P. 1
ELEKTRON TARAMALI MİKROSKOP _SEM

ELEKTRON TARAMALI MİKROSKOP _SEM

|Views: 662|Likes:
Yayınlayan: Remzi Kahriman

More info:

Published by: Remzi Kahriman on Dec 19, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

text

original

1 1.ELEKTRON TARAMALI M KROSKOP (SEM) nsan gözünün çok ince ayrıntıları görebilme olanağı sınırlıdır.

Bu nedenle görüntü iletimini sağlayan ışık yollarının merceklerle değiştirilerek, daha küçük ayrıntıların görülebilmesine olanak sağlayan optik cihazlar geliştirilmiştir. Ancak bu cihazlar, gerek büyütme miktarlarının sınırlı oluşu gerekse elde edilen görüntü üzerinde işlem yapma imkânının olmayışı nedeniyle araştırmacıları bu temel üzerinde yeni sistemler geliştirmeye itmiştir. Elektronik ve optik sistemlerin birlikte kullanımı ile yüksek büyütmelerde üzerinde işlem ve analizler yapılabilen görüntülerin elde edildiği cihazlar geliştirilmiştir. Elektrooptik prensipler çerçevesinde tasarlanmış taramalı elektron mikroskobu (Scanning Electron Microscope-SEM), bu amaca hizmet eden cihazlardan birisidir. Taramalı Elektron Mikroskobu, birçok dalda araştırma-geliştirme çalışmalarında kullanımı yanında, mikro elektronikte yonga üretiminde, sanayinin değişik kollarında hata analizlerinde, biyolojik bilimlerde, tıp ve kriminal uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. lk ticari taramalı elektron mikroskobu 1965'de kullanılmaya başlanmış, bundan sonra teknik gelişmeler birbirini izlemiştir. Taramalı Elektron Mikroskobunda (SEM) görüntü, yüksek voltaj ile hızlandırılmış elektronların numune üzerine odaklanması, bu elektron demetinin numune yüzeyinde taratılması sırasında elektron ve numune atomları arasında oluşan çeşitli girişimler sonucunda meydana gelen etkilerin uygun algılayıcılarda toplanması ve sinyal güçlendiricilerinden geçirildikten sonra bir katot ışınları tüpünün ekranına aktarılmasıyla elde edilir. Modern sistemlerde bu algılayıcılardan gelen sinyaller dijital sinyallere çevrilip bilgisayar monitörüne verilmektedir. Gerek ayırım gücü (resolution), gerek odak derinliği (depth of focus) gerekse görüntü ve analizi birleştirebilme özelliği, taramalı elektron mikroskobunun kullanım alanını genişletmektedir. Örneğin 1000X büyütmede optik mikroskobun odak derinliği yalnızca 0.1 µm iken taramalı elektron mikroskobunun odak derinliği 30 µm. dir. Tablo 1’ de ışık mikroskobu ile elektron mikroskobu özellikleri bakımından karşılaştırılmıştır.

Büyütme miktarı ise 5X .05nm 300000X Günümüzde modern taramalı elektron mikroskoplarının ayırım gücü 0.1).005 nm) 0. Mikroskopların farklı özellikleri Işık Mikroskobu Aydınlatma Kaynağı Çözünürlük Max büyütme Görünür ışınlar (λ=550 nm) 0.2 Tablo 1.300 000X arasında değişmektedir.25µm 1400X Elektron Mikroskobu Elektron demeti (λ=0.05 nm'ye kadar inmiştir. Taramalı elektron mikroskobu . Şekil 1. 300 000X büyütme gücüne sahip JEOL 6400 model Taramalı Elektron Mikroskobu ve Tra cor Series II model EDS (Energy-Dispersive Spectroscopy) analiz ünitesinden oluşan bir sistem bulunmaktadır (Şekil. ASELSAN MGEO Ürün Kalitesi Direktörlüğünde.

ince elektron demeti elde etmek için yoğunlaştırıcı mercekler. demeti numune üzerinde odaklamak için objektif merceği. Şekil 2. Tüm optik kolon ve numune 10-4 Pa gibi bir vakumda tutulmaktadır. elektronları numuneye doğru hızlandırmak için yüksek gerilimin uygulandığı anot plakası. Görüntü sisteminde. Çalışma Prensibi Taramalı Elektron Mikroskobu Optik Kolon. elektron demeti ile numune girişimi sonucunda oluşan çeşitli elektron ve ışımaları toplayan dedektörler. Taramalı elektron mikroskobunun şematik görünüşü .1. elektron demetinin kaynağı olan elektron tabancası. bu merceğe bağlı çeşitli çapta apatürler ve elektron demetinin numune yüzeyini taraması için tarama bobinleri yer almaktadır.3 1. Optik kolon kısmında. Numune Hücresi ve Görüntüleme Sistemi olmak üzere üç temel kısımdan oluşmaktadır (Şekil 2). bunların sinyal çoğaltıcıları ve numune yüzeyinde elektron demetini görüntü ekranıyla senkronize tarayan manyetik bobinler bulunmaktadır. Mercek sistemleri elektromanyetik alan ile elektron demetini inceltmekte veya numune üzerine odaklamaktadır.

Yine yörünge elektronları ile olan girişimler sonucunda yörüngelerinden atılan veya enerjisi azalan demet elektronları numune yüzeyine doğru hareket ederek yüzeyde toplanırlar. Bu girişim hacmi su damlası görünümü olarak tanımlanır. Demet Numune Etkileşimi ve Sonuçları Yüksek voltaj altında ivmelendirilen elektron demeti ile numune arasındaki etkileşim sonuçları Şekil 3'de şematik olarak gösterilmektedir. (a) . Bu elektronlar ikincil elektron (seconder electrons) olarak tanımlanır. Bu elektronlar numune yüzeyi hakkında bilgi taşır ve Auger Spektroskopisinin çalışma prensibini oluşturur.4 1. kincil elektronlar numune odasında bulunan sintilatörde toplanarak ikincil elektron görüntüsü sinyaline çevrilir.2. kincil elektronlar numune yüzeyinin 10 nm veya daha düşük derinlikten geldiği için numunenin yüksek çözünürlüğe sahip topografik görüntüsünün elde edilmesinde kullanılır. Yüksek enerjili demet elektronları numune atomlarının dış yörünge elektronları ile elastik olmayan girişimi sonucunda düşük enerjili Auger elektronları oluşur.

numunenin kimyasal bileşimi hakkında bilgi vermektedir. Şekil 4. dalga boyu veya enerji dağılımlı X-ışını analitik sistemlerde değerlendirildiğinde. Toz metalurjisinde kullanılan bronz tozlarının küçük ve yüksek büyütmelerde topografik görüntüsü . Ayrıca numune atomları ile elektron demeti arasında elastik olmayan girişimler sonucu numunede karakteristik X-ışınları ve sürekli ışımalar da meydana gelmektedir. Karakteristik ışımalar. Bu yöntem Elektron Mikroskop Analizi olarak bilinir. Elektron demeti ile numune arasındaki etkileşim Şekil 4' de bronz toz numunesinin topografik görüntüsü görülmektedir.5 (b) Şekil 3.

numune atomlarının çekirdeğinin çekim kuvveti ile saptırılarak numune yüzeyinden geri saçılmaktadır. bir açı altında tutulup sinyaller toplandığında (A+B+C) gölge görüntüsü (shadow) de elde edilir. Ayrıca üçüncü algılayıcı (C). B. Bu nedenle geri saçılmış elektron görüntüleri en fazla x2000 büyütmeye kadar olan incelemelerde kullanılmaktadır. Bu nedenle geri saçılmış elektron görüntüsü özellikle çok fazlı sistemlerde atom numarası farkına dayanan kontrast içerir. a. numunenin atom numarasıyla orantılıdır. Geri saçılmış elektronlar. Bu elektronlar geri saçılmış (back scattered) elektronlar olarak tanımlanır ve objektif merceğin altında yer alan özel üç adet silikon dedektörde (A. Geri saçılmış elektron dedektöründe sinyaller toplandığında (A+B) atom numarası kontrastına bağlı kompozisyon görüntüsü elde edilir. Böyle bir görüntü geri saçılmış (back scattered) elektron görüntüsü olarak tanımlanır. C) toplanarak görüntü oluşumunda kullanılır. kincil elektron görünt b.Gölge görüntüsü Şekil 5. topografik bileşim görüntüsü oluşur. PbO sıvı fazında sinterlenmiş ZnO kristalleri . Kompozisyon görüntüsü Topografik görüntü d. numune atomları ile ayrıca elastik girişimlerde de bulunabilir.6 Numune üzerine odaklanan elektron demeti. Söz konusu görüntü türlerine örnek Şekil 5' de verilmiştir. Bu girişimlerde demet elektronları. ikincil elektronlara göre numune yüzeyinin daha derin bölgesinden geldiği için görüntünün ayırım gücü düşük olmaktadır. Eğer sinyal farkı alınarak görüntü elde edilirse (A-B). Geri saçılmış elektron miktarı.

Küçük parçacıklar en az background sinyal vermesi için mass foil'e çok iyi monte Numune. 9. 5. değişmemeli ve fazla gaz çıkarmamalıdır. numune tutucuya (stub) iliştirilmelidir. yüzeyin çalışılabilmesi için numune. Y.7 1. numunesi kullanılmalıdır. 7.) miktarlarda kullanıldığında daha iyi olmasını sağlayabilir. (Bunların oluşu yük birikimi ve Numunenin altınla kaplanması gibi şeyler ikincil ürünün (secondary yield) az Hazırlama işlemlerinden dolayı yüzey yapının herhangi bir zarar görmesi bazı stages) uyması için küçültülmelidir. kirlenme etkilerine yol açabilir. Genellikle alüminyum stub'lar kullanılır. Maddenin şekil Numune temiz. Numune stub'ı mümkün olduğunca az backscattered ve secondary elektronlara yol açmalıdır. 8. Numune hazırlama esnasında hesaba katılabilecek faktörler aşağıda verilmiştir: 1. 2. böylelikle elektron ışınına maruz Mevcut aşama hareketlerini (yan yatırmak. numune tutucusuna (stub) iliştirilmeli. lekesiz ve yağsız olmalıdır. Z) kullanılarak bütün edilir. Mesela alüminyum halkası üzerinde uzanan naylon film gibi. 6. Ortaya çıkan sonucun hazırlama işleminden dolayı olduğuna şüpheleniliyorsa kontrol Numune stub'ı (holder) yer potansiyeli iyi bir elektrik temasında olmalıdır. numuneyi koyacak veya tutacak yere (holders and Madde SEM içindeki yüksek vakuma karşı koyabilmelidir. döndürmek. X ışını mikroanaliz uygulamalarında karbon stub'lar kullanılabilir. Numunenin büyüklüğü (gerekirse). tozsuz. X. 12. Numunenin yüzeyi ile numunenin stub'ı arasında iyi bir elektrik teması olmalıdır. 3. 10. Burada soğuk stage yardımcı olabilir. bırakıldığında hareket etmez. yüzeysel ayrıntılara yol açacaktır ve bunlar resimleri kaydetme aşamasındaki büyüklükte anlaşılmaya çalışılmalıdır.3. Mesela numuneye gümüş-dag gibi iletken boyalar sürülür ve gerekirse numune yeteri kadar kaplanır. Numune Hazırlama SEM içinde incelenen numuneler iletken olanlar ve olmayanlar şeklinde iki kategoriye ayrılabilir. 4. 11. .

Biyolojik ve botanik numuneler genellikle uçucu ihtiva ederler. 1. Oksitlenmezligi.2. Au/Pd. Elektronların ve sıcaklığın yüksek iletkenliği.8 1. daha iyi spatial çözünmeye (resulasyon) yol açacak. Altın genellikle şu sebeplerden dolayı kullanılır: • • • Yüksek secondary yayılma co-efficient. Uçucu olmayanlar. Uçucu olmayan element ihtiva eden iletken olmayanları Au.3. iletken olmayanlar Düşük hızlandırma voltajı kullanılmadan ve numuneyi kaplamasız bırakmadan uygun bir çözünme (resulasyon) elde etmek mümkün değilse şunlar uygulanır: Çoğu uçucu olmayan element ihtiva eden iletken olamayanlar (örnek su) vakum sistemi içinde outgas verecek. Bunun için bazı sebepler vardır: • Numunenin artmış iletkenliği.1. letkenler ve iletken olmayanlar letkenler ki gruba ayrılabilir: Metaller: Genellikle mükemmel iletkenlikleri vardır ve hazırlığa ihtiyaçtan yoktur. • • Primary ve secondary elektron yayılımın (emission) artması. C. 10-10 ohm'dan daha büyük bir rezistans ile yan-iletken gibi. Mesela fiberler. • Yükselmiş ısınma durumuna bağlı olarak numunenin yükselmiş mekanik kararlılığı (stability). Elektron demetinin nüfuz etmesindeki azalma. plastikler polymerler. Bu tabaka tipik olarak 20-30 nm kalınlığındadır. Şu anda kullanılan iki önemli kaplama tekniği vakum evaporation ve iyon sputtering'dir. . letken olmayanlar Bu grup elektriksel iletkenliği olmayan tüm numuneleri içine alır. Bunlar uçucu ihtiva etmezler. 10-10 ohm'dan daha az bir rezistans ile yan-iletken numuneler hazırlıksız incelenebilir. Al gibi birçok ince iletken araç tabakası ile kaplamak yeterlidir. böylelikle numunenin yüklenmesi en aşağı iner ki bu olay elektron demetinin başka yere yansımasına ve son resmin kötü çıkmasına yol açabilir.3.

1.5 cm 1. Daha geçenlere kadar taneciği az olduğu için Pt/Pd ve Au/Pd kullanılırdı. Yüksekliği: max. 7. Analiz yapılacak numunenin maksimum boyutları SEM' de incelenecek numunenin maksimum boyutları: Eni: Boyu: max. . Evaporation'la karbon kaplama genellikle X-ışını mikro analizindeki numune üzerine yapıldığı zaman çalışılan madde karbon içermediği takdirde kullanılabilir.5 cm 7. olmalıdır. 2 cm. Şekil 6. 7. SEM'de ncelenecek Numunenin Maksimum Boyutları ve Özellikleri SEM' de analiz yapılacak numunenin maksimum boyutları: Eni: Boyu: max.5 cm Yüksekliği: max. Fakat alüminyumun düşük mekanik kuvveti vardır ve oksitlenebilir.9 • Evaporited(buharlaştırılmış) yada sputtered parçacıkların iyi taneli olması. Alüminyumda kullanılabilir. Eğer madde karbon içeriyorsa bu durumda alüminyum kullanılabilir.5 cm max. olmalıdır.5 cm. 7. max.4.

10 Şekil 7. Bu gibi tartışmalı durumlarda elektron mikroskobu incelemesi yoluyla hata hakkında daha fazla bilgi toplanarak kabul/red kararı verilmektedir. SEM’de Yapılan Uygulamalar Bir örnek üzerinde açıklayacak olursak. Yonga üzerindeki belirsizlik (b) . Şekil-8a'da bir yonga üzerindeki belirsizliğin optik mikroskopta çekilmiş fotoğrafı ve Şekil 8b'de aynı belirsizliğin elektron mikroskobunda çekilmiş fotoğrafı görülmektedir. gerekse ASELSAN'da yapılan giriş kalite denetimlerinde birtakım hataların kabul/red kararları optik mikroskop görüntüsü ile verilememektedir. üretimde kullanılan yongalar optik mikroskop altında önceden belirlenmiş hata kriterlerine göre denetlendikten sonra üretime girmektedir.5. Gerek donatıcı firmalarda yapılan kaynağında denetim. (a) Şekil 8. ncelenecek numunenin maksimum boyutları 1.

Demir 10. Bu incelemelerde iletken ve boyutu elektron mikroskobunun numune haznesine uygun olan örnekler tahribatsız olarak. yapılarında bulunan düzensizlikler ve yabancı maddeler elektron mikroskobunda görüntü olarak belirlendikten sonra mikro analiz yapılarak hatanın kaynağı belirlenmektedir. mekanik hasar incelemelerinde. Boyutları büyük olan örneklerden ise uygun kesitler alınarak incelemeye tabi tutulmaktadır. iletken olmayan örnekler yüzeyde iletkenlik sağlamak üzere plazma tekniği ile çok ince bir altın tabaka ile kaplanarak kullanılmaktadır. Şekil 9’da bazı SEM görüntüleri görünmektedir. kalitesinin belirlenmesi ve kaplama kalınlıklarının ölçülmesi işlemleri yapılmaktadır.000 Büyütme 9 mm Kurşun 16 Büyütme . Giriş kalite denetimleri sırasında malzemelerin kaplamalarının tanımlanması. yabancı maddelerin yol açtığı hasarın tanımlanmasında. Elektronik üretimde kullanılan çeşitli mekanik ve elektronik malzemenin giriş kalite denetimi sırasında doküman ve standart değerlerini karşılayıp karşılamadığı konusunda elektron mikroskobu ve mikro-analiz incelemeleri yapılmaktadır. Elektron mikroskobu görüntüsünde ise belirsizliğin yonganın yalıtkan tabakasında bulunan bir süreksizlik olduğu ortaya çıkartılmakta ve yonga red edilebilmektedir. Ayrıca malzemelerin kullanımı sırasında ortaya çıkan hatalardan. mikro-çatlakların belirlenmesinde elektron mikroskobu ve donanımları kullanılmaktadır. Taramalı elektron mikroskobu üzerinde bulunan fotoğraf ünitesi ile ekranda incelenen görüntünün fotoğrafı alınabilmekte. elde edilen diğer ölçüm sonuçları ve analiz grafikleri ile birlikte anlaşmazlıkları sonuçlandırmakta somut veri olarak kullanılmaktadır.11 Fotoğraflardan da anlaşılacağı gibi optik mikroskopta yongada bulunan belirsizliğin ne olduğuna karar verilememekte ve belirsizlik hata kriterleri ile tanımlanamamaktadır. elektrostatik boşalmaların yol açtığı hasarların tanımlanmasında. Malzemelerin mikroyapı kontrolü.

12 nsan Saçı 450 Büyütme nsan Saçı 450 Büyütme Kene 484 Büyütme Kene 909 Büyütme Karınca 30 Büyütme Karıncanın Gözü 400 Büyütme Şekil 9. Bazı SEM görüntüleri .

erciyes. Flegler.jeol.htm http://www. J.com/sem_gde/tbcontd.medicine.tr/teknotr2. S. ISBN #0-19-510751-9.edu. C. K.htm http://teknopark.htm http://em-outreach.R.html . Jr. Press (1993).istanbul. “Encyclopedia of Materials Characterization.edu.13 KAYNAKLAR “Scanning and Transmission Electron Microscopy: An Introduction.L.html http://www.” C. Oxford Univ. Evans. Brundle .htm http://www.unl.tr/eng/metalurji/sem. ”S.tr/sunu_ders_notlari.edu.W.edu/web-course/toc.edu/CMRAcfem/semoptic. Klomparens. Butterworth-Heinemann (1992). ISBN #0-7506-9168-8 http://histemb. Wilson.. Heckman.A.L.ankara.sdsc.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->