Kullanım Kılavuzu

Sürüm 2.1
Hazırlayan Fazıl Demir

İÇİNDEKİLER
1. Giriş................................................................................ 4
1.1. DipTrace’ in Türkçe Yapılması.............................................................................4 1.2. DipTrace dört dosya formatına sahiptir...............................................................5

2. Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak...................................6
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Tasarım Alanının Boyutunu Ayarlama ve Antetleri Oluşturmak...........................7 Kütüphaneleri Ayarlamak..................................................................................11 Şemayı Tasarlama.............................................................................................13 PCB'ye Aktarma.................................................................................................35 PCB yi Tasarlamak.............................................................................................37 2.5.1. Çizime Hazırlamak.......................................................................................37 2.5.2. Autorouting (Yolları Otomatik Çizdirmek)........................................................43 2.5.3. Katmanlarla (Layers) çalışmak......................................................................49 2.5.4. Yol Uzunluğunu Ölçmek................................................................................52 2.5.5. Elle Çizim (Manual Routing)..........................................................................54 2.5.6. Vialarla Çalışmak.........................................................................................59 2.5.7. Objeleri Tip ve Katmana Göre Seçmek...........................................................65 2.5.8. Metin ve Grafik Eklemek...............................................................................68 2.5.9. Bakır Dolgu Oluşturmak (Copper Pour)...........................................................72 2.5.10. Ojeleri Kilitlemek.......................................................................................78 2.5.11. Tasarımı Denetlemek..................................................................................80 2.5.12. Tasarım Bilgileri.........................................................................................83 2.5.13. Plaketi Çoğaltma (Panelizing):.....................................................................85 2.5.14. Yazıcıdan Çıktı Alma:..................................................................................88 2.6. Üretim Formatlarında Çıkış Alma.......................................................................90 2.6.1. DXF Formatında Çıkış Alma...........................................................................90 2.6.2. Gerber Çıktısı Almak....................................................................................94 2.6.3. CNC Makinede Delmek İçin NC Drill Dosyasını Oluşturmak................................98

3. Kütüphane Oluşturmak .................................................99
3.1. Kılıf Kütüphanesi Oluşturmak............................................................................99 3.1.1. Patern Editor’ ü Özelleştirmek.......................................................................99 3.1.2. Bir Direnç Tasarlamak................................................................................100 3.1.3. Kütüphaneyi Kaydetmek.............................................................................109 3.1.4. Kondansatör Tasarlayalım...........................................................................110 3.1.5. DIP14 Kılıfı Tasarlamak...............................................................................114 3.1.6. Değişken Ped Sayılı DIP Kılıf Tasarlamak.......................................................118 3.1.7. BGA-144/12x12 Tasarlamak........................................................................120 3.1.8. SOIC-28 Kılıf Tasarlamak............................................................................125 3.1.9. Kütüphaneyi Denetlemek............................................................................128 3.1.10. Kılıfları Yerleştirmek.................................................................................129 3.2. Eleman Kütüphanesi Tasarlamak.....................................................................132 3.2.1. Component Editor’ ü Özelleştirme................................................................132 3.2.2. Direnç Oluşturmak.....................................................................................134 3.2.3. Kondansatör Tasarlamak............................................................................139 3.2.4. Çok Parçalı (Multi Part) Eleman Tasarlamak...................................................147 3.2.5. PIC18F24K20 Tasarlamak...........................................................................154 3.2.6. VCC ve GND Sembolü tasarlamak................................................................161 3.2.7. EK Bilgileri Kullanmak.................................................................................164

3.2.8. SPICE Ayarları...........................................................................................168 3.2.9. Kütüphane Denetimi...................................................................................170 3.2.10. Elemanları Yerleştirmek............................................................................171

4. Çeşitli Özellikleri Kullanmak........................................179
4.1. Bağlantı Yapma...............................................................................................179 4.1.1. Şematik Programda Bus'ları kullanmak.........................................................179 4.1.2. Net Port’ larla Çalışmak..............................................................................183 4.1.3. Kablo Çizmeden Bağlantı Yapmak................................................................184 4.1.4. Şematik ve PCB Layout’ ta Bağlantı yöneticisi................................................190 4.2. Referans Etiketleri...........................................................................................192 4.3. Kütüphanede Nasıl Eleman Buluruz.................................................................197 4.4. Elektriksel Kural Kontrolü (ERC).....................................................................198 4.5. Eleman Listesi (Bill of Materials =BOM)..........................................................201 4.6. Netlist İthal ve İhracı......................................................................................202 4.7. Eagle'dan kütüphane, şema ve pcb ithali.........................................................205 4.8. SPICE Simülasyonu.........................................................................................212 4.9. Bağlantıların İletkenliğini Denetlemek............................................................216 4.10. Otomatik ve Elle Yerleştirme.........................................................................218 4.11. Funout...........................................................................................................225 4.12. Hiyerarşik Tasarım........................................................................................228 4.13. Otomatik Çiziciler..........................................................................................235 4.13.1. Grid Router.............................................................................................235 4.13.2. Shape Router..........................................................................................237

5. DipTrace Linkleri.........................................................241

DipTrace Kullanım Kılavuzu

1. Giriş
Bu belge size DipTrace’ in nasıl kullanıldığını basit bir devre şeması ve onun baskı devresini hazırlayarak anlatmak, eleman ve baskı devre kılıflarının DipTrace’ te nasıl oluşturulacağı konusunda size yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Bu belge adım adım tasarım yapmayı ve programın ek özelliklerini anlatır. DipTrace’in Türkçe sayfası www.diptrace.com/tr dir. Sorularınız için fdemir@diptrace.com adresine mesaj gönderebilir veya www.diptrace.com/tr adresindeki “Destek İste” sayfasındaki formu doldurarak bize ulaştırabilirsiniz. Bu belge DipTrace 2.1.07’ ye göre hazırlanmıştır.

1.1.DipTrace’ in Türkçe Yapılması
  Önce DipTrace programını indirin ve kurun. Türkçe dil paketini veya dil dosyalarını indirin.

 Eğer dil dosyalarının kurulum paketini indirmişseniz, bu dosyayı çalıştırıp Türkçe Dil Paketinin kurmanız yeterli.  Eğer sadece dil dosyalarını indirmişseniz, dosyanın içindeki “.lng” uzantılı dosyaları (diptrace.lng, schematic.lng, comedit.lng, schemedit.lng) “Program Files\Diptrace\Data\” klasörünün içindeki orjinal dil dosyalarıyla değiştirin.(Windows 7'de C:\ProgramData\DipTrace\Data) Hepsi bu kadar.  Orjinal dil dosyalarını yedeklemenize gerek yok.

 Tekrar İngilizceye dönmek isterseniz; Türkçe Dil Paketini kaldırın veya yukarda bahsedilen ".lng" uzantılı dosyaları "Program Files\Diptrace\Data\" (Windows 7'de C:\ProgramData\DipTrace\Data) klasöründen silin. Program burada dil dosyası bulamazsa İngilizce dil dosyalarını kendisi otomatik olarak oluştur.  Programa, Türkçe Dil Paketine ve Türkçe Dil ulaşabilirsiniz: http://www.diptrace.com/tr/indir.php Dosyalarına bu adresten

Başlamadan önce baskı devre programları ile ilgili bazı kavramları hatırlamak faydalı olacaktır: Baskı devre programlarında (PCB programları da denir) önce devre şeması çizilir. DipTrace’ te bunun için “Schematic” programı kullanılır. Daha sonra bu şema baskı devrenin çizileceği programa (PCB Layout) aktarılır. PCB Layout programında şemadaki elemanlar kılıflarla (footprint, package) temsil edilir. Kılıfları plakette görünmesi istenilen şekilde yerleştirilir. Program kılıflar arasındaki bağlantıları, şemadaki bağlantılara göre

4

Yollar otomatik çiziciye çizdirilebileceği gibi elle de çizilebilir. aralarındaki mesafeler gibi önceden bizim belirlediğimiz kriterlere göre tasarım kontrol edilir. Kılıf Kütüphanesi (Pattern library) (*. OrCAD MIN Interchange .PCB Layout'tan ithal/ihraç. 4. Autorouter DSN and autorouter SES . 1.PCB Layout'tan ihraç. Bu kontroller Tasarım Kuralları Denetimi (Nam-ı diğer Design Rule Check =DRC). DXF .Electra/Specctra otomatik çiziciyi destekler. Kılıf (footprint. kalanlar otomatik çizdirilebilir. Gerber RS-274X .PCB Layout'tan ihraç. P-CAD ASCII . 2. Bu önbilgilerden sonra programı kullanmaya başlayabiliriz… 5 .1. P-CAD PDIF . 11. 2. 7. şekiller. Netlist – Farklı netlist formatlarına ithal/ihraç. hatlar.eli) – Component editor (Schemedit) tarafından oluşturulur ve düzenlenir.dch) – Schematic programdan tarafından oluşturulur ve PCB Layout tarafından da açılabilir. bağlantıların çizilmeden kalan kısımlarını tespit için kontroller de yapılabilir. Schematic (Şema Dosyası) (*. şekiller ve metinler hakkında bilgileri içerir. 3. PADS ASCII . Tasarımdaki kılıflar. Schematic program tarafından bu kütüphanelerdeki elemanlar sayfaya yerleştirilir.DipTrace metin formatı. 6. Veya bazı yolları elle çizip.PCB Layout ve Schematic'ten ithal/ihraç. PCB Tasarımı (Plaket dosyası) (*. 3. Mach 2/3 Drill G-code . Bu bağlantılar şemadan alındığı için. şemanın doğru olması halinde plakette yanlış çizim ihtimali çok azdır. 5.2.Giriş tespit eder ve çizgilerle belirtir.DipTrace dört dosya formatına sahiptir 1. DipTrace’ te yeri gelince bahsedeceğimiz diğer denetim seçenekleriyle tasarımdaki yolların şemadaki bağlantılarla uyumluluğunu. Tasarımdaki elemanlar. şema sayfalarını içerir. 9. Yolların kalınlığı. package. bağlantılar. Aşağıdaki formatlar da desteklenir: 1.dip) – PCB Layout tarafından oluşturulur. Pick and Place .PCB Layout'tan ihraç. N/C Drill .PCB Layout'ta ihraç / PCB Layout ve Pattern Editor'e ithal. Eleman sembollerini ihtiva eden kütüphane dosyalarıdır.Pattern editor (Comedit) tarafından oluşturulur ve düzenlenebilir. PCB Layout ise bu elemanın karşılığı olan kılıfı kullanır. Component Editor ve Schematic program tarafından ise bu kılıfları elemanlara atanır. DipTrace ASCII . Çizimin ardından hata olmadığından emin olmak için bir takım kontroller yapmak gerekir. Kılıfların yerleşimi tamamlandıktan sonra yollar (bakır yollar) çizilir. PCB Layout şema dosyalarını kılıf ve bağlantılardan oluşan şekliyle açar.PCB Layout'tan ithal/ihraç. 12.PCB Layout'tan ihraç. 4. 8. bus bağlantıları. 10. Eleman yani Sembol Kütüphanesi (Component library) (*. PCB Layout bu kütüphanelerdeki kılıfları kullanır. plaket.lib) . yollar.PCB Layout ve Schematic'e ithal. pattern) kütüphanesidir.

DipTrace Kullanım Kılavuzu 2. Bu mod aynı zamanda donanıma. Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Bu bölümde size Diptrace kullanarak basit bir şemanın nasıl çizileceği ve baskı devresinin (PCB=Printed Circuit Board) nasıl oluşturulacağı anlatılacak. 6 . Open GL li bir High-End grafik kartınız yoksa bu mod tavsiye edilir.. sürücüye ve versiyona bağımlıdır. Direct 3D:Tipik Windows PC ler için en hızlı mod. Aşağıdaki şemayı Diptrace Şematik modülünü kullanarak hazırlayalım DipTrace Şematik Modülü Açın (Başlat/Tüm Programlar/DipTrace/Schematic) Programı ilke defa çalıştırmışsanız aşağıdaki ekran sizi karşılar. Eski veya yeni ve hatalar içeren bir işletim sisteminda verimli çalışmayabilir. Ekranda görüntü kirliliği ve bazı objelerin görünmemesi gibi.. Bu ekrandan kullanmak istediğiniz grafik modunu ve renk düzenini seçebilirsiniz. Grafik Modları: 1.

Bu paneli görmek için Görünüm/Araç Çubukları/Tasarım Yöneticisi (Kısayolu F3) ni kullanabilirsiniz 2. OpenGL:Genelde Direct3D den bir miktar daha yavaş çalışır. Grafik modu ayarlarını program içinde Görünüm/Grafik Modu menüsünden de değiştirebilirsiniz. OpenGL li HighEnd grafik kartları için en iyi seçimdir. Sayfa Şablonu kutusunda Ansi A'yı seçin. 7 . Component Editor ise Schematic'in renk ayarları kullanır. Daha sonra pencerenin altındaki Anteti Göster ve Sayfayı Göster kutularını işaretleyin. Biz Tasarım Yöneticisi ve Özellikler panelini gizleyeceğiz. 3.1. Daha yavaştır ancak donanım ve sürücüye bağımlı değildir.Tasarım Alanının Antetleri Oluşturmak Boyutunu Ayarlama ve Dosya/Sayfa ve Antet Ayarları'nı açın. Sayfadaki Antetleri ve sayfanın dış sınır çizgilerini gösterip gizleme için Görünüm menüsünden Görünüm/Anteti Göster ve Görünüm/Sayfayı Göster komutlarını da kullanabilirsiniz. Küçük ve orta ölçekli projelerde yeterli verimi sağlar.2. Biz bu kılavuzun yazdırılmasında daha yararlı olacağından beyaz arkaplan renk düzenini kullanacağız. ancak farklı işletim sistemlerinde de çalışır ve donanım ve sürücüye daha az bağımlıdır. Bu pencere PCB Layout modülü açılırken de çıkar. Windows GDI:Direct3D ve OpenGL grafik kartınızda düzgün çalışmıyorsa bu modu tercih edebilirsiniz. Renk düzeni ayarını program içinde Görünüm/Renk Düzeni menüsünden değiştirebilirsiniz. Siz daha üst bir çözünürlük kullanıyorsanız gizlemeyebilirsiniz.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak 2. Pattern Editor PCB Layout'un. Bu belgedeki ekran görüntüleri 800x600 çözünürlükte alındığı için.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Sayfayı yakınlaştırıp uzaklaştırmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:    Fare sayfa veya elemanların üzerindeyken ‘+’ ve ‘-‘ tuşlarını kullanabilirsiniz. Sayfayı yaklaştırmak ve uzaklaştırmak için araç çubuğundaki ölçek listesinden istediğiniz ölçeği seçebilirsiniz. 8 . Dikdörtgen içinde kalan kısım ekrana doldurulacaktır. düğmelerini de görünüm ölçeğini ayarlamak için Pencereyi Yaklaştır: Bu düğmeye tıkladıktan sonra farenin sol butonu ile bir dikdörtgen çizin. Farenin tekerleğini kullanabilirsiniz.  Araç çubuklarındaki kullanabilirsiniz.

2. Yazı boyutunu da 12 olarak ayarlayın. Antet alanlarına çok satırlı metinler de girebilirsiniz. Yazı Tipi Biçimi'nden True Type veya Vektör biçimini seçip. Devremiz için “Astable Flip Flop” yazın. Alan özellikleri penceresi açılır. Şema bilgileri gösteren antet alanlarına bilgi girmek için fareyi bu alan üzerine getirin (alan yeşil olacaktır) ve sol butona tıklayın. Yazı Tipi'nden yazının tip özelliklerini değiştirebilirsiniz. Hizalama seçeneklerinden girdiğimiz metnin nasıl hizalanacağını belirleyebiliriz.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Tasarımı Tam Ekran Yap: Bu düğmeye tıkladığınızda tasarımınız ekranı dolduracak şekilde ölçeklendirilir. Son 5 ölçek değişimini geri alabilirsiniz. Girmek istediğiniz bilgiyi girin. Tanımlı Bilgi Göster kısmında: Sayfa adedini veya dosya adını etiket alanı otomatik yazdırabilirsiniz. Bir Önceki Ölçek: Ölçeklendirme değişimlerini geri almak ve bir önceki görünüm ölçeğine dönmek için. 9 .

Ayrıca bunun için Pencereyi Yaklaştır aracını da kullanabilirsiniz. 10 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Anteti yakınlaştırmak için üzerine gelin ve “+” ya basın. Dosyayı Kaydetmek için diğer Windows uygulamalarında olduğu gibi Dosya/Kaydet veya Farklı Kaydet'i kullanabilirsiniz. Çerçeveniz tamamlandıktan sonra çerçeve içinde kalan kısım yakınlaşarak ekranı dolduracaktır. Sayfa görünümünün ölçeğini gösteren kutunun yanındaki ikinci düğmeye ( ) tıklayarak fareyle bir çerçeve çizin.

Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak 2.Kütüphaneleri Ayarlamak Şematik ve PCB yi ilk kullanmadan önce Kütüphane/Kütüphane Ayarları'nı açın. 11 . kütüphaneleri ayarlamak isterseniz.2.2.

“<<” “Bütün kütüphaneler” listesinden seçilen kütüphaneleri aktif listeye ekler.) Fakat kütüphane kavramını iyice anlamadan bu yöntemi kullanmayın. Programla gelen kütüphane klasörünü bulun (Program Files\Diptrace\Lib). DipTrace kütüphanelerini aktif etmek için iki yöntem vardır: 1.DipTrace Kullanım Kılavuzu Sağ tarafta Kütüphane dosyası yok yazısı görürseniz önemsemeyin.. 2. 12 . Listeyi kullanarak kütüphaneleri aktif etmek: Bu metot için “Kütüphaneleri Bu Klasörden Al” onay kutusunun işaretli olmaması gerekir. Kütüphaneleri içeren klasörü seçmek için “…” düğmesine tıklayın. Kütüphaneleri belli bir klasörden getirme: “Kütüphaneleri Bu Klasörden Al” onay kutusu işaretliyse bu alan aktiftir. Bu listeyi hemen sağındaki butonlarla düzenleyebilirsiniz. Yukarı ve aşağı ok: Aktif listeden seçilen kütüphanenin yerini listede aşağı ve yukarı yönde değiştirir. “. Bütün Kütüphaneler kutusunu aşağı kaydırın.. Burada DipTrace teki bütün kütüphaneleri ve eklemişseniz sizin eklediğiniz kütüphaneleri görebilirsiniz. Daha sonra başka herhangi bir yerdeki dosyayı seçebilirsiniz (mesela kendi sembollerinizi sakladığınız “kütüphanelerim” klasörü olabilir.” Hard diskin herhangi bir yerindeki bir kütüphane dosyasını aktif kütüphane listesine ekler. Soldaki liste aktif kütüphaneleri gösterir. Şematik programda sayfanın üstündeki kütüphane listesi buradaki sıraya göre sıralanır.

Kütüphane üzerine tıkladığınızda kütüphanenin içeriği ekranın sol kenarında listelenir. “Sil” ile kütüphaneyi bütün kütüphaneler listesinden çıkartabilirsiniz. Daha fazla transistör yerleştirmek istemiyorsanız yerleştirme modundan çıkmanız gerekir.1in yapın. bunun için sağ tıklamanız yeterli. Yatay kütüphane listesinden “Transistör” kütüphanesini seçin. Bilinen bütün kütüphaneler “Bütün Kütüphaneler” listesinde listelenir. 2.Şemayı Tasarlama Şimdi ızgara aralığını 0. Veya “Ctrl+” ve “Ctrl-” yi kullanarak ızgara aralığını listedeki sıraya göre artırıp azaltabilirsiniz. fareyi şemaya taşıyın ve transistörü yerleştirmek istediğiniz yere sol tıklayın. ”Kütüphaneye Kaydet” i seç. yöntem seçilidir. Eğer şemadaki bir elemanı kütüphaneye eklemek isterseniz: Elemana sağ tıklayın.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak “Del”: Seçili kütüphaneyi aktif kütüphane listesinden çıkarır.(Bu silme kütüphane dosyasını sabit diskten silmez) “Kütüphane Ayarları”nı kapattıktan sonra değişiklikleri tasarım alanının üstünde yatay olarak bulunan kütüphane panelinde görebilirsiniz. “Yeni Kütüphane Oluştur” ise farklı bir kütüphane dosyası oluşturup elemanı bu dosya içine kaydeder. Görünüm/Izgarayı Özelleştir'den ızgara aralığı listesini düzenleyebilirsiniz. “Ekle” ile bilgisayarın herhangi bir yerindeki kütüphaneyi bu listeye ilave edebilir. açılan menüden “Aktif Kütüphaneye Ekle” aktif kütüphaneye (sol tarafta elemanları görünen kütüphaneye) ekler. Listeyi kaydırarak 2N440'i bulun veya eleman listesinin üstündeki metin kutusuna “2N4401” yazın ve entera basın. Bunu ızgara aralığı listesinden seçebilirsiniz. (Bu silme kütüphane dosyasını hard diskten silmez) Başlangıçta 1.3. Birden fazla transistör yerleştirmek için birden fazla yere farenin sol butonuyla tıklayın.2. Kütüphane listesini kaydırmak için listenin sonundaki okları kullanabilirsiniz. Eleman üzerine sol tıklayın. 13 .

Birden fazla elemanı aynı anda taşımak için: taşımak istediğiniz elemanları seçin ve sürükleyip istediğiniz yere bırakın. • Veya "Ctrl” tuşuna basılı tutup seçmek istediğiniz elemanlara sol tıklayın. Gruptaki elemanları ayırmak için grup üzerine sağ tıklayın ve “Grubu Çöz” deyin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Transistörün yerini değiştirmek için üzerine tıklayın. Artık tüm grubu tek bir eleman gibi seçebilir ve taşıyabilirsiniz. (RefDes = Referans Designator). fare butonunu bırakmadan yeni yerine taşıyın ve farenin butonunu bırakın. Birden fazla elemanı seçmek için: • Farenin sol butonuyla çerçeve çizin. Yerleştirdiğimiz transistörün Referans Etiketini değiştirmek isteyebilirsiniz.Etiketini değiştirebilirsiniz. Açılan pendereden Ref. Böylece birden fazla eleman seçersiniz. Çerçevenin içinde kalan elemanlar seçilir. Biz şimdi böyle bir değişiklik yapmayacağız. Bunun için transistör üzerine sağ tıklayıp açılan menüden en üstteki seçeneğe tıklayın. Seçili elemanlardan herhangi birinin üzerine sağ tıklayın ve açılan menüden Gruplandır'ı seçin. • Bir başka yöntemde elemanları gruplandırmaktır. Bunun için grup oluşturmak istediğiniz elemanları seçin. 14 .

(1 inç = 1000 mil = 25.2.16 mm) mesafe olduğunu gösterir. “RES400” direncini şemaya yerleştirin (buradaki 400 ifadesi direncin kılıfının bacakları arasında 400 mil yani 10. Elemanı döndürmek için (yerleştirmeden önce de döndürebilirsiniz) seçin ve “R” ve “Space Bar (Boşluk tuşu)” na basın. Bu ikinci transistörün referans etiketi otomatik olarak Q2 olacaktır.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Şemamız için iki transistör gerekeceğinden sol taraftaki listeden bir transistör daha getirin. 15 . Şimdilik inçte kalsın. Şimdi “Discrete” kütüphanesini seçin. Şemayı büyütmek ve küçültmek için “+” ve “-” tuşlarını kullanabileceğinizi hatırlayın. Programda kullanılan bütün ölçüler mm cinsinden olacaktır.4 mm) Eğer metrik birimi kullanmak istiyorsanız Görünüm/Ölçü Birimi/mm yi seçin.

16 . Ancak burada başka bir metot uygulayalım.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şema için dört dirence ihtiyacımız var. Diğer üç direnci de transistörleri yerleştirdiğimiz gibi soldaki listeden kolayca getirebiliriz.

üç defa kopyalarsak ihtiyacımız olan dört dirence kavuşuruz. (Burada şu yanlış anlama olmasın: 4 tane daha yeni direnç eklenmez. Sütunlar Arası: Aynı sütundaki kopyaların arasındaki.2. Bizim için 2 satır ve 2 sütun 4 direnç demektir.) Aynı zamanda kopyaların aralarındaki mesafeyi de belirleyebiliriz. Direnci seçip ana menüden Düzen/Kopyala'yı ve ardından Düzen/Yapıştır'ı seçeriz. Veya pek çok Windows uygulamasından bildiğimiz gibi “Ctrl + C” ile kopyalayıp. Sonra yapıştırmak istediğiniz yere sağ tıklayıp Yapıştır deyin. “Ctrl + V” ile yapıştırabiliriz. Direncin üzerine sağ tıklayıp Kopyala deyin. Matris diyalog kutusundan kaç satır ve kaç sütun kopyalayacağımızı belirtiriz. Direnci seçin ve ana menüden Düzen/Çoklu Kopyala'yı seçin (veya “Ctrl+M”). İstediğiniz yere sağ tıklayarak defalarca yapıştırabilirsiniz. Sağ tıklayınca yapıştır menüsünü görmek istemiyorsanız sağ tıklayın ve Panoyu Boşalt deyin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Yerleştirmiş olduğumuz direnci seçip. Satırlar Arası: Aynı satırdaki kopyaların arasındaki mesafeyi ayarlar. Kopyalama için iki yol var: 1. Üç tane daha ekleyip matriste seçilen direnç sayısına ulaşılır. Bu işlemi dirence sağ tıklayıp Kopyala yapıp. istediğimiz yere sağ tıklayıp Yapıştır yaparak da gerçekleştirebiliriz. 2. Diğer bir yöntem ise Çoklu Kopyala olarak adlandırılır. 17 . Bunu üç defa tekrarlarız.

18 . Not: Tasarım alanını kaydırmak için fareyi sayfa üzerinde boş bir alana getirip sağ tıklayarak sürüklediğinizde sayfa kayacaktır.DipTrace Kullanım Kılavuzu Kopyalar yerleştikten sonra istediğiniz yere sürükleyebilirsiz. Shift tuşunan basarak sürüklerseniz obje sadece tek bir eksende sürüklenir. Sadece yatay veya sadece dikey. Veya ‘R’ veya ‘boşluk tuşu’ ile 90 derece döndürebilirsiniz. Veya fare tekerleğini kullanabilirsiniz. Döndürmek için Düzen/Döndür'ü veya sağ tıklayıp Döndür seçeneğini de kullanabilirsiniz.

Veya pin numarasını göstermek/gizlemek istediğiniz elemana sağ tıklayın Pin Numaraları/Göster-Gizle seçeneğini kullanabilirsiniz. Elemanların pinlerinin numaralarını görebilmek için Görünüm/Pin Numaraları/Göster' i seçin. Burası varsayılan ise eleman.2. 19 .Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Elemanları üstteki şekildeki gibi yerleştirin. Görünüm/Pin Numaraları altındaki programın genel pin numaralarını gösterme/gizleme ayarını kullanacak demektir.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi transistörler için eleman tiplerini görüntüleyeceğiz: Transistörleri seçin. 20 . Transistörlerden biri üzerine sağ tıklayıp Özellikler' i (Elemana çift tıklamak da özellikler penceresini açar) seçin açılan pencereden Etiketler sekmesine geçin.

Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak İlave Etiket kısmındaki Göster alanında “Tip”i seçin. eleman tipi. Bu işlem seçili eleman/elemanların tipini görüntüleyecektir. Q1 ve Q2 referans etiketleri (RefDes) Ana Etiket kısmında “Varsayılan” seçili olduğu için görünmektedir. Etiket taşırken klavyeden “R” veya “Space” tuşuna basarak etiketi yatay veya dikey yapabilirsiniz.2. Değer tanımlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Pin adları. Taşımadan önce F11'e basarak ızgaraları gizlerseniz daha hassas taşıma yapabilirsiniz. Eleman Etiketleri diyalog kutusundaki Etiketler altındaki alanların “Varsayılan” olması elamanın görüntülenecek olan etiketlerini programın varsayılan ayarları tarafından belirleneceğini gösterir. eleman adı vb. Programın varsayılan ayarlarını değiştirmek için ise Görünüm / Eleman Etiketleri altındaki “Ana ” ve “İlave” menülerini kullanabiliriz. bütün etiketlerini taşıyabiliriz. Yani elemanların Ref. Taşımadan sonra tekrar F11 ile ızgaraları gösterin. ve Tip bilgileri Genel sekmesi altından Eleman etiketlerini (yukarda Etiketler sekmesinde gösterdiğimiz) taşımak için Görünüm/Eleman Etiketleri/Etiketleri Taşı veya kısaca F10 ile taşıyabiliriz. Elemanın Referans Etiketi. 21 .Etiketi'nin görünmesi programın varsayılan ayarıdır.

Bunları değiştirerek etiketler üzerindeki etkisini görün. Çünkü biz Transistörlerin eleman özellikleri (Sağ tıklayıp Özellikler / Etiketler sekmesi) penceresinden “İlave Etiket” ayarını Varsayılan seçeneğinden kurtarıp “Tip” yapmıştık. Transistörlerin görüntülenecek olan ikinci etiketi artık programın varsayılan ayarlarını takip etmez. gerek Görünüm/Eleman Etiketleri/İlave menüleri altındaki “Konum” özelliği ise etiketin elemanın neresinde bulunacağını belirler. Burada “Varsayılan” yazıyorsa programın varsayılanını takip et demektir.DipTrace Kullanım Kılavuzu Ana: Ana Etiketin varsayılanını ayarlar. Sayfadaki elemanları referans etiketleri kaybolacaktır. 22 . programın varsayılan ayarlarıdır. Eleman özellikleri penceresindeki (eleman veya elemanlar üzerine sağ tıkla / özellikler) ayarlar ise o elemana hastır. Aynı ayarı eleman özellikleri penceresinde de ayarlayabilirsiniz. Şimdi Görünüm/Eleman Etiketleri/Ana Altından “Hiçbiri” yi seçin. Yazı Tipi: Sayfadaki etiketlerin sahip olduğu yazı tipini değiştirmenize imkân tanır. Ancak hatırlatmakta fayda var ki Görünüm/Eleman Etiketleri menüsündeki ayarlar tüm elemanları etkiler. Ancak Transistörlerin tip etiketleri kalır. İlave: Görüntülenecek ikinci etiketin varsayılanını belirler. Gerek Görünüm/Eleman Etiketleri/Ana. Kendi ayarını kullanır.

23 .E pin isimlerini çizgi üzerinden biraz dışarı taşıyın. Son yapılan 50 işlemi geri alma imkânınız var. Yapılan işlemleri geri almak için ise Düzen/Geri Al komutunu (kısayolu CTRL+Z) veya butonunu kullanabilirsiniz.C. Düzen/Yinele komutu ise (kısayolu CTRL+Y) Geri Al'ın tersi görev yapar. Yinele işlemini ekranın üst kısmında butonuyla da Şemanızı sık sık kaydedin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Şimdi transistörlerin B. Dosya/Kaydet komutu CTRL+S kısayolu ve düğmeleri bunun için. yapabilirsiniz. Eğer dosyayı farklı bir isimle kaydetmek isterseniz Farklı Kaydet’ i (Dosya/Farklı Kaydet) kullanabilirsiniz.2.

Q2 transistörünün yönünü bu belgenin en başındaki şemadaki gibi yapmamız gerekir. Farenin sol butonunu tekrar tıklayın. Eğer daha farklı bir bağlantı çizgisine sahip olmak istiyorsanız ikinci pine tıklamadan önce fareyi istediğiniz yönde taşıyarak bağlantı çizgisine şekil verebilirsiniz. Artık R1. Yön değiştirmek için sol tıklayın. 24 . Bağlantı yaparken ilk pine tıkladıktan sonra bağlantıyı istediğimiz yere götürebilirsiniz. Bunun için Q2 üzerine sağ tıklayın. Q1 in beyzine bağlandı. Q1 in beyzine geldiğinizde beyz pini kırmızı olur. R1’in alt pinine fareyi getirin (bu sırada R1 in pini kırmızı renkte olur) ve sol butona tıklayın. Açılan menüden Çevir/Yatay'ı seçin. Fareyi Q1 in beyzine sürükleyin. İlk pine tıklayın. İkinci pine tıklarsanız bağlantı otomatik olarak çizilir.DipTrace Kullanım Kılavuzu Sıra bağlantıları yapmakta: Q1 in beyzini R1 e bağlayalım.

R3’ü Q2’nin kollektörüne.2. 25 . R4’ü Q2’nin beyzine bağlayın.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak R2’yi Q1’in kollektörü hizasına yani biraz sola taşıyın. R2’yi Q1’in kollektörüne.

26 . bağlantı açısından değişen bir şey yok. Bu sadece estetik için. Şimdi yine “Discrete” kütüphanesinden “Cap100RP” kondansatörünü bulun ve şemaya iki adet yerleştirin. Bunun için Q2yi taşıyarak bu bağlantıyı düz hale getirin.DipTrace Kullanım Kılavuzu R3 ile Q2 arasındaki bağlantı düz değil.

kondansatör bağlantıları için daha fazla alanınız olur. Dirençleri bir miktar yukarı çekerseniz. Bu taşıma esnasında bağlantılar elemanlardan kopmaz. R3. Dirençlerin hepsi seçildikten sonra herhangi bir direnci taşırsanız tüm seçili dirençleri taşımış olursunuz. 27 . Kondansatörleri Q1 ve Q2 nin arasına yerleştirin. R4 ve Q2 yi seçip biraz sağa çekin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak C2 nin + ucunu sağ tarafa getirin (iki defa Döndür veya bir defa sağ tıklayıp Çevir/ Yatay).2. Dirençlerin tümünü seçmek için “Ctrl + sol tıklama” ile tek tek seçebilir veya farenin sol butonuyla seçmek istediğimiz elemanları içine alacak şekilde bir dikdörtgen çizebilirsiniz.

R1 ve Q1’in B pini arasındaki hattın üzerine gelip (bu sırada bağlanacağınız hat açık mavi renk alır) sol tıklayın. C1– ucu ise Q2 nin kollektörüne bağlayın.DipTrace Kullanım Kılavuzu C1+ yı Q1’in beyzine bağlamak için: C1’in + ucuna gelip sol tıklayın. C1+ Q1’in beyzine bağlanmış oldu. 28 . C2 yi ise Q1 in kollektörü ile Q2 nin beyzi arasına bağlayın.

Eğer farklı bir modda iseniz herhangi bir yere iki defa sağ tıklayın. Seçimi iptal etmek için varsayılan modda iseniz sayfa üzerindeki herhangi bir yere sağ tıklayın.2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Elemanlar seçildiğinde küçük mavi karelerle belirtilir. (İlk sağ tıklama bulunduğunuz moddan çıkarak varsayılan moda dönmenizi sağlar) 29 .

Referans etiketlerini LED1 ve LED2 olarak değiştirin. Diğer modları deneyin. ise “Elektriksel Bağlantı Çiz” yani hat ekleme modundayız. Gerekiyorsa ledleri döndürün (“R” tuşunu veya klavyedeki en uzun tuşu kullanabilirsiniz. sağ tıklamak elemanla ilgili özelliklere erişebileceğiniz bir menü açar. Bu moda iken bir elemanın üzerine tıklamayı deneyin. Bu modda elemanı taşıyabilir. Veya Düzen/Döndür menüsü veya “CTRL + R”) 30 . Düzenleme modudur. Bu mod ile bağlantıları düzenleyebilirsiniz. Varsayılan modda iken bir bağlantı üzerine tıkladığınızda bu mod otomatik aktif olur. iseniz fare işaretçisine benzeyen düğme basılıdır ( Varsayılan modda ). Herhangi bir yere sağ tıklayıp tekrar eleman üzerine sol tıklarsanız bu defa eleman seçilir.DipTrace Kullanım Kılavuzu Burada mod kavramından bahsetmemiz gerekir: İçinde bulunduğumuz moda göre fare ile sol tıklamanın yaptığı iş değişir. Bu haldeyken herhangi bir eleman üzerine sol tıklamak onu seçer. Eleman seçilmeyecektir. döndürebilir. res26 Bulunduğunuz modun sembolü tıklanmış vaziyettedir. Bu modda herhangi bir elemanın herhangi bir pinine tıklayarak bağlantı hattı çizebiliriz. Çünkü sağ tıklamak içinde olduğumuz moddan çıkmamızı ve varsayılan moda dönmemizi sağlar. birden fazla elemanı seçebilirsiniz. Şimdi soldaki listeyi aşağı kaydırıp iki adet LED i sayfaya yerleştirin. Bulunduğunuz modu ekranın üstündeki obje çubuğundan görebilirsiniz. Çünkü hat ekleme modundayız.

31 . Aşağıdaki şekildeki gibi yerleştirin ve bağlayın. Etiketini değiştirin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Ledleri şekilde gördüğünüz gibi yerleştirin ve bağlantılarını yapın. Şimdi “Dip_Sch” kütüphanesinden batarya getirin.2.

(Varsayılan moda iken. Üzerine tıkladığınız bağlantı seçilir. “Bağlantıyı Sil” ise o bağlantıyı siler. Eğer bir hattı veya hat parçasını silmek istiyorsanız üzerine gelin ve sağ tıklayın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Eğer mevcut hattı (bağlantıyı) taşımak isterseniz fareyi üzerine getirin (hat ışıklanır ve fare işaretçisi mümkün olan taşıma yönlerini gösterir) Sol butona tıklayarak hattı istediğiniz yere sürükleyin. Hat ekleme moduna geçmek için Objeler/ Devre/Elektriksel Bağlantı Çiz menüsünden bu modu aktif yapabilirsiniz veya sayfanın üstündeki butonu kullanabilirsiniz. herhangi bir elemanın uçlarından birine tıklarsanız “Elektriksel Bağlantı Çiz” modu otomatik olarak aktif olur ve hat çizmeye başlar. Program o bağlantıyı nasıl çizdiğinizi hatırlar ve başka bağlantılarla birleşiyor da olsa tek seferde çizdiğiniz kısmı seçer.) Eğer herhangi bir objenin üzerine fareyi getirdiğinizde obje ışıklandırılmıyorsa önce sağ tıklayarak varsayılan moda geçiş yapın. Hatta tıkladığınızda birleşen tüm bağlantılar seçilmez. Açılan menüden “Bağlantı Parçasını Sil” hat parçasını siler (iki mavi kutucuk arası). Yanlışlıklara karşı “Geri Al” ı kullanmayı unutmayın. Ancak eğer “Elektriksel Bağlantı Çiz” yani hat çizme modunda iseniz hat üzerine tıkladığınızda tıkladığınız yerden itibaren yeni hat çizmeye başlarsınız. Bağlantıya sağ tıklayıp 32 . Seçimden sonda klavyeden “Delete” ye basarsak (veya bağlantıya sağ tıklayıp “Sil” ) seçilmiş olan bağlantı silinir.

iki düğüm noktası arası veya düğüm noktasından pine kadar olan kısım silinir. Şimdi eleman değerlerini ekleyelim: R1 üzerine sağ tıklayın Özellikler'i seçin. Bunu deneyerek etkisini görün. 33 . Diğer elemanların değerlerini de girin.2. Ana Etiket/Göster/Değer ve İlave Etiket/Göster/Ref. Birden fazla eleman seçerek.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak “Bağlantıyı Sil” dersek sadece üzerine tıkladığımız. biri üzerine sağ tıklayıp “Özellikler” menüsünden Etiketler'i açarak seçili tüm elemanlar için etiket ayarlarını topluca yapabilirsiniz. “Değer” alanına 47K yazın. R1 ve R4'ü birlikte seçip.Etiketi değişikliklerini yapıp Tamam deyin. Etiketler sekmesine geçin. Bağlantı Parçasını Sil ise üzerine tıkladığımız noktayı içine alan düz bağlantı kısmını siler. değerlerini tek seferde girebilirsiniz.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Hatırlarsanız bataryayı “Disc_Sch” kütüphanesinden getirmiştik. Aksi takdirde PCB ye aktarma gerçekleşir ancak program bizi uyarır ve PCB’ de de bu gibi elemanlar için kılıf yerleştirilmez.) Eğer şemayı PCB ye aktarmak isterseniz bu elemanlar (devremizdeki batarya gibi) için bir kılıf belirlememiz gerekir. Sembollere ait baskı devre kılıfları tanımlanmamıştır. 34 . (Soldaki eleman listesinden elemana tıkladığınızda kılıfını altta görebilirsiniz. Misc kütüphanesi eklenecektir.) misc. Bütün *_Sch kütüphaneleri sadece sembolleri içerir. Buradan BAT2 isimli kılıfı seçin. (programdaki standart kütüphaneler “C:\Program Files\DipTrace\Lib” klasöründedir. Açılan pencerede sağ üstteki Ekle'ye tıklayarak kılıf kütüphanesi ekleyelim. açılan menüden “Kılıf Ata” yı seçin. Şimdi bataryamız için kılıf belirleyelim. Üzerine sağ tıklayın.lib kütüphanesini seçin. Kılıfın görünümü orta pencerede belirir. Kütüphane üzerine tıklarsanız içindeki kılıflar sağ alta gelir.

2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak

Şimdi batarya sembolündeki hangi pin kılıfta hangi ayak olacak bunu belirleyelim. Pencerenin en sağından pin listesinden birine tıklayın. Bu pini hangi ayağa bağlamak istiyorsak orta penceredeki kılıf üzerinde o ayağa tıklayın. Pin listesinde numara kısmına kılıfın tıkladığımız ayağının numarası yazılır. Diğer pin için de aynı işlemi yapın. Tamam diyerek “Kılıf Ata” penceresini kapatın. Not: Bazı elemanlar özelliği gireği kılıf kullanmaz (Net Port tipindeki Vcc, Gnd gibi semboller, Lojik konektörler, hiyerarşik konnektörler vs.) PCB ye aktarım esnasında hataya sebep olmazlar. Şemamız artık PCB ye aktarmaya hazır. Şemanızı kaydetmeyi unutmayın. CTRL+S veya Dosya/Kaydet veya butonu…

Aynı zamanda şemamızı yazıcıdan çıktı alabilir veya BMP ve JPG formatlarına resim olarak kaydedebiliriz. Bunun için Dosya/Baskı Önizleme menüsünden veya araç çubuğundaki butonuna tıklayarak baskı ön izlemeyi açabiliriz. Ön izleme penceresinde “Tümünü Yazdır” şemadaki bütün sayfaları yazdırır, “Geçerli Sayfayı Yazdır” geçerli sayfayı yazdırır. “Kaydet” ise BMP veya JPG formatında şemayı kaydeder.

2.4.PCB'ye Aktarma
PCB Layout programı içersinden de şematik dosyaları (*.dch) açılabilir. Ancak pratik olmak açısından Şematik programdaki Dosya/PCB’ye Aktar menüsünü veya CTRL+B'yi kullanarak şemamızın elemanlarıyla birlikte PCB Layout’ u otomatik olarak açabiliriz. Burada Windows 98/ME kullanıcılarına tavsiyemiz: Şemayı kaydedip, Schematic programı kapattıktan sonra, Pcb Layout’ u açıp, Dosya / Aç'tan veya düğmesine tıklayarak

35

DipTrace Kullanım Kılavuzu Schematic Program tarafından kaydedilen *.dch uzantılı şema dosyasını açmalarıdır. Windows 98/ME deki hatalı hafıza paylaşımı sebebiyle, DipTrace’ in farklı modüllerini bir arada çalıştırmak, programın geçersiz işlem yürütmesine sebep oluyor. Windows NT/2000/XP/Vista/7 kullanıcıları bir sorun yok, DipTrace’ in farklı modüllerini birlikte kullanabilirler. Program normal olmayan bir yolla kapatılmışsa Şchematic'te Dosya/Şemayı kurtar, PCB'de Dosya/Plaketi Kurtar Menüsünü kullanarak otomatik kaydedilmiş dosyayı açabilirsiniz

Başka bir PCB Tasarım programı kullanmayı planlıyorsanız Schematic programdaki netlist export özelliğini kullanabilirsiniz. (Dosya/İhraç Et/Netlist) Tango, P-CAD, PADS gibi popüler netlist formatları desteklenir. Netlist ithal/ihraç özelliğinin kullanımı bu kılavuzun 4. bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır. Görünüm/Araç Çubukları/Tasarım Yöneticisi menüsünü veya F3 tuşunu kullanarak Tasarım Yöneticisi panelini gizleyerek daha geniş bir tasarım alanına sahip olabilirsiniz. PCB Layout programı açılır ve elemanlar yukarıdaki gibi yerleştirilir. Elemanları istediğiniz şekilde yerleştirin. Elemanı taşımak için üzerine gelip sol tıklayın ve yeni konumuna sürükleyin. Elemanı döndürmek isterseniz “R” tuşunu veya “Boşluk tuşu”nu kullanın. Eğer elemanları farklı açılarda döndürmek isterseniz, eleman asağ tıklayın Açılı

36

2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Döndür'den açı döndürebilirsiniz. seçebilir veya “Döndürme Modu” ile elemanı serbestçe

Aynı zamanda Otomatik Yerleştir ve Listeden Yerleştir'i kullanabilirsiniz. Ancak devremiz basit olduğu için bu özelliği kullanmayacağız. Bu kılavuzun 3. bölümünde otomatik ve listeden yerleştirme fonksiyonlarını daha karmaşık bir devre üzerinde kullanacağız. Şemada değişiklik yaparsanız PCB'yi şemaya göre yenileyebilirsiniz. Bunun için Dosya/Şemaya Göre Yenile'yi kullanın. Değişiklikler mevcut PCB ye uygulanacaktır. Elemanlara Göre yenilerseniz, plaketteki yerleşmiş elemanların yerleri ve bağlantıları değişmez. Şemadaki herhangi bir elemanın Ref. Etiketi değişmişse bile plaketteki o elemana ait kılıfın yeri değişmez. Çünkü bu mod elemanların şema dosyasında oluşturulan gizli kimlik numaralarını kullanır. Bu modu kullanabilmeniz için PCB dosyasının şemadan aktarılmış olması gerekir. Ref.Etiketlerine Göre yenilerseniz, elemanlar Ref. Etiketlerine göre tanınır. Ref. Etiketi değişmiş eleman yeni eklenmiş gibi plaketin dışına yerleştirilir. Bu mod şemadan bağımsız bir pcb dosyası oluşturmaya imkân tanır. İlgili şema dosyasından seçeneği ise ilişkili şema dosyasından ek tıklamayla güncellemek için. Bu seçenek Elemanlara Göre yenile şeklinde çalışır. Dosyayı Dosya/Tasarım Bilgileri'nden görebilirsiniz.

2.5.PCB yi Tasarlamak
2.5.1. Çizime Hazırlamak

PCB sayfasında elemanların referans etiketlerinin göründüğünden emin olun. Görünüm/Kılıf Etiketleri/Ana/Ref.Etiketi ile bütün elemanların referans etiketlerini görünür hale getirebilirsiz. (Kendi özel ayarlarına sahip elemanlar hariç) Eğer etiketler saçma yerlerde görünüyorsa Görünüm/Kılıf Etiketleri/Ana/Konum'dan “Otomatik” veya diğer seçenekleri kullanarak etiketlerin göründüğü yeri değiştirebilirsiniz. Buna rağmen istediğiniz yerlerde değillerse F10 veya Görünüm/Kılıf Etiketleri/Etiketleri Taşı'yı kullanarak onları taşıyabilirsiniz. Taşıma esnasında “R” veya “Space” tuşu ile etiketi yatay veya dikey yapabilirsiniz. Bazı elemanların görünen etiketlerini değiştirmek istiyorsanız elemana Sağ tıkla/Özellikler/Etiketler'i kullanın. Elemanları yerleştirdikten sonra F12 veya Görünüm/Bağlantılar/İyileştir ile bağlantı yapısını iyileştirebilirsiniz.

37

DipTrace Kullanım Kılavuzu

Şimdi tasarımımızın yollarının yapısını ve nasıl bağlantı ekleyip çıkaracağımızı görelim. Aslında bizim plaketimiz için buna ihtiyaç yok ama yine de nasıl yapılacağını öğrenmekte fayda var. Fareyi herhangi bir pede getir. Mesela R4-B pedi. Pedin üzerine geldiğimizde ekranın sol altında pede ait bilgiler görünür. Pedin adını da buradan öğrenebilirsiniz. Şimdi bu ped üzerine gel ve sol tıkla ve fareyi başka herhangi bir pede sürükle ve üzerine geldiğinde sol tıkla. Şimdi pedden pede bağlantı yapmış oldunuz (mavi renkte olmalı). Bu şekilde bağlantı yapamıyorsanız muhtemelen varsayılan moda değilsiniz. O zaman bir defa sağ tıklayın ondan sonra bağlantı yapmayı deneyin. Pede bağlantı yapmanın diğer bir pratik yolu da: Pede Sağ tıklayın/Bağlantıya Ekle/Listeden Seç deyin. Listeden pedi bağlamak istediğiniz bağlantıyı seçin. Bağlantı silmek: Ped üzerine sağ tıklayın ve “Bağlantıdan Sil” deyin. Bu işlem bu pedi bağlantılardan çıkaracaktır. Yani bu ped hiçbir bağlantıya sahip olmayacaktır artık. Peki peddeki bütün bağlantıları değil de sadece ped ile başka bir ped arasındaki tek bir bağlantıyı silmek istersek… Sileceğimiz bağlantıyı yeniden oluşturuyormuş gibi ilk pede tıklayın ve ikinci pede tıklayın. Seçenekler açılır. “Bağlantıdan Sil” i seçin.

38

Fakat çoğu durumda plaket ebatları sabittir ve elemanları yerleştirmeden belirlenmiş olur. Hataları geri almak için Geri Al’ı kullanın. Otomatik Çizim kullanırsanız. Bağlantı yöneticisinin kullanılışı bu belgenin en sonunda detaylı olarak anlatılmıştır.2. Devremize dönersek henüz plaketimizin dış sınırlarını çizmedik. Onu açmak için Çizim/Bağlantı Yöneticisi. Buradan bir pedi bağlantıdan çıkarabilir veya ekleyebilirsiniz veya yeni bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Tasarımdaki bağlantı yapısını yanlışlıkla yapılabilecek değişikliklerden korumak için Çizim/Bağlantı Yapısını Kilitle'yi kullanın. şematikte Dosya/Şemayı Kurtar komutu son projeyi kurtarır.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Aynı zamanda bağlantı (net) yapısı üzerinde düzenleme için bağlantı yöneticisini kullanabilirsiniz. Eğer elektrik kesintisi gibi programın normal olmayan yollardan kapanması durumunda PCB de Dosya/Plaketi Kurtar. yolların çizimine göre otomatik olarak bir plaket sınırları (genelde dikdörtgen) Çizim Ayarları'nda belirtilen toleranslara göre çizilecektir. Bu nedenle Çizim/Plaket Sınırlarını Çiz komutu veya 39 butonunu kullanarak plaket .

40 . Aynı zamanda Çizim/Plaket Köşe Noktaları'nı (veya plaket üzerine sağ tıklayıp Plaket Köşe Noktaları) kullanarak plaketin ebatları ve köşe noktaları üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. plaket tamamlandığında ise sağ tıklayın ve Enter deyin.DipTrace Kullanım Kılavuzu sınırlarını belirtiriz. Plaket köşe noktaları üzerine fareyi getirdiğinizde. Çizerken yön değiştirmek için sol tıklayın. o noktanın koordinatlarını verir. Sağ tıklayıp/Yay Modu deyin. Plaket çizerken yay şeklinde plaket sınırı oluşturmak isterseniz.

Orjini görebilmek için Görünüm/Eksenleri Göster' i veya F1’i kullanabilirsiniz. “Araya Ekle” ile araya nokta girip. Programdaki bütün koordinatlar bu orjin noktasına göredir. Y ekseninde yerimiz sabit kalmış.7 inç +X yönde gitmişiz. Plaket oluşturulur. Yani yatay eksende sağa doğru 1. 1. Eğer Orjin noktasının yerini değiştirmek isterseniz Görünüm/Orjin Tanımla menüsünden veya araç çubuğundaki düğmesine tıklayarak yeni orjin noktası belirleyebilirsiniz. Orjin Noktasını varsayılan konuma geri getirmek için Görünüm/ Orjin Tanımla/ Varsayılan Konum'u seçin. Görünüm/Ölçü Birimi/mm'den de birimi inç değil de mm yapabilirsiniz. noktayı belirleyin (Köşe Noktalarının altından 1’e tıklayın ve sağ tarafa başlangıç koordinatlarını yazın. 41 . “Göreceli Artış” mod daha kullanışlıdır. Bu nokta plaketin sol alt noktasıdır. bu noktadan geçecek şekilde yay çizilir.7 inç hareket etmişiz ve ikinci köşeyi buraya koymuşuz. Varsayılan olarak orjin noktası sayfanın tam ortasıdır ve görünmez. Bir dikdörtgen plaketi basitçe oluşturmak için “Dörtgen Plaket Oluştur” kutusunu işaretleyin ve 1. köşe 1. Sayfa sınırlarını göremiyorsanız Görünüm/Sayfayı Göster'i kullanın.2. bu noktaya komşu iki nokta arasında. köşe (-1. Şöyle ki: Yukarıdaki pencerede 1.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak “Ekle” ile köşe noktası ekler. köşeden x ekseninde 1. boy alanına yüksekliğini girin.45 . 2.75) koordinatındadır (şekilde inç kullanılıyor). “Göreceli Artış” işaretli olmadığı durumda ise koordinatlar orjin noktasına göre gösterilir.) En alanına plaketin genişliğini. “Sil” ile silebiliriz. Koordinatlar gerçek değerlerinde veya “Göreceli Artış” şekilde görülebilir. Bir nokta “Yay” olarak işaretlenirse.

Yuvarlatılmış Dikdörtgen Plaket Oluştur'u seçerek köşeleri girdiğiniz yarıçapa göre köşeleri yuvarlatılmış plaket oluşturabilirsiniz. Artık plaketin herhangi bir yerine tıklayarak (ctrl yi bıraktıktan sonra) onu yapısını bozmadan. Plaket üzerindeki herhangi bir köşe noktasına sağ tıklarsanız. yarıçapı girerek dairesel plaket oluşturabilirsiniz. Plaketi silmek için Çizim/Plaketi Sil veya plaket sınırına Sağ tıkla/Plaketi Sil Plaket üzerinde değişiklik yapmak Çizim/Plaket Köşe Noktaları'nı kullanmadan sayfa üzerinden de yapılabilir. Çok kolay. Dikkat ederseniz köşe noktası oluşmadı. Plaket üzerinde herhangi bir yere sol tıklarsanız orada bir köşe noktası oluşur. Plaketi şeklini bozmadan taşımak için Ctrl tuşuna basılı tutun ve plaket sınırı üzerine tıklayın. Köşe noktalarından tutup bu noktaları taşıyarak plakete yeni boyut verebiliriz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Dairesel Plaket Oluştur'u seçip. Bir köşe noktasına sağ 42 . bu köşe noktasını yaya dönüştürebilirsiniz. açılan menüden bu köşe noktasını silebilirsiniz. bütün halinde taşıyabilirsiniz.

2. Ancak tek yüzlü plaketin hazırlaması daha kolaydır. Alttan yönü Kapalı seçin. üzerine sağ tıklayıp. Katman Listesinden Top veya Üst'ü seçin. 43 . (Eleman içindeki küçük + işareti) Elemanın veya kılıfın orjin noktasını gösterip gizlemek için. Eğer elemanın orjini elemanın orta noktası değilse. Schematic için Parçanın Orjini. Öncelikle Çizim/Çizim Ayarları'ndan Otomatik çizici olarak Shape Router'ın seçili olduğundan emin olun. bu noktadan geçecek şekilde yay çizilir. Otomatik çizide ilk adım Çizim/Otomatik Çizim Ayarları. DipTrace piyasadaki çoğu tarayıcının içerdiğinden daha yüksek kalitede bir Şekil Tabanlı Çizici'ye (Shape Router) ve basit devreleri tek yüzlü ve atlamalı olarak çizdirmede kullanabileceğiniz Izgara Tabanlı Çizici'ye (Grid Router) sahiptir. Çoğu zaman basit bir PCB (yukardaki gibi) tek kata (layer) çizilir (bakır tarafı=bottom katmanına) Tek yüze çizimde yollar çift yüze göre daha uzundur. 2. Böylece plaketi tek yönlü ve atlamasız çizdireceğiz.5.2. Öncelikli Katman Yönlerini Kullan'ı işaretleyin. Elemanın koordinatı aslında kendi orjin noktasının koordinatıdır. Bütün eleman ve kılıflar kendi orjin noktalarına sahiptir.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak tıklayıp “Yay” ı seçerseniz bu noktaya komşu iki nokta arasında. Autorouting (Yolları Otomatik Çizdirmek) Artık devremizdeki yolları çizmenin zamanı geldi. Bunu elemanı veya kılıfı tasarlarken belirleyebiliriz. Shape Router ayarları diyalog kutusunda “Ayarlar” sekmesine geçin. PCB için Kılıfın Orjini menüsünü kullanabilirsiniz. elemanın orjini gösterilir.

(lazer yazıcıdan daha iyi çıktı almak için yolların 0.02 inç olarak değiştirin ve tamam deyin. Toleransları 0.33mm) küçük olmaması iyi olur.013 inçten (0.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi Çizim/Çizim Ayarları'na girin.) 44 .

Elle çizim yapılırken bu değerden daha küçük uzunluktaki yollar otomatik olarak silinir yani birleştirilir. Açılı Yollar Arası:2 x kalınlık Aynı Doğrultulu Yollar Arası:1x kalınlık 45 . Düz Yol: Aynı doğrultudaki yollar arasında kalan yol parçalarının en küçük uzunluğu. Elle çizim yapılırken bu değerden daha küçük uzunluktaki yollar otomatik olarak silinir yani birleştirilir. Bir örnekle açıklayalım. Açılı Yol: Birbirleriyle açı yapan yollar arasında kalan yol parçasının en küçük uzunluğu. Yol Uzunluğu: 1mm olsun. En Küçük Yol Parçası Uzunluğu: Elle çizimde müsaade edilen en küçük yol parçalarının uzunlukları ayarları. Ped Açıklığı: İki ped arasındaki minimum mesafe Plaket Açıklığı: Plaket kenarında kalacak boşluk.2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Yol Kalınlığı: Yolun genişliği Yol Açıklığı: Bir yolun etrafında bırakılacak boşluk.

Dögüleri Sil (Fiyonk Etkisi): Elle düzenleme sonucunda aşağıdaki sol şekildeki gibi yol oluşursa. diğer katmandaki yola bağlantı yapabilirsiniz ve via otomatik olarak yerleştirilir. Seçilen hat için Yol Kalınlığı ve Yol Açıklığı değerlerini buradan ayarlayabilirsiniz. Aktif Olmayan Katmana Bağla: Yolları Elle çizerken. bunu nasıl kullanacağız? Şöyle: Mesela Çizim/Çizim Ayarları'na girin. Mesela Ped Açıklığı 13mil ve Yol Açıklığı 20 mil yaptıysak ped-yol ve ped-ped aralıkları 20 milden küçük olamaz. bunları otomatik düzeltir (Soldaki şekil düzeltilerek sağdaki gibi yapılır. Şablon değerleri yoksa aşağıdaki resimdeki gibi girebilirsiniz. Fakat Yol açıklığını 13 mil. Zamandan tasarruf için çeşitli yerlerdeki kalınlık ve açıklık ayarlarını hızlı yapmak için Şablon'ları kullanabilirsiniz. “Şablon:” 46 . Peki.) Ped Açıklığı çoğu durumda Yol Açıklığı'ndan küçük seçilmemeldir. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz yolun üzerine bir pede sağ tıklayın. Yollar için şablon belirlemek isterseniz Çizim/Yol Şablonları'na girin. Aynı doğrultudaki yollar arasında ise 1mm den daha küçük yollara izin verilmez. Bağlantı Özellikleri'ni seçin. Aynı zamanda her yol için farklı genişlik belirleyebilirsiniz. ped açıklığını 20mil yapabiliriz. Yukarda dediğimiz gibi ped açıklığının daha küçük olmasının bir anlamı yoktur.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bu değerler göre elle çizimden sonra birbiriyle açı yapan iki yol arasında küçük bir yol parçası varsa ve bu yol parçasının uzunluğu 2 x kalınlık (2x1mm=2mm) den küçükse bu yol parçası otomatik olarak silinir.

Bu çokları için önemsiz olsa da bazıları için önemlidir.) çıktısı alarak) Artık plaketi çizdirebiliriz. Çizim/Otomatik Çizim Çalıştır veya F9'u kullanın. butonunu veya 47 .) Bunu engellemek için kâğıdı önceden ısıtabilirsiniz. Not: Lazer yazıcılar kâğıdı ısıttığı için şekilde bazı distorsiyonlar olabilir. Bir yola sağ yıklayıp yol kalınlığını değiştirirken şablondaki değerleriden birini seçerek de işinizi kolaylaştırabilirsiniz. (mesela tek bir nokta (.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak kısmına tıklayıp istediğiniz şablonu seçerseniz o şablona ait genişlik ve aralık değerleri aşağıya gelir. (Özellikle toner transfer metodu kullanarak plaketi çıkartacaklar için.2.

Otomatik çizim kalitesini “Otomatik Ayar” parametreleriyle değiştirebilirsiniz. Hata uyarılarını (halkalar) gizlemek için (hatayı biliyoruz. “Atlamalara İzin Ver” i işaretleyin. Otomatik çizimi çalıştırdığınızda yollar alt katmana çizilir ve gerekirse üst katmanda atlamalar yapılır. (tam çizim çok fazla zaman alacağı için).DipTrace Kullanım Kılavuzu Çizimden sonra Tasarımı Denetle (DRC=Design Rule Check) i çalıştırarak ve hataları görebilirsiniz (kırmızı ve mavi halkalar) bunları giderip ve DRC'yi Denetim/Tasarımı Denetle ile veya butonu ile tekrar çalıştırın. düzeltmek istemiyoruz. Tamam diyerek pencereleri kapatın. Çizim/Çizim Ayarları'na girin Otomatik Çizimden Sonra Denetle deki işareti kaldırın. Bunu için önce Çizim/Tüm Yollarda Çizimi Kaldır diyerek yolları kaldırın. Grid Router Ayarları diyalog kutusundan “Tüm Katmanları Kullan” daki işareti kaldırın ve Kullanılacak Katman Sayısı'nı “1” yapın. Şimdi Grid Router'e da kısaca değinelim: Eğer tek yönlü ve atlamalı çizdirmek istiyorsanız Grid Router'ı kullanabilirsiniz. Kullanılacak katman sayısı 1 olduğundan yollar bakır yüzeyine (alt katman) çizilecektir. hatanın oluştuğu yerdeki kırmızı veya mor halkalarla belirtilir. Çizim/Çizim Ayarları'ndan Otomatik çizici olarak Grid Router'ı seçin. Tasarımdaki kuralları değiştirmek için Denetim/Tasarım Kuralları veya butonuna tıklayın. Yüksek kaliteli çizim daha fazla zaman alır. Otomatik ayarı Normal yapın. 48 . Aynı zamanda otomatik çizimin ardından DRC nin çalıştırılmasını engellemek mümkün.) Denetim/Hataları Gizle. hatta görmek te istemiyoruz.” düğmesine tıklayarak Grid Router ayarlarını açın.. Buradaki değerlerin altına inilmesi halinde hata uyarıları.. yanındaki “. Hızlı mod karmaşık olamayan çift yüzlü plaketler için veya karmaşık plaketin ilk çiziminde kullanılır.

alt katman) ne yerleştirmek demek o elemanı yüzey montajı yapmak (surface mount) demektir.3. Çünkü şu anda plaketimiz çıktı almaya hazır. Program varsayılan olarak aktif olamayan yüzeyi soluk gösterir. Shape Router ayarlarındaki Öncelikli Katman Yönlerini Kullanda kapalı katman olmasın. Shape Router ve Grid Router ile ilgili detayları kılavuzun son bölümünde bulabilirsiniz. 2. Yerleştirilen elemanlar genelde eleman yüzeyine (üst katman) yerleştirilir.2. Fakat PCB Layout hakkında daha fazla şey öğrenmek için atlamamanızı tavsiye ederiz. Aynı şekilde iki liste var. Not: Eğer plaketinizi hızlı bir şekilde tamamlamak istiyorsanız “2. Listesi eleman yerleştirirken elemanın hangi liste kutusunu Listesi ise aktif olan yüzeyi (katmanı) seçmemizi sağlar. Önemli Not: Shape Router ile ikiden fazla katmanda otomatik çizim yaptırmak için.5. yüzeye yerleştirileceğini belirler.5.14 Yazdırma” başlığına kadarki kısmı atlayabilirisiniz. 49 . Ancak bir elemanı bakır yüzeyi (lehim yüzeyi. Aktif katı değiştirmek için ekranın sağ üstündeki kullanabiliriz. Katmanlarla (Layers) çalışmak Yukardaki resimde yolları gri tonda görmemizin sebebi yolların bakır yani lehim yüzeyi (alt katman) üzerinde olması ve aktif olan yüzeyin eleman yüzeyi (üst katman) olmasıdır.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Geri Al'ı kullanarak shape routerın çizimine geri dönebilirsiniz.

Tüm Katmanlar: Bütün katmanları gösterir. (bunu kullanmayı tavsiye ederiz. Karşıtlık Seviyesi: Aktif olmayan katmanı ne kadar soluk gösterileceği ayarlanabilir. Aktif olmayan katmanı soluk gösterir. Aktif olmayan katmanı soluk gösterir. görüntülenme biçimini değiştirebilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Aktif ve Pasif olan Katmanların Katman/Görüntü Modu'na girin. Diğer katmanları göremeyiz. Karşıtlığı Kullan: Aktif katmanı gösterir.) Karşıtlıkta Düzenle: Aktif katmanı gösterir. 50 . Farkı diğer katmanlardaki elemanlar üzerinde de değişiklik yapabiliriz. Geçerli Katman: Sadece aktif katmanı gösterir.

Katman Ayarları'ndan katmanı seçip “…” ya basarak o kat için istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Mesela üst katman için kırmızı. alt katman için mavi.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Katmanların renkleri ve diğer ayarları için Katman/Katman Ayarları. Katman görünürlüğü ve rengini tasarım yöneticisinden (Görünüm/Araç çubukları/Tasarım Yöneticisi) de değiştirilebilir. Aynı zamanda katmanları yeniden adlandırabilirsiniz. 51 . Yeni katman ekleyip silebilirsiniz (Üst ve Alt katmanları silinemez).2.

Görünüm /Tersle'yi kullanabilirsiniz. Bu bazen yeterli olmayabilir. Şimdi birkaç yolu içine alacak şekilde fare ile bir dörtgen çizerek seçim yapın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Plaketin alttan görünüşünü görmek için (yani montajı yapılmış bir plaketin lehim tarafından görünüşü). 2.4. 52 .) Seçili yolların biri üzerine sağ tıklayın ve Yol Uzunluğunu Göster'i seçin. Bütün yollar üzerine fare ile gelindiğinde gösterilen ipucu içersinde yol uzunluğu vardır. Fakat Yüksek frekanslı. video devreleri gibi devreler tasarlayacaksanız bu işlem önemlidir. Yol Uzunluğunu Ölçmek Bizim devremizde bu tür bir ölçüme gerek yok.(veya Ctrl + tıklama ile birden fazla objeyi seçebilirsiniz. Çünkü devremiz basit ve yüksek frekanslı değil.5.

Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Seçili yolun pedlerine yapın yerlerde kutucuklar göreceksiniz. Dosyanızı kaydedin.2. Şimdi yol uzunluklarını gizlemek için geri alı kullanın veya yol üzerine sağ tıklayın ve Yol Uzunluğunu Göster'i tekrar tıklayın. Kutucuklardaki uzunluk değerleri. seçili ölçü birimine göredir ve yol üzerinde yapılan değişikliklere göre gerçek zamanlı güncellenir. 53 .

Bu modda yolları herhangi bir sınırlama olmadan taşıyabilirsiniz. Yolun üzerine gelin ve tıklayarak yeni konumuna sürükleyin.5. Çizim/Araçlar/Yolları Serbest Süzenle'yi seçerek veya butonuna tıklayarak bu moda girebilirsiniz. 54 . Önce çizilmiş yolu düzenleyelim: Önce Katman/Görüntü Modu/Karşıtlığı Kullan'ı seçin. Bu modda yol parçasının (segment) düzenlenmesi 90 veya 45 derece olabilir. Ancak bazı karmaşık devrelerde otomatik çizimden sonra elle düzeltmeler yapmak gerekebilir. Izgara kullanmak istemiyorsanız Görünüm/ Izgarayı Göster'i tıklayarak veya kısaca “F11” e basarak ızgarayı kaldırabilirsiniz. DipTrace yolları açıdan bağımsız olarak düzenlemeye imkân tanır. liste kutusundan veya Görünüm/Izgara Aralığı'menüsünden. Şimdi Alt katmana geçin. Izgara noktalarının genişliğini ayarlayabilirsiniz. Elle Çizim (Manual Routing) Bizim devremiz basit olduğundan otomatik çizim işimizi gördü.DipTrace Kullanım Kılavuzu 2.5. Fakat yeni segment ekleyerek (Yola sağ tıkla Köşe Ekle) 90 dan büyük açıları da kullanabilirsiniz. Veya yolları otomatik değil de kendiniz çizmek isteyebilirsiniz.

Ancak bu seçenekten bu bağlantı için yol rengini değiştirebilirsiniz. Bağlantı Kalınlığı: Üzerine tıkladığınız tüm yolun kalınlığını değiştirir. Açılan menüden: Net 6: Bağlantının adını değiştir. (2. Kilitle: Yol üzerinde değişiklik yapmayı engeller.5. Yol Parçası Kalınlığı: Üzerine tıkladığınız yol parçasının (segmentin. Yol Parçasını Katmana Taşı: Üzerine tıkladığınız yol parçasının (segmentin) bulunduğu katı değiştirir.2. Bağlantı Rengi: Yolun rengi varsayılan olarak katman rengidir. Ojeleri Kilitlemek başlığında anlatıldı) Yay: Köşe noktasını yaya dönüştürür. Aynı zamanda yol parçasını üst veya alt katmanda atlamaya dönüştürebilirsiniz. Köşe Ekle/Sil: Yola yeni köşe noktası ekler/siler. 55 . yolun düz parçasının) kalınlığını değiştirir.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Yol parçasının üzerine gelip sağ tıklayın. Yol Kalınlığı: Üzerine tıkladığınız yol parçasının içinde bulunduğu iki pin arasında kalan kısmın kalınlığını değiştirir.10.

Yolu silmeyle çizimi kaldırma arasındaki fark şudur: Silme yolu ve bağlantıyı siler. Eğer çizilmiş yolu beğenmeyip yeniden çizmek isterseniz “Yolu Sil” i değil “Çizimi Kaldır” seçeneklerini kullanın Bağlantıda Çizimi Kaldır (Unroute Net): Seçili olan yolların tamamını çizilmemiş haline geri döndürür. Yol Parçasında Çizimi Kaldır (Unroute Segment): Üzerine tıkladığınız yol parçasında (segmenti) çizimi iptal eder. Bağlantı yapısı kilitlendiğinde bağlantıları değiştiremezsiniz. bağlantı silinmemiş olur. o bağlantının tamamında çizimi kaldırır. Eğer sadece tek bir bağlantının üzerine sağ tıklarsanız. Çizim/Bağlantı Yapısını Kilitle'yi aktif ederseniz bağlantı yapısı kilitlenir. Plaketin şema dosyasını seçin ve şema dosyasına göre plaketi yenileyin. Çizimi kaldırma ise yolu çizilmiş bir bağlantıda yolu kaldırır. Bu durumu düzeltmek için Dosya/Şemaya Göre Yenile'yi kullanın. (Şemaya göre yenileme şemadaki bağlantı yapısında yapılan değişikliği. Bağlantı silinmez.DipTrace Kullanım Kılavuzu Yolu Katmana Taşı: Üzerine tıkladığınız yol parçasının (segmentin) içinde bulunduğu iki pin arasında kalan kısmın bulunduğu katı değiştirir. Dolayısıyle bu kilitleme işlemini pcb üzerinde çalışmaya başlamadan önce yapmak daha mantıklıdır ve sizi hatalara karşı korur. DipTrace bağlantıları şematikte çizilen devreye göre getirir. Çizeceğimiz yol üzerindeki pedlerden birine tıklayın (yolun bağlı olduğu pedler kırmızıyla belirtilir.) çizmeye başlayın. bağlantı yapısı kilitli de olsa pcbye aktarır) Böylece “Yolu Sil” dediğinizde çizimi kaldırma işlemi yapılır. Ancak yol silinirse plaket şemadaki bir bağlantıyı yitirmiş olur. Şimdi elle çizim yapalım. Sadece çizim kaldırılmış olur. Yolda Çizimi Kaldır (Unroute Trace): İki ped arasındaki yolu çizilmemiş haline geri döndürür. Bağlantıyı Katmana Taşı: Üzerine tıkladığınız tüm yolun bulunduğu katı değiştirir. Çizim sırasında sağ tıklarsanız elle çizime ait alt menü açılır. Çizimi Kaldırma işleminden sonra çizilmemiş yollar mavi çizgiyle belirtilir. Yolu veya bir parçasını sildiğiniz zaman o bağlantıyı kaybederiz. 56 . Köşe oluşturmak istediğiniz yere sol tıklayın. şemaya göre eksik bağlantıya sahip olur. Böylece değişik şekilde yolu yeniden çizebiliriz. Zaten dikkat ederseniz silinen bağlantıyı mavi çizgiyle belirtmez. Çizim/Araçlar/Elle Çizim menüsünü kullanın veya butonuna tıklayın. Önce bir yolun üzerine sağ tıklayın ve Tüm Bağlantıda Çizimi Kaldır deyin. Yani bağlantı çizilmemiş şekline geri döner. DipTrace bu bağlantının şemaya göre olması gerektiğini hatırlatmaz.

2. Çizmekte olduğumuz yol parçasını üst veya alt katmanda atlamaya dönüştürebiliriz. Çizmekte olduğunuz yol parçasını “Katmana Taşı” ile diğer katmana gönderebiliriz (via otomatik olarak oluşacaktır. “Geri Al” ile çizdiğimiz son yol parçasını geri alabiliriz.) Son yol parçasının kalınlığını “Kalınlığı Değiştir” ile değiştirebiliriz.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Bu menüden: Çizim Modundan 90 veya 45 derece açılı. açısız veya yay biçiminde yol çizme modlarına geçiş yapabilirsiniz. (Üst/Alt Katmanda Atlama) Not: Elle çizimi daha da kolaylaştırmak için bu alt menüdeki komutlar için birer kısayol belirlenmiştir: 57 .

T: “Top Layer” a (üst katman) geçer. (En fazla 10 katman) Yolu şekildeki gibi çizerken sağ tıklayıp Katmana Taşı/Üst diyerek çizmekte olduğunuz yol parçasını üst katmana gönderin. Aşağıdaki şekilde de gördüğünüz gibi son yol parçası üst katmanda fakat herhangi bir yere bağlanmamış. Klavyenin üstündeki 1.. Bu işlem yol çizmeyi sonlandırır. İkinci basmada geri alır. Tekrar Sağ tıklayıp/Tamam deyin veya klavyeden “Enter” tuşuna basın. Eğer alt katmanda iseniz. B: “Bottom Layer” (alt katman) a geçer J: Atlama oluşturur. Fakat bağlantıyı tarif eden mavi çizgiler. Her tıklamada diğerine geçer. atlama üst katmana yerleştirilir.DipTrace Kullanım Kılavuzu M: “Çizim Modu” seçeneklerini değiştirir.0 arasındaki rakamlar katmanlar arasında dolaşır. Eğer üst katmanda iseniz atlama alt katmana yerleştirilir. Yol farklı bir katmana taşındığında via otomatik olarak oluşturulur. 58 . yol ikinci pede ulaşıncaya kadar bize eşlik edecek. W: Katmanlar arasında geçiş yapar.

onları diğer sinyal/düzlem katmanlarında gizleyip gösterme yapamazsınız.5. sonra statik viaları inceleyeceğiz. Yol istediğiniz gibi olmamışsa düzenleyebilirsiniz. Vialarla Çalışmak DipTrace te iki tip via vardır. Biri genel viadır. Vialarla çalışmayı denerken birkaç tane daha via oluşturalım. 59 . Ancak genel vialar katmanda sadece yol parçaları arasında görünürler. Önce Çizim araç çubuğu üzerindeki Geçerli Sinyal/Düzlem Katmanı kutusundan “Alt” ı seçin. Kısacası alt katmana geçin.2. Statik vianın diğer önemli bir özelliği de bazı katmanlarda onu gizleyebilir veya silebilirsiniz. Aynı ped gibi işlev görür. Plaketimizde şu anda üst ve alt katmanlar arasında sadece tek bir via var. Yol bir katmandan diğerine taşındığında otomatik olarak yerleştirilir. Önce genel vialarla çalışacağız. Böylece kör veya gömülü via oluşturabilirsiniz. Diğeri de statik viadır. 2.6. Genel vialar da kör veya gömülü olabilir. Elemanların altında kalan yolları düzenlemek için Çizim/Araçlar/Yolları Düzenle'ye veya araç çubuğundaki düğmesine tıklayarak yolları düzenleme moduna girin ve yolu düzenleyin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Şimdi butonuna tıklayın ve fareyi tamamlanmamış yolun ucuna götürün ve ikinci pede kadar yol çizin. Diğer PCB programlarını kullanmışsanız sadece statik viaları kullanmak size daha kolay gelebilir. Statik via ile yolları düzlem katmanlarına bağlayabilirsiniz. Yolun bir parçasıdır.

Bunun anlamı şu: Bu değişiklik. varsayılan via ayarlarına sahip olan vialara uygulanır. Sağ tıklayın/Yol Parçasını Katman Taşı/Üst diyerek. Ana menüden Katman/Via Özellikleri'ni seçin. Şimdi 3 viamız var.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bir bağlantı üzerine gelin. 60 . yol parçasını üst katmana gönderin. “Dış çap” ve “Delik çapı” değerlerini biraz değiştirelim. Uygula kısmında “Varsayılan Ayarı Kullananlara” seçilse iyi olur. Gelen diyalog kutusundan program için varsayılan via ayarlarını değiştirebiliriz.

(Uygula kısmından Bütün Vialara'yı seçerek) Şimdi herhangi bir via üzerine gidin. via içinde kırmızı bir daire görünür. seçilen vianın. Açılan diyalog kutusundan. Sağ tıklayın/ Via Özellikler'ni seçin. yolun veya tüm bağlantının via ayarlarını değiştirebiliriz. 61 . mevcut hiçbir viayı etkilememesini sağlayabiliriz (Uygula kısmından Uygulama (Varsayılanı Değiştir)' i seçerek).2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Aynı zamanda yaptığımız değişikliğin sadece varsayılan via ayarını değiştirmesini. Veya yaptığımız değişikliğin sayfada mevcut bütün vialara uygulanmasını sağlayabiliriz.

62 . Bizim plaketimizde sağ üstteki via için bu olabilir. Vialar geçerli katmanın renklerinde görünecektir. Viaya daha yakın bir noktaya veya üzerine sağ tıklamayı deneyin veya bulunduğunuz katmanı değiştirin. Üst katmanı geçmek veya fareyi mümkün olduğunca dikey yol parçasına yakın tutmak sorunu çözer. Statik via. Sayfaya tıklayarak birkaç adet via yerleştirin. otomatik çizimden sonraki duruma dönmek için birkaç defa Geri al'ı tıklayın. Veya yolları düzenle moduna girip viaya sağ tıklamayı deneyin. Ve üst katmana geçin. Şimdi. büyük ihtimalle başka bir yol parçasına tıklamış olabilirsiniz. Katman/Via Özellikleri'ne girerek via ayarlarını normalde kullanılabilecek değerlere getirin. Objeler/Statik Via Yerleştir deyin veya araç çubuğundaki düğmesine tıklayın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Not: Eğer sadece tıkladığınız via için ayarları değiştirmek istediyseniz ve hiçbir değişiklik olmadıysa. Ctrl+T üst katmana. işlev olarak pede benzer. Ctrl+B alt katmada geçer.

Biraz önce yerleştirilen statik vilardan birinin üzerine sağ tıklayın Via Katmanları'nı seçin. Katman/Görüntü Modu/Karşıtlığı Kullan'ı seçin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Pedlere yaptığınız gibi statik viları kolayca yollara bağlayabilirsiniz.2. bağlantıya ekleyebilirsiniz. 63 .

Şimdi Üst katman üzerine tıklayın ve onu seçilmemiş hale getirin. Bu vianın üst katmandan silindiğini ancak alt katmanda hala var olduğunu görebilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Açılan penceredeki katmanlardan seçili olanları değiştirerek viayı kör veya gömülü viaya dönüştürebilirsiniz. 64 . Ve Tamam Deyin.

seçmek gerekebilir.2. 2. Şimdi Düzen/Seçimi Düzenle'yi seçin. Bunun için Via Katmanları veya Ped Katmanları penceresinden. Aynı zamanda bütün seçili pedleri/viaları tek seferde değiştirebilirsiniz. Uygula kısmında “Seçili Kılıflara” yı işaretleyin. 65 .7.5. Ctrl tuşu ile birlikte objelere tıklayarak onları seçebiliriz. Fakat karmaşık tasarımlar için bu çok zor olacaktır. Pasta Veya Maske katmanları için özele ayarlar kullanmak isterseniz. Objeleri Tip ve Katmana Göre Seçmek Bazen bir katmandaki tüm objeleri veya sadece elemanları veya sadece bağlantıları vs. Ped/vianın sağ tık menüsünden Maske/Pasta Ayarları'nı seçin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Aynı işlemi pedlere de uygulayabilirsiniz.

Birkaç via yerleştirin ve bazıları bağlantılara bağlayın. 66 .DipTrace Kullanım Kılavuzu İlk olarak bütün elemanları seçeceğiz. Bu basit bir örnek. Farenin sol butonuna tıklayıp bir dörtgen çizerek bir alan belirleyin. Şimdi belirtilen alandaki bağlantısız viaları seçelim. Daha karışık seçimler de yapabiliriz. “Elemanlar” ı işaretleyin ve Tamam deyin. Vialardan bazıları alanın dışında kalsın. Herhangi bir yere sağ tıklayarak eleman seçimini iptal edin.

Düzen/Seçimi Düzenle'yi seçin. Belirttiğimiz alan içinde kalan bağlantısız vialar seçildi. (Diğer kutular işaretsiz olmalı) Tamam deyin. Bu adım gedelde toprak bağlantısına. Sonraki adım. Seçili viların biri üzerine gelin ve ışıklandığında sağ tıklayın Bağlantıya Ekle Seçili Viaları deyin. Via kutusunu işaretleyin ve Bağlantısız seçin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Alandaki bütün objeler seçildi.2. bağlantısız viaları tek seferde bir bağlantıya bağlamak olsun. Ancak biz sadece bağlantısız viaları seçmek istiyoruz. düzlem veya bakır doguya bağlantı yapmak için gereklidir. 67 . örneğin. Mod: Seçili Tut yapın.

5. Bu işlemi uyguladığınız vialardan başka bağlantıya eklenmiş olanlar varsa.bmp veya .DipTrace Kullanım Kılavuzu Listeden bir bağlantı seçin ve Tamam deyin. Diğer liste ise grafik yerleştirilecek katmandır.jpg dosyalarını eklemek ve bunları DXP veya GERBER a göndermek mümkün. İki farklı katman seçme listesi vardır. Şimdi plaketimize bir metin ekleyelim. Viaları silin ve tasarımı eski haline geri döndürün. Bunu deneyip size zaman kazandırdığını görebilirsiniz. Metin ve Grafik Eklemek Plakete metin veya resim ekleyebilirsiniz. 68 . Ekranın üstündeki liste menüsüne tıklayarak “Üst İpek”i seçin.8. geçerli sinyal/düzlem katmanını seçer. sadece bağlantısız vialara bağlantı yapılır. listesi aktif yani üzerinde çalıştığımız. DipTrace te . Önce metni ekleyeceğimiz katmanı (layer) seçmeliyiz. Karmaşık görünebilir. grafik ve metinler geçerli sinyal/düzlem katmanına yerleştirilir. 2. Şimdi yerleştireceğimiz bütün grafik objeleri Üst İpek katına yerleştirilecektir. Üst ipek yerine Sinyal/Düzlem'i seçersek.

Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Metin veya grafik eklemek için plaketi genişletmeniz gerekebilir. Plaket çerçevesini taşımak isterseniz Ctrl’ye basılı tutarak çerçeveye sol tıklayın. Daha sonra çerçeveyi komple sürükleyebilirsiniz.2. Köşeleri karşılıklı sürükleyerek plaketi genişletebilirsiniz. 69 .

True Type yazı tipleri İngilizce dışı karakterler için kullanılabilir. Plaket üzerinde nereye metni yerleştirmek istiyorsanız oraya sol tıklayın ve metni girin ve entera basın. Yazı Tipi Biçimi'nden vektör veya true type biçimini seçebilirsiniz. Gerbera doğrudan aktarılırlar çünkü. varsayılan modda olmayabilirsiniz. Vektör Yazı tipi biçimini kullanmanızı öneririz. düğmesine tıklayarak varsayılan moda Çizim araç çubuğundan Metin yerleştir aracını seçin ( ). Metni girdikten sonra onu istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Bunun için önce herhangi bir boş alana sağ tıklayın veya araş çubuğundaki geçin. 70 . Bir metin yerleştirirken bu ayarlara göre yerleştirilir. Bunlar gerbera küçük çizgilere dönüştürülerek aktarılır. Mesela yol çizme modunda iken elemanı seçemezsiniz. Metnin yazı tipini değiştirmek için metin üzerine sağ tıklayıp Yazı Tipi'ni seçin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Eğer bazı objeleri seçemiyor ve düzenleyemiyorsanız. Zaten yerleştirmiş olduğunuz metnin ayarlarını buradan değil. Objeler/Şekil Çizim Özellikleri altındaki ayarlar yerleştirilecek metnin varsayılan ayarlarıdır. Bazı üreticiler bakır katmanlarında bu tür metinleri kabul etmeyebilirler. metin üzerine sağ tıklayarak yapın.

Pasta.2. “Sinyal” seçerseniz. 71 . Grafik veya metnin “Sinyal/Düzlem” katmanına yerleştirilmesi demek. Objeler/Resim Yerleştir veya butonuna tıklayın bir dikdörtgen çizin ve yerleştirmek istediğiniz resim veya logo dosyasını seçin. Yol Engeli. Mesela bir kare çizip. bu kare içinden yol geçmemesini sağlayabilirsiniz. metin lehim veya eleman yüzeyine yerleştirilir. “Tip” kısmından “Yol Engelli” seçersek yollar çizilirken bu metni dikkate alacak ve üzerinden yol geçirmeyecektir. Açılan pencereden “Tip” kısmına yerleştirmek istediğiniz katmanı seçin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Metnin bulunduğu katmanı değiştirmek için üzerine sağ tıklayıp Özellikler'i seçin. o kattaki yollar gibi o katın çıktısında görünecek demektir. Bu olay sadece metin değil diğer objeler için de geçerlidir. Plaket Kesim katmanlarına da şekiller ekleyebilirsiniz. Maske.

Bakır dolgu sabit genişlikteki çizgilerden oluşur. metin ve benzeri şeyler eklemekçok k fazla ihtiyaç değil. Sonra bakır kaplamak istediğiniz alanı çokgen içine alın. Alt Katman'ı seçin. Çizdiğimiz çokgen içini tamamen bakırla doldurabiliriz. Sonra Objeler/Bakır Dolgu Oluştur menüsünü veya araç çubuğundan butonunu tıklayın.9. 72 . Aşağıdaki diyalog kutusu gelir.DipTrace Kullanım Kılavuzu 2. daha sonra sileriz. Çokgen tamamlandığında sağ tıklayın veya entera basın. Bakır Dolgu Oluşturmak (Copper Pour) Aslında basit bir plaket için bakır dolgu. Ama nasıl eklendiğini öğrenelim.5. DipTrace şekil tabanlı bir bakır dolgu sistemine sahiptir.

Bu durumda Çizgi Kalınlığı ve Çizgiler Arası seçenekleri ile bu çizgilerin kalınlık ve aralıklarını ayarlayabiliriz. Dolgu ile Objeler Arası seçeneği ise bakır kaplamanın içinde kalan yollar ile kaplama arasındaki mesafeyi ayarlar. Bakır dolguda değişiklik yapmak için dolgu kenarları üzerine gelin sağ tıklayıp özelliklere girin. 73 .Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Bakır alanı komple dolgu değil de çizgilerle doldurmak istersek üstteki şekillerden siyah kare dışındakilerden birini seçeriz. Altta sağdaki resimde bu mesafe artırılmıştır.2.

İsterseniz plaket ile dolgu arasında bırakılacak mesafeyi Plaket Açıklığı kısmından değiştirebilirsiniz. 74 . Plaket sınırlarını değiştirdiğinizde dolgu da plaketi dolduracak şekilde otomatik değiştirilir. Kenarlar sekmesine geçin ve Tüm Plaketi Doldur'u işaretleyin. sağ tıklayıp Tamam deyin. Şöyle ki: Bakır dolgu oluştururken plaket içinde rastgele iki noktaya tıklayın. Bakır Dolgu Özellikleri penceresindeki Kenarlar sekmesi. Dahili veya bağlantısız tüm adaları kaldırtabilirsiniz. Eğer Plaket Sınırına Tuttur'u işaretlersek. Özellikler penceresi açılır. Bu özellik eğer yay şeklinde sınırlara sahip plaketimiz varsa bize çok zaman kazandırır. Tamam dediğinizde dolgu plaket içini dolduracak şekilde otomatik oluşturulur. Buradaki Tüm Plaketi Doldur ve Plaket Sınırına Tuttur özellikleri bakır dolgu oluşturmada bize çok zaman kazandırır. dolgu kenarları plaketin kenarlarına göre otomatik düzenlenir. dolgu kenarlarının koordinatlarını düzenlememize imkân tanır.DipTrace Kullanım Kılavuzu Adaları Kaldır seçeneği ile alttaki resimde görülen adaların müsaade edilen en küçük alanını değiştirebilirsiniz.

Şimdi bağlantılardan birinde çizimi kaldırın.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Bakır dolguların iki durumu vardır: Dolgulu ve Dolgusuz. Bakır dolguyu bir yola da bağlayabiliriz. Plakette bir değişiklik yaptıktan sonra bakır dolunun bu değişikliğe göre yenilenmesi için Sağ tıklayıp/Yenile deyin. yenilemek ve özelliklerine girmek için dolgunun dış çerçevesine sağ tıklayın. “Durum” altından bakır dolguyu dolgulu veya dolgusuz gösterebiliriz. 75 . Bakır dolgunun durumunu değiştirmek. Mesela Net 0.2. Eğer bakır dolgunun kapladığı alandaki bir objeyi düzenlemek isterseniz ikinci duruma geçmek en iyi yoldur.

Bağlantı Çizgisini Gizle'yi işaretleyin. İletkenlik sekmesine geçin. 76 . Bu. Bağlantıya Bağlayı Net 0 yapın. Deneyip etkisini izleyin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bakır dolgu kenarına sağ tıklayıp özelliklere girin. (Bağlantı yolu çizilmemişse. dolgunun bağlandığı bağlantının ince mavi çizgi şeklindeki bağlantılarını gizler. Aşağıda bakır dolgu Net 0 bağlantısına bağlandıktan sonraki şekli vardır.) “Termal Bağlantı” ve “Termal Bağlantı Kalınlığı” seçenekleri bakır dolguyu bağladığınız bağlantıdaki pedlerin dolguyla nasıl temas kuracağını belirler.

Ama Net 0 i bakır dolguya bağladığımız için Net 0 üzerindeki pedler birbirine bakır dolgu ile bağlandı Termal Bağlantı : 4 spoke 45 Termal Bağlantı : Doğrudan: Bazen SMD(Yüzey yerleşimli) pedler için farklı termal ayarları kullanmak isteyebilirsiniz.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Gördüğünüz gibi Net 0 için yol çizmedik.2. Veya tek bir ped için özel termal ayarı kullanmak isteyebilirsiniz. (Ped ışıklanmıyorsa üst katmana geçip deneyin. 77 . ped ışıklandığında sağ tıklayın.) Termal Bağlantı Ayarları'na tıklayın. SMDler İçin Özel Termal Ayarları'nı işaretleyin. Bunu için fareyi ped üzerine getirin.

Şekildeki gibi ayarları yapın.) veya Shape router tarafından otomatik olarak yapılabilir.10. Ojeleri Kilitlemek Bazen Şema veya PCB de düzenleme yaparken bazı objelerin yerlerinin veya özelliklerinin değişmemesini isteyebilirsiniz. üst ipek. Bu durumda SMD vialar dolguya funout ile bağlanır. üst dizgi vs. Sonuç aşağıda. Funout elle yapılabilir (Kılavuzun Bölüm 4 üne bakınız. Önce: Sonra: Bakır dolgu düzlem katmanlarını gnd veya güç düzlemi yapmak için kullanılabilir.(Üst. Not:Eğer aktif katman üst ise üst katmanlardaki objeleri düzenleyebilirsiniz. Şimdi birkaç obje seçin. 2.5. DipTrace'te tüm kılıfları veya seçili objeleri kilitleyebilirsiniz. Alt katmana geçip.) Şimdi üst sinyal katmanına geçin. Biri üzerine sağ tıklayın ve Kilitle deyin. dolgu kenarına sağ tıklayın ve Yenile deyin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bakır Dolgu Ayarlarını Kullan'daki işareti kaldırın. 78 .

Plaketimizde bakır dolgudan dolayı bunu farketmeyebiliriz.(Dolgu kenarına sağ tıkla Durum/Dolgusuz). Alt katmana geçin ve bakır dolguyu dolgusuz yapın. Şimdi kilitli objeleri seçmeye çalışın.2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Seçili objeler kilitlenir. 79 . Kilitli objelerin seçim dikdörtgenleri daha soluk renktedir. Kilitli objelerin üzerine fareyi getirdiğinizde “Kilitli” yazısı çıkacaktır.

Bu sayede çizim yaparken kılıfların hatayla yerlerinden oynamalarını engellemiş oluruz. Bunlar “Denetim” menüsü altında toplanmıştır. Düzen/Kılıfları Kilitle/Üst veya Alt ile üst veya alt katmandaki tüm kılıfları kilitleyebiliriz. 80 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Yukardaki resimde görüleceği gibi kilitsiz objelerin seçim renkleri mavi iken. Kilidi açmak için yine Düzen/Kılıfları Kilitle/Üst veya Alt. kilitli objelerin seçim renkleri soluk mavidir. Veya kılıfların biri üzerine sağ tıklayıp Katman Kilidini Aç. Bir objenin kilidini açmak için üzerine sağ tıklayın Kilidi Aç deyin. Düzen/Kilidi Aç veya Ctrl+Alt+L veya objelerden biri üzerine sağ tık Kilidi Aç ile tüm objeleri kilitsiz yapabiliriz. Kilitli objeleri taşıyamaz. Tasarımınızı tamamlamanız için DRC. bağlantı iletkenlik denetimi ve şemayla karşılaştırmayı yapmanızı tavsiye ederiz. (Ctrl+A veya fareyle dikdörtgen çizerek).11. Şimdi tüm objeleri seçin. 2. Tasarımı Denetlemek DipTrace tasarımınızı denetlemek için birkaç araca sahiptir. Aynı zamanda Kılıfları yerleştirdikten sonra tüm kılıfları kilitleyebiliriz.5. boyutlandıramaz ve özelliklerini değiştiremezsiniz.

Denetim/Tasarımı Denetle menüsünü veya çizim araç çubuğundaki butonunu kullanarak DRC’yi çalıştırabilirsiniz. Bizim plaketimiz büyük ihtimalle hata içermiyor. Açılan diyalog kutusundan farklı obje tipleri için açıklıklar ve objeler arasında olması gereken en küçük mesafeleri ayarlayabiliriz. Şimdi “Bakır Dolguları Kontrol Et” kutusunu işaretleyip Tamam deyin. F11 e basarak ızgaraları gizleyin.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak DRC (Design Rules Check) çok önemli detimlerden biridir. Sonra DRC’ yi çalıştırın.2. Sonra bakır dolgunun yerleşmiş olduğu alt katmana geçin. 81 . Birkaç yolu bakır dolguyla kesişecek şekilde taşıyın. değiştirilebilen boyutları kontrol etmemizi sağlar. Şimdi kontrol edilecek kuralları ayarlamak için Denetim/ Tasarım Kuralları'nı seçin. yoksa “Hata Bulunamadı” mesajı görünür. Hata varsa hataları. Tasarımdaki objeler arasındaki mesafeleri. Çünkü çok basit bir tasarım.

82 . dolgunun bağlandığı yol çizilmemiş de olsa bakır dolgu sayesinde pedler birbirine bağlanacağı için hata bulamayacaktır. Hata varsa hatanın detaylarını gösterir. Şemayla Karşılaştır ise seçeceğiniz şema dosyası ile baskı devrenizin bağlantılarını karşılaştırır. bakır dolgu veya sinyal katmanındaki şekiller bir bağlantıya bağlanmışsa bu denetimi yapmalısınız. Sadece tek hata var. (Biz ekran görüntülerini daha iyi görünebilmesi için 800x600 da aldık) Listedeki hataya çift tıklarsanız. Ancak büyük. Mesela bakır dolgudaki işareti kaldırısanız. Tamam deyin. Eğer kullandığınız ekran çözünürlüğü 1280x1024 gibi yüksekse hata listesi penceresi tasarım alanının yanında yukardaki şekildekinden daha küçük olur. Şimdi Denetim/Bağlantı İletkenliğini Denetle'ye tıklayın. bakır dolgunun iletim sağladığı dikkate alınmaz. Yollar. Bağlantı İletkenlik Denetimi tüm bağlantıların doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını denetler. Eğer hata yoksa “Hata Bulunamadı” mesajı görünür. hatanın meydana geldiği yer ekranın ortasına gelir ve hedef işaretiyle belirtilir. Böylece bakır dolguyu bir bağlantıya bağlamışsak ve bağlantının yolunu çizmemişsek (çünkü bakır dolgu iletim sağlayacaktı) bağlantıyı kopuk olarak rapor eder. Bakır dolgu işaretliyken denetlediğimizde. Şekiller ve bakır dolgulardan hangilerinin iletkenliğe dahil edileceğini işaretleyebilirsiniz. Hatayı giderdikten sonra DRC’ yi tekrar çalıştırarak hata listesini güncelleyebilirsiniz. Kısacası tümü işaretli olsun. Bizimki gibi basit tasarımlarda pek önemli olmayabilir. Uyuşmazlık varsa rapor eder. birkaç katmanlı tasarımızın varsa.DipTrace Kullanım Kılavuzu Hataları görebiliyorsunuz.

Tasarım Bilgileri Bizim plaketimizin pin sayısı kaç? Veya plaket ebatları ne kadar? Bunu bulmak çok kolay.2.12. Net 6 da çizimi kaldırdık (bu hata değil). R4'ün bir pedini bağlantıdan sildik.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Plakette yukardaki gibi bir hata oluşturduk. 83 .5. 2. Ana menüden Dosya/Tasarım Bilgileri'ni seçin. Fakat eğer yüzlerce pine sahip karmaşık bir devremiz varsa ve plaket sınırlarında yay kullanılmışsa bu hiç de kolay olmayacaktır. Ardından şema ile karşılaştırdık.

katman sayısını öğrenebiliriz. Plakette Göster'e tıklarsanız delik boyutunu ve bu boyuttaki delikler plaket üzerinde işaretlenir. plaketin ebadını.DipTrace Kullanım Kılavuzu Açılan pencerede farklı tipteki objelerin adedini. Delik ebatlarını ve o ebattaki delik sayılarını listeler. delik çeşidi sayısını.” düğmesine tıklayın. 84 .. Delikler bölümündeki Boyut Çeşidi'nin yanındaki “..

X'te aralık x eksenide kopyalar arası mesafe. Şu anda 0 yani mesafe yok. Tamam deyin.13. Bazı baskı devre üreticileri. Panel Kenar Açıklığı plaket ve panel kenarlığı arasındaki mesafedir. Eğer aynı PCB den birden fazla adede ihtiyacınız varsa Düzen/Plaketi Çoğalt'a tıklayın.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak 2. plaket sınırı katmanında panel çercevesini ister. (Panel. Y'te aralık Y eksenide kopyalar arası mesafedir. Plaketi Çoğaltma (Panelizing): DipTrace'te aynı veya farklı plaketleri leri aynı tasarım üzerinde çoğaltabilirsiniz. Aşağıdakine benzer bir tasarım elde edeceksiniz. Panel kenarlığı genelde kullanılmaz ancak panelini sınırlarını görmemizi sağlar.2. kopyaları içine alan dikdörtgen alan. Aynı PCB den 4 adet oluşturacağız.5.1 inç yapın. Bunun için Panel Kenarlığını Göster'i işaretleyin. 85 .) Hepsini 0. Sütun ve satır sayısını 2 yapın.

yazıcı çıktısı alırken. Bir objeyi plaketi çoğaltırken devre dışı bırakmak (çoğalttırmamak) için obje üzerine sağ tıklayın Plaket ile Çoğaltma 'yı yıklayın. yazan alanlar göreceksiniz. Baskı ön izlemeye bakın. bu alanlar plaketinizin aynısı ile doldurulur.. Mesela delikler ve şekiller. Bazı objeleri kopya plaketlerden çıkartabiliriz.. Copy 2. gerber/dxf/drill formatına ihraç ederken.DipTrace Kullanım Kılavuzu Tasarım alanında Copy 1. Baskı önizlemede. 86 .

87 .2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Mesela “Astable Flip Flop” metnine bunu uygulayalım. Satır ve sütun sayısını 1 yapın. Plaket ile çoğlatmayı iptal yani kopyaları silmek için Düzen/Plaketi Çoğalt'a gelin. Sonucu görmek için baskı önizlemeyi açalım. Plaketi çoğaltabilmeniz için plaket sınırları yerleştirilmiş olmalıdır.

Böylece 300 pinlik ücretsiz sürümü kullanırken birkaç tane 300 pinlik plaketi kopyalayabilirsiniz. lisanslardaki pin sınırlamaları) kullanılmaz. Eğer “Antet” bilgilerini görmek isterseniz önce Dosya/Sayfa ve Antet Ayarları'ndan “Sayfa Şablonu” kutusundan “ANSI A” yı seçerek anteti gösterin.Etiketini Koru'yu işaretleyin. 88 . Aynı anda birden fazla PCB Layout açabilirsiniz. İsterseniz farklı bir PCB yi açarak onu kopyalayabilirsiniz.) Ctrl+C ile kopyalayın. Düzen/Yapıştırıken Ref. Herhangi boş bir alana sağ tıklayın. 500 pinlik Ticari dışı kullanım için (hobi. (Biz aynı plaketi çoğaltacağız. Ctrl+A ile tüm objeleri seçin.com adresiyle temas kurunuz.Etiketini Koru'yu işaretlediğinizde kopyalama için pin sınırlaması (Free. Bunun için fdemir@diptrace.DipTrace Kullanım Kılavuzu Farklı PCB leri çoğlatmak: Düzen/Yapıştırıken Ref. sonra önizlemeyi açın. Dosya/Önizleme veya araç çubuğundan butonundan çalıştırabilirsiniz. Bakır dolgunun çıktıda görünmesini istemiyorsanız bakır dolgu durumunu dolgusuz yapın. eğitim amaçlı) lite lisansa ücretsiz sahip olabilirsiniz.) Ve yapıştırın. Yazıcıdan Çıktı Alma: Çıktı almak için önizlemeyi kullanmanızı tavsiye ederiz..5. Lite.14. Standart . (Bu nokta kopya plaketimizin sol-üst köşesi olacak. 2.

Metinleri Tersle: Tersle ile metinlerin yön değiştirmediğini görmüşsünüzdür. Bu durumda baskı önizlemede Tersle 89 . Göster kısmında ise “Geçerli”: sadece seçili katmanı gösterir.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Katmanlar kısmından geçerli sinyal/düzlem katmanın seçin. oraya taşıyabilirsiniz. (Plaketi Sayfada Taşı) Düğmesine basarak plaketi sayfanın neresinde yazdırmak istiyorsanız. Görünüm Ölçeği: Önizlemenin görünüm ölçeğini belirler. baskı önizlemedeki Metinleri Tersle aktiftir. Yazdırma Ölçeği: Plaketin çıktıda hangi ölçekte görüneceğini belirler. “Büyült”. Görünüm/Metinleri Otomatik Tersle aktif değilse. “Tümü” ise tüm katmanları gösterir. Görünüm/Metinleri Otomatik Tersle aktifse bu seçenek devre dışıdır ve tersle dediğinizde metinler de terslenir. Tersle: Seçeneğini işaretleyerek plaketin alttan görünüşünü (yani bakır plaket üzerine çizilecek görünüm) çıktı alabilirsiniz. “Karşıtlık”: Seçili olmayan katmanları soluk gösterir. Bunları deneyerek etkisini ön izleme alanından görebilirsiniz. Objeler kısmından ise seçili katta çıktıda görmek istediğimiz objeleri seçmemizi sağlar. (Plaketi Ortala) Plaketi sayfa ortasına getirir.2. “Küçült” yani düğmeleri ile yazdırma ölçeğini büyültüp küçültebilirsiniz.

terslenmez. yazdırma ölçeğine göre ölçeklendirip. Tasarımınızdaki bütün katmanlar seçilecektir.diptrace. Mesela tek bir nokta çıktısı alarak.jpg) kaydedebilirsiniz. veya tasarımı Tersle ile veya metinleri Metinleri Tersle ile (Görünüm/Metinleri Otomatik Tersle aktifse bu pasiftir) tersleyebilirsiniz. Ayarları yaptıktan sonra “Yazdır” butonuna basarak çıktı alabilir veya “Kaydet” butonuna basarak plaketin görünümünü resim formatında (. metinleri terslemeniz için Metinleri Tersle'yi Tabloları Ölçeklendir: Tabloları ölçeklendirmeyeceğini belirler.Üretim Formatlarında Çıkış Alma 2. Ancak bu ihtimali ortadan kaldırmak içsterseniz Kalibrasyon'u kullanabilirsiniz. DXF Formatında Çıkış Alma Tasarımınızı DXF formatında dosyaları kullanabilen çoğu CAD/CAM programlarına gönderebilmek için DXF formatında çıkış alma özelliğini kullanabilirsiniz. İhraç et deyin ve dosyayı kaydedin.kodlarına ACE Konvertör gibi bir programla dönüştürülebilir. Kenar_Üst ve Kenar_Alt sizin tasarımınıza ait olmadığı için seçilmez. Baskı önizlemeyi kapatabilirsiniz. Bu yazıcının ve kağıdın kalitesiyle de ilgilidir.6. DipTrace’ e geçmeden önce PCB tasarımı için Autocad kullanıyorsanız.6. 90 . “DXF formatına ihraç et” diyalog kutusundan. Yazdırma Renk Ayarları: Objelerin çıktıdaki renklerini ayarlayabilirsiniz. tasarımınızın bazı kısımlarını Autocad’ te düzenlemek isteyebilirsiniz. Lazer yazıcılarda kağıtın ısıtılmasından dolayı ölçeklendirmede çok küçük de olsa bazı bozulmalar olabilir.php den indirebilirsiniz) Dosya/İhraç Et/DXF'yi seçin. Bu Kenarlar DXF’ den G.bmp veya . Siyah-Beyaz Çıktı Al: Renkleri kullanmadan siyah beyaz çıktı alır.com/tr/indir. Hobi tasarımcılar için not: Bu not daha çok toner transfer metodu ile baskı devre çıkaracakları ilgilendiriyor. Tümünü Seç'i tıklayın. 2.1. Aynı zamanda DXF’ ye İhraç etme fonksiyonu kazıma makineleri için kenar çizgilerini otomatik olarak oluşturabilir. (Ace konvertör ücretsiz olup http://www. Bu bazı kişiler için önem arzedebilir. Negatif Çıktı Al: Plaketin negatif çıktısını almak için işaretleyin.DipTrace Kullanım Kılavuzu dediğinizde metinler kullanırsınız. Ancak biz şimdilik onları kullanmayacağız. Onları seçmek için Ctrl + Tıklama yöntemini kullanabilirsiniz. Diyalog kutusunun sağındaki seçeneklerden istediğinizi işaretleyip veya işareti kaldırarak gösterip gizlemek istediğiniz objeleri seçebilirsiniz. Bu bütün lazer yazıcılarda çıktı ölçeğinde bozulma olur anlamında değildir. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar kağıdı ısıtmadığı için bu yazıcılarda sorun olmaz. Bunu önlemenin bir yolu kağıdı önceden ısıtmadır.

Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Dosyayı Autocad veya Autocad DXF’ yi destekleyen başka bir programla açabilirsiniz. 91 . Şimdi AutoCad veya dxf dosyalarını okuyan başka bir programla açalım.2.

Plaketinizdeki bütün yollar alt katmanda ise Kenar_Alt seçin. İhraç Et butonuna basarak DXF dosyasını kaydedin. Bakır dolgu özelliklerinden İletkenlik sekmesindeki Bağlantı Çizgisini Gizle'yi devre dışı bırakın. Bu bize plaketin alttan görünüşünü verir. (Dolgu kenarına sağ tıkla Durum/Dolgusuz) Dolguyla birbirine bağlı yollar varsa onların çizimini yapın. 92 . Kazıma hattının ortası. Şimdi bunu DipTrace ile nasıl yapacağımızı görelim. Önce bakır dolguyu dolgusuz yapalım. Kenar Çizgilerinin Kalınlığı'nı belirleyin. plaketteki objelere Kenar Çizgilerinin Kalınlığı/2 kadar mesafede olacaktır.DipTrace Kullanım Kılavuzu Plaketi kazıma yöntemiyle oluşturmak karmaşık olmayan baskı devreler için uygun ve ucuzdur. Kazıma derinliği kenar kalınlığına ve aletin açısına bağlıdır. Bağlantı çizgisi görülemiyorsa. Dosya/İhraç Et/DXF'yi çalıştırarak DXF Formatına İhraç Et diyalog kutusunu açın. Tersle'yi işaretleyin.

Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak Şimdi AutoCad veya dxf dosyalarını okuyan başka bir programla açalım.2. Eğer herhangi bir yerde iki obje arasındaki mesafe kenar çizgileri kalınlığından küçükse sizi uyaracaktır. Kenarlar DipTrace tarafından çoklu çizgilerden belirtilen kalınlıktaki çizgilerden oluşturulmuştur. DipTrace’ ten ihraç etmeden önce tasarımınızı kontrol edin. 93 .

Birkaç defa geri alarak bakır dolgunun dolgulu haline geri dönünüz. Gerber ihracını şu şekilde yapacağız.6. Açılan diyalog kutusundan katmanları (birden fazla seçmek için Ctrl ve Shift + tıklama kullanarak birden fazla seçim yapabilirsiniz) ve görmek istediğiniz objeleri seçin. Fakat palketi kazıma işlemi yaptığınızda veya CAD programları ile kazıma işini simüle ettiğinizde problem olmadığını göreceksiniz. Önizleme butonuna basarak ön izlemesini yapabilir.2. 94 . Gerber Çıktısı Almak Dosya/İhraç Et/Gerber'ı seçin. Tümünü İhr.DipTrace Kullanım Kılavuzu CAD programları genellikle çoklu çizgileri keskin açılarda gösterir. ile ihraç edebilirsiniz. 2. Şimdi ACE Converter ile DXF dosyasından G-Kodlarını oluşturabilirsiniz. birden fazla katman için tek bir gerber dosyası da oluşturabilirsiniz. 1. Katmanları tek tek ihraç ederek her katman için ayrı gerber dosyası oluşturabileceğiniz gibi. Üst Dizgi Katmanın Seçin: Bu katman üst dizgi katmanına yerleştirilmiş şekil ve metinleri ve Görünüm/Dizgi Katmanları menüsü altındaki seçili objeleri içerir. Bizim tasarımımızda (Görünüm/Dizgi Katmanları varsayılan ayarlarında ise) ön izlemede Bir şey görmeyeceğiz.

2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak 2. Üst İpek Katmanını Seçin: Kılıf şekil ve metinleri ile üst ipek katmanına yerleştirilmiş şekil ve metinleri içerir. Seçenekleri değiştirmeyin ve ön izleme yapın. Eğer true type metinler görünmüyor veya tam doğru görünmüyorsa (yazı tipi ve boyutuna bağlı) Algılama Hassasiyeti'ni biraz küçültün. (Ayarlanabilen en küçük değeri seçmeyin) 3. Üst Maske: Bu katman lehim maskesi katmanıdır. Pedlere ve pedlerin ayarlarına, gerber ihraç penceresindeki Lehim Maskesi Kabartması ayarına göre otomatik olarak oluşturulur ve lehim maskesi katmanına yerleştirilmiş şekillleri de içerir. Vialar'ın işaretini kaldırmanızı tavsiye ederiz, genellikle vialar lehim maskesi tarafından kaplanırlar çünkü. Bir ped için özel lehim maskesi ayarları uygulamak isterseniz pede sağ tıklayın Maske/Pasta Ayarları'na girin. 4. Üst Pasta: Bu katman genelde sadece SMD pedler için kullanılır. Böylece Pasta Maskesi Sadece SMT pedler için'i işaretleyebiliriz. 5. Sinyal Katmanları(Üst, Alt vs.): Bunlar bakır katmanlarıdır. Bunların tümü için Vialar'ı işaretleyin. Ön izleme yaparak tüm katmanların doğru görüntülendiğinden emin olun. Eğer delikleri elle delmeyi planlıyorsanız Ped/Via Delikleri'ni işaretleyin, ama eğer baskı devre üreticilerine gönderecekseniz işaretlemeniz tavsiye edilmez. Ped/Via Delikleri işaretliyse, her sinyal katmanı için (eğer delikli ped/via içeriyorlarsa) 2 katman oluşturulur: İkinci katman delikler üzerindeki kalıntıları temizlemek içindir. 6. Alt Pasta – Alt Dizgi: Varsayılan olarak alt katmanlar üzerindeki tüm metinler Görünüm/Metinleri Otomatik Tersle seçeneği aktifse terslenir. Ancak bu seçenek kapalı ise istediğiniz katmandaki metinler Metinleri Tersle ile tersleyebilirsiniz. 7. Plaket Sınırı: Sadece belirlenen kalınlıktaki plaket sınırlarını içerir. Plaket katmanı ise plaketi dolu dörtgen olarak içerir.

95

DipTrace Kullanım Kılavuzu

Şimdi Alt katmanı seçin ve önizleme yapın.

DXF, Gerber, N/C Drill ve Pick and Place'teki orjini kaydır seçeneği sıfır noktası ile plaketinizin sol alt köşesi arasındaki mesafedir. Ayrıca Tasarım Orjinini Kullan'ı işaretleyerek tasarımdaki orjin noktası kullandırabilirsiniz . DipTrace her türlü metin veya yazı tiplerini, siyah-beyaz bitmap resimleri (logo gibi) gerbera ihraç etmeye izin verir. Fakat bu gibi objeler için “Algılama Hassasiyeti” değerini belirlemeniz gerekir. (Mesela 3 mil varsayılan ayardır) 0,5 mil inceliğe kadar ayarlayabilirsiniz. Dosya uzantısını gerber ihraç diyalog kutusundaki Dosya Uzantısı alanına girebilirsiniz veya kayıt esnasında elle de girebilirsiniz. Şimdi önizlemeyi kapatın ve Tümünü İhr. butonuna tıklayın. Eğer çizici şekil kodları belirlenmemişse program size otomatik belirlenip belirlenmeyeceğini sorar. Tamam deyin. Gerber dosyalarını tek tek kaydeder. DipTrace’ te matkap deliklerinin farklı şekildeki sembollerini de ihraç edebilirsiniz. Gerber İhraç diyalog kutusunu açın. (Ped/Via Delikleri ve Montaj Delikleri işaretli olmalı) Matkap Sembolleri kutusunu işaretleyin ve ardından Sembolleri Seç e tıklayın. Matkap Sembolleri diyalog kutusu açılır. Matkap deliği sembolünü, boyutunu ve çizgi kalınlığını belirleyin ve kapat deyin. Önizleme yaparak sonucu görün. Eğer Matkap Sembolleri kutusu işaretliyse ve ipek, dizgi vs katmanları ihraç etmeye çalıştığınızda boş bir önizleme ve dosya elde edebilirsiniz.

96

2.Basit Bir Şema ve PCB oluşturmak

97

DipTrace Kullanım Kılavuzu Dosyaları üretici firmaya göndermeden önce 3. parti bir programla görüntülemenizde fayda var. En iyi görüntüle programı üreticinizin kullandığı olacaktır (veya o programı temel alan ücretsiz gösterici programlar). Çünkü bazı programlar gerber dosyalarını resmi RS-274X formatından hafif farklı okuyabilir. DipTrace Gerber İhraç fonksiyonu için farklı üreticilerden tanımlama özelliklerini aldık, ama yine de en iyisi dosyaların sağlamasını yapmak. Eğer üreticinizin hangi programı kullandığını bilmiyorsanız dosya görüntileyici olarak Pentalogix Viewmate'i öneriririz.

2.6.3. CNC Makinede Delmek İçin NC Drill Dosyasını Oluşturmak
Tasarımı NC Drill formatına göndermek için Dosya/İhraç et/N/C Drill'i çalıştırın. Otomatik butonuna basarak araçları belirleyin ve İhraç et'e basın. İstediğiniz herhangi bir dosya uzantısını kullanabilirsiniz, fakat başka bir programla bu dosyayı açarken doğru uzantıyı kullanın.(mesela drill.txt veya drill.drl). Plaketin içinden geçen delikler için katman seçmenize gerek yok. Fakat kör delik varsa (dâhili via gibi), bu deliğin bulunduğu katmanı veya katmanları seçmeniz gerekir. Aynı zamanda Ön izleme ile sonuçları önizleyebilirsiniz.

Tebrikler… Tasarımınızı DipTrace’ te hazırlamayı tamamladınız. Şema ve PCB dosyalarınızı kaydedin. Kılavuzun ileriki bölümlerinde kullanacağız. 98

Paneli gizlemek için sol üst köşesindeki ok işaretine tıklayın.3. Bu paneli gizlemek veya kapatmak mümkün.Kılıf Kütüphanesi Oluşturmak Başlat/Programlar/DipTrace/Pattern Editor'den Patern Editor’u çalıştırın.1.Kütüphane Oluşturmak 3. Ekrana Yatay ve Dikey eksenler gelir. PCB de kılıfın koordinatları bu noktaya göre olacaktır. Kütüphaneleri tasarımın en önemli hazineleri olduğu için hazırladığınız kütüphaneyi birkaç yere kaydedin.1. Sağ üstteki panel Kılıf Özellikleri panelidir. 3. Paneli kapatmak için ise sağ üst köşedeki “X” ya tıklayın. Patern Editor’ ü Özelleştirmek Patern Editor’ ü açtıktan sonra orjin noktasını ve X ve Y eksenlerini görmek isterseniz Görünüm / Eksenleri Göster'i veya F1’i kullanın. 99 . Kılıfı tasarlarken herhangi bir zamanda orjin noktasını değiştirebilirsiniz. Bu orjin kılıfın orjin noktası olacaktır. Kesiştikleri nokta 0 (orjin) noktasıdır. Paneli kapattıktan sonra tekrar görmek istediğinizde ise Görünüm/Kılıf Özellikleri'inden geri getirebilirsiniz.1. Kütüphane Oluşturmak Bu kısımda Component Editor ve Pattern Editorleri kullanarak nasıl eleman ve kılıf (pattern) oluşturulacağını inceleyeceğiz. Kılfı döndürülürken yine bu nokta etrafında döndürülecektir. Bu paneli kılıfın niteliklerini tanımlamada ve şablon ve tipleri kullanarak kılıf hazırlamakta kullanabiliriz. 3.

Mesela bizim direncimizi şemaya birkaç tane yerleştirdiğimizde Referans Etiketleri R1. 100 . Ref. Bir Direnç Tasarlamak Kütüphaneniz için ilk elemanı tasarlayacaksınız: 400 mil (10.Etiketini tanımlayabiliriz.… şeklinde olacak. R3. Veya Ölçek listesinden ölçek seçebilirsiniz. Etiketi alanına R yazın. Kılıf Özellikleri panelinde İsim alanına RES 400.2. 3. Eğer Referans Etiketi tanımlı değilse program otomatik olarak Referans Etiketin “U” olarak kabul eder.DipTrace Kullanım Kılavuzu Hem Component hem de Patern Editör’de “+” ve “-” yi büyütme ve küçültmede kullanabilirsiniz.16mm) ayak genişliği olan bir direnç.1. İlk olarak direncimizin isim ve açıklayıcı bilgilerini tanımlayalım. R2. Component ve Patern Editör’de temel Ref.

Aslında bu elemanı Sıralı tip ile ile daha hızlı oluşturulabilir. 101 .3.Kütüphane Oluşturmak Not: Bu ilk kılıfımızda Serbest tipini kullanacağız. fakat 400 mil olmalı. Bu yerleştirme metodu kullanışlı fakat tam doğru sonucu vermeyebilir. Yukardaki şekilde pedlerin arasında 300mil mesafe var. Dolayısıyla pedlerin koordinatlarını kontrol etmemiz gerekir. pedi de yerleştirin. Önce birinci pedin ortasına tıklayın. İkinci pedin olması gerektiği yere gelerek sol tıklayarak 2. Ped yerleştirme modundan çıkmak için herhangi bir yere sağ tıklayın. Şimdi Kılıf Özellikleri panelini gizleyin. Objeler panelinde Ped Yerleştir/Tek aracını (objeler araç çubuğundaki butonu) seçin. Diğer kılıfları oluştururken aşağıda nasıl olduğunu göreceksiniz. Sonra fareyi biraz yukarı taşıyın ve üçüncü tıklama ile ölçüyü yerleştirin. Ölçü yerleştirme esnasında pedin içindeki anahtar noktaları mavi ışılandırılacaktır. Sonra ikinci pedin ortasına tıklayın. Direncin ilk pedinin olması gerektiği yere gelin ve sol tıklayın. Sürükle-bırak dâhil objelerin koordinatlarını değiştirmenin birkaç metodu vardır. Şimdi Objeler/Ölçü Yerleştir/Yatay'ı seçin veya araç çubuğundan Ölçü Yerleştir butonunu kullanın. Tıkladığınızda ölçü bu anahtar noktaya tutturulur obje taşınır ve boyutlanırken ölçü de taşınır ve güncel mesafeyi gösterir.

15inç yerine -0.2 inçe çıkartırsak pedler arasında 0. Mesela pedler arasında 400 mil yani 0. Ped1 in X1 değerini -0. Şimdi üzerinde iki ped olan tek bir katmana sahip olduk. Şimdi Katman Objeleri diyalog kutusunu kullanacağız. Yanlış koordinatlardaki pedi seçip pedler arasında 400 mil olacak şekilde X koordinatını değiştirin. 102 .4 inç mesafe olmuş ve pedler orjine göre simetrik olmuş olur. Ped2 nin X1 değerini 0. Kapat butonu ile diyalog kutusunu kapatın. birim. Sinyal veya ipek katmanı değildir. Her iki pedin de Y koordinatı 0.4 inç olacaktı. Sol butona basılı tutarak fareyi Katman 1 in üzerine sürükleyin ve fare butonunu bırakın. Ekranın sağ tarafında katmanları görebilirsiniz. Katman/Katmanları Birleştir'i veya hemen üstteki düğmesini tıklayın.25.DipTrace Kullanım Kılavuzu Ölçünün özelliklerini (katman.2inç yapalım. Şimdi katmanları seçelim: Katman 0 ın üzerine gelin. ok boyutu) değiştirmek için ölçü üzerine sağ tıklayıp özelliklere girin. Katman Objeleri diyalog kutusu açılır. Şimdi katman 0 üzerine çift tıklayın ve Katman/Objeler'i tıklayın veya Katman 0 üzerine çift tıklayın. Ancak bilin ki bu katmanlar sadece mantıksaldır.15ten 0.

Ancak her ped kendi özel ayarına da sahip olabilir. Şablon kısmından seçebilirsiniz. Kendi şablonunuzu oluşturmak için “…>>” butonuna tıklayarak Ped Şablonları nı açın. delik çapı. Pedin biçim. 103 . boyut. delik çapını Delik Çapı'ından ayarlayabilirsiniz. Kılıfın varsayılan ped ayalarını değiştirmek için Kılıf/Varsayılan Ped Özellikler'ni açın. SMD (yüzey yerleşimi) veya delikli ped olması gibi özelliklerini değiştirmek isteyebilirsiniz. Yüzey yerleşimi seçmişseniz delik çapı ayarının bir önemi kalmaz.Kütüphane Oluşturmak Şimdi ölçü objesi doğru ölçüyü gösteriyor. Kılıfın Varsayılan Pedi diyalog kutusundan pedin şeklini değiştirebilirsiniz: (Şekil alanında) Elips. yüksekliğini Yükseklik.) Seçtiğiniz şeklin genişliğini Genişlik. çokgen (çokgen için Köşe Noktalarına tıklayarak köşe sayısı veya koordinatlarını değiştirebilirsiniz.3. Kılıfın sahip olduğu varsayılan ped ayarları tüm pedlerine uygulanır. İsterseniz daha önce hazırlanmış ped şablonlarını kullanabilirsiniz. oval. pedler delik içermiyorsa (yüzey yerleşimi) Yüzey Yerleşimi yapın. dikdörtgen. Pedler delik içeriyorsa Ped Türü kısmını Delikli. Yüzey montajlı pedlerde delik olmayacağı için delik çapı da olmaz.

Şekli Dikdörtgen yapın. Res106 (105-2 oldu) Ped Şablonları kutusunu kapatın. ve butonları ile şablonların listedeki sıralamasını değiştirebiliriz.08 inç yapın. şablon olarak listenin en altına eklenir. butonuna basarak mevcut ayarları seçili olan şablona yükleyebiliriz.DipTrace Kullanım Kılavuzu tuşu ile Kılıfın Varsayılan Pedi penceresinden seçmiş olduğumuz özellikler. Burada oluşturacağınız ped şablonu Pattern Editor ve PCB Layout'ta ped özelliklerini hızlı bir şekilde değiştirmeye imkân tanır. Genişliğini 0. Ped Türü alanını Yüzey Yerleşimi yapın. Ve Tamam deyin. 104 . butonu ise seçili şablonu siler. Bu yeni şablonun üzerine tıklayıp isim kısmına şablona vermek istediğiniz ismi yazabilirsiniz.

(En alttaki Ped Varsayılanları düğmesi yukarda anlattığımız kılıf için varsayılan ped ayarlarını yapmak içindir. Ped Türü kısmını Delikli yapın. Çokgenin şeklini buradan değiştirebiliriz. Sağ tıkla Özellikler.Kütüphane Oluşturmak Gördüğünüz gibi ayarlarımız tüm pedlere uygulandı. Yani Kılıf/Varsayılan Ped Özellikleri menüsünden yaptığımızın aynısı. 105 . Eğer düzgün olmayan bir şekil istiyorsak koordinatlarını girebiliriz.) Açılan Ped Özellikleri diyalog kutusundan Kılıfın Varsayılan Pedi seçeneğinin işaretini kaldırın.(Geçerli Ped Yerleşim Yüzeyi ve Geçerli Şekil Yerleşim Katmanı listeleri) Artık pedlerden sadeci birinin ayarlarını değiştirebiliriz. genişlik ve yüksekliğini 0. SMD pedlerini istediğiniz yüzeye (üst veya alt) yerleştirebilirsiniz. her hangi bir yere sağ tıklayarak Varsayılan Mod'a geçin. pedi yerleştirmeden önce araç çubuğu üzerinden seçilebilir. Çokgen Köşe Noktalarını kapat ve delik çapını 0.09 inç yapın. Pede sağ tıklayın ve Yüzeyi Değiştir'i tıklayın. Böylece pedin.3. Sonra Köşe Noktaları na tıklayarak Çokgen Köşe Noktaları penceresini açın. kılıfın varsayılan ped ayarlarını takip etmesini engelleyerek kendi ayarlarına sahip olmasın imkân tanıyoruz. Ped veya şeklin yerlrştirileceği katman.04 inç yap.) Tamam diyerek pencereyi kapatın. (Eğer pedin üzerine gelindiğinde renk değiştirmiyorsa. Pedin üzerine gel. Pedin şeklini Çokgen yapın.

birinin üzerine sağ tıklayıp Ped Özellikleri'ni açıp. (koordinatlar hariç) 106 . seçili tüm pedler için ayar yapabiliriz. Birden fazla ped seçerek.DipTrace Kullanım Kılavuzu Not: Pedin koordinatlarını pede sağ tıklayıp Ped Özellikleri diyalog kutusundan da yapabilirsiniz.

Ped2: 0. Delikli. Delik Çapı = 0.09.04. Delikli. ( ) Veya Objeler/Şekil Yerleştir/Dörtgen yerleştir menüsünü kullanın. Şimdi direncin şeklini çizelim.3. 107 . Elips. Delik Çapı = 0.09x0. Objeler panelinden Dörtgeni seçin.09x0. Dikdörtgen.04.Kütüphane Oluşturmak Şimdi pedlere şu ayarları yapın: Ped1: 0.09.

108 . Veya fare ile şeklin kenarları üzerine gelerek sürükleyebilirsiniz.025” inç yapın (ekranın üzerindeki düğmesini kullanabilirsiniz veya Ctrl + ve Ctrl – ile izgara aralığını azaltıp artırabilirsiniz. “+” ile direnci yaklaştırın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şekli çizdikten sonra dörtgen yerleştirme modundan çıkın (herhangi bir yere sağ tıklayın. Diğer bir yol da dikdörtgen şekli üzerine sağ tıklayarak Köşe Noktaları alanından noktayı seçin tıklayın ve koordinatları değiştirin.) Direncin şeklini değiştirmek için: Sağ taraftaki Katman1 katmanı üzerine çift tıklayarak Katman Objeleri diyalog kutusunu açın.) Şimdi şeklin köşesi üzerine fareyi getirin (fare mümkün olan yönleri gösterir) ve kenarı sürükleyerek şekli değiştirin. Izgara aralığını “0. Şöyle ki: Şimdi Kılıf Özellikleri panelini kapatın (sağ üst köşedeki X dan). Dikörtgen şeklinin koordinatlarını buradan değiştirebilirsiniz.

Burada verdiğiniz isim PCB Layout'ta yatay kütüphane listesinde görünecektir. Kütüphaneye isim (kısa olmalı) ve açıklama yazarak Tamam deyin. Düzen/Yatayda Çevir ile de yatayda çevirebiliriz.3. Şekil üzerine sağ tıklayıp açılan menüden sadece şekli döndürüp çevirmek de mümkün. Direncimiz hazır. Kütüphaneyi Kaydetmek Şimdi kütüphanemize bir isim. Düzen/Kılıfı Döndür ile direnci döndürebilir.1. kütüphane isminin yazılı olduğu buton üzerine geldiğinde belirecektir. 109 . Ana menüden Kütüphane/Kütüphane İsmi ve Açıklaması'nı seçin. Açıklama ise fare. açıklama ve dosya adı verelim.Kütüphane Oluşturmak Düzen/Kılıfı Ortala ile kılıfın orjin noktasını direnç şeklinini ortasına getirin. Bu kütüphaneye başka elemanlar da ekleyeceğiz fakat kütüphane parametrelerini şimdi belirleyip kaydedebiliriz. Daha sonra da sadece yeni kılıf ekleyip Kaydet diyeceğiz.3. Düzen/Dikeyde Çevir ile dikeyde. 3.

) 3. dosya ismini yazın ve kaydedin. (C:\Program Files\DipTrace\Lib standart DipTrace kütüphaneleridir. Kendi kütüphaneleriniz için DipTrace’in kütüphane klasöründen farklı bir klasör kullanmanızı öneririz. dirence göre daha basittir.DipTrace Kullanım Kılavuzu Ana menüden Kütüphane/Kaydet deyin veya sol üstteki diskete tıklayın. 110 . Kondansatör Tasarlayalım Kondansatör. Ped Türü:Delikli ve Tamam deyin. Biz Belgelerim\DipTrace\My Libraries klasörünü kullanacağız. delik çapı: 0. 0. Yerleştirilecek Ped grubundan şu ayarları seçin: elips.1.4.035.059x0. Yeni kılıf oluşturmadan ve ped yerleştirmeden varsayılan ped ayarlarını yapmak isterseniz ana menüden Objeler/Ped ve Delik Yerleştirme Ayarlarını seçin. ancak biz Patern Editor’ ün farklı komutlarını kullanacağız. Kütüphane dosyasının kaydedileceği yeri seçin.059.

) Montaj Deliği kısmı montaj deliği çapları için.3. Değişiklikten sonraki yerleştirilecek pedlere uygulanır.) Görünüm/Kılıf Özellikleri'den Kılıf Özellikleri panelini görünür yapın (eğer kapalıysa) ya da sol üstteki ok işaretine tıklayın (eğer minimize edilmişse) ve kondansatörün isim ve Ref. Şu önemli: Ped ve Delik Yerleştirme Ayarları diyalog kutusu mevcut (üzerinde o anda çalıştığımız) kılıfın ped ayarlarını değiştirmez. Sonra eklediğiniz yeni kılıfı sol taraftaki kılıf listesinden seçin. (Bu liste kütüphanedeki bütün kılıfları gösterir. Kütüphaneye yeni kılıf eklemek için Kılıf/Kütüphaneye Ekle'yi seçin.Kütüphane Oluşturmak Bu diyalog kutusundaki Pedler Arası Mesafe kısmı çizgi. 111 . Delik Çapı: Montaj deliğinin kendisi. (Objeler/Ped Yerleştir veya obje panelinin üst kısmında bulunan araçlar bu ayarı kullanır. DipTrace’ te montaj deliğinin iki çapı vardır. Bu alan gri renkle gösterilir. Dış Çap: Yolların geçmesi yasak olan alan.Etiketi’ni girin. dikdörtgen ve daire biçimli bir dizi ped yerleştirirken arka arkaya iki ped in arasında ki mesafedir.

112 . Ped Sayısı'nı “2” yapın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Kılıf Özellikleri panelinden Tip kısmından Sıralı'yı seçin. Satırlar Arası satırlar arası mesafedir. Pedler Arası'nı “0. Biz bunu kullanmadık çünkü kılıfımız tek sıra pedlerden oluşuyor. Satır Sayısı'nı “1” yapın.4” yap. Pedler Arası yanındaki “değişken parametre” kutusunu işaretleyin. Bu bize PCB Layout üzerinden bacaklar arasındaki mesafeyi ayarlama imkânı tanıyacak.

Özellikler'i seçin şekli dikörtgen yapın ve tamam deyin. Ekranın üstündeki obje panelinden Dikörtgen seçin. 1. Ve dikdörtgen çizin. Kılıf Özellikleri panelini gizleyin. Sonra obje panelinden Çizgi Yerleştir aracını seçip “+” işareti yapın. Üzerine sağ tıklayın. 113 . Dolayısıyla “değişken parametre” kutusunu işaretlemenize gerek yok aslında.3. Ancak ne işe yaradığını görmenizi istedik. (bu kılıfın şekli için ilk şekil).Kütüphane Oluşturmak Bacaklar arası mesafe ve ped sayısı sabit olan kılıflar tasarlarken farklı tipler (sıralı gibi) kullanabilirsiniz. pedi dikörtgen yapalım. Hazırlayacağınız kılıfların %95-100’ ünün değişken bacak mesafesine sahip olmayacağını söyleyebiliriz.

1. Fakat bizim amacımız Pedleri Sıralı Yerleştir fonksiyonunun nasıl çalıştığını görmek. Kütüphaneyi kaydetmeyi Not: Soldaki kılıf listesindeki elemanları alfabetik Kütüphane/Kılıfları İsme Göre Sırala'yı seçin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Düzen/Kılıfı unutmayın. Kılıf özellikleri panelinden sıralı tipini seçin ve ped sayısını 14 yapın. DIP14 Kılıfı Tasarlamak Şimdi sıralı aracı ile DIP14 paketi tasarlayalım. Yeni kılıfı soldaki kütüphane içini gösteren kısımdan seçin. Ortala deyin. Kılıf Özellikleri panelinden isim ve Ref. Geri alı da kullanarak hiç ped yerleşmemiş şekle dönün. Kılıf/Kütüphaneye Ekle ile kütüphaneye yeni kılıf ekleyin. Aşağıdaki resimdeki gibi pedler gelir. 114 .5. olarak listelemek isterseniz 3.Etiketi bilgilerini tanımlayın. Bu tür kılıf oluşturmanın en pratik yolu budur. Serbest tipini seçin ve kılıf özellikleri panelini kapatın. Kondansatörümüz hazır.

Bu ikinci diziyi aşağıdan yukarıya doğru yerleştirin. 115 . Katmanlar panelinden diziyi seçmezseniz sadece üzerine tıkladığınız pedi taşırsınız. Kolayı var: Düzen/Kılıfı Ortala kılıfı ortalar.) Eğer dizilerden birini taşımak isterseniz sağdaki Katmanlar panelinden diziyi seçin ve dizi üzerine tıklayarak dizideki tüm pedleri taşıyın. Sonra ekranın istediğiniz yerine iki ped dizisi yerleştirin: fareyi tıklayarak. Pedler arası mesafenin 0.3. Mesafeyi ekranın sol altından da okuyabilirsiniz. Gerekirse dizilerden birini taşıyın. Fareyi bırakmadan ikinci ölçüm noktasına fareyi sürükleyin. ped dizisi için karşısına 7 ped daha yerleştirin.Kütüphane Oluşturmak Objeler/Ped ve Delik Yerleştirme Ayarları'na girin. Ped ve Delik Yerleştirme Ayarları penceresini kapatarak Objeler/Ped Yerleştir/Sıralı yı seçin veya obje panelindeki butonuna tıklayın.3 inç olsun. İki ped arasındaki mesafeyi ölçmek için ölçüm aracını kullanın. Sonra 2. Bu arada ped dizileri orjine göre simetrik olmayabilir. (aşağıdaki şekilde görebilirsiniz. Ekranın üstündeki düğmesine tıklayarak ölçmek istediğimiz mesafenin ilk noktasına tıklayın. 7 ped yerleşinceye kadar aşağı doğru sürükleyin. İki ped dizisi arası 0.1 inç olduğundan emin olun.

025 inç yapın. numaralı pedi kare yapmak için: ped üzerine sağ tıklayarak özellikleri seçin. Izgara aralığını ekranın üstündeki listesinden 0. Şekil kutusundan “Dikdörtgen” seçin ve tamam deyin. Bunun için Çizgi ve Yay ( ) araçlarını kullanın. 116 . Sonra da paketimiz için ipek baskı katmanındaki şeklini çizin.DipTrace Kullanım Kılavuzu 1.

Kılıfı istediğimiz yöne çevirmek için Düzen/Kılıfı Döndür veya kısaca Ctrl+Alt+R'yi kullanabilirsiniz. Eğer başka bir düşünceniz yoksa her kılıf tasarımından sonra bunu yaparak kılıfı ortalamanızı tavsiye ederiz. Kütüphaneyi kaydedin. Orjin noktasını tekrar kılıfın ortasına getirmek için Düzen/Kılıfı Ortala'yı kullanın.3. 117 .Kütüphane Oluşturmak Orjin tanımlama düğmesine tıklayarak ( ) Kılıfın 1 numaralı pedine tıklayın ve orjini buraya taşıyın.

6. 118 . Değişken Ped Sayılı DIP Kılıf Tasarlamak Ped sayısı değişken olan DIP paket tasarlayabiliriz. “+” ile kılıfı yaklaştırın. Soldan yeni kılıfı seçin.1. İpek baskı şeklini çizin.Etiketini girin. Kılıf/Kütüphaneye Ekle'den yeni kılıf ekleyin. Ped Sayısını 20 yapın ve Ped Sayısının sağ yanındaki “değişken parametre” kutusunu işaretleyin. Kılıf Özellikleri panelinden Sıralı tipini seçin.DipTrace Kullanım Kılavuzu 3. İsim ve Ref.

119 . pedin elips olması önemli değil. Ped sayısını değiştirdiğimizde de 1. pedi dikdörtgen yapıp kaydederseniz. Bu şekilde kılıfı kaydederseniz pcb lauoytta 1 ped elisp çıkar. Ped Sayısı'nı değiştirin.) Artık iki sıra arasında 0. ped varsayılan şekline döner. 1. ped dikdörtgen çıkar. ped dikdörtgne kalmaya devam eder.3. pcb layoutta 1.(Ped sayısı değişince 1. Gördüğünüz gibi kılıf 16 pedli hale geldi ipek baskı şekli de ona göre değişti.3 inç mesafe olan herhangi bir ped sayısına sahip DIP kılıfı tek bir parametre değiştirerek elde edebiliriz. Ancak 1. Geri alı kullanarak 20 pedli şekle dönün. Mesela 16 yapın.Kütüphane Oluşturmak Kılıf Özellikleri panelini görünür yapın.

Kütüphaneyi kaydedin. 3.7. Soldaki kılıf listesine yeni boş bir kılıf eklenir ve otomatik olarak seçilir.1.DipTrace Kullanım Kılavuzu Değişken ped sayılı bu kılıfın değişken olan parametresini PCB Layout'taki Kılıf Özellikleri diyalog kutusundan değiştirebiliriz. Kılıf Özellikleri paneline isim olarak BGA144/12x12 girin. BGA-144/12x12 Tasarlamak Kılıf/Kütüphaneye Ekle ile yeni bir kılıf ekleyin. Component Editor ve Schematic kılıf ile ilişkili olsa bile. Şimdi kılıf tiplerini ve otomatik numaralandırma kullanarak BGA-144/12x12 kılıf oluşturacağız. 120 .

Genişlik:0. Tamam diyerek ayarları uygulayın. Yükseklik:0.3. Şimdi 13x13 matrisi ve ped aralıklarını gösteren ölçüleri görebilirsiniz.8 Y Pedler Arası: 0.8. 121 .45.45 Delik Çapı:0 Ped Türü: Yüzey Yerleşimi.Kütüphane Oluşturmak Ölçü birimini mm yapın (Görünüm/Ölçü Birimi). Şu ayarları yapın. Şekil:Elips. Şimdi kılıf özellikleri panelinden Tip:Matris Sütun:13 Satır:13 X Pedler Arası: 0. Kılıf/Varsayılan Ped Özellikleri'ne girin.

Fareyle seçin ve silin. Fare tekerleğini kullanarak veya sol tıklayıp sayfayı sürükleyerek uygun görünümü elde edin. 122 . BGA144/12x12 kılıf için kılıfın ortasından 5x5 lik bir dikdörtgenini silmemiz gerekir. Kılıf özellikleri panelini gizleyin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Tip kutusunun yanındaki Özellikleri Kilitle butonuna tıklayarak kılıf biçimimizi hatayla değiştirmelerin önüne geçelim.

BGA pedleri A1.3. şeklinde olmalı.A2. Diğer özellikleri değiştirmeyin ve tamam deyin. Herhangi bir ped üzerine sağ tıklayın. Tip BGA Matris'i seçin. Ped Dizisi İsimlendir'i tıklayın.Kütüphane Oluşturmak Görünüm/Ped Numaraları/Göster'i tıklayarak ped numaralarını gösterin. Şimdi tüm pedleri seçin... 123 . Bizim matrisimiz 1-169 arasında.

(Sağdaki katman listesinden katmanı şeçin ve tasarım alanında tıklayıp taşıyın. Şimdi çizim araçlarını kullanarak kılıf için ipek baskı şekillerini çizin. Izgara aralığı Ctrl + ve Ctrl – ile artırıp azaltılabilir veya F11 ile ızgaralar kapatılabilir ve ızgarasız çizim yapabilirsniz. QUAD kılıflar için çevre tipi numaralandırmayı sol üst. Ped dizisi isimlendir diyalog kutusunda Tip alanındaki Çevre'yi seçtiğinizde numaralandırmada ilk ped. üzerine sağ tıkladığınız ped olacaktır.) 124 . üst orta veya herhangi bir pedden başlatabilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu BGA matis için doğru ped numaralarına sahip olduk. Objeler sürükle bırak yöntemiyle taşınabilir veya katmanı taşıma metodu ile taşınabilir.

Kütüphane Oluşturmak BGA kılfımız hazır.1.3. SOIC-28 Kılıf Tasarlamak Datasheetinden faydalanarak gerçek bir kılıf tasarlayacağız. 3. Kılıf/Kütüphaneye Ekle veya kılıf listesine sağ tıkla Yeni Kılıf Ekle. Soic-28 kılıfına sahip PIC18F24K20'yi kullanacağız. Şimdi kütüphaneye yeni bir kılıf ekleyin.8. 125 . Kılıfı ortalayın ve kütüphaneyi kaydedin. Ped sayısını 28 yapın. Tipi Sıralı Yapın.

126 . Kılıf/Varsayılan Ped Özellikleri'ne girin.4mm. Pedler Arası:1. Genişlik:0. Delik:0.microchip. Yükseklik:2mm.50 mm) kılıfını bulun. Kılıf özellikleri panelinde Satırlar Arası:9.com/packaging adresindeki kılıf tanımlama dökümanından SOIC-28 (7.6mm. Ayrları yapın ve tamma deyin. Önce ped ayarlarını yapalım. Ped Türü:Yüzey yerleşimi.27mm ayarlarını yapın. Eğer SOIC-28 ölçülerini bilmiyorsanız http://www.DipTrace Kullanım Kılavuzu Kılıf için doğru ped ve satır aralıklarını ve ped özelliklerini girmemiz gerekir. Şekil:Dikdörtgen.

Dolayısıyla yeniden numaralandırmaya gerek yok. Kılıf özelliklerini hatayla değiştirmemek için kılıf özelliklerini kilitleyin.3. F11 ile ızgaraları kapatın ve şekil çizim araçlarıyla ipek baskı şeklini çizin. 127 .Kütüphane Oluşturmak Görüldüğü gibi ped numarları doğru.

1. Kütüphaneyi Denetlemek Olması muhtemel hatalara karşı kütüphaneyi denetleyebilirsiniz. Bu kılıfı Component Editor'de PIC18F24K20 elemanın atayacağız.DipTrace Kullanım Kılavuzu Düzen/Kılıfı Ortala. 3. Kılıf döndürmek izterseniz Düzen/Kılıf Döndür veya Ctrl+ALt+R yi kullanabilirsiniz. 128 .9. Aşağıdaki olası hataları denetleyebiliriz. Kütüphane/Kütüphaneyi Denetle'yi tıklayın. SOIC-28 kılıfı hazır. Kütüphane denetim penceresinde kılıf ve ped adetlerini görebiliriz.

3.1. Hazırladığımız kütüphaneyi seçip Aç deyin. Kütüphaneyi Bu klasörden Al'daki işareti kaldırın. Çoğu durumda SMD kılıflar için bu hata oluşur. Kütüphane ayarlarından çıkın. “.10.Kütüphane Oluşturmak Aynı numaralı ped içerenler: Aynı numaralı pedler içeren kılıfların sayısı. Kütüphanemiz aktif kütüphaneler listesine eklenmiştir. Kütüphaneyi kaydedin ve pattern editörü kapatın. Hazırlamış olduğumuz kütüphaneyi PCB Layout ta kullanmak için aktif kütüphanelere eklememiz gerekir.” butonları hatanın detaylarını verir. Pedin gerçekten yüzey yerleşimli olup olmadığını kontrol edin..) Listenin sağındaki “…” butonuna tıklayın. 129 . Kılıfları Yerleştirmek PCB Layoutu açın. Ayrıca detay penceresinden hataları metin dosyasına kaydedebilir ve kütüphaneyi bu dosyaya göre düzenleyebilirsiniz. Ana menüden Kütüphane/Kütüphane Ayarları'nı seçin. 3. Deliksiz “Delikli” tür ped içerenler: Delipli tip olup delik içermeyen pedlere sahip pedlerin adedini verir. (Eğer kütüphanenizi C:\Program Files\DipTrace\Lib altına kaydetmişseniz ve Kütüphaneyi Bu klasörden Al kutusu da işaretliyse otomatik olarak listeye eklenmiştir zaten..

Pattern Editor'deki varsayılan ped özellikleri penceresiyle aynıdır. Şimdi direnç pedlerinden birisinin ped özelliklerini değiştireceğiz. (Eğer üst katman renginiz kırmızıysa. (Görünüm/Kılıf Etiketleri genel ayar için. Veya tasarım yöneticisindeki katmanlar sekmesinden üst katmana ait rengin üzerine tıklayın. Görünüm/Renk ayarlarındaki ped ışıklandırma rengi de kırmızıysa SMD pedler üzerine fareyi getirdiğinizde ışıklanmaz. Kılıfı alt katmana yerleştirmek için kılıfı yerleştirmeden önce Elemanın Yerleştirileceği Yüzey'i Alt olarak seçin.( listesi). Fareyi ped üzerine getirin. Yerleştirilmiş olan bir kılıfın bulunduğu yüzeyi değiştirmek için üzerine sağ tıklayın ve Diğer Yüzeye Taşı deyin. kılıf üzerine sağ tıklayıp Özellikler/Etiketler özel ayarlar için. Bütün kılıfları seçin ve Ref.) Özel ayarlar seçili tüm kılıflara uygulanır. Biz ped şeklini oval yerine elips yapacağız. 130 . Bunu değiştirmek için Katman/Katman Ayarları'nı seçin. ancak herşey normal çalışır. Bütün kılıfları yerleştirin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Ekranın üstündeki kütüphane panelini sağa kaydırarak “Benim” kütüphanesini bulun ve seçin. Sağ tıklayın ped özelliklerine girin ve istediğiniz değişiklikleri yapın. Ped ışıklanır. (Tasarım yöneticisi görünmüyorsa Görünüm/Araç Çubukları veya F3) Delikli pedlerin renkleri Görünüm/Renk Ayarları'ndan ayarlanabilir. Bizim üst katman rengimiz kırmızı olduğu için bütün SMD pedler kırmızı.Etiketi ve Tip gösterecek şekilde etiket ayarlarını ayarlayın.) PCB Layout'taki Ped özellikleri diyalog kutusu.

Bu elemanlar hazırlanırken varsayılan ayarları takip ettirilmemişler.Kütüphane Oluşturmak DIP_VAR kılıfının 1. (Uygula kısmından Geçerli Pede seçerek). (Uygula kısmından Seçili Kılıfların Aynı Tip Pedlerine seçerek). Açılan diyalog kutusundan Kılıfın Varsayılan Pedindeki işareti kaldırın. Kılıfın pedleri için varsayılan ayarlarını (kılıfın varsayılan pedi) değiştirebiliriz. ped özelliklerine girip o pedin kılıfın varsayılan ped ayarlarını takip edip etmediğine bakabiliriz. Not: PCB Layout’ ta kılıf üzerine sağ tıklayıp Ped özellikleri'nden yaptığımız değişiklikler kılıfın varsayılan ped ayarlarını değiştirir ve kılıfın varsayılan ped ayarlarını kullanan pedlere uygulanır (Pencerenin altındaki Tümüne Uygula'yı işaretleyerek tüm pedlere de uygulatabilirsiniz). Ped Özellikleri deyin. Aynı zamanda seçili kılıfların orjin noktası gösterilip gizlenebilir. biri üzerine sağ tıklayın Kılıf 131 . (pattern editorde pedin üzerine sağ tıklayıp. (Uygula kısmından Aynı Tip Tüm Pedlere seçerek). Kılıf üzerine sağ tıklayın (kılıf ışıklanacak. Veya üzerine tıkladığınız pedin ait olduğu kılıfta bulunan aynı özellikteki pedlere uygulayabilirsiniz. Tasarımdaki aynı özellikleri paylaşan tüm pedlere uygulayabilirsiniz. Kılıfları seçin. numaralı ayağını kare yapmayı unuttuk. sağ tıklayın. Burada yaptığınız ayarları isterseniz sadece üzerine tıkladığınız pede uygulayabilirsiniz.3. Tamam deyin. DIP_VAR ın 1. Şeklini Dikdörtgen yapın. ped değil) ve Ped Özellikleri deyin. Bu arada programla gelen kütüphanelerdeki kılıflar üzerine sağ tıklayıp ped özelliklerini değiştirdiğinizde hiçbir pedde değişiklik olmadığını görürseniz şaşırmayın. Kılıfın varsayılan ped ayarlarını Pattern Editor’ de Kılıf/Varsayılan Ped Ayarları'ndan da yapabiliriz. varsayılan ayarları takip ettirebilir veya varsayılan ayarlardan kurtarabiliriz. Eğer kılıfın orjin noktası kılıfın merkezinden farklı ise gösterilir.) PCB Layout'ta da ped üzerine sağ tıklayıp ped özelliklerine girerek. ayağına gelin.

Programı açtıktan sonra Görünüm/Eksenleri Göster ile orjin noktasını ve X ve Y eksenlerini görünür hale getirin. değişken parametreleri belirlerken dikkatli olun. Sağ tıklayıp Özellikler deyin. Kılıfı döndürdüğünüze bu orjin noktası etrafında döner. Eleman Özellikleri paneli tasarım alanının sağ üst kısmında yer alır ve sol üstündeki ok işaretinden gizleyebiliriz. ve kılıfların korrdinatları kılıfın orjin noktasının koordinatlarıdır. DIP_VAR kılıfını getirin. bunları ayrı ayrı tasarlamaya gerek yok.2. Kapattıktan sonra tekrar görmek için Görünüm/Eleman Özellikleri'ni kullanın. Aynı olayı kondansatörün ayak mesafesi için uygulayabilirsiniz. Veya sağ üstteki X dan kapatabilirsiniz. (Bunu Patern Editor’de değişken olarak işaretlemiştik. Ancak bu kondansatörü oluştururken. Açılan diyalog kutusunun Değişkenler sekmesine gelin.20 veya 24 yapın.2. Uygulamada değişken parametre kullanmak yerine her değişken için değişken değeri olmayan farklı bir kılıf tasarlamanızı tavsiye ederiz. DIP20 veya DIP24 pakete ihtiyacımız varsa. Sayı 2 parametresini 10. Tamam dedikten sonra kılıfın ismini DIP24 olarak değiştirebilirsiniz. 3.1. DIP10.DipTrace Kullanım Kılavuzu Orjini. 132 . 3. Bu paneli kullanarak eleman tipini belirleyebilirsiniz. Paketteki değişikliği sağdan izleyebilirsiniz. Component Editor’ ü Özelleştirme Component Editor’ü özelleştirme de aynı Patern Editörü özelleştirmek gibidir.Eleman Kütüphanesi Tasarlamak Component Editor'ü açın (Başlat/Programlar/DipTrace/Component Editor) Birkaç parçadan oluşan eleman hazırlayabilir ve bu elemana bir kılıf atayabilirsiniz.

3. 2 taraflı ve IC-2 taraflı arasındaki tek fark IC-2 taraflıda dikdörtgen şeklinde ipek baskı şekli de vardır. Fakat şu önemli: Uzunluk ve X'te ve Y'de Aralık parametrelerinin ızgara aralığının tam katı olmasında fayda var. Parça Tipi ve Parça parametreleri hakkında birkaç bilgi: Parça Tipi: Normal. Bir eleman sadece tek bir Power and Gnd elemanına sahip olabilir. 133 . Power and Gnd ve Net Port tipinde olabilir. Power ve Ground sembolleri için kullanılabilir.Kütüphane Oluşturmak Burada 4 tip eleman vardır: Serbest (herhangi belirlenmiş özelliği olmayan) 2 Taraflı. Objeler/Pin Yerleştirme Ayarları nı seçin. IC-2 taraflı ve IC-4 taraflı. Elemanların anahtar noktalarının ızarayla çakışması için bu önemli. (bu tip bir elemanı aşağıda tasarlayacağız.) Elemanı oluşturmadan önce pin ayarlarını yapmak isteyebilirsiniz. (eğer şemanızdaki bütün besleme bağlantılarını gizlemek istiyorsanız bütün güç ayaklarını bu elemana yerleştirin) Net Port: çoğunlukla tek parçadan oluşan eleman şeklinde tasarlanır ve bağlantıları çizgi görünmeden bağlamak için kullanılır. Aynı zamanda şemaya esneklik katar. Biz şimdilik burada değişiklik yapmayacağız.

2. 3. Direnç Oluşturmak Direnç oluşturmak için Serbest tipi kullanacağız.DipTrace Kullanım Kılavuzu Izgara aralığın 0.1 inç seçmenizi ve pinleri bu ızgaraya göre yerleştirmenizi ve sıralamanızı tavsiye ederiz.Etiketi değerlerini Eleman Özellikleri panelindeki yerlerine girin.(RES400 ve R olarak girin) Sonra sol üstündeki ok işaretinden Eleman Özellikleri panelini gizleyin. Önce elemanın isim ve Ref. 134 .2.

3. boşluk tuşu veya pine sağ tıklayıp Döndür diyerek) Sonra direncin dikdörtgen biçimindeki şeklini çizin.1 inç. Pini yerleştirirken 0.Kütüphane Oluşturmak Ekranın üstündeki Pin Yerleştir aracını ( ) düğmesi veya Objeler/Pin Yerleştir/ Tek‘ i seçin ve tasarım alanın gelip sol tıklayarak iki pin yerleştirin. Çizim esnasından Ctrl + ve Ctrl -' yi kullanarak ızgarayı artırıp azaltabilirsiniz. Pinlerden birini 180 derece döndürün (Seçin ve iki defa Ctrl+R.5 inç ızgarayı kullanın. 135 . Bunun için Objeler/Şekil Yerleştir/Dörtgen Yerleştir'i veya ekranın üstündeki obje araç çubuğundaki düğmesini kullanın. şekli çizerken 0.

Değiştirmek istersek (A ve B gibi ) pin üzerine sağ tıklayın Pin İsmi inden istediğiniz adı girin. Eleman/Kılıf Atayı seçin. Birden fazla pini döndürmek veya taşımak için önce pinleri seçin sonra döndürme veya taşıma işlemini yapın. Çünkü şemadaki direnci PCB Layout’ta kılıfı temsil edecek.DipTrace Kullanım Kılavuzu Sürükle-bırak metodu ile pinleri taşıyabilirsiniz. Fakat bu dirence bir kılıf atamamız gerekiyor. Direncimiz hazır. 136 . Daha önce oluşturduğumuz kılıf kütüphanesini bulun ve açın. Kılıf Ata diyalog kutusu açılır. Direncimizin pinlerinin isimleri 1 ve 2 idi. Ekle butonuna tıklayın.

% kutusunun solundaki boş kutu ise farenin üzerinde olduğu pin veya pedlerin adını verir. Burada elemanın herhangi bir pini üzerine gelip sol tıklayın. o pini kılıfın hangi ayağına bağlamak istiyorsanız o ayağın üzerine gelip tekrar sol tıklayın. Numara başlığı altında bu pinin bağlı olduğu kılıf pedinin numarası vardır. Eleman ile kılıf arasında bağlantı yapmanın diğer bir yolu da şu: Bağlantı Listesi kısmında Pin başlığı altında elemanın pin isimleri. 137 . Buradan “RES400” ü seçin. Aşağıdaki şekilde olduğu gibi doğrudan kılıf pedinin numarasını yazarak bağlantı oluşturabiliriz. Bu ölçeği değiştirerek eleman ve kılıfın şekillerinin daha büyük veya küçük görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu yöntem kütüphanede çok fazla kılıf varsa aradığımız kılıfı daha kolay bulmamıza yardımcı olur.Kütüphane Oluşturmak Library kısmındaki kütüphane ismine tıkladığınızda alta içindeki kılıflar gelir. Her şeklin altında 400% şeklinde şeklin ölçeği vardır. Aynı işlemi diğer pin için de yapın. Böylece elamanın pininin kılıftaki karşılığı olan ayağı belirlemiş olduk.) Seçtiğimiz kılıf yukarda eleman sembolünün yanında belirir. (kılıf listesinin üstündeki alana aradığınız kılıfın isminin bir kısmını yazarak “Bul” butonuna tıklarsanız. Yazdığınız kelimeyi isminde barındıran kılıflar sıralanır.3. Mesela direnç elemanın sol pini üzerine fareyi getirin aşağıda “Pin 1” şeklinde o pinin adını gösterir.

Yapmak istediğimiz bağlantıları yapıp tamam diyerek Kılıf Ata diyalog kutusunu kapatın. Açıklama ise bu ismin üzerine gelindiğinde görünecek açıklamadır. Eleman/Pin Yöneticisi. Çünkü uzun olursa Şematik programda kütüphanemizin isminin olduğu buton daha geniş yer kaplar. Bu yöntem çoğu zaman daha kullanışlıdır. Pin yöneticisinin kullanılması aşağıdaki elemanlarda kullanılacak. Bağlı olduğu kılıf pedi listenin solundaki Numara alanına gelir. Açıklama: Benim elemanlarım yapın. İsim: Elemanlarim . (farklı bir isim de seçebilirsiniz. Fakat kısa olmasına özen gösterin. Yapmış olduğumuz bağlantıyı silmek için eleman veya kılıf şekli üzerinde o bağlantıya ait pine veya pede fareyle gelip sağ tıklamamız yeterli. kılıf üzerinde ölçümler yapabiliriz. Kılıf Ata diyalog kutusunun sağ tarafındaki ok işaretine (Kılıf Denetim Panelini Göster) tıklayarak kılıf denetim panelini açabiliriz.) 138 . r143-gerek yok Şimdi kütüphanemizi oluşturup direncimizi de kütüphanemize kaydedelim: Kütüphane/Kütüphane İsmi ve Açıklaması'nI seçin. Kılıf üzerindeki pedler üzerine gelerek ped özelliklerini görebilir. İsim şematik programda kütüphanelerin listesinde görünecek isimdir. Kılıf Ata diyalog kutusunu gerektiğinde yeniden boyutlandırabilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bağlantıyı yaptığımız anda yukarı kısımdaki elaman ve kılıf arasında bağlantı çizilir. Aynı zamanda pin numaraları (ilişkili pedin numarası) Pin Yöneticisi üzerinden de yapılabilir. Veya az önce bahsettiğimiz yöntemdeki gibi Bağlantı Listesi'nden elemanın pinini seçeriz. Şimdi elamanımızın şekli hazır ve baskı devrede kullanacağı kılıf belirlenmiş oldu. Buradan kılıf pedi numarasını silerek bağlantıyı da kaldırmış oluruz.

sonra tip kutusundan 2 taraflı seç. Sonra soldaki eleman listesinden yeni eklenen elemanı seçin. inç yapın. Çünkü sol ve sağ pin sayıları 1 den fazla ise bunun anlamı vardır.012 Kondansatörün şeklini iki çizgi ve bir yay kullanarak resimdeki gibi çizin. sol ve sağ pin sayılarını 1 yapın.1 inç yapın. (şema kütüphanelerinin uzantısı *. Kondansatörün İsim ve Ref.3. 139 .2. Biz Belgelerim\DipTrace\My Libraries klasörünü kullanacağız.Kütüphane Oluşturmak Kütüphaneyi kaydetmek için araç çubuğundaki diskete tıklayın veya Dosya/Kaydet'i seçin. Kondansatör Tasarlamak Kütüphaneye yeni eleman eklemek için Eleman/Kütüphaneye Ekle'yi seçin.Etiketi değerlerini belirleyin. Genişlik: 0. Kütüphanemizin saklanacağı dosyanın ismini ve yolunu belirleyip tamam diyerek kaydedin. Pinler Arası na şu an ihtiyacımız yok.3.eli dir)(C:\Program Files\DipTrace\Lib standart DipTrace kütüphaneleridir.) 3. Şimdi eleman özellikleri panelini gizleyin ve ızgara aralığını 0.

Bu diyalog kutusundan pinin adını ve numarasını da değiştirebilirsiniz. Pinlerin elektrik tiplerini Pin Özellikleri'nden veya Pin Yöneticisi'nden (aşağıda izah edilecek) değiştirebilirsiniz. İsmi Göster kutusunu işaretleyin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Semboldeki pin isimlerini göstermek için pinleri seçin (veya Ctrl+A ile hepsini seçin) Pinlerden birinin üzerine sağ tıklayarak Pin Özellikleri deyin. Not: Bütün yeni oluşturulan pinlerin elektrik tipi tanımsızdır (undefined). Pinlerin elektrik tipi şimdilik sadece Elektriksel Kontrol (ERC) 140 .

Tip özelliği pinin görüntüsünü etkiler. Pin İsmi seçeneğini tıklayın. kılıf ata dediğimizde bu pin ve ped otomatik bağlanır. Normal~tersle yazın. Mesela GND. Buradan değiştirerek hangi tipin pinin görüntüsünü nasıl değiştirdiğini görebilirsiniz. Ama pin numarası yerine 3 yazmamız gerekir. Yani elemana kılıf atanırken. VCC. Pin ismi ve numaralarının farkı şu: Pin ismi. (Veya yardıma bakın) Pin isimlerinin yerini beğenmediyseniz Görünüm/Etiketleri Taşı veya F10 u kullanarak pin isminin üzerine gelin ve istediğiniz yere taşıyın. aynı numaraya sahip pedlerle otomatik olarak eşleştirilir. Şu anda pin isimlerini görüyoruz. Pin isimleri üzerinde değil çizgisi gösterebilirsiniz. Kılıftaki 3 numaralı ayak çıkış sinyalinin alındığı ayaktır. Pin numarası ise pinin kılıfta bağlanacağı ped karşılığının numarasıdır. Kılıfın pedine numara yerine Vout gibi ifade de verebiliriz.Kütüphane Oluşturmak tarafından kullanılıyor. Pine sağ tıklayın. elemanın pininin numarası ile kılıfın pedinin numarası eşleştirilir. 141 ~ işareti değil çizgisinin . CLK gibi isimler verebiliriz. Elemandaki pinler. Bu yöntemi şematik programda da pin isimleri. Pinin numarasını değiştirsek bile isimleri değişmez. Bunu yukarda kılıf atarken görmüştünüz. İşiniz bittiğinde sağ tıklayarak varsayılan moda geçin. -Vin. Mesela 555 entegresinin sembolünü oluşturmaya çalıştığımızı farz edelim. pin numaralarını değil. Vref. numaraları eleman parçası bilgilerini taşımak için kullanabilirsiniz. Tamam deyin. Pin numaraları elemana kılıf atanırken işe yarayacak. İsim F10 ile taşıyın. Bu ayağı Component Editor’de yerleştirirken Pin ismi yerine OUT yazabiliriz. Buraya rakam girmek zorunda değiliz. Bu durumda component editorde elemanın pin numarasına da Vout yazarsak. pin üzerinde görünen isim.3. İstersek bu eşleştirmeye müdahale edip değiştirebiliriz.

koordinatlarını. pin uzunluğunu ve tipini Pin Yöneticisi'inden yapabilirsiniz. Pin Yöneticisi’ nden çıkın. Pin yöneticisinde pin listesinden pini veya pinleri seçip değiştirmek istediğiniz özelliği diyalog kutusunun alt kısmından yapabilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu başı ve sonunu belirler. Ör:Normal/~Ters/Normal: Normal/Ters/Normal Normal/~Ters~/Normal: Normal/Ters/Normal Muhtemelen kondansatör gibi elemanlarda pin isimlerini görme ihtiyacımız olmaz. koordinat gibi değerlerde birden fazla pin için topluca değişiklik yapamayız. Sonra her iki pin için pin ismini gizlemek için önce pinleri seçin. satıra inin) ve Pin İsmini Göster kutusundan işareti kaldırın. Belki pin numaralarını görmek isteyebilirsiniz. Fakat aynı zamanda Component Editor' de her parça için pin isimlerinin gösterilmesi ile ilgili farklı ayarlar yapabilirsiniz. Mesela şematik programın genel ayarı pin numaralarının gizlenmesi (Görünüm/Pin Numaraları) olsa dahi bu elemanın pin numaralarını gösterebiliriz. Böylece pin isminin farklı parçaları için değil çizgisini kullanabilirsiniz. fareyi bırakmadan 2. Bu her pinin üzerine sağ tıklayıp pin özelliklerini açıp değişiklik yapmaktan daha pratiktir. numara. Tabî ki pin isim. Pin kısmında “2” yi seçin ve ismini “2” olarak değiştirin. Schematic'te pin numaraları için genel ayarı belirleyebilirsiniz. 142 . Tüm elemanlar varsayılan olarak bu ayarı kullanır. (İsim sütununun ilk satırına gidin ve tıklayın. Pin numaralarını (yani ilgili kılıf pedi numarası) . Ana menüden Eleman/Pin Yöneticisi'ni seçin (veya herhangi pin üzerine sağ tıklayıp açılan menüden Pin Yöneticisi'ni seçin) ve pin yöneticisi diyalog kutusunu açın. Böylece şematik programda pin numaralarını gösterimi hususunda kendi özel ayarlarını kullanan elemanlar oluşturabiliriz.

Component Editör'de yaptığımız özel ayarlar kütüphanedeki eleman ait olup. Component Editörde. Bu özel ayar şematik programda da geçerlidir. Eleman/Pin Numaraları menüsündeki seçenek üzerinde düzenleme yaptığımız elemanın pin numaralarının gösterilip gizlenmesiyle ilgili elemanın özel ayarıdır ve kütüphaneye kaydedilir. Component Editor’ deki bu özel ayarlarıyla yerleşir. Burada varsayılan seçili olursa. pin numaralarını geçici olarak gösterip gizlemek için kullanılır. kendi ayarını kullanır ve pin numaralarını gizler. Eleman/Pin Numaraları'ndan yapılan ayarlar elemanımız için özel ayarlardır ve kütüphaneye kaydedilir. hem de Schematic programın genel (varsayılan) ayarını takip eder.3. Şematikte Görünüm/Pin Numaraları ayarlarını değiştirelim. Mesela Eleman/Pin Numaraları'ından pin numaralarını gizlersek programların genel ayarı ne olursa olsun pin numaraları şematik program ve component editorde gizlenir. Şematik programda kütüphanedeki eleman için özel ayarları değiştiremeyiz. Mesela Component Editör'de Eleman/Pin Numaralarını Göster dediğimiz bir elemanı hazırladık. şematik programda bu elemanı ne zaman sayfaya yerleştirsek. Bu genel ayarları da Component Editor ve Schematic'te Görünüm/Pin Numaraları'ından yaparız. Pin 143 . Peki hiç gizleyemeyecekmiyiz veya gizleyebilmek için componenet editörde eleman üzerinde düzenleme mi yapmamız gerekir? Cevap: Hayır. sadece şemaya yerleşmiş olanlar için değiştirebiliriz. Böylece kütüphanede pin numaralarını gizleme özel ayarına sahip elemanı şematikte sayfaya yerleştirdikten sonra programın genel (varsayılan) ayarlarını takip ettirebiliriz.Kütüphane Oluşturmak Gelelim pin numaralarının gösterilip gizlenmesine: Component Editörde. Çünkü elmanımızı özel ayarı pin numaralarını gösterme şeklinde. Pin numaraları gösterilir. Bu elemana şematik programda genel pin numaraları gösterme/gizleme ayarını (şematik programda Görünüm/Pin Numaraları'dan değişiklik yaptığımızda elmanımızın pin numaralarını görünüp/gizlenmesi) takip ettirmek isterseniz şematik programda elemana sağ tıklayıp Pin Numaraları'nda ayarı Varsayılan yapın. Bu elemanı şematik programda sayfaya yerleştirdik. pin numaralarını gösterilip gizlenmesi hem Component editor. Genel ayarlar kütüphaneye kaydedilmez. Şematikte elemana sağ tıklayın. Şematik programda da elemanımız programın genel ayarını takip etmez. Elemanımız etkilenmez.

(Pine sağ tıkla özellikler veya pin yöneticisinden) Sonraki adım kondansatör için kılıf belirlemek. Eleman listesinden CAP100RP yi seçin. Şemadaki elemanın pin numaraları gizlendi. 144 . Diyalog kutusundan _general. Component Editör'de Eleman/Pin Numaraları menüsündeki Pin numarları ayarıdır.lib (C:\Program Files\DipTrace\Lib) kütüphanesini seçin. Progrmamın genel (varsayılan ayarını takip etmesini isterseniz) yine sağ tıklayıp pin numaralarını varsayılan yapın. şematikte elemana sağ tık Şimdi Eleman/Pin Numaraları'nı Göster yaparak kondansatörün pin numaralarını gösterin ve gerekirse taşıyın. Fakat yine de şematik programın genel ayarını kullanmaz. Eleman/Kılıf Ata'yı seçin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Numaralarına gelin. ayarı. Pin numaraları ve isimleri karışıyorsa pin isimlerini gizleyin. Göster'in yani elemanın özel ayarının seçili olduğunu görürüz. Gizle'yi seçerek elemanın özel ayarını gizle yapın.

Tamam diyerek pencereyi kapatın.Kütüphane Oluşturmak Bğlantıları yapın. 145 .3.

Bu kopya üzerine tıklayın. Soldaki eleman listesinden CAP üzerine tıklayın. Elemanın Kopyasını Oluştur deyin. Pin numaralarının ilişkili pedlerin numaraları olduğundan daha önce bahsetmiştik. Şimdi daha önce oluşturduğumuz değişken parametreye sahip kondansatör kılıfını kullanan bir kondansatör oluşturalım. Ancak pin isimleri hala 1 ve 2.2 yerine plus. İsmini CAP_VAR olarak değiştirin. değişmedi.DipTrace Kullanım Kılavuzu Görüldüğü gibi pin numaralaraı 1. Bu yeni eleman yukardaki kondansatörden farkı sadece kılıfı olacak. Elemanın kopyası oluşturulur. 146 . minus oldu.

PCB Layout’ ta bütün değişken değerler bloke edilir.Kütüphane Oluşturmak Bu elemanın CAP'tan hiçbir ismi dışında farkı yok.4. Kılıfı DIP14 olacak.Etiketi değerlerini tanımlayın. Fakat şemayı PCB ye aktardıktan sonra.3. 147 . Component Editor veya Schematic Programda da elemana farklı kılıflar atarken kolaylık sağlar. değiştirilemez. Çok Parçalı (Multi Part) Eleman Tasarlamak 4 adet VEDEĞİL kapısı ve 1 güç elemanına sahip bir entegre tasarlayabiliriz. Şematik programda bu kondansatörün kılıfının ayakları arasındaki mesafeyi değiştirebilirsiniz. Şimdi Eleman/Kılıf Ata'ya gelin. Kendi oluşturduğumuz kılıf kütüphanesini seçin. Değişken parametreli kılıfları basit şemalarda kullanabilirsiniz. Ve kondansatörü seçin. Fakat karmaşık projelerde bunu karışıklığa sebep olabileceği için tavsiye etmiyoruz. Kütüphanenize yeni bir eleman ekleyin (Eleman/Kütüphaneye Ekle) Elman özellikleri panelinden isim ve Ref. Çünkü Patern Editor'de bunu değişken olarak belirledik.2. 3.

Power ve Net Port olabilir. Kaç parça eleman oluşturacağımızı sorar “4” yazın. Bir eleman ancak bir güç elemanına (Power Part) sahip olabilir. pin yöneticisi ve kütüphaneden eleman getir kısayol tuşları görünür. Bu özellikler kütüphane tasarımında çok kullanıldığı için buraya kısayollar eklendi. şekle vs. Aynı zamanda elemanlar Normal. Eleman/Eşdeğer Parçalar Oluştur'u seçin. Şimdi 4 eşdeğer Vedeğil kapısı ve bir güç elemanı tasarlayalım. Kısayol butonları kılıf ata. Power part’lar (güç elemanları) ve power net’ler (Güç bağlantıları) şematik programda gizlenebilir. Sonraki adım eleman parçalarını oluşturmak. Parça eleman grubundaki elemanlar aynı pinlere. 148 . sahiptir (pin numaraları yani ilişkilendirildiği ped numaramaları hariç). DipTrace bir eleman içersinde farklı özelliklere sahip veya aynı özelliklere sahip (eşdeğer parçalar) birde fazla parça eleman oluşturmanıza imkân verir.DipTrace Kullanım Kılavuzu Eleman özellikleri panelinin sol altındaki oka tıklayın.

3.Kütüphane Oluşturmak

Seçili eleman baz alınarak 4 parça eleman oluşturulur. Şimdi ekranın altında Part 1 (1), Part 1 (2), Part 1 (3) ve Part 1 (4) şeklinde 4 parça elemana sahibiz. İsimlerini “VEDEGIL” olarak değiştirmek için: Eleman Özellikleri panelinden “Parça” alanındaki “Part1” silin “VEDEGIL” yazın. Elemanların isimleri VEDEGIL (1), VEDEGIL (2), VEDEGIL (3) ve VEDEGIL (4) şeklinde değişecektir. Sonraki parça eleman Güç parça elemanı. Eleman/Yeni Parça Ekle'den yeni bir parça eleman ekleyin. Sayfanın altından yeni parçayı seçin ve ismini PWR olarak değiştirin. (Eleman Özellikleri panelinden Part alanındaki Part1 silin ve PWR yazın.) Gördüğünüz gibi sadece son elemanın ismi değişti. Çünkü diğerleri eşdeğer elamanlardır. PWR elamanı ise VEDEGIL grubuna ait değildir. Şimdi Güç parçası elemanını tasarlayalım: Eleman Özellikleri panelindeki Tip kısmından IC-2 taraflı'yı seçin ve şu değerleri girin: Genişlik = 0,3 inç. Yükseklik:0,25 inç. Sol Pin Sayısı:2, Sağ Pin Sayısı:0. PWR elemanının parça tipini (Eleman Özellikleri panelinde parça tipi ) Power ve Gnd yapın.

149

DipTrace Kullanım Kılavuzu

Eleman/Pin Yöneticisi menüsüne girin. Pin isimlerini VCC ve GND, pin numaralarını “14” ve “7” yapın (Vcc=14, Gnd=7). Her iki pini de seçerek Pin İsmini Göster kutusunu işaretleyin ve pin isimlerini görünür hale getirin. Not: “Tip”, “İsmi Göster” ve “Uzunluk” parametrelerini birden fazla pin seçip toplu olarak değiştirebilirsiniz.

150

3.Kütüphane Oluşturmak Pin yöneticisi penceresini yeniden boyutlandırabilirsiniz. Boyut programdan çıktığınızda hatırlanır.

Pin Yöneticisi’ni kaptın, Eleman Özellikleri panelini gizleyin ve elemanınızın ilk parçasını görün.

Elemanınızın diğer parçalarını tasarlamak için “VEDEGIL” elemanlarından birini seçin. Eleman Özellikleri paneline şu değerleri girin. Tip: IC – 2 taraflı, Genişlik:0,2 inç, Yükseklik:0,25 inç, Sol Pin Sayısı:2. Sağ Pin Sayısı:1. Eleman Özellikleri panelini gizleyin. Parçayı yaklaştırın. Ekranın üstündeki obje panelinden menin ekleme aracını seçin ( ) Sembolün içine girerek sol tıklayın ve “&”yazın ve enter’a basın. & simgesini taşımak için ızgarayı küçültebilir veya F11 ile ızgarayı gizleyip, ızgarasız taşıyabilirsiniz.

151

DipTrace Kullanım Kılavuzu

Elemanımız VE-DEĞİL kapısı olduğu için sağdaki pin tersleme işaretine sahip olmalıdır. 3 numaralı pin üzerine sağ tıklayın ve Pin Özellikleri ni seçin. Tip alanından Dot seçin ve tamam deyin.

Diğer “VEDEGIL” parçalarını tasarlamamıza gerek yok. VEDEGIL (3) veya VEDEGIL (4) ten birini seçmeyi deneyin. Tasarladığımız parçayla aynı olduğunu göreceksiniz. Fakat pin numaraları aynı olmamalı. (Acele etmeyi. Birazdan ayarlayacağız...) Şimdi Pin Yöneticisini açın (Eleman/Pin Yöneticisi veya eleman özellikleri panelinin altındaki kısayol butonu ile). Parça kutusundan parçayı seçin pin numaralarını değiştirin. Bir pini değiştirdikten sonra Enter veya aşağı ok tuşu ile kolayca diğer pine geçebilirsiniz. 1 ve 2 numaralı pinlerin Elektrik tipini Input, 3. numaralı pini Output yapın. Diğer parçaların elektrik tiplerine de bu değişiklik uygulanır. Bu tipler Şematik programda

152

Kütüphane Oluşturmak Elektriksel Kural Kontrolü (ERC) tarafından kullanılacak.lib kütüphanesinden DIP14'ü seçebilirsiniz. Şekillerin üstündeki Parça kısmında parçaları tek tek seçip. Kütüphanenizden DIP14'ü veya DIP_VAR (Seçtikten sonra Sayı 2 yi 14 yapmanız gerekir) elemanını seçin. Şimdi sıra çok parçalı elemanımız için kılıf belirlemede. Sorun yoksa Kılıf Ata diyalog kutusunu kapatın. 153 . Kütüphane kısmından Ekle diyerek kütüphanenizi seçin. kılıf bağlantılarının doğru olduğundan emin olun. Pin yöneticisini kapatın.3. Diğer parçaları da seçip pin numaralarını değiştirin. Zaten pin yöneticisinden pin numaralarını vererek bunu yaptık. Veya _general. Tek tek pinleri pedlere bağlamaya gerek yok. Eleman/Kılıf Ata'yı seçin. Biz DIP14’ ü seçelim.

Tip: IC-2 taraflı. veya şu link kullanın http://ww1.pdf.com/downloads/en/DeviceDoc/41303G. Önce http://www. (Eleman/Kütüphaneye Ekle veya eleman listesine sağ tık Yeni Elemen Ekle veya Ctrl+Insert). İsim ve Ref.microchip. 154 .microchip.5.Etiketini girin. PIC18F24K20 Tasarlamak Şimdi Datasheetten faydlanarak PIC18F24K20 tasarlayacağız ve daha önce tasarladığımız SOIC-28 kılıfını bu elemana atayacağız. bu kılavuz hazırlanırken çalışmakta olan ikinci link. Datatsheetten “Pin Diagrams” sayfasına gidin. şu anda çalışmayabilir.com adresinden "PIC18F24K20" satasheetini arayın. Component Editor'e geçin ve yeni elman ekleyin. sol ve sağ pin sayıları 14 yapın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Çok parçalı elmanınız hazır. 3.2.

Kütüphane Oluşturmak Pin yöneticisine girin ve pin isim ve numarlarını datasheete göre girin. Pin yöneticisi penceresinin boyutunu değiştirebilirsiniz. Biz pin isimlerini görebilmek için genişleteceğiz. Ayrıca bir pin için isim ve numarayı girdikten sonra enter veya aşağı ok ile diğer pine geçebilirsiniz. 155 .3.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Pinlerin elektrik tiplerini girin ve ismi gösteri evet yapın. numara. Topluca seçmek için ilk pinin üzerine sol tıkla fareyi bırakmadan aşağı son pine kadar kaydır. X ve Y hariç diğer özellikleri birden fazla pini seçip topluca yapabilirsiniz. (İsim.) Pin yöneticisini kapatın. 156 . Elemanımız çok dar olduğu için pin isimleri üst üste geliyor. Bu şekilde tüm pinlerin Pin İsmini Göster seçeneğini evet yapın.

Kütüphane Oluşturmak Eleman özellikleri panelinden yüksekliği 2. Burada bus ayracını belirleyebilirsiniz. Busları Al düğmesine tıkladığınızda mümkün olan busları ve pin sayılarını göreceksiniz.1 inç yapın. Varsayılan “/” dır ve bizim sembolümüz için yeterli. daha sonra azaltabiliriz. Pin isimleri hala biraz çakışabilir. Bu özellik pin isimlerinden busları algılamaya ve buslara göre pinleri gruplandırmaya yarar. genişliği 1. Ancak bazı üreticileri farklı ayraç kullanır. RB ve RC yi seçin. Crtl tuşu ile RA. Fakat ilk grup pini bus yapacağız. grublanmış pinleri şekil üzerine yerleştirmek için gerekli. Eleman/Pinlerden Busları Oluştur'u seçin.9 yapın. Yüksekliğin fazlalığı. Pinleri bu ızgaraya göre yerleştireceğiz. Onu burada belirtebilirsiniz.3. Önce pinlerden bus oluşturacağız. Şimdi pinleri mantıksal olarak gruplandıracağız. Izgara aralığını 0. Sonra çakışırsa istediğiniz genişliğe ayarlayabilirsiniz. 157 .

DipTrace Kullanım Kılavuzu Oluştur butonuna tıklayın ve diyalog kutusunu kapatın. 158 . Buslar sembolün soluna numara sırasına göre yerleştirilir.

Çünkü önce busları yerleştireceğiz. Fareyle kutu içine alarak busı seçin ve taşıyın. () Busları Shift+R ile döndürebilir. Bunu pinlerden biri üzerine sağ tıklayıp açılan menüden de yapabilirsiniz. Biri üzerine sağ tıklayın Izgaraya Tuttur deyin. Shift+F ile çevirebilirsiniz.Kütüphane Oluşturmak Şimdi bus dışında kalan pinleri (4 pin hala sembol üzerinde) Ctrl ile seçin. Busları dikdörtgen üzerine yerleştirin. (R ile döndürebilirsiniz) Aşağıdaki sembole sahip olacağız. Şimdi alttaki pinleri dikdörtgen üzerine taşıyın. Sizinki hafif farklı olabilir. 159 . Bu pinleri aşağı bir yere taşıyın.3.

Kılıf ata diyalog kutusunu kapatın. Pinleri elektrik tiplerine göre renklendirmek bunu kolaylaştıracaktır. Bütün pinler otomatik olarak pedlere atanmıştır.) yüksekliği 1.Tipi Pin Renkleri menüsünü kullanabilirsiniz. Bozulursa Geri Al'ı kullanın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bazen pinler elektrik tiplerine göre yerleştirmek isteyebilirsiniz.8 inç yapabiliriz. Kütüphanemizden SOIC28i seçin. Hatta (Öncesinde elemanı ortalamanızı tavsiye ederiz. Bunun için Görünüm/Elk. Gördüğünüz gibi elemanın genişliği yeterli. Eleman özellikleri panelindeki Özellikleri Kilitle butonu ile eleman özelliklerini kilitleyin. Böylece hatayla eleman özelliklerini değiştirmenin önüne geçmiş oluruz. Sembolünüz bozulabilir. 160 . Son adım SOIC-28 kılıfını elemanımıza atamak. Eleman/Kılıf Ata veya eleman özellikeri altındaki Kılıf Ata butonu ile kılıf atama diyalog kutusunu açın. Eleman özellikleri panelindeki pin sayılarına dokunmayın. Başka bir şey yapmanıza gerek yok.

3. Çünkü şemaya yerleştireceğimiz bütün Net Port elemanlarının buradaki ismi şemada tip ismi olur ve eleman üzerinde görünür.2. Böylece istediğimiz kadar VCC yerleştirin. 161 .Kütüphane Oluşturmak PIC18F24K20 elemanımız hazır. Referans etiketi tanımlamaya gerek yok.6. eleman listesinde şeklin üstünde Net Port yazısına sahiptir. 3. Hepsinin ismi VCC dir. Eleman Özellikleri panelinden ismini VCC yapın ve Parça Tipi kısmından tipini Net Port yapın. VCC ve GND Sembolü tasarlamak Net Port tipini kullanarak VCC ve GND sembolleri tasarlayacağız. Eleman/Kütüphaneye Ekle'den yeni eleman ekleyin. Bütün Net Port elemanları.

162 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Izgarayı 0.05 inç yapın. Çizgi aracı ( ) ile pinin üstüne bir çizgi çizin. Obje araç çubuğundan Pin ( ) seçin. Eleman Özellikleri panelini küçültün. Sayfaya tek bir pin yerleştirip 3 defa döndürün (Ctrl + R).

163 . GND için 0. Böyle yaparak Şematik programda elemanın orjininin görünmesini de engellemiş olduk.Kütüphane Oluşturmak Eleman/Pin Numaraları/Gizle ile pin numarasını gizleyin. Aynı yöntemle GND sembolü oluşturun. VCC sembolü hazır. Çünkü çizdiğimizde elemanın orjini orta noktasında değilse getirilir.0125 inç ızgara kullandık. Sonra Düzen/Elemanı Ortala'dan elemanı ortalayın.3.

Şimdi üretici ve datasheet alanları ekleyelim. EK Bilgileri Kullanmak DipTrace'te varsayılan eleman bilgileri Ref. Alan Adı: Datasheet. 3. Tip:Link.2. Şimdi Eleman/Varsayılan Ek Bilgiler'i seçin. Tümüne Ekle diyerek kütüphanede daha önce oluşturduğumuz elemanlara da ekleyebiliriz. Kütüphaneyi kaydedin. tip ve değerdir.DipTrace Kullanım Kılavuzu Net Port elemanları için kılıf atamaya gerek yok. datasheet linki. Ekle deyin.7. Şimdilik bunu yapmayın. Bununla birlikte elemana üretici adı. 164 . Ekle deyin. şemada bağlantı yapmada kolaylık sağlaması ve bağlantı çizgisi görülmeden bağlantı yapmak için kullanılır. Mesela data. Bu diyalog kutusundan bundan sonra yerleştirilecek bütün elemanlar için varsayılan bilgi alan ve değerlerini tanımlayabilirsiniz.Etiketi. Alan Adı: Üretici. açıklama veya başka bilgiler eklemek isteyebilirsiniz. Çünkü Net Port elemanları sadece. Bunun için kendiniz tanımlayacağınız ek bilgi alanlarını kullanabilirsiniz. Varsayılan Değer alanına varsayılan olarak birşeyler yazın. Tip:Metin. Mesela LT elemanları için kütüphane tasarlıyorsanız üretici alanı ekleyip varsayılan değerini “Linear Technology” yapabilirsiniz.

3. 165 . Eleman Özellikleri panelinin altındaki Ek Bilgiler'i tıklayarak yeni elemanımızın ek bilgilerini görebilirsiniz. Eleman/Kütüphaneye Ekle (veya Ctrl+Ins) ile yeni eleman ekleyin ve seçin.Kütüphane Oluşturmak Bundan sonra eklenen elemanlar bu ek bilgilere sahip olacak. Diyalog kutusunu kapatın.

düzenleyebilir veya silebiliriz. Fakat yeni elemana bunu yapmayacağız. 166 . Şimdi eleman listesinde yeni elemanın üzerine tıklayın ve Elemanı Sil (veya Ctrl+Del) ile yeni elemanı silin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi elemana ek bilgi ekleyebilir. Birden fazla elemanı seçip topluca da silebilirsiniz.

Alan Adı: Üretici. Ve tamam deyin. Değer:Şirketinizin adı. Tamam ve iptal için enter ve esc tuşlarını da kullanabilirsiniz. Eleman özellikleri panelinin altındaki ek bilgiler kutusundan Ekle düğmesine tıklayın. Çünkü onu Varsayılan ek bilgileri eklemeden önce oluşturduk.3. Tip:Metin. Şimdi ona birkaç yeni ek bilgi ekleyeceğiz. 167 . Kondansatör ek bilgiye sahip değil.Kütüphane Oluşturmak Kondansatörü seçin.

bölümünde inceleyeceğiz. SPICE Ayarları DipTrace şemalarınızı LT Spice'a ihraç edip simülasyon yaptırabilirsiniz. Ancak başka elemanlar için bunu düzenlemek isteyebilirsiniz. 168 . Bunu adım adım bu kılavuzun III. Tipi Link olarak seçin ve değer olarak gerçek bir site adresi girin. Parametre kısmındaki değer alanına (1 uF yazan yer) çift tıklayarak değeri girin. Bunun için pinsinyal tablonun sol tarafındaki sinyal adına tıklayın. 3. Model Tipi:Kondansatör seçin. Eleman/Spice Ayarları'nı seçin. Şimdi sadece spice netlistine eklenebilmesi için konsansatörümüz için tanımlamaları yapacağız. Yukardaki şablon kısmında kondansatörün spice netlistinde nasıl görüneceğini göreceksiniz.8. altta Kullanılabilir Sinyaller'i göreceksiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Aynı yolla web sitesi alanı ekleyin.2. Şimdi eleman listesinden CAP elmanını seçin. “Sinyal:” alanına uygun sinyali girin. Bizim elemanımızda pin-sinyal haritası normal. Enter deyin veya başka bir alana tıklayın.

Transistörler için modeli harici bir dosyadan yükleyebilirsiniz. Böylece şema çizerken elmanın spice ayarlarını yapabilirsiniz.3. Kütüphanenizi kaydedin ve component editorden çıkın. Aynı Spice Ayarları diyalog kutusu şematik programda da vardır.Kütüphane Oluşturmak Konsansatör basit bir elman olduğu için harici bir model dosyasına ihtiyacımız yok.) Veya model metnini model sekmesine elle girebilirsiniz.) Ayrıca SubSkt (Alt Devre) tipi hemen hemen tüm elemanlar için kullanılabilir. (Genelde spice model dosyaları üreticilerin web sitelerinden elde edilebilir. (Spice dökümanına bakınız. 169 . Tamam diyerek spice ayarlarını uygulayın. Spice Modelin Kütüphaneden Al butonu herhangi bir DipTrace elemanından spice modelini almak için kullanılabilir.

Kütüphane Denetimi Kütüphanenizi mühtemel hatalara karşı denetlemek önemlidir. “. Kütüphane denetim özelliği ile oluşabilecek bütün hataları görebilirsiniz.” butonları hatanın detaylarını verir. bağlanmamış olabilir. Kütüphaneyi denetle diyalog kutusundan eleman. gnd gibi kılıfı olmayan elemanlarımız olabilir. Aşağıdaki hatalar otomatik olarak bulunabilir: “. Aynı isimli elemanlar: Kütüphanede aynı isimli elemanların varlığı kontrol edilir.DipTrace Kullanım Kılavuzu 3. Kütüphane/Kütüphaneyi Denetle'ye tıklayın. Bazen doğru elemanlarda da olabilir. (Kütüphane/Elemanları İsme Göre Sırala) Aynı pin numaralılar: Bir veya daha fazla pin aynı numaraya sahip mi? Yani kılıfın aynı pedine bağlanmış mı? Bu %99 hatayla olmuştur.. Tabi Vcc... Bazen doğru elemanlarda da olabilir. parça. Ayrıca detay penceresinden hataları metin dosyasına kaydedebilir ve kütüphaneyi bu dosyaya göre düzenleyebilirsiniz. Bunlar yine de sayının içinde vardır.. pin sayılarını ve olası hataları görebilirsiniz. Kılıf atanmamış elemanlar: Kılıfı atamayı unuttuğunuz elemanlar olabilir.” butonuna tıklayın ve listenin elemanların pin numaralarını kontrol edin.9. Bu özelliğin çalışması için elemanların isme göre sıralanması gerekir. Bağlantısız pedler: Kılıfın bazı pedleri boşta olabilir. 170 Yani herhangi bir pine .2. Kısa devre pinler: Kılıf içi dahili ped-ped bağlantısı ile birbirine kısa devre olan pinler var mı? Bağlantısız pinler: Herhangi bir kılıf pedine bağlanmamış pinler içeren elemanların listesi.

Eğer kütüphaneniz. Kütüphaneleri Bu Klasörden Al kutusu işaretliyse belirtilen klasördeki (başlangıçta C:\Program Fıles\Diptrace\Lib) kütüphaneler aktif olur.3.Kütüphane Oluşturmak Delikli tip olup deliksiz pedler: Çoğu durumda SMD kılıflar için bu hata oluşur. 3. Çoğu durumda tasarım hatasından kaynaklanır. 171 . Tanımsız pinli: Elektrik tipi “Undefined” olan pinler içeren elemanlar. Kütüphane/Kütüphane Ayarları'nı açın. Kütüphane ayarlarını kapatabilirsiniz. Elemanları Yerleştirmek Şematik programı açın.2. Önce kütüphanemizi. Bu durumda kütüphane ayarlarından kütüphaneyi eklemenize gerek kalmaz. kütüphane paneline ekleyelim. Çakışmış pinli elemanlar: Üst üste çakışmış pinler içeren elemanlar. burada ise otomatik olarak eklenir zaten. Yani buradan eklemediğimiz kütüphaneden de eleman getirebiliriz.10. ama bu klasörden farklı bir yere kaydetmişseniz Kütüphaneleri Bu Klasörden Al daki işareti kaldırarak kütüphanenizi eklemeniz gerekir. Kütüphaneyi eklemek onu sayfanın üstündeki kütüphane listesinde görmek içindir. Pedin gerçekten yüzey yerleşimli olup olmadığını kontrol edin. Objeler/Eleman Yerleştir veya butonunu kullanarak da eleman yerleştirebilirsiniz. Kütüphaneleri Bu Klasörden Al kutusundan işareti kaldırın. Aktif kütüphane listesinin sağındaki “…” işaretine tıklayın ve kütüphanenizi seçin.

Çalışması diğer programlardaki gibi. Kondansatör üzerinde ek bilgilerin nasıl kullanıldığını göreceğiz. Şema çizerken ona çok ihtiyacımız yok. Şimdi kütüphane listesini kaydırarak kütüphanenizi seçin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Sayfada koordinat eksenleri görünüyorsa F1 ile gizleyebilirsiniz. Ek bilgi alanına girdiğimiz linklere buradan ulaşabiliriz. İhtiyaç hissederseniz kullanabilirsiniz. 172 . Üzerine sağ tıklayın ve Linkler'i seçin. Kütüphanedeki elemanlar ekranın solunda listelenir. Bu listedeki elemanları sayfaya yerleştirin.

Görünüm/Eleman Etiketleri/Ana (veya İlave)/Ek Bilgiler'i seçin.) 173 . (Bu ayarların tüm elemanları etkileyeceğini artık biliyorsunuz.3. Sadece bir elemanın ek bilgisini göstermek için üzerine sağ tıklayın. özelliklere girince etiketler sekmesinden etiket olarak istediğiniz ek bilgiyi seçebilirsiniz.Kütüphane Oluşturmak Ayrıca ek bilgileri eleman etiketleri gibi gösterebiliriz.

DipTrace Kullanım Kılavuzu 174 .

(Güç parçasını mutlaka yerleştirmeniz gerekir. Bütün eşdeğer parçalar parça listesindeki tek bir parça kullanılarak (şu durumda AN(4)) yerleştirilebilir. Güç elemanını yerleştirmek için listeden PWR parçasını seçin ve yerleştirin. Görünüm/Parçaları Gruplandır işaretli olsa da olmasa da. Bu elemanı eşdeğer parçalarla ve power parçası ile oluşturmuştuk. component editorde eşdeğer parçalardan oluşturulmuş (Eşdeğer Parçalar Oluştur komutu) elemanlar için işe yarar. Çünkü entegremizin 14 ve 7 numaralı ayakları bu parçada) Tümünü Yerleştir ise tüm parçaları aynı anda yerleştirir. elemanı yerleşir. kapıyı yerleştirmemiz mümkün. Oto. sayfa her tıklamada parça elemanlar sırayla yerleştirilir.3. Eşdeğer parçaların yerleştirme modunu değiştirmek için Görünüm/Parçaları Gruplandır'ı kullanın. Dolayısıyla istediğimiz parçayı yerleştirmek için önce listeden seçmemiz gerekir. A1 entegresinin 2. Oto. Bu listeden VEDEGIL (4) seçilirse.3.Kütüphane Oluşturmak Eleman listesinde çok parçalı elemanı seçin.4) yerleştirilir. Veya ayrı parçalar gibi tek tek yerleştirilebilir. yukardaki şekilde olduğu gibi parçalar tek tek listelenir.2. Bu listeden A1 entegresine ait 2. Programla birlikte gelen kütüphanelerdeki çok parçalı elemanlar bu yöntemle oluşturulmadıkları için. 175 . Soldaki eleman listesinde hangi parçanın seçili olduğu görünür ve çok parçalı elemanın kaç parçadan oluştuğu eleman üzerinde yazar. VCC/GND seçili ise güç parçası da otomatik olarak yerleştirilebilir. Tümünü yerleştir seçili ise parça listesi pasiftir. Yani önce A1 entegresindeki tüm parçalar (1. Sonra A2 elemanına ait parçalar yerleştirilmeye başlanır. Görünüm/Parçaları Gruplandır işretli değilse parça listesi aşağıdaki gibi görülür. elemanı yerleşir. Görünüm/Parçaları Gruplandır işaretli ise parça listesinde eşdeğer parçalar tek bir parça gibi görünür . (Mesela bizimki 5 parçadan oluşuyor) Not: Bu gruplandırma. VCC/GND seçili değilse PWR parçasını seçerek ayrı olarak yerleştirin. tekrar tıklarsanız A2 entegresinin 1. elemanını yerleştirmek için Parça listesinden VEDEGIL(2) yi seçmeniz gerekir. VEDEGIL(1) i seçin ilk tıklamada A1 in 1. Elemana ait parçaların tamamı yerleşmeden ikinci elemana geçilmez.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi Net Port ların nasıl kullanıldığını görelim. Net portlar için tipleri gösterilir (yani Component Editor’deki isim) İki Net Port için ayni tip tanımlayarak onları birleştirebiliriz. Aynı tip iki Net portun aynı pinine bağlanmış bağlantılar da birleşir. 176 . (dolayısıyla iki güç parçası olur.) Elaman listesinde VCC ve GND yi seçerek ikişer adet yerleştirin. 4 den fazla VEDEGIL parçası yerleştirerek iki entegre yerleştirin.

3.Kütüphane Oluşturmak

Pinleri bağlayın. Aynı tip Net Port elemanına bağlı pinler birbirine bağlanmış demektir. Şekilde de görüldüğü gibi IC1 ve IC2 entegrelerinin güç elemanlarının VCC leri birbirine bağlıdır. Çünkü ikisi de aynı tip Net Port elemanın bağlanmıştır.GND ler de öyle. VCC pinlerine bağlı bağlantının adını VCC yapmak için: Bağlantı üzerine sağ tıklayın. İlk seçeneğe tıklayın ve ismini VCC yapın. Veya pin üzerine sağ tıklayın. Bağlantı İsmi'ni seçin. Burada VCC ve GND sembollerini Net Port değil de normal sembol seçseydik (mesela Disc_Sch kütüphanesindeki +12V gibi) her iki +12V bacağı birbirine bağlı olmayacaktı. Onları bağlamak için her iki bağlantıya da aynı ismi vermek zorunda kalacaktık. Zaten bağlantı üzerine gelindiğinde tüm bağlantı renk değiştirir. Böylece hangi elemanlar veya yollar birbirine bağlı anlarız. Component Editor'e girmeden de ayrı elemanlardan çok parçalı eleman oluşturabilir ve onlara bir kılıf atayabiliriz. Eleman üzerine sağ tıklayın. Özellikler'i seçin. Parçaları Etkinleştir'i işaretleyin. Bunu diğer elemanlar için de yapın ve tüm elemanlara aynı Ref.Etiketi değerini verin. Artık bu elemanlar aynı elemanın paçaları olmuş oldu. Bunu 4 adet AND2 kapısını Disc_Sch kütüphanesinden getirerek deneyin. Bu 4 kapıyı bir entegreye ait hale getirmiş oluruz. Pin numaraları aynı olabilir. Kılıf Ata penceresinden parçayı seçerek kılıfın doğru pedlerine bağladığınızda düzelecektir.

177

DipTrace Kullanım Kılavuzu Aynı zamanda bir pini bir hatta (bağlantıya) kablo olmadan bağlamak mümkün. Pin üzerine sağ tıklayın Bağlantıya Ekle deyin, sonra bağlantıyı seçin ve Kablosuz Bağla yı işaretleyin, tamam deyin. Bağlantılara aynı isimleri vererek de onları bağlayabilirsiniz. Ayrıca bağlantı ve pinlere aynı isim vererek bu pin ve bağlantıları birbirine bağlayabiliz. Bu metot VCC, GND, CLK gibi bağlantıları yapmakta daha pratiktir. (Eğer güç elemanlarını ve bağlantılarını gizlemeyi planlıyorsanız) Bu özellik aşağıda detaylı olarak incelenecek.

178

4.Çeşitli Özellikleri Kullanmak

4. Çeşitli Özellikleri Kullanmak
Bu kısımda yukarda bahsedilmemiş bazı önemli özelliklerden bahsedeceğiz.

4.1.Bağlantı Yapma
4.1.1. Şematik Programda Bus'ları kullanmak

Şimdi Bus ve Sayfa Konnektörlerinin nasıl kullanıldığını öğrenelim. Objeler/Devre/Bus Yerleştir'i seçerek veya obje araç çubuğundan ilgili butona ( ) tıklayarak şemaya bus yerleştirin. İki defa sağ tıklayarak bus yerleştirme modundan çıkın ve varsayılan moda girin. Elemanın pini üzerine gelin, sol tıklayarak bus'a doğru bir bağlantı çizin ve bus üzerine geldiğinizde tekrar sol tıklayarak bus'a bağlantı yapın. Bir diyalog kutusu açılır. Buradan yapacağımız yeni bağlantıya bir isim verebilir, veya Yeni Bağlantı Yap diyerek (doğrudan Tamam demek te aynı işi yapar) yeni bir bağlantı oluşturabiliriz, veya listeden bağlantı seçerek yapmakta olduğumuz bağlantının bus'a bağlı olan başka bir bağlantıyla birleşmesini sağlayabiliriz.

179

DipTrace Kullanım Kılavuzu İstediğiniz zaman hattın bus'a olan bağlantısını değiştirebilirsiniz: Bus'a bağlı olan hat üzerine sağ tıklayın, Bus Bağlantısı'nı seçin. Buradan bağlantının, bus'taki bağlanmış olduğu hattı değiştirebilirsiniz.

Şu anda bus'a bağlı 4 bağlantımız var. Net 4'ü Net 2'ye değiştireceğiz. Böylece IC1:10 ile IC2:4 pinleri aynı hatta bağlanmış olacak. Hattan bus'a olan bağlantının isimlendirilmesi bağlantı adları veya bus'taki numaralarla olabilir. Görünüm/Bus’a Bağlantı'dan bunu değiştirebilirsiniz.

180

Sayfaları şemanın sol altında görebilirsiniz. Sol attaki sayfa isimleri üzerine sağ tıklayarak çıkan seçeneklerden yeni sayfa ekleyebilir. Düzen/Sayfa Ekle veya Ctrl +L ile. Sayfa 1’in üzerine sağ tıklayıp Sayfa Ekle'yi seçerseniz mevcut sayfanın soluna yeni sayfa eklenir. İsmi Port 0 olacaktır. Obje panelinden sayfa konnektörü aracını ( )seçin ve yeni sayfaya bir tane yerleştirin.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Şimdi şemaya yeni bir sayfa ekleyin.4. Buradan Sayfa 2'yi seçin. Şimdi sayfadaki bus'ı bu konektöre bağlamak için 181 . Düzen/Sayfa Ekle veya Ctrl +L ile yeni sayfa eklerseniz sayfa mevcut sayfanın sağına eklenir. Şimdi Sayfa 1’e geçin ve bir tane sayfa konektörü de buraya yerleştirin adı Port 1 olacaktır. sayfayı silebilir ve mevcut iki sayfanın arasına boş bir sayfa yerleştirebilirsiniz.

Aynı zamanda ikiden fazla konektöre aynı ismi vererek de onları bağlayabilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu obje araç çubuğundan bus yerleştirme aracını seçin. Bus üzerine sol tıklayın. Port 1’in üzerine sağ tıklatın ve adını Port 0 olarak değiştirin. 182 . Portun bağlantı noktasının yeşile döndüğünü görürsünüz. Konektöre gidin (mavi halka) ve yine sol tıklayın. Bunun anlamı bu konektör başka bir konnektöre bağlandı.( ). Bağlı portun mavi noktası etrafında daha geniş bir halka vardır.

birden fazla pine sahip net portlar kullanarak çoklu bağlantı da yapabilirsiniz. Genelde bu amaçla kullanılmasına rağmen.2. Net Port’ larla Çalışmak Yukarda zaten VCC ve GND bağlantılarında Net Port larla çalışmıştık. Sayfa 2 ye daha fazla eleman yerleştirin fakat bus’a bağlantı yapmayın. Veya her iki sayfa için de ortak olacak olan yeni bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Şimdi sayfa ikiye eleman yerleştirebilir ve bunları bus üzerinden Net2 ve Net3’e bağlayabilirsiniz. Port 8’i bulun ve sayfaya yerleştirin.4. 4. 183 . Bu bus’ın adı sayfa 1'dekiyle aynıdır.1.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Sayfa 2'ye geçin ve konnektöre bağlı bir bus yerleştirin. Çünkü bunlar aynı bus. “Port_Sch” kütüphanesini seçin.

aralarında bağlı bir bağlantı görünmeden de birbirine bağlanabilirler. Mesela Port 8in 1 nolu ayağına bağlı bütün hatlar birbirine bağlıdır. Tip kısmına farklı bir değer girersen bu iki port birbirinden ayrılmış olur. Aynı tip Net Portlar birbirine bağlıdır. Port 8’in aynı isimli pinlerine bağlanmış sayfa 1 ve 2 deki bağlantıların isimleri de aynıdır. Açılan diyalog kutusundan bağlanmak istediğiniz bağlantıyı seçin ve Kablosuz Bağla seçeneğini işaretleyin ve Tamam deyin.1.DipTrace Kullanım Kılavuzu Elemanlarla Port 8 arasında bağlantılar yapın. Aşağıdaki şekilde Net0 ve Net 4’a kablosuz bağlanmış pinleri görüyorsunuz. Pinleri bağlantıya isimle bağlayacağız. 184 . Şimdi sayfanın boş bir kısmına gidin. Biraz yukarı çıktıktan sonra sağ tıklayıp Tamam diyerek bağlantıyı bitirin. Kablo Çizmeden Bağlantı Yapmak Pinler. Bu durumda elemanın konumu ve sayfasının farklı olması bir şey değiştirmez. Fareyi henüz bağlantı yapılmamış bir pinin üzerine getirin. Sayfa 1’e de Port 8 yerleştirin ve buna da bağlantılar yapın. 4.3. Sağ tıklayın ve Bağlantıya Ekle'yi seçin. Port üzerine sağ tıkla Özellikler'i seç. Bu iki sayfadaki portları birbirinden ayırmak ve bağlamak çok kolay. Fareyi GND sembolünün pini üzerine getirin ve sol tıklayarak bağlantı çizmeye başlayın. Tek bir GND sembolü yerleştirin.

Bu bağlantının özelliklerini değiştirdiğinizde program bu bağlantı ismine sahip boştaki pinleri otomatik olarak kontrol eder. Bağlantı adını GND yapın ve Aynı isimli pinlere bağla seçeneğini işaretleyin. AD1317KZ'yi bulun (Üstteki kutuya AD1317 yazın ve entera basın) Birkaç tane yerleştirin.Çeşitli Özellikleri Kullanmak GND’ye bağlı bu bağlantı parçasına sağ tıklayın. 185 . Özellikler seçin. Tamam deyin.4. Yerleştirilen elemanların GND pinleri GND bağlantısına otomatik olarak kablosuz bağlanmıştır. Bu yöntem şemadaki aynı isimli pinleri bağlamak için çok kolay bir yöntemdir. Şimdi Analog Devicies (AD) kütüphanesini seçin. Bu pinler güç pinleri CLK pinleri veya data hatları olabilir.

186 . Tamam dediğinizde aşağıdaki uyarıyı görürsünüz. Net 2 üzerine sağ tıklayın. Net 2 yerine ismi Net 0 olarak değiştirin. en üstteki “Net 2” yi seçin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bağlantılara aynı ismi vererek de onları bağlayabilirsiniz: Mesela aşağıdaki şekildeki gibi şemamız olsun.

Gördüğünüz gibi C1'in A pini ce D1'in K pini birleştirildi. 187 . Yes deyin.4. Kesişmeyen iki hat aynı hat olarak değerlendirilecek. Şimdi Net 0'ın özelliklerine girin.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Eğer Yes derseniz Net 2'nin ismi Net 0 yapılacak. No derseniz isim değişikliği yapılmayacak. dolayısıyla iki bağlantı birleştirilmiş olacak.

Tamam deyin. İki bağlantı ayrıldı ve bağlantımız yeniden Net 2 oldu. 188 .DipTrace Kullanım Kılavuzu Aynı isimli Bağlantılarla birleştir seçeneği işaretli. ayrı yerleştirilmiş metin objesi gibidir. Bağlantı üzerindeki Net 0 metni sizi yanıltmasın. İşareti kaldırın. Bu metni. Üzerine tıklayıp silebilirsiniz. bağlantıyla birlikte taşınmaz. Bu metin bağlantıya göre eşzamanlı güncellenmez. bağlantıya sağ tıklayıp “İsmi Göster” diyerek yerleştirdik.

Birbirlerine temas etmeyen farklı bağlantıların aynı isimle birlirlerine bağlanabilmesi için bu seçeneğin işaretli olması gerekir. Tamam dediğinizde uyarı vermeden isim değişikliğini yapacaktır. Bağlantı ismini değiştirmeye kalktığınızda yukardaki 189 .Çeşitli Özellikleri Kullanmak Şimdi şemadaki Net 1'in özelliklerine girin. Aynı İsimli Bağlantılara Birleştir'i işaretleyin ve ismi Net 0 yapın.4.

Şematik ve PCB Layout’ ta Bağlantı yöneticisi Pcb ve Schematic'te bağlantı yapmanın kolay bir yolu da Bağlantı Yöneticisi'dir. O bağlantıya bağlı olan pinler aşağıya gelecektir. Bu seçeği aktif etmeyi dert etmemize gerek yok.4. Şu sonuca varabiliriz: İki farklı bağlantı aynı isimliyse. Seçili bağlantının ismini silmek için ise butonunu 190 .1. Pin eklemek için “Bağlantıya Ekle:” altından elemanı ve pinini seçin ve Ekle deyin. Şimdi Schematic'te bağlantı yöneticisini açın. Pencerenin üstündeki “Bağlantı:” liste kutusundan herhangi bir bağlantıyı seçin. Burada elemanın sadece boştaki pinleri listelenir. Bunu elle pasif edersek (işareti kaldırırsak) bağlantılar koparılır ve ilgili bağlantıya uygun bir bağlantı adı verilir. İstediğiniz pini bulamıyorsanız bir bağlantıya bağlı demektir. birbirlerine bağlanmıştır ve Aynı İsimli Bağlantılara Birleştir seçeneği aktif edilmiştir. 4. PCB Layout’ ta Çizim/Bağlantı Yöneticisi'ni kullanabilirsiniz. Bağlantı Yöneticisinden yeni bağlantı eklemek için değiştirmek için kullanabilirsiniz. Bağlantıya kolayca pin ekleyebilir veya çıkarabiliriz.DipTrace Kullanım Kılavuzu gibi uyarı vererek bu seçenek program tarafından otomatik olarak aktif edilir. Bunu açmak için Schematic'te Objeler/Bağlantı Yöneticisi. butonunu. Bunun örneğini yukarda yaptık. seçili bağlantıyı butonu.

PCB Layout’ta bir bağlantıya ait olsa da bütün pedleri görebiliriz. Yani bu iki bağlantıyı birleştirmiş olacağız. Schematic’te bağlantı yöneticisinde sadece boşta kalmış pinleri ekleyebilmemize rağmen. Eğer bu mesaja Yes cevabı verirsek seçtiğimiz ped bağlantımıza eklenecek ancak diğer bağlı olduğu bağlantıdan kopartılmayacak.4. PCB Layout’ta bağlantı yöneticisinin kullanımı Schematic ile aynıdır. 191 . No cevabı verirsek. Cancel dersek işlem iptal edilecek yani herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Ancak başka bir pede bağlanmış olan bir pedi seçili bağlantıya eklemek istediğimizde bir uyarı mesajı görüntülenir. Ancak birkaç farkla. Yaptıklarınızı geri almak ve bağlantı yöneticisini kapatmak için “İptal” deyin. seçtiğimiz ped bağlı olduğu bağlantıdan kopartılarak bizim eklemek istediğimiz bağlantıya eklenecek.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Bağlantı yöneticisine Tamam dediğinizde yaptığınız değişiklikler uygulanır.

Kendi kütüphanemizden bir kondansatör yerleştirelim. Program Files\Diptrace\Examples klasöründeki Schematic_2. Bu şema 23 kondansatör ihtiva eder.Referans Etiketleri Bu noktadan sonra Belgelerim\Diptrace\Examples klasöründeki örnek devrelerle çalışacağız. Diyelim ki herhangi bir yere C5 kondansatörü yerleştirmek istiyoruz. Aynı zamanda Ref. C19 u C5 yapın ve Tamam deyin. Etiketi numaralandırmasını kaydırmayı da önerir. Bu kondansatörün Ref. (C1 den C24’e kadar. Bu kondansatör üzerine sağ tıkla ve en üstteki seçeneği seç. 192 . “Yes” deyin.2. Bizim amacımız Referans etiketlerinin nasıl çalıştığına dair tecrübe kazanmak.Etiketi C19 olacaktır.dch dosyasını açın. Bir uyarı mesajı görünür. C19 eksik). Bu şemada bizim tarafımızdan yapılan farklı tiplerde pin bağlantıları göreceksiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu 4.

C23 yapılır.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Kondansatör C5 oldu. Yani üstteki sıradakini bir aşağı kaydırır.Etiketleri dizisinden boş olanları siler. Aynı şekilde yerleştirdiğiniz elemanın Referans etiketini başka bir elemanın Ref. Dolayısıyla C5 olmadığı için C6. Ref. C18->C19 oldu vs.Etiketi “C” ’yi seçin. C30 da C24 olur.Etiketine kaydırabilirsiniz. C24 oldu. Şimdi bağlantı yöneticisinde C19’u görebiliriz. Eski C5 -> C6 oldu…. 193 .Etiketlerini İyileştir/Ref.4. Bu durumu düzeltmek için bir kondansatör üzerine sağ tıklayın. Neden? Çünkü Referans etiketleri optimize edilirken program Ref. C30. C24.. Şimdi C5’i C30 yapın ve bağlantı yöneticisine girin. Aynı zamanda C5'de yerleştirdik. C5 ve C25-C29 arası kondansatörler yok. C5 yapılır..

Dosya/Farklı Kaydet menüsünden dosyayı farklı bir isimle kaydedin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi değişiklikleri kaydetmeden Şematik programdan çıkın ve PCB Layout’ u açın. 194 . Plaketin üst kısmındaki C8 ve C10’u bulun. (Bulmak için tasarım yöneticisini kullanabilirsiniz. Yine Examples klasöründen PCB_2 dosyasını açın.) C28 ve C30 olarak yeniden adlandırın. Tasarım yöneticisinden C8 ve C10 üzerine çift tıklayın.

dch dosyasını açın. Yalnız büyük şemalarda bir elemanı bulmak kolay değildir. C8 ve C10 kondansatörlerini bulun. Bulunan eleman ekranın ortasına gelecek ve seçilecektir. Bunların üzerine tıklayıp Yerini Bul dediğimizde şema o elemanı da sayfanın ortasına getirir. C8 yazın ve Şimdi Bul deyin. 195 . Programlar/Schematic menüsünden. (Aynı zamanda PCB Layout’ u kapatmadan Schematic programı da açabilirsiniz. ) Schematic_2. Win98/ME kullanıcıları için bunu tavsiye etmeyiz. Bunu için Ctrl +F veya Düzen/Obje Bul menüsünden faydalanabilirsiniz.Çeşitli Özellikleri Kullanmak PCB Layout’ u kapatın ve tekrar Schematic programı açın.4. Ayrıca listede içinde aradığımız ifadenin geçtiği elemanlar da bulunur.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Obje Bul penceresini sol üstteki oka tıklayarak küçültebilir ve bu şekilde de kullanabilirsiniz. Karmaşık bir tasarım yapıyorsanız ve çok sayıda elemanı bu şekilde ismini değiştirdiyseniz nasıl olacak? Tam burada Eleman Bilgilerini PCB’den Getir özelliğini kullanacağız. Dosya/Eleman Bilgilerini PCB’en Getir'i seçin ve açılan pencereden biraz önce farklı isimle kaydettiğimiz Pcb dosyasını bulun. Şimdi şemadaki bütün referans etiketleri (bizim şemada C28 ve C30) PCB dosyasına göre değiştirildi. C8 ve C10’u daha iyi görmek için Sayfayı büyültün (+ ya birkaç defa basarak) PCB_2 dosyası bu şema dosyasıyla ilişkilendirilmiştir. Ve biz bu kondansatörleri PCB_2 dosyasında yeniden adlandırdık. 196 . Burada da aynı isim değişikliklerini yapabiliriz.

Ve adım adım büyümektedir. Arama yapmak istediğimiz 197 . Aynı zamanda sadece bazı kütüphaneler içersinde veya bilinen tüm kütüphaneler içersinde de arama yapabiliriz.Çeşitli Özellikleri Kullanmak 4. Kütüphane/Eleman Ara'yı seçin. Bazen ihtiyacımız olan elemanın üreticisini veya tam adını bilemeyebiliriz. DipTrace’ in bütün programlarında eleman aramak çok kolaydır. Yine Yerleştir butonuna tıklayarak seçmiş olduğumuz elemanı sayfaya yerleştirebiliriz.4. Bu arada biz aktif olan kütüphanelerde arama yaptık. Birkaç saniye içinde ismi içersinde 232 ifadesi olan 194 adet eleman listelenir. (Bakılacak Kütüphaneler altından ilgili seçeneği işaretleyerek) Buradan Seçili yi seçersek alttaki Kütüphaneleri Seç kutusu aktif olur.Kütüphanede Nasıl Eleman Buluruz DipTrace 2. İsminden sadece bazı kısımlar hatırımızda kalmış olabilir. Bu kütüphaneler üretici isimlerine göre ayrılmıştır.000 eleman vardır.3. Fakat diğer karakterleri hatırlamıyoruz. Mesela ismi içinde “232” geçen bazı elemanlara ihtiyacımız var. Aynı zamanda listedeki bir elemana tıklayarak aşağıda hangi kütüphane içinde olduğunu ve kılıfını görebiliriz. Şimdi İsim alanına 232 yazın ve Şimdi Bul deyin.1 standart kütüphanelerinde yaklaşı 98. Şu anda Schematic programdasınız.

yeşil veya kırmızıya dönüştürün. tamamlanmamış pinden pine bağlantıların hata veya uyarı mesajı vermesini sağlayabilirsiniz. Eğer açık değilse Schematic programı açın ve Examples klasöründen Schematic_2. Denetim/Elektriksel Kurallar'ı açın. Bunu yapmak için ilgili hücreye tıklayarak sarı.Elektriksel Kural Kontrolü (ERC) Bu özellik. Birden fazla kütüphane seçmek içi CTRL+tıklama yöntemini kullanabilirsiniz. 4. Açılan diyalog kutusundan ERC çalıştırıldığında. Schematic ve Component Editor’de (Eleman/Kütüphanelerde Eleman Ara) kütüphanelerde eleman arayabiliriz. 198 .DipTrace Kullanım Kılavuzu kütüphaneyi buradan seçeriz.4. PCB Layout ve Pattern Editor’de (Kılıf/ Kütüphanelerde Kılıf Ara) kütüphanelerde kılıf (footprint) arayabiliriz Bunun yanında bütün yerleştirme/ekleme diyalog kutularında arama fonksiyonu vardır. Ancak bu diyalog kutularındaki seçili kütüphane içinde arama yaparlar. Önce kontrol edilecek elektriksel kuralları ayarlayalım.dch dosyasını açın. tasarım esnasında oluşabilecek hataları düzeltmek amacıyla kullanılır.

Kontrol edilecek pinlerin isimlerini Kısa Devre için Güç Pinleri den ayarlayabiliriz. Hatayı düzeltebilir ve sonra ERC penceresinde ERC’ yi Çalıştır diyerek tekrar kontrol yaptırabilirsiniz. 199 . Mesela V*.dch dosyasını kontrol ederseniz tek bir hata bulur: Bağlantı için “Bidirectional to output” Hatanın yerini bulmak için üzerine çift tıklayın veya seçip Yerini Bul deyin.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Kontrol Edilecek Kurallar altındaki Pin Tipi ni işaretlemek yandaki renkli tabloda içinde görünen pinden pine olan bağlantıların kontrol edileceğini belirtir. Şimdi ana menüden Denetim/Elektriksel Kontrol Yap (ERC)'yi seçin. VCC. Tek Pinli Bağlantı sadece tek pine sahip bağlantıları kontrol eder. Eğer Schematic_2. Kısa Devre Power ve Gnd arasındaki kısa devreleri kontrol eder. Mevcut ayarları değiştirmeden Tamam veya İptal diyerek pencereyi kapatın. GND* da aynı şekilse GND ile bağlayan isme sahip pinleri GND olarak algılar.4.Vdd gibi V ile başlayan isimdeki pinleri power pini olarak algılar. Bağlı Olmayan Pin bağlı olamayan pinleri kontrol eder. Ve bu iki pin arasındaki herhangi bir kısa devreyi kontrol eder.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi Elektriksel kural ayarları penceresinde Bağlı Olmayan Pin'i işaretleyin ve ERC'yi çalıştırın. 200 .

listeyi . 4. Pine sağ tıklayın Bağlantı Yok'u seçin. Satır ve sütunları özelleştirebilirsiniz. Tabloyu sayfa boyutuna göre genişletmek için Otomatik Tablo Genişliği'ni işaretleyin. Objeler/Eleman Listesi Oluştur'u seçin.txt veya Excel .csv formatında dosya olarak kaydedebilirsiniz. Sütun genişliğini taşan sütunlar için satır yüksekliğini ayarlayın 201 .4. Bu pinin herhangi bir bağlantıya bağlanmasını ve ERC tarafından hata vermesini engellemiş oluruz. Sayfa 2’yi seçin.Eleman Listesi (Bill of Materials =BOM) DipTrace Schematic modülü güçlü bir eleman listesi çıkarma özelliğine sahiptir. Tablo Satırları'nı Eleman Tipi yapın. Aşağıdaki resimde de gördüğünüz gibi satırlar ekleyin.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Bağlantısız pinlerin boşta kalması hata değilse bu pinleri gerçekten bağlantıda kullanılmayacak pin olarak ayarlayabilirsiniz. Tasarımınıza tablo veya sayfalar ekleyebilir. Pin ucuna bir x işareti konur. Görünüm/Sayfayı Göster ve Görünüm/Anteti Göster ile sayfayı ve antetleri görünür yapın. Tabloyu Yerleştir dediğinizde ISO antetli yeni bir sayfa eklenir ve eleman listesi tablosu bu sayfaya yerleştirilir. Bu pin bağlantı yöneticisinde görünmez.5. Oluşturma Yeri: Yeni Sayfada/Sayfalarda ve Sayfa Şablonu: ISO A4 seçin.

Eleman listesi tablosunu Eleman Listesi Oluştur penceresinden (Dosyaya Kaydet diyerek) veya tablo olarak yerleştirdikten sonra dosya olarak kaydedebilirsiniz. Tabloyu Yerleştir'e tıkladıktan sonra sayfa üstünde istediğimiz yere sol tıklayarak eleman listesi tablosunu şemanın olduğu sayfaya da yerleştirebiliriz. Ayrıca netlist oluşturarak şemadaki bağlantı yapısını not defteri veya herhangi bir metin editörü ile inceleyebilirsiniz. (ilgili hücreye sol tıklayın ve metni. Netlist 202 . 4. her sayfaya ait eleman listesini ayrı bir tabloda o sayfa üzerine yerleştirmek te mümkün.DipTrace Kullanım Kılavuzu ve hücre içinde satırlar oluşturun. Eğer birden fazla sayfadan oluşan şemanız varsa. satır yüksekliğini ve gerekirse sütun genişliğini ayarlayın) Şimdi ilave bir sayfada eleman listemiz var.6. Aynı zamanda PCB Layout veya Schematic sayfasındaki herhangi bir tablo üzerine gelerek sağ tıklayıp Dosyaya Kaydet diyerek tabloyu CSV veya biçimlendirilmiş metin dosyası olarak kaydedebiliriz. ve diğer programlardan netlist ithal etmenize imkân tanır. Aynı zamanda Eleman Listesi Oluştur penceresinden Oluşturma Yeri: Geçerli Sayfada seçip.Netlist İthal ve İhracı DipTrace birçok formatda netlist üreterek diğer PCB programlarına aktarmanıza. Tasarımımızı yazıcıdan çıkartabiliriz.

PCB Layout'u açın. Elemanlar.net dosyasını açın. 203 . seçin..4. Netlist şemanıza göre oluşturulacaktır. Dosya/İthal Et/Netlist/Tango Netlist. Şimdi başka bir program tarafından oluşturulan Tango formatındaki netlisti ihtal edelim. kılıflarını listeleyen pencere açılır. referans etiketleri..Çeşitli Özellikleri Kullanmak ihraç etmek için şematik programda Dosya/İhraç Et/Netlist ve formatı seçin. Netlist içindeki kılıflar bulunurken bekleyin. Belgelerim/DipTrace/Examples/tango_1.

2. CAP225 kılıfı DipTrace kütüphanelerinde yoktur.DipTrace Kullanım Kılavuzu İlk sütunda elemanların referans etiketlerini görüyoruz. Ve elemana tıkladığınızda altta kılıf adı ve kütüphanesi yazar. Bu durumda bu kılıfı içeren kütühaneyi seçmelisiniz (muhtemelen kılıf kendiniz oluşturmanız gerekir) veya mümkünse alternatif kılıf seçmelisiniz. Aksi takdirde uyarı mesajı görünür. Elmana tıkldığınızda altta kılıf adını ve kütüphane adını görebilirsiniz. Eğer elemanın kılıfının karşılığı bulunamamışsa alttaki kılıf alanında “none” yazar. 3. Netlistteki elemanların pin numaraları ve pin sayısı ile atanacak kılıfın ped sayısı ve numaraları uyuşmalı.) Kılıfı atanmış (veya kılıfı diptrace kütüphanelerinde bulunmuş) elemanların kılıf ismi sonunda * işareti bulunur. Mesela netlistteki Kondansatörün pin numaraları 1. Bu elemana kılıf atamak için Ekle'yi tıklayın. Kılıf atanmamış elemanlar PCB Layout'a ithal edilmeyecektir. Bu şekilde ithal edersek kılıfı getirilir fakat bağlantılar getirilmez. 204 . Mesela C41 in kılıfı CAP225 tir. Bu yüzden tüm elemanlara kılıf atanmış olmalıdır. sütun tipi. Açılan pencereden kütüphane ekleyip kılıfı seçip tamam deyin. (Bu biraz zaman alabilir. Aynı zamanda aynı tipe sahip elemanlara veya aynı kılıfı kullanan elemanlara tek seferde kılıf atayabilirsiniz. Bu nedenle C41'e tıkladığınızda alttaki Kılıf açılır listesinde none yazar. Bu özelliği kullanarak listedeki tüm elemanlara kılıf atayın. Kılıf seçtiğinzi elemana atandı.2 (hatırlayın pin numarası demek karşılığı olan kılıf pedinini numarası demekti) ise ve bu kondansatöre atamak istediğimiz kılıfın ped numaraları plus ve minus ise atarken uyarır. sütun elemanın kılıfı.

7. Library'ye tıklayarak kütüphane listesini açın. Eagle kontrol paneli açılır.Eagle'dan kütüphane. şema ve pcb ithali Eagle'dan kütüphane. Bu şekilde ithal etmek için Yes deyin. Önce kütüphane ithal edelim: Bunu için Eagle'ı çalıştırın. Listeden kütüphane ismine çift tıklayarak kütüphane editörünü açın. İthali iptal etmek için No deyin.Çeşitli Özellikleri Kullanmak İthal etme işlemini tamamlamak için İthal Et deyin.4. Eğer uyuşmayan kılıf atanmışsa veya kılıf atanmamış eleman varsa uyarı mesajı görünür. 4. File/Export/Script seçin ve script dosyasına isim vererek istediğiniz bir yere kaydedin. şema ve pcbleri DipTrace'e ithal edebilirsiniz. 205 .

Pattern Editor'ü açın. Şimdi Pattern Editor ile bu script dosyasından kılıfları. Component Editor ile elemanları ithal edebiliriz. Kılıflar alınır. 206 . İthal Et/Eagle Script diyerek kaydettiğimiz script dosyasını seçin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bu şekilde istediğiniz kütüphaneleri scripte ihraç edin.

4.1. Elemanlar alınır. Elemanların kılıfları da alınır. 3. Kaydetmek başlığında anlatıldığı şekilde Şimdi Component Edtor'ü açın. İthal Et/Eagle Script diyerek kaydettiğimiz script dosyasını seçin. 207 .3.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Kütüphanemiz hazır.Kütüphaneyi kütüphaneyi kaydedin.

sch dosyasını çift tıklayarak açın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi şema ve pcb ithal edelim: Eagle control panelini aşağı kaydırın Projects altındaki hexapod. 208 .

Sizden ascii dosya için isim ve kayıt yeri ister. 209 .ulp dosyasını seçin.ulp finished” ifadesi göreceksiniz.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Şema dosyası açılır. Bu komut dosyası şemayı DipTrace ASCII formatına çevirecektir. Aç deyin. Verin. Durum çubuğunda “Run:Eagle_to_DipTrace_SCH. İşlem tamam.4. File/Run deyin ve Program Files\DipTrace\ Utils\ Eagle_to_DipTrace_SCH.

210 .ulp dosyasını seçin. Şema ithal edilecektir. Şimdi DipTrace Schematic'i açın. Aç deyin. Bu sefer Program Files\DipTrace\ Utils\ Eagle_to_DipTrace_PCB. Hem şema hem de pcb dosyasını DipTrace ASCII formatına dönüştürüp kaydettik. Dosya/İthal Et/DipTrace ASCII seçin. Biraz önce Eagle şemasından oluşturduğumuz asii dosyasını seçin. File/Run deyin. İsim ve kayıt yerini girin.DipTrace Kullanım Kılavuzu File/Switch to Board diyerek pcbye geçiş yapın. Aynı işlemi PCB Layout'ta da yapın.

Çeşitli Özellikleri Kullanmak 211 .4.

DipTrace Kullanım Kılavuzu 4. Kapasitör tanımlamak çok kolay. Mesela akım kaynağı. Bu şemada bütün spice ayarları zaten yapılmıştır. Şimdi şematik programı çalıştırın ve Belgelerim/DipTrace/Examples/Spice /Astable_Flip_Flop_Spice. Şimdi LT Spice kullanarak bu kılavuzun 1. Pin tanımlamak için soldaki pin-sinyal tablosundan pine tıklayın ve sinyali girin. Parametre tablosunda değerleri doğrudan tablo hücrelerine girebilirsiniz. Başka bir program da kullanabilirsiniz. Şablon ifadesini sağa doğru kaydırabilirsiniz. Kullanılabilir sinyaller hemen aşağıdadır.SPICE Simülasyonu DipTrace kendi simülatörüne sahip değildir. Şimdi başka bir model tip seçmeyi deneyin. Model Tipi'ni kondansatör seçin. 212 . Ama biz yine de birkaç elemanı inceleyeceğiz. Ancak spice ayarlarını yapabilir ve spice netlistini herhangi bir simülasyon programına gönderebilirsiniz. PWL seçin. Parametre tablosuna değeri girin. Pozitif ve negatif pinleri tanımlayın. C2 kondansatörü üzerine sağ tıklayıp Spice Ayarları'nı seçin.8.dch dosyasını açın. Şablon kısmı spice netliste elemanın nasıl görüneceğidir. Akım kaynağını seçtikten sonra foksiyonunu seçebilirsiniz. LT Spice'ı tavsiye ederiz. bölümünde oluşturduğumuz astable flip-flopun simülasyonunu yapacağız. Ücretsizdir ve profesyonel simülasyon programları ile karşılaştırılabilir.

Farklı fonksiyonlar farklı paramete kullanırlar (genlik. Şimdi parametre tablosuna nokta değerlerini tek tek girebilirsiniz. Şimdi tekrar kondansatöre dönün. Bazı üreticiler kendi elemanları için spice modellerini oluştururlar. Şimdi Q1'i seçin ve spice ayarlarına girin. 213 . Onları kullanabilirsiniz. Kondasatör ilave model açıklamalarına ihtiyaç duymaz. Detaylar için SPICE sökümanlarına bakın.Çeşitli Özellikleri Kullanmak PWL fonksiyonu için nokta sayısını girin ve tamam deyin. değeri girin ve tamam deyin. böylece sadece parametreleri gireriz. Model sekmesini tıklayın. faz vs). Parametreler sekmesinin yanında Model sekmesi göreceksiniz.4. Buraya model metinin girebilir veya harici dosyadan yükleyebilirsiniz.

Ve değerleri girin: Pulse V2=5. Gerilim kaynağı olarak seçilmiş. Tamam deyin. Bu bizim sıfır noktamız olacak. Şimdi 20s 5V üreten sonra 10s ara veren ve bu şekilde devam eden bir voltaj kaynağımız var. ancak fonksiyon tanımlanmamış. Pulse PER=30s. Şimdi Dosya/İhraç Et/Spice Netlist'i seçin. Pulse fonksiyonunu seçin. Diyalog kutusunu kapatın. Her şey hazır. Yüklediğimiz dosya güç kaynağı için spice modeline sahip değil.cir dosyasını herhangi bir yere kaydedin. Komutlar bölümüne . B1 üzerine sağ tıklayın ve spice ayarlarına girin. Açılan diyalog kutusundan GND (toprak) bağlantısını seçin. Bu komutları doğrudan LT Spice içinden de değiştirebilirsiniz.1s girin.DipTrace Kullanım Kılavuzu Ayrıca bütün spice ayarlarını başka bir DipTrace kütüphanesinden alabilirsiniz (Spice Modelini Kütüphaneden Al). 214 .TRAN 0s 30s 0. Tamam deyin ve . şimdi tanımlayalım. Pulse PW=20s.1s aralıklarla simüle et demektir. Bunun anlamı 0s den 30s ye kadar 0.

Aşağıdaki gibi bir şekil göreceksiniz.linear.cir dosyassunu açın. Bu Led1 üzerindeki akımdır. Şimdi diğer sinyalleri ekleyebilir ve nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Eğer yoksa http://www. Plot Settings/Visible Traces'ten led1'i seçin. hata penceresini kapatın. Netlisti metin biçiminde göreceksiniz.com/designtools/software/switchercad. Simulate/Run ile simülasyonu çalıştırın.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Şimdi LT Spice'ı çalıştırın.4.jsp adresinden indirebilirsiniz. İlk 20 saniye çalışıp 10s ara verdiğini görüyoruz. LT Spice içinden File/Open ile az önce kaydettiğiniz . 215 . (“Files of Type” dan doğru dosya türü seçmelisiniz).

Açılan diyalog kutusundan iletken olarak kullanılacak objeleri seçebilirsiniz. dolgu tarafından bağlanan bağlantıları denetlemeyecek. Denetim/Bağlantıların İletkenliğini Denetle'yi çalıştırın. Şimdi birkaç hata üretip bu fonksiyonun nasıl çalıştığını görelim. Genelde bütün seçeneklerin işaretli olmasını tavsiye ederiz.dip dosyasını açın. Şeklin yerleştirileceği katmanı seçin. Alt katmana geçin ve plaketin sağ alt köşesini görecek şekilde sayfayı kaydırın. Araç çubuğundaki Yolları Düzenle ( ) butonuna tıklayarak. yani yollardaki iletim kopukluklarını kontrol edebilirsiniz. Bağlantıyı gösteren mavi çizgilerin görünmemesinin sebebi Bakır Dolgu Özelliklerinde Bağlantı Çizgisini Gizle'nin seçili olmasıdır. İkinci hatamız ise izole edilmiş bakır dolgu. (Şekil yerleştirme Araç çubuğundaki katman listesinden Sinyal/Düzlem'i seçin) Yay butonuna yıklayarak ( ) şekildeki gibi iki yay 216 . Tamam dediğinizde kontrol yapılır ve Hata Bulunamadı mesajı görüntülenir. Tasarımımızdaki bütün bağlantıları iletimini tamamlıyor.Bağlantıların İletkenliğini Denetlemek Plaketinizi üretime geçmeden önce yapmamız gereken önemi bir kontrol de yolların çizimini denetlemektir. Mesela Bakır Dolgu yu işaretlemezseniz. Şimdi Sinyal Katmanına iki çizgi veya yay yerleştirelim. C16:2 pedi ile onu alt katmandaki GND’ye bağlayan via arasındaki yol üzerine sağ tıklayın ve Yolda Çizimi Kaldır deyin.9. dolayısıyla da hata uyarısı verecektir.DipTrace Kullanım Kılavuzu 4. Belgelerim\DipTrace\Examples\PCB_2. Bu denetimle çizimi tamamlanmamış bağlantıları.

Fakat birkaç katmandan ve çok sayıda pinden oluşan karmaşık bir tasarımınız varsa bu şekilde izole edilmiş bakır dolguyu farkedemezsiniz. Bu şekilde bakır dolgunun (dolayısıyla içindeki vianın) diğer bağlantısını kestik. Bakır dolgunun kenarı üzerine sağ tıklatıp Yenile deyin.Çeşitli Özellikleri Kullanmak yerleştirin. kısımla Bu bisit durumun gözle de farkına varabilirsiniz.4. Şimdi Denetim/Bağlantıların İletkenliğini Denetle'yi çalıştırın. 217 .

Raporu metin dosyası olarak kaydedebilirsiniz. 2.40 sürümünden itibaren DipTrace. Otomatik ve Elle Yerleştirme 1. 218 . Bütün bu elemanları plaket sırınları içine yerleştirmek için çok zaman harcamanız gerekir. 3 kısma ayrıldığı görülür.dch dosyasını açın. Net7 bağlantısının kırık olduğu. kısım en son yaptığımız izole edilmiş bakır dolgu. Aşağıdaki resimdeki gibi bir şekil göreceksiniz. Kısım yaptığımız ilk hata C16:2 yüzey montajlı pedi ve 3. Şimdi örneklerimizden biri üzerinde bu özelliği inceleyelim. Hata üzerine tıkladığınızda bağlantı kırmızı ile belirtilir. Kısım bakır dolgu ve tüm pinler buna bağlı. 4. şematikten pcbye aktardıktan sonra elemanların yerleşimini daha kolay yapmak için gelişmiş yerleştirme ve dahili otomatik yerleştiriciye sahiptir.10.DipTrace Kullanım Kılavuzu Denetim raporu görüntülenir. 1. PCB Layout'u çalıştırın ve Belgelerim\DipTrace\Examples\Schematic_4.

Çeşitli Özellikleri Kullanmak Şimdi plaket sınırlarını DXF dosyasından ithal edeceğiz. Belegelerim\DipTrace\Examples\outline.dxf dosyasnı açın.4. Board Outline katmanına tıklayın. 219 . Açılan pencereden ithal etmek istediğimiz DXF dosyasını görebilirsiniz. Aşağıdaki Dönüştür'ü Plaket Sınırı yapın. Dosya/İthal Et/DXF'yi seçin.

Bu özellik bakır dolgu ve maske/pasta katmanlarında kullanmak içindir. Ama elemanlar hala düzensiz. Yerleştirme/Yerleştirme Ayarları'na girin. Böylece mevcut tasarım üzerine eklenecek. Şimdi elemanları sıralayalım. (Genelde DXF tasarımcıları plaket sınırlarını dolgusuz yaparlar). İthal Modu: Tasarıma Ekle yapın. 220 . Yukarıdaki İthal Et butonuna tıklayın.DipTrace Kullanım Kılavuzu Bu yolla Kapalı Alanları Doldur ile kapalı alanları doldurabilir. Şimdi plaket sınırlarını görebiliyorsunuz. İç İçe Çokgenleri Algıla ile delikleri kesip çıkarabilirsiniz.

Kılıflar plaket sınırları dışına sıralanacak. (Not: Değerler mm). Tamam diyerek diyalog kutusunu kapatın. Plaket içindeki bir yere sol tıklayarak seçtiğiniz elemanı yerleştirin. Yerleştirme/Listeden Yerleştir'e tıkayın. Diğer ayarlar yukarıdaki gibi kalsın. Bütün kılıflar plaket sınırları dışındaki bir yere dizilir. Listeden bir eleman seçin ve fareyi plaket içini taşıyın.4. 221 . Fareye tıklamadan eleman fareye iliştirilir.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Kılıfları Plaket Sınırlarının Dışına Yerleştir'i işaretleyin. Yerleştirme/Kılıfları Diz veya araç çubuğundaki butonuna tıklayın.

) Bize göre bu elemanların yerleri sabit olmalı ve değiştirilememeli. Yerleştirme sekmesine geçin. RN1 ve RN2 yi bu yolla yerleştirin. diğer elemanlar U3'e 20mm den fazla yaklaşmayacak.DipTrace Kullanım Kılavuzu Yerleştirdiğimiz eleman listeden kaybolur. U2. Kullan:Özel Ayar. Bu liste sadece plaket sınırları dışındaki elemanları gösterir. J1. 222 . Listeden yerleştir diyalog kutusunu kapatın. Tamam diyerek özellikleri kapatın ve U3'ü kiltleyin. J8. veya tasarım yöneticisindeki Objeler sekmesinden gizleyebilirsiniz. U3. U3'ün özelliklerine girin. J12. Değer:20mm yapın. Şimdi plakete yerleştirilen elemanları seçin (U3 hariç). Ctrl+L ile veya biri üzerine sağ tık-Kilitle ile kilitleyin. Şimdi U1. (Bağlantıları F12 ile iyileştirebilir. Bunun anlamı U3 için özel aralık mesafesi bırakılacak.

4. (Bazı tek yüzlü ve atlamalı plaketlerde atlamaların belli yönleri olacağı için otomatik döndürmeyi kapatmak kullanışlı olabilir. butonu ile) Aşağıdakine benzer bir görüntü 223 . Otomaik yerleştimeyi çalıştırın. X'te ve Y'de aralık değerlerini 5mm yapın. Kılıf Özel Aralıklarını Kullan işaretli olamalı ki U3'e ait 20mm özel aralığı dikkate alsın. (Yerleştirme/Otomatik Yerleştir veya elde edeceksiniz. İsterseniz daha sonra kullanabilirsiniz. Kılıfları Döndürmeye İzin Ver işaretli olsun.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Şimdi diğer tüm elemanları 5mm aralıklarla otomatik yerleştirelim. Yerleştirme/Yerleştirme Ayarları'na girin.) Kılıfları Plaket Sınırlarının Dışına Yerleştir'i işaretsiz yapın. Tamam diyerek ayarları uygulayın. Şu aşamada Yerleştirme Kalitesini Artır seçeneğini tavsiye etmiyoruz.

Katman/Via Özellikleri'ni kontrol edin. çünkü bazı büyük elemanları daha önce elle yerleştirdik.6 mm olan via kullanacağız. Biz dış çapı 1. Eğer tüm elemanları otomatik yerleştirirseniz en iyi bağlantı yapısına kavuşursunuz ancak bu gerçek hayatta pek uygulanabilir değil. Şimdi F9 veya araç çubuğundaki yeşil ok butonu ile otomatik çizimi çalıştırın. Tamam diyerek bu ayarları uygulayın.” butonu ile shape router ayalarına girin. U3 diğer elemanlardan ayrık durmaktadır. Ayarlar sekmesinde Öncelikli Katman Yönlerini Kulan'ı devre dışı bırakın.4mm. İstersek şimdi yolları otomatik çizdirebiliriz. Bazı bağlantılar iyileştirilememiş olabilir. 224 . Çünkü onun etrafında 20mm aralık bıraktır. delik çapı 0.. Yol-Ped Arası:0. Çizim/Çizim Ayarları menüsünden Yol Kalınlığı:0.3mm yapın.2mm. Yol Açıklığı:0..4mm. Otomatik çiziciyi Shape Router yapıp “. Aşağıdakine benzer bir sonuç alacaksınız.DipTrace Kullanım Kılavuzu Elemanlar arasındaki bağlantılar (mavi çizgiler) daha kısa yollar için iyileştirilmişlerdir.

SOIC. BGA kütüphanesinden iki adet BGA-100/15x15 yerleştirin. sağ tıklayın ve Funout'u seçin. Sadece Bağlı Pedleri Kullan'daki işareti kaldırın (bunun anlamı sadece bir bağlantıya bağlı pedlere değil. kılıf ışıklanır. sadece sol çizgideki pedlere via yerleştirilecek) seçin.) Bu ikisini de deneyeceğiz. Plaketi çizdirememişseniz geri alın ve yol kalınılıği ve aralık ayarlarını. Tasarıma iki adet dahili katman ekleyin. PCB Layout'u açın ve yeni boş bir tasarım açın. Tamam deyin. SMT Kütüphanesinden bir adet LLC20 yerleştirin. 4. (Otomatik çizici bunu yapabilir. 225 . değiştirerek tekrar deneyin.4. (Katman/Katman Ekle) Üst katmana geçin (Ctrl+T).04 inç. yerleştirme ayarlarını vs.02 inç yapın. Funout Genellikle funout özelliği iki amaç için kullanılır: Elemanlara otomatik via eklemek (BGA.QUAD gibi) ve SMD pedleri güç veya şase düzlemine bağlamak için otomatik via yerleştirmek. Dış çapı 0.11. tüm pedlere via yerleştirilecek). Açılan diyalog kutusundan Pedler:Sol (bunun anlamı.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Dosya/Tasarım Bilgileri'nden çizilmemiş yol olup olmadığını görebiliriz. Bütün otomatik çizici ayarları bu kılavuzun son bölümünde anlatılmıştır. delik çapını 0. Fareyi LLC kılıfının üstüne getirin.

Diğer ayarlar aynı kalsın ve tamam deyin. İlk BGA kılıfının funout ayarlarına girin. Üstteki pedler için zikzak vialar yerleştireceğiz. diğerine kör vialar ekleyelim. İki adet BGA kılıfımızdan birine delikli. Yerleştir:Zik-Zak ve Pedler:Üst yapın. Kılıf Tipi:BGA-Delikli Via.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi kılıfın soldaki pedlerine viaların yerleştirildiğini görebiliriz. ancak kılıf tipini BGA-Kör Via seçin. Kılıfa tekrar sağ tıklayın ve funouta yeniden girin. 226 .03 inç ve delik çapını 0.015inç yapın ve tamam deyin. Aynı şeyi diğer BGA kılıfı için de yapın. dış çapı 0.

Bağlantıdaki pinlerden birine sağ tıklayıp funout ayarlarına girin.Çeşitli Özellikleri Kullanmak İlk kılıfta tüm pedler vialara bağlanmış. ikinci kılıfta ise iki sıra vialara bağlanmamıştır (bunlar üst katmanda kullanılabilir). Şimdi birkaç SMD kılıf ve birkaç delikli pede sahip kılıf ekleyin. Bu kılıfların birkaç pininden geçen bir bağlantı oluşturun (bunun bizim GND bağlantımız olduğunu farzedelim). Bir değişiklik yapmadan tamam deyin. diğer satırlardaki vialar katmanlara göre yerleştirilmiştir. 227 .4.

Konnektörün konumu ve yönü bloğun neresine yerleştirileceğini belirler. Hiyerarşik Tasarım Bu özelliğin nasıl çalıştığını alamak için basit bir hiyerarşik tasarım yapacağız. Bu nedenle boş tasarımımıza iki adet yeni sayfa ekleyin (Düzen/Sayfa Ekle). Objeler/Hiyerarşi/Konnektör Yerleştir'i seçin veya araç çubuğunda üzerinde HC yazan butona tıklayın. Bu ileve sayfaları hiyerarşik blok olarak tanımlayacağız. Kütüphaneden iki diyot yerleştirin ve konnektörlere bağlayın. İkinci sayfayı seçin. dördü sağda olmak üzere 8 konnektör yerleştirin. Dördü sol.12. DipTrace'te hiyerarşik bloklar sayfalarla ilişkilendirilmiştir. Bu bizim hiyerarşik bloksuz ana şemamız. Sayfaya birkaç adet hiyerarşik konnektör yerleştirin (hiyerarşik konnektörleri sayfa tipi normal olan yani hiyerarşik olmayan sayfalara yerleştiremezsiniz). Düzen/Sayfa Tipi/Hiyerarşik Blok seçin. Şematik programı açın. İkinci sayfaya geçin. 4. 228 . Şimdi ana sayfaya (ilk sayfa) geçin ve birkaç eleman yerleştirin (biz iki adet DB15F konnektör yerleştireceğiz). Aynısını üçüncü sayfa için de yapın. Bu konnektörler hiyerarşik bloğumuzu giriş ve çıkışları olacak.DipTrace Kullanım Kılavuzu Göreceğiniz gibi düzlem katmanlarına bağlanabilmesi için bağlantı üzerindeki smd pedlere vialar eklenmiştir.

Konnektör üzerine sağ tıklayıp en üstteki seçenekten konnektör adını değiştirebilirsiniz. Konnektör adı hiyerarşik bloktaki pin adını oluşturur.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Üçüncü sayfayı seçin ve ikinci hiyerarşik bloğunuzu yapın: Birkaç konnektör ve eleman yerleştirin ve bağlayın.4. 229 .

Şimdi böyle bir döngü oluşturmadan sadece iki adet Sayfa 3 bloğu yerleştirin ve Sayfa 2'deki konnektörlere bağlayın. Bloklar listesinden Safya 3'ü seçin ve iki blok yerleştirin. 230 .DipTrace Kullanım Kılavuzu DipTrace çok seviyeli hiyerarşiyi destekler. Objeler/Hiyerarşi/Blok Yerleştir veya araç çubuğundna HB yazan butona tıklayın. Yani bir hiyerarşik blok içine başka bir hiyerarşik blok yerleştirebilirsiniz. Aynı zamanda Sayfa 2 içine Sayfa 2 bloğu yerleştirebilir veya blok döngüsü oluşturabilirsiniz. Şimdi Sayfa 2'ye geçin. Bu tür hatalardan kurtulmak için Denetim/Hiyerarşiyi Denetle'yi kullanabilirsiniz. Ayrıca PCB'ye aktarırken PCB Loyout hiyerarşiyi denetler ve hata varsa uyarı mesajı verir.

Çeşitli Özellikleri Kullanmak Ana sayfaya (ilk sayfa) geçin ve iki hiyerarşik blok yerleştirin. 231 . Sayfa 2 veya Sayfa 3 olabilir.4. Blokları diğer elemanlara bağlayın.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Şimdi şemamızı PCB ye aktarabiliriz. Hiyerarşik blok içindeki elemanları referans etiketleri Ref. etiketi/etiketleri ve eleman ref. PCB Layoutta hiyerarşik bloklardaki kılıflar üstüste gelmiştir. Bu ek bilgi şemaya göre yenilemekte kullanılır. Eğer görünmüyorsa Görünüm/Kılıf Etiketleri'nden referans etiketlerini gösterin. etiketinden oluşan bir ek bilgiye sahiptir. Çünkü hiyerarşik şemayı değiştirdiğinizde elemanların gizli kimlik numarları (elemanlara göre şemadan yenilerken kullanılır) ve etiketleri değişebilir. 232 . Bloktaki elemanlardan birinin özelliklerine girin. Ctrl+B yi kullanın. Her hiyerarşik eleman blok ref.Etiketi+Blok Numarası biçimindedir. Yerleştirme/Kılıfları Diz ile veya araç çubuğundaki ilgili butona tıklayarak kılıfları dizebiliriz.

4. 233 .Çeşitli Özellikleri Kullanmak Bu eleman Blok 4 altındaki Blok 1'in içindeymiş. Peki Blok 4 ve 1 nerde? Şemayı açın. Blok 1 Sayfa 2 içindedir.

Etiketini MiniDevre1 yapın. Şimdi pcbyi otomatik çizdirebilir veya şemada değişiklik yaparak pcbyi şemaya göre güncellemeyi deneyebilirsiniz.DipTrace Kullanım Kılavuzu Şemadaki ilk sayfadaki Block 4 Ref. Şimdi D3_5'in özelliklerine girin. Sayfa 1'e geçin. Şimdi şemeda Sayfa 2'deki I/O 1 konnektörünün referans etiketini Giris olarak değiştirin. Sayfa 2'deki Block 1'in ref. Elemanları Şemaya göre yenileyin.Etiketini Alt Devre1 yapın. PCB Layout'a geçin. 234 .

Eğer bazı yollar çizilemezse yeniden çizdirmeyi deneyin.1.Çeşitli Özellikleri Kullanmak 4. Katman sınırlaması yoktur ancak katman sayısı arttıkça çizim hızı da düşer. yolları iyileştir ve yolları doğrula. Shape router tek yüzlü çizimi destekler fakat atlamalı çizimi desteklemez. Ancak ayarları elle de düzenleyebilirsiniz. Grid Router (ızgara tabanlı) ve Shape Router (şekil tabanlı). Karmaşık olmayan plaketleri çizebilir. Shape Router sürüm 2. Otomatik Çiziciler DipTrace iki otomatik çiziciye sahiptir. iyi.13. Eğer Otomatik Çizim ayarını En İyi yapmışsanız otomatik çizici muhtemelen en uygun sonuca ulaşacaktır. Veya eleman etrafında daha fazla boşluk olması gerekir veya yol çok kalın gelmiştir. Eğer buna rağmen çizilmemiş yol kalıyorsa demek ki elemanların yerleşimi veya çizim toleranslarının (genişlik ve aralık ayarları) değiştirilmesi gerekir.4. normal ve eni iyi olmak üzere dört otomatik seçeneği vardır. Çizimi üç aşamada gerçekleştirir: Yolları yerleştir (sök ve yeniden dene ile). Grid router ile tek yüzlü ve atlamalı çizdirebilirsiniz.13. Undo veya Çizim/Tüm Yollarda Çizimi Kaldır ile yolları çizilmemiş haline geri alın ve otomatik çizimi yeniden çalıştırın. Genelde bu seçenekler yeterlidir. Kalitesi arttıkça çizim hızı düşer.1 de eklenmiştir. Otomatik çizici ayarlarını değiştirmeniz gerekmez. 235 . Ancak merak edenler için otomatik çizici pencerelerinin detayları aşağıdadır. Grid Router Izgara tabanlı ripup and retry (sök ve yeniden dene) algoritmasını kullanır. 4. Hızlı.

2... 3. 236 . Öncelik verilecek açıları seçip öncelik faktörünü ayarlayabilirsiniz (diğerlerinden kaç kat fazla deneme yapılacak) 5. Değişiklik yapabilmenzi için Tüm Katmanları Kullanın devre dışı olması gerekir. Atlamalar yatay veya dikey olabilir.DipTrace Kullanım Kılavuzu 1.” butonu ile bu yönleri belirtebilirsiniz. Via Kullanmadan Çiz – Via kullanmadan çizdirebilirsiniz.Katmanlar için öncelikli yönleri kullanır. Eğer 1 seçerseniz yollar bakır (alt) katmana çizilir. 4. Kılıf Altına Atlama Koyma ile kılıfların altına atlama yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Bu özellik paralel yolları engelleyebilir. Bu özellik için en az Normal modu kullanmanızı öneririz. Atlamalara izin ver – Katman sayısı 1 ise seçilebilir. katman sayısı otomatik olarak yazılır. Öncelikli Katman Yönlerini Kullan. Kullanılacak Katman Sayısı – Çizilecek katman sayısı. Açılar – 90 ve 45 derecelik (varsayılan) veya sadece 90 derecelik açılarla yolları çizdirebilirsiniz. Viasız çizdirmek için en az Normal modu seçemnizi öneririz. Eğer çizim başarısız olursa keliteyi artırabilirsiniz. “.

Shape Router Shape router üst sınıf şekil tabanlı çizicidir. İyileştirme Sayısı – Yolu yerleştirdikten sonra iyileştirme denemesi sayısı. Seçenek Sayısı – Bir çizim ızgarasını kaydırma denemesi sayısı 8. İleri düzey kullanıcılar için via değeri olarak küçük tasarımlar için 800-1000 mil. büyük tasarımlar için 2500-3000 mil tavsiye ederiz. Açıları Düzlet – Açı düzenlemeyi aktif/ pasif eder. (Electra/Specctra tarzı yazımı vardır). Bu değer otomatik çizim stratejisi ve sonuç için çok önemli. Ancak elle de girebilirsiniz. 7. sayısı. Ayarlar zaten çeşitli tip plaketler için iyileştirilmiştir. karmaşık olmayan plaketler gibi kolayca çizebilir. Karmaşık SMD plaketleri. Değeri değiştirerek sonuç üzerindeki etkisini görün. (Keskin açıları silmek için) 13. 9. Funout ve yoldaki ince geçişleri vs. Sınırlar yol uzunluğu ile başlangıç ve bitiş noktası aralığının max.2. 4. 237 . Via Değeri – Yol uzunluğunu hesapmak için kullanılacak via değeri. oranıdır.4. Deneme başına adım sayısı ve düzeltme saykılı sayısı.Sök yeniden dene teknolojisi tarafından yolu yeniden çizme denemesinin max. Düzeltme Sekmesi: 12. 10.13. İlk/İkinci Çizim Sınırı – sök yeniden dene teknolojisi tarafından yolları bulmak için kullanılır. otomatik yapabilir. Yolları Düzelt – Düzeltme adımını kur. 11. Yolu İyileştirirken En Fazla Değişiklik . Strateji parametrelerle ayarlanabilir veya do dosyası ile belirtilebilir.Çeşitli Özellikleri Kullanmak 6. Matris Kaydırma ve Seçme – Çizimden önce çizim ızgarasını kaydırarak en iyi seçeneği tespit eder.

Köşeleri 45 derece yap – köşeleri 45 derece yap. Ancak sonraki denemeler öncekilerden daha iyi bir sonuç vermelidir. Temizle – ihlalleri temizle. Son Çizim – Son çizim. yolları iyileştir. SMD Fanout -SMD pedler için otomatik çizimden önce funoutları yerleştir.DipTrace Kullanım Kılavuzu Rakamlar deneme sayılarıdır. Tarife Sekmesi: Bus Çizici – Bus olarak belirlenmiş pedler arasına paralel yollar çiz. Ayarlar Sekmesi: 238 . Filtrele – bütün ihlalleri temizle. İşaretli değilse 90 derecelik açılarla çizilir. Bu adımda yeni ihllaler oluşturulmaz.ihlalleri temizle. fazla viaları kaldır. Başlangıç Çizimi – ihlal mümkünse başlangıç çizimi. Temizle .

Çeşitli Özellikleri Kullanmak Via Yerleşim Izgarası – via yerleşimi için ızgara aralığı Yol Yerleşim Izgarası – yol yerleşimi için ızgara aralığı Via Kullanımı – Kullanılacak via sayısı. Kullanma:Via kullanmadan çizer. Geniş yollar daha küçük pedlere bağlanırken işe yarar. 239 .4. Serbest: Viaları serbestçe yerleştirir. Ped-Yol Bağlantısını İncelt – yolu pede bağlarken gerekliyse yolu incelt. Öncelikli Katman Yönlerini Kullan – Katmanda yol çizimini engellemek veya katmandaki yollar için öncelikli yön belirtmek içindir. Genelde SMD pedler için kullanılır. Az veya çok via kullanarak çizmesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda üst katmanda yolları engelleyerek tek katmanlı çizim yapılmasını sağlayabilirsiniz. Dolgulu Bakır Dolguları Yol Engeli Say – dolgulu bakır dolgular yol engeli olarak kabul edilir.

DipTrace Kullanım Kılavuzu Funout Sekmesi: Yön -funoutlar hangi yönde yerleştirilecek? En Fazla – Ped-funout arasındaki azami yol uzunluğu. 240 .

SMD pedler içine via yerleştirmeye izin ver. yerine yakın viayı kullan. DipTrace Linkleri DipTrace’le ilgili tüm bilgileri Türkçe sitesi www.SMD ped içine yerleştirilen viayı ortala.Çeşitli Özellikleri Kullanmak Fanout Yerine Yakın Delikli Pedi Kullan – yeni fanout oluşturma. DipTrace ile ilgili genel konularda yardım almak için www.4. yerine yakın delikli pedi kullan. Ped/Viaya En Fazla Yol Uzunluğu – Yeni fanout yerine yakın pedi veya viayı kullanacağı zaman ped-viaya azami yol uzunluğu SMD Pede Via Yerleştir .com/tr deki “Yardım” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.diptrace. 241 . Sorularınızı ve görüşlerinizi fdemir@diptrace. 5.diptrace. SMD Ped Viasını Ortala.diptrace. programı indirebilirsiniz.com/tr adresindeki “Destek İste” sayfasındaki formu doldurarak gönderebilirsiniz.com/tr den alabilir.com adresine yazabilir veya www. Funout Yerine Yakın Viayı Kullan -yeni fanout oluşturma.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful