ÖĞRETMEN: …………………………

SÜRE DERS SAATİ KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR )

2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………..GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.SINIFLAR
ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ

DERS : TARİH II
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi )

HAFTA

AY

KONULAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

EYLÜL

ÜNİTE I : BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453 ) XIII. yüzyıl sonunda Anadolu’nun durumu; XIV. yüzyıl başında İlhanlılar, Memluklar, Altın Orda, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) ile Anadolu’daki Türk beylikleri; Balkanlar ve Avrupa’daki diğer devletlerin siyasi durumu hakkında bilgi verilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama
Anlatım Soru-Cevap

3.HAFTA

1 1

1. XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğu’nun siyasi durumunu kavrar.

I.Konu: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1300 -1453) 1.XIV.Yüzyıl Başlarında Yakındoğu ve Avrupa

Dünyaya Bakış: XIV. Yü zyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğudaki devletleri gösteren harita çalışması yapılır. Dönemle ilgili tarih şeridi hazırlanır.

Ders Kitabı Duvar Haritası “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu” Halil İnalcık “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu

1 1

2. Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir. 3. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti arasındaki ilişkiyi açıklar.

1 1

4.Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki faaliyetlerini Türk siyasi birliğinin sağlanması açısından değerlendirir. 5. Ankara Savaşı’nın Türk dünyasına etkilerini kavrar.

Kayı Boyu; Kayıların Anadolu'ya gelişi ve yerleşmesine değinilecektir. XIV. yüzyılda Anadolu’nun siyasi, kültürel ve demografik yapısına değinilecektir. 2.Kayıların Anadolu’ya Koyunhisar Savaşı, Bilecik ve gelişi ve Yerleşmesi Bursa'nın fethi, Maltepe Savaşı, İznik 3.Balkanlardaki Fetihler ve İzmit'in fethi de ele alınacaktır. Edirne'nin fethi; İstanbul kuşatılması; Sırp Sındığı, Çirmen, I. Kosova ve Niğbolu savaşları da ele alınacaktır. İskân politikasının amacı, gerekçesi ve nasıl gerçekleştirildiğine değinilecektir. Akkoyunlu ve Karakoyunlu Anadolu’da Türk Birliği: Anadolu’da Türk siyasi devletlerine ve kültürel etkilerine de birliğinin sağlanması ile ilgili sunu hazırlanır. değinilecektir. Dedem Korkut’un Dilinden: Türk toplum hayatı, aile Timur’un uyguladığı politikaların Türk 4.Anadolu’da Siyasi hayatı, kadın ve erkeğin konumu vb. açılardan dünyasına etkileri verilecektir. Birliği Sağlama Dede Korkut Hikâyeleri incelenir. Altın Orda Devleti’nin yıkılması ile Faaliyetleri Çubuk Ovası’nda İki Hükümdar: Ankara Savaşı’nın Karadeniz’in kuzeyindeki siyasi 5.Ankara Savaşı ve Fetret Osmanlı ve Timur devletleri açısından sebep ve sonuçlarını gelişmelere (Kırım, Ejderhan, Kazan, Devri Timur ve Yıldırım Bayezid’in dilinden anlatan bir metin Kasım, Küçüm, Nogay hanlıklarına) yazılır. Metinler farklı bakış açılarını yansıtması yönünden kısaca değinilecektir. incelenir Ankara Savaşı sonrası Anadolu’nun siyasi durumu vurgulanacaktır. 6.Anadolu’da Siyasi Birliğin Yeniden Sağlanması 7.Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyetinin Güçlenmesi Anadolu’dan Balkanlara Uzanan Güç: Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleri ile ilgili harita çalışması yapılır. Evlâd-ı Fatihan: Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalarla ilgili sunu hazırlanır.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu: Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili belgesel veya film izlenir. Beylikten Devlete: Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörlerle ilgili araştırma yapılarak sınıfta tartışılır. Osmanlı’nın İlk Şehirleri: Osmanlı Devleti’nin önemli merkezlerine (Söğüt, Domaniç, İznik, Bursa vb.) gezi düzenlenir. İskân (Şenlendirme) Politikası: Osmanlı Devleti’nin iskân politikasını içeren metinler (araştırma, makale, hikâye, tarihi vesikalar vb.) incelenir. Balkanların Fethi: Balkanlarda yapılan fetih ve savaşları yansıtan harita çalışması yapılır.

Ders Kitabı Duvar Haritası “Osmancık’ın Rüyası” (TRT Belgesel) “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu

EKİM

4. HAFTA

Ders Kitabı Duvar Haritası Dede Korkut Hikayeleri “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu

1. HAFTA

2. HAFTA

1 1

6.Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir.

Edirne-Segedin Antlaşması, Varna Örneklendirme Savaşı, İkinci Kosova Savaşı ele Karşılaştırma alınacaktır. Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Balkanlarda uygulanan siyasi, sosyal ve Grup Tartışması ekonomik (vergi adaleti, hoşgörü vb.) Yapılan politikalar vurgulanacaktır.
Çalışmaları Yorumlama

Ders Kitabı Duvar Haritası “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu (1)

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. 4. Osmanlı devlet anlayışının dayanakları vurgulanacaktır.HAFTA 1 1 7. Osmanlı Çınarı: Osmanlı Devleti’nin devlet yönetimiyle ilgili araştırma yapılarak sunu hazırlanır. Çalışması Ekonominin temel kaynakları Grup insan gücü. 3. hayvancılık ve Tartışması ticaret açısından ele alınacaktır. yüzyıllarda Osmanlı askerî teşkilat yapısının temel özelliklerini kavrar. tımar Soru-Cevap sisteminde toprak kullanımı. Konu: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Osmanlı Devleti’ne Dair: Döneme ilişkin kaynaklardan (İbn-i (1300.XIV-XV. toprak Örneklendirme yönetimi. Şehzade sancağı uygulamasına değinilecektir.) Anlayışı yararlanılarak Osmanlılarda 2. 1. yüzyıllarda 4. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………….1453) Batuta Seyahatnamesi. HAFTA Ders Kitabı “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu (2) 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI . Yeniçeri Ocağının kurulması ve işleyişi ele alınacaktır. XIV-XV. İnceleme Kuruluş dönemi Osmanlı Grup donanmasına da değinilecektir. Anlatım Tımar sisteminin işleyişine.Osmanlı Ordusu 9. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Ders Kitabı “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu Osmanlı Kronikleri 1 1 8.Osmanlı Ekonomisi Osmanlı ekonomisinin temel özelliklerini kavrar. tarım.Osmanlı’da Devlet Âşık Paşazade Tarihi vb. Devşirme Sistemi: Devşirmelerin nasıl alındığı ve yetiştirildiğine dair bilgileri içeren metinler incelenir.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR E KİM 3. Devşirme sisteminin işleyişi vurgulanacaktır.ÖĞRETMEN:…………………………….Osmanlı Devlet devlet ve yönetim anlayışı Teşkilatı incelenir. Devlet anlayışı ve yönetimin temel özellikleri kurumsallaşma sürecini kapsayacak şekilde ele alınacaktır. vergi sistemi ve askerî Karşılaştırma sistem arasındaki ilişkiye Araştırmadeğinilecektir. Osmanlı devlet anlayışı ve yönetimi nin temel özellikler ini kavrar. Lonca Teşkilatı: Lonca teşkilatının işleyişiyle ilgili drama yapılır. Yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Çalışmaları Bayramının anlam ve önemi Yorumlama üzerinde durulacaktır. Kapıkulu sistemi ele alınacaktır. II.

uygulamasının yapıldığı şehirler ve buradaki Tımar sisteminin gelişimine işleyişle ilgili araştırma yapılır. değişim verilecektir. HAFTA 3. sosyal. Sınırların genişlemesi.Konu: İstanbul’un Fethi 1. Sefer-i Hümayun: Bir sefer hazırlığının nasıl Osmanlı Devleti’nin çağdaş harp yapıldığı.Osmanlı Devleti’nin yönetim yapısındaki değişimi değerlendirir.Osmanlılarda Askeri Teşkilat 3.1480) Anlatım Soru-Cevap Örneklendirm Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Fatih Sultan Mehmet’in HayatıVCD” 2. II.Osmanlı’da Eğitim Padişahın tahta geçişi.). ordunun sefere çıkış kararı.Askeri ve Siyasi Gelişmeler (1454. Taşra ve eyalet yönetimi de ele Şehzade Şehirleri: Şehzade sancağı alınacaktır. hazırlanır. . fetih sürecini ve fethin sonuçlarını kavrar. Anadolu ve denizlerdeki) fetihlerle ilgili harita çalışması yapılır. mesleki eğitim(Lonca teşkilatı vb. HAFTA 1 1 1. II. I. Mehmet ile ilgili biyografi çalışması yapılır. Osmanlı Devleti ve Doğu Roma (Bizans)İmparatorluğu’nun İstanbul’un fethi öncesi ve fetih sırasındaki çalışmalarına değinilecektir. İstanbul şehrinin siyasi.Osmanlılarda Yönetim 2. Mehmet’in dilinden fetih öncesi ve sonrası yapılan çalışmaları. Konu: Osmanlılarda Yönetim. konularıyla ilgili sunu eğitim (Enderun ve Harem). Osmanlı’da Yönetim: Osmanlı Devleti’nde Merkezî yönetim kapsamında Divan-ı merkezî.İstanbul’un Fethi 2. sunu hazırlanır. güvenlik vb. giyecek. değinilecektir. 1. askerlerin teknolojisine ilişkin çalışmalarına da eğitimi. görevleri ele alınacaktır.16 KASIM ATATÜRK’Ü Enderun ve Haremde eğitim hakkında ANMA HAFTASI) araştırma yapılarak buradaki eğitimin aşamaları ile ilgili şema oluşturulur. poster. özgürlüklerine değinilecektir.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÜNİTE II : DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ (1453-1600 ) KASIM Fethe Bir Gün Kala: II. Dünya Başkenti: İstanbul’un Fethi kutlamalarında kullanılabilecek şehrin geçmişten günümüze önemini anlatan afiş. taşra ve eyalet yönetimini gösteren Hümayun’un yapısı. üyeleri ve bir şema hazırlanır. sefer yolculuğu. 5. Saraydaki Okullar-Enderun ve Harem: (10. resim vb. Osmanlılarda eğitim anlayışı. Mehmet (Fatih) Döneminin siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar.İstanbul’un fethinin sebeplerini.Osmanlı Devleti’nin askerî teşkilâtının gelişimini kavrar. örneğinden yararlanılarak Osmanlıdaki eğitim Eğitim anlayışındaki süreklilik ve ortamları. sefer hazırlıkları. 2. Fetihlerle ilgili tarih şeridi hazırlanır. Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanmasına değinilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirm Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Şehzade ŞehirleriVCD” (3) . yetki ve sorumlulukları vurgulanacaktır. değinilecektir. 1 1 4. Fethin Yankıları: Bizans İmparatoru ve Avrupalı liderlerin dilinden İstanbul’un fethiyle ilgili metin yazılır. saraydaki barınma. öğrencilerin ve öğretmenlerin yaşamlarıyla Gayrimüslimlere verilen eğitim ilgili bir metin yazılır. eğitim verenler. çalışmalar yapılır. dersler. Askeri Teşkilat ve Eğitim 1. Divan-ı Hümayun: Divan-ı Hümayun’un Osmanlı yöneticilerinin seyfiye. ekonomik. medreselerdeki. fetih gününü ve İstanbul’a girişini anlatan metin yazılır. ilmiye işleyişi görevleri ve üyelerinin yetki ve ve kalemiye sınıfından olduğuna sorumlulukları ile ilgili değinilecektir. Fatih Sultan Mehmet: II.İstanbul’un Fethi’nin Sonuçları 3. öğrenciler. stratejik ve sembolik önemi vurgulanacaktır. askerî eğitim ve dinî Sahn-ı Seman’da Bir Gün: Külliye kurumlardaki eğitim vurgulanacaktır.ÖĞRETMEN……………………………… SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ ……………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. fetih ve mücadeleler kronolojik olarak ele alınacaktır. Fatih ve Fetihler: Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleştirilen (Balkanlar. Osmanlı eğitim sisteminin temel özelliklerini ve işleyişini kavrar.

resim. GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Osmanlı Devleti .I. 7. Bu dönemin siyasi durumunu gösteren harita çalışması yapılır.) İnternetten Rönesans dönemi sanatçıları ve sanat eserlerinin yer aldığı sunu hazırlanır.Coğrafî keşiflerin Avrupa’nın siyasi. Avrupa’da Yeni Dönem: Rönesans’ın ortaya çıkışı.Rönesans’ın ortaya çıkış nedenlerini ve etkilerini kavrar. yayılışı ve etkileri araştırılarak sunu hazırlanır.1520) 1. I. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 1. Rönesans ve Osmanlı Devleti: Rönesans’ın sonuçları araştırılarak Osmanlı Devleti’ne etkilerini sınıfta tartışır. Konu: I. Yavuz Sultan Selim dönemi siyasi ve askerî gelişmelerin doğu politikası çerçevesinde değinilecektir. Yorumlama Rönesans’ın ortaya çıkışında teknolojik ve bilimsel gelişmelerin etkilerine değinilecektir.Rönesans Keşifler-Kâşifler:Coğrafi keşiflere öncülük eden kişilerin hayatları.Osmanlı-Safevi İlişkileri 2. III. Tartışması Rönesans’ın ortaya çıkışında doğu Yapılan medeniyetinin etkisine Çalışmaları değinilecektir.YAZILI YOKLAMA Doğunun Fethi: Yavuz Sultan Selim dönemi askerî ve siyasi gelişmeleriyle ilgili sunu hazırlanır. Yavuz Sultan Selim dönemi siyasi ve askerî gelişmelerin doğu politikası çerçevesinde değinilecektir. yaptıkları keşiflerin sebep ve sonuçları araştırılır. Feodalitenin zayıflamasına ve merkezi krallıkların güçlenmesine değinilecektir. Safevi ve Memluk devletleri arasındaki askerî ve siyasi ilişkileri açıklar. Rönesans Aydınları: Rönesans dönemi sanat eserleri (mimari. Yeni Dünya: Avrupa-Asya arasındaki ana ticaret yolları ile coğrafi keşiflerle yeni bulunan ticaret yollarını kapsayan harita çalışması yapılır. Konu: Avrupa’daki Gelişmeler 1. Anlatım Papa ve krallar arasındaki Soru-Cevap mücadeleye değinilecektir.Safevi Devleti arasındaki hâkimiyet mücadelesine değinilecektir.Osmanlı-Memlük İlişkileri . Çalışması Rönesans kelimesinin anlamına Grup değinilecektir. IV. Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi Çoğrafi Keşifler ve Rönesans’la ilgili sunular ARALIK 4.HAFTA 1 1 8.HAFTA 1 1 16-19 KASIM 2010 KURBAN BAYRAMI 1 1 6.Selim (Yavuz) Dönemi (1512.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR KASIM 3.Coğrafi Keşifler 2.Safevi Devleti arasındaki hâkimiyet mücadelesine değinilecektir. Osmanlı Devleti . Örneklendirme Coğrafi keşiflerin Karşılaştırma gerçekleşmesinde teknolojik ve Araştırmabilimsel gelişmelerin etkisine ve bu İnceleme keşif hareketlerinin sürekliliğine Grup vurgu yapılacaktır. HAFTA (4) . Selim (Yavuz) döneminde Osmanlı Devleti.ÖĞRETMEN:………………………………. İkindi Güneşi: Yavuz Sultan Selimle ilgili biyografi çalışması yapılır. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010 /2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………. sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar. heykel vb.

belgesel.Ekonomik Gelişmeler 2. Osmanlı Çarşıları: Yakın çevresinde bulunan Osmanlı Dönemine ait çarşı. Osmanlı Devleti’nde ticaretin önemine değinilecektir.Batıdaki Gelişmeler 3. II. Kanal projelerinin amaçlarına değinilecektir. tarihi metinler vb. Gök Kubbe Altında Birlikte Yaşamak: Osmanlı toplumunda birlikte yaşamanın önemine ilişkin tarihî metinler incelenir. yüzyıl başlarında Avrupa’da meydana gelen siyasi gelişmelere değinilecektir.) yararlanılarak XV-XVI. Aynı Zamanda Farklı Yaşamlar: Avrupalı bir köylü ile Osmanlı köylüsünün yaşamlarının karşılaştırıldığı bir metin yazılır.Bayezit Dönemi denizcilik faaliyetlerine değinilecektir. ticaret yapılan mekânlar. tiyatro oyunu vb. HAFTA 1 1 12.amacın 4. yüzyılda İstanbul Kapalıçarşı’da bir Osmanlı akçesi ile neler satın alabileceği konusunda araştırma yapılır. Osmanlı toplumunda aile hayatına değinilecektir. İki Liderin Buluşması: Kanuni ve Fransa Kralı Fransuva dönemin olaylarının değerlendirdiği kurgu metin yazdırılır. seyahatname vb.davranışı gerçekleştirilirken Süryanilerin dini.Günlük Yaşam 4. Osmanlı Devleti’nin Batıda RomaGermen İmparatorluğu. izlenir. Osmanlı Devleti: XV ve XVI. kapalı çarşı vb.XV-XVI. HAFTA (5) . bu durumun bölgedeki halkın bu arada Süryani vatandaşlarımızın da yurt içi ve yurt dışına göç etmelerine neden olduğu açıklanacaktır. işleyişi ve sosyal yaşamdaki önemine değinilecektir. Amaç 1:Süryanilerin tarihsel kökenini kavrayabilme. Davranışlar: 1 -4 Amaç 3:VII. bu mekânların işleyişi ve ekonomiye etkileriyle ilgili araştırma yapılır. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin toplum yapısını analiz eder. Mahallede Günlük Yaşam: Döneme ait minyatürler. Üretim-tüketim dengesine değinilecektir. kadın ve esnaf gözüyle bir günü anlatan metin yazılır.yüzyıllarda Osmanlı toplumunda günlük yaşam ele alınacaktır.ÖĞRETMEN:…………………………………. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Portekiz.Toplum Yapısı 3. Avusturya. 11. Osmanlı Devleti’nin gelir-gider dengesi ve bütçe anlayışına değinilecektir. Yurt dışında yaşayan bazı Süryanilerin ileri sürdüğü soykırım iddiaları üzerinde durulacaktır.amacın 4.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 1:Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 1839’a kadar gayrımüslimlerin durumunu açıklama. 2. 1 1 V.amacın 3. Venedik. 3. 2. 1.Osmanlı ekonomisinin gelişimini değerlendirir.Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin toplumsal yaşama etkisini açıklar. Yöneten ve yönetilen ilişkisi vurgulanacaktır Dönemin eserlerinden (tarihî vesika. Davranışlar: 1. I.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ARALIK 9. yüzyılda Avrupa 2. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ile ilgili film.davranışı gerçekleştirilirken Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki terörün bölgede güvenliği azalttığı ve ekonomik hayatı etkilediği belirtilecek. Osmanlı’da Ticaret Yolları: Osmanlı Devleti’nde ticaret yollarını gösteren harita çalışması yapılır. XVI. yüzyıllar arasında Süryanilerin sosyal.davranışı gerçekleştirilirken Ermenilerin kendilerine ait matbaalarının bulunduğu belirtilecektir. “Ermeniler.2 Amaç 2:Süryanilerin Hıristiyanlık dinine girişiyle ortaya çıkan gelişmeleri kavrayabilme. II. mekânlara gezi düzenlenir. Seyyahların Gözüyle: Osmanlı toplumuna ilişkin Türk ve Avrupalı seyyahların dilinden yazılmış metinler incelenir. Bayezit Döneminde İspanya’dan Osmanlı Devleti’ne sığınan Yahudilerin durumu da işlenecektir. bedesten. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirm Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 2. Metinle ilgili drama çalışması yapılır. ekonomik ve sosyal yaşantılarına yer verilecektir. ekonomik ve kültürel durumlarını kavrayabilme. VI. Osmanlı’daki hoşgörü anlayışı vurgulanacaktır. Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olmasına etkisini değerlendirir. gravürler. Muhteşem Süleyman: Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili biyografi çalışması yapılır.amacın 6. Doğuda İran ile ilişkileri ele alınacaktır.davranışı gerçekleştirilirken Süryani Kilisesinin kuruluşu ile ilgili gelişmeler de açıklanacaktır. 10. Bir Akçenin Değeri: XVI.Vakıf Sistemi Yurtluk-Ocaklık: Yurtluk-ocaklık sisteminin ortaya çıkışı ve savaşlar sonrasında sistemin değişimi incelenir. Kapalı Çarşı-Bedesten-Arasta: Osmanlı devletinde alışveriş. Konu:Kanuni Dönemindeki Siyasi Olaylar 1. Fetihlerle ilgili tarih şeridi hazırlanır. Vakıfların kuruluşu.6. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 3. gravür. Lonca Teşkilatı: Lonca teşkilatının işleyişine ilişkin drama yapılır. Davranışlar: 1.Konu: Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı 1. Davranışlar: 1 – 8.Doğudaki Gelişmeler Osmanlı-Dünya Gücü: Kanuni Dönemi fetihlerini içeren harita çalışması yapılır.-XX. arasta. minyatür. yararlanılarak bir Osmanlı mahallesinde çocuk.XVI.

SINIFLAR DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ HAFTA AY .. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.ÖĞRETMEN:……………………………….

Eğlence ve Şenlik Osmanlı adalet anlayışı. tezhip. Anlatım Ders Kitabı Soru-Cevap Duvar Haritası Örneklendirme “Sorularla Osmanlı Karşılaştırma İmparatorluğu” AraştırmaErhan Afyoncu İnceleme “Büyük Osmanlı Grup Tarihi” Çalışması İsmail Hakkı Grup Uzunçarşılı Tartışması “Topkapı Sarayı’nın Yapılan Üç Boyutlu Çalışmaları Görüntülerinin Yorumlama İzlenmesi” 5. Karşılaştırma Hint Deniz Seferlerinin Araştırmasebep ve sonuçlarına İnceleme değinilecektir Grup Çalışması XV ve XVI. Tycho Brahe Yüzyıllara Meydan Okuyan Mimar: Mimar Sinan Rasathanesi’nin örneğinden yola çıkılarak Osmanlı Döneminde bir karşılaştırması yapılarak sanatkârın yetişme şartları. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ile ilgili film. çağdaşı Avrupa devletlerinin bu alandaki gelişmeleriyle karşılaştırır.Bilim ve teknoloji 3. Kasr-ı Adalet: Divan-ı Hümayun’a gelerek Hukukun resmileşmesi ve problemlerinin çözümlenmesini isteyen bir kişinin yazılı hukuk anlayışı burada yaşadıklarıyla ilgili drama çalışması yapılır. kakmacılık. sanat ve mimari anlayışı ve bu alanlardaki gelişmeleri değerlendirir. Piri Reis’in eğlence. Sabuncuoğlu’nun kullandığı Alay-ı Hümayun: Döneme ait minyatürlerden teknikler. Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olmasına etkisini değerlendirir. ebru. Osmanlı Devleti’nin Akdeniz Anlatım hâkimiyeti ile Osmanlı deniz Soru-Cevap politikasının ilişkisi Örneklendirme vurgulanacaktır. Kanuni’nin.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. merkezi yönetimin güçlendirilmesi Osmanlı Hukuk Sistemi: Klasik dönem Osmanlı ve veraset sistemi ele hukuk sistemine ilişkin araştırma yapılır alınacaktır. önem vurgulanacaktır. haritaları vb. eğitimi ve eserleri ayrıca Şerafettin incelenir. Barbaros’u huzuruna kabul edişiyle ilgili drama çalışması yapılır. hukuki düzenlemelerin eserleri ve bilim dünyasına katkıları araştırılarak önemi vurgulanacaktır. Osmanlı hukuk sisteminin özellikleri ve işleyişini kavrar.Mimari 6.ARALIK 4. izlenir.Osmanlılarda Oyun.HAFTA 1 1 12. Osmanlı Devleti’nde bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri. Bilim. Geleneksel Türk sanatlarına (hat.Fransa’ya verilen Kapitülasyonlar Denizlerde Türk Gücü: Türk denizciliğinin gelişimi (kürekli ve yelkenli gemiler. Osmanlı sanat ve mimari anlayışı incelenir. vurgulanacaktır. Konu: Osmanlı’da Hukuk. oyun ve şenlik anlayışı incelenir. Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 1 1 13. Piri Reis. HAFTA (6) ÖĞRETMEN:……………………………… SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………….Edebiyat 4. ele alınacaktır. Şerafettin Kanuni Döneminde yapılan Sabuncuoğlu vb.Teknoloji ve Sanat Alanındaki Gelişmeler 1. yüzyıllarda Grup Osmanlı Devleti’nin Avrupa Tartışması devletlerine verdiği ticari ve Yapılan hukuki ayrıcalıkların siyasi Çalışmaları gelişmelere etkisine Yorumlama değinilecektir. belgesel. 4.) örnekler verilecektir.Hukuk Alanındaki Gelişmeler 2. “Osmanlı Bilim Dünyası” konulu duvar gazetesi Takiyüddin Rasathanesi ile hazırlanır. tiyatro oyunu vb. I. yararlanılarak Osmanlı’da Şair Padişahlar: Dönemin padişahlarının yazdığı oyun. Yanıbaşımızdaki Tarih: Osmanlı Dönemine ait Dönemin eserlerinden eserlerin bulunduğu yerlere gezi düzenlenir. özellikler) araştırılarak sunu hazırlanır. eğlence ve şenlik eserlerden örnekler incelenir. haritacılık faaliyetleri vb. XV-XVI. VII. Bilimin Işığında: Takiyüddin. kanunnamelerin hazırlanması.SINIFLAR DERS : TARİH II . 14. Topkapı Sarayı: Sanal ya da gerçek ortamda Topkapı Sarayı’na bir gezi düzenlenerek Saray’daki Osmanlı Devleti’nin bilime ve bilim insanlarına verdiği yaşam. çinicilik vb. anlayışı da işlenecektir.Güzel Sanatlar 5. bilim insanlarının hayatları.minyatür. Osmanlı Devleti: XV ve XVI. yüzyıl Osmanlı kültür. 15. Muhteşem Süleyman: Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili biyografi çalışması yapılır.Kanuni Döneminde Denizlerdeki Gelişmeler 5. Barbaros Hayrettin: Barbaros Hayrettin Paşa’nın biyografisi araştırılır.

Reformun Sonuçları Reform Hareketi: Reform hareketinin sebeplerini.Reformun Nedenleri 2. Reform hareketinin sadece dini boyutunun olmadığına ve başarıya ulaşmasının nedenlerine değinilecektir. Konu: Reform Hareketleri 1.YÜZYIL (1600-1700) . Reform hareketinin sebeplerini ve etkilerini kavrar. Reform hareketinin Osmanlı toplumundaki Hristiyanlara etkisine değinilecektir. Avrupa devletlerinde ve Osmanlı Devleti’nde dindevlet ilişkisi karşılaştırılacaktır. Martin Luther’in faaliyetlerini. hareketin yayılışını. Reform hareketleri karşısında Osmanlı Devleti’nin izlediği politikaya değinilecektir. Reform kelimesinin anlamı açıklanacaktır. sonuçlarını ve Osmanlı Devleti’ne etkisini anlatan bir metin yazılır.Reformun Gelişimi 3. HAFTA 1 1 16. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi “Reform’la ilgili sunular” ÜNİTE III : ARAYIŞ YILLARI 17.KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) OCAK DERS SAATİ HAFTA AY 1. VIII.

tımar gelirlerinin azalması vb ). giray vb. yüzyılda Asya ve Avrupa’da bulunan devletlerle ilgili harita çalışması yapılır. siyasi. voyvoda.XVII. Unvanlar: Padişah. Osmanlı-Avusturya ve Osmanlı-İran savaşlarının Osmanlı Devleti’ne etkilerini değerlendirir. şah. imparator.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR . ekonomik açılardan etkilerine değinilecektir (savaşların uzun sürmesi.XVII. arşidük. Yüzyılda Osm anlıAvu stury a ve Osm anlı İran İlişk ileri -II. Kaşgar Hanlığı ve Babür Devleti’nin kültürel etkilerine değinilecektir. Ekber ve Erşed: I. Kırgızlar. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 2. devletin Anadolu ile ilgilenecek gücünün olmaması. Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin Avusturya’ya yönelik dış politikasında meydana gelen değişim vurgulanacaktır. Araştırma. Haçova Meydan Muharebe’sinden sonra Anadolu’da başlayan ayaklanmalara değinilecektir. Bu savaşların. XVII. HAFTA (7) ÖĞRETMEN:………………………………… SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. sosyal. kayser. Ekber ve erşed sistemine değinilecektir. görsel materyallerle desteklenerek sunulur.I. Asya ve Avrupa’ya Bakış: XVII. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar.Yü zyıl da Asy a ve Avr upa 1. Taç Mahal: Taç Mahal’le ilgili araştırma yapılır. terimlerle ilgili araştırma yapılır. çar. kral. YAZILI YOKLAMA 1 1 1. knez. Hokand). Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti’nin Durumu 2. Güç Dengesi Değişiyor: Zitvatorok Antlaşması’nın maddeleri değişen güç dengeleri açısından incelenir. Buhara.Kazak Hanlığı. Özbekler ve Özbek Hanlıkları (Hive. yeni tımarların ortaya çıkmaması. Ahmet’in veraset sisteminde yaptığı değişikliğin Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilediği tartışılır. üretimin azalması. 2.Konu: XVI I.

Harvey gibi bilim insanlarıyla ilgili araştırma yapar. “Bir Türk Gibi Güçlü”: Uyvar Kalesi’nin fethi ile ilgili yazılmış şiirlerden yararlanılarak fethin kamuoyundaki yansımaları incelenir.II. Mehmet Dönemi Islahat Çalışmaları 2. Galileo. Kasr-ı Şirin Antlaşması’nın önemi vurgulanacaktır.XVII.Yüzyılda Avrupa’da Siyasi Durum 4. Koçi Bey Risalesi: Risaleden seçilen metinler. Otuz Yıl Savaşlarına. İngiltere’de meşruti yönetime ve Fransa’da mutlakiyet yönetimine değinilecektir. Osmanlı Maliyesi: Osmanlı gümrük politikasıyla ilgili bir araştırma yapılır. İbrahim’in saltanatı IV. Bilim insanlarının yapmış olduğu çalışmaların dönemin siyasi.II.HAFTA Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi 9. Gelenekçi Islahat Düşüncesi: XVII. 7 Yaşındaki Cihan Padişahı: Sofu Mehmet Paşa’nın sadrazamlıktan alınışıyla ilgili drama yapılır. İngiltere ve Fransa’nın denizlerde güçlenmesi. 10. Karlofça ve İstanbul antlaşmalarının maddeleri incelenecektir. Celâli. Konu: XVII. ekonomik anlayışına etkileri sınıfta tartışılır. Descartes. İltizam ve mukataa usulüne değinilecektir. içerik analizi yapılarak incelenir. yüzyılda yapılan ıslahatların genel özellikleri ele alınacaktır. Islahat kavramının anlamı üzerinde durulacaktır. Murat’ın siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar.Yüzyıl Islahatları 1. Kazan Kaldırma: Yeniçeri Ayaklanmalarının sebep ve sonuçları tartışılır. Son Akıncı: Telli Hasan Paşa olayı örneğinden hareketle akıncı birliklerinin önemini yitirmesiyle ilgili araştırma yapılır. Mehmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri açıklar.IV.IV. HAFTA 1 1 8. Mehmet Dönemi(1648. . Pascal. Ordunun Başında Genç Bir Padişah: II. Merkantilizmin Osmanlı Devleti’ne etkilerine değinilecektir. Bağdat Köşkü: Bağdat Köşkü ile ilgili araştırma yapılarak 17.SINIFLAR ÖĞRETMEN:…………………………… SÜRE DERS SAATİ KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) HAFTA DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ AY . II. I. Girit’in fethi işlenirken Osmanlı donanmasının durumuna değinilecektir. Tarhuncu Ahmet Paşa ve Köprülü ailesinin yapmış olduğu ıslahatlar vurgulanacaktır.IV. Hotin Fetihnamesi: Nadirî’nin Hotin Seferi ile ilgili minyatürleri incelenir. Bacon. Bağdat Fatihi: TRT yapımı olan IV. Tımar sistemi askerî. Osmanlı Devleti’nin Hollanda’ya verdiği imtiyazlar. Osman’ın ıslahat arayışlarını açıklar.IV.Tımar sistemindeki değişimin sebep ve sonuçlarını değerlendirir. Bilimsel çalışmalar ve bu çalışmaların döneme olan etkisi vurgulanacaktır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 1 1 5. sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ele alınacaktır.Avrupa’nın Gelişimine Seyirci Kalan Osmanlı Büyük Kaçgun: Celâli Ayaklanmaları ile ilgili araştırma yapılarak ayaklanmaların Osmanlı Devleti’ne etkileri sınıfta tartışılır. Murat dönemi ıslahatları merkezi otoriteyi güçlendirme çalışmaları çerçevesinde işlenecektir. Osmanlı ekonomisine etkileri tartışılır. 6. Revan ve Bağdat Seferleri: Seferlerle ilgili bir harita çalışması yapılır. XVII.Murat Dönemi (Siyasi Olaylar-Islahatlar) Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “IV. Mehmet Dönemi Siyasi Olayları Son Bakış: Harita çalışması yapılarak Osmanlı Devleti’nin sınırları incelenir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama 3.İç İsyanlar 4.OCAK 3. Osmanlı-Lehistan.Merkezî otoritenin zayıflaması ile ayaklanmaların ortaya çıkması arasındaki ilişkiyi açıklar.IV. Mehmet’in tahta geçiş süreci içerisinde işlenecektir. Avrupa devletleri arasında yaşanan rekabetin Osmanlı Devleti’ne etkilerini açıklar. OsmanlıAvusturya ilişkilerine değinilecektir. Genç Osman’ın Lehistan Seferi’ne bizzat katılmasının önemi vurgulanacaktır IV. HAFTA (8) 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Kepler. Valide Sultan’ın Çözümü: Hatice Turhan Sultan’ın Köprülü Mehmet Paşa’yı sadrazam yapmasıyla ilgili drama yapılır. Newton. bu durumun Osmanlı Devleti’ne etkileri üzerinde durulacaktır. Bu anlayışın.Yüzyılda Avrupa’da Bilim ve Teknik Alandaki Gelişmeler Avrupa’da Bilim: Sınıf gruplara ayrılır. IV. Avrupa devletlerinin haçlı zihniyeti vurgulanacaktır. 7. III. Viyana Kuşatması’nın sebeplerini.XVII. Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne etkileri vurgulanacaktır. Kutsal İttifak: Viyana Kuşatması ve Haçlı zihniyetinin yeniden ortaya çıkışı ile ilgili araştırma yapılır. Avrupa’da Yeni Ticaret Politikası: Merkantilizm anlayışını ortaya çıkaran Avrupa’daki gelişmeler araştırılır. siyasi. Koçi Bey ve Kâtip Çelebi’nin risalelerine dönemin ıslahat çalışmaları bağlamında değinilecektir. Leibniz. İstanbul ve Eyalet ayaklanmaları ele alınacaktır. 4. Murat filmi izlenir.1688) 1. 3. Tımardan İltizama: Tımar sisteminde meydana gelen değişimin etkilerini araştırır.II.HAFTA 1 1 3. 25 Yıl Süren Mücadele: Girit’in fethi ile ilgili araştırma yapılarak Girit Savaşı’na destek veren Avrupa devletlerinin durumu incelenir. Osman’ın ıslahat fikirleri ve Hotin Seferi’nin ıslahatlara etkisi araştırılır.yüzyıl mimari özellikleri incelenir. Konu: IV.XVII. 3. sosyal. kuşatma sürecini ve sonuçlarını değerlendirir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 4.Murat” TRT Belgeseli ŞUBAT 4. Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları: Harita çalışması yapılarak antlaşmalardan sonra Osmanlı Devleti’nin sınırları incelenir. Yüzyıl ıslahatlarının karakteristik özellikleri sınıfta tartışılır. yüzyılda Avrupa’da meydana gelen bilimsel gelişmeleri ve siyasi olayları kavrar. Murat’ın iktidarı ele alış sürecine de değinilecektir. Osmanlı-Rusya.Osman(Genç Osman) Dönemi ve Islahatları 2. Her bir grup.

Avrupa’da Sanayi İnkılâbı Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi “Aydınlanma Çağı ve Sanayi İnkılâbı ile ilgili Sunular” 4.Konu:Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri 1. Avrupa’nın Sınırları (!): Avrupa devletlerinin yayılma ve çatışma bölgelerini gösteren harita çalışması yapılır. Paris’te Bir Osmanlı Sefiri: Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in Fransa Seyahatnamesi metinlerinden yararlanılarak ıslahat hareketleri tartışılır.Konu:Avrupa’da Düşünce ve Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1. Sömürgeciliğin yayılması ele alınacaktır. Sömürge İmparatorlukları: Avrupa devletleri ve sömürgelerini gösteren harita çalışması yapılır.YÜZYIL) I. 3.Sanat ve Mimari IV. Rusya’nın Balkanlar’daki faaliyetlerine değinilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Evliya Çelebi Seyahatnamesi” ÜNİTE IV : 18. mimari ve bilim alanlarındaki çalışmaları değerlendirir. Son Giray: Şahin Giray Han’ın biyografisinden hareketle Kırım’ın elden çıkışı incelenir.MART 1.Avrupa devletleri ve Osmanlı Devleti’nin XVIII. Küçük Kaynarca Antlaşması ele alınacaktır.III.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kültür. Lale Devri’nde yapılan ıslahatlar ve bu ıslahatların karakteristik özelliği vurgulanacaktır. Lagari Hasan Çelebi. III. Karadeniz’deki Rus İlerleyişi: Rusya’nın Osmanlı Devleti’nden aldığı topraklar ile ilgili harita çalışması yapılır. Ahmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını değerlendirir.HAFTA 1 1 11. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Osmanlı-Rusya. Naima gibi sanatçıların ve bilim insanlarının çalışmalarına ve eserlerine yer verilecektir. siyasi ve toplumsal etkilerine değinilecektir. Rusya’nın genişleme siyaseti açısından değerlendirir.Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu 1. yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki kültür. Itri. Aklı Kullanma Cesareti. HAFTA 1 1 2. 1. 1768 -74 Osmanlı Rus Savaşları ele alınacaktır. yüzyıl dış politikalarındaki öncelikleri fark eder. 4.Ahmet Dönemi 1. Teknik gelişmelerin sanayileşmeye etkilerine değinilecektir. Kırım’ın önemine Osmanlı-Rus ilişkileri çerçevesinde değinilecektir. sanat. Aydınlanma Çağı: Aydınlanma felsefesi ile Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Osmanlı sanayisi ve Avrupa sanayisi üretim ilişkileri açısından karşılaştırılacaktır. Petro’nun askerî ve sanayi alanlardaki reformlarına kısaca değinilecektir.Ahmet Dönemi Feyzullah Efendi: Feyzullah Efendi örneğinden yola çıkılarak ulemanın siyasallaşmasının Osmanlı yönetimine etkisi araştırılır. Evliya Çelebi. Avusturya ilişkilerine değinilecektir. Kâtip Çelebi.Osmanlı Devleti ve Avrupa Devletlerinin Dış Politikası Evliya Çelebi’nin Gözüyle Anadolu: Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden yararlanarak öğrencilerden bulundukları şehir hakkında araştırma yapmaları istenir. HAFTA 1 1 5. sadece ebedi ülke çıkarlarımız vardır. Fabrikalar Karşısında Loncalar: Sanayi İnkılâbı’ndan sonra Avrupa’daki üretim ile Osmanlı lonca sistemindeki üretim karşılaştırılır. Hattat Hafız Osman. Çariçe Katerina: II.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Karacaoğlan.SINIFLAR DERS : TARİH II . Ahmet Çeşmesi: III. III.Bilim.39 Rus-Avusturya ittifakı. İttifakların kurulmasındaki faktörler açıklanacaktır. Aydınlanma Çağında meydana gelen fen ve sosyal bilimler alanlarındaki gelişmelere ve bu gelişmelerin ekonomik.XVII. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 2. Avrupa devletlerinin dış politikalarındaki sürekliliğe ve Osmanlı Devleti’nin Avrupa politikasında değişen rolüne örnekler verilecektir.” sözünden hareketle Avrupa devletlerinin dış politikalarını tartışır. Katerina’nın Osmanlı Devleti ile ilgili projesi (Grek Projesi) hakkında araştırma yapılarak sınıfa sunulur. Avrupalı bir diplomatın “Bizim ebedi düşmanlarımız ve dostlarımız yoktur. Değişen Krallar Değişmeyen Çıkarlar: Sınıf gruplara ayrılır. Aydınlanma Çağı: Aydınlanma Çağında meydana gelen bilimsel gelişmeler araştırılarak tarih şeridi hazırlanır. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemi üzerinde durulacaktır. Osmanlı-Rus ilişkilerini. IV. Osmanlı-İran ilişkileri yüzyılın tamamını kapsayacak şekilde ele alınarak Azerbaycan hanlıklarına da değinilecektir. Mavi Cami: Sultan Ahmet Camii’nden hareketle dönemin mimari anlayışı incelenir.Sanayi İnkılâbı’nın nedenlerini ve ortaya çıkan değişimleri kavrar. Mimar Mehmet Ağa. Ahmet Çeşmesi hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanır..Avrupa Devletlerinin Genel Durumu 2.XVII.ÜNİTE: DİPLOMASİ VE DEĞİŞİM (XVIII. sosyal ve ekonomik değişimlere değinilecektir. Nef’i. 1736.Konu:XVIII. Venedik. HAFTA 1 1 3.III.Rusya’nın genişleme politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal (9) ÖĞRETMEN:………………………………… SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………. Sanayi İnkılâbı’nın meydana getirdiği siyasi.Avrupa’da Düşünce Alanındaki Gelişmeler 2.Konu:III. Atölyeden Fabrikaya: Herhangi bir sanayi ürününün el tezgâhlarındaki ve fabrikalardaki üretim aşamaları görsel öğeler kullanılarak karşılaştırılır. İmtiyazdan Sözleşmeye Kapitülasyonlar: I. Fransa’ya verilen kapitülasyonların devamlı hâle getirilmesinin Osmanlı ekonomisine etkisine de değinilecektir. Gruplar.Mahmut Döneminde verilen kapitülasyonlar Kanunî döneminde verilen imtiyazlar ile karşılaştırılır. 3.Aydınlanma Çağı’nda meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmelerin etkilerini kavrar.” sözü tartışılır. II. İngiltere’nin 1791’den itibaren Rusya’ya karşı Osmanlı toprak bütünlüğünü koruduğuna değinilecektir. Rusya’nın dış politikası açıklanırken Çar I. Küçük Kaynarca Antlaşması: Antlaşma maddelerinin içerik analizi yapılır. Nabi.

7.KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi “ABD’nin Kuruluşu ve Fr an sız İht ilâl i ko nul u Fil ml er” DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) MART DERS SAATİ HAFTA AY 5. Osmanlı Hazine Bonosu: Esham uygulaması hakkında araştırma yapılarak bir sunum hazırlanır. III. V.Yüzyılda Osmanlı Devleti’ n deki Değişim ve Islahatlar 1. Mühendishane-i Bahri Hümayun: Deniz Harp Okulu’nun İnternet sayfasından. kendilerini Avrupa’ya giden elçilerden birinin yerine koymaları ve Sultana sunulmak üzere bir sefaretname (rapor) hazırlamaları istenir. ABD’nin Osmanlı Devleti’yle ilk ticari ilişkilerine değinilecektir. Osmanlı Devleti’nin sürekli elçilikler kurmasının önemi vurgulanacaktır. ABD’nin bağımsızlığını kazanmasındaki Fransız desteğine İngiltere-Fransa rekabeti çerçevesinde değinilecektir. İdarî kadronun seyfiye yerine daha çok kalemiyeden seçilmesine değinilecektir. HAFTA (10) ÖĞRETMEN:………………………………. Divan-ı Hümayun’dan Bab-ı Âli’ye geçiş ile ilgili gelişmeler verilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Sefaretnameler” “Deniz Harp Okulu’na İnternet Üzerinden Sanal Gezi” 1. İhtilal’in siyasi. “Nizam-ı Kadim ve Nizam-ı Cedid: Bir yeniçeri ile Nizam-ı Cedid askerinin aldıkları eğitim. Ayan ve eşrafın ön plana çıkmasının sebepleri ve etkileri verilecektir.Selim Dönemi VII. ekonomik.Osmanlı Devleti’ndeki Değişim ve Islahatlar 2. Mısır’ın işgali Fransız. Selim’in aldığı eğitim ve sanatçı yönü ile ilgili biyografi çalışması yapılır. Aydınlanma Çağı Sosyal Bilimcileri: Fransız İhtilal’inin fikir öncüleri ve eserleri ile ilgili araştırma yapılır.Fransız ihtilali -I. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama NİSAN 1 1 8. Eşitlik. Akka Zaferi: Nizam-ı Cedid Ordusunun Mısır’ın işgalden kurtarılmasındaki rolü araştırılarak sınıfa sunulur.XVIII. Selim’e sunulan layihalardan hareketle padişahın başkanlık ettiği bir meşveret meclisi toplanarak devletin kötü gidişatını durdurmak için alınması gereken tedbirlerin konuşulduğu drama çalışması yapılır. Askerî. SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………. Malikâne sistemi ve esham uygulamasına da değinilecektir. Öğrencilerin raporlarında değindikleri konular ve bu konuları seçme nedenleri üzerinde tartışmaları sağlanır. III. 10.Rus ittifakına değinilecektir. 9. Osmanlı’nın Fransa’ya karşı izlediği “Denge Politikası” ile İngiliz.Konu:XVIII. sosyal ve fikri nedenleri açıklanacaktır. sosyal ve ekonomik alanlardaki ıslahatları ele alınacaktır. Sefaretnameler: Öğrencilerden. Kardeşlik: İhtilal’in yaydığı fikirlerin Avrupa siyasi ve toplumsal düzeninde meydana getirdiği değişiklikler araştırılır. 1830 ve 1848 ihtilallerine de değinilecektir. Fransız İhtilali’nin Avrupa’daki monarşi ve İmparatorluklara etkisi ve Fransız İhtilal’ine karşı alınan önlemlere değinilecektir. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin yönetim ve bürokrasi anlayışında meydana gelen değişimleri örneklerle açıklar.YAZILI YOKLAMA Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi: Bildirgenin maddeleri demokrasi. Fransız İhtilali’nin sebeplerini ve İhtilâl sonrasında ortaya çıkan fikir hareketlerini değerlendirir. Selim Dönemi siyasi gelişmeleri ve ıslahat hareketlerini kavrar. VI.HAFTA 1 1 6. Selim Dönemi OsmanlıFransız siyasi ilişkilerini açıklar. Ziştovi ve Yaş antlaşmalarına değinilecektir.Konu:Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması ve Fransız İhtilali 1. XVIII. Layihalar: III. Özgürlük.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Koca Ragıp Paşa: Koca Ragıp Paşa’nın reisülküttaplıktan sadrazamlığa terfisinden yola çıkılarak devlet kurumlarındaki değişim süreci araştırılır. Nur-ı Osmaniye Camii: Dönemin mimari ve sanat eserlerinden yola çıkılarak sanat anlayışındaki değişimi yansıtan sunu hazırlanır. Nizam-ı Cedid Ordusunun kurulması ile ayanların yükselişi ilişkilendirilecektir. yüzyıl ıslahat hareketlerinin genel özellikleri ile bu ıslahatların toplum.İngiliz rekabeti ve Fransız sömürgeciliği açısından ele alınacaktır. insan hakları ve cumhuriyet yönetimi ile bağlantı kurularak incelenir.XVIII.Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri Suz-î Dilara Makamı: III. kültür.SINIFLAR DERS : TARİH II . kullandıkları teçhizat ve gündelik yaşamlarını konu alan bir diyalog hazırlanarak sınıfa sunulur. Fransız İhtilali: Fransız İhtilali’ni konu alan film izlenir veya edebi eser incelenir. okulun tarihçesi araştırılarak sanal gezi yapılır. Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulması ile ilgili olayları açıklar. 11. eğitim ve sanat alanlarındaki etkilerini değerlendirir. Napolyon’un Mısır Hayali: Napolyon’un Mısır’ı işgalinin Osmanlı Devleti’ne etkisini yorumlayan bir gazete haberi hazırlanır. Ayanlar Ayanı: Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa ile ilgili biyografi çalışması yapılır.Konu:III.Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması 2.

Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 3. Amaç 2:Pontus İddialarının ortaya çıkışı ile ilgili gelişmeleri kavrayabilme. Sened-i İttifak. Tercüme Odası: Tercüme Odası’nın Osmanlı dış politikası açısından önemi ve II.davranışı gerçekleştirilirken Doğu Sorunu. sosyal.ne zaman ve hangi devletlere bağlı olarak kurulduğu açıklanacaktır.1922 döneminde yabancı okullar. Davranışlar: 1 -9 4. Yaka Türkmenlerine kısaca değinilecektir. Mahmut Dönemindeki değişimi hakkında araştırma yapılır.davranışı gerçekleştirilirken Trabzon İmparatorluğu’nun kuruluşu ve Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde yıkılışı konuları ile bağlantı kurulacaktır. kazanımı ile ilişkilendirilecektir. Siyasi. ünitenin 7.Değişen şartlara göre Avrupa Devletlerinin Osmanlı Politikaları Balkanlar Kaynıyor: Balkanlarda ayaklanma öncesi siyasi. Yeniçeri Ocağının kaldırılması. İlk Resmî Gazete: Osmanlı Devleti’nin ilk resmî gazetesi olan Takvim-i Vakayi hakkında bir araştırma yapılır. 1. padişahın yetkileri açısından da ele alınacaktır. Fener Patrikhanesi ve ona bağlı kiliselerle Yunanistan tarafından yürütülen faaliyetler açıklanacaktır. II. HAFTA (11) 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………….GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I . Pont Devleti’nin Trabzon İmparatorluğu ile siyasi. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar. 1. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 1 1 I.KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) DERS SAATİ HAFTA AY ÜNİTE V : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) NİSAN 1. 2.XIX.Asya ve Avrupa’daki Devletlerin Genel Durumu 2. Davranışlar: 1.11. sosyal ve kültürel hiçbir ilgisinin olmadığı belirtilecek. 2. askerî ve ekonomik alanlardaki ıslahatlar ele alınacaktır. Viyana Kongresi’nin Mimarı Metternich: Kongrede alınan kararların Avrupa devletlerine ve Osmanlı Devleti’ne farklı uygulanışı tartışılır. “Ermeniler. Balkanlarda milliyetçilik fikirlerinin yayılması ile Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan ayaklanmalar arasındaki ilişkiyi kavrar.Mahmut Dönemi Siyasi Olayları 1. Davranışlar: 1. 2. Davranışlar: 1 -5 Amaç 3:Pontus iddialarının siyasallaştırılması ile ilgili gelişmeleri kavrayabilme.amacın 3. sosyal.Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa 1. kültürel. “Ermeniler. idari.12. HAFTA 1 1 3. Vaka-i Hayriye: Yeniçeri Ocağının kaldırılma süreci hakkında araştırma yapılır.1080 yılından itibaren Kıpçak Türkleri ile daha sonraki yıllarda da Moğol baskısından kaçan Türkmenlerin bölgeye yerleştikleri belirtilerek Trabzon İmparatorluğu yıkılmadan önce bölgenin geniş ölçüde Türkleştiği vurgulanacaktır.davranışı gerçekleştirilirken Karadeniz Bölgesi’ndeki satraplıkların nerede. ünitenin 11.Milliyetçilik Hareketleri ve İsyanlar 2. Mahmut Dönemi Islahatları 2. dini ve etnik durum ve ayaklanmanın sebepleri hakkında araştırma yapılır. OsmanlıRus. 2.II.Konu: II.Konu: XIX.davranışı gerçekleştirilirken 1600.. kazanımı ile ilişkilendirilecektir.Osmanlı-Avusturya savaşlarının sonuçları açısından ele alınacaktır. Osmanlı Devleti’nin Paylaşılması Tasarıları ve Sevr Antlaşması ile bağlantı kurulacaktır. Anayasaya Doğru: Sened-i İttifak ile Magna Carta genel özellikleri açısından karşılaştırılır. Şark Meselesi’nin Avrupa’nın siyasi gündemine girmesini kavrar.amacın 2. 4. II. Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan fikir akımlarının Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerine de değinilecektir.amacın 6. Viyana Kongresi ile Avrupa’da değişen dengeler ve Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı izledikleri politika ele alınacaktır İstanbul Konferansı’na değinilecektir. Mahmut’un yaptığı ıslahatları ve bu ıslahatların meydana getirdiği değişimleri değerlendirir Yüzyıla Bakış: Asya ve Avrupa’da bulunan devletlerle ilgili harita çalışması yapılır.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 1:Yunanistan’ın Anadolu’ya yönelik yayılmacı emellerini ve Megali İdea politikasını kavrayabilm e. Şark Meselesi Nasıl Doğdu? Şark Meselesi’nin tarihî süreciyle ilgili araştırma yapılır. Rusya’nın Panslavizm politikasına yer verilecektir.amacın 5.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 2:Büyük Devletlerin Osmanlı Politikalarını Kavrayabilme. Avrupa devletlerinin Balkanlar üzerindeki politikalarına yer verilecektir. Bükreş ve Edirne Antlaşmalarına da yer verilecektir.

SINIFLAR DERS : TARİH II . ünitenin 4.Boğazlar Sorunu 5. 1 1 III.Sanayi İnkılâbının drama çalışması yapılır. İngiliz tüccarı olarak 3.ÖĞRETMEN:…………………………………. 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………………. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Egemenliğin önemi işlenecektir.amacın davranışları.Mısır Sorunu ve Osmanlı Devleti’ne ihracat yapmak isteyen Mehmet Ali Paşa İsyanı kişilerin gümrüklerdeki durumunu gösteren bir 4. Gümrük Vergileri Düşürülüyor: Osmanlı tüccarı olarak İngiltere’ye. Gazete Haberi: Bir Avrupalı gazeteci ve Osmanlı gazetecisinin dilinden Mısır Meselesi hakkında bir haber yazılır. 1838 Ticaret Sözleşmesi ile Osmanlı Devleti’nin İngiltere’ye verdiği imtiyazlar ve bunların Osmanlı ekonomisine etkilerine yer verilecektir. 6. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 1.HAFTA (12) ÖĞRETMEN:………………………………. Tanzimat Dönemi Edebiyatı: Döneme ait edebî eserlerden yararlanarak Tanzimat Dönemindeki siyasi ve sosyal olayların edebiyata yansımaları incelenir . Mustafa Reşit Paşa: Mustafa Reşit Paşa’nın hayatı hakkında bir biyografi çalışması yapılır. Çelik Ağlar: Avrupa’daki demiryolu ağı ile Osmanlı Devleti’ndeki demiryolu ağı karşılaştırılır. Osmanlı Devleti’ne etkisi Susan Tezgâhlar: Bursa örneğinden hareketle Avrupa’da meydana gelen Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı üretimine etkisi incelenir. Davranışlar:1. Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı siyasi. sosyal ve kültürel hayatına etkisini değerlendirir. Konu: Tanzimattan Meşrutiyete 1.HAFTA 1 1 5. Sömürgecilik anlayışının Osmanlı Devleti’ne etkisivurgulanacaktır. SÜRE SINIF: 10. “Ermeniler.. 3.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 3: 1839. Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı Devleti’ne etkisini analiz eder.1856 yılları arasında Osmanlı Devleti’ndeki gayrı Müslimlerin durumunu kavrayabilme. Boğazlar konusunun uluslararası bir sorun hâline gelmesi vurgulanacaktır.SINIFLAR DERS : TARİH II KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) NİSAN DERS SAATİ HAFTA AY 4. kazanımı ile ilişkilendirilecektir.Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839) Tanzimat Fermanı’nın hazırlanmasında etkili olan iç ve dış siyasi gelişmelere de değinilecektir. GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Mısır ve Boğazlar Sorunu ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne yönelik politikalarını kavrar. 4. Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın yaptığı ıslahatlara değinilecektir. Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrımüslimlerle ilgisi kurularak açıklanacaktır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal MAYIS  7.5 Gülhane Hatt-ı Hümayunu: Tanzimat Fermanı’nın maddeleri içerik analizi yöntemiyle incelenir.

Meşrutiyet Dönemini Osmanlı Devleti’nin demokratikleşme süreci açısından değerlendirir. Berlin Konferansı’na yer verilecektir. gayr-i müslim. Zanaatkâr Padişah: II. 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın (93 Harbi) sonuçlarını açıklar.-6. Plevne Savunması: Plevne Marşı dinletilerek Plevne savunması incelenir.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 3: 1839. Davranışlar: 1.Islahat Fermanı(1856) Avrupa Güç Dengesi Arayışında Osmanlı: Paris Barış Antlaşması maddelerinden yola çıkılarak Avrupa güç dengesinde Osmanlı Devleti’nin yeri incelenir. “Ermeniler. “Ermeniler. Kırım Savaşı’nın Osmanlı Devleti ve Avrupa devletleri açısından önemini açıklar. Padişah-tebaa arasında değişen anlayışa vurgu yapılacaktır.) tarafından nasıl algılandığını gösteren bir drama çalışması yapılır.1856 yılları arasında Osmanlı Devleti’ndeki gayrı Müslimlerin durumunu kavrayabilme.1877-1878 OsmanlıRus Savaşı (93 Harbi) Meşrutiyet’e Giden Yol: Meşrutiyet’e giden yolda fikir hareketleri hakkında araştırma yapılır. asker. Kanun-i Esasi’nin demokratikleşme süreci açısından önemi vurgulanacaktır Mecelle’nin aile hukuku açısından önemine değinilecektir.-7.5 Amaç 7:Avrupa devletlerinin Ermeni isyanları ve bu isyanların bastırılması karşısında uyguladığı siyaseti kavrayabilme. Kıbrıs. çiftçi.1878 OsmanlıRus Savaşı sonunda ortaya çıkarılan Ermeni meselesini kavrayabilme. Konu: Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Gelişmeler 1. Değişen Sınırlar: Savaş öncesini ve sonrasını gösteren bir harita çalışması yapılır. Davranışlar: 1.3 IV. Osmanlı Donanması: Abdülaziz Döneminde Osmanlı donanmasının durumunu gösteren bir araştırma yapılır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama 1 1 10. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Plevne Marşı” 3. İlk Osmanlı Anayasası: Anayasa maddeleri.Kırım Savaşı (1853. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın önemi üzerinde durulacaktır.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 4: 1877.Meşrutiyetin İlanı 2.1856) 3. kadın vb. demokratikleşme süreci açısından incelenir.9 Amaç 6:Osmanlı Devleti’nin Ermeni İsyanları karşısında uyguladığı siyaseti kavrayabilme. Millet-i Sadıka: Osmanlı yönetiminde Ermenilerin durumu ve bu dönemden sonra ayaklanmalarının sebebi hakkında araştırma yapılır.12 Amaç 5:Ermeni Komitalarının ortaya çıkışı ve Ermeni eylemlerini kavrayabilme.SÜRE ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Padişah Abdülaziz’in H ay atı – V C D ” DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) DERS SAATİ KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR MAYIS 1 1 8. Avrupa’da Bir Osmanlı Padişahı: Abdülaziz’in Avrupa seyahati ve bunun yankıları hakkında bir araştırma yapılır. HAFTA .6 Amaç 8:Kafkas Cephesi’nde RusErmeni işbirliğini kavrayabilme. 2. 9. Tanzimat Paşaları: Âli ve Fuat paşalar hakkında biyografi çalışması yapılır.I. Davranışlar: 1. 11. Abdülhamit hakkında bir biyografi çalışması yapılır.-5. Tunus ve Mısır’ın Osmanlı hâkimiyetinden çıkışına yer verilecektir. sosyal ve kültürel hayatına etkisini kavrar. Jön Türkler (Genç Osmanlılar) hareketine de değinilecektir. Hindistan’a Giden Yeni Yol: 1869’da Süveyş Kanalı’nın açılmasının İngiltere’nin Osmanlı politikasına etkisini araştırılır. amaçların davranışları Osmanlı Devletinde yaşayan gayrımüslimlerle ilgisi kurularak açıklanacaktır. HAFTA Osmanlı Devleti’nin ilk dış borçlanmasının bu savaş sırasında olduğuna da değinilecektir. Tanzimat’tan Islahat’a: Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı’nın genel özellikleri karşılaştırılır. 2. 4. Ermeni Meselesi’nin ortaya çıkışına ve Ermeni faaliyetlerine yer verilecektir. Davranışlar: 4. Osmanlı-Rus Savaşı’nda İngiltere’nin politika değişikliğine gitmesine vurgu yapılacaktır. Aziziye Tabyaları: Nene Hatun’un Erzurum savunmasındaki rolü ve Aziziye Tabyalarının önemi araştırılır.I. Islahat Fermanı’nın Osmanlı siyasi. Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Balkanlardan ve Kafkaslardan Anadolu’ya yapılan göçlere yer verilecektir. Davranışlar: 1. Fermanın Yankıları: Islahat Fermanı’nın toplumun farklı kesimleri (Müslüman.

Talat ve Cemal Paşaların biyografilerinden hareketle İttihat ve Terakki’nin amaç ve çalışmaları incelenir.Osmanlı toplumunda Gelen Değişmeler meydana gelen değişimleri 2.SINIFLAR DERS : TARİH II KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) MAYIS DERS SAATİ HAFTA AY 4.Osmanlı Devleti’nde alanında meydana gelen Eğitim Alanında gelişmeleri kavrar. Basın-Yayın Hayatındaki Gelişmeler 14.Hersek’in ilhakına. sanat ve 4.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kültür. Mahmut döneminden itibaren Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi hakkında bir araştırma yapılır.Meşrutiyet ve Siyasi Gelişmeler 4. 3. Basın-yayının Osmanlı toplumunda meydana getirdiği değişim vurgulanacaktır.Azınlıklar ve Yabancı mimari anlayışını kavrar. Klasik eğitimle modern eğitim arasındaki farka değinilecektir. Ahmet Cevdet Paşa: Ahmet Cevdet Paşa’nın eserleri ve Türk kültürüne katkılarıyla ilgili bir biyografi çalışması yapılır. Azınlık ve yabancı okulların faaliyetlerine de değinilecektir.XIX. Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne de yer verilecektir. Darülfünun. Spor alanında yapılan çalışmalara da yer verilecektir. HAFTA (14) .(13) ÖĞRETMEN:………………………………. Meydana Gelen Gelişmeler 15.II.YAZILI YOKLAMA Avrupa’da Osmanlı Talebesi: II. Osmanlıcılık. Sekiz Sütuna Manşet: Döneme ait sosyal konulardan biriyle ilgili farklı bakış açılarını yansıtacak nitelikte gazete haberleri yazılır.Yüzyılda Osmanlı’nın Toplum Yapısında Meydana 13. Okullar 5. Sahne sanatları (opera.Konu:XIX. Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne de yer verilecektir.HAFTA 1 1 12.Osmanlı Devleti’nde analiz eder.Osmanlı Devleti’nde eğitim 3. Bulgaristan’ın bağımsızlığını kazanmasına ve Girit’in Yunanistan’a katılmasına değinilecektir. Düyun-ı Umumiye: Düyun. Fikir Akımları: Osmanlı fikir hareketleri hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanır. Üç Takım: 1900’lerin başında kurulan futbol takımları hakkında araştırma yapılarak sunulur. Meşrutiyet Dönemi siyasi sosyal. Osmanlı-Alman yakınlaşmasına da değinilecektir.). Sanayi-i Nefise vb. İttihat ve Terakki’nin Üç Paşası: Enver. II.Sanat ve Mimari Alanındaki Gelişmeler -II. Meclis-i Mebusan’da Bir Oturum: Meclis-i Mebusan’ın yapısı dikkate alınarak Meclis çalışmalarıyla ilgili drama yapılır.ı Umumiye’nin Osmanlı ekonomisine etkileri araştırılır.)birini araştırarak sınıfa sunar. SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Klasik eğitimle modern eğitim arasındaki farka değinilecektir. kültürel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir. Azınlık ve yabancı okulların faaliyetlerine de değinilecektir. Kadınlar tarafından gerçekleştirilen yayın faaliyetlerine yer verilecektir. Türkçülük ve Batıcılık fikir akımlarına değinilecektir 31 Mart Olayı’na da yer verilecektir. Her grup bu dönemde açılan okullardan (Rüştiye.XIX. tiyatro vb. Eğitimde Atılımlar: Sınıf gruplara ayrılır.Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler 1. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Ahmet Cevdet Pa şa ’nı n Es erl eri ” “Osman Hamdi Bey Resimleri” 1. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal HAZİRAN 1 1 V. Osmanlı Devleti’nde kadının konumundaki değişim vurgulanacaktır. İslamcılık. Bosna .Dağılmayı Önleme Çabaları Mithat Paşa: Mithat Paşa hakkında biyografi çalışması yapılır. İlk Müzeci: Osman Hamdi Bey’in hayatı ve eserleri hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanır. İttihat ve Terakki Cemiyetine değinilecektir. 3B (Berlin-Boğaz–Bağdat): Demiryolu Projesi’nden hareketle Osmanlı-Alman yakınlaşması incelenir. Mekteb-i Tıbbiye. süsleme ve görsel sanatlardaki gelişmelere değinilecektir. Topkapı’dan Dolmabahçe Sarayı’na: Gerçek ya da sanal gezi düzenlenerek Topkapı ve Dolmabahçe sarayları mimari tarzı ve yapılış süreci açısından karşılaştırılır. Osmanlı kültür. Fatma Aliye: Fatma Aliye’nin dilinden kendi hayatı ve dönemine ait bilgiler anlatılır.

İnkılâp Tarihi” Hamza Eroğlu 2.2003 Karar Tarihli.Bu Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planı . Sarı Gelin: 1915 Olayları ile ilgili belgesel izlenir. Davranışlar:1.Trablusgarp Savaşı İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini kurmasına yer verilecektir.amacın 1.davranışı gerçekleştirilirken zorunlu göçe tabî tutulanların savaşa etkisi olmayacak yerleşim yerlerine yerleştirildikleri belirtilmelidir.4 Amaç 12:Tehcir kararının uygulama esaslarını kavrayabilme. Zeytun Olayları. I. HAFTA . VI.İnkılâp Tarihi” Hamza Eroğlu “1915 Olayları ile ilgili Belgeseller” (15) . Osmanlı Devleti’nin I..I. Davranışlar: 1. Dünya Sınırlar Değişiyor: I ve II.30. ………………………. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “T. Dünya Savaşı sonrası imzalanan Çanakkale Geçilmez: Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihi antlaşmaların içeriğine kısaca açısından öneminin incelenmesi amacıyla Çanakkale’ye bir değinilecektir. 06. . Dünya Savaşı öncesi 1915 Olayları sebep ve sonuçlarıyla ele ve sonrasında Osmanlı Devleti ve Avrupa’nın sınırlarını alınacaktır. Tarih Öğretmeni UYGUNDUR …………………. Yunan-Pontus ve Süryaniler” ile ilgili konular.10 Amaç 13:Tehcir kararından sonra Ermenilerin durumunu kavrayabilme. Savaş Öncesi ve Sonrası Avrupa: I.5 Amaç 10:Ermeni mezalimine karşı alınan önlemleri kavrayabilme.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Sonu Balkan devletlerinin yayılmacı politikası çerçevesinde 1897 OsmanlıYunan Savaşı’na da değinilecektir. Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi. OKUL MÜDÜRÜ 3. 226 Karar Sayılı.Trablusgarp ve Balkan savaşlarının sebep ve sonuçlarını açıklar.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 9:Ermeni komitacılarının çıkardığı olayları(Bitlis. Davranışlar: 1.7 Amaç 14: Lozan Antlaşması’na göre Ermenilerin Türkiye’deki statülerini açıklama.C. 2002 tarih ve 272 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2002 tarih ve 2538 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan “Ermeni. Sava şlar 1. Sarıkamış Harekâtı: Enver Paşa komutasındaki ordunun mantıklılığı. Ortaöğretim 10 sınıf Tarih dersi öğretim programı gereğince eklenmiştir. Davranışlar: 1.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR HAZİRAN 1 1 16.3 Amaç 15: 1945’ten günümüze Ermenilerin asılsız soykırım iddialarını kavrayabilme. ileri görüşlülüğü ve önder Sarıkamış’ta verdiği mücadele ile ilgili belgesel izlenir. 2551 Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge “ gereği ünitelendirilmiş olarak yapılmıştır.ÖĞRETMEN:……………………….Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını kavrar.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.Balkan Savaşları 3.14 Amaç 16:Ermenilerin soykırım iddialarının geçersizliğini analiz edebilme. “Ermeniler. gezi düzenlenir.3 1 1 2. Davranışlar: 1. gösteren harita çalışması yapılır.06.Talim ve Terbiye Kurulu’nun 14. Davranışlar: 1.. I. Van İsyanı) kavrayabilme. .3 Amaç 11:Tehcir kararının alınma gerekçesini kavrayabilme.07. yer verilecektir. 12. Davranışlar: 1. Balkan savaşlarını sınırlar Savaşı’nda mücadele ettiği cephelere açısından karşılaştıran bir harita çalışması yapılır. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 03.C. oluşuna yer verilecektir.2008 tarihli ve 138 sayılı Kurul Kararı gereği hazırlanan Tarih 10 Ders Programında belirtilen hedefler esas alınarak hazırlanmıştır..Yüzyılda Osm anlı Derne’de Bir Osmanlı Subayı: Mustafa Kemal’in ve Devl diğer Osmanlı subaylarının Trablusgarp Savaşı’ndaki eti ve faaliyetleri araştırılır. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “T. Davranışlar: 1.Konu:XX. HAFTA 17.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful