P. 1
Iktisada_Giris_1_-_Alistirma_Sorulari

Iktisada_Giris_1_-_Alistirma_Sorulari

|Views: 934|Likes:
Yayınlayan: Fatma Acartürk

More info:

Published by: Fatma Acartürk on Dec 12, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

ALIŞTIRMA SORULARI SORU 1. Aşağıdaki durumlardan hangisinin denge fiyatına olan etkisi belirsizdir?

a) Talebin ve arzın artması, b) Talebin düşmesi ve arzın sabit kalması c) Arzın artması ve talebin düşmesi d) Talebin artması ve arzın sabit kalması SORU 2. Bir malın talep denklemi Q = 120 − 2 P olarak verildiğinde, malın fiyatı 10 YTL ise talebin fiyat esnekliği kaçtır? a) -20 b) -1 c) -0.2 d)0 SORU 3. X malının talep denklemi P=10-0.2Q ve arz denklemi Q=5P-10 şeklinde ise denge fiyatı ve miktarı kaçtır? a) P=4, Q=20 b) P=6, Q=25 c) P=6, Q=20 d) P=4, Q=25 1 SORU 4. Q1 ve Q2 malları tüketen bir tüketicinin fayda fonksiyonu U = 10 q1 / 2 .q 1 / 3 biçimindedir. 1. 2 malın fiyatı P1=2 ve 2. malın fiyatı P2=4, tüketicinin geliri ise 270 YTL’dir. Bu durumda tüketici en fazla faydayı elde etmek için malların her birinden sırasıyla kaç birim tüketmelidir? a) q1=64, q2=8 b) q1=81, q2=27 c) q1=36, q2=27 d) q1=81, q2=8 SORU 5. 4. sorudaki denkleme göre tüketicinin elde edeceği maksimum fayda değeri kaçtır. a) 140 b) 160 c) 270 d)300 SORU 6. Bir malın arz esnekliği eS = 0 ve talep esnekliği eD = 0.5 olduğu durumda, bu mala uygulanan spesifik verginin yansıması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Uygulanan verginin tamamını üreticiler ödemek zorunda kalır. b) Uygulanan verginin tamamını tüketiciler ödemek zorunda kalır. c) Uygulanan vergiyi üreticiler ve tüketiciler paylaşırlar fakat üreticiler daha fazla vergi öder. d) Vergi sonrası piyasadaki mal miktarı ve tüketici rantlarında bir azalma söz konusudur. SORU 7. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasalarının varsayımlarından biri değildir. a) Piyasada sınırsız sayıda üretici ve tüketici vardır. b) Mal fiyatları her tüketici tam olarak bilemez eksik bilgi mevcuttur. c) Üreticiler istedikleri zaman bir maliyete katlanmaksızın piyasaya girip çıkabilirler. d) Üreticiler ve tüketiciler bireysel olarak mal fiyatlarını etkileyemezler. SORU 8. Küçük pizza dükkânları hemen hemen bütün caddelerde bulunmaktadır. Herkes bir pizza dükkânı açabilir ve bir dükkândaki pizzanın tadı ve büyüklüğü bir diğerinden farklılık gösterecektir. Bundan dolayı pizza sektörü …………….. piyasasının tipik bir örneği olabilir. a)Tam rekabet b) Tekel c) Oligopol d) Tekelci Rekabet 2 0 SORU 9. Üretim fonksiyonu q =1 .K .L biçiminde olan bir işletme qo=1000 birimlik bir mal siparişi almıştır. Bu işletme faktör piyasasından sermaye faktörünü Pk=10 YTL/br ve emek faktörünü PL=16 YTL/br fiyattan satın almaktadır. İşletme 1000 birimlik mal siparişini en az maliyetle üretebilmek için faktörlerin her birinden kaç birim satın alacaktır? a) K=4, L=4 b) K=4, L=5 c)K=5 L=4 d)K=5, L=5 SORU 10. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma için kısa dönemde, aşağıdaki durumlardan hangisi kapanma noktasını ifade eder? (AC: Ortalama Maliyet, AVC: Ortalama Değişken Maliyet, AFC: Ortalama Sabit maliyet) a) P=AC b)P>AVC c)P<AFC d) P=AVC SORU 11. Q TC 1 1000 2 1100 3 1170 4 ? 5 1250 6 1400 TFC 300 300 300 300 300 300 MC 100 ? 50 30 ? AC 1000 550 390 ? 250 233.3 AFC 300 150 100 75 ? 50 AVC 700 400 ? 230 ? 183,3 Yandaki tabloya göre ? ile gösterilen kısımlara sırasıyla hangi değerler gelmelidir? a) 70, 300, 1250, 305, 60, 90,150 b) 75, 290, 1220, 325, 80, 100, 160 c) 70, 290, 1220, 305, 60, 190, 150 d) 75, 310, 1250, 325, 80, 100, 160

SORU 12. Bir işletmenin kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu TC = q 3 −12 q 2 + 90 q +150 şeklindedir. İşletme ürettiği malı piyasada 90 YTL’ye satmaktadır. Buna göre işletmenin ürettiği mal ne kadardır. Bu üretim sonucunda işletme ne kadar kar elde eder? a) q=8, π =106 b) q=8, π =120 c) q=12, π =106 d) q=12, π =120

tüketici gelirinin artması b) Tamamlayıcı mal olan C’nin fiyatının düşmesi c) İkame mal olan B’nin fiyatının yükselmesi d) A düşük bir mal ise.5. SORU 20. Buna göre.4 d)2. Tam rekabet piyasasında çalışan bir firmanın uzun dönem dengesi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? a) Fiyat ortalama değişir maliyetten küçük olduğunda firma sektörü terk eder. L > PK . d) Fiyat marjinal maliyetten büyük ortalama maliyete eşittir. L = PK . Emek ve Sermaye faktörleri kullanan bir firmanın karını maksimize edebilmesi için her iki faktörün marjinal verimliliği ne olmalıdır? P P P a) M K . b) Firmalar rakiplerinin davranışlarını da dikkate alarak üretimde bulunurlar. Tekel Karı= 400 c) P=20. Hicks’e göre mal fiyatlarından birinin değişmesi sonucu tüketici her iki mala olan talebini toplam etkiyle değiştirir. L / P P SORU 15. MPL=1 dir.2 ise işgücünün birim maliyeti kaçtır? a) 0.tam rekabet karı) a) P=30. d) Daha yüksek fiyatla daha fazla mal üretilir. d) Sadece iki firmanın bulunduğu oligopol tipine duopol piyasası denir. L = P b) M K . c) Daha düşük fiyatla daha fazla mal üretilir. a) Fiyat-İkame Etkisi b)Gelir-İkame Etkisi c)Gelir-Fiyat Etkisi d) Gelir değişmediği için sadece İkame Etkisi SORU 19. Q=20.25 c)0. A malı üreten bir firma için sermayenin ve işgücünün marjinal verimlilik değerleri sırasıyla MPK=0. b) Fiyat marjinal maliyetten küçüktür. Tekel Karı= 400 Soru 21)Aşağıdakilerden hangisi üretim olanakları eğrisinin yukarı doğru kaymasına neden olur? a) Sermeye stokundaki artış b) Ülkedeki işgücünün azalması c) Üretimde etkinliğin sağlanması d) Hepsi . Aşağıdakilerden hangisi oligopol piyasasının özelliklerinden biri değildir? a) Piyasada çok sayıda alıcı az sayıda satıcı vardır. Q=20. L c) M K . Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına sebep olur? a) A normal mal ise. Aşağıdaki şekil tekel piyasasında denge durumunu göstermektedir. Tekel Karı= 500 b) P=10.1 b) 0. tüketici gelirinin artması SORU 17.SORU 13. Tekel Karı= 500 d) P=30. Piyasa denge fiyatı ve miktarı nedir? Bu firmanın tekelci olmasından dolayı elde ettiği kar ne kadardır? (tekel karı . Bunun sebebi. Tekel (monopol) piyasasıyla karşılaştırıldığında tam rekabet piyasasında. Q=30. Buna göre. SORU 16. a) Daha düşük fiyatla daha az mal üretilir. c) Piyasada çok sayıda satıcıya karşın az sayıda alıcı vardır. L d) M K .5 SORU 18. sermayenin birim maliyeti PK=0. L = P / PK . c) Fiyat ortalama ve marjinal maliyete eşittir. Q=20. SORU 14. b) Daha yüksek fiyatla daha az mal üretilir.

6 dır. A) Talebin orta nokta yay fiyat esnekliği – 0. a)0. c) Y malı ikame malıdır. B)a+b+c C)f D)d+e+f Fiyat (P) 50 a 40 30 20 f 10 Talep 0 100 200 300 −1 Arz b d c e 400 500 Miktar (Q) Soru 29) Q x D = Px−1 . d) Şişe suyunun belirlenen denge miktarı düşer. C) Talebin orta nokta yay fiyat esnekliği 5/3 dır. D) Talebin orta nokta yay fiyat esnekliği 0. b) Şişe suyunun belirlenen denge fiyatı düşer.2 arttığında gelir esnekliği _____ dir. A) 0.Teyp fiyatları artarsa. B) Talebin orta nokta yay fiyat esnekliği – 5/3 dır.Soru 22) Bir malın fiyatı %5 arttığında ve diğer bir malın talep miktarı %3 arttığında çapraz esneklik_________ ve bu iki mal _________ dır. a) Teyp talebi azalır b) Teyp talebi artar c) Talep edilen Teyp miktarı azalır d) Talep edilen Teyp miktarı azalır Soru 28) Aşağıdaki şekle göre denge noktasında tüketici rantı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A)a. b) X malı normal maldır . Soru 24) X malının fiyatı 400 YTL iken .6 dır. c) Şişe suyunun belirlenen denge miktarı artar.22 B) 0. tüketici A’nın aylık talebi 8 birimdir.Buna göre yay esnekliğini hesaplayınız.PY .4 (tamamlayıcı) b)0.10 D)1.6 (ikame) d)5/3 (ikame) Soru 23) Şişe suyu için talep ve arz eğrilerinin sağa kayması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Şişe suyunun belirlenen denge fiyatı artar. d) X malında talep kanunu geçerlidir a) Y malı tamamlayıcı maldır. Fiyat 600 YTL’e yükselince talebin 4 birime düştüğü gözlemlenmiştir. Bu durumun otomobil arzı üzerinde etkisi ne olur? a) Otomobilin arz miktarı artar b) Otomobilin arz miktarı azalır c) Otomobil arzı azalır d) Otomobil arzı artar Soru 26) Gelir %2 ve talep miktarı % 0.5 (tamamlayıcı) c)0.Y 2 Fonksiyonuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. Soru 25) Otomobil üreticileri gelecek dönem üretim teknolojilerinde bir değişiklik yapmamayı ve işçilere ödedikleri ücretlerde artış yapmayı planlamaktadır.002 C)0.00 Soru 27)Satın alma planları üzerinde diğer etkiler sabitken (ceteris paribus).

Sadece gelir etkisini gösterir. . Soru 41) Uzun Dönemde firmalar. Dengede üretici ve tüketici rantları toplamı kaçtır? a) 9 TL b)18TL c)27TL d)36TL Soru 32) Talep esnek değilken.Soru 30) Aşağıdaki şekle göre meyveli sodaya uygulanan % 0.25 düşürür. a) Sözü edilen malın fiyatının değişmesi b) Tamamlayıcı malın fiyatının artması c) İkame malının fiyatının artması d) Gelirin düşmesi Soru 40) Telafi edilmiş talep eğrileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) b) c) d) Giffen mallarında pozitif eğimlidir. B) meyveli sodanın denge fiyatını $0. tüketicinin o mala ilişkin toplam harcamasını. bir malın fiyatındaki artış.25 satış vergisi_________. C) meyveli sodanın denge fiyatını $0. a) Arttırır b) Azaltır c) Değiştirmez d) Belirsizdir Soru 33) Q d = 60 − 2 P ve Q s = −12 + P fonksiyonlarına sahip bir piyasada devletin uyguladığı spesifik vergi ardından yeni arz fonksiyonu aşağıdaki şekli almıştır. * Q S = −18 + P .125 arttırır.25 arttırır. Daima negatif ikame etkisini gösterir. b) İlgili malın tam ikamesi mevcutsa c) Arz eğrisinde kaymaların. fiyatta bir değişikliğe yol açmadığı durumda. A) meyveli sodanın denge fiyatını $0. talep edilen miktarda bir değişikliğe yol açmadığı durumda. Q s = −6 + P ise. d) Arz eğrisinde kaymaların. İkame ve gelir etkileri toplamından türetilir. toplam satış hasılatında değişikliğe yol açamadığı durumda Soru 39) Aşağıdakilerden hangisi piyasa talep eğrisinin Qd=20-2P durumundan Qd=30-2P durumuna gelmesinin sebebidir. bu bilgiler ışığında piyasa denge fiyatı ne kadar artmıştır? a) 1 YTL b)2 YTL c)3 YTL d)4 YTL Soru 34) Yukarıdaki fonksiyonlara göre birim başına vergi miktarı ne kadardır? a) 4 YTL b)5 YTL c)6 YTL d)7 YTL Soru 35) Yukarıdaki fonksiyona göre Tüketici rant kaybı ne kadardır? a) 20YTL b)22 YTL c)4 YTL d)26 YTL Soru 36) Yukarıdaki fonksiyona göre vergisonrası üretici rant kaybı ne kadardır? a) 32 YTL b)36 YTL c)40 YTL d)44 YTL Soru 37) Yukarıdaki fonksiyona göre toplumsal refah kaybı ne kadardır? a) 10 YTL b)12 YTL c)14 YTL d)16 YTL Soru38) Aşağıdaki hangi durumda talebin tam inelastikiyetinden bahsedilebilir? a) Arz eğrisinde kaymaların. D) Hiçbiri P 75 50 25 1 2 3 4 5 Q S D Soru 31 ) Q d = 30 − 2 P .

c) Uzun dönemde. işçi istihdamında c) 3. Marjinal Ürün. a)3 b)3. Soru 42) 4 işçi istihdam edildiğinde toplam üretim değeri ne olacaktır. c) Toplam üretim eğrisinin eğimi azalmaya başlamıştır. a) Toplam üretim eğrisi kendi maksimumundadır. a) Tam rekabet b) Tekel c) Oligopol d) Tekelci rekabet Soru 48) Uzun dönemi kısa dönemden ayıran. Bundan dolayı pizza endüstrisi ……………. bir önceki işçinin marjinal maliyetinden düşüktür. işçinin marjinal verimliliği ………. c) İstihdam edilen son birim işçinin marjinal verimliliği. işçi istihdamında d) 4. bir önceki işçinin marjinal verimliliğinden düşüktür. a) İstihdam edilen son birim işçinin marjinal maliyeti. işçi istihdamında Soru 46) Tabloya göre 3. işçinin ortalama verimliliği .75 c)8 d)15 Soru 43) 3. bütün girdilerin miktarlarının değişebilmesidir d) Uzun dönemde. girdi fiyatlarının değişebilmesidir. işçinin marjinal verimliliği………. a)1 b)2 c)3 d)4 Soru 47) Küçük pizza dükkanları hemen hemen bütün caddelerde bulunmaktadır. Soru 49) Marjinal verimliliğin maksimum olduğu noktada. Soru 51) Marjinal maliyet aşağıdaki gibi hesaplanır.. Ortalama Ürün İşgücü 0 1 2 3 4 5 Toplam Ürün 0 2 8 12 15 16 1 Marjinal Ortalama Ürün Ürün 0 0 2 2 Tabloya göre aşağıdaki soruları yanıtlayın. b) Emek girdilerini değiştirebilirken sermaye girdilerini değiştiremezler c)Hem emek hem de sermaye girdilerini değiştirebilirler d)Ne emek ne de sermaye girdilerini değiştiremezler Toplam Ürün. .? a)1 b)2 c)3 d)4 Soru 44) 4. a) Uzun dönemde. bir önceki işçinin ortalama maliyetinden düşüktür. b) Uzun dönemde. Piyasasının tipik bir örneği olabilir..a)Sermaye girdilerini değiştirebilirken emek girdilerini değiştiremezler. d) İstihdam edilen son birim işçinin ortalama verimliliği. a) İlk işçi istihdamında b) 2. b) En fazla (maksimum) işçi istihdam edilmiştir. Herkes bir pizza dükkanı açabilir ve bir dükkandaki pizzanın tadı ve büyüklüğü bir diğerinden farklılık gösterecektir. d) Minimum miktarda işçi istihdam edilmiştir Soru 50) “Azalan Marjinal Verimler” yasası aşağıdaki durumu ifade eder.? a)1 b)3 c)4 d)6 Soru 45) Tabloya göre marjinal verimlilik en yüksek değeri ne zaman almaktadır. bir önceki işçinin ortalama verimliliğinden düşüktür. çıktı fiyatlarının değişebilmesidir. firmanın artık karını maksimize edememesidir. b) İstihdam edilen son birim işçinin ortalama maliyeti.

Soru 54) Üretim arttıkça bir firmanın uzun dönem ortalama maliyeti azalıyorsa bu durum aşağıdaki gibi ifade edilebilir. a) Artan marjinal getiri b) Ölçek ekonomileri c) Yukarıdakilerin ikisi de doğrudur. b) Marjinal verimlilik kendi maksimum değerini almak zorundadır. b) Az sayıda alıcı vardır. Fiyat 15 YTL 15 YTL 15 YTL .? a) 15 YTL b) 30 YTL c) 75 YTL d) 90 YTL Soru 59) Tabloya göre. Soru 58) Tabloya göre firma 5 birim mal satarsa toplam geliri……….? a) Marjinal maliyetin ortalama maliyete eşit olduğu noktadır. d) Yukarıdakilerin ikisi de yanlıştır. d) Yukarıdakilerin hepsi doğrudur.a) b) c) d) Toplam maliyetin çıktıya oranı Toplam maliyetteki artışın çıktı miktarındaki artışa oranı Veri sermaye miktarında. a) Her firma mal ve hizmetlerin fiyatlarını etkileyebilir. uzun dönem fonksiyonunu kapsamaz. b) Uzun dönemde üretim arttıkça sabit maliyetlerin aynı kaldığı durumdur. c) Çıktı miktarı arttıkça uzun dönem ortalama maliyetlerin düştüğü üretim aralığıdır. a) Ortalama verimlilik kendi maksimum değerini almak zorundadır. Soru 57) Tam rekabet piyasasında çalışan bir firmanın talep eğrisi………? a) Tam inelastiktir (katı) b) Piyasa talep eğriyle aynıdır. Soru 52) Ölçek ekonomileri………………………. a) Tam rekabet piyasasında az sayıda firma vardır. d) Tekelci rekabette firmalar negatif eğimli talep eğrisiyle karşı karşıyadır. Satış miktarı 5 6 7 Aşağıdaki soruları tabloya göre yanıtlayınız. Soru 56) Tam rekabet piyasasında. c) Firmanın marjinal gelir eğrisiyle aynıdır. d) Piyasadaki her firma ürünlerini aynı fiyattan satarlar.. d) Bir kısa dönem üretim fonksiyonu şeklidir. d) Negatif eğimlidir. Soru 53) İşgücünün marjinal ve ortalama verimliliği birbirlerine eşit olduğunda.. c) Piyasaya girişlerde belirli kısıtlar söz konusudur. firmanın sattığı mal miktarı 5’den 6’ya çıkarsa marjinal geliri. c) Tekelci rekabette piyasaya giriş sınırlamaları mevcuttur. c) Toplam verimlilik kendi maksimum değerini almak zorundadır. b) Tam rekabet piyasasında firmalar birbirinden küçük farkları olan mallar üretir. Soru 55) Tam rekabet ile tekelci rekabet arasındaki farklardan biri…. toplam maliyetteki artışın işgücündeki artışa oranı Toplam maliyetin toplam sabit maliyetten farkının alınmasıyla.

d) Hepsi doğrudur. c) Fiyattan küçüktür. a) 30 YTL b) 147 YTL c) 150 YTL d) 180 YTL Soru 63) Tabloya göre firma 2 br mal ürettiğinde ekonomik karı ne olur? a) 9 YTL kar b) 60 YTL kar c) 9 YTL zarar d) 60 YTL zarar Soru 64) Tekel (monopol) piyasasıyla karşılaştırıldığında tam rekabet piyasasında. ürünün fiyatı ……. çünkü kısa dönem ekonomik karı sıfırdan büyüktür. çünkü marjinal maliyeti artan değerler almaktadır. b) Fiyattan büyüktür. Soru 67) Oligopol piyasasında. b) Daha yüksek fiyatla daha az mal üretilir. b) Üretilen malın yakın ikamesi yoktur. b) Tam rekabet piyasasındadır.. Soru 62) Tabloya göre dördüncü birim çıktıdan elde edilen marjinal gelir. c) Tam rekabet piyasasında değildir. b) Piyasaya giriş engelleri yoktur.? a) 30 YTL b) 147 YTL c) 150 YTL d) 180 YTL Soru 61) Tabloya göre firma………? a) Tam rekabet piyasasındadır. büyük veya eşit olabilir. a) Daha düşük fiyatla daha az mal üretilir. Soru 60) Tabloya göre. çünkü uzun dönem ekonomik karı sıfırdan büyüktür. a) Çok sayıda firma vardır. Soru 66) Tekelci bir firma için marjinal gelir. Soru 65) Tekel endüstrisi nasıl tanımlanabilir? a) Piyasada tek bir firma vardır.a) b) c) d) 15 YTL 30 YTL 75 YTL 90 YTL Üretim 0 1 2 3 4 5 6 Toplam Gelir 0 YTL 30 YTL 60 YTL 90 YTL 120 YTL 150 YTL 180 YTL Toplam Maliyet 25 YTL 49 YTL 69 YTL 91 YTL 117 YTL 147 YTL 180 YTL Aşağıdaki soruları tabloya göre yanıtlayınız. a) Fiyata eşittir. . d) Tam rekabet piyasasında değildir. c) Piyasaya girişler sınırlandırılmıştır. d) Daha yüksek fiyatla daha fazla mal üretilir. c) Daha düşük fiyatla daha fazla mal üretilir. çünkü marjinal geliri sabittir. d) Fiyattan küçük.

Talep fonksiyonu Q D =120 − 3P ve arz fonksiyonu Q s = −30 + 2 P ise dengede tüketici ve üretici rantları toplamı kaçtır? a) 250 b) 375 c)400 d) 150 e)225 D −3 2 Soru 73. d) Oligopol piyasasında tekelci rekabete göre daha az sayıda firma vardır. b) Tekelci rekabet piyasasında. Bütün ekonomik faaliyetlerin amacı “tercih ve fırsat maliyeti” problemlerine çözüm bulmaktır. Mal ve hizmetlerin ihtiyaçları giderme özelliğine ne denir? a) Değer b) Fayda c) Üretim d) Fiyat e) Tüketim D Soru 76. Q x =P x PY M biçimindeki bir talep fonksiyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Px: X malı fiyatı Py: Y malı fiyatı M:gelir) a)X malı talep kanununa uygundur. ürünler birbirinin aynısıdır. Soru 78. Aşağıdakilerden hangisi kardinal fayda teorisinin temel özelliklerinden biri değildir? a) Bir malın tüketimi arttığında doyum noktasına kadar toplam fayda artar. Buna göre piyasada oluşacak karaborsa fiyatı nedir? a) 50 b) 35 c) 45 d) 55 e) 60 Soru 77. d) Mülkiyet hakları devlete aittir. Soru 70.. . a) Tekelci rekabet piyasasında az sayıda firma vardır. Sosyalist ekonomik sistemle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Üretim ve tüketim kararları piyasa kuvvetleri tarafından alınır. c) Y malı X malının ikamesidir. .. Bir mala yönelik talep eğrisinin Q=50-2P durumundan Q’=40-2P durumuna gelmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a) Tüketici gelirindeki artış b) İkame malın fiyatının artması c) Tamamlayıcı malın fiyatındaki düşme d) Tüketicileri gelecekte malın fiyatının artacağını beklemesi e) Ölüm oranlarının artması Soru 72. b) X malı lüks bir maldır. b) Piyasa fiyat mekanizması yardımıyla dengeye gelir. Talep fonksiyonu Q =140 − 2 P ve arz fonksiyonu Q s = −60 + 3P biçiminde olan bir piyasaya P=30 YTL tavan fiyat uygulanmıştır. e)X malı talep kanununa uygun olmasına karşın adi bir maldır. Soru 68) Oyun teorisi ………….. c) Tekelci rekabet piyasasına giriş engelleri mevcuttur. piyasasını analiz etmeye en elverişli teoridir. Şu an üniversitede eğitim görmenizin alternatif maliyeti nedir? a) İçtiğiniz çayların bedeli b) Verdiğiniz harç bedeli c) Aldığınız kitapların parası d) Dışarıda çalışma durumunuzda elde edeceğiniz gelir e) Okula gelirken katlandığınız ulaştırma bedeli Soru 79. Soru 74. d) Bütün firmalar fiyat alıcıdır. e) Bir malın fiyatı arz ve talep kuvvetleri tarafından belirlenir. Ekonomiler için asıl problem aşağıdakilerden hangisidir? a) Üretim b) Gelir dağılımı c) Teknolojik seviye d) Kıtlık e) Arz ve talep Soru 75. Aşağıdakilerden hangisi bir üretim faktörü değildir? a) Emek b) Sermaye c) Toprak d) Teknoloji e) Girişimci Soru 71. d) Fonksiyon sıfırıncı dereceden homojendir. c) Bölüşüm sorunu faktörlerin üretime katkıları ölçüsünde çözülür.c) Sadece birkaç tane firma vardır. a) Tam rekabet b) Tekelci rekabet c) Oligopol d) Tekel (monopol) Soru 69) Tekelci rekabet ve oligopol piyasası arasındaki bir fark……….

Buna göre X malının Y malı cinsinden alternatif maliyeti kaçtır? a) 55 b) 20 c) 5 d) 15 e) 0 Soru 84. Soru 86.10 22. Piyasa talep fonksiyonu Q D = 40 − 2 P ve arz fonksiyonu Q S = −20 + 2 P dir. Buna göre. b) Verginin tamamı geri yansır. e) Toplam fayda maksimumken marjinal fayda değeri sıfırdır. d) Toplam fayda maksimumken marjinal fayda değeri minimumdur. Aşağıdakilerden hangisi X malının “talep edilen miktarının değişimine” neden olur? a) İkame malın fiyatının değişmesi b) Tamamlayıcı malın fiyatının değişmesi c) X malının fiyatının değişmesi d) Gelirin değişmesi e) Nüfusun artması Soru 82.3 İkame malı d) -2. Aşağıdaki 4 soruyu bu bilgiler ışığında cevaplayınız.42. Verginin yarattığı sosyal refah kaybı ne kadardır? a) 1 b) 3 c) 2 d) 4 c) 15 Soru 89. c) Vergi üreticiler ve tüketiciler arasında eşit paylaşılır. d) Talep eğrisi miktar eksenine dikse esneklik sonsuz değerini alır. Güven parkta çalışan ve boya sandığı kendisinin olan bir boyacı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Boya sandığı sermayesidir. X miktarı 0 1 2 3 4 5 Ux 0 22 (2) 55 65 70 MUx (1) 18 15 (3) 5 Yandaki tabloya göre parantez içerisindeki yerlere sırasıyla hangi rakamlar gelmelidir? a) b) c) d) 20. d) Vergi sonrası piyasada işlem gören mal miktarı azalır.40. Uygulanan spesifik vergi sonrasında arz fonksiyonu Qv =-24+2P biçimini almıştır.42. Gelir düzeyi 100 YTL iken X malı talebi 10 birim ve gelir 120 YTL’ye çıktığında X malı talebi 15’e çıkıyorsa talebin orta nokta gelir esnekliği kaçtır ve bu mal hakkında ne söylenebilir? a) -2. Soru 80. Talebin fiyat esnekliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Malın zorunluluk derecesi arttıkça esneklik azalır.12 e) Soru 83. 40. Soru 81.5 düşük (adi) mal b) +3.10 22.10 22. S .3 normal mal c ) +3. Üretim olanakları eğrisi üzerinde iken X malı üretimi 75 ve Y malı üretimi 60 tır.5 normal mal Soru 85. c) Marjinal fayda tüketim arttığında azalan bir seyir izler. b) Esneklik arttıkça talep eğrisi yatıklaşır. Vergi sonrası tüketici rant kaybı ne kadardır? a) 15 b) 9 c) 16 d) 14 e)10 Soru 88.12 22. e) Malın yakın ikame sayısı arttıkça esneklik artar. Bir piyasada talep esnekliği sıfır ve arz esnekliği 2 iken bu piyasaya uygulanacak spesifik verginin piyasa üzerindeki etkisi nedir? a) Verginin tamamı ileri yansır. Vergi sonrası devletin vergi gelirleri ne kadar artmıştır? a) 10 b) 12 c) 20 d) 14 e)16 Soru 90. Verginin üreticiye (geri) yansıyan kısmı ne kadardır? a) 1 b) 2 c) 0 d) 3 e)5 Soru 87. c) İkizkenar hiperbol biçimindeki talep eğrilerinde her noktada esneklik bire eşittir.5 tamamlayıcı e) +1.40.b) Fayda düzeyi sayısal olarak ölçülebilir. X malı üretimi bir birim artırıldığında Y malı üretimi 55 birime düşmektedir. e) Verginin üreticiye yansıyan kısmı tüketiciye yansıyan kısmından daha fazladır.

söz konusu mal lüks bir maldır. Aşağıdakilerden hangisi X malının talep eğrisinin sağa doğru kaymasına sebep olur? e) f) g) h) i) A normal mal ise. Tüketicinin geliri ve zevk ve tercihleri veri iken. tüketici gelirinin artması Tamamlayıcı mal olan C’nin fiyatının artması İkame mal olan B’nin fiyatının düşmesi A düşük bir mal ise. L 0 1 2 3 4 5 Q 0 20 50 75 (4) 100 MPPL 20 (2) 25 15 10 APPL (1) (3) 25 22. III d) II. 20 d) 20. 10 c) 0. 25. 25. 25. tüketici gelirinin artması Gelecekte A malının fiyatında düşme beklentisi Soru 99. Bir piyasada en büyük dört firmanın elde ettiği satış gelirleri toplamı pazar payının %75’ini oluşturuyorsa bu piyasa için ne söylenebilir? a) Tekel (monopol) d) Oligopol e) Monopolcü rekabet b) c) Oligopson Tam rekabet Soru 93. I. IV Soru 92. Soru 91.Tavan fiyatı III. a) b) c) d) Eğri gelir ekseninden başlıyorsa. e) Kullandığı cila üretime bağlı ara girdidir. 35. 0 e) 15. c) Kendisi hem işgücü (emek) hem de girişimcidir. e) Soru 97. Eğri orijinden çıkıyorsa gelir esnekliği sıfırdır. 25.5 20 Yandaki tabloda boş bırakılan yerleri sırasıyla doldurunuz. 100 b) 20. 25. Arz Fazlası Yukarıdakilerin hangisi denge fiyatının üzerindeki fiyatlarla oluşmuştur. APPL:Emeğin ortalama verimliliği) a) 20. 5 Soru 94. a) I. Eğri miktar ekseninden başlıyorsa. 25. IV e) I. 90 Soru 98. 95 e) 25. 15 b) 10.5 olan bir piyasada 20 YTL birim başına vergi konmuştur? Buna göre verginin ileri ve geri yansıyan kısmı ne kadardır? a) 5. 90 c) 25. Eğri gelir ekseninden başlıyorsa gelir esnekliği birden büyüktür. 100 d) 30. II b)II c) II. Engel eğrisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.Arz esnekliği e s = 0. Eğri miktar ekseninden başlıyorsa gelir esnekliği birden küçüktür. piyasadaki firmalar arasında bağımlılığın yüksek olduğu piyasa türüne ne ad verilir? a) Tam rekabet c) Monopolcü Rekabet b) Oligopol d) Monopol e) Monopson . 25. Taban fiyatı IV.b) Mafyaya verdiği para rant bedelidir. 30.5 ve talep esnekliği eD = -0. mal fiyatlarında meydana gelen değişimler sonucu tüketici dengesinin izlediği yola ne ad verilir? a) Gelir Tüketim Eğrisi c) Kayıtsızlık Eğrisi b) Engel Eğrisi d) Bütçe Doğrusu e) Fiyat Tüketim Eğrisi Soru 96. Talep fazlası II. (MPPL:Emeğin Marjinal verimliliği. Az sayıda firmanın faaliyet gösterdiği ve piyasaya girişlerin engellendiği. söz konusu mal zorunlu bir maldır. 30. d) Kullandığı boya malzemesi sermayedir. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma için aşağıdakilerden hangisi normal kar durumunu ifade eder? a) MR=MC b) P=MC c) P=AC d) AR=MC e) MR=AR Soru 95.

d 66.d 83.d 79.d 81.c 51.d 15.d 91.b 34. d) Marjinal gelire eşittir.d 71.a 62.b 88.b 19.c 50.c 18.b 98.c 68.c 23.a 63.a 33.c 89.c 37. Tam rekabette faaliyet gösteren bir firmanın karşı karşıya kaldığı talep eğrisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Negatif eğimlidir.a 25.c 69.a 99.b 10.c 12.c 40.a .c 42.c 3.b 46. Cevap Anahtarı 1.a 7.e 74.d 48.b 55.c 24.b 85.c 20.d 47.a 13.c 6. c) Ortalama Gelire eşittir.Soru 100.b 100.d 92.c 58.c 82.c 49.d 56.d 80.d 57.c 64.d 28.b 5.d 31.c 26.a 2.d 11.b 73.c 4.a 60.c 84.d 78.d 75.c 65.d 21.c 14.b 38.d 9.a 87.c 59.d 70.a 54.d 93.c 97.a 61.e 72.c 95.b 76.b 94.b 45. e) Fiyat veri alındığı için sonsuz esnekliğe sahiptir.c 30.a 36.c 32.c 53.c 27.d 17.c 67.d 44.c 35. b) Yatay eksene paralel bir doğrudur.b 29.e 90.a 86.d 41.c 39.a 22.d 43.b 8.e 96.b 52.d 77.c 16.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->