ÖĞRETMEN: …………………………

SÜRE DERS SAATİ KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR )

2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………..GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.SINIFLAR
ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ

DERS : TARİH II
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi )

HAFTA

AY

KONULAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

EYLÜL

ÜNİTE I : BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453 ) XIII. yüzyıl sonunda Anadolu’nun durumu; XIV. yüzyıl başında İlhanlılar, Memluklar, Altın Orda, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) ile Anadolu’daki Türk beylikleri; Balkanlar ve Avrupa’daki diğer devletlerin siyasi durumu hakkında bilgi verilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama
Anlatım Soru-Cevap

3.HAFTA

1 1

1. XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğu’nun siyasi durumunu kavrar.

I.Konu: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1300 -1453) 1.XIV.Yüzyıl Başlarında Yakındoğu ve Avrupa

Dünyaya Bakış: XIV. Yü zyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğudaki devletleri gösteren harita çalışması yapılır. Dönemle ilgili tarih şeridi hazırlanır.

Ders Kitabı Duvar Haritası “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu” Halil İnalcık “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu

1 1

2. Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir. 3. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti arasındaki ilişkiyi açıklar.

1 1

4.Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki faaliyetlerini Türk siyasi birliğinin sağlanması açısından değerlendirir. 5. Ankara Savaşı’nın Türk dünyasına etkilerini kavrar.

Kayı Boyu; Kayıların Anadolu'ya gelişi ve yerleşmesine değinilecektir. XIV. yüzyılda Anadolu’nun siyasi, kültürel ve demografik yapısına değinilecektir. 2.Kayıların Anadolu’ya Koyunhisar Savaşı, Bilecik ve gelişi ve Yerleşmesi Bursa'nın fethi, Maltepe Savaşı, İznik 3.Balkanlardaki Fetihler ve İzmit'in fethi de ele alınacaktır. Edirne'nin fethi; İstanbul kuşatılması; Sırp Sındığı, Çirmen, I. Kosova ve Niğbolu savaşları da ele alınacaktır. İskân politikasının amacı, gerekçesi ve nasıl gerçekleştirildiğine değinilecektir. Akkoyunlu ve Karakoyunlu Anadolu’da Türk Birliği: Anadolu’da Türk siyasi devletlerine ve kültürel etkilerine de birliğinin sağlanması ile ilgili sunu hazırlanır. değinilecektir. Dedem Korkut’un Dilinden: Türk toplum hayatı, aile Timur’un uyguladığı politikaların Türk 4.Anadolu’da Siyasi hayatı, kadın ve erkeğin konumu vb. açılardan dünyasına etkileri verilecektir. Birliği Sağlama Dede Korkut Hikâyeleri incelenir. Altın Orda Devleti’nin yıkılması ile Faaliyetleri Çubuk Ovası’nda İki Hükümdar: Ankara Savaşı’nın Karadeniz’in kuzeyindeki siyasi 5.Ankara Savaşı ve Fetret Osmanlı ve Timur devletleri açısından sebep ve sonuçlarını gelişmelere (Kırım, Ejderhan, Kazan, Devri Timur ve Yıldırım Bayezid’in dilinden anlatan bir metin Kasım, Küçüm, Nogay hanlıklarına) yazılır. Metinler farklı bakış açılarını yansıtması yönünden kısaca değinilecektir. incelenir Ankara Savaşı sonrası Anadolu’nun siyasi durumu vurgulanacaktır. 6.Anadolu’da Siyasi Birliğin Yeniden Sağlanması 7.Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyetinin Güçlenmesi Anadolu’dan Balkanlara Uzanan Güç: Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleri ile ilgili harita çalışması yapılır. Evlâd-ı Fatihan: Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalarla ilgili sunu hazırlanır.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu: Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili belgesel veya film izlenir. Beylikten Devlete: Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörlerle ilgili araştırma yapılarak sınıfta tartışılır. Osmanlı’nın İlk Şehirleri: Osmanlı Devleti’nin önemli merkezlerine (Söğüt, Domaniç, İznik, Bursa vb.) gezi düzenlenir. İskân (Şenlendirme) Politikası: Osmanlı Devleti’nin iskân politikasını içeren metinler (araştırma, makale, hikâye, tarihi vesikalar vb.) incelenir. Balkanların Fethi: Balkanlarda yapılan fetih ve savaşları yansıtan harita çalışması yapılır.

Ders Kitabı Duvar Haritası “Osmancık’ın Rüyası” (TRT Belgesel) “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu

EKİM

4. HAFTA

Ders Kitabı Duvar Haritası Dede Korkut Hikayeleri “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu

1. HAFTA

2. HAFTA

1 1

6.Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir.

Edirne-Segedin Antlaşması, Varna Örneklendirme Savaşı, İkinci Kosova Savaşı ele Karşılaştırma alınacaktır. Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Balkanlarda uygulanan siyasi, sosyal ve Grup Tartışması ekonomik (vergi adaleti, hoşgörü vb.) Yapılan politikalar vurgulanacaktır.
Çalışmaları Yorumlama

Ders Kitabı Duvar Haritası “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu (1)

ÖĞRETMEN:……………………………. toprak Örneklendirme yönetimi. 4. tarım. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Ders Kitabı “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu Osmanlı Kronikleri 1 1 8. Konu: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Osmanlı Devleti’ne Dair: Döneme ilişkin kaynaklardan (İbn-i (1300. Anlatım Tımar sisteminin işleyişine. Yeniçeri Ocağının kurulması ve işleyişi ele alınacaktır. XIV-XV. Çalışması Ekonominin temel kaynakları Grup insan gücü.) Anlayışı yararlanılarak Osmanlılarda 2. Osmanlı devlet anlayışı ve yönetimi nin temel özellikler ini kavrar. tımar Soru-Cevap sisteminde toprak kullanımı. yüzyıllarda 4. hayvancılık ve Tartışması ticaret açısından ele alınacaktır.Osmanlı Devlet devlet ve yönetim anlayışı Teşkilatı incelenir.Osmanlı Ordusu 9. Osmanlı Çınarı: Osmanlı Devleti’nin devlet yönetimiyle ilgili araştırma yapılarak sunu hazırlanır.1453) Batuta Seyahatnamesi. Devlet anlayışı ve yönetimin temel özellikleri kurumsallaşma sürecini kapsayacak şekilde ele alınacaktır. Şehzade sancağı uygulamasına değinilecektir. İnceleme Kuruluş dönemi Osmanlı Grup donanmasına da değinilecektir.XIV-XV. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………. vergi sistemi ve askerî Karşılaştırma sistem arasındaki ilişkiye Araştırmadeğinilecektir. yüzyıllarda Osmanlı askerî teşkilat yapısının temel özelliklerini kavrar. Kapıkulu sistemi ele alınacaktır.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.HAFTA 1 1 7. Devşirme sisteminin işleyişi vurgulanacaktır. II. Lonca Teşkilatı: Lonca teşkilatının işleyişiyle ilgili drama yapılır.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR E KİM 3. 3.Osmanlı Ekonomisi Osmanlı ekonomisinin temel özelliklerini kavrar. 1. HAFTA Ders Kitabı “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu (2) 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI . Devşirme Sistemi: Devşirmelerin nasıl alındığı ve yetiştirildiğine dair bilgileri içeren metinler incelenir. Yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Çalışmaları Bayramının anlam ve önemi Yorumlama üzerinde durulacaktır.Osmanlı’da Devlet Âşık Paşazade Tarihi vb. Osmanlı devlet anlayışının dayanakları vurgulanacaktır.

ordunun sefere çıkış kararı.Osmanlı Devleti’nin yönetim yapısındaki değişimi değerlendirir. değinilecektir. Fatih ve Fetihler: Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleştirilen (Balkanlar. HAFTA 1 1 1. Konu: Osmanlılarda Yönetim. Osmanlı’da Yönetim: Osmanlı Devleti’nde Merkezî yönetim kapsamında Divan-ı merkezî.İstanbul’un Fethi 2.Konu: İstanbul’un Fethi 1. II. taşra ve eyalet yönetimini gösteren Hümayun’un yapısı. yetki ve sorumlulukları vurgulanacaktır. Saraydaki Okullar-Enderun ve Harem: (10.ÖĞRETMEN……………………………… SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ ……………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.Askeri ve Siyasi Gelişmeler (1454. mesleki eğitim(Lonca teşkilatı vb. Sınırların genişlemesi.Osmanlılarda Yönetim 2. saraydaki barınma. çalışmalar yapılır.16 KASIM ATATÜRK’Ü Enderun ve Haremde eğitim hakkında ANMA HAFTASI) araştırma yapılarak buradaki eğitimin aşamaları ile ilgili şema oluşturulur. fetih sürecini ve fethin sonuçlarını kavrar. Mehmet (Fatih) Döneminin siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar. Osmanlı Devleti ve Doğu Roma (Bizans)İmparatorluğu’nun İstanbul’un fethi öncesi ve fetih sırasındaki çalışmalarına değinilecektir.Osmanlı’da Eğitim Padişahın tahta geçişi.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÜNİTE II : DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ (1453-1600 ) KASIM Fethe Bir Gün Kala: II. sosyal. konularıyla ilgili sunu eğitim (Enderun ve Harem). askerî eğitim ve dinî Sahn-ı Seman’da Bir Gün: Külliye kurumlardaki eğitim vurgulanacaktır. askerlerin teknolojisine ilişkin çalışmalarına da eğitimi. eğitim verenler. ekonomik. II.Osmanlı Devleti’nin askerî teşkilâtının gelişimini kavrar. Dünya Başkenti: İstanbul’un Fethi kutlamalarında kullanılabilecek şehrin geçmişten günümüze önemini anlatan afiş. stratejik ve sembolik önemi vurgulanacaktır. öğrencilerin ve öğretmenlerin yaşamlarıyla Gayrimüslimlere verilen eğitim ilgili bir metin yazılır. uygulamasının yapıldığı şehirler ve buradaki Tımar sisteminin gelişimine işleyişle ilgili araştırma yapılır. Fatih Sultan Mehmet: II. özgürlüklerine değinilecektir. Mehmet’in dilinden fetih öncesi ve sonrası yapılan çalışmaları. resim vb. Osmanlılarda eğitim anlayışı. sefer yolculuğu. Divan-ı Hümayun: Divan-ı Hümayun’un Osmanlı yöneticilerinin seyfiye. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirm Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Şehzade ŞehirleriVCD” (3) . Askeri Teşkilat ve Eğitim 1.1480) Anlatım Soru-Cevap Örneklendirm Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Fatih Sultan Mehmet’in HayatıVCD” 2. . örneğinden yararlanılarak Osmanlıdaki eğitim Eğitim anlayışındaki süreklilik ve ortamları.Osmanlılarda Askeri Teşkilat 3. Osmanlı eğitim sisteminin temel özelliklerini ve işleyişini kavrar. 2. sunu hazırlanır. fetih ve mücadeleler kronolojik olarak ele alınacaktır. Taşra ve eyalet yönetimi de ele Şehzade Şehirleri: Şehzade sancağı alınacaktır.İstanbul’un fethinin sebeplerini. dersler. giyecek. İstanbul şehrinin siyasi. ilmiye işleyişi görevleri ve üyelerinin yetki ve ve kalemiye sınıfından olduğuna sorumlulukları ile ilgili değinilecektir. Fetihlerle ilgili tarih şeridi hazırlanır. Fethin Yankıları: Bizans İmparatoru ve Avrupalı liderlerin dilinden İstanbul’un fethiyle ilgili metin yazılır. sefer hazırlıkları. hazırlanır. Sefer-i Hümayun: Bir sefer hazırlığının nasıl Osmanlı Devleti’nin çağdaş harp yapıldığı. değişim verilecektir. değinilecektir. medreselerdeki. 5. güvenlik vb.İstanbul’un Fethi’nin Sonuçları 3. Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanmasına değinilecektir. Anadolu ve denizlerdeki) fetihlerle ilgili harita çalışması yapılır. HAFTA 3. görevleri ele alınacaktır. fetih gününü ve İstanbul’a girişini anlatan metin yazılır. 1. I. Mehmet ile ilgili biyografi çalışması yapılır. öğrenciler.). üyeleri ve bir şema hazırlanır. poster. 1 1 4.

Safevi ve Memluk devletleri arasındaki askerî ve siyasi ilişkileri açıklar.ÖĞRETMEN:………………………………. Avrupa’da Yeni Dönem: Rönesans’ın ortaya çıkışı. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 1. Konu: I. Yeni Dünya: Avrupa-Asya arasındaki ana ticaret yolları ile coğrafi keşiflerle yeni bulunan ticaret yollarını kapsayan harita çalışması yapılır. Tartışması Rönesans’ın ortaya çıkışında doğu Yapılan medeniyetinin etkisine Çalışmaları değinilecektir. III. Osmanlı Devleti .Rönesans Keşifler-Kâşifler:Coğrafi keşiflere öncülük eden kişilerin hayatları.Osmanlı-Memlük İlişkileri . İkindi Güneşi: Yavuz Sultan Selimle ilgili biyografi çalışması yapılır. yaptıkları keşiflerin sebep ve sonuçları araştırılır.Coğrafî keşiflerin Avrupa’nın siyasi. IV.Selim (Yavuz) Dönemi (1512.I.HAFTA 1 1 16-19 KASIM 2010 KURBAN BAYRAMI 1 1 6. Rönesans Aydınları: Rönesans dönemi sanat eserleri (mimari.YAZILI YOKLAMA Doğunun Fethi: Yavuz Sultan Selim dönemi askerî ve siyasi gelişmeleriyle ilgili sunu hazırlanır. Yavuz Sultan Selim dönemi siyasi ve askerî gelişmelerin doğu politikası çerçevesinde değinilecektir. Rönesans ve Osmanlı Devleti: Rönesans’ın sonuçları araştırılarak Osmanlı Devleti’ne etkilerini sınıfta tartışır. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010 /2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………. I.HAFTA 1 1 8. Selim (Yavuz) döneminde Osmanlı Devleti.) İnternetten Rönesans dönemi sanatçıları ve sanat eserlerinin yer aldığı sunu hazırlanır. GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. resim. 7. Örneklendirme Coğrafi keşiflerin Karşılaştırma gerçekleşmesinde teknolojik ve Araştırmabilimsel gelişmelerin etkisine ve bu İnceleme keşif hareketlerinin sürekliliğine Grup vurgu yapılacaktır. yayılışı ve etkileri araştırılarak sunu hazırlanır. HAFTA (4) . Osmanlı Devleti .Safevi Devleti arasındaki hâkimiyet mücadelesine değinilecektir. Bu dönemin siyasi durumunu gösteren harita çalışması yapılır. Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi Çoğrafi Keşifler ve Rönesans’la ilgili sunular ARALIK 4.Safevi Devleti arasındaki hâkimiyet mücadelesine değinilecektir.Coğrafi Keşifler 2. Anlatım Papa ve krallar arasındaki Soru-Cevap mücadeleye değinilecektir. Feodalitenin zayıflamasına ve merkezi krallıkların güçlenmesine değinilecektir.Osmanlı-Safevi İlişkileri 2. Konu: Avrupa’daki Gelişmeler 1. Çalışması Rönesans kelimesinin anlamına Grup değinilecektir. heykel vb.1520) 1.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR KASIM 3. sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar. Yavuz Sultan Selim dönemi siyasi ve askerî gelişmelerin doğu politikası çerçevesinde değinilecektir. Yorumlama Rönesans’ın ortaya çıkışında teknolojik ve bilimsel gelişmelerin etkilerine değinilecektir.Rönesans’ın ortaya çıkış nedenlerini ve etkilerini kavrar.

bu mekânların işleyişi ve ekonomiye etkileriyle ilgili araştırma yapılır. işleyişi ve sosyal yaşamdaki önemine değinilecektir. Osmanlı Çarşıları: Yakın çevresinde bulunan Osmanlı Dönemine ait çarşı. 2. tarihi metinler vb. 11. Seyyahların Gözüyle: Osmanlı toplumuna ilişkin Türk ve Avrupalı seyyahların dilinden yazılmış metinler incelenir. mekânlara gezi düzenlenir.amacın 6.Bayezit Dönemi denizcilik faaliyetlerine değinilecektir. yararlanılarak bir Osmanlı mahallesinde çocuk. gravürler. Davranışlar: 1 – 8. Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olmasına etkisini değerlendirir.davranışı gerçekleştirilirken Ermenilerin kendilerine ait matbaalarının bulunduğu belirtilecektir. Davranışlar: 1 -4 Amaç 3:VII. Osmanlı Devleti’nin gelir-gider dengesi ve bütçe anlayışına değinilecektir.davranışı gerçekleştirilirken Süryani Kilisesinin kuruluşu ile ilgili gelişmeler de açıklanacaktır. izlenir.Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin toplumsal yaşama etkisini açıklar. tiyatro oyunu vb. 1 1 V.XV-XVI. Metinle ilgili drama çalışması yapılır. HAFTA (5) . Bir Akçenin Değeri: XVI. Yöneten ve yönetilen ilişkisi vurgulanacaktır Dönemin eserlerinden (tarihî vesika.XVI.Konu: Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı 1. Lonca Teşkilatı: Lonca teşkilatının işleyişine ilişkin drama yapılır. minyatür. Kapalı Çarşı-Bedesten-Arasta: Osmanlı devletinde alışveriş.Batıdaki Gelişmeler 3.Vakıf Sistemi Yurtluk-Ocaklık: Yurtluk-ocaklık sisteminin ortaya çıkışı ve savaşlar sonrasında sistemin değişimi incelenir. bu durumun bölgedeki halkın bu arada Süryani vatandaşlarımızın da yurt içi ve yurt dışına göç etmelerine neden olduğu açıklanacaktır. kapalı çarşı vb. belgesel. yüzyıllar arasında Süryanilerin sosyal. 2. Doğuda İran ile ilişkileri ele alınacaktır. 3. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ile ilgili film.amacın 4. ekonomik ve sosyal yaşantılarına yer verilecektir.amacın 3. II.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 1:Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 1839’a kadar gayrımüslimlerin durumunu açıklama.amacın 4.2 Amaç 2:Süryanilerin Hıristiyanlık dinine girişiyle ortaya çıkan gelişmeleri kavrayabilme. Muhteşem Süleyman: Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili biyografi çalışması yapılır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirm Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 2. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.Ekonomik Gelişmeler 2.Doğudaki Gelişmeler Osmanlı-Dünya Gücü: Kanuni Dönemi fetihlerini içeren harita çalışması yapılır.davranışı gerçekleştirilirken Süryanilerin dini.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ARALIK 9. Avusturya. Davranışlar: 1. bedesten. Aynı Zamanda Farklı Yaşamlar: Avrupalı bir köylü ile Osmanlı köylüsünün yaşamlarının karşılaştırıldığı bir metin yazılır.ÖĞRETMEN:…………………………………. Davranışlar: 1.6. Osmanlı’daki hoşgörü anlayışı vurgulanacaktır. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin toplum yapısını analiz eder. “Ermeniler. Venedik. yüzyılda İstanbul Kapalıçarşı’da bir Osmanlı akçesi ile neler satın alabileceği konusunda araştırma yapılır. Osmanlı Devleti’nin Batıda RomaGermen İmparatorluğu. yüzyıl başlarında Avrupa’da meydana gelen siyasi gelişmelere değinilecektir. Bayezit Döneminde İspanya’dan Osmanlı Devleti’ne sığınan Yahudilerin durumu da işlenecektir. ticaret yapılan mekânlar. Kanal projelerinin amaçlarına değinilecektir. Osmanlı Devleti’nde ticaretin önemine değinilecektir. 10.-XX. kadın ve esnaf gözüyle bir günü anlatan metin yazılır. VI. Yurt dışında yaşayan bazı Süryanilerin ileri sürdüğü soykırım iddiaları üzerinde durulacaktır. Osmanlı Devleti: XV ve XVI.Günlük Yaşam 4. XVI. Osmanlı’da Ticaret Yolları: Osmanlı Devleti’nde ticaret yollarını gösteren harita çalışması yapılır. Osmanlı toplumunda aile hayatına değinilecektir. İki Liderin Buluşması: Kanuni ve Fransa Kralı Fransuva dönemin olaylarının değerlendirdiği kurgu metin yazdırılır. seyahatname vb. Mahallede Günlük Yaşam: Döneme ait minyatürler. Konu:Kanuni Dönemindeki Siyasi Olaylar 1. arasta. Üretim-tüketim dengesine değinilecektir. I. Gök Kubbe Altında Birlikte Yaşamak: Osmanlı toplumunda birlikte yaşamanın önemine ilişkin tarihî metinler incelenir.) yararlanılarak XV-XVI. Vakıfların kuruluşu. Amaç 1:Süryanilerin tarihsel kökenini kavrayabilme. Fetihlerle ilgili tarih şeridi hazırlanır.Osmanlı ekonomisinin gelişimini değerlendirir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 3. HAFTA 1 1 12. yüzyılda Avrupa 2. II. 1. ekonomik ve kültürel durumlarını kavrayabilme. Portekiz.davranışı gerçekleştirilirken Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki terörün bölgede güvenliği azalttığı ve ekonomik hayatı etkilediği belirtilecek.yüzyıllarda Osmanlı toplumunda günlük yaşam ele alınacaktır. gravür.Toplum Yapısı 3.

SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.ÖĞRETMEN:………………………………..SINIFLAR DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ HAFTA AY .

Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 1 1 13. tiyatro oyunu vb. haritacılık faaliyetleri vb. Piri Reis’in eğlence. kanunnamelerin hazırlanması. I. bilim insanlarının hayatları. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ile ilgili film. 4. Bilim. özellikler) araştırılarak sunu hazırlanır. Sabuncuoğlu’nun kullandığı Alay-ı Hümayun: Döneme ait minyatürlerden teknikler. Barbaros’u huzuruna kabul edişiyle ilgili drama çalışması yapılır.Bilim ve teknoloji 3. 14. Osmanlı sanat ve mimari anlayışı incelenir. Osmanlı Devleti’nde bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri. yüzyıllarda Grup Osmanlı Devleti’nin Avrupa Tartışması devletlerine verdiği ticari ve Yapılan hukuki ayrıcalıkların siyasi Çalışmaları gelişmelere etkisine Yorumlama değinilecektir.) örnekler verilecektir. hukuki düzenlemelerin eserleri ve bilim dünyasına katkıları araştırılarak önemi vurgulanacaktır. sanat ve mimari anlayışı ve bu alanlardaki gelişmeleri değerlendirir.Güzel Sanatlar 5. Eğlence ve Şenlik Osmanlı adalet anlayışı. önem vurgulanacaktır. Bilimin Işığında: Takiyüddin. Osmanlı Devleti’nin Akdeniz Anlatım hâkimiyeti ile Osmanlı deniz Soru-Cevap politikasının ilişkisi Örneklendirme vurgulanacaktır. XV-XVI. merkezi yönetimin güçlendirilmesi Osmanlı Hukuk Sistemi: Klasik dönem Osmanlı ve veraset sistemi ele hukuk sistemine ilişkin araştırma yapılır alınacaktır. Şerafettin Kanuni Döneminde yapılan Sabuncuoğlu vb. eğlence ve şenlik eserlerden örnekler incelenir. ele alınacaktır. Tycho Brahe Yüzyıllara Meydan Okuyan Mimar: Mimar Sinan Rasathanesi’nin örneğinden yola çıkılarak Osmanlı Döneminde bir karşılaştırması yapılarak sanatkârın yetişme şartları. oyun ve şenlik anlayışı incelenir. yüzyıl Osmanlı kültür. çinicilik vb. belgesel.Hukuk Alanındaki Gelişmeler 2. Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olmasına etkisini değerlendirir. Piri Reis. Yanıbaşımızdaki Tarih: Osmanlı Dönemine ait Dönemin eserlerinden eserlerin bulunduğu yerlere gezi düzenlenir. 15. HAFTA (6) ÖĞRETMEN:……………………………… SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………. Geleneksel Türk sanatlarına (hat. Karşılaştırma Hint Deniz Seferlerinin Araştırmasebep ve sonuçlarına İnceleme değinilecektir Grup Çalışması XV ve XVI. Osmanlı hukuk sisteminin özellikleri ve işleyişini kavrar. yararlanılarak Osmanlı’da Şair Padişahlar: Dönemin padişahlarının yazdığı oyun. haritaları vb. Barbaros Hayrettin: Barbaros Hayrettin Paşa’nın biyografisi araştırılır. Anlatım Ders Kitabı Soru-Cevap Duvar Haritası Örneklendirme “Sorularla Osmanlı Karşılaştırma İmparatorluğu” AraştırmaErhan Afyoncu İnceleme “Büyük Osmanlı Grup Tarihi” Çalışması İsmail Hakkı Grup Uzunçarşılı Tartışması “Topkapı Sarayı’nın Yapılan Üç Boyutlu Çalışmaları Görüntülerinin Yorumlama İzlenmesi” 5.Edebiyat 4. Muhteşem Süleyman: Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili biyografi çalışması yapılır. ebru.minyatür. VII. “Osmanlı Bilim Dünyası” konulu duvar gazetesi Takiyüddin Rasathanesi ile hazırlanır. Kanuni’nin.Fransa’ya verilen Kapitülasyonlar Denizlerde Türk Gücü: Türk denizciliğinin gelişimi (kürekli ve yelkenli gemiler. kakmacılık.Osmanlılarda Oyun.SINIFLAR DERS : TARİH II .Mimari 6. tezhip. anlayışı da işlenecektir. Kasr-ı Adalet: Divan-ı Hümayun’a gelerek Hukukun resmileşmesi ve problemlerinin çözümlenmesini isteyen bir kişinin yazılı hukuk anlayışı burada yaşadıklarıyla ilgili drama çalışması yapılır.ARALIK 4. izlenir. eğitimi ve eserleri ayrıca Şerafettin incelenir.Teknoloji ve Sanat Alanındaki Gelişmeler 1. Topkapı Sarayı: Sanal ya da gerçek ortamda Topkapı Sarayı’na bir gezi düzenlenerek Saray’daki Osmanlı Devleti’nin bilime ve bilim insanlarına verdiği yaşam. çağdaşı Avrupa devletlerinin bu alandaki gelişmeleriyle karşılaştırır.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. vurgulanacaktır.Kanuni Döneminde Denizlerdeki Gelişmeler 5.HAFTA 1 1 12. Konu: Osmanlı’da Hukuk. Osmanlı Devleti: XV ve XVI.

KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) OCAK DERS SAATİ HAFTA AY 1. Konu: Reform Hareketleri 1. Reform hareketinin sebeplerini ve etkilerini kavrar. Avrupa devletlerinde ve Osmanlı Devleti’nde dindevlet ilişkisi karşılaştırılacaktır. Reform hareketleri karşısında Osmanlı Devleti’nin izlediği politikaya değinilecektir. hareketin yayılışını. Reform hareketinin Osmanlı toplumundaki Hristiyanlara etkisine değinilecektir. VIII. Martin Luther’in faaliyetlerini. Reform kelimesinin anlamı açıklanacaktır.YÜZYIL (1600-1700) .Reformun Sonuçları Reform Hareketi: Reform hareketinin sebeplerini. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi “Reform’la ilgili sunular” ÜNİTE III : ARAYIŞ YILLARI 17. HAFTA 1 1 16. sonuçlarını ve Osmanlı Devleti’ne etkisini anlatan bir metin yazılır. Reform hareketinin sadece dini boyutunun olmadığına ve başarıya ulaşmasının nedenlerine değinilecektir.Reformun Gelişimi 3.Reformun Nedenleri 2.

ekonomik açılardan etkilerine değinilecektir (savaşların uzun sürmesi. üretimin azalması. Kırgızlar. arşidük. yeni tımarların ortaya çıkmaması. Güç Dengesi Değişiyor: Zitvatorok Antlaşması’nın maddeleri değişen güç dengeleri açısından incelenir. Ahmet’in veraset sisteminde yaptığı değişikliğin Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilediği tartışılır. kral. Unvanlar: Padişah. Hokand).tımar gelirlerinin azalması vb ). Asya ve Avrupa’ya Bakış: XVII.XVII. kayser.Yü zyıl da Asy a ve Avr upa 1.Kazak Hanlığı. siyasi. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar.XVII. Bu savaşların. Taç Mahal: Taç Mahal’le ilgili araştırma yapılır. yüzyılda Asya ve Avrupa’da bulunan devletlerle ilgili harita çalışması yapılır.Konu: XVI I. görsel materyallerle desteklenerek sunulur. şah. Ekber ve Erşed: I. Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti’nin Durumu 2. Osmanlı-Avusturya ve Osmanlı-İran savaşlarının Osmanlı Devleti’ne etkilerini değerlendirir. devletin Anadolu ile ilgilenecek gücünün olmaması. Özbekler ve Özbek Hanlıkları (Hive. çar. Ekber ve erşed sistemine değinilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 2. voyvoda. knez.I. giray vb. Haçova Meydan Muharebe’sinden sonra Anadolu’da başlayan ayaklanmalara değinilecektir. Buhara. Araştırma. Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin Avusturya’ya yönelik dış politikasında meydana gelen değişim vurgulanacaktır. imparator. 2. sosyal. terimlerle ilgili araştırma yapılır. Kaşgar Hanlığı ve Babür Devleti’nin kültürel etkilerine değinilecektir. YAZILI YOKLAMA 1 1 1.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR . XVII. Yüzyılda Osm anlıAvu stury a ve Osm anlı İran İlişk ileri -II. HAFTA (7) ÖĞRETMEN:………………………………… SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.

yüzyılda yapılan ıslahatların genel özellikleri ele alınacaktır. Valide Sultan’ın Çözümü: Hatice Turhan Sultan’ın Köprülü Mehmet Paşa’yı sadrazam yapmasıyla ilgili drama yapılır. Osmanlı-Rusya.II. Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları: Harita çalışması yapılarak antlaşmalardan sonra Osmanlı Devleti’nin sınırları incelenir. Kazan Kaldırma: Yeniçeri Ayaklanmalarının sebep ve sonuçları tartışılır. II.yüzyıl mimari özellikleri incelenir.İç İsyanlar 4.Yüzyıl Islahatları 1. Avrupa’da Yeni Ticaret Politikası: Merkantilizm anlayışını ortaya çıkaran Avrupa’daki gelişmeler araştırılır. Bağdat Köşkü: Bağdat Köşkü ile ilgili araştırma yapılarak 17. Genç Osman’ın Lehistan Seferi’ne bizzat katılmasının önemi vurgulanacaktır IV. III. Girit’in fethi işlenirken Osmanlı donanmasının durumuna değinilecektir.II. Leibniz. Bacon.Avrupa’nın Gelişimine Seyirci Kalan Osmanlı Büyük Kaçgun: Celâli Ayaklanmaları ile ilgili araştırma yapılarak ayaklanmaların Osmanlı Devleti’ne etkileri sınıfta tartışılır.XVII. içerik analizi yapılarak incelenir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama 3. Bilimsel çalışmalar ve bu çalışmaların döneme olan etkisi vurgulanacaktır. Galileo. Tarhuncu Ahmet Paşa ve Köprülü ailesinin yapmış olduğu ıslahatlar vurgulanacaktır. Kasr-ı Şirin Antlaşması’nın önemi vurgulanacaktır. Kepler. IV.II.IV. sosyal. Karlofça ve İstanbul antlaşmalarının maddeleri incelenecektir. Koçi Bey Risalesi: Risaleden seçilen metinler. Her bir grup. bu durumun Osmanlı Devleti’ne etkileri üzerinde durulacaktır. Newton. Mehmet Dönemi(1648.Tımar sistemindeki değişimin sebep ve sonuçlarını değerlendirir. 6.XVII. 3. ekonomik anlayışına etkileri sınıfta tartışılır. Osmanlı ekonomisine etkileri tartışılır. Osman’ın ıslahat fikirleri ve Hotin Seferi’nin ıslahatlara etkisi araştırılır. yüzyılda Avrupa’da meydana gelen bilimsel gelişmeleri ve siyasi olayları kavrar. 4. Kutsal İttifak: Viyana Kuşatması ve Haçlı zihniyetinin yeniden ortaya çıkışı ile ilgili araştırma yapılır. Mehmet Dönemi Islahat Çalışmaları 2. Murat dönemi ıslahatları merkezi otoriteyi güçlendirme çalışmaları çerçevesinde işlenecektir. sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ele alınacaktır. Osman’ın ıslahat arayışlarını açıklar. I.Osman(Genç Osman) Dönemi ve Islahatları 2. Descartes. HAFTA 1 1 8.1688) 1. Hotin Fetihnamesi: Nadirî’nin Hotin Seferi ile ilgili minyatürleri incelenir. 10. Koçi Bey ve Kâtip Çelebi’nin risalelerine dönemin ıslahat çalışmaları bağlamında değinilecektir. Celâli. İltizam ve mukataa usulüne değinilecektir. Pascal.XVII. Murat’ın siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar. 7 Yaşındaki Cihan Padişahı: Sofu Mehmet Paşa’nın sadrazamlıktan alınışıyla ilgili drama yapılır. Harvey gibi bilim insanlarıyla ilgili araştırma yapar. OsmanlıAvusturya ilişkilerine değinilecektir. Konu: XVII. Mehmet Dönemi Siyasi Olayları Son Bakış: Harita çalışması yapılarak Osmanlı Devleti’nin sınırları incelenir. Avrupa devletlerinin haçlı zihniyeti vurgulanacaktır. Otuz Yıl Savaşlarına. “Bir Türk Gibi Güçlü”: Uyvar Kalesi’nin fethi ile ilgili yazılmış şiirlerden yararlanılarak fethin kamuoyundaki yansımaları incelenir.SINIFLAR ÖĞRETMEN:…………………………… SÜRE DERS SAATİ KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) HAFTA DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ AY .HAFTA Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi 9. İstanbul ve Eyalet ayaklanmaları ele alınacaktır. 7. 3. 25 Yıl Süren Mücadele: Girit’in fethi ile ilgili araştırma yapılarak Girit Savaşı’na destek veren Avrupa devletlerinin durumu incelenir.IV. XVII. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 4.OCAK 3. Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne etkileri vurgulanacaktır.Yüzyılda Avrupa’da Siyasi Durum 4. Revan ve Bağdat Seferleri: Seferlerle ilgili bir harita çalışması yapılır. Bu anlayışın. Son Akıncı: Telli Hasan Paşa olayı örneğinden hareketle akıncı birliklerinin önemini yitirmesiyle ilgili araştırma yapılır. Mehmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri açıklar. İngiltere ve Fransa’nın denizlerde güçlenmesi. Murat filmi izlenir. Osmanlı Devleti’nin Hollanda’ya verdiği imtiyazlar.Murat” TRT Belgeseli ŞUBAT 4.Murat Dönemi (Siyasi Olaylar-Islahatlar) Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “IV. Viyana Kuşatması’nın sebeplerini. kuşatma sürecini ve sonuçlarını değerlendirir. Ordunun Başında Genç Bir Padişah: II. Gelenekçi Islahat Düşüncesi: XVII. siyasi. Osmanlı Maliyesi: Osmanlı gümrük politikasıyla ilgili bir araştırma yapılır. Murat’ın iktidarı ele alış sürecine de değinilecektir. Tımardan İltizama: Tımar sisteminde meydana gelen değişimin etkilerini araştırır. Bilim insanlarının yapmış olduğu çalışmaların dönemin siyasi. Avrupa devletleri arasında yaşanan rekabetin Osmanlı Devleti’ne etkilerini açıklar. Merkantilizmin Osmanlı Devleti’ne etkilerine değinilecektir. Mehmet’in tahta geçiş süreci içerisinde işlenecektir. İbrahim’in saltanatı IV. . HAFTA (8) 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Islahat kavramının anlamı üzerinde durulacaktır. Yüzyıl ıslahatlarının karakteristik özellikleri sınıfta tartışılır. İngiltere’de meşruti yönetime ve Fransa’da mutlakiyet yönetimine değinilecektir.IV. Bağdat Fatihi: TRT yapımı olan IV. Tımar sistemi askerî.HAFTA 1 1 3.Merkezî otoritenin zayıflaması ile ayaklanmaların ortaya çıkması arasındaki ilişkiyi açıklar.IV. Konu: IV.Yüzyılda Avrupa’da Bilim ve Teknik Alandaki Gelişmeler Avrupa’da Bilim: Sınıf gruplara ayrılır. Osmanlı-Lehistan.IV. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 1 1 5.

Karadeniz’deki Rus İlerleyişi: Rusya’nın Osmanlı Devleti’nden aldığı topraklar ile ilgili harita çalışması yapılır.Ahmet Dönemi 1. Venedik. HAFTA 1 1 5.Avrupa’da Düşünce Alanındaki Gelişmeler 2. Ahmet Çeşmesi hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanır.” sözü tartışılır. 1768 -74 Osmanlı Rus Savaşları ele alınacaktır. Lale Devri’nde yapılan ıslahatlar ve bu ıslahatların karakteristik özelliği vurgulanacaktır. Nef’i. Katerina’nın Osmanlı Devleti ile ilgili projesi (Grek Projesi) hakkında araştırma yapılarak sınıfa sunulur.Konu:Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri 1. Küçük Kaynarca Antlaşması ele alınacaktır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 2.” sözünden hareketle Avrupa devletlerinin dış politikalarını tartışır. mimari ve bilim alanlarındaki çalışmaları değerlendirir. 1736. İmtiyazdan Sözleşmeye Kapitülasyonlar: I.YÜZYIL) I. yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki kültür.Avrupa devletleri ve Osmanlı Devleti’nin XVIII. III. IV. Aklı Kullanma Cesareti. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Evliya Çelebi Seyahatnamesi” ÜNİTE IV : 18. Kırım’ın önemine Osmanlı-Rus ilişkileri çerçevesinde değinilecektir.XVII.XVII. 3. Itri.Sanayi İnkılâbı’nın nedenlerini ve ortaya çıkan değişimleri kavrar. İttifakların kurulmasındaki faktörler açıklanacaktır. Avrupa devletlerinin dış politikalarındaki sürekliliğe ve Osmanlı Devleti’nin Avrupa politikasında değişen rolüne örnekler verilecektir.Aydınlanma Çağı’nda meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmelerin etkilerini kavrar. Sanayi İnkılâbı’nın meydana getirdiği siyasi. Paris’te Bir Osmanlı Sefiri: Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in Fransa Seyahatnamesi metinlerinden yararlanılarak ıslahat hareketleri tartışılır. Osmanlı-Rus ilişkilerini. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemi üzerinde durulacaktır.Ahmet Dönemi Feyzullah Efendi: Feyzullah Efendi örneğinden yola çıkılarak ulemanın siyasallaşmasının Osmanlı yönetimine etkisi araştırılır. Çariçe Katerina: II.. Evliya Çelebi. Naima gibi sanatçıların ve bilim insanlarının çalışmalarına ve eserlerine yer verilecektir. 4. Ahmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını değerlendirir.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Lagari Hasan Çelebi. Atölyeden Fabrikaya: Herhangi bir sanayi ürününün el tezgâhlarındaki ve fabrikalardaki üretim aşamaları görsel öğeler kullanılarak karşılaştırılır. Fabrikalar Karşısında Loncalar: Sanayi İnkılâbı’ndan sonra Avrupa’daki üretim ile Osmanlı lonca sistemindeki üretim karşılaştırılır. Son Giray: Şahin Giray Han’ın biyografisinden hareketle Kırım’ın elden çıkışı incelenir. Fransa’ya verilen kapitülasyonların devamlı hâle getirilmesinin Osmanlı ekonomisine etkisine de değinilecektir. Değişen Krallar Değişmeyen Çıkarlar: Sınıf gruplara ayrılır.Rusya’nın genişleme politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal (9) ÖĞRETMEN:………………………………… SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………. Avusturya ilişkilerine değinilecektir.Konu:Avrupa’da Düşünce ve Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Osmanlı-Rusya.Konu:XVIII.39 Rus-Avusturya ittifakı.Avrupa’da Sanayi İnkılâbı Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi “Aydınlanma Çağı ve Sanayi İnkılâbı ile ilgili Sunular” 4. Avrupalı bir diplomatın “Bizim ebedi düşmanlarımız ve dostlarımız yoktur. siyasi ve toplumsal etkilerine değinilecektir. yüzyıl dış politikalarındaki öncelikleri fark eder.MART 1. Kâtip Çelebi. HAFTA 1 1 3. Aydınlanma Çağı: Aydınlanma Çağında meydana gelen bilimsel gelişmeler araştırılarak tarih şeridi hazırlanır.Avrupa Devletlerinin Genel Durumu 2. III. Hattat Hafız Osman.Bilim.HAFTA 1 1 11. II.Mahmut Döneminde verilen kapitülasyonlar Kanunî döneminde verilen imtiyazlar ile karşılaştırılır. İngiltere’nin 1791’den itibaren Rusya’ya karşı Osmanlı toprak bütünlüğünü koruduğuna değinilecektir. Aydınlanma Çağında meydana gelen fen ve sosyal bilimler alanlarındaki gelişmelere ve bu gelişmelerin ekonomik. HAFTA 1 1 2. Petro’nun askerî ve sanayi alanlardaki reformlarına kısaca değinilecektir. Avrupa’nın Sınırları (!): Avrupa devletlerinin yayılma ve çatışma bölgelerini gösteren harita çalışması yapılır. Rusya’nın genişleme siyaseti açısından değerlendirir. 3.Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu 1. sanat. Teknik gelişmelerin sanayileşmeye etkilerine değinilecektir. 1. Ahmet Çeşmesi: III. Rusya’nın Balkanlar’daki faaliyetlerine değinilecektir. Sömürgeciliğin yayılması ele alınacaktır. Osmanlı sanayisi ve Avrupa sanayisi üretim ilişkileri açısından karşılaştırılacaktır. Aydınlanma Çağı: Aydınlanma felsefesi ile Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.III.Konu:III.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kültür. sadece ebedi ülke çıkarlarımız vardır. Gruplar. Mavi Cami: Sultan Ahmet Camii’nden hareketle dönemin mimari anlayışı incelenir.SINIFLAR DERS : TARİH II . Küçük Kaynarca Antlaşması: Antlaşma maddelerinin içerik analizi yapılır. Mimar Mehmet Ağa.ÜNİTE: DİPLOMASİ VE DEĞİŞİM (XVIII. Osmanlı-İran ilişkileri yüzyılın tamamını kapsayacak şekilde ele alınarak Azerbaycan hanlıklarına da değinilecektir. Sömürge İmparatorlukları: Avrupa devletleri ve sömürgelerini gösteren harita çalışması yapılır.Sanat ve Mimari IV. Rusya’nın dış politikası açıklanırken Çar I.Osmanlı Devleti ve Avrupa Devletlerinin Dış Politikası Evliya Çelebi’nin Gözüyle Anadolu: Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden yararlanarak öğrencilerden bulundukları şehir hakkında araştırma yapmaları istenir. Karacaoğlan.III. Nabi. sosyal ve ekonomik değişimlere değinilecektir.

Aydınlanma Çağı Sosyal Bilimcileri: Fransız İhtilal’inin fikir öncüleri ve eserleri ile ilgili araştırma yapılır. 7. Napolyon’un Mısır Hayali: Napolyon’un Mısır’ı işgalinin Osmanlı Devleti’ne etkisini yorumlayan bir gazete haberi hazırlanır. Fransız İhtilali: Fransız İhtilali’ni konu alan film izlenir veya edebi eser incelenir.YAZILI YOKLAMA Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi: Bildirgenin maddeleri demokrasi. Selim’e sunulan layihalardan hareketle padişahın başkanlık ettiği bir meşveret meclisi toplanarak devletin kötü gidişatını durdurmak için alınması gereken tedbirlerin konuşulduğu drama çalışması yapılır. Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulması ile ilgili olayları açıklar.Konu:XVIII. VI. ekonomik.Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması 2. HAFTA (10) ÖĞRETMEN:………………………………. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin yönetim ve bürokrasi anlayışında meydana gelen değişimleri örneklerle açıklar.İngiliz rekabeti ve Fransız sömürgeciliği açısından ele alınacaktır.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. 11.Osmanlı Devleti’ndeki Değişim ve Islahatlar 2. İdarî kadronun seyfiye yerine daha çok kalemiyeden seçilmesine değinilecektir. Ayan ve eşrafın ön plana çıkmasının sebepleri ve etkileri verilecektir. sosyal ve ekonomik alanlardaki ıslahatları ele alınacaktır. Nizam-ı Cedid Ordusunun kurulması ile ayanların yükselişi ilişkilendirilecektir. III. Malikâne sistemi ve esham uygulamasına da değinilecektir. “Nizam-ı Kadim ve Nizam-ı Cedid: Bir yeniçeri ile Nizam-ı Cedid askerinin aldıkları eğitim. Ayanlar Ayanı: Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa ile ilgili biyografi çalışması yapılır. Osmanlı Hazine Bonosu: Esham uygulaması hakkında araştırma yapılarak bir sunum hazırlanır. yüzyıl ıslahat hareketlerinin genel özellikleri ile bu ıslahatların toplum. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama NİSAN 1 1 8. Layihalar: III. insan hakları ve cumhuriyet yönetimi ile bağlantı kurularak incelenir. Selim Dönemi OsmanlıFransız siyasi ilişkilerini açıklar.Yüzyılda Osmanlı Devleti’ n deki Değişim ve Islahatlar 1.Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri Suz-î Dilara Makamı: III.Rus ittifakına değinilecektir. eğitim ve sanat alanlarındaki etkilerini değerlendirir. Osmanlı Devleti’nin sürekli elçilikler kurmasının önemi vurgulanacaktır.Selim Dönemi VII. Askerî. Sefaretnameler: Öğrencilerden. Fransız İhtilali’nin Avrupa’daki monarşi ve İmparatorluklara etkisi ve Fransız İhtilal’ine karşı alınan önlemlere değinilecektir. 1830 ve 1848 ihtilallerine de değinilecektir.KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi “ABD’nin Kuruluşu ve Fr an sız İht ilâl i ko nul u Fil ml er” DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) MART DERS SAATİ HAFTA AY 5. İhtilal’in siyasi. Mühendishane-i Bahri Hümayun: Deniz Harp Okulu’nun İnternet sayfasından. Selim Dönemi siyasi gelişmeleri ve ıslahat hareketlerini kavrar.Konu:Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması ve Fransız İhtilali 1. kullandıkları teçhizat ve gündelik yaşamlarını konu alan bir diyalog hazırlanarak sınıfa sunulur. Osmanlı’nın Fransa’ya karşı izlediği “Denge Politikası” ile İngiliz. ABD’nin Osmanlı Devleti’yle ilk ticari ilişkilerine değinilecektir. Kardeşlik: İhtilal’in yaydığı fikirlerin Avrupa siyasi ve toplumsal düzeninde meydana getirdiği değişiklikler araştırılır. ABD’nin bağımsızlığını kazanmasındaki Fransız desteğine İngiltere-Fransa rekabeti çerçevesinde değinilecektir.XVIII. V. XVIII. Koca Ragıp Paşa: Koca Ragıp Paşa’nın reisülküttaplıktan sadrazamlığa terfisinden yola çıkılarak devlet kurumlarındaki değişim süreci araştırılır. kültür. sosyal ve fikri nedenleri açıklanacaktır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Sefaretnameler” “Deniz Harp Okulu’na İnternet Üzerinden Sanal Gezi” 1. 9. Eşitlik. III. Özgürlük.XVIII. okulun tarihçesi araştırılarak sanal gezi yapılır.SINIFLAR DERS : TARİH II . Divan-ı Hümayun’dan Bab-ı Âli’ye geçiş ile ilgili gelişmeler verilecektir. Ziştovi ve Yaş antlaşmalarına değinilecektir. Fransız İhtilali’nin sebeplerini ve İhtilâl sonrasında ortaya çıkan fikir hareketlerini değerlendirir. kendilerini Avrupa’ya giden elçilerden birinin yerine koymaları ve Sultana sunulmak üzere bir sefaretname (rapor) hazırlamaları istenir. Mısır’ın işgali Fransız. Selim’in aldığı eğitim ve sanatçı yönü ile ilgili biyografi çalışması yapılır. SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………. Nur-ı Osmaniye Camii: Dönemin mimari ve sanat eserlerinden yola çıkılarak sanat anlayışındaki değişimi yansıtan sunu hazırlanır. Akka Zaferi: Nizam-ı Cedid Ordusunun Mısır’ın işgalden kurtarılmasındaki rolü araştırılarak sınıfa sunulur. Öğrencilerin raporlarında değindikleri konular ve bu konuları seçme nedenleri üzerinde tartışmaları sağlanır.Konu:III.Fransız ihtilali -I. 10.HAFTA 1 1 6.

KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) DERS SAATİ HAFTA AY ÜNİTE V : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) NİSAN 1. “Ermeniler. 4. kazanımı ile ilişkilendirilecektir.XIX. Siyasi.Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa 1. Davranışlar: 1 -5 Amaç 3:Pontus iddialarının siyasallaştırılması ile ilgili gelişmeleri kavrayabilme. Viyana Kongresi’nin Mimarı Metternich: Kongrede alınan kararların Avrupa devletlerine ve Osmanlı Devleti’ne farklı uygulanışı tartışılır. kültürel.amacın 5.1922 döneminde yabancı okullar. Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan fikir akımlarının Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerine de değinilecektir. Pont Devleti’nin Trabzon İmparatorluğu ile siyasi. ünitenin 7. Fener Patrikhanesi ve ona bağlı kiliselerle Yunanistan tarafından yürütülen faaliyetler açıklanacaktır. Mahmut Dönemi Islahatları 2.Asya ve Avrupa’daki Devletlerin Genel Durumu 2.davranışı gerçekleştirilirken 1600. HAFTA 1 1 3. Osmanlı Devleti’nin Paylaşılması Tasarıları ve Sevr Antlaşması ile bağlantı kurulacaktır.12. sosyal ve kültürel hiçbir ilgisinin olmadığı belirtilecek.II.11.Konu: XIX. Mahmut Dönemindeki değişimi hakkında araştırma yapılır. 1.davranışı gerçekleştirilirken Doğu Sorunu. HAFTA (11) 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………….davranışı gerçekleştirilirken Trabzon İmparatorluğu’nun kuruluşu ve Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde yıkılışı konuları ile bağlantı kurulacaktır.Osmanlı-Avusturya savaşlarının sonuçları açısından ele alınacaktır. Anayasaya Doğru: Sened-i İttifak ile Magna Carta genel özellikleri açısından karşılaştırılır. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar. Yeniçeri Ocağının kaldırılması. II. OsmanlıRus. İlk Resmî Gazete: Osmanlı Devleti’nin ilk resmî gazetesi olan Takvim-i Vakayi hakkında bir araştırma yapılır. 2.Değişen şartlara göre Avrupa Devletlerinin Osmanlı Politikaları Balkanlar Kaynıyor: Balkanlarda ayaklanma öncesi siyasi. sosyal. 2. Viyana Kongresi ile Avrupa’da değişen dengeler ve Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı izledikleri politika ele alınacaktır İstanbul Konferansı’na değinilecektir.ne zaman ve hangi devletlere bağlı olarak kurulduğu açıklanacaktır.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I .. padişahın yetkileri açısından da ele alınacaktır. Yaka Türkmenlerine kısaca değinilecektir. Mahmut’un yaptığı ıslahatları ve bu ıslahatların meydana getirdiği değişimleri değerlendirir Yüzyıla Bakış: Asya ve Avrupa’da bulunan devletlerle ilgili harita çalışması yapılır.Konu: II. idari. Amaç 2:Pontus İddialarının ortaya çıkışı ile ilgili gelişmeleri kavrayabilme. askerî ve ekonomik alanlardaki ıslahatlar ele alınacaktır.amacın 3.davranışı gerçekleştirilirken Karadeniz Bölgesi’ndeki satraplıkların nerede.amacın 6. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 1 1 I. Rusya’nın Panslavizm politikasına yer verilecektir. “Ermeniler. 1. kazanımı ile ilişkilendirilecektir. 2.1080 yılından itibaren Kıpçak Türkleri ile daha sonraki yıllarda da Moğol baskısından kaçan Türkmenlerin bölgeye yerleştikleri belirtilerek Trabzon İmparatorluğu yıkılmadan önce bölgenin geniş ölçüde Türkleştiği vurgulanacaktır. Tercüme Odası: Tercüme Odası’nın Osmanlı dış politikası açısından önemi ve II. Bükreş ve Edirne Antlaşmalarına da yer verilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 3.Milliyetçilik Hareketleri ve İsyanlar 2. sosyal. Sened-i İttifak.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 2:Büyük Devletlerin Osmanlı Politikalarını Kavrayabilme. Şark Meselesi Nasıl Doğdu? Şark Meselesi’nin tarihî süreciyle ilgili araştırma yapılır. Şark Meselesi’nin Avrupa’nın siyasi gündemine girmesini kavrar. II. Balkanlarda milliyetçilik fikirlerinin yayılması ile Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan ayaklanmalar arasındaki ilişkiyi kavrar. dini ve etnik durum ve ayaklanmanın sebepleri hakkında araştırma yapılır. Vaka-i Hayriye: Yeniçeri Ocağının kaldırılma süreci hakkında araştırma yapılır. Davranışlar: 1.amacın 2. Davranışlar: 1.Mahmut Dönemi Siyasi Olayları 1. ünitenin 11.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 1:Yunanistan’ın Anadolu’ya yönelik yayılmacı emellerini ve Megali İdea politikasını kavrayabilm e. Avrupa devletlerinin Balkanlar üzerindeki politikalarına yer verilecektir. Davranışlar: 1 -9 4. 2.

5 Gülhane Hatt-ı Hümayunu: Tanzimat Fermanı’nın maddeleri içerik analizi yöntemiyle incelenir. Konu: Tanzimattan Meşrutiyete 1. Sömürgecilik anlayışının Osmanlı Devleti’ne etkisivurgulanacaktır.amacın davranışları. 1 1 III. Davranışlar:1. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal MAYIS  7. SÜRE SINIF: 10. sosyal ve kültürel hayatına etkisini değerlendirir. Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı Devleti’ne etkisini analiz eder.Mısır Sorunu ve Osmanlı Devleti’ne ihracat yapmak isteyen Mehmet Ali Paşa İsyanı kişilerin gümrüklerdeki durumunu gösteren bir 4. kazanımı ile ilişkilendirilecektir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın yaptığı ıslahatlara değinilecektir. Osmanlı Devleti’ne etkisi Susan Tezgâhlar: Bursa örneğinden hareketle Avrupa’da meydana gelen Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı üretimine etkisi incelenir. İngiliz tüccarı olarak 3. GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Tanzimat Dönemi Edebiyatı: Döneme ait edebî eserlerden yararlanarak Tanzimat Dönemindeki siyasi ve sosyal olayların edebiyata yansımaları incelenir . 6. “Ermeniler. 1838 Ticaret Sözleşmesi ile Osmanlı Devleti’nin İngiltere’ye verdiği imtiyazlar ve bunların Osmanlı ekonomisine etkilerine yer verilecektir. 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………….1856 yılları arasında Osmanlı Devleti’ndeki gayrı Müslimlerin durumunu kavrayabilme. Gazete Haberi: Bir Avrupalı gazeteci ve Osmanlı gazetecisinin dilinden Mısır Meselesi hakkında bir haber yazılır. Boğazlar konusunun uluslararası bir sorun hâline gelmesi vurgulanacaktır. 4..HAFTA (12) ÖĞRETMEN:………………………………. Çelik Ağlar: Avrupa’daki demiryolu ağı ile Osmanlı Devleti’ndeki demiryolu ağı karşılaştırılır. 3.Boğazlar Sorunu 5. Gümrük Vergileri Düşürülüyor: Osmanlı tüccarı olarak İngiltere’ye. Mustafa Reşit Paşa: Mustafa Reşit Paşa’nın hayatı hakkında bir biyografi çalışması yapılır. Mısır ve Boğazlar Sorunu ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne yönelik politikalarını kavrar. Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrımüslimlerle ilgisi kurularak açıklanacaktır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 1. ünitenin 4.Sanayi İnkılâbının drama çalışması yapılır. Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı siyasi.ÖĞRETMEN:………………………………….Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839) Tanzimat Fermanı’nın hazırlanmasında etkili olan iç ve dış siyasi gelişmelere de değinilecektir.SINIFLAR DERS : TARİH II . 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Egemenliğin önemi işlenecektir.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 3: 1839.HAFTA 1 1 5.SINIFLAR DERS : TARİH II KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) NİSAN DERS SAATİ HAFTA AY 4.

Davranışlar: 1.9 Amaç 6:Osmanlı Devleti’nin Ermeni İsyanları karşısında uyguladığı siyaseti kavrayabilme. Davranışlar: 1. Kanun-i Esasi’nin demokratikleşme süreci açısından önemi vurgulanacaktır Mecelle’nin aile hukuku açısından önemine değinilecektir. Millet-i Sadıka: Osmanlı yönetiminde Ermenilerin durumu ve bu dönemden sonra ayaklanmalarının sebebi hakkında araştırma yapılır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama 1 1 10. Osmanlı-Rus Savaşı’nda İngiltere’nin politika değişikliğine gitmesine vurgu yapılacaktır. Osmanlı Donanması: Abdülaziz Döneminde Osmanlı donanmasının durumunu gösteren bir araştırma yapılır. Zanaatkâr Padişah: II.I. Davranışlar: 1. Konu: Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Gelişmeler 1. Aziziye Tabyaları: Nene Hatun’un Erzurum savunmasındaki rolü ve Aziziye Tabyalarının önemi araştırılır. 11. HAFTA Osmanlı Devleti’nin ilk dış borçlanmasının bu savaş sırasında olduğuna da değinilecektir. 4.Islahat Fermanı(1856) Avrupa Güç Dengesi Arayışında Osmanlı: Paris Barış Antlaşması maddelerinden yola çıkılarak Avrupa güç dengesinde Osmanlı Devleti’nin yeri incelenir. Kıbrıs. Kırım Savaşı’nın Osmanlı Devleti ve Avrupa devletleri açısından önemini açıklar.Meşrutiyetin İlanı 2. İlk Osmanlı Anayasası: Anayasa maddeleri.12 Amaç 5:Ermeni Komitalarının ortaya çıkışı ve Ermeni eylemlerini kavrayabilme. kadın vb. Tanzimat’tan Islahat’a: Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı’nın genel özellikleri karşılaştırılır. Hindistan’a Giden Yeni Yol: 1869’da Süveyş Kanalı’nın açılmasının İngiltere’nin Osmanlı politikasına etkisini araştırılır.3 IV. Davranışlar: 4.Kırım Savaşı (1853. Islahat Fermanı’nın Osmanlı siyasi. çiftçi. 2. Davranışlar: 1.-5.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 4: 1877. 2. Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Balkanlardan ve Kafkaslardan Anadolu’ya yapılan göçlere yer verilecektir. Jön Türkler (Genç Osmanlılar) hareketine de değinilecektir. “Ermeniler. Meşrutiyet Dönemini Osmanlı Devleti’nin demokratikleşme süreci açısından değerlendirir. Tanzimat Paşaları: Âli ve Fuat paşalar hakkında biyografi çalışması yapılır.-6. HAFTA . Plevne Savunması: Plevne Marşı dinletilerek Plevne savunması incelenir. Avrupa’da Bir Osmanlı Padişahı: Abdülaziz’in Avrupa seyahati ve bunun yankıları hakkında bir araştırma yapılır.) tarafından nasıl algılandığını gösteren bir drama çalışması yapılır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Plevne Marşı” 3. Abdülhamit hakkında bir biyografi çalışması yapılır.6 Amaç 8:Kafkas Cephesi’nde RusErmeni işbirliğini kavrayabilme. asker. “Ermeniler. Berlin Konferansı’na yer verilecektir.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 3: 1839.1878 OsmanlıRus Savaşı sonunda ortaya çıkarılan Ermeni meselesini kavrayabilme. Ermeni Meselesi’nin ortaya çıkışına ve Ermeni faaliyetlerine yer verilecektir. amaçların davranışları Osmanlı Devletinde yaşayan gayrımüslimlerle ilgisi kurularak açıklanacaktır.-7. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın önemi üzerinde durulacaktır.1877-1878 OsmanlıRus Savaşı (93 Harbi) Meşrutiyet’e Giden Yol: Meşrutiyet’e giden yolda fikir hareketleri hakkında araştırma yapılır. 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın (93 Harbi) sonuçlarını açıklar.1856 yılları arasında Osmanlı Devleti’ndeki gayrı Müslimlerin durumunu kavrayabilme. 9.5 Amaç 7:Avrupa devletlerinin Ermeni isyanları ve bu isyanların bastırılması karşısında uyguladığı siyaseti kavrayabilme. gayr-i müslim. Fermanın Yankıları: Islahat Fermanı’nın toplumun farklı kesimleri (Müslüman. sosyal ve kültürel hayatına etkisini kavrar. demokratikleşme süreci açısından incelenir.SÜRE ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Padişah Abdülaziz’in H ay atı – V C D ” DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) DERS SAATİ KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR MAYIS 1 1 8.I. Padişah-tebaa arasında değişen anlayışa vurgu yapılacaktır.1856) 3. Tunus ve Mısır’ın Osmanlı hâkimiyetinden çıkışına yer verilecektir. Değişen Sınırlar: Savaş öncesini ve sonrasını gösteren bir harita çalışması yapılır.

Bulgaristan’ın bağımsızlığını kazanmasına ve Girit’in Yunanistan’a katılmasına değinilecektir. Okullar 5. Basın-Yayın Hayatındaki Gelişmeler 14. SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Topkapı’dan Dolmabahçe Sarayı’na: Gerçek ya da sanal gezi düzenlenerek Topkapı ve Dolmabahçe sarayları mimari tarzı ve yapılış süreci açısından karşılaştırılır. 3.HAFTA 1 1 12.Osmanlı Devleti’nde eğitim 3. Sekiz Sütuna Manşet: Döneme ait sosyal konulardan biriyle ilgili farklı bakış açılarını yansıtacak nitelikte gazete haberleri yazılır.Osmanlı Devleti’nde analiz eder.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kültür. Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne de yer verilecektir. Talat ve Cemal Paşaların biyografilerinden hareketle İttihat ve Terakki’nin amaç ve çalışmaları incelenir. Osmanlı Devleti’nde kadının konumundaki değişim vurgulanacaktır. Mahmut döneminden itibaren Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi hakkında bir araştırma yapılır. HAFTA (14) .YAZILI YOKLAMA Avrupa’da Osmanlı Talebesi: II.Sanat ve Mimari Alanındaki Gelişmeler -II. Klasik eğitimle modern eğitim arasındaki farka değinilecektir. II.Yüzyılda Osmanlı’nın Toplum Yapısında Meydana 13. Fikir Akımları: Osmanlı fikir hareketleri hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanır. Meşrutiyet Dönemi siyasi sosyal.ı Umumiye’nin Osmanlı ekonomisine etkileri araştırılır. Eğitimde Atılımlar: Sınıf gruplara ayrılır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Ahmet Cevdet Pa şa ’nı n Es erl eri ” “Osman Hamdi Bey Resimleri” 1.Dağılmayı Önleme Çabaları Mithat Paşa: Mithat Paşa hakkında biyografi çalışması yapılır. Spor alanında yapılan çalışmalara da yer verilecektir. Düyun-ı Umumiye: Düyun. İttihat ve Terakki’nin Üç Paşası: Enver. Meydana Gelen Gelişmeler 15.Osmanlı toplumunda Gelen Değişmeler meydana gelen değişimleri 2. tiyatro vb. Meclis-i Mebusan’da Bir Oturum: Meclis-i Mebusan’ın yapısı dikkate alınarak Meclis çalışmalarıyla ilgili drama yapılır.Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler 1. 3B (Berlin-Boğaz–Bağdat): Demiryolu Projesi’nden hareketle Osmanlı-Alman yakınlaşması incelenir. süsleme ve görsel sanatlardaki gelişmelere değinilecektir.II. Mekteb-i Tıbbiye. Osmanlı kültür.XIX. sanat ve 4.Osmanlı Devleti’nde alanında meydana gelen Eğitim Alanında gelişmeleri kavrar. Sanayi-i Nefise vb. Her grup bu dönemde açılan okullardan (Rüştiye.XIX. Fatma Aliye: Fatma Aliye’nin dilinden kendi hayatı ve dönemine ait bilgiler anlatılır. Kadınlar tarafından gerçekleştirilen yayın faaliyetlerine yer verilecektir. Azınlık ve yabancı okulların faaliyetlerine de değinilecektir.Hersek’in ilhakına.(13) ÖĞRETMEN:………………………………. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal HAZİRAN 1 1 V. Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne de yer verilecektir. Basın-yayının Osmanlı toplumunda meydana getirdiği değişim vurgulanacaktır. Osmanlı-Alman yakınlaşmasına da değinilecektir.Azınlıklar ve Yabancı mimari anlayışını kavrar. Üç Takım: 1900’lerin başında kurulan futbol takımları hakkında araştırma yapılarak sunulur. İlk Müzeci: Osman Hamdi Bey’in hayatı ve eserleri hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanır.).Konu:XIX. Sahne sanatları (opera. İttihat ve Terakki Cemiyetine değinilecektir. Darülfünun.SINIFLAR DERS : TARİH II KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) MAYIS DERS SAATİ HAFTA AY 4. Osmanlıcılık. kültürel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir.Meşrutiyet ve Siyasi Gelişmeler 4. Azınlık ve yabancı okulların faaliyetlerine de değinilecektir. Bosna . İslamcılık.)birini araştırarak sınıfa sunar. Klasik eğitimle modern eğitim arasındaki farka değinilecektir. Türkçülük ve Batıcılık fikir akımlarına değinilecektir 31 Mart Olayı’na da yer verilecektir. Ahmet Cevdet Paşa: Ahmet Cevdet Paşa’nın eserleri ve Türk kültürüne katkılarıyla ilgili bir biyografi çalışması yapılır.

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.Bu Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planı .ÖĞRETMEN:………………………. I.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 9:Ermeni komitacılarının çıkardığı olayları(Bitlis.I. Sava şlar 1..5 Amaç 10:Ermeni mezalimine karşı alınan önlemleri kavrayabilme. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “T. 2002 tarih ve 272 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2002 tarih ve 2538 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan “Ermeni.Trablusgarp ve Balkan savaşlarının sebep ve sonuçlarını açıklar. oluşuna yer verilecektir.07. . I.amacın 1. Sarıkamış Harekâtı: Enver Paşa komutasındaki ordunun mantıklılığı.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Sonu Balkan devletlerinin yayılmacı politikası çerçevesinde 1897 OsmanlıYunan Savaşı’na da değinilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “T. VI. 226 Karar Sayılı.Konu:XX.C. gösteren harita çalışması yapılır. Davranışlar: 1. ………………………. Dünya Sınırlar Değişiyor: I ve II.3 Amaç 15: 1945’ten günümüze Ermenilerin asılsız soykırım iddialarını kavrayabilme. Osmanlı Devleti’nin I.3 Amaç 11:Tehcir kararının alınma gerekçesini kavrayabilme. Ortaöğretim 10 sınıf Tarih dersi öğretim programı gereğince eklenmiştir. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………. Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi. Zeytun Olayları. Davranışlar: 1.Trablusgarp Savaşı İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini kurmasına yer verilecektir. Davranışlar:1.Talim ve Terbiye Kurulu’nun 14.14 Amaç 16:Ermenilerin soykırım iddialarının geçersizliğini analiz edebilme. yer verilecektir. Dünya Savaşı sonrası imzalanan Çanakkale Geçilmez: Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihi antlaşmaların içeriğine kısaca açısından öneminin incelenmesi amacıyla Çanakkale’ye bir değinilecektir. HAFTA 17.İnkılâp Tarihi” Hamza Eroğlu “1915 Olayları ile ilgili Belgeseller” (15) .3 1 1 2. Davranışlar: 1. HAFTA .davranışı gerçekleştirilirken zorunlu göçe tabî tutulanların savaşa etkisi olmayacak yerleşim yerlerine yerleştirildikleri belirtilmelidir. Tarih Öğretmeni UYGUNDUR …………………. OKUL MÜDÜRÜ 3.4 Amaç 12:Tehcir kararının uygulama esaslarını kavrayabilme.Balkan Savaşları 3.30.Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını kavrar. Dünya Savaşı öncesi 1915 Olayları sebep ve sonuçlarıyla ele ve sonrasında Osmanlı Devleti ve Avrupa’nın sınırlarını alınacaktır. ileri görüşlülüğü ve önder Sarıkamış’ta verdiği mücadele ile ilgili belgesel izlenir. 12.İnkılâp Tarihi” Hamza Eroğlu 2. Davranışlar: 1. Davranışlar: 1. Van İsyanı) kavrayabilme. “Ermeniler. . gezi düzenlenir. Balkan savaşlarını sınırlar Savaşı’nda mücadele ettiği cephelere açısından karşılaştıran bir harita çalışması yapılır.2008 tarihli ve 138 sayılı Kurul Kararı gereği hazırlanan Tarih 10 Ders Programında belirtilen hedefler esas alınarak hazırlanmıştır.2003 Karar Tarihli.Yüzyılda Osm anlı Derne’de Bir Osmanlı Subayı: Mustafa Kemal’in ve Devl diğer Osmanlı subaylarının Trablusgarp Savaşı’ndaki eti ve faaliyetleri araştırılır. 2551 Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge “ gereği ünitelendirilmiş olarak yapılmıştır.. Davranışlar: 1.10 Amaç 13:Tehcir kararından sonra Ermenilerin durumunu kavrayabilme. Sarı Gelin: 1915 Olayları ile ilgili belgesel izlenir. 06. Yunan-Pontus ve Süryaniler” ile ilgili konular.C..SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR HAZİRAN 1 1 16.06. Davranışlar: 1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 03.7 Amaç 14: Lozan Antlaşması’na göre Ermenilerin Türkiye’deki statülerini açıklama. Savaş Öncesi ve Sonrası Avrupa: I.