ÖĞRETMEN: …………………………

SÜRE DERS SAATİ KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR )

2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………..GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.SINIFLAR
ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ

DERS : TARİH II
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi )

HAFTA

AY

KONULAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

EYLÜL

ÜNİTE I : BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453 ) XIII. yüzyıl sonunda Anadolu’nun durumu; XIV. yüzyıl başında İlhanlılar, Memluklar, Altın Orda, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) ile Anadolu’daki Türk beylikleri; Balkanlar ve Avrupa’daki diğer devletlerin siyasi durumu hakkında bilgi verilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama
Anlatım Soru-Cevap

3.HAFTA

1 1

1. XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğu’nun siyasi durumunu kavrar.

I.Konu: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1300 -1453) 1.XIV.Yüzyıl Başlarında Yakındoğu ve Avrupa

Dünyaya Bakış: XIV. Yü zyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğudaki devletleri gösteren harita çalışması yapılır. Dönemle ilgili tarih şeridi hazırlanır.

Ders Kitabı Duvar Haritası “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu” Halil İnalcık “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu

1 1

2. Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir. 3. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti arasındaki ilişkiyi açıklar.

1 1

4.Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki faaliyetlerini Türk siyasi birliğinin sağlanması açısından değerlendirir. 5. Ankara Savaşı’nın Türk dünyasına etkilerini kavrar.

Kayı Boyu; Kayıların Anadolu'ya gelişi ve yerleşmesine değinilecektir. XIV. yüzyılda Anadolu’nun siyasi, kültürel ve demografik yapısına değinilecektir. 2.Kayıların Anadolu’ya Koyunhisar Savaşı, Bilecik ve gelişi ve Yerleşmesi Bursa'nın fethi, Maltepe Savaşı, İznik 3.Balkanlardaki Fetihler ve İzmit'in fethi de ele alınacaktır. Edirne'nin fethi; İstanbul kuşatılması; Sırp Sındığı, Çirmen, I. Kosova ve Niğbolu savaşları da ele alınacaktır. İskân politikasının amacı, gerekçesi ve nasıl gerçekleştirildiğine değinilecektir. Akkoyunlu ve Karakoyunlu Anadolu’da Türk Birliği: Anadolu’da Türk siyasi devletlerine ve kültürel etkilerine de birliğinin sağlanması ile ilgili sunu hazırlanır. değinilecektir. Dedem Korkut’un Dilinden: Türk toplum hayatı, aile Timur’un uyguladığı politikaların Türk 4.Anadolu’da Siyasi hayatı, kadın ve erkeğin konumu vb. açılardan dünyasına etkileri verilecektir. Birliği Sağlama Dede Korkut Hikâyeleri incelenir. Altın Orda Devleti’nin yıkılması ile Faaliyetleri Çubuk Ovası’nda İki Hükümdar: Ankara Savaşı’nın Karadeniz’in kuzeyindeki siyasi 5.Ankara Savaşı ve Fetret Osmanlı ve Timur devletleri açısından sebep ve sonuçlarını gelişmelere (Kırım, Ejderhan, Kazan, Devri Timur ve Yıldırım Bayezid’in dilinden anlatan bir metin Kasım, Küçüm, Nogay hanlıklarına) yazılır. Metinler farklı bakış açılarını yansıtması yönünden kısaca değinilecektir. incelenir Ankara Savaşı sonrası Anadolu’nun siyasi durumu vurgulanacaktır. 6.Anadolu’da Siyasi Birliğin Yeniden Sağlanması 7.Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyetinin Güçlenmesi Anadolu’dan Balkanlara Uzanan Güç: Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleri ile ilgili harita çalışması yapılır. Evlâd-ı Fatihan: Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalarla ilgili sunu hazırlanır.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu: Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili belgesel veya film izlenir. Beylikten Devlete: Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörlerle ilgili araştırma yapılarak sınıfta tartışılır. Osmanlı’nın İlk Şehirleri: Osmanlı Devleti’nin önemli merkezlerine (Söğüt, Domaniç, İznik, Bursa vb.) gezi düzenlenir. İskân (Şenlendirme) Politikası: Osmanlı Devleti’nin iskân politikasını içeren metinler (araştırma, makale, hikâye, tarihi vesikalar vb.) incelenir. Balkanların Fethi: Balkanlarda yapılan fetih ve savaşları yansıtan harita çalışması yapılır.

Ders Kitabı Duvar Haritası “Osmancık’ın Rüyası” (TRT Belgesel) “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu

EKİM

4. HAFTA

Ders Kitabı Duvar Haritası Dede Korkut Hikayeleri “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu

1. HAFTA

2. HAFTA

1 1

6.Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir.

Edirne-Segedin Antlaşması, Varna Örneklendirme Savaşı, İkinci Kosova Savaşı ele Karşılaştırma alınacaktır. Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Balkanlarda uygulanan siyasi, sosyal ve Grup Tartışması ekonomik (vergi adaleti, hoşgörü vb.) Yapılan politikalar vurgulanacaktır.
Çalışmaları Yorumlama

Ders Kitabı Duvar Haritası “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu (1)

4. vergi sistemi ve askerî Karşılaştırma sistem arasındaki ilişkiye Araştırmadeğinilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Ders Kitabı “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu Osmanlı Kronikleri 1 1 8.) Anlayışı yararlanılarak Osmanlılarda 2. Çalışması Ekonominin temel kaynakları Grup insan gücü. Konu: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Osmanlı Devleti’ne Dair: Döneme ilişkin kaynaklardan (İbn-i (1300. hayvancılık ve Tartışması ticaret açısından ele alınacaktır. HAFTA Ders Kitabı “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu (2) 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI .XIV-XV. Yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Çalışmaları Bayramının anlam ve önemi Yorumlama üzerinde durulacaktır. Osmanlı devlet anlayışının dayanakları vurgulanacaktır.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Kapıkulu sistemi ele alınacaktır. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………. Şehzade sancağı uygulamasına değinilecektir. yüzyıllarda Osmanlı askerî teşkilat yapısının temel özelliklerini kavrar.Osmanlı’da Devlet Âşık Paşazade Tarihi vb.ÖĞRETMEN:……………………………. 3. Devşirme Sistemi: Devşirmelerin nasıl alındığı ve yetiştirildiğine dair bilgileri içeren metinler incelenir. tarım. Lonca Teşkilatı: Lonca teşkilatının işleyişiyle ilgili drama yapılır.HAFTA 1 1 7. Anlatım Tımar sisteminin işleyişine.Osmanlı Ordusu 9. XIV-XV. Devşirme sisteminin işleyişi vurgulanacaktır. Yeniçeri Ocağının kurulması ve işleyişi ele alınacaktır. tımar Soru-Cevap sisteminde toprak kullanımı. toprak Örneklendirme yönetimi.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR E KİM 3.1453) Batuta Seyahatnamesi. Osmanlı devlet anlayışı ve yönetimi nin temel özellikler ini kavrar.Osmanlı Ekonomisi Osmanlı ekonomisinin temel özelliklerini kavrar. II. 1. Osmanlı Çınarı: Osmanlı Devleti’nin devlet yönetimiyle ilgili araştırma yapılarak sunu hazırlanır. İnceleme Kuruluş dönemi Osmanlı Grup donanmasına da değinilecektir.Osmanlı Devlet devlet ve yönetim anlayışı Teşkilatı incelenir. yüzyıllarda 4. Devlet anlayışı ve yönetimin temel özellikleri kurumsallaşma sürecini kapsayacak şekilde ele alınacaktır.

sefer yolculuğu.ÖĞRETMEN……………………………… SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ ……………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Fethin Yankıları: Bizans İmparatoru ve Avrupalı liderlerin dilinden İstanbul’un fethiyle ilgili metin yazılır. Mehmet ile ilgili biyografi çalışması yapılır. fetih gününü ve İstanbul’a girişini anlatan metin yazılır.İstanbul’un Fethi 2. hazırlanır. öğrencilerin ve öğretmenlerin yaşamlarıyla Gayrimüslimlere verilen eğitim ilgili bir metin yazılır. medreselerdeki. görevleri ele alınacaktır. Anadolu ve denizlerdeki) fetihlerle ilgili harita çalışması yapılır. 1. yetki ve sorumlulukları vurgulanacaktır. resim vb.Konu: İstanbul’un Fethi 1. Fatih ve Fetihler: Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleştirilen (Balkanlar. fetih ve mücadeleler kronolojik olarak ele alınacaktır. ordunun sefere çıkış kararı. stratejik ve sembolik önemi vurgulanacaktır. Osmanlı eğitim sisteminin temel özelliklerini ve işleyişini kavrar. Osmanlılarda eğitim anlayışı. özgürlüklerine değinilecektir. poster. örneğinden yararlanılarak Osmanlıdaki eğitim Eğitim anlayışındaki süreklilik ve ortamları. Konu: Osmanlılarda Yönetim. Fatih Sultan Mehmet: II. II. değişim verilecektir. konularıyla ilgili sunu eğitim (Enderun ve Harem). ilmiye işleyişi görevleri ve üyelerinin yetki ve ve kalemiye sınıfından olduğuna sorumlulukları ile ilgili değinilecektir. değinilecektir.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÜNİTE II : DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ (1453-1600 ) KASIM Fethe Bir Gün Kala: II. . eğitim verenler. sunu hazırlanır. Sefer-i Hümayun: Bir sefer hazırlığının nasıl Osmanlı Devleti’nin çağdaş harp yapıldığı. Osmanlı Devleti ve Doğu Roma (Bizans)İmparatorluğu’nun İstanbul’un fethi öncesi ve fetih sırasındaki çalışmalarına değinilecektir. Dünya Başkenti: İstanbul’un Fethi kutlamalarında kullanılabilecek şehrin geçmişten günümüze önemini anlatan afiş.Askeri ve Siyasi Gelişmeler (1454. uygulamasının yapıldığı şehirler ve buradaki Tımar sisteminin gelişimine işleyişle ilgili araştırma yapılır. 5. çalışmalar yapılır. Mehmet (Fatih) Döneminin siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirm Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Şehzade ŞehirleriVCD” (3) .16 KASIM ATATÜRK’Ü Enderun ve Haremde eğitim hakkında ANMA HAFTASI) araştırma yapılarak buradaki eğitimin aşamaları ile ilgili şema oluşturulur. II. güvenlik vb. değinilecektir.İstanbul’un fethinin sebeplerini. askerlerin teknolojisine ilişkin çalışmalarına da eğitimi.Osmanlı’da Eğitim Padişahın tahta geçişi. HAFTA 1 1 1. üyeleri ve bir şema hazırlanır. mesleki eğitim(Lonca teşkilatı vb. askerî eğitim ve dinî Sahn-ı Seman’da Bir Gün: Külliye kurumlardaki eğitim vurgulanacaktır. taşra ve eyalet yönetimini gösteren Hümayun’un yapısı.1480) Anlatım Soru-Cevap Örneklendirm Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Fatih Sultan Mehmet’in HayatıVCD” 2.İstanbul’un Fethi’nin Sonuçları 3. dersler. Fetihlerle ilgili tarih şeridi hazırlanır.Osmanlılarda Yönetim 2. sefer hazırlıkları. Taşra ve eyalet yönetimi de ele Şehzade Şehirleri: Şehzade sancağı alınacaktır. İstanbul şehrinin siyasi. 2. sosyal. Saraydaki Okullar-Enderun ve Harem: (10. öğrenciler. Askeri Teşkilat ve Eğitim 1. giyecek. fetih sürecini ve fethin sonuçlarını kavrar. HAFTA 3.Osmanlı Devleti’nin yönetim yapısındaki değişimi değerlendirir. Mehmet’in dilinden fetih öncesi ve sonrası yapılan çalışmaları. 1 1 4.). Osmanlı’da Yönetim: Osmanlı Devleti’nde Merkezî yönetim kapsamında Divan-ı merkezî. Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanmasına değinilecektir. I. Sınırların genişlemesi. ekonomik.Osmanlılarda Askeri Teşkilat 3. saraydaki barınma. Divan-ı Hümayun: Divan-ı Hümayun’un Osmanlı yöneticilerinin seyfiye.Osmanlı Devleti’nin askerî teşkilâtının gelişimini kavrar.

Rönesans Keşifler-Kâşifler:Coğrafi keşiflere öncülük eden kişilerin hayatları. İkindi Güneşi: Yavuz Sultan Selimle ilgili biyografi çalışması yapılır. Konu: Avrupa’daki Gelişmeler 1. yayılışı ve etkileri araştırılarak sunu hazırlanır.Selim (Yavuz) Dönemi (1512. yaptıkları keşiflerin sebep ve sonuçları araştırılır. Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi Çoğrafi Keşifler ve Rönesans’la ilgili sunular ARALIK 4. Çalışması Rönesans kelimesinin anlamına Grup değinilecektir. Bu dönemin siyasi durumunu gösteren harita çalışması yapılır.HAFTA 1 1 16-19 KASIM 2010 KURBAN BAYRAMI 1 1 6.Safevi Devleti arasındaki hâkimiyet mücadelesine değinilecektir. Yeni Dünya: Avrupa-Asya arasındaki ana ticaret yolları ile coğrafi keşiflerle yeni bulunan ticaret yollarını kapsayan harita çalışması yapılır.I. heykel vb. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 1. Örneklendirme Coğrafi keşiflerin Karşılaştırma gerçekleşmesinde teknolojik ve Araştırmabilimsel gelişmelerin etkisine ve bu İnceleme keşif hareketlerinin sürekliliğine Grup vurgu yapılacaktır.) İnternetten Rönesans dönemi sanatçıları ve sanat eserlerinin yer aldığı sunu hazırlanır. resim. Anlatım Papa ve krallar arasındaki Soru-Cevap mücadeleye değinilecektir. Yavuz Sultan Selim dönemi siyasi ve askerî gelişmelerin doğu politikası çerçevesinde değinilecektir.Osmanlı-Memlük İlişkileri . sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar.Coğrafi Keşifler 2. III. Osmanlı Devleti . Osmanlı Devleti . Yorumlama Rönesans’ın ortaya çıkışında teknolojik ve bilimsel gelişmelerin etkilerine değinilecektir.Osmanlı-Safevi İlişkileri 2. Konu: I. Rönesans Aydınları: Rönesans dönemi sanat eserleri (mimari.Rönesans’ın ortaya çıkış nedenlerini ve etkilerini kavrar. GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.ÖĞRETMEN:……………………………….Coğrafî keşiflerin Avrupa’nın siyasi. Selim (Yavuz) döneminde Osmanlı Devleti. HAFTA (4) . Tartışması Rönesans’ın ortaya çıkışında doğu Yapılan medeniyetinin etkisine Çalışmaları değinilecektir. 7. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010 /2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………. I.Safevi Devleti arasındaki hâkimiyet mücadelesine değinilecektir. Feodalitenin zayıflamasına ve merkezi krallıkların güçlenmesine değinilecektir. Safevi ve Memluk devletleri arasındaki askerî ve siyasi ilişkileri açıklar. Avrupa’da Yeni Dönem: Rönesans’ın ortaya çıkışı. Yavuz Sultan Selim dönemi siyasi ve askerî gelişmelerin doğu politikası çerçevesinde değinilecektir.HAFTA 1 1 8.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR KASIM 3.1520) 1.YAZILI YOKLAMA Doğunun Fethi: Yavuz Sultan Selim dönemi askerî ve siyasi gelişmeleriyle ilgili sunu hazırlanır. Rönesans ve Osmanlı Devleti: Rönesans’ın sonuçları araştırılarak Osmanlı Devleti’ne etkilerini sınıfta tartışır. IV.

Kapalı Çarşı-Bedesten-Arasta: Osmanlı devletinde alışveriş. Kanal projelerinin amaçlarına değinilecektir. Osmanlı toplumunda aile hayatına değinilecektir. Bayezit Döneminde İspanya’dan Osmanlı Devleti’ne sığınan Yahudilerin durumu da işlenecektir. Portekiz.Konu: Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı 1. “Ermeniler. Davranışlar: 1. Mahallede Günlük Yaşam: Döneme ait minyatürler. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirm Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 2.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ARALIK 9. 1 1 V.Batıdaki Gelişmeler 3. belgesel.Bayezit Dönemi denizcilik faaliyetlerine değinilecektir. VI. yüzyılda İstanbul Kapalıçarşı’da bir Osmanlı akçesi ile neler satın alabileceği konusunda araştırma yapılır. Fetihlerle ilgili tarih şeridi hazırlanır. 11. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Yöneten ve yönetilen ilişkisi vurgulanacaktır Dönemin eserlerinden (tarihî vesika. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 3.davranışı gerçekleştirilirken Süryanilerin dini.Osmanlı ekonomisinin gelişimini değerlendirir. kadın ve esnaf gözüyle bir günü anlatan metin yazılır.amacın 6. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ile ilgili film. 2.davranışı gerçekleştirilirken Süryani Kilisesinin kuruluşu ile ilgili gelişmeler de açıklanacaktır. Osmanlı Devleti’nin Batıda RomaGermen İmparatorluğu. 10. izlenir. XVI. ticaret yapılan mekânlar.Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin toplumsal yaşama etkisini açıklar. II. Bir Akçenin Değeri: XVI. Seyyahların Gözüyle: Osmanlı toplumuna ilişkin Türk ve Avrupalı seyyahların dilinden yazılmış metinler incelenir. HAFTA 1 1 12. 3. Aynı Zamanda Farklı Yaşamlar: Avrupalı bir köylü ile Osmanlı köylüsünün yaşamlarının karşılaştırıldığı bir metin yazılır. gravürler.amacın 3. bu mekânların işleyişi ve ekonomiye etkileriyle ilgili araştırma yapılır. Avusturya. bu durumun bölgedeki halkın bu arada Süryani vatandaşlarımızın da yurt içi ve yurt dışına göç etmelerine neden olduğu açıklanacaktır.Vakıf Sistemi Yurtluk-Ocaklık: Yurtluk-ocaklık sisteminin ortaya çıkışı ve savaşlar sonrasında sistemin değişimi incelenir. Lonca Teşkilatı: Lonca teşkilatının işleyişine ilişkin drama yapılır. kapalı çarşı vb. Muhteşem Süleyman: Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili biyografi çalışması yapılır. Osmanlı Çarşıları: Yakın çevresinde bulunan Osmanlı Dönemine ait çarşı. ekonomik ve kültürel durumlarını kavrayabilme. Osmanlı’da Ticaret Yolları: Osmanlı Devleti’nde ticaret yollarını gösteren harita çalışması yapılır.Ekonomik Gelişmeler 2. Üretim-tüketim dengesine değinilecektir. yüzyıl başlarında Avrupa’da meydana gelen siyasi gelişmelere değinilecektir.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 1:Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 1839’a kadar gayrımüslimlerin durumunu açıklama.Toplum Yapısı 3. tiyatro oyunu vb. minyatür.Doğudaki Gelişmeler Osmanlı-Dünya Gücü: Kanuni Dönemi fetihlerini içeren harita çalışması yapılır. İki Liderin Buluşması: Kanuni ve Fransa Kralı Fransuva dönemin olaylarının değerlendirdiği kurgu metin yazdırılır. Vakıfların kuruluşu. mekânlara gezi düzenlenir.XV-XVI. yüzyıllar arasında Süryanilerin sosyal. yararlanılarak bir Osmanlı mahallesinde çocuk. gravür. seyahatname vb. Metinle ilgili drama çalışması yapılır. Osmanlı’daki hoşgörü anlayışı vurgulanacaktır. Konu:Kanuni Dönemindeki Siyasi Olaylar 1.) yararlanılarak XV-XVI.davranışı gerçekleştirilirken Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki terörün bölgede güvenliği azalttığı ve ekonomik hayatı etkilediği belirtilecek. 2. bedesten. 1. Davranışlar: 1 -4 Amaç 3:VII.amacın 4. Osmanlı Devleti’nin gelir-gider dengesi ve bütçe anlayışına değinilecektir. Osmanlı Devleti’nde ticaretin önemine değinilecektir.6. ekonomik ve sosyal yaşantılarına yer verilecektir. Venedik. tarihi metinler vb. HAFTA (5) . Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olmasına etkisini değerlendirir.ÖĞRETMEN:…………………………………. yüzyılda Avrupa 2.Günlük Yaşam 4. I. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin toplum yapısını analiz eder. Davranışlar: 1 – 8.yüzyıllarda Osmanlı toplumunda günlük yaşam ele alınacaktır.2 Amaç 2:Süryanilerin Hıristiyanlık dinine girişiyle ortaya çıkan gelişmeleri kavrayabilme. işleyişi ve sosyal yaşamdaki önemine değinilecektir. Davranışlar: 1.-XX.XVI.amacın 4. II. Yurt dışında yaşayan bazı Süryanilerin ileri sürdüğü soykırım iddiaları üzerinde durulacaktır. arasta. Gök Kubbe Altında Birlikte Yaşamak: Osmanlı toplumunda birlikte yaşamanın önemine ilişkin tarihî metinler incelenir. Amaç 1:Süryanilerin tarihsel kökenini kavrayabilme. Osmanlı Devleti: XV ve XVI. Doğuda İran ile ilişkileri ele alınacaktır.davranışı gerçekleştirilirken Ermenilerin kendilerine ait matbaalarının bulunduğu belirtilecektir.

SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10..SINIFLAR DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ HAFTA AY .ÖĞRETMEN:……………………………….

Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olmasına etkisini değerlendirir. Barbaros’u huzuruna kabul edişiyle ilgili drama çalışması yapılır. özellikler) araştırılarak sunu hazırlanır. oyun ve şenlik anlayışı incelenir. XV-XVI.Teknoloji ve Sanat Alanındaki Gelişmeler 1. Karşılaştırma Hint Deniz Seferlerinin Araştırmasebep ve sonuçlarına İnceleme değinilecektir Grup Çalışması XV ve XVI. yararlanılarak Osmanlı’da Şair Padişahlar: Dönemin padişahlarının yazdığı oyun. Geleneksel Türk sanatlarına (hat. kakmacılık. Konu: Osmanlı’da Hukuk. haritacılık faaliyetleri vb. I.Bilim ve teknoloji 3.) örnekler verilecektir. yüzyıl Osmanlı kültür. bilim insanlarının hayatları. Barbaros Hayrettin: Barbaros Hayrettin Paşa’nın biyografisi araştırılır.minyatür. Bilimin Işığında: Takiyüddin. Bilim. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ile ilgili film. Osmanlı sanat ve mimari anlayışı incelenir.HAFTA 1 1 12. tiyatro oyunu vb. 15. 4. kanunnamelerin hazırlanması. Piri Reis’in eğlence. izlenir. Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 1 1 13. Muhteşem Süleyman: Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili biyografi çalışması yapılır. tezhip. Sabuncuoğlu’nun kullandığı Alay-ı Hümayun: Döneme ait minyatürlerden teknikler.Mimari 6. hukuki düzenlemelerin eserleri ve bilim dünyasına katkıları araştırılarak önemi vurgulanacaktır. 14. önem vurgulanacaktır. HAFTA (6) ÖĞRETMEN:……………………………… SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………. Tycho Brahe Yüzyıllara Meydan Okuyan Mimar: Mimar Sinan Rasathanesi’nin örneğinden yola çıkılarak Osmanlı Döneminde bir karşılaştırması yapılarak sanatkârın yetişme şartları. “Osmanlı Bilim Dünyası” konulu duvar gazetesi Takiyüddin Rasathanesi ile hazırlanır. ebru.Hukuk Alanındaki Gelişmeler 2. çağdaşı Avrupa devletlerinin bu alandaki gelişmeleriyle karşılaştırır. VII. sanat ve mimari anlayışı ve bu alanlardaki gelişmeleri değerlendirir. Piri Reis.Kanuni Döneminde Denizlerdeki Gelişmeler 5. Osmanlı Devleti’nde bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Osmanlı Devleti: XV ve XVI. Topkapı Sarayı: Sanal ya da gerçek ortamda Topkapı Sarayı’na bir gezi düzenlenerek Saray’daki Osmanlı Devleti’nin bilime ve bilim insanlarına verdiği yaşam. eğlence ve şenlik eserlerden örnekler incelenir. Eğlence ve Şenlik Osmanlı adalet anlayışı. çinicilik vb. anlayışı da işlenecektir.SINIFLAR DERS : TARİH II . ele alınacaktır. Osmanlı hukuk sisteminin özellikleri ve işleyişini kavrar. yüzyıllarda Grup Osmanlı Devleti’nin Avrupa Tartışması devletlerine verdiği ticari ve Yapılan hukuki ayrıcalıkların siyasi Çalışmaları gelişmelere etkisine Yorumlama değinilecektir.Güzel Sanatlar 5. Anlatım Ders Kitabı Soru-Cevap Duvar Haritası Örneklendirme “Sorularla Osmanlı Karşılaştırma İmparatorluğu” AraştırmaErhan Afyoncu İnceleme “Büyük Osmanlı Grup Tarihi” Çalışması İsmail Hakkı Grup Uzunçarşılı Tartışması “Topkapı Sarayı’nın Yapılan Üç Boyutlu Çalışmaları Görüntülerinin Yorumlama İzlenmesi” 5.Osmanlılarda Oyun. Kasr-ı Adalet: Divan-ı Hümayun’a gelerek Hukukun resmileşmesi ve problemlerinin çözümlenmesini isteyen bir kişinin yazılı hukuk anlayışı burada yaşadıklarıyla ilgili drama çalışması yapılır. haritaları vb. vurgulanacaktır.ARALIK 4. Osmanlı Devleti’nin Akdeniz Anlatım hâkimiyeti ile Osmanlı deniz Soru-Cevap politikasının ilişkisi Örneklendirme vurgulanacaktır. merkezi yönetimin güçlendirilmesi Osmanlı Hukuk Sistemi: Klasik dönem Osmanlı ve veraset sistemi ele hukuk sistemine ilişkin araştırma yapılır alınacaktır. Şerafettin Kanuni Döneminde yapılan Sabuncuoğlu vb. Kanuni’nin.Edebiyat 4.Fransa’ya verilen Kapitülasyonlar Denizlerde Türk Gücü: Türk denizciliğinin gelişimi (kürekli ve yelkenli gemiler. eğitimi ve eserleri ayrıca Şerafettin incelenir. belgesel. Yanıbaşımızdaki Tarih: Osmanlı Dönemine ait Dönemin eserlerinden eserlerin bulunduğu yerlere gezi düzenlenir.

Reform hareketinin Osmanlı toplumundaki Hristiyanlara etkisine değinilecektir. Avrupa devletlerinde ve Osmanlı Devleti’nde dindevlet ilişkisi karşılaştırılacaktır.YÜZYIL (1600-1700) . Konu: Reform Hareketleri 1. Martin Luther’in faaliyetlerini.Reformun Gelişimi 3. Reform hareketinin sebeplerini ve etkilerini kavrar. Reform hareketinin sadece dini boyutunun olmadığına ve başarıya ulaşmasının nedenlerine değinilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi “Reform’la ilgili sunular” ÜNİTE III : ARAYIŞ YILLARI 17. hareketin yayılışını. Reform hareketleri karşısında Osmanlı Devleti’nin izlediği politikaya değinilecektir.KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) OCAK DERS SAATİ HAFTA AY 1. Reform kelimesinin anlamı açıklanacaktır. sonuçlarını ve Osmanlı Devleti’ne etkisini anlatan bir metin yazılır.Reformun Nedenleri 2. HAFTA 1 1 16. VIII.Reformun Sonuçları Reform Hareketi: Reform hareketinin sebeplerini.

Ekber ve erşed sistemine değinilecektir. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar. yüzyılda Asya ve Avrupa’da bulunan devletlerle ilgili harita çalışması yapılır. XVII. Bu savaşların. Buhara. Kırgızlar.Konu: XVI I. 2. siyasi.I. giray vb. knez.XVII. Taç Mahal: Taç Mahal’le ilgili araştırma yapılır. HAFTA (7) ÖĞRETMEN:………………………………… SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Özbekler ve Özbek Hanlıkları (Hive. sosyal. imparator. kral.Yü zyıl da Asy a ve Avr upa 1. Unvanlar: Padişah. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 2. görsel materyallerle desteklenerek sunulur. Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin Avusturya’ya yönelik dış politikasında meydana gelen değişim vurgulanacaktır. Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti’nin Durumu 2.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR . Ekber ve Erşed: I. Haçova Meydan Muharebe’sinden sonra Anadolu’da başlayan ayaklanmalara değinilecektir. Araştırma. Asya ve Avrupa’ya Bakış: XVII. voyvoda. arşidük. çar. Hokand). Kaşgar Hanlığı ve Babür Devleti’nin kültürel etkilerine değinilecektir. yeni tımarların ortaya çıkmaması. terimlerle ilgili araştırma yapılır.tımar gelirlerinin azalması vb ). Yüzyılda Osm anlıAvu stury a ve Osm anlı İran İlişk ileri -II. YAZILI YOKLAMA 1 1 1. kayser. şah.Kazak Hanlığı.XVII. Güç Dengesi Değişiyor: Zitvatorok Antlaşması’nın maddeleri değişen güç dengeleri açısından incelenir. üretimin azalması. Osmanlı-Avusturya ve Osmanlı-İran savaşlarının Osmanlı Devleti’ne etkilerini değerlendirir. devletin Anadolu ile ilgilenecek gücünün olmaması. ekonomik açılardan etkilerine değinilecektir (savaşların uzun sürmesi. Ahmet’in veraset sisteminde yaptığı değişikliğin Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilediği tartışılır.

bu durumun Osmanlı Devleti’ne etkileri üzerinde durulacaktır. Bu anlayışın. IV. Ordunun Başında Genç Bir Padişah: II. Bilim insanlarının yapmış olduğu çalışmaların dönemin siyasi. İltizam ve mukataa usulüne değinilecektir.Yüzyılda Avrupa’da Bilim ve Teknik Alandaki Gelişmeler Avrupa’da Bilim: Sınıf gruplara ayrılır.IV. Osman’ın ıslahat fikirleri ve Hotin Seferi’nin ıslahatlara etkisi araştırılır. 4. Osmanlı Maliyesi: Osmanlı gümrük politikasıyla ilgili bir araştırma yapılır. Son Akıncı: Telli Hasan Paşa olayı örneğinden hareketle akıncı birliklerinin önemini yitirmesiyle ilgili araştırma yapılır. yüzyılda Avrupa’da meydana gelen bilimsel gelişmeleri ve siyasi olayları kavrar. Bağdat Köşkü: Bağdat Köşkü ile ilgili araştırma yapılarak 17. Bacon. Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları: Harita çalışması yapılarak antlaşmalardan sonra Osmanlı Devleti’nin sınırları incelenir. Viyana Kuşatması’nın sebeplerini. Konu: IV. HAFTA (8) 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Osmanlı ekonomisine etkileri tartışılır.OCAK 3. Tımardan İltizama: Tımar sisteminde meydana gelen değişimin etkilerini araştırır. Merkantilizmin Osmanlı Devleti’ne etkilerine değinilecektir. Yüzyıl ıslahatlarının karakteristik özellikleri sınıfta tartışılır. Avrupa devletleri arasında yaşanan rekabetin Osmanlı Devleti’ne etkilerini açıklar. 7.IV. Osmanlı-Rusya. Murat filmi izlenir.XVII. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 1 1 5. Girit’in fethi işlenirken Osmanlı donanmasının durumuna değinilecektir. OsmanlıAvusturya ilişkilerine değinilecektir. Koçi Bey Risalesi: Risaleden seçilen metinler. II. yüzyılda yapılan ıslahatların genel özellikleri ele alınacaktır. Kasr-ı Şirin Antlaşması’nın önemi vurgulanacaktır. Murat’ın iktidarı ele alış sürecine de değinilecektir. Kazan Kaldırma: Yeniçeri Ayaklanmalarının sebep ve sonuçları tartışılır. sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ele alınacaktır. İbrahim’in saltanatı IV.XVII. Descartes. İstanbul ve Eyalet ayaklanmaları ele alınacaktır. .Yüzyılda Avrupa’da Siyasi Durum 4. Tarhuncu Ahmet Paşa ve Köprülü ailesinin yapmış olduğu ıslahatlar vurgulanacaktır. I. “Bir Türk Gibi Güçlü”: Uyvar Kalesi’nin fethi ile ilgili yazılmış şiirlerden yararlanılarak fethin kamuoyundaki yansımaları incelenir. Leibniz. siyasi. sosyal. İngiltere’de meşruti yönetime ve Fransa’da mutlakiyet yönetimine değinilecektir.IV. ekonomik anlayışına etkileri sınıfta tartışılır.HAFTA 1 1 3. Hotin Fetihnamesi: Nadirî’nin Hotin Seferi ile ilgili minyatürleri incelenir. Murat’ın siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar.1688) 1. 3.HAFTA Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi 9. Mehmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri açıklar. Avrupa devletlerinin haçlı zihniyeti vurgulanacaktır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama 3. Pascal. Islahat kavramının anlamı üzerinde durulacaktır. 6.II.IV. Tımar sistemi askerî. 7 Yaşındaki Cihan Padişahı: Sofu Mehmet Paşa’nın sadrazamlıktan alınışıyla ilgili drama yapılır. 3. Mehmet Dönemi Islahat Çalışmaları 2. Kutsal İttifak: Viyana Kuşatması ve Haçlı zihniyetinin yeniden ortaya çıkışı ile ilgili araştırma yapılır. Galileo. Newton.SINIFLAR ÖĞRETMEN:…………………………… SÜRE DERS SAATİ KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) HAFTA DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ AY .IV. Osman’ın ıslahat arayışlarını açıklar.İç İsyanlar 4. Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne etkileri vurgulanacaktır. Avrupa’da Yeni Ticaret Politikası: Merkantilizm anlayışını ortaya çıkaran Avrupa’daki gelişmeler araştırılır. Koçi Bey ve Kâtip Çelebi’nin risalelerine dönemin ıslahat çalışmaları bağlamında değinilecektir. Valide Sultan’ın Çözümü: Hatice Turhan Sultan’ın Köprülü Mehmet Paşa’yı sadrazam yapmasıyla ilgili drama yapılır.Murat Dönemi (Siyasi Olaylar-Islahatlar) Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “IV.Murat” TRT Belgeseli ŞUBAT 4. III. Celâli. Revan ve Bağdat Seferleri: Seferlerle ilgili bir harita çalışması yapılır. Bilimsel çalışmalar ve bu çalışmaların döneme olan etkisi vurgulanacaktır.Avrupa’nın Gelişimine Seyirci Kalan Osmanlı Büyük Kaçgun: Celâli Ayaklanmaları ile ilgili araştırma yapılarak ayaklanmaların Osmanlı Devleti’ne etkileri sınıfta tartışılır. Her bir grup. Kepler. Gelenekçi Islahat Düşüncesi: XVII. Otuz Yıl Savaşlarına.II. HAFTA 1 1 8. Mehmet Dönemi(1648.Tımar sistemindeki değişimin sebep ve sonuçlarını değerlendirir. 25 Yıl Süren Mücadele: Girit’in fethi ile ilgili araştırma yapılarak Girit Savaşı’na destek veren Avrupa devletlerinin durumu incelenir. Osmanlı-Lehistan. Mehmet’in tahta geçiş süreci içerisinde işlenecektir. kuşatma sürecini ve sonuçlarını değerlendirir.yüzyıl mimari özellikleri incelenir. Osmanlı Devleti’nin Hollanda’ya verdiği imtiyazlar.Yüzyıl Islahatları 1. Murat dönemi ıslahatları merkezi otoriteyi güçlendirme çalışmaları çerçevesinde işlenecektir.II. Mehmet Dönemi Siyasi Olayları Son Bakış: Harita çalışması yapılarak Osmanlı Devleti’nin sınırları incelenir. İngiltere ve Fransa’nın denizlerde güçlenmesi. Karlofça ve İstanbul antlaşmalarının maddeleri incelenecektir. Bağdat Fatihi: TRT yapımı olan IV.Osman(Genç Osman) Dönemi ve Islahatları 2.Merkezî otoritenin zayıflaması ile ayaklanmaların ortaya çıkması arasındaki ilişkiyi açıklar.XVII. içerik analizi yapılarak incelenir. Harvey gibi bilim insanlarıyla ilgili araştırma yapar. Konu: XVII. Genç Osman’ın Lehistan Seferi’ne bizzat katılmasının önemi vurgulanacaktır IV. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 4. XVII. 10.

YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Osmanlı-Rusya. Naima gibi sanatçıların ve bilim insanlarının çalışmalarına ve eserlerine yer verilecektir. Rusya’nın genişleme siyaseti açısından değerlendirir.Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu 1. Mimar Mehmet Ağa.Rusya’nın genişleme politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal (9) ÖĞRETMEN:………………………………… SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………. III.Mahmut Döneminde verilen kapitülasyonlar Kanunî döneminde verilen imtiyazlar ile karşılaştırılır. Kırım’ın önemine Osmanlı-Rus ilişkileri çerçevesinde değinilecektir. sadece ebedi ülke çıkarlarımız vardır.YÜZYIL) I. Paris’te Bir Osmanlı Sefiri: Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in Fransa Seyahatnamesi metinlerinden yararlanılarak ıslahat hareketleri tartışılır. Hattat Hafız Osman. Avrupalı bir diplomatın “Bizim ebedi düşmanlarımız ve dostlarımız yoktur. 3.ÜNİTE: DİPLOMASİ VE DEĞİŞİM (XVIII.Avrupa Devletlerinin Genel Durumu 2. Sömürge İmparatorlukları: Avrupa devletleri ve sömürgelerini gösteren harita çalışması yapılır. yüzyıl dış politikalarındaki öncelikleri fark eder. mimari ve bilim alanlarındaki çalışmaları değerlendirir. Aydınlanma Çağında meydana gelen fen ve sosyal bilimler alanlarındaki gelişmelere ve bu gelişmelerin ekonomik. Katerina’nın Osmanlı Devleti ile ilgili projesi (Grek Projesi) hakkında araştırma yapılarak sınıfa sunulur.SINIFLAR DERS : TARİH II . Petro’nun askerî ve sanayi alanlardaki reformlarına kısaca değinilecektir.HAFTA 1 1 11. Avrupa devletlerinin dış politikalarındaki sürekliliğe ve Osmanlı Devleti’nin Avrupa politikasında değişen rolüne örnekler verilecektir.Ahmet Dönemi 1. İmtiyazdan Sözleşmeye Kapitülasyonlar: I.” sözünden hareketle Avrupa devletlerinin dış politikalarını tartışır. Osmanlı sanayisi ve Avrupa sanayisi üretim ilişkileri açısından karşılaştırılacaktır. Osmanlı-İran ilişkileri yüzyılın tamamını kapsayacak şekilde ele alınarak Azerbaycan hanlıklarına da değinilecektir. Fabrikalar Karşısında Loncalar: Sanayi İnkılâbı’ndan sonra Avrupa’daki üretim ile Osmanlı lonca sistemindeki üretim karşılaştırılır.XVII. Küçük Kaynarca Antlaşması: Antlaşma maddelerinin içerik analizi yapılır.Konu:Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri 1.Avrupa’da Sanayi İnkılâbı Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi “Aydınlanma Çağı ve Sanayi İnkılâbı ile ilgili Sunular” 4. 3.Konu:XVIII. Sanayi İnkılâbı’nın meydana getirdiği siyasi. 1736.Aydınlanma Çağı’nda meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmelerin etkilerini kavrar. II. Itri.Avrupa devletleri ve Osmanlı Devleti’nin XVIII. 4..GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Sömürgeciliğin yayılması ele alınacaktır. yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki kültür. Mavi Cami: Sultan Ahmet Camii’nden hareketle dönemin mimari anlayışı incelenir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Evliya Çelebi Seyahatnamesi” ÜNİTE IV : 18. Avrupa’nın Sınırları (!): Avrupa devletlerinin yayılma ve çatışma bölgelerini gösteren harita çalışması yapılır. Gruplar.XVII.Osmanlı Devleti ve Avrupa Devletlerinin Dış Politikası Evliya Çelebi’nin Gözüyle Anadolu: Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden yararlanarak öğrencilerden bulundukları şehir hakkında araştırma yapmaları istenir. sosyal ve ekonomik değişimlere değinilecektir.” sözü tartışılır. HAFTA 1 1 2. Nef’i. Osmanlı-Rus ilişkilerini. Karadeniz’deki Rus İlerleyişi: Rusya’nın Osmanlı Devleti’nden aldığı topraklar ile ilgili harita çalışması yapılır. Aklı Kullanma Cesareti. İngiltere’nin 1791’den itibaren Rusya’ya karşı Osmanlı toprak bütünlüğünü koruduğuna değinilecektir. Atölyeden Fabrikaya: Herhangi bir sanayi ürününün el tezgâhlarındaki ve fabrikalardaki üretim aşamaları görsel öğeler kullanılarak karşılaştırılır. siyasi ve toplumsal etkilerine değinilecektir. Ahmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını değerlendirir. Aydınlanma Çağı: Aydınlanma felsefesi ile Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İttifakların kurulmasındaki faktörler açıklanacaktır. Küçük Kaynarca Antlaşması ele alınacaktır. HAFTA 1 1 5. 1768 -74 Osmanlı Rus Savaşları ele alınacaktır.39 Rus-Avusturya ittifakı.III. Çariçe Katerina: II. Nabi. Avusturya ilişkilerine değinilecektir. IV. Karacaoğlan. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 2.Konu:III. Fransa’ya verilen kapitülasyonların devamlı hâle getirilmesinin Osmanlı ekonomisine etkisine de değinilecektir. HAFTA 1 1 3. Rusya’nın dış politikası açıklanırken Çar I. Kâtip Çelebi. III. Son Giray: Şahin Giray Han’ın biyografisinden hareketle Kırım’ın elden çıkışı incelenir. Değişen Krallar Değişmeyen Çıkarlar: Sınıf gruplara ayrılır.III.MART 1.Konu:Avrupa’da Düşünce ve Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1.Sanayi İnkılâbı’nın nedenlerini ve ortaya çıkan değişimleri kavrar.Ahmet Dönemi Feyzullah Efendi: Feyzullah Efendi örneğinden yola çıkılarak ulemanın siyasallaşmasının Osmanlı yönetimine etkisi araştırılır. Lale Devri’nde yapılan ıslahatlar ve bu ıslahatların karakteristik özelliği vurgulanacaktır. Lagari Hasan Çelebi.Sanat ve Mimari IV. Teknik gelişmelerin sanayileşmeye etkilerine değinilecektir.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kültür. Evliya Çelebi. Venedik. Rusya’nın Balkanlar’daki faaliyetlerine değinilecektir. 1.Bilim. Aydınlanma Çağı: Aydınlanma Çağında meydana gelen bilimsel gelişmeler araştırılarak tarih şeridi hazırlanır. Ahmet Çeşmesi: III.Avrupa’da Düşünce Alanındaki Gelişmeler 2. sanat. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemi üzerinde durulacaktır. Ahmet Çeşmesi hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanır.

Osmanlı Hazine Bonosu: Esham uygulaması hakkında araştırma yapılarak bir sunum hazırlanır. III.HAFTA 1 1 6. Nur-ı Osmaniye Camii: Dönemin mimari ve sanat eserlerinden yola çıkılarak sanat anlayışındaki değişimi yansıtan sunu hazırlanır. 1830 ve 1848 ihtilallerine de değinilecektir.Rus ittifakına değinilecektir. Akka Zaferi: Nizam-ı Cedid Ordusunun Mısır’ın işgalden kurtarılmasındaki rolü araştırılarak sınıfa sunulur. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin yönetim ve bürokrasi anlayışında meydana gelen değişimleri örneklerle açıklar. kendilerini Avrupa’ya giden elçilerden birinin yerine koymaları ve Sultana sunulmak üzere bir sefaretname (rapor) hazırlamaları istenir. 10. Koca Ragıp Paşa: Koca Ragıp Paşa’nın reisülküttaplıktan sadrazamlığa terfisinden yola çıkılarak devlet kurumlarındaki değişim süreci araştırılır. Selim Dönemi siyasi gelişmeleri ve ıslahat hareketlerini kavrar. Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulması ile ilgili olayları açıklar. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Sefaretnameler” “Deniz Harp Okulu’na İnternet Üzerinden Sanal Gezi” 1.Konu:III. Askerî.Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri Suz-î Dilara Makamı: III.KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi “ABD’nin Kuruluşu ve Fr an sız İht ilâl i ko nul u Fil ml er” DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) MART DERS SAATİ HAFTA AY 5.Konu:XVIII. kültür. İhtilal’in siyasi.Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması 2. Selim’in aldığı eğitim ve sanatçı yönü ile ilgili biyografi çalışması yapılır. Osmanlı Devleti’nin sürekli elçilikler kurmasının önemi vurgulanacaktır. Eşitlik. Kardeşlik: İhtilal’in yaydığı fikirlerin Avrupa siyasi ve toplumsal düzeninde meydana getirdiği değişiklikler araştırılır. Özgürlük. Aydınlanma Çağı Sosyal Bilimcileri: Fransız İhtilal’inin fikir öncüleri ve eserleri ile ilgili araştırma yapılır. Selim’e sunulan layihalardan hareketle padişahın başkanlık ettiği bir meşveret meclisi toplanarak devletin kötü gidişatını durdurmak için alınması gereken tedbirlerin konuşulduğu drama çalışması yapılır. 11. “Nizam-ı Kadim ve Nizam-ı Cedid: Bir yeniçeri ile Nizam-ı Cedid askerinin aldıkları eğitim. Ayan ve eşrafın ön plana çıkmasının sebepleri ve etkileri verilecektir.Yüzyılda Osmanlı Devleti’ n deki Değişim ve Islahatlar 1.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. sosyal ve fikri nedenleri açıklanacaktır. Öğrencilerin raporlarında değindikleri konular ve bu konuları seçme nedenleri üzerinde tartışmaları sağlanır. Napolyon’un Mısır Hayali: Napolyon’un Mısır’ı işgalinin Osmanlı Devleti’ne etkisini yorumlayan bir gazete haberi hazırlanır. Fransız İhtilali’nin Avrupa’daki monarşi ve İmparatorluklara etkisi ve Fransız İhtilal’ine karşı alınan önlemlere değinilecektir. XVIII. Malikâne sistemi ve esham uygulamasına da değinilecektir. ABD’nin Osmanlı Devleti’yle ilk ticari ilişkilerine değinilecektir. yüzyıl ıslahat hareketlerinin genel özellikleri ile bu ıslahatların toplum. Ayanlar Ayanı: Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa ile ilgili biyografi çalışması yapılır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama NİSAN 1 1 8. Fransız İhtilali’nin sebeplerini ve İhtilâl sonrasında ortaya çıkan fikir hareketlerini değerlendirir. Sefaretnameler: Öğrencilerden. ekonomik.Selim Dönemi VII. Divan-ı Hümayun’dan Bab-ı Âli’ye geçiş ile ilgili gelişmeler verilecektir.Konu:Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması ve Fransız İhtilali 1. sosyal ve ekonomik alanlardaki ıslahatları ele alınacaktır.Fransız ihtilali -I. 9.XVIII. Nizam-ı Cedid Ordusunun kurulması ile ayanların yükselişi ilişkilendirilecektir.XVIII.SINIFLAR DERS : TARİH II . VI. İdarî kadronun seyfiye yerine daha çok kalemiyeden seçilmesine değinilecektir. 7. Selim Dönemi OsmanlıFransız siyasi ilişkilerini açıklar. Ziştovi ve Yaş antlaşmalarına değinilecektir.YAZILI YOKLAMA Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi: Bildirgenin maddeleri demokrasi. ABD’nin bağımsızlığını kazanmasındaki Fransız desteğine İngiltere-Fransa rekabeti çerçevesinde değinilecektir. Mühendishane-i Bahri Hümayun: Deniz Harp Okulu’nun İnternet sayfasından. SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………. eğitim ve sanat alanlarındaki etkilerini değerlendirir. insan hakları ve cumhuriyet yönetimi ile bağlantı kurularak incelenir. V.İngiliz rekabeti ve Fransız sömürgeciliği açısından ele alınacaktır.Osmanlı Devleti’ndeki Değişim ve Islahatlar 2. III. okulun tarihçesi araştırılarak sanal gezi yapılır. Osmanlı’nın Fransa’ya karşı izlediği “Denge Politikası” ile İngiliz. kullandıkları teçhizat ve gündelik yaşamlarını konu alan bir diyalog hazırlanarak sınıfa sunulur. HAFTA (10) ÖĞRETMEN:………………………………. Layihalar: III. Fransız İhtilali: Fransız İhtilali’ni konu alan film izlenir veya edebi eser incelenir. Mısır’ın işgali Fransız.

askerî ve ekonomik alanlardaki ıslahatlar ele alınacaktır.davranışı gerçekleştirilirken 1600. Yeniçeri Ocağının kaldırılması.davranışı gerçekleştirilirken Trabzon İmparatorluğu’nun kuruluşu ve Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde yıkılışı konuları ile bağlantı kurulacaktır. Mahmut Dönemindeki değişimi hakkında araştırma yapılır. 1.Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa 1. Davranışlar: 1. Bükreş ve Edirne Antlaşmalarına da yer verilecektir. Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan fikir akımlarının Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerine de değinilecektir.amacın 2. Anayasaya Doğru: Sened-i İttifak ile Magna Carta genel özellikleri açısından karşılaştırılır.amacın 6. Mahmut’un yaptığı ıslahatları ve bu ıslahatların meydana getirdiği değişimleri değerlendirir Yüzyıla Bakış: Asya ve Avrupa’da bulunan devletlerle ilgili harita çalışması yapılır. Pont Devleti’nin Trabzon İmparatorluğu ile siyasi.davranışı gerçekleştirilirken Doğu Sorunu.11. HAFTA (11) 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………….amacın 5. Rusya’nın Panslavizm politikasına yer verilecektir. dini ve etnik durum ve ayaklanmanın sebepleri hakkında araştırma yapılır.KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) DERS SAATİ HAFTA AY ÜNİTE V : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) NİSAN 1. sosyal.Konu: XIX. Fener Patrikhanesi ve ona bağlı kiliselerle Yunanistan tarafından yürütülen faaliyetler açıklanacaktır. idari. kazanımı ile ilişkilendirilecektir. “Ermeniler. İlk Resmî Gazete: Osmanlı Devleti’nin ilk resmî gazetesi olan Takvim-i Vakayi hakkında bir araştırma yapılır. Siyasi.II.Osmanlı-Avusturya savaşlarının sonuçları açısından ele alınacaktır. Vaka-i Hayriye: Yeniçeri Ocağının kaldırılma süreci hakkında araştırma yapılır. Sened-i İttifak. Davranışlar: 1 -9 4. Davranışlar: 1. Davranışlar: 1 -5 Amaç 3:Pontus iddialarının siyasallaştırılması ile ilgili gelişmeleri kavrayabilme. OsmanlıRus.12. Amaç 2:Pontus İddialarının ortaya çıkışı ile ilgili gelişmeleri kavrayabilme.Konu: II. II. 2. kültürel. 4. padişahın yetkileri açısından da ele alınacaktır. sosyal ve kültürel hiçbir ilgisinin olmadığı belirtilecek. kazanımı ile ilişkilendirilecektir. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar. Viyana Kongresi ile Avrupa’da değişen dengeler ve Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı izledikleri politika ele alınacaktır İstanbul Konferansı’na değinilecektir. Yaka Türkmenlerine kısaca değinilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 1 1 I. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 3. ünitenin 7.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 2:Büyük Devletlerin Osmanlı Politikalarını Kavrayabilme. Şark Meselesi’nin Avrupa’nın siyasi gündemine girmesini kavrar. 2. 1. ünitenin 11. Şark Meselesi Nasıl Doğdu? Şark Meselesi’nin tarihî süreciyle ilgili araştırma yapılır. Osmanlı Devleti’nin Paylaşılması Tasarıları ve Sevr Antlaşması ile bağlantı kurulacaktır. Tercüme Odası: Tercüme Odası’nın Osmanlı dış politikası açısından önemi ve II. Avrupa devletlerinin Balkanlar üzerindeki politikalarına yer verilecektir. sosyal.1080 yılından itibaren Kıpçak Türkleri ile daha sonraki yıllarda da Moğol baskısından kaçan Türkmenlerin bölgeye yerleştikleri belirtilerek Trabzon İmparatorluğu yıkılmadan önce bölgenin geniş ölçüde Türkleştiği vurgulanacaktır. “Ermeniler..Milliyetçilik Hareketleri ve İsyanlar 2. HAFTA 1 1 3.1922 döneminde yabancı okullar.ne zaman ve hangi devletlere bağlı olarak kurulduğu açıklanacaktır.davranışı gerçekleştirilirken Karadeniz Bölgesi’ndeki satraplıkların nerede. Mahmut Dönemi Islahatları 2.Değişen şartlara göre Avrupa Devletlerinin Osmanlı Politikaları Balkanlar Kaynıyor: Balkanlarda ayaklanma öncesi siyasi.Mahmut Dönemi Siyasi Olayları 1. 2. 2.Asya ve Avrupa’daki Devletlerin Genel Durumu 2.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 1:Yunanistan’ın Anadolu’ya yönelik yayılmacı emellerini ve Megali İdea politikasını kavrayabilm e. II. Viyana Kongresi’nin Mimarı Metternich: Kongrede alınan kararların Avrupa devletlerine ve Osmanlı Devleti’ne farklı uygulanışı tartışılır.XIX.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I .amacın 3. Balkanlarda milliyetçilik fikirlerinin yayılması ile Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan ayaklanmalar arasındaki ilişkiyi kavrar.

Mustafa Reşit Paşa: Mustafa Reşit Paşa’nın hayatı hakkında bir biyografi çalışması yapılır. Osmanlı Devleti’ne etkisi Susan Tezgâhlar: Bursa örneğinden hareketle Avrupa’da meydana gelen Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı üretimine etkisi incelenir.Boğazlar Sorunu 5.1856 yılları arasında Osmanlı Devleti’ndeki gayrı Müslimlerin durumunu kavrayabilme. Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı Devleti’ne etkisini analiz eder..SINIFLAR DERS : TARİH II KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) NİSAN DERS SAATİ HAFTA AY 4.SINIFLAR DERS : TARİH II . Gazete Haberi: Bir Avrupalı gazeteci ve Osmanlı gazetecisinin dilinden Mısır Meselesi hakkında bir haber yazılır. Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın yaptığı ıslahatlara değinilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 1. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Egemenliğin önemi işlenecektir.ÖĞRETMEN:…………………………………. Mısır ve Boğazlar Sorunu ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne yönelik politikalarını kavrar. 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………………. 4. ünitenin 4. Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrımüslimlerle ilgisi kurularak açıklanacaktır. Tanzimat Dönemi Edebiyatı: Döneme ait edebî eserlerden yararlanarak Tanzimat Dönemindeki siyasi ve sosyal olayların edebiyata yansımaları incelenir .5 Gülhane Hatt-ı Hümayunu: Tanzimat Fermanı’nın maddeleri içerik analizi yöntemiyle incelenir. Çelik Ağlar: Avrupa’daki demiryolu ağı ile Osmanlı Devleti’ndeki demiryolu ağı karşılaştırılır. Davranışlar:1. kazanımı ile ilişkilendirilecektir. Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı siyasi. 1838 Ticaret Sözleşmesi ile Osmanlı Devleti’nin İngiltere’ye verdiği imtiyazlar ve bunların Osmanlı ekonomisine etkilerine yer verilecektir. GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. SÜRE SINIF: 10. Sömürgecilik anlayışının Osmanlı Devleti’ne etkisivurgulanacaktır.HAFTA 1 1 5. 3. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal MAYIS  7. 6.Sanayi İnkılâbının drama çalışması yapılır.HAFTA (12) ÖĞRETMEN:………………………………. “Ermeniler.amacın davranışları. Boğazlar konusunun uluslararası bir sorun hâline gelmesi vurgulanacaktır. Gümrük Vergileri Düşürülüyor: Osmanlı tüccarı olarak İngiltere’ye. Konu: Tanzimattan Meşrutiyete 1. sosyal ve kültürel hayatına etkisini değerlendirir. 1 1 III.Mısır Sorunu ve Osmanlı Devleti’ne ihracat yapmak isteyen Mehmet Ali Paşa İsyanı kişilerin gümrüklerdeki durumunu gösteren bir 4.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 3: 1839. İngiliz tüccarı olarak 3.Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839) Tanzimat Fermanı’nın hazırlanmasında etkili olan iç ve dış siyasi gelişmelere de değinilecektir.

Osmanlı-Rus Savaşı’nda İngiltere’nin politika değişikliğine gitmesine vurgu yapılacaktır. Davranışlar: 4. Davranışlar: 1. Abdülhamit hakkında bir biyografi çalışması yapılır. Aziziye Tabyaları: Nene Hatun’un Erzurum savunmasındaki rolü ve Aziziye Tabyalarının önemi araştırılır.-7.3 IV. kadın vb. Padişah-tebaa arasında değişen anlayışa vurgu yapılacaktır. Zanaatkâr Padişah: II. çiftçi. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Plevne Marşı” 3. Hindistan’a Giden Yeni Yol: 1869’da Süveyş Kanalı’nın açılmasının İngiltere’nin Osmanlı politikasına etkisini araştırılır. Osmanlı Donanması: Abdülaziz Döneminde Osmanlı donanmasının durumunu gösteren bir araştırma yapılır. Kıbrıs.1856 yılları arasında Osmanlı Devleti’ndeki gayrı Müslimlerin durumunu kavrayabilme. Konu: Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Gelişmeler 1.Kırım Savaşı (1853. İlk Osmanlı Anayasası: Anayasa maddeleri. “Ermeniler.9 Amaç 6:Osmanlı Devleti’nin Ermeni İsyanları karşısında uyguladığı siyaseti kavrayabilme. HAFTA . sosyal ve kültürel hayatına etkisini kavrar. Ermeni Meselesi’nin ortaya çıkışına ve Ermeni faaliyetlerine yer verilecektir. Davranışlar: 1.1877-1878 OsmanlıRus Savaşı (93 Harbi) Meşrutiyet’e Giden Yol: Meşrutiyet’e giden yolda fikir hareketleri hakkında araştırma yapılır.SÜRE ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Padişah Abdülaziz’in H ay atı – V C D ” DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) DERS SAATİ KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR MAYIS 1 1 8. Jön Türkler (Genç Osmanlılar) hareketine de değinilecektir. Meşrutiyet Dönemini Osmanlı Devleti’nin demokratikleşme süreci açısından değerlendirir.Islahat Fermanı(1856) Avrupa Güç Dengesi Arayışında Osmanlı: Paris Barış Antlaşması maddelerinden yola çıkılarak Avrupa güç dengesinde Osmanlı Devleti’nin yeri incelenir. Berlin Konferansı’na yer verilecektir. Millet-i Sadıka: Osmanlı yönetiminde Ermenilerin durumu ve bu dönemden sonra ayaklanmalarının sebebi hakkında araştırma yapılır. 2.) tarafından nasıl algılandığını gösteren bir drama çalışması yapılır. Fermanın Yankıları: Islahat Fermanı’nın toplumun farklı kesimleri (Müslüman. “Ermeniler. Davranışlar: 1.I. Tanzimat’tan Islahat’a: Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı’nın genel özellikleri karşılaştırılır.1878 OsmanlıRus Savaşı sonunda ortaya çıkarılan Ermeni meselesini kavrayabilme. Kırım Savaşı’nın Osmanlı Devleti ve Avrupa devletleri açısından önemini açıklar. Tanzimat Paşaları: Âli ve Fuat paşalar hakkında biyografi çalışması yapılır.6 Amaç 8:Kafkas Cephesi’nde RusErmeni işbirliğini kavrayabilme. 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın (93 Harbi) sonuçlarını açıklar. 9. Plevne Savunması: Plevne Marşı dinletilerek Plevne savunması incelenir.1856) 3. Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Balkanlardan ve Kafkaslardan Anadolu’ya yapılan göçlere yer verilecektir. 4.-6. 11. 2.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 3: 1839. amaçların davranışları Osmanlı Devletinde yaşayan gayrımüslimlerle ilgisi kurularak açıklanacaktır. Kanun-i Esasi’nin demokratikleşme süreci açısından önemi vurgulanacaktır Mecelle’nin aile hukuku açısından önemine değinilecektir. HAFTA Osmanlı Devleti’nin ilk dış borçlanmasının bu savaş sırasında olduğuna da değinilecektir. asker.5 Amaç 7:Avrupa devletlerinin Ermeni isyanları ve bu isyanların bastırılması karşısında uyguladığı siyaseti kavrayabilme. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın önemi üzerinde durulacaktır. Islahat Fermanı’nın Osmanlı siyasi. Avrupa’da Bir Osmanlı Padişahı: Abdülaziz’in Avrupa seyahati ve bunun yankıları hakkında bir araştırma yapılır.-5.I. gayr-i müslim. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama 1 1 10. Davranışlar: 1.12 Amaç 5:Ermeni Komitalarının ortaya çıkışı ve Ermeni eylemlerini kavrayabilme. demokratikleşme süreci açısından incelenir.Meşrutiyetin İlanı 2. Değişen Sınırlar: Savaş öncesini ve sonrasını gösteren bir harita çalışması yapılır.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 4: 1877. Tunus ve Mısır’ın Osmanlı hâkimiyetinden çıkışına yer verilecektir.

Okullar 5. İslamcılık. tiyatro vb. Klasik eğitimle modern eğitim arasındaki farka değinilecektir.Sanat ve Mimari Alanındaki Gelişmeler -II. kültürel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir.Meşrutiyet ve Siyasi Gelişmeler 4. Meşrutiyet Dönemi siyasi sosyal. Mekteb-i Tıbbiye.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kültür. 3. Eğitimde Atılımlar: Sınıf gruplara ayrılır.XIX.Hersek’in ilhakına.Yüzyılda Osmanlı’nın Toplum Yapısında Meydana 13. II. Ahmet Cevdet Paşa: Ahmet Cevdet Paşa’nın eserleri ve Türk kültürüne katkılarıyla ilgili bir biyografi çalışması yapılır. İlk Müzeci: Osman Hamdi Bey’in hayatı ve eserleri hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanır. HAFTA (14) .HAFTA 1 1 12.Azınlıklar ve Yabancı mimari anlayışını kavrar. Talat ve Cemal Paşaların biyografilerinden hareketle İttihat ve Terakki’nin amaç ve çalışmaları incelenir.Osmanlı Devleti’nde alanında meydana gelen Eğitim Alanında gelişmeleri kavrar.Osmanlı Devleti’nde eğitim 3. Darülfünun.Dağılmayı Önleme Çabaları Mithat Paşa: Mithat Paşa hakkında biyografi çalışması yapılır. Türkçülük ve Batıcılık fikir akımlarına değinilecektir 31 Mart Olayı’na da yer verilecektir.(13) ÖĞRETMEN:………………………………. İttihat ve Terakki’nin Üç Paşası: Enver. Spor alanında yapılan çalışmalara da yer verilecektir. SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.Osmanlı toplumunda Gelen Değişmeler meydana gelen değişimleri 2. Düyun-ı Umumiye: Düyun. Osmanlıcılık. Sanayi-i Nefise vb. Sahne sanatları (opera. İttihat ve Terakki Cemiyetine değinilecektir.ı Umumiye’nin Osmanlı ekonomisine etkileri araştırılır.YAZILI YOKLAMA Avrupa’da Osmanlı Talebesi: II. Osmanlı Devleti’nde kadının konumundaki değişim vurgulanacaktır. Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne de yer verilecektir. Basın-Yayın Hayatındaki Gelişmeler 14. süsleme ve görsel sanatlardaki gelişmelere değinilecektir. Topkapı’dan Dolmabahçe Sarayı’na: Gerçek ya da sanal gezi düzenlenerek Topkapı ve Dolmabahçe sarayları mimari tarzı ve yapılış süreci açısından karşılaştırılır.Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler 1. Bosna . Osmanlı-Alman yakınlaşmasına da değinilecektir. Klasik eğitimle modern eğitim arasındaki farka değinilecektir. Mahmut döneminden itibaren Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi hakkında bir araştırma yapılır. 3B (Berlin-Boğaz–Bağdat): Demiryolu Projesi’nden hareketle Osmanlı-Alman yakınlaşması incelenir. Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne de yer verilecektir. Bulgaristan’ın bağımsızlığını kazanmasına ve Girit’in Yunanistan’a katılmasına değinilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal HAZİRAN 1 1 V.Konu:XIX.)birini araştırarak sınıfa sunar. Fikir Akımları: Osmanlı fikir hareketleri hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanır. sanat ve 4. Osmanlı kültür. Fatma Aliye: Fatma Aliye’nin dilinden kendi hayatı ve dönemine ait bilgiler anlatılır. Üç Takım: 1900’lerin başında kurulan futbol takımları hakkında araştırma yapılarak sunulur.Osmanlı Devleti’nde analiz eder. Meydana Gelen Gelişmeler 15.). Basın-yayının Osmanlı toplumunda meydana getirdiği değişim vurgulanacaktır. Sekiz Sütuna Manşet: Döneme ait sosyal konulardan biriyle ilgili farklı bakış açılarını yansıtacak nitelikte gazete haberleri yazılır.II. Kadınlar tarafından gerçekleştirilen yayın faaliyetlerine yer verilecektir. Meclis-i Mebusan’da Bir Oturum: Meclis-i Mebusan’ın yapısı dikkate alınarak Meclis çalışmalarıyla ilgili drama yapılır. Her grup bu dönemde açılan okullardan (Rüştiye. Azınlık ve yabancı okulların faaliyetlerine de değinilecektir.SINIFLAR DERS : TARİH II KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) MAYIS DERS SAATİ HAFTA AY 4.XIX. Azınlık ve yabancı okulların faaliyetlerine de değinilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Ahmet Cevdet Pa şa ’nı n Es erl eri ” “Osman Hamdi Bey Resimleri” 1.

Zeytun Olayları. Van İsyanı) kavrayabilme.14 Amaç 16:Ermenilerin soykırım iddialarının geçersizliğini analiz edebilme.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR HAZİRAN 1 1 16. 12.30. 2002 tarih ve 272 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2002 tarih ve 2538 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan “Ermeni. Savaş Öncesi ve Sonrası Avrupa: I.10 Amaç 13:Tehcir kararından sonra Ermenilerin durumunu kavrayabilme. “Ermeniler. I. Osmanlı Devleti’nin I. yer verilecektir.3 1 1 2.Konu:XX.4 Amaç 12:Tehcir kararının uygulama esaslarını kavrayabilme. . OKUL MÜDÜRÜ 3. gösteren harita çalışması yapılır. Davranışlar: 1.. Davranışlar:1.İnkılâp Tarihi” Hamza Eroğlu 2.3 Amaç 15: 1945’ten günümüze Ermenilerin asılsız soykırım iddialarını kavrayabilme. Sava şlar 1. Davranışlar: 1.2003 Karar Tarihli. VI. Davranışlar: 1.5 Amaç 10:Ermeni mezalimine karşı alınan önlemleri kavrayabilme. Dünya Savaşı öncesi 1915 Olayları sebep ve sonuçlarıyla ele ve sonrasında Osmanlı Devleti ve Avrupa’nın sınırlarını alınacaktır. Sarıkamış Harekâtı: Enver Paşa komutasındaki ordunun mantıklılığı. Balkan savaşlarını sınırlar Savaşı’nda mücadele ettiği cephelere açısından karşılaştıran bir harita çalışması yapılır..İnkılâp Tarihi” Hamza Eroğlu “1915 Olayları ile ilgili Belgeseller” (15) . Yunan-Pontus ve Süryaniler” ile ilgili konular.. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………….Balkan Savaşları 3. Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi. I.Trablusgarp Savaşı İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini kurmasına yer verilecektir.amacın 1. Davranışlar: 1.Yüzyılda Osm anlı Derne’de Bir Osmanlı Subayı: Mustafa Kemal’in ve Devl diğer Osmanlı subaylarının Trablusgarp Savaşı’ndaki eti ve faaliyetleri araştırılır.C. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “T.2008 tarihli ve 138 sayılı Kurul Kararı gereği hazırlanan Tarih 10 Ders Programında belirtilen hedefler esas alınarak hazırlanmıştır.I. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “T. Davranışlar: 1. Sarı Gelin: 1915 Olayları ile ilgili belgesel izlenir.07. .ÖĞRETMEN:………………………. gezi düzenlenir.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.7 Amaç 14: Lozan Antlaşması’na göre Ermenilerin Türkiye’deki statülerini açıklama.davranışı gerçekleştirilirken zorunlu göçe tabî tutulanların savaşa etkisi olmayacak yerleşim yerlerine yerleştirildikleri belirtilmelidir.Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını kavrar. Davranışlar: 1. HAFTA .3 Amaç 11:Tehcir kararının alınma gerekçesini kavrayabilme.Trablusgarp ve Balkan savaşlarının sebep ve sonuçlarını açıklar.Talim ve Terbiye Kurulu’nun 14. 226 Karar Sayılı. 2551 Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge “ gereği ünitelendirilmiş olarak yapılmıştır. oluşuna yer verilecektir. Tarih Öğretmeni UYGUNDUR …………………. ………………………. 06. Dünya Savaşı sonrası imzalanan Çanakkale Geçilmez: Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihi antlaşmaların içeriğine kısaca açısından öneminin incelenmesi amacıyla Çanakkale’ye bir değinilecektir. Davranışlar: 1.Bu Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planı . Ortaöğretim 10 sınıf Tarih dersi öğretim programı gereğince eklenmiştir.C. Dünya Sınırlar Değişiyor: I ve II.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Sonu Balkan devletlerinin yayılmacı politikası çerçevesinde 1897 OsmanlıYunan Savaşı’na da değinilecektir.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 9:Ermeni komitacılarının çıkardığı olayları(Bitlis. ileri görüşlülüğü ve önder Sarıkamış’ta verdiği mücadele ile ilgili belgesel izlenir. HAFTA 17.06. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 03.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful