Kullanım Kılavuzu

Sürüm 2.1
Hazırlayan Fazıl Demir

İÇİNDEKİLER
1. Giriş................................................................................ 4
1.1. DipTrace’ in Türkçe Yapılması.............................................................................4 1.2. DipTrace dört dosya formatına sahiptir...............................................................5

2. Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak...................................6
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Tasarım Alanının Boyutunu Ayarlama ve Antetleri Oluşturmak...........................7 Kütüphaneleri Ayarlamak..................................................................................11 Şemayı Tasarlama.............................................................................................13 PCB'ye Aktarma.................................................................................................35 PCB yi Tasarlamak.............................................................................................37 2.5.1. Çizime Hazırlamak.......................................................................................37 2.5.2. Autorouting (Yolları Otomatik Çizdirmek)........................................................43 2.5.3. Katmanlarla (Layers) çalışmak......................................................................49 2.5.4. Yol Uzunluğunu Ölçmek................................................................................52 2.5.5. Elle Çizim (Manual Routing)..........................................................................54 2.5.6. Vialarla Çalışmak.........................................................................................59 2.5.7. Objeleri Tip ve Katmana Göre Seçmek...........................................................65 2.5.8. Metin ve Grafik Eklemek...............................................................................68 2.5.9. Bakır Dolgu Oluşturmak (Copper Pour)...........................................................72 2.5.10. Ojeleri Kilitlemek.......................................................................................78 2.5.11. Tasarımı Denetlemek..................................................................................80 2.5.12. Tasarım Bilgileri.........................................................................................83 2.5.13. Plaketi Çoğaltma (Panelizing):.....................................................................85 2.5.14. Yazıcıdan Çıktı Alma:..................................................................................88 2.6. Üretim Formatlarında Çıkış Alma.......................................................................90 2.6.1. DXF Formatında Çıkış Alma...........................................................................90 2.6.2. Gerber Çıktısı Almak....................................................................................94 2.6.3. CNC Makinede Delmek İçin NC Drill Dosyasını Oluşturmak................................98

3. Kütüphane Oluşturmak .................................................99
3.1. Kılıf Kütüphanesi Oluşturmak............................................................................99 3.1.1. Patern Editor’ ü Özelleştirmek.......................................................................99 3.1.2. Bir Direnç Tasarlamak................................................................................100 3.1.3. Kütüphaneyi Kaydetmek.............................................................................109 3.1.4. Kondansatör Tasarlayalım...........................................................................110 3.1.5. DIP14 Kılıfı Tasarlamak...............................................................................114 3.1.6. Değişken Ped Sayılı DIP Kılıf Tasarlamak.......................................................118 3.1.7. BGA-144/12x12 Tasarlamak........................................................................120 3.1.8. SOIC-28 Kılıf Tasarlamak............................................................................125 3.1.9. Kütüphaneyi Denetlemek............................................................................128 3.1.10. Kılıfları Yerleştirmek.................................................................................129 3.2. Eleman Kütüphanesi Tasarlamak.....................................................................132 3.2.1. Component Editor’ ü Özelleştirme................................................................132 3.2.2. Direnç Oluşturmak.....................................................................................134 3.2.3. Kondansatör Tasarlamak............................................................................139 3.2.4. Çok Parçalı (Multi Part) Eleman Tasarlamak...................................................147 3.2.5. PIC18F24K20 Tasarlamak...........................................................................154 3.2.6. VCC ve GND Sembolü tasarlamak................................................................161 3.2.7. EK Bilgileri Kullanmak.................................................................................164

3.2.8. SPICE Ayarları...........................................................................................168 3.2.9. Kütüphane Denetimi...................................................................................170 3.2.10. Elemanları Yerleştirmek............................................................................171

4. Çeşitli Özellikleri Kullanmak........................................179
4.1. Bağlantı Yapma...............................................................................................179 4.1.1. Şematik Programda Bus'ları kullanmak.........................................................179 4.1.2. Net Port’ larla Çalışmak..............................................................................183 4.1.3. Kablo Çizmeden Bağlantı Yapmak................................................................184 4.1.4. Şematik ve PCB Layout’ ta Bağlantı yöneticisi................................................190 4.2. Referans Etiketleri...........................................................................................192 4.3. Kütüphanede Nasıl Eleman Buluruz.................................................................197 4.4. Elektriksel Kural Kontrolü (ERC).....................................................................198 4.5. Eleman Listesi (Bill of Materials =BOM)..........................................................201 4.6. Netlist İthal ve İhracı......................................................................................202 4.7. Eagle'dan kütüphane, şema ve pcb ithali.........................................................205 4.8. SPICE Simülasyonu.........................................................................................212 4.9. Bağlantıların İletkenliğini Denetlemek............................................................216 4.10. Otomatik ve Elle Yerleştirme.........................................................................218 4.11. Funout...........................................................................................................225 4.12. Hiyerarşik Tasarım........................................................................................228 4.13. Otomatik Çiziciler..........................................................................................235 4.13.1. Grid Router.............................................................................................235 4.13.2. Shape Router..........................................................................................237

5. DipTrace Linkleri.........................................................241

DipTrace Kullanım Kılavuzu

1. Giriş
Bu belge size DipTrace’ in nasıl kullanıldığını basit bir devre şeması ve onun baskı devresini hazırlayarak anlatmak, eleman ve baskı devre kılıflarının DipTrace’ te nasıl oluşturulacağı konusunda size yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Bu belge adım adım tasarım yapmayı ve programın ek özelliklerini anlatır. DipTrace’in Türkçe sayfası www.diptrace.com/tr dir. Sorularınız için fdemir@diptrace.com adresine mesaj gönderebilir veya www.diptrace.com/tr adresindeki “Destek İste” sayfasındaki formu doldurarak bize ulaştırabilirsiniz. Bu belge DipTrace 2.1.07’ ye göre hazırlanmıştır.

1.1.DipTrace’ in Türkçe Yapılması
  Önce DipTrace programını indirin ve kurun. Türkçe dil paketini veya dil dosyalarını indirin.

 Eğer dil dosyalarının kurulum paketini indirmişseniz, bu dosyayı çalıştırıp Türkçe Dil Paketinin kurmanız yeterli.  Eğer sadece dil dosyalarını indirmişseniz, dosyanın içindeki “.lng” uzantılı dosyaları (diptrace.lng, schematic.lng, comedit.lng, schemedit.lng) “Program Files\Diptrace\Data\” klasörünün içindeki orjinal dil dosyalarıyla değiştirin.(Windows 7'de C:\ProgramData\DipTrace\Data) Hepsi bu kadar.  Orjinal dil dosyalarını yedeklemenize gerek yok.

 Tekrar İngilizceye dönmek isterseniz; Türkçe Dil Paketini kaldırın veya yukarda bahsedilen ".lng" uzantılı dosyaları "Program Files\Diptrace\Data\" (Windows 7'de C:\ProgramData\DipTrace\Data) klasöründen silin. Program burada dil dosyası bulamazsa İngilizce dil dosyalarını kendisi otomatik olarak oluştur.  Programa, Türkçe Dil Paketine ve Türkçe Dil ulaşabilirsiniz: http://www.diptrace.com/tr/indir.php Dosyalarına bu adresten

Başlamadan önce baskı devre programları ile ilgili bazı kavramları hatırlamak faydalı olacaktır: Baskı devre programlarında (PCB programları da denir) önce devre şeması çizilir. DipTrace’ te bunun için “Schematic” programı kullanılır. Daha sonra bu şema baskı devrenin çizileceği programa (PCB Layout) aktarılır. PCB Layout programında şemadaki elemanlar kılıflarla (footprint, package) temsil edilir. Kılıfları plakette görünmesi istenilen şekilde yerleştirilir. Program kılıflar arasındaki bağlantıları, şemadaki bağlantılara göre

4

2. bağlantıların çizilmeden kalan kısımlarını tespit için kontroller de yapılabilir. şemanın doğru olması halinde plakette yanlış çizim ihtimali çok azdır. OrCAD MIN Interchange .PCB Layout'tan ihraç. 12.PCB Layout ve Schematic'e ithal.lib) .dip) – PCB Layout tarafından oluşturulur. Kılıf (footprint. Mach 2/3 Drill G-code . P-CAD ASCII .DipTrace dört dosya formatına sahiptir 1. 10.PCB Layout'tan ithal/ihraç.DipTrace metin formatı. Tasarımdaki kılıflar. şema sayfalarını içerir. DXF .2. Eleman yani Sembol Kütüphanesi (Component library) (*. kalanlar otomatik çizdirilebilir. PCB Tasarımı (Plaket dosyası) (*.Pattern editor (Comedit) tarafından oluşturulur ve düzenlenebilir. PCB Layout bu kütüphanelerdeki kılıfları kullanır. P-CAD PDIF . 4. plaket. pattern) kütüphanesidir. Aşağıdaki formatlar da desteklenir: 1.Electra/Specctra otomatik çiziciyi destekler. bus bağlantıları. Eleman sembollerini ihtiva eden kütüphane dosyalarıdır. Bu kontroller Tasarım Kuralları Denetimi (Nam-ı diğer Design Rule Check =DRC).PCB Layout ve Schematic'ten ithal/ihraç. Kılıf Kütüphanesi (Pattern library) (*.PCB Layout'tan ihraç. 2. şekiller ve metinler hakkında bilgileri içerir. yollar. Pick and Place . Kılıfların yerleşimi tamamlandıktan sonra yollar (bakır yollar) çizilir. Veya bazı yolları elle çizip. Tasarımdaki elemanlar.PCB Layout'ta ihraç / PCB Layout ve Pattern Editor'e ithal. Netlist – Farklı netlist formatlarına ithal/ihraç. Gerber RS-274X . PCB Layout ise bu elemanın karşılığı olan kılıfı kullanır. 11. Yolların kalınlığı. 7. Yollar otomatik çiziciye çizdirilebileceği gibi elle de çizilebilir. Schematic (Şema Dosyası) (*. şekiller.PCB Layout'tan ihraç. Çizimin ardından hata olmadığından emin olmak için bir takım kontroller yapmak gerekir. PADS ASCII . PCB Layout şema dosyalarını kılıf ve bağlantılardan oluşan şekliyle açar. N/C Drill . 6. 3. Bu önbilgilerden sonra programı kullanmaya başlayabiliriz… 5 .1. aralarındaki mesafeler gibi önceden bizim belirlediğimiz kriterlere göre tasarım kontrol edilir. 8.PCB Layout'tan ithal/ihraç. 9.eli) – Component editor (Schemedit) tarafından oluşturulur ve düzenlenir. 1.dch) – Schematic programdan tarafından oluşturulur ve PCB Layout tarafından da açılabilir. 3. DipTrace’ te yeri gelince bahsedeceğimiz diğer denetim seçenekleriyle tasarımdaki yolların şemadaki bağlantılarla uyumluluğunu. 4. Component Editor ve Schematic program tarafından ise bu kılıfları elemanlara atanır. 5.Giriş tespit eder ve çizgilerle belirtir. bağlantılar. hatlar. Bu bağlantılar şemadan alındığı için. Schematic program tarafından bu kütüphanelerdeki elemanlar sayfaya yerleştirilir. DipTrace ASCII .PCB Layout'tan ihraç. package. Autorouter DSN and autorouter SES .

Open GL li bir High-End grafik kartınız yoksa bu mod tavsiye edilir. sürücüye ve versiyona bağımlıdır. Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Bu bölümde size Diptrace kullanarak basit bir şemanın nasıl çizileceği ve baskı devresinin (PCB=Printed Circuit Board) nasıl oluşturulacağı anlatılacak. Bu ekrandan kullanmak istediğiniz grafik modunu ve renk düzenini seçebilirsiniz. Eski veya yeni ve hatalar içeren bir işletim sisteminda verimli çalışmayabilir.. Ekranda görüntü kirliliği ve bazı objelerin görünmemesi gibi.. Aşağıdaki şemayı Diptrace Şematik modülünü kullanarak hazırlayalım DipTrace Şematik Modülü Açın (Başlat/Tüm Programlar/DipTrace/Schematic) Programı ilke defa çalıştırmışsanız aşağıdaki ekran sizi karşılar. 6 . Grafik Modları: 1.DipTrace Kullanım Kılavuzu 2. Bu mod aynı zamanda donanıma. Direct 3D:Tipik Windows PC ler için en hızlı mod.

Biz Tasarım Yöneticisi ve Özellikler panelini gizleyeceğiz. Bu paneli görmek için Görünüm/Araç Çubukları/Tasarım Yöneticisi (Kısayolu F3) ni kullanabilirsiniz 2.Tasarım Alanının Antetleri Oluşturmak Boyutunu Ayarlama ve Dosya/Sayfa ve Antet Ayarları'nı açın. Bu belgedeki ekran görüntüleri 800x600 çözünürlükte alındığı için. Pattern Editor PCB Layout'un.2. Daha yavaştır ancak donanım ve sürücüye bağımlı değildir. 3. Sayfadaki Antetleri ve sayfanın dış sınır çizgilerini gösterip gizleme için Görünüm menüsünden Görünüm/Anteti Göster ve Görünüm/Sayfayı Göster komutlarını da kullanabilirsiniz.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak 2.1. ancak farklı işletim sistemlerinde de çalışır ve donanım ve sürücüye daha az bağımlıdır. Component Editor ise Schematic'in renk ayarları kullanır. OpenGL li HighEnd grafik kartları için en iyi seçimdir. Sayfa Şablonu kutusunda Ansi A'yı seçin. Siz daha üst bir çözünürlük kullanıyorsanız gizlemeyebilirsiniz. Grafik modu ayarlarını program içinde Görünüm/Grafik Modu menüsünden de değiştirebilirsiniz. 7 . Bu pencere PCB Layout modülü açılırken de çıkar. Windows GDI:Direct3D ve OpenGL grafik kartınızda düzgün çalışmıyorsa bu modu tercih edebilirsiniz. Daha sonra pencerenin altındaki Anteti Göster ve Sayfayı Göster kutularını işaretleyin. Küçük ve orta ölçekli projelerde yeterli verimi sağlar. OpenGL:Genelde Direct3D den bir miktar daha yavaş çalışır. Biz bu kılavuzun yazdırılmasında daha yararlı olacağından beyaz arkaplan renk düzenini kullanacağız. Renk düzeni ayarını program içinde Görünüm/Renk Düzeni menüsünden değiştirebilirsiniz.

Dikdörtgen içinde kalan kısım ekrana doldurulacaktır.  Araç çubuklarındaki kullanabilirsiniz. 8 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Sayfayı yakınlaştırıp uzaklaştırmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:    Fare sayfa veya elemanların üzerindeyken ‘+’ ve ‘-‘ tuşlarını kullanabilirsiniz. Farenin tekerleğini kullanabilirsiniz. düğmelerini de görünüm ölçeğini ayarlamak için Pencereyi Yaklaştır: Bu düğmeye tıkladıktan sonra farenin sol butonu ile bir dikdörtgen çizin. Sayfayı yaklaştırmak ve uzaklaştırmak için araç çubuğundaki ölçek listesinden istediğiniz ölçeği seçebilirsiniz.

Son 5 ölçek değişimini geri alabilirsiniz.2. Devremiz için “Astable Flip Flop” yazın. 9 . Yazı boyutunu da 12 olarak ayarlayın. Antet alanlarına çok satırlı metinler de girebilirsiniz.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Tasarımı Tam Ekran Yap: Bu düğmeye tıkladığınızda tasarımınız ekranı dolduracak şekilde ölçeklendirilir. Girmek istediğiniz bilgiyi girin. Alan özellikleri penceresi açılır. Yazı Tipi Biçimi'nden True Type veya Vektör biçimini seçip. Bir Önceki Ölçek: Ölçeklendirme değişimlerini geri almak ve bir önceki görünüm ölçeğine dönmek için. Hizalama seçeneklerinden girdiğimiz metnin nasıl hizalanacağını belirleyebiliriz. Şema bilgileri gösteren antet alanlarına bilgi girmek için fareyi bu alan üzerine getirin (alan yeşil olacaktır) ve sol butona tıklayın. Tanımlı Bilgi Göster kısmında: Sayfa adedini veya dosya adını etiket alanı otomatik yazdırabilirsiniz. Yazı Tipi'nden yazının tip özelliklerini değiştirebilirsiniz.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Anteti yakınlaştırmak için üzerine gelin ve “+” ya basın. Çerçeveniz tamamlandıktan sonra çerçeve içinde kalan kısım yakınlaşarak ekranı dolduracaktır. 10 . Ayrıca bunun için Pencereyi Yaklaştır aracını da kullanabilirsiniz. Dosyayı Kaydetmek için diğer Windows uygulamalarında olduğu gibi Dosya/Kaydet veya Farklı Kaydet'i kullanabilirsiniz. Sayfa görünümünün ölçeğini gösteren kutunun yanındaki ikinci düğmeye ( ) tıklayarak fareyle bir çerçeve çizin.

11 .2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak 2.Kütüphaneleri Ayarlamak Şematik ve PCB yi ilk kullanmadan önce Kütüphane/Kütüphane Ayarları'nı açın.2. kütüphaneleri ayarlamak isterseniz.

12 .” Hard diskin herhangi bir yerindeki bir kütüphane dosyasını aktif kütüphane listesine ekler.. Bütün Kütüphaneler kutusunu aşağı kaydırın. Programla gelen kütüphane klasörünü bulun (Program Files\Diptrace\Lib). “<<” “Bütün kütüphaneler” listesinden seçilen kütüphaneleri aktif listeye ekler. Listeyi kullanarak kütüphaneleri aktif etmek: Bu metot için “Kütüphaneleri Bu Klasörden Al” onay kutusunun işaretli olmaması gerekir. Daha sonra başka herhangi bir yerdeki dosyayı seçebilirsiniz (mesela kendi sembollerinizi sakladığınız “kütüphanelerim” klasörü olabilir. “.DipTrace Kullanım Kılavuzu Sağ tarafta Kütüphane dosyası yok yazısı görürseniz önemsemeyin. Soldaki liste aktif kütüphaneleri gösterir. Kütüphaneleri içeren klasörü seçmek için “…” düğmesine tıklayın. Yukarı ve aşağı ok: Aktif listeden seçilen kütüphanenin yerini listede aşağı ve yukarı yönde değiştirir. 2.. Burada DipTrace teki bütün kütüphaneleri ve eklemişseniz sizin eklediğiniz kütüphaneleri görebilirsiniz. Şematik programda sayfanın üstündeki kütüphane listesi buradaki sıraya göre sıralanır. Kütüphaneleri belli bir klasörden getirme: “Kütüphaneleri Bu Klasörden Al” onay kutusu işaretliyse bu alan aktiftir. Bu listeyi hemen sağındaki butonlarla düzenleyebilirsiniz. DipTrace kütüphanelerini aktif etmek için iki yöntem vardır: 1.) Fakat kütüphane kavramını iyice anlamadan bu yöntemi kullanmayın.

bunun için sağ tıklamanız yeterli. fareyi şemaya taşıyın ve transistörü yerleştirmek istediğiniz yere sol tıklayın. Listeyi kaydırarak 2N440'i bulun veya eleman listesinin üstündeki metin kutusuna “2N4401” yazın ve entera basın.3. 13 .2. ”Kütüphaneye Kaydet” i seç. Görünüm/Izgarayı Özelleştir'den ızgara aralığı listesini düzenleyebilirsiniz. “Yeni Kütüphane Oluştur” ise farklı bir kütüphane dosyası oluşturup elemanı bu dosya içine kaydeder. (Bu silme kütüphane dosyasını hard diskten silmez) Başlangıçta 1. Yatay kütüphane listesinden “Transistör” kütüphanesini seçin. Bunu ızgara aralığı listesinden seçebilirsiniz. Birden fazla transistör yerleştirmek için birden fazla yere farenin sol butonuyla tıklayın.1in yapın. açılan menüden “Aktif Kütüphaneye Ekle” aktif kütüphaneye (sol tarafta elemanları görünen kütüphaneye) ekler. 2. yöntem seçilidir.Şemayı Tasarlama Şimdi ızgara aralığını 0. “Ekle” ile bilgisayarın herhangi bir yerindeki kütüphaneyi bu listeye ilave edebilir. “Sil” ile kütüphaneyi bütün kütüphaneler listesinden çıkartabilirsiniz. Kütüphane üzerine tıkladığınızda kütüphanenin içeriği ekranın sol kenarında listelenir. Eğer şemadaki bir elemanı kütüphaneye eklemek isterseniz: Elemana sağ tıklayın.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak “Del”: Seçili kütüphaneyi aktif kütüphane listesinden çıkarır. Eleman üzerine sol tıklayın. Daha fazla transistör yerleştirmek istemiyorsanız yerleştirme modundan çıkmanız gerekir.(Bu silme kütüphane dosyasını sabit diskten silmez) “Kütüphane Ayarları”nı kapattıktan sonra değişiklikleri tasarım alanının üstünde yatay olarak bulunan kütüphane panelinde görebilirsiniz. Veya “Ctrl+” ve “Ctrl-” yi kullanarak ızgara aralığını listedeki sıraya göre artırıp azaltabilirsiniz. Kütüphane listesini kaydırmak için listenin sonundaki okları kullanabilirsiniz. Bilinen bütün kütüphaneler “Bütün Kütüphaneler” listesinde listelenir.

Birden fazla elemanı seçmek için: • Farenin sol butonuyla çerçeve çizin. (RefDes = Referans Designator). Seçili elemanlardan herhangi birinin üzerine sağ tıklayın ve açılan menüden Gruplandır'ı seçin. Açılan pendereden Ref.Etiketini değiştirebilirsiniz. Böylece birden fazla eleman seçersiniz. Artık tüm grubu tek bir eleman gibi seçebilir ve taşıyabilirsiniz. Gruptaki elemanları ayırmak için grup üzerine sağ tıklayın ve “Grubu Çöz” deyin. Birden fazla elemanı aynı anda taşımak için: taşımak istediğiniz elemanları seçin ve sürükleyip istediğiniz yere bırakın. Biz şimdi böyle bir değişiklik yapmayacağız. 14 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Transistörün yerini değiştirmek için üzerine tıklayın. Yerleştirdiğimiz transistörün Referans Etiketini değiştirmek isteyebilirsiniz. Çerçevenin içinde kalan elemanlar seçilir. fare butonunu bırakmadan yeni yerine taşıyın ve farenin butonunu bırakın. Bunun için grup oluşturmak istediğiniz elemanları seçin. • Veya "Ctrl” tuşuna basılı tutup seçmek istediğiniz elemanlara sol tıklayın. • Bir başka yöntemde elemanları gruplandırmaktır. Bunun için transistör üzerine sağ tıklayıp açılan menüden en üstteki seçeneğe tıklayın.

Bu ikinci transistörün referans etiketi otomatik olarak Q2 olacaktır.16 mm) mesafe olduğunu gösterir. Şimdilik inçte kalsın. Programda kullanılan bütün ölçüler mm cinsinden olacaktır.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Şemamız için iki transistör gerekeceğinden sol taraftaki listeden bir transistör daha getirin. Şemayı büyütmek ve küçültmek için “+” ve “-” tuşlarını kullanabileceğinizi hatırlayın.4 mm) Eğer metrik birimi kullanmak istiyorsanız Görünüm/Ölçü Birimi/mm yi seçin. (1 inç = 1000 mil = 25. 15 . Elemanı döndürmek için (yerleştirmeden önce de döndürebilirsiniz) seçin ve “R” ve “Space Bar (Boşluk tuşu)” na basın. Şimdi “Discrete” kütüphanesini seçin. “RES400” direncini şemaya yerleştirin (buradaki 400 ifadesi direncin kılıfının bacakları arasında 400 mil yani 10.2.

Ancak burada başka bir metot uygulayalım. Diğer üç direnci de transistörleri yerleştirdiğimiz gibi soldaki listeden kolayca getirebiliriz. 16 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Şema için dört dirence ihtiyacımız var.

“Ctrl + V” ile yapıştırabiliriz. 17 . Sağ tıklayınca yapıştır menüsünü görmek istemiyorsanız sağ tıklayın ve Panoyu Boşalt deyin. Veya pek çok Windows uygulamasından bildiğimiz gibi “Ctrl + C” ile kopyalayıp. Satırlar Arası: Aynı satırdaki kopyaların arasındaki mesafeyi ayarlar.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Yerleştirmiş olduğumuz direnci seçip. 2. Bizim için 2 satır ve 2 sütun 4 direnç demektir. üç defa kopyalarsak ihtiyacımız olan dört dirence kavuşuruz. Bunu üç defa tekrarlarız. Direnci seçip ana menüden Düzen/Kopyala'yı ve ardından Düzen/Yapıştır'ı seçeriz.) Aynı zamanda kopyaların aralarındaki mesafeyi de belirleyebiliriz. Sonra yapıştırmak istediğiniz yere sağ tıklayıp Yapıştır deyin. (Burada şu yanlış anlama olmasın: 4 tane daha yeni direnç eklenmez. Kopyalama için iki yol var: 1. Diğer bir yöntem ise Çoklu Kopyala olarak adlandırılır. Üç tane daha ekleyip matriste seçilen direnç sayısına ulaşılır. İstediğiniz yere sağ tıklayarak defalarca yapıştırabilirsiniz. Direnci seçin ve ana menüden Düzen/Çoklu Kopyala'yı seçin (veya “Ctrl+M”).2. Sütunlar Arası: Aynı sütundaki kopyaların arasındaki. Direncin üzerine sağ tıklayıp Kopyala deyin. Bu işlemi dirence sağ tıklayıp Kopyala yapıp. istediğimiz yere sağ tıklayıp Yapıştır yaparak da gerçekleştirebiliriz. Matris diyalog kutusundan kaç satır ve kaç sütun kopyalayacağımızı belirtiriz.

Sadece yatay veya sadece dikey. Veya fare tekerleğini kullanabilirsiniz. 18 . Not: Tasarım alanını kaydırmak için fareyi sayfa üzerinde boş bir alana getirip sağ tıklayarak sürüklediğinizde sayfa kayacaktır.DipTrace Kullanım Kılavuzu Kopyalar yerleştikten sonra istediğiniz yere sürükleyebilirsiz. Shift tuşunan basarak sürüklerseniz obje sadece tek bir eksende sürüklenir. Veya ‘R’ veya ‘boşluk tuşu’ ile 90 derece döndürebilirsiniz. Döndürmek için Düzen/Döndür'ü veya sağ tıklayıp Döndür seçeneğini de kullanabilirsiniz.

Veya pin numarasını göstermek/gizlemek istediğiniz elemana sağ tıklayın Pin Numaraları/Göster-Gizle seçeneğini kullanabilirsiniz. 19 . Görünüm/Pin Numaraları altındaki programın genel pin numaralarını gösterme/gizleme ayarını kullanacak demektir. Burası varsayılan ise eleman. Elemanların pinlerinin numaralarını görebilmek için Görünüm/Pin Numaraları/Göster' i seçin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Elemanları üstteki şekildeki gibi yerleştirin.2.

20 . Transistörlerden biri üzerine sağ tıklayıp Özellikler' i (Elemana çift tıklamak da özellikler penceresini açar) seçin açılan pencereden Etiketler sekmesine geçin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi transistörler için eleman tiplerini görüntüleyeceğiz: Transistörleri seçin.

Etiket taşırken klavyeden “R” veya “Space” tuşuna basarak etiketi yatay veya dikey yapabilirsiniz. ve Tip bilgileri Genel sekmesi altından Eleman etiketlerini (yukarda Etiketler sekmesinde gösterdiğimiz) taşımak için Görünüm/Eleman Etiketleri/Etiketleri Taşı veya kısaca F10 ile taşıyabiliriz. Programın varsayılan ayarlarını değiştirmek için ise Görünüm / Eleman Etiketleri altındaki “Ana ” ve “İlave” menülerini kullanabiliriz. Pin adları. Bu işlem seçili eleman/elemanların tipini görüntüleyecektir. Q1 ve Q2 referans etiketleri (RefDes) Ana Etiket kısmında “Varsayılan” seçili olduğu için görünmektedir. Elemanın Referans Etiketi. eleman tipi. Taşımadan sonra tekrar F11 ile ızgaraları gösterin. Eleman Etiketleri diyalog kutusundaki Etiketler altındaki alanların “Varsayılan” olması elamanın görüntülenecek olan etiketlerini programın varsayılan ayarları tarafından belirleneceğini gösterir. 21 . Taşımadan önce F11'e basarak ızgaraları gizlerseniz daha hassas taşıma yapabilirsiniz. Yani elemanların Ref.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak İlave Etiket kısmındaki Göster alanında “Tip”i seçin. bütün etiketlerini taşıyabiliriz.2.Etiketi'nin görünmesi programın varsayılan ayarıdır. eleman adı vb. Değer tanımlayabilir ve değiştirebilirsiniz.

Aynı ayarı eleman özellikleri penceresinde de ayarlayabilirsiniz. Gerek Görünüm/Eleman Etiketleri/Ana. Kendi ayarını kullanır. Burada “Varsayılan” yazıyorsa programın varsayılanını takip et demektir. programın varsayılan ayarlarıdır. Çünkü biz Transistörlerin eleman özellikleri (Sağ tıklayıp Özellikler / Etiketler sekmesi) penceresinden “İlave Etiket” ayarını Varsayılan seçeneğinden kurtarıp “Tip” yapmıştık.DipTrace Kullanım Kılavuzu Ana: Ana Etiketin varsayılanını ayarlar. Ancak hatırlatmakta fayda var ki Görünüm/Eleman Etiketleri menüsündeki ayarlar tüm elemanları etkiler. Sayfadaki elemanları referans etiketleri kaybolacaktır. Yazı Tipi: Sayfadaki etiketlerin sahip olduğu yazı tipini değiştirmenize imkân tanır. İlave: Görüntülenecek ikinci etiketin varsayılanını belirler. 22 . Eleman özellikleri penceresindeki (eleman veya elemanlar üzerine sağ tıkla / özellikler) ayarlar ise o elemana hastır. Şimdi Görünüm/Eleman Etiketleri/Ana Altından “Hiçbiri” yi seçin. Bunları değiştirerek etiketler üzerindeki etkisini görün. Transistörlerin görüntülenecek olan ikinci etiketi artık programın varsayılan ayarlarını takip etmez. Ancak Transistörlerin tip etiketleri kalır. gerek Görünüm/Eleman Etiketleri/İlave menüleri altındaki “Konum” özelliği ise etiketin elemanın neresinde bulunacağını belirler.

yapabilirsiniz. Dosya/Kaydet komutu CTRL+S kısayolu ve düğmeleri bunun için.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Şimdi transistörlerin B. Yinele işlemini ekranın üst kısmında butonuyla da Şemanızı sık sık kaydedin. Son yapılan 50 işlemi geri alma imkânınız var. Yapılan işlemleri geri almak için ise Düzen/Geri Al komutunu (kısayolu CTRL+Z) veya butonunu kullanabilirsiniz. 23 . Eğer dosyayı farklı bir isimle kaydetmek isterseniz Farklı Kaydet’ i (Dosya/Farklı Kaydet) kullanabilirsiniz.E pin isimlerini çizgi üzerinden biraz dışarı taşıyın. Düzen/Yinele komutu ise (kısayolu CTRL+Y) Geri Al'ın tersi görev yapar.C.2.

Yön değiştirmek için sol tıklayın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Sıra bağlantıları yapmakta: Q1 in beyzini R1 e bağlayalım. Farenin sol butonunu tekrar tıklayın. R1’in alt pinine fareyi getirin (bu sırada R1 in pini kırmızı renkte olur) ve sol butona tıklayın. Fareyi Q1 in beyzine sürükleyin. Bunun için Q2 üzerine sağ tıklayın. 24 . Q2 transistörünün yönünü bu belgenin en başındaki şemadaki gibi yapmamız gerekir. Q1 in beyzine geldiğinizde beyz pini kırmızı olur. Artık R1. Q1 in beyzine bağlandı. İkinci pine tıklarsanız bağlantı otomatik olarak çizilir. Eğer daha farklı bir bağlantı çizgisine sahip olmak istiyorsanız ikinci pine tıklamadan önce fareyi istediğiniz yönde taşıyarak bağlantı çizgisine şekil verebilirsiniz. İlk pine tıklayın. Açılan menüden Çevir/Yatay'ı seçin. Bağlantı yaparken ilk pine tıkladıktan sonra bağlantıyı istediğimiz yere götürebilirsiniz.

25 .Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak R2’yi Q1’in kollektörü hizasına yani biraz sola taşıyın.2. R2’yi Q1’in kollektörüne. R4’ü Q2’nin beyzine bağlayın. R3’ü Q2’nin kollektörüne.

Bunun için Q2yi taşıyarak bu bağlantıyı düz hale getirin.DipTrace Kullanım Kılavuzu R3 ile Q2 arasındaki bağlantı düz değil. 26 . bağlantı açısından değişen bir şey yok. Bu sadece estetik için. Şimdi yine “Discrete” kütüphanesinden “Cap100RP” kondansatörünü bulun ve şemaya iki adet yerleştirin.

Kondansatörleri Q1 ve Q2 nin arasına yerleştirin. Bu taşıma esnasında bağlantılar elemanlardan kopmaz. Dirençlerin tümünü seçmek için “Ctrl + sol tıklama” ile tek tek seçebilir veya farenin sol butonuyla seçmek istediğimiz elemanları içine alacak şekilde bir dikdörtgen çizebilirsiniz. 27 . Dirençlerin hepsi seçildikten sonra herhangi bir direnci taşırsanız tüm seçili dirençleri taşımış olursunuz.2. R4 ve Q2 yi seçip biraz sağa çekin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak C2 nin + ucunu sağ tarafa getirin (iki defa Döndür veya bir defa sağ tıklayıp Çevir/ Yatay). Dirençleri bir miktar yukarı çekerseniz. kondansatör bağlantıları için daha fazla alanınız olur. R3.

28 . C2 yi ise Q1 in kollektörü ile Q2 nin beyzi arasına bağlayın. C1+ Q1’in beyzine bağlanmış oldu. C1– ucu ise Q2 nin kollektörüne bağlayın. R1 ve Q1’in B pini arasındaki hattın üzerine gelip (bu sırada bağlanacağınız hat açık mavi renk alır) sol tıklayın.DipTrace Kullanım Kılavuzu C1+ yı Q1’in beyzine bağlamak için: C1’in + ucuna gelip sol tıklayın.

(İlk sağ tıklama bulunduğunuz moddan çıkarak varsayılan moda dönmenizi sağlar) 29 .2. Eğer farklı bir modda iseniz herhangi bir yere iki defa sağ tıklayın.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Elemanlar seçildiğinde küçük mavi karelerle belirtilir. Seçimi iptal etmek için varsayılan modda iseniz sayfa üzerindeki herhangi bir yere sağ tıklayın.

iseniz fare işaretçisine benzeyen düğme basılıdır ( Varsayılan modda ). Bu haldeyken herhangi bir eleman üzerine sol tıklamak onu seçer. Bu mod ile bağlantıları düzenleyebilirsiniz. Çünkü sağ tıklamak içinde olduğumuz moddan çıkmamızı ve varsayılan moda dönmemizi sağlar. Bu modda herhangi bir elemanın herhangi bir pinine tıklayarak bağlantı hattı çizebiliriz. Bu modda elemanı taşıyabilir. Varsayılan modda iken bir bağlantı üzerine tıkladığınızda bu mod otomatik aktif olur. Veya Düzen/Döndür menüsü veya “CTRL + R”) 30 . sağ tıklamak elemanla ilgili özelliklere erişebileceğiniz bir menü açar. Bulunduğunuz modu ekranın üstündeki obje çubuğundan görebilirsiniz. Düzenleme modudur. Diğer modları deneyin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Burada mod kavramından bahsetmemiz gerekir: İçinde bulunduğumuz moda göre fare ile sol tıklamanın yaptığı iş değişir. Herhangi bir yere sağ tıklayıp tekrar eleman üzerine sol tıklarsanız bu defa eleman seçilir. birden fazla elemanı seçebilirsiniz. Şimdi soldaki listeyi aşağı kaydırıp iki adet LED i sayfaya yerleştirin. Eleman seçilmeyecektir. ise “Elektriksel Bağlantı Çiz” yani hat ekleme modundayız. Bu moda iken bir elemanın üzerine tıklamayı deneyin. res26 Bulunduğunuz modun sembolü tıklanmış vaziyettedir. Referans etiketlerini LED1 ve LED2 olarak değiştirin. Gerekiyorsa ledleri döndürün (“R” tuşunu veya klavyedeki en uzun tuşu kullanabilirsiniz. Çünkü hat ekleme modundayız. döndürebilir.

Aşağıdaki şekildeki gibi yerleştirin ve bağlayın. Etiketini değiştirin.2. 31 . Şimdi “Dip_Sch” kütüphanesinden batarya getirin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Ledleri şekilde gördüğünüz gibi yerleştirin ve bağlantılarını yapın.

Eğer bir hattı veya hat parçasını silmek istiyorsanız üzerine gelin ve sağ tıklayın. Hat ekleme moduna geçmek için Objeler/ Devre/Elektriksel Bağlantı Çiz menüsünden bu modu aktif yapabilirsiniz veya sayfanın üstündeki butonu kullanabilirsiniz.) Eğer herhangi bir objenin üzerine fareyi getirdiğinizde obje ışıklandırılmıyorsa önce sağ tıklayarak varsayılan moda geçiş yapın. Seçimden sonda klavyeden “Delete” ye basarsak (veya bağlantıya sağ tıklayıp “Sil” ) seçilmiş olan bağlantı silinir. herhangi bir elemanın uçlarından birine tıklarsanız “Elektriksel Bağlantı Çiz” modu otomatik olarak aktif olur ve hat çizmeye başlar. Hatta tıkladığınızda birleşen tüm bağlantılar seçilmez. “Bağlantıyı Sil” ise o bağlantıyı siler. (Varsayılan moda iken. Yanlışlıklara karşı “Geri Al” ı kullanmayı unutmayın. Üzerine tıkladığınız bağlantı seçilir. Açılan menüden “Bağlantı Parçasını Sil” hat parçasını siler (iki mavi kutucuk arası).DipTrace Kullanım Kılavuzu Eğer mevcut hattı (bağlantıyı) taşımak isterseniz fareyi üzerine getirin (hat ışıklanır ve fare işaretçisi mümkün olan taşıma yönlerini gösterir) Sol butona tıklayarak hattı istediğiniz yere sürükleyin. Program o bağlantıyı nasıl çizdiğinizi hatırlar ve başka bağlantılarla birleşiyor da olsa tek seferde çizdiğiniz kısmı seçer. Bağlantıya sağ tıklayıp 32 . Ancak eğer “Elektriksel Bağlantı Çiz” yani hat çizme modunda iseniz hat üzerine tıkladığınızda tıkladığınız yerden itibaren yeni hat çizmeye başlarsınız.

R1 ve R4'ü birlikte seçip.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak “Bağlantıyı Sil” dersek sadece üzerine tıkladığımız. “Değer” alanına 47K yazın. 33 . Ana Etiket/Göster/Değer ve İlave Etiket/Göster/Ref. Şimdi eleman değerlerini ekleyelim: R1 üzerine sağ tıklayın Özellikler'i seçin. Bağlantı Parçasını Sil ise üzerine tıkladığımız noktayı içine alan düz bağlantı kısmını siler. Etiketler sekmesine geçin.Etiketi değişikliklerini yapıp Tamam deyin. biri üzerine sağ tıklayıp “Özellikler” menüsünden Etiketler'i açarak seçili tüm elemanlar için etiket ayarlarını topluca yapabilirsiniz.2. iki düğüm noktası arası veya düğüm noktasından pine kadar olan kısım silinir. Bunu deneyerek etkisini görün. Birden fazla eleman seçerek. değerlerini tek seferde girebilirsiniz. Diğer elemanların değerlerini de girin.

Şimdi bataryamız için kılıf belirleyelim. Misc kütüphanesi eklenecektir. Üzerine sağ tıklayın. Kütüphane üzerine tıklarsanız içindeki kılıflar sağ alta gelir. Buradan BAT2 isimli kılıfı seçin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Hatırlarsanız bataryayı “Disc_Sch” kütüphanesinden getirmiştik. Sembollere ait baskı devre kılıfları tanımlanmamıştır. 34 .lib kütüphanesini seçin. Bütün *_Sch kütüphaneleri sadece sembolleri içerir. (programdaki standart kütüphaneler “C:\Program Files\DipTrace\Lib” klasöründedir. (Soldaki eleman listesinden elemana tıkladığınızda kılıfını altta görebilirsiniz. Kılıfın görünümü orta pencerede belirir.) Eğer şemayı PCB ye aktarmak isterseniz bu elemanlar (devremizdeki batarya gibi) için bir kılıf belirlememiz gerekir. açılan menüden “Kılıf Ata” yı seçin. Açılan pencerede sağ üstteki Ekle'ye tıklayarak kılıf kütüphanesi ekleyelim.) misc. Aksi takdirde PCB ye aktarma gerçekleşir ancak program bizi uyarır ve PCB’ de de bu gibi elemanlar için kılıf yerleştirilmez.

2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak

Şimdi batarya sembolündeki hangi pin kılıfta hangi ayak olacak bunu belirleyelim. Pencerenin en sağından pin listesinden birine tıklayın. Bu pini hangi ayağa bağlamak istiyorsak orta penceredeki kılıf üzerinde o ayağa tıklayın. Pin listesinde numara kısmına kılıfın tıkladığımız ayağının numarası yazılır. Diğer pin için de aynı işlemi yapın. Tamam diyerek “Kılıf Ata” penceresini kapatın. Not: Bazı elemanlar özelliği gireği kılıf kullanmaz (Net Port tipindeki Vcc, Gnd gibi semboller, Lojik konektörler, hiyerarşik konnektörler vs.) PCB ye aktarım esnasında hataya sebep olmazlar. Şemamız artık PCB ye aktarmaya hazır. Şemanızı kaydetmeyi unutmayın. CTRL+S veya Dosya/Kaydet veya butonu…

Aynı zamanda şemamızı yazıcıdan çıktı alabilir veya BMP ve JPG formatlarına resim olarak kaydedebiliriz. Bunun için Dosya/Baskı Önizleme menüsünden veya araç çubuğundaki butonuna tıklayarak baskı ön izlemeyi açabiliriz. Ön izleme penceresinde “Tümünü Yazdır” şemadaki bütün sayfaları yazdırır, “Geçerli Sayfayı Yazdır” geçerli sayfayı yazdırır. “Kaydet” ise BMP veya JPG formatında şemayı kaydeder.

2.4.PCB'ye Aktarma
PCB Layout programı içersinden de şematik dosyaları (*.dch) açılabilir. Ancak pratik olmak açısından Şematik programdaki Dosya/PCB’ye Aktar menüsünü veya CTRL+B'yi kullanarak şemamızın elemanlarıyla birlikte PCB Layout’ u otomatik olarak açabiliriz. Burada Windows 98/ME kullanıcılarına tavsiyemiz: Şemayı kaydedip, Schematic programı kapattıktan sonra, Pcb Layout’ u açıp, Dosya / Aç'tan veya düğmesine tıklayarak

35

DipTrace Kullanım Kılavuzu Schematic Program tarafından kaydedilen *.dch uzantılı şema dosyasını açmalarıdır. Windows 98/ME deki hatalı hafıza paylaşımı sebebiyle, DipTrace’ in farklı modüllerini bir arada çalıştırmak, programın geçersiz işlem yürütmesine sebep oluyor. Windows NT/2000/XP/Vista/7 kullanıcıları bir sorun yok, DipTrace’ in farklı modüllerini birlikte kullanabilirler. Program normal olmayan bir yolla kapatılmışsa Şchematic'te Dosya/Şemayı kurtar, PCB'de Dosya/Plaketi Kurtar Menüsünü kullanarak otomatik kaydedilmiş dosyayı açabilirsiniz

Başka bir PCB Tasarım programı kullanmayı planlıyorsanız Schematic programdaki netlist export özelliğini kullanabilirsiniz. (Dosya/İhraç Et/Netlist) Tango, P-CAD, PADS gibi popüler netlist formatları desteklenir. Netlist ithal/ihraç özelliğinin kullanımı bu kılavuzun 4. bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır. Görünüm/Araç Çubukları/Tasarım Yöneticisi menüsünü veya F3 tuşunu kullanarak Tasarım Yöneticisi panelini gizleyerek daha geniş bir tasarım alanına sahip olabilirsiniz. PCB Layout programı açılır ve elemanlar yukarıdaki gibi yerleştirilir. Elemanları istediğiniz şekilde yerleştirin. Elemanı taşımak için üzerine gelip sol tıklayın ve yeni konumuna sürükleyin. Elemanı döndürmek isterseniz “R” tuşunu veya “Boşluk tuşu”nu kullanın. Eğer elemanları farklı açılarda döndürmek isterseniz, eleman asağ tıklayın Açılı

36

2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Döndür'den açı döndürebilirsiniz. seçebilir veya “Döndürme Modu” ile elemanı serbestçe

Aynı zamanda Otomatik Yerleştir ve Listeden Yerleştir'i kullanabilirsiniz. Ancak devremiz basit olduğu için bu özelliği kullanmayacağız. Bu kılavuzun 3. bölümünde otomatik ve listeden yerleştirme fonksiyonlarını daha karmaşık bir devre üzerinde kullanacağız. Şemada değişiklik yaparsanız PCB'yi şemaya göre yenileyebilirsiniz. Bunun için Dosya/Şemaya Göre Yenile'yi kullanın. Değişiklikler mevcut PCB ye uygulanacaktır. Elemanlara Göre yenilerseniz, plaketteki yerleşmiş elemanların yerleri ve bağlantıları değişmez. Şemadaki herhangi bir elemanın Ref. Etiketi değişmişse bile plaketteki o elemana ait kılıfın yeri değişmez. Çünkü bu mod elemanların şema dosyasında oluşturulan gizli kimlik numaralarını kullanır. Bu modu kullanabilmeniz için PCB dosyasının şemadan aktarılmış olması gerekir. Ref.Etiketlerine Göre yenilerseniz, elemanlar Ref. Etiketlerine göre tanınır. Ref. Etiketi değişmiş eleman yeni eklenmiş gibi plaketin dışına yerleştirilir. Bu mod şemadan bağımsız bir pcb dosyası oluşturmaya imkân tanır. İlgili şema dosyasından seçeneği ise ilişkili şema dosyasından ek tıklamayla güncellemek için. Bu seçenek Elemanlara Göre yenile şeklinde çalışır. Dosyayı Dosya/Tasarım Bilgileri'nden görebilirsiniz.

2.5.PCB yi Tasarlamak
2.5.1. Çizime Hazırlamak

PCB sayfasında elemanların referans etiketlerinin göründüğünden emin olun. Görünüm/Kılıf Etiketleri/Ana/Ref.Etiketi ile bütün elemanların referans etiketlerini görünür hale getirebilirsiz. (Kendi özel ayarlarına sahip elemanlar hariç) Eğer etiketler saçma yerlerde görünüyorsa Görünüm/Kılıf Etiketleri/Ana/Konum'dan “Otomatik” veya diğer seçenekleri kullanarak etiketlerin göründüğü yeri değiştirebilirsiniz. Buna rağmen istediğiniz yerlerde değillerse F10 veya Görünüm/Kılıf Etiketleri/Etiketleri Taşı'yı kullanarak onları taşıyabilirsiniz. Taşıma esnasında “R” veya “Space” tuşu ile etiketi yatay veya dikey yapabilirsiniz. Bazı elemanların görünen etiketlerini değiştirmek istiyorsanız elemana Sağ tıkla/Özellikler/Etiketler'i kullanın. Elemanları yerleştirdikten sonra F12 veya Görünüm/Bağlantılar/İyileştir ile bağlantı yapısını iyileştirebilirsiniz.

37

DipTrace Kullanım Kılavuzu

Şimdi tasarımımızın yollarının yapısını ve nasıl bağlantı ekleyip çıkaracağımızı görelim. Aslında bizim plaketimiz için buna ihtiyaç yok ama yine de nasıl yapılacağını öğrenmekte fayda var. Fareyi herhangi bir pede getir. Mesela R4-B pedi. Pedin üzerine geldiğimizde ekranın sol altında pede ait bilgiler görünür. Pedin adını da buradan öğrenebilirsiniz. Şimdi bu ped üzerine gel ve sol tıkla ve fareyi başka herhangi bir pede sürükle ve üzerine geldiğinde sol tıkla. Şimdi pedden pede bağlantı yapmış oldunuz (mavi renkte olmalı). Bu şekilde bağlantı yapamıyorsanız muhtemelen varsayılan moda değilsiniz. O zaman bir defa sağ tıklayın ondan sonra bağlantı yapmayı deneyin. Pede bağlantı yapmanın diğer bir pratik yolu da: Pede Sağ tıklayın/Bağlantıya Ekle/Listeden Seç deyin. Listeden pedi bağlamak istediğiniz bağlantıyı seçin. Bağlantı silmek: Ped üzerine sağ tıklayın ve “Bağlantıdan Sil” deyin. Bu işlem bu pedi bağlantılardan çıkaracaktır. Yani bu ped hiçbir bağlantıya sahip olmayacaktır artık. Peki peddeki bütün bağlantıları değil de sadece ped ile başka bir ped arasındaki tek bir bağlantıyı silmek istersek… Sileceğimiz bağlantıyı yeniden oluşturuyormuş gibi ilk pede tıklayın ve ikinci pede tıklayın. Seçenekler açılır. “Bağlantıdan Sil” i seçin.

38

Onu açmak için Çizim/Bağlantı Yöneticisi.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Aynı zamanda bağlantı (net) yapısı üzerinde düzenleme için bağlantı yöneticisini kullanabilirsiniz. Buradan bir pedi bağlantıdan çıkarabilir veya ekleyebilirsiniz veya yeni bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Tasarımdaki bağlantı yapısını yanlışlıkla yapılabilecek değişikliklerden korumak için Çizim/Bağlantı Yapısını Kilitle'yi kullanın. Hataları geri almak için Geri Al’ı kullanın. Fakat çoğu durumda plaket ebatları sabittir ve elemanları yerleştirmeden belirlenmiş olur. yolların çizimine göre otomatik olarak bir plaket sınırları (genelde dikdörtgen) Çizim Ayarları'nda belirtilen toleranslara göre çizilecektir. Bu nedenle Çizim/Plaket Sınırlarını Çiz komutu veya 39 butonunu kullanarak plaket . Devremize dönersek henüz plaketimizin dış sınırlarını çizmedik. Otomatik Çizim kullanırsanız. Bağlantı yöneticisinin kullanılışı bu belgenin en sonunda detaylı olarak anlatılmıştır. şematikte Dosya/Şemayı Kurtar komutu son projeyi kurtarır. Eğer elektrik kesintisi gibi programın normal olmayan yollardan kapanması durumunda PCB de Dosya/Plaketi Kurtar.2.

Plaket çizerken yay şeklinde plaket sınırı oluşturmak isterseniz. Aynı zamanda Çizim/Plaket Köşe Noktaları'nı (veya plaket üzerine sağ tıklayıp Plaket Köşe Noktaları) kullanarak plaketin ebatları ve köşe noktaları üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu sınırlarını belirtiriz. o noktanın koordinatlarını verir. Plaket köşe noktaları üzerine fareyi getirdiğinizde. Sağ tıklayıp/Yay Modu deyin. 40 . plaket tamamlandığında ise sağ tıklayın ve Enter deyin. Çizerken yön değiştirmek için sol tıklayın.

Bu nokta plaketin sol alt noktasıdır.75) koordinatındadır (şekilde inç kullanılıyor). Şöyle ki: Yukarıdaki pencerede 1. Bir nokta “Yay” olarak işaretlenirse. bu noktadan geçecek şekilde yay çizilir. köşeden x ekseninde 1. Sayfa sınırlarını göremiyorsanız Görünüm/Sayfayı Göster'i kullanın. 41 . Yani yatay eksende sağa doğru 1. “Araya Ekle” ile araya nokta girip.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak “Ekle” ile köşe noktası ekler.) En alanına plaketin genişliğini. Görünüm/Ölçü Birimi/mm'den de birimi inç değil de mm yapabilirsiniz. köşe (-1. Orjin Noktasını varsayılan konuma geri getirmek için Görünüm/ Orjin Tanımla/ Varsayılan Konum'u seçin. Plaket oluşturulur. boy alanına yüksekliğini girin. Eğer Orjin noktasının yerini değiştirmek isterseniz Görünüm/Orjin Tanımla menüsünden veya araç çubuğundaki düğmesine tıklayarak yeni orjin noktası belirleyebilirsiniz. “Göreceli Artış” mod daha kullanışlıdır. Koordinatlar gerçek değerlerinde veya “Göreceli Artış” şekilde görülebilir. “Sil” ile silebiliriz.2.7 inç hareket etmişiz ve ikinci köşeyi buraya koymuşuz. Y ekseninde yerimiz sabit kalmış. Varsayılan olarak orjin noktası sayfanın tam ortasıdır ve görünmez. Bir dikdörtgen plaketi basitçe oluşturmak için “Dörtgen Plaket Oluştur” kutusunu işaretleyin ve 1. Orjini görebilmek için Görünüm/Eksenleri Göster' i veya F1’i kullanabilirsiniz. bu noktaya komşu iki nokta arasında.45 . noktayı belirleyin (Köşe Noktalarının altından 1’e tıklayın ve sağ tarafa başlangıç koordinatlarını yazın. 1.7 inç +X yönde gitmişiz. Programdaki bütün koordinatlar bu orjin noktasına göredir. 2. köşe 1. “Göreceli Artış” işaretli olmadığı durumda ise koordinatlar orjin noktasına göre gösterilir.

yarıçapı girerek dairesel plaket oluşturabilirsiniz. Dikkat ederseniz köşe noktası oluşmadı. Plaketi şeklini bozmadan taşımak için Ctrl tuşuna basılı tutun ve plaket sınırı üzerine tıklayın. Artık plaketin herhangi bir yerine tıklayarak (ctrl yi bıraktıktan sonra) onu yapısını bozmadan. Çok kolay. bu köşe noktasını yaya dönüştürebilirsiniz. Plaket üzerindeki herhangi bir köşe noktasına sağ tıklarsanız. Köşe noktalarından tutup bu noktaları taşıyarak plakete yeni boyut verebiliriz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Dairesel Plaket Oluştur'u seçip. bütün halinde taşıyabilirsiniz. Plaketi silmek için Çizim/Plaketi Sil veya plaket sınırına Sağ tıkla/Plaketi Sil Plaket üzerinde değişiklik yapmak Çizim/Plaket Köşe Noktaları'nı kullanmadan sayfa üzerinden de yapılabilir. açılan menüden bu köşe noktasını silebilirsiniz. Plaket üzerinde herhangi bir yere sol tıklarsanız orada bir köşe noktası oluşur. Bir köşe noktasına sağ 42 . Yuvarlatılmış Dikdörtgen Plaket Oluştur'u seçerek köşeleri girdiğiniz yarıçapa göre köşeleri yuvarlatılmış plaket oluşturabilirsiniz.

elemanın orjini gösterilir.5. Bütün eleman ve kılıflar kendi orjin noktalarına sahiptir. Çoğu zaman basit bir PCB (yukardaki gibi) tek kata (layer) çizilir (bakır tarafı=bottom katmanına) Tek yüze çizimde yollar çift yüze göre daha uzundur. Shape Router ayarları diyalog kutusunda “Ayarlar” sekmesine geçin. Ancak tek yüzlü plaketin hazırlaması daha kolaydır. Schematic için Parçanın Orjini. Alttan yönü Kapalı seçin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak tıklayıp “Yay” ı seçerseniz bu noktaya komşu iki nokta arasında. Elemanın koordinatı aslında kendi orjin noktasının koordinatıdır.2. PCB için Kılıfın Orjini menüsünü kullanabilirsiniz. (Eleman içindeki küçük + işareti) Elemanın veya kılıfın orjin noktasını gösterip gizlemek için. 43 . Öncelikli Katman Yönlerini Kullan'ı işaretleyin.2. bu noktadan geçecek şekilde yay çizilir. DipTrace piyasadaki çoğu tarayıcının içerdiğinden daha yüksek kalitede bir Şekil Tabanlı Çizici'ye (Shape Router) ve basit devreleri tek yüzlü ve atlamalı olarak çizdirmede kullanabileceğiniz Izgara Tabanlı Çizici'ye (Grid Router) sahiptir. Autorouting (Yolları Otomatik Çizdirmek) Artık devremizdeki yolları çizmenin zamanı geldi. Otomatik çizide ilk adım Çizim/Otomatik Çizim Ayarları. Eğer elemanın orjini elemanın orta noktası değilse. Öncelikle Çizim/Çizim Ayarları'ndan Otomatik çizici olarak Shape Router'ın seçili olduğundan emin olun. Böylece plaketi tek yönlü ve atlamasız çizdireceğiz. üzerine sağ tıklayıp. 2. Bunu elemanı veya kılıfı tasarlarken belirleyebiliriz. Katman Listesinden Top veya Üst'ü seçin.

Toleransları 0.) 44 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi Çizim/Çizim Ayarları'na girin.33mm) küçük olmaması iyi olur.013 inçten (0. (lazer yazıcıdan daha iyi çıktı almak için yolların 0.02 inç olarak değiştirin ve tamam deyin.

Elle çizim yapılırken bu değerden daha küçük uzunluktaki yollar otomatik olarak silinir yani birleştirilir. Ped Açıklığı: İki ped arasındaki minimum mesafe Plaket Açıklığı: Plaket kenarında kalacak boşluk. En Küçük Yol Parçası Uzunluğu: Elle çizimde müsaade edilen en küçük yol parçalarının uzunlukları ayarları. Bir örnekle açıklayalım. Düz Yol: Aynı doğrultudaki yollar arasında kalan yol parçalarının en küçük uzunluğu. Elle çizim yapılırken bu değerden daha küçük uzunluktaki yollar otomatik olarak silinir yani birleştirilir. Açılı Yol: Birbirleriyle açı yapan yollar arasında kalan yol parçasının en küçük uzunluğu. Yol Uzunluğu: 1mm olsun.2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Yol Kalınlığı: Yolun genişliği Yol Açıklığı: Bir yolun etrafında bırakılacak boşluk. Açılı Yollar Arası:2 x kalınlık Aynı Doğrultulu Yollar Arası:1x kalınlık 45 .

Aynı doğrultudaki yollar arasında ise 1mm den daha küçük yollara izin verilmez.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bu değerler göre elle çizimden sonra birbiriyle açı yapan iki yol arasında küçük bir yol parçası varsa ve bu yol parçasının uzunluğu 2 x kalınlık (2x1mm=2mm) den küçükse bu yol parçası otomatik olarak silinir. Dögüleri Sil (Fiyonk Etkisi): Elle düzenleme sonucunda aşağıdaki sol şekildeki gibi yol oluşursa. bunu nasıl kullanacağız? Şöyle: Mesela Çizim/Çizim Ayarları'na girin. Aktif Olmayan Katmana Bağla: Yolları Elle çizerken. bunları otomatik düzeltir (Soldaki şekil düzeltilerek sağdaki gibi yapılır. “Şablon:” 46 . Fakat Yol açıklığını 13 mil. ped açıklığını 20mil yapabiliriz. Bağlantı Özellikleri'ni seçin. Mesela Ped Açıklığı 13mil ve Yol Açıklığı 20 mil yaptıysak ped-yol ve ped-ped aralıkları 20 milden küçük olamaz. Peki. Yukarda dediğimiz gibi ped açıklığının daha küçük olmasının bir anlamı yoktur. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz yolun üzerine bir pede sağ tıklayın. Yollar için şablon belirlemek isterseniz Çizim/Yol Şablonları'na girin. diğer katmandaki yola bağlantı yapabilirsiniz ve via otomatik olarak yerleştirilir. Aynı zamanda her yol için farklı genişlik belirleyebilirsiniz. Şablon değerleri yoksa aşağıdaki resimdeki gibi girebilirsiniz. Zamandan tasarruf için çeşitli yerlerdeki kalınlık ve açıklık ayarlarını hızlı yapmak için Şablon'ları kullanabilirsiniz.) Ped Açıklığı çoğu durumda Yol Açıklığı'ndan küçük seçilmemeldir. Seçilen hat için Yol Kalınlığı ve Yol Açıklığı değerlerini buradan ayarlayabilirsiniz.

Bu çokları için önemsiz olsa da bazıları için önemlidir. (Özellikle toner transfer metodu kullanarak plaketi çıkartacaklar için. Bir yola sağ yıklayıp yol kalınlığını değiştirirken şablondaki değerleriden birini seçerek de işinizi kolaylaştırabilirsiniz.2.) Bunu engellemek için kâğıdı önceden ısıtabilirsiniz. (mesela tek bir nokta (.) çıktısı alarak) Artık plaketi çizdirebiliriz.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak kısmına tıklayıp istediğiniz şablonu seçerseniz o şablona ait genişlik ve aralık değerleri aşağıya gelir. butonunu veya 47 . Not: Lazer yazıcılar kâğıdı ısıttığı için şekilde bazı distorsiyonlar olabilir. Çizim/Otomatik Çizim Çalıştır veya F9'u kullanın.

Otomatik çizimi çalıştırdığınızda yollar alt katmana çizilir ve gerekirse üst katmanda atlamalar yapılır. düzeltmek istemiyoruz... Tamam diyerek pencereleri kapatın. Şimdi Grid Router'e da kısaca değinelim: Eğer tek yönlü ve atlamalı çizdirmek istiyorsanız Grid Router'ı kullanabilirsiniz. Otomatik çizim kalitesini “Otomatik Ayar” parametreleriyle değiştirebilirsiniz. Yüksek kaliteli çizim daha fazla zaman alır. Tasarımdaki kuralları değiştirmek için Denetim/Tasarım Kuralları veya butonuna tıklayın. Çizim/Çizim Ayarları'na girin Otomatik Çizimden Sonra Denetle deki işareti kaldırın. Buradaki değerlerin altına inilmesi halinde hata uyarıları. Bunu için önce Çizim/Tüm Yollarda Çizimi Kaldır diyerek yolları kaldırın. hatta görmek te istemiyoruz. Hata uyarılarını (halkalar) gizlemek için (hatayı biliyoruz. Hızlı mod karmaşık olamayan çift yüzlü plaketler için veya karmaşık plaketin ilk çiziminde kullanılır.) Denetim/Hataları Gizle.” düğmesine tıklayarak Grid Router ayarlarını açın. (tam çizim çok fazla zaman alacağı için). Otomatik ayarı Normal yapın. 48 . Aynı zamanda otomatik çizimin ardından DRC nin çalıştırılmasını engellemek mümkün. Grid Router Ayarları diyalog kutusundan “Tüm Katmanları Kullan” daki işareti kaldırın ve Kullanılacak Katman Sayısı'nı “1” yapın. “Atlamalara İzin Ver” i işaretleyin. Çizim/Çizim Ayarları'ndan Otomatik çizici olarak Grid Router'ı seçin. yanındaki “. Kullanılacak katman sayısı 1 olduğundan yollar bakır yüzeyine (alt katman) çizilecektir.DipTrace Kullanım Kılavuzu Çizimden sonra Tasarımı Denetle (DRC=Design Rule Check) i çalıştırarak ve hataları görebilirsiniz (kırmızı ve mavi halkalar) bunları giderip ve DRC'yi Denetim/Tasarımı Denetle ile veya butonu ile tekrar çalıştırın. hatanın oluştuğu yerdeki kırmızı veya mor halkalarla belirtilir.

49 . Çünkü şu anda plaketimiz çıktı almaya hazır.5. Yerleştirilen elemanlar genelde eleman yüzeyine (üst katman) yerleştirilir. Shape Router ve Grid Router ile ilgili detayları kılavuzun son bölümünde bulabilirsiniz.2.14 Yazdırma” başlığına kadarki kısmı atlayabilirisiniz. 2. Aynı şekilde iki liste var.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Geri Al'ı kullanarak shape routerın çizimine geri dönebilirsiniz. Ancak bir elemanı bakır yüzeyi (lehim yüzeyi. alt katman) ne yerleştirmek demek o elemanı yüzey montajı yapmak (surface mount) demektir. Aktif katı değiştirmek için ekranın sağ üstündeki kullanabiliriz.3.5. Program varsayılan olarak aktif olamayan yüzeyi soluk gösterir. yüzeye yerleştirileceğini belirler. Katmanlarla (Layers) çalışmak Yukardaki resimde yolları gri tonda görmemizin sebebi yolların bakır yani lehim yüzeyi (alt katman) üzerinde olması ve aktif olan yüzeyin eleman yüzeyi (üst katman) olmasıdır. Not: Eğer plaketinizi hızlı bir şekilde tamamlamak istiyorsanız “2. Shape Router ayarlarındaki Öncelikli Katman Yönlerini Kullanda kapalı katman olmasın. Listesi eleman yerleştirirken elemanın hangi liste kutusunu Listesi ise aktif olan yüzeyi (katmanı) seçmemizi sağlar. Önemli Not: Shape Router ile ikiden fazla katmanda otomatik çizim yaptırmak için. Fakat PCB Layout hakkında daha fazla şey öğrenmek için atlamamanızı tavsiye ederiz.

Karşıtlığı Kullan: Aktif katmanı gösterir.DipTrace Kullanım Kılavuzu Aktif ve Pasif olan Katmanların Katman/Görüntü Modu'na girin. Farkı diğer katmanlardaki elemanlar üzerinde de değişiklik yapabiliriz. Karşıtlık Seviyesi: Aktif olmayan katmanı ne kadar soluk gösterileceği ayarlanabilir. (bunu kullanmayı tavsiye ederiz. Aktif olmayan katmanı soluk gösterir.) Karşıtlıkta Düzenle: Aktif katmanı gösterir. Geçerli Katman: Sadece aktif katmanı gösterir. görüntülenme biçimini değiştirebilirsiniz. Aktif olmayan katmanı soluk gösterir. 50 . Diğer katmanları göremeyiz. Tüm Katmanlar: Bütün katmanları gösterir.

51 . Aynı zamanda katmanları yeniden adlandırabilirsiniz. Mesela üst katman için kırmızı. alt katman için mavi.2. Katman görünürlüğü ve rengini tasarım yöneticisinden (Görünüm/Araç çubukları/Tasarım Yöneticisi) de değiştirilebilir. Yeni katman ekleyip silebilirsiniz (Üst ve Alt katmanları silinemez). Katman Ayarları'ndan katmanı seçip “…” ya basarak o kat için istediğiniz rengi seçebilirsiniz.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Katmanların renkleri ve diğer ayarları için Katman/Katman Ayarları.

) Seçili yolların biri üzerine sağ tıklayın ve Yol Uzunluğunu Göster'i seçin. Bütün yollar üzerine fare ile gelindiğinde gösterilen ipucu içersinde yol uzunluğu vardır.4. 52 . Fakat Yüksek frekanslı. Şimdi birkaç yolu içine alacak şekilde fare ile bir dörtgen çizerek seçim yapın. Bu bazen yeterli olmayabilir. Çünkü devremiz basit ve yüksek frekanslı değil. 2.DipTrace Kullanım Kılavuzu Plaketin alttan görünüşünü görmek için (yani montajı yapılmış bir plaketin lehim tarafından görünüşü). Yol Uzunluğunu Ölçmek Bizim devremizde bu tür bir ölçüme gerek yok.5. video devreleri gibi devreler tasarlayacaksanız bu işlem önemlidir.(veya Ctrl + tıklama ile birden fazla objeyi seçebilirsiniz. Görünüm /Tersle'yi kullanabilirsiniz.

Şimdi yol uzunluklarını gizlemek için geri alı kullanın veya yol üzerine sağ tıklayın ve Yol Uzunluğunu Göster'i tekrar tıklayın.2. Kutucuklardaki uzunluk değerleri. seçili ölçü birimine göredir ve yol üzerinde yapılan değişikliklere göre gerçek zamanlı güncellenir.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Seçili yolun pedlerine yapın yerlerde kutucuklar göreceksiniz. Dosyanızı kaydedin. 53 .

Bu modda yol parçasının (segment) düzenlenmesi 90 veya 45 derece olabilir. 54 . Şimdi Alt katmana geçin. Bu modda yolları herhangi bir sınırlama olmadan taşıyabilirsiniz. Elle Çizim (Manual Routing) Bizim devremiz basit olduğundan otomatik çizim işimizi gördü. Izgara kullanmak istemiyorsanız Görünüm/ Izgarayı Göster'i tıklayarak veya kısaca “F11” e basarak ızgarayı kaldırabilirsiniz.5. Yolun üzerine gelin ve tıklayarak yeni konumuna sürükleyin.5. Önce çizilmiş yolu düzenleyelim: Önce Katman/Görüntü Modu/Karşıtlığı Kullan'ı seçin. DipTrace yolları açıdan bağımsız olarak düzenlemeye imkân tanır. Ancak bazı karmaşık devrelerde otomatik çizimden sonra elle düzeltmeler yapmak gerekebilir. Izgara noktalarının genişliğini ayarlayabilirsiniz. Veya yolları otomatik değil de kendiniz çizmek isteyebilirsiniz. Fakat yeni segment ekleyerek (Yola sağ tıkla Köşe Ekle) 90 dan büyük açıları da kullanabilirsiniz. Çizim/Araçlar/Yolları Serbest Süzenle'yi seçerek veya butonuna tıklayarak bu moda girebilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu 2. liste kutusundan veya Görünüm/Izgara Aralığı'menüsünden.

Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Yol parçasının üzerine gelip sağ tıklayın. Yol Parçası Kalınlığı: Üzerine tıkladığınız yol parçasının (segmentin. Köşe Ekle/Sil: Yola yeni köşe noktası ekler/siler. Ojeleri Kilitlemek başlığında anlatıldı) Yay: Köşe noktasını yaya dönüştürür.10.2. yolun düz parçasının) kalınlığını değiştirir. Kilitle: Yol üzerinde değişiklik yapmayı engeller. Açılan menüden: Net 6: Bağlantının adını değiştir. (2. Bağlantı Kalınlığı: Üzerine tıkladığınız tüm yolun kalınlığını değiştirir. Yol Kalınlığı: Üzerine tıkladığınız yol parçasının içinde bulunduğu iki pin arasında kalan kısmın kalınlığını değiştirir. 55 . Yol Parçasını Katmana Taşı: Üzerine tıkladığınız yol parçasının (segmentin) bulunduğu katı değiştirir.5. Ancak bu seçenekten bu bağlantı için yol rengini değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda yol parçasını üst veya alt katmanda atlamaya dönüştürebilirsiniz. Bağlantı Rengi: Yolun rengi varsayılan olarak katman rengidir.

Zaten dikkat ederseniz silinen bağlantıyı mavi çizgiyle belirtmez. Yani bağlantı çizilmemiş şekline geri döner.) çizmeye başlayın. şemaya göre eksik bağlantıya sahip olur. Bağlantı silinmez. o bağlantının tamamında çizimi kaldırır.DipTrace Kullanım Kılavuzu Yolu Katmana Taşı: Üzerine tıkladığınız yol parçasının (segmentin) içinde bulunduğu iki pin arasında kalan kısmın bulunduğu katı değiştirir. DipTrace bu bağlantının şemaya göre olması gerektiğini hatırlatmaz. Bu durumu düzeltmek için Dosya/Şemaya Göre Yenile'yi kullanın. Yolu silmeyle çizimi kaldırma arasındaki fark şudur: Silme yolu ve bağlantıyı siler. Yolu veya bir parçasını sildiğiniz zaman o bağlantıyı kaybederiz. Çizimi kaldırma ise yolu çizilmiş bir bağlantıda yolu kaldırır. Çizim sırasında sağ tıklarsanız elle çizime ait alt menü açılır. Eğer sadece tek bir bağlantının üzerine sağ tıklarsanız. Böylece değişik şekilde yolu yeniden çizebiliriz. Yolda Çizimi Kaldır (Unroute Trace): İki ped arasındaki yolu çizilmemiş haline geri döndürür. bağlantı silinmemiş olur. Dolayısıyle bu kilitleme işlemini pcb üzerinde çalışmaya başlamadan önce yapmak daha mantıklıdır ve sizi hatalara karşı korur. Yol Parçasında Çizimi Kaldır (Unroute Segment): Üzerine tıkladığınız yol parçasında (segmenti) çizimi iptal eder. Köşe oluşturmak istediğiniz yere sol tıklayın. bağlantı yapısı kilitli de olsa pcbye aktarır) Böylece “Yolu Sil” dediğinizde çizimi kaldırma işlemi yapılır. Çizim/Araçlar/Elle Çizim menüsünü kullanın veya butonuna tıklayın. Önce bir yolun üzerine sağ tıklayın ve Tüm Bağlantıda Çizimi Kaldır deyin. Çizeceğimiz yol üzerindeki pedlerden birine tıklayın (yolun bağlı olduğu pedler kırmızıyla belirtilir. Bağlantı yapısı kilitlendiğinde bağlantıları değiştiremezsiniz. Şimdi elle çizim yapalım. 56 . Çizimi Kaldırma işleminden sonra çizilmemiş yollar mavi çizgiyle belirtilir. Plaketin şema dosyasını seçin ve şema dosyasına göre plaketi yenileyin. Bağlantıyı Katmana Taşı: Üzerine tıkladığınız tüm yolun bulunduğu katı değiştirir. (Şemaya göre yenileme şemadaki bağlantı yapısında yapılan değişikliği. Çizim/Bağlantı Yapısını Kilitle'yi aktif ederseniz bağlantı yapısı kilitlenir. Ancak yol silinirse plaket şemadaki bir bağlantıyı yitirmiş olur. Sadece çizim kaldırılmış olur. Eğer çizilmiş yolu beğenmeyip yeniden çizmek isterseniz “Yolu Sil” i değil “Çizimi Kaldır” seçeneklerini kullanın Bağlantıda Çizimi Kaldır (Unroute Net): Seçili olan yolların tamamını çizilmemiş haline geri döndürür. DipTrace bağlantıları şematikte çizilen devreye göre getirir.

Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Bu menüden: Çizim Modundan 90 veya 45 derece açılı. “Geri Al” ile çizdiğimiz son yol parçasını geri alabiliriz. (Üst/Alt Katmanda Atlama) Not: Elle çizimi daha da kolaylaştırmak için bu alt menüdeki komutlar için birer kısayol belirlenmiştir: 57 . Çizmekte olduğunuz yol parçasını “Katmana Taşı” ile diğer katmana gönderebiliriz (via otomatik olarak oluşacaktır. Çizmekte olduğumuz yol parçasını üst veya alt katmanda atlamaya dönüştürebiliriz.) Son yol parçasının kalınlığını “Kalınlığı Değiştir” ile değiştirebiliriz. açısız veya yay biçiminde yol çizme modlarına geçiş yapabilirsiniz.2.

atlama üst katmana yerleştirilir. yol ikinci pede ulaşıncaya kadar bize eşlik edecek. W: Katmanlar arasında geçiş yapar. 58 .. Tekrar Sağ tıklayıp/Tamam deyin veya klavyeden “Enter” tuşuna basın. (En fazla 10 katman) Yolu şekildeki gibi çizerken sağ tıklayıp Katmana Taşı/Üst diyerek çizmekte olduğunuz yol parçasını üst katmana gönderin. İkinci basmada geri alır. Yol farklı bir katmana taşındığında via otomatik olarak oluşturulur. B: “Bottom Layer” (alt katman) a geçer J: Atlama oluşturur. Eğer alt katmanda iseniz. T: “Top Layer” a (üst katman) geçer. Her tıklamada diğerine geçer. Bu işlem yol çizmeyi sonlandırır. Klavyenin üstündeki 1. Eğer üst katmanda iseniz atlama alt katmana yerleştirilir. Aşağıdaki şekilde de gördüğünüz gibi son yol parçası üst katmanda fakat herhangi bir yere bağlanmamış.DipTrace Kullanım Kılavuzu M: “Çizim Modu” seçeneklerini değiştirir. Fakat bağlantıyı tarif eden mavi çizgiler.0 arasındaki rakamlar katmanlar arasında dolaşır.

sonra statik viaları inceleyeceğiz. Elemanların altında kalan yolları düzenlemek için Çizim/Araçlar/Yolları Düzenle'ye veya araç çubuğundaki düğmesine tıklayarak yolları düzenleme moduna girin ve yolu düzenleyin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Şimdi butonuna tıklayın ve fareyi tamamlanmamış yolun ucuna götürün ve ikinci pede kadar yol çizin. Statik via ile yolları düzlem katmanlarına bağlayabilirsiniz.6. Plaketimizde şu anda üst ve alt katmanlar arasında sadece tek bir via var. Genel vialar da kör veya gömülü olabilir. onları diğer sinyal/düzlem katmanlarında gizleyip gösterme yapamazsınız. Yol bir katmandan diğerine taşındığında otomatik olarak yerleştirilir. Böylece kör veya gömülü via oluşturabilirsiniz. Yol istediğiniz gibi olmamışsa düzenleyebilirsiniz. Önce genel vialarla çalışacağız.5.2. 2. Aynı ped gibi işlev görür. Diğer PCB programlarını kullanmışsanız sadece statik viaları kullanmak size daha kolay gelebilir. Vialarla çalışmayı denerken birkaç tane daha via oluşturalım. Önce Çizim araç çubuğu üzerindeki Geçerli Sinyal/Düzlem Katmanı kutusundan “Alt” ı seçin. Vialarla Çalışmak DipTrace te iki tip via vardır. Ancak genel vialar katmanda sadece yol parçaları arasında görünürler. 59 . Statik vianın diğer önemli bir özelliği de bazı katmanlarda onu gizleyebilir veya silebilirsiniz. Biri genel viadır. Yolun bir parçasıdır. Diğeri de statik viadır. Kısacası alt katmana geçin.

Bunun anlamı şu: Bu değişiklik.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bir bağlantı üzerine gelin. Ana menüden Katman/Via Özellikleri'ni seçin. Şimdi 3 viamız var. Uygula kısmında “Varsayılan Ayarı Kullananlara” seçilse iyi olur. 60 . Sağ tıklayın/Yol Parçasını Katman Taşı/Üst diyerek. varsayılan via ayarlarına sahip olan vialara uygulanır. “Dış çap” ve “Delik çapı” değerlerini biraz değiştirelim. yol parçasını üst katmana gönderin. Gelen diyalog kutusundan program için varsayılan via ayarlarını değiştirebiliriz.

mevcut hiçbir viayı etkilememesini sağlayabiliriz (Uygula kısmından Uygulama (Varsayılanı Değiştir)' i seçerek). yolun veya tüm bağlantının via ayarlarını değiştirebiliriz. Sağ tıklayın/ Via Özellikler'ni seçin. Açılan diyalog kutusundan. Veya yaptığımız değişikliğin sayfada mevcut bütün vialara uygulanmasını sağlayabiliriz. 61 . seçilen vianın.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Aynı zamanda yaptığımız değişikliğin sadece varsayılan via ayarını değiştirmesini.2. via içinde kırmızı bir daire görünür. (Uygula kısmından Bütün Vialara'yı seçerek) Şimdi herhangi bir via üzerine gidin.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Not: Eğer sadece tıkladığınız via için ayarları değiştirmek istediyseniz ve hiçbir değişiklik olmadıysa. Statik via. Bizim plaketimizde sağ üstteki via için bu olabilir. Objeler/Statik Via Yerleştir deyin veya araç çubuğundaki düğmesine tıklayın. Vialar geçerli katmanın renklerinde görünecektir. Ctrl+T üst katmana. işlev olarak pede benzer. Ve üst katmana geçin. 62 . Katman/Via Özellikleri'ne girerek via ayarlarını normalde kullanılabilecek değerlere getirin. Veya yolları düzenle moduna girip viaya sağ tıklamayı deneyin. Üst katmanı geçmek veya fareyi mümkün olduğunca dikey yol parçasına yakın tutmak sorunu çözer. Şimdi. Ctrl+B alt katmada geçer. Viaya daha yakın bir noktaya veya üzerine sağ tıklamayı deneyin veya bulunduğunuz katmanı değiştirin. otomatik çizimden sonraki duruma dönmek için birkaç defa Geri al'ı tıklayın. Sayfaya tıklayarak birkaç adet via yerleştirin. büyük ihtimalle başka bir yol parçasına tıklamış olabilirsiniz.

Biraz önce yerleştirilen statik vilardan birinin üzerine sağ tıklayın Via Katmanları'nı seçin.2. Katman/Görüntü Modu/Karşıtlığı Kullan'ı seçin. bağlantıya ekleyebilirsiniz. 63 .Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Pedlere yaptığınız gibi statik viları kolayca yollara bağlayabilirsiniz.

Ve Tamam Deyin. Bu vianın üst katmandan silindiğini ancak alt katmanda hala var olduğunu görebilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Açılan penceredeki katmanlardan seçili olanları değiştirerek viayı kör veya gömülü viaya dönüştürebilirsiniz. 64 . Şimdi Üst katman üzerine tıklayın ve onu seçilmemiş hale getirin.

seçmek gerekebilir. 2. 65 . Ped/vianın sağ tık menüsünden Maske/Pasta Ayarları'nı seçin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Aynı işlemi pedlere de uygulayabilirsiniz.2. Bunun için Via Katmanları veya Ped Katmanları penceresinden. Objeleri Tip ve Katmana Göre Seçmek Bazen bir katmandaki tüm objeleri veya sadece elemanları veya sadece bağlantıları vs.5. Şimdi Düzen/Seçimi Düzenle'yi seçin. Fakat karmaşık tasarımlar için bu çok zor olacaktır. Pasta Veya Maske katmanları için özele ayarlar kullanmak isterseniz.7. Aynı zamanda bütün seçili pedleri/viaları tek seferde değiştirebilirsiniz. Uygula kısmında “Seçili Kılıflara” yı işaretleyin. Ctrl tuşu ile birlikte objelere tıklayarak onları seçebiliriz.

“Elemanlar” ı işaretleyin ve Tamam deyin. Herhangi bir yere sağ tıklayarak eleman seçimini iptal edin. Birkaç via yerleştirin ve bazıları bağlantılara bağlayın.DipTrace Kullanım Kılavuzu İlk olarak bütün elemanları seçeceğiz. 66 . Vialardan bazıları alanın dışında kalsın. Bu basit bir örnek. Daha karışık seçimler de yapabiliriz. Şimdi belirtilen alandaki bağlantısız viaları seçelim. Farenin sol butonuna tıklayıp bir dörtgen çizerek bir alan belirleyin.

Bu adım gedelde toprak bağlantısına. (Diğer kutular işaretsiz olmalı) Tamam deyin. 67 . bağlantısız viaları tek seferde bir bağlantıya bağlamak olsun. Via kutusunu işaretleyin ve Bağlantısız seçin. Belirttiğimiz alan içinde kalan bağlantısız vialar seçildi. Ancak biz sadece bağlantısız viaları seçmek istiyoruz. Mod: Seçili Tut yapın.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Alandaki bütün objeler seçildi. Seçili viların biri üzerine gelin ve ışıklandığında sağ tıklayın Bağlantıya Ekle Seçili Viaları deyin. düzlem veya bakır doguya bağlantı yapmak için gereklidir.2. Sonraki adım. Düzen/Seçimi Düzenle'yi seçin. örneğin.

Bunu deneyip size zaman kazandırdığını görebilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Listeden bir bağlantı seçin ve Tamam deyin. grafik ve metinler geçerli sinyal/düzlem katmanına yerleştirilir.8. İki farklı katman seçme listesi vardır. DipTrace te . Şimdi yerleştireceğimiz bütün grafik objeleri Üst İpek katına yerleştirilecektir. Önce metni ekleyeceğimiz katmanı (layer) seçmeliyiz. Karmaşık görünebilir. 68 . Viaları silin ve tasarımı eski haline geri döndürün. Şimdi plaketimize bir metin ekleyelim.bmp veya . geçerli sinyal/düzlem katmanını seçer. Üst ipek yerine Sinyal/Düzlem'i seçersek. Bu işlemi uyguladığınız vialardan başka bağlantıya eklenmiş olanlar varsa.jpg dosyalarını eklemek ve bunları DXP veya GERBER a göndermek mümkün. Ekranın üstündeki liste menüsüne tıklayarak “Üst İpek”i seçin. 2.5. sadece bağlantısız vialara bağlantı yapılır. listesi aktif yani üzerinde çalıştığımız. Diğer liste ise grafik yerleştirilecek katmandır. Metin ve Grafik Eklemek Plakete metin veya resim ekleyebilirsiniz.

Plaket çerçevesini taşımak isterseniz Ctrl’ye basılı tutarak çerçeveye sol tıklayın. Köşeleri karşılıklı sürükleyerek plaketi genişletebilirsiniz.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Metin veya grafik eklemek için plaketi genişletmeniz gerekebilir.2. 69 . Daha sonra çerçeveyi komple sürükleyebilirsiniz.

Objeler/Şekil Çizim Özellikleri altındaki ayarlar yerleştirilecek metnin varsayılan ayarlarıdır. 70 . Metnin yazı tipini değiştirmek için metin üzerine sağ tıklayıp Yazı Tipi'ni seçin. Bazı üreticiler bakır katmanlarında bu tür metinleri kabul etmeyebilirler.DipTrace Kullanım Kılavuzu Eğer bazı objeleri seçemiyor ve düzenleyemiyorsanız. Bunlar gerbera küçük çizgilere dönüştürülerek aktarılır. Bunun için önce herhangi bir boş alana sağ tıklayın veya araş çubuğundaki geçin. Vektör Yazı tipi biçimini kullanmanızı öneririz. Metni girdikten sonra onu istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. düğmesine tıklayarak varsayılan moda Çizim araç çubuğundan Metin yerleştir aracını seçin ( ). Mesela yol çizme modunda iken elemanı seçemezsiniz. Plaket üzerinde nereye metni yerleştirmek istiyorsanız oraya sol tıklayın ve metni girin ve entera basın. varsayılan modda olmayabilirsiniz. Zaten yerleştirmiş olduğunuz metnin ayarlarını buradan değil. Gerbera doğrudan aktarılırlar çünkü. Yazı Tipi Biçimi'nden vektör veya true type biçimini seçebilirsiniz. metin üzerine sağ tıklayarak yapın. Bir metin yerleştirirken bu ayarlara göre yerleştirilir. True Type yazı tipleri İngilizce dışı karakterler için kullanılabilir.

Açılan pencereden “Tip” kısmına yerleştirmek istediğiniz katmanı seçin. Objeler/Resim Yerleştir veya butonuna tıklayın bir dikdörtgen çizin ve yerleştirmek istediğiniz resim veya logo dosyasını seçin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Metnin bulunduğu katmanı değiştirmek için üzerine sağ tıklayıp Özellikler'i seçin. Bu olay sadece metin değil diğer objeler için de geçerlidir. o kattaki yollar gibi o katın çıktısında görünecek demektir. Grafik veya metnin “Sinyal/Düzlem” katmanına yerleştirilmesi demek. 71 . “Sinyal” seçerseniz.2. “Tip” kısmından “Yol Engelli” seçersek yollar çizilirken bu metni dikkate alacak ve üzerinden yol geçirmeyecektir. Yol Engeli. Plaket Kesim katmanlarına da şekiller ekleyebilirsiniz. Pasta. Maske. bu kare içinden yol geçmemesini sağlayabilirsiniz. Mesela bir kare çizip. metin lehim veya eleman yüzeyine yerleştirilir.

5. Aşağıdaki diyalog kutusu gelir. Alt Katman'ı seçin.9. metin ve benzeri şeyler eklemekçok k fazla ihtiyaç değil. daha sonra sileriz. Bakır Dolgu Oluşturmak (Copper Pour) Aslında basit bir plaket için bakır dolgu. Sonra Objeler/Bakır Dolgu Oluştur menüsünü veya araç çubuğundan butonunu tıklayın. Ama nasıl eklendiğini öğrenelim. Bakır dolgu sabit genişlikteki çizgilerden oluşur. Sonra bakır kaplamak istediğiniz alanı çokgen içine alın. 72 . Çokgen tamamlandığında sağ tıklayın veya entera basın. Çizdiğimiz çokgen içini tamamen bakırla doldurabiliriz.DipTrace Kullanım Kılavuzu 2. DipTrace şekil tabanlı bir bakır dolgu sistemine sahiptir.

Bakır dolguda değişiklik yapmak için dolgu kenarları üzerine gelin sağ tıklayıp özelliklere girin.2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Bakır alanı komple dolgu değil de çizgilerle doldurmak istersek üstteki şekillerden siyah kare dışındakilerden birini seçeriz. Bu durumda Çizgi Kalınlığı ve Çizgiler Arası seçenekleri ile bu çizgilerin kalınlık ve aralıklarını ayarlayabiliriz. 73 . Altta sağdaki resimde bu mesafe artırılmıştır. Dolgu ile Objeler Arası seçeneği ise bakır kaplamanın içinde kalan yollar ile kaplama arasındaki mesafeyi ayarlar.

Kenarlar sekmesine geçin ve Tüm Plaketi Doldur'u işaretleyin. Dahili veya bağlantısız tüm adaları kaldırtabilirsiniz. Bu özellik eğer yay şeklinde sınırlara sahip plaketimiz varsa bize çok zaman kazandırır. dolgu kenarları plaketin kenarlarına göre otomatik düzenlenir. 74 . sağ tıklayıp Tamam deyin. Plaket sınırlarını değiştirdiğinizde dolgu da plaketi dolduracak şekilde otomatik değiştirilir. Özellikler penceresi açılır. Buradaki Tüm Plaketi Doldur ve Plaket Sınırına Tuttur özellikleri bakır dolgu oluşturmada bize çok zaman kazandırır.DipTrace Kullanım Kılavuzu Adaları Kaldır seçeneği ile alttaki resimde görülen adaların müsaade edilen en küçük alanını değiştirebilirsiniz. dolgu kenarlarının koordinatlarını düzenlememize imkân tanır. Bakır Dolgu Özellikleri penceresindeki Kenarlar sekmesi. Şöyle ki: Bakır dolgu oluştururken plaket içinde rastgele iki noktaya tıklayın. Eğer Plaket Sınırına Tuttur'u işaretlersek. İsterseniz plaket ile dolgu arasında bırakılacak mesafeyi Plaket Açıklığı kısmından değiştirebilirsiniz. Tamam dediğinizde dolgu plaket içini dolduracak şekilde otomatik oluşturulur.

75 . Şimdi bağlantılardan birinde çizimi kaldırın.2. Bakır dolguyu bir yola da bağlayabiliriz. “Durum” altından bakır dolguyu dolgulu veya dolgusuz gösterebiliriz. Plakette bir değişiklik yaptıktan sonra bakır dolunun bu değişikliğe göre yenilenmesi için Sağ tıklayıp/Yenile deyin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Bakır dolguların iki durumu vardır: Dolgulu ve Dolgusuz. Bakır dolgunun durumunu değiştirmek. Mesela Net 0. Eğer bakır dolgunun kapladığı alandaki bir objeyi düzenlemek isterseniz ikinci duruma geçmek en iyi yoldur. yenilemek ve özelliklerine girmek için dolgunun dış çerçevesine sağ tıklayın.

Aşağıda bakır dolgu Net 0 bağlantısına bağlandıktan sonraki şekli vardır. 76 . Bu. Bağlantıya Bağlayı Net 0 yapın. dolgunun bağlandığı bağlantının ince mavi çizgi şeklindeki bağlantılarını gizler. Bağlantı Çizgisini Gizle'yi işaretleyin. (Bağlantı yolu çizilmemişse.) “Termal Bağlantı” ve “Termal Bağlantı Kalınlığı” seçenekleri bakır dolguyu bağladığınız bağlantıdaki pedlerin dolguyla nasıl temas kuracağını belirler.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bakır dolgu kenarına sağ tıklayıp özelliklere girin. İletkenlik sekmesine geçin. Deneyip etkisini izleyin.

Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Gördüğünüz gibi Net 0 için yol çizmedik. Ama Net 0 i bakır dolguya bağladığımız için Net 0 üzerindeki pedler birbirine bakır dolgu ile bağlandı Termal Bağlantı : 4 spoke 45 Termal Bağlantı : Doğrudan: Bazen SMD(Yüzey yerleşimli) pedler için farklı termal ayarları kullanmak isteyebilirsiniz.) Termal Bağlantı Ayarları'na tıklayın.2. Veya tek bir ped için özel termal ayarı kullanmak isteyebilirsiniz. 77 . (Ped ışıklanmıyorsa üst katmana geçip deneyin. Bunu için fareyi ped üzerine getirin. ped ışıklandığında sağ tıklayın. SMDler İçin Özel Termal Ayarları'nı işaretleyin.

Sonuç aşağıda.) veya Shape router tarafından otomatik olarak yapılabilir. 2. üst ipek. Önce: Sonra: Bakır dolgu düzlem katmanlarını gnd veya güç düzlemi yapmak için kullanılabilir. 78 . Funout elle yapılabilir (Kılavuzun Bölüm 4 üne bakınız.) Şimdi üst sinyal katmanına geçin. Bu durumda SMD vialar dolguya funout ile bağlanır.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bakır Dolgu Ayarlarını Kullan'daki işareti kaldırın. Şimdi birkaç obje seçin. DipTrace'te tüm kılıfları veya seçili objeleri kilitleyebilirsiniz. Not:Eğer aktif katman üst ise üst katmanlardaki objeleri düzenleyebilirsiniz. üst dizgi vs.(Üst. Biri üzerine sağ tıklayın ve Kilitle deyin. Şekildeki gibi ayarları yapın.5. dolgu kenarına sağ tıklayın ve Yenile deyin. Ojeleri Kilitlemek Bazen Şema veya PCB de düzenleme yaparken bazı objelerin yerlerinin veya özelliklerinin değişmemesini isteyebilirsiniz. Alt katmana geçip.10.

2.(Dolgu kenarına sağ tıkla Durum/Dolgusuz). Plaketimizde bakır dolgudan dolayı bunu farketmeyebiliriz.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Seçili objeler kilitlenir. Alt katmana geçin ve bakır dolguyu dolgusuz yapın. Şimdi kilitli objeleri seçmeye çalışın. Kilitli objelerin seçim dikdörtgenleri daha soluk renktedir. Kilitli objelerin üzerine fareyi getirdiğinizde “Kilitli” yazısı çıkacaktır. 79 .

2. Tasarımı Denetlemek DipTrace tasarımınızı denetlemek için birkaç araca sahiptir. (Ctrl+A veya fareyle dikdörtgen çizerek). Şimdi tüm objeleri seçin. Bunlar “Denetim” menüsü altında toplanmıştır. bağlantı iletkenlik denetimi ve şemayla karşılaştırmayı yapmanızı tavsiye ederiz. Veya kılıfların biri üzerine sağ tıklayıp Katman Kilidini Aç. Kilidi açmak için yine Düzen/Kılıfları Kilitle/Üst veya Alt.5. 80 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Yukardaki resimde görüleceği gibi kilitsiz objelerin seçim renkleri mavi iken. Aynı zamanda Kılıfları yerleştirdikten sonra tüm kılıfları kilitleyebiliriz. Kilitli objeleri taşıyamaz. kilitli objelerin seçim renkleri soluk mavidir. Tasarımınızı tamamlamanız için DRC.11. boyutlandıramaz ve özelliklerini değiştiremezsiniz. Düzen/Kilidi Aç veya Ctrl+Alt+L veya objelerden biri üzerine sağ tık Kilidi Aç ile tüm objeleri kilitsiz yapabiliriz. Bir objenin kilidini açmak için üzerine sağ tıklayın Kilidi Aç deyin. Düzen/Kılıfları Kilitle/Üst veya Alt ile üst veya alt katmandaki tüm kılıfları kilitleyebiliriz. Bu sayede çizim yaparken kılıfların hatayla yerlerinden oynamalarını engellemiş oluruz.

Şimdi kontrol edilecek kuralları ayarlamak için Denetim/ Tasarım Kuralları'nı seçin. F11 e basarak ızgaraları gizleyin. değiştirilebilen boyutları kontrol etmemizi sağlar. Birkaç yolu bakır dolguyla kesişecek şekilde taşıyın. 81 . Bizim plaketimiz büyük ihtimalle hata içermiyor. Çünkü çok basit bir tasarım. Hata varsa hataları. Açılan diyalog kutusundan farklı obje tipleri için açıklıklar ve objeler arasında olması gereken en küçük mesafeleri ayarlayabiliriz. Sonra DRC’ yi çalıştırın. Tasarımdaki objeler arasındaki mesafeleri.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak DRC (Design Rules Check) çok önemli detimlerden biridir. Şimdi “Bakır Dolguları Kontrol Et” kutusunu işaretleyip Tamam deyin. Denetim/Tasarımı Denetle menüsünü veya çizim araç çubuğundaki butonunu kullanarak DRC’yi çalıştırabilirsiniz.2. Sonra bakır dolgunun yerleşmiş olduğu alt katmana geçin. yoksa “Hata Bulunamadı” mesajı görünür.

Uyuşmazlık varsa rapor eder. Kısacası tümü işaretli olsun. Bakır dolgu işaretliyken denetlediğimizde. (Biz ekran görüntülerini daha iyi görünebilmesi için 800x600 da aldık) Listedeki hataya çift tıklarsanız. Eğer hata yoksa “Hata Bulunamadı” mesajı görünür. Yollar. Hatayı giderdikten sonra DRC’ yi tekrar çalıştırarak hata listesini güncelleyebilirsiniz. Bizimki gibi basit tasarımlarda pek önemli olmayabilir. bakır dolgu veya sinyal katmanındaki şekiller bir bağlantıya bağlanmışsa bu denetimi yapmalısınız. Eğer kullandığınız ekran çözünürlüğü 1280x1024 gibi yüksekse hata listesi penceresi tasarım alanının yanında yukardaki şekildekinden daha küçük olur. birkaç katmanlı tasarımızın varsa. Ancak büyük. 82 . Şemayla Karşılaştır ise seçeceğiniz şema dosyası ile baskı devrenizin bağlantılarını karşılaştırır. Sadece tek hata var. Bağlantı İletkenlik Denetimi tüm bağlantıların doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını denetler. Böylece bakır dolguyu bir bağlantıya bağlamışsak ve bağlantının yolunu çizmemişsek (çünkü bakır dolgu iletim sağlayacaktı) bağlantıyı kopuk olarak rapor eder.DipTrace Kullanım Kılavuzu Hataları görebiliyorsunuz. Şimdi Denetim/Bağlantı İletkenliğini Denetle'ye tıklayın. hatanın meydana geldiği yer ekranın ortasına gelir ve hedef işaretiyle belirtilir. Tamam deyin. dolgunun bağlandığı yol çizilmemiş de olsa bakır dolgu sayesinde pedler birbirine bağlanacağı için hata bulamayacaktır. bakır dolgunun iletim sağladığı dikkate alınmaz. Hata varsa hatanın detaylarını gösterir. Mesela bakır dolgudaki işareti kaldırısanız. Şekiller ve bakır dolgulardan hangilerinin iletkenliğe dahil edileceğini işaretleyebilirsiniz.

12.2. 83 . Fakat eğer yüzlerce pine sahip karmaşık bir devremiz varsa ve plaket sınırlarında yay kullanılmışsa bu hiç de kolay olmayacaktır. Ana menüden Dosya/Tasarım Bilgileri'ni seçin. 2. Net 6 da çizimi kaldırdık (bu hata değil). Tasarım Bilgileri Bizim plaketimizin pin sayısı kaç? Veya plaket ebatları ne kadar? Bunu bulmak çok kolay.5.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Plakette yukardaki gibi bir hata oluşturduk. R4'ün bir pedini bağlantıdan sildik. Ardından şema ile karşılaştırdık.

” düğmesine tıklayın. 84 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Açılan pencerede farklı tipteki objelerin adedini. Delik ebatlarını ve o ebattaki delik sayılarını listeler. delik çeşidi sayısını.. plaketin ebadını. Plakette Göster'e tıklarsanız delik boyutunu ve bu boyuttaki delikler plaket üzerinde işaretlenir.. katman sayısını öğrenebiliriz. Delikler bölümündeki Boyut Çeşidi'nin yanındaki “.

Panel Kenar Açıklığı plaket ve panel kenarlığı arasındaki mesafedir. Aşağıdakine benzer bir tasarım elde edeceksiniz. Sütun ve satır sayısını 2 yapın. Tamam deyin. plaket sınırı katmanında panel çercevesini ister. Plaketi Çoğaltma (Panelizing): DipTrace'te aynı veya farklı plaketleri leri aynı tasarım üzerinde çoğaltabilirsiniz. Panel kenarlığı genelde kullanılmaz ancak panelini sınırlarını görmemizi sağlar.5. 85 . Şu anda 0 yani mesafe yok.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak 2.13. X'te aralık x eksenide kopyalar arası mesafe. Aynı PCB den 4 adet oluşturacağız.1 inç yapın. Y'te aralık Y eksenide kopyalar arası mesafedir. (Panel. kopyaları içine alan dikdörtgen alan.2. Eğer aynı PCB den birden fazla adede ihtiyacınız varsa Düzen/Plaketi Çoğalt'a tıklayın. Bunun için Panel Kenarlığını Göster'i işaretleyin. Bazı baskı devre üreticileri.) Hepsini 0.

Copy 2.DipTrace Kullanım Kılavuzu Tasarım alanında Copy 1.. 86 . Bir objeyi plaketi çoğaltırken devre dışı bırakmak (çoğalttırmamak) için obje üzerine sağ tıklayın Plaket ile Çoğaltma 'yı yıklayın. Baskı önizlemede. yazan alanlar göreceksiniz. gerber/dxf/drill formatına ihraç ederken. bu alanlar plaketinizin aynısı ile doldurulur. Baskı ön izlemeye bakın. yazıcı çıktısı alırken. Bazı objeleri kopya plaketlerden çıkartabiliriz.. Mesela delikler ve şekiller.

Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Mesela “Astable Flip Flop” metnine bunu uygulayalım. Satır ve sütun sayısını 1 yapın. 87 . Plaket ile çoğlatmayı iptal yani kopyaları silmek için Düzen/Plaketi Çoğalt'a gelin. Sonucu görmek için baskı önizlemeyi açalım. Plaketi çoğaltabilmeniz için plaket sınırları yerleştirilmiş olmalıdır.2.

Dosya/Önizleme veya araç çubuğundan butonundan çalıştırabilirsiniz. Bakır dolgunun çıktıda görünmesini istemiyorsanız bakır dolgu durumunu dolgusuz yapın. Eğer “Antet” bilgilerini görmek isterseniz önce Dosya/Sayfa ve Antet Ayarları'ndan “Sayfa Şablonu” kutusundan “ANSI A” yı seçerek anteti gösterin. lisanslardaki pin sınırlamaları) kullanılmaz. eğitim amaçlı) lite lisansa ücretsiz sahip olabilirsiniz. 500 pinlik Ticari dışı kullanım için (hobi. İsterseniz farklı bir PCB yi açarak onu kopyalayabilirsiniz. sonra önizlemeyi açın.) Ctrl+C ile kopyalayın..Etiketini Koru'yu işaretlediğinizde kopyalama için pin sınırlaması (Free. Ctrl+A ile tüm objeleri seçin.Etiketini Koru'yu işaretleyin. Böylece 300 pinlik ücretsiz sürümü kullanırken birkaç tane 300 pinlik plaketi kopyalayabilirsiniz. 2.5.14.) Ve yapıştırın. Lite. Aynı anda birden fazla PCB Layout açabilirsiniz. (Biz aynı plaketi çoğaltacağız. Düzen/Yapıştırıken Ref. Standart . Bunun için fdemir@diptrace. Herhangi boş bir alana sağ tıklayın. 88 . (Bu nokta kopya plaketimizin sol-üst köşesi olacak. Yazıcıdan Çıktı Alma: Çıktı almak için önizlemeyi kullanmanızı tavsiye ederiz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Farklı PCB leri çoğlatmak: Düzen/Yapıştırıken Ref.com adresiyle temas kurunuz.

Objeler kısmından ise seçili katta çıktıda görmek istediğimiz objeleri seçmemizi sağlar. Görünüm Ölçeği: Önizlemenin görünüm ölçeğini belirler. (Plaketi Ortala) Plaketi sayfa ortasına getirir. Metinleri Tersle: Tersle ile metinlerin yön değiştirmediğini görmüşsünüzdür. Göster kısmında ise “Geçerli”: sadece seçili katmanı gösterir. “Tümü” ise tüm katmanları gösterir. (Plaketi Sayfada Taşı) Düğmesine basarak plaketi sayfanın neresinde yazdırmak istiyorsanız. Görünüm/Metinleri Otomatik Tersle aktif değilse. Tersle: Seçeneğini işaretleyerek plaketin alttan görünüşünü (yani bakır plaket üzerine çizilecek görünüm) çıktı alabilirsiniz. “Büyült”. Bunları deneyerek etkisini ön izleme alanından görebilirsiniz. Yazdırma Ölçeği: Plaketin çıktıda hangi ölçekte görüneceğini belirler.2. Bu durumda baskı önizlemede Tersle 89 . “Karşıtlık”: Seçili olmayan katmanları soluk gösterir. baskı önizlemedeki Metinleri Tersle aktiftir. oraya taşıyabilirsiniz. Görünüm/Metinleri Otomatik Tersle aktifse bu seçenek devre dışıdır ve tersle dediğinizde metinler de terslenir. “Küçült” yani düğmeleri ile yazdırma ölçeğini büyültüp küçültebilirsiniz.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Katmanlar kısmından geçerli sinyal/düzlem katmanın seçin.

“DXF formatına ihraç et” diyalog kutusundan. tasarımınızın bazı kısımlarını Autocad’ te düzenlemek isteyebilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu dediğinizde metinler kullanırsınız. Onları seçmek için Ctrl + Tıklama yöntemini kullanabilirsiniz. Tasarımınızdaki bütün katmanlar seçilecektir. Bu yazıcının ve kağıdın kalitesiyle de ilgilidir. Kenar_Üst ve Kenar_Alt sizin tasarımınıza ait olmadığı için seçilmez. Tümünü Seç'i tıklayın. Ayarları yaptıktan sonra “Yazdır” butonuna basarak çıktı alabilir veya “Kaydet” butonuna basarak plaketin görünümünü resim formatında (. Negatif Çıktı Al: Plaketin negatif çıktısını almak için işaretleyin. Bunu önlemenin bir yolu kağıdı önceden ısıtmadır. İhraç et deyin ve dosyayı kaydedin. Diyalog kutusunun sağındaki seçeneklerden istediğinizi işaretleyip veya işareti kaldırarak gösterip gizlemek istediğiniz objeleri seçebilirsiniz. Bu bazı kişiler için önem arzedebilir. 90 . yazdırma ölçeğine göre ölçeklendirip. Mesela tek bir nokta çıktısı alarak. terslenmez. Baskı önizlemeyi kapatabilirsiniz.jpg) kaydedebilirsiniz.6. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar kağıdı ısıtmadığı için bu yazıcılarda sorun olmaz. Lazer yazıcılarda kağıtın ısıtılmasından dolayı ölçeklendirmede çok küçük de olsa bazı bozulmalar olabilir. Bu bütün lazer yazıcılarda çıktı ölçeğinde bozulma olur anlamında değildir. Aynı zamanda DXF’ ye İhraç etme fonksiyonu kazıma makineleri için kenar çizgilerini otomatik olarak oluşturabilir. (Ace konvertör ücretsiz olup http://www. Siyah-Beyaz Çıktı Al: Renkleri kullanmadan siyah beyaz çıktı alır. DipTrace’ e geçmeden önce PCB tasarımı için Autocad kullanıyorsanız. metinleri terslemeniz için Metinleri Tersle'yi Tabloları Ölçeklendir: Tabloları ölçeklendirmeyeceğini belirler. Hobi tasarımcılar için not: Bu not daha çok toner transfer metodu ile baskı devre çıkaracakları ilgilendiriyor. Yazdırma Renk Ayarları: Objelerin çıktıdaki renklerini ayarlayabilirsiniz. DXF Formatında Çıkış Alma Tasarımınızı DXF formatında dosyaları kullanabilen çoğu CAD/CAM programlarına gönderebilmek için DXF formatında çıkış alma özelliğini kullanabilirsiniz. Ancak biz şimdilik onları kullanmayacağız.6.bmp veya .php den indirebilirsiniz) Dosya/İhraç Et/DXF'yi seçin.com/tr/indir. Ancak bu ihtimali ortadan kaldırmak içsterseniz Kalibrasyon'u kullanabilirsiniz. Bu Kenarlar DXF’ den G.1.diptrace. 2.kodlarına ACE Konvertör gibi bir programla dönüştürülebilir. veya tasarımı Tersle ile veya metinleri Metinleri Tersle ile (Görünüm/Metinleri Otomatik Tersle aktifse bu pasiftir) tersleyebilirsiniz.Üretim Formatlarında Çıkış Alma 2.

Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Dosyayı Autocad veya Autocad DXF’ yi destekleyen başka bir programla açabilirsiniz.2. Şimdi AutoCad veya dxf dosyalarını okuyan başka bir programla açalım. 91 .

Önce bakır dolguyu dolgusuz yapalım. Şimdi bunu DipTrace ile nasıl yapacağımızı görelim. Kenar Çizgilerinin Kalınlığı'nı belirleyin. plaketteki objelere Kenar Çizgilerinin Kalınlığı/2 kadar mesafede olacaktır. Bu bize plaketin alttan görünüşünü verir. Tersle'yi işaretleyin. Kazıma hattının ortası. Plaketinizdeki bütün yollar alt katmanda ise Kenar_Alt seçin. (Dolgu kenarına sağ tıkla Durum/Dolgusuz) Dolguyla birbirine bağlı yollar varsa onların çizimini yapın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Plaketi kazıma yöntemiyle oluşturmak karmaşık olmayan baskı devreler için uygun ve ucuzdur. Kazıma derinliği kenar kalınlığına ve aletin açısına bağlıdır. Dosya/İhraç Et/DXF'yi çalıştırarak DXF Formatına İhraç Et diyalog kutusunu açın. İhraç Et butonuna basarak DXF dosyasını kaydedin. 92 . Bağlantı çizgisi görülemiyorsa. Bakır dolgu özelliklerinden İletkenlik sekmesindeki Bağlantı Çizgisini Gizle'yi devre dışı bırakın.

Kenarlar DipTrace tarafından çoklu çizgilerden belirtilen kalınlıktaki çizgilerden oluşturulmuştur.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Şimdi AutoCad veya dxf dosyalarını okuyan başka bir programla açalım.2. Eğer herhangi bir yerde iki obje arasındaki mesafe kenar çizgileri kalınlığından küçükse sizi uyaracaktır. DipTrace’ ten ihraç etmeden önce tasarımınızı kontrol edin. 93 .

2. Üst Dizgi Katmanın Seçin: Bu katman üst dizgi katmanına yerleştirilmiş şekil ve metinleri ve Görünüm/Dizgi Katmanları menüsü altındaki seçili objeleri içerir. Gerber Çıktısı Almak Dosya/İhraç Et/Gerber'ı seçin. Gerber ihracını şu şekilde yapacağız. Fakat palketi kazıma işlemi yaptığınızda veya CAD programları ile kazıma işini simüle ettiğinizde problem olmadığını göreceksiniz. 2. birden fazla katman için tek bir gerber dosyası da oluşturabilirsiniz. 1.DipTrace Kullanım Kılavuzu CAD programları genellikle çoklu çizgileri keskin açılarda gösterir. Katmanları tek tek ihraç ederek her katman için ayrı gerber dosyası oluşturabileceğiniz gibi. Bizim tasarımımızda (Görünüm/Dizgi Katmanları varsayılan ayarlarında ise) ön izlemede Bir şey görmeyeceğiz. Birkaç defa geri alarak bakır dolgunun dolgulu haline geri dönünüz. Tümünü İhr.6. Önizleme butonuna basarak ön izlemesini yapabilir. ile ihraç edebilirsiniz. 94 . Şimdi ACE Converter ile DXF dosyasından G-Kodlarını oluşturabilirsiniz. Açılan diyalog kutusundan katmanları (birden fazla seçmek için Ctrl ve Shift + tıklama kullanarak birden fazla seçim yapabilirsiniz) ve görmek istediğiniz objeleri seçin.

2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak 2. Üst İpek Katmanını Seçin: Kılıf şekil ve metinleri ile üst ipek katmanına yerleştirilmiş şekil ve metinleri içerir. Seçenekleri değiştirmeyin ve ön izleme yapın. Eğer true type metinler görünmüyor veya tam doğru görünmüyorsa (yazı tipi ve boyutuna bağlı) Algılama Hassasiyeti'ni biraz küçültün. (Ayarlanabilen en küçük değeri seçmeyin) 3. Üst Maske: Bu katman lehim maskesi katmanıdır. Pedlere ve pedlerin ayarlarına, gerber ihraç penceresindeki Lehim Maskesi Kabartması ayarına göre otomatik olarak oluşturulur ve lehim maskesi katmanına yerleştirilmiş şekillleri de içerir. Vialar'ın işaretini kaldırmanızı tavsiye ederiz, genellikle vialar lehim maskesi tarafından kaplanırlar çünkü. Bir ped için özel lehim maskesi ayarları uygulamak isterseniz pede sağ tıklayın Maske/Pasta Ayarları'na girin. 4. Üst Pasta: Bu katman genelde sadece SMD pedler için kullanılır. Böylece Pasta Maskesi Sadece SMT pedler için'i işaretleyebiliriz. 5. Sinyal Katmanları(Üst, Alt vs.): Bunlar bakır katmanlarıdır. Bunların tümü için Vialar'ı işaretleyin. Ön izleme yaparak tüm katmanların doğru görüntülendiğinden emin olun. Eğer delikleri elle delmeyi planlıyorsanız Ped/Via Delikleri'ni işaretleyin, ama eğer baskı devre üreticilerine gönderecekseniz işaretlemeniz tavsiye edilmez. Ped/Via Delikleri işaretliyse, her sinyal katmanı için (eğer delikli ped/via içeriyorlarsa) 2 katman oluşturulur: İkinci katman delikler üzerindeki kalıntıları temizlemek içindir. 6. Alt Pasta – Alt Dizgi: Varsayılan olarak alt katmanlar üzerindeki tüm metinler Görünüm/Metinleri Otomatik Tersle seçeneği aktifse terslenir. Ancak bu seçenek kapalı ise istediğiniz katmandaki metinler Metinleri Tersle ile tersleyebilirsiniz. 7. Plaket Sınırı: Sadece belirlenen kalınlıktaki plaket sınırlarını içerir. Plaket katmanı ise plaketi dolu dörtgen olarak içerir.

95

DipTrace Kullanım Kılavuzu

Şimdi Alt katmanı seçin ve önizleme yapın.

DXF, Gerber, N/C Drill ve Pick and Place'teki orjini kaydır seçeneği sıfır noktası ile plaketinizin sol alt köşesi arasındaki mesafedir. Ayrıca Tasarım Orjinini Kullan'ı işaretleyerek tasarımdaki orjin noktası kullandırabilirsiniz . DipTrace her türlü metin veya yazı tiplerini, siyah-beyaz bitmap resimleri (logo gibi) gerbera ihraç etmeye izin verir. Fakat bu gibi objeler için “Algılama Hassasiyeti” değerini belirlemeniz gerekir. (Mesela 3 mil varsayılan ayardır) 0,5 mil inceliğe kadar ayarlayabilirsiniz. Dosya uzantısını gerber ihraç diyalog kutusundaki Dosya Uzantısı alanına girebilirsiniz veya kayıt esnasında elle de girebilirsiniz. Şimdi önizlemeyi kapatın ve Tümünü İhr. butonuna tıklayın. Eğer çizici şekil kodları belirlenmemişse program size otomatik belirlenip belirlenmeyeceğini sorar. Tamam deyin. Gerber dosyalarını tek tek kaydeder. DipTrace’ te matkap deliklerinin farklı şekildeki sembollerini de ihraç edebilirsiniz. Gerber İhraç diyalog kutusunu açın. (Ped/Via Delikleri ve Montaj Delikleri işaretli olmalı) Matkap Sembolleri kutusunu işaretleyin ve ardından Sembolleri Seç e tıklayın. Matkap Sembolleri diyalog kutusu açılır. Matkap deliği sembolünü, boyutunu ve çizgi kalınlığını belirleyin ve kapat deyin. Önizleme yaparak sonucu görün. Eğer Matkap Sembolleri kutusu işaretliyse ve ipek, dizgi vs katmanları ihraç etmeye çalıştığınızda boş bir önizleme ve dosya elde edebilirsiniz.

96

2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak

97

DipTrace Kullanım Kılavuzu Dosyaları üretici firmaya göndermeden önce 3. parti bir programla görüntülemenizde fayda var. En iyi görüntüle programı üreticinizin kullandığı olacaktır (veya o programı temel alan ücretsiz gösterici programlar). Çünkü bazı programlar gerber dosyalarını resmi RS-274X formatından hafif farklı okuyabilir. DipTrace Gerber İhraç fonksiyonu için farklı üreticilerden tanımlama özelliklerini aldık, ama yine de en iyisi dosyaların sağlamasını yapmak. Eğer üreticinizin hangi programı kullandığını bilmiyorsanız dosya görüntileyici olarak Pentalogix Viewmate'i öneriririz.

2.6.3. CNC Makinede Delmek İçin NC Drill Dosyasını Oluşturmak
Tasarımı NC Drill formatına göndermek için Dosya/İhraç et/N/C Drill'i çalıştırın. Otomatik butonuna basarak araçları belirleyin ve İhraç et'e basın. İstediğiniz herhangi bir dosya uzantısını kullanabilirsiniz, fakat başka bir programla bu dosyayı açarken doğru uzantıyı kullanın.(mesela drill.txt veya drill.drl). Plaketin içinden geçen delikler için katman seçmenize gerek yok. Fakat kör delik varsa (dâhili via gibi), bu deliğin bulunduğu katmanı veya katmanları seçmeniz gerekir. Aynı zamanda Ön izleme ile sonuçları önizleyebilirsiniz.

Tebrikler… Tasarımınızı DipTrace’ te hazırlamayı tamamladınız. Şema ve PCB dosyalarınızı kaydedin. Kılavuzun ileriki bölümlerinde kullanacağız. 98

Bu paneli kılıfın niteliklerini tanımlamada ve şablon ve tipleri kullanarak kılıf hazırlamakta kullanabiliriz. Bu orjin kılıfın orjin noktası olacaktır.1. Kütüphane Oluşturmak Bu kısımda Component Editor ve Pattern Editorleri kullanarak nasıl eleman ve kılıf (pattern) oluşturulacağını inceleyeceğiz.3.Kütüphane Oluşturmak 3. Paneli gizlemek için sol üst köşesindeki ok işaretine tıklayın. Sağ üstteki panel Kılıf Özellikleri panelidir. PCB de kılıfın koordinatları bu noktaya göre olacaktır.Kılıf Kütüphanesi Oluşturmak Başlat/Programlar/DipTrace/Pattern Editor'den Patern Editor’u çalıştırın. Paneli kapatmak için ise sağ üst köşedeki “X” ya tıklayın.1. Patern Editor’ ü Özelleştirmek Patern Editor’ ü açtıktan sonra orjin noktasını ve X ve Y eksenlerini görmek isterseniz Görünüm / Eksenleri Göster'i veya F1’i kullanın. Kılıfı tasarlarken herhangi bir zamanda orjin noktasını değiştirebilirsiniz. Kılfı döndürülürken yine bu nokta etrafında döndürülecektir. Ekrana Yatay ve Dikey eksenler gelir. 99 . 3. Bu paneli gizlemek veya kapatmak mümkün.1. Paneli kapattıktan sonra tekrar görmek istediğinizde ise Görünüm/Kılıf Özellikleri'inden geri getirebilirsiniz. Kütüphaneleri tasarımın en önemli hazineleri olduğu için hazırladığınız kütüphaneyi birkaç yere kaydedin. 3. Kesiştikleri nokta 0 (orjin) noktasıdır.

Component ve Patern Editör’de temel Ref. Veya Ölçek listesinden ölçek seçebilirsiniz.2.DipTrace Kullanım Kılavuzu Hem Component hem de Patern Editör’de “+” ve “-” yi büyütme ve küçültmede kullanabilirsiniz. Ref. Etiketi alanına R yazın.16mm) ayak genişliği olan bir direnç. İlk olarak direncimizin isim ve açıklayıcı bilgilerini tanımlayalım. Kılıf Özellikleri panelinde İsim alanına RES 400. Bir Direnç Tasarlamak Kütüphaneniz için ilk elemanı tasarlayacaksınız: 400 mil (10. Mesela bizim direncimizi şemaya birkaç tane yerleştirdiğimizde Referans Etiketleri R1.1. 100 .Etiketini tanımlayabiliriz. R3. R2.… şeklinde olacak. 3. Eğer Referans Etiketi tanımlı değilse program otomatik olarak Referans Etiketin “U” olarak kabul eder.

İkinci pedin olması gerektiği yere gelerek sol tıklayarak 2. Direncin ilk pedinin olması gerektiği yere gelin ve sol tıklayın. Şimdi Kılıf Özellikleri panelini gizleyin. Şimdi Objeler/Ölçü Yerleştir/Yatay'ı seçin veya araç çubuğundan Ölçü Yerleştir butonunu kullanın. Yukardaki şekilde pedlerin arasında 300mil mesafe var. Sürükle-bırak dâhil objelerin koordinatlarını değiştirmenin birkaç metodu vardır. pedi de yerleştirin. Tıkladığınızda ölçü bu anahtar noktaya tutturulur obje taşınır ve boyutlanırken ölçü de taşınır ve güncel mesafeyi gösterir. Dolayısıyla pedlerin koordinatlarını kontrol etmemiz gerekir. fakat 400 mil olmalı. Sonra ikinci pedin ortasına tıklayın.3. Sonra fareyi biraz yukarı taşıyın ve üçüncü tıklama ile ölçüyü yerleştirin.Kütüphane Oluşturmak Not: Bu ilk kılıfımızda Serbest tipini kullanacağız. 101 . Ped yerleştirme modundan çıkmak için herhangi bir yere sağ tıklayın. Ölçü yerleştirme esnasında pedin içindeki anahtar noktaları mavi ışılandırılacaktır. Objeler panelinde Ped Yerleştir/Tek aracını (objeler araç çubuğundaki butonu) seçin. Önce birinci pedin ortasına tıklayın. Bu yerleştirme metodu kullanışlı fakat tam doğru sonucu vermeyebilir. Aslında bu elemanı Sıralı tip ile ile daha hızlı oluşturulabilir. Diğer kılıfları oluştururken aşağıda nasıl olduğunu göreceksiniz.

Şimdi katmanları seçelim: Katman 0 ın üzerine gelin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Ölçünün özelliklerini (katman. Ekranın sağ tarafında katmanları görebilirsiniz. ok boyutu) değiştirmek için ölçü üzerine sağ tıklayıp özelliklere girin. Şimdi üzerinde iki ped olan tek bir katmana sahip olduk.25. Sol butona basılı tutarak fareyi Katman 1 in üzerine sürükleyin ve fare butonunu bırakın. Kapat butonu ile diyalog kutusunu kapatın.15ten 0.4 inç olacaktı. birim.15inç yerine -0. Ped1 in X1 değerini -0. Katman/Katmanları Birleştir'i veya hemen üstteki düğmesini tıklayın.2 inçe çıkartırsak pedler arasında 0.4 inç mesafe olmuş ve pedler orjine göre simetrik olmuş olur.2inç yapalım. Ancak bilin ki bu katmanlar sadece mantıksaldır. Şimdi katman 0 üzerine çift tıklayın ve Katman/Objeler'i tıklayın veya Katman 0 üzerine çift tıklayın. Ped2 nin X1 değerini 0. Her iki pedin de Y koordinatı 0. Sinyal veya ipek katmanı değildir. Katman Objeleri diyalog kutusu açılır. Mesela pedler arasında 400 mil yani 0. 102 . Yanlış koordinatlardaki pedi seçip pedler arasında 400 mil olacak şekilde X koordinatını değiştirin. Şimdi Katman Objeleri diyalog kutusunu kullanacağız.

delik çapını Delik Çapı'ından ayarlayabilirsiniz. Kılıfın sahip olduğu varsayılan ped ayarları tüm pedlerine uygulanır. boyut. yüksekliğini Yükseklik. Kendi şablonunuzu oluşturmak için “…>>” butonuna tıklayarak Ped Şablonları nı açın. oval.Kütüphane Oluşturmak Şimdi ölçü objesi doğru ölçüyü gösteriyor. pedler delik içermiyorsa (yüzey yerleşimi) Yüzey Yerleşimi yapın. çokgen (çokgen için Köşe Noktalarına tıklayarak köşe sayısı veya koordinatlarını değiştirebilirsiniz. dikdörtgen. Şablon kısmından seçebilirsiniz. Kılıfın Varsayılan Pedi diyalog kutusundan pedin şeklini değiştirebilirsiniz: (Şekil alanında) Elips. SMD (yüzey yerleşimi) veya delikli ped olması gibi özelliklerini değiştirmek isteyebilirsiniz.3. Yüzey montajlı pedlerde delik olmayacağı için delik çapı da olmaz. 103 . Pedin biçim. Ancak her ped kendi özel ayarına da sahip olabilir. delik çapı. Kılıfın varsayılan ped ayalarını değiştirmek için Kılıf/Varsayılan Ped Özellikler'ni açın.) Seçtiğiniz şeklin genişliğini Genişlik. İsterseniz daha önce hazırlanmış ped şablonlarını kullanabilirsiniz. Pedler delik içeriyorsa Ped Türü kısmını Delikli. Yüzey yerleşimi seçmişseniz delik çapı ayarının bir önemi kalmaz.

Ped Türü alanını Yüzey Yerleşimi yapın. Res106 (105-2 oldu) Ped Şablonları kutusunu kapatın. şablon olarak listenin en altına eklenir. butonuna basarak mevcut ayarları seçili olan şablona yükleyebiliriz. Genişliğini 0. 104 . Bu yeni şablonun üzerine tıklayıp isim kısmına şablona vermek istediğiniz ismi yazabilirsiniz.08 inç yapın. Ve Tamam deyin. Burada oluşturacağınız ped şablonu Pattern Editor ve PCB Layout'ta ped özelliklerini hızlı bir şekilde değiştirmeye imkân tanır. ve butonları ile şablonların listedeki sıralamasını değiştirebiliriz. Şekli Dikdörtgen yapın. butonu ise seçili şablonu siler.DipTrace Kullanım Kılavuzu tuşu ile Kılıfın Varsayılan Pedi penceresinden seçmiş olduğumuz özellikler.

Kütüphane Oluşturmak Gördüğünüz gibi ayarlarımız tüm pedlere uygulandı. genişlik ve yüksekliğini 0. Pede sağ tıklayın ve Yüzeyi Değiştir'i tıklayın. Çokgenin şeklini buradan değiştirebiliriz.3. Sonra Köşe Noktaları na tıklayarak Çokgen Köşe Noktaları penceresini açın.09 inç yapın. (En alttaki Ped Varsayılanları düğmesi yukarda anlattığımız kılıf için varsayılan ped ayarlarını yapmak içindir. Yani Kılıf/Varsayılan Ped Özellikleri menüsünden yaptığımızın aynısı. (Eğer pedin üzerine gelindiğinde renk değiştirmiyorsa. Eğer düzgün olmayan bir şekil istiyorsak koordinatlarını girebiliriz. Pedin üzerine gel.(Geçerli Ped Yerleşim Yüzeyi ve Geçerli Şekil Yerleşim Katmanı listeleri) Artık pedlerden sadeci birinin ayarlarını değiştirebiliriz.) Açılan Ped Özellikleri diyalog kutusundan Kılıfın Varsayılan Pedi seçeneğinin işaretini kaldırın. Böylece pedin. Ped veya şeklin yerlrştirileceği katman. kılıfın varsayılan ped ayarlarını takip etmesini engelleyerek kendi ayarlarına sahip olmasın imkân tanıyoruz. Ped Türü kısmını Delikli yapın. Sağ tıkla Özellikler. pedi yerleştirmeden önce araç çubuğu üzerinden seçilebilir. Çokgen Köşe Noktalarını kapat ve delik çapını 0. her hangi bir yere sağ tıklayarak Varsayılan Mod'a geçin.) Tamam diyerek pencereyi kapatın. Pedin şeklini Çokgen yapın.04 inç yap. SMD pedlerini istediğiniz yüzeye (üst veya alt) yerleştirebilirsiniz. 105 .

seçili tüm pedler için ayar yapabiliriz. Birden fazla ped seçerek.DipTrace Kullanım Kılavuzu Not: Pedin koordinatlarını pede sağ tıklayıp Ped Özellikleri diyalog kutusundan da yapabilirsiniz. (koordinatlar hariç) 106 . birinin üzerine sağ tıklayıp Ped Özellikleri'ni açıp.

Delik Çapı = 0. ( ) Veya Objeler/Şekil Yerleştir/Dörtgen yerleştir menüsünü kullanın. Şimdi direncin şeklini çizelim.09. Objeler panelinden Dörtgeni seçin. Delikli.Kütüphane Oluşturmak Şimdi pedlere şu ayarları yapın: Ped1: 0.04.3. Dikdörtgen.09x0. Delik Çapı = 0.09x0. Delikli.04. Elips. 107 .09. Ped2: 0.

108 .) Direncin şeklini değiştirmek için: Sağ taraftaki Katman1 katmanı üzerine çift tıklayarak Katman Objeleri diyalog kutusunu açın.) Şimdi şeklin köşesi üzerine fareyi getirin (fare mümkün olan yönleri gösterir) ve kenarı sürükleyerek şekli değiştirin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şekli çizdikten sonra dörtgen yerleştirme modundan çıkın (herhangi bir yere sağ tıklayın. “+” ile direnci yaklaştırın. Şöyle ki: Şimdi Kılıf Özellikleri panelini kapatın (sağ üst köşedeki X dan). Dikörtgen şeklinin koordinatlarını buradan değiştirebilirsiniz. Veya fare ile şeklin kenarları üzerine gelerek sürükleyebilirsiniz. Diğer bir yol da dikdörtgen şekli üzerine sağ tıklayarak Köşe Noktaları alanından noktayı seçin tıklayın ve koordinatları değiştirin. Izgara aralığını “0.025” inç yapın (ekranın üzerindeki düğmesini kullanabilirsiniz veya Ctrl + ve Ctrl – ile izgara aralığını azaltıp artırabilirsiniz.

3. Direncimiz hazır. Kütüphaneye isim (kısa olmalı) ve açıklama yazarak Tamam deyin. açıklama ve dosya adı verelim. Açıklama ise fare. 109 . 3. Bu kütüphaneye başka elemanlar da ekleyeceğiz fakat kütüphane parametrelerini şimdi belirleyip kaydedebiliriz. Daha sonra da sadece yeni kılıf ekleyip Kaydet diyeceğiz.3. Kütüphaneyi Kaydetmek Şimdi kütüphanemize bir isim.Kütüphane Oluşturmak Düzen/Kılıfı Ortala ile kılıfın orjin noktasını direnç şeklinini ortasına getirin. Ana menüden Kütüphane/Kütüphane İsmi ve Açıklaması'nı seçin. Şekil üzerine sağ tıklayıp açılan menüden sadece şekli döndürüp çevirmek de mümkün. Düzen/Dikeyde Çevir ile dikeyde. kütüphane isminin yazılı olduğu buton üzerine geldiğinde belirecektir. Düzen/Kılıfı Döndür ile direnci döndürebilir. Düzen/Yatayda Çevir ile de yatayda çevirebiliriz. Burada verdiğiniz isim PCB Layout'ta yatay kütüphane listesinde görünecektir.1.

110 .059x0. dirence göre daha basittir.) 3.DipTrace Kullanım Kılavuzu Ana menüden Kütüphane/Kaydet deyin veya sol üstteki diskete tıklayın.059. (C:\Program Files\DipTrace\Lib standart DipTrace kütüphaneleridir. ancak biz Patern Editor’ ün farklı komutlarını kullanacağız. 0. Kendi kütüphaneleriniz için DipTrace’in kütüphane klasöründen farklı bir klasör kullanmanızı öneririz. Kütüphane dosyasının kaydedileceği yeri seçin. Biz Belgelerim\DipTrace\My Libraries klasörünü kullanacağız. Yeni kılıf oluşturmadan ve ped yerleştirmeden varsayılan ped ayarlarını yapmak isterseniz ana menüden Objeler/Ped ve Delik Yerleştirme Ayarlarını seçin. Kondansatör Tasarlayalım Kondansatör. Ped Türü:Delikli ve Tamam deyin. Yerleştirilecek Ped grubundan şu ayarları seçin: elips. dosya ismini yazın ve kaydedin. delik çapı: 0.4.035.1.

(Bu liste kütüphanedeki bütün kılıfları gösterir. Kütüphaneye yeni kılıf eklemek için Kılıf/Kütüphaneye Ekle'yi seçin. dikdörtgen ve daire biçimli bir dizi ped yerleştirirken arka arkaya iki ped in arasında ki mesafedir.3.Etiketi’ni girin. 111 . Şu önemli: Ped ve Delik Yerleştirme Ayarları diyalog kutusu mevcut (üzerinde o anda çalıştığımız) kılıfın ped ayarlarını değiştirmez. Delik Çapı: Montaj deliğinin kendisi. Sonra eklediğiniz yeni kılıfı sol taraftaki kılıf listesinden seçin. (Objeler/Ped Yerleştir veya obje panelinin üst kısmında bulunan araçlar bu ayarı kullanır.) Montaj Deliği kısmı montaj deliği çapları için.Kütüphane Oluşturmak Bu diyalog kutusundaki Pedler Arası Mesafe kısmı çizgi. Dış Çap: Yolların geçmesi yasak olan alan.) Görünüm/Kılıf Özellikleri'den Kılıf Özellikleri panelini görünür yapın (eğer kapalıysa) ya da sol üstteki ok işaretine tıklayın (eğer minimize edilmişse) ve kondansatörün isim ve Ref. Bu alan gri renkle gösterilir. Değişiklikten sonraki yerleştirilecek pedlere uygulanır. DipTrace’ te montaj deliğinin iki çapı vardır.

Satır Sayısı'nı “1” yapın. 112 . Pedler Arası yanındaki “değişken parametre” kutusunu işaretleyin. Ped Sayısı'nı “2” yapın. Biz bunu kullanmadık çünkü kılıfımız tek sıra pedlerden oluşuyor.4” yap.DipTrace Kullanım Kılavuzu Kılıf Özellikleri panelinden Tip kısmından Sıralı'yı seçin. Pedler Arası'nı “0. Satırlar Arası satırlar arası mesafedir. Bu bize PCB Layout üzerinden bacaklar arasındaki mesafeyi ayarlama imkânı tanıyacak.

Kütüphane Oluşturmak Bacaklar arası mesafe ve ped sayısı sabit olan kılıflar tasarlarken farklı tipler (sıralı gibi) kullanabilirsiniz. Hazırlayacağınız kılıfların %95-100’ ünün değişken bacak mesafesine sahip olmayacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla “değişken parametre” kutusunu işaretlemenize gerek yok aslında. Ekranın üstündeki obje panelinden Dikörtgen seçin. Ancak ne işe yaradığını görmenizi istedik.3. Ve dikdörtgen çizin. 1. (bu kılıfın şekli için ilk şekil). Kılıf Özellikleri panelini gizleyin. pedi dikörtgen yapalım. Özellikler'i seçin şekli dikörtgen yapın ve tamam deyin. 113 . Sonra obje panelinden Çizgi Yerleştir aracını seçip “+” işareti yapın. Üzerine sağ tıklayın.

Yeni kılıfı soldaki kütüphane içini gösteren kısımdan seçin.1. olarak listelemek isterseniz 3. Fakat bizim amacımız Pedleri Sıralı Yerleştir fonksiyonunun nasıl çalıştığını görmek. Aşağıdaki resimdeki gibi pedler gelir. Kılıf özellikleri panelinden sıralı tipini seçin ve ped sayısını 14 yapın. Serbest tipini seçin ve kılıf özellikleri panelini kapatın. Kondansatörümüz hazır.5. DIP14 Kılıfı Tasarlamak Şimdi sıralı aracı ile DIP14 paketi tasarlayalım. Kılıf Özellikleri panelinden isim ve Ref. Ortala deyin. 114 . Kütüphaneyi kaydetmeyi Not: Soldaki kılıf listesindeki elemanları alfabetik Kütüphane/Kılıfları İsme Göre Sırala'yı seçin. Kılıf/Kütüphaneye Ekle ile kütüphaneye yeni kılıf ekleyin. Bu tür kılıf oluşturmanın en pratik yolu budur.Etiketi bilgilerini tanımlayın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Düzen/Kılıfı unutmayın. Geri alı da kullanarak hiç ped yerleşmemiş şekle dönün.

Bu ikinci diziyi aşağıdan yukarıya doğru yerleştirin.3. İki ped arasındaki mesafeyi ölçmek için ölçüm aracını kullanın. İki ped dizisi arası 0. (aşağıdaki şekilde görebilirsiniz. Pedler arası mesafenin 0. ped dizisi için karşısına 7 ped daha yerleştirin. Gerekirse dizilerden birini taşıyın.1 inç olduğundan emin olun.) Eğer dizilerden birini taşımak isterseniz sağdaki Katmanlar panelinden diziyi seçin ve dizi üzerine tıklayarak dizideki tüm pedleri taşıyın. Ped ve Delik Yerleştirme Ayarları penceresini kapatarak Objeler/Ped Yerleştir/Sıralı yı seçin veya obje panelindeki butonuna tıklayın. 7 ped yerleşinceye kadar aşağı doğru sürükleyin.3 inç olsun. Ekranın üstündeki düğmesine tıklayarak ölçmek istediğimiz mesafenin ilk noktasına tıklayın. Sonra 2. Mesafeyi ekranın sol altından da okuyabilirsiniz. Katmanlar panelinden diziyi seçmezseniz sadece üzerine tıkladığınız pedi taşırsınız.Kütüphane Oluşturmak Objeler/Ped ve Delik Yerleştirme Ayarları'na girin. Fareyi bırakmadan ikinci ölçüm noktasına fareyi sürükleyin. 115 . Bu arada ped dizileri orjine göre simetrik olmayabilir. Kolayı var: Düzen/Kılıfı Ortala kılıfı ortalar. Sonra ekranın istediğiniz yerine iki ped dizisi yerleştirin: fareyi tıklayarak.

025 inç yapın. Bunun için Çizgi ve Yay ( ) araçlarını kullanın. numaralı pedi kare yapmak için: ped üzerine sağ tıklayarak özellikleri seçin.DipTrace Kullanım Kılavuzu 1. 116 . Izgara aralığını ekranın üstündeki listesinden 0. Sonra da paketimiz için ipek baskı katmanındaki şeklini çizin. Şekil kutusundan “Dikdörtgen” seçin ve tamam deyin.

3. 117 . Kılıfı istediğimiz yöne çevirmek için Düzen/Kılıfı Döndür veya kısaca Ctrl+Alt+R'yi kullanabilirsiniz. Kütüphaneyi kaydedin.Kütüphane Oluşturmak Orjin tanımlama düğmesine tıklayarak ( ) Kılıfın 1 numaralı pedine tıklayın ve orjini buraya taşıyın. Orjin noktasını tekrar kılıfın ortasına getirmek için Düzen/Kılıfı Ortala'yı kullanın. Eğer başka bir düşünceniz yoksa her kılıf tasarımından sonra bunu yaparak kılıfı ortalamanızı tavsiye ederiz.

6. Kılıf Özellikleri panelinden Sıralı tipini seçin. “+” ile kılıfı yaklaştırın.DipTrace Kullanım Kılavuzu 3. İsim ve Ref. Değişken Ped Sayılı DIP Kılıf Tasarlamak Ped sayısı değişken olan DIP paket tasarlayabiliriz.Etiketini girin.1. Kılıf/Kütüphaneye Ekle'den yeni kılıf ekleyin. 118 . İpek baskı şeklini çizin. Soldan yeni kılıfı seçin. Ped Sayısını 20 yapın ve Ped Sayısının sağ yanındaki “değişken parametre” kutusunu işaretleyin.

Bu şekilde kılıfı kaydederseniz pcb lauoytta 1 ped elisp çıkar. pedin elips olması önemli değil. 119 . Gördüğünüz gibi kılıf 16 pedli hale geldi ipek baskı şekli de ona göre değişti. ped dikdörtgen çıkar.3 inç mesafe olan herhangi bir ped sayısına sahip DIP kılıfı tek bir parametre değiştirerek elde edebiliriz.) Artık iki sıra arasında 0.3. Ancak 1.(Ped sayısı değişince 1. Mesela 16 yapın. Ped sayısını değiştirdiğimizde de 1. Ped Sayısı'nı değiştirin. ped varsayılan şekline döner. 1. ped dikdörtgne kalmaya devam eder. Geri alı kullanarak 20 pedli şekle dönün. pedi dikdörtgen yapıp kaydederseniz.Kütüphane Oluşturmak Kılıf Özellikleri panelini görünür yapın. pcb layoutta 1.

Şimdi kılıf tiplerini ve otomatik numaralandırma kullanarak BGA-144/12x12 kılıf oluşturacağız.1.7. Kütüphaneyi kaydedin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Değişken ped sayılı bu kılıfın değişken olan parametresini PCB Layout'taki Kılıf Özellikleri diyalog kutusundan değiştirebiliriz. Soldaki kılıf listesine yeni boş bir kılıf eklenir ve otomatik olarak seçilir. 120 . Kılıf Özellikleri paneline isim olarak BGA144/12x12 girin. 3. Component Editor ve Schematic kılıf ile ilişkili olsa bile. BGA-144/12x12 Tasarlamak Kılıf/Kütüphaneye Ekle ile yeni bir kılıf ekleyin.

8. Şimdi 13x13 matrisi ve ped aralıklarını gösteren ölçüleri görebilirsiniz. Şu ayarları yapın.3.45. 121 . Yükseklik:0.Kütüphane Oluşturmak Ölçü birimini mm yapın (Görünüm/Ölçü Birimi). Şimdi kılıf özellikleri panelinden Tip:Matris Sütun:13 Satır:13 X Pedler Arası: 0.45 Delik Çapı:0 Ped Türü: Yüzey Yerleşimi. Şekil:Elips. Kılıf/Varsayılan Ped Özellikleri'ne girin.8 Y Pedler Arası: 0. Genişlik:0. Tamam diyerek ayarları uygulayın.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Tip kutusunun yanındaki Özellikleri Kilitle butonuna tıklayarak kılıf biçimimizi hatayla değiştirmelerin önüne geçelim. Fareyle seçin ve silin. 122 . Kılıf özellikleri panelini gizleyin. Fare tekerleğini kullanarak veya sol tıklayıp sayfayı sürükleyerek uygun görünümü elde edin. BGA144/12x12 kılıf için kılıfın ortasından 5x5 lik bir dikdörtgenini silmemiz gerekir.

Herhangi bir ped üzerine sağ tıklayın.. BGA pedleri A1.. 123 .Kütüphane Oluşturmak Görünüm/Ped Numaraları/Göster'i tıklayarak ped numaralarını gösterin. Bizim matrisimiz 1-169 arasında.A2. Şimdi tüm pedleri seçin. Ped Dizisi İsimlendir'i tıklayın. şeklinde olmalı. Tip BGA Matris'i seçin.3. Diğer özellikleri değiştirmeyin ve tamam deyin.

Ped dizisi isimlendir diyalog kutusunda Tip alanındaki Çevre'yi seçtiğinizde numaralandırmada ilk ped.DipTrace Kullanım Kılavuzu BGA matis için doğru ped numaralarına sahip olduk.) 124 . üzerine sağ tıkladığınız ped olacaktır. QUAD kılıflar için çevre tipi numaralandırmayı sol üst. üst orta veya herhangi bir pedden başlatabilirsiniz. Objeler sürükle bırak yöntemiyle taşınabilir veya katmanı taşıma metodu ile taşınabilir. Izgara aralığı Ctrl + ve Ctrl – ile artırıp azaltılabilir veya F11 ile ızgaralar kapatılabilir ve ızgarasız çizim yapabilirsniz. (Sağdaki katman listesinden katmanı şeçin ve tasarım alanında tıklayıp taşıyın. Şimdi çizim araçlarını kullanarak kılıf için ipek baskı şekillerini çizin.

1.Kütüphane Oluşturmak BGA kılfımız hazır. Kılıfı ortalayın ve kütüphaneyi kaydedin. Tipi Sıralı Yapın. Soic-28 kılıfına sahip PIC18F24K20'yi kullanacağız. Ped sayısını 28 yapın. 3. Şimdi kütüphaneye yeni bir kılıf ekleyin. Kılıf/Kütüphaneye Ekle veya kılıf listesine sağ tıkla Yeni Kılıf Ekle.3. SOIC-28 Kılıf Tasarlamak Datasheetinden faydalanarak gerçek bir kılıf tasarlayacağız. 125 .8.

50 mm) kılıfını bulun. Ayrları yapın ve tamma deyin. Eğer SOIC-28 ölçülerini bilmiyorsanız http://www.6mm.27mm ayarlarını yapın. Kılıf özellikleri panelinde Satırlar Arası:9. Pedler Arası:1. 126 . Önce ped ayarlarını yapalım. Delik:0.DipTrace Kullanım Kılavuzu Kılıf için doğru ped ve satır aralıklarını ve ped özelliklerini girmemiz gerekir. Ped Türü:Yüzey yerleşimi. Yükseklik:2mm.microchip. Genişlik:0. Kılıf/Varsayılan Ped Özellikleri'ne girin. Şekil:Dikdörtgen.4mm.com/packaging adresindeki kılıf tanımlama dökümanından SOIC-28 (7.

3. Dolayısıyla yeniden numaralandırmaya gerek yok. F11 ile ızgaraları kapatın ve şekil çizim araçlarıyla ipek baskı şeklini çizin.Kütüphane Oluşturmak Görüldüğü gibi ped numarları doğru. 127 . Kılıf özelliklerini hatayla değiştirmemek için kılıf özelliklerini kilitleyin.

9. 128 . Kütüphane denetim penceresinde kılıf ve ped adetlerini görebiliriz. 3. Kılıf döndürmek izterseniz Düzen/Kılıf Döndür veya Ctrl+ALt+R yi kullanabilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Düzen/Kılıfı Ortala. Kütüphaneyi Denetlemek Olması muhtemel hatalara karşı kütüphaneyi denetleyebilirsiniz.1. SOIC-28 kılıfı hazır. Bu kılıfı Component Editor'de PIC18F24K20 elemanın atayacağız. Aşağıdaki olası hataları denetleyebiliriz. Kütüphane/Kütüphaneyi Denetle'yi tıklayın.

Hazırlamış olduğumuz kütüphaneyi PCB Layout ta kullanmak için aktif kütüphanelere eklememiz gerekir. 3. Kılıfları Yerleştirmek PCB Layoutu açın. Çoğu durumda SMD kılıflar için bu hata oluşur. Pedin gerçekten yüzey yerleşimli olup olmadığını kontrol edin. Deliksiz “Delikli” tür ped içerenler: Delipli tip olup delik içermeyen pedlere sahip pedlerin adedini verir. Kütüphaneyi kaydedin ve pattern editörü kapatın.10.. Hazırladığımız kütüphaneyi seçip Aç deyin.3. (Eğer kütüphanenizi C:\Program Files\DipTrace\Lib altına kaydetmişseniz ve Kütüphaneyi Bu klasörden Al kutusu da işaretliyse otomatik olarak listeye eklenmiştir zaten.) Listenin sağındaki “…” butonuna tıklayın. Kütüphane ayarlarından çıkın.. Ayrıca detay penceresinden hataları metin dosyasına kaydedebilir ve kütüphaneyi bu dosyaya göre düzenleyebilirsiniz.1. Ana menüden Kütüphane/Kütüphane Ayarları'nı seçin. 129 . Kütüphanemiz aktif kütüphaneler listesine eklenmiştir.Kütüphane Oluşturmak Aynı numaralı ped içerenler: Aynı numaralı pedler içeren kılıfların sayısı. “. Kütüphaneyi Bu klasörden Al'daki işareti kaldırın.” butonları hatanın detaylarını verir.

Bizim üst katman rengimiz kırmızı olduğu için bütün SMD pedler kırmızı. Bütün kılıfları seçin ve Ref.DipTrace Kullanım Kılavuzu Ekranın üstündeki kütüphane panelini sağa kaydırarak “Benim” kütüphanesini bulun ve seçin.) Özel ayarlar seçili tüm kılıflara uygulanır.( listesi). (Tasarım yöneticisi görünmüyorsa Görünüm/Araç Çubukları veya F3) Delikli pedlerin renkleri Görünüm/Renk Ayarları'ndan ayarlanabilir. (Eğer üst katman renginiz kırmızıysa.) PCB Layout'taki Ped özellikleri diyalog kutusu. Biz ped şeklini oval yerine elips yapacağız. Bütün kılıfları yerleştirin. (Görünüm/Kılıf Etiketleri genel ayar için. Veya tasarım yöneticisindeki katmanlar sekmesinden üst katmana ait rengin üzerine tıklayın. Yerleştirilmiş olan bir kılıfın bulunduğu yüzeyi değiştirmek için üzerine sağ tıklayın ve Diğer Yüzeye Taşı deyin. 130 . kılıf üzerine sağ tıklayıp Özellikler/Etiketler özel ayarlar için. Fareyi ped üzerine getirin. Görünüm/Renk ayarlarındaki ped ışıklandırma rengi de kırmızıysa SMD pedler üzerine fareyi getirdiğinizde ışıklanmaz.Etiketi ve Tip gösterecek şekilde etiket ayarlarını ayarlayın. Sağ tıklayın ped özelliklerine girin ve istediğiniz değişiklikleri yapın. ancak herşey normal çalışır. Pattern Editor'deki varsayılan ped özellikleri penceresiyle aynıdır. Bunu değiştirmek için Katman/Katman Ayarları'nı seçin. Şimdi direnç pedlerinden birisinin ped özelliklerini değiştireceğiz. Kılıfı alt katmana yerleştirmek için kılıfı yerleştirmeden önce Elemanın Yerleştirileceği Yüzey'i Alt olarak seçin. Ped ışıklanır.

Bu arada programla gelen kütüphanelerdeki kılıflar üzerine sağ tıklayıp ped özelliklerini değiştirdiğinizde hiçbir pedde değişiklik olmadığını görürseniz şaşırmayın. Ped Özellikleri deyin. Açılan diyalog kutusundan Kılıfın Varsayılan Pedindeki işareti kaldırın. Kılıf üzerine sağ tıklayın (kılıf ışıklanacak. DIP_VAR ın 1. numaralı ayağını kare yapmayı unuttuk. Aynı zamanda seçili kılıfların orjin noktası gösterilip gizlenebilir. (Uygula kısmından Aynı Tip Tüm Pedlere seçerek). Eğer kılıfın orjin noktası kılıfın merkezinden farklı ise gösterilir. Tasarımdaki aynı özellikleri paylaşan tüm pedlere uygulayabilirsiniz.) PCB Layout'ta da ped üzerine sağ tıklayıp ped özelliklerine girerek. (pattern editorde pedin üzerine sağ tıklayıp. biri üzerine sağ tıklayın Kılıf 131 . Burada yaptığınız ayarları isterseniz sadece üzerine tıkladığınız pede uygulayabilirsiniz. ayağına gelin.Kütüphane Oluşturmak DIP_VAR kılıfının 1. Kılıfları seçin. varsayılan ayarları takip ettirebilir veya varsayılan ayarlardan kurtarabiliriz. sağ tıklayın. Kılıfın varsayılan ped ayarlarını Pattern Editor’ de Kılıf/Varsayılan Ped Ayarları'ndan da yapabiliriz.3. ped değil) ve Ped Özellikleri deyin. Kılıfın pedleri için varsayılan ayarlarını (kılıfın varsayılan pedi) değiştirebiliriz. (Uygula kısmından Seçili Kılıfların Aynı Tip Pedlerine seçerek). Şeklini Dikdörtgen yapın. Tamam deyin. Not: PCB Layout’ ta kılıf üzerine sağ tıklayıp Ped özellikleri'nden yaptığımız değişiklikler kılıfın varsayılan ped ayarlarını değiştirir ve kılıfın varsayılan ped ayarlarını kullanan pedlere uygulanır (Pencerenin altındaki Tümüne Uygula'yı işaretleyerek tüm pedlere de uygulatabilirsiniz). Veya üzerine tıkladığınız pedin ait olduğu kılıfta bulunan aynı özellikteki pedlere uygulayabilirsiniz. (Uygula kısmından Geçerli Pede seçerek). ped özelliklerine girip o pedin kılıfın varsayılan ped ayarlarını takip edip etmediğine bakabiliriz. Bu elemanlar hazırlanırken varsayılan ayarları takip ettirilmemişler.

Uygulamada değişken parametre kullanmak yerine her değişken için değişken değeri olmayan farklı bir kılıf tasarlamanızı tavsiye ederiz. 132 .2. ve kılıfların korrdinatları kılıfın orjin noktasının koordinatlarıdır. Açılan diyalog kutusunun Değişkenler sekmesine gelin. bunları ayrı ayrı tasarlamaya gerek yok. DIP_VAR kılıfını getirin. değişken parametreleri belirlerken dikkatli olun. Paketteki değişikliği sağdan izleyebilirsiniz.20 veya 24 yapın. 3.1.DipTrace Kullanım Kılavuzu Orjini. Component Editor’ ü Özelleştirme Component Editor’ü özelleştirme de aynı Patern Editörü özelleştirmek gibidir.Eleman Kütüphanesi Tasarlamak Component Editor'ü açın (Başlat/Programlar/DipTrace/Component Editor) Birkaç parçadan oluşan eleman hazırlayabilir ve bu elemana bir kılıf atayabilirsiniz. Eleman Özellikleri paneli tasarım alanının sağ üst kısmında yer alır ve sol üstündeki ok işaretinden gizleyebiliriz. Tamam dedikten sonra kılıfın ismini DIP24 olarak değiştirebilirsiniz. (Bunu Patern Editor’de değişken olarak işaretlemiştik. Sayı 2 parametresini 10. DIP10. Sağ tıklayıp Özellikler deyin. DIP20 veya DIP24 pakete ihtiyacımız varsa. Aynı olayı kondansatörün ayak mesafesi için uygulayabilirsiniz. Kılıfı döndürdüğünüze bu orjin noktası etrafında döner. Kapattıktan sonra tekrar görmek için Görünüm/Eleman Özellikleri'ni kullanın. Ancak bu kondansatörü oluştururken. Bu paneli kullanarak eleman tipini belirleyebilirsiniz. Veya sağ üstteki X dan kapatabilirsiniz. Programı açtıktan sonra Görünüm/Eksenleri Göster ile orjin noktasını ve X ve Y eksenlerini görünür hale getirin.2. 3.

2 taraflı ve IC-2 taraflı arasındaki tek fark IC-2 taraflıda dikdörtgen şeklinde ipek baskı şekli de vardır.) Elemanı oluşturmadan önce pin ayarlarını yapmak isteyebilirsiniz. Biz şimdilik burada değişiklik yapmayacağız. Power and Gnd ve Net Port tipinde olabilir. Elemanların anahtar noktalarının ızarayla çakışması için bu önemli. (eğer şemanızdaki bütün besleme bağlantılarını gizlemek istiyorsanız bütün güç ayaklarını bu elemana yerleştirin) Net Port: çoğunlukla tek parçadan oluşan eleman şeklinde tasarlanır ve bağlantıları çizgi görünmeden bağlamak için kullanılır. Objeler/Pin Yerleştirme Ayarları nı seçin. Bir eleman sadece tek bir Power and Gnd elemanına sahip olabilir. (bu tip bir elemanı aşağıda tasarlayacağız. Fakat şu önemli: Uzunluk ve X'te ve Y'de Aralık parametrelerinin ızgara aralığının tam katı olmasında fayda var. Power ve Ground sembolleri için kullanılabilir. 133 . Parça Tipi ve Parça parametreleri hakkında birkaç bilgi: Parça Tipi: Normal. IC-2 taraflı ve IC-4 taraflı.3. Aynı zamanda şemaya esneklik katar.Kütüphane Oluşturmak Burada 4 tip eleman vardır: Serbest (herhangi belirlenmiş özelliği olmayan) 2 Taraflı.

Direnç Oluşturmak Direnç oluşturmak için Serbest tipi kullanacağız.Etiketi değerlerini Eleman Özellikleri panelindeki yerlerine girin. 3.(RES400 ve R olarak girin) Sonra sol üstündeki ok işaretinden Eleman Özellikleri panelini gizleyin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Izgara aralığın 0.2. Önce elemanın isim ve Ref. 134 .1 inç seçmenizi ve pinleri bu ızgaraya göre yerleştirmenizi ve sıralamanızı tavsiye ederiz.2.

3. 135 . Çizim esnasından Ctrl + ve Ctrl -' yi kullanarak ızgarayı artırıp azaltabilirsiniz.Kütüphane Oluşturmak Ekranın üstündeki Pin Yerleştir aracını ( ) düğmesi veya Objeler/Pin Yerleştir/ Tek‘ i seçin ve tasarım alanın gelip sol tıklayarak iki pin yerleştirin. şekli çizerken 0.1 inç. Pini yerleştirirken 0.5 inç ızgarayı kullanın. Pinlerden birini 180 derece döndürün (Seçin ve iki defa Ctrl+R. Bunun için Objeler/Şekil Yerleştir/Dörtgen Yerleştir'i veya ekranın üstündeki obje araç çubuğundaki düğmesini kullanın. boşluk tuşu veya pine sağ tıklayıp Döndür diyerek) Sonra direncin dikdörtgen biçimindeki şeklini çizin.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Sürükle-bırak metodu ile pinleri taşıyabilirsiniz. Birden fazla pini döndürmek veya taşımak için önce pinleri seçin sonra döndürme veya taşıma işlemini yapın. Ekle butonuna tıklayın. Direncimiz hazır. Eleman/Kılıf Atayı seçin. Kılıf Ata diyalog kutusu açılır. Çünkü şemadaki direnci PCB Layout’ta kılıfı temsil edecek. 136 . Daha önce oluşturduğumuz kılıf kütüphanesini bulun ve açın. Değiştirmek istersek (A ve B gibi ) pin üzerine sağ tıklayın Pin İsmi inden istediğiniz adı girin. Fakat bu dirence bir kılıf atamamız gerekiyor. Direncimizin pinlerinin isimleri 1 ve 2 idi.

Yazdığınız kelimeyi isminde barındıran kılıflar sıralanır. Numara başlığı altında bu pinin bağlı olduğu kılıf pedinin numarası vardır. % kutusunun solundaki boş kutu ise farenin üzerinde olduğu pin veya pedlerin adını verir. (kılıf listesinin üstündeki alana aradığınız kılıfın isminin bir kısmını yazarak “Bul” butonuna tıklarsanız.3. o pini kılıfın hangi ayağına bağlamak istiyorsanız o ayağın üzerine gelip tekrar sol tıklayın. Aynı işlemi diğer pin için de yapın. Aşağıdaki şekilde olduğu gibi doğrudan kılıf pedinin numarasını yazarak bağlantı oluşturabiliriz. Burada elemanın herhangi bir pini üzerine gelip sol tıklayın. Bu yöntem kütüphanede çok fazla kılıf varsa aradığımız kılıfı daha kolay bulmamıza yardımcı olur. Mesela direnç elemanın sol pini üzerine fareyi getirin aşağıda “Pin 1” şeklinde o pinin adını gösterir. Bu ölçeği değiştirerek eleman ve kılıfın şekillerinin daha büyük veya küçük görünmesini sağlayabilirsiniz.) Seçtiğimiz kılıf yukarda eleman sembolünün yanında belirir. 137 . Eleman ile kılıf arasında bağlantı yapmanın diğer bir yolu da şu: Bağlantı Listesi kısmında Pin başlığı altında elemanın pin isimleri. Her şeklin altında 400% şeklinde şeklin ölçeği vardır.Kütüphane Oluşturmak Library kısmındaki kütüphane ismine tıkladığınızda alta içindeki kılıflar gelir. Buradan “RES400” ü seçin. Böylece elamanın pininin kılıftaki karşılığı olan ayağı belirlemiş olduk.

Aynı zamanda pin numaraları (ilişkili pedin numarası) Pin Yöneticisi üzerinden de yapılabilir. Kılıf Ata diyalog kutusunu gerektiğinde yeniden boyutlandırabilirsiniz. Şimdi elamanımızın şekli hazır ve baskı devrede kullanacağı kılıf belirlenmiş oldu. Bağlı olduğu kılıf pedi listenin solundaki Numara alanına gelir. Pin yöneticisinin kullanılması aşağıdaki elemanlarda kullanılacak. Kılıf Ata diyalog kutusunun sağ tarafındaki ok işaretine (Kılıf Denetim Panelini Göster) tıklayarak kılıf denetim panelini açabiliriz. Açıklama: Benim elemanlarım yapın. Bu yöntem çoğu zaman daha kullanışlıdır. Fakat kısa olmasına özen gösterin.) 138 . Kılıf üzerindeki pedler üzerine gelerek ped özelliklerini görebilir. Veya az önce bahsettiğimiz yöntemdeki gibi Bağlantı Listesi'nden elemanın pinini seçeriz. Eleman/Pin Yöneticisi. Yapmak istediğimiz bağlantıları yapıp tamam diyerek Kılıf Ata diyalog kutusunu kapatın. Buradan kılıf pedi numarasını silerek bağlantıyı da kaldırmış oluruz. İsim şematik programda kütüphanelerin listesinde görünecek isimdir. kılıf üzerinde ölçümler yapabiliriz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bağlantıyı yaptığımız anda yukarı kısımdaki elaman ve kılıf arasında bağlantı çizilir. r143-gerek yok Şimdi kütüphanemizi oluşturup direncimizi de kütüphanemize kaydedelim: Kütüphane/Kütüphane İsmi ve Açıklaması'nI seçin. Çünkü uzun olursa Şematik programda kütüphanemizin isminin olduğu buton daha geniş yer kaplar. Açıklama ise bu ismin üzerine gelindiğinde görünecek açıklamadır. (farklı bir isim de seçebilirsiniz. Yapmış olduğumuz bağlantıyı silmek için eleman veya kılıf şekli üzerinde o bağlantıya ait pine veya pede fareyle gelip sağ tıklamamız yeterli. İsim: Elemanlarim .

139 . Çünkü sol ve sağ pin sayıları 1 den fazla ise bunun anlamı vardır.3. Kütüphanemizin saklanacağı dosyanın ismini ve yolunu belirleyip tamam diyerek kaydedin.Kütüphane Oluşturmak Kütüphaneyi kaydetmek için araç çubuğundaki diskete tıklayın veya Dosya/Kaydet'i seçin. inç yapın.) 3. (şema kütüphanelerinin uzantısı *.2. Pinler Arası na şu an ihtiyacımız yok. Şimdi eleman özellikleri panelini gizleyin ve ızgara aralığını 0.Etiketi değerlerini belirleyin. Kondansatörün İsim ve Ref. Kondansatör Tasarlamak Kütüphaneye yeni eleman eklemek için Eleman/Kütüphaneye Ekle'yi seçin. sonra tip kutusundan 2 taraflı seç.eli dir)(C:\Program Files\DipTrace\Lib standart DipTrace kütüphaneleridir. Sonra soldaki eleman listesinden yeni eklenen elemanı seçin. sol ve sağ pin sayılarını 1 yapın.1 inç yapın. Genişlik: 0. Biz Belgelerim\DipTrace\My Libraries klasörünü kullanacağız.3.012 Kondansatörün şeklini iki çizgi ve bir yay kullanarak resimdeki gibi çizin.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Semboldeki pin isimlerini göstermek için pinleri seçin (veya Ctrl+A ile hepsini seçin) Pinlerden birinin üzerine sağ tıklayarak Pin Özellikleri deyin. Bu diyalog kutusundan pinin adını ve numarasını da değiştirebilirsiniz. Pinlerin elektrik tipi şimdilik sadece Elektriksel Kontrol (ERC) 140 . Not: Bütün yeni oluşturulan pinlerin elektrik tipi tanımsızdır (undefined). Pinlerin elektrik tiplerini Pin Özellikleri'nden veya Pin Yöneticisi'nden (aşağıda izah edilecek) değiştirebilirsiniz. İsmi Göster kutusunu işaretleyin.

Pin numaraları elemana kılıf atanırken işe yarayacak. Buraya rakam girmek zorunda değiliz. numaraları eleman parçası bilgilerini taşımak için kullanabilirsiniz. Ama pin numarası yerine 3 yazmamız gerekir. VCC. Pin isimleri üzerinde değil çizgisi gösterebilirsiniz. Elemandaki pinler. Buradan değiştirerek hangi tipin pinin görüntüsünü nasıl değiştirdiğini görebilirsiniz. CLK gibi isimler verebiliriz. Yani elemana kılıf atanırken. Mesela GND. Vref. Kılıftaki 3 numaralı ayak çıkış sinyalinin alındığı ayaktır. Şu anda pin isimlerini görüyoruz. pin üzerinde görünen isim. İstersek bu eşleştirmeye müdahale edip değiştirebiliriz. Bu ayağı Component Editor’de yerleştirirken Pin ismi yerine OUT yazabiliriz. elemanın pininin numarası ile kılıfın pedinin numarası eşleştirilir. aynı numaraya sahip pedlerle otomatik olarak eşleştirilir. İsim F10 ile taşıyın. Pin İsmi seçeneğini tıklayın. Mesela 555 entegresinin sembolünü oluşturmaya çalıştığımızı farz edelim.Kütüphane Oluşturmak tarafından kullanılıyor. İşiniz bittiğinde sağ tıklayarak varsayılan moda geçin. Pin ismi ve numaralarının farkı şu: Pin ismi. pin numaralarını değil. kılıf ata dediğimizde bu pin ve ped otomatik bağlanır. Pin numarası ise pinin kılıfta bağlanacağı ped karşılığının numarasıdır.3. Bunu yukarda kılıf atarken görmüştünüz. (Veya yardıma bakın) Pin isimlerinin yerini beğenmediyseniz Görünüm/Etiketleri Taşı veya F10 u kullanarak pin isminin üzerine gelin ve istediğiniz yere taşıyın. Bu yöntemi şematik programda da pin isimleri. Bu durumda component editorde elemanın pin numarasına da Vout yazarsak. Pinin numarasını değiştirsek bile isimleri değişmez. Pine sağ tıklayın. 141 ~ işareti değil çizgisinin . -Vin. Tamam deyin. Kılıfın pedine numara yerine Vout gibi ifade de verebiliriz. Normal~tersle yazın. Tip özelliği pinin görüntüsünü etkiler.

fareyi bırakmadan 2. numara. koordinatlarını. pin uzunluğunu ve tipini Pin Yöneticisi'inden yapabilirsiniz. 142 . Fakat aynı zamanda Component Editor' de her parça için pin isimlerinin gösterilmesi ile ilgili farklı ayarlar yapabilirsiniz. koordinat gibi değerlerde birden fazla pin için topluca değişiklik yapamayız. Pin yöneticisinde pin listesinden pini veya pinleri seçip değiştirmek istediğiniz özelliği diyalog kutusunun alt kısmından yapabilirsiniz. Pin numaralarını (yani ilgili kılıf pedi numarası) . Ör:Normal/~Ters/Normal: Normal/Ters/Normal Normal/~Ters~/Normal: Normal/Ters/Normal Muhtemelen kondansatör gibi elemanlarda pin isimlerini görme ihtiyacımız olmaz. satıra inin) ve Pin İsmini Göster kutusundan işareti kaldırın. Böylece pin isminin farklı parçaları için değil çizgisini kullanabilirsiniz. Ana menüden Eleman/Pin Yöneticisi'ni seçin (veya herhangi pin üzerine sağ tıklayıp açılan menüden Pin Yöneticisi'ni seçin) ve pin yöneticisi diyalog kutusunu açın. Pin Yöneticisi’ nden çıkın. Mesela şematik programın genel ayarı pin numaralarının gizlenmesi (Görünüm/Pin Numaraları) olsa dahi bu elemanın pin numaralarını gösterebiliriz. Tüm elemanlar varsayılan olarak bu ayarı kullanır. Pin kısmında “2” yi seçin ve ismini “2” olarak değiştirin. Belki pin numaralarını görmek isteyebilirsiniz. Schematic'te pin numaraları için genel ayarı belirleyebilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu başı ve sonunu belirler. Böylece şematik programda pin numaralarını gösterimi hususunda kendi özel ayarlarını kullanan elemanlar oluşturabiliriz. Bu her pinin üzerine sağ tıklayıp pin özelliklerini açıp değişiklik yapmaktan daha pratiktir. Tabî ki pin isim. Sonra her iki pin için pin ismini gizlemek için önce pinleri seçin. (İsim sütununun ilk satırına gidin ve tıklayın.

Şematikte Görünüm/Pin Numaraları ayarlarını değiştirelim. hem de Schematic programın genel (varsayılan) ayarını takip eder. Component Editör'de yaptığımız özel ayarlar kütüphanedeki eleman ait olup. Bu genel ayarları da Component Editor ve Schematic'te Görünüm/Pin Numaraları'ından yaparız. pin numaralarını gösterilip gizlenmesi hem Component editor. Çünkü elmanımızı özel ayarı pin numaralarını gösterme şeklinde. Component Editor’ deki bu özel ayarlarıyla yerleşir. Şematik programda kütüphanedeki eleman için özel ayarları değiştiremeyiz. Pin numaraları gösterilir. kendi ayarını kullanır ve pin numaralarını gizler. Peki hiç gizleyemeyecekmiyiz veya gizleyebilmek için componenet editörde eleman üzerinde düzenleme mi yapmamız gerekir? Cevap: Hayır. Bu elemanı şematik programda sayfaya yerleştirdik. Component Editörde. Eleman/Pin Numaraları'ndan yapılan ayarlar elemanımız için özel ayarlardır ve kütüphaneye kaydedilir. Eleman/Pin Numaraları menüsündeki seçenek üzerinde düzenleme yaptığımız elemanın pin numaralarının gösterilip gizlenmesiyle ilgili elemanın özel ayarıdır ve kütüphaneye kaydedilir. sadece şemaya yerleşmiş olanlar için değiştirebiliriz. Genel ayarlar kütüphaneye kaydedilmez. Pin 143 . Elemanımız etkilenmez.Kütüphane Oluşturmak Gelelim pin numaralarının gösterilip gizlenmesine: Component Editörde. Mesela Component Editör'de Eleman/Pin Numaralarını Göster dediğimiz bir elemanı hazırladık. Böylece kütüphanede pin numaralarını gizleme özel ayarına sahip elemanı şematikte sayfaya yerleştirdikten sonra programın genel (varsayılan) ayarlarını takip ettirebiliriz. Şematik programda da elemanımız programın genel ayarını takip etmez. Bu elemana şematik programda genel pin numaraları gösterme/gizleme ayarını (şematik programda Görünüm/Pin Numaraları'dan değişiklik yaptığımızda elmanımızın pin numaralarını görünüp/gizlenmesi) takip ettirmek isterseniz şematik programda elemana sağ tıklayıp Pin Numaraları'nda ayarı Varsayılan yapın. Burada varsayılan seçili olursa. pin numaralarını geçici olarak gösterip gizlemek için kullanılır. Mesela Eleman/Pin Numaraları'ından pin numaralarını gizlersek programların genel ayarı ne olursa olsun pin numaraları şematik program ve component editorde gizlenir. şematik programda bu elemanı ne zaman sayfaya yerleştirsek. Şematikte elemana sağ tıklayın. Bu özel ayar şematik programda da geçerlidir.3.

Şemadaki elemanın pin numaraları gizlendi. Gizle'yi seçerek elemanın özel ayarını gizle yapın. Component Editör'de Eleman/Pin Numaraları menüsündeki Pin numarları ayarıdır. Fakat yine de şematik programın genel ayarını kullanmaz. Göster'in yani elemanın özel ayarının seçili olduğunu görürüz. Eleman/Kılıf Ata'yı seçin. (Pine sağ tıkla özellikler veya pin yöneticisinden) Sonraki adım kondansatör için kılıf belirlemek. Pin numaraları ve isimleri karışıyorsa pin isimlerini gizleyin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Numaralarına gelin. Eleman listesinden CAP100RP yi seçin. Progrmamın genel (varsayılan ayarını takip etmesini isterseniz) yine sağ tıklayıp pin numaralarını varsayılan yapın. şematikte elemana sağ tık Şimdi Eleman/Pin Numaraları'nı Göster yaparak kondansatörün pin numaralarını gösterin ve gerekirse taşıyın. ayarı. Diyalog kutusundan _general. 144 .lib (C:\Program Files\DipTrace\Lib) kütüphanesini seçin.

Kütüphane Oluşturmak Bğlantıları yapın. 145 . Tamam diyerek pencereyi kapatın.3.

minus oldu. 146 . Bu kopya üzerine tıklayın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Görüldüğü gibi pin numaralaraı 1. Pin numaralarının ilişkili pedlerin numaraları olduğundan daha önce bahsetmiştik. Soldaki eleman listesinden CAP üzerine tıklayın. Ancak pin isimleri hala 1 ve 2. Elemanın Kopyasını Oluştur deyin. Elemanın kopyası oluşturulur. İsmini CAP_VAR olarak değiştirin. değişmedi.2 yerine plus. Bu yeni eleman yukardaki kondansatörden farkı sadece kılıfı olacak. Şimdi daha önce oluşturduğumuz değişken parametreye sahip kondansatör kılıfını kullanan bir kondansatör oluşturalım.

Kılıfı DIP14 olacak. 147 . Şematik programda bu kondansatörün kılıfının ayakları arasındaki mesafeyi değiştirebilirsiniz. Şimdi Eleman/Kılıf Ata'ya gelin.2. değiştirilemez. Ve kondansatörü seçin.Etiketi değerlerini tanımlayın.4. Çünkü Patern Editor'de bunu değişken olarak belirledik. Fakat şemayı PCB ye aktardıktan sonra. Component Editor veya Schematic Programda da elemana farklı kılıflar atarken kolaylık sağlar. 3. Kütüphanenize yeni bir eleman ekleyin (Eleman/Kütüphaneye Ekle) Elman özellikleri panelinden isim ve Ref. Değişken parametreli kılıfları basit şemalarda kullanabilirsiniz. Kendi oluşturduğumuz kılıf kütüphanesini seçin. Çok Parçalı (Multi Part) Eleman Tasarlamak 4 adet VEDEĞİL kapısı ve 1 güç elemanına sahip bir entegre tasarlayabiliriz. PCB Layout’ ta bütün değişken değerler bloke edilir.Kütüphane Oluşturmak Bu elemanın CAP'tan hiçbir ismi dışında farkı yok.3. Fakat karmaşık projelerde bunu karışıklığa sebep olabileceği için tavsiye etmiyoruz.

DipTrace bir eleman içersinde farklı özelliklere sahip veya aynı özelliklere sahip (eşdeğer parçalar) birde fazla parça eleman oluşturmanıza imkân verir. Parça eleman grubundaki elemanlar aynı pinlere. Bu özellikler kütüphane tasarımında çok kullanıldığı için buraya kısayollar eklendi. Eleman/Eşdeğer Parçalar Oluştur'u seçin. Aynı zamanda elemanlar Normal. Kaç parça eleman oluşturacağımızı sorar “4” yazın. Power part’lar (güç elemanları) ve power net’ler (Güç bağlantıları) şematik programda gizlenebilir. şekle vs. Kısayol butonları kılıf ata. pin yöneticisi ve kütüphaneden eleman getir kısayol tuşları görünür. 148 . Şimdi 4 eşdeğer Vedeğil kapısı ve bir güç elemanı tasarlayalım. sahiptir (pin numaraları yani ilişkilendirildiği ped numaramaları hariç). Bir eleman ancak bir güç elemanına (Power Part) sahip olabilir.DipTrace Kullanım Kılavuzu Eleman özellikleri panelinin sol altındaki oka tıklayın. Sonraki adım eleman parçalarını oluşturmak. Power ve Net Port olabilir.

3.Kütüphane Oluşturmak

Seçili eleman baz alınarak 4 parça eleman oluşturulur. Şimdi ekranın altında Part 1 (1), Part 1 (2), Part 1 (3) ve Part 1 (4) şeklinde 4 parça elemana sahibiz. İsimlerini “VEDEGIL” olarak değiştirmek için: Eleman Özellikleri panelinden “Parça” alanındaki “Part1” silin “VEDEGIL” yazın. Elemanların isimleri VEDEGIL (1), VEDEGIL (2), VEDEGIL (3) ve VEDEGIL (4) şeklinde değişecektir. Sonraki parça eleman Güç parça elemanı. Eleman/Yeni Parça Ekle'den yeni bir parça eleman ekleyin. Sayfanın altından yeni parçayı seçin ve ismini PWR olarak değiştirin. (Eleman Özellikleri panelinden Part alanındaki Part1 silin ve PWR yazın.) Gördüğünüz gibi sadece son elemanın ismi değişti. Çünkü diğerleri eşdeğer elamanlardır. PWR elamanı ise VEDEGIL grubuna ait değildir. Şimdi Güç parçası elemanını tasarlayalım: Eleman Özellikleri panelindeki Tip kısmından IC-2 taraflı'yı seçin ve şu değerleri girin: Genişlik = 0,3 inç. Yükseklik:0,25 inç. Sol Pin Sayısı:2, Sağ Pin Sayısı:0. PWR elemanının parça tipini (Eleman Özellikleri panelinde parça tipi ) Power ve Gnd yapın.

149

DipTrace Kullanım Kılavuzu

Eleman/Pin Yöneticisi menüsüne girin. Pin isimlerini VCC ve GND, pin numaralarını “14” ve “7” yapın (Vcc=14, Gnd=7). Her iki pini de seçerek Pin İsmini Göster kutusunu işaretleyin ve pin isimlerini görünür hale getirin. Not: “Tip”, “İsmi Göster” ve “Uzunluk” parametrelerini birden fazla pin seçip toplu olarak değiştirebilirsiniz.

150

3.Kütüphane Oluşturmak Pin yöneticisi penceresini yeniden boyutlandırabilirsiniz. Boyut programdan çıktığınızda hatırlanır.

Pin Yöneticisi’ni kaptın, Eleman Özellikleri panelini gizleyin ve elemanınızın ilk parçasını görün.

Elemanınızın diğer parçalarını tasarlamak için “VEDEGIL” elemanlarından birini seçin. Eleman Özellikleri paneline şu değerleri girin. Tip: IC – 2 taraflı, Genişlik:0,2 inç, Yükseklik:0,25 inç, Sol Pin Sayısı:2. Sağ Pin Sayısı:1. Eleman Özellikleri panelini gizleyin. Parçayı yaklaştırın. Ekranın üstündeki obje panelinden menin ekleme aracını seçin ( ) Sembolün içine girerek sol tıklayın ve “&”yazın ve enter’a basın. & simgesini taşımak için ızgarayı küçültebilir veya F11 ile ızgarayı gizleyip, ızgarasız taşıyabilirsiniz.

151

DipTrace Kullanım Kılavuzu

Elemanımız VE-DEĞİL kapısı olduğu için sağdaki pin tersleme işaretine sahip olmalıdır. 3 numaralı pin üzerine sağ tıklayın ve Pin Özellikleri ni seçin. Tip alanından Dot seçin ve tamam deyin.

Diğer “VEDEGIL” parçalarını tasarlamamıza gerek yok. VEDEGIL (3) veya VEDEGIL (4) ten birini seçmeyi deneyin. Tasarladığımız parçayla aynı olduğunu göreceksiniz. Fakat pin numaraları aynı olmamalı. (Acele etmeyi. Birazdan ayarlayacağız...) Şimdi Pin Yöneticisini açın (Eleman/Pin Yöneticisi veya eleman özellikleri panelinin altındaki kısayol butonu ile). Parça kutusundan parçayı seçin pin numaralarını değiştirin. Bir pini değiştirdikten sonra Enter veya aşağı ok tuşu ile kolayca diğer pine geçebilirsiniz. 1 ve 2 numaralı pinlerin Elektrik tipini Input, 3. numaralı pini Output yapın. Diğer parçaların elektrik tiplerine de bu değişiklik uygulanır. Bu tipler Şematik programda

152

Biz DIP14’ ü seçelim. Kütüphanenizden DIP14'ü veya DIP_VAR (Seçtikten sonra Sayı 2 yi 14 yapmanız gerekir) elemanını seçin. Şimdi sıra çok parçalı elemanımız için kılıf belirlemede. Veya _general.Kütüphane Oluşturmak Elektriksel Kural Kontrolü (ERC) tarafından kullanılacak. 153 . Sorun yoksa Kılıf Ata diyalog kutusunu kapatın. Diğer parçaları da seçip pin numaralarını değiştirin. kılıf bağlantılarının doğru olduğundan emin olun. Pin yöneticisini kapatın.3. Zaten pin yöneticisinden pin numaralarını vererek bunu yaptık.lib kütüphanesinden DIP14'ü seçebilirsiniz. Tek tek pinleri pedlere bağlamaya gerek yok. Kütüphane kısmından Ekle diyerek kütüphanenizi seçin. Eleman/Kılıf Ata'yı seçin. Şekillerin üstündeki Parça kısmında parçaları tek tek seçip.

veya şu link kullanın http://ww1. Component Editor'e geçin ve yeni elman ekleyin. şu anda çalışmayabilir. 3. Önce http://www. Datatsheetten “Pin Diagrams” sayfasına gidin.5.com adresinden "PIC18F24K20" satasheetini arayın. İsim ve Ref.Etiketini girin. (Eleman/Kütüphaneye Ekle veya eleman listesine sağ tık Yeni Elemen Ekle veya Ctrl+Insert). 154 .com/downloads/en/DeviceDoc/41303G.microchip. bu kılavuz hazırlanırken çalışmakta olan ikinci link.pdf. Tip: IC-2 taraflı.DipTrace Kullanım Kılavuzu Çok parçalı elmanınız hazır. PIC18F24K20 Tasarlamak Şimdi Datasheetten faydlanarak PIC18F24K20 tasarlayacağız ve daha önce tasarladığımız SOIC-28 kılıfını bu elemana atayacağız. sol ve sağ pin sayıları 14 yapın.2.microchip.

Ayrıca bir pin için isim ve numarayı girdikten sonra enter veya aşağı ok ile diğer pine geçebilirsiniz.3. Biz pin isimlerini görebilmek için genişleteceğiz. Pin yöneticisi penceresinin boyutunu değiştirebilirsiniz.Kütüphane Oluşturmak Pin yöneticisine girin ve pin isim ve numarlarını datasheete göre girin. 155 .

DipTrace Kullanım Kılavuzu Pinlerin elektrik tiplerini girin ve ismi gösteri evet yapın. Topluca seçmek için ilk pinin üzerine sol tıkla fareyi bırakmadan aşağı son pine kadar kaydır. Elemanımız çok dar olduğu için pin isimleri üst üste geliyor. 156 . X ve Y hariç diğer özellikleri birden fazla pini seçip topluca yapabilirsiniz. numara. Bu şekilde tüm pinlerin Pin İsmini Göster seçeneğini evet yapın.) Pin yöneticisini kapatın. (İsim.

Pinleri bu ızgaraya göre yerleştireceğiz. Onu burada belirtebilirsiniz. daha sonra azaltabiliriz. Eleman/Pinlerden Busları Oluştur'u seçin. genişliği 1. Sonra çakışırsa istediğiniz genişliğe ayarlayabilirsiniz. Yüksekliğin fazlalığı. 157 . Önce pinlerden bus oluşturacağız. Varsayılan “/” dır ve bizim sembolümüz için yeterli.3. Fakat ilk grup pini bus yapacağız. Burada bus ayracını belirleyebilirsiniz.9 yapın. Izgara aralığını 0.1 inç yapın. grublanmış pinleri şekil üzerine yerleştirmek için gerekli. Ancak bazı üreticileri farklı ayraç kullanır. Bu özellik pin isimlerinden busları algılamaya ve buslara göre pinleri gruplandırmaya yarar. Busları Al düğmesine tıkladığınızda mümkün olan busları ve pin sayılarını göreceksiniz. RB ve RC yi seçin. Pin isimleri hala biraz çakışabilir. Crtl tuşu ile RA.Kütüphane Oluşturmak Eleman özellikleri panelinden yüksekliği 2. Şimdi pinleri mantıksal olarak gruplandıracağız.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Oluştur butonuna tıklayın ve diyalog kutusunu kapatın. Buslar sembolün soluna numara sırasına göre yerleştirilir. 158 .

(R ile döndürebilirsiniz) Aşağıdaki sembole sahip olacağız. Sizinki hafif farklı olabilir. Şimdi alttaki pinleri dikdörtgen üzerine taşıyın. Bu pinleri aşağı bir yere taşıyın. Fareyle kutu içine alarak busı seçin ve taşıyın. () Busları Shift+R ile döndürebilir.3. Bunu pinlerden biri üzerine sağ tıklayıp açılan menüden de yapabilirsiniz. Busları dikdörtgen üzerine yerleştirin.Kütüphane Oluşturmak Şimdi bus dışında kalan pinleri (4 pin hala sembol üzerinde) Ctrl ile seçin. Shift+F ile çevirebilirsiniz. Çünkü önce busları yerleştireceğiz. Biri üzerine sağ tıklayın Izgaraya Tuttur deyin. 159 .

Bütün pinler otomatik olarak pedlere atanmıştır.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bazen pinler elektrik tiplerine göre yerleştirmek isteyebilirsiniz. Kılıf ata diyalog kutusunu kapatın. Eleman özellikleri panelindeki Özellikleri Kilitle butonu ile eleman özelliklerini kilitleyin. Gördüğünüz gibi elemanın genişliği yeterli. Kütüphanemizden SOIC28i seçin.) yüksekliği 1. Böylece hatayla eleman özelliklerini değiştirmenin önüne geçmiş oluruz.8 inç yapabiliriz.Tipi Pin Renkleri menüsünü kullanabilirsiniz. Son adım SOIC-28 kılıfını elemanımıza atamak. Pinleri elektrik tiplerine göre renklendirmek bunu kolaylaştıracaktır. Bozulursa Geri Al'ı kullanın. Sembolünüz bozulabilir. Bunun için Görünüm/Elk. Hatta (Öncesinde elemanı ortalamanızı tavsiye ederiz. Eleman özellikleri panelindeki pin sayılarına dokunmayın. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Eleman/Kılıf Ata veya eleman özellikeri altındaki Kılıf Ata butonu ile kılıf atama diyalog kutusunu açın. 160 .

161 . Eleman/Kütüphaneye Ekle'den yeni eleman ekleyin.3. Hepsinin ismi VCC dir.Kütüphane Oluşturmak PIC18F24K20 elemanımız hazır. 3.6. Bütün Net Port elemanları. Böylece istediğimiz kadar VCC yerleştirin. Referans etiketi tanımlamaya gerek yok. VCC ve GND Sembolü tasarlamak Net Port tipini kullanarak VCC ve GND sembolleri tasarlayacağız.2. eleman listesinde şeklin üstünde Net Port yazısına sahiptir. Çünkü şemaya yerleştireceğimiz bütün Net Port elemanlarının buradaki ismi şemada tip ismi olur ve eleman üzerinde görünür. Eleman Özellikleri panelinden ismini VCC yapın ve Parça Tipi kısmından tipini Net Port yapın.

Sayfaya tek bir pin yerleştirip 3 defa döndürün (Ctrl + R). 162 . Obje araç çubuğundan Pin ( ) seçin. Çizgi aracı ( ) ile pinin üstüne bir çizgi çizin. Eleman Özellikleri panelini küçültün.05 inç yapın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Izgarayı 0.

Sonra Düzen/Elemanı Ortala'dan elemanı ortalayın.Kütüphane Oluşturmak Eleman/Pin Numaraları/Gizle ile pin numarasını gizleyin.3. VCC sembolü hazır.0125 inç ızgara kullandık. GND için 0. 163 . Çünkü çizdiğimizde elemanın orjini orta noktasında değilse getirilir. Böyle yaparak Şematik programda elemanın orjininin görünmesini de engellemiş olduk. Aynı yöntemle GND sembolü oluşturun.

Ekle deyin. Ekle deyin. Tümüne Ekle diyerek kütüphanede daha önce oluşturduğumuz elemanlara da ekleyebiliriz. Tip:Link.DipTrace Kullanım Kılavuzu Net Port elemanları için kılıf atamaya gerek yok. datasheet linki.2.7. şemada bağlantı yapmada kolaylık sağlaması ve bağlantı çizgisi görülmeden bağlantı yapmak için kullanılır. Tip:Metin. 164 . Şimdi Eleman/Varsayılan Ek Bilgiler'i seçin. Çünkü Net Port elemanları sadece. Alan Adı: Datasheet. Alan Adı: Üretici. Şimdi üretici ve datasheet alanları ekleyelim. Bu diyalog kutusundan bundan sonra yerleştirilecek bütün elemanlar için varsayılan bilgi alan ve değerlerini tanımlayabilirsiniz. Bununla birlikte elemana üretici adı. Şimdilik bunu yapmayın. açıklama veya başka bilgiler eklemek isteyebilirsiniz. 3. Bunun için kendiniz tanımlayacağınız ek bilgi alanlarını kullanabilirsiniz. Mesela data. Varsayılan Değer alanına varsayılan olarak birşeyler yazın.Etiketi. Kütüphaneyi kaydedin. Mesela LT elemanları için kütüphane tasarlıyorsanız üretici alanı ekleyip varsayılan değerini “Linear Technology” yapabilirsiniz. EK Bilgileri Kullanmak DipTrace'te varsayılan eleman bilgileri Ref. tip ve değerdir.

3. Eleman/Kütüphaneye Ekle (veya Ctrl+Ins) ile yeni eleman ekleyin ve seçin. Diyalog kutusunu kapatın. 165 .Kütüphane Oluşturmak Bundan sonra eklenen elemanlar bu ek bilgilere sahip olacak. Eleman Özellikleri panelinin altındaki Ek Bilgiler'i tıklayarak yeni elemanımızın ek bilgilerini görebilirsiniz.

Şimdi eleman listesinde yeni elemanın üzerine tıklayın ve Elemanı Sil (veya Ctrl+Del) ile yeni elemanı silin. Birden fazla elemanı seçip topluca da silebilirsiniz. 166 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi elemana ek bilgi ekleyebilir. Fakat yeni elemana bunu yapmayacağız. düzenleyebilir veya silebiliriz.

Tip:Metin. Alan Adı: Üretici. Kondansatör ek bilgiye sahip değil. 167 . Çünkü onu Varsayılan ek bilgileri eklemeden önce oluşturduk. Ve tamam deyin. Şimdi ona birkaç yeni ek bilgi ekleyeceğiz. Değer:Şirketinizin adı. Eleman özellikleri panelinin altındaki ek bilgiler kutusundan Ekle düğmesine tıklayın.Kütüphane Oluşturmak Kondansatörü seçin. Tamam ve iptal için enter ve esc tuşlarını da kullanabilirsiniz.3.

Bunun için pinsinyal tablonun sol tarafındaki sinyal adına tıklayın. 168 . bölümünde inceleyeceğiz. Parametre kısmındaki değer alanına (1 uF yazan yer) çift tıklayarak değeri girin. Eleman/Spice Ayarları'nı seçin. Ancak başka elemanlar için bunu düzenlemek isteyebilirsiniz. Enter deyin veya başka bir alana tıklayın.2. “Sinyal:” alanına uygun sinyali girin. Şimdi eleman listesinden CAP elmanını seçin. Şimdi sadece spice netlistine eklenebilmesi için konsansatörümüz için tanımlamaları yapacağız.DipTrace Kullanım Kılavuzu Aynı yolla web sitesi alanı ekleyin. Model Tipi:Kondansatör seçin. Yukardaki şablon kısmında kondansatörün spice netlistinde nasıl görüneceğini göreceksiniz. altta Kullanılabilir Sinyaller'i göreceksiniz. Tipi Link olarak seçin ve değer olarak gerçek bir site adresi girin.8. SPICE Ayarları DipTrace şemalarınızı LT Spice'a ihraç edip simülasyon yaptırabilirsiniz. Bunu adım adım bu kılavuzun III. Bizim elemanımızda pin-sinyal haritası normal. 3.

Kütüphanenizi kaydedin ve component editorden çıkın. 169 .Kütüphane Oluşturmak Konsansatör basit bir elman olduğu için harici bir model dosyasına ihtiyacımız yok. Transistörler için modeli harici bir dosyadan yükleyebilirsiniz. Tamam diyerek spice ayarlarını uygulayın.) Veya model metnini model sekmesine elle girebilirsiniz. Böylece şema çizerken elmanın spice ayarlarını yapabilirsiniz.) Ayrıca SubSkt (Alt Devre) tipi hemen hemen tüm elemanlar için kullanılabilir.3. Spice Modelin Kütüphaneden Al butonu herhangi bir DipTrace elemanından spice modelini almak için kullanılabilir. Aynı Spice Ayarları diyalog kutusu şematik programda da vardır. (Genelde spice model dosyaları üreticilerin web sitelerinden elde edilebilir. (Spice dökümanına bakınız.

170 Yani herhangi bir pine . Kütüphaneyi denetle diyalog kutusundan eleman. Kısa devre pinler: Kılıf içi dahili ped-ped bağlantısı ile birbirine kısa devre olan pinler var mı? Bağlantısız pinler: Herhangi bir kılıf pedine bağlanmamış pinler içeren elemanların listesi. Ayrıca detay penceresinden hataları metin dosyasına kaydedebilir ve kütüphaneyi bu dosyaya göre düzenleyebilirsiniz. gnd gibi kılıfı olmayan elemanlarımız olabilir.. “. Bağlantısız pedler: Kılıfın bazı pedleri boşta olabilir. Kılıf atanmamış elemanlar: Kılıfı atamayı unuttuğunuz elemanlar olabilir. Kütüphane Denetimi Kütüphanenizi mühtemel hatalara karşı denetlemek önemlidir. Bu özelliğin çalışması için elemanların isme göre sıralanması gerekir. Tabi Vcc. Kütüphane/Kütüphaneyi Denetle'ye tıklayın.” butonuna tıklayın ve listenin elemanların pin numaralarını kontrol edin. Bazen doğru elemanlarda da olabilir.. Aşağıdaki hatalar otomatik olarak bulunabilir: “.9. pin sayılarını ve olası hataları görebilirsiniz. (Kütüphane/Elemanları İsme Göre Sırala) Aynı pin numaralılar: Bir veya daha fazla pin aynı numaraya sahip mi? Yani kılıfın aynı pedine bağlanmış mı? Bu %99 hatayla olmuştur. bağlanmamış olabilir.. parça. Bunlar yine de sayının içinde vardır.DipTrace Kullanım Kılavuzu 3. Kütüphane denetim özelliği ile oluşabilecek bütün hataları görebilirsiniz. Aynı isimli elemanlar: Kütüphanede aynı isimli elemanların varlığı kontrol edilir.2. Bazen doğru elemanlarda da olabilir.” butonları hatanın detaylarını verir..

Elemanları Yerleştirmek Şematik programı açın. ama bu klasörden farklı bir yere kaydetmişseniz Kütüphaneleri Bu Klasörden Al daki işareti kaldırarak kütüphanenizi eklemeniz gerekir. Tanımsız pinli: Elektrik tipi “Undefined” olan pinler içeren elemanlar. kütüphane paneline ekleyelim. Kütüphane/Kütüphane Ayarları'nı açın.Kütüphane Oluşturmak Delikli tip olup deliksiz pedler: Çoğu durumda SMD kılıflar için bu hata oluşur. 3. Kütüphaneleri Bu Klasörden Al kutusu işaretliyse belirtilen klasördeki (başlangıçta C:\Program Fıles\Diptrace\Lib) kütüphaneler aktif olur. Çakışmış pinli elemanlar: Üst üste çakışmış pinler içeren elemanlar. Kütüphane ayarlarını kapatabilirsiniz. burada ise otomatik olarak eklenir zaten. Önce kütüphanemizi. 171 . Çoğu durumda tasarım hatasından kaynaklanır.10. Bu durumda kütüphane ayarlarından kütüphaneyi eklemenize gerek kalmaz. Objeler/Eleman Yerleştir veya butonunu kullanarak da eleman yerleştirebilirsiniz. Aktif kütüphane listesinin sağındaki “…” işaretine tıklayın ve kütüphanenizi seçin. Kütüphaneyi eklemek onu sayfanın üstündeki kütüphane listesinde görmek içindir. Pedin gerçekten yüzey yerleşimli olup olmadığını kontrol edin. Yani buradan eklemediğimiz kütüphaneden de eleman getirebiliriz.2. Eğer kütüphaneniz.3. Kütüphaneleri Bu Klasörden Al kutusundan işareti kaldırın.

Şema çizerken ona çok ihtiyacımız yok. Kondansatör üzerinde ek bilgilerin nasıl kullanıldığını göreceğiz. 172 . Kütüphanedeki elemanlar ekranın solunda listelenir. Çalışması diğer programlardaki gibi. Ek bilgi alanına girdiğimiz linklere buradan ulaşabiliriz. İhtiyaç hissederseniz kullanabilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Sayfada koordinat eksenleri görünüyorsa F1 ile gizleyebilirsiniz. Şimdi kütüphane listesini kaydırarak kütüphanenizi seçin. Üzerine sağ tıklayın ve Linkler'i seçin. Bu listedeki elemanları sayfaya yerleştirin.

Sadece bir elemanın ek bilgisini göstermek için üzerine sağ tıklayın.) 173 .3. özelliklere girince etiketler sekmesinden etiket olarak istediğiniz ek bilgiyi seçebilirsiniz. (Bu ayarların tüm elemanları etkileyeceğini artık biliyorsunuz. Görünüm/Eleman Etiketleri/Ana (veya İlave)/Ek Bilgiler'i seçin.Kütüphane Oluşturmak Ayrıca ek bilgileri eleman etiketleri gibi gösterebiliriz.

DipTrace Kullanım Kılavuzu 174 .

VCC/GND seçili değilse PWR parçasını seçerek ayrı olarak yerleştirin.3.2. VCC/GND seçili ise güç parçası da otomatik olarak yerleştirilebilir. Bu listeden VEDEGIL (4) seçilirse. Elemana ait parçaların tamamı yerleşmeden ikinci elemana geçilmez. Görünüm/Parçaları Gruplandır işaretli olsa da olmasa da. Görünüm/Parçaları Gruplandır işretli değilse parça listesi aşağıdaki gibi görülür.Kütüphane Oluşturmak Eleman listesinde çok parçalı elemanı seçin. Oto. (Güç parçasını mutlaka yerleştirmeniz gerekir. VEDEGIL(1) i seçin ilk tıklamada A1 in 1. tekrar tıklarsanız A2 entegresinin 1.3.4) yerleştirilir. Eşdeğer parçaların yerleştirme modunu değiştirmek için Görünüm/Parçaları Gruplandır'ı kullanın. Tümünü yerleştir seçili ise parça listesi pasiftir. 175 . Görünüm/Parçaları Gruplandır işaretli ise parça listesinde eşdeğer parçalar tek bir parça gibi görünür . Soldaki eleman listesinde hangi parçanın seçili olduğu görünür ve çok parçalı elemanın kaç parçadan oluştuğu eleman üzerinde yazar. Dolayısıyla istediğimiz parçayı yerleştirmek için önce listeden seçmemiz gerekir. yukardaki şekilde olduğu gibi parçalar tek tek listelenir. kapıyı yerleştirmemiz mümkün. Yani önce A1 entegresindeki tüm parçalar (1. elemanı yerleşir. Güç elemanını yerleştirmek için listeden PWR parçasını seçin ve yerleştirin. component editorde eşdeğer parçalardan oluşturulmuş (Eşdeğer Parçalar Oluştur komutu) elemanlar için işe yarar. Çünkü entegremizin 14 ve 7 numaralı ayakları bu parçada) Tümünü Yerleştir ise tüm parçaları aynı anda yerleştirir. (Mesela bizimki 5 parçadan oluşuyor) Not: Bu gruplandırma. elemanı yerleşir. A1 entegresinin 2. Oto. Bütün eşdeğer parçalar parça listesindeki tek bir parça kullanılarak (şu durumda AN(4)) yerleştirilebilir. elemanını yerleştirmek için Parça listesinden VEDEGIL(2) yi seçmeniz gerekir. Bu elemanı eşdeğer parçalarla ve power parçası ile oluşturmuştuk. Programla birlikte gelen kütüphanelerdeki çok parçalı elemanlar bu yöntemle oluşturulmadıkları için. Sonra A2 elemanına ait parçalar yerleştirilmeye başlanır. Bu listeden A1 entegresine ait 2. Veya ayrı parçalar gibi tek tek yerleştirilebilir. sayfa her tıklamada parça elemanlar sırayla yerleştirilir.

) Elaman listesinde VCC ve GND yi seçerek ikişer adet yerleştirin. 176 . Aynı tip iki Net portun aynı pinine bağlanmış bağlantılar da birleşir.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi Net Port ların nasıl kullanıldığını görelim. Net portlar için tipleri gösterilir (yani Component Editor’deki isim) İki Net Port için ayni tip tanımlayarak onları birleştirebiliriz. 4 den fazla VEDEGIL parçası yerleştirerek iki entegre yerleştirin. (dolayısıyla iki güç parçası olur.

3.Kütüphane Oluşturmak

Pinleri bağlayın. Aynı tip Net Port elemanına bağlı pinler birbirine bağlanmış demektir. Şekilde de görüldüğü gibi IC1 ve IC2 entegrelerinin güç elemanlarının VCC leri birbirine bağlıdır. Çünkü ikisi de aynı tip Net Port elemanın bağlanmıştır.GND ler de öyle. VCC pinlerine bağlı bağlantının adını VCC yapmak için: Bağlantı üzerine sağ tıklayın. İlk seçeneğe tıklayın ve ismini VCC yapın. Veya pin üzerine sağ tıklayın. Bağlantı İsmi'ni seçin. Burada VCC ve GND sembollerini Net Port değil de normal sembol seçseydik (mesela Disc_Sch kütüphanesindeki +12V gibi) her iki +12V bacağı birbirine bağlı olmayacaktı. Onları bağlamak için her iki bağlantıya da aynı ismi vermek zorunda kalacaktık. Zaten bağlantı üzerine gelindiğinde tüm bağlantı renk değiştirir. Böylece hangi elemanlar veya yollar birbirine bağlı anlarız. Component Editor'e girmeden de ayrı elemanlardan çok parçalı eleman oluşturabilir ve onlara bir kılıf atayabiliriz. Eleman üzerine sağ tıklayın. Özellikler'i seçin. Parçaları Etkinleştir'i işaretleyin. Bunu diğer elemanlar için de yapın ve tüm elemanlara aynı Ref.Etiketi değerini verin. Artık bu elemanlar aynı elemanın paçaları olmuş oldu. Bunu 4 adet AND2 kapısını Disc_Sch kütüphanesinden getirerek deneyin. Bu 4 kapıyı bir entegreye ait hale getirmiş oluruz. Pin numaraları aynı olabilir. Kılıf Ata penceresinden parçayı seçerek kılıfın doğru pedlerine bağladığınızda düzelecektir.

177

DipTrace Kullanım Kılavuzu Aynı zamanda bir pini bir hatta (bağlantıya) kablo olmadan bağlamak mümkün. Pin üzerine sağ tıklayın Bağlantıya Ekle deyin, sonra bağlantıyı seçin ve Kablosuz Bağla yı işaretleyin, tamam deyin. Bağlantılara aynı isimleri vererek de onları bağlayabilirsiniz. Ayrıca bağlantı ve pinlere aynı isim vererek bu pin ve bağlantıları birbirine bağlayabiliz. Bu metot VCC, GND, CLK gibi bağlantıları yapmakta daha pratiktir. (Eğer güç elemanlarını ve bağlantılarını gizlemeyi planlıyorsanız) Bu özellik aşağıda detaylı olarak incelenecek.

178

4.Çeşitli Özellikleri Kullanmak

4. Çeşitli Özellikleri Kullanmak
Bu kısımda yukarda bahsedilmemiş bazı önemli özelliklerden bahsedeceğiz.

4.1.Bağlantı Yapma
4.1.1. Şematik Programda Bus'ları kullanmak

Şimdi Bus ve Sayfa Konnektörlerinin nasıl kullanıldığını öğrenelim. Objeler/Devre/Bus Yerleştir'i seçerek veya obje araç çubuğundan ilgili butona ( ) tıklayarak şemaya bus yerleştirin. İki defa sağ tıklayarak bus yerleştirme modundan çıkın ve varsayılan moda girin. Elemanın pini üzerine gelin, sol tıklayarak bus'a doğru bir bağlantı çizin ve bus üzerine geldiğinizde tekrar sol tıklayarak bus'a bağlantı yapın. Bir diyalog kutusu açılır. Buradan yapacağımız yeni bağlantıya bir isim verebilir, veya Yeni Bağlantı Yap diyerek (doğrudan Tamam demek te aynı işi yapar) yeni bir bağlantı oluşturabiliriz, veya listeden bağlantı seçerek yapmakta olduğumuz bağlantının bus'a bağlı olan başka bir bağlantıyla birleşmesini sağlayabiliriz.

179

DipTrace Kullanım Kılavuzu İstediğiniz zaman hattın bus'a olan bağlantısını değiştirebilirsiniz: Bus'a bağlı olan hat üzerine sağ tıklayın, Bus Bağlantısı'nı seçin. Buradan bağlantının, bus'taki bağlanmış olduğu hattı değiştirebilirsiniz.

Şu anda bus'a bağlı 4 bağlantımız var. Net 4'ü Net 2'ye değiştireceğiz. Böylece IC1:10 ile IC2:4 pinleri aynı hatta bağlanmış olacak. Hattan bus'a olan bağlantının isimlendirilmesi bağlantı adları veya bus'taki numaralarla olabilir. Görünüm/Bus’a Bağlantı'dan bunu değiştirebilirsiniz.

180

Şimdi Sayfa 1’e geçin ve bir tane sayfa konektörü de buraya yerleştirin adı Port 1 olacaktır. Düzen/Sayfa Ekle veya Ctrl +L ile yeni sayfa eklerseniz sayfa mevcut sayfanın sağına eklenir.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Şimdi şemaya yeni bir sayfa ekleyin. Sayfa 1’in üzerine sağ tıklayıp Sayfa Ekle'yi seçerseniz mevcut sayfanın soluna yeni sayfa eklenir. Sol attaki sayfa isimleri üzerine sağ tıklayarak çıkan seçeneklerden yeni sayfa ekleyebilir. İsmi Port 0 olacaktır. Obje panelinden sayfa konnektörü aracını ( )seçin ve yeni sayfaya bir tane yerleştirin. Sayfaları şemanın sol altında görebilirsiniz. Düzen/Sayfa Ekle veya Ctrl +L ile. sayfayı silebilir ve mevcut iki sayfanın arasına boş bir sayfa yerleştirebilirsiniz.4. Şimdi sayfadaki bus'ı bu konektöre bağlamak için 181 . Buradan Sayfa 2'yi seçin.

( ). Bus üzerine sol tıklayın. Aynı zamanda ikiden fazla konektöre aynı ismi vererek de onları bağlayabilirsiniz. Konektöre gidin (mavi halka) ve yine sol tıklayın.DipTrace Kullanım Kılavuzu obje araç çubuğundan bus yerleştirme aracını seçin. 182 . Port 1’in üzerine sağ tıklatın ve adını Port 0 olarak değiştirin. Bunun anlamı bu konektör başka bir konnektöre bağlandı. Bağlı portun mavi noktası etrafında daha geniş bir halka vardır. Portun bağlantı noktasının yeşile döndüğünü görürsünüz.

“Port_Sch” kütüphanesini seçin. Genelde bu amaçla kullanılmasına rağmen. Port 8’i bulun ve sayfaya yerleştirin. Bu bus’ın adı sayfa 1'dekiyle aynıdır. Net Port’ larla Çalışmak Yukarda zaten VCC ve GND bağlantılarında Net Port larla çalışmıştık. 183 . Veya her iki sayfa için de ortak olacak olan yeni bir bağlantı oluşturabilirsiniz.4. birden fazla pine sahip net portlar kullanarak çoklu bağlantı da yapabilirsiniz. 4.2. Çünkü bunlar aynı bus. Şimdi sayfa ikiye eleman yerleştirebilir ve bunları bus üzerinden Net2 ve Net3’e bağlayabilirsiniz. Sayfa 2 ye daha fazla eleman yerleştirin fakat bus’a bağlantı yapmayın.1.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Sayfa 2'ye geçin ve konnektöre bağlı bir bus yerleştirin.

Mesela Port 8in 1 nolu ayağına bağlı bütün hatlar birbirine bağlıdır.3.1. Sağ tıklayın ve Bağlantıya Ekle'yi seçin. Pinleri bağlantıya isimle bağlayacağız. Aşağıdaki şekilde Net0 ve Net 4’a kablosuz bağlanmış pinleri görüyorsunuz. Açılan diyalog kutusundan bağlanmak istediğiniz bağlantıyı seçin ve Kablosuz Bağla seçeneğini işaretleyin ve Tamam deyin. Sayfa 1’e de Port 8 yerleştirin ve buna da bağlantılar yapın. Fareyi henüz bağlantı yapılmamış bir pinin üzerine getirin. 184 . Port 8’in aynı isimli pinlerine bağlanmış sayfa 1 ve 2 deki bağlantıların isimleri de aynıdır. Port üzerine sağ tıkla Özellikler'i seç. Biraz yukarı çıktıktan sonra sağ tıklayıp Tamam diyerek bağlantıyı bitirin. Aynı tip Net Portlar birbirine bağlıdır. Şimdi sayfanın boş bir kısmına gidin. Fareyi GND sembolünün pini üzerine getirin ve sol tıklayarak bağlantı çizmeye başlayın. Bu iki sayfadaki portları birbirinden ayırmak ve bağlamak çok kolay. Tek bir GND sembolü yerleştirin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Elemanlarla Port 8 arasında bağlantılar yapın. aralarında bağlı bir bağlantı görünmeden de birbirine bağlanabilirler. Bu durumda elemanın konumu ve sayfasının farklı olması bir şey değiştirmez. 4. Tip kısmına farklı bir değer girersen bu iki port birbirinden ayrılmış olur. Kablo Çizmeden Bağlantı Yapmak Pinler.

Bağlantı adını GND yapın ve Aynı isimli pinlere bağla seçeneğini işaretleyin. Bu yöntem şemadaki aynı isimli pinleri bağlamak için çok kolay bir yöntemdir. Bu pinler güç pinleri CLK pinleri veya data hatları olabilir. Yerleştirilen elemanların GND pinleri GND bağlantısına otomatik olarak kablosuz bağlanmıştır. Özellikler seçin. Şimdi Analog Devicies (AD) kütüphanesini seçin. 185 . AD1317KZ'yi bulun (Üstteki kutuya AD1317 yazın ve entera basın) Birkaç tane yerleştirin. Bu bağlantının özelliklerini değiştirdiğinizde program bu bağlantı ismine sahip boştaki pinleri otomatik olarak kontrol eder.4. Tamam deyin.Çeşitli Özellikleri Kullanmak GND’ye bağlı bu bağlantı parçasına sağ tıklayın.

Tamam dediğinizde aşağıdaki uyarıyı görürsünüz. 186 . Net 2 üzerine sağ tıklayın. en üstteki “Net 2” yi seçin. Net 2 yerine ismi Net 0 olarak değiştirin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bağlantılara aynı ismi vererek de onları bağlayabilirsiniz: Mesela aşağıdaki şekildeki gibi şemamız olsun.

Kesişmeyen iki hat aynı hat olarak değerlendirilecek.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Eğer Yes derseniz Net 2'nin ismi Net 0 yapılacak. Gördüğünüz gibi C1'in A pini ce D1'in K pini birleştirildi. No derseniz isim değişikliği yapılmayacak.4. dolayısıyla iki bağlantı birleştirilmiş olacak. 187 . Yes deyin. Şimdi Net 0'ın özelliklerine girin.

ayrı yerleştirilmiş metin objesi gibidir. İki bağlantı ayrıldı ve bağlantımız yeniden Net 2 oldu. bağlantıya sağ tıklayıp “İsmi Göster” diyerek yerleştirdik. Bu metin bağlantıya göre eşzamanlı güncellenmez. bağlantıyla birlikte taşınmaz. 188 . Üzerine tıklayıp silebilirsiniz. İşareti kaldırın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Aynı isimli Bağlantılarla birleştir seçeneği işaretli. Tamam deyin. Bu metni. Bağlantı üzerindeki Net 0 metni sizi yanıltmasın.

4. Bağlantı ismini değiştirmeye kalktığınızda yukardaki 189 . Birbirlerine temas etmeyen farklı bağlantıların aynı isimle birlirlerine bağlanabilmesi için bu seçeneğin işaretli olması gerekir. Tamam dediğinizde uyarı vermeden isim değişikliğini yapacaktır.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Şimdi şemadaki Net 1'in özelliklerine girin. Aynı İsimli Bağlantılara Birleştir'i işaretleyin ve ismi Net 0 yapın.

DipTrace Kullanım Kılavuzu gibi uyarı vererek bu seçenek program tarafından otomatik olarak aktif edilir. Şu sonuca varabiliriz: İki farklı bağlantı aynı isimliyse. Bunu açmak için Schematic'te Objeler/Bağlantı Yöneticisi.4. Şematik ve PCB Layout’ ta Bağlantı yöneticisi Pcb ve Schematic'te bağlantı yapmanın kolay bir yolu da Bağlantı Yöneticisi'dir. seçili bağlantıyı butonu.1. Pin eklemek için “Bağlantıya Ekle:” altından elemanı ve pinini seçin ve Ekle deyin. PCB Layout’ ta Çizim/Bağlantı Yöneticisi'ni kullanabilirsiniz. Burada elemanın sadece boştaki pinleri listelenir. Bağlantıya kolayca pin ekleyebilir veya çıkarabiliriz. İstediğiniz pini bulamıyorsanız bir bağlantıya bağlı demektir. birbirlerine bağlanmıştır ve Aynı İsimli Bağlantılara Birleştir seçeneği aktif edilmiştir. butonunu. Seçili bağlantının ismini silmek için ise butonunu 190 . Şimdi Schematic'te bağlantı yöneticisini açın. Bağlantı Yöneticisinden yeni bağlantı eklemek için değiştirmek için kullanabilirsiniz. O bağlantıya bağlı olan pinler aşağıya gelecektir. Bunun örneğini yukarda yaptık. Bu seçeği aktif etmeyi dert etmemize gerek yok. 4. Bunu elle pasif edersek (işareti kaldırırsak) bağlantılar koparılır ve ilgili bağlantıya uygun bir bağlantı adı verilir. Pencerenin üstündeki “Bağlantı:” liste kutusundan herhangi bir bağlantıyı seçin.

PCB Layout’ta bağlantı yöneticisinin kullanımı Schematic ile aynıdır. seçtiğimiz ped bağlı olduğu bağlantıdan kopartılarak bizim eklemek istediğimiz bağlantıya eklenecek. No cevabı verirsek. Cancel dersek işlem iptal edilecek yani herhangi bir değişiklik yapılmayacak. PCB Layout’ta bir bağlantıya ait olsa da bütün pedleri görebiliriz.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Bağlantı yöneticisine Tamam dediğinizde yaptığınız değişiklikler uygulanır. 191 . Ancak birkaç farkla. Yani bu iki bağlantıyı birleştirmiş olacağız. Schematic’te bağlantı yöneticisinde sadece boşta kalmış pinleri ekleyebilmemize rağmen. Eğer bu mesaja Yes cevabı verirsek seçtiğimiz ped bağlantımıza eklenecek ancak diğer bağlı olduğu bağlantıdan kopartılmayacak. Yaptıklarınızı geri almak ve bağlantı yöneticisini kapatmak için “İptal” deyin. Ancak başka bir pede bağlanmış olan bir pedi seçili bağlantıya eklemek istediğimizde bir uyarı mesajı görüntülenir.4.

Etiketi C19 olacaktır. 192 . Bu şema 23 kondansatör ihtiva eder. Kendi kütüphanemizden bir kondansatör yerleştirelim.DipTrace Kullanım Kılavuzu 4. C19 eksik). Bu şemada bizim tarafımızdan yapılan farklı tiplerde pin bağlantıları göreceksiniz. “Yes” deyin. Etiketi numaralandırmasını kaydırmayı da önerir. Bir uyarı mesajı görünür. Bu kondansatör üzerine sağ tıkla ve en üstteki seçeneği seç. Bizim amacımız Referans etiketlerinin nasıl çalıştığına dair tecrübe kazanmak. Aynı zamanda Ref.dch dosyasını açın.2. Program Files\Diptrace\Examples klasöründeki Schematic_2. Bu kondansatörün Ref. C19 u C5 yapın ve Tamam deyin. Diyelim ki herhangi bir yere C5 kondansatörü yerleştirmek istiyoruz.Referans Etiketleri Bu noktadan sonra Belgelerim\Diptrace\Examples klasöründeki örnek devrelerle çalışacağız. (C1 den C24’e kadar.

Bu durumu düzeltmek için bir kondansatör üzerine sağ tıklayın. Neden? Çünkü Referans etiketleri optimize edilirken program Ref. Şimdi bağlantı yöneticisinde C19’u görebiliriz. Aynı zamanda C5'de yerleştirdik. Eski C5 -> C6 oldu…. C5 ve C25-C29 arası kondansatörler yok.Etiketi “C” ’yi seçin. C24. Şimdi C5’i C30 yapın ve bağlantı yöneticisine girin. C24 oldu.Etiketleri dizisinden boş olanları siler. C30 da C24 olur. C5 yapılır. Aynı şekilde yerleştirdiğiniz elemanın Referans etiketini başka bir elemanın Ref. Dolayısıyla C5 olmadığı için C6. C18->C19 oldu vs. 193 .. Ref.4.Etiketlerini İyileştir/Ref. C30.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Kondansatör C5 oldu.. C23 yapılır. Yani üstteki sıradakini bir aşağı kaydırır.Etiketine kaydırabilirsiniz.

Yine Examples klasöründen PCB_2 dosyasını açın. 194 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi değişiklikleri kaydetmeden Şematik programdan çıkın ve PCB Layout’ u açın. Tasarım yöneticisinden C8 ve C10 üzerine çift tıklayın. Dosya/Farklı Kaydet menüsünden dosyayı farklı bir isimle kaydedin.) C28 ve C30 olarak yeniden adlandırın. (Bulmak için tasarım yöneticisini kullanabilirsiniz. Plaketin üst kısmındaki C8 ve C10’u bulun.

Ayrıca listede içinde aradığımız ifadenin geçtiği elemanlar da bulunur. C8 yazın ve Şimdi Bul deyin. Programlar/Schematic menüsünden. Win98/ME kullanıcıları için bunu tavsiye etmeyiz. C8 ve C10 kondansatörlerini bulun. Bunu için Ctrl +F veya Düzen/Obje Bul menüsünden faydalanabilirsiniz. Bunların üzerine tıklayıp Yerini Bul dediğimizde şema o elemanı da sayfanın ortasına getirir. (Aynı zamanda PCB Layout’ u kapatmadan Schematic programı da açabilirsiniz. Yalnız büyük şemalarda bir elemanı bulmak kolay değildir. 195 . ) Schematic_2. Bulunan eleman ekranın ortasına gelecek ve seçilecektir.Çeşitli Özellikleri Kullanmak PCB Layout’ u kapatın ve tekrar Schematic programı açın.4.dch dosyasını açın.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Obje Bul penceresini sol üstteki oka tıklayarak küçültebilir ve bu şekilde de kullanabilirsiniz. Dosya/Eleman Bilgilerini PCB’en Getir'i seçin ve açılan pencereden biraz önce farklı isimle kaydettiğimiz Pcb dosyasını bulun. Ve biz bu kondansatörleri PCB_2 dosyasında yeniden adlandırdık. C8 ve C10’u daha iyi görmek için Sayfayı büyültün (+ ya birkaç defa basarak) PCB_2 dosyası bu şema dosyasıyla ilişkilendirilmiştir. 196 . Karmaşık bir tasarım yapıyorsanız ve çok sayıda elemanı bu şekilde ismini değiştirdiyseniz nasıl olacak? Tam burada Eleman Bilgilerini PCB’den Getir özelliğini kullanacağız. Şimdi şemadaki bütün referans etiketleri (bizim şemada C28 ve C30) PCB dosyasına göre değiştirildi. Burada da aynı isim değişikliklerini yapabiliriz.

Çeşitli Özellikleri Kullanmak 4. Ve adım adım büyümektedir.4. Mesela ismi içinde “232” geçen bazı elemanlara ihtiyacımız var. Birkaç saniye içinde ismi içersinde 232 ifadesi olan 194 adet eleman listelenir. Şu anda Schematic programdasınız.Kütüphanede Nasıl Eleman Buluruz DipTrace 2. İsminden sadece bazı kısımlar hatırımızda kalmış olabilir.000 eleman vardır. DipTrace’ in bütün programlarında eleman aramak çok kolaydır. Bazen ihtiyacımız olan elemanın üreticisini veya tam adını bilemeyebiliriz. Bu kütüphaneler üretici isimlerine göre ayrılmıştır. Bu arada biz aktif olan kütüphanelerde arama yaptık.1 standart kütüphanelerinde yaklaşı 98. Kütüphane/Eleman Ara'yı seçin. Aynı zamanda listedeki bir elemana tıklayarak aşağıda hangi kütüphane içinde olduğunu ve kılıfını görebiliriz. Aynı zamanda sadece bazı kütüphaneler içersinde veya bilinen tüm kütüphaneler içersinde de arama yapabiliriz. Arama yapmak istediğimiz 197 . Yine Yerleştir butonuna tıklayarak seçmiş olduğumuz elemanı sayfaya yerleştirebiliriz. Şimdi İsim alanına 232 yazın ve Şimdi Bul deyin. (Bakılacak Kütüphaneler altından ilgili seçeneği işaretleyerek) Buradan Seçili yi seçersek alttaki Kütüphaneleri Seç kutusu aktif olur.3. Fakat diğer karakterleri hatırlamıyoruz.

Denetim/Elektriksel Kurallar'ı açın. tamamlanmamış pinden pine bağlantıların hata veya uyarı mesajı vermesini sağlayabilirsiniz. yeşil veya kırmızıya dönüştürün. Ancak bu diyalog kutularındaki seçili kütüphane içinde arama yaparlar. PCB Layout ve Pattern Editor’de (Kılıf/ Kütüphanelerde Kılıf Ara) kütüphanelerde kılıf (footprint) arayabiliriz Bunun yanında bütün yerleştirme/ekleme diyalog kutularında arama fonksiyonu vardır. 4.4.DipTrace Kullanım Kılavuzu kütüphaneyi buradan seçeriz. 198 .dch dosyasını açın. Bunu yapmak için ilgili hücreye tıklayarak sarı. Eğer açık değilse Schematic programı açın ve Examples klasöründen Schematic_2. Birden fazla kütüphane seçmek içi CTRL+tıklama yöntemini kullanabilirsiniz. tasarım esnasında oluşabilecek hataları düzeltmek amacıyla kullanılır. Açılan diyalog kutusundan ERC çalıştırıldığında. Önce kontrol edilecek elektriksel kuralları ayarlayalım. Schematic ve Component Editor’de (Eleman/Kütüphanelerde Eleman Ara) kütüphanelerde eleman arayabiliriz.Elektriksel Kural Kontrolü (ERC) Bu özellik.

dch dosyasını kontrol ederseniz tek bir hata bulur: Bağlantı için “Bidirectional to output” Hatanın yerini bulmak için üzerine çift tıklayın veya seçip Yerini Bul deyin.Vdd gibi V ile başlayan isimdeki pinleri power pini olarak algılar. Ve bu iki pin arasındaki herhangi bir kısa devreyi kontrol eder. 199 . Bağlı Olmayan Pin bağlı olamayan pinleri kontrol eder. Mevcut ayarları değiştirmeden Tamam veya İptal diyerek pencereyi kapatın. Kontrol edilecek pinlerin isimlerini Kısa Devre için Güç Pinleri den ayarlayabiliriz. VCC.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Kontrol Edilecek Kurallar altındaki Pin Tipi ni işaretlemek yandaki renkli tabloda içinde görünen pinden pine olan bağlantıların kontrol edileceğini belirtir. GND* da aynı şekilse GND ile bağlayan isme sahip pinleri GND olarak algılar. Şimdi ana menüden Denetim/Elektriksel Kontrol Yap (ERC)'yi seçin. Tek Pinli Bağlantı sadece tek pine sahip bağlantıları kontrol eder. Mesela V*. Kısa Devre Power ve Gnd arasındaki kısa devreleri kontrol eder. Eğer Schematic_2. Hatayı düzeltebilir ve sonra ERC penceresinde ERC’ yi Çalıştır diyerek tekrar kontrol yaptırabilirsiniz.4.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi Elektriksel kural ayarları penceresinde Bağlı Olmayan Pin'i işaretleyin ve ERC'yi çalıştırın. 200 .

Çeşitli Özellikleri Kullanmak Bağlantısız pinlerin boşta kalması hata değilse bu pinleri gerçekten bağlantıda kullanılmayacak pin olarak ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki resimde de gördüğünüz gibi satırlar ekleyin. Bu pin bağlantı yöneticisinde görünmez. Görünüm/Sayfayı Göster ve Görünüm/Anteti Göster ile sayfayı ve antetleri görünür yapın.4.txt veya Excel .5. Sütun genişliğini taşan sütunlar için satır yüksekliğini ayarlayın 201 . 4. Satır ve sütunları özelleştirebilirsiniz. Pine sağ tıklayın Bağlantı Yok'u seçin.csv formatında dosya olarak kaydedebilirsiniz. Tabloyu Yerleştir dediğinizde ISO antetli yeni bir sayfa eklenir ve eleman listesi tablosu bu sayfaya yerleştirilir. Tasarımınıza tablo veya sayfalar ekleyebilir.Eleman Listesi (Bill of Materials =BOM) DipTrace Schematic modülü güçlü bir eleman listesi çıkarma özelliğine sahiptir. Pin ucuna bir x işareti konur. listeyi . Oluşturma Yeri: Yeni Sayfada/Sayfalarda ve Sayfa Şablonu: ISO A4 seçin. Sayfa 2’yi seçin. Objeler/Eleman Listesi Oluştur'u seçin. Tablo Satırları'nı Eleman Tipi yapın. Bu pinin herhangi bir bağlantıya bağlanmasını ve ERC tarafından hata vermesini engellemiş oluruz. Tabloyu sayfa boyutuna göre genişletmek için Otomatik Tablo Genişliği'ni işaretleyin.

Tasarımımızı yazıcıdan çıkartabiliriz. Ayrıca netlist oluşturarak şemadaki bağlantı yapısını not defteri veya herhangi bir metin editörü ile inceleyebilirsiniz. Eleman listesi tablosunu Eleman Listesi Oluştur penceresinden (Dosyaya Kaydet diyerek) veya tablo olarak yerleştirdikten sonra dosya olarak kaydedebilirsiniz.6. Eğer birden fazla sayfadan oluşan şemanız varsa. Aynı zamanda PCB Layout veya Schematic sayfasındaki herhangi bir tablo üzerine gelerek sağ tıklayıp Dosyaya Kaydet diyerek tabloyu CSV veya biçimlendirilmiş metin dosyası olarak kaydedebiliriz. 4.DipTrace Kullanım Kılavuzu ve hücre içinde satırlar oluşturun. Tabloyu Yerleştir'e tıkladıktan sonra sayfa üstünde istediğimiz yere sol tıklayarak eleman listesi tablosunu şemanın olduğu sayfaya da yerleştirebiliriz. ve diğer programlardan netlist ithal etmenize imkân tanır. (ilgili hücreye sol tıklayın ve metni. Netlist 202 . her sayfaya ait eleman listesini ayrı bir tabloda o sayfa üzerine yerleştirmek te mümkün.Netlist İthal ve İhracı DipTrace birçok formatda netlist üreterek diğer PCB programlarına aktarmanıza. Aynı zamanda Eleman Listesi Oluştur penceresinden Oluşturma Yeri: Geçerli Sayfada seçip. satır yüksekliğini ve gerekirse sütun genişliğini ayarlayın) Şimdi ilave bir sayfada eleman listemiz var.

. kılıflarını listeleyen pencere açılır. Netlist içindeki kılıflar bulunurken bekleyin. PCB Layout'u açın. Netlist şemanıza göre oluşturulacaktır. seçin.Çeşitli Özellikleri Kullanmak ihraç etmek için şematik programda Dosya/İhraç Et/Netlist ve formatı seçin. referans etiketleri. 203 . Dosya/İthal Et/Netlist/Tango Netlist.4. Belgelerim/DipTrace/Examples/tango_1.net dosyasını açın. Elemanlar. Şimdi başka bir program tarafından oluşturulan Tango formatındaki netlisti ihtal edelim..

Kılıf seçtiğinzi elemana atandı. (Bu biraz zaman alabilir. Bu durumda bu kılıfı içeren kütühaneyi seçmelisiniz (muhtemelen kılıf kendiniz oluşturmanız gerekir) veya mümkünse alternatif kılıf seçmelisiniz. Ve elemana tıkladığınızda altta kılıf adı ve kütüphanesi yazar. Açılan pencereden kütüphane ekleyip kılıfı seçip tamam deyin. Elmana tıkldığınızda altta kılıf adını ve kütüphane adını görebilirsiniz. Bu nedenle C41'e tıkladığınızda alttaki Kılıf açılır listesinde none yazar. Mesela netlistteki Kondansatörün pin numaraları 1. Eğer elemanın kılıfının karşılığı bulunamamışsa alttaki kılıf alanında “none” yazar. Kılıf atanmamış elemanlar PCB Layout'a ithal edilmeyecektir. sütun elemanın kılıfı. Bu özelliği kullanarak listedeki tüm elemanlara kılıf atayın. Bu şekilde ithal edersek kılıfı getirilir fakat bağlantılar getirilmez. 204 .2 (hatırlayın pin numarası demek karşılığı olan kılıf pedinini numarası demekti) ise ve bu kondansatöre atamak istediğimiz kılıfın ped numaraları plus ve minus ise atarken uyarır. Aynı zamanda aynı tipe sahip elemanlara veya aynı kılıfı kullanan elemanlara tek seferde kılıf atayabilirsiniz. CAP225 kılıfı DipTrace kütüphanelerinde yoktur.DipTrace Kullanım Kılavuzu İlk sütunda elemanların referans etiketlerini görüyoruz.) Kılıfı atanmış (veya kılıfı diptrace kütüphanelerinde bulunmuş) elemanların kılıf ismi sonunda * işareti bulunur. Bu yüzden tüm elemanlara kılıf atanmış olmalıdır. 2. Netlistteki elemanların pin numaraları ve pin sayısı ile atanacak kılıfın ped sayısı ve numaraları uyuşmalı. Mesela C41 in kılıfı CAP225 tir. Aksi takdirde uyarı mesajı görünür. sütun tipi. Bu elemana kılıf atamak için Ekle'yi tıklayın. 3.

Eagle kontrol paneli açılır. Eğer uyuşmayan kılıf atanmışsa veya kılıf atanmamış eleman varsa uyarı mesajı görünür. şema ve pcb ithali Eagle'dan kütüphane.7. 4.Eagle'dan kütüphane. Listeden kütüphane ismine çift tıklayarak kütüphane editörünü açın.Çeşitli Özellikleri Kullanmak İthal etme işlemini tamamlamak için İthal Et deyin. Önce kütüphane ithal edelim: Bunu için Eagle'ı çalıştırın. File/Export/Script seçin ve script dosyasına isim vererek istediğiniz bir yere kaydedin.4. Library'ye tıklayarak kütüphane listesini açın. İthali iptal etmek için No deyin. Bu şekilde ithal etmek için Yes deyin. 205 . şema ve pcbleri DipTrace'e ithal edebilirsiniz.

Component Editor ile elemanları ithal edebiliriz. Pattern Editor'ü açın. Şimdi Pattern Editor ile bu script dosyasından kılıfları.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bu şekilde istediğiniz kütüphaneleri scripte ihraç edin. Kılıflar alınır. İthal Et/Eagle Script diyerek kaydettiğimiz script dosyasını seçin. 206 .

Elemanlar alınır. İthal Et/Eagle Script diyerek kaydettiğimiz script dosyasını seçin. Kaydetmek başlığında anlatıldığı şekilde Şimdi Component Edtor'ü açın.3. 207 . 3. Elemanların kılıfları da alınır.Kütüphaneyi kütüphaneyi kaydedin.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Kütüphanemiz hazır.4.1.

208 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi şema ve pcb ithal edelim: Eagle control panelini aşağı kaydırın Projects altındaki hexapod.sch dosyasını çift tıklayarak açın.

Sizden ascii dosya için isim ve kayıt yeri ister. İşlem tamam. Durum çubuğunda “Run:Eagle_to_DipTrace_SCH.ulp dosyasını seçin. File/Run deyin ve Program Files\DipTrace\ Utils\ Eagle_to_DipTrace_SCH. Bu komut dosyası şemayı DipTrace ASCII formatına çevirecektir. Verin. Aç deyin.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Şema dosyası açılır.ulp finished” ifadesi göreceksiniz.4. 209 .

Dosya/İthal Et/DipTrace ASCII seçin. Biraz önce Eagle şemasından oluşturduğumuz asii dosyasını seçin. 210 . Şema ithal edilecektir. Hem şema hem de pcb dosyasını DipTrace ASCII formatına dönüştürüp kaydettik. İsim ve kayıt yerini girin. File/Run deyin. Aç deyin. Aynı işlemi PCB Layout'ta da yapın.ulp dosyasını seçin. Bu sefer Program Files\DipTrace\ Utils\ Eagle_to_DipTrace_PCB.DipTrace Kullanım Kılavuzu File/Switch to Board diyerek pcbye geçiş yapın. Şimdi DipTrace Schematic'i açın.

4.Çeşitli Özellikleri Kullanmak 211 .

PWL seçin. Şimdi şematik programı çalıştırın ve Belgelerim/DipTrace/Examples/Spice /Astable_Flip_Flop_Spice. C2 kondansatörü üzerine sağ tıklayıp Spice Ayarları'nı seçin. Ama biz yine de birkaç elemanı inceleyeceğiz. Parametre tablosunda değerleri doğrudan tablo hücrelerine girebilirsiniz. bölümünde oluşturduğumuz astable flip-flopun simülasyonunu yapacağız. Bu şemada bütün spice ayarları zaten yapılmıştır.SPICE Simülasyonu DipTrace kendi simülatörüne sahip değildir. Mesela akım kaynağı. Ücretsizdir ve profesyonel simülasyon programları ile karşılaştırılabilir. Şablon kısmı spice netliste elemanın nasıl görüneceğidir.dch dosyasını açın.8. 212 . Ancak spice ayarlarını yapabilir ve spice netlistini herhangi bir simülasyon programına gönderebilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu 4. Başka bir program da kullanabilirsiniz. Şimdi başka bir model tip seçmeyi deneyin. Pozitif ve negatif pinleri tanımlayın. Şablon ifadesini sağa doğru kaydırabilirsiniz. LT Spice'ı tavsiye ederiz. Pin tanımlamak için soldaki pin-sinyal tablosundan pine tıklayın ve sinyali girin. Kullanılabilir sinyaller hemen aşağıdadır. Parametre tablosuna değeri girin. Şimdi LT Spice kullanarak bu kılavuzun 1. Kapasitör tanımlamak çok kolay. Model Tipi'ni kondansatör seçin. Akım kaynağını seçtikten sonra foksiyonunu seçebilirsiniz.

Şimdi tekrar kondansatöre dönün.4. Şimdi parametre tablosuna nokta değerlerini tek tek girebilirsiniz.Çeşitli Özellikleri Kullanmak PWL fonksiyonu için nokta sayısını girin ve tamam deyin. böylece sadece parametreleri gireriz. Onları kullanabilirsiniz. 213 . Buraya model metinin girebilir veya harici dosyadan yükleyebilirsiniz. Bazı üreticiler kendi elemanları için spice modellerini oluştururlar. Detaylar için SPICE sökümanlarına bakın. Model sekmesini tıklayın. Şimdi Q1'i seçin ve spice ayarlarına girin. Farklı fonksiyonlar farklı paramete kullanırlar (genlik. değeri girin ve tamam deyin. Parametreler sekmesinin yanında Model sekmesi göreceksiniz. Kondasatör ilave model açıklamalarına ihtiyaç duymaz. faz vs).

Pulse PER=30s. Şimdi 20s 5V üreten sonra 10s ara veren ve bu şekilde devam eden bir voltaj kaynağımız var.cir dosyasını herhangi bir yere kaydedin.TRAN 0s 30s 0. ancak fonksiyon tanımlanmamış. Pulse PW=20s. Her şey hazır. Yüklediğimiz dosya güç kaynağı için spice modeline sahip değil. Gerilim kaynağı olarak seçilmiş. şimdi tanımlayalım. Şimdi Dosya/İhraç Et/Spice Netlist'i seçin. 214 .1s girin. Tamam deyin ve . Bu komutları doğrudan LT Spice içinden de değiştirebilirsiniz. Diyalog kutusunu kapatın. Pulse fonksiyonunu seçin. Ve değerleri girin: Pulse V2=5. Komutlar bölümüne . Açılan diyalog kutusundan GND (toprak) bağlantısını seçin. B1 üzerine sağ tıklayın ve spice ayarlarına girin. Bu bizim sıfır noktamız olacak.1s aralıklarla simüle et demektir. Bunun anlamı 0s den 30s ye kadar 0.DipTrace Kullanım Kılavuzu Ayrıca bütün spice ayarlarını başka bir DipTrace kütüphanesinden alabilirsiniz (Spice Modelini Kütüphaneden Al). Tamam deyin.

Plot Settings/Visible Traces'ten led1'i seçin. Simulate/Run ile simülasyonu çalıştırın. (“Files of Type” dan doğru dosya türü seçmelisiniz).jsp adresinden indirebilirsiniz. İlk 20 saniye çalışıp 10s ara verdiğini görüyoruz.linear. Aşağıdaki gibi bir şekil göreceksiniz. hata penceresini kapatın.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Şimdi LT Spice'ı çalıştırın.cir dosyassunu açın. Netlisti metin biçiminde göreceksiniz.com/designtools/software/switchercad. Bu Led1 üzerindeki akımdır. Eğer yoksa http://www.4. LT Spice içinden File/Open ile az önce kaydettiğiniz . Şimdi diğer sinyalleri ekleyebilir ve nasıl çalıştığını görebilirsiniz. 215 .

Bu denetimle çizimi tamamlanmamış bağlantıları. Bağlantıyı gösteren mavi çizgilerin görünmemesinin sebebi Bakır Dolgu Özelliklerinde Bağlantı Çizgisini Gizle'nin seçili olmasıdır. İkinci hatamız ise izole edilmiş bakır dolgu. (Şekil yerleştirme Araç çubuğundaki katman listesinden Sinyal/Düzlem'i seçin) Yay butonuna yıklayarak ( ) şekildeki gibi iki yay 216 . Tamam dediğinizde kontrol yapılır ve Hata Bulunamadı mesajı görüntülenir. Şimdi Sinyal Katmanına iki çizgi veya yay yerleştirelim. Denetim/Bağlantıların İletkenliğini Denetle'yi çalıştırın. dolgu tarafından bağlanan bağlantıları denetlemeyecek. Şimdi birkaç hata üretip bu fonksiyonun nasıl çalıştığını görelim.9. dolayısıyla da hata uyarısı verecektir. C16:2 pedi ile onu alt katmandaki GND’ye bağlayan via arasındaki yol üzerine sağ tıklayın ve Yolda Çizimi Kaldır deyin. Araç çubuğundaki Yolları Düzenle ( ) butonuna tıklayarak.DipTrace Kullanım Kılavuzu 4.dip dosyasını açın. Tasarımımızdaki bütün bağlantıları iletimini tamamlıyor. Açılan diyalog kutusundan iletken olarak kullanılacak objeleri seçebilirsiniz. yani yollardaki iletim kopukluklarını kontrol edebilirsiniz. Alt katmana geçin ve plaketin sağ alt köşesini görecek şekilde sayfayı kaydırın. Belgelerim\DipTrace\Examples\PCB_2. Genelde bütün seçeneklerin işaretli olmasını tavsiye ederiz. Mesela Bakır Dolgu yu işaretlemezseniz. Şeklin yerleştirileceği katmanı seçin.Bağlantıların İletkenliğini Denetlemek Plaketinizi üretime geçmeden önce yapmamız gereken önemi bir kontrol de yolların çizimini denetlemektir.

217 .4. kısımla Bu bisit durumun gözle de farkına varabilirsiniz. Bakır dolgunun kenarı üzerine sağ tıklatıp Yenile deyin.Çeşitli Özellikleri Kullanmak yerleştirin. Bu şekilde bakır dolgunun (dolayısıyla içindeki vianın) diğer bağlantısını kestik. Şimdi Denetim/Bağlantıların İletkenliğini Denetle'yi çalıştırın. Fakat birkaç katmandan ve çok sayıda pinden oluşan karmaşık bir tasarımınız varsa bu şekilde izole edilmiş bakır dolguyu farkedemezsiniz.

PCB Layout'u çalıştırın ve Belgelerim\DipTrace\Examples\Schematic_4. kısım en son yaptığımız izole edilmiş bakır dolgu. Net7 bağlantısının kırık olduğu. Aşağıdaki resimdeki gibi bir şekil göreceksiniz. Kısım yaptığımız ilk hata C16:2 yüzey montajlı pedi ve 3. şematikten pcbye aktardıktan sonra elemanların yerleşimini daha kolay yapmak için gelişmiş yerleştirme ve dahili otomatik yerleştiriciye sahiptir.dch dosyasını açın. Raporu metin dosyası olarak kaydedebilirsiniz.10. Otomatik ve Elle Yerleştirme 1. 1. Hata üzerine tıkladığınızda bağlantı kırmızı ile belirtilir. 2. 218 . 3 kısma ayrıldığı görülür. Kısım bakır dolgu ve tüm pinler buna bağlı.40 sürümünden itibaren DipTrace. Şimdi örneklerimizden biri üzerinde bu özelliği inceleyelim. Bütün bu elemanları plaket sırınları içine yerleştirmek için çok zaman harcamanız gerekir. 4.DipTrace Kullanım Kılavuzu Denetim raporu görüntülenir.

Çeşitli Özellikleri Kullanmak Şimdi plaket sınırlarını DXF dosyasından ithal edeceğiz. 219 .dxf dosyasnı açın.4. Aşağıdaki Dönüştür'ü Plaket Sınırı yapın. Açılan pencereden ithal etmek istediğimiz DXF dosyasını görebilirsiniz. Board Outline katmanına tıklayın. Belegelerim\DipTrace\Examples\outline. Dosya/İthal Et/DXF'yi seçin.

Yukarıdaki İthal Et butonuna tıklayın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bu yolla Kapalı Alanları Doldur ile kapalı alanları doldurabilir. Bu özellik bakır dolgu ve maske/pasta katmanlarında kullanmak içindir. Böylece mevcut tasarım üzerine eklenecek. Ama elemanlar hala düzensiz. Şimdi plaket sınırlarını görebiliyorsunuz. (Genelde DXF tasarımcıları plaket sınırlarını dolgusuz yaparlar). İthal Modu: Tasarıma Ekle yapın. 220 . Şimdi elemanları sıralayalım. Yerleştirme/Yerleştirme Ayarları'na girin. İç İçe Çokgenleri Algıla ile delikleri kesip çıkarabilirsiniz.

Listeden bir eleman seçin ve fareyi plaket içini taşıyın.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Kılıfları Plaket Sınırlarının Dışına Yerleştir'i işaretleyin. Tamam diyerek diyalog kutusunu kapatın. Plaket içindeki bir yere sol tıklayarak seçtiğiniz elemanı yerleştirin. Bütün kılıflar plaket sınırları dışındaki bir yere dizilir. Kılıflar plaket sınırları dışına sıralanacak. 221 .4. Fareye tıklamadan eleman fareye iliştirilir. Diğer ayarlar yukarıdaki gibi kalsın. Yerleştirme/Kılıfları Diz veya araç çubuğundaki butonuna tıklayın. Yerleştirme/Listeden Yerleştir'e tıkayın. (Not: Değerler mm).

U3'ün özelliklerine girin. veya tasarım yöneticisindeki Objeler sekmesinden gizleyebilirsiniz. Bunun anlamı U3 için özel aralık mesafesi bırakılacak. Şimdi U1. Şimdi plakete yerleştirilen elemanları seçin (U3 hariç). Kullan:Özel Ayar. J12. (Bağlantıları F12 ile iyileştirebilir. Tamam diyerek özellikleri kapatın ve U3'ü kiltleyin. U2. Bu liste sadece plaket sınırları dışındaki elemanları gösterir. Değer:20mm yapın. Ctrl+L ile veya biri üzerine sağ tık-Kilitle ile kilitleyin. J8. diğer elemanlar U3'e 20mm den fazla yaklaşmayacak. J1. Listeden yerleştir diyalog kutusunu kapatın. U3. 222 .) Bize göre bu elemanların yerleri sabit olmalı ve değiştirilememeli. Yerleştirme sekmesine geçin. RN1 ve RN2 yi bu yolla yerleştirin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Yerleştirdiğimiz eleman listeden kaybolur.

Tamam diyerek ayarları uygulayın.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Şimdi diğer tüm elemanları 5mm aralıklarla otomatik yerleştirelim. Şu aşamada Yerleştirme Kalitesini Artır seçeneğini tavsiye etmiyoruz. butonu ile) Aşağıdakine benzer bir görüntü 223 . Kılıf Özel Aralıklarını Kullan işaretli olamalı ki U3'e ait 20mm özel aralığı dikkate alsın. Yerleştirme/Yerleştirme Ayarları'na girin. (Bazı tek yüzlü ve atlamalı plaketlerde atlamaların belli yönleri olacağı için otomatik döndürmeyi kapatmak kullanışlı olabilir. (Yerleştirme/Otomatik Yerleştir veya elde edeceksiniz. Otomaik yerleştimeyi çalıştırın.) Kılıfları Plaket Sınırlarının Dışına Yerleştir'i işaretsiz yapın. X'te ve Y'de aralık değerlerini 5mm yapın. İsterseniz daha sonra kullanabilirsiniz.4. Kılıfları Döndürmeye İzin Ver işaretli olsun.

3mm yapın.4mm. delik çapı 0. 224 . Şimdi F9 veya araç çubuğundaki yeşil ok butonu ile otomatik çizimi çalıştırın.4mm. Aşağıdakine benzer bir sonuç alacaksınız. çünkü bazı büyük elemanları daha önce elle yerleştirdik.” butonu ile shape router ayalarına girin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Elemanlar arasındaki bağlantılar (mavi çizgiler) daha kısa yollar için iyileştirilmişlerdir. İstersek şimdi yolları otomatik çizdirebiliriz. Yol Açıklığı:0. Bazı bağlantılar iyileştirilememiş olabilir. Ayarlar sekmesinde Öncelikli Katman Yönlerini Kulan'ı devre dışı bırakın. Tamam diyerek bu ayarları uygulayın. Biz dış çapı 1. Eğer tüm elemanları otomatik yerleştirirseniz en iyi bağlantı yapısına kavuşursunuz ancak bu gerçek hayatta pek uygulanabilir değil. Çizim/Çizim Ayarları menüsünden Yol Kalınlığı:0..2mm.. Katman/Via Özellikleri'ni kontrol edin.6 mm olan via kullanacağız. Otomatik çiziciyi Shape Router yapıp “. U3 diğer elemanlardan ayrık durmaktadır. Çünkü onun etrafında 20mm aralık bıraktır. Yol-Ped Arası:0.

tüm pedlere via yerleştirilecek). Tamam deyin. Dış çapı 0. yerleştirme ayarlarını vs.02 inç yapın. BGA kütüphanesinden iki adet BGA-100/15x15 yerleştirin.SOIC. 4. değiştirerek tekrar deneyin.4. PCB Layout'u açın ve yeni boş bir tasarım açın. 225 . Sadece Bağlı Pedleri Kullan'daki işareti kaldırın (bunun anlamı sadece bir bağlantıya bağlı pedlere değil. (Katman/Katman Ekle) Üst katmana geçin (Ctrl+T). Funout Genellikle funout özelliği iki amaç için kullanılır: Elemanlara otomatik via eklemek (BGA.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Dosya/Tasarım Bilgileri'nden çizilmemiş yol olup olmadığını görebiliriz. SMT Kütüphanesinden bir adet LLC20 yerleştirin.QUAD gibi) ve SMD pedleri güç veya şase düzlemine bağlamak için otomatik via yerleştirmek. sağ tıklayın ve Funout'u seçin.11. Fareyi LLC kılıfının üstüne getirin.) Bu ikisini de deneyeceğiz. kılıf ışıklanır. (Otomatik çizici bunu yapabilir.04 inç. Açılan diyalog kutusundan Pedler:Sol (bunun anlamı. Plaketi çizdirememişseniz geri alın ve yol kalınılıği ve aralık ayarlarını. delik çapını 0. Bütün otomatik çizici ayarları bu kılavuzun son bölümünde anlatılmıştır. Tasarıma iki adet dahili katman ekleyin. sadece sol çizgideki pedlere via yerleştirilecek) seçin.

dış çapı 0. diğerine kör vialar ekleyelim. Üstteki pedler için zikzak vialar yerleştireceğiz. Diğer ayarlar aynı kalsın ve tamam deyin.015inç yapın ve tamam deyin. Kılıfa tekrar sağ tıklayın ve funouta yeniden girin. Kılıf Tipi:BGA-Delikli Via. Yerleştir:Zik-Zak ve Pedler:Üst yapın. 226 . Aynı şeyi diğer BGA kılıfı için de yapın. İlk BGA kılıfının funout ayarlarına girin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi kılıfın soldaki pedlerine viaların yerleştirildiğini görebiliriz. ancak kılıf tipini BGA-Kör Via seçin.03 inç ve delik çapını 0. İki adet BGA kılıfımızdan birine delikli.

ikinci kılıfta ise iki sıra vialara bağlanmamıştır (bunlar üst katmanda kullanılabilir). Bağlantıdaki pinlerden birine sağ tıklayıp funout ayarlarına girin.4. Şimdi birkaç SMD kılıf ve birkaç delikli pede sahip kılıf ekleyin.Çeşitli Özellikleri Kullanmak İlk kılıfta tüm pedler vialara bağlanmış. diğer satırlardaki vialar katmanlara göre yerleştirilmiştir. 227 . Bu kılıfların birkaç pininden geçen bir bağlantı oluşturun (bunun bizim GND bağlantımız olduğunu farzedelim). Bir değişiklik yapmadan tamam deyin.

12. Konnektörün konumu ve yönü bloğun neresine yerleştirileceğini belirler. DipTrace'te hiyerarşik bloklar sayfalarla ilişkilendirilmiştir. dördü sağda olmak üzere 8 konnektör yerleştirin. 4. Şematik programı açın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Göreceğiniz gibi düzlem katmanlarına bağlanabilmesi için bağlantı üzerindeki smd pedlere vialar eklenmiştir. İkinci sayfayı seçin. Objeler/Hiyerarşi/Konnektör Yerleştir'i seçin veya araç çubuğunda üzerinde HC yazan butona tıklayın. Bu konnektörler hiyerarşik bloğumuzu giriş ve çıkışları olacak. Kütüphaneden iki diyot yerleştirin ve konnektörlere bağlayın. Şimdi ana sayfaya (ilk sayfa) geçin ve birkaç eleman yerleştirin (biz iki adet DB15F konnektör yerleştireceğiz). Aynısını üçüncü sayfa için de yapın. Bu bizim hiyerarşik bloksuz ana şemamız. 228 . Bu nedenle boş tasarımımıza iki adet yeni sayfa ekleyin (Düzen/Sayfa Ekle). Düzen/Sayfa Tipi/Hiyerarşik Blok seçin. Bu ileve sayfaları hiyerarşik blok olarak tanımlayacağız. Sayfaya birkaç adet hiyerarşik konnektör yerleştirin (hiyerarşik konnektörleri sayfa tipi normal olan yani hiyerarşik olmayan sayfalara yerleştiremezsiniz). Hiyerarşik Tasarım Bu özelliğin nasıl çalıştığını alamak için basit bir hiyerarşik tasarım yapacağız. İkinci sayfaya geçin. Dördü sol.

Konnektör üzerine sağ tıklayıp en üstteki seçenekten konnektör adını değiştirebilirsiniz.4. 229 .Çeşitli Özellikleri Kullanmak Üçüncü sayfayı seçin ve ikinci hiyerarşik bloğunuzu yapın: Birkaç konnektör ve eleman yerleştirin ve bağlayın. Konnektör adı hiyerarşik bloktaki pin adını oluşturur.

Ayrıca PCB'ye aktarırken PCB Loyout hiyerarşiyi denetler ve hata varsa uyarı mesajı verir. Bloklar listesinden Safya 3'ü seçin ve iki blok yerleştirin. Aynı zamanda Sayfa 2 içine Sayfa 2 bloğu yerleştirebilir veya blok döngüsü oluşturabilirsiniz. Bu tür hatalardan kurtulmak için Denetim/Hiyerarşiyi Denetle'yi kullanabilirsiniz. Objeler/Hiyerarşi/Blok Yerleştir veya araç çubuğundna HB yazan butona tıklayın. Şimdi Sayfa 2'ye geçin. 230 .DipTrace Kullanım Kılavuzu DipTrace çok seviyeli hiyerarşiyi destekler. Şimdi böyle bir döngü oluşturmadan sadece iki adet Sayfa 3 bloğu yerleştirin ve Sayfa 2'deki konnektörlere bağlayın. Yani bir hiyerarşik blok içine başka bir hiyerarşik blok yerleştirebilirsiniz.

231 .Çeşitli Özellikleri Kullanmak Ana sayfaya (ilk sayfa) geçin ve iki hiyerarşik blok yerleştirin. Blokları diğer elemanlara bağlayın. Sayfa 2 veya Sayfa 3 olabilir.4.

Ctrl+B yi kullanın.Etiketi+Blok Numarası biçimindedir.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi şemamızı PCB ye aktarabiliriz. Yerleştirme/Kılıfları Diz ile veya araç çubuğundaki ilgili butona tıklayarak kılıfları dizebiliriz. etiketi/etiketleri ve eleman ref. Eğer görünmüyorsa Görünüm/Kılıf Etiketleri'nden referans etiketlerini gösterin. 232 . Her hiyerarşik eleman blok ref. Bu ek bilgi şemaya göre yenilemekte kullanılır. Bloktaki elemanlardan birinin özelliklerine girin. PCB Layoutta hiyerarşik bloklardaki kılıflar üstüste gelmiştir. Hiyerarşik blok içindeki elemanları referans etiketleri Ref. Çünkü hiyerarşik şemayı değiştirdiğinizde elemanların gizli kimlik numarları (elemanlara göre şemadan yenilerken kullanılır) ve etiketleri değişebilir. etiketinden oluşan bir ek bilgiye sahiptir.

Blok 1 Sayfa 2 içindedir.4. Peki Blok 4 ve 1 nerde? Şemayı açın.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Bu eleman Blok 4 altındaki Blok 1'in içindeymiş. 233 .

Elemanları Şemaya göre yenileyin.Etiketini Alt Devre1 yapın. Şimdi şemeda Sayfa 2'deki I/O 1 konnektörünün referans etiketini Giris olarak değiştirin.Etiketini MiniDevre1 yapın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şemadaki ilk sayfadaki Block 4 Ref. Şimdi pcbyi otomatik çizdirebilir veya şemada değişiklik yaparak pcbyi şemaya göre güncellemeyi deneyebilirsiniz. Şimdi D3_5'in özelliklerine girin. Sayfa 1'e geçin. Sayfa 2'deki Block 1'in ref. PCB Layout'a geçin. 234 .

Katman sınırlaması yoktur ancak katman sayısı arttıkça çizim hızı da düşer. Undo veya Çizim/Tüm Yollarda Çizimi Kaldır ile yolları çizilmemiş haline geri alın ve otomatik çizimi yeniden çalıştırın. Shape router tek yüzlü çizimi destekler fakat atlamalı çizimi desteklemez. normal ve eni iyi olmak üzere dört otomatik seçeneği vardır.Çeşitli Özellikleri Kullanmak 4. iyi. Çizimi üç aşamada gerçekleştirir: Yolları yerleştir (sök ve yeniden dene ile). yolları iyileştir ve yolları doğrula. Otomatik Çiziciler DipTrace iki otomatik çiziciye sahiptir. Shape Router sürüm 2. Grid Router (ızgara tabanlı) ve Shape Router (şekil tabanlı).13. Otomatik çizici ayarlarını değiştirmeniz gerekmez. Grid router ile tek yüzlü ve atlamalı çizdirebilirsiniz. Veya eleman etrafında daha fazla boşluk olması gerekir veya yol çok kalın gelmiştir. 235 . Eğer bazı yollar çizilemezse yeniden çizdirmeyi deneyin. Eğer buna rağmen çizilmemiş yol kalıyorsa demek ki elemanların yerleşimi veya çizim toleranslarının (genişlik ve aralık ayarları) değiştirilmesi gerekir. Eğer Otomatik Çizim ayarını En İyi yapmışsanız otomatik çizici muhtemelen en uygun sonuca ulaşacaktır.4. Grid Router Izgara tabanlı ripup and retry (sök ve yeniden dene) algoritmasını kullanır. Ancak merak edenler için otomatik çizici pencerelerinin detayları aşağıdadır.1. Karmaşık olmayan plaketleri çizebilir. Ancak ayarları elle de düzenleyebilirsiniz. 4. Hızlı. Genelde bu seçenekler yeterlidir. Kalitesi arttıkça çizim hızı düşer.13.1 de eklenmiştir.

Kılıf Altına Atlama Koyma ile kılıfların altına atlama yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Atlamalar yatay veya dikey olabilir.Katmanlar için öncelikli yönleri kullanır. Bu özellik paralel yolları engelleyebilir. Viasız çizdirmek için en az Normal modu seçemnizi öneririz.” butonu ile bu yönleri belirtebilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu 1. Bu özellik için en az Normal modu kullanmanızı öneririz. Kullanılacak Katman Sayısı – Çizilecek katman sayısı. Eğer 1 seçerseniz yollar bakır (alt) katmana çizilir. 2. Öncelik verilecek açıları seçip öncelik faktörünü ayarlayabilirsiniz (diğerlerinden kaç kat fazla deneme yapılacak) 5.. Değişiklik yapabilmenzi için Tüm Katmanları Kullanın devre dışı olması gerekir. katman sayısı otomatik olarak yazılır. Açılar – 90 ve 45 derecelik (varsayılan) veya sadece 90 derecelik açılarla yolları çizdirebilirsiniz. 3. Eğer çizim başarısız olursa keliteyi artırabilirsiniz. Via Kullanmadan Çiz – Via kullanmadan çizdirebilirsiniz. Öncelikli Katman Yönlerini Kullan. Atlamalara izin ver – Katman sayısı 1 ise seçilebilir. 236 . 4.. “.

İleri düzey kullanıcılar için via değeri olarak küçük tasarımlar için 800-1000 mil. İyileştirme Sayısı – Yolu yerleştirdikten sonra iyileştirme denemesi sayısı. Yolları Düzelt – Düzeltme adımını kur. İlk/İkinci Çizim Sınırı – sök yeniden dene teknolojisi tarafından yolları bulmak için kullanılır. 11. sayısı. (Electra/Specctra tarzı yazımı vardır). Karmaşık SMD plaketleri.Çeşitli Özellikleri Kullanmak 6. karmaşık olmayan plaketler gibi kolayca çizebilir. oranıdır. Sınırlar yol uzunluğu ile başlangıç ve bitiş noktası aralığının max.13. Strateji parametrelerle ayarlanabilir veya do dosyası ile belirtilebilir. 9.4. büyük tasarımlar için 2500-3000 mil tavsiye ederiz. Shape Router Shape router üst sınıf şekil tabanlı çizicidir. Ayarlar zaten çeşitli tip plaketler için iyileştirilmiştir. 237 .2.Sök yeniden dene teknolojisi tarafından yolu yeniden çizme denemesinin max. Funout ve yoldaki ince geçişleri vs. Bu değer otomatik çizim stratejisi ve sonuç için çok önemli. (Keskin açıları silmek için) 13. Düzeltme Sekmesi: 12. 7. 4. Ancak elle de girebilirsiniz. otomatik yapabilir. Via Değeri – Yol uzunluğunu hesapmak için kullanılacak via değeri. Deneme başına adım sayısı ve düzeltme saykılı sayısı. 10. Yolu İyileştirirken En Fazla Değişiklik . Matris Kaydırma ve Seçme – Çizimden önce çizim ızgarasını kaydırarak en iyi seçeneği tespit eder. Değeri değiştirerek sonuç üzerindeki etkisini görün. Açıları Düzlet – Açı düzenlemeyi aktif/ pasif eder. Seçenek Sayısı – Bir çizim ızgarasını kaydırma denemesi sayısı 8.

Köşeleri 45 derece yap – köşeleri 45 derece yap. SMD Fanout -SMD pedler için otomatik çizimden önce funoutları yerleştir. Filtrele – bütün ihlalleri temizle. Temizle . Tarife Sekmesi: Bus Çizici – Bus olarak belirlenmiş pedler arasına paralel yollar çiz. Başlangıç Çizimi – ihlal mümkünse başlangıç çizimi. İşaretli değilse 90 derecelik açılarla çizilir. Son Çizim – Son çizim. Ayarlar Sekmesi: 238 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Rakamlar deneme sayılarıdır. yolları iyileştir. Bu adımda yeni ihllaler oluşturulmaz. Ancak sonraki denemeler öncekilerden daha iyi bir sonuç vermelidir.ihlalleri temizle. fazla viaları kaldır. Temizle – ihlalleri temizle.

Aynı zamanda üst katmanda yolları engelleyerek tek katmanlı çizim yapılmasını sağlayabilirsiniz. Genelde SMD pedler için kullanılır. Serbest: Viaları serbestçe yerleştirir.4. 239 . Az veya çok via kullanarak çizmesini sağlayabilirsiniz. Kullanma:Via kullanmadan çizer.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Via Yerleşim Izgarası – via yerleşimi için ızgara aralığı Yol Yerleşim Izgarası – yol yerleşimi için ızgara aralığı Via Kullanımı – Kullanılacak via sayısı. Ped-Yol Bağlantısını İncelt – yolu pede bağlarken gerekliyse yolu incelt. Öncelikli Katman Yönlerini Kullan – Katmanda yol çizimini engellemek veya katmandaki yollar için öncelikli yön belirtmek içindir. Dolgulu Bakır Dolguları Yol Engeli Say – dolgulu bakır dolgular yol engeli olarak kabul edilir. Geniş yollar daha küçük pedlere bağlanırken işe yarar.

240 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Funout Sekmesi: Yön -funoutlar hangi yönde yerleştirilecek? En Fazla – Ped-funout arasındaki azami yol uzunluğu.

241 .SMD pedler içine via yerleştirmeye izin ver.4. yerine yakın delikli pedi kullan. Ped/Viaya En Fazla Yol Uzunluğu – Yeni fanout yerine yakın pedi veya viayı kullanacağı zaman ped-viaya azami yol uzunluğu SMD Pede Via Yerleştir .com/tr adresindeki “Destek İste” sayfasındaki formu doldurarak gönderebilirsiniz. Funout Yerine Yakın Viayı Kullan -yeni fanout oluşturma. DipTrace ile ilgili genel konularda yardım almak için www.diptrace.diptrace. Sorularınızı ve görüşlerinizi fdemir@diptrace. yerine yakın viayı kullan.SMD ped içine yerleştirilen viayı ortala.com/tr den alabilir.diptrace. programı indirebilirsiniz. DipTrace Linkleri DipTrace’le ilgili tüm bilgileri Türkçe sitesi www. 5.com/tr deki “Yardım” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.com adresine yazabilir veya www. SMD Ped Viasını Ortala.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Fanout Yerine Yakın Delikli Pedi Kullan – yeni fanout oluşturma.