P. 1
2010-2011_10.Sınıf_Tarih_Dersi Yıllık_Plan

2010-2011_10.Sınıf_Tarih_Dersi Yıllık_Plan

|Views: 364|Likes:
Yayınlayan: Omar Trabelsi

More info:

Published by: Omar Trabelsi on Dec 11, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2014

pdf

text

original

ÖĞRETMEN: …………………………

SÜRE DERS SAATİ KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR )

2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………..GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.SINIFLAR
ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ

DERS : TARİH II
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi )

HAFTA

AY

KONULAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

EYLÜL

ÜNİTE I : BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453 ) XIII. yüzyıl sonunda Anadolu’nun durumu; XIV. yüzyıl başında İlhanlılar, Memluklar, Altın Orda, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) ile Anadolu’daki Türk beylikleri; Balkanlar ve Avrupa’daki diğer devletlerin siyasi durumu hakkında bilgi verilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama
Anlatım Soru-Cevap

3.HAFTA

1 1

1. XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğu’nun siyasi durumunu kavrar.

I.Konu: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1300 -1453) 1.XIV.Yüzyıl Başlarında Yakındoğu ve Avrupa

Dünyaya Bakış: XIV. Yü zyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğudaki devletleri gösteren harita çalışması yapılır. Dönemle ilgili tarih şeridi hazırlanır.

Ders Kitabı Duvar Haritası “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu” Halil İnalcık “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu

1 1

2. Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir. 3. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti arasındaki ilişkiyi açıklar.

1 1

4.Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki faaliyetlerini Türk siyasi birliğinin sağlanması açısından değerlendirir. 5. Ankara Savaşı’nın Türk dünyasına etkilerini kavrar.

Kayı Boyu; Kayıların Anadolu'ya gelişi ve yerleşmesine değinilecektir. XIV. yüzyılda Anadolu’nun siyasi, kültürel ve demografik yapısına değinilecektir. 2.Kayıların Anadolu’ya Koyunhisar Savaşı, Bilecik ve gelişi ve Yerleşmesi Bursa'nın fethi, Maltepe Savaşı, İznik 3.Balkanlardaki Fetihler ve İzmit'in fethi de ele alınacaktır. Edirne'nin fethi; İstanbul kuşatılması; Sırp Sındığı, Çirmen, I. Kosova ve Niğbolu savaşları da ele alınacaktır. İskân politikasının amacı, gerekçesi ve nasıl gerçekleştirildiğine değinilecektir. Akkoyunlu ve Karakoyunlu Anadolu’da Türk Birliği: Anadolu’da Türk siyasi devletlerine ve kültürel etkilerine de birliğinin sağlanması ile ilgili sunu hazırlanır. değinilecektir. Dedem Korkut’un Dilinden: Türk toplum hayatı, aile Timur’un uyguladığı politikaların Türk 4.Anadolu’da Siyasi hayatı, kadın ve erkeğin konumu vb. açılardan dünyasına etkileri verilecektir. Birliği Sağlama Dede Korkut Hikâyeleri incelenir. Altın Orda Devleti’nin yıkılması ile Faaliyetleri Çubuk Ovası’nda İki Hükümdar: Ankara Savaşı’nın Karadeniz’in kuzeyindeki siyasi 5.Ankara Savaşı ve Fetret Osmanlı ve Timur devletleri açısından sebep ve sonuçlarını gelişmelere (Kırım, Ejderhan, Kazan, Devri Timur ve Yıldırım Bayezid’in dilinden anlatan bir metin Kasım, Küçüm, Nogay hanlıklarına) yazılır. Metinler farklı bakış açılarını yansıtması yönünden kısaca değinilecektir. incelenir Ankara Savaşı sonrası Anadolu’nun siyasi durumu vurgulanacaktır. 6.Anadolu’da Siyasi Birliğin Yeniden Sağlanması 7.Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyetinin Güçlenmesi Anadolu’dan Balkanlara Uzanan Güç: Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleri ile ilgili harita çalışması yapılır. Evlâd-ı Fatihan: Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalarla ilgili sunu hazırlanır.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu: Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili belgesel veya film izlenir. Beylikten Devlete: Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörlerle ilgili araştırma yapılarak sınıfta tartışılır. Osmanlı’nın İlk Şehirleri: Osmanlı Devleti’nin önemli merkezlerine (Söğüt, Domaniç, İznik, Bursa vb.) gezi düzenlenir. İskân (Şenlendirme) Politikası: Osmanlı Devleti’nin iskân politikasını içeren metinler (araştırma, makale, hikâye, tarihi vesikalar vb.) incelenir. Balkanların Fethi: Balkanlarda yapılan fetih ve savaşları yansıtan harita çalışması yapılır.

Ders Kitabı Duvar Haritası “Osmancık’ın Rüyası” (TRT Belgesel) “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu

EKİM

4. HAFTA

Ders Kitabı Duvar Haritası Dede Korkut Hikayeleri “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu

1. HAFTA

2. HAFTA

1 1

6.Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir.

Edirne-Segedin Antlaşması, Varna Örneklendirme Savaşı, İkinci Kosova Savaşı ele Karşılaştırma alınacaktır. Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Balkanlarda uygulanan siyasi, sosyal ve Grup Tartışması ekonomik (vergi adaleti, hoşgörü vb.) Yapılan politikalar vurgulanacaktır.
Çalışmaları Yorumlama

Ders Kitabı Duvar Haritası “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu (1)

ÖĞRETMEN:……………………………. yüzyıllarda 4.Osmanlı Ekonomisi Osmanlı ekonomisinin temel özelliklerini kavrar. İnceleme Kuruluş dönemi Osmanlı Grup donanmasına da değinilecektir. HAFTA Ders Kitabı “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu (2) 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI . Lonca Teşkilatı: Lonca teşkilatının işleyişiyle ilgili drama yapılır. Devşirme Sistemi: Devşirmelerin nasıl alındığı ve yetiştirildiğine dair bilgileri içeren metinler incelenir.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Çalışmaları Bayramının anlam ve önemi Yorumlama üzerinde durulacaktır. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………. Konu: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Osmanlı Devleti’ne Dair: Döneme ilişkin kaynaklardan (İbn-i (1300. Osmanlı devlet anlayışının dayanakları vurgulanacaktır. 3.) Anlayışı yararlanılarak Osmanlılarda 2.Osmanlı Ordusu 9. II. Şehzade sancağı uygulamasına değinilecektir. Çalışması Ekonominin temel kaynakları Grup insan gücü. Kapıkulu sistemi ele alınacaktır. 1. vergi sistemi ve askerî Karşılaştırma sistem arasındaki ilişkiye Araştırmadeğinilecektir.Osmanlı Devlet devlet ve yönetim anlayışı Teşkilatı incelenir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Ders Kitabı “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu Osmanlı Kronikleri 1 1 8. Devlet anlayışı ve yönetimin temel özellikleri kurumsallaşma sürecini kapsayacak şekilde ele alınacaktır.XIV-XV. hayvancılık ve Tartışması ticaret açısından ele alınacaktır. Osmanlı devlet anlayışı ve yönetimi nin temel özellikler ini kavrar. toprak Örneklendirme yönetimi. Anlatım Tımar sisteminin işleyişine. yüzyıllarda Osmanlı askerî teşkilat yapısının temel özelliklerini kavrar.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR E KİM 3.1453) Batuta Seyahatnamesi. tımar Soru-Cevap sisteminde toprak kullanımı.HAFTA 1 1 7. 4.Osmanlı’da Devlet Âşık Paşazade Tarihi vb. tarım. Yeniçeri Ocağının kurulması ve işleyişi ele alınacaktır. Devşirme sisteminin işleyişi vurgulanacaktır. XIV-XV. Osmanlı Çınarı: Osmanlı Devleti’nin devlet yönetimiyle ilgili araştırma yapılarak sunu hazırlanır.

Fatih Sultan Mehmet: II. öğrencilerin ve öğretmenlerin yaşamlarıyla Gayrimüslimlere verilen eğitim ilgili bir metin yazılır. sefer yolculuğu. giyecek. Anadolu ve denizlerdeki) fetihlerle ilgili harita çalışması yapılır. yetki ve sorumlulukları vurgulanacaktır. uygulamasının yapıldığı şehirler ve buradaki Tımar sisteminin gelişimine işleyişle ilgili araştırma yapılır. II.Osmanlılarda Askeri Teşkilat 3. taşra ve eyalet yönetimini gösteren Hümayun’un yapısı. konularıyla ilgili sunu eğitim (Enderun ve Harem). 1 1 4.Osmanlılarda Yönetim 2. Osmanlı’da Yönetim: Osmanlı Devleti’nde Merkezî yönetim kapsamında Divan-ı merkezî. İstanbul şehrinin siyasi. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirm Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Şehzade ŞehirleriVCD” (3) . HAFTA 3. Osmanlı Devleti ve Doğu Roma (Bizans)İmparatorluğu’nun İstanbul’un fethi öncesi ve fetih sırasındaki çalışmalarına değinilecektir. askerî eğitim ve dinî Sahn-ı Seman’da Bir Gün: Külliye kurumlardaki eğitim vurgulanacaktır. Fatih ve Fetihler: Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleştirilen (Balkanlar.İstanbul’un Fethi 2. fetih gününü ve İstanbul’a girişini anlatan metin yazılır. ordunun sefere çıkış kararı. örneğinden yararlanılarak Osmanlıdaki eğitim Eğitim anlayışındaki süreklilik ve ortamları. stratejik ve sembolik önemi vurgulanacaktır. fetih ve mücadeleler kronolojik olarak ele alınacaktır. I. üyeleri ve bir şema hazırlanır. 2. mesleki eğitim(Lonca teşkilatı vb. Mehmet ile ilgili biyografi çalışması yapılır. sefer hazırlıkları. II.İstanbul’un fethinin sebeplerini. 5. değinilecektir. Konu: Osmanlılarda Yönetim. Askeri Teşkilat ve Eğitim 1. Mehmet (Fatih) Döneminin siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar. Fetihlerle ilgili tarih şeridi hazırlanır. Divan-ı Hümayun: Divan-ı Hümayun’un Osmanlı yöneticilerinin seyfiye. görevleri ele alınacaktır. sosyal. değişim verilecektir. Sınırların genişlemesi. sunu hazırlanır. poster.16 KASIM ATATÜRK’Ü Enderun ve Haremde eğitim hakkında ANMA HAFTASI) araştırma yapılarak buradaki eğitimin aşamaları ile ilgili şema oluşturulur. Osmanlılarda eğitim anlayışı. Fethin Yankıları: Bizans İmparatoru ve Avrupalı liderlerin dilinden İstanbul’un fethiyle ilgili metin yazılır. medreselerdeki. eğitim verenler. Mehmet’in dilinden fetih öncesi ve sonrası yapılan çalışmaları.Osmanlı Devleti’nin askerî teşkilâtının gelişimini kavrar. hazırlanır. Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanmasına değinilecektir.Osmanlı Devleti’nin yönetim yapısındaki değişimi değerlendirir. fetih sürecini ve fethin sonuçlarını kavrar. Dünya Başkenti: İstanbul’un Fethi kutlamalarında kullanılabilecek şehrin geçmişten günümüze önemini anlatan afiş. Taşra ve eyalet yönetimi de ele Şehzade Şehirleri: Şehzade sancağı alınacaktır. ilmiye işleyişi görevleri ve üyelerinin yetki ve ve kalemiye sınıfından olduğuna sorumlulukları ile ilgili değinilecektir.İstanbul’un Fethi’nin Sonuçları 3. .SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÜNİTE II : DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ (1453-1600 ) KASIM Fethe Bir Gün Kala: II. 1. çalışmalar yapılır. resim vb. ekonomik.ÖĞRETMEN……………………………… SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ ……………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. güvenlik vb. öğrenciler.1480) Anlatım Soru-Cevap Örneklendirm Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Fatih Sultan Mehmet’in HayatıVCD” 2. Sefer-i Hümayun: Bir sefer hazırlığının nasıl Osmanlı Devleti’nin çağdaş harp yapıldığı. saraydaki barınma.Konu: İstanbul’un Fethi 1. HAFTA 1 1 1. özgürlüklerine değinilecektir. değinilecektir.Osmanlı’da Eğitim Padişahın tahta geçişi.Askeri ve Siyasi Gelişmeler (1454. askerlerin teknolojisine ilişkin çalışmalarına da eğitimi. Saraydaki Okullar-Enderun ve Harem: (10. Osmanlı eğitim sisteminin temel özelliklerini ve işleyişini kavrar. dersler.).

Selim (Yavuz) döneminde Osmanlı Devleti.ÖĞRETMEN:……………………………….I.Coğrafî keşiflerin Avrupa’nın siyasi. GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Osmanlı Devleti .HAFTA 1 1 8. Rönesans ve Osmanlı Devleti: Rönesans’ın sonuçları araştırılarak Osmanlı Devleti’ne etkilerini sınıfta tartışır.Safevi Devleti arasındaki hâkimiyet mücadelesine değinilecektir.Osmanlı-Memlük İlişkileri . Örneklendirme Coğrafi keşiflerin Karşılaştırma gerçekleşmesinde teknolojik ve Araştırmabilimsel gelişmelerin etkisine ve bu İnceleme keşif hareketlerinin sürekliliğine Grup vurgu yapılacaktır.HAFTA 1 1 16-19 KASIM 2010 KURBAN BAYRAMI 1 1 6.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR KASIM 3. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010 /2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………. resim. Konu: I. 7.1520) 1.YAZILI YOKLAMA Doğunun Fethi: Yavuz Sultan Selim dönemi askerî ve siyasi gelişmeleriyle ilgili sunu hazırlanır.Osmanlı-Safevi İlişkileri 2. Çalışması Rönesans kelimesinin anlamına Grup değinilecektir. Yorumlama Rönesans’ın ortaya çıkışında teknolojik ve bilimsel gelişmelerin etkilerine değinilecektir. yaptıkları keşiflerin sebep ve sonuçları araştırılır. Feodalitenin zayıflamasına ve merkezi krallıkların güçlenmesine değinilecektir. Bu dönemin siyasi durumunu gösteren harita çalışması yapılır. I. Yeni Dünya: Avrupa-Asya arasındaki ana ticaret yolları ile coğrafi keşiflerle yeni bulunan ticaret yollarını kapsayan harita çalışması yapılır. yayılışı ve etkileri araştırılarak sunu hazırlanır.Rönesans Keşifler-Kâşifler:Coğrafi keşiflere öncülük eden kişilerin hayatları. heykel vb. III. HAFTA (4) . İkindi Güneşi: Yavuz Sultan Selimle ilgili biyografi çalışması yapılır.Coğrafi Keşifler 2.Selim (Yavuz) Dönemi (1512. Rönesans Aydınları: Rönesans dönemi sanat eserleri (mimari. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 1. Konu: Avrupa’daki Gelişmeler 1. Yavuz Sultan Selim dönemi siyasi ve askerî gelişmelerin doğu politikası çerçevesinde değinilecektir.Safevi Devleti arasındaki hâkimiyet mücadelesine değinilecektir.Rönesans’ın ortaya çıkış nedenlerini ve etkilerini kavrar. Avrupa’da Yeni Dönem: Rönesans’ın ortaya çıkışı. Safevi ve Memluk devletleri arasındaki askerî ve siyasi ilişkileri açıklar. sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar. Yavuz Sultan Selim dönemi siyasi ve askerî gelişmelerin doğu politikası çerçevesinde değinilecektir. Anlatım Papa ve krallar arasındaki Soru-Cevap mücadeleye değinilecektir. Osmanlı Devleti . Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi Çoğrafi Keşifler ve Rönesans’la ilgili sunular ARALIK 4. Tartışması Rönesans’ın ortaya çıkışında doğu Yapılan medeniyetinin etkisine Çalışmaları değinilecektir.) İnternetten Rönesans dönemi sanatçıları ve sanat eserlerinin yer aldığı sunu hazırlanır. IV.

işleyişi ve sosyal yaşamdaki önemine değinilecektir. Osmanlı Devleti: XV ve XVI.ÖĞRETMEN:…………………………………. Osmanlı’da Ticaret Yolları: Osmanlı Devleti’nde ticaret yollarını gösteren harita çalışması yapılır.Konu: Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı 1. Osmanlı Çarşıları: Yakın çevresinde bulunan Osmanlı Dönemine ait çarşı.Osmanlı ekonomisinin gelişimini değerlendirir.6.Bayezit Dönemi denizcilik faaliyetlerine değinilecektir. 1. Muhteşem Süleyman: Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili biyografi çalışması yapılır. Osmanlı Devleti’nin gelir-gider dengesi ve bütçe anlayışına değinilecektir. bu mekânların işleyişi ve ekonomiye etkileriyle ilgili araştırma yapılır. II. Aynı Zamanda Farklı Yaşamlar: Avrupalı bir köylü ile Osmanlı köylüsünün yaşamlarının karşılaştırıldığı bir metin yazılır. XVI.-XX. Davranışlar: 1 -4 Amaç 3:VII. Davranışlar: 1 – 8. Üretim-tüketim dengesine değinilecektir. kadın ve esnaf gözüyle bir günü anlatan metin yazılır. 1 1 V. Bayezit Döneminde İspanya’dan Osmanlı Devleti’ne sığınan Yahudilerin durumu da işlenecektir.amacın 6.Vakıf Sistemi Yurtluk-Ocaklık: Yurtluk-ocaklık sisteminin ortaya çıkışı ve savaşlar sonrasında sistemin değişimi incelenir.Doğudaki Gelişmeler Osmanlı-Dünya Gücü: Kanuni Dönemi fetihlerini içeren harita çalışması yapılır. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.davranışı gerçekleştirilirken Ermenilerin kendilerine ait matbaalarının bulunduğu belirtilecektir.davranışı gerçekleştirilirken Süryanilerin dini. Vakıfların kuruluşu. I.XV-XVI. Mahallede Günlük Yaşam: Döneme ait minyatürler. Osmanlı Devleti’nde ticaretin önemine değinilecektir. 2. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirm Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 2. gravür. “Ermeniler. Portekiz. Kanal projelerinin amaçlarına değinilecektir.XVI. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 3. Yurt dışında yaşayan bazı Süryanilerin ileri sürdüğü soykırım iddiaları üzerinde durulacaktır. seyahatname vb.davranışı gerçekleştirilirken Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki terörün bölgede güvenliği azalttığı ve ekonomik hayatı etkilediği belirtilecek.yüzyıllarda Osmanlı toplumunda günlük yaşam ele alınacaktır. Osmanlı Devleti’nin Batıda RomaGermen İmparatorluğu.amacın 4. mekânlara gezi düzenlenir. yüzyıllar arasında Süryanilerin sosyal. II. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ile ilgili film. Seyyahların Gözüyle: Osmanlı toplumuna ilişkin Türk ve Avrupalı seyyahların dilinden yazılmış metinler incelenir. Yöneten ve yönetilen ilişkisi vurgulanacaktır Dönemin eserlerinden (tarihî vesika. 10. Metinle ilgili drama çalışması yapılır. gravürler. Lonca Teşkilatı: Lonca teşkilatının işleyişine ilişkin drama yapılır. Konu:Kanuni Dönemindeki Siyasi Olaylar 1. Davranışlar: 1. Osmanlı toplumunda aile hayatına değinilecektir. ekonomik ve kültürel durumlarını kavrayabilme. 11. Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olmasına etkisini değerlendirir. HAFTA 1 1 12.amacın 4. minyatür. ekonomik ve sosyal yaşantılarına yer verilecektir. Bir Akçenin Değeri: XVI. yüzyılda İstanbul Kapalıçarşı’da bir Osmanlı akçesi ile neler satın alabileceği konusunda araştırma yapılır. arasta. ticaret yapılan mekânlar. İki Liderin Buluşması: Kanuni ve Fransa Kralı Fransuva dönemin olaylarının değerlendirdiği kurgu metin yazdırılır.) yararlanılarak XV-XVI. Osmanlı’daki hoşgörü anlayışı vurgulanacaktır. 3. Doğuda İran ile ilişkileri ele alınacaktır. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin toplum yapısını analiz eder. Amaç 1:Süryanilerin tarihsel kökenini kavrayabilme. yararlanılarak bir Osmanlı mahallesinde çocuk. bedesten. Davranışlar: 1. tiyatro oyunu vb.Toplum Yapısı 3. Venedik. yüzyıl başlarında Avrupa’da meydana gelen siyasi gelişmelere değinilecektir. HAFTA (5) . yüzyılda Avrupa 2.Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin toplumsal yaşama etkisini açıklar.Batıdaki Gelişmeler 3. Fetihlerle ilgili tarih şeridi hazırlanır.amacın 3. kapalı çarşı vb. Gök Kubbe Altında Birlikte Yaşamak: Osmanlı toplumunda birlikte yaşamanın önemine ilişkin tarihî metinler incelenir.davranışı gerçekleştirilirken Süryani Kilisesinin kuruluşu ile ilgili gelişmeler de açıklanacaktır.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ARALIK 9.Günlük Yaşam 4.2 Amaç 2:Süryanilerin Hıristiyanlık dinine girişiyle ortaya çıkan gelişmeleri kavrayabilme.Ekonomik Gelişmeler 2. 2. bu durumun bölgedeki halkın bu arada Süryani vatandaşlarımızın da yurt içi ve yurt dışına göç etmelerine neden olduğu açıklanacaktır. belgesel. Kapalı Çarşı-Bedesten-Arasta: Osmanlı devletinde alışveriş. Avusturya. tarihi metinler vb. izlenir.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 1:Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 1839’a kadar gayrımüslimlerin durumunu açıklama. VI.

SINIFLAR DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ HAFTA AY .. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.ÖĞRETMEN:……………………………….

Geleneksel Türk sanatlarına (hat. Tycho Brahe Yüzyıllara Meydan Okuyan Mimar: Mimar Sinan Rasathanesi’nin örneğinden yola çıkılarak Osmanlı Döneminde bir karşılaştırması yapılarak sanatkârın yetişme şartları. yararlanılarak Osmanlı’da Şair Padişahlar: Dönemin padişahlarının yazdığı oyun. Osmanlı Devleti’nin Akdeniz Anlatım hâkimiyeti ile Osmanlı deniz Soru-Cevap politikasının ilişkisi Örneklendirme vurgulanacaktır. Bilim. Barbaros Hayrettin: Barbaros Hayrettin Paşa’nın biyografisi araştırılır. Muhteşem Süleyman: Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili biyografi çalışması yapılır. sanat ve mimari anlayışı ve bu alanlardaki gelişmeleri değerlendirir.Osmanlılarda Oyun. kakmacılık. yüzyıllarda Grup Osmanlı Devleti’nin Avrupa Tartışması devletlerine verdiği ticari ve Yapılan hukuki ayrıcalıkların siyasi Çalışmaları gelişmelere etkisine Yorumlama değinilecektir. Barbaros’u huzuruna kabul edişiyle ilgili drama çalışması yapılır. I. çağdaşı Avrupa devletlerinin bu alandaki gelişmeleriyle karşılaştırır. merkezi yönetimin güçlendirilmesi Osmanlı Hukuk Sistemi: Klasik dönem Osmanlı ve veraset sistemi ele hukuk sistemine ilişkin araştırma yapılır alınacaktır. Eğlence ve Şenlik Osmanlı adalet anlayışı. haritaları vb. önem vurgulanacaktır. 15. Konu: Osmanlı’da Hukuk. tezhip.Teknoloji ve Sanat Alanındaki Gelişmeler 1. kanunnamelerin hazırlanması. belgesel.HAFTA 1 1 12.Bilim ve teknoloji 3. VII. Piri Reis’in eğlence. Kasr-ı Adalet: Divan-ı Hümayun’a gelerek Hukukun resmileşmesi ve problemlerinin çözümlenmesini isteyen bir kişinin yazılı hukuk anlayışı burada yaşadıklarıyla ilgili drama çalışması yapılır.minyatür. yüzyıl Osmanlı kültür. Sabuncuoğlu’nun kullandığı Alay-ı Hümayun: Döneme ait minyatürlerden teknikler. Osmanlı Devleti: XV ve XVI. Yanıbaşımızdaki Tarih: Osmanlı Dönemine ait Dönemin eserlerinden eserlerin bulunduğu yerlere gezi düzenlenir. ebru. Şerafettin Kanuni Döneminde yapılan Sabuncuoğlu vb. “Osmanlı Bilim Dünyası” konulu duvar gazetesi Takiyüddin Rasathanesi ile hazırlanır.Fransa’ya verilen Kapitülasyonlar Denizlerde Türk Gücü: Türk denizciliğinin gelişimi (kürekli ve yelkenli gemiler.Hukuk Alanındaki Gelişmeler 2. Osmanlı Devleti’nde bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri.) örnekler verilecektir. ele alınacaktır. eğitimi ve eserleri ayrıca Şerafettin incelenir.SINIFLAR DERS : TARİH II . hukuki düzenlemelerin eserleri ve bilim dünyasına katkıları araştırılarak önemi vurgulanacaktır. 4. haritacılık faaliyetleri vb. Piri Reis. Bilimin Işığında: Takiyüddin. Topkapı Sarayı: Sanal ya da gerçek ortamda Topkapı Sarayı’na bir gezi düzenlenerek Saray’daki Osmanlı Devleti’nin bilime ve bilim insanlarına verdiği yaşam. çinicilik vb. eğlence ve şenlik eserlerden örnekler incelenir. Osmanlı hukuk sisteminin özellikleri ve işleyişini kavrar. Osmanlı sanat ve mimari anlayışı incelenir.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. anlayışı da işlenecektir. HAFTA (6) ÖĞRETMEN:……………………………… SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………….ARALIK 4. özellikler) araştırılarak sunu hazırlanır. oyun ve şenlik anlayışı incelenir.Kanuni Döneminde Denizlerdeki Gelişmeler 5. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ile ilgili film. Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olmasına etkisini değerlendirir. Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 1 1 13. 14. bilim insanlarının hayatları. vurgulanacaktır. izlenir. Karşılaştırma Hint Deniz Seferlerinin Araştırmasebep ve sonuçlarına İnceleme değinilecektir Grup Çalışması XV ve XVI.Güzel Sanatlar 5. XV-XVI. Anlatım Ders Kitabı Soru-Cevap Duvar Haritası Örneklendirme “Sorularla Osmanlı Karşılaştırma İmparatorluğu” AraştırmaErhan Afyoncu İnceleme “Büyük Osmanlı Grup Tarihi” Çalışması İsmail Hakkı Grup Uzunçarşılı Tartışması “Topkapı Sarayı’nın Yapılan Üç Boyutlu Çalışmaları Görüntülerinin Yorumlama İzlenmesi” 5.Edebiyat 4. tiyatro oyunu vb. Kanuni’nin.Mimari 6.

Reform hareketinin sebeplerini ve etkilerini kavrar. Reform hareketinin sadece dini boyutunun olmadığına ve başarıya ulaşmasının nedenlerine değinilecektir.Reformun Gelişimi 3. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi “Reform’la ilgili sunular” ÜNİTE III : ARAYIŞ YILLARI 17. sonuçlarını ve Osmanlı Devleti’ne etkisini anlatan bir metin yazılır. Martin Luther’in faaliyetlerini. Avrupa devletlerinde ve Osmanlı Devleti’nde dindevlet ilişkisi karşılaştırılacaktır.Reformun Nedenleri 2. Reform hareketinin Osmanlı toplumundaki Hristiyanlara etkisine değinilecektir. Konu: Reform Hareketleri 1. Reform hareketleri karşısında Osmanlı Devleti’nin izlediği politikaya değinilecektir. HAFTA 1 1 16.Reformun Sonuçları Reform Hareketi: Reform hareketinin sebeplerini.KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) OCAK DERS SAATİ HAFTA AY 1. hareketin yayılışını. VIII. Reform kelimesinin anlamı açıklanacaktır.YÜZYIL (1600-1700) .

yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar.Konu: XVI I. Kırgızlar. Buhara. Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin Avusturya’ya yönelik dış politikasında meydana gelen değişim vurgulanacaktır. knez. Özbekler ve Özbek Hanlıkları (Hive. giray vb. kral. terimlerle ilgili araştırma yapılır. çar.XVII. yeni tımarların ortaya çıkmaması. Kaşgar Hanlığı ve Babür Devleti’nin kültürel etkilerine değinilecektir. Unvanlar: Padişah. görsel materyallerle desteklenerek sunulur. kayser. 2. Güç Dengesi Değişiyor: Zitvatorok Antlaşması’nın maddeleri değişen güç dengeleri açısından incelenir. Haçova Meydan Muharebe’sinden sonra Anadolu’da başlayan ayaklanmalara değinilecektir. Asya ve Avrupa’ya Bakış: XVII.Kazak Hanlığı. imparator. şah. voyvoda. siyasi. sosyal.Yü zyıl da Asy a ve Avr upa 1. Ahmet’in veraset sisteminde yaptığı değişikliğin Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilediği tartışılır. XVII. Yüzyılda Osm anlıAvu stury a ve Osm anlı İran İlişk ileri -II. ekonomik açılardan etkilerine değinilecektir (savaşların uzun sürmesi. Hokand). üretimin azalması. Ekber ve erşed sistemine değinilecektir.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR . yüzyılda Asya ve Avrupa’da bulunan devletlerle ilgili harita çalışması yapılır. Osmanlı-Avusturya ve Osmanlı-İran savaşlarının Osmanlı Devleti’ne etkilerini değerlendirir.I. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 2. Bu savaşların. Araştırma. arşidük.tımar gelirlerinin azalması vb ). Taç Mahal: Taç Mahal’le ilgili araştırma yapılır. devletin Anadolu ile ilgilenecek gücünün olmaması.XVII. HAFTA (7) ÖĞRETMEN:………………………………… SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti’nin Durumu 2. YAZILI YOKLAMA 1 1 1. Ekber ve Erşed: I.

Mehmet Dönemi(1648. 6.II. İltizam ve mukataa usulüne değinilecektir. Bu anlayışın.OCAK 3. yüzyılda yapılan ıslahatların genel özellikleri ele alınacaktır. siyasi. Bacon. Merkantilizmin Osmanlı Devleti’ne etkilerine değinilecektir. Pascal.XVII. Tımar sistemi askerî. Genç Osman’ın Lehistan Seferi’ne bizzat katılmasının önemi vurgulanacaktır IV.IV. 3. II. XVII. İbrahim’in saltanatı IV. Konu: XVII.XVII. Osman’ın ıslahat fikirleri ve Hotin Seferi’nin ıslahatlara etkisi araştırılır. Kazan Kaldırma: Yeniçeri Ayaklanmalarının sebep ve sonuçları tartışılır.IV. Gelenekçi Islahat Düşüncesi: XVII. Bağdat Köşkü: Bağdat Köşkü ile ilgili araştırma yapılarak 17.HAFTA 1 1 3. Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne etkileri vurgulanacaktır. Tarhuncu Ahmet Paşa ve Köprülü ailesinin yapmış olduğu ıslahatlar vurgulanacaktır. 7. Kepler. Koçi Bey Risalesi: Risaleden seçilen metinler.Yüzyılda Avrupa’da Bilim ve Teknik Alandaki Gelişmeler Avrupa’da Bilim: Sınıf gruplara ayrılır. 3. Ordunun Başında Genç Bir Padişah: II.IV.Murat Dönemi (Siyasi Olaylar-Islahatlar) Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “IV. Newton. Hotin Fetihnamesi: Nadirî’nin Hotin Seferi ile ilgili minyatürleri incelenir. sosyal. Mehmet Dönemi Islahat Çalışmaları 2. HAFTA (8) 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Valide Sultan’ın Çözümü: Hatice Turhan Sultan’ın Köprülü Mehmet Paşa’yı sadrazam yapmasıyla ilgili drama yapılır. Revan ve Bağdat Seferleri: Seferlerle ilgili bir harita çalışması yapılır. Avrupa devletlerinin haçlı zihniyeti vurgulanacaktır.II. kuşatma sürecini ve sonuçlarını değerlendirir. Osmanlı Devleti’nin Hollanda’ya verdiği imtiyazlar. Tımardan İltizama: Tımar sisteminde meydana gelen değişimin etkilerini araştırır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 4. Murat’ın siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar. Her bir grup. ekonomik anlayışına etkileri sınıfta tartışılır. İngiltere ve Fransa’nın denizlerde güçlenmesi. Celâli. Osmanlı-Rusya. Osmanlı Maliyesi: Osmanlı gümrük politikasıyla ilgili bir araştırma yapılır. Son Akıncı: Telli Hasan Paşa olayı örneğinden hareketle akıncı birliklerinin önemini yitirmesiyle ilgili araştırma yapılır. Yüzyıl ıslahatlarının karakteristik özellikleri sınıfta tartışılır. İngiltere’de meşruti yönetime ve Fransa’da mutlakiyet yönetimine değinilecektir. Mehmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri açıklar.XVII. sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ele alınacaktır. Descartes. Mehmet’in tahta geçiş süreci içerisinde işlenecektir.Avrupa’nın Gelişimine Seyirci Kalan Osmanlı Büyük Kaçgun: Celâli Ayaklanmaları ile ilgili araştırma yapılarak ayaklanmaların Osmanlı Devleti’ne etkileri sınıfta tartışılır. Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları: Harita çalışması yapılarak antlaşmalardan sonra Osmanlı Devleti’nin sınırları incelenir.IV. Murat dönemi ıslahatları merkezi otoriteyi güçlendirme çalışmaları çerçevesinde işlenecektir. Harvey gibi bilim insanlarıyla ilgili araştırma yapar. . IV. Kasr-ı Şirin Antlaşması’nın önemi vurgulanacaktır. Viyana Kuşatması’nın sebeplerini. Leibniz.SINIFLAR ÖĞRETMEN:…………………………… SÜRE DERS SAATİ KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) HAFTA DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ AY . Murat’ın iktidarı ele alış sürecine de değinilecektir.HAFTA Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi 9.İç İsyanlar 4. Avrupa’da Yeni Ticaret Politikası: Merkantilizm anlayışını ortaya çıkaran Avrupa’daki gelişmeler araştırılır. Osmanlı ekonomisine etkileri tartışılır. Bağdat Fatihi: TRT yapımı olan IV.Yüzyıl Islahatları 1. 25 Yıl Süren Mücadele: Girit’in fethi ile ilgili araştırma yapılarak Girit Savaşı’na destek veren Avrupa devletlerinin durumu incelenir. I.Yüzyılda Avrupa’da Siyasi Durum 4.II. HAFTA 1 1 8. III. Murat filmi izlenir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama 3. Koçi Bey ve Kâtip Çelebi’nin risalelerine dönemin ıslahat çalışmaları bağlamında değinilecektir. 10.1688) 1. Otuz Yıl Savaşlarına.yüzyıl mimari özellikleri incelenir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 1 1 5. yüzyılda Avrupa’da meydana gelen bilimsel gelişmeleri ve siyasi olayları kavrar. Osman’ın ıslahat arayışlarını açıklar. Mehmet Dönemi Siyasi Olayları Son Bakış: Harita çalışması yapılarak Osmanlı Devleti’nin sınırları incelenir.Merkezî otoritenin zayıflaması ile ayaklanmaların ortaya çıkması arasındaki ilişkiyi açıklar. Bilim insanlarının yapmış olduğu çalışmaların dönemin siyasi. 4. bu durumun Osmanlı Devleti’ne etkileri üzerinde durulacaktır. Avrupa devletleri arasında yaşanan rekabetin Osmanlı Devleti’ne etkilerini açıklar. Galileo. “Bir Türk Gibi Güçlü”: Uyvar Kalesi’nin fethi ile ilgili yazılmış şiirlerden yararlanılarak fethin kamuoyundaki yansımaları incelenir. içerik analizi yapılarak incelenir. Osmanlı-Lehistan.Tımar sistemindeki değişimin sebep ve sonuçlarını değerlendirir. İstanbul ve Eyalet ayaklanmaları ele alınacaktır. 7 Yaşındaki Cihan Padişahı: Sofu Mehmet Paşa’nın sadrazamlıktan alınışıyla ilgili drama yapılır. OsmanlıAvusturya ilişkilerine değinilecektir. Konu: IV. Bilimsel çalışmalar ve bu çalışmaların döneme olan etkisi vurgulanacaktır. Karlofça ve İstanbul antlaşmalarının maddeleri incelenecektir. Kutsal İttifak: Viyana Kuşatması ve Haçlı zihniyetinin yeniden ortaya çıkışı ile ilgili araştırma yapılır. Girit’in fethi işlenirken Osmanlı donanmasının durumuna değinilecektir.Murat” TRT Belgeseli ŞUBAT 4. Islahat kavramının anlamı üzerinde durulacaktır.IV.Osman(Genç Osman) Dönemi ve Islahatları 2.

Ahmet Dönemi Feyzullah Efendi: Feyzullah Efendi örneğinden yola çıkılarak ulemanın siyasallaşmasının Osmanlı yönetimine etkisi araştırılır. HAFTA 1 1 2.Konu:Avrupa’da Düşünce ve Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1. 3. Ahmet Çeşmesi: III.Rusya’nın genişleme politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal (9) ÖĞRETMEN:………………………………… SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………. Rusya’nın dış politikası açıklanırken Çar I. II. İngiltere’nin 1791’den itibaren Rusya’ya karşı Osmanlı toprak bütünlüğünü koruduğuna değinilecektir. Kırım’ın önemine Osmanlı-Rus ilişkileri çerçevesinde değinilecektir. IV. Karacaoğlan. Küçük Kaynarca Antlaşması ele alınacaktır. Son Giray: Şahin Giray Han’ın biyografisinden hareketle Kırım’ın elden çıkışı incelenir.Konu:Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri 1. Değişen Krallar Değişmeyen Çıkarlar: Sınıf gruplara ayrılır.Avrupa devletleri ve Osmanlı Devleti’nin XVIII.Aydınlanma Çağı’nda meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmelerin etkilerini kavrar. HAFTA 1 1 5. Atölyeden Fabrikaya: Herhangi bir sanayi ürününün el tezgâhlarındaki ve fabrikalardaki üretim aşamaları görsel öğeler kullanılarak karşılaştırılır.MART 1.Mahmut Döneminde verilen kapitülasyonlar Kanunî döneminde verilen imtiyazlar ile karşılaştırılır. Fabrikalar Karşısında Loncalar: Sanayi İnkılâbı’ndan sonra Avrupa’daki üretim ile Osmanlı lonca sistemindeki üretim karşılaştırılır. yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki kültür. Avrupa devletlerinin dış politikalarındaki sürekliliğe ve Osmanlı Devleti’nin Avrupa politikasında değişen rolüne örnekler verilecektir. Osmanlı-İran ilişkileri yüzyılın tamamını kapsayacak şekilde ele alınarak Azerbaycan hanlıklarına da değinilecektir. Lagari Hasan Çelebi.39 Rus-Avusturya ittifakı. Avusturya ilişkilerine değinilecektir.XVII. Aydınlanma Çağı: Aydınlanma felsefesi ile Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Hattat Hafız Osman.SINIFLAR DERS : TARİH II . Mavi Cami: Sultan Ahmet Camii’nden hareketle dönemin mimari anlayışı incelenir..” sözü tartışılır. Itri. sanat. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Evliya Çelebi Seyahatnamesi” ÜNİTE IV : 18. 1768 -74 Osmanlı Rus Savaşları ele alınacaktır. Paris’te Bir Osmanlı Sefiri: Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in Fransa Seyahatnamesi metinlerinden yararlanılarak ıslahat hareketleri tartışılır.Bilim. Sömürgeciliğin yayılması ele alınacaktır. yüzyıl dış politikalarındaki öncelikleri fark eder. Katerina’nın Osmanlı Devleti ile ilgili projesi (Grek Projesi) hakkında araştırma yapılarak sınıfa sunulur. Evliya Çelebi. Nef’i.Avrupa Devletlerinin Genel Durumu 2. Aydınlanma Çağı: Aydınlanma Çağında meydana gelen bilimsel gelişmeler araştırılarak tarih şeridi hazırlanır. Sanayi İnkılâbı’nın meydana getirdiği siyasi. Nabi. sadece ebedi ülke çıkarlarımız vardır. siyasi ve toplumsal etkilerine değinilecektir. Naima gibi sanatçıların ve bilim insanlarının çalışmalarına ve eserlerine yer verilecektir.Ahmet Dönemi 1.Sanat ve Mimari IV. III. Osmanlı-Rus ilişkilerini. Avrupalı bir diplomatın “Bizim ebedi düşmanlarımız ve dostlarımız yoktur. İmtiyazdan Sözleşmeye Kapitülasyonlar: I.Osmanlı Devleti ve Avrupa Devletlerinin Dış Politikası Evliya Çelebi’nin Gözüyle Anadolu: Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden yararlanarak öğrencilerden bulundukları şehir hakkında araştırma yapmaları istenir. Avrupa’nın Sınırları (!): Avrupa devletlerinin yayılma ve çatışma bölgelerini gösteren harita çalışması yapılır.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Rusya’nın genişleme siyaseti açısından değerlendirir. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemi üzerinde durulacaktır. Petro’nun askerî ve sanayi alanlardaki reformlarına kısaca değinilecektir. Gruplar. 1.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kültür. Osmanlı sanayisi ve Avrupa sanayisi üretim ilişkileri açısından karşılaştırılacaktır. sosyal ve ekonomik değişimlere değinilecektir. Ahmet Çeşmesi hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanır. Teknik gelişmelerin sanayileşmeye etkilerine değinilecektir. Aydınlanma Çağında meydana gelen fen ve sosyal bilimler alanlarındaki gelişmelere ve bu gelişmelerin ekonomik. Lale Devri’nde yapılan ıslahatlar ve bu ıslahatların karakteristik özelliği vurgulanacaktır.Konu:XVIII.Sanayi İnkılâbı’nın nedenlerini ve ortaya çıkan değişimleri kavrar. Mimar Mehmet Ağa. mimari ve bilim alanlarındaki çalışmaları değerlendirir.HAFTA 1 1 11. 1736. Fransa’ya verilen kapitülasyonların devamlı hâle getirilmesinin Osmanlı ekonomisine etkisine de değinilecektir.III. III. Çariçe Katerina: II.XVII. 4.Konu:III.Avrupa’da Sanayi İnkılâbı Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi “Aydınlanma Çağı ve Sanayi İnkılâbı ile ilgili Sunular” 4.III. Ahmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını değerlendirir. Sömürge İmparatorlukları: Avrupa devletleri ve sömürgelerini gösteren harita çalışması yapılır. Venedik.YÜZYIL) I.ÜNİTE: DİPLOMASİ VE DEĞİŞİM (XVIII. HAFTA 1 1 3. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Osmanlı-Rusya. Rusya’nın Balkanlar’daki faaliyetlerine değinilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 2. 3. Aklı Kullanma Cesareti.Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu 1. Karadeniz’deki Rus İlerleyişi: Rusya’nın Osmanlı Devleti’nden aldığı topraklar ile ilgili harita çalışması yapılır.” sözünden hareketle Avrupa devletlerinin dış politikalarını tartışır. Küçük Kaynarca Antlaşması: Antlaşma maddelerinin içerik analizi yapılır.Avrupa’da Düşünce Alanındaki Gelişmeler 2. Kâtip Çelebi. İttifakların kurulmasındaki faktörler açıklanacaktır.

KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi “ABD’nin Kuruluşu ve Fr an sız İht ilâl i ko nul u Fil ml er” DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) MART DERS SAATİ HAFTA AY 5. sosyal ve fikri nedenleri açıklanacaktır. Selim Dönemi siyasi gelişmeleri ve ıslahat hareketlerini kavrar. ABD’nin bağımsızlığını kazanmasındaki Fransız desteğine İngiltere-Fransa rekabeti çerçevesinde değinilecektir.Konu:XVIII. Eşitlik. XVIII. ABD’nin Osmanlı Devleti’yle ilk ticari ilişkilerine değinilecektir. Ayan ve eşrafın ön plana çıkmasının sebepleri ve etkileri verilecektir.YAZILI YOKLAMA Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi: Bildirgenin maddeleri demokrasi. Osmanlı Hazine Bonosu: Esham uygulaması hakkında araştırma yapılarak bir sunum hazırlanır. 9. Layihalar: III. III.Konu:III. Selim Dönemi OsmanlıFransız siyasi ilişkilerini açıklar. SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………. Ayanlar Ayanı: Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa ile ilgili biyografi çalışması yapılır. V. 1830 ve 1848 ihtilallerine de değinilecektir. Divan-ı Hümayun’dan Bab-ı Âli’ye geçiş ile ilgili gelişmeler verilecektir.SINIFLAR DERS : TARİH II . Nizam-ı Cedid Ordusunun kurulması ile ayanların yükselişi ilişkilendirilecektir. kültür. 10.XVIII. Mısır’ın işgali Fransız. İdarî kadronun seyfiye yerine daha çok kalemiyeden seçilmesine değinilecektir. Selim’in aldığı eğitim ve sanatçı yönü ile ilgili biyografi çalışması yapılır. VI. Selim’e sunulan layihalardan hareketle padişahın başkanlık ettiği bir meşveret meclisi toplanarak devletin kötü gidişatını durdurmak için alınması gereken tedbirlerin konuşulduğu drama çalışması yapılır. Fransız İhtilali’nin Avrupa’daki monarşi ve İmparatorluklara etkisi ve Fransız İhtilal’ine karşı alınan önlemlere değinilecektir.Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması 2.HAFTA 1 1 6.Fransız ihtilali -I. Malikâne sistemi ve esham uygulamasına da değinilecektir. kullandıkları teçhizat ve gündelik yaşamlarını konu alan bir diyalog hazırlanarak sınıfa sunulur. kendilerini Avrupa’ya giden elçilerden birinin yerine koymaları ve Sultana sunulmak üzere bir sefaretname (rapor) hazırlamaları istenir. Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulması ile ilgili olayları açıklar. Nur-ı Osmaniye Camii: Dönemin mimari ve sanat eserlerinden yola çıkılarak sanat anlayışındaki değişimi yansıtan sunu hazırlanır. Fransız İhtilali: Fransız İhtilali’ni konu alan film izlenir veya edebi eser incelenir. Öğrencilerin raporlarında değindikleri konular ve bu konuları seçme nedenleri üzerinde tartışmaları sağlanır. Aydınlanma Çağı Sosyal Bilimcileri: Fransız İhtilal’inin fikir öncüleri ve eserleri ile ilgili araştırma yapılır. Ziştovi ve Yaş antlaşmalarına değinilecektir.Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri Suz-î Dilara Makamı: III. Koca Ragıp Paşa: Koca Ragıp Paşa’nın reisülküttaplıktan sadrazamlığa terfisinden yola çıkılarak devlet kurumlarındaki değişim süreci araştırılır. sosyal ve ekonomik alanlardaki ıslahatları ele alınacaktır. eğitim ve sanat alanlarındaki etkilerini değerlendirir. Osmanlı Devleti’nin sürekli elçilikler kurmasının önemi vurgulanacaktır. yüzyıl ıslahat hareketlerinin genel özellikleri ile bu ıslahatların toplum. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Sefaretnameler” “Deniz Harp Okulu’na İnternet Üzerinden Sanal Gezi” 1. Özgürlük. Kardeşlik: İhtilal’in yaydığı fikirlerin Avrupa siyasi ve toplumsal düzeninde meydana getirdiği değişiklikler araştırılır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama NİSAN 1 1 8. Mühendishane-i Bahri Hümayun: Deniz Harp Okulu’nun İnternet sayfasından.Yüzyılda Osmanlı Devleti’ n deki Değişim ve Islahatlar 1.Konu:Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması ve Fransız İhtilali 1. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin yönetim ve bürokrasi anlayışında meydana gelen değişimleri örneklerle açıklar. Fransız İhtilali’nin sebeplerini ve İhtilâl sonrasında ortaya çıkan fikir hareketlerini değerlendirir. Napolyon’un Mısır Hayali: Napolyon’un Mısır’ı işgalinin Osmanlı Devleti’ne etkisini yorumlayan bir gazete haberi hazırlanır. Sefaretnameler: Öğrencilerden. Askerî. ekonomik.Selim Dönemi VII. Osmanlı’nın Fransa’ya karşı izlediği “Denge Politikası” ile İngiliz.Rus ittifakına değinilecektir. insan hakları ve cumhuriyet yönetimi ile bağlantı kurularak incelenir. 7.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. “Nizam-ı Kadim ve Nizam-ı Cedid: Bir yeniçeri ile Nizam-ı Cedid askerinin aldıkları eğitim. HAFTA (10) ÖĞRETMEN:……………………………….Osmanlı Devleti’ndeki Değişim ve Islahatlar 2.XVIII.İngiliz rekabeti ve Fransız sömürgeciliği açısından ele alınacaktır. İhtilal’in siyasi. 11. okulun tarihçesi araştırılarak sanal gezi yapılır. Akka Zaferi: Nizam-ı Cedid Ordusunun Mısır’ın işgalden kurtarılmasındaki rolü araştırılarak sınıfa sunulur. III.

Vaka-i Hayriye: Yeniçeri Ocağının kaldırılma süreci hakkında araştırma yapılır. Mahmut Dönemindeki değişimi hakkında araştırma yapılır.davranışı gerçekleştirilirken Karadeniz Bölgesi’ndeki satraplıkların nerede.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 1:Yunanistan’ın Anadolu’ya yönelik yayılmacı emellerini ve Megali İdea politikasını kavrayabilm e.Değişen şartlara göre Avrupa Devletlerinin Osmanlı Politikaları Balkanlar Kaynıyor: Balkanlarda ayaklanma öncesi siyasi.Konu: XIX.1922 döneminde yabancı okullar. OsmanlıRus. Şark Meselesi’nin Avrupa’nın siyasi gündemine girmesini kavrar.amacın 2. kazanımı ile ilişkilendirilecektir. Yeniçeri Ocağının kaldırılması. askerî ve ekonomik alanlardaki ıslahatlar ele alınacaktır. Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan fikir akımlarının Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerine de değinilecektir. Mahmut Dönemi Islahatları 2. 2.amacın 5. sosyal. Pont Devleti’nin Trabzon İmparatorluğu ile siyasi. Mahmut’un yaptığı ıslahatları ve bu ıslahatların meydana getirdiği değişimleri değerlendirir Yüzyıla Bakış: Asya ve Avrupa’da bulunan devletlerle ilgili harita çalışması yapılır. Balkanlarda milliyetçilik fikirlerinin yayılması ile Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan ayaklanmalar arasındaki ilişkiyi kavrar. 2.amacın 6.12. Osmanlı Devleti’nin Paylaşılması Tasarıları ve Sevr Antlaşması ile bağlantı kurulacaktır. İlk Resmî Gazete: Osmanlı Devleti’nin ilk resmî gazetesi olan Takvim-i Vakayi hakkında bir araştırma yapılır. Şark Meselesi Nasıl Doğdu? Şark Meselesi’nin tarihî süreciyle ilgili araştırma yapılır. Amaç 2:Pontus İddialarının ortaya çıkışı ile ilgili gelişmeleri kavrayabilme.II. 2.Konu: II. Viyana Kongresi’nin Mimarı Metternich: Kongrede alınan kararların Avrupa devletlerine ve Osmanlı Devleti’ne farklı uygulanışı tartışılır.Osmanlı-Avusturya savaşlarının sonuçları açısından ele alınacaktır.davranışı gerçekleştirilirken Doğu Sorunu. Avrupa devletlerinin Balkanlar üzerindeki politikalarına yer verilecektir.Mahmut Dönemi Siyasi Olayları 1. Davranışlar: 1. Davranışlar: 1. 1. kazanımı ile ilişkilendirilecektir. II. Yaka Türkmenlerine kısaca değinilecektir.Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa 1.XIX. Davranışlar: 1 -5 Amaç 3:Pontus iddialarının siyasallaştırılması ile ilgili gelişmeleri kavrayabilme.davranışı gerçekleştirilirken 1600. Viyana Kongresi ile Avrupa’da değişen dengeler ve Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı izledikleri politika ele alınacaktır İstanbul Konferansı’na değinilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 1 1 I. HAFTA 1 1 3. dini ve etnik durum ve ayaklanmanın sebepleri hakkında araştırma yapılır.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 2:Büyük Devletlerin Osmanlı Politikalarını Kavrayabilme. 2.1080 yılından itibaren Kıpçak Türkleri ile daha sonraki yıllarda da Moğol baskısından kaçan Türkmenlerin bölgeye yerleştikleri belirtilerek Trabzon İmparatorluğu yıkılmadan önce bölgenin geniş ölçüde Türkleştiği vurgulanacaktır. padişahın yetkileri açısından da ele alınacaktır. Rusya’nın Panslavizm politikasına yer verilecektir. Sened-i İttifak. sosyal ve kültürel hiçbir ilgisinin olmadığı belirtilecek. II. sosyal. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar. ünitenin 7. Fener Patrikhanesi ve ona bağlı kiliselerle Yunanistan tarafından yürütülen faaliyetler açıklanacaktır.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I . Bükreş ve Edirne Antlaşmalarına da yer verilecektir.ne zaman ve hangi devletlere bağlı olarak kurulduğu açıklanacaktır. Davranışlar: 1 -9 4. ünitenin 11. idari. HAFTA (11) 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………. “Ermeniler.. “Ermeniler.Asya ve Avrupa’daki Devletlerin Genel Durumu 2.11. kültürel. 4.KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) DERS SAATİ HAFTA AY ÜNİTE V : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) NİSAN 1.Milliyetçilik Hareketleri ve İsyanlar 2.amacın 3. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 3. Tercüme Odası: Tercüme Odası’nın Osmanlı dış politikası açısından önemi ve II.davranışı gerçekleştirilirken Trabzon İmparatorluğu’nun kuruluşu ve Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde yıkılışı konuları ile bağlantı kurulacaktır. 1. Anayasaya Doğru: Sened-i İttifak ile Magna Carta genel özellikleri açısından karşılaştırılır. Siyasi.

Çelik Ağlar: Avrupa’daki demiryolu ağı ile Osmanlı Devleti’ndeki demiryolu ağı karşılaştırılır.SINIFLAR DERS : TARİH II . kazanımı ile ilişkilendirilecektir. 4. ünitenin 4.Sanayi İnkılâbının drama çalışması yapılır. 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………………. Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrımüslimlerle ilgisi kurularak açıklanacaktır.HAFTA (12) ÖĞRETMEN:………………………………. 1 1 III. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal MAYIS  7. Mısır ve Boğazlar Sorunu ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne yönelik politikalarını kavrar. 6.SINIFLAR DERS : TARİH II KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) NİSAN DERS SAATİ HAFTA AY 4. Davranışlar:1. Osmanlı Devleti’ne etkisi Susan Tezgâhlar: Bursa örneğinden hareketle Avrupa’da meydana gelen Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı üretimine etkisi incelenir. SÜRE SINIF: 10. Mustafa Reşit Paşa: Mustafa Reşit Paşa’nın hayatı hakkında bir biyografi çalışması yapılır.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 3: 1839.1856 yılları arasında Osmanlı Devleti’ndeki gayrı Müslimlerin durumunu kavrayabilme.5 Gülhane Hatt-ı Hümayunu: Tanzimat Fermanı’nın maddeleri içerik analizi yöntemiyle incelenir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 1. sosyal ve kültürel hayatına etkisini değerlendirir. Gazete Haberi: Bir Avrupalı gazeteci ve Osmanlı gazetecisinin dilinden Mısır Meselesi hakkında bir haber yazılır. 1838 Ticaret Sözleşmesi ile Osmanlı Devleti’nin İngiltere’ye verdiği imtiyazlar ve bunların Osmanlı ekonomisine etkilerine yer verilecektir. Boğazlar konusunun uluslararası bir sorun hâline gelmesi vurgulanacaktır. Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın yaptığı ıslahatlara değinilecektir. Gümrük Vergileri Düşürülüyor: Osmanlı tüccarı olarak İngiltere’ye.ÖĞRETMEN:…………………………………. İngiliz tüccarı olarak 3. Tanzimat Dönemi Edebiyatı: Döneme ait edebî eserlerden yararlanarak Tanzimat Dönemindeki siyasi ve sosyal olayların edebiyata yansımaları incelenir .Boğazlar Sorunu 5. “Ermeniler.Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839) Tanzimat Fermanı’nın hazırlanmasında etkili olan iç ve dış siyasi gelişmelere de değinilecektir. Sömürgecilik anlayışının Osmanlı Devleti’ne etkisivurgulanacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Egemenliğin önemi işlenecektir. Konu: Tanzimattan Meşrutiyete 1. Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı Devleti’ne etkisini analiz eder.Mısır Sorunu ve Osmanlı Devleti’ne ihracat yapmak isteyen Mehmet Ali Paşa İsyanı kişilerin gümrüklerdeki durumunu gösteren bir 4.HAFTA 1 1 5. GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.amacın davranışları. Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı siyasi. 3..

Hindistan’a Giden Yeni Yol: 1869’da Süveyş Kanalı’nın açılmasının İngiltere’nin Osmanlı politikasına etkisini araştırılır. amaçların davranışları Osmanlı Devletinde yaşayan gayrımüslimlerle ilgisi kurularak açıklanacaktır. gayr-i müslim.Islahat Fermanı(1856) Avrupa Güç Dengesi Arayışında Osmanlı: Paris Barış Antlaşması maddelerinden yola çıkılarak Avrupa güç dengesinde Osmanlı Devleti’nin yeri incelenir.) tarafından nasıl algılandığını gösteren bir drama çalışması yapılır. Osmanlı-Rus Savaşı’nda İngiltere’nin politika değişikliğine gitmesine vurgu yapılacaktır. İlk Osmanlı Anayasası: Anayasa maddeleri. HAFTA Osmanlı Devleti’nin ilk dış borçlanmasının bu savaş sırasında olduğuna da değinilecektir.-6.5 Amaç 7:Avrupa devletlerinin Ermeni isyanları ve bu isyanların bastırılması karşısında uyguladığı siyaseti kavrayabilme. Padişah-tebaa arasında değişen anlayışa vurgu yapılacaktır.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 3: 1839. Fermanın Yankıları: Islahat Fermanı’nın toplumun farklı kesimleri (Müslüman. sosyal ve kültürel hayatına etkisini kavrar. Aziziye Tabyaları: Nene Hatun’un Erzurum savunmasındaki rolü ve Aziziye Tabyalarının önemi araştırılır. Davranışlar: 1.6 Amaç 8:Kafkas Cephesi’nde RusErmeni işbirliğini kavrayabilme. Konu: Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Gelişmeler 1.-7. 2. Değişen Sınırlar: Savaş öncesini ve sonrasını gösteren bir harita çalışması yapılır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama 1 1 10.12 Amaç 5:Ermeni Komitalarının ortaya çıkışı ve Ermeni eylemlerini kavrayabilme.1856 yılları arasında Osmanlı Devleti’ndeki gayrı Müslimlerin durumunu kavrayabilme. asker. Tanzimat Paşaları: Âli ve Fuat paşalar hakkında biyografi çalışması yapılır.9 Amaç 6:Osmanlı Devleti’nin Ermeni İsyanları karşısında uyguladığı siyaseti kavrayabilme. Davranışlar: 4. “Ermeniler. demokratikleşme süreci açısından incelenir. Osmanlı Donanması: Abdülaziz Döneminde Osmanlı donanmasının durumunu gösteren bir araştırma yapılır.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 4: 1877.SÜRE ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Padişah Abdülaziz’in H ay atı – V C D ” DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) DERS SAATİ KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR MAYIS 1 1 8. Davranışlar: 1.3 IV. Tanzimat’tan Islahat’a: Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı’nın genel özellikleri karşılaştırılır. Plevne Savunması: Plevne Marşı dinletilerek Plevne savunması incelenir. Islahat Fermanı’nın Osmanlı siyasi. 2.I. 4. Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Balkanlardan ve Kafkaslardan Anadolu’ya yapılan göçlere yer verilecektir.1877-1878 OsmanlıRus Savaşı (93 Harbi) Meşrutiyet’e Giden Yol: Meşrutiyet’e giden yolda fikir hareketleri hakkında araştırma yapılır. “Ermeniler. Kıbrıs. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın önemi üzerinde durulacaktır. Jön Türkler (Genç Osmanlılar) hareketine de değinilecektir. kadın vb. Ermeni Meselesi’nin ortaya çıkışına ve Ermeni faaliyetlerine yer verilecektir. Kırım Savaşı’nın Osmanlı Devleti ve Avrupa devletleri açısından önemini açıklar.I. Abdülhamit hakkında bir biyografi çalışması yapılır.Kırım Savaşı (1853. Meşrutiyet Dönemini Osmanlı Devleti’nin demokratikleşme süreci açısından değerlendirir. 9. 11. Avrupa’da Bir Osmanlı Padişahı: Abdülaziz’in Avrupa seyahati ve bunun yankıları hakkında bir araştırma yapılır. Kanun-i Esasi’nin demokratikleşme süreci açısından önemi vurgulanacaktır Mecelle’nin aile hukuku açısından önemine değinilecektir. Davranışlar: 1. 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın (93 Harbi) sonuçlarını açıklar. Millet-i Sadıka: Osmanlı yönetiminde Ermenilerin durumu ve bu dönemden sonra ayaklanmalarının sebebi hakkında araştırma yapılır.Meşrutiyetin İlanı 2.1878 OsmanlıRus Savaşı sonunda ortaya çıkarılan Ermeni meselesini kavrayabilme. HAFTA .-5. Tunus ve Mısır’ın Osmanlı hâkimiyetinden çıkışına yer verilecektir. Berlin Konferansı’na yer verilecektir.1856) 3. çiftçi. Zanaatkâr Padişah: II. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Plevne Marşı” 3. Davranışlar: 1.

Dağılmayı Önleme Çabaları Mithat Paşa: Mithat Paşa hakkında biyografi çalışması yapılır. Okullar 5. Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne de yer verilecektir. Fatma Aliye: Fatma Aliye’nin dilinden kendi hayatı ve dönemine ait bilgiler anlatılır.XIX.Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler 1. Sanayi-i Nefise vb.Sanat ve Mimari Alanındaki Gelişmeler -II. Meşrutiyet Dönemi siyasi sosyal.Hersek’in ilhakına. Basın-yayının Osmanlı toplumunda meydana getirdiği değişim vurgulanacaktır.Yüzyılda Osmanlı’nın Toplum Yapısında Meydana 13. Osmanlı Devleti’nde kadının konumundaki değişim vurgulanacaktır. Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne de yer verilecektir. Spor alanında yapılan çalışmalara da yer verilecektir. SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. İlk Müzeci: Osman Hamdi Bey’in hayatı ve eserleri hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanır. II.Osmanlı Devleti’nde alanında meydana gelen Eğitim Alanında gelişmeleri kavrar.SINIFLAR DERS : TARİH II KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) MAYIS DERS SAATİ HAFTA AY 4. Mekteb-i Tıbbiye. Talat ve Cemal Paşaların biyografilerinden hareketle İttihat ve Terakki’nin amaç ve çalışmaları incelenir.). Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Ahmet Cevdet Pa şa ’nı n Es erl eri ” “Osman Hamdi Bey Resimleri” 1.)birini araştırarak sınıfa sunar. Türkçülük ve Batıcılık fikir akımlarına değinilecektir 31 Mart Olayı’na da yer verilecektir.Konu:XIX. 3. İttihat ve Terakki’nin Üç Paşası: Enver. İslamcılık.YAZILI YOKLAMA Avrupa’da Osmanlı Talebesi: II. Düyun-ı Umumiye: Düyun.Osmanlı Devleti’nde eğitim 3. Bosna . sanat ve 4. Fikir Akımları: Osmanlı fikir hareketleri hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanır. Her grup bu dönemde açılan okullardan (Rüştiye. Darülfünun. Osmanlı-Alman yakınlaşmasına da değinilecektir. Basın-Yayın Hayatındaki Gelişmeler 14. Ahmet Cevdet Paşa: Ahmet Cevdet Paşa’nın eserleri ve Türk kültürüne katkılarıyla ilgili bir biyografi çalışması yapılır. Bulgaristan’ın bağımsızlığını kazanmasına ve Girit’in Yunanistan’a katılmasına değinilecektir. 3B (Berlin-Boğaz–Bağdat): Demiryolu Projesi’nden hareketle Osmanlı-Alman yakınlaşması incelenir. Topkapı’dan Dolmabahçe Sarayı’na: Gerçek ya da sanal gezi düzenlenerek Topkapı ve Dolmabahçe sarayları mimari tarzı ve yapılış süreci açısından karşılaştırılır.Meşrutiyet ve Siyasi Gelişmeler 4.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kültür. Üç Takım: 1900’lerin başında kurulan futbol takımları hakkında araştırma yapılarak sunulur. Kadınlar tarafından gerçekleştirilen yayın faaliyetlerine yer verilecektir. Meydana Gelen Gelişmeler 15.II.Azınlıklar ve Yabancı mimari anlayışını kavrar. Sahne sanatları (opera. Azınlık ve yabancı okulların faaliyetlerine de değinilecektir.XIX. Klasik eğitimle modern eğitim arasındaki farka değinilecektir. Mahmut döneminden itibaren Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi hakkında bir araştırma yapılır. Azınlık ve yabancı okulların faaliyetlerine de değinilecektir.Osmanlı Devleti’nde analiz eder.HAFTA 1 1 12. İttihat ve Terakki Cemiyetine değinilecektir. Meclis-i Mebusan’da Bir Oturum: Meclis-i Mebusan’ın yapısı dikkate alınarak Meclis çalışmalarıyla ilgili drama yapılır. kültürel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir. süsleme ve görsel sanatlardaki gelişmelere değinilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal HAZİRAN 1 1 V. Osmanlı kültür. Eğitimde Atılımlar: Sınıf gruplara ayrılır. Sekiz Sütuna Manşet: Döneme ait sosyal konulardan biriyle ilgili farklı bakış açılarını yansıtacak nitelikte gazete haberleri yazılır. Klasik eğitimle modern eğitim arasındaki farka değinilecektir. HAFTA (14) . Osmanlıcılık.ı Umumiye’nin Osmanlı ekonomisine etkileri araştırılır.(13) ÖĞRETMEN:………………………………. tiyatro vb.Osmanlı toplumunda Gelen Değişmeler meydana gelen değişimleri 2.

226 Karar Sayılı.amacın 1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 03. Dünya Sınırlar Değişiyor: I ve II.3 Amaç 11:Tehcir kararının alınma gerekçesini kavrayabilme. I. Davranışlar: 1. Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi. 2002 tarih ve 272 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2002 tarih ve 2538 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan “Ermeni.Bu Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planı . Sava şlar 1.. gezi düzenlenir.Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını kavrar. Dünya Savaşı öncesi 1915 Olayları sebep ve sonuçlarıyla ele ve sonrasında Osmanlı Devleti ve Avrupa’nın sınırlarını alınacaktır. I. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “T.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 9:Ermeni komitacılarının çıkardığı olayları(Bitlis. Osmanlı Devleti’nin I.2008 tarihli ve 138 sayılı Kurul Kararı gereği hazırlanan Tarih 10 Ders Programında belirtilen hedefler esas alınarak hazırlanmıştır. HAFTA 17. 12. ileri görüşlülüğü ve önder Sarıkamış’ta verdiği mücadele ile ilgili belgesel izlenir. Zeytun Olayları.C.Trablusgarp ve Balkan savaşlarının sebep ve sonuçlarını açıklar.2003 Karar Tarihli. Davranışlar:1.Yüzyılda Osm anlı Derne’de Bir Osmanlı Subayı: Mustafa Kemal’in ve Devl diğer Osmanlı subaylarının Trablusgarp Savaşı’ndaki eti ve faaliyetleri araştırılır.C.Talim ve Terbiye Kurulu’nun 14. gösteren harita çalışması yapılır.Trablusgarp Savaşı İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini kurmasına yer verilecektir. Sarı Gelin: 1915 Olayları ile ilgili belgesel izlenir. yer verilecektir.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR HAZİRAN 1 1 16. 06. Davranışlar: 1.İnkılâp Tarihi” Hamza Eroğlu 2. Balkan savaşlarını sınırlar Savaşı’nda mücadele ettiği cephelere açısından karşılaştıran bir harita çalışması yapılır. Davranışlar: 1. Dünya Savaşı sonrası imzalanan Çanakkale Geçilmez: Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihi antlaşmaların içeriğine kısaca açısından öneminin incelenmesi amacıyla Çanakkale’ye bir değinilecektir. Savaş Öncesi ve Sonrası Avrupa: I.4 Amaç 12:Tehcir kararının uygulama esaslarını kavrayabilme.İnkılâp Tarihi” Hamza Eroğlu “1915 Olayları ile ilgili Belgeseller” (15) . ……………………….07.. .ÖĞRETMEN:………………………. Ortaöğretim 10 sınıf Tarih dersi öğretim programı gereğince eklenmiştir.3 Amaç 15: 1945’ten günümüze Ermenilerin asılsız soykırım iddialarını kavrayabilme.14 Amaç 16:Ermenilerin soykırım iddialarının geçersizliğini analiz edebilme. Davranışlar: 1..I. Tarih Öğretmeni UYGUNDUR …………………. Yunan-Pontus ve Süryaniler” ile ilgili konular.30. oluşuna yer verilecektir.5 Amaç 10:Ermeni mezalimine karşı alınan önlemleri kavrayabilme. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “T.Balkan Savaşları 3. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………….davranışı gerçekleştirilirken zorunlu göçe tabî tutulanların savaşa etkisi olmayacak yerleşim yerlerine yerleştirildikleri belirtilmelidir. Davranışlar: 1. Van İsyanı) kavrayabilme.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. HAFTA . OKUL MÜDÜRÜ 3.Konu:XX.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Sonu Balkan devletlerinin yayılmacı politikası çerçevesinde 1897 OsmanlıYunan Savaşı’na da değinilecektir. “Ermeniler. Sarıkamış Harekâtı: Enver Paşa komutasındaki ordunun mantıklılığı.7 Amaç 14: Lozan Antlaşması’na göre Ermenilerin Türkiye’deki statülerini açıklama.3 1 1 2. Davranışlar: 1. VI.10 Amaç 13:Tehcir kararından sonra Ermenilerin durumunu kavrayabilme.06. Davranışlar: 1. 2551 Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge “ gereği ünitelendirilmiş olarak yapılmıştır. .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->