P. 1
SÜPER POZİSYON TEOREMİ

SÜPER POZİSYON TEOREMİ

|Views: 665|Likes:
Yayınlayan: Abdullah Baran

More info:

Published by: Abdullah Baran on Dec 25, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

SÜPER POZİSYON TEOREMİ

Süper pozisyon yöntemi birden fazla kaynak içeren devrelerde uygulanır. Herhangi bir elemana ilişkin akım değeri bulunmak istendiğinde, devredeki bir kaynak korunup diğer tüm kaynaklar (iç empedansları hariç tutularak) devre dışına çıkarılır (kaynakların devre dışına çıkarılması demek gerilim kaynaklarının kısa devre, akım kaynaklarının ise açık devre yapılması anlamına gelir). Bu şartlar altında istenen akım fazörü bulunur. Daha sonra ise devrede tutulan kaynak devre dışına çıkarılarak (iç empedansı hariç ) bir önceki adımda devre dışında tutulan kaynaklardan birisi devreye konulur ve istenilen elemana ilişkin akım fazörü tekrar hesaplanır.Bu işlem tüm kaynaklar aynı işleme tabii tutuluncaya kadar devam eder. Son adımda ise hesaplanan tüm akım fazörleri toplanır ve elemanın gerçek akım fazörü elde edilir. Süper pozisyon teoremi yalnız eleman akımlarının hesaplanmasında değil, eleman gerilimlerinin hesaplanmasında da benzer şekilde uygulanır. Örnek 1 ;

Şekilde verilen devrede kaynak empedansları ihmal edildiğine göre rezistans üzerinden akan akım değerini süper pozisyon teoremini kullanarak bulunuz. Çözüm :

73 ∠ 46.7° A elde edilir.001)= 79.13° Ω bulunur. Z = XC1 + (R //XC2) =XC1 +R*XC2/R+XC2 XC1 = 1 / 2π (100) (0.766∠ 64. IR1 = (XC2 ∠ -90° / R – j XC2) * IK1 IR1 = (159.001)= 159. İkinci adım olarak VK kısa devre edilerek devrede yalnızca VK2 bırakılır. Rezistans üzerinden geçen akım değeri akım bölücü ifadesi kullanılarak . Kaynaktan bakıldığında görülen empedans değeri .Önce ikinci gerilim kaynağı kısa devre yapılmalıdır.15Ω Z = 79.13°) IR1 = 0. Bu durumda elde edilen devre aşağıdaki şekilde verilmiştir. .766∠ 64.58Ω XC2 = 1 / 2π (100) (0.13° A elde edilir.58∠ -90° + 50∠ 0° * 159.02 * 0.13 =0.32 ∠ -64.01 * 0. Ortaya çıkan yeni devre yukarıdaki şekilde gösterilmiştir.15∠ -90° Z = 104.15) *(0.15∠ -90° / 50∠ 0° + 159.15∠ -90° / 50-j 159.32∠ -64. IK1 = VK1 / Z =80∠ 0° / 104. Kaynaktan çekilen akım .

Z = XC2 + R*XC1 / R+XC1 Z= 159.jXC1) IK2 IR2 = (79.73∠ 46.17∠ -78. IK2 =VK2 / Z =50∠ 0° / 185. Rezistans üzerinden akan akım miktarı her iki adım sonucu bulunan akımların toplamına eşit olacağından . IR2 = (XC1∠ -90° /R .23 ∠ 46.7° A IR = 0. Kaynaktan çekilen akım .27∠ 78.84 = 0.84°) A IR2 = 0.Kaynaktan bakıldığında görülen empedans değeri .58∠ -90° Z= 185.58 ∠ -90° / 50 .27∠ 78.958∠ 46.17∠ -78. .7° A elde edilir.23 ∠ 46.j79.84° Ω bulunur.15∠ -90° + 50∠ 0°* 79.58)*(0.Rezistans üzerinden gecen akım değeri akım bölücü ifadesi kullanılarak .73° A bulunur.84° A elde edilir.58 ∠ -90° / 50∠ 0° + 79.7° + 0. IR = IR1 + IR2 = 0.

5∠ 0° +1∠ 90° IL = 0. Akım kaynağına seri olarak bağlanan yükler akım kaynağının değerinin değişmesinde etkili olamadıkları için . IL1 = IK1 = 0.5∠ 0° A olur. Bobin üzerinden akan akım değeri ise . IL2 = IK2 = 1∠ 90° elde edilir. Yukarıda verilen devrede kaynak empedansları ihmal edildiğine göre bobin üzerinden akan akımı süper pozisyon teoremini kullanarak bulunuz. .118∠ 63. İkinci adım olarak IK1 akım kaynağı devre dışına çıkarılmalıdır. IL = IL1 + IL2 = 0.Örnek 2.43° A bulunur. Akım kaynağının devre dışına çıkarılması kaynağın açık devre yapılması anlamına gelir. Önce IK2 kaynağı devre dışına çıkarılmalıdır.5 + j1= 1. Bu durumda L ve C akım kaynağına seri olarak bağlı olacaktır. IK2 akım kaynağı açık devre yapıldığında bobin üzerinden geçen akım yalnızca IK1 akımı olacağından . Çözüm .

diğer bir ifade ile yük uçları açık bırakılır ve hesaplamalara dahil edilmez. Şekildeki devrede thevenin eşdeğer devresi gösterilmiştir. yükün bağlandığı uçlar arasından bakıldığında ölçülen gerilim fazörüne eşittir. Burada yapılması gereken işlem Vth ve Zth fazör değerlerinin.THEVENİN TEOREMİ Alternatif akım devresini basitleştirerek onu eşdeğer bir alternatif gerilim kaynağı ve bu kaynağa seri bağlı eşdeger empedansa dönüştürmek için thevenin teoreminden faydalanılır. kapasitif veya bunların kombinasyonlarından oluşabilir. doğru akım devrelerindeki kaynağın yerini alternatif gerilim kaynağı. . Verilen devre ne kadar karışık olursa olsun thevenin teoremi kullanılarak devrede gösterilen forma sokulabilir. Örnek 3 . basitleştirilmesi istenen devrenin elemanları yardımıyla bulunmasıdır. Aşağıda verilen problem Vth değerinin hesabını göstermektedir. Şekilde verilen devrede A – B uçları arasından görülen Vth değerini bulunuz. rezistansın yerini ise empedansın almasıdır. Zth değeri omik. endüktif. Thevenin eşdeğer gerilimi (Vth): Vth gerilimi.Thevenin teoreminin alternatif akım devrelerine uygulanışındaki tek fark. Bu hesaplama yapılırken yük devre dışına çıkarılır.

. Çözüm . Şekilde verilen devrede (Ryük devre dışına çıkarıldığında ) A-B uçları arasından görülen Zth değerini bulunuz. akım kaynakları ise açık devre yapılır.44° V bulunur. diğer bir ifade ile yük uçları açık bırakılır ve empedans hesabına dahil edilmez. Bu hesaplama yapılırken devredeki kaynaklar (iç empedansları hariç ) devre dışına çıkarılır. Gerilim bölücü ifadesi kullanılarak XL uçları arasındaki gerilim değeri .9 ∠ 26. Thevenin eşdeğer empedansı (Zth): Zth empedansı.56°) *150∠ 0° VL = VAB = Vth =67. Zth bulunurken yük devre dışına çıkarılır. Ryük devre dışına çıkarıldığında A-B uçları arasından bakıldığında bulunan gerilim (Vth) ile XL uçları arasındaki gerilim değeri aynıdır. diğer bir ifade ile gerilim kaynakları kısa devre. Örnek 4 . VL = (XL ∠ 90° / R + jXL) Vk =(25∠ 90°/50+j25)*150∠ 0° =(25∠ 90° / 55.084∠ 63.Çözüm . Aşağıda verilen problem daha önce verilen ve Vth hesaplamaları yapılan devrenin Zth değerlerinin hesabını göstermektedir. yükün bağlandığı uçlar arasından bakıldığında ölçülen empedans fazörüne eşittir.

Aynı devrenin Zth empedans değeri ise örnek 4’te Zth = 22.084∠ 63.44° Ω Thevenin eşdeğer devresi .901 ∠ 26. Daha önceden de bahsedildiği gibi karmaşık bir devrenin thevenin eşdeğeri.44°Ω = 10.56° = 22.44° volt olarak bulunmuştu. Çözüm. Vth değerinde bir gerilim kaynağı ile buna Zth değerinde bir empedansın seri bağlanması ile bulunur. Aşağıda verilen problemde bulunan sonuçlar toplanacaktır. Örnek 5 . Bundan önce verilen problemde devrenin Vth ve Zth değerleri bulunmuştur. Şekilde verilen devrenin Vth gerilim değeri örnek 3’te Vth = 67.11 + j20Ω olarak bulunmuştu.361∠ 63. Şekilde verilen devrede AB uçları arasından bakıldığında görülen thevenin eşdeğerini bulunuz.Ryük devreden uzaklaştırılıp gerilim kaynağı kısa devre yapıldığında . .AB uçları arasından bakıldığında görülen thevenin empedans değeri aşağı hesaplanmıştır. Zth = (R∠ 0° ) ( XL ∠ 90°) / R +jXL = ( 50 ∠ 0° ) ( 25∠ 90°) / 50+j25 = 1250 ∠ 90° / 55.361 ∠ 63.

 Thevenin eşdeğerini bulmak için devreye hangi iki uç arasından bakılıyor ise bu uçlar açık devre yapılır ve bu uçlara bağlı empedans devreden uzaklaştırılır.  İkinci ve üçüncü adımlardan bulunan Vth ve Zth değerleri seri olarak bağlanarak thevenin eşdeğer devresi oluşturulur. yük akım ve gerilimini bulmak için yapılacak işlem kısa sürede tamamlanabilir. Thevenin devresi gerilim kaynağı ve ona seri bağlı bir empedansı içerdiğinden. thevenin devresinde çözüm yapılması yeterli olmaktadır. Thevenin eşdeğer devresi başlangıçta açık devre yapılan iki uç arasına bağlanır.  Devredeki tüm kaynaklar devre dışına çıkarılarak (iç empedansları hariç) iki uç arasındaki Zth empedans değeri hesaplanır. gerilim kaynaklarının açık devre yapılması anlamına gelir. Karmaşık devrenin yükü kaldırılıp yerine başka bir yük bağlandığında yeni yükün çektiği akım ve uçları arasındaki gerilim değerini bulmak için karmaşık işlemlerin tekrar yapılması gerekir. Karmaşık bir devrenin terine kullanılabilen thevenin eşdeğer devresinin en önemli avantajı ise. .Thevenin teoreminin özeti . akım kaynaklarının kısa devre. yük kaldırılıp yerine yeni yük bağlandığında thevenin eşdeğer devresi değişmeyeceğinden (yalnızca thevenin devresinin çıkışına bağlanan yük değişeceğinden). bunun çıkışına yeni bir yük bağlandığında. Kaynakların devre dışına çıkarılması.  Bu iki uç arasındaki Vth gerilim değeri hesaplanır. Thevenin teoremi dört adımda özetlenebilir.

Norton teoreminde kullanılan eşdeğer devre. Örnek 6 . . Aşağıdaki şekilde verilen devrede A-B uçları kısa devre yapıldığında ölçülen IN değerini bulunuz. Aşağıdaki şekil (a)’da verilen (kutu içinde) karmaşık devrenin çıkışına (A-B) arasına bağlanan yük (şekilde Ryük) kaldırılır ve çıkış kısa devre yapılırsa. Aşağıdaki şekilde norton eşdeğer devresi gösterilmiştir.NORTON TEOREMİ . Norton eşdeğer akım kaynağı (IN) . IN. Norton teoremi de thevenin teoremi gibi karmaşık devrelerin birleştirilmesi için geliştirilmiştir. verilen devrede iki nokta (A-B) arasındaki kısa devre akım değeri olarak tanımlanabilir. A-B arasından akan akım fazör değeri (şekil (b)) IN bulunur. Norton teoremi bu iki eleman değerinin hesaplanmasını açıklar. IN akım kaynağı ve ona paralel ZN empedansından meydana gelir.

7°Ω bulunur.584∠ -74.14°Ω bulunur.584∠ -74. verilen devrede kaynaklar devre dışında bırakıldığında A-B uçları arasından bakıldığında görülen eşdeğer empedans değerine eşittir.1∠ 74. Örnek 7 . IN=(R/R+XC2)Ik=(5∠ 0°/5-j15)(0. Norton eşdeğer empedansı (ZN) . Örnek 6’da verilen devrede A-B uçları arası açık devre ve gerilim kaynağı kısa devre yapılırsa aşağıda verilen devre bulunur. Örnek 6’daki şekilde verilen devrede A-B uçları arasından bakıldığından ölçülen ZN değerini bulunuz.7°)=0. Bu tanıma bakıldığında ZN = Zth olduğu anlaşılır. Aşağıdaki şekilde kaynaktan bakıldığında görülen eşdeğer empedans . Aşağıdaki şekilde kaynaktan bakıldığında görülen eşdeğer empedans . .Çözüm . Çözüm . Yukarıdaki verilen devrede A-B uçları kısa devre yapılırsa aşağıda görülen devre bulunur. Kaynaktan çekilen akım değeri ise . Z=XC1+R*XC2 / R+XC2 = 15∠ -90°+(5∠ 0°)(15∠ -90°) / 5-j15 = 17.1∠ 74.7° A elde edilir. A-B uçları arasından akan akım ise akım bölücü ifadesi kullanılarak .184∠ -3.7° =0. Norton eşdeğer devresinde kullanılan ZN empedansı. IK = VK / Z = 10∠ 0° / 17.

Norton eşdeğer devresi başlangıçta açık devre yapılan iki uç arasına bağlanır.  Devrede tüm kaynaklar mevcutken kısa devre yapılan iki uç arasından akan IN akım değeri hesaplanır.  Norton eşdeğerini bulmak için devreye hangi iki uç arasından bakılıyorsa bu uçlar kısa devre yapılır.7°Ω ZN=4.  İkinci ve üçüncü adımlardan bulunan IN akım kaynağına ZN değeri paralel olarak bağlanır ve norton eşdeğer devresi bulunur. Norton teoreminin faydası thevenin teoremi ile aynıdır.gerilim kaynaklarının açık devre yapılması anlamına gelir. . Norton teoremini dört adımda özetleyebiliriz.  Devredeki tüm kaynaklar devre dışına çıkarılarak . Kaynakların devre dışına çıkarılması .51-j16.5Ω bulunur. iki uç ise açık devre yapılarak iki uç arasından görülen ZN empedans değeri hesaplanır. Norton teoreminin özeti. akım kaynaklarının kısa devre .1∠ -74.ZN=XC2+R*XC1/R+XC1=15∠ -90°+(5∠ 0°)(15∠ -90°)/5-j15=17.Bazı devrelerde thevenin eşdeğer devresinin kullanılması uygun olurken bazı devrelerde basitleştirme sağlamak için norton teoreminin kullanılması hesaplamaları kolaylaştırır.

Eğer devre çıkışına bağlanan yük değeri Zyük = a + jb ise bunun kompleks eşleniği Zyük = a – jb olur.000001 = 125Ω . Karmaşık bir devrenin A-B uçları arasından bakıldığında görülen thevenin eşdeğer empedansının 20Ω değerinde omik bir yük ile buna seri bağlı L= 0. Aşağıdaki şekilde verilen devre gösterilmiştir. Örnek 8. Maximum güç transfer teoremi başka bir şekilde de ifade edilebilir . 50Hz ve 100Hz için yükün çektiği aktif güç değerlerini bulunuz.66µ F değerinde bir kapasitör bağlanmaktadır. Çözüm.66 * 0.159 H değerinde bir bobinden oluştuğu görülmüştür. yük empedansı devre çıkış empedansının kompleks eşlenik değerine eşit olmalıdır. Karmaşık devrenin A-B uçları arasında bakıldığında görülen thevenin kaynak gerilim değeri ise f= 50 Hz için Vth =30∠ 0° V (etkin) olarak hesaplanmaktadır. Bir devre çıkışına bağlanan yükün o devreden maximum güç çekebilmesi için . yük empedansına eşit olmalıdır.devrenin yükün bağlandığı uçlar arasından bakıldığında görülen thevenin empedansının kompleks eşleneği . f= 20Hz için XC= 1/ 2π * 20 * 63. Verilen karmaşık devrenin çıkışına R=20Ω değerinde omik bir yük ve buna seri bağlı C= 63.MAXİMUM GÜÇ (TRANSFER) TEOREMİ Bir devre çıkışına bağlanan yükün o devreden maximum güç çekebilmesi için. Bu ifade maximum güç transfer teoremi olarak adlandırılır. f= 20Hz .

98-125) =112.  t Z =Z=√(20+20)(20+20)+(50-50)(50-50)=20Ω elde edilir.98-125)(19. Pyük = I*I*Ryük =(1. Devrenin toplam empedans genliği.38 = 0.425 W elde edilir.5 A bulunur. Yük üzerinde harcanan aktif güç değeri .38Ω Z = elde edilir.XL = 2π * 20 *0. I = Vk / Z = 30 / 20 = 1. Kaynaktan çekilen akım değeri.159 = 100Ω . I = Vk / Z = 30 / 112.66*0. Yük üzerinde harcanan aktif güç değeri.  t Z = √(20+20)*(20+20) + (19.159 = 50Ω bulunur.000001 = 25Ω XL = 2π *100*0.159 = 19.267)*20 = 1.267)(0. Pyük =I*I Ryük = (0. f=100Hz için XC = 1 / 2π *100*63.000001 = 50Ω XL = 2π *50*0. f=50Hz için. Kaynaktan çekilen akım (etkin ) değeri .66*0.5)*20 = 45 W elde edilir.267 A bulunur.98Ω bulunur. XC = 1/2π *50*63.5)(1. Devrenin toplam empedans genliği.

 t Z =Z=√(20+20)(20+20)+(100-25)(100-25) = 85Ω elde edilir.352)*20 = 2.352)(0.352 A bulunur. Devrenin toplam empedans genliği. Empedans değeri frekans değeri ile değiştiği için verilen problem için güç ile frekans değişimi şekilde gösterilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi 50Hz için yükte tüketilen güç maximum olmaktadır. . Bulunan güç değerlerinden de görüldüğü gibi f=50Hz için kaynak empedansı ile yük empedansı birbirlerini kompleks eşleniği oldukları için yükte harcanan aktif güç değeri maximum olmaktadır. Kaynaktan çekilen akım değeri. Örnek 9 . Pyük = I*I*Ryük = (0.bulunur. I = Vk / Z = 30 / 85 = 0.478 W elde edilir. Yük üzerinde harcanan aktif güç değeri.

Hoparlörde harcanabilecek maximum güç ise.000001 = 1592Hz bulunur.Yukarıdaki şekilde kuvvetlendirici ve bunun gerisindeki Vgiriş gerilimi. Çözüm . ayar kapasitörünü de içeren sistem eşdeğeri şekilde gösterilmiştir.1*0.1*0. Buna göre. hoparlörü besleyen kaynak olarak kabul edildiğinde. I = Vk / Zt = 3. XL = XC ⇒ 1 / 2π fC = 2π fL olmalıdır.238)(0.238)*8 = 0. Hoparlörden maximum güç çekilebilmesi için kaynak frekansı ne olmalıdır? Kaynak gerilim etkin değeri 3. Zt = Rçıkış + Rhop = 16Ω elde edilir.238 A olur. Kaynaktan çekilen akım değeri.8 V olduğunda hoparlör tarafından çekilen güç değerini bulunuz.8 / 16 = 0. f*f = 1 / 4π *4π LC ⇒ f= 1 / 2π √ LC = 1 / 2π √ 0. . Bu eşitliği sağlayan frekans ise.453 W bulunur. Maximum güç teoreminde anlatıldığı gibi hoparlörün kaynaktan maximum güç çekebilmesi için kaynak empedansı ile yükün empedansının birbirlerinin eşleniği olması gerekir. Pmax = I*I*Rhop = (0. Devrenin toplam empedansı ise.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->