P. 1
Iktisada_Giris_1_-_Alistirma_Sorulari

Iktisada_Giris_1_-_Alistirma_Sorulari

|Views: 938|Likes:
Yayınlayan: Fatma Acartürk

More info:

Published by: Fatma Acartürk on Dec 12, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

ALIŞTIRMA SORULARI SORU 1. Aşağıdaki durumlardan hangisinin denge fiyatına olan etkisi belirsizdir?

a) Talebin ve arzın artması, b) Talebin düşmesi ve arzın sabit kalması c) Arzın artması ve talebin düşmesi d) Talebin artması ve arzın sabit kalması SORU 2. Bir malın talep denklemi Q = 120 − 2 P olarak verildiğinde, malın fiyatı 10 YTL ise talebin fiyat esnekliği kaçtır? a) -20 b) -1 c) -0.2 d)0 SORU 3. X malının talep denklemi P=10-0.2Q ve arz denklemi Q=5P-10 şeklinde ise denge fiyatı ve miktarı kaçtır? a) P=4, Q=20 b) P=6, Q=25 c) P=6, Q=20 d) P=4, Q=25 1 SORU 4. Q1 ve Q2 malları tüketen bir tüketicinin fayda fonksiyonu U = 10 q1 / 2 .q 1 / 3 biçimindedir. 1. 2 malın fiyatı P1=2 ve 2. malın fiyatı P2=4, tüketicinin geliri ise 270 YTL’dir. Bu durumda tüketici en fazla faydayı elde etmek için malların her birinden sırasıyla kaç birim tüketmelidir? a) q1=64, q2=8 b) q1=81, q2=27 c) q1=36, q2=27 d) q1=81, q2=8 SORU 5. 4. sorudaki denkleme göre tüketicinin elde edeceği maksimum fayda değeri kaçtır. a) 140 b) 160 c) 270 d)300 SORU 6. Bir malın arz esnekliği eS = 0 ve talep esnekliği eD = 0.5 olduğu durumda, bu mala uygulanan spesifik verginin yansıması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Uygulanan verginin tamamını üreticiler ödemek zorunda kalır. b) Uygulanan verginin tamamını tüketiciler ödemek zorunda kalır. c) Uygulanan vergiyi üreticiler ve tüketiciler paylaşırlar fakat üreticiler daha fazla vergi öder. d) Vergi sonrası piyasadaki mal miktarı ve tüketici rantlarında bir azalma söz konusudur. SORU 7. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasalarının varsayımlarından biri değildir. a) Piyasada sınırsız sayıda üretici ve tüketici vardır. b) Mal fiyatları her tüketici tam olarak bilemez eksik bilgi mevcuttur. c) Üreticiler istedikleri zaman bir maliyete katlanmaksızın piyasaya girip çıkabilirler. d) Üreticiler ve tüketiciler bireysel olarak mal fiyatlarını etkileyemezler. SORU 8. Küçük pizza dükkânları hemen hemen bütün caddelerde bulunmaktadır. Herkes bir pizza dükkânı açabilir ve bir dükkândaki pizzanın tadı ve büyüklüğü bir diğerinden farklılık gösterecektir. Bundan dolayı pizza sektörü …………….. piyasasının tipik bir örneği olabilir. a)Tam rekabet b) Tekel c) Oligopol d) Tekelci Rekabet 2 0 SORU 9. Üretim fonksiyonu q =1 .K .L biçiminde olan bir işletme qo=1000 birimlik bir mal siparişi almıştır. Bu işletme faktör piyasasından sermaye faktörünü Pk=10 YTL/br ve emek faktörünü PL=16 YTL/br fiyattan satın almaktadır. İşletme 1000 birimlik mal siparişini en az maliyetle üretebilmek için faktörlerin her birinden kaç birim satın alacaktır? a) K=4, L=4 b) K=4, L=5 c)K=5 L=4 d)K=5, L=5 SORU 10. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma için kısa dönemde, aşağıdaki durumlardan hangisi kapanma noktasını ifade eder? (AC: Ortalama Maliyet, AVC: Ortalama Değişken Maliyet, AFC: Ortalama Sabit maliyet) a) P=AC b)P>AVC c)P<AFC d) P=AVC SORU 11. Q TC 1 1000 2 1100 3 1170 4 ? 5 1250 6 1400 TFC 300 300 300 300 300 300 MC 100 ? 50 30 ? AC 1000 550 390 ? 250 233.3 AFC 300 150 100 75 ? 50 AVC 700 400 ? 230 ? 183,3 Yandaki tabloya göre ? ile gösterilen kısımlara sırasıyla hangi değerler gelmelidir? a) 70, 300, 1250, 305, 60, 90,150 b) 75, 290, 1220, 325, 80, 100, 160 c) 70, 290, 1220, 305, 60, 190, 150 d) 75, 310, 1250, 325, 80, 100, 160

SORU 12. Bir işletmenin kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu TC = q 3 −12 q 2 + 90 q +150 şeklindedir. İşletme ürettiği malı piyasada 90 YTL’ye satmaktadır. Buna göre işletmenin ürettiği mal ne kadardır. Bu üretim sonucunda işletme ne kadar kar elde eder? a) q=8, π =106 b) q=8, π =120 c) q=12, π =106 d) q=12, π =120

2 ise işgücünün birim maliyeti kaçtır? a) 0. SORU 20. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına sebep olur? a) A normal mal ise. a) Fiyat-İkame Etkisi b)Gelir-İkame Etkisi c)Gelir-Fiyat Etkisi d) Gelir değişmediği için sadece İkame Etkisi SORU 19.SORU 13. d) Fiyat marjinal maliyetten büyük ortalama maliyete eşittir. c) Daha düşük fiyatla daha fazla mal üretilir. L c) M K .4 d)2. b) Firmalar rakiplerinin davranışlarını da dikkate alarak üretimde bulunurlar. SORU 16. L > PK . Tekel Karı= 400 Soru 21)Aşağıdakilerden hangisi üretim olanakları eğrisinin yukarı doğru kaymasına neden olur? a) Sermeye stokundaki artış b) Ülkedeki işgücünün azalması c) Üretimde etkinliğin sağlanması d) Hepsi . L = P b) M K . Bunun sebebi. L = PK . L d) M K . Aşağıdakilerden hangisi oligopol piyasasının özelliklerinden biri değildir? a) Piyasada çok sayıda alıcı az sayıda satıcı vardır. SORU 14. L = P / PK . d) Sadece iki firmanın bulunduğu oligopol tipine duopol piyasası denir. Tekel Karı= 400 c) P=20.5. Buna göre. tüketici gelirinin artması SORU 17. Tekel Karı= 500 b) P=10. b) Daha yüksek fiyatla daha az mal üretilir. d) Daha yüksek fiyatla daha fazla mal üretilir. A malı üreten bir firma için sermayenin ve işgücünün marjinal verimlilik değerleri sırasıyla MPK=0.5 SORU 18. Tekel Karı= 500 d) P=30. a) Daha düşük fiyatla daha az mal üretilir. L / P P SORU 15.25 c)0. Q=20. c) Piyasada çok sayıda satıcıya karşın az sayıda alıcı vardır. Piyasa denge fiyatı ve miktarı nedir? Bu firmanın tekelci olmasından dolayı elde ettiği kar ne kadardır? (tekel karı . b) Fiyat marjinal maliyetten küçüktür. tüketici gelirinin artması b) Tamamlayıcı mal olan C’nin fiyatının düşmesi c) İkame mal olan B’nin fiyatının yükselmesi d) A düşük bir mal ise. Tam rekabet piyasasında çalışan bir firmanın uzun dönem dengesi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? a) Fiyat ortalama değişir maliyetten küçük olduğunda firma sektörü terk eder.tam rekabet karı) a) P=30. Q=20. c) Fiyat ortalama ve marjinal maliyete eşittir. Aşağıdaki şekil tekel piyasasında denge durumunu göstermektedir. MPL=1 dir.1 b) 0. Emek ve Sermaye faktörleri kullanan bir firmanın karını maksimize edebilmesi için her iki faktörün marjinal verimliliği ne olmalıdır? P P P a) M K . sermayenin birim maliyeti PK=0. Hicks’e göre mal fiyatlarından birinin değişmesi sonucu tüketici her iki mala olan talebini toplam etkiyle değiştirir. Tekel (monopol) piyasasıyla karşılaştırıldığında tam rekabet piyasasında. Q=30. Buna göre. Q=20.

D) Talebin orta nokta yay fiyat esnekliği 0.Soru 22) Bir malın fiyatı %5 arttığında ve diğer bir malın talep miktarı %3 arttığında çapraz esneklik_________ ve bu iki mal _________ dır.6 (ikame) d)5/3 (ikame) Soru 23) Şişe suyu için talep ve arz eğrilerinin sağa kayması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Şişe suyunun belirlenen denge fiyatı artar.22 B) 0.10 D)1. d) X malında talep kanunu geçerlidir a) Y malı tamamlayıcı maldır. C) Talebin orta nokta yay fiyat esnekliği 5/3 dır.Buna göre yay esnekliğini hesaplayınız. A) Talebin orta nokta yay fiyat esnekliği – 0.Teyp fiyatları artarsa. B)a+b+c C)f D)d+e+f Fiyat (P) 50 a 40 30 20 f 10 Talep 0 100 200 300 −1 Arz b d c e 400 500 Miktar (Q) Soru 29) Q x D = Px−1 .6 dır.6 dır. c) Y malı ikame malıdır.5 (tamamlayıcı) c)0.PY . d) Şişe suyunun belirlenen denge miktarı düşer. b) Şişe suyunun belirlenen denge fiyatı düşer. a)0. Soru 24) X malının fiyatı 400 YTL iken .2 arttığında gelir esnekliği _____ dir. c) Şişe suyunun belirlenen denge miktarı artar.002 C)0. Bu durumun otomobil arzı üzerinde etkisi ne olur? a) Otomobilin arz miktarı artar b) Otomobilin arz miktarı azalır c) Otomobil arzı azalır d) Otomobil arzı artar Soru 26) Gelir %2 ve talep miktarı % 0.4 (tamamlayıcı) b)0. tüketici A’nın aylık talebi 8 birimdir. Fiyat 600 YTL’e yükselince talebin 4 birime düştüğü gözlemlenmiştir. B) Talebin orta nokta yay fiyat esnekliği – 5/3 dır.00 Soru 27)Satın alma planları üzerinde diğer etkiler sabitken (ceteris paribus). b) X malı normal maldır . Soru 25) Otomobil üreticileri gelecek dönem üretim teknolojilerinde bir değişiklik yapmamayı ve işçilere ödedikleri ücretlerde artış yapmayı planlamaktadır.Y 2 Fonksiyonuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. A) 0. a) Teyp talebi azalır b) Teyp talebi artar c) Talep edilen Teyp miktarı azalır d) Talep edilen Teyp miktarı azalır Soru 28) Aşağıdaki şekle göre denge noktasında tüketici rantı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A)a.

25 satış vergisi_________. Dengede üretici ve tüketici rantları toplamı kaçtır? a) 9 TL b)18TL c)27TL d)36TL Soru 32) Talep esnek değilken. Soru 41) Uzun Dönemde firmalar. a) Sözü edilen malın fiyatının değişmesi b) Tamamlayıcı malın fiyatının artması c) İkame malının fiyatının artması d) Gelirin düşmesi Soru 40) Telafi edilmiş talep eğrileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) b) c) d) Giffen mallarında pozitif eğimlidir. B) meyveli sodanın denge fiyatını $0. bu bilgiler ışığında piyasa denge fiyatı ne kadar artmıştır? a) 1 YTL b)2 YTL c)3 YTL d)4 YTL Soru 34) Yukarıdaki fonksiyonlara göre birim başına vergi miktarı ne kadardır? a) 4 YTL b)5 YTL c)6 YTL d)7 YTL Soru 35) Yukarıdaki fonksiyona göre Tüketici rant kaybı ne kadardır? a) 20YTL b)22 YTL c)4 YTL d)26 YTL Soru 36) Yukarıdaki fonksiyona göre vergisonrası üretici rant kaybı ne kadardır? a) 32 YTL b)36 YTL c)40 YTL d)44 YTL Soru 37) Yukarıdaki fonksiyona göre toplumsal refah kaybı ne kadardır? a) 10 YTL b)12 YTL c)14 YTL d)16 YTL Soru38) Aşağıdaki hangi durumda talebin tam inelastikiyetinden bahsedilebilir? a) Arz eğrisinde kaymaların. A) meyveli sodanın denge fiyatını $0.25 düşürür. . b) İlgili malın tam ikamesi mevcutsa c) Arz eğrisinde kaymaların. C) meyveli sodanın denge fiyatını $0. bir malın fiyatındaki artış. fiyatta bir değişikliğe yol açmadığı durumda.125 arttırır.25 arttırır. d) Arz eğrisinde kaymaların.Soru 30) Aşağıdaki şekle göre meyveli sodaya uygulanan % 0. toplam satış hasılatında değişikliğe yol açamadığı durumda Soru 39) Aşağıdakilerden hangisi piyasa talep eğrisinin Qd=20-2P durumundan Qd=30-2P durumuna gelmesinin sebebidir. talep edilen miktarda bir değişikliğe yol açmadığı durumda. * Q S = −18 + P . tüketicinin o mala ilişkin toplam harcamasını. Q s = −6 + P ise. Daima negatif ikame etkisini gösterir. Sadece gelir etkisini gösterir. a) Arttırır b) Azaltır c) Değiştirmez d) Belirsizdir Soru 33) Q d = 60 − 2 P ve Q s = −12 + P fonksiyonlarına sahip bir piyasada devletin uyguladığı spesifik vergi ardından yeni arz fonksiyonu aşağıdaki şekli almıştır. D) Hiçbiri P 75 50 25 1 2 3 4 5 Q S D Soru 31 ) Q d = 30 − 2 P . İkame ve gelir etkileri toplamından türetilir.

bütün girdilerin miktarlarının değişebilmesidir d) Uzun dönemde.? a)1 b)2 c)3 d)4 Soru 44) 4. Soru 49) Marjinal verimliliğin maksimum olduğu noktada. d) Minimum miktarda işçi istihdam edilmiştir Soru 50) “Azalan Marjinal Verimler” yasası aşağıdaki durumu ifade eder. Bundan dolayı pizza endüstrisi ……………. c) Uzun dönemde.. d) İstihdam edilen son birim işçinin ortalama verimliliği. c) Toplam üretim eğrisinin eğimi azalmaya başlamıştır. bir önceki işçinin marjinal verimliliğinden düşüktür. çıktı fiyatlarının değişebilmesidir. girdi fiyatlarının değişebilmesidir. Ortalama Ürün İşgücü 0 1 2 3 4 5 Toplam Ürün 0 2 8 12 15 16 1 Marjinal Ortalama Ürün Ürün 0 0 2 2 Tabloya göre aşağıdaki soruları yanıtlayın. a) Uzun dönemde. işçinin marjinal verimliliği……….75 c)8 d)15 Soru 43) 3. bir önceki işçinin ortalama verimliliğinden düşüktür. işçi istihdamında d) 4.. b) Emek girdilerini değiştirebilirken sermaye girdilerini değiştiremezler c)Hem emek hem de sermaye girdilerini değiştirebilirler d)Ne emek ne de sermaye girdilerini değiştiremezler Toplam Ürün. c) İstihdam edilen son birim işçinin marjinal verimliliği. Marjinal Ürün. Soru 51) Marjinal maliyet aşağıdaki gibi hesaplanır. a) Toplam üretim eğrisi kendi maksimumundadır.a)Sermaye girdilerini değiştirebilirken emek girdilerini değiştiremezler. işçinin ortalama verimliliği . firmanın artık karını maksimize edememesidir.? a)1 b)3 c)4 d)6 Soru 45) Tabloya göre marjinal verimlilik en yüksek değeri ne zaman almaktadır. işçi istihdamında c) 3. a)1 b)2 c)3 d)4 Soru 47) Küçük pizza dükkanları hemen hemen bütün caddelerde bulunmaktadır. . Piyasasının tipik bir örneği olabilir. b) En fazla (maksimum) işçi istihdam edilmiştir. işçi istihdamında Soru 46) Tabloya göre 3. a) İstihdam edilen son birim işçinin marjinal maliyeti. Herkes bir pizza dükkanı açabilir ve bir dükkandaki pizzanın tadı ve büyüklüğü bir diğerinden farklılık gösterecektir. bir önceki işçinin ortalama maliyetinden düşüktür. Soru 42) 4 işçi istihdam edildiğinde toplam üretim değeri ne olacaktır. a)3 b)3. b) İstihdam edilen son birim işçinin ortalama maliyeti. a) İlk işçi istihdamında b) 2. bir önceki işçinin marjinal maliyetinden düşüktür. b) Uzun dönemde. a) Tam rekabet b) Tekel c) Oligopol d) Tekelci rekabet Soru 48) Uzun dönemi kısa dönemden ayıran. işçinin marjinal verimliliği ……….

b) Tam rekabet piyasasında firmalar birbirinden küçük farkları olan mallar üretir. c) Piyasaya girişlerde belirli kısıtlar söz konusudur. Soru 54) Üretim arttıkça bir firmanın uzun dönem ortalama maliyeti azalıyorsa bu durum aşağıdaki gibi ifade edilebilir. c) Firmanın marjinal gelir eğrisiyle aynıdır. Soru 53) İşgücünün marjinal ve ortalama verimliliği birbirlerine eşit olduğunda. Soru 55) Tam rekabet ile tekelci rekabet arasındaki farklardan biri…. c) Toplam verimlilik kendi maksimum değerini almak zorundadır. d) Yukarıdakilerin hepsi doğrudur. toplam maliyetteki artışın işgücündeki artışa oranı Toplam maliyetin toplam sabit maliyetten farkının alınmasıyla. Soru 52) Ölçek ekonomileri………………………. b) Uzun dönemde üretim arttıkça sabit maliyetlerin aynı kaldığı durumdur.. d) Negatif eğimlidir.? a) Marjinal maliyetin ortalama maliyete eşit olduğu noktadır. a) Tam rekabet piyasasında az sayıda firma vardır. a) Ortalama verimlilik kendi maksimum değerini almak zorundadır. d) Tekelci rekabette firmalar negatif eğimli talep eğrisiyle karşı karşıyadır. b) Az sayıda alıcı vardır. Satış miktarı 5 6 7 Aşağıdaki soruları tabloya göre yanıtlayınız. c) Tekelci rekabette piyasaya giriş sınırlamaları mevcuttur. a) Her firma mal ve hizmetlerin fiyatlarını etkileyebilir.. Soru 56) Tam rekabet piyasasında.? a) 15 YTL b) 30 YTL c) 75 YTL d) 90 YTL Soru 59) Tabloya göre.a) b) c) d) Toplam maliyetin çıktıya oranı Toplam maliyetteki artışın çıktı miktarındaki artışa oranı Veri sermaye miktarında. c) Çıktı miktarı arttıkça uzun dönem ortalama maliyetlerin düştüğü üretim aralığıdır. d) Yukarıdakilerin ikisi de yanlıştır. Fiyat 15 YTL 15 YTL 15 YTL . Soru 57) Tam rekabet piyasasında çalışan bir firmanın talep eğrisi………? a) Tam inelastiktir (katı) b) Piyasa talep eğriyle aynıdır. uzun dönem fonksiyonunu kapsamaz. d) Piyasadaki her firma ürünlerini aynı fiyattan satarlar. Soru 58) Tabloya göre firma 5 birim mal satarsa toplam geliri………. firmanın sattığı mal miktarı 5’den 6’ya çıkarsa marjinal geliri. a) Artan marjinal getiri b) Ölçek ekonomileri c) Yukarıdakilerin ikisi de doğrudur. d) Bir kısa dönem üretim fonksiyonu şeklidir. b) Marjinal verimlilik kendi maksimum değerini almak zorundadır.

Soru 67) Oligopol piyasasında. Soru 62) Tabloya göre dördüncü birim çıktıdan elde edilen marjinal gelir. c) Piyasaya girişler sınırlandırılmıştır. çünkü uzun dönem ekonomik karı sıfırdan büyüktür. a) Çok sayıda firma vardır. Soru 60) Tabloya göre.. a) Fiyata eşittir. .a) b) c) d) 15 YTL 30 YTL 75 YTL 90 YTL Üretim 0 1 2 3 4 5 6 Toplam Gelir 0 YTL 30 YTL 60 YTL 90 YTL 120 YTL 150 YTL 180 YTL Toplam Maliyet 25 YTL 49 YTL 69 YTL 91 YTL 117 YTL 147 YTL 180 YTL Aşağıdaki soruları tabloya göre yanıtlayınız. çünkü marjinal geliri sabittir. b) Daha yüksek fiyatla daha az mal üretilir. d) Hepsi doğrudur. Soru 65) Tekel endüstrisi nasıl tanımlanabilir? a) Piyasada tek bir firma vardır. ürünün fiyatı ……. çünkü marjinal maliyeti artan değerler almaktadır. b) Piyasaya giriş engelleri yoktur. c) Daha düşük fiyatla daha fazla mal üretilir. c) Tam rekabet piyasasında değildir. d) Fiyattan küçük. a) 30 YTL b) 147 YTL c) 150 YTL d) 180 YTL Soru 63) Tabloya göre firma 2 br mal ürettiğinde ekonomik karı ne olur? a) 9 YTL kar b) 60 YTL kar c) 9 YTL zarar d) 60 YTL zarar Soru 64) Tekel (monopol) piyasasıyla karşılaştırıldığında tam rekabet piyasasında. d) Daha yüksek fiyatla daha fazla mal üretilir. Soru 66) Tekelci bir firma için marjinal gelir. b) Üretilen malın yakın ikamesi yoktur. c) Fiyattan küçüktür. a) Daha düşük fiyatla daha az mal üretilir.? a) 30 YTL b) 147 YTL c) 150 YTL d) 180 YTL Soru 61) Tabloya göre firma………? a) Tam rekabet piyasasındadır. d) Tam rekabet piyasasında değildir. çünkü kısa dönem ekonomik karı sıfırdan büyüktür. büyük veya eşit olabilir. b) Tam rekabet piyasasındadır. b) Fiyattan büyüktür.

Mal ve hizmetlerin ihtiyaçları giderme özelliğine ne denir? a) Değer b) Fayda c) Üretim d) Fiyat e) Tüketim D Soru 76. b) Piyasa fiyat mekanizması yardımıyla dengeye gelir. c) Bölüşüm sorunu faktörlerin üretime katkıları ölçüsünde çözülür. a) Tam rekabet b) Tekelci rekabet c) Oligopol d) Tekel (monopol) Soru 69) Tekelci rekabet ve oligopol piyasası arasındaki bir fark……….c) Sadece birkaç tane firma vardır.. Soru 74.. b) Tekelci rekabet piyasasında. e)X malı talep kanununa uygun olmasına karşın adi bir maldır. c) Tekelci rekabet piyasasına giriş engelleri mevcuttur. . d) Oligopol piyasasında tekelci rekabete göre daha az sayıda firma vardır. Talep fonksiyonu Q =140 − 2 P ve arz fonksiyonu Q s = −60 + 3P biçiminde olan bir piyasaya P=30 YTL tavan fiyat uygulanmıştır. e) Bir malın fiyatı arz ve talep kuvvetleri tarafından belirlenir. c) Y malı X malının ikamesidir. Talep fonksiyonu Q D =120 − 3P ve arz fonksiyonu Q s = −30 + 2 P ise dengede tüketici ve üretici rantları toplamı kaçtır? a) 250 b) 375 c)400 d) 150 e)225 D −3 2 Soru 73. Buna göre piyasada oluşacak karaborsa fiyatı nedir? a) 50 b) 35 c) 45 d) 55 e) 60 Soru 77. d) Mülkiyet hakları devlete aittir. Soru 68) Oyun teorisi …………. d) Fonksiyon sıfırıncı dereceden homojendir. Aşağıdakilerden hangisi bir üretim faktörü değildir? a) Emek b) Sermaye c) Toprak d) Teknoloji e) Girişimci Soru 71. . a) Tekelci rekabet piyasasında az sayıda firma vardır. Bir mala yönelik talep eğrisinin Q=50-2P durumundan Q’=40-2P durumuna gelmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a) Tüketici gelirindeki artış b) İkame malın fiyatının artması c) Tamamlayıcı malın fiyatındaki düşme d) Tüketicileri gelecekte malın fiyatının artacağını beklemesi e) Ölüm oranlarının artması Soru 72. Şu an üniversitede eğitim görmenizin alternatif maliyeti nedir? a) İçtiğiniz çayların bedeli b) Verdiğiniz harç bedeli c) Aldığınız kitapların parası d) Dışarıda çalışma durumunuzda elde edeceğiniz gelir e) Okula gelirken katlandığınız ulaştırma bedeli Soru 79. Sosyalist ekonomik sistemle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Üretim ve tüketim kararları piyasa kuvvetleri tarafından alınır. Ekonomiler için asıl problem aşağıdakilerden hangisidir? a) Üretim b) Gelir dağılımı c) Teknolojik seviye d) Kıtlık e) Arz ve talep Soru 75. Soru 78. d) Bütün firmalar fiyat alıcıdır. Soru 70. piyasasını analiz etmeye en elverişli teoridir. ürünler birbirinin aynısıdır. b) X malı lüks bir maldır. Q x =P x PY M biçimindeki bir talep fonksiyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Px: X malı fiyatı Py: Y malı fiyatı M:gelir) a)X malı talep kanununa uygundur.. Bütün ekonomik faaliyetlerin amacı “tercih ve fırsat maliyeti” problemlerine çözüm bulmaktır. Aşağıdakilerden hangisi kardinal fayda teorisinin temel özelliklerinden biri değildir? a) Bir malın tüketimi arttığında doyum noktasına kadar toplam fayda artar.

5 normal mal Soru 85.10 22.5 düşük (adi) mal b) +3. e) Verginin üreticiye yansıyan kısmı tüketiciye yansıyan kısmından daha fazladır. Aşağıdaki 4 soruyu bu bilgiler ışığında cevaplayınız.12 e) Soru 83. b) Verginin tamamı geri yansır. d) Toplam fayda maksimumken marjinal fayda değeri minimumdur.40. Talebin fiyat esnekliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Malın zorunluluk derecesi arttıkça esneklik azalır. Buna göre X malının Y malı cinsinden alternatif maliyeti kaçtır? a) 55 b) 20 c) 5 d) 15 e) 0 Soru 84.10 22. Vergi sonrası devletin vergi gelirleri ne kadar artmıştır? a) 10 b) 12 c) 20 d) 14 e)16 Soru 90. X miktarı 0 1 2 3 4 5 Ux 0 22 (2) 55 65 70 MUx (1) 18 15 (3) 5 Yandaki tabloya göre parantez içerisindeki yerlere sırasıyla hangi rakamlar gelmelidir? a) b) c) d) 20. S . Gelir düzeyi 100 YTL iken X malı talebi 10 birim ve gelir 120 YTL’ye çıktığında X malı talebi 15’e çıkıyorsa talebin orta nokta gelir esnekliği kaçtır ve bu mal hakkında ne söylenebilir? a) -2. Aşağıdakilerden hangisi X malının “talep edilen miktarının değişimine” neden olur? a) İkame malın fiyatının değişmesi b) Tamamlayıcı malın fiyatının değişmesi c) X malının fiyatının değişmesi d) Gelirin değişmesi e) Nüfusun artması Soru 82. e) Malın yakın ikame sayısı arttıkça esneklik artar.3 normal mal c ) +3.5 tamamlayıcı e) +1. Soru 80. c) İkizkenar hiperbol biçimindeki talep eğrilerinde her noktada esneklik bire eşittir. Verginin üreticiye (geri) yansıyan kısmı ne kadardır? a) 1 b) 2 c) 0 d) 3 e)5 Soru 87.42. Vergi sonrası tüketici rant kaybı ne kadardır? a) 15 b) 9 c) 16 d) 14 e)10 Soru 88. c) Marjinal fayda tüketim arttığında azalan bir seyir izler. Verginin yarattığı sosyal refah kaybı ne kadardır? a) 1 b) 3 c) 2 d) 4 c) 15 Soru 89. Bir piyasada talep esnekliği sıfır ve arz esnekliği 2 iken bu piyasaya uygulanacak spesifik verginin piyasa üzerindeki etkisi nedir? a) Verginin tamamı ileri yansır.40. c) Vergi üreticiler ve tüketiciler arasında eşit paylaşılır. Üretim olanakları eğrisi üzerinde iken X malı üretimi 75 ve Y malı üretimi 60 tır. e) Toplam fayda maksimumken marjinal fayda değeri sıfırdır. Güven parkta çalışan ve boya sandığı kendisinin olan bir boyacı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Boya sandığı sermayesidir. d) Talep eğrisi miktar eksenine dikse esneklik sonsuz değerini alır. d) Vergi sonrası piyasada işlem gören mal miktarı azalır. Soru 81.10 22.42.b) Fayda düzeyi sayısal olarak ölçülebilir. Buna göre.3 İkame malı d) -2. 40. Uygulanan spesifik vergi sonrasında arz fonksiyonu Qv =-24+2P biçimini almıştır.12 22. Piyasa talep fonksiyonu Q D = 40 − 2 P ve arz fonksiyonu Q S = −20 + 2 P dir. X malı üretimi bir birim artırıldığında Y malı üretimi 55 birime düşmektedir. Soru 86. b) Esneklik arttıkça talep eğrisi yatıklaşır.

Eğri miktar ekseninden başlıyorsa gelir esnekliği birden küçüktür. tüketici gelirinin artması Tamamlayıcı mal olan C’nin fiyatının artması İkame mal olan B’nin fiyatının düşmesi A düşük bir mal ise. Eğri miktar ekseninden başlıyorsa. 25. Talep fazlası II. Az sayıda firmanın faaliyet gösterdiği ve piyasaya girişlerin engellendiği. 90 Soru 98. (MPPL:Emeğin Marjinal verimliliği. e) Soru 97. 25. Aşağıdakilerden hangisi X malının talep eğrisinin sağa doğru kaymasına sebep olur? e) f) g) h) i) A normal mal ise. II b)II c) II. Eğri gelir ekseninden başlıyorsa gelir esnekliği birden büyüktür. 25. 25.5 olan bir piyasada 20 YTL birim başına vergi konmuştur? Buna göre verginin ileri ve geri yansıyan kısmı ne kadardır? a) 5. Soru 91.Arz esnekliği e s = 0. piyasadaki firmalar arasında bağımlılığın yüksek olduğu piyasa türüne ne ad verilir? a) Tam rekabet c) Monopolcü Rekabet b) Oligopol d) Monopol e) Monopson . APPL:Emeğin ortalama verimliliği) a) 20. 95 e) 25.b) Mafyaya verdiği para rant bedelidir. III d) II. tüketici gelirinin artması Gelecekte A malının fiyatında düşme beklentisi Soru 99. IV Soru 92. söz konusu mal zorunlu bir maldır. Taban fiyatı IV. a) b) c) d) Eğri gelir ekseninden başlıyorsa.5 ve talep esnekliği eD = -0. d) Kullandığı boya malzemesi sermayedir. 100 b) 20. söz konusu mal lüks bir maldır. Arz Fazlası Yukarıdakilerin hangisi denge fiyatının üzerindeki fiyatlarla oluşmuştur. I. 25.Tavan fiyatı III. Eğri orijinden çıkıyorsa gelir esnekliği sıfırdır. 10 c) 0. 5 Soru 94. 35. 25. 0 e) 15. 25. c) Kendisi hem işgücü (emek) hem de girişimcidir. 30. e) Kullandığı cila üretime bağlı ara girdidir. mal fiyatlarında meydana gelen değişimler sonucu tüketici dengesinin izlediği yola ne ad verilir? a) Gelir Tüketim Eğrisi c) Kayıtsızlık Eğrisi b) Engel Eğrisi d) Bütçe Doğrusu e) Fiyat Tüketim Eğrisi Soru 96. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma için aşağıdakilerden hangisi normal kar durumunu ifade eder? a) MR=MC b) P=MC c) P=AC d) AR=MC e) MR=AR Soru 95. 20 d) 20. Engel eğrisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. a) I.5 20 Yandaki tabloda boş bırakılan yerleri sırasıyla doldurunuz. 30. 90 c) 25. IV e) I. 100 d) 30. 15 b) 10. L 0 1 2 3 4 5 Q 0 20 50 75 (4) 100 MPPL 20 (2) 25 15 10 APPL (1) (3) 25 22. Bir piyasada en büyük dört firmanın elde ettiği satış gelirleri toplamı pazar payının %75’ini oluşturuyorsa bu piyasa için ne söylenebilir? a) Tekel (monopol) d) Oligopol e) Monopolcü rekabet b) c) Oligopson Tam rekabet Soru 93. Tüketicinin geliri ve zevk ve tercihleri veri iken.

c 49.c 97.a .a 7. b) Yatay eksene paralel bir doğrudur.b 8.c 37.b 52.e 72.d 9. Tam rekabette faaliyet gösteren bir firmanın karşı karşıya kaldığı talep eğrisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Negatif eğimlidir.c 67.d 81.d 71.c 20.c 26.d 47.c 23.c 82.c 14.a 61.d 41.c 95.c 6.c 3.c 50.d 48.a 63.b 98.d 93.b 94.c 30.c 16.b 29.d 66.a 13.c 84. e) Fiyat veri alındığı için sonsuz esnekliğe sahiptir.Soru 100.d 21.d 56.d 43.d 75.b 46.a 99.a 33.c 27.d 17.e 74.b 73.a 2.a 36.b 55.d 91.c 58.c 51.c 12.b 38.a 54.b 76.b 34.b 10.b 45.a 25.b 100. c) Ortalama Gelire eşittir.d 28.a 62. d) Marjinal gelire eşittir.c 69.c 64.b 88.c 24.a 60.b 85.a 87.d 11.c 35.c 68.b 19.e 96.c 4.d 80.d 44.d 92.d 77.c 40.d 70.d 79.d 57.c 65.c 42.c 53.c 59.a 22.a 86.d 78.d 31. Cevap Anahtarı 1.c 32.c 89.d 15.c 18.d 83.b 5.e 90.c 39.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->