P. 1
YGS Türkçe KİTAP

YGS Türkçe KİTAP

5.0

|Views: 351|Likes:
Yayınlayan: denizece2005

More info:

Published by: denizece2005 on Dec 28, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2013

pdf

text

original

TÜRKÇE – DİLBİLGİSİ

KELİME BİLGİSİ
KELİME (SÖZCÜK) KELİMEDE ANLAM A. ANLAM BAKIMINDAN KELİMELER 1. GERÇEK ANLAM (TEMEL ANLAM) 2. YAN ANLAM 3. MECAZ ANLAM 4. DEYİM ANLAM Deyimlerin özellikleri: 5. TERİM ANLAM 6. ARGO ANLAM 7. SOYUT ANLAM 8. SOMUT ANLAM 9. GENEL ve ÖZEL ANLAM KELİME (SÖZCÜK) Cümlenin anlamlı en küçük birimlerine ya da tek başına anlamı olmadığı hâlde cümle içinde anlam kazanan anlatım birimlerine kelime denir. Kelime, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan dilin anlamlı en küçük parçasıdır. Kelimelerin belirli bir düzen içerisinde bir araya getirilmesiyle anlaşma sağlanır. KELİMEDE ANLAM Kelimeler de dil gibi canlı varlıklardır. Sahip oldukları anlamların dışında zamanla yeni anlamlar kazanabildikleri gibi bir anlamda birkaç kelime de kullanılabilir. Bu özellikler hem kelimenin kendisine ait olabilir, hem de diğer kelimelerle olan anlam ilişkisini gösterebilir. Burada kelimelerin anlam özelliklerinin yanı sıra kelimeler arasındaki anlam ilişkileri de karşımıza çıkmaktadır. Kelimeler tek başlarına anlamlı olabildikleri gibi cümlede veya söz içinde kullanılışlarına göre yeni anlamlar da kazanabilirler, aralarında anlamdaşlık sesteşlik gibi ilişkiler de barındırabilirler. Anlam bakımından kelimeler ve kelimeler arasındaki anlam ilişkileri şunlardır: A. ANLAM BAKIMINDAN KELİMELER Kelimelerin taşıdıkları anlamları maddeler hâlinde sıralayalım. 1. GERÇEK ANLAM (TEMEL ANLAM) Kelimelerin taşıdıkları ilk ve genel anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Kelimenin gerçek anlamı, herkesçe bilinen yaygın anlamıdır. Buna "temel anlam" da denir. Meselâ, “ağız” dendiğinde akla ilk gelen, organ adıdır. “göz” kelimesi de öyle. Soğuktan su boruları patlamış. Ayağında eski bir spor ayakkabı var. Biraz sonra toprak bir yola girdik. Kanadı kırık bir martı gördüm. Soğuk sudan boğazı şişmişti. Yataktan kalkarken başımı duvara çarptım. Dün gece erken yattım.

1

Sıcak çorbayı içince rahatladım. Dolaptan temiz elbiselerini çıkardı. Ahmet’in burnu iyi koku alır. Ağzında yaralar oluşmuştu. Elini hırsla masaya vurdu. İri hantal gövdesini zorlukla sürüklüyor gibiydi. Gölün kıyılarını yapraksız, bodur ağaçlar kuşatmıştı. 2. YAN ANLAM Temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlara yan anlam denir. Sözcüğün gerçek anlamının dışında, ancak gerçek anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yeni anlamlar kazanması yan anlamı oluşturur. Bir sözcüğün yan anlam kazanmasında genellikle yakıştırma ve benzerlik ilgisi etkili olmaktadır. Meselâ “göz” dendiğinde akla ilk gelen, kelimenin temel anlamı olan organ adıdır. Ama “iğnenin gözü”, “çantanın gözü”, masanın gözü” tamlamalarındaki anlamlar benzetme yoluyla kazandırılmış yeni anlamlardır. Bunlara da yan anlam denir. Meselâ, “düşmek” kelimesi “Meyveler tek tek yere düştü” cümlesinde temel anlamda; “Çocuğun pantolonu düşüyordu”, “Bu yılın ilk karı düştü” ve “Kavakların gölgesi yola düştü” cümlelerinde yan anlamdadır. Beşiktaş sırtlarına ağaç dikiyorlar. (arka taraf) Gülün tomurcukları sabahleyin patlamış. Uçağın kanadı havada parçalanmış. Başı kırık bir çiviyi sökmeye uğraşıyor. Bu dalda başarılı olabileceğimi sanıyorum. Köprünün ayağına bomba koymuşlar. Şişeyi boğazına kadar doldurdu. Kapının kolunu kırınca babamdan azar işittim. Benim yetiştirdiğim öğrenciler daha başarılı. Yokuşun başına kadar koştuk. Somutlaşma ve soyutlaşma: Dilimizde kelimeler sadece bir anlamda kullanılamaz. Yani bir kelime birden fazla yerde ve çok farklı anlamlarda kullanılabilir. Onun için somutlaşma ve soyutlaşma, dilimizdeki kelimeler için her zaman mümkündür. Somut anlamıyla “geçilen yer” demek olan “yol” kelimesi “yöntem, metot” anlamına gelerek soyutlaşmıştır. Yakıştırmaca: Kendi adı olmayan ya da adı olduğu hâlde bilinmeyen varlıklar çeşitli özellikleri nedeniyle uygun olan kelimelerle adlandırılır. Buna yakıştırmaca denir. Uçağın kanadı, masanın gözü, ayakkabının burnu vb 3. MECAZ ANLAM Bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. Başka bir deyişle bir kelimenin, gerçek anlamı dışında, başka bir kelimenin yerine kullanılması sonucu ortaya çıkan anlamdır. Bu kullanımda anlatımı renklendirmek ve kuvvetlendirmek esastır. Mecaz anlamda iki kelime bir yönüyle benzerlik ilgisi kurularak birbirine benzetilmiştir.

Bu konuyu bir daha açmayacağım. İşsizlik sorunu hükümeti terletecek. Derdim çoktur, hangisine yanayım. Doktora boş gözlerle bakıyordu. Bu şarkıya bayılıyorum.

2

Tatlı sözlerle babasının gönlünü aldı. Yakında savaş patlayacak. Hepimiz onun hafif biri olduğunu biliyorduk. İnce işlere aklım pek ermiyor. Kitapları taşırken kolum koptu. İlk damlalardan sonra yağmur birden coştu. Bu söze gençlerden biri ince bir karşılık verdi. Onun pişkinliğine bir anlam veremedik. Cesaretinin kırılmasına sen sebep oldun. Mecaz anlamlar, benzetme ve ilgi yollarıyla yapılır. Benzetme yoluyla yapılanlardan biri istiaredir. İstiare açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılır. Edebiyat dersinde söz sanatları arasında incelenir. Eğretileme ve deyim aktarması da denir. “Kurban olam, kurban olam Beşikte yatan kuzuya” (açık istiare)

“Tekerlekler yollara bir şeyle anlatıyor.” (kapalı istiare) İlgi yoluyla yapılanlara ad aktarması denir. Ad aktarmasında benzetme amacı olmaz. İç-dış, parçabütün, neden-sonuç, sanatçı-yapıt, yer-insan, yer-olay gibi ilgiler vardır. Aşağıdaki cümleler ad aktarmasına örnektir. (ad aktarması ayrıca mecaz-ı mürsel adıyla söz sanatlarında da işlenir.) Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilâl Saçını kestir demedim mi? Bereket yağıyor; çiftçinin yüzü gülecek. Ayağını çıkarmadan girebilirsin. Bu olaylara Ankara sessiz kalıyor. Orhan Veli’yi okur musun? 4. DEYİM ANLAM Deyim, en az iki kelimenin kalıplaşarak yeni bir anlam kazanmasıyla oluşan mecazlı sözlerdir. Kelimelerden biri veya her ikisi anlam kaybına uğrar. Bu sözlerle gönlümü almış mı oldun? Kendi düşüncelerinde ayak diriyordu. Korktuğu başına gelmiş, arabası bozulmuştu. Her gördüğüne dudak büküyordu. Senin yaptığın pire için yorgan yakmak. İki genç adam boğaz boğaza geldi. Olur olmaz konularla baş ağrıtmayı seversin. Bu şekilde anlatırsanız aklı yatar. Sonunda korktuğumuza uğradık, çocuk kayboldu. Matematiği aklım almıyor. Çocuk ağzı açık beni dinliyordu. Öğrenciler, beni can kulağı ile dinliyordu. Hiçbir işte dikiş tutturamamıştı. Bizimkinin iyice çenesi düştü. Göze girmek için her şeyi yapıyor. İşin ağırlığın gözümüzü korkutmuştu. Bu soruya kafa yormanı istemiştim. Çocuk eli uzun biri, cüzdanımı almış. Burası çok ayak altı, şurada duralım. Deyimlerin özellikleri: a) Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez, herhangi biri atılamaz, yerlerine başka kelimeler konulamaz.

3

Meselâ "yüzün ak olsun" yerine "yüzün beyaz olsun" denilemez, "ocağına incir ağacı dikmek" yerine "ocağına çam ağacı dikmek" denilemez, "ayıkla pirincin taşını" yerine "ayıkla bulgurun taşını" denilemez, "dilinin altındaki baklayı çıkar" yerine "dilinin altındaki şekeri çıkar" denilemez, "tüyleri diken diken ol-" yerine "kılları diken diken ol-" denemez. Ama istisnalar yok değildir: “baş başa vermek” ve “kafa kafaya vermek” gibi. Araya başka kelimeler girebilir: “Başını derde sokmak” Başını son günlerde hep derde soktu. b) Deyimler kısa ve özlü anlatımlardır. Az sözle çok şey anlatırlar: “Çam sakızı çoban armağanı”, “dili çözül-”, “dilinde tüy bit-”, “dilini yut-” c) Deyimler en az iki sözcükten oluşurlar. Bu özellik deyimi mecazdan ayırır. 1. Ya kelime öbeği ve mastar şeklinde olurlar: ağzı açık, kulağı delik, eli uzun, kaşla göz arasında, bulanık suda balık avla-, dikiş tutturama-, can kulağı ile dinle-, köprüleri at-, pire için yorgan yak-, pişmiş aşa su kat-, kafayı ye-, aklı alma-, akıntıya kürek çek-, ağzı kulaklarına var-, bel bağla-, çenesi düş-, göze gir-, dara düş-, 2. Ya da cümle şeklinde olurlar ki bunların bir kısmı gerçek olaylara yada öykücüklere dayanır. Yorgan gitti, kavga bitti. Dostlar alışverişte görsün, Çoğu gitti azı kaldı, Allah bana ben de sana, Atı alan Üsküdar'ı geçti, Tut kelin perçeminden, Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı, Kızım sana söylüyorum, gelinim sen alın. Ben diyorum hadımım, o soruyor kaç çocuğun var?, Ne şiş yansın ne kebap, Fol yok yumurta yok .. d) Deyimler özel anlamlı sözlerdir. Deyimler genel yargı bildirmezler. Deyimler bir kavramı belirtmek için bulunmuş sözlerdir. Öğütte bulunmazlar. Atasözleri ise genel anlamlı sözlerdir. Ders vermek, öğütte bulunmak için ortaya konulmuşlardır. Deyimle atasözünü ayıran en önemli nitelik budur. Meselâ: "İşleyen demir ışıldar" atasözüdür. Çalışmanın önemini anlatmaktadır. Bu yargı dünyanın her yerindeki insan için geçerlidir. e) Deyimlerin çoğunda kelimeler gerçek anlamından çıkarak mecaz anlam kazanmışlardır. Çantada keklik, ağzı açık, kulağı delik, abayı yakmak, devede kulak, hapı yutmak, fol yok yumurta yok, hem nalına hem mıhına, ne şiş yansın ne kebap, ben diyorum hadımım, o soruyor kaç çocuğun var? Bazı deyimler ise anlamlarından çıkmamışlardır: Çoğu gitti azı kaldı, ismi var cismi yok, adet yerini bulsun, Allah bana ben de sana, yükte hafif pahada ağır, özrü kabahatinden büyük, dosta düşmana karşı, iyi gün dostu, canı sağ olsun .. f) Deyimler cümlenin öğesi olabilir, cümlede başka görevler de alabilir:

4

deyim anlamı yoktur. Üçgenin iç açıları toplamı 180’dir. Ağacın kökleri çok derinde. Örnek: kök. mecaz anlamı. Terimler. Boğaz’ı geçip Karadeniz’e ulaştık. Terimlerin. rahatlama argoda sınırsızdır. sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere terim denir. moruk. anlayışsız. Küfürle karıştırılmamalıdır. toy zokayı yutmak: aldatılıp zarara sokulmak yutmak: iyice eksiksiz olarak öğrenmek arakçı: hırsız bal kabağı: aptal.. muson. TERİM ANLAM Bir bilim. Terimler halkın söz varlığında yer almaz. sıfat) g) Kafiyeli deyimler de vardır: Ele verir talkımı. kelimeleri de geometri terimleridir. abdestini vermek: azarlamak aklına tükürmek: birinin düşüncesini beğenmemek röntgenci: kadınları gizlice gözetleme alışkanlığı olan erkek piliç gibi: güzel ve sevimli kız mektep çocuğu: acemi. “Canına yandığımın dünyası” gibi. fakat bu kelime psikolojide belli bir zeka seviyesine sahip anlamında kullanıldığında terimdir. beyinsiz torpil. daire.Üzüntüsünden ağzını bıçak açmıyordu. dil bilgisi terimleri. Argonun varlık sebebi kolay ve çekici anlatımı yakalama isteğidir. isim tamlaması) O. yan anlamı. dik kafalı biridir. özne. boşalma. asılmak. kök. Şekil ev anlamda ölçüsüzlük ve mübalâğa esastır. Örnek: "Ekvator" kelimesi tek bir anlama gelir ve tek bir nesneyi karşılar. Her şeye küfür kelimeleri kullanmadan küfredilir. kendi yutar salkımı 5. Argo. çap”. Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdır. 6. ARGO ANLAM Sadece belli bir topluluk ya da meslek tarafından kullanılan özel sözcüklerden oluşan dile argo denir. sersem anlamlarıyla kullanılır. zarf”. (Yüklem) Damarıma basmadan konuşamaz mısın? (Zarf tümleci) Aslan payı ona düştü. Dışa dönüklük.. genellikle gerçek anlamıyla kullanılan sözlerdir. 5 . Örnek: "Budala" kelimesi halkın söz varlığında aptal. Bağımsız ve sorumsuz yaşayışın dilidir de denebilir. ama halk ağzında kullanılıp da sonradan terim özelliği kazanmış kelimeler vardır. “üçgen. mısra. dil içinde bir dil gibidir. Külhanbeylerinin anlaşma vasıtası da denebilir. çakmak (sınıfta kalmak). “yüklem. (sıfat tamlaması. (Özne. Ayağı olmayan göllerde tuz oranı yüksek olur.

Özel anlamlı kelimeler ise daha dar bir anlamı.7. SOYUT ANLAM Beş duyu organından biriyle algılanamayan. Belirtili İsim Tamlaması b. menfaat. ev. GENEL ve ÖZEL ANLAM Genel anlamlı kelimeler birden fazla kelimeyi bünyesinde bulunduran. mavi. 8. birden çok türü kapsayan kelimelerdir.” 9. yol. maddesi olmayan. güzellik. “Yazınızda kuru bir anlatım görüyorum. su. bu kelimelerin gösterdiği anlam özelliklerine de soyut anlam denir. Ağaç..” “Adam yıldızlara basa basa yürüyordu. rüya. Hayal. korku. yürümek. VarlıkÒcanlıÒinsanÒAhmet MetinÒparagrafÒcümleÒkelimeÒheceÒharf KELİME GRUPLARI Kelime Gruplarının Görevleri ve Özellikleri 1. sevgi. Soyut anlamlı kelimeler mecazlı kullanılarak somuta aktarılabilir. bu kelimelerin gösterdiği anlam özelliklerine de somut anlam denir.. İSİM TAMLAMALARI Tanımı Özellikleri a. soğuk. maddesi olan kavram ve varlıkları karşılayan kelimelere somut kelimeler denir. varlıkları inançla ve his ile bilinen kavram ve varlıkları karşılayan kelimelere soyut kelimeler denir. masa. SOMUT ANLAM Beş duyu organında biriyle algılanabilen. kesin ve net olarak anlatır.. taş. koşmak. düşünce.. Belirtisiz İsim Tamlaması Takısız isim tamlaması Zincirleme isim tamlaması Karma tamlama 6 . Anlam özelleştikçe kesinlik de artar.

belirli kurallar içinde yan yana gelerek oluşturdukları kelime topluluklarına kelime grubu denir. varlıkların nitelik ve niceliklerini de bildirerek ifade edebiliriz. kelime grubunun belli kurallar dahilinde bir araya gelen kelimelerden oluşuyor olmasıdır. ikileme 7 . Varlıklar. ya yargı bildirerek cümleyi. ya da varlık ve hareketleri karşılayarak kelime gruplarını meydana getirirler. Kelime ile kelime grubu arasındaki fark. kavram. ] Kelime gruplarının en küçüğü iki kelimeden oluşur.” cümlesini. ana unsurun genellikle sonda bulunmasıdır. / ormanın kızıl İsim zarf isim derinliklerinde / kayboluyordu. anlamlarını genişleterek. Türkçe söz diziminin en belirgin özelliği. “Küçük çocuk. durumlar. durum ve hareketleri. nitelik. Meselâ. Türkçenin söz diziminin bazı kurallarına bağlıdır. Kelimelerin. sıfat. kör olmak. hareketi karşılamak üzere. Ama bir kelime bunlardan birini karşılamaya yetmiyorsa. kavramı. hareketler birer kelimeyle de karşılanır. / ağaçtan ağaca sürüklenerek. Meselâ. / elindeki kır çiçeklerini / çok sevdiği arkadaşına / uzattı. Kelime Gruplarının Görevleri ve Özellikleri ]Tek kelime ile karşılanmayan varlık. ]Varlık. Küçük çocuk. Ama “ipek böceği” kelime grubunun karşıladığı varlığı tek kelime ile karşılayamayız. fiil elindeki / kır çiçeklerini isim çok sevdiği / arkadaşına sıfat Dallarda uzanan / hışırtılar. “Çocuk çiçeği arkadaşına uzattı. “ipek” ve “böcek” kelimeleri tek başlarına birer varlığı karşılarlar. Kelime grupları. yani bir varlığı. kavramları en verimli şekilde dile getirmede kullanılan kolaylıklardır. fotoğraf makinesi” kavramlarını da tek kelime ile karşılamak mümkün değildir. niteleyerek karşılar. Bu diziliş. durum ve hareketleri karşılar. nitelik. pekiştirerek. elindeki kır çiçeklerini çok sevdiği arkadaşına uzattı.KELİME GRUPLARI Yan yana dizilen kelimeler. ]Cümle ve diğer kelime grupları içinde. niteliği. kavramlar. niteliği. zarf ve fiil) görev yapar. durumu. kavram. nitelikler.” şeklinde. Bunun gibi “telefon etmek. durumu. Yani kelime grubunun birden fazla kelimeden oluşması. tek kelime gibi (isim. belirterek. bir varlığı. İsim isim isim fiil Dallarda uzanan hışırtılar. sıfat ağaçtan ağaca / sürüklenerek. hareketi ancak birden fazla kelimeyle karşılayacaksak kelime gruplarını kullanırız. kavramı.

Küçük odadaki mumun soluk ışığı bütün kâinat Türkçedeki kelime grupları şunlardır: 1. Hâlâ dilimdedir tuzu engin denizlerin. sonra koklama Birleşik fiille edat grubunda ana unsur başta bulunur. Bu çekim ekleri sadece grubun son kelimesine değil. Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl. İSİM TAMLAMALARI 8 .ormanın / kızıl derinliklerinde isim ]Ana unsur grubun sonundadır. o gruba aittir. Çalışkan insan. Mehtabı sürükledik sularda. Gelebilmek Adam gibi ana unsur: gelmek ana unsur: adam ]Kelime gruplarında unsurların sırası. grubun sonundaki çekim ekleriyle sağlanır. Gülü koparıp koklayınca önce koparma. Küçük oda soluk ışık mumun soluk ışığı Küçük odadaki mumun soluk ışığı ]Kelime gruplarının vurgusu grubun yapısına göre değişir. Kandilli yüzerken uykularda. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak. ]İkiden fazla kelimeden oluşan gruplarda içe içe geçmiş. birbirini tamamlayan başka kelime grupları da bulunur. Yemyeşil ovalar Kuş sesleri ana unsur: ovalar ana unsur: sesler Fiile dayalı gruplarda hareketin oluş sırası gösterilir. Maraşlı’nın yaktı kara haberi. Sırtına Sakarya’nın Türk tarihi vurulur. araya gruba dahil olmayan kelimeler girebilir. ]Kelime gruplarının diğer kelimelerle ve kelime gruplarıyla ilişkisi. Gönlümü. kendi varlığında hüküm süren bir aheng-i bütün kâinat-a nakleder. konuşma ve şiir dilinde değişebilir.

Pencereden uzanır. Pencereden uzanır. Kelime anlamı olarak değil de cümleye kattığı anlam bakımından eksilme oldu. Tamlayan. “kenar” dendiğinde ne kenarı. Gurur duyardım. çoğu günler beni de yanında götürürdü. oyalanır. Koca bahçe. Annemi makamında daha çok severdim sanki. birinin diğerini iyelik yönünden bütünlediği iki isimden oluşan kelime gruplarına isim tamlaması1[1] denir. tamlananın anlamını bütünler. ikincisine de tamlanan denir.Annem belediye doktoruydu. buna karşılık beni mıncıklamalarına. ya da sevgim başka bir boyut kazanırdı. önümde mülkümmüş gibi uzanır bense onu tasasız gözlerle izlerdim. Özellikleri İsim tamlamalarında birinci kelimeye tamlayan. yanaklarımı pembeleştiren makaslar almalarına ses çıkarmazdım. Annemin masasında. uçuşan pamukçukları yakalamaya çalışırdım. Annem doktordu. dilimizde. yanaklarımı pembeleştiren makaslar almalarına ses çıkarmazdım. Penceresinden kavak ağaçları görünen bir sağlık ocağında çalışır. “deniz kenarı” diyerek “kenar”ın “deniz”e ait olduğunu belirtmiş oluruz. asıl unsur sonda bulunur” kuralına göre açıklanabilir. Çünkü tamlayan sonradan eklenerek tamlananın anlamını bütünlemektedir. tamlanan sonda (şiirde yer değiştirebilir). uçuşan pamukçukları yakalamaya çalışırdım. 1[1] Ad takımı da denir. Öncesindeki kelimeler çıkarıldığında altı çizili olanların anlamları eksilmiş oldu. kolaylıklardan fazlaca yararlanır. Kocaman bir masası ve koltuğu vardı. haşarılıklarımın. “Türkçede yardımcı unsur başta. Koca bahçe. Orada krallık yaşar. Orada tek çocuk olmanın krallığını yaşar. (Murathan Mungan. Kocaman bir masası ve koltuğu vardı annemin. Bu. buna karşılık beni mıncıklamalarına. içte. kullandığımız kelimelerin (asıl unsur olan kelimelerin) tam olarak anlaşılması ve tanınması için onlardan önce bazı kelimeler getirerek anlamlarını tamamlarız. resim dururdu. 9 . Masada. Penceresinden ağaçlar görünen bir ocakta çalışır Orada krallık yaşar kolaylıklardan fazlaca yararlanır rüzgâr arkadaşım olurdu. önümde mülkümmüş gibi uzanır bense onu tasasız gözlerle izlerdim. afacanlıklarımın hoş görüleceğini bilmenin kolaylıklarından fazlaca yararlanır. oyalanır. ya da sevgim başka bir boyut kazanırdı. Masada. Tamlayan başta gelir. Ama vurgu tamlayandadır. Kavakları silkeleyen rüzgâr oyun arkadaşım olurdu. içte. Kocaman bir masası ve koltuğu vardı. Pamukçuklar) Yukarıdaki parçada en az iki kelimeden oluşan ve koyu harflerle yazılmış olan kelime gruplarının ilk kelimelerinin yazılmadığını düşünelim: Annem doktordu. Tanımı Aralarında anlamca ilgili bulunan ya da sonradan ilgi kurulan. Ne doktoru? Ne ağaçları? Ne ocağı? Neyin ya da nerenin krallığı? Neyin ya da nelerin kolaylıkları? Ne arkadaşı? Ne ya da kimin masası? Neyin içinde? Neyin ya da kimin resmi? Kimin? İşte. Kavakları silkeleyen rüzgâr arkadaşım olurdu. çoğu günler beni de yanında götürürdü. Asıl unsur tamlanandır. Gurur duyardım. resim dururdu. Bu durumda “deniz” vurgulu söylenir. Annemi makamında daha çok severdim sanki. güzel çerçeveler içinde benim ve babamın resmi dururdu. Penceresinden ağaçlar görünen bir ocakta çalışır. neyin kenarı olduğu anlaşılmamaktadır.

kitab-ı. ]İsim tamlamaları cümlede isim gibi kullanılır. insanlara ait Yalancı-n-ın mum-u bu mum. Bu bahçede raksın bütün hızı. 10 edilebilir. masa-s-ı örneğinde olduğu gibi -s. masa-mız. Tamlayansız kullanıldıkları zaman bu eklere iyelik zamirleri de denir.. ait oldukları kişileri belirten eklerdir. Erik ağaçlarının pembe. arkadaşları adına bir konuşma yaptı. İyelik ekleri. hem masaya ait.. Tamlanan ise daima iyelik eki alır. Tamlayan zamir ise ilgi hâl ekini alır. yüklem: İsim.. işin baş-ı. yalancıya ait Köprü üst-ü bu üst (kısım). masa-n. sabrın eseri. tahta temizlemek içindir Sabrın acı meyvesi bu acı meyve sabra ait.. Yalancı-n-ın mumu.. su-y-u.kaynaştırma harfi olarak da gösterilebilir. zarf olarak kullanılırlar. ]İsim tamlamasına özgü iki tane ek vardır: Tamlayan eki ya da ilgi hâl eki: -(n)İn Tamlanan eki. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. ismin aldığı görevleri yüklenebilirler: Cümle ve kelime grupları içinde isim. su-y-umuz. su-ları ne-y-im. ek alsa da almasa da ilgi hâlindedir. Beni üzen unutulmak değil dostlarımın vefasızlığıdır. kitap-ları masa-m. 3[3] . ne-y-iniz.: 2[2] Grubun lideri. daha doğrusu iyelik ekleri: -(s/y)İ Tamlayan. özne: İsim. masa-nız masa-ları su-y3[3]-um. ne-y-imiz. köprüye ait Masa örtü-s-ü bu örtü. Kitab-ın yaprağı yırtılmış. hem de masa üzerine sermek için kullanılır Kumaş boya-s-ı bu boya. İsim. ne-y-in. kitab-ın. Tamlayan eki. ne-y-i/ne-s-i. kumaş için kullanılır Tahta fırça-s-ı bu fırça. sıfat. kitab-ım. su-y-unuz. isme getirilen ekleri alabilir.. isimlerin ve isim soylu kelimelerin sonuna gelerek onların sahiplerini. İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir. Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı. su-y-un. lütfen. kitab-ımız. kitab-ınız. beyaz çiçekleri Bu pembe ve beyaz çiçekler erik ağaçlarına ait. masa-s2[2]-ı.. Bu çiçekleri pencerenin önüne götür. hayvan sevgi-s-i Zil. -si şeklinde eke de dahil “su” ve “ne” kelimelerine iyelik eki getirildiğinde araya “s” değil “y” kaynaştırma harfi girer. şal ve gül.İnsanlar-ın vefasızlığ-ı vefasızlık. Gözlüğ-ün camı. isimse alır veya almaz.. isimleri isimlere bağlayarak tamlama kurmaya yarar. d. ne-leri İyelik ekleri isim tamlamasında tamlanana gelir: Kapının kol-u.lı tüml.

nesne: Sıfat Sıfat Zarf Bu müzik sesi baş ağrılarımı bir anda dindirdi.İsim. Belirtili İsim Tamlaması Tamlayanı ilgi eki. “Sınıfın kapısı” dediğimizde nerenin kapısı. kızıl ve korkunç facianın / nasıl olduğu Yirmi senenin / yazları. Tamlayanda veya tamlananda belirsizlik yoktur. Evin / kapısı. tamlanan veya her ikisi birden kelime grubu olabilir. Herkes birbirine “şimdi ne yapacağız”ı soruyordu. penceresi Göğün. hangi kapı olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ama bu aitlik geçicidir. güneşleri ]Tamlayan cümle hâlinde de olabilir: “Ben başaramam” sözünü bir tarafa bırak. ama belirtisiz isim tamlamasında tamlayan vurguludur. bürünmüş kanına. fırtınaları. Ortalık bir anda “isteriz” nidalarıyla inledi. tamlayanın ilgi eki alıp almamasına göre isim tamlamaları ikiye ayrılır: a. ]Belirtili isim tamlamasında vurgu her iki unsurda da eşittir. Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. kışları. 11 . İşte. Yani aynı tamlanan başka isimlerle de tamlanabilir. “Ben başaramam”ı bir tarafa bırak. ]Tamlayan. ovanın / rengi Savaşın. neyin kapısı. Tamlayan tamlananın kime ya da neye ait olduğunu kesin olarak bildirir. Sen bu avizenin altında. Ama “sınıf kapısı” tamlamasında nerenin. Ama bir kısmında tamlayan eki (ilgi eki) bulunmaz. yanlış bir tutumdur. Vapurun düdüğü Vapur düdüğü İyelik ekleri takısız isim tamlaması ve bazı istisnalar hariç bütün isim tamlamalarında tamlananda bulunur. tamlanansız kullanılmaktadır ki bu. tamlananı da iyelik eki almış isim tamlamasıdır. Fatih’in geçtiği kapı El yayması eserler Bütün aile pazar günleri bir araya gelirdi. hangi kapı olduğu kesin olarak bilinmektedir. Yani belirli bir şey yine belirli bir şeye aittir. Ortalık bir anda “isteriz”lerle inledi. Not: Günümüzde bu tür tamlamalar. Baka kalırım giden geminin ardından. Aşkın / şeref diyarı Hısım akrabanın / sözleri Gurbet duygusunun / hem kaynağı hem de sembolü Göğün ve denizin / gözleri ve ruhu alabildiğine çeken mavilikleri ]Birden fazla tamlayan ve tamlanan bulunabilir.

Çılgın fırtınaların / döve döve yosunlattığı (kayalar) Tyn. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz: İlgi eki almış olan bütün kelimeler ve kelime grupları tamlayan. Bıraktım ardını yıllarca koştuğum hevesin. Aradaki açıklayıcı kelimeler tamlananın sıfatıdır. Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı ]Belirtili isim tamlamalarında tamlayanla tamlanan arasına kelime(ler) girebilir. Arkadaşımın bitmek bilmeyen aile sorunları beni üzüyor. iyelik eki almış bütün kelimeler ve kelime grupları da tamlanandır. Bazılarına göre -aradaki sözler sıfat-fiil olduğu için. Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine Uzanmışım. Bingöl çobanlarının / koyun otlatırken çaldıkları Tyn. Serinliğini hissettin mi rüzgârın? Su mudur sadece derdi milletin? Sırtına Sakarya’nın Türk tarihi vurulur. Parçaların / hızla kayarak etrafa yayıldığı(nı) Tyn. ]Tamlayan ya da tamlanan söylenmemiş olabilir. Serinliğini hissettin mi rüzgârın? ]Belirtili isim tamlamasında.4[4] Çocuğun minik elleri Şehrin günlerdir akmayan suları İhtiyarın bir kış gecesi ölümü Üsküdar’ın dost ışıkları Kocaman bir masası ve koltuğu vardı annemin. İstanbul'u dinliyorum. Bunların bir kısmı karma tamlama olarak bilinir: oğlumun yıllar önce alınan kazağı. kalmışım yaylının şiltesine. tamlayanla tamlanan şiir ve konuşma dillerinde yer değiştirebilir: Cevabı yok geçmişime yönelttiğim sorularımın. Tnn.karma tamlamadır. Tnn. Aslında bunlar sadece belirtili isim tamlamasıdır. Tahsilin ticarette yeri yok. Tnn. Tabi bu isim tamlamaları ya isim olarak kullanılacaklardır ya da bir simin sıfatı olarak. Tnn. Kocaman bir masası ve koltuğu vardı annemin. 12 4[4] . Karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin Dante gibi ortasındayız ömrün. Asabî bir ağırlığın / göğsümden yükseldiği (an) Tyn.Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından Kalbinin vuruşundan anlıyorum. ]Tamlanan sıfat-fiil veya sıfat-fiil grubu da olabilir. Kimse duymaz çilesini tütmeyen ocakların.

bu kapının hangi sınıfa ait olduğunu bilemiyoruz. ]Bazen tamlayan bir şeyin değil de bir niteliğin kime ait olduğunu bildiriyor olabilir: öğrencinin çalışkanı. hangi kapı olduğu kesin olarak bilinmektedir. Bu yüzden iki isimden de zincirleme tamlama oluşabilir: Konuşması herkesi rahatsız edersi. neyin kapısı. tamlananın da belirtili isim tamlamasında olduğu gibi iyelik eki aldığı isim tamlamasıdır. bilinen tek şey bu kapının genel anlamda sınıfla ilgili olduğudur. Yani bir genelleme söz konusudur.. Tamlanan tekrardan kaçınmak için söylenmeyebilir.. Belirtisiz İsim Tamlaması Tamlayanın ek almadığı. Asımoğulları’nın Ali(si) Bizim evimiz→bizim ev ]“-den” eki tamlayan ekinin yerini tutabilir: öğrencilerin bazıları→öğrencilerden bazıları onların biri→onlardan biri ]Tamlayan ekinin ikiden fazla tekrarı anlatım bozukluğuna yol açar. oğul” gibi kelimeler ve iyelik ekleri düşebilir: Emine’nin oğlu Duran→Emine’nin Duran..Genellikle tamlayanı zamir olan tamlamaların tamlayanı düşer. Yürüyüşünde de bir asalet vardı. karı. çevik ve ahlâklı olanı. hangi kapı olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bu ev bir zamanlar bizim(evimiz)di. “Sınıfın kapısı” dediğimizde nerenin kapısı. ]Senli benli konuşmalarda “koca. Ama “sınıf kapısı” tamlamasında nerenin. Ama tamlanan ile tamlayan arasındaki ilişki daimidir. Pencerenin kenarının tamirinin yapılması gerekli. sporcunun zekî. Herhangi bir kapı var elimizde. sınıf da herhangi bir sınıf. yani tamlananın kime ya da neye ait olduğu tam olarak bilinmediği için belirtisiz denmiştir.. b. Tamlayan ek (ilgi eki) almadığı için. Kapı herhangi bir kapıdır. Kalemimin ucu bitti. 13 . Benim kalemimin ucu: Karşılıklı konuşmalarda tamlayan da tamlanan da düşebilir: ─Şu gelen kimin kızı? ─Hüseyin’in (kızı) ─Bu bey Ali’nin nesi? ─(Ali’nin) Amcası. Masanın ikinci çekmecesinin kulpunun koptuğunu biliyorum.

Türk Dili... ]Tamlayan ile tamlanan yer değiştirmez. gül kurusu.. Kiralıktır levhası Birleşme aşkın mezarıdır iftirası 14 .. Bağdat hurması.. Tamlananın nedenini belirtir: sel felâketi. Konya eski milletvekili. kaza kurbanı. anlam bakımından belirtili isim tamlaması özelliği taşır. Ortalık bir anda “isteriz” nidalarıyla inledi. ait olduğu yeri belirtir: Bursa şeftalisi. parmak üzümü... Tamlananın çıktığı.. Tamlananın yapıldığı aracı bildirir: telefon görüşmesi. Sokak çocuğu..Çoban çeşmesi. ağaç mantarı. ]Belirtisiz isim tamlaması şeklinde özel yer adları vardır: Konya Ovası.. “Ben başaramam” sözünü bir tarafa bırak.. Tamlananın neye benzediğini belirtir: dil peyniri. otobüs bileti. dil balığı. kömür sobası. Birinci unsuru özel isim olan tamlamalar. kadın çorabı.. biber dolması. coğrafya kitabı. ev terliği. masa örtüsü. dağ keçisi. Çanakkale Köprüsü. ev kadını. deprem yıkıntısı. sabah kahvaltısı. Amasya elması.. Ankara Kalesi. Tuz Gölü” Birinci unsuru cümle olan tamlamalar da anlam bakımından belirtili sayılırlar... Aşağıdaki gibi kurulan tamlamalar yanlıştır. okul müdürü. hayal iklimleri. “İstanbul şehri.. Millî Eğitim eski Bakanı. Taksim Meydanı.. İzmir üzümü. yer elması. yetiştiği. Topkapı Garajı. ]Belirtisiz isim tamlamasında tamlayanın çeşitli görevleri vardır: Tamlananın türünü. çiçek saksısı. ahududu şerbeti. daire başkanı.... peynir tatlısı.. şekil bakımından belirtisiz oldukları hâlde. Tamlananın neden yapıldığını belirtir: kök boyası. temizlik işçisi. çöp kebabı.. kime ya da neye özgü olduğunu bildirir: misafir odası... pirinç pilâvı. fizik öğretmeni. su yılanı. Tamlananın mesleğini ve görevini belirtir: kayıt memuru... ]Belirtisiz isim tamlamasında tamlayan ile tamlanan arasına kelime girmez. Tamlananın zamanını bildirir: yaz yağmuru. Boğaziçi Köprüsü.

Takısız isim tamlamasının belirtili veya belirtisiz isim tamlamasıyla da -uzaktan da olsa. tamlayanın ilgi eki alıp almamasına göre belirtili ve belirtisiz olmak üzere ikiye ayırmıştık. Çamaşır makinesi Şiir dünyası benim çamaşır makinem onun şiir dünyası ]Bazı belirtisiz isim tamlamaları. Zaten yapı ve anlam bakımından sıfat tamlamasından pek farkı yoktur. kendi iyelik ekini değil. İsim tamlamalarını. tamlanansız kullanılmaktadır ki bu. ]Kimi belirtisiz isim tamlamaları bitişik yazılır: hanımeli. yani eksiz oluşuna. Ama bunun ÖSYM için şimdilik önemi yok. Hâlbuki belirtili. ilgi ve iyelik eklerini almamasına..: Şiş kebap(] kebabı).. iyelik eki olmadan kullanılır. zincirleme ve karma tamlamalar da kelime sayılarına ve kelime türlerine bakılarak belirlenmiş çeşitlerdir. aslanağzı. belirtisiz ve zincirleme isim tamlamaları arasında bu ilgi oldukça kuvvetlidir. Kapı kolu Telefon görüşmesi Yaz yağmuru Çöp kebabı Misafir odası kapının kolu olur telefonun görüşmesi olmaz yazın yağmuru olabilir çöpün kebabı olmaz misafirin odası olmaz ]Belirtisiz bir isim tamlaması. Çünkü isim tamlamalarında aitlik ve tür önemlidir. sıfat tamlamalarında nitelik ve nicelik. erkekler hamamı. yavruağzı. ana tamlamanın iyelik ekini taşır. Gönül Sokak(] Sokağı). Bu tamlama çeşidinin sıfat tamlaması olduğu da söylenmektedir. Ortalık bir anda “isteriz”lerle inledi. “Ben başaramam”ı bir tarafa bırak. Ama isim tamlaması için tamlananın belirlenmiş olup olmaması yeterli bir tasnif ölçütüdür. kadınlar hamamı. Tek fark iki isimden oluşmasıdır.. 15 . kelimelerin türüne ve ek durumuna göre olmak üzere üç başlık altında yeniden çeşitlere ayrılması gerekir. Bu durum Türkçeye aykırıdır. 6[6] Bu konu tartışmalı bir konudur. Herkes birbirine “şimdi ne yapacağız”ı soruyordu.. belirtili isim tamlamasında tamlanan olarak görev yaptığında.Not: Günümüzde bu tür tamlamalar. ]Bazı belirtisiz isim tamlamaları belirtili yapılabilirken bazıları yapılamaz. Bunların dışında üç isim tamlaması çeşidinden daha bahsedilebilir: Takısız isim tamlaması Zincirleme isim tamlaması Karma tamlama5[5] Takısız isim tamlaması6[6] 5[5] Bunlardan takısız isim tamlaması. Çiçek Otel(] Oteli).. kelime sayısına.ilgisi yoktur. karılar koğuşu.. ]Bazılarında da tamlayan çoğul eki alabilir: öğretmenler odası. Öyleyse takısız isim tamlamalarında da nitelik ön plânda olduğu için bunlar da sıfat tamlaması sayılmalı. yanlış bir tutumdur. kestane kebap(] kebabı). Çünkü sorular teoriyle değil pratikle ilgilidir. yüzbaşı. Aksi hâlde isim tamlamalarının. Yani belirtili ve belirtisiz isim tamlamaları yeterli iki çeşittir.

8[8] Aslında bu 8 tamlamanın her biri ya belirtili ya da belirtisiz isim tamlamasıdır. tamlayan. Bu durumda ikisi de sıfat tamlaması olarak kabul edilirdi. Not: Tamlayan tamlananın neye benzediğini belirtiyorsa sıfat tamlamasıdır. 10[10] Bu tamlamalarda sıfat kullanılması bunların belirtili ya da belirtisiz olma özelliğini değiştirmez 16 7[7] . Zincirleme denmesinin sebebi de. Biri neden yapıldığını bildirirken. Bu tür isim tamlamalarının tek özelliği.. 9[9] Zincirleme isim tamlaması gibi. kâğıt mendil. altın başaklar. aslan çocuk. Badem göz... tamlanan ya da her ikisi birden sıfat tamlamasıdır: Issız sokakların hüznü Buraların eski hâli Gerçekten de “ipek gömlek” ile “ipek saçlar” tamlamaları arsında anlam bakımından oldukça büyük bir fark vardır. kurt adam. önceden oluşturulmuş olan bir isim tamlamasına yeni bir unsur (tamlayan ya da tamlanan) daha ekleniyor olması veya iki isim tamlamasının birleştirilmesidir: [çocuk + (sırt + çanta)] = çocuğun sırt çantası [(su + ses) + nağme] = su sesinin nağmesi [(şehir + hava) + kirlilik] = şehrin havasının kirliliği [(hava + tahmin) + rapor] = hava tahmin raporu [dünya + (kadınlar + gün)] = Dünya kadınlar günü [(çelik + tencere) + marka] = çelik tencere markası [(çocuk + edebiyat) + dizi] = çocuk edebiyatı dizisi [(Ali + kardeşi) + (günlük + harçlık)] = Ali’nin kardeşinin günlük harçlığı8[8] Karma tamlama9[9] Özelliği şudur: Bir isim tamlamasının tamlayanının. tamlananının veya her ikisinin birden bir sıfat tarafından nitelenmesi ya da belirtilmesi10[10]. bazen tamlananın. “ipek saçlar” da “ipek gibi saçlar” olarak söylenebilirdi. ölü deniz. hatta ondan daha tutarsızdır. Bu durum bu kelime grubunun belirtili veya belirtisiz bir isim tamlaması olma özelliğini değiştirmez. sırma saç. bazen de her ikisinin birden herhangi bir isim tamlaması olmasıdır. ! ipek gömlek: takısız isim tamlaması7[7] ipek saçlar: sıfat tamlaması altın yüzük: takısız isim tamlaması altın kalp: sıfat tamlaması ölü deniz: sıfat tamlaması ölü hayvan: sıfat tamlaması Zincirleme isim tamlaması Başlı başına bir isim tamlaması çeşidi değildir. bazen tamlayanın. diğeri neye benzediğini bildiriyor. Başka bir deyişle. tamlananın neden yapıldığını (aslını. altın bilezik.Tamlananın da tamlayanın da ek almadığı isim tamlamalarıdır.. tahta köprü. Yani ikiden fazla isimden oluşmasıdır. bakır tepsi. naylon torba. cam kavanoz. taş duvar. Ama “ipek gömlek” tamlaması “ipekten gömlek” olarak. ham maddesini) belirtmektir: Çelik kasa. Takısız isim tamlamasında tamlayanın görevi.

yani aralarında anlam ayrıntısı bulunan kelimelerdir. EŞ ANLAMLI KELİMELER 2. ANLAM KÖTÜLENMESİ 13. KELİMELER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİLERİ 1. ANLAM DARALMASI 11. zelzele-deprem. ANLAM İYİLEŞMESİ 12. ANLAM GENİŞLEMESİ 10. mesele-sorun. misafir-konuk. anlamdaş gibi göründüğü hâlde birbirinin yerini tamamen tutamayan. YAKIN ANLAMLI KELİMELER 3. sınav-imtihan. yoksul-fakir. İKİLEMELER 6. kelime-sözcük. YANSIMALAR 7. kıymet-değer. Bunlar çoğunlukla Türkçe kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. fiil-eylem. EŞ SESLİ KELİMELER 5. acele-ivedi. sene-yıl.Yorgun köylülerin nasırlı elleri B. vasıtaaraç. medeniyet-uygarlık. Fakat bazı durumlarda anlamdaş kelimeler birbirinin yerini tutamaz: “kara bahtlı” kelime grubunda “kara” kelimesinin yerine “siyah” kelimesini kullanamazsınız. YAKIN ANLAMLI KELİMELER Yazılışı ve okunuşu farklı olan. imkân-olanak.. cevap-yanıt. yöntem-metot. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir. Türkçe kelimeler arasında da eş anlamlılık olabilir: deprem-yer sarsıntısı-zelzele.. GÜZEL ADLANDIRMA B. ATASÖZLERİ 8. DOLAYLAMA 9. EŞ ANLAMLI KELİMELER Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. KELİMELER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİLERİ 1. Çünkü iki kelimenin (kökeni ne olursa olsun) anlamdaş veya yakın anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekir. 17 . kimi zaman-ara sıra-zaman zaman-arada bir-bazen 2. ZIT ANLAMLI KELİMELER 4.

hısım-akraba. “kar” ve “kâr”. 3. yakın anlamlı veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekir. bakmak-seyretmek. “sevinmek” karşıtı sevinmemek değil “üzülmek”tir. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı satılmaz. Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir.göndermek-yollamak. İki kelimenin (kökeni ne olursa olsun) anlamdaş. Ben her sorunla başa çıkarım. bezmek-bıkmak-usanmak. diğerinde “yanlış” olabilir. üçüncü cümlede "üzülmek" anlamı. baş örtüsü. gelmek-gitmek. beyaz Yazma: 1. yazmaktan olumsuz emir. çiçek. gülmekten emir Kır: 1. Bunlar yalın hâlde olabildikleri gibi ek almış hâlde de olabilirler. hatta hoşgörü" anlamı. EŞ SESLİ KELİMELER Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan kelimelerdir. uzun-kısa. ileri-geri. Kardeşim sana kırılmış. yazma işi Ek almış kelimelerle. kırsal alan. ikinci cümlede bir "esneklik. “adet” ve “âdet” kelimeleri eş sesli değildir. “doğru” kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede “eğri” olurken. Hafif olmayan anlamındaki “ağır” kelimesinin ağır olmayan anlamındaki “hafif”le zıt anlamlı olabilmesi için ikisinin de gerçek (temel) anlamda kullanılması gerekir. dilemek-istemek. aşağı-yukarı. Siyah-beyaz. Eylemlerde de durum aynıdır. dördüncü cümlede "gücenip görüşmez olmak" anlamı vardır. 2. var-yok. (candan) Davranışları hiçbir zaman içtenlikli değildi. Bu ekler görevce farklı ekler de olabilir: Siyah anlamındaki “kara” ile “kar-a” (-a: yönelme hâl eki) gibi “Oyuncakları olmuş çocukların kurşunlar” “Zalimler her saat taze fidanları kurşunlar” Neden kondun a bülbül kapımdaki asmaya Ben yarimden vazgeçmem götürseler asmaya “hala” ve “hâlâ”. ZIT ANLAMLI KELİMELER Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelerdir. Meselâ. (baş etmek) Bu kadar yürekten çağırma beni. ek almış ve almamış kelimeler arasında da eş seslilik söz konusudur. Birinci cümlede bir "kesinlik ve aşırılık" anlamı. 2. Okunuşları ve anlamları farklıdır. Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur. çevirmek-döndürmek. 2. eş-dost. 18 . (özen göstermiyordu. söylemek-demek-konuşmak. Kardeşim sana küsmüş. candan) Yaptığı işi önemsemiyordu. 3. Gül: 1. Şiirde cinas olarak kullanılır ve cinaslı kafiye yapılır. (yürekten. kırmaktan emir.) 3. 4. Kardeşim sana gücenmiş. Kardeşim sana darılmış. siyah ile beyaz. ancak ikisi de gerçek (temel) anlamda oldukları zaman zıt anlamlı olurlar.

insana.. ZDost kazan dost.. me. er geç . meleşmek. düşman anadan da doğar. ATASÖZLERİ ]Atalarımızdan günümüze kadar ulaşan. çatırdamak. kıs kıs.5. fısıl fısıl . delik deşik. İkilemelerin arasına hiçbir noktalama işareti konulamaz. bazen âdet ve gelenekleri ifade ederler ]Çoğu mecazlıdır. ZBöyle gelmiş. e) Yansımaların Tekrarı: çat pat. ev bark. ZHerkes kaşık yapar ama sapını yapamaz. yiğit ölür şan kalır. hışır hışır. çok değme arsız olur. yakın anlamlı kelimelerin veya zıt anlamlı kelimelerin tekrarıyla oluşan kelime grubudur. ZAç koyma hırsız olur. ]Kısa ve özlü sözlerdir. doya doya . şırıltı” 7. pat.. eş dost b) Aynı Anlamlı: kılık kıyafet. şıkırtı... d) Aynı Kelimenin Tekrarı: duya duya. tık. mee. söyleyeni belli olmayan düz konuşma içinde kullanılan sözlerdir. 6. fıkır fıkır. ses seda. ]Kalıplaşmış sözlerdir.. ÄYansımalardan isim ve fiil türetilebilir. hav.. ZAt ölür meydan kalır. 19 . tak. şıkır şıkır.. ardınca kendi gider. Az sözle çok anlam ifade ederler ]Tecrübelere ve gözlemlere dayanırlar. çat. ZEden bulur.. abur cubur .. “miyavlamak. köşe bucak. ZDamlaya damlaya göl olur. eski püskü g) Yarı Anlamlı: eciş bücüş. YANSIMALAR Tabiata. ]Anonimdir ve edebî tür özelliği gösterir. hırr. az çok. böyle gider ZÇocuğa iş buyuran.. ZGeniş gününde dar gezen. çok söyleme yüzsüz olur. ıvır zıvır. Yapı Yönüyle İkilemeler: a) Yakın Anlamlı: doğru dürüst. c) Karşıt Anlamlı: Aşağı yukarı. yavaş yavaş . çoluk çocuk. ufak tefek. ZGöz görmeyince gönül katlanır.. belirli bir yargı içeren. insan dışındaki canlılara ve eşyaya ait seslerin taklit edilmesi sonucu ortaya çıkan kelime veya kelime gruplarıdır. eşanlamlılarıyla dahi değiştirilemez.. dar gününde geniş gezer. f) Sadece Biri Anlamlı: eğri buğrü. ağır ağır. ileri geri. miyav. mışıl mışıl.. ]Öğüt verme amacı taşır. İKİLEMELER Anlamı pekiştirip güçlendirmek ve çekici kılmak için aynı kelimenin. ]Genel bir yargı bildirir..

Büyük ve Küçük Harflerin Kullanımı 2. “büyük kurtarıcı”: Atatürk. 8. “insanlığın iftihar kaynağı”: Hz. hem bağlaç)Yazımı 5. Muhammet. ZMart kapıdan baktırır. kazma kürek yaktırır. GÜZEL ADLANDIRMA ] “verem” kelimesinin dildeki korkunçluğunu azaltmak için “ince hastalık” ile karşılanması gibi. 13. “Türkiye’nin kalbi”: Anakara 9. Ek-Fiilin Yazımı 4. ANLAM İYİLEŞMESİ ] “kötü” anlamındaki yavuz kelimesinin artık “yiğit” anlamında kullanılması gibi. “ile” Edatının (Hem edat. DOLAYLAMA Bir kelimeyle anlatılabilecek bir durumu birden fazla kelimeyle anlatmaya denir. “-ki” İlgi Zamiri 20 . “yavru vatan”: Kıbrıs. İML KURALLARI 1. “-ki” İlgi Zamirinin ve “-ki” Yapım Ekinin Yazımı a. Kısaltmaların Yazımı 3. 12. ANLAM GENİŞLEMESİ (yan anlam) 10. “derya kuzuları”: balık. ZÜzerine laf düşmedikçe konuşma. ZVakitsiz açılan gül çabuk solar. “ki” Bağlacının. ]Yabanî hayvan adı olan “börü”nün atılıp yerine “kurt” kelimesinin kullanılması gibi. “mi” Soru Ekinin Yazımı 6. ANLAM DARALMASI ] “oğul” kelimesinin önceleri kız ve erkek çocukları için kullanılırken şimdi artık sadece erkek çocukları için kullanılması gibi. “de” Bağlacı b. “ki” Bağlacı b. “de” Bağlacının ve “-dE” Hâl Ekinin Yazımı a. ANLAM KÖTÜLENMESİ ] “canlı” anlamındaki canavar kelimesinin artık yırtıcı yaratık anlamında kullanılması gibi.ZHer şey incelikten insan kabalıktan kırılır. “-de” Hâl Eki 7. 11.

“-ki” Yapım Eki 8. Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler 9. Uzatma görevi 14. Arapça ve Farsça özel adların yazımı b. Ancak belirli yerlerde büyük harf kullanılmalıdır. geleneğe. 1. Ses Değişikliği Görülen Bazı Kelimelerin Yazımı 17. akla. şu içinde bulunduğun bugün say. Büyük harfle küçük harf arasında okunuş olarak fark olmasa da yazılış olarak büyük farklar vardır. Anlam ve telâffuz. Birleşik Kelimelerin Yazımı a. istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen.c. Rusça adların yazımı e. okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak. Diğer Türklere Ait İsimlerin Yazımı İMLÂ KURALLARI Yazıda doğabilecek karışıklıkların önüne geçmek. Hem Ayrı Hem Bitişik Yazılabilen Ekler 18. içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!” “Ömür. ömrünü. Sayıların Yazımı 11. bir de küçük şekli vardır. Yabancı Özel Adların Yazımı a. Tarihlerin Yazımı 12. Pekiştirmeli Kelimelerin Yazımı 13. Çince ve Japonca adların yazılışı 23. Yunanca adların yazımı d. Bu kurallardan birçoğu aslında anlama ve telâffuza bağlıdır. vazifeye atılmak için. Ünlü Uyumlarına Aykırı Olan Eklerin Yazımı 19. Alıntı Kelimelerde Kesme İşaretinin Kullanılması-Kullanılmaması 20. Sen aklını başına al da.ne uyduğu takdirde -zaten yazıldığı gibi okunan ve okunduğu gibi yazılan bir dil olanTürkçenin imlâsı kolayca halledilecektir. yarınlara bağlanan ümitlerle geçip gitmekte. Büyük harfle başlamayan bir kelime dizisi. herkesin aynı şekilde yazıp okumasını sağlamak için belirlenmiş olan kurallara imlâ kuralları denir. Yazıda yaygın olarak küçük harf kullanılır. mantığa. gafilcesine kavgalarla. didinmelerle tükenip durmadadır. öncesi yazılmamış ya da silinmiş bir cümle zannedilebilir. Yabancı Kelimelerde Büyük “i”nin Yazımı 16. gürültülerle. Lâtin alfabesini kullanan milletlere ait özel isimlerin yazılışı c. “Bir gün. yanlış okumayı önlemek. İki Şekilde Yazılabilen Kelimeler 15. İkilemelerin Yazımı 10. Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler b. Düzeltme İşaretinin Kullanımı a. İnceltme görevi b. Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi 21.” (Mevlâna) 21 . Büyük ve küçük harflerin kullanımı ile ilgili kurallar şunlardır: ] Her cümlenin ilk kelimesi büyük harfle başlar. Büyük ve Küçük Harflerin Kullanımı Alfabemizde (Lâtin alfabesi) her harfin bir büyük. çoğunluğa vb. Alıntı Kelimelerin Yazımının Dilimize Uyarlanması-Uyarlanmaması 22.

Türk milleti yok olmasın diye atalarımı gönderdi ve beni gönderdi. düşün. Türk istiklâlini. açlıkların. bütün çizgiler ve intibalarımızı hep birbirinin içinde saklarız. "Bu peri midir.. iki noktayla. bu korkunç hafıza küpü içinde. bilsen biz senin ıstırabını ne iyi anlıyoruz! Biz ki her şeyi görür ve anlarız... fakat insanlardan evvel eskidiğimiz için onlardan daha ince ve hassas olan biz. muhafaza ve müdafaa etmektir. soru ve ünlem işaretleriyle biten cümlelerden sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. bunun düğümünü ele geçirebilen göz onu çözdükçe. mazinin. dondurma. bir diğer çizgi veya intiba ile silinir.... internet. bütün mafsal yerlerinde nasıl halkalaştığımızı düşün! Vücudun sonsuz hareketleri içinde bize düşmeyen pay hangisidir? Bunların içinde sefaletlerin. Ne lüzum var? Biz onu biliyoruz. Öbürü tıpkı benim gibi. Türk cumhuriyetini.. bugün bir ölünün üstünden çıkmadıysa yarın ikinci gün veya üçüncü gün çıkacak. bizim üstümüzdeki her çizgi. coşkunlukların.„ Noktayla. İnsanlar sanırlar ki.. „İki noktadan sonra cümle gelmiyorsa. Bu böyle bir halitadır ki. ihtirasların. yoksa elbisesiz kalmış bir ıstırabın vücudu mu? (Necip Fazıl.” demektedir. Ben hakan olunca gündüz oturmadım. üç noktayla. Eskiriz. öğretmene hayranlıkla baktı. O elbise ki terzinin elinden vücudun basit hendesesine göre yapılmış mânasız bir kalıp hâlinde çıkar ve sonra bir vücuda yapışıp onun bütün hareketleriyle yaşamaya başlayınca ne hâle gelir. örnekler sıralanıyorsa bunlar büyük harfle başlamaz: Bazı mastarlar kalıcı nesne adı olmuşlardır: yemek. var içinde” redifli gazeli açıklanacak. Türkçülüğün Esasları) „Bu işaretler asıl cümlenin içinde. „Cümle içerisinde başkasından aktarılan ve tırnak içinde verilen cümleler de büyük harfle başlar: Atatürk gençliğe seslenirken ilk önce “Ey Türk gençliği! Birinci vazifen. ah. tiyatro. hepsi birbirine karışır. „Örneklerle başlayan cümleler de büyük harfle başlar: Bilgisayar. yani iç cümlede ise sonraki kelime büyük harfle başlamaz: "Durun!" diye bağırdı annem. Beni bir ölünün üstünden çıkardılar.. kahkahaların alnımıza çizdiği hep hususî bir çizgi vardır. kavurma. Düşün. her intiba.. ilelebet. birbirinin üstünden akan küçük yılanlar hâlinde nasıl kaynaştığını görür. Bize artık hikâyeni anlatma!.... Burada satın alacak adam bekliyorum.. Düşün. bir elbiseyle bir vücut arasındaki esrarlı rabıtayı düşün. Nabi’nin “. Eski Elbiselerin Hafızası) Orhun Kitabesi’nde Türk hakanı şöyle diyor: Türk Tanrısı. Birçok oturuş şekillerinin kabarttığı diz kapaklarımızı düşün! Her duygunun hususi bir biçim verdiği omuzlarımızı düşün! Kambur vaziyetlerinde nasıl arkaya toplandığımızı. biz insanlardan evvel eskidiğimiz hâlde kaç insan eskitiyoruz? Bizim ıstırabımızı düşün! Biz vücutsuz kalan bir elbise miyiz. sinema. Yalnız bizde. ki her şeyi görür ve anlarız. seni görüyor ve anlıyoruz. Biz. fotoğraf gibi hobiler. ─Ah.. doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün hayatımızı.. cinayetlerin. manasız bir halita olur ve sonunda biz eskimiş bulunuruz. çakmak. buluş. düşün! Başlangıçta hiçbir şey ifade etmeyen elbiseler atılacağı güne kadar vücudun her hareketini saniyesi saniyesine kaydeden korkunç bir hâfızadır. „Tırnak içinde verilen söz tam bir cümle değilse veya cümlenin baş kısmı verilmemişse büyük harfle başlamaz. gece uyumadım. zamanın atomları içinde sıkıştırır ve bu korkunç. pahalılık yüzünden lüks gibi görülmektedir. Bu kez çocuk.. melek mi?" diye düşünerek. Ben sana kendi hikâyemi ne diye anlatayım? Sen de onu bilirsin. (Ziya Gökalp. Fakat o göz kimde vardır? Kimsede.. dolma. 22 .

.başarıya ulaşırsın. Bu işi 2000 sununa kadar bitireceklerini –inanılacak gibi değil. Yavuz Sultan Selim. Halil Cibran. Yüzbaşı Cengiz Topel. ara cümleler. Başımın ağrısı yazları –sıcaklardan olmalı.. Bakî. Dr. Mütercim Asım. Mehmet Ali Sel (Orhan Veli).. Deli Ozan (Faruk Nafiz). Ankaralı Âşık Ömer. Deli İbrahim. Genç Osman. Muhibbî (Kanuni). Sayın Kenan Evren. Anadolu bozkırlarında İstanbul'dan çıkıp. Eniz Avni). Mehmet. ] Bütün özel isimler (özel ismi oluşturan her kelime ve onları niteleyen. „Rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen kelime büyük harfle başlamaz.. Fatih Sultam Mehmet. Mehmet Akif Ersoy. Yavuz Bülent Bakiler. Prof. Bir de baharlar bilirim. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer. Fuzulî. Hamdi Bey. Mareşal Fevzi Çakmak...„İki kısa çizgi veya iki virgül arasında verilen ara sözler. Bu konuda kararlı olduktan sonra –geç karar vermiş olsan da.. Aslan Yürekli Richard. 1998 yılında ortaokulu bitirdim. emin ol. ] Şiirde her mısra (birkaç mısra bir cümle oluştursa da) büyük harfle başlar. Halide Salih (Halide Edip). Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği bilemeyeceği. Küçük harfle başlatılmış bir mısraın ilk kelimesi veya kelimeleri silinmiş veya yazılmamış zannedilebilir. Bay Ali Çiçekçi.daha da artar. „Akrabalık adları bildiren kelimeler büyük harfle başlamaz. Demirtaş (Ziya Gökalp). Mustafa Kemal Atatürk. Ancak akrabalık kelimeleri başta gelirse büyük harfle başlar..söylüyorlar.. İrfan Kudret (Cahit Sıtkı). Zeynep Hanım. bu cephe sarsılmaz. Barkın. 23 . Mehmet Kaplan. Doktor Kenan. Kalıcı konutları bu yıl sonuna kadar –geçen seneki lâf. Mustafa Efendi. Doktor Behçet Uz. Deli Petro. tekerleri Yamalı asfaltları bir ağustos susuzluğuyla içen Cesur otobüs pencerelerinden Bilinçsiz bas kaymasıyla görülen Evrensen kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında Çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının Bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken Diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen. Mimar Sinan. seni temin ederim.Mustafa Kemal hedef olarak göstermişti bize. unvanlar ve meslek adları. Binbaşı Ömer. Bu adam. Büyük harfle başlamazsa cins ismi zannedilebilirler: „ Kişi adları ve soyadları.. tanıtan unvanlar) büyük harfle başlar. Server Bedi (Peyami Safa).. sahtekârın biridir.. açıklama cümleleri büyük harfle başlamaz. Diyarbekir'e doğru.yetiştireceklermiş. Uğur. takma adlar. Cihan yıkılsa. Meltem. Nazım Hikmet Ran.. kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri. Tarhan (Ömer Seyfettin). Meral. Yasemin. Kâmuran İnan. Nişancı Mehmet Paşa. Kirpi (Refik Halit).. Aka Gündüz (Hüseyin Avni. Nedim. Avcı Mehmet. tarihî kişilerin adlarından önce gelen unvan ve lâkaplar büyük harfle başlar: Ali. Çıkmamız gereken uygar milletler seviyesini –ki bu seviyeye hâlâ çok uzağız. Victor Hugo. Günümüz şiir kitaplarında bu kurala çoğunlukla uyulmamaktadır: .

Şiilik. Malikîlik. Eski Yunan tanrıları. Bazı dinî kavramlar küçük harfle başlar. üniversite. uçmak. „ Devlet.. Yeşilay Derneği. Farsça. cennet. Mamak Anadolu Lisesi. Afganistan. Kırgızca. Nene Hatun. Kuğulu Park. Hanefî.. kuruluş vb. İstanbul.. Şaziyem Pasajı. Son yıllarda Bakanlık. oymak. mezhep isimleri ve bunlara mensup olanlara verilen isimler: Türk. Budist.. Dayı Kemal. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şirinevler. Tatar.. Müslüman. Atatürk Bulvarı. „Saray. Budizm. Özbek. Hıristiyanlık.Fahriye abla. kuruluş. Türkler. Cebrail. park isimleri (bunlarda geçen tüm kelimeler) büyük harfle başlar: Sivas. Türk Ocağı. fakülte. sırat köprüsü.. Hıristiyan.. Bakanlar Kurulu. unvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar: Sayın Bakan. cehennem. Ankara. Semt. boy. Emek İnşaat.... Numan amca. Altınpark. merkez. ifade eden kelimelerden herhangi biriyle belli ve özel bir kurum. Ankara Kalesi.. Türkiye Cumhuriyeti. Tibetçe.. din... Arap. makam. Yunan. Baba Gündüz. İlçe. kavim. çarşı. bulvar. Ege Üniversitesi. Fince. sokak. tamu. Türk Dil Kurumu.. Mamak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü. Kazak. Musevîlik. 24 . mahalle. Mamak. Hanefîlik. Tacik. üniversite isimleri: Türkiye Büyük Millet Meclisi. „Resmî yazılarda saygı bildiren sözlerden sonra gelen makam mevki. Kibele. Musevî. Fransızca.. faydasız ve sadece milletvekillerinin işine gelecek şeylerle uğraşacak gibi.. Şafiî.. Sayın Vali. Macarca. İngiliz.. bakanlık. Alman. kale. Oğuz. „Kurum. Tanrı. köşk.. Alevî.. Zeus. Gönül Sokak. Tatarca. bölüm vb.. „ Millet. „ Kurum. Sayın Profesör.. cadde.. kendi elemanları aleyhine çalışmaya başladı. Güvenpark. Çankaya Köşkü. pasaj.. İvedik Caddesi. Katolik. Müslümanlık.... Yenişehir.. müessese. köprü. kastedildiği zaman bu kelime büyük harfle başlatılabilir: Bu yıl Meclis yine boş. Dikimevi.. Çeçen. kurul.. Özbekçe.. Oğuzca. „ Dil ve lehçe isimleri: Türkçe. İslâm. Galata Köprüsü. han. „ İl. Ayşe teyze. İran. Millî Kütüphane. anıt vb yapı adlarına ait bütün kelimeler büyük harfle başlar: Topkapı Sarayı. Kars Valiliği. Sayın Başkan. ülke ve bölge isimleri: Türkiye. Tanrı kelimesi özel isim olarak kullanılmıyorsa küçük harfle başlar: Allah. „Din ve mitoloji kavramlarını karşılayan özel adlar büyük harfle başlar.. Atakule. Kuyumcular Çarşısı.. Amerika Birleşik Devletleri. Ruslar.

(ayın kendisine değil. Avustralya. Everest Tepesi. „ Kıta isimleri: Avrasya. Doğu Anadolu Bölgesi. tepe.. Anadolu’nun doğusundaki dağlar. Aktüel (dergisi). yönerge. Asya. ikinci kelime eklenince oluşan ismin o ile ait ama yeni ve özel bir varlığı karşıladığı görülür. Fırat nehri.. Marmara. Türkiye’nin birçok yerinde insanlar Güneş tutulmasını seyretti. Ağrı Dağı” gibi her iki harfi de büyük yazılan özel isimlere dikkat edilirse... Arktika. yan. Türk Dili (dergisi). birinci kelimenin zaten il olarak mevcut olduğu. gazete. Nil. Ankara şehri. genelge isimleri büyük harfle başlar.. mecmua. Amerika. akar su. Semerkant. „ Dağ. Atlas Okyanusu Van Gölü. Erciyes dağı gibi örneklerde birinci kelime büyük.. Büyük Okyanus.Panama Geçidi. Meselâ Çanakkale Boğazı sadece Çanakkale kelimesiyle ifade edilemez. Doğu Anadolu’nun coğrafyası.. Süveyş Kanalı . Zaman (gazetesi). Düşünen Adam (heykeli).. boğaz. Güney Yemen. sonra gelirse küçük yazılır. Sakarya. Seyhan. „ Deniz. Nil nehri. Küçükayı. Konya Ovası. Hâlbuki Hürriyet gazetesi. ikinci kelime de küçük harfle başlamaktadır. Ankara zaten bir şehir adı. güneş ve ay kelimeleri terim olarak (astronomi ve coğrafya terimi) kullanılıyorsa özel isim olduğu için büyük. Marmara denizi. Erciyes dağı. Beyşehir Gölü. eser. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. Halı Dokuyan Kızlar (tablosu).. Şair sevgilisinin yüzünü aya benzetir. Yani iki kelime birden kastedilen varlığa aittir. Jüpiter. Van Gölü. ova. İstanbul Boğazı. Hazar Denizi. Erciyes zaten bir dağ adıdır. Türk Ansiklopedisi..) kullanılıyorsa cins ismi olduğu için küçük harfle başlar: Merih. Kızılırmak. Yazın Güneş ışınları Dünya’ya dik olarak gelir. Ege. tüzük. Fırat. Sabahtan beri dünya kadar yer dolaştık. Erciyes (dağı). Hürriyet zaten bir gazete adı. Haymana Ovası. Uludağ. Erciyes kelimesi ile de ifade edilir. Ay’ın yakından çekilmiş fotoğrafları insanlığı pek şaşırtmıştı. Yaprak Dökümü. Medenî Kanun. Konya Ovası. diğer anlamlarında (gerçek. Mars. Yeşilırmak. Bunun sebebi bu kelimelere eklenen ikinci kelimelerle yeni bir özel isim oluşturulmuş olmamasıdır. geçit isimleri: Akdeniz. Bunlara dahil olmayan kelimeler küçük harfle başlar: Tercüman (gazetesi).. Ancak dünya. Avrupa. Nil zaten bir nehir adı. Afrika. deyim vb. yönetmelik. görünüşüne) „ Kitap. yayla isimleri: Elmadağ. Nokta (dergisi). İç Anadolu (Bölgesi). Karadeniz. Kuzey Kıbrıs’a tatile gittik. „ Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. göl. Çukurova. Borçlar Hukuku.. Doğu Avrupa. okyanus.Batı Almanya. Batı Trakya. Virgül. mecaz.. Venüs. eş. Gülek Geçidi. Not: Yön bildiren kelimeler bir bölge veya ülke adından önce gelirse büyük. Altay dağları. Ağrı Dağı. ! “Çanakkale Boğazı. kanun.. Antarktika. Kıbrıs’ın kuzeyine tatile gittik. Manş Denizi. 25 . Halley.

ki” bağlaçlarıyla soru ekinin küçük yazılması gerekir: BAŞARMAK ve KAZANMAK.. Vezne. Yazı birkaç kelimeden oluşuyorsa ilk kelime büyük harfle başlar. 19. Başkan. Van kedisi.. İngiliz anahtarı. Ben de Yazdım. dergi isimleri ve konu başlıkları -dikkat çekmek için.„ Hayvanlara takılan özel isimler: Düldül. ] Gazete ve dergiler konu başlıklarında sadece ilk kelimeyi büyük harfle başlatırlar: Kamyon eve girdi.) ] Mektuplarda ve resmî yazılarda hitapların ilk kelimeleri büyük harfle başlar: Aziz kardeşim.. ] Yazı başlıkları.. Fino. Dil Bilgisinin Bölümleri. bunun dışında küçük harfle başlar: Bu yıl 2 Eylül’de döneceğiz. „Yer ve millet adlarıyla kurulan birleşik kelimelerdeki özel adlar büyük harfle başlar. blok. ] Kitap. Bu yıl temmuz sıcaklarında kavrulduk. sınıf. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı. ] Kitap. ve. ] Ay ve gün adları. Yazı rakamla başlamışsa ondan sonraki kelime küçük harfle başlar. ki” bağlaçlarıyla soru ekinin küçük yazılması gerekir: Başarmak ve Kazanmak. Giriş. Sarıkız. Yumoş. konu adları büyük harfle başlar: İmlâ Kuralları.. KARGA ile TİLKİ. I. Maraş dondurması. Karabaş.. gazete. Doktor Otobüs durağı. bağlaçlar da tamamen büyük harfle yazılır. Bu sokakta salı günleri pazar kurulur. Bu durumda aralardaki “ile. Türk Dili ve Edebiyatı. ]Kurultay. (Başka bir bilgi: Yazı başlıkları tamamen büyük harfle yazılmışsa.. IV. Canın anneciğim..bütünüyle büyük harfle yazılabilir. bağlaçlar küçük harfle başlar. III. Yüzyılda Türk Edebiyatının Seyri. Karga ile Tilki. belirli bir tarih belirttiğinde büyük. ya da.... Çıkış. Minnoş.. ]Levhalar ve açıklama yazıları büyük harfle başlar. Müdür... panel vb toplantıları bildiren özel adlar büyük harfle başlar: Manas Bilgi Şöleni. de. gazete. dergi isimleriyle konu başlıklarındaki “ile. Hindistan cevizi. sempozyum. 15 Kasım 1999 Pazartesi günü konferans yapılacak.. TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI.. Başlıkların sadece baş harfleri büyük yazılmışsa.. Büyük seçim yarın.. Antep fıstığı... ve. Brüksel lâhanası. ya da. Sevgili kardeşim Hakan. 26 . Müdüriyet. Şehirler arsı telefon. Tekir. kat. de. Ya Devlet Başa ya Kuzgun Leşe.

Asb. İTÜ’nden değil İTÜ’den ]Bazı kısaltmalar da kelime gibi oluşturulmuştur. film haftası. Ramazan Bayramı. Alm. yaygınlaşması ve herkes tarafından anlaşılması gerekir. DTCD’ne değil DTCF’ye. ed. m. tiyatro günü. Kurban Bayramı. acemi. Ankaralı. İlk Çağ. D. ABD. GAP... Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı. İLESAM’ın. Türkolog. HABITAT. kelimenin uzun şeklinin okunuşuna göre değil: MEB’e. İETT.. bk. AT. Gör. AÜ.. B.. K. KB. kuruluş.. zool. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. „Özel isim kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanmışsa küçük harfle başlar.. amper. gr. bayatî. üniversite adlarının kısaltmalarında bütün harfler büyüktür. km. veya Nu. DAÜ. Av. EKG. Ekler son harfin okunuşuna göre belirlenir. Türkçecilik. No. Apt. TTK.. TÖMER.. (bakınız). BM. B (batı). TRT. DSİ. müessese.. jul.. Darvinci. kitap haftası. anat. Alb. SEKA. BOTAŞ’a. Harfler arasına nokta koymaya gerek yoktur. KD. TÖMER’den.. age.. AA. MEB. hicaz. AGİK. C. öl. ] Özel isimlerden türetilen isim.. Ancak genel nitelik arz edenler küçük harfle başlar: Cumhuriyet Bayramı.. İslâmlaşmak. TIR. Ar. Tıp Bayramı.. TL. Bu özel isimler türetilen kelimenin içinde kalıyorsa büyük harfle başlamaz: Türkleşmek. AP. (bay).. BOTAŞ.. ] Çağ. Bşk. ASELSAN. aids. AÜ. nihavent. B.. sıfat ve fiiller büyük harfle başlar ve ekleri de kesme işareti ile ayrılmaz. Mah. Bunlardan sonra getirilen ekler kesmeyle ayrılmaz: 27 . KBB. Anneler Günü. BOTAŞ. türkü. Ar. (bayan). BAĞ-KUR... 2. AÜ DTCF. Yapılan kısaltmaların benimsenmesi. l. dm. TDK. GD (son sekizi yön adı) Bu kısaltmalardan sonra gelen çekim ekleri kesme ile ayrılır. (cilt). Fr. Müzik terimleri için de bu geçerlidir: acem. sn (saniye). AB. AOÇ. G. TBMM. Nevruz Bayramı. bağ. Öğretmenler Günü. bir kelime. APS. donkişotluk. makam. Hz. Millî Mücadele. g. hicazkâr. varsağı. BDT... ASKİ. „ Kurum. Kısaltmaların Yazımı Kısaltma. FIFA.]Millî ve dinî bayramlarla bayram niteliği kazanmış günler büyük harfle başlar. İLESAM.. DGM. terim veya özel adın içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve sembolleştirilmesidir. Sivaslı. TEDAŞ Bunlara getirilen ekler de düz okunuşa göre belirlenir: ASELSAN’da. dönem ve tarihî olay adları büyük harfle başlar: Cilâlı Taş Devri. MKE. dil kurultayı. GB. Pantürkizm. sağlık haftası. AÜ.. acemaşiran. Bn. Avrupalı.... Asist. ASELSAN. BBC. AKM. yy. (edebiyat). AŞTİ.. İTÜ. acembuselik. AIDS. TBMM’nin. BCG. Panislâmizm. SEKA’nın.. TEDAŞ’ta ]Nokta kullanılan kısaltmalar da vardır. ark. Panturanizm. ATO. allahlık. Atğm.

cm... l’de.lar. fiz. İst. mm..leri. Ama genellikle bitiştirilir. Bu kısaltmalara ek getirilirken kelimenin uzun şeklinin okunuşu esas alınır.da. Gen.ı. s.. çocuk ise çocuksa. P. (Almanca). C. (ve saire). m. kim.e. Bitişik yazılan ek-fiil “büyük ve küçük ünlü uyumu” kurallarına uyar. koşar iken koşarken 28 .K. ed.K. km’ye. hz.ye „ Özel isim olmayan kelimelerin kısaltması küçük harfle başlar.K. (cilt).Ö. „ Özel isim veya unvan olan bir kelime birkaç harfle kısaltılıyorsa yalnız ilk harf büyük yazılır.C. (ve benzeri). Dr. ekler kesmeyle ayrılmaz: vb. bkz. ed. Prof. (sayfa). kg’dan. sf. is. M. (isim). ekler nokta kullanılmadığı için kesmeyle ayrılır: m’ye. Serkan imiş Serkan’mış. kim. M.da „Elementlerin ve ölçülerin kısaltmalarında nokta kullanılmaz: C. (kimya) Bu kısaltmalara ek getirilirken kelimenin uzun şeklinin okunuşu esas alınır.yı. (hazırlayan).den. a. Doç. Ayrı yazıldığı zaman ünlü uyumlarına uyup uymadığına bakılmaz...... vb. başındaki “i” düşer: rahatsız idim rahatsızdım.. çev.le. Fe.ler. hz. mg. (sıfat). (fizik).da... (çeviren). Güniz Sok. vs. fiz. mg’ı „Sert sessizle biten kısaltmalara ünlüyle başlayan ek getirildiğinde okunuşta sondaki sert ünsüz yumuşamaz: AGİK’in (agiğin değil agikin). ekler kesmeyle ayrılmaz: İst.(bakınız).S. Alm. mm’de. TÜBİTAK’a (tübitağa değil tübitaka) Ancak “birlik” kelimesiyle kurulan kısaltmalarda yumuşama görülür: ÇUKOBİRLİK’e (çukobirliğe) 3. çev. (edebiyat). Sessiz harfle biten kelimeye bitiştiriliyorsa. Kocatepe Mah. is.. km. Ek-Fiilin Yazımı Ek-fiil isimlerin yüklem olmasını sağlayan ektir.K. Ca... cm’yi. kg. sf. Av. Bu kısaltmalara ek getirilirken kelimenin uzun şeklinin okunuşu esas alınır. Alb. Alm.. g’dan. İng. İng. T. vs. l. 1. Ek-fiil (imek fiili) eklendiği kelimeye bitişik de yazılabilir ondan ayrı da. g..

. Murat ile Murat’la. konu ile konuyla.Suçlanan ben imişim benmişim Biz imişiz bizmişiz Meğer sen ne çalışkan imişsin çalışkanmışsın Çalışkan imişsiniz çalışkanmışsınız Adam yirmi yıldır evine hasret imiş hasretmiş 2.. Nöbetçi iken nöbetçiyken. Sesli harfle biten kelimeye bitiştiriliyorsa. Bu kelime kendinden önceki kelimeye bitişik de yazılabilir. büyük ünlü uyumuna göre “la” veya “le” şeklinde kullanılır. „ “-mi”. kendinden önceki kelimden her zaman ayrı (bir kelime gibi) yazılır: Gelecek miydin? (fiile) Sen misin? (isme) 11 29 . cam ile camla.. ondan ayrı da. baştaki “i” ünlüsü düşer ve yerine “y” kaynaştırma harfi gelir: Bora ile Bora’yla. Hasta ise hastaysa. başındaki “i” düşer ve yerine “y” kaynaştırma harfi gelir:11[1] Bir güzelin hayranı i-di-m hayranıydım. “ile” Edatının (Hem edat. sopa ile sopayla. dolayısı ile dolayısıyla. sadece baştaki “i” ünlüsü düşer. arkadaşı ile arkadaşıyla. “mi” Soru Ekinin Yazımı Hem isimlere hem de fiillere getirilen bir çekim ekidir. Bitişik yazılan “ile” kelimesi “büyük ve küçük ünlü uyumu” kurallarına uyar. Yazılışları bakımından aralarında fark yoktur.. Fiillere getirildiğinde onların birleşik zamanlı çekimlerini yapmayı sağlayan ek-fiil bitişik de ayrı da yazılabilir: çalışmış i-di-k çalışmıştık okuyor i-se okuyorsa okuyor i-miş-ler/okuyorlar imiş okuyorlarmış 4. hem bağlaç)Yazımı Edat ve bağlaç olarak kullanılır. annem ile babam annemle babam Ünlüyle biten kelimelere bitiştirildiğinde... Ayrı yazıldığında ünlü uyum kuralları aranmaz: arabası ile arabasıyla. dava ile davayla. Merhametli imişler merhametliymişler Merhametliler imiş merhametlilermiş b. Ünsüzle biten kelimelere bitiştirildiğinde. 5. hayranı idik hayranıydık Zeki idi zekiydi Ali imiş Ali’ymiş. deve ile deveyle.

b.. Bunun sebebi ekin bitişik yazılıyor olmasıdır. bitiştirilmez. Büyüyecek de bana bakacak.. dolayısıyla büyük ve küçük sesli uyumu kurallarına uyar: Salı mı?Sen mi? O mu? Ölü mü? „ Soru ekinden sonra gelen ekler kendisine bitişik yazılır. Sen burada mısın? Bizi duyuyor musunuz? İzmir mi yoksa İstanbul mu daha güzel? Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? „ Eklendiği kelimenin son sesine. Çalışıp da kazanacaksın. Alacak ya da13[3] almayacak. “te. da” şeklinde yazılır. Güzel mi güzel bir evi var. Sesli uyumlarına uyar. -ta şekilleri yoktur. “-ta” biçimleri vardır. Yer ve zaman bildirir. Gölgende ban da bana da yer ver. Bu soruyu Ali de mi bildi? Sorsan da söylemem. fiillerden sonra da. ta” şeklinde yazılmaz. “ya” ile birlikte kullanıldığında da ayrı yazılır: “ya da” İsimlerden sonra da kullanılabilir. dikkat edilmesi gereken noktalar da verilmiştir. “-de” hâl ekinin “-de”. onlar mı?. “de” Bağlacının ve “-de” Hâl Ekinin Yazımı12[2] “de” bağlacı ve “de” eki birbirinden kolayca ayırt edilebilir. Yağmur yağdı mı dışarı çıkmak isterim. okuyor mu?. Çalış da çalış.. “-te”. İsmin bulunma hâlini yapan hâl ekidir. a. “-da”. 6. özgün mü?. Ama ünsüz uyumuna bağlı değildir. Ateşten kızaran bir gül arar da Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi. yani –te. “-de” Hâl Eki İsim çekim eklerindendir. Aşağıda..Geldi mi?. “da” biçimleri varken. “de” bağlacının yalnız “de”. Kelimenin son hecesine kalınlık-incelik bakımından uyar. “de” Bağlacı Her zaman kendinden önceki ve sonraki kelimelerden ayrı ve “de. Seni çağıran bu çocuk muydu? „ Soru anlamı vermediği zamanlarda da ayrı yazılır. Yapım eki olarak da kullanılabilir: 12 13 30 .

Eski İstanbul'da ne güzel günler yaşanmış. Saat yedide mi gelecekmiş? Her şey yerli yerinde. Suyu bir yudumda içti. Siz ayakta kaldınız. Çamaşırları elde yıkıyormuş. Yılda yirmi gün izni var. Yüzde yetmiş başarı vardı. Ayda yılda bir uğrar oldu. Elde avuçta ne varsa bitti. Parmak kalınlığında yaprakları var. Peyami Safa'nın "Sözde Kızlar"ını okudun mu? 7. “ki” Bağlacının, “-ki” İlgi Zamirinin ve “-ki” Yapım Ekinin Yazımı Aşağıda bu bağlacın ve iki ekin birbirinden ayırt edilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar da verilmiştir. a. “ki” Bağlacı Sadece “ki” biçimi vardır. Kendinden önceki ve sonraki kelimelerden ayrı yazılır. Türkçe değil, Farsça bir bağlaçtır ve Türkçe cümle yapısına aykırı olarak kullanılır. “ki” ile başlayan bir ara cümle asıl cümlenin içinde kısa çizgiler arasında verilebilir: Bu ezanlar -ki şahadetleri dinin temeliYağmur yağmadı ki mantarlar ortaya çıksın. Atatürk diyor ki: ... Bir şey biliyor ki konuşuyor. Ben ki hep sizin için çalıştım. Sınavı kazanabilir miyim ki... Baktım ki gitmiş. Ancak bu bağlaç birkaç örnekte kalıplaşarak bitişik yazılmaktadır. belki, çünkü (ünlü uyumuna girmiş), hâlbuki, mademki, meğerki, oysaki, sanki. b. “-ki” İlgi Zamiri Ek hâlindeki tek zamirdir. Eklendiği kelimeye -ki sadece isim tamlamasında tamlayana eklenir- bitişik yazılır ve bir ismin (tamlananın) yerini tutar. Büyük ve küçük ünlü kurallarına uymaz; sadece –ki şekli vardır: senin kalemin seninki, Ali’nin eli Ali’ninki, onun düşüncesi onunki... c. “-ki” Yapım Eki İsimlere eklenerek yer ve zaman bildiren sıfatlar türeten ektir. Zaman bildiren kelimelerin sonuna doğrudan eklenirken, yer bildiren sıfatlar türetirken “-dE” hâl ekiyle birlikte kullanılır. Sadece –ki ve az da olsa –kü şekilleri vardır: bu yılki sınav, yarınki maç, dünkü film, bugünkü aklım... masadaki kitaplar, duvardaki saat, evdeki hesap...

31

8. Birleşik Kelimelerin Yazımı a. Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler b. Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler 9. İkilemelerin Yazımı İkilemeler genellikle ayrı yazılır. Araya hiçbir noktalama işareti de konmaz. Anlata anlata, ev bark, çoluk çocuk, ufak tefek, Eş dost yüzümüze gülmez mi? O adam hatır gönül dinlemez. Bu zamanda ev bark edinmek zor. Delikanlıda boy pos yerinde. Marangoz eğri büğrü tahtaları rendeledi. Bu adamın neyin nesi olduğunu bilen yok. O kadar üzülme, beterin beteri var. Yıllar yılı dost bildiğin insanlar hani? Boşu boşuna herkesi telâşlandırdın. Meydandaki kalabalığı görünce coştu da coştu. Bitişik yazılan ikilemeler de vardır: cırcır (böceği), cızbız, civciv, çıtçıt, dırdır, fırfır, fısfıs, hımhım, hoşbeş, şıpşıp (terlik), yüzgöz (olmak)... darmadağınık, darmaduman, karmakarışık. 10. Sayıların Yazımı Sayılar rakamla yazılabildikleri gibi harfle de yazılabilir. ]Küçük sayılar, yüz ile bin sayıları ve daha çok edebî karakter taşıyan metinlerde geçen sayılar harfle gösterilir. İki hafta sonra, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, dört kardeş, üçüncü sınıf, yüz yıllık tarih, bin yıldan beri... Yaş otuz beş, yolun yarısı eder. ]Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılar ile büyük sayılarda rakam kullanılır. Öğleden sonra saat 17.30’da, 1.500.000 lira, 25 kilometre, 150 kg, 15 metre kumaş, 60.000.000.000 insan... Saat ve dakikaların metin içinde harfle yazılması da mümkündür. Saat dokuzda, dokuzu beş geçe, yediye çeyrek kala, sekizi on dakika üç saniye geçe, meselâ saat onda... ]Sayılar daha çok Arap rakamlarıyla gösterilir: 25, 150, 15.000...

32

Romen rakamları, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, kitap ve dergi ciltlerinde ve kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında kullanılır. Bu tür örneklerde Arap rakamlarının (harflerinin değil) kullanılması da mümkündür. Hükümdar adlarında kullanılan rakamlar hükümdarın adından önce gelir. XX. yüzyıl, III. Selim, XIV. Louis, V. Karl, I. Cilt... ]Rakamlardan sonra getirilen ekler kesme işareti (‘) ile ayrılır: Saat 10.30’da, 1972’de, 2000’den, 12’nci... ]Sıra sayıları harfle de gösterilebilir, rakamla da: beşinci, yirmi ikinci... Rakamlardan sonra, sıra belirtmek üzere nokta da kullanılabilir, “-ncİ” eki de: 16., 20., XXI., 16’ncı, 121’inci, 110’uncu... ]Üleştirme sayıları harfle gösterilir: ikişer, yedişer, dokuzar, üçer üçer, onar onar, ellişer bin lira, yüz yirmi yedişer milyon... ]Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır. Gruplar arasına nokta da konabilir: 22 605, 111 548 600, 22.605, 111.548.600 ]Sayılarda kesirler virgülle ayrılır: 15,2 5,26

]Harflerle yazılan birden fazla sayının her biri ayrı yazılır. Yüz yirmi beş milyon, on altı, yedi yüz iki, Ancak para ile ilgili işlem ve belgelerde (senet, çek vb.) harflerle yazılan sayıların tamamı, aralarına sonradan başka harfler konmasın diye birbirine bitişik yazılır: onbirmilyonyediyüzaltmışikibindokuzyüzkırkaltı 11. Tarihlerin Yazımı a. Tarihler zaman birimi olarak en kısadan en uzuna doğru sıralanır: gg.aa.yyyy: 30 Haziran 1998 30.06.1998 30/06/1998 b. Gün, ay, yıl rakamlarının arasına nokta ya da eğik çizgi konur: 11.12.1999=11/12/1999 c. Tarihlerde aylar harfle de rakamla da yazılabilir. Ayların adı harfle yazılırsa gün, ay ve yıl arasına işaret konmaz:

33

2 Eylül 2000=02.09.2000 12. Pekiştirmeli Kelimelerin Yazımı Pekiştirme sıfatları ve zarfları bitişik yazılır: dümdüz, sapsarı, mosmor, kapkara, apaçık, tertemiz, çepeçevre, sapasağlam, darmadağınık, yapayalnız, çırılçıplak, çepeçevre 13. Düzeltme İşaretinin Kullanımı Düzeltme işareti Türkçe olmayan kelimelerde kullanılan bir işarettir. Bu işaret hem uzatma hem de inceltme görevinde kullanılır. İnceltme görevi sadece “g, k, l” ünsüzleri için; uzatma görevi de “a, i ve u” ünsüzleri için söz konusudur. a. İnceltme görevi „Bazı yabancı kelimelerde -Türkçede kalın ünlülerle birlikte kullanılmayan- ince ünsüzler (g, k, l) vardır. Bu ünsüzlerin ince olduğunu, yani ince okunmaları gerektiğini kendilerinden hemen sonra gelen kalın ünlülerin (a, u) üzerine düzeltme işreti koyarak anlarız. Bu ünsüzlerin ince okunmasının gereği asıllarının öyle oluşu; amacı da yanlış anlam çıkarılmasını engellemektir: dergâh, gâvur, ordugâh, tezgâh, yadigâr, rüzgâr, yegâne bekâr, dükkân, hikâye, kâfir, kâğıt, kâr, kâtip, mekân mahkûm, mezkûr, sükûn, sükût, ahlâk, evlât, felâket, hâlâ, hilâl, ilâç, ilân, ilâve, iflâs, ihtilâl, istiklâl, kelâm, lâkin, lâle, lâzım14[4], mahlâs, selâm, sülâle, telâş, villâ, vilâyet billûr, üslûp, velût Batı dillerinden alınan kelimelerde de durum böyledir. plâj, plân, plâk, klâsik, lâhana, lâik (a kısa okunur) , lâmba, Lâtin, melânkoli, reklâm... Ses yansımalı kelimeler için de aynı kural geçerlidir. lâklâk, lâpa lâpa, lâp lâp, lâkırdı, lâppadak... Eğer bu kelimelerden bazılarında düzeltme işareti kullanılmazsa aynı harflerle yazılan başka kelimelerle karıştırılabilir ve yanlış anlamalara yol açılabilir ki bu kelimelerin anlamları çok farklıdır: Hâlâ il hala Kâr ile kar b. Uzatma görevi Türkçede uzun ünlü yoktur. Arapça ve farsçadan alınan ve uzun ünlü barındıran kelimelerde uzun ünlünün üstüne gerektiğinde düzeltme işareti konur. Düzeltme işaretinin üç türlü uzatma görevi vardır: Birincisi: Düzeltme işaretinin bu görevi uzun ünlüleri göstererek yine aynı harflerle yazılan kelimelerin birbirinden ayırt edilmelerini sağlamaktır. Eğer bu kelimelerde düzeltme işareti kullanılmazsa aynı harflerle yazılan başka kelimelerle karıştırılabilir ve yanlış anlamalara yol açılabilir ki bu kelimelerin
14

34

çengi.. (onun) zihni askeri gördüm. Bu kelimelerde ikinci heceler de uzun okunur.. alışkanlık : sevgili : dünya. Bunun sebebi. adlî. hâkim. resmîlik. Söyleyişte kısa olan nispet “i”lerine düzeltme işareti konmaz. fâni. fakat hem farklı dillerden olan hem de işlevleri ve okunuşları farklı olan “bi”leri ayırt etmek için kullanılır. cevabî. ırkî. bayatî. bîtaraf. nebatî. dâhil. zenci. hâl. Necmi. adî. hâdis. Bazı Türkçe kelimelerde de nispet “i”si bulunabilir. İkincisi: Arapça kelimeleri sıfat yapan ve yine Arapça bir ek olan nispet “i”sini belirtme hâl ekinden ve iyelik ekinden ayırt etmek için bu “i”nin üzerine konur. gümüşî. yâd. amacı da yanlış anlam çıkarılmasını engellemektir: Abbasî.. şâhıs. sâdır. kalbî. (Türk) tarihi. Lütfü. bizatihi. Ruhi. anî. hayâ. Farsça olan ve yokluk anlamı veren “bî” ön ekinde kullanılır. âşık. vâkıf. sâri. Çünkü bunlardaki “i”ler çekim ekiyle karıştırılmaz. hem kısa hem de uzun ünlülerle yazılan şekilleri vardır: Âdet Yâr Âlem Şûra Hâlâ : gelenek. an’anevî.anlamları çok farklıdır. ilmî. nâr. vâris. nâkil. Nispet “i”si alan kelimelere ek getirildiğinde düzeltme işareti olduğu gibi kalır. yâr” Not: ”katil” (öldürme) ve “katil” (öldüren) kelimeleri aynı şekilde yazıldıkları ve birbirine karıştırılma ihtimali olduğu hâlde. vasatî. bîvefa. mahallî. hâşâ. irsî. varsağı. âyan.. tarihî. askerî. hakikî. bihakkın. hâk. Eğer bu kelimelerdeki nispet “i”lerinin üzerine düzeltme işareti konmazsa belirtme hâl ekiyle veya iyelik ekiyle karıştırılabilir: (Türk) askeri. ebedî.. 35 . hâsıl. örfî. çini.. ruhî. Zaten bu kelimelerin hepsinin aynı harflerle. hâlâ. ulvî. Bu kelimelerin hangi anlamda kullanıldığı. şarkî. altunî. bedenî. dâhi.. kadir. millîlik. edebî. tarihî eserler zihni geliştirir zihnî meseleler Üçüncüsü: Aynı harflerle yazılan. âdet. Türkü. garbî. Aynı endişe gasıp. fizikî. kelimeleri için de geçerlidir. dâr. Hüsnü. bilumum. âlim. vâsi. âmin. evren : danışma kurulu : şimdi yar adet : sayı : uçurum alem : bayrak şura : şu yer hala : babanın kız kardesi Bu kelimelerin tümü (sadece uzun ünlü ile yazılanları veriyorum): “âciz. sûra. askerî elbise tarihi bilirim. âmâ. bu ön ekin “ile” anlamı veren Arapça “bi” ön ekinden ayırt edilmesi sağlanır: bîçare. düzeltme işareti olmadan kullanılır. Kutsi. âlem. sun’î. âlâ. ailevî. kırmızı gibi kelimelerde nispet “i”si ünlü uyumlarına uymuştur. telâffuzdan ve cümlenin anlamından çıkarılabilir. yabanî. mâni.. ciddîleşmek. rahîm. bâtın.. zihnî. tiryaki. mahallîleşme. nâzım. ümmî. âkit. kaide. düzeltme işareti kullanıldığında “k”nin ince (ke) telâffuz edilebileceği endişesidir. âdem. kail. Bu harfin üzerinde kullanılmasının gereği aslının öyle oluşu. tâbi. kurşunî.. dünyevî. âli. öldüren anlamındaki “katil” kelimesindeki uzun a.

göğermek gövermek. buruna. kavuş-ak kavşak. 16. de-e-lim diyelim. oğul oğlu. Indiana. ye-ecek yiyecek. Ancak bu isimler sözlüklerde “i” sırasında yer alır.. devir. öğün övün.. Birden çok heceli olan kelimelerde de sadece söyleyişte daralma vardır. burun burnu. Yabancı Kelimelerde Büyük “i”nin Yazımı Lâtin harflerini kullanan yabancı milletlerin yazı sistemlerinde büyük “i harfi noktasız yazılır. keşif keşfetmek. gel-me-yor gelmiyor. atlamayalım (─atlamıyalım).. Ses Değişikliği Görülen Bazı Kelimelerin Yazımı „Ünlü daralması görülen Türkçe kelimeler: söyle-yor söylüyor.... koyunu vb. ağıza. „Ünlü düşmesi olan kelimeler: ağız ağzı. gelmeyen (─gelmiyen). hece düşmesi olmayan kelimelerdir. alın alnı. Ibsen. koyun (bağır.. nerede nerde. 36 .. beniz. oğmak ovmak. Söyleyişte ğ→v değişimi görülen bu kelimeleri “v”li yazmak daha uygundur. şurada şurda. uyu uyku. Döğmek dövmek. İki Şekilde Yazılabilen Kelimeler Bazı kelimelerin söylenişinde “ğ”nin “v”ye dönüştüğü görülür. kork-ma-yor korkmuyor.. Bunları iki şekilde yazılması ve okunması doğrudur. yaşa-yor yaşıyor.. kayıp kaybolmak.. hüküm hükmü. Türkçe metinlerde de bu isimler bu şekilde yazılır.devril-. öğme övmek. koku-la-mak koklamak.14.. gönülden gönüle.. de-yor diyor de-e diye de-en diyen. fikir fikri.. 15. ileri-le-mek ilerlemek. yaşayacak ( yaşıyacak). anla-yor anlıyor. atlayarak (atlıyarak). ye-ince yiyince. gönül gönlüm.. gizleyeli (─gizliyeli). ömür ömrüm. cürüm cürmü. emir emretmek. başlayan ( başlıyan). ye-en yiyen.. benzi. burada burda. babadan oğula örneklerindeki gibi ekte geniş ünlü varsa hece düşmesi olmayabilir. oyunu. söğmek sövmek. döş) koynuna. sabır sabretmek.

konservatuar konservatuvar. zann zan. inkıyat. reddi şıkk şık şıkkı. muayenehane. pastahane. fuar. Zeytinburnu... Bu kelimelere benzeyip de ünsüz türemesi görülmeyen kelimeler: Duayen.. puan.Özel isimlerde –hâliyle. afv af. sonbahar. 37 . menba memba. Alıntı kelimelerden ft. faide fayda.... çeharşenbe çarşamba. redd ret. lâboratuar lâboratuvar.hece düşmesi olmaz: Gönül’e. Bunlarda “k” sesi daima kalın okunur.. çift. sünbül sümbül. affı hiss his hissetmek. Bu yüzden Arapçadan dilimize geçmiş olan ve sonunda ikiz ünsüz bulunduran kelimeler yalın durumunda kullanıldığında ünsüzlerden biri düşer. çenber çember. st ünsüz çiftleriyle bitenlerin bir kısmında t sesi söyleyişte düşme eğilimi gösterse de yazıda korunur.. fuaye. anber amber. sarphane. Ömür’ü. hal hal. Hastahane. „ Ünsüz düşmesi görülen kelimeler: Türkçede ikiz ünsüz bulunmaz. dökümhane. binbaşı. zemm zem zemmetmek.. hall hal halli. serbest.. faiz. penbe pembe... Fransızca’dan dilimize girmiş olan sürpriz kelimesindeki r. canbaz cambaz. inkılâp. repertuar repertuvar.. yazıda da konuşmada da korunur. Hakk hak. İstanbul. yatakhane. pencşenbe perşembe. tual tuval. hiss his. Farsça “hane” kelimesiyle yapılan birleşik kelimelerde “ha” hecesi korunmalıdır. fiat fiyat. „ i→ı dönüşümü görülen bazı Arapça kelimeler. dolanbaç dolambaç. suare. tualet tuvalet. fail. yemekhane. yazıhane. „ Ünsüz türemesi görülen kelimeler: aff af affetmek.zannı redd ret reddetmek. Saklanbaç saklambaç. bin bir. düzenbaz. tenbel tembel. rast.. postahane. dershane. zemm zem.. halletmek. kuaför. lâik. „ n→m değişimi görülen kelimeler: Türkçe veya yabancı kelimelerde b’den önce gelen n sesi m’ye dönüşebilmektedir.. hissi zann zan zannetmek . eczahane. anbar ambar. zaif zayıf... şıkk şık. onbaşı gibi kelimelerde söyleyişte m’ye doğru bir kayma olmasına rağmen yazda yine “n” olarak korunur. Safranbolu.

meçhul.. teşbih. Abdüsselâm.. Ali ile Ali’yle. içtimaî.. tatbik. naspetmek. emektar. biliyor.„ b→p değişmesine uğratılan Arapça kelimeler: “s”den sonra gelen “b”. Bazı Arapça kelimelerde “d” korunmuştur: takdim. 38 . methal. 18. müspet. Abdülhamit. minnettar. ise” kelimeleri kendinden önceki kelimeden ayrı yazılır. Abdurrahman. geliyor. t’ye dönüşür... 17. „ “abd” kelimesiyle kurulmuş olan ve “u”lu veya “ü”lü kullanılan Arapça isimler: Abdullah.... Abdülkadir. Alır iken alırken. gelenler ile gelenlerle. tespit. Bitişik yazılırken araya kaynaştırma harfi de girebilir. Bazı Arapça kelimeler: metfun. Hayrettin.. Ama bu eklerden sadece “–ken”. okumalı ise okumalıysa. tescil. teşci. -le. takdis. „ d→t değişmesi görülen yabancı kelimeler Farsça “-dar” soneki bulunduran kelimelerde d. ispat. tekdir.. her kelimeden sonra “iken” ya da “–ken” olarak yazılır... Hem Ayrı Hem Bitişik Yazılabilen Ekler Ek-fiilin çekimleri olan “iken. Abdülkerim. istiyor. „ “din” kelimesiyle kurulmuş Arapça isimler: Seyfettin.. tespih. methiye. Makbul. -se. “s”den sonra gelmeyen “b”ler ise olduğu gibi kalır. okulda iken okuldayken.. tetkik. Abdülaziz... “p”ye dönüşür. Necmettin... silâhtar.. tasdik. ile. Ama bunların bitişik yazılış şekilleri de vardır: -ken.. içtihat. hiçbir zaman ünlü uyumlarına uymaz. çanta ile çantayla olacak ise olacaksa. gizliyor. ünlü uyumlarına aykırıdır. nispet. „ c→ç değişmesi görülen ve görülmeyen Arapça kelimeler: eçhel. kispet. ikbal. taraftar... mescit.. takdir (taktir farklı anlamdadır).. Ünlü Uyumlarına Aykırı Olan Eklerin Yazımı „-yor (şimdiki zaman eki): Sadece –yor şeklinde yazılır.

” Alıntı olup da kesmesiz kullanılan bu yapıda kelimeler de vardır. mes’ut. akşamleyin „-(İ)mtırak (sıfattan sıfat yapan ek): yeşilimtırak16[6]. “mavi” kelimesine getirilen –(i)mtırak eki en azından kelimenin son hecesine uymadığı için kurala Artık bu ek yerine çoğul eki kullanılmaktadır.„-ken (zarf-fiil eki): Ünlü uyumlarına aykırıdır. Bayi bayii. membaya. cami camii veya camisi. 15[5] 16[6] Bu ek Anadolu’nun kimi yerlerinde –kan şeklinde telâffuz edilerek kurala uydurulmuştur. Bunlar yalın hâlde kullanıldıklarında sonlarında tek ünlü vardır.. Bu kesme işaretinin görevi noktalama işaretleri konusundaki kesme işaretinden farklıdır. dünkü. koşarken. membayı. mavimtırak. mevzuu. vak’a... camiye. iz’an. kat’iyet. yukarıdaki.. ülküdaş. membaa. „-ki (Aitlik eki. Bunlardan cami ve mâni kelimeleri camisi ve mânisi şeklinde de olabilir. Kur’an. men men’i. sür’at.. kıt’a. baklagiller. Türkçede de bu özelliği anlaşılacak şekilde telâffuz edildiği için kesme işreti barındırırlar: “an’ane. mevzua. camiyi. -i biçiminde alırlar. mısra mısraı. 17[7] 18[8] .) Cem cem’i. -ki şeklinde yazılır ve okunur. cür’etkâr. alırken. sanat. şer’î. an’anevî. cüz’î. „-Taş (isimden isim yapan ek): meslektaş. Bu kelimelere yönelme hâl eki getirildiğinde araya y sesi girebilir de girmeyebilir de. sun’î. mel’un.. Memba membaı. meş’ale. kat kat’ı. mısraya. (Bu kelimelerdeki ekler iyelik ekidir.. Aşağıdaki kelimelere iyelik ekinin getirilmesi. mısraı. camii. mesele. kat’iyen. aslında kelimenin sonunda bulunup da dilimizde eriyen gırtlak ünsüzünü ortaya çıkarır ve kesme işaretini gerektirir. bayiyi. nev nev’i. dayımgil. cür’et. ilgi zamiri ve sıfat yapan ek): “bugünkü. mevzuyu. menetmek. heyet. öbürkü” kelimeleri hariç –ki eki ünlü uyumlarına aykırıdır. tab tab’ı. Alıntı Kelimelerde Kesme İşaretinin Kullanılması-Kullanılmaması18[8] Bazı Arapça kelimeler gırtlak ünsüzü taşıdıkları. mevzuya. mes’uliyet. mâni mânii veya mânisi. bakarken. sabahleyin. Sadece –ken şeklinde yazılır. sanayi sanayii. bayii. kat’î. onunki.15[5] „-leyin (isimden zarf yapan ek): Ünlü uyumlarına aykırıdır. ekşimtırak. membaı.. mısrayı. neşet.... mısraa.... mes’ul... bid’at. 39 aykırıdır.. akşamki. Sonunda gırtlak ünsüzü bulunan kelimeler iyelik ekini –ı. defa. camie.. bayie.. kur’a. defetmek.. neşe. Her iki kullanış da doğrudur: bayiye. „-gil (aile bildirir):17[7] halamgil. 19. cüz cüz’ü.

....................................................................... Kelimeler satır sonunda ve başında bir tek harf kalacak şekilde bölünmez................................................ tamim..................................... O zaman gördü ki....................................................................... Birleşik kelimeler de tek kelime gibi telâffuz edilerek heceleme buna göre yapılır................. mana........... yani devamının altta olduğunu göstermek için satır sonunda kısa çizgi kullanılır: ....... mamur.............................. 20................. Gırtlak ünsüzü için kesme kullanılan kelimelerde kesmeli heceler satır sonuna getirilmez...........................................................arabayla ...arabayla .................................. Doğruları şöyle olacaktır: .......................meş’aleyi değil ... tesir...........................................Bazı Arapça kelimelerde kısa ünlüden sonra gelen gırtlak ünsüzü dilimizde kaybedilerek ondan önceki ünlü uzun okunur...... Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi Satır sonunda............ Aşağıdaki gibi kullanımlar yanlıştır: ............. ilkokuldayken ....................camii ......... dava................... telif..................uçurtmamızın ........................ Sessizce................... Özel isimlerde ve rakamlarda kesme işareti satır sonuna geliyorsa ve kesme işaretinden sonraki kısmın alt satıra geçmesi gerekiyorsa bu durumda kısa çizgi kullanılmaz: .................................................................................................................... tehir.......... memleketlisi.......kur’adan.............nihaî..... titreye titreye ağlıyor........................................................ Geçen yıl Ankara’ daki akrabalarımıza .......... minimini yavru ağlıyor..........nihaî.................................... yer kalmadığı için yarım kalan kelimelerin bölünmüş olduğunu..........................uçurtmamızın ......................... olacak “de” ve “ki” bağlacı ile “mi” soru ekinden önceki kelime satır sonunda kalıyor da bu ek ve bağlaçlar alt satıra iniyorlarsa araya (satır sonuna) kısa çizgi konmaz: 40 ....... .................. tediye....................................... resen......................... kur’dan değil ............................................ küçük çocuk..Karaosmanoğlu’nun.................. .........................................meş’aleyi olacak ...........................1996’ da ................................................................................camii .......................................................... başöğretmen Atatürk ................................ tecil................... memur...........................................

................ geçen yıl mı kazanmış? Özgün imlâsıyla yazılan yabancı kelimeler satır sonunda kendi dillerinin kurallarına göre bölünür. program............. gangster. fosseptik. problem... gram... sabr sabır... kent... kral.. kulüp...... trafik.. telgraf. pencere.. kritik... iskele... „Bazı yabancı kelimelerde kelime başında veya iki ünsüz arasında ünlü türemiştir... kredi..... iskele.... plân....... risk. biyografi. istasyon........ „İki ünsüzle başlayan ve iki ünsüzle biten batı kökenli kelimeler olduğu gibi yazılır..... istatistik.. slogan. azl azil. kulüp...... şehr şehir..... „İki ünsüzle biten bazı Arapça ve Farsça kelimelerin son iki ünsüzü arasına ünlü girer: emr emir......... iskelet...... Alıntı Kelimelerin Yazımının Dilimize Uyarlanması-Uyarlanmaması „Dilimize mal olmuş yabancı kelimeler Türkçede söylendiği gibi yazılır.. duvar............... çamaşır.... sigorta...... form.. elektrik. prova....... funya. firkateyn......... fikr fikir.. aks. mönü...... psikoloji.. natürmort. kitap. stil. pratik..... kampus.... nutk nutuk.... zehr zehir.. keşf keşif. 21. yazılışta da okunuşta da düşer... film.... gramer..... blender........ bahs bahis...... apartman. proje.......... Bu kelimelere ünlüyle başlayan bir ek veya yardımcı fiil eklendiğinde.. gördüm ki söylüyorum . 41 ... sonradan konan ünlü.... orkestra... hükm hüküm. entelektüel... Emir emretmek Keşif keşfi Azil azli Nakil nakledilmek Hüküm hükmü Bahis bahsimiz Fikir fikrin Nutuk nutku Sabır sabretmek Şahıs şahsı Şehir şehrim İlim ilminiz Zehir zehri Zikir zikreylemek „İçinde iki veya daha fazla ünsüzün yan yana bulunduğu yabancı kelimeler olduğu gibi yazılır: alafranga. tren. ilm ilim.. çikolata... grup. önünde kitap da yoktu .... teyp....... banka.. şahs şahıs. Dilimize mal olan ya da olmayan bazı kelimeler söylendiği gibi yazılmamaktadır: beysbol........... lüks... merdiven.. stüdyo.. modern... kamu.. nakl nakil..... Bunlar da bu yeni şekilleriyle kullanılırlar: iskarpin.. master.. spor.... sandalye. slayt..

Panislâmizm. Halep. diyalog. topoğraf” kelimelerinde “g”ler “ğ”ye dönmüştür. sanat ve uzmanlık dallarında kullanılan terimler de özgün imlâları ile yazılır.. bilâistisna. morg. Muhammed. fuel-oil. Atina. „Yabancı dillerden alıntı yapılan deyim ve sözler özgün imlâları ile yazılır. Fuat. dogma. 42 .. bîvefa. Rıza. Rus harflerinin Lâtin alfabesindeki karşılıkları kullanılarak yazılır: Çaykovski. Filistin. Necmeddin. Bu imlâ. Paris. Saadettin Aynı isimlerin Araplar ve Farslar tarafından kullanıldığı belirtilecekse yumuşak ünsüzler korunur. lâkayt. Aristoteles. otobiyografi. Alain. Şarlken. „Batı kökenli kelimelerin içindeki ve sonundaki “g” sesi korunur: lig. c. bilvesile. Yunan harflerinin Lâtin alfabesindeki karşılıkları kullanılarak yazılır: Homeros. alelâcele. Bunların dışındaki yabancı özel adlar özgün imlâlarıyla yazılır. Papandreu. monolog. Rusça adların yazımı Rusça isimler.. romantizm. Türkolog.. Yabancı Özel Adların Yazımı a. To be or not to be kendisi için. realizm. telekonferans. Bedreddin. Öklid d. Venedik. namütenahi. Petersburg Ancak “Moskva” kelimesi dilimizde “Moskova” olarak kullanılmaktadır. Londra. namüsait... Beethoven. İsfahan. New York. Ancak “coğrafya.. Gogol. Brüksel. Panturanizm. Şiraz b. Mehmet. Nice. Tolstoy. Kartezyenizm. Dekartçılık. bîçare. Arapça ve Farsça özel adların yazımı „Türkler tarafından kullanılan kişi adları Türkçedeki söylenişine göre yazılır: Ahmet. Marksist.. Cenevre. Pantürkizm. Medine. monografi.. ürolog. Mısır. Shakespeare.„Ön ek. Puşkin. Münih. pipeline. arkeolog. romantizm. bankamatik.. (OV) 22. lâdinî. Mekke. Ömer. Cidde. namevsut. katalog. Sokrat. Fuad. paragraf. reorganizasyon. Lâtin alfabesini kullanan milletlere ait özel isimlerin yazılışı Yabancı özel adlardan türemiş akım adlarıyla dilimizde eskiden beri Türkçe biçimiyle kullanılan kişi ve yer adları Türkçe söyleyişe göre yazılır. center. „Ödünçlemeler (dilimize mal olmamış kelimeler) özgün imlâları ile yazılır: by-pass. program. Hollânda. Bedrettin. naçar. telekart. org. Sokrates.. Roma. realizm. namağlûp. Byron. Rio de Janerio. Suudi Arabistan. Necmettin.. Mesele falan değildi öyle. sürrealizm. fotoğraf. Pisagor. Bu kelimelerdeki özel karakterler ve işaretler de mümkün olduğunca (baskı sırasında bulunabiliyorsa) korunur: Napolyon.. Platon. demagog. psikolog. son ek veya edat bulunduran yabancı kelimelerle iki kelimeden oluşan yabancı kelimeler: alelhusus. Marsilya. Eflâtun. check-up. pizza. dadaizm. Herodotos. centrum. biyografi. fütürizm vb. Fas. jeolog.. Aristo. Selânik. Yunanca adların yazımı Yunanca isimler. „Bilim. İskenderiye. Bağdat. magma. realist. Viyana. Şam.. spaghetti.. Molière. „Arapça ve Farsça yer adları Türkçe söyleyişe göre yazılır: Cezayir. ilelebet. bilimsel çalışmalarda da kullanılabilir: Ahmed. Saadeddin. Bazıları dilimiz söyleyişine uyarlanarak kullanılmaktadır: Herodot.

) 4. Semerkant. NOKTALI VİRGÜL ( . İKİ NOKTA ( : ) 5. Diğer Türklere Ait İsimlerin Yazımı Türk devlet ve topluluklarına ait isimler. ) 3. Osaka. cümlenin yapısını ve duraklama yerlerini belirlemek. İslâm Kerimov. Nebi Hazri.. Gasım Gasımzade. Lâtin alfabesinde bulunmayan harfler kullanılmaz: Baxtiyar Bahtiyar... ÜNLEM İŞARETİ ( ! ) NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazıda karışıklıkların önüne geçmek. Lin Yu-tang.. Özbekistan. ) 6. Kişi isimlerinde tire kullanılır19[9]: Pekin. Baykoñur Baykonur. VİRGÜL ( . okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak. yanlış okumayı önlemek. ünsüzler bakımından ilgili Türk toplumundaki kullanıma göre yazılır: Azerbaycan. 23. Taşkent. Hiroşima. NOKTA ( .. sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek için kullanılan işaretlere noktalana işaretleri20[1] denir. Bakû.. Sun Yat-sen.. SORU İŞARETİ ( ? ) 7. Çince ve Japonca adların yazılışı Çince ve Japonca adlar.. ) 2.. Yazıdaki trafik işaretleri olarak da tanımlayabileceğimiz noktalama işaretleri şunlardır: 1. Tokyo. ünlüler bakımından Türkiye Türkçesine. NOKTALAMA İŞARETLERİ 1. Şanghay. ÜÇ NOKTA ( .. ) 19[9] 20 “Konfüçyüs”te tire kullanmamaktayız. Öteden beri tanınan şahısların isimleri Türkçedeki yaygın imlâları ile yazılır: Cengiz Aytmatov.Rusçadan alınan bazı kelimelerin yazımı: Enisei Yenisey Dostoevskiy Dostoyevski Çexov Çehov e. Türkçede yerleşmiş biçimlerine göre yazılır. 43 .. Saparmurad Niyazov.. NOKTA ( .

. Portakal bahçelerine dalmış. 2. XV. 05.. 00.. Nokta kullanılmayan kısaltmalar: TBMM. kg.. KD. günü IV. 23. „Bibliyografyada her künyenin sonuna konur: Agâh Sırrı Levent. Refik Halit Karay) „Bazı kısaltmaların sonuna konur: Prof. Hasan.355.1996. Okul açıldı. ay ve yıl rakamlarının arasına konur.1923 Ay adları harfle yazılırsa nokta kullanılmaz: 29 Ekim 1923 „Saat bildiren sayılarda saat ile dakika arasına konur: 08.. s. g. yanakları pençe pençe..” (Eskici. b.58. A. cm. l. yılın 365.584. İng. “Artık ana dili büsbütün işitilmez olmuştu. yüzyıl „Üçlü gruplara ayrılan sayılar arasına konur21[2]: 12.2022[3] „Bir yazının maddelerini gösteren rakam ve harflerden sonra konur: I. G. 325. tamamlanmış cümlelerin sonuna konur: Türk’üm.02. göğsünde bir katılık.000. yılı. Ar. daima susuyordu. II. Sok. Alm. II. GB. B. al al olarak susuyordu. 29. Dr.40.. Doç. GD (sekizi de yön). a. İst. bir şeyler soran olsa da susuyordu. 14.1972. 119. i. Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri. KB.. yıl kutlamaları. TDK.. Ankara 1960.12. D. gırtlağında lokmasını yutamamış gibi bir sert düğüm. yargı bildiren. „Matematikte çarpı işareti yerine konur: 4.5=20 21 22 44 . Fr. Cad.30. 1. Cumhuriyet’in 75.254 „Tarihlerde gün.X. Fe „Sayılardan sonra sıra belirtmek için “–ncİ” ekinin yerine kullanılır: 50. ii. B.. Far...„Hüküm.. vb. K. Mehmet. C. m. köşeye büzüldü.

olur. yoo. (nesneler arasına) Ali. yine akşam. Bu cümlede ihtiyar kelimesinden sonra virgül olmasaydı bekçinin ihtiyar olduğu ve başka birinin bu ihtiyar bekçiye soru sorduğu anlaşılacaktı. Yani bir kelimenin kendinden sonraki kelimeyle ilgisi olmadığını göstermek için kullanılır. peki pekâlâ. hayhay.2. sarı güller Dillenmiş ağızlarda tutuk dilli gönüller (FNÇ) „Aralarında biçimce ve anlamca ilgi bulunan (sıralı) cümlelerin arasına konur: Umduk. Göllerde bu den bir kamış olsam. Tozlu ve soluk kırmızı perdelerden yakıcı bir güneş taşıyor. annesi. yok. bekledik. „Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur25[6]: Akşam. (AH) „Kendisinden sonraki cümleye bağlı olan “hayır. öyle. evet. „Cümlede özel olarak vurgulanması gereken öğelerden sonra konur: Binaenaleyh. ─Yoo. biz her vasıtadan. solgun ağaçlar. yerinden kalktı. Cemal Bey çantasını kapattı. yalnız ve ancak. (Atatürk) „Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için (özne ile yüklen arasına başka öğeler girmişse) özneden sonra kullanılır: Çocuk. eş görevdeki kelime ve kelime grupları arasına konur: Uzun boylu. Veli. bütün odayı dolduruyordu. güvercinlerime dokunmayın. atlara. tek gözlü. ağaçlara onları bir daha göremeyecekmiş gibi bakıyordu. tamam. VİRGÜL ( . „Cümlede isim olarak kullanılan adlaşmış sıfatlar. Bu. sarışın. İhtiyar. bir noktainazardan istifade ederiz. yine akşam. genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır. dayısı ve halası onu sürekli şımartıyorlardı. bekçiye müdür beyin içeride olup olmadığını sordu. evlere. mahcup bir şekilde oradan ayrıldı. çantasını ve hırkasını alıp gitti. arabalara. „Hitaplardan sonra kullanılır: 23 24 25 45 . düşündük. (özneler arasına) Eve gelirken insanlara. Selâmi! Kivi getirin!24[5] (hitap kelimeleri arasına) Babası. gözlüklü ve23[4] sevimli bir çocuktu. kırk seneden beri Türkçe merhale merhale Türkçeleşiyor. kendinden sonra gelen kelimenin sıfatı şeklinde anlaşılacaksa bu kelimelerden sonra virgül konur. baş üstüne. ) „Cümlede birbiri ardınca sıralanan. elbette” gibi kelimelerden sonra konur: Evet. (dolaylı tümleçler arasına) Sessiz dereler. dedi. (sıfatlar arasına) Kalemini. defterini. soğuk bir kış günü ayrıldığı ve uzun zaman haberini dahi alamadığı köyünü artık unutmuştu. haydi.

eski komşumuza.255 „Bibliyografik künyelerde yazar adı. bekleyenler var. ) „Aralarında şekil ve anlamca ilişki bulunan. Bu söz. mücadele. ama anlayışlı. 3. ama duraklama kısa olduğu için noktalı virgül konmuş. basım evi vb. büyüdüğü yerleri. Ben. NOKTALI VİRGÜL ( .) Gitmemiz gerekiyor. Tuna Kıyıları. çok özlemişti. bu cephe sarsılmaz. 7 Şubat „Sayıların yazımında ondalık bölümleri ayırmak için kullanılır. „ Yazıların sonuna düşülen notlarda yer adıyla tarih arasına konur: Kuşadası. İstanbul 1938 „Cümle içinde “ve. Doğup. birbirine bağlaçsız bağlanan ve aralarındaki duraklama kısa olan cümlelerin arasına konur: At ölür. ama güzel. Kızılay’da gördüm. yiğit ölür şan kalır. Arkadaşlar. „Yazışmalarda. saat beş gibi. bir soru sordu.4 2. ister inanın ister inanmayın. başka noktalama işaretleri de kullanılmaz. Dün Ali amcalara. meydan kalır. veya. hayat demek. dediysem de o dinlemedi. memleketini. Nokta kullanılmaz: 22. (çünkü) Okumuş bir kadın değil. yahut” bağlaçlarından önce ve sonra virgül kullanılmaz. „Arasözlerin ve ara cümlelerin (içe içe birleşik cümlelerde iç cümlenin) başında ve sonunda kullanılır: Cihan yıkılsa. gittik.Muhterem Hocam. Onlar da. Remzi Kitap Evi. buna ihtiyacım yok. Basım yeri ile tarihi arasına virgül konmaz: Falih Rıfkı Atay. emin ol. Arka sıradakilerden biri. bu sorular yarına kadar çözülmeli! Efendiler. maddelerin arasına konur. (bununla birlikte) 26 46 . eğitimi en yüksek seviyeye çıkaracağız. demişlerdi... „Başkalarının sözlerinden yapılan veya yazanın kendine ait başka sözlerinden yaptığı alıntılar26[7] tırnak içine alınmamışsa iki virgül arasında verilir. Onu dün akşama doğru. müsademe demektir. gözlüklü olanı. başvurulan makamın adından sonra konur: Türk Tarih Kurumu Başkanlığına. (Bu cümlelerin arasına nokta konabilirdi. dedi. eser adı.5 125. çok genç değil. cümle alıntı bir sözle başlıyorsa bu alıntı cümlesinden sonra virgül konur: Hepinizi çok iyi tanıyorum. bilirsiniz ki. doğrudur.

artık gelsen de olur. bununla birlikte” gibi bağlaçlardan önce konur: Halis bir şiir fena okunabilir. ve) „İki cümleyi birbirine bağlayan “ama. Aslan. deniz. ama iş işten geçmişti. faydasız buldu. ister inanma. sonuç olarak. bundan dolayı. çiçek. Çok söylüyorum. „İçerisinde birden fazla virgül kullanılmış cümlelerde öznenin kendinden hemen sonra gelen öğelere karışmamasını sağlamak için kullanılır: Faruk. fakat. yalan olduğunu bildikten sonra gene okumak ister mi? Sıralı cümleler arasına giren bu bağlaçlardan önce nokta. yoksa. kelek. Yavuz ve Kâzım bir grup. pırasa. çok yorgundu. Kenan. karpuz. Tuğrul. Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür: Atatürk ve İnönü. ne gelen var ne giden. 4. bisküvi. kraker.. „Bir cümleden sonra alıntı bir cümle geliyorsa veya bir söz naklediliyorsa iki nokta kullanılır: Çocuk merakla sordu: “Bana ne getirdin?” 47 . gelmesen de. ancak. İnsan yalanı bilmeyerek okur. heyecandan içim içime sığmıyor. (Bahar ve Kelebekler. kız çocuklarına ise İnci. Sabahtan beri bekliyorum. lâkin sahte bir şiir iyi okunamaz.in kullanılır: kavun. (YKB) Olanları anladım. Kelimeler genel olarak ikiye ayrılır: İsimler ve fiiller. farkı bölümleri ve örnekleri birbirinden ayırmada kullanılır: Murat. bir şezlonga uzanmış esmer. Çiçek. ama. Erkek çocuklarına Doğan. siyah maroken kaplı bir kitap okuyor. İş işten geçti. lâkin. sıfat: İsimlerden önce gelerek onların nitelik ve niceliklerini bildiren kelimeler. Hulusi ve Mustafa ile yaşıt sayılır. yalnız.. Sevinçten. ne yazık ki. binaenaleyh. Metin ve Mehmet de bir grup olsunlar. kahkahalar atmak. ıspanak.. Bu işin en sağlam yolu şudur: Bildiğinden şaşmamak. Kendimi takdim edeyim: Meclis kâtiplerinden Hayrullah. kır kokuları. „Cümle içerisindeki açıklamalardan önce kullanılır: Akşama dek hiç durmaksızın çalışmıştı. bununla birlikte. „Virgüllerle ayrılmış tür veya takımları.Karşısında. dalga fısıltıları getiren tatlı bir nisan rüzgârı giriyordu. ne var ki. güzel bir kız. bağırmak. fakat söz dinlemiyor. İKİ NOKTA ( : ) „Açıklama yapılacak yerlerde kullanılır: bestesiz:bestesi olmayan.. Ömer Seyfettin) (bu esnada. lâhana. ağlamak istiyorum. çünkü. „Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak iç. virgül ya da noktalı virgül koyup koymamak yazara göre değişebilen bir üslûp meselesidir. pencereden. ama. „Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için bu sıralı cümleler konur. çikolata. Ahmet. Bir aralık evden savuşmak da aklına geldi. İster inan. Gönül adlarını verirler. aynen dediğim gibi oldu.

.. „Bitmemiş veya bitirilmemiş cümlelerin sonun konur.. bana ne getirdin.. Halide Edip Adıvar. ÜÇ NOKTA ( . ) „Art arda örneklerin sıralandığı cümlelerde benzer örneklerin sürdürülebileceğini ifade etmek için cümle sonunda kullanılır. „Matematikte bölme işareti yerine kullanılır: 45:3=15 İki noktadan sonra bağımsız bir cümle geliyorsa bu cümle büyük harfle başlar. 5. törenizi kim bozabilir sizin? Göğe erer başımız başınla senin! Koro: „Kütüphanecilikte yazar ve eser adı arasına konur: Yahya Kemal Beyatlı: Kendi Gök Kubbemiz „Ses biliminde uzun okunması gereken ünlüden sonra kullanılır: a:ile.. pancar. Ziya Gökalp.. Bilge Kağan: Türklerim işitin! Üstten gök çökmedikçe alttan yer delinmedikçe ülkenizi.. İnsan üç şeye benzer: ağaca. nakletmek... Ali Canip Yöntem. mercimek. nohut.O. çoğalmak... Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden bazıları şunlardır: Ömer Seyfettin. toprak sarı. „Karşılıklı konuşmalarda kimin konuşacağı belirtildikten sonra iki nokta konur: ─Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda? Ziraatçi sayar: ─Yulaf... renk renk çiçekler. çıplak ağaçlar sarı. art arda örnekler sıralanıyorsa ilk örnek küçük harfle başlar: Tam kapıdan çıkmak üzereyken sordu: Akşam erken gelecek misin? İnceleyeceğiniz kelimeler şunlar: gelmek. ve başka insanlarla birlikte yeni bir hayata hazırlanıyordu. suya ve rüzgâra İki nokta kullanılmış cümleler bazen aynı kelimeler kullanılarak ama iki nokta kullanılmadan da kurulabilir: Çocuk merakla sordu: “Bana ne getirdin?” →Çocuk merakla. Güneşli fırtınalar. Bazılarında okuyucunun cümleyi zihninde tamamlaması beklenir: Gök sarı. başarının sırrını tek kelimeyle açıklar: Azim „Kendisinden sonra örnek verilecek cümlelerin sonuna konur. ceva:hir. Mehmet Emin Yurdakul. suçlamak. 48 .. ka:til. i:cat. diye sordu vb. incelmek. gidedurmak. di:nen. Bu amaçla cümle sonunda kullanılabileceği gibi cümle içinde de kullanılabilir: Fiillerin bazıları isimlerden türemiştir: başlamak.

. ─Hangi Ali? ─.. kırmızı feraceler.. be’ (Diyet) „Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan. Baharın yeşil çimenleri üzerinde... Koca Ali. . Trenin birdenbire salıverdiği yoğun bir buhar. aralarda da alınmayan kısımlar olduğunu belirtmek için kullanılır: “. Trenin pencerelerinde gülümseyen kadınlar... Ah hele kırmızı feraceler.. SORU İŞARETİ ( ? ) „Soru anlamı taşıyan cümle ve kelimelerden sonra kullanılır: 49 ... eksik bırakılan cevaplarda kullanılır: ─Yabancı yok! ─Kimsin! ─Ali. Toplantıya gelenler arasında . adam.... Kar. Ayrılıyor yolumuz! Onu bir defacık görebilmek için nelere katlanmazdım ki. Ali usta? ─Benim. her şey bir su katmanının altında yok oluverdi birden... Haberi . Üstelik Subaşınınsa... Hele eşek zorla aranıyorsa. ─Ne arıyorsun bu vakit buralarda? ─Hiç. Sırmalı çedik pabuçlar.ları onun arkasından fırlattı....tan çıkmaz.. el sallayan çocuklar... belirtilmek istenmeyen ve kaba sayılan.. (Diyet) 6... seyir yerlerinde kadınlar tıpkı birer gelincik çiçeği gibi parlarlardı. „Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur: Gölgeler yaklaştılar.. var mıydı? Kılavuzu karga olanın burnu b. büyükannelerinin mücevherlerini torunlar takardı.. Bey’in oğlunun da adı karışmış. Keskin bir tren düdüğü.” (Bahar ve Kelebekler. Sonra genzi yakan o bildik kömür kokusu...Sana uğurlar olsun. ─Nasıl hiç? Suya çekicini mi düşürdün yoksa? ─!. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar: ─ Koca Ali. Kaç gündür neydi o soğuklar öyle! El elin eşeğini elbette türkü söyleyerek arar.... Belliydi yağacağı. „Söylenmek. B.. yılın ilk karı........ Yerden topladığı . yine her yeri dağıtmış.... ─Sen misin. söylenmesi ahlâken çirkin görülen kelimelerin yerine konur: Olaya ... 7 Nisan (burada yer adı gizlenmiş) „Herhangi bir metinden alınan cümlenin öncesi ve sonrası olduğunu.....Annelerinin esvaplarını kızlar giyer.’dan dinledim. Ömer Seyfettin) Bu görevdeki üç nokta yay ayraç içerisinde de konabilir....

hatırlamıyorum. „Bilinmeyen yer. durumlar için kullanılır: Yunus Emre (1240?-1320). acı. hayret. Hele bir de karların eriyip sularının akması yok mu. ÜNLEM İŞARETİ ( ! ) „İçinde ünlem ifadesi (haykırış. (Doğum yeri: ?). ürperti. 1496 (?) yılında doğan Fuzuli. 7.. korku. kıvanç. (soru kelimesi nesneye dahil) Yapar mı yapmaz mı bilmem. ( ?-1120) „Soru eki soru anlamı katmıyorsa.. şimdi hatırlamıyorum.Hangi elbiseyi beğendiniz? Benimle alış verişe kim gelecek? Soruları cevapladınız mı? Nasıl bir kitap aramıştınız? Evimizi.. Bu cümlelerin soru anlamı vurgu ve tonlama ile belirtilir: Yaşınız? Sen alacaktın? Gördün? „Bir bilginin şüpheyle karşılandığı veya kesin olmadığı durumlarda yay ayraç içinde kullanılır: Ankara’dan Konya’ya 1. nefret vb ani coşkunluklar) bulunan ve seslenme. üzüntü. zaman anlamı katıyorsa soru işareti de kullanılmaz? Akşam oldu mu sıla özlemi depreşir gurbetçilerde. hitap ve uyarı bildiren cümlelerden ve kelimelerden sonra gelir: Komşular! Babacığım! Hemşehrilerim! Tanrım! Yazık sana! Aşkolsun! Hey baksana! 50 . eşyalarımızı nasıl buldunuz? Nerede ? Kim? Nasıl? Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? „Cevabı zaten içinde olan soru cümlelerinde de soru işareti kullanılır: Haksız mıyım? Liderler içinde Atatürk gibisi var mı? Yoksa bu sözümde yalan var mı? „İçinde soru kelimeleri veya soru eki bulunan ama anlamca soru cümlesi olmayan cümlelerde soru işareti kullanılmaz: Kaça aldım. (soru kelimesi nesneye dahil) Bu olayı bize ne zaman anlatmıştı.5 (?) saatte gitmiş.. heyecan. Bunlar soru işareti ile biter. (soru kelimesi nesneye dahil) „Bazı cümleler de soru kelimesi barındırmadığı hâlde soru cümlesidir. sevinç. tarih vb.

Ay. elim! Gitme ha! Hah. şimdi oldu! Hay Allah! Vah zavallı! Vay sersem! Aman dikkat! İmdat! Boğuluyorum! Simitçi! Çok ilginç! Ne kadar güzel! Çabuk eve git! Ne olur yardım et! Çık dışarı! Güm! Miyav! 51 . ne yaptım! Eh! Fena değil. yeter artık! Aa! Bu da ne? Ah.Ey Türk gençliği! Hey! Biraz bakar mısın? Hişt! Buraya gel! Şşt! Sus bakayım! Ee.

geç kaldım! Eyvah! Geç kaldım! „Parantez içinde kullanılan ünlem işareti alay etme. yanlış okumayı önlemek. cümlenin yapısını ve duraklama yerlerini belirlemek. sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek için kullanılan işaretlere noktalana işaretleri27[1] denir. hafife alma. ileri! Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle! Ne mutlu Türküm diyene! Dur. KESME İŞARETİ ( ’ )28[2] „Özel isimlere eklenen çekim eklerini ayırmak için kullanılır. küçümseme. yılın ilk karı. Mamak Caddesi’nde. Bazı alıntı kelimelerde de kesme işareti kullanılır ki bu.) UZUN ÇİZGİ ( ─ ) EĞİK ÇİZGİ ( / ) DENDEN İŞARETİ ( " ) NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazıda karışıklıkların önüne geçmek. İmlâ 52 . Yazıdaki trafik işaretleri olarak da tanımlayabileceğimiz noktalama işaretleri şunlardır: 8. Kar. Adam. 27[1] 28[2] Bu işaretler Türkçede ilk defa Tanzimat Devri edebiyatçılarından Şinasi tarafından kullanılmıştır. asker! Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder. Türkiye’de. noktalama ile değil imlâ ile ilgilidir. akıllı (!) olduğunu söylüyor. inanmama.. Kaç gündür neydi o soğuklar öyle! Bir hilâl uğruna ya Rab. Zamanla nasıl değişiyor insan! Gökyüzünün başka rengi de varmış! Ünlem işareti.Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. bak. ne güneşler batıyor! Ey. okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak. Ankara’yı.. Belliydi yağacağı. Gençliğinde 100 metreyi 10 saniyede koşarmış (!). NOKTALAMA İŞARETLERİ KESME İŞARETİ ( ’ ) TIRNAK İŞARETİ ( “ ” ) TEK TIRNAK İŞARETİ ( ‘ ’ ) YAY AYRAÇ ( ( ) ) KÖŞELİ AYRAÇ ( [ ] ) KISA ÇİZGİ ( . bu topraklar için toprağa duşmuş. kinaye anlamları katar: İsteseymiş bu kitabı bir günde bitirirmiş (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş... Enflasyonun nasıl düşeceğini bilmeyen ekonomi bilginlerimiz (!) var. ünlem ifadesinden hemen sonra kullanılabileceği gibi cümlenin sonunda da kullanılabilir: Eyvah. Kızılırmak’ı. yolcu! Bilmeden gelip bastığın Bu toprak bir devrin battığı yerdir. Mustafa Kemal’e.

. Türklük.. Zonguldak’ı (Zonguldağı). Ereğliler.. Atatürkçü. Pantürkizm. Alm. „Özel isimlere eklenen –lı... Bu özel isimler..dan „Sayılardan sonra gelen ekler de kesme işaretiyle ayrılır. ]Sert sessizle biten özel isimlere ünlüyle başlayan ek getirildiğinde ismin son sesi korunur.. Rektörlüğüne.... Mehmetler.. . Türkolog. 2000’den..si..... İslâmlaşmak.. Türkleşmek. „Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen ekler okunuşa göre belirlenir ve kesme işaretiyle ayrılır: DSİ’ye.... Sıra sayılarında hem nokta hem kesme kullanılmaz: 1972’de.. Paşayı.. Avrupalı.. Ahmetler... Ek kelimenin okunuşuna göre belirlenir: vb..leri. Honolulu’lu ]Kişi adlarına sonradan eklenen unvanlara eklenen ekler de kesme işareti ile ayrılmaz.. Panturanizm... Zeynep Hanıma.... Darvinci... NATO’dan..yi....... ÖSS’de. BOTAŞ’ın. Avrupalılaşmak.. TCDD’ye. Türkçecilik. Dekanlığına.... Nu.. -siz. Ahmet’in (Ahmetin) ]Özel ismin yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve eki de kesme işaretiyle ayrılmaz.. ama söyleyişte yumuşama olur.... Ayhan Beyden.. Mustafa Kemallerden. türetilen kelimenin içinde kalıyorsa büyük harfle başlamaz: Panislâmizm... Yakup Kadriler..... UNESCO’ya. Kurumundan .. İng. mm’den Ancak büyük harfle yapılıp da okunuşu esas alınan kısaltmalar da vardır ki bunlar bir kelime gibi telâffuz edilebilmektedirler: ASELSAN’a..... Sinop’a (Sinoba).. ]Yabancı isimler hariç diğer özel isimlere yapım ve çokluk ekleri getirilerek yapılan kelimeler büyük harfle başlar ve ekleri de kesme işareti ile ayrılmaz...... cm’yi.. . ]Yabancı isimlere getirilen yapım ve çekim ekleri okunuşa göre belirlenir ve kesme işaretiyle ayrılır: Shakespeare’in.... -ci yapım ekleri kesme işareti ile ayrılmaz: Ankaralı. Türkçülüğün.. .... İstanbulsuz... Moliere’e.. .. Ankaralıdan.. Sonunda nokta bulunan kısaltmalardan sonra kesme işareti kullanılmaz.. ..Ancak kurum ve kuruluş adlarından sonra kesme işareti kullanılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine..dan. Efendinin. Küçük harflerle yapılan kısaltmalarda kelimenin okunuşu esas alınır: kg’dan. Bu eklerden sonra gelen ekler de kesme işareti ile ayrılmaz. Türkçü. Ankaralı... Mamak Anadolu Lisesi Müdürlüğüne... TBMM’nin.. 53 .... 1881’de.. mad. 12’nci...... Sivaslı. Başkanlığına.

. katılaşmış elini başına götürdü. (Ömer Seyfettin. Asıl cümle de daha bitmediği için küçük harfle devam eder: Yaşlı kadın. “Yetişin!” diye bağırdı. yüz yirmişer.” (Ömer Seyfettin.. 54 . "Okuyorum büyükanneciğim. Bir mumya uzvu kadar sararmış. Kahve rengindeki yemenisinin altında daha beyaz görünen saçlarına dokundu.. Çiçekli ağaçlar.. (Memduh Şevket Esendal. Karacaoğlan → Karac’oğlan (Şiir dışında Karacaoğlan’dır. acaba uyuyabilir miyim?” diye düşündü. Şinasi. Alıntı cümle(ler). hem de uyudu. Halil Bey'e biraz rahatlık vermiş gibiydi. esmer kız. -daş’la türemiş kelimeler. ne eylesin → n’eylesin. parlak bir suluboya levhası gibi görünüyordu. TIRNAK İŞARETİ ( “ ” ) „Başka birinin yazısından veya sözünden.. noktayla biter. ne etsin → n’etsin. “Yatsam. Esnedi. kalın.” cümlesiyle yüklemin türü bakımından benzerlik gösterir? „Uzun alıntılarda her paragraf ayrı ayrı tırnak içine alınır: “Küçük salonun fes renginde. Karşı sahilde mor. beşer.) „Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığı zaman kesme işareti yay ayraçtan sonra konur: Yunus Emre (1240?-1320)’nin.. yeni neslin son Türk kadınlarının o asla tatmin edilemeyecek olan ebedî kederiyle bulutlanan siyah gözlerini kitabından ayırmayarak. korular.. Ne’nin belirtisiz nesne olarak kullanımına örnek verin." dedi.. hiç değiştirilmeden yapılan aktarmalar29[3] tırnak içinde gösterilir. Bahar ve Kelebekler) 29[3] Aynen alınmayan sözler tırnak içinde gösterilmez. fark olunmaz sisler altında dağlar. Sabaha kadar yattı. muhteşem.. Saf mavi bir sema. „Özellikle belirtilmek istenen ek. Bir an düşündü. Bahar ve Kelebekler) Aşağıdaki cümlelerin hangisi “İlkbahar en güzel mevsimdir. Yakup Kadri (Karaosmanoğlu)’nin Ancak cins isimlerinden sonra yay ayraç geliyorsa yay ayraçtan sonraki ek kesmeyle ayrılmaz: İmek fiili (ek fiil)nin 9.). yatıp da uyuyamamaktan korktu. harf ve kelimelerden sonra kullanılır: A’dan Z’ye. „İki kelime sonradan birleştirildiğinde ve (özellikle şiirde vezin gereği) bu kelimelerden ikincisinin ilk ünlüsü düşürüldüğünde düşen ünlünün yerine kullanılır: ne oldu → n’oldu. („Aldığı ekle bir başka kelime ile karıştırılabilecek olan kelime köklerinden sonra kullanılır: Tava’nın rengi neden böyle olmuş? Bilgi’nin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak gerekir. Saide) Genç. ama korktuğu başına gelmedi. ağır perdeli penceresinden dışarı. düştü mü ola → düştü m’ola. Bazı kelimelerde b’nın m’ya dönüştüğü görülür. büyük harfle başlar. beyaz yalılar... Alıntı cümleye ait olan noktalama işaretleri tırnağın içinde kalır. yüz ellişer milyon. Uyur gibi sessiz duran deniz.Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla gösterilir: Onar.” “Birden. üç dişi kalan buruşuk ağzını açtı....

kavim’. divan edebiyatı. yazının ve sözün aslında olmayıp. Anadolu coğrafyasını ve insanını en güzel şekilde anlatmıştır. “Kardeşini parka götür. Türkçede bazı ekler (-yor.) türünün en iyi örneklerindendir.’ dedi” Annesi kıza. 10. Baban niçin geciktiğinizi sorarsa ‘Annem göndermedi’ dersin. ‘Yarın sizin sınıfla maç yapalım. sonradan eklenmiş olan açıklayıcı kelimeleri ve söz gruplarını göstermek için kullanılır: O tarihte (1980) henüz sen yoktun. TEK TIRNAK İŞARETİ ( ‘ ’ ) „Doğrudan yapılan ve tırnak işareti ( “ ” ) içinde gösterilen sözlerin içinde başka bir alıntı söz daha varsa bu da tek tırnak işareti ( ‘ ’ ) içinde verilir: Hasan: “Yolda Yücel’i gördüm. 55 . YAY AYRAÇ ( ( ) ) „Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgisi olmayan. Bunlar cümle değillerse küçük harfle başlarlar: Birçoğu “edebiyat” kavramını yeni öğreniyordu.„Cümle içinde özellikle belirtilmek istenen kelimelerden ve sözler tırnak içine alınır. ayraç kapatıldıklarn sonra yazılır: Yunus Emre (1240?-1320)’nin “yani” ile yapılan açıklamalar yay ayraç içine alınmaz. -mtırak. Hakkında açıklama yapılan söze ait ek. çünkü tırnak işareti aynı zamanda kesme işaretinin görevini de üstlenir: Tanpınar’ın tek denemesi. Uzaklık ifade etmek için ta kullanılır. sab ‘söz’. -leyin. Edebiyat öğretmeni. Birçoğu edebiyat kavramını yeni öğreniyordu. tüketi ‘tamamen’ gibi kelimeler artık kullanılmamaktadır. Sanatçının bu eseri hatıra (Anı demek daha doğru olur. Kitabınızdaki “İmlâ Kuralları” konusuna bir göz atın. yeni Türk edebiyatı) büyük farklılıklar gösterir. „Tek tırnak bir de dil yazılarında örnek olarak verilen kelimelerin anlamlarını göstermek için kullanılır: Göktürk Anıtları’nda geçen bodun ‘millet. „Kitap isimleri ve yazı başlıkları yazıda tırnak içinde gösterilir. Faruk Nafiz. -ki) büyük ünlü uyumu kuralına aykırıdır. “Han Duvarları”nda. -ken. Uzaklık ifade etmek için “ta” kullanılır. Türk edebiyatının üç kolu da (halk edebiyatı. “Şiirler içinde ‘Han Duvarları’ gibisi var mı? dedi ve Faruk Nafiz’in bu güzel şiirini okudu.” diye seslendi. 11.”Beş Şehir”dir. Bazen tırnak işareti kullanmak yerine bu kelimeler koyu harflerle veya altı çizilerek de yazılabilir. Bunlardan sonra kesme işareti kullanılmaz.

bir rüzgârını. 56 . Eskici hem çalışıyor. bir türküsünü dinliyormuş gibi hem zevkli. Yeni Lisan. Ah hele kırmızı feraceler. hafife alma.) Şimdi ne olacak? Kaymakam ─ (hiddetle) Ne olacak baba. konuşanın hareketlerini ve durumunu belirtmek için kullanılır. Shelley (Şelli) ve Shakespeare (Şekspir) romantizmin kaynağı sayılırlar. küçümseme. kinaye anlamları katmak için Ünlem işaretiyle birlikte kullanılır: İsteseymiş bu kitabı bir günde bitirirmiş (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş.. altı aydan beri susan Hasan... aralarda da alınmayan kısımlar olduğunu belirtmek için üç noktayla birlikte kullanılabilir “(. ara sıra "Ha! Ya? Öyle mi?" gibi dinlediğini bildiren sözlerle onu söyletiyordu. Gençliğinde 100 metreyi 10 saniyede koşarmış (!).. Baharın yeşil çimenleri üzerinde.. yani okumasında büyük emeği geçen insandan daha ne isteyebilirdi ki? „Sözün söylendiği anda olup biteni. yanakları sevincinden pembe pembe. Eskici) „Herhangi bir metinden alınan cümlenin öncesi ve sonrası olduğunu. geçmiş günleri. gevrek.5 (?) saatte gitmiş. hem de.. İngiltere'de Lord Byron (Lord Bayron). kaybettiği yerleri düşünerek benliği sarsıla sarsıla dinliyordu.... hem yaslı dinliyordu.. 12. (Refik Halit Kara. Sırmalı çedik pabuçlar. „Söze alay etme. „Bibliyografik künyelere ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır: Yekta Bahir [Ömer Seyfettin]. Durmadan. dudakları titreyerek taze.)” (Bahar ve Kelebekler.) Annelerinin esvaplarını kızlar giyer... Genç Kalemler. seyir yerlerinde kadınlar tıpkı birer gelincik çiçeği gibi parlarlardı. içte yay ayraç kullanılır: Kütüphanemize Türk edebiyatı tarihi kitapları [En başta Resimli Türk Edebiyatı Tarihi (Nihat Sami Banarlı)] alınmalı. „Alıntıların yapıldığı eser ve yazar adı yay ayraç içinde verilir: Asıl konuşan Hasan'dı. 1496 (?) yılında doğan Fuzuli. Adam. inanmama. Aklına ne gelirse söylüyordu.Babasından.. (. Enflasyonun nasıl düşeceğini bilmeyen ekonomi bilginlerimiz (!) var. artık erişemeyeceği yurdunun bir deresini.. Ömer Seyfettin) „Bir bilginin şüpheyle karşılandığı veya kesin olmadığı durumlarda soru işaretiyle birlikte yay ayraç kullanılır: Ankara’dan Konya’ya 1. akıllı (!) olduğunu söylüyor.. nefes almadan. billûr sesiyle biteviye konuşuyordu.Oğlunun katili ecnebi tebaasıymış. Özellikle tiyatro eserlerinde çokça kullanılır: İhtiyar ─ (Yerinden doğrulur. „Yabancı kelimelerin okunuşları parantez içinde verilir: Rousseau (Ruso) Fransız edebiyatında romantizmin önemli temsilcilerinden biridir. kırmızı feraceler.. büyükannelerinin mücevherlerini torunlar takardı. dinlenmeden. KÖŞELİ AYRAÇ ( [ ] ) „Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda dışta köşeli.

............................................................................ küçük çocuk....................................... yani devamının altta olduğunu göstermek için satır sonunda kullanılır.............................................................................................................camii ........................................................................ Sessizce........ titreye titreye ağlıyor..........................................................................................nihaî........ Aşağıdaki gibi kullanımlar yanlıştır: .....................................................Karaosmanoğlu’nun.....................................................................................................................nihaî.............. ................................arabayla ........ Gırtlak ünsüzü için kesme kullanılan kelimelerde kesmeli heceler satır sonuna getirilmez..................................................................................................uçurtmamızın ......... Geçen yıl Ankara’ daki akrabalarımıza ............................................kur’adan...........................................................................................] 13..... Doğruları şöyle olacaktır: .....................meş’aleyi değil ........... geçen yıl mı kazanmış? 57 ............................................................ başöğretmen Atatürk ............................. Birleşik kelimeler de tek kelime gibi telâffuz edilerek heceleme buna göre yapılır.........arabayla ....... minimini yavru ağlıyor............................meş’aleyi olacak ............ Özel isimlerde ve rakamlarda kesme işareti satır sonuna geliyorsa ve kesme işaretinden sonraki kısmın alt satıra geçmesi gerekiyorsa bu durumda kısa çizgi kullanılmaz: ...............................................................................„Bilimsel çalışmalarda................. KISA ÇİZGİ ( .............. olacak “de” ve “ki” bağlacı ile “mi” soru ekinden önceki kelime satır sonunda kalıyor da bu ek ve bağlaçlar alt satıra iniyorlarsa araya (satır sonuna) kısa çizgi konmaz: ..................camii ....1996’ da .................................................................................................................................... yer kalmadığı için yarım kalan kelimelerin bölünmüş olduğunu............... Kelimeler satır sonunda ve başında bir tek harf kalacak şekilde bölünmez.............................................................. Bu görevde kullanılınca birleştirme çizgisi denir.....) „ Satır sonunda.........................................uçurtmamızın ......................................................................................................................................................... gördüm ki söylüyorum ....................... ilkokuldayken ............................................................................................................................ metinde bulunmadığı hâlde araştırmacı tarafından tamamlanan kısımlar köşeli ayraç içinde verilir: Babam kağan öldüğünde küçük kardeşim Küş-tegin ye[di yaşındakaldı.................: O zaman gördü ki........................... ................................................................................................................................................................................................................................. memleketlisi................................................................ önünde kitap da yoktu .................................................. kur’adan değil ................................................................................................

ge-le-bi-li-rim „Bazı yabancı kelimelerde kullanılır: Sainte-Beuve. Arapça ve Farsça tamlamalarda ve bazı ibarelerde kullanılır: Servet-i Fünun. Sivas-Ankara arası trenle yüz yıldır 12 saatte gidiliyor. hokka-bâz... sevindir-.mutlaka yazacağım.. „ Cümle içindeki arasöz ve ara cümlelerin başına ve sonuna konur: Bütün bebekler –Zeynep hariç. Sizinle ilgili her şeyi –gördüğüm ve bildiğim her şeyi. Bu çocuk –sizi temin ederim ki. ekleri tek başına göstermede ve kelimeleri hecelemede kullanılır: oku-. Lûgati’t-türk. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. zarf-fiil. „ Rakamlar arasında kullanılarak ila anlamı verir: 3-4 kişi 19-20 yaşlarında 1-7 Aralık 2000 tarihleri arasında „Matematikte çıkartma işareti olarak kullanılır: 458-54=404 „Adreslerde semt ile şehir ismi arasına konur: Demirlibahçe-ANKARA „ Dil bilgisinde fiil kök ve gövdelerini ifade etmede. -i. kelimeleri eklerine ayırmada. gönder-.. Türkçe-Fransızca sözlük Ural-Altay dil grubu Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması Soy-dil-din üçgeni. Divanı.ilerde büyük adam olacak. yaz-. Fen-Edebiyat Fakültesi..30-10. yaz-dı-k.çoktan uykuya dalmışlardı. 58 .. g. -de. bî-çâre.. -ki. Aşk-ı Memnu. „ Birbiriyle ilgi kurulan iki isim arasında kullanılır: Türk-Yunan ilişkileri.Özgün imlâsıyla yazılan yabancı kelimeler satır sonunda kendi dillerinin kurallarına göre bölünür. yol-cu-luk... 09. „ Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihleri arasına konur: İkinci dünya savaşı (1939-1945) tam altı yıl sürmüştür. nâ-mağûb. âteş-perest. Bilimsel yazılarda. by-pass. bülbül-i şeydâ. 2000-2001 öğretim yılı.30 „Bazı terimlerle kuruluş adlarında kullanılır: isim-fiil. vatan-perver.. check-up. bilâ-ücret.

Konuşmalar tırnak içinde verildiği zaman konuşma çizgisi kullanılmaz. a. dedi. yan yana yazılan mısraları ayırmak için kullanılır: Yüzükoyun yatma diyor annem / Yatar mıyım hiç. -dı / -di / -du / -dü / -tı / -ti / -tu / -tü „Matematikte bölme işareti olarak kullanılır: 125/5=25 „Bilgisayar ve internet dilinde eğik çizgi olarak //. ─Bana mı. 16. Konuşma çizgisi de denir. Etken b. Büyük nine tekrar daldı. 15. kimden? ─Evden olacak! ─Evden? Ne münasebet? Şinasi Bey mektubu aldı. UZUN ÇİZGİ ( ─ ) Karşılıklı konuşmalarda konuşmanın ve konuşmacının değiştiğini belirtmek için cümlelerin başında (satır başında) kullanılır. Büyük nine tekrar daldı. EĞİK ÇİZGİ ( / ) „Şiirlerden alıntı yapıldığında. Büyük nine ─ Neden bahsediyor? Kız ─ Hiç. -an / -en. Oyunlarda uzun çizgi. ─Neden bahsediyor? ─Hiç.. Şinasi Halil Bey'e baktı ve: ─Bu mektup sana.14. Nu: 21/6 Kurtuluş/ANKARA „Dil bilgisinde eklerin ünlü ve ünsüz uyumlarına göre aldıkları farklı şekillerini göstermek için kullanılır: -a / -e. / ve \ işaretleri kullanılmaktadır. kızım? ─Bir roman. Edilgen c. Büyük nine sordu: ─Okuduğun ne. / İster miyim / Yüzümün / Koyun olduğunu? (FHD) „Adreslerde apartman ve daire numaralarıyla semt ve şehir isimleri arasına konur: Altay Sokağı. kızım? Kız ─ Bir roman. DENDEN İŞARETİ ( " ) Bir yazıdaki maddelerin sırlanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin veya söz gruplarının tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır. konuşanın adından sonra da konabilir: Büyük nine ─ Okuduğun ne. -madan / -meden.. Saide'nin yazısı ile şu satırları okudu: . İşteş fiil " " 59 .

tehdit gibi anlamlar taşıyan kelimeler. Seslenme Ünlemleri Ey Türk Gençliği! Bre melûn! Ne yaptın? Şşt! Sus bakayım! Hey! Biraz bakar mısın? Hişt! Buraya gel! Bunların yanında adlar ve özel adlar da seslenme ünlemi olarak kullanılabilir. yeter artık! Eh! Fena değil. Bunlar da duygu ya da seslenme anlatır. Anne! Hemşehrilerim! Tanrım! Mehmet! Duygu Ünlemleri Ee. ÜNLEM DEĞERİ KAZANMIŞ KELİME ve SÖZLER ÜNLEMLER Aniden ortay çıkan duyguların etkisiyle ağızdan bir çırpıda çıkan. Dönüşlü " ÜNLEMLER 1. Başka görevlerde kullanılamazlar. bu duyguları daha etkili anlatmaya yarayan kelimelerdir veya sözlerdir. ASIL ÜNLEMLER Seslenme Ünlemleri Duygu Ünlemleri 2. ne yaptım! itme ha! Vah zavallı! Eyvah! Geç kaldım! 2. elim! Hay Allah! Aman dikkat! Ah. Bu kelimelerin yanında dilek. Seslenme veya duygu anlatırlar. Komşular! Ne kadar güzel! Babacığım! Çabuk eve git! Simitçi! Çok ilginç! Ne olur yardım et! Çık dışarı! Yansıma kelimelerin hemen hemen tümü ünlem olarak kullanılabilir.d. Hah. cümleler ve yansımalar da ünlem değeri kazanabilir. Şır! Çat! Güm! Hav! Miyav! Tıs! 60 . ASIL ÜNLEMLER Asıl görevi ünlem olan kelimelerdir. şimdi oldu! Vay sersem! İmdat! Boğuluyorum! Aa! Bu da ne? Ay. emir. Bu bakımdan ünlemler ikiye ayrılabilir: 1. ÜNLEM DEĞERİ KAZANMIŞ KELİME ve SÖZLER Anlamlı kelimelerin bazılarına vurgu ve tonlama yoluyla ünlem değeri kazandırılabilir.

. GEREKÇE BAĞLAÇLARI F..... ÖBEKLEŞMİŞ BAĞLAÇLAR BAĞLAÇLAR Tanım Tek başına anlamı olmayan....ha hâlbuki hatta hele hem hem de hem..gerek(se öyleyse üstelik ve veya veyahut ya da ya..ne (de) nitekim oysa oysaki öyle ki 61 .. açıkçası ama ancak bile çünkü dahi de de..BAĞLAÇLAR Tanım Özellikleri BAĞLAÇ ÇEŞİTLERİ A...... Kİ.. PEKİŞTİRME BAĞLAÇLARI H.. BASİT BAĞLAÇLAR 2. EŞDEĞERLİK BAĞLAÇLARI C. SIRALAMA BAĞLAÇLARI B. ÖZETLEME BAĞLAÇLARI G.. TÜREMİŞ BAĞLAÇLAR 3... İSE” BAĞLAÇLARI YAPI BAKIMINDAN BAĞLAÇLAR 1. BİRLEŞİK BAĞLAÇLAR 4. “DE.... KARŞILAŞTIRMA BAĞLAÇLARI D.ister(se) kâh.kâh kısacası ki lâkin madem(ki) nasıl ki ne var ki ne yazık ki ne..de demek ki fakat gene gerek...... KARŞITLIK BAĞLAÇLARI E........ anlamca birbiriyle ilgili cümleleri veya cümlede görevdeş sözcük ve söz öbeklerini bağlamaya yarayan kelimelere bağlaç denir..hem (de) ile ise ister.ya (da) yahut yalnız yeter ki yine yoksa zira ha.

“ile. özneleri Köyünü. Yaşlı dedesi ile ninesini özlemişti. (çekim eki) Evdeki hesap (yapım eki) BAĞLAÇ ÇEŞİTLERİ A. SIRALAMA BAĞLAÇLARI “ve” Cümleleri. sözleri ve öğeleri birbirine bağlar. “-ErEk” zarf-fiil ekleri de kullanılabilir: Masaya yaklaştı ve kitabı aldı. Bağlaçlar (ile hariç) önceki ve sonraki kelimeden ayrı yazılır. Eve gittim. (bağlaç) Evde rahat çalışamadı. cümleleri Anlatılanları dinliyor ve çocuğa hak veriyordu. “ile”nin kullanım alanı daha dardır. ektir. Masaya yaklaşarak kitabı aldı. Masaya yaklaştı. “ve” bağlacı yerine & işaretini kullanmak son derece yozlaştırıcıdır. (bağlaç) Konuşmak üzere ayağa kalktı. benzer kelimeleri Binlerce yerli ve yabancı turist geldi. nesneleri Bana baktı ve güldü. anlam ve görev bakımından benzer veya aynı olan kelimeleri. Duygu ve düşünce bir olmalıdır.. Bitişik yazılanlar bağlaç değil. Edatlar ise yeni anlam ilgileri kurarlar. sıfatları “ve” bağlacı yerine virgül veya “-İp”. Masaya yaklaşıp kitabı aldı. • Bağlaçların yerine noktalama işaretleri kullanılabilir. zaten var olan anlam ilgilerine dayanarak bağ kurmasıdır. ama doğru değildir. kitabı aldı. (edat) Sözlüden yine zayıf almış. “ile” cümleleri birbirine bağlamaz. yaşlı dedesini ve ninesini özlemişti. -lE” “ve” ile görevleri aynı olmasına rağmen her zaman birbirinin yerine kullanılamazlar.Özellikleri • Edatlardan farkı. sadece aynı görevdeki kelimeleri bağlar. Duygu ile düşünce bir olmalıdır. Edebiyatımızda en çok eser verilen türler şiir ile romandır 62 . Çağdaş şiirde söze etki ve çekicilik katmak için kullanılmaktadır. • Bağlaçlar cümleden çıkarılınca anlam bozulmaz. cümleleri Aylarca ve yıllarca sustu. (zarf) Ben de seninle geleceğim. ama daralabilir. bu bağlaçla cümle başlamaz.. (çekim eki) Sözde Ermeni soy kırımı (yapım eki) Sen ki hep çalışmamı isterdin. (bağlaç) Seninki de lâf işte. nesneleri Şiir ve roman okuma alışkanlığı edinin. fakat onu bulamadım. Not: “ve” bağlacından önce noktalama işareti kullanılmaz...

ne de bir mektup yazdı. Bunlar birbirinin zıttı olabilir Biri yapılmadığında diğerinin yapılması gerekebilir. özneleri Gönül ne kahve ister ne kahvehane.. ]Cümleleri -yapı bakımından olumlu oldukları hâlde. Sen. EŞDEĞERLİK BAĞLAÇLARI “ya da. kelime gruplarını ve öğeleri birbirine bağlar. veya..... Ya gel ya gelme. Bunlar zıt da olabilir.... C. Ne halden anlayan bulunur. yahut.ya” İki seçenek sunulduğunda kullanılır. Mehmet. dolaylı tümleçleri ]Cümleleri de birbirine bağlar: Üç yıldır ne bir telefon açtı. eşdeğer da. Mehmet heyecanla yerinden kalktı. nesneleri Ne İzmir’e gitmiş ve Bursa’ya.olumsuz yapar. 30 (bağlaç) (edat) (edat) Aynı anda 63 . Ya bu deveyi güdeceksin. Biriniz gideceksiniz: Sen ya da kardeşin. Ya beni de götür ya sen de gitme. Hem çalışmıyor hem (de) yakınıyorsun. “ne.ne (de)” ]Aynı görevdeki kelimeleri. Yüklem olumlu durumdadır. B.hem (de)” Her ikisi de geçerli olan iki durumu anlatır.Not: Edat olarak kullanılan ve zarf yapan “ile”den farklıdır. ne de dünürü küstürür.. Ne kızı verir. Ne şiş yansın ne kebap. Hem kitap okuyor hem de müzik dinliyor. ya bu diyardan gideceksin30[1] “hem.. Ali’yle sinemaya gitti. KARŞILAŞTIRMA BAĞLAÇLARI “ya. Sen olmasan yahut (veyahut) seni görmesem dayanamam. Onu ne gördüm ne de tanıdım... ben veya başkası... veyahut” Aynı değerde olup da birinin tercih edilmesi gereken iki seçenek arasında kullanılırlar. Bisiklet veya motosiklet alacağım. Ne doğan güne hükmüm geçer. Ne aradı ne (de) sordu. Mehmet ile Ali sinemaya gittiler.

. “yalnız. KARŞITLIK BAĞLAÇLARI “ama.. Çok tembeldi.. Gerek sen gerek(se) o. Ne var ki sanatçıyı bu yüzden eleştirmek doğru olmaz. ama yılmıyor. güzel çalıştınız. lâkin. ancak bugün bitiremem. ancak. Dışarıdaki hava ne soğuk ne sıcak. ne yazık ki” “ama.... ] “ama. dolaylı tümleçleri Fizikten de anlamam kimyadan da. ne yazık ki” bağlaçları. gerek. Kâh yıkılıyor. Bunları götür..olsun. Ne çay ne kahve içmedi. Gerek baba gerek anne tarafından bir akrabalıkları yok. (kendisi rahatsız olmadı. yalnız. fakat yağmur yağmıyordu. 64 . .. Bu işe başlıyorum. cümleyi birbirine bağlar. kır saçlı. yalnız diğerlerini getirmeyi unutma. Ha Ali ha Veli... ne var ki. yüklemleri bağlamış. Yaptığı işe ne kolay ne de zor denebilir. Hızlı yürüdü.. halkı da huzursuz etmedi) Yüklem olumsuz çekimlenirse anlatım bozukluğu meydana gelir. Tatil boyunca dinlenmiş de gezmiş de. fakat. Annesini de babasına da özlemişti..Ne kendi rahatsız oldu ne de halkı huzursuz etti. Not: Bir cümle bu bağlaçlardan biriyle başlayabilir... ] Zıt anlamlı iki sıfatla birlikte kullanılarak onların arasında bir durum ifade eder. olsun. ne yazık ki kendisi onlardan vefa görmedi. Yemek az. Yerinde ve zamanında konuşmaya dikkat ediyorum.kâh. Hava nemliydi. Ahmet olsun. kâh. aralarında zıtlık bulunan iki ayrı ifadeyi. fakat dinç bir adam bağırdı. ancak yetişemedi. özneleri bağlamış. ancak. ama başarılı oldu. Altmış yaşında.. Not: “Ne zor. yalnız. Bu durumda bu bağlaçlar iki bağımsız cümleyi birbirine bağlamış olur.. ama doyurucu. İnsanlara hep vefa gösterdi. “de.de.. Ali olsun. ikisi de çalışkan ve zekîdirler. ne var ki. ] “ne var ki” bağlacı çaresizlik ifade eder. nesneleri bağlamış. ne fark eder? D. ne yazık ki” de bunlara yakın bağlaçlardır. ne acı günler yaşadık” örneğinde “ne zor” ve “ne acı” sözleri ayrı ayrı da (biri olmadan) kullanılabileceği için buradaki “ne”ler bağlaç oluşturmaz. ama bazen yanlış anlaşılıyorum... ne var ki.gerek. lâkin... kâh kalkıyor. Öğretmeni de arkadaşları da onu çok merak ettiler. ha.. ancak.. İzmir’e de Aydın’a da uğrayacağız.ha” Öğeleri ya da cümleleri birbirine bağlarlar..→ “Ne çay içti ne kahve” olmalıydı. fakat. ] “ne yazık ki” bağlacı çok kötü ve acı sonları bildirir. fakat. lâkin” aynı anlamlı bağlaçlardır..

dikkat çekmek için kullanılır. “oysa. oysa gideli çok olmadı. insanları kendisine benzetmişti. (anlatım bozuk) E. “madem(ki)” Madem gelecektin. “zira” “çünkü” anlamında kullanılır. hâlbuki” Aralarında zıtlık. Güzel. Bak kızarım ama! Böyle söylersen darılırım ama! “hiç olmazsa” ve “hiç değilse” Çarşıdan elimiz boş döndük. GEREKÇE BAĞLAÇLARI “çünkü” “Şundan dolayı. Her zaman birinciydi. aykırılık bulunan iki cümleyi “tersine olarak. yalnız. lâkin. -dİğİ hâlde” anlamlarıyla birbirine bağlar. Allah'a sığın şahs-ı halîmin gazabından Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir “yoksa” Ver diyorum. ancak”. oysa çok çalışırdı. çünkü evden geç çıkmıştık. ] Sadece “ama” bağlacı pekiştirme anlamı katar. “değil mi ki” 65 . cümle sonunda. uyarma bildirir Arkadaşının kalbini kırdı. ] Yine sadece “ama”. ne var ki dünya. Onu özledim. nasıl ki bu akşam ağırdan alıyor. oysaki. Otobüse yetişemedik. neden. hâlbuki vakti vardı. ağırdan alır. şart. ama çok güzel eserler bırakmış atalarımız. ] “ama. Bizimle gelmene izin veririz. “nasıl ki” Acele etmez. şu sebeple” anlamlarına gelir. Not: Bu bağlaçlar anlam bakımından zıt olmayan cümleler arasında kullanılırsa anlatım bozukluğuna yol açar. ama yolda fazla soru sormayacaksın. fakat. ama çok pişman oldu. Gelemeyeceğini söyledi. Neden bildirir. haber verseydin. çünkü babam çağırmıştı. Hiç olmazsa iki kaset alsaydık. yoksa yersin dayağı. Eve gittim.En yüce duyguların tohumları ekildi.

Kİ.. hem de. Kısacası kendimizi toparlamalıyız. olur. olur. bile dahi. dahi. Bunu sen bile başarabilirsin. bile. hatta. 66 . kazmayla. o hâlde. Bunu sen de başarabilirsin. ] “hatta. üstelik.. Hatta parasını dahi ödemişti. ayrıca. da şeklinde yazılır. Gördüm. H. Bağırsan bile duymaz. Çölde suyun bir damlası bile değerlidir. ] “bile” kullanılan bir cümle daha önce kullanılmış bir cümlenin ya devamıdır ya da devamı gibi görünür. / Hatta parasını ödemişti dahi. Öyleyse gidelim arkadaşlar. ] “bile” yerine “de” veya “dahi” de kullanılabilir. üstelik” Belle. de. Hatta parasını bile ödemişti. hatta” bağlaçlarıyla özdeştir. Demiş ama yerinden bile kalkmamış.. üstelik. İSE” BAĞLAÇLARI “de” ] Her zaman kendinden önceki kelimeden ayrı ve de. Tembel adam. . Konuşmuyor. özetle. Çalışıyor. öyleyse. hem de. PEKİŞTİRME BAĞLAÇLARI “bile. Tembel adam. bitiştirilmez. bile ] Cümleleri. yani. ayrıca. anlaşılıyor ki” . açıkçası. demiş. .F. . Çölde suyun bir damlası dahi değerlidir. ] Genellikle “dahi. Açıkçası bu işi istemiyorum. üstelik gülmüyor da. burada pikniğe gitmek için erzak hazırlama şartı var. “DE. / Hatta parasını ödemişti bile. hatta konuştum da. aynı görevdeki kelimeleri ve sözleri birbirine bağlar ve değişik anlamlar katar: Sorsan da söylemem asla Erzakını hazırla da pikniğe gidelim. Bağırsan da duymaz. Demek ki ülkemiz bunlardan dolayı gelişmiyor... dahi. G. te. ta şeklinde yazılmaz.. ÖZETLEME BAĞLAÇLARI “kısacası. demek ki. hem de sabahtan akşama kadar. Cümleleri bağlamış.. “ya” ile birlikte kullanıldığında da ayrı yazılır: “ya da” Kelimenin son hecesine kalınlık-incelik bakımından uyar. Demiş ama yerinden dahi kalkmamış. hatta elleriyle kazıdılar. demiş.. Bu soruyu Ali de bildi Artık gönlümü alsa da önemi yok. bundan başka” Bu bağlaçlardan bazıları bazı durumlarda birbirlerinin yerine kullanılabilirler.

Çalışayım da gör neler yapacağımı.. neden-sonuç değişmezlik Bütün yıl okumamış da şimdi kitap kurdu oluverdi.. ] Tekrarlanan kelimelerin arasına girerek anlamı güçlendirir: Ev de ev olsa bari Çalış da çalış. alay şart yakınma övünme için. Atatürk diyor ki: . Kendinden önceki ve sonraki kelimelerden ayrı yazılır. küçümseme abartma ] “ama” bağlacının yerine kullanılabilir. cümleleri bağlamış ] Edattan ve zarftan sonra gelerek anlamı pekiştirebilir: O kadar da soğuk değil. Çalışıp da kazanacaksın. Baktım ki gitmiş. Koşsan da yetişemezsin. (pekiştirme) Siz ki beni tanırsınız.. (kuşku) Bu adama güvenilmez ki! (yakınma) Acaba çocuğa kızarlar mı ki? (endişe) ]Tekrar edilen kelimeler arasında kullanılır.. istek. rica.sen de kaç. (açıklama) ]Özneyle veya tümleçlerle ilgili açıklama yapılacağı zaman kullanılır. Bugün öyle yorgunum ki... ] ”ki” kullanılan bazı cümlelerin “ki”den sonraki kısmı söylenmez. Sınavı kazanabilir miyim ki. yalvarma Küçümseme. Dün bizi bekletti de gelmedi. ]Anlam bakımından birbiriyle ilgili cümleleri birbirine bağlar. Zıt anlamlı cümleler arasına girmiş. 67 .. Düzenli çalıştı da başarılı oldu.. Farsça bir bağlaçtır ve Türkçe cümle yapısına aykırı olarak kullanılır. Türkçe değil. Bir şey biliyor ki konuşuyor.. (sebep-sonuç) (şaşkınlık) ]Birisinden alıntı yapılacağı zaman kullanılır. cümleleri ve öğeleri birbirine bağlayabilir: Hızlı hızlı koştu da yetişemedi. Bazen “ki” ile başlayan bu açıklama iki kısa çizgi arasında verilir. “ki” Sadece “ki” biçimi vardır. Ancak ne yazık ki böyle olmadı.. ]Abartma anlamı katar. Böyle davranmanız hiç de iyi olmadı. Ben ki hep sizin için çalıştım.Biraz müsaade etsen de işime baksam Büyüyecek de bana bakacak. neden böyle düşünüyorsunuz? O yerden -ki herkes kaçar. Adam belâ ki ne belâ.

sanki. karşıtlığı güçlendirir.. üstelik. od/ot. (bağlaç) Ek-fiilin şart çekimiyle karıştırılabilir. ÜNLÜLER SES BİLGİSİ SES ve DİL SESİ Genel anlamda kulağın duyabildiği titreşimlere ses denir..] Bu bağlaç birkaç örnekte kalıplaşarak bitişik yazılmaktadır. 4. mademki. çocuksa hep susuyordu. anlamlı kelimeler oluşturacak biçimde meydana gelir. Kelimelerin söylenip yazılması ses değerlerine bağlıdır. (ek-fiilin şartı) YAPI BAKIMINDAN BAĞLAÇLAR 1. ya da. Ses. yoksa. (bağlaç) Adam konuşuyor. anlam ayırt edici özelliğe de sahiptir: ad/at. hâlbuki. konuşma organlarının (ağız. evim ise çok uzakta. hem de. boğaz boşluğu ve soluk borusu) uyumlu çalışmasıyla.. ile. Çocuk başarılıysa sınıfını geçer. 3. burun. dilin en küçük birimidir. meğerki. hala/hâlâ.. oysaki. Yağmur yağıyor. ne var ki. ve. eğer. TÜREMİŞ BAĞLAÇLAR Yapım eki almış zarflardır. BASİT BAĞLAÇLAR Ek almamış (kök hâlindeki) zarflardır. kısaca. Sesler. dahi/dâhi HARF ve HARF SİSTEMİ (ALFABE) 68 . ÖBEKLEŞMİŞ BAĞLAÇLAR Birden fazla kelimeden oluşur ve ayrı yazılırlar. “ise” Karşılaştırma ilgisi kurar. hâlbuki.. sac/saç. Ciğerlerden gelen havanın ses yolunda meydana getirdiği titreşime dil sesi denir. 2.. yalnız. de. Dil sesleri. BİRLEŞİK BAĞLAÇLAR Birden fazla kelimeden oluşurlar ve bitişik yazılırlar. çünkü (burada ünlü uyumuna girmiş). hac/haç... Belki. fakat.

okunduğu gibi yazılan bir dildir. 01. ünlülere sesli de denir. Sonra yazının icat edilmesiyle sesler yazıda harflerle temsil edilmeye başladı. Alfabede bulunan harflerin dilin her sesini temsil edebilmesi önemlidir. Bu sesler. harf ise göze hitap eder. 8 tanesi de ünlüleri karşılar.1928 gün ve 1353 sayılı kanunla tespit ve kabul edilmiştir.31[1] I. Uygur. Bu sınıflandırmaya göre her ünlünün üç özelliği vardır. Tek başlarına ve uzun ünlü gibi (iki ünlü değerinde) telâffuz edilirler. Dudakların durumuna göre Ağzın açıklığına göre Kalınlar Düzler Genişler Darlar a ı Yuvarlaklar Genişler Darlar o u 31[1] “ün” ses demektir. ÜNLÜLERİN ÖZELLİKLERİ Ünlüler şu şekilde sınıflandırılır: Çıkış yerine ve dilin durumuna göre: kalın ve ince ünlüler Ağzın açıklığına göre: geniş ve dar ünlüler Dudakların durumuna göre: düz ve yuvarlak ünlüler Kalın ünlüler. Bir dilin sesleri farklı alfabelerle de yazıya aktarılabilir. Lâtin harfleri esas alınarak. dilin ileri doğru itilmesiyle oluşur. büzülüp yuvarlaklaşmış durumdayken çıkan ünlüler de yuvarlak ünlüdür. her ses için ayrı bir harf ve her harf için ayrı bir ses ilkesine göre düzenlenmiştir. sesin yazıdaki karşılığıdır. Lâtin alfabesindeki “q”. Buna göre dilimiz. Lâtin ve Kiril alfabeleriyle yazılmıştır. Alt çenenin açık ve ağız boşluğunun geniş durumunda çıkan ünlüler geniş. “ş” sesleri eklenmiştir. Arap. “ünlüler” ve “ünsüzler” olmak üzere ikiye ayrılır. Dudaklar düz durumdayken çıkan ünlüler düz. Türkçede 8 tane ünlü vardır: a e ı i o ö u ü A. SESLERİN SINIFLANDIRILMASI Bir dilde bulunan sesler. bu alfabeye “ğ”. Nitekim Türk dili sırayla Göktürk. Bu kanuna göre. Bir dildeki harflerin belirli bir sıraya dizilmiş bütününe alfabe denir. alt çene az açık ve ağız boşluğu darken çıkan ünlüler de dar ünlüdür. Ses kulağa.11. SES-HARF İLİŞKİSİ Harf ile ses terimlerini birbirinden ayırmak gerekir. Türk alfabesi. Önce ses vardı. dilin geriye çekilmesiyle. “i”. hiçbir engelle karşılaşmadan çıkan seslerdir. Türkçenin ses dağarcığını da 29 ses oluşturur. ince ünlüler. 69 . yazıldığı gibi okunan. “x” ve “w” harfleri alınmamış. o dilin ses dağarcığını oluşturur. Bunların 21 tanesi ünsüzleri. ÜNLÜLER Ağzın açık durumunda (yani ses yolu açıkken). Türk alfabesi. Yani harf. Türk alfabesinde 29 harf bulunmaktadır.Dildeki sesleri gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlere harf denir.

Dilin durumuna göre İnceler e i ö ü Buna göre hangi ünlünün hangi özelliğe sahip olduğuna tek tek bakalım: a e ı i düz. Arapça ve Farsçadan dilimize giren kelimelerde vardır. ince düz. geniş. (esa:sı. i:man) Ancak Türkçede uzun ünlü bulunmadığı için birçok yabancı kelimedeki uzun ünlüler Türkçede kısa telâffuz edilir. beraber. rahat..: adalet. badem. miat. 70 . dar. maarif. dair.. geniş. şecaat. hiç.: Gösterilenlere örn. dar. şûra. kanu:nen) Bazı örneklerde uzunluk ek getirildiğinde de ortaya çıkmaz.. Uzun ünlüler belli durumlar dışında gösterilmez. B. iman (şa:ir. Uzun ünlü.. Gösterilmeyenlere örn.. Ünlülerin kullanımıyla ilgili bazı kurallar: „Türkçede iki ünlü yan yana bulunmaz. dar.. 2. ince o ö u ü yuvarlak. şube. numune. kalın yuvarlak. şive. dar. „Kökeni Türkçe olan kelimelerde uzun ünlü yoktur. ÜNLÜLERLE İLGİLİ SES UYUMLARI Ünlülerin düzlük-yuvarlaklık. ince yuvarlak. şair.. fiil. beyaz→beyazı. İki ünlünün yan yana olduğu kelimeler kesinlikle Türkçe değildir: Saat. esas→esası. kalın yuvarlak. Eski yazıdan çeviri yapılan bilimsel metinlerde uzun ünlüler özel işaretlerle gösterilebilir. âdet.. yâr. Büyük ünlü uyumu Küçük ünlü uyumu. âlem. beyaz. Siirt. kanun→kanunen. ā. geniş. geniş. aile. kanaat. kaide.. „Türkçe kelimelerde birinci heceden sonraki hecelerde o ve ö ünlüleri bulunmaz. kalınlık-incelik ve darlık-genişlik özellikleri iki ses uyumunda karşımıza çıkar: 1. haya:tı. can→canım. Bazen bu kelimelere ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde uzunluk tekrar ortaya çıkar. numu:ne.. ince Ünlülerin bu özellikleri ünlü uyumlarında ve bazı ses olaylarında karşımıza çıkacaktır. hâlâ. ū „Türkçede İngilizce by. gibi ünlü bulundurmayan kelime (kısaltmalar hariç) yoktur. mail. kalın düz. hayat→hayatı. buut (boyut). kalın düz.

ü u→ a. ana→anne. satılık.. ınanmak→inanmak. veriyordu. ö. BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU Kalınlık-incelik uyumu da denir. ü ı→ a. merhamet. ü Küçük ünlü uyumunu hesaba katarsak hangi ünlüden sonra hangisinin gelebileceği şu şekilde gösterilebilir: a→ a. u ö→ e. i. alkolü. o. oku→okusun. i. ü u→ a. elmalık. u ü→ e. göstermelik. „Kelime kökleri bu kurala uyduğu gibi. ö. yürümek. ı. ü o→ a. ö. denizden..... merhametli. oyun. ünlüsü kalın olan son heceden sonra ince ünlü gelir... kalın.. suret→surat. yürüyen. ı. kangı→hangi.. Ancak bu kurala uymayan ekler vardır: 71 . i.. insan. kabulüm. divar→duvar. kardeşçe. o.. afiyet. u i→ e. u ü→ e.. u ö→ e. ince. i o→ a. kelimelere (Türkçe ve yabancı) getirilen ekler de kökün ünlüsüne göre belirlenerek çekimli ve türemiş bütün kelimeler bu kurala uydurulur. brillante→pırlanta. ü „Kalın ve ince ünlülerin bir arada olduğu kelimeler ya değişikliğe uğramış Türkçe kelimelerdir ya da yabancı kelimelerdir.. asayiş. emlâkçilik. ı i→ e. sadakatten. „Büyük ünlü uyumu kuralına uymayan (Türkçe ve yabancı) kelimelere getirilen ekler kelimenin son hecesine uyar: annemiz. cihan. Bunun sebebi. meteoroloji. o. ı e→ e. u e→ e. ı. Bazı yabancı kelimeler bu kurala uydurulmuştur. karındaş→kardaş→kardeş.. Ancak bazı yabancı kelimelerde. kanı→hani.. yürüsün. dünyanın. okuduk. sevilmek... sorular. i ı→ a. Bu kurala göre Türkçe bir kelimenin ünlülerinin tamamı ya kalın ya da ince olmalıdır. ı. aşağı. Büyük ünlü uyumunda (küçük ünlü uyumunu hesaba katmazsak) hangi ünlüden sonra hangisinin gelebileceği şu şekilde gösterilebilir: a→ a. kelebekler.Şimdi bu kuralları inceleyelim: 1. alma→elma. okuyucu. dakı→dahi. hakikati.. ö. helâkimiz. Yabancı kelimeler: kalem.semantik.. kalib→kalıp. saatte. uçurtma. okuyalım. yürüme. yürü→yürüdüm. Değişikliğe uğramış Türkçe kelimeler: şışman→şişman. kelime sonundaki ünsüzün ince oluşudur. o. i.

arkadaş.. uzaklık. Meselâ. ı. gelirken. e. öküz. ıslık. Bu özellik. sıcaklık. e. seninki. „Büyük ünlü uyumunu hesaba katmazsak küçük ünlü uyumu kuralına göre hangi ünlüden sonra hangisinin gelebileceği şu şekilde gösterilebilir: a→ a. orak.. oğlak. uğraşmak.. uygar.. e) olmalıdır: arkadaş. üzerinde. i i→ a.. ı. e. ölümlü. ı. süzgün. -ki (ilgi zamiri ve sıfat yapan ek): onunki.. ululuk. e. 2. e. “kolaylık” örneğinde olduğu gibi “ı” ünlüsü kendinden önceki “a” ünlüsüne uyarken “a”dan önceki “o” ünlüsüne uymayabilir.. ı e→ e. olası. biliyor. i ı→ a. iyi kova. ı. yuvarlak ünlü (o. ü u→ a. istiyor. üçer okul. e. u. i Bu kurala uymayan yabancı kelimeler: 32[2] 33[3] o→ a. baklagiller. koşarken. bakarken. sarımtırak. ılık. i ı→ a. e. oğul. Ancak. 72 aykırıdır. gözlem. merdiven.. „Küçük ünlü uyumunun büyük ünlü uyumundan bir farkı vardır: Büyük ünlü uyumunda kelimedeki bütün ünlülerin kalınlık ve incelik bakımlarından uyuşmaları gerekli iken. u ö→ e. ü ö→ a. ı i→ e.. küçük ünlü uyumunda her ünlü kendinden önceki ünlüye uymak zorundadır. bu yüzden bazı kelimelerde uyuma girmediklerini söyleyebiliriz: öğleyin.. olumlu. ü Büyük ünlü uyumunu hesaba katarsak küçük ünlü uyumu kuralına göre hangi ünlüden sonra hangisinin gelebileceği şu şekilde gösterilebilir: a→ a. mavimtırak. ü) ile başlıyorsa sonraki ünlüler ya dar yuvarlak (u. -Taş (isimden isim yapan ek) : meslektaş. 34[4] . üzüm. ülküdaş. u. Bu kurala göre bir kelime düz ünlü (a. ırak. ü Bu ek Anadolu’nun kimi yerlerinde –kan şeklinde telâffuz edilerek kurala uydurulmuştur. akşamleyin -(İ)mtırak (sıfattan sıfat yapan ek): yeşilimtırak33[3].32[2] -leyin (isimden zarf yapan ek): sabahleyin. serilmek. üçüz. ı. kelime. -ken (zarf-fiil eki) : alırken. çocuk. üzer.. yukarıdaki. kuru. KÜÇÜK ÜNLÜ UYUMU Düzlük-yuvarlaklık uyumu da denir. -gil (aile bildirir) : halamgil. önem. u. eniştemgil. uygun. oğlan. ü)34[4] ya da düz geniş (a. i o→ a. akşamki. ü u→ a. karanlık...-yor (şimdiki zaman eki) : geliyor. i) ile başlıyorsa sonraki ünlüler düz. dayımgil.. okul. önemli. gizliyor. bozulmuş. uğrak. ekşimtırak. incelik.. u ü→ e. e. ü ü→ a. u. Öyleyse bu eklerin ünlülerinin her zaman aynı özellikte (kalın veya ince) olduğunu. e. u.. uğur.. ö. i e→ a. yuvarlak ünlüden sonra düz-geniş ünlü geldiği zaman karşımıza çıkmaktadır: ufaklık. bu eklerle yapılan bütün kelimeler büyük ünlü uyumuna aykırıdır denemez. “mavi” kelimesine getirilen –(i)mtırak eki en azından kelimenin son hecesine uymadığı için kurala Türkçede o ve ö ünlüleri birinci heceden sonraki hecelerde asla bulunmaz..

kabuk. Tek heceli kelimelerle bitişik kelimelerde aranmaz.. günebakan.. akımtoplar. karpız. babayiğit. müzik.. karpuz. tiyatro. düşeyazdım. merasim. ordubozan. radyo.. kabık” şeklinde telâffuz edilerek kurala uydurulmuşlardır. çıkageldi. otobüs. tavukgöğsü. müminlik. yurtsever. yağmurluk.. camgöz. barışsever. tepegöz. kavuşmak.. yelkovan... keçiboynuzu. varyemez „Yabancı kelimeler bu kurallara uyabilir de uymayabilir de. dilberdudağı. paragöz.. televizyon. savurmak. sanatsever. konu ile→konuyla. müşkil→müşkül. alabilirsin. mümkin→mümkün. o da. fakat. kuşkonmaz. özledim de. bitişik yazıldıkları zaman ünlü uyumlarına girerler: alır ise→alırsa. „Ayrıca bu kurallar en az iki heceli kelimelerde aranmalıdır. „Kelimelerin bu kurallara uyup uymadıklarına bakılırken kelimeler değerlendirilir. onunki. siroz. çamur... oyunbozan. anaerkil. günaydın. aldı da. mönü. karagöz (balığı).. Ancak bazı alıntı kelimeler bu kurala uydurulmuştur: müdir→müdür. birbirleriyle uyumlu olup olmadıklarına bakılmaz. serbest. Ama bu kurallar uyan kelimelerin tümü Türkçedir de diyemeyiz..35[5] -yor ve -ki ekleri de çoğu zaman bu kurala uymaz: geliyor. tavuk. kalem. yeşilbaş (ördek). daktilo. 73 35[5] . akordeon. Bitişik kelimeyi oluşturan kelimeler ayrı ayrı incelenebilir. düşmeyegör. aslanpençesi. önayak (olmak). Sonuç „Bu uyumlar Türkçenin ayırt edici özellikleridir. bakıver. ataerkil. müzikçi. kelimenin son ünlüsüne uyar: Kavunu. yüzgöz (olmak).. rötar. kavurmak. düztaban. tek başlarına Bu kelimeler Anadolu ağızlarında “kavın. avurt. Belki de bu kelimelerin asılları böyledir. basınçölçer.. yolkesen. hoşbeş. horoz. kavun. okudun mu “de” bağlacı: sen de.. küçükbaş (hayvan). Ek-fiilin çekimi olan “ise” kelimesiyle “ile” edatı (hem edat hem bağlaç). cingöz. yağmır. vatansever karıncaezmez. Küçük ünlü uyumuna aykırı kelimelere (Türkçe ve yabancı) getirilen ekler. bilgisayar. Bu kurala uymayan Türkçe kelimeler: Avuç. külyutmaz.. kafakol. tıknefes. alabildiğine (kalıplaşmış). Yani bu kurallara uymayan kelimeler çoğunlukla Türkçe değildir. O hâlde bu kurallar sadece Türkçe kelimelerde aranmalıdır. delil. Karagöz. büyükbaş. baştankara (kuş). yağmur. gidedurun.alkol.. kamyon. hanımeli. ölmeyegör. amperölçer. çamır. çöpçatan. Ancak “de” bağlacı ve soru eki kendinden önceki kelimeye uyarlar: “mi” soru eki: geleyim mi. pisboğaz.

„Türkçe kelimeler bu kuralların her ikisine birden uyarlar (değişikliğe uğramış olanlar hariç). KÜU var „Büyük ve küçük ünlü uyumlarının ikisini de kapsayacak şekilde verilen aşağıdaki tabloda hangi ünlüden sonra hangisinin gelebileceği verilmiştir: 74 . bir kelime bu kuralların her ikisine de uymak zorunda değildir. Bu yüzden bu ünlü uyum kuralları ayrı ayrı ele alınmalıdır. kavun. nazik: BÜU yok. KÜU yok mezar. mönü: BÜU var. birine uyup diğerine aykırı düşebilir. Ama Türkçe olsun olmasın.

e o→ u. ü) bulunduran bazı Türkçe ve yabancı kelimelere ünlü ile başlayan veya tek ünlüden oluşan bir ek getirildiğinde kelimenin vurgusuz hâle gelen ikinci hecesindeki dar ünlünün düşmesine hece düşmesi denir. koku-la-mak→koklamak. ağıza. Bazı durumlarda geniş ünlüler de düşebilir: nerede→nerde.→benzi. ömür→ömrüm. alın→alnı. ileri-le-mek→ilerlemek.. Buna orta hece düşmesi de denir: ağız→ağzı. babadan oğula örneklerindeki gibi ekte geniş ünlü varsa hece düşmesi olmayabilir. ÜNLÜ DÜŞMESİ İki heceli olup birinci hecesinde geniş (a.. ÜNLÜ TÜREMESİ Ünlü türemesinin görüldüğü yerler: „Sonunda... emir→emretmek. oğul→oğlu. Bu kelimelere ünlüyle başlayan ekler veya bitişik yazılacak şekilde yardımcı fiiller getirildiğinde türemiş olan ünlüler tekrar düşer. beniz. kavuş-ak→kavşak. Ömür’ü.. koyunu vb. sırayla bir sürekli veya süreksiz ünsüzle bir sürekli ünsüz bulunan Arapça ve Farsça kelimelerde.. fikir→fikri. sabır→sabretmek. Her ikisi de ayrı ayrı ama birbirinden kaynaklanan ses olayıdır: ünlü türemesi. a ü→ ü. şurada→şurda. i ı→ ı. burun→burnu. Özel isimlerde hâliyle hece düşmesi olmaz: Gönül’e. son iki ünsüz arasında telâffuzu kolaylaştırmak için bir ünlü türetilir. a i→ i. u. emir ← azil ← hüküm ← fikir ← sabır ← şehir ← 36[6] emr azl hükm fikr sabr şehr keşif nakil bahis nutuk şahıs ilim ← ← ← ← ← ← keşf nakl bahs nutk şahs ilm Bunlar birleşik fiiller konusunda da anlatılmıştır. devir-→devril-. a ö→ ü. burada→burda. gönül→gönlüm.. oyunu. ö). hece düşmesi olmayan kelimelerdir. 75 . e u→ u. e.. ünlü düşmesi. koyun(bağır. hüküm→hükmü. gönülden gönüle. Bazı Arapça kelimelere (isim) yardımcı fiil getirildiğinde de hece düşmesi görülür:36[6] kayıp→kaybolmak. ÜNLÜLERLE İLGİLİ SES OLAYLARI 1.. keşif→keşfetmek. o. i.. ikinci hecesinde dar ünlü (ı. döş)→koynuna. e C. buruna. ı e→ e. uyu→uyku. 2. cürüm→cürmü.a→ a.

bir→bir-i-cik. ü olur. i. gelmeyen (→gelmiyen).. „Çok heceli kelimelerde sadece söyleyişte daralma vardır.. 76 . İrecep. Bütün ünsüzler “e” ünlüsünün yardımıyla telâffuz edilmelidir. „Daralma olumsuzluk ekinin ünlüsü için de geçerlidir. u. deyip örneklerindeki e. atlamayalım (→atlamıyalım). atlayarak (→atlıyarak).. yaşayacak (→yaşıyacak). Iramazan. bu sesler (a. ama birer harfle karşılanırlar.. sıfat-fiil ve zarf-fiil eki getirildiğinde veya başka bir ek getirilip de araya –y– kaynaştırma harfi girdiğinde. k. l ve t seslerinin ince ve kalın olmak üzere ikişer şekilleri vardır. ıradıyo. 3. de-yor→diyor de-e→diye de-en→diyen de-e-lim→diyelim ye-en→yiyen ye-ince→yiyince ye-ecek→yiyecek Not: deyince. Türkçede 21 tane ünsüz vardır: b c ç d f g ğ h j k l m n p r s ş t v y z Bunlardan g. başlayan (→başlıyan). Bunun sebebi “y”nin daraltıcı etkisidir: söyle-yor→söylüyor anla-yor→anlıyor yaşa-yor→yaşıyor “de-” ve “ye-” fiil köklerine gelecek zaman. Tek başlarına telâffuz edilemezler (özellikle süreksiz olanlar).zehir ← zehr zikir ← zikr „–cik küçültme ekinden önce: dar→dar-a-cık. gizleyeli (→gizliyeli).. kendilerinden sonra gelen “e” ünlüsü yardımıyla dile getirilirler: b→be c→ce k→ke h→he k ve h ünsüzleri “ka” ve “ha” şeklinde telâffuz edilirler ki bu yanlıştır. genç→genc-e-cik „Bazı yabancı kelimelerin başında: ilimon. kork-ma-yor→korkmuyor. ÜNSÜZLER Çıkış sırasında bir engele (ses yolunun kapanması veya açılması) takılan ve bu engel sayesinde şekil alan seslerdir. istek kipi. e) daralarak ı. ÜNLÜ DARALMASI Son sesi a veya e olan fiil kök ve gövdelerine. yazıda korunur.. Not: ne-ye→niye kelimesinde de daralma vardır.gel-me-yor→gelmiyor. ıraf. şimdiki zaman eki getirildiğinde kelime sonundaki sesli daralır. II. az→az-ı-cık.

ş.. Türkçede kelime başında iki ünsüz yan yana bulunmaz. m. j. Süreksiz ünsüzler: Ses yolunun kapalı durumunda oluşan ünsüzlerdir: b. otlakçı / emlâkçilik. 2. ğ. r. ç. z g. f. kral gibi kelimeler Türkçe değildir. t. grup. f. g. gani / ordugâh kolum / alkolü. c. tren. yatta / saatte. p. m. fren. plân. n. y h C. A. h. Buna göre ünsüzler ikiye ayrılı: 1. Çıkaklarına göre: Bir ünsüzün boğumlanma noktasına o ünsüzün çıkağı denir. ses telleri titreşmeden oluşurlar: ç. surattan / sadakatten. d. Yumuşak ünsüzler. ç.. y. 2. z Sert ünsüzlerden bazılarının yumuşak karşılıları vardır ki bunlarla ilgili ses olayları daha sonra görülecektir: b-p. capon... v c. ses tellerinin titreşmesiyle oluşurlar: b. klan. k. ÖZELLİKLERİ Ünsüzler birkaç başlık altında sınıflandırılırlar. kurulumuz / kabulüm. ğ. r. candarma. t Ünsüzlerle ilgili bazı kurallar: 1. ş. z 2. v. İrecep. ıraf. Hatta “l” ve “r” ile başlayan bazı yabancı kelimeler halk ağzında ünlü türetme yoluyla yerlileştirilmiş. Ses yolunun durumuna göre: Ünsüzlerin oluşumu sırasında ses yolu ya kapalıdır ya da dardır. ğ. d. k. 3. s. g. n. l. Bu sınıflandırmada verilen özellikler ve daha sonra bahsedilecek kurallar. ses uyumlarında ve olaylarında karşımıza çıkacaktır: A. katı / hakikati. k. 4.organ / yegâne. d. ses tellerinin titreşime uğrayıp uğramamsına göre sert (tonsuz) ve yumuşak (tonlu) ünlüler olmak üzere ikiye ayrılır: 1. m. v. c-ç. cartiyer. j. s. s. Iramazan. p. d-t. Sert ünsüzler. r. ya da Türkçe ise değişime uğramıştır. Ses tellerinin durumuna göre: Türkçede ünsüzler. n. g-k B.. t 2. trafik. Ancak “bre” ünlemi hariç. Dudak ünsüzleri Diş ünsüzleri Damak ünsüzleri Gırtlak ünsüzleri b. l. Sürekli ünsüzler: Ses yolunun daralma durumunda oluşan ünsüzlerdir: f. j. ş. ıradıyo. l. h. p. Türkçede “m(o)ğ(o)l c(a)f(e)r v(e) j(i)p ş(e)hn(a)z” ünsüzleriyle kelime başlamaz. 77 . “j” ile başlayan kelimeler de “c” ile telâffuz edilmiştir: ilimon. c.. Bu ünsüzlerle başlayan kelimeler ya Türkçe değildir. Çıkak bakımından ünsüzler dörde ayrılır: 1. y.

. Ünsüz uyumunda sadece bu ünsüzlere bağlı olarak kurallar ortaya konacaktır. k ünsüzlerinin yumuşak hâlleri b. helâkimiz. Burada c ve d sesleri anlam ayırt edici görev yüklenmişlerdir. sadakatten. g (ğ) ünsüzleridir. bilgin. c.. dalga. sebeb→sebep.. şad. saç / sac. yumuşak ve sert hâli bulunan (b/p. 78 . Bu gibi kelimeler ünlüyle başlayan ek aldıklarında sertleşen ünsüzler tekrar yumuşar. Yani ünsüz uyumu Türkçe kelimelerde zaten var olduğu gibi yabancı kelimeler de bu uyuma sokulmaktadır. saatte. Ancak anlam farkını belirtmek için “at / ad. g. emlâkçilik..hakikati. p. müspet... Türkçede her ünsüz tek harfle gösterilir. Türkçede “b. ilce / ilçe” gibi kelimeler bu ünsüzlerle bitebilir. uygun. sch. d. ama birer harfle karşılanırlar. B. abdal Ekte: 1. Aşağıda verilen kelimelerde yan yana gelmeyecek ünsüzler yan yana verilmiştir. k. yad gibi bazı kelimeler hariç yabancı kelimelerin son ünsüzleri de bu kurala uyularak sertleştirilmiştir. Bu uyum. bu şekilde telâffuz edilemezler. kabulüm. sürgün... defterde. Yumuşak ünsüzlerin yan yana gelmesinde bu bakımdan bir problem yoktur. kuzgun. adlar. 5. g” ünsüzleriyle kelime bitmez. Ünsüz uyumu olarak: Yumuşak ünsüzle biten kelimelere b. renk→rengi. Sert ünsüzlerin bazılarının yumuşak (karşılık)ları (benzerleri) vardır. Doğrularını bulalım: kitapdan. naspetmek. 4. ç. ÜNSÜZ UYUMU (BENZEŞMESİ) Ünsüzlerin sertlik ve yumuşaklık özellikleri burada karşımıza çıkmaktadır. yaygı. l ve t” seslerinin ince ve kalın olmak üzere ikişer şekilleri vardır. sh” gibi birden fazla harfle karşılanan ünsüzler vardır. kitap→kitap. Ama sert ünsüzlerle yumuşak ünsüzler yan yana gelirken. ispat. ordu. iğde. Bu. beşde. d/t. kitap→kitabı. Bu durum kelime kökünde/gövdesinde de köke getirilen eklerde de böyledir: kalemler. eksik. tespit. c/ç. ama getirilen ekler köke uydurulur: Kökte: aptal. Hac. t. c. “g. ot / od. hem ünsüz uyumu.. apdal. d. kelime kökünde ya vardır ya yoktur. okulda. Kelimede yan yana gelen ünsüzlerin sertlik-yumuşaklık bakımından uygun olmalarına ünsüz uyumu (benzeşmesi) denir. etüt→etüdü.. g ünsüzlerinden biriyle başlayan bir ek getirildiğinde ekin bu ilk ünsüzü yumuşak olarak kalır: kardeş. d. kispet. sebep→sebebi. nispet. ÜNSÜZLERLE İLGİLİ SES OLAYLARI ve UYUMLARI 1. cild→cilt. tespih gövde. Apdullah. kuralcı. Bazı yabancı dillerde “ch. c. Dilimizde bazı ünsüzler yan yana getirilemez.. Yabancı dillerden alınan kelimeler de telâffuza aykırı ise değiştirilir.3. hem de ses olayı (ünsüz sertleşmesi) olarak değerlendirilir.ğ/k) ünsüzlerden hangisinin kullanılacağı. telâffuza bağlı olarak belirlenir.. alkolü.

sert şekli de olan yumuşak bir ünsüzle (b. ş. silâh-çı. Hem ünsüz uyumu hem de ses olayı olarak: Sert ünsüzle biten kelimelere b.2. ekin başındaki yumuşak ünsüz. diyalog→diyaloğu.. ÜNSÜZ SERTLEŞMESİ Türkçe veya yabancı bir kelimenin sonunda f. sonradan meydana gelen bir ses olayıdır. Bunlara sadece ünsüz uyumu diyeceğiz. Bir kısmı da ses olayıdır. beşgen. Yukarıda anlatılan ünsüz benzeşmelerinin bir kısmı zaten var olan uyumluluklardır.. d. renk→rengi. coş-ku. k ünsüzleri bulunuyor ve bu kelimelere. g ünsüzlerinden biriyle başlayan bir ek getirildiğinde ekin bu ilk ünsüzü sertleşerek p. BCG’de (aşı) Not: Üçgen. kurt→kurdun. biç-ti. çift-çi. ekmek→ekmeği. kelime sonundaki sert ünsüz yumuşar ve “b. sayılara/rakamlara ve kısaltmalara getirilen ekler için de geçerlidir. ğ”ye dönüşür. ç. Ünsüzlerle ilgili ses olayları şunlardır: a. dörtgen. kitap→kitabım tüfek→tüfeği. ocakta. çiçekten kitapçı. c. heves-ten. t. Mastarın bu şekilde değil de “almaya” şeklinde. açtı. t. çocuk→çocuğu. Öyleyse bu yumuşama tamamen sert ünsüzden sonra gelen ünlüyle ilgilidir.. g. d. aşçı. dolap-ta. ciltçi. dişçi.. kat-kı.. ç. BOTAŞ’tan (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Şirketi). p. k” seslerinden biri ile biten Türkçe veya yabancı kelimelere ünlü ile başlayan ekler (yapım veya çekim eki) getirilince. ama kelime sonunda iki ünsüz bulunduğunda da yumuşama görülmektedir. c. ÜNSÜZ YUMUŞAMASI “p. ç. Hatta “g”nin “ğ”ye dönüştüğü de görülür: ağaç→ağaca. biç-ki. k ünsüzlerinden birine dönüşür: meslektaş. Kısaltmaların uzun şekli dikkate alınmaz: Karabük’ten. 79 . Bu daha çok sert ünsüzün iki ünlü arasında kalmasının sonucudur. ancak çoğu kez ses olayı diye anılır. 1934’ten beri. kelime sonundaki sert ünsüzün etkisiyle sertleşir. 121’den . Saat 23:00’te. almak→almağa37[7]. baktım. d. bitkin İkinci durum özel isimlere. çokgen kelimelerinde bu kurala uyulmaz. Sayılarda/rakamlarda ve kısaltmalarda okunuş esas alınır.. yat-tı. yani y’li şekli tercih edilmelidir. 12’lik. 15’te. lâf-çı. t. kitap-çı. Kelimeler arasında ünsüz uyumu aranmaz. s. dikgen. c.. denk→dengim. kuru yemiş-çi. Demek ki ünsüz sertleşmesi kökte veya gövdede var olan bir ünsüz uyumu değil.. kanat-tı. coş-kun. senet→senedin dolap→dolabın. borç→borcum. kepenk→kepengi 37[7] kalp→kalbi. yurt-taş.. İstanbul’da. g) başlayan ek getiriliyorsa.. b. h. Aşağıdaki eklerin hepsi aslında yumuşak ünlüyle başlayan eklerdir. ağaç-tan. Bu ses olayları temelde ünsüz uyumudur. “Hiç de öyle değil” yerine “hiç te öyle değil” yazılamaz. yayıldık-ça.

aç-ı. hukukun. zaif→zayıf. tual→tuval... at-a. Yumuşama. ret. orgum.. Buna ünsüz türemesi denir. reddi şıkk→şık→şıkkı..38[8] hiss→his→hissetmek. Sert ünsüzle biten özel isimlerde meydana gelen yumuşama yazıda gösterilmez.Sanat. faiz. ok-u. konservatuar→konservatuvar.. lâik. devletin. his.. duayen. evrak. cumhuriyet. Öyleyse bu iki ses olayından sadece biri bu kelimeler için geçerli olmalıydı.zannı redd→ret→reddetmek. sepet gibi bazı yabancı kelimelerde yumuşama olmaz: ahlâkım. puan. tazyiki. telâffuzdan anlaşılır: Gemlik’e (okunuşu: gemliğe). lâboratuar→lâboratuvar. Ahmet’i (okunuşu: ahmedi). afv→af→affetmek. zan. hall→hal→halli. acık-an. 2. merakımı. hukuk.. Sonuç Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki ünsüz sertleşmesi de yumuşaması da doğrudan doğruya Türkçenin telâffuzuyla ilgilidir. taç→tac-ı. affı 2. sürati. millete.. tok-a.. Bu kelimelere benzeyip de ünsüz türemesi görülmeyen kelimeler: dua. hissi zann→zan→zannetmek . lig-in. kap→kab-ı. cep→ceb-i. tek heceli kelimelerde bazen görülse de genellikle yoktur: ip-e. 80 38[8] . faide→fayda. alt-ında. anketin. zemm→zem→zemmetmek.. fail.. ak-ı. Eğer bir ünsüz yumuşatıldığında veya sertleştirildiğinde kulağa hoş geliyorsa olacak. hoş gelmiyorsa olmayacak demektir. zann. çok→çoğ-u. suç-u. halletmek. şık. redd. repertuar→repertuvar. gibi Arapça asılları çift ünsüz barındıran (afv. millet.. ahlâk. “Türkçede iki ünlü yan yana bulunmaz” kuralına uymayan bazı Arapça kelimelerde: fiat→fiyat. fuaye. devlet. hall. fuar. suare. bunlar sonradan kurallara bağlanmıştır. et-e.. birik-en. sanatı. tualet→tuvalet. hakikatin. kökte aynı ünsüz yan yana bulunmaz. yurt→yurd-u.. ÜNSÜZ DÜŞMESİ Ünsüz düşmesinin görüldüğü yerler: Bu kelimeler önce tek başlarına kullanılırken ünsüz düşmesine uğratılmakta. Türkçe kelimelerde. kuaför. Ama af. 3. şıkk) ve Türkçede tek ünsüzle kullanılan kelimelere ünlüyle başlayan ek veya yardımcı fiil getirildiğinde asıllarındaki ikinci sessiz ortaya çıkar. hal. hiss. ÜNSÜZ TÜREMESİ Ünsüz türemesinin görüldüğü yerler: 1. sonra ek aldıklarında veya birleşik kelimelerde kullanıldıklarında ünsüz türemesine uğramaktadırlar.

anber→amber. pencşenbe→perşembe... hall→hal. Bu yüzden Arapçadan dilimize geçmiş olan ve sonunda ikiz ünsüz bulunduran kelimeler yalın durumunda kullanıldığında ünsüzlerden biri düşer. büyük→büyücek. İstanbul. korunur.1. küçük→küçücük. öğün→övün.. 3. sünbül→sümbül. Zeytinburnu. afv→af.. postahane. Bunları iki şekilde yazılması ve okunması doğrudur. canbaz→cambaz. minik→minicik.. söğmek→sövmek. menba→memba. redd→ret. yatakhane. Hastahane.. anbar→ambar. dershane. C. sarphane. Daha çok yabancı kelimelerde (özellikle Farsça) görülür. Alıntı kelimelerden ft. serbest. Safranbolu.. b→m DEĞİŞMESİ Bir dudak ünsüzü olan “b” sesinin. oğmak→ovmak. zann→zan. kapak→kapakçık. muayenehane.. karın→karıncık. pastahane. k sesi ile biten kelimelerde –cik eki getirildiğinde kelime sonundaki k’lerin düştüğü görülür: ufak→ufacık. st ünsüz çiftleriyle bitenlerin bir kısmında t sesi söyleyişte düşme eğilimi gösterse de yazıda korunur. hakk→hak. hiss→his. dökümhane. Türkçede ikiz ünsüz bulunmaz. “s”den sonra gelen “b”. çenber→çember. çift. bin bir. 2. b→p DEĞİŞMESİ b→p değişmesine uğratılan Arapça kelimeler. Söyleyişte ğ→v değişimi görülen bu kelimeleri “v”li yazmak daha uygundur. şıkk→şık. tenbel→tembel... yazıhane. göğermek→gövermek. binbaşı.. alçak→alçacık. eczahane.. Not: Bu ekin somut isim türettiği durumlarda kelime sonundaki k düşmez: kulak→kulakçık. çeharşenbe→çarşamba. onbaşı gibi kelimelerde söyleyişte m’ye doğru bir kayma olmasına rağmen yazda yine “n” olarak korunur.. 2. döğmek→dövmek. penbe→pembe. öğmek→övmek. sonbahar. dolanbaç→dolambaç. yemekhane. „Fransızca’dan dilimize girmiş olan sürpriz kelimesindeki r. saklanbaç→saklambaç. düzenbaz. „Farsça “hane” kelimesiyle yapılan birleşik kelimelerde “ha” hecesi korunmalıdır. rast. Buna gerileyici ses benzeşmesi denir.. ÜNSÜZ DEĞİŞMELERİ 1. kendinden önceki hecedeki “n” sesini “m”ye dönüştürmesidir. zemm→zem. ğ→v DEĞİŞMESİ Bazı kelimelerin söylenişinde “ğ”nin “v”ye dönüştüğü görülür. yazıda da konuşmada da 81 . “p”ye dönüşür.

1. sönmez / bu şafaklar / da yüzen al / sancak. makbul. Bazı Arapça kelimeler: miktar... 5. sonraki kelimenin ilk ünlüsüne bağlanarak okunabilir. Seyfettin..nispet. Aşağıdaki cümlede ulama yoktur: Ben. ÜNLÜ-ÜNSÜZ UYUMU (BENZEŞMESİ) Yegâne. Bu durum konuşma dilinde kendiliğinden olurken şiir dilinde özellikle -bazen vezin gereği. Hayrettin. takdir (taktir farklı anlamdadır). içtihat.. 2. Sönmeden yur / dumun üstün / de tüten en / son ocak. t’ye dönüşür. kispet. teşci. onu aradığımı söylemedim ki. taraftar. metfun... tekdir. emektar. Kendi gök kub / bemiz altın / da bu bayram / saati. naspetmek. içtimaî. meçhul.. ULAMA Ünsüzle biten kelimelerden sonra ünlü ile başlayan kelimeler gelirse. tescil. Bazı Arapça kelimelerde “d” korunmuştur: takdim. methiye. methal... tasdik. ikbal. YARDIMCI ÜNLÜ ve ÜNSÜZLER KAYNAŞTIRMA HARFLERİ 82 . Dokuz asrın / da bütün hal / kı. c→ç DEĞİŞMESİ c→ç değişmesi görülen ve görülmeyen Arapça kelimeler: eçhel. Farsça “-dar” son eki bulunduran kelimelerde d. 4. minnettar. dergâh vb. IV. d→t DEĞİŞMESİ d→t değişmesi görülen yabancı kelimeler.yapılır. silâhtar. tespit. takdis. Ben ezelden / beridir hür / yaşadım. önceki kelimenin son ünsüzü. Buna ulama denir. tespih... teşbih.. Korkma. tetkik. ispat. bütün mem / leketi Ulama yapılacak kelimeler arasında hiçbir noktalama işareti olmamalıdır.. III.. müspet. hür / yaşarım.. mescit. tatbik. “s”den sonra gelmeyen “b”ler ise olduğu gibi kalır.. ÜNLÜ ÜNSÜZ UYUMLARI ve ETKİLEŞİMLERİ 1.

s ve ş ünsüzleri de kaynaştırma harfi olarak kabul edilir: s ünsüzü üçüncü tekil şahıs iyelik ekinde kullanılır: baba-s-ı.. Bitişik Yazılan Birleşik İsimler b.. masa-y-a. Çıkma) Hâli 6. Bulunma Hâli 5. Maddelerine Göre İsimler 1. Asıl kaynaştırma harflerimiz. Belirtme (Yükleme) Hâli 3. Somut İsim 2. yolcu-nun. Varlıklara Verilişlerine Göre 1. iki-ş-er.Türkçede iki ünlü yan yana bulunmaz. Ali-y-e. Ayrılma (Uzaklaşma. İSİMLER KELİME KELİME ÇEŞİTLERİ Tanım İSİMLER Tanım A. Çoğul isim 3... bitme-s-i. Türemiş isim 3. gelme-y-e39[9]. Basit İsim 2. ş ünsüzü ise sadece üleştirme sayı sıfatlarında kullanılır: altı-ş-ar. Topluluk İsmi D. Ünlü ile biten bir kelimeye yine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde iki ünlünün arasına girerek telâffuzu kolaylaştıran ünsüzlere kaynaştırma harfi denir. su-y-u-n-un su-y-u. “y” ve “n”dir. 83 . kardeşi-n-i. Yalın Hâl (Nominatif) 2. liste-y-i.. Soyut İsim C. Ayrı Yazılan Birleşik İsimler İsimlerde Küçültme İsmin Hâlleri 1.. yedi-ş-er. Tekil isim 2. Eşitlik Hâli 39[9] Mastarlara yönelme hâl eki getirildiğinde mek’li değil me’li şekline getirilmelidir. defteri-n-e. Yönelme Hâli 4. Özel İsim Başlıca Özel İsimler 2. Yapılarına Göre İsimler 1. Birleşik İsim a. para-s-ı. Varlıkların Sayılarına Göre İsimler 1. Cins İsmi Başlıca Cins İsimleri B.

Kök açısından iki çeşit olan kelimeler. belirli bir düzen içerisinde bir araya getirilmesi sonucu insanlar arasında anlaşmayı sağlayan. Ama "yok" denmez. kimisi bir iş. Kimi kelimeler tek başlarına herhangi bir görev ifade etmeyebilirler: 40 84 . İlgi Hâli (Tamlayan Hâli) KELİME Cümlenin anlamlı en küçük birimlerine ya da bazen tek başına anlamı olmadığı hâlde (edatlar) cümle içinde anlam kazanan anlatım birimlerine kelime (sözcük) denir. bağlaç. kılış. İsimler. Kök yönüyle Türkçede iki çeşit kelime vardır40[1]: İsim ve fiil. Her kelimenin tek başına bir tür adı varsa da onların asıl kullanım yerleri cümleler olduğu için cümle içerisinde kazandıkları görevler önemlidir. Tanım Kelimelerin anlam ilgilerine. İsim soylu olan edatlar. Çocukluğumda bu sıkıntıya karşı ya radyo dinlenirdi ya da pencereden dışarıya. ünlem” İsim kökleri. tek başlarına anlam ifade etmezler. Kelime. kılışları.7. tıpkı İstanbul sinemalarında gösterilmesi üç beş yıl alan. Kimisi bir varlığı veya kavramı karşılamakta. kimisi de cümleden çıkarılınca anlamını kaybedecek. aldıkları çekim eklerine ve cümledeki görevlerine göre ayrıldıkları sınıflara kelime türleri (çeşitleri) denir. karşı apartman dairelerinin içine bakılırdı. Bundan dolayı edatlara yardımcı kelimeler de denir. varlık ve kavramları karşılarken. cümle içerisinde anlam ve görev kazanır. kimisi de bütün bunların nasıllığını bildirmekte. kimisi yapım ya da çekim eki almış. cümlede üstlendikleri göreve göre alt başlıklara (türlere) ayrılırlar: “isim. KELİME ÇEŞİTLERİ “Seyredilecek bir şey ve dinlenilecek bir hikâye yoksa. gelip geçenlere. kimisi de bir varlığı veya kavramı karşılayan bir kelimenin yerini tutmakta. zarf. zamir. Türkiye'de daha televizyon yoktu. oluş. Pencereden Bakmak) Yukarıdaki parçada birbirinden anlam ve görev bakımından oldukça farklı kelimeler vardır: Kimisi yalın hâlde. sokağa. Kimisi tek başına da anlam ifade edebilmekte. cümle içinde bulundukları yere göre görev yüklenirler ve cümledeki görevlerine göre kelime çeşitleri (sözcük türleri) adını alırlar. durum. sonra ve daha önemlisi cümlede üstlendikleri görevleri üzerinde durulacaktır. hareket. hayat çoğu zaman bir sıkıntıdır. O zamanlar. edat. Vasıta Hâli 8. sıfat. 1958'de. Hollywood'un efsane filmlerinden söz ederken yapıldığı gibi "daha gelmedi" denirdi iyimserlikle. Kimisi bir başka kelimenin nitelik ve niceliklerini.”(Orhan Pamuk. Bunlardan isimler ve fiiller anlamlı kelimelerdir. durumları ve oluşları karşılar. dilin anlamlı en küçük parçasıdır. ancak cümlede anlam kazanır veya sadece diğer kelimelere anlam katarlar. Türkçede kelimeler. Kelime çeşitleri konusunda kelimelerin önce tek başlarına. fiil kökleri.

kadar. ancak.. Hasan. Görüldüğü gibi ya bazı kelimelerin tek başlarına bir anlam ve görevi yoktur ya da farklı anlam ve görevlerde kullanılabilmektedir. Özel isimler. Ulu Cami. zarf. İyi bir tarz: İyi görünüyorsun: İyiyi kötüden ayırmak lâzım: İyi! Yaz öyleyse: sıfat. tanımaya. sonra alabildikleri görevleri ayrı ayrı belirtmek gerekecektir. etiket isimlerdir. isim. dahi. Kelimelerin bu şekilde değişik görevlerde kullanılmasına adlarda görev değişimi de denebilir. İnsan isimleri: Ali. tam bir benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan kelimelere denir. O hâlde bütün kelimeleri önce bir tasnife tabi tutmak. de. gidiş. Bunların türünü tespit etmek için bu türlerin tanımlarını ve özelliklerini örneklerden hareketle kısaca bilmek gerekir. zarf türlerinin birkaçına birden örnek teşkil edebilir. Uğur. deniz. Özel isim adından da anlaşılacağı gibi özeldir. İsimler çeşitli yönlerden sınıflara ayrılır.. benzersiz) onun ismi de özel isim. Akdeniz. Varlıklara Verilişlerine Göre İsimler ait oldukları varlığın veya kavramın eşi benzeri olup olmamasına göre ikiye ayrılır: Varlık veya kavram özelse (eşsiz. kavram oluşmaz. varlıklara sonradan takılmış hususî adlardır. Barkın. “Mehmet” kelimesi milyonlarca insana ait olabilir.. Meltem. 1. Yavuz. gibi. Hasan.için. Özel isimlerin sahipleri tanınmazsa zihinde bir varlık. isim. tanıtan unvanlar) büyük harfle başlar. İSİMLER Tanım Canlı cansız bütün varlıkları. bile. onları anmaya. Sultan Selim. Büyük harfle başlamazsa cins ismi zannedilebilirler. Kayseri. 85 . Acıpayam. birbirinden ayırmaya yarayan kelimelere isim (ad) denir: ağaç.. su. Özel İsim Kâinatta tek olan. Mehmet. Bazıları tek başlarına kullanıldıklarında bir türe dahil oldukları gibi cümle içerisinde veya başka kelimelerle oluşturdukları kelime gruplarında daha farklı bir türe dahil olabilirler: Yani. zamir. Bütün özel isimler (özel ismi oluşturan her kelime ve onları niteleyen. Cins isimlerdeki gibi nesne ile kelime arasında tam bir ilişki yoktur. Türkçe. sıfat.. Küçük Ağa. kavramları. Anadolu. dönüş vb. Bu varlıklar zaten özel oldukları için adlarına da “özel” denir.. ünlem. bazı kelimeler.. Meral. Hatice. Türk Dil Kurumu. Alanya. Yasemin. Başlıca Özel İsimler 1. A. ama bütün “Mehmet”ler tek tek özel oldukları için adları da özeldir. cins ise (aynısından birden fazla) onun ismi de cins ismidir. yani bir şeyin kendisine aittir. hatta fiilleri de karşılayan.. isim.

Marmara. Dağ. Yeşilay Derneği.. Mehmet Akif. Ankara. boğaz. Ankara zaten bir şehir adı. Müslüman.. mahalle. İngiliz. gazete. Erciyes (dağı). Yaprak Dökümü. Doğu Avrupa. Jüpiter. Sakarya. İslâm. (ayın kendisine değil. Van Gölü. güneş ve ay kelimeleri terim olarak (astronomi ve coğrafya terimi) kullanılıyorsa özel isim olduğu için büyük. Ankara şehri. Batı Trakya.. Ege Üniversitesi. Musevî. makam. Türk Dili (dergisi). Nil zaten bir nehir adı. Küçükayı. göl. eser isimleri: Tercüman (gazetesi). Hıristiyanlık. Avrupa. Zaman (gazetesi). Nokta (dergisi). Gezegen ve yıldız adları: Merih. Süveyş Kanalı . deyim vb.. Şafiî. 8. mecaz. sokak isimleri: Sivas... Ağrı Dağı. Fırat. yayla isimleri: Elmadağ.. Avustralya. Hâlbuki Hürriyet gazetesi. Ege. Konya Ovası. akar su. Fransızca. yan. Macarca. geçit isimleri: Akdeniz. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. Kızılırmak. birinci kelimenin zaten il olarak mevcut olduğu. Hazar Denizi. ova. tepe.) kullanılıyorsa cins ismi olduğu için küçük harfle başlar: Ay’ın yakından çekilmiş fotoğrafları insanlığı pek şaşırtmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.Binbaşı Ömer. ikinci kelime de küçük harfle başlamaktadır. 4. kuruluş.. İstanbul Boğazı. 5. Yeşilırmak. Erciyes dağı gibi örneklerde birinci kelime büyük.. mecmua. eş. Türk Dil Kurumu. Batı Almanya. 10. Kâmuran İnan. İslâmiyet. Ağrı Dağı” gibi her iki harfi de büyük yazılan özel isimlere dikkat edilirse. Antarktika. 6.. Atlas Okyanusu Van Gölü. din. Büyük Okyanus. Mustafa Kemal. Şirinevler. Ülke ve bölge isimleri: Türkiye. Yunan. 3.. Kıta isimleri: Avrasya. Doğu Anadolu Bölgesi. Musevîlik. Aktüel (dergisi). Hanefî.. Erciyes zaten bir dağ adıdır. müessese. Nazım Hikmet.. 2.. Kars Valiliği. 86 . Bunun sebebi bu kelimelere eklenen ikinci kelimelerle yeni bir özel isim oluşturulmuş olmamasıdır. Dünya.. Ankaralı Âşık Ömer. görünüşüne) 12. Türkler. Gönül Sokak. Afrika. Mimar Sinan. diğer anlamlarında (gerçek. Kurum. Mamak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü. Everest Tepesi. Sabahtan beri dünya kadar yer dolaştık. Çukurova. Kitap. Hürriyet zaten bir gazete adı. Arktika. Alevî. 11. 7. Seyhan. Afganistan. Virgül. Karadeniz. ikinci kelime eklenince oluşan ismin o ile ait ama yeni ve özel bir varlığı karşıladığı görülür.... Asya. Beyşehir Gölü. İvedik Caddesi. 9.. İlçe.. Hıristiyan. kavim. Semerkant. Çeçen. Uludağ. bulvar.. Mamak.. Yavuz Bülent Bakiler. okyanus. Dikimevi. Millet. Tibetçe. Venüs. Atatürk Bulvarı.. mezhep isimleri: Türk. Güney Yemen. Nil nehri. Dil isimleri: Türkçe. Nil.Panama Geçidi. Farsça. İl. Fatih Sultam Mehmet. Mars.. Yenişehir.. Semt. Manş Denizi. Yazın Güneş ışınları Dünya’ya dik olarak gelir. üniversite isimleri: Mamak Anadolu Lisesi.. İç Anadolu (Bölgesi). Türk Ansiklopedisi. Türkiye’nin birçok yerinde insanlar Güneş tutulmasını seyretti.. cadde. Ruslar.. Hanefîlik.. Fince. Amerika. Nedim. Doktor Kenan. ! “Konya Ovası. Şair sevgilisinin yüzünü aya benzetir. Mütercim Asım. Fırat nehri.. Deniz. İstanbul.

Akrabalık isimleri: ana. mor. konuşan bir varlıktır. Renk isimleri: sarı.. 4. sıla. biber... çocuk.. saat. yaprak... 5. futbolcu. (herhangi bir çiçek) Başlıca Cins İsimleri 1.. hedef. gazoz. eldiven.. 7. yemek.. Dilin temel kavramları cins (tür) isimleridir. meşrubat. Vücudun bölümleri ve organ isimleri: baş.. iplik. öğretmen. makas.13. ceza. ırmak. 2. Yumoş. avukat. ağaç. işçi.. gömlek. Yiyecek isimleri elma. Giyecek isimleri: ceket. Cins isimlerinde kelime ile ifade edilen anlam arasında sıkı bir ilişki vardır: İsim. Hayvan ve bitki isimleri: kedi. susuzluktan kurumuş. memur... baba. 10. (bütün insanlar) Çiçek. biçimce çoğullanmadığı hâlde o türün tümünü ya da bir bölümünü de anlatabilir: İnsan. kim. dergi. ekmek.. Tırmık: bir kedinin özel adı ozan: şair 87 . İçecek isimleri: su. kol. su. Nitelik isimleri: büyük. iğne. kocaman. düşünce. Cins isimleri herkes tarafından tanınır ve bilinir. Sayı isimleri: on.. hala. Tür adı olan her kelime. yol.. kıpkırmızı. temenni... kitap.. Zaman isimleri: ay. meslek sahibi simleri: öğretmenlik. o türden tek varlığı anlattığı gibi. bir.. beş yüz. bardak.. ayak. kiraz. Soru.. 6. el. yıl. Minnoş. Kelimeleri: ne.. 3. hayal. tanıttığı varlığı veya kavramı çağrıştırır.. hangi. dayı. dakika. 13. Pamuk. kartal. 14. 9. 2. düşünen. taş. İş. zekâ.... 8.. Bazı cins isimlerin özel isim olarak kullanıldığı görülür: tırmık: bir ziraat aleti. Cins İsmi Aynı cinsten olan varlıkların ortak isimleridir. profesyonel.. fındık. dairesel. özlem. Kavramlar: düşünce.. sıra. 12.. Araç. eşya isimleri: kaşık. kardeş. ayakkabı. 11. meslek. ceviz. Hayvanlara takılan özel isimler: Tekir.. teyze. ev. taraf. Karabaş.

kelebekler. herkes tarafından görülen. Cins isimlerinin çoğulu yapılır. C. televizyon.) kullanılıyorsa cins ismi olur: Ay’ın yakından çekilmiş fotoğrafları insanlığı pek şaşırtmıştı. ben. Allah. Bu durumda da tekil sayılırlar. aşk. sarı. defter. anlamında birden çok varlığı barındıran. evler. rüzgâr. Somut İsim Beş duyudan herhangi biriyle algılayabildiğimiz. Maddelerine Göre İsimler İsimler. onlar.. kuşlar. susuzluktan kurumuş. 1. diğer anlamlarında (gerçek. Sabahtan beri dünya kadar yer dolaştık. inanca bağlı olarak) inandığımız varlıkların isimleridir. (ayın kendisine değil. Soyut İsim Beş duyudan herhangi biriyle algılanamayan. mavi. ses. su. Türkiye’nin birçok yerinde insanlar Güneş tutulmasını seyretti. 2. ağaç. şeytan. varlığı kişiden kişiye değişmeyen varlıkları karşılarlar.. arılar. güneş ve ay kelimeleri terim olarak (astronomi ve coğrafya terimi) kullanılıyorsa özel isim. mecaz. o türden tek varlığı anlattığı gibi. toprak. çokluk eki almış isimlerdir. hissedilen.. keder. kavrayabildiğimiz varlık ve kavramların isimleridir. dünyalar. deyim vb. böcekler. duman. koku. cismi olan. merkezler. yapıca tekil olan (topluluk isimleri hariç) kelimelerdir.. cesaret. madde hâlinde bulunmayan ve zihnimizle kavradığımız veya var olduğuna (akla. (bütün insanlar) Çiçek. sezgiye. kalem. görünüşüne) B. Varlıkların Sayılarına Göre İsimler 1. Yani somut varlıkları karşılayan isimlere somut isimler denir. yan. Çoğul isim Yapısında. tezat. bilinen.Ozan: erkek ismi hürriyet: bağımsızlık Hürriyet: gazete adı Dünya. siz41[2]. konuşan bir varlıktır. Not: Tür adı olan her kelime. Yazın Güneş ışınları Dünya’ya dik olarak gelir.. karşıladıkları varlıkların beş duyu organından herhangi biriyle algılanıp algılanamamasına göre ikiye ayrılırlar. korku. 41 88 . sevinç. kendi. Tekil isim Tek varlığı belirten ve karşılayan.. İnsan. şüphe. biçimce çoğullanmadığı hâlde o türün tümünü ya da bir bölümünü de anlatabilir. çocuk. fikirler. ruh. melek. Biz. eş.. Bu isimler. (herhangi bir çiçek) 2. Şair sevgilisinin yüzünü aya benzetir. düşünen. ruha..

) Aliler bize gelecekler. yaprak(lar). (burada özel isme getirilmemiş. Aile anlamı katar. Aynı ismi taşıyanları belirtir: Sınıftaki Ali’ler ayağa kalksın. Kemal'ler yetiştirecektir. Seçmen. sınırları bekliyor. Topluluk İsmi Yapıca tekil. ama bütün basit isimler tek heceli zannedilmemeli. Not: Topluluk isimleri de çokluk eki alabilir. kuş(u).. topluluk isimleri değildir. aynı türe dahil birden çok varlığı anlatan isimlerdir. 1. çokluğu bildiren kelimelere denir. yapım eki görevinde olduğu için ayrılmadan yazılır Yarın Ahmetlere gideceğiz. Konyalılar. 2. 89 . soy kavramı bildirir: Osmanlılar. millet. Bu durumda aynı topluluktan birden fazla olduğu ifade edilmiş olur. Asker. sınıf. Not: Bazı durumlarda özel isimlere de çoğul eki getirilir: 1.Not: Şekil yönüyle çoğul olmadığı. 3. gölge. sürü. Genç yaşta saçı dökülmüş.. tercihini yarın ortaya koyacak. kağıt(ta). bir(de).. D. kelebek. İnsan. Topluluk. ancak anlam bakımından çoğul olan. İzmir’e. Benzerleri anlamı katar. Çekim eki almış hâlde kullanılabilirler. okul. Türemiş ve birleşik kelimeler yaparken bunlara yapım ekleri getirilir.. kesme işaretiyle ayırarak yazılır: Bu millet nice Fatih'ler. sürüler. ormanlar. Abartma anlamı katar: Çalışmak için ta Almanya’lara gitti. Türkler. kök hâlindeki isimlere denir.. Hüseyin’lerin hepsi buraya gelsin. -gil ekinin yerine kullanılır. orman. dağ(dan). 3. ordu. . çiçek(ler). Adanalılar. Yunanlar. Teklerden oluşan topluluğu. ne Ridaniye’ler yaşandı. Yapılarına Göre İsimler İsimler kaç kelimeden oluştuklarına ve yapım eki alıp almadıklarına göre de sınıflandırılırlar. asker ve saç kelimeleri tekil oldukları hâlde anlamca çokluk bildirmektedirler. Bunlar. 5. Bu cümlelerde seçmen.. Bu topraklarda ne Çaldıran’lar. Basit İsim Herhangi bir yapım eki almamış. 4. Basit isimlerimizin çoğu tek hecelidir. çokluk eki almadığı hâlde anlamca çoğul olan kelimeler vardır. amcamlara/dedemlere/teyzemlere gideceğiz. Ordular.

bayramlık. gıcır-tı. anlamdaş. yazma. Konyalı.. Bu görüşü benimsemedim. koşu. yumuşakça. bilgi. inşaatçı. kızılcık. çakmak. hasta olma. korku. danışma. rehberlik. yurttaş. nişanlı. tanıdıklar. verim. ye-mek.. giyecek. kentli.... okuma. halkçı. Sözlü. Türklük.... Geçmiş. danışma (memuru). iyilik. gençlik. güzellik. Korkunun ecele faydası yok. vatandaş. Karahanlı. uyku. bilgelik. Çamlıca. İsimden türeyenler: kömürlük. Çıkış ne taraftaydı? Okur yazar. Müslümanlık. gömleklik. Yenice. atım. bölüm. gelincik. örtü. alacak(lı). görgü. hanımlık. kitaplık. homur-tu. insanlık. Sende hiç anlayış yok mu?. altışar. atkı. arıcılık. elmacık. geceleyin. kokarca. Sevgi. yazar kasa. gezi.. ilmek. Yansımalardan türeyenler: çıtır-tı. dondurma (külâhı).. milliyetçi. güler yüz. 90 ... kulaklık. kaymak. biçim. şakır-tı. delice. duygu. kuşam. kiracı. biçki. akşamlık. keser. ölümcül.. demircilik. sonuncu.. seçim. cızır-tı. Türkçü. erkeklik. evcil. vergi... Osmanlı. üçer. etçil. uyum. saygı. yıkım. karaca.. üretim. inanma. Meselâ “kelebek kelimesini kelebek şeklinde ikiye ayırıp “kel” diye anlamlı bir kelime bulabiliriz gibi bir düşünce yanlıştır. Arapça. seziş. şıkır-tı. Kapının kapanış-ı çok ses çıkarıyor.. Farsça. yedişer. birinci. biliş. takım. beşer. kılavuzluk. çaycı. keski.. sürü... yapı. Gülün açılış-ını seyret.Basit isimler. duru. insancıl. evli.. akşamleyin. Yaşargil. oku-mak. otçul. yiyecek. çok bilmiş. sayı. bölü.. örgü. veterinerlik. anlayış. artı. eczacılık. 2. Aligil.. yolcu.. karıncık. batıyı karıştırdık. Asma (yaprağı). sanatçı. ölü. ancamgil. duacı. sözcü... doktorluk. Adam oturuş-undan bellidir. algı. başlama... giyim. ekmek. kardeşlik. baskı. işletme. sıkı. Almanca.. bölme (işlemi). çekim.. yakacak. çalış-mak. batı. Çatalca. tartı. ölüm. çeki. Yazı. kavurma. Türemiş isim İsim veya fiil kök ve gövdeleriyle yansıma kelimelere bir yapım ekinin getirilmesiyle oluşturulmuş. gündüzleyin.. iç-mek. içecek(lerimiz). başlık... Ankaralı. küçüklük... öğretmenlik. yemek.. bağlama (:saz). kulakçık. satım. şekil ve anlam olarak yeni isimlere denir. Taşlıca. meslektaş. övgü. kışlık. içki. nakletme.. kulluk. sergi. çocukluk. alış. yatırım. dörder. Doğuyu. Çünkü parça ile bütün arasında her zaman -az ya da çok-bir anlam ilgisi bulunmalıdır. kemancı. Selçuklu. tutku. bencil. Bir buluş yapmış ki sorma Alış verişe çıkacağız. kavram. gönüldaş. çözüm. veriş. sevme. gelir gider. bilir kişi. şakacı. patır-tı Fiilden türeyenler: gel-mek.. daha küçük ve anlamlı parçalara ayrılamazlar. gecelik. Türkçe. doğu. üçüncü. Alım. tuzluk. Ilıca. köylü. tiyatrocu.. sabahleyin.

kızartı. denizaltı. karartı. Bu sebeple birleşik isimler ayrı yazılanlar ve bitişik yazılanlar olmak üzere ikiye ayrılır... giderayak. belirtili isim tamlaması veya başka bir kelime grubu olur. kapkaççı. Eskiden iyi yüzücü imiş. usanç.. rasgele. öğren(i)ci. örtbas. dedikodu. başhekim.. karabiber. suçiçeği. toplantı. sıkboğaz... alageyik. durak. ? Üçüncüsü: İkinci kelime anlamını kaybeder: Karatavuk. çörotu. söylenti. aslanağzı. hünkârbeğendi. bilirkişi. vatansever. Ses kaynaşması yoluyla cumartesi. gidici.. birden fazla kelimenin bir araya gelip yeni bir varlığı veya kavramı karşılayacak şekilde kalıplaşarak oluşturdukları. anlam ve şekil bakımından yeni isimlerdir. çalçene... yatak. peki.. ateşkes. alaşağı. kahvaltı.. gecekondu. albeni. b.. Türkçede üç yolla birleşik isim yapılır: Anlam kayması yoluyla Ses kaynaşması yoluyla Kelime sınıfı kayması yoluyla a. kuşpalazı. c.. girerse bu kelime grubu birleşik isim olmaktan çıkar. pazartesi. 42 91 . dilen(i)ci... incehastalık.. Birleşik isimlerin bir kısmı ayrı. dönek. yüzücü.. başyazar. hacıyatmaz. bağırtı... Başbakan. yerelması. akciğer.. Bu isimler anlam bakımından tam bir kalıplaşmaya uğradıkları için tek bir kelime olarak kabul edilir ve bu şekilde kullanılırlar..Ölü balıklar suyun yüzündeydi.. inanç. Hanımeli.. ürkek. cankurtaran. külbastı. demirbaş. kurucu. İkincisi: Kelimelerden sadece birincisi anlam kaybına uğrar: Adamotu... Akçaağaç. katırtırnağı. bir kısmı da bitişik yazılır42[3]. Birleşik ismi oluşturan kelimeler arasına herhangi bir ek veya kelime giremez. alıntı. korkak. konak. akçakavak. sevinç. elverişli. mirasyedi. sarsıntı 3. bıçak. Anlam kayması yoluyla Birincisi: Birleşik ismi oluşturan kelimelerin tamamı (genellikle iki kelimeden oluşurlar) anlam kaybına uğrar. albastı.. karafatma. Okuyucu sayısı günden güne artıyor. Kelime sınıfı kayması yoluyla kaptıkaçtı. Yurdun batı tarafı soğuyacak. yaşantı. akıntı. Birleşik İsim Birleşik isimler... yayınbalığı. devetabanı.

vurdumduymaz. pazartesi. mirasyedi. cumartesi. oldubitti. İsim + çekimli fiil / fiilimsi: hünkârbeğendi. Çatalçeşme. tahtakurusu. keditırnağı. Çekimli fiil /Fiilimsi + çekimli fiil / fiilimsi: dedikodu. kaptıkaçtı. aynı kelimelerden oluşup da birleşik isim olmayan bir kelime grubu (meselâ bir isim tamlaması).. ]Birleşik isimler oluşturulurken ses değişmeleri meydana gelebilir: Cuma +erte = cumartesi Pazar + erte = pazartesi Sütlü+ aş = sütlaç Top + kapı = Topkapı(sı) ]Birleşik isim olarak kullanılan bir kelime grubuyla.. bir eki aynı şekilde almazlar. anayasa.. hanımeli-y-i hanım eli-n-i denizaltı-y-ı b. sütlaç.. Kırşehir. Ulucami. tanksavar. Ulukışla. Fiilimsi + isim: bilirkişi.. hanımeli. dedikodu. Çanakkale... Sivrihisar. gecekondu.. imambayıldı. aslanağzı. aslanağzı. patpat.. cankurtaran. Pamukkale.. kediboğan.. kuşkonmaz. uyurgezer.. hanımeli. Ayrı Yazılan Birleşik İsimler TDK kılavuzundan birleşik isim. a.. Birleşik isimle diğer kelime gruplarını bu şekilde de birbirinden ayırabiliriz. Sıfat + isim: Sıfat tamlaması Acıpayam. tozkoparan. başsavcı. şakşak. yazarkasa. cumartesi. Altıparmak. Yansımalarla: çıtçıt. Karagöz. bitki adı isim tamlaması deniz altı-n-ı 92 . dalgakıran. Topkapı(sı).. Bitişik Yazılan Birleşik İsimler Aralarına ek giremeyecek kadar kalıplaşmış olanlarda kelimelerden en az biri anlam değişikliğine uğradığı için bunlar bitişik yazılır. Yapılışlarına Göre Birleşik İsimler İsim + isim: İsim tamlaması içgüdü. Kelimelerden biri veya her ikisi birden anlam değişikliğine veya kaybına uğradıkları için bitişik yazılırlar: Sivrihisar.Birleşik kelimelerin ayrı veya bitişik yazılmalarında birleşik kelimeyi oluşturan kelimelerin uğradıkları anlam kaybı ve ses olayları göz önünde tutulur.

Adamcağız korka korka ayağa kalkar.. çoğul. somut. bir ismin küçüklüğü genel olarak. çoğul isim.. somut. somut. birleşik : cins ismi. mini. türemiş.. somut. tekil. somut. basit isim : cins ismi. acıma ve sevgi. “-cE. küçük insan insancık zavallı kelimeler zavallı kelimecikler “-Cİk” eki sıfata da getirilebilir: genç adam gencecik yaşta “k” sesi ile biten sıfatlara cik eki getirildiğinde sıfatın sonundaki “k” düşer: küçük küçücük ufak ufacık alçak alçacık minik minicik “-Cİk” eki somut isimler de türetir: karın karıncık. Küçük tepe tepecik küçük çocuk çocukcağız Not: Bu ekler her zaman küçültme anlamı katmayabilir. Bazen bu sıfatların yerini “Cİk. türemiş isim : cins ismi. birleşik isim. birleşik isim : cins ismi. topluluk ismi : basit. somut. basit isim : özel isim.Buraya kadar yapılan tasnife göre her kelimenin birden fazla özelliği vardır: Varlıklara verilişine göre Maddelerine göre Varlıkların sayılarına göre Yapılarına göre el düşünce kitaplıklar ayakkabı ordu Ankara Çanakkale İsimlerde Küçültme Bir varlığın. zavallılık ve küçümseme anlamları da katabilir: Serçecik daldan dala atlıyor. kapak kapakçık. tekil.. tekil. başına getirilen “küçük. -İmtrak” ekleri de küçültme anlamı katar: küçük küçükçe (acıma) (acıma) (sevgi) (zavallılık) (küçümseme) : özel isim. ufak el. Bu ekler isimlere küçültme anlamı katar. -İmsİ. mini kasa. tekil. Bebeciğimi çok özledim. basit isim : özel isim. 93 . somut : tekil isim. tekil. -Ceğİz” ekleri tutar. diyordu. ufak” gibi sıfatlarla ifade edilir: Küçük köy. soyut. topluluk ismi. türemiş isim : cins ismi. cins ismi : soyut. badem bademcik “-Cİk” ekinin “k” ile biten isimlere getirilerek somut isim türettiği durumlarda kelime sonundaki k düşmez: kulak kulakçık.

bilirkişi. Akşam size geleceğiz. çalışkan(dır). kapı-y-ı açtım.. Yapım ekleri de ismin yalın durumunu değiştirmez. Çoğul. baba(sı). Şimdi soruları cevaplayın. defter(ler).. 2. yani belirtili nesne yükleme sorulan “neyi. diğer kelimelerle ilişki kurarak isimlerin cümlede görev kazanmasını sağlayan eklere isim hâl ekleri denir. cümlenin anlamından da çıkarılabilir.. Biraz sonra çay içelim. Bu durumda da yalın hâlde sayılırlar. ev-i gördüm. İsimlerin hiçbir hâl eki almamış hâlleridir. Çocuk ağlıyordu. fiillere. hareketten. Bu eki alan isimler cümlede belirtili nesne görevinde bulunur. Burada kimi bekliyorsunuz? Uyarı: Türkçede iki tane –i eki vardır: iyelik eki ve belirtme hâl eki. meslektaş. kimi” sorularının cevabıdır. tanksavar. Belirtme (Yükleme) Hâli “-İ” ekiyle yapılır. Bu. gül-ü koparmayın. Yalın Hâl (Nominatif) Eki yoktur. iyelik ve bildirme eki almış olabilir. zarf tümleci ve belirtisiz nesne olarak kullanılabilirler. İsimlerin bu ekleri alarak yüklendikleri görevlere ismin hâlleri denir.. İsmin.büyük büyükçe iri irice yeşil yeşilimsi sarı sarımtırak İsmin Hâlleri İsimleri isimlere.. okul-u boyadılar. okul. Bunlar iyi bilinirse cümledeki belirtili nesne ile isim tamlamasındaki tamlanan birbirine karıştırılmaz. ev. fiildeki işten. gecekondu. yol. Yalın hâldeki isimler cümlede özne.. kalemlik. Birleşik isimler de hâl eki almamışlarsa yalındırlar: dershane. fikir.. 1. yüklem (ek-fiil yardımıyla). Belirtme durumundaki isim. edatlara bağlayan. Çocukları buradan kim alacak? Babası çocuğu çağırdı. eylemden doğrudan etkilenme ve onunla ilgili olma hâlidir. susuz. –i: iyelik eki: (onun) kalem-i 94 . Edebiyatın en mükemmel ürünü şiirdir. bilgili. Tabi belirtili nesne bir soru kelimesi ise bu soru sorulmaz.. çocuk.

ev-e dön. dönme. İkilemeler kurarak durum bildirir: Otobüse nefes nefese yetiştiler. Sabaha karşı varırız.. giden gidene.. amaç ilgisi kurar: Bunu size aldık. geçen geçene. Sinema-y-a git. Çok cana yakın bir çocuktu. (sizin için) Sana bir iyilik düşünüyorlar. Bizi karşılamak için kapıya geldi. Şekilce çekimli fiil olan fakat fiil özelliğini kaybetmiş söz gruplarına gelir: Geçmiş olsuna gitti. aitlik. (demeye) 4. Başa gelen çekilir. kime. Benim itirazım yapılan haksızlığa. (senin için) Annesini görmeye gitti.. Haftaya size gelelim. yükleme sorulan “neye. ulaşma söz konusudur. zarf tümleci yapar: Bu iş sabaha biter. yaklaşma. İçin. -en” sıfat-fiil ekleriyle birleşerek abartma anlamı veren ikilemeler kurar: Soran sorana. (haksızlığadır: yüklem) “-E” yönelme ekinin bunun dışında başka görevleri de vardır: Fiyat. (karşılığında) Bu iş kaç paraya olur? Zaman bildirir.. İşleri yoluna koymak Başına buyruk.. Bugün okula gitti. Dolaylı tümleç. Yönelme hâlinde. Yönelme Hâli “-E” ekiyle yapılır. ismin belirttiği kavrama yöneliş. İsimleri edatlara bağlar: Akşama kadar okulda ders çalıştık. Bulunma Hâli 95 . Yüklemin yöneldiği yeri. Yönelme hâlindeki kelimeler cümlede dolaylı tümleç ve yüklem olabilir. nereye” sorularının cevabıdır. İki ahbap kafa kafaya vermiş. araç ile anlamı katar: Kitabı bin liraya aldı. nesneyi ya da kavramı gösterir. Yaşına göre ağır bir işte çalışıyordu. Deyim kurar: Ağzına geleni söyler.–i: belirtme hâl eki: kalem-i (kim aldı?) 3.. “-an.

Peyami Safa'nın "Sözde Kızlar"ını okudun mu? Sözde Ermeni soykırımı. Eylemin yapıldığı yeri. kimden.“-dE” ekiyle yapılır.. kimde” sorularının cevabıdır. Zarf tüml. Yapım eki görevi görür: Gözde sanatçılarımızdandı. miktar bildirir: Yılda yirmi gün izni var. Ayrılma (Uzaklaşma. (yüklem) “-dE” bulunma ekinin bunun dışında başka görevleri de vardır: Zaman ve sayı bildiren kelimelere eklenerek ölçü. yükleme sorulan “nerede. Dolaylı tümleç olduğunda. Yüzde yetmiş başarı vardı. yurt-ta kaldı.. uzaklaşma” bildirir.) Suyu bir yudumda içti. nesneyi ya da soyut kavramı bildirir. neden” sorularının cevabıdır. ev-den ayrıldı. İsmin ayrılma hâli. cümlede dolaylı tümleç. Üstünlük. (yüklem) Bebek gürültüden uyandı (edat tümleci) Yalnızlıktan sıkıldım. karşılaştırma bildirir: 96 . okul-da öğren. “çıkma. zarf tümleci veya yüklem olabilir. ev-de oturma. Ben onu yakından tanırım.) Siz ayakta kaldınız. Çamaşırları elde yıkıyormuş. (zarf tüml. “-den” ekinin bunun dışındaki görevleri: Edat tümleci ve yüklem de yapar.. (edat tümleci) Durum bildirir: Yağmur hafiften yağıyor.. Zarf tüml. nede. Eklendiği kelimeyi sıfat yapar: Parmak kalınlığında yaprakları var. İkilemeler kurar: Ayda yılda bir uğrar oldu. (zarf tüml. evden yeni çıktı. Elde avuçta ne varsa bitti. Çıkma) Hâli “-den” ekiyle yapılır. Birçok seneler geçti dönen yok seferinden.. Saat yedide mi gelecekmiş? (zarf tümleci) Her şey yerli yerinde. devlet-ten istedi. Haftada bir geliyor. Ali. 5. devlet-te bulunuyor. okul-dan çıktı.. yükleme sorulan “nereden. ayrılma. (dolaylı tümleç) Okullar bu yıl da eylülde açılacak. Eklendiği kelimeyi dolaylı tümleç yapar. yurt-tan geliyor. Bulunma hâlindeki bir isim. Eski İstanbul'da ne güzel günler yaşanmış. Gönüldendir şikâyet. yani dolaylı tümleç.

Varlıkların neden. Yarın geceden yola çıkmayı düşünüyoruz. Bu hâldeki kelimeler cümlede zarf tümleci ve yüklem olarak kullanılır. Düşüncelerini açıkça dile getirdi.. O gün sizi saatlerce bekledik. Bugün milletçe sevinçliyiz. Elazığ'dan gizlice ayrıldık. Dünden bugüne ne değişti ki. Zaman anlamlı kelimelere gelerek zaman anlamı katar: Bu işi dünden halletmeliydik. Soruların cevabını sözlerimden çıkaracaksınız. Onun davranışları çok zaman delicedir. bütünden ayrılmayı ifade eder: Verilen pastadan bir dilim yedi. hangi maddeden yapıldıklarını bildirir: Üstüne yünden bir kazak almıştı. Rus’tan dost olmaz. Bu okulda yıllarca çalıştım dedi. İsimleri edatlara bağlayarak edat grubu ve edat tümleci oluşturur: Akşamdan beri seni arıyoruz. Tahtadan kılıçlarla oynuyorlardı. Anlatılanları sessizce dinledi. Bütünün parçasını. 97 . Ayı derisinden post. Bu kararı sınıfça aldık. Durumumuz yıldan yıla kötüye gidiyor. Eşitlik Hâli “-ce” ekiyle yapılır.. Yorgunluktan uyuyuverdi. Sudan sebeplerle buradan ayrılıp gitti. Yemekten sonra çayı nerede içeceğiz? Sebep bildirir: Soğuktan tir tir titriyordu. Baştan başa bizim bu topraklar. Bu ürünlerden hangisini istediğinizi söyleyin. Yapım eki özelliği kazanarak eklendiği kelimeyi sıfat yapar: Sıradan insanlarla düşüp kalkma diyordu. Toptan satış Uzaktan akraba En içten duygular İkilemeler kurar: Zavallı çocuk günden güne eriyor. Canından can vermek istiyordu.Kıldan ince baldan tatlı Erzurum’dan soğuk şehir yok. İsim tamlamalarında tamlayan ekinin (-in) yerine kullanılır: Geçen gün öğrencilerden biri yanıma geldi. Bundan iyisi bulunmaz. 6.

yurt-ça. ben-ce. edat gibi kullanılır: Sence bu yaptığın doğru mu? Bence bu doğru.) İşi kolaylıkla başardı. şairleridir. Ekin diğer görevleri: “ve” bağlacı görevinde kullanılır: Annemle kardeşim buraya geldiler. sınırlandırma anlamı katar: Oralarda yaşlıca bir adam dolaşıyordu. İğneyle kuyu kazıyorsun. Gibi. Göre anlamı katar. Bakımında. Ayağına gelen topa hızla vurdu. Akılca birbirinizden farkınız yok. Babasını sevinçle karşıladı. Zilin sesiyle yarışma bitti. İlgi Hâli (Tamlayan Hâli) “-(n)İn”. Çokluk. 8. sert-çe. Bu hâldeki kelimeler cümlede zarf tümleci. Rüzgârın etkisiyle dallar sallandı. (edat tüml. büyükçe bir taşı alıp denize atıverdi.. Ceket düğmesi Öğrencilerden biri 98 . İnsanca hareket etmeliyiz. sıfat ve zarf türetir. “i” düşürülerek kullanılır. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan. Kitabın yaprağı yırtılmış. “-den” ekleriyle yapılır ya da yalın hâldedir. O artık bizimledir. yy. Bir isimin başka bir isme tamlayan olduğu biçimdir. 7. Fatih. Sonbaharın gelmesiyle soğuklar artmıştı. 16. Öğrencileriyle geziye gitmişti. Vasıta Hâli “ile” edatı kullanılarak yapılır.. edat tümleci ve yüklem olarak kullanılır.Ekin bundan başka görevleri: Bu ek isim. Baki’yle Fuzuli. yönüyle anlamı katar: O sizden kiloca biraz daha düşük. benzerlik anlamları katar: Çocukça davranışları vardı. Arabasıyla evimize kadar getirdi. okul-ca. Küçültme. abartma anlamı katar: Evinde yüzlerce kitabı var.

En güzel ve mutlu yıllar sizlerin olsun. İhtiyaca göre başka öğelerle desteklenir. haberi. otobüste. olayı vb. Ben evden buraya koşarak geldim. Ben evden buraya kadar koşarak geldim. Öğretmenim. Öğretiyorum. 99 . dedi. ek-fiille çekimlenmiş bir tek isimden (yüklem) veya zamana ve şahsa göre çekimlenmiş bir tek fiilden (yüklem) de oluşabilir. Ben seni görmek için evden buraya kadar koşarak geldim. Ben buraya geldim. “Şehir magandaları!” diye bağırasın geldi mi hiç? Özellikleri ]Her cümle bir yüklem ve varsa ona bağlı diğer öğelerden oluşur. Ben geldim. zamirleri ve sıfat-fiilleri edatlara bağlar: Gözlerin için ölürüm. ]Cümlede yargı bildiren unsur yüklemdir. İsimleri ve zamirleri fiillere bağlar: Birincilik ödülü Atilla'nın oldu. yüklemi ve birbirini anlam bakımından bütünleyen birden fazla kelime ya da kelime grubundan da. ifade etmek için kurulan ve kendi içinde anlam ve yargı bütünlüğü olan sözcüğe veya söz dizisine cümle denir. Bugün hava ne kadar güzel! Senin de benim gibi. Biz sizinde gelmeyeceğiz. Geldim. Yani en küçük cümle tek kelimeden oluşabilir. düşünceyi. Yüklem Tanımı Özellikleri Yeri Türü Sayısı Yüklemdeki Kelime Sayısı Yüklemsiz Cümleler (Eksiltili Cümle) CÜMLE Tanımı Bir duyguyu. durumu. Bunu senin için yaptım dedi. çalan cep telefonun uzun süre açmayanlara. CÜMLE Tanımı Özellikleri CÜMLENİN ÖĞELERİ Öğe 1. Gelmediğin için payını aldılar. isteği. ]Bir cümle anlam ve yargı bildiren. Cümle yüklem üzerine kurulur.“-(n)İn” ekinin diğer görevleri İsimleri. Ben evden buraya geldim.

Bu öğe de yüklemdir. kaldırımlara park eden otolar yüzünden. ]Anlam bozulmayacak şekilde birbirlerinden ayrılabilirler. Ben / de / bir varisin olmakla / bugün / mağrurum. dolaylı tümleç. yayaların rahatça yürüme imkânı kalmadı artık. caddelerde. onu tamamlar. ─Biliyorum.lı tüml. Bugün / alış veriş yapmak için / çarşıya / çıkacağım. ]Her öğe görev ve anlam yönünden bir tek öğeye eşlik eder. Hiçbir zaman Zarf tüml. yer yapılacak bakımından iş İkinci derecede önemli öğe öznedir. Zarf tüml. çarşıya / çıkacağım. çarşıya / çıkacağım. Edat tüml. Sadece yüklemden oluşan cümlelerde bile öznenin varlığı. CÜMLENİN ÖĞELERİ Öğe Cümleyi oluşturan bölümlerin her birine öğe denir. Bugün / alış veriş yapmak için / çarşıya / çıkacağım. ]Öğelerin tamamı kelime veya kelime grubu hâlinde olabilir. alış veriş yapmak için / çarşıya / çıkacağım. yüklem ]Bazı cümlelerde bazı öğeler hiç bulunmaz. 100 . Birinci derecede önem taşıyan öğe yüklemdir. bugün / çıkacağım. Anlamlı ve doğru cümleler kurmaya yarayan bölümleridir. kader Özne bizi nesne senden ayırmasın. ─Sen çok güzel Türkçe biliyorsun. Yüklemi geçişsiz fiilden oluşan cümleler nesne almazlar. Sonra tümleçler gelir ki bunlar zarf tümleci. Karşılıklı konuşmalarda tek kelimeden oluşan cevap cümleleri önceki kelimelerle tamamlanmaya bırakılmıştır ─İnsanın elini yakmaz mı? ─Yakmaz. Bugün zaman bakımından alış veriş yapmak için amaç bakımından çarşıya çıkacağım. d. alış veriş yapmak için / çıkacağım. edat tümleci ve nesnedir. Tarlanın sınırına gelince dinlenmek üzere oturduk. Beğendi-k “-k” eki “biz”i karşılıyor. yüklemin taşıdığı şahıs ekinden anlaşılır.Sokaklarda. İsim cümlelerinde tümleçler pek sık görülmez. çıkacağım.

kelime Semt belediyesine bağlı bir sağlık ocağında dolaylı tüml. çıkarırdım. yüklem O koçanlardan kopardığım sayfaların arka yüzüne dolaylı t. Öğeler bulunurken tamlamalar ve diğer kelime grupları bölünmez. Bağlaçlar öğe sayılmamalıdır. Asıl yargının bulunduğu cümleler gibi. yük Az sonra zarf t. ünlülerin listesini b. “Bu şehrin çilesini ben çekerim yıllardır. sonra özne ve sonra tümleçler aranır. yüklem Masasında dolaylı tüml. Giden geminin arkasından / bakakaldı.Yağız atlar / kişnedi. Hasretini ben duyarım.siz n. fazla iş özne olmaz. resimler belirtisiz n. gerektiğinde özellikle belirtilmek istenen öğe üzerine çekilebilir. Bir dakika / araba / yerinde / durakları. Ben Ankara’ya yerleştim. Vurgu. ya da o öğe yükleme yaklaştırılır. uydurur. bir de bağlaç bunların koçanları özne olurdu. Önce yüklem. Genellikle vurgulanmak istenen unsur yüklemin önündedir. meşin kırbaç / şakladı. ona bağlı olan yan cümleler de öğelerden oluşur. Sorular yükleme sorulup alınan cevaplar yüklemle birlikte tekrar edilmelidir. yüklem otomobil modelleri belirtisiz n. defin ruhsatnamesi belirtisiz nesne verirler. yük bir de bağ tanıdığım artistlerin. (amaç) Öğeler bulunurken. Öğelerden oluşan bir cümle başka bir cümlenin öğesi de olabilir. zarf tüml. Ankara’ya en geç ben yerleştim.li n. hasta belirtisiz nesne sevk ederler. 101 . anlatıma göre değişebilir. çizer yük ya da bağ ilerde keşfetmeyi umduğum makineler b. yapar. ya bağlaç hastahaneye dolaylı tüml. Vatan için ölenler yüreğimizde yaşarlar. Diğer öğelerin yerleri anlama. Yüklem genellikle en sondadır. yüklem ya bağlaç ölüler için edat tüml. Ben Ankara’ya yerleştim. Bugün alış veriş yapmak için Kelime kelime grubu çarşıya kelime çıkacağım. yüklem Basit muayenelerin ve müdahalelerin dışında.” Cümle vurgusu yüklem üzerindedir.

Diğer unsurlar.. yüklem de yargıyı üstlenen öğe olduğuna göre yüklemsiz bir cümle olamaz. Yüklem. Yeri 102 . yük ön yüzünü b..... koparır... özne Ölümü belirtili nesne başka adreslere dolaylı tümleç gönderirdi. Cümle yargı bildiren bir söz... doldurur.. durum bildiren. ölenin adını b... cümleyi bir yargıya bağlayan çekimli öğedir.?. yük defin ruhsatnamesinde yukarıya dol..?... t... yük koçandan .. İnsanlar birbirlerinin hakkına riayet etmeliler...li n.li n.li n. yüklem Benim gözümde anneme ölüm karşısında üstünlük sağlayan bir şeydi bu.. yük gelenin işini b... haber veren. T. Geliyorum. Araba kalabalığı şehri yaşanmaz hâle getirdi.. Pamukçuklar) yüklem Şimdi bu cümle öğelerini tek tek inceleyelim: 1.. t.. Yüklem Tanımı İş... kılış. Şehri bu hâle getiren bir olumsuzluk da . hareket. Şehri bu hâle getiren bir olumsuzluk da insanların birbirlerini sevip saymamalarıdır.. temiz bir sayfa b.. cümle değil cümle değil Yüklem.. tek kelimeden de oluşabilir bir kelime grubundan da. kendi kaşesi ve imzası özne olurdu. Özellikleri ]Cümlenin temel öğesidir. topumun geçmişine olan saygısını gösterir.... Öğretmenim.. da bağl.. görür.. Araba kalabalığı şehri yaşanmaz hâle . yük en altta dol. oluş. yazar. (Murathan Mungan.annem öz gelir.. dol. Yaşlılara saygı.li n. Cümle oluşturmaya yeterli olan tek öğe yüklemdir. yüklemin anlamını desteklemek üzere cümlede bulunur.. hep zarf t.

Tabiattaki en iç açıcı renk yeşildir. Türü Fiil cümlesinin. dolaylı tümleç. Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir / bu. Hiçbir zaman Onlar İsim cümlesinin. geniş bir gülümseyişle / ışıl ışıldı. “Yağız atlar kişnedi.” Yüklemdeki Kelime Sayısı Yüklem tek kelimeden oluşabileceği gibi bir kelime grubu da olabilir. oluş. hareket.” Birden kapandı birbiri ardınca perdeler. Çok hızlısın. meşin kırbaç şakladı. zarf tümleci. kılış. sonra bunlarla hazırlanan haber veya yargı yükleme yüklenir. edat) olabilir. Şiirde. atasözlerinde ve günlük konuşma dilinde yüklem cümlenin sonunda değil de herhangi bir yerinde olabilir. hareket. türemiş ya da birleşik olabilir. Bütün öğeler sıralanır. Bir dakika araba yerinde durakladı. Güzel yüzü. yani iş. 103 . yani iş. Bu. yardımcı öğeler daha önce geldiği için Türkçe söz dizimine göre yüklem cümlenin en sonundadır. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Bir ipte iki cambaz oynamaz.” “Yol onun. “Uzar gider bir sessizlik içinde Bir uçtan bir uza Türkistan toprakları. Bu fiil. varlık onun. Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir / bu. Ayrıca öğe olarak da bulunabilir. durum bildiren cümlelerin yüklemi çekimli bir fiildir. Yarın buraya gelecekler. Ayrıca öğe olarak da bulunabilir. nesne bulunabilir. gelir zamanı. kılış. Fiile ait zaman ve şahıs kavramları yüklemde ek hâlinde bulunur. basit. Bu ek-fiiller bazen düşebilir. zarf. zamir.Türkçede asıl öğe en sonda bulunduğu. Sayısı Bir cümlede birden fazla özne. Ek-fiile ait zaman ve şahıs kavramları yüklemde ek hâlinde bulunur. dinim cinsim uludur. meşin kırbaç şakladı. oluş. Yeniden doğmuş gibiyim. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Yağız atlar kişnedi. Dönülmez akşamın ufkundayız. Gerisi hep angarya. isim soylu herhangi bir kelime (sıfat. Bir söz dizisi içindeki yüklem sayısı cümle sayısını gösterir. ama yüklem tektir. Sakla samanı. İçimde en güzel duygular saklı. Ben bir Türküm. durum bildirmeyen cümlelerin yüklemi de ek-fiille çekimlenmiş bir isimdir.

Dinleyici ya da okuyucu cümlenin söylenmemiş kısmını ya kendisi tamamlar ya da zaten bilinmektedir. Belki altı ay. hareketin olup olmadığını veya sözü edilenin var olup olmadığını bildiren cümlelere haber cümlesi.(Han Duvarları) Bazı kesik cümleler önceki cümlenin yardımıyla tamamlanır.. Hatta keçi yolu bile. bulmamak asla seni. çok verev maldan. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. hareketin. ─Nerede çalışıyordun? ─Türk Dil Kurumunda. CÜMLE ÇEŞİTLERİ ANLAM YÖNÜNDEN CÜMLELER 1. Aramak her tarafta. Olumlu Cümle 2. ANLAM YÖNÜNDEN CÜMLELER İşin. Buralarda hiç yol yoktur. Yüklemin söylenmemiş olması cümlenin anlamında eksiklik meydana getirmez. Ünlem Cümlesi 6. şartı bildiren cümlelere de dilek cümlesi denir.. durumun. 1.. durumun varlığı yokluğu. bildirildiği ya da sorulduğu önemlidir. oluşun. “Seni istikbal için önce gelmek cihana. Soru Cümlesi6 4. Belki bir yıl. (çalışıyorum) ─Kardeşin kaçıncı sınıfta okuyor? ─İkinci sınıfta.Yüklemsiz Cümleler (Eksiltili Cümle) Yüklemi söylenmeyen cümlelere eksiltili (kesik) cümle denir. kılışın yüklemde nasıl anlatıldığına göre cümleler çeşitlere ayrılır. dileği. tasarıyı. Ve başkasından almak sonra geliş müjdeni. Şart Cümlesi 7. işin istenildiği ya da emredildiği. Olumsuz Cümle 3. Bir nefes dinlenmeden yıllarca koşmak sana. oluşun. emri. Cümlede anlatılan işin. Emir Cümlesi 5. Burada işin yapılıp yapılmadığı.. bir isteği. Bunlar da olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılır. İstek Cümlesi Sonuç CÜMLE ÇEŞİTLERİ C. Kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan. Olumlu Cümle 104 . Bilmiyorum aradan ne kadar zaman geçti. Az veren candan.

kurutulacak çamaşırlar gibi iplere asılı sandallara. İstiyordu. Sen çağırırsında o gelmez mi? Gelir. bahsedilen şekilde olmadığını bildiren cümlelerdir. Cezaya çarptırılanlar suçsuz değildiler. Filistin'in ücra bir kasabasına gönderiliyordu.. Yangından korkmayan yoktur. Yarın daha erken gelmemelisin. var olmadığını. Beni sevindiren onun iyi haberlerini almaktan başka bir şey değildi. bahsedilen şekilde olduğunu bildiren cümlelerdir. evlerine döndüler. üstleri yazılı cankurtaran simitlerine. isim cümlesinde ise sözü edilen kavramın bulunmadığını. oluşun yapıldığını veya olduğunu. Hasan vapurda eğlendi. Anlattıklarına inanmaz olur muyum? İnanırım. Bir cümle aynı anlamı verecek şekilde hem olumlu hem de olumsuz kullanılabilir: Uygarlığın başlıca özelliği bilime dayanması ve bilimle beslenmek zorunda olmasıdır.. Sokakta ne araba ne de insan var. oluşun yapılmadığını. Bu binanın yerinde şeftali bahçesi yoktu. anası da ölünce uzak akrabaları ve konu komşunun yardımıyla halasının yanına. şirin konuşmalarıyla da güverte yolcularını epeyce eğlendirmişti. Bursa bu mevsimde soğuktur. vardiya değiştirilirken çalınan kampanaya bakarak çok eğlendi. “ne. Yeşilden daha güzel renk olur mu? Olmaz. değil” kelimeleriyle. üzerlerinden ağır bir yük kalkmış gibi ferahladılar: ─Çocukcağız Arabistan'da rahat eder. hayırlı bir iş yaptıklarına herkesi inandırmış olanların uydurma neşesiyle. Vapur rıhtımdan kalkıp ta Marmara'ya doğru uzaklaşmaya başlayınca.. var olduğunu. Bursa bu mevsimde soğuk değildir. olumlu çekimlenmiş bir fiille birlikte anlamca olumsuz cümle yapabilir: Senin ne kadar zorluğa katlandığını bilmez miyim? Bilirim. Bu binanın yerinde şeftali bahçesi vardı. yapılmayacağını veya olmadığını. Soru eki. olumsuzluk ekiyle ve “ne. Buraları daha önce hiç görmemiştim. Uygarlığın bilime dayanmaması ve bilimle beslenmemesi düşünülemez. isim cümleleri de “yok. fakat gönülleri isli. Yarın daha erken gelmelisin. Ateşle oyun olmaz. Fiil cümleleri. Suçluydular. gırıl gırıl işleyen vinçlere. Bazı cümleler yapı bakımından olumsuz olduğu hâlde anlamca olumlu olabilir.Fiil cümlesinde işin. olumsuz çekimlenmiş bir fiille birlikte anlamca olumlu cümle. peltek.. Beş yaşında idi. dediler.ne” bağlacıyla. Diğer cümle türleri de şunlardır ki bu cümleler ya olumlu ya da olumsuz olacaklardır.. Çocuklarının okumasını istemiyor değildi. → 105 . Mazisi yıkık milletin atisi olur mu? Olmaz İnsanları kendine inandırmak kolay mı? Kolay değil Bu kadar eşyayı almaya para mı yeter? Yetmez. 2. Olumsuz Cümle Fiil cümlesinde işin.. isim cümlesinde ise sözü edilen kavramın bulunduğunu. Ankara bugün hem elektriksiz hem susuz.ne” bağlacıyla ve “-sİz” olumsuzluk ekiyle kurulur. yolcuyu geçirmeye gelenler. Zaten babadan yetim kalan küçük Hasan.. O küçücük çocuğa bu ağır işler yaptırılır mı? Yaptırılmaz.

soru zamirleri. soru eki ve tonlama yoluyla sağlanır. soru edatları.3. Bazen cevap sorunun içinde de olabilir. Yeşilden daha güzel renk olur mu? Olmaz. “mi” soru ekiyle: Soru eki sadece yüklemin değil. neden tunca benziyor mermer? Acaba yanlış mı aklımda kaldı? Soru eki değişik anlamlar katabilir: Beni biraz dinler misiniz? İstek. O küçücük çocuğa bu ağır işler yaptırılır mı? Yaptırılmaz. Elimdekinin ne olduğunu kim söyleyecek? Özne Babası çocuğa ne getirmiş? nesne Yarın kimi göreceksiniz? nesne Ankara’ya ne zaman yerleştiniz? Zarf tüml. Soru sıfatlarıyla: Nasıl kitaplardan hoşlanırsın? Kaç gün sonra geleceksin? Eve giderken hangi otobüse bineceğiz? Kaçıncı sınıfta okuyor? Ne gün geleceğini söyledi mi? Kaçar kişilik gruplar hâlinde gideceğiz? Kaçta kaç hisse istersin? Ne gün geleceksin? Ne iş yapıyordunuz? Soru zarflarıyla Neden coşkun suların sesi gittikçe dindi? 106 . Son sözünüz bu mu anneciğim? Alt mı üst mü? Hiç mi anlatacak bir şeyin yok? Tarlamı bana zorla mı sattıracaksınız? Sular mı yandı. şüpheleri gidermek ve düşünceleri onaylatmak için kurulan cümlelere soru cümlesi denir. Daha sonra nereye gidecekler? Dolaylı tüml. Cümlenin öğelerini bulmaya yönelik tüm soru kelimeleriyle soru cümleleri yapılabilir. diğer öğelerin ve unsurların da sorusunu hazırlar. Burayı nasıl buldunuz? Zarf tüml. soru zarfları. Sen çağırırsında o gelmez mi? Gelir. Anlattıklarına inanmaz olur muyum? İnanırım. rica Sessiz olabilir miyiz? uyarı Bu su da içilir mi? beğenmeme Bütün bunları ben mi söylemişim? İnkâr. Soru Cümlesi İçinde soru anlamı bulunan. bir konuda bilgi edinmek. Cümlelerde soru anlamı soru sıfatları. Senin ne kadar zorluğa katlandığını bilmez miyim? Bilirim. kabullenmeme Soru eki her zaman cevap almaya yönelik değildir. Mazisi yıkık milletin atisi olur mu? Olmaz İnsanları kendine inandırmak kolay mı? Kolay değil Bu kadar eşyayı almaya para mı yeter? Yetmez.

(Ömer Seyfettin. mutlaka anlamak istiyordu: ─Adı ne? ─Desenchanté. sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak temin etme 43[1] Evden mi? “niçin” ile karıştırılmasın. o roman ne diyor? Genç kız büyük gözlerini kaldırdı. dedi. ─Evden? Ne münasebet! 4. 107 . On dakika sonra hazır ol! Gürültü etme! Emir kipiyle çekimlenmediği hâlde anlamca emir ifade eden cümleler de vardır. Nazik bir şive ile: ─Büyükanneciğim... Korkma. Oraya otur ve yerinden kalkma.. Türk kadınları. ─Bana mı? Kimden? ─Evden olacak. Bahar Ve Kelebekler) Tonlama yoluyla ─Bu mektup sana.Bin bir başlı kartalı nasıl taşır kanarya? Bu sonbahar sabahının donuk ince rengini nasıl anlatabilirim? Daha ne kadar bekleyeceğiz? Soru zamirleriyle: Yanında ne getirdin? Bunları sana kim anlattı? Hangisi sizinle geldi? Soruların kaçı cevaplandı? Buraya nereden geldiniz? Nereden gelip nereye gidiyoruz? Burada kimi bekliyorsun? Bu masa neden43[1] yapılmış? (─tahtadan) Kimin yanında bozuk para var? Bu da neyin nesi? Bizim neyimiz eksik? Nereden buldun bunu? Kim attı bu resimleri? Çocuklarını alıp buraya gelsen de neyle geçineceğiz biz ikimiz? Ne var ne yok dünyada? ─Söyle yavrum.. Kitabı dizlerine indirdi. Bu yazıyı arşive götüreceksin! Yarın herkes burada olmalı. Bu raporu akşama kadar yetiştir. Emir Cümlesi Yüklemi emir kipiyle çekimlenmiş veya anlamca emir özelliği taşıyan cümlelerdir. Fransızca bir roman işte. ─Onlar kimmiş? ─Biz. Burayı hemen boşaltalım! Bazen dilek. Fiilin yapılmasını emir biçiminde bildirir. saadetten mahrum kadınlar demek. istek anlamları ve başka anlamlar da taşır. Lâkin büyük nine merak ediyordu. ─Ne demek? ─Sevinçten.

ünlemlerle. bazı sıfatlarla. Şart cümlelerinin yüklemleri şart kipine göre çekimlenmiştir ve yardımcı cümle oluşturmuştur. Şart Cümlesi İçinde şart ve koşul anlamı bulunan cümlelere şart cümlesi denir. Uyarma Gayret edin. 108 .. 5. heyecan ve sitem ifade eden cümlelere ünlem cümlesi denir.. kurban olayım. Allah’ım bizi affet! yakarma Peki. çehreni ey nazlı hilal! istek Kahraman ırkıma bir gül. elim! Hay Allah! Vah zavallı! Vay sersem! Aman dikkat! Komşular! Babacığım! Simitçi! 6. şimdi oldu! Eyvah! Geç kaldım! İmdat! Boğuluyorum! Çok ilginç! Ne kadar güzel! Çabuk eve git! Ne olur yardım et! Çık dışarı! Ünlem ifade eden sözler her zaman cümle hâlinde değildir: Ey Türk Gençliği! Hemşehrilerim! Tanrım! Mehmet! Ay. Ünlem cümleleri. Razı olma Zannetme ki bunları unuturum. korkutma Bizi arayan Selim olmasın? Olabilirlik Şu adamın yaptıklarına bak. emir kipiyle. ne yaptım! Hah... şaşma.Çatma. korku. Yapma! Öyle yorgunum ki!. “ki” bağlacıyla. coşkunluk.. öyle olsun. seslenme.. Ünlem Cümlesi Sevgi. Teşvik Hele bir kere sözümü dinlemesin. haykırmalarla ve ses tonuyla kurulur. Yani bir cümleyi şart çekimiyle bir yardımcı cümle yapabiliriz. Ne güzel tesadüf! Hişt! Buraya gel! Şşt! Sus bakayım! Ee. Şikâyet. istek Her şey gönlünüzce olsun dilek. dua. yeter artık! Ah. başaracaksınız. İşte şimdi yandık!. hayret.

Onu bir bulsam. bir elbiseyle bir vücut arasındaki esrarlı rabıtayı düşün. Çıkıp biraz dolaşalım. bazen istek anlamı katar. →Olumlu Düşün. Bari insanlarımız dürüst olsaydı. keşke” kelimeleri de kullanılabilir. bilsen biz senin ıstırabını ne iyi anlıyoruz! →Ünlem. soru Fakat o göz kimde vardır? →Olumlu. tek. Cümlelerde şart anlamı bazı kelime ve eklerle de yapılabilir: Kursa devam etti mi kazanır. olumlu Vücudun sonsuz hareketleri içinde bize düşmeyen pay hangisidir? →Olumlu.. bu durumda yardımcı cümle ve şart cümlesi olmaz: Kar yağsa da kartopu oynasak. Ankara’ya gidersen Kızılay’dan bana kaset al. soru Kimsede. Beni arayan Dursun ise gelmediğimi söyleyin. ─Ah. Keşke deprem olmasaydı. Yarın geri vermek üzere alabilirsin. ama konuşmadan.Eve geldiyse bizi beklesin. İstek Cümlesi Gerçekleşmesi mümkün olan veya olmayan dileği. olumlu. Önümüzdeki iki ayı bir geçirebilsek.. Her yere gitmeye razıyım. emir. N’olaydı bugünleri görmeyeydim. isteği bildiren cümlelere istek cümlesi denir. →Eksiltili cümle Bize artık hikâyeni anlatma!. olumsuz Ne lüzum var? →Anlamca olumsuz. soru ANLAM ve ANLATIM YÖNÜNDEN CÜMLE I. bu kiplerle birlikte “bari.. Seni gördükçe onu hatırlıyorum.. “ise”. Büyüklerin yanında oturacaksın. Dirilip kalksa da yapılanları bir görse. CÜMLEDE ANLAM 1) CÜMLEDE EŞ ve YAKIN ANLAM 2) NEDEN-SONUÇ CÜMLELERİ: 3) AMAÇ-SONUÇ CÜMLELERİ (AMAÇ ANLAMI TAŞIYAN CÜMLELER) 4) KARŞIT ANLAMLI CÜMLELER 5) ŞARTLI CÜMLELER (BİR KOŞULA BAĞLI CÜMLELER) 109 . n’olaydı.. Bir kere bütün cümleler ya olumludur ya olumsuz. İstek cümlesi istek ve dilek-şart kipleriyle yapılır. →Emir. Sonuç Her cümle bu yedi cümle türünden en az birine dahildir. tek onu bulayım.. Bari doğru cevap verseydi. arzuyu. →Ünlem.. →Eksiltili cümle Yalnız bizde. istek Biz ki her şeyi görür ve anlarız. 7.

verilen bir cümlenin anlamını bulup ifade edebilmekle ilgilidir. olumsuz cümleler. çünkü ancak bu nitelikte bir yapıt yüzyıllar boyunca değerini koruyabilir. 2. Örnek “Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür.” cümlesinin anlamca yerini tutabilecek uygun bir cümle: Konuyu ayrıntılara inmeden işlemişsiniz. İHTİMAL.” cümlesinin konusu sanatın özgür olması gerektiğidir. Yani bir cümleyi aynı anlama gelecek şekilde biraz daha farklı olarak.” cümlesine anlam bakımından en yakın cümle: Beğenilen. ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. Örnek Kadınlar zayıftır. Kişinin insanlığı değiştirmek istemesi Ama kendini değiştirmemesi 110 . Örnek “Konuyu oldukça genel yönleriyle ele almışsınız. Örnek “Yazdıklarımda hep gerçeğe bağlı kalırım. CÜMLEDE ANLAM Cümle anlamı ile anlamlarına göre cümleler karıştırılmamalıdır. Cümle anlamı. başını bağlatmadığı sürece baş üstünde taşınacaktır. bir görüşün emrinde olmamasına bağlıdır. OLASILIK CÜMLELERİ 8) EKSİK CÜMLEYİ TAMAMLAMA II. YORUMLAMA CÜMLELERİ: c. vardır. Cümle anlamında verilen bir cümlenin anlamca özdeşi.. Verilen bir cümleyle ilgili soruyu cevaplamadan önce o cümlenin anlamını iyi kavramak gerekir. soru. Anlamlarına göre cümleler konusunda olumlu. Bir anlamda cümlenin ana fikrini tespit etmek. ünlem cümleleri vb.. VARSAYIM CÜMLELERİ b. Dolayısıyla bu cümlenin en uygun karşılığı şöyle olabilir: Sanatın yüceltilmesi. Ancak bu arada kişisel duygu.6) KARŞILAŞTIRMA CÜMLELERİ 7) TAHMİN. YAKINMA BİLDİREN CÜMLELER d. her şeyi olduğu gibi yansıtanlardır. düşünce ve bilgilerimizi göz ardı etmeliyiz. ŞAŞIRMA BİLDİREN CÜMLELER 3) DOĞRUDAN ANLATIM: 4) DOLAYLI ANLATIM: 5) ÜSLÛP CÜMLELERİ 6) KİNAYELİ ANLATIM: 7) TANIM CÜMLELERİ: ANLAM ve ANLATIM YÖNÜNDEN CÜMLE I. ANLATIM YÖNÜNDEN CÜMLE 1) NESNEL ANLATIM 2) ÖZNEL ANLATIM a.” Tolstoy Bu sözün iki yönü vardır: 1. = Analık kadına güç verir. Bunlar birbirinden çok farklı konulardır. kalıcı yapıtlar. Örnek “Sanat. ama analar güçlüdür. karşıtı veya yerine konulabilecek cümle sorulur. Bu konu için ata sözü ve deyimler de kullanılabilir. birkaç değişik ya da yeni kelimeyle söyleyebilmek cümledeki anlamı bulmak demektir.

-diğinden. Birinci bölüm neden (sebep). kararsızlık.takdir etme.öznellik.Şairlerin genci de yaşlısı da şiirde güzelliğin ve başarının ölçüsünü kendi şiiriyle sınırlar. biz." cümlesinin eş anlamlısı. bu konularla ilgili soruları cevaplandırırken öncelikle bu kavramların ne oldukları bilinmelidir: beğenme. 2) NEDEN-SONUÇ CÜMLELERİ: Neden-sonuç cümleleri iki bölümden oluşur. şaşırma." . olasılık. genç bir şair gibi onu sürdürmek gerekir. uyarma.olabilirlik. Bu tür sorularda eylemin hangi nedenle meydana geldiği bizim için önemlidir. "Şiire yaşlı bir şair gibi başlamak. -Konuyu ayrıntılara girmeden işlemişsiniz. İnsanlar kendilerini değiştirmeyi düşünmeden insanlığı değiştirmeye kalkışmaktadırlar.ihtimal. Seni ziyaret edemedim. duyguları karıştırmama.korku. yorumlama. tahmin. "Eskiden çok vakti yoktu. tanımlama. Cümle hangi sözcüklerle ve nasıl kurulursa kurulsun. nesnellik. çünkü hastaydım. gözlem. kimi yaşlı şairler ise şiirin kendileriyle bittiğini sanırlar. Fazla ışık gözlerime dokunduğundan perdeyi kapattım. 111 . Bu cümleden hareketle ve bu cümleyi destekleyen başka cümleler de kurabiliriz: İnsanlar demek ki kendilerini beğenmekte. deneyim ve coşkunun ürünüdür. telâş." -Kısa ve özlü yazmak için uzun zamana ihtiyaç vardır. Malzeme yetersizliğinden inşaat yarım kaldı. öneri. (?) "Kimi genç şairler. "Konuyu oldukça genel yönleriyle ele almışsınız. eşitlik. onun için uzun yazılar yazardı." -Şiir. Yağmurun yağmasıyla herkes içeri kaçıştı. insanlığı beğenmemektedirler ki kendilerini değil de insanlığı değiştirmeyi düşünüyorlar. Maddi imkansızlık yüzünden okuyamamış. şiirin kendileriyle başladığını. Kazanamama korkusuyla gece gündüz çalışıyor. İnsanlığı beğenmeyenler önce kendilerini değiştirmelidirler. değerlendirme. koşula bağlılık. Bunun için o cümledeki anahtar sözcükleri doğru tespit etmek. -den.karşıtlık. Yorgun olduğu için işi erken bıraktı.O hâlde bu sözü daha farklı şekillerde dile getirebiliriz: İnsanlığı değiştirmek isteyenler önce kendilerini değiştirmelidirler. aynı düşünceyi değişik kelimelerle ve söz dizimiyle anlatan cümlelerdir.nedenini belirtme. vb Cümle anlamı konusunda şu hususlar gözden uzak tutulmamalı. karşılaştırma. Daha çok "için. ayrıca cümlede kullanılan edat ve bağlaçlara da dikkat etmek gerekir.yakınma. çaresizlik. verilen cümledeki düşünceyi aramalıyız. şimdi vakti bol. belki kendilerini değiştirdiklerinden insanlık da değişmiş olacaktır.zorunluluk 1) CÜMLEDE EŞ ve YAKIN ANLAM Aynı konuyu.sevinç. duygulara yer verme. daha kısa ve güzel yazılar yazıyor. varsayım. ile" gibi edatlarla sağlanır. ikinci bölüm ise sonuç bildirir.

Yardım edersen işimi çabuk bitiririm. Bazı cümlelerde aslında istek anlamı vardır. diye. İstediğin arabayı alırım. Kardeşi iyileşsin diye Allah'a dua ediyor. Ne demek istediğimi. bu kitabı okursan anlarsın. ama yine de ikinci yargının gerçekleşmesi birinciye bağlıdır: İzin verse de görüşlerimizi açıklasak. Bu sıkıntılara sınavı kazanalım diye katlanıyoruz. Bu durumda benzetme ve karşılaştırma edatları kullanılır. Babanı gördü mü olanları anlatır. yeter ki sınavı kazan. 112 . Dışarısı günlük güneşlik. Yani karşılaştırmanın hangi yönden yapıldığı ortaya konur. Adamın yüzündeki yumuşak ifade bizimle konuşurken birdenbire sertleşmişti. “ama”. farklılık. Lodos eserse hava temizlenir. yaşlı adama ters ters baktı. düze inince miskinleşiyor. ikinci bölüm ise o koşula bağlı olarak ortaya çıkan sonuçtur (temel yargı). Karşılaştırmada benzerlik.Büyükbaba öldü. üstünlük gibi değişik durumlar ifade edilir. Derin boğazlara girdiğinde coşup köpüren ırmaklar. eser. Türkçede koşul anlamı asıl olarak “-sE” şart ekiyle sağlanır. Bu tür cümlelerde de "için. “yeter ki” ile de koşul anlamı sağlanır. Çocukların susuzluktan dudakları çatlamıştı Şiddetli soğuklardan elleri ince ince yarılmıştı. sonra üzüntüsünden büyükanne öldü. “üzere”. Yabancı dil öğrenmek için kursa gidiyor. Sizin için izin alırım. Öfkesini yenmek için dışarı çıktı. 3) AMAÇ-SONUÇ CÜMLELERİ (AMAÇ ANLAMI TAŞIYAN CÜMLELER) Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiği vurgulanır. patlatırım. “-dİkçE”. Buna göre birinci bölüm (yan yargı) koşul. üzere" gibi edatlardan yararlanılır. “mİ”. İki saat sonra dönmek üzere gidebilirsin. 5) ŞARTLI CÜMLELER (BİR KOŞULA BAĞLI CÜMLELER) Bazı cümlelerde temel yargının gerçekleşmesi bir şarta bağlanır. sımsıcak. nesne. Saha çamur olduğu için maç ertelenmiş. halbuki burada paltolarımız bile bizi ısıtmaya yetmiyor. Onu gördükçe seni hatırlıyorum. “ise”. Yoksulluktan kurtulmak için şehre göç etmiş. kişi arasında yapılan kıyaslamaya karşılaştırma denir. Adamcağız utancından büzüldükçe büzüldü. Kar yağmasa da otobüsle gitsek. Müdür. fakat konuya bakış açısı farklıdır. ama erken döneceksiniz. Bu tür cümlelerde konu genellikle aynı. Bazen yukarıda belirtilen ekler olmadan da cümlenin kendisinden bu anlam çıkarılabilir: Konuşma. 4) KARŞIT ANLAMLI CÜMLELER Anlam bakımından birbirinin zıddı olan sözcüklerin kullanıldığı cümlelerdir. Okula gideceksin ama otobüsle. 6) KARŞILAŞTIRMA CÜMLELERİ İki kavram. Bildiklerini anlatmak üzere karakola başvurdu.

Bu tür cümleler. ihtimal) Sınav iki basamak hâlinde uygulanacaktır. gerçekleşme şansı. sanki. sanırım o gitmiştir. Tahmin cümlelerinde olayların akışından hareketle sonuç görülmeye çalışılır. II. gibi” vb sözcüklerle ve “-ebil-” ekiyle de cümlelere olasılık anlamı katılabilir. bazı verilere dayanarak gelecekteki bir şeyi. Sınavlarda bu konuyla ilgili sorular ya cümlenin kendi içinde tamamlanması ya da bir cümlenin en uygun başka bir cümleyle sürdürülmesi istenmektedir. sanırım. (galiba) Dün evde değildim. Öğretmen. Bu akşam geç kalabilirim. (88-ÖYS) ! “-e-bil-” yeterlilik bildiren yardımcı fiil olarak olasılık değil gücü yeterlik bildirir: Öyle deme. Bu çalışmayla daha iyi bir puan alabilirdin. Sağlığım geçen haftaya göre daha iyi. Yeni şiirler eski şiirlere göre daha anlaşılır bir dille. bir olayı kestirmek. (kesinlik) Bu eklerin dışında. olasılık. onun olabilme ihtimalini göz önünde bulundurmaktır. belki) Dün beni arayan Hakan olmalı. Yarın sizi ziyarete gelebiliriz. Kesinlik taşımayan. tehlikesi olan bir durumu veya olayı ifade ederler. 113 . (aramış olmalı. Kendi içinde tamamlanması gereken cümlelerde anlam bütünlüğü ve teknik yapı önemlidir. ANLATIM YÖNÜNDEN CÜMLE 1) NESNEL ANLATIM Nesnel: Objektif. ihtimali. Dinlemek de konuşmak kadar önemlidir. sınıfın en çok konuşanını öne oturttu. Sanıyorum o konu anlatılmadı. 7) TAHMİN. cümleyi söyleyenin kendince ulaştığı bir sonuçtur. Zannederim bu konuyla ilgileniyorsunuz. Bu kış. ama bunları şiirleri ve oyunları kadar beğenmedi. Geç kaldık. öznel yargılardır. belki yarından da yakın. büyük ihtimalle) Ek-fiilin geniş zamanında kullanılan “-dir” eki fiillerden sonra kullanıldığında cümleye ihtimal. zannederim. (bir ihtimal. şiddetli geçebilir. Televizyon da sinema kadar etkilidir. Bizin eller yeşillenmiştir. ben de ağır işlerde çalışabilirim. Kim bilir belki yarın.sanıyorum. (büyük ihtimalle odur) Adnan Bey’in yanındaki kardeşi olacak. tahmin veya kesinlik.(çalışmaya gücüm yeter) 8) EKSİK CÜMLEYİ TAMAMLAMA Cümle bir yargı birimidir. Fikret beni aramıştır. (tahmin) Yurt dışına gidince bizleri unutmuştur. Bu konuda senden daha bilgilisi yok. Öykülerini de okudu.Adnan yaşça Ahmet’ten büyük(tür). olasılık ve tahmin. “belki. galiba. kuvvetlendirme anlamları katar. OLASILIK CÜMLELERİ İhtimal. ama daha anlaşılmaz imgelerle yazılmaktadır. (tahmin. Bu anlamda kendi içinde bir çelişki taşımamalıdır. İHTİMAL.

Öznel cümleleri varsayım ve olasılık. bir çiftlikte geçiyor. üçü erkektir. Nesnel anlatım sorularında her zaman “aşağıdakilerin hangisinde nesnellik vardır?” gibi soru kökleri olmayabilir. seyirciyi o günün ortamına götürerek oyunun etkisini büyük ölçüde artırıyor.. kişilerin duygularına dayanmayan anlatım nesnel anlatımdır. En güzel kış meyvesi portakaldır. 20. Karadeniz insanı çok inatçıdır. kanıtlanamayan. tut ki. yüzyılda yaşamış bir edebiyatçıdır. 2) ÖZNEL ANLATIM Öznel: İzafî. eleştiri ya da beğeni içeren cümleler gibi gruplara ayırmak mümkündür. beğeniler ve kişisel görüşler anlatılır. Bu tür cümlelere varsayım cümleleri denir. ! 114 . tartışmalı. a. duygulara bağlı. farz edelim (ki). Oyundaki olaylar. Yazar. herkese göre aynı olan. sübjektif. Romanda anlatılanlar Kurtuluş Savaşı yıllarında geçiyor. VARSAYIM CÜMLELERİ Kimi cümleler gerçekte olmadığı hâlde varmış gibi kabul edilen durumları anlatabilir. Romanın sonunda kahramanların hiçbiri umduğunu bulamıyor. göreceli olmayan. İstanbul Türkiye’nin en büyük şehridir. En güzel yıllarımı o köyde geçirdim. Öyküdeki kişilerin dördü kadın. bu romanından sonra peş peşe altı oyun yazdı. ölçülebilir. bilimsel. Öznel ifadeler. Kimi zaman da “aşağıdakilerden hangisi söyleyenin kişisel düşüncelerini içermemektedir?” veya “yukarıdaki cümlelerin hangilerinde düşünce eksiksiz ve belirli bir kesinlikle anlatılmıştır?” gibi sorular nesnelliğe aittir. Diyelim ki cüzdanını kaybettin.Gerçekliği kanıtlanabilir. Öykülerinde bir kuruluk. göreli. doğruluğu ve yanlışlığı kişilere göre değişebilen. ne yapacaksın? Böyle olduğunu kabul edelim. Bu tür cümlelerde izlenimler. Oyundaki dekorlar. Varsayım anlamı “diyelim (ki). Hikâyeciliğimizdeki en başarılı dönem o yıllardı. yorumlar. yorumlama. Farz edelim okulu bıraktın. kanıtlanabilir ve yorumlara meydan vermeyen bir anlatım vardır.. Kitaptaki ilk öykünün konusu köy yaşamıdır. gururuna yedirebilecek misin? Tut ki karnım acıktı. tutalım (ki). bir tekdüzelik görülüyor. Bu. Nesnel anlatımda ölçülebilir. kabul edelim (ki)” gibi sözcüklerle sağlanır. Yahya Kemal. İstanbul Türkiye’nin en güzel şehridir. yorumlanabilir. sanatçının en son çıkan şiir kitabıdır. Nesnel anlatımda "bence" ve "bana göre"ye yer yoktur: Yahya Kemal 20.. yüzyılın en başarılı şairidir. duygular. öznel. Diyelim ki bu olay gerçek değildir. yakınma. göreceli. üç bin kişilik bir kasabada. ölçülemeyen. bilimsel olmayan yargılardır. Şehirde yaşamak köyde yaşamaktan daha zordur. Oyundaki olaylar bir çiftlikte geçiyor.

" dedi. 115 . dediler. üslûp da bunun nasıl anlatıldığını ifade eder. Beni düşünmüyorsun bari kendini düşün. hiç değilse. görüş. tarz. Sanat eserinde konu. YORUMLAMA CÜMLELERİ: Bu tür cümlelerde gizli veya hayali şeylerden anlam çıkarma söz konusudur. sanki herkes bana cephe almış. Kısacası. bizim toprağımızdır. YAKINMA BİLDİREN CÜMLELER Bu tür cümleler insanı pişman edecek şekilde sonuçlanmış olaylardan şikayeti dile getirir. Ali: "Bu kitabı iki kez okudum. sanatçının yazım tekniği (yöntem. "keşke. b..Dikkat edilirse bu cümleler devamı olan cümlelerdir." dedi. Son günlerde hiç konuşmuyor.” gibi bir cümle kurulursa. Bu kadar fırsat verdik değerlendirmedi ki! d. Yüz kere söylesen de anlamaz ki! Hiç değilse bir kez geç kalma. bari. akşam eve erken gelmem gerektiğini söyledi. Yazar. sanatçının dili ve anlatım özellikleri onun üslûbunu meydana getirir. Ali'ye: "Arkadaşına söyle. anlatılan nesneyi. c. sadece içerik olarak aktarmaktır. Ali. Kimse beni dinlemiyor. sanki bana gücenmiş. Öğretmen:" Bu test sorularını evde çözeceksiniz. yarın ödevini mutlaka getirsin!" dedi. tamamlanmamış ya da cevap beklenen cümleler. 4) DOLAYLI ANLATIM: Başkalarına ait sözleri değiştirerek.(93-ÖYS) Sanki suçlu benmişim gibi surat asıyorsun. duyuş ve anlatış özelliğidir. Keşke o gün evden çıkmasaydık. 5) ÜSLÛP CÜMLELERİ Üslûp. Öğretmen. Hiç olmazsa son sınavdan iyi not alsaydın. sanki beni izliyor. ŞAŞIRMA BİLDİREN CÜMLELER Şaşırma anlamı soru ekiyle de sağlanabilir: Biraz sonra bir batağın içine dalmayayım mı? Bizim Ali orada da karşımıza çıkmasın mı? 3) DOĞRUDAN ANLATIM: Başkalarına ait sözleri söylendiği gibi aktarmaktır. roman kahramanının gerçek hayatta da yaşadığını söyledi. Başbakan: "Kıbrıs. Dersten sonra etüt yapacağız. hiç olmazsa" gibi sözcüklerle ve "ki" bağlacıyla kurulan cümlelerdir." dedi. Eğer “Dileyelim ki bu iş anlatıldığı gibi olmasın. metot). bana bu kitabı iki kez okuduğunu söyledi. Annem. bu varsayım cümlesi olmaz. İkide bir karşıma çıkıyor. kelime seçimindeki ve cümle kuruluşundaki kendine özgülük..

Ama meselâ şiirde yüklem cümlenin herhangi bir yerinde olabilir. kapanma saatinin geldiğini ve dükkanını kapamaya geç kalanların acele etmesini ilân eder. karanlık ve nerede bittiği belirsiz bir dehliz halinde uzar. mısra sonlarındaki ses benzerliğidir. Kapalıçarşı'da birkaç istikametten düdük sesleri gelmeye başladı. yardımcı öğeler de başta bulunur. Diğer öğelerin yeri önem sırasına göre değişebilir. Dilimizin söz dizim özelliğine göre asıl öğe sonda. 6) KİNAYELİ ANLATIM: Cümlede ifade edilen düşüncenin. her akşam üzeri çarşı bekçilerinin verdiği bir işarettir ki. 7) TANIM CÜMLELERİ: Bir varlığın veya kavramın ayırt edici özelliklerini belirli bir kesinlikle ifade etmektir. Kurallı (Düz) Cümle 2. bütün gün üzerine serpilen elektrik ziyasından ayrı düşünce. hayatı yüceltme ve daha anlamlı kılma çabasıdır. Bu ilk öykülerinde sıfatlardan. CÜMLE ÇEŞİTLERİ ÖĞELERİN DİZİLİŞİNE GÖRE CÜMLELER 1. Devrik Cümle Sonuç CÜMLE ÇEŞİTLERİ ÖĞELERİN DİZİLİŞİNE GÖRE CÜMLELER Türkçe cümle yapısında öğe dizilişi şöyledir: Özne + tümleçler + yüklem. Bu. ayın çekim kuvvetinin tesiriyle denizin karaya yaklaşması ve karadan uzaklaşmasıdır. Takımımız bu haftaki maçında muhteşem bir oyunla 4-0 mağlup oldu. genellikle alaycı biçimde. O saatte Sahaflar Çarşısı tarafındaki büyük kapıdan içeri bir göz atmak korkunçtur. tersini kasteden anlatım biçimidir. kimi kapanmış. roman kişilerinin karakterlerini çizerken onların diliyle konuşmak zorundadır. parlak kelimelerle anlatımı bizi esere yaklaştırıyor. Çocuk o kadar çalışkandı ki her dönem en az beş zayıf getirirdi. Kurallı (Düz) Cümle Yüklemi sonda bulunan cümledir. söz sanatlarından kaçınan yalın dili ve ayrıntıları gözlemlemedeki ustalığıyla dikkati çekti. Gelgit. Kafiye.Aşağıdaki cümleler bir sanatçının üslûbuyla ilgili cümlelerdir: Yazarın sade dili. Romancı. çarşının tenhalaşmış yolunu görmemek için gözlerini yumarlar. Ayrıca kepengi olmayan bazı vitrinli mağazaların camekânlarındaki eşya. Sanat. Yüklemin cümle sonunda olup olmamasına göre cümleler ikiye ayrılır: 1. 116 . Yüklem sonda bulunur. korkularından büzülürler ve camdan. Çarşı. kimi kapatılmaya uğraşılan iki sıra dükkanın çizdiği.

Birleşik Cümle a. Ağır.. Sular sarardı.. ]Atasözleri de kafiye amaçlı devrik yapılabilir: Gülme komşuna. İç İçe Birleşik Cümle 117 . →Ünlem. gelir başına. Basit Cümle 2.. Çok insan anlayamaz eski musikimizden Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden. →Emir. emir. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. soru Fakat o göz kimde vardır? →Olumlu... bilsen biz senin ıstırabını ne iyi anlıyoruz! →Ünlem. bir elbiseyle bir vücut arasındaki esrarlı rabıtayı düşün. Sakla samanı. soru Kimsede. Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta. istek Biz ki her şeyi görür ve anlarız. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Eğilmiş arza.. olumlu. Şiirde ve günlük konuşmalarda çok kullanılır.. Bir kere bütün cümleler ya olumludur ya olumsuz... ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Besle kargayı. oysun gözünü. kanar. ─Ah. ]Ünlem cümleleri de devrik olabilir. gelir zamanı. →Olumlu Düşün. olumlu Vücudun sonsuz hareketleri içinde bize düşmeyen pay hangisidir? →Olumlu..2.. herhangi bir yerinde bulunan cümlelerdir.. Görmüyor musun sana doğru geldiğini? Bendim dün gece evinizin önünden geçen. Girişik Birleşik Cümle b. →Eksiltili cümle Bize artık hikâyeni anlatma!. olumsuz Ne lüzum var? →Anlamca olumsuz. soru YAPI BAKIMINDAN CÜMLELER 1. muttasıl kanar güller. →Eksiltili cümle Yalnız bizde. Gel buraya! Git başımdan! Sonuç Her cümle bu yedi cümle türünden en az birine dahildir.. Devrik Cümle Yüklemi sonda değil. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak..

Birleşik Cümle Bir temel cümle ile onun anlamını tamamlayan en az bir yan cümlecikten meydana cümlelerdir. denizin yüzünü pürüzlendirerek küçük savaşlar yaratıyordu. şimdi birer birer kışlıklarına dönüyorlar. “ki”li Bağlı Cümleler 2. Gökle denizin birleştiği dumandan çizgiye baktı. Rüzgâr. Tamamladığı ya da onu tamamlayan bir cümlecik yoktur. Havaların ısınması / tatil düşkünlerini sevindirdi. Bazı dil bilimcilere göre içerisinde yüklemin dışında isim-fiil. Cümlede bir ya da birden fazla yargı vardır. Cümleler yapı bakımından çeşitlere ayrılırken içlerindeki kelime sayısı değil yüklem. birleşik. kırlara tepelere kaçanlar. dolayısıyla isim veya fiil cinsinden tek yüklem bulunan cümledir. Tek yargı Sevincinden ne yapacağını şaşırmıştı. Bir ceylan gibi ürktü. Basit Cümle İçerisinde tek yargı. Özne 118 . Sıralı Cümleler 4. Birden köşe başından. fiilimsilerle ve çekimli fiillerle kurulur. Temel cümleyle yan cümlenin bir araya geliş şekillerine göre birleşik cümleler çeşitlere ayrılır: a. Girişik birleşik cümleler. Saatine baktı ve otobüsü kaçırdığını anladı. yani bağımsız bir cümledir. Yapı bakımından cümleler. fiil veya yargı sayısı dikkate alınır. bir öğenin parçası da olabilir. İki yargı Bu tür cümlelerde bazı öğeler ortak olduğu gibi öğelerin tamamı farklı da olabilir. Bu cümleler birbirlerine bazı bağlaçlar yardımıyla bağlanabildiği gibi anlam bakımından da bağlanabilirler. Başka bir cümleye bağlanmaz. bildirdikleri yargı sayısına ve öğelerin yüklemle olan ilişkisine göre çeşitlere ayrılırlar. basit. bağlı ve sıralı olmak üzere dörde ayrılır. tek fiil. Bağlı Cümle 1. Zayıf kolları kirli tunç rengindeydi. iki karayağız atın çektiği bir fayton peyda oldu. Girişik Birleşik Cümle Bu tür cümlelerde yan cümlecik temel cümleciğin herhangi bir öğesi olabildiği gibi.c. Başka bir deyişle birden fazla cümle bir araya gelip bir cümleymiş gibi görünebilir. Yani yapısında birden fazla cümle bulunduran cümlelerdir. Şartlı Birleşik Cümle 3. bu kelimeler ve kelime grupları yargı bildirmezler. Tekrar başını kaldırdı. sıfat-fiil ve zarf-fiil bulunan cümleler de basit cümledir. Diğer Bağlaçlarla Kurulanlar Sonuç YAPI BAKIMINDAN CÜMLELER Cümleler. İlgi Cümlesi d. 2. 1. Yarın akşam maç yapacaklar. Sıcak yaz aylarını geçirmek için deniz kenarlarına.

zannet-. Hava güzel olursa / yarın pikniğe gideriz. Ellerim takılırken / rüzgarların saçına Asıldı arabamız bir dağın yamacına. Artık “Ev alma komşu al. Bir temel cümleyle. herhangi bir sebeple onun içinde kullanılan bir yardımcı cümleden oluşan cümlelerdir. Cümle dışı unsurlar konusunda anlatıldı. Şartlı Birleşik Cümle Bir temel cümle ve onun şartı olan bir cümleden oluşan birleşik cümlelerdir. İlgi Cümlesi Temel cümlenin herhangi bir öğesi olan veya bir öğenin açıklayıcısı olan yan cümleciğin.. / böyle bir şey yapmaz. Çanakkale’yi de gezerdik.. ana cümleyi zaman. sebep ve benzetme yönlerinden tamamlar. Evlerin ne zaman biteceğini / bilmiyoruz. Yarın / bir tanıdığa / gideceğiz.” atasözünün hükmünün kalmadığına inanıyorum.” diye düşündü.gör-. Dün gece. kaymaklım” nidası titreyerek dağılıyordu. Babasını karşısında görünce / çok sevindi.” Yaşamak zevki nedir bilmez ölümden korkan “Savaşı önce kendime karşı kazanmalıyım. / çok eğlendik. d. Iraklardan bir dondurmacının “Vişnelim var. “Seni göremedim diye bu bahar İçimde bin türlü duygunun isyanı var. farzet-. Şart cümlesi tek başına yargı bildirmez. çiğnenmez senin yurdun. Oradaki son gecemiz olan dün gece. Onun zarfı olarak kullanılır. Yardımcı cümle nesne olarak kullanılabilir. Yardımcı cümlenin yüklemi “de.. Alıntı hâlindedir. c. / vaktimiz olsaydı. İç İçe Birleşik Cümle Sözde özne Nesne Dolaylı tüml.. Bu cümlelerde ki atılarak yan cümleciğin hangi öğeye bağlı olduğu görülür.” derler. Muhsin. Asıl yargı sonda bulunur. b. görün-. Adam. Yardımcı cümle edat grubu olabilir. / “Kartınız geçerli değil. Yardımcı cümle ana cümle içinde bir isim tamlamasının tamlayanı olarak bulunabilir. san-. Havalar soğuduğundan / artık dışarı çıkmıyor. 119 . / ki öğrencilerimizdendir. Cihanın yurdu hep çiğnense. Gönül Anadolu’da Yunus Emre’nin “Taştın yine deli gönül / Sular gibi çağlar mısın” gibi mısralarıyla şahlanır. şart. Edat tüml. / ki oradaki son gecemizdi. Öğrencilerimizden olan Muhsin. düşü-“ fiillerinin çekimli şekli olabilir. bil. bağlı bulunduğu veya açıkladığı öğeye “ki” bağlacıyla bağlanması sonucu ortaya çıkan cümleye ilgi cümlesi denir.” / demez mi? Şark için “Ölümün sırrına sahiptir.Çadırları çalanlar / bulunamadı. Yardımcı cümle de temel cümle gibi bağımsız bir cümle yapısındadır. Zarf tüml.

Merdivenleri kardeşin yıkasın.. Bağlı Cümle Aralarındaki ilgiden dolayı birbirlerine bir bağlaçla bağlanan cümlelerdir. / rüzgar serinliyordu. vursan kapıma Atılsan boynuma kollarını açarak Otursan dizlerime yaramaz bakışlarla Konuşsan yine öyle yarım yamalak. “Yağız atlar kişnedi. / meşin kırbaç şakladı. Özne ve dolaylı tüml. Yardımcı cümle ana cümleyi genellikle nesne ve zarf göreviyle tamamlar. Özne ve nesne ortak.. / Gökler bulutlanıyor.. kana bulanmıştı. kazma kürek yaktırır.” Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Özne ortak.. 120 . / Bir dakika araba yerinde durakladı.” Sarı çiçeğin saçları yolunmuş. / toprak sarı. Mallarımızı önce çaldılar. / biz de derse geç kaldık. Bağlaçlar cümle öğesi değildir. Sıralı Cümleler Bağımsız cümlelerin.” “Gök sarı. Ne yapsa faydasız. asırlarca da böyle dürüp gidecekti. Bazı kalıplaşmış şart cümleleri özne veya nesne de olabilir. sonra geri bize sattılar. İstek bildiren şart eki bağımsız cümle kurar. Arkada zincirlenen yüksek Toros dağları. “ki”li Bağlı Cümleler Farsça “ki” bağlacıyla birbirine bağlanan bağımsız cümlelerden oluşur. Mart kapıdan baktırır. sürekli yalvarıyordu. / Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar. İkiye ayrılır: 1. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar. sen de sil.“Havaya bakarsam hava alırım Toprağa bakarsam dua alırım Topraktan ayrılsam nerde kalırım Benim sadık yarim kara topraktır.” “Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu. 4. / çıplak ağaçlar sarı. aralarındaki anlam ilgisinden dolayı virgülle veya noktalı virgülle birbiri ardına sıralanmasıyla oluşan cümleler topluluğudur. asırlardan beri böyle olagelmişti. Bu. En az iki cümleden oluşur. Nesne ortak. İnatçı adama dil döküyor. (YBB) 3. Bir gün çıkıp gelsen. Ancak istek ifadesinde de yargının kuvvetli olmadığı sezilmektedir. Sıralı cümlelerin bütün öğeleri ayrı olabildiği gibi bazıları ortak da olabilir: Otobüs her zamanki gibi yine geç geldi.

Diğer Bağlaçlarla Kurulanlar “ve. (Büyük olduğun için kanın tevhidi kurtarıyor. her şeyi yerinde bir ev. da. hem de uyudu.” (Gönlüm. mazini dirilten sanatın sana tarihini her lâhza hayal ettirmesini isterdi.. ne. yatıp da uyuyamamaktan korktu.) Yardımcı cümlenin başta. Okumayı bilmiyor veya numara yapıyor.. Düşler mi ki şu burcu burcu kokan havada Renk mi ki üzerimde akaduran bu nehir? 2.” edatlarıyla birbirine bağlanan bağımsız cümleler topluluğudur.. temiz. Unsurların biri veya birkaçı ortak olan bağlı cümleler de vardır.ne.. alnı küçük ve dar. hâlbuki.” Bu ev güzel. Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde. toplu ve yuvarlak. / fakat / dudakları çilek gibi küçük. lâkin. Bu sıralanış. Cümle. (anlatamam) Not: ”ki” edatının şüphe kattığı cümleler bağlı cümle değildir.) Bu tür cümlelerde “ki” bazen düşebilir. “Gönlüm isterdi ki mazini dirilten sanat Sana tarihini her lâhza hayal ettirsin. Darıldı diye o kadar korktum ki... Onun bu sözlerinin samimî olduğuna hiç şüphe etmediler / ve / bir çocuk ruhu kadar temiz ruhundan gelen nutuklarını sessizce dinlediler. Ya okumayı bilmiyor ya numara yapıyor.. Sabaha kadar yattı. Hava bulutlu ve durduğumuz tepe rüzgârlı idi. / ama / korktuğu başına gelmedi.. fakat.. veya.Ana cümle başta. dişleri biraz eğri. Türkçe cümle yapısına aykırıdır. / ama / Şinasi Bey'in istediği ev değil. ana cümlenin sonda kullanıldığı cümleler de vardır. / fakat / gözleri derin ve güzel. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. meğer. ama o henüz ortalıkta yoktu. (İki iri kanadın havada çarpışmasından çıkan boğuk bir gürültü işittiğinde kırk elli adım uzaklaşmıştı. Bağlı cümlelerin bir kısmında yüklemin kipi ve şahsı aynı. bir kısmında farklıdır. ama. Hava bulutlu ve durduğumuz tepe rüzgârlı idi.. “Ne doğan güne hükmim geçer Ne hâlden anlayan bulunur. Ayakkabılarını ayağına geçirdi ve kendini sokağa attı. Güzel değilse bile çirkin hiç değil. fakat okuyabileceğinizi sanmıyorum. Ben saatinde gelmiştim. Çocukluk günlerini hatırladı ve gözlerinde iki damla yaş belirdi. İstediğiniz evrakları getireceğim. ya da. okuyanın.) Kırk elli adım uzaklaşmıştı ki iki iri kanadın havada çarpışmasından çıkan boğuk bir gürültü işitti. Sonuç 121 . Burada da yardımcı cümle zarf görevindedir. acaba uyuyabilir miyim?" diye düşündü. dinleyenin muhayyilesine bırakılır. Dün resim yapmadı / da / maça gitti. yardımcı cümle sonra bulunur. Burnu biraz basıkça. / fakat / saçları altından bir duman gibi yumuşak ve seyyal. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. "Yatsam.

Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana Medeniyet öyle kuvvetli bir ışıktır ki ona bigâne olanları yakar. mahveder. yapı bakımından basit. bir gün bile elimden düşmeyen.Bir cümle. artık bu sefer katî bir tarzda. sıralı cümlelerden ancak birine dahil olabilir. parmaklarımın arasında ezilip büzülen kitabımın karşısında okumaktan gözlerimin feri kaçmış. İsim Cümlesi Sonuç CÜMLE ÇEŞİTLERİ YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER Bir cümlenin yüklemi ya çekimli bir fiil ya da ek-fiille çekimlenmiş bir isi olabilir. ciddî. "Kızım!" diye resmî. Birleşik. Hakikaten de hiç yanılmamıştım. Örnekler Öğle yemeğinden sonra sinirlerim uyuştu.. birleşik. Bunu ben onun bir iğne izi kadar ince iki gölge ile. Ana cümleyi oluşturan cümlelerin her biri: basit: rüyamda yahut uykumun içinde hâlâ bunları duyardım hep bunları tefsir etmek isterdim. Bu fiil şahıs ve kip eki alarak çekimlenir. çok düşünülen ve az söylenen endişelerden. kalın bir ses perdesiyle 122 . belirsizce çatılan kaşlarından anlamıştım. bağlı. ufak bir uyku kestireyim diye kompartımanda uzandım. izdivaç meselesini açacağına bile hükmettim. En ziyade düşman olduğu bu cansız arkadaşıma kinli bir nazar attıktan sonra bir iskemle çekti. İzdivaç meselesi. Beni yine. aile üzüntülerinden birini bana açmak istiyordu. yüksekten. birleşik. Gündüzleri onların sesleriyle o kadar dolmuş olurdum / ki / rüyamda yahut uykumun içinde hâlâ bunları duyardım ve hep bunları tefsir etmek isterdim. Buna göre yüklemin türü bakımından cümleler ikiye ayrılır: 1. bana. sıralı veya bağlı olabilir. karşıma oturdu. Belli ki mühim bir şey.. bağlı ve sıralı cümleleri oluşturan cümleler de ayrı ayrı basit. hatta bu keşfimde o kadar ileri gittim ki. bol bir nefes aldı. Çeşidi: “ki”li bağlı cümle Yardımcı cümle: basit: Gündüzleri onların sesleriyle o kadar dolmuş olurdum Ana cümle: bağlı: rüyamda yahut uykumun içinde hâlâ bunları duyardım / ve / hep bunları tefsir etmek isterdim. Annem dün sessizce odama girdi. düşünmekten alnımı kırışmış gördü. CÜMLE ÇEŞİTLERİ YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER 1. Türkçede (başka dillerde de) fiil cümlesi isim cümlesinden daha çok kullanılır. Fiil Cümlesi 2. Fiil Cümlesi Yüklemi çekimli bir fiil olan cümlelerdir. yorgun gözlerimin önünden hiç ayrılmayan.

Uzun bir yolculuktan sonra İncesu’daydık. özüm ateş ile doludur. Milletimin sevgileri özümde. Türk halkı bağımsızlığını. Ek-fiil. İnsan olan vatanının kuludur. Bunlar geniş zaman eklerinin yerini tutar. İsim cümlelerinde zarf ve bulunma ekli yer tamlayıcıları da kullanılır. duracağım sözümde. Sinem. ek-fiilin zamanlarından biri ile çekimlenmiş olan cümlelerdir. Safa. sebepleri. Genellikle bitişik yazılır. Ama şimdi sevgili öğrencileri. mukayeseleri kendine mahsus muntazam bir mantık zincirine bağlayarak. üç beş damla kan. Gök sarı. üç beş damla su Bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu Mehmet Emin Yurdakul. Türk evladı evde durmaz giderim. özne ve yüklemden meydana gelir. Geniş zaman İsim soylu kelimelere kişi ekleri getirilerek yapılır. Gençliğimiz) 2. isim soylu kelimelerin sonuna gelerek onların yüklem olmasını sağlayan. çıplak ağaçlar sarı. “imek” fiilinin ek olarak kullanımıdır. cinsim uludur. ek hâlindeki fiildir. İnsan. bir çok defalar dinlediğim fikirleri. İçinde kaybolup gittiğini sandığı bu kalabalık şehirde bir tek tanıdığı bile yoktu. söyledi. Geyik.. Bu topraklar ecdadımın ocağı. işte Tanrı kucağı. yorgun argın. delilleri. tatlı bir uykudaydık. İşte vatan. Bahar geleli kargalar sınırsız bir neşe içinde. Ulu Önder’e ve onunla birlikte savaşanlara borçludur. sakin. Tanrım şahit. Bir handa. İsim cümleleri genellikle iki unsurdan. Vatanımdan başka şey yok gözümde. söyledi. köyüm hep bu yerin bucağı. toprak sarı. son hükmünü de verdi: -Sen ilkbahara kadar. ırmak. vefalı arkadaşları. İsim Cümlesi Yüklemi isim soylu bir kelime olup. Üçüncü kişilere “-dİr” eki getirilir. İsim cümlelerinde nesneyle yaklaşma ve uzaklaşma ekli yer tamlayıcıcı az kullanılır. 1. Cenge Giderken Ben bir Türk'üm. Evim. giderim.. mutlaka evleneceksin! (P. Bu sabah hava berrak. Ata yurdun. Yâr yatağın düşman almaz. dağdan dağa atlarken güzel. evlât bozmaz. dinim.başladı. dostları var. Anadolu’da dağların ve köylerin sonsuz bir biteviyeliği var. giderim. Şu üç kipe göre çekimlendiğinde yüklem olur. 123 . heyecansız ve soğukkanlı. Arkada zincirlenen yüksek Toros dağları.

→Eksiltili cümle Bize artık hikâyeni anlatma!. küçük değilmiş. olumlu Vücudun sonsuz hareketleri içinde bize düşmeyen pay hangisidir? →Olumlu. Dikkat Ben iyi bir okurum. Bir kere bütün cümleler ya olumludur ya olumsuz. →Eksiltili cümle Yalnız bizde. yorgun değiller” Ben bir küçük kelebeğim. istek Biz ki her şeyi görür ve anlarız. soru Fakat o göz kimde vardır? →Olumlu. 3. insan(dır). Meğer sen ne çalışkan-mış-sın. Üstümüze doğan bir güneşsin sen. olumsuz Ne lüzum var? →Anlamca olumsuz. Merhametli biriydi. sevinçli idiler” “sevinçli değildim. soru Kimsede. kavramların ve varlıkların bilinen geçmişteki durumuna şahit olunduğunu gösterir. insansın. İyi bir cümlede kelimeler yerli yerinde kullanılmalı. küçük değilmişiiz küçük değilmişsiniz küçük değilmişler (değillermiş)” Suçlanan ben-miş-im. yalın ve anlaşılır biçimde dile getirilmelidir.“insanım. açık. küçük imişsin. insansınız. yorgun değilsin. Ek-fiilin geniş zamanı Şahıs eki İlgi eki ve iyelik eki ← ben imişim ← çalışkan imişsin ← hasret imiş ←hayranı i-di-m ←heyecanlı i-di-n ←biri i-di Sonuç Her cümle bu yedi cümle türünden en az birine dahildir. sevinçli değildiniz. küçük imişsiniz. küçük imişiz. kavramların ve varlıkların öğrenilen geçmişteki durumunun başkasından duyulduğunu anlatır. Eğer konuşmada ve yazmada açıklık. sevinçli idik. küçük imiş. sevinçli değildi. -di’li geçmiş zaman Ek-fiilin bilinen geçmiş zaman çekimi.. →Olumlu Düşün. sevinçli değildik.. emir. sevinçli idiniz.. küçük imişler” “küçük değilmişim. Dün daha heyecanlıydın. Her taraf bugün bir başka güzel(dir). insan(dır)lar” “yorgun değilim. sevinçli idi. küçük değilmişsin. yorgun değil. yorgun değiliz. sevinçli idin. yorgun değilsiniz. 2. sevinçli değildin. soru ANLATIM BOZUKLUKLARI Dilin en önemli görevi onu kullanan insanlar arasındaki anlaşmayı sağlamaktır. “küçük imişim. bilsen biz senin ıstırabını ne iyi anlıyoruz! →Ünlem. -miş’li geçmiş zaman Ek-fiilin bilinmeyen (öğrenilen) geçmiş zaman çekimi. bir elbiseyle bir vücut arasındaki esrarlı rabıtayı düşün. →Ünlem. yalınlık ve anlaşılırlık 124 . gereksiz kelimelere yer verilmemeli. olumlu. “sevinçli idim.. Hep iyi kitaplar okurum.. Adam yirmi yıldır evine hasret-miş. ─Ah. →Emir. insanız. Söylenmek istenen her şey. sevinçli değildiler (değillerdi)” Bir güzelin hayranıydım. anlatılmak istenenin dışında bir anlam çıkarılmasına mahal verilmemelidir.. Benim okurum anlayışlıdır.

Yarın İzmir’e gidecek. şen bir görünüşü vardı. Olayların gerçek yüzü araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak.. 125 . Yirmi dakika geçmesine rağmen program henüz... Az kalsın merdivenlerden düşeyazdı. Anlamı zaten diğer kelimelerde bulunan kelimelerin gereksiz yere kullanılması: Şirketteki mevcut ikilik günden güne büyüyor. zengin biri değilim. Yaşanmış deneyimlerinden hareketle bu sonuca varıyor. Başarısızlığını düzensiz çalışmasına borçludur. Hava sıcaklığı sıfırın altında eksi sekiz derece imiş. Petrol fiyatlarının ucuzlamasına halk olumlu tepki gösterdi. Son dakika içerisinde attığı golle takımının galip gelmesine yol açtı. Ormanda yetişen bir çam fidanını salonunuzdaki saksıya ekemezsiniz. Konuyla ilgili olarak Feyza Hepçilingirler’in Türkçe “Off” ve Dedim: “Ah” adlı kitaplarını tavsiye ederim. Kültür. Yeni kaydolan öğrenciler bu kadar çekimser davranması normaldir. Günlük konuşmalarımızda hâliyle anlatım bozuklukları yapılacaktır. hâlâ başlamadı.. Eklerin yanlış kullanımı Özne-yüklem uyumsuzluğu: Farklı yüklemlerin aynı özneye bağlanması. bu ifade sayesinde kalıcılaşır. Neşeli. Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılması. Ama yazılı anlatımda bu bozukluklar asla affedilemez.falan”.. Buradan gidersek yakalanma şansımız nedir? Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılması: Kesinlikle yarın gelebilirler. Böyle hareketler ülkede demokrasinin işlememesini sağlayacaktır.yoksa ortada bir anlatım bozukluğu var demektir. buna zorunlu. boyu en kısa oyuncusu bendim. Ben çok varlıklı. Çünkü yazı dili kültür dilidir. Millî maçın oynanacağı gün yaklaştıkça. Bu.dermişim”. ülkedeki heyecan gittikçe artıyor. Türkiye’ye özel bir durumdur. konuşarak derdinizi anlatınız. sağlıklı.yok böyle bir şey”. Bunlar toplumdaki yerimize ve aldığımız eğitime bakılarak hoş görülür ya da görülmez. Güç ve müşkül zamanlarda üstüne düşeni yerine getirir. “. Nesne-yüklem uyumsuzluğu: Nesne eksikliği Tümleç yanlışları Düşünme ve mantık hataları Fiilin veya yardımcı fiilin yanlış kullanılması Tamlama yanlışları Kelimelerin yanlış yerde kullanılması Birleşik cümlelerde yüklemler arasındaki uyumsuzluk Eş anlamlı kelimelerin bir arada kullanılması: Bu konuda herkesin fikir ve görüşünü almalısınız.. “. Elindeki bıçağı vücuduna batırmış. Şimdi en çok karşılaştığımız anlatım bozukluklarını başlıklar hâlinde ve örneklerle görelim: 1Eş anlamlı kelimelerin bir arada kullanılması Anlamı zaten diğer kelimelerde bulunan kelimelerin gereksiz yere kullanılması Bir kelimenin yerine yanlış anlam verecek şekilde başka bir kelime kullanılması. Bir kelimenin yerine yanlış anlam verecek şekilde başka bir kelime kullanılması: Bu iki sınıf arasındaki ayrıcalık tespit edilemedi. Japonya’daki arkadaşıyla on yıl boyunca karşılıklı mektuplaştılar. Yanına gidiniz. Çocukların davranış biçimlerinde gariplikler görüldü. Küçük kızın saçları hayli büyümüş. Eğer bu ifadede de bozukluklara yer verilirse insanlar arasında hem anlaşma eksikliği ortaya çıkar hem de farklı anlaşma yolları bulunur: “. Takımın. Problemi çözmek için iki arkadaş üç saat süre ile uğraştılar. “Kolum iptal oldu” vb.

Dünkü toplantıda Ali bize sınıf arkadaşlarını tanıştırdı. Ekşiyi az. kendi fikrinden ısrar ediyordu. teşvik etmeli. Aşağı yukarı bundan tam yirmi yıl önceydi. incitmemeliyiz. Tümleç yanlışları: Kayaya yaklaşıyor muyuz. İlk özne yanlış anlam verecek şekilde ortak olarak kullanılmış. Bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi. yoksa uzaklaşıyor muyuz? Öğrencileri. bütün imkânları sağlamıştı. 126 . Yanılmıyorsam. Bize yardım edeceklerine inanıyor ve bekliyoruz. acıyı ise hiç sevmezdi. Bölgeyi iyi tanımasına rağmen her yeri gezdi. Boyu kısa. Bu çocuklar. Olanları böyle değerlendirmek. Herkes ondan nefret ediyor. Bazı yolcuların giriş işlemleri yapmaya başlandı. Eminim bu saatlerde eve gelmiş olmalı Mutlaka bir gün çocukluk arkadaşlarını belki yine arayacak. Özne-yüklem uyumsuzluğu: Farklı yüklemlerin aynı özneye bağlanması. gerekli eğitimi alamayan çocuklardır. ama bir sonuç almış değiliz. nasıl başa çıktı? Düşünme ve mantık hataları: Problemleri karşılıklı anlayış ve birlik içinde çözeceğiz. Onlara niçin bu kadar yardım ediyor ve destekliyorsun? Büyüklere gereken saygıyı göstermeli. Yiyecek bir lokma ekmeğimiz hatta yemeğimiz bile yok. fakir bir ülkenin. anlamak bile imkânsız. destek olmalıyız. Nesne-yüklem uyumsuzluğu: Nesne eksikliği Bu konuda öğrenciler aralarında anlaşıp karar verecekler ve uygulayacaklar. yüzünü görmek istemiyordu. Duvarları kirletmek. bu ikisinin aynı şey olduğunu tahmin ediyorum. Kitap için kendisine verilen paranın eksik ve yeterli olmadığını söyledi. Bazı yiyecekler sağlı yerinde ve yaşlı olmayan kişilerce özellikle yenmelidir. Tamlama yanlışları: Verilen cümledeki özne ve zarf tümlecini bulun.Şüphesiz bu sözleri bütün öğrenciler duymuş olmalı. İkinci cümlenin öznesi eksik. Sözünü ettiğiniz şairin herhâlde on altıncı asırda yaşadığını zannediyorum. Fiilin veya yardımcı fiilin yanlış kullanılması: Ben ona ağabey. Gerekli yerlere başvuruda bulunmuş. savaş nedeniyle kendileriyle ilgilenilmeyen. Yazarlarımızın köy yaşantısına ilgilenmeleri toplumumuz açısından çok yararlıdır. İlk özne yanlış anlam verecek şekilde ortak olarak kullanılmış. Yarının mutlu günlerine özlem duyuyorum. o da bana kardeşim derdi. bu gözle bakmak gerekir. Bizi en çok sevindiren onun bu sınavı kazandığıdır. Çorbaya biraz acı. biraz da tuz ve limon sıkılabilirdi. yüreklendirmeli.yazı yazmak kesinlikle yasaktır. İkinci cümlenin öznesi eksik. Bu yazıyı değil okumak. Öğrencileri rahat edecekleri odalara yerleştirmiş. hangisinin başarılı olmadığını öğreneceğiz. Kendisine bütün sınıf adına teşekkür eder ve tebrik ederim. Eklerin yanlış kullanımı: Öğrencilerin başarısına ilgilenmek gerekir. Yarın mutlaka bir gazete almayı unutmayın. bedeni de pek biçimli değildi. Hiçbiri anlatılanlara inanmıyor. Söylenenlere hemen inanıyor ve her yerde savunuyordu. Biricik arzumuz sınavı kazanmak ve iyi bir bölüme girmemizdir. Çok az veya hiç çalışmadan çok para kazananlar var. Hangisinin başarılı.

Her yolda kalan insana yardım etmeliyiz. Siyasî ve ekonomi ilişkileri çıkmaza girdi. Göçmen kuşlar yine yolculuğa başladı. Şehrimizde çeşitli kültürel ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi. Çocuklar bahçede oyun oynuyorlar. hakkında bilgi ve haber verilen öğedir. ─Kim? / Kim başladı? / Başlayan kim? ─Göçmen kuşlar Kitaplar raflara rastgele dizilmişti. İzinsiz inşaata girilmez. Bu toplantıda çekinmeden düşünceler dile getirilmeli. Özne Tanımı Özellikleri Durumu Türü Çeşitleri Sayısı Öznesiz Cümleler Özne-yüklem Uyumu a. ─Ne? / Ne dizilmişti? / Dizilen ne? ─Kitaplar 127 . Yani yapanı veya olanı karşılayan unsurdur. yükleme sorulan “ne?. Bir yıl boyunca devamlı çalışarak kazanıldı. Son derste belgisiz ve sayı sıfatlarını öğrendik. durumu.Bu ülkeye teknik ve bilgi yardımında bulunulacak. Özne. Pasta ve meyve suyu ikram edilecek. oluşu. Elimdeki defter yere düştü. kim?” sorularının cevabıdır. Her ne kadar şehir dışına taşınmışsa da beklenen huzur bulunamamıştı. Birleşik cümlelerde yüklemler arasındaki uyumsuzluk: Her ne kadar iyi hazırlanılmışsa da istenilen sonucu alamadı. hareketi. Bu bölge coğrafî ve iklim açısından ilgi çekici özelliklere sahiptir. kılışı yerine getiren. Tekillik-çoğulluk Uyumu Özne Tanımı Yüklemde bildirilen işi. Kelimelerin yanlış yerde kullanılması: Yeni durağa gelmiştik ki otobüs de hemen geldi. Olumluluk-olumsuzluk Uyumu b. Kar yüzünden tüm özel ve devlet okulları tatil edildi. İdare. Ülkemiz Bosna’ya askerî ve gıda yardımı yaptı. henüz yarın ders yapılıp yapılmayacağını bildirmedi.

sanat eserleri. gerçek ya da sözde özne olabilir: Yağız atlar kişnedi. nesne. Etrafa hoş ve olgun bir koku. bezgin değildi. Bazı cümlelerde özneden hemen sonra öznenin açıklayıcısı gelir. tümü yeniden “hepsi” zamiriyle ifade edilir. Herhangi bir hâl eki alırlarsa özne değil. İhtiyar. fiilimsiler.. adlaşmış sıfatlar. soru kelimeleri. gök. gelenekler. Okumak bir erdemdir. yer. bahçeyi suluyordu. olan Türü İsimler. olan. deniz iç içe kaynaşır. Ama çoğul ekini ve iyelik eklerini alabilir. O. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar. Hava durgundu. Ankara halkı kaldırımlarda yürüyememekten rahatsız değil galiba. yeni kesilmiş geçkince bir karpuz kokusu yayıldı. her geçen gün biraz daha iyileşiyordu. Kim bu işleri bir saatte bitirebilir? Köprü altında balık tutanlar. Türklerin bu yalçın kayalar üzerine ne zaman konduğu bilinmez. Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar. Özne.. benim can dostumdur. Öznesiz Cümleler 128 . Her saz. yapan Genç kız. Durumu Özne. Özne. bütün kenarlar ve renkler gibi gümüş bit parıltı içinde erir. Özne. doğru şeyler okunduğu müddetçe. Depremzedeler hâlâ vaat edilenlerin gerçekleştirilmesini bekliyorlar. dolaylı tümleç. fiil olan cümlelerde aktif (olan veya yapan)tir. her kanat çırpınışı. zamirler. Özne. Tarih. Çeşitleri Sözde ve gerçek özne Sayısı Bir cümlede birden fazla özne bulunabilir. yüklemi isim olan cümlelerde pasif (edilgen).Özellikleri Özne olan kelime(ler) cümlede hiçbir hâl eki almadan kullanılırlar. meşin kırbaç şakladı Bir dakika araba yerinde durakladı. cemiyetin süreklilik şuurudur. Kapı tokmağı hızlı hızlı vuruluyordu. isim ve sıfat tamlamaları. hepsi. Bazı cümlelerde birkaç özne sıralandıktan sonra. her ot. yapılan Cevdet Bey. zarf tümleci olurlar. Dakikalar ilerledikçe yangın daha da şiddetleniyordu. Güneş. çocukların kendisine neden yer vermediğini bir türlü anlayamıyordu. olan Muayene odasının kapısı açılır.

Geniş merdivenlerden yukarı kata çıktı. Gizli özne bir özne çeşidi değildir. Otlar kurudu. özne çoğulsa yüklem de çoğul olur.. soyut kavramlar. Ali’yle Yusuf yarın Ankara’ya gelecekler. Yüklemin taşıdığı şahıs ekinin gösterdiği zamir öznedir. yağmurun. Yağmur yağdığı için öğrencilerin tamamı gelmedi.Özne. Sözde ya da gerçek öznesi olmayan cümlelerin yüklemleri. Burada kalınacak. Bitki ve hayvan isimleri bazen çoğul yükleme bağlanır. Köylüler birer birer pazar yerine geliyorlar.. Üç günden beri kimse uğramadı buraya. Olumluluk-olumsuzluk Uyumu Özne olumlu ise yüklem de olumlu. Özne “kimse. Öznenin olumlu olduğu hâllerde yüklem bazen olumsuz da olabilir.ne” olumsuzluk bağlacı kullanılan cümlenin yüklemi olumludur. Özne-yüklem Uyumu Özne ile yüklem olumluluk-olumsuzluk ve tekillik-çoğulluk yönlerinden uyum göstermelidir. öznede olumsuzluk anlamı varsa yüklem olumsuzdur. zaman isimleri. Ne ölenlere ne de kalanlara yer bulunabildi. Yarın pikniğe gidilecek. Dün beni aramışsın. Hiçbiri anlatılanlara inanmadı. Hepsi burada toplanacak. hiçbiri. Tekillik-çoğulluk Uyumu Özne tekilse yüklem de tekil. hiç kimse” kelimelerinden oluşuyorsa yüklem olumsuz olur. hayvan. Özne söylenmediği zaman gizli özne dadını alır. cansız varlık. Gözlerim yaşardı. Ne baş ağrısı yapar. Bu söze gülünür.. isim-fiiller. Bu erikler çok tatlıdır. b. “ne. 129 . Çocuk annesini çağırdı. Gizli özne yüklemin taşıdığı şahıs ekinden anlaşılır. Sen: gizli özne Karanlığın. Akşam yemeğine herkes katılmadı. Bu sıcakta uyunmaz. topluluk isimleri özne olduğunda yüklem genellikle tekil olur. Yarın herkes dersten önce kütüphanede toplansın. Bitki. ne de bünyeye zarar verir. edilgen ve geçişsiz fiillerdendir. anlamdan çıkarılabileceği ve tekrardan dolayı anlatımda bozukluk yaratabileceği için söylenmeyebilir. Hiç kimse bu paraya bu işi yapmaz. rüzgârın içinde dört nala uzaklaştı. Dışarı çıkıp bir şişe süt almalı. vücudun organları. Aradan uzun yıllar geçti. a.

siz ve onlar.. Öznesi tekil veya çoğul 2. Memurlar hak aradı. Özneyi tekil veya çoğul “1. Öğrenciler birer ikişer gelmeye başladılar. birbirimize daima destek olmalıyız. yüklem de yargıyı üstlenen öğe olduğuna göre yüklemsiz bir cümle olamaz. oluş. Sen ve o. İki çocuk içeri girdi. 130 . haber veren. Ben ve o. kılış. Biz. birçok” gibi belgisiz sıfatlarla kurulmuş bir sıfat tamlaması tekil yükleme bağlanır. Özellikleri ]Cümlenin temel öğesidir. çoğul şahsa göre çekimlenir. Bu işi sen ve ben yapmalıyız. bu eşyaları taşıyacaksınız. Öğrenciler teneffüse çıkmış. Cümle yargı bildiren bir söz. Öznesi sayı sıfatlarıyla veya “birkaç. beraberce içeri girdik. şahıslar olan cümlenin yüklemi 2.. Ben. madalyaları elleriyle taktılar. ve 3. o çocuk ve sen burada hazır bulunacağız. ve 2. 2. Sayın Vali. ve 3. Siz ve onlar. “1. hareket. durum bildiren. Öznenin üçüncü tekil şahıs olduğu bazı durumlarda saygı ya da alay anlamı katmak için yüklem çoğul yapılır. Özne insan cinsinden ve çoğul ise yüklem tekil de olabilir çoğu da. okulumuzu ziyaret edecekler. Ordu yola çıktı.” . Dışarıdan bağrışmalar duyuluyordu.” şahıs zamirleri oluşturuyorsa yüklem birinci çoğul şahıs eki alır. bu işi yapmalısınız. Sıfatlar çekim eki almaz. cümleyi bir yargıya bağlayan çekimli öğedir.”. Martılar bağrışıyorlar. Cumhurbaşkanı. Küçük bey henüz uğramamışlar. Şehri bu hâle getiren bir olumsuzluk da insanların birbirlerini sevip saymamalarıdır. ve 3. Birçok insan böyle davranışlara tepki gösterir. Ahmet’le ben yarın gideceğiz. Araba kalabalığı şehri yaşanmaz hâle getirdi.Fikirler baskıyla benimsetilmez. “1. YÜKLEM Tanımı İş. Çocuklar erken uyur. Askerler eğitim alanında toplandı.

.... kılış. Geliyorum.. Fiile ait zaman ve şahıs kavramları yüklemde ek hâlinde bulunur... hareket.. ]Diğer unsurlar. Yağız atlar kişnedi. Sakla samanı. ]Şiirde... Ek-fiile ait zaman ve şahıs kavramları yüklemde ek hâlinde bulunur. Bütün öğeler sıralanır. basit. “Uzar gider bir sessizlik içinde Bir uçtan bir uza Türkistan toprakları. isim soylu herhangi bir kelime (sıfat.. topumun geçmişine olan saygısını gösterir. cümle değil Şehri bu hâle getiren bir olumsuzluk da . zarf. yani iş. Türü ]Fiil cümlesinin... Çık hızlısın..... İnsanlar birbirlerinin hakkına riayet etmeliler...” Birden kapandı birbiri ardınca perdeler. cümle değil ]Yüklem. yani iş. kılış. Öğretmenim. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Gökyüzünün başka rengi de varmış. durum bildirmeyen cümlelerin yüklemi de ekfiille çekimlenmiş bir isimdir.. edat) olabilir. Yeniden doğmuş gibiyim.. Yeri ]Türkçede asıl öğe en sonda bulunduğu..?. yardımcı öğeler daha önce geldiği için Türkçe söz dizimine göre yüklem cümlenin en sonundadır.. Yaşlılara saygı.. atasözlerinde ve günlük konuşma dilinde yüklem cümlenin sonunda değil de herhangi bir yerinde olabilir. türemiş ya da birleşik olabilir. Hiçbir zaman Onlar ]İsim cümlesinin. dinim cinsim uludur. meşin kırbaç şakladı.. sonra bunlarla hazırlanan haber veya yargı yükleme yüklenir.. oluş. Ayrıca öğe olarak da bulunabilir.. Ayrıca öğe olarak da bulunabilir. oluş... İçimde en güzel duygular saklı. hareket.?.. durum bildiren cümlelerin yüklemi çekimli bir fiildir... Bu fiil. Bir ipte iki cambaz oynamaz.. tek kelimeden de oluşabilir bir kelime grubundan da. 131 ... Bu ek-fiiller bazen düşebilir.. Tabiattaki en iç açıcı renk yeşildir. Yarın buraya gelecekler.. Ben bir Türküm. yüklemin anlamını desteklemek üzere cümlede bulunur. zamir. Bu. ] Cümle oluşturmaya yeterli olan tek öğe yüklemdir. gelir zamanı..Araba kalabalığı şehri yaşanmaz hâle ..

ama yüklem tektir.. Gerisi hep angarya. Belki bir yıl. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder.” Yüklemdeki Kelime Sayısı Yüklem tek kelimeden oluşabileceği gibi bir kelime grubu da olabilir. Ve başkasından almak sonra geliş müjdeni. çok verev maldan.. Az veren candan. Güzel yüzü. Buralarda hiç yol yoktur.” “Yol onun. “Seni istikbal için önce gelmek cihana. Dolaylı Tümleç B . zarf tümleci. Dinleyici ya da okuyucu cümlenin söylenmemiş kısmını ya kendisi tamamlar ya da zaten bilinmektedir. Yüklemin söylenmemiş olması cümlenin anlamında eksiklik meydana getirmez. (Han Duvarları) Bazı kesik cümleler önceki cümlenin yardımıyla tamamlanır. Zarf Tümleci 132 . Bir söz dizisi içindeki yüklem sayısı cümle sayısını gösterir. Bilmiyorum aradan ne kadar zaman geçti.. nesne bulunabilir. ─Nerede çalışıyordun? ─Türk Dil Kurumunda. Aramak her tarafta. bulmamak asla seni. geniş bir gülümseyişle / ışıl ışıldı. dolaylı tümleç.Sayısı Bir cümlede birden fazla özne. Yüklemsiz Cümleler (Eksiltili Cümle) ]Yüklemi söylenmeyen cümlelere eksiltili (kesik) cümle denir. Kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan. Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir / bu. TÜMLEÇ A . Dönülmez akşamın ufkundayız. varlık onun.. meşin kırbaç şakladı. Hatta keçi yolu bile. Bir nefes dinlenmeden yıllarca koşmak sana. Belki altı ay. Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir / bu. Bir dakika araba yerinde durakladı. “Yağız atlar kişnedi. (çalışıyorum) ─Kardeşin kaçıncı sınıfta okuyor? ─İkinci sınıfta.

Tanımı Türü Sayısı Dolaylı Tümleç Tanımı “-e. Bunları babana sormalısın. Kuleye çıkınca. kırların en tenha ve göze görünmez noktalarında başlı başına tam bir güzellikle açılmış. Aradığınız kitapları sahafta bulursunuz. Sıfat Birden yanında Türkçe bir lâkırtı işitti. yükselen otların kenarlarında. Baş ucumdaki lâmbayı yakıp saate baktım. nerede?. Sisli havalarda dikkatli olunmalı. belki renkleri biraz soluk kır çiçekleri vardı. neye?. Yer tamlayıcısı da denir. Zarf tüml. neden?” sorularının cevabıdır. Türü ]İsim cinsinden bütün kelimeler ve kelime grupları dolaylı tümleç olabilir. Konak. Zar ftüml. Bulunma ekli yer tamlayıcıları ise her cümlede bulunabilir. bulunma ve yönelme (yaklaşma) bakımlarından ilgili olduğu yer” yönünden tamamlayan öğedir. dolayısıyla yüklemin anlamını. nede?. Zarf Onlar sonradan geldiler. kimden?. Nice tarihî eserler sular altında bırakılıyor. çamurlu ve bozuk bir yolun sağında kurulmuştu. Başımız üstünden yorgun bulutlar geçer. çıkma (uzaklaşma). ®Yaklaşma ve uzaklaşma ekli yer tamlayıcıları isim cümlelerinde çok az bulunur. 133 . Misafiri ayakta karşıladı. sahil lüksümüz yok bizim. Zaman zarfı Sudan bahanelerle beni avutma. ]Dolaylı tümleç. ]Yer soran soru kelimelerdi de dolaylı tümleçtir? Bu elbiseyi nereden aldınız? Benim kalemim kimde kalmış? Kime? Nerede? Neden? 44[1] Bu ekleri alan bütün kelimeler dolaylı tümleç değildir: Gürültüden uyuyamadı Zarf tüml. Buğdayı çiftçiden hep ucuza alırlar. kime?. -den” eklerini alarak44[1] cümlenin. sabah güneşinin henüz dağılmadığı hafif sislerle örtülü ufka dikkatle baktı. Büyük bir boşlukta bozuldu büyü. Tebeşir kireçten yapılır. nereden?. -de. Hızla içeri girdi zarf tüml. Ayağını toprağa basmaktan ürküyordu. Hâlbuki bu sergilerin getireceği sanat ve güzellik terbiyesine bilhassa biz muhtacız. Her tarafta. yükleme sorulan “nereye?. “fiilin. Biz yazları köye gideriz. Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu. kimde?.

kırların en tenha ve göze görünmez noktalarında başlı başına tam bir güzellikle açılmış. nere?. Her tarafta. Ahmet eve gelmedi. nerden? vb. • Parantez içindeki kelimeleri uygun ve D.nereden?. -den hal ekini almışlardır. Kural : Cümlede yönelme.nerede?. Z. yönelme ifadesi vardır. Gökalp ve arkadaşları. Yükleme sorulan sorular da ismin –e. ……………tuz koydun mu? (yemek) 134 .nerde?. derelerden. ayrılma durumunu. Selda’nın bulunduğu Özne D. nereye?. olacak şekilde çekimleyerek boşlukları doldurunuz.-den halinde olan kelimelerdir. bulunma durumunu. Kedi dama çıktı. köprülerden. (nerede çalışıyor?Evde. 2.) Bugün okuldan geç çıktık. tepelerden.T D. Ev Ev-i Ev-e Ev-de Ev-den (Yalın hali) (Belirtme durumu) (Yönelme durumu) (Bulunma durumu) (Ayrılma durumu) Bu üç durumu belirten cümle öğesi Dolaylı Tümleç olan kelimelerden oluşur. hem de Türkçeyi sadeleştirmek için ortaya koydukları prensiplerde halka yöneldiler.T B’sizN Y yer ifade ediliyor. yönelme durumunu ifade etmeye yararlar.T. ®Bazı yer tamlayıcıları kendinden önceki yer tamlayıcısının açıklayıcısıdır. Yürüyerek ………………geliyordum. Bu şiiri…………………armağan ediyorum. bulunma. Ormanlardan. belki renkleri biraz soluk kır çiçekleri vardı. okuldan ayrıldığımız ifadesi var. yükselen otların kenarlarında. (nereye gelmedi?Eve. Kalemim…………………kaldı. Dolaylı tümleçler pratik olarak bakıldığında ismin –e. hem edebî eserlerinde. ayrılma bildiren kelimeler Dolaylı tümleçtir. uçurumlardan şimşek gibi geçti.T Y (nereden çıktık?okuldan.) Dikkat: 1. Z. Kelimeyi belirtir.) Özne D.T Y Selda evde ders çalışıyor.T. -de. DOLAYLI TÜMLEÇ Hatırlatma : Türkçe’de ismin durumunu bildiren ekler kelimenin sonuna eklenirler.-de.Sayısı Bir cümlede birden fazla aynı veya farklı cinsten yer tamlayıcısı bulunabilir.

e) Yüklem Sorulardan hangisi dolaylı tümleç olur? ABCDEZehra ne zaman geliyor? Az önce gelen kim? Ankara’da kimi gördünüz? Ne alırdınız? Bu kitabı kimden almıştım Zarf Tümleci Tanımı Türü Sayısı Zarf Tümleci45[1] Tanımı Yüklemin anlamını zaman. zarf tümleci ise görev adıdır. Dolaylı tümleç olan kelime ya da kelime grupları ……………………. Akşama kadar çalıştık. d) N.T.……………. Tanımı tamamlayınız.T. Bu şiir yağmur yağarken yazdım. (Ankara) “Bu güzel çiçekleri nereden aldın?” sorusuna alınan cevap cümlenin ………………öğesidir. ®Edat tümleci (edatlı tümleç) olarak adlandırılan tümleçler de birer zarf tümlecidir. vasıta. Musa…………………geç çıkmıştı. (okula) Ahmet.Kardeşim………………gitti. miktar. birliktelik yönlerinden tamamlayan kelimeler ve kelime gruplarıdır. Metin…………………kalmış. sorularına cevap verirler. (Mehmet) ……………su kalmamış. Zarf ile zarf tümleci aynı şey değildir. Akşama doğru eve varırız. İsimler.……………gücenmiş. tarz. Ben resim çekmeyi de çok seviyorum.………………. durum. sıfatlar vb zarf tümleci olarak görev alabilirler. zarflar. yön. (Sürahi) ……………hiç akıl yok mu? (sen) ……………ayrılıyorum. Toprak derin derin ürperdi. Zarf bir kelime türüdür.……………… halinde bulunurlar. şart. “Bu güzel çiçekleri nereden aldın?” sorusuna verilecek cevap cümlenin hangi ögesidir? a) Özne b) D. Örnek . c) Z.T. sebep. ifadesi verirler ve ………………. Ahmet…………………gelmedi. 135 45[1] . …………………. ………………. Yükleme sorulan …………….

(vasıta) (araç) (beraberlik) (neden) (nasıl. Sağa sola bakmadan içeri girdi. Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. neyle?. taksiyle getirdiler. eşitlik ve bazı hâl ekleriyle. zaman. Yavru kedi. İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar. fiiller de zarf-fiil ekleriyle zarf görevi yapar. miktar ve şart bildiren bütün kelimeler ve kelime grupları zarf tümleci olarak kullanılabilir. vasıta Yağmur yağdığı için sular kesilmiş. zarf tümleci oluşturmazlar. Zaten yarı aç yarı tok ve bitkin bir hâlde olduğundan ayakta fazla duramadı. Arabanın gürültüsüyle irkildi. vasıta. niye?”soruları sorulur. Ankara’ya yaklaştıkça heyecanım artardı. Biz . tarz. Kulak verdin mi yürekten kavala saza. Cephaneleri bitince süngülerini taktılar ve düşmana doğru yürüdüler. aşağı→aşağıya Edatlarla kurulanlar (edat tümleçleri ya da edatlı tümleçler) “ile” Ankara’ya uçakla giderler. Hasan yaşlı annesiyle oturuyordu. bir kez uğradınız mı depreme. Onu görmek için beklemiştik. ne kadar?. Yön. İki arkadaş gece boyunca uzun uzun konuştular. kurtarmaya çalışırız. araç Bazı öğrenciler anneleriyle gelmişlerdi. Kurduğun devlet asırlarca muzaffer yürüdü. ®Tek kelimelik bazı zarflar ek aldıklarında zarf olmaktan çıkar. Tenha sokakta kaldım oruçsuz ve neşesiz. On beş yaşına dek evinden uzun süreli ayrılmadı. Bu hastahanede aylarca kalırsa. nereye?” ve “kiminle?. Hastayı ambulânsla getirmediler. öfkeli ve zararlı) (nasıl. dışarı→dışarıya. Çocuk korkudan konuşmuyordu. üç beş ameliyata dayanırsa. Ankara. ne zaman?. uzun tarihinin şaşırtıcı birleşimleriyle doludur. Anlatılanları korkuyla dinledik. Hana sağ indi. birliktelik ]Zarf tümlecini bulmak için yükleme “nasıl?. hiç de iyileşecek gibi görünmüyordu. Ayağa kalktı ve kardeşiyle beraber dışarı çıktı. niçin?.Aşağı inmişti. ölü çıktı geçende. Bizi boş vaatlerle kandırdılar. iki saatte. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. İsim İçeri→içeriye. neden?. Öfkeyle kalkan zararla oturur. sebep. Sevinçle boynuma sarıldı. köpeklerden korktuğum için tarlaların arasından geçerek yürüyüverdim. Raşit’i son gördüğümde Hüseyin’le geziyordu. vasıta. sebep Düşüncelerinizi bir kompozisyonla açılayın. Türü İsimler eksiz veya yön. sevinçli bir hâlde) Nasıl? Nereye? Ne zaman? Nasıl? Neyle? Kiminle? Neden? Niçin? 136 . Dört saatlik yolu. Sırtınızdan para kazanmaya çalışırlar. akşamki trenle gideriz. Yarın benimle gelir misin? zarf Yarını bekleyemem.

(amaç) Yağmur yağıyor diye dışarı çıkmadı. rağmen “ Çok uğraşmama karşın başaramadım. (bakarak. (karşılaştırma) Bana göre ayakkabınız var mı? (uygunluk) “karşı” Edebiyata karşı ilgim vardı. yönelik) (yönelik) “diye” Terfi edeyim diye yağcılık yapıyor. “beri” Dün akşamdan beri görülmedi. Yıllardan beri bu köyde yaşamaktalar. (sınavı kazanmanın şartı) Sıkıldığı için dışarı çıktı. (amacıyla. (sadece. bir tek) 137 . (bakılırsa. Bana doğru bakıyor. Hasan’a göre daha uzundu. “karşın. için) (için. (hakkında. On dakika konuşmak üzere kürsüye çıktı.“-e kadar” Dershaneye kadar gidelim. “yalnız” Cebinde yalnız yol parası vardı. (amaç. Akşama kadar çalıştık. amaç) “-e göre” Başbakana göre enflâsyon düşük. dışarıya çıkmanın sebebi) Bu ayakkabıyı babam için aldım (özgülük) Bu iş için kaç lira ödedin? (karşılık) Senin için sorun yok tabi. Tanımamasına rağmen onu takdir ediyordu. Okuldan beri hiç susmadı. sabahtan beri yağıyor. başvurunun amacı. sebebi) Sınavı kazanmak için çalışmak gerekir. yönünden) Siz bana göre daha gençsiniz. (görelik) Bizim için ne diyorlar? (hakkımızda) Sizin için üç kişilik yer ayrıldı. kadar) Allah dağına göre kış verir. üzre” Sorunu halletmek üzere gidiyorum. (açısından) Ayağını yorganına göre uzat. Denize karşı bir balkonu var. ölçüsünde. “-den” ekiyle de aynı anlam sağlanır. (karşılaştırma) Kemal. (neden) “doğru” Ormana doğru yürüdük. Kar. “için” Çalışmak için başvurdu. Sıkıldığımdan dışarı çıktım. (neden. uygunluk. edat) (sadece. (uygunluk) Anlatılanlara göre ikisi de suçluymuş. ötürü” Zayıflıktan dolayı sık sık hastalanıyor. Çalışmadığından ötürü canı sıkılıyor. “dolayı. (aitlik) “üzere. Beni yalnız sen anlarsın.

( nasıl olur?başarılı yüklemi tanımlıyor. Eğer nasıl. (miktar zarfı) ………………konuşmuyorsun? (soru zarfı) 138 .T. Z. miktar zarfı da yüklemden önce kullanılır. ne zaman …vb. Çalışkan öğrenci başaralı olur.” (YKB) Çocukları ilk gördüğünde çok sevinmişti. Yüzüme . ne kadar soruları bir isme soruluyorsa alınan cevaplar Sıfattır. odaya girdik.“ancak” Seni ancak ebediyyetler eder istiab (sadece) Onu ancak para ilgilendirir.T. (sadece) Bu kömür ancak üç ay yeter. (nasıl baktı?) D. N. Zaman zarfı genellikle diğer zarf çeşitlerinin önünde. ( Ne zaman baktım?) Z. (en fazla.(yer-yön zarfı) Gülü……………seviyormuş. olsa olsa) Sabah çıktılarsa akşama ancak gelirler. Y Şimdi cevapları söyleyemem.) Uygun Sıfatları Yerleştiriniz. Y yükleme sorulan soruya yanıt veriyor) Özne ( nasıl öğrenci? Çalışkan öğrenci kelimesini tanımlıyor SIFATTIR. bir tek) Bu işten ancak Hasan Usta anlar. Yüklemin durumunu.T Z. Y Dün sana bir tepeden baktım aziz İstanbul. ( nasıl okumalısın?) Özne N. (belki.T. anlamsız anlamsız baktı. ne kadar. Alınan cevap yüklemi belirtir.T. sorular sorulur. ihtimal) Sayısı Bir cümlede aynı veya farkı türden birkaç tane zarf tümleci bulunabilir. kalabalığa takılmamak için insanlar arasından hızla ilerlerim.T. “Gece bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış Eski Şîrâz’ı hayal ettiren ahengiyle.T. Kızılay’a indiğim zaman. niteler durumdaysa zarftır. nasıl ve nice olduğunu belirtir. ne şekilde. Y Dikkat : Zarfı bulmak için yükleme.T D. EK BİLGİ ZARF TÜMLECİ : Kural: Yüklemi tamamlayan öğedir. Karıştırılmaması gerekir.T. (Zaman zarfı) ………………çıkmayınız. Y Sen bu kitabı mutlaka okumalısın. ( Ne zaman söyleyemem?) Z. (odaya nasıl girdik?) Z. Okullar………………açılacak. nasıl. sıfat Z. Y Sessizce. ne şekilde.T. (sadece.

Cümlelerin Hangisinde “Sen” Sözcüğü Asıl Vurgulanmak İstenen Sözcüktür? ABCDESen ödevini yapmalısın. Burada son fırtına son dalı kırıyordu. NOT: Yükleme en yakın öğe asıl vurgulanmak istenen öğedir. Ödevini sen yapmalısın. aldığımız cevap o cümlenin………………dır. neyi?. ……………. (durum zarfı) Aşağıdakilerden Hangisinde Zarf Tümleci Yoktur? ABCDEEmrahlar bu geziye katılacaklar. Düz tümleç de denir. 139 .………………. Sorular pek zora benziyor.…………………uzaklaştılar. Sorunları konuşarak halledelim. Sen yarın akşam gelirsin. Yarın akşam gelirsin sen. Ulu Önder’e ve onunla birlikte savaşanlara borçludur. Dolayısıyla sadece fiil cümlelerinden yüklemi geçişli fiil olanlar nesne alır. …………….……………….……………. kimi?” sorularının cevabıdır. sorularını sorarız. Yükleme sorulan “ne?. Aşağıdaki tanımı tamamlayınız. Bütün bu yalılar. Sabah erken uyanacağız. Nesne Tanımı Türü Çeşitleri Sayısı Nesne Tanımı Yüklemde bildirilen ve öznenin yaptığı işten doğrudan etkilenen öğe nesnedir. eski Boğaziçi hatıralarını sayıklar.……………. Türk halkı bağımsızlığını. Ödevini yapmalısın sen. Sabahtan beri yoldayız. Yüklemi……………öğe zarftır. Az da olsa isim cümleleri de nesne alabilir. Zarfı bulabilmek için yükleme.

dahi. Bunu bana bir çocuk anlatı. Sabahları odadan odaya gezinerek düşünmeyi severim. ]Belirtisiz nesnenin kullanılması ile belirtili nesneninki arasında belirgin anlam farkı vardır. Bugün bana ne getirdin? Siz bunlardan hangisini istersiniz? Çocuk sevinçle. soru kelimeleri. tamlamalar. Bazı nesneler belirtme hâl eki almadıkları hâlde anlamca belirtili nesnedir. Kullanıldığı yere göre cümleye değişik anlamlar katar. “Küçük bir çırak tutmalıyız. Her hafta bir kitabı okurum. 140 . Bir çocuk bana bunu anlattı.” demişler. acıdım kendi hâlime. “Bitirdim!” dedi. Uçurtmalar biraz gök. Yüklemle belirtisiz nesne arasına “de. Nesnenin yeri de önemlidir. Sayısı Bir cümlede birden fazla nesne bulunabilir. Atalarımız. Gazeteyi her gün okuyorum. adlaşmış sıfatlar. İyilik eden iyilik bulur. fiilimsiler. Çeşitleri Belirtili ve belirtisiz olmak üzere ikiye ayrılır. “Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. Her hafta bir kitap okurum. “Gurbette duyduğum sonu gelmez hüzünleri. yalın hâlde olanlara da belirtisiz nesne denir. Vurgulanan: herhangi bir çocuk Vurgulanan: bu Belirli kitaplardan birini Belirli bir tek kitabı öğrendiği tarifleri kendi ]Belirtisiz nesne daima yüklemden hemen önce gelir. ®Bazı cümlelerde ikinci nesne. Belirtili nesnenin cümle içinde belirli bir yeri yoktur. Bu günlerde herkes böyle şeyler anlatıyordu.” derdi. Andım birer birer.” (YKB) Dağılmış eşyaları. Babam gazetesini okuyor. titreyen çocukları. Gezi sırasında sincap bile gördük. zamirler. Ayıkla pirincin taşını. Ancak bu nesneler belirtili veya belirtisiz olma bakımından aynı özelliği taşımalıdır. Yaprakların döküldüğü hicranlı günleri.Türü ]İsimler. bile” edatlarından başka bir kelime giremez. açık hava. Belirtme hâl eki alanlara belirtili. Her gün gazete okuyorum. rüzgâr ister. annem de yemek kitabından hükümdarlığında uyguluyordu. oraya buraya şaşkın koşuşan kadınları buğulu buğulu gördü. Bir kitabı her hafta okurum. kelime grupları ve iç cümleler nesne olabilir. birincinin açıklayıcısıdır. Gaz lâmbası ışığında Ömer Seyfettin okurduk. kısaca özne olabilen bütün kelimeler.

Surların önünde, kemerlerinden hâlâ o ilk girişten bir akis saklayan kapılara bakarak, Türk tarihinin en güzel ve en büyük iklimlerinden biri olan o “Mayıs günü”nü, bize bu şehri ve onun emsalsiz güzelliklerini hediye eden günü beraberce yaşardık. (AHT)

ÇEKİM EKLERİ
EKLER EK I. ÇEKİM EKLERİ A. İSİM ÇEKİM EKLERİ 1. HÂL (DURUM) EKLERİ 2. İYELİK EKLERİ 3. İLGİ ZAMİRİ: -ki 4. –lEr ÇOĞUL EKİ 5. “mİ” SORU EKİ 6. EK-FİİL 7. TAMLAMA EKLERİ B. FİİL ÇEKİM EKLERİ 1. ZAMAN ve ŞEKİL EKLERİ a. HABER KİP EKLERİ b. DİLEK KİP EKLERİ 2. ŞAHIS EKLERİ 3. OLUMSUZLUK EKİ: -mE 4. SORU EKİ: mİ 5. EK-FİİL II. YAPIM EKLERİ 1. İSİM YAPAN YAPIM EKLERİ a. İsimden isim yapan ekler b. Fiilden isim yapan ekler 2. FİİL YAPAN YAPIM EKLERİ a. İsimden fiil yapan ekler b. Fiilden fiil yapan ekler III. YARDIMCI ÜNLÜLER ve YARDIMCI ÜNSÜZLER

EKLER Türkçe eklemeli (sondan eklemeli) bir dildir. Türkçe’de değişmez kökler, onlardan türetilen gövdeler ve kök ve gövdelere eklenen yapım ve çekim ekleri vardır. ¶Dilimizi kullanışlı hâle getiren; aynı kelimelerle farklı anlamlar ifade edilmesini, kelime haznesinin genişlemesini sağlayan, eklerdir. EK ¶Kelimelerle cümleler kurmak, onlara cümle içinde görev yüklemek ve kelimelerden yeni kelimeler türetmek amacıyla onlara eklenen seslere/hecelere ek denir. Kelimelere cümlede görev yüklenirken ve onlardan yeni kelimeler türetilirken öncelik yapım eklerinindir. Yapım eklerinin üzerine çekim ekleri gelir. Ama bir iki ek haricinde çekim ekinin üzerine yapım eki getirilemez. Ekler kendilerinden önceki kelimelere bitişik yazılır. Yalnız, “mİ” soru eki her zaman ayrı yazılır; “ek-fiil”in kendisi, yani “i-(mek)” de ayrı ya da bitişik yazılabilir. Zaten ek-fiil bitişik yazıldığında düşer, sadece zaman eki kalır:

141

mi: Gelmedi mi? i(mek): Gelecek idi, gelecekti Ekler yapım ve çekim ekleri olmak üzere ikiye ayrılır. Yapım ekleri anlam; çekim ekleri de görev belirler. I. ÇEKİM EKLERİ ¶Kelimelerin çekimlenerek değişik yerlerde ve görevlerde kullanılmasını sağlayan eklere çekim eki denir. Çekim ekleri, kelimelerin diğer kelimelerle bağ kurmasını, kelimelerin cümlede görev almasını, hâlini, sayısını, zamanını, şahsını belirtir. Kısaca çekim ekleri kelimelerin cümle içerisinde kullanılmasını sağlar. Kök veya gövde hâlindeki kelimeler ancak çekim eklerini alarak diğer kelimelere bağlanır, zaman ve şahıs anlamı kazanır. “Kardeş kitap yer sor.” Bu kelime dizisi bu hâliyle ancak bir kelime yığınıdır. Bir maksat, duygu, fikir, haber, bilgi ifade etmez. Ancak “bu kelimelerle ne söylenmek istenebilir”, sorusundan hareketle bir şeyler uydurulabilir ki bu yolla bu kelimelerin ne için söylendiği kesin olarak bilinemez. Öyleyse bu kelime yığınını anlaşılır hâle getirmek için çekim eklerine ihtiyaç vardır. Çeşitli çekim ekleriyle bu kelimelerden anlamlı cümleler çıkarabiliriz: “Kardeşine kitabın yerini sor.” “Kardeşimden kitapların yerini soracağım.” “Kardeşin kitabının yerini sordu.” Çekim ekleri eklendiği kelimenin anlamını değiştirmez. Çekim ekleri yeni kelimeler türetmeye yarayan ekler değildir; yani bu ekler kelimenin anlam ve türlerini değiştirmeyen eklerdir. Yukarıdaki örnekte değişik çekimlere rağmen kelimelerin anlamlarının değişmediği görülür. Çekim ekleri getirildikleri kelimenin türüne göre ikiye ayrılır: İsim çekim ekleri ve Fiil çekim ekleri A. İSİM ÇEKİM EKLERİ ¶İsimlerin ve isim soylu kelimelerin sonuna gelerek onları diğer isimlere, edatlara, fiillere bağlayan; cümle içindeki görevlerini belirleyen, ait oldukları kişileri belirten ve isimlerin çeşitli durumlarını bildiren eklerdir. İsim çekim ekleri şunlardır: Hâl ekleri: -i, -e, -de, -den, -in, -ce, -le İyelik ekleri: -m, -n, -i, -si, -miz, -niz, -leri Çoğul eki: -ler Soru eki: mi Ek-fiil: -dir, -idi, -imiş Tamlama ekleri: -in, 1. HÂL (DURUM) EKLERİ ¶İsimleri isimlere, fiillere, edatlara bağlayan, diğer kelimelerle ilişki kurarak isimlerin cümlede görev kazanmasını sağlayan eklerdir.

142

İsmin hâllerinin başında yalın hâl (nominatif) gelir, ama bu hâlin eki olmadığı için sıralamaya dahil etmedik; isimler konusunda işlenmiştir. a. -İ46[1] Belirtme/Yükleme Hâl Eki Fiildeki işten, hareketten, eylemden etkilenen varlığı belirtir. Yani bu eki alan isimler cümlede belirtili nesne görevinde bulunur. ev-i gördüm, kapı-y-ı açtım, okul-u boyadılar, gül-ü koparmayın... İsmi fiile bağlar. Çocukları buradan kim alacak? Babası çocuğu çağırdı. Şimdi soruları cevaplayın. Burada kimi bekliyorsunuz? Türkçede iki tane –i eki vardır: –i: iyelik eki: (onun) kalem-i –i: belirtme hâl eki: kalem-i (kim aldı?) b. -E Yönelme Hâl Eki İsimleri fiillere, bazen de edatlara bağlar. Yönelme hâlinde, ismin belirttiği kavrama yöneliş, dönme söz konusudur. okul-a git, ev-e dön... Eklendiği kelimelere farklı anlamlar katar ve değişik anlam ilişkileri kurar. Yönelme, yaklaşma, ulaşma bildirir. Bu eki alan kelimeler cümlede dolaylı tümleç ve yüklem olabilir: Bugün okula gitti. Benim itirazım yapılan haksızlığa. (haksızlığadır: yüklem) Fiyat, araç ile anlamı katar: Kitabı bin liraya aldı. (karşılığında) Bu iş kaç paraya olur? Zaman bildirir, zarf tümleci yapar: Bu iş sabaha biter. Haftaya size gelelim. Yer bildirir: Bizi karşılamak için kapıya geldi. İsimleri edatlara bağlar: Akşama kadar okulda ders çalıştık. Sabaha karşı varırız. Yaşına göre ağır bir işte çalışıyordu. Deyim kurar: Ağzına geleni söyler. İşleri yoluna koymak Başına buyruk. Başa gelen çekilir. Çok cana yakın bir çocuktu. İçin, aitlik, amaç ilgisi kurar:
46

143

Bunu size aldık. (sizin için) Sana bir iyilik düşünüyorlar. (senin için) Annesini görmeye gitti. İkilemeler kurarak durum bildirir: Otobüse nefes nefese yetiştiler. İki ahbap kafa kafaya vermiş... “-an, -en” sıfat-fiil ekleriyle birleşerek abartma anlamı veren ikilemeler kurar: Soran sorana, geçen geçene, giden gidene... Şekilce çekimli fiil olan fakat fiil özelliğini kaybetmiş söz gruplarına gelir: Geçmiş olsuna gitti. (demeye) c. -DE Bulunma Hâl Eki İsimleri fillere bağlar. ev-de oturma, okul-da öğren, yurt-ta kaldı, devlet-te bulunuyor... Cümlede dolaylı tümleç, zarf tümleci ve yüklem yapar: Eski İstanbul'da ne güzel günler yaşanmış. (dolaylı tümleç) Saat yedide mi gelecekmiş? (zarf tümleci) Her şey yerli yerinde. (yüklem) Zaman bildirir: Okullar bu yıl da eylülde açılacak. (zarf tüml.) Fiili durum yönüyle niteler: Suyu bir yudumda içti. (zarf tüml.) Siz ayakta kaldınız. Çamaşırları elde yıkıyormuş. Zaman ve sayı bildiren kelimelere eklenerek ölçü, miktar bildirir: Yılda yirmi gün izni var. Haftada bir geliyor. Yüzde yetmiş başarı vardı. İkilemeler kurar: Ayda yılda bir uğrar oldu. Elde avuçta ne varsa bitti. Eklendiği kelimeyi sıfat yapar: Parmak kalınlığında yaprakları var. Yapım eki görevi görür: Gözde sanatçılarımızdandı. Peyami Safa'nın "Sözde Kızlar"ını okudun mu? Sözde Ermeni soykırımı... d. -den Ayrılma/Uzaklaşma Hâl Eki İsimleri fillere bağlar. okul-dan çıktı, ev-den ayrıldı, yurt-tan geliyor, devlet-ten istedi... Eklendiği kelimeyi dolaylı tümleç yapar; yer, ayrılma, uzaklaşma bildirir: Ali, evden yeni çıktı. Birçok seneler geçti dönen yok seferinden.

144

Durumumuz yıldan yıla kötüye gidiyor. Gönüldendir şikâyet. Zaman anlamlı kelimelere gelerek zaman anlamı katar: Bu işi dünden halletmeliydik.. Yarın geceden yola çıkmayı düşünüyoruz. yurt-ça. Dünden bugüne ne değişti ki. karşılaştırma bildirir: Kıldan ince baldan tatlı Erzurum’dan soğuk şehir yok. sert-çe. bütünden ayrılmayı ifade eder: Verilen pastadan bir dilim yedi. Rus’tan dost olmaz. ben-ce. -ce Eşitlik Hâl Eki İsimlere ve isim soylu kelimelere eklenerek çeşitli anlamlar katar. Bundan iyisi bulunmaz. Ben onu yakından tanırım. Toptan satış Uzaktan akraba En içten duygular İkilemeler kurar: Zavallı çocuk günden güne eriyor. Tahtadan kılıçlarla oynuyorlardı. Bütünün parçasını. e. okul-ca. (yüklem) Bebek gürültüden uyandı (edat tümleci) Yalnızlıktan sıkıldım..Edat tümleci ve yüklem de yapar. İsimleri edatlara bağlayarak edat grubu ve edat tümleci oluşturur: Akşamdan beri seni arıyoruz. İsim tamlamalarında tamlayan ekinin (-in) yerine kullanılır: Geçen gün öğrencilerden biri yanıma geldi. Yorgunluktan uyuyuverdi. Soruların cevabını sözlerimden çıkaracaksınız. 145 . hangi maddeden yapıldıklarını bildirir: Üstüne yünden bir kazak almıştı. Ayı derisinden post.. Türkçe'nin işlek eklerinden biridir. Baştan başa bizim bu topraklar. (edat tümleci) Durum bildirir: Yağmur hafiften yağıyor. Üstünlük. Sudan sebeplerle buradan ayrılıp gitti. Tür olarak da isim. Varlıkların neden. sıfat ve zarf türetir. Yemekten sonra çayı nerede içeceğiz? Sebep bildirir: Soğuktan tir tir titriyordu. Yapım eki özelliği kazanarak eklendiği kelimeyi sıfat yapar: Sıradan insanlarla düşüp kalkma diyordu. Bu eki alan kelimeler cümlede zarf tümleci ve yüklem olarak kullanılır. Bu ürünlerden hangisini istediğinizi söyleyin. Canından can vermek istiyordu..

Yüklem yapar Onun davranışları çok zaman delicedir. edat tümleci ve yüklem olarak kullanılır. Ünlüyle biten kelimelere eklenirken araya y kaynaştırma harfi girer: masa→masa-y-la. Düşüncelerini açıkça dile getirdi. Zaman bildiren isimlere gelerek eşitlik. İnsanca hareket etmeliyiz. Babasını sevinçle karşıladı. zarf tümleci yapar: Anlatılanları sessizce dinledi.) Durum bildirir. zarf tümleci yapar: İşi kolaylıkla başardı. (edat tüml. Ünsüzle biten kelimelere eklendiğinde –la. Ayağına gelen topa hızla vurdu. Yüklem yapar: O artık bizimledir. Elazığ'dan gizlice ayrıldık. boyu anlamı katar: Bu okulda yıllarca çalıştım dedi. Küçültme. “i” düşürülerek kullanılır. sınırlandırma anlamı katar: Oralarda yaşlıca bir adam dolaşıyordu. abartma anlamı katar: Evinde yüzlerce kitabı var. Bu eki alan kelimeler cümlede zarf tümleci. Göre anlamı katar. edat gibi kullanılır: Sence bu yaptığın doğru mu? Bence bu doğru. f.Gibi. süresince. Akılca birbirinizden farkınız yok. Edat tümleci yapar: Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan. beraberlik anlamı katar: Bu kararı sınıfça aldık. Çokluk. İsim ve isim soylu kelimelere eklenerek değişik anlamlar katar. Bakımında. Fatih. -ıe Vasıta Hâl Eki “ile” edatı kaynaklıdır. Birliktelik anlamı katar: Öğrencileriyle geziye gitmişti. O gün sizi saatlerce bekledik. Birliktelik. Bugün milletçe sevinçliyiz. benzerlik anlamları katar: Çocukça davranışları vardı. yönüyle anlamı katar: O sizden kiloca biraz daha düşük. 146 . büyükçe bir taşı alıp denize atıverdi. -le şeklindedir: kalem→kalemle. Durum bildirir.

Zilin sesiyle yarışma bitti. ait oldukları kişileri belirten eklerdir. hayvan sevgi-s-i 47 48 147 . İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir.. su-y-u. Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı. yy. Bu bahçede raksın bütün hızı. En güzel ve mutlu yıllar sizlerin olsun. kitab-ım. masa-s47[2]-ı.. masa-nız masa-ları su-y48[3]-um. masa-n. Yalancının mumu. ne-leri İyelik ekleri isim tamlamasında tamlanana gelir: Zil. İsimleri ve zamirleri fiillere bağlar: Birincilik ödülü Atilla'nın oldu. su-y-unuz. 16. Not: “-dEn” eki tamlayan ekinin yerini tutabilir: öğrencilerin bazıları→öğrencilerden bazıları onların biri→onlardan biri 2. şairleridir. Sonbaharın gelmesiyle soğuklar artmıştı. ne-y-iniz. ne-y-in. Gözlüğün camı. Tamlayansız kullanıldıkları zaman bu eklere iyelik zamirleri de denir. Bu ek birinci tekil ve çoğul şahıs için “–İm” şeklindedir: ben-im. g. kitab-ın. İğneyle kuyu kazıyorsun. İYELİK EKLERİ İsimlerin ve isim soylu kelimelerin sonuna gelerek onların sahiplerini. İsimleri isimlere bağlar: Benim elim kanadı Kitabın yaprağı yırtılmış. kitab-ı. –(n)İn İlgi Hâl Eki (tamlayan eki) İsimleri isimlere bağlayarak tamlama kurmaya yarar. Sebep ve zaman bildirir: Rüzgârın etkisiyle dallar sallandı. kitab-ınız. masa-mız. ne-y-i/ne-s-i.Araç. kitap-ları masa-m. “ve” bağlacı görevinde kullanılır: Annemle kardeşim buraya geldiler... İsimleri. kitab-ımız.. su-y-umuz.. ne-y-imiz. işin baş-ı. şal ve gül. Baki’yle Fuzuli. zamirleri ve sıfat-fiilleri edatlara bağlar: Bunu senin için yaptım dedi. alet bildirir: Arabasıyla evimize kadar getirdi. biz-im.. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir.. su-ları ne-y-im. su-y-un. Kapının kol-u.

onun düşüncesi→onunki. Baktım ki gitmiş. c. “ki” Bağlacı Sadece “ki” biçimi vardır..... “-ki” Yapım Eki İsimlere eklenerek yer ve zaman bildiren sıfatlar türeten ektir. Kardeş-i-n-i arıyormuş. “-ki” a.. evdeki hesap. Zaman bildiren kelimelerin sonuna doğrudan eklenirken. Ali’nin eli→Ali’ninki. “-ki”.. Bir şey biliyor ki konuşuyor. “-ki” İlgi Zamiri Ek hâlindeki tek zamirdir. gündüzleri. İLGİ ZAMİRİ: -ki İlgi zamiri belirtili isim tamlamalarında tamlananın yerini tutabilir: benim kalemim→benimki onun eli→onunki Türkçede üç tane “ki” vardır: “ki”. bugünkü aklım. Eklendiği kelimeye -ki sadece isim tamlamasında tamlayana eklenir. 148 . böylesi. Türkçe değil. Sıfatlardan sonra gelerek zamir yapar: doğrusu. şurası. Bazen isimlerle ve sıfatlarla birlikte sevgi ve abartma ifade eder: Camın İstanbul. Sadece –ki ve az da olsa –kü şekilleri vardır: bu yılki sınav.. 3. ötesi... sadece –ki şekli vardır: senin kalemin→seninki. -ler ekiyle –i iyelik eki birlikte kullanılarak zaman bakımından genelleme yapılır: akşamları.İyelik ekleri bazen yer bildiren zamirlerden (işaret zamirleri) sonra gelerek belirtme görevlerinde bulunur: burası. Ben ki hep sizin için çalıştım. Farsça bir bağlaçtır ve Türkçe cümle yapısına aykırı olarak kullanılır.. Atatürk diyor ki: . b.bitişik yazılır ve bir ismin (tamlananın) yerini tutar. Büyük ve küçük ünlü kurallarına uymaz.. duvardaki saat.. yarınki maç. Güzelim çiçekler kurumuş İyelik eklerinden sonra hâl ekleri gelebilir: Baba-m-a soracağım. dünkü film... “ki” ile başlayan bir ara cümle asıl cümlenin içinde kısa çizgiler arasında verilebilir: Bu ezanlar -ki şahadetleri dinin temeliYağmur yağmadı ki mantarlar ortaya çıksın.. başkası. Kendinden önceki ve sonraki kelimelerden ayrı yazılır.. yer bildiren sıfatlar türetirken “-dE” hâl ekiyle birlikte kullanılır. sabahları. masadaki kitaplar. Sınavı kazanabilir miyim ki.

Topluluk kavramı bildirir: Türkler. Adanalılar. idealler. Bu topraklarda ne Çaldıran’lar. “Yaş” kelimesine getirilerek yaşça yaklaşıklık bildirir: O zaman henüz sekiz yaşlarında idi. fikirler. Bunların dışında: İkilemeler yapar: Yıllar yılı bekledik.. –ler ÇOĞUL EKİ Cins isimlerine gelerek onların çoğul şekillerini yapar. Valizler dolusu kitapları ne zaman almıştı. 3. Müdür Bey döndüler mi? Her anlamı katar: Akşamları erken yemek yeriz. öğrenciler. Abartma anlamı katar: Çalışmak için ta Almanya’lara gitti. Aile anlamı katar. ne Ridaniye’ler yaşandı. Bir bahçeler var. dertler. İyelik üçüncü çoğul eki ve şahıs eki ile karıştırılmamalıdır.4. Benzerleri anlamı katar. -gil ekinin yerine kullanılır. sözle anlatılmaz. 4. sizler Saygı veya alay anlamı katar: Dostumuz nedense bizi çağırmamışlar. Bir kumaşlar almış. 2. Abartma anlamı katar. amcamlara/dedemlere/teyzemlere gideceğiz.. yapım eki görevinde olduğu için ayrılmadan yazılır Yarın Ahmetlere gideceğiz. Konyalılar..) Aliler bize gelecekler. görmelisiniz. Sabahları geç kalkarım. 149 . Çocuklar (çoğul eki) annelerini (iyelik eki) bekliyorlar (şahıs eki). kesme işaretiyle ayırarak yazılır: Bu millet nice Fatih'ler. Kelimeler arasında ilgi kurmaz: dağlar. Hüseyin’lerin hepsi buraya gelsin. (burada özel isme getirilmemiş. O gün dünyalar benim olmuştu. bazen “bir” kelimesiyle birlikte bu anlamı verir: Ateşler içinde kıvranıyordu. Kemal'ler yetiştirecektir. Bir zamanlar ne kadar şendik. Yunanlar. Özel isimlere getirildiğinde: 1. 5. İzmir’e. Aynı ismi taşıyanları belirtir: Sınıftaki Ali’ler ayağa kalksın. Çoğul zamirlere getirilerek tekrar çoğul yapar: Bizler..

insan(dır). insansın. kavramların ve varlıkların bilinen geçmişteki durumuna şahit olunduğunu gösterir. Yani mi soru ekinden önce gelen kelime vurgulanan kelimedir: Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Soru anlamının dışında başka görevlerde de kullanılır: Pekiştirme görevinde: Güzel mi güzel bir yer burası. Genellikle bitişik yazılır. Büyük ve küçük sesli uyumu kurallarına uyar: Salı mı? Sen mi? O mu? Ölü mü? Soru ekinden sonra gelen ekler kendisine bitişik yazılır. Üstümüze doğan bir güneşsin sen. ek hâlindeki fiildir. insansınız. “imek” fiilinin ek olarak kullanımıdır. Geniş zaman İsim soylu kelimelere kişi ekleri getirilerek yapılır. -di’li geçmiş zaman Ek-fiilin bilinen geçmiş zaman çekimi. Her taraf bugün bir başka güzel(dir). Ulaş şimdi tatil yapıyordur. Bu ek fiillere getirildiğinde kesinlik veya olasılık anlamı katar. Üçüncü kişilere “-dİr” eki getirilir. insanız. (kesinlik) 2. Bunlar geniş zaman eklerinin yerini tutar. insan(dır)lar” Ben bir küçük kelebeğim. EK-FİİL İsim soylu kelimelerin sonuna gelerek onların yüklem olmasını sağlayan. Dört kipe göre çekimi vardır: Geniş zaman -di’li geçmiş zaman -miş’li geçmiş zaman Şart kipi 1. “insanım. 150 . (olasılık) Bu durumda işe gitmeyecektir.5. 6. Seni çağıran bu çocuk muydu? Vurguyu kendinden önceki kelimeye aktarır. “mi” SORU EKİ Hem isimlere hem de fiillere getirilen bir çekim ekidir: Gelecek miydin? (fiile) Sen misin? (isme) Her zaman kendinden önceki kelimeden ayrı yazılır.

idik. isen. ise. Öğrenciydi Uyuyordu Öğrenciymiş Uyuyormuş Öğrenciyse Uyuyorsa Ek-fiilin geniş zamanı Şahıs eki İlgi eki ve iyelik eki ek-fiil çekimi birleşik çekim ek-fiil birleşik zaman ek-fiil birleşik zaman ←ucuz ise ←giderler ise (karşılaştırma) ←hayranı i-di-m ←heyecanlı i-di-n ←biri i-di Not: Ek-fiilin olumsuzu ek-fiilden önce “değil” kelimesi getirilerek yapılır: birinci değilim. iseler” Elbise ucuzsa hemen alalım. Dikkat Ben iyi bir okurum. değilmişim. ← çalışkan imişsin Adam yirmi yıldır evine hasret-miş. -miş’li geçmiş zaman Ek-fiilin bilinmeyen (öğrenilen) geçmiş zaman çekimi. tamlanan eki (-i: uc-u) de iyelik eklerinde anlatıldığından burada tekrarına lüzum görülmedi. kavramların ve varlıkların öğrenilen geçmişteki durumunun başkasından duyulduğunu anlatır. Hep iyi kitaplar okurum. değilsem 7. Dün daha heyecanlıydın. Merhametli biriydi. imişler” Suçlanan ben-miş-im. idiler” Bir güzelin hayranıydım. Şart Eklendiği isimlerle yancümlecik kurar ve temel cümlenin şartını bildirir. idin. İkinci tekil şahıs emir çekimi hariç bütün fiiller çekim eki alarak kullanılır. ← ben imişim Meğer sen ne çalışkan-mış-sın. FİİL ÇEKİM EKLERİ Dilimizde fiiller çekimli hâlde kullanılır. imişsin. B. 151 .“idim. değildim. “imişim. imişiz. isim hâl eklerinde. idiniz. 3. TAMLAMA EKLERİ Bu eklerden tamlayan eki (ilgi eki: -in: kalem-in). imiş. Bazen karşılaştırma anlamı da katar. “isem. Benim okurum anlayışlıdır. ← hasret imiş 4. isek. giderlerse oldukça fazla. Maaşlar düşük. iseniz. imişsiniz. idi.

kaptıkaçtı. yapılış şeklini ve şahsını belirtirler. okur yazar. Zaman bildirme işlevini yitirip yapım eki olarak kullanılabilir. 2. Haber kiplerinde de fiilin zamanı bildirilir. hareketin. sıfat ve isim olarak kullanılan kelimeler türetir51[6]: Mirasyedi (adam)... 1. HABER KİP EKLERİ Dilimizde üç temel zaman vardır: Geçmiş zaman Şimdiki zaman Gelecek zaman Ama bütün zamanları içeren tasnif şudur: Geçmiş zaman (Bilinen geçmiş zaman ve öğrenilen geçmiş zaman) Şimdiki zaman Gelecek zaman ve bunların hepsini kapsayan Geniş zaman Fiilde anlatılan işin. fiillerin zamanını. gecekondu. oluşun. (yapım eki görevinde) Bir gün Hoca pazara çıkar. şıpsevdi. çekim eki olmaktan çıkabilirler veya anlam kayması sonucu başka bir zamanı belirtebilirler50[5]: hünkârbeğendi. durumun49[4] bağlı bulunduğu zamana fiilin zamanı denir. Diğer görevleri: İkilemeler kurar: Oldu bittiye getirdiler. Yalnız aşağıda ele alınacak olan zaman ekleri bazen kendi zamanlarını belirtmeyebilirler. geçmiş (zaman).. yürüdü. anlatılmasını/hikâye edilmesini/haber verilmesini sağlar: Geldim. imambayıldı.¶Fiil çekim ekleri. okumadın. ağladılar.. fiil kök veya gövdelerine eklenerek.. ZAMAN ve ŞEKİL EKLERİ a... külbastı. Bilinen Geçmiş Zaman Eki: -Dİ Fiil kök veya gövdesine gelerek görülen/şahit olunan ve bilinen geçmişe ait bir işin vb. koştuk. (anlam kayması) Bu altı zamanı ifade eden ekler şunlardır: 1. kılışın. Dilimizdeki fiil çekim eklerini şu şekilde sınıflandırabiliriz: Zaman ve şekil ekleri (haber ve dilek kipleri) Şahıs ekleri Soru eki Ek-fiil Şimdi bunları tek tek inceleyelim. söylediniz. Öğrenilen Geçmiş Zaman Eki: -mİş 49 50 51 152 . gelecek (zaman). (çıkmış)..

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. bildirilmesini sağlar: Oraya gideceğim ve onu göreceğim. Geleceğini garantiye almalısın. durmuşuz. 5. Teşekkür ederim. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. ağlar 52 153 . Diğer görevleri: Farz etme anlamı katar: “Çay içen var mı?”. Soğuk içecekler satılır mı burada? Yakacakları yazdan hazırlamalı. 4. verilmiş sadaka geçmiş (zaman). anlatılmasını/nakledilmesini sağlar: Uyumuşum. Geniş Zaman Eki: -°r Fiil kök veya gövdesine gelerek söz konusu olan işin vb. Ağlarım. geçmiş. sevmemiş. her kovukta şimdi niye Bir büyük göz niyaz eder. bu sıfatfiiller isimleşebilir: Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Buralar yaşanılacak yerler değil. Anlam kayması sonucu –yor eki yerine de kullanılmakta: Nasıl bir şey aramıştınız? Zaman anlamını yitirip yapım eki (sıfat-fiil eki) olarak kullanılabilir.” diyormuşum. Sonradan fark etme anlamı katar.. Öğrenciler teneffüse çıkıyor. zaman geçiyor. şimdiki ve gelecek zamanların tümüne ait olduğunun.. almışlar.. Ömrüm böyle esrarlı geçecek ses vermeden. başkasından duyulan bir işin vb. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Ben de “evet. Dünya dönüyor. anlatılmasını/bildirilmesini sağlar: Zil çalıyor. Şimdiki Zaman Eki: -yor Fiil kök veya gövdesine gelerek hâlen yapılmakta olan bir işin vb. söyleyemem Yaş otuz beş! yolun yarısı eder. sıfat-fiiller türetir. Gelecek Zaman Eki: -EcEk: Fiil kök veya gövdesine gelerek daha sonra yapılacak olan bir işin vb. Zaman anlamını kaybedip yapım eki olarak da kullanılır. ama Türkiye. yani her zaman tekrarlandığının bildirilmesini sağlar: Seni ancak ebediyyetler eder istiab. yemek güzel olmuş. hissederim. diyorlar. başkasından duyma söz konusu olmaz: Dün çok yorulmuşum. ben bir çay tiryakisiyim.Fiil kök veya gövdesine gelerek görülmeyen/şahit olunmayan ve bilinmeyen geçmişe ait.. bu sıfat-filler sıfat olarak kullanıldıkları gibi isimleşebilirler de52[7]: Başlamış iş.. konuşmuşsun. ağlatamam. bilememişsiniz.. Her duvar. sıfat-filler yapar. insanlık gelişiyor. 3. ermiş (adam). Alacaklı gibi duruyorsun.

Uyurgezer. durumu ve hareketi zamana bağlı olmadan. Okur yazar oranı sürekli artıyor. uçaksavar. Nereye dikilmek istersen Söyle seni oraya dikeyim! 53 154 . Dilek-şart kipi eki: -sE Fiil kök veya gövdesine gelerek söz konusu olan işin dileğe ve şarta bağlı olduğunun bildirilmesini sağlar: Ağlarsa anam ağlar İsterse.. Olursa bir şikâyet ölümden olsun. Bazı şahıslarda olumsuzluk ekinden sonra geniş zaman eki gelmezken bazılarında da “z” olarak kullanılır: Gel-i-r-im→gel-me-m ek yok Gel-i-r-sin→gel-me-z-sin z Gel-i-r→gel-me-z z Gel-i-r-iz→gel-me-y-iz ek yok Gel-i-r-siniz→gel-me-z-siniz z Gel-i-r-ler→gel-me-z-ler z Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azîmetten Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına Bu son fasıldır ey ömrüm.. Seninki çekilir dert değil. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. bu sıfat-fiiller de isimleşebilir: Benzer soruları daha önce cevaplamıştım. yanardöner. Hadi bir sigara içeyim dedim Bunu böyle bilesiniz. Geniş zamanın olumsuz çekiminde bu ekin kullanımı biraz izah gerektirir. nasıl geçersen geç! 2. Dilek kipleri dörde ayrılır: Dilek-şart kipi İstek kipi Gereklilik kipi Emir kipi Bu kiplere ait ekler şunlardır: 1. kılışı. oluşu. İstek kip eki: -e Fiil kök veya gövdesine gelerek istek anlamı katar. veririz. iş. sana ben söyleyeyim Sonra bir yer bulup oturdum. DİLEK KİP EKLERİ Dilek kipleri. Bana sor sevgili kaari53[8]. benzerleri. tasarı ve dilekle ilgili olarak bildiren kiplerdir."Bitsin artık bu gizli şüphe!" diye? Bu ek zaman anlamını yitirip yapım eki olarak da kullanılarak sıfat-fiiller yapar. b.

yüz kere öpmeli. dinle-me! 54 155 . geniş ve -miş’li geçmiş zamanlarla gereklilik ve dilek kiplerinde kullanılan kişi ekleri: -İm. ŞAHIS EKLERİ ¶Şahıs ekleri. Kiplere göre şahıs ekleri değişiklik gösterir. Şimdiki. ol-mu-yor. gid-in(iz). -sİn. -lEr bilir-im. Şeytan diyor ki sarmalı. -sİnlEr Fiil kök veya gövdesine gelerek ikinci ve onların aracılığıyla da üçüncü şahıslara emir verilmesini sağlar. fiil kök veya gövdesinin ünlüyle veya ünsüzle bitişine göre iki çeşit şahıs eki vardır: 1. oluşa ve duruma sahip olanı bildiren eklerdir. Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim 4. bil-me-meli. -nİz. kor dudaklı. ya aşk içinde gönül! Ya lâle açmalıdır göğsümüzde yahut gül. git-sinler 3. alsa-k. fiili şahsa bağlayan. fiildeki işi. -n.3. bilir-iz. Şahıs eklerinin tekil ve çoğul şekilleri vardır. bilir-ler geliyor-um. aldı. işin olmadığını bildirir. bunları da okuyun! 2. -İn(İz). olmuş-lar. -İz. Emir kipi eki: -sİn. Fiilin yapılmadığını.. bilir-siniz. gelecek. gide-sin 2. ver-mi-yor. Bütün fillere gelebilir: Gel-me-di. aldı-k. kılışı. aldı-n. alsa. bilmeliy-iz. söyle-me!. alsa-nız. -k. Gereklilik eki: -mElİ54[9] Fiil kök veya gövdesine gelerek işin olması gerektiği anlamını katar: Gül tenli. alsa-n. sürmeli.. –di’li geçmiş zamanla dilek-şart kipinde kullanılan kişi ekleri: -m.. ---. aldı-nız. alsa-lar Emir çekimi de ayrı eklerle yapılır: git-sin. ---. bilir. -lEr aldı-m. Birinci şahısların emir çekimi olmadığı gibi ikinci tekil şahsın da çekimi olduğu hâlde eki yoktur: Ağla ağla Sakarya! Ey vuslat! O aşıkları efsununa ram et! Ey tatlı ve ulvi gece! Yıllarca devam et! Bu yazıyı acele yazsınlar! Alın. aldı-lar alsa-m. hareketi yapanı. alacak-sınız. kömür gözlü. OLUMSUZLUK EKİ: -me Fiil kök veya gövdelerine gelerek olumsuz çekimlerini yapar. al-ma-dı. -sİnİz. bilir-sin. Ya şevk içinde harap ol.

Zaman anlamı katar: Hava bulutlandı mı yola çıkın.55[10] 55 156 . rivayeti. çalışmış i-di-k→çalışmıştık okuyor i-se→okuyorsa okuyor i-miş-ler/okuyorlar imiş→okuyorlarmış -di’li geçmiş zamanın hikâyesi. Aldık mı? Geldi mi? Okudun mu? Gördün mü? Soru anlamının dışında başka görevlerde de kullanılır: Seçenek sunar: Alır mı almaz mı bilemem. şartı. dedi. Sizin işinizi yaptı mı yaptı. Derslerine çalıştı mı kazanır. 4. Bunlar filler konusunda ayrıntısıyla işlenecektir. gereklilik kipinin hikâyesi. koşul bildirir: Buraya geldi mi tepesi atıyor. şartı. rivayeti. rivayeti. şartı. gelecek zamanın hikâyesi. ünlem ifade eder: Bir de onu karşımda görmeyeyim mi! Aniden babasına rastlamasın mı! Tehdit. Buraya geldi mi size de uğrar. EK-FİİL Fiillerin birleşik zamanlı çekimlerini yapmayı sağlar: “imek” fiilinin ek olarak kullanımıdır. Genellikle bitişik yazılır. oku-mu-yor. Şart. rivayeti ve şartı ek-fiil alabilir. sev-mi-yor. 5. SORU EKİ: mi Soru eki isimlerden ve fiillerden sonra kullanılabilir. korkutma bildirir: Sopayı elime aldım mı görürsün. ünlü uyumlarına girer. rivayeti. YAPIM EKLERİ ¶Yapım ekleri. istek kipinin hikâyesi. mevcut kelimelerden (isim ve fiil köklerinden) farklı ve yeni anlamlı kelimeler türetmeye yarayan eklerdir. Eklendiği kelimeden ayrı yazılır. rivayeti. dilek-şart kipinin hikâyesi. şimdiki zamanın hikâyesi. rivayeti. beklenmezlik bildirir. geniş zamanın hikâyesi. Fiile kesinlik anlamı katar: Bakarsın buraya uğrar mı uğrar. -miş’li geçmiş zamanın hikâyesi. Yollar kapandı mı gelemez. Şaşırma. şartı. şartı.Bazı durumlarda ekin ünlüsü daralır: Gel-mi-yor. hayret...

zeytinlik. gömleklik. bil-dir-di.. gözlük. Sıfatlara58[13] gelerek durum bildiren isimler yapar: iyilik. kardeşlik... Türklük.... sev-in. erkeklik. -lar.-dim. akşamlık.Nesneleri karşılayan isimlerle hareketleri karşılayan fillerin kökleri farklıdır56[11]: Gel-(-mek... hediyelik. kitaplık. baş-la-.bil-dir-i göz-lük-çü. kulaklık. Yapım ekleri isim ve fiil köklerine gelerek yeni isimler ve filler türetirler. sev-gi göz. demircilik. ömürlük. rehberlik. ölçü tahsis anlamı taşıyan isimler yapar: bayramlık.... veterinerlik59[14]. çocukluk. bu ekler kökten hemen sonra gelirler. kulluk. aylık. sev-dir. göz-cü... İSİM YAPAN YAPIM EKLERİ İsim veya fiil kök ve gövdelerinden yeni isimler türeten eklerdir. önlük. ¶ Çekim ekleri yapım eklerinden sonra gelir57[12]: bil-gi-ler. 56 57 58 59 İsimden isim yapan ekler ve Fiilden isim yapan ekler İsimden fiil yapan ekler ve Fiilden fiil yapan 157 . Alet ve araç isimleri yapar: başlık. kışlık. Müslümanlık. hanımlık. göz-lük-çü-lük. Türklük. baş-ar-.. arıcılık. doktorluk. güzellik. ayırma.) Baba(-m.. kılavuzluk. -dan) Birbirine yakın olan nesne ve hareketlere ait kelimeler aynı kökten türeyen kelimelerdir. Soyut isimler yapar: gençlik. Bu bakımdan yapım eklerini iki başlık altında inceleyebiliriz: İsim yapan yapım ekleri: Fiil yapan yapım ekleri: ekler 1. İsimden isim yapan ekler -lik Yer isimleri yapar: kömürlük.. Meslek isimleri yapar: öğretmenlik. göz-lük-ten.. Topluluk isimleri yapar: gençlik. sev-inç. Bu türemiş kelimelerden de tekrar yeni kelimeler türetilebilir: bil-gi-li. ¶ Bu bakımdan türemiş kelimelerin kökleriyle mutlaka bir anlam ilişkileri olmalıdır: baş.. gecelik. tuzluk. ağaçlık. insanlık. insanlık.. küçüklük. haftalık. göz-lük. göz-cü-lük. -miş. baş-ar-ı sev-.. göz-lük-çü-lük. sev-il-.. Sınırlama. eczacılık. çöplük. göz-le-meliyim.. bilgelik. odunluk. Türkçemizde sıkça kullanılan yapım ekleri şunlardır: a.

. günlük masraf. İrili ufaklı. satılıklar. tozlu. kadınlı erkekli. sarılı kırmızılı. şekerli. saygılı. İsimle sıfat arasında tür farkı olduğu için bu yönde soru sorulabilir: kışlıklar... şakacı insan.. çaycı. kültürlü. elbiselikler.. -cİ60[15] İsim. görgülü. Selçuklu. Taşlıca. kokarca. ölümsüz.. Türkçü. Bir şeyin içinde daha çok ne bulunduğunu bildirir: Tuzlu. tecrübeli.. akılsız. Durum (medenî hâl) bildirir: Sözlü.Bu ekle türetilen ekler sıfat olarak da kullanılabilirler. -ce Dil isimleri yapar: Türkçe.... tatsız. Soy. sıfat ve zarf türetir: Korkusuz (çocuk). akılcı (davranmak)... Çamlıca. sıfat... Ilıca. devlet bildirir: Osmanlı. kışlık odun. tarafsız (davranmalı). Arapça. Atatürkçü (geçinmek) -li Soyut ve somut isimler ve sıfat türetir.. satılık arsalar. elbiselik kumaş. halkçı.. akıllı uslu.. günlüğüm. gönüllü (kişiler). inşaatçı. Ama –li ekini almış her kelimenin –siz ile olumsuzu yapılmaz: akıllı X akılsız doğru bilgili X bilgisiz doğru nişanlı X nişansız yanlış köylü X köysüzyanlış mavili X mavisiz yanlış İsim. Yer isimleri yapar: Çatalca. kiralıktan.. Özel isimlere getirildiğinde kesme işaretiyle ayrılmaz. Kişinin nereli olduğunu bildirir: Ankaralı. kiracı. Almanca. Kişinin sahip olduğu özelliği bildirir: Bilgili. tiyatrocu. kemancı. kırmızılı. milliyetçi... ikileme kurar: Mavili. köylü. Karahanlı. nişanlı. yersiz yurtsuz (kaldım).. akıllı. güçsüzler. turşuluklar. kiralık daireden.. Konyalı. -siz -li ekinin olumsuzunu yapar. sözcü. evli. yumuşakça.. kimsesiz. -ki61[16] 60 61 158 .. Diğerleri: Gönüllüler.. yeşilli. zarf türetir: sanatçı. duacı. yolcu.. acılı. şakacı. susuz (topraklar). Yenice.. allı yeşilli.. kentli. Renk bildirir. karaca. turşuluk biber. Farsça. gazeteci çocuk. eşsiz. Hayvan ve bitki isimleri yapar: delice..

-nci: birinci.. veriş. akşamleyin. bölme (işlemi). Sende hiç anlayış yok mu?. Adam oturuş-undan bellidir. şakır-tı. dondurma (külâhı). iç-mek. bugünkü (maç).... ekmek. Fillerin isimlerini türetir.. üçüncü.. bağlama (:saz). oku-mak. altışar. ilmek. ye-mek. Yaşargil.. bunlar isim-fiil değil. ancamgil... Diğerleri gibi bütün fiil kök ve gövdelerine getirilebilir. -cik: gelincik. -Er: üçer. Bu ek niteleme sıfatı da türetir: Karma (liste). raftaki (eşyalar). gel-mek. yedişer. akşamki (fırtına). gönüldaş. danışma62[17]. Ama –mek kullanılan her yerde –me kullanılamaz.. patır-tı Diğer ekler: -e: göze (kaynak). çakmak.. yazma... okuma. kızılcık. sevme. Mastar ekleri: -mek Bütün fiil kök ve gövdelerine getirilebilir. yuvadaki (yavrular)... saçma (bir fikir). doğrudan isimdirler: yemek. karıncık. sınıftaki (öğrenciler). -leyin: geceleyin. Bu ek kalıplaşarak kalıcı nesne isimleri de türetebilir. aşağıdakiler.. kulakçık. -ti Yansımalardan isim türetir: çıtır-tı. yazma (eser). evcil... meslektaş. Kalıcı nesne isimleri yapabilir: Gülün açılış-ını seyret. nakletme. -me -mek eki gibidir. yapma (çiçek).. süzme (yoğurt). yurttaş. kavurma. beşer. Fiilden isim yapan ekler Fiil kök ve gövdelerinden isim türetirler. sonuncu. yarınkinden. seziş. cızır-tı. Bir buluş yapmış ki sorma Alış verişe çıkacağız. –ki ve –kü şekillerinde kullanılır. hasta olma.. Bu yüzden bu eklere isim-fiil (mastar) eki. elmacık. b... -İş Bu da mastar ekidir. -Daş: vatandaş. gündüzleyin. dörder. danışma (memuru). Bu ek de bütün fiil kök ve gövdelerine gelerek. anlamdaş. Bu ek de –mek gibi kalıcı nesne isimleri yapar: Asma (yaprağı). Yer bildiren kelimelerde –de hâl ekiyle birlikte kullanılır: Aşağıdaki (sorular). çalış-mak. bu kelimelere de isim-fiil (mastar) denir..Zaman ve yer bildiren kelimelerden sıfat yapar.. onlardan fiil ismi türetir (isim-fiil yapar): başlama. insancıl.. bugünkünü... anlayış. inanma. alış. asma (köprü). şıkır-tı. -cil: etçil... otçul. işletme. Bu sıfatlar isimleşebilir. homur-tu. kaymak. bencil.. Çıkış ne taraftaydı? Sıfat-fiil ekleri: Sıfat-fiil ekleri de mastar ekleri gibi fiilden isim ve sıfat yapan işlek eklerdir: -en: 62 159 .. Kalıcı nesne isimleri: Bu görüşü benimsemedim. biliş. sabahleyin. gıcır-tı. geceki (soğuk). asma (kat). ölümcül. Kapının kapanış-ı çok ses çıkarıyor.. sınıftakiler. -gil: Aligil.

vergi. vurucu. 63 160 .. giyecek. dinleyici.. durum. çekim.. ergin. övgü. bölüm. iş ifade eder.. isim ve zarf türetir: Dalgın. çeki. -gin Anlama büyüme ve aşırılık katar. üretim. biçki. çalışan. azgın. atım. Yurdun batı tarafı soğuyacak. güler yüz. görgü. O işle ilgili. bilgin. yaramaz çocuk. sergi. aşırılık. gidici. sıkı. olacak iş mi?. bölü.Fiili yapanı. gezen. yatırım.. bakılası. Alım. yüzücü. -mez Olumsuzluk bildirir. -ici63[18] Çokluk. saygı. gelecek(ten haber ver-). olmaz iş. verim. yırtıcı. Sıfat. yazar kasa. -esi Sıfat ve isim yapar: Ölesi-m gelir. soygun. yapı. içecek su. doğu. Diğer ekler: -im Eklendiği fiille ilgili hâl. uyum. kırılası eller Öpülesi. beklenmedik bir anda. bozan. -ecek İsim ve sıfat yapar: alacak(lı). içki. alıcı. –°r’nin olumsuzunu yapar. yemiş.. batı. korku. Yılmaz. satıcı.. olmadık iş. gezi.. Ne geçmez zamanmış! -°r İsim ve sıfat yapar: Okur yazar. baygın. Ölü balıklar suyun yüzündeydi. atkı. yapanı. baskın.. devamlılık bildirir.. duru. küskün. -dik İsim ve sıfat yapar: Tanıdıklar. olanı bildirir. durgun. İsim ve sıfat yapar: Gülen. yazan. -gi Fiilin bildirdiği hareketle ilgili çeşitli nesneleri karşılayan isimler yapar: Sevgi. satım. dilen(i)ci. biçim. kuşam.. baskı. bilgi.. gelir gider. bilinmez yerler. yetişkin.. Korkunun ecele faydası yok.. gelecek zaman.. içecek(lerimiz). ölesi. çok bilmiş. ölü. kırgın. bakıcı... Sıfat. yıkım. yer isimleri yapar. Okuyucu sayısı günden güne artıyor. (bir) yudum (su) . salgın. dolmuş. soygun yapılmadı. gelen. okumuş çocuk. tanıdık kişiler. Keskin sirke. koşu. bilir kişi. çıkmaz. öğren(i)ci. algı. yakacak. vurgun. -i İsim ve sıfat türetir: Yazı.. seçkin. korkmaz. -En sıfat-fiil eki gibi failin niteliğini bildirir. bakan. ama her zaman değil: Çıkmaz sokak. yapılan nesneyi veya işi karşılar. olgun davrandı.. giden.. Eskiden iyi yüzücü imiş. seçim. sürü. Yok olası adam.. Doğuyu. kazanan.. kurucu. pişkin. görücü. -miş İsim ve sıfat yapar: Geçmiş. kızgın. bezgin. bilici. o işten doğan varlık. takım. tutkun. isim ve zarf yapar: Kalıcı. çözüm. artı. sevin-diğ-imiz. olgun.. tutku. akacak kan. örtü. sayı... kavram. ölüm.. geberesi. uyku. giyim. keser. yiyecek. geçici.. edeni bildirir. keski. örgü. duygu. tartı. eşya. batıyı karıştırdık..

tün-e-. toplantı. İsimden fiil yapan ekler Bu ekler isim kök ve gövdelerinden fiil gövdeleri türetirler: İsim-len-dirAd-lan-dır İki-leDurgun-laş- En çok kullanılan isimden fiil yapan ekler şunlardır: -le Çok kullanışlı bir ektir.. -ç: inanç. bunlar sıfat ve zarf olarak da kullanılır: Açık kapı.. sivri-l-. boş-al-. ter-le-. -e Fazla işlek değildir: Yaş-a-. in-le-. -l Bazı sıfatlardan oluş filleri yapar: Kısa-l-. bölük toplandı. -°r Daha çok renk isimlerinden sonra gelir: 161 . -Ek: konak.. bağırtı. isime veya fiile getirilişine göre ikiyte ayrılır: İsimden fil yapan ekler Fiilden isin yapan ekler a. dar-al-. -el Genellikle sıfatlardan fiil yapar: Çoğ-al-.. sevinç. alıngan. Fiil yapan yapım ekleri Bu ekler isim ve fiil kök ve gövdelerinden fiil gövdeleri türetirler: göz→göz-le(mek) bilgi-→bilgi-len(mek)-dir(mek) sev-→sev-dir(mek) bildir-→bildir-il(mek) Fiil yapan ekler. Pek yırtıcı görünüyor/davranıyor. sarsıntı -e: dize. çın-la-.. -ken İsim ve sıfat yapar: Çalışkan. kurşun-la-. az-al-.. yatak. su-la.. akıntı. karışla-. -tİ: kızartı. Birçok isimden fiil yapabilir: Baş-la-. doğru-l-. ince-l-. bıçak. kan-a-. usanç. süre 2.. çürük diş. yuvar-la-. perçin-le-. ürkek. suç-la. taş-la-. açık konuşur. dik-el-. hava soğuk. av-la-.Bunlar üzücü hareketler. yaşantı. karışık işler... korkak. söylenti.. duru-l-. hafif-le-. boş-a-. atılgan. durak. -ntI: alıntı. kış-la-.. gece-le-. düz-el-. karartı. dönek. üretken. oy(u)n-a-..... Satıcı kadınlar dolaşıyorlar.. -k Fiilde bildirilen harekete uğramış olan veya o hareketten ortaya çıkmış nesneleri karşılayan isimler yapar..

bil-i-n-. ben-i-mse-. geçişsiz fiilleri geçişli (oldurgan) yapar. garip-se-. uç-u-r-. silk-ele-. sor-dur-. ağ(k)-ar-. yaz-ı-l. edilgen ve dönüşlü fiil yapar: At-ı-l-. bekle-ş-... -len Bir şeye sonradan sahip olma anlamı katar: Ev-len-. çiz-dir-.. geçişsiz fiilleri geçişli (oldurgan) yapar. düş-ü-r-. al-ı-n-. taşı-n-. -mse Fazla işlek değildir: Az-ı-msa-. sök-tür-.. edilgen ve dönüşlü fiiller yapar: Başla-n-. dert-len-. kaç-ı-r-.Kara-r-.. sar(ı)-ar-. uç-u-ş-. gid-i-l-... us-lan-.. -°r Çatı ekidir. ağla-t-. “-t” ile aynı görevdedir. -ş Çatı ekidir. mor-ar-. anlatılan işin art arda yapıldığını bildirir: Kov-ala-.. Genellikle ünlüyle biten fiillere gelir: Yürü-t-. geçişli fiillerin de geçişliliğini artırır (ettirgen yapar). ak-ı-t-. oldurganlık ve ettirgenlik görevi vardır. dur-ala-.. yaş-ar-.. sil-i-n-. boz-ar-. hoş-lan-. iyi-leş-... sür-ü-n-. işteş fiil yapar: Döv-ü-ş-. ay(ı)r-ı-l-. taş-laş-. at-ı-ş-. as-tır-.. acı-t-.. fısıl-da-. ara-t-. -ElE Devamlılık. -l Çatı ekidir.. -leş64[19] Bazı isimlere getirilir: Sert-leş-. Fiilden fiil yapan ekler Fiil kök ve gövdelerine getirilerek fiil gövdesi türeten eklerdir: -t Çatı ekidir. yıka-n-. soy-u-l-. katı-laş-... can-lan-. tara-n-. -de Yansımalara getirilir: Çıtır-da-. tart-ı-ş-. kötü-leş-. -n Çatı ekidir. çiz-i-l-. gör-ü-ş-.. anla-t-. kötü-mse-. 64 162 . mühim-se-. bat-ı-r-. önem-se-. kop-a-r-.. koş-tur-... geçişli fiillerin de geçişlilik derecesini artırır (ettirgen yapar): Yaz-dır-.. gürül-de-.. b. aç-tır-. -dir Çatı ekidir. it-ele-. genellikle ünsüzle biten fiillere gelir: Çık-a-r-. öz-ü-mse-. tep-ele-. şırıl-da-. selâmla-ş-. horul-da-. it-i-ş-. iç-i-r-. -se Fazla işlek değildir: su-sa-. kızar-t-. sağlam-laş-. iç-len-. oku-t-.. küçü-mse-..

sıfatların ya da kendi türünden olan kelimelerin anlamlarını türlü yönlerden (yer-yön. 163 . BİRLEŞİK ZARFLAR 4. YÖN ZARFLARI Tanımı Özellikleri Örnekler 4. SORU ZARFLARI Tanımı Özellikleri ve Örnekler 6. Üleştirme Zarfları g. o-n-a. Yaklaşıklık Zarfları f. Kesinlik Zarfları c. soru) etkileyen. YAPI BAKIMINDAN ZARFLAR 1. YARDIMCI ÜNLÜLER B. onları belirten. fiilimsilerin. ZAMAN ZARFLARI Tanımı Özellikleri ve Örnekler 3. o-n-dan. DURUM ZARFLARI Tanımı Özellikleri ve Örnekler a. zaman. GÖSTERME ZARFI B. YARDIMCI ÜNSÜZLER Zamir “n”si Bazı şahıs zamirleri isim hâl eklerini aldığı zaman araya giren ünlüye zamir “n”si denir. TÜREMİŞ ZARFLAR 3. GÖREV VE ANLAM BAKIMINDAN ZARFLAR 1. ÖBEKLEŞMİŞ ZARFLAR ZARFLAR Tanımı Fiillerin. Sınırlama Zarflar 2. Niteleme Zarfları b. dereceleyen sözcüklere zarf denir. MİKTAR ZARFLARI Tanımı Özellikleri ve Örnekler 5. YARDIMCI ÜNLÜLER ve YARDIMCI ÜNSÜZLER A. miktar. o-n-u ZARFLAR Tanımı Özellikleri Örnekler A. Olasılık Zarfları e. ZARFLARDA PEKİŞTİRME C. BASİT ZARFLAR 2.III. Yineleme Zarfları d. durum.

” “hızla. Çok hararetli tartışmalar oldu. Zarf oldukları ancak cümlede belli olur. kahkahayla. Eğri oturalım. GÖREV VE ANLAM BAKIMINDAN ZARFLAR 1. Böyle gelmiş. hızlıca.. Yarın da bayağı çok yürüyeceğiz. İki eski dost akşama kadar sohbet etti. yavaşça.Özellikleri ]Tek başlarına iken sıfatlar gibi isimden başka bir şey değildir. Özellikleri ve Örnekler Eylemin nasıl yapıldığını ve ne durumda olduğunu. çoğul ekleri vb. ] Cümlede genellikle zarf tümleci olarak kullanılır. Buraya yarın gelecekler. Niteleme Zarfları Fiile “nasıl” sorusu sorularak bu zarflar bulunabilir. sessizce. iyelik. Ama zarf isimden önce gelmez.. Mevsimlerin en güzeli ilkbahardır. ]Çekimsiz kelimelerdir. böyle gider.. DURUM ZARFLARI Tanımı Hâl ve tavır ifade eden zarflardır. fiilden önce) (zarftan önce. En güzel sen konuştun. (niteleme) 164 . Dargın durarak bir şey kazanamazsın. ]Niteleme sıfatlarının çoğu niteleme zarfı olarak kullanılabilir. ]-CE eşitlik eki ve -lE vasıta hâl eki almış kelimeler durum zarfı olarak kullanılabilir: “ kardeşçe.) almazlar. hafifçe. kimi zaman da zarfların durumunu gösterir. Söyleyeceksen böyle söyle. Düşüncelerini ne güzel dile getirebiliyorsun! Çocukça hareket ediyorsun. doğru konuşalım. gizlice. İsim çekim eki (hâl. Bu zarflar da kendi içinde sınıflandırılabilir: a. fiilden önce) (sıfattan önce) (sıfattan önce) (adlaşmış sıfattan önce) (adlaşmış sıfattan önce) (fiilimsiden önce) A. Dün hava daha soğuktu. (fiilden önce) (fiilden önce) (fiilden önce) (zarftan önce. Örnekler Bugün çok yürüdüm.. Ama isim olarak kullanılabilenler bu görevde iken bu ekleri alabilirler.” Küçük kız güzelce süslendi. ]Zarfların birçoğu sıfat ya da isim olarak da kullanılabildiği için sıfatların ve zarfların tanımı ve özellikleri iyi bilinerek bu fark ortaya konmalıdır. Sıfat isimden önce gelerek onu niteler veya belirtir. En doğru kararı vermeliyiz.

elbette. küt küt. belki. Seni asla unutmayacağım. boylu boyunca. şöyle böyle. hemen hemen” İşim hemen hemen bitti. e. Sanıyorum aramaz. Sınırlama Zarfları Dün ancak iki saat çalışabildim.” “gözü arkada kalarak.. Üleştirme Zarfları Uçaklar ikişer ikişer geçiyordu üstümüzden Askerler teker teker nöbet yerlerine dağıldılar.Babasını sevinçle karşıladı. bu dünyada delikanlı yaşadı. niteleme) ]İsimler de niteleme zarfı olarak kullanılabilir: Gül kokuyordu teni. (niteleme) (niteleme) (üleştirme. canından bezmişçesine. İyiliklerinizin karşılığını mutlaka göreceksiniz. ne olursa olsun. Kesinlik Zarfları “elbet. hiç mi hiç. ola ki. tatlı tatlı. Yineleme Zarfları İkide bir karşıma çıkıyor. hiç kuşkusuz. Yiğitseniz teker teker gelin. ağlayarak. d. gelip. Yaklaşıklık Zarfları “aşağı yukarı. O.. mutlaka. kuşkusuz. sanıyorum. deyimler.” “dik dik. ZAMAN ZARFLARI (yaklaşıklık) 165 .. Bu akşam yine arayacağım. f. Bu kötü alışkanlıklardan artık uzak durmalısın 2.” Elbet bir gün buluşacağız.. Kâğıtları paket paket gönderdi. b.” “şakır şakır. (niteleme) ]Bağ-fiiller (zarf-fiil). ikilemeler de niteleme zarfı olarak kullanılırlar: “gülerek.. Hayvanları ve bitkileri hiç incitmem. g. tık tık. c.. oturmadan. Olasılık Zarfları “bakarsın.. şırıl şırıl. yansımalar.. asla..” Ola ki arayacağı tutar. Konuyu bir daha anlatayım..” Adam çekine çekine içeri girdi.

daima. yarın. Kâmil dün akşam telefon etti. güzün. güpegündüz. demin. ]Zaman zarfları. hemen.. cuma günü. akşam. -dE. akşamleyin. Akşama kadar geri döner misin? Günlerden beri yağmur yağıyordu. akşama geliriz sanırım. on dakika.. ] “-E. kışın. yine. henüz. geç. Kar akşama kadar yağabilir. Özellikleri ve Örnekler ]Fiile (veya zarfı olduğu başka kelimelere) sorulan “ne zaman”. yaşarken .“her ” anlamı katacak şekilde zaman zarfı yapar: sabahları. evvelâ. gündüz. hâlâ. akşamleyin. sabahleyin.. anlatırken. henüz. sonra.Tanımı Fiillerin anlamını zaman yönünden tamamlayan zarflardır. Okulu gelecek sene bitireceğim. biz gelmeden. Toplantı iki saat sürdü. önceleri.” Az önce gitmişti. iki saatte. 166 . bugün. geceleri. Artık buralara gelmeyeceğim.. Henüz işimiz bitmedi.. ayda bir. sabahları. uzun zaman. Ayda bir uğrar buralara.. ]Edat barındıran ve fiilin başlangıç ve bitiş zamanını bildiren zarflar edat tümleci olarak da değerlendirilebilir. iki saat. iki günde. “ne kadar süre” sorusuna cevap verir. Sabahtan beri burada bekliyoruz. ilkin. daha. hep. Azıklarınızı geceden hazırlamıştım. buraya gelmeden. ] “-lErİ” eki zaman isimlerine gelerek -iyelik anlamı taşımaksızın. gene. Bayramlarda bütün aile bir araya toplanır. Sonra uğrarsınız. artık. ] “-İn” eki de zaman isimlerine gelerek zaman zarfı yapar: yazın.. önceden. ikindileri. önceki gün. -dEn” ekleri ve bu eklerle birlikte bazı edatlar zaman zarfı yapar: Yola çıktık. İsim çekim ekleri alırlarsa zarf olmaktan çıkarlar. Yarın geleceklermiş. ] “-leyin” eki sınırlı sayıda zaman zarfı yapar: sabahleyin. İnsanların vefasızlığını geç anladım. akşamları. uzun süre. zarf olarak kullanılan çeşitli zaman isimleridir. gündüz gözüne. haftaya. ]Çekimsizdirler. iki gün.. gece. şimdi. ]Başlıcaları şunlardır: “dün. az önce. sabah.

Bu yoldan geri dönülmez. “ileri. özne) İleri ülkeler daha demokratiktir. üstünlük. fazla. ]Kendilerinden önceki ya da sonraki kelimeyle birlikte söze eşitlik. benzerlik) (eşitlik) 167 .]Zaman anlamı taşıyan zarf-fiiller ve zarf-fiil grupları da zaman zarfı olarak kullanılır: Buraya gelmeden haber verin. Beri gel.. beri. 4. Bizi karşısında görünce şaşırdı. (isim. artıran. gibi.. Cennet kadar güzeldi vatanımız. daha. yukarı. (eşitlik) (eşitlik. MİKTAR ZARFLARI Tanımı Fiillerin. doğru. dolaylı tümleç) İlerisi çok güzel. yukarı kat. geri hatlar. barışalım. benzerlik) (eşitlik. Aynı kelimeler sıfat olarak da kullanılabilir. az. azaltan zarflardır. pek. İstanbul’a geleli iki yıl oldu. Düşmana doğru ilerlediler. Hâliyle isim olarak kullanılmış olur. Dışarı çıkmak için uğraşıyordu. en üstünlük..” ]Bu zarflar eksiz kullanılır. sıfatların ya da başka zarfların anlamlarını ölçü yönünden tamamlayan.” Özellikleri ve Örnekler ]Fiile veya sıfata sorulan “ne kadar?” sorusunun cevabıdır. Yönelme. kadar. karşılaştırma anlamları katar.. “en. (sıfat) Örnekler Arkadaşlar. fiilimsilerin. dışarı. Yaşadıklarını anlatırken gözleri yaşardır. Ahmet içeriye girdi. (sıfat) Doğru söz. (isim. ayrılma hâl ekleri getirilirse dolaylı tümleç olur. aşağı. içeri. YÖN ZARFLARI Tanımı Yalın hâlde kullanılarak fiilin yönünü (failin yöneldiği yeri) belirten zarflardır: Özellikleri ]Çoğu “–Erİ” ekiyle yapılmıştır. Arabayı biraz daha ileri park et. geri. biraz. denli. O da babası gibi yürüyor. aşağı yol. bulunma. Benim kadar çalışırsan başarılı olursun. çok. aşırılık. 3. içeri girer misiniz? Sesi duyar duymaz aşağı indim. Bu kadar çok çalışmak niye.

Parayı iki milyon eksik vermiş. ne biçim. sıfattan önce) Not: “daha” kelimesi zaman ve “başka” anlamı da katabilir. seyrek. daha doğrusu diğer zarfları ve cümledeki zarf tümlecini bulmaya yarayan soru kelimeleridir. gözleri bozulacak. şöyle böyle” ikilemeleri “yaklaşık” anlamı katar. Gayet çalışkan bir insandı. Bugünlerde çok az uyuyor. ne denli” ]Soru cümlesi yapar: Akşam eve kaçta gelirsin? O nasıl konuşuyor öyle? 168 . Fazla okuyor. niçin. sık” kelimeleri işin ne kadar sıklıkla yapıldığını belirtir: Bugünlerde sık görüşüyoruz. ne diye. Ayakkabısı azıcık dar geliyormuş. Özellikleri ve Örnekler ]Diğer zarf çeşitlerinin çoğunun soru şekli vardır. epey” kelimeleri aşırılık anlamı katar. ne. ] “aşağı yukarı. nice. çok.Beş dakika kadar dinlenelim. Yemeği biraz fazlaca yemişim. zarfı olur: Songül daha telefon etmedi. henüz anlamında) Yineleme zarfı (“başka” anlamında) (üstünlük. fazlaca: aşırılık) (eşitlik. aza yakın) (eşitlik. Adem pek akıllı bir çocuktur. (eşitlik. aza yakın) ] “en” kelimesi aşırılık. Bursa’da aşağı yukarı bir ay kaldık. en üstünlük anlamı verir: En yakın arkadaşı benim. Ankara’ya geleli şöyle böyle 9 yıl oldu. Eskisi gibi değil. Buralara bir daha gelebilir miyiz? Hepsini aldınız. sıfattan önce) En çok çalışan canlı karıncadır. zarftan önce) ] “daha” kelimesi karşılaştırma. Dergiyi çıkarmak için epey çalıştık. üstünlük anlamları katar. pek çok. seyrek uğruyor. ne kadar. Düne göre azıcık iyileşmiş. SORU ZARFLARI Tanımı Eylemin anlamını soru yoluyla belirten zarflardır. fazlaca. nasıl. (en üstünlük. ] “eksik. daha ne istiyorsunuz? (zaman zarfı. fazla. yaklaşıklık) (biraz: eşitlik. O senden daha çabuk bitirdi. gayet. zarftan önce) (üstünlük. çok az. “bir” kelimesiyle birlikte yineleme ] “çokça. Daha güzel bir araba aldı. “ne zaman. 5. (en üstünlük.

pek. YAPI BAKIMINDAN ZARFLAR Yapı bakımından zarflar basit. Güpegündüz nereye gidiyorsun? Soğuktan tortop yatıyor. ilkin.. BASİT ZARFLAR Kök hâlinde olan. sabahleyin. az. niçin. ilk önce. Bak işte dinliyorum. ek almamış zarflardır: “yarın... TÜREMİŞ ZARFLAR Yapım ekiyle veya yapım eki gibi kullanılmış bazı çekim ekleriyle yapılmış zarflardır: “sabırlı.” 2. mosmor. türemiş. koşarak.. ÖBEKLEŞMİŞ ZARFLAR 65[1] “akşam” kelimesi aslında Türkçe “ak” ve Farsça “şam” kelimelerinden oluşmuştur. sabah. Yağmurda sırılsıklam ıslandılar. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.” 3. aptalca. dışarı. böyle. akşam65[1]. aylarca. birdenbire. 6.. henüz. hiç. sık.. Yüzü soğuktan mosmor olmuştu. 169 . fazla. dostça. GÖSTERME ZARFI Bunu her dil bilgisi kitabı ayrı bir zarf olarak almaz. 1. “işte” kelimesiyle yapılır. şöyle.Siz ne biçim konuşuyorsunuz? Daha ne kadar bekleyeceğiz? Niçin bunları bana veriyorsun? Bu saate ne gezip duruyorsunuz? İşleri ne zaman bitireceksiniz? ]İçinde soru zarfı bulunan bütün cümleler soru cümlesi değildir: Eve kaçta geleceğimi şimdiden söyleyemem. B. birleşik ve öbekleşmiş olmak üzere dörde ayrılır.. soğuk. önce. yiğitçesine. Ne güzel söyledi. gece. ZARFLARDA PEKİŞTİRME Genellikle pekiştirme sıfatlarıyla ve ikilemelerle yapılır. çok. sanıyorum.. içeri. Ne iyi insanlar bunlar. geç. biraz. kaçta.” 4. kışın. sınıfça. Pekiştirmeli isimler de vardır ve onlar da zarf olarak kullanılır. BİRLEŞİK ZARFLAR Birden fazla kelimenin bir araya gelip kaynaşarak oluşturdukları zarflardır: “bugün. ileri. dün. İşte şimdi geliyorum. iyi. erken. şimdilerde. nasıl. gelince. Evrakları paramparça mı getirecektin? C. okumadan.

nereye?” ve “kiminle?. İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar. vasıta Yağmur yağdığı için sular kesilmiş. arada sırada. er geç. ®Edat tümleci (edatlı tümleç) olarak adlandırılan tümleçler de birer zarf tümlecidir. miktar. Hana sağ indi. Akşama kadar çalıştık. sebep. neden?. Çocuk korkudan konuşmuyordu. Anlatılanları korkuyla dinledik. Kurduğun devlet asırlarca muzaffer yürüdü. niçin?. kırk yılda bir. az çok. şöyle böyle. On beş yaşına dek evinden uzun süreli ayrılmadı. İsimler. 170 66[1] Nasıl? Nereye? Ne zaman? Nasıl? Neyle? Kiminle? Neden? Niçin? . akşamki trenle gideriz. sebep Düşüncelerinizi bir kompozisyonla açılayın. Aşağı inmişti. edat grubu. şart. aşağı yukarı. zarf tümleci ise görev adıdır. taksiyle getirdiler. Raşit’i son gördüğümde Hüseyin’le geziyordu. zarflar. ikide bir. Türü İsimler eksiz veya yön. uzun tarihinin şaşırtıcı birleşimleriyle doludur. Biz . tarz. öğleden sonra. yana doğru. -den sonra. Sağa sola bakmadan içeri girdi. bazı bazı. gece gündüz. ne zaman?. Bu şiir yağmur yağarken yazdım. sıfatlar vb zarf tümleci olarak görev alabilirler. vasıta. doğru dürüst. Hastayı ambulânsla getirmediler. kurtarmaya çalışırız. durum. Kulak verdin mi yürekten kavala saza.” Zarf Tümleci Tanımı Türü Sayısı Zarf Tümleci66[1] Tanımı Yüklemin anlamını zaman. ne kadar?. Ben resim çekmeyi de çok seviyorum. üç beş ameliyata dayanırsa. niye?”soruları sorulur. fiiller de zarf-fiil ekleriyle zarf görevi yapar. Akşama doğru eve varırız.Birden fazla kelimenin farklı yollarla (ikileme. -e dek. yön. Bu hastahanede aylarca kalırsa. üç aşağı beş yukarı. ölü çıktı geçende. geldiği zaman. neyle?. eşitlik ve bazı hâl ekleriyle. vasıta. Toprak derin derin ürperdi. İki arkadaş gece boyunca uzun uzun konuştular. araç Bazı öğrenciler anneleriyle gelmişlerdi. birliktelik ]Zarf tümlecini bulmak için yükleme “nasıl?. Ankara. zarf-fiil grubu) bir araya gelerek oluşturdukları zarflardır: “hemen hemen.. hemen şimdi. Zarf ile zarf tümleci aynı şey değildir. Onu görmek için beklemiştik.. birliktelik yönlerinden tamamlayan kelimeler ve kelime gruplarıdır. Zarf bir kelime türüdür. Ayağa kalktı ve kardeşiyle beraber dışarı çıktı. okuma sırasında.

Dört saatlik yolu. Tenha sokakta kaldım oruçsuz ve neşesiz. Yavru kedi. yönünden) Siz bana göre daha gençsiniz. miktar ve şart bildiren bütün kelimeler ve kelime grupları zarf tümleci olarak kullanılabilir. köpeklerden korktuğum için tarlaların arasından geçerek yürüyüverdim. kadar) Allah dağına göre kış verir. başvurunun amacı. amaç) (vasıta) (araç) (beraberlik) (neden) (nasıl. iki saatte. (neden. (görelik) Bizim için ne diyorlar? (hakkımızda) Sizin için üç kişilik yer ayrıldı. uygunluk. hiç de iyileşecek gibi görünmüyordu. Hasan’a göre daha uzundu. (bakılırsa. (aitlik) “üzere. (karşılaştırma) Bana göre ayakkabınız var mı? (uygunluk) “karşı” 171 . sebebi) Sınavı kazanmak için çalışmak gerekir. için) (için. Sırtınızdan para kazanmaya çalışırlar. Yön. zarf tümleci oluşturmazlar. dışarıya çıkmanın sebebi) Bu ayakkabıyı babam için aldım (özgülük) Bu iş için kaç lira ödedin? (karşılık) Senin için sorun yok tabi. (bakarak.Zaten yarı aç yarı tok ve bitkin bir hâlde olduğundan ayakta fazla duramadı. (açısından) Ayağını yorganına göre uzat. aşağı→aşağıya ®Edatlarla kurulanlar (edat tümleçleri ya da edatlı tümleçler) “ile” Ankara’ya uçakla giderler. sebep. (karşılaştırma) Kemal. ®Tek kelimelik bazı zarflar ek aldıklarında zarf olmaktan çıkar. üzre” Sorunu halletmek üzere gidiyorum. Sevinçle boynuma sarıldı. Ankara’ya yaklaştıkça heyecanım artardı. tarz. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Arabanın gürültüsüyle irkildi. zaman. On dakika konuşmak üzere kürsüye çıktı. bir kez uğradınız mı depreme. sevinçli bir hâlde) “-e göre” Başbakana göre enflâsyon düşük. (amacıyla. Hasan yaşlı annesiyle oturuyordu. (amaç. Akşama kadar çalıştık. dışarı→dışarıya. İsim İçeri→içeriye. vasıta. “-E kadar” Dershaneye kadar gidelim. Cephaneleri bitince süngülerini taktılar ve düşmana doğru yürüdüler. (uygunluk) Anlatılanlara göre ikisi de suçluymuş. öfkeli ve zararlı) (nasıl. “için” Çalışmak için başvurdu. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. ölçüsünde. Bizi boş vaatlerle kandırdılar. (sınavı kazanmanın şartı) Sıkıldığı için dışarı çıktı. Yarın benimle gelir misin? zarf Yarını bekleyemem.

Denize karşı bir balkonu var. Beni yalnız sen anlarsın. “-den” ekiyle de aynı anlam sağlanır. bir tek) Bu işten ancak Hasan Usta anlar. (sadece. Çalışmadığından ötürü canı sıkılıyor. olsa olsa) Sabah çıktılarsa akşama ancak gelirler. (hakkında. Okuldan beri hiç susmadı. Kızılay’a indiğim zaman. “Gece bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış Eski Şîrâz’ı hayal ettiren ahengiyle. rağmen “ Çok uğraşmama karşın başaramadım. sabahtan beri yağıyor. (belki. Bana doğru bakıyor. edat) (sadece. (en fazla. (neden) “doğru” Ormana doğru yürüdük. yönelik) (yönelik) “diye” Terfi edeyim diye yağcılık yapıyor. bir tek) “ancak” Seni ancak ebediyyetler eder istiab (sadece) Onu ancak para ilgilendirir. Sıkıldığımdan dışarı çıktım. “dolayı. ihtimal) Sayısı Bir cümlede aynı veya farkı türden birkaç tane zarf tümleci bulunabilir. (sadece. Zaman zarfı genellikle diğer zarf çeşitlerinin önünde. Kar. “beri” Dün akşamdan beri görülmedi. (sadece) Bu kömür ancak üç ay yeter. Yıllardan beri bu köyde yaşamaktalar. “yalnız” Cebinde yalnız yol parası vardı. miktar zarfı da yüklemden önce kullanılır. ötürü” Zayıflıktan dolayı sık sık hastalanıyor.Edebiyata karşı ilgim vardı. kalabalığa takılmamak için insanlar arasından hızla ilerlerim. Tanımamasına rağmen onu takdir ediyordu. “karşın. EDATLAR Tanımı Özellikleri ve Örnekler Başlıca Edatlar 172 . (amaç) Yağmur yağıyor diye dışarı çıkmadı.” (YKB) Çocukları ilk gördüğünde çok sevinmişti.

Ders çalışmak için odasına çekildi. (edat) ]Edatlar cümleden çıkarılınca cümlenin anlamında bir eksiklik. yalnız. edatları ve ünlemleri bir araya getirerek edatlar başlığı altında şu şekilde sınıflandırır: Bağlama edatları bağlaçlar Sonçekim edatları edatlar Ünlem edatları ünlemler Özellikleri ve Örnekler ]Türkçede isimler ve fiiller anlamlı kelimelerdir. zarf. isim Parkta oturan yalnız adam onun babasıydı. -den beri bu kadarını. -Eekarşı. sıfat. Bu durumda edat olmaktan 173 . sanki. Başka kelimelerle birleşerek sıfat ya da zarf görevli öbekler oluştururlar. yalnız biraz renksiz. ile. zarf Biz bu dünyada hep yalnızız. Güneş gibi başı göklere erdi. Bazıları da üzerlerine ek alabilirler: -e kadar. gibi. “için. →edat çıkarılınca→ Güneş başı göklere erdi. zarf Beride bir adam duruyor. (zarf) Eve gittim. birlikte kullanıldıkları kelimelere cümlede anlam ve görev kazandıran kelimelere edat denir. sıfat Meyveler güzel. ad Her söylenene karşı çıkıyor. üzere. bağlaç ]Bazı edatlar sadece hâl ekleri ile birlikte kullanılırlar. birleşik fiilde isim Bana doğruyu söyle. Sözlüden yine zayıf almış. Edatlar ise tek başlarına anlam ifade etmezler. -den beri. senin gibisi (sıfat öbeği) (zarf öbeği) ]Tek başlarına iken isim. kadar. -e kadar. Bazı dil bilgisi kitapları bağlaçları. (bağlaç) Konuşmak üzere ayağa kalktı. yeni bir anlam ilgisi koruyor olmasıdır. çıkar: Karşı köyde akrabaları vardı. sıfat Biraz beri gel.. sıfat Derenin karşısına geçtik. (amaç) (benzerlik) ]Edatlar önceki kelimeyle sonraki kelime arsında anlam ilgisi kurar. -e doğru” ]Kelimeler arasında çeşitli anlam ilişkileri kurduğu için edatlara yardımcı kelimeler de denir. Kurt gibi acıkmıştım. zarf Bir ömür boyu yalnız yaşadı. Bağlaçtan ve zarflardan farkı. ancak cümlede anlam kazanır veya sadece diğer kelimelere anlam katarlar. isim Beri taraf oldukça dikenli.EDATLAR Tanımı Tek başlarına anlamları olmayan. bağlaç olarak kullanılabilir. göre. ]Tek başlarına kullanamazlar. isim Doğru söze ne denir? sıfat Lütfen doğru oturun.. ancak. Dağ gibi adam yok oldu gitti. başka kelimelerle öbekleşerek değişik ve yeni anlam ilgileri kuran. Sen de benin kadar çalışsan. -e doğru. fakat onu bulamadım. daralma veya bozulma olur.

kiminle” sorularına cevap verir. (zarf tümleci) (edat tümleci) Başlıca Edatlar “ile” ] “Araç. yüklem) (isim. O anda utançtan ölecek gibiydi. öfkeli ve zararlı) Sevinçle boynuma sarıldı. isim gibi kullanılmış. (kola ve simit) Soyut bir kelimeyle öbekleşirse edat değil “durum zarfı” olur. yağmur gibi yağıyordu. zaman. Adamın demir gibi bileği vardı. ek-fiil alarak yüklem olabilir. durum zarfı) “gibi” Benzetme edatlarındandır. (nasıl. (ek-fiilin “di”li geçmiş zaman çekimi ile isim gibi kullanılmış. zaman anlamı katmış) ] İsim veya zarf gibi kullanıldığında cümle öğeleri oluşturur. (zarf. Bu durumda ek alabilir. birliktelik” ilgisi kurar. ] Birlikte kullanıldığı kelime ile birlikte sıfat. (nasıl. benzetme) Kurşunlar. Bu paranın ne kadarı sizin? (iyelik eki almış. özne) 174 . Öfkeyle kalkan zararla oturur. (araç) Hasan yaşlı annesiyle oturuyordu. yüklem olmuş) ]Edat grupları (edat ve edattan önceki kelimenin oluşturduğu kelime grubu) cümlede çoğunlukla zarf veya edat tümleci olur. (araç) Yar ile sohbet ne güzel. (neden) Baharla birlikte leylekler de geldi. neden. (beraberlik) Arabanın gürültüsüyle irkildi. Ankara’ya uçakla giderler. anında. Yalın hâldeki kelimelerle birlikte kullanılır. sevinçli bir hâlde. zarf ve isim olabilir. benzetme) Uyandığı gibi yataktan fırladı. Sabaha kadar ders çalıştık. Çocuk ile→çocukla Araba ile→arabayla ] “ne ile. Onun gibisi nerede bulunur? (isim.]Cümlede veya isim tamlamasında isim görevi alabilir. Eve doğru yürüdüm. alet. Benzetme. (zarf. Sözünüzü balla kesiyorum. eşitlik anlamları katar. (araç) Bizi boş vaatlerle kandırdılar. (birliktelik) Not: “ile” kelimesi “ve” gibi kullanılırsa bağlaç olur. nesne olmuş) Her şey bıraktığım gibiydi. (sıfat. (zaman) ] “-le” şeklinde bitişik de yazılabilir. Bir kola ile simit aldım.

ad tamlamasında tamlanan) ] “kadar” kelimesi zarf tümleci de yapar. “kadar” şeklinde kullanıldığında üzerine ek alabilir.]Bu edatın yerini bazı ekler alabilir: Şöyle garip bencileyin. Vefasızlığın bu kadarını da görmemiştim. Gibi. (eşitlik. Not: “sanki” edatıyla “gibi” edatı bir arada kullanılırsa anlatım bozukluğu ortaya çıkar: Sanki beni dövecek gibiydi. Sanki gece olmuş. yaklaşıklık. (gibi) Bir ton kadar kömür almış (ölçü. “sanki” Benzetme edatıdır. sözüm ona. inanmama” anlamları katar. benzerlik. edat tümleci de: Dershaneye kadar gidelim. Kadınsı bir gülüşü vardır onun. zarf tümleci) 175 . Yalın hâldeki veya –E yönelme eki almış kelimelerle kullanılır. eşitlik. öyle zannediliyor Sanki bütün kabahat benim. (isim) (zarf) (zarf) (sıfat) (benim gibi) (kadın gibi) ] Ad tamlamasında ad (tamlanan) olarak da kullanılabilir. (benzerlik) Mektubu okuyunca köyünü görmüş kadar sevindi. Biz de onlar kadar başarılıyız. “san” ve “ki”nin birleşiminden oluşmuştur. sıfat ya da zarf oluşturur. sözde. “benzetme. Bu edatı bulunduran cümlelerde “sanmak. -E kadar” Benzetme edatlarındandır. gibi.. Ne kadar güçlü bir adam. ölçü” anlamları katar. Evin deniz kadar havuzu var. sözde. (edat tümleci) Akşama kadar çalıştık. öyle zannedersin Biri kapıyı çalıyor sanki. benzerlik. (değin anlamında. Biz bu kadarına da alışığız. zannetmek” anlamları vardır. (isim. ne kazandığını sanıyorsun? Gelseydi ne olurdu sanki? ne olacağını sanıyordu ki? Sanki bu da mı güzel? Öyle mi sanıyorsun? Kısa öyküde daha başarılı sanki öyle gibi. inanmama..” “kadar. ] “Karşılaştırma. (ölçü. aşağı yukarı) ] Birlikte kullanıldığı kelimeyle isim.” ya da “Sanki beni dövecekti. (yanlış) “Beni dövecek gibiydi. uyarı. ölçüsünde) Gül kadar güzelsin. İçmiş kadar olduk. öyle zannediliyor Aldın da ne kazandın sanki? uyarı. aşağı yukarı) Yüz kadar asker evin önünden geçti.

ölçüsünde. (karşılaştırma) Kemal. ] Bu edatla kurulan söz öbekleri. maksadıyla” anlamlarını ifade eder. özgülük. Konuştuğumuz üzere yarın buluşacağım. ] “Görelik. koşul) (için. özne) ] “-E” yönelme hâl eki ve “üzere”. (aitlik) Tüm bu hazırlıklar bizim içindi. “-E göre”. (bakarak. Acele edin. (neden. yönünden. karşılık” bildirir. Kendi üzerine de ek alabilir. Kitabı yarın vermek üzere alabilirsin. (amaç. zamanda yakınlık. dışarıya çıkmanın sebebi) Bu ayakkabıyı babam için aldım (özgülük) Bu iş için kaç lira ödedin? (karşılık) Senin için sorun yok tabi. koşul. kadar) Allah dağına göre kış verir. nedeniyle. Başbakana göre enflâsyon düşük. yüzünden. yüklem) Vatan için ölenler yüreğimizde yaşarlar. yani bu eki almış kelimelerden sonra gelir. gibilik” anlamları katar. “-E göre” Yönelme hâl ekiyle birlikte kullanılır. neden. Hasan’a göre daha uzundu. bakımından ve karşılaştırma” anlamları katar. görelik. Yalın hâldeki ya da iyelik eki almış kelimelerle birlikte kullanılır. (görelik) Bizim için ne diyorlar? (hakkımızda) Sizin için üç kişilik yer ayrıldı. Sorunu halletmek üzere gidiyorum. (açısından) Ayağını yorganına göre uzat. (isim. Çalışmak için başvurdu. güneş batmak üzere. (sınavı kazanmanın şartı) Sıkıldığı için dışarı çıktı. “Hakkında. “diye” edatları bazı durumlarda bu edatın yerini tutabilir: Bu ayakkabıyı babam için aldım → babama aldım. (karşılaştırma) Bana göre ayakkabınız var mı? (uygunluk) ] “-cE” eki bu edatın yerini tutabilir.“için” “Amaç. (bakılırsa. üzre” ] “Amaç. sebebi) Sınavı kazanmak için çalışmak gerekir. (amaç. amaç) (zamanda yakınlık) (gibilik) 176 . (amacıyla. ] Bu edatın üzerine ek gelebilir: Tam da yola çıkmak üzereydik. uygunluk. yönünden) Siz bana göre daha gençsiniz. On dakika konuşmak üzere kürsüye çıktı. başvurunun amacı. cümlede genellikle edat tümleci olarak kullanılır. İsim olarak kullanıldığında üzerine ek alabilir. uygunluk. için) (şartıyla. (uygunluk) Anlatılanlara göre ikisi de suçluymuş. Uyumak için odasına çekildi→uyumak üzere Senin için iyi bir gündü→sana göre Ne için söyledin sanki?→ne diye “üzere.

Bence bu iş burada biter. ötürü” ] Ayrılma hâl ekiyle birlikte neden ilgisi kurar. sularında” anlamları katar ve zarf öbeği oluşturur. (hakkında. “diye” Amaç ve neden ilgileri kurar. Karşı köyde akrabaları vardı. Akşama doğru geldiler. isim sıfat zarf (sıfat) (ad) (birleşik fiil) 177 . (zarf öbeği) ] Ad. “karşı” (bana göre) ] “-E” yönelme hâl ekiyle kullanılarak “için. Her söylenene karşı çıkıyor. ] “-den” ekiyle de aynı anlam sağlanır. Bana doğruyu söyle. “dolayı. (doğru) Sabaha karşı uyuyabildim. (neden) “doğru” ] Yönelme eki ile birlikte kullanılarak yön bildirir. Edebiyata karşı ilgim vardı. Bu durumlarda edat değildir. Denize karşı bir balkonu var. (zarf öbeği) Not: “karşı” kelimesi isim ve sıfat olarak kullanılabilir. yönelme. Doğru söze ne denir? Lütfen doğru oturun. hakkında. Bana doğru bakıyor. Yağmur sabaha karşı yeniden başlamıştı. ilgili olma” anlamları katar. yönelik) (yönelik) ] Zaman bildiren kelimelere eklenip “doğru. Zayıflıktan dolayı sık sık hastalanıyor. birleşik fiil yapabilir. Derenin karşısına geçtik. Ormana doğru yürüdük. Terfi edeyim diye yağcılık yapıyor. ] Zamanda yakınlık bildirerek zarf öbeği de oluşturur. (amaç) Yağmur yağıyor diye dışarı çıkmadı. sıfat ve zarf da olabilir. Çalışmadığından ötürü canı sıkılıyor. Sıkıldığımdan dışarı çıktım.

Bu kömür ancak üç ay yeter. Beride bir adam duruyor. duymuşuz duymamışız (sadece) (sadece. “yalnız” İsim. Bu yönüyle diğer kelime türlerinden ayırt edilebilir. sadece. Bu işten ancak Hasan Usta anlar. Bir ömür boyu yalnız yaşadı. “değil” İsim cümlelerinin yüklemini olumsuzlaştırır. olsa olsa) (belki. Bu durumda edat değildir. isim) Parkta oturan yalnız adam onun babasıydı.“karşın. zarf da olabilir. Dün akşamdan beri görülmedi. (tek. sıfat. Okuldan beri hiç susmadı. Olumsuz eylem cümlelerini olumlu. “beri” ] “-dEn” ayrılma hâl ekiyle birlikte eylemin başlangıç yerini ve zamanını belirler. ] “beri” kelimesi ad. Tanımamasına rağmen onu takdir ediyordu. zarf ve bağlaç olarak kullanılabilen bu kelime “sadece. Seni ancak ebediyyetler eder istiab Onu ancak para ilgilendirir. edat) (sadece. Yıllardan beri bu köyde yaşamaktalar. (tek başına. Beni yalnız sen anlarsın. Bu haberi duymuş değiliz. sıfat) Meyveler güzel. Sabah çıktılarsa akşama ancak gelirler. bir tek” anlamına gelmek şartıyla edat olarak da kullanılabilir. sabahtan beri yağıyor. (tek başına. Beri taraf oldukça dikenli. zarf) Biz bu dünyada hep yalnızız. yalnız biraz renksiz. bir tek) (sadece) (en fazla. “ancak” “yalnız. rağmen “ Yönelme ekiyle birlikte karşıtlık ilgisi kurar. (ama. ihtimal) (sadece. Çok uğraşmama karşın başaramadım. Biraz beri gel. Yolumu kesen bu değildi. olsa olsa” anlamları katar. sınırlandırma. Kar. bağlaç) Cebinde yalnız yol parası vardı. bir tek) 178 . olumluları da olumsuz yapar: Bu haberi duymamış değiliz. özgülük. sıfat.

İsim çekim eklerini (hâl. soru zaman pekiştirme koşul ZAMİRLER Zamirlerin Özellikleri Zamir Çeşitleri 1. Ek alabilir. Babanız İstanbul’dan döndü mü? Onu gördüm mü sinirleniyorum. 8.“mi” Soru edatıdır. İsimlerin yerini geçici olarak tutarlar. 9. İsim soyludur. İlgi zamiri 7. Bir ya da birden fazla ismin yerini tutarlar. İyelik zamiri YAPI BAKIMINDAN ZAMİRLER 1. 4. 5. Birleşik Zamirler 3. Soru zamirleri Tanımı Özellikleri ve Örnekler 6. çoğul ekleri) –genellikle– alabilirler. Belgisiz zamirler 5. Tekil ve çoğul şekilleri vardır. Dönüşlülük zamiri 3. 179 . isim soylu kelimelerle bazı eklere zamir denir. Dolayısıyla cümlede isim gibi kullanılabilirler. Sıcak mı sıcak bir havaydı. iyelik. Öbekleşmiş Zamirler 4. Farklı anlam ilgileri kurar. Onları öğrenmek için de kullanılırlar. isim gibi kullanılabilen. Ek Hâlindeki Zamirler ZAMİRLER İsmin yerini geçici olarak tutabilen. İşaret zamirleri 4. 7. Anlamdan çok görev yönü ağır basar. 2. Basit Zamirler 2. 3. Birçok sıfat. 6. Zamirlerin Özellikleri 1. Çalıştın mı her şeyi başarırsın. Şahıs Zamirleri 2. zamir olarak da kullanılabilir. Ahmet’ten öğrendim → ondan öğrendim Kitabı gördün mü? → bunu gördün mü? Öğrenciler dışarı çıktı→ hepsi/herkes dışarı çıktı. Cümlede tek başlarına görev üstlenebilirler.

sizler. Bu durumda şahıs zamirleri tamlamalarda ancak tamlayan olarak kullanılabilirler. 2. 5. çantası.. sizin sınıfınız. Siz bu olayı görmediniz mi? ]Böbürlenmek amacıyla “ben” yerine “biz” kullanılabilir: Böylelerinin hakkından gelmesini biliriz biz.. onların bahçeleri. Bu tamlamalarda sonradan tamlayan düşebilir. Dönüşlülük zamiri bana sana ] “sen” yerine saygı ve incelik olsun diye “siz” de kullanılır. biz. onun çantası. (Başkasının değil. kalemim. Eşyalarını bize getir Senin doğum tarihini bilen yok mu? Doğum tarihini bilen yok mu Onun yarışmada birinci olduğuna sevindim.” ]Tamlayan eki (ilgi hâl eki)ni alabilirler. Bu tür tamlamalarda tamlayan vurgulanmak istenirse düşürülmez: Çocuklar yalnız sizin sözünüze inanırlar. (Başkasının değil. isimlerin yerini tutma şekillerine ve yerini tuttukları isimlere göre çeşitlere ayrılırlar: 1. bizler. senin defterin. o. Tabi bu durumda yüklem de çoğul 67 68 180 . sen.) Onun eşyalarını bize getir. sizlerin iyiliği. okulumuz. Şahıs zamirleri Dönüşlülük zamiri İşaret zamirleri Belgisiz zamirler Soru zamirleri İlgi zamiri İyelik zamiri 1.) Tamlayan atıldığında yanlış anlaşılma olacaksa atılmaz: Çocuklar yalnız sizin sözünüze inanırlar. sınıfınız. 6. iyelik eklerini almazlar. Şahıs Zamirleri Şahıs isimlerinin yerine kullanılan zamirlerdir: “ben67[1]. bizlerin kaygısı. 3. 7.. defterini al. senin. (Burada “sizin” kelimesi atılırsa cümle başka türlü anlaşılır. ]“ben” ve “sen” zamirleri yönelme hâl eki aldıklarında ses değişikliği meydana gelir: Ben Sen olmalıdır. siz. senin. 2. Burada “sizin” kelimesi atılırsa cümle başka türlü anlaşılır. onlar68[2].. bizim okulumuz.) Biz bugün senin misafiriniz. Çünkü tamlanandaki iyelik ekleri zaten şahıs anlamı taşımaktadır: Benim kalemim.Zamir Çeşitleri Zamirler. 4. bahçelerine bak.

. bunun rengi.. şundan. Saide) Ben kendim de yaparım. bir kitap okuyordu. pekiştirme görevinde (bizzat anlamında) kullanılır: “Saide Hanım. kendiniz görmelisiniz. -Ama. İyelik eklerini üzerine hâl ekleri getirilebilir.. O kendisi okusun. onların evi.” “Tabiatın pek nafile yere bana verdiği bu gençlik hazinesinin kendi kendine tükenip gittiğine sızladım. ]Tamlama hâlinde ve tek başına yapılan bir işi anlatmak için kullanılabilir: “Yüzlerce defa kendi kendime sorduğum bu suale içimizdeki yanık. ötekiler.” 3. ötekinin bahçesi. Evi siz.. ]İyelik eki almazlar. Başını kaldırdı. kendisi emir vermiş. Vali Bey.Şahısları pekiştirerek bildiren ve fiildeki işin. özne tarafından bizzat yapıldığını ya da yapana dönüşünü bildiren zamirdir. ]Fiilin özneye dönüşünü bildirir: Çocuk kendisi yıkanmış. Bu durumda belirtili isim tamlaması sayılır: Kendi elim Kendi arkadaşın Kendi babası Kendi evimiz Kendi okulunuz Kendi fikirleri ]Özneyle (isim veya zamir) birlikte. ]Bu zamir diğer zamirlerden farklı olarak bütün iyelik eklerini alabilir. hicranlı sesten ayni cevabı alıyordum. onlarla.. Dolayısıyla isim tamlamalarında ancak tamlayan olabilirler. burada. buranın havası. diğer isim hâl eklerini alabilirler... Kendi-m-de Kendi-n-den Kendi-si-n-i Kendi-miz-in Kendi-niz-le Kendi-leri-n-ce ] İyelik eki almadan tamlayan olabilir. İşaret zamirleri İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir. bundaki. Şahıs zamiri olarak da bilinir: Dönüşlülük zamiri “kendi”dir. kocasını süzdükten sonra: -Siz kendiniz de inanmıyorsunuz ya! dedi.. inanılır şeyler mi? (Memduh Şevket Esendal. Başlıca işaret zamirleri şunlardır: 181 .

Burası da fena değil. Aşağıdaki kelimeler de hem işaret zamiri hem de sıfat olarak kullanılabilir. öylesi” kelimeleri çeşitli görevlerde kullanılır: bu: şu: o: işaret zamiri işaret sıfatı işaret zamiri işaret sıfatı şahıs zamiri işaret zamiri işaret sıfatı Bunu biliyor musun? Bu bilgiyi nereden aldın? Şunu görmüştüm. Belgisiz zamirler 182 . Orası çok uzak. öylesi.” Bunu kim yaptı? Şunda ne var? Benim kitabım o değil. Şunlar da sizin olsun. şöylesi. bunlar. O bu akşam geç gelecek. Öylesinden her zaman kaçarım. Beriki kaset sende kalsın Böylesi. beriki. öteki. 4. şöylesi. Şöylesi de doğru olmaz ki. Öteki Beriki Böylesi Şöylesi Öylesi Ötekini bana ver. O benim elmam. Şöylesi bir tarzla yapmak. şurası. Beriki sende kalsın. beriki. ! “bu. Bu kelimelerin sıfat mı zamir mi olduklarını anlamak için şu soruları sorarız: ─İsmin yerini mi tutuyorlar. o. Böylesi davranışlar. şunlar. yoksa ismi niteliyor ya da belirtiyorlar mı? ─Zamirler ismin yerini tutar.. zamirlerinse vardır. sıfatlar isimle birlikte kullanılır. Onlar kime kaldı? Ötekini bana ver. zamirler alır. O elma benim. insanı rahatsız eder. Şura nasıl? Ora daha iyi. Bunlar size ait. insanı rahatsız eder. ora. Öteki kitabı ver. şu. o. burası.. böylesi. Öylesi insanlardan. Bura bana pek yabancı gelmedi. orası. Öylelerinden her zaman kaçarım. Şu eşyaları taşıyalım. bura. ─Tekilleri ve çoğulları var mı? ─Sıfatların çoğulları yoktur.“bu. Şöylesi de doğru olmaz ki. şura. böylesi. öteki. Beriki sende kalsın. onlar. ─Hâl eklerini alıyorlar mı? ─Sıfatlar hâl ekleri almaz. şu. Böylesi. Şurası yakın sayılır.

Buraya hepsinin gelmesi gerekiyordu. 5. hiç kimse. şahıs iyelik ekleri) getirilerek yapılır. kim. bir-i. herkes. Bir kısmını görmekle karar verilmez. Bazıları bu sabah gelmeyi düşündüler. ]Belgisiz zamirlerin de sıfatlardan ayırt edilme yolu bütün zamirlerde (özellikle işaret zamirlerinde) olduğu gibidir. tamamı. bazısı. birçoğu.” “filân” kelimesi de olduğu gibi hem sıfat hem zamir olarak kullanılır. Biri yer biri bakar. bazı-ları. tüm-ü. hangisi. Sıfatla ilgisi olmayanlar da vardır. her biri. Her biri ayrı özellikler taşır. her bir-i. bazı-sı. Zaten belgisiz zamirler ek almış oldukları hâlde sıfat olarak kullanılamazlar. nere. Başkasının yerine konuşamam. öteberi. çoğu.. başka-sı. bir kısm-ı.Birden fazla simin yerini tutan ya da hangi ismin yerini tuttuğu açıkça belli olmayan zamirlerdir. pek az-ı. Bunların çoğu. “biri.. İnsanların pek çoğu bu konuda bilinçsizdir. birazı. Tamamından sen sorumlusun.. Soru zamirleri Tanımı Soru yoluyla isimlerin yerini tutan zamirlerdir. kaçı” 183 . bütünü. Bazısı da hep mağdurdur. Kalem malem alacağım. “ne. Kendisine bir şey söyleyecektim. birisi. ]Bazı ikilemelerde ikinci ve anlamsız olan kelime zamirdir. Çalışanların pek azı hak ettiğini alır. Para mara istemem.. Hepsini tekrar çağırdılar. pek çoğ-u. ]Belgisiz zamirler isim tamlamasında hem tamlayan hem de tamlanan olabilir: Öğrencilerin pek çoğu Pek çoğunun velisi Adamın kimsesi yoktu Kimsenin işine karışmam. Herkes böyle düşünmez. Kimse senin gibi olamaz zaten. hepsi. Falanın filânın ne dediği önemli değil.” Belgisiz sıfattan yapılanlar: “birkaç-ı. Çarşıdan ne kadar öteberi aldın? Birkaçı dün de gelmişti. kıyamet ondan kopar. kimi. şey. hiçbir-i. Cümledeki soru anlamı soru zamirleriyle de sağlanır. birkaçı. kimse. belgisiz sıfatlara çekim eki (3. Elindekilerin tümünü yere bırak. Bütününü görmeden bir şey diyemem. Hiçbiri bunu uygun görmez. Kimi de gelmeyi hiç düşünmedi. hepsi. kimisi. başkası.

Kimin geldiğini bilemem. Büyük ve küçük ünlü kurallarına uymaz. Kimin yanında bozuk para var? Bu da neyin nesi? Bizim neyimiz eksik? 6. Türkçe değil. Kendinden önceki ve sonraki kelimelerden ayrı yazılır. Buraya nereden geldiniz? Nereden gelip nereye gidiyoruz? Burada kimi bekliyorsun? Bu masa neden yapılmış? (─tahtadan) ]Soru zamirleri isim tamlamasında tamlayan da tamlanan da olabilir. “-ki” İlgi Zamiri Eklendiği kelimeye bitişik yazılır ve bir ismin (tamlananın) yerini tutar. ! Türkçede üç tane “ki” vardır: a. ama bazı durumlarda soru cümlesi yapmaz. “ki” ile başlayan bir ara cümle asıl cümlenin içinde kısa çizgiler arasında verilebilir: Bu ezanlar -ki şahadetleri dinin temeliYağmur yağmadı ki mantarlar ortaya çıksın. Büyük ve küçük ünlü kurallarına uymaz. Farsça bir bağlaçtır ve Türkçe cümle yapısına aykırı olarak kullanılır. Özellikleri ve Örnekler ]Soru zamirleri cümleye soru anlamı katar. “-ki” Eklendiği kelimeye bitişik yazılır ve bir ismin (tamlananın) yerini tutar. Hangisi sizinle geldi? Soruların kaçı cevaplandı? ]Soru zamirleri hâl eklerini alabilir. İlgi zamiri Belirtili isim tamlamasında tamlananın yerine kullanılır. Bir şey biliyor ki konuşuyor. sadece –ki şekli vardır: 184 . “ki” Bağlacı Sadece “ki” biçimi vardır.Yanında ne getirdin? Bunları sana kim anlattı. Tamlayan eklerinin üzerine gelir. Ek hâlindeki tek zamirdir. Hangisini istediğini anlamadım. ]“hangi ve kaç” sıfatları iyelik eki alarak zamir olular. b. sadece –ki şekli vardır: benim kalemim benimki onun eli onunki Orhan’ın puanına nazaran Hakan’ınki daha yüksek. Cemal’in defteri seninkinden daha düzenli.

kitab-ın. ŞAHIS ZAMİRLERİ : Kişilerin adları yerine kullanılan zamirlerdir. Zaman bildiren kelimelerin sonuna doğrudan eklenirken. şu. Her dil bilgisi kitabı bunu zamir olarak almaz. ne-y-in. biz. İyelik zamiri İyelik ekinin ta kendisidir.. Basit Zamirler Kök hâlindeki zamirlerdir: Ben. masa-mız. masa-n. TEKİL ÇOĞUL 185 . evdeki hesap. hangisi. Ali’nin eli→Ali’ninki. masa-nız masa-ları su-y-um.. falan filân. Benimki. Hiçbiri. Birleşik Zamirler Birden fazla kelimeden oluşan zamirlerdir. kaçı.. su-y-un. ne-y-imiz. Ek Hâlindeki Zamirler İlgi ve iyelik zamirleri ek hâlindedir. 2. birtakımı.. hepsi.. sen.. Öbekleşmiş Zamirler Birden fazla kelimenin değişik yollarla öbekleşerek oluşturdukları zamirlerdir. İsim tamlamasında tamlayan kullanılmadığı takdirde tamlanandaki bu eklere iyelik zamirleri denir. 7. o.. yer bildiren sıfatlar türetirken “-de” hâl ekiyle birlikte kullanılır.. su-ları ne-y-im. bugünkü aklım. öbürü. bazısı. onlar. siz. duvardaki saat. “-ki” Yapım Eki İsimlere eklenerek yer ve zaman bildiren sıfatlar türeten ektir. o. onun düşüncesi→onunki. ne kadarı. kitap-ları masa-m. şundan bundan.senin kalemin→seninki. ne-y-i/ne-s-i. yarınki maç. Sadece –ki ve az da olsa –kü şekilleri vardır: bu yılki sınav. su-y-unuz. 4. herhangi biri. onlar. Öteki beriki. kitab-ım. bunlar. masadaki kitaplar. şunlar. kitab-ınız.. masa-s-ı. bu.. kitab-ımız.. kitab-ı. ne-y-iniz. çoğu. c. kalemimiz ZAMİRLER (ADILLAR) ZAMİR : Varlık adlarının yerini tutarak onları hatırlatan kelime veya eklere zamir denir. ne-leri YAPI BAKIMINDAN ZAMİRLER Yapı bakımından zamirler dörde ayrılır: 1. 3.. su-y-u. birisi. dünkü film. su-y-umuz.

böylesi .şunlar. ÖRNEKLER : Güvenilir köydü ama kimler yoktu ki aralarında.. birkaçı. kimse(nin) yüzüne bakamadan söylendi.. -e .sazdan yapılmıştı.... herkes gibi . benden.. şöylesi . öbürü .. beriki . birisi . herhangi biri . Birinci cümledeki “o” çocuğun adının yerini tuttuğu için şahıs zamiri.onlar. birtakımı . öylesi . 186 . insan .. hiçbiri. Kimsenin ahı kimsede kalmaz.. öteki . birçoğu . her şey .Bu sözcükler aynı zamanda işaret sıfatıdır. gagasını uzatıyor. Belgisiz adıllar iyelik eklerini alırlar : Annem benim her şeyimdir .. hepsi . Belgisiz adıllar hem tamlayan hem de tamlanan olurlar...Benim kalemim → benim kalem. isimden önce gelir. başkası için .. başkası kadar . pek çoğu . adam için .hepimiz . senin okulun.Onun kalem. her biri . kendi işi. kimse . İsmin –e halinde şahıs zamirleri farklı biçimlere girerler:Bana. kimisi . kimi .. birazı . tümü . Belgisiz adılların kimi kez ilgeçlerle kullanıldığı da olur :Biri gibi ..... herkes . Adamın hiç dostu yokmuş. Her şeyin yokluğu yokluktur... ona Şahıs zamirleriyle yapılan tamlamalarda bazen tamlanan sonundaki ekler söylenmez. kimler . sana.İşaret zamirleri bu.. filândan uzak dur diyordu. başkası .. hepsi için .-de . Tamlayan +Tamlama Eki +Tamlanan =Belirtili İsim Tamlaması Belgisiz adıllar ad durumu eklerini alırlar : Kimseden kimseye hayır yok. herkes için . Şahıs zamirleri isim tamlamalarında tamlayan olurlar. bana. İşaret zamirleri hâl eklerini alırlar ve isim tamlamalarında tamlayan olurlar. -den ) Bize.. Öyle bir konuşuyorlardı ki kimse kimseyi dinlemiyordu..İşaret zamirlerinde ise varlıkların söz söyleyene göre yakın.Fakat daha çok tamlanan olurlar ve bir ad gibi kullanılırlar : Köyün evleri(nin) hepsi kamıştan. şey . Kendi kelimesi isim tamlamalarında tamlayan olarak kullanılır. bende. İŞARET ZAMİRLERİ : Varlıkları işaret ederek onların adı yerine kullanılan zamirlere denir.o. Kuş belli ki onun elinden yem yemeğe alışmış..Yalnız 3. ötekisi .. filân . başkaları . Yaşlı köylü .İşaret sıfatıyla yapılan tamlamada isim düşünce. kendi evimizdeki herşey gibi benimsemek lâzımdır. ötede veya uzakta oldukları belirtilmiş olur. sıfatlıktan çıkar ve zamir olur..Söz söyleyen Söz söylenen Kendisinden söz edilen Ben Sen O Biz Siz Onlar Şahıs zamirleri hâl eklerini alırlar..tekil ve çoğul şahıs zamirleriyle yapılan tamlamalarda tamlanan eki kaldırılamaz.İkinci cümledeki “o” ise kuş isminin yerini işaret ederek tuttuğundan işaret zamiridir. falan . topu .. şöyle böyle bildiren zamirlere denir.. onun defteri. Bazıları hep benim dediğim doğru derler. -i .(yalın . İs. Benim kitabım... Bu kitap güzeldir:sıfat Bu güzeldir:zamir O okul yeni açıldı:sıfat O.. Kendi sözcüğü de şahıs zamiri sayılır: Yurdun her köşesini kendi evimiz.hiçbirisi . Kendi işim. biri .Çocuk bundan istifade ederek onu tutmak istiyor. adam .şu.. çoğu . bütünü . kendi işimiz. İnsanın adı çıkacağına canı çıksın.. diğeri . kimi .onların okul denemez. birçoğu gibi . Tamlayan + Tamlama Eki + Tamlanan = Zincir. BELGİSİZ ZAMİRLER : Yerlerini tuttukları varlıkları yarı belli. adam gibi .bunlar. beni.Belgisiz zamirlerin en çok kullanılanları şunlardır: Bazısı .yeni açıldı:zamir İşaret sıfatlarıyla varlık işaret edilir. Falanla konuş . Tam.

neye göre . kaçıncısı .Çoğul eklerini alabilirler..n’si a Yön. kimi .dur. kaçıncıya . Oku – Ey.zaman.Çekim eki almazlar.kökü ZARFLAR ( BELİRTEÇLER ): Fiillerin . kaçıncıdan . hangisi .iy.Soru yoluyla varlık ve adların yerini tutarlar. kim için . kimin .neye.Zarflar .aynı haldeki zamirlerin sonunda bulunan ve onlarla ilgili bir ismin yerini tutan –ki ekine ilgi zamiri denir.başka zarfların önüne gelerek onların anlamını etkilerler. hangisi kadar .iy. kime . kaçtan .İyelik ve ad durumu eklerini alabilirler.kaçıncı şahsa ait olduğunu gösteren eklere iyelik zamiri denir. kaça . kim gibi ..Ad.Tümcelerde zarf tümleci olarak görev alırlar. kime göre . hangisi gibi .başka sözcüklerle ilişkiye sokularak yön. 3. hanginiz . Eklendiği sözcüğe bitişik yazılır.ad. neyin .tek.n’si ı 3. hangisi için .fiillerin.SORU ZAMİRLERİ : Soru sorarak adların yerine geçen eklerdir.eki n Zam. hangisinde . hangisinden .azlık-çokluk bildirirler. YALIN Özel İsim : Orhan Şahıs zamiri : Ben İşaret zamiri : Bu İsim : Ev Zamir “n”si : Bir iyelik eki ile bir ad durumu eki arasında bulunan “n” ekine zamir “n” si denir.sıfatların ve başka zarfların anlamlarını kuvvetlendiren veya sınırlandıran sözcüklerdir. neye . (Benim) ev-im (Bizim) ev-imiz (Benim) silgi-m (Bizim)silgi-miz (Senin) ev-in (Sizin) ev-iniz (Senin) silgi-n (Sizin) silgi-niz (Onun) ev-i (Onların) ev-leri (Onun) silgi-si (Onların) silgi-leri İlgi Zamiri : Tamlayan halindeki isimlerle. hangisine göre . u > okuduğunu Bel. neyi . kimde . Çiçekleri kim kopardı ? Burada ne arıyorsun ? Kimdi bu ? Neydi bu ? Soru sıfatları soru zamiri olurlar : Hangi ev ? Hangisini istersin ? sıfat zamir Ne kadar elma istersiniz ? Ne kadar istersiniz ? sıfat zamir Soru adılları da öteki adıllar gibi ilgeçlerle kullanılır : ne gibi .ad dur. hangisine . ış Ey. sıfatların. 187 . Tek başlarına iken birer isim olan zarflar.En çok kullanılan soru adılları şunlardır : Kim . kaçıncı .t..Hem tamlayan hem de tamlanan olurlar.neden .eki TAMLAYAN HALİNDE Orhan’ın Benim Bunun Evin İLGİ ZAMİRİ Orhan’ınki Benimki Bununki Evinki Dalışını < dal Ey. ne kadar . duk – u– Ey. kaçta . nerede .. Bu sözcüklerin yanıtı yine bir adıl ya da addır. hangileri . nesi .Kökü. EK BİÇİMİNDEKİ ZAMİRLER : İyelik Zamirleri : Sonuna eklendikleri isimlerin kime.Ad nZam.kaçı . kimden .hâl.ne . Bütün adıllar gibi ad soylu sözcüklerin bütün özelliklerini taşırlar. kimin kadar . kimin gibi . kimin için .

Yarın görüşelim. -eli /-ken / -dığında .. -e / -ınca .karşı. Belirtme Sıfatları 188 . daha .eylemlikler (isim fiiller ) olmak üzere üç çeşidi bulunur. Eylemlikler : Türkiye Türkçesinde eylem kök veya gövdelerine /-mak .-tukça . nihayet .uzak.beri. 3. Bu iş onu çok sevindirdi. Gerçek Özne Zarf Tümleci Zarf Tümleci Belirtili Nesne Yüklem Okula geldiğinde zil çalmıştı.Eylemsiler.aşağı. diğinde . Güzel konuştun.)Yön Zarfları : Bu zarflar eylemin yönünü gösterirler. ünce / -madan . EN : En üstünlük ifade eder. 2.Başlıcalarını örneklerle gösterebiliriz. yazın .. -üş /ekleri getirilerek yapılır. Okuyup yazmak onun en büyük dileğiydi.eve gelip hemen ödevlerini yapmaya başladı. Bonncukları ipe sık dizeceksin. eylemden türediği halde aldığı eylemsi ekleriyle adlaşan ve bir miktar eylem hissi vermekle birlikte eylemin bütün özelliklerini göstermeyen sözcüklerdir. Dün geldim.)Azlık-Çokluk Zarfları : Miktar ve derece bildiren . gene . ne kadar . geç .yan. henüz .İleri. bol . BİRAZ . tuğunda . sabahleyin . şimdi . Şundan biraz alır mısınız ? Ayrıca seyrek . -up . Zarf-fiiler birleşik cümle kurarlar. Sıfat Çeşitleri 1.)Hâl Zarfları :Hâl ve tavır ifade eden zarflardır.-uş .yukarı. -üp / -arak .ortaçlar (sıfat fiiller ).Eylem çekime girmezler.alt. sık . -ış . Bu ev daha güzelmiş. tüğünde / ekleri getirilerek yapılır . hani . FAZLA . Sıfatların Özellikleri B.bir sıfatın. eksik . -erek / -a ..yakın. çokça .dikçe . Durmaksızın konuşuyordu. eve gelip hemen ödevlerini yapmaya başladı. yarın .Filmi pek beğendim.)Soru Zarfları :Eylemin anlamını soru yoluyla etkileyen sözcüklerdir. 5. düğünde /-tığında . -dükçe / -tıkça . bağ fiiller ).geri. -mek / -ma . SIFATLAR A. Onunla seyrek görüşüyoruz. sonra . Kardeşçe geçinelim. konuşması çok güzeldi.. daima .Derece de bildirirler. Niteleme Sıfatları 2. ne biçim . er . -dukça .içeri.Yan cümle kurarlar. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. -unca .öte.ZARFLARIN ÇEŞİTLERİ: 1.Ulaçlar (zarf fiiller .zarf olarak kullanılan çeşitli zaman isimleridir. artık .Ad çekim eklerini alırlar. öğleyin . -tikçe . sabah .dışarı. hep . erken . -tükçe/-alı . Nasıl gitti anlamadım ? Ne biçim çalışıyorsun ? Bunu nasıl çalıştırdın ? Zarf Fiiller ( Ulaçlar-Bağ Fiiller ) : Eylemsilerin bir bölüğüdür. Öğretmen notlarımızı bol vermiş. Gülüşü . DAHA :Üstünlük ve karşılaştırma ifade eder.Bir eylemin.duğunda .)Zaman Zarfları : Zaman ifade eden bu sözcükler. -me / -iş . hesapsız gibi sözcükler de azlık-çokluk zarfı olarak kullanılır.. ÇOK . Oyun şimdi başlıyor. GAYET . hemen . akşamleyin . kışın ..Ancak eylemin yönünü gösteren bu zarflar aynı zamanda yer de ifade ederler. . Cahilce davranma. bir zarfın anlamını pekiştirirler. yine . -ıp . Oraları yazın gezdik.. -ince . Durmaksızın yürüdüm.bu sebeple bu zarflerın sayıları sınırsızdır. meden / -maksızın .Başlıcaları şunlardır : dün . -meksizin / -dıkça. PEK . FEVKALÂDE : Değişik ölçülerde miktar bildirirler. akşam .durum ve tavır ifade eden isimler hâl zarfı olarak kullanılabilirler. Ayşe.Hâlâ gelmedi.Soru zarfları şunlardır : ne . sıfatlar bölümünde verilmişti . Türkiye Türkçesinde ulaç eylem kök ve gövdelerine /–p .Birleşik cümlenin yan cümlesinin oluşturulmasında görev alırlar.Cümlede zarf tümleci görevinde bulunurlar.Nasıllık . Para üstünü eksik almışım. tiğinde . azlık-çokluk ifade eden zarflardır. nasıl .nicelik. fazlasıyla .Olumsuzları yapılabilir. -ip .artırırlar veya azaltırlar. 4. NOT : Eylemsilerin (Fiilimsilerin ) üçüncü bölüğü olan sıfat fiiller . Yan Cümle Temel Cümle Yapısına Göre : (Eylemsiyle kurulan) Birleşik Cümle Ayşe . hâlâ . AZ .Sayıları fazla değildir.

çerçeveler içinde benim ve babamın resmi dururdu. Sıfatlarda Karşılaştırma D. Annemin masasında.a. Annemi makamında daha çok severdim sanki. buna karşılık beni mıncıklamalarına. Gurur duyardım. Kavakları silkeleyen rüzgâr oyun arkadaşım olurdu. Sağlık ocağında çalışır. Pencereden uzanır. haşarılıklarımın. Kurallı birleşik sıfatlar 4. Kocaman bir masası ve koltuğu vardı annemin. Bahçe. Üleştirme Sayı Sıfatları v. Türemiş Sıfatlar 3. İşaret Sıfatları b. Annemi makamında daha çok severdim sanki. pamukçukları yakalamaya çalışırdım. Birleşik Sıfatlar a. Penceresinden kavak ağaçları görünen bir sağlık ocağında çalışır. güzel çerçeveler içinde benim ve babamın resmi dururdu. yanaklarımı pembeleştiren makaslar almalarına ses çıkarmazdım. Soru Sıfatları Tanımı Özellikleri Örnekler C. Asıl Sayı Sıfatları ii. Sağlık ocağı Çocuk nasıl bir sağlık ocağı? kaç çocuk? nasıl bir çocuk? 189 . Topluluk Sayı Sıfatları c. Basit Sıfatlar 2. oyalanır. oyalanır. Gurur duyardım. bense onu tasasız gözlerle izlerdim. önümde mülkümmüş gibi uzanır. Koca bahçe. Sıra Sayı Sıfatları iii. ya da sevgim boyut kazanırdı. afacanlıklarımın hoş görüleceğini bilmenin kolaylıklarından fazlaca yararlanır. çoğu günler beni de yanında götürürdü. Sıfatlarda Anlam Kuvvetlendirme 2. Pekiştirilmiş Sıfatlar 5. afacanlıklarımın hoş görüleceğini bilmenin kolaylıklarından fazlaca yararlanır. bense onu gözlerle izlerdim. Belgisiz Sıfatlar d. Kaynaşmış birleşik sıfatlar b. haşarılıklarımın. Rüzgâr oyun arkadaşım olurdu. Sayı Sıfatları i. çoğu günler beni de yanında götürürdü. (Murathan Mungan. Kelime anlamı olarak değil de cümleye kattığı anlam bakımından eksilme oldu. önümde mülkümmüş gibi uzanır. makaslar almalarına ses çıkarmazdım. Kelime Grubu Hâlindeki Sıfatlar SIFATLAR Annem belediye doktoruydu. Sıfatlarda Anlam 1. Masası ve koltuğu vardı annemin. Pencereden uzanır. Sıfatlarda Anlam Daraltma 3. Yapı Bakımından Sıfatlar 1. buna karşılık beni mıncıklamalarına. ya da sevgim başka bir boyut kazanırdı. Orada çocuk olmanın krallığını yaşar. son kelimelerin kaldığını düşünelim: Annem belediye doktoruydu. Öncesindeki kelimeler çıkarıldığında kalanların anlamları eksilmiş oldu. Pamukçuklar) Yukarıdaki parçada en az iki kelimeden oluşan ve koyu harflerle yazılmış olan kelime gruplarının ilk kelimelerinin yazılmadığını. Annemin masasında. Kesir Sayı Sıfatları iv. Orada tek çocuk olmanın krallığını yaşar. uçuşan pamukçukları yakalamaya çalışırdım.

” o zaman. durum. Sessizce.Makaslar Pamukçukları Rüzgâr Bahçe gözlerle çerçeveler Masası ve koltuğu Boyut nasıl makaslar? hangi pamukçuklar? nasıl bir rüzgâr? nasıl bir bahçe? nasıl gözler? nasıl çerçeveler? nasıl masa ve koltuk? kaç boyut. titreye titreye ağlıyor. Çünkü ancak bir isimden önce geldikleri zaman sıfat oldukları anlaşılabilir: yeşil elbise (sıfat) İhtiyar kadın (sıfat) Büyük park (sıfat) yeşili severim (isim) İhtiyarlara iyi davranmalıyız (isim) parkların en büyüğü (isim) 3. bu sorular. sarsıla çarpışa dökülürse öyle. küçük çocuk. iki elma. A. Yanaklarından gözyaşları birbiri arkasına. küçük çocuk.. sıfat Birler basamağı isim Yürüyen merdiven Yürüyenler ve koşanlar isim sıfat 190 . hareket. bir isimden önce gelerek onu niteledikleri ya da belirttikleri zaman. küçük çocuk. minimini yavru. Tek başlarına kullanıldıklarında isim değerinde oldukları için alabildikleri isim çekim eklerini. vuruşarak içlerinde güneşli mavi gök. üçüncü sınıf. pırıl pırıl akıyor. biçim. Sıfatlar isimlerden önce gelerek onları sayı. durum. yani hâl eklerini.. ne boyutu? Bu kelimelerin (asıl unsur olan kelimeler. minimini yavru ağlıyor. Penceresinden kavak ağaçları görünen / bir / sağlık ocağı Tek / çocuk yanaklarımı pembeleştiren / makaslar uçuşan / pamukçuklar Kavakları silkeleyen / rüzgâr Koca / bahçe Tasasız / gözler Güzel / çerçeveler Kocaman / bir / masası ve koltuğu Başka / bir / boyut İşte. hangi boyut. yer. renk. Sıfatların Özellikleri 1. onları niteler veya belirtir: “O zaman gördü ki. iyelik eklerini ve çoğul ekini. işaret ve soru yönlerinden tamamlar. temiz vagon pencereleri. Tek başlarına kullanıldıkları zaman isim değerindedirler. onları niteleyen ve belirten kelimelere sıfat denir. memleketlisi. renk. hangi ev. yani sıfat olarak kullanıldıkları zaman alamazlar: Bir basamak yukarı çık. işaret ve soru yönlerinden tamamlayan. yer.. Kolay iş. isimlerden önce gelerek onların anlamlarını sayı. bağrının sarsıntılarıyla yerlerinden oynayarak. isimler) tam olarak anlaşılması ve tanınması için onlardan önce bazı kelimeler getirerek anlamlarını nitelik ve nicelik yönünden tamamlarız. güneşli mavi gök 2.. hareket. bu iki kelimenin (sıfat ve isim) oluşturdukları kelime grubuna da sıfat tamlaması denir ki bütün sıfat çeşitleriyle sıfat tamlaması oluşturulabilir. biçim. temiz vagon pencerelerindeki yağmur damlaları nasıl acele acele.

güzel insan. hareketini. Genç adama gülümseyerek baktı. onların özelliklerini soran sıfatların tümüne belirtme sıfatları denir. bayan memur. Bir sıfatla onun nitelediği ya da belirttiği bir isim arasına noktalama işareti (özellikle virgül) konmaz. düz yol. 2. Sıfatın varlığından bahsedildiği her yerde mutlaka sıfat tamlaması vardır. özne) 5. büyük. Virgül konursa ilk kelime tek başına kalmış olur. yassı burun. rengini. susuz yaz. (genç: isim.. arka arkaya sıralanarak bir ismi niteleyebilir veya belirtebilir: Karanlık.. özelliklerini belli belirsiz olarak bildiren. çatal çivi. hangi adam?. tatlı su. adama gülümseyerek baktı. 6. çalışkan öğrenci. kaçıncı adam. Niteleme Sıfatları ]İsimlerin şeklini. o adam. bir (tane) adam. (genç: sıfat) Genç.4. kötü gün. Belirtme Sıfatları İsimleri sayı yönünden tamlayan. korkutucu ve nemli bir evdi. o sıfatla (soru sıfatı da olsa) bir tamlama oluşturulmuştur. Belirtme sıfatları alt başlıklara ayrılır: 191 . erkek adam. (herhangi) bir adam.. temiz giysi. sivri tepe. yerlerini işaret eden. 2. Soru sıfatları 1. durumunu. dolayısıyla isimleşir. Belgisiz sıfatlar d. sonra daha alt başlıklara ayrılırlar: 1. kısacası kalıcı özelliklerini gösteren sıfatlardır. Belirtme sıfatları varlıkların geçici özelliklerini bildirirler: Bu adam. şuradaki adam. yani kendilerinden sonra gelen isme kattıkları anlam yönünden önce ikiye. Birkaç sıfat. yakın arkadaş. B.. Niteleme Sıfatları Belirtme sıfatları a. Sıfat Çeşitleri Sıfatlar görev ve anlam yönünden.İşaret sıfatları b. Sayı sıfatları Asıl sayı sıfatları Sıra sayı sıfatları Kesir sayı sıfatları Üleştirme sıfatları c. Nitelene sıfatları isimlere sorulan “nasıl” sorusunun cevabıdır: Penceresinden kavak ağaçları görünen / bir sağlık ocağı yanaklarımı pembeleştiren / makaslar uçuşan / pamukçuklar Kavakları silkeleyen / rüzgâr Koca / bahçe Tasasız / gözler Güzel / çerçeveler Kocaman / bir masası ve koltuğu Mavi deniz. yuvarlak masa.

sonuncu kişi.. ”Beşevler. bir saat de kitap okurum. şu. iki buçuk lira. ortanca çocuk. üçüncü kişiler. ]Başında asıl sayı sıfatlarından biri bulunan bir isme çoğul eki getirilmez.. ikinci katlar.. ] “son..” Bu soruyu kim cevaplayacak? Kitabı şu genç almıştı. “-ncİ” eki ya da nokta kullanılır. Beriki masaları da taşıdık. Altmışevler. ortanca” kelimeleri de sıra sayı sıfatıdır: son fırsat. derecelerini belirten sıfatlardır. ]Bu tamlamalarda tamlanan çoğul yapılabilir. Sayı Sıfatları İsimlerin sayılarını. Kırk Haramîler.. Düşünülen artış yüzde otuzlarda. bütünün kaçta kaçı olduğunu gösteren sıfatlardır. 3 kg şeker. ]Sayı sıfatlarıyla niteleme sıfatları art arda kullanılırsa sayı sıfatı önce gelir: iki değerli arkadaş. 100 ton kömür. Yüz yıl öncesine geri döndük. ]Tamlayan çoğul yapılıp tamlananla yeri değiştirilebilir: Yüzde otuz artış düşünülüyor. Sıra Sayı Sıfatları İsimlerin sıralarını.. parçalarını kesin olarak belirten sıfatlardır. 11’inci bölük.a. 2 m kumaş. ] “ilk” kelimesi birinci anlamındadır: İlk (birinci) caddeden sağa dönün. ikinci gelişimiz.. Asıl Sayı Sıfatları İsimlerin sayılarını kesin olarak belirten sıfatlardır: Her gün iki saat ders çalışır. Yüzde bir ihtimal. Kardeşlerin üçte bir payları var. Yedi Cüceler. o. bölümlerini. sonuncu. “bu. 77. Sayı sıfatlarının çeşitleri şunlardır: i. on milyonlar (banknotlarımız)”gibi örnekler bu kurala uymaz.. ii.. üç kırık cam.. yarım ekmek. Kesir Sayı Sıfatları İsimlerin. sıralarını. beriki. birinci gün. kesmişler. böyle. şöyle.. Beş milyon ton patates 10 cm ip. yıl. İşaret Sıfatları İsimleri işaret ederek belirten ve yerlerini bildiren sıfatlardır. çeyrek (dörtte bir) ekmek. b.. 192 .. iii. O eşyaları nereye götürüyorsun? Öteki sorulara geçiniz. beş milyonlar. öteki. yarıyıl. Bir ağaç bile bırakmamışlar. üç aylar.. Türkiye nüfusunun yetmiş milyon olduğu söyleniyor.

bir yaz günü. hangi.. bazı. herhangi bir. kaçıncı. Topluluk Sayı Sıfatları Bir defada doğan birden fazla kardeşler için kullanılır. biraz. bütün varlıklar. Değilse belgisiz sıfattır: Bir çiçekle yaz olmaz bir tane çiçek. bölüştürüldüğünü gösteren sıfatlardır. Soru Sıfatları70[2] Tanımı Soru sıfatları. “-(ş)er” ekiyle yapılır. v. “bir. ne türlü.. kimi. birtakım. Üçer kişi. bazı sıfatlar herhangi bir zaman her soru. “ne. c. nasıl. Tamlanan çoğul olabilir.iv.. Bunlardaki “z” sesi çokluk bildirir. dönen yok seferinden. Onu bir akşam vakti gördüm. tüm. Üleştirme Sayı Sıfatları İsimlerin bölümlere ayrıldığını. birtakım insanlar. birer gün arayla. kaç. yaklaşık. “bir” kelimesi “tek” kelimesinin karşılığı ise asıl sayı sıfatıdır. birkaç kişi. her. tüm insanlar. çok. belli belirsiz bildiren sıfatlardır.. isimlerin nitelik ve niceliklerini soru yoluyla öğrenmeyi amaçlayan. üçüz bebek. ne gibi. ellişer milyon. başka / bir / boyut. az. Bütün insan bütün insanlar Birkaç kişi birkaç kişiler Çoğu insan çoğu bitkiler Not: Asıl sayı sıfatı olan “bir” ile belgisiz sıfat olan “bir” karıştırılabilir. Bunlardan bazılarının belirttiği isimler çoğul eki alamaz. bazılarınınki de yerine göre tekil de olabilir. aşağı yukarı. bazılarının tamlananları çoğul olmak zorundadır. Birçok seneler69[1] geçti. bütün. kimi insanlar. birçok. çoğul da. hiçbir. ikişer elma. cevapları da herhangi bir sıfat olan kelimelerdir. beşiz çocuklar.. ne biçim.” asıl sayı sıfatı belgisiz sıfat 69 70 193 . birkaç. Herhangi bir akşam vakti d. yedişer kişi. nice. Belgisiz Sıfatlar İsimlerin sayılarını ve miktarlarını kesin olarak değil.. kaçar.

s” ünsüzlerinden biri eklenip. p. Ne bakıyorsun? Ne almak istiyorsun? Ne gün geleceksin? Ne iş yapıyordunuz? Bugün ne çalıştık ama.. çırılçıplak. Kaçıncı sınıfta okuyor? Ne gün geleceğini söyledi mi? Kaçar kişilik gruplar hâlinde gideceğiz? Kaçta kaç hisse istersin? Not: “ne” kelimesi sıfat. Sarı sayfalar sapsarı sayfalar Kırmızı kıpkırmızı elbise Mor mosmor bir yüz Yeşil yemyeşil tabiat Temiz tertemiz toplum Uzun upuzun araba Bu kurala uymayan pekiştirme sıfatları da vardır: Sapasağlam. Tekrar edilen kelimeler arasına “mİ” soru eki de konabilir: Zarf Zamir Sıfat sıfat zarf 194 . r. sonra hepsi birden “vatan” kelimesini nitelemiş. Nasıl kitaplardan hoşlanırsın? ]Soru sıfatlarıyla da sıfat tamlaması oluşturulur. Sıfatlarda Anlam 1. s” ünsüzlerinden biri eklenir. C.. r. Kaç gün sonra geleceksin? Eve giderken hangi otobüse bineceğiz? Örnekler Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım.. hikâyesi zor. ]Tekrar yoluyla da anlam kuvvetlendirilebilir. çepeçevre.. Bazı durumlarda da yapmaz: Bu nasıl bir dünya. Sıfatlarda Anlam Kuvvetlendirme ]Zarflarla ve edatlarla anlam kuvvetlendirilebilir: çalışkan arı gibi çalışkan arı gibi çalışkan çocuk güzel Cennet kadar güzel Cennet kadar güzel vatan verimli çek verimli çok verimli topraklar Burada “cennet kadar” kelime grubu “güzel” sıfatını. yapayalnız. ]Pekiştirme sıfatları ile de anlam kuvvetlendirilebilir: Bir sıfatın ilk iki sesine “m. oluşan hecenin o sıfatın başına getirilmesiyle oluşur. Ünlüyle başlayan sıfatlarda ilk ünlüye “m.Özellikleri ]Soru sıfatları cümleyi soru cümlesi yapar. zarf ve zamir olarak kullanılabilir. p.

Penceresinden kavak ağaçları görünen / bir sağlık ocağı yanaklarımı pembeleştiren / makaslar uçuşan / pamukçuklar Kavakları silkeleyen / rüzgâr Kocaman / bir masası ve koltuğu çalışkan öğrenci. incecik ip. Sıfatlarda Karşılaştırma Aynı özelliklere sahip olan varlıkları karşılaştırarak o özelliğe hangisinin daha çok sahip olduğunu göstermek için sıfatın başına “en.. -(İ)mtırak” ekleri kullanılır: Geniş bir oda daha az genişi genişçe bir oda Uzun bir çocuk daha az uzunu uzunca bir çocuk Büyük ev daha az büyüğü Büyükçe / büyücek bir ev Küçük çocuk daha az küçüğü küçükçe / bir çocuk Tatlı elma daha az tatlısı tatlımsı bir elma Ekşi erik daha az ekşisi ekşimsi / ekşimtırak erik “-Cİk” eki küçüklük. En kuvvetli millet Daha dürüst insanlar Pek çalışkan işçi D. -cEk. düz çizgi. küçültme yapılabilir. kısacık kol. Bunun için “-Cİk... daraltma. pek” kelimeleri getirilir. 2. Türemiş Sıfatlar İsim ya da fiil köklerine ve gövdelerine getirilen isim yapım ekleriyle oluşturulmuş sıfatlardır. -(İ)msİ. daha. tatlı tatlı diller. yuvarlak masa. dost ülke. tuzlu su. yıllık izin. bol yemek.. Yapı Bakımından Sıfatlar Sıfatlar da isimler gibi yapı bakımından basit.. Aydınlı Hasan. türemiş ve birleşik olmak üzere üçe ayrılır: 1. Basit Sıfatlar Herhangi bir yapım eki almamış ve başka bir kelimeyle birleşmemiş sıfatlardır.doğru dürüst bir iş. 195 . işsiz adamlar. 2. susuz yaz. son yolculuk. Kara gün.. sıcak mı sıcak bir hava. yarınki maç. azlık anlamı taşıyan sıfatlara getirilir ve aşırılık anlamı katar: Kısa kol İnce ip Az ekmek Minik yavru Küçük kız Ufak el Yumuşak eller daha da kısası daha da incesi daha da azı daha da miniği daha da küçüğü daha da ufağı daha da yumuşağı kısacık kol incecik ip azıcık ekmek Minicik yavru Küçücük kız Ufacık el Yumuşacık eller 3. büyücek bir ev. ölü balık. yüce yüce yaylalar. iyi insan. Mini mini eller. bazı eklerden yararlanarak kısma. boylu poslu bir adam.. Sıfatlarda Anlam Daraltma ]Sıfatların anlamlarında. kırmızı gül. az buz para değil. sütçü kadın. -ÇE.. Kiralık ev.. ekşimsi / ekşimtırak erik. iri taş. sevimli mi sevimli bir yüz. tatlı mı tatlı diller. genişçe bir oda..

Birden fazla kelimenin sözlük anlamlarından az ya da çok uzaklaşarak. kısa boylu asker. biraz zaman.3. Kurallı birleşik sıfatlar Çeşitli yollarla oluşurlar: Sıfat tamlaması + “-lİ” yapım eki büyük yapraklı ağaçlar. demir kapılı bahçe. saçı uzun bebek. kahverengi elbise. boşboğaz insanlar. aslan yürekli çocuk. İsim + “-DEn” ayrılma hâl eki + isim-fiil: kulaktan dolma bilgiler.. mirasyedi gençler. Pekiştirilmiş Sıfatlar Sapasağlam. b... kırık camlı ev.. 4. birtakım elbiseler. Takısız isim tamlaması + “-lİ” yapım eki taş duvarlı ev. boğazına düşkün adam. İkileme + isim evsiz barksız insanlarımız. rengi soluk kumaş. birkaç adam. pisboğaz çocuk. çenesi düşük insan. Kaynaşmış birleşik sıfatlar Anlamca kaynaşmış sıfatlardır... Külyutmaz öğretmen..... Sarı sayfalar sapsarı sayfalar Kırmızı kıpkırmızı elbise 196 . çenesi düşük adam. İsim + iyelik eki + sıfat salonu büyük (bir) ev.. üç kuruşluk iş. cana yakın çocuk. eşsesli kelimeler. mirasyedi gençler.. çırılçıplak.. çepeçevre. dost bakışlı insanlar.. yapayalnız. Canciğer dost. Birleşik sıfatlar ikiye ayrılır: a. herhangi bir öğretmen.. İsim + ek + fiilimsi + isim işini bilir memur Deyim + isim cana yakın arkadaşlar. büyük kapılı bina.. Sıfat tamlaması + “lIk” eki yarım günlük mesai. tatsız tuzsuz işlerimiz. birtakım sorunlar... irili ufaklı eşyalar.. aralarına ek ya da kelime girmeyecek şekilde birleşerek oluşturdukları sıfatlardır.. vatansever sanatçı. Birleşik Sıfatlar Yapısında birden fazla kelime barındıran sıfatlardır.

buna karşılık beni mıncıklamalarına.. bense onu tasasız gözlerle izlerdim. Annemin masasında.. haşarılıklarımın. Orada tek çocuk olmanın krallığını yaşar. çoğu günler beni de yanında götürürdü.. Annemi makamında daha çok severdim sanki... uçuşan pamukçukları yakalamaya çalışırdım. önümde mülkümmüş gibi uzanır.. ya da sevgim boyut kazanırdı. oyalanır. yanaklarımı pembeleştiren makaslar almalarına ses çıkarmazdım. makaslar almalarına ses çıkarmazdım. Penceresinden kavak ağaçları görünen bir sağlık ocağında çalışır.. bense onu gözlerle izlerdim. ne boyutu? 197 . Gurur duyardım. oyalanır. afacanlıklarımın hoş görüleceğini bilmenin kolaylıklarından fazlaca yararlanır. Annemi makamında daha çok severdim sanki. önümde mülkümmüş gibi uzanır. çoğu günler beni de yanında götürürdü.. Annemin masasında. Kelime Grubu Hâlindeki Sıfatlar . SIFAT TAMLAMASI Tanımı Özellikleri SIFAT TAMLAMASI Annem belediye doktoruydu. Kocaman bir masası ve koltuğu vardı annemin. pamukçukları yakalamaya çalışırdım. buna karşılık beni mıncıklamalarına. çerçeveler içinde benim ve babamın resmi dururdu. Kelime anlamı olarak değil de cümleye kattığı anlam bakımından eksilme oldu. Rüzgâr oyun arkadaşım olurdu. Öncesindeki kelimeler çıkarıldığında isimlerin anlamları eksilmiş oldu. Koca bahçe.... (Murathan Mungan. Orada çocuk olmanın krallığını yaşar. Bahçe. Sağlık ocağında çalışır. haşarılıklarımın. Gurur duyardım. Pencereden uzanır. son kelimelerin (isimlerin veya isim tamlamalarının) düşünelim: Annem belediye doktoruydu. Masası ve koltuğu vardı annemin.. Kavakları silkeleyen rüzgâr oyun arkadaşım olurdu.. afacanlıklarımın hoş görüleceğini bilmenin kolaylıklarından fazlaca yararlanır. Sağlık ocağı Çocuk Makaslar Pamukçukları Rüzgâr Bahçe gözlerle çerçeveler Masası ve koltuğu Boyut nasıl bir sağlık ocağı? nasıl bir çocuk? nasıl makaslar? hangi pamukçuklar? nasıl bir rüzgâr? nasıl bir bahçe? nasıl gözler? nasıl çerçeveler? nasıl masa ve koltuk? hangi boyut. Pamukçuklar) Yukarıdaki parçada en az iki kelimeden oluşan ve koyu harflerle yazılmış olan kelime gruplarının ilk kelimelerinin yazılmadığını. Pencereden uzanır... güzel çerçeveler içinde benim ve babamın resmi dururdu. ya da sevgim başka bir boyut kazanırdı..Mor mosmor bir yüz Yeşil yemyeşil tabiat Temiz tertemiz toplum Uzun upuzun araba 5.

anlam her zaman ön plânda tutulmalıdır. yakın arkadaş.. güzel / çerçeveler Mavi deniz.. tamlanan sonda. Beriki masaları da taşıdık. biçim. İşaret sıfatlarıyla Bu soruyu kim cevaplayacak? Kitabı şu genç almıştı. durum.İsim tamlamasında olduğu gibi sıfat tamlamasında da isimlerin (asıl unsur) tam olarak anlaşılması ve tanınması için onlardan önce bazı kelimeler getirerek anlamlarını nitelik ve nicelik yönünden tamamlarız. yani isim de asıl unsurdur. Kırık kalp. ]Bütün sıfatlarla sıfat tamlaması yapılabilir: Niteleme Sıfatlarıyla Kocaman / bir masası ve koltuğu Koca / bahçe.. Özellikleri ]Sıfat tamlamalarında birinci kelimeye tamlayan. başhekim. sayı ve yer bakımından nitelediği veya belirttiği kelime gruplarına sıfat tamlaması denir. Türkiye nüfusunun yetmiş milyon olduğu söyleniyor. başbakan. Akdeniz. Grubun vurgusu tamlayandadır. asıl unsur sonda bulunur” kuralına göre açıklanabilir. tamlananın anlamını bütünler. Tanımı Bir veya daha fazla sıfatın bir (veya daha fazla) ismi sayı. İsim tamlamasında olduğu gibi sıfat tamlamasında da tamlananla tamlayanın nereden ayrılacağı iyice kavranmalı. bir saat de kitap okurum. Yüz yıl öncesine geri döndük. karabiber. Asıl sayı sıfatlarıyla Her gün iki saat ders çalışır. serin serviler. Tamlayan başta gelir. Tamlayan. Beş milyon ton patates 198 . akciğer. tamlanan. renk. Penceresinden kavak ağaçları görünen / bir / sağlık ocağı Tek / çocuk yanaklarımı pembeleştiren / makaslar uçuşan / pamukçuklar Kavakları silkeleyen / rüzgâr Koca / bahçe Tasasız / gözler Güzel / çerçeveler Kocaman / bir / masası ve koltuğu Başka / bir / boyut ]Sıfatla isim eksiz birleşir. ikincisine de tamlanan denir. tatlı su. O eşyaları nereye götürüyorsun? Öteki sorulara geçiniz. yani sıfat yardımcı unsurdur.. Yani tamlama eki yoktur. Tamlayan. yuvarlak masa. Bir ağaç bile bırakmamışlar. tasasız / gözler. Bu “Türkçede yardımcı unsur başta. hareket. çalışkan öğrenci. kesmişler.

71[1] en tatlı. daha gösterişli.. Genç adama gülümseyerek baktı. bir yaz günü. 3 kg şeker.. adama gülümseyerek baktı. ellişer milyon. Soru sıfatlarıyla Nasıl kitaplardan hoşlanırsın? Kaç gün sonra geleceksin? Eve giderken hangi otobüse bineceğiz? Kaçıncı sınıfta okuyor? Ne gün geleceğini söyledi mi? Kaçar kişilik gruplar hâlinde gideceğiz? Kaçta kaç hisse istersin? Sıfat-fiillerle veya sıfat-fiil gruplarıyla Penceresinden kavak ağaçları görünen / bir sağlık ocağı yanaklarımı pembeleştiren / makaslar Kavakları silkeleyen / rüzgâr uçuşan / pamukçuklar mavileşen / manzara eserken yelken açmadığım / rüzgâr daha deniz görmemiş / bir çoban çocuğu gecenin bitmeğe yüz tuttuğu / an ]Sıfat ve zarfların anlamlarını. özne) ]Birkaç sıfat. birinci gün. yarım ekmek. ikinci gelişimiz. korkutucu ve nemli bir evdi.. miktar ve derece bakımından tamamlayan zarfların meydana getirdiği kelime grupları da birer sıfat tamlamasıdır. ]Sıfat tamlamasında sıfatla isim arasına noktalama işareti konmaz.. bütün varlıklar. Kesir sayı sıfatlarıyla Yüzde bir ihtimal.. 11’inci bölük. tüm insanlar. Üleştirme sayı sıfatlarıyla İkişer elma. çok güzel.Sayıyla değil de diğer birimlerle ölçülen nesneler için 10 cm ip. s. arka arkaya sıralanarak bir ismi niteleyebilir veya belirtebilir: Karanlık. birtakım insanlar. vakur. yedişer kişi.. Meselâ. Sıra sayı sıfatlarıyla 77. 100 ton kömür. virgül konursa ilk kelime tek başına kalmış olur. 2 m kumaş. büyük. çeyrek (dörtte bir) ekmek.. her soru. (genç: sıfat) Genç.. dolayısıyla isimleşir. tatlı bir kadın sesi 71[1] Leylâ Karahan. Belgisiz sıfatlarla kimi insanlar. pek doğru. yıl.21 199 . Türkçede Söz Dizimi. Yavaş. birkaç kişi. birer gün arayla. (genç: isim.

tamlayan veya her ikisi birden kelime grubu olabilir. tepeler. HABER (BİLDİRME) KİPLERİ 200 .. aratır ] Gelen gideni aratır. pençesinde sıkarak yükseldi. Pahalı elbiseler.]Aynı şekilde bir sıfat birden fazla isme ait olabilir: Yüksek dağlar. Bilinir ki o sıfat o isimden başkasına ait değildir. ]Sıfat tamlamalarında eğer tamlanan zaten tamlayanın anlamında varsa düşürülür. FİİLDE KİP I. Bilinen Geçmiş Zaman b. Tembeller başarılı olamaz. Gelecek Zaman C. Sıfat tamlaması da başka bir sıfat tamlamasında tamlayan ya da tamlanan olabilir: Seher musikisi Engin seher musikisi Bir engin seher musikisi Şu / gözlüklü adam Mum rengi / çehreler Yumuşak ve korkak / adımlar Bacalara takılan / şu beyaz bulutlar Ay ışığındaki / büyülü şeffaflık ve nur Koklamadan attığım / gül demeti ]Cümlede isim. Durum Fiilleri 3. Üçler basamağı. giden . Kök ve Gövde 2. BASİT ZAMANLI ÇEKİMLER 1. Şimdiki Zaman 2.. FİİLDE KİŞİ D. Öğrenilen Geçmiş Zaman 3. Hasta adamı hastahaneye yetiştiremediler ] Hastayı yetiştiremediler.. Bu yumuşak ve pembe tenli avı. yaylalar. Ek-fiil. ayakkabılar ]Tamlanan. o bölgenin coğrafî yapısını oluşturur. birdenbire sağanak hâlini aldı. İş ve Kılış Fiilleri 2. Oluş Fiilleri B.. Geçmiş Zaman a. ] Ağlayanlar bir gün güler. Gelen . FİİLDE ZAMAN 1. 1453’ten sonra. Gençler ağaç dikiyor. sıfat ve zarf olarak görev yaparlar. Çekimi ve Görevleri A. Şahıs Ekleri 3.. FİİLLER Tanım Fiillerin Cümle İçindeki Görevi Çekimli Fiilin Yapısındaki Unsurlar 1. FİİLDE HAREKET 1.. Bu durumda bu sıfatlara adlaşmış sıfatlar denir: Ağlayan insanlar bir gün güler. Sabah ezanı okunurken başlayan yağmur.

Şimdiki Zaman d. Edilgen Fiil c. Kurallı Birleşik Fiiller ] Fiil + yardımcı fiil Yeterlik Fiili Tezlik Fiili Sürerlik Fiili Yaklaşma Fiili ] Fiilimsi + Fiil ] Fiilimsi + yardımcı fiil ] Fiil + yardımcı fiil ] Fiil + yardımcı fiil ] İsim + yardımcı fiil b. ZARF-FİİLLER (ULAÇLAR) a. DİLEK KİPLERİ a. Nedenlik Ulaçları f. Rivayet birleşik zamanı 3. Öznelerine Göre Fiil Çatıları a.a. FİİLDE ÇATI 1. Hikâye birleşik zamanı 2. SIFAT-FİİLLER (ORTAÇLAR) 3. İşteş Fiil 2. Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller Deyimlerin özellikleri FİİLİMSİLER 1. Bitirme Ulaçları FİİLLER 201 . Öğrenilen (miş’li) Geçmiş Zaman c. Gelecek Zaman e. Oldurgan Fiil d. Nesnelerine Göre Fiil Çatıları a. Başlama Ulaçları e. FİİL KİPLERİNDE ANLAM KAYMASI F. Emir Kipi II. Ettirgen Fiil YARDIMCI FİİLLER YAPI BAKIMINDAN FİİLLER 1. Basit Fiiller 2. Türemiş Fiiller 3. Geçişsiz Fiil c. Durum Ulaçları c. Geniş Zaman 2. Etken Fiil b. Bilinen (di’li) Geçmiş Zaman Kipi b. Gereklilik Kipi b. İSİM-FİİLLER 2. Birleşik Fiiller a. Dilek-Şart Kipi d.Bağlama Ulacı b. Dönüşlü Fiil d. Geçişli Fiil b. Şart birleşik zamanı E. Zaman Ulaçları d. EK-FİİL ve BİRLEŞİK ZAMANLI ÇEKİMLER EK-FİİL BİRLEŞİK ZAMANLI ÇEKİMLER 1. İstek Kipi c.

. durumları zamana ve kişiye bağlı olarak anlatmada kullanılan kelimelere fiil denir. -mEk. Biz şimdilik basit zamanlı çekimleri göreceğiz. Sevme sevdik 202 . ama bana bizim katlardan daha da karanlıkmış gibi gelirdi. tıpkı İstanbul sinemalarında gösterilmesi üç-beş yıl alan Hollywood'un efsane filmlerinden söz ederken yapıldığı gibi "daha gelmedi" denirdi iyimserlikle. gelip geçenlere. oluşları. eski sandıklar. Hiç açılmayan balkon kapılarının kenarlarından korkutucu gölgelerle sarkan tüller ve perdeler yüzünden belki. Pencereden bakmak öylesine temel bir alışkanlıktı ki. Ama "yok" denmez. kılışları. üzeri çerçeveli fotoğraflarla dolu kuyruklu bir koca piyano ve diğer eşyalarla tıkış tıkış doldurulmuş havasız odalar sürekli toz koktuğu için öyle gelirdi bana. hangi şahsın ne zaman ne yaptığını. bu ekler çıkarılarak çekimlenirler. amcam. "Bu gidişle bu kar iyice tutacak. denirdi. İş” eklerini almış hâlidir.. "Yine o kâğıt helvacı geldi Nişantaşı'nın köşesine!" derdim ben de öteki pencereden tramvay caddesine bakarken. karşı apartman dairelerinin içine bakılırdı. babaannem pencereden bakarken yaptıkları gibi. televizyon seyrederken de birbirlerinin yüzüne hiç bakmadan konuşup kavga ederler. İşte bu şekilde. hazırlanmakta olan uzun yemek sofrasının üzerindeki kristal avizenin soluk lambaları canlanırdı. şahıs ve zaman kavramı taşımazlar. yapmakta olduğunu ya da yapacağını göstermektedir. varlıkların yaptıkları veya etkilendikleri işleri.. Çocukluğumda bu sıkıntıya karşı ya radyo dinlenirdi ya da pencereden dışarıya. Belki de sedef kakmalı paravanalar. Mastar fiil kök veya gövdesinin “-mEk. Geldim. hareketleri. Pazarları amcamlar. dinle. kısaca fiillerin zamana ve şahsa göre yargı bildirecek hâle getirilmesine de fiil çekimi denir. Babam. Babaannemin salonu bütün öteki katlar gibi yarı karanlık olurdu. babaannemin katına çıkar. konuşalım. düşünmez." derdi meselâ halam. orada annemler.Seyredilecek bir şey ve dinlenilecek bir hikâye yoksa.. okumuş. -İş” ekleri getirilerek yapılan fiil adları. Fiil kipleri bittikten sonra birleşik zamanlı çekimleri de öğreneceğiz. halamlar ve biz aşağı katlardaki dairelerden yukarıya. yengemler. lenduha masalar. başlandı. ama birleşik çekimlerde zaman ekleriyle şahıs ekleri arasına birleşik zaman eki getirilir. çıkar. televizyon Türkiye'ye geldiğinde ona pencereden dışarı bakar gibi bakılmaya başlandı. Bu fiiller artık zamana ve şahsa göre çekimlenmeye hazırdır. sabahtan beri atıştıran kara pencereden bakarken. Fiil kök ve gövdelerinin. Fiile çekimleri ikiye ayrılır: Basit (yalın) zamanlı çekimler ve birleşik zamanlı çekimler Basit çekimlerde sadece zaman ve şahıs ekleri vardır. arkamı döndüğüm büyük salon. -mE. Pencereden bakıp yemeğin sofraya konmasını beklerken. Bu ekler atıldığında geriye sadece fiil kalır. sokağa. sormalısın. 1958'de Türkiye'de daha televizyon yoktu. Fakat bu adlar. hayat çoğu zaman bir sıkıntıdır. amcamların kalabalığı içinde olmaktan öylesine mutlu olurdum ki gözümün önünde. biliriz. tutacak. Fiiller dilin temel kelimeleridir. Her fiilin bir adı vardır. Fiillerin sonuna “mE. Pencereden Bakmak) Tanım Yukarıdaki parçada altı çizili kelimeler. (Orhan Pamuk. O zamanlar. sehpalar. öğle yemeklerini hep birlikte yerdik. Fiiller mastarları ile isimlendirilirler. tıpkı pencereden dışarı bakarken yaptıkları gibi gördüklerini birbirlerine anlatırlardı. yazıyor.

FİİLDE ZAMAN Fiiller bir yargıyı iletirken hareketin.. anlatmak. durumun. Şimdiki Zaman 203 .. öznenin iradesi dışında gerçekleşir. Zaten bu bakımdan iş ve kılış bildirirler. görmek. silmek. Kök ve Gövde 2. Birçoğu. Durum Fiilleri Öznenin süreklilik gösteren bir durumunu anlatan fiillerdir. bayatlamak. 2. kılışın. Taşımak. Daha çok “kendiliğinden olma” söz konusudur. işin gerçekleştiği ya da gerçekleşeceği zamanı da belirtirler. B... İş ve Kılış Fiilleri Öznenin iradesiyle. oturmak. Geçişsizdirler... FİİLDE HAREKET Fiilde hareket. 1. Çekimi ve Görevleri Filleri ve fiilden türemiş kelimeleri anlam ve yapı bakımından inceleyelim: A. 3. uzamak. Bu fiiller geçişlidir. fiilin temel anlamını ifade eder. uzanmak. Hareketin anlam yönünden üç yönü vardır. yapıldığını. Ek-fiil.Kalkış Hoşgörmek kalktı hoşgörelim Fiillerin Cümle İçindeki Görevi Çekimli Fiilin Yapısındaki Unsurlar 1. haber veren soyut kavramdır. Bunlar genellikle geçişsizdir. Dilimizde üç temel zaman vardır: 1. yazmak. yani çoğunlukla nesne almazlar. bu yüzden fiil çekiminde. Gerçekleşmelerinde öznenin doğrudan etkisi yoktur. oluşun. Oluş Fiilleri Bunlar da bir nitelik değişikliği. ölmek. bir nesne üzerinde gerçekleşen. Solmak. uyanmak. bilmek. yatmak. Bu fiillerin bitmeleri için başka herhangi bir fiilin başlaması gerekir. yani nesne alarak kullanılırlar. öznenin nesneyi etkilediğini ve o nesnenin de etkilendiğini gösteren fiillerdir. Uyumak. yani bir durumdan başka bir duruma geçildiğini veya geçilmekte olduğunu bildirirler. Fiiller taşıdıkları temel anlamlara göre türlere ayrılırlar: Fiilin temel anlamı harekettir. susmak. açmak. Şahıs Ekleri 3. Zaman. yapılmakta olduğunu veya yapılacağını vb. büyümek. yeşermek. Durum fiillerinde özne durağan hâldedir.

içinde bulunulan zamandan önce gerçekleştiğini bildirir. 2. sonra onun hangi şahsa bağlı olduğunun belirtilmesi için şahıs ekleri getirilir. Bu ekler. FİİLDE KİŞİ Fiildeki hareketi gerçekleştiren ya da o hareketin içinde bulunan varlığa fiildeki kişi denir. Yani önce fiillin zaman veya tasarı ifade eden bir çekimi yapılır. emir alan(lar) Üçüncü kişi(ler) kendisinden bahsedilenler(ler) Aşağıdaki tabloda kişi eklerinin fiillere ne şekilde ekleneceği gösterilmiştir: Öğrenilen geçmiş Bilinen zaman. Kişileri.. şimdilik tasarı hâlinde olduğunu bildirir. içinde yaşanılan zamandan sonra gerçekleşeceğini. Bu. yani şahsa ve zamana bağlı olarak bir yargı bildiren fiillerin sonundaki ekler temsil eder. çekimlenmiş. isteyen. Bu “zaman”ları çekimli fiillerde zaman (haber kipi) ekleri temsil eder. konuşan. yaşamadığı. Öğrenilen Geçmiş Zaman Öznenin görmediği. Geçmiş Zaman Fiilin. söyleyen. geçmiş şimdiki zaman ve zaman ve şart kipi gereklilik İstek kipi Emir Kipi için kipi için için için 204 . soran(lar). Fiillerde üç “kişi” vardır: Birinci kişi(ler) anlatan. Bu eklerin üzerine tekrar bazı haber veya dilek kip ekleri getirilerek birleşik zamanlar oluşturulur. Türkçenin sondan eklemeli bir dil oluşunun göstergesidir. 3. ancak başkasından duyarak anlattığı fiilleri bildirir.. Bu “zaman”lara basit ya da ana zaman denir. zaman ve dilek kip eklerinden sonra gelir. Bu ana zamanların dışında bir de geniş zaman vardır ki bu. Gelecek Zaman Fiilin. İkinci kişi(ler) dinleyen. b. Bilinen Geçmiş Zaman Öznenin bizzat gördüğü veya yaşadığı fiilleri bildirir. Bilinen ve öğrenilen olmak üzere ikiye ayrılır. Fiilin.İçinde bulunulan zamandır. fiillere. C. fiilin her zaman yapıldığını bildirdiği için yukarıdaki bütün zamanları kapsar. haber veren. başka bir ifadeyle yukarıdaki zamanların tümü geniş zamanı oluşturur. Böylece “zaman” sayısı beşe yükselmiş olur. a. içinde bulunulan zamanda gerçekleştiğini ya da gerçekleştirildiğini anlatır.

1. tekil kişi 2. tekil kişi 3. tekil kişi 1. çoğul kişi 2. çoğul kişi 3. çoğul kişi

-m -n --k -niz -ler

-im -sin --iz -siniz -ler

-im -sin --lim -siniz -ler

---sin --in(iz) -sinler

Yukarıdaki tabloya dikkat edilecek olursa bazı şahıs eklerinin birkaç şekilde kullanılabildiği görülecektir. Bunlar fiil çekim örneklerinde daha anlaşılır bir şekilde incelenecektir. Not: Bu şahıs ekleri tek tek öğrenilmez. Çekimli filler eklerine ayrılırken kendiliğinden ortaya çıkarlar. D. FİİLDE KİP Fiiller, zaman ve anlam özelliklerine göre türlü ekler alarak değişik biçimlerde kullanılırlar. Bu kullanılış biçimlerinin her birine kip denir. Kip, fiillerin zaman, şahıs, tekillik ve çoğulluk bildiren şekilleridir. Bunların yanında olumsuzluk ve soru biçimleri de vardır, ama bu ikisi zaten var olan kiplerin olumlu, olumsuz, olumlu soru ve olumsuz soru şeklinde kullanımlarıdır, o kadar. Fiiller kip yönünden ikiye ayrılır: Haber (bildirme) kipleri ve istek kipleri I. BASİT ZAMANLI ÇEKİMLER Fiillerin basit zamanlı çekimleri sadece bir tek kip eki içerir. Yapılışı şöyledir: fiil + kip eki + şahıs eki (gel-di-k vb.) Kipler, kip ekleri ve çekim örnekleri aşağıda verilmiştir: 1. HABER (BİLDİRME) KİPLERİ Zaman kavramı taşıyan kiplerdir, yani zaman ekleriyle yapılırlar. Taşıdıkları bu zaman eklerine göre beşe ayrılır: a. Bilinen (di’li) Geçmiş Zaman Kipi Fiile (kök veya gövde) “–di” eki getirilerek yapılır. Bu ek bilinen geçmiş zaman ifade eder. ]Uzak ya da yakın geçmişte yapılan ve tamamlanan işleri kesinliğe bağlayarak anlatır. Araştırmalarını geçen yıl kitaplaştırarak yayımladı. Saat kaçta ve nerede buluşacağımızı şimdi hatırladım. Konular ayrıntılarıyla görüşüldü ]Kişi, kişiler ya da tarih tarafından bilinen olaylar anlatılır. 1908’de ikinci Meşrutiyet ilân edildi. Türklere Anadolu’nun kapılarını Alparslan açtı. Çekimi:

205

Olumlu: Gel-di-m, Gel-di-n, Gel-di, Gel-di-k, Gel-di-niz, Gel-di-ler Olumsuz: Gel-me-di-m, Gel-me-di-n, Gel-me-di, Gel-me-di-k, Gel-me-di-niz, Gel-me-di-ler Olumlu soru: Gel-di-m mi?, Gel-di-n mi?, Gel-di mi?, Gel-di-k mi?, Gel-di-niz mi?, Gel-di-ler mi? Olumsuz soru: Gel-me-di-m mi?, Gel-me-di-n mi?, Gel-me-di mi?, Gel-me-di-k mi?, Gel-me-di-niz mi?, Gel-me-di-ler mi? b. Öğrenilen (miş’li) Geçmiş Zaman Fiile “-mİş” eki getirilerek yapılır. ]Bu ek ve bu çekim, yapılan işin görülmediğini, duyulduğunu, öğrenildiğini ifade eder. Depremzedelere gönderilen yardımları engellemişler. Atalarımız bizlere güvenmiş de bu vatanı emanet etmişler. Annemin anlattığına göre ben bir yaşında yürümeye başlamışım. ]Farkında olunmayan ya da sonradan fark edilen fiilleri anlatır: Okula giderken otobüste uyumuşum. Bir de baktım ki okul durağını geçmişiz. ]Bir işle, oluşla ilgili kişisel görüş bildirir: Yemek güzel olmuş; ellerin dert görmesin. ]Masallarda kullanılır: Bir varmış, bir yokmuş. Az gitmiş uz gitmiş. Çekimi: Olumlu Gel-miş-im Gel-miş-sin Gel-miş Gel-miş-iz Gel-miş-siniz Gel-miş-ler Olumsuz Gel-me-miş-im Gel-me-miş-sin Gel-me-miş Gel-me-miş-iz Gel-me-miş-siniz Gel-me-miş-ler Olumlu soru Gel-miş miyim? Gel-miş misin?

206

Gel-miş mi? Gel-miş miyiz? Gel-miş misiniz? Gel-miş-ler mi? Olumsuz soru Gel-me-miş miyim? Gel-me-miş misin? Gel-me-miş mi? Gel-me-miş miyiz? Gel-me-miş misiniz? Gel-me-miş-ler mi? c. Şimdiki Zaman Fiile “-(İ)-yor” eki getirilerek yapılır. Ünsüzle biten fiile “İ” yardımcı ünlüsüyle birlikte; ünlüyle bitenlere tek başına getirilir: Oku-yor gel-i-yor

]Belirtilen işin, oluşun vb. içinde bulunulan zamanda yapılmakta olduğunu ifade eder. Gidiyorum, gurbeti gönlümle duya duya, Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya Bir yer var, biliyorum; Her şeyi söylemek mümkün; Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum; Anlatamıyorum. ]Bu çekimden sonra “-dir” bildirme eki kullanılırsa olasılık anlamı katılmış olur: O şimdi mışıl mışıl uyuyordur. ]Bu ekin yerini “-mek-te” ekleri alabilir: Gördüğün gibi dinleniyoruz dinlenmekteyiz. Çekimi: Olumlu Gel-i-yor-um Gel-i-yor-sun Gel-i-yor Gel-i-yor-uz Gel-i-yor-sunuz Gel-i-yor-lar Olumsuz Gel-mi-yor-um Gel-mi-yor-sun Gel-mi-yor Gel-mi-yor-uz Gel-mi-yor-sunuz Gel-mi-yor-lar d. Gelecek Zaman Fiile “-EcEk” eki getirilerek yapılır. Olumlu soru Gel-i-yor muyum? Gel-i-yor musun? Gel-i-yor mu? Gel-i-yor muyuz? Gel-i-yor musunuz? Gel-i-yor-lar mı? Olumsuz soru Gel-mi-yor muyum? Gel-mi-yor musun? Gel-mi-yor mu? Gel-mi-yor muyuz? Gel-mi-yor musunuz? Gel-mi-yor-lar mı?

207

]İşin gelecekte yapılacağını bildirir. Senin altında doğdum, Senin dibinde öleceğim. Önümden çekilirsen İstanbul görünecek Nerede olduğumu bileceğim Sisler utanacak, eğilecek Ağzının ucundan öpeceğim Saçına kalbimi takacağım Avcunda bir şiir büyüyecek Nerede olduğumu bileceğim (Atilla İlhan; Rüzgâr Gülü) ]“-dir” bildirme ekiyle birlikte kullanıldığında kesinlik anlamı katar. Yarınki maç saat 14:00’te yapılacaktır. Çekimi: Gel-eceğ-im Gel-ecek-sin Gel-ecek Gel-eceğ-iz Gel-ecek-siniz Gel-ecek-ler Gel-me-y-eceğ-im Gel-me-y-ecek-sin Gel-me-y-ecek Gel-me-y-eceğ-iz Gel-me-y-ecek-siniz Gel-me-y-ecek-ler Gel-ecek miyim? Gel-ecek misin? Gel-ecek mi? Gel-ecek miyiz? Gel-ecek misiniz? Gel-ecek-ler mi? Gel-me-y-ecek miyim? Gel-me-y-ecek misin? Gel-me-y-ecek mi? Gel-me-y-ecek miyiz? Gel-me-y-ecek misiniz? Gel-me-y-ecek-ler mi?

e. Geniş Zaman Fiil kök veya gövdesine “-°r” eki getirilerek söz konusu olan işin vb. geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanların tümüne ait olduğunun, yani her zaman tekrarlandığı bildirir. Seni ancak ebediyyetler eder istiab. Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem Yaş otuz beş! yolun yarısı eder. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Geniş zamanın olumsuz çekiminde bu ekin kullanımı biraz izah gerektirir. Bazı şahıslarda olumsuzluk ekinden sonra geniş zaman eki gelmezken bazılarında da “z” olarak kullanılır: Gel-i-r-im Gel-i-r-sin Gel-i-r Gel-i-r-iz Gel-i-r-siniz Gel-i-r-ler gel-me-m gel-me-z-sin gel-me-z gel-me-y-iz gel-me-z-siniz gel-me-z-ler ek yok z z ek yok z z

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.

208

Çekimi Gel-meli-y-im Gel-meli-sin Gel-meli Gel-meli-y-iz Gel-meli-siniz Gel-meli-ler Gel-me-meli-y-im Gel-me-meli-sin Gel-me-meli Gel-me-meli-y-iz Gel-me-meli-siniz Gel-me-meli-ler b. DİLEK KİPLERİ Dilek kipleri.mi? Gel-meli mi-y-iz ? Gel-meli mi-siniz? Gel-meli-ler mi? Gel-me-meli mi-y-im? Gel-me-meli misin? Gel-me-meli.mi? Gel-me-meli mi-y-iz ? Gel-me-meli mi-siniz? Gel-me-meli-ler mi? 209 . Dilek kipleri dörde ayrılır: a. Fiilin yapılmasının istendiğini bildirir. icap eder” anlamlarını verir. gerek. “lâzım. Bütün bunların üstüne Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim Sonra sen gelmelisin dilimin ucuna adın gelmeli Adın kurtuluştur ama söylememeliyim Can kuşum umudum canım sevgilim. Fiilin zamanını bildirmezler. fiillere dilek anlamı katan kiplerdir. Belirtilen işin yapılması gerektiğini bildirir. İstek Kipi Fiile “-E” eki getirilerek yapılır. Gel-meli mi-y-im? Gel-meli misin? Gel-meli. Ama hepsinde de pek belirgin olmayan bir gelecek zaman anlamı vardır. Gereklilik Kipi Fiile “-mElİ eki getirilerek yapılır.Çekimi: Gel-i-r-im Gel-i-r-sin Gel-i-r Gel-i-r-iz Gel-i-r-siniz Gel-i-r-ler Gel-me-m Gel-me-z-sin Gel-me-z Gel-me-y-iz Gel-me-z-siniz Gel-me-z-ler Gel-i-r miyim? Gel-i-r misin? Gel-i-r mi? Gel-i-r miyiz? Gel-i-r misiniz? Gel-i-r-ler mi? Gel-me-z miyim? Gel-me-z misin? Gel-me-z mi? Gel-me-z miyiz? Gel-me-z misiniz? Gel-me-z-ler mi? 2.

Bende yok sabr ü sükûn sende vefadan zerre İki yoktan ne çıkar fikr idelim bir kerre Güneş ufuktan şimdi doğar Yürüyelim arkadaşlar Nereye dikilmek istersen Söyle seni oraya dikeyim! Hep senünçündür benim dünyâ cefasın çektiğim Yoksa ömrüm varı sensiz neyleyim dünyâyı ben (Ünlüyle biten fillerin 1. Bu durumda bu eki alan fiil yüklemdir. "Bu. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan. Kurşunlara gelesin. Fiilin yapılması dileğini bildirir. tekil şahıs çekiminde heceden tasarruf edilebilmektedir: Gelmeyeyim gelmeyim Okumayayım okumayım Neyleyeyim neyleyim (Beddua amaçlı da kullanılabilir. Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem. Sen bu avizenin altında. rida namiyle. taşındır" diyerek Kâbe'yi diksem başına. Çekimi Gel-e-y-im Gel-e-sin Gel-e Gel-e-lim Gel-e-siniz Gel-e-ler Gel-me-y-e-y-im Gel-me-y-e-sin Gel-me-y-e Gel-me-y-e-lim Gel-me-y-e-siniz Gel-me-y-e-ler c. Gel-e-y-im mi? --Gel-e-lim mi? --Gel-me-e-y-e-yim mi? --Gel-me-e-ye-lim mi? --- 210 . bürünmüş kanına. Sonra gök kubbeyi alsam da. Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Yedi kandilli Süreyya’yı uzatsam oradan. Dilek-Şart Kipi Fiile “-sE” eki getirilerek yapılır.

Sana gelmez bu ufuklar. akşamları sarsam yarana. Neler çeker bu gönül söylesem şikâyet olur Ne zaman seni düşünsem Bir ceylan su içmeye iner Çayırları büyürken görürüm (İlhan Berk) Sen ki. Bir fiilin gerçekleşmesi koşulunu bildirir. ey güzel Tanrım. İller. Bir limanda. ne hoş. Mercan adalarda bir liman. Açsam rüzgâra yelkenimi.. a'sara gömülsen taşacaksın. Bilmese tadını kederin Bu her âlemden uzak ada... Versem kendimi bütün bütün Bir yelkenli olup engine.. Renklerle çözülse geceler. evliyalar adağı Bahtına lânet olsun aşmadıysan bu dağı Çekimi: Gel-se-m Gel-se-n Gel-se Gel-se-k Gel-se-niz Gel-se-ler Gel-me-se-m Gel-me-se-n Gel-me-se Gel-me-se-k Gel-me-se-niz 211 . Dolaşsam ben de deniz deniz Ve bir sabah vakti. Nar bahçelerinde geçse gün.Tüllenen mağribi. göller. ey Tanrım.. Beyaz bulutların ardından Gelse altın ışıklı bir yaz. Doldursa içimi orada Baygın kokusu iğdelerin. ne hoş Mavilerde sefer etmek! Bir sahilden çözülüp gitmek Düşünceler gibi başıboş. büyük ve beyaz. Ne hoş deniz deniz dolaşmak Düşünceler gibi başıboş. Ne hoş. kimsesiz Bir limanda bulsam kendimi.. seni almaz bu cihat. Konsa rüya dolu köşkümün Çiçekli dalına serçeler.. Her gün aheste mavnaların Görsem açıktan geçişini Ve her akşam dizilişini Ufukta mermer adaların. Heyhat. Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. kıtalar aşmak.. AÇSAM RÜZGARA Orhan Veli Ne hoş. Bu durumda bu eki alan fiil yan cümlenin yüklemidir. Kansam bir an güzelliğine Kuşlar gibi serseri ömrün.. Ey Maraşlı Şeyhoğlu.

Gel-me-se-ler Gel-se-m mi? Gel-se-n mi? Gel-se mi? Gel-se-k mi? Gel-se-niz mi? Gel-se-ler mi? Gel-me-se-m mi? Gel-me-se-n mi? Gel-me-se mi? Gel-me-se-k mi? Gel-me-se-niz mi? Gel-me-se-ler mi? 212 .

kurban olayım. sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Çatma. Çekimi -Gel Gel-sin -Gel-in(iz) Gel-sin-ler -Gel-me Gel-me-sin -Gel-me-y-(in)iz Gel-me-sin-ler --Gel-sin mi? --Gel-sin-ler mi? --Gel-me-sin mi? --Gel-me-sin-ler mi? .. Bazen dilek. Oraya otur ve yerinden kalkma. Korkma. çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül. Bu raporu akşama kadar yetiştir.d. 1. Emir Kipi Eki yoktur. öyle olsun. şahısların çekimi yoktur. Allah’ım bizi affet! Peki. istek anlamları da taşır. Her şey gönlünüzce olsun.. Fiilin yapılmasını emir biçiminde bildirir.

“di”li geçmiş zamanın hikâyesi. Burada birleşik zamanlı çekim yapma görevinden bahsedeceğiz. rivayeti. Hep iyi kitaplar okurum. rivayeti: gitse idim gitseydim gitse imiş gitseymiş istek kipinin hikâyesi. şartı: sever idi severdi sever imişler severmişler sever iseler severlerse dilek-şart kipinin hikâyesi. Genellikle bitişik yazılır. “imek” fiilinin ek olarak kullanımıdır. şartı: biliyor idik biliyorduk biliyor imişiz biliyormuşuz biliyor isek biliyorsak gelecek zamanın hikâyesi. rivayeti. rivayeti: bula idi bulaydı ala imiş alaymış gereklilik kipinin hikâyesi. rivayeti ve şartı: yazmalı idik yazmalıydık çizmeli imişiz çizmeliymişiz sürmeli iseler sürmeliyseler veya sürmelilerse Dikkat Ben iyi bir okurum. EK-FİİL ve BİRLEŞİK ZAMANLI ÇEKİMLER EK-FİİL İsim soylu kelimelerin sonuna gelerek onların yüklem olmasını ve basit zamanlı fiil çekimlerinin birleşik zamanlı çekimlerini yapmayı sağlayan fiildir. rivayet. rivayeti. Fiillerin hikâye. rivayeti. şartı: alacak idik alacaktık alacak imiş alacakmış alacak isen alacaksan geniş zamanın hikâyesi. şartı: geldi idim geldiydim geldi isek geldiysek -miş’li geçmiş zamanın hikâyesi. II. şartı: gelmiş idi gelmişti gelmiş imiş gelmişmiş gelmiş ise gelmişse şimdiki zamanın hikâyesi. Ek-fiilin geniş zamanı Şahıs eki 214 . şart birleşik zamanlı çekimlerini yapmayı sağlar.Buraya kadar fiillerin basit zamanlı (tek kipe göre) çekimlerini yaptık fiillerin bir de birleşik zamanlı çekimleri vardır ki bundan önce birleşik zamanlı çekimleri yapmaya yarayan ek-fiili öğrenmek yerinde olacaktır.

2. gel-i-yor-du-m. ----. ise”. Hikâye birleşik zamanı Emir çekimi hariç bütün basit zamanlı çekimlerin hikâye birleşik zamanlı çekimleri vardır.). Bu fiillerde kesinlik yoktur.------Bu birleşik çekim. gel-di-y-di-m. gel-meli-y-di-m. fiil + kip eki + şahıs eki (gel-di-k vb. gel-i-r-miş-sin. basit zamanlı çekimleri yaparken kullandığımız bilinen ve öğrenilen geçmiş zamanla şarta ait eklerin “imek” fiiline eklenmesiyle oluşmuştur. basit zamanla belirtilen işin öğrenilen geçmiş zamana ait olduğunu gösterir. gel-se-y-di-m. birleşik zamanlı çekimlerde fiil + kip eki + birleşik zaman eki + şahıs eki (gel-miş-ti-niz vb. gel-e-y-di-m. Tek kip ekiyle çekimlenmiş fiillerin sonuna “idi” ek-fiili getirilerek yapılır. gel-se-y-miş-sin. Rivayet birleşik zamanı Emir ve bilinen geçmiş zaman çekimleri hariç diğer basit zamanlı çekimlerin rivayet birleşik zamanlı çekimleri vardır. 215 . Yapılışı şöyledir: Basit zamanlı çekimlerde. basit zamanla belirtilen işin bilinen geçmiş zamana ait olduğunu gösterir. imiş. Daha sonra “i” düşer. gel-ecek-ti-m. gel-miş-miş-sin. “idi” ek-fiili de genellikle bitişik yazıldığı için “i” düşer ve “-dİ” hâlini alır. Öğrenciydi Uyuyordu Öğrenciymiş Uyuyormuş Öğrenciyse Uyuyorsa BİRLEŞİK ZAMANLI ÇEKİMLER İlgi eki ve iyelik eki ek-fiil çekimi birleşik çekim ek-fiil birleşik zaman ek-fiil birleşik zaman Fiillerin basit zamanlı çekimleri sadece bir tek kip eki içerir. gel-ecek-miş-sin. Tek kip ekiyle çekimlenmiş fiillerin sonuna “imiş” ek-fiili getirilerek yapılır. gel-meli-y-miş-sin. “idi. gel-i-yor-muş-sun. Birleşik zamanlı çekimlerde sonradan eklenen haber veya dilek ki ekleri asıl zamanı kendi üzerlerine alırlar.) olur Üç birleşik zaman vardır: Hikâye birleşik zamanı Rivayet birleşik zamanı Şart birleşik zamanı “-Dİ” ekiyle yapılır “-mİş” ekiyle yapılır “-sE” ekiyle yapılır ←idi ←imiş ←ise Aslında bu ekler ek-fiilin üç zamana göre çekimlenmesinden başka bir şey değildir. çekimlerine de birleşik zamanlı çekimler denir. Bu birleşik zamanları oluşturan eklerin hangi asıl (basit) zamanlı çekimlere gelebileceği aşağıda gösterilmiştir: 1. gel-e-y-miş-sin. “imiş” ek-fiili de genellikle bitişik yazıldığı için “i” düşer ve “-mİş” hâlini alır. Hâlbuki dilimizde iki kip eki üst üste gelebilir. gel-i-r-di-m. --------Bu birleşik çekim. İşte çekimi iki kip ekiyle yapılmış olan bu fiillere birleşik zamanlı fiiller.) olur Üçüncü çoğul şahıslarda genellikle fiil + kip eki + şahıs eki + birleşik zaman eki (gel-i-yor-lar-dı vb.Benim okurum anlayışlıdır. gel-miş-ti-m.

FİİL KİPLERİNDE ANLAM KAYMASI Fiil çekimlerinde bir zaman ekinin başka bir zaman eki yerine kullanılmasına. gel-i-r-se. Tek kip ekiyle çekimlenmiş fiillerin sonuna “ise” ek-fiili getirilerek yapılır. gel-di-y-se. yani fiilin bir zamana göre çekimlenip de başka bir zamanı kastetmesine fiilde anlam kayması denir. ----. (inmiş) ]Şimdiki zaman yerine geniş zaman Ben onun ne istediğini bilirim. (istiyor) ]Gelecek zaman yerine geniş zaman Babam bu habere çok sevinir.3. (biliyorum) Başkan Bey. çantanı hazırlarsın. Sevinecek ]Emir yerine geniş zaman: Sabah erkenden kalkar. Şart birleşik zamanı Emir. (koştum) ]Gelecek zaman yerine şimdiki zaman: Birkaç gün sonra Ankara’ya gidiyorum. basit zamanla belirtilen işin bilinen şarta bağlı olduğunu gösterir. E. Anlam kayması şu kipler arasında olur: ]Bilinen geçmiş zaman yerine geniş zaman: Başarmak için azimli davranır ve sonunda başarır. gel-miş-se. gel-ecek-se. evrakı isterler. (kalk. Anlam kaymasında hangi kipin hangisinin yerine kullanıldığı bazen anlaşılmayabilir. gel-meli-y-se. Bunu da önceki ve sonraki cümlelere bakarak anlamalıyız. (davrandı/başardı) ]Öğrenilen geçmiş zaman yerine geniş zaman Hoca bir gün pazara iner. (gideceğim) ]Geniş zaman yerine şimdiki zaman: Her zaman buraya uğruyor... (uğrar) ]Emir yerine gelecek zaman: Bu kitabı bir haftada okuyacaksın! (oku) ]Gereklilik yerine gelecek zaman: Sıkıntın çalışmandan olacak. “ise” ek-fiili de genellikle bitişik yazıldığı için “i” düşer ve “-sE” hâlini alır. Fiili bir başka fiilin koşulu yapar. -----Bu birleşik çekim. (olmalı) ]Bilinen geçmiş yerine istek Dışarı çıkınca bir de ne göreyim! Onu karşımda görmeyeyim mi! 216 . ---. gel-i-yor-sa. dilek-şart ve istek çekimleri hariç diğer basit zamanlı çekimlerin şart birleşik zamanlı çekimleri vardır. hazırla) ]Bilinen geçmiş zaman yerine şimdiki zaman: Duyar duymaz olay yerine koşuyorum.

-on” ekleri getirilerek yapılır. kurtulabilirsen. ]İstek yerine emir Her şey gönlünce olsun Allah yardımcınız olsun. 217 . Edilgen Fiil Gerçek öznesi söylenmeyen (ve bilinmeyen) fiillerdir. belirtilen işin nasıl yapıldığına. Bu fiiller geçişli de olabilir geçişsiz de. işten nesnenin ve öznenin nasıl etkilendiğine göre çatılar ayrılırlar. Çocuk da öğrenciliğin verdiği bir bilinçle seve seve ona yardım etti. gücü yetmeme yerine emir Bu adamdan kurtul. ne aramıştınız?(arıyorsunuz) F. sadece fiil cümlelerinde aranan bir özelliktir. ]Yetersizlik. ]İşi kendisi yapıp yine ondan kendisi etkilenebilir. ]İşi başkalarıyla birlikte ya da karşılıklı yapabilir.]Emir yerine istek: İşimize gereken ciddiyeti gösterelim. Ev satıldı. durumu ve kılışı yapan öznenin kendisidir. Öznenin fiille şu ilişkileri olabilir: ]Özene fiilde anlatılan işi kendisi yapabilir. Dilimizde tüm fiiller kök hâlinde iken etkendir. a. (gösterin) ]Emir yerine gereklilik Yarın daha erken gelmelisin. b. Etken Fiil Etken fiilin belirttiği işi. İsim cümlelerinde hâliyle olmaz. çocuktan kendisini karşı tarafa geçirmesini istedi. Öznelerine Göre Fiil Çatıları Bu başlık altındaki fiillerde özne ve fiil arasındaki ilişki göz önüne alınır. Fiil çatılarının oluşmasında hem fiilin anlamı hem de aldığı yapım eki önemlidir. Yaşlı nine. FİİLDE ÇATI Fiillerin özne ve nesneye bağlı olarak kazandığı anlama ve girdiği biçime çatı denir. ]Şimdiki zaman yerine miş’li geçmiş zamanın hikâyesi: Buyurun. özne ve nesne alıp almamalarına. Çatılarına göre fiiller şunlardır: 1. Fiiller. kimin kırdığı belli değil Okuyan belli değil Gel! Taşınsın! Fiile “-ol. ]Başkasının yaptığı işten etkilenebilir. İşin içinden çık çıkabilirsen. Cam kırıldı Bir bildiri okundu. Çatı. Özne gerçek öznedir. On dakika içinde bu eşyalar taşınmalı. hareketi. oluşu.

Bu tür fiillerin öznesi sözde öznedir. Yani fiili yan da ondan etkilenen de öznedir. Burada kalınacak. Bazı fiillerin edilgen şekilleriyle dönüşlü şekilleri farklı ekle yapılır: Sevmek Dövmek Giymek Görmek sevinmek dövünmek giyinmek görünmek sevilmek dövülmek giyilmek görülmek İsme getirilen “–len” ekiyle fiile getirilen “-İş” ve “-leş” eki de dönüşlülük anlamı katabilir: O gün pek içlendim. Karlar tepelere doğru çekildi. Adam hep kendisiyle övünüyor. Bu söze gülünür. -on” ekleri getirilerek yapılır. Öğleye doğru hava açıldı. Sıcaklardan dolayı gölün suyu çekildi. Trafik polisini görünce adam tutuştu. Birazdan sakinleşir. Sözde ya da gerçek öznesi olmayan edilgen ve geçişsiz fiiller de vardır: Bu sıcakta uyunmaz. İşteş Fiil dönüşlü edilgen 218 . Fiile “-ol. Bazı cümlelerde işi yapan “tarafından” sözüyle ya da “-cE” ekiyle belirtilebilir. delikanlılar güzelce giyindi. bu fiillerden etkilenen varlıklardır. Tabiat olayları ile ilgili dönüşlü fiillerde “yapma” anlamı yerine “kendi kendine olma” anlamı vardır. Nesne yoktur.Kapı açıldı Araba yıkandı. geçişsizdirler. Yüklemde bildirilen işten etkilenen varlık cümlede özne gibi kullanılır. Yarın pikniğe gidilecek.Kapı ve araba açma ve yıkama fiillerini yapan değil. Sabaha kadar kurşun sıkıldı. d. Özne gerçek öznedir. Bu fiiller nesne alamazlar. Not: Edilgen fiille dönüşlü fiil karıştırılabilir: Özgür konferansta oldukça sıkıldı. c. ama asıl özne söylenmemiştir. Dönüşlü Fiil Öznenin işi yaparken aynı zamanda o işten etkilendiğini gösteren fiillerdir. Hırsızlar polis tarafından yakalanamadı. Havalar ısınınca buzlar çözüldü. Bu kararlar milletçe verilmedi. Kızlar süslendi.

Kuşlar uçuştu Çocuklar gülüştü. Evinden uzakta kalmaya alıştı. Kucak-la-ş-. işi beraber ya da karşılıklı yaptıklarını bildiren fiillerdir.. denebilir. “-oş” ekiyle yapılır. Toka-laş. Son gelişinde Ankara’yı da dolaşmıştı. 219 . Bazı işteş fiiller bir surumdan başka bir duruma geçmeyi ifade ederler. İş. Hasta. Boyunda büyük işlere girişti. neyi?. bayram-laş. Dostluğumuz günden güne gelişiyordu. bazıları da “-lEş” şeklinde tek ekle işteş yapılırlar. Bu fiillere “ne?. görüşmek. Not: Yapısında “ş” sesi bulunduran bütün fiiller işteş değildir.. kılış fiilleri geçişlidir. alıyorlarsa hangi özellikleri taşıdığı göz önünde tutulur. gülüşmek. Rengi giderek koyulaşıyor. Öğrenciler kaçıştı. a. Otobüs kalkmak üzereyken yetişti. Daracık bir yere sıkıştı. Bazı fiiller “-lE-ş” şeklinde iki ek alarak. uçuşmak. Çoğu nesne alamaz. kimi?” soruları sorulduğunda belirtili ya da belirtisiz nesne bulunur. Durum.Fiilde bildirilen işin birden fazla kişi tarafından yapıldığını.. Onunla Ankara’da tanıştık. biraz daha iyileşti. sakinleşmek. güzelleşmek.. sertleşmek. Titizlikle elindeki yazıları inceliyordu. Buharlaşmak. konuşmak. Dövüşmek. Nesnelerine Göre Fiil Çatıları Fiillerin nesne alıp almadıkları.. barışmak. selâm-la-ş-. üleşmek. Bunlara dönüşlü de denebilir. Güneşte fazla kaldığından iyice esmerleşti. Fırtınadan sonra deniz yatıştı. güreşmek. Geçişli Fiil Belirtili ya da belirtisiz nesne alabilen fiillerdir. savaşmak. Sonunda öfkesi yatıştı. Bunlarda işteşlik anlamı zayıftır. 2.. Bazı filler “ş” sesini yapılarında barındırır ve işteşlik ifade ederler.. ama bazı işteş fiiller nesne alabilirler. Kazandıkları parayı paylaştılar. Ya “birlikte” ya da “karşılıklı” anlamı katar. Bunlara anlamca işteş fiiller de Yarışmak. gün geçtikçe kötüleşiyor. birlikte birlikte birlikte karşılıklı karşılıklı Arada bir yazışırız. ağırlaşmak..

-r” eklerinden biri getirilerek fiil geçişli yapılırsa buna ettirgen fiil denir. eylemek. nesnesine göre: geçişsiz Alış veriş listesini evde unuttum. c. çalmak. ama daha çok isim soylu kelimelerle ve asıl fiillerle birlikte birleşik fiil oluşturan fiillere yardımcı fiil denir. Gazete aldı Elbiseyi yıkadı İçmek Durdurmak Uçmak aldırdı yıkattı içirmek durdurtmak uçurmak aldırttı yıkattırdı içirtmek uçurtmak uçurtturmak yatırmak öttürmek uyutmak gezdirmek. kılmak. neyi?. Kar yağdı. Oluş ve durum fiilleri geçişsizdir. Yükleme nesneyi bulmak için sorulan “ne?. -t. 220 . sürmek. buyurmak” ]Tek başlarına da kullanılabilirler Elbise üzerime oldu. Öznesine göre: etken. tren durdu. Not: Bazı fiiller hem geçişli hem geçişsiz olarak kullanılabilirler: Gezmek. Yatmak Ötmek Uyumak Gezmek Kaçmak d. Ettirgen Fiil Geçişli olduğu hâlde “-dİr. kimi?” sorularının cevabı yoktur. kartallar uçtu. kaçırmak Sonuç: Bütün fiiller çatı bakımından öznesine ve nesnesine göre ayrı ayrı iki özelliğe sahiptir: Çocuk koşarak yolun diğer tarafına geçti. Geçişsiz Fiil Nesne alamayan fiillerdir. Bu elbise elli milyon eder. nesnesine göre: geçişli YARDIMCI FİİLLER Tek başlarına da fiil olarak kullanılabilen. o da yoruldu. Oldurgan fiiller ettirgen hâle getirilebilir. geçmek. -t. durmak. ben uyudum. dışarıda kaldı. b. yazmak. -r” ekleriyle tekrar geçişli yapılan fillerdir. gelmek. bilmek. Oldurgan Fiil Geçişsiz bir fiile “-dİr.. Dikkatli bakmayınca fark edemezsiniz. dolaşmak. “etmek. Geçişlilik dereceleri artırılmıştır. Fiili bir başkasına yaptırma söz konusudur. Öznesine göre: etken..Cümlede nesne kullanılmamış olsa da bu fiiller geçişlidir. olmak.

av-la-. düşeyazdım. YAPI BAKIMINDAN FİİLLER Fiiller de isim soylu kelimeler gibi yapı bakımından üçe ayrılır: 1. tat. oku-. yapım ekleriyle türetilmiş fiillerdir. yat-ı-ş-.-e. ince-l-. “yeterlik. pat-la-.. gelebilir. 2. ak-ı-t-. Birleşik fiili oluşturan kelimeler biri veya her ikisi fiil olabilir. çevir-. Ben-imse-..-ü” zarf-fiil eklerinden biri girer. bütün fiiller için geçerlidir: Gel! denir: Ağrı. eski-. mutlu kıldı. Çoğunlukla tek hecelidir. sev-in-. bir kısmı bitişik yazılır. hoş eylemek. Dilimizde hem isim hem de fiil kökü olarak kullanılan kelimeler vardır ki bunlara sesteş kökler 221 .-i. Her iki durumda da çekim ekleri en sona getirilir.. mor-ar. kavuş-... Bu yardımcı fiilleri kendi anlamlarını tamamen yitirir. Yeterlik Fiili Oku. fısılda-. me-le-.. Bu. durmak. söylenegelmiştir. yaz-. Yaz!. Birleşik Fiiller Birden fazla kelimeden oluşan fiillerdir. eski. bilmek. iyi olmak. baş-la-t. Not: Tire işareti kullanılmaz da nokta veya ünlem kullanılırsa emir çekimi olur. Türemiş Fiiller İsim veya fiil kökleriyle yansımalardan. gelmek” yardımcı fiillerinden oluşur. bunların bir kısmı ayrı. boya-.-ö. gelebilmek. gidedur. Yapılışına göre birleşik fiiller ikiye ayrılır: a.. sürerlik ve yaklaşma” olmak üzere dört anlam ifade eder İki fiil arasına “-a. sev-. hoş eyledi. vermek. kayboldu. Kurallı Birleşik Fiiller Yapılış şekilleri şunlardır: ]Fiil + yardımcı fiil Herhangi bir fiille “yazmak.. şırıl-da-.. ağrı-. gidedurmak. gür-le-. Yardımcı fiillerle yapılan fiillere birleşik fiil denir..]İsimlerle ve asıl fiillerle birleşirler: sabretmek. arz et. yardım ediyor. tat-. düşeyazmak. düş-ü-r-. kov-ala-. yardım etmek. bir tek kelimeden oluşan. boya. kıvır-. Ama en az biri fiil olmalıdır. açık-la. tezlik. Gel-. 3.. iyi olsun.-u. kaybolmak. hav-la-. sabrettim. Bunlara fiil gövdesi (tabanı) denir. Basit Fiiller Yapım eki allamış. söylenegelmek. arz etmek..-o. Fiil kökünden sonra bir tire işareti getirilerek ifade edilir. çat-la-. mutlu kılmak. yani kök hâlindeki fillerdir. Çok heceliler de vardır. uç-ur-.-ı.

çabukluk Apansızın Önemsememe.Fiil + “-e” + bil. Buna izi var yeterlik izin verme Olumsuzu şöyledir: Gücü yetmezlik anlamı katıyorsa: Başar-a-bil-i-r Aç-a-bil-i-r-im Oku-y-a-bil-i-r-im Gel-e-bil-i-r-iz başar-a-ma-z aç-a-ma-m oku-y-a-ma-m gel-e-me-y-iz Gücü yetmezlik ihtimali içeriyorsa: Yaz-a-bil-i-r-im Oku-y-a-bil-i-r-ler yaz-a-ma-y-a-bil-i-r-im oku-y-a-ma-y-a-bil-i-r-ler İsteğe bağlı oluşta ihtimalin yüzde elli olduğu belirtiliyorsa: Doğ-a-bil-i-r Ol-a-bil-i-r Tezlik Fiili Fiil + “-İ” + ver. Anlam: Çocuk oturduğu yerde uyuyakalmış Bakakalırım giden her geminin ardından Sen vitrinlere bakadur.şeklinde yapılır. Fiil + “-E” + dur. Başarmaya gücü yeter. Fiil + “-E” + gel-.şeklinde yapılır. rica etme Herkes kendi işiyle ilgilenebilir. Anlam: Bana bir çay alıver. Etmesi olası. Onu bir kenara atıvermişler Beklemediğimiz bir anda çıkageldi Olumsuzu: Kapıyı açıvermedi Kapıyı açmayıver Sürerlik Fiili Fiil + “-E” + kal-.ve Fiil + “-İ” + gel. gelişigüzel yapma Apansızın doğ-ma-y-a-bil-i-r ol-ma-y-a-bil-i-r 222 . açmadı açma tezlik önemsememe Tezlik. Yeterlik Bu imkân ve şerait. ben birazdan gelirim Eskiden beri böyle anlatılagelmiş. çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Bu birleşik fiil tekrar birleşik fiil yapılabilir. Birden karşısına çıkıverdi. Yeterlik Olasılık Yanınıza gelebilir miyim? İzin verir misiniz? Yeterlik İstek isteme.şeklinde yapılır. Anlam: Ahmet bu işi başarabilir.

Uslu uslu otururken birden ağlayacağı tuttu. 223 ... Olduğumuz yerde dönüp duruyoruz. öğrenilen geçmiş zaman.Çocuk oturduğu yerde uyuyakalabilir Beni burada alıkoyamazsınız. Olumsuzu az da olsa yapılır: Uyuyakalmamış. Yaklaşma Fiili Fiil + “-E” + yazAnlam: Merdivenden inerken düşeyazdı. şimdiki zaman”lardan biriyle yapılmış bir fiilimsi (veya çekimlenmiş bir fiil) + “olmak. Göresin gelmedi mi? Beklenmezlik Fiili Yapılışı Fiil + “-EcEğİ” + (iyelik eki) + tuttu Anlamı Filin beklenmedik bir anda gerçekleştiği belirtilir. Olumsuzu Hiç de göresim gelmedi. En çok annemi göreceğim geldi. Az kalsın düşüyordu / Az daha düşüyordu / Az kaldı ki düşüyordu / Düşmesine az kaldı. Artık ektiklerimizi biçer olduk. İçtikçe içesi gelir insanın. ]Fiilimsi + yardımcı fiil Yapılışları “Geniş zaman. Bir şeyler söyleyecek oldu. Onu adete boğarcasına kucaklayasım geldi. yol kapalı olduğu için gecikmiş. Biz dünyadan gider olduk. “Çeşmimden akan hun ile sagar dolayazdı Mecliste geçen gece yine kan olayazdı” (Baki) ]Fiilimsi + Fiil İsteklenme fiili Yapılışı Fiil + “-Esİ” + (iyelik eki) + geldi Anlamı Bir fiilin yapılmasına duyulan isteği belirtir. gelecek zaman. bulunmak” fiillerinden biri Anlamları Ülke huzura kavuşunca turistler tekrar gelir oldular. Sürerlik anlamını başka çekimler de verebilir: Geçen arabalara bakıp durdu.

başlamak) ]Bu tür birleşik fiillerde isim ve fiil bir araya geldiklerinde.. ]İsim veya fiil unsuru da kendi içinde kelime grubu olabilir. etmek. mutlu kılmak. mutlu olmak. Kelimelerden hiç birinde birleşmeden dolayı bir ses olayı meydana gelmezse bu birleşik kelimeler ayrı yazılır: dans etmek. Ocaklar yakılmaz oldu. bulunmak. ]Fiil + yardımcı fiil Başlama. karar kılmak. 72 224 . Paşanın sesini duymaz oldum. Kar. bitirme. Duymazlıktan gelmek İşitmezliğe vurmak ]İsim + yardımcı fiil Yapılışı Türkçe veya yabancı bir isim + yardımcı fiil (olmak72[1]. kılmak. yapmak. ]Vurgu isim unsuru üzerindedir. memnun olduk. geceden beri devam ediyordu. bulunmak” fiillerinden biri Anlamları Ben o vakitte kitap okuyor olurum. terk etmek. davranma (yeltenme). tek başlarına kullanıldıkları zamanki anlamlarından daha farklı ve ortaklaşa bir anlam ifade ederler. hasta olmak. sanma (olasılık) fiilleri Yapılışları Çekimlenmiş bir fiil + “olmak. arz etmek. Bir an söyleyecek oldum. Böylece bunu da bitirmiş olduk. Sert adımlarla kapının önünde gezinmeye başladı. Birleşme sırasında 1. Çocuğa bağırmış bulundum. Bu olay başka şekilde geçiyor olmalı. alt etmek. şükürler olsun. Mesut ve bahtiyar ol oğlum.Bir ara sigarayı bırakacak oldu. ]Fiil + yardımcı fiil Yapılışı Fiil + olumsuzluk + yapım eki + çekim eki + fiil Anlamı Bu birleşik fiillerde de sondaki fiil asıl anlamını kaybetmiştir. Biz dünyadan gider olduk. emir buyurmak. eylemek.. Bir kerre karar kıldık bu hayalde. kerem kılmak. fark etmek. . müsaade buyurmak. Epeyce bir uğraşıdan sonra dergiyi çıkarmış olduk.

İki genç adam boğaz boğaza geldi. Korktuğu başına gelmiş. hasta düşmek. 225 . başvurmak.. Bu soruya kafa yormanı istemiştim. varsaymak. feleğin çemberinden geçmek. öğüt vermek. Deyim. Çocuk eli uzun biri. zannetmek. ]Gerçek anlamının dışında bir isim + gerçek anlamında bir fiil gözünü korkutmak. Şu yollarla yapılır: ]Gerçek anlamında bir isim + gerçek anlamının dışında bir fiil kendini kaybetmek. naklolmak. Burası çok ayak altı. değer biçmek. vazgeçmek. halletmek. Göze girmek için her şeyi yapıyor. arabası bozulmuştu. kafa tutmak. Senin yaptığın pire için yorgan yakmak. yerlerine başka kelimeler konulamaz.. sabretmek. hoşuna gitmek. Birleşme sırasında ses düşmesi veya ses türemesi meydana geliyorsa bu birleşik kelimeler bitişik yazılır: kahretmek.. deniz tutmak. deliye dönmek. cüzdanımı almış. şurada duralım. en az iki kelimenin kalıplaşarak yeni bir anlam kazanmasıyla oluşan mecazlı sözlerdir. ]Tümü gerçek anlamının dışında tası tarağı toplamak. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez.Suç ortaklığını kabul etmiş oluyorsun. öngörmek. Çocuk ağzı açık beni dinliyordu... Matematiği aklım almıyor. baş kaldırmak. 2. kan ağlamak. herhangi biri atılamaz. Öğrenciler. bileğine güvenmek. Her gördüğüne dudak büküyordu. Kelimelerden biri veya her ikisi anlam kaybına uğrar. emretmek. beni can kulağı ile dinliyordu. Sonunda korktuğumuza uğradık. abayı yakmak. Bizimkinin iyice çenesi düştü.. Bu birleşik fiillerin bir kısmını deyimleşmiş olduğu için burada deyimlerden bahsetmek yerinde olacaktır. affetmek. Olur olmaz konularla baş ağrıtmayı seversin. azletmek..... İşin ağırlığın gözümüzü korkutmuştu. göze girmek. bahsetmek. Bu şekilde anlatırsanız aklı yatar. Hiçbir işte dikiş tutturamamıştı. Deyimlerin özellikleri a) Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. hapsolmak. keşfetmek. ayağına gelmek. Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller Birleşik fiili oluşturan kelimelerden birinin veya tümünün anlam kaybetmesi ve kelimelerin anlamca kaynaşarak tamamen yeni ve farklı bir anlam kazanmaları sonucu oluşan birleşik fiillerdir. zemmedilmek. şehit düşmek.. elvermek. para yemek. b. kalp kırmak. çocuk kayboldu. Bu sözlerle gönlümü almış mı oldun? Kendi düşüncelerinde ayak diriyordu.. hissetmek. kural koymak.

Yorgan gitti. Sıfat-fiiller ve Zarf-fiiller 1. “dilini yut-” 1. kafayı ye-. hapı yutmak. Az sözle çok şey anlatırlar: “dili çözül-”. pişmiş aşa su kat-. dikiş tutturama-. isim çekim eklerini alabilirler. adet yerini bulsun. "dilinin altındaki baklayı çıkar" yerine "dilinin altındaki şekeri çıkar" denilemez. Bazı deyimler ise kendi anlamlarından çıkmamışlardır: Çoğu gitti azı kaldı. Ya da cümle şeklinde olurlar ki bunların bir kısmı gerçek olaylara yada öykücüklere dayanır. "tüyleri diken diken ol-" yerine "kılları diken diken ol-" denemez. göze gir-. "ocağına incir ağacı dikmek" yerine "ocağına çam ağacı dikmek" denilemez. yancümlecik kurarlar. FİİLİMSİLER Fiil kök veya gövdelerinden yapım ekleriyle türetilerek isim. Dostlar alışverişte görsün. -mEk. “dilinde tüy bit-”. Türetilen bu kelimelere mastar.Meselâ "yüzün ak olsun" yerine "yüzün beyaz olsun" denilemez. Çoğu gitti azı kaldı. sıfat ve zarf olarak kullanılan kelimelerdir. -İş” ekleriyle yapılır. çenesi düş-. 2. bel bağla-. birleşik) getirilen “-mE. 226 . Fiillere (basit. aklı alma-. türemiş. vur beline kazmayı Kızım sana söylüyorum. köprüleri at-. Araya başka kelimeler girebilir: “Başını derde sokmak” Başını son günlerde hep derde soktu. Bunlar artık fiil olarak kullanılma özelliğini kaybettikleri için fiil çekim eklerini (olumsuzluk eki hariç) alamazlar. "ayıkla pirincin taşını" yerine "ayıkla bulgurun taşını" denilemez.. ağzı kulaklarına var-. türetmede kullanılan eklere mastar eki denir. Tut kelin perçeminden. Ya kelime öbeği ve mastar şeklinde olurlar: bulanık suda balık avla-. kavga bitti. Fiilimsiler üçe ayrılır: İsim-fiiller.. can kulağı ile dinle-. akıntıya kürek çek-. isim sıfat ve zarf (tümleci) olarak kullanılırlar. İSİM-FİİLLER Fiillerin adıdır. Dam üstünde saksağan. dara düş-. abayı yakmak. Atı alan Üsküdar'ı geçti. ne şiş yansın ne kebap.. pire için yorgan yak-. canı sağ olsun . Ne şiş yansın ne kebap c) Deyimlerin çoğunda kelimeler gerçek anlamından çıkarak mecaz anlam kazanmışlardır. Ama istisnalar yok değildir: “baş başa vermek” ve “kafa kafaya vermek” gibi. b) Deyimler kısa ve özlü anlatımlardır. gelinim sen alın.

gösteriş. kavurma. -or. sesleniş. Bu kelimeler tek başlarına (eksiz) kullanıldıklarında mastar eki vurguludur. Bunlar olumsuzluk eki de alamazlar. gidiş.. yemek... kızartma. Kimi isim-fiiller kalıcı nesne. kurtuluş. Dondurma. Sinirli olduğu gelişinden anlaşılıyor.. gelen araba. direniş.... Okumak en faydalı eylemdir. serzeniş.. -EcEk. geliş. özne Dolaylı tüml.. Bakma.. yapma çiçek. -dİk. koşar adım. cümlede isim gibi kullanılır.. 2. seslenmeyiş. Kitap okumayı çok seviyorum. yer.. ekmek. çıkış. konuşmak. “-En. -Esİ. 227 .. tükeniş. dönülmez yol. eleştirmek.. iş veya kavram adı olabilirler. tamamlama.. Nesne Özne Dolaylı tüml. yazmak. Çakmak. Danışma Kaynaşma fiilimsi fiilimsi danışmaolumsuz emir kaynaşma olumsuz emir Dikkat: “-me” eki olumsuzluk ekiyle karıştırılmasın.. kovalama. -mİş” ekleriyle türetilirler Sıfat görevinde kullanılırlar. araştırmak. Okumak. Bu durumda artık isim-fiil olarak kullanılmazlar. Eğer “-mE” ile yapılan isim-fiillerde bu ek vurgusuz. olmuş iş. Daha sonra isimleşebilirler. öpülesi el.. gelecek zaman. “-mE” ekiyle türeyen mastarlardan bazıları sıfat olarak kullanılabilir. yarım bırakma. sesleniş. yüzme. Tanı-→tanıdık (adam) kırıl-→kırılası (eller). Bakış.. SIFAT-FİİLLER (ORTAÇLAR) Fiil kök veya gövdelerinden yapım ekleriyle yapılmış sıfatlardır. danışma.. Süzme bal. danışma. tanıdık yüz. yazmama. seslenme. Alış veriş. asma köprü. Okumamak. -mEz. derlemek. Gelenler kimdi? Tanıdıklarımıza rastlayamadık. bundan önceki hece vurgulu okunursa yanlış anlaşılma olur: Olumsuz emir çekimi zannedilir.Bakmak.. İsimleştikleri zaman cümlede isim gibi kullanılırlar. Nesne ve kavramların geçmişte ortaya çıkan niteliklerini bildirirler.. Niteleme sıfatı sayılırlar. yazma. Olumsuzları mastar ekinden önce olumsuzluk eki getirilerek yapılır.... Aldıkları eke göre çeşitlere ayrılırlar: Geçmiş zaman ortaçları “-dİk ve -mİş” ekleriyle yapılır. İsimlerin tüm özelliklerini gösterir... okumak.

Memleketin o kadar çok görülesi güzellikleri var ki. Bu ek genellikle “ve” bağlacının yerini tutar. Sıfat yaptıkları durumda artık çekim eki değildirler.Bağlama Ulacı “-İp” ekiyle türetilir. Kırılası eller hep zalimin yanında. -mİş” ekleri fiil çekim eki olarak da kullanılmaktadır. Ulaçlar yapım ekleriyle türetilir.. Dikkat: Bu eklerden “-mEz. Akan kanı durdurmalı önce Kaçan mahkûmları yakalamışlar. Belirtme Ortaçları “-dik ve –ecek” eklerinden sonra iyelik eki getirilerek yapılır. Zaten fiil çekim eki olan bu ekler zamana bağlı olarak sonradan sıfat yapmışlardır. İsim görevinde kullanılmazlar.. Çeşitleri şunlardır. Aramadık yer bırakmadık. -or. -mez. -or” ekleriyle türetilirler Dönülmez akşamın ufkundayız. vakit çok geç Koşar adım eve gitti. ZARF-FİİLLER (ULAÇLAR) Fiillerden türetilen ve zarf tümleci olarak kullanılan kelime veya kelimelerdir. Bu konu uzun süre tartışılacak Uzun süre tartışılacak bir konu bulduk. İşe erken başlayan erken verim alır. Çözülemeyecek bir sorun yoktur. Bugüne kadar görülmemiş bir haksızlık var ortada. -dİk.Koca şehirde bir tek tanıdık yok. Gelen adayların kaydını yapıyorlar. Okuduğum son kitap Okuyacağım ilk kitap Yapacağımız işler Yapılacakları belirledim Geleceği varsa göreceği de var. Nesne ve kavramların gelecekte ortaya çıkacak olan niteliklerini bildirirler. 3. Hep bilinen şeylerden bahsetti durdu. Geniş zaman ortaçları “-En. Daha yapılacak çok iş var. Diktiğimiz fidanlar meyve vermeye başlamış. Gelecek zaman ortaçları “-Esİ ve -EcEk ” ekleriyle yapılır. “-İp” ekinin getirildiği fiille onun bağlanmış olduğu fiilin öznesi ve zamanı aynıdır. Pişmiş aşa su katmak. -EcEk. a. (çekimli fiil) (ortaç) (şimdi gelen) (her zaman akan) (kaçmış olan) 228 .

Gürültüye aldırmadan işiyle meşgul oluyordu. b. -mEdEn. d. -dEn ötürü” edatlarıyla birlikte kullanılır.Telefon edip hâlini hatırını sordum. Buraya geleli çocuğa bir hâller oldu. Gülünce gözlerinin içi gülüyor. Durum Ulaçları “-erek. Sen gelene kadar biz burada bekleyeceğiz. Bitirme Ulaçları “-EnE. -or. Gün ağarırken düştük tarla yollarına. Çok yalnızlık çektiğinden (dolayı) buralarda kalmak istemiyor. -mEz” ekleriyle yapılır. 229 . -meksizin. Her şeyi bilircesine konuşuyordu. c. Nedenlik Ulaçları “-dİğİ. Uyumadan önce de yarım saat kitap okunabilir. için. Kar yağınca herkes sokaklara döküldü. Bakıp bakıp gülüyor. Sonraki fiilin bitimini gösterir. -İncEyE. f. Dinlene dinlene gittiler. e. Sınıfa gülerek girdi. Olayı adeta yeniden yaşıyormuşçasına anlattı. -ken. -dİğİndE. Seni tanıyalı hayatım değişti. Canım sıkıldıkça şiir okurum. -cesine” ekleriyle yapılır. Fiilin nasıllığını bildirir. Hiç dinlenmeksizin yedi saat yürüdüm. Gece karanlık sokaklarda düşe kalka ilerlediler. Sizden ayrılacağı için üzülüyor. Zaman Ulaçları “-İncE. -dİkçE. dek ve kadar” edatlarıyla birlikte kullanılır. Uyurken hep sayıklar. -EcEğİ” ekleriyle türetilir ve “-dEn dolayı.. Yollar açılıncaya kadar bekledik. Gelir gelmez seni sordu. Başlama Ulaçları “-Elİ” ekiyle türetilir ve sonraki fiilin başlangıcını bildirir. Bu ulaçlar fiilin zamanını bildirir. -meden. -e.. Öldüresiye dövdüler. -EsİyE” ekleriyle türetilir ve “değin. -e. İlk okuduğumda iyi anlayamamıştım..← Telefon ettim ve hâlini hatırını sordum Bu ulacın tekrarlanması fiilin sıkça yapıldığını gösterir: Gidip gidip komşuları rahatsız ediyor.

Grubun ana unsuru isim-fiildir ve sonda bulunur. grupta yüklem görevi yapar. İSİM-FİİL GRUBU Bir isim-fiil (mastar) ile ondan önce gelen ve ona bağlı olan kelimelerin veya kelime gruplarının oluşturduğu yeni gruba isim-fiil grubu denir. Vasıta Grubu 12. Ondan önce gelen kelimeler de cümlede olduğu gibi özne.. İsnat Grubu b.. Zarf tüml.) Dt zt y. EDAT GRUBU 6. Dt y. Yükl. hazırlamak. Yükleme Grubu c. halk hayatına / daima / açık olma. UNVAN GRUBU 9. Bulunma Grubu e. tümleç olurlar. Uzaklaşma Grubu f. rüzgârda. kuşta senin sedanı duyup / zarf Seni / beyaz çiçekli dallar içinde / sanmak Nesne dolaylı tüml. AİTLİK GRUBU 8... Dolaylı tümleçler zarf yüklem Uzun bir ayrılıktan sonra / sılaya / dönüş. KISALTMA GRUPLARI a. BİRLEŞİK İSİM 3. Halk sanatına. İSİM-FİİL GRUBU 2. Etrafına / bir keklik gibi ürke ürke / bakış(ından anladım.1. Vurgu isim-fiilden önceki unsurdadır. Onu biraz sonra çekeceği acıya Nesne dolaylı tüml. ZARF-FİİL GRUBU 4. SIFAT-FİİL GRUBU 3. SAYI GRUBU 11. halk ağzına. 230 . TEKRAR GRUBU (İKİLEME) 5.. ÜNLEM GRUBU 10. Mastar.. Yaklaşma Grubu d. BAĞLAMA GRUBU 7. Yülem Suda. nesne.

özne. Türk istiklâlini. nesne. cümle ve kelime grubu içinde isim olarak kullanılır. çöpçatan. Sıfat-fiil. isim. Vurgu. grupta yüklem görevindedir. Eski İstanbul'un güzel semtlerini yaratan / Türklük Sıfat isim Eski İstanbul'un güzel semtlerini / yaratan Nesne yüklem Bütün hayalleri yıkılmış / insanlar Sıfat isim Bütün hayalleri / yıkılmış Özne yüklem Her içine girdiği odaya bir şefkat serinliği getiren / bu kız Sıfat isim Her içine girdiği odaya / bir şefkat serinliği / getiren Dolaylı tüml. özne. Birinci vazifen. Bu yüzden sıfat-fiillerle ve sıfat-fiil gruplarıyla birleşik cümleler yapılır. Sıfat isim ]Birleşik isim olarak kullanılan sıfat-fiiller vardır: Vatansever. 4. zarf ve yer tamlayıcısı olarak kullanılır.]Bu grup. Grubun ana unsuru sıfat-fiildir ve sonda bulunur.. Cümleler öğelerine ayrılırken sıfat-fiil ve ondan önce gelen ve ona bağlı olan kelimeler ayrılmaz. zarf tümleci ve dolaylı tümleç olarak adlandırılırlar. Mısralarında nağme hissedilmeyen / bir manzume Sıfat isim Bu eseri tamamlamak için ne kadar çabaladığını / hiç kimse bilmiyordu. Sıfat-fiil grubu. cümlede. Bir faciadır. sıfat-fiilden önceki unsurdadır. ]Sıfat-fiilden önce gelen kelimeler. Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. böyle bir âlemde uyanmak. Nesne yüklem ]Bu grup. cankurtaran. nesne. SIFAT-FİİL GRUBU Bir sıfat-fiil ve bu sıfat-fiile bağlı unsur veya unsurlardan kurulan kelime gruplarına sıfat-fiil grubu denir. nesne Sabrından saray yapan / sultanları bilirim. 231 . kelime grubu içinde sıfat ve isim. Etrafına bir keklik gibi ürke ürke bakışından anladım.. cümlede olduğu gibi.

cümlede olduğu gibi. Bunlar da birer zarf-fiil grubudur. Pembe hayaller / kura kura Nesne yükl.. Bu yüzden zarf-fiillerle ve zarf-fiil gruplarıyla birleşik cümleler yapılır. Sudur. kelime grubu ve cümle içinde zarf olarak kullanılır. zarf-fiilden önceki unsurdadır. ZARF-FİİL GRUBU Bir zarf-fiil ve bu zarf-fiile bağlı unsur veya unsurlardan kurulan kelime gruplarına zarf-fiil grubu denir. Edat tüml. -eli” ile kurulan gruplar da birer zarf-fiil grubudur. Bir pırıltı gördü mü / gözle hemen dalıyor. -mez”. (OV) ]“-r. en iyisi pencere Geçen kuşları görürsün hiç olmazsa Dört duvarı göreceğine. grupta yüklem görevindedir. Son gülün karşısında / son bülbül / ah ederken. Çamlıca’nın bu asıl çevresine girer girmez. ]Zarf-fiilden önce gelen kelimeler.. Bahar geleli / kargalar sınırsız bir neşe içinde. “-di. nesne. Ben bu gurbet ele düştüm düşeli Her gün biraz daha süzülmekteyim.. Müzik başladığında / bütün salon bir sessizliğe gömüldü. cümlede zarf görevi yaparlar. artık eniştemizin köşkünün tılsımlı duygularını tatmaya koyulurduk. Nesne yükl. Zarf-fiil.. Yükl. Pencere. zarf tümleci ve dolaylı tümleç olarak adlandırılırlar. Dolaylı tüml. Özne yüklem Bu yaman dağların hayalini / hatırımdan / silince.. ]Bu grup. Grubun ana unsuru zarf-fiildir ve sonda bulunur.5. Kanatlarını açan kocaman bir kartal gibi / kollarını / açarak. akar / kendi bildiğince. özne. “-di mi”. Vurgu. ]Hâl ekleriyle çekime girmiş bazı sıfat-fiiller. Cümleler öğelerine ayrılırken zarf-fiil ve ondan önce gelen ve ona bağlı olan kelimeler ayrılmazlar. Nesne dlı tüml.. 232 .

]Tekrarlar anlamı kuvvetlendirir. olmaz olmaz. zıp zıp. TEKRAR GRUBU (İKİLEME) Bir nesneyi veya hareketi karşılamak için eş görevli iki kelimenin meydana getirdiği kelime grubudur.. halı malı. delidolu. ılık ılık. Yaza yaza usandı. ]Zarf-fiil grubu yüklem olarak da kullanılabilir. Mini mini çocuklar Diyar diyar dolaştım. nesneye ve harekete çokluk. bitmez tükenmez. sağa sola. güle oynaya.. Yakın veya eş anlamlı kelimeler Doğru dürüst. şırıl şırıl. İyi kötü bir şeyler yaptı. ]Çoğunda kelimelerin yeri değiştirilemez. yağmurdan. koşa koşa. çoluk çocuk.. evi barkı.. Zıt anlamlı kelimeler Bata çıka. rüzgârdan sora sora / Bir yol bulup / giderdim anılara. Yapılış şekillerine göre çeşitleri a. koca koca. varını yoğunu. Eğri büğrü. kılık kıyafet. oh oh. ezildi büzüldü. dayalı döşeli.. dosta düşmana. Yokuşu çıkar çıkmaz. evini barkını. / kurumuş başak tarlalarıyla karşılaştık. Baka baka.. öbek öbek. ölüm kalım. Okul mokul. yavaş yavaş. irili ufaklı.. çanta manta. senli benli. Aynı kelimenin tekrarı Mışıl mışıl.. fısıl fısıl. süreklilik ve beraberlik anlamları katar. Kardan. ]Grubu oluşturan kelimeler çekim eki alabilir. er geç. 6.Dargınlığını unutup / onunla barışmak istiyor. demet demet.. Grupta her unsur kendi vurgusunu taşır. Âlemde gündüz gönlümüze işkencedir Bence bayram ufukta gün bitincedir. Vah vah. sabah sabah.. eğri büğrü.. c. yavaş yavaş. gide gele. dereden tepeden. b. kelimeler arasına virgül konmaz. işinde gücünde. Eğri büğrü büğrü eğri 233 ..

diye. için.. karşı. Dallarda tomurcuk tomurcuk. Kovuklarda arı arı. Gül gül. cümlede ve kelime gruplarında isim. kadar. Kahve mahve yapmam sana ben. ]İsim unsuru başta. Yeşil yeşil dallar arasından. böcek böcek. hisarın üstünden uçarken acı acı bağırıyordu. 7.” edatları ile yapılır.. onu da doğurduğunu sandı. çalışmasına rağmen. çiçek çiçek. Çamurlara bata çıka yürüdü. göre. Kuytularda menekşe menekşe. Takınsan kanat manat Kuş muş olsam seğirtsem Maviliğin çeşmesi gürül gürül Ardından bir ses kopar. Yaşadığım gibi. EDAT GRUBU Bir isim unsuru ile bir çekim edatından oluşan kelime grubudur. zambak zambaksınız. “ile.]Tekrar grupları. doğru. sıfat ve zarf olarak kullanılır. edat sonda bulunur.. gibi. dolayı. petek petek. çilek çilek. Sürü sürü kargalar.. 234 . Artık durul. Havuzda su şırıl şırıldır.. Sevdiklerim göçüp gidiyorlar birer birer.. rağmen. Yaşamak için Sen-in gibi Deniz-e doğru Bun-dan dolayı bu kadar-ı-n-ı senin gibi-s-i ]isim unsuru kelime grubu olabilir. Boşlukta kuş kuş. İnsan gibi. (Arif Nihat) Gök mavi mavi gülümsüyordu. bir demet çiçek ile. çocuklar için. Yorgun argın dönüyorum her akşam eve. Dişi aslan bu mini miniyi kendi yavruları arasında görünce. ]Birleşme ismin ve edatın türüne göre ekli veya eksiz olur.

büyük bir korku ile. (benzerlik) Kurşunlar. öne doğru eğildi. Vücudum. Onun gibisi nerede bulunur? (isim. Bizim perişanlığımız. amaç. dışarıya çıkmanın sebebi) Bu ayakkabıyı babam için aldım (özgülük) Bu iş için kaç lira ödedin? (karşılık) Senin için sorun yok tabi. özne) (iyelik eki almış. (aitlik) Tüm bu hazırlıklar bizim içindi. Yorgunluğuna. zaman anlamı katmış) 235 . Ders çalışmak için odasına çekildi. Eve doğru yürüdüm. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’na doğru ağaçların bile sıhhatine imrenerek yürüdüm. (amaç) Sıkıldığı için dışarı çıktı. Sabaha kadar ders çalıştık. yağmur gibi yağıyordu. etrafımızda bir zafer borusu gibi çınlıyor. isim gibi kullanılmış. Derenin sağ tarafındaki sırtta on beş yirmi kadar çadır vardı. O anda utançtan ölecek gibiydi. benzetme) Uyandığı gibi yataktan fırladı.Hür maviliğin bittiği son hadde kadar Bozulup dağılmak üzere İlk uçuştan sonra yuvaya dönmeyi başaran yavru serçeler gibi ]Birden fazla isim unsuru bulunabilir. (isim. nesne ]Cümlede çoğunlukla zarf veya edat tümleci olur. (ek-fiilin “di”li geçmiş zaman çekimi ile isim gibi kullanılmış. (zarf. yüklem) Vatan için ölenler yüreğimizde yaşarlar. zarf ve isim olarak kullanılır. uykusuzluğuna rağmen Bir avuç buğday. anında. yüklem olmuş) Keskin bir ışık. bir tutam ot. özne) Kurt gibi acıkmıştım. gönülleri toplamak içindir. yüklem) (isim. (uğur. Bu paranın ne kadarı sizin? olmuş) Her şey bıraktığım gibiydi. (neden. (görelik) Bizim için ne diyorlar? (hakkımızda) Sizin için üç kişilik yer ayrıldı. (zarf. (zarf tümleci) (edat tümleci) ]Grubun vurgusu isim üzerindedir. bir karış toprak için ]Edat grubu cümlede ve kelime grubu içinde sıfat. ]Edat grupları cümleye çeşitli anlamlar katar.

(beraberlik) Arabanın gürültüsüyle irkildi. Okuldan beri hiç susmadı. (zarf öbeği) Terfi edeyim diye yağcılık yapıyor. (araç) Hasan yaşlı annesiyle oturuyordu.Konuşmak üzere ayağa kalktı. Çok uğraşmama karşın başaramadım.. güneş batmak üzere. (isim. (amaç) Yağmur yağıyor diye dışarı çıkmadı. Akşama doğru geldiler. sabahtan beri yağıyor. (edat tümleci) Başbakana göre enflâsyon düşük. Bizi boş vaatlerle kandırdılar. benzerlik. (yönelik) Yağmur sabaha karşı yeniden başlamıştı. (neden) Biz de onlar kadar başarılıyız. aşağı yukarı) Ne kadar güçlü bir adam. ölçüsünde) Gül kadar güzelsin. Tanımamasına rağmen onu takdir ediyordu. Çalışmadığından ötürü canı sıkılıyor. BAĞLAMA GRUBU Bağlama edatları (bağlaç) ile birbirine bağlanmış iki veya daha fazla isim unsurundan meydana gelmiş kelime gruplarıdır. ad tamlamasında tamlanan) Dershaneye kadar gidelim. (neden) Ormana doğru yürüdük. ölçüsünde. 8. kadar) Allah dağına göre kış verir. uygunluk. (karşılaştırma) Edebiyata karşı ilgim vardı. (hakkında. yönünden) Siz bana göre daha gençsiniz. (gibi) Bir ton kadar kömür almış (ölçü. (uygunluk) Anlatılanlara göre ikisi de suçluymuş. (amaç) Acele edin. (eşitlik. (zarf) Evin deniz kadar havuzu var.. (bakılırsa. (doğru) Sabaha karşı uyuyabildim. 236 . (sıfat) Vefasızlığın bu kadarını da görmemiştim. (gibilik) Tam da yola çıkmak üzereydik. (zarf öbeği) Zayıflıktan dolayı sık sık hastalanıyor. (bakarak. yönelik) Denize karşı bir balkonu var. (açısından) Ayağını yorganına göre uzat. (benzerlik) Mektubu okuyunca köyünü görmüş kadar sevindi. Kar. (zamanda yakınlık) Konuştuğumuz üzere yarın buluşacağım.

..hem (de).... olmak ya da olmamak. Hasan Paşa. Kırmızı ve Siyah.... ister. olmak veya olmamak... ancak. Gelenekler.. ama. ne mendil ne de bir kol. hem annem.... eli de ayağı da. unvan ve akrabalık ismi sonda bulunur. ]İki unsur eksiz birleşir. veyahut. Hicranla ağaran bu saçlar değil..... ]Bağlama grupları cümlede ve kelime grubunda isim. üç ilâ beş. Bayındır Han.. ]Şahıs ismi başta. yahut. Ahmet amca.ne (de). İçeri girmek ve annesinin niçin kovulduğunu sormak istedi. Ali Bey. anlamak ve uygulamak Ufak tefek. arkasından başkaları geldiği için ve kendilerine ihtiyaç kalmadığı için giderler. çalışkan fakat şanssız. ha. AİTLİK GRUBU . ne yer ne yâr.... ne de bir çift lâf eden oldu.. ile... ilâ...kâh. ]Bağlama edatı (bağlaç). ya. ne. ya da onu... Nigâr Hanım. UNVAN GRUBU Bir şahıs ismiyle. ya bunu. bir unvan veya akrabalık isminden meydana gelen kelime gruplarıdır..... dE... ya da. güzel ama vefasız.. (Beş Şehir) 9. hem..“ve. ]İçinde ikiden fazla isim bulunan bağlama gruplarında “ve” bağlacı son iki ismin arasında yer alır.. Okumak. değil. lâkin. ]Bu grupta sim unsuru.. hem de. hem.... Ayaşlı ve Kiracıları. şunu...ya (da).. gerek... hem de kardeşim zengin mi fakir mi. Mehlika Sultan.ister(se)... İsimler grubun kuruluşuna eşit olarak katılırlar. isim unsurlarının arsında bulunur..... para değil mutluluk..” ]Bağlama grubunda her unsur kendi vurgusunu taşır. ne sevinç ne üzüntü.. sinirli ve inatçı Dağ. babalarla oğulları. ya. kelime grubu olabilir. veya. Kemal Ağa. sevgisiz kalan kalp ihtiyarlarmış Ne gülen. Şinasi Efendi.... 237 .. kâh. 10... fakat.gerek(se). deniz ve ova. hem babam.ha. Osman Gazi.... Bilge Kağan....dE... sıfat ve zarf olarak kullanılır.. ne el sallayan.

. hey çocuklar! İsim unsuru. isim unsuru sonda bulunur. Halide Nusret Hanımefendi. ]Birinci unsuru unvan veya akrabalık ismi olan “Sultan Süleyman. ey Türk! Ey tatlı ve ulvî gece. Perviz Efendi cevap vermedi. Öğretmen Salih” gibi tamlamalar unvan grubu değil birleşik isimdir. toprağa can verev el! ]Cümle kuruluşuna katılmayan bu grup hitaplarda kullanılır. Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları! Ey garip çizgilerle dolu han duvarları Ey Türk istikbalinin evlâdı! A benim keleş oğlum! Ey mavi göklerin kızıl ve beyaz süsü! Ey âlemi donatan ışık. cümlede ve kelime gruplarında isim olarak kullanılır. Ey Türk gençliği Ünlem başta. SAYI GRUBU Basamak sistemine göre sıralanmış sayı isimleri topluluğudur. 11. yıllarca devam et. bre yalan dünya!. ebedî bir feyzin var. Profesöz Muharrem Ergin. Mareşal Fevzi Çakmak.” (Orhan Veli) 12. ]Grubun vurgusu birinci unsur üzerindedir.]Şahıs ismi birleşik isim olabilir. ÜNLEM GRUBU Bir ünlemle bir isim unsurundan oluşan kelime gruplarıdır. Hey Sakarya. Zafer yolunda unutamayacağım yüzlerden biri. Mehmet Âkif Bey. Doktor Ömer. Kanımın akışını yenileştiren damar. Onbaşı Mehmet. Kâzım Karabekir Paşa. Hatice Nine’nin yüzüdür. bir kelime grubu olabilir. Şair Eşref. “Ey sevgi dalımda ilk açan tomurcuk. 238 . Prens Sebahattin. Vurgu ünlem üzerindedir. İçime yeni bir fecir gibi dolan çocuk. Bay Mustafa.. be kardeşim!. Şah İsmail. Gül rengi ışıkları sevda dolu akşamlar. a canım!. kim demiş suya vurulmaz perçin? İlâhî bir kudretin. ]Bu grup.

Sayılar sondan başa doğru büyür. Küçük sayı sonda bulunur. ]Genellikle ara sayılar sayı grubudur. Bir, beş, on, yüz, bin, milyon İki yüz, beş bin, otuz milyon On bir, doksan iki, yüz elli dört isim sıfat tamlaması sayı grubu

]Sayı grupları en az iki kelimeden oluşur. İkiden fazla kelime bulunduran sayı gruplarında her unsur kendi içinde bir kelime veya kelime grubudur. Yedi / yüz Yedi yüz / elli Yedi yüz / elli iki sıfat tamlaması sayı grubu sayı grubu

Yedi yüz elli iki / bin sıfat tamlaması Yedi yüz elli iki bin / altı sayı grubu Yedi yüz elli iki bin / altı yüz sayı grubu Yedi yüz elli iki bin / altı yüz / on dört sayı grubu ]Sayı grubunun sıfat tamlamasından farkı: 1. Sayı grubunda en küçük sayın sonda bulunur: on / altı, elli iki bin / dört yüz / kırk iki 2. Sıfat tamlamasında ilk sayı ismi sondaki sayı isminin adedini gösterir: Elli / bin, beş / yüz, beş yüz / milyon ]Sayı grupları cümlede isim ve sıfat olarak kullanılır. Yaptığı sarayların adedi kırk iki idi. Kalede yüz elli asker kalmıştı. ]Bütün sayı isimleri birbirinden ayrı yazılır. Ancak senet vb. evraklarda araya rakam sığdırılmasın diye bitişik yazılabilir. ]Grubun vurgusu küçük sayı ismindedir.

13. KISALTMA GRUPLARI Bu gruplar genellikle isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil gruplarının kısalması ve kalıplaşması sonucu oluşmuşlardır Bu grupların ortak özelliği, iki isim unsurundan meydana gelmeleri ve vurgunun ikinci unsurda olmasıdır. a. İsnat Grubu Sıfat-fiil ve zarf-fiil grubundan kısalmıştır

239

Karnı tok olan adam Başı açık olarak

karnı tok adam başı açık

İsim, sıfat ve zarf olarak kullanılır. Birleşik sıfatlar arasında da anlatıldı. gözü tok (insan), eli açık (arkadaş), sohbeti tatlı (insanlar), cebi dolu (adam)... iki düğmesi kopuk (palto)... Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını Görüyor varlığının bir yere toplandığını Kaç gözü yaşlıyı teselli etti. Şu çenesi düşüğe sen aldırma Gurbet akşamlarının bağrı yanık yolcusuyum. Bekir önce anlamadı, ağzı açık bir süre baktı. b. Yükleme Grubu Sıfat-fiil ve isim-fiil grubundan kısalmıştır Yüzü aşkın olan Kitabı tetkik etmek yüzü aşkın kitabı tetkik

Birinci unsur belirtme hâl eki alır. İnsanı takdir, memuru teftiş, küçük çocukları af, evi iyice tamir.. Bu grup, cümlede ve kelime gruplarında isim ve sıfat olarak kullanılır. Yüzü aşkın insan meydanda toplanmıştı. Kitabı tetkik için görevliden izin istedi. c. Yaklaşma Grubu Yaklaşma eki almış bir ismin başka bir isimle oluşturduğu kelime grubudur. Birinci unsur yaklaşma eki alır. Birleşik sıfatlarda anlatıldı. ]Fiilimsilerden kısalmıştır evine bağlı olan fikrine müracaat etmek başına buyruk olarak evine bağlı fikrine müracaat başına buyruk

Tatile düşkün (insanlar), cana yakın (arkadaş), geçmişe bağlı (bir yazar), sözüne sadık (dost), içe dönük (tehdit), dile kolay(işler)... Güzel sanatlara meraklı (kız), geleneklere çok bağlı (adam)... ]Bu grup, cümlede ve kelime gruplarında isim, sıfat ve sarf olarak kullanılır.

240

Mehlika Sultan’a âşık yedi genç Gece şehrin kapısından çıktı. Yanında yirmiye yakın muhabir vardı. Adam, sırıklara bağlı fasulyelerin küçük, ürkek çiçeklerini gördü. Saatlerdir kapıya dönük oturuyordu. Yemeği gece yarısına yakın yediler. d. Bulunma Grubu Bulunma eki almış bir ismin başka bir isimle oluşturduğu kelime grubudur. Birinci unsur bulunma eki alır. Haftada bir, dörtte üç, solda sıfır, yükte hafif, beş günde bir, ]Cümlede ve kelime gruplarında isim, sıfat ve zarf olarak kullanılır. Arada bir o meşhur kahkahasını atardı. Ekmeğin dörtte birini yanındakine uzattı. İşinde usta insanlarla bir arada çalışıyor. e. Uzaklaşma Grubu Uzaklaşma eki almış bir ismin başka bir isimle oluşturduğu kelime grubudur. Birinci unsur uzaklaşma eki alır. İçten pazarlıklı (adam), kendisinden emin (adımlarla), benden gizli (iş), gözden ırak (bir köşe), yandan çarklı (kahve), estetik endişeden uzak (eserler)... ]Cümlede ve kelime grupları içinde isim, sıfat ve zarf olarak kullanılır. Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. Bir öğle paydosunda herkesten geç çıktı sınıftan. Uzun bir yolculuktan sonra köye varmıştık. Sakin ve kendinden emin çalışıyor. Ondan daha idealistine rastlamadım. Evde çekirgeden bol ne var! f. Vasıta Grubu Vasıta eki almış bir ismin başka bir isimle oluşturduğu kelime grubudur. Birinci unsur vasıta eki alır. Seninle dost (insanlar), bayrakla süslü (sınıflar), sırmayla işli (cepken)... Bu grup da sıfat-fiil veya zarf-fiil grubundan kısaltılmıştır. Seninle dost olan (insanlar) bayrakla süslü olan (sınıflar) sırmayla işli olan (cepken) Seninle dost (insanlar), bayrakla süslü (sınıflar), sırmayla işli (cepken)

241

parayla yüklü olarak

parayla yüklü

]Cümlede ve kelime grupları içinde isim, sıfat ve zarf olarak kullanılır. Garip çizgilerle dolu han duvarları Annesiyle dargın gitti. Bu kısaltma gruplarının dışında bazı kısaltma grupları daha vardır ki bunlar da çeşitli cümlelerden ve kelime gruplarından kısaltılmıştır. Derinden derine ırmaklar ağlar Uzaktan uzağa çoban çeşmesi Kokusuyla baş başa kaldı çiçekler Bir nefes olmuşum Fatih’in ordusunda Yürüyorum omuz omuza sipahilerle Aynalar baştan başa tenha Başka bir çerçevedir gitgide dünya artık. El ele tutuşarak yola koyuldular. 14. BİRLEŞİK İSİM Burada bahsedilecek olan birleşik isimler sadece özel kişi isimleridir. Bir kişinin özel adı olmak üzere bir araya gelen kelimeler topluluğudur. Muharrem Ergin, Yavuz Sultan Selim, Ali Şir Nevai, Yahya Kemal Beyatlı, Arif Hikmet Par, Ahmet Turan Alkan, Ömer Seyfettin, Ahmet Haşim, İkinci Kılıç Arslan, Kaşgarlı Mahmut, Yıldırım Beyazıt... Unvan sıfatları, insanların sosyal seviyelerini, makamlarını, mevkilerini, rütbelerini, statülerini bildirmek için isimlerden önce kullanılan sıfatlardır. Unvan sıfatları isimden önce gelirse unvan grubu veya sıfat tamlaması değil birleşik isim oluşur. Sultan Süleyman, Şah İsmail, Doktor Ömer, Profesöz Muharrem Ergin, Bay Mustafa, Prens Sebahattin, Mareşal Fevzi Çakmak, Şair Eşref, Onbaşı Mehmet, Öğretmen Salih... Birinci unsuru sıfat, ikinci unsuru özel isim olan kelime grupları zamanla sıfat tamlaması olmaktan çıkmış, birleşik isme dönüşmüşlerdir. Sıfat tamlamasında başta bulunan vurgu da bu birleşik isimlerde ikinci unsura kaymıştır. Ulubatlı Hasan, Deli Dumrul, İkinci Selim...

242

Türkçenin Çuvaşça ve Yakutça gibi iki uzak lehçesi vardır. Özbek. Şiveler. aynı toplulukta yaşayan veya aynı milletten olan insanların anlaşabilmelerini sağlayan en gelişmiş iletişim aracıdır. aynı zamanda bu iletişim sonucu doğan kültür unsurlarının da nesilden nesle aktarılmasını sağlar.DİL BİLGİSİ Dil Nedir? Ana dil Ana dili Lehçe Şive: Ağız Dilin Önemi Dilin Özellikleri Dilin Millet Hayatındaki Yeri ve Önemi Dil Nedir? Bir sesli işaretler sistemi olan dil. sadece iletişim kurmakla kalmaz. Dilin kaynağı çok eskilere dayanır ve dilin kendinden doğma kuralları vardır. Dil canlı bir varlıktır: Bunu. Lâtince vb. zamanla ses yapısı. Türkçenin Anadolu. milletin değişik boyları tarafından kullanılır. Karadeniz ağzı vb. şiveleri vardır ki bunlara bazı dil bilimciler yakın lehçeler de derler. Gramer ve kelime farklılığı göstermez. şekil ve anlam bakımından birbirinden az ya da çok farklılaşmış bulunan dil veya lehçelerin. sosyal ve kültürel sebeplerle değişik bölgelerde. ses ve şekil farklılıkları gösteren. Lehçe Bir ana dilin tarihî. Dilin Özellikleri 1. bazı kelimelerin anlam değişikliğine uğramasıyla (yavuz: kötü]yiğit). kök bakımından bilinmeyen bir tarihte birleştikleri ortak dil: Ana Türkçe. sosyal bir kurumdur. Azeri. değişik şekilde söylenir. şekil ve kelime hazinesi bakımından önemli farklılıklarla birbirinden ayrılan ve bu ayrılma zamanları yazılı metinlerle takip edilemeyen kollarıdır. Ana dil Bugün ses yapısı. Ancak bazı sesler. Ana Moğolca. Ana dili İnsanın doğup büyüdüğü aile ve soyca bağlı bulunduğu toplum çevresinden öğrendiği. Kırgız. ama lehçe kadar anlaşılmaz olmayan kollarına şive denir. Dil. Kazak. Şive Ana dilden yazılı metinlerle takip edilebilen zamanlarda ayrılmış olan. Dilin Önemi Dil. Rumeli ağzı. Türkmen vb. Ana Altayca. toplumun ortaklaşa meydana getirdiği ve kullandığı canlı bir varlık. dilimizdeki bazı kelimelerin zamanla yok olmasıyla (budun). başka dillerden kelimeler alınmasıyla 243 . yazı dili aynıdır. Ağız Bir ana dilin herhangi bir lehçesi ve ya şivesi içinde var olan ve sadece ses (telâffuz) farklılıklarına dayanan söyleyiş şekli. siyasî. bilinç altına inen ve kişilerle toplum arasındaki ilişkilerde en güçlü bağı oluşturan dil.

terim. Örnek: basit. anlam daralması. artık Türkçenin lehçeleri arasındaki ortaklıklar fark edilemeyecek kadar azalmış. Kelime bilgisi (morfoloji): Şekil bilgisi de denir. Örnek: devrik cümle. Dil biliminin. hece. ses değişmeleri. kelimeleri. eş sesli. Dil. Dil kendi canlılığı ve sosyal oluşu ile milleti de canlı ve bir arada tutar. türemiş. Dilin Millet Hayatındaki Yeri ve Önemi Dil. düşüncenin göstergesidir. mecaz anlamlı kelimeler. deyim. Dil bilgisinin bölümleri: 1. sonradan ne gibi değişmelere uğradığını. kesik cümle. dilin özellikleriyle konuşmada ve yazmada uyulması gereken kuralları belirleyen bilim dalına dil bilgisi denir. ba.. sonradan türetme yoluyla yeni kelimeler oluşturulmasıyla (bilgisayar) açıklayabiliriz. 3. çünkü milletin veya halkın ortak varlığıdır. Dil sayesinde toplumu derinden etkileyen acı olaylar kalıcılaştırılır. cümle gibi birimlerden oluşan dilde bu unsurları inceleyen. argo anlam. basit cümle. nesne vb. Örnek: gerçek. Milletin özellikleri dil kullanılarak yeni nesillere öğretilir. Dil Bilgisinin Bölümleri Ses. 4.. edatlar.(misafir). yani başlangıçta nasıl olduğunu. Kurumdur. Dil. 3. konular ses bilgisinin konularıdır. kelime grubu. O halk. seslerin oluşması. 2. ünlü ve ünsüz uyumları. söz dizimini. Türkçenin kolları anlaşılmaz derecede büyük değişikliklere uğramıştır. dilindeki kelimeler ve anlamları üzerinde anlaşmıştır. milletin kültürünü ve tarihini gelecek nesillere aktararak tarih bilinci oluşturur. birleşik kelimeler. heceler. cümle kuruluşunu. yan. özne. yegâne vb. 2. Örnek: geliyorum < kele yorır men. anlam genişlemesi. isimler. Dil. Ses bilgisi (fonetik): Sesler. kurallı cümle. kelime. inceler. adlaşmış sıfatlar vb. zamirler. kelimelerin şekil ve anlam bakımından gösterdikleri değişmeleri inceleyen koludur. Bir insanın düşünce dünyasını konuşmasından anlayabiliriz. biz de konuşmalarımızı düşünce dünyamızın el verdiği ölçüde ayarlayabiliriz. anlam ve görev yönünden kelime türlerini. 5. ulusal birliği kuran en önemli ögedir. sıfatlar. çünkü temel kuralları vardır. Dil sosyal bir kurumdur: Sosyaldir. eş anlamlı. mecaz-ı mürsel. ev < eb. kaşık>kaşığı. Öyle ki. Örnek: a. sınıflandırılması. Köken bilgisi (etimoloji): Kelimelerin kökenini. sosyal yapıdaki değişmeleri yansıtır. yüklem. 244 . kelime yapılarını. ünlü-ünsüz ilişkileri. Cümle bilgisi (sentaks): Cümleleri. bir kelimenin Türkçe mi yoksa başka dilden mi olduğunu vb. cümle öğelerini ve cümle türlerini ele alır. Anlam Bilgisi (semantik): Kelimelerin tarihî süreç içerisinde geçirdikleri anlam değişmelerini ve türlü anlam özelliklerini inceler. Sanat (özellikle edebiyat) eserleri dille oluşturulur ve milletin estetik anlayışını ortaya kor. güzel adlandırma vb. zıt anlamlı kelimeler. a-ra-ba. ses olayları vb.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->