ÖĞRETMEN: …………………………

SÜRE DERS SAATİ KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR )

2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………..GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.SINIFLAR
ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ

DERS : TARİH II
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi )

HAFTA

AY

KONULAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

EYLÜL

ÜNİTE I : BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453 ) XIII. yüzyıl sonunda Anadolu’nun durumu; XIV. yüzyıl başında İlhanlılar, Memluklar, Altın Orda, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) ile Anadolu’daki Türk beylikleri; Balkanlar ve Avrupa’daki diğer devletlerin siyasi durumu hakkında bilgi verilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama
Anlatım Soru-Cevap

3.HAFTA

1 1

1. XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğu’nun siyasi durumunu kavrar.

I.Konu: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1300 -1453) 1.XIV.Yüzyıl Başlarında Yakındoğu ve Avrupa

Dünyaya Bakış: XIV. Yü zyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğudaki devletleri gösteren harita çalışması yapılır. Dönemle ilgili tarih şeridi hazırlanır.

Ders Kitabı Duvar Haritası “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu” Halil İnalcık “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu

1 1

2. Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir. 3. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti arasındaki ilişkiyi açıklar.

1 1

4.Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki faaliyetlerini Türk siyasi birliğinin sağlanması açısından değerlendirir. 5. Ankara Savaşı’nın Türk dünyasına etkilerini kavrar.

Kayı Boyu; Kayıların Anadolu'ya gelişi ve yerleşmesine değinilecektir. XIV. yüzyılda Anadolu’nun siyasi, kültürel ve demografik yapısına değinilecektir. 2.Kayıların Anadolu’ya Koyunhisar Savaşı, Bilecik ve gelişi ve Yerleşmesi Bursa'nın fethi, Maltepe Savaşı, İznik 3.Balkanlardaki Fetihler ve İzmit'in fethi de ele alınacaktır. Edirne'nin fethi; İstanbul kuşatılması; Sırp Sındığı, Çirmen, I. Kosova ve Niğbolu savaşları da ele alınacaktır. İskân politikasının amacı, gerekçesi ve nasıl gerçekleştirildiğine değinilecektir. Akkoyunlu ve Karakoyunlu Anadolu’da Türk Birliği: Anadolu’da Türk siyasi devletlerine ve kültürel etkilerine de birliğinin sağlanması ile ilgili sunu hazırlanır. değinilecektir. Dedem Korkut’un Dilinden: Türk toplum hayatı, aile Timur’un uyguladığı politikaların Türk 4.Anadolu’da Siyasi hayatı, kadın ve erkeğin konumu vb. açılardan dünyasına etkileri verilecektir. Birliği Sağlama Dede Korkut Hikâyeleri incelenir. Altın Orda Devleti’nin yıkılması ile Faaliyetleri Çubuk Ovası’nda İki Hükümdar: Ankara Savaşı’nın Karadeniz’in kuzeyindeki siyasi 5.Ankara Savaşı ve Fetret Osmanlı ve Timur devletleri açısından sebep ve sonuçlarını gelişmelere (Kırım, Ejderhan, Kazan, Devri Timur ve Yıldırım Bayezid’in dilinden anlatan bir metin Kasım, Küçüm, Nogay hanlıklarına) yazılır. Metinler farklı bakış açılarını yansıtması yönünden kısaca değinilecektir. incelenir Ankara Savaşı sonrası Anadolu’nun siyasi durumu vurgulanacaktır. 6.Anadolu’da Siyasi Birliğin Yeniden Sağlanması 7.Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyetinin Güçlenmesi Anadolu’dan Balkanlara Uzanan Güç: Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleri ile ilgili harita çalışması yapılır. Evlâd-ı Fatihan: Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalarla ilgili sunu hazırlanır.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu: Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili belgesel veya film izlenir. Beylikten Devlete: Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörlerle ilgili araştırma yapılarak sınıfta tartışılır. Osmanlı’nın İlk Şehirleri: Osmanlı Devleti’nin önemli merkezlerine (Söğüt, Domaniç, İznik, Bursa vb.) gezi düzenlenir. İskân (Şenlendirme) Politikası: Osmanlı Devleti’nin iskân politikasını içeren metinler (araştırma, makale, hikâye, tarihi vesikalar vb.) incelenir. Balkanların Fethi: Balkanlarda yapılan fetih ve savaşları yansıtan harita çalışması yapılır.

Ders Kitabı Duvar Haritası “Osmancık’ın Rüyası” (TRT Belgesel) “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu

EKİM

4. HAFTA

Ders Kitabı Duvar Haritası Dede Korkut Hikayeleri “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu

1. HAFTA

2. HAFTA

1 1

6.Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir.

Edirne-Segedin Antlaşması, Varna Örneklendirme Savaşı, İkinci Kosova Savaşı ele Karşılaştırma alınacaktır. Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Balkanlarda uygulanan siyasi, sosyal ve Grup Tartışması ekonomik (vergi adaleti, hoşgörü vb.) Yapılan politikalar vurgulanacaktır.
Çalışmaları Yorumlama

Ders Kitabı Duvar Haritası “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu (1)

Anlatım Tımar sisteminin işleyişine.Osmanlı Devlet devlet ve yönetim anlayışı Teşkilatı incelenir.XIV-XV. Osmanlı devlet anlayışı ve yönetimi nin temel özellikler ini kavrar. hayvancılık ve Tartışması ticaret açısından ele alınacaktır. toprak Örneklendirme yönetimi. Şehzade sancağı uygulamasına değinilecektir.ÖĞRETMEN:…………………………….Osmanlı Ordusu 9. 3.Osmanlı’da Devlet Âşık Paşazade Tarihi vb. Konu: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Osmanlı Devleti’ne Dair: Döneme ilişkin kaynaklardan (İbn-i (1300. tarım.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. vergi sistemi ve askerî Karşılaştırma sistem arasındaki ilişkiye Araştırmadeğinilecektir. İnceleme Kuruluş dönemi Osmanlı Grup donanmasına da değinilecektir. Osmanlı Çınarı: Osmanlı Devleti’nin devlet yönetimiyle ilgili araştırma yapılarak sunu hazırlanır. tımar Soru-Cevap sisteminde toprak kullanımı. II. XIV-XV. Kapıkulu sistemi ele alınacaktır. Devlet anlayışı ve yönetimin temel özellikleri kurumsallaşma sürecini kapsayacak şekilde ele alınacaktır. Devşirme sisteminin işleyişi vurgulanacaktır. yüzyıllarda Osmanlı askerî teşkilat yapısının temel özelliklerini kavrar.Osmanlı Ekonomisi Osmanlı ekonomisinin temel özelliklerini kavrar. Çalışması Ekonominin temel kaynakları Grup insan gücü.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR E KİM 3. Yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Çalışmaları Bayramının anlam ve önemi Yorumlama üzerinde durulacaktır. Osmanlı devlet anlayışının dayanakları vurgulanacaktır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Ders Kitabı “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu Osmanlı Kronikleri 1 1 8. yüzyıllarda 4. 4. Devşirme Sistemi: Devşirmelerin nasıl alındığı ve yetiştirildiğine dair bilgileri içeren metinler incelenir. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………….) Anlayışı yararlanılarak Osmanlılarda 2.HAFTA 1 1 7. 1.1453) Batuta Seyahatnamesi. HAFTA Ders Kitabı “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu (2) 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI . Yeniçeri Ocağının kurulması ve işleyişi ele alınacaktır. Lonca Teşkilatı: Lonca teşkilatının işleyişiyle ilgili drama yapılır.

Fetihlerle ilgili tarih şeridi hazırlanır.Konu: İstanbul’un Fethi 1.İstanbul’un Fethi 2. askerî eğitim ve dinî Sahn-ı Seman’da Bir Gün: Külliye kurumlardaki eğitim vurgulanacaktır. I. resim vb. sefer yolculuğu. 1. değinilecektir. öğrenciler. sefer hazırlıkları. Mehmet’in dilinden fetih öncesi ve sonrası yapılan çalışmaları. Mehmet (Fatih) Döneminin siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar. ordunun sefere çıkış kararı. değinilecektir. medreselerdeki. Saraydaki Okullar-Enderun ve Harem: (10.1480) Anlatım Soru-Cevap Örneklendirm Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Fatih Sultan Mehmet’in HayatıVCD” 2. fetih ve mücadeleler kronolojik olarak ele alınacaktır.İstanbul’un Fethi’nin Sonuçları 3. II. İstanbul şehrinin siyasi. hazırlanır. stratejik ve sembolik önemi vurgulanacaktır. Sefer-i Hümayun: Bir sefer hazırlığının nasıl Osmanlı Devleti’nin çağdaş harp yapıldığı. yetki ve sorumlulukları vurgulanacaktır. ilmiye işleyişi görevleri ve üyelerinin yetki ve ve kalemiye sınıfından olduğuna sorumlulukları ile ilgili değinilecektir.16 KASIM ATATÜRK’Ü Enderun ve Haremde eğitim hakkında ANMA HAFTASI) araştırma yapılarak buradaki eğitimin aşamaları ile ilgili şema oluşturulur.ÖĞRETMEN……………………………… SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ ……………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. örneğinden yararlanılarak Osmanlıdaki eğitim Eğitim anlayışındaki süreklilik ve ortamları. Konu: Osmanlılarda Yönetim. giyecek.Osmanlılarda Yönetim 2. sosyal. Fatih Sultan Mehmet: II. Fethin Yankıları: Bizans İmparatoru ve Avrupalı liderlerin dilinden İstanbul’un fethiyle ilgili metin yazılır. ekonomik. fetih sürecini ve fethin sonuçlarını kavrar. Anadolu ve denizlerdeki) fetihlerle ilgili harita çalışması yapılır. Osmanlı Devleti ve Doğu Roma (Bizans)İmparatorluğu’nun İstanbul’un fethi öncesi ve fetih sırasındaki çalışmalarına değinilecektir. Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanmasına değinilecektir. özgürlüklerine değinilecektir.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÜNİTE II : DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ (1453-1600 ) KASIM Fethe Bir Gün Kala: II. Divan-ı Hümayun: Divan-ı Hümayun’un Osmanlı yöneticilerinin seyfiye. Osmanlı eğitim sisteminin temel özelliklerini ve işleyişini kavrar.Osmanlı Devleti’nin askerî teşkilâtının gelişimini kavrar.İstanbul’un fethinin sebeplerini. Osmanlılarda eğitim anlayışı. eğitim verenler. güvenlik vb. uygulamasının yapıldığı şehirler ve buradaki Tımar sisteminin gelişimine işleyişle ilgili araştırma yapılır. Askeri Teşkilat ve Eğitim 1. Mehmet ile ilgili biyografi çalışması yapılır. taşra ve eyalet yönetimini gösteren Hümayun’un yapısı. 2. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirm Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Şehzade ŞehirleriVCD” (3) . Fatih ve Fetihler: Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleştirilen (Balkanlar. HAFTA 3. fetih gününü ve İstanbul’a girişini anlatan metin yazılır.Askeri ve Siyasi Gelişmeler (1454.Osmanlı’da Eğitim Padişahın tahta geçişi. . askerlerin teknolojisine ilişkin çalışmalarına da eğitimi. dersler.Osmanlılarda Askeri Teşkilat 3. değişim verilecektir. üyeleri ve bir şema hazırlanır. Sınırların genişlemesi. görevleri ele alınacaktır. saraydaki barınma. sunu hazırlanır. çalışmalar yapılır. mesleki eğitim(Lonca teşkilatı vb. 1 1 4. 5.). Taşra ve eyalet yönetimi de ele Şehzade Şehirleri: Şehzade sancağı alınacaktır.Osmanlı Devleti’nin yönetim yapısındaki değişimi değerlendirir. Osmanlı’da Yönetim: Osmanlı Devleti’nde Merkezî yönetim kapsamında Divan-ı merkezî. II. Dünya Başkenti: İstanbul’un Fethi kutlamalarında kullanılabilecek şehrin geçmişten günümüze önemini anlatan afiş. HAFTA 1 1 1. poster. öğrencilerin ve öğretmenlerin yaşamlarıyla Gayrimüslimlere verilen eğitim ilgili bir metin yazılır. konularıyla ilgili sunu eğitim (Enderun ve Harem).

sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar. Konu: Avrupa’daki Gelişmeler 1. Feodalitenin zayıflamasına ve merkezi krallıkların güçlenmesine değinilecektir. Yavuz Sultan Selim dönemi siyasi ve askerî gelişmelerin doğu politikası çerçevesinde değinilecektir.YAZILI YOKLAMA Doğunun Fethi: Yavuz Sultan Selim dönemi askerî ve siyasi gelişmeleriyle ilgili sunu hazırlanır. Selim (Yavuz) döneminde Osmanlı Devleti.HAFTA 1 1 16-19 KASIM 2010 KURBAN BAYRAMI 1 1 6.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR KASIM 3.1520) 1. Yorumlama Rönesans’ın ortaya çıkışında teknolojik ve bilimsel gelişmelerin etkilerine değinilecektir. Osmanlı Devleti . Konu: I. Örneklendirme Coğrafi keşiflerin Karşılaştırma gerçekleşmesinde teknolojik ve Araştırmabilimsel gelişmelerin etkisine ve bu İnceleme keşif hareketlerinin sürekliliğine Grup vurgu yapılacaktır. III.HAFTA 1 1 8. Tartışması Rönesans’ın ortaya çıkışında doğu Yapılan medeniyetinin etkisine Çalışmaları değinilecektir. Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi Çoğrafi Keşifler ve Rönesans’la ilgili sunular ARALIK 4. Rönesans Aydınları: Rönesans dönemi sanat eserleri (mimari. yaptıkları keşiflerin sebep ve sonuçları araştırılır.Selim (Yavuz) Dönemi (1512. Safevi ve Memluk devletleri arasındaki askerî ve siyasi ilişkileri açıklar. resim. Yeni Dünya: Avrupa-Asya arasındaki ana ticaret yolları ile coğrafi keşiflerle yeni bulunan ticaret yollarını kapsayan harita çalışması yapılır. Bu dönemin siyasi durumunu gösteren harita çalışması yapılır. GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Yavuz Sultan Selim dönemi siyasi ve askerî gelişmelerin doğu politikası çerçevesinde değinilecektir.Rönesans’ın ortaya çıkış nedenlerini ve etkilerini kavrar. İkindi Güneşi: Yavuz Sultan Selimle ilgili biyografi çalışması yapılır. Rönesans ve Osmanlı Devleti: Rönesans’ın sonuçları araştırılarak Osmanlı Devleti’ne etkilerini sınıfta tartışır.Safevi Devleti arasındaki hâkimiyet mücadelesine değinilecektir.I.Osmanlı-Safevi İlişkileri 2.Safevi Devleti arasındaki hâkimiyet mücadelesine değinilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 1. Osmanlı Devleti .Rönesans Keşifler-Kâşifler:Coğrafi keşiflere öncülük eden kişilerin hayatları. yayılışı ve etkileri araştırılarak sunu hazırlanır. heykel vb.Coğrafi Keşifler 2.) İnternetten Rönesans dönemi sanatçıları ve sanat eserlerinin yer aldığı sunu hazırlanır. Avrupa’da Yeni Dönem: Rönesans’ın ortaya çıkışı. HAFTA (4) .ÖĞRETMEN:………………………………. Anlatım Papa ve krallar arasındaki Soru-Cevap mücadeleye değinilecektir.Coğrafî keşiflerin Avrupa’nın siyasi. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010 /2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………….Osmanlı-Memlük İlişkileri . I. IV. 7. Çalışması Rönesans kelimesinin anlamına Grup değinilecektir.

ticaret yapılan mekânlar. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.amacın 3. II. 3. Osmanlı’daki hoşgörü anlayışı vurgulanacaktır. bu durumun bölgedeki halkın bu arada Süryani vatandaşlarımızın da yurt içi ve yurt dışına göç etmelerine neden olduğu açıklanacaktır. işleyişi ve sosyal yaşamdaki önemine değinilecektir. VI.davranışı gerçekleştirilirken Süryanilerin dini. HAFTA 1 1 12.amacın 4.Batıdaki Gelişmeler 3. 10. Bir Akçenin Değeri: XVI. Metinle ilgili drama çalışması yapılır. yüzyıl başlarında Avrupa’da meydana gelen siyasi gelişmelere değinilecektir.) yararlanılarak XV-XVI. Konu:Kanuni Dönemindeki Siyasi Olaylar 1. kapalı çarşı vb. kadın ve esnaf gözüyle bir günü anlatan metin yazılır. Osmanlı Çarşıları: Yakın çevresinde bulunan Osmanlı Dönemine ait çarşı.XV-XVI. tiyatro oyunu vb. 1. 1 1 V.yüzyıllarda Osmanlı toplumunda günlük yaşam ele alınacaktır.Doğudaki Gelişmeler Osmanlı-Dünya Gücü: Kanuni Dönemi fetihlerini içeren harita çalışması yapılır. yüzyılda Avrupa 2. Doğuda İran ile ilişkileri ele alınacaktır.Günlük Yaşam 4. Gök Kubbe Altında Birlikte Yaşamak: Osmanlı toplumunda birlikte yaşamanın önemine ilişkin tarihî metinler incelenir. Vakıfların kuruluşu.davranışı gerçekleştirilirken Ermenilerin kendilerine ait matbaalarının bulunduğu belirtilecektir. Osmanlı Devleti’nin gelir-gider dengesi ve bütçe anlayışına değinilecektir.Ekonomik Gelişmeler 2. mekânlara gezi düzenlenir.Konu: Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı 1. Kapalı Çarşı-Bedesten-Arasta: Osmanlı devletinde alışveriş. Mahallede Günlük Yaşam: Döneme ait minyatürler. seyahatname vb. ekonomik ve sosyal yaşantılarına yer verilecektir. I.amacın 4.2 Amaç 2:Süryanilerin Hıristiyanlık dinine girişiyle ortaya çıkan gelişmeleri kavrayabilme.amacın 6. Osmanlı Devleti’nde ticaretin önemine değinilecektir. bu mekânların işleyişi ve ekonomiye etkileriyle ilgili araştırma yapılır.davranışı gerçekleştirilirken Süryani Kilisesinin kuruluşu ile ilgili gelişmeler de açıklanacaktır. Seyyahların Gözüyle: Osmanlı toplumuna ilişkin Türk ve Avrupalı seyyahların dilinden yazılmış metinler incelenir. Yöneten ve yönetilen ilişkisi vurgulanacaktır Dönemin eserlerinden (tarihî vesika. HAFTA (5) . Aynı Zamanda Farklı Yaşamlar: Avrupalı bir köylü ile Osmanlı köylüsünün yaşamlarının karşılaştırıldığı bir metin yazılır. yüzyıllar arasında Süryanilerin sosyal. arasta.Toplum Yapısı 3. Venedik. gravür.davranışı gerçekleştirilirken Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki terörün bölgede güvenliği azalttığı ve ekonomik hayatı etkilediği belirtilecek. “Ermeniler. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirm Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 2.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ARALIK 9. Üretim-tüketim dengesine değinilecektir. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin toplum yapısını analiz eder. tarihi metinler vb. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 3.Osmanlı ekonomisinin gelişimini değerlendirir.XVI. minyatür. Davranışlar: 1 – 8. Davranışlar: 1. Yurt dışında yaşayan bazı Süryanilerin ileri sürdüğü soykırım iddiaları üzerinde durulacaktır. izlenir. Davranışlar: 1.ÖĞRETMEN:…………………………………. Bayezit Döneminde İspanya’dan Osmanlı Devleti’ne sığınan Yahudilerin durumu da işlenecektir. Lonca Teşkilatı: Lonca teşkilatının işleyişine ilişkin drama yapılır. gravürler. II. Osmanlı Devleti: XV ve XVI. Osmanlı’da Ticaret Yolları: Osmanlı Devleti’nde ticaret yollarını gösteren harita çalışması yapılır. Osmanlı toplumunda aile hayatına değinilecektir. 2. 2. bedesten. belgesel. Davranışlar: 1 -4 Amaç 3:VII. Amaç 1:Süryanilerin tarihsel kökenini kavrayabilme.Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin toplumsal yaşama etkisini açıklar. Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olmasına etkisini değerlendirir.6. Kanal projelerinin amaçlarına değinilecektir. Portekiz. Osmanlı Devleti’nin Batıda RomaGermen İmparatorluğu. XVI. yararlanılarak bir Osmanlı mahallesinde çocuk. İki Liderin Buluşması: Kanuni ve Fransa Kralı Fransuva dönemin olaylarının değerlendirdiği kurgu metin yazdırılır.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 1:Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 1839’a kadar gayrımüslimlerin durumunu açıklama. yüzyılda İstanbul Kapalıçarşı’da bir Osmanlı akçesi ile neler satın alabileceği konusunda araştırma yapılır.-XX. Muhteşem Süleyman: Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili biyografi çalışması yapılır. Avusturya. 11.Bayezit Dönemi denizcilik faaliyetlerine değinilecektir. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ile ilgili film.Vakıf Sistemi Yurtluk-Ocaklık: Yurtluk-ocaklık sisteminin ortaya çıkışı ve savaşlar sonrasında sistemin değişimi incelenir. Fetihlerle ilgili tarih şeridi hazırlanır. ekonomik ve kültürel durumlarını kavrayabilme.

. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.SINIFLAR DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ HAFTA AY .ÖĞRETMEN:……………………………….

Bilim ve teknoloji 3. Bilimin Işığında: Takiyüddin. Topkapı Sarayı: Sanal ya da gerçek ortamda Topkapı Sarayı’na bir gezi düzenlenerek Saray’daki Osmanlı Devleti’nin bilime ve bilim insanlarına verdiği yaşam.Kanuni Döneminde Denizlerdeki Gelişmeler 5. Yanıbaşımızdaki Tarih: Osmanlı Dönemine ait Dönemin eserlerinden eserlerin bulunduğu yerlere gezi düzenlenir. Bilim.minyatür. Osmanlı Devleti: XV ve XVI. 4. Osmanlı hukuk sisteminin özellikleri ve işleyişini kavrar. Karşılaştırma Hint Deniz Seferlerinin Araştırmasebep ve sonuçlarına İnceleme değinilecektir Grup Çalışması XV ve XVI. Eğlence ve Şenlik Osmanlı adalet anlayışı. Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 1 1 13. Piri Reis. yararlanılarak Osmanlı’da Şair Padişahlar: Dönemin padişahlarının yazdığı oyun. belgesel. VII. 14. anlayışı da işlenecektir. önem vurgulanacaktır. Anlatım Ders Kitabı Soru-Cevap Duvar Haritası Örneklendirme “Sorularla Osmanlı Karşılaştırma İmparatorluğu” AraştırmaErhan Afyoncu İnceleme “Büyük Osmanlı Grup Tarihi” Çalışması İsmail Hakkı Grup Uzunçarşılı Tartışması “Topkapı Sarayı’nın Yapılan Üç Boyutlu Çalışmaları Görüntülerinin Yorumlama İzlenmesi” 5. haritacılık faaliyetleri vb. merkezi yönetimin güçlendirilmesi Osmanlı Hukuk Sistemi: Klasik dönem Osmanlı ve veraset sistemi ele hukuk sistemine ilişkin araştırma yapılır alınacaktır. 15. eğlence ve şenlik eserlerden örnekler incelenir. çinicilik vb. çağdaşı Avrupa devletlerinin bu alandaki gelişmeleriyle karşılaştırır. kanunnamelerin hazırlanması. Osmanlı Devleti’nde bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri. haritaları vb. oyun ve şenlik anlayışı incelenir. Kanuni’nin. Muhteşem Süleyman: Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili biyografi çalışması yapılır.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.) örnekler verilecektir. “Osmanlı Bilim Dünyası” konulu duvar gazetesi Takiyüddin Rasathanesi ile hazırlanır. Konu: Osmanlı’da Hukuk. vurgulanacaktır. izlenir.Güzel Sanatlar 5.Osmanlılarda Oyun. yüzyıl Osmanlı kültür. Osmanlı sanat ve mimari anlayışı incelenir. HAFTA (6) ÖĞRETMEN:……………………………… SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………. Kasr-ı Adalet: Divan-ı Hümayun’a gelerek Hukukun resmileşmesi ve problemlerinin çözümlenmesini isteyen bir kişinin yazılı hukuk anlayışı burada yaşadıklarıyla ilgili drama çalışması yapılır. tiyatro oyunu vb. ebru. Piri Reis’in eğlence. Geleneksel Türk sanatlarına (hat. eğitimi ve eserleri ayrıca Şerafettin incelenir.ARALIK 4. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ile ilgili film.Edebiyat 4. Barbaros Hayrettin: Barbaros Hayrettin Paşa’nın biyografisi araştırılır.SINIFLAR DERS : TARİH II . Tycho Brahe Yüzyıllara Meydan Okuyan Mimar: Mimar Sinan Rasathanesi’nin örneğinden yola çıkılarak Osmanlı Döneminde bir karşılaştırması yapılarak sanatkârın yetişme şartları. sanat ve mimari anlayışı ve bu alanlardaki gelişmeleri değerlendirir. Osmanlı Devleti’nin Akdeniz Anlatım hâkimiyeti ile Osmanlı deniz Soru-Cevap politikasının ilişkisi Örneklendirme vurgulanacaktır. ele alınacaktır. yüzyıllarda Grup Osmanlı Devleti’nin Avrupa Tartışması devletlerine verdiği ticari ve Yapılan hukuki ayrıcalıkların siyasi Çalışmaları gelişmelere etkisine Yorumlama değinilecektir. özellikler) araştırılarak sunu hazırlanır. XV-XVI. Barbaros’u huzuruna kabul edişiyle ilgili drama çalışması yapılır.Teknoloji ve Sanat Alanındaki Gelişmeler 1.Hukuk Alanındaki Gelişmeler 2. kakmacılık.Mimari 6.Fransa’ya verilen Kapitülasyonlar Denizlerde Türk Gücü: Türk denizciliğinin gelişimi (kürekli ve yelkenli gemiler.HAFTA 1 1 12. Şerafettin Kanuni Döneminde yapılan Sabuncuoğlu vb. hukuki düzenlemelerin eserleri ve bilim dünyasına katkıları araştırılarak önemi vurgulanacaktır. tezhip. bilim insanlarının hayatları. Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olmasına etkisini değerlendirir. I. Sabuncuoğlu’nun kullandığı Alay-ı Hümayun: Döneme ait minyatürlerden teknikler.

Reformun Nedenleri 2.Reformun Gelişimi 3. HAFTA 1 1 16. Reform hareketinin Osmanlı toplumundaki Hristiyanlara etkisine değinilecektir. VIII. Martin Luther’in faaliyetlerini. Reform hareketinin sebeplerini ve etkilerini kavrar. Reform hareketinin sadece dini boyutunun olmadığına ve başarıya ulaşmasının nedenlerine değinilecektir. Reform kelimesinin anlamı açıklanacaktır. Reform hareketleri karşısında Osmanlı Devleti’nin izlediği politikaya değinilecektir.KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) OCAK DERS SAATİ HAFTA AY 1. sonuçlarını ve Osmanlı Devleti’ne etkisini anlatan bir metin yazılır. Konu: Reform Hareketleri 1.YÜZYIL (1600-1700) .Reformun Sonuçları Reform Hareketi: Reform hareketinin sebeplerini. Avrupa devletlerinde ve Osmanlı Devleti’nde dindevlet ilişkisi karşılaştırılacaktır. hareketin yayılışını. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi “Reform’la ilgili sunular” ÜNİTE III : ARAYIŞ YILLARI 17.

SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR . Ahmet’in veraset sisteminde yaptığı değişikliğin Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilediği tartışılır. 2.XVII. Taç Mahal: Taç Mahal’le ilgili araştırma yapılır. HAFTA (7) ÖĞRETMEN:………………………………… SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Kırgızlar. siyasi. kayser. görsel materyallerle desteklenerek sunulur. Özbekler ve Özbek Hanlıkları (Hive.Yü zyıl da Asy a ve Avr upa 1. yeni tımarların ortaya çıkmaması. Hokand). Haçova Meydan Muharebe’sinden sonra Anadolu’da başlayan ayaklanmalara değinilecektir. imparator. Yüzyılda Osm anlıAvu stury a ve Osm anlı İran İlişk ileri -II.Kazak Hanlığı. Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti’nin Durumu 2. arşidük. terimlerle ilgili araştırma yapılır. Bu savaşların. Kaşgar Hanlığı ve Babür Devleti’nin kültürel etkilerine değinilecektir. Araştırma. üretimin azalması. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 2. devletin Anadolu ile ilgilenecek gücünün olmaması.I.Konu: XVI I. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar. ekonomik açılardan etkilerine değinilecektir (savaşların uzun sürmesi. Asya ve Avrupa’ya Bakış: XVII. Osmanlı-Avusturya ve Osmanlı-İran savaşlarının Osmanlı Devleti’ne etkilerini değerlendirir. knez. Güç Dengesi Değişiyor: Zitvatorok Antlaşması’nın maddeleri değişen güç dengeleri açısından incelenir. Unvanlar: Padişah. yüzyılda Asya ve Avrupa’da bulunan devletlerle ilgili harita çalışması yapılır. voyvoda. çar. XVII.XVII. giray vb. şah. Ekber ve erşed sistemine değinilecektir. YAZILI YOKLAMA 1 1 1. kral. Buhara. sosyal. Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin Avusturya’ya yönelik dış politikasında meydana gelen değişim vurgulanacaktır. Ekber ve Erşed: I.tımar gelirlerinin azalması vb ).

Kepler. . Osmanlı ekonomisine etkileri tartışılır. Osmanlı-Lehistan.II.IV. Osmanlı-Rusya. Murat filmi izlenir.XVII.IV.IV. Valide Sultan’ın Çözümü: Hatice Turhan Sultan’ın Köprülü Mehmet Paşa’yı sadrazam yapmasıyla ilgili drama yapılır.II. Kasr-ı Şirin Antlaşması’nın önemi vurgulanacaktır. 7 Yaşındaki Cihan Padişahı: Sofu Mehmet Paşa’nın sadrazamlıktan alınışıyla ilgili drama yapılır. İstanbul ve Eyalet ayaklanmaları ele alınacaktır. sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ele alınacaktır. Mehmet Dönemi Siyasi Olayları Son Bakış: Harita çalışması yapılarak Osmanlı Devleti’nin sınırları incelenir. Konu: IV. İngiltere ve Fransa’nın denizlerde güçlenmesi. 10. Karlofça ve İstanbul antlaşmalarının maddeleri incelenecektir. Koçi Bey Risalesi: Risaleden seçilen metinler. Mehmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri açıklar. Girit’in fethi işlenirken Osmanlı donanmasının durumuna değinilecektir.Tımar sistemindeki değişimin sebep ve sonuçlarını değerlendirir. Mehmet’in tahta geçiş süreci içerisinde işlenecektir.OCAK 3. Osman’ın ıslahat fikirleri ve Hotin Seferi’nin ıslahatlara etkisi araştırılır. Leibniz. Descartes. Galileo. 4. Bağdat Fatihi: TRT yapımı olan IV. 7. Her bir grup. ekonomik anlayışına etkileri sınıfta tartışılır. Mehmet Dönemi Islahat Çalışmaları 2. III. Bağdat Köşkü: Bağdat Köşkü ile ilgili araştırma yapılarak 17. 25 Yıl Süren Mücadele: Girit’in fethi ile ilgili araştırma yapılarak Girit Savaşı’na destek veren Avrupa devletlerinin durumu incelenir. “Bir Türk Gibi Güçlü”: Uyvar Kalesi’nin fethi ile ilgili yazılmış şiirlerden yararlanılarak fethin kamuoyundaki yansımaları incelenir.yüzyıl mimari özellikleri incelenir. yüzyılda yapılan ıslahatların genel özellikleri ele alınacaktır. Revan ve Bağdat Seferleri: Seferlerle ilgili bir harita çalışması yapılır. Bilimsel çalışmalar ve bu çalışmaların döneme olan etkisi vurgulanacaktır. siyasi. İngiltere’de meşruti yönetime ve Fransa’da mutlakiyet yönetimine değinilecektir. Pascal. OsmanlıAvusturya ilişkilerine değinilecektir.II.IV. İbrahim’in saltanatı IV.Yüzyılda Avrupa’da Siyasi Durum 4. Merkantilizmin Osmanlı Devleti’ne etkilerine değinilecektir.SINIFLAR ÖĞRETMEN:…………………………… SÜRE DERS SAATİ KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) HAFTA DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ AY . Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 4. bu durumun Osmanlı Devleti’ne etkileri üzerinde durulacaktır.Avrupa’nın Gelişimine Seyirci Kalan Osmanlı Büyük Kaçgun: Celâli Ayaklanmaları ile ilgili araştırma yapılarak ayaklanmaların Osmanlı Devleti’ne etkileri sınıfta tartışılır. İltizam ve mukataa usulüne değinilecektir. Gelenekçi Islahat Düşüncesi: XVII. Bu anlayışın. HAFTA (8) 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Osmanlı Devleti’nin Hollanda’ya verdiği imtiyazlar. Murat’ın siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar. Yüzyıl ıslahatlarının karakteristik özellikleri sınıfta tartışılır. Tımardan İltizama: Tımar sisteminde meydana gelen değişimin etkilerini araştırır. Harvey gibi bilim insanlarıyla ilgili araştırma yapar.Yüzyılda Avrupa’da Bilim ve Teknik Alandaki Gelişmeler Avrupa’da Bilim: Sınıf gruplara ayrılır. Avrupa devletlerinin haçlı zihniyeti vurgulanacaktır.İç İsyanlar 4. IV. Koçi Bey ve Kâtip Çelebi’nin risalelerine dönemin ıslahat çalışmaları bağlamında değinilecektir. 6. yüzyılda Avrupa’da meydana gelen bilimsel gelişmeleri ve siyasi olayları kavrar. XVII. Tımar sistemi askerî.HAFTA Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi 9. Murat’ın iktidarı ele alış sürecine de değinilecektir. Genç Osman’ın Lehistan Seferi’ne bizzat katılmasının önemi vurgulanacaktır IV.Murat Dönemi (Siyasi Olaylar-Islahatlar) Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “IV.XVII. içerik analizi yapılarak incelenir. 3. Murat dönemi ıslahatları merkezi otoriteyi güçlendirme çalışmaları çerçevesinde işlenecektir.1688) 1. Viyana Kuşatması’nın sebeplerini.IV. Konu: XVII. Bacon. sosyal. Kutsal İttifak: Viyana Kuşatması ve Haçlı zihniyetinin yeniden ortaya çıkışı ile ilgili araştırma yapılır.Merkezî otoritenin zayıflaması ile ayaklanmaların ortaya çıkması arasındaki ilişkiyi açıklar.Murat” TRT Belgeseli ŞUBAT 4. Kazan Kaldırma: Yeniçeri Ayaklanmalarının sebep ve sonuçları tartışılır. Celâli. 3. Bilim insanlarının yapmış olduğu çalışmaların dönemin siyasi.Osman(Genç Osman) Dönemi ve Islahatları 2. kuşatma sürecini ve sonuçlarını değerlendirir. Avrupa’da Yeni Ticaret Politikası: Merkantilizm anlayışını ortaya çıkaran Avrupa’daki gelişmeler araştırılır. Ordunun Başında Genç Bir Padişah: II. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 1 1 5.Yüzyıl Islahatları 1. HAFTA 1 1 8. Otuz Yıl Savaşlarına. Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne etkileri vurgulanacaktır. Osman’ın ıslahat arayışlarını açıklar. Osmanlı Maliyesi: Osmanlı gümrük politikasıyla ilgili bir araştırma yapılır. Mehmet Dönemi(1648. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama 3. Son Akıncı: Telli Hasan Paşa olayı örneğinden hareketle akıncı birliklerinin önemini yitirmesiyle ilgili araştırma yapılır.XVII. Hotin Fetihnamesi: Nadirî’nin Hotin Seferi ile ilgili minyatürleri incelenir. Tarhuncu Ahmet Paşa ve Köprülü ailesinin yapmış olduğu ıslahatlar vurgulanacaktır. Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları: Harita çalışması yapılarak antlaşmalardan sonra Osmanlı Devleti’nin sınırları incelenir.HAFTA 1 1 3. I. Islahat kavramının anlamı üzerinde durulacaktır. Avrupa devletleri arasında yaşanan rekabetin Osmanlı Devleti’ne etkilerini açıklar. Newton. II.

SINIFLAR DERS : TARİH II . siyasi ve toplumsal etkilerine değinilecektir.Konu:III. Mimar Mehmet Ağa.YÜZYIL) I. Avrupa’nın Sınırları (!): Avrupa devletlerinin yayılma ve çatışma bölgelerini gösteren harita çalışması yapılır.Konu:Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri 1.Ahmet Dönemi Feyzullah Efendi: Feyzullah Efendi örneğinden yola çıkılarak ulemanın siyasallaşmasının Osmanlı yönetimine etkisi araştırılır. Ahmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını değerlendirir.Ahmet Dönemi 1. 1. mimari ve bilim alanlarındaki çalışmaları değerlendirir. Evliya Çelebi. Küçük Kaynarca Antlaşması: Antlaşma maddelerinin içerik analizi yapılır. sadece ebedi ülke çıkarlarımız vardır. Venedik.Avrupa devletleri ve Osmanlı Devleti’nin XVIII.III. Mavi Cami: Sultan Ahmet Camii’nden hareketle dönemin mimari anlayışı incelenir..Avrupa’da Düşünce Alanındaki Gelişmeler 2. Avrupalı bir diplomatın “Bizim ebedi düşmanlarımız ve dostlarımız yoktur. Küçük Kaynarca Antlaşması ele alınacaktır. Nef’i. Rusya’nın dış politikası açıklanırken Çar I.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Avusturya ilişkilerine değinilecektir. Rusya’nın genişleme siyaseti açısından değerlendirir.MART 1.” sözü tartışılır. Avrupa devletlerinin dış politikalarındaki sürekliliğe ve Osmanlı Devleti’nin Avrupa politikasında değişen rolüne örnekler verilecektir. III. Teknik gelişmelerin sanayileşmeye etkilerine değinilecektir.Bilim. sosyal ve ekonomik değişimlere değinilecektir. yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki kültür. Petro’nun askerî ve sanayi alanlardaki reformlarına kısaca değinilecektir. İngiltere’nin 1791’den itibaren Rusya’ya karşı Osmanlı toprak bütünlüğünü koruduğuna değinilecektir. Rusya’nın Balkanlar’daki faaliyetlerine değinilecektir. 1768 -74 Osmanlı Rus Savaşları ele alınacaktır. Ahmet Çeşmesi hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanır. Sanayi İnkılâbı’nın meydana getirdiği siyasi.39 Rus-Avusturya ittifakı. Hattat Hafız Osman. Aydınlanma Çağı: Aydınlanma felsefesi ile Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Gruplar. Karacaoğlan. İttifakların kurulmasındaki faktörler açıklanacaktır. Naima gibi sanatçıların ve bilim insanlarının çalışmalarına ve eserlerine yer verilecektir. II. 1736. Katerina’nın Osmanlı Devleti ile ilgili projesi (Grek Projesi) hakkında araştırma yapılarak sınıfa sunulur. Osmanlı sanayisi ve Avrupa sanayisi üretim ilişkileri açısından karşılaştırılacaktır. Sömürge İmparatorlukları: Avrupa devletleri ve sömürgelerini gösteren harita çalışması yapılır. Atölyeden Fabrikaya: Herhangi bir sanayi ürününün el tezgâhlarındaki ve fabrikalardaki üretim aşamaları görsel öğeler kullanılarak karşılaştırılır. Osmanlı-İran ilişkileri yüzyılın tamamını kapsayacak şekilde ele alınarak Azerbaycan hanlıklarına da değinilecektir.Avrupa Devletlerinin Genel Durumu 2.XVII. Son Giray: Şahin Giray Han’ın biyografisinden hareketle Kırım’ın elden çıkışı incelenir. Fabrikalar Karşısında Loncalar: Sanayi İnkılâbı’ndan sonra Avrupa’daki üretim ile Osmanlı lonca sistemindeki üretim karşılaştırılır. Paris’te Bir Osmanlı Sefiri: Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in Fransa Seyahatnamesi metinlerinden yararlanılarak ıslahat hareketleri tartışılır. Osmanlı-Rus ilişkilerini. Ahmet Çeşmesi: III.” sözünden hareketle Avrupa devletlerinin dış politikalarını tartışır. Kâtip Çelebi.Konu:XVIII.Aydınlanma Çağı’nda meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmelerin etkilerini kavrar. Sömürgeciliğin yayılması ele alınacaktır. 3. Aydınlanma Çağında meydana gelen fen ve sosyal bilimler alanlarındaki gelişmelere ve bu gelişmelerin ekonomik. HAFTA 1 1 3. Aydınlanma Çağı: Aydınlanma Çağında meydana gelen bilimsel gelişmeler araştırılarak tarih şeridi hazırlanır. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemi üzerinde durulacaktır.Konu:Avrupa’da Düşünce ve Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1.Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu 1. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Evliya Çelebi Seyahatnamesi” ÜNİTE IV : 18. Değişen Krallar Değişmeyen Çıkarlar: Sınıf gruplara ayrılır. sanat. IV. Fransa’ya verilen kapitülasyonların devamlı hâle getirilmesinin Osmanlı ekonomisine etkisine de değinilecektir.Sanat ve Mimari IV. HAFTA 1 1 2.Rusya’nın genişleme politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal (9) ÖĞRETMEN:………………………………… SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………. Çariçe Katerina: II. HAFTA 1 1 5. 3. Karadeniz’deki Rus İlerleyişi: Rusya’nın Osmanlı Devleti’nden aldığı topraklar ile ilgili harita çalışması yapılır.HAFTA 1 1 11. Nabi. Lale Devri’nde yapılan ıslahatlar ve bu ıslahatların karakteristik özelliği vurgulanacaktır. 4. Lagari Hasan Çelebi.Avrupa’da Sanayi İnkılâbı Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi “Aydınlanma Çağı ve Sanayi İnkılâbı ile ilgili Sunular” 4. Kırım’ın önemine Osmanlı-Rus ilişkileri çerçevesinde değinilecektir. İmtiyazdan Sözleşmeye Kapitülasyonlar: I.III.Mahmut Döneminde verilen kapitülasyonlar Kanunî döneminde verilen imtiyazlar ile karşılaştırılır.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kültür.Sanayi İnkılâbı’nın nedenlerini ve ortaya çıkan değişimleri kavrar. Aklı Kullanma Cesareti. Itri. yüzyıl dış politikalarındaki öncelikleri fark eder. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 2.XVII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Osmanlı-Rusya.Osmanlı Devleti ve Avrupa Devletlerinin Dış Politikası Evliya Çelebi’nin Gözüyle Anadolu: Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden yararlanarak öğrencilerden bulundukları şehir hakkında araştırma yapmaları istenir. III.ÜNİTE: DİPLOMASİ VE DEĞİŞİM (XVIII.

Fransız İhtilali: Fransız İhtilali’ni konu alan film izlenir veya edebi eser incelenir.Osmanlı Devleti’ndeki Değişim ve Islahatlar 2. 10. ABD’nin Osmanlı Devleti’yle ilk ticari ilişkilerine değinilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama NİSAN 1 1 8. HAFTA (10) ÖĞRETMEN:………………………………. Nizam-ı Cedid Ordusunun kurulması ile ayanların yükselişi ilişkilendirilecektir. 1830 ve 1848 ihtilallerine de değinilecektir. insan hakları ve cumhuriyet yönetimi ile bağlantı kurularak incelenir. sosyal ve ekonomik alanlardaki ıslahatları ele alınacaktır. V.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.HAFTA 1 1 6. Akka Zaferi: Nizam-ı Cedid Ordusunun Mısır’ın işgalden kurtarılmasındaki rolü araştırılarak sınıfa sunulur.Selim Dönemi VII. Mısır’ın işgali Fransız.YAZILI YOKLAMA Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi: Bildirgenin maddeleri demokrasi. Selim Dönemi siyasi gelişmeleri ve ıslahat hareketlerini kavrar. ABD’nin bağımsızlığını kazanmasındaki Fransız desteğine İngiltere-Fransa rekabeti çerçevesinde değinilecektir. yüzyıl ıslahat hareketlerinin genel özellikleri ile bu ıslahatların toplum. Eşitlik. Selim Dönemi OsmanlıFransız siyasi ilişkilerini açıklar. kendilerini Avrupa’ya giden elçilerden birinin yerine koymaları ve Sultana sunulmak üzere bir sefaretname (rapor) hazırlamaları istenir.Fransız ihtilali -I.Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri Suz-î Dilara Makamı: III. III. III. Özgürlük. kullandıkları teçhizat ve gündelik yaşamlarını konu alan bir diyalog hazırlanarak sınıfa sunulur. İhtilal’in siyasi. Kardeşlik: İhtilal’in yaydığı fikirlerin Avrupa siyasi ve toplumsal düzeninde meydana getirdiği değişiklikler araştırılır. ekonomik. kültür.Konu:XVIII. Mühendishane-i Bahri Hümayun: Deniz Harp Okulu’nun İnternet sayfasından.Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması 2. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin yönetim ve bürokrasi anlayışında meydana gelen değişimleri örneklerle açıklar. Napolyon’un Mısır Hayali: Napolyon’un Mısır’ı işgalinin Osmanlı Devleti’ne etkisini yorumlayan bir gazete haberi hazırlanır.Konu:Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması ve Fransız İhtilali 1.SINIFLAR DERS : TARİH II . Selim’in aldığı eğitim ve sanatçı yönü ile ilgili biyografi çalışması yapılır. VI. Aydınlanma Çağı Sosyal Bilimcileri: Fransız İhtilal’inin fikir öncüleri ve eserleri ile ilgili araştırma yapılır. Fransız İhtilali’nin Avrupa’daki monarşi ve İmparatorluklara etkisi ve Fransız İhtilal’ine karşı alınan önlemlere değinilecektir. sosyal ve fikri nedenleri açıklanacaktır. Selim’e sunulan layihalardan hareketle padişahın başkanlık ettiği bir meşveret meclisi toplanarak devletin kötü gidişatını durdurmak için alınması gereken tedbirlerin konuşulduğu drama çalışması yapılır. Öğrencilerin raporlarında değindikleri konular ve bu konuları seçme nedenleri üzerinde tartışmaları sağlanır. Ayan ve eşrafın ön plana çıkmasının sebepleri ve etkileri verilecektir. Ziştovi ve Yaş antlaşmalarına değinilecektir. 9.Rus ittifakına değinilecektir. okulun tarihçesi araştırılarak sanal gezi yapılır. “Nizam-ı Kadim ve Nizam-ı Cedid: Bir yeniçeri ile Nizam-ı Cedid askerinin aldıkları eğitim. Osmanlı Devleti’nin sürekli elçilikler kurmasının önemi vurgulanacaktır. 11. Koca Ragıp Paşa: Koca Ragıp Paşa’nın reisülküttaplıktan sadrazamlığa terfisinden yola çıkılarak devlet kurumlarındaki değişim süreci araştırılır. Divan-ı Hümayun’dan Bab-ı Âli’ye geçiş ile ilgili gelişmeler verilecektir. İdarî kadronun seyfiye yerine daha çok kalemiyeden seçilmesine değinilecektir. Layihalar: III.Konu:III. 7. Sefaretnameler: Öğrencilerden.Yüzyılda Osmanlı Devleti’ n deki Değişim ve Islahatlar 1. Osmanlı Hazine Bonosu: Esham uygulaması hakkında araştırma yapılarak bir sunum hazırlanır. Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulması ile ilgili olayları açıklar. XVIII. SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………. Nur-ı Osmaniye Camii: Dönemin mimari ve sanat eserlerinden yola çıkılarak sanat anlayışındaki değişimi yansıtan sunu hazırlanır. eğitim ve sanat alanlarındaki etkilerini değerlendirir. Osmanlı’nın Fransa’ya karşı izlediği “Denge Politikası” ile İngiliz. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Sefaretnameler” “Deniz Harp Okulu’na İnternet Üzerinden Sanal Gezi” 1.XVIII.KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi “ABD’nin Kuruluşu ve Fr an sız İht ilâl i ko nul u Fil ml er” DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) MART DERS SAATİ HAFTA AY 5. Fransız İhtilali’nin sebeplerini ve İhtilâl sonrasında ortaya çıkan fikir hareketlerini değerlendirir. Askerî.XVIII. Malikâne sistemi ve esham uygulamasına da değinilecektir. Ayanlar Ayanı: Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa ile ilgili biyografi çalışması yapılır.İngiliz rekabeti ve Fransız sömürgeciliği açısından ele alınacaktır.

kazanımı ile ilişkilendirilecektir. sosyal ve kültürel hiçbir ilgisinin olmadığı belirtilecek.amacın 6. 1. Mahmut Dönemindeki değişimi hakkında araştırma yapılır. Osmanlı Devleti’nin Paylaşılması Tasarıları ve Sevr Antlaşması ile bağlantı kurulacaktır.ne zaman ve hangi devletlere bağlı olarak kurulduğu açıklanacaktır. Şark Meselesi’nin Avrupa’nın siyasi gündemine girmesini kavrar. Şark Meselesi Nasıl Doğdu? Şark Meselesi’nin tarihî süreciyle ilgili araştırma yapılır. Balkanlarda milliyetçilik fikirlerinin yayılması ile Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan ayaklanmalar arasındaki ilişkiyi kavrar. Bükreş ve Edirne Antlaşmalarına da yer verilecektir.KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) DERS SAATİ HAFTA AY ÜNİTE V : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) NİSAN 1. askerî ve ekonomik alanlardaki ıslahatlar ele alınacaktır.11.davranışı gerçekleştirilirken Karadeniz Bölgesi’ndeki satraplıkların nerede. Viyana Kongresi ile Avrupa’da değişen dengeler ve Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı izledikleri politika ele alınacaktır İstanbul Konferansı’na değinilecektir. Avrupa devletlerinin Balkanlar üzerindeki politikalarına yer verilecektir.davranışı gerçekleştirilirken 1600. Mahmut Dönemi Islahatları 2.Asya ve Avrupa’daki Devletlerin Genel Durumu 2. Tercüme Odası: Tercüme Odası’nın Osmanlı dış politikası açısından önemi ve II. Amaç 2:Pontus İddialarının ortaya çıkışı ile ilgili gelişmeleri kavrayabilme. Rusya’nın Panslavizm politikasına yer verilecektir. Davranışlar: 1 -5 Amaç 3:Pontus iddialarının siyasallaştırılması ile ilgili gelişmeleri kavrayabilme.Konu: II. Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan fikir akımlarının Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerine de değinilecektir.Konu: XIX. “Ermeniler. Pont Devleti’nin Trabzon İmparatorluğu ile siyasi. ünitenin 7.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 2:Büyük Devletlerin Osmanlı Politikalarını Kavrayabilme.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 1:Yunanistan’ın Anadolu’ya yönelik yayılmacı emellerini ve Megali İdea politikasını kavrayabilm e. 1. Vaka-i Hayriye: Yeniçeri Ocağının kaldırılma süreci hakkında araştırma yapılır. Viyana Kongresi’nin Mimarı Metternich: Kongrede alınan kararların Avrupa devletlerine ve Osmanlı Devleti’ne farklı uygulanışı tartışılır.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I . Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 3.XIX. Siyasi.Mahmut Dönemi Siyasi Olayları 1.amacın 2. sosyal. ünitenin 11. Davranışlar: 1. Sened-i İttifak. Yeniçeri Ocağının kaldırılması.Milliyetçilik Hareketleri ve İsyanlar 2.12.Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa 1. 2. sosyal. II. Davranışlar: 1. OsmanlıRus.davranışı gerçekleştirilirken Doğu Sorunu. idari. 2. padişahın yetkileri açısından da ele alınacaktır.Değişen şartlara göre Avrupa Devletlerinin Osmanlı Politikaları Balkanlar Kaynıyor: Balkanlarda ayaklanma öncesi siyasi. II. kültürel.1080 yılından itibaren Kıpçak Türkleri ile daha sonraki yıllarda da Moğol baskısından kaçan Türkmenlerin bölgeye yerleştikleri belirtilerek Trabzon İmparatorluğu yıkılmadan önce bölgenin geniş ölçüde Türkleştiği vurgulanacaktır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 1 1 I. “Ermeniler. Fener Patrikhanesi ve ona bağlı kiliselerle Yunanistan tarafından yürütülen faaliyetler açıklanacaktır. kazanımı ile ilişkilendirilecektir. 2.amacın 5.1922 döneminde yabancı okullar. 2. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar. İlk Resmî Gazete: Osmanlı Devleti’nin ilk resmî gazetesi olan Takvim-i Vakayi hakkında bir araştırma yapılır. HAFTA (11) 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………. dini ve etnik durum ve ayaklanmanın sebepleri hakkında araştırma yapılır. Mahmut’un yaptığı ıslahatları ve bu ıslahatların meydana getirdiği değişimleri değerlendirir Yüzyıla Bakış: Asya ve Avrupa’da bulunan devletlerle ilgili harita çalışması yapılır.II. HAFTA 1 1 3. 4. Yaka Türkmenlerine kısaca değinilecektir..davranışı gerçekleştirilirken Trabzon İmparatorluğu’nun kuruluşu ve Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde yıkılışı konuları ile bağlantı kurulacaktır.amacın 3. Davranışlar: 1 -9 4. Anayasaya Doğru: Sened-i İttifak ile Magna Carta genel özellikleri açısından karşılaştırılır.Osmanlı-Avusturya savaşlarının sonuçları açısından ele alınacaktır.

Sanayi İnkılâbının drama çalışması yapılır. İngiliz tüccarı olarak 3. 3. Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın yaptığı ıslahatlara değinilecektir. 4. ünitenin 4. Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı Devleti’ne etkisini analiz eder. Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrımüslimlerle ilgisi kurularak açıklanacaktır. Mısır ve Boğazlar Sorunu ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne yönelik politikalarını kavrar.5 Gülhane Hatt-ı Hümayunu: Tanzimat Fermanı’nın maddeleri içerik analizi yöntemiyle incelenir.Boğazlar Sorunu 5. 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………….. Davranışlar:1. kazanımı ile ilişkilendirilecektir.ÖĞRETMEN:…………………………………. Sömürgecilik anlayışının Osmanlı Devleti’ne etkisivurgulanacaktır. Gümrük Vergileri Düşürülüyor: Osmanlı tüccarı olarak İngiltere’ye. “Ermeniler. Konu: Tanzimattan Meşrutiyete 1.SINIFLAR DERS : TARİH II . Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal MAYIS  7. Tanzimat Dönemi Edebiyatı: Döneme ait edebî eserlerden yararlanarak Tanzimat Dönemindeki siyasi ve sosyal olayların edebiyata yansımaları incelenir . sosyal ve kültürel hayatına etkisini değerlendirir. Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı siyasi.SINIFLAR DERS : TARİH II KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) NİSAN DERS SAATİ HAFTA AY 4. GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Osmanlı Devleti’ne etkisi Susan Tezgâhlar: Bursa örneğinden hareketle Avrupa’da meydana gelen Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı üretimine etkisi incelenir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Egemenliğin önemi işlenecektir. Gazete Haberi: Bir Avrupalı gazeteci ve Osmanlı gazetecisinin dilinden Mısır Meselesi hakkında bir haber yazılır. SÜRE SINIF: 10.HAFTA 1 1 5. 1838 Ticaret Sözleşmesi ile Osmanlı Devleti’nin İngiltere’ye verdiği imtiyazlar ve bunların Osmanlı ekonomisine etkilerine yer verilecektir. 6.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 3: 1839.Mısır Sorunu ve Osmanlı Devleti’ne ihracat yapmak isteyen Mehmet Ali Paşa İsyanı kişilerin gümrüklerdeki durumunu gösteren bir 4. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 1. Çelik Ağlar: Avrupa’daki demiryolu ağı ile Osmanlı Devleti’ndeki demiryolu ağı karşılaştırılır.1856 yılları arasında Osmanlı Devleti’ndeki gayrı Müslimlerin durumunu kavrayabilme.HAFTA (12) ÖĞRETMEN:………………………………. 1 1 III.Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839) Tanzimat Fermanı’nın hazırlanmasında etkili olan iç ve dış siyasi gelişmelere de değinilecektir. Boğazlar konusunun uluslararası bir sorun hâline gelmesi vurgulanacaktır.amacın davranışları. Mustafa Reşit Paşa: Mustafa Reşit Paşa’nın hayatı hakkında bir biyografi çalışması yapılır.

Davranışlar: 1. 4. Tanzimat Paşaları: Âli ve Fuat paşalar hakkında biyografi çalışması yapılır.3 IV.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 3: 1839. Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Balkanlardan ve Kafkaslardan Anadolu’ya yapılan göçlere yer verilecektir. amaçların davranışları Osmanlı Devletinde yaşayan gayrımüslimlerle ilgisi kurularak açıklanacaktır. 2.Meşrutiyetin İlanı 2. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Plevne Marşı” 3. Islahat Fermanı’nın Osmanlı siyasi. Avrupa’da Bir Osmanlı Padişahı: Abdülaziz’in Avrupa seyahati ve bunun yankıları hakkında bir araştırma yapılır.SÜRE ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Padişah Abdülaziz’in H ay atı – V C D ” DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) DERS SAATİ KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR MAYIS 1 1 8. Kırım Savaşı’nın Osmanlı Devleti ve Avrupa devletleri açısından önemini açıklar.I. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın önemi üzerinde durulacaktır. Aziziye Tabyaları: Nene Hatun’un Erzurum savunmasındaki rolü ve Aziziye Tabyalarının önemi araştırılır.1877-1878 OsmanlıRus Savaşı (93 Harbi) Meşrutiyet’e Giden Yol: Meşrutiyet’e giden yolda fikir hareketleri hakkında araştırma yapılır. Tanzimat’tan Islahat’a: Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı’nın genel özellikleri karşılaştırılır. İlk Osmanlı Anayasası: Anayasa maddeleri.5 Amaç 7:Avrupa devletlerinin Ermeni isyanları ve bu isyanların bastırılması karşısında uyguladığı siyaseti kavrayabilme.1856) 3. kadın vb.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 4: 1877. çiftçi. “Ermeniler.-6. Konu: Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Gelişmeler 1. Hindistan’a Giden Yeni Yol: 1869’da Süveyş Kanalı’nın açılmasının İngiltere’nin Osmanlı politikasına etkisini araştırılır. Kıbrıs. 2. HAFTA . “Ermeniler. 11. gayr-i müslim. Meşrutiyet Dönemini Osmanlı Devleti’nin demokratikleşme süreci açısından değerlendirir. Davranışlar: 1.Kırım Savaşı (1853.12 Amaç 5:Ermeni Komitalarının ortaya çıkışı ve Ermeni eylemlerini kavrayabilme.-7. Zanaatkâr Padişah: II. asker. Millet-i Sadıka: Osmanlı yönetiminde Ermenilerin durumu ve bu dönemden sonra ayaklanmalarının sebebi hakkında araştırma yapılır. Plevne Savunması: Plevne Marşı dinletilerek Plevne savunması incelenir. 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın (93 Harbi) sonuçlarını açıklar. Tunus ve Mısır’ın Osmanlı hâkimiyetinden çıkışına yer verilecektir. Değişen Sınırlar: Savaş öncesini ve sonrasını gösteren bir harita çalışması yapılır.-5.9 Amaç 6:Osmanlı Devleti’nin Ermeni İsyanları karşısında uyguladığı siyaseti kavrayabilme. Kanun-i Esasi’nin demokratikleşme süreci açısından önemi vurgulanacaktır Mecelle’nin aile hukuku açısından önemine değinilecektir.) tarafından nasıl algılandığını gösteren bir drama çalışması yapılır. Fermanın Yankıları: Islahat Fermanı’nın toplumun farklı kesimleri (Müslüman.Islahat Fermanı(1856) Avrupa Güç Dengesi Arayışında Osmanlı: Paris Barış Antlaşması maddelerinden yola çıkılarak Avrupa güç dengesinde Osmanlı Devleti’nin yeri incelenir. Osmanlı Donanması: Abdülaziz Döneminde Osmanlı donanmasının durumunu gösteren bir araştırma yapılır. demokratikleşme süreci açısından incelenir.1878 OsmanlıRus Savaşı sonunda ortaya çıkarılan Ermeni meselesini kavrayabilme. sosyal ve kültürel hayatına etkisini kavrar. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama 1 1 10. Ermeni Meselesi’nin ortaya çıkışına ve Ermeni faaliyetlerine yer verilecektir. Abdülhamit hakkında bir biyografi çalışması yapılır. Davranışlar: 1. Osmanlı-Rus Savaşı’nda İngiltere’nin politika değişikliğine gitmesine vurgu yapılacaktır.1856 yılları arasında Osmanlı Devleti’ndeki gayrı Müslimlerin durumunu kavrayabilme. 9. HAFTA Osmanlı Devleti’nin ilk dış borçlanmasının bu savaş sırasında olduğuna da değinilecektir. Davranışlar: 1. Berlin Konferansı’na yer verilecektir.I. Padişah-tebaa arasında değişen anlayışa vurgu yapılacaktır. Davranışlar: 4. Jön Türkler (Genç Osmanlılar) hareketine de değinilecektir.6 Amaç 8:Kafkas Cephesi’nde RusErmeni işbirliğini kavrayabilme.

Sahne sanatları (opera.Osmanlı Devleti’nde analiz eder. II. İttihat ve Terakki’nin Üç Paşası: Enver. Okullar 5. süsleme ve görsel sanatlardaki gelişmelere değinilecektir.Dağılmayı Önleme Çabaları Mithat Paşa: Mithat Paşa hakkında biyografi çalışması yapılır. Bosna . Azınlık ve yabancı okulların faaliyetlerine de değinilecektir. Klasik eğitimle modern eğitim arasındaki farka değinilecektir. Darülfünun. HAFTA (14) . tiyatro vb. Basın-yayının Osmanlı toplumunda meydana getirdiği değişim vurgulanacaktır.Sanat ve Mimari Alanındaki Gelişmeler -II. Osmanlı-Alman yakınlaşmasına da değinilecektir. Meclis-i Mebusan’da Bir Oturum: Meclis-i Mebusan’ın yapısı dikkate alınarak Meclis çalışmalarıyla ilgili drama yapılır. Osmanlı Devleti’nde kadının konumundaki değişim vurgulanacaktır.Osmanlı toplumunda Gelen Değişmeler meydana gelen değişimleri 2. Meşrutiyet Dönemi siyasi sosyal. Her grup bu dönemde açılan okullardan (Rüştiye. 3. Talat ve Cemal Paşaların biyografilerinden hareketle İttihat ve Terakki’nin amaç ve çalışmaları incelenir.Azınlıklar ve Yabancı mimari anlayışını kavrar. İlk Müzeci: Osman Hamdi Bey’in hayatı ve eserleri hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanır. sanat ve 4. Fikir Akımları: Osmanlı fikir hareketleri hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanır. İslamcılık. SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Sekiz Sütuna Manşet: Döneme ait sosyal konulardan biriyle ilgili farklı bakış açılarını yansıtacak nitelikte gazete haberleri yazılır. kültürel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir.Hersek’in ilhakına. Eğitimde Atılımlar: Sınıf gruplara ayrılır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Ahmet Cevdet Pa şa ’nı n Es erl eri ” “Osman Hamdi Bey Resimleri” 1.II.).Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler 1. Mahmut döneminden itibaren Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi hakkında bir araştırma yapılır. İttihat ve Terakki Cemiyetine değinilecektir.Meşrutiyet ve Siyasi Gelişmeler 4. Ahmet Cevdet Paşa: Ahmet Cevdet Paşa’nın eserleri ve Türk kültürüne katkılarıyla ilgili bir biyografi çalışması yapılır. Sanayi-i Nefise vb. Osmanlıcılık. Osmanlı kültür. Azınlık ve yabancı okulların faaliyetlerine de değinilecektir. Basın-Yayın Hayatındaki Gelişmeler 14.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kültür. Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne de yer verilecektir. Klasik eğitimle modern eğitim arasındaki farka değinilecektir. Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne de yer verilecektir. Düyun-ı Umumiye: Düyun.SINIFLAR DERS : TARİH II KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) MAYIS DERS SAATİ HAFTA AY 4.HAFTA 1 1 12.(13) ÖĞRETMEN:……………………………….Osmanlı Devleti’nde alanında meydana gelen Eğitim Alanında gelişmeleri kavrar. Kadınlar tarafından gerçekleştirilen yayın faaliyetlerine yer verilecektir. Topkapı’dan Dolmabahçe Sarayı’na: Gerçek ya da sanal gezi düzenlenerek Topkapı ve Dolmabahçe sarayları mimari tarzı ve yapılış süreci açısından karşılaştırılır.Konu:XIX.Osmanlı Devleti’nde eğitim 3. Spor alanında yapılan çalışmalara da yer verilecektir.)birini araştırarak sınıfa sunar. Fatma Aliye: Fatma Aliye’nin dilinden kendi hayatı ve dönemine ait bilgiler anlatılır.XIX.YAZILI YOKLAMA Avrupa’da Osmanlı Talebesi: II. Meydana Gelen Gelişmeler 15. 3B (Berlin-Boğaz–Bağdat): Demiryolu Projesi’nden hareketle Osmanlı-Alman yakınlaşması incelenir. Bulgaristan’ın bağımsızlığını kazanmasına ve Girit’in Yunanistan’a katılmasına değinilecektir.Yüzyılda Osmanlı’nın Toplum Yapısında Meydana 13. Üç Takım: 1900’lerin başında kurulan futbol takımları hakkında araştırma yapılarak sunulur.ı Umumiye’nin Osmanlı ekonomisine etkileri araştırılır. Türkçülük ve Batıcılık fikir akımlarına değinilecektir 31 Mart Olayı’na da yer verilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal HAZİRAN 1 1 V. Mekteb-i Tıbbiye.XIX.

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Sava şlar 1.İnkılâp Tarihi” Hamza Eroğlu 2.ÖĞRETMEN:………………………. Savaş Öncesi ve Sonrası Avrupa: I.Balkan Savaşları 3..3 Amaç 15: 1945’ten günümüze Ermenilerin asılsız soykırım iddialarını kavrayabilme.7 Amaç 14: Lozan Antlaşması’na göre Ermenilerin Türkiye’deki statülerini açıklama. Van İsyanı) kavrayabilme. I.30. Dünya Savaşı sonrası imzalanan Çanakkale Geçilmez: Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihi antlaşmaların içeriğine kısaca açısından öneminin incelenmesi amacıyla Çanakkale’ye bir değinilecektir. Sarı Gelin: 1915 Olayları ile ilgili belgesel izlenir.2008 tarihli ve 138 sayılı Kurul Kararı gereği hazırlanan Tarih 10 Ders Programında belirtilen hedefler esas alınarak hazırlanmıştır.4 Amaç 12:Tehcir kararının uygulama esaslarını kavrayabilme. Ortaöğretim 10 sınıf Tarih dersi öğretim programı gereğince eklenmiştir. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………. Davranışlar: 1. 06.3 1 1 2. gezi düzenlenir.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR HAZİRAN 1 1 16.Trablusgarp Savaşı İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini kurmasına yer verilecektir. Davranışlar: 1. Dünya Sınırlar Değişiyor: I ve II.. 2002 tarih ve 272 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2002 tarih ve 2538 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan “Ermeni.Talim ve Terbiye Kurulu’nun 14.07. Osmanlı Devleti’nin I. OKUL MÜDÜRÜ 3. Davranışlar: 1. HAFTA . Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 03. . Davranışlar: 1. yer verilecektir.. 12.Bu Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planı . oluşuna yer verilecektir.davranışı gerçekleştirilirken zorunlu göçe tabî tutulanların savaşa etkisi olmayacak yerleşim yerlerine yerleştirildikleri belirtilmelidir.amacın 1. Davranışlar: 1. 226 Karar Sayılı. I.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Sonu Balkan devletlerinin yayılmacı politikası çerçevesinde 1897 OsmanlıYunan Savaşı’na da değinilecektir. Dünya Savaşı öncesi 1915 Olayları sebep ve sonuçlarıyla ele ve sonrasında Osmanlı Devleti ve Avrupa’nın sınırlarını alınacaktır.14 Amaç 16:Ermenilerin soykırım iddialarının geçersizliğini analiz edebilme.Konu:XX.C. 2551 Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge “ gereği ünitelendirilmiş olarak yapılmıştır. Davranışlar: 1.I. Davranışlar:1. Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “T. Yunan-Pontus ve Süryaniler” ile ilgili konular. gösteren harita çalışması yapılır. Balkan savaşlarını sınırlar Savaşı’nda mücadele ettiği cephelere açısından karşılaştıran bir harita çalışması yapılır.Trablusgarp ve Balkan savaşlarının sebep ve sonuçlarını açıklar.İnkılâp Tarihi” Hamza Eroğlu “1915 Olayları ile ilgili Belgeseller” (15) . Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “T.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 9:Ermeni komitacılarının çıkardığı olayları(Bitlis. Zeytun Olayları.10 Amaç 13:Tehcir kararından sonra Ermenilerin durumunu kavrayabilme. ………………………. Tarih Öğretmeni UYGUNDUR …………………. ileri görüşlülüğü ve önder Sarıkamış’ta verdiği mücadele ile ilgili belgesel izlenir. VI.06.2003 Karar Tarihli.C.5 Amaç 10:Ermeni mezalimine karşı alınan önlemleri kavrayabilme. “Ermeniler.Yüzyılda Osm anlı Derne’de Bir Osmanlı Subayı: Mustafa Kemal’in ve Devl diğer Osmanlı subaylarının Trablusgarp Savaşı’ndaki eti ve faaliyetleri araştırılır. Sarıkamış Harekâtı: Enver Paşa komutasındaki ordunun mantıklılığı.Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını kavrar. Davranışlar: 1. .3 Amaç 11:Tehcir kararının alınma gerekçesini kavrayabilme. HAFTA 17.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful