ÖĞRETMEN: …………………………

SÜRE DERS SAATİ KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR )

2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………..GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.SINIFLAR
ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ

DERS : TARİH II
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi )

HAFTA

AY

KONULAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

EYLÜL

ÜNİTE I : BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453 ) XIII. yüzyıl sonunda Anadolu’nun durumu; XIV. yüzyıl başında İlhanlılar, Memluklar, Altın Orda, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) ile Anadolu’daki Türk beylikleri; Balkanlar ve Avrupa’daki diğer devletlerin siyasi durumu hakkında bilgi verilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama
Anlatım Soru-Cevap

3.HAFTA

1 1

1. XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğu’nun siyasi durumunu kavrar.

I.Konu: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1300 -1453) 1.XIV.Yüzyıl Başlarında Yakındoğu ve Avrupa

Dünyaya Bakış: XIV. Yü zyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğudaki devletleri gösteren harita çalışması yapılır. Dönemle ilgili tarih şeridi hazırlanır.

Ders Kitabı Duvar Haritası “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu” Halil İnalcık “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu

1 1

2. Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir. 3. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti arasındaki ilişkiyi açıklar.

1 1

4.Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki faaliyetlerini Türk siyasi birliğinin sağlanması açısından değerlendirir. 5. Ankara Savaşı’nın Türk dünyasına etkilerini kavrar.

Kayı Boyu; Kayıların Anadolu'ya gelişi ve yerleşmesine değinilecektir. XIV. yüzyılda Anadolu’nun siyasi, kültürel ve demografik yapısına değinilecektir. 2.Kayıların Anadolu’ya Koyunhisar Savaşı, Bilecik ve gelişi ve Yerleşmesi Bursa'nın fethi, Maltepe Savaşı, İznik 3.Balkanlardaki Fetihler ve İzmit'in fethi de ele alınacaktır. Edirne'nin fethi; İstanbul kuşatılması; Sırp Sındığı, Çirmen, I. Kosova ve Niğbolu savaşları da ele alınacaktır. İskân politikasının amacı, gerekçesi ve nasıl gerçekleştirildiğine değinilecektir. Akkoyunlu ve Karakoyunlu Anadolu’da Türk Birliği: Anadolu’da Türk siyasi devletlerine ve kültürel etkilerine de birliğinin sağlanması ile ilgili sunu hazırlanır. değinilecektir. Dedem Korkut’un Dilinden: Türk toplum hayatı, aile Timur’un uyguladığı politikaların Türk 4.Anadolu’da Siyasi hayatı, kadın ve erkeğin konumu vb. açılardan dünyasına etkileri verilecektir. Birliği Sağlama Dede Korkut Hikâyeleri incelenir. Altın Orda Devleti’nin yıkılması ile Faaliyetleri Çubuk Ovası’nda İki Hükümdar: Ankara Savaşı’nın Karadeniz’in kuzeyindeki siyasi 5.Ankara Savaşı ve Fetret Osmanlı ve Timur devletleri açısından sebep ve sonuçlarını gelişmelere (Kırım, Ejderhan, Kazan, Devri Timur ve Yıldırım Bayezid’in dilinden anlatan bir metin Kasım, Küçüm, Nogay hanlıklarına) yazılır. Metinler farklı bakış açılarını yansıtması yönünden kısaca değinilecektir. incelenir Ankara Savaşı sonrası Anadolu’nun siyasi durumu vurgulanacaktır. 6.Anadolu’da Siyasi Birliğin Yeniden Sağlanması 7.Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyetinin Güçlenmesi Anadolu’dan Balkanlara Uzanan Güç: Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleri ile ilgili harita çalışması yapılır. Evlâd-ı Fatihan: Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalarla ilgili sunu hazırlanır.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu: Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili belgesel veya film izlenir. Beylikten Devlete: Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörlerle ilgili araştırma yapılarak sınıfta tartışılır. Osmanlı’nın İlk Şehirleri: Osmanlı Devleti’nin önemli merkezlerine (Söğüt, Domaniç, İznik, Bursa vb.) gezi düzenlenir. İskân (Şenlendirme) Politikası: Osmanlı Devleti’nin iskân politikasını içeren metinler (araştırma, makale, hikâye, tarihi vesikalar vb.) incelenir. Balkanların Fethi: Balkanlarda yapılan fetih ve savaşları yansıtan harita çalışması yapılır.

Ders Kitabı Duvar Haritası “Osmancık’ın Rüyası” (TRT Belgesel) “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu

EKİM

4. HAFTA

Ders Kitabı Duvar Haritası Dede Korkut Hikayeleri “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu

1. HAFTA

2. HAFTA

1 1

6.Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir.

Edirne-Segedin Antlaşması, Varna Örneklendirme Savaşı, İkinci Kosova Savaşı ele Karşılaştırma alınacaktır. Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Balkanlarda uygulanan siyasi, sosyal ve Grup Tartışması ekonomik (vergi adaleti, hoşgörü vb.) Yapılan politikalar vurgulanacaktır.
Çalışmaları Yorumlama

Ders Kitabı Duvar Haritası “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu (1)

SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………. HAFTA Ders Kitabı “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu (2) 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI . Devlet anlayışı ve yönetimin temel özellikleri kurumsallaşma sürecini kapsayacak şekilde ele alınacaktır. 4. yüzyıllarda 4. Konu: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Osmanlı Devleti’ne Dair: Döneme ilişkin kaynaklardan (İbn-i (1300.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.ÖĞRETMEN:…………………………….HAFTA 1 1 7.) Anlayışı yararlanılarak Osmanlılarda 2. Devşirme sisteminin işleyişi vurgulanacaktır. hayvancılık ve Tartışması ticaret açısından ele alınacaktır. Lonca Teşkilatı: Lonca teşkilatının işleyişiyle ilgili drama yapılır. tımar Soru-Cevap sisteminde toprak kullanımı. İnceleme Kuruluş dönemi Osmanlı Grup donanmasına da değinilecektir.Osmanlı’da Devlet Âşık Paşazade Tarihi vb. Osmanlı Çınarı: Osmanlı Devleti’nin devlet yönetimiyle ilgili araştırma yapılarak sunu hazırlanır. Şehzade sancağı uygulamasına değinilecektir. XIV-XV. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Ders Kitabı “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu Osmanlı Kronikleri 1 1 8. Anlatım Tımar sisteminin işleyişine. Yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Çalışmaları Bayramının anlam ve önemi Yorumlama üzerinde durulacaktır.Osmanlı Devlet devlet ve yönetim anlayışı Teşkilatı incelenir.Osmanlı Ordusu 9. toprak Örneklendirme yönetimi.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR E KİM 3. Devşirme Sistemi: Devşirmelerin nasıl alındığı ve yetiştirildiğine dair bilgileri içeren metinler incelenir. Osmanlı devlet anlayışının dayanakları vurgulanacaktır. yüzyıllarda Osmanlı askerî teşkilat yapısının temel özelliklerini kavrar. Çalışması Ekonominin temel kaynakları Grup insan gücü. Yeniçeri Ocağının kurulması ve işleyişi ele alınacaktır. 1. II. Kapıkulu sistemi ele alınacaktır.XIV-XV. tarım. 3. Osmanlı devlet anlayışı ve yönetimi nin temel özellikler ini kavrar.Osmanlı Ekonomisi Osmanlı ekonomisinin temel özelliklerini kavrar.1453) Batuta Seyahatnamesi. vergi sistemi ve askerî Karşılaştırma sistem arasındaki ilişkiye Araştırmadeğinilecektir.

güvenlik vb. Osmanlı eğitim sisteminin temel özelliklerini ve işleyişini kavrar. . İstanbul şehrinin siyasi.Askeri ve Siyasi Gelişmeler (1454. Anadolu ve denizlerdeki) fetihlerle ilgili harita çalışması yapılır. sefer hazırlıkları. askerî eğitim ve dinî Sahn-ı Seman’da Bir Gün: Külliye kurumlardaki eğitim vurgulanacaktır. poster. özgürlüklerine değinilecektir. Osmanlı’da Yönetim: Osmanlı Devleti’nde Merkezî yönetim kapsamında Divan-ı merkezî. Askeri Teşkilat ve Eğitim 1. Taşra ve eyalet yönetimi de ele Şehzade Şehirleri: Şehzade sancağı alınacaktır.16 KASIM ATATÜRK’Ü Enderun ve Haremde eğitim hakkında ANMA HAFTASI) araştırma yapılarak buradaki eğitimin aşamaları ile ilgili şema oluşturulur. askerlerin teknolojisine ilişkin çalışmalarına da eğitimi. Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanmasına değinilecektir. HAFTA 1 1 1. giyecek.Osmanlılarda Askeri Teşkilat 3.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÜNİTE II : DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ (1453-1600 ) KASIM Fethe Bir Gün Kala: II. öğrencilerin ve öğretmenlerin yaşamlarıyla Gayrimüslimlere verilen eğitim ilgili bir metin yazılır. Sefer-i Hümayun: Bir sefer hazırlığının nasıl Osmanlı Devleti’nin çağdaş harp yapıldığı. örneğinden yararlanılarak Osmanlıdaki eğitim Eğitim anlayışındaki süreklilik ve ortamları. 1. 5. 2. resim vb. Fethin Yankıları: Bizans İmparatoru ve Avrupalı liderlerin dilinden İstanbul’un fethiyle ilgili metin yazılır.Osmanlı’da Eğitim Padişahın tahta geçişi. öğrenciler. II. eğitim verenler.İstanbul’un Fethi 2. II. görevleri ele alınacaktır. mesleki eğitim(Lonca teşkilatı vb. sosyal. Sınırların genişlemesi.İstanbul’un fethinin sebeplerini. fetih sürecini ve fethin sonuçlarını kavrar. dersler. değişim verilecektir. fetih gününü ve İstanbul’a girişini anlatan metin yazılır. Divan-ı Hümayun: Divan-ı Hümayun’un Osmanlı yöneticilerinin seyfiye. üyeleri ve bir şema hazırlanır. Mehmet (Fatih) Döneminin siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar. Fatih ve Fetihler: Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleştirilen (Balkanlar. 1 1 4.ÖĞRETMEN……………………………… SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ ……………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. uygulamasının yapıldığı şehirler ve buradaki Tımar sisteminin gelişimine işleyişle ilgili araştırma yapılır.Osmanlı Devleti’nin yönetim yapısındaki değişimi değerlendirir.Osmanlı Devleti’nin askerî teşkilâtının gelişimini kavrar. sefer yolculuğu. sunu hazırlanır. ilmiye işleyişi görevleri ve üyelerinin yetki ve ve kalemiye sınıfından olduğuna sorumlulukları ile ilgili değinilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirm Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Şehzade ŞehirleriVCD” (3) . Osmanlılarda eğitim anlayışı. medreselerdeki. çalışmalar yapılır. ordunun sefere çıkış kararı.Konu: İstanbul’un Fethi 1. HAFTA 3. taşra ve eyalet yönetimini gösteren Hümayun’un yapısı.Osmanlılarda Yönetim 2.1480) Anlatım Soru-Cevap Örneklendirm Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Fatih Sultan Mehmet’in HayatıVCD” 2.). I. saraydaki barınma. hazırlanır. değinilecektir. Konu: Osmanlılarda Yönetim. ekonomik. Fetihlerle ilgili tarih şeridi hazırlanır. değinilecektir. Fatih Sultan Mehmet: II. Saraydaki Okullar-Enderun ve Harem: (10. Mehmet ile ilgili biyografi çalışması yapılır. Dünya Başkenti: İstanbul’un Fethi kutlamalarında kullanılabilecek şehrin geçmişten günümüze önemini anlatan afiş. Osmanlı Devleti ve Doğu Roma (Bizans)İmparatorluğu’nun İstanbul’un fethi öncesi ve fetih sırasındaki çalışmalarına değinilecektir. yetki ve sorumlulukları vurgulanacaktır. konularıyla ilgili sunu eğitim (Enderun ve Harem).İstanbul’un Fethi’nin Sonuçları 3. stratejik ve sembolik önemi vurgulanacaktır. fetih ve mücadeleler kronolojik olarak ele alınacaktır. Mehmet’in dilinden fetih öncesi ve sonrası yapılan çalışmaları.

İkindi Güneşi: Yavuz Sultan Selimle ilgili biyografi çalışması yapılır. Tartışması Rönesans’ın ortaya çıkışında doğu Yapılan medeniyetinin etkisine Çalışmaları değinilecektir. resim. Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi Çoğrafi Keşifler ve Rönesans’la ilgili sunular ARALIK 4. Yavuz Sultan Selim dönemi siyasi ve askerî gelişmelerin doğu politikası çerçevesinde değinilecektir. Rönesans Aydınları: Rönesans dönemi sanat eserleri (mimari. Yavuz Sultan Selim dönemi siyasi ve askerî gelişmelerin doğu politikası çerçevesinde değinilecektir.Osmanlı-Memlük İlişkileri .I. yaptıkları keşiflerin sebep ve sonuçları araştırılır. I. III.Osmanlı-Safevi İlişkileri 2. Osmanlı Devleti .Coğrafi Keşifler 2.Safevi Devleti arasındaki hâkimiyet mücadelesine değinilecektir. GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.YAZILI YOKLAMA Doğunun Fethi: Yavuz Sultan Selim dönemi askerî ve siyasi gelişmeleriyle ilgili sunu hazırlanır.) İnternetten Rönesans dönemi sanatçıları ve sanat eserlerinin yer aldığı sunu hazırlanır.Safevi Devleti arasındaki hâkimiyet mücadelesine değinilecektir.Selim (Yavuz) Dönemi (1512. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010 /2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………. Konu: Avrupa’daki Gelişmeler 1. Konu: I.HAFTA 1 1 8. Rönesans ve Osmanlı Devleti: Rönesans’ın sonuçları araştırılarak Osmanlı Devleti’ne etkilerini sınıfta tartışır. Anlatım Papa ve krallar arasındaki Soru-Cevap mücadeleye değinilecektir. Örneklendirme Coğrafi keşiflerin Karşılaştırma gerçekleşmesinde teknolojik ve Araştırmabilimsel gelişmelerin etkisine ve bu İnceleme keşif hareketlerinin sürekliliğine Grup vurgu yapılacaktır.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR KASIM 3. Yorumlama Rönesans’ın ortaya çıkışında teknolojik ve bilimsel gelişmelerin etkilerine değinilecektir.HAFTA 1 1 16-19 KASIM 2010 KURBAN BAYRAMI 1 1 6. HAFTA (4) . Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 1. heykel vb. Çalışması Rönesans kelimesinin anlamına Grup değinilecektir. Yeni Dünya: Avrupa-Asya arasındaki ana ticaret yolları ile coğrafi keşiflerle yeni bulunan ticaret yollarını kapsayan harita çalışması yapılır.1520) 1.Coğrafî keşiflerin Avrupa’nın siyasi. Osmanlı Devleti . 7. Bu dönemin siyasi durumunu gösteren harita çalışması yapılır. Selim (Yavuz) döneminde Osmanlı Devleti. Feodalitenin zayıflamasına ve merkezi krallıkların güçlenmesine değinilecektir.Rönesans Keşifler-Kâşifler:Coğrafi keşiflere öncülük eden kişilerin hayatları. yayılışı ve etkileri araştırılarak sunu hazırlanır.ÖĞRETMEN:………………………………. Avrupa’da Yeni Dönem: Rönesans’ın ortaya çıkışı. Safevi ve Memluk devletleri arasındaki askerî ve siyasi ilişkileri açıklar. IV. sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar.Rönesans’ın ortaya çıkış nedenlerini ve etkilerini kavrar.

Davranışlar: 1 – 8.2 Amaç 2:Süryanilerin Hıristiyanlık dinine girişiyle ortaya çıkan gelişmeleri kavrayabilme. Osmanlı’daki hoşgörü anlayışı vurgulanacaktır. XVI. Konu:Kanuni Dönemindeki Siyasi Olaylar 1. Amaç 1:Süryanilerin tarihsel kökenini kavrayabilme. gravür. Gök Kubbe Altında Birlikte Yaşamak: Osmanlı toplumunda birlikte yaşamanın önemine ilişkin tarihî metinler incelenir. Doğuda İran ile ilişkileri ele alınacaktır. I. İki Liderin Buluşması: Kanuni ve Fransa Kralı Fransuva dönemin olaylarının değerlendirdiği kurgu metin yazdırılır.amacın 4. Osmanlı Devleti’nin gelir-gider dengesi ve bütçe anlayışına değinilecektir.Vakıf Sistemi Yurtluk-Ocaklık: Yurtluk-ocaklık sisteminin ortaya çıkışı ve savaşlar sonrasında sistemin değişimi incelenir. Yurt dışında yaşayan bazı Süryanilerin ileri sürdüğü soykırım iddiaları üzerinde durulacaktır. Osmanlı Çarşıları: Yakın çevresinde bulunan Osmanlı Dönemine ait çarşı. 2. Osmanlı Devleti: XV ve XVI. HAFTA 1 1 12. ticaret yapılan mekânlar. yüzyıllar arasında Süryanilerin sosyal. Lonca Teşkilatı: Lonca teşkilatının işleyişine ilişkin drama yapılır.Doğudaki Gelişmeler Osmanlı-Dünya Gücü: Kanuni Dönemi fetihlerini içeren harita çalışması yapılır.XV-XVI. Kapalı Çarşı-Bedesten-Arasta: Osmanlı devletinde alışveriş.amacın 6.Batıdaki Gelişmeler 3.Osmanlı ekonomisinin gelişimini değerlendirir.Ekonomik Gelişmeler 2. Davranışlar: 1 -4 Amaç 3:VII.XVI. yüzyılda İstanbul Kapalıçarşı’da bir Osmanlı akçesi ile neler satın alabileceği konusunda araştırma yapılır. Davranışlar: 1.Toplum Yapısı 3. ekonomik ve sosyal yaşantılarına yer verilecektir. 3. II. Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olmasına etkisini değerlendirir. Bayezit Döneminde İspanya’dan Osmanlı Devleti’ne sığınan Yahudilerin durumu da işlenecektir. Portekiz. ekonomik ve kültürel durumlarını kavrayabilme. Metinle ilgili drama çalışması yapılır. Osmanlı Devleti’nde ticaretin önemine değinilecektir.Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin toplumsal yaşama etkisini açıklar.-XX.ÖĞRETMEN:…………………………………. yüzyıl başlarında Avrupa’da meydana gelen siyasi gelişmelere değinilecektir. Seyyahların Gözüyle: Osmanlı toplumuna ilişkin Türk ve Avrupalı seyyahların dilinden yazılmış metinler incelenir. Yöneten ve yönetilen ilişkisi vurgulanacaktır Dönemin eserlerinden (tarihî vesika. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ile ilgili film.6.yüzyıllarda Osmanlı toplumunda günlük yaşam ele alınacaktır. mekânlara gezi düzenlenir. bu mekânların işleyişi ve ekonomiye etkileriyle ilgili araştırma yapılır. minyatür.davranışı gerçekleştirilirken Süryanilerin dini. Osmanlı’da Ticaret Yolları: Osmanlı Devleti’nde ticaret yollarını gösteren harita çalışması yapılır. 11. tarihi metinler vb. Vakıfların kuruluşu.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 1:Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 1839’a kadar gayrımüslimlerin durumunu açıklama. yüzyılda Avrupa 2. Mahallede Günlük Yaşam: Döneme ait minyatürler. izlenir. Avusturya. arasta. “Ermeniler. Kanal projelerinin amaçlarına değinilecektir.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ARALIK 9. Davranışlar: 1. HAFTA (5) . SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Osmanlı toplumunda aile hayatına değinilecektir. Aynı Zamanda Farklı Yaşamlar: Avrupalı bir köylü ile Osmanlı köylüsünün yaşamlarının karşılaştırıldığı bir metin yazılır. Bir Akçenin Değeri: XVI. Muhteşem Süleyman: Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili biyografi çalışması yapılır. yararlanılarak bir Osmanlı mahallesinde çocuk. bu durumun bölgedeki halkın bu arada Süryani vatandaşlarımızın da yurt içi ve yurt dışına göç etmelerine neden olduğu açıklanacaktır.amacın 3. gravürler.Günlük Yaşam 4.davranışı gerçekleştirilirken Ermenilerin kendilerine ait matbaalarının bulunduğu belirtilecektir. 1. seyahatname vb.davranışı gerçekleştirilirken Süryani Kilisesinin kuruluşu ile ilgili gelişmeler de açıklanacaktır. Fetihlerle ilgili tarih şeridi hazırlanır. 2. tiyatro oyunu vb. işleyişi ve sosyal yaşamdaki önemine değinilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirm Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 2. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin toplum yapısını analiz eder. II. 1 1 V.) yararlanılarak XV-XVI. belgesel. kadın ve esnaf gözüyle bir günü anlatan metin yazılır. bedesten. 10. Venedik. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 3. VI.Bayezit Dönemi denizcilik faaliyetlerine değinilecektir. kapalı çarşı vb.Konu: Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı 1.amacın 4. Osmanlı Devleti’nin Batıda RomaGermen İmparatorluğu.davranışı gerçekleştirilirken Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki terörün bölgede güvenliği azalttığı ve ekonomik hayatı etkilediği belirtilecek. Üretim-tüketim dengesine değinilecektir.

SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.ÖĞRETMEN:………………………………..SINIFLAR DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ HAFTA AY .

ele alınacaktır.) örnekler verilecektir. hukuki düzenlemelerin eserleri ve bilim dünyasına katkıları araştırılarak önemi vurgulanacaktır. Karşılaştırma Hint Deniz Seferlerinin Araştırmasebep ve sonuçlarına İnceleme değinilecektir Grup Çalışması XV ve XVI. eğlence ve şenlik eserlerden örnekler incelenir. Geleneksel Türk sanatlarına (hat.minyatür. oyun ve şenlik anlayışı incelenir.Fransa’ya verilen Kapitülasyonlar Denizlerde Türk Gücü: Türk denizciliğinin gelişimi (kürekli ve yelkenli gemiler.Bilim ve teknoloji 3. ebru. kakmacılık. HAFTA (6) ÖĞRETMEN:……………………………… SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………. Osmanlı Devleti: XV ve XVI. özellikler) araştırılarak sunu hazırlanır.Güzel Sanatlar 5. 15. XV-XVI. yüzyıl Osmanlı kültür. Osmanlı sanat ve mimari anlayışı incelenir. çağdaşı Avrupa devletlerinin bu alandaki gelişmeleriyle karşılaştırır. Anlatım Ders Kitabı Soru-Cevap Duvar Haritası Örneklendirme “Sorularla Osmanlı Karşılaştırma İmparatorluğu” AraştırmaErhan Afyoncu İnceleme “Büyük Osmanlı Grup Tarihi” Çalışması İsmail Hakkı Grup Uzunçarşılı Tartışması “Topkapı Sarayı’nın Yapılan Üç Boyutlu Çalışmaları Görüntülerinin Yorumlama İzlenmesi” 5. Yanıbaşımızdaki Tarih: Osmanlı Dönemine ait Dönemin eserlerinden eserlerin bulunduğu yerlere gezi düzenlenir. çinicilik vb. anlayışı da işlenecektir. Topkapı Sarayı: Sanal ya da gerçek ortamda Topkapı Sarayı’na bir gezi düzenlenerek Saray’daki Osmanlı Devleti’nin bilime ve bilim insanlarına verdiği yaşam. haritacılık faaliyetleri vb. belgesel. sanat ve mimari anlayışı ve bu alanlardaki gelişmeleri değerlendirir. tiyatro oyunu vb. Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olmasına etkisini değerlendirir. “Osmanlı Bilim Dünyası” konulu duvar gazetesi Takiyüddin Rasathanesi ile hazırlanır. izlenir. eğitimi ve eserleri ayrıca Şerafettin incelenir.Mimari 6.Edebiyat 4. bilim insanlarının hayatları. Kasr-ı Adalet: Divan-ı Hümayun’a gelerek Hukukun resmileşmesi ve problemlerinin çözümlenmesini isteyen bir kişinin yazılı hukuk anlayışı burada yaşadıklarıyla ilgili drama çalışması yapılır. önem vurgulanacaktır. Barbaros’u huzuruna kabul edişiyle ilgili drama çalışması yapılır. Şerafettin Kanuni Döneminde yapılan Sabuncuoğlu vb. Bilim. Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 1 1 13. Barbaros Hayrettin: Barbaros Hayrettin Paşa’nın biyografisi araştırılır. I. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ile ilgili film. Bilimin Işığında: Takiyüddin. 4. Konu: Osmanlı’da Hukuk. Osmanlı Devleti’nde bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri. Piri Reis. yüzyıllarda Grup Osmanlı Devleti’nin Avrupa Tartışması devletlerine verdiği ticari ve Yapılan hukuki ayrıcalıkların siyasi Çalışmaları gelişmelere etkisine Yorumlama değinilecektir. kanunnamelerin hazırlanması. Sabuncuoğlu’nun kullandığı Alay-ı Hümayun: Döneme ait minyatürlerden teknikler.SINIFLAR DERS : TARİH II . haritaları vb. Eğlence ve Şenlik Osmanlı adalet anlayışı. Osmanlı Devleti’nin Akdeniz Anlatım hâkimiyeti ile Osmanlı deniz Soru-Cevap politikasının ilişkisi Örneklendirme vurgulanacaktır. Piri Reis’in eğlence. Muhteşem Süleyman: Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili biyografi çalışması yapılır.ARALIK 4. tezhip. Tycho Brahe Yüzyıllara Meydan Okuyan Mimar: Mimar Sinan Rasathanesi’nin örneğinden yola çıkılarak Osmanlı Döneminde bir karşılaştırması yapılarak sanatkârın yetişme şartları.HAFTA 1 1 12. merkezi yönetimin güçlendirilmesi Osmanlı Hukuk Sistemi: Klasik dönem Osmanlı ve veraset sistemi ele hukuk sistemine ilişkin araştırma yapılır alınacaktır. vurgulanacaktır.Osmanlılarda Oyun.Teknoloji ve Sanat Alanındaki Gelişmeler 1.Hukuk Alanındaki Gelişmeler 2. VII.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. yararlanılarak Osmanlı’da Şair Padişahlar: Dönemin padişahlarının yazdığı oyun. Osmanlı hukuk sisteminin özellikleri ve işleyişini kavrar. 14. Kanuni’nin.Kanuni Döneminde Denizlerdeki Gelişmeler 5.

YÜZYIL (1600-1700) . Reform hareketinin sebeplerini ve etkilerini kavrar. HAFTA 1 1 16. Konu: Reform Hareketleri 1. Reform hareketinin Osmanlı toplumundaki Hristiyanlara etkisine değinilecektir. Reform hareketinin sadece dini boyutunun olmadığına ve başarıya ulaşmasının nedenlerine değinilecektir. Reform kelimesinin anlamı açıklanacaktır.Reformun Gelişimi 3.Reformun Sonuçları Reform Hareketi: Reform hareketinin sebeplerini.Reformun Nedenleri 2. Reform hareketleri karşısında Osmanlı Devleti’nin izlediği politikaya değinilecektir. hareketin yayılışını. Martin Luther’in faaliyetlerini. Avrupa devletlerinde ve Osmanlı Devleti’nde dindevlet ilişkisi karşılaştırılacaktır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi “Reform’la ilgili sunular” ÜNİTE III : ARAYIŞ YILLARI 17. VIII. sonuçlarını ve Osmanlı Devleti’ne etkisini anlatan bir metin yazılır.KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) OCAK DERS SAATİ HAFTA AY 1.

voyvoda. 2.I.Konu: XVI I. XVII.XVII. Taç Mahal: Taç Mahal’le ilgili araştırma yapılır. Kırgızlar. üretimin azalması. yeni tımarların ortaya çıkmaması. Bu savaşların. YAZILI YOKLAMA 1 1 1. giray vb. kayser. kral.tımar gelirlerinin azalması vb ). şah. Ekber ve Erşed: I. devletin Anadolu ile ilgilenecek gücünün olmaması. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 2. Ekber ve erşed sistemine değinilecektir. Buhara. Kaşgar Hanlığı ve Babür Devleti’nin kültürel etkilerine değinilecektir. Özbekler ve Özbek Hanlıkları (Hive. Güç Dengesi Değişiyor: Zitvatorok Antlaşması’nın maddeleri değişen güç dengeleri açısından incelenir. Hokand).XVII. Osmanlı-Avusturya ve Osmanlı-İran savaşlarının Osmanlı Devleti’ne etkilerini değerlendirir. Haçova Meydan Muharebe’sinden sonra Anadolu’da başlayan ayaklanmalara değinilecektir. knez.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR . Unvanlar: Padişah. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar. Ahmet’in veraset sisteminde yaptığı değişikliğin Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilediği tartışılır. Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin Avusturya’ya yönelik dış politikasında meydana gelen değişim vurgulanacaktır. HAFTA (7) ÖĞRETMEN:………………………………… SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Yüzyılda Osm anlıAvu stury a ve Osm anlı İran İlişk ileri -II. Araştırma. arşidük. görsel materyallerle desteklenerek sunulur. imparator.Yü zyıl da Asy a ve Avr upa 1. siyasi. ekonomik açılardan etkilerine değinilecektir (savaşların uzun sürmesi. Asya ve Avrupa’ya Bakış: XVII. çar. Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti’nin Durumu 2. sosyal.Kazak Hanlığı. yüzyılda Asya ve Avrupa’da bulunan devletlerle ilgili harita çalışması yapılır. terimlerle ilgili araştırma yapılır.

Tımar sistemindeki değişimin sebep ve sonuçlarını değerlendirir.Osman(Genç Osman) Dönemi ve Islahatları 2. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 1 1 5. 10. Ordunun Başında Genç Bir Padişah: II. Murat’ın iktidarı ele alış sürecine de değinilecektir. bu durumun Osmanlı Devleti’ne etkileri üzerinde durulacaktır. Revan ve Bağdat Seferleri: Seferlerle ilgili bir harita çalışması yapılır.İç İsyanlar 4. 3. Konu: IV.XVII. Kutsal İttifak: Viyana Kuşatması ve Haçlı zihniyetinin yeniden ortaya çıkışı ile ilgili araştırma yapılır. Bilimsel çalışmalar ve bu çalışmaların döneme olan etkisi vurgulanacaktır. Kepler. I.IV. Otuz Yıl Savaşlarına. Mehmet’in tahta geçiş süreci içerisinde işlenecektir. Karlofça ve İstanbul antlaşmalarının maddeleri incelenecektir. Koçi Bey ve Kâtip Çelebi’nin risalelerine dönemin ıslahat çalışmaları bağlamında değinilecektir. “Bir Türk Gibi Güçlü”: Uyvar Kalesi’nin fethi ile ilgili yazılmış şiirlerden yararlanılarak fethin kamuoyundaki yansımaları incelenir. Avrupa devletleri arasında yaşanan rekabetin Osmanlı Devleti’ne etkilerini açıklar. Osmanlı ekonomisine etkileri tartışılır. yüzyılda yapılan ıslahatların genel özellikleri ele alınacaktır. Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları: Harita çalışması yapılarak antlaşmalardan sonra Osmanlı Devleti’nin sınırları incelenir. Avrupa’da Yeni Ticaret Politikası: Merkantilizm anlayışını ortaya çıkaran Avrupa’daki gelişmeler araştırılır. İltizam ve mukataa usulüne değinilecektir. Osmanlı-Rusya. Son Akıncı: Telli Hasan Paşa olayı örneğinden hareketle akıncı birliklerinin önemini yitirmesiyle ilgili araştırma yapılır. sosyal. Bağdat Köşkü: Bağdat Köşkü ile ilgili araştırma yapılarak 17. Merkantilizmin Osmanlı Devleti’ne etkilerine değinilecektir. Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne etkileri vurgulanacaktır.IV. Osman’ın ıslahat fikirleri ve Hotin Seferi’nin ıslahatlara etkisi araştırılır.OCAK 3. Kazan Kaldırma: Yeniçeri Ayaklanmalarının sebep ve sonuçları tartışılır. 7 Yaşındaki Cihan Padişahı: Sofu Mehmet Paşa’nın sadrazamlıktan alınışıyla ilgili drama yapılır. OsmanlıAvusturya ilişkilerine değinilecektir. Murat filmi izlenir. Genç Osman’ın Lehistan Seferi’ne bizzat katılmasının önemi vurgulanacaktır IV. HAFTA (8) 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. 4. Leibniz. Bu anlayışın.yüzyıl mimari özellikleri incelenir. İstanbul ve Eyalet ayaklanmaları ele alınacaktır.Yüzyıl Islahatları 1. Girit’in fethi işlenirken Osmanlı donanmasının durumuna değinilecektir. Gelenekçi Islahat Düşüncesi: XVII. yüzyılda Avrupa’da meydana gelen bilimsel gelişmeleri ve siyasi olayları kavrar. Murat’ın siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar.XVII. Osman’ın ıslahat arayışlarını açıklar. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 4. Murat dönemi ıslahatları merkezi otoriteyi güçlendirme çalışmaları çerçevesinde işlenecektir. 25 Yıl Süren Mücadele: Girit’in fethi ile ilgili araştırma yapılarak Girit Savaşı’na destek veren Avrupa devletlerinin durumu incelenir. 6.II. XVII. III.Murat Dönemi (Siyasi Olaylar-Islahatlar) Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “IV. Tarhuncu Ahmet Paşa ve Köprülü ailesinin yapmış olduğu ıslahatlar vurgulanacaktır. içerik analizi yapılarak incelenir.HAFTA Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi 9. Newton.SINIFLAR ÖĞRETMEN:…………………………… SÜRE DERS SAATİ KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) HAFTA DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ AY . Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama 3. Osmanlı Devleti’nin Hollanda’ya verdiği imtiyazlar. Mehmet Dönemi Siyasi Olayları Son Bakış: Harita çalışması yapılarak Osmanlı Devleti’nin sınırları incelenir. Bacon. Mehmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri açıklar.IV. Osmanlı-Lehistan. Her bir grup. Valide Sultan’ın Çözümü: Hatice Turhan Sultan’ın Köprülü Mehmet Paşa’yı sadrazam yapmasıyla ilgili drama yapılır. Mehmet Dönemi(1648.HAFTA 1 1 3. İngiltere ve Fransa’nın denizlerde güçlenmesi.Yüzyılda Avrupa’da Bilim ve Teknik Alandaki Gelişmeler Avrupa’da Bilim: Sınıf gruplara ayrılır. Yüzyıl ıslahatlarının karakteristik özellikleri sınıfta tartışılır. Islahat kavramının anlamı üzerinde durulacaktır. Tımar sistemi askerî.Merkezî otoritenin zayıflaması ile ayaklanmaların ortaya çıkması arasındaki ilişkiyi açıklar. Kasr-ı Şirin Antlaşması’nın önemi vurgulanacaktır.IV. kuşatma sürecini ve sonuçlarını değerlendirir.II. 3. Viyana Kuşatması’nın sebeplerini. İngiltere’de meşruti yönetime ve Fransa’da mutlakiyet yönetimine değinilecektir.1688) 1. HAFTA 1 1 8. Descartes. siyasi.Avrupa’nın Gelişimine Seyirci Kalan Osmanlı Büyük Kaçgun: Celâli Ayaklanmaları ile ilgili araştırma yapılarak ayaklanmaların Osmanlı Devleti’ne etkileri sınıfta tartışılır. Tımardan İltizama: Tımar sisteminde meydana gelen değişimin etkilerini araştırır. Bilim insanlarının yapmış olduğu çalışmaların dönemin siyasi. Pascal. ekonomik anlayışına etkileri sınıfta tartışılır.Murat” TRT Belgeseli ŞUBAT 4. Celâli. Bağdat Fatihi: TRT yapımı olan IV. II. Galileo. İbrahim’in saltanatı IV. Avrupa devletlerinin haçlı zihniyeti vurgulanacaktır.XVII.II.Yüzyılda Avrupa’da Siyasi Durum 4. Osmanlı Maliyesi: Osmanlı gümrük politikasıyla ilgili bir araştırma yapılır. IV. Mehmet Dönemi Islahat Çalışmaları 2.IV. sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ele alınacaktır. Koçi Bey Risalesi: Risaleden seçilen metinler. Hotin Fetihnamesi: Nadirî’nin Hotin Seferi ile ilgili minyatürleri incelenir. Harvey gibi bilim insanlarıyla ilgili araştırma yapar. . Konu: XVII. 7.

Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kültür.III. IV. Aydınlanma Çağı: Aydınlanma felsefesi ile Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Kırım’ın önemine Osmanlı-Rus ilişkileri çerçevesinde değinilecektir.” sözünden hareketle Avrupa devletlerinin dış politikalarını tartışır.Aydınlanma Çağı’nda meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmelerin etkilerini kavrar. Mimar Mehmet Ağa. 1736. Lale Devri’nde yapılan ıslahatlar ve bu ıslahatların karakteristik özelliği vurgulanacaktır.. Ahmet Çeşmesi hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanır.ÜNİTE: DİPLOMASİ VE DEĞİŞİM (XVIII. sadece ebedi ülke çıkarlarımız vardır. Osmanlı sanayisi ve Avrupa sanayisi üretim ilişkileri açısından karşılaştırılacaktır. mimari ve bilim alanlarındaki çalışmaları değerlendirir. Teknik gelişmelerin sanayileşmeye etkilerine değinilecektir. Naima gibi sanatçıların ve bilim insanlarının çalışmalarına ve eserlerine yer verilecektir. Çariçe Katerina: II. Osmanlı-İran ilişkileri yüzyılın tamamını kapsayacak şekilde ele alınarak Azerbaycan hanlıklarına da değinilecektir. Küçük Kaynarca Antlaşması ele alınacaktır. Rusya’nın genişleme siyaseti açısından değerlendirir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 2. İttifakların kurulmasındaki faktörler açıklanacaktır. sosyal ve ekonomik değişimlere değinilecektir.YÜZYIL) I.Avrupa devletleri ve Osmanlı Devleti’nin XVIII. Avrupa’nın Sınırları (!): Avrupa devletlerinin yayılma ve çatışma bölgelerini gösteren harita çalışması yapılır. Rusya’nın Balkanlar’daki faaliyetlerine değinilecektir. Nabi. 3. Mavi Cami: Sultan Ahmet Camii’nden hareketle dönemin mimari anlayışı incelenir. yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki kültür. Osmanlı-Rus ilişkilerini. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Evliya Çelebi Seyahatnamesi” ÜNİTE IV : 18. Ahmet Çeşmesi: III. Evliya Çelebi.Konu:Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri 1. Lagari Hasan Çelebi. Aydınlanma Çağında meydana gelen fen ve sosyal bilimler alanlarındaki gelişmelere ve bu gelişmelerin ekonomik.Avrupa’da Düşünce Alanındaki Gelişmeler 2. Ahmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını değerlendirir. Rusya’nın dış politikası açıklanırken Çar I. 1768 -74 Osmanlı Rus Savaşları ele alınacaktır.HAFTA 1 1 11.Sanat ve Mimari IV.” sözü tartışılır. Katerina’nın Osmanlı Devleti ile ilgili projesi (Grek Projesi) hakkında araştırma yapılarak sınıfa sunulur. Fransa’ya verilen kapitülasyonların devamlı hâle getirilmesinin Osmanlı ekonomisine etkisine de değinilecektir. Hattat Hafız Osman.Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu 1.Bilim. III. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Osmanlı-Rusya. Fabrikalar Karşısında Loncalar: Sanayi İnkılâbı’ndan sonra Avrupa’daki üretim ile Osmanlı lonca sistemindeki üretim karşılaştırılır.Sanayi İnkılâbı’nın nedenlerini ve ortaya çıkan değişimleri kavrar. Venedik.Mahmut Döneminde verilen kapitülasyonlar Kanunî döneminde verilen imtiyazlar ile karşılaştırılır. Paris’te Bir Osmanlı Sefiri: Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in Fransa Seyahatnamesi metinlerinden yararlanılarak ıslahat hareketleri tartışılır. Avrupalı bir diplomatın “Bizim ebedi düşmanlarımız ve dostlarımız yoktur. 4.Osmanlı Devleti ve Avrupa Devletlerinin Dış Politikası Evliya Çelebi’nin Gözüyle Anadolu: Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden yararlanarak öğrencilerden bulundukları şehir hakkında araştırma yapmaları istenir. yüzyıl dış politikalarındaki öncelikleri fark eder. Itri. Avrupa devletlerinin dış politikalarındaki sürekliliğe ve Osmanlı Devleti’nin Avrupa politikasında değişen rolüne örnekler verilecektir. Gruplar.Ahmet Dönemi 1. Aydınlanma Çağı: Aydınlanma Çağında meydana gelen bilimsel gelişmeler araştırılarak tarih şeridi hazırlanır. Nef’i. 3. Sömürgeciliğin yayılması ele alınacaktır. Petro’nun askerî ve sanayi alanlardaki reformlarına kısaca değinilecektir. İngiltere’nin 1791’den itibaren Rusya’ya karşı Osmanlı toprak bütünlüğünü koruduğuna değinilecektir. 1.SINIFLAR DERS : TARİH II . Atölyeden Fabrikaya: Herhangi bir sanayi ürününün el tezgâhlarındaki ve fabrikalardaki üretim aşamaları görsel öğeler kullanılarak karşılaştırılır. Karadeniz’deki Rus İlerleyişi: Rusya’nın Osmanlı Devleti’nden aldığı topraklar ile ilgili harita çalışması yapılır.Konu:XVIII.Avrupa’da Sanayi İnkılâbı Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi “Aydınlanma Çağı ve Sanayi İnkılâbı ile ilgili Sunular” 4. Sömürge İmparatorlukları: Avrupa devletleri ve sömürgelerini gösteren harita çalışması yapılır. Karacaoğlan. Kâtip Çelebi.Ahmet Dönemi Feyzullah Efendi: Feyzullah Efendi örneğinden yola çıkılarak ulemanın siyasallaşmasının Osmanlı yönetimine etkisi araştırılır. Sanayi İnkılâbı’nın meydana getirdiği siyasi. Son Giray: Şahin Giray Han’ın biyografisinden hareketle Kırım’ın elden çıkışı incelenir. sanat.XVII.Konu:Avrupa’da Düşünce ve Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1.XVII. Küçük Kaynarca Antlaşması: Antlaşma maddelerinin içerik analizi yapılır. Aklı Kullanma Cesareti. siyasi ve toplumsal etkilerine değinilecektir.MART 1. HAFTA 1 1 2.Avrupa Devletlerinin Genel Durumu 2.Rusya’nın genişleme politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal (9) ÖĞRETMEN:………………………………… SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………. Avusturya ilişkilerine değinilecektir.III.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. HAFTA 1 1 5.39 Rus-Avusturya ittifakı.Konu:III. HAFTA 1 1 3. İmtiyazdan Sözleşmeye Kapitülasyonlar: I. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemi üzerinde durulacaktır. II. III. Değişen Krallar Değişmeyen Çıkarlar: Sınıf gruplara ayrılır.

XVIII. yüzyıl ıslahat hareketlerinin genel özellikleri ile bu ıslahatların toplum.Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri Suz-î Dilara Makamı: III. Öğrencilerin raporlarında değindikleri konular ve bu konuları seçme nedenleri üzerinde tartışmaları sağlanır. HAFTA (10) ÖĞRETMEN:………………………………. V. Kardeşlik: İhtilal’in yaydığı fikirlerin Avrupa siyasi ve toplumsal düzeninde meydana getirdiği değişiklikler araştırılır. 1830 ve 1848 ihtilallerine de değinilecektir. Divan-ı Hümayun’dan Bab-ı Âli’ye geçiş ile ilgili gelişmeler verilecektir. 10. Malikâne sistemi ve esham uygulamasına da değinilecektir.Konu:XVIII. Selim Dönemi OsmanlıFransız siyasi ilişkilerini açıklar. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama NİSAN 1 1 8. ABD’nin bağımsızlığını kazanmasındaki Fransız desteğine İngiltere-Fransa rekabeti çerçevesinde değinilecektir.YAZILI YOKLAMA Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi: Bildirgenin maddeleri demokrasi.Konu:Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması ve Fransız İhtilali 1. okulun tarihçesi araştırılarak sanal gezi yapılır. kullandıkları teçhizat ve gündelik yaşamlarını konu alan bir diyalog hazırlanarak sınıfa sunulur. Özgürlük. Aydınlanma Çağı Sosyal Bilimcileri: Fransız İhtilal’inin fikir öncüleri ve eserleri ile ilgili araştırma yapılır.Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması 2.Fransız ihtilali -I. SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………. Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulması ile ilgili olayları açıklar. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Sefaretnameler” “Deniz Harp Okulu’na İnternet Üzerinden Sanal Gezi” 1. insan hakları ve cumhuriyet yönetimi ile bağlantı kurularak incelenir. Nur-ı Osmaniye Camii: Dönemin mimari ve sanat eserlerinden yola çıkılarak sanat anlayışındaki değişimi yansıtan sunu hazırlanır. Nizam-ı Cedid Ordusunun kurulması ile ayanların yükselişi ilişkilendirilecektir.SINIFLAR DERS : TARİH II . Ayan ve eşrafın ön plana çıkmasının sebepleri ve etkileri verilecektir.KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi “ABD’nin Kuruluşu ve Fr an sız İht ilâl i ko nul u Fil ml er” DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) MART DERS SAATİ HAFTA AY 5. 9.Yüzyılda Osmanlı Devleti’ n deki Değişim ve Islahatlar 1. Akka Zaferi: Nizam-ı Cedid Ordusunun Mısır’ın işgalden kurtarılmasındaki rolü araştırılarak sınıfa sunulur. ABD’nin Osmanlı Devleti’yle ilk ticari ilişkilerine değinilecektir. Sefaretnameler: Öğrencilerden. Layihalar: III. Mühendishane-i Bahri Hümayun: Deniz Harp Okulu’nun İnternet sayfasından.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Fransız İhtilali’nin sebeplerini ve İhtilâl sonrasında ortaya çıkan fikir hareketlerini değerlendirir. eğitim ve sanat alanlarındaki etkilerini değerlendirir. Osmanlı Devleti’nin sürekli elçilikler kurmasının önemi vurgulanacaktır. XVIII. III. Ayanlar Ayanı: Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa ile ilgili biyografi çalışması yapılır. “Nizam-ı Kadim ve Nizam-ı Cedid: Bir yeniçeri ile Nizam-ı Cedid askerinin aldıkları eğitim. ekonomik. VI.XVIII. Eşitlik. 11.İngiliz rekabeti ve Fransız sömürgeciliği açısından ele alınacaktır. Mısır’ın işgali Fransız. Ziştovi ve Yaş antlaşmalarına değinilecektir. kültür.Konu:III. kendilerini Avrupa’ya giden elçilerden birinin yerine koymaları ve Sultana sunulmak üzere bir sefaretname (rapor) hazırlamaları istenir. Fransız İhtilali’nin Avrupa’daki monarşi ve İmparatorluklara etkisi ve Fransız İhtilal’ine karşı alınan önlemlere değinilecektir. Koca Ragıp Paşa: Koca Ragıp Paşa’nın reisülküttaplıktan sadrazamlığa terfisinden yola çıkılarak devlet kurumlarındaki değişim süreci araştırılır. Selim’in aldığı eğitim ve sanatçı yönü ile ilgili biyografi çalışması yapılır.Selim Dönemi VII. Selim’e sunulan layihalardan hareketle padişahın başkanlık ettiği bir meşveret meclisi toplanarak devletin kötü gidişatını durdurmak için alınması gereken tedbirlerin konuşulduğu drama çalışması yapılır. Osmanlı Hazine Bonosu: Esham uygulaması hakkında araştırma yapılarak bir sunum hazırlanır. sosyal ve fikri nedenleri açıklanacaktır. Selim Dönemi siyasi gelişmeleri ve ıslahat hareketlerini kavrar. Napolyon’un Mısır Hayali: Napolyon’un Mısır’ı işgalinin Osmanlı Devleti’ne etkisini yorumlayan bir gazete haberi hazırlanır. III.HAFTA 1 1 6. İdarî kadronun seyfiye yerine daha çok kalemiyeden seçilmesine değinilecektir. Askerî. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin yönetim ve bürokrasi anlayışında meydana gelen değişimleri örneklerle açıklar. İhtilal’in siyasi. Fransız İhtilali: Fransız İhtilali’ni konu alan film izlenir veya edebi eser incelenir. 7.Rus ittifakına değinilecektir. sosyal ve ekonomik alanlardaki ıslahatları ele alınacaktır.Osmanlı Devleti’ndeki Değişim ve Islahatlar 2. Osmanlı’nın Fransa’ya karşı izlediği “Denge Politikası” ile İngiliz.

Yaka Türkmenlerine kısaca değinilecektir.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 2:Büyük Devletlerin Osmanlı Politikalarını Kavrayabilme. Davranışlar: 1 -5 Amaç 3:Pontus iddialarının siyasallaştırılması ile ilgili gelişmeleri kavrayabilme. OsmanlıRus. Şark Meselesi Nasıl Doğdu? Şark Meselesi’nin tarihî süreciyle ilgili araştırma yapılır.davranışı gerçekleştirilirken Karadeniz Bölgesi’ndeki satraplıkların nerede. Osmanlı Devleti’nin Paylaşılması Tasarıları ve Sevr Antlaşması ile bağlantı kurulacaktır.ne zaman ve hangi devletlere bağlı olarak kurulduğu açıklanacaktır.amacın 6.Değişen şartlara göre Avrupa Devletlerinin Osmanlı Politikaları Balkanlar Kaynıyor: Balkanlarda ayaklanma öncesi siyasi.amacın 5. 4.Konu: XIX. II. 1. Davranışlar: 1 -9 4.12. 2. HAFTA 1 1 3.KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) DERS SAATİ HAFTA AY ÜNİTE V : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) NİSAN 1. “Ermeniler. Mahmut Dönemi Islahatları 2. Siyasi.Mahmut Dönemi Siyasi Olayları 1. Sened-i İttifak.II. Tercüme Odası: Tercüme Odası’nın Osmanlı dış politikası açısından önemi ve II. sosyal ve kültürel hiçbir ilgisinin olmadığı belirtilecek.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 1:Yunanistan’ın Anadolu’ya yönelik yayılmacı emellerini ve Megali İdea politikasını kavrayabilm e. 2. kazanımı ile ilişkilendirilecektir. Davranışlar: 1. ünitenin 7. Yeniçeri Ocağının kaldırılması. 2. 1. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 1 1 I. Şark Meselesi’nin Avrupa’nın siyasi gündemine girmesini kavrar. Mahmut’un yaptığı ıslahatları ve bu ıslahatların meydana getirdiği değişimleri değerlendirir Yüzyıla Bakış: Asya ve Avrupa’da bulunan devletlerle ilgili harita çalışması yapılır.davranışı gerçekleştirilirken Trabzon İmparatorluğu’nun kuruluşu ve Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde yıkılışı konuları ile bağlantı kurulacaktır. kültürel. Davranışlar: 1. Avrupa devletlerinin Balkanlar üzerindeki politikalarına yer verilecektir. Viyana Kongresi’nin Mimarı Metternich: Kongrede alınan kararların Avrupa devletlerine ve Osmanlı Devleti’ne farklı uygulanışı tartışılır. Bükreş ve Edirne Antlaşmalarına da yer verilecektir.Asya ve Avrupa’daki Devletlerin Genel Durumu 2. HAFTA (11) 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………. padişahın yetkileri açısından da ele alınacaktır. sosyal.Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa 1. Rusya’nın Panslavizm politikasına yer verilecektir.davranışı gerçekleştirilirken Doğu Sorunu. Pont Devleti’nin Trabzon İmparatorluğu ile siyasi. Anayasaya Doğru: Sened-i İttifak ile Magna Carta genel özellikleri açısından karşılaştırılır.1922 döneminde yabancı okullar. Fener Patrikhanesi ve ona bağlı kiliselerle Yunanistan tarafından yürütülen faaliyetler açıklanacaktır. idari. ünitenin 11. Viyana Kongresi ile Avrupa’da değişen dengeler ve Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı izledikleri politika ele alınacaktır İstanbul Konferansı’na değinilecektir. Vaka-i Hayriye: Yeniçeri Ocağının kaldırılma süreci hakkında araştırma yapılır. İlk Resmî Gazete: Osmanlı Devleti’nin ilk resmî gazetesi olan Takvim-i Vakayi hakkında bir araştırma yapılır.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I . Mahmut Dönemindeki değişimi hakkında araştırma yapılır.amacın 3. Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan fikir akımlarının Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerine de değinilecektir. askerî ve ekonomik alanlardaki ıslahatlar ele alınacaktır.Konu: II. 2. sosyal. “Ermeniler. kazanımı ile ilişkilendirilecektir. Amaç 2:Pontus İddialarının ortaya çıkışı ile ilgili gelişmeleri kavrayabilme.. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar.1080 yılından itibaren Kıpçak Türkleri ile daha sonraki yıllarda da Moğol baskısından kaçan Türkmenlerin bölgeye yerleştikleri belirtilerek Trabzon İmparatorluğu yıkılmadan önce bölgenin geniş ölçüde Türkleştiği vurgulanacaktır.Milliyetçilik Hareketleri ve İsyanlar 2.Osmanlı-Avusturya savaşlarının sonuçları açısından ele alınacaktır. Balkanlarda milliyetçilik fikirlerinin yayılması ile Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan ayaklanmalar arasındaki ilişkiyi kavrar.amacın 2. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 3.11. II.XIX.davranışı gerçekleştirilirken 1600. dini ve etnik durum ve ayaklanmanın sebepleri hakkında araştırma yapılır.

Osmanlı Devleti’ne etkisi Susan Tezgâhlar: Bursa örneğinden hareketle Avrupa’da meydana gelen Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı üretimine etkisi incelenir. Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı siyasi.. Tanzimat Dönemi Edebiyatı: Döneme ait edebî eserlerden yararlanarak Tanzimat Dönemindeki siyasi ve sosyal olayların edebiyata yansımaları incelenir .SINIFLAR DERS : TARİH II . SÜRE SINIF: 10. “Ermeniler.amacın davranışları. Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın yaptığı ıslahatlara değinilecektir.HAFTA 1 1 5. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Egemenliğin önemi işlenecektir.ÖĞRETMEN:………………………………….HAFTA (12) ÖĞRETMEN:……………………………….Sanayi İnkılâbının drama çalışması yapılır. Davranışlar:1.1856 yılları arasında Osmanlı Devleti’ndeki gayrı Müslimlerin durumunu kavrayabilme. Boğazlar konusunun uluslararası bir sorun hâline gelmesi vurgulanacaktır.5 Gülhane Hatt-ı Hümayunu: Tanzimat Fermanı’nın maddeleri içerik analizi yöntemiyle incelenir. GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 3: 1839. Mısır ve Boğazlar Sorunu ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne yönelik politikalarını kavrar. ünitenin 4. 6.SINIFLAR DERS : TARİH II KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) NİSAN DERS SAATİ HAFTA AY 4. Mustafa Reşit Paşa: Mustafa Reşit Paşa’nın hayatı hakkında bir biyografi çalışması yapılır. Çelik Ağlar: Avrupa’daki demiryolu ağı ile Osmanlı Devleti’ndeki demiryolu ağı karşılaştırılır. Sömürgecilik anlayışının Osmanlı Devleti’ne etkisivurgulanacaktır. 1 1 III. Konu: Tanzimattan Meşrutiyete 1.Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839) Tanzimat Fermanı’nın hazırlanmasında etkili olan iç ve dış siyasi gelişmelere de değinilecektir. sosyal ve kültürel hayatına etkisini değerlendirir. 1838 Ticaret Sözleşmesi ile Osmanlı Devleti’nin İngiltere’ye verdiği imtiyazlar ve bunların Osmanlı ekonomisine etkilerine yer verilecektir.Boğazlar Sorunu 5. İngiliz tüccarı olarak 3. Gümrük Vergileri Düşürülüyor: Osmanlı tüccarı olarak İngiltere’ye. Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrımüslimlerle ilgisi kurularak açıklanacaktır.Mısır Sorunu ve Osmanlı Devleti’ne ihracat yapmak isteyen Mehmet Ali Paşa İsyanı kişilerin gümrüklerdeki durumunu gösteren bir 4. Gazete Haberi: Bir Avrupalı gazeteci ve Osmanlı gazetecisinin dilinden Mısır Meselesi hakkında bir haber yazılır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 1. 3. kazanımı ile ilişkilendirilecektir. 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………………. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal MAYIS  7. Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı Devleti’ne etkisini analiz eder. 4.

“Ermeniler. İlk Osmanlı Anayasası: Anayasa maddeleri. 11.Islahat Fermanı(1856) Avrupa Güç Dengesi Arayışında Osmanlı: Paris Barış Antlaşması maddelerinden yola çıkılarak Avrupa güç dengesinde Osmanlı Devleti’nin yeri incelenir. asker.Meşrutiyetin İlanı 2. Davranışlar: 1.6 Amaç 8:Kafkas Cephesi’nde RusErmeni işbirliğini kavrayabilme. Jön Türkler (Genç Osmanlılar) hareketine de değinilecektir. gayr-i müslim. Kırım Savaşı’nın Osmanlı Devleti ve Avrupa devletleri açısından önemini açıklar.9 Amaç 6:Osmanlı Devleti’nin Ermeni İsyanları karşısında uyguladığı siyaseti kavrayabilme. “Ermeniler. 9. Millet-i Sadıka: Osmanlı yönetiminde Ermenilerin durumu ve bu dönemden sonra ayaklanmalarının sebebi hakkında araştırma yapılır. Tanzimat’tan Islahat’a: Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı’nın genel özellikleri karşılaştırılır. Osmanlı Donanması: Abdülaziz Döneminde Osmanlı donanmasının durumunu gösteren bir araştırma yapılır.3 IV.1856) 3. Abdülhamit hakkında bir biyografi çalışması yapılır.1856 yılları arasında Osmanlı Devleti’ndeki gayrı Müslimlerin durumunu kavrayabilme.1878 OsmanlıRus Savaşı sonunda ortaya çıkarılan Ermeni meselesini kavrayabilme. Değişen Sınırlar: Savaş öncesini ve sonrasını gösteren bir harita çalışması yapılır.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 4: 1877. 2.) tarafından nasıl algılandığını gösteren bir drama çalışması yapılır.Kırım Savaşı (1853. amaçların davranışları Osmanlı Devletinde yaşayan gayrımüslimlerle ilgisi kurularak açıklanacaktır.-7. Padişah-tebaa arasında değişen anlayışa vurgu yapılacaktır.I. Avrupa’da Bir Osmanlı Padişahı: Abdülaziz’in Avrupa seyahati ve bunun yankıları hakkında bir araştırma yapılır. sosyal ve kültürel hayatına etkisini kavrar. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın önemi üzerinde durulacaktır. HAFTA . 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın (93 Harbi) sonuçlarını açıklar.1877-1878 OsmanlıRus Savaşı (93 Harbi) Meşrutiyet’e Giden Yol: Meşrutiyet’e giden yolda fikir hareketleri hakkında araştırma yapılır. Islahat Fermanı’nın Osmanlı siyasi. Aziziye Tabyaları: Nene Hatun’un Erzurum savunmasındaki rolü ve Aziziye Tabyalarının önemi araştırılır. Konu: Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Gelişmeler 1. 4.SÜRE ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Padişah Abdülaziz’in H ay atı – V C D ” DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) DERS SAATİ KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR MAYIS 1 1 8.-6. Hindistan’a Giden Yeni Yol: 1869’da Süveyş Kanalı’nın açılmasının İngiltere’nin Osmanlı politikasına etkisini araştırılır.-5.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 3: 1839. HAFTA Osmanlı Devleti’nin ilk dış borçlanmasının bu savaş sırasında olduğuna da değinilecektir.5 Amaç 7:Avrupa devletlerinin Ermeni isyanları ve bu isyanların bastırılması karşısında uyguladığı siyaseti kavrayabilme. demokratikleşme süreci açısından incelenir. Kanun-i Esasi’nin demokratikleşme süreci açısından önemi vurgulanacaktır Mecelle’nin aile hukuku açısından önemine değinilecektir. Meşrutiyet Dönemini Osmanlı Devleti’nin demokratikleşme süreci açısından değerlendirir. Tunus ve Mısır’ın Osmanlı hâkimiyetinden çıkışına yer verilecektir. Berlin Konferansı’na yer verilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama 1 1 10. kadın vb. Tanzimat Paşaları: Âli ve Fuat paşalar hakkında biyografi çalışması yapılır. Osmanlı-Rus Savaşı’nda İngiltere’nin politika değişikliğine gitmesine vurgu yapılacaktır. Davranışlar: 1. Plevne Savunması: Plevne Marşı dinletilerek Plevne savunması incelenir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Plevne Marşı” 3. Ermeni Meselesi’nin ortaya çıkışına ve Ermeni faaliyetlerine yer verilecektir. Kıbrıs.12 Amaç 5:Ermeni Komitalarının ortaya çıkışı ve Ermeni eylemlerini kavrayabilme. Davranışlar: 4. Fermanın Yankıları: Islahat Fermanı’nın toplumun farklı kesimleri (Müslüman.I. Zanaatkâr Padişah: II. çiftçi. Davranışlar: 1. Davranışlar: 1. Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Balkanlardan ve Kafkaslardan Anadolu’ya yapılan göçlere yer verilecektir. 2.

3. süsleme ve görsel sanatlardaki gelişmelere değinilecektir. Meclis-i Mebusan’da Bir Oturum: Meclis-i Mebusan’ın yapısı dikkate alınarak Meclis çalışmalarıyla ilgili drama yapılır. Sanayi-i Nefise vb. Basın-Yayın Hayatındaki Gelişmeler 14.II. Osmanlıcılık.Osmanlı Devleti’nde analiz eder.Azınlıklar ve Yabancı mimari anlayışını kavrar. Klasik eğitimle modern eğitim arasındaki farka değinilecektir.)birini araştırarak sınıfa sunar.XIX. Meydana Gelen Gelişmeler 15.YAZILI YOKLAMA Avrupa’da Osmanlı Talebesi: II. Azınlık ve yabancı okulların faaliyetlerine de değinilecektir.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kültür. Her grup bu dönemde açılan okullardan (Rüştiye.Sanat ve Mimari Alanındaki Gelişmeler -II. Klasik eğitimle modern eğitim arasındaki farka değinilecektir.(13) ÖĞRETMEN:………………………………. Mekteb-i Tıbbiye. Düyun-ı Umumiye: Düyun. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Ahmet Cevdet Pa şa ’nı n Es erl eri ” “Osman Hamdi Bey Resimleri” 1.SINIFLAR DERS : TARİH II KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) MAYIS DERS SAATİ HAFTA AY 4.HAFTA 1 1 12. Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne de yer verilecektir. SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Osmanlı kültür.Meşrutiyet ve Siyasi Gelişmeler 4. Talat ve Cemal Paşaların biyografilerinden hareketle İttihat ve Terakki’nin amaç ve çalışmaları incelenir. Meşrutiyet Dönemi siyasi sosyal. Ahmet Cevdet Paşa: Ahmet Cevdet Paşa’nın eserleri ve Türk kültürüne katkılarıyla ilgili bir biyografi çalışması yapılır. tiyatro vb. II. İttihat ve Terakki Cemiyetine değinilecektir.Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler 1. Okullar 5.Dağılmayı Önleme Çabaları Mithat Paşa: Mithat Paşa hakkında biyografi çalışması yapılır. Osmanlı-Alman yakınlaşmasına da değinilecektir.Osmanlı Devleti’nde eğitim 3. İttihat ve Terakki’nin Üç Paşası: Enver. Spor alanında yapılan çalışmalara da yer verilecektir. Bosna . HAFTA (14) . Darülfünun. kültürel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal HAZİRAN 1 1 V.).Osmanlı toplumunda Gelen Değişmeler meydana gelen değişimleri 2.XIX. sanat ve 4.Hersek’in ilhakına. Fatma Aliye: Fatma Aliye’nin dilinden kendi hayatı ve dönemine ait bilgiler anlatılır. Mahmut döneminden itibaren Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi hakkında bir araştırma yapılır. Kadınlar tarafından gerçekleştirilen yayın faaliyetlerine yer verilecektir. İslamcılık. Azınlık ve yabancı okulların faaliyetlerine de değinilecektir. Osmanlı Devleti’nde kadının konumundaki değişim vurgulanacaktır. Sahne sanatları (opera.ı Umumiye’nin Osmanlı ekonomisine etkileri araştırılır. Fikir Akımları: Osmanlı fikir hareketleri hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanır.Osmanlı Devleti’nde alanında meydana gelen Eğitim Alanında gelişmeleri kavrar.Yüzyılda Osmanlı’nın Toplum Yapısında Meydana 13.Konu:XIX. Eğitimde Atılımlar: Sınıf gruplara ayrılır. Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne de yer verilecektir. Üç Takım: 1900’lerin başında kurulan futbol takımları hakkında araştırma yapılarak sunulur. Topkapı’dan Dolmabahçe Sarayı’na: Gerçek ya da sanal gezi düzenlenerek Topkapı ve Dolmabahçe sarayları mimari tarzı ve yapılış süreci açısından karşılaştırılır. Sekiz Sütuna Manşet: Döneme ait sosyal konulardan biriyle ilgili farklı bakış açılarını yansıtacak nitelikte gazete haberleri yazılır. Bulgaristan’ın bağımsızlığını kazanmasına ve Girit’in Yunanistan’a katılmasına değinilecektir. Türkçülük ve Batıcılık fikir akımlarına değinilecektir 31 Mart Olayı’na da yer verilecektir. Basın-yayının Osmanlı toplumunda meydana getirdiği değişim vurgulanacaktır. İlk Müzeci: Osman Hamdi Bey’in hayatı ve eserleri hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanır. 3B (Berlin-Boğaz–Bağdat): Demiryolu Projesi’nden hareketle Osmanlı-Alman yakınlaşması incelenir.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 03. 226 Karar Sayılı. Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “T.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. gezi düzenlenir. Sava şlar 1..Trablusgarp ve Balkan savaşlarının sebep ve sonuçlarını açıklar.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Sonu Balkan devletlerinin yayılmacı politikası çerçevesinde 1897 OsmanlıYunan Savaşı’na da değinilecektir. Dünya Savaşı sonrası imzalanan Çanakkale Geçilmez: Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihi antlaşmaların içeriğine kısaca açısından öneminin incelenmesi amacıyla Çanakkale’ye bir değinilecektir. 2551 Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge “ gereği ünitelendirilmiş olarak yapılmıştır.7 Amaç 14: Lozan Antlaşması’na göre Ermenilerin Türkiye’deki statülerini açıklama. Davranışlar: 1. Sarıkamış Harekâtı: Enver Paşa komutasındaki ordunun mantıklılığı. Osmanlı Devleti’nin I.06. HAFTA .Konu:XX.. “Ermeniler. gösteren harita çalışması yapılır. Davranışlar: 1. 06.14 Amaç 16:Ermenilerin soykırım iddialarının geçersizliğini analiz edebilme. yer verilecektir.2008 tarihli ve 138 sayılı Kurul Kararı gereği hazırlanan Tarih 10 Ders Programında belirtilen hedefler esas alınarak hazırlanmıştır. Zeytun Olayları.İnkılâp Tarihi” Hamza Eroğlu “1915 Olayları ile ilgili Belgeseller” (15) .Balkan Savaşları 3. I. Davranışlar: 1.C. Davranışlar:1. Davranışlar: 1.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 9:Ermeni komitacılarının çıkardığı olayları(Bitlis. HAFTA 17.5 Amaç 10:Ermeni mezalimine karşı alınan önlemleri kavrayabilme. Dünya Savaşı öncesi 1915 Olayları sebep ve sonuçlarıyla ele ve sonrasında Osmanlı Devleti ve Avrupa’nın sınırlarını alınacaktır. Davranışlar: 1.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR HAZİRAN 1 1 16. 12.amacın 1. 2002 tarih ve 272 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2002 tarih ve 2538 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan “Ermeni. Tarih Öğretmeni UYGUNDUR ………………….2003 Karar Tarihli. I.10 Amaç 13:Tehcir kararından sonra Ermenilerin durumunu kavrayabilme.C. ……………………….3 Amaç 11:Tehcir kararının alınma gerekçesini kavrayabilme. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “T.Trablusgarp Savaşı İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini kurmasına yer verilecektir. Davranışlar: 1. ileri görüşlülüğü ve önder Sarıkamış’ta verdiği mücadele ile ilgili belgesel izlenir. Balkan savaşlarını sınırlar Savaşı’nda mücadele ettiği cephelere açısından karşılaştıran bir harita çalışması yapılır.davranışı gerçekleştirilirken zorunlu göçe tabî tutulanların savaşa etkisi olmayacak yerleşim yerlerine yerleştirildikleri belirtilmelidir.4 Amaç 12:Tehcir kararının uygulama esaslarını kavrayabilme. Ortaöğretim 10 sınıf Tarih dersi öğretim programı gereğince eklenmiştir.Bu Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planı .I. VI.07.3 Amaç 15: 1945’ten günümüze Ermenilerin asılsız soykırım iddialarını kavrayabilme. Van İsyanı) kavrayabilme.Talim ve Terbiye Kurulu’nun 14. Dünya Sınırlar Değişiyor: I ve II.30.3 1 1 2. Davranışlar: 1.Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını kavrar. . oluşuna yer verilecektir. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………. Savaş Öncesi ve Sonrası Avrupa: I. . OKUL MÜDÜRÜ 3.Yüzyılda Osm anlı Derne’de Bir Osmanlı Subayı: Mustafa Kemal’in ve Devl diğer Osmanlı subaylarının Trablusgarp Savaşı’ndaki eti ve faaliyetleri araştırılır. Yunan-Pontus ve Süryaniler” ile ilgili konular. Sarı Gelin: 1915 Olayları ile ilgili belgesel izlenir.İnkılâp Tarihi” Hamza Eroğlu 2..ÖĞRETMEN:……………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful