P. 1
NAMAZ SÜRELERİ

NAMAZ SÜRELERİ

|Views: 141|Likes:

More info:

Published by: Sakuragi ℂ⋆ Muçi on Dec 14, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2015

pdf

text

original

13 12 2011

NAMAZ SÜRELER

Nama Sureleri

Bunu gören ve maksadını anlayan Mekkeliler, dağlara çekildiler. Ç ünkü kar ı koyacak hiçbir kuvvetleri yoktu. Ebrehe ordusu yürüdü. Mekke'ye yakla ınca birdenbire muhtelif cihetlerden alay alay, bölük bölük ku lar peyda oldu ve gökyüzünü kapadı ve bunlar Ebrehe'nin askeri üzerine sert ta larla atı ettiler. Bu ku ların attıkları ta lar kime değmi ise vücudu delik de ik bir hale gelmi ve böylece Ebrehe ordusu neye uğradığını bilmeyerek peri an olmu , vâdiler lâ e ile dolmu ve Kur'ân'ın tasvir ettiği gibi Ebrehe ordusu yenik bir hasıl gibi olmu tur. Böylece Ebrehe ordusu için Mekke'ye girmek nasip olmadı, kendileri yok oldu, fakat Kâbe yine dimdik durdu ve kıyamete kadar da öylece duracaktır. İ te bu sûrenin hatırlattığı olay, bu İlâhî mûcizedir. Peygamber Efendimiz de bu yıl doğmu tu. İbrahim Peygamberden beri Tevhîd mâbedi olan Kâbe, sonradan putlarla dolmu tu. Fakat bu İlâhî mâbed, Hazret-i Muhammed Mustafâ eliyle yine eski mevkiini alacak, Tevhîd dîninin ve Müslümanlığın kıblesi, ba mâbedi olacaktı, Allah böyle dilemi ti. Ebrehe ise, burasını yok ederek sapıklık dînini, putperestliği daha kuvvetli bir sûrette ya atmak istiyordu. Onun için Tevhîd dînini bütün dünyaya yayacak olan Hazret-i Muhammed'in doğduğu sene C enâb-ı Hak İlâhî bir mûcize ile Ebrehe ordusunu yok ediverdi. Allâh'ın iradesine aykırı olan bu kötü dü ünceleri, kendi felâketlerini hazırlamı olmaktan ba ka i e yaramadı. Bu olaydan kırk sene sonra Hazret-i Muhammed Mustafâ Peygamber oldu ve evvelâ Kurey 'i dîne dâvet etti. Kâbe'yi putlardan temizlemek istedi. Fakat Kurey , bunu kabul etmedikleri gibi fazla olarak O'na birçok eza ve cefa da yaptılar. O zaman Mekkelilerden bu olayı gözleriyle görmü olanlar da vardı. İ te, C enâb-ı Allah, Peygamberine indirmi olduğu Fil Sûresi ile bu gerçeği onlara hatırlatmak istemi tir. imdi bu sûrenin geni mânâsı u demek oluyor: "Yâ Muhammed! Görmedin mi? Gözünle görmü gibi gerçekten bilmiyor musun? Kâbe'yi yıkmak için filleri ile Mekke'ye yürüyen orduyu senin Rabbın nasıl bir anda ve hatıra gelmiyen bir ekilde mahvetti. Onların tedbirlerini, kötü dü üncelerini, fendlerini, düzenlerini, kurdukları tuzakları nasıl altüst edivermi ise, kudret ve kuvvetlerine güvenen koca bir orduyu kimsenin dü ünemiyeceği bir ekilde nasıl yok etmi ise sevgili Peygamberim, bugün sana tuzak kurmayı, seni yok etmeyi dü ünen, Tevhîd dînini, Müslümanlığı ortadan kaldırmak için birçok tedbirlere, eytanî fikirlere ba vuran kimselerin plânlarını ve tedbirlerini de öylece ters çevirmeye kadirdir. Senin Rabbın, âhiret azâbından ba ka dünyada dahi kurumları bozup dağıtmaya kaadirdir. Buna inanmıyanlar, Kâbe'yi yıkmak isteyen ordunun ba ına geleni dü ünsünler de ondan ibret alsınlar ve azgınlıklarından vazgeçsinler! Allâh'ın sana olan inâyeti Kâbe'ye inâyetinden daha ziyadedir. Bunu anlamak istemiyenlerin ba ına gelecek felâket, Fil'li ordunun ba ına gelenden daha hafif olmayacaktır." Bu sûre ile Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dü manlık yapanların, O'na kar ı kötü niyet besleyenlerin erinde gecinde yok olacaklarına i aret olunmu ve nasıl ki öyle de olmu tur.

>>>Namaz Süreleri ana sayfas na dön

Fa iha S

e i

www.neleryokki.com/namaz/namaz_sureleri.htm

1/7

5 ayettir. Errahmânirrahîm. O. övülmek). Iyyâke na'büdü ve iyyâke nesta'în. açan manasinda "Fatiha" denilmistir. Rahîm. ne de gazabina ugramislardir. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Ilâhi! Yalniz Sana ibâdet ve kulluk ederiz. (Duâmizi kabul eyle Allâh'im!) AÇIKLAMA Fatiha Suresi. Kendilerine bol bol nîmet verdigin bahtiyarlarin yoluna. Fil Suresi OKUNU U Elem tera keyfe fe'ale rabbüke bieshâbilfîl. âhiret gününün mâliki Allâh'in (hakki) dir. Ihdinas-sirâtal müstakîm. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl. AÇIKLAMA Fil Sûresi.Mekke'de nazil olmustur.Mekke'de inmistir. Kâbe'yi yikmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edindigi için bu adi almistir. Sirâtallezîne en'amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn. O.~ Kurey Suresi www.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER -OKUNU UElhamdü lillâhi rabbil'âlemîn. âlemlerin Rabbi. saman) gibi kiliverdi. sade Sen'den yardim dileriz. (Amin) MÂNÂSI Hamd (övmek. tedbirlerini (kötü düsüncelerini) bozup büsbütün perisan kilmadi mi? Üzerlerine sert taslarla atis eden.htm 2/7 . O'na mahsustur. MÂNÂSI Görmedin mi. Kur'an'in ilk suresi oldugu için açis yapan.neleryokki.com/namaz/namaz_sureleri. Mâliki yevmiddîn. Bizi dogru yola hidâyet eyle. Termîhim bihicâratin min siccîl. ki onlar ne azip sapmis. hemen onlari bir yenik hasil (güve yiyip tanesiz kalmis ekin yapragi. sürü sürü ebâbil kuslari saldi da. 7 ayettir. nasil etti Rabbin Fil sahiplerine? Fendlerini. O Rahmân.

htm 3/7 . hele yaz ve ki seferlerine Maûn Suresi (faydalandiklari) andlasmasi için. . ne kendisi doyurur. o kimsedir ki: Öksüzü itip kakar.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNUSU Liîlâfi Kurey in. dîne (ceza gününe ve âhirete) inanmayani? Iste hak dîne ve ceza gününe inanmayan. Fesalli lirabbike venhar. El-lezîne hüm yürâûne. Dogrusu. anla masi için. ne de baskalarinin doyurmasi için kayirir. Inne ânieke hüvel'ebter. asil ebter sana bugz eden (hinç besleyen. Sen de Rabbin için namaz kil ve kurban da kesiver. Onlar ki gösteris için yaparlar ve yardimligi sakinirlar (kimseye bir damla sey vermek istemezler.) Kevser Suresi OKUNU U Innâ e'taynâkelkevser. MÂNÂSI Biz verdik sana (Yâ Muhammed) hakikatte Kevser. di bileyen) in kendisidir.O (sahip) ki. onlari büyük bir açliktan kurtardi ve müthis bir korkudan emin kildi. Vay o namaz kilanlarin haline ki. Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf. Îlâfihim rihlete itâi vessayf.com/namaz/namaz_sureleri. çâresizin ve yoksulun yiyecegine dair tesvikte bulunmaz.neleryokki. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt. Feveylün lilmusallîn. Ve yemne'ûnelmâûn. OKUNU U Era eytellezî yükezzibü biddîn. yedu'ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta'âmilmiskîn. onlar (Kureys) bundan böyle bu evin (Kâbe'nin) sahibine (Allâh'a) ibâdet etsinler. Kâfirun Suresi www. Fezâlikellezî. MÂNÂSI Gördün mü o. MÂNÂSI Kurey 'in birbirleriyle veya ba kalariyle andlasmasi. onlar namazlarini geregi gibi ciddî bir vazife olarak yapmazlar. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn.

Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. ve insanlarin fevç fevç. küme küme Allâh'in dînine girdiklerini gördügün zaman artik Rabbini överek sanini yücelt ve Allâh'tan magfiret iste. MÂNÂSI Allâh'in (vaad eyledigi) yardimi geldigi ve zafer kazanildigi (Mekke'nin fethi ile Islâm'a fütûhat kapilarinin açildigi). Sure de Allah'in Hz. Mekke'de nazil olmustur. Lâ a'büdü mâ ta'büdûn. AÇIKLAMA Kafirun Suresi.neleryokki. Çünkü O. Kafirlerden söz ettigi için bu adi almistir. bana da dînim. Islam zaferini haber verir. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh. Leküm dînüküm veliye dîn. Siz de tapanlardan degilsiniz benim Mabudum (Allah)'a. Tebbet Suresi www.com/namaz/namaz_sureleri. Ibni Ömer'e göre bu sûre indikten sonra peygamberimiz seksen gün yasamistir. Innehü kâne tevvâbâ. tövbe ile kendisine dönenleri kabul eder. Hem ben tapici degilim sizin taptiklariniza. 6 ayettir. Nasr Suresi OKUNU U Izâ câe nasrullahi velfeth. AÇIKLAMA Nasr Suresi. MÂNÂSI De ki: Ey kâfirler! Tapmam o taptiklariniza. Mekke'nin fethi sirasinda inmis olmakla beraber hicretten sonra indigi için Medeni sûrelerdendir. Peygamber'e yardim ederek fetihlere kavusturdugu ifade edildigi için bu adi almistir. Nasr yardim demektir. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNU U Kul yâ eyyühelkâfirûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. 3 ayettir. Size dîniniz.htm 4/7 . Hem de siz tapici degilsiniz benim ibâdet ettigim (Allah)'a.

5 ayettir. Ve min erri ğâsikin izâ vekab. Vemraetühû hammâletelhatab. Bundan sonra gelen Nâs suresiyle birlikte ikisine "iki koruyucu" anlamina "muavvizeteyn" denir. MÂNÂSI İhlas Suresi Ebû Leheb'in iki eli kurudu. dogurmadi ve dogurulmadi. Lem yelid ve lem yûled. dügümlere üfleyenlerin serrinden ve haset edenin.com/namaz/namaz_sureleri. Min erri mâ halak. her yönden eksiksizdir ve her dilegin merciidir. Fî cîdihâ hablün min mesed. MÂNÂSI De ki: Yaratilmislarin serrinden.neleryokki. her sey kendisine muhtâc olan Sanli.htm 5/7 . kendisi de (helâk oldu!). Felak. Bu surelerin sifa maksadiyla okunduguna dair hadisler vardir.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNU U Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. O'na hiçbir sey denk de olmadi. içindeki hasedini disariya vurdugu vakit. Allâhüssamed. safak aydinliginin Rabbine (Allâh'a) siginirim. ne de kazandigi. sabah manasina geldigi gibi yarmak manasina da gelir. Allah. AÇIKLAMA Felak Suresi. MÂNÂSI De ki: O. Ve min errinneffâsâti fil'ukad. Allah. Ve min erri hâsidin izâ hased. Seyaslâ nâren zâte leheb. Uludur. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. serrinden. Gerdaninda hurma liflerinden bükülmüs bir iple odun tasiyan karisi da! OKUNU U Kul hüvallâhü ehad. karanlik çöktügü zaman gecenin serrinden. Mekke'de nazil olmustur. Nas Suresi www. (dünyada benzeri görülmemis) bir alevli atese yaslanacak. O. Ne mali fayda verdi ona. Felak Suresi OKUNU U Kul e'ûzü birabbilfelak. birdir. O. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

E hedü en lâ ilâhe illallah ve e hedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh. Allahümme Salli www. daima yasayan. ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bisey'in min ilmihî illâ bimâ sâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. KISACA M N SI:Allâh. MÂNÂSI 1. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yesfeu indehû illâ biiznihi. Sen'i dâima böyle takdîs eder ve överim. O sinsi vesvesenin serrinden. Hayy ü Kayyum ancak O'dur. 3. yalniz O. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh. Gerek cinlerden. öyle büyük ve yücedir.. Sen'in adin mübarektir. 6. her an bütün hilkat üzerinde hâkim. geçmislerini. De ki: Siginirim ben insanlarin Rabbine. Ey mertebesi yüce olan Nebî "Muhammed"! Allah'in rahmeti ve bereketleri ile selâm ve selâmetlik Sana olsun! Selâm ve selâmetlik bizim üzerimize ve Allâh'in iyi kullarina olsun!Sahadet ederim ki: Allâh'tan baska Ilâh yoktur. 2. Insanlarin Ilâhina. 4. O yegâne hak mâbuddur ki O'ndan baska Ilâh yok. Sen'i ögmek yücedir ve Sen'den gayri Ilâh yoktur. Ondan baskasina ibâdet olmaz. O Allâh'dir. Insanlarin Melikine (mutlak sahip ve hakimine)." Ettehiyyâtü Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. tutan.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNU U Kul e'uzü birabbinnâsi. O ki insanlarin gögüslerine (kötü düsünceler)fisildar. Ne gaflet basar O'nu. Kimin haddine ki izni olmaksizin O'nun yaninda sefaat edebilsin? Allah yarattiklarinin islediklerini. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Sübhâneke Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük. Nas insan demektir. duran.gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin serrinden Allah'a siginirim! AÇIKLAMA Nas Suresi.neleryokki. ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamistir ve bunlarin koruyuculugu. Mekke'de nazil olmustur. 6 ayettir. M N SI :"Allâh'im! Sen eksik sifatlardan pâk ve uzaksin. 5. bunlari görüp gözetmek kendisine bir agirlik da vermez.com/namaz/namaz_sureleri. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Namazda Okunan Dualar ÂYETÜL KÜRS Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Velâ yeûdühü hifzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm. yine sahadet ederim ki. azamet ve celâlin yüksektir. Minelcinneti vennâs. beden ve mal ile olan ibâdetlerin hepsi yalniz Allâhu Teâlâ'yadir. ne uyku. Min serrilvesvâsilhannâs. Muhammed O'nun kulu ve rasûlü "elçisi" dir.. Onlar ise O'nun bildiklerinden yalniz diledigi kadarini kavrayabilir. Göklerde. baska bir sey bilemezler. yerde ne varsa hepsi O'nundur. Melikinnâsi. öyle Ulu. O'nun kürsüsü. NOT: Parantez icinde yazili olan kisim sadece cenaze namazi kilarken okunacak. isleyenlerini.htm 6/7 . geleceklerini bilir. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. KISACA M N SI:Dil ile. İlâhinnâs. O.

rahmetinle ates azabindan koru. Ibrahim'i ve etbaini mübarek kildigin gibi mübarek kil. güzellik ver ve bizi. Kemâ bârekte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim. Kemâ salleyte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim. KISACA M N SI:Allâh'im: Muhammed'e ve O'nun evlât ve etbaina (yakinlarina). RABBENA Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kinâ azâbennâr. azabin kâfirlere ulasir.Birahmetike yâ Erhamerrahimîn. Seni överiz.Allâh'im. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü nesküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk. Sana îman ederiz.Yasak ettiklerini yapamaz ve azabindan korkariz. ögülmüs yalniz Sen'sin.neleryokki. rahmetini ve ihsaninin devamini ve çok olmasini dileriz.com/namaz/namaz_sureleri. KISACA M N SI :Ey bizim Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellik.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. âhirette de iyilik. ögülmeye lâyik ve sanlisin. ancak Senin için namaz kilariz ve Sana yalvaririz. tövbe edip Sana döneriz islerimizde Sana dayanir ve Sana güveniriz. Ibâdetini sevinçle yapariz. KISACA M N SI :Ey bizim Rabbimiz! Herkesin hesabina bakildigi gün beni. Süphe yok ki. rahmet et. KISACA M N SI :Allâh'im! Biz ancak Sana ibâdet ve kulluk ederiz. Sana karsi nankörlük eden fâcirleri birakir ve ondan ayriliriz. onunla olan rabitamizi keseriz. Süphe yok ki. gerçekten san ve seref sahibi de Sen'sin! KUNUT DUALARI (Allahümme innâ nesteînüke) Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. KISACA M N SI:Allâh'im: Muhammed'i ve â lini. yalniz Sana kosar ve Sana yaklastiracak seyleri kazanmaya çalisiriz. Allahümme Bârik Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. yalniz Sana secde eder. Ibrahim'e ve âline rahmet ettigin gibi. ey merhameti çok bol olan Allâh'im. KISACA M N SI:Allâh'im: Biz Sen'den yardim isteriz.htm 7/7 . (Allahümme iyyâke na'budu) Allahümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nah â azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhik. Muhakkak ki Sen ögülmüs. Rabbenagfirli velivalideyye velil müminine yevme yegumul hisab. Inneke hamîdün mecîd. verdigin bunca nîmetlerden dolayi Sana sükrederiz ve nankörlük yapmayiz. râzi oldugun seylere bizi hidâyet etmeni isteriz. bütün hayirlarin Sen'de oldugunu ikrar ederiz. Inneke hamîdün mecîd. günahlarimizi affet www. anami ve babami ve mü'minleri yarliga. günahlarimizi örterek bizi rüsvay etmemeni isteriz.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->