P. 1
Insan Kaynaklari Yonetimi Egitim Fonksiyonunun Orgutsel Guvene Etkileri Ve Bir Uygulama the Impact of Human Resources Management s Education Function on Organizational Trust and an Application

Insan Kaynaklari Yonetimi Egitim Fonksiyonunun Orgutsel Guvene Etkileri Ve Bir Uygulama the Impact of Human Resources Management s Education Function on Organizational Trust and an Application

|Views: 187|Likes:
Yayınlayan: ccchakanccc

More info:

Published by: ccchakanccc on Dec 15, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2014

pdf

text

original

KY EĞ T M FONKS YONUNUN ÖRGÜTSEL GÜVENE ETK LER VE B R UYGULAMA (Yüksek Lisans Tezi) Metin AKTUNA

Kütahya-2007

T.C. DUMLUPINAR ÜN VERS TES Sosyal Bilimler Enstitüsü şletme Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M EĞ T M FONKS YONUNUN ÖRGÜTSEL GÜVENE ETK LER VE B R UYGULAMA

Danışman YRD. DOÇ.DR. KAZIM DEVEL OĞLU

Hazırlayan Metin AKTUNA

005911412003

Kütahya–2007

Kabul ve Onay

Metin AKTUNA’nın hazırladığı “ nsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Fonksiyonunun Örgütsel Güvene Etkileri ve Bir Uygulama” başlıklı Yüksek Lisans tez çalışması, jüri tarafından lisansüstü yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre değerlendirilip kabul edilmiştir. ......./....../2007

Tez Jürisi

Doç. Dr. B. Zafer ERDOĞAN

Yard. Doç. Dr. Gülten GÜMÜŞTEK N

Yard. Doç. Dr. Kazım DEVEL OĞLU (Danışman)

Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım./…/2007 Metin AKTUNA . tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım kaynakların kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu. ….Yemin Metni Yüksek lisans tezi olarak sunduğum “ nsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Fonksiyonunun Örgütsel Güvene Etkileri ve Bir Uygulama” adlı çalışmamın.

stihkâm nşaat Tabur . 1995 yılında Hava dari Lojistik ve Yönetim Okul Komutanlığından. lk. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi ktisat Fakültesinden mezun oldu. Hava Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinde proje subaylığı ve birlik komutanlığı görevlerinde bulundu. orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1987 yılında Hava Teknik Okullar Komutanlığından.ÖZGEÇM Ş 1969 yılında Tekirdağ’da doğdu. 2005 yılından bu yana Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü şletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programına devam etmektedir. Halen Eskişehir’de 1nci Hava Komutanlığında bölük komutanı olarak görev yapmaktadır.

t-test. Ayrıca çalışmada çalışanların demografik özelliklerinin KY eğitim fonksiyonu ve örgütsel güvene etkileri de incelenmektedir. Veriler toplandıktan sonra korelasyon.v ÖZET Bu çalışmada çalışanların insan kaynakları yönetimi ( KY) eğitim fonksiyonu ile ilgili algılarının örgütsel güvene etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni örgütsel güvenin alt boyutları olarak kuruma güven. tek yönlü varyans analizi ve çoklu regresyon analizleri yapılmıştır. bağımsız değişken KY eğitim fonksiyonu alt boyutları olarak ise. araştırma hipotezlerinde öne sürüldüğü gibi çalışanların KY eğitim fonksiyonunun bazılarına ait algılamalarının örgütsel güveni etkilediğini. çalışanların demografik özelliklerinin KY eğitim fonksiyonu ve örgütsel güven algılamaları üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. yöneticilere ve amirlere güven ile çalışanlararası güven unsurları. statistiksel analiz sonuçları. algılanan çalışma arkadaşlarının desteği. Söz konusu boyut ve alt boyutlarla ilgili hazırlanan bir anket ile Eskişehir ili merkezindeki banka şubelerinde 221 çalışanla alan araştırması yapılmıştır. . Anılan amaca ulaşmak için öncelikle “ KY eğitim fonksiyonu – örgütsel güven ilişkisi” modeli geliştirilmiştir. algılanan amir desteği. algılanan eğitim olanakları. öğrenme motivasyonu ve eğitimle ilgili kariyer beklentileri unsurları belirlenmiştir.

Our dependent variables were trust to the company. perceived superior support. perceived support of colleagues. which were all sub-dimensions of HRM’s education function. motivation in learning. Following data collection. trust to managers and superiors. employees’ perceptions of some HRM’s education functions have an impact on organizational trust. A survey questionnaire was developed and applied to 221 bank employees’ in Eskişehir city centre. It was also found that employees’ demographic characteristics have a relationship with the perceptions of HRM’s education function and organizational trust. and multiple regression analysis were performed. the impact of employees’ demographic characteristics on HRM’s education function and organizational trust were investigated. and trust among employees. a model developed regarding the relationship between HRM’s education function and organizational trust has been developed. In order to achieve above mentioned aim.vi ABSTRACT In this study.way ANOVA. . Our result indicates that. In this. which were sub-dimensions of organizational trust. Also. our independent variables were perceived education opportunities. we aimed to examine the impact of employees’ perceptions about Human Resources Management’s (HRM) education function on organizational trust. one. t-test. correlation. and career expectations regarding education.

7..1. nsan Kaynakları Yönetimi Tanımı ve Amaçları….2.2.………………………… 40 1...…………………. 31 1.…………....…………. 18 1. 29 1. Eğitim Kavramı….2.…..2.. Ücret Yönetimi……….….…………….…………...1 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M ( KY)…………………………………….5. nsan Kaynağını Bulma ve Seçme………………………….……………. 4 1.…………...2. Eğitimin Çalışana Yararları.1.1..….………………...... Güvenlik ve Sağlık…..... 15 1.……………………… 31 1.7. Eğitimin Çalışan lişkilerine Yararları……………………….…………………………….3.………………… 2 1.1..24 1.…....2.…. Yetiştirme ve Geliştirme Kavramları. 34 1..…..………………….6.2. ş Analizleri……………….1.3..…. nsan Kaynakları Yönetiminin Örgütlenmesi……………..……………. Eğitim ve Kariyer Yönetimi…. Eğitimde zlenen lkeler……………………….8..1.1.2.4.7. Endüstriyel lişkiler….…….1...……………………………….…. nsan Kaynakları Yönetiminin Tarihsel Gelişim Süreci…….3.. nsan Kaynakları Eğitim Süreci…………….7.2..1..3.7... Eğitimin Örgüte Yararları…..………………………………………….2..……..1.7.....2..……………………….1.vii Ç NDEK LER Sayfa ÖZET………………………………………………………………………………… v ABSTRACT……………………………………………………………….3.…………………………………….…. 39 1.2.……….1.4.1.2.………………………………. 19 1.. 28 1..……………………………………….2..……………………… 11 1.……..………………….2. Öğrenme Kavramı….5.2. Performans Değerleme....1...5.2.31 1. nsan Kaynakları Planlaması…….4.4.………………………………. nsan Kaynakları Yönetiminin Önemi…….…………….……………………. 30 1..…….. 41 . xi B R NC BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE 1...1.7.7.2....1. 35 1..9.7.7. Bilgi Kavramı……………………..…....………….1..10...5.……………………… 37 1.. 28 1. 40 1.1.......…...7. nsan Kaynağının Öngörümlenmesi.…………………. Eğitimin Yararları…………………………..1.1.6. Eğitimin Önemi ve Amacı…………….. Eğitim htiyaç ve Amaçlarının Belirlenmesi.1.4. 30 1. Personel ve nsan Kaynakları Kavramları.………………………… 39 1.. 32 1.1.………………………….……….4. 13 1.1. 2 1.…………………………………………. 33 1. 6 1. Eğitim ve lişkili Diğer Kavramlar…………….1. 26 1.……………….1.. nsan Kaynakları Yönetiminin Fonksiyonları…….1. şe Alıştırma (Oryantasyon) ….7.. 39 1..4.2.. 21 1..…………………. 29 1.. nsan Kaynakları Yönetiminde Temel lkeler………...1...... NSAN KAYNAKLARI YÖNET M NDE EĞ T M FONKS YONU…………. x TEZ HAKKINDA…. vi Ç NDEK LER……………………………………………………………………… vii TABLOLAR L STES ………………………………………….

.1.………..... 73 1. 61 1.…………………….5.4.. 65 1. Eğitim Bütçesinin Hazırlanması………………….3.3.1. 69 1..4.1.1. Örgüt Kültürü ve Sinerji Kavramları.1..2.4.………. Algılanan Sosyal Destek ve Örgütsel Güven lişkisi.………………………… 43 1.……………………………………………………….…………………………………… 82 2.2.. 43 1...3.. KY EĞ T M FONKS YONUNUN ÖRGÜTSEL GÜVENLE L ŞK S ……. 52 1.5.2..2. Araştırma Sorusu……………………………………………………… 80 2.…………….2.viii 1. 55 1..1. Araştırmanın Varsayımları.………………………….2. Yöneticilere/Amirlere Güven……..3.1.…..5.3. Sosyal Sözleşme Kuramı……………………………………..2.....3..4.... Eğitim Plan ve Programlarının Hazırlanması……………….….5.4.3....2. Eğitimden Beklenen Kazançlar ve Örgütsel Güven lişkisi… 76 K NC BÖLÜM METODOLOJ VE BULGULAR 2..1.5.3.. 57 1.3.…. 42 1..2.….5. Örgütsel Güven Kavramı………... Sosyal Sermaye Kuramı……………..1..2.……… 81 2.………………………. Güven Kavramının Gündemde Olmasının Nedenleri.2. Eğitim Sonuçlarının Değerlemesi.1. 80 2... nsan Sermayesi Kuramı…………………………………….5.……………… 84 . 44 1.4. Örgütsel Süreçlere Etki Eden Güven Türleri….. 59 1.…….. 49 1.….4.1..…………………………………………… 80 2.3..………………………..3...6. 71 1...3.…………………………………… 58 1. ş Dışı Eğitim Yöntemleri.. Sosyal-Beşeri ve Entelektüel Sermaye ile Yönetişim……….……….. Teknoloji Destekli Eğitim Yöntemleri…. Araştırmanın Modeli..4.. Kuruma Güven…. 68 1..5. Anket Formu…………………. 68 1..5. 41 1. Örneklem ve Sınırlılıklar………….1.1.……… 72 1.1.. şbaşı Eğitim Yöntemleri….…………….4.. Psikolojik Sözleşme Kuramı. Örgütsel Güvenin Alt Boyutları………….3.2.. Örgütsel Güvenin Kuramsal Kaynakları……………………………….2.5. Öğrenme Motivasyonu ve Örgütsel Güven lişkisi…..4..5.1...4. 66 1..2... 70 1..6.4.…….4.. METODOLOJ …………….…………….2.3.3.3.…………. Örgüt ve şbirliği Kavramı….43 1.4.3..4.5.………….3.8... Algılanan Eğitim Olanakları ve Örgütsel Güven lişkisi..4.2.. Çalışanlararası Güven……………………………………….1... 64 1.3.. Güven Kavramı……………………..……………………………………………………..……….2.5...1. 75 1. Veri Analizi..4.………………………… 64 1.1.1.1.3.2.……..1.………………………….. Örgütsel Güveni Anlamada Yardımcı Konu ve Kavramlar…………… 44 1.1.1..2..4.1. KY Eğitim Fonksiyonu ile Örgütsel Güven lişkisini Açıklayan Kuramlar…………….……………………………….2.....3...44 1.. Araştırmanın Hipotezleri……………………………………………… 81 2. 74 1. ÖRGÜTSEL GÜVEN……………………………………………….….…….………………… 83 2. 42 1.. 56 1.7.3.…………………………………………..……………………….……………………………….5.. KY Eğitim Fonksiyonunun ve Örgütsel Güvenle lişkisi…….………… 41 1...…….. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı……………………………………… 80 2..….…………..3.1.1. Eğitim Programının Uygulanması………….

. Farklılıkları ncelemeye Yönelik Analiz Bulguları…………………… 86 2. 84 2... BULGULAR………………. Güvenilirlik Analizleri Bulguları……………………….….……………………..……………… 85 2.2..4.2..…………………………….……………… 106 D Z N.….…. 116 .2..… 84 2..…………………… 89 SONUÇ VE ÖNER LER…….2.2.……………………………………………...………………………….... lişkileri ncelemeye Yönelik Analiz Bulguları…. 97 KAYNAKÇA……………………………………………..………….…………………………….1.. 92 EKLER…………………………………………….………….ix 2. Sıklık Dağılımı Bulguları…………………………….2.…………………………………………………….3.

..... 11 Tablo 1.........4: KY Örgütlenmesine Örnek Örgüt Şeması……... 22 Tablo 1...........….……………………………………………….. 17 Tablo 1.....5: Araştırmaya katılan çalışanların yaş grubu sıklık dağılımı bulguları…….............................6: Araştırmaya katılan çalışanların çalışma yılları sıklık dağılımı bulguları...4: Araştırmaya katılan çalışanların medeni durumu sıklık dağ. 90 Tablo 2........10: Çalışanların yaş grupları arasında örgütsel güven bağlamında tek yönlü varyans analizi sonuçları ....…………………………………………….............5: ş Analizlerinin Kullanım Alanları………………….…........1: Çalışanlara Bakış Açısına Göre Tanımlayıcı Kavramlar.....8: Medeni durum ile bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki t-test sonuçları………………………............…………......……….... 85 Tablo 2.. 85 Tablo 2......7: Cinsiyet ile bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki t-test sonuçları... 90 Tablo 2.6: nsan Kaynağı Talebi Tahmin Modelleri....7: Güven Türleri……..…………….. 9 Tablo 1..3: şletmelerde nsan Kaynakları Yönetiminin Önemini Belirleyen Faktörler………………………….….....…...12: Korelasyon analizine göre hipotezlerin durumu……………. 84 Tablo 2...3: Araştırmaya katılan çalışanların cinsiyet sıklık dağılımı bulgular………...11: Örgütsel güven ile KY eğitim fonksiyonu alt boyutları arasındaki korelasyon analizi sonuçları...... 62 Tablo 2..………………………………………………...........................2: Araştırma anketi güvenilirlik analizleri (Cronbach’s Alpha) bulgular…...9: Çalışanların çalışma yılları grupları arasında örgütsel güven bağlamında tek yönlü varyans analizi sonuçları……...... 81 Tablo 2.......……….1: KY Eğitim Fonksiyonu-Örgütsel Güven lişkisi Modeli….………………. 87 Tablo 2....... 88 Tablo 2.... 86 Tablo 2........ 89 Tablo 2....... 85 Tablo 2..x TABLOLAR L STES Sayfa Tablo 1...…..........……………………............ bulguları…......……….......…………………...............…………… 20 Tablo 1...………………………....13: Örgütsel güven ile KY eğitim fonksiyonu alt boyutları arasındaki regresyon analizi sonuçları .....................…...........…………… 3 Tablo 1................. 85 Tablo 2.... 91 ...………………...........2: nsan Kaynakları Yönetimi Model Tanımı…...

TEZ HAKKINDA .

ekonomik çevresel değişimleri. kullanma ile paylaşma ve yönetmeyle ilgili faaliyet ve hizmetlerin ekonominin belirleyicisi olması bu yeni kavramın merkezinde yer almaktadır. bu olgunun uygarlık için bir fay kırığı hareketlenmesi gibi tüm dünyayı etkilediği inkâr edilemeyecek bir gerçektir. Bilgiyi üreten insan kaynağının “entelektüel sermaye” olarak ele alınması ve değerlenmesi. ağ ve iletişim) kullanımı ile emek-sermaye merkezinden. Yeni ekonomi kavramı. Bilgi yaratma. kültürel değerlere kadar bir büyük değişimin. bilgi ekonomisi veya ağ (şebeke) ekonomisi adlarıyla tanımlamaya çalışmışlardır. bu olgunun bir aktörü olarak sahneye çıkılacaktır ya da bu dönüşümün şartları sizi yok edecektir. hatta dönüşümün etkisi ve baskısı hissedilmektedir. Demokrasi. hızlı teknolojik değişimlerle. insan hakları ve serbest piyasa üçgeninde oluşan liberal politik anlayışın ve bu anlayışı egemen kılınmasına olanak sağlayan şartların. Yaygın bilgisayar kullanımı ve bilginin en son iletişim teknikleri ile dağıtımı. mevcut değerleri sorgulamakta yeni içerikler katmakta değişen paradigmaları kavramsallaştırmaktadır. günlük yaşamdan. Ya dönüşüm içselleştirilip. Ekonominin sinir uçları olan işletmeler bu dönüşümü “yeni ekonomi” başta olmak üzere digital ekonomi. politika ve siyasete.xii Çalışmanın Önemi Günümüzde ekonomiden. şletmeler arası stratejik birliktelerin ve şebeke organizasyonların ağırlıklı olarak kullanılması. Süregelen bu dönüşümün tanımlanması ve etkilerin hissedilmesi ülkeden ülkeye fark ediyor gibi görünse de. özellikle bilgi işlem teknolojilerinin (bilgisayar. bilgi merkezli ekonomiye geçişin şartlarını ifade eder. . yirminci yüzyılın son çeyreğinden başlayarak. • • • • • Bilgiyi yaratma. özellikle bilgisayar ve ağ sistemlerine dayalı bilgi ve iletişim teknolojileriyle desteklenmesi farklı olay ve dalgalanmalara sebep olsa da. şletme faaliyetleri içinde yoğun olarak dış imkânlardan (outsourcing) faydalanma yoluna gidilmesi. Koçel (2003) yeni ekonominin ana özelliklerini şöyle belirtmektedir. Globalleşme veya küreselleşme olarak anılan bu dönüşüm. internet ekonomisi. bilgiyi dağıtma ve paylaşmanın (yönetmenin) bu faaliyetlerin ana karakteri olması. fark edilen tek şey: bu değişim ve dönüşümden kaçılamayacağıdır.

Diğer çevresel koşulların etkisi altındaki bu insan merkezli bakış işletmelerin yeniden yapılandırma çalışmaları ile yatay ve iletişime dayalı organizasyon yapısına geçmesini gerekli kılarken. bilginin bilgi işlem teknolojileri (bit) ile taşınan elektronik ortam formatında olması.xiii • • • • Takım ve ekip bazında çalışma ve yönetimin ağır basması. Yeni ekonomik şartların “bilgi” merkezli olması. Üretici-tüketici arasındaki interaktif ilişkiye imkân veren teknolojilerin kullanılmasıdır. günümüzün karmaşık sistemlerinin çözümü ve bu sistemlere ait bilgi üretimi ekip çalışmasını gerekli kılar. Ekip çalışmasının belli bir sosyalite gerektirmesi. Bu paradigma değişimi. proaktif bir anlayışla bilgiyi yaratması “sürekli eğitim” ve “öğrenmeyi öğrenmek” politikaları ile “öğrenen çalışan” ve “öğrenen organizasyon” ile mümkün görünmektedir. Yeni ekonominin eğitimli ve nitelikli bilgi işçisi veya çalışanının. kendini ifade edebilen ve kültürel farklılıkları hoş gören özelliklere sahip olmasını da gerektirir. zihinsel güç ve yaratıcılığa dayalı insan kaynağı anlayışını yaratmıştır. bilgi üretmek adına kendi başına yapacağı faaliyetler kadar. kendini işletmelerde eskinin işgücü ve kol kuvvetine dayalı personel anlayışının yerine. bu bilgiyi yaratan ve yöneten insanın merkez olması anlamına gelmektedir. bu nitelikli çalışanın aynı zamanda ilişkilere dayalı kolay iletişim kuran. bilgiye sahip olmanın yanı sıra. insan kaynakları yönetimi altında yapısal bir değişime zorlamıştır. bilgi üretmek ve yönetmek yolu ile rekabette üstünlük sağlamanın yolu eğitimden geçmektedir. şletmelerin fiziksel üretim ve imalat işlerinden çok hizmet işleri ile uğraşmaları. bilgi üreten ve yöneten. Hızla değişen şartlara ve teknolojiye uyum sağlayıp. nsan kaynakları yönetiminin entelektüel sermaye ve dolayısıyla insan sermayesi anlayışı çerçevesinde ortaya koyduğu en önemli işlev eğitim fonksiyonudur. Elektronik ortamların (digital) hâkim olması. etkin ve verimli kılınmasını amaçlar. nsana bir kaynak olmasının ötesinde bir değer olması ve iç müşteri olarak bir hissedar ve ortak gibi bakmayı ifade eder. . Ekip çalışmasının yanı sıra yeni ekonomik şartlarda çalışanın başka işletmelere transfer olması veya işletmesinin birleşme veya küçülme yolu ile değişmesi gibi şartlara uyum sağlayacak çalışanın. nsan kaynakları yönetimi yeni ekonomik şartların bilgi işçisinin. Çünkü bilgi merkezli yeni ekonomik şartların hızlı değişimlere uyum sağlamanın da ötesine geçerek.

şte bu çalışma buradan hareketle. 2000. küreselleşme ve göç ile giderek daha farklı kültürden çalışan insanların birbirilerini anlamada ve işbirliğine gitmede ve çok uluslu şirketlerin dünya çapındaki çok farklı iş anlayışlarıyla çalışmak zorunda kalması ile bunun için ortak ve egemen bir iş anlayışının doğması anlamında giderek artan bir şekilde önem kazanmaktadır. Gerek çalışanın kendine güveni. medeni cesarete sahip.xiv eğitimli ve nitelikli olmasının yanında sosyal yanının ve ilişkilerinin güçlü olmasının da gerekli olduğunu göstermektedir. işbirliği ile sinerjik bir güç yaratarak bilgi yaratıp rekabette üstünlük sağlaması. Bugün için örgütsel güven olarak kavramsallaşan bu olgu. Doğal olarak bundan işletmelerimizde etkilenmektedir. birleşme ve küçülmelerde ortaya koyduğu sosyal performanstır. Çetin (2004) bilgiye dayalı toplumu belirsizliğin. 1995 Gümrük Birliği Anlaşması ve AB süreci ile son zamanda sürekli yaşanan siyasi ve ekonomik krizler (1996. Eğitimin geliştirme. sosyal ve ilişkilere yönelik olarak ta tarif etmek gerekmektedir. kendini ifade edebilen. yetiştirme gibi her zaman göz önüne alınan teknik işlevlerinin yanı sıra örgütsel güvene olan etkilerinin açıklığa çıkarılmasıyla sosyal yanlarının da ortaya konması. çalışanlar arası işbirliğine dayalı sinerjik bir güç meydana getirmesi ile güven ortamının gerek krizlerde. işletmenin kriz ve zor anlarında bile çalışanlarınca desteklenmesi anlamında önemi oldukça büyüktür. gerek çalışanlar arası güven ve gerekse işletmeye duyulan güvenin. bilgi merkezli yeni ekonominin insan kaynakları yönetimi çerçevesinde eğitim fonksiyonunun örgütsel güvene etkilerini sorgulayacaktır. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişi bile tam gerçekleştirememiş ülkemizin. günümüz şartlarının bitmeyen kriz ortamlarında. Dolayısıyla bilgi işçisi veya çalışanı sadece yüksek eğitimli ve nitelikli olmakla değil. buna bağlı olarak kaygının yüksek olduğu bir toplum görünümünde olduğunu vurgular. psikolojik sözleşmeler ile işlem maliyetlerini düşürmesi. Güven unsurunun atomize olarak çalışan için öneminin yanı sıra işletme için önemi bilgi yaratmada ve yönetmede. Sosyalliğin ve ilişkilerin temelinde ise “güven” unsuru yatmaktadır. . Bunun temelinde ise dönüşümün ve sürekli değişimin yarattığı güven aşınması vardır. eğitime farklı boyutlar kazandıracağı umulmaktadır. 2001) insanlarımızda güven aşınmasını had safhalara getirmiştir. 1998. sosyal güvencenin devletten işletmelere geçtiği bu zamanlarda. gerekse stratejik ortaklık. insanlarla iletişim kurabilen.

hipotezler test edilmiş ve ulaşılan sonuçlar ile önerilere yer verilmiştir. nsan sermayesine konu olan çalışanın bilgiye sahip olması kadar onu diğer çalışanlarla paylaşması ve işbirliği içinde yeni bilgiler üreterek sinerjik bir güç oluşturması da önemlidir. . Sinerjik gücün gerek çalışanlar arası ve gerekse çalışan-işletme arasında güvene dayalı. insan kaynakları yönetiminin bir fonksiyonu olarak eğitim. Çalışmada gerekli veriler. Anket sorularına verilen cevaplar istatistiksel yöntemlerle analiz edilerek. çalışan tarafından algılanan eğitim olanakları. bir psikolojik sözleşme ile kendiliğinden ve doğal olarak oluşturulması daha etkin ve ekonomik olacaktır. insan kaynakları yönetimi. Kuramsal çerçeve yerli ve yabancı kaynaklar taranarak. çalışanın öğrenme motivasyonu ve çalışanın eğitimden beklediği bireysel kazançlar alt boyutlarıyla örgütsel güvene etkilerini ortaya koymaktır. bu banka şubelerindeki 221 çalışana uygulanan anket yoluyla elde edilmiştir. örgütsel güven ile KY eğitim fonksiyonunun örgütsel güvenle ilişkisi üzerine kurulmuştur. çalışanın eğitim için algıladığı sosyal destek. bilgi üretip ve yöneterek rekabette üstünlük sağlaması. zorlama olmadan. Bu çalışmanın amacı psikolojik sözleşme kuramı çerçevesinde insan kaynakları yönetiminin bir fonksiyonu olan eğitimin. Uygulama bölümünde. günümüzün küresel yeni ekonomik şartlarında ve insan sermayesi çerçevesinde eğitime artan oranda önem verilmesini gündeme getirmektedir. Çalışmada zlenen Yöntem Bu çalışma Aristo mantığıyla tümdengelim yöntemiyle oluşturulan kuramsal çerçeve ile ortaya konan hipotezlerin Bacon mantığıyla görgül ve tümevarımcı yöntemiyle oluşturulan uygulama bölümü olmak üzere iki aşamadan geçerek yapılmıştır. Eskişehir ili merkezindeki bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 18 farklı bankanın 20 şubesinde yapılan araştırma bulguları ve sonuçları yer almaktadır. Hedeflenen bu durumun nasıl yaratılacağının ise insan kaynakları yönetimi çerçevesinde eğitim fonksiyonunun örgütsel güvene etkilerini incelemekle mümkün olacağını söyleyebiliriz.xv Çalışmanın Amacı şletmelerin hızla değişen çevresel ve teknolojik şartlara uyum sağlamanın ötesinde.

Birinci bölümde kuramsal çerçeve başlığı altında. kinci bölümde kuramsal çerçeve dâhilinde bir araştırma modeli ortaya konulmuştur. Daha sonra insan kaynakları yönetiminin eğitim fonksiyonu ele alınarak. Anket çalışmalarının sonucunda elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiş olup. . kuramsal çerçeve dâhilinde ortaya konan hipotezlerin ve hipotezlerin sınanması için yapılan istatistiksel analizlerin sonuçları verilerek araştırmanın uygulama verileri değerlendirilmiştir. t-test. kuramsal çerçeveye kısa bir girişten sonra insan kaynakları yönetimi hakkında bilgiler sunularak çalışmanın bir bütün içinde ve hangi bakış açısıyla inceleneceğinin kuramsal arka planı açıklanmaya çalışılmıştır. Yazın taranıp.xvi Çalışmanın Planı Bu tez çalışmasının raporu iki bölümden oluşmaktadır. ardından örgütsel güven incelenmiştir. Son olarak ise araştırmanın verilerinin sonuçları ve sonuçlar paralelinde öneriler sunulmuştur. birinci bölümde araştırmanın kuramsal çerçevesi ortaya konmuştur. öne sürülen bu ilişkinin açıklanmasında kullanılabilecek kuramlar ile ilişkinin ön görülen boyutlarının açıklaması yapılmıştır. ölçüm çalışmaları için hazırlanan anket hakkında bilgiler verilmiştir. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesiyle birlikte insan kaynakları yönetimi eğitim fonksiyonu ile örgütsel güvenin arttırılmasına yönelik öneriler ortaya konmuştur. kinci bölümde. Araştırma tamamen insan kaynakları yönetimi bakış açısıyla yürütülmeye çalışılmıştır. yerli ve yabancı kaynaklar incelenerek. Kuramsal çerçeve içinde son olarak insan kaynakları yönetimi eğitim fonksiyonu ile örgütsel güven arasındaki ilişki incelenerek. Bu model aracılığıyla hipotezler öne sürülerek. hipotezlerin testine yönelik olarak frekans analizi. korelasyon ve çoklu regresyon analizleri yapılmıştır.

TEZ METN .

B R NC BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE .

bireylerin ve grupların davranış kalıplarını inceleyerek. sosyal olguları inceler. -işletme çalışanları da iç müşteri değerlendirmesine alınmış. 2005). Fındıkçı. 2001). etkinlik üçgeninde artan rekabet karşısındaki işletmeler. niceliksel araştırmanın kuramsal çerçevesi açıklanacaktır. Erkan. “bir kuruluşun. hızla değişen – siyasi. Yakın zamanda gözlemlediğimiz sosyal olgulardan biri de. temel değerlerin merkezine yerleşmiştir (Yüksel. Bu bölümde yakın zamanlardaki hızlı değişim sürecinde kavramsallaşan nsan Kaynakları Yönetimi ( KY) ve KY fonksiyonu eğitim ile örgütsel güven incelenerek. Kısaca sosyal bilim niteliği. 2000). Doğan. 1. insan faktörünü daha da dikkate almak zorunda kalmışlardır (Geylan. bir hizmetin görevlileri. hatta dönüşümlerdir (Tokat. 2002). maliyet.1.çevresel koşulların etkisi ile toplum ve bireylerde meydana gelen sosyal değişimler. 2000). Ayrıca kısaca fonksiyonları incelenerek. ekonomik.1. 1. 1995. bir işyerinde çalışanların tümü” anlamına gelmektedir (Püsküllüoğlu. bunlar arasındaki ilişkileri ve nedensellik bağlarını ortaya koymaktır (Kapani. nsan faktörü.1. Personel ve nsan Kaynakları Kavramları Personel terimi. bir olgu olarak karşımıza çıkmakta ve gün geçtikçe de farklı tekniklerle hayata geçirilmektedir (Büyükuslu. bir maliyet ve üretim unsuru olmaktan çıkarak.2 En genel tanımıyla sosyal bilimler. 1998. değişimin ve sosyal sermayenin aktörü olarak. 1998. tarihçesi ve içeriğiyle kavramsal olarak ortaya konulacaktır. NSAN KAYNAKLARI YÖNET M KY personel kavramından başlanarak. Bugün “insan kaynakları” olarak adlandırdığımız bu bakış açısı. Tam bu noktada. kültürel. 2004a: 1067).amaçlar doğrultusunda örgütsel davranışın ve çalışma ilişkilerinin niteliği değişmiştir (Kaynak. doğrudan doğruya olguları. . Terimin kavramsal arka planında ise çalışana bakış açısı vardır. müşteri kavramı farklılaşarak. Teknolojik gelişmeler ve hız. 1998). Sosyal olgularda. dar anlamda. Fransızcadan dilimize aktarılmış olup. Bu değişimlerden sosyal bir organizasyon olan işletmelerde etkilenmektedir (Halis. 2004). eğitim fonksiyonunun bütün içindeki yerinin anlaşılması sağlanmaya çalışılacaktır. 2005). insan gruplarını ve onların ortak hareketlerinin açıklanmasıdır (Duverger.

1: Çalışanlara bakış açısına göre tanımlayıcı kavramlar Tanımlayıcı Kavramlar ş gücü nsan gücü Personel nsan Kaynakları Entelektüel Sermaye Üretim Yöntemi nsan emeğine dayalı Pazarlama ve Makineye Finans dayalı Rekabette üstünlük Makineye ve otomasyona dayalı Bilginin üretilmesinde Otomasyona kullanılmasında dayalı rekabet şverenlerin Temel lgi Odağı Üretim Çalışana Bakış Üretim aracı ve maliyet unsuru Üretim araçlarından biri ve maliyet unsuru Tüm çalışanlar Elde edilmesi ve geliştirilmesi gereken temel kaynak Bilgi işcileri başta Temel yatırım olmak üzere tüm ve sermaye çalışanlar Kapsadığı Çalışan Grubu Yönetici Olmayanlar Tüm çalışanlar Çalışan Nitelikleri Kas kuvveti Kas kuvveti. finans ve pazarlama alanlarında farklı konumda olmaları. potansiyel ve yetkinlikler Bilgi. Birbirine benzer yöntemlerle çalışan. Sh: 4’den uyarlanmıştır. çalışan insana çekmiştir (Benligiray.3 Modern anlamda sanayileşme ile başlayan çalışma ilişkileri. dikkatleri makine. temel yetenekler. yetenek ve zeka Bilgi. Buradaki temel unsur insanlarla kurulan istihdam ilişkisidir. aynı teknolojiyi kullanan işletmelerin. 2005. Teknolojik ve endüstriyel gelişmelerin eşliğinde üretimin daha da kolaylaşıp. Sabuncuoğlu ve diğ. yöntem ve tekniklerden. Örgütsel davranış veya endüstri psikolojisi adı altında disiplinleşen bu araştırmalar sonucunda. potansiyel ve farklılıklar (Benligiray. 1997. 2005). üretim için insan emeğine ve kas kuvvetine duyulan ihtiyaç sebebiyle çalışanı iş gücü veya insan gücü olarak nitelendirmiştir. insana ve çalışana yapılan büyük yatırımlar sebebiyle sosyal sermaye. personelden daha geniş bir anlama sahip “insan kaynakları” kavramı kullanılmaya başlanmıştır. temel yetenekler. 2002). beceri.1’de bir işletmede çalışanları tanımlamak için kullanılan kavramların çeşitli açılardan karşılaştırılması bulunmaktadır. Günümüzde ise işletmelerde endüstri odaklı olmaktan enformasyon/bilgi odaklı olmaya doğru bir dönüşüm yaşanırken. bir işi yapmak üzere işletmede istihdam edilen herkes personel kavramı içinde yer alır (Benligiray. Personel işletme sahipleri hariç yöneten. Bu dönemde insanın örgüt ve işletme için önemini vurgulamak amacıyla. insan sermayesi veya entelektüel sermaye olarak nitelendirilmektedir (Barutçugil.. Tablo 1. Tablo 1. 2003).) . yönetilen herkesi kapsamaktadır. yönetim ve organizasyon konularında insan faktörünü daha da öne çıkarmışlardır (Tevrüz. insan kaynak olmanın da ötesinde. Özetle. 2005). dünya çapında yaygınlaşması ile pazarlama ve finans yönetimi öne çıkmıştır. Fordist üretim tarzı ile (üretim bandı ve kitle üretimi) artan makineleşmeyle birlikte çalışanlar üretim araçlarından biri olarak görülmüş ve personel olarak adlandırılmıştır. üretim. psikoloji ve sosyoloji bilimleri. beceri.

1998. bu yeni bakış açısı (neoklasik) örgütü sosyal sistemler olarak niteleyerek. bir bakıma da çalışma ilişkilerinin kabuk değiştirmesi ile oluşan şartların işe ve insana bakış açısının tarihçesidir. bazında şin geliştirilmesi ve işin zenginleştirilmesi çalışanların yeteneklerinin. ayrıca kayıt tutma anlamında da olsa ciddi olarak “personel yönetimi” uygulamalarının başlamasını insan kaynakları yönetiminin başlangıcı saymaktadırlar (Büyükuslu. iş ortamındaki iş . insana ilişkin bilgilerin edinildiği ilk çağlara kadar götürmek mümkündür.2. Bu araştırmalar sonucunda başlayan Neoklasik veya davranışcı akım. (Yüksel. Benligiray. bu dönemde. doğal iş gruplarının. fikirlerinin ve becerilerinin kullanılmasına yönelik adımlar atılmıştır (Büyükuslu. 1998. Fındıkçı’ya göre (2001). örgütün biçimsel görünen yapısına. verimliliği sağlamada insanı ve çalışanı göz ardı ettiği için büyük eleştirilere maruz kalmıştır (Koçel. Sanayileşme ile birlikte insanlar dikkatlerini topraktan makineye yöneltmişler ve bu hızlı makineleşme bilimsel yönetimi de beraberinde getirmiştir (Fındıkçı. 1998:9). 2003). En önemli üretim aracı topraktı. 2005). Bu anlamda insan kaynakları yönetiminin tarihsel gelişimi ekonomik ve politik değişim sürecinde iş ve insan ilişkilerinin. 2003). Yüksel. biçimsel olmayan doğal ve insani yapılaşmanın etkileri üzerine dikkat çekmiştir (Aşkun ve diğ. Klasik anlayışın örgütü tekno-ekonomik tanımlamasına karşılık.4 1. üretimin arttırılmasına yönelik Hawtorne araştırmaları sonucunda insani yaklaşımların ve etmenlerin verimlilikte büyük etkisi olduğu görülmüştür. üretim. insan kaynakları yönetiminin tarihsel gelişim sürecini. verimliliği artırmak üzerine yoğunlaşması. nsan Kaynakları Yönetiminin Tarihsel Gelişim Süreci şletmelerde görülen yapısal ve düşünsel değişiklikler makro ekonomik ve politik çevrede yaşanan değişim rüzgârlarından bağımsız değildir (Büyükuslu. 2001). Bilimsel yönetim anlayışı işbölümü ve biçimsel örgüt yapısı üzerinde durarak. iş verimliliğinin ve tatmininin üzerine etkilerini sorgulamıştır programlarıyla. ş merkezli bakış açısıyla başlayan. nsan Psikolojisine yönelik araştırma verilerine paralel olarak. bölüşüm ve tüketim ilişkileri iktisadi görünüme sahip toplumsal ilişkilerdi. lk çağlardan 19. Yani çalışma ilişkileri toprak temelinde efendi-köle ilişkisine dayanıyordu(Kottak. işletme 1998). Bazı araştırmacılar bu eleştirilere rağmen bilimsel yönetim veya klasik yönetim-organizasyon anlayışının ücret kavramını genişletmesi.. 1998). 2002).1. yüzyıla kadar olan süreyi ilkel ve tarımsal topluluk dönemi olarak kabul edersek.

değerlendirmeler bir bütün olarak yapılmayıp. 2001). tekil olarak algılandığından yetersizlikler ile karşılaşılmıştır (Fındıkçı. iyi ilişkiler yaratabilen ve çalışanların desteğini alan yönetimdir (Kanawaty. kısacası endüstri ilişkileri önemli bir çalışma ve araştırma alanı olmuştur. Çünkü verimlilik programını hazırlayıp. yüksek teknolojiye (hıgh-tech) yönelinmesiyle. insana ve çalışana bakış açısını etkilese de. Bütünlükçü anlayış ( nsan kaynakları ve yönetimi) 1950’li yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) ortaya çıksa da. motivasyonları. Yönetimin çalışanlara yönelik yaptığı sosyal faaliyet ve uygulamalar ile iyileştirmelerin çoğunun hayal kırıcı olması ve verimliliğe yansımamasının nedeni çalışana gösterilen özen ve dikkatin göstermelik olmasından kaynaklanmıştır. Ayrıca Japonya’nın farklı anlayış ve üretim tarzlarıyla ABD ve ngiltere’ye karşı sağladığı rekabet üstünlüğü de etkili olmuştur. Yaşanan hızlı değişim örgüt ve işletmelerde yeniden yapılandırmayı gündeme getirmiştir. bunları düzenleyen. Bu dönemde hizmet sektörünün. üretim sektörünün önüne geçmesi. Yani sadece iş ve çalışma psikolojisi. 1998). 2004:13). geleneksel endüstri (sanayi devri) üretim tarzlarının terk edilmeye başlanması. bazı ülkelerde verimliliğin durma noktasına gelmesi. Bunlardan en önemlileri ekonomik durgunluk. insana ilişkin olgu ve olayların bir bütün olarak ele alınması gerektiği ortaya çıkmıştır (Benligiray. verimlilik temelinde. Fakat tüm bu araştırma ve uygulamalar. Yeniden yapılandırma ile iş ve insan ilişkileri değişmiştir (Vardar. ileri teknoloji ve robotlaşma ile aşılarak. nsan kaynakları yönetimi bu bütünlüğü oluşturmak üzere ortaya çıkmıştır (Fındıkçı. rekabet ortamını gerginleştirmiş ve firmaları sarsmıştır (Büyükuslu. personel yönetimi. Yönetim bu uygulama ve araştırmaları getirisi olmayan faaliyetler olarak algılamıştır (Yüksel. Sanayi toplumunun baskın üretim tarzı olan makine ile üretim. uluslararası rekabetin artması. örgüt ortamına uyumları. 1980’li yıllara gelene kadar gereken ilgiyi görmemiştir.5 tatminleri. 2005). nano teknoloji ve robot sanayi ile yaşanan teknolojik devrim. rekabet yeteneklerini ve başarılarını . eğitim ve endüstriyel ilişkiler açısından bakışın yeterli olmadığı. insan giderek düşünce ve bilgi üreten işlerde çalışmasına ve dolayısıyla fiziksel güce dayalı işlerin azalmasına yol açmıştır (Fındıkçı. nsan kaynakları yönetiminin bu tarihlerde ilgi çekmesinin nedeni ekonomik. 2001). politik ve kültürel makro koşullardaki değişimlerdir. şletmelerin ellerindeki çalışanlarının niteliği. 2001). 2001). 1998). sendikaların kollektif istihdam üzerine etkilerinin azalması olarak sayabiliriz.

6 belirleyen temel unsur haline gelmiştir (Buzan ve diğ. 1989a). nsan üretim sürecinin bir parçası olmaktan çıkarak. 2001). çok geniş boyutları olan bir konunun birkaç cümle ile net bir biçimde ortaya konması hiçte kolay olmamıştır (Geylan. Nitekim insan kaynakları yönetiminin tanımları alt alta konulduğunda üç tip yaklaşımın olduğu görülmektedir (Guest. insan kaynakları yönetiminin tarihsel gelişim süreci üç dönem olarak özetlenebilir. nsana yapılan tüm harcamalar herhangi bir gider olarak değil. 2001). Stratejik yaklaşım tarzı ile insan kaynakları yönetimi ön plana çıkmıştır. Yüksel’e (1998) göre. yeniden yapılandırmanın temel taşı ve en önemlisi rekabette üstünlük sağlayan bir unsur olarak görülmüştür. Bu dönem personel yönetiminin ve günümüz insan kaynakları yönetiminin başlangıcı olup. neoklasik dönem ve 1980’li yıllardan günümüze kadar olan dönem olarak sayabiliriz. Bunları klasik dönem. 2003). Tüm bu hızlı değişimlerin ve hatta dönüşümlerin işletme için ifade ettiği şey. 1. insan kaynağına yatırım olarak değer kazanmıştır. üretim ve hizmet sürecini belirleyen. verimliliğin düşmesi. 1993). Uluslararası rekabetin artması. yönlendiren ve koordine eden bir güç olarak ayrıca önem kazanmaya başlamıştır (Bozkurt. . ekonomik durgunluk.) uygulandığı devredir. klasik yönetim ve örgüt anlayışının çalışanı bir üretim aracı ve maliyet unsuru olarak kabullenip. Üçüncü dönem insan kaynakları yönetimi. Böylece iş ortamındaki insanın (çalışanın) rolü değişmiştir. yönetimlerin bu uygulama ve araştırmaları getirisi olmayan faaliyetler olarak algıladığı dönemdir. sadece kayıtlarının tutulduğu dönemdir. bir takım araştırma ve uygulamalar ile bu sağlanmaya çalışılsa da. Birinci dönem. öteden beri bilim adamları tanım yapmakta zorlanmış olup. insan ve çalışana önem verilip. ilk tekniklerin ( şe alma. 1980’li ve takip eden yıllarda yaşanan değişikliklere bağlı olarak gelişmiştir.1. nsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve Amaçları Tanım yapmak zor iştir.b.3. çalışanların “insan” oldukları gerçeğidir (Fındıkçı. Bunlar. daha çok sayıda kadının iş hayatına girmesi gibi çeşitli sosyo-ekonomik ve politik nedenlerle işletmelerde yaşanan değişimlerdir. kinci dönem. iş eğitimi v. Bu değişikliklerin etkisi ile çalışan bir maliyet ve üretim aracı olarak algılanmaktan öte değişimi gerçekleştiren.

Personel yönetimi. Özellikle ülkemizde bazı işletmelerde sadece bir terminoloji değişimi. insan kaynakları yönetiminin önemli bir alt çalışma alanını oluşturur. 2) nsan kaynakları yönetimini personel yönetiminden farklı görüp. insan kaynakları yönetiminin bir kurama dayandırılması gerektiğini. Personel yönetimi iş odaklı. • nsan kaynakları yönetimi insana değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gereken bir kaynak olarak bakar. daha önceden varolan personel yönetiminin aynı içerikle daha modern bir isme kavuşmasıdır (Kağnıcıoğlu. yönetmeliklerde ve yöneticilerin ünvanlarında yapılan değişiklikten öte bir şey yapılmadı. 2003). kuram geliştirmenin de sosyal bilimlere dayanılarak mümkün olabileceğini ileri süren yaklaşımlar. Personel bölümünün adı insan kaynakları oldu. En basitinden personel müdürü gibi ünvanlar insan kaynakları yöneticisi olarak değiştirildi (Aycan. tüm uygulamalarını buna göre yapar. Birinci yaklaşımda temel düşünce işletme içerisindeki personelin işlevsel faaliyetleri olup. modaya uyma ve değişen uygulamaları takip etme amaçlı organizasyonlarda. 2001). işletmeyle devlet arasında ve daha çok çalışanlarla ilgili mali-hukuki ilişkileri içeren bir bölüm niteliğinde olup. Erçek. personelle işletme. insan kaynakları yönetimi ise insan odaklı bir bakış açısına sahiptir. • Personel yönetimi insanı temel bir maliyet unsuru görüp. Bir bakıma personel yönetimi ve insan kaynakları yönetimi birbirinden farklı ama tamamen . insan kaynakları yönetiminin ise doğrudan işlerin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak için insanı ilgilendiren her türlü durumla ilgilendiği anlamına gelir. • Temel fark felsefi düzeyde. 3) Stratejik insan kaynakları yönetimi yaklaşımıdır.7 1) Genel olarak insan kaynakları yönetimini personel yönetimine verilen yeni bir ad olarak ele alan yaklaşımlar. personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki temel farklılıkları şu şekilde özetleyebiliriz. Oysa tarihsel gelişim sürecinde de kısaca incelediğimiz gibi personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. 2000. Benligiray’a (2005) göre. personel yönetiminin insanı büyük ölçüde göz ardı ettiği ve sadece işlerin en iyi şekilde yapılması üzerine odaklandığı. işleve bakış açısındadır. Buradan.

1998). • nsan kaynakları yönetimi personel yönetimini de kapsayacak şekilde yürütülür. örgütte yönetici olan veya olmayan herkesin işbirliği içinde çalışması.2’de ise. Tablo 1. kavram geliştirmek amaçlı bir yaklaşımdır (Yüksel. birbirini anlaması ve örgütsel performansa mümkün olan en yüksek katkıyı yapması önem taşır. politikaları ve doğurduğu sonuçlar arasında doğrusal bir bağlantı olduğu ve bunun ise bazı önemli organizasyon ilkelerinden kaynaklandığı vurgulanmaktadır. yüksek bağlılık. Örneğin Guest (1989b) tarafından geliştirilen bir modelde. Üzerinde durulan nokta insan kaynakları yönetiminin hedefleri.8 ayrı şeyler değildir. Kağnıcıoğlu (2001: 22) tarafından bir model ile yapılan insan kaynakları yönetimi sistemi tanımı görülmektedir. Buna karşılık insan kaynakları yönetiminin başarısı örgütsel performansın artması ile değerlendirilir. işlevsel düzeyde ve personel yönetimi uygulamalarının yönetim tarafından belirlenmiş değerlerle bütünleştirilmesi düzeyinde farklılıklar mevcuttur (Yüksel. Dolayısıyla daha çok yönetici olmayan personelle ilgilenir. nsan kaynakları yönetiminde ise. Bu nedenle personel yönetimi daha alt örgütsel düzeyde faaliyet gösterirken. . Bu dört unsurun birleşmesinin etkili bir organizasyon yapısını oluşturduğu ve bununda detaylı olarak insan kaynakları modellerini doğurduğu ileri sürülmektedir. Kuram insan kaynakları politikaları. yönetimin merkezinde yer alır. hiyerarşik örgüt yapıları için geçerlidir ve ast-üst ilişkisini esas alır. yeni bir insan kaynakları yönetimi çerçevesi önerilmiştir. insan kaynakları yönetimi uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısına sahiptir. Buradan da anlaşıldığı gibi yeniden adlandırma yaklaşımında personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasında felsefi düzeyde. insan kaynakları yönetimi faaliyetleri üst düzeyde. • Personel yönetiminin etkililiği önceden belirlenmiş personel politikalarının başarı ile uygulanması ile ölçülür. Özetle insan kaynakları yönetiminde bir kurama dayalı modeller kurularak uygulamacılara ne yapıldığını göstermek. 1998). kinci yaklaşımda geliştirilen kuram ile yöneticilere insan kaynakları yönetimi ve düşüncesi konusunda bir çerçeve sunulmaktadır. Bu ilkelerin stratejik entegrasyon. insan kaynakları çıktıları ve örgütsel çıktılar olmak üzere üç unsuru kapsamaktadır. yüksek kalite ve esneklik olduğu savunulmaktadır. Personel yönetimi anlayışı daha çok geleneksel. • Personel yönetimi kısa vadeli ve günlük işlerle uğraşırken.

niceliksel verilere dayanıp.9 Tablo 1. anlamayı kolaylaştırmayı amaçlayan niceliksel verilerin teorik bir ifadesidir. 2003). Bugünün değişen piyasa koşullarında müşteriye en kısa sürede cevap verebilmenin ve özellikle bu şekilde rekabet avantajı sağlamanın yolu. modeller. 1998). etkileri deneysel olarak ispatlanamadığından kuramlar kısmi modeller olarak kalmıştır (Büyükuslu. Bunu sağlamak ise insan kaynakları yönetiminin görevidir. Üçüncü yaklaşım olan stratejik insan kaynakları yönetimi. Günümüzde işletmelerin varlıklarını uzun dönemlerde sürdürebilmeleri için kaliteli ve hızlı müşteri hizmeti vermelerinin önemi de artmıştır. Ancak yukarıda örnek olarak verilen modeller. 1998). Çalışanların verimliliğinin ve yaratıcılığının rekabet avantajı sağladığı bir işletme yaratabilmek.Yüksel. işletmelerin insan kaynaklarını nasıl daha etkin ve etkili kullanarak rekabet üstünlüklerini artırabilecekleri konusu üzerinde duran. yaratıcılık ve sezgilerini göstermelerini sağlamakla olur (Doğan. ancak onların kendi problemlerini çözmelerine. karar verme ve uygulama hakkının müşteri ile doğrudan temas halinde bulunan çalışana kaydırılmasıdır. pazar ve müşteri odaklı bir yaklaşımdır (Yüksel.2: nsan kaynakları yönetimi sisteminin model tanımı G RD AKTÖRLER Hissedarlar Yönetim şciler Devlet Toplum Sendikalar FAAL YETLER Örgüte. önemli ilişkileri ve karşılıklı etkileşimleri vurgulayarak. Bazı . 1998. insana ve işe yönelik planlama Stratejik KY nsan kaynakları planlaması ş analizi ÇIKTI nsan kaynaklarının sağlanması Bulma Seçme Yerleştirme ÇEVRE şgücünün özellikleri ş stratejisi ve durumu Yönetim stratejisi ş piyasası Sendikalar Teknoloji Kanunlar Toplumsal değerler Performans oluşturma K Geliştirme Eğitim Kariyer geliştirme şcileri ödüllendirme ş değerlemesi Ücret ve yardımlar K Korunması Sağlık ve güvenlik Endüstri lişkileri Performans Verimlilik Kalite Memnuniyet Rekabet Bağlılık Yeterlilik Eşitlik Muhafaza etme Etkinlik Uzun dönemli sonuçlar Bireysel refah Örgütsel etkililik Toplumsal refah Heywood’a göre (2006:25).

yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren bir disiplindir. . çalışanların daha mutlu. Filizöz. kayıt tutma. sicil düzenleme vb. Çalışan ihtiyaçlarının karşılanması. güçlendirilmesi. Eleman seçimi sürecinin gerçekleştirilmesi.” (Yüksel. daha üretken olabilmeleri için ne yapıldığı. 1993. insan kaynağına ilişkin politikalar. iş yaşamının niteliğini yükseltmek. planlama. Dolayısıyla insan kaynakları yönetimi. yöntem ve uygulamaları kapsayan tekniklerdir. örgütleme.10 araştırmacılara göre insan kaynakları yönetiminin temel amacı mutlu. Günümüzde insan kaynakları yönetimi bir yandan çalışan bulunması. Örgüt yapısına yönelik çalışmalar. Birincisi eskiden personel yönetimi olarak isimlendirilen personel seçimi. 2005). gibi konuları içeren beceri. verimli ve pozitif düşünen çalışanlar yaratmaktır (Geylan. örgüt içi ve dışı değişimler karşısında çalışanların uyumu ve durumu gibi daha geniş açılı stratejileri kapsar. 2001). • • • • • Örgütün amaçlarına ulaştırılması. planlar. diğer yandan çalışanların eğitimi.. Bunlar: 1) Çalışan verimliliğini artırarak işletmenin amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak. işe yerleştirme. kincisi ise. Çalışanların eğitim ve gelişme ihtiyaçlarının karşılanması. Buradan hareketle insan kaynakları yönetimini şu şekilde tanımlayabiliriz: “Örgütte rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması. değerlendirilmesi ve kariyeri gibi motivasyon ve yönlendirme faaliyetlerini de içerir. 2002. nsan kaynakları yönetimi amaçlarını bahsedilen iki temel odaklanma üzerinden aşağıdaki şekilde de sıralamak mümkündür (Fındıkçı. çalışma ilişkileri. 2) Çalışanların ihtiyaçlarını ve gelişimlerini sağlayarak. istihdam ve geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma. 1998: 8) Bu tanım iki tip faaliyete işaret etmektedir. ne yapılabileceği ve ne yapılması gerektiği üzerinde durur. Bu bağlamda insan kaynakları yönetiminin iki temel amaç üzerine odaklandığını söyleyebiliriz (Palmer ve diğ. 2003). Bu faaliyetler örgüt amaç ve hedefleri ile çalışanların ihtiyaçları arasında denge kuracak şekilde yürütülür. atama. seçilmesi ve yerleştirilmesini içerirken. geliştirilmesi. Sadullah.

Kağnıcıoğlu 2001’den alıntı).. motivasyon ve liderliği vurgularken.rasyonelliği vurgulamaktadır (Storey ve diğ. şte insan kaynaklarının önemi bu rasyonelliğin sonucunda ortaya çıkmaktadır. 1992. Değişen üretim süreçleri olmuştur. verimlilik ve değişim faktörlerinin etkisiyle her geçen gün daha da arttığını söyleyebiliriz. hangi teknoloji kullanılırsa kullanılsın emek yatar. 2004). diğer üretim faktörlerinin (doğa. katı yüzü diğer ekonomik faaliyetlerde olduğu gibi -insan kaynağını yönetirken de maliyeti ön plana çıkarmanın gerekliliğini öne sürerek. nsan Kaynakları Yönetiminin Önemi Bazı araştırmacılar insan kaynakları yönetiminin katı (hard) ve yumuşak (soft) olmak üzere iki alt boyutunun olduğunu ileri sürmektedirler. Emek. 2002a).3: şletmelerde insan kaynakları yönetiminin önemini belirleyen faktörler NSAN KAYNAKLARI YÖNET M MAL YET VER ML L K DEĞ Ş M Her türlü ekonomik faaliyetin temelinde. Zira emek faktörü olmadan. Yani ileri teknoloji ve otomasyon sonucunda emek fiziksel güçten. çalışan verimliliği ve hızlı değişim ortamı ile bu değişimin çalışanlar üzerindeki etkisidir (Sadullah. nsan kaynakları yönetiminin yumuşak yüzü iletişim. Günümüzde insan kaynakları yönetiminin bu kadar gündemde olmasının nedeni çalışanların niteliklerinin yükselmesi ve emek maliyetleri.3’de görülen maliyet. değerinde herhangi bir azalma olmamıştır. Özetle insan kaynakları yönetimi öneminin Tablo 1.1. Uygun çalışma ortamı. 1.4. şekil itibarıyla son yıllarda değişime uğrasa da.11 • • • Çalışanların değerlendirilmesi. sermaye ve girişimci) kendi başına üretimde bulunmaları düşünülemez (Tokat ve diğ. bilgi temelli zihinsel güce doğru bir . Tablo 1.. uyumlaştırma ve çatışmaların çözümü Örgüt geliştirme ve örgüt verimliliğinin artırılması.

malzeme. üretim süreçlerindeki değişimden dolayı çalışanların nicel olarak azalmasına sebep olurken. işletmelerin uzun dönemde var olmalarında ve rekabet gücünü arttırmalarında oldukça büyük paya sahip olması. Dolayısıyla yönetimler diğer kaynaklara olduğu kadar insan kaynaklarını da ilgi göstermenin gereğini anlamaya başlamışlardır.) giderek daha pahalı bir kaynak olmaktadır. nsan kaynaklarının etkin ve etkili kullanımının maliyetler üzerindeki olumlu sonuçlarını şöyle sıralamak mümkündür (Sadullah. girdi. Bu gerek konjoktürel şartlardan. Ürün niteliğinin yükselmesi.12 ilerleyiş içindedir. ş güvenliğinde artış ve iş kazalarının azalması. bu ihtiyacın yüksek nitelikteki. Çünkü insan kaynakları. • • • • • • Personel devir hızının düşmesi. nsan. teknoloji ve yönetsel girdi gibi temel verimlilik faktörlerinin analizi. diğer kaynaklara nazaran (sermaye. işletme amaç ve hedeflerine ulaşma arzusundan ve en önemlisi bilgi işçisinin yüksek maliyetinden ileri gelmektedir. sermaye. bu faktörlerin birçoğunun çalışan kalitesi ile yakından ilgili olduğunu ortaya koymaktadır. Verimlilik en az kaynak kullanımı ve en az maliyetle amaçlanan sonuçlara varabilmek olarak tanımlanabilir (Ülgen ve diğ. Yani bu faktörlerin kalitesi. Çıktı. araştırmak ve verimliliği arttırmadaki katkısını dikkate almak ivedi bir gereksinimdir. Drucker (1994) tarafından bilgi işçisi olarak nitelenen bu tip çalışanların ürettikleri fikirler. verimliliği artırmanın en önemli faktörüdür. yönetim vb. Hatalı üretimin azalması. şyerinde ortamın genelde huzurlu olması. teknik sistemler üzerinde aramaya veya yeni teknolojiler ile arttırmaya ya da daha fazla çalışma saatleri ile artırabileceklerini sanırlar. şe devamsızlık oranlarının düşmesi. emek. insanların yeni fikirler ortaya atmalarına ve yaratıcılıklarına dayanmaktadır. şletmelerin ihtiyaç duydukları emek ihtiyacı. Verimlilik işletme için hayati öneme sahiptir. şletmeler verimliliği genelde. 2004). 2006). çalışan kalitesine bağlıdır . onu daha yakından tanımak. insan kaynağının etkin olarak kullanılması gereğini ortaya çıkarmıştır (Kavrakoğlu. Oysa herhangi bir verimlilik programının başarısı.. eğitimli ve pahalı bir emekle karşılanması gerekmiştir. nsan faktörünü gözden kaçırmamak. enformasyon ve kavramların (inovasyon). çatışmaların en aza inmesi sonucu ortaya çıkan işe bağlılık ve verimlilik. 2002a).

insan kaynağı konusunda yöneticilerin karar vermelerinde rehberlik eden bir ilke ve ilkeler dizisidir. özelleştirme. Çalışan kalitesini yükseltmek ise insan kaynakları yönetiminin temel amaçlarından biridir. uyum problemini aşmak. Dolayısıyla örgütten. değişiklikler bunlardan bazılarıdır (Kağnıcıoğlu. sonuçlar elde edilerek verimlilik sağlanacaktır. hem de çalışanlar bazında uyum problemini ortaya çıkarmaktadır. hizmet sektörünün yükselişi. katılımcı yönetim. örgüte farklılık göstermekle ve zamana göre değişmekle beraber. şletmelerde görülen yapısal ve düşünsel farklılaşmalar çevresel koşullardaki değişimlerden büyük oranda etkilenir. Geçmişte azla yetinen. sendikaların zayıflaması vb. 2002). yeni üretim ve yönetim teknikleri. eşitlik. azla yetinmeyen. örgütsel bağlılık ve sadakat. açıklık ve gizlilik ilkeleridir. 2001). toplu pazarlığın işyeri düzeyine kayması.1. insancıl davranış ilkesi. Sabuncuoğlu’na (2000) göre bu ilkeler. iyi bir iletişim. esneklik. sorgulayan. gündem dışı bırakmaktadır (Sadullah. Tüm bu değişimler hem yönetim. otoriteyi ve yönetimi peşinen kabullenen çalışanların yerine bilgili. verimlilik. hırslı. insanı tanımak. gün geçtikçe önemi artmaktadır. 2002a). Dolayısıyla çalışan kalitesinin arttırılmasıyla. Küreselleşme. 2003). Bu bağlamda politikalar örgütlerin her kademesindeki amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılacak araçların ve ortaya konulacak hareket tarzlarının seçilmesidir (Dinçer. 2003).13 (Propenko. nsan Kaynakları Yönetiminde Temel lkeler Politikalar faaliyetlere ve bunları uygulayacak insanlara yol gösterirler (Eren. yerleşmiş düzen ve anlayışları sorgulamakta. nsan kaynakları yönetiminde politikalar. 2002). inançları ve bilgi seviyeleri de değişimlere paralel olarak farklılaşmaktadır (Şaylan. uyumluluk vb. Değişimler toplum yapısını da etkilemiştir. Aynı zamanda saptanan ilkeler politikaların sınırlarını da çizer. Bu da insan kaynakları yönetiminin amaçlarından biri olup.5. şte tüm bu değişimlerin üstesinden gelmek. ileri teknoloji kullanımı. insan kaynakları yönetimine yön veren bazı temel ilkeler geliştirilmiştir. Çünkü değişimler hızla gelişmekte. Ancak her ilkenin mutlak doğruluğu ya da yer ve zaman koşulu aranmaksızın geçerliliği savunulamaz. geliştirmek ve yönlendirmekle olur. nsanların değer yargıları. 1. beklentileri. . beklenti ve ihtiyaçları farklı bir çalışan nesli gelmektedir.

yerleştirmeye. Ayrıca güvence ilkesi çalışanın örgüte bağlılığını artırır. cinsiyet. Çünkü yaşamının çoğunu işyerinde geçiren. Çalışanların hepsi çalıştığı kurumdan güvence bekler ve bu gayet doğal bir beklentidir. nsani davranış ilkesinin özü budur. büyük bir kusur işlemedikçe işini. beceri ve yaratıcı gücünden azami faydalanmakla olur. din unsurlarının öne çıkıp. nsan kaynakları politikalarının en önemli ilkelerinden birisi eşitlik sağlanmasıdır. kariyere kadar tüm insan kaynakları faaliyetlerinde bu ilke doğrultusunda insanların bilgi. çalışmasıyla örgüt amaçlarına hizmet eden kişi. din. verimli bir iş ortamı yaratıp. büyük oranda ekonomik amaçlara dönüktür. Bunun için bu ilkenin de diğer ilkeler gibi dengeli ve ana amaç olan verimliliği göz ardı etmeden uygulanması gerekir. Ancak bu ilkenin aşırı bir şekilde uygulanması sonucu. kariyerini ve bunlara bağlı diğer haklarını kaybetmeyeceğinden emin olmak ister. uluslararası işletmelerde bile milliyet. ayrılıkların dikkate alınmaması ve hiçbir kişiye. örgütün giderek kapalı bir sistem haline gelmesi. Bu ilkelerin sadece ekonomik amaçları vurgulayıp. Çalışanlar arasında işe alınmadan. değişim ve gelişimleri zor uygulanır hale getirmesi. nsan kaynakları politikalarının başarısı büyük oranda açıklık ilkesine bağlıdır. kariyer yükselmesine kadar her türlü politikanın uygulanmasında dil. Bu konuda başarının sırrı ekonomik amaçlar ile sosyal ve insani amaçların birlikte ve koordineli uygulanmasında yatar. uygulanması zor bir ilke gibi görünse de. zlenecek politikaların oluşmasında olduğu kadar uygulanmasında da tüm çalışanların destek ve katılımlarının alınması açıklık ilkesinin benimsenmesiyle . iş memnuniyeti yüksek. rekabet üstünlüğü sağlamak için bu gereklidir. işine sadık çalışanlar yaratmak ve bu doğrultuda motivasyonu artırıcı faaliyetler düzenlemek gereklidir. insani tarafı göz ardı etmesi düşünülemez. bürokrasi yaratması gibi sakıncaları da vardır. Çünkü örgütsel verimlilik için işine bağlı. uyum programlarından. Günümüz işletmelerinin çoğunun aile işletmesi olması.14 Verimlilik ilkesi çalışanın fiziksel ve son zamanlarda özellikle zihinsel gücünden etkin bir şekilde yararlanmayı ve bu düzeyi artan biçimde sürekli kılmayı amaçlar. ırk. nsan kaynakları politikasında etkinlik ve verimlilik ilkesi. aileye veya gruba ayrıcalık tanınmamasıdır. yönetsel etkinliği azaltması. Bu ise işe alınmadan. siyasal ve felsefi düşünce vb. insandan azami faydayı sağlayıp.

Bu bakımdan insan kaynakları bölümünün her iki faaliyeti de içine alacak şekilde örgütlenir. performans değerlemelerinin özel kısmı ile disiplin cezaları gibi personel işlemlerinin bir kısmında gizliliğin sağlanması gerekir. şçi-işveren-sendika ilişkileridir. Gizlilik ilkesi ilk etapta açıklık ilkesi ile çelişki yaratıyor gibi görünebilir. Bu da ancak üst yönetimin katkısıyla olur.15 gerçekleşecektir. Üst yönetim insan kaynakları yönetiminin önemine inanıyorsa bu bölüm saygınlık kazanacak ve etkin olarak çalışabilecektir. Ancak insan kaynakları faaliyetlerinin ne şekilde örgütleneceği. özellikle çalışanların özel durumları. Ayrıca insan kaynakları konusunda amaç belirlemek.1. Bunun için etkin olarak örgütsel iletişim sistemleri kullanılmalıdır. Faaliyetlerin ve çalışanların özellikleri. Özellikle değişim ortamlarında (firma birleşmeleri. yeni teknoloji ve sistem uygulamaları vb. Dedikodudan uzak bir iş ortamı açıklık kadar belli bir oranda gizlilik ilkesine de dayanır. Ancak işletme büyüdükçe çalışan sayısı artmakta ve çalışanlarla ilgili ya da insan kaynağı ile ilgili işlemlerde çoğalmakta ve ayrı bir bölümün oluşturulması . Küçük ve orta ölçekli işletmelerde ya muhasebe bölümü içinde küçük bir ünite olarak. insan kaynakları faaliyetlerinin örgütlenmesini etkileyen faktörler şunlardır: • • • • Üst yönetimin yönetim felsefesi ve tutumu. Gizlilik ilkesi personel işlemlerinde kısmi kapalılığı ifade eder. personel yöneticiliği adı altında bir örgütlenmeye gidildiği veya küçük ve bağımsız bir ünite olarak fabrika müdürlüğüne bağlı personel şefliği örgütlendiği görülür. planlamalar yapmak için örgütün genel görünümü dâhilinde ihtiyaçları iyi görmek gerekir. işletmenin duyduğu ihtiyaçlar ve içinde bulunduğu şartlara göre şekillenir Yüksel’e (1998) göre. politikalar oluşturmak. 1. Ancak.6. özlük hakları. nsan Kaynakları Yönetiminin Örgütlenmesi nsan kaynakları yönetimi daha öncede belirtildiği gibi personel yönetimi faaliyetlerini de kapsar.) bu ilkenin ihmal edilmemesi gerekir. Örgütün büyüklüğü ve birimlerin coğrafi yerleşimi. Bir örgütte üst yönetimin inanmadığı veya benimsemediği hiçbir şeyin hak ettiği önemi kazanamayacağı kesindir. Bu konuda bilmesi gereken prensibi uygulanabilir.

bu bölümün doğrudan kime bağlı olacağına karar verilmelidir. Günümüzde insan kaynakları bölümleri genelde. Endüstriyel ilişkilerin düzenlenmesinde insan kaynakları bölümü kadar. vasıflı insan çalıştırmayı gerektirirken. Buna bağlı olarak nitelikli ve vasıflı insan ihtiyacı arttıkça insan kaynakları yönetiminin önemi artmakta ve daha üst düzeylerde yer almaktadır. kalite ile ilgili uygulamalardan sorumlu bir koordinatör veya genel müdür yardımcısı seviyesinde yönetilmektedir (Benligiray. düz çalışanlarla yürütülebileceği bir gerçektir. nsan kaynakları bölümünün yeri belirlenirken. Bazı işletmelerin veya örgütlerin faaliyetleri az sayıda ürün türüne dayalı. Bu konu çalışanların sendikalaşma oranına göre önem kazanmakta olup. genel müdür yardımcısına bağlı olarak faaliyet gösterdiğinde genelde mali. nsan kaynakları bölümünün örgütlenmesini. Kurulan bu ayrı bölüm personel ya da insan kaynakları bölümü adını almaktadır. Ancak bir örgütte veya işletmede etkili bir insan kaynakları yönetiminden bahsedilebilmesi için üst yönetime yakın olacak şekilde örgütlenmesi gerekir. idari ve özlük işlemleri ağırlıklı bir bölüm olma eğiliminde olduğu görülür.16 gerekmektedir. 2005). koordinatör veya genel müdür yardımcısı olabilir. işletme çapında ve bölümün iç örgütlenmesi şeklinde inceleyebiliriz. kısmen standartlaşmış faaliyetler iken. Bu bağlamda faaliyetlerin bir kısmının ağırlıklı olarak üstün nitelikli. Endüstriyel ilişkiler adı altında toplanan işçi-işveren-sendika ilişkileri örgütlerde insan kaynakları bölümü tarafından yürütülür. Yani personel yönetimi ağırlıklı bir bölüme benzer. Bu makam genel müdür. nsan kaynakları bölümü. yani işletmenin ihtiyaçları ve içinde bulunduğu koşullar dikkate alınarak bir yapı oluşturulacaktır. 2005). Çünkü insan kaynakları konusundaki strateji ve politikalar üst yönetimce belirlenir (Benligiray. şletme çapında örgütlenmede yukarıda kısaca açıklanan faktörlerin etkisiyle. toplu pazarlıklar ve sendikal haklar gibi konuları da kapsar. bir kısmının ise vasıfsız. toplam kalite yönetimi ile bağdaştırılıp. Bu uygulama ise kalitenin . Ayrıca büyük işletmelerde birden fazla fabrikaya veya şubeye sahip olunduğunda genel merkezde kurulan insan kaynakları bölümü veya merkezinin yanı sıra şubelerde personel bölümleri kurulabilir. bazılarının faaliyetleri daha karmaşıktır. konunun hayati öneme sahip olmasından dolayı üst yönetiminde katılımını gerektirir.

kurmay görevleri ve eşgüdüm görevidir. (Pazarlama) Genel Md. Oluşturulan insan kaynakları bölümü üç ana görevi icra eder. 2004).4’de örgüt şemasında büyük ölçekli bir işletme için insan kaynakları bölümünün örgütlenmesi örneği görülebilir. (Finans) Sosyal Yardım şe Yerleştirme Personel ve dari şler Sağlık ve güvenlik Endüstriyel lişkiler Eğitim ve Geliştirme (Sabuncuoğlu. Hat görevleri insan kaynakları yönetiminin kendi bölümü içerisindeki çalışanlarla ilgili yetki. 2000. nsan kaynakları fonksiyonlarında açıklandığı gibi bu bölüm planlamadan.Yrd.Yrd. Eşgüdüm görevi ise farklı bölümler arasında insan kaynakları faaliyetlerinin birbiriyle uyumlu olarak düzenlenmesini sağlamaktır (Yüksel. şletmenin üst yönetimi işletme içi ile çevresel koşulları ve stratejilerini dikkate alarak hangi faaliyetlere ağırlık vereceğine karar verdiğinde alt birimler oluşturulabilir (Benligiray. Kurmay görevler. Tablo 1. insan kaynakları yönetiminin diğer bölümlere kendi uzmanlık alanına giren konularda danışmanlık yapmasıdır. (Hukuk) Genel Md. çalışan bulmaya ve performans arttırmaya kadar birçok faaliyet yapabilir.1998). ( KY) Genel Md. 2005). Sh. 14’den uyarlanmıştır.) .17 insanlarla sağlanacağı ve rekabet üstünlüğünün müşteri odaklı bir bakışla çalışanı geliştirmekle elde edileceği mantığına dayanır (Maddux.Yrd.Yrd. nsan kaynakları bölümünün iç örgütlenmesi belirlenirken ilk olarak bu bölümden ne beklendiğine ve hangi faaliyetlerin yürütüleceğine karar verilir.Yrd.4: KY Örgütlenmesine Örnek Örgüt Şeması Genel Müdür Genel Md. hat görevleri. Bunlar. Tablo 1. görev ve sorumluluklarını sürdürmesidir. (Üretim) Genel Md.

Planlama doğrultusunda insan kaynağı bulunur ve seçilir.1. arz ile mevcut insan kaynağının durumu ve talep ile gelecekte ihtiyaç duyulacak insan kaynağının niceliği (sayısı) ortaya konur. çalışma ve endüstri ilişkileri. Seçilen çalışanlar bir işe alıştırma (oryantasyon) sürecinden . • • • • • • • • • • ş analizleri nsan kaynağının öngörümlenmesi nsan kaynakları planlaması nsan kaynağını bulma ve seçme şe alıştırma (Oryantasyon) Eğitim ve kariyer yönetimi Ücret yönetimi Güvenlik ve sağlık Endüstriyel lişkiler Performans değerleme nsan kaynakları yönetim süreci fonksiyonel olarak iş analizleri ile başlar. Çünkü insan kaynakları yönetimi personel yönetimi. Ayrıca değişen şartlar ve koşullar altında her geçen gün insan kaynakları yönetimi faaliyetleri de çeşitlenmektedir.7. işletme stratejilerinin paralelinde bir planlama yapılır. çalışan nitelikleri belirlenir. ş analizleriyle iş ve çalışan uyumu araştırılarak. nsan Kaynakları Yönetiminin Fonksiyonları nsan kaynakları yönetiminin işletmeler ve örgütler için önemini belirleyen faktörlerden birinin maliyet unsuru olduğunu belirtmiş ve amacın çalışan niteliklerini arttırmak yoluyla verimliliği sağlamak olduğuna değinmiştik. nsan kaynakları fonksiyonlarını çeşitli şekillerde açıklamak ve sunmak mümkündür. nsan kaynakları planlamasında ise iş analizleriyle belirlenen çalışan nitelikleri ile öngörülmeme ile ortaya konan nicelik (sayı) birleştirilip. nsan kaynakları yönetiminin fonksiyonları da insan kaynağının ve dolayısıyla işletmelerin etkinliğini arttırmaya yönelik faaliyetlerin bütünüdür (Yüksel. 1998). 2000). Ancak çeşitli faaliyet ve çalışma konularını toplayarak. örgütsel davranış gibi çalışma alanlarını da kapsayan geniş tabanlı bir disiplindir (Sabuncuoğlu. Bunlar. Öngörülmeme ile insan kaynağı arz ve talep durumu incelenerek. ana başlıklar altında ve süreç olarak insan kaynakları fonksiyonlarını aşağıdaki şekilde belirtmek mümkündür.18 1.

19 geçirilerek.1. işletmeye uyum sağlamaları için çeşitli faaliyetler düzenlenir. sanayi toplumunun bir ürünüdür. Analizin karşılığı çözümleme olup. ş Analizleri ş belirli. Uyargil’e (2002a) göre. Kariyer durumu ve çalışmalarına göre ücret yönetimi uygulanır. performans standartları belirlenmiş. 1999: 16). 1. ş analizi ile aşağıdaki veriler toplanır: • • • • şlevler: şi yapan kişi ile veriler/bilgiler.1. 2005). çalışanın iş koşullarında güvenliği ve sağlığı gözetlenerek. gereç. 2001).1998). şletme amaç ve hedeflerini benimsemiş çalışanların verimini artırmak için eğitim programları düzenlenip. beceriler. mal ve hizmet üretmektir (Seyidoğlu. bilgi. Bu süreç kesin çizgilerle birbirinden ayrılması mümkün değilse de kısmen yukarıda kısaca özetlendiği şekilde bir bütün olarak devam eder. eğitimi vb. ş analizi ise belirli bir işin en küçük parçalarıyla ayrıntılı olarak tanımlanıp. teçhizat ve diğer yardımcılar Malzeme. sendikalar ve devletle yapılıp. bir amaç için fiziksel ve zihinsel olarak çaba sarf etmektir (Yüksel. davranış ve hareketleri ifade etmektedir (Giddens. somut görev ve davranışların bir araya getirilmesi ile oluşan. .7. eğitim paralelinde kariyeri planlanır ve yönetilir. belirli kişilerin sorumluluğuna verilebilen. nsan kaynakları yönetiminde ise iş. nihayetinde performans değerlemeleriyle çalışanın etkinliği ölçülür. tarif edilmiş. bir bütünü parçalara ayırarak incelemeye dayanan araştırma yöntemidir (Püsküllüoğlu. 2004b).2000). iş analizi bir işe ilişkin gerekli bilgilerin toplanmasıdır. sabit bir görev. kavramıdır. gibi zihinsel olma özelliği artmaktadır (Fındıkçı. Bu anlamda iş. Ekonomik açıdan iş. Ancak bilgi toplumuna doğru gidildikçe iş fiziksel olma özelliğini kaybetmekte. koruma faaliyetleri devreye sokulur. ürün ya da hizmetler: şin tamamlanması ile elde edilen çıktı ya da işin amacı Çalışanın nitelikleri: Çalışanda bulunması gereken kişisel özellikler. fikir yaratma. Çalışanların toplu iş görüşmeleri. diğer kişiler ve fiziksel unsurlar arasındaki ilişki Çalışma alanları: şin içerdiği görevleri yerine getirebilmek için kullanılan teknikler ve bu kapsamda kullanılan araç. incelenmesi sürecidir (Bilgin.

işin gerekleri şletmelerde iş analizinden birçok konu ve alanda faydanılabilinir. bunlara iş tanımları denir. ş analizleri iş değerlemesi için kullanılarak. işletmedeki çalışanlara ödenen ücret. tazminat gibi kararlarda etkili olur (Yüksel. ş etüdü. muhakeme gücü. tasarımlarının .5: ş analizlerinin kullanım alanları Ş ANAL ZLER ş tanımları ve iş gerekleri Organizasyonel faaliyetler Organizasyon planlaması Organizasyon dizaynı KY faaliyetleri K planlaması şe yerleştirme şe alıştırma Eğitim ve geliştirme Ücret yönetimi Endüstriyel ilişkiler Kariyer danışmanlığı Personel ve idari işler Rehabilitasyon programları Endüstri Mühendisliği ş ve görev tasarımı Yöntem/araç geliştirme ş güvenliği tasarımları (Yüksel. 1998. ş analizleri. ikramiye. işi yapacak çalışanın gücü ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak. hareket etüdü ve iş ölçümü olmak üzere iki temel teknikten oluşur. Ayrıca o işi yapanlar için açılacak eğitim programlarında kullanılarak. ş etüdü. prim. konuşma vb. Çalışanların başarıların değerlendirilmesinde iş analizleri başarı ile iş arasındaki ilişkinin kurulmasına yardımcı olur. iş tanımları ve iş gerekleri hazırlanması için temel teşkil ettiğinden işe yeni alınacak çalışan adayları ile yapılacak görüşmelerde ve çalışan seçimlerinde yararlıdır. Tablo 1.5’de gösterilmiştir. Hareket etüdü belirli bir işin yapılabilmesi için insan-makine ilişkisinin dikkate alınarak en uygun çalışma yöntemlerinin.) ş analizlerine bağlı olarak yapılan diğer bir çalışmada iş etütleridir. verimliliği artırmak amacıyla. Sh: 74’ten uyarlanmıştır. Kısaca açıklanan kullanımlar Tablo 1. Bu işleri yapabilmek için çalışanda bulunması gereken niteliklerin belirlenmesiyle iş gerekleri ortaya çıkar. 1998). çalışan nitelikleri arttırılır. şletmede hangi işlerin yapıldığına dair özetler çıkarılır. gözlem. işin en iyi yapılış biçimi ve tamamlanma süresini tespit etmek için iş sistemleri üzerinde yapılan çalışmalardır.20 • şin fiziksel gerekleri: Fiziksel güç.

çok eleştirilseler de. Personel devir oranı.21 belirlenmesi ve üretim yöntemlerinin standartlaştırılması faaliyetleridir. eğitim durumuna göre çalışan sayısı vb. yaşa göre çalışan sayısı. 1998). Örgütün insan kaynağını belirleme. Genel envanter. Bu dokümanlarda. işletmede belli bir dönemde çalışan insanların çeşitli kıstaslar çerçevesinde gruplandırılmasıdır. üç aylık. işletmede kimin yerine kimin geçeceğini gösteren şemalardır.1. yabancı dil durumu vb. 1. örgütte çalışanların durumunu nicelik ve nitelik açısından saptama sürecidir. altı aylık. işin incelenmesiyle ortaya konan bilimsel çalışmalardır. nsan kaynağının niteliklerinin tespitinde kullanılıp. nsan Kaynağı Öngörümlenmesi nsan kaynağı öngörümlenmesi ya da tahmini insan kaynağı arz ve talep durumunun incelenmesiyle insan kaynağı muhasebesine dayanır. Çünkü öngörü yapabilmek için örgütteki insan kaynağı açığını bilmek gerektiğinden insan kaynağı arz ve talep durumunun birlikte incelenmesi. işletmede çalışanların isimlerini. işe giriş tarihi. nsan kaynağı arzını belirlemede en çok başvurulan araçlar genel envanter. Genelde örgüt şemaları üzerinden yapılır. çeşitli bilgiler yer alır. beceri envanterleri ve terfi şemaları ile personel devir oranı ve devamsızlık oranıdır (Yüksel. belirli özelliklerini ve becerilerini gösteren dokümanlardır. değerinin ortaya konması gerekir. yıllık gibi belli bir dönemde işletmeden ayrılanların işletmede mevcut ortalama personel sayısına oranı olup. eğitimi. deneyimleri. çalışmaları. cinsiyete göre çalışan sayısı. Önemli olan işletme için hangi bilgilerin daha gerekli olduğunu ayırt edebilmektir. ş analizleri ve iş etütleri bilimsel yönetim anlayışının ürünü olup.7.2. 1998:63). Bu iki temel teknik üzerine kurulu iş etüdünün hedefi işletmelerde ekonomikliği artırmak. olabilir. Bu kıstaslar. Beceri envanterleri. insan yapısına uygun iş akışları ve çalışma koşulları yaratmaktır (Yüksel. bire bir insan kaynakları planlamasına girdi teşkil ederler. Dolayısıyla bu çalışma ile işletme için gerekli insan kaynağının niceliği ve niteliği ortaya konur. Terfi şemaları. ayrıca insan kaynağının da maliyetinin. Oran formülü: . ödülleri. o dönemde personelin yüzde kaçının işletmeden ayrıldığını gösterir. ş ölçümü ise iş tanımı ve iş gereklerine göre işe uygun bir insanın normal koşullar altında ve normal çalışma temposu ile belirli bir işi tamamlayabilmesi için gereken zamanın belirlenmesidir.

Bu durumun olumsuz ve olumlu tarafları bulunur. yöneticilerin deneyimlerine dayalı kişisel görüşlerine yer veren modellerdir. iş kazaları. ürün kalite durumu. Bu yöntem özellikle küçük ölçekli işletmelerde kullanılan mantıklı ve uygulaması kolay bir yöntemdir. gelecekte işletmenin ihtiyaç duyacağı çalışan sayısını belirlemek için yapılır. Tablo 1. Tablo 1. bölümlerin insan kaynağı taleplerine ilişkin görüşleri. Yöneticilerin görüşlerine yer veren diğer bir yöntemde Delphi Tekniğidir. eğitim ve sosyalizasyonun yetersizliğine. Personel devir oranının yüksek olması olmasının olumsuz tarafı.6’da bu modeller gösterilmiştir. çalışan seçiminin iyi yapılmadığına. işe gelmemesi ile ortaya çıkan devamsızlık saat veya gününün. Yöneticiler geçmişten gelen birikimlerine dayanarak tahminlerde bulunabilirler. Bu bilgiler insan kaynakları bölümünde sistematik hale . Bu teknikte. 1998).6: nsan kaynağı talebi tahmin modelleri Sezgisel Modeller Yönetici Tahminleri Delphi Tekniği Sayısal Modeller Regresyon-korelasyon modelleri Optimizasyon modelleri Bireysel stokastik benzetim (simülasyon) modelleri Global deterministik benzetim modelleri ş standartları yöntemi Esnek sistemler Sezgisel modeller. işletme amaçları gibi benzeri unsurlar dikkate alınır. belirli bir süre içinde işe gelerek üretim yapması gereken çalışanın. Bunun için çeşitli talep tahmin modelleri geliştirilmiştir (Yüksel. planlanan çalışma saati veya gününe bölünmesiyle bulunan orandır. şeylere işaret edebilir. değişimlere daha açık bir yapı meydana gelebilir. çalışanların sık değişmesi ile işletmeye canlılık getirebilir. ücret düşüklüğüne. motivasyon eksikliğine vb. Bu değerlendirme yapılırken işe alma maliyetleri. Devamsızlık oranı formülü aşağıdadır: % Devamsızlık oranı= Toplam kayıp çalışma saati/gün/ Planlanan çalışma saati/gün nsan kaynağı talebinin ortaya konması. Saat veya gün olarak hesaplanabilir. bölüm yöneticilerinden alınır.22 %Personel devir oranı= ( şten ayrılanların toplamı / Ortalama personel sayısı) X 100 Personel devir oranının yüksek olması işletmede sürekli bir çalışan değişikliği olduğunu gösterir. Devamsızlık oranı. Olumlu tarafı ise.

Esneklik için iş uygulaması olan fonksiyonel esneklikle. Bu sistemin . Fonksiyonel esneklik çalışma şekillerini değiştirerek etkili olmayan yöntemleri ortadan kaldırmak ve çalışanlara yeni yetenekler kazandırarak çeşitliliği ve esnekliği artırmaktır. Daha sonra tahmin edilen iş yüküne göre ne kadar çalışana ihtiyaç duyulacağı hesaplanır. Sayısal modellerden regresyon-korelasyon modeli ilişkisellik üzerine. Anahtar göstergeler dönem başı çalışan sayısı. taleplerini tekrar gözden geçirmeleri istenir. bunların etrafında sözleşmelilerden oluşan ikinci bir grup yaratılarak. üretken faaliyet zamanının fazlaya çıkarılmasıdır. Optimizasyon modellerinin çoğunda matematiksel programlama teknikleri uygulanmaktadır. Global deterministik benzetim modelleri. Önce her işin içerisinde yer alan görevler ve her görevin tamamlanması için gerekli standart zaman belirlenir. Örneğin bağımlı değişken olan insan kaynağı ihtiyacının.23 getirilip. 2004). bağımlı değişkenin bağımsız değişkenler aracılığı ile öngörüsüne dayanmaktadır. Bireysel stokastik benzetim (simülasyon) modelleri. geçmiş yılların çalışan hareketliliği kayıtlarını esas alarak bu konuda belli bir şema çıkarılması esasına dayanır. satış talebi veya üretim gibi bağımsız değişkenlerle ilişkiselliği (korelasyonu) sorgulanarak. yaş dağılımı. Sayısal esneklik için çok yönlü ve kabiliyetli bir çekirdek grup çalışan oluşturulup. tekli veya çoklu regresyon analizi ile bir bağlanım denklemi elde edilir ve bu denklem aracılığıyla öngörüde bulunulur (Altunışık ve diğ. yöneticilere geri gönderilerek. Esnek sistemler değişen çevresel koşullara uyum sağlamak üzere insan kaynağının esnek belirlenmesi mantığına dayanır. geçen dönem işe giriş ve ayrılmalar. leri düzeyde ve derecede karmaşık modellerdir. Bu işlem bölüm yöneticileri ortak bir görüşe varıncaya kadar devam eder. bu grup yarı zamanlı (part-time) çalıştırılır. hizmet kıdemi dağılımıdır. piyasanın daraldığı zamanlarda ise çekirdek grup ile çalışmalar sürdürülür. insan kaynağı hareketlerini olasılıklar şeklinde ifade eder. iş ölçümü ve hareket etütlerinden yararlanılarak gerekli çalışan sayısını hesaplama yöntemidir. düşük-orta ve yüksek seçenekleri tahminler ve senaryolar üretilir.. Bu verilerle bir şema çıkarılarak. Böylece piyasanın istikrarlı zamanlarında bu ikinci grup ile çalışılır. ş standartları yöntemi. Küçük işletmeler için uygun bir yöntemdir. işletme çapında sayısal esneklik yaratılır. Fonksiyonel esnekliğin yanı sıra uygulanan geçici esneklik ise ücret ödenen zamanın optimum kullanımı için iş zamanının yeniden düzenlenerek üretken olmayan faaliyetlerin süresini en aza indirerek.

24

yararlı tarafı maliyetleri düşürmesi ve esnek zaman kullanımına izin vermesidir. Zararlı tarafı ise örgüte bağlılık ve sadakat anlamında (özellikle ikinci grupta) bir bağın olmayışı, iletişim ve denetim problemlerinin olmasıdır. Özellikle çok şubeli hazır yiyecek (fast-food) sektöründe uygulanan bir sistemdir. nsan kaynağı arz ve talep hesap veya tahmin girdilerinden birisi de maliyettir. Maliyet insan kaynakları planlamasını da bire bir etkiler. Dolayısıyla insan kaynağı öngörülmemesi aşamasında, insan kaynakları muhasebesinden faydalanılır. nsan kaynakları muhasebesi, insanın kaynak olarak örgüte maliyet ve değerinin belirlenmesidir. Bu çalışma insana yatırım maliyetini ve bir çalışanın yerine yenisini koyma maliyetini içerdiği gibi, insanın örgüt için ekonomik değerinin hesaplanmasını da kapsar (Yüksel, 1998). 1.1.7.3. nsan Kaynakları Planlaması nsan kaynakları planlaması, insan kaynakları yönetiminin bilgi toplama sürecidir. Planlama fonksiyonu ile işletmenin vizyonu ve stratejisini belirleyen, bunlara etki eden politika ve planların neler olacağını kararlaştırmak için gerekli olan bilgiler toplanır (Can, 1994). lk toplanacak ve elde edilecek bilgiler ise yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız iş analizleri ve insan kaynağı öngörümlenmesi çalışmaları sonuçlarıdır. kinci olarak işletme stratejileri planlamaya girdi teşkil eder. Çünkü insan kaynakları planlaması çevresel değişmelere örgütün uyum sağlayabilmesi için çalışanlarla ilgili faaliyetleri yönlendirir (Yüksel, 1998). Bu bağlamda insan kaynakları planlaması işletmenin üst yönetiminin algıladığı örgüt içi ve dışı değerlendirmelere ve belirlediği stratejilere paralel yapılır (Tonus, 2005). Strateji ise işletmeninin geleceği, ya da gelecekteki işi ile ilgilidir. (Mütercimler, 1997: 195) Gelecek için yapılacak bu planlamada düşüncelerin kaynağını, çevresel koşullar, rekabet durumu, teknoloji, sendikalar ve yasalar gibi dışsal faktörler ile işletme stratejileri, coğrafi farklılaşma, verimlilik analizleri, çalışan beklentileri, bilgi sistemleri vb. gibi içsel faktörler oluşturur (Sabuncuoğlu, 2000). Bir organizasyonun temel gerçekleri, gidilecek yerin ve noktanın bilinmesi anlamında hedef, varılacak noktaya ulaşmak için gerekli olan yapı, örgüt ve örgütlenme ile bu örgüte hayat verecek kaynaklardır (Gülan, 2003). Buradan hareketle, işletme üst yönetimi de birtakım stratejiler uygulayarak oluşturduğu veya oluşturacağı

25

organizasyon ile bu hedeflere varmak istemektedir. nsan kaynakları yönetimindeki hedef, işletmenin amaçları doğrultusunda, rekabet üstünlüğü yakalamak ve değişimleri yönetip, uygun ve huzurlu bir iş ortamı yaratarak, üretken ve verimli çalışanlarla işletmeyi geleceğe taşımaktır. Bunu yaparken insan kaynakları yöneticileri şu soruları sık sık sorup, cevaplamak durumundadırlar. şletmenin hedeflerine ulaşması için hangi sayıda ve ne tür özelliklere sahip çalışan ihtiyacı vardır? Ne tür özelliklere sahip çalışanlar, işletmenin amaçlarına ulaşmasında en verimli şekilde hizmet ederler? nsan kaynakları planlaması, bu ve bunun benzeri sorularla, belirlenen stratejilerin ortaya koyduğu gelecek projeksiyonunda gerekli insan kaynağı ihtiyacının nicelik ve niteliklerini, kim, ne, ne zaman, nerede, nasıl sorularına cevap verir ve yaratıcı düşünceyi içine alır. Olaylar olmadan önce alınacak önlemleri bulur, aralarındaki ilişkiyi düzenler. Yüksel’e (1998) göre, insan kaynakları planlaması, örgütün gelecekte ihtiyaç duyacağı çalışan ihtiyaçlarının nitelik ve nicelik yönünden belirlenmesi ve bu ihtiyacın nasıl ve ne derecede karşılanabileceğinin saptanması faaliyetlerinin tümüdür. Ayrıca insan kaynakları planlaması, işletmenin amaç ve hedefleri doğrultusunda, çalışan beklenti ve isteklerinin de dikkate alınarak insan kaynağının mevcut durumdan istenen duruma nasıl geçebileceğinin somut olarak saptanması sürecidir. Süreç sonunda belirlenen ihtiyaç nicelik ve nitelik olarak ortaya konur. Kaynak’a (1996) göre insan kaynağı ihtiyacı kendini değişik biçimlerde gösterebilir. Bunlar gerçek, yedek, ek ve yeni personel ihtiyacı olarak sınıflandırılabilir. Gerçek personel ihtiyacı, işletmenin ekonomik amaçlarına ulaşabilmesi için yapılması gereken işi bizzat gerçekleştiren çalışan gerçek personel ihtiyacı olarak tanımlanır. Burada “olan personel miktarı” ile “olması gereken personel miktarı” birbirine denk düşmesi amaçlanmaktadır. Yedek personel ihtiyacı, işletmede devamsızlık, hastalık, kaza, izin ve benzeri durumlarda ortaya çıkacak işgücü boşluğunun doldurulması amacıyla ortaya konan ihtiyacı ifade eder. Ek personel ihtiyacı, yedek personel olgusu genellikle devamsızlıktan kaynaklanırken, ek personel ihtiyacı işten çıkmalar nedeniyle ortaya çıkar.

26

Yeni personel ihtiyacı ise, işletmede yeni ya da ek yatırımların yapılması sonucu üretim ve satışlardaki artışlar, organizasyon yapısındaki değişimler gerek teknik, gerek idari yeni personelin işe alınmasını ifade eder. nsanın fiziksel ve zihinsel didinmelerinin sonucu olan emek, üretimin gerçekleştirilmesinde işletmelerin vazgeçemeyecekleri bir üretim faktörüdür (Aren, 2000: 15). Emek aynı zamanda bir maliyet unsurudur. şletmeler bir yandan emeğe ve insan kaynağına mutlak gereksinim duyarlar, öte yandan da emeğin maliyetleri artırmasından çekinirler. Bu durumda emek ihtiyaçları ile insan kaynağı maliyetlerini optimal seviyede tutacak bir planlama yapılması gereği ortaya çıkar. Optimal seviye iki durumda dengesini kaybedebilir. Birinci durumda işletme; fazla insan çalıştırıp, maliyetlerin artmasından, gizli işsizliğe kadar birçok sorunun yaşanacağı bir iş ortamı ve hantal bir yapıya sahip olur. kinci durumda ise işletme, eksik insan kaynağı ile çalışarak, üretimin düşmesine, çalışanların zorlanmasına, moralsiz bir iş ortamına sebep olur (Sabuncuoğlu, 2000). Özetle, insan kaynakları planlaması işletmelerin fazla ya da eksik istihdamını önler ve bu nedenle hayati bir öneme sahiptir. 1.1.7.4. nsan Kaynağını Bulma ve Seçme Günümüz şartlarında işletmeler yoğun bir rekabet içindedirler. Bu rekabet ortamında bilgi ve bu bilgiyi yaratan insan işletmeler için büyük bir avantaj olmaktadır ( pçioğlu ve diğ., 2005). Bu sebeple örgütler kendileri için en uygun niteliklere sahip insanları elde etmek ve onlarla beraber çalışmak istemektedirler. stenilen nitelikte insanları bulmak, uygun tekniklerle seçmek ve uygun yerlerde istihdamını sağlamak insan kaynakları yönetiminin temel fonksiyonlarından biridir (Gowing ve diğ., 2002). nsan kaynağı ihtiyacını iki temel kaynaktan gidermek mümkündür. Bunlar örgüt içi ve dışı kaynaklardır. kisinin de faydalı ve mahzurlu tarafları vardır. Örgüt içi kaynaklardan insan kaynağı ihtiyacının karşılanması durumunda, işletmenin kapalı sistem sakıncalarını (değişime direnç gibi) yaşaması gibi bir takım sıkıntıları olabilir. Ancak bu kaynağın tercih edilmesi durumunda, ekonomik olması, sosyalizasyon sürecinin kısa olması, çalışanları motive edip, işe bağlılığını artırması, örgütten dışarı gidebilecek insan değerlerinin (beyin göçü) önlenmesi gibi sayısız faydaları vardır. Örgüt dışı kaynakların kullanılması durumunda örgüte canlılık katması, yerleşik prosedürlerin sorgulaması gibi faydalarının yanı sıra maliyetinin yüksek olması (hem

Görüşmeler ve testler sonucu toplanan veriler değerlendirilerek ikinci bir eleme yapılarak. Bunlar. konuşma ve kendini takdimi. yukarıdaki iki kaynaktan üç şekilde karşılayabilirler. hem de örgüt dışı kaynaklardan karma olarak faydalanırlar. çalışılmak istenen aday ile ayrıntılı çalışma koşulları mütalaa . elemine edilenlere teşekkür yazısı gönderilir. duyuruda belirtilen şekillerde başvurular alınmaya başlanır. objektif değerlendirmeler yapabilmektir. Beceri envanterlerine göre atama yapılabilir. Uygun adaylar görüşmeye çağrılır. Çünkü işletme imajının. Mülakat olarak da bilinen görüşmenin önemi işe en uygun adayı belirlemek için yapılan yüz yüze görüşmedir. şekil ve ifade bakımından uygun şartları taşıması gerektiğine dikkat çekmektedir. • • • • • Açık pozisyonlar ilan edilerek. hatta işten ayrılmalara yol açabilir (Bilgin. amaç ve beklentileri vb. Bunlar. işin ve çalışma koşullarının adaylara çok olumlu olarak yansıtılması. görünüşü. nsan kaynağı ihtiyacı için örgüt içi insan kaynaklarından yararlanılması durumunda aşağıdaki yöntemler kullanılır (Yüksel. daha sonra düş kırıklığına. Çalışanlar kendiliklerinden bir üst düzey için talepte bulunur. konularda değerlendirmeler yapılır. Hem örgüt içi. çalışanların başvurmaları sağlanır. elenenlere teşekkür yazısı gönderilip. 1998). değerlendirilir. uygun olanlar ikinci bir görüşmeye çağrılır. Görüşme esnasında adayın iş ile ilgili görüşleri.27 işe alma. Değerlendirme sonucunda elemeler yapılarak. • • • şletmeler insan kaynağı ihtiyacını. Örgütte bir kariyer planı varsa bu plana göre atama yapılabilir. Örgüt dışı insan kaynaklarının devreye sokulması durumunda duyuru yapılır. Bu değerlendirmelerin amacı iş ile aday arasındaki uyumu belirleyebilmektir. hangi kanallarla duyurulacağına karar verilir. hem eğitim) gibi sakıncaları bulunmaktadır. Fındıkçı (2001) duyuru hangi kanalla yapılırsa yapılsın. tatminsizliğe. Sadece örgüt dışı kaynaklardan faydalanırlar. duyurunun içerik. Alınan başvurular kriterlere göre değerlendirilir. Buradaki amaç subjektif olarak yapılan görüşmeler yanında. Duyurunun yapılmasıyla. Sadece örgüt içi kaynaklardan faydalanırlar. 2005). Duyurunun ne şekilde yapılacağı (işin ön tanıtımı). Komisyon tarafından yapılan bu değerlendirmeler kayıt altına alınır. Örgüt çalışanların tavsiyeleri ile bir üst düzey ataması yapılabilinir. Daha sonra adaylara bir takım psikoteknik uygulamalar yapılır. kinci görüşme.

Yani insanın olgunlaşması. şletme örgütsel amaçlara ulaşmak için çalışan bilgi ve becerisini eğitim yoluyla artırır. kendini ve çevresini daha iyi yönetecek tutumu ve beceriyi kazanmasıdır (Barutçugil. edindiği işe ilişkin deneyim ve faaliyetlerle ile ilgili olarak algıladığı tutum ve davranışlar dizisine yansıması olarak tanımlayabiliriz. Bu ilerleme sürecinde bilgi. kendisi ile farkındalığının ve çevresine duyarlılığının artması. Ücret konusu. 2003. nsan kaynaklarının bir fonksiyonu olarak eğitim üçüncü kısımda ayrıntılı olarak incelenecektir.1. işe uygun adaylar işe başlatılır. seçilmesi.1.7. çalışanların kariyerleri ile ilgili amaçlarına ulaşmasını sağlayan bir yönetim sürecidir. sözleşme şartları vb. Burada da bir eleme daha yapılarak.7. Buradan hareketle kariyeri. Geniş anlamda. işletme önceliklerinin esas alınmasında alınmasıdır (Fındıkçı. 1994). her aşamada genel ilke olarak insanlara saygının esas alınması. Bu amaç ve hedefi yukarıda tanımını yaptığımız kariyerdir. 2004: 15). şe Alıştırma (Oryantasyon) ş analizleri ve insan kaynağının öngörümlenmesi girdileriyle yapılan insan kaynakları planlaması ve bu planlama paralelinde yapılan insan kaynağının bulunup. ustalık ve eğitim anlamında da gelişme elde edilir(Can. Kariyer yönetimi. 2001). işe alıştırılmaları ve oryantasyon süreci başlar. Seçim sürecinde unutulmaması gereken. daha fazla saygınlık.28 edilmek üzere yapılır. işe alıştırılır. tarafsız ve objektif davranılması. Püsküllüoğlu. Eğitim ve Kariyer Yönetimi Kariyer sözcüğünün değişik anlamları vardır. 2004b). deneyim.5. daha fazla sorumluluk üstlenmek. konular tartışılır. seçilen bir iş yolunda ilerlemek. 1. seçilen çalışanların işletmeye uyum sağlamaları. erk ve prestij elde etmektir. Yani çalışan işe yönlendirilip.6. bu ilerleyişle daha fazla para kazanmak. 1. çalışanın örgüt kültürünü . eğitimi belli kişisel amaç ve hedefler için alır. Bu süreç amaçların ve hedeflerin saptanması. planlanması ve uygulanması ile yürütülür. Bu anlamda işe ait tecrübe deneyimin kazanılması ve bunun sonucunda tutum ve davranışların değişmesi eğitimle yakından ilişkilidir. Bireysel açıdan ise çalışan. Bu alıştırma genel anlamda işletmeye uyum sağlamayı da içerir. Kariyer yönetimi. insanın yaşamı boyunca kendisi ve çevresine karşı oluşan duyarlılığının. Oryantasyon bir yönlendirmedir (Saraç.

1998. sendika etkileri vb. Çünkü insanı işletmeye çekebilmek.8. Başka bir ifade ile hangi iş diğer işe göre daha önemlidir veya hangi iş daha fazla ücrete layıktır. daha çok çalışan tarafından yapılmaktadır. iş değerlemesi yapılmasıyla başlar. iş kazalarının önlenmesi ve . işletme faaliyet alanında ihtiyaç duyulan nitelikli veya normal çalışan düzeylerine göre bir yapısı oluşturulur. ş değerlemesi ücret saptamak amacıyla işletmede yapılan işlerin göreceli olarak değerlerinin bulunmasıdır. Günümüzde artık kariyer planlaması işletmeler tarafından değil. sektör ortalamaları. 2002b).7. devamsızlık veya işten ayrılmalara sebep olacak. Örgüt içinde ise iş değerlemelerine göre eşit işe eşit ücret dengesini bozacak uygulamalar olup olmadığı incelenir. iş doyumu. örgüt amaçları ile kişisel amaçlarını dengelemesi. faktörler incelenir. Bazı kaynaklarda insan kaynaklarının koruma fonksiyonu olarak zikredilir (Sadullah.7. Örgüt dışı araştırmalarda. çalışanın sağlık ve emniyetinin işyeri sınırlarında ve iş dolayısıyla doğan tehlikeler karşısında korunmasını kapsamaktadır. 2002). işe bağlılık ve sadakati ile çalışanın işletmede kalmasını etkileyen temel faktördür. ş değerlemesi ve yapılan ücret düzey araştırmalarından sonra ücret yapısı oluşturulur. yi işlemeyen bir ücret sistemi.29 benimsemesi. çalışanlar ve işletme çıkarları açısından bu dengeyi sağlamaktır. 2005). iş güvenliği ve çalışan sağlığıdır. ş güvenliği. ya da işletmenin maliyetlerini artırarak zararına yol açacaktır (Yüksel. ya çalışanları tatmin etmeyip. 1. 1. Ücret Yönetimi nsan kaynaklarının muhafaza edilmesinde ve verimliliğin sağlanmasında en önemli fonksiyonlardan biri ücret yönetimidir. iş analizi girdilerinden faydalanılarak. Ortalama ücret eğrileri ile işletme ücret eğrileri karşılaştırılarak. Bu tespit işlemi. Bunun içinde her şeyden önce çalışanın kendisini çok iyi tanıması gerekmektedir (Taşcı. Güvenlik ve Sağlık Güvenlik ve sağlıktan kasıt.7.1. Dolayısıyla ücret yönetimi. Ataay. Daha sonra piyasadaki ücret düzeyleri araştırması yapılır. devletin ücrete etkileri.1. Ücret düzey araştırması örgüt içi ve dışı olarak araştırılır. yi bir ücret sisteminin kurulabilmesi için sistemin dayandığı esasların iyi tespit edilmesi gerekir. işletmede tutabilmek ve daha verimli çalışmasını sağlamak için yeterli bir ücrete ihtiyaç vardır. Aynı zamanda bu ücret düzeyi işletmeye maliyet açısından yük olmayacak bir miktar olmalıdır. Amaç.

1. Endüstriyel lişkiler Endüstri lişkileri kavramı. Bu konuda değerlemeyi . Bu tür geniş anlamdaki endüstri ilişkileri çalışma ilişkilerinin tümünü ve her konusunu kapsadığından “çalışan ilişkileri” ve “çalışma ilişkileri anlamında kullanılmaktadır (Koray. geniş ve dar anlamda olmak üzere iki şekilde kullanılmaktadır. kariyer yönetimi. işçi sendikaları ile işveren sendikaları arasındaki toplu ilişkiler ve kamu kuruluşlarının düzenlemeleri olarak üç alanı kapsar.7. Performans Değerleme Bireysel performans değerleme ile çalışanın herhangi bir konudaki etkinliğini ve başarı düzeyini belirlemeye yönelik çalışmalar kastedilmektedir. Çalışan sağlığı ise çalışma koşulları ile kullanılan araç ve gereçlerden doğabilecek tehlikelerden arınmış veya tehlikelerin asgari düzeye indirildiği bir iş çevresinde huzurlu bir biçimde yaşayabilmesini ifade eder. Böylece yasal düzenlemeler. motivasyon ve disiplinle ilgili teknikleri de içeren geniş açılı örgütsel sisteme performans yönetimi denilmektedir. 2006).7. amaçların ve beklentilerin çalışanlara iletilmesi.1. toplu pazarlıklar ve toplu sözleşmeler olduğu kadar. konusu insan olduğu için zor bir işlemdir. Dar anlamda yalnızca endüstri sektöründe çalışanların çalışma koşullarının belirlenmesi biçiminde kullanılmakta iken. Performans değerlemesini dinamik bir süreç olarak ele alıp.10. insan kaynakları konseptindeki hedeflerin. geniş anlamda tüm ücretli çalışanların çalışma koşullarını kapsamına almaktadır. 1992). buna bağlı olarak eğitimler yolu ile bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi. Performans değerlemesi. Endüstri ilişkileri. Bunun için objektif bir değerlendirme yapmak ve sistematik bir yaklaşım sergilemek zorunludur.1. Çalışma ilişkilerinin konularını biraz detaylandırırsak yukarıda bahsedilenlerin yanı sıra ekip çalışmaları. liderlik üstlenme. Çalışanın sağlığını korumada ki amaç.30 güvenli bir çalışma ortamı yaratılmasıdır. çalışanların yaptıkları işlerinden dolayı sağlıklarına bir zarar gelmemesidir (Sabuncuoğlu. 2002b). işçi-işveren arasıdaki bireysel ilişkiler. uyumlu çalışma gibi konuları da kapsamaktadır (Aktan. ücret yönetimi. ölçme ve değerlendirmesi. bireysel hizmet sözleşmeleri ve işyerlerindeki bireysel ilişkilerde endüstri ilişkilerinin inceleme konusu olmaktadır. 1. Performans değerleme bireysel bazda yapılan bir etkinlik değerlendirmesi olup. izlenmesi. 2000). performans yönetiminin bir kısmını teşkil eder (Uyargil.9.

2006). Bunlar. düzeltici işlemler yapılmalı ve beklentiler iletilmelidir. NSAN KAYNAKLARI YÖNET M NDE EĞ T M FONKS YONU Eğitim kavramını daha iyi anlamak amacıyla öncelikle eğitim kavramının yanı sıra ilişkili diğer kavramlara da değinilecektir. Genel anlamda eğitim. . Eğitim ve lişkili Diğer Kavramlar Eğitimle ilişkili diğer kavramlar başlığı altında eğitimin yanı sıra öğrenme. Uyargil’e (2002b) göre.1. • • • • nsan kaynakları planlamasına önemli bir girdi oluşturur. 1. Yapılan değerlemeler çalışana iletilmeli. Bu tanıma göre eğitim bir aktarma ve geliştirme mekanizması olup. bilgi. müşteriler. insan kaynakları eğitim süreci açıklanacaktır. 2004a. eğitimin kavramsal arka planı sunulmaya çalışılacaktır. bakış açısı ve koşullara göre tanım ve işlevleri değişebilmektedir.2. Eğitim Kavramı Eğitim kavramı çok yönlü ve göreceli bir kavramdır.2. sanat kolunda veya belirli bir konuda bilgi ve beceri kazandırma. Daha sonra eğitimin amaç ve önemi ile yararlarından bahsedilerek.2. çalışanın kendisi.1. geliştirme ve eğitme işidir (Püsküllüoğlu. bilgisayar veya karma sistem). Çalışanlarla ilgili işten ayırma kararları verilir.1. 1. ekip arkadaşları. Çünkü amaç bireyin performansını artırmak ve dolayısıyla etkinliği sağlamaktır. yetiştirme ve geliştirme kavramları incelenerek. Kesin çizgilerle sınırlarını çizerek tanım yapmak mümkün olmayıp. TDK. belli bir bilim dalında. ilgilenilen bilim dalı. astları. performans değerleme sonuçlarından.31 kimin yapacağı (yönetici. öğretirken de geliştirmesidir. Ücret sistemlerini ve maddi ödüllendirmeleri etkiler. insanoğlunun süregelen doğa ile mücadelesinde elde ettiği zihinsel ve fiziksel yetkinliklerini yeni kuşaklara öğretmesi. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde kullanılır. hangi standart ve kriterler ile hangi yöntemlerle yapılacağı belirlenmelidir. yetiştirme. diğer insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarında ve çalışanlarla ilişkin çeşitli kararların alınmasında yararlanılır. 1.

Sosyalleşme ve kültürlenme sürecine toplumdaki sosyal. onun bir teknik olarak değil. 2004). Bu süreçle insan sosyalleşir ve çevresine uyum sağlar. öğrenmeyi sağlayan mekanizma eğitimdir. rasyonel karar alma. Psikolojide eğitim kavramından çok. 2000: 110). Bireysel açıdan yeni bilgi ve beceriler öğrenilip.2. Buradaki kültürlenme veya sosyalleşme bilinçli veya bilinçsiz olabileceği gibi. davranış ve tutumlara yansırken.32 Sosyolojik ve antropolojik açıdan eğitim. Örgütsel açıdan eğitim. Öğrenmenin hangi koşullarla şekillenip. Öğrenmenin işletme içinde stratejik bir araç olarak benimsenmesi demek. gözlem yoluyla da davranışlara yansır. eğitimin yaşam boyu süren bir kültürlenme süreci olup. ömür boyu süren bir kültürlenme veya kültür aktarma sürecidir. Eğitim ve öğrenme ile çalışan davranışlarında oluşan değişmeler sonucu işletmeler çevreye uyum sağlarlar. Kısaca örgütsel anlamda eğitim hem psikolojik. ekonomik ve teknolojik gelişmeler etki eder. hem de kurumsal açıdan değişimi ifade eder. örgüt amaç ve hedeflerine ulaşmanın teknik ve araçlarını çalışanlara aktarırken hem bireysel. 2004). Tınaz’a (2000) göre. Bu süreç. hem de sosyolojik açıdan bir değişim sürecidir. Kottak. çalışanların yaptıkları işlerle ilgili olarak etkinliklerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen planlı öğrenme sürecidir (Yazıcı. Özetle. Öğrenmenin davranışlara etkisi bir değişim sürecini ifade eder (Cüceloğlu. Öğrenme Kavramı Öğrenme. Bu ise öğrenmenin stratejik bir kavram olduğunu ortaya koyar. Bu süreci yaratan ise öğrenme olgusudur. alışkanlık ve anlayışlarında olumlu değişmeler yapmayı amaçlayan bilgi. Yani eğitim.2. bu sürecin toplumdaki değişimler vasıtasıyla bir sosyalizasyon evresinden oluştuğu vurgulanmaktadır (Doğan 2002. belirli bir yaşantı/deneyimin sonucu davranışta görülen oldukça uzun süreli değişikliktir (Cüceloğlu. 2004: 583).1. düşünce. eğitimin birey üzerindeki etkisi olan öğrenme kavramından bahsedilir. onların mesleki bilgi ufuklarını genişleten. görgü ve becerileri arttıran eğitsel eylemlerin tümüdür (Sabuncuoğlu. kurumsal açıdan da strateji ve politikalar doğrultusunda. 1. davranışlara nasıl yansıdığı ve değiştiği incelenir. bireylerin ya da onların oluşturduğu grupların işletmede yüklendikleri ya da ileride yüklenecekleri görevleri daha etkili ve başarılı yapabilmeleri için. değişen çalışan davranış ve tutumları ile örgüt kültürü değişir. toplumsal bir olay olup. 2002). bir felsefe veya davranışsal bir . davranış ve tutum.

Esasında bilginin . Burada işletmeler için esas olan öğrenme sürecinin planlı ve sistematik bir hale getirilip. uygulamalar ve yaşanan deneyimler şeklinde gösterir. Doğal olarak bilgi çağı.33 yaklaşım olarak benimsenmesi anlamını taşır. sistematik ve planlı bir şekilde yürütülen planlı öğrenme sürecini de kapsar. insanın etrafında olup bitenleri. sezgiler. Eğitim. Yani problem öğrenmeyi öğrenmektir. Dolayısıyla eğitimin sonucu öğrenme. Örgütsel öğrenme. Bilgi Kavramı Barutçugil’e (2002) göre bilgi. Kurumsal anlamda bilgi kendini stratejiler. Yazıcı. yaşanan tecrübeler ve çevreyi algılama (haberleşme) ile edindiği enformasyondur. iç ve dış çevresiyle etkileşimi. 2004). Bu nedenle çağımıza bilgi çağı denilmektedir. 2005).3. öğrenme sürecinin sürekli hale getirilmesi ve öğrenen organizasyonların esnek yapısına sahip olarak. bunun davranışlara ve tutumlara yansımasının yanı sıra. öngörüler. rekabette üstünlük sağlamaktır (Efil. 2000. Buradaki enformasyon insanın çevresiyle karşılıklı etkileşim ve haberleşme ile edindiği içselleştirilmiş bilgiyi ifade eder (Püsküllüoğlu. öğrenmenin sonucu ise bilgidir. yeni bilgiler üretmeyi de kapsar. 1. kullanılır hale gelmiştir. sahip olduğu ve kullandığı bir araç olmaktan çıkmış ve yaygın bir şekilde üretilip. bilgi ekonomisini yaratmıştır. Günümüzde bilgi belli kurum ve kişilerin ürettiği. iyi bir muhakeme gücü ile öğrenilen bilgilerden. Günümüz koşullarında hızlı değişimin etkisi altındaki işletmeler için problem. Bilgi kendini düşünceler. fikirler. Öğrenme ise performansın arttırılması. bunun bir kültür halini almasıdır. günlük yaşam ve çalışmanın getirdiği bilinçsiz öğrenmenin yanı sıra. Bu bağlamda kurumsal anlamda bilgi. yaratıcılığının artmasına neden olmuş.1. tam ve doğru olarak kavramasını sağlayan kişiselleştirilmiş enformasyondur. iletişim teknolojileri ise bilginin anında ve sınırsızca dolaşmasına yol açmıştır. 2004b). Bu durum bilgi toplumuna giden yolu açmıştır. Bilgi toplumunun itici gücü ise bilgisayar ve iletişim teknolojileridir. Bilgisayar insanın düşünce gücünü geliştirerek. sürdürülebilir rekabetin ve sürekli gelişmenin temelini oluşturmaktadır (Eren. politikalar ve prosedürler şeklinde belli eder. bilginin eğitim veya tecrübe ile kazanılmasından çok. örgüt içinde davranış değer ve normların birlikte geliştirilmesidir. Dolayısıyla günümüzde daha hızlı öğrenme ve değişme yeteneğine sahip olmak. alınan dersler. örgütün etrafında olup bitenleri tam ve doğru olarak kavramasını sağlayan.2.

günün teknolojisini izlemek. 1994. 2004). Bahsedilen yetiştirme ve geliştirme kavramları birbirine yakın olmakla birlikte farklı işlevleri ve amaçları vardır. 1. öğrenmenin sürekli hale geldiği bir yöne sürüklemektedir. Kısaca bilgi ve bilgiyi yaratan ve entelektüel sermaye olarak nitelendirilen “insan” işletmelerin rekabetçi avantajlarını oluşturan temel olgu haline gelmiştir (Yazıcı. Bu anlamda yetiştirme faaliyetleri başlangıç ve bitiş tarihleri saptanan. Çünkü günümüzde zenginlik toprak veya sermaye bileşiminden çıkarak bilgi değişkenine daha da bağlı olan bir olgu haline gelmiştir. bu gün kullandığımız bilginin bir sonraki gün geçerliliğini yitireceği veya işe yaramayacağı anlamına gelmektedir. belli bir konuda bilgi ve beceri kazandırma. Geleneksel örgütlerin gücü. Geliştirme. yerine süratle yeni bilginin yaratılması ve kullanılmasıdır (Yazıcı. üretim kapasitesinden kaynaklanırken. sınırsız bir çalışmadır (Tortop. Dolayısıyla yeni bilgiler ve yeni bilgileri yaratacak insanlar işletmeler için “entelektüel sermaye” kavramı altında en büyük zenginlik kaynağı haline gelmiştir. küreselleşen ve birbiri ile sıkı sıkıya bağlı bulunan dünyamızda.2. Yetiştirme ve Geliştirme Kavramları Eğitimi genel olarak. O zaman önemli olan. bitmeyen. yetiştirme ve geliştirme işi olarak tanımlamıştık. 2003). geleceğe yönelik. Dolayısıyla bu olgu işletmeleri eğitim sistemi ile beraber. Geliştirme ise çalışanın yaptığı işi ve işletmeyi daha kapsamlı bir bakışla görebilmesini sağlayan. Bilginin eskimesi. bilginin hızla eskimesidir.34 günümüzde büyük önem arz etmesi bir anlamda yüksek ekonomik değerinden kaynaklanmaktadır. Bilginin artan önemiyle birlikte ortaya çıkan bir gerçekte. Örneğin yeni alınan bir makinenin nasıl çalıştırılacağının öğretilmesi bir yetiştirme faaliyetidir. mevcut işlere ve bugüne odaklı bir etkinliktir. devam eden. 2004). işe ilişkin yeni bilgilerin edinilmesi. Öğrenen organizasyonlar yaratmak ve işletmenin temel kaynağı insanı yetiştirmek ve geliştirmek büyük önem arz etmektedir. rakip .4. Nemli. çalışanın var olan yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlayan. yeni bilgileri yaratmaktır. Buradaki nüans bilgiye sahip olmak veya var olan bilgiyi kullanmak değil. eskiyen bilginin unutularak. 2004). bugün sahip olunan güç bilginin eline geçmiştir.1. belli bir bilim dalında. Artık temel zenginlik kaynağı bilgi olmaya başlamıştır. yetenek ve davranışların kazandırılması sürecidir (Koçel. uyum sağlamak ve yeni süreçler bulmak. Yetiştirme belirli kademelerdeki belirli işleri yapabilmek için gerekli olan bilgi. belli bir süre içinde uygulanıp sona eren.

. Dolayısıyla insan kaynağının eğitimi. Ancak bu önem günümüzde daha da kendini belli etmektedir. yeni çözümler bulmak ve işletmeye uygulamak.2. hem de gelecekte üstlenebileceği farklı pozisyonlardaki görevler için yeni bilgi ve yeteneklerin kazandırılması veya mevcutlarının geliştirilmesidir. Kişiler. yetiştirme belirli bir işin gerektirdiği nitelik ve yeteneklerin çalışana kazandırılmasına ilişkin eğitsel faaliyetlerdir. bilgi. hızla eskiyor. 2000). çalışanda bulunan nitelikler yeterli olsa bile. bunları kültürüne kazandırıp. Dolayısıyla bilgi ve bu bilgiyi öğrenip. Ancak geliştirme. bir taraftan çalışanın niteliklerini günün koşullarına uygun duruma getirmeyi. yenilerini ürettikleri sürece var olup. kurumlar ve toplumlar yeni bilgilere ulaştıkları. Özetle. artan makineleşme ve otomasyon nedeniyle eğitimin önemi daha da artmıştır. çalışanın işini daha bütüncül olarak işletme çapında algılayıp.35 işletmelerin bazı problemlere getirdiği çözümleri incelemek. Adeta bir bilgi patlaması yaşanmakta ve gün geçtikçe yeni bilgiler üretilmektedir. Çünkü gelişmekte olan ülkelerde. yetiştirme ve geliştirme eğitimin türü niteliğindedir (Özçelik. gelişme imkânı bulabiliyorlar (Fındıkçı. Dünya küçülüyor. değiştirmek ve uyarlamak gibi konuları kapsar (Sabuncuoğlu. Yüksel’e (1998) göre. 2002). 2001). Geliştirmenin hedefi. Dolayısıyla yetiştirme geliştirmeye temel oluşturur (Palmer ve diğ. geleneksel üretim biçimi ile modern teknolojinin yer aldığı üretim biçimi yan yana görülebilmektedir. kendi teknolojisini yaratacak. paralelinde bilgi toplumuna doğru hızlı bir kayma görülmektedir. Diğer taraftan bu ülkelerdeki çalışanlar hem gelişmiş teknolojinin bilgilerine sahip olmak. Çünkü günümüzde giderek bilgi temelli bir ekonomi gelişmekte. 1993). bir nevi değişimi yaşayacak insanın eğitimi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Eğitim genel bir kavram olup. yeni bilgiler üretecek. içselleştirip. 1. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için bu durum daha da hassastır. hem çalışanın daha verimli olabilmesi (yeni süreç ve bilgiler üretmesi). diğer taraftan da onlarda yeni . Eğitim Önemi ve Amacı Eğitim insanlık tarihi boyunca önemli olmuştur. yetenek ve beceriyi göstermek zorundadır. hem de kendi ülke şartlarını anlayıp geleneksel üretim biçimini modern teknolojiye uyarlayarak. hızlı teknolojik gelişmeler.2. iletişim artıyor ve bilgi hızla yayılıp. Yani çalışanın o iş için yeterli olabilmesi için eğitilmesi. kısaca yetiştirilmesidir. işini daha verimli bir şekilde yapmasıdır.

2002). toplumsal ve teknolojik alanda görülen sürekli değişim ve gelişim. öğrenmek için uygun bir ortam hazırlamak. Ayrıca tam anlamıyla sağlıklı bir seçim yapılsa bile. yani eğitime zorlamaktadır. verimliliğin artmasına katkıda bulunur. nsan kaynağını bulma ve seçme sürecinde hangi tekniği kullanırsanız kullanın. seçim metodunun yetersizliğinden çok insanları doğru tanımanın ve özelliklerini tespit edebilmenin zorluğundan kaynaklanır. üretim hata oranı. şletmenin her kademesinde çalışan insanları çeşitli eğitim programlarıyla yetiştirmek. Bu güçlük. iş süreçlerini geliştirme olanağı vermek. Eğer çalışanlara uygun eğitim programlarıyla gerekli bilgi ve beceriler kazandırılmazsa. Sabuncuoğlu’na (2000) göre işletmeler tarafından yürütülen eğitim uğraşlarından beklenen amaçları iki başlık altında incelemek mümkündür. Dolayısıyla bu sermayeden en iyi şekilde yararlanmak ve onu boşa kullanmamak gerekir. Bunlar ekonomik amaçlar ve sosyal insancıl amaçlardır. Makineleşme ve otomasyon sonucunda bazı işlere ilişkin faaliyetler daha çoğalıp yeni bilgi ve beceriler isterken. şte bu zorluğun getirdiği eksiklikleri gidermenin en iyi yolu eğitimdir. yenilemeye. işe tam uyumlu hazır bir çalışan bulmak oldukça güçtür. bazı işlerin alanı daralıp sönmekte ve eski işlerin yerini yeni işler almaktadır. gerek işletmeleri gerekse çalışanları bunlara uyum açısından.36 nitelikler geliştirmeyi hedeflemek zorundadır. Bahsedilen temel ekonomik amacın yanı sıra diğer alt ekonomik amaçları şu şekilde özetleyebiliriz: • • • • • • • Üretim ve kalite artışı Standardizasyon ve maliyetlerde düşme Zaman tasarrufu ve hatalı imalat oranlarının düşmesi ş kazalarının azalması Devamsızlık ve personel devir hızının düşmesi Yöntemsel gelişmelerle daha az iş yükü ve fazla mesailerde azalma Makine bakım ve idamelerinde gelişme ve kolaylıklar . Günümüzün hızlı değişim ortamında işletmelerin en değerli sermayesi insan kaynağıdır. bu durumun işletmeye. Tüm bu gelişmeler eğitimin önemini büyük ölçüde artırmaktadır. Eğitimin temel ekonomik amacı üretimi ve verimliliği yükseltmektir. birim maliyetlerdeki artış vb. şeylerle istenmeyen verilerle geri dönüşü olacaktır (Özçelik. ekonomik.

2. politikaları ve prosedürleri eğitimde izlenecek ilkeleri farklı kılabilir. Çünkü sistematik bir eğitim üretimin maliyetini düşüren etkili bir ekonomik bir kaynak olduğu gibi çalışanlar içinde artan üretime paralel koşullarda iyileşme ile uygun iş ve moral ortamı ile bireysel ve sosyal doyum sağlar. stratejileri. iletişim ve işbirliği ile çalışanların kaynaşmalarını sağlayarak sosyal sermaye olarak da fayda sağlar. sadakatlerini artıran. 2000. Eğitimin başlıca sosyal insancıl amaçlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. • • • • • • Eğitimde süreklilik Eğitimde yararlılık Eğitime etkin katılım Eğitimde fırsat eşitliği Planlı bir eğitim Eğitimcilerin eğitimi Küreselleşen dünya başta teknoloji olmak üzere baş döndürücü bir hızla değişmekte ve değişen koşullara uyum sağlamak işletmeler için bir var oluş problemi . • • • • • • Çalışanların motive edilmesi Çalışanlarda güven duygusunun geliştirilmesi Çalışanlar niteliklerinde ortaya çıkan artışa paralel terfi olanakları Örgütsel bağlılık ve iş tatmini Yaratıcılık ile entelektüel sermaye şbirliği ve dayanışma ile sosyal sermaye Sonuç olarak eğitimin ekonomik ve sosyal amaçlarını bir bütün olarak düşünmek gerekir.37 • Yeni teknolojilere uyum ve süreç geliştirme Eğitim işletmede çalışan insanlara da dolaylı ve dolaysız biçimde katkı yapan bir süreçtir. 2002).3. Bu yatırım entelektüel sermaye ile rekabet üstünlüğünün yanı sıra çalışanları işletmeye bağlayan. şletmenin çevresel koşulları. Ancak amaçları ve faaliyet alanları farklı olsa da işletmeler için genel olarak ve ana başlıklar altında eğitim ilkelerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz (Sabuncuoğlu. Eğitimde zlenen lkeler Her işletmede farklı amaç ve ihtiyaçlara göre eğitim faaliyetleri düzenlenebilir. Özçelik. Bu süreç insana yapılan yatırıma işaret eder. 1.

şletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri değişime uyum sağlamalarına bağlı olduğundan sürekli eğitim temel bir var oluş konusu olarak. Eğitim ilkeleri arasında önemli bir yer tutan fırsat eşitliği ilkesi. eğitimi alan çalışan açısından. yer ve zamanı önceden belirlenmelidir. dolayısıyla işletme açısından herhangi bir yarar sağlamayan eğitim. ayrım yapılmadan. sertifikasyon. dil. eğitim faaliyetlerinin belli bir plan ve program çerçevesinde yapılmasıdır. ücret artışı vb. Bunlar yükselme olanakları. eğitim veren eğitimcilerin nitelikleridir. önceden belirlenen amaç ya da amaçlar doğrultusunda yapılmakta olup. Eğitim programlarının başarıya ulaşmasının koşullarından bir tanesi de. sonuçta bu amaçlara kısmen ya da tamamen ulaşılması beklenir. Dolayısıyla eğitim faaliyetlerinin başarıya ulaşmasının ilk koşulu eğitimin sürekli olmasıdır. Belli bir amaca yöneltilmemiş bir eğitimden umulan yarar sağlanamaz. Sonuç olarak. eğiticiler. Hedefler. Orta Doğu Teknik Üniversitesinin araştırmalarına (2005) göre. Eğitimin başarısı eğitimcinin kalitesine bağlıdır. eğitim olanaklarından yararlanmasıdır. cinsiyet vb. eğitimin süresi. Eğitim faaliyetleri. çalışanların zamanlarının %15’ini (yılda altı hafta) bilgi yenilemeye ayırması gerekmektedir.38 olmaktadır. yöntemler. Yukarıda belirtilen şekillerde kendini yenilemeyen çalışanlar 45 yaşına geldiklerinde tüm gelişmelerin gerisinde kalacaklardır. Eğitime alınan çalışanların etkin katılımı. Eğitimden beklenen yararın sağlanabilmesi için. ırk. anlamsız hale gelir. en alt çalışanına kadar tüm çalışan kitlesinin renk. eğitimin ana ilkelerinin birincisidir. belirli kimselerin veya kesimin tekeline bırakılmaması anlamını taşır. olabilir. işletmenin en üst kademesinden. Etkin katılım için öncelikle çalışan aldığı eğitime ihtiyaç duymalı ve programın yararına inanmalıdır. bir yetişmiş bir çalışan eğitimini tamamladıktan sonra her yıl teorik bilgisinin %5’ini yitirmektedir. Çalışanın eğitime etkin olarak katılmasını sağlamak için işletmenin özendirici tedbirler alması da bu ilke dâhilinde düşünülebilir. eğitimden tüm çalışanların yararlanması. Plansız ya da iyi planlanmamış bir eğitimden fayda beklemek tamamen tesadüflere bağlıdır. Çünkü bilmek ile bildiklerini pedagojik yöntemlerle öğretebilmek ayrı . eğitimin başarısı için bir ön koşuldur. Burada vurgulanmak istenen. Teorik bilgisini çağa uydurmak için. kişiler. Kişisel öğrenme ve eğitim altyapı farklılıkları doğal olarak eğitim programlanmasında dikkate alınır.

.1.4. 1. Örgütsel iletişimin artmasına yardımcı olur. Eğitimin Çalışana Yararları • Daha iyi karar alma ve problem çözmede çalışana yardımcı olur. yi bir eğitimcide ise her ikisinin de olması arzulanır.2. karar verme ve problem çözmede daha etkin hale gelir. çalışana sağladığı yararlar ve çalışan ilişkilerine sağladığı yararlar olarak üç grupta ele alınabilir (Tınaz. Daha bilgili ve yetkili hale gelmek için örgütte bir sorumluluk duygusu gelişmesini sağlar. 1. Büyüme ve iletişim için bir ortam yaratır.2. Eğitimin Yararları şletmelerde uygulanan eğitim programlarının sağladığı yararlar. şin ana hatlarının hazırlanmasına yardımcı olur. Davranış ve tutumlarda olumlu değişiklik yaratarak. Verim ve iş kalitesinin artmasına yardım eder.2. Örgüt içinde açıklık ve güveni besler. Çalışanların yöneticilik ve liderlik gelişimlerine yardımcı olur. Eğitimin Örgüte Yararları • • • • • • • • • • • • • • • • • • Örgütün her düzeyinde işe ait bilgi ve becerileri artırır. eğitimin örgüte sağladığı yararlar.4. Örgütsel gelişime yardımcı olur. ş ile yönetim arasındaki ilişkileri artırır ve güçlendirir. Çalışanların örgütün amaçları ile özdeşleşmelerine yardım eder. 1.2.39 şeylerdir. Bütün olarak daha iyi bir örgüt görünümü oluşmasını sağlar. örgütsel bağlılık sağlar. Örgüt. 2000).4. Örgüt politikalarının anlaşılmasına yardımcı olur. Çalışanların moralini yükseltir. Örgütün tüm alanlarında gelecekteki gereksinimlerle ilgili bilgi sağlar. Gerektiği durumlarda eğitimcinin de eğitilmesi şarttır. Ast-üst arasındaki ilişkiyi artırır.

eğitime katılacaklar ve eğitimi verecekler planlanır ve zaman sürecinde programlanarak. gerilim.3. Çalışanda öz gelişim ve özgüvenin cesaretlendirilmesi ve başarılmasına yardımcı olur. Çalışanın stres. sorumluluk ve ilerleme gibi güdüsel değişkenler benimsenir ve harekete geçirilir. 1.2. Yönetim politikaları hakkında bilgi sağlar. zamanı. aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. eğitimin yöntem ve teknikleri. Öğrenme. bu süreç durmadan tekrarlanır. yer değiştirme veya terfi nedeniyle yeni görev alanların çalışanların işe alışma ve uyumlarına yardımcı olur. gelecek tasarımı veya iş analizlerine göre tespit edilen eksikliklere göre eğitim ihtiyaçlarının ve amaçlarının belirlenmesiyle başlar. Çalışanlar arası becerileri artırır.4. • • • • • Eğitim ihtiyaç ve amaçlarının belirlenmesi Eğitim plan ve programlarının hazırlanması Eğitim bütçesinin hazırlanması Eğitim programının uygulanması Eğitim sonuçlarının değerlemesi . çalışılan ve yaşanan daha iyi bir yer haline getirir. yeri. tanınma.40 • • • Eğitim yolu ile başarı. Belirlenen amaçlara göre.5. 1. işletmede stratejiler doğrultusunda. bütçelendirilir. şe yeni girenler. Denetleme sonuçları eğitimlere yön verir ve bu doğrultuda yeni belirlenen ihtiyaçlar tespit edilip. Örgütü. nsan Kaynakları Eğitim Süreci nsan kaynakları eğitim süreci.2. hayal kırıklığı ve çatışmayla başa çıkmasına yardımcı olur. lişkilerde bilgi paylaşımı ve moral sağlar. büyüme ve koordinasyon için uygun örgüt iklimi sağlar. büyüme. Grup içi bağlılığı olumlu yönde yapılandırır. Eğitimin Çalışan lişkilerine Yararları • • • • • • • • Gruplar ve bireyler arasındaki iletişimi artırır. Yapılan program ve bütçe çerçevesinde eğitim uygulanarak. Eğitim süreci bir döngü niteliğinde olup. denetlenir.

3. Örgütsel düzeyde yapılacak incelemelerde örgüt iklimi de araştırılmalı. Eğitim htiyaç ve Amaçlarının Belirlenmesi Eğitim ihtiyaç ve amaçlarını saptamak için. yani yaparak mı. Eğitimden umulan yararların gerçekleşebilmesi için . Örgüt iklimi tasarlanan veya beklenen çalışma ortamlarının yaratılıp yaratılamayacağı noktasında eğitim programlarının başarısını etkiler.2. hangi tekniğin kullanılacağının saptanması Eğitime alınacak çalışanların belirlenmesi Eğitim süresinin saptanması Eğitim yerinin kararlaştırılması 1. faaliyetler düzeyinde ve bireysel düzeyde olmak üzere üç alanda analizler yapılır.2. örgütsel düzeyde.41 1. Eğitim Bütçesinin Hazırlanması Eğitimde planlama çalışmalarının bir bölümünü de eğitim bütçesinin hazırlanması konusu oluşturur.) eğitim ihtiyaçları belirlenir. Ayrıca örgütsel etkinlik göz önüne alınarak (maliyetler. eğitimin gerçekleştirilmesinde • • • grup tartışması. kaynak-çıktı oranları vb.5.2. Beklenen başarı ile gerçekleşen başarı arasındaki fark eğitim ihtiyacını ortaya koyar (Yüksel. Eğitim Plan ve Programlarının Hazırlanması Tespit edilen eğitim ihtiyaç ve amaçlarından sonra. iş analizlerine göre yapılan değerlendirmelerden ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarıdır. Sabuncuoğlu. 2000). 2000). yöntemlerle verilmesi hususunun kararlaştırılması şbaşı ve iş dışı eğitim tekniklerinin hangisinin kullanılacağı. Örgütsel düzeyde yapılacak incelemeler daha çok işletmenin stratejileri doğrultusunda yapılacak yatırım ve gelişimler sonucunda ihtiyaç duyulacak eğitimlerdir.2. • • • • Belirlenen ihtiyaç ve amaçlar doğrultusunda eğitim konularının belirlenmesi Eğitimin kim tarafından verileceğinin (işletme içi veya dışı) belirlenmesi Verilecek eğitimin hangi pedagojik yöntemle. genelde yıllık bir eğitim planı hazırlanır ve zaman sürecine uyarlanarak program haline getirilir. Yıllık eğitim planları hazırlanırken genel hatlarıyla aşağıdaki hususlar saptanır (Sabuncuoğlu.5. 1998. çalışanların davranış ve tutumları da sorgulanmalıdır. Faaliyetler düzeyinde yapılan araştırmalar. yoksa anlatarak mı vb.1. işletmenin değerler sistemi. örnek olay vb.5. Bireysel düzeyde ise genellikle başarı değerlemesinden elde edilen sonuçlara bağlı olarak eğitim ihtiyaçları belirlenir. 1.

deneyimli bir yönetici veya çalışanın rehberliğinde verilir. Uygulama aşamasında hangi tür eğitim yönteminin uygulanacağı.4.42 parasal imkânların yaratılması gerekir. eğitime katılacakların seviyesi. 1. eğitim için ayrılan zaman.5.2. 2004). Ayrıca eğitimi bir yatırım olarak kabul edildiğine göre.2. sayısı. eğitim araç ve gereçlerinin temini vb. Eğitim Programının Uygulanması Eğitim planlarında belirlenen çerçevede işbaşı ve iş dışı eğitim programları dönem içinde uygulamaya koyulur.1. masraflar oluşturulacak eğitim bütçesinden karşılanır. • • • • • • • • Yönetici gözetiminde eğitim Yetki devri ile eğitim Formen aracılığı ile eğitim şe alıştırma (oryantasyon) eğitimi Rotasyon eğitimi Ekip çalışmalarına katılım yoluyla eğitim Staj yaptırarak eğitim şi gösterme yolu ile eğitim . bütçe. gerçek iş ortamında uygulanması. Ancak özellikle son yıllarda teknoloji destekli eğitimler ve e-öğrenme. şbaşı Eğitim Yöntemleri şbaşı eğitim yöntemleri işletmelerde en çok görülen ve yaygın olarak uygulanan yöntemlerdir. Bu yöntemler genelde “yaparak öğrenme en iyi öğrenmedir” düşüncesine dayanır. 2000. Yanık. bu yatırımın mali bir boyutunun olması kaçınılmazdır. 1. Başlıca işbaşı yöntemleri aşağıda belirtilmiştir. Çünkü eğitime katılacak çalışanların bazı masrafları (yolluklar gibi). optimum faydayı sağlayacak programı oluşturmaktır (Tınaz. Bu bağlamda işletmelerde işbaşı ve iş dışı eğitimler olmak üzere iki ana uygulama bulunmaktadır. her işi bilenin eğitici maharetinin olmaması gibi sakıncaları da bulunmaktadır. şbaşı eğitimin yönetici nezaretinde ciddi olarak yapılması.5. iş yoğunluğundan eğitimin aksaması. işletmelerin eğitim yöntemlerini tekrar sorgulamalarını ve sağladığı avantajlar nedeniyle gittikçe yaygınlaşan bir yöntem halini almıştır (Sabuncuoğlu. Genelde işbaşı eğitimleri. eğitimcilerin kimler olacağı gibi hususlar göz önüne alınarak belirlenir. yi bir eğitim bütçesinin hazırlanmasının yolu ise ihtiyaç ve amaçları iyi tespit edip. 2000). eğitim maliyetlerinin çok düşük olması gibi faydalarının yanı sıra.4. iyi bir planla.

• • • • • • • Konferanslar Seminerler Kurslar Çalışma grubu yöntemi Örnek olay yöntemi Rol oynama yöntemi şletme oyunu yöntemi 1. yapılan yatırımın etkinliğini ve sonucunu belirlemek. hızlı değişimlerin takibi gibi kolaylıkların ve avantajların yanı sıra eğitim altyapısı ve öz disiplini yüksek çalışanlar istemesi gibi sakıncaları da bulunmaktadır.4.5.5. bilgisayar destekli eğitim.2. Özellikle son yıllarda işletmeler tarafından artan biçimde uygulamaya konulmaya başlayan yöntemlerdir.2. Değerleme yapmak . Çünkü eğitim bir amaç için yapılır ve belli bir oranda maddi kaynak harcanır. lk yatırım maliyetleri haricinde ucuz olması. ayrıca devam eden programlar için geri bildirim alıp. ş Dışı Eğitim Yöntemleri şletme dışında veya içinde fakat iş dışında yapılan eğitimlerdir. Değerleme hem işletme amaçlarına ulaşmada eğitimin katkısı.2. bilgisayar aracılığıyla yapılan eğitimlerdir.5.5.3.4. Özetle eğitim öncesi beklentilerle eğitimden elde edilen sonuçların karşılaştırılması eğitim değerlemesinin özünü oluşturur.43 1. Başlıca iş dışı eğitim yöntemlerini şu şekilde sıralayabiliriz.2. işletmelerdeki intranet ve internet destekli. 1. uzaktan eğitim ve e-öğrenme şeklinde değişik formatlara sahiptir. Bu eğitimler multimedya eğitim. öğrenme için zaman ve mekân prensibini yıkması. Genel ilke ve kuralların bir sistem dâhilinde verildiği bir eğitim tekniğidir. Her ne kadar eğitim insana yapılan bir yatırımdır kabullenilmesiyle maliyet göz ardı edilirmiş gibi yapılırsa da. düzeltmeler yapmak için yapılan eğitimlerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Teknoloji Destekli Eğitim Yöntemleri Teknoloji destekli eğitim. hem de çalışanların niteliklerindeki değişim göz önüne alınarak yapılır. ş dışı eğitimler kuramsal düzeyde yapılır. Eğitim Sonuçlarının Değerlemesi Eğitim sürecinin en önemli basamaklarından biriside eğitim sonuçlarının değerlemesidir.

ekonomi ve işletme bilimlerince güvenle yakından ilişkilendirilen sosyal-beşeri ve entelektüel sermaye ile yönetişim kavramlarına değinilerek. letişim ve ulaşım alanında sağlanan gelişmeler. kuramsal kaynakları. Ayrıca bu anlayış örgütsel güven kavramının genel çerçeve içindeki yerini gösterecek ve kavramın pekiştirilmesini sağlayacaktır. teknolojik değişimlerin ve buna paralel olarak küreselleşmenin çok süratli biçimde gerçekleştiği bir dönem oldu.1. örgütsel süreçlere etki eden güven türleri ve örgütsel güven alt boyutları incelenecektir. Bilahare örgütsel güven kavramı açıklanarak. örgüt kavramı çerçevesinde işbirliği. 1. daha önce görülmemiş bir biçimde kültürlerarası ilişkileri artırdı. örgüt kültürü ve sinerji kavramları tartışılacaktır. Son olarak da. kısaca sosyal sözleşme kuramı açıklanacaktır. Güven Kavramının Gündemde Olmasının Nedenleri Yirminci yüzyıl. Teknolojik değişimin yarattığı ivme ile artan kültürel ve ticari temaslar beraberinde sadece “refah artışını” değil. ÖRGÜTSEL GÜVEN Örgütsel güven kavramının anlaşılması.44 için çeşitli teknikler kullanılır. dönemsel . Bunlar fayda-maliyet analizleri.3. başarı kayıtlarından faydalanma. eğitim vermemenin maliyetini hesaplama. ekonomik ve politik krizlerin yerleşik bir hal almasına. Örgütsel Güveni Anlamada Yardımcı Konu ve Kavramlar Örgütsel güvenin anlaşılmasına derinlik kazandırmak için ilişkili konu ve kavramların incelenmesinde ilk olarak güven kavramının gündemde olmasının nedenleri açıklanmaya çalışılacaktır. Öğrenme eğrisi ve maliyetlerini hesaplama vb.3. Hızlı değişime ayak uyduramayan uluslararası sistem ve sosyal normlar. bugün siyaset. tekniklerdir. 1. pek çok sorunu da getirdi.1. Etkileri günümüzde de artarak devem etmekte… Bu dönemin başında fazla dikkat çekmeyen bir takım gelişmeler. 1. Dolayısıyla örgütsel güvenin incelenmesinde ilk etapta. yardımcı konu ve kavramlara değinilecektir. özellikle kinci Dünya Savaşı ve sonrası yıllarda toplumsal yaşantımızı etkileyecek bir nitelik kazandı.3. Müteakiben örgütsel güven kavramına katkıda bulunacak güven kavramı mercek altına alınarak. günümüz koşullarının ve getirdiklerinin yanı sıra ilişkili diğer kavramların katkılarını da göz önüne almakla mümkündür.1. sosyoloji.

nerdeyse “risk toplumu” olarak kavramlaştırılabilmektedir (Karaman. insanları bir arada tutan. 2003). 2003). dayanışma ve işbirliğinin temeli olan “güven” duygusunun ciddi biçimde aşınmasına neden oldu. 1998. “ilişkileri daha iyi düzeye getirip. Yukarıda kısaca değinilen değişim ve krizler işletmeleri de etkilemiştir. ayrıca “rekabet üstünlüğü” yaratma da taklit edilemeyen yöntem ve metotları aramaya başladılar. ilişkiler yolu ile . Bilgiyi yaratan insan ve insanlar arasındaki ilişkinin üretkenlik ve verimliliği etkilemesi nedeniyle. şletmeler ilk etapta Japon rekabeti ile başa çıkmak. Rekabet üstünlüğü yakalamada (hızlı gelişen teknoloji bağlamında) bilgi yaratmanın ve kullanma yeteneğinin önemi keşfedildi. nsanlar korku.Günümüzde toplumlar küreselleşmenin etkisiyle. Hiç kuşkusuz ki işletmelerde görülen yapısal ve düşünsel değişiklikler makro ekonomik ve politik çevrede yaşanan değişim rüzgârlarından bağımsız değildir (Büyükuslu. Dolayısıyla güven (sosyal sermaye) konusunda ilk araştırmalar siyaset ve ekonomi alanında yapıldı (Fukuyama. “sosyal devlet” anlayışının aşınmaya başlaması ve üstüne gelen petrol krizi ile ülkeler. 1998:9). Bu krizin keynesyen ekonomi politikalarının sonunu getirmesi. dolar dengesine dayanan Bretton-Woods sisteminin çökmesi ve durgunluk içinde enflasyonun (stagflasyon) yaşanması sonucunda ortaya çıkan finansal kriz siyasi ve ekonomik bazı olguların sorgulanmasına neden oldu. hem de çalışan bazında güven artırıcı yollar aramaya yöneltti.45 krizlerden süreklilik arz eden yapısal bir kriz sürecine geçilmesine neden oldu. Çünkü çalışanlar arasındaki “güven”. Bunun yanı sıra artan şehirleşme ve suç oranları da mikro anlamda insanların krizleri içselleştirmesini sağladı. 1970’li yıllarda altın. Güvensizlik inanılmaz derecede artan kurallar ve yaptırımlar ile uzun hukuksal süreçleri getirdi. 2006). daha sonraları dağılan doğu bloğunda artan pazar imkânları ve büyüme olanaklarından faydalanmak için “sürdürülebilir rekabetin” yollarını. toplumların adeta duyarlılığını kaybetmesi yalnızca sosyal yaşantımızı etkilemekle kalmayıp. Bu yaygın güvensizlik bütün ekonomik olgulara adeta bir tür vergi niteliğinde “işlem maliyeti” olarak yansıdı. sinerjik bir güç nasıl yaratabiliriz?” sorusunun cevabı işletmeleri hem müşteri. özelleştirme ve dışa açılma ile çalışanların sosyal fonlarını düşürerek makro anlamdaki finansal problemleri aşmaya çalıştılar. belirsizlikleri artırması. Ancak krizlerin böylesine sıradanlaşması. Kriz bir anlamda yaşantımızın bir parçası oldu (Gökırmak. Heywood. endişe ve yabancılaşma duygusuyla hiçbir şeye güvenmez oldular.

Güven kavramının gündeme gelmesinin sebeplerinden biriside (bir anlamda ana sebebi) üretim tarzında meydana gelen değişikliklerdir. Sanayi ve endüstri toplumunun hâkim üretim tarzı makineye ve kitle üretimine dayanıyordu. Ayrıca makro anlamda milli pazarların korunması. gümrük duvarları ile korunan pazarlarda. 2005). çalışan ilişkilerinin niteliğini değiştirmiştir. 1998). Hızla gelişen teknoloji ve değişen çevresel koşullar işletmelerin organizasyon yapısını da etkilemiştir. endüstri toplumunun kendine has özelliklerini yaratmıştı. Eski tip karizmatik yönetici ve liderlerin yerine. Yeniden yapılanma ve değişim. gitme. tekdüze işler yapan yarı kalifiye işgücü. çalışanlarda güven duygusunu geliştirerek. .Çünkü güven olmaksızın hiçbir işletme hedefini gerçekleştiremez (Rosen. Bunun yanı sıra kitle üretiminin yaygınlaşması. uzun süreli standart mal üretimi yapılmaktaydı.. Yeniden yapılanma çabalarına paralel. mentörlük yapan liderler ve yöneticiler aranmaya başlanmıştır. Aile ve eğitim. güçlü bir bütünleşme eğilimine sahipti. sermaye yoğun büyük ölçekli üretim. Yöneten ve yönetilen arasındaki mesafe kısalmış. Bu dönemin özelliği. şletme yazınında “Fordizm” denilen bu yapı. Eskinin hiyerarşik ve yüksek tavanlı klasik organizasyon yapısı hızlı değişimler karşısında hantal kalmış ve işletmeler uyum sağlamak adına yeniden yapılanmaya gitmiştir. işe zamanında gelip. yol gösteren. meslek kuruluşları gibi kuruluşların güçlenerek gelişmesine. organizasyon yapıları yatay ve basık bir duruma gelerek sıkı bir iletişime dayalı ilişkisel ve daha sosyal bir sistem halini almıştır. esnek olmayan üretim süreçleri. Devlet ve sendikalar yoluyla kurulan geniş sosyal güvenlik ağı ve yukarıda kısaca özetlenen tekdüzeliğe dayanan iş ve toplumsal hayat insanlarda görecelide olsa “güven” hissini yaratmıştır (Kosgeb. ilişkiler yolu ile işletme etkinliğini artırmak önemli bir konu haline gelmiştir (West ve diğ. montaj hattının istediği tipte çalışanlar yaratmak için.46 rekabet üstünlüğü yaratmada ve başka işletmeye transferi mümkün olmayan bir sosyal ve entelektüel sermaye yaratmada anahtar kavram haline gelmişti. 1995). verilen emirleri tartışmadan yerine getirme. katı bir hiyerarşik ve bürokratik bir yapı. kitle iletişim araçları ile popüler kültürün de yükselişine yol açmış ve toplumsal alanda o zaman için köklü değişimler yaratmıştır. değişmenin ve uyum sağlamanın yarattığı sıkıntıları. sendikalar. tekdüze işleri sıkılmadan yapma gibi şeyleri öğreten mekanizmalar yarattılar. koçluk.

Kamer 2001’den alıntı. Buna göre. Post-fordizm’de endüstri çağının standart eğitim ve tekdüze yetiştirilme tarzına ters olarak. Baird ve diğ. özerk. Köse. post-fordizm de. sendikaların güçsüzleşmesi. eğitimli çalışanlara ihtiyaç artarken ve dünyanın her hangi bir noktasında kolayca iş bulurken. Bu değişimlerin tıpkı endüstri döneminde olduğu gibi derin ve köklü sosyal değişimlere yol açacağı söylenebilir (Kosgeb. Böylece Post-Fordizm “esnek uzmanlaşma” kavramı ortaya çıkmıştır. Esnek ve merkezi olmayan organizasyon yapıları ve işçilik süreçleri oluşmuştur. Kısaca bahsedilen bu değişimler günümüzde de devam ede gelmektedir. profesyonel.47 1970 ve 1980’li yıllarda ortaya çıkan iletişim teknolojileri etkileşimi artırmış. devletin ekonomik düzenlemelerden elini çekmesi ve küçülmesi. Uzman. 1995. Mavi yakalı geleneksel işçi sınıfı gün geçtikçe küçülürken. Kadının daha çok iş hayatında yer alması yeni bilgi teknolojileriyle daha olağan hale gelmiştir. yönetici ve diğer hizmet sektörü çalışanlarının mesleki yapısına hâkim olan bir çalışan yapısı meydana gelmeye başlamıştır. yüksek nitelikli. Yani çalışanlar ve işletme ortamları şekil değiştirmiştir. yaratıcı. bürokrasinin ve devletin düzenleme gücü ortadan kalkmaya başlamıştır. bunun yanı sıra göçe ve üçüncü dünya ülkelerine dayalı. inisiyatif kullanabilen ve sosyal beceri sahibi çalışanlara ihtiyaç vardır. sosyal devlet olgusunun aşınması. katı kurallar yerine esnek kurallar konmuştur. Tüketimde bireysel tercihlerin farklılaşması nedeniyle. işlem merkezli. teknik. küresel çapta oluşan ekonomik ve siyasal şartlar nedeniyle ekonomiler dışa açılmış. Yani makine hâkimiyeti yerini otomasyona bırakmıştır. Kişinin “öğrenmeyi öğrenmesi” ve “sürekli öğrenmesi”. Üretim süreçlerinin küreselleşmesi nedeniyle çokuluslu işletmelerin hâkimiyeti ve özerkliğine tanık olunmuştur. eskinin standart malı yerine birçok çeşitte ve sık sık yenilenen mallar ortaya çıkmıştır. Bu kavram üretimde yeni teknolojilerin sağladığı yeni imkânları ifade eder. işletme ve kurumların “öğrenen organizasyon” olması hayatsal öneme sahip olmuştur. şebekeye bağlı üretim tarzının dayandığı bilgi toplumuna doğru devam eden yaygın bir yükseliş vardır. 2006). bilgisayar esaslı yatırımlar doğmuştur. Ancak. esneklik. eğitimsiz ve niteliksiz insanların oluşturdukları düşük ücretli emek pazarı ortaya çıkmıştır. Büyük miktarlardaki kitle üretimi yerine uzmanlık üretimi. emeklilik fonlarının garanti edilememesi gibi faktörler çağımız insanında güven aşınmasına sebep olmaktadır. beyaz yakalı.. Eskinin hiyerarşik ve yukarıdan . 2005. Artık imalathane ve fabrikalara dayalı endüstriler çökmüş.

48 bakan. eğitim ve nezaret anlayışı ile her söyleneni yapan çalışanlar yerine. 2004). verimsizlik. ya da küçülme nedeniyle işini kaybedenler. büyük ölçekli olanlar . Ayrıca müşteri odaklılık ilkesi ile algılanan kalite çerçevesinde müşterinin hissettiği memnuniyet derecesinin göreceli olması nedeniyle özünde müşteride güven yaratma konusu vardır. hem de ekip olarak katılımcı ve iyi bir iletişim yoluyla temelde işletmedeki güven ortamına atıfta bulunur. yaratıcılık. eğitim ve yetiştirme programlarını kurumsallaştırma. sosyal sermayenin aşınması anlamına gelmektedir. şüphecilik. 2007). çalışmaya devam edenlerin güvenini sarsmaktadır (Göksel. müşteri odaklı olma. hızlı büyüme ya da küçülme. Günümüzde işletmeler . ilişkisel ve sosyal. 2000:X). önlemeye yönelik denetim. 2006. takım çalışması. işletmeye bağlılık ve güven azalır. Yukarıda kısaca özetlenmeye çalışılan. her şeyi sorgulayan çalışanlar gelmiştir.özellikle çok uluslu. sayısal hedefler ve değerlendirmeler yanında. Bu durum eğilimleri anlama ve şekillendirme. Çünkü üretilen ürünün müşteri tarafından beklenenleri yerine getireceğine karşı güven vermesi gerekmektedir (Güner ve diğ. Dikkat edilirse bu felsefe ve yaşam biçimi. Ya büyüme yoluyla birbirileriyle çalışmaya hazır olmayan çalışanlar bir araya gelmekte. kaliteye önem ve öncelik verme.. Küreselleşmenin etkisiyle çokuluslu işletmelerin ekonomik sistemde artan etkinlikleri hem çalışan bazında. 2005). güvensizlik artar. Toplam Kalite Yönetimi. hızlı değişim ortamına uyum sağlamak için işletmelerin son yıllarda özellikle üzerinde durdukları konulardan biri de toplam kalite yönetimidir. işte iç huzuru sağlamak ve korku ortamını ortadan kaldırmak için iletişimi teşvik etme ve üst yönetimin katılımı ve önderliği üzerinde yoğunlaşan bir örgüt kültürü oluşturarak bunu bir hayat felsefesi ve bir yaşam biçimi gibi düşünen modern bir yaklaşımdır (Halis. eğitim ve öğrenme üzerine kurulu. Kültürlerarası . Baltaş. satın alma ve satılma yollarıyla ürün ve hizmetlerini daha rekabet edilebilir duruma getirmeye çalışmaktadırlar. birleşme. çalışanlar arasında huzursuzluk.hızla değişen çevresel değişmelere uyum sağlamak için. Bütün bu değişiklikler. ortaklık. kızgınlık. hem de kurumsal baz da kültürel ve sistemsel farklılıkların giderilmesi için çalışmalar yapılmasına yol açmıştır. moral bozukluğu. çalışanın huzurunu sağlama. Bu değişiklikler sonrası. ekonomik bağlantı ve ekonomi politikalarını “güven” temelli sosyal faaliyetlerle biçimlendirmeyi şart kılar (Kosgeb.

dünya genelinde üretim süreçlerinin örgütlenme biçimlerinin tektipleştirilmesi nihai hedefine hizmet etmektedir (Özen. ekonomik ve sosyal sistemlerin uyumunda yaşanan problemler neticesinde insanların “güven duygusunun aşınmasıdır. Yani değişim ana faktörü altında. bu değişime siyasal. Değişen organizasyon yapısı. işletme yazınındaki “hegemonik sistemler üretme” girişiminin bir parçası olarak görülebilir. Yani. kültürlerarası ve iş sistemlerindeki farklılıkların yönetilme çabası ile standart (egemen) bir iş anlayışının yaratma çabaları “güven” kavramını artan bir şekilde gündeme getirmektedir. Çokuluslu işletmelerde ülkeler arası iş anlayışlarının farklılığı nedeniyle. Devletin ve işletmelerin emeklilik fonlarını garanti edememeleri. Güven kavramının gündemde olmasının nedenlerini özetle şöyle ifade edebiliriz. siyasal ve sosyo-kültürel çevre etkileşimi ile küreselleşmenin ve hızla gelişen teknolojinin yarattığı değişim. “adalet” gibi kavramların içeriğindeki değişim.2. Değişen çalışan nitelikleri ve çalışanların niteliklerinin yükselmesi. Bu bağlamda güven ve adaletle ilgili tartışmalar. Birbirileri ile ticari ilişkiler geliştiren ülkelerin işletmeleri. “eşitlik“ benzeri sosyal mübadele standartlarını dönüştürmek. • • • • • • • • • Kriz olgusu ve artan rekabet. onları diğer ülkelerin standartları ile uyumlu hale getirmek ihtiyacı duymaktadırlar. iş sistemleri için sorun yaratan kültürlerarası farklılıkları yönetmek ve etkileşimi kolaylaştırmak adına “güven”.49 çalışmalar. Güven Kavramı Sosyal Bilimlerdeki birçok kavramda olduğu gibi güven kavramı konusunda da ortak bir tanıma ulaşılamamıştır. Toplam kalite uygulamaları ve değişen kalite anlayışı. küresel ve ekonomik dengelerle iç içe şekillenmektedir.1. Ekonomik.3. Yeniden yapılanma çalışmaları. Güven ile ilgili yapılan çalışmalarda en sık . küresel etkileşime maruz kalan tarafların bilişsel sistemlerine yön veren “güven”. 2003). 1. Üretim tarzı ve iş anlayışındaki değişimler. Çünkü bu tartışmalar. tek merkezden üretilen bir kurumsal çerçeveye dayanmakta ve aslında çokuluslu işletmelerde farklılıkları yönetme hedefinden doğmaktadır. şletmelerin birleşme veya küçülmelerinin yarattığı olumsuz sosyal şartlar.

net olmaya dayanır. Fakat güven olgusunu farklı kültürler içerisinde ve farklı yönlerden ele alınması konuyu daha da karmaşık hale getirmekte ve tanımlamaların bir noktada birleşmesine engel olmaktadır (Börü. çıkarlar ve beklentiler yanında. 2004a:585. 2006). Bu bir anlamda güvenilir olmak ile eş anlamlıdır. Heimovics’e (1984) göre güven ise bireyin bir başka bireyin veya grubun özverili ya da faydalı olacağına ilişkin beklentisidir. yani risk ve çıkarlar bağlamında çeşitli tanımlar yapılmıştır. sınırlarını kabul etmesi ve yaşam felsefesinin doğru ve istikrarlı verilerle tutarlı olmasını ifade eder. güvenin bir duygu. bir anlamda ise “yüreklilik. ahlaki kurallara uygun ve öngörülebilir biçimde davranacağına ilişkin inancını temsil eder. kavramın tanımlanmasındaki güçlüktür (Yılmaz. Kendine güven duymak. dünya görüşü ve kişisel özellikler yanında özellikle risk ve çıkarlar bağlamında gelişir (Baltaş. Luhmann’a (1979) göre. “korku. Fukuyama (1998) kavrama ilişkin ortak bir tanım verme. çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu” veya “bir şeyden umulan. 2004). 2005). Bu tanımlara bakıldığında. beklenen niteliğe inanıp ona göre davranma”. cesaret” olarak tanımlanmıştır (Püsküllüoğlu. kendine (güvenen) ve diğerine (güvenilen) ilişkisi ile beklentiler göze çarpmaktadır. Dolayısıyla buradan güven kavramının üç boyutunu çıkarabiliriz. 2003).50 vurgulanan düşünce. dürüst. genelleme yapma konusunda yaşanan zorluk yanında. Bu bağlamda işletme yazınında bulunan güven tanımlarını inceleyelim. bir nesnenin herhangi bir özelliğine. karşı tarafın adil. Ancak buna rağmen güvene ilişkin bir tanımlama sağlayabilecek bazı yönlerde fikir birliğine varılmıştır (Demircan ve diğ. güvenilir olmak ve başkalarına güven duymak. Yazında. insanın kendisini tanıması. Carnavale ve Wechsler . tutarlı olmaya (özü sözü bir). bir inanç olmasının (soyut olması) yanı sıra. Güven sözlüksel anlamda. sınırlarını bilmek manasında beceri ve yetkinlik sahibi olmaya. bir olayın ortaya çıkacağına veya bir kişinin davranışlarına inanç olarak tanımlamıştır. samimi. Çünkü güvenilir olmak. 2006). güven kavramının farklı toplumlar içerisinde toplumun kültürel ve ahlaki değerlerine göre de farklı görünüm ve anlamlar kazandığını belirtmektedir. Kendine güvenmek. TDK.. Başkalarına güven duymak ise insanlar arası etkileşime dayanıp. güven. bir kişinin. beklentiler. özellikle Anglo-Amerikan yazında bu kavramlara çok vurgu yapılmaktadır. Griffin (1967) güveni riskli bir durumda arzulanan amacı başarmak için. açık. Risk. ahlaki değerlere dayalı tanımlamalarda yapılmıştır. Bahsedilen son iki terim.

Genelde güvenen ve güvenilen özneleri etrafında risk. kendi kendine yetemez. toplumun iletişimin ve ticari ilişkilerin güven olmadan yaratılamayacağı gibi… (Erdem.. yani güven olmadığında ortaya çıkan olgular. çıkar . Bazı araştırmacılar güvenin farklı biçimlerde ortaya çıktığını belirtmiş ve bunları incelemiştir. Bazı araştırmacılar güven kavramını varlık olarak değil. Yani insan ilişkilerinin temelinde “güven” vardır. hisler.51 (1992) güvenin bir grubun veya kişinin davranışları veya niyetlerine inancı ve bağlılığı. güvenin varlığında bunun hissedilemeyeceği. risk. 2003). Diğer duygular bu kök duygunun etrafında oluşur. güveni betimlemeye çalışırlar. Bir genel tanım yapılamasa da güven. Solomon’a (1996) göre güven. beklentiler. genel güven. Bu bağlamda güven kök duygudur. 2003). Büyük ölçüde karşılıklı bir yapı taşır (Demircan ve diğ. Kişiliğe dayalı güven. Sürece dayalı güven. duygular ve sezgileri tanımlayarak. ihanet olmaz. kişiliğe dayalı güven ve sürece dayalı güven olarak üçe ayırmıştır. bakış açısı ve ilgilenilen alana göre güven değişmektedir (Erdem. güven olmadan. Yani güveni değerli kılan. Özet olarak güven kavramı için ortak ve genel bir tanım vermek mümkün olmayıp. yokluk olarak. Varolmak için güvenmek zorundadır. 2003). adil ve yapıcı davranış beklentilerini ve başkalarının haklarını düşünmeyi içerdiğini vurgulamaktadırlar (Demircan ve diğ. Tektonik yapının özüdür güven… ( nam. içinde duyguların ve duygulara yönelik ön koşulların ortaya çıktığı bir çatıdır. Genel güven. Buradan güvenin temel ve ortak bir tanımı yapmak zorluğunu bir daha görmüş olup. herhangi bir kişinin diğerlerine olan güven eğilimini temsil eder. 2003). güven kavramının bir inanç. liderlerin veya diğer kişilerin kişisel özellikleri açısından sahip olduğu güvenirlilik düzeyini ifade eder. 2003).. Çünkü insanoğlu tek başına yaşına yaşayamaz. bir duygu olmasının yanı sıra güvenen ve güvenilen ilişkisinin etkileşime bağlı olarak. beklentiler. araştırmacılar tarafından belli şartlar altında betimlenmiştir. güvensizliktir ve bazı olgu ve duygular güven olmadığında tanımlanabilir. çıkar ve ahlaki değerler ana değişkenleri etrafında oluştuğunu tespit etmekteyiz. Güven insan için bir varoluş meselesidir. Buradaki temel varsayım. ancak güven yok olduğunda bir varoluş eksikliği olarak insanın boşluğa veya belli duygulara sahip olacağıdır. ahlaki kurallara dayalı. Bolle (1998) güveni ortaya çıkış farklılıklarına göre. başkalarıyla tekrarlı olan ve süregelen etkileşimlerden kaynaklanır. tıpkı işbirliğinin.

hem de temel ve kök duygu olarak. 1.1. 2003). Bu bağlamda güven. 2005).3. Bunlar. rekabet üstünlüğü yaratmada ve etkinliklerini artırmada. sevecenlik. müşteriler . bilgili olmak. dayanışmasını ve işbirliğini ifade eder. sosyal sermayenin sosyal ağlardan ve topluluğun üretkenliği üzerinde etkili olan normlardan oluştuğunu vurgular (Heywood. Sosyal sermaye. Sosyal sermaye bir işletmenin üretkenliğini ve verimliliğini etkileyen normlar. öğrenme ortamının sağlanarak “öğrenen organizasyon” olabilmek. Dolayısıyla sosyal sermaye kavramı daha geniş kapsamlı olup. ekonomik ve sosyolojik bir kavramdır.. çalışanlar. Fukuyama’ya (1999) göre sosyal sermaye insanlar arasında görünmez ve yazılı olmayan kanunlardır. gerek sosyo-kültürel bağlamda bir takım sonuçları olan bir duygu. insanın varoluş problemine bağlanılmıştır. inanış. şletmeler için sosyal sermaye çalışanların birbirileriyle zorlama olmadan yardımlaşmasını. açıklık. inanış olarak tanımlanmış. Özetle sosyal sermaye. sosyal ağlar ve insanlararası itibar. işletmelerin değişen şartlara uyum sağlamasında. yardımseverlik. rekabet üstünlüğü yaratmaktır. dürüstlük. Ancak sosyal sermaye bunları yaratan normlarla ve hissedar. bilgiyi yaratma ve yönetmede iç ve dış çevresiyle uygun örgüt iklimi sağlama ve örgüt kültürünün de etkisiyle. toplumu bir arada tutan ve onları ilişkiler yolu ile birbirine bağlayan güven duygusudur. 2006). amacı üretkenliği ve verimliliği artırarak. sezgi ve olgudur. sosyal sermayeyi yatay ortaklıklar zinciri olarak niteleyip. insanın hayat akışını etkileyen. uyumluluk. Sosyal-Beşeri ve Entellektüel Sermaye ile Yönetişim Kavramları Sosyal sermaye politik.52 ve ahlaki değerler açısından sorgulanmıştır. Toplum güven alt kümelerinden oluşan bir ana güven topluluğudur. gerek ekonomik. müşteri gibi dış çevre ilişkileriyle de ilgilendiği için bir anlamda örgüt kültürüne de atıfta bulunur. varlığıyla ve yokluğuyla bir takım sonuçları olan. hissedarlar. şletme yazınına sonradan aktarılmıştır.3. Bu ifade tarzı ile sosyal sermaye işletme yazınında organizasyonel yurttaşlık kavramına işaret eder (Sabuncuoğlu ve diğ. Bu hareketler biçimsel (formal) olmaktan uzak. tamamen doğaldır. tutarlılık. Siyaset bilimci Putnam. güven ve inanabilirlik olarak ifade edilebilir (Kosgeb. şletmelerde toplumu oluşturan güven alt kümelerinden birisidir. dedikodu yapmamaktır. Börü (2006) Türk toplumu ve kültüründe güven ve güvenli insanın tanımlanması amacıyla yaptığı niceliksel araştırmada bulduğu değerleri toplam dokuz ana başlık altında toplamıştır. özgüven. Güven hem bir duygu.

verimlilik ve üretkenliği artırabilmektedir. Bu bakımdan sosyal sermaye ile beşeri sermaye birbirini tamamlayan iki ayrı ekonomik değer olarak ele alınmalıdır. Bilginin yanı sıra deneyim ve yetenek sahibi. bürokratik vb. kullanma ve paylaşmada katılımcı ve paylaşımcı bir yolla sinerjik bir güç oluşturmaktan bahseder. Ekonomik işlevi. ekip çalışması (iç çevre) veya toplumsal anlamda (dış çevre) sosyal sermaye insanlar arası güvene vurgu yapar (Seyidoğlu. yani. sinerjik bir güç oluşturarak. 1999. birlikte yeni bilgiler yaratma ve sahip olduğu yetenek ve becerilerle ekip arkadaşlarını destekleme. Yani beşeri sermaye ile kastedilen üretim sürecinde yer alan insanların bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yönelik yapılan yatırımları ifade etmektedir. bilgiyi yaratan. ekonomi ve sosyoloji aracılığıyla aktarılmıştır. sosyal. grup veya ekip içindeki ilişkiler yolu ile yapılan yatırımın geri dönüşü olarak bilgiyi yaratma. Temelde beşeri sermaye insanın kendisine olan güvenini ifade ederken. Sosyal ve beşeri sermaye yönetim ve işletme yazınına daha önce de belirtildiği gibi politika. Küresel çapta oluşan bilgi temelli ekonomi (yeni ekonomi) rekabet üstünlüğünde. kullanan ve paylaşan (yöneten) mekanizma olarak insanı ön plana çıkartır. Sosyal sermayeyi tamamlayan ve genelde yanlış olarak sosyal sermayenin eşanlamlısı olarak kullanılan diğer bir kavram beşeri sermayedir.53 ve diğer dış çevre unsurları ile arasında güvene dayalı ilişkiler yaratıp. yaratıcı insan ilişkileri sayesinde sinerjik bir güç yaratabilmekte. Beşeri sermaye çalışanın bilgi ve yeteneğini ifade eder. Kosgeb. 2003). Entelektüel sermaye siyasi. sözleşme. sosyal sermaye bu insanların toplum. üretkenliği ve verimliliği elde etmektir. Dolayısıyla beşeri sermaye atomize olarak insana yapılan yatırımı ifade ederken. 2005). aktif. Beşeri sermayenin nitelikli çalışanının akılcı bir şekilde kullanılması. ekonomik ve sosyokültürel değişimlerin bilgisayar (otomasyon) ve iletişim (internet) yolu ile küresel çapta oluşturmaya başladığı yeni ekonomide işletmelerin bilgi üreten ve maddi olmayan . Eğitim düzeyi ile ölçülür. bilgiyi yaratma ve kullanma yanında işletme çalışanları ile bu bilgiyi paylaşma. hiyerarşi. Ancak yönetim ve işletme yazınının kendisine has ürettiği yeni kavramlardan biriside “entelektüel sermaye” kavramıdır (Koçel. şletmeler için beşeri sermayeyi. işbirliği yapma anlamında sosyal sermaye önemlidir. beceri ve hüner kazandırmak için yapılan eğitim harcamaları olarak tanımlayabiliriz. yasal koordinasyon mekanizmaları ile bağlantılı işlem maliyetlerinin azaltılması yoluyla verimliliğin artırılmasıdır. insanlara bilgi.

• Müşteri Sermayesi veya lişki Sermayesi: şletmenin müşteri. Temelde insan sermayesi çalışanın niteliklerine dayanırken. hissedarları. patentlere kadar bütün unsurların karışımını ifade eder. sezgi ve tutumları gibi unsurların toplamını ifade eder. Yani en basit tanımıyla entelektüel sermaye. gerek bilginin üretilmesi gerekse paylaşımı ve yönetiminde insanlar arası ilişkiler söz konusudur. yetenek ve beceri katılımlarıyla oluşturdukları şinerji sayesinde oluşmaktadır. Beşeri sermayeyi insanlara bilgi. çağımızda bilgi üretmek sistemlerin karmaşıklığından dolayı uzman kişilerin ekip halinde çalışması ve bireylerin bilgi. ticari amblemler vb. yapısal ve ilişkisel sermayede ise ekip çalışması ve bireyler arası güven gündeme gelmektedir. insani ve sosyal unsurlar ile gerçekleştirilir. • Yapısal Sermaye: şletmelerin sahip olduğu yöntem ve politikalar biçiminde kurumsallaştırılmış bilgi teknolojilerinden. Altyapı varlıkları ise yönetim felsefesi. Bu durumda beşeri sermaye insan sermayesinin bir bileşeni olarak ortaya çıkıyor. kayıtlar ve çeşitli biçimlerdeki belgelemeye. tedarikçi ve toplumun diğer unsurları ile ilişkisini ve söz konusu unsurların işletmeye olan güven ve bağlılıklarını ifade eder. Entelektüel mülkiyet. Ayrıca güven gerek iç müşteri. Bu nedenle bilgiyi bulup. Yapısal sermayeyi. Entelektüel Sermayede sosyal ve beşeri sermaye gibi güven temeline dayanır. Çünkü güven duygusu.54 varlıklarını ifade eder. yönetim felsefesinden. Şöyle ki. kişisel güven. Bireyin veya insanın eğitimi. beceri ve hüner kazandırmak için yapılan eğitim harcamaları olarak ifade etmiştik. bilgi sistemleri. telif hakları. unsurlardan oluşur. • nsan Sermayesi: şletme bünyesindeki çalışanların bilgi. yönetim süreçleri. beceri. dizayn hakları. . 2002). veri tabanları.. Bilişim çağında üretimin belirleyicisi toprak ve sermayeye nazaran bilgidir. yönetmek işletmelerin en önemli görevi haline gelmiştir. tecrübe. gerekse dış müşterilerle kurulacak iletişimin vazgeçilmez öğesidir. finansal ilişkiler vb. ticari sırlar. sağlıklı bir ekip çalışmasının temelini oluşturur. işletmenin bilgi değeridir. Bu faaliyetler teknik ve maddi unsurlardan çok. Bu ise entelektüel sermayenin önemini ortaya koyar. ağ sistemleri. Entelektüel sermayenin üç unsuru bulunur (Çıkrıkçı ve diğ. geliştirmek. patentler. saklamak. yetenek. unsurları kapsar. örgüt kültürü. entelektüel mülkiyet ve altyapı varlıklarının bileşkesi oluşturur. yaratıcılığı her zaman ön planda olmasına rağmen.

4. Hobbes. şletmelerin dış çevresindeki bu değişiklikleri ifade etmek üzere kullanılan kavramlardan birisi de “yeni ekonomi” kavramı olmuştur (Koçel. Sosyal sözleşme kuramcıları. hem de koordinasyon ve denetim mekanizmalarının işlemlerini kolaylaştırarak yoğun işlem maliyetlerinden tasarruf sağlamakta ve verimliliği yükseltmektedir. iş anlayışları evrilmiş ve bilgi temelli bir ekonomiye doğru gidiş hızlanmıştır. bir işletmenin gerçek finansal durumuna ilişkin tam ve doğru açıklamaların zamanında yapılmasını sağlamak. işletmelerin iç ve dış çevresini büyük ölçüde değiştirdiği ve bunun sonucu olarak yönetim ve organizasyon ile ilgili pek çok yeni kavram ve uygulama ortaya çıkmıştır. Yeni ekonomi ile üretim tarzları değişmiş. Sosyal sermayenin politik açıklamasında. Bu büyük değişim ve yeniden yapılanma. dolayısıyla ihtiyaçlarını karşılayarak yaşamak için kendiliğinden. geri bildirimler. entelektüel sermaye ve yönetişim kavramları güven ve yeni ekonomi temelinde incelenmeye çalışılmıştır. Gerek yeni yapılanma ve gerekse yeni yönetim anlayışlarının gerektirdiği sosyal sistemlerin temelinde “güven” olduğu görülmüştür. hem mali tabloların düzenlenmesinde. Yani güvene dayalı bir ilişki kurarak işletmelerin ve hissedarlarının çıkarlarını maksimize etmeye yarar. Yönetişimin temel amacı. . Özünde toplumsal bir mekanizma haline gelmemiş insanların güçsüz olduğu. şeffaflık vardır. şte güven konusu burada devreye girmekte olup. Sosyal ve beşeri sermaye. iletişim ve bilgisayar teknolojileri ve uygulamalarındaki gelişmelerin. Sonuç olarak. gibi koordinasyon ve denetim mekanizmaları bulunmaktadır. bilgi ağları ile açıklık. 2006). mali kontroller vb. “tabiat halinde” kendi kendine yetemeyeceği. Locke ve Rousseau gibi düşünürler tarafından kurgulanılmıştır. 2003).55 Yeni ekonomi ve değişen dünya ile birlikte işletme yazınına giren kavramlardan biriside “yönetişim” kavramıdır. işletmelerdeki yönetim ve organizasyon anlayışlarını değiştirmiştir. özellikle hissedarların veya potansiyel hissedarların (yatırımcıların) çıkarlarını gözetecek tarzda çalışmasını sağlamaktır (Koçel. 1.1. Özünde iletişim. 2003). bireylerin sanki sözleşmeyi kendileri yapıyorlarmış gibi davranmalarını arzular (Heywood.3. liberal devlet anlayışının açıklanmasında sıkça kullanılır. Sosyal Sözleşme Kuramı Politik bir kuram olup. Ayrıca örgüt kuramında ve örgütsel güvenin (psikolojik sözleşme kuramı) açıklanmasında kullanılan bir kuramdır. Ancak burada sözleşmeler.

Ancak bu prosedürler istenen işbirliğinin garantisi değildir. Yani işi parça parça bölüşürler.. . saptamış oldukları ortak amaçlara ulaşma yolunda. sorumluluklarını ve görevlerini gönüllü olarak yapmasını ifade eder.3. olumlu tutum ve sosyal ilişkiler geliştirirler. 2003). yaşamak için. meydana getirdikleri yapı bir örgüt (organizasyon) olmaktadır. sosyo-kültürel gereksinimlerini karşılamak için örgütlere muhtaçtırlar. diğer insanlara.1. gönüllü işbirliğini sağlayacak değerlerle yaratılır. bilgi ve becerisine göre işin herhangi bir parçasını yapar. gerek araç ve gereçleri belli bir düzenleştirme süresinden geçirdikten sonra. şletmelerde işlerin etkili bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için çalışanların işbirliğine ne zaman ve ne şekilde gideceği biçimsel prosedürlerle belirlenir. Bu anlamda güven. topluma ve örgütlere güvenin şart olduğunu söyleyebiliriz. değerleri daha yoğun paylaşırlar. Ortak amaçlara varmada insanlar işbölümüne giderler. eski iş anlayışının aşırı iş bölümü nedeniyle insanların yabancılaşması veya bugünün karmaşık sistemlerinin yüksek nitelikli çalışanlar ile oluşturulan ekip çalışması olmadan halledilememesi gibi nedenler işbirliğinin önemini her zaman korumasını sağlamıştır. 2003). hem de bireysel yönüyle yaşama ve varoluşa yönelik olduklarından “güven” temelli yapılar olarak niteleyebiliriz. Yani insanların var olabilmek için. Bu bağlamda örgütleri hem toplumsal. daha çok işbirliği senaryosudur. yardım etme ve isteme davranışlarını geliştirirler (Erdem. Nitelikli bir ortak yaşam. 2003). Ayrıca toplumsal hayatın gerektirdiği kurallara ve otoriteye gönülden bağlılığı ve sevgiyi anlatır. Sürekli işbirliğine giden çalışanlar. “iki veya daha fazla bir insanın. gerek kendi çabalarını. şletmelerde.56 zorlama olmadan diğer insanlarla işbirliğine girip. toplumun bütününü ilgilendiren yararlı sonuçlar için bireyleri gönüllü olarak işbirliğine iten temel değerdir (Erdem. Örgüt ve şbirliği Kavramı Örgütler tek bir nedenle ortaya çıkarlar: Bireysel olarak başaramadığımız şeyleri gerçekleştirmek için (Can. Örgütü. nsanlar fiziksel ihtiyaçlarını gidermek. Herkes kendi özelliklerine. 1994: 3). Sonuç olarak etkin ve etkili çıktılar üretirler. Bu gün modern hayatın insanı vaktinin çoğunu örgütlü toplum içinde geçirir. 1.5. Senaryonun başarılı bir şekilde uygulanması ise çalışanların bilişsel ve duyuşsal olarak birbirilerine ne kadar güvendikleri ve işbirliğine gitmeye ne kadar istekli oldukları ile ilintilidir.” diye tanımlayabiliriz (Aşkun ve diğ.

Buradaki esas amaç örgütsel sinerjinin yaratılması için uygun iklimin yaratılması. Bazı araştırmacılar güveni etkileyen veya güven oluşturmada en önemli unsurlardan birinin örgüt kültürü olduğunu vurgularlar (Erdil ve diğ. insanların inandıkları. Bunun yanı sıra örgüt kültürünü toplumun bir alt kültürü olarak varsayarsak. Sinerji bir ahenktir. tutumlar ve inançlar dizgesidir. pazar. Bu kuralların bir kısmı yazılı hale getirilmiş olup. Ancak tartışılmayan işbirliği ve güven arasındaki sıkı bağlantıdır (Korczynski. Yazında güvenin işbirliğinin bir ön koşulu mu olduğu. 1.. Örgüt Kültürü ve Sinerji Kavramları Örgüt kültürü. Bu kavramla örgütün tüm kaynaklarının ortak bir amaca yöneltilmesi ifade edilmektedir. dolayısıyla ekonomik davranışa etkileri hala tartışılmaktadır.1. 1999). çinde işbirliği ve güven dâhil. hatta çoğu zaman iki kavram karıştırılmaktadır. Ekonomik bakışla yapılan bu gibi güven analizlerinde piyasa ve hiyerarşilerin ya da güç. Bazı kültürlerde güven düzeyi yüksek olduğu için güvenme eğilimi de yüksektir. 2006). 2003).57 şletme yazınında güven kavramı işbirliği ile yakından alakalıdır. yaptırımları vardır. diğer çalışanlarla nasıl ilişkide ve iletişimde bulunacaklarını gösteren kurallar dizisidir. güven arasındaki ilişkilerin işbirliğine ve güvene. Bu bağlamda çalışanların olumsuz deneyimlerle karşılaştıklarında veya diğer çalışanların güvenirliliği ile ilgili yanlış tahminlerde bulunduklarında davranış ve tutum değişikliğine gittiklerini söyleyebiliriz (Demircan ve diğ.3. güvendikleri ve bağlandıkları değerler etrafında örgütsel amaçlara ulaşılmasıdır (Aktan. 2003). Güven üzerine artan ilginin temelinde. bütünün parçalarının toplamından daha fazla olması anlamında kullanılan bir kavramdır. ortak bir hedef inancıyla birlikte çalışma istek ve kararlılığını (şevkini) vurgular. Örgüt kültürü zaman içinde gelişir ve değişir. 2003). işbirliğine dayalı ekonomik davranışın öneminin artması yatmaktadır. temel değer ve rollere dayalı çalışanların örgütü anlamalarına yardımcı olan paylaşılmış algılar. yoksa işbirliğinin sonucunda mı güvenin oluştuğu tartışıla gelmektedir. Türkiye gibi düşük güven düzeyli ülkelerde işletmelerin bu durumu da göz önüne alması gerekmektedir (Fukuyama. Normlar ise çalışanların örgüt içinde nasıl davranacaklarını.6. Ancak örgüt kültürü bu yazılı olan kurallardan çok (bu kurallarında etkisiyle) insanlar arası ilişkilerin doğallığı ile farkına varılır. Temelinde kültürel değerlerin olduğu normları ifade eder. Sinerji.. toplum kültürü örgüt içindeki güvene dayalı ilişkileri de etkiler. Sinerjik . kısmen de olsa.

2. 2006). Güvenin zamanla ve ilişkilerin boyutuna göre yavaş yavaş gelişeceği görüşü işletme yazınında klasik güven anlayışı olarak nitelendirilmektedir. ortak amaç ve hedeflere ulaşılması. Ancak çalışanın güven düzeyi yönetici veya liderine duyduğu güven ile işletme veya örgütüne duyduğu güven ile aynı değildir. çalışanın örgütün . 1992). Katılım ise insanların birbirine güvenmesi ile ortaya çıkan bir olgudur. Örgütsel güven. inanış ve ruh hali olarak genel bir kapsama sahip olup. Taylor (1989) örgütsel güveni. bir çalışanın. Örgütsel güven ise bireylerden çok örgütlere odaklıdır. Dolayısıyla güven örgüt içi ilişkilerin ve iletişimin (hem yatay. Bir anlamda çalışan ve çalışanların güven halini ortaya koyar. Örgütsel Güven Kavramı Güven kavramı bir duygu. (Aktan. tedarikçi vb. bireyler arası farklara dayalıdır ve bireye özeldir. Dolayısıyla işletmelerin sosyal bir sistem olarak verimlilik ve etkinlikleri. 1997). büyük ölçekli işletmelerde ise örgüt kültürü ve yöneticilere olan güvenden kaynaklanır (Nooderhaven. iç ve dış çevresindeki insanlarla olan ilişkilerin niteliğinden kaynaklanır. Luhmann’ın (1979) bireysel güven ve örgütsel güven ayrımına göre bireye güven. Kişiler arası amaç ve gayret birliğinin sağlanarak.(Nyhan ve diğ.3. 1. hem dikey) temelini oluşturur (Mishra 1990). örgütsel güven sosyo-ekonomik bir sistem olan örgütlerdeki insanların güven analizini yapar. çalışanların belirsiz veya riskli durumla karşılaştıklarında örgütün taahhütlerinin ve davranışlarının tutarlı olduğuna dair inançları (Matthai. Dolayısıyla güven hem birey hem de örgüt düzeyinde oluşur ancak güven ve örgütsel güven birbirinden farklı kavramlardır. 2003). sağladığı desteğe ilişkin algıları. Bu bağlamda örgütsel güven. 1989) veya risk içeren durumlarda bile. Ancak toplumdaki bireyler arası güven olgusu işletmeleri de etkiler (Demircan.) daha geniş ve etkin katılımının sağlanarak örgüt amaçlarına ulaşmaktır. örgütün kimliğine veya kişiliğine olan güveni temsil eder. Oysa günümüzde işletmeler hız ve sık sık değişen organizasyon (proje grupları gibi) yapısı ile çalışmaktadır. Bu farklılığa rağmen çalışmalarda bir bütün olarak örgütsel güven adı altında toplanır. Küçük ölçekli işletmelerde bu durum işletme sahibinin kişiliğinden.58 yönetim tüm çalışanların (hatta müşteri. sinerjinin gerektirdiği güven duygusuna bağlıdır. çalışanların iyiliği için karşılıklı saygıya ve nezakete dayalı. Dolayısıyla örgütsel güven için. hissedarlar.. uyumlu davranışların bir sonucu olarak genellikle yavaş kazanılan bir olgu olarak tanımlar. liderin doğru sözlü olacağına ve sözünün ardında duracağına olan inancı olarak da tanımlanabilir.

kendisini desteklemesidir diyebiliriz (Lewicki. Çalışanların kendilerini koruma ve meşrulaştırma gayretleri çok zaman alır ve bu durum performanslarını etkiler. kolektif bir ruhla gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Özellikle günümüzün dinamik işletmelerinin yapısal ve davranışsal özellikleri. htiyaçlar hiyerarşisinde üçüncü ele alınan. 2003). çalışanlar arasında işbirliğine. 2003). gelişme. Taklit edilemeyen örgütsel güvenin temel işlevleri. Örgüt yapısı içinde güven. yenilik ve yaratıcılığa dayandırılma ve bunun için çalışanların yaratıcı. işlem maliyetlerini azaltması. sevme. karar süreçleri zarar görür. kabul edilme şeklindeki sosyal . Yüksek güven ortamında çalışanlar. sadakat ile çalışanların iş tatmini ve organizasyonel yurttaşlık bilinci güçlenerek. Çalışanlar birbirilerini iş arkadaşı görmenin yanı sıra dost. Yılmaz 2006’tan alıntı). düşük performans ve örgüte düşük bağlılık.59 kendisini etkileyecek uygulama ve politikalara karşı olumlu beklentiler taşıması. Çalışanlar riske girmek istemezler. Tüm bunların sonucunda yüksek güven ortamına sahip bir işletme ve işletmeye bağlılık. örgütsel otoriteleri daha güçlü destekler ve örgüte bağlanırlar. yardımcı olma. özerk olması desteklenmekte ve tüm bunların yüksek katılımla. ait olma. özgeci.3. 1998). Örgütün veya işletmenin amaçları ile özdeşleşirler. diğer yandan güvensizlik. bir sosyal sermaye biçimi olup diğer işletmeler veya örgütler tarafından transfer edilemez. doğal pozitif davranışlara yol açması ve çatışmaları azaltmasıdır. gerekse örgütsel düzeyde performans artar (Erdem. sadakat gözlenir. sorumluluk duyma. güçlendirilmiş. ayrıntılı kalite standartları ve prosedürlerle formel biçimlerde yapılandırılarak (yüksek işlem maliyetleri) yönetilmektedir (Erdem. esnek. 1. herhangi bir yenilik veya değişim şüphe ve dirençle karşılanır. Örgütsel Güvenin Kuramsal Kaynakları Güven olgusuna ilk olarak Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde rastlamaktayız. Etkileşim arttıkça güven ilişkisi bilişsel düzeyden duygusal düzeye kayabilir. Bu ortamda örgütsel başarının sırrı olan sinerjinin yaratılamayacağı kesindir. sürekli öğrenme. Bu dinamizm için güvene her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulurken. gerek bireysel. sevilme.3. pozitif düşünen.( Zaheer ve diğ. meslektaş ve takımdaş olarak görmeye başlayabilirler. En basit anlamda çalışanların her durumda örgüte karşı barındırdığı güven eğilimleri olarak ifade edebiliriz. kendiliğinden. Düşük güven ortamında çalışanlar işletmeye yabancılaşırlar. şefkat gösterme.1998.

Likert katılımcılığın olduğu yerde yüksek güven ortamı olduğundan ve verimi olumlu yönde etkilediğinden bahseder. Yani çalışanlara güvenirler ve etkili bir yönetimin otoritesini aşırı hissettirmeden (hatta görünmez halde olması). Dolayısıyla çalışanlara karşı bir güvensizlik söz konusudur. yönetim sistemlerini. Ancak üzerinde en çok durduğu “katılımcı yönetim” anlayışı ve dolayısıyla yüksek güven ortamıdır. bir güven ortamı ile sağlanacağı vurgulanır. Mc Gregor bunu kuramında X ve Y ile ifade edilen iki karşıt durum ile sorgular. esneklik ve refahın çalışanların gelişimleriyle kendiliğinden oluşacağını ifade edip. Çalışanın doğal yapısının resmi veya görünen organizasyon yapısıyla çeliştiğini. Ancak yönetim ve örgüt kuramında örgütsel güvenin önemini ilk kez vurgulayanlar neo-klasik veya insan ilişkileri ekolü olarak adlandırılan araştırmacılar olmuştur. Argyris analizinde grup üzerinde yoğunlaşma yerine çalışan üzerinde yoğunlaşmış ve çalışan-örgüt ilişkilerini incelemiştir. psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının (saygı görme. uyumu ve . Bu dört aşamayı dört sistem halinde kuramsallaştırır. 1995. Blau gibi kuramcılarda sosyal alışveriş kuramından ve özdeşleşme kuramından yararlanarak örgütsel güvenin oluşumunu açıklamaya çalışmışlardır (Baird ve diğ. “örgütsel güvene” değinirken. insanlar tembeldir ve işe karşı isteksizlik duyar. Likert. Argyris gibi kuramcılar yaratıcılık. Mc Gregor’a göre yöneticilerin çalışanlar için varsayımları çalışanların davranışlarını etkiler. En önemli değişkenlerinden bir tanesi üstlerin astlarına inanma ve güvenme derecesidir. bu nedenle çalışanların nezaret edilerek.) giderilmesini vurgular. ceza ile tehdit ederek çalıştırmak gerekir. cezadan çok ödüllendirerek ve çalışanlara kendilerini geliştirme fırsatı verilerek örgüt amaçlarına daha kolay varılabileceğini farz ederler. X durumunda yöneticilerin varsayımı şudur. Nezaretçiler ve verimlilik üzerine yapılan araştırmaları Likert. zorlanarak. örgüt ve eylem açısından saptadığı örgütsel değişkenlerle dört ana aşamada değerlendirir. 2006). Bunun için çalışanların desteklenmesinden.. çalışanları sıkı bir nezaret ile değil. ait olma vb.60 ihtiyaçların giderilmesinin temelinde “karşılıklı güven” vardır (Yılmaz. Kamer 2001’den alıntı). Mc Gregor. bunun örgüt içi iletişimi. sorumluluk vererek. Liderlik ve motivasyon süreçlerini bu dört sistem içinde sorgular. Y durumunda ise yöneticiler insanların uygun ortamlar yaratıldığında çalışmayı ve sorumluluk arayacak duruma geleceklerinden hareket ederek.

Sosyal alışveriş kuramı bu karşılıklı mübadelelerin dinamiğini açıklamaya çalışır. Sosyal alışverişte bir birey diğerine gönüllü olarak yardım eder ve diğer bireyde buna benzer şekilde karşılık verme yükümlülüğü hisseder. 2003). Güvenirlilik tanımı da buradan gelmektedir. Önemli olan karşılık geleceğine dair duyulan güvendir. Birey karşısındakinin davranışlarını önceden kestirilebilir. Bir ekonomik değişimde yani mübadelede taraflardan biri. güven süreci kendisi açısından faal hale gelir. risk alma ve duyguları kolayca ifade edilebilecek bir ortam yaratılmasından bahseder.4. diğer tarafın onun zayıflığını istismar etmeyeceğinden emin olmasıdır. ilişkilerin yavaş ilerleyeceği. Çalışma hayatındaki biçimsel veya ekonomik temelli ilişkilerde sosyal bir yönde gelişmektedir. Örgütsel Süreçlere Etki Eden Güven Türleri Örgütsel süreçlerde güven sorgulandığında ekonomiyle ilişkisi öne çıkmaktadır (Sargut. 2003) güven. Şöyle ki. sıkı bir biçimde risk ve karşı tarafın zayıflıkları ile ilişkilendirilmektedir. zamanla güvenilir olduklarını kanıtladıkça.3. Güvene layık bir mübadele tarafı. büyük sosyal alışverişlere doğru değişeceği şeklindedir. diğerinin güvenine layık olduğu zaman güvenilirdir. Kuramın güvenle ilgili anlayışı. Bir birey karşısındaki kişinin görüşlerini onayladığında. diğerinin mübadele zayıflıklarını istismar etmeyecek kişidir. bir ilişkide bir tarafın. Karşısındaki kişi iyi niyetli cevap verirse. Yani kişinin kendini gerçekleştirmesi ile güven olgusu arasında bir bağ bulunduğunu ifade eder. Kendini gerçekleştirmiş birey kendisini ve karşısındakini olumlu değerlendirerek güven duyar ve bu güven bağlılığın ortaya çıkışını kolaylaştırır. Güven mübadele tarafları arasındaki ilişkinin bir özelliği . itimat edilir olarak görmeye başlar ve diğerine yönelik güven ile bağlılık geliştirir. ufak sosyal alışverişlerle başlayan etkileşimin. Bu durumun önlenmesi amacıyla iş zenginleştirilmesi. Özdeşleşme kuramı kişinin kendi dinamiklerinin güven olgusuna olan etkilerini inceler.61 karar verme süreçlerini etkilediğini savunur. diğer insanlarla güven temelli ilişki kurması daha kolay olacaktır. bir kişi iç dünyasında dengeli ve kendini iyi tanıyorsa. ilişki sağlamlaşır. Ancak bu davranışlar gönüllülük içerdiğinden karşılık verileceğine dair bir garanti söz konusu değildir. açıklık. Sabel’e göre (Korcyznski. tek yanlı bağlılığın azaltılması. Ekonomik bakışlı güven analizlerinde güven. güven. 1.

Sh:66’dan uyarlanmıştır. şletme yazınındaki güven biçimleri değişik sınıflandırmalar ile sunulmaktadır. 2003). Ancak burada güven kavramının ekonomik bakış açısıyla dört temel üzerinde tartışıldığı görülmektedir.7: Güven Türleri S/N GÜVEN N TEMELLER 1 2 3 4 YAZINDAK TARTIŞMA Hesaba Dayalı Çıkar güveni Garanti Caydırma temelli güven Yönetişim yapıları Yarı-güçlü güven tibarla güven Ekonomik güven şbirliği için bencilce motivasyon Somut kişisel ilişkiler Samimi ilişki güveni Kişisel güven Kişisel lişkiler Ekonomik değişimi kapsayan kişisel ilişki Kişilere güven Güçlü güven biçimi Güven Diğer tarafın iç normları bilgisi Ahlaki insan güveni Yaygın yükümlülük/işbirliği toplumsal normları Sistem güveni Sistem/Kurum Kurum temelli güven (Korcyznski. ilişkide bulunulan tarafın niyetine dair bilgi ve sistem.7’de güvenin temelleri ve yazında yer alan güven türleri tartışmaları sunulmuştur (Korcyznski. kurum temelli güvendir. Yani kime. Yani güven kişilerarası ilişkiden doğar. 2003. güvenirlilik bir tarafın özelliğidir. Tablo 1. yani çıkar temelli bilişsel güven. hangi koşullarda ve hangi gerekçe ile güvenileceğine dair akılcı bir seçim söz . kişisel ilişkilere dayanan duygusal güven.7’de göze çarpmaktadır.62 iken.) Yönetişim yapılarına dayalı güven çıkar temelli bilişsel güvendir. güvenirlilik ise kişinin kendisinin bir özelliğidir. Güven kavramının farklı algılanması ve farklı analizleri Tablo 1. Yönetişim yapıları. Tablo 1.

sözleşmeler öncesi gerekli yapının oluşmasında ve sivil toplum faaliyetlerinin ahlaki kurallarının içerisinde yer alan yaygın ve kurucu bir güven tipi olduğunu belirtirler. Çünkü taraflar aynı mekânları paylaştığından birbirilerinden zarar görmeyeceklerine emindirler. sosyal normlara dayalı toplumsal içerikli de olabilir. Sistem temelli güven ise daha genel olup. güvenme veya güvenmeme halinin ortaya çıkmasıdır. Bir anlamda yarı duygusal. adil işlediğine ve kendine ait tasarrufların iyi olacağına dair bir inanıştır. Bunlar yazılı olabileceği gibi. yarı akılcı bir güven şeklidir. anayasa. Burada güvenilen Amerika’nın ekonomik gücü ve yaptırımlarıdır. Bu güven tipinin araçları. Yani ortada sosyal normlara dayalı bir yaptırım vardır. Yukarıda örgütsel süreçlere etki eden güven türleri olarak ekonomik bakışla yapılan analizler kısaca sunulmuştur. Tarafların ilişkiye zararı olacak şekilde davranması durumunda fayda zarar analizi yaparak. Kişisel ilişkilere dayalı güven duygusal temelli olup. tarafların birbirilerinin değerlerini ve niyetlerini iyi bildiklerinden birbirilerini istismar etmeyeceği düşüncesine dayanır. tarafların birbirilerinin iyiliğini düşündüklerini gösteren ifade ve eylemlerden oluşur. Bilişsel olarak güven. Araştırmacılar bu güven şeklinin toplumsal ilişkilerin kurulabilmesinde. sembolik işaretler veya uzman sistemler gibi soyut sistemlere olan inancın gelişmesinden kaynaklanır. Yukarıdaki tipoloji dikkatlice incelendiğinde temelde akılcı ve duyuşsal tercihlerin şekillendirdiği ana iki güven tipi görülmektedir: Bilişsel ve duyuşsal (duygusal) güven (Erdem. Yaptırımlara ve teşviklere dayanır.63 konusudur. Diğer tarafın içsel norm bilgisine dayalı güven şekli. tersi durumda arkadaşlıkları veya dostlukları zarar görecektir. toplumdaki hukuksal süreçlere bağlıdır. Bir anlamda akla dayalı hesaplanmış güvendir. mahkemeler veya uluslar arası sistematikler gibi kurumlardır. 2003). Temelinde tarafların birbirini istismar etmeyeceğine dair görünen ve akılcı koşullara bağlıdır. Sosyal veya ekonomik karşılaşmalarda tarafların kişiliğine ve değerlerine dayalı bilgilerle ilk etapta kısmen duyulan güvenin. Örneğin insanların Amerikan Doları biriktirmeleri sistem temelli bir güvendir. ilişkilerin ilerlemesiyle gelişmesini ifade eder. akılcı . şletmelerde özellikle ekip çalışmalarında gözlenen bir güven tipidir. Bu güven daha çok yüz yüze iletişim şekline yöneliktir. Yani kurumsal işleyişin sağlam temellerle. Kuruma dayalı güven. çalışanın gelecekteki başarılı çabaları mümkün kılmak için varolduğuna inanması sonucunda ortaya çıkar. Sistem/kurum temelli güven.

yöneticiye/lidere duyulan güven ve kurum temelli örgüte duyulan güvendir. güvensizlik yaratacak davranış ve eylemleri ise caydırabilecektir. önbileşenleri ve sonuçları açısından farklıdır. Ancak. bu çalışmaların üç ayrı düzeyde yapıldığı görülmektedir. Bu durum ise çalışanın örgüt uygulamalarının kendisine yararlı olacağı veya en azından zarar getirmeyecek şekilde olacağına dair algılamaları ile şekillenir (Özen. Dolayısıyla örgütsel güvene ortam sağlayan faktörleri. Örgütsel Güvenin Alt Boyutları Örgütsel güven ile ilgili araştırmalara bakıldığında. performans ve ödüllendirme gibi temel insan kaynakları işlevlerinin tatmin edici. disiplin. 1.1. 1.5. kurumsal temelli güven ile yöneticilere/amirlere duyulan güven olarak örgütsel faktörler ve çalışanlararası ilişkiler düzeyinde bireysel faktörler olarak iki safhada. kariyer geliştirme. . Bunlar. Özellikle ülkemiz gibi düşük güven seviyeli kültürlerde örgütsel ve yönetsel faktörler amaca ulaşmada hayati öneme sahiptir (Sargun.5. yönetici veya liderlerine duydukları güveni. örgüte duydukları güven şeklinde genelleştirebilirler. Yöneticiye/lidere dayalı güven ile örgüte duyulan güven her ne kadar ilişkili yapılar ise de. şe alma. Duyuşsal güven ise güvenen kişi ile güvenilen kişi arasındaki etkileşimlerin sonucudur. 2003). 2003). 2001). üç ana başlık altında inceleyebiliriz. lk anda karşı tarafın niyeti hakkındaki iyimser anlayışla ve kendine güvenle başlayan süreç daha sonraki ilişkinin iyiye veya kötüye gidiş algılamalarına göre tarafların birbirilerine güven veya güvenmeme hali gelişir (Kamer. Bir de bu iki ana tipin dışında ikisinin karışımı diyebileceğimiz koşullu/koşulsuz güven bulunmaktadır. çalışanlararası güven. içsel olarak tutarlı bir değerler sisteminin ve bilinçli olarak yapılan zihinsel bir sürecin sonucunda oluşur. kişiler arasında duygusal bağ ile ilgilidir ve sosyal yaptırımları vardır (Özen. 2003). Bu nedenle Erdem (2003) insan kaynakları politikalarını güveni artırıcı yönde uygulanması gerektiğini belirtmektedir. Diğer taraftan bu politikaları destekleyecek şekilde işlerin ve koordinasyon ilişkilerinin açıkça tanımlanması. sorun çözme. yöneticiler çalışanların gözünde örgütün temsilcisidirler ve çalışanlar.64 tercihlerin sonucunda gelişir. Kuruma Güven Güven ortamının yaratılmasında örgütsel faktörler oldukça büyük yer tutar. terfi.3. adil ve eşitlikçi şekilde uygulanması. örgütte güvenilir davranışların gelişmesinde büyük rol oynayacak.3.

Buna paralel yöneticilerin davranışlarındaki tutarsızlık inandırıcılığını zedeler. Katılımcı yönetim anlayışının yanı sıra yetki güçlendirme temelde çalışanın güvenilir olduğuna dair bir algılamaya ve anlayışa sebep olur. Yetkinlik. dürüstlük. Çalışanlar yöneticilerinin sorunları çözme konusunda yetkin. Yönetici ile çalışanlar arasındaki güven ilişkisini geliştiren uygulamalardan birisi de kontrolün sadece yöneticinin işi olmaktan çıkarılması. koordinasyon için biçimsel (formel) toplantıların yanı sıra geceler. taraflarca paylaşılmasıdır. çalışanların özellikle işe dair prosedürel adalet algılamaları. çalışanların kurumsal işleyişin sağlam temellerle. Çünkü güven. Yöneticilere/Amirlere Güven Erdem’e (2003) göre. Bu inanış işletmeler tarafından özellikle ekip çalışmalarında sinerjiye yol açacak şekilde ilişkisel bir zemine dayandırılmaya çalışılmaktadır.5. Kuruma dayalı güven. iletişimin kalitesi ve yetki güçlendirmeye gönüllülük yöneticinin yönetsel etkinliliğini belirleyerek çalışanların güvenirlilik algılamasını etkileyecektir. Özellikle iyi bir örgüt içi iletişime dayanan katılımcı yönetim anlayışları.65 bilgilendirme. sadece kendi çıkarını düşünmeyip.2. 2003). çalışanlar arası çok yönlü iletişimin sağlanması. yöneticinin kişisel bütünlüğü ve yönetsel etkinliği de güven ortamını etkiler. Bu tutarsızlık çalışanların yöneticiyi adil olmadığı. hem de yöneticinin çalışanlar üzerindeki etkisini artıracaktır. kontrolün bittiği yerde başlar ve bunun en iyi göstergesi ise kararlara katılımdır. yemekler vb. adil işlediğine ve kendine ait tasarrufların iyi olacağına dair bir inanıştır (Korcyznski. Ayrıca yöneticinin yardımsever olması. maiyetindekilere ilgi göstermesi güven için gerekli sosyal iklimi ve ortamı hazırlar. genel güven halini etkilemektedir (Erdem. piknikler. uygun kararlar veremediği yönündeki ahlaki kuşkularını artırırken dürüst olarak algılanmamasına sebep olur. yöneticiye güven duyma da oldukça önemli bir boyuttur. biçimsel olmayan (informel) sosyal faaliyetlerin yapılması. ahlaki çerçevede kişisel bütünlüğünü gösterirken. yöneticinin çalışanların gözünde güvenirliliğini artıran. diğer yandan kontrolün paylaşımı. Kısaca örgütün yapısı. 1. yani yapabilir veya dirayetli olarak algılanması.3. yardımseverlik. ilgi gösterme özellikleri. kültürü ve doğru yöndeki insan kaynakları politikaları hem yüksek güven ortamına yol açacak. 2003). örgütte bilginin herkes için ve her zaman ulaşılabilir olması güvenin örgüt içinde kurumsallaşmasını kolaylaştıracak yapısal ve davranışsal zemini yaratacaktır. tutarlılık. .

1998). Çalışanlararası Güven Güven oluşturmak veya tesis etmek ilk başta kişinin kendisine ve başkasına güvenmesi. Jones’a (1998) göre çalışanın ruh hali ve duyguları güven üzerine üç şekilde yansır. örgütleri veya işletmeleri sosyo-kültürel ve ekonomik bir sistem olarak tanımladığımızda mikro seviyedeki güven olgusunun. Mikro anlamda ise çalışanlar kendi işletme veya örgüt içi diğer çalışanlara karşı daha fazla güvenme.5. Olumlu ruh hali ve duygular yaşamak bireyin diğerleri hakkında daha olumlu algılamalarda bulunmasına yol açarak güven düzeyini yükseltirken. Yani işlemin özelliği. Dolayısıyla etkin bir iletişimle kararlara katılma ve çalışanların sorumluluk almasını sağlayarak yapılacak yetki güçlendirmesi. ortamın gerginliği. Dolayısıyla çalışanların birey olarak yetiştikleri kültürel ortam. Çalışanlar makro anlamda milli kültürün bir ferdi olarak güvenme ya da güvenmeme eğilimi taşırlar (Fukuyama. 2003). Kamer (2001) örgütsel güvene ortam sağlayan ve çalışanlararası güveni etkileyen bireysel faktörleri. yüksek güven ortamına yol açacaktır. 1. örgüt dışı kişilere daha az güvenme eğilimindedirler (Stolle. Birey ancak kendini güvenilir hale getirirse ona güvenilir (Yavuz. ruh hali ve duygular. örgütsel güvene etkilerini ortaya koyar.. güvenme eğilimi. Birincisi çalışan. iletişim şekilleri vb. ona değer verip onun hakkında olumlu düşünmesi ve onu anlamakla başlar. olumsuz ruh hali ve .3.66 Katılımcı yönetim anlayışı ve yetki güçlendirme uygulamalarının olmazsa olmazı ise etkin bir iletişimdir. 2003). bu beklentilerin karşılanmadığına inanırsa güveninin ihlal edildiği duygusuna kapılabilir.3. Üçüncüsü çalışanın güveni duygusal bazı beklentiler üzerine kurulu olduğundan. Bu durum. Kişinin güvenme eğilimi genel güven. 1998). değerler ve tutumlar olarak belirtmektedir. yani grup içi üyeliklerinden kaynaklanır (Demircan ve diğ. kişilikleri ve kişiliklerinden kaynaklanan güvenme halleri ile tutum ve davranışları örgüt ortamını bire bir etkiler. kinci olarak mevcut şartlar ve etkilenme durumu güven deneyimini ve diğer tarafın güvenirliliği hakkında fikir edinme ve yargılamalarda bulunma biçimini etkiler. diğer çalışana veya yöneticisine güvenme kararı verirken ona karşı olan duygularını gözden geçirir. Dolayısıyla genel güvenme eğilimi diğer çalışanların nasıl davranacağını kestirme olasılığı ve örgüt veya işletme ortamının bireysel beklentiler üzerine etkileri ile oluşur.

Değerler hem olumlu. çalışanların diğer bir çalışan veya yönetici. . örgüte. Çünkü güven ilişkisinde iletişim kritik bir konudur. Çalışanın değerleri. Değerler.67 duygular etkileşimlere negatif bir nitelik yükleyerek bireyin diğerlerini olduklarından daha az güvenilir görmesine yol açabilir (Kamer. çalışanların diğerlerine karşı olan tutumlarının temelinde bu kişilerin güvenirlikleri hakkındaki geçmiş deneyimleri ve etkileşimleri bulunmaktadır. umduğu davranışlar. hem de olumsuz yönde güvene katkıda bulunurlar. Yani bir çalışanın birey olarak ya da örgütün topluluk olarak ideal kabul ettiği hareket etme tarzıdır (Doğan. Tutumları. karşılıklı güveni. neyin istenir. şletmede güven ortamını etkileyen çalışanların değerleri. yani çalışanın istediği. özelde tutumlar aracılığıyla hissedildiğinden tutumlar süren ilişkilerdeki güveni yapılandırır. Örgütsel ortam içerisinde çalışanların birbirilerine karşı oluşturdukları tutumlar karşıdaki kişinin güvenirliği konusunda bilgi içermektedir. 2004). Tutumlar güvenin gelişimine neden olan davranışsal değişiklikleri oluşturarak güvenin değerlendirilmesi için gereken ortamı yaratırlar (Kamer. tarafların tercihlerine. değerlerine. tutumları ve güvenme eğilimini büyük oranda örgüt içi iletişimin etkinliğine bağlıdır. Sık. diğer çalışanlara ya da belli bir duruma karşı belirli bir biçimde davranmasına yol açar (Cüceloğlu. gruba. uygun ya da kötü olduğu hakkında benimsenen düşünceler” sistemidir (Giddens. 2000). duygu ve düşüncelerin paylaşılmasını. diğer gruplar ya da örgüt ile ilgili veya herhangi bir durumla ilgili organize ve sürekli olan inanç ve duygularının toplamı olarak ifade edebiliriz. ortak davranmayı ve örgütsel öğrenmeyi sağlar. Çünkü sosyal etkileşim kısmen bilişsel olan ve geçmiş deneyimlerden etkilenen beklentilere dayalı olduğundan. ortam vb şeyler eğer örgüt veya işletme ortamına. şletmelerde özellikle işle ilgili düzenli bir ilişkisellik sağlayan mekanizmalar ile diyaloğa dayalı iletişim. Dolayısıyla yüksek veya düşük güven ortamları çalışanların değerleri algılama derecesine bağlıdır. 2001). karşı tarafın bakış açısının anlaşılmasına ve güvenin kurulmasına. Güven genelde değerler. tarafların ihtiyacı olan karşılıklı anlayışı. 2000:616). “insan bireyleri ya da grupları tarafından. Tersi durumunda ise değerler çatışması yaşanacaktır. Bu inanç ve duygular çalışanın. doğru ve açık bir iletişim. 2001:46). kültürüne veya normlarına paralelse veya fazla bir farklılık yoksa güven olgusu olumlu yönde etkilenecektir.

KY Eğitim Fonksiyonu ile Örgütsel Güven lişkisini Açıklayan Kuramlar nsan kaynakları yönetiminin eğitim fonksiyonu ile örgütsel güven arasındaki ilişkileri vurgulayan kuramlar açık ve direkt ilişki kurmaktan çok açıklamaları pekiştirici mahiyettedir. işbirliği. yoksa işbirliğinin mi çalışanlararası güvene yol açtığı ihtilaflı ve tartışmalı bir konu olsa da. “Örgütler veya kurumlar. örgütsel güvenle . Daha sonra ise hipotezlere temel teşkil etmek üzere KY eğitim fonksiyonu alt boyutları ile örgütsel güven ilişkisi açıklanmaya çalışılacaktır. şletmelerde çalışanlararası güvenin açık bir iletişimle yol açtığı güvenme halinin en gözlenir durumu.1.” (Erdem. KY EĞ T M FONKS YONUNUN ÖRGÜTSEL GÜVENLE L ŞK S KY eğitim fonksiyonu ile örgütsel güven ilişkisinin incelenmesinde öncelikle adı geçen iki değişkenin ilişkisini açıklayabilecek kuramlara değinilecektir. 2003. 2005). güven ortamı yaratabilme kapasiteleri ile yakından ilişkilidir. şbirliği çalışanların birbirilerinin yetkinliklerine dayalı ekip çalışması ile iletişimin getirdiği geri bildirimlerle güven halinin arttığı bir olgudur (Baltaş. işbirliğinin niteliği ve sürekliliği çalışanlararası güven ilişkisi ile belirlenir (Erdem. Yazında güven halinin mi.68 sorunlara yaklaşımlarına yönelik bilgi değişimine yol açar ki bu durum öncelikle bilgiye dayalı güveni geliştirir (Erdem.4. Dolayısıyla insan kaynakları eğitim fonksiyonunun. Ayrıca açık iletişim. 1. diğer yandan kendine özgü değerler üreten bir topluluk olarak. 1. çalışanların yetkinlikleri ve bu konudaki geri bildirimleri işletmenin bir çalışanı olarak duyulan gururu artırarak. 2003). güven olgusunu etkili bir biçimde analiz edebileceğimiz etkili yaşam alanlarıdır. ilişkisel olarak örgütsel güven ile eğitimin bağlantısı işletme ve toplumsal bazda oluşturulabilir. toplumlara benzer bir şekilde – çoğu zaman da içindeki bulundukları toplumun özelliklerinden de etkilenerek -. çalışanın ait olmaktan kaynaklanan genel güven halini de etkiler. Örneğin. çalışanlararası işbirliğidir. bireyler arası ilişkiler ve grup dinamiklerini içeren. 2003).11) Yukarıda yapılan açıklama sosyal sermaye kuramı çerçevesinde daha iyi anlaşılıp. Bu açıdan bakıldığında araştırma raporlarında bir kelime.4. bir cümle olarak geçen bazı ibareler bir genel anlayışa veya kurama işaret eder. Özellikle elde ettikleri ekonomik ve sosyal sonuçlar.

2001. Bunlar. işletme ve yönetim yazınında son zamanlarda dikkat çeken konuların başında sosyal sermaye kuramı gelmektedir.1. Karagül. Özellikle ekonomistler. 2003). Kısaca. gibi etkenlerle boşa giden kurumsal enerjinin işletmeye nasıl kazandırılacağının ve bilgi üretimi ile yönetiminin temelindeki insanın ve ilişkilerinin açılımını yapar. insanlar arasındaki güven. 2006). dedikodu. Birçok yönetim kuramı. beceri.69 ilişkisini açıklamada üç kuram kullanılabilir. Dar anlamda ise çalışanın eğitimini ifade eder (Çıkrıkçı ve diğ. 2003’ten alıntı). tecrübe ve dinamizm gibi pozitif değerlerdir (Karagül. Sosyal sermaye.4. Dolayısıyla sosyal sermaye bütüncül bir bakışla çalışanlar arasındaki güvene dayalı ilişki üzerinde dururken. insanlar arasındaki ilişkileri bir yana bırakarak süreçler ve teknolojiye odaklanmış durumdadır. Sosyal Sermaye Kuramı Sosyal sermaye kuramı son yıllarda sosyal bilimciler tarafından artan şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla sosyal sermaye işletmedeki sinerjinin kaynağıdır. beşeri sermaye çalışanların tekil olarak niteliği ve eğitimi üzerinde durur. örgüt yapısı içinde güven ortamının çözümlenmesi yolu ile diğer işletmeler veya örgütler tarafından transfer edilemeyecek bir enstrümanın ipuçlarını verir (Erdem. Sosyal sermaye kuramının alt unsurlarından birisi beşeri sermayedir (Kosgeb. şüphe ve güvensizlik vb. insan sermayesi ve psikolojik sözleşme kuramlarıdır. aldığı eğitimden dolayı donanımlı olması nedeniyle ve diğer çalışanlarla iletişim kurması ile kendisine güveneceğini ve dolayısıyla bunun verimliliğe yansıyacağını vurgulamaktadır. . 2005). çalışanların yıkıcı rekabet. Oysa sosyal sermaye kuramı günümüzün yeni ekonomik şartları içinde para ile satın alınabilecek süreçler ve teknoloji yerine. Temple (2000) nitelikli ve eğitimli çalışanın. 2002). Beşeri sermaye çalışanların sahip olduğu ve genel anlamda çalışanın niteliğini vurgulayan bilgi. 2003). Baltaş’a (2007) göre. Sosyal sermaye bir işletmenin amacına ulaşmak için bireylerin tek tek gösterecekleri çabadan daha fazlasının ortaya çıkmasına imkân sağlar. paylaşılan değer ve davranışlar gibi aktif değerlerin toplamıdır.1. 1.. siyasetçiler ve sosyologlar tarafından bazı olguları açıklamakta sıkça başvurulan bir kuramdır (Erdoğan. sosyal sermaye. Sosyal sermaye en basit ifade ile insanlar arasındaki güvene dayalı ilişkilerin veya iletişimin ekonomik getirilerinin üzerinde durur (OECD. karşılıklı anlayış.

Esasında insan sermayesi. sermaye ve emeği kullanıp.bilgiyi yaratan. toprak. amblemler. mükemmele ulaşma ve . müşteri ihtiyaçlarını anlayan ve proaktif. lisans anlaşmaları. diğer çalışanlarla oluşan bu güven ortamında (sosyal sermaye) hem sahip olduğu bilgi ve becerilerini paylaşacak. daha fazla eğitime önem verme. Üretimde beden gücünün kullanım oranı 1930’lu yıllarda %90 iken. 2001.2.. Rekabette üstünlüğün sırrı olarak kabul edilen “insan sermayesi” olgusunun altındaki gerçek. nitelikli. Ancak entelektüel sermayenin odak noktası insan sermayesidir.70 Dolayısıyla beşeri sermayenin nasıl ve ne ölçüde kullanılacağı tamamen onun sahibi olan çalışanın iradesine bağlı olduğundan. ilgili çalışanın bulunduğu örgütsel çevre ile barışık olması çok daha özverili çalışmasına neden olacaktır (Karagül. 2003. fiziki sermaye ile üretim yapıyorlardı.4. 2006). farklı kültür ve yapıdaki kişilerle iyi ilişkiler kuran ve çalışabilen. yeni ürün ve süreçleri bulan. Çünkü patent. 2003). Hızla gelişen teknoloji ve özellikle iletişim teknolojileri sayesinde bilgilerin akışkanlığı yeni bir ekonominin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. entelektüel sermayenin bir alt unsurudur. tecrübe ve yetenek sahibi çalışan insanı tarif eder (Çıkrıkçı ve diğ. kendine güvenen. Entelektüel sermayenin diğer alt unsurları ise işletmedeki biçimsel (formal) olmayan ilişkilere dayanan yapısal sermaye ile işletmenin müşteri ile olan ilişkileri üzerine oturan müşteri veya ilişki sermayesidir. Fiziki unsurlardan çok bilginin ön aldığı yeni ekonomide bilgiyi yaratan. Rose. 2002). değişime ve yeniliklere açık olabilen. 2006). markalar vb. bu eğitimli.. Ayrıca beşeri sermayeye konu olan eğitimli ve nitelikli çalışan. bilginin yanında beceri. olaylara geniş açıdan bakabilen. 2006). somut ürünleri ortaya çıkaran insandır. onun etkin ve verimli kullanılmasıdır (Hoşgörür ve diğ. 1. Makine sektöründe faaliyet gösteren Uzel şletmeleri insan sermayesini şöyle tarif etmekte. kullanan ve yöneten olarak insan ön plana çıkmış. Dolayısıyla günümüzde gerek hizmet ve mal üretim tekniklerinde yaşanan hızlı değişim. daha fazla bilgiye ve gelişmeye yatırım yapma ihtiyaçlarını ön plana çıkarmıştır. nsan Sermayesi Kuramı şletmeler sanayi devrinde. (Fındıkçı. nsan sermayesi – entelektüel kelimesinin kültürü. bilgi ve beceri sahibi çalışanlar işletmeler için insan sermayesi olarak nitelendirilmişlerdir. hem de bilginin üretilmesi ve yönetilmesinde etkin bir rol alacaktır. eğitimi ve aydını temsil ettiği gibi . Üçer. nsan sermayesi birçok kaynakta entelektüel sermaye ile eş anlamlı kullanılmaktadır (TÜS AD.1. 2000’li yıllarda bu oran %10’un altına düşmüştür.

nsan sermayesinin yani eğitimli ve nitelikli çalışanın işletme açısından önemi hem birey olarak.. iletişim becerileri. güven duygularını geliştirir (Tolay. 1996. tekrar satın alabileceği bir şey değildir. Bu değer işletmenin fiziki sermaye gibi sahip olup. Çünkü bütün sosyal ilişkilerin temelinde güven yatar. hem de ekip halinde bilgi üretmesidir. performans değerlendirme ve ödüllendirme gibi temel insan kaynakları politika ve uygulamalarının tatmin edici. Psikolojik Sözleşme Kuramı Psikolojik sözleşme. Yani ilişkilerin temelinde güven yatar varsayımıyla. işletme için insan sermayesi olmanın yanında bir değerdir (Çetin. insan kaynakları uygulamaları örgütsel güveni etkileyen kritik politikalardır. biz diyen. Kendine ve çevresine güvenli. muhakeme. ayrılan çalışanın transfer ve ikame edilemeyen sosyal ve bireysel özellikleri nedeniyle işletmenin insan sermayesi eksilecektir (Rose. sezgi. Ayrıca insan sermayesi çerçevesinde işletme tarafından sağlanan eğitimler. işletme ile çalışanlar arasında hiçbir . eğitim ve örgütsel güven ilişkisini açıklamada kullanılan kapsamlı bir kuramdır. Bunun için insan sermayesinin artırılmasında ve muhafazasında işletmeye duyulan güven önemli olup.3. terfi. 2003’ten alıntı). aynı nitelikte ve eğitimde çalışan bulunsa da. şte buradaki ilişkilerde de güven olgusu devreye girmektedir.4. Uzel kültürünü benimseyen ve toplumsal sorumluluk bilincinde çalışanlar (Uzel. işletme içindeki diğer çalışanların bilgileri ve uzmanlıklarıyla birleştirerek sinerjik bir güç oluşturmasıdır. Dolayısıyla işe alma. adil ve eşitlikçi özellikleri kapsayacak biçimde oluşturulması insan sermayesinin işletmeye bağlılığında ve sadakatinde önemli yer tutmaktadır (Erdem.1. elden çıkarıp. Söz konusu çalışanın işletmeden ayrılması durumunda. ekip çalışma yeterliliği. Psikolojik sözleşme. kaliteyi ve sürekli gelişimi yaşamının her evresinde sürdüren. 2003). 1. işletme ve çalışanlar arasındaki ilişki çerçevesinde ortaya çıkan ve bu ilişkiyi şekillendiren “karşılıklı yükümlülükler” hakkındaki bireysel algılamalardan ve inançlardan oluştuğu için göreceliği yüksek olan bir kavramdır (Freese ve diğ. araştırma. psikolojik sözleşme için. geliştirme ve sunma becerilerine sahip. yaratıcılık ve bireysel yetenek ve hayal gücü sahibi çalışan. Yani kişisel bilgilerini ve uzmanlığını. ekip çalışması yapabilen. 2004). 2007). 2006). 2003). Tolay.71 zor hedefleri başarma arzusuna sahip. eğitim ve kariyer geliştirme. işletmenin çalışanına ve gelişimine önem verildiğini hisseden bireylerin duygusal bağlılıklarını artırıp.

insan kaynakları eğitim fonksiyonu ile örgütsel güven arasındaki ilişki psikolojik sözleşme kuramı çerçevesinde açıklanabilir. insan kaynakları yönetimi uygulamalarının uygun bir psikolojik sözleşmenin geliştirilmesinde çok önemli bir işlevi bulunmaktadır. OECD. örgütsel güvenin oluşumunda ve muhafazasında önemli bir yer tuttuğu söylenebilir (Erdem. çalışanın işletmeyle etkileşimi sırasında sürekli gelişmekte ve işletmedeki çalışan davranışının önemli bir belirleyicisi olmaktadır (McDonald ve diğ. Buna göre. Ülkemizde yaygın olarak bulunan aile işletmelerinin en büyük probleminin güven olduğu belirtilmektedir (MPM.4. 2000).72 zorlama olmadan oluşturdukları güven temelli ilişkiye dayanan yazıya dökülmemiş sözleşme diyebiliriz. eğitim olanakları gibi uygulamaların tümü. işletmenin çalışanlardan neler beklediği ve karşılığında neler verebileceğine ilişkin olarak. performansa dayalı ücret sistemleri. Dolayısıyla kariyer geliştirme. adil ve eşitlikçi şekilde uygulanması çalışan ile işletme arasında uygun bir psikolojik sözleşmeye yol açarak. Bu çalışmada eğitimin insan kaynakları yönetiminin bir fonksiyonu olarak incelenmesinin sebebi. Çünkü güvene dayanmayan her insan ilişkisi yozlaşacak ve çatışmalara yol açacaktır (Doğan. Barutçugil’e (2006) göre insan kaynakları yönetiminin günümüzdeki en önemli konularından birisi güven ortamının yaratılması olup. insan kaynakları eğitim fonksiyonunun çalışanlar açısından tatmin edici. psikolojik sözleşmenin kurulmasını sağlamaktadır. 2003. Sonuç olarak. Psikolojik sözleşmeler. 1. Örneğin gıda sektöründe faaliyet gösteren Sütaş işletmesi insan . şletmenin çalışanlarına ve çalışanlarının da işletmeye karşı bazı yükümlülüklerinin bulunduğu anlayışıyla bir iş ilişkisi içine girilmesi. çalışanlar için güçlü mesajlar göndermektedir. 2005).2. KY Eğitim Fonksiyonunun ve Örgütsel Güvenle lişkisi şletmelerde insan kaynakları yönetimi en başta ilişkilerde güven yaratmalıdır.. 2005). 2003: 50). örgütsel güvenle ilişkisinin psikolojik sözleşme kuramı perspektifinden bakıldığı ve araştırmanın çalışanların eğitim ile örgütsel güveni algılama dereceleri üzerinden yapılacağı içindir. Bu bağlamda çalışanı ile işletme arasındaki etkileşimi sağlayan unsur insan kaynakları yönetimi uygulamaları ve politikalarıdır. gelecekte de bu konunun öneminin giderek artacağını vurgulamaktadır. Özlüce.

Capital dergisinin çeşitli kategorilerde yaptığı 2006 yılının en beğenilen şirketleri araştırmasına konu olan tüm işletmelerin ortak özelliği “güvenilir olmaları” ve insana yatırım çerçevesinde yıllık bütçelerinin %1. Eğitim politikası işletmenin eğitim faaliyetleri ile varmak istediği hedeflerine ulaşmada izleyeceği yollar ve ana kurallar olarak tanımlanabilir (Özçelik. Bilgi ve bilgi toplumu değerlendirmeleri ve yeni ekonomi çerçevesinde işletmelerin eğitim faaliyetleri rekabette üstünlük kazanma da ve çevresel şartlara uyum sağlamada stratejik politikalar durumuna gelmiştir (TÜS AD. çalışanların algıladıkları eğitim olanakları. Eğitim politikalarının. 2007). 2007). katılımı ve desteği sağlanarak ve iyi bir örgüt içi iletişim ile çalışanların sahipleneceği bir düşünce haline getirilmesi gerekmektedir.1. geleceğe yönelik eğitim planlarından haberdar olmaları. Algılanan Eğitim Olanakları ve Örgütsel Güven lişkisi Sanayi devrinin emek-değer merkezli söylemi yerini bilgi-değer merkezli söylemine bırakmıştır (Sözer. Eğitim politikaları işletmeden işletmeye fark etmekle birlikte çağdaş işletmelerde “öğrenen organizasyonlar” ve “sürekli öğrenme” anlayışı içinde. Bu bölümde. Ayrıca işletmenin mevcut eğitim politika ve standartları. gerek amirlerinden. 2006). takım arkadaşlarına. 2001). Buna göre.2. gerekse çalışma arkadaşlarından eğitim için aldığı destek. Barutçugil’e (2002) göre eğitim politikası. Dolayısıyla işletmeler tarafından çalışanlara insan kaynakları politikaları çerçevesinde sağlanan eğitimin. çalışanların katılacakları eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin “örgüte özgü” gerekçelerinin açıklanmasıdır. öğrenme ve istenen yönde tutum ve davranışlar geliştirme isteği üzerine etkili olmaktadır. üst yönetimin inancı. 2002). DPT. 2003. etki. onların eğitim faaliyetlerine katılma.5-2. yöneticisine ve kurumuna güven ortamının hazırlanmasıdır (Sütaş. . algılanan sosyal destek. 2003). insan kaynakları yönetiminin uyguladığı eğitim politikalarının çalışan üzerinde yarattığı izlenim. hem de müşteri ve örgüte güven sağlamada etkili olduğunu söyleyebiliriz. öğrenme motivasyonu ile eğitimden beklenen bireysel kazançların örgütsel güven ile ilişkisi açıklanmaya çalışılacaktır. aldığı eğitime aktif katılım ve öğrenme motivasyonu ile eğitimden beklediği bireysel kazançlar örgütsel güven üzerinde etkisi olmaktadır.5 arasında “eğitime” kaynak ayırmalarıdır (Büyük. hem çalışan ve çalışanlar arasında. genelde çalışana kariyer rehberliği vererek şekillendirilmektedir (OECD.4.73 kaynakları politika ve ilkelerinden birisi. 1.

şletme içinde çalışanlar için en önemli sosyal destek amirinden gelir. bunu tutum ve davranışlarına yansıtmasını ve uygulamasını teşvik etmelerini ifade eder (Tolay. Sabuncuoğlu’na (2000) göre eğitim planlaması ile kariyer planlamasının da bir anlamda planlandığı vurgulanır. ne zaman. Sosyal destek. Yani.2. eğitimde öğrendiklerini pekiştirebilecekleri ortamı sağlamayan veya .2. kime. 2000. 2003). kim tarafından. iyi bir örgütsel iletişim sistemi aracılığıyla çalışanların katılımı ve paylaşımcı bir şekilde belirlenmesi örgütsel güven üzerinde oldukça büyük etkileşimler yapacaktır. nerede sorularının cevaplanarak. örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. çalışma saatleri dâhil eğitime göre ayarlamalar yapması. Erdem’e (2003) göre insan kaynakları yönetimi politika ve uygulamaları örgütsel güveni etkiler. hangi konularda. nasıl. eğitim planlaması çalışana verilecek eğitimin. neden. beklenen performansın belli bir zaman içinde belli bir standarda ulaştırılmasını ifade eder. bilgi paylaşmayan. geri bildirimlerde bulunması. eğitimi zaman kaybı olarak gören. belli bir programa dayandırılmasıdır. destekleyici amir davranışlarıdır. kısaca eğitim amaçlarının belirlenerek.74 Eğitim planlaması. Amirin eğitimin önemini kabul etmesi. Algılanan Sosyal Destek ve Örgütsel Güven lişkisi şletmede insana duyulan güvenin göstergelerinden biride eğitim faaliyetlerine verilen sosyal destektir. Bu eğitim politikaları ve eğitim planlamalarının. Çalışanların eğitim içinde olsa amirlerinden görecekleri destek onların hem kendine. hem kuruma. adil ve eşitlikçi verilmesi örgütsel güven ortamına katkıda bulunacaktır. 1. 2003). Eğer çalışanlar eğitimde öğrendiklerini veya önerilerini kabul etmeyen. Amir desteği amirlerin. yol göstermesi.4.47). örgütteki verimliliğin ve personeldeki başarının artmasını sağlar (Tınaz. Sonuç olarak çalışanın algıladığı eğitim olanakları. çalışanın amirinin ve çalışma arkadaşlarının yeni bilgi ve beceri kazanarak. hem de yöneticilerine duyacakları güveni pekiştirir (Erdem. Dolayısıyla işletmelerdeki eğitim politikalarının tatmin edici. Bu açıdan kariyer yapabilmek için hangi eğitimlerin alınacağı ve bu konuda çalışanların katılımının sağlanması şarttır (Mahiroğlu. Eğitimin bir plana dayandırılarak geliştirilmesi. astlarının eğitim faaliyetlerine katılmalarına ve kazandıkları bilgi ve becerileri iş ortamında uygulamalarına verdikleri önem derecesidir. 2005). çalışanlara eğitimde kazandığı bilgi ve becerileri uygulayacak cesareti vermesi. kariyeri ile yakından ilgilenmesi gibi davranışlar.

algılanan sosyal destek bazında. eğitim sonrası istenen tutum ve davranış değişikliğinde önemli bir yere sahiptir. Baltaş. amirin eğitim için vereceği destek. tutum ve davranışlarını değiştirdikçe çalışma arkadaşları ile ortak bir dil ve kültür yaratmakla kalmayıp (Göksel. 2003. örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. Öğrenme motivasyonu ise çalışanların eğitim faaliyetlerine katılma. eğitim programında öğrenilen bilgi ve becerilerin iş ortamına aktarılmasını teşvik etmeleri ve uygulama esnasında meydana gelebilecek hataları anlayışla karşılamalarını ifade etmektedir. eğitimden bir şeyler öğrenme ve kazandıkları bilgi ve becerileri iş ortamında uygulama azim ve istekleriyle. şletme içinde eğitime yönelik ikinci destek çalışma arkadaşlarından gelmektedir. Tüm bunlar işbirliğine ve güçlü bir güven iklimine yol açar (Erdem.3. Dolayısıyla. Öğrenme Motivasyonu ve Örgütsel Güven lişkisi Motivasyon. Ya da insanın bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi isteğiyle davranmasıdır. 2003). 2006). Yani çalışanın eğitimi faydalı ve önemli bir fırsat olarak algılaması ve bunu davranışlarına yansıtmasıdır (Tolay. Bilinmeyenlerin veya takınılan yerlerin sorulması.75 geribildirimde bulunmayan amir davranışlarıyla karşılaştıklarında aldıkları eğitim boşa gitmiş duygusuna kapılacak ve güvenleri sarsılacaktır. Bu bir anlamda işbirliğini doğurur. algılanan sosyal destek bazında çalışanın çalışma arkadaşlarının vereceği destek. 2006). Çalışan eğitilip. yönüyle çalışanın eğitimle kazandıklarının pekiştirilmesi büyük oranda çalışma arkadaşlarının desteğine bağlıdır.2. Barutçugil (2006) ülkemizde çalışanların istek. Dolayısıyla. Çalışma arkadaşlarının desteği çalışanların. terfi ya da ücret artışı gibi istenen sonuçlara yol açacağına ilişkin beklentileri öğrenme motivasyonunu artırır (Taşcı. Eğitime katılanların programda sunulan konuları öğrenebileceklerine ve kazanacakları bilgi ve becerilerin. ihtiyaç ve yeteneklerine göre eğitim alamadıklarından ya işten ayrıldıklarını ya da . arkadaşlarının geribildirimlerde bulunması vb. Öğrenme motivasyonu bir anlamda çalışanın beklentileriyle de ilgili olup. 2005). zorlayıcı ve bağlayıcı olmaktan çok. inandırıcı ve aydınlatıcı olması. dost veya takımdaş olarak görmeye başlarlar. örgütsel güveni pozitif yönde etkiler.4. işletmenin amaçları doğrultusunda uyguladığı özendirici ve caydırıcı önlemlere karşı çalışanların takındıkları tutum ve davranışlardır (Öztekin. 1. tutum ve davranışlarında meydana gelen olumlu değişimleri ifade etmektedir. eğitimle kurulan iletişim sayesinde birbirilerini meslektaş. 2002).

2004). Sonuç olarak çalışanın beklentileri doğrultusunda artan öğrenme motivasyonu örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. Erdem. öğrenme istekleri ve eğitim sonucunda oluşacak pozitif tutum ve davranışların üzerinde etkili olan en önemli faktörlerden biri de eğitime katıldıkları takdirde ne tür kazançlar elde edeceklerine ilişkin beklentilerdir (Tolay. 2006). çalışanın öğrenmek için gerekli çabayı göstermesi için eğitim hedeflerinin ulaşılabilir ve çalışanın tahminlerini (çaba. Öğrenme motivasyonunun güven unsuru ile ilişkisini ortaya koyan çalışmalardan birisi de. zaman vb.4. Öğrenmenin prensiplerinden biri de teşviktir (Cüceloğlu.) aşmayan ve çalışanın eğitim sonucunda hedeflerine ulaşarak tatmin olmasını açıklar. John Keller’in ARCS modelidir (Kaynar. Eğitimden Beklenen Kazançlar ve Örgütsel Güven lişkisi Çalışanların eğitime odaklanmalarında. Çünkü çalışan beklentileri doğrultusunda eğitim verilmesi durumunda eğitim motivasyonu yükselecek. özendirici araçlar olabilir. 2003). ARCS modelinin güven unsurunun amacı çalışanın konuyu öğrenmesi için gerekli çabayı göstermesini sağlamaktır. eğitimin çalışanın ihtiyaçlarına cevap vermeyi ve beklentilerini karşılamayı. Ancak teşvik ve motivasyonu ücret.76 eğitim performanslarının çok düşük olduğunu belirtmektedir.4. eğitim sonucunda bunu tutum ve davranışlarına yansıtacak ve işletmesine beklentileri doğrultusunda eğitim aldığından dolayı daha da güvenecektir. Bu noktada güven unsurunun etkili olduğunu söyleyebiliriz. 2007). terfi vb. güven (Confidence) ve tatmin (Satisfaction) kelimelerinin baş harfleridir (işletme yazınında “trust” güven. Bu nedenle eğitimin istenen sonuçlara yol açabilmesi için çalışanların teşvik edilmesi gereklidir. para. Eğitim faaliyetinin etkinlik sürecinde çalışanın güvenini yitirmemesi için eğitim süresinin ne uzun ne kısa olacak şekilde uygulanmasını belirtir (Kruse.2. dikkat (Attention). 2006). Bu model her ne kadar örgütsel bazda olmayıp eğitim yöntemleriyle ilgili de olsa güven (emin olma) ile eğitimin bir şekilde bağlantısını gösterir. 2003:43). uygunluk (Relevance). Model uzaktan eğitim için geliştirilmiş olup. çalışanın dikkatini çekmeyi. “Confidence” emin olma olarak Türkçeye çevrilmektedir. ARCS. teşvik unsurlarını . eğitimde kullanılan Dr. 1. Bunlar ücret artışı. ödül olarak algılamamak gerekir (Barutçugil. Bunun ötesinde öğrenmenin devamlı kılındığı ve işletme ortamı tarafından destek gördüğü genel bir iklim ve örgüt kültürü yaratmak.

bir çalışanın işinde tüm potansiyelini kullanabilmesini ve buna bağlı olarak da işletme içi ve dışında her yönden daha başarılı olabilmesini ifade etmektedir. örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. yalnız olmadıklarını hissetmekte. 2003). çalışanların makam. Tabi bunların doğal sonucu olarak kişisel gelirin artması da mümkündür. bilgi ve becerilerini güncelleştirmesine yardımcı olacağına dair içsel ve iletişimsel motifleri içerir. Kariyer ile ilgili kazançlar. Ayrıca bilgi ve becerilerini günün ihtiyaçlarına göre yenileyebilmekte. şletmede eğitimin kariyer ilerlemesinde önemli ve açık etkileri vardır. Eğitim faaliyetleri pozisyonlar arasındaki yatay ve dikey geçişlere olanak taşıdığı gibi. işlerini daha iyi yapabilmelerine. Baltaş’a (2006) göre çalışanlar öğrenir çünkü kendilerine ve diğer çalışanlara karşı saygı ve güvenleri artar. kişisel gelişimlerine. Ayrıca çalışanların eğitimler sonunda kazandıkları sertifikalar yolu ile referanslarını güçlendirerek sektörel iş bulma imkânlarının da artması diğer bir getiridir (Tolay. Çalışanların eğitim sonucunda. öğrenme meraklarını giderebilmektedirler (Tolay. mevkii (terfi) veya içsel tatmin yoluyla tecrübe kazanmanın getirileri olan ücret artışını da içerir. Bu etki terfiler için konan eğitim standartları yolu ile çalışanların terfi edebilmeleri için bu eğitimden geçmeleri gerektiği yönündeki düşüncelerine bağlıdır. Çalışanların eğitimlerde yeni insanlar tanımaları. . eğitim faaliyetlerinin çalışanların diğer kişilerle iletişim kurmasına. sosyal etkileşimleri artırarak. Bu kazançlar. şbirliği ve ekip çalışmasındaki katılımlarla pekişen eğitim örgütsel güvenin artmasına katkıda bulunur. işletme amaç ve hedefleri hakkında daha geniş bir bakış açısı kazanabilmektedirler. 2003). Böylece eğitim sayesinde resmi ortamın dışına taşarak insanlar işlerini birbirleriyle konuşabilmekte. Dolayısıyla çalışanın eğitimden elde edileceğini düşündüğü (algıladığı) kazançlar. işletmedeki biçimsel olmayan (informal) iletişim ağlarını genişletmektedir. öğrendiklerinden dolayı kendilerine ve iletişimle çevrelerine güvenlerinin artmasının yanı sıra diğer çalışanların onu yetkin olarak görmeye başlamaları nedeniyle güvenilir olarak nitelenmeye başlanır. Bireysel kazançlar. aynı işte gelişme ve mesleki ilerlemelere (kariyer) olanaklarını da etkilemektedir. Buradan hareketle eğitimden beklenen kazançları çalışanın içsel motiflerle yönlendirdiği bireysel kazançlar ve maddi unsurların teşkil ettiği kariyerle ilgili kazançlar olarak inceleyebiliriz.77 maddi unsurların ötesinde felsefe olarak algılamak daha uygundur.

. Dolayısıyla çalışanların kariyer ile ilgili algıladıkları kazançları. Çünkü beklentileri karşılanmış ve karşılığında maddi ve manevi getiriler elde etmiştir. örgütsel güveni pozitif yönde etkilemektedir.78 Çalışanların gerek terfi ederek. gerek mesleki tecrübelerini artırarak ve referanslarını güçlendirerek eğitimden elde ettikleri kazançlar güven duygusunu etkileyecektir.

K NC BÖLÜM METODOLOJ VE BULGULAR .

Çalışanların katılımcı yönetim anlayışıyla. aksine hedeflere ulaşmada sinerjik bir güç yaratır. Bu nedenle çalışanların zorlama veya uyararak değil. yetiştirme ve geliştirme faaliyetlerinin veya ihtiyaçlarının ortak hedeflere yöneltilmesini sağlayan insan kaynakları yönetimidir. yazında “psikolojik sözleşme kuramı” . hem de kurumsal hedeflerine ulaşması. alacakları eğitimler üzerinde söz sahibi olmaları bu kuralı bozmaz.1.1. işletme üst yönetiminin stratejileri doğrultusunda belirlenen insan kaynakları yönetimi politikalarının uygulanma biçimine bağlıdır.1.80 2. işletmelerin insan kaynakları yönetimi politikaları paralelinde sağlanan eğitim olanakları. amir ve çalışma arkadaşlarının desteği. öğrenme motivasyonu ve eğitimden beklenen kazançlar ile ilgili çalışanların algı düzeylerinin örgütsel güven üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. METODOLOJ 2. Çalışanların organizasyonel yurttaşlık bilinciyle davranmaları. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı Bu çalışmada. Bu nedenle bu araştırma insan kaynakları eğitim fonksiyonu ile örgütsel güvenin ilişkiselliğini incelemek üzere tasarlanmış ve Eskişehir ili merkezindeki banka şubeleri çalışanlarının eğitim algılamalarının örgütsel güvene etkileri incelenmiştir.1. Araştırma Sorusu KY eğitim fonksiyonunun örgütsel güvene etkileri nelerdir? 2. Dolayısıyla eğitim faaliyetlerinin hem bireysel. Bu nedenle bu çalışmada işletmelerdeki eğitim faaliyetleri insan kaynakları yönetiminin ayrılmaz bir parçası varsayılmıştır. hatta kendi aralarında sözleşmiş gibi davranmaları hedeflenir. işletmenin hedeflerine ulaşmasında izlediği politikalarla etkinlik ve verimlilik için gerekli uygun sosyal ortamın yaratılmasını amaçlar. belli bir hedefe yönelik yapılır.3.1. Araştırmanın Varsayımları şletmelerde eğitim belli bir amaç ve plan dâhilinde. Ancak bu politikaların bir çıktısı olan eğitim fonksiyonunun örgütsel güvene etkileri konusunda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. kendiliğinden doğal olarak. Yazında genel olarak insan kaynakları politikalarının örgütsel güvene etkileri vurgulanmaktadır. 2.2. şletmelerin çeşitli bölüm veya departmanlarındaki eğitim. nsan kaynakları yönetimi.

81 ile açıklanmaktadır.örgütsel güven ilişkisi modeli EĞ T MLE LG L DEĞ ŞKENLER Algılanan Eğitim Olanakları Algılanan Amir Desteği Algılanan Çalışma Arkadaşlarının Desteği Öğrenme Motivasyonu Eğitimden Beklenen Bireysel Kazançlar Eğitimle gili Kariyer Beklentileri Kuruma güven Yöneticilere/Amirlere Güven Çalışanlararası Güven NSAN KAYNAKLARI YÖNET M ÖRGÜTSEL GÜVEN DEMOGRAF K ÖZELL KLER Cinsiyet. insan kaynakları yönetimi eğitim fonksiyonunun. Bu çalışmada.1.1’de görülen insan kaynakları eğitim fonksiyonu. Tablo 2. örgütsel güven ilişkisi modeli geliştirilmiştir.1.4. .5.1: nsan kaynakları yönetimi eğitim fonksiyonu. Yaş Çalışma Yılı Medeni Durum 2. çalışanların eğitim ile ilgili pozitif algılama düzeylerinin gerek işletme. gerekse çalışanlar arasında psikolojik sözleşmeye yol açarak örgütsel güveni arttırdığı varsayılmaktadır. Araştırma Modeli Yukarıda açıklanan varsayımlara dayanarak Tablo 2. H2: Çalışanların eğitim için algıladıkları amir desteği örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. Araştırmanın Hipotezleri Araştırmanın amaç ve kapsamı. H1: Çalışanlar tarafından algılanan eğitim olanakları örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. 2. varsayımları ve geliştirilen model doğrultusunda aşağıda belirtilen hipotezler sınanacaktır.

H6: Çalışanların eğitimle ilgili kariyer beklentileri örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. H7: nsan kaynakları yönetimi eğitim fonksiyonu ile örgütsel güven arasında anlamlı bir ilişki vardır. kinci bölümde. Birinci bölümde yaş.6. ayrıntılar EK-2’de gösterilmiştir. insan kaynakları eğitim fonksiyonu bağlamında ve alt boyutları ile anlamlı bir farklılık vardır. H13: Çalışanların yaş grupları arasında örgütsel güven ölçeği bazında anlamlı bir farklılık vardır. . H4: Çalışanların eğitim programlarındaki öğrenme motivasyonu örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. H11: Evli ve bekâr çalışanlar arasında. cinsiyet. Hazırlanan anket formu (EK-1) üç bölüm halinde tasarlanmıştır. örgütsel güven bağlamında ve alt boyutları ile anlamlı bir farklılık vardır. insan kaynakları eğitim fonksiyonu bağlamında ve alt boyutları ile anlamlı bir farklılık vardır. H12: Çalışanların çalışma yılları grupları arasında örgütsel güven ölçeği bazında anlamlı bir farklılık vardır. Anket Formu Hipotezlerin test edilmesi amacıyla gerekli olan veriler anket uygulamasıyla elde edilmiştir.82 H3: Çalışanların eğitim için algıladıkları çalışma arkadaşlarının desteği örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. insan kaynakları eğitim fonksiyonunun çalışanların algılama düzeylerine göre ölçümünü amaçlayan otuz (30) önerme bulunmaktadır. çalışma yılı ve medeni durumla ilgili demografik sorular bulunmaktadır.1. H9: Bayan ve erkek çalışanlar arasında. H5: Çalışanların eğitimden beklediği bireysel kazançlar örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. örgütsel güven bağlamında ve alt boyutları ile anlamlı bir farklılık vardır. H10: Evli ve bekâr çalışanlar arasında. Önermeler örgütsel güvenin. Söz konusu önermeler modelde görülen KY eğitim fonksiyonun alt boyutlarını ölçmeye yönelik olup. Demografik değişkenlerle ilgili (farklılıklara dayanan) hipotezler ise şunlardır: H8: Bayan ve erkek çalışanlar arasında. 2. Üçüncü bölümde ise örgütsel güven ölçeği bazında yirmi beş (25) önerme yer almaktadır.

eğitime insan kaynakları yönetimi boyutu ile bankacılık sektörü boyutunun eklenmesi suretiyle hazırlanmıştır. Banka şubelerinin ve çalışanlarının sayısı Eskişehir Ticaret Odası (ETO.1. Tolay’ın (2003) ve Barlett’ın (1999) eğitimle ilgili ifadelerinden faydalanılarak. veri toplamada kullanılan anket tekniğinin özellikleri ile sınırlı . 2. sayısal verilerin güvenirliliği. “kesinlikle katılıyorum” şeklindeki seçeneklerden birini işaretlemesi suretiyle.83 kuruma. Anket formunda ikinci bölümde yer alan KY eğitim fonksiyonu ile ilgili değişkenleri ölçen önermeler. Dağıtılan toplam iki yüz elli (250) adet anket formundan. “3”.7. katılmadıklarını belirtmeleri istenmiştir. 2007) resmi internet sitelerinden saptanmıştır. “kesinlikle katılmıyorum”. Her maddeye ilişkin tahmin puanı 1 ile 5 arasında değişebilecek bir puan olarak hesaplanmıştır. geri dönüş oranı %91’dir. “fikrim yok”. Üçüncü bölümdeki örgütsel güven ölçeği daha önceki çalışmalar taranarak bu çalışmanın yazarı tarafından geliştirilmiştir. “4” ve “5” olarak yapılmıştır. Toplanan formlardan altı (6) âdeti eksik veya hatalı olmasından dolayı iki yüz yirmi bir (221) adet anket formu araştırmaya dâhil edilmiştir. Örneklem ve Sınırlılıklar Araştırma Eskişehir ili merkezinde bulunan banka şubelerinde yapılmıştır. Çünkü araştırmanın bulguları örneklemde yer alan çalışanların algılama seviyelerine göre belli bir zaman ve mekân kesitinde elde edilen verilerle. “katılıyorum”. mekân ve kişisellik yönünden sınırlılıkları bulunmaktadır. “2”. Anket formları banka müdürleri ile görüşmek suretiyle elden dağıtılmıştır. yönetici ve amirler ile çalışanlararası güven alt boyutlarını kapsayan ifadelerden oluşup. Anket formunda katılımcılardan önermelere beşli (5’li) Likert ölçeğinde. 2006) ve Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB. Ankette yer alan seçeneklerin puanlaması sırasıyla “1”. Olumsuz veya ters ifadeler için (2 nci bölüm 16 ve 17 nci sorular) puanlama tersten yapılmıştır. Araştırmanın zaman. okudukları ifadeye katılıp. “katılmıyorum”. Buna göre Eskişehir ili merkezinde 2006 yılı Eylül ayı verilerine göre muhtelif işletmelere ait kırk dört (44) banka şubesi ve yedi yüz altmış bir (761) banka çalışanı (müdürler hariç) bulunmaktadır. önermelerin ayrıntıları EK-3’te bulunmaktadır. iki yüz yirmi yedi (227) âdeti ele geçmiş olup.

9455 KATSAYILARI 0.2’de gösterilmiştir. 2.8953 0. nesnel gerçeklik üzerine yapılan yorumlar ise bu çalışmanın yazarının. çalışma arkadaşlarının des. Üçüncü aşamada demografik değişkenler yoluyla farklılıkları incelemeye yönelik.8755 0.84 olup. X6: Eğt. boyut ve alt boyutlara ait güvenilirlik katsayıları Tablo 2.2.0 programı aracılığıyla bilgisayara aktarılıp.7659 0.1. t-test (independent samples t-test) ve ANOVA (One Way ANOVA) testleri yapılmıştır. Birinci aşamada.2.1.9044 0. kişiselliğinden ayrı olmayıp ve bilimsel yetisiyle sınırlıdır. bağımlı değişken üzerine etkisi ve bağlanım denkleminin bulunması amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır.96 olarak bulunmuş olup. Güvenilirlik Analizleri Bulguları Araştırmada kullanılan anket formunun her bir boyut ve alt boyutlarının güvenilirlik analizleri (cronbach’s alpha) yapılmıştır. bireysel kazançlar Y2: Yönetici/Amirlere güv.2: Araştırma anketi güvenilirlik analizleri (cronbach’s alpha) bulguları KY EĞ T M FONKS YONU ÖLÇEĞ ( X ) ÖRGÜTSEL GÜVEN ( Y ) BOYUTLAR ALT BOYUTLAR X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y1 Y2 Y3 SORU SAYISI 4 5 5 5 6 5 9 9 7 GÜVEN L RL K 0.693 0. X3: Alg. bek. Anketin toplam güvenilirlik katsayısı 0. Veri Analizi Toplanan veriler SPSS 11. Adı geçen güvenilirlik katsayıları incelendiğinde anket formunun içsel tutarlılığının kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmektedir. hipotezlerin sınanması amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. 2. BULGULAR 2. anket formunun toplam güvenilirliği ile değişkenlerin her bir boyut ve alt boyutunun güvenilirlik analizleri yapılmış olup.8962 0. Ayrıca bağımsız değişken alt boyutlarının. Dördüncü ve son aşamada ise bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişki araştırılarak.8029 0.9046 0.8. ilgili kariyer beklentileri Y3: Çalışanlararası güven Kişi Sayısı ( N ):221 . analizler yapılarak yorumlanmıştır.9477 0.9327 0. kinci aşamada anket formunun birinci bölümündeki demografik değişkenlerin sıklık dağılımları (frequinces) bulunmuştur. anket formunun içsel tutarlılığı sorgulanmıştır.9644 Cronbach's Alpha X1: Algılanan eğitim olanakları X4: Öğrenme motivasyonu Y1: Kuruma güven X2: Algılanan amir desteği X5: Eğt. Analiz çalışmaları dört aşamada yapılmıştır (EK-4). Tablo 2.

85

2.2.2. Sıklık Dağılımı Bulguları Araştırmaya katılanların cinsiyetleri Tablo 2.3’de sunulmuştur.

Katılımcıların %62’si bayan, %38’i erkektir. Hizmet sektöründeki hâkim bayan istihdamının bu araştırmada da karşımıza çıktığını görmekteyiz. Tablo 2.3: Araştırmaya katılan çalışanların cinsiyet sıklık dağılımı bulguları
Cinsiyet Bayan Erkek Toplam Frekans Yüzde 138 62,4 83 37,6 221 100,0 Geçerli Yüzde 62,4 37,6 100,0 Birikimsel Yüzde 62,4 100,0

Katılımcıların medeni durumları Tablo 2.4’de gösterilmiş olup, %57’si evli, %43’ü bekârdır. Tablo 2.4: Araştırmaya katılan çalışanların medeni durumu sıklık dağılımı bulguları
Medeni Durum Evli Bekar Toplam Frekans Yüzde 126 57,0 95 43,0 221 100,0 Geçerli Yüzde 57,0 43,0 100,0 Birikimsel Yüzde 57,0 100,0

Çalışanların yaş gruplarına göre dağılımı Tablo 2.5’de sunulmuştur. Katılımcıların %70’i 20 ila 35 yaş arası genç çalışanlardan oluşmaktadır. Tablo 2.5: Araştırmaya katılan çalışanların yaş grubu sıklık dağılımı bulguları
Yaş Grubu 20-25 yaş arası 26-30 yaş arası 31-35 yaş arası 36-40 yaş arası 41-50 yaş arası Toplam Frekans Yüzde 42 19,0 68 30,8 45 20,4 40 18,1 26 11,8 221 100,0 Geçerli Yüzde 19,0 30,8 20,4 18,1 11,8 100,0 Birikimsel Yüzde 19,0 49,8 70,1 88,2 100,0

Araştırmaya katılan çalışanların bankacılık sektöründeki çalışma yıllarına göre dağılımı Tablo 2.6’da gösterilmiş olup, katılımcı çalışanların % 46 gibi bir oranda 1 ila 5 yıl arası çalışma süresine sahip olması dikkat çekmektedir. Tablo 2.6: Araştırmaya katılan çalışanların çalışma yılları sıklık dağılımı bulguları
Çalışma Yılları 01-05 yıl arası 06-10 yıl arası 11-15 yıl arası 16-20 yıl arası 21-30 yıl arası Toplam Frekans Yüzde 101 45,7 46 20,8 37 16,7 23 10,4 14 6,3 221 100,0 Geçerli Yüzde 45,7 20,8 16,7 10,4 6,3 100,0 Birikimsel Yüzde 45,7 66,5 83,3 93,7 100,0

86

2.2.3. Farklılıkları ncelemeye Yönelik Analiz Bulguları Farklılıkları incelemeye yönelik analizler kapsamında, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin cinsiyet ve medeni duruma göre farklılaşmasını sınamak için t-test (independent samples t-test); çalışanların yaş ve çalışma yılları gruplarının arasında örgütsel güven bağlamında anlamlı bir farklılık olup olmadığını sınamak amacıyla da tek yönlü varyans analizi (one way ANOVA) yapılmıştır. Çalışanların cinsiyetlerine göre KY eğitim fonksiyonu ile örgütsel güven ve alt boyutları bazında farklılıklarını sınamak amacıyla yapılan t-test sonuçları Tablo 2.7’de sunulmuştur. Tablo 2.7: Cinsiyet ile bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki t-test sonuçları
Cinsiyet Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek N Ortalama Std. Sapma 138 114,877 13,875 83 109,349 22,375 138 14,580 2,902 83 13,663 3,573 138 19,232 3,979 83 17,904 4,920 138 19,413 3,385 83 17,904 4,413 138 21,710 2,753 83 21,036 4,171 138 23,007 3,060 83 22,217 5,020 138 16,935 4,124 83 16,627 5,226 138 92,826 13,762 83 88,181 19,319 138 30,986 6,413 83 30,229 7,905 138 35,203 7,066 83 31,976 7,419 138 26,638 4,700 83 25,976 5,935 t 2,028 1,979 2,084 2,858 1,310 1,297 0,458 1,918 0,777 3,226 0,917 p .045 .050 .039 .005 .192 .197 .647 .057 .438 .001 .360

KY eğitim fonksiyonu Algılanan eğitim olanakları Algılanan amir desteği Alg. çalışma arkadaşlarının des. Öğrenme motivasyonu Eğitimden beklenen bireysel kazançlar Eğitimle ilgili kariyer beklentileri Örgütsel güven Kuruma güven Yöneticilere/Amirlere güven Çalışanlararası güven

Araştırmanın bağımsız değişkeni KY eğitim fonksiyonu ve alt boyutları kapsamında, çalışanların cinsiyetlerine göre farklılaşma olup olmadığını tespit etmek üzere yapılan t-test sonuçlarının sunulduğu Tablo 2.7’deki bulgulara göre %95 anlamlılık düzeyinde bazı boyutlarda istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Öncelikle araştırmanın bağımsız değişkeni KY eğitim fonksiyonunun bayan ve erkek çalışanlar arasında algılanması farklıdır (t=2,028; p=.045). Ayrıca algılanan eğitim olanakları (t=1,979; p=.050), algılanan amir desteği (t=2,084; p=.039)

87

ve algılanan çalışma arkadaşlarının desteği (t=2,858; p=.005) çalışanların cinsiyetlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık arz etmektedir. Aritmetik ortalamaların incelenmesinden ise algılamada farklılık arz eden söz konusu tüm boyutlarda bayanların erkeklere nazaran daha olumlu ve pozitif yönde algılamalara sahip olduğu yorumu yapılabilir. Tablo 2.7’deki bulgulara göre çalışanların cinsiyetlerine göre genel olarak örgütsel güven algılamalarında istatistiksel açıdan %95 seviyesinde anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (t=1,918; p=.057). Ancak örgütsel güvenin alt boyutlarından yöneticilere ve amirlere güven, çalışanların cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir (t=3,226; p=.001). Bu farklılığın niteliği konusunda aritmetik ortalamalar incelediğinde bayanların erkeklere oranla yönetici ve amirlere güven konusunda daha olumlu ve pozitif bir algılamaya sahip oldukları sonucuna varılabilir. Çalışanların medeni durumlarına göre KY eğitim fonksiyonu ile örgütsel güven ve alt boyutları bazında farklılıklarını sınamak amacıyla yapılan t-test sonuçları Tablo 2.8’de sunulmuştur. Tablo2.8: Medeni durum ile bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki t-test sonuçları
Medeni Durum Evli Bekar Evli Bekar Evli Bekar Evli Bekar Evli Bekar Evli Bekar Evli Bekar Evli Bekar Evli Bekar Evli Bekar Evli Bekar N 126 95 126 95 126 95 126 95 126 95 126 95 126 95 126 95 126 95 126 95 126 95 Ortalama 111,730 114,221 14,429 13,979 18,206 19,431 18,736 19,032 21,405 21,526 22,254 23,316 16,730 16,937 88,929 93,937 29,952 31,695 32,619 35,811 26,357 26,432 Std. Sapma 18,237 16,979 3,297 3,049 4,691 3,877 4,000 3,689 3,387 3,348 4,212 3,425 4,361 4,833 17,258 14,248 7,233 6,592 7,560 6,683 5,400 4,937 t 1,035 1,036 2,124 0,619 0,265 2,007 0,333 2,299 1,841 3,264 0,105 p .302 .301 .035 .537 .791 .046 .740 .022 .067 .001 .916

KY eğitim fonksiyonu Algılanan eğitim olanakları Algılanan amir desteği Alg. çalışma arkadaşlarının des. Öğrenme motivasyonu Eğitimden beklenen bireysel kazançlar Eğitimle ilgili kariyer beklentileri Örgütsel güven Kuruma güven Yöneticilere/Amirlere güven Çalışanlararası güven

515 2. araştırma kapsamında belirlenen çalışanların iki medeni durumu yani evli ve bekâr olma halinin. evli çalışanlara oranla daha olumlu bir algılamaya sahip olduğu yorumu yapılabilir.9: Çalışanların çalışma yılları grupları arasında örgütsel güven bağlamında tek yönlü varyans analizi sonuçları N 01-05 yıl arası 06-10 yıl arası 11-15 yıl arası 16-20 yıl arası 21-30 yıl arası Toplam 101 46 37 23 14 221 Ortalama 94.092 3.002 Tablo 2.228 14.007.001).8’deki bulgulara göre genel olarak örgütsel güven üzerinde çalışanların evli veya bekâr olması %95 anlamlılık düzeyinde istatistiksel bir farklılığa işaret etmektedir (t=2.543 3. çalışanların medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (t=3. Özetle. Tablo 2.496 . algılanan amir desteği (t=2. bu farkın nitelik olarak bekâr çalışanların evli çalışanlara nazaran daha olumlu ve pozitif olduğu sonucuna varılabilir.264.522 86. algılanan amir desteği ve eğitimden beklenen bireysel kazançlar alt boyutlarında bekâr çalışanların evli çalışanlara oranla daha olumlu ve pozitif bir algılamaya sahip olduğu sonucuna varılabilir. Aritmetik ortalama ve standart sapmalar incelediğinde. Söz konusu bu farklılıkların niteliği konusunda aritmetik ortalama ve standart sapmalara bakıldığında bekâr çalışanların.071 91.190 Std. Tablo 2.046) alt boyutlarında istatistiksel açıdan %95 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Çalışanların çalışma yıllarına göre yapılan grupların arasında örgütsel güven bağlamında bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (one way ANOVA) yapılmış olup.092 3.782 89.299.022). Hata F 1. genel anlamda örgütsel güven duyumsamaları ile yönetici ve amirlere güven algılamaları konusunda farklılıklar arz etmekte olup. Sapma 15.9’daki bulgulara göre çalışanların çalışma yılları grupları arasında örgütsel güven bağlamında %95 anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan bir farklılık .035) ile eğitimden beklenen bireysel kazançlar (t=2.324 94.086 16.992 12.000 83. p=.9’da sunulmuştur. çalışanların evli ve bekâr olma halleri. Ayrıca örgütsel güvenin alt boyutlarından yöneticilere ve amirlere güven.809 16. p=.189 18.88 Tablo 2.230 1. p=.8’deki bulgular doğrultusunda.124. sonuçlar Tablo 2.089 ANOVA p 4. p=.081 Std.

Sapma 16.10: Çalışanların yaş grupları arasında örgütsel güven bağlamında tek yönlü varyans analizi sonuçları N 20-25 yaş arası 26-30 yaş arası 31-35 yaş arası 36-40 yaş arası 41-50 yaş arası Toplam 42 68 45 40 26 221 Ortalama 92. statistiksel açıdan bu anlamlı fark gruplar arası varyansın eşit olmadığını gösterdiğinden.075 89.978 87. örgütsel güven algılamasının hangi çalışma yılları gruplarında farklılıklaştığını belirlemek için Tamhane’s testi yapılmıştır. Söz konusu farkı aritmetik ortalama ve standart hataları inceleyerek 1 ila 5 yıl çalışma yılına sahip çalışanlar lehine daha olumlu ve pozitif olduğu yönünde yorum yapılabilir. Tablo 2. algılanan eğitim olanakları.571 94. lişkileri ncelemeye Yönelik Analiz Bulguları lişkileri incelemeye yönelik analizler kapsamında.432 16.554 1.073 3. Dolayısıyla çalışanların yaş grupları arasında örgütsel güven algılama konusunda anlamlı bir farklılık bulunamadığı sonucuna varılabilir.4579**.173 1. p=. 2. algılanan çalışma arkadaşlarının desteği.10’daki bulgulara göre çalışanların yaş grupları arasında örgütsel güven bağlamında.632 88. Örgütsel güven ile KY eğitim fonksiyonunun alt boyutları olan. %95 anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan bir farklılık bulunamamıştır.125 Tablo 2.089 ANOVA p 1.182 16. Hata F 2.190 Std.192 91. fark=11.800 2.839 13. algılanan amir desteği.075 3. . araştırmanın bağımlı değişkeni örgütsel güven ile bağımsız değişken KY eğitim fonksiyonu alt boyutları arasında korelasyon ve çoklu regresyon analizleri yapılmıştır.081 Std. p=.007). Buna göre 1 ila 5 yıl arası çalışma yılına sahip çalışanlar ile 11 ila 15 yıl arası çalışma yılına sahip çalışanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur (aritmetik ort.89 olduğu görülmektedir (F=4.549 14. Yani çalışanların örgütsel güven duyumsamaları veya algılamaları çalışma yılları grupları arasında farklılıklar göstermektedir.10’da sunulmuştur.496.4. Çalışanların yaşlarına göre yapılan grupların arasında örgütsel güven bağlamında bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (one way ANOVA) yapılmış olup.2.923 19.824 .002). sonuçlar Tablo 2.

000 .11: Örgütsel güven ile KY eğitim fonksiyonu alt boyutları arasındaki korelasyon analizi sonuçları X1 X2 X3 X4 X5 X6 Pearson katsayısı . X1:Algılanan Eğitim Olanakları X2:Algılanan Amir Desteği X3:Alg. Çalışanların eğitimle ilgili kariyer beklentileri örgütsel güveni pozitif yönde etkiler.12’de sunulmuştur.000 221 N 221 221 221 ** Korelasyon 0. Çalışanların eğitim programlarındaki öğrenme motivasyonu örgütsel güveni pozitif yönde etkiler.563** .90 öğrenme motivasyonu. Çalışanların eğitimle ilgili kariyer beklentileri örgütsel güveni artırır.11’de sunulmuştur.000 . eğitimden beklenen bireysel kazançlar ve eğitimle ilgili kariyer beklentileri arasında yapılan korelasyon analizi sonuçları Tablo 2.621** .11’deki bulgulara göre KY eğitim fonksiyonu alt boyutları olan algılanan eğitim olanakları.742** .000 221 .01 düzeyinde anlamlıdır.000 221 . Tablo 2. Gerçeklenme Çalışanlar tarafından olumlu yönde algılanan eğitim olanakları örgütsel güveni artırır Çalışanların olumlu yönde eğitim için algıladıkları amir desteği örgütsel güveni artırır. Çalışanların eğitimden beklediği bireysel kazançlar örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. Çalışanların eğitim için algıladıkları çalışma arkadaşlarının desteği örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. Çalışanların eğitim için algıladıkları amir desteği örgütsel güveni pozitif yönde etkiler.01 (%99) anlam düzeyinde olumlu ve pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmektedir.Bireysel Kazançlar X6:Eğt. algılanan çalışma arkadaşlarının desteği. H2 H3 H4 H5 H6 . Çalışanların eğitimden beklediği bireysel kazançlar örgütsel güveni artırır.586** Örgütsel Güven p . algılanan amir desteği. Söz konusu ilişkisellik sonucunda örgütsel güven ile KY eğitim fonksiyonu alt boyutları arasındaki ilişkilere dayalı hipotezlerin durumu Tablo 2.Çalışma Arkadaşlarının Desteği X4:Öğrenme Motivasyonu X5:Eğt.12: Korelasyon analizine göre hipotezlerin durumu H/N H1 Hipotez Çalışanlar tarafından algılanan eğitim olanakları örgütsel güveni pozitif yönde etkiler.497** .630** . öğrenme motivasyonu. Çalışanların olumlu yönde eğitim için algıladıkları çalışma arkadaşlarının desteği örgütsel güveni artırır.000 . eğitimden beklenen bireysel kazançlar ve eğitimle ilgili kariyer beklentileri ile örgütsel güven arasında 0. lgili Kariyer Beklentileri Tablo 2.Bek. Çalışanların eğitim programlarındaki öğrenme motivasyonu örgütsel güveni artırır. Tablo 2.

425 Eğitimle lgili Kariyer Beklentileri .194 . p=.001) ve eğitimle ilgili kariyer beklentileri (b4=.041 .000). Algılanan eğitim olanakları. Tablo 2. p=. p=. p=.000). .254 .254. algılanan amir desteği (b2=. Dolayısıyla adı geçen bağımsız değişkenlerle.000).000 F değerinin F R2 anlamlılık düzeyi .000 Tablo 2. Söz konusu bağımsız değişkenlerin. algılanan çalışma arkadaşlarının desteği (b3=. bağımlı değişken olan örgütsel güven üzerinde %72 gibi bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur.13’de sunulmuştur.001 Öğrenme Motivasyonu .91 Bağımlı değişken örgütsel güven ile bağımsız değişkenler olarak KY eğitim fonksiyonu alt boyutları arasında yapılan çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 2. F=95.194.721 95.160 .431 Eğitimden Beklenen Bireysel Kazançlar .000 Algılanan Amir Desteği .000 Algılanan Çalışma Arkadaşlarının Desteği .13: Örgütsel güven ile KY eğitim fonksiyonu alt boyutları arasındaki regresyon analizi sonuçları Analize Giren t değerinin Beta Bağımsız Değişkenler anlamlılık düzeyi 16. algılanan amir desteği. algılanan çalışma arkadaşlarının desteği ve eğitimle ilgili kariyer beklentileri ile örgütsel güven arasındaki ilişki incelendiğinde.13’deki bulgulara göre bağımsız değişkenler olarak KY eğitim fonksiyonu alt boyutlarının bağımlı değişken olarak örgütsel güveni açıklama düzeyi istatistikî açıdan anlamlıdır (R2=0.477 .000)’nin bağımlı değişkeni açıklama düzeyi istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. p=.044 .777. özellikle çalışanlar tarafından algılanan amir desteğinin örgütsel güven üzerine etkisinin daha fazla olduğu görülmektedir.777 .72.160.000 Algılanan Eğitim Olanakları . örgütsel güven arasında pozitif ve yüksek sayılabilecek oranda bir ilişki bulunmaktadır denilebilir. Bağımsız değişkenler olarak kullanılan algılanan eğitim olanakları (b1=.477.459 Sabit Değer .

göç ve çokkültürlülük vb. Buradan hareketle bu araştırma insan kaynakları yönetimi eğitim fonksiyonunun. yüksek güvenilirlik derecesine sahip bir anket ile çalışılmıştır. Siyasal. değişimlerin içselleştirilmesi yoluyla değişimi yönlendirmenin. bir anlamda sürekli öğrenmenin ve öğrenen organizasyonlar yaratmanın da bir aracıdır.92 SONUÇ VE ÖNER LER Günümüzde bilgiye dayalı küresel ekonomi. hızla değişen çevresel ortama uyum sağlamanın. verim artırmaya. örgütsel güvene etkilerini açıklamak amacıyla yapılmıştır. araştırma hizmet sektöründeki bankalarda yapılmıştır. ş merkezli. Araştırma uygulamasında. bilgi merkezli ekonomi anlayışına gelinmesi. Eskişehir ili merkezindeki 18 farklı bankaya ait 20 değişik şubede toplam 221 çalışanla yapılan bu araştırma neticesinde bazı sonuçlara ulaşılmıştır. bir yandan da rekabet. çalışanların emekliliklerinin garanti edilememesi. özlüce şartlar bu politikaları değiştirtmiştir. işletmelerin insana ve bilgiye yatırım yaparak özellikle rekabette ön almalarında etken olan fonksiyonel bir politikadır. Eğitim. nsana odaklı bu anlayış bir yandan insanı ve bilgiyi ön plana çıkarıp. bürokrasi çoğalmasına kadar işlem maliyetlerine ve rekabet üstünlüğüne olumsuz yansıması “örgütsel güven” konusunu özellikle son yıllarda gündeme getirmiştir. Değişen şartlar ve insana bakış açısını bir çatı altında ve bütünlük içinde toplayan bir disiplin olarak insan kaynakları yönetimi ( KY) felsefe ve anlayışı ortaya çıkmıştır. dolayısıyla insana bakış açısını değiştirmiştir. maliyet ve değişim gibi baskılı faktörlerde ön almaya çalışır. işletmelerin çalışanlara karşı politikalarını değiştirmiş. Bir denge içinde yürütülmesi gereken bu durum ve bahsedilen ön almada üstünlük sağlayan en önemli insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarından birisi de eğitimdir. endüstriyel anlayıştan. nsan kaynakları yönetimi çerçevesinde eğitim politikalarının bilinçli ve ciddi olarak uygulandığı ve ayrıca örgütsel güvenin öne çıktığı sektörlerden birisi olarak. işletmelerin çalışana. Bu olgunun (güvensizlik) takım çalışmalarından. unsurlar işletmelerde çalışanların güven duygusunda aşınmalara sebep olmuştur. huzurlu bir çalışma ortamı sağlamaya çalışırken. psikolojik sözleşme kuramı çerçevesinde çalışanların algılamalarına dayanan önermelerden oluşan. kültürel ve sosyo-ekonomik değişimle gelen sendikal hakların ufalması. Ayrıca eğitim. verimlilik. Anketlerden elde edilen verilere farklılıkları . çok uluslu şirketlerin (ÇUŞ) artması.

korelasyon ve çoklu regresyon analizleri yapılmıştır. Çalışanların cinsiyetlerinin arasında yukarıda söz edilen boyut ve alt boyutlarda görülen farklılıkların niteliği konusunda yapılan incelemelerde bayanların erkeklere oranla daha olumlu ve pozitif oldukları söylenebilir. Çalışanların cinsiyetlerine göre KY eğitim fonksiyonu ile örgütsel güven bağlamında yapılan farklılık analizlerinde bazı boyut ve alt boyutlarda anlamlı farklılıklar bulunmuştur. eğitim için algılanan amir desteği. yöneticilere ve amirlere güven alt boyutunda da istatistiksel anlamda farklılıklara işaret etmektedir. Eğitim için algılanan amir desteği. tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA). Ayrıca cinsiyet olgusu. çalışanların evli veya bekâr olma hallerinin söz konusu hususlarda farklılıklar gösterdiğini söyleyebiliriz. eğitim için algılanan çalışma arkadaşlarının desteği ile yönetici ve amirlere güven alt boyutlarında ve bu hususların algılamalarında bayanların erkeklere nazaran daha olumlu ve pozitif oldukları yorumu yapılabilir. Kısaca bekâr çalışanların sözü geçen hususlardaki algılamaları evlilere göre istatistiksel anlamda farklılıklar göstermektedir. yönetici ve amirlere güven alt boyutunda. genel olarak KY eğitim fonksiyonu boyutunda ve algılanan eğitim olanakları. eğitimden beklenen bireysel kazançlar alt boyutları ile genel olarak örgütsel güven boyutunda. hizmet sektöründeki bayan ağırlıklı istihdamın nereden kaynaklandığı konusuna bir nebze açıklık getirebileceği gibi bayanların sabır ve anlayışlarıyla hizmet sektöründe daha başarılı oldukları hakkındaki varsayımında destek bulduğunu gösterebilir. Bu yorum. Dolayısıyla çalışanların medeni durumunun KY eğitim fonksiyonu ile örgütsel güven ve alt boyutlarındaki . Çalışanların bayan veya erkek olması.93 ve ilişkileri belirleyerek hipotezleri test etmek amacıyla bağımsız örneklemlere dayalı ttest (Independent samples t-test). algılanan amir desteği ve algılanan çalışma arkadaşlarının desteği alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermektedir. ayrıca algılanan eğitim olanakları. Yani genel olarak KY eğitim fonksiyonu boyutunda. Çalışanların medeni durumlarına göre araştırma kapsamında kabul edilen evli ve bekâr olma halinin kendi aralarında KY eğitim fonksiyonu ile örgütsel güven ve alt boyutlarında istatistiksel olarak bazı anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Dolayısıyla çalışanların cinsiyetlerine göre KY eğitim fonksiyonu ile örgütsel güven ve alt boyutları bağlamında farklılıklar olduğunu öne süren hipotezler (H8 ve H9) kısmen kabul edilmiştir.

örgütsel güven bağlamında bir farklılık olup olmadığı yönündeki analiz sonucunda. şe yeni başlayanlar. . Çalışanların medeni durumlarına göre olan farklılaşmalarda bekârların evlilere oranla daha olumlu ve pozitif algılamalara sahip oldukları söylenebilir. lişkileri belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizleri sonucunda KY eğitim fonksiyonu alt boyutları olan algılanan eğitim olanakları. yani ülkemiz koşullarında “nihayet bir iş buldum” düşüncesinin grubu olan 1 ila 5 yıl çalışma süresine sahip çalışanların örgütsel güven algılamalarının daha olumlu ve pozitif olması normal sayılabilir. algılanan çalışma arkadaşlarının desteği. H4. Çalışanların sahip oldukları yaşlara göre yapılan gruplar arasında örgütsel güven bağlamında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık için yeterli kanıt bulunamamıştır. öğrenme motivasyonu. Söz konusu farkın 1 ila 5 yıl çalışanlar lehine daha olumlu ve pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Ancak belli bir tecrübe ve referans sahibi olan 11 ila 15 yıl çalışma süresine sahip çalışanların en düşük örgütsel güven algılamasına sahip olması dikkat çekicidir. Çalışanların çalışma yıllarına göre yapılan gruplar arasında. H5. Dolayısıyla bu farklılığı öne süren hipotez (H12) kısmen kabul edilmiştir.94 algılamalarında farklılık olduğunu öne süren hipotezler (H10 ve H11) kısmen kabul edilmiştir. 1 ila 5 yıl arasında çalışanlar ile 11 ila 15 yıl arasında çalışan gruplarının birbirilerine göre kendi aralarında istatistiksel anlamda bir farklılık olduğu bulunmuştur. eğitimden beklenen bireysel kazançlar ve eğitimle ilgili kariyer beklentileri ile örgütsel güven arasında istatistiksel anlamda olumlu ve pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmüştür. H3. Bu durum evli çalışanların ailesi ve çocukları için ülkemizde kronik hale gelen “gelecek korkusundan” ve “kimseye güvenmeme” eğiliminden kaynaklanabilir. algılanan amir desteği. H2. Dolayısıyla çalışanların yaş grupları arasında örgütsel güven bağlamında farklılık bulunmamaktadır diyebiliriz(H013). Bankacılıkta olgun sayılabilecek bir grup olan 11 ila 15 yıl çalışma süresine sahip çalışanların genelde bu çalışma sürelerinde üst yönetimlere doğru terfi etmeleri veya bu terfilerin çoğunun beklentilerin altında kısmen gerçekleşmesi bu grubun örgütsel güven algılamasındaki farklılığı az da olsa açıklıyor olabilir. Bu ilişkiyi öne süren hipotezler (H1. Buradan hareketle kariyer yönetimi ve örgütsel güven ilişkisi ayrı bir araştırma konusu yapılabilir. H6) kabul edilmiştir.

Eğitim programlarına paralel somut kariyer hedeflerinin konulması. Eğitim olanaklarının adil ve eşitlikçi olması. Genel bir değerlendirme yapılacak olursa. kariyer hedeflerinin paralel yürütülmesinin örgütsel güvene katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. Bunun için. Eğitim programlarına katılacak çalışanların yönetici ve amirleri tarafından desteklenmesi inandırılmaları. Diğer bir deyişle araştırma için öngörülen model yüksek bir oranda örgütsel güveni açıklama yetisine sahiptir diyebiliriz. Örgütsel güveni açıklamada etkili diğer bir alt boyutta eğitimle ilgili kariyer beklentileridir. analizler neticesinde ortaya konan bulguların. örgütsel güven üzerinde diğer alt boyutlara nazaran daha fazla etkili olan hususun eğitim için algılanan amir desteği olduğu görülmektedir. eğitimi pekiştirecek şekilde çalıştırılmaları ve bu konuya yöneticilerin dikkat etmesi. • • Eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında demografik özelliklerin ve ihtiyaçların göz önünde bulundurulması. şletmelerin eğitim yoluyla rekabet üstünlüğü ve esneklik kazanmalarının yanı sıra örgütsel güveni artırarak bu durumu pekiştirmeleri de olasıdır. algılanan eğitim olanakları. örgütsel güvenin. Özetlenen bulgulara dayanılarak bazı önerilerde bulunmak mümkündür. • • • Eğitim sonrası çalışanların. çalışanların eğitim için yönetici ve amirleri tarafından desteklenmesidir. Regresyon analizi sonucu ortaya konan ilişkisellikte.95 Yapılan regresyon analizinin sonuçları. ve bu desteğin sağlanması için yöneticilerin eğitime . eğitim yoluyla örgütsel güveni artırabilmelerinin ilk koşulu. Buna göre işletmelerde çalışanların insan kaynakları yönetimi çerçevesinde aldıkları eğitimin örgütsel güveni etkilediğini ve demografik özelliklerinde bu etkide rolü bulunduğu söylenebilir. Ayrıca eğitim programlarıyla. algılanan çalışma arkadaşlarının desteği ve eğitimle ilgili kariyer beklentileri tarafından açıklandığını göstermektedir. kuramsal varsayımları ve öngörülen hipotezleri destekler nitelikte olduğu yorumu yapılabilir. Günümüzün hızla değişen şartlarında insan kaynakları yönetiminin en önemli fonksiyonlarından biri eğitimdir. Dolayısıyla işletmelerin eğitim hedeflerine vararak. algılanan amir desteği.

96 • Eğitim almanın maddi ve manevi olarak işletme yönetimince desteklenerek. çalışanlar arasında bir değer olarak yaratılması ve çalışanların bu konuda birbirine destek olacak mekanizmaların yaratılması önerilebilir. .

katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz.C.EK-1: Anket Formu 97 T. Bu çalışma. BÖLÜM: DEMOGRAF K SORULAR Yaşınız:……… Cinsiyetiniz: Medeni Durumunuz: Bayan ( Evli ( ) Danışman Yrd. soyadı veya bankanızın adını yazmanıza gerek yoktur. bilimsel ahlaka uygun olarak gizlilik ve güven ilkelerine bağlı kalınarak sadece araştırmacı tarafından değerlendirilecektir. DUMLUPINAR ÜN VERS TES Sosyal Bilimler Enstitüsü şletme Anabilim Dalı Sayın Katılımcı.Doç. Araştırmada yanıtlarınız ve aktardığınız veriler. Önemli olan cevapların samimiyetle verilmesidir. Sadece aşağıdaki demografik soruları yanıtlamanız yeterlidir. Aynı zamanda bir bitirme tezidir. lgi ve Metin AKTUNA (araştırmacı) DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Org. Y. Ankette yer alan ifadelerin ya da soruların kesinlikle doğru veya yanlış cevabı yoktur.Dr. Anket formuna isim.Kazım DEVEL OĞLU Bankadaki Çalışma Yılınız:……… ) Erkek ( Bekar ( ) ) Lütfen arka sayfaya geçiniz . bankanızda aldığınız eğitimlerin bankaya olan güveninize etkilerini araştırmak üzere tasarlanmış bilimsel bir çalışmadır.Öğrencisi FORM NO: I. Anket birbirinden bağımsız olan üç bölümde yer alan sorulardan meydana gelmektedir.L. Verilerin doğru toplanması ve yapılacak istatistik analizlerin anlamlı çıkması açısından ankette hiçbir sorunun boş bırakılmamasını önemle rica ederiz.

Lütfen her cümleyi dikkatlice okuyarak. 1. Ne katılıyorum. her cümlenin karşısında 1’den 5’e kadar dizilmiş olan sayılardan sizin katılma derecenize göre en uygun olan yalnızca bir tanesini daire içine alarak işaretleyiniz.EK-1: Anket Formu 98 II. Katılıyorum Kesinlikle Kesinlikle 5. BÖLÜM: KY EĞ T M FONKS YONU ÖLÇEĞ Bu bölümde bankanız tarafından verilen eğitimlerle ilgili değerlendirmeleriniz bulunmaktadır. Kesinlikle katılmıyorum 2. ne katılmıyorum 4. yöntemler 25 ve ürünler hakkındaki bilgilerimin güncellenmesine yardımcı olur 26 Eğitim programlarına katılmak terfi etme şansımı yükseltir 27 Eğitim programlarına katılmak ücret zammı almama yardımcı olur Eğitim programlarına katılmak farklı kariyer yolları izleyebilmek 28 için fırsatlar yaratır Eğitim programlarına katılmak izlemek istediğim kariyer yolu 29 hakkında bana daha iyi fikir verir Eğitim programlarına katılmak kariyer hedeflerime ulaşmama 30 yardımcı olur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Lütfen arka sayfaya geçiniz . Katılmıyorum 3. Kesinlikle katılıyorum katılmıyorum katılıyorum 1 Bankamda tüm çalışanlara eşit eğitim olanakları tanınır Önümüzdeki dönem almam gereken eğitimlerin sayısı 2 ve türü hakkında bilgi sahibiyim Alacağım eğitimlerin sayısı ve türüyle ilgili politikalar 3 bankam tarafından tespit edilir 4 Bankamda iyi bir öğrenme ve iletişim ortamı mevcuttur 5 Amirim benim eğitim programlarına katılmamı gönülden destekler 6 Zayıf olduğum konular hakkında amirimle rahatlıkla konuşabilirim Amirim yaptığım bir hatanın gelecekteki başarısızlıkları önleyecek 7 ve performans arttıracak bir deneyim olduğuna inanır Amirim geçmişte işimi etkili bir şekilde nasıl yapacağımı 8 anlamamda bana yardımcı olmuştur Eğitimde öngörülen bilgi ve becerileri kazanmamda amirimin 9 bana yardımcı olacağına inanıyorum Eğitim programlarında verilen bilgi ve becerileri kazanmamda 10 çalışma arkadaşlarımın bana yardım edeceklerine inanıyorum 11 Aldığım eğitim programları sayesinde çok iyi dostluklar kurdum Görevlerimi yerine getirirken çalışma arkadaşlarımın ihtiyaç 12 duyduğum konularda bana yardım edeceklerine inanıyorum Benden daha deneyimli olan çalışma arkadaşlarım bana yol 13 gösterme konusunda isteksizdirler Genellikle çalışma arkadaşlarım eğitimi zaman kaybı olarak 14 görürler Eğitim programlarından mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye 15 çalışırım Eğitim programlarından bir çok insana göre daha fazla şey 16 öğrenmeye meyilliyimdir Eğitim programlarında öngörülen becerileri kazanmaya çoğunlukla 17 istekliyimdir Becerilerimi geliştirmek için eğitim programlarında gereken 18 çabayı göstermeye hazırım Eğitim programlarına katılarak becerilerimi geliştirebileceğime 19 inanıyorum 20 Eğitim programlarına katılmak kişisel gelişimime katkıda bulunur Eğitim programlarına katılmak işimi daha iyi yapmama yardımcı 21 olur Eğitim programlarına katılmak arkadaşlarımın beğenisini 22 kazanmamı sağlar Eğitim programlarına katılmak amirimin beğenisini 23 kazanmamı sağlar Eğitim programlarına katılmak diğer çalışanlarla iletişim 24 kurmama yardımcı olur Eğitim programlarına katılmak işimle ilgili yeni süreçler.

Kesinlikle katılmıyorum 2. Lütfen boş bırakmadığınızı kontrol ediniz. her cümlenin karşısında 1’den 5’e kadar dizilmiş olan sayılardan sizin katılma derecenize göre en uygun olan yalnızca bir tanesini daire içine alarak işaretleyiniz. ne katılmıyorum 4. Lütfen her cümleyi dikkatlice okuyarak. Katılmıyorum 3.EK-1: Anket Formu III. TEŞEKKÜRLER . 1. BÖLÜM: ÖRGÜTSEL GÜVEN ÖLÇEĞ 99 Bu bölümde bankanıza duyduğunuz güven ilgili değerlendirmeleriniz bulunmaktadır. Katılıyorum 5. Ne katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum Kesinlikle katılmıyorum Kesinlikle katılıyorum 1 Banka politikaları ve yönetmelikleri açıklıkla bize aktarılmıştır 2 Bankamın iletişim kanalları her zaman açıktır 3 Bankamdaki her şey genelde açıklıkla yürütülür. gizli saklı uygulamalar yoktur (iş gereği haricindekiler) 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 Bankamda bilgiler tüm çalışanlara tam ve doğru olarak aktarılır 5 Bankama her zaman güvenirim 6 Bankamın çalışma saatleri hem işlerimin gereklerini. hem de özel yaşantıma zaman ayırabilme olanağı tanır Bankamın politikaları çalışanların kariyer hedeflerini destekler niteliktedir 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 Bankamın belirlenen politikalarında çalışanlarında fikirleri alınır 9 Bankamın personel politikaları adil ve eşitlikçidir 10 Amirim yanında çalışanların rahatlıkla ulaşabildiği biridir 11 Amirim çalışanların önerilerini dinlemeye ve problemleriyle ilgilenmeye açıktır 12 Amirimin çalışanlara karşı uygulamaları objektif ve adildir 13 Amirim aldığı kararlarda çalışanların da katılımını sağlar 14 Amirim iş konusunda bilgili ve yetkindir 15 Amirim problem çözmede dirayetlidir 16 Amirim kararlarında ve uygulamalarında tutarlıdır 17 Amirim görevimle ilgili konularda bana inisiyatif tanır 18 Amirime genelde güvenirim 19 Çalışma arkadaşlarımla rahatça iletişim kurabileceğim bir ortam mevcuttur 20 Çalışma arkadaşlarıma genelde güvenirim 21 Çalışma arkadaşlarım iş konusunda yeterli ve yetkindirler 22 Çalışma arkadaşlarımla iş konusunda çoğu zaman problemsiz yardımlaşırız 23 Çalışma arkadaşlarım her zaman geri bildirimde bulunurlar 24 Bankamın çalışma ortamı kendime güvenmemi sağlar 25 Çalışma arkadaşlarımla mesai haricinde de görüşürüm Anketi tamamlamış bulunmaktasınız.

Bankamda iyi bir öğrenme ve iletişim ortamı mevcuttur. 9. Algılanan Çalışma Arkadaşlarının Desteği 10. Alacağım eğitimlerin sayısı ve türüyle ilgili politikalar bankam tarafından tespit edilir. Amirim benim eğitim programlarına katılmamı gönülden destekler. 6. Önümüzdeki dönem almam gereken eğitimlerin sayısı ve türü hakkında bilgi sahibiyim. Bireysel Kazançlar b. ÖĞRENME MOT VASYONU 4. Eğitim programlarında verilen bilgi ve becerileri kazanmamda çalışma arkadaşlarımın bana yardım edeceklerine inanıyorum. 2. . Bankamda tüm çalışanlara eşit eğitim olanakları tanınır. Algılanan Amir desteği b. ALGILANAN SOSYAL DESTEK a. Zayıf olduğum konular hakkında amirimle rahatlıkla konuşabilirim. Amirim geçmişte işimi etkili bir şekilde nasıl yapacağımı anlamamda bana yardımcı olmuştur. 3. Aldığım eğitim programları sayesinde çok iyi dostluklar kurdum. 8. 7. Eğitimde öngörülen bilgi ve becerileri kazanmamda amirimin bana yardım edeceğine inanıyorum.EK-2: KY Eğitim Fonksiyonu Alt Boyutları ve Ölçüm fadeleri 100 KY EĞ T M FONKS YONU ALT BOYUTLARI 1. ALGILANAN EĞ T M OLANAKLARI 2. ALGILANAN SOSYAL DESTEK Algılanan Amir Desteği 5. Kariyer Beklentileri ALGILANAN EĞ T M OLANAKLARI 1. EĞ T MDEN BEKLENEN KAZANÇLAR a. Algılanan Çalışma Arkadaşlarının Desteği 3. yaptığım bir hatanın gelecekteki başarısızlıkları önleyecek ve performans artıracak bir deneyim olduğuna inanır. 11. 4. Amirim.

13. Eğitim programlarına katılmak ücret zammı almama yardımcı olur. Eğitim programlarına katılmak amirimin beğenisini kazanmamı sağlar. 21. 16. Genellikle çalışma arkadaşlarım eğitimi zaman kaybı olarak görürler. Eğitim programlarına katılmak terfi etme şansımı yükseltir. Benden daha deneyimli olan çalışma arkadaşlarım bana yol gösterme konusunda isteksizdirler. yöntemler ve ürünler hakkındaki bilgilerimin güncellenmesine yardımcı olur. 22. 29. Eğitim programlarına katılmak farklı kariyer yolları izleyebilmek için fırsatlar yaratır. Eğitim programlarında öngörülen becerileri kazanmaya çoğunlukla istekliyimdir. Kariyer Beklentileri 26. 28. 18. 27. Eğitim programlarından mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışırım. (TERS) 14. Eğitim programlarına katılmak işimle ilgili yeni süreçler. Becerilerimi geliştirmek için eğitim programlarında gereken çabayı göstermeye hazırım. 25. Eğitim programlarına katılmak işimi daha iyi yapmama yardımcı olur. 30. Eğitim programlarına katılmak kariyer hedeflerime ulaşmama yardımcı olur. Eğitim programlarına katılarak becerilerimi geliştirebileceğime inanıyorum. 23. Eğitim programlarından birçok insana göre daha fazla şey öğrenmeye meyilliyimdir. Eğitim programlarına katılmak arkadaşlarımın beğenisini kazanmamı sağlar. EĞ T MDEN BEKLENEN KAZANÇLAR Bireysel Kazançlar 20. Görevlerimi yerine getirirken çalışma arkadaşlarımın ihtiyaç duyduğum konularda bana yardım edeceklerine inanıyorum. 17. (TERS) ÖĞRENME MOT VASYONU 15. Eğitim programlarına katılmak kişisel gelişimime katkıda bulunur. Eğitim programlarına katılmak izlemek istediğim kariyer yolu hakkında bana daha iyi fikir verir. 19. 24. Eğitim programlarına katılmak diğer çalışanlarla iletişim kurmama yardımcı olur. .EK-2: KY Eğitim Fonksiyonu Alt Boyutları ve Ölçüm fadeleri 101 12.

EK-3: Örgütsel Güven Alt Boyutları ve Ölçüm fadeleri 102 ÖRGÜTSEL GÜVEN ALT BOYUTLARI 1. KURUMA GÜVEN Politikalar Katılımcı yönetim anlayışı Örgütsel adalet Genel güven (güvenme eğilimi) Örgütsel iletişim ortamı 2. YÖNET C LERE/AM RLERE GÜVEN Kişisel Bütünlük Yetkin Tutarlı Ahlaklı ve yardımsever Çalışana ilgili Yönetsel Etkililik letişime açık Sorun çözen Dirayetli Personel güçlendiren 3. ÇALIŞANLARARASI GÜVEN Güvenme eğilimi Yetkinlik Çalışanlar arası iletişim şbirliği ruhu Geri bildirim Özel ilişkiler Grup üyeliğinden kaynaklanan kişisel güven .

(genel güven) ÇALIŞANLARARASI GÜVEN 19. (politikalarda tatmin edicilik) 7.) 9. (geri bildirim) 24. (Kat. Amirime genelde güvenirim. Çalışma arkadaşlarımla mesai haricinde de görüşürüm. Bankamın iletişim kanalları her zaman açıktır. hem de özel yaşantıma zaman ayırabilme olanağı tanır. Amirimin aldığı kararlarda çalışanların da katılımını sağlar. Bankama her zaman güvenirim. (Güvenme hali) 25. (politikalar) 2. Amirim çalışanların önerilerini dinlemeye ve problemleriyle ilgilenmeye açıktır. Amirim yanında çalışanların rahatlıkla ulaşabildiği biridir. Bankamın belirlenen politikalarında çalışanlarında fikirleri alınır.EK-3: Örgütsel Güven Alt Boyutları ve Ölçüm fadeleri KURUMA GÜVEN 1. Çalışma arkadaşlarım iş konusunda yeterlidirler. Bankamda bilgiler tüm çalışanlara tam ve doğru olarak aktarılır. (Özel ilişkiler) . (işbirliği) 23. Çalışma arkadaşlarımla rahatça iletişim kurabileceğim bir ortam mevcuttur. (Genel güven) 21. Amirim problem çözme de dirayetlidir. (Genel güven) 6. Amirimin çalışanlara karşı uygulamaları objektif ve adildir. Çalışma arkadaşlarım her zaman geribildirimde bulunurlar. Bankamın personel politikaları adil ve eşitlikçidir. (sorun çözen ve tutarlı) 13. (yetkinlik) 15. (Katılımcı) 14. Amirim görevimle ilgili konularda bana inisiyatif tanır. (örgüt içi iletişim) 3. Çalışma arkadaşlarımla iş konusunda çoğu zaman problemsiz yardımlaşırız. Bankamın politikaları çalışanların kariyer hedeflerini destekler niteliktedir. Bankamdaki her şey genelde açıklıkla yürütülür. Çalışma arkadaşlarıma genelde güvenirim.) 8. Amirim kararlarında ve uygulamalarında tutarlıdır. (yetkinlik) 22. (örgütsel adalet) YÖNET C LERE/AM RLERE GÜVEN 10. Amirim iş konusunda bilgili ve yetkindir. gizli saklı uygulamalar yoktur. (Personel güçlendiren) 18. (Yardımsever ve çalışana ilgili) 12. Banka politikaları ve yönetmelikleri açıklıkla bize aktarılmıştır. ( letişim) 11. (dirayetli) 16. Bankamın çalışma saatleri hem işlerimin gereklerini. (Kat. Bankamın çalışma ortamı kendime güvenmemi sağlar. (iletişim) 20. 4. (iletişim) 103 5. (tutarlılık) 17.

. Y3) anlamlı bir farklılık vardır. Bağımlı ve bağımsız değişkenin alt boyutlarının güvenirlilik katsayıları 2. Çalışma Yılı 1..... Bayan 1. Kategori Bayan Erkek Eğitimin Alt Boyutları Y1: Kuruma Güven Y2: Yöneticilere/Amirlere Güven Y3: Çalışanlararası Güven (H10) H1: Evli ve Bekar çalışanlar KY eğitim fonksiyonu bağlamında ve alt boyutları ile (X1. Y2.. Kategori Bayan Erkek Eğitimin Alt Boyutları X1: Algılanan Eğitim Olanakları X2: Algılanan Amir Desteği X3: Algılanan Çalışma Arkadaşlarının Desteği X4: Öğrenme Motivasyonu X5: Eğitimden Beklenen Bireysel Kazançlar X6: Eğitimle lgili Kariyer Beklentileri (H9) H1: Bayan ve Erkek çalışanlar arasında örgütsel güven bağlamında ve alt boyutları ile (Y1. Y3) anlamlı bir farklılık vardır.. Bekar Verilere göre gruplandırılacak Verilere göre gruplandırılacak 3. Independent Samples t-test (H8) H1: Bayan ve erkek çalışanlar arasında KY eğitim fonksiyonu bağlamında ve alt boyutları ile (X1.. Yaş d.. Medeni Durum c. Anketin toplam güvenirlilik katsayısı b.FARKLILIKLARI NCELEMEYE YÖNEL K ANAL ZLER a.X6) anlamlı bir farklılık vardır..GÜVEN L RL K ANAL Z (Cronbach’s Alpha Değeri) a.. : : . Erkek 2. Evli 2.SIKLIK DAĞILIMI (Frequinces) BULGULARI a.. (H11) H1: Evli ve Bekar çalışanlar arasında örgütsel güven bağlamında ve alt boyutları ile (Y1.. Cinsiyet b...EK-4: Yapılan Testler ve Sınanan Hipotezler 104 YAPILAN TESTLER VE SINANAN H POTEZLER 1. Y2.X6) anlamlı bir farklılık vardır..

b. Regresyon Analizi (Bağlanım Denklemi) (H7) H1: nsan kaynakları yönetimi eğitim fonksiyonu ile örgütsel güven arasında anlamlı bir ilişki vardır. (H3) H1: Çalışanların eğitim için algıladıkları çalışma arkadaşlarının desteği örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. One Way ANOVA 105 (H12) H1: Çalışanların çalışma yılları grupları arasında örgütsel güven ölçeği bazında anlamlı bir farklılık vardır. (H6) H1: Çalışanların eğitimle ilgili kariyer beklentileri örgütsel güveni pozitif yönde etkiler.EK-4: Yapılan Testler ve Sınanan Hipotezler b. (H4) H1: Çalışanların eğitim programlarındaki öğrenme motivasyonu örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. (H2) H1: Çalışanların eğitim için algıladıkları amir desteği örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. . Korelasyon Analizi (H1) H1: Çalışanlar tarafından algılanan eğitim olanakları örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. (H13) H1: Çalışanların yaş grupları arasında örgütsel güven ölçeği bazında anlamlı bir farklılık vardır. (H5) H1: Çalışanların eğitimden beklediği bireysel kazançlar örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. 4. L ŞK LER NCELEMEYE YÖNEL K ANAL ZLER a.

106

KAYNAKÇA Kitaplar ALTUNIŞIK, Remzi, COŞKUN, Recai, BAYRAKTAROĞLU, Serkan, ve YILDIRIM, Engin, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Geliştirilmiş üçüncü baskı, Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2004. AREN, Sadullah, 100 Soruda Ekonomi El Kitabı, Gerçek Yayınevi, stanbul, 2000. AŞKUN, nal Cem ve TOKAT, Bülent, şletmelerde Yönetim ve Örgüt, Eğitsel Yayın, stanbul, 2003. AYCAN, Zehra, Türkiye’de Yönetim Liderlik ve nsan Kaynakları Uygulamaları, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, 2000. BALTAŞ, Acar, Ekip Çalışması ve Liderlik, Remzi Kitabevi stanbul, 2005. BARUTÇUG L, smet, Bilgi Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, stanbul, 2002. -------, Duyguların Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, stanbul, 2004. BOZKURT, Rıdvan, Süreç yileştirme, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 661, Ankara, 2003. BUZAN, Tony, DOTT NO, Tony ve ISRAEL, Richard, Akıllı Lider, Çev. Serdar Uçar, Alfa Yayınevi, stanbul, 2001. BÜYÜKUSLU, Ali Rıza, Globalizasyon Boyutunda nsan Kaynakları Yönetimi, Der Yayınları, stanbul, 1998. CAN, Halil, Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1994. CÜCELOĞLU, Doğan, nsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, stanbul, 2004. D NÇER, Ömer, Stratejik Yönetim ve şletme Politikası, Beta, stanbul, 2003. DOĞAN, smail, Sosyoloji Kavramlar ve Sorunlar, Sistem Yayıncılık, stanbul, 2000. DOĞAN, Selen, Çalışan lişkileri Yönetimi, Kare Yayınları, stanbul, 2005. DRUCKER, Peter, F., Etkin Yöneticilik, Eti Kitapları, stanbul, 1994. DUVERGER, Maurice, Sosyal Bilimlere Giriş, Çev. Ünsal Oskay, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2002. EF L, smail, şletme Organizasyonu, Aktüel, stanbul, 2005. EREN, Erol, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta, stanbul, 2000.

107

EREN, Erol, Stratejik Yönetim ve şletme Psikolojisi, Beta, stanbul, 2002. ERKAN, Hüsnü, Bilgi Uygarlığı çin Yeniden Yapılanma, mge Kitabevi, Ankara, 2000. FINDIKÇI, lhami, nsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Basım, stanbul, 2001. FUKUYAMA, Francis, Güven: Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması, Çev. Ahmet Buğdaycı, Türkiye ş bankası Yayınları, Ankara, 1998. GEYLAN, Ramazan, şletmelerde Personel Disiplini, Met Yayıncılık, Eskişehir, 1993. -------, nsan Kaynakları Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, 2005. G DDENS, Anthony, Sosyoloji, Çev. Hüseyin Özel ve diğerleri, Ayraç Kitabevi, Ankara, 2000. GÜLAN, Uğur, Lojistik, Harp Akademileri Yayınları, stanbul, 2003. HAL S, Muhsin, Paradigmadan Uygulamaya Toplam Kalite Yönetimi, Beta, stanbul, 2000. HEYWOOD, Andrew, Siyaset, Çev. Buğra Kalkan, Liberte Yayınları, Ankara, 2006. KANAWATY, George, ş Etüdü, altıncı baskı, Çev. Zühal Akal, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları/ILO:29, Ankara, 2004. KAPAN , Münci, Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2004. KAVRAKOĞLU, brahim, Yönetimde Devrimin Rehberi Yayınları, stanbul, 2006. novasyon, Alteo

KAYNAK, Tuğray, Organizasyonel Davranış ve Yönlendirilmesi, Alfa Basım, stanbul, 1995. -------, nsan Kaynakları Planlaması, Alfa, stanbul, 1996. KOÇEL, Tamer, şletme Yöneticiliği, dokuzuncu bası, Beta, stanbul, 2003. KORAY, M. Endüstri lişkileri, Basisen Eğitim ve Kültür Yayınları, zmir, 1992. KOTTAK, Conrad Phillip, Antropoloji nsan Çeşitliliğine Bir Bakış, Çev. Serpil N. Altuntek ve diğerleri, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2002. LUHMANN, Niklas, Trust And Power, John Wiley, New York, 1979. MADDUX, Robert,B., Takım Kurma, ikinci baskı, Çev. Can kizler, Alfa, stanbul, 2004.

108

MÜTERC MLER, Erol, 21. Yüzyıl ve Türkiye “Yüksek Strateji”, Erciyaş Yayınları, stanbul, 1997. ÖZTEK N, Ali, Yönetim Bilimi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2002. PALMER, Margaret ve W NTERS, Kenneth T., nsan Kaynakları, Çev. Doğan Şahiner, Rota, stanbul, 1993. PROPENKO, Joseph, Verimlilik Yönetimi Uygulamalı El Kitabı, beşinci baskı, Çev. Olcay Baykal, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No:476, Ankara, 2003. PÜSKÜLLÜOĞLU, Ali, Türkçe Sözlük, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2004a. -------, Türkçedeki Yabancı Sözcükler Sözlüğü, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2004b. ROSEN, H.R, nsan Yönetimi, Çev.: Gündüz Bulut. MESS Yayınları, stanbul, 1998. SABUNCUOĞLU, Zeyyat, nsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2000. SABUNCUOĞLU, Zeyyat ve TÜZ, Melek, Örgütsel Psikoloji, Furkan Ofset, Bursa, 2003. SARAÇ, Tahsin, Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük, Adam Yayınları, stanbul, 2003. SEY DOĞLU, Halil, Ekonomik Terimler, Güzem Can Yayınları, stanbul, 1999. ŞAYLAN, Gencay, Postmodernizm, mge Kitabevi, Ankara, 2002. TINAZ, Pınar, Organizasyonlarda Etkili Öğrenme Stratejileri, Mess Yayınları, stanbul, 2000. TOKAT, Bülent, Örgütlerde Değişim ve Değişimin Yönetimi, Dumlupınar Üniversitesi Yayınları, Kütahya, 1998. TOKAT, Bülent ve ERGUN, Derya, şletmecilik Bilgisi, Avcı Ofset, stanbul, 2004. TORTOP, N., Personel Yönetimi, Todaie Yayınları, Ankara, 1995. ÜLGEN, Hayri ve M RZE, S.Kadri, Yayınları, stanbul, 2004. şletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür

VARDAR, A., Yeniden Yapılanma Stratejileri, Kariyer, stanbul, 2001. YÜKSEL, Öznur, nsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 1998. Makaleler Ataay, smail, “Ücret yönetimi”, nsan Kaynakları Yönetimi, No:968: 198–242, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2002.

Leman. Sh: 13–26. Vadi Yayınları. 2003. Sargut. Vadi Yayınları. Eskişehir. nsan Kaynakları Yönetimi. 2003. Oya “Eğitim ve geliştirme”. “Örgütsel yaşamda güven”. No: 968: 1-29. nsan Kaynakları Yönetimi. Ankara. Anadolu Üniversitesi Yayını. Özen. No:968: 123-152.Selami. nam. Editör: Ramazan Geylan. Vadi Yayınları. Erdem. Suna. 2005. Sh. Editör: Ferda Erdem. Anadolu Üniversitesi Yayınları. stanbul. Anadolu Üniversitesi Yayınları. “Küresel kriz ve politikada güven”. Sh: 125-152. Sh: 153–182. Deniz. Özçelik. Sosyal Bilimlerde Güven. Karaman. 2002a.109 Benligiray. Editör: Ramazan Geylan. Sh:37-56. 2002. nsan Kaynakları Yönetimi. Vadi Yayınları. Editör: Ferda Erdem. nsan Kaynakları Yönetimi. 2003. No: 968: 290-316. Sosyal Bilimlerde Güven. “ nsan kaynakları yönetimine giriş”. Ankara. Mert. Editör: Ferda Erdem. Ankara. Nemli. Sosyal Bilimlerde Güven. Taha. Editör: Ferda Erdem. Ferda. A. “Güvenin ekonomi politiği”. Sadullah. 1997. Ankara. Vadi Yayınları. Türk Psikologlar Derneği ve Kalder Yayını. “Grup psikoterapisi bağlamında güvenin gelişimi”. Tevrüz. “ nsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi”. Editör: Selim Yazıcı. 2003. Eskişehir. Eskişehir. Ömer. 2003. Esra “Rekabet edebilirlikte insan kaynakları eğitiminin rolü”. Sosyal Bilimlerde Güven. 2005. Sosyal Bilimlerde Güven. “Endüstri-Örgüt Psikolojisi’nin Tarihçesi”. Marek. Vadi Yayınları. Ankara. Serap. “Herşeyin başı güven”. Eskişehir. Ahmet. Alfa. . Sh: 183-206. 2003. 2004. Editör: Ramazan Geylan. Editör: Ferda Erdem. Sosyal Bilimlerde Güven. Ankara. Korczynski. Ankara.1-16. No:1561:119-138. “ ş analizi”. Editör: Ferda Erdem. Anadolu Üniversitesi Yayınları. 2005. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi. Sh: 13–26. nsan Kaynakları Yönetimi. Gökırmak. Anadolu Üniversitesi Yayını. Editör: Ferda Erdem. Eskişehir. Sosyal Bilimlerde Güven. “Kariyer yönetimi”. Janset “Örgüte duyulan güvenin anahtar unsuru olarak örgütsel adalet”. Vadi Yayınları. nsan Kaynakları Yönetimi. Ömer. No:1561:29-43. Bilgin. No:1561:1-28. Ankara. Sadullah. Anadolu Üniversitesi Yayını. Taşcı. Sh: 207-215. “ nsan Kaynakları Yönetiminde Koruma şlevi”. 2003. Eskişehir. Sh: 89–124. 2002b. E-Öğrenme nsan Kaynaklarında Stratejik Dönüşüm. “Kurumsal alanlardaki örgüt yapılarının oluşmasında ve ekonomik işlemlerin yürütülmesinde güvenin rolü”.

stanbul.P. “Bilgi ve teknoloji devriminin ışığında kurumsal eğitimin gelişimi”. No:968: 154-175. Group And Organizational Studies. Carnavale. Alfa. Yanık. E-Öğrenme nsan Kaynaklarında Stratejik Dönüşüm. Public Service Commision of Canada. “Implications of differences in psychological contracts for human resource management”. “Bilgi toplumunda kurumsal eğitim ve öğrenme”.B. nsan Kaynakları Yönetimi. T. Paper Presented At The 41 st Meeting Of The Southeastern Psychological Association. Savannah: GA. C. Serhat. Sh: 139-150. Bolle. Anadolu Üniversitesi Yayınları. 1998. Alfa. Demircan. Filizöz. “ nsan kaynakları yönetiminde uluslar arası yaklaşım gerekliliği”. European Journal Of Work And Organizationel Psychology. Ankara. stanbul. 2003. ve St-Amand. DERG LER Baird. “Efect of management changes on employee satisfaction. ve Moffett. West. “Trust in the public sector”. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Selim. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. Eskişehir. Tang.L. Zümrüt H. “ ş analizi ve iş dizaynı”. ve Schalk. EÖğrenme nsan Kaynaklarında Stratejik Dönüşüm. D. No:3: 330–341. Sh:147-172. “Örgütsel Güven Kavramı: Nedenleri ve Sonuçları”. nsan Kaynakları Yönetimi. “ nsan kaynakları planlaması”. W. C. Doğan. Sayı 5:501–509. . Vadi Yayınları. Kerim. R.110 Tonus.K. Sh:161–180.Ü. Yavuz. F.. 1996. 2004. . Freese. . B. trust and commitment”. nsan Kaynakları Yönetimi.. 2004. “Performans değerlendirme”. 1995. Editör: Louise Belanger-Polito . 2003. Berrin.B. 2003. 2003. “Trust within the organization”. No:968: 3058. Sayı 29: 177-203. 1995. Cavide. Editör: Ramazan Geylan.G. Administration And Society 23: 471–494. Anadolu Üniversitesi Yayını. Adnan.F. Editör: Selim Yazıcı. Nigar ve Ceylan.). ktisadi ve dari Bilimler Dergisi. 1992. Cilt:10. No:1561:45-60. Cilt:4. Sh:11-35. Uyargil. M.Ü. R.. Yönetim ve Ekonomi Dergisi (Celal Bayar Üniversitesi . Eskişehir. “Din ve güven”. 2002b. Eskişehir. ve Wechsler. 2002a. Gothard. A. 2005. Sayı:1. Sh: 27-52. Yazıcı.. Uyargil. R. Sosyal Bilimlerde Güven. “Trust and managerial problem solving revisited”. Selen. Sayı:2. Cavide. “ şletmelerde Personel Güçlendirmenin Önemi”. Editör: Ferda Erdem.

A. M. Jones. Evolution Review. Human Resource Management. D. Personal Management. Psychological Bulletin. “Trust in employee/employer relationship”. 21:84–91. R. 2003. bowling alone: the development of generalized trust in voluntary associations”. “Ethical leadership: Emotions and trust: Beyond charisma ethics and leadership”. 2000. tüdergisi/a Mimarlık. Akdeniz . D. A. Academy Of Management Review. 23: 3-23. Sh: 19–30. “Personal management and HRM: can you tell the difference?”. ve Makin. 1996. 1998. Academy Of Leadership Pres. “The psychological contract. Mishra.K. Sayı:1. “ nşaat sektöründe toplam kalite yönetimi ve Türkiye’deki uygulamalar”. ve Morrisey. Sh: 42. No:3. Sh: 283-295. 1989a. 68: 104-120. New Perspectives on Human Resources Management. Political Psychology. “Bowling together. H. Cilt:5. Deniz. D. M. Sayı:2.L. Peter J.. 5:79-90. Güner. Sh:13-42. Sh: 89-111. Karagül. Heimovics. Planlama. “Trust and influence in an ambiguous group setting”. McDonald.. . Gowing. ve Lindholm. Stolle.A. 21: 614–635. Nyhan. 1990. Vol:41. 2005. Leadership&Organization Development Journal. “The contribution of studies of source credibility to a theory of interpersonal trust in the commucation department”. R. In Small Group Behaviour. “The experience end evolution of trust: implications for cooperation and teamwork”.D. sa. 15: 545-552. “Human resources management its implications for industrial relations and trade unions”. Sh:48-51. 1967.B. ve Erdoğan.111 Guest. Tasarım.C. Aysun Ferah ve Giritli. 2001. Heyecan. “Beşeri sermayenin büyümeyle ilişkisi ve etkin kullanımı”.survey Of West. “Development and psychometric properties of the organizational trust inventory”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. R. Cilt:3. pçioğlu. “ nsan kaynakları yönetimi ve değişen endüstri ilişkileri”. 1997.C. Guest. B. Working Paper. G. Mehmet. 1998. ve Marlowe. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2000-2001. “ şletme stratejisinin belirlenmesinde bilgi yönetimi altyapısının analizi”. organizationel commitment and job satisfaction of temporary staff”. Kağnıcıoğlu. 2002..F. “Human resources management in the public sector”. 1989b.Zafer.R. Dergisi. 2004. Griffin. J. Solomon. M. 19: 497–525. K. . 1984. David J.

“Sosyal sermaye aktif değerlerin toplamıdır”.01. Can Coşkun. Temple. “Yetişkin eğitiminde motivasyon”. Ankara. Acar. “ letişim. Sayı 7: 85-89. 22 Aralık 2003. Erdil. 1992. http://www.2007). M.asp?PRI=402&SAYI=26 (19. J. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını. Mc Evily B. “ nsan kaynaklarının geliştirilmesi ve toplam katılım yönetimi için değişim ilkeleri”. 1989. Buckıngham. O. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını. R. Fukuyama.2006). “Türkiye’de profesyonel personel/insan kaynakları söyleminin yorumsal bir yeniden-kurgulaması”. “Growth Effect Of Education And Social Capital n The OECD Countries”. SEMPOZYUMLAR Erçek. Open University Pres. Keskin.com/web. Noorderhaven. No:681. Nisan-Haziran 2006. 11. Sayı 9:141-159. Sayı 4:24. . V.01.E. Managing Human Resources and Industrial Relations. 2003. Sh:833–848. “Does trust matter? Exploring the efects interorganizationel and interpersonal trust on performance”. 2005. http://www.G. “The role of trust in labor-management relations”. Organization Development Journal. geri besleme. “Social capital and civil society”.org.2007).. 1999. 2000. ve Percone. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. ve Sisson. K. OECD Economic Department Working Paper. H. Kaynak Dergisi.makaleler/ck_8.112 Storey.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler El Kitabı. ODTÜ Yayınları. Organization Science. Francis.htm (15. katılım. MPM. “Trust and interfırm relations”. N.baltas-baltas/kaynakdergiyazi.10. Aile şletmeleri Sempozyumu.. Baltaş. 1998.canaktan. zmir”. Ankara. ve Akgün A. http://www. ODTÜ. Ankara. Baltaş.baltasbaltas. “I. IMF Conference On Second Generations Reforms.. 2003. güçlendirme ve çalışanlar arasındaki güven ilişkilerinin örgütsel verimlilik üzerine etkileri: Deneysel Bir Çalışma”. 11. Zaheer. Sh:215–216. J. NTERNET KAYNAKLARI Aktan. (30.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler El Kitabı. Acar. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Seminerler 2005–2006.G. Taylor. Paper For The 1992 EAEPE Conference. A. 1992. 2003. Ankara.

V. ve Gezgin. “Örgütlerde güven ortamının yaratılmasında ilk adım… Güvenilir insanlar kim?”.pdf (03.tr/haber. 2006.urbanhobbit. Bankacılar Dergisi.htm (16. “Ekonomik Kalkınmada Sosyal Sermayenin Rolü. güven ve Türk Gençliği”.htm (18.01.pdf (31. Deniz.tr/web/agoksel/akademikcalismalar/ik. Hoşgörür.PDF (31.12. (Eskişehir Ticaret Odası).2006).aspx?HBR_KOD=3868 (18.capital.dpt.” 2005.net/PDF/Sosyal%20sermaye_emre%20erdoğan.tr/kongre/bildiriler/02.tbb.gov. Sayı 161.113 Barutçugil.tr/uyelerimiz.2007). “Ekonomik ve sosyal kalkınmada eğitim”. http://w3.org. http://www. (Devlet Planlama Teşkilatı).tr/dergi/dergi43/dastan.2007). A. (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme daresi Başkanlığı. http://www.meb. “Entelektüel sermayenin temel finansal tablolar aracılığıyla sunulması”.pdf (18.2007).01. “ODTÜ Eğitimde yeni teknolojiler ve olanaklar ışığında öğretim tasarımı çalıştayı. M. “Değişen değerler ve eğitim”. D.enocta.eskto. Erdoğan. A.2007).tr/egitim/oik584. ETO.org.asp 06. Börü. http://yayim. Yüzüncü Yıl Üniversitesi.2006). ve Daştan. smet. Kış 2004.tr/Ekler/Dosyalar/Yayin/150%5Csosyal%20sermaye.11. bugün. Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi şletme Bölümü 2006. http://www. 43: 18–32. http://www.12. “En beğenilenler ligi’nde zirveye Koç Holding…” Kasım 2006.asp?url=124 (19. http://www.15) DPT.org/insankaynaklariyönetimi.edu.2006 Göksel. 5-6 Ekim 2006” http:www.pdf (18. yarın” Eylül 2006 http://www. Eylül 2006.com/tr/kaynaklar_makale_detay.12.org/Turkiyeekonomisi/deniz1. . “Sosyal sermaye.2007). “Yeni iktidar tarzı olarak liberal yönetim zihniyeti ve beşeri-sosyal sermaye kavramı” http://iibf.2007). S.01.yyu.01. Büyük.kosgeb. Elektronik Eğitim Dergisi Cilt:II. “Üyelerimiz”.gov.ogu.2007).01. Kaynar.gov.12.com.01. Milli Eğitim Dergisi.2006).tr (16. Kosgeb. Çetin. Köse.sosyalhizmetuzmani. Elifhan. Sayı II http://efdergi. “Hayat boyu eğitim veya örgün olmayan eğitim özel ihtisas komisyonu raporu” Eylül 2001. Ş.12.gazi. G. Çıkrıkçı. http://ekutup. Emre. 2006.S.doc 31. http://www. “ nsan kaynakları yönetiminin örgütsel küçülmedeki rolü: Teorik yapıya katkı denemesi”. 2002.01. “ nsan kaynakları yönetimi: dün.).2006 (17.econturk.2006).01.pdf (31.tr/dergiler/161/cetin.

elearningguru. “Education At A Glance: OECD Indicators..01.pdf (16.gov. “ nsan Kaynakları Politikamız”.01. http://web.tdk. Summary In Turkish”. N.worldpress.tusiad.01. Rose.selçuk.“ nsan sermayesi”.114 Kruse. “Entelektüel Sermaye”. Translation”. OECD.gov.org/haberler/basin/duyuruno377. TÜS AD.A. 2006.tr/dergiler/167/index3-mahıroglu.11. Ağustos 2006.2007). 2005.01. Selçuk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi. nönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.sutas.2007). (Türk Dil Kurumu).oecd. (Türkiye Bankalar Birliği). http://www.org/dataoecd/57/63/353172.aspx?id=49 (03.adecco.2007).“Okul Yöneticilerinin destekleyici liderlik davranışları ile okullardaki güven arasındaki ilişki konusunda ilköğretim okulu öğretmenlerinin görüşleri”. Yılmaz.A.meb. Ocak 2007.2006). TBB. Üçer. A.tr/sos-mak/makale-goster.Ocak 2007. “Güncel Türkçe Sözlük”.15. Mahiroğlu. “The magic of learner motivation: the ARCS model”.2007). http://www. Sayı 14. K.com.tr (03.tr (07 12 2006)...com/2006/27/entelektüel_sermaye/ (15.2007).2007).2006). 2004. Eylül 2003. “Postmodernizm ve Eğitim”.pdf (15. Sayı: 167. http://www. “Türkiye’de Ulusal novasyon Sistemi: Kavramsal Çerçeve.01.pdf (18. Cilt:5.com (15.01. Yılmaz. http://www.org. “Avrupa Birliği Ülkelerinde Yeni Eğitim Politikaları Yaşam Boyu Öğrenme”.2007).aspx?Page=426 (18.tbb.2007).01. http://yayim.edu.org/dataoecd/47/23/21062729. Kürşat. http://www. “Education Policy Analysis-2003 Edition Turkish http://www.01.sosyalbil. Uzel. Sütaş.2007). OECD. “DT13 Türkiye’de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Banka ve Personel Sayıları Eylül 2006”.2005 Education. .01.inonu.oecd.subjektif. http://www. http://www. http://uzelcorp.tr (16.com/uzelportal/P.com. Sayı:8. S. E. TDK. http://8gen2.edu.asp (16. http://www. Ekim 2006.php?bolum=2&altbolum=1 (18.2007).pdf (16. Sözer. http://www.com (18. Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi. (Türkiye Sanayici ve şadamları Derneği ).“Okullarda örgütsel güven ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması”.01.01. Türkiye ncelemesi ve Ülke Örnekleri”.11.2007).tr/sayfa. “ nsan Kaynakları Vizyonumuz”.tr/tr/makale/mk08. M.

“Employee Perceptions Of Trust. “The Relationship Between Training and Organizationel Commitment In The Health Core Field.. Matthai.115 Tezler Barlett. 2003. . “Eğitimin Örgütsel Bağlılığa Etkileri. And Commitment As Predictors Of Turnover Intentions In A Mental Health Setting. J. K. Meltem. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doctoral Dissertation. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.”.R.”Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kamer. Ebru. Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkileri. 1989.” The Degree of Doctor of Philosophy. Dissertation International. Tolay. “Örgütsel Güven. zmir.” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. stanbul. 1999. Peabody College Of Vanderbilt University. 2001. Urbana.M. The University Of llinois. Satisfaction.

54. 92. 4. 80. 41. 19. 44. 34. 92. 3 nsan Sermayesi. 69. 97 -MMüşteri Sermayesi. 93. 48. 51. 46. 3. 52. 32 . 36. 38. 56 -lişki Sermayesi. 85. 57 -DDeğişim. 20. 43. 57 Örgüt Kültürü. 56. 55. 52 Bilgi. 30 Entelektüel Sermaye. 2. 37. 29 -SSinerji.116 DZN -AAraştırma. 34 Güvenlik. 81. 55. 45. 21 ş Gücü. 44 -GGeliştirme. 49. 81 -EEğitim. 28. 70 Sosyal Sözleşme Kuramı. 54 Yetiştirme. 35. 29 -YYapısal Sermaye. 94. 80. 71 -ÜÜcret Yönetimi. 54. 21. 57 Sosyal Sermaye. 31 Öngörümleme. 31. 70. 84. 8. 33. 39. 54 -BBeşeri Sermaye. 96. 83. 3 şbirliği. 62 -KKariyer. 40. 32. 92 -PPersonel. 23 Örgüt. 56. 72. 42. 80. 53. 86. 22. 52. 31. 5. 70 -RRisk Toplumu. 57 nsan Gücü. 2. 9. 50. 33. 95. 34 Yönetişim. 81. 53. 47. 54 ş Analizi. 44. 97 Endüstriyel lişkiler. 6 Psikolojik Sözleşme. 92 -ÖÖğrenme. 71. 2.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->