İklim Sınıflandırmaları

SERHAT SENSOY 1 ssensoy@dmi.gov.tr , Yusuf ULUPINAR 1 1. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, P.O.Box: 401, Ankara, Türkiye Özet İklim, geniş bölgelerde çok uzun zaman içinde gerçekleşen ortalama hava koşullarıdır. İklim aynı zamanda ekstrem hava olaylarını da içerirken; bir bölgenin hava olayları bakımından karakterini ve bitki örtüsünü de tayin eder. İklim tipleri sayısız denecek kadar çoktur. Ancak her bilim dalında olduğu gibi, klimatolojide de dağınık olan tiplerin, az çok ortak yanlı olanlarını bir araya getirerek büyük iklim kuşakları ortaya çıkartılmıştır. (Dönmez, Y., 1984) Çok sayıda bilim adamı, çok çeşitli iklim sınıflandırmaları yapmıştır. Bilim adamları arasında bu konuda çok farklılık vardır. Bu durum çeşitli araştırmacıların görüşleri arasındaki ayrılıkları ortaya koyduğu gibi her alanda kusursuz sonuç vermiş bir formülün bulunamamış olması şeklinde de yorumlanabilir. Formüllerin bir kısmı çok basit, bir kısmı ise oldukça karmaşıktır. Fakat bu durum en uzun formül en doğru sonucu verecek şeklinde de yorumlanamaz. Araştırmacıların iklim analizinde dikkate aldığı kriterler farklıdır. Bunlardan bazıları; yağış – sıcaklık oranı, yağış – buharlaşma oranı, yağış rejimi ve bitki örtüsüdür. İklim sınıflandırmalarındaki bu farklılıklar, su bilançosunun giderini hesaplamadaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Formüllerin çoğunda gelir kısmında yani pay’da daima yağış vardır. Giderler ise paydaya yazılır ve bir indis değeri elde edilir. Fakat giderler çok koldan olduğu için (yüzey akışı, süzülme, evapotranspirasyon), tam kaybı hesaplamak neredeyse imkansızdır. İklim bir olaylar bütünüdür ve tek bir iklim elemanına göre yapılacak sınıflandırma çok genel olacak ve her yere uygun gelmeyecektir. Gerek iklim sınıflandırması ve gerekse iklim analizi çalışmalarında olabildiğince uzun yıllık ortalamalar ve güvenilir-homojen verinin kullanılması gerekir. Bu çalışmada Köppen, Trewartha, Aydeniz, Erinç, Thornthwaite, ve De Martonne gibi bilim adamlarının yaptığı iklim sınıflandırmaları incelenmiş ve bunlardan Trewartha, Aydeniz, Erinç, Thornthwaite, De Martonne ve Klimogram metotları, Türkiye’de 19712000 iklim periyodunda verisi bulunan yaklaşık 120 istasyona Excel ortamında uygulanmış ve sonuçlar elde edilmiştir (Tablo 13). Bu noktasal sonuçlardan sonra elde edilen indisler genel bir değerlendirme için ArcGIS ortamında haritalanmış ve her metot için ayrı ayrı Türkiye iklim sınıflandırmaları haritaları elde edilmiştir (Şekil 2-5). Sonuç olarak, yöntemler arasında farklılıklar ortaya çıksa da; genel olarak Karadeniz Bölgesi nemli, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Iğdır ve Trakya civarı kurak, diğer yerler ise yarı kurak veya yarı nemli iklim karakterine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Haritalar değerlendirilirken her yöntemin bir hata payı olduğu unutulmamalıdır. Anahtar sözcükler: İklim, iklim sınıflandırmaları, Köppen, Trewartha, Aydeniz, Erinç, De Martonne, Thornthwaite

Cfc : Kışı ılık. Dfc : Kışı şiddetli yazı kısa serin. yağışın yıl içindeki dağılışı ve yağış ile sıcaklığın doğal bitki örtüsü ile olan ilişkilerine dayanmaktadır (Dönmez. Dwd : Kışı çok şiddetli. 1984). kurak geçen 2 – 3 ay dışında yağışlı muson iklimi 3. Csb : Kışı ılık. Aw : Kışı. fakat -3°C’den fazladır. Cfb : Kışı ılık. tropikal iklim ya da savan iklimi B İklimleri Kuşağı . harfler bölgenin yağış rejimini. Dfa : Kışı şiddetli yazı uzun ve sıcak. A İklimleri Kuşağı . 1. arasındadır. 24 tipte toplanmıştır. kurak fakat kısa iklim 5. Kışlar kısadır. her mevsimi yağışlı iklim D İklimleri Kuşağı . harfler sıcaklık karakterini. her mevsimi yağışlı iklim 8.. Steplerde yıllık yağış miktarı 100 – 700 mm. yazı sıcak fakat kısa iklim 3. D ve E harfleri ile ifade edilirken iklim tipleri de bu harflere eklenen ikinci. yazı kısa ve nemli iklim 5. 1. Cfa : Kışı ılık. Dwc : Kışı şiddetli ve kurak.Soğuk orman iklimleri: Kışlar şiddetlidir. 4. Birkaç ay toprak karla örtülebilir veya donabilir. BSh : Sıcak step iklimi ya da sıcak yarı kurak iklim 2. dir. çöllerde ise 50-350 mm. Köppen iklim sınıflandırması Köppen’in iklim sınıflandırması aylık ve yıllık sıcaklıklar. An : Bütün aylar sıcak. yazı sıcak. En sıcak ayın ortalama sıcaklığı 10°C’nin üzerindedir. yazı çok sıcak her mevsimi yağışlı iklim 6. Y. her mevsimi yağışlı iklim E İklimleri Kuşağı . C İklimleri Kuşağı . en sıcak ayın ortalaması 10°C’nin üzerindedir. arasında. Csa : Kışı ılık. Dfd : Kışı çok şiddetli yazı kısa. her mevsimi yağışlı iklim 6. Af : Her mevsimi yağışlı tropikal iklim 2. BWh: Sıcak çöl iklimi ya da sıcak kurak iklim 4. yazı kısa ve serin. Köppen sınıflandırmasına göre iklimler 5 ana kuşakta. En soğuk ayın ortalama sıcaklığı -3°C’nin altında. B. yıllık yağış miktarı. her mevsimi yağışlı iklim 7. 2. Dwa : Kışı şiddetli ve kurak. üçüncü ve bazen dördüncü harfle belirtilmiştir. Dwb : Kışı şiddetli ve kurak. yazı kısa ve serin iklim 4. Cwb : Kışı kurak ve ılık. Cwa : Kışı kurak ve ılık. BSk : Soğuk step iklimi ya da soğuk yarı kurak iklim 3. yazı serin iklim 3. Ana kuşaklar A. 1. 3. . yazı sıcak her mevsimi yağışlı iklim 7. bazen ilkbaharı kurak. yazı sıcak ve kurak iklim (Akdeniz iklimi) 4.Kutupsal iklimler: En sıcak ayın sıcaklığı 10°C’nin altındadır. yazı çok sıcak iklim (Muson iklimi) 2. 1. Bu kuşaktaki iklimler aylarca toprağın karla örtülü kalması ve donması ile karakterize edilirler. ET : Yazı çok kısa tundra iklimi: Bitki yetişme devresi kısa ve bitkiler cılızdır. Dfb : Kışı şiddetli yazı kısa ve sıcak.Kurak iklimler: Step ve çöl sahalarında görülür.Ilıman iklimler: En soğuk ayın ortalama sıcaklığı 18°C’den az. Yıllık yağış ≥750mm. Buralarda buharlaşma yağıştan fazladır.Tropikal yağmurlu iklimler: En soğuk ayın ortalama sıcaklığı 18°C’nin üzerindedir.1. 1. C. harfler de özel durumları gösterir. BWk: Soğuk çöl iklimi ya da soğuk kurak iklim. Bunun için Köppen’in sınıflandırması bitki örtüsüne dayalı iklim sınıflandırmasına kabaca uymaktadır. Bütün mevsimler sıcaktır ve kış mevsimi yoktur. yazı uzun ve sıcak iklim 2.

Avrasya ve Kuzey Amerika'nın kuzeyi ile Güney Amerika'nın güneyindeki tundra alanlarında hüküm süren iklim. Köppen her iki sınırın tespitinde de yağış rejiminin karakterine göre 3 durum ayırt etmiş ve bunlar için formüller ortaya koymuştur: Şekil 1. 1997) Step iklimler ile çöl iklimleri arasındaki sınırın tespiti için: Yıllık yağışın %70’inin Ekim-Mart arasındaki soğuk devrede olduğu a. t = yıllık ortalama sıcaklıktır.D harfleri ile belirttiği iklimler) arasındaki sınırı tayin için kullanılır. bu kuşağın sınırlarının belirlenmesinde yağış miktarı bir rol oynamaz. ne de sıcak devrenin. Bu formüllerde r’nin değeri t. Birinci gruptakiler step iklimleri (BS) ile çöl iklimleri (BW) arasındaki sınırların tayini için. yerlerde formül r = t b. bazı formüller ortaya koymuştur. Köppen’e göre Turkiye ve çevresinin iklimi (FAO.C. 2t+14 ve 2t+7 den büyük ise o yer step iklimine. Bu formüller iki grupta toplanır. 2. aksi takdirde çöl iklimine girer. Bu yüzden Koppen sınırların tayini için. Ne soğuk. yıllık yağışın %70’ini almadığı yerlerde formül r = 2t + 7 Bu formüllerde r = cm olarak yıllık yağış tutarı. EF : Sürekli donmuş topraklar iklimi. Step iklimler ile nemli iklimler arasındaki sınırın tespiti için: a. Kurak iklimler kuşağına dahil bölgelerde yağışlar çok az olduğundan. bitki örtüsü yoktur. yağış ile sıcaklık arasındaki ilişkiye dayanarak. ikinci gruptakiler de step iklimleri (BS) ile nemli iklimler (Köppen’in A. Yıllık yağışın %70’inin Nisan-Eylül arasındaki sıcak devrede olduğu yerlerde formül r = 2(t + 14) . Yıllık yağışın %70’inin Nisan-Eylül arasındaki 6 aylık sıcak devrede olduğu yerlerde formül r = 2t + 14 c. Yıllık yağışın %70’inin Ekim-Mart arasındaki soğuk devrede olduğu yerlerde formül r = 2t b.Bu bölgede yıl boyunca sıcaklıklar sadece iki veya üç ay donma sıcaklığının üstündedir.

6 Yıllık yağış tutarı 59.4 6. r = 29. O halde Kars’ın iklimi Köppen’in tasnifindeki soğuk orman kuşağı içinde. .7 15.6 3.6 59.6 17.2 17. en sıcak ay ortalaması 10°C nin üstündedir. Tablo 2. Bu tabloya göre Kars D iklim kuşağına girer.6 cm olduğuna göre Mersin’in step iklimine mi.5 13. -3°C den çok olmadığı için C.1 11. Ne soğuk.1 4. bir yerin hangi iklim tipine girebileceğinin bulunması hakkında daha açık bir fikir vermek için aşağıda Kars ili ele alınmıştır: Tablo 3. harfi bulmak için iklim tiplerinin alt listelerine bakmak gerekir.4 52. 3.8.5 11. Konya’nın yıllık ortalama sıcaklık ve yağış değerleri (1930-2003) Aylar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yıllık Sıcaklık(°C) -0.3 10.3 1. harf c.c.8 10. yoksa çöl iklimine mi girdiği araştırılabilir. D iklim kuşağındaki Df’ye girer.1 4.8 .6 4.9 Bu değerlere göre Kars Köppen’in iklim kuşaklarından A ya giremez. r=37.4 10. En soğuk ay ortalaması -3°C nin altında olduğundan 3.4 Yağış (cm) 4. yıllık yağışın %70’ini almadığı yerlerde formül r = 2(t + 7) Bu formüllerde r’nin değeri 2t. Bu formüllerin uygulamasına Konya ve Mersin’den örnekler: Tablo 1. Yağış durumu itibariyle Kars.0 4.5 -8.9 23.3 5.3 13.9 5.9 15.1 3. çünkü Kars’ın her mevsimi yağışlıdır.3 1. Toplam yağış 2t + 7 nin değerinden büyük olduğu için Konya step iklimine girmektedir.7 31.6 28. Çünkü en soğuk ay ortalaması -3°C’ ün altında.6 11.7 19.5°C).2 0.6 1.8 Yağış (cm) 11. Yağış rejimine baktığımızda Mersin için (a) formülü uygulanır.6 Toplam yağış 2t nin değerinden büyük olduğu için Mersin step sahasının dışında nemli iklimlere yakın bir bölgede bulunmaktadır. Kars’ın yıllık ortalama sıcaklık ve yağış değerleri (1930-2003) Aylar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yıllık Sıcaklık(°C) -12.4 18.1°C).2 3. 2(t + 7)den küçük değildir. aksi takdirde step iklimine girer.3 7. Köppen’in iklim sınıflandırmasında.1 2. yoksa nemli iklime mi girdiği araştırılabilir.1 8.2 1.4 1.1 3. 2(t + 14) ve 2(t + 7) den büyük ise o yer nemli iklimlere.7 3. ne de sıcak devrenin.9 2.2 21.7 4.4 + 7 .0 3. r = 2 * 11. Kars B iklim kuşağına da giremez.8 18.1 2.9 9.0 4.6 13.5 9.0 27.2 22.2 12.2 25.9cm.0 3.1 0.1 -10.5 Yıllık yağış tutarı 31. kışları şiddetli. yazları kısa ve serin ve hemen her mevsimi yağışlı iklim tipine girer ve Dfc harfleri ile gösterilir.3 3. Yıllık yağış tutarı 52.0 7. Kars’ta en soğuk ay ortalaması (-12.3 17. Yağış rejimine baktığımızda gerek soğuk gerekse sıcak mevsimdeki yağışların yıllık yağış tutarının %70’ini bulmadığından Konya için (c) formülü uygulanır.1 Yağış (cm) 2. 10°C nin altında olmadığı için bu istasyon E iklim kuşağına da giremez.7 3.6 0. Kars D iklim kuşağından Dw’e giremez.2 20. ve en sıcak ay ortalaması (17.0 3.1 3.6 0.5cm olduğuna göre Konya’nın step iklimine mi.4 2. r= 2*18. çünkü Kars’ın kışları kurak değildir.9 0.1 -4.1 5.0 25. Çünkü en soğuk ay ortalaması 18°C nin üstünde değildir. Mersin’in yıllık ortalama sıcaklık ve yağış değerleri (1940-2003) Aylar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yıllık Sıcaklık(°C) 9.

ve 4. Dfd. Trewartha'da DO olarak adlandırılır. Bu yöntem ana iklim gruplarını vejetasyon bölgelerine yakınlığı açısından yeniden tanımlamaktadır. (Köppen Cfc.17. Kurak İklimler: BW ve BS nin anlamı Köppen ile aynıdır.9 . Dwd).0 . Dsc. : ≥ 35.0 .27.22. Mutedil İklimler: 4-7 ayın ortalama sıcaklığı 10°C’nin üzerindedir. . C Grubu. Karasal iklimler için 3.0 . ve eğer yağış formül değerinin iki katından fazla ise bu iklim B grubu değildir. D Grubu.1 . Evrensel Sıcaklık Ölçeği En soğuk ve en sıcak ayın ortalama sıcaklıklarına göre bir sınıflandırma seçeneği mevcuttur.9 . harfler (a veya b) silinir ve bunların yerine DC kullanılır. EO ‘nın anlamı denizel subarktik. Kullanılan harfler aşağıdaki ölçeklendirmeye karşılık gelir (Wikipedia ansiklpedi): i — şiddetli sıcak h —çok sıcak a — sıcak b — ılık l — mutedil k — serin o — soğuk c — çok soğuk d — şiddetli soğuk e — aşırı soğuk Aylık ort.9 °C : 10. Ilıman İklimler: Trewartha şemasında bu kategori subtropikal iklimleri gösterir. Fakat kuraklık eşiğinin belirlenmesinde farklı formül kullanılır: 10 X (T − 10) + 3P.9 °C : -9. Bulunan harfler her iklim grubunun 3.9 °C : 0. İlave olarak kurak yaz ayları 30 mm’den az yağış almalı ve ıslak kış aylarındaki yağışın 1/3’ünden az olmalıdır. H Grubu Dağ iklimleri: Bu iklim tipinde yükseklik belirleyici rol oynar. en soğuk ay ortalama sıcaklığı -10°C’nin üzerinde ve EC ‘nin anlamı karasal subarktik veya boreal ve en az 1 ay ortalama sıcaklık −10 °C veya altındadır. 8 veya daha fazla ayın ortalama sıcaklığı 10°C’nin üzerindedir. 60mm’nin altında yağış alan kurak ay sayısı 2’yi geçmez.9 °C : 18.0 °C : -24.9 °C : 23. Eğer yağış yukarıdaki formül değerine eşit veya büyük fakat formül değerinin 2 katından az ise bu iklim step olarak adlandırılır (BS).2. Eğer bir yere ait yağış yukarıdaki formül değerinden az ise burası çöl olarak değerlendirilir (BW). Dfc.(-10)°C : -39.0 . Dwc. Denizel ılıman iklimler (Köppen’deki Cfb ve Cwb iklimleri). harfi olarak eklenir.3 ay ortalama sıcaklığı 10°C veya üzerindedir. Bütün ayların ortalama sıcaklığı 18°C’nin üzerindedir. E Grubu. Cs ve Cw Köppen sistemiyle aynı anlama gelir. F Grubu Kutupsal İklimler: FT Köppen’deki ET’ye karşılık gelen tundra iklimi ve FI Köppen’deki EF’ye karşılık gelen sürekli donmuş topraklar iklimi. Soğuk aylardaki denizelliği ve karasallığı ayıran eşik Köppen’deki gibi -3°C değil 0°C’dir. Trewartha’da bu gruplar EO ve EC olarak adlandırılırlar.sıcaklık. burada T =yıllık ortalama sıcaklık. Fakat subtropikal iklimin Köppen sistemindeki (Cf) kadar kesin bir kurak sınırı yoktur. Trewartha iklim sınıflandırması Trewartha iklim sınıflandırma sistemi Köppen sisteminin değiştirilmiş versiyonudur.(-25)°C : ≤ -40. Subarktik İklimler: 1.34. Ortalama yıllık yağış miktarı 890 mm’den az olmalıdır.9. B Grubu. A Grubu.0 °C : 28. Tropikal İklimler: Köppen şeması ile aynı tanımlanmıştır. P= Nisan’dan Eylül ayına kadar olan yaz yağışlarının oranıdır.0°C.9 .

Kurak devrelerin tespitinde aylık yağışların yanında buharlaşma da önemli bir parametredir (DMİ. S.9+10)))/2 = 8 bulunur.5+10) + (12*3.55 > 55 < 0 (T < -5 C) Şekil 2.7/(22. Ia = (315/(11. 2007) . p = En kurak ayın yağışı (mm). T = Uzun yıllar ortalama hava sıcaklığı (°C).28 28 . De Martonne’un en son Gottmann ile 1942’de geliştirdiği yıllık kuraklık indis formülü: Ia = (P / (T + 10) + (12 * p /(t + 10)))/2 10 = Sıcaklığın 0°C’nin altında olduğu yerlerde t’yi pozitif yapmaya yarayan sabit sayı P = Uzun yıllar toplam yağış (mm). Yıllık ortalama yağış ve sıcaklığın yanında. De Martonne indisleri ve iklim tipleri İklim Tipi Çöl Step(Yarı Kurak) Step-Nemli arası Yarı Nemli Nemli Çok Nemli Islak Kutupsal Kuraklık İndeksi 0–5 5 – 10 10 .. Tablo 4. Temmuz ve Ocak ayı sıcaklık ve yağış ortalamaları arasındaki ilişki hesaplamada göz önünde tutulmaktadır. 1972). t = En kurak ayın ortalama sıcaklığı (°C) Bu formülü Konya için uygularsak.3. De Martonne’a göre Türkiye iklimi (Sensoy.35 35 . De Martonne iklim sınıflandırması De Martonne’un İklim Sınıflandırmasında diğer parametrelerin yanında sıcaklık ve yağış da dikkate alınmıştır. Bu duruma göre Konya step (yarı kurak) iklim bölgesindedir.20 20 . Yıllık yağış miktarı yağışlı ve kurak iklimleri ayırmaya imkân verir.

Prof.00-1. Nks değeri 0. yağış.Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof Dr.40’dan fazla olan ay sayısı 12’ye bölünerek bulunur. Şanlıurfa ve Iğdır çok kurak.33 1.50-0.İ.75 0. İç Anadolu.75-1.00 2.67 0. Aydeniz’e göre Türkiye İklimi (Sensoy. Şekil 3. Ege Bölgesi ve Akdeniz’in kuzeyi yarı kurak. 1/Nks ile de Kuraklık Katsayısı (Kks) bulunur.11 bulunur..50 0..00 4. Aydeniz.00-4.25-0.00-1.62*0.00'dan fazla Kks 2. Formül: Nks = nemlilik katsayısı Y = yağış (cm) Nn = nispi nem(%) Y × Nn Nks = × Np (yıllık) S = sıcaklık (°C) S × Gs + 15 Gs = gerçek güneşlenme süresinin her enlem 1 derecesine göre değişen teorik güneşlenme süresine Kuraklık Katsayısı= Kks = oranı (%) Nks Np = nemli periyot % si. Güneydoğu Anadolu ve Van kurak. Aydeniz iklim sınıflandırması A.50'den fazla 1.3*0. nispi nem.40'dan az 0. Aylık hesaplamada Np yerine 12 konulur.75)/((11.00 1.4. Aydeniz indis değerleri ve bunların iklim özellikleri Nks 0.Ü.7*0.50-2. Aydeniz formülünün sonucuna göre Ankara’nın iklim özelliği kuraktır. Karaman. Akgün Aydeniz’in geliştirdiği formülde.25'den az İklim Özelliği Çöl Çok Kurak Kurak Yarı Kurak Yarı Nemli Nemli Çok Nemli Ankara’nın uzun yıllık verilerine bu formülü uygularsak: Nks = (41. ve güneşlenme süresi verileri kullanılmaktadır (D. 1988).M. Karadeniz Marmara ve Akdeniz kıyıları ise nemlidir.50 1.67-1. 2007) Aydeniz metodu ile Türkiye’nin uzun yıllık verileri kullanılarak yapılan sınıflandırmada Konya.90 Kks = 1/0.33-2.00 0. Burada. elde edilecek indis değerlerine göre 7 ayrı iklim sınıfı tanımlamıştır: Tablo 5. .90 = 1. sıcaklık. S.40-0.54)+1 5) = 0. Göller Yöresi.50 0.

. S. Erinç iklim sınıflandırması Yağış miktarlarının doğrudan ortalama sıcaklıklara oranlanması ile elde edilen indis. karasal bölgelerde gerçekte olduğundan daha nemli bir durumun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bunlar: Tablo 6. Yağış etkinlik indisi P Tom Im = P Tom burada. S. Erinç’e göre Türkiye iklimi (Sensoy. Erinç indis değerleri ile bunlara bağlı bitki örtüsü ve iklim sınıfları İklim sınıfı İndis değeri (Im) Bitki Örtüsü Tam kurak <8 Çöl Kurak 8-15 Çöl-step Yarı kurak 15-23 Step Yarı nemli 23-40 Park görünümlü kuru orman Nemli 40-55 Nemli orman Çok nemli >55 Çok nemli orman Şekil 4. (Erinç. indisin hesaplanmasında ortalama sıcaklık yerine ortalama maksimum sıcaklığı almıştır. 2007) . = yıllık ortalama maksimum sıcaklık. evapotranspirasyonun olmadığı varsayılarak dikkate alınmaz.5. Bu nedenle Erinç. Ancak bu değerlendirmede ortalama maksimum sıcaklığın 0°C’nin altına düştüğü aylar. = yıllık toplam yağış(mm). elde edilecek indis değerlerine göre 6 ayrı iklim sınıfı tanımlamıştır. 1984) Erinç..

buharlaşma arasındaki ilişkiye dayanır. Derecelerine göre nemli iklimleri 6. O halde bu yerin iklimi kuraktır.B2 B1 ve C2 r s w s2 w2 d s w s2 w2 Su noksanı olmayan veya pek az olan tali iklim tipi Su noksanı yaz mevsiminde ve orta derecede olan tali iklim tipi Su noksanı kış mevsiminde ve orta derecede olan tali iklim tipi Su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan tali iklim tipi Su noksanı kış mevsiminde ve çok kuvvetli olan tali iklim tipi Su fazlası olmayan veya pek az olan tali iklim tipi Su fazlası kış mevsiminde ve orta derecede olan tali iklim tipi Su fazlası yaz mevsiminde ve orta derecede olan tali iklim tipi Su fazlası kış mevsiminde ve çok kuvvetli olan tali iklim tipi Su fazlası yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan tali iklim tipi C1. kurak iklimleri de 3’e ayırmıştır. A’ B’4 B’3 B’2 B’1 C’2 C’1 D’ E’ Çok nemli Nemli Nemli Nemli Nemli Yarı nemli Kurak – Az nemli Yarı kurak Kurak (çöl) Megatermal (yüksek sıcaklıktaki iklimler) Mezotermal (orta sıcaklıktaki iklimler) Mikrotermal (düşük sıcaklıktaki iklimler) Tundra (çok düşük sıcaklıktaki iklimler) Don (çok düşük sıcaklıktaki iklimler) Thornthwaite yağışın mevsimlere dağılışına göre de iklimleri birtakım tiplere ayırır ve bu harfler Thornthwaite sınıflandırmasındaki iklim tiplerinin üçüncü harflerini temsil ederler: A1. işte bu iki uç arasında oynar. sıcaklıkla buharlaşma arasındaki ilişkiye dayandırarak şu şekilde ayırt etmiş ve harflendirmiştir. önce yağışla buharlaşma arasındaki ilişkiye dayanarak nemli ve kurak iklimler diye 2 büyük grupta toplamıştır. Thornthwaite’ın sınıflandırmasındaki iklim tipleri.6.buharlaşma ve sıcaklık .B3. O halde bu yerin iklimi nemlidir. bu 9 iklim tipinin termik karakterlerini. Thornthwaite iklimleri. Thornthwaite’e göre yağışın buharlaşmadan fazla olduğu yerlerde toprak doymuş haldedir ve bu yerlerde su fazlalığı vardır. yağışların buharlaşmadan az olduğu yerlerde toprakta su birikememekte ve bu toprak bitkilerin ihtiyaç duyduğu suyu verememektedir. Bu harfler Thornthwaite sınıflandırmasındaki iklim tiplerinin birinci harflerini temsil eder: Nemli iklimler: A B4 B3 B2 B1 C2 C1 D E Çok nemli Nemli Nemli Nemli Nemli Yarı nemli Kurak – az nemli Yarı kurak Kurak (çöl) Kurak iklimler: Thornthwaite. Thornthwaite iklim sınıflandırması Thornthwaite’in iklim sınıflandırması. Bu gibi yerlerde bir su noksanlığı vardır.B4. yağış . D ve E . Bu harfler Thornthwaite sınıflandırmasındaki iklim tiplerinin ikinci harflerini temsil eder. Bunun aksine.

B ve C2) için kuraklık indisi İndis şu formülle bulunur: Ia = (100. burada d = yıllık su noksanı. Sıcaklık etkinlik indisi: Yıllık PE değerleri esas alınarak bulunur. Yağış rejimine göre ortaya konan indisler: İndis değeri ve ifade ettiği harfler: a) Yağışlı iklimlerde (A. c’1.8 – 33. b’2.7 16. Bunlar: a’. b’1 ve sağında kalan harfler ise kara tesirine yakın olan yerleri gösterir. İndis değeri ve ifade ettiği harfler şu şekildedir: Tablo 8.4 ve fazlası 33. Thornthwaite sıcaklık etkinlik indisi ve bunların iklim özellikleri Yıllık PE (mm) 142 ve daha az 143 – 285 286 – 427 428 – 570 571 –712 713 – 855 856 – 997 998 – 1140 1141 ve fazlası İfade ettiği harf E’ D’ C’1 C’2 B’1 B’2 B’3 B’4 A’ İklim özelliği Kurak-çöl Yarı kurak Kurak-az nemli Yarı nemli Nemli Nemli Nemli Nemli Çok nemli 3. a tam denizel iklim şartlarının. b’4. ETP = Yıllık potansiyel evapotranspirasyon Im >100 100-80 80-60 60-40 40-20 20-0 0-(-20) -20-(-40) -40-(-60) Harf A B4 B3 B2 B1 C2 C1 D E İklim özelliği Çok nemli Nemli Nemli Nemli Nemli Yarı nemli Yarı kurak-az nemli Yarı kurak Tam kurak-çöl 2. burada s = yıllık su fazlası.3 33. d’ dır. d ise tam karasal iklim şartların hüküm sürdüğü yerleri gösterir. D ve E) için nemlilik indis değeri ve ifade ettiği harfler: İndis şu formülle bulunur: Ih = (100.4 ve fazlası r s w s2 w2 Su noksanı olmayan veya pek az olan tali iklim Su noksanı yaz mevsiminde ve orta derecede olan tali iklim Su noksanı kış mevsiminde ve orta derecede olan tali iklim Su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan tali iklim Su noksanı kış mevsiminde ve çok kuvvetli olan tali iklim b) Kurak iklimlerde (C1.8 – 33. b’1. Thornthwaite Yağış etkinlik indisi ve bunların iklim özellikleri 1.3 16.Thornthwaite sınıflandırmasındaki iklim tiplerinin dördüncü harfleri de sıcaklık rejimine göre ayrılmıştır. b’3. b’2 ve solunda kalan harfler deniz tesirine yakın yerleri. n = yıllık PE . İndislerin hesaplanması ve bunların iklim özellikleri: Tablo 7.s)/n. n = yıllık PE Tablo 9. Bu harfler o yerin denizel ya da karasal etkilerden hangisi altında olduğunu belirlemeye yarar. c’2. d = Yıllık su noksanı. Yağış etkinlik indisi Im = 100 s − 60 d ETP s = Yıllık su fazlası. Yağışlı iklimler için kuraklık indisi ve bunların iklim özellikleri Kuraklık indisi (Ia) Harf İklim özelliği 0 – 16.d)/n .

PE’nin 3 yaz ayına oranı indisi. Kurak iklimler için kuraklık indisi ve bunların iklim özellikleri Kuraklık indisi (Ih) 0 – 10 11 – 20 11 – 20 21 ve fazlası 21 ve fazlası Harf d s w s2 w2 İklim özelliği Su fazlası olmayan veya pek az olan tali iklim Su fazlası kış mevsiminde ve orta derecede olan tali iklim Su fazlası yaz mevsiminde ve orta derecede olan tali iklim Su fazlası kış mevsiminde ve çok kuvvetli olan tali iklim Su fazlası yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan tali iklim 4. Tablo 11.3 56.4-88.56.1 ve fazlası İfade ettiği harf a’ b’4 b’3 b’2 b’1 c’2 c’1 d’ iklim özellikleri Tam denizel iklim şartları Okyanus tesirine yakın yerler Okyanus tesirine yakın yerler Okyanus tesirine yakın yerler Kara tesirine yakın yerler Kara tesirine yakın yerler Kara tesirine yakın yerler Tam karasal iklim şartları Türkiye geneli uzun yıllık verilerin Thorthwaite’ın yağış etkinlik indisine uygulanması sonucu elde edilen harita aşağıdaki şekilde elde edilmiştir.0 88. 2007) .6 61. S..7-68.4-61.3 76. PE’nin 3 yaz ayına oranı indisi ve bunların iklim özellikleri PE’nin üç yaz ayına oranı 48 daha az 48.0 68.9 52. Şekil 5. Thornthwaite ‘a göre Türkiye iklimi (Sensoy.0.Tablo 10.1-76.1-51.

7. Antalya. 2004) Antalya’nın iklim diyagramı incelendiğinde. Çubuk-çizgi grafikleri Bu grafikler sıcaklık değerlerinin eğri. 7.1. Her aya ait sıcaklık ve yağış değerleri bu şekil üzerinde kesiştirilerek noktalar birleştirildiğinde kapalı bir şekil elde edilir. ortaya çıkan kapalı şekil Antalya’nın klimogramında olduğu gibi uzun ise bu da yağış ve sıcaklık bakımından mevsimler arasında çok fark olan iklim tipini yansıtır (bu örnekte Akdeniz iklim tipi). Şekil 7. kış aylarının ılık ve yağışlı olduğu Akdeniz iklimini.M. dikey eksen üzerinde ise yağış değerleri işaretlenir. İklim diyagramları Aylık Sıcaklık ve yağış değerlerinin birlikte çizildiği diyagramlara iklim diyagramları denir.İ. ılıman Karadeniz iklimini yansıttığı kolayca anlaşılabilir. yağış değerlerinin ise çubuk grafik şeklinde ve farklı eksenler üzerinde birlikte çizildikleri grafiklerdir. İklim Diyagramları (Klimatoloji Şubesi. her ayı yağışlı almakla birlikte yağışlarının çoğunu sonbahar ve kış mevsiminde alan. 2004) Ortaya çıkan kapalı şekil Hopa’da olduğu gibi yuvarlak ise. Hopa’nın iklim diyagramı incelendiğinde ise. Hopa. 7.Klimatoloji Şubesi. Antalya ve Hopa istasyonları Klimogramı (D. Bu diyagramlardan yağış ve sıcaklık değerlerinin seyirleri izlenerek o yerin hangi iklim tipine girebileceği araştırılır. Klimogramlar Klimogramlar iklim diyagramlarının başka bir şeklidir. bu sıcaklık ve yağış bakımından mevsimler arasında çok fark bulunmayan iklim tipini (bu örnekte Karadeniz iklim tipi). o yerin iklim karakterini gösterir. . yaz aylarının sıcak ve kurak. Klimogramların çizilmesi için yatay eksen üzerine sıcaklık değerleri.2. Her ayın sıcaklık ve yağış değerlerini birleştirerek elde edilen şekil. Şekil 6.

1 -1.6 9. Kuraklıkla ilgili yapılan araştırmalar 6 ana kuraklık çeşidini ortaya koymuştur. atmosferik. 1994). hidrolojik ve su kaynakları kuraklığıdır. Tablo 12.3 ≤ -2. aynı anda birden fazla kaynağa etkisi ve ekonomik boyutunun yüksek olması onu diğer doğal afetlerden ayıran en önemli özelliklerdir.8.99 şiddetli kuraklık 4. meteorolojik. Bunlar. SPI (Standardized Precipitation Index) yağış eksikliğinin farklı zaman dilimleri içindeki değişkenliğini dikkate alabilen bir yöntemdir.6 6.49 orta derece kuraklık 8. frekans. 2003). Bu durumda kuraklığın izlenmesi açısından yağıştaki eksikliğin farklı zaman ölçüleri (dilimleri) içinde nicel olarak ifade edilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. A. süre ve etki alanı gibi ifadelerle tanımlanır. şiddet. Burada en önemli sorun yağış eksikliğinden kaynaklanan kuraklığın bu kaynaklar üzerindeki etkisinin süre ve şiddetlilik açısından farklı olmasından kaynaklanmasıdır.00 ile -1. tarımsal. Bununla beraber suya dayalı aktivitelerin yağıştaki bu eksiklikten etkilenme zamanı ve süresine göre kuraklıkla ilgili çeşitli tanımlar ortaya çıkmıştır.50 ile -1. İndeksin sıfırın altına ilk düştüğü ay kuraklığın başlangıcı olarak kabul edilirken indeksin pozitif değere yükseldiği ay kuraklığın bitimi olarak değerlendirilir. SPI değerleri dikkate alınarak yapılan bir kuraklık değerlendirmesinde indeksin sürekli olarak negatif olduğu zaman periyodu kurak dönem olarak tanımlanır. Kuraklık ile ilgili tanımlarda en bariz problemlerden biri kurak dönem süresi boyunca yağış eksikliğinin yeraltı suları. kar kütleleri ve akımlar gibi farklı su kaynaklarına nasıl etki ettiğidir. SPI esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağışın ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir (McKee ve arkadaşları.0 3. Normalleştirilmiş yağış indeksi (SPI) Kuraklık genel olarak suya ihtiyaç duyulan zamanlarda su eksikliğine sebep olacak şekilde yağıştaki azalmalar veya yağışın normalin altına düşmesi olarak tanımlanır. Kuraklığın başlangıç ve bitişinin belirsiz oluşu. yağışın 12 ay ve daha az periyotlarda normal dağılıma uymaması sebebiyle komplikedir ve bu sebeple yağış dizileri öncelikle normal dağılıma uygun hale getirilir. Bu yöntemle kuraklık şiddeti aşağıdaki tabloda gösterilen kategorilere göre sınıflandırılır (McKee ve arkadaşları. SPI kuraklık indeksine göre kuraklık sınıflandırması ve yüzde oluşumları (Konya örneği) Kuraklık Zaman Zaman Zaman (%) SPI Kategorisi (%) 3-ay (%) 6-ay 12-ay 0 ile -0. toprak nemi. SPI değerlerinin normalleştirilmesi sonucu seçilen zaman dilimi içerisinde hem kurak ve hem de nemli dönemler aynı şekilde temsil edilmiş olur. 1993) SPI = xi − xi − σ Burada . Sonuçta elde edilen SPI değerleri yağış eksikliği ile doğrusal olarak artan ve azalan bir eğilim gösterir.2 9.1 3.99 hafif derece kuraklık 31.0 . SPI = Xi = Xi = σ = Normalleştirilmiş yağış indeksi o anki yağış yağış normali standart sapma Gerçekte indeksin hesaplanması. Herhangi bir bölgede kuraklık.7 30. kümülatif olarak artması.2 -1.2 çok şiddetli kuraklık 3. ve arkadaşları. klimatolojik. su rezervuarları.4 2. (Kömüşcü.5 28.

Bu durum çeşitli araştırmacıların görüşleri arasındaki ayrılıkları ortaya koyduğu gibi her alanda kusursuz sonuç vermiş bir formülün bulunamamış olması şeklinde de yorumlanabilir. Her zaman dilimindeki veri dizileri kayan bir özellikte olup o ayın indeks değeri önceki (i) ayların değerlerine göre belirlenir. Yağış eksikliğinin farklı su kaynaklarına etkisi dikkate alınarak indekslerdeki değişimlerin gözleneceği 3. İşte seçilen farklı zaman dilimleri bu değişen süreyi dikkate almak için seçilmiştir. Örneğin herhangi bir ayda yağışta meydana gelen azalma toprak nemine hemen etki edebilirken. 24. diğer yerlerin ise yarı kurak veya yarı nemli iklim karakterine sahip olduğunu söyleyebiliriz. işlemler için o yöreye ait iklim karakterinin bilinmesi gerekir. İllerin çeşitli yöntemlere göre hazırlanmış iklim sınıflandırmaları Tablo 13’de verilmiştir. Bilim adamları arasında bu konuda çok farklılık vardır. Fakat bu durum en uzun formül en doğru sonucu verecek şeklinde de yorumlanamaz. Sonuçlar: Bir yerin iklim karakterinin bilinmesi o yöreyle ilgili her türlü aktivitenin planlanması açısından son derece önemlidir.Tabloda belirtilen yüzdelik zaman dilimleri o kategorilerde zamanın ne kadarında kuraklık şiddetinin görülme olasılığını ifade eder. Bu noktasal sonuçlar genel değerlendirme için Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı ArcGIS ortamında haritalanmıştır (Şekil 2-5). ve 48 aylık (i) gibi farklı zaman dilimleri belirlenir. yeraltı sularının ve nehirlerin bundan etkilenmesi daha uzun süreli bir zaman dilimi içinde olur. En az 30 yıllık sürekli periyoda sahip aylık yağış dizileri (m boyutunda) hazırlanır. bir kısmı ise oldukça karmaşıktır.s. Bu şekilde o andaki kuraklığın ne kadar az sıklıkta tekrar edebileceği ve kuraklığın bitmesi için gerekli olan yağış olasılığının bilinmesi sağlanabilir. Sonuç olarak yöntemler arasında farklılıklar ortaya çıksa da genel olarak Karadeniz Bölgesinin nemli. . Iğdır ve Trakya civarının kurak. Daha sonra her veri setine Gama dağılımı uydurulur ve böylece gözlenmiş yağış olasılıkları tanımlanır. Güneydoğu Anadolu. 6. İç Anadolu. 12. çok çeşitli iklim sınıflandırmaları yapmıştır. SPI değerlerinin hesaplanmasında şu yöntem izlenir. Bu zaman dilimleri yağıştaki eksikliğin kullanılabilir su kaynaklarına olan etkisinin ne kadar sürede hissedilebileceği gibi öznel bir mantığa göre seçilmiştir. Çok sayıda bilim adamı. Orada yetiştirilmesi düşünülen ürünün planlanmasından kurulacak olan sanayi tesisine yada sağlık açısından sorunsuz yaşamaya uygun olup olmadığına veya tatilin yeri ve zamanının planlanması v. Formüllerin bir kısmı çok basit. Haritalar değerlendirilirken her yöntemin bir hata payı olduğu unutulmamalıdır.

2 2. Kışları çok soğuk.0 2.7 1230.9 805.3 13. Kışları serin.6 9.7 13. Kışları soğuk.2 717.3 -7.2 -4.1 14. Aydeniz İklim Tipi Yarı Kurak Kurak Yarı Kurak Yarı Nemli Kurak Yarı Kurak Kurak Nemli Yarı Nemli Nemli Nemli Kurak Yarı Kurak Nemli Kurak Yarı Kurak Yarı Nemli Yarı Nemli Nemli Nemli Kurak Yarı Nemli Yarı Nemli Yarı Kurak Yarı Nemli Yarı Kurak Kurak Nemli Yarı Nemli Kurak Kurak Yarı Nemli Yarı Kurak Kurak Çok Nemli Yarı Kurak Yarı Kurak Çok Kurak Yarı Kurak Nemli Yarı Kurak Yarı Kurak Kurak Yarı Nemli Yarı Nemli Kurak Kurak Kurak Yarı Nemli Kurak Nemli Kurak Yarı Nemli Kurak Yarı Kurak Kurak Yarı Kurak Nemli Yarı Nemli Kurak Kurak Nemli Yarı Nemli Çok Nemli Nemli Nemli Çok Kurak Kurak Nemli Yarı Kurak Nemli Kurak Nemli Yarı Nemli Yarı Nemli Kurak Nemli Yarı Nemli Çok Nemli Erinç Iklim Tipi Yarı Nemli Yarı Nemli Yarı Nemli Nemli Yarı kurak Yarı kurak Yarı Nemli Nemli Nemli Nemli Nemli Yarı Nemli Yarı Nemli Çok Nemli Yarı kurak Yarı Nemli Yarı Nemli Nemli Çok Nemli Yarı Nemli Yarı kurak Yarı Nemli Yarı Nemli Yarı kurak Yarı Nemli Yarı Nemli Yarı kurak Nemli Yarı Nemli Yarı kurak Yarı kurak Yarı Nemli Yarı kurak Yarı Nemli Çok Nemli Yarı Nemli Nemli Kurak Yarı Nemli Yarı Nemli Yarı Nemli Yarı Nemli Yarı kurak Yarı Nemli Yarı Nemli Yarı kurak Yarı kurak Yarı kurak Yarı Nemli Yarı kurak Nemli Yarı kurak Yarı Nemli Yarı kurak Yarı Nemli Yarı Nemli Yarı Nemli Nemli Nemli Yarı Nemli Yarı kurak Çok Nemli Yarı Nemli Çok Nemli Nemli Yarı Nemli Yarı kurak Yarı Nemli Yarı Nemli Yarı Nemli Yarı Nemli Yarı Nemli Nemli Nemli Yarı Nemli Yarı Nemli Yarı Nemli Nemli Çok Nemli De Martonne Iklim Tipi Step-Y.4 21.0 6.0 25.3 23.3 15. Kışları serin.6 4.3 445.6 10.8 1.7 12.9 27.2 24.8 4. Kışları soğuk.2 589.6 797.9 2.Nemli arası Step-Y.0 23.5 13.0 560.5 483.3 24. Kışları soğuk.7 698.3 22.Nemli arası Step-Y.3 5.0 10.1 694. Kışları Ilıman.6 26.4 27.8 10.6 5.Nemli arası Step-Y.5 8.4 11.8 26.Nemli arası Çok Nemli Step-Y.4 6.8 2.0 391.Nemli arası Step-Y.8 22.0 -0.5 3. Kışları soğuk.2 -2.4 24. Kışları serin.9 14.7 388.Nemli arası Step-Y. Kışları serin.6 22.Nemli arası Step-Y.0 11.8 9. Kışları serin.Nemli arası Yarı kurak Step-Y. Kışları serin.5 2.3 27.Nemli arası Step-Y.5 2.2 640.8 16.5 22. Kışları serin. Kışları serin. Kışları Ilıman.6 2.5 -0.4 448.4 10.2 14.Nemli arası Step-Y.3 23.Nemli arası Step-Y.4 10.8 28.6 11.4 249. Kışları soğuk.4 6.5 687.1 431.9 602.3 28.2 -3.9 27.5 942.3 18.1 1112.8 458. Kışları serin.8 14.0 -0.Nemli arası Step-Y.3 409. Kışları soğuk.7 5. Kışları soğuk.2 409.5 1.1 545.5 10.Nemli arası Step-Y.8 23. Kışları serin.6 19.Nemli arası Step-Y. Kışları serin.1 -0.Nemli arası Step-Y.7 20. Kışları serin.Nemli arası Yarı kurak Step-Y.4 16.1 14.0 24.4 19.0 6.8 7.3 21. Kışları soğuk.4 23. Kışları çok soğuk.Nemli arası Step-Y.5 12.6 20.0 22.0 2.7 16.0 22. Kışları soğuk.8 11.2 0.Nemli arası Yarı kurak Step-Y.1 574.7 31.0 -2.5 12.3 756.6 688.6 -0.2 703.8 14.1 11.3 9.7 22.1 8.9 15.8 20.9 -0.6 -3.4 572.6 1236.2 27. Kışları serin. Kışları serin.5 0.4 -2.7 325.7 30. Kışları soğuk. Kışları serin.2 676.1 408.Nemli arası Step-Y.9 545.0 355.Nemli arası Step-Y.6 1231.8 2. Kışları soğuk.3 -9.8 17.7 13.0 406.0 29.4 22.1 18.4 22.7 22. Kışları soğuk.3 20.3 9.Nemli arası Step-Y.8 384. Kışları serin. Kışları serin.Nemli arası Step-Y.8 11. Kışları soğuk.9 431. Kışları serin. Kışları soğuk. Kışları soğuk.1 30. Kışları soğuk.7 617.0 11.Nemli arası Step-Y.6 -3.9 23.Nemli arası Step-Y.5 12. Kışları çok soğuk.2 826.1 3.7 438.3 0.5 11. ort Yıllık ort sıc sıc Yıllık yağış kış mevsimi .7 12.Nemli arası Yarı kurak Step-Y.5 1.Nemli arası Yarı kurak Step-Y.8 374.2 17. Kışları serin. Kışları soğuk.Nemli arası Step-Y.5 5.8 19.4 6. Kışları serin. Kışları serin. Kışları serin.Nemli arası Çok Nemli Tem. Kışları serin.2 16. Kışları serin.Nemli arası Step-Y.9 8.7 12.4 10.0 17. Kışları serin.0 1025. Kışları serin.7 27. Kışları serin.0 11.7 6.1 -10.1 7.9 402.1 401.5 5.0 18.2 444.Nemli arası Step-Y.8 479. Kışları serin.4 326. Kışları soğuk.5 548.Nemli arası Step-Y.5 24.3 22.Nemli arası Step-Y.9 -3.9 21. İllerin çeşitli yöntemlere göre hazırlanmış iklim sınıflandırmaları (1/2) Uzun Yıllık Veriler İller ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHISAR AGRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTAKYA ANTALYA ARDAHAN ARTVIN AYDIN BALIKESIR BARTIN BATMAN BAYBURT BILECIK BINGOL BITLIS BOLU BURDUR BURSA CANAKKALE CANKIRI CORUM DENIZLI DIYARBAKIR DUZCE EDIRNE ELAZIG ERZINCAN ERZURUM ESKISEHIR GAZIANTEP GIRESUN GUMUSHANE HAKKARI IGDIR ISPARTA ISTANBUL GOZTEPE IZMIR KAHRAMANMARAS KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERI KILIS KIRIKKALE KIRKLARELI KIRSEHIR KOCAELI KONYA KUTAHYA MALATYA MANISA MARDIN MERSIN MUGLA MUS NEVSEHIR NIGDE ORDU OSMANİYE RIZE SAKARYA SAMSUN SANLIURFA SIIRT SINOP SIVAS TEKIRDAG TOKAT TRABZON TUNCELI USAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK Ocak ort sıc 9.9 -0.1 716. Kışları soğuk.3 808.0 22. Kışları serin. Kışları serin.Tablo 13.1 16.Nemli arası Yarı Nemli Step-Y.Nemli arası Step-Y.4 14. Kışları serin.0 338. Kışları serin.9 21. Kışları soğuk.8 14.3 10.6 27. Kışları serin.Nemli arası Step-Y.9 844.4 679.4 23.3 21.Nemli arası Yarı kurak Yarı Nemli Step-Y.7 4. Kışları serin.8 600.1 443.6 -6.3 -0.3 23.Nemli arası Yarı Nemli Yarı kurak Step-Y.1 31.1 18.Nemli arası Yarı Nemli Yarı Nemli Yarı Nemli Step-Y. Kışları serin.Nemli arası Step-Y.5 -11.9 672.Nemli arası Step-Y.5 1029.0 9. Kışları soğuk.1 27. Kışları serin.2 -1.7 5.6 21.2 15.8 25.4 22.3 12.9 14.7 479.0 18. Kışları soğuk.0 14.1 23. Kışları serin.5 27.Nemli arası Step-Y.5 11.2 28.Nemli arası Yarı Nemli Nemli Step-Y.0 5.2 23.5 7.1 24.Nemli arası Step-Y.Nemli arası Step-Y.6 22.9 13.3 -2.0 28.8 3.8 23. Kışları serin.2 5.6 846.5 498.8 -1.8 23.7 6.3 388.9 6.6 13.7 690.6 18.Nemli arası Step-Y.3 11.8 24.6 Trewartha İklim Tipi yaz mevsimi yazları çok sıcak yazları çok sıcak yazları ılık yazları ılık yazları sıcak yazları sıcak yazları sıcak yazları sıcak yazları çok sıcak yazları Ilıman yazları ılık yazları çok sıcak yazları sıcak yazları ılık yazları çok sıcak yazları ılık yazları ılık yazları sıcak yazları ılık yazları ılık yazları sıcak yazları sıcak yazları sıcak yazları ılık yazları ılık yazları sıcak yazları çok sıcak yazları ılık yazları sıcak yazları sıcak yazları sıcak yazları ılık yazları ılık yazları sıcak yazları ılık yazları ılık yazları sıcak yazları sıcak yazları sıcak yazları sıcak yazları sıcak yazları çok sıcak yazları sıcak yazları Ilıman yazları ılık yazları ılık yazları sıcak yazları sıcak yazları sıcak yazları ılık yazları sıcak yazları sıcak yazları ılık yazları sıcak yazları çok sıcak yazları çok sıcak yazları sıcak yazları sıcak yazları sıcak yazları ılık yazları ılık yazları ılık yazları sıcak yazları ılık yazları ılık yazları sıcak yazları çok sıcak yazları çok sıcak yazları ılık yazları ılık yazları sıcak yazları ılık yazları ılık yazları sıcak yazları sıcak yazları ılık yazları sıcak yazları ılık yazları ılık Kışları Ilıman.Nemli arası Yarı Nemli Step-Y. Kışları serin.0 13.5 2.1 2.5 368.Nemli arası Step-Y.Nemli arası Yarı Nemli Yarı Nemli Step-Y.0 -11.5 6.7 454. Kışları serin.4 510. Kışları serin.Nemli arası Step-Y.2 10.2 23.5 27.4 1140.4 1069.1 509. Kışları serin.Nemli arası Step-Y.9 4.2 23. Kışları serin. Kışları soğuk. Kışları serin.1 760.0 31.9 9.5 20.3 20. Kışları soğuk. Kışları soğuk. Kışları serin.8 10.1 2188. Kışları serin. Kışları soğuk.3 6.2 6.8 19.0 28.6 4.Nemli arası Step-Y.4 8.0 -2.8 14.2 14.1 0.6 0.Nemli arası Step-Y. Kışları soğuk.6 727.3 552.Nemli arası Step-Y.6 -1.0 14.4 14.6 541.3 560.5 -0.8 13.3 537.Nemli arası Step-Y.Nemli arası Step-Y.2 -4.Nemli arası Step-Y.2 403.4 17.Nemli arası Step-Y.4 16.Nemli arası Step-Y.7 457.9 12.9 8.9 21.Nemli arası Step-Y.

B'2.B'1.a' C1.d.r.b'3 C2.B'2.b'3 A.b'3 C2.b'2 C1.s2.d.b'2 C1.b'2 D.B'2.B'2.b'3 C1.d.B'2.b'3 C2. harf ve açıklaması a':Tam denizel iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'4:Deniz tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'4:Deniz tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'4:Deniz tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'4:Deniz tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'4:Deniz tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'4:Deniz tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'4:Deniz tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim a':Tam denizel iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'4:Deniz tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'4:Deniz tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'4:Deniz tesirine yakın iklim b'4:Deniz tesirine yakın iklim b'4:Deniz tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'4:Deniz tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'4:Deniz tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'3:Deniz tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'4:Deniz tesirine yakın iklim b'2:Kara tesirine yakın iklim b'4:Deniz tesirine yakın iklim ISTANBUL GOZTEPE C2.B'2.b'3 D.s.B'1.b'3 D.b'3 C1.B'2.s.B'1.B'1.s2.b'4 2.s.B'3.B'3.s.d.B'1.s2.B'1.b'3 C2.s.b'3 D.d.d.s2.d.b'4 C1.B'1.B'2.b'2 C1.s2.B'4.b'4 C1. harf ve açıklaması s2:Su fazlası kış mevsiminde ve çok kuvvetli olan s2:Su fazlası kış mevsiminde ve çok kuvvetli olan d:Su fazlası olmayan veya pek az olan s2:Su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan d:Su fazlası olmayan veya pek az olan d:Su fazlası olmayan veya pek az olan d:Su fazlası olmayan veya pek az olan s2:Su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan s2:Su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan r:Su noksanı olmayan veya pek az olan s:Su noksanı yaz mevsiminde ve orta derecede olan s2:Su fazlası kış mevsiminde ve çok kuvvetli olan s2:Su fazlası kış mevsiminde ve çok kuvvetli olan r:Su noksanı olmayan veya pek az olan s:Su fazlası kış mevsiminde ve orta derecede olan s:Su fazlası kış mevsiminde ve orta derecede olan d:Su fazlası olmayan veya pek az olan s2:Su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan s2:Su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan s:Su fazlası kış mevsiminde ve orta derecede olan d:Su fazlası olmayan veya pek az olan s2:Su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan s2:Su fazlası kış mevsiminde ve çok kuvvetli olan d:Su fazlası olmayan veya pek az olan d:Su fazlası olmayan veya pek az olan s2:Su fazlası kış mevsiminde ve çok kuvvetli olan s2:Su fazlası kış mevsiminde ve çok kuvvetli olan s:Su noksanı yaz mevsiminde ve orta derecede olan s:Su fazlası kış mevsiminde ve orta derecede olan s:Su fazlası kış mevsiminde ve orta derecede olan d:Su fazlası olmayan veya pek az olan s:Su fazlası kış mevsiminde ve orta derecede olan d:Su fazlası olmayan veya pek az olan s2:Su fazlası kış mevsiminde ve çok kuvvetli olan r:Su noksanı olmayan veya pek az olan s:Su fazlası kış mevsiminde ve orta derecede olan s2:Su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan d:Su fazlası olmayan veya pek az olan s2:Su fazlası kış mevsiminde ve çok kuvvetli olan s2:Su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan s2:Su fazlası kış mevsiminde ve çok kuvvetli olan s2:Su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan d:Su fazlası olmayan veya pek az olan d:Su fazlası olmayan veya pek az olan d:Su fazlası olmayan veya pek az olan d:Su fazlası olmayan veya pek az olan s2:Su fazlası kış mevsiminde ve çok kuvvetli olan d:Su fazlası olmayan veya pek az olan s:Su fazlası kış mevsiminde ve orta derecede olan d:Su fazlası olmayan veya pek az olan s2:Su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan d:Su fazlası olmayan veya pek az olan s2:Su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan s:Su fazlası kış mevsiminde ve orta derecede olan s2:Su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan s2:Su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan s2:Su fazlası kış mevsiminde ve çok kuvvetli olan s2:Su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan s2:Su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan s:Su fazlası kış mevsiminde ve orta derecede olan d:Su fazlası olmayan veya pek az olan s2:Su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan s:Su noksanı yaz mevsiminde ve orta derecede olan r:Su noksanı olmayan veya pek az olan s:Su noksanı yaz mevsiminde ve orta derecede olan s:Su noksanı yaz mevsiminde ve orta derecede olan s:Su fazlası kış mevsiminde ve orta derecede olan s2:Su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan s:Su fazlası kış mevsiminde ve orta derecede olan s:Su fazlası kış mevsiminde ve orta derecede olan s:Su fazlası kış mevsiminde ve orta derecede olan d:Su fazlası olmayan veya pek az olan s:Su noksanı yaz mevsiminde ve orta derecede olan s2:Su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan s2:Su fazlası kış mevsiminde ve çok kuvvetli olan s:Su fazlası kış mevsiminde ve orta derecede olan s2:Su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan s2:Su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan r:Su noksanı olmayan veya pek az olan 4.B'2.B'2.s2.B'1.b'2 C2.B'2.s2.b'4 D.s2.B'3.r.s2.B'2.b'4 C1.b'2 C1.b'2 C2.d.s.d.B'1.b'3 D.B'1.s2.s2.r.B'2.s.B'3.B'2. harf ve açıklaması açıklaması C1:Yarı Kurak-az nemli C1:Yarı Kurak-az nemli D:Yarı Kurak C2:Yarı Nemli D:Yarı Kurak D:Yarı Kurak D:Yarı Kurak B1:Nemli B1:Nemli C2:Yarı Nemli C2:Yarı Nemli C1:Yarı Kurak-az nemli C1:Yarı Kurak-az nemli B2:Nemli D:Yarı Kurak C1:Yarı Kurak-az nemli C1:Yarı Kurak-az nemli B2:Nemli A:Çok Nemli C1:Yarı Kurak-az nemli D:Yarı Kurak C2:Yarı Nemli C1:Yarı Kurak-az nemli D:Yarı Kurak C1:Yarı Kurak-az nemli C1:Yarı Kurak-az nemli C1:Yarı Kurak-az nemli B1:Nemli C1:Yarı Kurak-az nemli D:Yarı Kurak D:Yarı Kurak C1:Yarı Kurak-az nemli D:Yarı Kurak C1:Yarı Kurak-az nemli B3:Nemli C1:Yarı Kurak-az nemli B1:Nemli D:Yarı Kurak C1:Yarı Kurak-az nemli C2:Yarı Nemli C1:Yarı Kurak-az nemli C2:Yarı Nemli D:Yarı Kurak C1:Yarı Kurak-az nemli C1:Yarı Kurak-az nemli C1:Yarı Kurak-az nemli D:Yarı Kurak D:Yarı Kurak C1:Yarı Kurak-az nemli D:Yarı Kurak C2:Yarı Nemli D:Yarı Kurak C2:Yarı Nemli D:Yarı Kurak C2:Yarı Nemli C2:Yarı Nemli C1:Yarı Kurak-az nemli B3:Nemli B1:Nemli C1:Yarı Kurak-az nemli D:Yarı Kurak B2:Nemli C2:Yarı Nemli A:Çok Nemli B1:Nemli C2:Yarı Nemli D:Yarı Kurak C2:Yarı Nemli C1:Yarı Kurak-az nemli C1:Yarı Kurak-az nemli C1:Yarı Kurak-az nemli D:Yarı Kurak C2:Yarı Nemli B1:Nemli C1:Yarı Kurak-az nemli C1:Yarı Kurak-az nemli C2:Yarı Nemli C2:Yarı Nemli B3:Nemli B'4:mezotermal B'3:mezotermal B'1:mezotermal B'1:mezotermal B'1:mezotermal B'2:mezotermal B'1:mezotermal B'3:mezotermal B'3:mezotermal C'2:mikrotermal B'1:mezotermal B'3:mezotermal B'2:mezotermal B'1:mezotermal B'3:mezotermal C'2:mikrotermal B'1:mezotermal B'2:mezotermal B'1:mezotermal B'1:mezotermal B'2:mezotermal B'2:mezotermal B'2:mezotermal B'1:mezotermal B'1:mezotermal B'3:mezotermal B'3:mezotermal B'2:mezotermal B'2:mezotermal B'2:mezotermal B'1:mezotermal C'2:mikrotermal B'1:mezotermal B'2:mezotermal B'2:mezotermal B'1:mezotermal B'1:mezotermal B'2:mezotermal B'1:mezotermal B'2:mezotermal B'3:mezotermal B'3:mezotermal B'1:mezotermal C'2:mikrotermal B'1:mezotermal B'1:mezotermal B'3:mezotermal B'2:mezotermal B'2:mezotermal B'1:mezotermal B'2:mezotermal B'1:mezotermal B'1:mezotermal B'2:mezotermal B'3:mezotermal B'3:mezotermal B'3:mezotermal B'2:mezotermal B'1:mezotermal B'1:mezotermal B'1:mezotermal B'2:mezotermal B'3:mezotermal B'2:mezotermal B'2:mezotermal B'2:mezotermal B'4:mezotermal B'3:mezotermal B'2:mezotermal B'1:mezotermal B'2:mezotermal B'1:mezotermal B'2:mezotermal B'2:mezotermal B'2:mezotermal B'1:mezotermal B'2:mezotermal B'1:mezotermal B'2:mezotermal 3.B'3.s.B'2.b'4 C2.s.b'2 C1.b'3 D.b'2 C1.d.r.B'1.d.b'2 D.B'1.b'3 C1.s2.b'2 B3.b'3 C1.b'4 B1.b'2 C1.B'1.s.s2.B'2.B'2.B'1.B'1.r.d.s2.B'2.B'1.B'3.B'4.b'2 C1.b'4 B3.b'4 B1.b'4 .B'1.b'4 C1.b'2 D.b'2 D.s2.s2.b'3 D.b'4 C2.b'2 C1.b'3 C2.s2.B'3.B'3.s2.B'1.s.B'1.s2.d.s.B'1.s2.C'2.B'3.b'2 B2.B'1.b'3 C1.B'2.d.B'2.B'1.b'2 C1.s2.B'2.b'2 C2.d.s.B'3.s2.B'2.s.s2.b'3 D.b'3 C1.Tablo 13.s2.d.b'3 B2.B'3.B'2. İllerin çeşitli yöntemlere göre hazırlanmış iklim sınıflandırmaları (2/2) Thornthwaite iklim sınıflandırması Iller ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHISAR AGRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTAKYA ANTALYA ARDAHAN ARTVIN AYDIN BALIKESIR BARTIN BATMAN BAYBURT BILECIK BINGOL BITLIS BOLU BURDUR BURSA CANAKKALE CANKIRI CORUM DENIZLI DIYARBAKIR DUZCE EDIRNE ELAZIG ERZINCAN ERZURUM ESKISEHIR GAZIANTEP GIRESUN GUMUSHANE HAKKARI IGDIR ISPARTA IZMIR KAHRAMANMARAS KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERI KILIS KIRIKKALE KIRKLARELI KIRSEHIR KOCAELI KONYA KUTAHYA MALATYA MANISA MARDIN MERSIN MUGLA MUS NEVSEHIR NIGDE ORDU OSMANİYE RIZE SAKARYA SAMSUN SANLIURFA SIIRT SINOP SIVAS TEKIRDAG TOKAT TRABZON TUNCELI USAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK Harfler C1.d.b'4 B2.b'2 A.b'2 C1.B'1.s.b'2 C1.B'1.a' D.s.B'3.s2.b'2 C1.s2.B'1.B'1.B'2.b'2 C2.B'2.b'2 C1.b'2 D.b'3 B1.s.B'3.s2.b'3 B1.B'2.b'3 C2.b'2 D.B'2.C'2.s2.b'3 C1.b'3 C1.s2.s2.b'4 D.b'3 D.s.B'2.b'2 C2.s2.b'2 C1.b'4 B1.s2.B'1.B'2.b'2 C1.b'2 C2.d.s.C'2.b'4 C2.B'1.s.B'3.b'2 D.b'2 B1.b'2 B3.s2.d.d.B'1.B'3.s. harf ve 1.C'2.b'2 B1.

meteor. 2000 DMİ web sitesi http://www. 15. Ankara D. 1984.org 13. Wikipedia ansiklpedi.. Meteoroloji Mühendisliği Bölümü. FAO.. Genel Müdürlüğü web sitesi http://www. 1982.M.T. ve arkadaşları 2003. . 1988.İ. ŞENSOY. Ank. Türkiye İklimi... Yayın No: 2506. ‘Normalleştirilmiş yağış indeksi (SPI) ile Türkiye’de kuraklık oluşum oranlarının bölgesel dağılımı’ (Regional distribution of drought occurence by using Standardized Precipitation Index (SPI)in Turkey).meteor. 2007 . S. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu Bildiri Kitabı. 1993.. 268-275. Thornthwaite Yöntemine Göre Antalya İklimi. http://en. Klimatoloji Şubesi. DOĞAN. Klimogram Yöntemine Göre Antalya İklimi. 2004.gov. Klimatoloji III. Ankara (Gazi Büro Kitapevi) 11. İstanbul. 1957. Klimatoloji II Ders Kitabı 14. 19-21 Mart 2003.. III. İstanbul 9.D. Aydeniz Metodu ile Türkiye’nin Kuraklık Değerlendirmesi.Ü. Ege Üniversitesi yayınları DMİ Yayınları 2000/02. Y. 5.. İ. 1972. Food And Agriculture Organization.gov. Ankara 12. S. 1984. Erinç. İTÜ Hidrojeoloji Enstitüsü..tr/2005/genel/iklim/iklim. 4. 2. Klimatoloji ve Metotları. Ankara DMİ Yayınları 2000/04..fao. K. 3. Tatbiki Klimatoloji ve Türkiye’nin İklim Şartları. 6. Ayman B. 1997. www. Kaya N.Ü. S. İstanbul 10. Ankara Dönmez. BAYAR A.. O. Ş.T. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi. Türkiye Coğrafyası.İ. S. ERTÜRK.. Türkiye İklim Tasnifi (De Martonne Metoduna Göre). Ankara DMİ.. EROL. Genel Klimatoloji.. İ.M. İ.htm 17. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü.wikipedia.Ballıca H. Türkiye’nin İklim Tasnifi – Erinç Kuraklık İndis Formülüne Göre. 7.org/wiki/K%C3%B6ppen_climate_classification 1. ŞENSOY.Referanslar: Atalay.htm 16. 1984 Umumi Klimatoloji ve İklim Çalışmaları İ. Coğrafya Enstitüsü Yayın No: 102 8. Erinç.tr/2005/genel/iklim/turkiyeiklimi..Ü. KÖMÜŞCÜ A.T.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful