P. 1
Zeolitlerin Sentezi Ve Uygulama Alanlari

Zeolitlerin Sentezi Ve Uygulama Alanlari

|Views: 1,265|Likes:

More info:

Published by: Ibrahim Tevfik Sarıyıldız on Dec 20, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2012

pdf

text

original

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA – METALÜRJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ZEOLİTLERİN SENTEZİ ve UYGULAMA ALANLARI
İsmail Utku YONTAR 05051080

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI

İSTANBUL, 2011

ZEOLİTLERİN SENTEZİ ve UYGULAMA ALANLARI
İsmail Utku YONTAR 05051080

Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. İnci SALT Proje Dönemi: 2010-2011 Güz

İÇİNDEKİLER

ġEKĠL LĠSTESĠ .......................................................................................................................... i ÇĠZELGE LĠSTESĠ .................................................................................................................... ii ÖNSÖZ...................................................................................................................................... iii ÖZET ......................................................................................................................................... iv ABSTRACT .............................................................................................................................. iv 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.2.1 4.2.1.1 GĠRĠġ .................................................................................................................. 1 ZEOLĠTLER ....................................................................................................... 2 Tarihçe ................................................................................................................ 2 Kimyasal BileĢimi ve Kristal Yapısı .................................................................. 3 Fiziksel ve Kimyasal Yapısı ............................................................................... 5 Ġyon değiĢimi ...................................................................................................... 8 Adsorplama ......................................................................................................... 8 Dehidratasyon ..................................................................................................... 9 DOĞAL ZEOLĠTLER ...................................................................................... 10 Zeolit Yataklarının OluĢumu ............................................................................ 10 Doğal Zeolitlerin Türkiye’ deki ve Dünya’ daki Durumu ................................ 11 YAPAY ZEOLĠTLER ...................................................................................... 15 Zeolit Sentezi için Kaynak Materyaller ............................................................ 15 Su içeriği ........................................................................................................... 13 Alüminyum kaynakları ..................................................................................... 16 Silika kaynakları ............................................................................................... 17 Yapay Zeolit ÇeĢitleri ve Sınıflandırılması ...................................................... 18 Zeolit A ............................................................................................................. 19 3A ..................................................................................................................... 20

http://www.kimyamuhendisi.com

4.2.1.2 4.2.1.3 4.2.2 4.2.3 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.4 4.2.4.1 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6

4A ..................................................................................................................... 20 5A ..................................................................................................................... 21 Zeolit Y ............................................................................................................. 21 Zeolit X ............................................................................................................. 23 13X ................................................................................................................... 23 Sodyum yapılı zeolit X kristallerinin geliĢtirilmesi yöntemi ............................ 24 Zeolit ZSM-5 (MFI) ......................................................................................... 24 MFI zeolitinin sentezlenmesi ............................................................................ 26 Zeolit ZSM-11 (MEL) ...................................................................................... 26 Zeolit ZSM-12 (MTW) ..................................................................................... 27 Zeolit ZSM-23 (MTT) ...................................................................................... 27 Zeolit ZSM-57 (MFS)....................................................................................... 28 ZEOLĠTLERĠN UYGULAMA ALANLARI ................................................... 29 Moleküler Elek Uygulamaları .......................................................................... 30 Ġyon DeğiĢimi Uygulamaları ............................................................................ 31 Katalitik Uygulamaları ..................................................................................... 32 Kirlilik Kontrolünde Zeolit Kullanımı.............................................................. 35 Radyoaktif atıkların temizlenmesi .................................................................... 35 Atık suların temizlenmesi ................................................................................. 35 Baca gazlarının temizlenmesi ........................................................................... 36 Petrol sızıntılarının temizlenmesi ..................................................................... 36 Oksijen üretimi ................................................................................................. 36 Çöp depolama alanları ...................................................................................... 37 Madencilik ve Metalurji Sektörlerinde Zeolit Kullanımı ................................. 37 Maden yataklarının aranması ............................................................................ 37 Metalurji uygulamaları ..................................................................................... 37 Tarım ve Hayvancılıkta Zeolit Kullanımı ........................................................ 37

http://www.kimyamuhendisi.com

5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5 5.6.6 5.6.7 5.7 5.7.1 5.7.2 5.7.3 5.7.4 5.8 5.8.1 5.8.2 5.8.2.1 5.8.2.2 5.8.2.3 5.8.3 5.8.4 5.8.5

Gübreleme ve toprak hazırlanması ................................................................... 38 Tarımsal mücadele ............................................................................................ 38 Toprak kirliliğinin kontrolü .............................................................................. 38 Besicilik ............................................................................................................ 38 Organik atıklarının muamelesi ......................................................................... 39 Su kültürü.......................................................................................................... 39 Peyzaj planlamaları ........................................................................................... 40 Enerji Uygulamalarında Zeolit Kullanımı ........................................................ 40 Kömür yataklarında kullanımı .......................................................................... 40 Doğal gazların saflaĢtırılması ........................................................................... 41 GüneĢ enerjisinden faydalanma ........................................................................ 41 Petrol ürünleri üretimi....................................................................................... 42 Diğer Kullanım Alanları ................................................................................... 42 Kağıt endüstrisinde zeolit kullanımı ................................................................. 42 ĠnĢaat sektöründe zeolit kullanımı .................................................................... 43 Puzzolan çimento ve beton ............................................................................... 43 Hafif agregat ..................................................................................................... 43 BoyutlandırılmıĢ taĢ .......................................................................................... 43 Sağlık sektöründe zeolit kullanımı ................................................................... 43 Deterjan endüstrisinde zeolit kullanımı ............................................................ 44 Atık suların arıtılmasında zeolit kullanımı ....................................................... 45

SONUÇLAR ............................................................................................................................ 46 KAYNAKLAR ......................................................................................................................... 47

http://www.kimyamuhendisi.com

...........2 Şekil 4.............................................................. 21 Zeolit Y' nin yapısı ve genel formülü .................1 Şekil 3.................................9 Şekil 4.com ŞEKİL LİSTESİ Şekil 2......7 Şekil 4............................................. 22 Zeolit X' in birim hücre yapısı (solda) ve genel yapısı (sağda) .......................................http://www........3 Şekil 4.......................................................6 Şekil 4....................................................................................11 Zeolit kristalinin en küçük yapı birimlerinin şematik gösterimleri .................................................................................... 27 Zeolit ZMS-23' ün kesiti ..............5 Şekil 4.........................1 Şekil 4..... 20 Zeolit Y' nin birim hücre yapısı ...............2 Şekil 4................................................................................ 19 Zeolit 4A ............................................ 25 ZMS-11' in kesiti ................ 14 Zeolit A’ nın Genel ve Birim Hücre Yapısı ............ 22 Zeolit Y' nin kesiti ...........kimyamuhendisi.............................. 28 i ............................................4 Şekil 4....... 23 ZSM-5 görüntüsü ................................. 27 Zeolit ZSM-57' nin kesiti ................................8 Şekil 4..... 26 Zeolit ZMS-12’ nin kesiti ............................. 5 Türkiye’deki zeolit yatakları haritası ......................................................10 Şekil 4................................

............ 7 Doğal zeolit yataklarının oluşumu .............3 Bazı zeolitlerin termal analiz sonucunda elde edilmiş yaklaşık ısıl kararlılıklarına göre sınıflandırılmaları ............... 6 Çizelge 2.................................................................................................................................................. 33 http://www................... 5 Zeolitlerin ve karakteristik özellikleri diğer minerallere göre sahip olduğu avantajlar .....2 Doğal zeolitlerin yapay zeolitlerle karşılaştırılması ..............................com ii .......kimyamuhendisi... 11 Dünya zeolit oluşumları ..... 33 Seçilmiş bazı katalitik reaksiyonlar için besleme ve ürün değerleri ........ 10 Bazı doğal zeolitlerin kimyasal formülleri ve gözenek boyutları ...... 6 Çizelge 2.........1 Çizelge 3.........................................2 Çizelge 3..........................3 Çizelge 3....................................................................ÇİZELGE LİSTESİ Çizelge 2.......................................2 Bazı zeolitlerin bileşimleri.................4 Çizelge 5.1 Çizelge 2. gözenek çapları ve bozunma sıcaklıkları ............................. 14 Zeolitlerin kataliz kullanımları .........4 Çizelge 3........................ 12 Türkiye'de tespit edilmiş olan zeolit yatakları ve türleri .........................................1 Çizelge 5....

benden desteklerini esirgemeyen.kimyamuhendisi. Proje süresince birikimleriyle bana destek olan arkadaşlarım Duygu GÖNÜLKIRMAZ. Selin TOP’ a. çalışmalarım süresince beni sürekli cesaretlendiren Sayın Hocam Yrd. ayrıca adlarını tek tek sayamayacağım tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Dr. Tuğçe TAN ve S. İlerisi için yepyeni ufuklar açan bu çalışmamı hazırlamamda desteğini esirgemeyen herkese ve eğitim hayatım boyunca her konuda destek olan. İnci SALT’ a en içten teşekkürlerimi sunarım. hiçbir zaman beni yalnız bırakmayan çok değerli aileme teşekkürü bir borç bilirim. Doç. İsmail Utku YONTAR Ocak 2011 iii .http://www.com ÖNSÖZ Öncelikle bu çalışmayı hazırlamamda bana yol gösteren.

the definition of zeolites. sentezlenmesi ve endüstrideki kullanım alanları araştırılmıştır. the physical and chemical properties.http://www. fiziksel ve kimyasal özellikleri. kataliz ve adsorpsiyon gibi önemli özelliklere sahip olmaları. Bu çalışmada. ayrıca çevre dostu yapıları sayesinde endüstride geniş bir kullanım alanına sahiptirler. Ion exchange. In this study. catalysis and adsorption are important features such as. kristal yapıda hidrasyona uğramış alüminyum silikatlardır. zeolitlerin tanımı. Endüstrideki Kullanım Alanları. synthesis and industrial application areas investigated. Industrial Application Areas. thanks to a wide range of uses has a industrial area. molecular sieving. İyon değişimi. moleküler eleme. also environmental friendly buildings today. Sentezlenme ABSTRACT Zeolites are crystalline aluminum silicates have suffered hydration. Keywords: Zeolites.com ÖZET Zeolitler. Anahtar kelimeler: Zeolitler.kimyamuhendisi. Synthesis iv .

1984). moleküler elek işlevi yapabilmesi. M++ ise genellikle Ca. içinde sınırlı da olsa tersinir iyon değişimine ve hidratasyona izin veren alkali ve/veya toprak alkali katyonlarla. Fe.com . bünyesine su alabilmesi ve kurutulduğunda bu suyun örgü yüzey yapısındaki katyonları bırakarak uzaklaştırılabilmesi gibi özelliklerine bağlıdır. Genel yapısal formülleri.kimyamuhendisi. silisyum bileşimine sahip olmaları özellikle çevre analitik kimyasında uygulama alanı bulmalarına olanak sağlamıştır (Sand ve Mumpton. A. Zeolitler son 30 yıldır katalizör. Li. Doğal zeolitlerin endüstriyel kullanım alanları henüz yapay zeolitler kadar gelişmiş olmamakla birlikte çimento katkı maddesi olarak inşaat sanayinde. "Zeolit" genel adıyla tanınan yapay ya da doğal zeolitler mevcuttur. havanın oksijen ve azotunun ayrılmasında. düzenli kristal yapısı. 2001). su moleküllerinin bulunduğu gözenekleri barındıran. GĠRĠġ Zeolitler. http://www. Bunlara ilave olarak zeolitlerin düşük yoğunluklu olmaları. toprak düzenleyici ve gübre katkı maddesi olarak tarımda kullanım alanı bulurlar. 1976). adsorban ve iyon değiştirici olarak kimya endüstrisinde kullanılmaktadır. adsorplayıcı olarak kullanılabilmeleri. aluminosilikat olarak tanımlanmaktadır [1]. katkı maddesi olarak kâğıt sanayinde. K. Uygulama yelpazesinin genişliği. nH2O şeklindedir.1 1. asit gazların kurutulması ve arıtılmasında kullanılmaktadır (Yücel ve Çulfaz. Burada M+ genellikle Na. (M+. Sr‟dir. Yapay zeolitler katalizör. yüksek iyon değiştirme kapasitesi. Zeolit kristalinin en küçük yapı birimi SiO4 ya da Al2O3 dörtyüzlüsüdür. X ve Y tipi zeolitler ticari bakımdan en çok önem taşıyan yapay zeolitlerdir. Ayrıca doğal zeolitler atık suların arıtılmasında. adsorban ve iyon değiştirici olarak kimya endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. M++)d y/d [ (Aly Six-y)x O2x]. mikro gözenekli yapısı. Ba. Bu dörtyüzlülerin değişik şekilde uzayda birleşmelerinden zeolitin gözenek ve kanalları içeren kristal yapısı meydana gelir (Dyer. Mg. üç boyutlu bir ağ örgüsüne sahip. (Kocakuşak ve arkadaşları. 1988).

Milton ve çalışma arkadaşlarının Union Carbide laboratuarlarında yaptıkları araştırmaların amacı havanın oksijenini azotundan ayırabileceği düşünülen şabazit zeolitini yapmaktır. Tarihçe 1756 yılında İsveçli mineralog Friedrich Cronstedt İsveç‟ in Lappmark bölgesinde Svappari bakır ocaklarında iyi şekilde oluşmuş. müzelerde saklanabilecek kadar az miktarlarda bulunduğunun bilinmesi.D. Wiegel ve Steinhof. yunanca.1. Mumpton.kimyamuhendisi. volkanik kayaçların boşluklarında. zeolit olarak anılmaya başlanılmıştır. Endüstriyel kullanımı bu kadar önemli olan zeolitlerin doğada. 1925 yılında suyu uçurulmuş zeolitlerin küçük organik molekülleri adsorbladıklarını ancak büyük molekülleri içerilerine kabul etmediklerini bulmuşlardır. 1945 yılında doğal zeolitlerin iyon değişim özellikleri araştırılmaya başlanılmıştır. başka bir değişle gaz moleküllerine karşı bir elek gibi davranan katı kristaller olmalarından dolayı McBain tarafından zeolitler molekül elekleri olarak 1932 yılında adlandırılmıştır. Bu kristal örneklerini açık bir test tüpünde Çulfaz. 1984). ZEOLĠTLER 2. Bu çalışmaların pek başarılı oldukları söylenemez. Çalışmalar sırasında doğada bulunmayan ancak şabazitten daha üstün molekül eleme özelliği olan bir zeolit türü http://www. 1988. Önce ingiltere‟ de Barrer ve daha sonra da A.2 2. kaynayan taş anlamına gelen zeolit adını verir (Yücel ve . Bu yanılgı. Daha sonra çözünür maddelerle ve düşük sıcaklıklarda yapılan çalışmalar başarılı olmuştur. 1986). iyon değişim özelliği gösteren tüm alüminosilikatlar. Pauling ve V. 1984. değişik türde kristal örneklerini toplar. Taylor tarafından 1930‟ da yapılmasına kadar sürmüştür (Dyer.com ısıttığı zaman yapılarında bulunan suyun çıkarken köpürmesinden dolayı. H. Elde edilen kristallerin gözenekleri küçük ve gözenek pencereleri dardır. araştırıcıları yapay zeolit üretme olanaklarını araştırmaya itmiştir. İlk molekül elek olarak da şabazit kullanılmıştır (Yücel ve Çufaz. Kirk ve Othmer 1981).‟ de Union Carbide firmasının Linde bölümünde zeolitlerin sentezi üzerine deneylere başlanılmıştır. zeolitlerin ilk kristal yapı analizinin X ışını toz kırınım yöntemiyle L. Zeolitlerin büyüklüklerine göre molekülleri bu ayırma özelliğinden dolayı.B. İlk sentez çalışmaları yüksek sıcaklıklarda ve çözünürlükleri fazla olmayan maddelerle yapılmıştır. Bu araştırmaların sonucunda.

aynı zamanda yapıda bulunan silisyum. Bugün A. Bu taramalar sonunda Union Carbide‟ li yer bilimciler 1958 yıında ticari olarak üretim yapabilecek ilk doğal zeolit yataklarını bulurlar. 2. Union Carbide firmasındaki yerbilimciler.B. Zeolit A olarak adlandırılan bu yapay zeolit bugün de en yüksek miktarda üretimi yapılan zeolitlerden biridir. Seyhan 1992. 1984).kimyamuhendisi. doğal zeolitler hakkında çıkan yayınları taramaya başlarlar.-4 yüklü olup. Yücel ve Çulfaz. . .3 üretilir. alüminyum. birbirine benzeyen hücrelerin birleşmesinden oluşan sonsuz örgü yapıları meydana getirir. Bu [SiO4]4. 1982) . Buradan da anlaşıldığı gibi içeriğinde mutlaka silisyum.koordinasyon poliederlerinin (çok yüzlü) birleşmesinden oluşan ve toprak alkali metal iyonlarını değiştirebilir biçimde içeren üç boyutlu bir yapıya sahip sulu alümino silikatlardır. bu yük Si ile tek bağ yapan her bir -1 yüklü oksijenden kaynaklanmaktadır.com . Bugün yaklaşık 40 tür doğal zeolit bilinmektedir ve yaklaşık 150 zeolit sentezlenmiştir. 1978. Japonya başta olmak üzere Bulgaristan. Bu köşe paylaşımı. Dörtyüzlü yapıdaki [SiO4]4. 1975. Layman. İtalya. Doğal zeolitlerin en yaygın olanları eriyonit. Zeolitin türü ve kimyasal yapısı sadece polieder yapılarının uzaydaki üç boyutlu bağlanmalarına değil.dört yüzlülerinin köşelerinde yer alan oksijen atomları Si ve Al atomları tarafından paylaşılmakta ve bu şekilde bu dörtyüzlüleri üç boyutlu bir yapı oluşturacak şekilde birbirine bağlamaktadır. B.D.2 Kimyasal BileĢimi ve Kristal Yapısı Tüm zeolitler [SiO4]4. su alkali ve toprak alkali metalleri içermekle birlikte bunların oluşturduğu polieder yapıların farklı olması ya da aynı yapıların üç boyutlu bağlanmalarının farklı şekilde olmasına bağlı olarak pek çok farklı zeolit türü oluşmuştur. mordenit. alüminyum.T. tüm kristal yapılı maddelerde olduğu gibi.ve [AlO4]5. 1988). Linde bölümü 1960‟ lı yıllarda Zeolit A‟ nın yanı sıra doğada çok az miktarda bulunan fojasit zeolitinin yapısal benzeri olan Zeolit X ve Zeolit Y‟ yi sentezlemiştir (Break. Yeni Zelanda. su alkali ve toprak alkali metallerin miktarlarına ve bu miktarların birbirleriyle oranına göre de değişir (Dyer ve Wiley. Yapılan araştırmalar sonucunda ender bulunan bir mineral grubu sanılan doğal zeolitlerin bol miktarda bulundukları görüldü.D. Türkiye ve Kanada‟ da zengin ve saf doğal zeolit yataklarının varlığı bilinmektedir.ve [AlO4]5. şabazit ve klinoptilolittir (Sheppard. Bu yük dengesizliği oksijenin tetraeder kristalle birleşirken ki diğer tetraeder kristalle ortak kullanımı sonucu ortadan kalkabilir ve nötrlük http://www.

Şöyle ki. şekli gibi tamamen zeolitin moleküler yapısal özelliklerine bağlıdır ( Breck. Bu sebepten. http://www. endüstriyel önemi olan zeolitlerde pencereler 8. zeolit minerallerinin bir diğer önemli özelliğidir. Zeolitin yapısında bulunan suyun miktarı ve konumu zeolitin yapısında bulunan kanalların ve boşlukların büyüklüğü. Zeolitlerin boşluk sistemleri bir. 7 angström boyutlarında halkalardan meydana gelir. Bu halkaların oluşturduğu geçit pencere olarak adlandırılır ve pencere boyutu halkalardaki atom sayısıyla orantılıdır. 1982. Bu kanalların pencere boyutları yine pencereleri oluşturan halkaların eleman sayısına bağlıdır. Weitkamp. Al+3‟ ün Si+4 ile izomorfoz yer değiştirmesiyle Al+3 ile bağ yapar. potasyum. lityum gibi alkali ya da magnezyum. zeolit yapısında bulunan katyonların sayısı ya da miktarı yapıda bulunan [AlO4]-5 dörtyüzlülerinin sayısına ve miktarına bağlıdır. Bu negatif yük ise zeolitin sentezi sırasında ortamda bulunan katyonlarca veya zeolitin kristalizasyonu sırasında kararlı bir kristal yapısı sağlamak amacıyla iç yapısında bulunan katyonlar tarafından dengelenir. 1988. fakat çoğu zaman oksijen bir başka Si atomuyla bağlanmak yerine.4 sağlanabilir.kimyamuhendisi. İçlerinde su bulunan zeolit kristalleri arasındaki boşluklara girerek çatıyla zayıf bir bağ oluşturan bu metaller ve böylece zeolitin iyon değiştirici karakterini oluşturmaktadırlar. artık birleşimde nötrlük sağlanmamakta ve kütlenin kimyasal dengesi -1 değerliğiyle bozulmaktadır. Bu katyonlar +1 veya +2 değerlikli sodyum. Eğer zeolitte gerçekten bu nötrlük sağlanabilseydi iyon değiştirme özelliği olmayacaktı. 1999). 10 ya da 12 elemanlı yani 5.com . Çoğu zeolitte kristal yapı Si-O-Al atomlarının meydana getirdiği halkalarla bağlanmış gözeneklerden oluşur. Zeolitin karışık yapı gösteren kristallerinin arasındaki boşluklar 3-13 angström (10-10 m) olup. AlO4‟ ün yükü -5‟ tir ve tetraeder kristallerinin oksijen atomları yine birleşse de. Bu boşluklar ve bu boşluklara girebilen ve yer değiştirebilen sıvı ve gaz molekülleri ile toprak alkali iyonlardan kaynaklanan moleküller elek olma özelliği. Kallo ve Sherry. stronsiyum gibi toprak alkali metallerin iyonlarıdır. iki ya da üç boyutta uzanabilir (Gottardi. pencerelerle birbirine bağlanmış gözenekler yerine bir kanallar sistemi olarak daha iyi tanımlanabilir. kalsiyum. Grek ve Sing. Boşlukların toplam kristal hacmine oranı %20 ile %50 arasında değişmektedir. baryum. Bu duruma örnek olarak mordenit zeoliti gösterilebilir. Pencereler 4-12 arasındaki oksijen iyonu ve eşit sayıda alüminyum ya da silisyum iyonu içerirler. 6. 1974. Bazı zeolitlerin boşluk sistemleri. 1985).

Çizelge 2. 2001) http://www. gözenek çapları ve bozunma sıcaklıkları (Tümsek.5 Şekil 2.3 Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Zeolitlerin gözenek boyutu kristal yapısına ve türüne göre belirli bir aralıkta değişim göstermektedir.1 Zeolit kristalinin en küçük yapı birimlerinin şematik gösterimleri[2] 2.1 Bazı zeolitlerin bileşimleri. 2001). Yaygın olan bazı zeolitler için birim hücre bileşimi. gözenek çapı ve ısıl bozunma sıcaklıkları çizelge 2.1‟ de gösterilmiştir (Tümsek.kimyamuhendisi.com .

stellerit Lomantit. 1968). omega. flipsit. klinoptilolit. hölandit Gismondin. skolesit. dakhiardit. polingit. P. stilbit. şabazit. moleküler elek ve katalitik kullanım alanı Tarım ve diğer alanlarında sudan daha fazla yarar sağlama Katalitik amaçlı kullanım Radyoaktif yalıtım ve diğer çevresel radyoaktif arıtma işlemleri Kirlilik arıtım uygulamalarında bulaşan ve diğer maddelerin giderilmesinde Yem ve gıdalarda toksin bağlayıcı olarak Ahırlarda ve evcil hayvan altlıklarında ortamdaki amonyumun giderilmesinde Uygulandığı ortamda uzun sure kalabilir Su arıtımında geri kazanılıp defalarca kullanılabilirler Yüksek sıcaklık şartlarında kullanılabilme Küresel ısınmayı önleyici malzeme olarak kullanım Su kaybıyla zeolit kendi özelliklerini kaybederek ya farklı bir zeolite. Çizelge 2. tamsonit.400 400 . yugavaralit.2 Zeolitlerin ve karakteristik özellikleri diğer minerallere göre sahip olduğu avantajlar [3] Özellikler Kullanım Amaçları ve Avantajları Katyon değişim özelliğinin yüksek oluşu Tarımda toprak düzenleyici olarak. lömanit ve natrolitte düşüktür. vayrakit. edingtonit. şabazit ve analsim de yüksek. mesolit. flipsitte orta. mordenit. hölandit. brevsterit.com . Bu kritik su kayıpları geniş bir sıcaklık aralığında gerçekleşebilir.gaz vb.600 600 Co üstü Harmotom. su. natrolit. kirlilik arıtımında kullanılması Mikro gözenekli yapı Yüksek su adsorbsiyon kapasitesi Değişken adsorbsiyon özelliği Bazı radyoaktif maddeleri adsorblayabilme Geniş yüzey alanı Bazı mikotoksinleri bağlayabilme özelliği Amonyum adsorbent malzeme oluşu Suda çözünmeme özelliği Geri kazanılabilme özelliği Yüksek ısıl dayanım Her türlü ısı taşınımını doğal olarak dengelemesi Seçimli adsorbsiyon. erionit. mazzit. fujusit. Y.6 Çizelge 2. gonnardit. bikitait. ofretit. ZK-4 Analsim. L. ZSM-5 http://www. X.3‟ de bazı zeolitlerin bozunmaya uğradıkları sıcaklık aralıkları verilmiştir ( Barrer ve Coughlan. Isıl kararlılık klinoptilolit.3 Bazı zeolitlerin termal analiz sonucunda elde edilmiş yaklaşık ısıl kararlılıklarına göre sınıflandırılmaları [3] Zeolit Türü Bozunma Sıcaklık Aralığı 250 Co üstü 250 . Çizelge 2. A.kimyamuhendisi. ya amorf bir yapıyla ya da yeniden kristalleşerek zeolit olmayan başka bir maddeye dönüşür. merlionit.

Başlıcaları. ayrıcaLamontit ve Fernem. Geniş uygulanabilirlik.  Düşük yoğunluk ve silis bileşimine sahip olmaları.  Moleküler elek olma özelliği. Katalizörde ve adsorplamada geniş molekülleri adsorbe eder ya da adsorptif ayırmada küçük molekülleri reddeder. Mordenit. Bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:  Yüksek iyon değişim kapasiteleri.1983) Özellik Doğal Zeolitler Yapay Zeolitler 8-9 çeşitle sınırlıdır. Genellikle saf değildir.kimyamuhendisi.4 Doğal zeolitlerin yapay zeolitlerle karşılaştırılması (Industrial Mineral and Rocks. bir çok kullanım alanına uygun fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı endüstride geniş bir alana yayılmışlardır. Elde Edilebilirlik Filipsit. Saflık Gözenek Boyutu Boşluk. Çizelge 2. Birçok çeşit elde edilebilir. Kısıtlıdır. Şabazit ve Erionit'te en geniştir. Saf çeşitler olarak imal edilir. sadece şabazit ve erionit iyi gözenek hacmine sahiptir. Gözenek Hacmi (Adsorplama Kapasitesi) Katalitik Aktivite http://www. Yüksek saflıktaki zeolit rezervleri sınırlıdır Katyon içeriği karmaşıktır istenmeyen safsızlıklar barındırabilir.com . 3 A°‟ dan 8 A°‟ a kadar elde edilebilir. Küçük gözenek boyutu ve safsızlıklar yüzünden kısıtlıdır. Klinoptilolit.7 Doğal ve yapay zeolitler. Diğer katyonik şekiller katyon değiştirmeyle elde edilir.  Dehidratasyon özelliği (Chon. örneğin demir çok yaygındır. Hacmin % 50‟ sine kadar. Sınırlıdır.  Katalizör olarak kullanımı. Analsim. Erionit ve Şabazit. 1996).

bu pencerelerden geçebilecek büyüklükte moleküller adsorplanır. zeolitin içinde bulunduğu çözeltideki katyonlarla yer değiştirirler.  Yüküne. Ama zeolitlerin homojen bir mikro pencere ve kanal giriş çapına sahip olmaları nedeniyle.3.1 Ġyon değiĢimi Zeolitlerde tetraederlerden oluşmuş. Adsorpsiyon olayını denetleyen mikrogözeneklerin alanı birkaç yüz m2/gr mertebesindedir (Öter vd. iskelete zayıf bağlarla bağlanmış olan katyonlar. Bununla birlikte zeolitin iyon değiştirme kapasitesi. İyon değiştirme kapasitesi daha çok iskelet yapısındaki Al miktarının bir fonksiyonudur ve Al miktarı arttıkça daha fazla yük eksikliği ortaya çıkar.8 2. Daha büyük olanlar zeolit yapısı dışında kalır. Bu olay zeolitlerin büyük kısmında kristal yapıda değişikliğe neden olmaz.  Yapıdaki görevlerine. Zeolitler kuru ağırlıklarının %30‟una kadar gaz ve sıvı molekülünü adsorplayabilirler (Yılmaz vd. 1993). Bu özelliği nedeniyle zeolitlere “moleküler elek” denir (Breck.. mikro gözenekli bir yapıya sahiptirler.kimyamuhendisi.com .  Boyutuna. bu boşluğa sığabilecek büyüklükteki gaz ve sıvı molekülleri ile doldurulabilir. normal oda sıcaklığında su molekülleri ile doludur. 1985).3. bir gaz veya sıvı karışımdan sadece. Bu nedenle zeolitler etkin iyon değiştirici olarak bilinir. 2002). Zeolitik su olarak adlandırılan bu su molekülleri. mikrogözeneklerin doldurulmasıdır. 1974).2 Adsorplama Zeolitler.  Ortamın sıcaklığına ve  Zeolit minerallerinin türüne bağlıdır (Minato ve Gottardi. 2.. Mikro pencerelerle birleşerek bir boşluk ve kanal sistemi oluşturan bu mikro gözenekler. zeolitler ısıtıldığında yapıdan uzaklaşır. http://www.  Katyon türlerinin cinsine. Genellikle 300-400 °C‟ de ısıtılarak buharlaştırılan suyun kristal yapıda bıraktığı boşluklar. bal peteğine benzeyen. Zeolitlerde adsorpsiyon olayı bir yüzeye tutunmadan çok.  Konsantrasyonuna.

.3 Dehidratasyon Zeolitler ısıtıldıklarında yapılarındaki zeolit suyunu verebilmekte (dehidratasyon) ve soğutulduklarında bu suyu tekrar alabilmektedirler (rehidratasyon) (Bish vd. yani dehidratasyon-rehidratasyon özelliklerini koruyabilirler (Öter vd.. 2002). Bu mineraller bu sıcaklığa kadar zeolitik.9 2.  Kristal yapı değişimi ile birlikte sıcaklığa karşı sürekli ağırlık kaybı gösterenler: Natrolit grubu mineraller. erionit ve klinoptilolitin 700-800 °C‟ye kadar kristal yapılarında önemli bir değişiklik gözlenmez. http://www. 1998). Zeolitler 100°C üzerinde gerçekleşen dehidratasyon sırasındaki davranışlarına göre 2 gruba ayrılırlar:  Kristal yapılarında belirgin değişiklik göstermeyen ama sıcaklığa bağlı olarak sürekli bir ağırlık kaybına sahip olanlar: Örneğin doğal zeolitlerden şabazit. Daha yüksek sıcaklıklarda yapısal değişiklik nedeniyle bu minerallerin zeolitik karakterleri kaybolur (Öter vd.3. 2002). 300 °C‟nin altında dehidrate edildiklerinde tekrar su moleküllerini adsorbe edebilirler.com ..kimyamuhendisi. mordenit.

10 3.  Tatlı veya tuzlu açık göllerde volkanik malzemenin birikip göl suyu ile kimyasal reaksiyonu sonucu oluşan yataklar. Enonit. 3.kimyamuhendisi. (Asidik Tefra) Mordenit. Mesolit Sığ Gömülme Diyajenizi 25-100 Skolesit. 1990.. Fojasit.1 Zeolit Yataklarının OluĢumu Doğal zeolit yataklarının oluşumu. Erionit. ortamlarına göre altı grupta toplanmıştır:  Suyu tuzlu (kapalı) göllerde volkanik malzemenin birikip göl suyu ile reaksiyonu sonucu oluşan yataklar. Notralit.1 Doğal zeolit yataklarının oluşumu (Harben P. Şabazit. Klinoptilolit. Şabazit. Tomsonit.com . Al-Si' li sedimanter ya da volkanik malzemelerden oluşan zeolit yatakları. DOĞAL ZEOLĠTLER Şu ana kadar 40‟ ı aşkın doğal zeolit minerali tespit edilmiştir. Bates R. Holandit. Çizelge 3. Analsim http://www.  Düşük ısılı gömülme metamorfizması sonucunda. Kısaca Klino olarak da bilinen Klinoptilolit doğal zeolitlerden dünyada rezerv olarak en çok bulunan ve teknolojik özellikleri en iyi olanlardan biridir [4].  Kıyıda veya derm denizel ortamda volkanik malzemenin birikip deniz suyu ile reaksiyonu sonucu oluşan yataklar. Gonaidit. Analsim Süzülen Yer altı Suları 20-50 Holandit (Bazik Tefra) Süzülen Yer altı Suları 20-50 Filipsit. bu malzemenin bozulması sonucu oluşan yataklar.. Analsim Bozunma 4-50 Filipsit. zaman tortulları arasında görülen ve orijinlerinin volkanik olup olmadığının belirlenemediği. Mordenit Alkali ve Tuzlu Göller 20-50 Gismondin.  Genellikle 2.  Hidrotermal ya da sıcak kaynak sularının Al-Si' li malzemeye etkisi sonucu. W. Stilbit (Düşük Isılı Hidrotermal) Deniz Gömülme Diyajenizi 100 Lamontit. denizsel veya gölsel ortamlarda oluşan zeolit yatakları. Klinoptilolit. Goelogy and World Deposits) OluĢum Tipi Isı (Co) Cinsi Denn Deniz Çökeltileri 4-50 Filipsit.

Na)2 (Ca. Dünya üretiminin yaklaşık %60'ı Küba tarafından gerçekleştirilmektedir.000 ton olup.16 H2O 4.42 nm Lamontit Ca4 Al8 Si16 O48. doğal zeolitlerin kullanım alanları hızla genişlemiştir. Yugovaralit. Analsim. Rezervler 1950‟lerden sonra belirlenmeye başlanmıştır. 2001) Doğal Zeolit Kimyasal Formülü Gözenek Boyutu Türü Analsim Na16 / (AlO2)16 (SiO2)32.3‟de verilmiştir.37 x 0.000. Dünyada zeolitlerin dokuz tanesi ticari önem taşımaktadır. Mg)2 / Al6 Si30 O72.com . Şabazit.18 H2O 4. Erionit..20 H2O 0.4x0.1 Devam Isı (Co) 200 200 Cinsi Warakit. G.4 Aº Şabazit Ca2 / (AlO2)4 (SiO2)8. Bugün için 40 adet doğal zeolit minerali bilinmektedir.16 H2O 0. Dünya genelinde çıkan zeolit türleri çizelge 3.57 nm Netrolit Na16 / (AlO2)16 (SiO2)40.18 H2O 0. Bulgaristan ve İtalya'dır.0x5. Doğal Zeolitlerin Türkiye’deki ve Dünya’daki Durumu Zeolitlerin endüstriyel alanlarda kullanılabildiği 1940′lı yıllarda ortaya konulmasına rağmen tali mineral olarak volkanik kayaçların boşluk ve çatlaklarında bulunduğunun bilinmesi kullanımlarını sınırlamıştır.000 ton olan dünya doğal zeolit üretimi 1991 yılında 1.Mg. %8‟inin desikant (nem çekici) üretiminde ve kalan %8‟ininde diğer alanlarda olduğu belirtilmektedir.2 Bazı doğal zeolitlerin kimyasal formülleri ve gözenek boyutları (Chenvd.42x0.1996. Dünya zeolit rezervlerini net rakamlarla vermek mümkün değildir.26x0. 27 H2O 0.26x0.39 nm Filipsit (K. ABD.7-0.44 nm Stilbit Ca4 / (AlO2)8 (SiO2)28.24 H2O 0. 1989 yılında 250.000 tona ulaşmıştır.3 Aº Modernit Na8 / (AlO2)16 (SiO2)40.Na2)4.5nm Ferrierit (K. bu tüketimin %70‟inin deterjanlarda. Analsim Analsim Çizelge 3.K2.2.62-0. Dünya zeolit tüketimi yılda 750.39 nm 3.24 H2O 0.16 H2O 0.67x0.11 OluĢum Tipi Düşük Metamorfizma Pnmer Magmatik Çizelge 3. Klinoptilolit. Afrika. http://www.2x5. Holandit.5/(AlO2)9 (SiO2)27 .Na)10 / (AlO2)10 (SiO2)22. Ferrierit.29x0.kimyamuhendisi. Macaristan.26 nm Erionit (Ca. Lamontit. Aybal.28 H2O 0.4 x 0. %10‟unun katalizör ve adsorban üretiminde. Ancak 1950′li yıllardan sonra deniz ve göl tüflerinin de zeolit içerdiklerinin saptanmasıyla. Mordenit ve Fillipsit'dir. Diğer önemli üreticiler Japonya. Bunlar.41x0.72 nm Tompsonit Na4 Ca8 / (AlO2)20 (SiO2)20.

Mordenit Rusya [2]. Analsim (1). Mordenit (1). Afrika Ülkeleri Asya ve Avustralya Tanzanya İran İsrail Pakistan Avustralya Çin Japonya Kore Yeni Zelanda Türü* Lamontit (2). Erionit [1](1) Analsim [ 1 ] ( 1 ). Şabazit (1). Kıta Avrupa Afrika Çizelge 3. Klinoptilolit[2] http://www. Mordenit ( 1 ).com . Mordenit(1) Klinoptilolit (1) Klinoptilolit (1) Analsim [1] Holandit(l) Filipsit [1](1). Klinoptilolit [ 1 ] Erionit [1]. Filipsit[3](3). İtalya Analsim (1) Klinoptilolit [2] Polonya Klinoptilolit [2] Romanya Klinoptilolit [3] (3).3 Dünya zeolit oluşumları (International Committee on Natural Zeolites.kimyamuhendisi.3 Devamı Ülke İspanya İsviçre Angola Botswana Kongo Mısır Kenya K. Klinoptilolit (1). Mordenit (1) Şabazit [3] (3). Analsim (2). Şabazit (1) Filipsit [11. Analsim [1]. Mordenit [3]. Natrolit (1) Klinoptilolit [1](1) Çek Cumhuriyeti Klinoptilolit (1) Danimarka Lamontit (1) Finlandiya Klinoptilolit (3) Fransa Şabazit [2] Avrupa Almanya Analsim (1).12 Çizelge 3. Klinoptilolit (1) Klinoptilolit [1] Klinoptilolit (2) Analsim (1) Klinoptilolit (2) (1) Klinoptilolit [2] Klinoptilolit [3]. 1984) Kıta Ülke Türü* Belçika Lamontit (1) Bulgaristan Klinoptilolit [2] (3). Analsim (1). Klinoptilolit(1) İngiltere Lamontit (1). Lamontit(3) Klinoptilolit [2] Analsim (2). Klinoptilolit Macaristan [2].

Bugüne kadar yapılmış olan gözlemlere göre ülkemizin mevcut zeolit rezervlerinin 45. Analsim (1) Erionit (1). Mordenit [1]. Şabazit.13 Çizelge 3.3 Devamı Kıta Güney Amerika Şili ABD Kuzey Amerika Kanada Küba Guatemala Meksika Orta Amerika Panama Batı Hint Adaları Ülke Arjantin Türü* Klinoptilolit [2]. Mordenit [1] Klinopilolit [2] Klinoptilolit [2] (2) . Modernit. Şekil 3.8 milyar ton gibi büyük hacimlerde olduğu tespit edilmiştir (Çetinel. [ ] İşletilen veya büyüklük ve kalite açısından işletilebilir nitelikte olan maden sayısı Dünya‟da 1756 yılından bu yana bilinen zeolitlerin ilk olarak ülkemizdeki varlığı 1971 yılında Gölpazarı-Göynük civarında Analsim türü olarak saptanmıştır (Öter vd..Şabazit[4] Erionit [2]. 2002).com . Türkiye‟de detaylı etüdü yapılmış tek zeolit sahası Manisa-Gördes civarındaki MTA (Maden Tektik Araştırma) ruhsatlı sahadır.Klinoptilolit(1) Klinoptilolit [2]. Analsim (2) Lamontit (1) Klinoptilolit (1) Klinoptilolit [12].kimyamuhendisi. Mordenit[1] Lamontit (2). Erionit ve Analsim minerallerinden oluşmaktadır. Klinoptilolit (1) * ( ) Oluşum Sayısı. Doğal zeolit kaynakları bakımından Türkiye‟nin zengin bir ülke olduğu belirtilmektedir. Ülkemizdeki zeolit oluşumları Klinoptilolit. Daha sonra Ankara‟nın batısında Analsim ve Klinoptilolit yatakları bulunmuştur.2 ve çizelge 3. 1993).4‟de Türkiye‟deki mevcut zeolit yatakları gösterilmiştir: http://www. Filipsit (1) Klinoptilolit (1) Warakit(l). Diğer zeolit minerallerine daha az rastlanılmıştır [5].

Mülk. Erionit http://www. Modernit.14 Şekil 3. Gölpazan.2 Türkiye‟deki zeolit yatakları haritası [5] Çizelge 3.com . Oğlakçı. Mihalıççık) Kalecik. Hasavaz Analsim Balıkesir – Bigadiç Klinoptilolit Emel .4 Türkiye'de tespit edilmiş olan zeolit yatakları ve türleri (Köktürk. Şabazit. Göynük Analsim Polatlı.1995) Zeolit Yatakları Türleri Bahçecik.Yukarı Yoncaağaç Klinoptilolit Kütahya-Şaphane Klinoptilolit Geniz. Hisarcık Klinoptilolit İzmir-Urla Klinoptilolit Gördes Klinoptilolit Kapadokya Yöresi Klinoptilolit.kimyamuhendisi. Avaş Analsim Mallıhan. Çandır. Şabanözü. (Beypazarı.

1.15 4. Sentezlenecek zeolit ve ürünün kullanılacağı uygulamaya bağlı olarak maliyeti düşürmek için sıklıkla daha az saflıkta kaynak mataryeller kullanılmaktadır. Köktürk. silisçe zengin kimyasal bileşim. safsızlıklar için test ve analiz edilmelidir.) H2O). yığından yığına ve farklı tedarikçilerde farklılık gösterebilir. veya çözünmeyen silikat türlerinin çökmesine neden olabilirler. atmosfere maruz bırakılarak su kaybedecek şekilde havalandırılır.com .1 Su içeriği NaOH. 4.18H2O (%48. Sıklıkla kullanılan birkaç kimyasala bu bölümde yer verilmiştir.kimyamuhendisi. Al2(S04)3. Çoğu kaynak materyal az ya da çok su bulundurur.1 Zeolit Sentezi için Kaynak Materyaller Zeolit sentez kimyasında en önemli noktalardan biri kaynak materyallerde bulunan safsızlıklardan kaynaklanan kirlenmelerdir. Diğer tarafta alüminyum sülfat. Kirleticiler çözülebilir ve çözeltide farklı silikat ve meralosilikat türlerinin oluşumuna neden olabilirler. Zeolit sentezinde en önemli şey kaynak materyalleri tanımaktır ve teknik malzemeler. İyon değişimi. Ancak doğal zeolitler yapaylara göre daha ucuz malzeme olmaları nedeni ile birim malzeme değerinin düşük olduğu alanlarda kullanılmaktadırlar (U. molekül eleme. 4. Bu nedenle.6 (ağ. Doğal zeolitler spesifik özelliklerinin sınırlı olması. daha düşük etkin pencereye ve daha düşük adsorplama kapasitelerine sahip olmaları nedenleriyle yapay zeolitlerle rekabet edememektedirler. Bu gibi kirleticiler kristalizasyon sırasında çözünmeden kalabilir ve istenmeyen türlerin çekirdeklenmesine neden olabilir. H2F2 veya silikat gibi ticari olarak uygun kimyasal çözeltiler kullanıldığında. 1995). Alüminyum nitrat nem çekerek sıvılaşır ve su içeriği kimyasal nemli havaya maruz kaldığında değişebilir. silika dumanının su içeriği yalnızca %3 (ağ.) olabilirken. YAPAY ZEOLĠTLER Endüstriyel önemi olan doğal zeolit sayısının sınırlı olması sonucu. Eğer materyaller saf değilse. kristal yapısı gibi özellikler doğal ve yapay zeolitlerde ortaktır. endüstride kullanılan yaklaşık 150 tür zeolit yapay yolla elde edilmektedir. başlangıç materyalleri olarak saf kimyasalların kullanılması gereklidir.) civarındadır. http://www. alüminyum nitrat Al(NO3)3-9H2O‟nun %43 (ağ. Teknik seviyede alüminyum sülfat yapısında %14 H2O barındırır. adsorblama. reaksiyon karışımının bileşimi belirlenirken çözeltinin su içeriği dikkate alınmalıdır.

NaOH = l/2Na2O + 1/2H2O (%22.)) . Bu gibi teknik sodyum alüminatın bileşimi 1. örnek olarak. sodium hidroksit pelletler %97 veya 98% NaOH bulundurabilir. Teknik formda taze sodyum alüminat 50 lb‟ lik poşetler gibi büyük miktarlarda temin edilebilir. kullanılan herhangi bir hidroksit artık su olarak düşünülmelidir. Kaynak materyalin su içeriği toplam su içeriğinin önemli bir bölümünü teşkil edebilir veya etmeyebilir. çökelme ya da bulanıklık olu. http://www.5 H2O (ağ. örnek olarak . Eğer çözünmezse. alüminyum fosfat. Benzer olarak bir %85‟ lik H3PO4.6(ağ. AlPO4-2H2O barındıran preparatlar alkali fosfat veya hidroksit çözeltileriyle alternatiflerdir. Ayrıca küçük bir oranda serbest su bulunabilir. 4.2‟ye veya daha yüksek Na/Al oranlarında farklılık gösterir. Örnek olarak.0‟ dan 1. Bu nedenle özellikle düşük SiO2/Al2O3 oranlarında reaksiyon karışımları için alüminyumu soydum alüminat gibi aniyonik forma sokmak avantajlıdır. Reaksiyon karışımının hazırlanmasında eklenecek su miktarı hesaplandığında bu kimyasalların içerdiği suyun her zaman dikkate alınması tavsiye edilir.1. Kimyasalın mümkün olduğunca az nem ve CO2‟ye maruz bırakılarak sıkıca kapatılmış küçük kavanozlara aktarılması ve oda sıcaklığında veya daha aşağısında muhafaza edilmesi tavsiye edilir. Fosfat. pH ayarlamasından veya alkali silikat çözeltilerinin eklenmesinden sonra jel oluşumunu üzerinde güçlü elektrolitik etkisi olan alkali tuzlar oluşur. Küçük miktardaki bir demir içeriği kendisini berrak sodyum alüminat çözeltisinde kahverengimsi solma ile gösterir.com karıştırılarak hafif ısıtma ile tamamen çözünmeleri mümkün olan .2 Alüminyum kaynakları Tuzların kullanılmasının dezavantajı. Bu demir hidroksit filtrasyon ile giderilebilir veya bazen ihmal edilir. bu gibi tuzlar zeolit A tipi materyaller yerine sodalitlerin kristalizasyonuna neden olabilir. Geniş ölçüde kullanılan bir kimyasal değildir ve herhangi bir kimyasal tedarikçisinden edinildiği zaman sıklıkla zeolit sentezi için uygun olmamasını sağlayacak kadar yaşlanmış olur. Sodyum alüminat atmosferik CO2‟ye maruz kalarak veya yalnızca depolama sırasında alüminyum oksit hidratlarının oluşumuyla karşı karşıya kalır.) H2O barındırabilir. Genellikle az miktarda alkali hidroksit eklenerek çözülür.kimyamuhendisi.) P2C5 ve %38.16 Bir reaksiyon karışımının bileşimi oksitlerin oranı olarak verilmiş olduğunda. Sodyum alüminat ortam sıcaklığında su içinde karıştırılarak birkaç dakika içerisinde tamamen çözünmelidir.4 (ağ. %61.

USA) SiO2/Al2O3‟nın yaklaşık %90(ağ. silika dumanının silika kaynağı olarak kullanılması ile hazırlanabilir. Üründe düşük alüminyum içeriği istendiğinde E.com . Çökeltilmiş silika farklı kalitelerde mevcuttur. Filedelfiya. alternatif olarak.)‟ ını. Düşük alüminyum içerikli zeolitler. Oysa iyi ayrışmış silika dumanı homojenizasyonu zor. PA. çözeltide istenilen alüminyumsilikat öncülerini sağlamada çok yavaş reaksiyon verebilir. Alüminyum kaynağı eklemeden silika kaynağı olarak silika dumanı kullanıldığında elde edilen ürünlerin SiO2/Al2O3 oranı 20000‟den yüksektir. PA. Ancak vakum filtrasyonu yavaştır ve filtratın su içeriği azalmıştır ve tekrardan denenmesi gerekir.) konsantrasyonlarında farklı stabilizörler kullanılarak yapılabilir.9 Na2O (ağ. Bu tür malzemeler Cab-O-Sil (Cabot) veya Aerosil (Degussa) olarak piyasadadır. Bileşimler genellikle hidrolizedir. USA‟den Ludox gibi kolloidal silika çözeltisi kullanılabilir. yüksek olasılıkla diğer kaynaklardan gelir.7 SiO2 (ağ. Örnek olarak.17 4. USA „dan su camı gibi sulu sodyum silikattır. Ultrasil VN3SP.1. Pitsburg. Çökeltilmiş silikanın partikül boyutunun göz önünde bulundurulması gerekebilir. Yüksek silika materyallerin http://www. Herhangi bir fark edilebilir alüminyum bulaşması. I.3 Silika kaynakları Yaygın olarak kullanılan bir silika kaynağı PQ Corporation.) ve %28. Silika dumanının su içeriği çok düşüktür (%3). büyük boyutlu çökeltilmiş silikadan kalın bir reaksiyon karışımı hamuru sağlayabilir. PQ N-Marka ürün yaklaşık %8.) içerir (SiO2 yüzdesinin tespit edilmesi tavsiye edilir. Wilmington. Alüminyum bulaşması SiO2/Al2O3 oranı 200‟den yüksek zeolitleri engeller.kimyamuhendisi. Tetrametil ve tetraetilortosilikat yüksek saflıklarda mevcuttur ve en yüksek SiO2/Al2O3 oranlarını sağlarlar. kül içeriği eksi %1 NaCl. Eklenen alüminyum olmadan SiO2/Al2O3 oranı 3000 ile yaklaşık 3500 aralığında elde edilebilir. Bu materyal %30 ve %40 SiO2 (ağ. Alüminyumla az bir kirlenme SiO2/Al2O3 oranı ~600 yukarı zeolitlerin genelde kristallenmesini önler. DE. Hi-Sil (PPG Industries. ayrıca yaklaşık %1 NaCl (ağ. DuPont de Nemours.) barındırır. Ultrasi (Degussa) bir şekilde daha saf bir materyaldir. SiO2 içeriğine yaklaşmalıdır). Çökelti aynı zamanda laboratuvarda da filtre edilebilir. N-Marka genellikle hafif bulanıktır ve filtre edilmiş ürün alınması tavsiye edilir.

alümina ve borun camdan dışarı süzüldüğü bilindiğinden cam kaplardan kaçınılmalıdır. Tohumlanmadan kaçınmak için reaksiyon kapları kullanılmadan önce sulu sodyum hidroksit ile ısıtılarak iyice temizlenmedir. Kirlenmeyi önlemek için reaksiyon karışımı ve kristalizasyon için bütün çözeltilerin preparatlarına polipropilen veya teflon gibi plastik kaplar önerilir. oluşan alkolün ısıtma ile uzaklaştırılması önerilir. Bu sistemde zeolitlerin kimyasal düzenlerinden bağımsız olarak sadece özel yapıları göz önüne alınarak bir sınıflandırma yapılmıştır [6].kimyamuhendisi. Sınıflandırma şu şekildedir:  LTA (Linde Type A)  FAU (Fajosit)  MFI (Mobil Five) Bu gruplar aşağıda görüldüğü gibi farklı türde zeolitleri içerebilirler:  LTA. borosilikatın veya ferrosilikatın katalitik aktivitesi alüminyum izleriyle kirlenme ile etkilenebilir.1 Zeolit A En basit sentetik zeolit türüdür. Bu sorunun üstesinden gelmek için 3 ayaklı bir sistem geliştirilmiştir. z düzlemleri içinde birbirine giderek dikleşen gözenekler ile 3 boyutlu gözenek yapısına sahiptirler ve ikincil yapı http://www. Cam reaksiyona katıldığı için ve silika. y. LTA (Linde Type A) yapısı sergiler.2 Yapay Zeolit ÇeĢitleri ve Sınıflandırılması Her şirket kullandığı zeolitlere farklı isimler vermesi ve dolayısıyla da değişik kısaltmalar koyarak zeolit terminolojisinin oldukça karmaşık olmasına yol açmıştır. Zeolit A‟ yı  FAU.com . Örnek olarak. 4..2. Zeolit Y ve Zeolit X‟ i  MFI ise ZMS serisi zeolitleri kapsamaktadır.18 kristalizasyonu üzerindeki etkisi genellikle az olmasına rağmen. x. 4. Teflonda ayrıca hidroflorik asit ile temizlenebilir (Kühl G. 2001).

4 Å çaplı büyük bir boşluk yaratır. Bunun sonucunda da gözenek açıklığı artarak yaklaşık 5Å olur ve 5A olarak isimlendirilir. 2 sodyum iyonu ile yer değiştirir. minimum 11. sekiz parça oksijen atomu tarafından belirlenir ve 4.0 olup yapısında yer değiştirebilir sodyum iyonları. Bu boşluk.19 birimlerinden oluşmuşlardır (Şekil 4.1 Zeolit A‟ nın Genel ve Birim Hücre Yapısı [43] Zeolit A‟ da kendi içinde gözenek büyüklüğüne göre 3‟ e ayrılmaktadır. Kalsiyum katyonuyla yapılan iyon değişiminde bir kalsiyum iyonu. Örneğin. silisyumoksit ve sudan oluşan çözeltiler kullanılır. kübik bir yapı içerisinde birbirine kare yüzeyler ile bağlı sekiz sodalit kafesi tarafından çevrilmiştir. elektriksel yük içeren gözenekler barındıran ve aynı zamanda hidratasyon yapabilen Sodalit mineralinden üretilir. Eğer sodyum iyonları daha büyük olan potasyum iyonları ile değiştirilirse gözenek açıklığı azalarak. 0. Birim hücre. Sanayi bakımından en önemli zeolit çeşitleri jel senteziyle yapıldığı için bu üretimlerden en önemlisi Zeolit A„nın sentezidir. yaklaşık 3Å olur ve 3A olarak adlandırılır. Sentezlenirken hidroksit. alüminyumoksit. 700ºC‟ ye kadar dayanıklı. Bu. Fm-3c simetri ile kübiktir (a = 24.47 boşluk kesrine sahip.com .2 Å küçüklüğündedir. Si/Al oranı da 1. Zeolit A.1). Şekil 4. 70º-100ºC arasında jel oluşturan maddelerle kristalizasyona http://www.61Å).kimyamuhendisi. sodyum yapılı bir zeolit A yaklaşık olarak 4Å açıklıktaki gözeneklere sahiptir ve bundan dolayı da 4A olarak adlandırılır. Bu özellikleri Zeolit A‟ nın farklı şekillerde kullanılmasını sağlar. Gözenek çapı.

5H2O şeklindedir.20 bırakılır.2 4A 4A.5 °C olmalıdır.4K2O 0.1.kimyamuhendisi. 4A genel olarak hava kurutucularda cilalama (ağarma) olarak kullanılır ki -84.4 °C ile 315. Bunlar daha sonra sodyum atomları etrafında birleşerek zeoliti oluştururlar [12]. propilen.2 Zeolit 4A [7] http://www.4 °C daki çiy noktasına ulaşılabilsin. bütadienin dehidrasyonu 4. Özellikleri itibariyle kimya sanayisi için oldukça önemli ve gerekli bir nem çekicidir [11]. 4. Şekil 4. Şekil 4. Formülü 0.com .1 3A Çapı 3Å‟dan daha büyük hiçbir molekülü adsorplamaz.6Na2O Al2O3 2. Fakat asıl sıcaklık 4A‟nın yapısındaki maddeleri serbest bıraktığı sıcaklıktır. Kristalizasyon sırasında amorf ve yüksek moleküllü alüminat ve silikat şekillerine dönüşür.OSiO224. Uygulamaları:  Bir çok sıvının dehidrasyonu (etanol gibi)  Havanın dehidrasyonu  Soğutkan dehidrasyonu  Doğalgaz veya metanın dehidrasyonu  Etilen.2. 4A yaygın olarak sıkıştırılmış havanın dehidrasyonunda da kullanılır.2‟de zeolit 4A‟nın genel yapısı gösterilmektedir.2. Bu işlem için sıcaklık 204. Sanayi için önemli bir nem çekicidir. 4 Å‟dan büyük molekülleri adsorplamaz.1.

2. Birim hücre (Şekil 2.3 Zeolit Y' nin birim hücre yapısı [15] http://www. z düzlemleri içinde birbirine giderek dikleşen gözenekler ile 3 boyutlu gözenek yapısına sahiptirler ve ikincil yapı birimlerinden oluşmuşlardır. tıbbi oksijen üretimi için özel olarak tasarlanmış bir ayırıcı türüdür. Aynı iskelet yapısında olduğu Zeolit X‟ e göre %33 daha az katyon barındırır. 12 kısım oksijen atomu tarafından tanımlandığından gözenek çapı büyüklüğü 7. karbondioksit. Zeolit Y.2. metanol. Bozunmaya başladığı sıcaklık ise 793ºC‟ dir. Bu özellikleri itibariyle de sağlık sektöründe geniş bir kullanım alanına sahiptir [11].  Su.47 boşluk kesrine sahip olup Si/Al oranı da 2. etanol. 0. Şekil 4. alkanlar ve soğutucuların kurutulması.2 Zeolit Y Zeolit Y (Şekil 4.1. doğalgaz.  Boya ve verniklerde nem çekici olarak.7Å).4Å‟ dır ve içte. Yüksek saflıkta oksijen derişimi sağlar ve uzun süreli kullanılabilir.com .  Argon üretimi ve saflaştırılması. 4. çapı 12Å olan daha geniş boşluklar sağlar.3.kimyamuhendisi. yapı olarak Fajosit‟ e benzer.  Yüklü elementlerin statik dehidrasyonunda (tıbbi ürünlerde ve kararsız malzemelerde). etilen ve propilen adsorplanmasıdır. y.4). Zeolit A‟ daki gibi x. Açıklık.11) Fd-3m simetrili kübiktir (a = 24. Bu boşluklar birbirine hekzagonal yüzeylerle bağlı on adet sodalit tarafından çevrilmiştir.3 5A 5A.21 Uygulamaları:  Hava.43‟ tür. 4. 4.

Oluşan zeolit Na+ yapılıdır ama asit formuna dönüştürülmelidir. Jel elde edebilmek için alümina ve silikat kaynakları sulu alkalin çözeltisi içinde karıştırılır. Zeolit Y. Asit aşındırmasından ötürü yapının zarar görmesini önlemek için asidik yapıya dönüştürülmeden önce NH4+ formuna dönüştürülür. petrolün içindeki ağır parafinlerin bertaraf edilerek ham petrolden ayrılan benzin ve dizel yakıtlarının verimini arttırmak için rafinelerin katalitik ayırma birimlerinde asidik formda http://www.22 Şekil 4. Eğer hidrojenleme gerekli ise tıpkı platinyumda olduğu gibi.5 Zeolit Y' nin kesiti [17] Zeolit Y‟ nin en önemli uygulama şekli ayırma katalizörü olarak kullanımıdır. Daha sonra bu jel kristallenecek şekilde 70300ºC sıcaklıklarına ısıtılır. doyurma veya iyon değiştirme yoluyla yapılır. Şekil 4.kimyamuhendisi.com .4 Zeolit Y' nin yapısı ve genel formülü [16] Zeolit Y tıpkı Zeolit A gibi jel prosesleri ile üretilir.

3 Zeolit X Zeolit Y ile aynı iskelet yapısına sahiptir ancak özelikleri birebir aynı değildir.2. Yeniden formüle edilmiş rafineri ürünlerinin aromatik içeriklerini arttırmak için ham petroldeki hidrokarbonların kırıldığı ünitelerde plantinyum/paladyum destekli olarak kullanılırlar [11].6 Zeolit X' in birim hücre yapısı (solda) ve genel yapısı (sağda) [8. Temizleme havası en az 250 °C – 300 °C‟ de olmalıdır ki gözenekler yeniden işlev kazanabilsin.5SiO2 şeklindedir.2‟ tür. sodyum yapılı X türü bir kristaldir ve geniş gözeneklere sahiptir.23 kullanılırlar.2.2. http://www.com .Al2O3. 13X. Zeolit X‟ in genel formülü Na2O.1 13X 13X. Bünyesinde 13X Zeoliti vardır. 9] 4. Çünkü Si/Al oranı Zeolit Y‟ de daha yüksek olduğundan yüksek sıcaklıkta Zeolit X‟ e göre daha aktif ve kararlıdır. 13X.kimyamuhendisi. -100°F‟ nin altındaki çiy noktalarında da kullanılabilir [11]. CO2 ve nem tutar. 4. Zeolit Y‟ ye oranla daha fazla katyon içerir ve Si/Al oranı 1.3. 9Å‟ den daha küçük molekülleri adsorplar ve daha büyüklerini dışarıda bırakır.6‟ da gösterilmektedir. 13X. Zeolit X‟ in genel ve hücre yapısı şekil 4. Bu tür uygulamalarda Zeolit X‟ in yerine Zeolit Y tercih edilir. temizleme havası ile hava kurutucuların içinde yenilenir. Şekil 4.

Bu zeolit ilk olarak Mobil Oil firması tarafından sentezi gerçekleştirilmiş olan yüksek alüminyum ve düşük silika içerikli bir türdür. çözeltiye eklenen malzemenin artmasıyla daha büyük bir kristal yapıya erişirler ve çekirdeklerden daha büyük hale gelmiş kristaller çözeltiden alınır [12]. 34. Bu zeolitin yapısı düz ve sinüzoidal kanallardan oluşmaktadır.com . Doğrudan sentezleme ile elde edilen yüksek silikalı zeolitlere örnek olarak Beta. Ardından yakılarak toz haline getirilmiş alümina ve silika ile sodyumu kapsayan bir besleme ilave edilir ki yüksek sıcaklıktaki çözeltinin yeterli miktarda ve oranda aşırı doygunluğu devam edebilsin. gözenek büyüklükleri 0. -21.2. Zeolitin alüminyum içeren kısımları asidik özellik göstermektedir.7‟ de görülen ZSM-5 endüstriyel olarak sıkça kullanılmaktadırlar.8 nm civarıdır. Hazırlanan bu çözelti 9020 0C ile 100 0C arasında değişen yüksek sıcaklıklara ısıtılır.2. -11. Silikalit ve şekil 4. hidrofobik yapıdaki yüksek Si/Al oranına sahip moleküler elekler sudan organik maddeleri uzaklaştırma amacıyla kullanılabilirler. Isıtma işlemi sürdürülürken sodyum yapılı Zeolit X çekirdekleri eklenir. Bu zeolitlerden endüstride en yaygın kullanılan ZSM-5‟tir. Sodyum yapılı Zeolit X çekirdekleri. NU-1 zeolitleri verilebilir.4 Zeolit ZSM-5 (MFI) Si/Al oranı 10-100 olan yüksek silika içeren zeolitler. silikalit-2 verilebilir.kimyamuhendisi. ZSM-5. Moleküler eleklere tipik örnekler olarak silikalit-1.3.2 Sodyum yapılı zeolit X kristallerinin geliĢtirilmesi yöntemi İçinde sulu sodyum çözeltisi ve birbirine oranlanmış bir şekilde alüminyum ve silikon olan aşırı doymuş bir çözelti hazırlanır. hidrofilik zeolitlerin termokimyasal modifikasyonu veya doğrudan sentez ile elde edilebilirler. Tetrahedra yapısını oluşturan Al3+ ve Si4+ iyonları çerçevede nötr yapı oluşabilmesi için net bir pozitif http://www. Düşük ve orta Si/Al oranına sahip zeolitler organik maddelerden suyu uzaklaştırmak amacıyla kullanılabilirken.4-0. 4. -12.24 4. Bu malzemeler hidrofobik ve organofilik yapıya sahip olup. Aksi halde bu koşullar sağlanmazsa amorf bir jel meydana gelir. Zeolitlerle kataliz endüstriyel olarak özellikle hidrokarbonların dönüşüm reaksiyonları ve aromatik hidrokarbonların alkillenmesi reaksiyonlarında sıkça kullanılmaktadır.

hidrokarbon dönüşüm reaksiyonları için kullanılmaktadır. p-ksilene dönüşüme sebep olan zeolit kanalları içindeki reaktif komponentlerin davranışlarıdır [10]. Asidik özellikteki zeolit izomerizasyonu hızlandırmaktadır.1995) http://www.7 ZSM-5 görüntüsü (Mesut Demir.25 yüke ihtiyaç duyarlar. m-ksilen‟in p-ksilene dönüşüm reaksiyonu verilebilir.com . Bu pozitif yük H+ iyonu tarafından sağlandığında. Bunun için iki mekanizma söz konusudur. Şekil 4. Dolayısıyla ksilenin ZSM-5 zeoliti ile katalitik reaksiyonu neticesinde p-ksilen‟e dönüşüm daha fazla olmaktadır. ürün molekül şekliyle ilgilidir. ZSM-5‟in izomerizasyon reaksiyonlarında kullanımına örnek olarak. ZSM-5 katalizör olarak petrol endüstrisinde.İtü.kimyamuhendisi. İkinci mekanizma ise. Birincisi. ZSM-5‟in reaksiyonlarında kataliz yeteneği bu asitlikten ileri gelmektedir. bu durumda zeolitin asitliği son derece yüksek olmaktadır. Normalde p-ksilen zeolit gözenekleri içine kolayca difüze olacak şekle sahiptir ve m-ksilen ile kıyaslandığında bu özellik p-ksilen için bir farklılık yaratmaktadır.

8 ZMS-11' in kesiti [19] http://www. Daha sonra. sıcaklığın 100oC ile 200oC arasında olacağı bir ortamda 6 ile 72 saat boyunca ısıtılır ( Demirkan K. Gözenek yerleşimleri ZSM-5‟ teki gibi zik-zak şeklinde değil yan yanadır [19].1 MFI zeolitinin sentezlenmesi Öncelikle. 2002 ). 4.03 aralığında olacak şekilde 5 dakikalık bir periyotla mineral asidi çözeltisi eklenir.022 aralığında olabilsin.017-0.4. OH-/H2O molar oranı 0. bu iki çözelti 15 ile 30 dakika arasındaki bir zaman süresince birbirlerine temas edecek şekilde karıştırılır. Şekil 4.2. Bunu takiben tepkime halindeki karışıma yeterli miktarda su konur ki son halde H2O/Al2O3 oranı ile OH-/H2O molar oranı sırasıyla 2000-4000 ve 0. doğrusal bir aminden dörtlü amonyum ile SiO2/Na2O oranı (ağırlıkça) 1‟ den büyük olan organik bir karışımdan da yapılabilir.kimyamuhendisi.com .2. İsteğe bağlı olarak. Çözeltiye.5 Zeolit ZSM-11 (MEL) MEL olarak da bilinen ZSM-11 (Şekil 4. iki boyutlu on halkalı gözenek yapısındadır. Na2O/Al2O3 oranı (ağırlıkça) 0. oda sıcaklığında. Böylece reaktif miktarları düzenlenerek istenen çeşitli oranlar yakalanabilir..02 ile 0.8‟den büyük olacak şekilde Al2O3 içeren sodyum alüminat ve Na2O barındıran sodyum silikatın sulu çözeltileri hazırlanır. 20oC ile 60oC arasındaki bir sıcaklıkta. Bütün bu işlemlerin ardından oluşan son karışım. Bu ön ısıtma sonrasında karışım.26 4.8). 30300 dakika arasındaki bir zaman boyunca karıştırılarak ön ısıtmadan geçirilir.

6 Zeolit ZSM-12 (MTW) ZMS-12 (Şekil 4.com .10).2. Şekil 4.9 Zeolit ZMS-12‟ nin kesiti [19] 4.kimyamuhendisi.9). Aslında dairesel bir gözenek yoktur fakat birçoğu hemen hemen daireseldir [19].2.7 Zeolit ZSM-23 (MTT) ZMS-23 (Şekil 4. bir boyutlu 12 halkalı sisteme bir örnektir [19]. Şekil 4.27 4.10 Zeolit ZMS-23' ün kesiti [37] http://www. dairesel olmayan 10 halkalı gözenek sistemine bir örnektir.

Higgins ve Valyocsik tarafından 1990 yılında „‟Zeolitler 10. Şekil 4.8 Zeolit ZSM-57 (MFS) ZMS-57‟ nin yapısı ve hazırlama yöntemi ilk olarak Schlenker.2.28 4.11‟de verilmiştir [19]. ZSM-57‟nin kesiti şekil 4. 293‟‟ kitabı içinde yayınlamıştır. Yapısı 8 ve 10 halkalı gözeneklerin kesişmesiyle meydana gelmektedir.com . 10 halkalı gözenekler ZSM-5‟ teki gözeneklerden biraz daha büyüktür.kimyamuhendisi.11 Zeolit ZSM-57' nin kesiti [19] http://www.

doğal zeolitlerin o dönemlerde yalnızca volkanik kayaçlar içindeki oluşumlarının bilinmesi ve gerek birkaç mineralin bir arada bulunması nedeniyle tek mineral olarak ayrılmalarındaki zorluk. sedimanter yataklar içerisindeki büyük miktarlardaki zeolit kaynaklarının bulunmasından sonra araştırmacıların artan ilgileri ile spesifik özelliklerinin belirlenmesinin ardından artan bir gelişim göstermiştir.kimyamuhendisi.29 5. Hg++ vb. 1950'li yıllara kadar yapı sanayindeki kullanımları ile sınırlı kalan doğal zeolitlerin endüstriyel uygulamaları. radyoaktif iyonlara (Sr++. Cs+) karşı gösterdikleri özel seçicilik.). gerekse de teknolojik özellikleri hakkındaki bilgi eksikliği araştırmaların sentetik zeolitler üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. dehidrate olmuş kristaller içerisindeki düzgün moleküler boyutlu kanal sistemlerine sahip olması. ZEOLĠTLERĠN UYGULAMA ALANLARI Zeolitlerin endüstriyel uygulamadaki potansiyelleri 1940'lı yıllarda ortaya konulmasına rağmen. şeklinde karakteristik yapısal özelliklere sahiptir ve bu özellikler sayesinde pek çok alanda kullanılmaktadır. Pb++.com . hidrate oldukları zaman sahip oldukları düşük yoğunluk ve boşluk hacmi. elektriksel iletkenlik. http://www. geniş uygulama alanları için spesifik kullanımı sağlayan yüksek hidratasyon enerjisi. Cd++. katalik davranışları. asit ortamlardaki yüksek stabilite. ağır metal iyonlarına (Cu++. gaz ve su buharı absorpsiyonu. Doğal zeolitler NH4+'a. moleküler elek özellikleri ve birim maliyetlerindeki ucuzluk (1'e 4 oranında) gibi nedenlerle sentetik zeolitlerin kullanımlarının uygun olmadığı proseslerde başarılı bir şekilde kullanılmaktadırlar. Zeolitler. katyon değişimi özellikleri.

Sodyum (Na) iyonlarının.1 Moleküler Elek Uygulamaları Moleküler elek zeolitlerin ticari absorbant uygulamalarına göre aşağıdaki şekilde özetlenebilir:  Safsızlaştırma  Kurutma         Doğal gaz (LNG içerikli) Parçalanmış gaz (etilen tesisi) Yalıtkan cam Soğutucu Doğal gaz Kroyojenik hava ayırma tesisi Doğal gaz ve sıvılaştırılmış petrol gazının temizlenmesi Hg NO2.com . Zeolit A. Zeolit A'nın gözenek boyutları içerdiği katyon türüne göre farklılık gösterir.30 5. X.kimyamuhendisi. Ca-5A zeoliti doğal gazolin ve gazyağı gibi değişik hidrokarbonlarda normal http://www. Y ve mordenit ticari adsorbantlar olarak kullanılan en yaygın zeolit türleridir. Aradaki bu fark her iki türün farklı proseslerde uygulanmasını sağlar. Normal parafin molekülleri 3 Å yarıçapa sahip iken bağlı bulunduğu hidrokarbon zincir veya aromatik karbonlar için bu değer 5 Å civarındadır. SO4'ün uzaklaştırılması  CO2 uzaklaştırılması  Sülfür bileşiklerinin uzaklaştırılması  Kirlilik önleme  Yığın ayırma  Normal / izoparafin ayırma  Xylene ayırma  Olefin ayırma  Havadan O2 ayırma  Şeker rafinasyonu Zeolitlerin safsızlaştırma ve ayırma işlemlerinde seçimli adsorbant olarak tercih edilmeleri moleküler elek özelliklerinden ve diğer adsorbantlarda bulunmayan sürekli dipol moment ve katyonlarla moleküller arasındaki özel etkileşimden kaynaklanmaktadır. Ayırma işlemleri genel olarak moleküler elek özelliklerine dayanırken saflaştırma her iki özelliğin etkisi altındadır. kalsiyum (Ca) iyonları ile yer değiştirdiği Ca-Zeolit A'nın gözenek açıklıkları sodyumlu (Na) türüne oranla yaklaşık %30 daha büyüktür.

Soğutucuların kurutulmasında da zeolitlerin moleküler elek özelliklerinden yararlanılır. Soğutucu molekül boyutlarının NaA tarafında adsorbe edilemeyecek kadar büyük olması kurutma işlemini gerçekleştirir. Sedimanter zeolit yataklarının bulunması ve doğal zeolit özelliklerinin tamamen belirlenmesinin ardından özel seçicilikleri ve proses maliyetleri açısından genellikle modifiye edilmiş doğal zeolitlerin hakimiyetinin gözlendiği bu alanda sentetik zeolitler yaygın olarak deterjan katkı maddesi şeklinde kullanılırlar. doğal gazdan su ve CO gibi safsızlıkların uzaklaştırılmasında kullanılır. http://www.31 parafin ayırımı ve elde edilmesi için oldukça uygundur. deterjan bünyesindeki zeolitlerin su yumuşatma özelliği göstermesi ve çevre koruma kapsamı içerisinde fosfatlı deterjan imalinin sınırlandırılmasıdır. Oksijen-nitrojen ayırımında ayrımı sağlayan ana parametre nitrojen moleküllerinin selektif olarak adsorbe edilmesidir. B. Moleküler elemeğe bir diğer örnekte 3 Å' lık gözenek açıklığı ile doymamış hidrokarbonların dehidratasyonunda etilen ve diğer molekülleri gözenekleri dışında tutan KA zeoliti için verilebilir. bir tanesinin tercih edilerek diğerinin bırakılması şeklinde gerçekleşir.2 Ġyon DeğiĢimi Uygulamaları Zeolit A.com . İzomerik parafin ve cyclic hidrokarbonlar gözenek dışında kalır. Mikro gözenek sistemine iki molekülün girmesinin mümkün olduğu durumlarda ayrım. Benzer şekilde doğalgazdan sülfür bileşenlerinin ayrılmasında da zeolitlerin hidrojen-sülfür ve merkaptanlar gibi sülfür bileşiklerine karşı gösterdikleri yüksek seçicilik esas alınmıştır. Ancak organik reçinelerin rejenerasyon safhasında gösterdikleri teknik performans avantajı 1970'li yıllara kadar sentetik zeolit kullanımının sınırlı kalmasına neden olmuştur. Bu nedenle NaA. Ayrıca NaA 1 ve 2 karbon atomu içeren (CO2 gibi) maddeleri kolaylıkla adsorbe ederken yavaş bir şekilde adsorbe olan (propylen hariç) propan ve daha yüksek değerli hidrokarbonlar fiziksel olarak dışında kalır. Zeolitler su. CO2 SO2 gibi polar veya polarize olabilen doymamış molekülleri seçimli olarak adsorbe ederler. endüstrinin (atık proseslerinde) iyon değişim uygulamalarına olan ilgisini arttırmıştır.kimyamuhendisi. 1970'lerin sonunda çevre kirlenme standartlarına getirilen yeni düzenlemeler. Sentetik zeolitlerin fosfat yerine deterjan üretiminde katkı malzemesi olarak kullanılmasındaki ana avantajlar. X' in endüstriyel ve evsel atık suların yumuşatılmasında yüksek performansları nedeniyle permütit tipi organik reçineler yerine kullanılmaları bu alandaki ilk uygulamalarıdır. 5.

. Lewis merkezleri ile uygun hidroksil gruplarının karşılıklı etkileşimleri kraking proseslerinde çok değerli metallerin. Zeolit X' e oranla daha stabil ve aktif olan zeolit Y' nin zeolit X' in yerine almasıyla başlangıçtaki %5 ile %10 arasındaki zeolit katkı oranı http://www. özellikle toprak alkali metallerin varlığı hidroksil grup içindeki hidrojenin aktivitesini arttırır. Mobil Oil Corp. Zeolitlerin hidrokarbon dönüşümleri içerisinde ilk kullanımı parçalama prosesinde ham materyalden sıvı yakıt üretiminde katalizör olarak zeolit X' in kullanımı ile başlar. Günümüzdeki yaygın kullanıma temel oluşturan ilk araştırmalar 1958 yılında Union Carbite.com .kimyamuhendisi.32 Göl veya nehirlere fosfatın artan şarjının eutropehikasyonun oluşumuna neden olması deterjan üreticilerinin STPP (sodyumtripolifosfat) yerine zeolit A' yı kullanmalarına yol açmıştır. Hidrokarbon molekülleri ile zeolit katalizörler arasındaki çok yüksek hidrojen iyonu dağılımı yüksek değerli moleküller arası hidrojen transferi hızı gibi özellikler parçalama reaksiyonlarında zeolitlerin kullanım yaygınlığını arttıran faktörlerdir. ESSO şirketlerine ait laboratuvar çalışmalarıyla hidrojen iyonunun asidik özellikleri ve asidik stabilite. çok değerli metal katyonları. Buna ek olarak zeolit A çok az miktarda dahi kirlenmeye neden olabilen demir ve manganez iyonlarını ortamdan uzaklaştırarak deterjan katkılı kirlenmeyi en aza indirmektedir.3 Katalitik Uygulamaları Katalitik reaksiyonlar. zeolit A' nın yeni şekil-seçimlilik yapısının geliştirilmesi ile başlamıştır. Zeolit A' nın yüksek teorik katyon değiştirme kapasitesi (7meg/g) nedeni ile su içerisinde yapısındaki Na+ iyonları ile Ca+ iyonlarının yer değişim reaksiyonlarında oldukça aktiftir. zeolit X'in de katyonize yapısı. seçimlilik ve diğer amorf silis-alüminyum katalizörlere oranla yaklaşık %20 daha yüksek ürün verimi gibi nedenlerden dolayı zeolitlerin kullanımı katalitik parçalamada yeni bir dönemin açılmasını sağlamıştır. 5. Bu nedenle katalizör olarak kullanılacak malzemenin gözenek boyutları mutlaka reaksiyona girecek malzemelerin içeri girebileceği boyutlarda olmalıdır. Bu özellik co-builder olarak deterjan imalinde tercihli kullanımını sağlar. Çok değerli iyon varlığı ile arttırılmış katalitik aktivite. Doğal zeolitlerin küçük gözenek boyu dağılımları ile katalitik reaksiyonlar için uygun olmamaları sentetik zeolit kullanımını gündeme getirmiştir. Gelişen yıllarda zeolitlerin katalitik parçalama işlemlerindeki kullanımları yeni materyal ve proses uygulamaları şeklinde devam etmiştir. kristalin katalizörlerinin boşlukları içerisinde gerçekleşir.

geliştirilmiş seçicilik Geliştirilmiş sülfür direnci Yüksek seçicilik. Besleme için ön zenginleştirme minimum Katalitik reforming Nafta / benzin Düşük moleküler ağırlıklı Olefin/Benzin Polimerizasyon Korozif değil Alkilleme Aromatik ve düşük değerli Olefinik Akımlar / değerli Korozif değil. Zeolitlerin kataliz olarak kullanımları çizelge 5. düşük polimerizasyon Hidroalkilleme Hidrojerasyon Hidrojerasyon (yağ/oil) Seçici hidrojenerasyon Toluen / Benzen Benzen / Siklohekzan Doymamış yağ / Doymuş yağ Düz ve beyazlatılmış olefinlerin / n-alkanlar ve beyazlatılmış olefinlerin Minimum ayırma problemi http://www.2 Seçilmiş bazı katalitik reaksiyonlar için besleme ve ürün değerleri [8] Proses Besleme / Ürün Rakip Özellikler Aktivatör gerekli değil. Çizelge 5.1 Zeolitlerin kataliz kullanımları [8] Hidrokarbon DönüĢümü Atkilleme Kraking Hidro kraking İzomerleşme Hidrojenasyon ve Dehidrojenasyon Hidroalkilleme Metanlaşma Seçimli ġekillenme Dehidratasyon Metanolden Benzin Eldesi Organik Kataliz İnorganik H2S Oksidasyonu NO2 İndirgenmesi CO Oksidasyonu H2O_O2 + H2 Dönüşümü Çizelge 5. Besleme ön zenginleştirmesi Alkiller minimum Yüksek aktivite.1‟ de ve seçilmiş bazı reaksiyonların besleme ve ürün değerleri çizelge 5.2‟de verilmiştir.kimyamuhendisi.33 giderek artarak %40'lara kadar yükselmiştir.com .

Aktiviteyi sağlayacak yeterlilikte ve hidrofobik yapının korunabileceği miktardaki silisyum içeriği ve 6 A°'luk gözenek ve boyutu reaksiyon esnasındaki yüksek kararlılık ile bir çok katalitik dönüşüm reaksiyonlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.34 Çizelge 5. Yüksek gözenek açıklığı ve hidrotermal modifikasyon ile elde edilen asidik yapı zeolit katalizörlerin kullanımını sağlar.  katalitik mum giderimi.2' den görülebileceği gibi bir diğer kullanım alanı da sulu parçalama ve parafin izomerasyonudur.  izomerik saf ksilen üretimi için C8 aromatiklerinin izomerasyonu. Petrol sanayinde kullanılan diğer zeolitler mordenit ve ZSM-5‟tir.  metanol'den benzin üretimi. Zeolitler:  n-hegzan gibi organik safsızlıkların sudan uzaklaştırılması.com . sülfür etkisine karşı direnç ve korozif olmama özellikleri zeolit Y‟yi diğer katalizörlerden ayıran faktörlerdir. Uzun ömür.1 ve 5. ZSM-5 katalitik uygulamalarda en fazla ilgi çeken katalizördür. Zeolit Y izomerizasyon reaksiyonlarında normal parafinin oktan sayınının yükseltilmesinde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. doğal gazdan sıvı yakıt üretimi gibi proseslerde pilot tesis ölçeğinde 35 yıldır birçok ülkede kullanılmaktadırlar [6].  stiran üretimi içim etil benzen sentezi. Şekil seçimlilik uygulamasına bir diğer örnekte mordenitenin kullanıldığı dewaxing işlemidir.kimyamuhendisi. Seçilmiş yapılandırma prosesinde offretite-erionite tipi katalizörler non-normal parafin moleküllerini adsorpsiyon reaksiyonlarında dışarıda bırakarak (moleküler eleme özelliği) normal parafin moleküllerinin parçalanmasını sağlar.2 Devamı Proses Dehidrojerasyon Dehidratasyon Dehidrohalojerasyon Metanizasyon Besleme / Ürün Etilbenzen / Sitren Alkol+Asit / Ester Alkali halinde / Olefin Sentetik gaz / Metan Rakip Özellikler Geliştirilmiş seçicilik Geliştirilmiş hız ve miktar Molekülerelek Yüksek miktar etkilere karşı direnç Çizelge 5. http://www.  kömür veya sentetik. Zeolit bünyesindeki kuvvetli adsorbatif kuvvetlerle ilişkili olarak yüksek asit dayanımları ve seçicilikleri bu proseslerde zeolitlerin tercihini sağlayan faktörlerdir.

suyun dibinde oluşmasına yol açacaktır. Ayrıca bu sularda yaşayan balık ve diğer su faunasına toksik etki yapmakta ve bu faunanın beslenmesi için gerekli alglerin üremesini de engellemektedir. [6]. havuzlardaki suyun dibinde depolanırlar. Ca45 gibi izotoplar. bir nükleer reaktörden uzaklaştırılınca. Fe. uzun zaman periyodu içinde düşünülürse. Bu alanda asitlere dayanıklılıkları nedeniyle klinoptilolit ve mordenit kullanılmaktadır. 5.4.4. zeolitlerle tutulabilmektedirler. Cs137 ve Sr90 gibi radyoizotoplar şeklinde fısyon ürünlerinin. orta düzeyde radyoaktif atıkların büyük kaynağıdır ve arıtılması gerekir. zeolitle birlikte gömülerek zararsız hale getirilmektedir.com . Cu. Bu ürünleri içeren su. yüksek dozda β. Cs137. metal iyonları (Pb.35 5. Radyoaktif atık arıtılmasında zeolitlerin kullanılması bu gibi nedenlerle. vb. Derin su diplerinde depolama. Böylece atık sudan alınan radyoaktif atıklar. Bu nedenle atık sularda bulunan azot ve istenmeyen bazı ağır metal katyonları (örneğin Pb++) zeolitler tarafından kolaylıkla tutulmaktadır [8]. Kullanılmış nükleer yakıt elemanları.kimyamuhendisi.4 Kirlilik Kontrolünde Zeolit Kullanımı Zeolit mineralleri iyon değiştirme ve adsorpsiyon özellikleri nedeniyle kirlilik kontrolünde gittikçe artarak kullanılmaktadır. http://www. Zeolitler.) atıldıkları ortamlarda yer altı ve yerüstü sularını kirletmekte ve bu ortamların gerek temiz su gerekse de kullanma suyu olma özelliklerini yok etmektedirler. 1997). Uzun yıllardan beri nükleer endüstrinin bu gibi arıtma problemlerinin çözümünde zeolitler kullanılmaktadır. γve nötron radyasyonlarına karşı direncin arttırılması uygulanmaktadır (Orhun.1 Radyoaktif atıkların temizlenmesi Nükleer santral atıklarında bulunan ve çevre sağlığı açısından tehlikeli olan Sr90. Cd. orta düzeyde katı radyoaktif atıkların uzaklaştırılarak depolanması gibi yöntemlere tercih edilmektedir. nükleer ortamların inşa edilmesinde çimentoya karıştırılarak. 5.2 Atık suların temizlenmesi Şehir ve endüstri tesislerin atık sularında bulunan azot bileşikleri (özellikle amonyum). Co60.

5 Oksijen üretimi Yaşam için gerekli olan oksijenin azalmasına yüzyılımızın sorunlarından olan su ve hava kirliliği neden olmaktadır. Baca gazlarının içindeki SOx. Özgül ağırlığı 0.4. Bu rakamlardan görüleceği üzere. 100 µg/ m3 NO2 ve 200 µg/ m3 toz şeklindedir. yurdumuzda büyük rezervi bulunan doğal zeolitlerden yararlanılabilir (Orhun.4. Bu ünitelerde daha çok kireç taşı ve sülfürik asit-kükürt proseslerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. 1997).4. 5. önlem alınmazsa doğrudan ve havadaki su buharı ile birleşip asit yağmurlarına yol açarak. NOx ve uçucu küller.kimyamuhendisi. doğal zeolitlerden özellikle mordenit ve bazı klinoptilolitlerle şabazit de kullanılabilir görülmektedir [8]. http://www. daha çok sentetik zeolitlerden yararlanılmakla birlikte. çevreye zarar veren unsurlardır. Yapılan ölçümler baca gazı emisyonlarının. genleştirilmiş perlit. ülkemizdeki termik santraliann baca gazı emisyonları hava kalitesi standart değerlerinin yaklaşık 2000 katıdır. Oysa Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'ne göre endüstri bölgesinde uzun vadeli sınır değen. baca gazlan. kullanılan yatağa bağlı olarak önlem alınmazsa. 200 saat suda yüzebilmekte ve yüzeydeki petrolü adsorplamaktadır [8]. sodyum karbonat.com . Akarsu ve göllerdeki oksijen eksikliği. Termik santrallerin bacalarından yayılan baca gazlarından SO2 ve diğer kirleticilerin tutulmasında alternatif bir malzeme olarak. Bu durumlarda zeolitlerin azotu seçimli adsorblama özelliklerinden yararlanarak bu ortalamalara oksijence zenginleştirilmiş hava sağlanabilmektedir. 5. ülkemizdeki mevcut termik santrallerde 1000 rng/m3 sınır değerinin üstünde kirletici içerdiğini göstermiştir.97 gr olan bu malzeme.4 Petrol sızıntılarının temizlenmesi Kirlilik kontrolü uygulamalarında yeni gelişen bu alanda aktifleştirilmiş zeolit. 250 µg/m3 S02. santrallere desülfirizasyon ünitelerinin monte edilmesi çalışmalarına başlanmıştır.5 gr/cm3 ve yağ adsorblama kapasitesi 0.36 5. tartarik asit ve %20 metilsiloksan içeren bir bağlayıcıyla peletlenmiş halde kullanmaktadır. Bu nedenle. bu ortamlarda yaşayan balık ve bitkilerin yok olmasına neden olurken kapalı bir mekandaki oksijen azlığı insan sağlığını tehdit etmektedir. Oksijen üretiminde. sıvı ve katı atıklar ile çevreye olumsuz etkileri olan kuruluşlardır.3 Baca gazlarının temizlenmesi Termik santraller.

1 Maden yataklarının aranması Volkanik malzemenin hidrolizi sonucu oluşan zeolitler cevher yataklarının oluşumlarının açıklanması yanında. doğal zeolitlerin katyon değiştirme özelliklerinden faydalanılarak arıtılabilmektedir. Ülkemizde ise zeolitli tüflerin borat oluşumları ile ilişkileri dikkat çekmektedir [7].2 Metalurji uygulamaları Çevre sağlığı açısından tehlike oluşturan bazı ağır metal katyonları içeren madencilik ve metalurjik faaliyetlerinden ortaya çıkan atık sular.5.6 Çöp depolama alanları Düzenli çöp deponi alanlarının en önemli kesimleri zemin ve zemin stabilizasyonudur. 5.6 Tarım ve Hayvancılıkta Zeolit Kullanımı Zeolitli tüfler. 5.5 Madencilik ve Metalurji Sektörlerinde Zeolit Kullanımı 5. aramalarında da kullanılabilir. Bunun için genelde geçirgenliği az olan killer kullanılmaktadır.kimyamuhendisi.com .37 5.4. Japonya'da tüflü kumtaşlarındaki uranyum cevherleşmesinin klinoptilolit-hölanditli seviyelere bağımlı olduğu belirlenmiştir. Yapılan araştırmalar bentonit türü killerle klinoptilolit türü zeolitlerin birlikte kullanılmalarının hem zemin kararlılığına olumlu etki yaptığı hem de daha ince astar malzemesi ile zemin oluşturulabileceğini göstermiştir. gübrelerin kötü kokusunu gidermek içeriğine kontrol etmek ve asit volkanik toprakların pH'nın yükseltilmesi amacıyla uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Ayrıca pirometalurji sanayinde CaCO3 ve doğal zeolit karışımı Cu-Pb alaşımlarının eritilmesinde ortaya çıkan zararlı dumanları %90 oranında yok edebilmektedir [7]. Zeminde kullanılacak astar malzemenin zemini sağlamlaştırıcı geçirgen olmayan bir yapı göstermesi istenir. http://www. 5. Aynı zamanda zeolit sızabilecek sulardaki zararlı iyonları tutarak ayrıca filtre görevi görmektedir [8].5. Killerin zamanla şişerek jelleşmeleri ve asit ortamlardan etkilenmeleri nedeniyle problemler yaşanabilmektedir.

com . Bu alanda kullanılan zeolitlerin başlıcaları klinoptilolit ve modernittir. zeolitle beslenmiş hayvanların etlerinin insan sağılığı açısından zararlı olabileceği de ileri sürülmektedir.6.1 Gübreleme ve toprak hazırlanması Doğal zeolitler. Diğer taraftan yemlerine zeolit katılarak beslenen hayvanların etlerinin ve dışkılarının zeolitin amonyum iyonlarını soğurmasından dolayı daha az koktuğu ve hayvanların daha sağlıklı olduğu da anlaşılmıştır. Bu alanda kullanılan klinoptilolitin radyoaktif kirlenmenin söz konusu olduğu topraklara ilave edilmesi ile bitki tarafından alınan S90 miktarının büyük ölçüde azaltıldığı da saptanmıştır [8].6.3 Toprak kirliliğinin kontrolü Doğal zeolitlerin katyon seçme ve değiştirme özelliklerinden sadece besleyici iyonların bitkiye aktarılmasında faydalanılmayıp aynı zamanda beslenme zincirlerinde Pb-Cd-Zn-Cu gibi istenmeyen bazı ağır metal katyonlarının tutulmasında da yararlanılabilir. 5. Ayrıca yüksek amonyum seçiciliği nedeniyle gübre hazırlanmasında taşıyıcı olarak klinoptilolit kullanılmasıyla amonyumun bitkiler tarafından daha etkin biçimde kullanılması ve gübre tasarrufu sağlanmaktadır.6. domuz ve geviş getiren hayvanların normal yemlerle beslenenlere oranla sağlıkları bozulmaksızın ağırlıklarının artığı belirlenmiştir.6.4 Besicilik Yemlerine zeolit ilave edilen tavuk.2 Tarımsal mücadele Doğal zeolitlerden iyon değiştirme ve absorplama kapasitelerinin yüksekliğinden dolayı tarımsal mücadele ilaç taşıyıcı olarak yararlanılmaktadır [8].kimyamuhendisi. Birçok ülkede yemin nemini almak için katkı olarak % 10 oranında bentonit katılmaktadır. 5. Zeolitler katılarak beslenen hayvanların daha kısa zamanda daha çok kilo aldıkları gözlenmiştir.38 5. yüksek iyon değiştirme ve su tutma özellikleri nedeniyle toprağın tarım için hazırlanmasında. çoğunlukla kil bakımından fakir topraklarda yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bazı araştırmacılar. 5. hayvanlardaki ağırlık artışını zeolitler tarafından soğurulmuş besleyici moleküllerin sindirim sisteminde daha uzun süre tutulması ile izah etmektedirler. Fakat bu avantajın yanında. Ayrıca fazla sulama nedeniyle oluşan mantari hastalıklarının da önüne geçtiği belirlenmiştir [8]. Buna http://www. Klinoptilolit nem fazlasını adsorpladığı için gübrelerde depolama sırasında oluşan pişme ve sertleşmeyi de önlenmektedir.

http://www. Ayrıca. Belirli bir konsantrasyon değerinin üzerindeki amonyum varlığı su içinde yaşayan organizmalar için toksin etkiye sahiptir. havuz gibi kapalı sistemlerde ve yüksek yoğunlukta balık kültürünün bulunduğu suların yeniden kullanılması halinde. metanol ve sülfit gibi değişken etkiler nitrifiye edici bakterileri engelleyebilir veya öldürür. doğal zeolitler.5 Organik atıkların muamelesi Bu alanda kullanılan doğal zeolitler dışkıların kötü kokusunun giderilmesini. canlı balık taşımacılığı ve su kültür ortamlarında ihtiyaç duyulan oksijence zengin hava akımını ve su içerisindeki amonyum iyon konsantrasyonunun kontrolü temininde de yararlanılmaktadır [8]. 5. Biyolojik filtre operasyonunun yeniden devreye sokulmasına kadar su içerisindeki amonyum konsantrasyonu hızla yükselir.39 sebep olarak da Mordenit ve Eriyonit gibi iğne yapısındaki zeolitlerin.kimyamuhendisi.6. doğal zeolitlerden. asbest ve benzeri minerallerin yaptıkları zararlı etkileri göstereceği ifade edilmektedir [8]. ağır metaller. nem içeriklerinin kontrolünü ve dışkılarının oksijensiz ortamda çürümesiyle oluşan metan gazının diğer gazlardan ayrılmasını sağlamaktadır.6. Ancak düşük ısı. Özellikle klinoptilolit ile muamele edilen gübreler (özellikle tavuk gübresi) çok daha kısa zamanda kullanılabilir ve daha zengin içerikli olmaktadır [8]. Akvaryum. balıkların normal biyolojik beslenme aktivitesi olarak veya üre gibi nitrojen içerikli atıklarından dolayı su içerisindeki amonyum konsantrasyonu hızla yükselerek toksin konsantrasyon seviyesine ulaşır. Johnson ve Sieburth çalışmalarında yüksek tuzluluk içeren sularda zeolit iyon değişim sisteminin biyolojik arıtıma ek olarak. düşük yoğunluklu sularda ise ana temizleyici sistem olarak kullanımının daha etkin olduğunu belirlemiştir [6]. şok yükleme. Tüm bu olumsuz sebeplerden dolayı doğal zeolitlerin tek başına veya mevcut sisteme ek olarak amonyum değişim özelliklerine dayalı kullanımı önem kazanmıştır.com . özellikle klinoptilolit etkin olarak kullanılmaktadır. hastalık kontrolü için antibiyotik kullanımı. Koku giderimi ve nem içeriğinin kontrolü ile hayvan barınaklarında daha sağlıklı koşul yaratılmaktadır. Bu zararlı etkinin azaltılması için mikrobiyolojik filtreler kullanılabilir. 5.6 Su kültürü Göl ve göletlerde biyolojik artıkların neden olduğu kirliliğin temizlenmesinde.

kömür yer altında yakılarak gazlaştırılır ve elektrik enerjisine çevrilir. http://www. çimin köklerinin bulunacağı derinliğe maksimum miktarda zeolit karıştırılır. Bu tür yataklarda.7 Enerji Uygulamalarında Zeolit Kullanımı Dünyanın gittikçe büyüyen enerji ihtiyacı. Çim sahaları tesis edilirken veya mevcut çim sahalarının ıslahında zeolitlerin başarı ile kullanıldığı belirtilmektedir.6. infiltrasyon ve toprak sıkışmasına karşı mukavemeti artırır.com .  Porozite. Çim sahalar oluşturulurken toprağın havalandırılması aşamasında.  Çalı veya ağacın kök zonunun fiziksel özelliklerini ıslah eder. daha ince tanecikli zeolit yüzeyden uygulanır.40 5. kömür ve petrol yanında nükleer ve güneş enerjisi gibi kullanılan ve aynı zamanda da geliştirilmekte olan değişik kaynaklardan karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu alanda zeolitler kömürün yer altında yakılabilmesi için gerekli oksijenin üretilmesinde ve yanma sırasında oluşan SO2'nin yanında patlayıcı özellikteki azotoksit ve hidrokarbonların temizlenmesinde kullanılabilmektedir. Mevcut çim sahalarda ise.  Dikim şokuna karşı bitkinin mücadelesinde bitkiye emniyetli bir şekilde besin maddesi sağlar. Uygulanan zeolit çimlerin köklerinde biriktikçe toprağa ilave edilen besin maddelerinin daha etkin kullanımı sağlanmaya başlar [9].kimyamuhendisi. Bu kaynakların enerjiye dönüştürülmesi esnasında yapay ve doğal zeolitlerden faydalanmaktadır [8]. Ancak yaygın değildir [8]. 5. 5.7 Peyzaj planlamaları Park-bahçe düzenlemesinde dikim yapılacak noktalarda zeolit kullanımıyla.7.1 Kömür yataklarında kullanımı Kömür ihtiyacının gün geçtikçe artması kaliteli ve kolay işletilebilir rezervlerin azalması. çok derinde bulunan veya kükürtçe zengin kömür yataklarının işletilmesini zorunlu kılmaktadır.

Doğal malzemenin katalitik proseslerde kullanımına yönelik çalışmalar. Zeolit ısıtıldığında adsorbe ettiği suyu dışarıya verir. Klinoptilolit-mordenitin asit ortamlardaki devamlı operasyonlarda gösterdikleri stabilite doğal gazdan su ve CO2 ayrımında bu tür materyalin ekonomik kullanımı sağlamaktadır. içinde tutuldukları kap boyunca güneş kolektöründen sağlanan sıcak hava ile kurutulur. Su-zeolit sisteminde zeolit malzeme. hidrojen sülfür ve diğer gazlardan temizlenmekte ve daha sonra kuru gaz. tarafından bu tür dönüşümlerde oldukça etkin kullanıma sahip ZCM-5 ile benzer niteliklere sahip modifiye edilmiş klinoptilolit üretimi ile doğal zeolit kullanımında bir artış gözlenmektedir [6]. klinoptilolit ve şabazit üzerinde yapılan uygulamalarda. % 40 CO2 içeren gaz.5) klorinlerden su.'ın gerçekleştirdiği klinoptilolit türü zeolitlerin çok düşük pH'larda (pH yaklaşık 2. küçük yapıların ısıtılması ve klimatize edilmesi. 5. peletlenmiş zeolit adsorpsiyon kolonundan geçirilerek CO2den temizlenmektedir. yoğunlaştırma-buharlaştırma prosesine benzer şekilde stok edilir.2 Doğal gazların saflaĢtırılması Asidik gazların kurutulması ve saflaştırılması doğal zeolitlerin kullanıldığı uygulamalardan biridir. ve H2S ayrımını % 25'e varan değerlerle elde etmeyi başarmıştır.kimyamuhendisi. Kent atık depolama alanlarından metan gazı üretiminde de uygulama alanı bulan bu proses de organik maddenin çürümesiyle oluşan % 50 metan. diğer bir deyişle. 1972 yıllarında Mobil Oil Corp. Union Carbide benzer şekilde MRG Corp. daha sonra Japonya'da hidrokarbon dönüşümleri içerisinde benzen ve ksilen‟ den toluene ayrımı için H-Zeolit (mordenit. Bu işlem sonucunda hava su ile dolu konuma dönüşür. klinoptilolit) kullanımı ve birçok ülkedeki benzeri uygulamalara ek olarak son yıllarda Pratley Perlite Mining Co.7. zeolitlerin güneş enerjisinin transferinde ısı değiştirici olarak kullanılması mümkün görülmektedir. Zeolit dehidrat http://www.com . stok-gaz emisyonlarından CO2 ve reformer hidrojen akımlarından HCl'ün uzaklaştırılmasına yönelik kullanımlarıdır. Ters proses ise ısı girişini gerektirir. Uygun bir ısı değiştirici kullanılarak su buharı yoğunlaştırılır ve yoğunlaştırma ısısı dışarıya verilir.7.3 GüneĢ enerjisinden faydalanma Zeolitlerin sıcaklığa bağlı olarak su verip alma özelliklerinden yararlanarak. CO2. Enerji.'da doğal zeolitleri kullanarak doğal gazdan H2O. Bu tür uygulama için ilk örmekler 1970-1972 yılları arasında Union Carbide Corp. Gaz katı tarafında adsorbe edildiğinde genellikle dışarıya doğru bir ısı çıkışı görülür.41 5.. [8]. başlangıçta iki ön işlemle nem.

4 Petrol ürünleri üretimi Burada genellikle. Ayrıca doğal zeolitlerden petrol rafinasyonunda yararlanılabilecek nitelikte katalizörler üretilmiştir [8]. mürekkebi az dağıtan ve daha kolay kesilen özellikte olmasıdır [8]. adsorbsiyon kapasiteleri ve etkin gözenek çapları doğal zeolitlere göre daha yüksek olan sentetik zeolitler kullanılmakla birlikte petrol ve gaz içeren alanların aranması ve paleoortam koşullarının belirlenmesinde önemli bilgiler veren doğal zeolitler. [8]. Kurutma işleminde zeolitin su buharını dışarıda bırakarak sürekli enerji stok etmesi. kağıt endüstrisinde dolgu maddesi olarak gittikçe daha fazla kullanılmaktadır. oda sıcaklığını düşürür.1 Kağıt endüstrisinde zeolit kullanımı Yüksek parlaklığı olan zeolit cevherleri. kolay kesilebilmekte ve mürekkebi daha az dağıtmaktadır. Klinoptilolit katkılı kağıt. normal kil katkılı kağıtlara göre daha tok olup. 5. parlaklığı 80 civarında bir malzeme özelliği kazanır. petrol ve gaz üretimi ile bunların rafinasyonunda bazı özel uygulamalarda kullanılabilmektedir.8.7. 5. Havadaki su buharı zeolit tarafından adsorbe edilir ve adsorpsiyon ısısı dışarıya verilir. Bu işlem sonucunda kuru-ılık hava elde edilir. Japonya'da her yıl 3000 ton Klinoptilolit iyi kalite beyaz kağıt yapımında kullanılmaktadır.42 edildiğinde ısı üretimi için potansiyel hale geçer. Bu proses ısı alımının olmadığı zamanlarda mümkün olan en yüksek sıcaklığın korunması için etkin bir izolasyonun gerektiği sistemlere oranla daha avantajlıdır [6].kimyamuhendisi. http://www. şabazit ve klinoptilolit kullanılarak ayrılmaktadır.com . Klinoptilolit -10 mikrona kadar öğütüldüğünde aşındırma endeksi %3'den az.8 Diğer Kullanım Alanları 5. Klinoptilolitlerin aynı amaçla kullanılan kaolenin yerine tercih edilmelerinin nedeni daha ucuz olmaları. %28 zeolit tozu katılmış bir karışımdan klasik kağıda göre çok daha hafif kağıt üretimi mümkündür. kağıdın daha iyi. Tabii gazlardan su ve CO2 mordenit.

http://www. Bu sıcaklıktan aniden soğumaya bırakılırsa ses ve ısı izolasyonu için hafif ve poröz bir silikat malzemesi elde edilmektedir [8].8. genleştirilmiş hafif agregat üretilmektedir. Zeolitin Avrupa'da yapı endüstrisinde değişik biçimlerde kullanılma olanakları araştırılmaktadır.3 BoyutlandırılmıĢ taĢ Zeolitik tüfler.2.3 Sağlık sektöründe zeolit kullanımı Doğal zeolitler bu alanda çeşitli şekillerde kullanılmakla birlikte.8. düşük ağırlıklı. 5.2.43 5.2.1 Puzzolan çimento ve beton Zeolitik tüf yatakları. Klinoptilolit eğer 1673 K sıcaklığına çıkarılırsa içerdiği ettiği suyu tamamen kaybettiği bilinmektedir. yüksek gözenekli.8. 5.8. Zeolitlerin sulu altyapılarda kullanılacak puzzolan çimento üretiminde kullanılması. Birçok ülkede uzun yıllar bu amaçla kullanılan devitrifiye volkanik küller ve değişime uğramış tüflerin zeolit içerikli olduğu son yıllarda anlaşılmıştır [8].kimyamuhendisi. Kolayca kesilip işlenebilmeleri ve hafiflikleri ile yapı taşı olarak kullanılırlar. homojen. yüksek silis içermeleri nedeniyle betonun katılaşma sürecinde açığa çıkan kirecin nötrleşmesini sağlayabilmektedir [8]. birçok ülkede puzzolanik hammadde olarak kullanılmaktadır.com .2 Hafif agregat Perlit ve diğer volkanik camlar gibi doğal zeolitler de genleşmeye uygundur. Bu konuda alınmış patentleri bulunmaktadır. Klinoptilolitler Küba‟da ülser ve ishal tedavisinde ilaç olarak kullanılmaktadır. 5. bunlar arasında en önemlisi klinoptilolitin flörürlü diş macunlarında parlatıcı katkı maddesi olarak kullanılmasıdır. Zeolit puzzolanlar. sıkı –sağlam yapılıdırlar. son beton ürününün daima yeraltı su korozyonuna maruz kalacağı hidrolik çimentolarda önemli uygulamalar bulmaktadır.8. Ayrıca kesik türü yaralanmış hayvanların tedavisinde yaranın enfeksiyon kapmaması için toz olarak kullanılmaktadır [8].2 ĠnĢaat sektöründe zeolit kullanımı 5. Genleştirilmiş zeolitlerin sıkışma ve aşınmaya karşı dayanımı daha yüksek olup.

sodyum tripolifosfattan yararlandılar.1997). Fakat deterjan endüstrisinde en etkili çözüm olarak zeolit A seçildi. Zeolit A' nın bu yararının yanında. http://www. Na+ formunda sentezlenen zeolit A. Bu açıdan zeolit X' in Na+ formu da bir çözüm alternatifiydi. Üreticiler bu nedenle Mg2+ 'yı da uzaklaştırmak için. hızlı bir değişim gerçekleştirerek. Böylece doğal ve yapay bütün zeolitler önemli bir bileşen olarak göz önüne alınmalıydı. Bu elverişsizliklerin ortadan kalkması halinde doğal zeolitler de çözüm alternatifi olarak gündeme gelecektir (Orhun. fakat Mg2+ seçiciliği bakımından başarılı değildir. deterjanlarda polifosfatların kullanılmasının çevreye verdiği zararın giderek artmasının farkına varılması.4 Deterjan endüstrisinde zeolit kullanımı Yaklaşık 20 yıldan bu yana. çevreye daha az zarar veren bir bileşenin kullanılabilirliğini araştırmaya yöneltmiştir. doğal zeolitlerin özellikle otomatik çamaşır makinelerinde sertliği giderme hızı açısından yeterli olmayışı ve parçacıklarının köşeli yapıda olmasından dolayı çamaşırların yıpranmasına neden olduğu sonuçlarını vermiştir. sertlik gidermede Ca2+ seçiciliğine sahiptir. çevre ve insan sağlığı açısından yararlı olduğu da kanıtlanmıştır. zeolitler kullanılarak etkin biçimde çözülebilecekti.8. Yüzeye tutunan moleküllerin çökelmelerini engellemek için yıkama suyundan Ca2+ ve Mg2+ iyonlarım uzaklaştırarak. Bu morfolojide. deterjanların yıkama verimim arttırmak amacıyla polifosfatlar kullanılmaktaydı.kimyamuhendisi. Böylece makinede çalkalanan çamaşırın parçacıklarla teması sonucu yıpranmaları engellenmiş olmaktadır.44 5. deterjan üreticilerini. Bazı deterjan formüllerinde NaA ve NaX karışımları bulunmaktadır. parçacıklar daha çok kübik yapıda ve kenarları küt görünüm sergilemektedir. Deterjanlarda kullanılmak üzere geliştirilen zeolit A kristalleri özel bir kristal morfolojisine sahip parçacık boyutu özelliklen taşıyordu. Doğal zeolitlerin zeolit üretiminde kullanılabilirliğinin incelenmesi konusunda yapılmakta olan araştırmalar.com . Kaliteli bir çamaşır yıkama için gereken suyun sertliğini giderme sorunu. Deterjan üretiminde zeolitlerin kullanımı 1970'lerde gündeme geldi. normal yıkama sıcaklığında.

Klinoptilolitle temizleyen tesisler A. hayvan besiciliğindeki sızıntılardan ve yem fabrikalarının atıklarından kaynaklanan kirlenmeden nasibini almaktadır. Atıksu arıtımında zeolit kullanımına aşağıdaki uygulamalar örnek verilebilir:  Sulu ortamdan NH3-N giderimi.  Atıksulardan civa giderimi.  Mandıra atıksularından N.  Sulardan arsenik giderimi. http://www.com . Japonya'da çiftçiler. ucuz ve kolayca elde edilebildiği yörelerde. Klinoptilolit. Şehir sularındaki amonyumu.  Atıksulardan boyarmadde giderimi [8]. Bu madde balıklar için zararlıdır ve ölüme yol açmaktadır.B. bu yüzden zeolit kullanarak amonyum azotu uzaklaştırılmalıdır. Klinoptilolitin tarımsal atıkların sıvı kısmında amonyağın oluşmasına yol açan azotu tutmasının yanı sıra. biriktirdikleri atıkların üzerine yıllarca zeolit kırıklarını serperek pis kokunun ve çevre zararlarının önüne geçmişlerdir.D' de kullanılmaktadır. bu atıkların doğal gübre olarak değerinin katkısı çeşitli araştırmalarda belirtilmiştir (Orhun. Oysa çok eski yıllarda zeolitik tüflerin adsorplama özelliklen bilinmemekteydi. şabazit ve filipsit gibi doğal zeolitlerin. P.5 Atık suların arıtılmasında zeolit kullanımı Akarsular ve durgun su kütlelerine kentsel atıkların (çöpler ve lağım sulan) deşarj edilmesi sonucu doğal denge bozulduğu için. 1997). tarımsal sulama sonucu taşınan azottan. Evsel atıklardan ileri gelen kirlenmenin yanı sıra. rnordenit. sıvı atıklardan NH4 iyonlarının uzaklaştırılmasında kullanılmaktadır.  Evsel atıksulardan amonyum giderimi. protein bozunum ürünlerinin sudan uzaklaştırılması gerekir. birçok göl ve akarsuda.kimyamuhendisi.  Sulu çözeltilerden fenol giderimi.45 5. yükselmesine olan Klinoptilolitlerin amonyum (NH4+) iyonlarına karşı büyük seçiciliği ve yüksek amonyum değişim kapasitesi nedeniyle atık suların amonyumdan arındırılmasında kullanılmaları önemlidir. Ayrıca balıkların yaşadığı kapalı ya da dolaşımlı su tanklarında dışkıların ve yem artıklarının ayrışması ile amonyum azotu ortaya çıkar.  Deri sanayi atıksularından kromun giderilmesi. K giderimi.8.

yy. http://www. 1950‟li yıllarda zeolitin ilk defa kristal yapısının analizi sonucu moleküler elek. Günümüzde yaklaşık 150 kadar yapay zeolit sentezlenmiştir. iyon değiştirme ve sorpsiyon gibi önemli özelliklerinin keşfedilmesiyle ticari ve endüstriyel kullanım potansiyeli bu kadar yüksek olan zeolitlerin sadece doğadan elde edilmesi endüstriyel ihtiyacı karşılayamamıştır. da tanıştığı zeolitlere iki asır boyunca yalnız volkanik kayaçların boşluklarında yer alan aksesuar minerali gözüyle bakılmıştır.com .kimyamuhendisi. Yapılan çalışmaların olumlu sonuçlanması ve doğal zeolitlerden çok daha iyi fizikokimyasal özelliklere sahip zeolitlerin sentezlenmesi sonucu doğal zeolitlerin önemi azalmış ve zeolitlerin yapay olarak sentezlenmesi ile ilgili araştırmalar büyük bir ivme kazanmıştır. Teknolojinin ve beraberinde endüstriyel uygulamaların da gelişmesiyle beraber yapay zeolitlere olan ihtiyaç artacak ve bu alanda yapılan çalışmaları ileri bir boyuta taşıyacaktır. Bu da bilim adamlarını zeolitleri yapay olarak sentezlemeye itmiştir.46 SONUÇLAR İnsanoğlunun 18.

B. Chon. Wiley.com . ODTÜ Uygulamalı Araştırmalar Dergisi Eki. 1-20. 1257-1262. 1984. Yücel. Use. Natural Zeolites Occurence.S. New York. 173-184. 138-146. Endüstri mineralleri. Properties. Volume 4. Harben P.T. 3. İ. 2002.. D. and Mark.İ.. 3. Ulusal Kil Sempozyumu Bildirileri. Elsevier Science. A. Wiley J. Dyer A. U.. Yücel. 1996. S.kimyamuhendisi. An Introduction to Zeolite Molecular Sieves. Kühl G.. 391402. 1987. Eskişehir.A.47 KAYNAKLAR Othmer. Influence of Synthesis Parameters on the Properties of ZSM-5 and on Their Catalytic Activity for 1-Butene Isomerization.. Bates R.. Yücel. A. Anadolu Üniversitesi Yayınları.F.....İ. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu. 426-476. Ve Çulfaz.. Encyclopedia of Chemical Technology. 1990. H. 1997.. 2001. Zeoloitlerde İyon Değişimi. and Woo. Source materials for zeolite synthesis. Volume 22. 1984. 313-3244.. 1992. A. Volume 17. Seyhan. S. 3.P. Tübitak Doğa Bilim Dergisi. 1995. 1988. Industrial Minerals and Rocks. Zeolites in sedimantary rock. 1978. 10. Industrial Minerals Geology and World Deposits http://www. Zeolit Madenciliği ve Çevre Sağlığına Etkileri. Philadelphia. Interscience Publication. İzmir. Raporu D. A. Zeolitler ve uygulama alanları. Recent advenced and new horizons in zeolite science and technology.. F. Ankara. 9.F. W. and Mumpton.. Sheppard. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Ö. 938-949. Sand. 420-422.. Orhun Ö. AIME. 1976. Doğal ve yapay zeolitlerin endüstriyel kullanım alanları. Pergamon Press. 1978.A.K. Köktürk U. H. Volume 3. Park. 1-20. H. L. Volume9. H. Doğal ve yapay zeolitlerin endüstriyel kullanım alanları..R.E. H. Ve Çulfaz. Demirkan K..

molecularsieve.edu/ [19] www.wikipedia.teknomin.gov.org/databases www.iza-structure.oocities.mpi-muelheim.com.org/zyr/dosyalar/f1e5a844b7.tr/madencil/sanayiha/oik630.utulsa.tc [2] www.ncsu.htm [16] www.tr/images?q=zeolit&oe=utf8&rls=org.mozilla:tr:official&client=firefoxa&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=tr&tab=wi&biw=1024&bih=477 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] www.php www.tr/turkce/zeolit_b.zeolite.htm www.personal.edu.zeoder.doc [10] tr.html ekutup.com/ukibaroglu/calismalar/zeolit.html [17] www.org/wiki/ZSM-5 [11] www.gazi.chemeducator.48 Ġnternet Kaynakları [1] www.edu/~geoffrey-price/zeolite/mel.personal.iai.html [14] www.utulsa.dpt.damlakimya.kimyamuhendisi.tr.org/sbibs/s0004003/spapers/430114wv.com.zeoder.info.forumfood.edu/~geoffrey-price/zeolite/ [18] www.htm [15] www.crystal.tr/tr/turkiyede_ve_dunyada.com/urunler/DES%C4%B0KANTLAR/Molek%C3%BCler%20Sieve [12] www.che.org.tr/tr/zeolit.mpg.org/Zeolite_Molecular_Sieve.com .google.pdf w3.de/~rhino/tourguide/html/zeolite-a-d.htm http://www.org.doc [13] www.tr/web/sezginay/yayinlar/zeo-kast.de/kofo/institut/arbeitsbereiche/schmidt/zeolites_ec.uni-bonn.php www.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->