SÜPER POZİSYON TEOREMİ

Süper pozisyon yöntemi birden fazla kaynak içeren devrelerde uygulanır. Herhangi bir elemana ilişkin akım değeri bulunmak istendiğinde, devredeki bir kaynak korunup diğer tüm kaynaklar (iç empedansları hariç tutularak) devre dışına çıkarılır (kaynakların devre dışına çıkarılması demek gerilim kaynaklarının kısa devre, akım kaynaklarının ise açık devre yapılması anlamına gelir). Bu şartlar altında istenen akım fazörü bulunur. Daha sonra ise devrede tutulan kaynak devre dışına çıkarılarak (iç empedansı hariç ) bir önceki adımda devre dışında tutulan kaynaklardan birisi devreye konulur ve istenilen elemana ilişkin akım fazörü tekrar hesaplanır.Bu işlem tüm kaynaklar aynı işleme tabii tutuluncaya kadar devam eder. Son adımda ise hesaplanan tüm akım fazörleri toplanır ve elemanın gerçek akım fazörü elde edilir. Süper pozisyon teoremi yalnız eleman akımlarının hesaplanmasında değil, eleman gerilimlerinin hesaplanmasında da benzer şekilde uygulanır. Örnek 1 ;

Şekilde verilen devrede kaynak empedansları ihmal edildiğine göre rezistans üzerinden akan akım değerini süper pozisyon teoremini kullanarak bulunuz. Çözüm :

.001)= 159.13° A elde edilir. Kaynaktan bakıldığında görülen empedans değeri .15∠ -90° Z = 104.32 ∠ -64.32∠ -64.13 =0. Kaynaktan çekilen akım . Bu durumda elde edilen devre aşağıdaki şekilde verilmiştir.73 ∠ 46.15∠ -90° / 50∠ 0° + 159. İkinci adım olarak VK kısa devre edilerek devrede yalnızca VK2 bırakılır. IK1 = VK1 / Z =80∠ 0° / 104.13°) IR1 = 0.15∠ -90° / 50-j 159. Rezistans üzerinden geçen akım değeri akım bölücü ifadesi kullanılarak .15) *(0.58∠ -90° + 50∠ 0° * 159.766∠ 64. Ortaya çıkan yeni devre yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. IR1 = (XC2 ∠ -90° / R – j XC2) * IK1 IR1 = (159. Z = XC1 + (R //XC2) =XC1 +R*XC2/R+XC2 XC1 = 1 / 2π (100) (0.01 * 0.7° A elde edilir.58Ω XC2 = 1 / 2π (100) (0.001)= 79.15Ω Z = 79.766∠ 64.Önce ikinci gerilim kaynağı kısa devre yapılmalıdır.02 * 0.13° Ω bulunur.

73° A bulunur. Rezistans üzerinden akan akım miktarı her iki adım sonucu bulunan akımların toplamına eşit olacağından .j79.7° + 0. .84° Ω bulunur.Kaynaktan bakıldığında görülen empedans değeri .7° A IR = 0.73∠ 46. IR2 = (XC1∠ -90° /R .7° A elde edilir.84° A elde edilir.58∠ -90° Z= 185.58)*(0.Rezistans üzerinden gecen akım değeri akım bölücü ifadesi kullanılarak . IK2 =VK2 / Z =50∠ 0° / 185.58 ∠ -90° / 50 .27∠ 78. Kaynaktan çekilen akım .958∠ 46.84°) A IR2 = 0. IR = IR1 + IR2 = 0.27∠ 78.jXC1) IK2 IR2 = (79.23 ∠ 46.17∠ -78.15∠ -90° + 50∠ 0°* 79.17∠ -78. Z = XC2 + R*XC1 / R+XC1 Z= 159.58 ∠ -90° / 50∠ 0° + 79.23 ∠ 46.84 = 0.

118∠ 63. Akım kaynağının devre dışına çıkarılması kaynağın açık devre yapılması anlamına gelir. IL = IL1 + IL2 = 0.5∠ 0° +1∠ 90° IL = 0. Önce IK2 kaynağı devre dışına çıkarılmalıdır. IL1 = IK1 = 0. IK2 akım kaynağı açık devre yapıldığında bobin üzerinden geçen akım yalnızca IK1 akımı olacağından . İkinci adım olarak IK1 akım kaynağı devre dışına çıkarılmalıdır. Çözüm . Akım kaynağına seri olarak bağlanan yükler akım kaynağının değerinin değişmesinde etkili olamadıkları için . Yukarıda verilen devrede kaynak empedansları ihmal edildiğine göre bobin üzerinden akan akımı süper pozisyon teoremini kullanarak bulunuz.Örnek 2.5∠ 0° A olur.43° A bulunur. IL2 = IK2 = 1∠ 90° elde edilir. . Bu durumda L ve C akım kaynağına seri olarak bağlı olacaktır.5 + j1= 1. Bobin üzerinden akan akım değeri ise .

rezistansın yerini ise empedansın almasıdır. Şekildeki devrede thevenin eşdeğer devresi gösterilmiştir. Thevenin eşdeğer gerilimi (Vth): Vth gerilimi. doğru akım devrelerindeki kaynağın yerini alternatif gerilim kaynağı. yükün bağlandığı uçlar arasından bakıldığında ölçülen gerilim fazörüne eşittir. Zth değeri omik. Aşağıda verilen problem Vth değerinin hesabını göstermektedir.Thevenin teoreminin alternatif akım devrelerine uygulanışındaki tek fark. Burada yapılması gereken işlem Vth ve Zth fazör değerlerinin. kapasitif veya bunların kombinasyonlarından oluşabilir. diğer bir ifade ile yük uçları açık bırakılır ve hesaplamalara dahil edilmez. Örnek 3 . basitleştirilmesi istenen devrenin elemanları yardımıyla bulunmasıdır.THEVENİN TEOREMİ Alternatif akım devresini basitleştirerek onu eşdeğer bir alternatif gerilim kaynağı ve bu kaynağa seri bağlı eşdeger empedansa dönüştürmek için thevenin teoreminden faydalanılır. Verilen devre ne kadar karışık olursa olsun thevenin teoremi kullanılarak devrede gösterilen forma sokulabilir. Bu hesaplama yapılırken yük devre dışına çıkarılır. endüktif. . Şekilde verilen devrede A – B uçları arasından görülen Vth değerini bulunuz.

diğer bir ifade ile gerilim kaynakları kısa devre. Ryük devre dışına çıkarıldığında A-B uçları arasından bakıldığında bulunan gerilim (Vth) ile XL uçları arasındaki gerilim değeri aynıdır.44° V bulunur. Aşağıda verilen problem daha önce verilen ve Vth hesaplamaları yapılan devrenin Zth değerlerinin hesabını göstermektedir. Şekilde verilen devrede (Ryük devre dışına çıkarıldığında ) A-B uçları arasından görülen Zth değerini bulunuz. Gerilim bölücü ifadesi kullanılarak XL uçları arasındaki gerilim değeri . Zth bulunurken yük devre dışına çıkarılır. Çözüm . Örnek 4 .Çözüm .56°) *150∠ 0° VL = VAB = Vth =67. akım kaynakları ise açık devre yapılır.084∠ 63. Thevenin eşdeğer empedansı (Zth): Zth empedansı. VL = (XL ∠ 90° / R + jXL) Vk =(25∠ 90°/50+j25)*150∠ 0° =(25∠ 90° / 55. diğer bir ifade ile yük uçları açık bırakılır ve empedans hesabına dahil edilmez. yükün bağlandığı uçlar arasından bakıldığında ölçülen empedans fazörüne eşittir. .9 ∠ 26. Bu hesaplama yapılırken devredeki kaynaklar (iç empedansları hariç ) devre dışına çıkarılır.

Ryük devreden uzaklaştırılıp gerilim kaynağı kısa devre yapıldığında .56° = 22. Bundan önce verilen problemde devrenin Vth ve Zth değerleri bulunmuştur. Çözüm. Aşağıda verilen problemde bulunan sonuçlar toplanacaktır. Şekilde verilen devrede AB uçları arasından bakıldığında görülen thevenin eşdeğerini bulunuz. Zth = (R∠ 0° ) ( XL ∠ 90°) / R +jXL = ( 50 ∠ 0° ) ( 25∠ 90°) / 50+j25 = 1250 ∠ 90° / 55.44°Ω = 10.44° volt olarak bulunmuştu. Aynı devrenin Zth empedans değeri ise örnek 4’te Zth = 22. .11 + j20Ω olarak bulunmuştu. Vth değerinde bir gerilim kaynağı ile buna Zth değerinde bir empedansın seri bağlanması ile bulunur.084∠ 63.AB uçları arasından bakıldığında görülen thevenin empedans değeri aşağı hesaplanmıştır.361 ∠ 63.361∠ 63. Daha önceden de bahsedildiği gibi karmaşık bir devrenin thevenin eşdeğeri. Örnek 5 .901 ∠ 26.44° Ω Thevenin eşdeğer devresi . Şekilde verilen devrenin Vth gerilim değeri örnek 3’te Vth = 67.

Karmaşık bir devrenin terine kullanılabilen thevenin eşdeğer devresinin en önemli avantajı ise.  Thevenin eşdeğerini bulmak için devreye hangi iki uç arasından bakılıyor ise bu uçlar açık devre yapılır ve bu uçlara bağlı empedans devreden uzaklaştırılır. akım kaynaklarının kısa devre.  İkinci ve üçüncü adımlardan bulunan Vth ve Zth değerleri seri olarak bağlanarak thevenin eşdeğer devresi oluşturulur. yük akım ve gerilimini bulmak için yapılacak işlem kısa sürede tamamlanabilir. Kaynakların devre dışına çıkarılması.Thevenin teoreminin özeti . Thevenin eşdeğer devresi başlangıçta açık devre yapılan iki uç arasına bağlanır. yük kaldırılıp yerine yeni yük bağlandığında thevenin eşdeğer devresi değişmeyeceğinden (yalnızca thevenin devresinin çıkışına bağlanan yük değişeceğinden). gerilim kaynaklarının açık devre yapılması anlamına gelir.  Devredeki tüm kaynaklar devre dışına çıkarılarak (iç empedansları hariç) iki uç arasındaki Zth empedans değeri hesaplanır. thevenin devresinde çözüm yapılması yeterli olmaktadır. bunun çıkışına yeni bir yük bağlandığında. . Thevenin teoremi dört adımda özetlenebilir. Karmaşık devrenin yükü kaldırılıp yerine başka bir yük bağlandığında yeni yükün çektiği akım ve uçları arasındaki gerilim değerini bulmak için karmaşık işlemlerin tekrar yapılması gerekir.  Bu iki uç arasındaki Vth gerilim değeri hesaplanır. Thevenin devresi gerilim kaynağı ve ona seri bağlı bir empedansı içerdiğinden.

Norton teoremi de thevenin teoremi gibi karmaşık devrelerin birleştirilmesi için geliştirilmiştir. Aşağıdaki şekilde norton eşdeğer devresi gösterilmiştir. Norton teoremi bu iki eleman değerinin hesaplanmasını açıklar. verilen devrede iki nokta (A-B) arasındaki kısa devre akım değeri olarak tanımlanabilir. Aşağıdaki şekilde verilen devrede A-B uçları kısa devre yapıldığında ölçülen IN değerini bulunuz. A-B arasından akan akım fazör değeri (şekil (b)) IN bulunur.NORTON TEOREMİ . IN. Örnek 6 . Norton eşdeğer akım kaynağı (IN) . Norton teoreminde kullanılan eşdeğer devre. Aşağıdaki şekil (a)’da verilen (kutu içinde) karmaşık devrenin çıkışına (A-B) arasına bağlanan yük (şekilde Ryük) kaldırılır ve çıkış kısa devre yapılırsa. IN akım kaynağı ve ona paralel ZN empedansından meydana gelir. .

Norton eşdeğer devresinde kullanılan ZN empedansı.7° =0. Yukarıdaki verilen devrede A-B uçları kısa devre yapılırsa aşağıda görülen devre bulunur.7°)=0. IN=(R/R+XC2)Ik=(5∠ 0°/5-j15)(0. Norton eşdeğer empedansı (ZN) .584∠ -74. IK = VK / Z = 10∠ 0° / 17. .Çözüm . A-B uçları arasından akan akım ise akım bölücü ifadesi kullanılarak .7°Ω bulunur. Örnek 7 .1∠ 74.184∠ -3.584∠ -74. Z=XC1+R*XC2 / R+XC2 = 15∠ -90°+(5∠ 0°)(15∠ -90°) / 5-j15 = 17.14°Ω bulunur.7° A elde edilir. Aşağıdaki şekilde kaynaktan bakıldığında görülen eşdeğer empedans . Kaynaktan çekilen akım değeri ise . Bu tanıma bakıldığında ZN = Zth olduğu anlaşılır. Çözüm . Örnek 6’daki şekilde verilen devrede A-B uçları arasından bakıldığından ölçülen ZN değerini bulunuz. verilen devrede kaynaklar devre dışında bırakıldığında A-B uçları arasından bakıldığında görülen eşdeğer empedans değerine eşittir.1∠ 74. Aşağıdaki şekilde kaynaktan bakıldığında görülen eşdeğer empedans . Örnek 6’da verilen devrede A-B uçları arası açık devre ve gerilim kaynağı kısa devre yapılırsa aşağıda verilen devre bulunur.

 Devrede tüm kaynaklar mevcutken kısa devre yapılan iki uç arasından akan IN akım değeri hesaplanır. . iki uç ise açık devre yapılarak iki uç arasından görülen ZN empedans değeri hesaplanır.  Devredeki tüm kaynaklar devre dışına çıkarılarak .ZN=XC2+R*XC1/R+XC1=15∠ -90°+(5∠ 0°)(15∠ -90°)/5-j15=17.51-j16.  İkinci ve üçüncü adımlardan bulunan IN akım kaynağına ZN değeri paralel olarak bağlanır ve norton eşdeğer devresi bulunur. Norton eşdeğer devresi başlangıçta açık devre yapılan iki uç arasına bağlanır.Bazı devrelerde thevenin eşdeğer devresinin kullanılması uygun olurken bazı devrelerde basitleştirme sağlamak için norton teoreminin kullanılması hesaplamaları kolaylaştırır. Norton teoremini dört adımda özetleyebiliriz. akım kaynaklarının kısa devre .5Ω bulunur.  Norton eşdeğerini bulmak için devreye hangi iki uç arasından bakılıyorsa bu uçlar kısa devre yapılır. Norton teoreminin özeti. Norton teoreminin faydası thevenin teoremi ile aynıdır.1∠ -74.gerilim kaynaklarının açık devre yapılması anlamına gelir. Kaynakların devre dışına çıkarılması .7°Ω ZN=4.

Verilen karmaşık devrenin çıkışına R=20Ω değerinde omik bir yük ve buna seri bağlı C= 63. Örnek 8. Maximum güç transfer teoremi başka bir şekilde de ifade edilebilir . Eğer devre çıkışına bağlanan yük değeri Zyük = a + jb ise bunun kompleks eşleniği Zyük = a – jb olur. yük empedansı devre çıkış empedansının kompleks eşlenik değerine eşit olmalıdır.66µ F değerinde bir kapasitör bağlanmaktadır.159 H değerinde bir bobinden oluştuğu görülmüştür. Çözüm.MAXİMUM GÜÇ (TRANSFER) TEOREMİ Bir devre çıkışına bağlanan yükün o devreden maximum güç çekebilmesi için.000001 = 125Ω . Karmaşık devrenin A-B uçları arasında bakıldığında görülen thevenin kaynak gerilim değeri ise f= 50 Hz için Vth =30∠ 0° V (etkin) olarak hesaplanmaktadır. f= 20Hz için XC= 1/ 2π * 20 * 63. f= 20Hz .66 * 0. Karmaşık bir devrenin A-B uçları arasından bakıldığında görülen thevenin eşdeğer empedansının 20Ω değerinde omik bir yük ile buna seri bağlı L= 0. 50Hz ve 100Hz için yükün çektiği aktif güç değerlerini bulunuz.devrenin yükün bağlandığı uçlar arasından bakıldığında görülen thevenin empedansının kompleks eşleneği . Bir devre çıkışına bağlanan yükün o devreden maximum güç çekebilmesi için . Aşağıdaki şekilde verilen devre gösterilmiştir. Bu ifade maximum güç transfer teoremi olarak adlandırılır. yük empedansına eşit olmalıdır.

98-125) =112. Devrenin toplam empedans genliği. Yük üzerinde harcanan aktif güç değeri.267 A bulunur.425 W elde edilir.66*0.XL = 2π * 20 *0.267)(0.66*0.5)(1.5)*20 = 45 W elde edilir. I = Vk / Z = 30 / 112.000001 = 50Ω XL = 2π *50*0. Kaynaktan çekilen akım (etkin ) değeri .38Ω Z = elde edilir.38 = 0. I = Vk / Z = 30 / 20 = 1.5 A bulunur.159 = 50Ω bulunur.  t Z =Z=√(20+20)(20+20)+(50-50)(50-50)=20Ω elde edilir. f=100Hz için XC = 1 / 2π *100*63.000001 = 25Ω XL = 2π *100*0.267)*20 = 1.159 = 100Ω .  t Z = √(20+20)*(20+20) + (19. f=50Hz için.98-125)(19. XC = 1/2π *50*63. Pyük =I*I Ryük = (0. Devrenin toplam empedans genliği.159 = 19. Kaynaktan çekilen akım değeri. Yük üzerinde harcanan aktif güç değeri .98Ω bulunur. Pyük = I*I*Ryük =(1.

I = Vk / Z = 30 / 85 = 0. Bulunan güç değerlerinden de görüldüğü gibi f=50Hz için kaynak empedansı ile yük empedansı birbirlerini kompleks eşleniği oldukları için yükte harcanan aktif güç değeri maximum olmaktadır.352)(0.478 W elde edilir. Devrenin toplam empedans genliği. . Kaynaktan çekilen akım değeri. Pyük = I*I*Ryük = (0. Şekilde de görüldüğü gibi 50Hz için yükte tüketilen güç maximum olmaktadır.bulunur.  t Z =Z=√(20+20)(20+20)+(100-25)(100-25) = 85Ω elde edilir.352)*20 = 2. Yük üzerinde harcanan aktif güç değeri. Örnek 9 .352 A bulunur. Empedans değeri frekans değeri ile değiştiği için verilen problem için güç ile frekans değişimi şekilde gösterilmiştir.

238 A olur.1*0. I = Vk / Zt = 3. Kaynaktan çekilen akım değeri. Maximum güç teoreminde anlatıldığı gibi hoparlörün kaynaktan maximum güç çekebilmesi için kaynak empedansı ile yükün empedansının birbirlerinin eşleniği olması gerekir. Pmax = I*I*Rhop = (0. . Buna göre. XL = XC ⇒ 1 / 2π fC = 2π fL olmalıdır.8 / 16 = 0. Hoparlörden maximum güç çekilebilmesi için kaynak frekansı ne olmalıdır? Kaynak gerilim etkin değeri 3.238)*8 = 0.238)(0. Çözüm .1*0.8 V olduğunda hoparlör tarafından çekilen güç değerini bulunuz. hoparlörü besleyen kaynak olarak kabul edildiğinde. f*f = 1 / 4π *4π LC ⇒ f= 1 / 2π √ LC = 1 / 2π √ 0. Hoparlörde harcanabilecek maximum güç ise. ayar kapasitörünü de içeren sistem eşdeğeri şekilde gösterilmiştir.453 W bulunur.000001 = 1592Hz bulunur.Yukarıdaki şekilde kuvvetlendirici ve bunun gerisindeki Vgiriş gerilimi. Devrenin toplam empedansı ise. Zt = Rçıkış + Rhop = 16Ω elde edilir. Bu eşitliği sağlayan frekans ise.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful