Kullanım Kılavuzu

Sürüm 2.1
Hazırlayan Fazıl Demir

İÇİNDEKİLER
1. Giriş................................................................................ 4
1.1. DipTrace’ in Türkçe Yapılması.............................................................................4 1.2. DipTrace dört dosya formatına sahiptir...............................................................5

2. Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak...................................6
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Tasarım Alanının Boyutunu Ayarlama ve Antetleri Oluşturmak...........................7 Kütüphaneleri Ayarlamak..................................................................................11 Şemayı Tasarlama.............................................................................................13 PCB'ye Aktarma.................................................................................................35 PCB yi Tasarlamak.............................................................................................37 2.5.1. Çizime Hazırlamak.......................................................................................37 2.5.2. Autorouting (Yolları Otomatik Çizdirmek)........................................................43 2.5.3. Katmanlarla (Layers) çalışmak......................................................................49 2.5.4. Yol Uzunluğunu Ölçmek................................................................................52 2.5.5. Elle Çizim (Manual Routing)..........................................................................54 2.5.6. Vialarla Çalışmak.........................................................................................59 2.5.7. Objeleri Tip ve Katmana Göre Seçmek...........................................................65 2.5.8. Metin ve Grafik Eklemek...............................................................................68 2.5.9. Bakır Dolgu Oluşturmak (Copper Pour)...........................................................72 2.5.10. Ojeleri Kilitlemek.......................................................................................78 2.5.11. Tasarımı Denetlemek..................................................................................80 2.5.12. Tasarım Bilgileri.........................................................................................83 2.5.13. Plaketi Çoğaltma (Panelizing):.....................................................................85 2.5.14. Yazıcıdan Çıktı Alma:..................................................................................88 2.6. Üretim Formatlarında Çıkış Alma.......................................................................90 2.6.1. DXF Formatında Çıkış Alma...........................................................................90 2.6.2. Gerber Çıktısı Almak....................................................................................94 2.6.3. CNC Makinede Delmek İçin NC Drill Dosyasını Oluşturmak................................98

3. Kütüphane Oluşturmak .................................................99
3.1. Kılıf Kütüphanesi Oluşturmak............................................................................99 3.1.1. Patern Editor’ ü Özelleştirmek.......................................................................99 3.1.2. Bir Direnç Tasarlamak................................................................................100 3.1.3. Kütüphaneyi Kaydetmek.............................................................................109 3.1.4. Kondansatör Tasarlayalım...........................................................................110 3.1.5. DIP14 Kılıfı Tasarlamak...............................................................................114 3.1.6. Değişken Ped Sayılı DIP Kılıf Tasarlamak.......................................................118 3.1.7. BGA-144/12x12 Tasarlamak........................................................................120 3.1.8. SOIC-28 Kılıf Tasarlamak............................................................................125 3.1.9. Kütüphaneyi Denetlemek............................................................................128 3.1.10. Kılıfları Yerleştirmek.................................................................................129 3.2. Eleman Kütüphanesi Tasarlamak.....................................................................132 3.2.1. Component Editor’ ü Özelleştirme................................................................132 3.2.2. Direnç Oluşturmak.....................................................................................134 3.2.3. Kondansatör Tasarlamak............................................................................139 3.2.4. Çok Parçalı (Multi Part) Eleman Tasarlamak...................................................147 3.2.5. PIC18F24K20 Tasarlamak...........................................................................154 3.2.6. VCC ve GND Sembolü tasarlamak................................................................161 3.2.7. EK Bilgileri Kullanmak.................................................................................164

3.2.8. SPICE Ayarları...........................................................................................168 3.2.9. Kütüphane Denetimi...................................................................................170 3.2.10. Elemanları Yerleştirmek............................................................................171

4. Çeşitli Özellikleri Kullanmak........................................179
4.1. Bağlantı Yapma...............................................................................................179 4.1.1. Şematik Programda Bus'ları kullanmak.........................................................179 4.1.2. Net Port’ larla Çalışmak..............................................................................183 4.1.3. Kablo Çizmeden Bağlantı Yapmak................................................................184 4.1.4. Şematik ve PCB Layout’ ta Bağlantı yöneticisi................................................190 4.2. Referans Etiketleri...........................................................................................192 4.3. Kütüphanede Nasıl Eleman Buluruz.................................................................197 4.4. Elektriksel Kural Kontrolü (ERC).....................................................................198 4.5. Eleman Listesi (Bill of Materials =BOM)..........................................................201 4.6. Netlist İthal ve İhracı......................................................................................202 4.7. Eagle'dan kütüphane, şema ve pcb ithali.........................................................205 4.8. SPICE Simülasyonu.........................................................................................212 4.9. Bağlantıların İletkenliğini Denetlemek............................................................216 4.10. Otomatik ve Elle Yerleştirme.........................................................................218 4.11. Funout...........................................................................................................225 4.12. Hiyerarşik Tasarım........................................................................................228 4.13. Otomatik Çiziciler..........................................................................................235 4.13.1. Grid Router.............................................................................................235 4.13.2. Shape Router..........................................................................................237

5. DipTrace Linkleri.........................................................241

DipTrace Kullanım Kılavuzu

1. Giriş
Bu belge size DipTrace’ in nasıl kullanıldığını basit bir devre şeması ve onun baskı devresini hazırlayarak anlatmak, eleman ve baskı devre kılıflarının DipTrace’ te nasıl oluşturulacağı konusunda size yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Bu belge adım adım tasarım yapmayı ve programın ek özelliklerini anlatır. DipTrace’in Türkçe sayfası www.diptrace.com/tr dir. Sorularınız için fdemir@diptrace.com adresine mesaj gönderebilir veya www.diptrace.com/tr adresindeki “Destek İste” sayfasındaki formu doldurarak bize ulaştırabilirsiniz. Bu belge DipTrace 2.1.07’ ye göre hazırlanmıştır.

1.1.DipTrace’ in Türkçe Yapılması
  Önce DipTrace programını indirin ve kurun. Türkçe dil paketini veya dil dosyalarını indirin.

 Eğer dil dosyalarının kurulum paketini indirmişseniz, bu dosyayı çalıştırıp Türkçe Dil Paketinin kurmanız yeterli.  Eğer sadece dil dosyalarını indirmişseniz, dosyanın içindeki “.lng” uzantılı dosyaları (diptrace.lng, schematic.lng, comedit.lng, schemedit.lng) “Program Files\Diptrace\Data\” klasörünün içindeki orjinal dil dosyalarıyla değiştirin.(Windows 7'de C:\ProgramData\DipTrace\Data) Hepsi bu kadar.  Orjinal dil dosyalarını yedeklemenize gerek yok.

 Tekrar İngilizceye dönmek isterseniz; Türkçe Dil Paketini kaldırın veya yukarda bahsedilen ".lng" uzantılı dosyaları "Program Files\Diptrace\Data\" (Windows 7'de C:\ProgramData\DipTrace\Data) klasöründen silin. Program burada dil dosyası bulamazsa İngilizce dil dosyalarını kendisi otomatik olarak oluştur.  Programa, Türkçe Dil Paketine ve Türkçe Dil ulaşabilirsiniz: http://www.diptrace.com/tr/indir.php Dosyalarına bu adresten

Başlamadan önce baskı devre programları ile ilgili bazı kavramları hatırlamak faydalı olacaktır: Baskı devre programlarında (PCB programları da denir) önce devre şeması çizilir. DipTrace’ te bunun için “Schematic” programı kullanılır. Daha sonra bu şema baskı devrenin çizileceği programa (PCB Layout) aktarılır. PCB Layout programında şemadaki elemanlar kılıflarla (footprint, package) temsil edilir. Kılıfları plakette görünmesi istenilen şekilde yerleştirilir. Program kılıflar arasındaki bağlantıları, şemadaki bağlantılara göre

4

Schematic (Şema Dosyası) (*. 9. 11. bağlantıların çizilmeden kalan kısımlarını tespit için kontroller de yapılabilir. package. 2. Bu kontroller Tasarım Kuralları Denetimi (Nam-ı diğer Design Rule Check =DRC). Kılıf (footprint. Tasarımdaki elemanlar. Yollar otomatik çiziciye çizdirilebileceği gibi elle de çizilebilir. 5.PCB Layout'tan ihraç. pattern) kütüphanesidir.Pattern editor (Comedit) tarafından oluşturulur ve düzenlenebilir. Bu bağlantılar şemadan alındığı için.dip) – PCB Layout tarafından oluşturulur. DipTrace ASCII . yollar.1. 1. 4. Gerber RS-274X . N/C Drill . plaket. Autorouter DSN and autorouter SES . şekiller ve metinler hakkında bilgileri içerir. PCB Layout şema dosyalarını kılıf ve bağlantılardan oluşan şekliyle açar. Yolların kalınlığı.DipTrace metin formatı. Eleman yani Sembol Kütüphanesi (Component library) (*. 10. Component Editor ve Schematic program tarafından ise bu kılıfları elemanlara atanır.PCB Layout'tan ihraç. P-CAD PDIF . 4.PCB Layout ve Schematic'e ithal. aralarındaki mesafeler gibi önceden bizim belirlediğimiz kriterlere göre tasarım kontrol edilir. bağlantılar.dch) – Schematic programdan tarafından oluşturulur ve PCB Layout tarafından da açılabilir.Electra/Specctra otomatik çiziciyi destekler.PCB Layout'tan ithal/ihraç. Kılıf Kütüphanesi (Pattern library) (*. 2. 3. P-CAD ASCII . DXF . Çizimin ardından hata olmadığından emin olmak için bir takım kontroller yapmak gerekir. 3. DipTrace’ te yeri gelince bahsedeceğimiz diğer denetim seçenekleriyle tasarımdaki yolların şemadaki bağlantılarla uyumluluğunu.DipTrace dört dosya formatına sahiptir 1.Giriş tespit eder ve çizgilerle belirtir. Pick and Place .PCB Layout'tan ithal/ihraç. Netlist – Farklı netlist formatlarına ithal/ihraç. kalanlar otomatik çizdirilebilir.PCB Layout'ta ihraç / PCB Layout ve Pattern Editor'e ithal. 12. PCB Tasarımı (Plaket dosyası) (*. şemanın doğru olması halinde plakette yanlış çizim ihtimali çok azdır. OrCAD MIN Interchange . hatlar.lib) . 7. Schematic program tarafından bu kütüphanelerdeki elemanlar sayfaya yerleştirilir.eli) – Component editor (Schemedit) tarafından oluşturulur ve düzenlenir. Eleman sembollerini ihtiva eden kütüphane dosyalarıdır. Bu önbilgilerden sonra programı kullanmaya başlayabiliriz… 5 . Kılıfların yerleşimi tamamlandıktan sonra yollar (bakır yollar) çizilir.PCB Layout ve Schematic'ten ithal/ihraç. 8. PCB Layout bu kütüphanelerdeki kılıfları kullanır. Veya bazı yolları elle çizip. 6. PCB Layout ise bu elemanın karşılığı olan kılıfı kullanır. Mach 2/3 Drill G-code . Tasarımdaki kılıflar.2.PCB Layout'tan ihraç. şekiller. bus bağlantıları. şema sayfalarını içerir. Aşağıdaki formatlar da desteklenir: 1.PCB Layout'tan ihraç. PADS ASCII .

Ekranda görüntü kirliliği ve bazı objelerin görünmemesi gibi. sürücüye ve versiyona bağımlıdır.. Open GL li bir High-End grafik kartınız yoksa bu mod tavsiye edilir.DipTrace Kullanım Kılavuzu 2.. Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Bu bölümde size Diptrace kullanarak basit bir şemanın nasıl çizileceği ve baskı devresinin (PCB=Printed Circuit Board) nasıl oluşturulacağı anlatılacak. Grafik Modları: 1. Aşağıdaki şemayı Diptrace Şematik modülünü kullanarak hazırlayalım DipTrace Şematik Modülü Açın (Başlat/Tüm Programlar/DipTrace/Schematic) Programı ilke defa çalıştırmışsanız aşağıdaki ekran sizi karşılar. Bu ekrandan kullanmak istediğiniz grafik modunu ve renk düzenini seçebilirsiniz. Direct 3D:Tipik Windows PC ler için en hızlı mod. Eski veya yeni ve hatalar içeren bir işletim sisteminda verimli çalışmayabilir. 6 . Bu mod aynı zamanda donanıma.

Biz Tasarım Yöneticisi ve Özellikler panelini gizleyeceğiz. Biz bu kılavuzun yazdırılmasında daha yararlı olacağından beyaz arkaplan renk düzenini kullanacağız. Component Editor ise Schematic'in renk ayarları kullanır. 3.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak 2.1. OpenGL:Genelde Direct3D den bir miktar daha yavaş çalışır. Pattern Editor PCB Layout'un. Sayfadaki Antetleri ve sayfanın dış sınır çizgilerini gösterip gizleme için Görünüm menüsünden Görünüm/Anteti Göster ve Görünüm/Sayfayı Göster komutlarını da kullanabilirsiniz. 7 . Sayfa Şablonu kutusunda Ansi A'yı seçin. Bu pencere PCB Layout modülü açılırken de çıkar.Tasarım Alanının Antetleri Oluşturmak Boyutunu Ayarlama ve Dosya/Sayfa ve Antet Ayarları'nı açın. Küçük ve orta ölçekli projelerde yeterli verimi sağlar. ancak farklı işletim sistemlerinde de çalışır ve donanım ve sürücüye daha az bağımlıdır.2. Siz daha üst bir çözünürlük kullanıyorsanız gizlemeyebilirsiniz. Daha yavaştır ancak donanım ve sürücüye bağımlı değildir. OpenGL li HighEnd grafik kartları için en iyi seçimdir. Renk düzeni ayarını program içinde Görünüm/Renk Düzeni menüsünden değiştirebilirsiniz. Bu paneli görmek için Görünüm/Araç Çubukları/Tasarım Yöneticisi (Kısayolu F3) ni kullanabilirsiniz 2. Bu belgedeki ekran görüntüleri 800x600 çözünürlükte alındığı için. Daha sonra pencerenin altındaki Anteti Göster ve Sayfayı Göster kutularını işaretleyin. Grafik modu ayarlarını program içinde Görünüm/Grafik Modu menüsünden de değiştirebilirsiniz. Windows GDI:Direct3D ve OpenGL grafik kartınızda düzgün çalışmıyorsa bu modu tercih edebilirsiniz.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Sayfayı yakınlaştırıp uzaklaştırmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:    Fare sayfa veya elemanların üzerindeyken ‘+’ ve ‘-‘ tuşlarını kullanabilirsiniz. düğmelerini de görünüm ölçeğini ayarlamak için Pencereyi Yaklaştır: Bu düğmeye tıkladıktan sonra farenin sol butonu ile bir dikdörtgen çizin. Dikdörtgen içinde kalan kısım ekrana doldurulacaktır. Farenin tekerleğini kullanabilirsiniz. 8 . Sayfayı yaklaştırmak ve uzaklaştırmak için araç çubuğundaki ölçek listesinden istediğiniz ölçeği seçebilirsiniz.  Araç çubuklarındaki kullanabilirsiniz.

Alan özellikleri penceresi açılır. 9 . Devremiz için “Astable Flip Flop” yazın. Yazı Tipi Biçimi'nden True Type veya Vektör biçimini seçip. Son 5 ölçek değişimini geri alabilirsiniz. Yazı boyutunu da 12 olarak ayarlayın. Hizalama seçeneklerinden girdiğimiz metnin nasıl hizalanacağını belirleyebiliriz. Şema bilgileri gösteren antet alanlarına bilgi girmek için fareyi bu alan üzerine getirin (alan yeşil olacaktır) ve sol butona tıklayın.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Tasarımı Tam Ekran Yap: Bu düğmeye tıkladığınızda tasarımınız ekranı dolduracak şekilde ölçeklendirilir. Tanımlı Bilgi Göster kısmında: Sayfa adedini veya dosya adını etiket alanı otomatik yazdırabilirsiniz.2. Yazı Tipi'nden yazının tip özelliklerini değiştirebilirsiniz. Girmek istediğiniz bilgiyi girin. Antet alanlarına çok satırlı metinler de girebilirsiniz. Bir Önceki Ölçek: Ölçeklendirme değişimlerini geri almak ve bir önceki görünüm ölçeğine dönmek için.

Çerçeveniz tamamlandıktan sonra çerçeve içinde kalan kısım yakınlaşarak ekranı dolduracaktır. Ayrıca bunun için Pencereyi Yaklaştır aracını da kullanabilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Anteti yakınlaştırmak için üzerine gelin ve “+” ya basın. Dosyayı Kaydetmek için diğer Windows uygulamalarında olduğu gibi Dosya/Kaydet veya Farklı Kaydet'i kullanabilirsiniz. 10 . Sayfa görünümünün ölçeğini gösteren kutunun yanındaki ikinci düğmeye ( ) tıklayarak fareyle bir çerçeve çizin.

kütüphaneleri ayarlamak isterseniz.2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak 2. 11 .Kütüphaneleri Ayarlamak Şematik ve PCB yi ilk kullanmadan önce Kütüphane/Kütüphane Ayarları'nı açın.2.

“<<” “Bütün kütüphaneler” listesinden seçilen kütüphaneleri aktif listeye ekler. 12 . Şematik programda sayfanın üstündeki kütüphane listesi buradaki sıraya göre sıralanır. 2. Programla gelen kütüphane klasörünü bulun (Program Files\Diptrace\Lib). Bu listeyi hemen sağındaki butonlarla düzenleyebilirsiniz. Bütün Kütüphaneler kutusunu aşağı kaydırın. Kütüphaneleri belli bir klasörden getirme: “Kütüphaneleri Bu Klasörden Al” onay kutusu işaretliyse bu alan aktiftir..” Hard diskin herhangi bir yerindeki bir kütüphane dosyasını aktif kütüphane listesine ekler. Burada DipTrace teki bütün kütüphaneleri ve eklemişseniz sizin eklediğiniz kütüphaneleri görebilirsiniz. Yukarı ve aşağı ok: Aktif listeden seçilen kütüphanenin yerini listede aşağı ve yukarı yönde değiştirir. DipTrace kütüphanelerini aktif etmek için iki yöntem vardır: 1.DipTrace Kullanım Kılavuzu Sağ tarafta Kütüphane dosyası yok yazısı görürseniz önemsemeyin. Kütüphaneleri içeren klasörü seçmek için “…” düğmesine tıklayın. Daha sonra başka herhangi bir yerdeki dosyayı seçebilirsiniz (mesela kendi sembollerinizi sakladığınız “kütüphanelerim” klasörü olabilir. Soldaki liste aktif kütüphaneleri gösterir. Listeyi kullanarak kütüphaneleri aktif etmek: Bu metot için “Kütüphaneleri Bu Klasörden Al” onay kutusunun işaretli olmaması gerekir.) Fakat kütüphane kavramını iyice anlamadan bu yöntemi kullanmayın.. “.

Kütüphane listesini kaydırmak için listenin sonundaki okları kullanabilirsiniz. “Yeni Kütüphane Oluştur” ise farklı bir kütüphane dosyası oluşturup elemanı bu dosya içine kaydeder. Veya “Ctrl+” ve “Ctrl-” yi kullanarak ızgara aralığını listedeki sıraya göre artırıp azaltabilirsiniz. “Sil” ile kütüphaneyi bütün kütüphaneler listesinden çıkartabilirsiniz. Listeyi kaydırarak 2N440'i bulun veya eleman listesinin üstündeki metin kutusuna “2N4401” yazın ve entera basın. fareyi şemaya taşıyın ve transistörü yerleştirmek istediğiniz yere sol tıklayın.1in yapın.2.(Bu silme kütüphane dosyasını sabit diskten silmez) “Kütüphane Ayarları”nı kapattıktan sonra değişiklikleri tasarım alanının üstünde yatay olarak bulunan kütüphane panelinde görebilirsiniz. Görünüm/Izgarayı Özelleştir'den ızgara aralığı listesini düzenleyebilirsiniz. açılan menüden “Aktif Kütüphaneye Ekle” aktif kütüphaneye (sol tarafta elemanları görünen kütüphaneye) ekler. 2. (Bu silme kütüphane dosyasını hard diskten silmez) Başlangıçta 1. ”Kütüphaneye Kaydet” i seç. Eleman üzerine sol tıklayın.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak “Del”: Seçili kütüphaneyi aktif kütüphane listesinden çıkarır. 13 . bunun için sağ tıklamanız yeterli. Daha fazla transistör yerleştirmek istemiyorsanız yerleştirme modundan çıkmanız gerekir. Birden fazla transistör yerleştirmek için birden fazla yere farenin sol butonuyla tıklayın.3. Yatay kütüphane listesinden “Transistör” kütüphanesini seçin. Bilinen bütün kütüphaneler “Bütün Kütüphaneler” listesinde listelenir. Kütüphane üzerine tıkladığınızda kütüphanenin içeriği ekranın sol kenarında listelenir. Bunu ızgara aralığı listesinden seçebilirsiniz. Eğer şemadaki bir elemanı kütüphaneye eklemek isterseniz: Elemana sağ tıklayın.Şemayı Tasarlama Şimdi ızgara aralığını 0. “Ekle” ile bilgisayarın herhangi bir yerindeki kütüphaneyi bu listeye ilave edebilir. yöntem seçilidir.

Böylece birden fazla eleman seçersiniz. (RefDes = Referans Designator). Seçili elemanlardan herhangi birinin üzerine sağ tıklayın ve açılan menüden Gruplandır'ı seçin. Artık tüm grubu tek bir eleman gibi seçebilir ve taşıyabilirsiniz. fare butonunu bırakmadan yeni yerine taşıyın ve farenin butonunu bırakın. Çerçevenin içinde kalan elemanlar seçilir.Etiketini değiştirebilirsiniz. Bunun için grup oluşturmak istediğiniz elemanları seçin. Gruptaki elemanları ayırmak için grup üzerine sağ tıklayın ve “Grubu Çöz” deyin. Biz şimdi böyle bir değişiklik yapmayacağız. Açılan pendereden Ref. • Veya "Ctrl” tuşuna basılı tutup seçmek istediğiniz elemanlara sol tıklayın. • Bir başka yöntemde elemanları gruplandırmaktır. Yerleştirdiğimiz transistörün Referans Etiketini değiştirmek isteyebilirsiniz. Birden fazla elemanı aynı anda taşımak için: taşımak istediğiniz elemanları seçin ve sürükleyip istediğiniz yere bırakın. Bunun için transistör üzerine sağ tıklayıp açılan menüden en üstteki seçeneğe tıklayın. 14 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Transistörün yerini değiştirmek için üzerine tıklayın. Birden fazla elemanı seçmek için: • Farenin sol butonuyla çerçeve çizin.

Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Şemamız için iki transistör gerekeceğinden sol taraftaki listeden bir transistör daha getirin. Şimdi “Discrete” kütüphanesini seçin. Şemayı büyütmek ve küçültmek için “+” ve “-” tuşlarını kullanabileceğinizi hatırlayın. Bu ikinci transistörün referans etiketi otomatik olarak Q2 olacaktır. Elemanı döndürmek için (yerleştirmeden önce de döndürebilirsiniz) seçin ve “R” ve “Space Bar (Boşluk tuşu)” na basın. 15 . “RES400” direncini şemaya yerleştirin (buradaki 400 ifadesi direncin kılıfının bacakları arasında 400 mil yani 10.4 mm) Eğer metrik birimi kullanmak istiyorsanız Görünüm/Ölçü Birimi/mm yi seçin.2.16 mm) mesafe olduğunu gösterir. Programda kullanılan bütün ölçüler mm cinsinden olacaktır. Şimdilik inçte kalsın. (1 inç = 1000 mil = 25.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Şema için dört dirence ihtiyacımız var. Diğer üç direnci de transistörleri yerleştirdiğimiz gibi soldaki listeden kolayca getirebiliriz. 16 . Ancak burada başka bir metot uygulayalım.

Satırlar Arası: Aynı satırdaki kopyaların arasındaki mesafeyi ayarlar. (Burada şu yanlış anlama olmasın: 4 tane daha yeni direnç eklenmez. 17 . 2. Sağ tıklayınca yapıştır menüsünü görmek istemiyorsanız sağ tıklayın ve Panoyu Boşalt deyin. Direnci seçip ana menüden Düzen/Kopyala'yı ve ardından Düzen/Yapıştır'ı seçeriz. “Ctrl + V” ile yapıştırabiliriz.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Yerleştirmiş olduğumuz direnci seçip. Matris diyalog kutusundan kaç satır ve kaç sütun kopyalayacağımızı belirtiriz. Sonra yapıştırmak istediğiniz yere sağ tıklayıp Yapıştır deyin. Veya pek çok Windows uygulamasından bildiğimiz gibi “Ctrl + C” ile kopyalayıp.2.) Aynı zamanda kopyaların aralarındaki mesafeyi de belirleyebiliriz. Direnci seçin ve ana menüden Düzen/Çoklu Kopyala'yı seçin (veya “Ctrl+M”). Bunu üç defa tekrarlarız. Üç tane daha ekleyip matriste seçilen direnç sayısına ulaşılır. Direncin üzerine sağ tıklayıp Kopyala deyin. Bizim için 2 satır ve 2 sütun 4 direnç demektir. Bu işlemi dirence sağ tıklayıp Kopyala yapıp. istediğimiz yere sağ tıklayıp Yapıştır yaparak da gerçekleştirebiliriz. Diğer bir yöntem ise Çoklu Kopyala olarak adlandırılır. İstediğiniz yere sağ tıklayarak defalarca yapıştırabilirsiniz. Kopyalama için iki yol var: 1. Sütunlar Arası: Aynı sütundaki kopyaların arasındaki. üç defa kopyalarsak ihtiyacımız olan dört dirence kavuşuruz.

Veya fare tekerleğini kullanabilirsiniz. Shift tuşunan basarak sürüklerseniz obje sadece tek bir eksende sürüklenir. Döndürmek için Düzen/Döndür'ü veya sağ tıklayıp Döndür seçeneğini de kullanabilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Kopyalar yerleştikten sonra istediğiniz yere sürükleyebilirsiz. 18 . Not: Tasarım alanını kaydırmak için fareyi sayfa üzerinde boş bir alana getirip sağ tıklayarak sürüklediğinizde sayfa kayacaktır. Sadece yatay veya sadece dikey. Veya ‘R’ veya ‘boşluk tuşu’ ile 90 derece döndürebilirsiniz.

Veya pin numarasını göstermek/gizlemek istediğiniz elemana sağ tıklayın Pin Numaraları/Göster-Gizle seçeneğini kullanabilirsiniz. 19 . Görünüm/Pin Numaraları altındaki programın genel pin numaralarını gösterme/gizleme ayarını kullanacak demektir.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Elemanları üstteki şekildeki gibi yerleştirin. Burası varsayılan ise eleman.2. Elemanların pinlerinin numaralarını görebilmek için Görünüm/Pin Numaraları/Göster' i seçin.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi transistörler için eleman tiplerini görüntüleyeceğiz: Transistörleri seçin. Transistörlerden biri üzerine sağ tıklayıp Özellikler' i (Elemana çift tıklamak da özellikler penceresini açar) seçin açılan pencereden Etiketler sekmesine geçin. 20 .

ve Tip bilgileri Genel sekmesi altından Eleman etiketlerini (yukarda Etiketler sekmesinde gösterdiğimiz) taşımak için Görünüm/Eleman Etiketleri/Etiketleri Taşı veya kısaca F10 ile taşıyabiliriz. eleman adı vb. 21 . Programın varsayılan ayarlarını değiştirmek için ise Görünüm / Eleman Etiketleri altındaki “Ana ” ve “İlave” menülerini kullanabiliriz. bütün etiketlerini taşıyabiliriz.2. Etiket taşırken klavyeden “R” veya “Space” tuşuna basarak etiketi yatay veya dikey yapabilirsiniz. Bu işlem seçili eleman/elemanların tipini görüntüleyecektir. Pin adları. Yani elemanların Ref. Elemanın Referans Etiketi.Etiketi'nin görünmesi programın varsayılan ayarıdır. Eleman Etiketleri diyalog kutusundaki Etiketler altındaki alanların “Varsayılan” olması elamanın görüntülenecek olan etiketlerini programın varsayılan ayarları tarafından belirleneceğini gösterir. Taşımadan sonra tekrar F11 ile ızgaraları gösterin. Taşımadan önce F11'e basarak ızgaraları gizlerseniz daha hassas taşıma yapabilirsiniz. Q1 ve Q2 referans etiketleri (RefDes) Ana Etiket kısmında “Varsayılan” seçili olduğu için görünmektedir. eleman tipi. Değer tanımlayabilir ve değiştirebilirsiniz.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak İlave Etiket kısmındaki Göster alanında “Tip”i seçin.

Kendi ayarını kullanır. Çünkü biz Transistörlerin eleman özellikleri (Sağ tıklayıp Özellikler / Etiketler sekmesi) penceresinden “İlave Etiket” ayarını Varsayılan seçeneğinden kurtarıp “Tip” yapmıştık. gerek Görünüm/Eleman Etiketleri/İlave menüleri altındaki “Konum” özelliği ise etiketin elemanın neresinde bulunacağını belirler. Eleman özellikleri penceresindeki (eleman veya elemanlar üzerine sağ tıkla / özellikler) ayarlar ise o elemana hastır. Bunları değiştirerek etiketler üzerindeki etkisini görün. İlave: Görüntülenecek ikinci etiketin varsayılanını belirler. Gerek Görünüm/Eleman Etiketleri/Ana. Ancak Transistörlerin tip etiketleri kalır.DipTrace Kullanım Kılavuzu Ana: Ana Etiketin varsayılanını ayarlar. Şimdi Görünüm/Eleman Etiketleri/Ana Altından “Hiçbiri” yi seçin. Burada “Varsayılan” yazıyorsa programın varsayılanını takip et demektir. Transistörlerin görüntülenecek olan ikinci etiketi artık programın varsayılan ayarlarını takip etmez. programın varsayılan ayarlarıdır. Sayfadaki elemanları referans etiketleri kaybolacaktır. 22 . Aynı ayarı eleman özellikleri penceresinde de ayarlayabilirsiniz. Yazı Tipi: Sayfadaki etiketlerin sahip olduğu yazı tipini değiştirmenize imkân tanır. Ancak hatırlatmakta fayda var ki Görünüm/Eleman Etiketleri menüsündeki ayarlar tüm elemanları etkiler.

Düzen/Yinele komutu ise (kısayolu CTRL+Y) Geri Al'ın tersi görev yapar. Son yapılan 50 işlemi geri alma imkânınız var. Yapılan işlemleri geri almak için ise Düzen/Geri Al komutunu (kısayolu CTRL+Z) veya butonunu kullanabilirsiniz.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Şimdi transistörlerin B. Yinele işlemini ekranın üst kısmında butonuyla da Şemanızı sık sık kaydedin.C. Eğer dosyayı farklı bir isimle kaydetmek isterseniz Farklı Kaydet’ i (Dosya/Farklı Kaydet) kullanabilirsiniz.2. 23 . yapabilirsiniz.E pin isimlerini çizgi üzerinden biraz dışarı taşıyın. Dosya/Kaydet komutu CTRL+S kısayolu ve düğmeleri bunun için.

24 . Eğer daha farklı bir bağlantı çizgisine sahip olmak istiyorsanız ikinci pine tıklamadan önce fareyi istediğiniz yönde taşıyarak bağlantı çizgisine şekil verebilirsiniz. Q2 transistörünün yönünü bu belgenin en başındaki şemadaki gibi yapmamız gerekir. Fareyi Q1 in beyzine sürükleyin. Yön değiştirmek için sol tıklayın. İlk pine tıklayın. R1’in alt pinine fareyi getirin (bu sırada R1 in pini kırmızı renkte olur) ve sol butona tıklayın. İkinci pine tıklarsanız bağlantı otomatik olarak çizilir. Artık R1. Bunun için Q2 üzerine sağ tıklayın. Farenin sol butonunu tekrar tıklayın. Bağlantı yaparken ilk pine tıkladıktan sonra bağlantıyı istediğimiz yere götürebilirsiniz. Q1 in beyzine bağlandı. Q1 in beyzine geldiğinizde beyz pini kırmızı olur. Açılan menüden Çevir/Yatay'ı seçin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Sıra bağlantıları yapmakta: Q1 in beyzini R1 e bağlayalım.

25 .2. R4’ü Q2’nin beyzine bağlayın.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak R2’yi Q1’in kollektörü hizasına yani biraz sola taşıyın. R3’ü Q2’nin kollektörüne. R2’yi Q1’in kollektörüne.

Bu sadece estetik için. bağlantı açısından değişen bir şey yok. Bunun için Q2yi taşıyarak bu bağlantıyı düz hale getirin. Şimdi yine “Discrete” kütüphanesinden “Cap100RP” kondansatörünü bulun ve şemaya iki adet yerleştirin.DipTrace Kullanım Kılavuzu R3 ile Q2 arasındaki bağlantı düz değil. 26 .

Dirençlerin hepsi seçildikten sonra herhangi bir direnci taşırsanız tüm seçili dirençleri taşımış olursunuz. 27 . Dirençlerin tümünü seçmek için “Ctrl + sol tıklama” ile tek tek seçebilir veya farenin sol butonuyla seçmek istediğimiz elemanları içine alacak şekilde bir dikdörtgen çizebilirsiniz. R4 ve Q2 yi seçip biraz sağa çekin. Bu taşıma esnasında bağlantılar elemanlardan kopmaz. kondansatör bağlantıları için daha fazla alanınız olur.2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak C2 nin + ucunu sağ tarafa getirin (iki defa Döndür veya bir defa sağ tıklayıp Çevir/ Yatay). Dirençleri bir miktar yukarı çekerseniz. Kondansatörleri Q1 ve Q2 nin arasına yerleştirin. R3.

C1+ Q1’in beyzine bağlanmış oldu. C1– ucu ise Q2 nin kollektörüne bağlayın. 28 .DipTrace Kullanım Kılavuzu C1+ yı Q1’in beyzine bağlamak için: C1’in + ucuna gelip sol tıklayın. R1 ve Q1’in B pini arasındaki hattın üzerine gelip (bu sırada bağlanacağınız hat açık mavi renk alır) sol tıklayın. C2 yi ise Q1 in kollektörü ile Q2 nin beyzi arasına bağlayın.

2. Eğer farklı bir modda iseniz herhangi bir yere iki defa sağ tıklayın.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Elemanlar seçildiğinde küçük mavi karelerle belirtilir. (İlk sağ tıklama bulunduğunuz moddan çıkarak varsayılan moda dönmenizi sağlar) 29 . Seçimi iptal etmek için varsayılan modda iseniz sayfa üzerindeki herhangi bir yere sağ tıklayın.

birden fazla elemanı seçebilirsiniz. Bu moda iken bir elemanın üzerine tıklamayı deneyin. Bu modda elemanı taşıyabilir.DipTrace Kullanım Kılavuzu Burada mod kavramından bahsetmemiz gerekir: İçinde bulunduğumuz moda göre fare ile sol tıklamanın yaptığı iş değişir. Varsayılan modda iken bir bağlantı üzerine tıkladığınızda bu mod otomatik aktif olur. Bu mod ile bağlantıları düzenleyebilirsiniz. Eleman seçilmeyecektir. iseniz fare işaretçisine benzeyen düğme basılıdır ( Varsayılan modda ). Referans etiketlerini LED1 ve LED2 olarak değiştirin. Çünkü sağ tıklamak içinde olduğumuz moddan çıkmamızı ve varsayılan moda dönmemizi sağlar. döndürebilir. Veya Düzen/Döndür menüsü veya “CTRL + R”) 30 . Diğer modları deneyin. res26 Bulunduğunuz modun sembolü tıklanmış vaziyettedir. Bu haldeyken herhangi bir eleman üzerine sol tıklamak onu seçer. Çünkü hat ekleme modundayız. Bulunduğunuz modu ekranın üstündeki obje çubuğundan görebilirsiniz. Gerekiyorsa ledleri döndürün (“R” tuşunu veya klavyedeki en uzun tuşu kullanabilirsiniz. Düzenleme modudur. sağ tıklamak elemanla ilgili özelliklere erişebileceğiniz bir menü açar. Bu modda herhangi bir elemanın herhangi bir pinine tıklayarak bağlantı hattı çizebiliriz. Şimdi soldaki listeyi aşağı kaydırıp iki adet LED i sayfaya yerleştirin. ise “Elektriksel Bağlantı Çiz” yani hat ekleme modundayız. Herhangi bir yere sağ tıklayıp tekrar eleman üzerine sol tıklarsanız bu defa eleman seçilir.

2. Etiketini değiştirin. Aşağıdaki şekildeki gibi yerleştirin ve bağlayın.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Ledleri şekilde gördüğünüz gibi yerleştirin ve bağlantılarını yapın. 31 . Şimdi “Dip_Sch” kütüphanesinden batarya getirin.

herhangi bir elemanın uçlarından birine tıklarsanız “Elektriksel Bağlantı Çiz” modu otomatik olarak aktif olur ve hat çizmeye başlar. Yanlışlıklara karşı “Geri Al” ı kullanmayı unutmayın. Program o bağlantıyı nasıl çizdiğinizi hatırlar ve başka bağlantılarla birleşiyor da olsa tek seferde çizdiğiniz kısmı seçer. Üzerine tıkladığınız bağlantı seçilir. Açılan menüden “Bağlantı Parçasını Sil” hat parçasını siler (iki mavi kutucuk arası). Eğer bir hattı veya hat parçasını silmek istiyorsanız üzerine gelin ve sağ tıklayın. Seçimden sonda klavyeden “Delete” ye basarsak (veya bağlantıya sağ tıklayıp “Sil” ) seçilmiş olan bağlantı silinir.DipTrace Kullanım Kılavuzu Eğer mevcut hattı (bağlantıyı) taşımak isterseniz fareyi üzerine getirin (hat ışıklanır ve fare işaretçisi mümkün olan taşıma yönlerini gösterir) Sol butona tıklayarak hattı istediğiniz yere sürükleyin. (Varsayılan moda iken. “Bağlantıyı Sil” ise o bağlantıyı siler. Hat ekleme moduna geçmek için Objeler/ Devre/Elektriksel Bağlantı Çiz menüsünden bu modu aktif yapabilirsiniz veya sayfanın üstündeki butonu kullanabilirsiniz.) Eğer herhangi bir objenin üzerine fareyi getirdiğinizde obje ışıklandırılmıyorsa önce sağ tıklayarak varsayılan moda geçiş yapın. Bağlantıya sağ tıklayıp 32 . Hatta tıkladığınızda birleşen tüm bağlantılar seçilmez. Ancak eğer “Elektriksel Bağlantı Çiz” yani hat çizme modunda iseniz hat üzerine tıkladığınızda tıkladığınız yerden itibaren yeni hat çizmeye başlarsınız.

Ana Etiket/Göster/Değer ve İlave Etiket/Göster/Ref. Şimdi eleman değerlerini ekleyelim: R1 üzerine sağ tıklayın Özellikler'i seçin.Etiketi değişikliklerini yapıp Tamam deyin. Diğer elemanların değerlerini de girin. “Değer” alanına 47K yazın. iki düğüm noktası arası veya düğüm noktasından pine kadar olan kısım silinir. Birden fazla eleman seçerek. Bunu deneyerek etkisini görün. değerlerini tek seferde girebilirsiniz. R1 ve R4'ü birlikte seçip. Bağlantı Parçasını Sil ise üzerine tıkladığımız noktayı içine alan düz bağlantı kısmını siler.2. 33 . Etiketler sekmesine geçin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak “Bağlantıyı Sil” dersek sadece üzerine tıkladığımız. biri üzerine sağ tıklayıp “Özellikler” menüsünden Etiketler'i açarak seçili tüm elemanlar için etiket ayarlarını topluca yapabilirsiniz.

Kılıfın görünümü orta pencerede belirir. Aksi takdirde PCB ye aktarma gerçekleşir ancak program bizi uyarır ve PCB’ de de bu gibi elemanlar için kılıf yerleştirilmez. (programdaki standart kütüphaneler “C:\Program Files\DipTrace\Lib” klasöründedir. (Soldaki eleman listesinden elemana tıkladığınızda kılıfını altta görebilirsiniz. Kütüphane üzerine tıklarsanız içindeki kılıflar sağ alta gelir.) Eğer şemayı PCB ye aktarmak isterseniz bu elemanlar (devremizdeki batarya gibi) için bir kılıf belirlememiz gerekir.DipTrace Kullanım Kılavuzu Hatırlarsanız bataryayı “Disc_Sch” kütüphanesinden getirmiştik. Açılan pencerede sağ üstteki Ekle'ye tıklayarak kılıf kütüphanesi ekleyelim.) misc. Misc kütüphanesi eklenecektir.lib kütüphanesini seçin. 34 . Buradan BAT2 isimli kılıfı seçin. Bütün *_Sch kütüphaneleri sadece sembolleri içerir. Üzerine sağ tıklayın. Sembollere ait baskı devre kılıfları tanımlanmamıştır. açılan menüden “Kılıf Ata” yı seçin. Şimdi bataryamız için kılıf belirleyelim.

2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak

Şimdi batarya sembolündeki hangi pin kılıfta hangi ayak olacak bunu belirleyelim. Pencerenin en sağından pin listesinden birine tıklayın. Bu pini hangi ayağa bağlamak istiyorsak orta penceredeki kılıf üzerinde o ayağa tıklayın. Pin listesinde numara kısmına kılıfın tıkladığımız ayağının numarası yazılır. Diğer pin için de aynı işlemi yapın. Tamam diyerek “Kılıf Ata” penceresini kapatın. Not: Bazı elemanlar özelliği gireği kılıf kullanmaz (Net Port tipindeki Vcc, Gnd gibi semboller, Lojik konektörler, hiyerarşik konnektörler vs.) PCB ye aktarım esnasında hataya sebep olmazlar. Şemamız artık PCB ye aktarmaya hazır. Şemanızı kaydetmeyi unutmayın. CTRL+S veya Dosya/Kaydet veya butonu…

Aynı zamanda şemamızı yazıcıdan çıktı alabilir veya BMP ve JPG formatlarına resim olarak kaydedebiliriz. Bunun için Dosya/Baskı Önizleme menüsünden veya araç çubuğundaki butonuna tıklayarak baskı ön izlemeyi açabiliriz. Ön izleme penceresinde “Tümünü Yazdır” şemadaki bütün sayfaları yazdırır, “Geçerli Sayfayı Yazdır” geçerli sayfayı yazdırır. “Kaydet” ise BMP veya JPG formatında şemayı kaydeder.

2.4.PCB'ye Aktarma
PCB Layout programı içersinden de şematik dosyaları (*.dch) açılabilir. Ancak pratik olmak açısından Şematik programdaki Dosya/PCB’ye Aktar menüsünü veya CTRL+B'yi kullanarak şemamızın elemanlarıyla birlikte PCB Layout’ u otomatik olarak açabiliriz. Burada Windows 98/ME kullanıcılarına tavsiyemiz: Şemayı kaydedip, Schematic programı kapattıktan sonra, Pcb Layout’ u açıp, Dosya / Aç'tan veya düğmesine tıklayarak

35

DipTrace Kullanım Kılavuzu Schematic Program tarafından kaydedilen *.dch uzantılı şema dosyasını açmalarıdır. Windows 98/ME deki hatalı hafıza paylaşımı sebebiyle, DipTrace’ in farklı modüllerini bir arada çalıştırmak, programın geçersiz işlem yürütmesine sebep oluyor. Windows NT/2000/XP/Vista/7 kullanıcıları bir sorun yok, DipTrace’ in farklı modüllerini birlikte kullanabilirler. Program normal olmayan bir yolla kapatılmışsa Şchematic'te Dosya/Şemayı kurtar, PCB'de Dosya/Plaketi Kurtar Menüsünü kullanarak otomatik kaydedilmiş dosyayı açabilirsiniz

Başka bir PCB Tasarım programı kullanmayı planlıyorsanız Schematic programdaki netlist export özelliğini kullanabilirsiniz. (Dosya/İhraç Et/Netlist) Tango, P-CAD, PADS gibi popüler netlist formatları desteklenir. Netlist ithal/ihraç özelliğinin kullanımı bu kılavuzun 4. bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır. Görünüm/Araç Çubukları/Tasarım Yöneticisi menüsünü veya F3 tuşunu kullanarak Tasarım Yöneticisi panelini gizleyerek daha geniş bir tasarım alanına sahip olabilirsiniz. PCB Layout programı açılır ve elemanlar yukarıdaki gibi yerleştirilir. Elemanları istediğiniz şekilde yerleştirin. Elemanı taşımak için üzerine gelip sol tıklayın ve yeni konumuna sürükleyin. Elemanı döndürmek isterseniz “R” tuşunu veya “Boşluk tuşu”nu kullanın. Eğer elemanları farklı açılarda döndürmek isterseniz, eleman asağ tıklayın Açılı

36

2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Döndür'den açı döndürebilirsiniz. seçebilir veya “Döndürme Modu” ile elemanı serbestçe

Aynı zamanda Otomatik Yerleştir ve Listeden Yerleştir'i kullanabilirsiniz. Ancak devremiz basit olduğu için bu özelliği kullanmayacağız. Bu kılavuzun 3. bölümünde otomatik ve listeden yerleştirme fonksiyonlarını daha karmaşık bir devre üzerinde kullanacağız. Şemada değişiklik yaparsanız PCB'yi şemaya göre yenileyebilirsiniz. Bunun için Dosya/Şemaya Göre Yenile'yi kullanın. Değişiklikler mevcut PCB ye uygulanacaktır. Elemanlara Göre yenilerseniz, plaketteki yerleşmiş elemanların yerleri ve bağlantıları değişmez. Şemadaki herhangi bir elemanın Ref. Etiketi değişmişse bile plaketteki o elemana ait kılıfın yeri değişmez. Çünkü bu mod elemanların şema dosyasında oluşturulan gizli kimlik numaralarını kullanır. Bu modu kullanabilmeniz için PCB dosyasının şemadan aktarılmış olması gerekir. Ref.Etiketlerine Göre yenilerseniz, elemanlar Ref. Etiketlerine göre tanınır. Ref. Etiketi değişmiş eleman yeni eklenmiş gibi plaketin dışına yerleştirilir. Bu mod şemadan bağımsız bir pcb dosyası oluşturmaya imkân tanır. İlgili şema dosyasından seçeneği ise ilişkili şema dosyasından ek tıklamayla güncellemek için. Bu seçenek Elemanlara Göre yenile şeklinde çalışır. Dosyayı Dosya/Tasarım Bilgileri'nden görebilirsiniz.

2.5.PCB yi Tasarlamak
2.5.1. Çizime Hazırlamak

PCB sayfasında elemanların referans etiketlerinin göründüğünden emin olun. Görünüm/Kılıf Etiketleri/Ana/Ref.Etiketi ile bütün elemanların referans etiketlerini görünür hale getirebilirsiz. (Kendi özel ayarlarına sahip elemanlar hariç) Eğer etiketler saçma yerlerde görünüyorsa Görünüm/Kılıf Etiketleri/Ana/Konum'dan “Otomatik” veya diğer seçenekleri kullanarak etiketlerin göründüğü yeri değiştirebilirsiniz. Buna rağmen istediğiniz yerlerde değillerse F10 veya Görünüm/Kılıf Etiketleri/Etiketleri Taşı'yı kullanarak onları taşıyabilirsiniz. Taşıma esnasında “R” veya “Space” tuşu ile etiketi yatay veya dikey yapabilirsiniz. Bazı elemanların görünen etiketlerini değiştirmek istiyorsanız elemana Sağ tıkla/Özellikler/Etiketler'i kullanın. Elemanları yerleştirdikten sonra F12 veya Görünüm/Bağlantılar/İyileştir ile bağlantı yapısını iyileştirebilirsiniz.

37

DipTrace Kullanım Kılavuzu

Şimdi tasarımımızın yollarının yapısını ve nasıl bağlantı ekleyip çıkaracağımızı görelim. Aslında bizim plaketimiz için buna ihtiyaç yok ama yine de nasıl yapılacağını öğrenmekte fayda var. Fareyi herhangi bir pede getir. Mesela R4-B pedi. Pedin üzerine geldiğimizde ekranın sol altında pede ait bilgiler görünür. Pedin adını da buradan öğrenebilirsiniz. Şimdi bu ped üzerine gel ve sol tıkla ve fareyi başka herhangi bir pede sürükle ve üzerine geldiğinde sol tıkla. Şimdi pedden pede bağlantı yapmış oldunuz (mavi renkte olmalı). Bu şekilde bağlantı yapamıyorsanız muhtemelen varsayılan moda değilsiniz. O zaman bir defa sağ tıklayın ondan sonra bağlantı yapmayı deneyin. Pede bağlantı yapmanın diğer bir pratik yolu da: Pede Sağ tıklayın/Bağlantıya Ekle/Listeden Seç deyin. Listeden pedi bağlamak istediğiniz bağlantıyı seçin. Bağlantı silmek: Ped üzerine sağ tıklayın ve “Bağlantıdan Sil” deyin. Bu işlem bu pedi bağlantılardan çıkaracaktır. Yani bu ped hiçbir bağlantıya sahip olmayacaktır artık. Peki peddeki bütün bağlantıları değil de sadece ped ile başka bir ped arasındaki tek bir bağlantıyı silmek istersek… Sileceğimiz bağlantıyı yeniden oluşturuyormuş gibi ilk pede tıklayın ve ikinci pede tıklayın. Seçenekler açılır. “Bağlantıdan Sil” i seçin.

38

Eğer elektrik kesintisi gibi programın normal olmayan yollardan kapanması durumunda PCB de Dosya/Plaketi Kurtar. Hataları geri almak için Geri Al’ı kullanın. Fakat çoğu durumda plaket ebatları sabittir ve elemanları yerleştirmeden belirlenmiş olur. Bu nedenle Çizim/Plaket Sınırlarını Çiz komutu veya 39 butonunu kullanarak plaket . şematikte Dosya/Şemayı Kurtar komutu son projeyi kurtarır. Onu açmak için Çizim/Bağlantı Yöneticisi. Bağlantı yöneticisinin kullanılışı bu belgenin en sonunda detaylı olarak anlatılmıştır. Buradan bir pedi bağlantıdan çıkarabilir veya ekleyebilirsiniz veya yeni bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Devremize dönersek henüz plaketimizin dış sınırlarını çizmedik. Tasarımdaki bağlantı yapısını yanlışlıkla yapılabilecek değişikliklerden korumak için Çizim/Bağlantı Yapısını Kilitle'yi kullanın.2. Otomatik Çizim kullanırsanız. yolların çizimine göre otomatik olarak bir plaket sınırları (genelde dikdörtgen) Çizim Ayarları'nda belirtilen toleranslara göre çizilecektir.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Aynı zamanda bağlantı (net) yapısı üzerinde düzenleme için bağlantı yöneticisini kullanabilirsiniz.

o noktanın koordinatlarını verir. Aynı zamanda Çizim/Plaket Köşe Noktaları'nı (veya plaket üzerine sağ tıklayıp Plaket Köşe Noktaları) kullanarak plaketin ebatları ve köşe noktaları üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Plaket köşe noktaları üzerine fareyi getirdiğinizde. Çizerken yön değiştirmek için sol tıklayın.DipTrace Kullanım Kılavuzu sınırlarını belirtiriz. 40 . Plaket çizerken yay şeklinde plaket sınırı oluşturmak isterseniz. Sağ tıklayıp/Yay Modu deyin. plaket tamamlandığında ise sağ tıklayın ve Enter deyin.

noktayı belirleyin (Köşe Noktalarının altından 1’e tıklayın ve sağ tarafa başlangıç koordinatlarını yazın. Görünüm/Ölçü Birimi/mm'den de birimi inç değil de mm yapabilirsiniz. Koordinatlar gerçek değerlerinde veya “Göreceli Artış” şekilde görülebilir.7 inç +X yönde gitmişiz. Y ekseninde yerimiz sabit kalmış. “Araya Ekle” ile araya nokta girip. Şöyle ki: Yukarıdaki pencerede 1. Eğer Orjin noktasının yerini değiştirmek isterseniz Görünüm/Orjin Tanımla menüsünden veya araç çubuğundaki düğmesine tıklayarak yeni orjin noktası belirleyebilirsiniz. boy alanına yüksekliğini girin. Bir dikdörtgen plaketi basitçe oluşturmak için “Dörtgen Plaket Oluştur” kutusunu işaretleyin ve 1.75) koordinatındadır (şekilde inç kullanılıyor).Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak “Ekle” ile köşe noktası ekler. Orjin Noktasını varsayılan konuma geri getirmek için Görünüm/ Orjin Tanımla/ Varsayılan Konum'u seçin. Yani yatay eksende sağa doğru 1. Orjini görebilmek için Görünüm/Eksenleri Göster' i veya F1’i kullanabilirsiniz. 2.7 inç hareket etmişiz ve ikinci köşeyi buraya koymuşuz. Programdaki bütün koordinatlar bu orjin noktasına göredir. 1. köşeden x ekseninde 1. köşe (-1. “Göreceli Artış” işaretli olmadığı durumda ise koordinatlar orjin noktasına göre gösterilir. bu noktaya komşu iki nokta arasında.45 . Varsayılan olarak orjin noktası sayfanın tam ortasıdır ve görünmez. köşe 1.) En alanına plaketin genişliğini. Bu nokta plaketin sol alt noktasıdır. “Göreceli Artış” mod daha kullanışlıdır.2. Plaket oluşturulur. “Sil” ile silebiliriz. Bir nokta “Yay” olarak işaretlenirse. bu noktadan geçecek şekilde yay çizilir. Sayfa sınırlarını göremiyorsanız Görünüm/Sayfayı Göster'i kullanın. 41 .

Köşe noktalarından tutup bu noktaları taşıyarak plakete yeni boyut verebiliriz. Plaketi şeklini bozmadan taşımak için Ctrl tuşuna basılı tutun ve plaket sınırı üzerine tıklayın. Yuvarlatılmış Dikdörtgen Plaket Oluştur'u seçerek köşeleri girdiğiniz yarıçapa göre köşeleri yuvarlatılmış plaket oluşturabilirsiniz. açılan menüden bu köşe noktasını silebilirsiniz. Dikkat ederseniz köşe noktası oluşmadı. Çok kolay. bütün halinde taşıyabilirsiniz. Artık plaketin herhangi bir yerine tıklayarak (ctrl yi bıraktıktan sonra) onu yapısını bozmadan. Plaketi silmek için Çizim/Plaketi Sil veya plaket sınırına Sağ tıkla/Plaketi Sil Plaket üzerinde değişiklik yapmak Çizim/Plaket Köşe Noktaları'nı kullanmadan sayfa üzerinden de yapılabilir. Bir köşe noktasına sağ 42 . yarıçapı girerek dairesel plaket oluşturabilirsiniz. Plaket üzerinde herhangi bir yere sol tıklarsanız orada bir köşe noktası oluşur.DipTrace Kullanım Kılavuzu Dairesel Plaket Oluştur'u seçip. Plaket üzerindeki herhangi bir köşe noktasına sağ tıklarsanız. bu köşe noktasını yaya dönüştürebilirsiniz.

Öncelikli Katman Yönlerini Kullan'ı işaretleyin. Bunu elemanı veya kılıfı tasarlarken belirleyebiliriz. DipTrace piyasadaki çoğu tarayıcının içerdiğinden daha yüksek kalitede bir Şekil Tabanlı Çizici'ye (Shape Router) ve basit devreleri tek yüzlü ve atlamalı olarak çizdirmede kullanabileceğiniz Izgara Tabanlı Çizici'ye (Grid Router) sahiptir.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak tıklayıp “Yay” ı seçerseniz bu noktaya komşu iki nokta arasında. bu noktadan geçecek şekilde yay çizilir. PCB için Kılıfın Orjini menüsünü kullanabilirsiniz.2. Shape Router ayarları diyalog kutusunda “Ayarlar” sekmesine geçin. Ancak tek yüzlü plaketin hazırlaması daha kolaydır. (Eleman içindeki küçük + işareti) Elemanın veya kılıfın orjin noktasını gösterip gizlemek için. Otomatik çizide ilk adım Çizim/Otomatik Çizim Ayarları. 2.5. elemanın orjini gösterilir. Eğer elemanın orjini elemanın orta noktası değilse. Çoğu zaman basit bir PCB (yukardaki gibi) tek kata (layer) çizilir (bakır tarafı=bottom katmanına) Tek yüze çizimde yollar çift yüze göre daha uzundur. Bütün eleman ve kılıflar kendi orjin noktalarına sahiptir. Katman Listesinden Top veya Üst'ü seçin. Böylece plaketi tek yönlü ve atlamasız çizdireceğiz. Schematic için Parçanın Orjini. Öncelikle Çizim/Çizim Ayarları'ndan Otomatik çizici olarak Shape Router'ın seçili olduğundan emin olun. Autorouting (Yolları Otomatik Çizdirmek) Artık devremizdeki yolları çizmenin zamanı geldi.2. üzerine sağ tıklayıp. 43 . Elemanın koordinatı aslında kendi orjin noktasının koordinatıdır. Alttan yönü Kapalı seçin.

) 44 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi Çizim/Çizim Ayarları'na girin.02 inç olarak değiştirin ve tamam deyin. (lazer yazıcıdan daha iyi çıktı almak için yolların 0.33mm) küçük olmaması iyi olur.013 inçten (0. Toleransları 0.

En Küçük Yol Parçası Uzunluğu: Elle çizimde müsaade edilen en küçük yol parçalarının uzunlukları ayarları. Açılı Yol: Birbirleriyle açı yapan yollar arasında kalan yol parçasının en küçük uzunluğu. Elle çizim yapılırken bu değerden daha küçük uzunluktaki yollar otomatik olarak silinir yani birleştirilir.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Yol Kalınlığı: Yolun genişliği Yol Açıklığı: Bir yolun etrafında bırakılacak boşluk.2. Bir örnekle açıklayalım. Elle çizim yapılırken bu değerden daha küçük uzunluktaki yollar otomatik olarak silinir yani birleştirilir. Ped Açıklığı: İki ped arasındaki minimum mesafe Plaket Açıklığı: Plaket kenarında kalacak boşluk. Yol Uzunluğu: 1mm olsun. Açılı Yollar Arası:2 x kalınlık Aynı Doğrultulu Yollar Arası:1x kalınlık 45 . Düz Yol: Aynı doğrultudaki yollar arasında kalan yol parçalarının en küçük uzunluğu.

Ayarlarını değiştirmek istediğiniz yolun üzerine bir pede sağ tıklayın.) Ped Açıklığı çoğu durumda Yol Açıklığı'ndan küçük seçilmemeldir.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bu değerler göre elle çizimden sonra birbiriyle açı yapan iki yol arasında küçük bir yol parçası varsa ve bu yol parçasının uzunluğu 2 x kalınlık (2x1mm=2mm) den küçükse bu yol parçası otomatik olarak silinir. Fakat Yol açıklığını 13 mil. Aktif Olmayan Katmana Bağla: Yolları Elle çizerken. Aynı doğrultudaki yollar arasında ise 1mm den daha küçük yollara izin verilmez. Dögüleri Sil (Fiyonk Etkisi): Elle düzenleme sonucunda aşağıdaki sol şekildeki gibi yol oluşursa. diğer katmandaki yola bağlantı yapabilirsiniz ve via otomatik olarak yerleştirilir. Zamandan tasarruf için çeşitli yerlerdeki kalınlık ve açıklık ayarlarını hızlı yapmak için Şablon'ları kullanabilirsiniz. ped açıklığını 20mil yapabiliriz. Aynı zamanda her yol için farklı genişlik belirleyebilirsiniz. Bağlantı Özellikleri'ni seçin. Seçilen hat için Yol Kalınlığı ve Yol Açıklığı değerlerini buradan ayarlayabilirsiniz. Yukarda dediğimiz gibi ped açıklığının daha küçük olmasının bir anlamı yoktur. “Şablon:” 46 . Yollar için şablon belirlemek isterseniz Çizim/Yol Şablonları'na girin. bunları otomatik düzeltir (Soldaki şekil düzeltilerek sağdaki gibi yapılır. Mesela Ped Açıklığı 13mil ve Yol Açıklığı 20 mil yaptıysak ped-yol ve ped-ped aralıkları 20 milden küçük olamaz. bunu nasıl kullanacağız? Şöyle: Mesela Çizim/Çizim Ayarları'na girin. Şablon değerleri yoksa aşağıdaki resimdeki gibi girebilirsiniz. Peki.

Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak kısmına tıklayıp istediğiniz şablonu seçerseniz o şablona ait genişlik ve aralık değerleri aşağıya gelir. Bir yola sağ yıklayıp yol kalınlığını değiştirirken şablondaki değerleriden birini seçerek de işinizi kolaylaştırabilirsiniz. (mesela tek bir nokta (. Bu çokları için önemsiz olsa da bazıları için önemlidir.) çıktısı alarak) Artık plaketi çizdirebiliriz. Not: Lazer yazıcılar kâğıdı ısıttığı için şekilde bazı distorsiyonlar olabilir. butonunu veya 47 .) Bunu engellemek için kâğıdı önceden ısıtabilirsiniz. (Özellikle toner transfer metodu kullanarak plaketi çıkartacaklar için.2. Çizim/Otomatik Çizim Çalıştır veya F9'u kullanın.

hatta görmek te istemiyoruz. Kullanılacak katman sayısı 1 olduğundan yollar bakır yüzeyine (alt katman) çizilecektir. Şimdi Grid Router'e da kısaca değinelim: Eğer tek yönlü ve atlamalı çizdirmek istiyorsanız Grid Router'ı kullanabilirsiniz. Çizim/Çizim Ayarları'ndan Otomatik çizici olarak Grid Router'ı seçin. Buradaki değerlerin altına inilmesi halinde hata uyarıları. “Atlamalara İzin Ver” i işaretleyin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Çizimden sonra Tasarımı Denetle (DRC=Design Rule Check) i çalıştırarak ve hataları görebilirsiniz (kırmızı ve mavi halkalar) bunları giderip ve DRC'yi Denetim/Tasarımı Denetle ile veya butonu ile tekrar çalıştırın. 48 . Çizim/Çizim Ayarları'na girin Otomatik Çizimden Sonra Denetle deki işareti kaldırın.) Denetim/Hataları Gizle.. Tasarımdaki kuralları değiştirmek için Denetim/Tasarım Kuralları veya butonuna tıklayın. Otomatik ayarı Normal yapın. yanındaki “. Grid Router Ayarları diyalog kutusundan “Tüm Katmanları Kullan” daki işareti kaldırın ve Kullanılacak Katman Sayısı'nı “1” yapın. Tamam diyerek pencereleri kapatın. hatanın oluştuğu yerdeki kırmızı veya mor halkalarla belirtilir. düzeltmek istemiyoruz. Aynı zamanda otomatik çizimin ardından DRC nin çalıştırılmasını engellemek mümkün. Otomatik çizim kalitesini “Otomatik Ayar” parametreleriyle değiştirebilirsiniz.. Bunu için önce Çizim/Tüm Yollarda Çizimi Kaldır diyerek yolları kaldırın. Yüksek kaliteli çizim daha fazla zaman alır. (tam çizim çok fazla zaman alacağı için). Hızlı mod karmaşık olamayan çift yüzlü plaketler için veya karmaşık plaketin ilk çiziminde kullanılır.” düğmesine tıklayarak Grid Router ayarlarını açın. Otomatik çizimi çalıştırdığınızda yollar alt katmana çizilir ve gerekirse üst katmanda atlamalar yapılır. Hata uyarılarını (halkalar) gizlemek için (hatayı biliyoruz.

2. Önemli Not: Shape Router ile ikiden fazla katmanda otomatik çizim yaptırmak için.5. Shape Router ayarlarındaki Öncelikli Katman Yönlerini Kullanda kapalı katman olmasın. Listesi eleman yerleştirirken elemanın hangi liste kutusunu Listesi ise aktif olan yüzeyi (katmanı) seçmemizi sağlar. Fakat PCB Layout hakkında daha fazla şey öğrenmek için atlamamanızı tavsiye ederiz.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Geri Al'ı kullanarak shape routerın çizimine geri dönebilirsiniz.2. Çünkü şu anda plaketimiz çıktı almaya hazır. Ancak bir elemanı bakır yüzeyi (lehim yüzeyi. Not: Eğer plaketinizi hızlı bir şekilde tamamlamak istiyorsanız “2. Yerleştirilen elemanlar genelde eleman yüzeyine (üst katman) yerleştirilir. Katmanlarla (Layers) çalışmak Yukardaki resimde yolları gri tonda görmemizin sebebi yolların bakır yani lehim yüzeyi (alt katman) üzerinde olması ve aktif olan yüzeyin eleman yüzeyi (üst katman) olmasıdır. alt katman) ne yerleştirmek demek o elemanı yüzey montajı yapmak (surface mount) demektir.5. yüzeye yerleştirileceğini belirler. Shape Router ve Grid Router ile ilgili detayları kılavuzun son bölümünde bulabilirsiniz. 49 .14 Yazdırma” başlığına kadarki kısmı atlayabilirisiniz. Aynı şekilde iki liste var.3. Program varsayılan olarak aktif olamayan yüzeyi soluk gösterir. Aktif katı değiştirmek için ekranın sağ üstündeki kullanabiliriz.

Tüm Katmanlar: Bütün katmanları gösterir. Diğer katmanları göremeyiz.) Karşıtlıkta Düzenle: Aktif katmanı gösterir. Karşıtlığı Kullan: Aktif katmanı gösterir. Aktif olmayan katmanı soluk gösterir.DipTrace Kullanım Kılavuzu Aktif ve Pasif olan Katmanların Katman/Görüntü Modu'na girin. görüntülenme biçimini değiştirebilirsiniz. Farkı diğer katmanlardaki elemanlar üzerinde de değişiklik yapabiliriz. Geçerli Katman: Sadece aktif katmanı gösterir. Karşıtlık Seviyesi: Aktif olmayan katmanı ne kadar soluk gösterileceği ayarlanabilir. Aktif olmayan katmanı soluk gösterir. (bunu kullanmayı tavsiye ederiz. 50 .

Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Katmanların renkleri ve diğer ayarları için Katman/Katman Ayarları.2. Aynı zamanda katmanları yeniden adlandırabilirsiniz. Katman Ayarları'ndan katmanı seçip “…” ya basarak o kat için istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Mesela üst katman için kırmızı. alt katman için mavi. Katman görünürlüğü ve rengini tasarım yöneticisinden (Görünüm/Araç çubukları/Tasarım Yöneticisi) de değiştirilebilir. Yeni katman ekleyip silebilirsiniz (Üst ve Alt katmanları silinemez). 51 .

) Seçili yolların biri üzerine sağ tıklayın ve Yol Uzunluğunu Göster'i seçin. Yol Uzunluğunu Ölçmek Bizim devremizde bu tür bir ölçüme gerek yok. Görünüm /Tersle'yi kullanabilirsiniz. video devreleri gibi devreler tasarlayacaksanız bu işlem önemlidir.4. Şimdi birkaç yolu içine alacak şekilde fare ile bir dörtgen çizerek seçim yapın. 52 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Plaketin alttan görünüşünü görmek için (yani montajı yapılmış bir plaketin lehim tarafından görünüşü).(veya Ctrl + tıklama ile birden fazla objeyi seçebilirsiniz. Çünkü devremiz basit ve yüksek frekanslı değil.5. 2. Bu bazen yeterli olmayabilir. Bütün yollar üzerine fare ile gelindiğinde gösterilen ipucu içersinde yol uzunluğu vardır. Fakat Yüksek frekanslı.

seçili ölçü birimine göredir ve yol üzerinde yapılan değişikliklere göre gerçek zamanlı güncellenir. Şimdi yol uzunluklarını gizlemek için geri alı kullanın veya yol üzerine sağ tıklayın ve Yol Uzunluğunu Göster'i tekrar tıklayın. Dosyanızı kaydedin. 53 .2. Kutucuklardaki uzunluk değerleri.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Seçili yolun pedlerine yapın yerlerde kutucuklar göreceksiniz.

Veya yolları otomatik değil de kendiniz çizmek isteyebilirsiniz. liste kutusundan veya Görünüm/Izgara Aralığı'menüsünden.5. DipTrace yolları açıdan bağımsız olarak düzenlemeye imkân tanır. Izgara noktalarının genişliğini ayarlayabilirsiniz. 54 . Fakat yeni segment ekleyerek (Yola sağ tıkla Köşe Ekle) 90 dan büyük açıları da kullanabilirsiniz. Çizim/Araçlar/Yolları Serbest Süzenle'yi seçerek veya butonuna tıklayarak bu moda girebilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu 2. Şimdi Alt katmana geçin. Elle Çizim (Manual Routing) Bizim devremiz basit olduğundan otomatik çizim işimizi gördü.5. Bu modda yol parçasının (segment) düzenlenmesi 90 veya 45 derece olabilir. Bu modda yolları herhangi bir sınırlama olmadan taşıyabilirsiniz. Önce çizilmiş yolu düzenleyelim: Önce Katman/Görüntü Modu/Karşıtlığı Kullan'ı seçin. Ancak bazı karmaşık devrelerde otomatik çizimden sonra elle düzeltmeler yapmak gerekebilir. Izgara kullanmak istemiyorsanız Görünüm/ Izgarayı Göster'i tıklayarak veya kısaca “F11” e basarak ızgarayı kaldırabilirsiniz. Yolun üzerine gelin ve tıklayarak yeni konumuna sürükleyin.

Köşe Ekle/Sil: Yola yeni köşe noktası ekler/siler.2. 55 . Kilitle: Yol üzerinde değişiklik yapmayı engeller. Açılan menüden: Net 6: Bağlantının adını değiştir.10. Ancak bu seçenekten bu bağlantı için yol rengini değiştirebilirsiniz.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Yol parçasının üzerine gelip sağ tıklayın. Yol Parçası Kalınlığı: Üzerine tıkladığınız yol parçasının (segmentin. (2. Yol Parçasını Katmana Taşı: Üzerine tıkladığınız yol parçasının (segmentin) bulunduğu katı değiştirir. yolun düz parçasının) kalınlığını değiştirir. Aynı zamanda yol parçasını üst veya alt katmanda atlamaya dönüştürebilirsiniz. Ojeleri Kilitlemek başlığında anlatıldı) Yay: Köşe noktasını yaya dönüştürür. Yol Kalınlığı: Üzerine tıkladığınız yol parçasının içinde bulunduğu iki pin arasında kalan kısmın kalınlığını değiştirir.5. Bağlantı Kalınlığı: Üzerine tıkladığınız tüm yolun kalınlığını değiştirir. Bağlantı Rengi: Yolun rengi varsayılan olarak katman rengidir.

DipTrace bağlantıları şematikte çizilen devreye göre getirir. Yolda Çizimi Kaldır (Unroute Trace): İki ped arasındaki yolu çizilmemiş haline geri döndürür. Dolayısıyle bu kilitleme işlemini pcb üzerinde çalışmaya başlamadan önce yapmak daha mantıklıdır ve sizi hatalara karşı korur. Bu durumu düzeltmek için Dosya/Şemaya Göre Yenile'yi kullanın. Köşe oluşturmak istediğiniz yere sol tıklayın. Zaten dikkat ederseniz silinen bağlantıyı mavi çizgiyle belirtmez. Böylece değişik şekilde yolu yeniden çizebiliriz.) çizmeye başlayın. Bağlantı silinmez. Eğer çizilmiş yolu beğenmeyip yeniden çizmek isterseniz “Yolu Sil” i değil “Çizimi Kaldır” seçeneklerini kullanın Bağlantıda Çizimi Kaldır (Unroute Net): Seçili olan yolların tamamını çizilmemiş haline geri döndürür. Bağlantı yapısı kilitlendiğinde bağlantıları değiştiremezsiniz. Eğer sadece tek bir bağlantının üzerine sağ tıklarsanız.DipTrace Kullanım Kılavuzu Yolu Katmana Taşı: Üzerine tıkladığınız yol parçasının (segmentin) içinde bulunduğu iki pin arasında kalan kısmın bulunduğu katı değiştirir. Bağlantıyı Katmana Taşı: Üzerine tıkladığınız tüm yolun bulunduğu katı değiştirir. Çizimi Kaldırma işleminden sonra çizilmemiş yollar mavi çizgiyle belirtilir. Çizim/Araçlar/Elle Çizim menüsünü kullanın veya butonuna tıklayın. Çizeceğimiz yol üzerindeki pedlerden birine tıklayın (yolun bağlı olduğu pedler kırmızıyla belirtilir. Yolu silmeyle çizimi kaldırma arasındaki fark şudur: Silme yolu ve bağlantıyı siler. Sadece çizim kaldırılmış olur. o bağlantının tamamında çizimi kaldırır. DipTrace bu bağlantının şemaya göre olması gerektiğini hatırlatmaz. Önce bir yolun üzerine sağ tıklayın ve Tüm Bağlantıda Çizimi Kaldır deyin. Çizimi kaldırma ise yolu çizilmiş bir bağlantıda yolu kaldırır. şemaya göre eksik bağlantıya sahip olur. Plaketin şema dosyasını seçin ve şema dosyasına göre plaketi yenileyin. Yolu veya bir parçasını sildiğiniz zaman o bağlantıyı kaybederiz. Ancak yol silinirse plaket şemadaki bir bağlantıyı yitirmiş olur. Çizim/Bağlantı Yapısını Kilitle'yi aktif ederseniz bağlantı yapısı kilitlenir. bağlantı silinmemiş olur. Yani bağlantı çizilmemiş şekline geri döner. bağlantı yapısı kilitli de olsa pcbye aktarır) Böylece “Yolu Sil” dediğinizde çizimi kaldırma işlemi yapılır. Şimdi elle çizim yapalım. Yol Parçasında Çizimi Kaldır (Unroute Segment): Üzerine tıkladığınız yol parçasında (segmenti) çizimi iptal eder. (Şemaya göre yenileme şemadaki bağlantı yapısında yapılan değişikliği. Çizim sırasında sağ tıklarsanız elle çizime ait alt menü açılır. 56 .

) Son yol parçasının kalınlığını “Kalınlığı Değiştir” ile değiştirebiliriz. açısız veya yay biçiminde yol çizme modlarına geçiş yapabilirsiniz.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Bu menüden: Çizim Modundan 90 veya 45 derece açılı. Çizmekte olduğumuz yol parçasını üst veya alt katmanda atlamaya dönüştürebiliriz. “Geri Al” ile çizdiğimiz son yol parçasını geri alabiliriz.2. Çizmekte olduğunuz yol parçasını “Katmana Taşı” ile diğer katmana gönderebiliriz (via otomatik olarak oluşacaktır. (Üst/Alt Katmanda Atlama) Not: Elle çizimi daha da kolaylaştırmak için bu alt menüdeki komutlar için birer kısayol belirlenmiştir: 57 .

B: “Bottom Layer” (alt katman) a geçer J: Atlama oluşturur. 58 . Eğer alt katmanda iseniz. Tekrar Sağ tıklayıp/Tamam deyin veya klavyeden “Enter” tuşuna basın.DipTrace Kullanım Kılavuzu M: “Çizim Modu” seçeneklerini değiştirir. Aşağıdaki şekilde de gördüğünüz gibi son yol parçası üst katmanda fakat herhangi bir yere bağlanmamış. Her tıklamada diğerine geçer. atlama üst katmana yerleştirilir. Bu işlem yol çizmeyi sonlandırır. yol ikinci pede ulaşıncaya kadar bize eşlik edecek. Klavyenin üstündeki 1. Yol farklı bir katmana taşındığında via otomatik olarak oluşturulur.. İkinci basmada geri alır.0 arasındaki rakamlar katmanlar arasında dolaşır. Fakat bağlantıyı tarif eden mavi çizgiler. W: Katmanlar arasında geçiş yapar. T: “Top Layer” a (üst katman) geçer. Eğer üst katmanda iseniz atlama alt katmana yerleştirilir. (En fazla 10 katman) Yolu şekildeki gibi çizerken sağ tıklayıp Katmana Taşı/Üst diyerek çizmekte olduğunuz yol parçasını üst katmana gönderin.

Ancak genel vialar katmanda sadece yol parçaları arasında görünürler. Vialarla çalışmayı denerken birkaç tane daha via oluşturalım. 59 . Önce genel vialarla çalışacağız. Önce Çizim araç çubuğu üzerindeki Geçerli Sinyal/Düzlem Katmanı kutusundan “Alt” ı seçin. Plaketimizde şu anda üst ve alt katmanlar arasında sadece tek bir via var. Diğer PCB programlarını kullanmışsanız sadece statik viaları kullanmak size daha kolay gelebilir. Elemanların altında kalan yolları düzenlemek için Çizim/Araçlar/Yolları Düzenle'ye veya araç çubuğundaki düğmesine tıklayarak yolları düzenleme moduna girin ve yolu düzenleyin.5. sonra statik viaları inceleyeceğiz. Yolun bir parçasıdır. Yol bir katmandan diğerine taşındığında otomatik olarak yerleştirilir. Genel vialar da kör veya gömülü olabilir. Statik vianın diğer önemli bir özelliği de bazı katmanlarda onu gizleyebilir veya silebilirsiniz. Kısacası alt katmana geçin. Biri genel viadır. Statik via ile yolları düzlem katmanlarına bağlayabilirsiniz. Yol istediğiniz gibi olmamışsa düzenleyebilirsiniz. 2. Aynı ped gibi işlev görür.2. onları diğer sinyal/düzlem katmanlarında gizleyip gösterme yapamazsınız. Vialarla Çalışmak DipTrace te iki tip via vardır.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Şimdi butonuna tıklayın ve fareyi tamamlanmamış yolun ucuna götürün ve ikinci pede kadar yol çizin. Böylece kör veya gömülü via oluşturabilirsiniz.6. Diğeri de statik viadır.

Gelen diyalog kutusundan program için varsayılan via ayarlarını değiştirebiliriz. Bunun anlamı şu: Bu değişiklik. Uygula kısmında “Varsayılan Ayarı Kullananlara” seçilse iyi olur. “Dış çap” ve “Delik çapı” değerlerini biraz değiştirelim. Sağ tıklayın/Yol Parçasını Katman Taşı/Üst diyerek. yol parçasını üst katmana gönderin. Ana menüden Katman/Via Özellikleri'ni seçin. 60 . varsayılan via ayarlarına sahip olan vialara uygulanır.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bir bağlantı üzerine gelin. Şimdi 3 viamız var.

(Uygula kısmından Bütün Vialara'yı seçerek) Şimdi herhangi bir via üzerine gidin. 61 . via içinde kırmızı bir daire görünür. mevcut hiçbir viayı etkilememesini sağlayabiliriz (Uygula kısmından Uygulama (Varsayılanı Değiştir)' i seçerek).2. Sağ tıklayın/ Via Özellikler'ni seçin. seçilen vianın.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Aynı zamanda yaptığımız değişikliğin sadece varsayılan via ayarını değiştirmesini. Veya yaptığımız değişikliğin sayfada mevcut bütün vialara uygulanmasını sağlayabiliriz. yolun veya tüm bağlantının via ayarlarını değiştirebiliriz. Açılan diyalog kutusundan.

işlev olarak pede benzer. Ctrl+B alt katmada geçer. Ve üst katmana geçin. 62 . Ctrl+T üst katmana. Bizim plaketimizde sağ üstteki via için bu olabilir. Katman/Via Özellikleri'ne girerek via ayarlarını normalde kullanılabilecek değerlere getirin. Vialar geçerli katmanın renklerinde görünecektir. Üst katmanı geçmek veya fareyi mümkün olduğunca dikey yol parçasına yakın tutmak sorunu çözer. Sayfaya tıklayarak birkaç adet via yerleştirin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Not: Eğer sadece tıkladığınız via için ayarları değiştirmek istediyseniz ve hiçbir değişiklik olmadıysa. Şimdi. Veya yolları düzenle moduna girip viaya sağ tıklamayı deneyin. Statik via. Viaya daha yakın bir noktaya veya üzerine sağ tıklamayı deneyin veya bulunduğunuz katmanı değiştirin. Objeler/Statik Via Yerleştir deyin veya araç çubuğundaki düğmesine tıklayın. otomatik çizimden sonraki duruma dönmek için birkaç defa Geri al'ı tıklayın. büyük ihtimalle başka bir yol parçasına tıklamış olabilirsiniz.

bağlantıya ekleyebilirsiniz. Biraz önce yerleştirilen statik vilardan birinin üzerine sağ tıklayın Via Katmanları'nı seçin. 63 .2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Pedlere yaptığınız gibi statik viları kolayca yollara bağlayabilirsiniz. Katman/Görüntü Modu/Karşıtlığı Kullan'ı seçin.

Şimdi Üst katman üzerine tıklayın ve onu seçilmemiş hale getirin. 64 . Ve Tamam Deyin. Bu vianın üst katmandan silindiğini ancak alt katmanda hala var olduğunu görebilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Açılan penceredeki katmanlardan seçili olanları değiştirerek viayı kör veya gömülü viaya dönüştürebilirsiniz.

Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Aynı işlemi pedlere de uygulayabilirsiniz.5. seçmek gerekebilir. 65 . Ctrl tuşu ile birlikte objelere tıklayarak onları seçebiliriz. Objeleri Tip ve Katmana Göre Seçmek Bazen bir katmandaki tüm objeleri veya sadece elemanları veya sadece bağlantıları vs. Pasta Veya Maske katmanları için özele ayarlar kullanmak isterseniz. Fakat karmaşık tasarımlar için bu çok zor olacaktır. Bunun için Via Katmanları veya Ped Katmanları penceresinden. Şimdi Düzen/Seçimi Düzenle'yi seçin.2.7. Aynı zamanda bütün seçili pedleri/viaları tek seferde değiştirebilirsiniz. 2. Uygula kısmında “Seçili Kılıflara” yı işaretleyin. Ped/vianın sağ tık menüsünden Maske/Pasta Ayarları'nı seçin.

Farenin sol butonuna tıklayıp bir dörtgen çizerek bir alan belirleyin. Daha karışık seçimler de yapabiliriz. Vialardan bazıları alanın dışında kalsın. 66 . Birkaç via yerleştirin ve bazıları bağlantılara bağlayın. Herhangi bir yere sağ tıklayarak eleman seçimini iptal edin. “Elemanlar” ı işaretleyin ve Tamam deyin. Bu basit bir örnek. Şimdi belirtilen alandaki bağlantısız viaları seçelim.DipTrace Kullanım Kılavuzu İlk olarak bütün elemanları seçeceğiz.

Bu adım gedelde toprak bağlantısına. düzlem veya bakır doguya bağlantı yapmak için gereklidir. 67 . Ancak biz sadece bağlantısız viaları seçmek istiyoruz. Via kutusunu işaretleyin ve Bağlantısız seçin. bağlantısız viaları tek seferde bir bağlantıya bağlamak olsun.2. (Diğer kutular işaretsiz olmalı) Tamam deyin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Alandaki bütün objeler seçildi. Düzen/Seçimi Düzenle'yi seçin. Seçili viların biri üzerine gelin ve ışıklandığında sağ tıklayın Bağlantıya Ekle Seçili Viaları deyin. Belirttiğimiz alan içinde kalan bağlantısız vialar seçildi. Sonraki adım. örneğin. Mod: Seçili Tut yapın.

Şimdi yerleştireceğimiz bütün grafik objeleri Üst İpek katına yerleştirilecektir. 2.DipTrace Kullanım Kılavuzu Listeden bir bağlantı seçin ve Tamam deyin. DipTrace te . geçerli sinyal/düzlem katmanını seçer. grafik ve metinler geçerli sinyal/düzlem katmanına yerleştirilir. Diğer liste ise grafik yerleştirilecek katmandır. Bu işlemi uyguladığınız vialardan başka bağlantıya eklenmiş olanlar varsa. Önce metni ekleyeceğimiz katmanı (layer) seçmeliyiz. İki farklı katman seçme listesi vardır.5. Ekranın üstündeki liste menüsüne tıklayarak “Üst İpek”i seçin. 68 . Metin ve Grafik Eklemek Plakete metin veya resim ekleyebilirsiniz.jpg dosyalarını eklemek ve bunları DXP veya GERBER a göndermek mümkün. Şimdi plaketimize bir metin ekleyelim.bmp veya . Viaları silin ve tasarımı eski haline geri döndürün. Üst ipek yerine Sinyal/Düzlem'i seçersek.8. Bunu deneyip size zaman kazandırdığını görebilirsiniz. sadece bağlantısız vialara bağlantı yapılır. Karmaşık görünebilir. listesi aktif yani üzerinde çalıştığımız.

69 .2. Köşeleri karşılıklı sürükleyerek plaketi genişletebilirsiniz. Daha sonra çerçeveyi komple sürükleyebilirsiniz.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Metin veya grafik eklemek için plaketi genişletmeniz gerekebilir. Plaket çerçevesini taşımak isterseniz Ctrl’ye basılı tutarak çerçeveye sol tıklayın.

Vektör Yazı tipi biçimini kullanmanızı öneririz. metin üzerine sağ tıklayarak yapın. Zaten yerleştirmiş olduğunuz metnin ayarlarını buradan değil. True Type yazı tipleri İngilizce dışı karakterler için kullanılabilir. Yazı Tipi Biçimi'nden vektör veya true type biçimini seçebilirsiniz. Metnin yazı tipini değiştirmek için metin üzerine sağ tıklayıp Yazı Tipi'ni seçin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Eğer bazı objeleri seçemiyor ve düzenleyemiyorsanız. Gerbera doğrudan aktarılırlar çünkü. Objeler/Şekil Çizim Özellikleri altındaki ayarlar yerleştirilecek metnin varsayılan ayarlarıdır. varsayılan modda olmayabilirsiniz. Plaket üzerinde nereye metni yerleştirmek istiyorsanız oraya sol tıklayın ve metni girin ve entera basın. Metni girdikten sonra onu istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Bazı üreticiler bakır katmanlarında bu tür metinleri kabul etmeyebilirler. Bir metin yerleştirirken bu ayarlara göre yerleştirilir. düğmesine tıklayarak varsayılan moda Çizim araç çubuğundan Metin yerleştir aracını seçin ( ). Mesela yol çizme modunda iken elemanı seçemezsiniz. 70 . Bunun için önce herhangi bir boş alana sağ tıklayın veya araş çubuğundaki geçin. Bunlar gerbera küçük çizgilere dönüştürülerek aktarılır.

Bu olay sadece metin değil diğer objeler için de geçerlidir. Yol Engeli. Mesela bir kare çizip. metin lehim veya eleman yüzeyine yerleştirilir. Objeler/Resim Yerleştir veya butonuna tıklayın bir dikdörtgen çizin ve yerleştirmek istediğiniz resim veya logo dosyasını seçin. Plaket Kesim katmanlarına da şekiller ekleyebilirsiniz. Maske. Grafik veya metnin “Sinyal/Düzlem” katmanına yerleştirilmesi demek. bu kare içinden yol geçmemesini sağlayabilirsiniz. Açılan pencereden “Tip” kısmına yerleştirmek istediğiniz katmanı seçin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Metnin bulunduğu katmanı değiştirmek için üzerine sağ tıklayıp Özellikler'i seçin. Pasta. o kattaki yollar gibi o katın çıktısında görünecek demektir. “Tip” kısmından “Yol Engelli” seçersek yollar çizilirken bu metni dikkate alacak ve üzerinden yol geçirmeyecektir.2. “Sinyal” seçerseniz. 71 .

daha sonra sileriz. DipTrace şekil tabanlı bir bakır dolgu sistemine sahiptir. Bakır dolgu sabit genişlikteki çizgilerden oluşur. Aşağıdaki diyalog kutusu gelir. Sonra Objeler/Bakır Dolgu Oluştur menüsünü veya araç çubuğundan butonunu tıklayın. Ama nasıl eklendiğini öğrenelim. Alt Katman'ı seçin.DipTrace Kullanım Kılavuzu 2. Sonra bakır kaplamak istediğiniz alanı çokgen içine alın. Bakır Dolgu Oluşturmak (Copper Pour) Aslında basit bir plaket için bakır dolgu. Çokgen tamamlandığında sağ tıklayın veya entera basın.9. metin ve benzeri şeyler eklemekçok k fazla ihtiyaç değil.5. Çizdiğimiz çokgen içini tamamen bakırla doldurabiliriz. 72 .

Bakır dolguda değişiklik yapmak için dolgu kenarları üzerine gelin sağ tıklayıp özelliklere girin. 73 . Bu durumda Çizgi Kalınlığı ve Çizgiler Arası seçenekleri ile bu çizgilerin kalınlık ve aralıklarını ayarlayabiliriz. Altta sağdaki resimde bu mesafe artırılmıştır. Dolgu ile Objeler Arası seçeneği ise bakır kaplamanın içinde kalan yollar ile kaplama arasındaki mesafeyi ayarlar.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Bakır alanı komple dolgu değil de çizgilerle doldurmak istersek üstteki şekillerden siyah kare dışındakilerden birini seçeriz.2.

Bu özellik eğer yay şeklinde sınırlara sahip plaketimiz varsa bize çok zaman kazandırır. dolgu kenarları plaketin kenarlarına göre otomatik düzenlenir. Plaket sınırlarını değiştirdiğinizde dolgu da plaketi dolduracak şekilde otomatik değiştirilir. dolgu kenarlarının koordinatlarını düzenlememize imkân tanır. İsterseniz plaket ile dolgu arasında bırakılacak mesafeyi Plaket Açıklığı kısmından değiştirebilirsiniz. Bakır Dolgu Özellikleri penceresindeki Kenarlar sekmesi. Özellikler penceresi açılır. Buradaki Tüm Plaketi Doldur ve Plaket Sınırına Tuttur özellikleri bakır dolgu oluşturmada bize çok zaman kazandırır. Dahili veya bağlantısız tüm adaları kaldırtabilirsiniz. Şöyle ki: Bakır dolgu oluştururken plaket içinde rastgele iki noktaya tıklayın. Tamam dediğinizde dolgu plaket içini dolduracak şekilde otomatik oluşturulur.DipTrace Kullanım Kılavuzu Adaları Kaldır seçeneği ile alttaki resimde görülen adaların müsaade edilen en küçük alanını değiştirebilirsiniz. Eğer Plaket Sınırına Tuttur'u işaretlersek. sağ tıklayıp Tamam deyin. 74 . Kenarlar sekmesine geçin ve Tüm Plaketi Doldur'u işaretleyin.

Bakır dolgunun durumunu değiştirmek. Şimdi bağlantılardan birinde çizimi kaldırın. 75 .Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Bakır dolguların iki durumu vardır: Dolgulu ve Dolgusuz. yenilemek ve özelliklerine girmek için dolgunun dış çerçevesine sağ tıklayın.2. Mesela Net 0. Eğer bakır dolgunun kapladığı alandaki bir objeyi düzenlemek isterseniz ikinci duruma geçmek en iyi yoldur. Plakette bir değişiklik yaptıktan sonra bakır dolunun bu değişikliğe göre yenilenmesi için Sağ tıklayıp/Yenile deyin. “Durum” altından bakır dolguyu dolgulu veya dolgusuz gösterebiliriz. Bakır dolguyu bir yola da bağlayabiliriz.

dolgunun bağlandığı bağlantının ince mavi çizgi şeklindeki bağlantılarını gizler.) “Termal Bağlantı” ve “Termal Bağlantı Kalınlığı” seçenekleri bakır dolguyu bağladığınız bağlantıdaki pedlerin dolguyla nasıl temas kuracağını belirler. 76 . İletkenlik sekmesine geçin. (Bağlantı yolu çizilmemişse. Deneyip etkisini izleyin. Aşağıda bakır dolgu Net 0 bağlantısına bağlandıktan sonraki şekli vardır. Bağlantıya Bağlayı Net 0 yapın. Bu. Bağlantı Çizgisini Gizle'yi işaretleyin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bakır dolgu kenarına sağ tıklayıp özelliklere girin.

Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Gördüğünüz gibi Net 0 için yol çizmedik. SMDler İçin Özel Termal Ayarları'nı işaretleyin.2. 77 . ped ışıklandığında sağ tıklayın. Veya tek bir ped için özel termal ayarı kullanmak isteyebilirsiniz. Ama Net 0 i bakır dolguya bağladığımız için Net 0 üzerindeki pedler birbirine bakır dolgu ile bağlandı Termal Bağlantı : 4 spoke 45 Termal Bağlantı : Doğrudan: Bazen SMD(Yüzey yerleşimli) pedler için farklı termal ayarları kullanmak isteyebilirsiniz.) Termal Bağlantı Ayarları'na tıklayın. (Ped ışıklanmıyorsa üst katmana geçip deneyin. Bunu için fareyi ped üzerine getirin.

DipTrace'te tüm kılıfları veya seçili objeleri kilitleyebilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bakır Dolgu Ayarlarını Kullan'daki işareti kaldırın. Biri üzerine sağ tıklayın ve Kilitle deyin. 2. Sonuç aşağıda. Bu durumda SMD vialar dolguya funout ile bağlanır. Alt katmana geçip. üst ipek. Önce: Sonra: Bakır dolgu düzlem katmanlarını gnd veya güç düzlemi yapmak için kullanılabilir.10. Ojeleri Kilitlemek Bazen Şema veya PCB de düzenleme yaparken bazı objelerin yerlerinin veya özelliklerinin değişmemesini isteyebilirsiniz.) veya Shape router tarafından otomatik olarak yapılabilir.) Şimdi üst sinyal katmanına geçin. 78 .5. Not:Eğer aktif katman üst ise üst katmanlardaki objeleri düzenleyebilirsiniz. Şimdi birkaç obje seçin.(Üst. Şekildeki gibi ayarları yapın. üst dizgi vs. Funout elle yapılabilir (Kılavuzun Bölüm 4 üne bakınız. dolgu kenarına sağ tıklayın ve Yenile deyin.

Kilitli objelerin seçim dikdörtgenleri daha soluk renktedir. 79 . Şimdi kilitli objeleri seçmeye çalışın. Alt katmana geçin ve bakır dolguyu dolgusuz yapın.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Seçili objeler kilitlenir.(Dolgu kenarına sağ tıkla Durum/Dolgusuz).2. Kilitli objelerin üzerine fareyi getirdiğinizde “Kilitli” yazısı çıkacaktır. Plaketimizde bakır dolgudan dolayı bunu farketmeyebiliriz.

80 . Veya kılıfların biri üzerine sağ tıklayıp Katman Kilidini Aç. bağlantı iletkenlik denetimi ve şemayla karşılaştırmayı yapmanızı tavsiye ederiz. Tasarımı Denetlemek DipTrace tasarımınızı denetlemek için birkaç araca sahiptir. (Ctrl+A veya fareyle dikdörtgen çizerek). Düzen/Kılıfları Kilitle/Üst veya Alt ile üst veya alt katmandaki tüm kılıfları kilitleyebiliriz. Bunlar “Denetim” menüsü altında toplanmıştır.DipTrace Kullanım Kılavuzu Yukardaki resimde görüleceği gibi kilitsiz objelerin seçim renkleri mavi iken. Bir objenin kilidini açmak için üzerine sağ tıklayın Kilidi Aç deyin. Şimdi tüm objeleri seçin. 2. Kilidi açmak için yine Düzen/Kılıfları Kilitle/Üst veya Alt.11. kilitli objelerin seçim renkleri soluk mavidir.5. Düzen/Kilidi Aç veya Ctrl+Alt+L veya objelerden biri üzerine sağ tık Kilidi Aç ile tüm objeleri kilitsiz yapabiliriz. Aynı zamanda Kılıfları yerleştirdikten sonra tüm kılıfları kilitleyebiliriz. Kilitli objeleri taşıyamaz. Bu sayede çizim yaparken kılıfların hatayla yerlerinden oynamalarını engellemiş oluruz. boyutlandıramaz ve özelliklerini değiştiremezsiniz. Tasarımınızı tamamlamanız için DRC.

Sonra bakır dolgunun yerleşmiş olduğu alt katmana geçin. Tasarımdaki objeler arasındaki mesafeleri. F11 e basarak ızgaraları gizleyin. Şimdi kontrol edilecek kuralları ayarlamak için Denetim/ Tasarım Kuralları'nı seçin. Sonra DRC’ yi çalıştırın. Açılan diyalog kutusundan farklı obje tipleri için açıklıklar ve objeler arasında olması gereken en küçük mesafeleri ayarlayabiliriz. değiştirilebilen boyutları kontrol etmemizi sağlar. yoksa “Hata Bulunamadı” mesajı görünür. 81 .Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak DRC (Design Rules Check) çok önemli detimlerden biridir. Çünkü çok basit bir tasarım.2. Birkaç yolu bakır dolguyla kesişecek şekilde taşıyın. Şimdi “Bakır Dolguları Kontrol Et” kutusunu işaretleyip Tamam deyin. Denetim/Tasarımı Denetle menüsünü veya çizim araç çubuğundaki butonunu kullanarak DRC’yi çalıştırabilirsiniz. Bizim plaketimiz büyük ihtimalle hata içermiyor. Hata varsa hataları.

Bakır dolgu işaretliyken denetlediğimizde. Hata varsa hatanın detaylarını gösterir. Eğer hata yoksa “Hata Bulunamadı” mesajı görünür. bakır dolgu veya sinyal katmanındaki şekiller bir bağlantıya bağlanmışsa bu denetimi yapmalısınız. Uyuşmazlık varsa rapor eder. Hatayı giderdikten sonra DRC’ yi tekrar çalıştırarak hata listesini güncelleyebilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Hataları görebiliyorsunuz. Sadece tek hata var. Bağlantı İletkenlik Denetimi tüm bağlantıların doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını denetler. Şekiller ve bakır dolgulardan hangilerinin iletkenliğe dahil edileceğini işaretleyebilirsiniz. 82 . birkaç katmanlı tasarımızın varsa. Şemayla Karşılaştır ise seçeceğiniz şema dosyası ile baskı devrenizin bağlantılarını karşılaştırır. Tamam deyin. Mesela bakır dolgudaki işareti kaldırısanız. Ancak büyük. (Biz ekran görüntülerini daha iyi görünebilmesi için 800x600 da aldık) Listedeki hataya çift tıklarsanız. bakır dolgunun iletim sağladığı dikkate alınmaz. hatanın meydana geldiği yer ekranın ortasına gelir ve hedef işaretiyle belirtilir. Kısacası tümü işaretli olsun. Şimdi Denetim/Bağlantı İletkenliğini Denetle'ye tıklayın. Bizimki gibi basit tasarımlarda pek önemli olmayabilir. Eğer kullandığınız ekran çözünürlüğü 1280x1024 gibi yüksekse hata listesi penceresi tasarım alanının yanında yukardaki şekildekinden daha küçük olur. Yollar. Böylece bakır dolguyu bir bağlantıya bağlamışsak ve bağlantının yolunu çizmemişsek (çünkü bakır dolgu iletim sağlayacaktı) bağlantıyı kopuk olarak rapor eder. dolgunun bağlandığı yol çizilmemiş de olsa bakır dolgu sayesinde pedler birbirine bağlanacağı için hata bulamayacaktır.

Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Plakette yukardaki gibi bir hata oluşturduk.2. Ana menüden Dosya/Tasarım Bilgileri'ni seçin. R4'ün bir pedini bağlantıdan sildik. Ardından şema ile karşılaştırdık. 2. Net 6 da çizimi kaldırdık (bu hata değil). Tasarım Bilgileri Bizim plaketimizin pin sayısı kaç? Veya plaket ebatları ne kadar? Bunu bulmak çok kolay.5.12. Fakat eğer yüzlerce pine sahip karmaşık bir devremiz varsa ve plaket sınırlarında yay kullanılmışsa bu hiç de kolay olmayacaktır. 83 .

” düğmesine tıklayın. delik çeşidi sayısını. Delikler bölümündeki Boyut Çeşidi'nin yanındaki “.. Plakette Göster'e tıklarsanız delik boyutunu ve bu boyuttaki delikler plaket üzerinde işaretlenir.. Delik ebatlarını ve o ebattaki delik sayılarını listeler. 84 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Açılan pencerede farklı tipteki objelerin adedini. plaketin ebadını. katman sayısını öğrenebiliriz.

Eğer aynı PCB den birden fazla adede ihtiyacınız varsa Düzen/Plaketi Çoğalt'a tıklayın. X'te aralık x eksenide kopyalar arası mesafe. Panel kenarlığı genelde kullanılmaz ancak panelini sınırlarını görmemizi sağlar.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak 2. Bazı baskı devre üreticileri. Tamam deyin.2. Bunun için Panel Kenarlığını Göster'i işaretleyin. kopyaları içine alan dikdörtgen alan.13. Y'te aralık Y eksenide kopyalar arası mesafedir.) Hepsini 0. Sütun ve satır sayısını 2 yapın. 85 .1 inç yapın. (Panel. Aşağıdakine benzer bir tasarım elde edeceksiniz. Plaketi Çoğaltma (Panelizing): DipTrace'te aynı veya farklı plaketleri leri aynı tasarım üzerinde çoğaltabilirsiniz.5. Panel Kenar Açıklığı plaket ve panel kenarlığı arasındaki mesafedir. Şu anda 0 yani mesafe yok. plaket sınırı katmanında panel çercevesini ister. Aynı PCB den 4 adet oluşturacağız.

yazan alanlar göreceksiniz.. yazıcı çıktısı alırken. Baskı ön izlemeye bakın. bu alanlar plaketinizin aynısı ile doldurulur. Baskı önizlemede.DipTrace Kullanım Kılavuzu Tasarım alanında Copy 1. Bir objeyi plaketi çoğaltırken devre dışı bırakmak (çoğalttırmamak) için obje üzerine sağ tıklayın Plaket ile Çoğaltma 'yı yıklayın.. Copy 2. 86 . Bazı objeleri kopya plaketlerden çıkartabiliriz. Mesela delikler ve şekiller. gerber/dxf/drill formatına ihraç ederken.

Sonucu görmek için baskı önizlemeyi açalım. Plaketi çoğaltabilmeniz için plaket sınırları yerleştirilmiş olmalıdır.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Mesela “Astable Flip Flop” metnine bunu uygulayalım.2. Satır ve sütun sayısını 1 yapın. 87 . Plaket ile çoğlatmayı iptal yani kopyaları silmek için Düzen/Plaketi Çoğalt'a gelin.

(Biz aynı plaketi çoğaltacağız. Yazıcıdan Çıktı Alma: Çıktı almak için önizlemeyi kullanmanızı tavsiye ederiz. Bunun için fdemir@diptrace. Aynı anda birden fazla PCB Layout açabilirsiniz. 88 . İsterseniz farklı bir PCB yi açarak onu kopyalayabilirsiniz..Etiketini Koru'yu işaretleyin.) Ve yapıştırın. Herhangi boş bir alana sağ tıklayın. lisanslardaki pin sınırlamaları) kullanılmaz. Eğer “Antet” bilgilerini görmek isterseniz önce Dosya/Sayfa ve Antet Ayarları'ndan “Sayfa Şablonu” kutusundan “ANSI A” yı seçerek anteti gösterin. Bakır dolgunun çıktıda görünmesini istemiyorsanız bakır dolgu durumunu dolgusuz yapın. (Bu nokta kopya plaketimizin sol-üst köşesi olacak. Lite. Düzen/Yapıştırıken Ref. 2. 500 pinlik Ticari dışı kullanım için (hobi. Ctrl+A ile tüm objeleri seçin. Böylece 300 pinlik ücretsiz sürümü kullanırken birkaç tane 300 pinlik plaketi kopyalayabilirsiniz. Dosya/Önizleme veya araç çubuğundan butonundan çalıştırabilirsiniz.5.) Ctrl+C ile kopyalayın. sonra önizlemeyi açın.14.com adresiyle temas kurunuz. eğitim amaçlı) lite lisansa ücretsiz sahip olabilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Farklı PCB leri çoğlatmak: Düzen/Yapıştırıken Ref. Standart .Etiketini Koru'yu işaretlediğinizde kopyalama için pin sınırlaması (Free.

“Küçült” yani düğmeleri ile yazdırma ölçeğini büyültüp küçültebilirsiniz. “Büyült”. “Karşıtlık”: Seçili olmayan katmanları soluk gösterir. “Tümü” ise tüm katmanları gösterir. Objeler kısmından ise seçili katta çıktıda görmek istediğimiz objeleri seçmemizi sağlar. Görünüm Ölçeği: Önizlemenin görünüm ölçeğini belirler. Tersle: Seçeneğini işaretleyerek plaketin alttan görünüşünü (yani bakır plaket üzerine çizilecek görünüm) çıktı alabilirsiniz. Bu durumda baskı önizlemede Tersle 89 . Göster kısmında ise “Geçerli”: sadece seçili katmanı gösterir. baskı önizlemedeki Metinleri Tersle aktiftir. (Plaketi Sayfada Taşı) Düğmesine basarak plaketi sayfanın neresinde yazdırmak istiyorsanız. oraya taşıyabilirsiniz. Yazdırma Ölçeği: Plaketin çıktıda hangi ölçekte görüneceğini belirler. Görünüm/Metinleri Otomatik Tersle aktifse bu seçenek devre dışıdır ve tersle dediğinizde metinler de terslenir.2. (Plaketi Ortala) Plaketi sayfa ortasına getirir. Metinleri Tersle: Tersle ile metinlerin yön değiştirmediğini görmüşsünüzdür. Bunları deneyerek etkisini ön izleme alanından görebilirsiniz.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Katmanlar kısmından geçerli sinyal/düzlem katmanın seçin. Görünüm/Metinleri Otomatik Tersle aktif değilse.

(Ace konvertör ücretsiz olup http://www. “DXF formatına ihraç et” diyalog kutusundan. Ancak bu ihtimali ortadan kaldırmak içsterseniz Kalibrasyon'u kullanabilirsiniz. yazdırma ölçeğine göre ölçeklendirip. Kenar_Üst ve Kenar_Alt sizin tasarımınıza ait olmadığı için seçilmez. Siyah-Beyaz Çıktı Al: Renkleri kullanmadan siyah beyaz çıktı alır. terslenmez. Ancak biz şimdilik onları kullanmayacağız. Ayarları yaptıktan sonra “Yazdır” butonuna basarak çıktı alabilir veya “Kaydet” butonuna basarak plaketin görünümünü resim formatında (.6.DipTrace Kullanım Kılavuzu dediğinizde metinler kullanırsınız.jpg) kaydedebilirsiniz. Bu bütün lazer yazıcılarda çıktı ölçeğinde bozulma olur anlamında değildir. Lazer yazıcılarda kağıtın ısıtılmasından dolayı ölçeklendirmede çok küçük de olsa bazı bozulmalar olabilir. Onları seçmek için Ctrl + Tıklama yöntemini kullanabilirsiniz.6. Diyalog kutusunun sağındaki seçeneklerden istediğinizi işaretleyip veya işareti kaldırarak gösterip gizlemek istediğiniz objeleri seçebilirsiniz. metinleri terslemeniz için Metinleri Tersle'yi Tabloları Ölçeklendir: Tabloları ölçeklendirmeyeceğini belirler. Bu Kenarlar DXF’ den G. Yazdırma Renk Ayarları: Objelerin çıktıdaki renklerini ayarlayabilirsiniz. Tasarımınızdaki bütün katmanlar seçilecektir. Baskı önizlemeyi kapatabilirsiniz.php den indirebilirsiniz) Dosya/İhraç Et/DXF'yi seçin.kodlarına ACE Konvertör gibi bir programla dönüştürülebilir. veya tasarımı Tersle ile veya metinleri Metinleri Tersle ile (Görünüm/Metinleri Otomatik Tersle aktifse bu pasiftir) tersleyebilirsiniz. Bu yazıcının ve kağıdın kalitesiyle de ilgilidir. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar kağıdı ısıtmadığı için bu yazıcılarda sorun olmaz. Mesela tek bir nokta çıktısı alarak. Hobi tasarımcılar için not: Bu not daha çok toner transfer metodu ile baskı devre çıkaracakları ilgilendiriyor. DXF Formatında Çıkış Alma Tasarımınızı DXF formatında dosyaları kullanabilen çoğu CAD/CAM programlarına gönderebilmek için DXF formatında çıkış alma özelliğini kullanabilirsiniz. 2.Üretim Formatlarında Çıkış Alma 2. Aynı zamanda DXF’ ye İhraç etme fonksiyonu kazıma makineleri için kenar çizgilerini otomatik olarak oluşturabilir. İhraç et deyin ve dosyayı kaydedin. tasarımınızın bazı kısımlarını Autocad’ te düzenlemek isteyebilirsiniz.com/tr/indir.bmp veya . Tümünü Seç'i tıklayın.1. 90 .diptrace. Bunu önlemenin bir yolu kağıdı önceden ısıtmadır. Negatif Çıktı Al: Plaketin negatif çıktısını almak için işaretleyin. DipTrace’ e geçmeden önce PCB tasarımı için Autocad kullanıyorsanız. Bu bazı kişiler için önem arzedebilir.

2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Dosyayı Autocad veya Autocad DXF’ yi destekleyen başka bir programla açabilirsiniz. 91 . Şimdi AutoCad veya dxf dosyalarını okuyan başka bir programla açalım.

Kenar Çizgilerinin Kalınlığı'nı belirleyin. İhraç Et butonuna basarak DXF dosyasını kaydedin. Plaketinizdeki bütün yollar alt katmanda ise Kenar_Alt seçin. Bakır dolgu özelliklerinden İletkenlik sekmesindeki Bağlantı Çizgisini Gizle'yi devre dışı bırakın. Kazıma derinliği kenar kalınlığına ve aletin açısına bağlıdır. Önce bakır dolguyu dolgusuz yapalım. Tersle'yi işaretleyin. Şimdi bunu DipTrace ile nasıl yapacağımızı görelim.DipTrace Kullanım Kılavuzu Plaketi kazıma yöntemiyle oluşturmak karmaşık olmayan baskı devreler için uygun ve ucuzdur. Dosya/İhraç Et/DXF'yi çalıştırarak DXF Formatına İhraç Et diyalog kutusunu açın. Kazıma hattının ortası. 92 . Bu bize plaketin alttan görünüşünü verir. Bağlantı çizgisi görülemiyorsa. plaketteki objelere Kenar Çizgilerinin Kalınlığı/2 kadar mesafede olacaktır. (Dolgu kenarına sağ tıkla Durum/Dolgusuz) Dolguyla birbirine bağlı yollar varsa onların çizimini yapın.

Kenarlar DipTrace tarafından çoklu çizgilerden belirtilen kalınlıktaki çizgilerden oluşturulmuştur.2. Eğer herhangi bir yerde iki obje arasındaki mesafe kenar çizgileri kalınlığından küçükse sizi uyaracaktır. DipTrace’ ten ihraç etmeden önce tasarımınızı kontrol edin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Şimdi AutoCad veya dxf dosyalarını okuyan başka bir programla açalım. 93 .

2.6. 1. Önizleme butonuna basarak ön izlemesini yapabilir. Şimdi ACE Converter ile DXF dosyasından G-Kodlarını oluşturabilirsiniz. Tümünü İhr.DipTrace Kullanım Kılavuzu CAD programları genellikle çoklu çizgileri keskin açılarda gösterir. Katmanları tek tek ihraç ederek her katman için ayrı gerber dosyası oluşturabileceğiniz gibi. Fakat palketi kazıma işlemi yaptığınızda veya CAD programları ile kazıma işini simüle ettiğinizde problem olmadığını göreceksiniz. ile ihraç edebilirsiniz.2. 94 . Gerber Çıktısı Almak Dosya/İhraç Et/Gerber'ı seçin. Açılan diyalog kutusundan katmanları (birden fazla seçmek için Ctrl ve Shift + tıklama kullanarak birden fazla seçim yapabilirsiniz) ve görmek istediğiniz objeleri seçin. birden fazla katman için tek bir gerber dosyası da oluşturabilirsiniz. Birkaç defa geri alarak bakır dolgunun dolgulu haline geri dönünüz. Üst Dizgi Katmanın Seçin: Bu katman üst dizgi katmanına yerleştirilmiş şekil ve metinleri ve Görünüm/Dizgi Katmanları menüsü altındaki seçili objeleri içerir. Bizim tasarımımızda (Görünüm/Dizgi Katmanları varsayılan ayarlarında ise) ön izlemede Bir şey görmeyeceğiz. Gerber ihracını şu şekilde yapacağız.

2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak 2. Üst İpek Katmanını Seçin: Kılıf şekil ve metinleri ile üst ipek katmanına yerleştirilmiş şekil ve metinleri içerir. Seçenekleri değiştirmeyin ve ön izleme yapın. Eğer true type metinler görünmüyor veya tam doğru görünmüyorsa (yazı tipi ve boyutuna bağlı) Algılama Hassasiyeti'ni biraz küçültün. (Ayarlanabilen en küçük değeri seçmeyin) 3. Üst Maske: Bu katman lehim maskesi katmanıdır. Pedlere ve pedlerin ayarlarına, gerber ihraç penceresindeki Lehim Maskesi Kabartması ayarına göre otomatik olarak oluşturulur ve lehim maskesi katmanına yerleştirilmiş şekillleri de içerir. Vialar'ın işaretini kaldırmanızı tavsiye ederiz, genellikle vialar lehim maskesi tarafından kaplanırlar çünkü. Bir ped için özel lehim maskesi ayarları uygulamak isterseniz pede sağ tıklayın Maske/Pasta Ayarları'na girin. 4. Üst Pasta: Bu katman genelde sadece SMD pedler için kullanılır. Böylece Pasta Maskesi Sadece SMT pedler için'i işaretleyebiliriz. 5. Sinyal Katmanları(Üst, Alt vs.): Bunlar bakır katmanlarıdır. Bunların tümü için Vialar'ı işaretleyin. Ön izleme yaparak tüm katmanların doğru görüntülendiğinden emin olun. Eğer delikleri elle delmeyi planlıyorsanız Ped/Via Delikleri'ni işaretleyin, ama eğer baskı devre üreticilerine gönderecekseniz işaretlemeniz tavsiye edilmez. Ped/Via Delikleri işaretliyse, her sinyal katmanı için (eğer delikli ped/via içeriyorlarsa) 2 katman oluşturulur: İkinci katman delikler üzerindeki kalıntıları temizlemek içindir. 6. Alt Pasta – Alt Dizgi: Varsayılan olarak alt katmanlar üzerindeki tüm metinler Görünüm/Metinleri Otomatik Tersle seçeneği aktifse terslenir. Ancak bu seçenek kapalı ise istediğiniz katmandaki metinler Metinleri Tersle ile tersleyebilirsiniz. 7. Plaket Sınırı: Sadece belirlenen kalınlıktaki plaket sınırlarını içerir. Plaket katmanı ise plaketi dolu dörtgen olarak içerir.

95

DipTrace Kullanım Kılavuzu

Şimdi Alt katmanı seçin ve önizleme yapın.

DXF, Gerber, N/C Drill ve Pick and Place'teki orjini kaydır seçeneği sıfır noktası ile plaketinizin sol alt köşesi arasındaki mesafedir. Ayrıca Tasarım Orjinini Kullan'ı işaretleyerek tasarımdaki orjin noktası kullandırabilirsiniz . DipTrace her türlü metin veya yazı tiplerini, siyah-beyaz bitmap resimleri (logo gibi) gerbera ihraç etmeye izin verir. Fakat bu gibi objeler için “Algılama Hassasiyeti” değerini belirlemeniz gerekir. (Mesela 3 mil varsayılan ayardır) 0,5 mil inceliğe kadar ayarlayabilirsiniz. Dosya uzantısını gerber ihraç diyalog kutusundaki Dosya Uzantısı alanına girebilirsiniz veya kayıt esnasında elle de girebilirsiniz. Şimdi önizlemeyi kapatın ve Tümünü İhr. butonuna tıklayın. Eğer çizici şekil kodları belirlenmemişse program size otomatik belirlenip belirlenmeyeceğini sorar. Tamam deyin. Gerber dosyalarını tek tek kaydeder. DipTrace’ te matkap deliklerinin farklı şekildeki sembollerini de ihraç edebilirsiniz. Gerber İhraç diyalog kutusunu açın. (Ped/Via Delikleri ve Montaj Delikleri işaretli olmalı) Matkap Sembolleri kutusunu işaretleyin ve ardından Sembolleri Seç e tıklayın. Matkap Sembolleri diyalog kutusu açılır. Matkap deliği sembolünü, boyutunu ve çizgi kalınlığını belirleyin ve kapat deyin. Önizleme yaparak sonucu görün. Eğer Matkap Sembolleri kutusu işaretliyse ve ipek, dizgi vs katmanları ihraç etmeye çalıştığınızda boş bir önizleme ve dosya elde edebilirsiniz.

96

2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak

97

DipTrace Kullanım Kılavuzu Dosyaları üretici firmaya göndermeden önce 3. parti bir programla görüntülemenizde fayda var. En iyi görüntüle programı üreticinizin kullandığı olacaktır (veya o programı temel alan ücretsiz gösterici programlar). Çünkü bazı programlar gerber dosyalarını resmi RS-274X formatından hafif farklı okuyabilir. DipTrace Gerber İhraç fonksiyonu için farklı üreticilerden tanımlama özelliklerini aldık, ama yine de en iyisi dosyaların sağlamasını yapmak. Eğer üreticinizin hangi programı kullandığını bilmiyorsanız dosya görüntileyici olarak Pentalogix Viewmate'i öneriririz.

2.6.3. CNC Makinede Delmek İçin NC Drill Dosyasını Oluşturmak
Tasarımı NC Drill formatına göndermek için Dosya/İhraç et/N/C Drill'i çalıştırın. Otomatik butonuna basarak araçları belirleyin ve İhraç et'e basın. İstediğiniz herhangi bir dosya uzantısını kullanabilirsiniz, fakat başka bir programla bu dosyayı açarken doğru uzantıyı kullanın.(mesela drill.txt veya drill.drl). Plaketin içinden geçen delikler için katman seçmenize gerek yok. Fakat kör delik varsa (dâhili via gibi), bu deliğin bulunduğu katmanı veya katmanları seçmeniz gerekir. Aynı zamanda Ön izleme ile sonuçları önizleyebilirsiniz.

Tebrikler… Tasarımınızı DipTrace’ te hazırlamayı tamamladınız. Şema ve PCB dosyalarınızı kaydedin. Kılavuzun ileriki bölümlerinde kullanacağız. 98

Ekrana Yatay ve Dikey eksenler gelir. 99 . Bu paneli gizlemek veya kapatmak mümkün.1. 3. Kesiştikleri nokta 0 (orjin) noktasıdır. Paneli kapatmak için ise sağ üst köşedeki “X” ya tıklayın. Bu orjin kılıfın orjin noktası olacaktır. Paneli gizlemek için sol üst köşesindeki ok işaretine tıklayın.Kütüphane Oluşturmak 3.3. Bu paneli kılıfın niteliklerini tanımlamada ve şablon ve tipleri kullanarak kılıf hazırlamakta kullanabiliriz. Patern Editor’ ü Özelleştirmek Patern Editor’ ü açtıktan sonra orjin noktasını ve X ve Y eksenlerini görmek isterseniz Görünüm / Eksenleri Göster'i veya F1’i kullanın.Kılıf Kütüphanesi Oluşturmak Başlat/Programlar/DipTrace/Pattern Editor'den Patern Editor’u çalıştırın. Kütüphaneleri tasarımın en önemli hazineleri olduğu için hazırladığınız kütüphaneyi birkaç yere kaydedin.1. Paneli kapattıktan sonra tekrar görmek istediğinizde ise Görünüm/Kılıf Özellikleri'inden geri getirebilirsiniz. 3. Kılıfı tasarlarken herhangi bir zamanda orjin noktasını değiştirebilirsiniz. Kütüphane Oluşturmak Bu kısımda Component Editor ve Pattern Editorleri kullanarak nasıl eleman ve kılıf (pattern) oluşturulacağını inceleyeceğiz. PCB de kılıfın koordinatları bu noktaya göre olacaktır.1. Kılfı döndürülürken yine bu nokta etrafında döndürülecektir. Sağ üstteki panel Kılıf Özellikleri panelidir.

Etiketini tanımlayabiliriz. Veya Ölçek listesinden ölçek seçebilirsiniz.16mm) ayak genişliği olan bir direnç. Etiketi alanına R yazın. Ref.2.… şeklinde olacak. Kılıf Özellikleri panelinde İsim alanına RES 400.1. 100 . R3.DipTrace Kullanım Kılavuzu Hem Component hem de Patern Editör’de “+” ve “-” yi büyütme ve küçültmede kullanabilirsiniz. Bir Direnç Tasarlamak Kütüphaneniz için ilk elemanı tasarlayacaksınız: 400 mil (10. Component ve Patern Editör’de temel Ref. 3. R2. İlk olarak direncimizin isim ve açıklayıcı bilgilerini tanımlayalım. Eğer Referans Etiketi tanımlı değilse program otomatik olarak Referans Etiketin “U” olarak kabul eder. Mesela bizim direncimizi şemaya birkaç tane yerleştirdiğimizde Referans Etiketleri R1.

Diğer kılıfları oluştururken aşağıda nasıl olduğunu göreceksiniz.Kütüphane Oluşturmak Not: Bu ilk kılıfımızda Serbest tipini kullanacağız. Sonra fareyi biraz yukarı taşıyın ve üçüncü tıklama ile ölçüyü yerleştirin. pedi de yerleştirin. Direncin ilk pedinin olması gerektiği yere gelin ve sol tıklayın. Objeler panelinde Ped Yerleştir/Tek aracını (objeler araç çubuğundaki butonu) seçin. Tıkladığınızda ölçü bu anahtar noktaya tutturulur obje taşınır ve boyutlanırken ölçü de taşınır ve güncel mesafeyi gösterir. Şimdi Kılıf Özellikleri panelini gizleyin. Sürükle-bırak dâhil objelerin koordinatlarını değiştirmenin birkaç metodu vardır. Ped yerleştirme modundan çıkmak için herhangi bir yere sağ tıklayın. Şimdi Objeler/Ölçü Yerleştir/Yatay'ı seçin veya araç çubuğundan Ölçü Yerleştir butonunu kullanın. Sonra ikinci pedin ortasına tıklayın. Aslında bu elemanı Sıralı tip ile ile daha hızlı oluşturulabilir. fakat 400 mil olmalı. Ölçü yerleştirme esnasında pedin içindeki anahtar noktaları mavi ışılandırılacaktır.3. İkinci pedin olması gerektiği yere gelerek sol tıklayarak 2. 101 . Önce birinci pedin ortasına tıklayın. Yukardaki şekilde pedlerin arasında 300mil mesafe var. Dolayısıyla pedlerin koordinatlarını kontrol etmemiz gerekir. Bu yerleştirme metodu kullanışlı fakat tam doğru sonucu vermeyebilir.

Ekranın sağ tarafında katmanları görebilirsiniz. Şimdi Katman Objeleri diyalog kutusunu kullanacağız. Şimdi katmanları seçelim: Katman 0 ın üzerine gelin. Kapat butonu ile diyalog kutusunu kapatın.15inç yerine -0.4 inç mesafe olmuş ve pedler orjine göre simetrik olmuş olur. Mesela pedler arasında 400 mil yani 0. Sol butona basılı tutarak fareyi Katman 1 in üzerine sürükleyin ve fare butonunu bırakın. Şimdi üzerinde iki ped olan tek bir katmana sahip olduk. Sinyal veya ipek katmanı değildir. Katman Objeleri diyalog kutusu açılır.2 inçe çıkartırsak pedler arasında 0.DipTrace Kullanım Kılavuzu Ölçünün özelliklerini (katman. ok boyutu) değiştirmek için ölçü üzerine sağ tıklayıp özelliklere girin. 102 .4 inç olacaktı. Ped2 nin X1 değerini 0. Yanlış koordinatlardaki pedi seçip pedler arasında 400 mil olacak şekilde X koordinatını değiştirin.2inç yapalım.15ten 0. Her iki pedin de Y koordinatı 0. Şimdi katman 0 üzerine çift tıklayın ve Katman/Objeler'i tıklayın veya Katman 0 üzerine çift tıklayın. Ancak bilin ki bu katmanlar sadece mantıksaldır. birim.25. Katman/Katmanları Birleştir'i veya hemen üstteki düğmesini tıklayın. Ped1 in X1 değerini -0.

İsterseniz daha önce hazırlanmış ped şablonlarını kullanabilirsiniz. dikdörtgen. Kılıfın sahip olduğu varsayılan ped ayarları tüm pedlerine uygulanır.Kütüphane Oluşturmak Şimdi ölçü objesi doğru ölçüyü gösteriyor. Şablon kısmından seçebilirsiniz. Ancak her ped kendi özel ayarına da sahip olabilir. Pedler delik içeriyorsa Ped Türü kısmını Delikli. boyut. SMD (yüzey yerleşimi) veya delikli ped olması gibi özelliklerini değiştirmek isteyebilirsiniz.) Seçtiğiniz şeklin genişliğini Genişlik. Yüzey yerleşimi seçmişseniz delik çapı ayarının bir önemi kalmaz. pedler delik içermiyorsa (yüzey yerleşimi) Yüzey Yerleşimi yapın. delik çapı. oval. Kendi şablonunuzu oluşturmak için “…>>” butonuna tıklayarak Ped Şablonları nı açın. Pedin biçim. delik çapını Delik Çapı'ından ayarlayabilirsiniz. Yüzey montajlı pedlerde delik olmayacağı için delik çapı da olmaz. Kılıfın varsayılan ped ayalarını değiştirmek için Kılıf/Varsayılan Ped Özellikler'ni açın. 103 . yüksekliğini Yükseklik. çokgen (çokgen için Köşe Noktalarına tıklayarak köşe sayısı veya koordinatlarını değiştirebilirsiniz. Kılıfın Varsayılan Pedi diyalog kutusundan pedin şeklini değiştirebilirsiniz: (Şekil alanında) Elips.3.

butonu ise seçili şablonu siler. Genişliğini 0.08 inç yapın. Şekli Dikdörtgen yapın. Ped Türü alanını Yüzey Yerleşimi yapın. şablon olarak listenin en altına eklenir. Res106 (105-2 oldu) Ped Şablonları kutusunu kapatın. butonuna basarak mevcut ayarları seçili olan şablona yükleyebiliriz. Ve Tamam deyin. 104 . Burada oluşturacağınız ped şablonu Pattern Editor ve PCB Layout'ta ped özelliklerini hızlı bir şekilde değiştirmeye imkân tanır. ve butonları ile şablonların listedeki sıralamasını değiştirebiliriz.DipTrace Kullanım Kılavuzu tuşu ile Kılıfın Varsayılan Pedi penceresinden seçmiş olduğumuz özellikler. Bu yeni şablonun üzerine tıklayıp isim kısmına şablona vermek istediğiniz ismi yazabilirsiniz.

Ped veya şeklin yerlrştirileceği katman.Kütüphane Oluşturmak Gördüğünüz gibi ayarlarımız tüm pedlere uygulandı.(Geçerli Ped Yerleşim Yüzeyi ve Geçerli Şekil Yerleşim Katmanı listeleri) Artık pedlerden sadeci birinin ayarlarını değiştirebiliriz. kılıfın varsayılan ped ayarlarını takip etmesini engelleyerek kendi ayarlarına sahip olmasın imkân tanıyoruz. Pede sağ tıklayın ve Yüzeyi Değiştir'i tıklayın. Böylece pedin. (Eğer pedin üzerine gelindiğinde renk değiştirmiyorsa. Sonra Köşe Noktaları na tıklayarak Çokgen Köşe Noktaları penceresini açın.3. 105 . Pedin üzerine gel. her hangi bir yere sağ tıklayarak Varsayılan Mod'a geçin. Pedin şeklini Çokgen yapın. Ped Türü kısmını Delikli yapın. pedi yerleştirmeden önce araç çubuğu üzerinden seçilebilir.) Tamam diyerek pencereyi kapatın. SMD pedlerini istediğiniz yüzeye (üst veya alt) yerleştirebilirsiniz. Eğer düzgün olmayan bir şekil istiyorsak koordinatlarını girebiliriz.04 inç yap. Yani Kılıf/Varsayılan Ped Özellikleri menüsünden yaptığımızın aynısı. (En alttaki Ped Varsayılanları düğmesi yukarda anlattığımız kılıf için varsayılan ped ayarlarını yapmak içindir.) Açılan Ped Özellikleri diyalog kutusundan Kılıfın Varsayılan Pedi seçeneğinin işaretini kaldırın. Sağ tıkla Özellikler. Çokgen Köşe Noktalarını kapat ve delik çapını 0. genişlik ve yüksekliğini 0.09 inç yapın. Çokgenin şeklini buradan değiştirebiliriz.

(koordinatlar hariç) 106 . seçili tüm pedler için ayar yapabiliriz. birinin üzerine sağ tıklayıp Ped Özellikleri'ni açıp.DipTrace Kullanım Kılavuzu Not: Pedin koordinatlarını pede sağ tıklayıp Ped Özellikleri diyalog kutusundan da yapabilirsiniz. Birden fazla ped seçerek.

Kütüphane Oluşturmak Şimdi pedlere şu ayarları yapın: Ped1: 0.09.04. Objeler panelinden Dörtgeni seçin.3.09. Ped2: 0. Dikdörtgen. Delik Çapı = 0. ( ) Veya Objeler/Şekil Yerleştir/Dörtgen yerleştir menüsünü kullanın. Delikli. Delik Çapı = 0. Delikli. Şimdi direncin şeklini çizelim. 107 .04.09x0.09x0. Elips.

025” inç yapın (ekranın üzerindeki düğmesini kullanabilirsiniz veya Ctrl + ve Ctrl – ile izgara aralığını azaltıp artırabilirsiniz. “+” ile direnci yaklaştırın. Veya fare ile şeklin kenarları üzerine gelerek sürükleyebilirsiniz. 108 . Izgara aralığını “0.) Şimdi şeklin köşesi üzerine fareyi getirin (fare mümkün olan yönleri gösterir) ve kenarı sürükleyerek şekli değiştirin. Dikörtgen şeklinin koordinatlarını buradan değiştirebilirsiniz.) Direncin şeklini değiştirmek için: Sağ taraftaki Katman1 katmanı üzerine çift tıklayarak Katman Objeleri diyalog kutusunu açın. Şöyle ki: Şimdi Kılıf Özellikleri panelini kapatın (sağ üst köşedeki X dan). Diğer bir yol da dikdörtgen şekli üzerine sağ tıklayarak Köşe Noktaları alanından noktayı seçin tıklayın ve koordinatları değiştirin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şekli çizdikten sonra dörtgen yerleştirme modundan çıkın (herhangi bir yere sağ tıklayın.

Kütüphaneye isim (kısa olmalı) ve açıklama yazarak Tamam deyin. Daha sonra da sadece yeni kılıf ekleyip Kaydet diyeceğiz.Kütüphane Oluşturmak Düzen/Kılıfı Ortala ile kılıfın orjin noktasını direnç şeklinini ortasına getirin. 109 . Düzen/Dikeyde Çevir ile dikeyde. Burada verdiğiniz isim PCB Layout'ta yatay kütüphane listesinde görünecektir. Düzen/Yatayda Çevir ile de yatayda çevirebiliriz.1. açıklama ve dosya adı verelim. Kütüphaneyi Kaydetmek Şimdi kütüphanemize bir isim. Açıklama ise fare. 3.3. Bu kütüphaneye başka elemanlar da ekleyeceğiz fakat kütüphane parametrelerini şimdi belirleyip kaydedebiliriz. kütüphane isminin yazılı olduğu buton üzerine geldiğinde belirecektir. Ana menüden Kütüphane/Kütüphane İsmi ve Açıklaması'nı seçin. Şekil üzerine sağ tıklayıp açılan menüden sadece şekli döndürüp çevirmek de mümkün. Düzen/Kılıfı Döndür ile direnci döndürebilir.3. Direncimiz hazır.

Kütüphane dosyasının kaydedileceği yeri seçin.035. Ped Türü:Delikli ve Tamam deyin. (C:\Program Files\DipTrace\Lib standart DipTrace kütüphaneleridir.059. Biz Belgelerim\DipTrace\My Libraries klasörünü kullanacağız.059x0.4. Yeni kılıf oluşturmadan ve ped yerleştirmeden varsayılan ped ayarlarını yapmak isterseniz ana menüden Objeler/Ped ve Delik Yerleştirme Ayarlarını seçin. Yerleştirilecek Ped grubundan şu ayarları seçin: elips. Kondansatör Tasarlayalım Kondansatör. ancak biz Patern Editor’ ün farklı komutlarını kullanacağız.) 3. 0.DipTrace Kullanım Kılavuzu Ana menüden Kütüphane/Kaydet deyin veya sol üstteki diskete tıklayın.1. dirence göre daha basittir. Kendi kütüphaneleriniz için DipTrace’in kütüphane klasöründen farklı bir klasör kullanmanızı öneririz. delik çapı: 0. dosya ismini yazın ve kaydedin. 110 .

Delik Çapı: Montaj deliğinin kendisi. Şu önemli: Ped ve Delik Yerleştirme Ayarları diyalog kutusu mevcut (üzerinde o anda çalıştığımız) kılıfın ped ayarlarını değiştirmez. (Objeler/Ped Yerleştir veya obje panelinin üst kısmında bulunan araçlar bu ayarı kullanır.) Montaj Deliği kısmı montaj deliği çapları için. Bu alan gri renkle gösterilir. DipTrace’ te montaj deliğinin iki çapı vardır. Dış Çap: Yolların geçmesi yasak olan alan.) Görünüm/Kılıf Özellikleri'den Kılıf Özellikleri panelini görünür yapın (eğer kapalıysa) ya da sol üstteki ok işaretine tıklayın (eğer minimize edilmişse) ve kondansatörün isim ve Ref. 111 . dikdörtgen ve daire biçimli bir dizi ped yerleştirirken arka arkaya iki ped in arasında ki mesafedir.Kütüphane Oluşturmak Bu diyalog kutusundaki Pedler Arası Mesafe kısmı çizgi. Kütüphaneye yeni kılıf eklemek için Kılıf/Kütüphaneye Ekle'yi seçin. Sonra eklediğiniz yeni kılıfı sol taraftaki kılıf listesinden seçin. (Bu liste kütüphanedeki bütün kılıfları gösterir.3.Etiketi’ni girin. Değişiklikten sonraki yerleştirilecek pedlere uygulanır.

Satırlar Arası satırlar arası mesafedir. Ped Sayısı'nı “2” yapın. 112 . Bu bize PCB Layout üzerinden bacaklar arasındaki mesafeyi ayarlama imkânı tanıyacak. Pedler Arası'nı “0.DipTrace Kullanım Kılavuzu Kılıf Özellikleri panelinden Tip kısmından Sıralı'yı seçin. Satır Sayısı'nı “1” yapın.4” yap. Biz bunu kullanmadık çünkü kılıfımız tek sıra pedlerden oluşuyor. Pedler Arası yanındaki “değişken parametre” kutusunu işaretleyin.

Dolayısıyla “değişken parametre” kutusunu işaretlemenize gerek yok aslında.Kütüphane Oluşturmak Bacaklar arası mesafe ve ped sayısı sabit olan kılıflar tasarlarken farklı tipler (sıralı gibi) kullanabilirsiniz. Sonra obje panelinden Çizgi Yerleştir aracını seçip “+” işareti yapın. Üzerine sağ tıklayın. Ancak ne işe yaradığını görmenizi istedik. Hazırlayacağınız kılıfların %95-100’ ünün değişken bacak mesafesine sahip olmayacağını söyleyebiliriz. pedi dikörtgen yapalım. 1. Ve dikdörtgen çizin. Özellikler'i seçin şekli dikörtgen yapın ve tamam deyin. (bu kılıfın şekli için ilk şekil).3. 113 . Kılıf Özellikleri panelini gizleyin. Ekranın üstündeki obje panelinden Dikörtgen seçin.

1. Bu tür kılıf oluşturmanın en pratik yolu budur. Kütüphaneyi kaydetmeyi Not: Soldaki kılıf listesindeki elemanları alfabetik Kütüphane/Kılıfları İsme Göre Sırala'yı seçin. Fakat bizim amacımız Pedleri Sıralı Yerleştir fonksiyonunun nasıl çalıştığını görmek. Kılıf Özellikleri panelinden isim ve Ref.DipTrace Kullanım Kılavuzu Düzen/Kılıfı unutmayın. olarak listelemek isterseniz 3.Etiketi bilgilerini tanımlayın. Serbest tipini seçin ve kılıf özellikleri panelini kapatın.5. 114 . Aşağıdaki resimdeki gibi pedler gelir. Geri alı da kullanarak hiç ped yerleşmemiş şekle dönün. Yeni kılıfı soldaki kütüphane içini gösteren kısımdan seçin. DIP14 Kılıfı Tasarlamak Şimdi sıralı aracı ile DIP14 paketi tasarlayalım. Ortala deyin. Kılıf/Kütüphaneye Ekle ile kütüphaneye yeni kılıf ekleyin. Kılıf özellikleri panelinden sıralı tipini seçin ve ped sayısını 14 yapın. Kondansatörümüz hazır.

Sonra 2. Kolayı var: Düzen/Kılıfı Ortala kılıfı ortalar.3 inç olsun. ped dizisi için karşısına 7 ped daha yerleştirin.3. İki ped arasındaki mesafeyi ölçmek için ölçüm aracını kullanın. Bu ikinci diziyi aşağıdan yukarıya doğru yerleştirin. 7 ped yerleşinceye kadar aşağı doğru sürükleyin. Pedler arası mesafenin 0. İki ped dizisi arası 0.Kütüphane Oluşturmak Objeler/Ped ve Delik Yerleştirme Ayarları'na girin. 115 . (aşağıdaki şekilde görebilirsiniz. Sonra ekranın istediğiniz yerine iki ped dizisi yerleştirin: fareyi tıklayarak. Mesafeyi ekranın sol altından da okuyabilirsiniz. Fareyi bırakmadan ikinci ölçüm noktasına fareyi sürükleyin.1 inç olduğundan emin olun. Gerekirse dizilerden birini taşıyın. Ped ve Delik Yerleştirme Ayarları penceresini kapatarak Objeler/Ped Yerleştir/Sıralı yı seçin veya obje panelindeki butonuna tıklayın. Katmanlar panelinden diziyi seçmezseniz sadece üzerine tıkladığınız pedi taşırsınız. Ekranın üstündeki düğmesine tıklayarak ölçmek istediğimiz mesafenin ilk noktasına tıklayın.) Eğer dizilerden birini taşımak isterseniz sağdaki Katmanlar panelinden diziyi seçin ve dizi üzerine tıklayarak dizideki tüm pedleri taşıyın. Bu arada ped dizileri orjine göre simetrik olmayabilir.

116 .DipTrace Kullanım Kılavuzu 1. numaralı pedi kare yapmak için: ped üzerine sağ tıklayarak özellikleri seçin. Şekil kutusundan “Dikdörtgen” seçin ve tamam deyin.025 inç yapın. Sonra da paketimiz için ipek baskı katmanındaki şeklini çizin. Bunun için Çizgi ve Yay ( ) araçlarını kullanın. Izgara aralığını ekranın üstündeki listesinden 0.

Eğer başka bir düşünceniz yoksa her kılıf tasarımından sonra bunu yaparak kılıfı ortalamanızı tavsiye ederiz. 117 . Kılıfı istediğimiz yöne çevirmek için Düzen/Kılıfı Döndür veya kısaca Ctrl+Alt+R'yi kullanabilirsiniz.3. Orjin noktasını tekrar kılıfın ortasına getirmek için Düzen/Kılıfı Ortala'yı kullanın. Kütüphaneyi kaydedin.Kütüphane Oluşturmak Orjin tanımlama düğmesine tıklayarak ( ) Kılıfın 1 numaralı pedine tıklayın ve orjini buraya taşıyın.

118 . Değişken Ped Sayılı DIP Kılıf Tasarlamak Ped sayısı değişken olan DIP paket tasarlayabiliriz. İpek baskı şeklini çizin. Soldan yeni kılıfı seçin.6. İsim ve Ref.1.Etiketini girin. Kılıf/Kütüphaneye Ekle'den yeni kılıf ekleyin. Kılıf Özellikleri panelinden Sıralı tipini seçin. Ped Sayısını 20 yapın ve Ped Sayısının sağ yanındaki “değişken parametre” kutusunu işaretleyin.DipTrace Kullanım Kılavuzu 3. “+” ile kılıfı yaklaştırın.

3. 1.Kütüphane Oluşturmak Kılıf Özellikleri panelini görünür yapın. Ped sayısını değiştirdiğimizde de 1. ped dikdörtgne kalmaya devam eder. Mesela 16 yapın. pcb layoutta 1.) Artık iki sıra arasında 0. ped dikdörtgen çıkar. ped varsayılan şekline döner. Ancak 1. pedi dikdörtgen yapıp kaydederseniz.(Ped sayısı değişince 1. Geri alı kullanarak 20 pedli şekle dönün. Ped Sayısı'nı değiştirin.3 inç mesafe olan herhangi bir ped sayısına sahip DIP kılıfı tek bir parametre değiştirerek elde edebiliriz. Gördüğünüz gibi kılıf 16 pedli hale geldi ipek baskı şekli de ona göre değişti. Bu şekilde kılıfı kaydederseniz pcb lauoytta 1 ped elisp çıkar. pedin elips olması önemli değil. 119 .

Kılıf Özellikleri paneline isim olarak BGA144/12x12 girin. 120 . 3.1. BGA-144/12x12 Tasarlamak Kılıf/Kütüphaneye Ekle ile yeni bir kılıf ekleyin. Soldaki kılıf listesine yeni boş bir kılıf eklenir ve otomatik olarak seçilir. Component Editor ve Schematic kılıf ile ilişkili olsa bile.DipTrace Kullanım Kılavuzu Değişken ped sayılı bu kılıfın değişken olan parametresini PCB Layout'taki Kılıf Özellikleri diyalog kutusundan değiştirebiliriz. Şimdi kılıf tiplerini ve otomatik numaralandırma kullanarak BGA-144/12x12 kılıf oluşturacağız. Kütüphaneyi kaydedin.7.

Yükseklik:0.8 Y Pedler Arası: 0. Genişlik:0.3.8.Kütüphane Oluşturmak Ölçü birimini mm yapın (Görünüm/Ölçü Birimi). Şu ayarları yapın. Şimdi 13x13 matrisi ve ped aralıklarını gösteren ölçüleri görebilirsiniz. Kılıf/Varsayılan Ped Özellikleri'ne girin. Tamam diyerek ayarları uygulayın. Şimdi kılıf özellikleri panelinden Tip:Matris Sütun:13 Satır:13 X Pedler Arası: 0. 121 .45.45 Delik Çapı:0 Ped Türü: Yüzey Yerleşimi. Şekil:Elips.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Tip kutusunun yanındaki Özellikleri Kilitle butonuna tıklayarak kılıf biçimimizi hatayla değiştirmelerin önüne geçelim. Fareyle seçin ve silin. Kılıf özellikleri panelini gizleyin. 122 . Fare tekerleğini kullanarak veya sol tıklayıp sayfayı sürükleyerek uygun görünümü elde edin. BGA144/12x12 kılıf için kılıfın ortasından 5x5 lik bir dikdörtgenini silmemiz gerekir.

Diğer özellikleri değiştirmeyin ve tamam deyin. Bizim matrisimiz 1-169 arasında. BGA pedleri A1.A2.. Herhangi bir ped üzerine sağ tıklayın. şeklinde olmalı. Ped Dizisi İsimlendir'i tıklayın. Şimdi tüm pedleri seçin.Kütüphane Oluşturmak Görünüm/Ped Numaraları/Göster'i tıklayarak ped numaralarını gösterin..3. 123 . Tip BGA Matris'i seçin.

Objeler sürükle bırak yöntemiyle taşınabilir veya katmanı taşıma metodu ile taşınabilir. Şimdi çizim araçlarını kullanarak kılıf için ipek baskı şekillerini çizin.DipTrace Kullanım Kılavuzu BGA matis için doğru ped numaralarına sahip olduk. üzerine sağ tıkladığınız ped olacaktır. QUAD kılıflar için çevre tipi numaralandırmayı sol üst. Ped dizisi isimlendir diyalog kutusunda Tip alanındaki Çevre'yi seçtiğinizde numaralandırmada ilk ped.) 124 . Izgara aralığı Ctrl + ve Ctrl – ile artırıp azaltılabilir veya F11 ile ızgaralar kapatılabilir ve ızgarasız çizim yapabilirsniz. (Sağdaki katman listesinden katmanı şeçin ve tasarım alanında tıklayıp taşıyın. üst orta veya herhangi bir pedden başlatabilirsiniz.

1. Kılıfı ortalayın ve kütüphaneyi kaydedin. Ped sayısını 28 yapın. SOIC-28 Kılıf Tasarlamak Datasheetinden faydalanarak gerçek bir kılıf tasarlayacağız. Kılıf/Kütüphaneye Ekle veya kılıf listesine sağ tıkla Yeni Kılıf Ekle. 3.Kütüphane Oluşturmak BGA kılfımız hazır. Şimdi kütüphaneye yeni bir kılıf ekleyin. Tipi Sıralı Yapın. 125 . Soic-28 kılıfına sahip PIC18F24K20'yi kullanacağız.8.3.

27mm ayarlarını yapın. 126 . Önce ped ayarlarını yapalım. Eğer SOIC-28 ölçülerini bilmiyorsanız http://www. Ped Türü:Yüzey yerleşimi. Delik:0. Genişlik:0. Şekil:Dikdörtgen.DipTrace Kullanım Kılavuzu Kılıf için doğru ped ve satır aralıklarını ve ped özelliklerini girmemiz gerekir.4mm.com/packaging adresindeki kılıf tanımlama dökümanından SOIC-28 (7. Kılıf/Varsayılan Ped Özellikleri'ne girin.6mm. Ayrları yapın ve tamma deyin. Pedler Arası:1.50 mm) kılıfını bulun. Kılıf özellikleri panelinde Satırlar Arası:9.microchip. Yükseklik:2mm.

127 . Dolayısıyla yeniden numaralandırmaya gerek yok.3.Kütüphane Oluşturmak Görüldüğü gibi ped numarları doğru. Kılıf özelliklerini hatayla değiştirmemek için kılıf özelliklerini kilitleyin. F11 ile ızgaraları kapatın ve şekil çizim araçlarıyla ipek baskı şeklini çizin.

9. Kütüphane denetim penceresinde kılıf ve ped adetlerini görebiliriz. Kütüphane/Kütüphaneyi Denetle'yi tıklayın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Düzen/Kılıfı Ortala. Bu kılıfı Component Editor'de PIC18F24K20 elemanın atayacağız. Kılıf döndürmek izterseniz Düzen/Kılıf Döndür veya Ctrl+ALt+R yi kullanabilirsiniz. SOIC-28 kılıfı hazır. Aşağıdaki olası hataları denetleyebiliriz. 128 . Kütüphaneyi Denetlemek Olması muhtemel hatalara karşı kütüphaneyi denetleyebilirsiniz.1. 3.

Kütüphaneyi kaydedin ve pattern editörü kapatın.. Kütüphanemiz aktif kütüphaneler listesine eklenmiştir. Ana menüden Kütüphane/Kütüphane Ayarları'nı seçin. 129 .Kütüphane Oluşturmak Aynı numaralı ped içerenler: Aynı numaralı pedler içeren kılıfların sayısı. Pedin gerçekten yüzey yerleşimli olup olmadığını kontrol edin. Çoğu durumda SMD kılıflar için bu hata oluşur. Kılıfları Yerleştirmek PCB Layoutu açın. Hazırlamış olduğumuz kütüphaneyi PCB Layout ta kullanmak için aktif kütüphanelere eklememiz gerekir.3. Deliksiz “Delikli” tür ped içerenler: Delipli tip olup delik içermeyen pedlere sahip pedlerin adedini verir. 3. (Eğer kütüphanenizi C:\Program Files\DipTrace\Lib altına kaydetmişseniz ve Kütüphaneyi Bu klasörden Al kutusu da işaretliyse otomatik olarak listeye eklenmiştir zaten.1. Kütüphaneyi Bu klasörden Al'daki işareti kaldırın. “.) Listenin sağındaki “…” butonuna tıklayın. Kütüphane ayarlarından çıkın. Hazırladığımız kütüphaneyi seçip Aç deyin..10.” butonları hatanın detaylarını verir. Ayrıca detay penceresinden hataları metin dosyasına kaydedebilir ve kütüphaneyi bu dosyaya göre düzenleyebilirsiniz.

Biz ped şeklini oval yerine elips yapacağız.DipTrace Kullanım Kılavuzu Ekranın üstündeki kütüphane panelini sağa kaydırarak “Benim” kütüphanesini bulun ve seçin.( listesi). Sağ tıklayın ped özelliklerine girin ve istediğiniz değişiklikleri yapın. ancak herşey normal çalışır. (Eğer üst katman renginiz kırmızıysa. Yerleştirilmiş olan bir kılıfın bulunduğu yüzeyi değiştirmek için üzerine sağ tıklayın ve Diğer Yüzeye Taşı deyin. Kılıfı alt katmana yerleştirmek için kılıfı yerleştirmeden önce Elemanın Yerleştirileceği Yüzey'i Alt olarak seçin. (Tasarım yöneticisi görünmüyorsa Görünüm/Araç Çubukları veya F3) Delikli pedlerin renkleri Görünüm/Renk Ayarları'ndan ayarlanabilir.) PCB Layout'taki Ped özellikleri diyalog kutusu. 130 . Fareyi ped üzerine getirin. Pattern Editor'deki varsayılan ped özellikleri penceresiyle aynıdır.Etiketi ve Tip gösterecek şekilde etiket ayarlarını ayarlayın. Bütün kılıfları seçin ve Ref. Ped ışıklanır. (Görünüm/Kılıf Etiketleri genel ayar için.) Özel ayarlar seçili tüm kılıflara uygulanır. Bunu değiştirmek için Katman/Katman Ayarları'nı seçin. kılıf üzerine sağ tıklayıp Özellikler/Etiketler özel ayarlar için. Görünüm/Renk ayarlarındaki ped ışıklandırma rengi de kırmızıysa SMD pedler üzerine fareyi getirdiğinizde ışıklanmaz. Bizim üst katman rengimiz kırmızı olduğu için bütün SMD pedler kırmızı. Veya tasarım yöneticisindeki katmanlar sekmesinden üst katmana ait rengin üzerine tıklayın. Bütün kılıfları yerleştirin. Şimdi direnç pedlerinden birisinin ped özelliklerini değiştireceğiz.

DIP_VAR ın 1. Bu elemanlar hazırlanırken varsayılan ayarları takip ettirilmemişler. (Uygula kısmından Seçili Kılıfların Aynı Tip Pedlerine seçerek). Veya üzerine tıkladığınız pedin ait olduğu kılıfta bulunan aynı özellikteki pedlere uygulayabilirsiniz. Kılıfları seçin. (pattern editorde pedin üzerine sağ tıklayıp. biri üzerine sağ tıklayın Kılıf 131 .3. Aynı zamanda seçili kılıfların orjin noktası gösterilip gizlenebilir. ayağına gelin. Şeklini Dikdörtgen yapın. (Uygula kısmından Aynı Tip Tüm Pedlere seçerek). Kılıf üzerine sağ tıklayın (kılıf ışıklanacak.Kütüphane Oluşturmak DIP_VAR kılıfının 1. Açılan diyalog kutusundan Kılıfın Varsayılan Pedindeki işareti kaldırın. numaralı ayağını kare yapmayı unuttuk. (Uygula kısmından Geçerli Pede seçerek). Not: PCB Layout’ ta kılıf üzerine sağ tıklayıp Ped özellikleri'nden yaptığımız değişiklikler kılıfın varsayılan ped ayarlarını değiştirir ve kılıfın varsayılan ped ayarlarını kullanan pedlere uygulanır (Pencerenin altındaki Tümüne Uygula'yı işaretleyerek tüm pedlere de uygulatabilirsiniz). ped değil) ve Ped Özellikleri deyin. varsayılan ayarları takip ettirebilir veya varsayılan ayarlardan kurtarabiliriz. Kılıfın varsayılan ped ayarlarını Pattern Editor’ de Kılıf/Varsayılan Ped Ayarları'ndan da yapabiliriz. Tasarımdaki aynı özellikleri paylaşan tüm pedlere uygulayabilirsiniz. Eğer kılıfın orjin noktası kılıfın merkezinden farklı ise gösterilir. sağ tıklayın. Bu arada programla gelen kütüphanelerdeki kılıflar üzerine sağ tıklayıp ped özelliklerini değiştirdiğinizde hiçbir pedde değişiklik olmadığını görürseniz şaşırmayın. Tamam deyin.) PCB Layout'ta da ped üzerine sağ tıklayıp ped özelliklerine girerek. Burada yaptığınız ayarları isterseniz sadece üzerine tıkladığınız pede uygulayabilirsiniz. Ped Özellikleri deyin. ped özelliklerine girip o pedin kılıfın varsayılan ped ayarlarını takip edip etmediğine bakabiliriz. Kılıfın pedleri için varsayılan ayarlarını (kılıfın varsayılan pedi) değiştirebiliriz.

Kapattıktan sonra tekrar görmek için Görünüm/Eleman Özellikleri'ni kullanın.1. 3. Eleman Özellikleri paneli tasarım alanının sağ üst kısmında yer alır ve sol üstündeki ok işaretinden gizleyebiliriz. DIP20 veya DIP24 pakete ihtiyacımız varsa. Sağ tıklayıp Özellikler deyin. Paketteki değişikliği sağdan izleyebilirsiniz. değişken parametreleri belirlerken dikkatli olun. (Bunu Patern Editor’de değişken olarak işaretlemiştik. DIP10. Bu paneli kullanarak eleman tipini belirleyebilirsiniz.Eleman Kütüphanesi Tasarlamak Component Editor'ü açın (Başlat/Programlar/DipTrace/Component Editor) Birkaç parçadan oluşan eleman hazırlayabilir ve bu elemana bir kılıf atayabilirsiniz. Programı açtıktan sonra Görünüm/Eksenleri Göster ile orjin noktasını ve X ve Y eksenlerini görünür hale getirin. Tamam dedikten sonra kılıfın ismini DIP24 olarak değiştirebilirsiniz. 3. Sayı 2 parametresini 10. Kılıfı döndürdüğünüze bu orjin noktası etrafında döner. Component Editor’ ü Özelleştirme Component Editor’ü özelleştirme de aynı Patern Editörü özelleştirmek gibidir. Veya sağ üstteki X dan kapatabilirsiniz.2.20 veya 24 yapın. Aynı olayı kondansatörün ayak mesafesi için uygulayabilirsiniz. Açılan diyalog kutusunun Değişkenler sekmesine gelin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Orjini. bunları ayrı ayrı tasarlamaya gerek yok. DIP_VAR kılıfını getirin. 132 .2. Uygulamada değişken parametre kullanmak yerine her değişken için değişken değeri olmayan farklı bir kılıf tasarlamanızı tavsiye ederiz. Ancak bu kondansatörü oluştururken. ve kılıfların korrdinatları kılıfın orjin noktasının koordinatlarıdır.

Power ve Ground sembolleri için kullanılabilir. Biz şimdilik burada değişiklik yapmayacağız. Fakat şu önemli: Uzunluk ve X'te ve Y'de Aralık parametrelerinin ızgara aralığının tam katı olmasında fayda var. (bu tip bir elemanı aşağıda tasarlayacağız.) Elemanı oluşturmadan önce pin ayarlarını yapmak isteyebilirsiniz. 2 taraflı ve IC-2 taraflı arasındaki tek fark IC-2 taraflıda dikdörtgen şeklinde ipek baskı şekli de vardır. Bir eleman sadece tek bir Power and Gnd elemanına sahip olabilir. Elemanların anahtar noktalarının ızarayla çakışması için bu önemli.Kütüphane Oluşturmak Burada 4 tip eleman vardır: Serbest (herhangi belirlenmiş özelliği olmayan) 2 Taraflı. Power and Gnd ve Net Port tipinde olabilir.3. Parça Tipi ve Parça parametreleri hakkında birkaç bilgi: Parça Tipi: Normal. (eğer şemanızdaki bütün besleme bağlantılarını gizlemek istiyorsanız bütün güç ayaklarını bu elemana yerleştirin) Net Port: çoğunlukla tek parçadan oluşan eleman şeklinde tasarlanır ve bağlantıları çizgi görünmeden bağlamak için kullanılır. IC-2 taraflı ve IC-4 taraflı. Aynı zamanda şemaya esneklik katar. 133 . Objeler/Pin Yerleştirme Ayarları nı seçin.

Önce elemanın isim ve Ref.DipTrace Kullanım Kılavuzu Izgara aralığın 0. Direnç Oluşturmak Direnç oluşturmak için Serbest tipi kullanacağız.(RES400 ve R olarak girin) Sonra sol üstündeki ok işaretinden Eleman Özellikleri panelini gizleyin.2. 134 .2. 3.Etiketi değerlerini Eleman Özellikleri panelindeki yerlerine girin.1 inç seçmenizi ve pinleri bu ızgaraya göre yerleştirmenizi ve sıralamanızı tavsiye ederiz.

boşluk tuşu veya pine sağ tıklayıp Döndür diyerek) Sonra direncin dikdörtgen biçimindeki şeklini çizin.5 inç ızgarayı kullanın. 135 . şekli çizerken 0. Pini yerleştirirken 0.1 inç. Bunun için Objeler/Şekil Yerleştir/Dörtgen Yerleştir'i veya ekranın üstündeki obje araç çubuğundaki düğmesini kullanın.Kütüphane Oluşturmak Ekranın üstündeki Pin Yerleştir aracını ( ) düğmesi veya Objeler/Pin Yerleştir/ Tek‘ i seçin ve tasarım alanın gelip sol tıklayarak iki pin yerleştirin. Pinlerden birini 180 derece döndürün (Seçin ve iki defa Ctrl+R.3. Çizim esnasından Ctrl + ve Ctrl -' yi kullanarak ızgarayı artırıp azaltabilirsiniz.

Eleman/Kılıf Atayı seçin. Değiştirmek istersek (A ve B gibi ) pin üzerine sağ tıklayın Pin İsmi inden istediğiniz adı girin. Direncimiz hazır. Çünkü şemadaki direnci PCB Layout’ta kılıfı temsil edecek. Kılıf Ata diyalog kutusu açılır. Ekle butonuna tıklayın. Daha önce oluşturduğumuz kılıf kütüphanesini bulun ve açın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Sürükle-bırak metodu ile pinleri taşıyabilirsiniz. Fakat bu dirence bir kılıf atamamız gerekiyor. Direncimizin pinlerinin isimleri 1 ve 2 idi. Birden fazla pini döndürmek veya taşımak için önce pinleri seçin sonra döndürme veya taşıma işlemini yapın. 136 .

Buradan “RES400” ü seçin. Burada elemanın herhangi bir pini üzerine gelip sol tıklayın. Eleman ile kılıf arasında bağlantı yapmanın diğer bir yolu da şu: Bağlantı Listesi kısmında Pin başlığı altında elemanın pin isimleri. o pini kılıfın hangi ayağına bağlamak istiyorsanız o ayağın üzerine gelip tekrar sol tıklayın. Böylece elamanın pininin kılıftaki karşılığı olan ayağı belirlemiş olduk. Yazdığınız kelimeyi isminde barındıran kılıflar sıralanır. (kılıf listesinin üstündeki alana aradığınız kılıfın isminin bir kısmını yazarak “Bul” butonuna tıklarsanız. Aynı işlemi diğer pin için de yapın.3. Mesela direnç elemanın sol pini üzerine fareyi getirin aşağıda “Pin 1” şeklinde o pinin adını gösterir. Her şeklin altında 400% şeklinde şeklin ölçeği vardır. Bu ölçeği değiştirerek eleman ve kılıfın şekillerinin daha büyük veya küçük görünmesini sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki şekilde olduğu gibi doğrudan kılıf pedinin numarasını yazarak bağlantı oluşturabiliriz.Kütüphane Oluşturmak Library kısmındaki kütüphane ismine tıkladığınızda alta içindeki kılıflar gelir. Numara başlığı altında bu pinin bağlı olduğu kılıf pedinin numarası vardır. 137 . % kutusunun solundaki boş kutu ise farenin üzerinde olduğu pin veya pedlerin adını verir.) Seçtiğimiz kılıf yukarda eleman sembolünün yanında belirir. Bu yöntem kütüphanede çok fazla kılıf varsa aradığımız kılıfı daha kolay bulmamıza yardımcı olur.

Veya az önce bahsettiğimiz yöntemdeki gibi Bağlantı Listesi'nden elemanın pinini seçeriz. Buradan kılıf pedi numarasını silerek bağlantıyı da kaldırmış oluruz. Bu yöntem çoğu zaman daha kullanışlıdır. İsim şematik programda kütüphanelerin listesinde görünecek isimdir. Yapmış olduğumuz bağlantıyı silmek için eleman veya kılıf şekli üzerinde o bağlantıya ait pine veya pede fareyle gelip sağ tıklamamız yeterli. Aynı zamanda pin numaraları (ilişkili pedin numarası) Pin Yöneticisi üzerinden de yapılabilir. Kılıf Ata diyalog kutusunun sağ tarafındaki ok işaretine (Kılıf Denetim Panelini Göster) tıklayarak kılıf denetim panelini açabiliriz. Açıklama: Benim elemanlarım yapın. İsim: Elemanlarim . Yapmak istediğimiz bağlantıları yapıp tamam diyerek Kılıf Ata diyalog kutusunu kapatın.) 138 . Pin yöneticisinin kullanılması aşağıdaki elemanlarda kullanılacak. Açıklama ise bu ismin üzerine gelindiğinde görünecek açıklamadır. Kılıf üzerindeki pedler üzerine gelerek ped özelliklerini görebilir. Bağlı olduğu kılıf pedi listenin solundaki Numara alanına gelir. Çünkü uzun olursa Şematik programda kütüphanemizin isminin olduğu buton daha geniş yer kaplar. (farklı bir isim de seçebilirsiniz. kılıf üzerinde ölçümler yapabiliriz. r143-gerek yok Şimdi kütüphanemizi oluşturup direncimizi de kütüphanemize kaydedelim: Kütüphane/Kütüphane İsmi ve Açıklaması'nI seçin. Fakat kısa olmasına özen gösterin. Eleman/Pin Yöneticisi. Kılıf Ata diyalog kutusunu gerektiğinde yeniden boyutlandırabilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bağlantıyı yaptığımız anda yukarı kısımdaki elaman ve kılıf arasında bağlantı çizilir. Şimdi elamanımızın şekli hazır ve baskı devrede kullanacağı kılıf belirlenmiş oldu.

Genişlik: 0.Etiketi değerlerini belirleyin. 139 . Kondansatör Tasarlamak Kütüphaneye yeni eleman eklemek için Eleman/Kütüphaneye Ekle'yi seçin.012 Kondansatörün şeklini iki çizgi ve bir yay kullanarak resimdeki gibi çizin. sonra tip kutusundan 2 taraflı seç.3.1 inç yapın. Şimdi eleman özellikleri panelini gizleyin ve ızgara aralığını 0. Sonra soldaki eleman listesinden yeni eklenen elemanı seçin. Kondansatörün İsim ve Ref.eli dir)(C:\Program Files\DipTrace\Lib standart DipTrace kütüphaneleridir. Pinler Arası na şu an ihtiyacımız yok.Kütüphane Oluşturmak Kütüphaneyi kaydetmek için araç çubuğundaki diskete tıklayın veya Dosya/Kaydet'i seçin.) 3.2. (şema kütüphanelerinin uzantısı *. Çünkü sol ve sağ pin sayıları 1 den fazla ise bunun anlamı vardır.3. Kütüphanemizin saklanacağı dosyanın ismini ve yolunu belirleyip tamam diyerek kaydedin. Biz Belgelerim\DipTrace\My Libraries klasörünü kullanacağız. inç yapın. sol ve sağ pin sayılarını 1 yapın.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Semboldeki pin isimlerini göstermek için pinleri seçin (veya Ctrl+A ile hepsini seçin) Pinlerden birinin üzerine sağ tıklayarak Pin Özellikleri deyin. Not: Bütün yeni oluşturulan pinlerin elektrik tipi tanımsızdır (undefined). Pinlerin elektrik tipi şimdilik sadece Elektriksel Kontrol (ERC) 140 . Pinlerin elektrik tiplerini Pin Özellikleri'nden veya Pin Yöneticisi'nden (aşağıda izah edilecek) değiştirebilirsiniz. İsmi Göster kutusunu işaretleyin. Bu diyalog kutusundan pinin adını ve numarasını da değiştirebilirsiniz.

numaraları eleman parçası bilgilerini taşımak için kullanabilirsiniz. Pinin numarasını değiştirsek bile isimleri değişmez. elemanın pininin numarası ile kılıfın pedinin numarası eşleştirilir. Tamam deyin. Pin numarası ise pinin kılıfta bağlanacağı ped karşılığının numarasıdır. Kılıftaki 3 numaralı ayak çıkış sinyalinin alındığı ayaktır. pin üzerinde görünen isim. Vref. Pin İsmi seçeneğini tıklayın. Pin isimleri üzerinde değil çizgisi gösterebilirsiniz. Bunu yukarda kılıf atarken görmüştünüz. İşiniz bittiğinde sağ tıklayarak varsayılan moda geçin. Bu yöntemi şematik programda da pin isimleri. VCC. CLK gibi isimler verebiliriz. Mesela 555 entegresinin sembolünü oluşturmaya çalıştığımızı farz edelim. Pin numaraları elemana kılıf atanırken işe yarayacak. Mesela GND. Yani elemana kılıf atanırken. -Vin.3. Elemandaki pinler.Kütüphane Oluşturmak tarafından kullanılıyor. kılıf ata dediğimizde bu pin ve ped otomatik bağlanır. Buraya rakam girmek zorunda değiliz. Tip özelliği pinin görüntüsünü etkiler. pin numaralarını değil. Ama pin numarası yerine 3 yazmamız gerekir. Bu ayağı Component Editor’de yerleştirirken Pin ismi yerine OUT yazabiliriz. Normal~tersle yazın. Şu anda pin isimlerini görüyoruz. Kılıfın pedine numara yerine Vout gibi ifade de verebiliriz. İstersek bu eşleştirmeye müdahale edip değiştirebiliriz. aynı numaraya sahip pedlerle otomatik olarak eşleştirilir. 141 ~ işareti değil çizgisinin . Bu durumda component editorde elemanın pin numarasına da Vout yazarsak. İsim F10 ile taşıyın. Buradan değiştirerek hangi tipin pinin görüntüsünü nasıl değiştirdiğini görebilirsiniz. (Veya yardıma bakın) Pin isimlerinin yerini beğenmediyseniz Görünüm/Etiketleri Taşı veya F10 u kullanarak pin isminin üzerine gelin ve istediğiniz yere taşıyın. Pine sağ tıklayın. Pin ismi ve numaralarının farkı şu: Pin ismi.

Mesela şematik programın genel ayarı pin numaralarının gizlenmesi (Görünüm/Pin Numaraları) olsa dahi bu elemanın pin numaralarını gösterebiliriz. Ana menüden Eleman/Pin Yöneticisi'ni seçin (veya herhangi pin üzerine sağ tıklayıp açılan menüden Pin Yöneticisi'ni seçin) ve pin yöneticisi diyalog kutusunu açın. Pin Yöneticisi’ nden çıkın. Böylece şematik programda pin numaralarını gösterimi hususunda kendi özel ayarlarını kullanan elemanlar oluşturabiliriz. Ör:Normal/~Ters/Normal: Normal/Ters/Normal Normal/~Ters~/Normal: Normal/Ters/Normal Muhtemelen kondansatör gibi elemanlarda pin isimlerini görme ihtiyacımız olmaz. Böylece pin isminin farklı parçaları için değil çizgisini kullanabilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu başı ve sonunu belirler. 142 . Belki pin numaralarını görmek isteyebilirsiniz. Pin kısmında “2” yi seçin ve ismini “2” olarak değiştirin. Tabî ki pin isim. koordinatlarını. Fakat aynı zamanda Component Editor' de her parça için pin isimlerinin gösterilmesi ile ilgili farklı ayarlar yapabilirsiniz. koordinat gibi değerlerde birden fazla pin için topluca değişiklik yapamayız. Pin yöneticisinde pin listesinden pini veya pinleri seçip değiştirmek istediğiniz özelliği diyalog kutusunun alt kısmından yapabilirsiniz. satıra inin) ve Pin İsmini Göster kutusundan işareti kaldırın. Sonra her iki pin için pin ismini gizlemek için önce pinleri seçin. pin uzunluğunu ve tipini Pin Yöneticisi'inden yapabilirsiniz. Schematic'te pin numaraları için genel ayarı belirleyebilirsiniz. (İsim sütununun ilk satırına gidin ve tıklayın. numara. fareyi bırakmadan 2. Pin numaralarını (yani ilgili kılıf pedi numarası) . Tüm elemanlar varsayılan olarak bu ayarı kullanır. Bu her pinin üzerine sağ tıklayıp pin özelliklerini açıp değişiklik yapmaktan daha pratiktir.

Pin numaraları gösterilir. pin numaralarını gösterilip gizlenmesi hem Component editor.Kütüphane Oluşturmak Gelelim pin numaralarının gösterilip gizlenmesine: Component Editörde. Genel ayarlar kütüphaneye kaydedilmez. şematik programda bu elemanı ne zaman sayfaya yerleştirsek. Mesela Component Editör'de Eleman/Pin Numaralarını Göster dediğimiz bir elemanı hazırladık. Component Editor’ deki bu özel ayarlarıyla yerleşir. Şematik programda da elemanımız programın genel ayarını takip etmez. sadece şemaya yerleşmiş olanlar için değiştirebiliriz.3. pin numaralarını geçici olarak gösterip gizlemek için kullanılır. Bu elemanı şematik programda sayfaya yerleştirdik. Component Editörde. Component Editör'de yaptığımız özel ayarlar kütüphanedeki eleman ait olup. Eleman/Pin Numaraları'ndan yapılan ayarlar elemanımız için özel ayarlardır ve kütüphaneye kaydedilir. Peki hiç gizleyemeyecekmiyiz veya gizleyebilmek için componenet editörde eleman üzerinde düzenleme mi yapmamız gerekir? Cevap: Hayır. Bu özel ayar şematik programda da geçerlidir. Pin 143 . Şematikte elemana sağ tıklayın. Burada varsayılan seçili olursa. Böylece kütüphanede pin numaralarını gizleme özel ayarına sahip elemanı şematikte sayfaya yerleştirdikten sonra programın genel (varsayılan) ayarlarını takip ettirebiliriz. Şematikte Görünüm/Pin Numaraları ayarlarını değiştirelim. Çünkü elmanımızı özel ayarı pin numaralarını gösterme şeklinde. Bu genel ayarları da Component Editor ve Schematic'te Görünüm/Pin Numaraları'ından yaparız. hem de Schematic programın genel (varsayılan) ayarını takip eder. Bu elemana şematik programda genel pin numaraları gösterme/gizleme ayarını (şematik programda Görünüm/Pin Numaraları'dan değişiklik yaptığımızda elmanımızın pin numaralarını görünüp/gizlenmesi) takip ettirmek isterseniz şematik programda elemana sağ tıklayıp Pin Numaraları'nda ayarı Varsayılan yapın. kendi ayarını kullanır ve pin numaralarını gizler. Şematik programda kütüphanedeki eleman için özel ayarları değiştiremeyiz. Mesela Eleman/Pin Numaraları'ından pin numaralarını gizlersek programların genel ayarı ne olursa olsun pin numaraları şematik program ve component editorde gizlenir. Eleman/Pin Numaraları menüsündeki seçenek üzerinde düzenleme yaptığımız elemanın pin numaralarının gösterilip gizlenmesiyle ilgili elemanın özel ayarıdır ve kütüphaneye kaydedilir. Elemanımız etkilenmez.

lib (C:\Program Files\DipTrace\Lib) kütüphanesini seçin. Göster'in yani elemanın özel ayarının seçili olduğunu görürüz. Pin numaraları ve isimleri karışıyorsa pin isimlerini gizleyin. Fakat yine de şematik programın genel ayarını kullanmaz. Eleman listesinden CAP100RP yi seçin. ayarı.DipTrace Kullanım Kılavuzu Numaralarına gelin. Diyalog kutusundan _general. 144 . Progrmamın genel (varsayılan ayarını takip etmesini isterseniz) yine sağ tıklayıp pin numaralarını varsayılan yapın. Eleman/Kılıf Ata'yı seçin. (Pine sağ tıkla özellikler veya pin yöneticisinden) Sonraki adım kondansatör için kılıf belirlemek. Şemadaki elemanın pin numaraları gizlendi. Component Editör'de Eleman/Pin Numaraları menüsündeki Pin numarları ayarıdır. Gizle'yi seçerek elemanın özel ayarını gizle yapın. şematikte elemana sağ tık Şimdi Eleman/Pin Numaraları'nı Göster yaparak kondansatörün pin numaralarını gösterin ve gerekirse taşıyın.

145 . Tamam diyerek pencereyi kapatın.Kütüphane Oluşturmak Bğlantıları yapın.3.

Bu kopya üzerine tıklayın.2 yerine plus. Elemanın kopyası oluşturulur. Soldaki eleman listesinden CAP üzerine tıklayın. minus oldu.DipTrace Kullanım Kılavuzu Görüldüğü gibi pin numaralaraı 1. Ancak pin isimleri hala 1 ve 2. İsmini CAP_VAR olarak değiştirin. Şimdi daha önce oluşturduğumuz değişken parametreye sahip kondansatör kılıfını kullanan bir kondansatör oluşturalım. Elemanın Kopyasını Oluştur deyin. değişmedi. Pin numaralarının ilişkili pedlerin numaraları olduğundan daha önce bahsetmiştik. Bu yeni eleman yukardaki kondansatörden farkı sadece kılıfı olacak. 146 .

Çok Parçalı (Multi Part) Eleman Tasarlamak 4 adet VEDEĞİL kapısı ve 1 güç elemanına sahip bir entegre tasarlayabiliriz. PCB Layout’ ta bütün değişken değerler bloke edilir. Şematik programda bu kondansatörün kılıfının ayakları arasındaki mesafeyi değiştirebilirsiniz. Fakat karmaşık projelerde bunu karışıklığa sebep olabileceği için tavsiye etmiyoruz. Component Editor veya Schematic Programda da elemana farklı kılıflar atarken kolaylık sağlar.Kütüphane Oluşturmak Bu elemanın CAP'tan hiçbir ismi dışında farkı yok. Kılıfı DIP14 olacak.Etiketi değerlerini tanımlayın. Değişken parametreli kılıfları basit şemalarda kullanabilirsiniz. Ve kondansatörü seçin. Fakat şemayı PCB ye aktardıktan sonra.2. Kendi oluşturduğumuz kılıf kütüphanesini seçin.4. Şimdi Eleman/Kılıf Ata'ya gelin. Kütüphanenize yeni bir eleman ekleyin (Eleman/Kütüphaneye Ekle) Elman özellikleri panelinden isim ve Ref.3. 147 . değiştirilemez. Çünkü Patern Editor'de bunu değişken olarak belirledik. 3.

pin yöneticisi ve kütüphaneden eleman getir kısayol tuşları görünür. Eleman/Eşdeğer Parçalar Oluştur'u seçin. Kısayol butonları kılıf ata. Bu özellikler kütüphane tasarımında çok kullanıldığı için buraya kısayollar eklendi. Parça eleman grubundaki elemanlar aynı pinlere. Sonraki adım eleman parçalarını oluşturmak. sahiptir (pin numaraları yani ilişkilendirildiği ped numaramaları hariç). Şimdi 4 eşdeğer Vedeğil kapısı ve bir güç elemanı tasarlayalım. Power ve Net Port olabilir. DipTrace bir eleman içersinde farklı özelliklere sahip veya aynı özelliklere sahip (eşdeğer parçalar) birde fazla parça eleman oluşturmanıza imkân verir. Bir eleman ancak bir güç elemanına (Power Part) sahip olabilir. Kaç parça eleman oluşturacağımızı sorar “4” yazın. 148 . Power part’lar (güç elemanları) ve power net’ler (Güç bağlantıları) şematik programda gizlenebilir. Aynı zamanda elemanlar Normal. şekle vs.DipTrace Kullanım Kılavuzu Eleman özellikleri panelinin sol altındaki oka tıklayın.

3.Kütüphane Oluşturmak

Seçili eleman baz alınarak 4 parça eleman oluşturulur. Şimdi ekranın altında Part 1 (1), Part 1 (2), Part 1 (3) ve Part 1 (4) şeklinde 4 parça elemana sahibiz. İsimlerini “VEDEGIL” olarak değiştirmek için: Eleman Özellikleri panelinden “Parça” alanındaki “Part1” silin “VEDEGIL” yazın. Elemanların isimleri VEDEGIL (1), VEDEGIL (2), VEDEGIL (3) ve VEDEGIL (4) şeklinde değişecektir. Sonraki parça eleman Güç parça elemanı. Eleman/Yeni Parça Ekle'den yeni bir parça eleman ekleyin. Sayfanın altından yeni parçayı seçin ve ismini PWR olarak değiştirin. (Eleman Özellikleri panelinden Part alanındaki Part1 silin ve PWR yazın.) Gördüğünüz gibi sadece son elemanın ismi değişti. Çünkü diğerleri eşdeğer elamanlardır. PWR elamanı ise VEDEGIL grubuna ait değildir. Şimdi Güç parçası elemanını tasarlayalım: Eleman Özellikleri panelindeki Tip kısmından IC-2 taraflı'yı seçin ve şu değerleri girin: Genişlik = 0,3 inç. Yükseklik:0,25 inç. Sol Pin Sayısı:2, Sağ Pin Sayısı:0. PWR elemanının parça tipini (Eleman Özellikleri panelinde parça tipi ) Power ve Gnd yapın.

149

DipTrace Kullanım Kılavuzu

Eleman/Pin Yöneticisi menüsüne girin. Pin isimlerini VCC ve GND, pin numaralarını “14” ve “7” yapın (Vcc=14, Gnd=7). Her iki pini de seçerek Pin İsmini Göster kutusunu işaretleyin ve pin isimlerini görünür hale getirin. Not: “Tip”, “İsmi Göster” ve “Uzunluk” parametrelerini birden fazla pin seçip toplu olarak değiştirebilirsiniz.

150

3.Kütüphane Oluşturmak Pin yöneticisi penceresini yeniden boyutlandırabilirsiniz. Boyut programdan çıktığınızda hatırlanır.

Pin Yöneticisi’ni kaptın, Eleman Özellikleri panelini gizleyin ve elemanınızın ilk parçasını görün.

Elemanınızın diğer parçalarını tasarlamak için “VEDEGIL” elemanlarından birini seçin. Eleman Özellikleri paneline şu değerleri girin. Tip: IC – 2 taraflı, Genişlik:0,2 inç, Yükseklik:0,25 inç, Sol Pin Sayısı:2. Sağ Pin Sayısı:1. Eleman Özellikleri panelini gizleyin. Parçayı yaklaştırın. Ekranın üstündeki obje panelinden menin ekleme aracını seçin ( ) Sembolün içine girerek sol tıklayın ve “&”yazın ve enter’a basın. & simgesini taşımak için ızgarayı küçültebilir veya F11 ile ızgarayı gizleyip, ızgarasız taşıyabilirsiniz.

151

DipTrace Kullanım Kılavuzu

Elemanımız VE-DEĞİL kapısı olduğu için sağdaki pin tersleme işaretine sahip olmalıdır. 3 numaralı pin üzerine sağ tıklayın ve Pin Özellikleri ni seçin. Tip alanından Dot seçin ve tamam deyin.

Diğer “VEDEGIL” parçalarını tasarlamamıza gerek yok. VEDEGIL (3) veya VEDEGIL (4) ten birini seçmeyi deneyin. Tasarladığımız parçayla aynı olduğunu göreceksiniz. Fakat pin numaraları aynı olmamalı. (Acele etmeyi. Birazdan ayarlayacağız...) Şimdi Pin Yöneticisini açın (Eleman/Pin Yöneticisi veya eleman özellikleri panelinin altındaki kısayol butonu ile). Parça kutusundan parçayı seçin pin numaralarını değiştirin. Bir pini değiştirdikten sonra Enter veya aşağı ok tuşu ile kolayca diğer pine geçebilirsiniz. 1 ve 2 numaralı pinlerin Elektrik tipini Input, 3. numaralı pini Output yapın. Diğer parçaların elektrik tiplerine de bu değişiklik uygulanır. Bu tipler Şematik programda

152

Biz DIP14’ ü seçelim.Kütüphane Oluşturmak Elektriksel Kural Kontrolü (ERC) tarafından kullanılacak. 153 . Diğer parçaları da seçip pin numaralarını değiştirin. Kütüphane kısmından Ekle diyerek kütüphanenizi seçin. Kütüphanenizden DIP14'ü veya DIP_VAR (Seçtikten sonra Sayı 2 yi 14 yapmanız gerekir) elemanını seçin. Şekillerin üstündeki Parça kısmında parçaları tek tek seçip. Şimdi sıra çok parçalı elemanımız için kılıf belirlemede. Sorun yoksa Kılıf Ata diyalog kutusunu kapatın. Pin yöneticisini kapatın. Tek tek pinleri pedlere bağlamaya gerek yok.lib kütüphanesinden DIP14'ü seçebilirsiniz. Eleman/Kılıf Ata'yı seçin. Veya _general. Zaten pin yöneticisinden pin numaralarını vererek bunu yaptık.3. kılıf bağlantılarının doğru olduğundan emin olun.

2. İsim ve Ref.com adresinden "PIC18F24K20" satasheetini arayın.com/downloads/en/DeviceDoc/41303G. Önce http://www. PIC18F24K20 Tasarlamak Şimdi Datasheetten faydlanarak PIC18F24K20 tasarlayacağız ve daha önce tasarladığımız SOIC-28 kılıfını bu elemana atayacağız. Tip: IC-2 taraflı.pdf.Etiketini girin.5. (Eleman/Kütüphaneye Ekle veya eleman listesine sağ tık Yeni Elemen Ekle veya Ctrl+Insert). 154 . sol ve sağ pin sayıları 14 yapın.microchip. veya şu link kullanın http://ww1. şu anda çalışmayabilir. bu kılavuz hazırlanırken çalışmakta olan ikinci link. Datatsheetten “Pin Diagrams” sayfasına gidin.microchip. 3.DipTrace Kullanım Kılavuzu Çok parçalı elmanınız hazır. Component Editor'e geçin ve yeni elman ekleyin.

Ayrıca bir pin için isim ve numarayı girdikten sonra enter veya aşağı ok ile diğer pine geçebilirsiniz.Kütüphane Oluşturmak Pin yöneticisine girin ve pin isim ve numarlarını datasheete göre girin.3. Biz pin isimlerini görebilmek için genişleteceğiz. 155 . Pin yöneticisi penceresinin boyutunu değiştirebilirsiniz.

numara.) Pin yöneticisini kapatın. Elemanımız çok dar olduğu için pin isimleri üst üste geliyor. (İsim.DipTrace Kullanım Kılavuzu Pinlerin elektrik tiplerini girin ve ismi gösteri evet yapın. Topluca seçmek için ilk pinin üzerine sol tıkla fareyi bırakmadan aşağı son pine kadar kaydır. X ve Y hariç diğer özellikleri birden fazla pini seçip topluca yapabilirsiniz. Bu şekilde tüm pinlerin Pin İsmini Göster seçeneğini evet yapın. 156 .

Önce pinlerden bus oluşturacağız.3. RB ve RC yi seçin. Izgara aralığını 0. grublanmış pinleri şekil üzerine yerleştirmek için gerekli. Şimdi pinleri mantıksal olarak gruplandıracağız. Yüksekliğin fazlalığı.9 yapın.1 inç yapın. daha sonra azaltabiliriz. Ancak bazı üreticileri farklı ayraç kullanır. Burada bus ayracını belirleyebilirsiniz. Busları Al düğmesine tıkladığınızda mümkün olan busları ve pin sayılarını göreceksiniz. Fakat ilk grup pini bus yapacağız. Pin isimleri hala biraz çakışabilir. Sonra çakışırsa istediğiniz genişliğe ayarlayabilirsiniz.Kütüphane Oluşturmak Eleman özellikleri panelinden yüksekliği 2. Bu özellik pin isimlerinden busları algılamaya ve buslara göre pinleri gruplandırmaya yarar. Crtl tuşu ile RA. Onu burada belirtebilirsiniz. genişliği 1. 157 . Eleman/Pinlerden Busları Oluştur'u seçin. Varsayılan “/” dır ve bizim sembolümüz için yeterli. Pinleri bu ızgaraya göre yerleştireceğiz.

Buslar sembolün soluna numara sırasına göre yerleştirilir. 158 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Oluştur butonuna tıklayın ve diyalog kutusunu kapatın.

Biri üzerine sağ tıklayın Izgaraya Tuttur deyin. Bu pinleri aşağı bir yere taşıyın. 159 . Şimdi alttaki pinleri dikdörtgen üzerine taşıyın. (R ile döndürebilirsiniz) Aşağıdaki sembole sahip olacağız. Sizinki hafif farklı olabilir.Kütüphane Oluşturmak Şimdi bus dışında kalan pinleri (4 pin hala sembol üzerinde) Ctrl ile seçin. Shift+F ile çevirebilirsiniz. Fareyle kutu içine alarak busı seçin ve taşıyın.3. Busları dikdörtgen üzerine yerleştirin. Bunu pinlerden biri üzerine sağ tıklayıp açılan menüden de yapabilirsiniz. () Busları Shift+R ile döndürebilir. Çünkü önce busları yerleştireceğiz.

Pinleri elektrik tiplerine göre renklendirmek bunu kolaylaştıracaktır.) yüksekliği 1. Kılıf ata diyalog kutusunu kapatın. Eleman özellikleri panelindeki Özellikleri Kilitle butonu ile eleman özelliklerini kilitleyin. Böylece hatayla eleman özelliklerini değiştirmenin önüne geçmiş oluruz. Bütün pinler otomatik olarak pedlere atanmıştır. Eleman özellikleri panelindeki pin sayılarına dokunmayın. Gördüğünüz gibi elemanın genişliği yeterli. Son adım SOIC-28 kılıfını elemanımıza atamak. Sembolünüz bozulabilir. Eleman/Kılıf Ata veya eleman özellikeri altındaki Kılıf Ata butonu ile kılıf atama diyalog kutusunu açın. Bunun için Görünüm/Elk.8 inç yapabiliriz. 160 . Kütüphanemizden SOIC28i seçin. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bozulursa Geri Al'ı kullanın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bazen pinler elektrik tiplerine göre yerleştirmek isteyebilirsiniz. Hatta (Öncesinde elemanı ortalamanızı tavsiye ederiz.Tipi Pin Renkleri menüsünü kullanabilirsiniz.

2. Çünkü şemaya yerleştireceğimiz bütün Net Port elemanlarının buradaki ismi şemada tip ismi olur ve eleman üzerinde görünür. 3. Eleman Özellikleri panelinden ismini VCC yapın ve Parça Tipi kısmından tipini Net Port yapın. eleman listesinde şeklin üstünde Net Port yazısına sahiptir. Referans etiketi tanımlamaya gerek yok.Kütüphane Oluşturmak PIC18F24K20 elemanımız hazır. Eleman/Kütüphaneye Ekle'den yeni eleman ekleyin.3. Hepsinin ismi VCC dir. VCC ve GND Sembolü tasarlamak Net Port tipini kullanarak VCC ve GND sembolleri tasarlayacağız.6. Böylece istediğimiz kadar VCC yerleştirin. Bütün Net Port elemanları. 161 .

Sayfaya tek bir pin yerleştirip 3 defa döndürün (Ctrl + R). Çizgi aracı ( ) ile pinin üstüne bir çizgi çizin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Izgarayı 0. 162 . Eleman Özellikleri panelini küçültün.05 inç yapın. Obje araç çubuğundan Pin ( ) seçin.

Aynı yöntemle GND sembolü oluşturun. VCC sembolü hazır.3. Sonra Düzen/Elemanı Ortala'dan elemanı ortalayın.0125 inç ızgara kullandık. Çünkü çizdiğimizde elemanın orjini orta noktasında değilse getirilir. Böyle yaparak Şematik programda elemanın orjininin görünmesini de engellemiş olduk. 163 . GND için 0.Kütüphane Oluşturmak Eleman/Pin Numaraları/Gizle ile pin numarasını gizleyin.

Ekle deyin. Bunun için kendiniz tanımlayacağınız ek bilgi alanlarını kullanabilirsiniz. Şimdi Eleman/Varsayılan Ek Bilgiler'i seçin. Tümüne Ekle diyerek kütüphanede daha önce oluşturduğumuz elemanlara da ekleyebiliriz. Bununla birlikte elemana üretici adı. Varsayılan Değer alanına varsayılan olarak birşeyler yazın. Mesela LT elemanları için kütüphane tasarlıyorsanız üretici alanı ekleyip varsayılan değerini “Linear Technology” yapabilirsiniz.Etiketi. Şimdilik bunu yapmayın. Şimdi üretici ve datasheet alanları ekleyelim.7. Bu diyalog kutusundan bundan sonra yerleştirilecek bütün elemanlar için varsayılan bilgi alan ve değerlerini tanımlayabilirsiniz. şemada bağlantı yapmada kolaylık sağlaması ve bağlantı çizgisi görülmeden bağlantı yapmak için kullanılır. EK Bilgileri Kullanmak DipTrace'te varsayılan eleman bilgileri Ref. 3. Mesela data. 164 . Ekle deyin. Alan Adı: Üretici.2. tip ve değerdir. datasheet linki. Alan Adı: Datasheet. Tip:Metin. Tip:Link. Çünkü Net Port elemanları sadece.DipTrace Kullanım Kılavuzu Net Port elemanları için kılıf atamaya gerek yok. açıklama veya başka bilgiler eklemek isteyebilirsiniz. Kütüphaneyi kaydedin.

165 . Eleman/Kütüphaneye Ekle (veya Ctrl+Ins) ile yeni eleman ekleyin ve seçin.Kütüphane Oluşturmak Bundan sonra eklenen elemanlar bu ek bilgilere sahip olacak. Eleman Özellikleri panelinin altındaki Ek Bilgiler'i tıklayarak yeni elemanımızın ek bilgilerini görebilirsiniz. Diyalog kutusunu kapatın.3.

düzenleyebilir veya silebiliriz. Şimdi eleman listesinde yeni elemanın üzerine tıklayın ve Elemanı Sil (veya Ctrl+Del) ile yeni elemanı silin. Fakat yeni elemana bunu yapmayacağız. Birden fazla elemanı seçip topluca da silebilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi elemana ek bilgi ekleyebilir. 166 .

3. Alan Adı: Üretici. Eleman özellikleri panelinin altındaki ek bilgiler kutusundan Ekle düğmesine tıklayın.Kütüphane Oluşturmak Kondansatörü seçin. Ve tamam deyin. 167 . Tip:Metin. Şimdi ona birkaç yeni ek bilgi ekleyeceğiz. Çünkü onu Varsayılan ek bilgileri eklemeden önce oluşturduk. Değer:Şirketinizin adı. Tamam ve iptal için enter ve esc tuşlarını da kullanabilirsiniz. Kondansatör ek bilgiye sahip değil.

Şimdi eleman listesinden CAP elmanını seçin. Ancak başka elemanlar için bunu düzenlemek isteyebilirsiniz. Eleman/Spice Ayarları'nı seçin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Aynı yolla web sitesi alanı ekleyin. 168 . Bunun için pinsinyal tablonun sol tarafındaki sinyal adına tıklayın. Parametre kısmındaki değer alanına (1 uF yazan yer) çift tıklayarak değeri girin. 3. altta Kullanılabilir Sinyaller'i göreceksiniz.2. Model Tipi:Kondansatör seçin. “Sinyal:” alanına uygun sinyali girin. Tipi Link olarak seçin ve değer olarak gerçek bir site adresi girin. SPICE Ayarları DipTrace şemalarınızı LT Spice'a ihraç edip simülasyon yaptırabilirsiniz. Enter deyin veya başka bir alana tıklayın.8. Bizim elemanımızda pin-sinyal haritası normal. Şimdi sadece spice netlistine eklenebilmesi için konsansatörümüz için tanımlamaları yapacağız. bölümünde inceleyeceğiz. Yukardaki şablon kısmında kondansatörün spice netlistinde nasıl görüneceğini göreceksiniz. Bunu adım adım bu kılavuzun III.

169 . Tamam diyerek spice ayarlarını uygulayın.) Ayrıca SubSkt (Alt Devre) tipi hemen hemen tüm elemanlar için kullanılabilir. Transistörler için modeli harici bir dosyadan yükleyebilirsiniz.Kütüphane Oluşturmak Konsansatör basit bir elman olduğu için harici bir model dosyasına ihtiyacımız yok. Kütüphanenizi kaydedin ve component editorden çıkın. (Spice dökümanına bakınız. Spice Modelin Kütüphaneden Al butonu herhangi bir DipTrace elemanından spice modelini almak için kullanılabilir.3. (Genelde spice model dosyaları üreticilerin web sitelerinden elde edilebilir.) Veya model metnini model sekmesine elle girebilirsiniz. Böylece şema çizerken elmanın spice ayarlarını yapabilirsiniz. Aynı Spice Ayarları diyalog kutusu şematik programda da vardır.

” butonları hatanın detaylarını verir. Bunlar yine de sayının içinde vardır.. Aynı isimli elemanlar: Kütüphanede aynı isimli elemanların varlığı kontrol edilir.. Ayrıca detay penceresinden hataları metin dosyasına kaydedebilir ve kütüphaneyi bu dosyaya göre düzenleyebilirsiniz.9. Aşağıdaki hatalar otomatik olarak bulunabilir: “. Kütüphane denetim özelliği ile oluşabilecek bütün hataları görebilirsiniz.” butonuna tıklayın ve listenin elemanların pin numaralarını kontrol edin. parça. Tabi Vcc... “. Kılıf atanmamış elemanlar: Kılıfı atamayı unuttuğunuz elemanlar olabilir. Bağlantısız pedler: Kılıfın bazı pedleri boşta olabilir.2. Kısa devre pinler: Kılıf içi dahili ped-ped bağlantısı ile birbirine kısa devre olan pinler var mı? Bağlantısız pinler: Herhangi bir kılıf pedine bağlanmamış pinler içeren elemanların listesi. (Kütüphane/Elemanları İsme Göre Sırala) Aynı pin numaralılar: Bir veya daha fazla pin aynı numaraya sahip mi? Yani kılıfın aynı pedine bağlanmış mı? Bu %99 hatayla olmuştur. Bazen doğru elemanlarda da olabilir. pin sayılarını ve olası hataları görebilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu 3. Kütüphane Denetimi Kütüphanenizi mühtemel hatalara karşı denetlemek önemlidir. bağlanmamış olabilir. Bazen doğru elemanlarda da olabilir. gnd gibi kılıfı olmayan elemanlarımız olabilir. Kütüphaneyi denetle diyalog kutusundan eleman. Bu özelliğin çalışması için elemanların isme göre sıralanması gerekir. Kütüphane/Kütüphaneyi Denetle'ye tıklayın. 170 Yani herhangi bir pine .

Kütüphaneleri Bu Klasörden Al kutusundan işareti kaldırın. Önce kütüphanemizi. Çoğu durumda tasarım hatasından kaynaklanır. Kütüphane ayarlarını kapatabilirsiniz.2. Eğer kütüphaneniz.10. ama bu klasörden farklı bir yere kaydetmişseniz Kütüphaneleri Bu Klasörden Al daki işareti kaldırarak kütüphanenizi eklemeniz gerekir. Pedin gerçekten yüzey yerleşimli olup olmadığını kontrol edin. Yani buradan eklemediğimiz kütüphaneden de eleman getirebiliriz. Tanımsız pinli: Elektrik tipi “Undefined” olan pinler içeren elemanlar. 171 . Aktif kütüphane listesinin sağındaki “…” işaretine tıklayın ve kütüphanenizi seçin. Çakışmış pinli elemanlar: Üst üste çakışmış pinler içeren elemanlar.3. Kütüphaneyi eklemek onu sayfanın üstündeki kütüphane listesinde görmek içindir. Kütüphane/Kütüphane Ayarları'nı açın. Objeler/Eleman Yerleştir veya butonunu kullanarak da eleman yerleştirebilirsiniz. burada ise otomatik olarak eklenir zaten. kütüphane paneline ekleyelim. Kütüphaneleri Bu Klasörden Al kutusu işaretliyse belirtilen klasördeki (başlangıçta C:\Program Fıles\Diptrace\Lib) kütüphaneler aktif olur. Bu durumda kütüphane ayarlarından kütüphaneyi eklemenize gerek kalmaz. Elemanları Yerleştirmek Şematik programı açın.Kütüphane Oluşturmak Delikli tip olup deliksiz pedler: Çoğu durumda SMD kılıflar için bu hata oluşur. 3.

Kondansatör üzerinde ek bilgilerin nasıl kullanıldığını göreceğiz. Üzerine sağ tıklayın ve Linkler'i seçin. Çalışması diğer programlardaki gibi.DipTrace Kullanım Kılavuzu Sayfada koordinat eksenleri görünüyorsa F1 ile gizleyebilirsiniz. İhtiyaç hissederseniz kullanabilirsiniz. Şema çizerken ona çok ihtiyacımız yok. Bu listedeki elemanları sayfaya yerleştirin. 172 . Ek bilgi alanına girdiğimiz linklere buradan ulaşabiliriz. Şimdi kütüphane listesini kaydırarak kütüphanenizi seçin. Kütüphanedeki elemanlar ekranın solunda listelenir.

özelliklere girince etiketler sekmesinden etiket olarak istediğiniz ek bilgiyi seçebilirsiniz. (Bu ayarların tüm elemanları etkileyeceğini artık biliyorsunuz.Kütüphane Oluşturmak Ayrıca ek bilgileri eleman etiketleri gibi gösterebiliriz. Görünüm/Eleman Etiketleri/Ana (veya İlave)/Ek Bilgiler'i seçin.) 173 .3. Sadece bir elemanın ek bilgisini göstermek için üzerine sağ tıklayın.

DipTrace Kullanım Kılavuzu 174 .

sayfa her tıklamada parça elemanlar sırayla yerleştirilir.4) yerleştirilir. Bu listeden A1 entegresine ait 2.3. Bütün eşdeğer parçalar parça listesindeki tek bir parça kullanılarak (şu durumda AN(4)) yerleştirilebilir. Veya ayrı parçalar gibi tek tek yerleştirilebilir. (Güç parçasını mutlaka yerleştirmeniz gerekir. Oto. A1 entegresinin 2. component editorde eşdeğer parçalardan oluşturulmuş (Eşdeğer Parçalar Oluştur komutu) elemanlar için işe yarar.Kütüphane Oluşturmak Eleman listesinde çok parçalı elemanı seçin. Tümünü yerleştir seçili ise parça listesi pasiftir. Çünkü entegremizin 14 ve 7 numaralı ayakları bu parçada) Tümünü Yerleştir ise tüm parçaları aynı anda yerleştirir. Görünüm/Parçaları Gruplandır işaretli ise parça listesinde eşdeğer parçalar tek bir parça gibi görünür . Programla birlikte gelen kütüphanelerdeki çok parçalı elemanlar bu yöntemle oluşturulmadıkları için. Dolayısıyla istediğimiz parçayı yerleştirmek için önce listeden seçmemiz gerekir. Bu listeden VEDEGIL (4) seçilirse. tekrar tıklarsanız A2 entegresinin 1. Sonra A2 elemanına ait parçalar yerleştirilmeye başlanır. kapıyı yerleştirmemiz mümkün. Oto. Elemana ait parçaların tamamı yerleşmeden ikinci elemana geçilmez. VEDEGIL(1) i seçin ilk tıklamada A1 in 1. Eşdeğer parçaların yerleştirme modunu değiştirmek için Görünüm/Parçaları Gruplandır'ı kullanın. Görünüm/Parçaları Gruplandır işaretli olsa da olmasa da. Bu elemanı eşdeğer parçalarla ve power parçası ile oluşturmuştuk.2. (Mesela bizimki 5 parçadan oluşuyor) Not: Bu gruplandırma. elemanı yerleşir. elemanı yerleşir. Güç elemanını yerleştirmek için listeden PWR parçasını seçin ve yerleştirin. 175 . VCC/GND seçili ise güç parçası da otomatik olarak yerleştirilebilir. VCC/GND seçili değilse PWR parçasını seçerek ayrı olarak yerleştirin. Soldaki eleman listesinde hangi parçanın seçili olduğu görünür ve çok parçalı elemanın kaç parçadan oluştuğu eleman üzerinde yazar.3. yukardaki şekilde olduğu gibi parçalar tek tek listelenir. Görünüm/Parçaları Gruplandır işretli değilse parça listesi aşağıdaki gibi görülür. elemanını yerleştirmek için Parça listesinden VEDEGIL(2) yi seçmeniz gerekir. Yani önce A1 entegresindeki tüm parçalar (1.

(dolayısıyla iki güç parçası olur. 4 den fazla VEDEGIL parçası yerleştirerek iki entegre yerleştirin. Net portlar için tipleri gösterilir (yani Component Editor’deki isim) İki Net Port için ayni tip tanımlayarak onları birleştirebiliriz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi Net Port ların nasıl kullanıldığını görelim. Aynı tip iki Net portun aynı pinine bağlanmış bağlantılar da birleşir. 176 .) Elaman listesinde VCC ve GND yi seçerek ikişer adet yerleştirin.

3.Kütüphane Oluşturmak

Pinleri bağlayın. Aynı tip Net Port elemanına bağlı pinler birbirine bağlanmış demektir. Şekilde de görüldüğü gibi IC1 ve IC2 entegrelerinin güç elemanlarının VCC leri birbirine bağlıdır. Çünkü ikisi de aynı tip Net Port elemanın bağlanmıştır.GND ler de öyle. VCC pinlerine bağlı bağlantının adını VCC yapmak için: Bağlantı üzerine sağ tıklayın. İlk seçeneğe tıklayın ve ismini VCC yapın. Veya pin üzerine sağ tıklayın. Bağlantı İsmi'ni seçin. Burada VCC ve GND sembollerini Net Port değil de normal sembol seçseydik (mesela Disc_Sch kütüphanesindeki +12V gibi) her iki +12V bacağı birbirine bağlı olmayacaktı. Onları bağlamak için her iki bağlantıya da aynı ismi vermek zorunda kalacaktık. Zaten bağlantı üzerine gelindiğinde tüm bağlantı renk değiştirir. Böylece hangi elemanlar veya yollar birbirine bağlı anlarız. Component Editor'e girmeden de ayrı elemanlardan çok parçalı eleman oluşturabilir ve onlara bir kılıf atayabiliriz. Eleman üzerine sağ tıklayın. Özellikler'i seçin. Parçaları Etkinleştir'i işaretleyin. Bunu diğer elemanlar için de yapın ve tüm elemanlara aynı Ref.Etiketi değerini verin. Artık bu elemanlar aynı elemanın paçaları olmuş oldu. Bunu 4 adet AND2 kapısını Disc_Sch kütüphanesinden getirerek deneyin. Bu 4 kapıyı bir entegreye ait hale getirmiş oluruz. Pin numaraları aynı olabilir. Kılıf Ata penceresinden parçayı seçerek kılıfın doğru pedlerine bağladığınızda düzelecektir.

177

DipTrace Kullanım Kılavuzu Aynı zamanda bir pini bir hatta (bağlantıya) kablo olmadan bağlamak mümkün. Pin üzerine sağ tıklayın Bağlantıya Ekle deyin, sonra bağlantıyı seçin ve Kablosuz Bağla yı işaretleyin, tamam deyin. Bağlantılara aynı isimleri vererek de onları bağlayabilirsiniz. Ayrıca bağlantı ve pinlere aynı isim vererek bu pin ve bağlantıları birbirine bağlayabiliz. Bu metot VCC, GND, CLK gibi bağlantıları yapmakta daha pratiktir. (Eğer güç elemanlarını ve bağlantılarını gizlemeyi planlıyorsanız) Bu özellik aşağıda detaylı olarak incelenecek.

178

4.Çeşitli Özellikleri Kullanmak

4. Çeşitli Özellikleri Kullanmak
Bu kısımda yukarda bahsedilmemiş bazı önemli özelliklerden bahsedeceğiz.

4.1.Bağlantı Yapma
4.1.1. Şematik Programda Bus'ları kullanmak

Şimdi Bus ve Sayfa Konnektörlerinin nasıl kullanıldığını öğrenelim. Objeler/Devre/Bus Yerleştir'i seçerek veya obje araç çubuğundan ilgili butona ( ) tıklayarak şemaya bus yerleştirin. İki defa sağ tıklayarak bus yerleştirme modundan çıkın ve varsayılan moda girin. Elemanın pini üzerine gelin, sol tıklayarak bus'a doğru bir bağlantı çizin ve bus üzerine geldiğinizde tekrar sol tıklayarak bus'a bağlantı yapın. Bir diyalog kutusu açılır. Buradan yapacağımız yeni bağlantıya bir isim verebilir, veya Yeni Bağlantı Yap diyerek (doğrudan Tamam demek te aynı işi yapar) yeni bir bağlantı oluşturabiliriz, veya listeden bağlantı seçerek yapmakta olduğumuz bağlantının bus'a bağlı olan başka bir bağlantıyla birleşmesini sağlayabiliriz.

179

DipTrace Kullanım Kılavuzu İstediğiniz zaman hattın bus'a olan bağlantısını değiştirebilirsiniz: Bus'a bağlı olan hat üzerine sağ tıklayın, Bus Bağlantısı'nı seçin. Buradan bağlantının, bus'taki bağlanmış olduğu hattı değiştirebilirsiniz.

Şu anda bus'a bağlı 4 bağlantımız var. Net 4'ü Net 2'ye değiştireceğiz. Böylece IC1:10 ile IC2:4 pinleri aynı hatta bağlanmış olacak. Hattan bus'a olan bağlantının isimlendirilmesi bağlantı adları veya bus'taki numaralarla olabilir. Görünüm/Bus’a Bağlantı'dan bunu değiştirebilirsiniz.

180

Düzen/Sayfa Ekle veya Ctrl +L ile. sayfayı silebilir ve mevcut iki sayfanın arasına boş bir sayfa yerleştirebilirsiniz. İsmi Port 0 olacaktır. Şimdi sayfadaki bus'ı bu konektöre bağlamak için 181 . Sayfa 1’in üzerine sağ tıklayıp Sayfa Ekle'yi seçerseniz mevcut sayfanın soluna yeni sayfa eklenir. Obje panelinden sayfa konnektörü aracını ( )seçin ve yeni sayfaya bir tane yerleştirin.4. Düzen/Sayfa Ekle veya Ctrl +L ile yeni sayfa eklerseniz sayfa mevcut sayfanın sağına eklenir. Buradan Sayfa 2'yi seçin. Şimdi Sayfa 1’e geçin ve bir tane sayfa konektörü de buraya yerleştirin adı Port 1 olacaktır.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Şimdi şemaya yeni bir sayfa ekleyin. Sayfaları şemanın sol altında görebilirsiniz. Sol attaki sayfa isimleri üzerine sağ tıklayarak çıkan seçeneklerden yeni sayfa ekleyebilir.

DipTrace Kullanım Kılavuzu obje araç çubuğundan bus yerleştirme aracını seçin. 182 . Bağlı portun mavi noktası etrafında daha geniş bir halka vardır. Portun bağlantı noktasının yeşile döndüğünü görürsünüz. Bunun anlamı bu konektör başka bir konnektöre bağlandı. Aynı zamanda ikiden fazla konektöre aynı ismi vererek de onları bağlayabilirsiniz. Konektöre gidin (mavi halka) ve yine sol tıklayın.( ). Port 1’in üzerine sağ tıklatın ve adını Port 0 olarak değiştirin. Bus üzerine sol tıklayın.

2. Veya her iki sayfa için de ortak olacak olan yeni bir bağlantı oluşturabilirsiniz. 4. Şimdi sayfa ikiye eleman yerleştirebilir ve bunları bus üzerinden Net2 ve Net3’e bağlayabilirsiniz. Sayfa 2 ye daha fazla eleman yerleştirin fakat bus’a bağlantı yapmayın. birden fazla pine sahip net portlar kullanarak çoklu bağlantı da yapabilirsiniz. Çünkü bunlar aynı bus. 183 . Port 8’i bulun ve sayfaya yerleştirin. Genelde bu amaçla kullanılmasına rağmen. Net Port’ larla Çalışmak Yukarda zaten VCC ve GND bağlantılarında Net Port larla çalışmıştık.4. “Port_Sch” kütüphanesini seçin. Bu bus’ın adı sayfa 1'dekiyle aynıdır.1.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Sayfa 2'ye geçin ve konnektöre bağlı bir bus yerleştirin.

Tek bir GND sembolü yerleştirin. Fareyi henüz bağlantı yapılmamış bir pinin üzerine getirin. Bu iki sayfadaki portları birbirinden ayırmak ve bağlamak çok kolay. aralarında bağlı bir bağlantı görünmeden de birbirine bağlanabilirler. Biraz yukarı çıktıktan sonra sağ tıklayıp Tamam diyerek bağlantıyı bitirin. Pinleri bağlantıya isimle bağlayacağız. Şimdi sayfanın boş bir kısmına gidin. Aynı tip Net Portlar birbirine bağlıdır. Mesela Port 8in 1 nolu ayağına bağlı bütün hatlar birbirine bağlıdır. Sayfa 1’e de Port 8 yerleştirin ve buna da bağlantılar yapın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Elemanlarla Port 8 arasında bağlantılar yapın. Fareyi GND sembolünün pini üzerine getirin ve sol tıklayarak bağlantı çizmeye başlayın. Kablo Çizmeden Bağlantı Yapmak Pinler. Tip kısmına farklı bir değer girersen bu iki port birbirinden ayrılmış olur. Aşağıdaki şekilde Net0 ve Net 4’a kablosuz bağlanmış pinleri görüyorsunuz. 184 . Port üzerine sağ tıkla Özellikler'i seç. Bu durumda elemanın konumu ve sayfasının farklı olması bir şey değiştirmez. Açılan diyalog kutusundan bağlanmak istediğiniz bağlantıyı seçin ve Kablosuz Bağla seçeneğini işaretleyin ve Tamam deyin. Port 8’in aynı isimli pinlerine bağlanmış sayfa 1 ve 2 deki bağlantıların isimleri de aynıdır.3. 4. Sağ tıklayın ve Bağlantıya Ekle'yi seçin.1.

Çeşitli Özellikleri Kullanmak GND’ye bağlı bu bağlantı parçasına sağ tıklayın. Yerleştirilen elemanların GND pinleri GND bağlantısına otomatik olarak kablosuz bağlanmıştır. AD1317KZ'yi bulun (Üstteki kutuya AD1317 yazın ve entera basın) Birkaç tane yerleştirin.4. Şimdi Analog Devicies (AD) kütüphanesini seçin. 185 . Tamam deyin. Bu bağlantının özelliklerini değiştirdiğinizde program bu bağlantı ismine sahip boştaki pinleri otomatik olarak kontrol eder. Bu yöntem şemadaki aynı isimli pinleri bağlamak için çok kolay bir yöntemdir. Bu pinler güç pinleri CLK pinleri veya data hatları olabilir. Özellikler seçin. Bağlantı adını GND yapın ve Aynı isimli pinlere bağla seçeneğini işaretleyin.

Net 2 yerine ismi Net 0 olarak değiştirin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bağlantılara aynı ismi vererek de onları bağlayabilirsiniz: Mesela aşağıdaki şekildeki gibi şemamız olsun. Tamam dediğinizde aşağıdaki uyarıyı görürsünüz. Net 2 üzerine sağ tıklayın. en üstteki “Net 2” yi seçin. 186 .

Yes deyin. Kesişmeyen iki hat aynı hat olarak değerlendirilecek.4. 187 .Çeşitli Özellikleri Kullanmak Eğer Yes derseniz Net 2'nin ismi Net 0 yapılacak. No derseniz isim değişikliği yapılmayacak. Şimdi Net 0'ın özelliklerine girin. Gördüğünüz gibi C1'in A pini ce D1'in K pini birleştirildi. dolayısıyla iki bağlantı birleştirilmiş olacak.

Bu metni. Üzerine tıklayıp silebilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Aynı isimli Bağlantılarla birleştir seçeneği işaretli. ayrı yerleştirilmiş metin objesi gibidir. 188 . Bağlantı üzerindeki Net 0 metni sizi yanıltmasın. bağlantıya sağ tıklayıp “İsmi Göster” diyerek yerleştirdik. Bu metin bağlantıya göre eşzamanlı güncellenmez. İşareti kaldırın. bağlantıyla birlikte taşınmaz. Tamam deyin. İki bağlantı ayrıldı ve bağlantımız yeniden Net 2 oldu.

Bağlantı ismini değiştirmeye kalktığınızda yukardaki 189 . Birbirlerine temas etmeyen farklı bağlantıların aynı isimle birlirlerine bağlanabilmesi için bu seçeneğin işaretli olması gerekir. Aynı İsimli Bağlantılara Birleştir'i işaretleyin ve ismi Net 0 yapın. Tamam dediğinizde uyarı vermeden isim değişikliğini yapacaktır.4.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Şimdi şemadaki Net 1'in özelliklerine girin.

Bağlantı Yöneticisinden yeni bağlantı eklemek için değiştirmek için kullanabilirsiniz. seçili bağlantıyı butonu. Seçili bağlantının ismini silmek için ise butonunu 190 . butonunu. Şu sonuca varabiliriz: İki farklı bağlantı aynı isimliyse. Bunun örneğini yukarda yaptık. Pin eklemek için “Bağlantıya Ekle:” altından elemanı ve pinini seçin ve Ekle deyin. Şimdi Schematic'te bağlantı yöneticisini açın.DipTrace Kullanım Kılavuzu gibi uyarı vererek bu seçenek program tarafından otomatik olarak aktif edilir. O bağlantıya bağlı olan pinler aşağıya gelecektir. 4. birbirlerine bağlanmıştır ve Aynı İsimli Bağlantılara Birleştir seçeneği aktif edilmiştir. İstediğiniz pini bulamıyorsanız bir bağlantıya bağlı demektir. Bunu elle pasif edersek (işareti kaldırırsak) bağlantılar koparılır ve ilgili bağlantıya uygun bir bağlantı adı verilir. Burada elemanın sadece boştaki pinleri listelenir. Bu seçeği aktif etmeyi dert etmemize gerek yok.1.4. Pencerenin üstündeki “Bağlantı:” liste kutusundan herhangi bir bağlantıyı seçin. Şematik ve PCB Layout’ ta Bağlantı yöneticisi Pcb ve Schematic'te bağlantı yapmanın kolay bir yolu da Bağlantı Yöneticisi'dir. Bunu açmak için Schematic'te Objeler/Bağlantı Yöneticisi. Bağlantıya kolayca pin ekleyebilir veya çıkarabiliriz. PCB Layout’ ta Çizim/Bağlantı Yöneticisi'ni kullanabilirsiniz.

Eğer bu mesaja Yes cevabı verirsek seçtiğimiz ped bağlantımıza eklenecek ancak diğer bağlı olduğu bağlantıdan kopartılmayacak.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Bağlantı yöneticisine Tamam dediğinizde yaptığınız değişiklikler uygulanır. seçtiğimiz ped bağlı olduğu bağlantıdan kopartılarak bizim eklemek istediğimiz bağlantıya eklenecek. Ancak birkaç farkla.4. No cevabı verirsek. Schematic’te bağlantı yöneticisinde sadece boşta kalmış pinleri ekleyebilmemize rağmen. PCB Layout’ta bağlantı yöneticisinin kullanımı Schematic ile aynıdır. Cancel dersek işlem iptal edilecek yani herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Yaptıklarınızı geri almak ve bağlantı yöneticisini kapatmak için “İptal” deyin. 191 . PCB Layout’ta bir bağlantıya ait olsa da bütün pedleri görebiliriz. Yani bu iki bağlantıyı birleştirmiş olacağız. Ancak başka bir pede bağlanmış olan bir pedi seçili bağlantıya eklemek istediğimizde bir uyarı mesajı görüntülenir.

Bu kondansatör üzerine sağ tıkla ve en üstteki seçeneği seç. Bu şema 23 kondansatör ihtiva eder. Bir uyarı mesajı görünür.Etiketi C19 olacaktır. Etiketi numaralandırmasını kaydırmayı da önerir. 192 . Bizim amacımız Referans etiketlerinin nasıl çalıştığına dair tecrübe kazanmak.Referans Etiketleri Bu noktadan sonra Belgelerim\Diptrace\Examples klasöründeki örnek devrelerle çalışacağız. C19 eksik). Kendi kütüphanemizden bir kondansatör yerleştirelim. Diyelim ki herhangi bir yere C5 kondansatörü yerleştirmek istiyoruz. “Yes” deyin. (C1 den C24’e kadar.dch dosyasını açın.DipTrace Kullanım Kılavuzu 4. Bu kondansatörün Ref. Program Files\Diptrace\Examples klasöründeki Schematic_2. C19 u C5 yapın ve Tamam deyin. Bu şemada bizim tarafımızdan yapılan farklı tiplerde pin bağlantıları göreceksiniz. Aynı zamanda Ref.2.

Etiketine kaydırabilirsiniz. Eski C5 -> C6 oldu…. Bu durumu düzeltmek için bir kondansatör üzerine sağ tıklayın.4. 193 . C23 yapılır. Aynı zamanda C5'de yerleştirdik. C30 da C24 olur.Etiketi “C” ’yi seçin. Aynı şekilde yerleştirdiğiniz elemanın Referans etiketini başka bir elemanın Ref. C24 oldu. Şimdi C5’i C30 yapın ve bağlantı yöneticisine girin. Yani üstteki sıradakini bir aşağı kaydırır.. C5 yapılır. Dolayısıyla C5 olmadığı için C6. C24.Etiketlerini İyileştir/Ref.Etiketleri dizisinden boş olanları siler. C30.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Kondansatör C5 oldu.. C18->C19 oldu vs. C5 ve C25-C29 arası kondansatörler yok. Neden? Çünkü Referans etiketleri optimize edilirken program Ref. Şimdi bağlantı yöneticisinde C19’u görebiliriz. Ref.

) C28 ve C30 olarak yeniden adlandırın. Tasarım yöneticisinden C8 ve C10 üzerine çift tıklayın. Yine Examples klasöründen PCB_2 dosyasını açın. 194 . (Bulmak için tasarım yöneticisini kullanabilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi değişiklikleri kaydetmeden Şematik programdan çıkın ve PCB Layout’ u açın. Plaketin üst kısmındaki C8 ve C10’u bulun. Dosya/Farklı Kaydet menüsünden dosyayı farklı bir isimle kaydedin.

Ayrıca listede içinde aradığımız ifadenin geçtiği elemanlar da bulunur. Bulunan eleman ekranın ortasına gelecek ve seçilecektir. 195 . (Aynı zamanda PCB Layout’ u kapatmadan Schematic programı da açabilirsiniz. Programlar/Schematic menüsünden. Win98/ME kullanıcıları için bunu tavsiye etmeyiz. Bunların üzerine tıklayıp Yerini Bul dediğimizde şema o elemanı da sayfanın ortasına getirir. Yalnız büyük şemalarda bir elemanı bulmak kolay değildir.4. C8 yazın ve Şimdi Bul deyin.Çeşitli Özellikleri Kullanmak PCB Layout’ u kapatın ve tekrar Schematic programı açın. C8 ve C10 kondansatörlerini bulun.dch dosyasını açın. ) Schematic_2. Bunu için Ctrl +F veya Düzen/Obje Bul menüsünden faydalanabilirsiniz.

Karmaşık bir tasarım yapıyorsanız ve çok sayıda elemanı bu şekilde ismini değiştirdiyseniz nasıl olacak? Tam burada Eleman Bilgilerini PCB’den Getir özelliğini kullanacağız. Burada da aynı isim değişikliklerini yapabiliriz. Ve biz bu kondansatörleri PCB_2 dosyasında yeniden adlandırdık.DipTrace Kullanım Kılavuzu Obje Bul penceresini sol üstteki oka tıklayarak küçültebilir ve bu şekilde de kullanabilirsiniz. 196 . Dosya/Eleman Bilgilerini PCB’en Getir'i seçin ve açılan pencereden biraz önce farklı isimle kaydettiğimiz Pcb dosyasını bulun. C8 ve C10’u daha iyi görmek için Sayfayı büyültün (+ ya birkaç defa basarak) PCB_2 dosyası bu şema dosyasıyla ilişkilendirilmiştir. Şimdi şemadaki bütün referans etiketleri (bizim şemada C28 ve C30) PCB dosyasına göre değiştirildi.

(Bakılacak Kütüphaneler altından ilgili seçeneği işaretleyerek) Buradan Seçili yi seçersek alttaki Kütüphaneleri Seç kutusu aktif olur.Çeşitli Özellikleri Kullanmak 4. Mesela ismi içinde “232” geçen bazı elemanlara ihtiyacımız var. İsminden sadece bazı kısımlar hatırımızda kalmış olabilir.000 eleman vardır. Aynı zamanda listedeki bir elemana tıklayarak aşağıda hangi kütüphane içinde olduğunu ve kılıfını görebiliriz.4. Yine Yerleştir butonuna tıklayarak seçmiş olduğumuz elemanı sayfaya yerleştirebiliriz.3. Kütüphane/Eleman Ara'yı seçin. Aynı zamanda sadece bazı kütüphaneler içersinde veya bilinen tüm kütüphaneler içersinde de arama yapabiliriz. Birkaç saniye içinde ismi içersinde 232 ifadesi olan 194 adet eleman listelenir. Şimdi İsim alanına 232 yazın ve Şimdi Bul deyin.1 standart kütüphanelerinde yaklaşı 98. Bu arada biz aktif olan kütüphanelerde arama yaptık. Bu kütüphaneler üretici isimlerine göre ayrılmıştır.Kütüphanede Nasıl Eleman Buluruz DipTrace 2. Ve adım adım büyümektedir. DipTrace’ in bütün programlarında eleman aramak çok kolaydır. Bazen ihtiyacımız olan elemanın üreticisini veya tam adını bilemeyebiliriz. Arama yapmak istediğimiz 197 . Fakat diğer karakterleri hatırlamıyoruz. Şu anda Schematic programdasınız.

tamamlanmamış pinden pine bağlantıların hata veya uyarı mesajı vermesini sağlayabilirsiniz.Elektriksel Kural Kontrolü (ERC) Bu özellik. Bunu yapmak için ilgili hücreye tıklayarak sarı. Önce kontrol edilecek elektriksel kuralları ayarlayalım. Denetim/Elektriksel Kurallar'ı açın. Schematic ve Component Editor’de (Eleman/Kütüphanelerde Eleman Ara) kütüphanelerde eleman arayabiliriz. Açılan diyalog kutusundan ERC çalıştırıldığında.dch dosyasını açın. tasarım esnasında oluşabilecek hataları düzeltmek amacıyla kullanılır. PCB Layout ve Pattern Editor’de (Kılıf/ Kütüphanelerde Kılıf Ara) kütüphanelerde kılıf (footprint) arayabiliriz Bunun yanında bütün yerleştirme/ekleme diyalog kutularında arama fonksiyonu vardır. yeşil veya kırmızıya dönüştürün. Birden fazla kütüphane seçmek içi CTRL+tıklama yöntemini kullanabilirsiniz. Eğer açık değilse Schematic programı açın ve Examples klasöründen Schematic_2.4. 198 .DipTrace Kullanım Kılavuzu kütüphaneyi buradan seçeriz. Ancak bu diyalog kutularındaki seçili kütüphane içinde arama yaparlar. 4.

dch dosyasını kontrol ederseniz tek bir hata bulur: Bağlantı için “Bidirectional to output” Hatanın yerini bulmak için üzerine çift tıklayın veya seçip Yerini Bul deyin. Kısa Devre Power ve Gnd arasındaki kısa devreleri kontrol eder. Hatayı düzeltebilir ve sonra ERC penceresinde ERC’ yi Çalıştır diyerek tekrar kontrol yaptırabilirsiniz. Şimdi ana menüden Denetim/Elektriksel Kontrol Yap (ERC)'yi seçin. GND* da aynı şekilse GND ile bağlayan isme sahip pinleri GND olarak algılar. Tek Pinli Bağlantı sadece tek pine sahip bağlantıları kontrol eder.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Kontrol Edilecek Kurallar altındaki Pin Tipi ni işaretlemek yandaki renkli tabloda içinde görünen pinden pine olan bağlantıların kontrol edileceğini belirtir.4. Mesela V*. VCC. Eğer Schematic_2. Bağlı Olmayan Pin bağlı olamayan pinleri kontrol eder. Kontrol edilecek pinlerin isimlerini Kısa Devre için Güç Pinleri den ayarlayabiliriz.Vdd gibi V ile başlayan isimdeki pinleri power pini olarak algılar. Ve bu iki pin arasındaki herhangi bir kısa devreyi kontrol eder. 199 . Mevcut ayarları değiştirmeden Tamam veya İptal diyerek pencereyi kapatın.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi Elektriksel kural ayarları penceresinde Bağlı Olmayan Pin'i işaretleyin ve ERC'yi çalıştırın. 200 .

Tablo Satırları'nı Eleman Tipi yapın. 4. Objeler/Eleman Listesi Oluştur'u seçin. Aşağıdaki resimde de gördüğünüz gibi satırlar ekleyin.csv formatında dosya olarak kaydedebilirsiniz.5. Tabloyu Yerleştir dediğinizde ISO antetli yeni bir sayfa eklenir ve eleman listesi tablosu bu sayfaya yerleştirilir. Bu pinin herhangi bir bağlantıya bağlanmasını ve ERC tarafından hata vermesini engellemiş oluruz. Tasarımınıza tablo veya sayfalar ekleyebilir. Satır ve sütunları özelleştirebilirsiniz. Oluşturma Yeri: Yeni Sayfada/Sayfalarda ve Sayfa Şablonu: ISO A4 seçin. Sayfa 2’yi seçin. Görünüm/Sayfayı Göster ve Görünüm/Anteti Göster ile sayfayı ve antetleri görünür yapın. listeyi . Sütun genişliğini taşan sütunlar için satır yüksekliğini ayarlayın 201 . Bu pin bağlantı yöneticisinde görünmez. Pin ucuna bir x işareti konur.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Bağlantısız pinlerin boşta kalması hata değilse bu pinleri gerçekten bağlantıda kullanılmayacak pin olarak ayarlayabilirsiniz. Tabloyu sayfa boyutuna göre genişletmek için Otomatik Tablo Genişliği'ni işaretleyin.txt veya Excel .4. Pine sağ tıklayın Bağlantı Yok'u seçin.Eleman Listesi (Bill of Materials =BOM) DipTrace Schematic modülü güçlü bir eleman listesi çıkarma özelliğine sahiptir.

her sayfaya ait eleman listesini ayrı bir tabloda o sayfa üzerine yerleştirmek te mümkün. Netlist 202 . ve diğer programlardan netlist ithal etmenize imkân tanır. satır yüksekliğini ve gerekirse sütun genişliğini ayarlayın) Şimdi ilave bir sayfada eleman listemiz var. 4. Ayrıca netlist oluşturarak şemadaki bağlantı yapısını not defteri veya herhangi bir metin editörü ile inceleyebilirsiniz.6. Eğer birden fazla sayfadan oluşan şemanız varsa. Aynı zamanda PCB Layout veya Schematic sayfasındaki herhangi bir tablo üzerine gelerek sağ tıklayıp Dosyaya Kaydet diyerek tabloyu CSV veya biçimlendirilmiş metin dosyası olarak kaydedebiliriz. (ilgili hücreye sol tıklayın ve metni. Tabloyu Yerleştir'e tıkladıktan sonra sayfa üstünde istediğimiz yere sol tıklayarak eleman listesi tablosunu şemanın olduğu sayfaya da yerleştirebiliriz. Tasarımımızı yazıcıdan çıkartabiliriz.Netlist İthal ve İhracı DipTrace birçok formatda netlist üreterek diğer PCB programlarına aktarmanıza.DipTrace Kullanım Kılavuzu ve hücre içinde satırlar oluşturun. Aynı zamanda Eleman Listesi Oluştur penceresinden Oluşturma Yeri: Geçerli Sayfada seçip. Eleman listesi tablosunu Eleman Listesi Oluştur penceresinden (Dosyaya Kaydet diyerek) veya tablo olarak yerleştirdikten sonra dosya olarak kaydedebilirsiniz.

Şimdi başka bir program tarafından oluşturulan Tango formatındaki netlisti ihtal edelim.Çeşitli Özellikleri Kullanmak ihraç etmek için şematik programda Dosya/İhraç Et/Netlist ve formatı seçin. PCB Layout'u açın. Belgelerim/DipTrace/Examples/tango_1. referans etiketleri.. Netlist içindeki kılıflar bulunurken bekleyin.net dosyasını açın. Dosya/İthal Et/Netlist/Tango Netlist.4.. 203 . Netlist şemanıza göre oluşturulacaktır. Elemanlar. seçin. kılıflarını listeleyen pencere açılır.

Bu yüzden tüm elemanlara kılıf atanmış olmalıdır. Mesela netlistteki Kondansatörün pin numaraları 1. Netlistteki elemanların pin numaraları ve pin sayısı ile atanacak kılıfın ped sayısı ve numaraları uyuşmalı.2 (hatırlayın pin numarası demek karşılığı olan kılıf pedinini numarası demekti) ise ve bu kondansatöre atamak istediğimiz kılıfın ped numaraları plus ve minus ise atarken uyarır.) Kılıfı atanmış (veya kılıfı diptrace kütüphanelerinde bulunmuş) elemanların kılıf ismi sonunda * işareti bulunur. 2. Açılan pencereden kütüphane ekleyip kılıfı seçip tamam deyin. 3. Aynı zamanda aynı tipe sahip elemanlara veya aynı kılıfı kullanan elemanlara tek seferde kılıf atayabilirsiniz. Bu şekilde ithal edersek kılıfı getirilir fakat bağlantılar getirilmez. Elmana tıkldığınızda altta kılıf adını ve kütüphane adını görebilirsiniz. Kılıf seçtiğinzi elemana atandı. Aksi takdirde uyarı mesajı görünür. Mesela C41 in kılıfı CAP225 tir. (Bu biraz zaman alabilir. sütun tipi. 204 . Ve elemana tıkladığınızda altta kılıf adı ve kütüphanesi yazar.DipTrace Kullanım Kılavuzu İlk sütunda elemanların referans etiketlerini görüyoruz. Bu durumda bu kılıfı içeren kütühaneyi seçmelisiniz (muhtemelen kılıf kendiniz oluşturmanız gerekir) veya mümkünse alternatif kılıf seçmelisiniz. Eğer elemanın kılıfının karşılığı bulunamamışsa alttaki kılıf alanında “none” yazar. CAP225 kılıfı DipTrace kütüphanelerinde yoktur. Kılıf atanmamış elemanlar PCB Layout'a ithal edilmeyecektir. Bu nedenle C41'e tıkladığınızda alttaki Kılıf açılır listesinde none yazar. Bu özelliği kullanarak listedeki tüm elemanlara kılıf atayın. sütun elemanın kılıfı. Bu elemana kılıf atamak için Ekle'yi tıklayın.

4. şema ve pcb ithali Eagle'dan kütüphane. şema ve pcbleri DipTrace'e ithal edebilirsiniz.7. Library'ye tıklayarak kütüphane listesini açın. Listeden kütüphane ismine çift tıklayarak kütüphane editörünü açın.Çeşitli Özellikleri Kullanmak İthal etme işlemini tamamlamak için İthal Et deyin.4. 205 . İthali iptal etmek için No deyin. Eagle kontrol paneli açılır. File/Export/Script seçin ve script dosyasına isim vererek istediğiniz bir yere kaydedin. Bu şekilde ithal etmek için Yes deyin.Eagle'dan kütüphane. Önce kütüphane ithal edelim: Bunu için Eagle'ı çalıştırın. Eğer uyuşmayan kılıf atanmışsa veya kılıf atanmamış eleman varsa uyarı mesajı görünür.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Bu şekilde istediğiniz kütüphaneleri scripte ihraç edin. İthal Et/Eagle Script diyerek kaydettiğimiz script dosyasını seçin. Kılıflar alınır. Component Editor ile elemanları ithal edebiliriz. Şimdi Pattern Editor ile bu script dosyasından kılıfları. 206 . Pattern Editor'ü açın.

1. Elemanlar alınır. İthal Et/Eagle Script diyerek kaydettiğimiz script dosyasını seçin.4. Kaydetmek başlığında anlatıldığı şekilde Şimdi Component Edtor'ü açın. 207 .3. 3.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Kütüphanemiz hazır.Kütüphaneyi kütüphaneyi kaydedin. Elemanların kılıfları da alınır.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi şema ve pcb ithal edelim: Eagle control panelini aşağı kaydırın Projects altındaki hexapod. 208 .sch dosyasını çift tıklayarak açın.

Verin. Durum çubuğunda “Run:Eagle_to_DipTrace_SCH. 209 . İşlem tamam. Aç deyin.ulp dosyasını seçin.4. File/Run deyin ve Program Files\DipTrace\ Utils\ Eagle_to_DipTrace_SCH.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Şema dosyası açılır.ulp finished” ifadesi göreceksiniz. Sizden ascii dosya için isim ve kayıt yeri ister. Bu komut dosyası şemayı DipTrace ASCII formatına çevirecektir.

Şema ithal edilecektir. Şimdi DipTrace Schematic'i açın. Aynı işlemi PCB Layout'ta da yapın. İsim ve kayıt yerini girin. 210 . Bu sefer Program Files\DipTrace\ Utils\ Eagle_to_DipTrace_PCB.ulp dosyasını seçin. Dosya/İthal Et/DipTrace ASCII seçin. File/Run deyin. Biraz önce Eagle şemasından oluşturduğumuz asii dosyasını seçin. Hem şema hem de pcb dosyasını DipTrace ASCII formatına dönüştürüp kaydettik.DipTrace Kullanım Kılavuzu File/Switch to Board diyerek pcbye geçiş yapın. Aç deyin.

4.Çeşitli Özellikleri Kullanmak 211 .

Pin tanımlamak için soldaki pin-sinyal tablosundan pine tıklayın ve sinyali girin. 212 . Ancak spice ayarlarını yapabilir ve spice netlistini herhangi bir simülasyon programına gönderebilirsiniz. Mesela akım kaynağı.DipTrace Kullanım Kılavuzu 4. C2 kondansatörü üzerine sağ tıklayıp Spice Ayarları'nı seçin. Şablon ifadesini sağa doğru kaydırabilirsiniz. Pozitif ve negatif pinleri tanımlayın. Parametre tablosuna değeri girin. Şimdi LT Spice kullanarak bu kılavuzun 1.SPICE Simülasyonu DipTrace kendi simülatörüne sahip değildir. Şimdi şematik programı çalıştırın ve Belgelerim/DipTrace/Examples/Spice /Astable_Flip_Flop_Spice. LT Spice'ı tavsiye ederiz. bölümünde oluşturduğumuz astable flip-flopun simülasyonunu yapacağız. Şimdi başka bir model tip seçmeyi deneyin. Bu şemada bütün spice ayarları zaten yapılmıştır. Ücretsizdir ve profesyonel simülasyon programları ile karşılaştırılabilir.dch dosyasını açın. Kullanılabilir sinyaller hemen aşağıdadır. Başka bir program da kullanabilirsiniz. PWL seçin. Model Tipi'ni kondansatör seçin. Parametre tablosunda değerleri doğrudan tablo hücrelerine girebilirsiniz. Ama biz yine de birkaç elemanı inceleyeceğiz. Kapasitör tanımlamak çok kolay. Şablon kısmı spice netliste elemanın nasıl görüneceğidir.8. Akım kaynağını seçtikten sonra foksiyonunu seçebilirsiniz.

Detaylar için SPICE sökümanlarına bakın. Kondasatör ilave model açıklamalarına ihtiyaç duymaz. Buraya model metinin girebilir veya harici dosyadan yükleyebilirsiniz. değeri girin ve tamam deyin. Onları kullanabilirsiniz. Farklı fonksiyonlar farklı paramete kullanırlar (genlik. Model sekmesini tıklayın. Şimdi tekrar kondansatöre dönün. 213 . Şimdi parametre tablosuna nokta değerlerini tek tek girebilirsiniz.Çeşitli Özellikleri Kullanmak PWL fonksiyonu için nokta sayısını girin ve tamam deyin. böylece sadece parametreleri gireriz. Bazı üreticiler kendi elemanları için spice modellerini oluştururlar. Şimdi Q1'i seçin ve spice ayarlarına girin. faz vs).4. Parametreler sekmesinin yanında Model sekmesi göreceksiniz.

Şimdi 20s 5V üreten sonra 10s ara veren ve bu şekilde devam eden bir voltaj kaynağımız var. Ve değerleri girin: Pulse V2=5. ancak fonksiyon tanımlanmamış. Pulse fonksiyonunu seçin.cir dosyasını herhangi bir yere kaydedin. Yüklediğimiz dosya güç kaynağı için spice modeline sahip değil. Her şey hazır. Tamam deyin. Bunun anlamı 0s den 30s ye kadar 0. Bu bizim sıfır noktamız olacak. Gerilim kaynağı olarak seçilmiş. şimdi tanımlayalım. B1 üzerine sağ tıklayın ve spice ayarlarına girin. Şimdi Dosya/İhraç Et/Spice Netlist'i seçin. Tamam deyin ve . 214 . Bu komutları doğrudan LT Spice içinden de değiştirebilirsiniz. Diyalog kutusunu kapatın.1s aralıklarla simüle et demektir. Komutlar bölümüne .TRAN 0s 30s 0. Pulse PER=30s. Açılan diyalog kutusundan GND (toprak) bağlantısını seçin.1s girin. Pulse PW=20s.DipTrace Kullanım Kılavuzu Ayrıca bütün spice ayarlarını başka bir DipTrace kütüphanesinden alabilirsiniz (Spice Modelini Kütüphaneden Al).

cir dosyassunu açın. Simulate/Run ile simülasyonu çalıştırın. (“Files of Type” dan doğru dosya türü seçmelisiniz).Çeşitli Özellikleri Kullanmak Şimdi LT Spice'ı çalıştırın. Eğer yoksa http://www.4. 215 . Bu Led1 üzerindeki akımdır. Aşağıdaki gibi bir şekil göreceksiniz.com/designtools/software/switchercad. İlk 20 saniye çalışıp 10s ara verdiğini görüyoruz. Netlisti metin biçiminde göreceksiniz.jsp adresinden indirebilirsiniz. hata penceresini kapatın.linear. LT Spice içinden File/Open ile az önce kaydettiğiniz . Şimdi diğer sinyalleri ekleyebilir ve nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Plot Settings/Visible Traces'ten led1'i seçin.

dip dosyasını açın. Şeklin yerleştirileceği katmanı seçin. C16:2 pedi ile onu alt katmandaki GND’ye bağlayan via arasındaki yol üzerine sağ tıklayın ve Yolda Çizimi Kaldır deyin. İkinci hatamız ise izole edilmiş bakır dolgu. Şimdi Sinyal Katmanına iki çizgi veya yay yerleştirelim. Bağlantıyı gösteren mavi çizgilerin görünmemesinin sebebi Bakır Dolgu Özelliklerinde Bağlantı Çizgisini Gizle'nin seçili olmasıdır. Genelde bütün seçeneklerin işaretli olmasını tavsiye ederiz.Bağlantıların İletkenliğini Denetlemek Plaketinizi üretime geçmeden önce yapmamız gereken önemi bir kontrol de yolların çizimini denetlemektir. Araç çubuğundaki Yolları Düzenle ( ) butonuna tıklayarak. Tamam dediğinizde kontrol yapılır ve Hata Bulunamadı mesajı görüntülenir. Belgelerim\DipTrace\Examples\PCB_2.9. Açılan diyalog kutusundan iletken olarak kullanılacak objeleri seçebilirsiniz. Mesela Bakır Dolgu yu işaretlemezseniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu 4. dolgu tarafından bağlanan bağlantıları denetlemeyecek. Tasarımımızdaki bütün bağlantıları iletimini tamamlıyor. (Şekil yerleştirme Araç çubuğundaki katman listesinden Sinyal/Düzlem'i seçin) Yay butonuna yıklayarak ( ) şekildeki gibi iki yay 216 . yani yollardaki iletim kopukluklarını kontrol edebilirsiniz. Denetim/Bağlantıların İletkenliğini Denetle'yi çalıştırın. Şimdi birkaç hata üretip bu fonksiyonun nasıl çalıştığını görelim. Alt katmana geçin ve plaketin sağ alt köşesini görecek şekilde sayfayı kaydırın. dolayısıyla da hata uyarısı verecektir. Bu denetimle çizimi tamamlanmamış bağlantıları.

Bu şekilde bakır dolgunun (dolayısıyla içindeki vianın) diğer bağlantısını kestik. Fakat birkaç katmandan ve çok sayıda pinden oluşan karmaşık bir tasarımınız varsa bu şekilde izole edilmiş bakır dolguyu farkedemezsiniz. Şimdi Denetim/Bağlantıların İletkenliğini Denetle'yi çalıştırın. kısımla Bu bisit durumun gözle de farkına varabilirsiniz. Bakır dolgunun kenarı üzerine sağ tıklatıp Yenile deyin. 217 .4.Çeşitli Özellikleri Kullanmak yerleştirin.

218 .40 sürümünden itibaren DipTrace. Hata üzerine tıkladığınızda bağlantı kırmızı ile belirtilir. 3 kısma ayrıldığı görülür. şematikten pcbye aktardıktan sonra elemanların yerleşimini daha kolay yapmak için gelişmiş yerleştirme ve dahili otomatik yerleştiriciye sahiptir. Net7 bağlantısının kırık olduğu. 1. Raporu metin dosyası olarak kaydedebilirsiniz.dch dosyasını açın.10. Kısım bakır dolgu ve tüm pinler buna bağlı.DipTrace Kullanım Kılavuzu Denetim raporu görüntülenir. Şimdi örneklerimizden biri üzerinde bu özelliği inceleyelim. Kısım yaptığımız ilk hata C16:2 yüzey montajlı pedi ve 3. 4. Otomatik ve Elle Yerleştirme 1. PCB Layout'u çalıştırın ve Belgelerim\DipTrace\Examples\Schematic_4. Bütün bu elemanları plaket sırınları içine yerleştirmek için çok zaman harcamanız gerekir. Aşağıdaki resimdeki gibi bir şekil göreceksiniz. 2. kısım en son yaptığımız izole edilmiş bakır dolgu.

dxf dosyasnı açın. Dosya/İthal Et/DXF'yi seçin. Board Outline katmanına tıklayın. Aşağıdaki Dönüştür'ü Plaket Sınırı yapın. 219 . Açılan pencereden ithal etmek istediğimiz DXF dosyasını görebilirsiniz.4.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Şimdi plaket sınırlarını DXF dosyasından ithal edeceğiz. Belegelerim\DipTrace\Examples\outline.

Yukarıdaki İthal Et butonuna tıklayın. Yerleştirme/Yerleştirme Ayarları'na girin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bu yolla Kapalı Alanları Doldur ile kapalı alanları doldurabilir. Şimdi plaket sınırlarını görebiliyorsunuz. 220 . Bu özellik bakır dolgu ve maske/pasta katmanlarında kullanmak içindir. Böylece mevcut tasarım üzerine eklenecek. Ama elemanlar hala düzensiz. Şimdi elemanları sıralayalım. (Genelde DXF tasarımcıları plaket sınırlarını dolgusuz yaparlar). İthal Modu: Tasarıma Ekle yapın. İç İçe Çokgenleri Algıla ile delikleri kesip çıkarabilirsiniz.

Bütün kılıflar plaket sınırları dışındaki bir yere dizilir.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Kılıfları Plaket Sınırlarının Dışına Yerleştir'i işaretleyin. Fareye tıklamadan eleman fareye iliştirilir. Diğer ayarlar yukarıdaki gibi kalsın. Yerleştirme/Listeden Yerleştir'e tıkayın. Yerleştirme/Kılıfları Diz veya araç çubuğundaki butonuna tıklayın. Listeden bir eleman seçin ve fareyi plaket içini taşıyın.4. 221 . Tamam diyerek diyalog kutusunu kapatın. Plaket içindeki bir yere sol tıklayarak seçtiğiniz elemanı yerleştirin. (Not: Değerler mm). Kılıflar plaket sınırları dışına sıralanacak.

U2. Kullan:Özel Ayar.DipTrace Kullanım Kılavuzu Yerleştirdiğimiz eleman listeden kaybolur. U3. Bunun anlamı U3 için özel aralık mesafesi bırakılacak. J1. RN1 ve RN2 yi bu yolla yerleştirin. Değer:20mm yapın. 222 . diğer elemanlar U3'e 20mm den fazla yaklaşmayacak. Tamam diyerek özellikleri kapatın ve U3'ü kiltleyin. Şimdi plakete yerleştirilen elemanları seçin (U3 hariç).) Bize göre bu elemanların yerleri sabit olmalı ve değiştirilememeli. Bu liste sadece plaket sınırları dışındaki elemanları gösterir. Listeden yerleştir diyalog kutusunu kapatın. J8. J12. U3'ün özelliklerine girin. Şimdi U1. (Bağlantıları F12 ile iyileştirebilir. veya tasarım yöneticisindeki Objeler sekmesinden gizleyebilirsiniz. Ctrl+L ile veya biri üzerine sağ tık-Kilitle ile kilitleyin. Yerleştirme sekmesine geçin.

(Bazı tek yüzlü ve atlamalı plaketlerde atlamaların belli yönleri olacağı için otomatik döndürmeyi kapatmak kullanışlı olabilir.4. İsterseniz daha sonra kullanabilirsiniz. Şu aşamada Yerleştirme Kalitesini Artır seçeneğini tavsiye etmiyoruz. Tamam diyerek ayarları uygulayın. X'te ve Y'de aralık değerlerini 5mm yapın. Kılıfları Döndürmeye İzin Ver işaretli olsun. Yerleştirme/Yerleştirme Ayarları'na girin. butonu ile) Aşağıdakine benzer bir görüntü 223 . Otomaik yerleştimeyi çalıştırın. Kılıf Özel Aralıklarını Kullan işaretli olamalı ki U3'e ait 20mm özel aralığı dikkate alsın.) Kılıfları Plaket Sınırlarının Dışına Yerleştir'i işaretsiz yapın. (Yerleştirme/Otomatik Yerleştir veya elde edeceksiniz.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Şimdi diğer tüm elemanları 5mm aralıklarla otomatik yerleştirelim.

. delik çapı 0. Bazı bağlantılar iyileştirilememiş olabilir. 224 . Ayarlar sekmesinde Öncelikli Katman Yönlerini Kulan'ı devre dışı bırakın.2mm. Biz dış çapı 1. Katman/Via Özellikleri'ni kontrol edin. Tamam diyerek bu ayarları uygulayın. Yol-Ped Arası:0.6 mm olan via kullanacağız. Çizim/Çizim Ayarları menüsünden Yol Kalınlığı:0. Otomatik çiziciyi Shape Router yapıp “.DipTrace Kullanım Kılavuzu Elemanlar arasındaki bağlantılar (mavi çizgiler) daha kısa yollar için iyileştirilmişlerdir. Çünkü onun etrafında 20mm aralık bıraktır. Aşağıdakine benzer bir sonuç alacaksınız.4mm. Eğer tüm elemanları otomatik yerleştirirseniz en iyi bağlantı yapısına kavuşursunuz ancak bu gerçek hayatta pek uygulanabilir değil.4mm. çünkü bazı büyük elemanları daha önce elle yerleştirdik. U3 diğer elemanlardan ayrık durmaktadır. Yol Açıklığı:0.” butonu ile shape router ayalarına girin.. Şimdi F9 veya araç çubuğundaki yeşil ok butonu ile otomatik çizimi çalıştırın.3mm yapın. İstersek şimdi yolları otomatik çizdirebiliriz.

PCB Layout'u açın ve yeni boş bir tasarım açın. Tasarıma iki adet dahili katman ekleyin. Fareyi LLC kılıfının üstüne getirin.04 inç.QUAD gibi) ve SMD pedleri güç veya şase düzlemine bağlamak için otomatik via yerleştirmek. yerleştirme ayarlarını vs. (Katman/Katman Ekle) Üst katmana geçin (Ctrl+T).SOIC. kılıf ışıklanır. 4.4. SMT Kütüphanesinden bir adet LLC20 yerleştirin. Bütün otomatik çizici ayarları bu kılavuzun son bölümünde anlatılmıştır. Açılan diyalog kutusundan Pedler:Sol (bunun anlamı.11. değiştirerek tekrar deneyin.02 inç yapın. tüm pedlere via yerleştirilecek). Funout Genellikle funout özelliği iki amaç için kullanılır: Elemanlara otomatik via eklemek (BGA. (Otomatik çizici bunu yapabilir. Tamam deyin. Sadece Bağlı Pedleri Kullan'daki işareti kaldırın (bunun anlamı sadece bir bağlantıya bağlı pedlere değil.) Bu ikisini de deneyeceğiz. Dış çapı 0. 225 . Plaketi çizdirememişseniz geri alın ve yol kalınılıği ve aralık ayarlarını. BGA kütüphanesinden iki adet BGA-100/15x15 yerleştirin.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Dosya/Tasarım Bilgileri'nden çizilmemiş yol olup olmadığını görebiliriz. sadece sol çizgideki pedlere via yerleştirilecek) seçin. delik çapını 0. sağ tıklayın ve Funout'u seçin.

ancak kılıf tipini BGA-Kör Via seçin. Kılıf Tipi:BGA-Delikli Via. Yerleştir:Zik-Zak ve Pedler:Üst yapın.015inç yapın ve tamam deyin. 226 . Üstteki pedler için zikzak vialar yerleştireceğiz. diğerine kör vialar ekleyelim.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi kılıfın soldaki pedlerine viaların yerleştirildiğini görebiliriz. dış çapı 0.03 inç ve delik çapını 0. İki adet BGA kılıfımızdan birine delikli. Aynı şeyi diğer BGA kılıfı için de yapın. Diğer ayarlar aynı kalsın ve tamam deyin. İlk BGA kılıfının funout ayarlarına girin. Kılıfa tekrar sağ tıklayın ve funouta yeniden girin.

Bağlantıdaki pinlerden birine sağ tıklayıp funout ayarlarına girin. Şimdi birkaç SMD kılıf ve birkaç delikli pede sahip kılıf ekleyin. 227 . diğer satırlardaki vialar katmanlara göre yerleştirilmiştir.4. Bu kılıfların birkaç pininden geçen bir bağlantı oluşturun (bunun bizim GND bağlantımız olduğunu farzedelim).Çeşitli Özellikleri Kullanmak İlk kılıfta tüm pedler vialara bağlanmış. ikinci kılıfta ise iki sıra vialara bağlanmamıştır (bunlar üst katmanda kullanılabilir). Bir değişiklik yapmadan tamam deyin.

Hiyerarşik Tasarım Bu özelliğin nasıl çalıştığını alamak için basit bir hiyerarşik tasarım yapacağız. Kütüphaneden iki diyot yerleştirin ve konnektörlere bağlayın. Düzen/Sayfa Tipi/Hiyerarşik Blok seçin. 4. Bu ileve sayfaları hiyerarşik blok olarak tanımlayacağız.12.DipTrace Kullanım Kılavuzu Göreceğiniz gibi düzlem katmanlarına bağlanabilmesi için bağlantı üzerindeki smd pedlere vialar eklenmiştir. Bu bizim hiyerarşik bloksuz ana şemamız. Konnektörün konumu ve yönü bloğun neresine yerleştirileceğini belirler. Bu konnektörler hiyerarşik bloğumuzu giriş ve çıkışları olacak. Aynısını üçüncü sayfa için de yapın. İkinci sayfaya geçin. Objeler/Hiyerarşi/Konnektör Yerleştir'i seçin veya araç çubuğunda üzerinde HC yazan butona tıklayın. DipTrace'te hiyerarşik bloklar sayfalarla ilişkilendirilmiştir. Şimdi ana sayfaya (ilk sayfa) geçin ve birkaç eleman yerleştirin (biz iki adet DB15F konnektör yerleştireceğiz). Şematik programı açın. Bu nedenle boş tasarımımıza iki adet yeni sayfa ekleyin (Düzen/Sayfa Ekle). İkinci sayfayı seçin. Sayfaya birkaç adet hiyerarşik konnektör yerleştirin (hiyerarşik konnektörleri sayfa tipi normal olan yani hiyerarşik olmayan sayfalara yerleştiremezsiniz). Dördü sol. dördü sağda olmak üzere 8 konnektör yerleştirin. 228 .

Çeşitli Özellikleri Kullanmak Üçüncü sayfayı seçin ve ikinci hiyerarşik bloğunuzu yapın: Birkaç konnektör ve eleman yerleştirin ve bağlayın. Konnektör adı hiyerarşik bloktaki pin adını oluşturur. 229 . Konnektör üzerine sağ tıklayıp en üstteki seçenekten konnektör adını değiştirebilirsiniz.4.

Bu tür hatalardan kurtulmak için Denetim/Hiyerarşiyi Denetle'yi kullanabilirsiniz. Bloklar listesinden Safya 3'ü seçin ve iki blok yerleştirin. 230 . Aynı zamanda Sayfa 2 içine Sayfa 2 bloğu yerleştirebilir veya blok döngüsü oluşturabilirsiniz. Yani bir hiyerarşik blok içine başka bir hiyerarşik blok yerleştirebilirsiniz. Şimdi böyle bir döngü oluşturmadan sadece iki adet Sayfa 3 bloğu yerleştirin ve Sayfa 2'deki konnektörlere bağlayın.DipTrace Kullanım Kılavuzu DipTrace çok seviyeli hiyerarşiyi destekler. Ayrıca PCB'ye aktarırken PCB Loyout hiyerarşiyi denetler ve hata varsa uyarı mesajı verir. Objeler/Hiyerarşi/Blok Yerleştir veya araç çubuğundna HB yazan butona tıklayın. Şimdi Sayfa 2'ye geçin.

Blokları diğer elemanlara bağlayın.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Ana sayfaya (ilk sayfa) geçin ve iki hiyerarşik blok yerleştirin. Sayfa 2 veya Sayfa 3 olabilir. 231 .4.

Hiyerarşik blok içindeki elemanları referans etiketleri Ref. Eğer görünmüyorsa Görünüm/Kılıf Etiketleri'nden referans etiketlerini gösterin.Etiketi+Blok Numarası biçimindedir. Her hiyerarşik eleman blok ref.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi şemamızı PCB ye aktarabiliriz. Yerleştirme/Kılıfları Diz ile veya araç çubuğundaki ilgili butona tıklayarak kılıfları dizebiliriz. 232 . PCB Layoutta hiyerarşik bloklardaki kılıflar üstüste gelmiştir. Ctrl+B yi kullanın. etiketi/etiketleri ve eleman ref. etiketinden oluşan bir ek bilgiye sahiptir. Bu ek bilgi şemaya göre yenilemekte kullanılır. Bloktaki elemanlardan birinin özelliklerine girin. Çünkü hiyerarşik şemayı değiştirdiğinizde elemanların gizli kimlik numarları (elemanlara göre şemadan yenilerken kullanılır) ve etiketleri değişebilir.

Blok 1 Sayfa 2 içindedir. 233 .4. Peki Blok 4 ve 1 nerde? Şemayı açın.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Bu eleman Blok 4 altındaki Blok 1'in içindeymiş.

Etiketini Alt Devre1 yapın. PCB Layout'a geçin. Şimdi şemeda Sayfa 2'deki I/O 1 konnektörünün referans etiketini Giris olarak değiştirin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şemadaki ilk sayfadaki Block 4 Ref. Şimdi D3_5'in özelliklerine girin. Sayfa 2'deki Block 1'in ref. Elemanları Şemaya göre yenileyin. 234 .Etiketini MiniDevre1 yapın. Şimdi pcbyi otomatik çizdirebilir veya şemada değişiklik yaparak pcbyi şemaya göre güncellemeyi deneyebilirsiniz. Sayfa 1'e geçin.

Karmaşık olmayan plaketleri çizebilir. Hızlı. Eğer buna rağmen çizilmemiş yol kalıyorsa demek ki elemanların yerleşimi veya çizim toleranslarının (genişlik ve aralık ayarları) değiştirilmesi gerekir. iyi. Veya eleman etrafında daha fazla boşluk olması gerekir veya yol çok kalın gelmiştir. Ancak ayarları elle de düzenleyebilirsiniz. Kalitesi arttıkça çizim hızı düşer. Otomatik çizici ayarlarını değiştirmeniz gerekmez. 235 . Shape Router sürüm 2. normal ve eni iyi olmak üzere dört otomatik seçeneği vardır. Eğer bazı yollar çizilemezse yeniden çizdirmeyi deneyin. Shape router tek yüzlü çizimi destekler fakat atlamalı çizimi desteklemez. 4.1. Grid router ile tek yüzlü ve atlamalı çizdirebilirsiniz. Çizimi üç aşamada gerçekleştirir: Yolları yerleştir (sök ve yeniden dene ile).4. Grid Router Izgara tabanlı ripup and retry (sök ve yeniden dene) algoritmasını kullanır.13. Ancak merak edenler için otomatik çizici pencerelerinin detayları aşağıdadır. yolları iyileştir ve yolları doğrula. Eğer Otomatik Çizim ayarını En İyi yapmışsanız otomatik çizici muhtemelen en uygun sonuca ulaşacaktır. Otomatik Çiziciler DipTrace iki otomatik çiziciye sahiptir. Undo veya Çizim/Tüm Yollarda Çizimi Kaldır ile yolları çizilmemiş haline geri alın ve otomatik çizimi yeniden çalıştırın. Grid Router (ızgara tabanlı) ve Shape Router (şekil tabanlı).1 de eklenmiştir.Çeşitli Özellikleri Kullanmak 4. Genelde bu seçenekler yeterlidir.13. Katman sınırlaması yoktur ancak katman sayısı arttıkça çizim hızı da düşer.

Açılar – 90 ve 45 derecelik (varsayılan) veya sadece 90 derecelik açılarla yolları çizdirebilirsiniz. Kullanılacak Katman Sayısı – Çizilecek katman sayısı. Eğer 1 seçerseniz yollar bakır (alt) katmana çizilir. 3. Değişiklik yapabilmenzi için Tüm Katmanları Kullanın devre dışı olması gerekir. 4. Öncelik verilecek açıları seçip öncelik faktörünü ayarlayabilirsiniz (diğerlerinden kaç kat fazla deneme yapılacak) 5. 2.” butonu ile bu yönleri belirtebilirsiniz. Atlamalar yatay veya dikey olabilir... 236 .DipTrace Kullanım Kılavuzu 1. Bu özellik için en az Normal modu kullanmanızı öneririz. Atlamalara izin ver – Katman sayısı 1 ise seçilebilir. Eğer çizim başarısız olursa keliteyi artırabilirsiniz. Kılıf Altına Atlama Koyma ile kılıfların altına atlama yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Bu özellik paralel yolları engelleyebilir. “.Katmanlar için öncelikli yönleri kullanır. Viasız çizdirmek için en az Normal modu seçemnizi öneririz. katman sayısı otomatik olarak yazılır. Öncelikli Katman Yönlerini Kullan. Via Kullanmadan Çiz – Via kullanmadan çizdirebilirsiniz.

Değeri değiştirerek sonuç üzerindeki etkisini görün.4. Deneme başına adım sayısı ve düzeltme saykılı sayısı. Açıları Düzlet – Açı düzenlemeyi aktif/ pasif eder. İlk/İkinci Çizim Sınırı – sök yeniden dene teknolojisi tarafından yolları bulmak için kullanılır. 10. Bu değer otomatik çizim stratejisi ve sonuç için çok önemli. Sınırlar yol uzunluğu ile başlangıç ve bitiş noktası aralığının max.Çeşitli Özellikleri Kullanmak 6.Sök yeniden dene teknolojisi tarafından yolu yeniden çizme denemesinin max. (Electra/Specctra tarzı yazımı vardır). 11. İyileştirme Sayısı – Yolu yerleştirdikten sonra iyileştirme denemesi sayısı. büyük tasarımlar için 2500-3000 mil tavsiye ederiz. Ayarlar zaten çeşitli tip plaketler için iyileştirilmiştir. Strateji parametrelerle ayarlanabilir veya do dosyası ile belirtilebilir. (Keskin açıları silmek için) 13. 7. Shape Router Shape router üst sınıf şekil tabanlı çizicidir. Düzeltme Sekmesi: 12. Funout ve yoldaki ince geçişleri vs. Yolu İyileştirirken En Fazla Değişiklik . 237 . 4.13. Via Değeri – Yol uzunluğunu hesapmak için kullanılacak via değeri. Karmaşık SMD plaketleri. Yolları Düzelt – Düzeltme adımını kur. Matris Kaydırma ve Seçme – Çizimden önce çizim ızgarasını kaydırarak en iyi seçeneği tespit eder. İleri düzey kullanıcılar için via değeri olarak küçük tasarımlar için 800-1000 mil.2. Ancak elle de girebilirsiniz. Seçenek Sayısı – Bir çizim ızgarasını kaydırma denemesi sayısı 8. 9. otomatik yapabilir. karmaşık olmayan plaketler gibi kolayca çizebilir. sayısı. oranıdır.

Ayarlar Sekmesi: 238 .ihlalleri temizle. Başlangıç Çizimi – ihlal mümkünse başlangıç çizimi. Temizle . Temizle – ihlalleri temizle. Tarife Sekmesi: Bus Çizici – Bus olarak belirlenmiş pedler arasına paralel yollar çiz. Köşeleri 45 derece yap – köşeleri 45 derece yap. SMD Fanout -SMD pedler için otomatik çizimden önce funoutları yerleştir. fazla viaları kaldır.DipTrace Kullanım Kılavuzu Rakamlar deneme sayılarıdır. İşaretli değilse 90 derecelik açılarla çizilir. Bu adımda yeni ihllaler oluşturulmaz. yolları iyileştir. Ancak sonraki denemeler öncekilerden daha iyi bir sonuç vermelidir. Filtrele – bütün ihlalleri temizle. Son Çizim – Son çizim.

Kullanma:Via kullanmadan çizer. Dolgulu Bakır Dolguları Yol Engeli Say – dolgulu bakır dolgular yol engeli olarak kabul edilir. Aynı zamanda üst katmanda yolları engelleyerek tek katmanlı çizim yapılmasını sağlayabilirsiniz.4. Öncelikli Katman Yönlerini Kullan – Katmanda yol çizimini engellemek veya katmandaki yollar için öncelikli yön belirtmek içindir. Az veya çok via kullanarak çizmesini sağlayabilirsiniz. Serbest: Viaları serbestçe yerleştirir. 239 . Geniş yollar daha küçük pedlere bağlanırken işe yarar.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Via Yerleşim Izgarası – via yerleşimi için ızgara aralığı Yol Yerleşim Izgarası – yol yerleşimi için ızgara aralığı Via Kullanımı – Kullanılacak via sayısı. Ped-Yol Bağlantısını İncelt – yolu pede bağlarken gerekliyse yolu incelt. Genelde SMD pedler için kullanılır.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Funout Sekmesi: Yön -funoutlar hangi yönde yerleştirilecek? En Fazla – Ped-funout arasındaki azami yol uzunluğu. 240 .

Sorularınızı ve görüşlerinizi fdemir@diptrace. programı indirebilirsiniz. DipTrace ile ilgili genel konularda yardım almak için www.4.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Fanout Yerine Yakın Delikli Pedi Kullan – yeni fanout oluşturma.diptrace.com adresine yazabilir veya www. Ped/Viaya En Fazla Yol Uzunluğu – Yeni fanout yerine yakın pedi veya viayı kullanacağı zaman ped-viaya azami yol uzunluğu SMD Pede Via Yerleştir . SMD Ped Viasını Ortala.SMD pedler içine via yerleştirmeye izin ver. 5.com/tr den alabilir.com/tr deki “Yardım” sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Funout Yerine Yakın Viayı Kullan -yeni fanout oluşturma. DipTrace Linkleri DipTrace’le ilgili tüm bilgileri Türkçe sitesi www. yerine yakın delikli pedi kullan.diptrace.com/tr adresindeki “Destek İste” sayfasındaki formu doldurarak gönderebilirsiniz.SMD ped içine yerleştirilen viayı ortala. 241 . yerine yakın viayı kullan.diptrace.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful