal sistemi .4.2.4. 9. 3. 3. 6.20.1 3.1.2.1. 6.2.5. 8.3. 8.2. 8. 3. 3.3.3. 3. 18.5.3.4. 15.3. 6. 4.2.8.3.2.2.2. 10.2. 3.4. 10. 6.2.4. 3. 8.4.7.8. 18.4.1.2. 18.3. 7. A.2.1. 9. 6. 18.4.40. 17. 9.1.10. 3.2. 4.4. 16. 9. 12. 12.1. 6. 7.7. 4. 9.3.2.3.1.3.20.2 3.1.1.4.7.2. 6.3.3. 14.2. 4.2.20. 9. 7. 9.2. 8. 11.2.19.2.3. 17. 17.2.2. 9.23. 7. 11. 3.2. Acil durum devre dışı bırakma cihazı Acil durum durdurma cihazı Açıktaki iletken bölüm 3.15.1.1.5. 10.2.2. 8.2. 7.3.29.4.8.4. 16. 8.2.38.39. Ek B.3.5. 8.4.4.2.1. 9.2.2.7.57. 13. A.27. 4.2.2. 3.2. 6.3. 13.2.7.ICS 29. 9.15.3.3.5.4.3. 3.1.3. 9.2.7. 9.2. 8.4.6.8.2.2.2 3.4. 13. 3.16. A.2. 3. 7.3.29.8.4.4. 4.5. 13. 7.1. 13. 17.4. 3.1.6.3.1. 14.1.2.9.3.1. 3.1.42. 6.1. 13.4. 13. 9.2.1. 14. 6. 1.4.4. A. 4.2. 14.1.3.4. 12. 9. 3.2. 3. 11. 13.4.2. 7. 9.4.2.3.1. 17.55.2.3. 11. 3.2.2 3.1.2. 15.2. 3.3.4. 4.1. 13. 3.6. 3.1.7.26.4.2. A.1.2. 7. 14.3.25. 6. 3.3.17.2.4.5. 8.2 3.45.1. 6. 14.2.7.5.5.2.4. 13. 8.1. 5.5.7. 14.2.47.3. 6.1.1.4.5. 13.3.1. 7. 3. 9.1.12.5.2.1.3.3.3.4.

17. A. 9. 10. 10.27. 3.3. 13.2. 3.3. 3.5. 3.4.4.2.8.2.31.22.1. A.1.3.4. 9.2.1.15.5. 6. 1.2. 3.25. 12. 11. 8.3. 4.2.4.1. 9. 8.2.3 3. 9. 5. 13.2.1.42. 13.3.2. 10. 13.18.2.2.4. 11.4. 6. 9. 9.2. 9.1 3.3.4. 16.1. 5. .9.4.3.5.2.4. 10.2. 13.3.4.2.2.1.4.2.6. 5. 9.2. 12. 4.4.4. 6.4.7.2.2. 10. 11.4.3.3.41.14. 13. 9.8.3. 5. Ek B Fonksiyonel kuşaklama Gerilimli bölüm Güç devresi Harekete geçirici Hata İşaretleme İşletme seviyesi Kablo tavası Kapalı kanal Kısa devre akımı Kontrol cihazı Kontrol devresi 100 3.1.2. 4.29. 5.19. D. 10.4.2.2. 11.1. 6.4 3.4 3.4.3.51. Ek B 3.4.1. 5. 18.1.2.2.9.4.4. 11.4.2.8.4.5.2.1 3. 10. 3.2. 6.1.6.2.1.2.2. 8.4. 6.3.40. 13.3. 7.2. 9.7.4. 7.2.2. 3.1.7.4 3.2.4. 13.5.1. 8. 10. 9.2.1.1 3. 8.3.5. 17. 9.1 3. 8.3. 9. 18. 5.4. 4. 12. 3.3. 17.2.6.6.5.3.5. 5.2.1.2.1.8.1. 8.7.2.6.2. 9.15. 13.1.1. 13.3.2. 13. 18. 17.1.3. 10. 10.2. 5.4. 9.2.2.2.6.5.1. 9.1.6.3.1.5.3.2. 6.13.4.3 3.5. 12.9 3.52. 11.2.1.2.6.1. 6. 18.2.2.6.1.3. 6. 9.1. 4.2. 13.8.2. 9. 5.30.7.4.2.2. 3.2.2.36. 3. 13.3. 16.3.3. 12.2.5. 13. 10. 8. 11.5. A.4. 3.3.4 3.5.2.2.2.2.38. 12.52.2. 12.4.1.2.2.3. 7.1.27.020 TÜRK STANDARDI TS EN 60204-1/Nisan 2011 Eğitilmiş kişi (elektrik konusunda) Elektrikli çalışma alanı Elektrikli kapalı çalışma alanı Elektronik donanım Endüktif güç besleme sistemi Engel Eş potansiyel kuşaklama Fiş-priz kombinasyonu 3. 13. 18.3.3. A.2.7.2.3. 6.2. Ek B. 13. 6.3.1.2.1. 7. 10.5.1. 3. 5.4.1.4. 9. Ek B 3. 6. 9.1.5.2.4. 9.3.2.2.3. 7.5. 18. 11.19.2. 8. 9. 3. 4.4.17.1.1.26.43. A.2.1. 6. 12. 5.2.3.1.6.2. 6.2.6.35.3.7.3.12.8.1.ICS 29. 13.5.3. 10.2.2.2. 5.5.1. 8.1.3. Ek B 3. A.2. 5. 16.3.3 3. 8.2. 10.2.3.33.2. 3.5. 9. 13. 9.4.3 3.7.16. 9.2.3.3. 9.2. 6. 7.2.3.9.42.8.5 3. 11.8.4. 11.2.1.8.3. 3. 7. 13. 5.1.2.1.2.4. 6.4.4. 6.2. 11.4.23.3.9.1.3 3. 10. 3.

4.44.3.3. 3.2. 12. 18.1. 18.3. 12. 13.2.4.4.1.5.2.6.3.5.3. 8.35.2.2.2.2.4.3. A.2. 6. 5. 8.4. 6.4.56.7. 11.5.8.1.2.3.4. 9.1.3. 7.1.1.2.2.3.2.2. 5. 16.10.1.2. 18. 13. 18.57.2.7.45.11.2.4.2 3.2.3. 13.6.5. 10. D.8.5. 9. 8. 13.3.1.7.2. 12.3.1.1. 5. 8.50.2.1.5. 17.6 Kontrollü durdurma Kontrolsüz durma Koruma Koruma iletkeni Koruyucu Koruyucu kuşaklama Koruyucu kuşaklama devresi Kullanıcı Mahfaza Makina harekete geçiricisi Makinalar.5.4.4.4.33. makina 3. 9.1.2.2. 8. 5. 12. A. 16. 5.7.1.2. 12. 3. 4.26.1.1. 10. 3.1.1.2. 14. 18.3.5. 10. 11.7.2.2. 4.4.2.1. 12.4. 9.2. 13.5.1. Ek C.2. 13.2.2.1.2.2.3.2.2. 17. 7. 4.2.4. 9. 12.2.1.7. 6.2. 8.5.1.2.2.2. 9.3.1. 9.44.2.1. 11.1.2. 13.2.5.5.3. 3. 11.2.3.1. 7.2.20.3. 13. 4.7.1. 17. 18.4. 3. 10.1.1.37.1.1. 3.2.3. 6.1.4.1. 3.2.3.1.4.7.2.8. 8.3 3. 7. D.2.2.54. 13. 3.5.8.5.4.1. 11. 17. 9.1.4. Ek B 3. 14.3.3. 8. 12.3.1.2.56.1.2.2.1. 9. 9.11. 11. 18. 16. 13.3. D. 15. Ek B 3.2.1.8. 18. 18. 7.1.4. 3. 4. 17. 9.2. 15.8. 18.3. 3. 17.2 3. Ek B 101 Nötr iletkeni Ortam sıcaklığı .2. 13.2. 8.3. 8.4.2.3. 8.3.1. 13.1. 7.4.2. 3. A. 4.6.2.2.2.7.8.2.3.7.5.3 TS EN 60204-1/Nisan 2011 Kontrol düzeni 3. 12. 3. 13. 13.4.3. 3.3. 11.1. 4.1.1.1. 4. 9.ICS 29.4. 16.2.2.7.1.2.4. 12.5. 9.7. 9.6.2.2.1.4.21.1. 7.3.10.3.6.5. 4. 8.1.2.9.49.2. A.34. 3. 3. 13.3. 8.4.4. 7. 13.2 3. 5. 8.1. 12. 13. 9.1.1.32. 14.3.3. 9.2. 18. A. A.1 3. 9.3. 8.2. 15. 3.7.8.3. 5.3.2.1.4.2.2.2. 11.4.1.7. 4.4. 9.2.7. Ek B 3. 15. 3.2.1.2. 9.2.1.5.4.4.5. 5. A.3.5.2. 17. 9. 15.1.020 TÜRK STANDARDI 12.50. 7.7.3.1. 18. 10.2.7.3.2. 5. 9.8.4.3. 11.2. 9.8.2 3.1.9.4. 12.1.5.1.2. 15.5.2.2. 5.5. 3. 4.1.4.20.1. F.2.5.5.44.2.4.32.4. 10.2. 9.4. 8. 3.2.4. 10. 11.2.30.4. 10.2. 16.7. 9. 9. 17. 16.1. 7. 9. 9.3.1.1.6.3.1. 5.2. 1. 7.2 3. 9.6.57.4.2.5.5.2.7. 10.4.11.2.2.4. 16. 9. 9. 15.3.43.5. 12.1.2.7.4. 7.6.4.4.2. 14. 18. 3.4. 4. A.2. 14.2. Annex B. 8. 3.3.4.5. 4. 18.4.1.8. 7. 9. 9. Ek B.3. 9.4. 13.6.2.6.1 3. 13.28. 11.8. 10. 9.2 3.2.1.4. 4.4. 3. 11.56. 7.2.2.5. 9.1. 9. 6. 13.4.2.2. 8.4.1.54.1.3.1.1.5.1.4.1. 13.45.2. A.2.2.2.3. 11. 18. A. A.4.2.1.1. 9.2. 15.2.3. 18. 11. 17.2. F. 1.4.3.1. 13. 9.3.3. 18. 5.2.4. 5.1. A.3. 13.2.2.34.2.5. 3. 16. 6.3. 9.35. 4.3.2.3.7.3.1. 12. 11. 12.1.7.1.3.

5.2.4. 10. 16.2. 17. 9.2. 9.7.020 Referans gösteriliş Risk TÜRK STANDARDI 3.3.1. 4. 9.4. 6. 9. 7.48. Ek B. Ek B TS EN 60204-1/Nisan 2011 3.2. 4. 9.1.2. 10. 3.5.2. 9. 9.1. 3.1. 9.2.3. 6.2. 3. 4.43. 17.3.3. 16. 16. 9.2.3.7.2.4.6.19. 13.2.1.2. 10.1.2. 9.1. 12. 13.3. 9. 9. 9. 3.1.1. 10.3.4. 6.5. F. 3.3.2. 7. 9.46.1.7.2.1.2.3. 13. 3.7.53.6. 12.1. 17. 9.3. Ek E. 3.2.1. 9. 6.4.1.53.4.2. 5. 10.2.4.2. 4. 9.2.2.4. 7.3.7.5.20. 16.4.5.1. 1.1. 3.30.2.4.50.3.2.1.2.3. 9.1. 9.3.2.2.2.4.28.1.5.5.2.2. 3.3 3. 11.2. 16.2 3. 1. 9.3.1.1 3. 17.2.ICS 29. 8.1. 11. 3. 4. 6.2. 9. 4.3. 3.3. 6. 9. 7. 9.4.1. 7. 18.2.8.8. 7.53.54. 9. 9.1.2. 9. 13.3. 10. 16. 3. 7.2.4.2.6.5.2.1.5.1. 5.5.4.4. 4.2. 4. 11. Ek B Tedarikçi Tehlike Yabancı iletken bölüm Yedekleme Yetiştirilmiş kişi (elektrik konusunda) 102 . 7.3.4.4. 5.4.1. 16.1. 16. 3.4.2.3. Ek B. 9.5. 9.2.2.2.4.47.4.2.3.4.3. 17. 4. 9. F.3.2.2.4.2.1 3.4.9. 17.5.2.33.3. 9.5.1.6. A. 8.5.3.2.9.2.4.49. 9.2.10.2.4.5.4.1.2. 4.4.2.2.3.4.50. 13. 4.15.4.7.2.1.5.2.1. 3.1.5. A.2.2. 9.45.24.5.1.4.3. 12.3. Ek E 3.4.2.31.2. 6.31.3.3.2. 11.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->