Kullanım Kılavuzu

Sürüm 2.1
Hazırlayan Fazıl Demir

İÇİNDEKİLER
1. Giriş................................................................................ 4
1.1. DipTrace’ in Türkçe Yapılması.............................................................................4 1.2. DipTrace dört dosya formatına sahiptir...............................................................5

2. Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak...................................6
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Tasarım Alanının Boyutunu Ayarlama ve Antetleri Oluşturmak...........................7 Kütüphaneleri Ayarlamak..................................................................................11 Şemayı Tasarlama.............................................................................................13 PCB'ye Aktarma.................................................................................................35 PCB yi Tasarlamak.............................................................................................37 2.5.1. Çizime Hazırlamak.......................................................................................37 2.5.2. Autorouting (Yolları Otomatik Çizdirmek)........................................................43 2.5.3. Katmanlarla (Layers) çalışmak......................................................................49 2.5.4. Yol Uzunluğunu Ölçmek................................................................................52 2.5.5. Elle Çizim (Manual Routing)..........................................................................54 2.5.6. Vialarla Çalışmak.........................................................................................59 2.5.7. Objeleri Tip ve Katmana Göre Seçmek...........................................................65 2.5.8. Metin ve Grafik Eklemek...............................................................................68 2.5.9. Bakır Dolgu Oluşturmak (Copper Pour)...........................................................72 2.5.10. Ojeleri Kilitlemek.......................................................................................78 2.5.11. Tasarımı Denetlemek..................................................................................80 2.5.12. Tasarım Bilgileri.........................................................................................83 2.5.13. Plaketi Çoğaltma (Panelizing):.....................................................................85 2.5.14. Yazıcıdan Çıktı Alma:..................................................................................88 2.6. Üretim Formatlarında Çıkış Alma.......................................................................90 2.6.1. DXF Formatında Çıkış Alma...........................................................................90 2.6.2. Gerber Çıktısı Almak....................................................................................94 2.6.3. CNC Makinede Delmek İçin NC Drill Dosyasını Oluşturmak................................98

3. Kütüphane Oluşturmak .................................................99
3.1. Kılıf Kütüphanesi Oluşturmak............................................................................99 3.1.1. Patern Editor’ ü Özelleştirmek.......................................................................99 3.1.2. Bir Direnç Tasarlamak................................................................................100 3.1.3. Kütüphaneyi Kaydetmek.............................................................................109 3.1.4. Kondansatör Tasarlayalım...........................................................................110 3.1.5. DIP14 Kılıfı Tasarlamak...............................................................................114 3.1.6. Değişken Ped Sayılı DIP Kılıf Tasarlamak.......................................................118 3.1.7. BGA-144/12x12 Tasarlamak........................................................................120 3.1.8. SOIC-28 Kılıf Tasarlamak............................................................................125 3.1.9. Kütüphaneyi Denetlemek............................................................................128 3.1.10. Kılıfları Yerleştirmek.................................................................................129 3.2. Eleman Kütüphanesi Tasarlamak.....................................................................132 3.2.1. Component Editor’ ü Özelleştirme................................................................132 3.2.2. Direnç Oluşturmak.....................................................................................134 3.2.3. Kondansatör Tasarlamak............................................................................139 3.2.4. Çok Parçalı (Multi Part) Eleman Tasarlamak...................................................147 3.2.5. PIC18F24K20 Tasarlamak...........................................................................154 3.2.6. VCC ve GND Sembolü tasarlamak................................................................161 3.2.7. EK Bilgileri Kullanmak.................................................................................164

3.2.8. SPICE Ayarları...........................................................................................168 3.2.9. Kütüphane Denetimi...................................................................................170 3.2.10. Elemanları Yerleştirmek............................................................................171

4. Çeşitli Özellikleri Kullanmak........................................179
4.1. Bağlantı Yapma...............................................................................................179 4.1.1. Şematik Programda Bus'ları kullanmak.........................................................179 4.1.2. Net Port’ larla Çalışmak..............................................................................183 4.1.3. Kablo Çizmeden Bağlantı Yapmak................................................................184 4.1.4. Şematik ve PCB Layout’ ta Bağlantı yöneticisi................................................190 4.2. Referans Etiketleri...........................................................................................192 4.3. Kütüphanede Nasıl Eleman Buluruz.................................................................197 4.4. Elektriksel Kural Kontrolü (ERC).....................................................................198 4.5. Eleman Listesi (Bill of Materials =BOM)..........................................................201 4.6. Netlist İthal ve İhracı......................................................................................202 4.7. Eagle'dan kütüphane, şema ve pcb ithali.........................................................205 4.8. SPICE Simülasyonu.........................................................................................212 4.9. Bağlantıların İletkenliğini Denetlemek............................................................216 4.10. Otomatik ve Elle Yerleştirme.........................................................................218 4.11. Funout...........................................................................................................225 4.12. Hiyerarşik Tasarım........................................................................................228 4.13. Otomatik Çiziciler..........................................................................................235 4.13.1. Grid Router.............................................................................................235 4.13.2. Shape Router..........................................................................................237

5. DipTrace Linkleri.........................................................241

DipTrace Kullanım Kılavuzu

1. Giriş
Bu belge size DipTrace’ in nasıl kullanıldığını basit bir devre şeması ve onun baskı devresini hazırlayarak anlatmak, eleman ve baskı devre kılıflarının DipTrace’ te nasıl oluşturulacağı konusunda size yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Bu belge adım adım tasarım yapmayı ve programın ek özelliklerini anlatır. DipTrace’in Türkçe sayfası www.diptrace.com/tr dir. Sorularınız için fdemir@diptrace.com adresine mesaj gönderebilir veya www.diptrace.com/tr adresindeki “Destek İste” sayfasındaki formu doldurarak bize ulaştırabilirsiniz. Bu belge DipTrace 2.1.07’ ye göre hazırlanmıştır.

1.1.DipTrace’ in Türkçe Yapılması
  Önce DipTrace programını indirin ve kurun. Türkçe dil paketini veya dil dosyalarını indirin.

 Eğer dil dosyalarının kurulum paketini indirmişseniz, bu dosyayı çalıştırıp Türkçe Dil Paketinin kurmanız yeterli.  Eğer sadece dil dosyalarını indirmişseniz, dosyanın içindeki “.lng” uzantılı dosyaları (diptrace.lng, schematic.lng, comedit.lng, schemedit.lng) “Program Files\Diptrace\Data\” klasörünün içindeki orjinal dil dosyalarıyla değiştirin.(Windows 7'de C:\ProgramData\DipTrace\Data) Hepsi bu kadar.  Orjinal dil dosyalarını yedeklemenize gerek yok.

 Tekrar İngilizceye dönmek isterseniz; Türkçe Dil Paketini kaldırın veya yukarda bahsedilen ".lng" uzantılı dosyaları "Program Files\Diptrace\Data\" (Windows 7'de C:\ProgramData\DipTrace\Data) klasöründen silin. Program burada dil dosyası bulamazsa İngilizce dil dosyalarını kendisi otomatik olarak oluştur.  Programa, Türkçe Dil Paketine ve Türkçe Dil ulaşabilirsiniz: http://www.diptrace.com/tr/indir.php Dosyalarına bu adresten

Başlamadan önce baskı devre programları ile ilgili bazı kavramları hatırlamak faydalı olacaktır: Baskı devre programlarında (PCB programları da denir) önce devre şeması çizilir. DipTrace’ te bunun için “Schematic” programı kullanılır. Daha sonra bu şema baskı devrenin çizileceği programa (PCB Layout) aktarılır. PCB Layout programında şemadaki elemanlar kılıflarla (footprint, package) temsil edilir. Kılıfları plakette görünmesi istenilen şekilde yerleştirilir. Program kılıflar arasındaki bağlantıları, şemadaki bağlantılara göre

4

bağlantıların çizilmeden kalan kısımlarını tespit için kontroller de yapılabilir. 1.Pattern editor (Comedit) tarafından oluşturulur ve düzenlenebilir. PCB Tasarımı (Plaket dosyası) (*. PCB Layout ise bu elemanın karşılığı olan kılıfı kullanır.PCB Layout'ta ihraç / PCB Layout ve Pattern Editor'e ithal. package. Gerber RS-274X . yollar.PCB Layout ve Schematic'e ithal. Çizimin ardından hata olmadığından emin olmak için bir takım kontroller yapmak gerekir. Kılıf Kütüphanesi (Pattern library) (*. bus bağlantıları. 2. 10.PCB Layout'tan ihraç.PCB Layout'tan ihraç. 8.DipTrace metin formatı. 6. DXF . 12.eli) – Component editor (Schemedit) tarafından oluşturulur ve düzenlenir. Component Editor ve Schematic program tarafından ise bu kılıfları elemanlara atanır.dch) – Schematic programdan tarafından oluşturulur ve PCB Layout tarafından da açılabilir. şekiller ve metinler hakkında bilgileri içerir. Tasarımdaki elemanlar.lib) . Kılıfların yerleşimi tamamlandıktan sonra yollar (bakır yollar) çizilir.PCB Layout'tan ithal/ihraç. 3. Bu kontroller Tasarım Kuralları Denetimi (Nam-ı diğer Design Rule Check =DRC). DipTrace’ te yeri gelince bahsedeceğimiz diğer denetim seçenekleriyle tasarımdaki yolların şemadaki bağlantılarla uyumluluğunu. 5. PCB Layout bu kütüphanelerdeki kılıfları kullanır. şekiller.1. 9. Kılıf (footprint.2. Tasarımdaki kılıflar. Bu önbilgilerden sonra programı kullanmaya başlayabiliriz… 5 . pattern) kütüphanesidir. 4. PADS ASCII . P-CAD ASCII . Schematic program tarafından bu kütüphanelerdeki elemanlar sayfaya yerleştirilir. aralarındaki mesafeler gibi önceden bizim belirlediğimiz kriterlere göre tasarım kontrol edilir. şema sayfalarını içerir. şemanın doğru olması halinde plakette yanlış çizim ihtimali çok azdır. Eleman sembollerini ihtiva eden kütüphane dosyalarıdır. DipTrace ASCII . Autorouter DSN and autorouter SES . 3. OrCAD MIN Interchange . Schematic (Şema Dosyası) (*. Veya bazı yolları elle çizip. P-CAD PDIF . 2. Mach 2/3 Drill G-code . Yollar otomatik çiziciye çizdirilebileceği gibi elle de çizilebilir. bağlantılar.dip) – PCB Layout tarafından oluşturulur. Pick and Place . Eleman yani Sembol Kütüphanesi (Component library) (*.DipTrace dört dosya formatına sahiptir 1. 11.PCB Layout'tan ithal/ihraç.PCB Layout'tan ihraç. Yolların kalınlığı.Giriş tespit eder ve çizgilerle belirtir. kalanlar otomatik çizdirilebilir. hatlar.PCB Layout'tan ihraç. Bu bağlantılar şemadan alındığı için. Aşağıdaki formatlar da desteklenir: 1. PCB Layout şema dosyalarını kılıf ve bağlantılardan oluşan şekliyle açar.Electra/Specctra otomatik çiziciyi destekler. plaket. 7. 4. Netlist – Farklı netlist formatlarına ithal/ihraç. N/C Drill .PCB Layout ve Schematic'ten ithal/ihraç.

. sürücüye ve versiyona bağımlıdır. Eski veya yeni ve hatalar içeren bir işletim sisteminda verimli çalışmayabilir. 6 ..DipTrace Kullanım Kılavuzu 2. Ekranda görüntü kirliliği ve bazı objelerin görünmemesi gibi. Open GL li bir High-End grafik kartınız yoksa bu mod tavsiye edilir. Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Bu bölümde size Diptrace kullanarak basit bir şemanın nasıl çizileceği ve baskı devresinin (PCB=Printed Circuit Board) nasıl oluşturulacağı anlatılacak. Bu mod aynı zamanda donanıma. Bu ekrandan kullanmak istediğiniz grafik modunu ve renk düzenini seçebilirsiniz. Direct 3D:Tipik Windows PC ler için en hızlı mod. Aşağıdaki şemayı Diptrace Şematik modülünü kullanarak hazırlayalım DipTrace Şematik Modülü Açın (Başlat/Tüm Programlar/DipTrace/Schematic) Programı ilke defa çalıştırmışsanız aşağıdaki ekran sizi karşılar. Grafik Modları: 1.

Biz Tasarım Yöneticisi ve Özellikler panelini gizleyeceğiz. 3.2. Küçük ve orta ölçekli projelerde yeterli verimi sağlar. Sayfa Şablonu kutusunda Ansi A'yı seçin. 7 . Bu belgedeki ekran görüntüleri 800x600 çözünürlükte alındığı için. OpenGL:Genelde Direct3D den bir miktar daha yavaş çalışır. ancak farklı işletim sistemlerinde de çalışır ve donanım ve sürücüye daha az bağımlıdır. Grafik modu ayarlarını program içinde Görünüm/Grafik Modu menüsünden de değiştirebilirsiniz. Daha yavaştır ancak donanım ve sürücüye bağımlı değildir. Sayfadaki Antetleri ve sayfanın dış sınır çizgilerini gösterip gizleme için Görünüm menüsünden Görünüm/Anteti Göster ve Görünüm/Sayfayı Göster komutlarını da kullanabilirsiniz. Bu paneli görmek için Görünüm/Araç Çubukları/Tasarım Yöneticisi (Kısayolu F3) ni kullanabilirsiniz 2.Tasarım Alanının Antetleri Oluşturmak Boyutunu Ayarlama ve Dosya/Sayfa ve Antet Ayarları'nı açın. Siz daha üst bir çözünürlük kullanıyorsanız gizlemeyebilirsiniz. Bu pencere PCB Layout modülü açılırken de çıkar. OpenGL li HighEnd grafik kartları için en iyi seçimdir. Pattern Editor PCB Layout'un. Component Editor ise Schematic'in renk ayarları kullanır. Biz bu kılavuzun yazdırılmasında daha yararlı olacağından beyaz arkaplan renk düzenini kullanacağız.1. Renk düzeni ayarını program içinde Görünüm/Renk Düzeni menüsünden değiştirebilirsiniz. Daha sonra pencerenin altındaki Anteti Göster ve Sayfayı Göster kutularını işaretleyin. Windows GDI:Direct3D ve OpenGL grafik kartınızda düzgün çalışmıyorsa bu modu tercih edebilirsiniz.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak 2.

 Araç çubuklarındaki kullanabilirsiniz. Sayfayı yaklaştırmak ve uzaklaştırmak için araç çubuğundaki ölçek listesinden istediğiniz ölçeği seçebilirsiniz. düğmelerini de görünüm ölçeğini ayarlamak için Pencereyi Yaklaştır: Bu düğmeye tıkladıktan sonra farenin sol butonu ile bir dikdörtgen çizin. Dikdörtgen içinde kalan kısım ekrana doldurulacaktır. Farenin tekerleğini kullanabilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Sayfayı yakınlaştırıp uzaklaştırmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:    Fare sayfa veya elemanların üzerindeyken ‘+’ ve ‘-‘ tuşlarını kullanabilirsiniz. 8 .

Son 5 ölçek değişimini geri alabilirsiniz. Şema bilgileri gösteren antet alanlarına bilgi girmek için fareyi bu alan üzerine getirin (alan yeşil olacaktır) ve sol butona tıklayın. Antet alanlarına çok satırlı metinler de girebilirsiniz. Yazı Tipi Biçimi'nden True Type veya Vektör biçimini seçip.2. 9 . Devremiz için “Astable Flip Flop” yazın. Bir Önceki Ölçek: Ölçeklendirme değişimlerini geri almak ve bir önceki görünüm ölçeğine dönmek için. Alan özellikleri penceresi açılır. Yazı Tipi'nden yazının tip özelliklerini değiştirebilirsiniz.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Tasarımı Tam Ekran Yap: Bu düğmeye tıkladığınızda tasarımınız ekranı dolduracak şekilde ölçeklendirilir. Yazı boyutunu da 12 olarak ayarlayın. Hizalama seçeneklerinden girdiğimiz metnin nasıl hizalanacağını belirleyebiliriz. Girmek istediğiniz bilgiyi girin. Tanımlı Bilgi Göster kısmında: Sayfa adedini veya dosya adını etiket alanı otomatik yazdırabilirsiniz.

Ayrıca bunun için Pencereyi Yaklaştır aracını da kullanabilirsiniz. 10 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Anteti yakınlaştırmak için üzerine gelin ve “+” ya basın. Çerçeveniz tamamlandıktan sonra çerçeve içinde kalan kısım yakınlaşarak ekranı dolduracaktır. Dosyayı Kaydetmek için diğer Windows uygulamalarında olduğu gibi Dosya/Kaydet veya Farklı Kaydet'i kullanabilirsiniz. Sayfa görünümünün ölçeğini gösteren kutunun yanındaki ikinci düğmeye ( ) tıklayarak fareyle bir çerçeve çizin.

kütüphaneleri ayarlamak isterseniz. 11 .2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak 2.2.Kütüphaneleri Ayarlamak Şematik ve PCB yi ilk kullanmadan önce Kütüphane/Kütüphane Ayarları'nı açın.

Bu listeyi hemen sağındaki butonlarla düzenleyebilirsiniz. Programla gelen kütüphane klasörünü bulun (Program Files\Diptrace\Lib). “. Soldaki liste aktif kütüphaneleri gösterir.” Hard diskin herhangi bir yerindeki bir kütüphane dosyasını aktif kütüphane listesine ekler. Şematik programda sayfanın üstündeki kütüphane listesi buradaki sıraya göre sıralanır. 12 . Kütüphaneleri içeren klasörü seçmek için “…” düğmesine tıklayın. 2. “<<” “Bütün kütüphaneler” listesinden seçilen kütüphaneleri aktif listeye ekler. Listeyi kullanarak kütüphaneleri aktif etmek: Bu metot için “Kütüphaneleri Bu Klasörden Al” onay kutusunun işaretli olmaması gerekir.. Daha sonra başka herhangi bir yerdeki dosyayı seçebilirsiniz (mesela kendi sembollerinizi sakladığınız “kütüphanelerim” klasörü olabilir. Yukarı ve aşağı ok: Aktif listeden seçilen kütüphanenin yerini listede aşağı ve yukarı yönde değiştirir. DipTrace kütüphanelerini aktif etmek için iki yöntem vardır: 1. Burada DipTrace teki bütün kütüphaneleri ve eklemişseniz sizin eklediğiniz kütüphaneleri görebilirsiniz.) Fakat kütüphane kavramını iyice anlamadan bu yöntemi kullanmayın.. Kütüphaneleri belli bir klasörden getirme: “Kütüphaneleri Bu Klasörden Al” onay kutusu işaretliyse bu alan aktiftir.DipTrace Kullanım Kılavuzu Sağ tarafta Kütüphane dosyası yok yazısı görürseniz önemsemeyin. Bütün Kütüphaneler kutusunu aşağı kaydırın.

Veya “Ctrl+” ve “Ctrl-” yi kullanarak ızgara aralığını listedeki sıraya göre artırıp azaltabilirsiniz. Görünüm/Izgarayı Özelleştir'den ızgara aralığı listesini düzenleyebilirsiniz. ”Kütüphaneye Kaydet” i seç.3.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak “Del”: Seçili kütüphaneyi aktif kütüphane listesinden çıkarır. Bunu ızgara aralığı listesinden seçebilirsiniz. Kütüphane listesini kaydırmak için listenin sonundaki okları kullanabilirsiniz. yöntem seçilidir. Daha fazla transistör yerleştirmek istemiyorsanız yerleştirme modundan çıkmanız gerekir. Bilinen bütün kütüphaneler “Bütün Kütüphaneler” listesinde listelenir. 13 .Şemayı Tasarlama Şimdi ızgara aralığını 0. “Ekle” ile bilgisayarın herhangi bir yerindeki kütüphaneyi bu listeye ilave edebilir.1in yapın. Kütüphane üzerine tıkladığınızda kütüphanenin içeriği ekranın sol kenarında listelenir. bunun için sağ tıklamanız yeterli. 2. Birden fazla transistör yerleştirmek için birden fazla yere farenin sol butonuyla tıklayın. Yatay kütüphane listesinden “Transistör” kütüphanesini seçin. Listeyi kaydırarak 2N440'i bulun veya eleman listesinin üstündeki metin kutusuna “2N4401” yazın ve entera basın. fareyi şemaya taşıyın ve transistörü yerleştirmek istediğiniz yere sol tıklayın. Eleman üzerine sol tıklayın. açılan menüden “Aktif Kütüphaneye Ekle” aktif kütüphaneye (sol tarafta elemanları görünen kütüphaneye) ekler. “Sil” ile kütüphaneyi bütün kütüphaneler listesinden çıkartabilirsiniz.2.(Bu silme kütüphane dosyasını sabit diskten silmez) “Kütüphane Ayarları”nı kapattıktan sonra değişiklikleri tasarım alanının üstünde yatay olarak bulunan kütüphane panelinde görebilirsiniz. Eğer şemadaki bir elemanı kütüphaneye eklemek isterseniz: Elemana sağ tıklayın. “Yeni Kütüphane Oluştur” ise farklı bir kütüphane dosyası oluşturup elemanı bu dosya içine kaydeder. (Bu silme kütüphane dosyasını hard diskten silmez) Başlangıçta 1.

• Bir başka yöntemde elemanları gruplandırmaktır. 14 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Transistörün yerini değiştirmek için üzerine tıklayın. fare butonunu bırakmadan yeni yerine taşıyın ve farenin butonunu bırakın. Gruptaki elemanları ayırmak için grup üzerine sağ tıklayın ve “Grubu Çöz” deyin. Çerçevenin içinde kalan elemanlar seçilir.Etiketini değiştirebilirsiniz. Birden fazla elemanı seçmek için: • Farenin sol butonuyla çerçeve çizin. Biz şimdi böyle bir değişiklik yapmayacağız. • Veya "Ctrl” tuşuna basılı tutup seçmek istediğiniz elemanlara sol tıklayın. Böylece birden fazla eleman seçersiniz. Birden fazla elemanı aynı anda taşımak için: taşımak istediğiniz elemanları seçin ve sürükleyip istediğiniz yere bırakın. Yerleştirdiğimiz transistörün Referans Etiketini değiştirmek isteyebilirsiniz. Seçili elemanlardan herhangi birinin üzerine sağ tıklayın ve açılan menüden Gruplandır'ı seçin. (RefDes = Referans Designator). Açılan pendereden Ref. Artık tüm grubu tek bir eleman gibi seçebilir ve taşıyabilirsiniz. Bunun için grup oluşturmak istediğiniz elemanları seçin. Bunun için transistör üzerine sağ tıklayıp açılan menüden en üstteki seçeneğe tıklayın.

2. Programda kullanılan bütün ölçüler mm cinsinden olacaktır. (1 inç = 1000 mil = 25. Elemanı döndürmek için (yerleştirmeden önce de döndürebilirsiniz) seçin ve “R” ve “Space Bar (Boşluk tuşu)” na basın. Şimdi “Discrete” kütüphanesini seçin. Şimdilik inçte kalsın.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Şemamız için iki transistör gerekeceğinden sol taraftaki listeden bir transistör daha getirin. “RES400” direncini şemaya yerleştirin (buradaki 400 ifadesi direncin kılıfının bacakları arasında 400 mil yani 10.16 mm) mesafe olduğunu gösterir.4 mm) Eğer metrik birimi kullanmak istiyorsanız Görünüm/Ölçü Birimi/mm yi seçin. 15 . Bu ikinci transistörün referans etiketi otomatik olarak Q2 olacaktır. Şemayı büyütmek ve küçültmek için “+” ve “-” tuşlarını kullanabileceğinizi hatırlayın.

Ancak burada başka bir metot uygulayalım.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şema için dört dirence ihtiyacımız var. 16 . Diğer üç direnci de transistörleri yerleştirdiğimiz gibi soldaki listeden kolayca getirebiliriz.

“Ctrl + V” ile yapıştırabiliriz. Sonra yapıştırmak istediğiniz yere sağ tıklayıp Yapıştır deyin. İstediğiniz yere sağ tıklayarak defalarca yapıştırabilirsiniz. Üç tane daha ekleyip matriste seçilen direnç sayısına ulaşılır.) Aynı zamanda kopyaların aralarındaki mesafeyi de belirleyebiliriz. Matris diyalog kutusundan kaç satır ve kaç sütun kopyalayacağımızı belirtiriz. Satırlar Arası: Aynı satırdaki kopyaların arasındaki mesafeyi ayarlar. Veya pek çok Windows uygulamasından bildiğimiz gibi “Ctrl + C” ile kopyalayıp. Bizim için 2 satır ve 2 sütun 4 direnç demektir. 2. Bunu üç defa tekrarlarız. istediğimiz yere sağ tıklayıp Yapıştır yaparak da gerçekleştirebiliriz.2. Direnci seçin ve ana menüden Düzen/Çoklu Kopyala'yı seçin (veya “Ctrl+M”). Sütunlar Arası: Aynı sütundaki kopyaların arasındaki. Direnci seçip ana menüden Düzen/Kopyala'yı ve ardından Düzen/Yapıştır'ı seçeriz.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Yerleştirmiş olduğumuz direnci seçip. Kopyalama için iki yol var: 1. Direncin üzerine sağ tıklayıp Kopyala deyin. Bu işlemi dirence sağ tıklayıp Kopyala yapıp. 17 . (Burada şu yanlış anlama olmasın: 4 tane daha yeni direnç eklenmez. Sağ tıklayınca yapıştır menüsünü görmek istemiyorsanız sağ tıklayın ve Panoyu Boşalt deyin. Diğer bir yöntem ise Çoklu Kopyala olarak adlandırılır. üç defa kopyalarsak ihtiyacımız olan dört dirence kavuşuruz.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Kopyalar yerleştikten sonra istediğiniz yere sürükleyebilirsiz. Veya fare tekerleğini kullanabilirsiniz. Not: Tasarım alanını kaydırmak için fareyi sayfa üzerinde boş bir alana getirip sağ tıklayarak sürüklediğinizde sayfa kayacaktır. Shift tuşunan basarak sürüklerseniz obje sadece tek bir eksende sürüklenir. 18 . Sadece yatay veya sadece dikey. Veya ‘R’ veya ‘boşluk tuşu’ ile 90 derece döndürebilirsiniz. Döndürmek için Düzen/Döndür'ü veya sağ tıklayıp Döndür seçeneğini de kullanabilirsiniz.

Görünüm/Pin Numaraları altındaki programın genel pin numaralarını gösterme/gizleme ayarını kullanacak demektir. Burası varsayılan ise eleman.2. Veya pin numarasını göstermek/gizlemek istediğiniz elemana sağ tıklayın Pin Numaraları/Göster-Gizle seçeneğini kullanabilirsiniz. Elemanların pinlerinin numaralarını görebilmek için Görünüm/Pin Numaraları/Göster' i seçin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Elemanları üstteki şekildeki gibi yerleştirin. 19 .

20 . Transistörlerden biri üzerine sağ tıklayıp Özellikler' i (Elemana çift tıklamak da özellikler penceresini açar) seçin açılan pencereden Etiketler sekmesine geçin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi transistörler için eleman tiplerini görüntüleyeceğiz: Transistörleri seçin.

Etiket taşırken klavyeden “R” veya “Space” tuşuna basarak etiketi yatay veya dikey yapabilirsiniz. Pin adları. Q1 ve Q2 referans etiketleri (RefDes) Ana Etiket kısmında “Varsayılan” seçili olduğu için görünmektedir. bütün etiketlerini taşıyabiliriz. Elemanın Referans Etiketi. Değer tanımlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Taşımadan sonra tekrar F11 ile ızgaraları gösterin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak İlave Etiket kısmındaki Göster alanında “Tip”i seçin. Eleman Etiketleri diyalog kutusundaki Etiketler altındaki alanların “Varsayılan” olması elamanın görüntülenecek olan etiketlerini programın varsayılan ayarları tarafından belirleneceğini gösterir.Etiketi'nin görünmesi programın varsayılan ayarıdır. Yani elemanların Ref. Taşımadan önce F11'e basarak ızgaraları gizlerseniz daha hassas taşıma yapabilirsiniz. ve Tip bilgileri Genel sekmesi altından Eleman etiketlerini (yukarda Etiketler sekmesinde gösterdiğimiz) taşımak için Görünüm/Eleman Etiketleri/Etiketleri Taşı veya kısaca F10 ile taşıyabiliriz.2. Programın varsayılan ayarlarını değiştirmek için ise Görünüm / Eleman Etiketleri altındaki “Ana ” ve “İlave” menülerini kullanabiliriz. eleman tipi. Bu işlem seçili eleman/elemanların tipini görüntüleyecektir. 21 . eleman adı vb.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Ana: Ana Etiketin varsayılanını ayarlar. Eleman özellikleri penceresindeki (eleman veya elemanlar üzerine sağ tıkla / özellikler) ayarlar ise o elemana hastır. Ancak Transistörlerin tip etiketleri kalır. Sayfadaki elemanları referans etiketleri kaybolacaktır. Burada “Varsayılan” yazıyorsa programın varsayılanını takip et demektir. Kendi ayarını kullanır. İlave: Görüntülenecek ikinci etiketin varsayılanını belirler. Transistörlerin görüntülenecek olan ikinci etiketi artık programın varsayılan ayarlarını takip etmez. Çünkü biz Transistörlerin eleman özellikleri (Sağ tıklayıp Özellikler / Etiketler sekmesi) penceresinden “İlave Etiket” ayarını Varsayılan seçeneğinden kurtarıp “Tip” yapmıştık. Şimdi Görünüm/Eleman Etiketleri/Ana Altından “Hiçbiri” yi seçin. gerek Görünüm/Eleman Etiketleri/İlave menüleri altındaki “Konum” özelliği ise etiketin elemanın neresinde bulunacağını belirler. programın varsayılan ayarlarıdır. Bunları değiştirerek etiketler üzerindeki etkisini görün. Aynı ayarı eleman özellikleri penceresinde de ayarlayabilirsiniz. Gerek Görünüm/Eleman Etiketleri/Ana. Ancak hatırlatmakta fayda var ki Görünüm/Eleman Etiketleri menüsündeki ayarlar tüm elemanları etkiler. 22 . Yazı Tipi: Sayfadaki etiketlerin sahip olduğu yazı tipini değiştirmenize imkân tanır.

Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Şimdi transistörlerin B. Düzen/Yinele komutu ise (kısayolu CTRL+Y) Geri Al'ın tersi görev yapar. Eğer dosyayı farklı bir isimle kaydetmek isterseniz Farklı Kaydet’ i (Dosya/Farklı Kaydet) kullanabilirsiniz. Yinele işlemini ekranın üst kısmında butonuyla da Şemanızı sık sık kaydedin. yapabilirsiniz. Dosya/Kaydet komutu CTRL+S kısayolu ve düğmeleri bunun için. Yapılan işlemleri geri almak için ise Düzen/Geri Al komutunu (kısayolu CTRL+Z) veya butonunu kullanabilirsiniz. Son yapılan 50 işlemi geri alma imkânınız var. 23 .E pin isimlerini çizgi üzerinden biraz dışarı taşıyın.2.C.

Bağlantı yaparken ilk pine tıkladıktan sonra bağlantıyı istediğimiz yere götürebilirsiniz. Farenin sol butonunu tekrar tıklayın. Eğer daha farklı bir bağlantı çizgisine sahip olmak istiyorsanız ikinci pine tıklamadan önce fareyi istediğiniz yönde taşıyarak bağlantı çizgisine şekil verebilirsiniz. Yön değiştirmek için sol tıklayın. Q2 transistörünün yönünü bu belgenin en başındaki şemadaki gibi yapmamız gerekir. Q1 in beyzine geldiğinizde beyz pini kırmızı olur.DipTrace Kullanım Kılavuzu Sıra bağlantıları yapmakta: Q1 in beyzini R1 e bağlayalım. Fareyi Q1 in beyzine sürükleyin. İlk pine tıklayın. Bunun için Q2 üzerine sağ tıklayın. İkinci pine tıklarsanız bağlantı otomatik olarak çizilir. Artık R1. 24 . Açılan menüden Çevir/Yatay'ı seçin. Q1 in beyzine bağlandı. R1’in alt pinine fareyi getirin (bu sırada R1 in pini kırmızı renkte olur) ve sol butona tıklayın.

R2’yi Q1’in kollektörüne. 25 .Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak R2’yi Q1’in kollektörü hizasına yani biraz sola taşıyın.2. R4’ü Q2’nin beyzine bağlayın. R3’ü Q2’nin kollektörüne.

Bu sadece estetik için. Şimdi yine “Discrete” kütüphanesinden “Cap100RP” kondansatörünü bulun ve şemaya iki adet yerleştirin. Bunun için Q2yi taşıyarak bu bağlantıyı düz hale getirin. bağlantı açısından değişen bir şey yok. 26 .DipTrace Kullanım Kılavuzu R3 ile Q2 arasındaki bağlantı düz değil.

Kondansatörleri Q1 ve Q2 nin arasına yerleştirin. Dirençlerin tümünü seçmek için “Ctrl + sol tıklama” ile tek tek seçebilir veya farenin sol butonuyla seçmek istediğimiz elemanları içine alacak şekilde bir dikdörtgen çizebilirsiniz. R3. Bu taşıma esnasında bağlantılar elemanlardan kopmaz.2. R4 ve Q2 yi seçip biraz sağa çekin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak C2 nin + ucunu sağ tarafa getirin (iki defa Döndür veya bir defa sağ tıklayıp Çevir/ Yatay). Dirençlerin hepsi seçildikten sonra herhangi bir direnci taşırsanız tüm seçili dirençleri taşımış olursunuz. kondansatör bağlantıları için daha fazla alanınız olur. Dirençleri bir miktar yukarı çekerseniz. 27 .

C1+ Q1’in beyzine bağlanmış oldu. 28 . C2 yi ise Q1 in kollektörü ile Q2 nin beyzi arasına bağlayın.DipTrace Kullanım Kılavuzu C1+ yı Q1’in beyzine bağlamak için: C1’in + ucuna gelip sol tıklayın. C1– ucu ise Q2 nin kollektörüne bağlayın. R1 ve Q1’in B pini arasındaki hattın üzerine gelip (bu sırada bağlanacağınız hat açık mavi renk alır) sol tıklayın.

2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Elemanlar seçildiğinde küçük mavi karelerle belirtilir. Seçimi iptal etmek için varsayılan modda iseniz sayfa üzerindeki herhangi bir yere sağ tıklayın. Eğer farklı bir modda iseniz herhangi bir yere iki defa sağ tıklayın. (İlk sağ tıklama bulunduğunuz moddan çıkarak varsayılan moda dönmenizi sağlar) 29 .

Gerekiyorsa ledleri döndürün (“R” tuşunu veya klavyedeki en uzun tuşu kullanabilirsiniz. res26 Bulunduğunuz modun sembolü tıklanmış vaziyettedir. Referans etiketlerini LED1 ve LED2 olarak değiştirin. Bu mod ile bağlantıları düzenleyebilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Burada mod kavramından bahsetmemiz gerekir: İçinde bulunduğumuz moda göre fare ile sol tıklamanın yaptığı iş değişir. Bu moda iken bir elemanın üzerine tıklamayı deneyin. Diğer modları deneyin. Bu haldeyken herhangi bir eleman üzerine sol tıklamak onu seçer. Düzenleme modudur. Bu modda elemanı taşıyabilir. ise “Elektriksel Bağlantı Çiz” yani hat ekleme modundayız. Eleman seçilmeyecektir. Bulunduğunuz modu ekranın üstündeki obje çubuğundan görebilirsiniz. birden fazla elemanı seçebilirsiniz. iseniz fare işaretçisine benzeyen düğme basılıdır ( Varsayılan modda ). Şimdi soldaki listeyi aşağı kaydırıp iki adet LED i sayfaya yerleştirin. Varsayılan modda iken bir bağlantı üzerine tıkladığınızda bu mod otomatik aktif olur. Bu modda herhangi bir elemanın herhangi bir pinine tıklayarak bağlantı hattı çizebiliriz. Herhangi bir yere sağ tıklayıp tekrar eleman üzerine sol tıklarsanız bu defa eleman seçilir. döndürebilir. Çünkü hat ekleme modundayız. Çünkü sağ tıklamak içinde olduğumuz moddan çıkmamızı ve varsayılan moda dönmemizi sağlar. Veya Düzen/Döndür menüsü veya “CTRL + R”) 30 . sağ tıklamak elemanla ilgili özelliklere erişebileceğiniz bir menü açar.

Aşağıdaki şekildeki gibi yerleştirin ve bağlayın. Etiketini değiştirin. Şimdi “Dip_Sch” kütüphanesinden batarya getirin. 31 .Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Ledleri şekilde gördüğünüz gibi yerleştirin ve bağlantılarını yapın.2.

Hatta tıkladığınızda birleşen tüm bağlantılar seçilmez. “Bağlantıyı Sil” ise o bağlantıyı siler. herhangi bir elemanın uçlarından birine tıklarsanız “Elektriksel Bağlantı Çiz” modu otomatik olarak aktif olur ve hat çizmeye başlar. Eğer bir hattı veya hat parçasını silmek istiyorsanız üzerine gelin ve sağ tıklayın. Açılan menüden “Bağlantı Parçasını Sil” hat parçasını siler (iki mavi kutucuk arası). (Varsayılan moda iken. Üzerine tıkladığınız bağlantı seçilir.) Eğer herhangi bir objenin üzerine fareyi getirdiğinizde obje ışıklandırılmıyorsa önce sağ tıklayarak varsayılan moda geçiş yapın. Bağlantıya sağ tıklayıp 32 . Seçimden sonda klavyeden “Delete” ye basarsak (veya bağlantıya sağ tıklayıp “Sil” ) seçilmiş olan bağlantı silinir. Hat ekleme moduna geçmek için Objeler/ Devre/Elektriksel Bağlantı Çiz menüsünden bu modu aktif yapabilirsiniz veya sayfanın üstündeki butonu kullanabilirsiniz. Program o bağlantıyı nasıl çizdiğinizi hatırlar ve başka bağlantılarla birleşiyor da olsa tek seferde çizdiğiniz kısmı seçer.DipTrace Kullanım Kılavuzu Eğer mevcut hattı (bağlantıyı) taşımak isterseniz fareyi üzerine getirin (hat ışıklanır ve fare işaretçisi mümkün olan taşıma yönlerini gösterir) Sol butona tıklayarak hattı istediğiniz yere sürükleyin. Ancak eğer “Elektriksel Bağlantı Çiz” yani hat çizme modunda iseniz hat üzerine tıkladığınızda tıkladığınız yerden itibaren yeni hat çizmeye başlarsınız. Yanlışlıklara karşı “Geri Al” ı kullanmayı unutmayın.

Bunu deneyerek etkisini görün. 33 .Etiketi değişikliklerini yapıp Tamam deyin. Diğer elemanların değerlerini de girin. R1 ve R4'ü birlikte seçip. Birden fazla eleman seçerek. Bağlantı Parçasını Sil ise üzerine tıkladığımız noktayı içine alan düz bağlantı kısmını siler. “Değer” alanına 47K yazın. biri üzerine sağ tıklayıp “Özellikler” menüsünden Etiketler'i açarak seçili tüm elemanlar için etiket ayarlarını topluca yapabilirsiniz.2. Şimdi eleman değerlerini ekleyelim: R1 üzerine sağ tıklayın Özellikler'i seçin. iki düğüm noktası arası veya düğüm noktasından pine kadar olan kısım silinir.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak “Bağlantıyı Sil” dersek sadece üzerine tıkladığımız. değerlerini tek seferde girebilirsiniz. Ana Etiket/Göster/Değer ve İlave Etiket/Göster/Ref. Etiketler sekmesine geçin.

lib kütüphanesini seçin.) Eğer şemayı PCB ye aktarmak isterseniz bu elemanlar (devremizdeki batarya gibi) için bir kılıf belirlememiz gerekir. Kılıfın görünümü orta pencerede belirir. Bütün *_Sch kütüphaneleri sadece sembolleri içerir. 34 . Üzerine sağ tıklayın. (Soldaki eleman listesinden elemana tıkladığınızda kılıfını altta görebilirsiniz.) misc. Aksi takdirde PCB ye aktarma gerçekleşir ancak program bizi uyarır ve PCB’ de de bu gibi elemanlar için kılıf yerleştirilmez. Misc kütüphanesi eklenecektir. açılan menüden “Kılıf Ata” yı seçin. Açılan pencerede sağ üstteki Ekle'ye tıklayarak kılıf kütüphanesi ekleyelim. Şimdi bataryamız için kılıf belirleyelim.DipTrace Kullanım Kılavuzu Hatırlarsanız bataryayı “Disc_Sch” kütüphanesinden getirmiştik. Kütüphane üzerine tıklarsanız içindeki kılıflar sağ alta gelir. Buradan BAT2 isimli kılıfı seçin. (programdaki standart kütüphaneler “C:\Program Files\DipTrace\Lib” klasöründedir. Sembollere ait baskı devre kılıfları tanımlanmamıştır.

2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak

Şimdi batarya sembolündeki hangi pin kılıfta hangi ayak olacak bunu belirleyelim. Pencerenin en sağından pin listesinden birine tıklayın. Bu pini hangi ayağa bağlamak istiyorsak orta penceredeki kılıf üzerinde o ayağa tıklayın. Pin listesinde numara kısmına kılıfın tıkladığımız ayağının numarası yazılır. Diğer pin için de aynı işlemi yapın. Tamam diyerek “Kılıf Ata” penceresini kapatın. Not: Bazı elemanlar özelliği gireği kılıf kullanmaz (Net Port tipindeki Vcc, Gnd gibi semboller, Lojik konektörler, hiyerarşik konnektörler vs.) PCB ye aktarım esnasında hataya sebep olmazlar. Şemamız artık PCB ye aktarmaya hazır. Şemanızı kaydetmeyi unutmayın. CTRL+S veya Dosya/Kaydet veya butonu…

Aynı zamanda şemamızı yazıcıdan çıktı alabilir veya BMP ve JPG formatlarına resim olarak kaydedebiliriz. Bunun için Dosya/Baskı Önizleme menüsünden veya araç çubuğundaki butonuna tıklayarak baskı ön izlemeyi açabiliriz. Ön izleme penceresinde “Tümünü Yazdır” şemadaki bütün sayfaları yazdırır, “Geçerli Sayfayı Yazdır” geçerli sayfayı yazdırır. “Kaydet” ise BMP veya JPG formatında şemayı kaydeder.

2.4.PCB'ye Aktarma
PCB Layout programı içersinden de şematik dosyaları (*.dch) açılabilir. Ancak pratik olmak açısından Şematik programdaki Dosya/PCB’ye Aktar menüsünü veya CTRL+B'yi kullanarak şemamızın elemanlarıyla birlikte PCB Layout’ u otomatik olarak açabiliriz. Burada Windows 98/ME kullanıcılarına tavsiyemiz: Şemayı kaydedip, Schematic programı kapattıktan sonra, Pcb Layout’ u açıp, Dosya / Aç'tan veya düğmesine tıklayarak

35

DipTrace Kullanım Kılavuzu Schematic Program tarafından kaydedilen *.dch uzantılı şema dosyasını açmalarıdır. Windows 98/ME deki hatalı hafıza paylaşımı sebebiyle, DipTrace’ in farklı modüllerini bir arada çalıştırmak, programın geçersiz işlem yürütmesine sebep oluyor. Windows NT/2000/XP/Vista/7 kullanıcıları bir sorun yok, DipTrace’ in farklı modüllerini birlikte kullanabilirler. Program normal olmayan bir yolla kapatılmışsa Şchematic'te Dosya/Şemayı kurtar, PCB'de Dosya/Plaketi Kurtar Menüsünü kullanarak otomatik kaydedilmiş dosyayı açabilirsiniz

Başka bir PCB Tasarım programı kullanmayı planlıyorsanız Schematic programdaki netlist export özelliğini kullanabilirsiniz. (Dosya/İhraç Et/Netlist) Tango, P-CAD, PADS gibi popüler netlist formatları desteklenir. Netlist ithal/ihraç özelliğinin kullanımı bu kılavuzun 4. bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır. Görünüm/Araç Çubukları/Tasarım Yöneticisi menüsünü veya F3 tuşunu kullanarak Tasarım Yöneticisi panelini gizleyerek daha geniş bir tasarım alanına sahip olabilirsiniz. PCB Layout programı açılır ve elemanlar yukarıdaki gibi yerleştirilir. Elemanları istediğiniz şekilde yerleştirin. Elemanı taşımak için üzerine gelip sol tıklayın ve yeni konumuna sürükleyin. Elemanı döndürmek isterseniz “R” tuşunu veya “Boşluk tuşu”nu kullanın. Eğer elemanları farklı açılarda döndürmek isterseniz, eleman asağ tıklayın Açılı

36

2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Döndür'den açı döndürebilirsiniz. seçebilir veya “Döndürme Modu” ile elemanı serbestçe

Aynı zamanda Otomatik Yerleştir ve Listeden Yerleştir'i kullanabilirsiniz. Ancak devremiz basit olduğu için bu özelliği kullanmayacağız. Bu kılavuzun 3. bölümünde otomatik ve listeden yerleştirme fonksiyonlarını daha karmaşık bir devre üzerinde kullanacağız. Şemada değişiklik yaparsanız PCB'yi şemaya göre yenileyebilirsiniz. Bunun için Dosya/Şemaya Göre Yenile'yi kullanın. Değişiklikler mevcut PCB ye uygulanacaktır. Elemanlara Göre yenilerseniz, plaketteki yerleşmiş elemanların yerleri ve bağlantıları değişmez. Şemadaki herhangi bir elemanın Ref. Etiketi değişmişse bile plaketteki o elemana ait kılıfın yeri değişmez. Çünkü bu mod elemanların şema dosyasında oluşturulan gizli kimlik numaralarını kullanır. Bu modu kullanabilmeniz için PCB dosyasının şemadan aktarılmış olması gerekir. Ref.Etiketlerine Göre yenilerseniz, elemanlar Ref. Etiketlerine göre tanınır. Ref. Etiketi değişmiş eleman yeni eklenmiş gibi plaketin dışına yerleştirilir. Bu mod şemadan bağımsız bir pcb dosyası oluşturmaya imkân tanır. İlgili şema dosyasından seçeneği ise ilişkili şema dosyasından ek tıklamayla güncellemek için. Bu seçenek Elemanlara Göre yenile şeklinde çalışır. Dosyayı Dosya/Tasarım Bilgileri'nden görebilirsiniz.

2.5.PCB yi Tasarlamak
2.5.1. Çizime Hazırlamak

PCB sayfasında elemanların referans etiketlerinin göründüğünden emin olun. Görünüm/Kılıf Etiketleri/Ana/Ref.Etiketi ile bütün elemanların referans etiketlerini görünür hale getirebilirsiz. (Kendi özel ayarlarına sahip elemanlar hariç) Eğer etiketler saçma yerlerde görünüyorsa Görünüm/Kılıf Etiketleri/Ana/Konum'dan “Otomatik” veya diğer seçenekleri kullanarak etiketlerin göründüğü yeri değiştirebilirsiniz. Buna rağmen istediğiniz yerlerde değillerse F10 veya Görünüm/Kılıf Etiketleri/Etiketleri Taşı'yı kullanarak onları taşıyabilirsiniz. Taşıma esnasında “R” veya “Space” tuşu ile etiketi yatay veya dikey yapabilirsiniz. Bazı elemanların görünen etiketlerini değiştirmek istiyorsanız elemana Sağ tıkla/Özellikler/Etiketler'i kullanın. Elemanları yerleştirdikten sonra F12 veya Görünüm/Bağlantılar/İyileştir ile bağlantı yapısını iyileştirebilirsiniz.

37

DipTrace Kullanım Kılavuzu

Şimdi tasarımımızın yollarının yapısını ve nasıl bağlantı ekleyip çıkaracağımızı görelim. Aslında bizim plaketimiz için buna ihtiyaç yok ama yine de nasıl yapılacağını öğrenmekte fayda var. Fareyi herhangi bir pede getir. Mesela R4-B pedi. Pedin üzerine geldiğimizde ekranın sol altında pede ait bilgiler görünür. Pedin adını da buradan öğrenebilirsiniz. Şimdi bu ped üzerine gel ve sol tıkla ve fareyi başka herhangi bir pede sürükle ve üzerine geldiğinde sol tıkla. Şimdi pedden pede bağlantı yapmış oldunuz (mavi renkte olmalı). Bu şekilde bağlantı yapamıyorsanız muhtemelen varsayılan moda değilsiniz. O zaman bir defa sağ tıklayın ondan sonra bağlantı yapmayı deneyin. Pede bağlantı yapmanın diğer bir pratik yolu da: Pede Sağ tıklayın/Bağlantıya Ekle/Listeden Seç deyin. Listeden pedi bağlamak istediğiniz bağlantıyı seçin. Bağlantı silmek: Ped üzerine sağ tıklayın ve “Bağlantıdan Sil” deyin. Bu işlem bu pedi bağlantılardan çıkaracaktır. Yani bu ped hiçbir bağlantıya sahip olmayacaktır artık. Peki peddeki bütün bağlantıları değil de sadece ped ile başka bir ped arasındaki tek bir bağlantıyı silmek istersek… Sileceğimiz bağlantıyı yeniden oluşturuyormuş gibi ilk pede tıklayın ve ikinci pede tıklayın. Seçenekler açılır. “Bağlantıdan Sil” i seçin.

38

Hataları geri almak için Geri Al’ı kullanın. Eğer elektrik kesintisi gibi programın normal olmayan yollardan kapanması durumunda PCB de Dosya/Plaketi Kurtar. Bu nedenle Çizim/Plaket Sınırlarını Çiz komutu veya 39 butonunu kullanarak plaket . Buradan bir pedi bağlantıdan çıkarabilir veya ekleyebilirsiniz veya yeni bir bağlantı oluşturabilirsiniz. şematikte Dosya/Şemayı Kurtar komutu son projeyi kurtarır.2. Onu açmak için Çizim/Bağlantı Yöneticisi. Devremize dönersek henüz plaketimizin dış sınırlarını çizmedik. Tasarımdaki bağlantı yapısını yanlışlıkla yapılabilecek değişikliklerden korumak için Çizim/Bağlantı Yapısını Kilitle'yi kullanın. yolların çizimine göre otomatik olarak bir plaket sınırları (genelde dikdörtgen) Çizim Ayarları'nda belirtilen toleranslara göre çizilecektir. Bağlantı yöneticisinin kullanılışı bu belgenin en sonunda detaylı olarak anlatılmıştır. Fakat çoğu durumda plaket ebatları sabittir ve elemanları yerleştirmeden belirlenmiş olur. Otomatik Çizim kullanırsanız.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Aynı zamanda bağlantı (net) yapısı üzerinde düzenleme için bağlantı yöneticisini kullanabilirsiniz.

40 . Plaket köşe noktaları üzerine fareyi getirdiğinizde. Çizerken yön değiştirmek için sol tıklayın.DipTrace Kullanım Kılavuzu sınırlarını belirtiriz. o noktanın koordinatlarını verir. Plaket çizerken yay şeklinde plaket sınırı oluşturmak isterseniz. Sağ tıklayıp/Yay Modu deyin. Aynı zamanda Çizim/Plaket Köşe Noktaları'nı (veya plaket üzerine sağ tıklayıp Plaket Köşe Noktaları) kullanarak plaketin ebatları ve köşe noktaları üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. plaket tamamlandığında ise sağ tıklayın ve Enter deyin.

) En alanına plaketin genişliğini.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak “Ekle” ile köşe noktası ekler. Bir dikdörtgen plaketi basitçe oluşturmak için “Dörtgen Plaket Oluştur” kutusunu işaretleyin ve 1.7 inç hareket etmişiz ve ikinci köşeyi buraya koymuşuz. köşeden x ekseninde 1. “Sil” ile silebiliriz. Varsayılan olarak orjin noktası sayfanın tam ortasıdır ve görünmez. bu noktadan geçecek şekilde yay çizilir. 41 . Sayfa sınırlarını göremiyorsanız Görünüm/Sayfayı Göster'i kullanın. Eğer Orjin noktasının yerini değiştirmek isterseniz Görünüm/Orjin Tanımla menüsünden veya araç çubuğundaki düğmesine tıklayarak yeni orjin noktası belirleyebilirsiniz.2. Şöyle ki: Yukarıdaki pencerede 1.7 inç +X yönde gitmişiz. Orjini görebilmek için Görünüm/Eksenleri Göster' i veya F1’i kullanabilirsiniz. Yani yatay eksende sağa doğru 1. Görünüm/Ölçü Birimi/mm'den de birimi inç değil de mm yapabilirsiniz. Y ekseninde yerimiz sabit kalmış.75) koordinatındadır (şekilde inç kullanılıyor). “Göreceli Artış” işaretli olmadığı durumda ise koordinatlar orjin noktasına göre gösterilir. boy alanına yüksekliğini girin. Programdaki bütün koordinatlar bu orjin noktasına göredir. Bu nokta plaketin sol alt noktasıdır. “Göreceli Artış” mod daha kullanışlıdır. noktayı belirleyin (Köşe Noktalarının altından 1’e tıklayın ve sağ tarafa başlangıç koordinatlarını yazın. 2.45 . 1. Bir nokta “Yay” olarak işaretlenirse. köşe (-1. bu noktaya komşu iki nokta arasında. köşe 1. Plaket oluşturulur. “Araya Ekle” ile araya nokta girip. Orjin Noktasını varsayılan konuma geri getirmek için Görünüm/ Orjin Tanımla/ Varsayılan Konum'u seçin. Koordinatlar gerçek değerlerinde veya “Göreceli Artış” şekilde görülebilir.

Plaket üzerindeki herhangi bir köşe noktasına sağ tıklarsanız. bütün halinde taşıyabilirsiniz. açılan menüden bu köşe noktasını silebilirsiniz. Yuvarlatılmış Dikdörtgen Plaket Oluştur'u seçerek köşeleri girdiğiniz yarıçapa göre köşeleri yuvarlatılmış plaket oluşturabilirsiniz. Plaket üzerinde herhangi bir yere sol tıklarsanız orada bir köşe noktası oluşur. yarıçapı girerek dairesel plaket oluşturabilirsiniz. Plaketi silmek için Çizim/Plaketi Sil veya plaket sınırına Sağ tıkla/Plaketi Sil Plaket üzerinde değişiklik yapmak Çizim/Plaket Köşe Noktaları'nı kullanmadan sayfa üzerinden de yapılabilir. Plaketi şeklini bozmadan taşımak için Ctrl tuşuna basılı tutun ve plaket sınırı üzerine tıklayın. Dikkat ederseniz köşe noktası oluşmadı. Çok kolay. Bir köşe noktasına sağ 42 . Köşe noktalarından tutup bu noktaları taşıyarak plakete yeni boyut verebiliriz. bu köşe noktasını yaya dönüştürebilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Dairesel Plaket Oluştur'u seçip. Artık plaketin herhangi bir yerine tıklayarak (ctrl yi bıraktıktan sonra) onu yapısını bozmadan.

PCB için Kılıfın Orjini menüsünü kullanabilirsiniz. Schematic için Parçanın Orjini. Otomatik çizide ilk adım Çizim/Otomatik Çizim Ayarları. 2.2. Çoğu zaman basit bir PCB (yukardaki gibi) tek kata (layer) çizilir (bakır tarafı=bottom katmanına) Tek yüze çizimde yollar çift yüze göre daha uzundur. Böylece plaketi tek yönlü ve atlamasız çizdireceğiz. 43 . Eğer elemanın orjini elemanın orta noktası değilse.2. (Eleman içindeki küçük + işareti) Elemanın veya kılıfın orjin noktasını gösterip gizlemek için. elemanın orjini gösterilir. üzerine sağ tıklayıp. Alttan yönü Kapalı seçin. Öncelikli Katman Yönlerini Kullan'ı işaretleyin. Elemanın koordinatı aslında kendi orjin noktasının koordinatıdır. Bunu elemanı veya kılıfı tasarlarken belirleyebiliriz. Bütün eleman ve kılıflar kendi orjin noktalarına sahiptir. Autorouting (Yolları Otomatik Çizdirmek) Artık devremizdeki yolları çizmenin zamanı geldi.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak tıklayıp “Yay” ı seçerseniz bu noktaya komşu iki nokta arasında. Öncelikle Çizim/Çizim Ayarları'ndan Otomatik çizici olarak Shape Router'ın seçili olduğundan emin olun.5. Shape Router ayarları diyalog kutusunda “Ayarlar” sekmesine geçin. Katman Listesinden Top veya Üst'ü seçin. Ancak tek yüzlü plaketin hazırlaması daha kolaydır. bu noktadan geçecek şekilde yay çizilir. DipTrace piyasadaki çoğu tarayıcının içerdiğinden daha yüksek kalitede bir Şekil Tabanlı Çizici'ye (Shape Router) ve basit devreleri tek yüzlü ve atlamalı olarak çizdirmede kullanabileceğiniz Izgara Tabanlı Çizici'ye (Grid Router) sahiptir.

02 inç olarak değiştirin ve tamam deyin.33mm) küçük olmaması iyi olur. (lazer yazıcıdan daha iyi çıktı almak için yolların 0.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi Çizim/Çizim Ayarları'na girin.013 inçten (0.) 44 . Toleransları 0.

Açılı Yollar Arası:2 x kalınlık Aynı Doğrultulu Yollar Arası:1x kalınlık 45 . Açılı Yol: Birbirleriyle açı yapan yollar arasında kalan yol parçasının en küçük uzunluğu. Elle çizim yapılırken bu değerden daha küçük uzunluktaki yollar otomatik olarak silinir yani birleştirilir. Yol Uzunluğu: 1mm olsun. Ped Açıklığı: İki ped arasındaki minimum mesafe Plaket Açıklığı: Plaket kenarında kalacak boşluk. Düz Yol: Aynı doğrultudaki yollar arasında kalan yol parçalarının en küçük uzunluğu. Bir örnekle açıklayalım. En Küçük Yol Parçası Uzunluğu: Elle çizimde müsaade edilen en küçük yol parçalarının uzunlukları ayarları.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Yol Kalınlığı: Yolun genişliği Yol Açıklığı: Bir yolun etrafında bırakılacak boşluk.2. Elle çizim yapılırken bu değerden daha küçük uzunluktaki yollar otomatik olarak silinir yani birleştirilir.

Şablon değerleri yoksa aşağıdaki resimdeki gibi girebilirsiniz. Mesela Ped Açıklığı 13mil ve Yol Açıklığı 20 mil yaptıysak ped-yol ve ped-ped aralıkları 20 milden küçük olamaz. bunu nasıl kullanacağız? Şöyle: Mesela Çizim/Çizim Ayarları'na girin. Zamandan tasarruf için çeşitli yerlerdeki kalınlık ve açıklık ayarlarını hızlı yapmak için Şablon'ları kullanabilirsiniz. Bağlantı Özellikleri'ni seçin. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz yolun üzerine bir pede sağ tıklayın.) Ped Açıklığı çoğu durumda Yol Açıklığı'ndan küçük seçilmemeldir. Aktif Olmayan Katmana Bağla: Yolları Elle çizerken. Peki. Aynı doğrultudaki yollar arasında ise 1mm den daha küçük yollara izin verilmez. diğer katmandaki yola bağlantı yapabilirsiniz ve via otomatik olarak yerleştirilir. “Şablon:” 46 . Yukarda dediğimiz gibi ped açıklığının daha küçük olmasının bir anlamı yoktur. bunları otomatik düzeltir (Soldaki şekil düzeltilerek sağdaki gibi yapılır. Dögüleri Sil (Fiyonk Etkisi): Elle düzenleme sonucunda aşağıdaki sol şekildeki gibi yol oluşursa. Aynı zamanda her yol için farklı genişlik belirleyebilirsiniz. Seçilen hat için Yol Kalınlığı ve Yol Açıklığı değerlerini buradan ayarlayabilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bu değerler göre elle çizimden sonra birbiriyle açı yapan iki yol arasında küçük bir yol parçası varsa ve bu yol parçasının uzunluğu 2 x kalınlık (2x1mm=2mm) den küçükse bu yol parçası otomatik olarak silinir. Fakat Yol açıklığını 13 mil. Yollar için şablon belirlemek isterseniz Çizim/Yol Şablonları'na girin. ped açıklığını 20mil yapabiliriz.

(Özellikle toner transfer metodu kullanarak plaketi çıkartacaklar için.) Bunu engellemek için kâğıdı önceden ısıtabilirsiniz.2. (mesela tek bir nokta (. Bu çokları için önemsiz olsa da bazıları için önemlidir.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak kısmına tıklayıp istediğiniz şablonu seçerseniz o şablona ait genişlik ve aralık değerleri aşağıya gelir. Not: Lazer yazıcılar kâğıdı ısıttığı için şekilde bazı distorsiyonlar olabilir.) çıktısı alarak) Artık plaketi çizdirebiliriz. butonunu veya 47 . Çizim/Otomatik Çizim Çalıştır veya F9'u kullanın. Bir yola sağ yıklayıp yol kalınlığını değiştirirken şablondaki değerleriden birini seçerek de işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Çizimden sonra Tasarımı Denetle (DRC=Design Rule Check) i çalıştırarak ve hataları görebilirsiniz (kırmızı ve mavi halkalar) bunları giderip ve DRC'yi Denetim/Tasarımı Denetle ile veya butonu ile tekrar çalıştırın. Hata uyarılarını (halkalar) gizlemek için (hatayı biliyoruz. hatta görmek te istemiyoruz. Bunu için önce Çizim/Tüm Yollarda Çizimi Kaldır diyerek yolları kaldırın. Otomatik ayarı Normal yapın. Çizim/Çizim Ayarları'na girin Otomatik Çizimden Sonra Denetle deki işareti kaldırın. Çizim/Çizim Ayarları'ndan Otomatik çizici olarak Grid Router'ı seçin. Yüksek kaliteli çizim daha fazla zaman alır. Tamam diyerek pencereleri kapatın. düzeltmek istemiyoruz. (tam çizim çok fazla zaman alacağı için).. 48 . Otomatik çizim kalitesini “Otomatik Ayar” parametreleriyle değiştirebilirsiniz.. Şimdi Grid Router'e da kısaca değinelim: Eğer tek yönlü ve atlamalı çizdirmek istiyorsanız Grid Router'ı kullanabilirsiniz. Grid Router Ayarları diyalog kutusundan “Tüm Katmanları Kullan” daki işareti kaldırın ve Kullanılacak Katman Sayısı'nı “1” yapın. yanındaki “. “Atlamalara İzin Ver” i işaretleyin. Otomatik çizimi çalıştırdığınızda yollar alt katmana çizilir ve gerekirse üst katmanda atlamalar yapılır. Kullanılacak katman sayısı 1 olduğundan yollar bakır yüzeyine (alt katman) çizilecektir.) Denetim/Hataları Gizle. Tasarımdaki kuralları değiştirmek için Denetim/Tasarım Kuralları veya butonuna tıklayın. Buradaki değerlerin altına inilmesi halinde hata uyarıları. Aynı zamanda otomatik çizimin ardından DRC nin çalıştırılmasını engellemek mümkün. hatanın oluştuğu yerdeki kırmızı veya mor halkalarla belirtilir.” düğmesine tıklayarak Grid Router ayarlarını açın. Hızlı mod karmaşık olamayan çift yüzlü plaketler için veya karmaşık plaketin ilk çiziminde kullanılır.

Katmanlarla (Layers) çalışmak Yukardaki resimde yolları gri tonda görmemizin sebebi yolların bakır yani lehim yüzeyi (alt katman) üzerinde olması ve aktif olan yüzeyin eleman yüzeyi (üst katman) olmasıdır. Fakat PCB Layout hakkında daha fazla şey öğrenmek için atlamamanızı tavsiye ederiz. Program varsayılan olarak aktif olamayan yüzeyi soluk gösterir. Yerleştirilen elemanlar genelde eleman yüzeyine (üst katman) yerleştirilir.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Geri Al'ı kullanarak shape routerın çizimine geri dönebilirsiniz. 49 . Aynı şekilde iki liste var.2. alt katman) ne yerleştirmek demek o elemanı yüzey montajı yapmak (surface mount) demektir. Aktif katı değiştirmek için ekranın sağ üstündeki kullanabiliriz.3. yüzeye yerleştirileceğini belirler. Çünkü şu anda plaketimiz çıktı almaya hazır. Ancak bir elemanı bakır yüzeyi (lehim yüzeyi. Önemli Not: Shape Router ile ikiden fazla katmanda otomatik çizim yaptırmak için. Shape Router ve Grid Router ile ilgili detayları kılavuzun son bölümünde bulabilirsiniz. Listesi eleman yerleştirirken elemanın hangi liste kutusunu Listesi ise aktif olan yüzeyi (katmanı) seçmemizi sağlar. Shape Router ayarlarındaki Öncelikli Katman Yönlerini Kullanda kapalı katman olmasın.5. Not: Eğer plaketinizi hızlı bir şekilde tamamlamak istiyorsanız “2.14 Yazdırma” başlığına kadarki kısmı atlayabilirisiniz.5. 2.

görüntülenme biçimini değiştirebilirsiniz. (bunu kullanmayı tavsiye ederiz. Karşıtlığı Kullan: Aktif katmanı gösterir. 50 . Farkı diğer katmanlardaki elemanlar üzerinde de değişiklik yapabiliriz. Karşıtlık Seviyesi: Aktif olmayan katmanı ne kadar soluk gösterileceği ayarlanabilir.DipTrace Kullanım Kılavuzu Aktif ve Pasif olan Katmanların Katman/Görüntü Modu'na girin. Diğer katmanları göremeyiz.) Karşıtlıkta Düzenle: Aktif katmanı gösterir. Aktif olmayan katmanı soluk gösterir. Geçerli Katman: Sadece aktif katmanı gösterir. Aktif olmayan katmanı soluk gösterir. Tüm Katmanlar: Bütün katmanları gösterir.

Aynı zamanda katmanları yeniden adlandırabilirsiniz.2. alt katman için mavi. 51 . Yeni katman ekleyip silebilirsiniz (Üst ve Alt katmanları silinemez). Katman görünürlüğü ve rengini tasarım yöneticisinden (Görünüm/Araç çubukları/Tasarım Yöneticisi) de değiştirilebilir. Mesela üst katman için kırmızı. Katman Ayarları'ndan katmanı seçip “…” ya basarak o kat için istediğiniz rengi seçebilirsiniz.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Katmanların renkleri ve diğer ayarları için Katman/Katman Ayarları.

52 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Plaketin alttan görünüşünü görmek için (yani montajı yapılmış bir plaketin lehim tarafından görünüşü). video devreleri gibi devreler tasarlayacaksanız bu işlem önemlidir. Yol Uzunluğunu Ölçmek Bizim devremizde bu tür bir ölçüme gerek yok.5. Bütün yollar üzerine fare ile gelindiğinde gösterilen ipucu içersinde yol uzunluğu vardır.) Seçili yolların biri üzerine sağ tıklayın ve Yol Uzunluğunu Göster'i seçin. Şimdi birkaç yolu içine alacak şekilde fare ile bir dörtgen çizerek seçim yapın. Bu bazen yeterli olmayabilir.4. Çünkü devremiz basit ve yüksek frekanslı değil. 2.(veya Ctrl + tıklama ile birden fazla objeyi seçebilirsiniz. Fakat Yüksek frekanslı. Görünüm /Tersle'yi kullanabilirsiniz.

seçili ölçü birimine göredir ve yol üzerinde yapılan değişikliklere göre gerçek zamanlı güncellenir. Kutucuklardaki uzunluk değerleri. 53 .Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Seçili yolun pedlerine yapın yerlerde kutucuklar göreceksiniz.2. Şimdi yol uzunluklarını gizlemek için geri alı kullanın veya yol üzerine sağ tıklayın ve Yol Uzunluğunu Göster'i tekrar tıklayın. Dosyanızı kaydedin.

54 . DipTrace yolları açıdan bağımsız olarak düzenlemeye imkân tanır.DipTrace Kullanım Kılavuzu 2. Önce çizilmiş yolu düzenleyelim: Önce Katman/Görüntü Modu/Karşıtlığı Kullan'ı seçin.5. Izgara noktalarının genişliğini ayarlayabilirsiniz. Izgara kullanmak istemiyorsanız Görünüm/ Izgarayı Göster'i tıklayarak veya kısaca “F11” e basarak ızgarayı kaldırabilirsiniz. Bu modda yol parçasının (segment) düzenlenmesi 90 veya 45 derece olabilir. Çizim/Araçlar/Yolları Serbest Süzenle'yi seçerek veya butonuna tıklayarak bu moda girebilirsiniz. Bu modda yolları herhangi bir sınırlama olmadan taşıyabilirsiniz. Şimdi Alt katmana geçin.5. Veya yolları otomatik değil de kendiniz çizmek isteyebilirsiniz. Elle Çizim (Manual Routing) Bizim devremiz basit olduğundan otomatik çizim işimizi gördü. Fakat yeni segment ekleyerek (Yola sağ tıkla Köşe Ekle) 90 dan büyük açıları da kullanabilirsiniz. Yolun üzerine gelin ve tıklayarak yeni konumuna sürükleyin. liste kutusundan veya Görünüm/Izgara Aralığı'menüsünden. Ancak bazı karmaşık devrelerde otomatik çizimden sonra elle düzeltmeler yapmak gerekebilir.

5. Kilitle: Yol üzerinde değişiklik yapmayı engeller. Köşe Ekle/Sil: Yola yeni köşe noktası ekler/siler. Bağlantı Kalınlığı: Üzerine tıkladığınız tüm yolun kalınlığını değiştirir. Bağlantı Rengi: Yolun rengi varsayılan olarak katman rengidir. Yol Parçası Kalınlığı: Üzerine tıkladığınız yol parçasının (segmentin.2.10. Ojeleri Kilitlemek başlığında anlatıldı) Yay: Köşe noktasını yaya dönüştürür. Yol Parçasını Katmana Taşı: Üzerine tıkladığınız yol parçasının (segmentin) bulunduğu katı değiştirir. Açılan menüden: Net 6: Bağlantının adını değiştir.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Yol parçasının üzerine gelip sağ tıklayın. yolun düz parçasının) kalınlığını değiştirir. 55 . Aynı zamanda yol parçasını üst veya alt katmanda atlamaya dönüştürebilirsiniz. (2. Yol Kalınlığı: Üzerine tıkladığınız yol parçasının içinde bulunduğu iki pin arasında kalan kısmın kalınlığını değiştirir. Ancak bu seçenekten bu bağlantı için yol rengini değiştirebilirsiniz.

bağlantı silinmemiş olur. Böylece değişik şekilde yolu yeniden çizebiliriz. Plaketin şema dosyasını seçin ve şema dosyasına göre plaketi yenileyin. Yolu veya bir parçasını sildiğiniz zaman o bağlantıyı kaybederiz. Bağlantıyı Katmana Taşı: Üzerine tıkladığınız tüm yolun bulunduğu katı değiştirir. Sadece çizim kaldırılmış olur. Çizimi kaldırma ise yolu çizilmiş bir bağlantıda yolu kaldırır. Eğer çizilmiş yolu beğenmeyip yeniden çizmek isterseniz “Yolu Sil” i değil “Çizimi Kaldır” seçeneklerini kullanın Bağlantıda Çizimi Kaldır (Unroute Net): Seçili olan yolların tamamını çizilmemiş haline geri döndürür. Yolda Çizimi Kaldır (Unroute Trace): İki ped arasındaki yolu çizilmemiş haline geri döndürür. şemaya göre eksik bağlantıya sahip olur. Zaten dikkat ederseniz silinen bağlantıyı mavi çizgiyle belirtmez. Bağlantı yapısı kilitlendiğinde bağlantıları değiştiremezsiniz. Yani bağlantı çizilmemiş şekline geri döner. Eğer sadece tek bir bağlantının üzerine sağ tıklarsanız. Şimdi elle çizim yapalım. Ancak yol silinirse plaket şemadaki bir bağlantıyı yitirmiş olur. (Şemaya göre yenileme şemadaki bağlantı yapısında yapılan değişikliği. Bu durumu düzeltmek için Dosya/Şemaya Göre Yenile'yi kullanın. bağlantı yapısı kilitli de olsa pcbye aktarır) Böylece “Yolu Sil” dediğinizde çizimi kaldırma işlemi yapılır. Çizimi Kaldırma işleminden sonra çizilmemiş yollar mavi çizgiyle belirtilir. Bağlantı silinmez. DipTrace bu bağlantının şemaya göre olması gerektiğini hatırlatmaz. Yolu silmeyle çizimi kaldırma arasındaki fark şudur: Silme yolu ve bağlantıyı siler. Yol Parçasında Çizimi Kaldır (Unroute Segment): Üzerine tıkladığınız yol parçasında (segmenti) çizimi iptal eder. 56 . Önce bir yolun üzerine sağ tıklayın ve Tüm Bağlantıda Çizimi Kaldır deyin. Çizim/Bağlantı Yapısını Kilitle'yi aktif ederseniz bağlantı yapısı kilitlenir.DipTrace Kullanım Kılavuzu Yolu Katmana Taşı: Üzerine tıkladığınız yol parçasının (segmentin) içinde bulunduğu iki pin arasında kalan kısmın bulunduğu katı değiştirir. o bağlantının tamamında çizimi kaldırır. Çizeceğimiz yol üzerindeki pedlerden birine tıklayın (yolun bağlı olduğu pedler kırmızıyla belirtilir. Dolayısıyle bu kilitleme işlemini pcb üzerinde çalışmaya başlamadan önce yapmak daha mantıklıdır ve sizi hatalara karşı korur.) çizmeye başlayın. Köşe oluşturmak istediğiniz yere sol tıklayın. Çizim/Araçlar/Elle Çizim menüsünü kullanın veya butonuna tıklayın. DipTrace bağlantıları şematikte çizilen devreye göre getirir. Çizim sırasında sağ tıklarsanız elle çizime ait alt menü açılır.

Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Bu menüden: Çizim Modundan 90 veya 45 derece açılı.) Son yol parçasının kalınlığını “Kalınlığı Değiştir” ile değiştirebiliriz. Çizmekte olduğunuz yol parçasını “Katmana Taşı” ile diğer katmana gönderebiliriz (via otomatik olarak oluşacaktır. “Geri Al” ile çizdiğimiz son yol parçasını geri alabiliriz. (Üst/Alt Katmanda Atlama) Not: Elle çizimi daha da kolaylaştırmak için bu alt menüdeki komutlar için birer kısayol belirlenmiştir: 57 . Çizmekte olduğumuz yol parçasını üst veya alt katmanda atlamaya dönüştürebiliriz. açısız veya yay biçiminde yol çizme modlarına geçiş yapabilirsiniz.2.

W: Katmanlar arasında geçiş yapar. Klavyenin üstündeki 1. T: “Top Layer” a (üst katman) geçer.0 arasındaki rakamlar katmanlar arasında dolaşır. İkinci basmada geri alır. Eğer üst katmanda iseniz atlama alt katmana yerleştirilir. B: “Bottom Layer” (alt katman) a geçer J: Atlama oluşturur. Yol farklı bir katmana taşındığında via otomatik olarak oluşturulur. (En fazla 10 katman) Yolu şekildeki gibi çizerken sağ tıklayıp Katmana Taşı/Üst diyerek çizmekte olduğunuz yol parçasını üst katmana gönderin. Aşağıdaki şekilde de gördüğünüz gibi son yol parçası üst katmanda fakat herhangi bir yere bağlanmamış. atlama üst katmana yerleştirilir.DipTrace Kullanım Kılavuzu M: “Çizim Modu” seçeneklerini değiştirir. Eğer alt katmanda iseniz. Her tıklamada diğerine geçer. 58 . Fakat bağlantıyı tarif eden mavi çizgiler. Tekrar Sağ tıklayıp/Tamam deyin veya klavyeden “Enter” tuşuna basın. Bu işlem yol çizmeyi sonlandırır. yol ikinci pede ulaşıncaya kadar bize eşlik edecek..

Önce genel vialarla çalışacağız. Statik vianın diğer önemli bir özelliği de bazı katmanlarda onu gizleyebilir veya silebilirsiniz. Kısacası alt katmana geçin. Önce Çizim araç çubuğu üzerindeki Geçerli Sinyal/Düzlem Katmanı kutusundan “Alt” ı seçin. Plaketimizde şu anda üst ve alt katmanlar arasında sadece tek bir via var. Yol bir katmandan diğerine taşındığında otomatik olarak yerleştirilir. sonra statik viaları inceleyeceğiz. onları diğer sinyal/düzlem katmanlarında gizleyip gösterme yapamazsınız. Diğer PCB programlarını kullanmışsanız sadece statik viaları kullanmak size daha kolay gelebilir. Vialarla çalışmayı denerken birkaç tane daha via oluşturalım. Ancak genel vialar katmanda sadece yol parçaları arasında görünürler. Böylece kör veya gömülü via oluşturabilirsiniz. Yol istediğiniz gibi olmamışsa düzenleyebilirsiniz. Diğeri de statik viadır. Elemanların altında kalan yolları düzenlemek için Çizim/Araçlar/Yolları Düzenle'ye veya araç çubuğundaki düğmesine tıklayarak yolları düzenleme moduna girin ve yolu düzenleyin.5. Genel vialar da kör veya gömülü olabilir. 59 .2. Aynı ped gibi işlev görür. Biri genel viadır.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Şimdi butonuna tıklayın ve fareyi tamamlanmamış yolun ucuna götürün ve ikinci pede kadar yol çizin. Yolun bir parçasıdır. Statik via ile yolları düzlem katmanlarına bağlayabilirsiniz. Vialarla Çalışmak DipTrace te iki tip via vardır.6. 2.

60 . Sağ tıklayın/Yol Parçasını Katman Taşı/Üst diyerek. “Dış çap” ve “Delik çapı” değerlerini biraz değiştirelim. Bunun anlamı şu: Bu değişiklik. Şimdi 3 viamız var. Gelen diyalog kutusundan program için varsayılan via ayarlarını değiştirebiliriz. Uygula kısmında “Varsayılan Ayarı Kullananlara” seçilse iyi olur.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bir bağlantı üzerine gelin. Ana menüden Katman/Via Özellikleri'ni seçin. yol parçasını üst katmana gönderin. varsayılan via ayarlarına sahip olan vialara uygulanır.

seçilen vianın. Sağ tıklayın/ Via Özellikler'ni seçin. Veya yaptığımız değişikliğin sayfada mevcut bütün vialara uygulanmasını sağlayabiliriz. Açılan diyalog kutusundan.2. (Uygula kısmından Bütün Vialara'yı seçerek) Şimdi herhangi bir via üzerine gidin. yolun veya tüm bağlantının via ayarlarını değiştirebiliriz. via içinde kırmızı bir daire görünür.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Aynı zamanda yaptığımız değişikliğin sadece varsayılan via ayarını değiştirmesini. mevcut hiçbir viayı etkilememesini sağlayabiliriz (Uygula kısmından Uygulama (Varsayılanı Değiştir)' i seçerek). 61 .

Statik via. 62 . Üst katmanı geçmek veya fareyi mümkün olduğunca dikey yol parçasına yakın tutmak sorunu çözer. Veya yolları düzenle moduna girip viaya sağ tıklamayı deneyin. Viaya daha yakın bir noktaya veya üzerine sağ tıklamayı deneyin veya bulunduğunuz katmanı değiştirin. büyük ihtimalle başka bir yol parçasına tıklamış olabilirsiniz. Ctrl+B alt katmada geçer. Şimdi. otomatik çizimden sonraki duruma dönmek için birkaç defa Geri al'ı tıklayın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Not: Eğer sadece tıkladığınız via için ayarları değiştirmek istediyseniz ve hiçbir değişiklik olmadıysa. Objeler/Statik Via Yerleştir deyin veya araç çubuğundaki düğmesine tıklayın. Ctrl+T üst katmana. Katman/Via Özellikleri'ne girerek via ayarlarını normalde kullanılabilecek değerlere getirin. Vialar geçerli katmanın renklerinde görünecektir. Bizim plaketimizde sağ üstteki via için bu olabilir. işlev olarak pede benzer. Sayfaya tıklayarak birkaç adet via yerleştirin. Ve üst katmana geçin.

bağlantıya ekleyebilirsiniz. 63 .Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Pedlere yaptığınız gibi statik viları kolayca yollara bağlayabilirsiniz. Biraz önce yerleştirilen statik vilardan birinin üzerine sağ tıklayın Via Katmanları'nı seçin.2. Katman/Görüntü Modu/Karşıtlığı Kullan'ı seçin.

Ve Tamam Deyin. 64 . Bu vianın üst katmandan silindiğini ancak alt katmanda hala var olduğunu görebilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Açılan penceredeki katmanlardan seçili olanları değiştirerek viayı kör veya gömülü viaya dönüştürebilirsiniz. Şimdi Üst katman üzerine tıklayın ve onu seçilmemiş hale getirin.

Pasta Veya Maske katmanları için özele ayarlar kullanmak isterseniz.5.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Aynı işlemi pedlere de uygulayabilirsiniz. Bunun için Via Katmanları veya Ped Katmanları penceresinden. Fakat karmaşık tasarımlar için bu çok zor olacaktır. 2. Ped/vianın sağ tık menüsünden Maske/Pasta Ayarları'nı seçin. Şimdi Düzen/Seçimi Düzenle'yi seçin. Aynı zamanda bütün seçili pedleri/viaları tek seferde değiştirebilirsiniz. Ctrl tuşu ile birlikte objelere tıklayarak onları seçebiliriz. Uygula kısmında “Seçili Kılıflara” yı işaretleyin. 65 . seçmek gerekebilir.7.2. Objeleri Tip ve Katmana Göre Seçmek Bazen bir katmandaki tüm objeleri veya sadece elemanları veya sadece bağlantıları vs.

66 . Vialardan bazıları alanın dışında kalsın. Farenin sol butonuna tıklayıp bir dörtgen çizerek bir alan belirleyin. Şimdi belirtilen alandaki bağlantısız viaları seçelim. Bu basit bir örnek.DipTrace Kullanım Kılavuzu İlk olarak bütün elemanları seçeceğiz. “Elemanlar” ı işaretleyin ve Tamam deyin. Daha karışık seçimler de yapabiliriz. Herhangi bir yere sağ tıklayarak eleman seçimini iptal edin. Birkaç via yerleştirin ve bazıları bağlantılara bağlayın.

(Diğer kutular işaretsiz olmalı) Tamam deyin. Bu adım gedelde toprak bağlantısına. Sonraki adım. düzlem veya bakır doguya bağlantı yapmak için gereklidir. Belirttiğimiz alan içinde kalan bağlantısız vialar seçildi. Seçili viların biri üzerine gelin ve ışıklandığında sağ tıklayın Bağlantıya Ekle Seçili Viaları deyin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Alandaki bütün objeler seçildi. Via kutusunu işaretleyin ve Bağlantısız seçin. örneğin. Ancak biz sadece bağlantısız viaları seçmek istiyoruz. Mod: Seçili Tut yapın. 67 . bağlantısız viaları tek seferde bir bağlantıya bağlamak olsun.2. Düzen/Seçimi Düzenle'yi seçin.

Bunu deneyip size zaman kazandırdığını görebilirsiniz. listesi aktif yani üzerinde çalıştığımız.8. DipTrace te . sadece bağlantısız vialara bağlantı yapılır. Bu işlemi uyguladığınız vialardan başka bağlantıya eklenmiş olanlar varsa. Şimdi yerleştireceğimiz bütün grafik objeleri Üst İpek katına yerleştirilecektir.jpg dosyalarını eklemek ve bunları DXP veya GERBER a göndermek mümkün. Metin ve Grafik Eklemek Plakete metin veya resim ekleyebilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Listeden bir bağlantı seçin ve Tamam deyin. Diğer liste ise grafik yerleştirilecek katmandır. Üst ipek yerine Sinyal/Düzlem'i seçersek. Karmaşık görünebilir. İki farklı katman seçme listesi vardır. geçerli sinyal/düzlem katmanını seçer. 68 .bmp veya . grafik ve metinler geçerli sinyal/düzlem katmanına yerleştirilir. Viaları silin ve tasarımı eski haline geri döndürün. Önce metni ekleyeceğimiz katmanı (layer) seçmeliyiz. Şimdi plaketimize bir metin ekleyelim. 2.5. Ekranın üstündeki liste menüsüne tıklayarak “Üst İpek”i seçin.

Plaket çerçevesini taşımak isterseniz Ctrl’ye basılı tutarak çerçeveye sol tıklayın.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Metin veya grafik eklemek için plaketi genişletmeniz gerekebilir.2. 69 . Köşeleri karşılıklı sürükleyerek plaketi genişletebilirsiniz. Daha sonra çerçeveyi komple sürükleyebilirsiniz.

Bunlar gerbera küçük çizgilere dönüştürülerek aktarılır. Vektör Yazı tipi biçimini kullanmanızı öneririz. Bir metin yerleştirirken bu ayarlara göre yerleştirilir. Bazı üreticiler bakır katmanlarında bu tür metinleri kabul etmeyebilirler. Mesela yol çizme modunda iken elemanı seçemezsiniz. Gerbera doğrudan aktarılırlar çünkü. Objeler/Şekil Çizim Özellikleri altındaki ayarlar yerleştirilecek metnin varsayılan ayarlarıdır. varsayılan modda olmayabilirsiniz. Bunun için önce herhangi bir boş alana sağ tıklayın veya araş çubuğundaki geçin. Yazı Tipi Biçimi'nden vektör veya true type biçimini seçebilirsiniz. Plaket üzerinde nereye metni yerleştirmek istiyorsanız oraya sol tıklayın ve metni girin ve entera basın. Zaten yerleştirmiş olduğunuz metnin ayarlarını buradan değil.DipTrace Kullanım Kılavuzu Eğer bazı objeleri seçemiyor ve düzenleyemiyorsanız. 70 . True Type yazı tipleri İngilizce dışı karakterler için kullanılabilir. Metni girdikten sonra onu istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. metin üzerine sağ tıklayarak yapın. Metnin yazı tipini değiştirmek için metin üzerine sağ tıklayıp Yazı Tipi'ni seçin. düğmesine tıklayarak varsayılan moda Çizim araç çubuğundan Metin yerleştir aracını seçin ( ).

Pasta. Mesela bir kare çizip. Maske.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Metnin bulunduğu katmanı değiştirmek için üzerine sağ tıklayıp Özellikler'i seçin. Grafik veya metnin “Sinyal/Düzlem” katmanına yerleştirilmesi demek. Yol Engeli. bu kare içinden yol geçmemesini sağlayabilirsiniz. Açılan pencereden “Tip” kısmına yerleştirmek istediğiniz katmanı seçin. Plaket Kesim katmanlarına da şekiller ekleyebilirsiniz. “Sinyal” seçerseniz. Bu olay sadece metin değil diğer objeler için de geçerlidir. “Tip” kısmından “Yol Engelli” seçersek yollar çizilirken bu metni dikkate alacak ve üzerinden yol geçirmeyecektir. 71 .2. Objeler/Resim Yerleştir veya butonuna tıklayın bir dikdörtgen çizin ve yerleştirmek istediğiniz resim veya logo dosyasını seçin. metin lehim veya eleman yüzeyine yerleştirilir. o kattaki yollar gibi o katın çıktısında görünecek demektir.

DipTrace şekil tabanlı bir bakır dolgu sistemine sahiptir. metin ve benzeri şeyler eklemekçok k fazla ihtiyaç değil.9. Sonra Objeler/Bakır Dolgu Oluştur menüsünü veya araç çubuğundan butonunu tıklayın. Çokgen tamamlandığında sağ tıklayın veya entera basın. Alt Katman'ı seçin. Aşağıdaki diyalog kutusu gelir. Sonra bakır kaplamak istediğiniz alanı çokgen içine alın. Ama nasıl eklendiğini öğrenelim. Bakır Dolgu Oluşturmak (Copper Pour) Aslında basit bir plaket için bakır dolgu.5. 72 .DipTrace Kullanım Kılavuzu 2. daha sonra sileriz. Çizdiğimiz çokgen içini tamamen bakırla doldurabiliriz. Bakır dolgu sabit genişlikteki çizgilerden oluşur.

Bu durumda Çizgi Kalınlığı ve Çizgiler Arası seçenekleri ile bu çizgilerin kalınlık ve aralıklarını ayarlayabiliriz.2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Bakır alanı komple dolgu değil de çizgilerle doldurmak istersek üstteki şekillerden siyah kare dışındakilerden birini seçeriz. Altta sağdaki resimde bu mesafe artırılmıştır. Bakır dolguda değişiklik yapmak için dolgu kenarları üzerine gelin sağ tıklayıp özelliklere girin. Dolgu ile Objeler Arası seçeneği ise bakır kaplamanın içinde kalan yollar ile kaplama arasındaki mesafeyi ayarlar. 73 .

Tamam dediğinizde dolgu plaket içini dolduracak şekilde otomatik oluşturulur. dolgu kenarlarının koordinatlarını düzenlememize imkân tanır. Plaket sınırlarını değiştirdiğinizde dolgu da plaketi dolduracak şekilde otomatik değiştirilir. sağ tıklayıp Tamam deyin. Buradaki Tüm Plaketi Doldur ve Plaket Sınırına Tuttur özellikleri bakır dolgu oluşturmada bize çok zaman kazandırır. Dahili veya bağlantısız tüm adaları kaldırtabilirsiniz. İsterseniz plaket ile dolgu arasında bırakılacak mesafeyi Plaket Açıklığı kısmından değiştirebilirsiniz. Bu özellik eğer yay şeklinde sınırlara sahip plaketimiz varsa bize çok zaman kazandırır. 74 . Şöyle ki: Bakır dolgu oluştururken plaket içinde rastgele iki noktaya tıklayın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Adaları Kaldır seçeneği ile alttaki resimde görülen adaların müsaade edilen en küçük alanını değiştirebilirsiniz. Eğer Plaket Sınırına Tuttur'u işaretlersek. Özellikler penceresi açılır. dolgu kenarları plaketin kenarlarına göre otomatik düzenlenir. Bakır Dolgu Özellikleri penceresindeki Kenarlar sekmesi. Kenarlar sekmesine geçin ve Tüm Plaketi Doldur'u işaretleyin.

Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Bakır dolguların iki durumu vardır: Dolgulu ve Dolgusuz. 75 . “Durum” altından bakır dolguyu dolgulu veya dolgusuz gösterebiliriz.2. Bakır dolguyu bir yola da bağlayabiliriz. Şimdi bağlantılardan birinde çizimi kaldırın. Plakette bir değişiklik yaptıktan sonra bakır dolunun bu değişikliğe göre yenilenmesi için Sağ tıklayıp/Yenile deyin. Bakır dolgunun durumunu değiştirmek. Eğer bakır dolgunun kapladığı alandaki bir objeyi düzenlemek isterseniz ikinci duruma geçmek en iyi yoldur. Mesela Net 0. yenilemek ve özelliklerine girmek için dolgunun dış çerçevesine sağ tıklayın.

dolgunun bağlandığı bağlantının ince mavi çizgi şeklindeki bağlantılarını gizler. (Bağlantı yolu çizilmemişse. Bağlantıya Bağlayı Net 0 yapın. Aşağıda bakır dolgu Net 0 bağlantısına bağlandıktan sonraki şekli vardır. Deneyip etkisini izleyin. Bağlantı Çizgisini Gizle'yi işaretleyin.) “Termal Bağlantı” ve “Termal Bağlantı Kalınlığı” seçenekleri bakır dolguyu bağladığınız bağlantıdaki pedlerin dolguyla nasıl temas kuracağını belirler. İletkenlik sekmesine geçin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bakır dolgu kenarına sağ tıklayıp özelliklere girin. Bu. 76 .

(Ped ışıklanmıyorsa üst katmana geçip deneyin. 77 . Veya tek bir ped için özel termal ayarı kullanmak isteyebilirsiniz.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Gördüğünüz gibi Net 0 için yol çizmedik. Bunu için fareyi ped üzerine getirin. ped ışıklandığında sağ tıklayın.2. SMDler İçin Özel Termal Ayarları'nı işaretleyin. Ama Net 0 i bakır dolguya bağladığımız için Net 0 üzerindeki pedler birbirine bakır dolgu ile bağlandı Termal Bağlantı : 4 spoke 45 Termal Bağlantı : Doğrudan: Bazen SMD(Yüzey yerleşimli) pedler için farklı termal ayarları kullanmak isteyebilirsiniz.) Termal Bağlantı Ayarları'na tıklayın.

Not:Eğer aktif katman üst ise üst katmanlardaki objeleri düzenleyebilirsiniz.) Şimdi üst sinyal katmanına geçin. Önce: Sonra: Bakır dolgu düzlem katmanlarını gnd veya güç düzlemi yapmak için kullanılabilir. Bu durumda SMD vialar dolguya funout ile bağlanır.5. Sonuç aşağıda.) veya Shape router tarafından otomatik olarak yapılabilir. dolgu kenarına sağ tıklayın ve Yenile deyin. üst ipek.(Üst.10. Ojeleri Kilitlemek Bazen Şema veya PCB de düzenleme yaparken bazı objelerin yerlerinin veya özelliklerinin değişmemesini isteyebilirsiniz. DipTrace'te tüm kılıfları veya seçili objeleri kilitleyebilirsiniz. Alt katmana geçip. üst dizgi vs. 78 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Bakır Dolgu Ayarlarını Kullan'daki işareti kaldırın. Biri üzerine sağ tıklayın ve Kilitle deyin. Funout elle yapılabilir (Kılavuzun Bölüm 4 üne bakınız. Şekildeki gibi ayarları yapın. 2. Şimdi birkaç obje seçin.

Alt katmana geçin ve bakır dolguyu dolgusuz yapın.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Seçili objeler kilitlenir. Kilitli objelerin seçim dikdörtgenleri daha soluk renktedir. Plaketimizde bakır dolgudan dolayı bunu farketmeyebiliriz.(Dolgu kenarına sağ tıkla Durum/Dolgusuz). Şimdi kilitli objeleri seçmeye çalışın. 79 .2. Kilitli objelerin üzerine fareyi getirdiğinizde “Kilitli” yazısı çıkacaktır.

Kilidi açmak için yine Düzen/Kılıfları Kilitle/Üst veya Alt. Aynı zamanda Kılıfları yerleştirdikten sonra tüm kılıfları kilitleyebiliriz. boyutlandıramaz ve özelliklerini değiştiremezsiniz. Tasarımı Denetlemek DipTrace tasarımınızı denetlemek için birkaç araca sahiptir. 2. 80 . bağlantı iletkenlik denetimi ve şemayla karşılaştırmayı yapmanızı tavsiye ederiz. Düzen/Kılıfları Kilitle/Üst veya Alt ile üst veya alt katmandaki tüm kılıfları kilitleyebiliriz. Bu sayede çizim yaparken kılıfların hatayla yerlerinden oynamalarını engellemiş oluruz. Şimdi tüm objeleri seçin.5. (Ctrl+A veya fareyle dikdörtgen çizerek). Bir objenin kilidini açmak için üzerine sağ tıklayın Kilidi Aç deyin. Kilitli objeleri taşıyamaz.11. Düzen/Kilidi Aç veya Ctrl+Alt+L veya objelerden biri üzerine sağ tık Kilidi Aç ile tüm objeleri kilitsiz yapabiliriz. kilitli objelerin seçim renkleri soluk mavidir.DipTrace Kullanım Kılavuzu Yukardaki resimde görüleceği gibi kilitsiz objelerin seçim renkleri mavi iken. Tasarımınızı tamamlamanız için DRC. Veya kılıfların biri üzerine sağ tıklayıp Katman Kilidini Aç. Bunlar “Denetim” menüsü altında toplanmıştır.

Birkaç yolu bakır dolguyla kesişecek şekilde taşıyın. Tasarımdaki objeler arasındaki mesafeleri.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak DRC (Design Rules Check) çok önemli detimlerden biridir. Şimdi kontrol edilecek kuralları ayarlamak için Denetim/ Tasarım Kuralları'nı seçin. Çünkü çok basit bir tasarım.2. Hata varsa hataları. Açılan diyalog kutusundan farklı obje tipleri için açıklıklar ve objeler arasında olması gereken en küçük mesafeleri ayarlayabiliriz. Sonra DRC’ yi çalıştırın. F11 e basarak ızgaraları gizleyin. yoksa “Hata Bulunamadı” mesajı görünür. Denetim/Tasarımı Denetle menüsünü veya çizim araç çubuğundaki butonunu kullanarak DRC’yi çalıştırabilirsiniz. değiştirilebilen boyutları kontrol etmemizi sağlar. Bizim plaketimiz büyük ihtimalle hata içermiyor. Şimdi “Bakır Dolguları Kontrol Et” kutusunu işaretleyip Tamam deyin. 81 . Sonra bakır dolgunun yerleşmiş olduğu alt katmana geçin.

Şekiller ve bakır dolgulardan hangilerinin iletkenliğe dahil edileceğini işaretleyebilirsiniz. Kısacası tümü işaretli olsun. Sadece tek hata var. bakır dolgu veya sinyal katmanındaki şekiller bir bağlantıya bağlanmışsa bu denetimi yapmalısınız. Hata varsa hatanın detaylarını gösterir. 82 . Ancak büyük.DipTrace Kullanım Kılavuzu Hataları görebiliyorsunuz. Eğer hata yoksa “Hata Bulunamadı” mesajı görünür. dolgunun bağlandığı yol çizilmemiş de olsa bakır dolgu sayesinde pedler birbirine bağlanacağı için hata bulamayacaktır. birkaç katmanlı tasarımızın varsa. Tamam deyin. Bizimki gibi basit tasarımlarda pek önemli olmayabilir. Mesela bakır dolgudaki işareti kaldırısanız. bakır dolgunun iletim sağladığı dikkate alınmaz. Bağlantı İletkenlik Denetimi tüm bağlantıların doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını denetler. Şimdi Denetim/Bağlantı İletkenliğini Denetle'ye tıklayın. Hatayı giderdikten sonra DRC’ yi tekrar çalıştırarak hata listesini güncelleyebilirsiniz. Bakır dolgu işaretliyken denetlediğimizde. (Biz ekran görüntülerini daha iyi görünebilmesi için 800x600 da aldık) Listedeki hataya çift tıklarsanız. Eğer kullandığınız ekran çözünürlüğü 1280x1024 gibi yüksekse hata listesi penceresi tasarım alanının yanında yukardaki şekildekinden daha küçük olur. Şemayla Karşılaştır ise seçeceğiniz şema dosyası ile baskı devrenizin bağlantılarını karşılaştırır. Böylece bakır dolguyu bir bağlantıya bağlamışsak ve bağlantının yolunu çizmemişsek (çünkü bakır dolgu iletim sağlayacaktı) bağlantıyı kopuk olarak rapor eder. hatanın meydana geldiği yer ekranın ortasına gelir ve hedef işaretiyle belirtilir. Uyuşmazlık varsa rapor eder. Yollar.

12.5. Ana menüden Dosya/Tasarım Bilgileri'ni seçin. Net 6 da çizimi kaldırdık (bu hata değil). Tasarım Bilgileri Bizim plaketimizin pin sayısı kaç? Veya plaket ebatları ne kadar? Bunu bulmak çok kolay. 83 .2. Fakat eğer yüzlerce pine sahip karmaşık bir devremiz varsa ve plaket sınırlarında yay kullanılmışsa bu hiç de kolay olmayacaktır. R4'ün bir pedini bağlantıdan sildik.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Plakette yukardaki gibi bir hata oluşturduk. 2. Ardından şema ile karşılaştırdık.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Açılan pencerede farklı tipteki objelerin adedini.” düğmesine tıklayın.. katman sayısını öğrenebiliriz. Delik ebatlarını ve o ebattaki delik sayılarını listeler. Plakette Göster'e tıklarsanız delik boyutunu ve bu boyuttaki delikler plaket üzerinde işaretlenir.. Delikler bölümündeki Boyut Çeşidi'nin yanındaki “. 84 . plaketin ebadını. delik çeşidi sayısını.

Y'te aralık Y eksenide kopyalar arası mesafedir. Bazı baskı devre üreticileri.1 inç yapın.13. Aşağıdakine benzer bir tasarım elde edeceksiniz.5. (Panel. kopyaları içine alan dikdörtgen alan. Panel kenarlığı genelde kullanılmaz ancak panelini sınırlarını görmemizi sağlar. 85 .Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak 2.) Hepsini 0.2. Panel Kenar Açıklığı plaket ve panel kenarlığı arasındaki mesafedir. Eğer aynı PCB den birden fazla adede ihtiyacınız varsa Düzen/Plaketi Çoğalt'a tıklayın. plaket sınırı katmanında panel çercevesini ister. Aynı PCB den 4 adet oluşturacağız. Şu anda 0 yani mesafe yok. Plaketi Çoğaltma (Panelizing): DipTrace'te aynı veya farklı plaketleri leri aynı tasarım üzerinde çoğaltabilirsiniz. Sütun ve satır sayısını 2 yapın. Bunun için Panel Kenarlığını Göster'i işaretleyin. X'te aralık x eksenide kopyalar arası mesafe. Tamam deyin.

yazan alanlar göreceksiniz.. gerber/dxf/drill formatına ihraç ederken. yazıcı çıktısı alırken. Baskı önizlemede. Baskı ön izlemeye bakın.. Bazı objeleri kopya plaketlerden çıkartabiliriz. bu alanlar plaketinizin aynısı ile doldurulur. Copy 2. 86 . Bir objeyi plaketi çoğaltırken devre dışı bırakmak (çoğalttırmamak) için obje üzerine sağ tıklayın Plaket ile Çoğaltma 'yı yıklayın. Mesela delikler ve şekiller.DipTrace Kullanım Kılavuzu Tasarım alanında Copy 1.

Sonucu görmek için baskı önizlemeyi açalım. Satır ve sütun sayısını 1 yapın. 87 . Plaketi çoğaltabilmeniz için plaket sınırları yerleştirilmiş olmalıdır. Plaket ile çoğlatmayı iptal yani kopyaları silmek için Düzen/Plaketi Çoğalt'a gelin.2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Mesela “Astable Flip Flop” metnine bunu uygulayalım.

Etiketini Koru'yu işaretleyin.Etiketini Koru'yu işaretlediğinizde kopyalama için pin sınırlaması (Free.. Aynı anda birden fazla PCB Layout açabilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Farklı PCB leri çoğlatmak: Düzen/Yapıştırıken Ref. sonra önizlemeyi açın. Eğer “Antet” bilgilerini görmek isterseniz önce Dosya/Sayfa ve Antet Ayarları'ndan “Sayfa Şablonu” kutusundan “ANSI A” yı seçerek anteti gösterin. Ctrl+A ile tüm objeleri seçin. İsterseniz farklı bir PCB yi açarak onu kopyalayabilirsiniz. Standart .com adresiyle temas kurunuz. Lite. Bunun için fdemir@diptrace.5.14.) Ctrl+C ile kopyalayın. Düzen/Yapıştırıken Ref. Dosya/Önizleme veya araç çubuğundan butonundan çalıştırabilirsiniz. 2. 88 . 500 pinlik Ticari dışı kullanım için (hobi. eğitim amaçlı) lite lisansa ücretsiz sahip olabilirsiniz. (Bu nokta kopya plaketimizin sol-üst köşesi olacak. Yazıcıdan Çıktı Alma: Çıktı almak için önizlemeyi kullanmanızı tavsiye ederiz. lisanslardaki pin sınırlamaları) kullanılmaz. (Biz aynı plaketi çoğaltacağız.) Ve yapıştırın. Bakır dolgunun çıktıda görünmesini istemiyorsanız bakır dolgu durumunu dolgusuz yapın. Herhangi boş bir alana sağ tıklayın. Böylece 300 pinlik ücretsiz sürümü kullanırken birkaç tane 300 pinlik plaketi kopyalayabilirsiniz.

“Küçült” yani düğmeleri ile yazdırma ölçeğini büyültüp küçültebilirsiniz. Tersle: Seçeneğini işaretleyerek plaketin alttan görünüşünü (yani bakır plaket üzerine çizilecek görünüm) çıktı alabilirsiniz. baskı önizlemedeki Metinleri Tersle aktiftir. Görünüm Ölçeği: Önizlemenin görünüm ölçeğini belirler. (Plaketi Sayfada Taşı) Düğmesine basarak plaketi sayfanın neresinde yazdırmak istiyorsanız.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Katmanlar kısmından geçerli sinyal/düzlem katmanın seçin. “Tümü” ise tüm katmanları gösterir.2. “Büyült”. (Plaketi Ortala) Plaketi sayfa ortasına getirir. Bunları deneyerek etkisini ön izleme alanından görebilirsiniz. Görünüm/Metinleri Otomatik Tersle aktif değilse. Görünüm/Metinleri Otomatik Tersle aktifse bu seçenek devre dışıdır ve tersle dediğinizde metinler de terslenir. Bu durumda baskı önizlemede Tersle 89 . “Karşıtlık”: Seçili olmayan katmanları soluk gösterir. Yazdırma Ölçeği: Plaketin çıktıda hangi ölçekte görüneceğini belirler. Objeler kısmından ise seçili katta çıktıda görmek istediğimiz objeleri seçmemizi sağlar. Metinleri Tersle: Tersle ile metinlerin yön değiştirmediğini görmüşsünüzdür. Göster kısmında ise “Geçerli”: sadece seçili katmanı gösterir. oraya taşıyabilirsiniz.

Mesela tek bir nokta çıktısı alarak. Yazdırma Renk Ayarları: Objelerin çıktıdaki renklerini ayarlayabilirsiniz. İhraç et deyin ve dosyayı kaydedin. Bu Kenarlar DXF’ den G. Ancak biz şimdilik onları kullanmayacağız. 90 .Üretim Formatlarında Çıkış Alma 2. Diyalog kutusunun sağındaki seçeneklerden istediğinizi işaretleyip veya işareti kaldırarak gösterip gizlemek istediğiniz objeleri seçebilirsiniz. Tasarımınızdaki bütün katmanlar seçilecektir. Negatif Çıktı Al: Plaketin negatif çıktısını almak için işaretleyin.1.6. DXF Formatında Çıkış Alma Tasarımınızı DXF formatında dosyaları kullanabilen çoğu CAD/CAM programlarına gönderebilmek için DXF formatında çıkış alma özelliğini kullanabilirsiniz. “DXF formatına ihraç et” diyalog kutusundan. Bu bütün lazer yazıcılarda çıktı ölçeğinde bozulma olur anlamında değildir. 2.jpg) kaydedebilirsiniz. Bu bazı kişiler için önem arzedebilir. terslenmez.6.diptrace. tasarımınızın bazı kısımlarını Autocad’ te düzenlemek isteyebilirsiniz. Bunu önlemenin bir yolu kağıdı önceden ısıtmadır.kodlarına ACE Konvertör gibi bir programla dönüştürülebilir. Baskı önizlemeyi kapatabilirsiniz. Hobi tasarımcılar için not: Bu not daha çok toner transfer metodu ile baskı devre çıkaracakları ilgilendiriyor.php den indirebilirsiniz) Dosya/İhraç Et/DXF'yi seçin.DipTrace Kullanım Kılavuzu dediğinizde metinler kullanırsınız. Siyah-Beyaz Çıktı Al: Renkleri kullanmadan siyah beyaz çıktı alır.com/tr/indir. metinleri terslemeniz için Metinleri Tersle'yi Tabloları Ölçeklendir: Tabloları ölçeklendirmeyeceğini belirler. DipTrace’ e geçmeden önce PCB tasarımı için Autocad kullanıyorsanız. Tümünü Seç'i tıklayın. Onları seçmek için Ctrl + Tıklama yöntemini kullanabilirsiniz. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar kağıdı ısıtmadığı için bu yazıcılarda sorun olmaz.bmp veya . Lazer yazıcılarda kağıtın ısıtılmasından dolayı ölçeklendirmede çok küçük de olsa bazı bozulmalar olabilir. Ayarları yaptıktan sonra “Yazdır” butonuna basarak çıktı alabilir veya “Kaydet” butonuna basarak plaketin görünümünü resim formatında (. Ancak bu ihtimali ortadan kaldırmak içsterseniz Kalibrasyon'u kullanabilirsiniz. (Ace konvertör ücretsiz olup http://www. yazdırma ölçeğine göre ölçeklendirip. Aynı zamanda DXF’ ye İhraç etme fonksiyonu kazıma makineleri için kenar çizgilerini otomatik olarak oluşturabilir. Kenar_Üst ve Kenar_Alt sizin tasarımınıza ait olmadığı için seçilmez. Bu yazıcının ve kağıdın kalitesiyle de ilgilidir. veya tasarımı Tersle ile veya metinleri Metinleri Tersle ile (Görünüm/Metinleri Otomatik Tersle aktifse bu pasiftir) tersleyebilirsiniz.

Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Dosyayı Autocad veya Autocad DXF’ yi destekleyen başka bir programla açabilirsiniz.2. Şimdi AutoCad veya dxf dosyalarını okuyan başka bir programla açalım. 91 .

Şimdi bunu DipTrace ile nasıl yapacağımızı görelim. Kazıma hattının ortası. Önce bakır dolguyu dolgusuz yapalım. Bakır dolgu özelliklerinden İletkenlik sekmesindeki Bağlantı Çizgisini Gizle'yi devre dışı bırakın. Tersle'yi işaretleyin. İhraç Et butonuna basarak DXF dosyasını kaydedin. plaketteki objelere Kenar Çizgilerinin Kalınlığı/2 kadar mesafede olacaktır. Bu bize plaketin alttan görünüşünü verir. 92 . Plaketinizdeki bütün yollar alt katmanda ise Kenar_Alt seçin. Kazıma derinliği kenar kalınlığına ve aletin açısına bağlıdır. Bağlantı çizgisi görülemiyorsa.DipTrace Kullanım Kılavuzu Plaketi kazıma yöntemiyle oluşturmak karmaşık olmayan baskı devreler için uygun ve ucuzdur. Dosya/İhraç Et/DXF'yi çalıştırarak DXF Formatına İhraç Et diyalog kutusunu açın. Kenar Çizgilerinin Kalınlığı'nı belirleyin. (Dolgu kenarına sağ tıkla Durum/Dolgusuz) Dolguyla birbirine bağlı yollar varsa onların çizimini yapın.

DipTrace’ ten ihraç etmeden önce tasarımınızı kontrol edin. 93 . Kenarlar DipTrace tarafından çoklu çizgilerden belirtilen kalınlıktaki çizgilerden oluşturulmuştur.2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Şimdi AutoCad veya dxf dosyalarını okuyan başka bir programla açalım. Eğer herhangi bir yerde iki obje arasındaki mesafe kenar çizgileri kalınlığından küçükse sizi uyaracaktır.

2. Üst Dizgi Katmanın Seçin: Bu katman üst dizgi katmanına yerleştirilmiş şekil ve metinleri ve Görünüm/Dizgi Katmanları menüsü altındaki seçili objeleri içerir. Fakat palketi kazıma işlemi yaptığınızda veya CAD programları ile kazıma işini simüle ettiğinizde problem olmadığını göreceksiniz. birden fazla katman için tek bir gerber dosyası da oluşturabilirsiniz. Tümünü İhr. Bizim tasarımımızda (Görünüm/Dizgi Katmanları varsayılan ayarlarında ise) ön izlemede Bir şey görmeyeceğiz. Şimdi ACE Converter ile DXF dosyasından G-Kodlarını oluşturabilirsiniz. Açılan diyalog kutusundan katmanları (birden fazla seçmek için Ctrl ve Shift + tıklama kullanarak birden fazla seçim yapabilirsiniz) ve görmek istediğiniz objeleri seçin.DipTrace Kullanım Kılavuzu CAD programları genellikle çoklu çizgileri keskin açılarda gösterir. 1. Birkaç defa geri alarak bakır dolgunun dolgulu haline geri dönünüz. 2. Katmanları tek tek ihraç ederek her katman için ayrı gerber dosyası oluşturabileceğiniz gibi. Önizleme butonuna basarak ön izlemesini yapabilir. Gerber Çıktısı Almak Dosya/İhraç Et/Gerber'ı seçin.6. Gerber ihracını şu şekilde yapacağız. ile ihraç edebilirsiniz. 94 .

2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak 2. Üst İpek Katmanını Seçin: Kılıf şekil ve metinleri ile üst ipek katmanına yerleştirilmiş şekil ve metinleri içerir. Seçenekleri değiştirmeyin ve ön izleme yapın. Eğer true type metinler görünmüyor veya tam doğru görünmüyorsa (yazı tipi ve boyutuna bağlı) Algılama Hassasiyeti'ni biraz küçültün. (Ayarlanabilen en küçük değeri seçmeyin) 3. Üst Maske: Bu katman lehim maskesi katmanıdır. Pedlere ve pedlerin ayarlarına, gerber ihraç penceresindeki Lehim Maskesi Kabartması ayarına göre otomatik olarak oluşturulur ve lehim maskesi katmanına yerleştirilmiş şekillleri de içerir. Vialar'ın işaretini kaldırmanızı tavsiye ederiz, genellikle vialar lehim maskesi tarafından kaplanırlar çünkü. Bir ped için özel lehim maskesi ayarları uygulamak isterseniz pede sağ tıklayın Maske/Pasta Ayarları'na girin. 4. Üst Pasta: Bu katman genelde sadece SMD pedler için kullanılır. Böylece Pasta Maskesi Sadece SMT pedler için'i işaretleyebiliriz. 5. Sinyal Katmanları(Üst, Alt vs.): Bunlar bakır katmanlarıdır. Bunların tümü için Vialar'ı işaretleyin. Ön izleme yaparak tüm katmanların doğru görüntülendiğinden emin olun. Eğer delikleri elle delmeyi planlıyorsanız Ped/Via Delikleri'ni işaretleyin, ama eğer baskı devre üreticilerine gönderecekseniz işaretlemeniz tavsiye edilmez. Ped/Via Delikleri işaretliyse, her sinyal katmanı için (eğer delikli ped/via içeriyorlarsa) 2 katman oluşturulur: İkinci katman delikler üzerindeki kalıntıları temizlemek içindir. 6. Alt Pasta – Alt Dizgi: Varsayılan olarak alt katmanlar üzerindeki tüm metinler Görünüm/Metinleri Otomatik Tersle seçeneği aktifse terslenir. Ancak bu seçenek kapalı ise istediğiniz katmandaki metinler Metinleri Tersle ile tersleyebilirsiniz. 7. Plaket Sınırı: Sadece belirlenen kalınlıktaki plaket sınırlarını içerir. Plaket katmanı ise plaketi dolu dörtgen olarak içerir.

95

DipTrace Kullanım Kılavuzu

Şimdi Alt katmanı seçin ve önizleme yapın.

DXF, Gerber, N/C Drill ve Pick and Place'teki orjini kaydır seçeneği sıfır noktası ile plaketinizin sol alt köşesi arasındaki mesafedir. Ayrıca Tasarım Orjinini Kullan'ı işaretleyerek tasarımdaki orjin noktası kullandırabilirsiniz . DipTrace her türlü metin veya yazı tiplerini, siyah-beyaz bitmap resimleri (logo gibi) gerbera ihraç etmeye izin verir. Fakat bu gibi objeler için “Algılama Hassasiyeti” değerini belirlemeniz gerekir. (Mesela 3 mil varsayılan ayardır) 0,5 mil inceliğe kadar ayarlayabilirsiniz. Dosya uzantısını gerber ihraç diyalog kutusundaki Dosya Uzantısı alanına girebilirsiniz veya kayıt esnasında elle de girebilirsiniz. Şimdi önizlemeyi kapatın ve Tümünü İhr. butonuna tıklayın. Eğer çizici şekil kodları belirlenmemişse program size otomatik belirlenip belirlenmeyeceğini sorar. Tamam deyin. Gerber dosyalarını tek tek kaydeder. DipTrace’ te matkap deliklerinin farklı şekildeki sembollerini de ihraç edebilirsiniz. Gerber İhraç diyalog kutusunu açın. (Ped/Via Delikleri ve Montaj Delikleri işaretli olmalı) Matkap Sembolleri kutusunu işaretleyin ve ardından Sembolleri Seç e tıklayın. Matkap Sembolleri diyalog kutusu açılır. Matkap deliği sembolünü, boyutunu ve çizgi kalınlığını belirleyin ve kapat deyin. Önizleme yaparak sonucu görün. Eğer Matkap Sembolleri kutusu işaretliyse ve ipek, dizgi vs katmanları ihraç etmeye çalıştığınızda boş bir önizleme ve dosya elde edebilirsiniz.

96

2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak

97

DipTrace Kullanım Kılavuzu Dosyaları üretici firmaya göndermeden önce 3. parti bir programla görüntülemenizde fayda var. En iyi görüntüle programı üreticinizin kullandığı olacaktır (veya o programı temel alan ücretsiz gösterici programlar). Çünkü bazı programlar gerber dosyalarını resmi RS-274X formatından hafif farklı okuyabilir. DipTrace Gerber İhraç fonksiyonu için farklı üreticilerden tanımlama özelliklerini aldık, ama yine de en iyisi dosyaların sağlamasını yapmak. Eğer üreticinizin hangi programı kullandığını bilmiyorsanız dosya görüntileyici olarak Pentalogix Viewmate'i öneriririz.

2.6.3. CNC Makinede Delmek İçin NC Drill Dosyasını Oluşturmak
Tasarımı NC Drill formatına göndermek için Dosya/İhraç et/N/C Drill'i çalıştırın. Otomatik butonuna basarak araçları belirleyin ve İhraç et'e basın. İstediğiniz herhangi bir dosya uzantısını kullanabilirsiniz, fakat başka bir programla bu dosyayı açarken doğru uzantıyı kullanın.(mesela drill.txt veya drill.drl). Plaketin içinden geçen delikler için katman seçmenize gerek yok. Fakat kör delik varsa (dâhili via gibi), bu deliğin bulunduğu katmanı veya katmanları seçmeniz gerekir. Aynı zamanda Ön izleme ile sonuçları önizleyebilirsiniz.

Tebrikler… Tasarımınızı DipTrace’ te hazırlamayı tamamladınız. Şema ve PCB dosyalarınızı kaydedin. Kılavuzun ileriki bölümlerinde kullanacağız. 98

Paneli kapattıktan sonra tekrar görmek istediğinizde ise Görünüm/Kılıf Özellikleri'inden geri getirebilirsiniz. Kütüphane Oluşturmak Bu kısımda Component Editor ve Pattern Editorleri kullanarak nasıl eleman ve kılıf (pattern) oluşturulacağını inceleyeceğiz.Kütüphane Oluşturmak 3. Sağ üstteki panel Kılıf Özellikleri panelidir. 3. Bu paneli kılıfın niteliklerini tanımlamada ve şablon ve tipleri kullanarak kılıf hazırlamakta kullanabiliriz. Bu paneli gizlemek veya kapatmak mümkün.1.3. Ekrana Yatay ve Dikey eksenler gelir.1.Kılıf Kütüphanesi Oluşturmak Başlat/Programlar/DipTrace/Pattern Editor'den Patern Editor’u çalıştırın.1. Kütüphaneleri tasarımın en önemli hazineleri olduğu için hazırladığınız kütüphaneyi birkaç yere kaydedin. Bu orjin kılıfın orjin noktası olacaktır. Paneli gizlemek için sol üst köşesindeki ok işaretine tıklayın. Kesiştikleri nokta 0 (orjin) noktasıdır. 99 . PCB de kılıfın koordinatları bu noktaya göre olacaktır. Kılıfı tasarlarken herhangi bir zamanda orjin noktasını değiştirebilirsiniz. Paneli kapatmak için ise sağ üst köşedeki “X” ya tıklayın. Kılfı döndürülürken yine bu nokta etrafında döndürülecektir. 3. Patern Editor’ ü Özelleştirmek Patern Editor’ ü açtıktan sonra orjin noktasını ve X ve Y eksenlerini görmek isterseniz Görünüm / Eksenleri Göster'i veya F1’i kullanın.

R3.… şeklinde olacak.Etiketini tanımlayabiliriz. Mesela bizim direncimizi şemaya birkaç tane yerleştirdiğimizde Referans Etiketleri R1.2. 100 .16mm) ayak genişliği olan bir direnç. Eğer Referans Etiketi tanımlı değilse program otomatik olarak Referans Etiketin “U” olarak kabul eder. Bir Direnç Tasarlamak Kütüphaneniz için ilk elemanı tasarlayacaksınız: 400 mil (10. İlk olarak direncimizin isim ve açıklayıcı bilgilerini tanımlayalım. Ref. Component ve Patern Editör’de temel Ref. Etiketi alanına R yazın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Hem Component hem de Patern Editör’de “+” ve “-” yi büyütme ve küçültmede kullanabilirsiniz. Kılıf Özellikleri panelinde İsim alanına RES 400. R2. Veya Ölçek listesinden ölçek seçebilirsiniz. 3.1.

Yukardaki şekilde pedlerin arasında 300mil mesafe var.3. Aslında bu elemanı Sıralı tip ile ile daha hızlı oluşturulabilir. Önce birinci pedin ortasına tıklayın. Tıkladığınızda ölçü bu anahtar noktaya tutturulur obje taşınır ve boyutlanırken ölçü de taşınır ve güncel mesafeyi gösterir. Ölçü yerleştirme esnasında pedin içindeki anahtar noktaları mavi ışılandırılacaktır. Sonra ikinci pedin ortasına tıklayın. Direncin ilk pedinin olması gerektiği yere gelin ve sol tıklayın. Ped yerleştirme modundan çıkmak için herhangi bir yere sağ tıklayın. Diğer kılıfları oluştururken aşağıda nasıl olduğunu göreceksiniz. Objeler panelinde Ped Yerleştir/Tek aracını (objeler araç çubuğundaki butonu) seçin. Dolayısıyla pedlerin koordinatlarını kontrol etmemiz gerekir. pedi de yerleştirin. Sürükle-bırak dâhil objelerin koordinatlarını değiştirmenin birkaç metodu vardır.Kütüphane Oluşturmak Not: Bu ilk kılıfımızda Serbest tipini kullanacağız. Şimdi Kılıf Özellikleri panelini gizleyin. 101 . Bu yerleştirme metodu kullanışlı fakat tam doğru sonucu vermeyebilir. Sonra fareyi biraz yukarı taşıyın ve üçüncü tıklama ile ölçüyü yerleştirin. Şimdi Objeler/Ölçü Yerleştir/Yatay'ı seçin veya araç çubuğundan Ölçü Yerleştir butonunu kullanın. fakat 400 mil olmalı. İkinci pedin olması gerektiği yere gelerek sol tıklayarak 2.

Katman Objeleri diyalog kutusu açılır.25. Şimdi katman 0 üzerine çift tıklayın ve Katman/Objeler'i tıklayın veya Katman 0 üzerine çift tıklayın. Her iki pedin de Y koordinatı 0. Katman/Katmanları Birleştir'i veya hemen üstteki düğmesini tıklayın. Ped2 nin X1 değerini 0. Sol butona basılı tutarak fareyi Katman 1 in üzerine sürükleyin ve fare butonunu bırakın.4 inç olacaktı. Sinyal veya ipek katmanı değildir.15inç yerine -0. Ekranın sağ tarafında katmanları görebilirsiniz. Ped1 in X1 değerini -0. Şimdi katmanları seçelim: Katman 0 ın üzerine gelin. ok boyutu) değiştirmek için ölçü üzerine sağ tıklayıp özelliklere girin.2inç yapalım.4 inç mesafe olmuş ve pedler orjine göre simetrik olmuş olur. Kapat butonu ile diyalog kutusunu kapatın.2 inçe çıkartırsak pedler arasında 0. Yanlış koordinatlardaki pedi seçip pedler arasında 400 mil olacak şekilde X koordinatını değiştirin. 102 . birim. Şimdi Katman Objeleri diyalog kutusunu kullanacağız.15ten 0. Mesela pedler arasında 400 mil yani 0. Şimdi üzerinde iki ped olan tek bir katmana sahip olduk. Ancak bilin ki bu katmanlar sadece mantıksaldır.DipTrace Kullanım Kılavuzu Ölçünün özelliklerini (katman.

Şablon kısmından seçebilirsiniz. SMD (yüzey yerleşimi) veya delikli ped olması gibi özelliklerini değiştirmek isteyebilirsiniz. İsterseniz daha önce hazırlanmış ped şablonlarını kullanabilirsiniz. Pedin biçim. Kılıfın Varsayılan Pedi diyalog kutusundan pedin şeklini değiştirebilirsiniz: (Şekil alanında) Elips. Kendi şablonunuzu oluşturmak için “…>>” butonuna tıklayarak Ped Şablonları nı açın. dikdörtgen. çokgen (çokgen için Köşe Noktalarına tıklayarak köşe sayısı veya koordinatlarını değiştirebilirsiniz.3.) Seçtiğiniz şeklin genişliğini Genişlik. Pedler delik içeriyorsa Ped Türü kısmını Delikli. Ancak her ped kendi özel ayarına da sahip olabilir. delik çapını Delik Çapı'ından ayarlayabilirsiniz. delik çapı. Kılıfın varsayılan ped ayalarını değiştirmek için Kılıf/Varsayılan Ped Özellikler'ni açın. pedler delik içermiyorsa (yüzey yerleşimi) Yüzey Yerleşimi yapın. Yüzey yerleşimi seçmişseniz delik çapı ayarının bir önemi kalmaz. Yüzey montajlı pedlerde delik olmayacağı için delik çapı da olmaz. boyut. oval. Kılıfın sahip olduğu varsayılan ped ayarları tüm pedlerine uygulanır. yüksekliğini Yükseklik.Kütüphane Oluşturmak Şimdi ölçü objesi doğru ölçüyü gösteriyor. 103 .

Res106 (105-2 oldu) Ped Şablonları kutusunu kapatın. Şekli Dikdörtgen yapın. ve butonları ile şablonların listedeki sıralamasını değiştirebiliriz. Genişliğini 0. 104 . butonu ise seçili şablonu siler. Bu yeni şablonun üzerine tıklayıp isim kısmına şablona vermek istediğiniz ismi yazabilirsiniz. butonuna basarak mevcut ayarları seçili olan şablona yükleyebiliriz.08 inç yapın. Ped Türü alanını Yüzey Yerleşimi yapın. Burada oluşturacağınız ped şablonu Pattern Editor ve PCB Layout'ta ped özelliklerini hızlı bir şekilde değiştirmeye imkân tanır. Ve Tamam deyin. şablon olarak listenin en altına eklenir.DipTrace Kullanım Kılavuzu tuşu ile Kılıfın Varsayılan Pedi penceresinden seçmiş olduğumuz özellikler.

Ped Türü kısmını Delikli yapın. Böylece pedin. kılıfın varsayılan ped ayarlarını takip etmesini engelleyerek kendi ayarlarına sahip olmasın imkân tanıyoruz. Çokgenin şeklini buradan değiştirebiliriz. pedi yerleştirmeden önce araç çubuğu üzerinden seçilebilir. Pede sağ tıklayın ve Yüzeyi Değiştir'i tıklayın.04 inç yap. 105 . Yani Kılıf/Varsayılan Ped Özellikleri menüsünden yaptığımızın aynısı. (En alttaki Ped Varsayılanları düğmesi yukarda anlattığımız kılıf için varsayılan ped ayarlarını yapmak içindir.) Açılan Ped Özellikleri diyalog kutusundan Kılıfın Varsayılan Pedi seçeneğinin işaretini kaldırın.09 inç yapın. Çokgen Köşe Noktalarını kapat ve delik çapını 0.Kütüphane Oluşturmak Gördüğünüz gibi ayarlarımız tüm pedlere uygulandı. (Eğer pedin üzerine gelindiğinde renk değiştirmiyorsa. SMD pedlerini istediğiniz yüzeye (üst veya alt) yerleştirebilirsiniz.) Tamam diyerek pencereyi kapatın. Sağ tıkla Özellikler. Sonra Köşe Noktaları na tıklayarak Çokgen Köşe Noktaları penceresini açın. Pedin üzerine gel.3. her hangi bir yere sağ tıklayarak Varsayılan Mod'a geçin. Ped veya şeklin yerlrştirileceği katman. Eğer düzgün olmayan bir şekil istiyorsak koordinatlarını girebiliriz.(Geçerli Ped Yerleşim Yüzeyi ve Geçerli Şekil Yerleşim Katmanı listeleri) Artık pedlerden sadeci birinin ayarlarını değiştirebiliriz. genişlik ve yüksekliğini 0. Pedin şeklini Çokgen yapın.

birinin üzerine sağ tıklayıp Ped Özellikleri'ni açıp. seçili tüm pedler için ayar yapabiliriz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Not: Pedin koordinatlarını pede sağ tıklayıp Ped Özellikleri diyalog kutusundan da yapabilirsiniz. Birden fazla ped seçerek. (koordinatlar hariç) 106 .

04. Delikli. Delikli.3. Delik Çapı = 0.09. Şimdi direncin şeklini çizelim.09x0. 107 . Dikdörtgen.Kütüphane Oluşturmak Şimdi pedlere şu ayarları yapın: Ped1: 0. Ped2: 0. Elips. Delik Çapı = 0.09x0.04. Objeler panelinden Dörtgeni seçin. ( ) Veya Objeler/Şekil Yerleştir/Dörtgen yerleştir menüsünü kullanın.09.

Diğer bir yol da dikdörtgen şekli üzerine sağ tıklayarak Köşe Noktaları alanından noktayı seçin tıklayın ve koordinatları değiştirin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şekli çizdikten sonra dörtgen yerleştirme modundan çıkın (herhangi bir yere sağ tıklayın.) Şimdi şeklin köşesi üzerine fareyi getirin (fare mümkün olan yönleri gösterir) ve kenarı sürükleyerek şekli değiştirin.) Direncin şeklini değiştirmek için: Sağ taraftaki Katman1 katmanı üzerine çift tıklayarak Katman Objeleri diyalog kutusunu açın. Dikörtgen şeklinin koordinatlarını buradan değiştirebilirsiniz. Şöyle ki: Şimdi Kılıf Özellikleri panelini kapatın (sağ üst köşedeki X dan). “+” ile direnci yaklaştırın. 108 . Veya fare ile şeklin kenarları üzerine gelerek sürükleyebilirsiniz.025” inç yapın (ekranın üzerindeki düğmesini kullanabilirsiniz veya Ctrl + ve Ctrl – ile izgara aralığını azaltıp artırabilirsiniz. Izgara aralığını “0.

açıklama ve dosya adı verelim. 3. Daha sonra da sadece yeni kılıf ekleyip Kaydet diyeceğiz. Şekil üzerine sağ tıklayıp açılan menüden sadece şekli döndürüp çevirmek de mümkün. Düzen/Kılıfı Döndür ile direnci döndürebilir. Düzen/Yatayda Çevir ile de yatayda çevirebiliriz. Kütüphaneyi Kaydetmek Şimdi kütüphanemize bir isim.3. Burada verdiğiniz isim PCB Layout'ta yatay kütüphane listesinde görünecektir. Bu kütüphaneye başka elemanlar da ekleyeceğiz fakat kütüphane parametrelerini şimdi belirleyip kaydedebiliriz.1. Ana menüden Kütüphane/Kütüphane İsmi ve Açıklaması'nı seçin. Direncimiz hazır.3. 109 . Düzen/Dikeyde Çevir ile dikeyde.Kütüphane Oluşturmak Düzen/Kılıfı Ortala ile kılıfın orjin noktasını direnç şeklinini ortasına getirin. Açıklama ise fare. kütüphane isminin yazılı olduğu buton üzerine geldiğinde belirecektir. Kütüphaneye isim (kısa olmalı) ve açıklama yazarak Tamam deyin.

4.) 3. (C:\Program Files\DipTrace\Lib standart DipTrace kütüphaneleridir. 110 . Kondansatör Tasarlayalım Kondansatör.059. delik çapı: 0. Yeni kılıf oluşturmadan ve ped yerleştirmeden varsayılan ped ayarlarını yapmak isterseniz ana menüden Objeler/Ped ve Delik Yerleştirme Ayarlarını seçin.059x0. Kütüphane dosyasının kaydedileceği yeri seçin. ancak biz Patern Editor’ ün farklı komutlarını kullanacağız.DipTrace Kullanım Kılavuzu Ana menüden Kütüphane/Kaydet deyin veya sol üstteki diskete tıklayın.1. Biz Belgelerim\DipTrace\My Libraries klasörünü kullanacağız. 0. dirence göre daha basittir. Yerleştirilecek Ped grubundan şu ayarları seçin: elips. dosya ismini yazın ve kaydedin. Kendi kütüphaneleriniz için DipTrace’in kütüphane klasöründen farklı bir klasör kullanmanızı öneririz. Ped Türü:Delikli ve Tamam deyin.035.

Şu önemli: Ped ve Delik Yerleştirme Ayarları diyalog kutusu mevcut (üzerinde o anda çalıştığımız) kılıfın ped ayarlarını değiştirmez. (Objeler/Ped Yerleştir veya obje panelinin üst kısmında bulunan araçlar bu ayarı kullanır.) Görünüm/Kılıf Özellikleri'den Kılıf Özellikleri panelini görünür yapın (eğer kapalıysa) ya da sol üstteki ok işaretine tıklayın (eğer minimize edilmişse) ve kondansatörün isim ve Ref. Sonra eklediğiniz yeni kılıfı sol taraftaki kılıf listesinden seçin. Bu alan gri renkle gösterilir. (Bu liste kütüphanedeki bütün kılıfları gösterir.Etiketi’ni girin. 111 . Değişiklikten sonraki yerleştirilecek pedlere uygulanır.Kütüphane Oluşturmak Bu diyalog kutusundaki Pedler Arası Mesafe kısmı çizgi. Kütüphaneye yeni kılıf eklemek için Kılıf/Kütüphaneye Ekle'yi seçin. dikdörtgen ve daire biçimli bir dizi ped yerleştirirken arka arkaya iki ped in arasında ki mesafedir.) Montaj Deliği kısmı montaj deliği çapları için. DipTrace’ te montaj deliğinin iki çapı vardır. Dış Çap: Yolların geçmesi yasak olan alan.3. Delik Çapı: Montaj deliğinin kendisi.

Ped Sayısı'nı “2” yapın. Satırlar Arası satırlar arası mesafedir. Bu bize PCB Layout üzerinden bacaklar arasındaki mesafeyi ayarlama imkânı tanıyacak. Pedler Arası yanındaki “değişken parametre” kutusunu işaretleyin. Satır Sayısı'nı “1” yapın. Pedler Arası'nı “0. 112 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Kılıf Özellikleri panelinden Tip kısmından Sıralı'yı seçin.4” yap. Biz bunu kullanmadık çünkü kılıfımız tek sıra pedlerden oluşuyor.

1.3. Ve dikdörtgen çizin. Dolayısıyla “değişken parametre” kutusunu işaretlemenize gerek yok aslında. Sonra obje panelinden Çizgi Yerleştir aracını seçip “+” işareti yapın. Özellikler'i seçin şekli dikörtgen yapın ve tamam deyin.Kütüphane Oluşturmak Bacaklar arası mesafe ve ped sayısı sabit olan kılıflar tasarlarken farklı tipler (sıralı gibi) kullanabilirsiniz. Hazırlayacağınız kılıfların %95-100’ ünün değişken bacak mesafesine sahip olmayacağını söyleyebiliriz. pedi dikörtgen yapalım. Kılıf Özellikleri panelini gizleyin. Üzerine sağ tıklayın. Ekranın üstündeki obje panelinden Dikörtgen seçin. 113 . (bu kılıfın şekli için ilk şekil). Ancak ne işe yaradığını görmenizi istedik.

1. 114 . Serbest tipini seçin ve kılıf özellikleri panelini kapatın. Kılıf Özellikleri panelinden isim ve Ref. DIP14 Kılıfı Tasarlamak Şimdi sıralı aracı ile DIP14 paketi tasarlayalım. olarak listelemek isterseniz 3.Etiketi bilgilerini tanımlayın. Kılıf özellikleri panelinden sıralı tipini seçin ve ped sayısını 14 yapın. Aşağıdaki resimdeki gibi pedler gelir. Fakat bizim amacımız Pedleri Sıralı Yerleştir fonksiyonunun nasıl çalıştığını görmek. Kondansatörümüz hazır. Yeni kılıfı soldaki kütüphane içini gösteren kısımdan seçin.5.DipTrace Kullanım Kılavuzu Düzen/Kılıfı unutmayın. Kılıf/Kütüphaneye Ekle ile kütüphaneye yeni kılıf ekleyin. Geri alı da kullanarak hiç ped yerleşmemiş şekle dönün. Kütüphaneyi kaydetmeyi Not: Soldaki kılıf listesindeki elemanları alfabetik Kütüphane/Kılıfları İsme Göre Sırala'yı seçin. Bu tür kılıf oluşturmanın en pratik yolu budur. Ortala deyin.

Bu arada ped dizileri orjine göre simetrik olmayabilir. Gerekirse dizilerden birini taşıyın. Bu ikinci diziyi aşağıdan yukarıya doğru yerleştirin. 7 ped yerleşinceye kadar aşağı doğru sürükleyin. Kolayı var: Düzen/Kılıfı Ortala kılıfı ortalar. (aşağıdaki şekilde görebilirsiniz. Ped ve Delik Yerleştirme Ayarları penceresini kapatarak Objeler/Ped Yerleştir/Sıralı yı seçin veya obje panelindeki butonuna tıklayın. Katmanlar panelinden diziyi seçmezseniz sadece üzerine tıkladığınız pedi taşırsınız.3 inç olsun. Sonra 2. İki ped arasındaki mesafeyi ölçmek için ölçüm aracını kullanın. İki ped dizisi arası 0. Sonra ekranın istediğiniz yerine iki ped dizisi yerleştirin: fareyi tıklayarak.3. 115 . Mesafeyi ekranın sol altından da okuyabilirsiniz.) Eğer dizilerden birini taşımak isterseniz sağdaki Katmanlar panelinden diziyi seçin ve dizi üzerine tıklayarak dizideki tüm pedleri taşıyın. Pedler arası mesafenin 0. Ekranın üstündeki düğmesine tıklayarak ölçmek istediğimiz mesafenin ilk noktasına tıklayın. Fareyi bırakmadan ikinci ölçüm noktasına fareyi sürükleyin.Kütüphane Oluşturmak Objeler/Ped ve Delik Yerleştirme Ayarları'na girin.1 inç olduğundan emin olun. ped dizisi için karşısına 7 ped daha yerleştirin.

Bunun için Çizgi ve Yay ( ) araçlarını kullanın. numaralı pedi kare yapmak için: ped üzerine sağ tıklayarak özellikleri seçin. Izgara aralığını ekranın üstündeki listesinden 0. Sonra da paketimiz için ipek baskı katmanındaki şeklini çizin. 116 . Şekil kutusundan “Dikdörtgen” seçin ve tamam deyin.025 inç yapın.DipTrace Kullanım Kılavuzu 1.

Eğer başka bir düşünceniz yoksa her kılıf tasarımından sonra bunu yaparak kılıfı ortalamanızı tavsiye ederiz. Kütüphaneyi kaydedin.Kütüphane Oluşturmak Orjin tanımlama düğmesine tıklayarak ( ) Kılıfın 1 numaralı pedine tıklayın ve orjini buraya taşıyın. Kılıfı istediğimiz yöne çevirmek için Düzen/Kılıfı Döndür veya kısaca Ctrl+Alt+R'yi kullanabilirsiniz.3. 117 . Orjin noktasını tekrar kılıfın ortasına getirmek için Düzen/Kılıfı Ortala'yı kullanın.

Ped Sayısını 20 yapın ve Ped Sayısının sağ yanındaki “değişken parametre” kutusunu işaretleyin. Kılıf Özellikleri panelinden Sıralı tipini seçin.1.DipTrace Kullanım Kılavuzu 3. 118 . Kılıf/Kütüphaneye Ekle'den yeni kılıf ekleyin. Değişken Ped Sayılı DIP Kılıf Tasarlamak Ped sayısı değişken olan DIP paket tasarlayabiliriz.6.Etiketini girin. “+” ile kılıfı yaklaştırın. Soldan yeni kılıfı seçin. İsim ve Ref. İpek baskı şeklini çizin.

Kütüphane Oluşturmak Kılıf Özellikleri panelini görünür yapın.) Artık iki sıra arasında 0.3. pedi dikdörtgen yapıp kaydederseniz. Ancak 1. Mesela 16 yapın. Ped Sayısı'nı değiştirin. pedin elips olması önemli değil.3 inç mesafe olan herhangi bir ped sayısına sahip DIP kılıfı tek bir parametre değiştirerek elde edebiliriz. ped varsayılan şekline döner. pcb layoutta 1. Ped sayısını değiştirdiğimizde de 1. Bu şekilde kılıfı kaydederseniz pcb lauoytta 1 ped elisp çıkar. 1. 119 . ped dikdörtgne kalmaya devam eder.(Ped sayısı değişince 1. ped dikdörtgen çıkar. Geri alı kullanarak 20 pedli şekle dönün. Gördüğünüz gibi kılıf 16 pedli hale geldi ipek baskı şekli de ona göre değişti.

3. BGA-144/12x12 Tasarlamak Kılıf/Kütüphaneye Ekle ile yeni bir kılıf ekleyin. Soldaki kılıf listesine yeni boş bir kılıf eklenir ve otomatik olarak seçilir. Component Editor ve Schematic kılıf ile ilişkili olsa bile. 120 .7. Kütüphaneyi kaydedin. Kılıf Özellikleri paneline isim olarak BGA144/12x12 girin.1. Şimdi kılıf tiplerini ve otomatik numaralandırma kullanarak BGA-144/12x12 kılıf oluşturacağız.DipTrace Kullanım Kılavuzu Değişken ped sayılı bu kılıfın değişken olan parametresini PCB Layout'taki Kılıf Özellikleri diyalog kutusundan değiştirebiliriz.

45. Genişlik:0. Kılıf/Varsayılan Ped Özellikleri'ne girin. 121 . Yükseklik:0. Şu ayarları yapın. Tamam diyerek ayarları uygulayın. Şimdi 13x13 matrisi ve ped aralıklarını gösteren ölçüleri görebilirsiniz.45 Delik Çapı:0 Ped Türü: Yüzey Yerleşimi.8. Şekil:Elips. Şimdi kılıf özellikleri panelinden Tip:Matris Sütun:13 Satır:13 X Pedler Arası: 0.3.Kütüphane Oluşturmak Ölçü birimini mm yapın (Görünüm/Ölçü Birimi).8 Y Pedler Arası: 0.

Fareyle seçin ve silin. Kılıf özellikleri panelini gizleyin. BGA144/12x12 kılıf için kılıfın ortasından 5x5 lik bir dikdörtgenini silmemiz gerekir.DipTrace Kullanım Kılavuzu Tip kutusunun yanındaki Özellikleri Kilitle butonuna tıklayarak kılıf biçimimizi hatayla değiştirmelerin önüne geçelim. 122 . Fare tekerleğini kullanarak veya sol tıklayıp sayfayı sürükleyerek uygun görünümü elde edin.

Diğer özellikleri değiştirmeyin ve tamam deyin.3.Kütüphane Oluşturmak Görünüm/Ped Numaraları/Göster'i tıklayarak ped numaralarını gösterin. Tip BGA Matris'i seçin. BGA pedleri A1. 123 .A2. Bizim matrisimiz 1-169 arasında. şeklinde olmalı. Şimdi tüm pedleri seçin. Ped Dizisi İsimlendir'i tıklayın. Herhangi bir ped üzerine sağ tıklayın...

üzerine sağ tıkladığınız ped olacaktır. üst orta veya herhangi bir pedden başlatabilirsiniz. Ped dizisi isimlendir diyalog kutusunda Tip alanındaki Çevre'yi seçtiğinizde numaralandırmada ilk ped. (Sağdaki katman listesinden katmanı şeçin ve tasarım alanında tıklayıp taşıyın. QUAD kılıflar için çevre tipi numaralandırmayı sol üst.DipTrace Kullanım Kılavuzu BGA matis için doğru ped numaralarına sahip olduk. Objeler sürükle bırak yöntemiyle taşınabilir veya katmanı taşıma metodu ile taşınabilir. Izgara aralığı Ctrl + ve Ctrl – ile artırıp azaltılabilir veya F11 ile ızgaralar kapatılabilir ve ızgarasız çizim yapabilirsniz.) 124 . Şimdi çizim araçlarını kullanarak kılıf için ipek baskı şekillerini çizin.

Kılıf/Kütüphaneye Ekle veya kılıf listesine sağ tıkla Yeni Kılıf Ekle.Kütüphane Oluşturmak BGA kılfımız hazır. SOIC-28 Kılıf Tasarlamak Datasheetinden faydalanarak gerçek bir kılıf tasarlayacağız.8.1. Tipi Sıralı Yapın. Şimdi kütüphaneye yeni bir kılıf ekleyin. 3.3. Kılıfı ortalayın ve kütüphaneyi kaydedin. 125 . Soic-28 kılıfına sahip PIC18F24K20'yi kullanacağız. Ped sayısını 28 yapın.

Delik:0. Yükseklik:2mm. Ped Türü:Yüzey yerleşimi.50 mm) kılıfını bulun. Kılıf/Varsayılan Ped Özellikleri'ne girin. Genişlik:0. Pedler Arası:1.microchip.6mm.4mm.DipTrace Kullanım Kılavuzu Kılıf için doğru ped ve satır aralıklarını ve ped özelliklerini girmemiz gerekir. Kılıf özellikleri panelinde Satırlar Arası:9. 126 . Eğer SOIC-28 ölçülerini bilmiyorsanız http://www. Ayrları yapın ve tamma deyin.27mm ayarlarını yapın. Önce ped ayarlarını yapalım. Şekil:Dikdörtgen.com/packaging adresindeki kılıf tanımlama dökümanından SOIC-28 (7.

Kütüphane Oluşturmak Görüldüğü gibi ped numarları doğru. F11 ile ızgaraları kapatın ve şekil çizim araçlarıyla ipek baskı şeklini çizin. 127 . Dolayısıyla yeniden numaralandırmaya gerek yok. Kılıf özelliklerini hatayla değiştirmemek için kılıf özelliklerini kilitleyin.3.

Kütüphaneyi Denetlemek Olması muhtemel hatalara karşı kütüphaneyi denetleyebilirsiniz. Kütüphane denetim penceresinde kılıf ve ped adetlerini görebiliriz.9. 128 . 3. Bu kılıfı Component Editor'de PIC18F24K20 elemanın atayacağız.DipTrace Kullanım Kılavuzu Düzen/Kılıfı Ortala. Kütüphane/Kütüphaneyi Denetle'yi tıklayın. SOIC-28 kılıfı hazır. Aşağıdaki olası hataları denetleyebiliriz.1. Kılıf döndürmek izterseniz Düzen/Kılıf Döndür veya Ctrl+ALt+R yi kullanabilirsiniz.

) Listenin sağındaki “…” butonuna tıklayın. Pedin gerçekten yüzey yerleşimli olup olmadığını kontrol edin.Kütüphane Oluşturmak Aynı numaralı ped içerenler: Aynı numaralı pedler içeren kılıfların sayısı.3. Kütüphaneyi kaydedin ve pattern editörü kapatın..” butonları hatanın detaylarını verir. (Eğer kütüphanenizi C:\Program Files\DipTrace\Lib altına kaydetmişseniz ve Kütüphaneyi Bu klasörden Al kutusu da işaretliyse otomatik olarak listeye eklenmiştir zaten. Kılıfları Yerleştirmek PCB Layoutu açın. Hazırlamış olduğumuz kütüphaneyi PCB Layout ta kullanmak için aktif kütüphanelere eklememiz gerekir. Hazırladığımız kütüphaneyi seçip Aç deyin.1. Ayrıca detay penceresinden hataları metin dosyasına kaydedebilir ve kütüphaneyi bu dosyaya göre düzenleyebilirsiniz.10. Kütüphaneyi Bu klasörden Al'daki işareti kaldırın. Kütüphane ayarlarından çıkın. 129 .. Deliksiz “Delikli” tür ped içerenler: Delipli tip olup delik içermeyen pedlere sahip pedlerin adedini verir. Çoğu durumda SMD kılıflar için bu hata oluşur. 3. “. Kütüphanemiz aktif kütüphaneler listesine eklenmiştir. Ana menüden Kütüphane/Kütüphane Ayarları'nı seçin.

Biz ped şeklini oval yerine elips yapacağız. Bütün kılıfları yerleştirin. 130 .( listesi). Yerleştirilmiş olan bir kılıfın bulunduğu yüzeyi değiştirmek için üzerine sağ tıklayın ve Diğer Yüzeye Taşı deyin. (Görünüm/Kılıf Etiketleri genel ayar için.Etiketi ve Tip gösterecek şekilde etiket ayarlarını ayarlayın. Sağ tıklayın ped özelliklerine girin ve istediğiniz değişiklikleri yapın.) PCB Layout'taki Ped özellikleri diyalog kutusu. Şimdi direnç pedlerinden birisinin ped özelliklerini değiştireceğiz.) Özel ayarlar seçili tüm kılıflara uygulanır. ancak herşey normal çalışır. Görünüm/Renk ayarlarındaki ped ışıklandırma rengi de kırmızıysa SMD pedler üzerine fareyi getirdiğinizde ışıklanmaz. Bunu değiştirmek için Katman/Katman Ayarları'nı seçin. Ped ışıklanır. (Tasarım yöneticisi görünmüyorsa Görünüm/Araç Çubukları veya F3) Delikli pedlerin renkleri Görünüm/Renk Ayarları'ndan ayarlanabilir. Fareyi ped üzerine getirin. Bizim üst katman rengimiz kırmızı olduğu için bütün SMD pedler kırmızı. kılıf üzerine sağ tıklayıp Özellikler/Etiketler özel ayarlar için. (Eğer üst katman renginiz kırmızıysa. Bütün kılıfları seçin ve Ref.DipTrace Kullanım Kılavuzu Ekranın üstündeki kütüphane panelini sağa kaydırarak “Benim” kütüphanesini bulun ve seçin. Kılıfı alt katmana yerleştirmek için kılıfı yerleştirmeden önce Elemanın Yerleştirileceği Yüzey'i Alt olarak seçin. Veya tasarım yöneticisindeki katmanlar sekmesinden üst katmana ait rengin üzerine tıklayın. Pattern Editor'deki varsayılan ped özellikleri penceresiyle aynıdır.

Burada yaptığınız ayarları isterseniz sadece üzerine tıkladığınız pede uygulayabilirsiniz. Not: PCB Layout’ ta kılıf üzerine sağ tıklayıp Ped özellikleri'nden yaptığımız değişiklikler kılıfın varsayılan ped ayarlarını değiştirir ve kılıfın varsayılan ped ayarlarını kullanan pedlere uygulanır (Pencerenin altındaki Tümüne Uygula'yı işaretleyerek tüm pedlere de uygulatabilirsiniz). Açılan diyalog kutusundan Kılıfın Varsayılan Pedindeki işareti kaldırın. Tasarımdaki aynı özellikleri paylaşan tüm pedlere uygulayabilirsiniz. ayağına gelin. Bu elemanlar hazırlanırken varsayılan ayarları takip ettirilmemişler. DIP_VAR ın 1. ped değil) ve Ped Özellikleri deyin. (Uygula kısmından Aynı Tip Tüm Pedlere seçerek). Kılıfları seçin. numaralı ayağını kare yapmayı unuttuk. Kılıfın pedleri için varsayılan ayarlarını (kılıfın varsayılan pedi) değiştirebiliriz. biri üzerine sağ tıklayın Kılıf 131 . Şeklini Dikdörtgen yapın. (Uygula kısmından Geçerli Pede seçerek). Tamam deyin. (pattern editorde pedin üzerine sağ tıklayıp. Eğer kılıfın orjin noktası kılıfın merkezinden farklı ise gösterilir.3. Bu arada programla gelen kütüphanelerdeki kılıflar üzerine sağ tıklayıp ped özelliklerini değiştirdiğinizde hiçbir pedde değişiklik olmadığını görürseniz şaşırmayın. Ped Özellikleri deyin. Veya üzerine tıkladığınız pedin ait olduğu kılıfta bulunan aynı özellikteki pedlere uygulayabilirsiniz. Kılıfın varsayılan ped ayarlarını Pattern Editor’ de Kılıf/Varsayılan Ped Ayarları'ndan da yapabiliriz. (Uygula kısmından Seçili Kılıfların Aynı Tip Pedlerine seçerek). sağ tıklayın. varsayılan ayarları takip ettirebilir veya varsayılan ayarlardan kurtarabiliriz.) PCB Layout'ta da ped üzerine sağ tıklayıp ped özelliklerine girerek. Aynı zamanda seçili kılıfların orjin noktası gösterilip gizlenebilir. Kılıf üzerine sağ tıklayın (kılıf ışıklanacak.Kütüphane Oluşturmak DIP_VAR kılıfının 1. ped özelliklerine girip o pedin kılıfın varsayılan ped ayarlarını takip edip etmediğine bakabiliriz.

Uygulamada değişken parametre kullanmak yerine her değişken için değişken değeri olmayan farklı bir kılıf tasarlamanızı tavsiye ederiz. 3.2.20 veya 24 yapın. Açılan diyalog kutusunun Değişkenler sekmesine gelin. Programı açtıktan sonra Görünüm/Eksenleri Göster ile orjin noktasını ve X ve Y eksenlerini görünür hale getirin. Kapattıktan sonra tekrar görmek için Görünüm/Eleman Özellikleri'ni kullanın. Eleman Özellikleri paneli tasarım alanının sağ üst kısmında yer alır ve sol üstündeki ok işaretinden gizleyebiliriz. 132 . Ancak bu kondansatörü oluştururken. bunları ayrı ayrı tasarlamaya gerek yok.1. Aynı olayı kondansatörün ayak mesafesi için uygulayabilirsiniz. (Bunu Patern Editor’de değişken olarak işaretlemiştik. Kılıfı döndürdüğünüze bu orjin noktası etrafında döner. Component Editor’ ü Özelleştirme Component Editor’ü özelleştirme de aynı Patern Editörü özelleştirmek gibidir. Veya sağ üstteki X dan kapatabilirsiniz. Paketteki değişikliği sağdan izleyebilirsiniz. Bu paneli kullanarak eleman tipini belirleyebilirsiniz.2. DIP20 veya DIP24 pakete ihtiyacımız varsa. ve kılıfların korrdinatları kılıfın orjin noktasının koordinatlarıdır. Sağ tıklayıp Özellikler deyin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Orjini.Eleman Kütüphanesi Tasarlamak Component Editor'ü açın (Başlat/Programlar/DipTrace/Component Editor) Birkaç parçadan oluşan eleman hazırlayabilir ve bu elemana bir kılıf atayabilirsiniz. değişken parametreleri belirlerken dikkatli olun. 3. Sayı 2 parametresini 10. DIP_VAR kılıfını getirin. Tamam dedikten sonra kılıfın ismini DIP24 olarak değiştirebilirsiniz. DIP10.

3.Kütüphane Oluşturmak Burada 4 tip eleman vardır: Serbest (herhangi belirlenmiş özelliği olmayan) 2 Taraflı. Aynı zamanda şemaya esneklik katar. (bu tip bir elemanı aşağıda tasarlayacağız. Parça Tipi ve Parça parametreleri hakkında birkaç bilgi: Parça Tipi: Normal. Elemanların anahtar noktalarının ızarayla çakışması için bu önemli. Bir eleman sadece tek bir Power and Gnd elemanına sahip olabilir. Fakat şu önemli: Uzunluk ve X'te ve Y'de Aralık parametrelerinin ızgara aralığının tam katı olmasında fayda var. Power and Gnd ve Net Port tipinde olabilir. Biz şimdilik burada değişiklik yapmayacağız. IC-2 taraflı ve IC-4 taraflı. Power ve Ground sembolleri için kullanılabilir. 133 . Objeler/Pin Yerleştirme Ayarları nı seçin.) Elemanı oluşturmadan önce pin ayarlarını yapmak isteyebilirsiniz. 2 taraflı ve IC-2 taraflı arasındaki tek fark IC-2 taraflıda dikdörtgen şeklinde ipek baskı şekli de vardır. (eğer şemanızdaki bütün besleme bağlantılarını gizlemek istiyorsanız bütün güç ayaklarını bu elemana yerleştirin) Net Port: çoğunlukla tek parçadan oluşan eleman şeklinde tasarlanır ve bağlantıları çizgi görünmeden bağlamak için kullanılır.

Etiketi değerlerini Eleman Özellikleri panelindeki yerlerine girin. 3.DipTrace Kullanım Kılavuzu Izgara aralığın 0.2. 134 .(RES400 ve R olarak girin) Sonra sol üstündeki ok işaretinden Eleman Özellikleri panelini gizleyin.2.1 inç seçmenizi ve pinleri bu ızgaraya göre yerleştirmenizi ve sıralamanızı tavsiye ederiz. Direnç Oluşturmak Direnç oluşturmak için Serbest tipi kullanacağız. Önce elemanın isim ve Ref.

135 . boşluk tuşu veya pine sağ tıklayıp Döndür diyerek) Sonra direncin dikdörtgen biçimindeki şeklini çizin. Bunun için Objeler/Şekil Yerleştir/Dörtgen Yerleştir'i veya ekranın üstündeki obje araç çubuğundaki düğmesini kullanın. Pinlerden birini 180 derece döndürün (Seçin ve iki defa Ctrl+R.3.5 inç ızgarayı kullanın. Pini yerleştirirken 0.Kütüphane Oluşturmak Ekranın üstündeki Pin Yerleştir aracını ( ) düğmesi veya Objeler/Pin Yerleştir/ Tek‘ i seçin ve tasarım alanın gelip sol tıklayarak iki pin yerleştirin. şekli çizerken 0. Çizim esnasından Ctrl + ve Ctrl -' yi kullanarak ızgarayı artırıp azaltabilirsiniz.1 inç.

Direncimiz hazır. Ekle butonuna tıklayın. 136 . Değiştirmek istersek (A ve B gibi ) pin üzerine sağ tıklayın Pin İsmi inden istediğiniz adı girin. Çünkü şemadaki direnci PCB Layout’ta kılıfı temsil edecek. Birden fazla pini döndürmek veya taşımak için önce pinleri seçin sonra döndürme veya taşıma işlemini yapın. Fakat bu dirence bir kılıf atamamız gerekiyor.DipTrace Kullanım Kılavuzu Sürükle-bırak metodu ile pinleri taşıyabilirsiniz. Daha önce oluşturduğumuz kılıf kütüphanesini bulun ve açın. Kılıf Ata diyalog kutusu açılır. Eleman/Kılıf Atayı seçin. Direncimizin pinlerinin isimleri 1 ve 2 idi.

Yazdığınız kelimeyi isminde barındıran kılıflar sıralanır. Böylece elamanın pininin kılıftaki karşılığı olan ayağı belirlemiş olduk. Eleman ile kılıf arasında bağlantı yapmanın diğer bir yolu da şu: Bağlantı Listesi kısmında Pin başlığı altında elemanın pin isimleri. Her şeklin altında 400% şeklinde şeklin ölçeği vardır. Buradan “RES400” ü seçin. Mesela direnç elemanın sol pini üzerine fareyi getirin aşağıda “Pin 1” şeklinde o pinin adını gösterir.Kütüphane Oluşturmak Library kısmındaki kütüphane ismine tıkladığınızda alta içindeki kılıflar gelir. Burada elemanın herhangi bir pini üzerine gelip sol tıklayın. Numara başlığı altında bu pinin bağlı olduğu kılıf pedinin numarası vardır. Aynı işlemi diğer pin için de yapın. % kutusunun solundaki boş kutu ise farenin üzerinde olduğu pin veya pedlerin adını verir.3. o pini kılıfın hangi ayağına bağlamak istiyorsanız o ayağın üzerine gelip tekrar sol tıklayın. 137 . Bu ölçeği değiştirerek eleman ve kılıfın şekillerinin daha büyük veya küçük görünmesini sağlayabilirsiniz.) Seçtiğimiz kılıf yukarda eleman sembolünün yanında belirir. (kılıf listesinin üstündeki alana aradığınız kılıfın isminin bir kısmını yazarak “Bul” butonuna tıklarsanız. Bu yöntem kütüphanede çok fazla kılıf varsa aradığımız kılıfı daha kolay bulmamıza yardımcı olur. Aşağıdaki şekilde olduğu gibi doğrudan kılıf pedinin numarasını yazarak bağlantı oluşturabiliriz.

Kılıf üzerindeki pedler üzerine gelerek ped özelliklerini görebilir. Yapmak istediğimiz bağlantıları yapıp tamam diyerek Kılıf Ata diyalog kutusunu kapatın. Çünkü uzun olursa Şematik programda kütüphanemizin isminin olduğu buton daha geniş yer kaplar.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bağlantıyı yaptığımız anda yukarı kısımdaki elaman ve kılıf arasında bağlantı çizilir. İsim şematik programda kütüphanelerin listesinde görünecek isimdir. r143-gerek yok Şimdi kütüphanemizi oluşturup direncimizi de kütüphanemize kaydedelim: Kütüphane/Kütüphane İsmi ve Açıklaması'nI seçin. Bu yöntem çoğu zaman daha kullanışlıdır. Aynı zamanda pin numaraları (ilişkili pedin numarası) Pin Yöneticisi üzerinden de yapılabilir. Açıklama ise bu ismin üzerine gelindiğinde görünecek açıklamadır. Eleman/Pin Yöneticisi. Bağlı olduğu kılıf pedi listenin solundaki Numara alanına gelir. Açıklama: Benim elemanlarım yapın. Yapmış olduğumuz bağlantıyı silmek için eleman veya kılıf şekli üzerinde o bağlantıya ait pine veya pede fareyle gelip sağ tıklamamız yeterli.) 138 . Buradan kılıf pedi numarasını silerek bağlantıyı da kaldırmış oluruz. Kılıf Ata diyalog kutusunun sağ tarafındaki ok işaretine (Kılıf Denetim Panelini Göster) tıklayarak kılıf denetim panelini açabiliriz. Fakat kısa olmasına özen gösterin. (farklı bir isim de seçebilirsiniz. Pin yöneticisinin kullanılması aşağıdaki elemanlarda kullanılacak. Kılıf Ata diyalog kutusunu gerektiğinde yeniden boyutlandırabilirsiniz. Veya az önce bahsettiğimiz yöntemdeki gibi Bağlantı Listesi'nden elemanın pinini seçeriz. kılıf üzerinde ölçümler yapabiliriz. İsim: Elemanlarim . Şimdi elamanımızın şekli hazır ve baskı devrede kullanacağı kılıf belirlenmiş oldu.

Biz Belgelerim\DipTrace\My Libraries klasörünü kullanacağız. inç yapın.eli dir)(C:\Program Files\DipTrace\Lib standart DipTrace kütüphaneleridir. Kondansatörün İsim ve Ref.3. Genişlik: 0. Şimdi eleman özellikleri panelini gizleyin ve ızgara aralığını 0.3. Çünkü sol ve sağ pin sayıları 1 den fazla ise bunun anlamı vardır. (şema kütüphanelerinin uzantısı *. Pinler Arası na şu an ihtiyacımız yok. sol ve sağ pin sayılarını 1 yapın. Kondansatör Tasarlamak Kütüphaneye yeni eleman eklemek için Eleman/Kütüphaneye Ekle'yi seçin.) 3.1 inç yapın. Kütüphanemizin saklanacağı dosyanın ismini ve yolunu belirleyip tamam diyerek kaydedin. sonra tip kutusundan 2 taraflı seç.Kütüphane Oluşturmak Kütüphaneyi kaydetmek için araç çubuğundaki diskete tıklayın veya Dosya/Kaydet'i seçin.Etiketi değerlerini belirleyin.2.012 Kondansatörün şeklini iki çizgi ve bir yay kullanarak resimdeki gibi çizin. Sonra soldaki eleman listesinden yeni eklenen elemanı seçin. 139 .

Bu diyalog kutusundan pinin adını ve numarasını da değiştirebilirsiniz. Not: Bütün yeni oluşturulan pinlerin elektrik tipi tanımsızdır (undefined). Pinlerin elektrik tipi şimdilik sadece Elektriksel Kontrol (ERC) 140 . Pinlerin elektrik tiplerini Pin Özellikleri'nden veya Pin Yöneticisi'nden (aşağıda izah edilecek) değiştirebilirsiniz. İsmi Göster kutusunu işaretleyin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Semboldeki pin isimlerini göstermek için pinleri seçin (veya Ctrl+A ile hepsini seçin) Pinlerden birinin üzerine sağ tıklayarak Pin Özellikleri deyin.

elemanın pininin numarası ile kılıfın pedinin numarası eşleştirilir. Vref. Şu anda pin isimlerini görüyoruz. İstersek bu eşleştirmeye müdahale edip değiştirebiliriz. -Vin. Pin numaraları elemana kılıf atanırken işe yarayacak. pin numaralarını değil. Yani elemana kılıf atanırken. Buradan değiştirerek hangi tipin pinin görüntüsünü nasıl değiştirdiğini görebilirsiniz. Tip özelliği pinin görüntüsünü etkiler. Pine sağ tıklayın. kılıf ata dediğimizde bu pin ve ped otomatik bağlanır. Buraya rakam girmek zorunda değiliz. (Veya yardıma bakın) Pin isimlerinin yerini beğenmediyseniz Görünüm/Etiketleri Taşı veya F10 u kullanarak pin isminin üzerine gelin ve istediğiniz yere taşıyın.3. Pin ismi ve numaralarının farkı şu: Pin ismi. İşiniz bittiğinde sağ tıklayarak varsayılan moda geçin. aynı numaraya sahip pedlerle otomatik olarak eşleştirilir.Kütüphane Oluşturmak tarafından kullanılıyor. Pinin numarasını değiştirsek bile isimleri değişmez. Bunu yukarda kılıf atarken görmüştünüz. Pin numarası ise pinin kılıfta bağlanacağı ped karşılığının numarasıdır. İsim F10 ile taşıyın. Pin isimleri üzerinde değil çizgisi gösterebilirsiniz. Mesela 555 entegresinin sembolünü oluşturmaya çalıştığımızı farz edelim. Bu yöntemi şematik programda da pin isimleri. VCC. Tamam deyin. pin üzerinde görünen isim. Kılıftaki 3 numaralı ayak çıkış sinyalinin alındığı ayaktır. Ama pin numarası yerine 3 yazmamız gerekir. Bu durumda component editorde elemanın pin numarasına da Vout yazarsak. 141 ~ işareti değil çizgisinin . Bu ayağı Component Editor’de yerleştirirken Pin ismi yerine OUT yazabiliriz. Mesela GND. numaraları eleman parçası bilgilerini taşımak için kullanabilirsiniz. Elemandaki pinler. Pin İsmi seçeneğini tıklayın. CLK gibi isimler verebiliriz. Normal~tersle yazın. Kılıfın pedine numara yerine Vout gibi ifade de verebiliriz.

Pin yöneticisinde pin listesinden pini veya pinleri seçip değiştirmek istediğiniz özelliği diyalog kutusunun alt kısmından yapabilirsiniz. fareyi bırakmadan 2.DipTrace Kullanım Kılavuzu başı ve sonunu belirler. satıra inin) ve Pin İsmini Göster kutusundan işareti kaldırın. Bu her pinin üzerine sağ tıklayıp pin özelliklerini açıp değişiklik yapmaktan daha pratiktir. Ana menüden Eleman/Pin Yöneticisi'ni seçin (veya herhangi pin üzerine sağ tıklayıp açılan menüden Pin Yöneticisi'ni seçin) ve pin yöneticisi diyalog kutusunu açın. Tabî ki pin isim. Schematic'te pin numaraları için genel ayarı belirleyebilirsiniz. 142 . Pin kısmında “2” yi seçin ve ismini “2” olarak değiştirin. Fakat aynı zamanda Component Editor' de her parça için pin isimlerinin gösterilmesi ile ilgili farklı ayarlar yapabilirsiniz. Sonra her iki pin için pin ismini gizlemek için önce pinleri seçin. Böylece şematik programda pin numaralarını gösterimi hususunda kendi özel ayarlarını kullanan elemanlar oluşturabiliriz. Belki pin numaralarını görmek isteyebilirsiniz. Pin Yöneticisi’ nden çıkın. Böylece pin isminin farklı parçaları için değil çizgisini kullanabilirsiniz. Ör:Normal/~Ters/Normal: Normal/Ters/Normal Normal/~Ters~/Normal: Normal/Ters/Normal Muhtemelen kondansatör gibi elemanlarda pin isimlerini görme ihtiyacımız olmaz. (İsim sütununun ilk satırına gidin ve tıklayın. pin uzunluğunu ve tipini Pin Yöneticisi'inden yapabilirsiniz. koordinat gibi değerlerde birden fazla pin için topluca değişiklik yapamayız. Pin numaralarını (yani ilgili kılıf pedi numarası) . koordinatlarını. Tüm elemanlar varsayılan olarak bu ayarı kullanır. Mesela şematik programın genel ayarı pin numaralarının gizlenmesi (Görünüm/Pin Numaraları) olsa dahi bu elemanın pin numaralarını gösterebiliriz. numara.

şematik programda bu elemanı ne zaman sayfaya yerleştirsek. Eleman/Pin Numaraları'ndan yapılan ayarlar elemanımız için özel ayarlardır ve kütüphaneye kaydedilir. Component Editor’ deki bu özel ayarlarıyla yerleşir. Şematik programda kütüphanedeki eleman için özel ayarları değiştiremeyiz. Component Editörde. Mesela Eleman/Pin Numaraları'ından pin numaralarını gizlersek programların genel ayarı ne olursa olsun pin numaraları şematik program ve component editorde gizlenir. Pin 143 .Kütüphane Oluşturmak Gelelim pin numaralarının gösterilip gizlenmesine: Component Editörde. Bu elemana şematik programda genel pin numaraları gösterme/gizleme ayarını (şematik programda Görünüm/Pin Numaraları'dan değişiklik yaptığımızda elmanımızın pin numaralarını görünüp/gizlenmesi) takip ettirmek isterseniz şematik programda elemana sağ tıklayıp Pin Numaraları'nda ayarı Varsayılan yapın. Pin numaraları gösterilir. Bu özel ayar şematik programda da geçerlidir. Şematikte elemana sağ tıklayın. Bu genel ayarları da Component Editor ve Schematic'te Görünüm/Pin Numaraları'ından yaparız. Şematik programda da elemanımız programın genel ayarını takip etmez. Eleman/Pin Numaraları menüsündeki seçenek üzerinde düzenleme yaptığımız elemanın pin numaralarının gösterilip gizlenmesiyle ilgili elemanın özel ayarıdır ve kütüphaneye kaydedilir. Burada varsayılan seçili olursa. Bu elemanı şematik programda sayfaya yerleştirdik. Şematikte Görünüm/Pin Numaraları ayarlarını değiştirelim. Component Editör'de yaptığımız özel ayarlar kütüphanedeki eleman ait olup. Elemanımız etkilenmez. kendi ayarını kullanır ve pin numaralarını gizler. Böylece kütüphanede pin numaralarını gizleme özel ayarına sahip elemanı şematikte sayfaya yerleştirdikten sonra programın genel (varsayılan) ayarlarını takip ettirebiliriz. Mesela Component Editör'de Eleman/Pin Numaralarını Göster dediğimiz bir elemanı hazırladık. Genel ayarlar kütüphaneye kaydedilmez. sadece şemaya yerleşmiş olanlar için değiştirebiliriz. Peki hiç gizleyemeyecekmiyiz veya gizleyebilmek için componenet editörde eleman üzerinde düzenleme mi yapmamız gerekir? Cevap: Hayır. hem de Schematic programın genel (varsayılan) ayarını takip eder. pin numaralarını gösterilip gizlenmesi hem Component editor.3. Çünkü elmanımızı özel ayarı pin numaralarını gösterme şeklinde. pin numaralarını geçici olarak gösterip gizlemek için kullanılır.

Gizle'yi seçerek elemanın özel ayarını gizle yapın. Göster'in yani elemanın özel ayarının seçili olduğunu görürüz. Eleman listesinden CAP100RP yi seçin. şematikte elemana sağ tık Şimdi Eleman/Pin Numaraları'nı Göster yaparak kondansatörün pin numaralarını gösterin ve gerekirse taşıyın.lib (C:\Program Files\DipTrace\Lib) kütüphanesini seçin. Eleman/Kılıf Ata'yı seçin. (Pine sağ tıkla özellikler veya pin yöneticisinden) Sonraki adım kondansatör için kılıf belirlemek. Component Editör'de Eleman/Pin Numaraları menüsündeki Pin numarları ayarıdır. 144 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Numaralarına gelin. Fakat yine de şematik programın genel ayarını kullanmaz. ayarı. Diyalog kutusundan _general. Şemadaki elemanın pin numaraları gizlendi. Progrmamın genel (varsayılan ayarını takip etmesini isterseniz) yine sağ tıklayıp pin numaralarını varsayılan yapın. Pin numaraları ve isimleri karışıyorsa pin isimlerini gizleyin.

Kütüphane Oluşturmak Bğlantıları yapın.3. 145 . Tamam diyerek pencereyi kapatın.

Şimdi daha önce oluşturduğumuz değişken parametreye sahip kondansatör kılıfını kullanan bir kondansatör oluşturalım. Bu kopya üzerine tıklayın. Ancak pin isimleri hala 1 ve 2. Bu yeni eleman yukardaki kondansatörden farkı sadece kılıfı olacak.DipTrace Kullanım Kılavuzu Görüldüğü gibi pin numaralaraı 1. Soldaki eleman listesinden CAP üzerine tıklayın. Elemanın kopyası oluşturulur. İsmini CAP_VAR olarak değiştirin.2 yerine plus. Elemanın Kopyasını Oluştur deyin. minus oldu. 146 . değişmedi. Pin numaralarının ilişkili pedlerin numaraları olduğundan daha önce bahsetmiştik.

Değişken parametreli kılıfları basit şemalarda kullanabilirsiniz. Ve kondansatörü seçin. Şimdi Eleman/Kılıf Ata'ya gelin. Çok Parçalı (Multi Part) Eleman Tasarlamak 4 adet VEDEĞİL kapısı ve 1 güç elemanına sahip bir entegre tasarlayabiliriz. Fakat şemayı PCB ye aktardıktan sonra. 147 . Çünkü Patern Editor'de bunu değişken olarak belirledik. Kendi oluşturduğumuz kılıf kütüphanesini seçin. Fakat karmaşık projelerde bunu karışıklığa sebep olabileceği için tavsiye etmiyoruz. 3.4. değiştirilemez. Şematik programda bu kondansatörün kılıfının ayakları arasındaki mesafeyi değiştirebilirsiniz. PCB Layout’ ta bütün değişken değerler bloke edilir. Kütüphanenize yeni bir eleman ekleyin (Eleman/Kütüphaneye Ekle) Elman özellikleri panelinden isim ve Ref.2.3. Kılıfı DIP14 olacak.Kütüphane Oluşturmak Bu elemanın CAP'tan hiçbir ismi dışında farkı yok.Etiketi değerlerini tanımlayın. Component Editor veya Schematic Programda da elemana farklı kılıflar atarken kolaylık sağlar.

Aynı zamanda elemanlar Normal. Kısayol butonları kılıf ata.DipTrace Kullanım Kılavuzu Eleman özellikleri panelinin sol altındaki oka tıklayın. Sonraki adım eleman parçalarını oluşturmak. Bir eleman ancak bir güç elemanına (Power Part) sahip olabilir. 148 . pin yöneticisi ve kütüphaneden eleman getir kısayol tuşları görünür. Power part’lar (güç elemanları) ve power net’ler (Güç bağlantıları) şematik programda gizlenebilir. Eleman/Eşdeğer Parçalar Oluştur'u seçin. Parça eleman grubundaki elemanlar aynı pinlere. DipTrace bir eleman içersinde farklı özelliklere sahip veya aynı özelliklere sahip (eşdeğer parçalar) birde fazla parça eleman oluşturmanıza imkân verir. Power ve Net Port olabilir. Şimdi 4 eşdeğer Vedeğil kapısı ve bir güç elemanı tasarlayalım. şekle vs. sahiptir (pin numaraları yani ilişkilendirildiği ped numaramaları hariç). Kaç parça eleman oluşturacağımızı sorar “4” yazın. Bu özellikler kütüphane tasarımında çok kullanıldığı için buraya kısayollar eklendi.

3.Kütüphane Oluşturmak

Seçili eleman baz alınarak 4 parça eleman oluşturulur. Şimdi ekranın altında Part 1 (1), Part 1 (2), Part 1 (3) ve Part 1 (4) şeklinde 4 parça elemana sahibiz. İsimlerini “VEDEGIL” olarak değiştirmek için: Eleman Özellikleri panelinden “Parça” alanındaki “Part1” silin “VEDEGIL” yazın. Elemanların isimleri VEDEGIL (1), VEDEGIL (2), VEDEGIL (3) ve VEDEGIL (4) şeklinde değişecektir. Sonraki parça eleman Güç parça elemanı. Eleman/Yeni Parça Ekle'den yeni bir parça eleman ekleyin. Sayfanın altından yeni parçayı seçin ve ismini PWR olarak değiştirin. (Eleman Özellikleri panelinden Part alanındaki Part1 silin ve PWR yazın.) Gördüğünüz gibi sadece son elemanın ismi değişti. Çünkü diğerleri eşdeğer elamanlardır. PWR elamanı ise VEDEGIL grubuna ait değildir. Şimdi Güç parçası elemanını tasarlayalım: Eleman Özellikleri panelindeki Tip kısmından IC-2 taraflı'yı seçin ve şu değerleri girin: Genişlik = 0,3 inç. Yükseklik:0,25 inç. Sol Pin Sayısı:2, Sağ Pin Sayısı:0. PWR elemanının parça tipini (Eleman Özellikleri panelinde parça tipi ) Power ve Gnd yapın.

149

DipTrace Kullanım Kılavuzu

Eleman/Pin Yöneticisi menüsüne girin. Pin isimlerini VCC ve GND, pin numaralarını “14” ve “7” yapın (Vcc=14, Gnd=7). Her iki pini de seçerek Pin İsmini Göster kutusunu işaretleyin ve pin isimlerini görünür hale getirin. Not: “Tip”, “İsmi Göster” ve “Uzunluk” parametrelerini birden fazla pin seçip toplu olarak değiştirebilirsiniz.

150

3.Kütüphane Oluşturmak Pin yöneticisi penceresini yeniden boyutlandırabilirsiniz. Boyut programdan çıktığınızda hatırlanır.

Pin Yöneticisi’ni kaptın, Eleman Özellikleri panelini gizleyin ve elemanınızın ilk parçasını görün.

Elemanınızın diğer parçalarını tasarlamak için “VEDEGIL” elemanlarından birini seçin. Eleman Özellikleri paneline şu değerleri girin. Tip: IC – 2 taraflı, Genişlik:0,2 inç, Yükseklik:0,25 inç, Sol Pin Sayısı:2. Sağ Pin Sayısı:1. Eleman Özellikleri panelini gizleyin. Parçayı yaklaştırın. Ekranın üstündeki obje panelinden menin ekleme aracını seçin ( ) Sembolün içine girerek sol tıklayın ve “&”yazın ve enter’a basın. & simgesini taşımak için ızgarayı küçültebilir veya F11 ile ızgarayı gizleyip, ızgarasız taşıyabilirsiniz.

151

DipTrace Kullanım Kılavuzu

Elemanımız VE-DEĞİL kapısı olduğu için sağdaki pin tersleme işaretine sahip olmalıdır. 3 numaralı pin üzerine sağ tıklayın ve Pin Özellikleri ni seçin. Tip alanından Dot seçin ve tamam deyin.

Diğer “VEDEGIL” parçalarını tasarlamamıza gerek yok. VEDEGIL (3) veya VEDEGIL (4) ten birini seçmeyi deneyin. Tasarladığımız parçayla aynı olduğunu göreceksiniz. Fakat pin numaraları aynı olmamalı. (Acele etmeyi. Birazdan ayarlayacağız...) Şimdi Pin Yöneticisini açın (Eleman/Pin Yöneticisi veya eleman özellikleri panelinin altındaki kısayol butonu ile). Parça kutusundan parçayı seçin pin numaralarını değiştirin. Bir pini değiştirdikten sonra Enter veya aşağı ok tuşu ile kolayca diğer pine geçebilirsiniz. 1 ve 2 numaralı pinlerin Elektrik tipini Input, 3. numaralı pini Output yapın. Diğer parçaların elektrik tiplerine de bu değişiklik uygulanır. Bu tipler Şematik programda

152

Zaten pin yöneticisinden pin numaralarını vererek bunu yaptık. 153 . Sorun yoksa Kılıf Ata diyalog kutusunu kapatın. Tek tek pinleri pedlere bağlamaya gerek yok. kılıf bağlantılarının doğru olduğundan emin olun. Kütüphanenizden DIP14'ü veya DIP_VAR (Seçtikten sonra Sayı 2 yi 14 yapmanız gerekir) elemanını seçin. Diğer parçaları da seçip pin numaralarını değiştirin.lib kütüphanesinden DIP14'ü seçebilirsiniz. Pin yöneticisini kapatın.3.Kütüphane Oluşturmak Elektriksel Kural Kontrolü (ERC) tarafından kullanılacak. Şekillerin üstündeki Parça kısmında parçaları tek tek seçip. Şimdi sıra çok parçalı elemanımız için kılıf belirlemede. Eleman/Kılıf Ata'yı seçin. Biz DIP14’ ü seçelim. Veya _general. Kütüphane kısmından Ekle diyerek kütüphanenizi seçin.

com adresinden "PIC18F24K20" satasheetini arayın. 3.microchip. İsim ve Ref.com/downloads/en/DeviceDoc/41303G.DipTrace Kullanım Kılavuzu Çok parçalı elmanınız hazır.5. Datatsheetten “Pin Diagrams” sayfasına gidin. Önce http://www. veya şu link kullanın http://ww1.Etiketini girin. şu anda çalışmayabilir.2. (Eleman/Kütüphaneye Ekle veya eleman listesine sağ tık Yeni Elemen Ekle veya Ctrl+Insert). PIC18F24K20 Tasarlamak Şimdi Datasheetten faydlanarak PIC18F24K20 tasarlayacağız ve daha önce tasarladığımız SOIC-28 kılıfını bu elemana atayacağız. Component Editor'e geçin ve yeni elman ekleyin.microchip. 154 . Tip: IC-2 taraflı. sol ve sağ pin sayıları 14 yapın. bu kılavuz hazırlanırken çalışmakta olan ikinci link.pdf.

Biz pin isimlerini görebilmek için genişleteceğiz.3. Pin yöneticisi penceresinin boyutunu değiştirebilirsiniz. 155 . Ayrıca bir pin için isim ve numarayı girdikten sonra enter veya aşağı ok ile diğer pine geçebilirsiniz.Kütüphane Oluşturmak Pin yöneticisine girin ve pin isim ve numarlarını datasheete göre girin.

numara. 156 . Elemanımız çok dar olduğu için pin isimleri üst üste geliyor. Bu şekilde tüm pinlerin Pin İsmini Göster seçeneğini evet yapın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Pinlerin elektrik tiplerini girin ve ismi gösteri evet yapın. X ve Y hariç diğer özellikleri birden fazla pini seçip topluca yapabilirsiniz.) Pin yöneticisini kapatın. (İsim. Topluca seçmek için ilk pinin üzerine sol tıkla fareyi bırakmadan aşağı son pine kadar kaydır.

grublanmış pinleri şekil üzerine yerleştirmek için gerekli. Busları Al düğmesine tıkladığınızda mümkün olan busları ve pin sayılarını göreceksiniz. genişliği 1.Kütüphane Oluşturmak Eleman özellikleri panelinden yüksekliği 2.1 inç yapın. Şimdi pinleri mantıksal olarak gruplandıracağız. Crtl tuşu ile RA. Sonra çakışırsa istediğiniz genişliğe ayarlayabilirsiniz. Bu özellik pin isimlerinden busları algılamaya ve buslara göre pinleri gruplandırmaya yarar. Varsayılan “/” dır ve bizim sembolümüz için yeterli. Fakat ilk grup pini bus yapacağız. Onu burada belirtebilirsiniz. 157 . Yüksekliğin fazlalığı. Pin isimleri hala biraz çakışabilir. Eleman/Pinlerden Busları Oluştur'u seçin.9 yapın. Pinleri bu ızgaraya göre yerleştireceğiz.3. daha sonra azaltabiliriz. Izgara aralığını 0. Burada bus ayracını belirleyebilirsiniz. Önce pinlerden bus oluşturacağız. Ancak bazı üreticileri farklı ayraç kullanır. RB ve RC yi seçin.

158 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Oluştur butonuna tıklayın ve diyalog kutusunu kapatın. Buslar sembolün soluna numara sırasına göre yerleştirilir.

Biri üzerine sağ tıklayın Izgaraya Tuttur deyin. Busları dikdörtgen üzerine yerleştirin. Sizinki hafif farklı olabilir. Şimdi alttaki pinleri dikdörtgen üzerine taşıyın. (R ile döndürebilirsiniz) Aşağıdaki sembole sahip olacağız.3. () Busları Shift+R ile döndürebilir. 159 . Bunu pinlerden biri üzerine sağ tıklayıp açılan menüden de yapabilirsiniz.Kütüphane Oluşturmak Şimdi bus dışında kalan pinleri (4 pin hala sembol üzerinde) Ctrl ile seçin. Shift+F ile çevirebilirsiniz. Fareyle kutu içine alarak busı seçin ve taşıyın. Bu pinleri aşağı bir yere taşıyın. Çünkü önce busları yerleştireceğiz.

8 inç yapabiliriz. Bozulursa Geri Al'ı kullanın. Sembolünüz bozulabilir. Eleman özellikleri panelindeki Özellikleri Kilitle butonu ile eleman özelliklerini kilitleyin. Pinleri elektrik tiplerine göre renklendirmek bunu kolaylaştıracaktır.) yüksekliği 1. Kütüphanemizden SOIC28i seçin. Hatta (Öncesinde elemanı ortalamanızı tavsiye ederiz. Bütün pinler otomatik olarak pedlere atanmıştır. Eleman/Kılıf Ata veya eleman özellikeri altındaki Kılıf Ata butonu ile kılıf atama diyalog kutusunu açın. Bunun için Görünüm/Elk. Eleman özellikleri panelindeki pin sayılarına dokunmayın. Böylece hatayla eleman özelliklerini değiştirmenin önüne geçmiş oluruz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi elemanın genişliği yeterli. Son adım SOIC-28 kılıfını elemanımıza atamak. Kılıf ata diyalog kutusunu kapatın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bazen pinler elektrik tiplerine göre yerleştirmek isteyebilirsiniz.Tipi Pin Renkleri menüsünü kullanabilirsiniz. 160 .

VCC ve GND Sembolü tasarlamak Net Port tipini kullanarak VCC ve GND sembolleri tasarlayacağız. 161 .3. Bütün Net Port elemanları.6. Eleman/Kütüphaneye Ekle'den yeni eleman ekleyin. Hepsinin ismi VCC dir.2. eleman listesinde şeklin üstünde Net Port yazısına sahiptir. 3. Eleman Özellikleri panelinden ismini VCC yapın ve Parça Tipi kısmından tipini Net Port yapın. Böylece istediğimiz kadar VCC yerleştirin.Kütüphane Oluşturmak PIC18F24K20 elemanımız hazır. Çünkü şemaya yerleştireceğimiz bütün Net Port elemanlarının buradaki ismi şemada tip ismi olur ve eleman üzerinde görünür. Referans etiketi tanımlamaya gerek yok.

Sayfaya tek bir pin yerleştirip 3 defa döndürün (Ctrl + R).DipTrace Kullanım Kılavuzu Izgarayı 0.05 inç yapın. Eleman Özellikleri panelini küçültün. Çizgi aracı ( ) ile pinin üstüne bir çizgi çizin. Obje araç çubuğundan Pin ( ) seçin. 162 .

GND için 0. 163 . VCC sembolü hazır. Çünkü çizdiğimizde elemanın orjini orta noktasında değilse getirilir. Böyle yaparak Şematik programda elemanın orjininin görünmesini de engellemiş olduk.Kütüphane Oluşturmak Eleman/Pin Numaraları/Gizle ile pin numarasını gizleyin.0125 inç ızgara kullandık. Sonra Düzen/Elemanı Ortala'dan elemanı ortalayın. Aynı yöntemle GND sembolü oluşturun.3.

Tip:Metin. Mesela LT elemanları için kütüphane tasarlıyorsanız üretici alanı ekleyip varsayılan değerini “Linear Technology” yapabilirsiniz. tip ve değerdir.Etiketi. Alan Adı: Datasheet. Mesela data. Bunun için kendiniz tanımlayacağınız ek bilgi alanlarını kullanabilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Net Port elemanları için kılıf atamaya gerek yok. Kütüphaneyi kaydedin. Tip:Link. EK Bilgileri Kullanmak DipTrace'te varsayılan eleman bilgileri Ref. Tümüne Ekle diyerek kütüphanede daha önce oluşturduğumuz elemanlara da ekleyebiliriz. Varsayılan Değer alanına varsayılan olarak birşeyler yazın. açıklama veya başka bilgiler eklemek isteyebilirsiniz. Ekle deyin. datasheet linki. Bu diyalog kutusundan bundan sonra yerleştirilecek bütün elemanlar için varsayılan bilgi alan ve değerlerini tanımlayabilirsiniz. Şimdi Eleman/Varsayılan Ek Bilgiler'i seçin. Çünkü Net Port elemanları sadece. 164 . Şimdilik bunu yapmayın. Şimdi üretici ve datasheet alanları ekleyelim. 3.2. şemada bağlantı yapmada kolaylık sağlaması ve bağlantı çizgisi görülmeden bağlantı yapmak için kullanılır. Alan Adı: Üretici. Bununla birlikte elemana üretici adı.7. Ekle deyin.

Eleman/Kütüphaneye Ekle (veya Ctrl+Ins) ile yeni eleman ekleyin ve seçin.3.Kütüphane Oluşturmak Bundan sonra eklenen elemanlar bu ek bilgilere sahip olacak. Eleman Özellikleri panelinin altındaki Ek Bilgiler'i tıklayarak yeni elemanımızın ek bilgilerini görebilirsiniz. Diyalog kutusunu kapatın. 165 .

Şimdi eleman listesinde yeni elemanın üzerine tıklayın ve Elemanı Sil (veya Ctrl+Del) ile yeni elemanı silin. Fakat yeni elemana bunu yapmayacağız. düzenleyebilir veya silebiliriz. Birden fazla elemanı seçip topluca da silebilirsiniz. 166 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi elemana ek bilgi ekleyebilir.

Şimdi ona birkaç yeni ek bilgi ekleyeceğiz. Ve tamam deyin. Eleman özellikleri panelinin altındaki ek bilgiler kutusundan Ekle düğmesine tıklayın.Kütüphane Oluşturmak Kondansatörü seçin. Kondansatör ek bilgiye sahip değil. Değer:Şirketinizin adı. Tip:Metin. Çünkü onu Varsayılan ek bilgileri eklemeden önce oluşturduk. 167 . Alan Adı: Üretici. Tamam ve iptal için enter ve esc tuşlarını da kullanabilirsiniz.3.

Bunu adım adım bu kılavuzun III. Tipi Link olarak seçin ve değer olarak gerçek bir site adresi girin. Ancak başka elemanlar için bunu düzenlemek isteyebilirsiniz. Yukardaki şablon kısmında kondansatörün spice netlistinde nasıl görüneceğini göreceksiniz. SPICE Ayarları DipTrace şemalarınızı LT Spice'a ihraç edip simülasyon yaptırabilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Aynı yolla web sitesi alanı ekleyin. Bizim elemanımızda pin-sinyal haritası normal. Şimdi eleman listesinden CAP elmanını seçin. Model Tipi:Kondansatör seçin. Şimdi sadece spice netlistine eklenebilmesi için konsansatörümüz için tanımlamaları yapacağız. 168 . Bunun için pinsinyal tablonun sol tarafındaki sinyal adına tıklayın. Enter deyin veya başka bir alana tıklayın. “Sinyal:” alanına uygun sinyali girin.8. 3. Eleman/Spice Ayarları'nı seçin. Parametre kısmındaki değer alanına (1 uF yazan yer) çift tıklayarak değeri girin. altta Kullanılabilir Sinyaller'i göreceksiniz.2. bölümünde inceleyeceğiz.

3. Kütüphanenizi kaydedin ve component editorden çıkın.) Ayrıca SubSkt (Alt Devre) tipi hemen hemen tüm elemanlar için kullanılabilir. (Genelde spice model dosyaları üreticilerin web sitelerinden elde edilebilir. Böylece şema çizerken elmanın spice ayarlarını yapabilirsiniz. 169 . Aynı Spice Ayarları diyalog kutusu şematik programda da vardır. Transistörler için modeli harici bir dosyadan yükleyebilirsiniz. Tamam diyerek spice ayarlarını uygulayın. (Spice dökümanına bakınız.) Veya model metnini model sekmesine elle girebilirsiniz.Kütüphane Oluşturmak Konsansatör basit bir elman olduğu için harici bir model dosyasına ihtiyacımız yok. Spice Modelin Kütüphaneden Al butonu herhangi bir DipTrace elemanından spice modelini almak için kullanılabilir.

Kısa devre pinler: Kılıf içi dahili ped-ped bağlantısı ile birbirine kısa devre olan pinler var mı? Bağlantısız pinler: Herhangi bir kılıf pedine bağlanmamış pinler içeren elemanların listesi. Aşağıdaki hatalar otomatik olarak bulunabilir: “. Kütüphane denetim özelliği ile oluşabilecek bütün hataları görebilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu 3. Bağlantısız pedler: Kılıfın bazı pedleri boşta olabilir.. 170 Yani herhangi bir pine .. Bazen doğru elemanlarda da olabilir. Bazen doğru elemanlarda da olabilir.2. Bunlar yine de sayının içinde vardır. Ayrıca detay penceresinden hataları metin dosyasına kaydedebilir ve kütüphaneyi bu dosyaya göre düzenleyebilirsiniz. (Kütüphane/Elemanları İsme Göre Sırala) Aynı pin numaralılar: Bir veya daha fazla pin aynı numaraya sahip mi? Yani kılıfın aynı pedine bağlanmış mı? Bu %99 hatayla olmuştur. Kütüphane/Kütüphaneyi Denetle'ye tıklayın. “. Kütüphaneyi denetle diyalog kutusundan eleman.” butonları hatanın detaylarını verir. Kılıf atanmamış elemanlar: Kılıfı atamayı unuttuğunuz elemanlar olabilir. Kütüphane Denetimi Kütüphanenizi mühtemel hatalara karşı denetlemek önemlidir.. Tabi Vcc. Bu özelliğin çalışması için elemanların isme göre sıralanması gerekir. pin sayılarını ve olası hataları görebilirsiniz.” butonuna tıklayın ve listenin elemanların pin numaralarını kontrol edin.. bağlanmamış olabilir.9. parça. gnd gibi kılıfı olmayan elemanlarımız olabilir. Aynı isimli elemanlar: Kütüphanede aynı isimli elemanların varlığı kontrol edilir.

Bu durumda kütüphane ayarlarından kütüphaneyi eklemenize gerek kalmaz.Kütüphane Oluşturmak Delikli tip olup deliksiz pedler: Çoğu durumda SMD kılıflar için bu hata oluşur. Kütüphaneleri Bu Klasörden Al kutusundan işareti kaldırın. Elemanları Yerleştirmek Şematik programı açın.2.3. Pedin gerçekten yüzey yerleşimli olup olmadığını kontrol edin. Kütüphaneyi eklemek onu sayfanın üstündeki kütüphane listesinde görmek içindir. Kütüphane ayarlarını kapatabilirsiniz. Yani buradan eklemediğimiz kütüphaneden de eleman getirebiliriz. Çoğu durumda tasarım hatasından kaynaklanır. Tanımsız pinli: Elektrik tipi “Undefined” olan pinler içeren elemanlar. ama bu klasörden farklı bir yere kaydetmişseniz Kütüphaneleri Bu Klasörden Al daki işareti kaldırarak kütüphanenizi eklemeniz gerekir. 171 . Kütüphane/Kütüphane Ayarları'nı açın. Kütüphaneleri Bu Klasörden Al kutusu işaretliyse belirtilen klasördeki (başlangıçta C:\Program Fıles\Diptrace\Lib) kütüphaneler aktif olur. burada ise otomatik olarak eklenir zaten. Aktif kütüphane listesinin sağındaki “…” işaretine tıklayın ve kütüphanenizi seçin. Eğer kütüphaneniz. Objeler/Eleman Yerleştir veya butonunu kullanarak da eleman yerleştirebilirsiniz. Önce kütüphanemizi. kütüphane paneline ekleyelim. 3.10. Çakışmış pinli elemanlar: Üst üste çakışmış pinler içeren elemanlar.

172 . Kondansatör üzerinde ek bilgilerin nasıl kullanıldığını göreceğiz. Şimdi kütüphane listesini kaydırarak kütüphanenizi seçin. İhtiyaç hissederseniz kullanabilirsiniz. Bu listedeki elemanları sayfaya yerleştirin. Çalışması diğer programlardaki gibi. Kütüphanedeki elemanlar ekranın solunda listelenir. Şema çizerken ona çok ihtiyacımız yok. Ek bilgi alanına girdiğimiz linklere buradan ulaşabiliriz. Üzerine sağ tıklayın ve Linkler'i seçin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Sayfada koordinat eksenleri görünüyorsa F1 ile gizleyebilirsiniz.

) 173 . Görünüm/Eleman Etiketleri/Ana (veya İlave)/Ek Bilgiler'i seçin.Kütüphane Oluşturmak Ayrıca ek bilgileri eleman etiketleri gibi gösterebiliriz.3. özelliklere girince etiketler sekmesinden etiket olarak istediğiniz ek bilgiyi seçebilirsiniz. Sadece bir elemanın ek bilgisini göstermek için üzerine sağ tıklayın. (Bu ayarların tüm elemanları etkileyeceğini artık biliyorsunuz.

DipTrace Kullanım Kılavuzu 174 .

VEDEGIL(1) i seçin ilk tıklamada A1 in 1. Programla birlikte gelen kütüphanelerdeki çok parçalı elemanlar bu yöntemle oluşturulmadıkları için. elemanını yerleştirmek için Parça listesinden VEDEGIL(2) yi seçmeniz gerekir. A1 entegresinin 2. Tümünü yerleştir seçili ise parça listesi pasiftir. Bu listeden A1 entegresine ait 2. Görünüm/Parçaları Gruplandır işaretli ise parça listesinde eşdeğer parçalar tek bir parça gibi görünür . elemanı yerleşir. Görünüm/Parçaları Gruplandır işaretli olsa da olmasa da. Oto. Oto. Sonra A2 elemanına ait parçalar yerleştirilmeye başlanır. tekrar tıklarsanız A2 entegresinin 1. Soldaki eleman listesinde hangi parçanın seçili olduğu görünür ve çok parçalı elemanın kaç parçadan oluştuğu eleman üzerinde yazar. Eşdeğer parçaların yerleştirme modunu değiştirmek için Görünüm/Parçaları Gruplandır'ı kullanın. Bu elemanı eşdeğer parçalarla ve power parçası ile oluşturmuştuk.3.4) yerleştirilir. Elemana ait parçaların tamamı yerleşmeden ikinci elemana geçilmez.3. VCC/GND seçili ise güç parçası da otomatik olarak yerleştirilebilir. Çünkü entegremizin 14 ve 7 numaralı ayakları bu parçada) Tümünü Yerleştir ise tüm parçaları aynı anda yerleştirir. Bu listeden VEDEGIL (4) seçilirse.Kütüphane Oluşturmak Eleman listesinde çok parçalı elemanı seçin. Güç elemanını yerleştirmek için listeden PWR parçasını seçin ve yerleştirin. Görünüm/Parçaları Gruplandır işretli değilse parça listesi aşağıdaki gibi görülür. Bütün eşdeğer parçalar parça listesindeki tek bir parça kullanılarak (şu durumda AN(4)) yerleştirilebilir. Veya ayrı parçalar gibi tek tek yerleştirilebilir. yukardaki şekilde olduğu gibi parçalar tek tek listelenir. (Mesela bizimki 5 parçadan oluşuyor) Not: Bu gruplandırma. Dolayısıyla istediğimiz parçayı yerleştirmek için önce listeden seçmemiz gerekir. elemanı yerleşir. component editorde eşdeğer parçalardan oluşturulmuş (Eşdeğer Parçalar Oluştur komutu) elemanlar için işe yarar. sayfa her tıklamada parça elemanlar sırayla yerleştirilir. kapıyı yerleştirmemiz mümkün. (Güç parçasını mutlaka yerleştirmeniz gerekir. Yani önce A1 entegresindeki tüm parçalar (1. VCC/GND seçili değilse PWR parçasını seçerek ayrı olarak yerleştirin.2. 175 .

176 . 4 den fazla VEDEGIL parçası yerleştirerek iki entegre yerleştirin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi Net Port ların nasıl kullanıldığını görelim.) Elaman listesinde VCC ve GND yi seçerek ikişer adet yerleştirin. Aynı tip iki Net portun aynı pinine bağlanmış bağlantılar da birleşir. Net portlar için tipleri gösterilir (yani Component Editor’deki isim) İki Net Port için ayni tip tanımlayarak onları birleştirebiliriz. (dolayısıyla iki güç parçası olur.

3.Kütüphane Oluşturmak

Pinleri bağlayın. Aynı tip Net Port elemanına bağlı pinler birbirine bağlanmış demektir. Şekilde de görüldüğü gibi IC1 ve IC2 entegrelerinin güç elemanlarının VCC leri birbirine bağlıdır. Çünkü ikisi de aynı tip Net Port elemanın bağlanmıştır.GND ler de öyle. VCC pinlerine bağlı bağlantının adını VCC yapmak için: Bağlantı üzerine sağ tıklayın. İlk seçeneğe tıklayın ve ismini VCC yapın. Veya pin üzerine sağ tıklayın. Bağlantı İsmi'ni seçin. Burada VCC ve GND sembollerini Net Port değil de normal sembol seçseydik (mesela Disc_Sch kütüphanesindeki +12V gibi) her iki +12V bacağı birbirine bağlı olmayacaktı. Onları bağlamak için her iki bağlantıya da aynı ismi vermek zorunda kalacaktık. Zaten bağlantı üzerine gelindiğinde tüm bağlantı renk değiştirir. Böylece hangi elemanlar veya yollar birbirine bağlı anlarız. Component Editor'e girmeden de ayrı elemanlardan çok parçalı eleman oluşturabilir ve onlara bir kılıf atayabiliriz. Eleman üzerine sağ tıklayın. Özellikler'i seçin. Parçaları Etkinleştir'i işaretleyin. Bunu diğer elemanlar için de yapın ve tüm elemanlara aynı Ref.Etiketi değerini verin. Artık bu elemanlar aynı elemanın paçaları olmuş oldu. Bunu 4 adet AND2 kapısını Disc_Sch kütüphanesinden getirerek deneyin. Bu 4 kapıyı bir entegreye ait hale getirmiş oluruz. Pin numaraları aynı olabilir. Kılıf Ata penceresinden parçayı seçerek kılıfın doğru pedlerine bağladığınızda düzelecektir.

177

DipTrace Kullanım Kılavuzu Aynı zamanda bir pini bir hatta (bağlantıya) kablo olmadan bağlamak mümkün. Pin üzerine sağ tıklayın Bağlantıya Ekle deyin, sonra bağlantıyı seçin ve Kablosuz Bağla yı işaretleyin, tamam deyin. Bağlantılara aynı isimleri vererek de onları bağlayabilirsiniz. Ayrıca bağlantı ve pinlere aynı isim vererek bu pin ve bağlantıları birbirine bağlayabiliz. Bu metot VCC, GND, CLK gibi bağlantıları yapmakta daha pratiktir. (Eğer güç elemanlarını ve bağlantılarını gizlemeyi planlıyorsanız) Bu özellik aşağıda detaylı olarak incelenecek.

178

4.Çeşitli Özellikleri Kullanmak

4. Çeşitli Özellikleri Kullanmak
Bu kısımda yukarda bahsedilmemiş bazı önemli özelliklerden bahsedeceğiz.

4.1.Bağlantı Yapma
4.1.1. Şematik Programda Bus'ları kullanmak

Şimdi Bus ve Sayfa Konnektörlerinin nasıl kullanıldığını öğrenelim. Objeler/Devre/Bus Yerleştir'i seçerek veya obje araç çubuğundan ilgili butona ( ) tıklayarak şemaya bus yerleştirin. İki defa sağ tıklayarak bus yerleştirme modundan çıkın ve varsayılan moda girin. Elemanın pini üzerine gelin, sol tıklayarak bus'a doğru bir bağlantı çizin ve bus üzerine geldiğinizde tekrar sol tıklayarak bus'a bağlantı yapın. Bir diyalog kutusu açılır. Buradan yapacağımız yeni bağlantıya bir isim verebilir, veya Yeni Bağlantı Yap diyerek (doğrudan Tamam demek te aynı işi yapar) yeni bir bağlantı oluşturabiliriz, veya listeden bağlantı seçerek yapmakta olduğumuz bağlantının bus'a bağlı olan başka bir bağlantıyla birleşmesini sağlayabiliriz.

179

DipTrace Kullanım Kılavuzu İstediğiniz zaman hattın bus'a olan bağlantısını değiştirebilirsiniz: Bus'a bağlı olan hat üzerine sağ tıklayın, Bus Bağlantısı'nı seçin. Buradan bağlantının, bus'taki bağlanmış olduğu hattı değiştirebilirsiniz.

Şu anda bus'a bağlı 4 bağlantımız var. Net 4'ü Net 2'ye değiştireceğiz. Böylece IC1:10 ile IC2:4 pinleri aynı hatta bağlanmış olacak. Hattan bus'a olan bağlantının isimlendirilmesi bağlantı adları veya bus'taki numaralarla olabilir. Görünüm/Bus’a Bağlantı'dan bunu değiştirebilirsiniz.

180

Buradan Sayfa 2'yi seçin. Düzen/Sayfa Ekle veya Ctrl +L ile yeni sayfa eklerseniz sayfa mevcut sayfanın sağına eklenir. Şimdi Sayfa 1’e geçin ve bir tane sayfa konektörü de buraya yerleştirin adı Port 1 olacaktır. Düzen/Sayfa Ekle veya Ctrl +L ile.4. Sol attaki sayfa isimleri üzerine sağ tıklayarak çıkan seçeneklerden yeni sayfa ekleyebilir. Obje panelinden sayfa konnektörü aracını ( )seçin ve yeni sayfaya bir tane yerleştirin.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Şimdi şemaya yeni bir sayfa ekleyin. sayfayı silebilir ve mevcut iki sayfanın arasına boş bir sayfa yerleştirebilirsiniz. Sayfaları şemanın sol altında görebilirsiniz. Şimdi sayfadaki bus'ı bu konektöre bağlamak için 181 . Sayfa 1’in üzerine sağ tıklayıp Sayfa Ekle'yi seçerseniz mevcut sayfanın soluna yeni sayfa eklenir. İsmi Port 0 olacaktır.

182 .( ). Port 1’in üzerine sağ tıklatın ve adını Port 0 olarak değiştirin. Aynı zamanda ikiden fazla konektöre aynı ismi vererek de onları bağlayabilirsiniz. Bus üzerine sol tıklayın. Bağlı portun mavi noktası etrafında daha geniş bir halka vardır. Portun bağlantı noktasının yeşile döndüğünü görürsünüz.DipTrace Kullanım Kılavuzu obje araç çubuğundan bus yerleştirme aracını seçin. Konektöre gidin (mavi halka) ve yine sol tıklayın. Bunun anlamı bu konektör başka bir konnektöre bağlandı.

183 .1. Sayfa 2 ye daha fazla eleman yerleştirin fakat bus’a bağlantı yapmayın. Çünkü bunlar aynı bus. 4.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Sayfa 2'ye geçin ve konnektöre bağlı bir bus yerleştirin. “Port_Sch” kütüphanesini seçin. Veya her iki sayfa için de ortak olacak olan yeni bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Bu bus’ın adı sayfa 1'dekiyle aynıdır. Port 8’i bulun ve sayfaya yerleştirin. Şimdi sayfa ikiye eleman yerleştirebilir ve bunları bus üzerinden Net2 ve Net3’e bağlayabilirsiniz.4.2. birden fazla pine sahip net portlar kullanarak çoklu bağlantı da yapabilirsiniz. Genelde bu amaçla kullanılmasına rağmen. Net Port’ larla Çalışmak Yukarda zaten VCC ve GND bağlantılarında Net Port larla çalışmıştık.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Elemanlarla Port 8 arasında bağlantılar yapın. Bu durumda elemanın konumu ve sayfasının farklı olması bir şey değiştirmez. Şimdi sayfanın boş bir kısmına gidin. Port üzerine sağ tıkla Özellikler'i seç. Fareyi GND sembolünün pini üzerine getirin ve sol tıklayarak bağlantı çizmeye başlayın. Tip kısmına farklı bir değer girersen bu iki port birbirinden ayrılmış olur. Sayfa 1’e de Port 8 yerleştirin ve buna da bağlantılar yapın. Tek bir GND sembolü yerleştirin. Pinleri bağlantıya isimle bağlayacağız. Bu iki sayfadaki portları birbirinden ayırmak ve bağlamak çok kolay.1. Aşağıdaki şekilde Net0 ve Net 4’a kablosuz bağlanmış pinleri görüyorsunuz. Aynı tip Net Portlar birbirine bağlıdır.3. Biraz yukarı çıktıktan sonra sağ tıklayıp Tamam diyerek bağlantıyı bitirin. Kablo Çizmeden Bağlantı Yapmak Pinler. Açılan diyalog kutusundan bağlanmak istediğiniz bağlantıyı seçin ve Kablosuz Bağla seçeneğini işaretleyin ve Tamam deyin. aralarında bağlı bir bağlantı görünmeden de birbirine bağlanabilirler. Sağ tıklayın ve Bağlantıya Ekle'yi seçin. 4. Mesela Port 8in 1 nolu ayağına bağlı bütün hatlar birbirine bağlıdır. Port 8’in aynı isimli pinlerine bağlanmış sayfa 1 ve 2 deki bağlantıların isimleri de aynıdır. Fareyi henüz bağlantı yapılmamış bir pinin üzerine getirin. 184 .

Bu yöntem şemadaki aynı isimli pinleri bağlamak için çok kolay bir yöntemdir. Tamam deyin. 185 .Çeşitli Özellikleri Kullanmak GND’ye bağlı bu bağlantı parçasına sağ tıklayın. Bu pinler güç pinleri CLK pinleri veya data hatları olabilir. AD1317KZ'yi bulun (Üstteki kutuya AD1317 yazın ve entera basın) Birkaç tane yerleştirin. Bağlantı adını GND yapın ve Aynı isimli pinlere bağla seçeneğini işaretleyin. Yerleştirilen elemanların GND pinleri GND bağlantısına otomatik olarak kablosuz bağlanmıştır. Özellikler seçin.4. Bu bağlantının özelliklerini değiştirdiğinizde program bu bağlantı ismine sahip boştaki pinleri otomatik olarak kontrol eder. Şimdi Analog Devicies (AD) kütüphanesini seçin.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Bağlantılara aynı ismi vererek de onları bağlayabilirsiniz: Mesela aşağıdaki şekildeki gibi şemamız olsun. 186 . en üstteki “Net 2” yi seçin. Tamam dediğinizde aşağıdaki uyarıyı görürsünüz. Net 2 üzerine sağ tıklayın. Net 2 yerine ismi Net 0 olarak değiştirin.

4. Kesişmeyen iki hat aynı hat olarak değerlendirilecek. dolayısıyla iki bağlantı birleştirilmiş olacak. Gördüğünüz gibi C1'in A pini ce D1'in K pini birleştirildi. Yes deyin. No derseniz isim değişikliği yapılmayacak.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Eğer Yes derseniz Net 2'nin ismi Net 0 yapılacak. 187 . Şimdi Net 0'ın özelliklerine girin.

bağlantıyla birlikte taşınmaz. Bağlantı üzerindeki Net 0 metni sizi yanıltmasın. İki bağlantı ayrıldı ve bağlantımız yeniden Net 2 oldu. İşareti kaldırın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Aynı isimli Bağlantılarla birleştir seçeneği işaretli. Üzerine tıklayıp silebilirsiniz. ayrı yerleştirilmiş metin objesi gibidir. 188 . bağlantıya sağ tıklayıp “İsmi Göster” diyerek yerleştirdik. Tamam deyin. Bu metni. Bu metin bağlantıya göre eşzamanlı güncellenmez.

Birbirlerine temas etmeyen farklı bağlantıların aynı isimle birlirlerine bağlanabilmesi için bu seçeneğin işaretli olması gerekir. Aynı İsimli Bağlantılara Birleştir'i işaretleyin ve ismi Net 0 yapın.4.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Şimdi şemadaki Net 1'in özelliklerine girin. Bağlantı ismini değiştirmeye kalktığınızda yukardaki 189 . Tamam dediğinizde uyarı vermeden isim değişikliğini yapacaktır.

4. Bunu açmak için Schematic'te Objeler/Bağlantı Yöneticisi. İstediğiniz pini bulamıyorsanız bir bağlantıya bağlı demektir. Şimdi Schematic'te bağlantı yöneticisini açın. seçili bağlantıyı butonu.1. Pencerenin üstündeki “Bağlantı:” liste kutusundan herhangi bir bağlantıyı seçin. Şematik ve PCB Layout’ ta Bağlantı yöneticisi Pcb ve Schematic'te bağlantı yapmanın kolay bir yolu da Bağlantı Yöneticisi'dir. Burada elemanın sadece boştaki pinleri listelenir. butonunu. Pin eklemek için “Bağlantıya Ekle:” altından elemanı ve pinini seçin ve Ekle deyin.DipTrace Kullanım Kılavuzu gibi uyarı vererek bu seçenek program tarafından otomatik olarak aktif edilir. PCB Layout’ ta Çizim/Bağlantı Yöneticisi'ni kullanabilirsiniz. 4. Bunu elle pasif edersek (işareti kaldırırsak) bağlantılar koparılır ve ilgili bağlantıya uygun bir bağlantı adı verilir. birbirlerine bağlanmıştır ve Aynı İsimli Bağlantılara Birleştir seçeneği aktif edilmiştir. Bunun örneğini yukarda yaptık. Bağlantı Yöneticisinden yeni bağlantı eklemek için değiştirmek için kullanabilirsiniz. Şu sonuca varabiliriz: İki farklı bağlantı aynı isimliyse. Bağlantıya kolayca pin ekleyebilir veya çıkarabiliriz. Bu seçeği aktif etmeyi dert etmemize gerek yok. O bağlantıya bağlı olan pinler aşağıya gelecektir. Seçili bağlantının ismini silmek için ise butonunu 190 .

No cevabı verirsek. Yani bu iki bağlantıyı birleştirmiş olacağız. PCB Layout’ta bağlantı yöneticisinin kullanımı Schematic ile aynıdır. seçtiğimiz ped bağlı olduğu bağlantıdan kopartılarak bizim eklemek istediğimiz bağlantıya eklenecek. 191 . Ancak başka bir pede bağlanmış olan bir pedi seçili bağlantıya eklemek istediğimizde bir uyarı mesajı görüntülenir. Ancak birkaç farkla.4. Schematic’te bağlantı yöneticisinde sadece boşta kalmış pinleri ekleyebilmemize rağmen. Eğer bu mesaja Yes cevabı verirsek seçtiğimiz ped bağlantımıza eklenecek ancak diğer bağlı olduğu bağlantıdan kopartılmayacak. PCB Layout’ta bir bağlantıya ait olsa da bütün pedleri görebiliriz. Yaptıklarınızı geri almak ve bağlantı yöneticisini kapatmak için “İptal” deyin. Cancel dersek işlem iptal edilecek yani herhangi bir değişiklik yapılmayacak.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Bağlantı yöneticisine Tamam dediğinizde yaptığınız değişiklikler uygulanır.

Kendi kütüphanemizden bir kondansatör yerleştirelim. Etiketi numaralandırmasını kaydırmayı da önerir. Program Files\Diptrace\Examples klasöründeki Schematic_2.Etiketi C19 olacaktır. Bizim amacımız Referans etiketlerinin nasıl çalıştığına dair tecrübe kazanmak. Diyelim ki herhangi bir yere C5 kondansatörü yerleştirmek istiyoruz. Bu kondansatör üzerine sağ tıkla ve en üstteki seçeneği seç. 192 . Aynı zamanda Ref.2. Bu şemada bizim tarafımızdan yapılan farklı tiplerde pin bağlantıları göreceksiniz. Bu şema 23 kondansatör ihtiva eder. “Yes” deyin. (C1 den C24’e kadar. Bu kondansatörün Ref.dch dosyasını açın.Referans Etiketleri Bu noktadan sonra Belgelerim\Diptrace\Examples klasöründeki örnek devrelerle çalışacağız.DipTrace Kullanım Kılavuzu 4. C19 u C5 yapın ve Tamam deyin. Bir uyarı mesajı görünür. C19 eksik).

C30 da C24 olur.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Kondansatör C5 oldu. Dolayısıyla C5 olmadığı için C6. C18->C19 oldu vs. Neden? Çünkü Referans etiketleri optimize edilirken program Ref.. 193 .4. Aynı zamanda C5'de yerleştirdik. C5 ve C25-C29 arası kondansatörler yok. C24 oldu.Etiketine kaydırabilirsiniz. C23 yapılır. Ref.Etiketleri dizisinden boş olanları siler.Etiketlerini İyileştir/Ref. C30..Etiketi “C” ’yi seçin. Bu durumu düzeltmek için bir kondansatör üzerine sağ tıklayın. Eski C5 -> C6 oldu…. C5 yapılır. Aynı şekilde yerleştirdiğiniz elemanın Referans etiketini başka bir elemanın Ref. Şimdi C5’i C30 yapın ve bağlantı yöneticisine girin. Şimdi bağlantı yöneticisinde C19’u görebiliriz. Yani üstteki sıradakini bir aşağı kaydırır. C24.

Plaketin üst kısmındaki C8 ve C10’u bulun. Tasarım yöneticisinden C8 ve C10 üzerine çift tıklayın. (Bulmak için tasarım yöneticisini kullanabilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi değişiklikleri kaydetmeden Şematik programdan çıkın ve PCB Layout’ u açın.) C28 ve C30 olarak yeniden adlandırın. 194 . Dosya/Farklı Kaydet menüsünden dosyayı farklı bir isimle kaydedin. Yine Examples klasöründen PCB_2 dosyasını açın.

Win98/ME kullanıcıları için bunu tavsiye etmeyiz. ) Schematic_2.Çeşitli Özellikleri Kullanmak PCB Layout’ u kapatın ve tekrar Schematic programı açın. Bunu için Ctrl +F veya Düzen/Obje Bul menüsünden faydalanabilirsiniz.4. Ayrıca listede içinde aradığımız ifadenin geçtiği elemanlar da bulunur. Bunların üzerine tıklayıp Yerini Bul dediğimizde şema o elemanı da sayfanın ortasına getirir. Bulunan eleman ekranın ortasına gelecek ve seçilecektir. C8 ve C10 kondansatörlerini bulun.dch dosyasını açın. C8 yazın ve Şimdi Bul deyin. Yalnız büyük şemalarda bir elemanı bulmak kolay değildir. (Aynı zamanda PCB Layout’ u kapatmadan Schematic programı da açabilirsiniz. Programlar/Schematic menüsünden. 195 .

Karmaşık bir tasarım yapıyorsanız ve çok sayıda elemanı bu şekilde ismini değiştirdiyseniz nasıl olacak? Tam burada Eleman Bilgilerini PCB’den Getir özelliğini kullanacağız. 196 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Obje Bul penceresini sol üstteki oka tıklayarak küçültebilir ve bu şekilde de kullanabilirsiniz. Burada da aynı isim değişikliklerini yapabiliriz. Şimdi şemadaki bütün referans etiketleri (bizim şemada C28 ve C30) PCB dosyasına göre değiştirildi. Ve biz bu kondansatörleri PCB_2 dosyasında yeniden adlandırdık. C8 ve C10’u daha iyi görmek için Sayfayı büyültün (+ ya birkaç defa basarak) PCB_2 dosyası bu şema dosyasıyla ilişkilendirilmiştir. Dosya/Eleman Bilgilerini PCB’en Getir'i seçin ve açılan pencereden biraz önce farklı isimle kaydettiğimiz Pcb dosyasını bulun.

4. Aynı zamanda sadece bazı kütüphaneler içersinde veya bilinen tüm kütüphaneler içersinde de arama yapabiliriz.Çeşitli Özellikleri Kullanmak 4. Bazen ihtiyacımız olan elemanın üreticisini veya tam adını bilemeyebiliriz. Birkaç saniye içinde ismi içersinde 232 ifadesi olan 194 adet eleman listelenir. Bu arada biz aktif olan kütüphanelerde arama yaptık. Ve adım adım büyümektedir. (Bakılacak Kütüphaneler altından ilgili seçeneği işaretleyerek) Buradan Seçili yi seçersek alttaki Kütüphaneleri Seç kutusu aktif olur. Mesela ismi içinde “232” geçen bazı elemanlara ihtiyacımız var. Arama yapmak istediğimiz 197 .000 eleman vardır.Kütüphanede Nasıl Eleman Buluruz DipTrace 2. Fakat diğer karakterleri hatırlamıyoruz. DipTrace’ in bütün programlarında eleman aramak çok kolaydır. Şu anda Schematic programdasınız. Bu kütüphaneler üretici isimlerine göre ayrılmıştır. Şimdi İsim alanına 232 yazın ve Şimdi Bul deyin.3. Aynı zamanda listedeki bir elemana tıklayarak aşağıda hangi kütüphane içinde olduğunu ve kılıfını görebiliriz.1 standart kütüphanelerinde yaklaşı 98. Yine Yerleştir butonuna tıklayarak seçmiş olduğumuz elemanı sayfaya yerleştirebiliriz. Kütüphane/Eleman Ara'yı seçin. İsminden sadece bazı kısımlar hatırımızda kalmış olabilir.

tamamlanmamış pinden pine bağlantıların hata veya uyarı mesajı vermesini sağlayabilirsiniz. yeşil veya kırmızıya dönüştürün. PCB Layout ve Pattern Editor’de (Kılıf/ Kütüphanelerde Kılıf Ara) kütüphanelerde kılıf (footprint) arayabiliriz Bunun yanında bütün yerleştirme/ekleme diyalog kutularında arama fonksiyonu vardır.Elektriksel Kural Kontrolü (ERC) Bu özellik. Ancak bu diyalog kutularındaki seçili kütüphane içinde arama yaparlar. Önce kontrol edilecek elektriksel kuralları ayarlayalım. Denetim/Elektriksel Kurallar'ı açın. 4. 198 . Bunu yapmak için ilgili hücreye tıklayarak sarı.dch dosyasını açın. tasarım esnasında oluşabilecek hataları düzeltmek amacıyla kullanılır.4. Schematic ve Component Editor’de (Eleman/Kütüphanelerde Eleman Ara) kütüphanelerde eleman arayabiliriz. Birden fazla kütüphane seçmek içi CTRL+tıklama yöntemini kullanabilirsiniz. Eğer açık değilse Schematic programı açın ve Examples klasöründen Schematic_2.DipTrace Kullanım Kılavuzu kütüphaneyi buradan seçeriz. Açılan diyalog kutusundan ERC çalıştırıldığında.

Mevcut ayarları değiştirmeden Tamam veya İptal diyerek pencereyi kapatın. Şimdi ana menüden Denetim/Elektriksel Kontrol Yap (ERC)'yi seçin. Hatayı düzeltebilir ve sonra ERC penceresinde ERC’ yi Çalıştır diyerek tekrar kontrol yaptırabilirsiniz.Vdd gibi V ile başlayan isimdeki pinleri power pini olarak algılar. VCC. Kontrol edilecek pinlerin isimlerini Kısa Devre için Güç Pinleri den ayarlayabiliriz. Eğer Schematic_2. Kısa Devre Power ve Gnd arasındaki kısa devreleri kontrol eder.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Kontrol Edilecek Kurallar altındaki Pin Tipi ni işaretlemek yandaki renkli tabloda içinde görünen pinden pine olan bağlantıların kontrol edileceğini belirtir. Tek Pinli Bağlantı sadece tek pine sahip bağlantıları kontrol eder. 199 . Mesela V*. Ve bu iki pin arasındaki herhangi bir kısa devreyi kontrol eder. GND* da aynı şekilse GND ile bağlayan isme sahip pinleri GND olarak algılar.4.dch dosyasını kontrol ederseniz tek bir hata bulur: Bağlantı için “Bidirectional to output” Hatanın yerini bulmak için üzerine çift tıklayın veya seçip Yerini Bul deyin. Bağlı Olmayan Pin bağlı olamayan pinleri kontrol eder.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi Elektriksel kural ayarları penceresinde Bağlı Olmayan Pin'i işaretleyin ve ERC'yi çalıştırın. 200 .

Bu pinin herhangi bir bağlantıya bağlanmasını ve ERC tarafından hata vermesini engellemiş oluruz. listeyi . Satır ve sütunları özelleştirebilirsiniz.4.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Bağlantısız pinlerin boşta kalması hata değilse bu pinleri gerçekten bağlantıda kullanılmayacak pin olarak ayarlayabilirsiniz. Objeler/Eleman Listesi Oluştur'u seçin.csv formatında dosya olarak kaydedebilirsiniz. Tasarımınıza tablo veya sayfalar ekleyebilir. Tabloyu sayfa boyutuna göre genişletmek için Otomatik Tablo Genişliği'ni işaretleyin.txt veya Excel . Bu pin bağlantı yöneticisinde görünmez.Eleman Listesi (Bill of Materials =BOM) DipTrace Schematic modülü güçlü bir eleman listesi çıkarma özelliğine sahiptir. Tablo Satırları'nı Eleman Tipi yapın. Pin ucuna bir x işareti konur. 4. Görünüm/Sayfayı Göster ve Görünüm/Anteti Göster ile sayfayı ve antetleri görünür yapın. Oluşturma Yeri: Yeni Sayfada/Sayfalarda ve Sayfa Şablonu: ISO A4 seçin. Tabloyu Yerleştir dediğinizde ISO antetli yeni bir sayfa eklenir ve eleman listesi tablosu bu sayfaya yerleştirilir. Sayfa 2’yi seçin.5. Pine sağ tıklayın Bağlantı Yok'u seçin. Aşağıdaki resimde de gördüğünüz gibi satırlar ekleyin. Sütun genişliğini taşan sütunlar için satır yüksekliğini ayarlayın 201 .

Ayrıca netlist oluşturarak şemadaki bağlantı yapısını not defteri veya herhangi bir metin editörü ile inceleyebilirsiniz.Netlist İthal ve İhracı DipTrace birçok formatda netlist üreterek diğer PCB programlarına aktarmanıza. Eleman listesi tablosunu Eleman Listesi Oluştur penceresinden (Dosyaya Kaydet diyerek) veya tablo olarak yerleştirdikten sonra dosya olarak kaydedebilirsiniz. Eğer birden fazla sayfadan oluşan şemanız varsa.6. Tasarımımızı yazıcıdan çıkartabiliriz. Aynı zamanda Eleman Listesi Oluştur penceresinden Oluşturma Yeri: Geçerli Sayfada seçip. 4. Netlist 202 . her sayfaya ait eleman listesini ayrı bir tabloda o sayfa üzerine yerleştirmek te mümkün. (ilgili hücreye sol tıklayın ve metni. Tabloyu Yerleştir'e tıkladıktan sonra sayfa üstünde istediğimiz yere sol tıklayarak eleman listesi tablosunu şemanın olduğu sayfaya da yerleştirebiliriz. satır yüksekliğini ve gerekirse sütun genişliğini ayarlayın) Şimdi ilave bir sayfada eleman listemiz var. Aynı zamanda PCB Layout veya Schematic sayfasındaki herhangi bir tablo üzerine gelerek sağ tıklayıp Dosyaya Kaydet diyerek tabloyu CSV veya biçimlendirilmiş metin dosyası olarak kaydedebiliriz. ve diğer programlardan netlist ithal etmenize imkân tanır.DipTrace Kullanım Kılavuzu ve hücre içinde satırlar oluşturun.

referans etiketleri. Netlist şemanıza göre oluşturulacaktır. Elemanlar.4.net dosyasını açın. seçin. Dosya/İthal Et/Netlist/Tango Netlist. PCB Layout'u açın. kılıflarını listeleyen pencere açılır. Belgelerim/DipTrace/Examples/tango_1...Çeşitli Özellikleri Kullanmak ihraç etmek için şematik programda Dosya/İhraç Et/Netlist ve formatı seçin. Netlist içindeki kılıflar bulunurken bekleyin. 203 . Şimdi başka bir program tarafından oluşturulan Tango formatındaki netlisti ihtal edelim.

2. Mesela C41 in kılıfı CAP225 tir. Mesela netlistteki Kondansatörün pin numaraları 1.) Kılıfı atanmış (veya kılıfı diptrace kütüphanelerinde bulunmuş) elemanların kılıf ismi sonunda * işareti bulunur. Kılıf seçtiğinzi elemana atandı. Aynı zamanda aynı tipe sahip elemanlara veya aynı kılıfı kullanan elemanlara tek seferde kılıf atayabilirsiniz. sütun elemanın kılıfı.DipTrace Kullanım Kılavuzu İlk sütunda elemanların referans etiketlerini görüyoruz. Aksi takdirde uyarı mesajı görünür. CAP225 kılıfı DipTrace kütüphanelerinde yoktur. Bu elemana kılıf atamak için Ekle'yi tıklayın. Bu yüzden tüm elemanlara kılıf atanmış olmalıdır. Bu şekilde ithal edersek kılıfı getirilir fakat bağlantılar getirilmez. sütun tipi.2 (hatırlayın pin numarası demek karşılığı olan kılıf pedinini numarası demekti) ise ve bu kondansatöre atamak istediğimiz kılıfın ped numaraları plus ve minus ise atarken uyarır. 3. Eğer elemanın kılıfının karşılığı bulunamamışsa alttaki kılıf alanında “none” yazar. Bu özelliği kullanarak listedeki tüm elemanlara kılıf atayın. Açılan pencereden kütüphane ekleyip kılıfı seçip tamam deyin. Kılıf atanmamış elemanlar PCB Layout'a ithal edilmeyecektir. Netlistteki elemanların pin numaraları ve pin sayısı ile atanacak kılıfın ped sayısı ve numaraları uyuşmalı. Elmana tıkldığınızda altta kılıf adını ve kütüphane adını görebilirsiniz. (Bu biraz zaman alabilir. 204 . Bu nedenle C41'e tıkladığınızda alttaki Kılıf açılır listesinde none yazar. Bu durumda bu kılıfı içeren kütühaneyi seçmelisiniz (muhtemelen kılıf kendiniz oluşturmanız gerekir) veya mümkünse alternatif kılıf seçmelisiniz. Ve elemana tıkladığınızda altta kılıf adı ve kütüphanesi yazar.

Eagle kontrol paneli açılır. şema ve pcbleri DipTrace'e ithal edebilirsiniz. 4. Library'ye tıklayarak kütüphane listesini açın. Eğer uyuşmayan kılıf atanmışsa veya kılıf atanmamış eleman varsa uyarı mesajı görünür. 205 . File/Export/Script seçin ve script dosyasına isim vererek istediğiniz bir yere kaydedin. Önce kütüphane ithal edelim: Bunu için Eagle'ı çalıştırın. şema ve pcb ithali Eagle'dan kütüphane.7. İthali iptal etmek için No deyin. Bu şekilde ithal etmek için Yes deyin.4. Listeden kütüphane ismine çift tıklayarak kütüphane editörünü açın.Çeşitli Özellikleri Kullanmak İthal etme işlemini tamamlamak için İthal Et deyin.Eagle'dan kütüphane.

Şimdi Pattern Editor ile bu script dosyasından kılıfları. 206 . Component Editor ile elemanları ithal edebiliriz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bu şekilde istediğiniz kütüphaneleri scripte ihraç edin. İthal Et/Eagle Script diyerek kaydettiğimiz script dosyasını seçin. Kılıflar alınır. Pattern Editor'ü açın.

Kütüphaneyi kütüphaneyi kaydedin. 207 .3. Kaydetmek başlığında anlatıldığı şekilde Şimdi Component Edtor'ü açın.1. Elemanlar alınır. Elemanların kılıfları da alınır.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Kütüphanemiz hazır.4. 3. İthal Et/Eagle Script diyerek kaydettiğimiz script dosyasını seçin.

sch dosyasını çift tıklayarak açın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi şema ve pcb ithal edelim: Eagle control panelini aşağı kaydırın Projects altındaki hexapod. 208 .

ulp dosyasını seçin. 209 . File/Run deyin ve Program Files\DipTrace\ Utils\ Eagle_to_DipTrace_SCH. Sizden ascii dosya için isim ve kayıt yeri ister. Verin. Bu komut dosyası şemayı DipTrace ASCII formatına çevirecektir. Aç deyin.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Şema dosyası açılır.4. Durum çubuğunda “Run:Eagle_to_DipTrace_SCH. İşlem tamam.ulp finished” ifadesi göreceksiniz.

Dosya/İthal Et/DipTrace ASCII seçin. Aç deyin. 210 . File/Run deyin. Bu sefer Program Files\DipTrace\ Utils\ Eagle_to_DipTrace_PCB. Şimdi DipTrace Schematic'i açın. Biraz önce Eagle şemasından oluşturduğumuz asii dosyasını seçin.DipTrace Kullanım Kılavuzu File/Switch to Board diyerek pcbye geçiş yapın.ulp dosyasını seçin. Aynı işlemi PCB Layout'ta da yapın. Şema ithal edilecektir. İsim ve kayıt yerini girin. Hem şema hem de pcb dosyasını DipTrace ASCII formatına dönüştürüp kaydettik.

4.Çeşitli Özellikleri Kullanmak 211 .

Ücretsizdir ve profesyonel simülasyon programları ile karşılaştırılabilir. Pozitif ve negatif pinleri tanımlayın. Kullanılabilir sinyaller hemen aşağıdadır. Parametre tablosunda değerleri doğrudan tablo hücrelerine girebilirsiniz. PWL seçin. C2 kondansatörü üzerine sağ tıklayıp Spice Ayarları'nı seçin. 212 . Model Tipi'ni kondansatör seçin. Şimdi başka bir model tip seçmeyi deneyin. Pin tanımlamak için soldaki pin-sinyal tablosundan pine tıklayın ve sinyali girin.dch dosyasını açın. Şablon kısmı spice netliste elemanın nasıl görüneceğidir. Ama biz yine de birkaç elemanı inceleyeceğiz. Şablon ifadesini sağa doğru kaydırabilirsiniz. Başka bir program da kullanabilirsiniz.8. Parametre tablosuna değeri girin. bölümünde oluşturduğumuz astable flip-flopun simülasyonunu yapacağız. Akım kaynağını seçtikten sonra foksiyonunu seçebilirsiniz. Kapasitör tanımlamak çok kolay.DipTrace Kullanım Kılavuzu 4.SPICE Simülasyonu DipTrace kendi simülatörüne sahip değildir. Şimdi şematik programı çalıştırın ve Belgelerim/DipTrace/Examples/Spice /Astable_Flip_Flop_Spice. Ancak spice ayarlarını yapabilir ve spice netlistini herhangi bir simülasyon programına gönderebilirsiniz. Bu şemada bütün spice ayarları zaten yapılmıştır. Mesela akım kaynağı. Şimdi LT Spice kullanarak bu kılavuzun 1. LT Spice'ı tavsiye ederiz.

Detaylar için SPICE sökümanlarına bakın. Kondasatör ilave model açıklamalarına ihtiyaç duymaz. Şimdi parametre tablosuna nokta değerlerini tek tek girebilirsiniz. Onları kullanabilirsiniz. Farklı fonksiyonlar farklı paramete kullanırlar (genlik. Bazı üreticiler kendi elemanları için spice modellerini oluştururlar. 213 . Buraya model metinin girebilir veya harici dosyadan yükleyebilirsiniz. Şimdi Q1'i seçin ve spice ayarlarına girin.4. böylece sadece parametreleri gireriz.Çeşitli Özellikleri Kullanmak PWL fonksiyonu için nokta sayısını girin ve tamam deyin. Model sekmesini tıklayın. Parametreler sekmesinin yanında Model sekmesi göreceksiniz. faz vs). Şimdi tekrar kondansatöre dönün. değeri girin ve tamam deyin.

214 . Şimdi 20s 5V üreten sonra 10s ara veren ve bu şekilde devam eden bir voltaj kaynağımız var. Gerilim kaynağı olarak seçilmiş. Pulse PER=30s.1s aralıklarla simüle et demektir. şimdi tanımlayalım. Tamam deyin ve . Şimdi Dosya/İhraç Et/Spice Netlist'i seçin. Pulse PW=20s. Açılan diyalog kutusundan GND (toprak) bağlantısını seçin.1s girin. Diyalog kutusunu kapatın. ancak fonksiyon tanımlanmamış. Pulse fonksiyonunu seçin. Bu bizim sıfır noktamız olacak. Her şey hazır. Ve değerleri girin: Pulse V2=5. Komutlar bölümüne . Bunun anlamı 0s den 30s ye kadar 0.TRAN 0s 30s 0. Tamam deyin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Ayrıca bütün spice ayarlarını başka bir DipTrace kütüphanesinden alabilirsiniz (Spice Modelini Kütüphaneden Al). Bu komutları doğrudan LT Spice içinden de değiştirebilirsiniz. Yüklediğimiz dosya güç kaynağı için spice modeline sahip değil.cir dosyasını herhangi bir yere kaydedin. B1 üzerine sağ tıklayın ve spice ayarlarına girin.

LT Spice içinden File/Open ile az önce kaydettiğiniz .4. Aşağıdaki gibi bir şekil göreceksiniz. 215 .linear.jsp adresinden indirebilirsiniz. Bu Led1 üzerindeki akımdır. hata penceresini kapatın.com/designtools/software/switchercad.cir dosyassunu açın. Eğer yoksa http://www.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Şimdi LT Spice'ı çalıştırın. (“Files of Type” dan doğru dosya türü seçmelisiniz). Plot Settings/Visible Traces'ten led1'i seçin. Şimdi diğer sinyalleri ekleyebilir ve nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Netlisti metin biçiminde göreceksiniz. Simulate/Run ile simülasyonu çalıştırın. İlk 20 saniye çalışıp 10s ara verdiğini görüyoruz.

İkinci hatamız ise izole edilmiş bakır dolgu.dip dosyasını açın. Açılan diyalog kutusundan iletken olarak kullanılacak objeleri seçebilirsiniz. Bu denetimle çizimi tamamlanmamış bağlantıları. Denetim/Bağlantıların İletkenliğini Denetle'yi çalıştırın. Alt katmana geçin ve plaketin sağ alt köşesini görecek şekilde sayfayı kaydırın. Mesela Bakır Dolgu yu işaretlemezseniz. Araç çubuğundaki Yolları Düzenle ( ) butonuna tıklayarak. Bağlantıyı gösteren mavi çizgilerin görünmemesinin sebebi Bakır Dolgu Özelliklerinde Bağlantı Çizgisini Gizle'nin seçili olmasıdır. C16:2 pedi ile onu alt katmandaki GND’ye bağlayan via arasındaki yol üzerine sağ tıklayın ve Yolda Çizimi Kaldır deyin. Şeklin yerleştirileceği katmanı seçin. Belgelerim\DipTrace\Examples\PCB_2. Genelde bütün seçeneklerin işaretli olmasını tavsiye ederiz.9. Şimdi Sinyal Katmanına iki çizgi veya yay yerleştirelim. dolayısıyla da hata uyarısı verecektir. yani yollardaki iletim kopukluklarını kontrol edebilirsiniz. Tamam dediğinizde kontrol yapılır ve Hata Bulunamadı mesajı görüntülenir. Tasarımımızdaki bütün bağlantıları iletimini tamamlıyor. dolgu tarafından bağlanan bağlantıları denetlemeyecek.DipTrace Kullanım Kılavuzu 4.Bağlantıların İletkenliğini Denetlemek Plaketinizi üretime geçmeden önce yapmamız gereken önemi bir kontrol de yolların çizimini denetlemektir. Şimdi birkaç hata üretip bu fonksiyonun nasıl çalıştığını görelim. (Şekil yerleştirme Araç çubuğundaki katman listesinden Sinyal/Düzlem'i seçin) Yay butonuna yıklayarak ( ) şekildeki gibi iki yay 216 .

Çeşitli Özellikleri Kullanmak yerleştirin. Bakır dolgunun kenarı üzerine sağ tıklatıp Yenile deyin. 217 . Fakat birkaç katmandan ve çok sayıda pinden oluşan karmaşık bir tasarımınız varsa bu şekilde izole edilmiş bakır dolguyu farkedemezsiniz.4. Bu şekilde bakır dolgunun (dolayısıyla içindeki vianın) diğer bağlantısını kestik. Şimdi Denetim/Bağlantıların İletkenliğini Denetle'yi çalıştırın. kısımla Bu bisit durumun gözle de farkına varabilirsiniz.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Denetim raporu görüntülenir. Bütün bu elemanları plaket sırınları içine yerleştirmek için çok zaman harcamanız gerekir. 2. 218 . Şimdi örneklerimizden biri üzerinde bu özelliği inceleyelim. 3 kısma ayrıldığı görülür. 4. Raporu metin dosyası olarak kaydedebilirsiniz.dch dosyasını açın. Kısım yaptığımız ilk hata C16:2 yüzey montajlı pedi ve 3. kısım en son yaptığımız izole edilmiş bakır dolgu. Otomatik ve Elle Yerleştirme 1. şematikten pcbye aktardıktan sonra elemanların yerleşimini daha kolay yapmak için gelişmiş yerleştirme ve dahili otomatik yerleştiriciye sahiptir.10. Hata üzerine tıkladığınızda bağlantı kırmızı ile belirtilir. Aşağıdaki resimdeki gibi bir şekil göreceksiniz. PCB Layout'u çalıştırın ve Belgelerim\DipTrace\Examples\Schematic_4. 1. Net7 bağlantısının kırık olduğu.40 sürümünden itibaren DipTrace. Kısım bakır dolgu ve tüm pinler buna bağlı.

Aşağıdaki Dönüştür'ü Plaket Sınırı yapın.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Şimdi plaket sınırlarını DXF dosyasından ithal edeceğiz. Belegelerim\DipTrace\Examples\outline. 219 .dxf dosyasnı açın. Board Outline katmanına tıklayın. Dosya/İthal Et/DXF'yi seçin. Açılan pencereden ithal etmek istediğimiz DXF dosyasını görebilirsiniz.4.

Böylece mevcut tasarım üzerine eklenecek. (Genelde DXF tasarımcıları plaket sınırlarını dolgusuz yaparlar). 220 . Şimdi plaket sınırlarını görebiliyorsunuz. Şimdi elemanları sıralayalım. Bu özellik bakır dolgu ve maske/pasta katmanlarında kullanmak içindir. İç İçe Çokgenleri Algıla ile delikleri kesip çıkarabilirsiniz. Yukarıdaki İthal Et butonuna tıklayın. İthal Modu: Tasarıma Ekle yapın. Ama elemanlar hala düzensiz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bu yolla Kapalı Alanları Doldur ile kapalı alanları doldurabilir. Yerleştirme/Yerleştirme Ayarları'na girin.

Yerleştirme/Listeden Yerleştir'e tıkayın. Fareye tıklamadan eleman fareye iliştirilir.4. Kılıflar plaket sınırları dışına sıralanacak. Listeden bir eleman seçin ve fareyi plaket içini taşıyın.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Kılıfları Plaket Sınırlarının Dışına Yerleştir'i işaretleyin. Plaket içindeki bir yere sol tıklayarak seçtiğiniz elemanı yerleştirin. 221 . Diğer ayarlar yukarıdaki gibi kalsın. (Not: Değerler mm). Tamam diyerek diyalog kutusunu kapatın. Yerleştirme/Kılıfları Diz veya araç çubuğundaki butonuna tıklayın. Bütün kılıflar plaket sınırları dışındaki bir yere dizilir.

RN1 ve RN2 yi bu yolla yerleştirin. veya tasarım yöneticisindeki Objeler sekmesinden gizleyebilirsiniz. J1. Ctrl+L ile veya biri üzerine sağ tık-Kilitle ile kilitleyin. U2. Şimdi plakete yerleştirilen elemanları seçin (U3 hariç). Şimdi U1.DipTrace Kullanım Kılavuzu Yerleştirdiğimiz eleman listeden kaybolur.) Bize göre bu elemanların yerleri sabit olmalı ve değiştirilememeli. U3'ün özelliklerine girin. Listeden yerleştir diyalog kutusunu kapatın. Yerleştirme sekmesine geçin. J12. Değer:20mm yapın. 222 . U3. Tamam diyerek özellikleri kapatın ve U3'ü kiltleyin. Kullan:Özel Ayar. J8. Bunun anlamı U3 için özel aralık mesafesi bırakılacak. (Bağlantıları F12 ile iyileştirebilir. Bu liste sadece plaket sınırları dışındaki elemanları gösterir. diğer elemanlar U3'e 20mm den fazla yaklaşmayacak.

Çeşitli Özellikleri Kullanmak Şimdi diğer tüm elemanları 5mm aralıklarla otomatik yerleştirelim. Tamam diyerek ayarları uygulayın. Şu aşamada Yerleştirme Kalitesini Artır seçeneğini tavsiye etmiyoruz.) Kılıfları Plaket Sınırlarının Dışına Yerleştir'i işaretsiz yapın. butonu ile) Aşağıdakine benzer bir görüntü 223 . X'te ve Y'de aralık değerlerini 5mm yapın. Yerleştirme/Yerleştirme Ayarları'na girin. İsterseniz daha sonra kullanabilirsiniz. (Yerleştirme/Otomatik Yerleştir veya elde edeceksiniz. (Bazı tek yüzlü ve atlamalı plaketlerde atlamaların belli yönleri olacağı için otomatik döndürmeyi kapatmak kullanışlı olabilir. Otomaik yerleştimeyi çalıştırın. Kılıf Özel Aralıklarını Kullan işaretli olamalı ki U3'e ait 20mm özel aralığı dikkate alsın. Kılıfları Döndürmeye İzin Ver işaretli olsun.4.

Aşağıdakine benzer bir sonuç alacaksınız. Katman/Via Özellikleri'ni kontrol edin..4mm. Çizim/Çizim Ayarları menüsünden Yol Kalınlığı:0. delik çapı 0. Şimdi F9 veya araç çubuğundaki yeşil ok butonu ile otomatik çizimi çalıştırın.2mm. Tamam diyerek bu ayarları uygulayın. Bazı bağlantılar iyileştirilememiş olabilir..6 mm olan via kullanacağız.DipTrace Kullanım Kılavuzu Elemanlar arasındaki bağlantılar (mavi çizgiler) daha kısa yollar için iyileştirilmişlerdir. 224 . Biz dış çapı 1.4mm. çünkü bazı büyük elemanları daha önce elle yerleştirdik. U3 diğer elemanlardan ayrık durmaktadır. Yol Açıklığı:0.” butonu ile shape router ayalarına girin. Ayarlar sekmesinde Öncelikli Katman Yönlerini Kulan'ı devre dışı bırakın.3mm yapın. İstersek şimdi yolları otomatik çizdirebiliriz. Eğer tüm elemanları otomatik yerleştirirseniz en iyi bağlantı yapısına kavuşursunuz ancak bu gerçek hayatta pek uygulanabilir değil. Yol-Ped Arası:0. Çünkü onun etrafında 20mm aralık bıraktır. Otomatik çiziciyi Shape Router yapıp “.

02 inç yapın. PCB Layout'u açın ve yeni boş bir tasarım açın. tüm pedlere via yerleştirilecek).4. (Katman/Katman Ekle) Üst katmana geçin (Ctrl+T). Funout Genellikle funout özelliği iki amaç için kullanılır: Elemanlara otomatik via eklemek (BGA. delik çapını 0.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Dosya/Tasarım Bilgileri'nden çizilmemiş yol olup olmadığını görebiliriz. kılıf ışıklanır. 4. Sadece Bağlı Pedleri Kullan'daki işareti kaldırın (bunun anlamı sadece bir bağlantıya bağlı pedlere değil. Plaketi çizdirememişseniz geri alın ve yol kalınılıği ve aralık ayarlarını.QUAD gibi) ve SMD pedleri güç veya şase düzlemine bağlamak için otomatik via yerleştirmek.11. Fareyi LLC kılıfının üstüne getirin. Açılan diyalog kutusundan Pedler:Sol (bunun anlamı. BGA kütüphanesinden iki adet BGA-100/15x15 yerleştirin. sadece sol çizgideki pedlere via yerleştirilecek) seçin. Bütün otomatik çizici ayarları bu kılavuzun son bölümünde anlatılmıştır.04 inç. 225 . sağ tıklayın ve Funout'u seçin. yerleştirme ayarlarını vs. SMT Kütüphanesinden bir adet LLC20 yerleştirin. Tasarıma iki adet dahili katman ekleyin. Tamam deyin.SOIC. (Otomatik çizici bunu yapabilir. değiştirerek tekrar deneyin. Dış çapı 0.) Bu ikisini de deneyeceğiz.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi kılıfın soldaki pedlerine viaların yerleştirildiğini görebiliriz.015inç yapın ve tamam deyin. İlk BGA kılıfının funout ayarlarına girin. Yerleştir:Zik-Zak ve Pedler:Üst yapın. Kılıfa tekrar sağ tıklayın ve funouta yeniden girin. diğerine kör vialar ekleyelim. Aynı şeyi diğer BGA kılıfı için de yapın.03 inç ve delik çapını 0. İki adet BGA kılıfımızdan birine delikli. Diğer ayarlar aynı kalsın ve tamam deyin. Kılıf Tipi:BGA-Delikli Via. 226 . ancak kılıf tipini BGA-Kör Via seçin. Üstteki pedler için zikzak vialar yerleştireceğiz. dış çapı 0.

Bağlantıdaki pinlerden birine sağ tıklayıp funout ayarlarına girin. Bir değişiklik yapmadan tamam deyin. Bu kılıfların birkaç pininden geçen bir bağlantı oluşturun (bunun bizim GND bağlantımız olduğunu farzedelim). diğer satırlardaki vialar katmanlara göre yerleştirilmiştir. ikinci kılıfta ise iki sıra vialara bağlanmamıştır (bunlar üst katmanda kullanılabilir). Şimdi birkaç SMD kılıf ve birkaç delikli pede sahip kılıf ekleyin.Çeşitli Özellikleri Kullanmak İlk kılıfta tüm pedler vialara bağlanmış.4. 227 .

DipTrace Kullanım Kılavuzu Göreceğiniz gibi düzlem katmanlarına bağlanabilmesi için bağlantı üzerindeki smd pedlere vialar eklenmiştir. İkinci sayfayı seçin. Bu konnektörler hiyerarşik bloğumuzu giriş ve çıkışları olacak. Şimdi ana sayfaya (ilk sayfa) geçin ve birkaç eleman yerleştirin (biz iki adet DB15F konnektör yerleştireceğiz). Kütüphaneden iki diyot yerleştirin ve konnektörlere bağlayın. İkinci sayfaya geçin. Şematik programı açın. Objeler/Hiyerarşi/Konnektör Yerleştir'i seçin veya araç çubuğunda üzerinde HC yazan butona tıklayın. Hiyerarşik Tasarım Bu özelliğin nasıl çalıştığını alamak için basit bir hiyerarşik tasarım yapacağız.12. 4. Bu bizim hiyerarşik bloksuz ana şemamız. Düzen/Sayfa Tipi/Hiyerarşik Blok seçin. 228 . Bu ileve sayfaları hiyerarşik blok olarak tanımlayacağız. Bu nedenle boş tasarımımıza iki adet yeni sayfa ekleyin (Düzen/Sayfa Ekle). Aynısını üçüncü sayfa için de yapın. Sayfaya birkaç adet hiyerarşik konnektör yerleştirin (hiyerarşik konnektörleri sayfa tipi normal olan yani hiyerarşik olmayan sayfalara yerleştiremezsiniz). DipTrace'te hiyerarşik bloklar sayfalarla ilişkilendirilmiştir. Konnektörün konumu ve yönü bloğun neresine yerleştirileceğini belirler. Dördü sol. dördü sağda olmak üzere 8 konnektör yerleştirin.

Çeşitli Özellikleri Kullanmak Üçüncü sayfayı seçin ve ikinci hiyerarşik bloğunuzu yapın: Birkaç konnektör ve eleman yerleştirin ve bağlayın. 229 . Konnektör adı hiyerarşik bloktaki pin adını oluşturur. Konnektör üzerine sağ tıklayıp en üstteki seçenekten konnektör adını değiştirebilirsiniz.4.

Aynı zamanda Sayfa 2 içine Sayfa 2 bloğu yerleştirebilir veya blok döngüsü oluşturabilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu DipTrace çok seviyeli hiyerarşiyi destekler. Bu tür hatalardan kurtulmak için Denetim/Hiyerarşiyi Denetle'yi kullanabilirsiniz. Ayrıca PCB'ye aktarırken PCB Loyout hiyerarşiyi denetler ve hata varsa uyarı mesajı verir. Şimdi Sayfa 2'ye geçin. Yani bir hiyerarşik blok içine başka bir hiyerarşik blok yerleştirebilirsiniz. Şimdi böyle bir döngü oluşturmadan sadece iki adet Sayfa 3 bloğu yerleştirin ve Sayfa 2'deki konnektörlere bağlayın. 230 . Objeler/Hiyerarşi/Blok Yerleştir veya araç çubuğundna HB yazan butona tıklayın. Bloklar listesinden Safya 3'ü seçin ve iki blok yerleştirin.

Blokları diğer elemanlara bağlayın.4. 231 .Çeşitli Özellikleri Kullanmak Ana sayfaya (ilk sayfa) geçin ve iki hiyerarşik blok yerleştirin. Sayfa 2 veya Sayfa 3 olabilir.

Bu ek bilgi şemaya göre yenilemekte kullanılır.Etiketi+Blok Numarası biçimindedir. 232 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi şemamızı PCB ye aktarabiliriz. Her hiyerarşik eleman blok ref. Eğer görünmüyorsa Görünüm/Kılıf Etiketleri'nden referans etiketlerini gösterin. Hiyerarşik blok içindeki elemanları referans etiketleri Ref. etiketi/etiketleri ve eleman ref. PCB Layoutta hiyerarşik bloklardaki kılıflar üstüste gelmiştir. Çünkü hiyerarşik şemayı değiştirdiğinizde elemanların gizli kimlik numarları (elemanlara göre şemadan yenilerken kullanılır) ve etiketleri değişebilir. etiketinden oluşan bir ek bilgiye sahiptir. Yerleştirme/Kılıfları Diz ile veya araç çubuğundaki ilgili butona tıklayarak kılıfları dizebiliriz. Ctrl+B yi kullanın. Bloktaki elemanlardan birinin özelliklerine girin.

Çeşitli Özellikleri Kullanmak Bu eleman Blok 4 altındaki Blok 1'in içindeymiş.4. 233 . Blok 1 Sayfa 2 içindedir. Peki Blok 4 ve 1 nerde? Şemayı açın.

Şimdi D3_5'in özelliklerine girin. Şimdi şemeda Sayfa 2'deki I/O 1 konnektörünün referans etiketini Giris olarak değiştirin. PCB Layout'a geçin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şemadaki ilk sayfadaki Block 4 Ref.Etiketini MiniDevre1 yapın. Elemanları Şemaya göre yenileyin.Etiketini Alt Devre1 yapın. Sayfa 1'e geçin. Sayfa 2'deki Block 1'in ref. Şimdi pcbyi otomatik çizdirebilir veya şemada değişiklik yaparak pcbyi şemaya göre güncellemeyi deneyebilirsiniz. 234 .

Undo veya Çizim/Tüm Yollarda Çizimi Kaldır ile yolları çizilmemiş haline geri alın ve otomatik çizimi yeniden çalıştırın. yolları iyileştir ve yolları doğrula. Ancak merak edenler için otomatik çizici pencerelerinin detayları aşağıdadır. Karmaşık olmayan plaketleri çizebilir. Shape Router sürüm 2.Çeşitli Özellikleri Kullanmak 4.13. Shape router tek yüzlü çizimi destekler fakat atlamalı çizimi desteklemez. Hızlı. Katman sınırlaması yoktur ancak katman sayısı arttıkça çizim hızı da düşer. Kalitesi arttıkça çizim hızı düşer. Eğer buna rağmen çizilmemiş yol kalıyorsa demek ki elemanların yerleşimi veya çizim toleranslarının (genişlik ve aralık ayarları) değiştirilmesi gerekir. Eğer Otomatik Çizim ayarını En İyi yapmışsanız otomatik çizici muhtemelen en uygun sonuca ulaşacaktır. Grid router ile tek yüzlü ve atlamalı çizdirebilirsiniz.4. Genelde bu seçenekler yeterlidir. Ancak ayarları elle de düzenleyebilirsiniz. 235 . Veya eleman etrafında daha fazla boşluk olması gerekir veya yol çok kalın gelmiştir. Çizimi üç aşamada gerçekleştirir: Yolları yerleştir (sök ve yeniden dene ile). Grid Router (ızgara tabanlı) ve Shape Router (şekil tabanlı). Grid Router Izgara tabanlı ripup and retry (sök ve yeniden dene) algoritmasını kullanır.13. Eğer bazı yollar çizilemezse yeniden çizdirmeyi deneyin.1. normal ve eni iyi olmak üzere dört otomatik seçeneği vardır. 4. iyi.1 de eklenmiştir. Otomatik Çiziciler DipTrace iki otomatik çiziciye sahiptir. Otomatik çizici ayarlarını değiştirmeniz gerekmez.

. Viasız çizdirmek için en az Normal modu seçemnizi öneririz.. Değişiklik yapabilmenzi için Tüm Katmanları Kullanın devre dışı olması gerekir. Bu özellik için en az Normal modu kullanmanızı öneririz. Via Kullanmadan Çiz – Via kullanmadan çizdirebilirsiniz.” butonu ile bu yönleri belirtebilirsiniz. Eğer çizim başarısız olursa keliteyi artırabilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu 1. Öncelikli Katman Yönlerini Kullan. Açılar – 90 ve 45 derecelik (varsayılan) veya sadece 90 derecelik açılarla yolları çizdirebilirsiniz. Kullanılacak Katman Sayısı – Çizilecek katman sayısı. “. 2. Atlamalara izin ver – Katman sayısı 1 ise seçilebilir. Bu özellik paralel yolları engelleyebilir.Katmanlar için öncelikli yönleri kullanır. 4. Kılıf Altına Atlama Koyma ile kılıfların altına atlama yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Öncelik verilecek açıları seçip öncelik faktörünü ayarlayabilirsiniz (diğerlerinden kaç kat fazla deneme yapılacak) 5. 3. Eğer 1 seçerseniz yollar bakır (alt) katmana çizilir. 236 . katman sayısı otomatik olarak yazılır. Atlamalar yatay veya dikey olabilir.

Çeşitli Özellikleri Kullanmak 6. İlk/İkinci Çizim Sınırı – sök yeniden dene teknolojisi tarafından yolları bulmak için kullanılır. Değeri değiştirerek sonuç üzerindeki etkisini görün. 11. İleri düzey kullanıcılar için via değeri olarak küçük tasarımlar için 800-1000 mil. Yolları Düzelt – Düzeltme adımını kur. otomatik yapabilir. Yolu İyileştirirken En Fazla Değişiklik . 237 . karmaşık olmayan plaketler gibi kolayca çizebilir. Ancak elle de girebilirsiniz. (Keskin açıları silmek için) 13. Seçenek Sayısı – Bir çizim ızgarasını kaydırma denemesi sayısı 8. 10.4. büyük tasarımlar için 2500-3000 mil tavsiye ederiz. Funout ve yoldaki ince geçişleri vs. Strateji parametrelerle ayarlanabilir veya do dosyası ile belirtilebilir. Bu değer otomatik çizim stratejisi ve sonuç için çok önemli.Sök yeniden dene teknolojisi tarafından yolu yeniden çizme denemesinin max. 9. Matris Kaydırma ve Seçme – Çizimden önce çizim ızgarasını kaydırarak en iyi seçeneği tespit eder. oranıdır. Ayarlar zaten çeşitli tip plaketler için iyileştirilmiştir. Via Değeri – Yol uzunluğunu hesapmak için kullanılacak via değeri. Deneme başına adım sayısı ve düzeltme saykılı sayısı. İyileştirme Sayısı – Yolu yerleştirdikten sonra iyileştirme denemesi sayısı. Düzeltme Sekmesi: 12. 4. Shape Router Shape router üst sınıf şekil tabanlı çizicidir. Sınırlar yol uzunluğu ile başlangıç ve bitiş noktası aralığının max. Karmaşık SMD plaketleri. sayısı. 7.13. Açıları Düzlet – Açı düzenlemeyi aktif/ pasif eder.2. (Electra/Specctra tarzı yazımı vardır).

Son Çizim – Son çizim. İşaretli değilse 90 derecelik açılarla çizilir. Ancak sonraki denemeler öncekilerden daha iyi bir sonuç vermelidir. Temizle . Bu adımda yeni ihllaler oluşturulmaz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Rakamlar deneme sayılarıdır. Tarife Sekmesi: Bus Çizici – Bus olarak belirlenmiş pedler arasına paralel yollar çiz. Başlangıç Çizimi – ihlal mümkünse başlangıç çizimi. Köşeleri 45 derece yap – köşeleri 45 derece yap. SMD Fanout -SMD pedler için otomatik çizimden önce funoutları yerleştir. Temizle – ihlalleri temizle. yolları iyileştir.ihlalleri temizle. Filtrele – bütün ihlalleri temizle. fazla viaları kaldır. Ayarlar Sekmesi: 238 .

Kullanma:Via kullanmadan çizer. Serbest: Viaları serbestçe yerleştirir. Geniş yollar daha küçük pedlere bağlanırken işe yarar.4. 239 . Az veya çok via kullanarak çizmesini sağlayabilirsiniz. Dolgulu Bakır Dolguları Yol Engeli Say – dolgulu bakır dolgular yol engeli olarak kabul edilir. Öncelikli Katman Yönlerini Kullan – Katmanda yol çizimini engellemek veya katmandaki yollar için öncelikli yön belirtmek içindir. Ped-Yol Bağlantısını İncelt – yolu pede bağlarken gerekliyse yolu incelt. Aynı zamanda üst katmanda yolları engelleyerek tek katmanlı çizim yapılmasını sağlayabilirsiniz. Genelde SMD pedler için kullanılır.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Via Yerleşim Izgarası – via yerleşimi için ızgara aralığı Yol Yerleşim Izgarası – yol yerleşimi için ızgara aralığı Via Kullanımı – Kullanılacak via sayısı.

240 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Funout Sekmesi: Yön -funoutlar hangi yönde yerleştirilecek? En Fazla – Ped-funout arasındaki azami yol uzunluğu.

5.com/tr den alabilir. yerine yakın viayı kullan.com/tr adresindeki “Destek İste” sayfasındaki formu doldurarak gönderebilirsiniz. DipTrace ile ilgili genel konularda yardım almak için www. SMD Ped Viasını Ortala.SMD ped içine yerleştirilen viayı ortala.com/tr deki “Yardım” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.diptrace. Ped/Viaya En Fazla Yol Uzunluğu – Yeni fanout yerine yakın pedi veya viayı kullanacağı zaman ped-viaya azami yol uzunluğu SMD Pede Via Yerleştir .com adresine yazabilir veya www. yerine yakın delikli pedi kullan.SMD pedler içine via yerleştirmeye izin ver. Sorularınızı ve görüşlerinizi fdemir@diptrace. programı indirebilirsiniz.4. 241 .Çeşitli Özellikleri Kullanmak Fanout Yerine Yakın Delikli Pedi Kullan – yeni fanout oluşturma. Funout Yerine Yakın Viayı Kullan -yeni fanout oluşturma.diptrace. DipTrace Linkleri DipTrace’le ilgili tüm bilgileri Türkçe sitesi www.diptrace.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful