ÖĞRETMEN: …………………………

SÜRE DERS SAATİ KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR )

2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………..GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.SINIFLAR
ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ

DERS : TARİH II
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi )

HAFTA

AY

KONULAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

EYLÜL

ÜNİTE I : BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453 ) XIII. yüzyıl sonunda Anadolu’nun durumu; XIV. yüzyıl başında İlhanlılar, Memluklar, Altın Orda, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) ile Anadolu’daki Türk beylikleri; Balkanlar ve Avrupa’daki diğer devletlerin siyasi durumu hakkında bilgi verilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama
Anlatım Soru-Cevap

3.HAFTA

1 1

1. XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğu’nun siyasi durumunu kavrar.

I.Konu: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1300 -1453) 1.XIV.Yüzyıl Başlarında Yakındoğu ve Avrupa

Dünyaya Bakış: XIV. Yü zyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğudaki devletleri gösteren harita çalışması yapılır. Dönemle ilgili tarih şeridi hazırlanır.

Ders Kitabı Duvar Haritası “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu” Halil İnalcık “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu

1 1

2. Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir. 3. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti arasındaki ilişkiyi açıklar.

1 1

4.Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki faaliyetlerini Türk siyasi birliğinin sağlanması açısından değerlendirir. 5. Ankara Savaşı’nın Türk dünyasına etkilerini kavrar.

Kayı Boyu; Kayıların Anadolu'ya gelişi ve yerleşmesine değinilecektir. XIV. yüzyılda Anadolu’nun siyasi, kültürel ve demografik yapısına değinilecektir. 2.Kayıların Anadolu’ya Koyunhisar Savaşı, Bilecik ve gelişi ve Yerleşmesi Bursa'nın fethi, Maltepe Savaşı, İznik 3.Balkanlardaki Fetihler ve İzmit'in fethi de ele alınacaktır. Edirne'nin fethi; İstanbul kuşatılması; Sırp Sındığı, Çirmen, I. Kosova ve Niğbolu savaşları da ele alınacaktır. İskân politikasının amacı, gerekçesi ve nasıl gerçekleştirildiğine değinilecektir. Akkoyunlu ve Karakoyunlu Anadolu’da Türk Birliği: Anadolu’da Türk siyasi devletlerine ve kültürel etkilerine de birliğinin sağlanması ile ilgili sunu hazırlanır. değinilecektir. Dedem Korkut’un Dilinden: Türk toplum hayatı, aile Timur’un uyguladığı politikaların Türk 4.Anadolu’da Siyasi hayatı, kadın ve erkeğin konumu vb. açılardan dünyasına etkileri verilecektir. Birliği Sağlama Dede Korkut Hikâyeleri incelenir. Altın Orda Devleti’nin yıkılması ile Faaliyetleri Çubuk Ovası’nda İki Hükümdar: Ankara Savaşı’nın Karadeniz’in kuzeyindeki siyasi 5.Ankara Savaşı ve Fetret Osmanlı ve Timur devletleri açısından sebep ve sonuçlarını gelişmelere (Kırım, Ejderhan, Kazan, Devri Timur ve Yıldırım Bayezid’in dilinden anlatan bir metin Kasım, Küçüm, Nogay hanlıklarına) yazılır. Metinler farklı bakış açılarını yansıtması yönünden kısaca değinilecektir. incelenir Ankara Savaşı sonrası Anadolu’nun siyasi durumu vurgulanacaktır. 6.Anadolu’da Siyasi Birliğin Yeniden Sağlanması 7.Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyetinin Güçlenmesi Anadolu’dan Balkanlara Uzanan Güç: Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleri ile ilgili harita çalışması yapılır. Evlâd-ı Fatihan: Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalarla ilgili sunu hazırlanır.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu: Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili belgesel veya film izlenir. Beylikten Devlete: Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörlerle ilgili araştırma yapılarak sınıfta tartışılır. Osmanlı’nın İlk Şehirleri: Osmanlı Devleti’nin önemli merkezlerine (Söğüt, Domaniç, İznik, Bursa vb.) gezi düzenlenir. İskân (Şenlendirme) Politikası: Osmanlı Devleti’nin iskân politikasını içeren metinler (araştırma, makale, hikâye, tarihi vesikalar vb.) incelenir. Balkanların Fethi: Balkanlarda yapılan fetih ve savaşları yansıtan harita çalışması yapılır.

Ders Kitabı Duvar Haritası “Osmancık’ın Rüyası” (TRT Belgesel) “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu

EKİM

4. HAFTA

Ders Kitabı Duvar Haritası Dede Korkut Hikayeleri “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu

1. HAFTA

2. HAFTA

1 1

6.Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir.

Edirne-Segedin Antlaşması, Varna Örneklendirme Savaşı, İkinci Kosova Savaşı ele Karşılaştırma alınacaktır. Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Balkanlarda uygulanan siyasi, sosyal ve Grup Tartışması ekonomik (vergi adaleti, hoşgörü vb.) Yapılan politikalar vurgulanacaktır.
Çalışmaları Yorumlama

Ders Kitabı Duvar Haritası “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu (1)

Osmanlı devlet anlayışının dayanakları vurgulanacaktır. II. tarım.) Anlayışı yararlanılarak Osmanlılarda 2.1453) Batuta Seyahatnamesi. Anlatım Tımar sisteminin işleyişine. tımar Soru-Cevap sisteminde toprak kullanımı. Osmanlı devlet anlayışı ve yönetimi nin temel özellikler ini kavrar. Devşirme sisteminin işleyişi vurgulanacaktır.Osmanlı’da Devlet Âşık Paşazade Tarihi vb. Konu: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Osmanlı Devleti’ne Dair: Döneme ilişkin kaynaklardan (İbn-i (1300. Yeniçeri Ocağının kurulması ve işleyişi ele alınacaktır.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR E KİM 3. HAFTA Ders Kitabı “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu (2) 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI . toprak Örneklendirme yönetimi. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Ders Kitabı “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu Osmanlı Kronikleri 1 1 8. Yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Çalışmaları Bayramının anlam ve önemi Yorumlama üzerinde durulacaktır.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Lonca Teşkilatı: Lonca teşkilatının işleyişiyle ilgili drama yapılır.HAFTA 1 1 7. Kapıkulu sistemi ele alınacaktır. hayvancılık ve Tartışması ticaret açısından ele alınacaktır. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………. Osmanlı Çınarı: Osmanlı Devleti’nin devlet yönetimiyle ilgili araştırma yapılarak sunu hazırlanır. Devşirme Sistemi: Devşirmelerin nasıl alındığı ve yetiştirildiğine dair bilgileri içeren metinler incelenir.ÖĞRETMEN:…………………………….XIV-XV. Devlet anlayışı ve yönetimin temel özellikleri kurumsallaşma sürecini kapsayacak şekilde ele alınacaktır. 4. XIV-XV. 3. İnceleme Kuruluş dönemi Osmanlı Grup donanmasına da değinilecektir. Çalışması Ekonominin temel kaynakları Grup insan gücü. yüzyıllarda 4. vergi sistemi ve askerî Karşılaştırma sistem arasındaki ilişkiye Araştırmadeğinilecektir.Osmanlı Devlet devlet ve yönetim anlayışı Teşkilatı incelenir.Osmanlı Ekonomisi Osmanlı ekonomisinin temel özelliklerini kavrar. 1. yüzyıllarda Osmanlı askerî teşkilat yapısının temel özelliklerini kavrar.Osmanlı Ordusu 9. Şehzade sancağı uygulamasına değinilecektir.

1480) Anlatım Soru-Cevap Örneklendirm Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Fatih Sultan Mehmet’in HayatıVCD” 2.Askeri ve Siyasi Gelişmeler (1454. askerî eğitim ve dinî Sahn-ı Seman’da Bir Gün: Külliye kurumlardaki eğitim vurgulanacaktır. 2. sunu hazırlanır. öğrenciler. II. taşra ve eyalet yönetimini gösteren Hümayun’un yapısı.İstanbul’un fethinin sebeplerini. Sefer-i Hümayun: Bir sefer hazırlığının nasıl Osmanlı Devleti’nin çağdaş harp yapıldığı. konularıyla ilgili sunu eğitim (Enderun ve Harem). örneğinden yararlanılarak Osmanlıdaki eğitim Eğitim anlayışındaki süreklilik ve ortamları. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirm Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Şehzade ŞehirleriVCD” (3) . Divan-ı Hümayun: Divan-ı Hümayun’un Osmanlı yöneticilerinin seyfiye. Mehmet’in dilinden fetih öncesi ve sonrası yapılan çalışmaları. ilmiye işleyişi görevleri ve üyelerinin yetki ve ve kalemiye sınıfından olduğuna sorumlulukları ile ilgili değinilecektir. hazırlanır. Osmanlı Devleti ve Doğu Roma (Bizans)İmparatorluğu’nun İstanbul’un fethi öncesi ve fetih sırasındaki çalışmalarına değinilecektir. fetih gününü ve İstanbul’a girişini anlatan metin yazılır. 1 1 4.Konu: İstanbul’un Fethi 1. Askeri Teşkilat ve Eğitim 1. değinilecektir. uygulamasının yapıldığı şehirler ve buradaki Tımar sisteminin gelişimine işleyişle ilgili araştırma yapılır. değişim verilecektir. stratejik ve sembolik önemi vurgulanacaktır. sosyal. sefer yolculuğu. Fethin Yankıları: Bizans İmparatoru ve Avrupalı liderlerin dilinden İstanbul’un fethiyle ilgili metin yazılır. fetih sürecini ve fethin sonuçlarını kavrar.Osmanlı Devleti’nin askerî teşkilâtının gelişimini kavrar. medreselerdeki. değinilecektir.16 KASIM ATATÜRK’Ü Enderun ve Haremde eğitim hakkında ANMA HAFTASI) araştırma yapılarak buradaki eğitimin aşamaları ile ilgili şema oluşturulur. HAFTA 1 1 1. Osmanlı’da Yönetim: Osmanlı Devleti’nde Merkezî yönetim kapsamında Divan-ı merkezî. 1.İstanbul’un Fethi 2. fetih ve mücadeleler kronolojik olarak ele alınacaktır. Osmanlılarda eğitim anlayışı. askerlerin teknolojisine ilişkin çalışmalarına da eğitimi. yetki ve sorumlulukları vurgulanacaktır. Fatih ve Fetihler: Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleştirilen (Balkanlar.ÖĞRETMEN……………………………… SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ ……………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. üyeleri ve bir şema hazırlanır. I.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÜNİTE II : DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ (1453-1600 ) KASIM Fethe Bir Gün Kala: II. sefer hazırlıkları. mesleki eğitim(Lonca teşkilatı vb. Taşra ve eyalet yönetimi de ele Şehzade Şehirleri: Şehzade sancağı alınacaktır.Osmanlılarda Askeri Teşkilat 3. Fatih Sultan Mehmet: II. Konu: Osmanlılarda Yönetim. poster. 5. çalışmalar yapılır. HAFTA 3. saraydaki barınma. Sınırların genişlemesi. dersler. eğitim verenler. görevleri ele alınacaktır. Anadolu ve denizlerdeki) fetihlerle ilgili harita çalışması yapılır. ordunun sefere çıkış kararı. ekonomik. güvenlik vb. II.Osmanlılarda Yönetim 2.Osmanlı Devleti’nin yönetim yapısındaki değişimi değerlendirir. İstanbul şehrinin siyasi. Fetihlerle ilgili tarih şeridi hazırlanır. Osmanlı eğitim sisteminin temel özelliklerini ve işleyişini kavrar. resim vb. Mehmet ile ilgili biyografi çalışması yapılır. Dünya Başkenti: İstanbul’un Fethi kutlamalarında kullanılabilecek şehrin geçmişten günümüze önemini anlatan afiş. Mehmet (Fatih) Döneminin siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar.Osmanlı’da Eğitim Padişahın tahta geçişi. özgürlüklerine değinilecektir. öğrencilerin ve öğretmenlerin yaşamlarıyla Gayrimüslimlere verilen eğitim ilgili bir metin yazılır.). giyecek. Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanmasına değinilecektir. Saraydaki Okullar-Enderun ve Harem: (10.İstanbul’un Fethi’nin Sonuçları 3. .

Osmanlı Devleti .1520) 1. heykel vb. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010 /2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………. III.Osmanlı-Memlük İlişkileri . Örneklendirme Coğrafi keşiflerin Karşılaştırma gerçekleşmesinde teknolojik ve Araştırmabilimsel gelişmelerin etkisine ve bu İnceleme keşif hareketlerinin sürekliliğine Grup vurgu yapılacaktır. Çalışması Rönesans kelimesinin anlamına Grup değinilecektir. Osmanlı Devleti .HAFTA 1 1 16-19 KASIM 2010 KURBAN BAYRAMI 1 1 6. 7.I. Feodalitenin zayıflamasına ve merkezi krallıkların güçlenmesine değinilecektir. yaptıkları keşiflerin sebep ve sonuçları araştırılır. Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi Çoğrafi Keşifler ve Rönesans’la ilgili sunular ARALIK 4.Rönesans Keşifler-Kâşifler:Coğrafi keşiflere öncülük eden kişilerin hayatları. Yavuz Sultan Selim dönemi siyasi ve askerî gelişmelerin doğu politikası çerçevesinde değinilecektir. I. Rönesans ve Osmanlı Devleti: Rönesans’ın sonuçları araştırılarak Osmanlı Devleti’ne etkilerini sınıfta tartışır.ÖĞRETMEN:………………………………. GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.Selim (Yavuz) Dönemi (1512.Coğrafî keşiflerin Avrupa’nın siyasi. Konu: I. Selim (Yavuz) döneminde Osmanlı Devleti. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 1. HAFTA (4) . IV.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR KASIM 3.Safevi Devleti arasındaki hâkimiyet mücadelesine değinilecektir.Coğrafi Keşifler 2. Rönesans Aydınları: Rönesans dönemi sanat eserleri (mimari.) İnternetten Rönesans dönemi sanatçıları ve sanat eserlerinin yer aldığı sunu hazırlanır.YAZILI YOKLAMA Doğunun Fethi: Yavuz Sultan Selim dönemi askerî ve siyasi gelişmeleriyle ilgili sunu hazırlanır. Yavuz Sultan Selim dönemi siyasi ve askerî gelişmelerin doğu politikası çerçevesinde değinilecektir. İkindi Güneşi: Yavuz Sultan Selimle ilgili biyografi çalışması yapılır.Rönesans’ın ortaya çıkış nedenlerini ve etkilerini kavrar. Bu dönemin siyasi durumunu gösteren harita çalışması yapılır. Safevi ve Memluk devletleri arasındaki askerî ve siyasi ilişkileri açıklar.HAFTA 1 1 8. Konu: Avrupa’daki Gelişmeler 1. yayılışı ve etkileri araştırılarak sunu hazırlanır. Avrupa’da Yeni Dönem: Rönesans’ın ortaya çıkışı.Safevi Devleti arasındaki hâkimiyet mücadelesine değinilecektir. sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar. Yeni Dünya: Avrupa-Asya arasındaki ana ticaret yolları ile coğrafi keşiflerle yeni bulunan ticaret yollarını kapsayan harita çalışması yapılır.Osmanlı-Safevi İlişkileri 2. Tartışması Rönesans’ın ortaya çıkışında doğu Yapılan medeniyetinin etkisine Çalışmaları değinilecektir. Yorumlama Rönesans’ın ortaya çıkışında teknolojik ve bilimsel gelişmelerin etkilerine değinilecektir. Anlatım Papa ve krallar arasındaki Soru-Cevap mücadeleye değinilecektir. resim.

Bayezit Döneminde İspanya’dan Osmanlı Devleti’ne sığınan Yahudilerin durumu da işlenecektir. Osmanlı toplumunda aile hayatına değinilecektir. Gök Kubbe Altında Birlikte Yaşamak: Osmanlı toplumunda birlikte yaşamanın önemine ilişkin tarihî metinler incelenir.Vakıf Sistemi Yurtluk-Ocaklık: Yurtluk-ocaklık sisteminin ortaya çıkışı ve savaşlar sonrasında sistemin değişimi incelenir. tarihi metinler vb. Portekiz. Osmanlı Devleti’nin gelir-gider dengesi ve bütçe anlayışına değinilecektir. HAFTA (5) . yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin toplum yapısını analiz eder.Toplum Yapısı 3. Osmanlı Devleti: XV ve XVI. mekânlara gezi düzenlenir. Kapalı Çarşı-Bedesten-Arasta: Osmanlı devletinde alışveriş.XV-XVI. izlenir. ticaret yapılan mekânlar. Davranışlar: 1 -4 Amaç 3:VII. yararlanılarak bir Osmanlı mahallesinde çocuk. ekonomik ve sosyal yaşantılarına yer verilecektir. II. yüzyılda İstanbul Kapalıçarşı’da bir Osmanlı akçesi ile neler satın alabileceği konusunda araştırma yapılır. Osmanlı’da Ticaret Yolları: Osmanlı Devleti’nde ticaret yollarını gösteren harita çalışması yapılır. kapalı çarşı vb. seyahatname vb. yüzyıl başlarında Avrupa’da meydana gelen siyasi gelişmelere değinilecektir. Davranışlar: 1. Davranışlar: 1.Ekonomik Gelişmeler 2. VI.6.davranışı gerçekleştirilirken Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki terörün bölgede güvenliği azalttığı ve ekonomik hayatı etkilediği belirtilecek. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirm Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 2.Batıdaki Gelişmeler 3. Doğuda İran ile ilişkileri ele alınacaktır. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ile ilgili film.amacın 3. Yöneten ve yönetilen ilişkisi vurgulanacaktır Dönemin eserlerinden (tarihî vesika.amacın 4. Avusturya. Lonca Teşkilatı: Lonca teşkilatının işleyişine ilişkin drama yapılır.-XX.yüzyıllarda Osmanlı toplumunda günlük yaşam ele alınacaktır.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 1:Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 1839’a kadar gayrımüslimlerin durumunu açıklama. Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olmasına etkisini değerlendirir.Bayezit Dönemi denizcilik faaliyetlerine değinilecektir.Konu: Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı 1.Doğudaki Gelişmeler Osmanlı-Dünya Gücü: Kanuni Dönemi fetihlerini içeren harita çalışması yapılır. kadın ve esnaf gözüyle bir günü anlatan metin yazılır.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ARALIK 9. XVI. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Fetihlerle ilgili tarih şeridi hazırlanır. 10. Seyyahların Gözüyle: Osmanlı toplumuna ilişkin Türk ve Avrupalı seyyahların dilinden yazılmış metinler incelenir. 1 1 V. 1.XVI. Konu:Kanuni Dönemindeki Siyasi Olaylar 1. bu mekânların işleyişi ve ekonomiye etkileriyle ilgili araştırma yapılır. 11. Osmanlı Devleti’nde ticaretin önemine değinilecektir. minyatür. bu durumun bölgedeki halkın bu arada Süryani vatandaşlarımızın da yurt içi ve yurt dışına göç etmelerine neden olduğu açıklanacaktır. Vakıfların kuruluşu.Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin toplumsal yaşama etkisini açıklar. Kanal projelerinin amaçlarına değinilecektir. Muhteşem Süleyman: Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili biyografi çalışması yapılır.) yararlanılarak XV-XVI. 3. gravürler.amacın 6.davranışı gerçekleştirilirken Süryanilerin dini. Venedik.amacın 4. tiyatro oyunu vb. Bir Akçenin Değeri: XVI. “Ermeniler. İki Liderin Buluşması: Kanuni ve Fransa Kralı Fransuva dönemin olaylarının değerlendirdiği kurgu metin yazdırılır. 2. Mahallede Günlük Yaşam: Döneme ait minyatürler. arasta. ekonomik ve kültürel durumlarını kavrayabilme.Günlük Yaşam 4. belgesel. bedesten. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 3. yüzyıllar arasında Süryanilerin sosyal. Osmanlı Devleti’nin Batıda RomaGermen İmparatorluğu. II. Yurt dışında yaşayan bazı Süryanilerin ileri sürdüğü soykırım iddiaları üzerinde durulacaktır. HAFTA 1 1 12. Metinle ilgili drama çalışması yapılır. Davranışlar: 1 – 8. işleyişi ve sosyal yaşamdaki önemine değinilecektir. Aynı Zamanda Farklı Yaşamlar: Avrupalı bir köylü ile Osmanlı köylüsünün yaşamlarının karşılaştırıldığı bir metin yazılır. Üretim-tüketim dengesine değinilecektir.davranışı gerçekleştirilirken Ermenilerin kendilerine ait matbaalarının bulunduğu belirtilecektir.Osmanlı ekonomisinin gelişimini değerlendirir. 2. gravür. Osmanlı’daki hoşgörü anlayışı vurgulanacaktır. I.ÖĞRETMEN:…………………………………. Amaç 1:Süryanilerin tarihsel kökenini kavrayabilme. yüzyılda Avrupa 2. Osmanlı Çarşıları: Yakın çevresinde bulunan Osmanlı Dönemine ait çarşı.2 Amaç 2:Süryanilerin Hıristiyanlık dinine girişiyle ortaya çıkan gelişmeleri kavrayabilme.davranışı gerçekleştirilirken Süryani Kilisesinin kuruluşu ile ilgili gelişmeler de açıklanacaktır.

. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.SINIFLAR DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ HAFTA AY .ÖĞRETMEN:……………………………….

15.Fransa’ya verilen Kapitülasyonlar Denizlerde Türk Gücü: Türk denizciliğinin gelişimi (kürekli ve yelkenli gemiler. Anlatım Ders Kitabı Soru-Cevap Duvar Haritası Örneklendirme “Sorularla Osmanlı Karşılaştırma İmparatorluğu” AraştırmaErhan Afyoncu İnceleme “Büyük Osmanlı Grup Tarihi” Çalışması İsmail Hakkı Grup Uzunçarşılı Tartışması “Topkapı Sarayı’nın Yapılan Üç Boyutlu Çalışmaları Görüntülerinin Yorumlama İzlenmesi” 5. çağdaşı Avrupa devletlerinin bu alandaki gelişmeleriyle karşılaştırır. yüzyıllarda Grup Osmanlı Devleti’nin Avrupa Tartışması devletlerine verdiği ticari ve Yapılan hukuki ayrıcalıkların siyasi Çalışmaları gelişmelere etkisine Yorumlama değinilecektir. Şerafettin Kanuni Döneminde yapılan Sabuncuoğlu vb. Osmanlı Devleti: XV ve XVI. Osmanlı sanat ve mimari anlayışı incelenir. hukuki düzenlemelerin eserleri ve bilim dünyasına katkıları araştırılarak önemi vurgulanacaktır. Kasr-ı Adalet: Divan-ı Hümayun’a gelerek Hukukun resmileşmesi ve problemlerinin çözümlenmesini isteyen bir kişinin yazılı hukuk anlayışı burada yaşadıklarıyla ilgili drama çalışması yapılır. Geleneksel Türk sanatlarına (hat.Hukuk Alanındaki Gelişmeler 2. HAFTA (6) ÖĞRETMEN:……………………………… SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………. Sabuncuoğlu’nun kullandığı Alay-ı Hümayun: Döneme ait minyatürlerden teknikler. Bilimin Işığında: Takiyüddin. haritacılık faaliyetleri vb. Konu: Osmanlı’da Hukuk.) örnekler verilecektir. tiyatro oyunu vb. oyun ve şenlik anlayışı incelenir. kanunnamelerin hazırlanması. bilim insanlarının hayatları. önem vurgulanacaktır. Barbaros Hayrettin: Barbaros Hayrettin Paşa’nın biyografisi araştırılır. belgesel. Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olmasına etkisini değerlendirir. çinicilik vb.minyatür. Eğlence ve Şenlik Osmanlı adalet anlayışı.Güzel Sanatlar 5. eğitimi ve eserleri ayrıca Şerafettin incelenir. Osmanlı Devleti’nin Akdeniz Anlatım hâkimiyeti ile Osmanlı deniz Soru-Cevap politikasının ilişkisi Örneklendirme vurgulanacaktır. Yanıbaşımızdaki Tarih: Osmanlı Dönemine ait Dönemin eserlerinden eserlerin bulunduğu yerlere gezi düzenlenir. Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 1 1 13.Kanuni Döneminde Denizlerdeki Gelişmeler 5.Edebiyat 4. haritaları vb. VII.Bilim ve teknoloji 3. Piri Reis’in eğlence. Topkapı Sarayı: Sanal ya da gerçek ortamda Topkapı Sarayı’na bir gezi düzenlenerek Saray’daki Osmanlı Devleti’nin bilime ve bilim insanlarına verdiği yaşam. yüzyıl Osmanlı kültür. merkezi yönetimin güçlendirilmesi Osmanlı Hukuk Sistemi: Klasik dönem Osmanlı ve veraset sistemi ele hukuk sistemine ilişkin araştırma yapılır alınacaktır.Osmanlılarda Oyun. Kanuni’nin. Barbaros’u huzuruna kabul edişiyle ilgili drama çalışması yapılır. Osmanlı hukuk sisteminin özellikleri ve işleyişini kavrar. Karşılaştırma Hint Deniz Seferlerinin Araştırmasebep ve sonuçlarına İnceleme değinilecektir Grup Çalışması XV ve XVI. ele alınacaktır. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ile ilgili film. ebru. sanat ve mimari anlayışı ve bu alanlardaki gelişmeleri değerlendirir. XV-XVI. Bilim. “Osmanlı Bilim Dünyası” konulu duvar gazetesi Takiyüddin Rasathanesi ile hazırlanır. Muhteşem Süleyman: Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili biyografi çalışması yapılır.ARALIK 4.Teknoloji ve Sanat Alanındaki Gelişmeler 1.Mimari 6. vurgulanacaktır.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. eğlence ve şenlik eserlerden örnekler incelenir. kakmacılık. Tycho Brahe Yüzyıllara Meydan Okuyan Mimar: Mimar Sinan Rasathanesi’nin örneğinden yola çıkılarak Osmanlı Döneminde bir karşılaştırması yapılarak sanatkârın yetişme şartları.SINIFLAR DERS : TARİH II . Osmanlı Devleti’nde bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri. izlenir. tezhip. yararlanılarak Osmanlı’da Şair Padişahlar: Dönemin padişahlarının yazdığı oyun. özellikler) araştırılarak sunu hazırlanır.HAFTA 1 1 12. 4. 14. anlayışı da işlenecektir. Piri Reis. I.

sonuçlarını ve Osmanlı Devleti’ne etkisini anlatan bir metin yazılır. hareketin yayılışını. Reform hareketleri karşısında Osmanlı Devleti’nin izlediği politikaya değinilecektir. HAFTA 1 1 16. Avrupa devletlerinde ve Osmanlı Devleti’nde dindevlet ilişkisi karşılaştırılacaktır.Reformun Gelişimi 3.Reformun Sonuçları Reform Hareketi: Reform hareketinin sebeplerini.KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) OCAK DERS SAATİ HAFTA AY 1. VIII. Konu: Reform Hareketleri 1.Reformun Nedenleri 2. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi “Reform’la ilgili sunular” ÜNİTE III : ARAYIŞ YILLARI 17. Martin Luther’in faaliyetlerini. Reform kelimesinin anlamı açıklanacaktır. Reform hareketinin sadece dini boyutunun olmadığına ve başarıya ulaşmasının nedenlerine değinilecektir. Reform hareketinin sebeplerini ve etkilerini kavrar.YÜZYIL (1600-1700) . Reform hareketinin Osmanlı toplumundaki Hristiyanlara etkisine değinilecektir.

şah. Haçova Meydan Muharebe’sinden sonra Anadolu’da başlayan ayaklanmalara değinilecektir. Güç Dengesi Değişiyor: Zitvatorok Antlaşması’nın maddeleri değişen güç dengeleri açısından incelenir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 2. imparator. sosyal.I. Ahmet’in veraset sisteminde yaptığı değişikliğin Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilediği tartışılır. yüzyılda Asya ve Avrupa’da bulunan devletlerle ilgili harita çalışması yapılır. üretimin azalması. Osmanlı-Avusturya ve Osmanlı-İran savaşlarının Osmanlı Devleti’ne etkilerini değerlendirir. Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin Avusturya’ya yönelik dış politikasında meydana gelen değişim vurgulanacaktır. Yüzyılda Osm anlıAvu stury a ve Osm anlı İran İlişk ileri -II. Araştırma. terimlerle ilgili araştırma yapılır. 2.Yü zyıl da Asy a ve Avr upa 1. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar. ekonomik açılardan etkilerine değinilecektir (savaşların uzun sürmesi. Asya ve Avrupa’ya Bakış: XVII.Kazak Hanlığı. kayser.tımar gelirlerinin azalması vb ). yeni tımarların ortaya çıkmaması. Hokand). görsel materyallerle desteklenerek sunulur.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR . HAFTA (7) ÖĞRETMEN:………………………………… SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. siyasi. kral. Bu savaşların. knez. YAZILI YOKLAMA 1 1 1. Kaşgar Hanlığı ve Babür Devleti’nin kültürel etkilerine değinilecektir. çar. devletin Anadolu ile ilgilenecek gücünün olmaması. Ekber ve Erşed: I. Kırgızlar. Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti’nin Durumu 2. Ekber ve erşed sistemine değinilecektir. Buhara. giray vb.XVII. Özbekler ve Özbek Hanlıkları (Hive. arşidük. voyvoda. Unvanlar: Padişah.Konu: XVI I. XVII.XVII. Taç Mahal: Taç Mahal’le ilgili araştırma yapılır.

Bağdat Köşkü: Bağdat Köşkü ile ilgili araştırma yapılarak 17. 3. Tarhuncu Ahmet Paşa ve Köprülü ailesinin yapmış olduğu ıslahatlar vurgulanacaktır. Mehmet Dönemi(1648. Kutsal İttifak: Viyana Kuşatması ve Haçlı zihniyetinin yeniden ortaya çıkışı ile ilgili araştırma yapılır. Hotin Fetihnamesi: Nadirî’nin Hotin Seferi ile ilgili minyatürleri incelenir. Osman’ın ıslahat arayışlarını açıklar.II. sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ele alınacaktır. İstanbul ve Eyalet ayaklanmaları ele alınacaktır.II. Mehmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri açıklar. Osmanlı-Lehistan. Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları: Harita çalışması yapılarak antlaşmalardan sonra Osmanlı Devleti’nin sınırları incelenir. yüzyılda yapılan ıslahatların genel özellikleri ele alınacaktır. 3. III. Tımardan İltizama: Tımar sisteminde meydana gelen değişimin etkilerini araştırır. bu durumun Osmanlı Devleti’ne etkileri üzerinde durulacaktır. Bacon. Kazan Kaldırma: Yeniçeri Ayaklanmalarının sebep ve sonuçları tartışılır. Galileo. Murat filmi izlenir.Tımar sistemindeki değişimin sebep ve sonuçlarını değerlendirir. Osmanlı ekonomisine etkileri tartışılır. Ordunun Başında Genç Bir Padişah: II. HAFTA (8) 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. OsmanlıAvusturya ilişkilerine değinilecektir.Yüzyıl Islahatları 1. Osmanlı-Rusya.IV. Yüzyıl ıslahatlarının karakteristik özellikleri sınıfta tartışılır. Bu anlayışın.SINIFLAR ÖĞRETMEN:…………………………… SÜRE DERS SAATİ KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) HAFTA DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ AY . Murat’ın siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar.Murat” TRT Belgeseli ŞUBAT 4. Otuz Yıl Savaşlarına.yüzyıl mimari özellikleri incelenir. Islahat kavramının anlamı üzerinde durulacaktır. kuşatma sürecini ve sonuçlarını değerlendirir. siyasi.Merkezî otoritenin zayıflaması ile ayaklanmaların ortaya çıkması arasındaki ilişkiyi açıklar. Descartes.Yüzyılda Avrupa’da Bilim ve Teknik Alandaki Gelişmeler Avrupa’da Bilim: Sınıf gruplara ayrılır. sosyal. I.IV.Murat Dönemi (Siyasi Olaylar-Islahatlar) Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “IV. Valide Sultan’ın Çözümü: Hatice Turhan Sultan’ın Köprülü Mehmet Paşa’yı sadrazam yapmasıyla ilgili drama yapılır. Mehmet Dönemi Islahat Çalışmaları 2.1688) 1. Avrupa devletleri arasında yaşanan rekabetin Osmanlı Devleti’ne etkilerini açıklar. Mehmet Dönemi Siyasi Olayları Son Bakış: Harita çalışması yapılarak Osmanlı Devleti’nin sınırları incelenir. Tımar sistemi askerî. Revan ve Bağdat Seferleri: Seferlerle ilgili bir harita çalışması yapılır. 10. Genç Osman’ın Lehistan Seferi’ne bizzat katılmasının önemi vurgulanacaktır IV. Gelenekçi Islahat Düşüncesi: XVII. Harvey gibi bilim insanlarıyla ilgili araştırma yapar. Viyana Kuşatması’nın sebeplerini.İç İsyanlar 4. IV.IV. Konu: IV. Murat dönemi ıslahatları merkezi otoriteyi güçlendirme çalışmaları çerçevesinde işlenecektir.Yüzyılda Avrupa’da Siyasi Durum 4.OCAK 3. 4. Mehmet’in tahta geçiş süreci içerisinde işlenecektir. Leibniz. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 1 1 5. Osmanlı Devleti’nin Hollanda’ya verdiği imtiyazlar.IV. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama 3. yüzyılda Avrupa’da meydana gelen bilimsel gelişmeleri ve siyasi olayları kavrar. Konu: XVII. XVII. HAFTA 1 1 8.IV. Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne etkileri vurgulanacaktır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 4.XVII. İbrahim’in saltanatı IV.XVII. İngiltere ve Fransa’nın denizlerde güçlenmesi. Murat’ın iktidarı ele alış sürecine de değinilecektir. “Bir Türk Gibi Güçlü”: Uyvar Kalesi’nin fethi ile ilgili yazılmış şiirlerden yararlanılarak fethin kamuoyundaki yansımaları incelenir. II.Osman(Genç Osman) Dönemi ve Islahatları 2. 7 Yaşındaki Cihan Padişahı: Sofu Mehmet Paşa’nın sadrazamlıktan alınışıyla ilgili drama yapılır. içerik analizi yapılarak incelenir. 6.Avrupa’nın Gelişimine Seyirci Kalan Osmanlı Büyük Kaçgun: Celâli Ayaklanmaları ile ilgili araştırma yapılarak ayaklanmaların Osmanlı Devleti’ne etkileri sınıfta tartışılır.II. Osman’ın ıslahat fikirleri ve Hotin Seferi’nin ıslahatlara etkisi araştırılır. Son Akıncı: Telli Hasan Paşa olayı örneğinden hareketle akıncı birliklerinin önemini yitirmesiyle ilgili araştırma yapılır. Avrupa devletlerinin haçlı zihniyeti vurgulanacaktır. Her bir grup. Kepler. Koçi Bey Risalesi: Risaleden seçilen metinler. Avrupa’da Yeni Ticaret Politikası: Merkantilizm anlayışını ortaya çıkaran Avrupa’daki gelişmeler araştırılır.XVII. Merkantilizmin Osmanlı Devleti’ne etkilerine değinilecektir. Girit’in fethi işlenirken Osmanlı donanmasının durumuna değinilecektir. Koçi Bey ve Kâtip Çelebi’nin risalelerine dönemin ıslahat çalışmaları bağlamında değinilecektir. ekonomik anlayışına etkileri sınıfta tartışılır. Osmanlı Maliyesi: Osmanlı gümrük politikasıyla ilgili bir araştırma yapılır.HAFTA 1 1 3.HAFTA Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi 9. . Bağdat Fatihi: TRT yapımı olan IV. Karlofça ve İstanbul antlaşmalarının maddeleri incelenecektir. Pascal. İltizam ve mukataa usulüne değinilecektir. Bilim insanlarının yapmış olduğu çalışmaların dönemin siyasi. Celâli. Kasr-ı Şirin Antlaşması’nın önemi vurgulanacaktır. 25 Yıl Süren Mücadele: Girit’in fethi ile ilgili araştırma yapılarak Girit Savaşı’na destek veren Avrupa devletlerinin durumu incelenir. 7. Newton. İngiltere’de meşruti yönetime ve Fransa’da mutlakiyet yönetimine değinilecektir. Bilimsel çalışmalar ve bu çalışmaların döneme olan etkisi vurgulanacaktır.

Rusya’nın Balkanlar’daki faaliyetlerine değinilecektir. yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki kültür.Ahmet Dönemi 1. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 2. Avrupa devletlerinin dış politikalarındaki sürekliliğe ve Osmanlı Devleti’nin Avrupa politikasında değişen rolüne örnekler verilecektir. Katerina’nın Osmanlı Devleti ile ilgili projesi (Grek Projesi) hakkında araştırma yapılarak sınıfa sunulur. Naima gibi sanatçıların ve bilim insanlarının çalışmalarına ve eserlerine yer verilecektir. İmtiyazdan Sözleşmeye Kapitülasyonlar: I. 3. HAFTA 1 1 5. Aydınlanma Çağı: Aydınlanma Çağında meydana gelen bilimsel gelişmeler araştırılarak tarih şeridi hazırlanır.Konu:III. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemi üzerinde durulacaktır. Hattat Hafız Osman.” sözü tartışılır. 1736.XVII. sosyal ve ekonomik değişimlere değinilecektir. Değişen Krallar Değişmeyen Çıkarlar: Sınıf gruplara ayrılır. IV.Avrupa’da Sanayi İnkılâbı Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi “Aydınlanma Çağı ve Sanayi İnkılâbı ile ilgili Sunular” 4. Küçük Kaynarca Antlaşması ele alınacaktır. Fransa’ya verilen kapitülasyonların devamlı hâle getirilmesinin Osmanlı ekonomisine etkisine de değinilecektir.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.Sanayi İnkılâbı’nın nedenlerini ve ortaya çıkan değişimleri kavrar. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Osmanlı-Rusya. Karadeniz’deki Rus İlerleyişi: Rusya’nın Osmanlı Devleti’nden aldığı topraklar ile ilgili harita çalışması yapılır. Teknik gelişmelerin sanayileşmeye etkilerine değinilecektir. Nef’i.Mahmut Döneminde verilen kapitülasyonlar Kanunî döneminde verilen imtiyazlar ile karşılaştırılır.Ahmet Dönemi Feyzullah Efendi: Feyzullah Efendi örneğinden yola çıkılarak ulemanın siyasallaşmasının Osmanlı yönetimine etkisi araştırılır.” sözünden hareketle Avrupa devletlerinin dış politikalarını tartışır. Mavi Cami: Sultan Ahmet Camii’nden hareketle dönemin mimari anlayışı incelenir. Karacaoğlan.Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu 1.Sanat ve Mimari IV. sanat.Bilim. Çariçe Katerina: II.ÜNİTE: DİPLOMASİ VE DEĞİŞİM (XVIII. 1.Avrupa’da Düşünce Alanındaki Gelişmeler 2. Osmanlı-İran ilişkileri yüzyılın tamamını kapsayacak şekilde ele alınarak Azerbaycan hanlıklarına da değinilecektir. mimari ve bilim alanlarındaki çalışmaları değerlendirir. 4. Lagari Hasan Çelebi. Ahmet Çeşmesi hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanır. Rusya’nın dış politikası açıklanırken Çar I. Sömürge İmparatorlukları: Avrupa devletleri ve sömürgelerini gösteren harita çalışması yapılır. yüzyıl dış politikalarındaki öncelikleri fark eder. sadece ebedi ülke çıkarlarımız vardır. Aydınlanma Çağı: Aydınlanma felsefesi ile Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. III. Venedik. siyasi ve toplumsal etkilerine değinilecektir.SINIFLAR DERS : TARİH II . İttifakların kurulmasındaki faktörler açıklanacaktır. Petro’nun askerî ve sanayi alanlardaki reformlarına kısaca değinilecektir. Aklı Kullanma Cesareti. Lale Devri’nde yapılan ıslahatlar ve bu ıslahatların karakteristik özelliği vurgulanacaktır. Son Giray: Şahin Giray Han’ın biyografisinden hareketle Kırım’ın elden çıkışı incelenir. Rusya’nın genişleme siyaseti açısından değerlendirir. Kırım’ın önemine Osmanlı-Rus ilişkileri çerçevesinde değinilecektir.Osmanlı Devleti ve Avrupa Devletlerinin Dış Politikası Evliya Çelebi’nin Gözüyle Anadolu: Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden yararlanarak öğrencilerden bulundukları şehir hakkında araştırma yapmaları istenir. Evliya Çelebi.Konu:Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri 1.XVII.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kültür. II.HAFTA 1 1 11. Nabi. Küçük Kaynarca Antlaşması: Antlaşma maddelerinin içerik analizi yapılır. III. Fabrikalar Karşısında Loncalar: Sanayi İnkılâbı’ndan sonra Avrupa’daki üretim ile Osmanlı lonca sistemindeki üretim karşılaştırılır. Avrupalı bir diplomatın “Bizim ebedi düşmanlarımız ve dostlarımız yoktur. Osmanlı-Rus ilişkilerini.Avrupa devletleri ve Osmanlı Devleti’nin XVIII. Atölyeden Fabrikaya: Herhangi bir sanayi ürününün el tezgâhlarındaki ve fabrikalardaki üretim aşamaları görsel öğeler kullanılarak karşılaştırılır. Sanayi İnkılâbı’nın meydana getirdiği siyasi. HAFTA 1 1 3. HAFTA 1 1 2.Aydınlanma Çağı’nda meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmelerin etkilerini kavrar.Avrupa Devletlerinin Genel Durumu 2. Itri. Mimar Mehmet Ağa.. Ahmet Çeşmesi: III. Avusturya ilişkilerine değinilecektir.YÜZYIL) I.Rusya’nın genişleme politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal (9) ÖĞRETMEN:………………………………… SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………….Konu:Avrupa’da Düşünce ve Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1.Konu:XVIII. Gruplar. Avrupa’nın Sınırları (!): Avrupa devletlerinin yayılma ve çatışma bölgelerini gösteren harita çalışması yapılır. 3.III. 1768 -74 Osmanlı Rus Savaşları ele alınacaktır. Sömürgeciliğin yayılması ele alınacaktır. Osmanlı sanayisi ve Avrupa sanayisi üretim ilişkileri açısından karşılaştırılacaktır.39 Rus-Avusturya ittifakı.MART 1. İngiltere’nin 1791’den itibaren Rusya’ya karşı Osmanlı toprak bütünlüğünü koruduğuna değinilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Evliya Çelebi Seyahatnamesi” ÜNİTE IV : 18.III. Kâtip Çelebi. Aydınlanma Çağında meydana gelen fen ve sosyal bilimler alanlarındaki gelişmelere ve bu gelişmelerin ekonomik. Ahmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını değerlendirir. Paris’te Bir Osmanlı Sefiri: Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in Fransa Seyahatnamesi metinlerinden yararlanılarak ıslahat hareketleri tartışılır.

Fransız İhtilali’nin Avrupa’daki monarşi ve İmparatorluklara etkisi ve Fransız İhtilal’ine karşı alınan önlemlere değinilecektir. İdarî kadronun seyfiye yerine daha çok kalemiyeden seçilmesine değinilecektir.SINIFLAR DERS : TARİH II . 11. kendilerini Avrupa’ya giden elçilerden birinin yerine koymaları ve Sultana sunulmak üzere bir sefaretname (rapor) hazırlamaları istenir. XVIII.XVIII.Fransız ihtilali -I.Selim Dönemi VII. Selim’in aldığı eğitim ve sanatçı yönü ile ilgili biyografi çalışması yapılır. Askerî. VI.Konu:XVIII. V.Konu:Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması ve Fransız İhtilali 1. İhtilal’in siyasi.YAZILI YOKLAMA Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi: Bildirgenin maddeleri demokrasi. Malikâne sistemi ve esham uygulamasına da değinilecektir.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………. 1830 ve 1848 ihtilallerine de değinilecektir. Özgürlük. Selim Dönemi OsmanlıFransız siyasi ilişkilerini açıklar. Nur-ı Osmaniye Camii: Dönemin mimari ve sanat eserlerinden yola çıkılarak sanat anlayışındaki değişimi yansıtan sunu hazırlanır. Ziştovi ve Yaş antlaşmalarına değinilecektir. HAFTA (10) ÖĞRETMEN:………………………………. Ayanlar Ayanı: Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa ile ilgili biyografi çalışması yapılır.XVIII. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Sefaretnameler” “Deniz Harp Okulu’na İnternet Üzerinden Sanal Gezi” 1.Yüzyılda Osmanlı Devleti’ n deki Değişim ve Islahatlar 1. “Nizam-ı Kadim ve Nizam-ı Cedid: Bir yeniçeri ile Nizam-ı Cedid askerinin aldıkları eğitim. okulun tarihçesi araştırılarak sanal gezi yapılır. sosyal ve ekonomik alanlardaki ıslahatları ele alınacaktır. III. Napolyon’un Mısır Hayali: Napolyon’un Mısır’ı işgalinin Osmanlı Devleti’ne etkisini yorumlayan bir gazete haberi hazırlanır. Selim Dönemi siyasi gelişmeleri ve ıslahat hareketlerini kavrar. Sefaretnameler: Öğrencilerden. Nizam-ı Cedid Ordusunun kurulması ile ayanların yükselişi ilişkilendirilecektir.HAFTA 1 1 6.Osmanlı Devleti’ndeki Değişim ve Islahatlar 2.Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri Suz-î Dilara Makamı: III. sosyal ve fikri nedenleri açıklanacaktır. ABD’nin bağımsızlığını kazanmasındaki Fransız desteğine İngiltere-Fransa rekabeti çerçevesinde değinilecektir.Konu:III. insan hakları ve cumhuriyet yönetimi ile bağlantı kurularak incelenir. Koca Ragıp Paşa: Koca Ragıp Paşa’nın reisülküttaplıktan sadrazamlığa terfisinden yola çıkılarak devlet kurumlarındaki değişim süreci araştırılır. Ayan ve eşrafın ön plana çıkmasının sebepleri ve etkileri verilecektir. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin yönetim ve bürokrasi anlayışında meydana gelen değişimleri örneklerle açıklar. Akka Zaferi: Nizam-ı Cedid Ordusunun Mısır’ın işgalden kurtarılmasındaki rolü araştırılarak sınıfa sunulur. ekonomik. Fransız İhtilali’nin sebeplerini ve İhtilâl sonrasında ortaya çıkan fikir hareketlerini değerlendirir. Mühendishane-i Bahri Hümayun: Deniz Harp Okulu’nun İnternet sayfasından. Layihalar: III. eğitim ve sanat alanlarındaki etkilerini değerlendirir.KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi “ABD’nin Kuruluşu ve Fr an sız İht ilâl i ko nul u Fil ml er” DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) MART DERS SAATİ HAFTA AY 5. 10. Aydınlanma Çağı Sosyal Bilimcileri: Fransız İhtilal’inin fikir öncüleri ve eserleri ile ilgili araştırma yapılır.Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması 2. Selim’e sunulan layihalardan hareketle padişahın başkanlık ettiği bir meşveret meclisi toplanarak devletin kötü gidişatını durdurmak için alınması gereken tedbirlerin konuşulduğu drama çalışması yapılır. Öğrencilerin raporlarında değindikleri konular ve bu konuları seçme nedenleri üzerinde tartışmaları sağlanır. Divan-ı Hümayun’dan Bab-ı Âli’ye geçiş ile ilgili gelişmeler verilecektir. kültür. Osmanlı’nın Fransa’ya karşı izlediği “Denge Politikası” ile İngiliz. Osmanlı Hazine Bonosu: Esham uygulaması hakkında araştırma yapılarak bir sunum hazırlanır. Osmanlı Devleti’nin sürekli elçilikler kurmasının önemi vurgulanacaktır. 7. Mısır’ın işgali Fransız. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama NİSAN 1 1 8. Kardeşlik: İhtilal’in yaydığı fikirlerin Avrupa siyasi ve toplumsal düzeninde meydana getirdiği değişiklikler araştırılır. 9. yüzyıl ıslahat hareketlerinin genel özellikleri ile bu ıslahatların toplum. Fransız İhtilali: Fransız İhtilali’ni konu alan film izlenir veya edebi eser incelenir.İngiliz rekabeti ve Fransız sömürgeciliği açısından ele alınacaktır. Eşitlik. Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulması ile ilgili olayları açıklar. III.Rus ittifakına değinilecektir. ABD’nin Osmanlı Devleti’yle ilk ticari ilişkilerine değinilecektir. kullandıkları teçhizat ve gündelik yaşamlarını konu alan bir diyalog hazırlanarak sınıfa sunulur.

Konu: XIX. Vaka-i Hayriye: Yeniçeri Ocağının kaldırılma süreci hakkında araştırma yapılır. Viyana Kongresi ile Avrupa’da değişen dengeler ve Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı izledikleri politika ele alınacaktır İstanbul Konferansı’na değinilecektir.amacın 3. Balkanlarda milliyetçilik fikirlerinin yayılması ile Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan ayaklanmalar arasındaki ilişkiyi kavrar. dini ve etnik durum ve ayaklanmanın sebepleri hakkında araştırma yapılır. Davranışlar: 1 -9 4. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar. 1.Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa 1.amacın 2. Mahmut’un yaptığı ıslahatları ve bu ıslahatların meydana getirdiği değişimleri değerlendirir Yüzyıla Bakış: Asya ve Avrupa’da bulunan devletlerle ilgili harita çalışması yapılır.amacın 6.Mahmut Dönemi Siyasi Olayları 1.11. Yeniçeri Ocağının kaldırılması.Konu: II. Mahmut Dönemi Islahatları 2. 4.12. Şark Meselesi Nasıl Doğdu? Şark Meselesi’nin tarihî süreciyle ilgili araştırma yapılır.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I . kültürel. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 1 1 I. padişahın yetkileri açısından da ele alınacaktır.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 2:Büyük Devletlerin Osmanlı Politikalarını Kavrayabilme. Viyana Kongresi’nin Mimarı Metternich: Kongrede alınan kararların Avrupa devletlerine ve Osmanlı Devleti’ne farklı uygulanışı tartışılır. HAFTA (11) 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………. ünitenin 7. Avrupa devletlerinin Balkanlar üzerindeki politikalarına yer verilecektir. kazanımı ile ilişkilendirilecektir. askerî ve ekonomik alanlardaki ıslahatlar ele alınacaktır.Asya ve Avrupa’daki Devletlerin Genel Durumu 2.Milliyetçilik Hareketleri ve İsyanlar 2.XIX. sosyal ve kültürel hiçbir ilgisinin olmadığı belirtilecek. 2.Değişen şartlara göre Avrupa Devletlerinin Osmanlı Politikaları Balkanlar Kaynıyor: Balkanlarda ayaklanma öncesi siyasi.davranışı gerçekleştirilirken Karadeniz Bölgesi’ndeki satraplıkların nerede. İlk Resmî Gazete: Osmanlı Devleti’nin ilk resmî gazetesi olan Takvim-i Vakayi hakkında bir araştırma yapılır. Anayasaya Doğru: Sened-i İttifak ile Magna Carta genel özellikleri açısından karşılaştırılır. Bükreş ve Edirne Antlaşmalarına da yer verilecektir. 1.. 2.KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) DERS SAATİ HAFTA AY ÜNİTE V : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) NİSAN 1. sosyal. Fener Patrikhanesi ve ona bağlı kiliselerle Yunanistan tarafından yürütülen faaliyetler açıklanacaktır. Pont Devleti’nin Trabzon İmparatorluğu ile siyasi. II. Davranışlar: 1. Davranışlar: 1. 2. Mahmut Dönemindeki değişimi hakkında araştırma yapılır. idari. Şark Meselesi’nin Avrupa’nın siyasi gündemine girmesini kavrar. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 3. Amaç 2:Pontus İddialarının ortaya çıkışı ile ilgili gelişmeleri kavrayabilme.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 1:Yunanistan’ın Anadolu’ya yönelik yayılmacı emellerini ve Megali İdea politikasını kavrayabilm e. “Ermeniler. Sened-i İttifak. Osmanlı Devleti’nin Paylaşılması Tasarıları ve Sevr Antlaşması ile bağlantı kurulacaktır.amacın 5. sosyal. ünitenin 11. 2. HAFTA 1 1 3. kazanımı ile ilişkilendirilecektir. Yaka Türkmenlerine kısaca değinilecektir. II.1922 döneminde yabancı okullar. “Ermeniler.Osmanlı-Avusturya savaşlarının sonuçları açısından ele alınacaktır. OsmanlıRus. Rusya’nın Panslavizm politikasına yer verilecektir.davranışı gerçekleştirilirken Trabzon İmparatorluğu’nun kuruluşu ve Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde yıkılışı konuları ile bağlantı kurulacaktır. Tercüme Odası: Tercüme Odası’nın Osmanlı dış politikası açısından önemi ve II. Siyasi. Davranışlar: 1 -5 Amaç 3:Pontus iddialarının siyasallaştırılması ile ilgili gelişmeleri kavrayabilme.1080 yılından itibaren Kıpçak Türkleri ile daha sonraki yıllarda da Moğol baskısından kaçan Türkmenlerin bölgeye yerleştikleri belirtilerek Trabzon İmparatorluğu yıkılmadan önce bölgenin geniş ölçüde Türkleştiği vurgulanacaktır.ne zaman ve hangi devletlere bağlı olarak kurulduğu açıklanacaktır.II. Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan fikir akımlarının Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerine de değinilecektir.davranışı gerçekleştirilirken Doğu Sorunu.davranışı gerçekleştirilirken 1600.

Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrımüslimlerle ilgisi kurularak açıklanacaktır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 1.SINIFLAR DERS : TARİH II KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) NİSAN DERS SAATİ HAFTA AY 4. Osmanlı Devleti’ne etkisi Susan Tezgâhlar: Bursa örneğinden hareketle Avrupa’da meydana gelen Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı üretimine etkisi incelenir. Sömürgecilik anlayışının Osmanlı Devleti’ne etkisivurgulanacaktır. “Ermeniler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Egemenliğin önemi işlenecektir.ÖĞRETMEN:…………………………………. Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı Devleti’ne etkisini analiz eder. SÜRE SINIF: 10. Davranışlar:1. 1 1 III. 6.SINIFLAR DERS : TARİH II . kazanımı ile ilişkilendirilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal MAYIS  7. 4.5 Gülhane Hatt-ı Hümayunu: Tanzimat Fermanı’nın maddeleri içerik analizi yöntemiyle incelenir. Gümrük Vergileri Düşürülüyor: Osmanlı tüccarı olarak İngiltere’ye.Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839) Tanzimat Fermanı’nın hazırlanmasında etkili olan iç ve dış siyasi gelişmelere de değinilecektir. İngiliz tüccarı olarak 3. Mısır ve Boğazlar Sorunu ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne yönelik politikalarını kavrar. 3.1856 yılları arasında Osmanlı Devleti’ndeki gayrı Müslimlerin durumunu kavrayabilme.amacın davranışları. Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı siyasi. GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. ünitenin 4.HAFTA (12) ÖĞRETMEN:………………………………. Mustafa Reşit Paşa: Mustafa Reşit Paşa’nın hayatı hakkında bir biyografi çalışması yapılır. 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………………. Çelik Ağlar: Avrupa’daki demiryolu ağı ile Osmanlı Devleti’ndeki demiryolu ağı karşılaştırılır. Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın yaptığı ıslahatlara değinilecektir.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 3: 1839.Boğazlar Sorunu 5.Sanayi İnkılâbının drama çalışması yapılır. Gazete Haberi: Bir Avrupalı gazeteci ve Osmanlı gazetecisinin dilinden Mısır Meselesi hakkında bir haber yazılır. Tanzimat Dönemi Edebiyatı: Döneme ait edebî eserlerden yararlanarak Tanzimat Dönemindeki siyasi ve sosyal olayların edebiyata yansımaları incelenir . Konu: Tanzimattan Meşrutiyete 1.Mısır Sorunu ve Osmanlı Devleti’ne ihracat yapmak isteyen Mehmet Ali Paşa İsyanı kişilerin gümrüklerdeki durumunu gösteren bir 4. sosyal ve kültürel hayatına etkisini değerlendirir.HAFTA 1 1 5. 1838 Ticaret Sözleşmesi ile Osmanlı Devleti’nin İngiltere’ye verdiği imtiyazlar ve bunların Osmanlı ekonomisine etkilerine yer verilecektir.. Boğazlar konusunun uluslararası bir sorun hâline gelmesi vurgulanacaktır.

kadın vb. Tanzimat Paşaları: Âli ve Fuat paşalar hakkında biyografi çalışması yapılır. asker. “Ermeniler. Zanaatkâr Padişah: II.1856 yılları arasında Osmanlı Devleti’ndeki gayrı Müslimlerin durumunu kavrayabilme. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın önemi üzerinde durulacaktır.3 IV. Padişah-tebaa arasında değişen anlayışa vurgu yapılacaktır.6 Amaç 8:Kafkas Cephesi’nde RusErmeni işbirliğini kavrayabilme. Değişen Sınırlar: Savaş öncesini ve sonrasını gösteren bir harita çalışması yapılır.1878 OsmanlıRus Savaşı sonunda ortaya çıkarılan Ermeni meselesini kavrayabilme. HAFTA .) tarafından nasıl algılandığını gösteren bir drama çalışması yapılır.-6.Islahat Fermanı(1856) Avrupa Güç Dengesi Arayışında Osmanlı: Paris Barış Antlaşması maddelerinden yola çıkılarak Avrupa güç dengesinde Osmanlı Devleti’nin yeri incelenir. “Ermeniler.1856) 3. HAFTA Osmanlı Devleti’nin ilk dış borçlanmasının bu savaş sırasında olduğuna da değinilecektir. Davranışlar: 1. Islahat Fermanı’nın Osmanlı siyasi. sosyal ve kültürel hayatına etkisini kavrar.I. demokratikleşme süreci açısından incelenir. çiftçi.5 Amaç 7:Avrupa devletlerinin Ermeni isyanları ve bu isyanların bastırılması karşısında uyguladığı siyaseti kavrayabilme.Meşrutiyetin İlanı 2. Berlin Konferansı’na yer verilecektir. 2. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama 1 1 10.-7.9 Amaç 6:Osmanlı Devleti’nin Ermeni İsyanları karşısında uyguladığı siyaseti kavrayabilme. Davranışlar: 1. amaçların davranışları Osmanlı Devletinde yaşayan gayrımüslimlerle ilgisi kurularak açıklanacaktır. Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Balkanlardan ve Kafkaslardan Anadolu’ya yapılan göçlere yer verilecektir. Jön Türkler (Genç Osmanlılar) hareketine de değinilecektir. Fermanın Yankıları: Islahat Fermanı’nın toplumun farklı kesimleri (Müslüman. Kanun-i Esasi’nin demokratikleşme süreci açısından önemi vurgulanacaktır Mecelle’nin aile hukuku açısından önemine değinilecektir. Aziziye Tabyaları: Nene Hatun’un Erzurum savunmasındaki rolü ve Aziziye Tabyalarının önemi araştırılır. 11. Davranışlar: 1. Meşrutiyet Dönemini Osmanlı Devleti’nin demokratikleşme süreci açısından değerlendirir.Kırım Savaşı (1853. 2. 4. gayr-i müslim. Tunus ve Mısır’ın Osmanlı hâkimiyetinden çıkışına yer verilecektir. İlk Osmanlı Anayasası: Anayasa maddeleri.1877-1878 OsmanlıRus Savaşı (93 Harbi) Meşrutiyet’e Giden Yol: Meşrutiyet’e giden yolda fikir hareketleri hakkında araştırma yapılır. Osmanlı-Rus Savaşı’nda İngiltere’nin politika değişikliğine gitmesine vurgu yapılacaktır.SÜRE ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Padişah Abdülaziz’in H ay atı – V C D ” DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) DERS SAATİ KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR MAYIS 1 1 8. Abdülhamit hakkında bir biyografi çalışması yapılır. Avrupa’da Bir Osmanlı Padişahı: Abdülaziz’in Avrupa seyahati ve bunun yankıları hakkında bir araştırma yapılır. Hindistan’a Giden Yeni Yol: 1869’da Süveyş Kanalı’nın açılmasının İngiltere’nin Osmanlı politikasına etkisini araştırılır. Davranışlar: 1. Ermeni Meselesi’nin ortaya çıkışına ve Ermeni faaliyetlerine yer verilecektir.I. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Plevne Marşı” 3.-5.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 3: 1839. 9. Millet-i Sadıka: Osmanlı yönetiminde Ermenilerin durumu ve bu dönemden sonra ayaklanmalarının sebebi hakkında araştırma yapılır. Konu: Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Gelişmeler 1. 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın (93 Harbi) sonuçlarını açıklar. Davranışlar: 4. Kırım Savaşı’nın Osmanlı Devleti ve Avrupa devletleri açısından önemini açıklar.12 Amaç 5:Ermeni Komitalarının ortaya çıkışı ve Ermeni eylemlerini kavrayabilme.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 4: 1877. Tanzimat’tan Islahat’a: Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı’nın genel özellikleri karşılaştırılır. Plevne Savunması: Plevne Marşı dinletilerek Plevne savunması incelenir. Osmanlı Donanması: Abdülaziz Döneminde Osmanlı donanmasının durumunu gösteren bir araştırma yapılır. Kıbrıs.

Osmanlı Devleti’nde analiz eder. Sahne sanatları (opera.Osmanlı toplumunda Gelen Değişmeler meydana gelen değişimleri 2. Bosna .Osmanlı Devleti’nde alanında meydana gelen Eğitim Alanında gelişmeleri kavrar. Topkapı’dan Dolmabahçe Sarayı’na: Gerçek ya da sanal gezi düzenlenerek Topkapı ve Dolmabahçe sarayları mimari tarzı ve yapılış süreci açısından karşılaştırılır.Yüzyılda Osmanlı’nın Toplum Yapısında Meydana 13. kültürel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir.Osmanlı Devleti’nde eğitim 3. Fatma Aliye: Fatma Aliye’nin dilinden kendi hayatı ve dönemine ait bilgiler anlatılır. HAFTA (14) . Düyun-ı Umumiye: Düyun. İslamcılık.Meşrutiyet ve Siyasi Gelişmeler 4. Üç Takım: 1900’lerin başında kurulan futbol takımları hakkında araştırma yapılarak sunulur. Klasik eğitimle modern eğitim arasındaki farka değinilecektir. Ahmet Cevdet Paşa: Ahmet Cevdet Paşa’nın eserleri ve Türk kültürüne katkılarıyla ilgili bir biyografi çalışması yapılır.XIX. Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne de yer verilecektir. Darülfünun. Basın-yayının Osmanlı toplumunda meydana getirdiği değişim vurgulanacaktır.HAFTA 1 1 12.Konu:XIX. Bulgaristan’ın bağımsızlığını kazanmasına ve Girit’in Yunanistan’a katılmasına değinilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal HAZİRAN 1 1 V.Hersek’in ilhakına.Dağılmayı Önleme Çabaları Mithat Paşa: Mithat Paşa hakkında biyografi çalışması yapılır. Klasik eğitimle modern eğitim arasındaki farka değinilecektir.). Okullar 5. İttihat ve Terakki Cemiyetine değinilecektir. Meşrutiyet Dönemi siyasi sosyal. Eğitimde Atılımlar: Sınıf gruplara ayrılır. Spor alanında yapılan çalışmalara da yer verilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Ahmet Cevdet Pa şa ’nı n Es erl eri ” “Osman Hamdi Bey Resimleri” 1. Talat ve Cemal Paşaların biyografilerinden hareketle İttihat ve Terakki’nin amaç ve çalışmaları incelenir. Mahmut döneminden itibaren Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi hakkında bir araştırma yapılır.Sanat ve Mimari Alanındaki Gelişmeler -II. SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.)birini araştırarak sınıfa sunar. Meydana Gelen Gelişmeler 15.ı Umumiye’nin Osmanlı ekonomisine etkileri araştırılır. Meclis-i Mebusan’da Bir Oturum: Meclis-i Mebusan’ın yapısı dikkate alınarak Meclis çalışmalarıyla ilgili drama yapılır. İttihat ve Terakki’nin Üç Paşası: Enver.II. Azınlık ve yabancı okulların faaliyetlerine de değinilecektir. 3.YAZILI YOKLAMA Avrupa’da Osmanlı Talebesi: II. süsleme ve görsel sanatlardaki gelişmelere değinilecektir. Kadınlar tarafından gerçekleştirilen yayın faaliyetlerine yer verilecektir. Mekteb-i Tıbbiye. 3B (Berlin-Boğaz–Bağdat): Demiryolu Projesi’nden hareketle Osmanlı-Alman yakınlaşması incelenir. Azınlık ve yabancı okulların faaliyetlerine de değinilecektir. Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne de yer verilecektir. Basın-Yayın Hayatındaki Gelişmeler 14.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kültür. Osmanlıcılık.Azınlıklar ve Yabancı mimari anlayışını kavrar. Osmanlı Devleti’nde kadının konumundaki değişim vurgulanacaktır.Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler 1.(13) ÖĞRETMEN:………………………………. Sekiz Sütuna Manşet: Döneme ait sosyal konulardan biriyle ilgili farklı bakış açılarını yansıtacak nitelikte gazete haberleri yazılır. İlk Müzeci: Osman Hamdi Bey’in hayatı ve eserleri hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanır. II. Her grup bu dönemde açılan okullardan (Rüştiye. sanat ve 4. Osmanlı kültür.SINIFLAR DERS : TARİH II KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) MAYIS DERS SAATİ HAFTA AY 4. tiyatro vb. Fikir Akımları: Osmanlı fikir hareketleri hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanır.XIX. Osmanlı-Alman yakınlaşmasına da değinilecektir. Türkçülük ve Batıcılık fikir akımlarına değinilecektir 31 Mart Olayı’na da yer verilecektir. Sanayi-i Nefise vb.

gösteren harita çalışması yapılır.Yüzyılda Osm anlı Derne’de Bir Osmanlı Subayı: Mustafa Kemal’in ve Devl diğer Osmanlı subaylarının Trablusgarp Savaşı’ndaki eti ve faaliyetleri araştırılır. HAFTA .5 Amaç 10:Ermeni mezalimine karşı alınan önlemleri kavrayabilme.C. I. Yunan-Pontus ve Süryaniler” ile ilgili konular. I. Davranışlar: 1.3 1 1 2. 226 Karar Sayılı. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “T.. Balkan savaşlarını sınırlar Savaşı’nda mücadele ettiği cephelere açısından karşılaştıran bir harita çalışması yapılır. 2002 tarih ve 272 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2002 tarih ve 2538 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan “Ermeni.3 Amaç 15: 1945’ten günümüze Ermenilerin asılsız soykırım iddialarını kavrayabilme. Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi. 2551 Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge “ gereği ünitelendirilmiş olarak yapılmıştır. Dünya Sınırlar Değişiyor: I ve II. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 03.ÖĞRETMEN:………………………. ……………………….İnkılâp Tarihi” Hamza Eroğlu “1915 Olayları ile ilgili Belgeseller” (15) . Dünya Savaşı sonrası imzalanan Çanakkale Geçilmez: Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihi antlaşmaların içeriğine kısaca açısından öneminin incelenmesi amacıyla Çanakkale’ye bir değinilecektir.3 Amaç 11:Tehcir kararının alınma gerekçesini kavrayabilme. 12.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR HAZİRAN 1 1 16. Savaş Öncesi ve Sonrası Avrupa: I. Sarıkamış Harekâtı: Enver Paşa komutasındaki ordunun mantıklılığı.14 Amaç 16:Ermenilerin soykırım iddialarının geçersizliğini analiz edebilme. 06. oluşuna yer verilecektir.amacın 1. Davranışlar: 1.I.Trablusgarp ve Balkan savaşlarının sebep ve sonuçlarını açıklar.Konu:XX. Osmanlı Devleti’nin I.2003 Karar Tarihli. “Ermeniler. Davranışlar: 1.Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını kavrar. Davranışlar: 1.Bu Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planı . gezi düzenlenir. Ortaöğretim 10 sınıf Tarih dersi öğretim programı gereğince eklenmiştir.4 Amaç 12:Tehcir kararının uygulama esaslarını kavrayabilme.7 Amaç 14: Lozan Antlaşması’na göre Ermenilerin Türkiye’deki statülerini açıklama. VI. . Davranışlar: 1. Zeytun Olayları.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “T.10 Amaç 13:Tehcir kararından sonra Ermenilerin durumunu kavrayabilme.Balkan Savaşları 3.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Sonu Balkan devletlerinin yayılmacı politikası çerçevesinde 1897 OsmanlıYunan Savaşı’na da değinilecektir. Tarih Öğretmeni UYGUNDUR …………………. Dünya Savaşı öncesi 1915 Olayları sebep ve sonuçlarıyla ele ve sonrasında Osmanlı Devleti ve Avrupa’nın sınırlarını alınacaktır. Sarı Gelin: 1915 Olayları ile ilgili belgesel izlenir.Talim ve Terbiye Kurulu’nun 14.. Davranışlar: 1.06.. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………….Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 9:Ermeni komitacılarının çıkardığı olayları(Bitlis. yer verilecektir.C. OKUL MÜDÜRÜ 3. ileri görüşlülüğü ve önder Sarıkamış’ta verdiği mücadele ile ilgili belgesel izlenir.2008 tarihli ve 138 sayılı Kurul Kararı gereği hazırlanan Tarih 10 Ders Programında belirtilen hedefler esas alınarak hazırlanmıştır. .07.30.davranışı gerçekleştirilirken zorunlu göçe tabî tutulanların savaşa etkisi olmayacak yerleşim yerlerine yerleştirildikleri belirtilmelidir.İnkılâp Tarihi” Hamza Eroğlu 2. HAFTA 17.Trablusgarp Savaşı İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini kurmasına yer verilecektir. Sava şlar 1. Davranışlar: 1. Davranışlar:1. Van İsyanı) kavrayabilme.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful