P. 1
2010-2011_10.Sınıf_Tarih_Dersi Yıllık_Plan

2010-2011_10.Sınıf_Tarih_Dersi Yıllık_Plan

|Views: 364|Likes:
Yayınlayan: Omar Trabelsi

More info:

Published by: Omar Trabelsi on Dec 11, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2014

pdf

text

original

ÖĞRETMEN: …………………………

SÜRE DERS SAATİ KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR )

2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………..GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.SINIFLAR
ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ

DERS : TARİH II
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi )

HAFTA

AY

KONULAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

EYLÜL

ÜNİTE I : BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453 ) XIII. yüzyıl sonunda Anadolu’nun durumu; XIV. yüzyıl başında İlhanlılar, Memluklar, Altın Orda, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) ile Anadolu’daki Türk beylikleri; Balkanlar ve Avrupa’daki diğer devletlerin siyasi durumu hakkında bilgi verilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama
Anlatım Soru-Cevap

3.HAFTA

1 1

1. XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğu’nun siyasi durumunu kavrar.

I.Konu: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1300 -1453) 1.XIV.Yüzyıl Başlarında Yakındoğu ve Avrupa

Dünyaya Bakış: XIV. Yü zyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğudaki devletleri gösteren harita çalışması yapılır. Dönemle ilgili tarih şeridi hazırlanır.

Ders Kitabı Duvar Haritası “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu” Halil İnalcık “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu

1 1

2. Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir. 3. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti arasındaki ilişkiyi açıklar.

1 1

4.Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki faaliyetlerini Türk siyasi birliğinin sağlanması açısından değerlendirir. 5. Ankara Savaşı’nın Türk dünyasına etkilerini kavrar.

Kayı Boyu; Kayıların Anadolu'ya gelişi ve yerleşmesine değinilecektir. XIV. yüzyılda Anadolu’nun siyasi, kültürel ve demografik yapısına değinilecektir. 2.Kayıların Anadolu’ya Koyunhisar Savaşı, Bilecik ve gelişi ve Yerleşmesi Bursa'nın fethi, Maltepe Savaşı, İznik 3.Balkanlardaki Fetihler ve İzmit'in fethi de ele alınacaktır. Edirne'nin fethi; İstanbul kuşatılması; Sırp Sındığı, Çirmen, I. Kosova ve Niğbolu savaşları da ele alınacaktır. İskân politikasının amacı, gerekçesi ve nasıl gerçekleştirildiğine değinilecektir. Akkoyunlu ve Karakoyunlu Anadolu’da Türk Birliği: Anadolu’da Türk siyasi devletlerine ve kültürel etkilerine de birliğinin sağlanması ile ilgili sunu hazırlanır. değinilecektir. Dedem Korkut’un Dilinden: Türk toplum hayatı, aile Timur’un uyguladığı politikaların Türk 4.Anadolu’da Siyasi hayatı, kadın ve erkeğin konumu vb. açılardan dünyasına etkileri verilecektir. Birliği Sağlama Dede Korkut Hikâyeleri incelenir. Altın Orda Devleti’nin yıkılması ile Faaliyetleri Çubuk Ovası’nda İki Hükümdar: Ankara Savaşı’nın Karadeniz’in kuzeyindeki siyasi 5.Ankara Savaşı ve Fetret Osmanlı ve Timur devletleri açısından sebep ve sonuçlarını gelişmelere (Kırım, Ejderhan, Kazan, Devri Timur ve Yıldırım Bayezid’in dilinden anlatan bir metin Kasım, Küçüm, Nogay hanlıklarına) yazılır. Metinler farklı bakış açılarını yansıtması yönünden kısaca değinilecektir. incelenir Ankara Savaşı sonrası Anadolu’nun siyasi durumu vurgulanacaktır. 6.Anadolu’da Siyasi Birliğin Yeniden Sağlanması 7.Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyetinin Güçlenmesi Anadolu’dan Balkanlara Uzanan Güç: Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleri ile ilgili harita çalışması yapılır. Evlâd-ı Fatihan: Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalarla ilgili sunu hazırlanır.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu: Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili belgesel veya film izlenir. Beylikten Devlete: Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörlerle ilgili araştırma yapılarak sınıfta tartışılır. Osmanlı’nın İlk Şehirleri: Osmanlı Devleti’nin önemli merkezlerine (Söğüt, Domaniç, İznik, Bursa vb.) gezi düzenlenir. İskân (Şenlendirme) Politikası: Osmanlı Devleti’nin iskân politikasını içeren metinler (araştırma, makale, hikâye, tarihi vesikalar vb.) incelenir. Balkanların Fethi: Balkanlarda yapılan fetih ve savaşları yansıtan harita çalışması yapılır.

Ders Kitabı Duvar Haritası “Osmancık’ın Rüyası” (TRT Belgesel) “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu

EKİM

4. HAFTA

Ders Kitabı Duvar Haritası Dede Korkut Hikayeleri “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu

1. HAFTA

2. HAFTA

1 1

6.Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir.

Edirne-Segedin Antlaşması, Varna Örneklendirme Savaşı, İkinci Kosova Savaşı ele Karşılaştırma alınacaktır. Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Balkanlarda uygulanan siyasi, sosyal ve Grup Tartışması ekonomik (vergi adaleti, hoşgörü vb.) Yapılan politikalar vurgulanacaktır.
Çalışmaları Yorumlama

Ders Kitabı Duvar Haritası “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu (1)

HAFTA Ders Kitabı “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu (2) 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI . Devşirme sisteminin işleyişi vurgulanacaktır. 3.HAFTA 1 1 7.1453) Batuta Seyahatnamesi.Osmanlı Ordusu 9. tarım. tımar Soru-Cevap sisteminde toprak kullanımı. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………. Çalışması Ekonominin temel kaynakları Grup insan gücü.Osmanlı Ekonomisi Osmanlı ekonomisinin temel özelliklerini kavrar. Devşirme Sistemi: Devşirmelerin nasıl alındığı ve yetiştirildiğine dair bilgileri içeren metinler incelenir. Yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Çalışmaları Bayramının anlam ve önemi Yorumlama üzerinde durulacaktır. toprak Örneklendirme yönetimi. İnceleme Kuruluş dönemi Osmanlı Grup donanmasına da değinilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Ders Kitabı “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu Osmanlı Kronikleri 1 1 8.Osmanlı’da Devlet Âşık Paşazade Tarihi vb. Osmanlı devlet anlayışı ve yönetimi nin temel özellikler ini kavrar. vergi sistemi ve askerî Karşılaştırma sistem arasındaki ilişkiye Araştırmadeğinilecektir. 1. Lonca Teşkilatı: Lonca teşkilatının işleyişiyle ilgili drama yapılır. Kapıkulu sistemi ele alınacaktır. 4.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR E KİM 3. Devlet anlayışı ve yönetimin temel özellikleri kurumsallaşma sürecini kapsayacak şekilde ele alınacaktır. Konu: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Osmanlı Devleti’ne Dair: Döneme ilişkin kaynaklardan (İbn-i (1300. Anlatım Tımar sisteminin işleyişine.ÖĞRETMEN:……………………………. XIV-XV. Osmanlı Çınarı: Osmanlı Devleti’nin devlet yönetimiyle ilgili araştırma yapılarak sunu hazırlanır.) Anlayışı yararlanılarak Osmanlılarda 2. Osmanlı devlet anlayışının dayanakları vurgulanacaktır. Şehzade sancağı uygulamasına değinilecektir.XIV-XV.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. II. yüzyıllarda Osmanlı askerî teşkilat yapısının temel özelliklerini kavrar. hayvancılık ve Tartışması ticaret açısından ele alınacaktır. Yeniçeri Ocağının kurulması ve işleyişi ele alınacaktır. yüzyıllarda 4.Osmanlı Devlet devlet ve yönetim anlayışı Teşkilatı incelenir.

Osmanlı Devleti’nin askerî teşkilâtının gelişimini kavrar. I. II. 2. resim vb. dersler. öğrenciler. Sefer-i Hümayun: Bir sefer hazırlığının nasıl Osmanlı Devleti’nin çağdaş harp yapıldığı. değişim verilecektir. sefer yolculuğu. Dünya Başkenti: İstanbul’un Fethi kutlamalarında kullanılabilecek şehrin geçmişten günümüze önemini anlatan afiş. stratejik ve sembolik önemi vurgulanacaktır. Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanmasına değinilecektir. Fetihlerle ilgili tarih şeridi hazırlanır. Konu: Osmanlılarda Yönetim. İstanbul şehrinin siyasi. öğrencilerin ve öğretmenlerin yaşamlarıyla Gayrimüslimlere verilen eğitim ilgili bir metin yazılır. poster. çalışmalar yapılır. eğitim verenler.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÜNİTE II : DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ (1453-1600 ) KASIM Fethe Bir Gün Kala: II. sefer hazırlıkları.Konu: İstanbul’un Fethi 1. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirm Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Şehzade ŞehirleriVCD” (3) . 1.). Taşra ve eyalet yönetimi de ele Şehzade Şehirleri: Şehzade sancağı alınacaktır. görevleri ele alınacaktır. ilmiye işleyişi görevleri ve üyelerinin yetki ve ve kalemiye sınıfından olduğuna sorumlulukları ile ilgili değinilecektir. Mehmet ile ilgili biyografi çalışması yapılır. Sınırların genişlemesi. özgürlüklerine değinilecektir. Askeri Teşkilat ve Eğitim 1. taşra ve eyalet yönetimini gösteren Hümayun’un yapısı.Osmanlı’da Eğitim Padişahın tahta geçişi. Fatih Sultan Mehmet: II.İstanbul’un fethinin sebeplerini. HAFTA 3. Fatih ve Fetihler: Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleştirilen (Balkanlar. 5. uygulamasının yapıldığı şehirler ve buradaki Tımar sisteminin gelişimine işleyişle ilgili araştırma yapılır.İstanbul’un Fethi’nin Sonuçları 3. ordunun sefere çıkış kararı. medreselerdeki.Osmanlı Devleti’nin yönetim yapısındaki değişimi değerlendirir. 1 1 4. fetih gününü ve İstanbul’a girişini anlatan metin yazılır. . Divan-ı Hümayun: Divan-ı Hümayun’un Osmanlı yöneticilerinin seyfiye. II. değinilecektir. sosyal. sunu hazırlanır. güvenlik vb. saraydaki barınma. yetki ve sorumlulukları vurgulanacaktır.İstanbul’un Fethi 2. Mehmet (Fatih) Döneminin siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar. giyecek. Saraydaki Okullar-Enderun ve Harem: (10. Anadolu ve denizlerdeki) fetihlerle ilgili harita çalışması yapılır.Askeri ve Siyasi Gelişmeler (1454.16 KASIM ATATÜRK’Ü Enderun ve Haremde eğitim hakkında ANMA HAFTASI) araştırma yapılarak buradaki eğitimin aşamaları ile ilgili şema oluşturulur. Osmanlı eğitim sisteminin temel özelliklerini ve işleyişini kavrar. Fethin Yankıları: Bizans İmparatoru ve Avrupalı liderlerin dilinden İstanbul’un fethiyle ilgili metin yazılır.ÖĞRETMEN……………………………… SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ ……………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. örneğinden yararlanılarak Osmanlıdaki eğitim Eğitim anlayışındaki süreklilik ve ortamları. Osmanlılarda eğitim anlayışı.Osmanlılarda Askeri Teşkilat 3. ekonomik. üyeleri ve bir şema hazırlanır. Osmanlı Devleti ve Doğu Roma (Bizans)İmparatorluğu’nun İstanbul’un fethi öncesi ve fetih sırasındaki çalışmalarına değinilecektir. mesleki eğitim(Lonca teşkilatı vb. hazırlanır. Osmanlı’da Yönetim: Osmanlı Devleti’nde Merkezî yönetim kapsamında Divan-ı merkezî. HAFTA 1 1 1. askerî eğitim ve dinî Sahn-ı Seman’da Bir Gün: Külliye kurumlardaki eğitim vurgulanacaktır.1480) Anlatım Soru-Cevap Örneklendirm Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Fatih Sultan Mehmet’in HayatıVCD” 2. değinilecektir. Mehmet’in dilinden fetih öncesi ve sonrası yapılan çalışmaları. fetih ve mücadeleler kronolojik olarak ele alınacaktır. askerlerin teknolojisine ilişkin çalışmalarına da eğitimi. konularıyla ilgili sunu eğitim (Enderun ve Harem).Osmanlılarda Yönetim 2. fetih sürecini ve fethin sonuçlarını kavrar.

Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 1. Rönesans Aydınları: Rönesans dönemi sanat eserleri (mimari. Yorumlama Rönesans’ın ortaya çıkışında teknolojik ve bilimsel gelişmelerin etkilerine değinilecektir.1520) 1.HAFTA 1 1 8. Safevi ve Memluk devletleri arasındaki askerî ve siyasi ilişkileri açıklar.Rönesans’ın ortaya çıkış nedenlerini ve etkilerini kavrar. Örneklendirme Coğrafi keşiflerin Karşılaştırma gerçekleşmesinde teknolojik ve Araştırmabilimsel gelişmelerin etkisine ve bu İnceleme keşif hareketlerinin sürekliliğine Grup vurgu yapılacaktır. heykel vb. Bu dönemin siyasi durumunu gösteren harita çalışması yapılır.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR KASIM 3. yayılışı ve etkileri araştırılarak sunu hazırlanır. Anlatım Papa ve krallar arasındaki Soru-Cevap mücadeleye değinilecektir. Yavuz Sultan Selim dönemi siyasi ve askerî gelişmelerin doğu politikası çerçevesinde değinilecektir. sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar.I.YAZILI YOKLAMA Doğunun Fethi: Yavuz Sultan Selim dönemi askerî ve siyasi gelişmeleriyle ilgili sunu hazırlanır.Rönesans Keşifler-Kâşifler:Coğrafi keşiflere öncülük eden kişilerin hayatları. Tartışması Rönesans’ın ortaya çıkışında doğu Yapılan medeniyetinin etkisine Çalışmaları değinilecektir. HAFTA (4) .Safevi Devleti arasındaki hâkimiyet mücadelesine değinilecektir. Yavuz Sultan Selim dönemi siyasi ve askerî gelişmelerin doğu politikası çerçevesinde değinilecektir.Selim (Yavuz) Dönemi (1512. GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Konu: I. 7. Konu: Avrupa’daki Gelişmeler 1. Osmanlı Devleti . Feodalitenin zayıflamasına ve merkezi krallıkların güçlenmesine değinilecektir.Safevi Devleti arasındaki hâkimiyet mücadelesine değinilecektir.) İnternetten Rönesans dönemi sanatçıları ve sanat eserlerinin yer aldığı sunu hazırlanır.Coğrafi Keşifler 2. Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi Çoğrafi Keşifler ve Rönesans’la ilgili sunular ARALIK 4. Yeni Dünya: Avrupa-Asya arasındaki ana ticaret yolları ile coğrafi keşiflerle yeni bulunan ticaret yollarını kapsayan harita çalışması yapılır. Osmanlı Devleti . IV.Coğrafî keşiflerin Avrupa’nın siyasi. Çalışması Rönesans kelimesinin anlamına Grup değinilecektir. Avrupa’da Yeni Dönem: Rönesans’ın ortaya çıkışı. İkindi Güneşi: Yavuz Sultan Selimle ilgili biyografi çalışması yapılır.HAFTA 1 1 16-19 KASIM 2010 KURBAN BAYRAMI 1 1 6. resim. yaptıkları keşiflerin sebep ve sonuçları araştırılır. III. Rönesans ve Osmanlı Devleti: Rönesans’ın sonuçları araştırılarak Osmanlı Devleti’ne etkilerini sınıfta tartışır. I. Selim (Yavuz) döneminde Osmanlı Devleti.ÖĞRETMEN:………………………………. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010 /2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………….Osmanlı-Safevi İlişkileri 2.Osmanlı-Memlük İlişkileri .

ekonomik ve kültürel durumlarını kavrayabilme.amacın 4.-XX.davranışı gerçekleştirilirken Süryani Kilisesinin kuruluşu ile ilgili gelişmeler de açıklanacaktır. 1 1 V.davranışı gerçekleştirilirken Süryanilerin dini.Vakıf Sistemi Yurtluk-Ocaklık: Yurtluk-ocaklık sisteminin ortaya çıkışı ve savaşlar sonrasında sistemin değişimi incelenir. yüzyılda İstanbul Kapalıçarşı’da bir Osmanlı akçesi ile neler satın alabileceği konusunda araştırma yapılır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 3. Amaç 1:Süryanilerin tarihsel kökenini kavrayabilme.ÖĞRETMEN:…………………………………. Metinle ilgili drama çalışması yapılır. I. II.Doğudaki Gelişmeler Osmanlı-Dünya Gücü: Kanuni Dönemi fetihlerini içeren harita çalışması yapılır.Osmanlı ekonomisinin gelişimini değerlendirir.) yararlanılarak XV-XVI. yüzyıllar arasında Süryanilerin sosyal. Doğuda İran ile ilişkileri ele alınacaktır. Kapalı Çarşı-Bedesten-Arasta: Osmanlı devletinde alışveriş.XV-XVI.yüzyıllarda Osmanlı toplumunda günlük yaşam ele alınacaktır. Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olmasına etkisini değerlendirir. Venedik. bu mekânların işleyişi ve ekonomiye etkileriyle ilgili araştırma yapılır. Davranışlar: 1. bu durumun bölgedeki halkın bu arada Süryani vatandaşlarımızın da yurt içi ve yurt dışına göç etmelerine neden olduğu açıklanacaktır. Avusturya. 10.Konu: Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı 1. Davranışlar: 1 – 8. Osmanlı toplumunda aile hayatına değinilecektir. Kanal projelerinin amaçlarına değinilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirm Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 2. Yöneten ve yönetilen ilişkisi vurgulanacaktır Dönemin eserlerinden (tarihî vesika. Mahallede Günlük Yaşam: Döneme ait minyatürler. İki Liderin Buluşması: Kanuni ve Fransa Kralı Fransuva dönemin olaylarının değerlendirdiği kurgu metin yazdırılır. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ile ilgili film. Gök Kubbe Altında Birlikte Yaşamak: Osmanlı toplumunda birlikte yaşamanın önemine ilişkin tarihî metinler incelenir. yararlanılarak bir Osmanlı mahallesinde çocuk. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin toplum yapısını analiz eder. ticaret yapılan mekânlar.davranışı gerçekleştirilirken Ermenilerin kendilerine ait matbaalarının bulunduğu belirtilecektir. ekonomik ve sosyal yaşantılarına yer verilecektir. Osmanlı Çarşıları: Yakın çevresinde bulunan Osmanlı Dönemine ait çarşı. Davranışlar: 1 -4 Amaç 3:VII. Bayezit Döneminde İspanya’dan Osmanlı Devleti’ne sığınan Yahudilerin durumu da işlenecektir. Portekiz. “Ermeniler. yüzyıl başlarında Avrupa’da meydana gelen siyasi gelişmelere değinilecektir. minyatür.Batıdaki Gelişmeler 3. XVI. kapalı çarşı vb. Seyyahların Gözüyle: Osmanlı toplumuna ilişkin Türk ve Avrupalı seyyahların dilinden yazılmış metinler incelenir. gravürler.Bayezit Dönemi denizcilik faaliyetlerine değinilecektir. Osmanlı’daki hoşgörü anlayışı vurgulanacaktır. HAFTA 1 1 12. izlenir. Fetihlerle ilgili tarih şeridi hazırlanır. Aynı Zamanda Farklı Yaşamlar: Avrupalı bir köylü ile Osmanlı köylüsünün yaşamlarının karşılaştırıldığı bir metin yazılır. mekânlara gezi düzenlenir. Üretim-tüketim dengesine değinilecektir. 2. Yurt dışında yaşayan bazı Süryanilerin ileri sürdüğü soykırım iddiaları üzerinde durulacaktır.XVI. tiyatro oyunu vb.davranışı gerçekleştirilirken Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki terörün bölgede güvenliği azalttığı ve ekonomik hayatı etkilediği belirtilecek. seyahatname vb. Muhteşem Süleyman: Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili biyografi çalışması yapılır.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 1:Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 1839’a kadar gayrımüslimlerin durumunu açıklama. Osmanlı’da Ticaret Yolları: Osmanlı Devleti’nde ticaret yollarını gösteren harita çalışması yapılır. Davranışlar: 1.2 Amaç 2:Süryanilerin Hıristiyanlık dinine girişiyle ortaya çıkan gelişmeleri kavrayabilme. işleyişi ve sosyal yaşamdaki önemine değinilecektir. belgesel. yüzyılda Avrupa 2. HAFTA (5) .Ekonomik Gelişmeler 2. kadın ve esnaf gözüyle bir günü anlatan metin yazılır.amacın 3. Bir Akçenin Değeri: XVI. Osmanlı Devleti’nde ticaretin önemine değinilecektir. Osmanlı Devleti’nin Batıda RomaGermen İmparatorluğu. Vakıfların kuruluşu. 1.Günlük Yaşam 4. 2. II.amacın 4. gravür. Osmanlı Devleti’nin gelir-gider dengesi ve bütçe anlayışına değinilecektir.Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin toplumsal yaşama etkisini açıklar.6. Konu:Kanuni Dönemindeki Siyasi Olaylar 1. bedesten.Toplum Yapısı 3. 3.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ARALIK 9. Lonca Teşkilatı: Lonca teşkilatının işleyişine ilişkin drama yapılır.amacın 6. arasta. 11. tarihi metinler vb. VI. Osmanlı Devleti: XV ve XVI. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.

SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.ÖĞRETMEN:………………………………..SINIFLAR DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ HAFTA AY .

Hukuk Alanındaki Gelişmeler 2. kakmacılık. Yanıbaşımızdaki Tarih: Osmanlı Dönemine ait Dönemin eserlerinden eserlerin bulunduğu yerlere gezi düzenlenir. ele alınacaktır. Osmanlı Devleti: XV ve XVI.ARALIK 4. haritacılık faaliyetleri vb. Kasr-ı Adalet: Divan-ı Hümayun’a gelerek Hukukun resmileşmesi ve problemlerinin çözümlenmesini isteyen bir kişinin yazılı hukuk anlayışı burada yaşadıklarıyla ilgili drama çalışması yapılır.) örnekler verilecektir. Topkapı Sarayı: Sanal ya da gerçek ortamda Topkapı Sarayı’na bir gezi düzenlenerek Saray’daki Osmanlı Devleti’nin bilime ve bilim insanlarına verdiği yaşam. Şerafettin Kanuni Döneminde yapılan Sabuncuoğlu vb.Güzel Sanatlar 5.minyatür. I.Mimari 6. yüzyıllarda Grup Osmanlı Devleti’nin Avrupa Tartışması devletlerine verdiği ticari ve Yapılan hukuki ayrıcalıkların siyasi Çalışmaları gelişmelere etkisine Yorumlama değinilecektir.HAFTA 1 1 12. VII. merkezi yönetimin güçlendirilmesi Osmanlı Hukuk Sistemi: Klasik dönem Osmanlı ve veraset sistemi ele hukuk sistemine ilişkin araştırma yapılır alınacaktır. kanunnamelerin hazırlanması. oyun ve şenlik anlayışı incelenir. Eğlence ve Şenlik Osmanlı adalet anlayışı. Tycho Brahe Yüzyıllara Meydan Okuyan Mimar: Mimar Sinan Rasathanesi’nin örneğinden yola çıkılarak Osmanlı Döneminde bir karşılaştırması yapılarak sanatkârın yetişme şartları. sanat ve mimari anlayışı ve bu alanlardaki gelişmeleri değerlendirir. ebru.SINIFLAR DERS : TARİH II . Osmanlı hukuk sisteminin özellikleri ve işleyişini kavrar. Bilim. çinicilik vb. Piri Reis’in eğlence. Anlatım Ders Kitabı Soru-Cevap Duvar Haritası Örneklendirme “Sorularla Osmanlı Karşılaştırma İmparatorluğu” AraştırmaErhan Afyoncu İnceleme “Büyük Osmanlı Grup Tarihi” Çalışması İsmail Hakkı Grup Uzunçarşılı Tartışması “Topkapı Sarayı’nın Yapılan Üç Boyutlu Çalışmaları Görüntülerinin Yorumlama İzlenmesi” 5.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. önem vurgulanacaktır. izlenir. XV-XVI. 15. Muhteşem Süleyman: Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili biyografi çalışması yapılır.Osmanlılarda Oyun. Osmanlı sanat ve mimari anlayışı incelenir. yüzyıl Osmanlı kültür. Bilimin Işığında: Takiyüddin. yararlanılarak Osmanlı’da Şair Padişahlar: Dönemin padişahlarının yazdığı oyun. Konu: Osmanlı’da Hukuk. Barbaros Hayrettin: Barbaros Hayrettin Paşa’nın biyografisi araştırılır. belgesel. tezhip. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ile ilgili film. “Osmanlı Bilim Dünyası” konulu duvar gazetesi Takiyüddin Rasathanesi ile hazırlanır. Geleneksel Türk sanatlarına (hat. Karşılaştırma Hint Deniz Seferlerinin Araştırmasebep ve sonuçlarına İnceleme değinilecektir Grup Çalışması XV ve XVI. eğlence ve şenlik eserlerden örnekler incelenir. eğitimi ve eserleri ayrıca Şerafettin incelenir. HAFTA (6) ÖĞRETMEN:……………………………… SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………. çağdaşı Avrupa devletlerinin bu alandaki gelişmeleriyle karşılaştırır.Edebiyat 4. Piri Reis. Kanuni’nin. vurgulanacaktır. hukuki düzenlemelerin eserleri ve bilim dünyasına katkıları araştırılarak önemi vurgulanacaktır. tiyatro oyunu vb.Fransa’ya verilen Kapitülasyonlar Denizlerde Türk Gücü: Türk denizciliğinin gelişimi (kürekli ve yelkenli gemiler.Kanuni Döneminde Denizlerdeki Gelişmeler 5.Teknoloji ve Sanat Alanındaki Gelişmeler 1. Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 1 1 13. özellikler) araştırılarak sunu hazırlanır. haritaları vb. Sabuncuoğlu’nun kullandığı Alay-ı Hümayun: Döneme ait minyatürlerden teknikler. Barbaros’u huzuruna kabul edişiyle ilgili drama çalışması yapılır. Osmanlı Devleti’nde bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri. bilim insanlarının hayatları. 14. Osmanlı Devleti’nin Akdeniz Anlatım hâkimiyeti ile Osmanlı deniz Soru-Cevap politikasının ilişkisi Örneklendirme vurgulanacaktır. anlayışı da işlenecektir.Bilim ve teknoloji 3. 4. Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olmasına etkisini değerlendirir.

hareketin yayılışını. Martin Luther’in faaliyetlerini.YÜZYIL (1600-1700) .Reformun Sonuçları Reform Hareketi: Reform hareketinin sebeplerini. Reform hareketinin sadece dini boyutunun olmadığına ve başarıya ulaşmasının nedenlerine değinilecektir. Konu: Reform Hareketleri 1. sonuçlarını ve Osmanlı Devleti’ne etkisini anlatan bir metin yazılır. Reform kelimesinin anlamı açıklanacaktır. HAFTA 1 1 16. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi “Reform’la ilgili sunular” ÜNİTE III : ARAYIŞ YILLARI 17.Reformun Gelişimi 3. Reform hareketleri karşısında Osmanlı Devleti’nin izlediği politikaya değinilecektir.Reformun Nedenleri 2. Reform hareketinin Osmanlı toplumundaki Hristiyanlara etkisine değinilecektir. Reform hareketinin sebeplerini ve etkilerini kavrar. Avrupa devletlerinde ve Osmanlı Devleti’nde dindevlet ilişkisi karşılaştırılacaktır.KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) OCAK DERS SAATİ HAFTA AY 1. VIII.

XVII.Konu: XVI I. görsel materyallerle desteklenerek sunulur. Taç Mahal: Taç Mahal’le ilgili araştırma yapılır. Araştırma. kayser. Kaşgar Hanlığı ve Babür Devleti’nin kültürel etkilerine değinilecektir.Yü zyıl da Asy a ve Avr upa 1. üretimin azalması. giray vb. Kırgızlar. knez. arşidük. Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti’nin Durumu 2. siyasi. Buhara. Bu savaşların.XVII. Asya ve Avrupa’ya Bakış: XVII. Unvanlar: Padişah. Ekber ve Erşed: I. yüzyılda Asya ve Avrupa’da bulunan devletlerle ilgili harita çalışması yapılır. imparator. Hokand). terimlerle ilgili araştırma yapılır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 2. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar.I. devletin Anadolu ile ilgilenecek gücünün olmaması. 2. Ahmet’in veraset sisteminde yaptığı değişikliğin Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilediği tartışılır. kral. XVII.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR . Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin Avusturya’ya yönelik dış politikasında meydana gelen değişim vurgulanacaktır. voyvoda. çar. ekonomik açılardan etkilerine değinilecektir (savaşların uzun sürmesi. Özbekler ve Özbek Hanlıkları (Hive.tımar gelirlerinin azalması vb ). Osmanlı-Avusturya ve Osmanlı-İran savaşlarının Osmanlı Devleti’ne etkilerini değerlendirir. yeni tımarların ortaya çıkmaması. sosyal. şah. Ekber ve erşed sistemine değinilecektir. Haçova Meydan Muharebe’sinden sonra Anadolu’da başlayan ayaklanmalara değinilecektir. Yüzyılda Osm anlıAvu stury a ve Osm anlı İran İlişk ileri -II. Güç Dengesi Değişiyor: Zitvatorok Antlaşması’nın maddeleri değişen güç dengeleri açısından incelenir. HAFTA (7) ÖĞRETMEN:………………………………… SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10.Kazak Hanlığı. YAZILI YOKLAMA 1 1 1.

25 Yıl Süren Mücadele: Girit’in fethi ile ilgili araştırma yapılarak Girit Savaşı’na destek veren Avrupa devletlerinin durumu incelenir.Osman(Genç Osman) Dönemi ve Islahatları 2. Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne etkileri vurgulanacaktır. kuşatma sürecini ve sonuçlarını değerlendirir.Yüzyıl Islahatları 1. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 1 1 5. Islahat kavramının anlamı üzerinde durulacaktır. Merkantilizmin Osmanlı Devleti’ne etkilerine değinilecektir. Tarhuncu Ahmet Paşa ve Köprülü ailesinin yapmış olduğu ıslahatlar vurgulanacaktır. Pascal. İngiltere’de meşruti yönetime ve Fransa’da mutlakiyet yönetimine değinilecektir. IV. yüzyılda Avrupa’da meydana gelen bilimsel gelişmeleri ve siyasi olayları kavrar. Tımar sistemi askerî.Yüzyılda Avrupa’da Bilim ve Teknik Alandaki Gelişmeler Avrupa’da Bilim: Sınıf gruplara ayrılır.IV. Murat’ın siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar. içerik analizi yapılarak incelenir. Konu: XVII. 4. III.SINIFLAR ÖĞRETMEN:…………………………… SÜRE DERS SAATİ KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) HAFTA DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ AY . Osman’ın ıslahat arayışlarını açıklar.II.İç İsyanlar 4. 10. Girit’in fethi işlenirken Osmanlı donanmasının durumuna değinilecektir. Kepler. Osman’ın ıslahat fikirleri ve Hotin Seferi’nin ıslahatlara etkisi araştırılır. Newton. bu durumun Osmanlı Devleti’ne etkileri üzerinde durulacaktır. Mehmet’in tahta geçiş süreci içerisinde işlenecektir. Mehmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri açıklar. Harvey gibi bilim insanlarıyla ilgili araştırma yapar. Kazan Kaldırma: Yeniçeri Ayaklanmalarının sebep ve sonuçları tartışılır. Bilim insanlarının yapmış olduğu çalışmaların dönemin siyasi. OsmanlıAvusturya ilişkilerine değinilecektir. Murat dönemi ıslahatları merkezi otoriteyi güçlendirme çalışmaları çerçevesinde işlenecektir. Otuz Yıl Savaşlarına. Bağdat Köşkü: Bağdat Köşkü ile ilgili araştırma yapılarak 17.HAFTA Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi 9.Yüzyılda Avrupa’da Siyasi Durum 4.IV. Leibniz. Murat’ın iktidarı ele alış sürecine de değinilecektir. Celâli. Koçi Bey ve Kâtip Çelebi’nin risalelerine dönemin ıslahat çalışmaları bağlamında değinilecektir.Tımar sistemindeki değişimin sebep ve sonuçlarını değerlendirir. 6. İstanbul ve Eyalet ayaklanmaları ele alınacaktır. Mehmet Dönemi(1648. Osmanlı-Lehistan. Osmanlı Devleti’nin Hollanda’ya verdiği imtiyazlar.yüzyıl mimari özellikleri incelenir. Bu anlayışın. sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ele alınacaktır. Son Akıncı: Telli Hasan Paşa olayı örneğinden hareketle akıncı birliklerinin önemini yitirmesiyle ilgili araştırma yapılır. 7. ekonomik anlayışına etkileri sınıfta tartışılır. Osmanlı ekonomisine etkileri tartışılır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama 3.IV. “Bir Türk Gibi Güçlü”: Uyvar Kalesi’nin fethi ile ilgili yazılmış şiirlerden yararlanılarak fethin kamuoyundaki yansımaları incelenir. sosyal.XVII. . Avrupa devletlerinin haçlı zihniyeti vurgulanacaktır.Merkezî otoritenin zayıflaması ile ayaklanmaların ortaya çıkması arasındaki ilişkiyi açıklar. 3. İngiltere ve Fransa’nın denizlerde güçlenmesi.1688) 1. yüzyılda yapılan ıslahatların genel özellikleri ele alınacaktır.HAFTA 1 1 3. Bacon.XVII.Avrupa’nın Gelişimine Seyirci Kalan Osmanlı Büyük Kaçgun: Celâli Ayaklanmaları ile ilgili araştırma yapılarak ayaklanmaların Osmanlı Devleti’ne etkileri sınıfta tartışılır. Galileo. Osmanlı Maliyesi: Osmanlı gümrük politikasıyla ilgili bir araştırma yapılır. Kasr-ı Şirin Antlaşması’nın önemi vurgulanacaktır.OCAK 3. Murat filmi izlenir.IV. İltizam ve mukataa usulüne değinilecektir. Descartes. I. XVII. Avrupa’da Yeni Ticaret Politikası: Merkantilizm anlayışını ortaya çıkaran Avrupa’daki gelişmeler araştırılır. Osmanlı-Rusya. Bağdat Fatihi: TRT yapımı olan IV.Murat” TRT Belgeseli ŞUBAT 4. Genç Osman’ın Lehistan Seferi’ne bizzat katılmasının önemi vurgulanacaktır IV. Hotin Fetihnamesi: Nadirî’nin Hotin Seferi ile ilgili minyatürleri incelenir. Mehmet Dönemi Islahat Çalışmaları 2.IV. HAFTA 1 1 8. siyasi.XVII. Bilimsel çalışmalar ve bu çalışmaların döneme olan etkisi vurgulanacaktır. Koçi Bey Risalesi: Risaleden seçilen metinler. Avrupa devletleri arasında yaşanan rekabetin Osmanlı Devleti’ne etkilerini açıklar.II. Mehmet Dönemi Siyasi Olayları Son Bakış: Harita çalışması yapılarak Osmanlı Devleti’nin sınırları incelenir. HAFTA (8) 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Viyana Kuşatması’nın sebeplerini. Kutsal İttifak: Viyana Kuşatması ve Haçlı zihniyetinin yeniden ortaya çıkışı ile ilgili araştırma yapılır. İbrahim’in saltanatı IV. Tımardan İltizama: Tımar sisteminde meydana gelen değişimin etkilerini araştırır. 3. Revan ve Bağdat Seferleri: Seferlerle ilgili bir harita çalışması yapılır. Karlofça ve İstanbul antlaşmalarının maddeleri incelenecektir. Ordunun Başında Genç Bir Padişah: II.Murat Dönemi (Siyasi Olaylar-Islahatlar) Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “IV. Valide Sultan’ın Çözümü: Hatice Turhan Sultan’ın Köprülü Mehmet Paşa’yı sadrazam yapmasıyla ilgili drama yapılır. Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları: Harita çalışması yapılarak antlaşmalardan sonra Osmanlı Devleti’nin sınırları incelenir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 4. Yüzyıl ıslahatlarının karakteristik özellikleri sınıfta tartışılır. II. Her bir grup. 7 Yaşındaki Cihan Padişahı: Sofu Mehmet Paşa’nın sadrazamlıktan alınışıyla ilgili drama yapılır. Konu: IV. Gelenekçi Islahat Düşüncesi: XVII.II.

Ahmet Çeşmesi hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanır. Petro’nun askerî ve sanayi alanlardaki reformlarına kısaca değinilecektir. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemi üzerinde durulacaktır. HAFTA 1 1 5. Venedik.Ahmet Dönemi Feyzullah Efendi: Feyzullah Efendi örneğinden yola çıkılarak ulemanın siyasallaşmasının Osmanlı yönetimine etkisi araştırılır.Sanat ve Mimari IV. yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki kültür. IV.HAFTA 1 1 11. Ahmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını değerlendirir. III. 1768 -74 Osmanlı Rus Savaşları ele alınacaktır. Nabi.” sözü tartışılır. Lale Devri’nde yapılan ıslahatlar ve bu ıslahatların karakteristik özelliği vurgulanacaktır. Sömürgeciliğin yayılması ele alınacaktır. Ahmet Çeşmesi: III.Sanayi İnkılâbı’nın nedenlerini ve ortaya çıkan değişimleri kavrar. Paris’te Bir Osmanlı Sefiri: Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in Fransa Seyahatnamesi metinlerinden yararlanılarak ıslahat hareketleri tartışılır. HAFTA 1 1 2.SINIFLAR DERS : TARİH II . III. sosyal ve ekonomik değişimlere değinilecektir. Küçük Kaynarca Antlaşması ele alınacaktır. Rusya’nın dış politikası açıklanırken Çar I. Sanayi İnkılâbı’nın meydana getirdiği siyasi.III.Mahmut Döneminde verilen kapitülasyonlar Kanunî döneminde verilen imtiyazlar ile karşılaştırılır.Aydınlanma Çağı’nda meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmelerin etkilerini kavrar. Evliya Çelebi.Konu:III. Osmanlı-Rus ilişkilerini. Sömürge İmparatorlukları: Avrupa devletleri ve sömürgelerini gösteren harita çalışması yapılır. Osmanlı-İran ilişkileri yüzyılın tamamını kapsayacak şekilde ele alınarak Azerbaycan hanlıklarına da değinilecektir.XVII. 1.YÜZYIL) I.Ahmet Dönemi 1. Fabrikalar Karşısında Loncalar: Sanayi İnkılâbı’ndan sonra Avrupa’daki üretim ile Osmanlı lonca sistemindeki üretim karşılaştırılır.Konu:Avrupa’da Düşünce ve Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1.Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu 1.Bilim. sadece ebedi ülke çıkarlarımız vardır. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Osmanlı-Rusya. Karadeniz’deki Rus İlerleyişi: Rusya’nın Osmanlı Devleti’nden aldığı topraklar ile ilgili harita çalışması yapılır. Katerina’nın Osmanlı Devleti ile ilgili projesi (Grek Projesi) hakkında araştırma yapılarak sınıfa sunulur.Avrupa devletleri ve Osmanlı Devleti’nin XVIII. Avusturya ilişkilerine değinilecektir. Çariçe Katerina: II.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Osmanlı sanayisi ve Avrupa sanayisi üretim ilişkileri açısından karşılaştırılacaktır. Değişen Krallar Değişmeyen Çıkarlar: Sınıf gruplara ayrılır.39 Rus-Avusturya ittifakı.Avrupa Devletlerinin Genel Durumu 2.Avrupa’da Düşünce Alanındaki Gelişmeler 2. İmtiyazdan Sözleşmeye Kapitülasyonlar: I. mimari ve bilim alanlarındaki çalışmaları değerlendirir. İngiltere’nin 1791’den itibaren Rusya’ya karşı Osmanlı toprak bütünlüğünü koruduğuna değinilecektir. Rusya’nın Balkanlar’daki faaliyetlerine değinilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Evliya Çelebi Seyahatnamesi” ÜNİTE IV : 18.MART 1. II.” sözünden hareketle Avrupa devletlerinin dış politikalarını tartışır.Konu:XVIII. 3. Nef’i. HAFTA 1 1 3. Küçük Kaynarca Antlaşması: Antlaşma maddelerinin içerik analizi yapılır. Aydınlanma Çağında meydana gelen fen ve sosyal bilimler alanlarındaki gelişmelere ve bu gelişmelerin ekonomik.Konu:Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri 1. Atölyeden Fabrikaya: Herhangi bir sanayi ürününün el tezgâhlarındaki ve fabrikalardaki üretim aşamaları görsel öğeler kullanılarak karşılaştırılır. Avrupa devletlerinin dış politikalarındaki sürekliliğe ve Osmanlı Devleti’nin Avrupa politikasında değişen rolüne örnekler verilecektir. Kâtip Çelebi. Gruplar. Hattat Hafız Osman.XVII. Naima gibi sanatçıların ve bilim insanlarının çalışmalarına ve eserlerine yer verilecektir. Aklı Kullanma Cesareti. Lagari Hasan Çelebi. Itri.Avrupa’da Sanayi İnkılâbı Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi “Aydınlanma Çağı ve Sanayi İnkılâbı ile ilgili Sunular” 4. Son Giray: Şahin Giray Han’ın biyografisinden hareketle Kırım’ın elden çıkışı incelenir.Osmanlı Devleti ve Avrupa Devletlerinin Dış Politikası Evliya Çelebi’nin Gözüyle Anadolu: Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden yararlanarak öğrencilerden bulundukları şehir hakkında araştırma yapmaları istenir. Aydınlanma Çağı: Aydınlanma felsefesi ile Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Avrupalı bir diplomatın “Bizim ebedi düşmanlarımız ve dostlarımız yoktur. İttifakların kurulmasındaki faktörler açıklanacaktır. Kırım’ın önemine Osmanlı-Rus ilişkileri çerçevesinde değinilecektir. 4. Rusya’nın genişleme siyaseti açısından değerlendirir. 3. Teknik gelişmelerin sanayileşmeye etkilerine değinilecektir. Karacaoğlan.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kültür. Aydınlanma Çağı: Aydınlanma Çağında meydana gelen bilimsel gelişmeler araştırılarak tarih şeridi hazırlanır.ÜNİTE: DİPLOMASİ VE DEĞİŞİM (XVIII.III. Mimar Mehmet Ağa. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı 2. Avrupa’nın Sınırları (!): Avrupa devletlerinin yayılma ve çatışma bölgelerini gösteren harita çalışması yapılır. yüzyıl dış politikalarındaki öncelikleri fark eder. siyasi ve toplumsal etkilerine değinilecektir. 1736.Rusya’nın genişleme politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal (9) ÖĞRETMEN:………………………………… SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………. Fransa’ya verilen kapitülasyonların devamlı hâle getirilmesinin Osmanlı ekonomisine etkisine de değinilecektir. sanat.. Mavi Cami: Sultan Ahmet Camii’nden hareketle dönemin mimari anlayışı incelenir.

Yüzyılda Osmanlı Devleti’ n deki Değişim ve Islahatlar 1. Fransız İhtilali’nin sebeplerini ve İhtilâl sonrasında ortaya çıkan fikir hareketlerini değerlendirir. okulun tarihçesi araştırılarak sanal gezi yapılır. Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulması ile ilgili olayları açıklar. Koca Ragıp Paşa: Koca Ragıp Paşa’nın reisülküttaplıktan sadrazamlığa terfisinden yola çıkılarak devlet kurumlarındaki değişim süreci araştırılır. kendilerini Avrupa’ya giden elçilerden birinin yerine koymaları ve Sultana sunulmak üzere bir sefaretname (rapor) hazırlamaları istenir. Aydınlanma Çağı Sosyal Bilimcileri: Fransız İhtilal’inin fikir öncüleri ve eserleri ile ilgili araştırma yapılır. III.Konu:Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması ve Fransız İhtilali 1. 1830 ve 1848 ihtilallerine de değinilecektir. Özgürlük. Selim’e sunulan layihalardan hareketle padişahın başkanlık ettiği bir meşveret meclisi toplanarak devletin kötü gidişatını durdurmak için alınması gereken tedbirlerin konuşulduğu drama çalışması yapılır. 10.Selim Dönemi VII. Osmanlı’nın Fransa’ya karşı izlediği “Denge Politikası” ile İngiliz. Layihalar: III. 7.İngiliz rekabeti ve Fransız sömürgeciliği açısından ele alınacaktır. Sefaretnameler: Öğrencilerden. Selim’in aldığı eğitim ve sanatçı yönü ile ilgili biyografi çalışması yapılır. Nizam-ı Cedid Ordusunun kurulması ile ayanların yükselişi ilişkilendirilecektir.YAZILI YOKLAMA Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi: Bildirgenin maddeleri demokrasi. yüzyıl ıslahat hareketlerinin genel özellikleri ile bu ıslahatların toplum.Fransız ihtilali -I.HAFTA 1 1 6. SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………. insan hakları ve cumhuriyet yönetimi ile bağlantı kurularak incelenir. Mühendishane-i Bahri Hümayun: Deniz Harp Okulu’nun İnternet sayfasından. İhtilal’in siyasi. sosyal ve fikri nedenleri açıklanacaktır.Konu:XVIII.SINIFLAR DERS : TARİH II . Öğrencilerin raporlarında değindikleri konular ve bu konuları seçme nedenleri üzerinde tartışmaları sağlanır. Ziştovi ve Yaş antlaşmalarına değinilecektir.Konu:III.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Divan-ı Hümayun’dan Bab-ı Âli’ye geçiş ile ilgili gelişmeler verilecektir.Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması 2. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama NİSAN 1 1 8. Selim Dönemi OsmanlıFransız siyasi ilişkilerini açıklar. Fransız İhtilali: Fransız İhtilali’ni konu alan film izlenir veya edebi eser incelenir. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin yönetim ve bürokrasi anlayışında meydana gelen değişimleri örneklerle açıklar.Osmanlı Devleti’ndeki Değişim ve Islahatlar 2. Akka Zaferi: Nizam-ı Cedid Ordusunun Mısır’ın işgalden kurtarılmasındaki rolü araştırılarak sınıfa sunulur. HAFTA (10) ÖĞRETMEN:……………………………….KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ Ders Kitabı Duvar Haritası A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi “ABD’nin Kuruluşu ve Fr an sız İht ilâl i ko nul u Fil ml er” DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) MART DERS SAATİ HAFTA AY 5. III. Malikâne sistemi ve esham uygulamasına da değinilecektir.XVIII. “Nizam-ı Kadim ve Nizam-ı Cedid: Bir yeniçeri ile Nizam-ı Cedid askerinin aldıkları eğitim. ekonomik. V.XVIII. Nur-ı Osmaniye Camii: Dönemin mimari ve sanat eserlerinden yola çıkılarak sanat anlayışındaki değişimi yansıtan sunu hazırlanır.Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri Suz-î Dilara Makamı: III. Osmanlı Devleti’nin sürekli elçilikler kurmasının önemi vurgulanacaktır. XVIII. Fransız İhtilali’nin Avrupa’daki monarşi ve İmparatorluklara etkisi ve Fransız İhtilal’ine karşı alınan önlemlere değinilecektir. Mısır’ın işgali Fransız. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Sefaretnameler” “Deniz Harp Okulu’na İnternet Üzerinden Sanal Gezi” 1. eğitim ve sanat alanlarındaki etkilerini değerlendirir. kültür. Ayan ve eşrafın ön plana çıkmasının sebepleri ve etkileri verilecektir. Selim Dönemi siyasi gelişmeleri ve ıslahat hareketlerini kavrar. 9. VI. ABD’nin bağımsızlığını kazanmasındaki Fransız desteğine İngiltere-Fransa rekabeti çerçevesinde değinilecektir. kullandıkları teçhizat ve gündelik yaşamlarını konu alan bir diyalog hazırlanarak sınıfa sunulur. İdarî kadronun seyfiye yerine daha çok kalemiyeden seçilmesine değinilecektir. Eşitlik.Rus ittifakına değinilecektir. Kardeşlik: İhtilal’in yaydığı fikirlerin Avrupa siyasi ve toplumsal düzeninde meydana getirdiği değişiklikler araştırılır. ABD’nin Osmanlı Devleti’yle ilk ticari ilişkilerine değinilecektir. Ayanlar Ayanı: Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa ile ilgili biyografi çalışması yapılır. Osmanlı Hazine Bonosu: Esham uygulaması hakkında araştırma yapılarak bir sunum hazırlanır. sosyal ve ekonomik alanlardaki ıslahatları ele alınacaktır. 11. Napolyon’un Mısır Hayali: Napolyon’un Mısır’ı işgalinin Osmanlı Devleti’ne etkisini yorumlayan bir gazete haberi hazırlanır. Askerî.

Balkanlarda milliyetçilik fikirlerinin yayılması ile Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan ayaklanmalar arasındaki ilişkiyi kavrar. Vaka-i Hayriye: Yeniçeri Ocağının kaldırılma süreci hakkında araştırma yapılır. İlk Resmî Gazete: Osmanlı Devleti’nin ilk resmî gazetesi olan Takvim-i Vakayi hakkında bir araştırma yapılır.ne zaman ve hangi devletlere bağlı olarak kurulduğu açıklanacaktır. 4.Konu: XIX. Osmanlı Devleti’nin Paylaşılması Tasarıları ve Sevr Antlaşması ile bağlantı kurulacaktır. Rusya’nın Panslavizm politikasına yer verilecektir.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 1:Yunanistan’ın Anadolu’ya yönelik yayılmacı emellerini ve Megali İdea politikasını kavrayabilm e.davranışı gerçekleştirilirken Karadeniz Bölgesi’ndeki satraplıkların nerede. Davranışlar: 1 -5 Amaç 3:Pontus iddialarının siyasallaştırılması ile ilgili gelişmeleri kavrayabilme.Osmanlı-Avusturya savaşlarının sonuçları açısından ele alınacaktır. askerî ve ekonomik alanlardaki ıslahatlar ele alınacaktır. Mahmut Dönemi Islahatları 2. padişahın yetkileri açısından da ele alınacaktır.12. Amaç 2:Pontus İddialarının ortaya çıkışı ile ilgili gelişmeleri kavrayabilme. Bükreş ve Edirne Antlaşmalarına da yer verilecektir. Sened-i İttifak.amacın 2.II. 2. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 1 1 I. kültürel. Mahmut Dönemindeki değişimi hakkında araştırma yapılır.Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa 1. Davranışlar: 1.11. II. Tercüme Odası: Tercüme Odası’nın Osmanlı dış politikası açısından önemi ve II. Viyana Kongresi’nin Mimarı Metternich: Kongrede alınan kararların Avrupa devletlerine ve Osmanlı Devleti’ne farklı uygulanışı tartışılır. sosyal.amacın 3.davranışı gerçekleştirilirken 1600.amacın 5. 2.XIX. Yaka Türkmenlerine kısaca değinilecektir. Davranışlar: 1.Asya ve Avrupa’daki Devletlerin Genel Durumu 2.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 2:Büyük Devletlerin Osmanlı Politikalarını Kavrayabilme.Mahmut Dönemi Siyasi Olayları 1. Viyana Kongresi ile Avrupa’da değişen dengeler ve Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı izledikleri politika ele alınacaktır İstanbul Konferansı’na değinilecektir. 2. Davranışlar: 1 -9 4. Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan fikir akımlarının Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerine de değinilecektir. HAFTA 1 1 3. Fener Patrikhanesi ve ona bağlı kiliselerle Yunanistan tarafından yürütülen faaliyetler açıklanacaktır.amacın 6. Yeniçeri Ocağının kaldırılması. 1. ünitenin 11. Şark Meselesi’nin Avrupa’nın siyasi gündemine girmesini kavrar. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 3. Avrupa devletlerinin Balkanlar üzerindeki politikalarına yer verilecektir.1080 yılından itibaren Kıpçak Türkleri ile daha sonraki yıllarda da Moğol baskısından kaçan Türkmenlerin bölgeye yerleştikleri belirtilerek Trabzon İmparatorluğu yıkılmadan önce bölgenin geniş ölçüde Türkleştiği vurgulanacaktır.davranışı gerçekleştirilirken Trabzon İmparatorluğu’nun kuruluşu ve Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde yıkılışı konuları ile bağlantı kurulacaktır. kazanımı ile ilişkilendirilecektir. Siyasi. Pont Devleti’nin Trabzon İmparatorluğu ile siyasi. kazanımı ile ilişkilendirilecektir. Şark Meselesi Nasıl Doğdu? Şark Meselesi’nin tarihî süreciyle ilgili araştırma yapılır. Mahmut’un yaptığı ıslahatları ve bu ıslahatların meydana getirdiği değişimleri değerlendirir Yüzyıla Bakış: Asya ve Avrupa’da bulunan devletlerle ilgili harita çalışması yapılır. 1. sosyal. sosyal ve kültürel hiçbir ilgisinin olmadığı belirtilecek.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I .1922 döneminde yabancı okullar. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar. ünitenin 7. “Ermeniler.Milliyetçilik Hareketleri ve İsyanlar 2.Değişen şartlara göre Avrupa Devletlerinin Osmanlı Politikaları Balkanlar Kaynıyor: Balkanlarda ayaklanma öncesi siyasi.Konu: II. “Ermeniler. OsmanlıRus. dini ve etnik durum ve ayaklanmanın sebepleri hakkında araştırma yapılır. 2. Anayasaya Doğru: Sened-i İttifak ile Magna Carta genel özellikleri açısından karşılaştırılır. II.davranışı gerçekleştirilirken Doğu Sorunu. idari..KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) DERS SAATİ HAFTA AY ÜNİTE V : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) NİSAN 1. HAFTA (11) 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………….

Sanayi İnkılâbının drama çalışması yapılır. Mustafa Reşit Paşa: Mustafa Reşit Paşa’nın hayatı hakkında bir biyografi çalışması yapılır. 1838 Ticaret Sözleşmesi ile Osmanlı Devleti’nin İngiltere’ye verdiği imtiyazlar ve bunların Osmanlı ekonomisine etkilerine yer verilecektir. ünitenin 4. Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrımüslimlerle ilgisi kurularak açıklanacaktır. 1 1 III. GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı siyasi.HAFTA 1 1 5. 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………………. Boğazlar konusunun uluslararası bir sorun hâline gelmesi vurgulanacaktır. Tanzimat Dönemi Edebiyatı: Döneme ait edebî eserlerden yararlanarak Tanzimat Dönemindeki siyasi ve sosyal olayların edebiyata yansımaları incelenir . Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal 1.Mısır Sorunu ve Osmanlı Devleti’ne ihracat yapmak isteyen Mehmet Ali Paşa İsyanı kişilerin gümrüklerdeki durumunu gösteren bir 4. İngiliz tüccarı olarak 3.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 3: 1839. Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı Devleti’ne etkisini analiz eder. Çelik Ağlar: Avrupa’daki demiryolu ağı ile Osmanlı Devleti’ndeki demiryolu ağı karşılaştırılır. Sömürgecilik anlayışının Osmanlı Devleti’ne etkisivurgulanacaktır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal MAYIS  7. 6. Mısır ve Boğazlar Sorunu ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne yönelik politikalarını kavrar. Davranışlar:1. Gazete Haberi: Bir Avrupalı gazeteci ve Osmanlı gazetecisinin dilinden Mısır Meselesi hakkında bir haber yazılır.amacın davranışları. Gümrük Vergileri Düşürülüyor: Osmanlı tüccarı olarak İngiltere’ye.Boğazlar Sorunu 5. “Ermeniler.1856 yılları arasında Osmanlı Devleti’ndeki gayrı Müslimlerin durumunu kavrayabilme. Osmanlı Devleti’ne etkisi Susan Tezgâhlar: Bursa örneğinden hareketle Avrupa’da meydana gelen Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı üretimine etkisi incelenir..SINIFLAR DERS : TARİH II . sosyal ve kültürel hayatına etkisini değerlendirir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Egemenliğin önemi işlenecektir. Konu: Tanzimattan Meşrutiyete 1. 3. SÜRE SINIF: 10.SINIFLAR DERS : TARİH II KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) NİSAN DERS SAATİ HAFTA AY 4. 4.HAFTA (12) ÖĞRETMEN:………………………………. Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın yaptığı ıslahatlara değinilecektir.5 Gülhane Hatt-ı Hümayunu: Tanzimat Fermanı’nın maddeleri içerik analizi yöntemiyle incelenir. kazanımı ile ilişkilendirilecektir.ÖĞRETMEN:………………………………….Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839) Tanzimat Fermanı’nın hazırlanmasında etkili olan iç ve dış siyasi gelişmelere de değinilecektir.

Tunus ve Mısır’ın Osmanlı hâkimiyetinden çıkışına yer verilecektir. asker. “Ermeniler. demokratikleşme süreci açısından incelenir. Davranışlar: 1. Tanzimat’tan Islahat’a: Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı’nın genel özellikleri karşılaştırılır.1878 OsmanlıRus Savaşı sonunda ortaya çıkarılan Ermeni meselesini kavrayabilme. çiftçi.12 Amaç 5:Ermeni Komitalarının ortaya çıkışı ve Ermeni eylemlerini kavrayabilme. Ermeni Meselesi’nin ortaya çıkışına ve Ermeni faaliyetlerine yer verilecektir. Davranışlar: 1.9 Amaç 6:Osmanlı Devleti’nin Ermeni İsyanları karşısında uyguladığı siyaseti kavrayabilme. 2.Meşrutiyetin İlanı 2. Kırım Savaşı’nın Osmanlı Devleti ve Avrupa devletleri açısından önemini açıklar. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Plevne Marşı” 3. kadın vb. Osmanlı Donanması: Abdülaziz Döneminde Osmanlı donanmasının durumunu gösteren bir araştırma yapılır. sosyal ve kültürel hayatına etkisini kavrar. Fermanın Yankıları: Islahat Fermanı’nın toplumun farklı kesimleri (Müslüman. Millet-i Sadıka: Osmanlı yönetiminde Ermenilerin durumu ve bu dönemden sonra ayaklanmalarının sebebi hakkında araştırma yapılır.) tarafından nasıl algılandığını gösteren bir drama çalışması yapılır.SÜRE ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Padişah Abdülaziz’in H ay atı – V C D ” DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) DERS SAATİ KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR MAYIS 1 1 8.3 IV. Hindistan’a Giden Yeni Yol: 1869’da Süveyş Kanalı’nın açılmasının İngiltere’nin Osmanlı politikasına etkisini araştırılır. 11. Davranışlar: 4.-7. Meşrutiyet Dönemini Osmanlı Devleti’nin demokratikleşme süreci açısından değerlendirir.I.1856) 3. HAFTA Osmanlı Devleti’nin ilk dış borçlanmasının bu savaş sırasında olduğuna da değinilecektir. “Ermeniler. HAFTA . Tanzimat Paşaları: Âli ve Fuat paşalar hakkında biyografi çalışması yapılır. Kanun-i Esasi’nin demokratikleşme süreci açısından önemi vurgulanacaktır Mecelle’nin aile hukuku açısından önemine değinilecektir. 2. Konu: Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Gelişmeler 1. amaçların davranışları Osmanlı Devletinde yaşayan gayrımüslimlerle ilgisi kurularak açıklanacaktır. Kıbrıs.5 Amaç 7:Avrupa devletlerinin Ermeni isyanları ve bu isyanların bastırılması karşısında uyguladığı siyaseti kavrayabilme. 4. Değişen Sınırlar: Savaş öncesini ve sonrasını gösteren bir harita çalışması yapılır. Avrupa’da Bir Osmanlı Padişahı: Abdülaziz’in Avrupa seyahati ve bunun yankıları hakkında bir araştırma yapılır. Davranışlar: 1. 9.Islahat Fermanı(1856) Avrupa Güç Dengesi Arayışında Osmanlı: Paris Barış Antlaşması maddelerinden yola çıkılarak Avrupa güç dengesinde Osmanlı Devleti’nin yeri incelenir.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 3: 1839. Plevne Savunması: Plevne Marşı dinletilerek Plevne savunması incelenir.6 Amaç 8:Kafkas Cephesi’nde RusErmeni işbirliğini kavrayabilme. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama 1 1 10. Aziziye Tabyaları: Nene Hatun’un Erzurum savunmasındaki rolü ve Aziziye Tabyalarının önemi araştırılır.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 4: 1877.Kırım Savaşı (1853. Islahat Fermanı’nın Osmanlı siyasi. Davranışlar: 1. İlk Osmanlı Anayasası: Anayasa maddeleri.I.-6. Berlin Konferansı’na yer verilecektir. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın önemi üzerinde durulacaktır. gayr-i müslim. 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın (93 Harbi) sonuçlarını açıklar.1877-1878 OsmanlıRus Savaşı (93 Harbi) Meşrutiyet’e Giden Yol: Meşrutiyet’e giden yolda fikir hareketleri hakkında araştırma yapılır.1856 yılları arasında Osmanlı Devleti’ndeki gayrı Müslimlerin durumunu kavrayabilme. Jön Türkler (Genç Osmanlılar) hareketine de değinilecektir.-5. Osmanlı-Rus Savaşı’nda İngiltere’nin politika değişikliğine gitmesine vurgu yapılacaktır. Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Balkanlardan ve Kafkaslardan Anadolu’ya yapılan göçlere yer verilecektir. Padişah-tebaa arasında değişen anlayışa vurgu yapılacaktır. Zanaatkâr Padişah: II. Abdülhamit hakkında bir biyografi çalışması yapılır.

XIX.Hersek’in ilhakına.). kültürel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir. tiyatro vb. Üç Takım: 1900’lerin başında kurulan futbol takımları hakkında araştırma yapılarak sunulur.Osmanlı Devleti’nde alanında meydana gelen Eğitim Alanında gelişmeleri kavrar. Sanayi-i Nefise vb.ı Umumiye’nin Osmanlı ekonomisine etkileri araştırılır. Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne de yer verilecektir. Osmanlıcılık. Basın-yayının Osmanlı toplumunda meydana getirdiği değişim vurgulanacaktır. sanat ve 4.(13) ÖĞRETMEN:………………………………. HAFTA (14) .Osmanlı Devleti’nde eğitim 3. Mahmut döneminden itibaren Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi hakkında bir araştırma yapılır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal “Ahmet Cevdet Pa şa ’nı n Es erl eri ” “Osman Hamdi Bey Resimleri” 1. süsleme ve görsel sanatlardaki gelişmelere değinilecektir. Bosna .Yüzyılda Osmanlı’nın Toplum Yapısında Meydana 13. Klasik eğitimle modern eğitim arasındaki farka değinilecektir. İttihat ve Terakki’nin Üç Paşası: Enver. Azınlık ve yabancı okulların faaliyetlerine de değinilecektir. İlk Müzeci: Osman Hamdi Bey’in hayatı ve eserleri hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanır. Talat ve Cemal Paşaların biyografilerinden hareketle İttihat ve Terakki’nin amaç ve çalışmaları incelenir. Türkçülük ve Batıcılık fikir akımlarına değinilecektir 31 Mart Olayı’na da yer verilecektir.)birini araştırarak sınıfa sunar.SINIFLAR DERS : TARİH II KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) MAYIS DERS SAATİ HAFTA AY 4. Osmanlı Devleti’nde kadının konumundaki değişim vurgulanacaktır. Spor alanında yapılan çalışmalara da yer verilecektir. Klasik eğitimle modern eğitim arasındaki farka değinilecektir. Sahne sanatları (opera. Osmanlı kültür. II. Osmanlı-Alman yakınlaşmasına da değinilecektir.Osmanlı Devleti’nde analiz eder. 3B (Berlin-Boğaz–Bağdat): Demiryolu Projesi’nden hareketle Osmanlı-Alman yakınlaşması incelenir. Mekteb-i Tıbbiye.Osmanlı toplumunda Gelen Değişmeler meydana gelen değişimleri 2. Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne de yer verilecektir. Ahmet Cevdet Paşa: Ahmet Cevdet Paşa’nın eserleri ve Türk kültürüne katkılarıyla ilgili bir biyografi çalışması yapılır.Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler 1. Düyun-ı Umumiye: Düyun.YAZILI YOKLAMA Avrupa’da Osmanlı Talebesi: II. Bulgaristan’ın bağımsızlığını kazanmasına ve Girit’in Yunanistan’a katılmasına değinilecektir.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kültür. Basın-Yayın Hayatındaki Gelişmeler 14.HAFTA 1 1 12. Her grup bu dönemde açılan okullardan (Rüştiye. Topkapı’dan Dolmabahçe Sarayı’na: Gerçek ya da sanal gezi düzenlenerek Topkapı ve Dolmabahçe sarayları mimari tarzı ve yapılış süreci açısından karşılaştırılır. Meşrutiyet Dönemi siyasi sosyal. Fatma Aliye: Fatma Aliye’nin dilinden kendi hayatı ve dönemine ait bilgiler anlatılır. Sekiz Sütuna Manşet: Döneme ait sosyal konulardan biriyle ilgili farklı bakış açılarını yansıtacak nitelikte gazete haberleri yazılır. Meydana Gelen Gelişmeler 15. Kadınlar tarafından gerçekleştirilen yayın faaliyetlerine yer verilecektir.II.Dağılmayı Önleme Çabaları Mithat Paşa: Mithat Paşa hakkında biyografi çalışması yapılır.Meşrutiyet ve Siyasi Gelişmeler 4. Eğitimde Atılımlar: Sınıf gruplara ayrılır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Ders Kitabı Duvar Haritası “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” Erhan Afyoncu “Büyük Osmanlı Tarihi” İsmail Hakkı Uzunçarşılı “Osmanlı Tarihi” Enver Ziya Karal HAZİRAN 1 1 V. Azınlık ve yabancı okulların faaliyetlerine de değinilecektir.Sanat ve Mimari Alanındaki Gelişmeler -II. Meclis-i Mebusan’da Bir Oturum: Meclis-i Mebusan’ın yapısı dikkate alınarak Meclis çalışmalarıyla ilgili drama yapılır. Fikir Akımları: Osmanlı fikir hareketleri hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanır. İttihat ve Terakki Cemiyetine değinilecektir. Darülfünun. 3.Konu:XIX.XIX. Okullar 5. SÜRE 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. İslamcılık.Azınlıklar ve Yabancı mimari anlayışını kavrar.

HAFTA .İnkılâp Tarihi” Hamza Eroğlu “1915 Olayları ile ilgili Belgeseller” (15) .3 1 1 2. ileri görüşlülüğü ve önder Sarıkamış’ta verdiği mücadele ile ilgili belgesel izlenir. Davranışlar: 1. HAFTA 17.Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını kavrar.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Sonu Balkan devletlerinin yayılmacı politikası çerçevesinde 1897 OsmanlıYunan Savaşı’na da değinilecektir. Yunan-Pontus ve Süryaniler” ile ilgili konular.İnkılâp Tarihi” Hamza Eroğlu 2. Davranışlar: 1.Konu:XX.4 Amaç 12:Tehcir kararının uygulama esaslarını kavrayabilme. VI.amacın 1.10 Amaç 13:Tehcir kararından sonra Ermenilerin durumunu kavrayabilme. I.14 Amaç 16:Ermenilerin soykırım iddialarının geçersizliğini analiz edebilme. Davranışlar: 1. Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi.07.. ……………………….2008 tarihli ve 138 sayılı Kurul Kararı gereği hazırlanan Tarih 10 Ders Programında belirtilen hedefler esas alınarak hazırlanmıştır.Talim ve Terbiye Kurulu’nun 14. 06. oluşuna yer verilecektir. Sava şlar 1. Davranışlar: 1. Sarı Gelin: 1915 Olayları ile ilgili belgesel izlenir. “Ermeniler. Davranışlar: 1.GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I SINIF: 10. 2002 tarih ve 272 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2002 tarih ve 2538 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan “Ermeni. I. gösteren harita çalışması yapılır.Balkan Savaşları 3.Bu Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planı .davranışı gerçekleştirilirken zorunlu göçe tabî tutulanların savaşa etkisi olmayacak yerleşim yerlerine yerleştirildikleri belirtilmelidir.SINIFLAR ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERS : TARİH II KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLEN DİRME ( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi ) HAFTA AY KONULAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR HAZİRAN 1 1 16. Balkan savaşlarını sınırlar Savaşı’nda mücadele ettiği cephelere açısından karşılaştıran bir harita çalışması yapılır.. 2551 Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge “ gereği ünitelendirilmiş olarak yapılmıştır. Davranışlar: 1.Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” Amaç 9:Ermeni komitacılarının çıkardığı olayları(Bitlis. Dünya Sınırlar Değişiyor: I ve II.ÖĞRETMEN:………………………. Ortaöğretim 10 sınıf Tarih dersi öğretim programı gereğince eklenmiştir.2003 Karar Tarihli. yer verilecektir. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırmaİnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “T. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 03. Savaş Öncesi ve Sonrası Avrupa: I. Davranışlar:1.30. gezi düzenlenir. . Sarıkamış Harekâtı: Enver Paşa komutasındaki ordunun mantıklılığı.Yüzyılda Osm anlı Derne’de Bir Osmanlı Subayı: Mustafa Kemal’in ve Devl diğer Osmanlı subaylarının Trablusgarp Savaşı’ndaki eti ve faaliyetleri araştırılır.3 Amaç 11:Tehcir kararının alınma gerekçesini kavrayabilme.I. Van İsyanı) kavrayabilme.. Davranışlar: 1. Zeytun Olayları. SÜRE KAZANIMLAR ( HEDEF VE DAVRANIŞLAR ) DERS SAATİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………. Dünya Savaşı sonrası imzalanan Çanakkale Geçilmez: Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihi antlaşmaların içeriğine kısaca açısından öneminin incelenmesi amacıyla Çanakkale’ye bir değinilecektir.06. OKUL MÜDÜRÜ 3. Osmanlı Devleti’nin I. 226 Karar Sayılı.5 Amaç 10:Ermeni mezalimine karşı alınan önlemleri kavrayabilme.7 Amaç 14: Lozan Antlaşması’na göre Ermenilerin Türkiye’deki statülerini açıklama. Tarih Öğretmeni UYGUNDUR ………………….C. . Dünya Savaşı öncesi 1915 Olayları sebep ve sonuçlarıyla ele ve sonrasında Osmanlı Devleti ve Avrupa’nın sınırlarını alınacaktır. Anlatım Soru-Cevap Örneklendirme Karşılaştırma Araştırma-İnceleme Grup Çalışması Grup Tartışması Yapılan Çalışmaları Yorumlama Ders Kitabı Duvar Haritası “T.Trablusgarp ve Balkan savaşlarının sebep ve sonuçlarını açıklar. 12.C.Trablusgarp Savaşı İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini kurmasına yer verilecektir.3 Amaç 15: 1945’ten günümüze Ermenilerin asılsız soykırım iddialarını kavrayabilme.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->