P. 1
bir özneleşme örneği olarak istanbulda dindar üniversite gençliği

bir özneleşme örneği olarak istanbulda dindar üniversite gençliği

|Views: 2,083|Likes:
Yayınlayan: Ali Gencoglu

More info:

Published by: Ali Gencoglu on Dec 09, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2012

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. Araştırmanın Konusu ve Problematiği:
 • 1.2. Araştırmanın Yöntemi ve Kullanılan Teknikler:
 • 1.2.1. Etnografi, Etnometodoloji ve Gündelik Yaşam:
 • 1.2.2. Sembolik Etkileşim ve Dini Pratikler:
 • 1.3.Araştırma Evreni ve Örneklem Alanı
 • 2. KURAMSAL VE KAVRAMSAL YAPI
 • 2.1. Din Sosyolojisi Alanına Kısa Bir Bakış:
 • 2.1.1. Din Sosyolojisi Alanının Gelişimi:
 • 2.1.2. Klasik Din Sosyolojisi Dönemi:
 • 2.1.3. Çağdaş Din Sosyolojisi Dönemi: “Yeni Din Sosyolojileri”
 • 2.1.4. Türkiye’de Din Sosyolojisi Alanının Gelişimi:
 • 2.2. Din Sosyolojisi Ekseninde Bir Kavramsallaştırma Denemesi:
 • 2.2.1. Maddi ve Manevi Unsurlarıyla “Din”:
 • 2.2.2. Bir Yaşam Biçimi Olarak “Dindarlık”:
 • 2.2.3. Dindar Öznenin Oluşum Süreci ve “İslami Kimlik”:
 • 2.3. İslam’ı Dönüştüren Temel Dinamikler:
 • 2.3.1.1. Modernlik:
 • 2.3.1.2. Geleneksellik:
 • 2.3.3. Dünyevileşme ve İslam:
 • 2.3.4. Yaşam Tarzları ve Tüketim Kültürü:
 • 3. TÜRKİYE’DE İSLAMCILIK ve İSLAMİ HAREKET
 • 3.1. Türkiye’de Siyasal Yaşam ve İslam:
 • 3.1.1. 1980 Öncesi Dönemde İslam:“İslamcılık”
 • 3.1.2. 1980 Sonrası Dönemde İslam: “İslami Hareket”
 • 3.1.3. 28 Şubat Süreci ve “Ilımlı” Siyasal İslam:
 • 3.2. İslamcılığın ve İslami Hareketin Siyasal Dinamikleri:
 • 3.2.1. İslam’ın Muhafazakâr Dinamikleri:
 • 3.2.2. İslam’ın Milliyetçi Dinamikleri:
 • 3.2.3. İslam’ın Sol Dinamikleri:
 • 3.3. İslam’ın Gündelik Yaşam Dinamikleri:
 • 3.3.1. Türkiye’de Din ve Modernleşme:
 • 3.3.2. Kent Yaşamı ve Dindarlığın Farklılaşan Görünümleri:
 • 3.3.3. Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları:
 • 3.3.4.1. Kavram Olarak “Örtünme”:
 • 3.3.4.2. Türkiye’de İslam ve Örtünme:
 • 4. 1980 SONRASI DEĞİŞEN YAŞAM BİÇİMLERİ VE GENÇLİK
 • 4.1. Gençlik Kültürü:
 • 4.1.1. Toplumsal Eğilimler Bütünü Olarak “Habitus”:
 • 4.1.2. Görünür Olma Biçimi Olarak “Alt Kültür”:
 • 4.1.3. Var Olma Biçimi Olarak “Taktik”:
 • 4.2. Alternatif ya da Akran Bir Gençlik Kültürü: İslami Gençlik
 • 4.2.1. Dini Gruplar ve Gençlik:
 • 4.2.2. Dini Grupların Eğitim Alanına Dâhil Olma Çabaları:
 • 4.2.3. Dini Gruplar: Cemaat ve Tarikatlar Örneği
 • 4.2.3.1. İslami Temsilin Görünen Yüzü: Gülen Cemaati
 • 4.2.3.2. İslam’ın Muhafazakâr Yüzü: Süleymancılar
 • 4.2.3.3. İslam’ın Holdingleşen Yüzü: İskender Paşa Cemaati
 • 4.2.3.4. İslam’ın Değişime Direnen Yüzü: İsmail Ağa Cemaati
 • 4.2.4. İslami Gençlik ve Kültürel Dinamikleri:
 • 5. BİR GENÇLİK KÜLTÜRÜ ÖRNEĞİ: İSLAMİ GENÇLİK
 • 5.1. Üniversite Öncesi Toplumsal Yaşam ve Dini Eğitim
 • 5.1.1. Aile Yapısı
 • 5.1.2. Toplumsal Çevre ve Mahalle Kültürü
 • 5.1.3. Dini Gruplar
 • 5.2. Üniversite Dönemi Toplumsal Yaşam ve Dindarlık:
 • 5.2.1. Dindarlık Algısının Oluşumu:
 • 5.2.1.1. Nefsi Kontrol Etme ve Vicdan:
 • 5.2.1.2. Aile ve Toplumsal Çevre:
 • 5.2.1.3. Kanaat Önderleri Olarak İslami Seçkinler:
 • 5.2.2. Gençlerin Farklılaşan Dindarlık Algıları:
 • 5.2.3. Dindarlık Eğilimleri ve Yeniden Tanımlanan Dindarlık Algısı:
 • 5.2.4. Geleneksellikten Kopuş ve Kuşak Çatışmaları:
 • 5.2.5. Ötekileşme ya da Ötekileştirilme Algısı:
 • 5.3. Kent Yaşamı ve Dindarlık:
 • 5.3.1. Mekânsal Alanlar:
 • 5.3.1.1. Toplumsallaşma Mekânları:
 • 5.3.1.2. Karşılaşma Mekânları:
 • 5.3.2. “Dindar” Gencin Tüketim Biçimlerine Bakışı:
 • 5.3.2.1. Kültürel Tüketim:
 • 5.3.2.2. Gösterişçi Tüketim ve Yaşam Tarzları:
 • 5.4. Cinsiyet Eşitliğini Reddeden İslami Cinsiyet Algısı:
 • 5.5. İslami Örtünme Biçimleri:
 • 5.5.1. Örtünmenin Amacı ve Biçimi:
 • 5.5.2. Dindarlığın Alamet-i Farikası: “Başörtüsü”
 • 5.6. Cemaat ya da Tarikat Dindarlığına Doğru:
 • 6. SONUÇ:
 • 7. EKLER:
 • 7.1. EK 1: Derinlemesine Görüşme Soruları:
 • 7.3. EK 3: Derinlemesine Görüşmelerin Niceliksel Özellikleri
 • 7.4. EK 4: CafCaf Karikatür Dergisinden Örnekler:
 • 7.6. EK.6: Sagopa Kajmer: Bir Şarkı Sözü
 • 8. KAYNAKLAR
 • 9. ÖZGEÇMİŞ

T.C.

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ PROGRAMI

BİR ÖZNELEŞME ÖRNEĞİ OLARAK İSTANBUL’DA DİNDAR ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ

(DOKTORA TEZİ)

Hazırlayan 20076140 ÖZLEM AVCI

Danışman Yard. Doç. Dr. SİBEL YARDIMCI

İSTANBUL 2010

Sevgili dedem Hüseyin HASÇELİK’in anısına…

I

İÇİNDEKİLER

Sayfa no. ÖNSÖZ ÖZET ………………………….…………………………………………………. V ……………………………..………………………………………………IX ………………………………………………………………... XI

SUMMARY …………………………………………………………………………..... X KISALTMALAR TABLO VE GRAFİKLER ……………...…………………………………………... XIII 1. GİRİŞ ......................................................................................................................... 1 1.1. Araştırmanın Konusu ve Problematiği ……………..……………………… 5 1.2.Araştırmanın Yöntemi ve Kullanılan Teknikler ……...…………………… 18
1.2.1. Etnometodoloji, Etnografi ve Gündelik Yaşam …………….………………20 1.2.2. Sembolik Etkileşim ve Dini Pratikler ……………………………….…….. 25 1.3. Araştırma Evreni ve Örneklem Alanı ……………………………………………..30

2. KURAMSAL VE KAVRAMSAL YAPI …………………………………………42 2.1. Din Sosyolojisi Alanına Kısa Bir Bakış …………………………………….. 42 2.1.1. Din Sosyolojisi Alanının Gelişimi …………………………………..… 44 2.1.2. Klasik Din Sosyolojisi Dönemi ……………………………………...... 45 2.1.3. Çağdaş Din Sosyolojisi Dönemi: “Yeni Din Sosyolojileri” …………... 48 2.1.4. Türkiye’de Din Sosyolojisi Alanının Gelişimi …………………...……51 2.2. Din Sosyolojisi Ekseninde Bir Kavramsallaştırma Denemesi ……………….. 54 2.2.1. Maddi ve Manevi Unsurlarıyla “Din” ………………………………... 55 2.2.2. Bir Yaşam Biçimi Olarak “Dindarlık” ….……………………………. 64 2.2.3. Dindar Öznenin Oluşum Süreci ve “İslami Kimlik” …………………...72 2.3. İslam’ı Dönüştüren Temel Dinamikler ……………………………………….. 76

II

2.3.1. Kavramsal Bir İkilik ve Karşıtlık Olarak “Modernlik” ve “Geleneksellik” .............................................................76 2.3.1.1. Modernlik ………………………………………………………....78 2.3.1.2.Geleneksellik …………………………………………………..….. 80 2.3.2. Geleneksellik ve Modernliğin Kavşak Noktası Olarak “Gündelik Yaşam” ………………………………………………………83 2.3.3. Dünyevileşme ve İslam ……………………………………………….. 86 2.3.4. Yaşam Tarzları ve Tüketim Kültürü ………………………………….. 88 3. TÜRKİYE’DE İSLAMCILIK ve İSLAMİ HAREKET …………………...……… 93 3.1. Türkiye’de Siyasal Yaşam ve İslam ………………………………………. 94 3.1.1. 1980 Öncesi Dönemde İslam:“İslamcılık” …………………………98 3.1.2. 1980 Sonrası Dönemde İslam: “İslami Hareket” ………………….104 3.1.3. 28 Şubat Süreci ve “Ilımlı” Siyasal İslam …………………………110 3.2. İslamcılığın ve İslami Hareketin Siyasal Dinamikleri ………………….…113 3.2.1. İslam’ın Muhafazakâr Dinamikleri ……………………………….. 116 3.2.2. İslam’ın Milliyetçi Dinamikleri …………………………………....124 3.2.3. İslam’ın Sol Dinamikleri …………………………………………...129 3.3. İslam’ın Gündelik Yaşam Dinamikleri ………………………………......131 3.3.1. Türkiye’de Din ve Modernleşme ………………………………...... 132 3.3.2. Kent Yaşamı ve Dindarlığın Farklılaşan Görünümleri …………….134 3.3.3. Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları ………………………………. 140 3.3.4. Yeni Bir Tüketim biçimi Olarak “İslami Moda” ve “Örtünme” ……………………………………. 145 3.3.4.1. Kavram Olarak “Örtünme” ………………………………. 146 3.3.4.2. Türkiye’de İslam ve Örtünme ……………………………...148 3.3.4.3. Dini Bir Sembol Olarak “Başörtüsü” ve “Türban” …….……………………………150

III

4. 1980 SONRASI DEĞİŞEN YAŞAM BİÇİMLERİ VE GENÇLİK …….……….154 4.1. Gençlik Kültürü …………………………………………………………..156 4.1.1. Toplumsal Eğilimler Bütünü Olarak “Habitus” …………………...157 4.1.2. Görünür Olma Biçimi Olarak “Alt Kültür” ………………………..158 4.1.3. Var Olma Biçimi Olarak “Taktik” ………………………………....159 4.2. Alternatif ya da Akran Bir Gençlik Kültürü: İslami Gençlik ……………. 161 4.2.1. Dini Gruplar ve Gençlik ……………………………………………164 4.2.2. Dini Grupların Eğitim Alanına Dahil Olma Çabaları ………………166 4.2.3. Dini Gruplar: Cemaat ve Tarikatlar Örneği ………………………...170 4.2.3.1. İslami Temsilin Görünen Yüzü: Gülen Cemaati ……….......171 4.2.3.2. İslam’ın Muhafazakar Yüzü: Süleymancılar ……………….173 4.2.3.3. İslam’ın Holdingleşen Yüzü: İskender Paşa Cemaati ……..175 4.2.3.4. İslam’ın Değişime Direnen Yüzü: İsmail Ağa Cemaati ……177 4.2.4. İslami Gençlik ve Kültürel Dinamikleri ……………………………178 5. BİR GENÇLİK KÜLTÜRÜ ÖRNEĞİ: İSLAMİ GENÇLİK …………..………...185 5.1. Üniversite Öncesi Toplumsal Yaşam ve Dini Eğitim ……………………187 5.1.1. Aile Yapısı ………………………………………………………….189 5.1.2.Toplumsal Çevre ve Mahalle Kültürü ………………………………194 5.1.3.Dini Gruplar …………………………………………………………197 5.2. Üniversite Dönemi Toplumsal Yaşam ve Dindarlık ……………………..203 5.2.1. Dindarlık Algısının Oluşumu ………………………………………204 5.2.1.1. Nefsi Kontrol Etme ve Vicdan ……………………………. 205 5.2.1.2. Aile ve Toplumsal Çevre ………………………………….. 210 5.2.1.3. Kanaat Önderleri Olarak İslami Seçkinler …………………215 5.2.2. Gençlerin Farklılaşan Dindarlık Algıları …………………………….. 222 5.2.3. Dindarlık Eğilimleri ve Yeniden Tanımlanan Dindarlık Algısı ………234 5.2.4. Geleneksellikten Kopuş ve Kuşak Çatışmaları ……………………….256 5.2.5. Ötekileşme ya da Ötekileştirilme Algısı …………..…………………..260

IV

5.3. Kent Yaşamı ve Dindarlık …………………………………………………... 273 5.3.1. Mekansal Alanlar ……………………………………………………. 276 5.3.1.1. Toplumsallaşma Mekanları ……………………………………...277 5.3.1.2. Karşılaşma Mekanları …………………………………………….284 5.3.2. “Dindar” Gencin Tüketim Biçimlerine Bakışı ……………….............289 5.3.2.1. Kültürel Tüketim …………………………………………………290 5.3.2.2. Gösterişçi Tüketim ve Yaşam Tarzları …………………………...297 5.4. Cinsiyet Eşitliğini Reddeden İslami Cinsiyet Algısı …………………………305 5.5. İslami Örtünme Biçimleri …………………………………………………… 312 5.5.1. Örtünmenin Amacı ve Biçimi ……………………………………….. 313 5.5.2. Dindarlığın Alamet-i Farikası: “Başörtüsü” ………………………….318 5.6. Cemaat ya da Tarikat Dindarlığına Doğru …………………………………...321 6. SONUÇ ……………………………………………….……………………….…..328 7. EKLER ……………………………………………….……………………….…..342 7.1. EK 1: Derinlemesine Görüşme Soruları ……………………………………...342 7.2. EK 2: Derinlemesine Görüşmeci Listesi ……………………………….…….347 7.3. EK 3: Derinlemesine Görüşmelerin Niceliksel Özellikleri …………………..349 7.4. EK 4: CafCaf Karikatür Dergisinden Örnekler ………………………………351 7.5. EK 5: Ebuzer: Üniversiteli Başörtülü Gençler Üzerine ……………………...354 7.6. EK 6: Sagopa Kajmer: Bir Şarkı Sözü ……………………………………… 356 8. KAYNAKLAR ……………………………………….…………………………...358 9. ÖZGEÇMİŞ ………………………………..……………………………………...374

. İslami genç kesimin takipçisi olduğu önemli kanaat önderlerinden olan Dücane Cündioğlu’nun bir köşe yazısından alınan bu yazısı. 29. yaşam biçimleri şehir hayatının ve siluetinin artık ayrılmaz bir parçasıdır. Fakat Tanrı’nın emir ve yasaklarıyla. Bize bizden daha yakında. Yeni Şafak. “Tanrıyı Şehre Çağırmalıyız∗” başlığını taşımaktadır. . sonunda kendisine çağırabileceğin bir şehrin olmadığını anlayıncaya kadar… Sana senden yakın olanı fark edinceye kadar çağır! Evet.2009.V ÖNSÖZ [. çağıracak birini bulamayıncaya kadar çağır! İkilikten kurtuluncaya kadar… Lütfun da hoş. “Tanrıyı Şehre Çağırmalıyız”. dindar gençlerin dini değer ve kuralları.] Sakın Tanrı’yı şehre çağırmaktan yorulma! Çağır! Sesin kısılıncaya kadar çağır! Öyle ki. Bu araştırma boyunca sorgulanan.. ortaya koyduğu değer ve kurallarıyla ve bunların beraberinde ortaya çıkan yaşam biçimleriyle karşılaşmak hiç de zor olmamıştır. görünümler. kahrın da hoş deyinceye kadar… “Derman arardım derdime/Derdim bana derman imiş!” hakikatini kavrayıncaya kadar… […] Tanrı zaten şehirde. zaman zaman siyasal bir söylem olarak zaman zaman ise yaşamsal bir pratik olarak nasıl ∗ Dücane CÜNDİOĞLU. Belki Tanrı’yı şehirde bulmak mümkün olmamıştır. Beden mülkünde. Çünkü artık dini değer ve kurallar. çağır! Kendi dışında.11.

Araştırma örneklemi içinde görüşme yapılan öğrenciler hakkında ifade edilen değerlendirmeler kesin doğrular olmaktan öte elde edilen veriler çerçevesinde öne çıkan durumlar ve saptamalar olduğunu unutmamak gerekir. Elbette ki tüm saptamalar görüşme yapılan 60 öğrencilerin söylemleri. gündelik rutinler dâhil. Bu karşılaşılan farklı görünümleri ve anlatılan farklı yorumları anlayabilmek ve açıklayabilmek için bir takım kavramsal ve kuramsal tartışmalar yapılmıştır. Ayrıca bu tartışmalar Türkiye deneyiminde tarihsel bir bakış açısı göz önünde bulundurularak açıklanmaya çalışılmıştır. “toplumsal hayatın (ya da gündelik yaşamın) her anına ve her alanına sızan bir güç unsuru. Ve bu saptamalar bugün için . şehir hayatında Tanrı’nın emir ve yasaklarının nasıl görünür olmaya başladığını ortaya koyma çabası içindedir. güce toplumun her düzeyinde bakılması gerektiğidir. söylemsel pratiklere yapılan vurgulamalar bizi gücün şekilsiz karakterine ve onun. yeni ve daha derinlemesine çalışmalar yapmak için yol göstermektedir. Dindarlığın farklı biçimleri ve yorumları ile çok sık karşılaşmak mümkündür ve bu farklılığın bir değişkene bağlı olarak ortaya çıkan görünümleri söz konusudur. Bu çalışmanın hareket noktası olan üniversitede okuyan dindar gençlerin kent yaşamı içinde dini pratiklerinin sürdürülebilirliği ve gündelik yaşamlarındaki yeridir. bakış açıları ve yaşam tarzları ile sınırlıdır. bir kontrol mekanizmasıdır. Araştırma kapsamında yapılan derinlemesine görüşmelerden birinde Boğaziçi Sosyoloji Bölümünde okuyan Burak’ın kendince yaptığı bir tanımlamaya göre din.” Dolayısıyla burada ulaşılabilecek en genel sonuç. Araştırmaya ilişkin bu kavramsal ve tarihsel birikim sağlanmaya çalışılmış sonrasında ise yapılan saha görüşmeleri ekseninde bunlar daha somut görünümler ve ifadelerle açıklanmaya çalışılmıştır. Bu anlamda. Bu saptama ve yorumlamalar genel duruma ilişkin bir takım pencereler açmakta.VI sergiledikleri sorusu. toplumsal hayatın her köşesine ve her boşluğuna sızılma biçimlerine bakmak gerekir.

Bahattin Akşit’e… Ve saha çalışması adına çok şey öğrendiğim Bahattin Hoca’nın araştırma ekibine… çok teşekkür ederim. Dr. tez danışmanlığından öte yol arkadaşlığı yapan. sınıflandırılması ve en doğru bir biçimde anlaşılarak yorumlanması kısmında. hatta zaman zaman dışarıdan biri ile (bir kadın ile) görüşmekten çekinen öğrencilerle kayıt altında görüşmeler yapan İbrahim Hakkı Özkal araştırmanın en önemli bilgi ve ağ kaynağı olmuştur. bu tavrıyla bana güç veren ve heveslendiren. Fakat bu araştırmadaki samimiyet ve nesnellik konusunda. En büyük teşekkürlerimden birisi onun için… Çalışmanın en zorlu kısmı olarak sahadan elde edilen verilerin işlenmesi. Doğrudan “dindar mısınız” sorusuna ilk olarak tedirgin ve temkinli yaklaşmışlar ve hatta bazıları araştırmanın konusu ve içeriği üzerine görüşmeyi kabul etmemişlerdir. saygımı ve sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. dini değer ve kuralların gücü ve etkisi üzerine yapılan bu çalışmada amaçlı bir örneklem grubu olarak “dindar” olarak tanımlanan genç kesime ulaşmak en önemli sıkıntılardan biri olmuştur. Ayrıca aldığım dersleriyle okumayı ve eleştirel bakabilmeyi yeniden öğrendiğim Prof. doktora çalışmamdaki en büyük şansım olan Sibel Hocam’a sevgimi. Dindar gençlerin üniversite yaşamlarında. Bu çalışmadaki büyük şanslarımdan biri de sizlerle . yönlendirmekten öte en ufak imla hatalarını bile düzelten sevgili danışmanım Yard. Sibel YARDIMCI’nın katkısı ve emeği çok büyüktür. Meral Özbek’e… Yazdığım her şeyi büyük bir merakla ve ilgiyle dinleyen. en mükemmel plandan çok daha iyidir” diyerek harekete geçiren Prof. Dr. yine bu kesim içinde yer alan ve görüşmecileri ikna eden. Doç Dr. Bu tezi kendisine borçlu olduğum. yazma noktasında “yazılan en kötü şey.VII ulaşılan değerledirmeleri ve açıklamaları ifade ederken konu ile ilgili çalışmalar için yol gösterici olması umut edilmektedir.

Aralık 2010 Özlem AVCI . Ferhat Kentel’e ve Yard. Ve… bu çalışma için görüşmeyi kabul eden ve saatlerce sohbet eden tüm görüşmecilere samimi ve içten tavırları için çok teşekkür ederim.VIII karşılaşmaktı. Yıldırım Şentürk’e de çok teşekkür ederim. Doç Dr. Çok eğlenceli ve heyecanlı geçen görüşmelerden sonra kâbusa dönen görüşme çözümlemelerinde desteklerini esirgemeyen Sevda’ya. Gökhan’a da teşekkür etmeliyim. Suat’a. Ayrıca bu tezin savunma jürisinde olmayı kabul eden Doç Dr.

İslami tüketim. insan ilişkileri bağlamını incelemesi gerekliliği düşüncesinden hareketle üniversitede okuyan dindar gençlerin yaşam biçimleri ve dindarlık ölçütleri üzerinde durulmuştur. dini davranış biçimlerini ve ibadetlerini gündelik yaşamın merkezine koyarak ya da gündelik yaşam alanının boşluklarına dini alışkanlık ve değerlerini yerleştiren üniversite gençlerinin dindarlık algılamaları ve biçimleri çözümlenmeye çalışılmıştır. Dindarlık. Özellikle bu dindar gençlerin bireysel ve toplumsal ihtiyaçları çerçevesinde aşkın bir varlıkla olan ilişkilerini hangi ölçüde kurdukları. din ve toplum arasındaki bir etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve toplumsal bir gerçeklik alanını inceleyen bir disiplin olmasından hareket edilmiştir. Bu nedenle. Kendisini “dindar” olarak tanımlayan. Dini gruplar. toplumsal ve siyasal değişimlerden hareketle İslami yaşam biçimlerinde görülen değişimler üzerinde durulmaktadır. İslam’ın modernleşmesi. Modernliğin yerelleşmesi. ANAHTAR KELİMELER: Özneleşme. Türkiye’de 1980 sonrasında yaşanan ekonomik. Bu nedenle İstanbul’daki vakıf ve devlet üniversitelerinde okuyan 60 öğrenci ile derinlemesine görüşmelere yapılarak. kuralların ve pratiklerin yeri ve önemi. İslami yaşam biçimleri. İslami gençlik. birçok değişken ekseninde bu algılamalar ve görünümler anlaşılmaya ve açıklanmaya çalışılmıştır.IX ÖZET (BİR ÖZNELEŞME ÖRNEĞİ OLARAK İSTANBUL’DA DİNDAR ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ) Bu araştırmada din sosyolojisinin. değişen toplumsal koşullar da göz önünde bulundurularak incelenmeye çalışılmıştır. Böylece sosyolojinin dinin içeriğini değil. . modernlikle birlikte dini değer ve kurallara yükledikleri anlamlar ve böylece farklılaşan dini yaşam biçimleri ve dindarlık algıları çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın temel hareket noktası olarak ele alınan üniversite okuyan ve dini bir kimliğe sahip olan gençlerinin gündelik yaşamlarında dini değerlerin.

Therefore the study also focuses on the changes on Islamic life forms with regards to the economic. the meaning they attribute to religious values and rules along with modernity and thus their changing religious life styles and images/perceptions of religiousness. Islamic consumption. KEY WORDS: Subjectification. The thesis especially intends to analyse the extent to which these religious young people establish a relationship with a transcendental being in regard to their social and individual needs. Localisation of Islam. Thus the study mainly focuses on the life styles and criteria of religiousness among the devout university students considering the necessity for sociology to review the context of human relationships rather than the content of religion. What is attempted to analyse in this study is that the images of religiousness and forms of religiousness of university youth. Modernisation of Islam. Religiousness.X SUMMARY (THE UNIVERSITY RELIGIOUS YOUTH IN İSTANBUL AS A EXAMPLE SUBJECTIFICATION) The departure point of this study is the idea that sociology of religion is a discipline that has emerged as a result of the interaction between religion and society and has been analysing a space of social reality. who define/call themselves as “religious” and place their forms of religious behaviour and services at the centre of their daily life or put their religious habits and values in the margins of everyday life. For that reason the study attempts to explain all these perceptions and views in the light of bilateral talks that held with 60 students studying in the state and private universities in Istanbul. the study examines the position and the importance of the religious values. Religious groups. By taking the changing social conditions into account. Islamic forms of life. Islamic youth. who are also considered as the starting point of the thesis. rules and the practices in the everyday lives of the young university students with religious identities. social and political changes experienced after 1980 in Turkey. .

XI KISALTMALAR AGV: Anadolu Gençlik Vakıfları AKP: Adalet ve Kalkınma Partisi AMGT : Avrupa Milli Görüş Teşkilatları AP: Adalet Partisi ASDER: Adaleti Savunanlar Derneği AÜİFD: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi AVM: Alışveriş Merkezi CHP: Cumhuriyet Halk Partisi DEÜİFD: Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi DİSK: Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DP: Demokrat Parti DYP: Doğru Yol Partisi FP: Fazilet Partisi İHH: İnsan Hak ve Hürriyetleri İHL: İmam Hatip Lisesi İYC : İlim Yayma Cemiyeti (Vakfı) KESK: Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu MAZLUM-DER: İnsan Hakları ve Mazlumları için Dayanışma Derneği MED-ZEHRA: Medreset’ül Zehra MGH: Milli Görüş Hareketi MGK: Milli Güvenlik Kurulu MGV: Milli Gençlik Vakıfları MÜSİAD: Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MNP: Milli Nizam Partisi MSP: Milli Selamet Partisi MTTB: Milli Türk Talebe Birliği MÜSİAD: Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği .

XII ÖSYM : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖZGÜR-DER: Özgür Eğitim ve İnsan Hakları Derneği RP: Refah Partisi SİSAV: Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Vakfı SP: Saadet Partisi STK: Sivil Toplum Kuruluşları TESK: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu TİP: Türkiye İşçi Partisi TİSK: Türkiye İşçi Sendikası Kurumu TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu TÜRK-İŞ: Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜSİAD: Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TSK : Türk Silahlı Kuvvetleri YTÜ: Yıldız Teknik Üniversitesi .

bölüm ve cinsiyet olarak dağılımı Grafik 2: Görüşmecilerin okudukları üniversitelerin dağılımı Grafik 3: Devlet Üniversitelerinde okuyan görüşmecilerin dağılımı Grafik 4: Vakıf Üniversitelerinde okuyan görüşmecilerin dağılımı Grafik 5: Görüşmeyi kabul etmeyen öğrencilerin üniversitelere göre dağılımı Grafik 6: Görüşmecilerin dini gruplara göre dağılımı Grafik 7: Derinlemesine görüşmelerde öğrenciler arasında en yaygın olan dini grupların niceliksel dağılımı Grafik 8: Derinlemesine görüşmelerde gençler arasında yaygın olan İslami STK'ların dağılımı Grafik 9: Dindarlık ölçülerinin tüm sınıflar arasındaki toplam Grafik 90: Dindarlık ölçütlerinde kır-kent farklılığı Grafik 11: Dindarlık ölçütlerinin dini gruplara göre farklılığı Grafik 12: Dindarlık ölçütlerinde kadın-erkek farklılığı Grafik 13: Dindarlık ölçütlerinde devlet ve vakıf üniversitelerine göre farklılıklar Grafik 14: Dindarlık ölçütlerinde okunan alanlara göre farklılıklar Grafik 15: Dindarlık ölçütlerinin sınıflar arası dağılımı Grafik 16: Dini kurallardaki rasyonel anlayışın üniversitedeki yıllara göre farklılığı . Teknikler ve Ana Sorunsalları Grafik 1: Derinlemesine görüşme yapılan öğrencilerin üniversite.XIII TABLO VE GRAFİKLER Tablo 1: Niteliksel Araştırma Yöntemleri.

toplumsal bir kimliğe dönüşerek kamusal alandaki görünümleri ve toplumsal ve siyasal taleplerinin artmasıyla birlikte. GİRİŞ Türkiye’de 1980 sonrası yaşanan ekonomik. sosyal ve siyasal değişimlerle birlikte toplumsal yapıda köklü bir değişim yaşanmaya başlamıştır. bir toplumsal yapının değişimindeki en önemli dinamiklerden biri eğitim seviyesi hızlı yükselen genç kuşaklardır. zaman zaman ise daha ılımlı ve modernist bir biçimde güçlenerek var olagelmiştir. araştırmanın konusunu. “dini hassasiyete sahip” olarak tanımlayan ya da içinde bulundukları toplumsal çevre tarafından “dindar” olarak tanımlanan üniversite gençlerinin kent yaşamındaki dini ve din dışı pratikleri üzerine yapılacak çözümlemeler. Konu ile ilgili saptama ve değerlendirmelere başlamadan önce ilk akla gelen soru ise üniversite gençliğinin dini pratiklerinin neden incelenmeye değer olduğudur. Hemen her toplumun genç kesimi. 1 . Özellikle dünya ile daha fazla temas halinde olan gençler arasında dini değer ve kuralların yorumlanarak. farklı görünümlere neden olmuştur. özellikle gençler arasında yaygınlaşarak “alternatif” siyasal bir dil ve yaşam biçimi olarak görülmeye başlamıştır. değişen kent yaşamında üniversitelerin farklı fakülte ve bölümlerinde okuyan ve kendilerini “dindar” olarak tanımlayan öğrencilerin dini hayata ve ibadetlere bakışları. ekonomik ya da siyasal olarak çeşitli Burada dindar tanımlaması ile kendisini doğrudan dindar olarak tanımlayan. günümüze kadar zaman zaman köktenci ve muhafazakâr bir biçimde. dini hassasiyete sahip ya da içinde bulunduğu ortamlarda dindar olarak tanımlanan gençler kastedilmektedir. Unutmamak gerekir ki.1 1. bu farklılıkların nedenlerini ve kaynaklarını açıklamaya yardımcı olacaktır. Bu süreçte. En etkili toplumsal dinamiklerinden biri olan İslam dinin de. bunları yorumlayarak kendi gündelik yaşamlarına nasıl dâhil ettikleri oluşturmaktadır. gündelik yaşam pratikleri içine dâhil edilmesi.1 Bu çerçevede. Gençler arasında kendini ifade etme tarzı ve bir yaşam biçimi olarak yaygınlaşan İslami bakış açısı. kendi içinde de farklı yorumlar ve biçimler kazanmıştır. Günümüzde kendilerini “dindar”.

bir toplumun geleceğini yansıtan ve gösteren en önemli toplumsal kesimlerden biri olarak düşünülebilir. Daha geniş ve kendi içinde daha çeşitli ve çoğulcu bir yapıya sahip olan bir üniversite gençliği ve gençlik kültürü3 çerçevesinde. önemli bir “hız belirleyicisi2” olduğu söylenebilir. Yani bir toplumsal yapı içinde siyasal. Bu anlamda da üniversite gençliğinin.2 kültürel formlar yaratarak yeni görünüş. kültürel yenilenmenin bir çeşit öncü grubu ve dolayısıyla o toplumsal yapı içinde toplumsal değişmenin. gelişmenin ve ilerlemenin en önemli hareket noktası. 3 Bu konudaki özelliklede 1980 sonrası gençler arasındaki gerek siyasal gerekse kültürel çeşitliliği daha iyi anlayabilmek için Demet Lüküslü’nün 2005 yılında EHESS’te (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) tamamlamış olduğu “La jeunesse turque actuelle: La fin du ‘mythe de la jeunesse – Türkiye’de gençlik: Gençlik mitinin sonu” adlı doktora tezine ve bu tez doğrultusunda ve konu ile ilgili yaklaşık dokuz yıllık bir saha tecrübesine dayanarak yazmış olduğu ve 2009 yılında yayınlanmış olan Türkiye’de Gençlik Miti:1980 sonrası Türkiye Gençliği adlı kitabına bakılabilir. 1980 sonrasında Türkiye’de yaşanan siyasal ve 2 . davranış ve dil. Üniversite gençleri. “gençlik siyasal bir kategori midir?” sorusundan hareketle. İslami gençlik gruplarını bir alt Hız belirleyicileri (pacesetters) kavramını Daniel Yankelovich’in “New Rules Searching for self Fullfillment in a World Turned up Side Down” adlı makalesinde kullandığı anlamda kullanıyorum. ekonomik ve kültürel değişmenin. gelişmenin ve yeniden üretimin en önemli hareket ettirici unsuru. aynı zamanda toplumsal ve kurumsal yükümlülükler karşısında daha bağımsız ve buna karşın entelektüel yaşama daha yakındır. Yankelovich’e göre doğuda ve batıda dünyanın yüksek prestijli üniversitelerinin öğrenci ve mezunları. yüksek eğitim düzeyine sahip (ya da bu eğitim seviyesine ulaşmaya aday) genç kesimler ve onların dünyaya bakışlarıdır. iletişim ve ifade biçimleri geliştirmekte ve en önemlisi bunları kendi gündelik yaşamlarında da doğrudan uygulamaya geçirmektedirler. Böylece geliştirdiği alt kültür formlarıyla birlikte toplumsal bir grup özelliği de taşıyan üniversite gençliği. kendi toplumlarında kültürel değişimin “hız belirleyicileridir”. yetişkinlere göre toplumsal yapıyı ilgilendiren birçok konuda daha duyarlı. dolayısıyla yeni iletişim tarzları üretmeye çalışmaktadırlar. Böylece bir yandan yeni temsil yolları. Yazar bu kitapta. Diğer yandan ise bir toplumun hem entelektüel yaşamının hem de genel olarak popüler kültürünün genişlemesine katkıda bulunabilmekte ve geliştirdikleri (ya da alternatif olarak ortaya koydukları) kültürel formlarla ürünlerin sadece tüketicisi olmakla kalmayıp üreticisi durumunda da oldukları için kendi alt kültür formlarını geliştirebilmektedirler.

yaşanan çevre (kır-kent ayrımı). gençler arasında yaygınlaşan tüketim alışkanlıklarını eleştirel bir bakışla ele almaktadır. ekonomik durum (özellikle devlet ve özel (vakıf) üniversite ayrımı). kentleşme. bireyin gündelik yaşamına dâhil olmaya başladıklarında bireysel düzeyde algılanmakta. kendi içinde de farklı düşünce biçimi ve görünümlere sahip olmasıdır. Dolayısıyla tek tip bir İslami gençliğin olmadığı savından hareketle İslami gençliğin farklı görünümlerine dayanarak sınıflandırılması ve bu sınıflandırmalar çerçevesinde yorumlanması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla toplumsal tabakalaşmayla paralel olarak İslam içinde de bu farklılaşmalara dayalı bir tabakalaşmadan. uygulamalar çeşitlenmektedir. tüketim alışkanlıkları ve yaşam tarzlarındaki hızlı değişim geleneksel İslam’ın şimdileştirilmesini. Gençler arasındaki farklı dini görünümler ve algılama biçimlerini. okunan bölüm (fen bilimleri ve sosyal bilimler ayrımı) ve görüşmecilerin üniversitedeki yılları (kaçıncı sınıf oldukları) bu farklılıkların ana çizgilerinin belirginleşmesini sağlayan değişkenledir. Bir alt kültür olarak değerlendirilebilecek olan bu genç kesimin en belirgin ve dikkat çekici özelliği. bugüne taşınarak yeniden yorumlanmasını zorunlu hale getirmiştir. Özellikle tüketimin bir kimlik oluşum aracına dönüştüğü bu dönemde. En temel dini akidelere (doktrinlere) dayanan İslami değer ve kurallar. Özellikle saha çalışmasında yapılan derinlemesine görüşmeler ekseninde düşünmek gerekirse. .3 kültür olarak ele mümkündür. iletişim imkânlarının ve teknolojisinin yaygınlaşması. katmanlardan bahsetmek yanlış olmayacaktır. Artan eğitim seviyesi. Bu durum ise gençler arasında dini değer ve kuralların farklı biçimlerdeki algı ve yorumlarına dayanan farklı dini yaşam tarzlarının gözlenmesine neden olmaktadır. farklı dini grupların muhafazakâr bir ideoloji olarak İslam’ı yeniden üretmeye çalışmalarının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. ekonomik değişimlerle birlikte genç kesimin siyasal ve kültürel alana bakışında yaşanan değişimler üzerinde durmaktadır.

modern dönemdeki toplumsal Bu konuda Nilüfer Göle’nin. insan ilişkileri bağlamını inceleme konusu yapmasından” yola çıkarak özellikle üniversite gençlerinin bireysel ve toplumsal ihtiyaçları çerçevesinde aşkın bir varlıkla ilişkilerini hangi ölçülerde kurdukları (din ve ibadet algısı). “Türkiye’nin Yeni İslamcı Gençliği: Siz nasıl eğleniyorsanız biz de öyle ibadet ediyoruz”. bu durumu. Hoge. Modern Mahrem (1991/2010). 259-277. dünyadan ise Hastings ve Hoge’un6 yaptığı çalışmaları incelemek ve bu çalışmalara dayanarak yön vermek. bu durumun 1974’ten sonra tersine döndüğü tespit edilmiştir. 1974–1984 yılları arasında. Nilüfer Göle’nin4 ve Ayşe Saktanber’in5. Araştırmada. “Religious and Moral Attitude Trends Among College Students (1948-86)” başlıklı araştırmalarında 1948-1986 yılları arasında Amerikan üniversite gençliğinin dini ve ahlaki tutumlarındaki değişimleri incelemişlerdir. 1948-1967 yılları arasında dini tutumlarda liberalizm ve bireycilik yönünde bir eğilim görülürken. bu gençlik gruplarını. din ve toplum arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkan. zaman zaman ise çelişen farklı görünümlerin sergilenmesine neden olmaktadır. Hasting ve Hoge. 6 Philip K. 5 Ayşe SAKTANBER.4 Bu konuda saha çalışmalarına ve niteliksel araştırmalara dayanan Türkiye’den özellikle Demet Lüküslü’nün. Bu açıklamalardan hareketle araştırmanın genel çerçevesi “kendi içinde farklılaşan İslami gençlik grupları ve bu gençlerin gündelik yaşam pratikleri ve tüketim alışkanlıkları” etrafında şekillenecektir. bu çalışma açısından büyük önem taşımaktadır. kurallar ve yaşam biçimlerine bakışlarını yeniden tanımlamak. din sosyolojisinin. toplumsal bir gerçeklik alanını inceleyen bir disiplin olmasından ve “sosyolojinin dinin içeriğini değil. 4 . Tüm bu biçimlerde görülen farklı yorumlar ve uygulama biçimleri genel İslami değer ve kurallar altında birbirlerinden ayrılan. özellikle aile ve uyuşturucu kullanımı gibi ahlaki konulardaki tutumlarda önemli oranda bir muhafazakârlaşma eğilimi yaşanmıştır. Tüm bu betimlemelere ve genel kanılara dayanarak. Melez Desenler (2002) ve Türkiye’de din konusunda yapılan çalışmaların derlendiği bir atölye çalışması olan İslam’ın Kamusal Görünümleri (2000) isimli kitapları üzerinde durulabilir. Hastings ve Dean R. söz konusu muhafazakâr tutumlardaki yükseliş nedeniyle “1950’lerin geri dönüşü” olarak nitelemektedirler. Bu tarihten sonra Amerikalı üniversite öğrencileri arasında liberal ve bireyci tutumlardan ziyade muhafazakâr tutumlar öne çıkmaya başlamıştır. onların genelde dine özelde ise İslami değerler. yaşanan değişimleri ve algılamaları da ortaya koymaya çalışmak.

bireyin gündelik yaşamını ne şekilde etkilediği. bu durumun ise toplumsal yapı içinde ne kadar çeşitli dindarlık algıları ve görünümleri oluşturduğu bu araştırmanın en önemli hareket noktasıdır. . sonrasında ise toplumsal bir harekete dönüşen İslamcılığın niteliğini. 1. Bu görünürlük ve etki. Araştırmanın Konusu ve Problematiği: Cumhuriyet öncesi Osmanlı devlet geleneği ve toplum yapısında. toplumsal ve siyasal bir hareket olarak hızla yükselmesine neden olmuş ve toplumun her alanına yayılarak farklı biçimlerde ve yapılarda tezahür etmesine neden olmuştur. İslami değer ve kuralların bireyler tarafından içselleştirilerek gündelik hayatın merkezine konulduğunun çözümlenmeye ve buradan hareketle anlaşılmaya ve açıklanmaya çalışılması gerekir. Bunun için öncelikle.1. en önemli toplumsal dinamiklerden biri olmuştur. Cumhuriyet tarihindeki ve günümüzde siyasal ve toplumsal oluşlar içindeki yerini anlamak için İslami değer ve kuralların siyasetle nasıl iç içe geçerek bir araya geldiğini ve nasıl kitlesel olarak büyüdüğünü anlamaya çalışmak önemlidir. Cumhuriyet döneminin ise toplumsal ve siyasal yapısında din. zaman zaman ise gizli olan etkilerini göz ardı etmemiz mümkün değildir. Gerek geçmişte gerekse bugün İslami değer ve kurallar (bir kısmı toplumsal yapı içinde geleneksel bir hal almış olsa da) en basit olarak gündelik yaşamımızı doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen bir güce sahiptir.5 değişimler bağlamında dinin toplumdaki görünümleri (yaşam tarzları ve tüketim kültürü) ve gençlerin dinin gündelik yaşam içindeki biçimlerine yükledikleri değer ve anlamlar ele alınarak incelenmeye çalışılmıştır. değiştirdiği ve nasıl bir biçime soktuğu. Yani makro düzeydeki siyasal oluşumların ve yapıların yanı sıra bunların daha mikro seviyede birey yaşamına nasıl nüfuz ettiği. Yani dini değer ve kuralların toplumsal yapıdaki zaman zaman görünen. Türkiye’de 1980 öncesinde siyasal bir ideoloji olan. İslam’ın özellikle 1980’li ve 1990’lı yıllarda bir ideoloji.

”7 Dolayısıyla en genel anlamıyla din. . Burada söz konusu olan ise kendi toplumsal çevresi ve birikimsel özellikleri ekseninde inşa edilen ve bu süreçte “özne” haline gelen bireyler söz konusudur. Simmel’in söylediği gibi sürekli bir varoluş sürecinde ve hissedilebilir olan toplumsal bir tipdir ve bir toplumsal tip mutlaka bir toplum tarafından 7 Grace DAVIE. Burada dinin sahip olduğu nesnel söylemlerin farklı biçimlerde yorumlanmaları. Ayrıca toplumsal yapıdaki iktidar / güç odaklarından biri ve bir inanç mekanizması olarak dinin ve dini değer ve kuralların birey tarafından içselleştirilmesi. Dolayısıyla dinin bireyler tarafından içselleştirilerek kendi gündelik hayatlarına taşınması ve nesnel söylemlerinin bireyin kendi zihinsel ve yaşamsal deneyimlerine ve algılarına dayanarak ortaya çıkan öznel söylemleri (özne durumunda yeniden tanımlanan dindar bireyin) büyük bir önem taşımaktadır. bireyin gündelik yaşamını etkilemekte ve yeniden biçimlendirmektedir.6 Din olgusu. “New Approaches in the Sociology of Religion: A Western Perspective”. bireysel ve toplumsal düzeyde. Bu durum ise en son noktada grup içindeki bireylerin kendi yaşamsal pratiklerinde de farklılıklara neden olabilmektedir. Burada gözlemlenen “özne”. Çünkü Davie’ye göre “din basit bir şekilde hayat tarzı ve kişisel tercih meselesinin dışında bir şey değildir. Dinin gündelik yaşam içindeki yerini ve etkisini açıklarken Grace Davie “tercih edilen din zorunlu olarak özelleşmiş dindir” şeklinde bir açıklama ile dini değer ve kuralların gündelik yaşama dâhil edilmesindeki göreceli tavrı vurgulamaktadır. Bu durum ise din içindeki farklı yorumları ve farklı dinsel yaşam biçimlerinin anlaşılmasını ve açıklanmasının temel dayanak noktası olmaktadır. bu söylemlerin farklı toplumlar ve farklı kültürlerde farklı görünüm ve yaşam biçimlerine neden olmaktadır. dini konularda “herkes kendi içtihadını yapar” algısı hâkimdir. gündelik hayattan toplumsal hayatın örgütlenişine kadar her alanda önemli ve etkili olmaktadır. Ayrıca aynı toplum ve kültür içinde de farklı yorumlamalar (dini akidelerin sorgulanarak farklı açıklamalarla doğrulanması anlamında) farklı mezheplerin ve dini grupların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 75-76. Yani. bireylerin algı ve yorumlarına dayanan ve öznel özelliklere sahip olan doğrudan bir yaşam tarzı olarak tanımlanmaktadır.

7

yaratılır.8 Müslüman özne olarak ifade edilebilecek olan bu toplumsal tip sürekli bir varoluş krizi ve kendini bu süreç içinde sürekli yenileyerek, değiştirerek varetme çabası içindedir. Elbette burada toplumsal etkilerin yanı sıra, bu etkilerle şekillenen bireysel tercihler de söz konusudur.

En genel anlamıyla kişisel tercihler etrafında oluşan bir yaşam biçimi olarak tanımlanan dinin, bireyin yaşam biçiminde görülen değişim ve farklılıkları Türkiye’deki genç kesim ölçeğinde anlamaya çalışmak için öncelikle İslami değer ve kuralların gündelik yaşam içinde nasıl yer aldığının ve dindarlığın nasıl yaşandığının incelenmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanması gerekir.

Bu araştırma kapsamında İslami yaşam biçimlerinin tüm dünyadaki değişimi de göz önünde bulundurularak, Türkiye’de yaşanan bu değişim, kendisini “dindar” olarak tanımlayan bireyin gündelik hayatına yansımaları, etkisi ve bunun sonucunda İslami yaşam biçimlerinde gözlemlenen farklılıklar incelenmeye çalışılacaktır. Bu farklılıklar bir toplumda geçmiş ve gelecek kuşaklar arasında bir köprü görevi gören gençler üzerinde, özellikle de üniversite gençleri üzerinde sorgulanarak anlaşılmaya çalışılacaktır. Çünkü bir toplumda geleneksel ve modern arasındaki “melez” oluşumları gerçekleştiren, geleneksel yaşamlarıyla modern kent yaşamını bir araya getiren öncelikle “genç kuşaklar” olmuştur. Özellikle kendilerini “dindar” olarak tanımlayan ve dini davranış biçimleri ve ibadetlerini gündelik yaşamının merkezine koyarak ya da gündelik yaşam alanının boşluklarına dini alışkanlık ve değerlerini yerleştirerek bunu belirgin bir biçimde sergileyen üniversite gençlerinin gündelik yaşam pratikleri incelenmeye çalışılmıştır. Bu pratiklerin incelenmesinde ise en genel anlamıyla şu sorulara cevaplar aranmaktadır: Bu gençler, kendi özel/mahrem alanlarından çıkarak kamusal alanda nasıl bir görünüm ve tavır sergilemektedirler? Kent yaşamı içinde farklılıklarını belirginleştirerek kendilerine yeni alanlar mı yaratmaktadırlar, yoksa bu farklılıklarını
8

George SIMMEL, The Stranger, 147.

8

dönüştürerek diğer toplumsal gruplarla bütünleşmekteler midir? Ya da tüm farklılıklarıyla modern kent yaşamında “farklı olanla birlikte uyum içinde yaşamayı” sürdürmeyi başarabilmişler midir?

Bu soruların cevaplandırılmaya çalışmasıyla amaçlanan, “dindar” olarak tanımlanan üniversite gençleri arasında dini değer ve kuralların, ibadet biçimlerinin gündelik yaşam içinde nasıl bir yere ve öneme sahip olduğudur. Ayrıca bu gençler arasındaki dini algılayış ve yorumlama farklılıkları da özellikle dikkat çekicidir. Bu farklılıklar “dindar” gençler arasında – sahip oldukları toplumsal özellikler ve ait oldukları dini gruplar ölçüsünde – giderek özneyi merkeze koyan yorumlamalara neden olmaktadır.

Araştırmanın genel çerçevesi olarak, kendisini “dindar” olarak tanımlayarak en temelde dini ibadet biçimlerini yerine getirmeye çalışan ve temel dini kurallar konusunda tam bir hassasiyete sahip olan gençlerin din dışı alanlardaki sosyalleşme, iletişim biçimleri ve boş zaman alışkanlıklarının neleri kapsadığı ve bunları dini değer ve kurallar çerçevesinde nasıl örtüştürdüğü ele alınmaktadır. Araştırma boyunca vurgulanmaya çalışılan bu durumların, “yaşanan din” ve “kitabi din” ekseninde sorgulanması, bugünkü İslami yaşam biçimlerini anlamak ve yorumlamak adına büyük bir önem taşımaktadır. Ayrıca din içindeki ve din dışındaki sosyalleşme mekânları, biçimleri ve alışkanlıklarının, nasıl birbirini dönüştürerek ya da birbirini aşındırarak (ya da törpüleyerek) iç içe geçtiği de değerlendirilmeye çalışılmaktadır.

Kent yaşamı içinde gençler arasındaki dini davranış biçimlerini anlamak için her şeyden önce genel ve derinlemesine bazı sorular cevaplandırılmaya çalışılmıştır. Bu soruları ortak noktalarına dayanarak şöyle gruplandırmak mümkündür9:

9

Derinlemesine görüşmelerde sorulan sorular genel hatları ile EK 1’de verilmiştir.

9

1) Birinci grup sorularda temel dini akidelerin anlamlarından hareketle gündelik yaşam içinde nasıl bir anlama büründüğü, nasıl farklılaştığı ya da farklılaşmadığı üzerinde durulmaktadır. Ayrıca gençlerin yüklediği anlamlar çerçevesinde bir takım temel kavramlar açıklanmaya çalışılmaktadır.10 Bu kavramlar olan ve olması gereken üzerinden açıklanmaktadır.

2) İkinci grup sorularda ise kent yaşamı içinde modern görünümlerle ilişkilendirilerek dindarlık, dini pratikler ve gündelik yaşam karşılıklı olarak sorgulanmıştır.

3) Üçüncü grup sorularla üniversitede okuyan dindar gençlerin, dini değer ve kurallara bakışlarını etkileyen toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik faktörler üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Bu noktada dini değer ve pratiklerin temel kaynaklarından hareketle, öğrenciler arasında farklı anlam ve görünümlere sahip olan dindarlık biçimleri açıklamaya çalışılmıştır.

4) Dördüncü grup sorularla gündelik yaşamını doğrudan etkileyen kültür ürünlerinin, gençlerin dindarlıkları üzerinde nasıl bir etkiye, değişime ve dönüşüme sahip olduğu ele alınmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla kendilerini “dindar” olarak tanımlayan gençler arasındaki popüler kültür ürünleri ve bunların dini alışkanlıklarına, davranışlarına etkileri ve boş zaman faaliyetleri sorgulanmaya çalışılmıştır. Elbette burada dini değerlerin ve sembollerin popüler kültürün nasıl bir nesnesi haline geldiği de önemli hareket noktası olmuştur.

10

Bunlar öncelikle serbest çağrışımlarla görüşmecilere sorulan İslam, haram, başörtüsü, helal, rızık, ateist, dindar, tarikat, şeriat, laiklik, günah, modern, devlet, gençlik, kader, inanç gibi kavramlardır.

10

5) Beşinci grup sorularda gündelik yaşam içinde sergilenen dini davranışlardaki öznel-nesnel, eski-yeni, geleneksel-modern ikilikleri üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Bir yandan gençlerin din dışı alanlardaki pratikleri ve bu pratikleri kendi dindarlık ölçülerinden ayırmadan nasıl bir arada sürdürmeye çalıştıklarına dair sorular sorulmuş, diğer yandan dini değer ve kuralların modern dünyada yeniden nasıl anlamlandırılmakta ve yorumlanmakta olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Gündelik yaşam pratikleri içinde dini değer ve kuralların nasıl bugüne taşınarak şimdileştirildiği ve kazandığı yeni görünümler üzerinde durulmuştur. Ayrıca gündelik yaşam ve dini pratiklerin nasıl iç içe geçtiği, ne gibi çatışmaların ve gerilimlerin yaşandığı betimlenmeye çalışılmıştır.

6) Son olarak ise sorulan sorularla “dindar” ve “laik / dindar olmayan” gençler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar yine dindar gençlerin bakış açıları ile belirlenmeye ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Bir diğer farklılık noktası ise dindarlığın ölçütleri ve dini pratikler konusunda cinsiyet farklılıklarının ne kadar belirgin olduğudur. Dindar olarak tanımlanan gençlerin dini ibadetlere, değerlere ve kurallara yaklaşımlarının kadın ve erkekler arasında nasıl ve neden farklılaştığı açıklanmaya çalışılmaktadır.

Bu sorgulamalardan hareketle, araştırmanın genel sınırları dâhilinde konuyla ilgili daha önce yapılan benzer çalışmalara ve keşif amaçlı örneklem alanında yapılan basit gözlemler ve görüşmelere dayanarak bu temel sorulara bir takım cevaplar verilmeye ve araştırmanın sonuçlarına ilişkin genel olarak öngörülerde bulunulmaya çalışılmıştır. Elbette bu genel öngörüler, ülke içindeki gerek siyasal gerekse ekonomik yapının da etkisi göz önünde bulundurularak bağlamsal olarak ifade edilmeye çalışılmıştır. Özellikle 1980 sonrasında başlayan günümüze kadar hızla ve derinleşerek tüm dünyada ve Türkiye'de yaşanan toplumsal değişimlerle birlikte ortaya çıkan İslami hareketin, İslami yaşam biçimlerini nasıl etkilediği önemlidir. Özelliklede “dindar” üniversite gençlerinin dini alışkanlıkları ve gündelik yaşam pratikleri arasındaki ilişkinin ve dengenin nasıl sağlan(ma)dığı kendi bağlamsal çerçevesinde ele alınması gerekir.

11

İlkin siyasal alandan bakıldığında İslami hareket sadece siyasal bir tepki olmanın ve var olan İslami-muhafazakâr kesimlerin sözcülüğünü üstlenmenin ötesinde, kendi içinde de yeni kesimler, yeni çehreler, yani yeni katmanlar yaratmıştır ve yaratmaya devam etmektedir. Bu durum ise aynı din içinde, yorum farklılıkları sonucunda ortaya çıkan dini gruplar ekseninde farklı yaşamsal pratiklere sahip farklı dini görünümlerin sergilenmesine neden olmuştur. Bu farklılıklar en kolay, en çabuk ve etkili olarak ilk önce gençler arasında sergilenmektedir. Çünkü gençler, toplumsal alanlarda daha fazla görünürlüğe sahiptirler. Bu farklılıklar öncelikle görünür bir biçimde giyim tarzlarında, sosyalleşme alanları ile toplumsal davranış biçimlerinde özelde ise temel ibadetlerin uygulanmasında gözlenmektedir. Bu farklı görünümlerde aile yapısı, ekonomik durum ve kentsel köken (hangi kentte – kır kent ayrımı biçiminde – doğup büyüdüğü) önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca bu farklılıkların en önemli kaynaklarından biri de ekonomik ve siyasal olarak gittikçe güçlenen dini gruplar olmuştur. Genel anlamda İslam’ın kamusal alana taşınarak siyasallaşması ve bir yaşam biçimi olarak görünür olmasıyla birlikte, cemaatler güçlerini artırmış ve din dışı alanlarda da etkin olmaya başlamışlardır. Dini grupların faaliyetlerinin din dışı alanlarda görülmeye başlaması, bu grupların görünür olarak belli bir meşruluk kazanmalarını sağlamıştır. Dini grupların kazandığı bu şeffaflık ve meşrulukla bankacılık, turizm ve eğitim gibi “din dışı” alanlarda görünür olmaya başlamaları, gündelik yaşamda daha yaşanabilir ve somut olarak doğrudan gözlemlenebilir bir dini yaşamın oluşmasına ortam ve olanak hazırlamıştır.

Öncelikle siyasal ve kültürel alanda ve sonrasında ise toplumun tüm alanlarında kazanılan meşruluk ve görünürlük İslam’ın toplumsal bir harekete dönüşmesini hızlandırmıştır. Böylece 1980 sonrası ve 1990’lı dönemlerde İslami hareket kendi orta sınıfını, aydınlarını ve uzman meslek gruplarını oluşturmuş ve bu kesimlerin giderek bireyselleşmesi, piyasa ekonomisi, medya ve sanat dünyası içinde yer almaya başlamaları ile İslami hareketin temel dinamiklerinde kaymalara ve değişimlere neden olmaya başlamıştır. Özellikle kültür alanında, kültürel ürünlerin hem üretilmesi hem de

12

tüketilmesi noktasında dindar birey de kendi yerini almaya başlamış ve zamanla “İslami” kimliğe sahip bir kültürel alanın, özellikle popüler kültür alanının oluşmasına neden olmuştur. Böylece geleneksel dini kural ve değerlerin bugüne taşınarak modern yaşamla iç içe geçirilmesi kolaylaşmış ve gençlerin toplumsal ve siyasal alandaki beklenti ve talepleri artmıştır. Özellikle üniversite gençleri arasında önemli kanaat önderleri (akademisyen, yazar, şair gibi) ortaya çıkmaya başlamış ve gençlerin İslami kurallar ve değerler konusundaki tavırlarının belirginleşmesine ve keskinleşmesine neden olmuşlardır. Böylece İslami hareket kendi içinden beslenerek güçlenmiş ve İslami söylem bu kanaat önderleri ve seçkinler aracılığıyla özellikle gençler arasında yaygınlaşmıştır. Ayrıca bu İslami söylem, geleneksel söylemden farklı ve sorgulayıcı bir içeriğe ve niteliğe de bürünmeye başlamıştır.

Böylece İslami düşünce, modernliğin sunduğu düşünce ve görünümlerle, getirdiği yaşam tarzlarıyla, yeni tüketim biçimleriyle karşılaştıkça siyasal bir biçim kazanmaya başlamıştır. Bu siyasallaşmanın bir sonucu olarak İslami hareketler, modernleşme süreçlerine bağlı olarak toplumsal hareketliliği ifade ettiği ölçüde, bir anlamda modernleşmenin ürünüdürler.

Elbette modernleşmenin getirdiği en önemli davranış kalıplarından biri de tüketime yaptığı vurgudur. Çünkü modern dünyada var olmak isteği ve tüketim arasında doğrudan bir ilişki vardır. Modern toplumlarda inşa edilen kimlikleri öncelikle tüketim alışkanlıklarıyla ve dış görünümleriyle gözlemlemek mümkündür. Bu durumdan dini yaşam biçimleri de etkilenmiş ve yaşam pratikleriyle modern dünyanın tüketim alışkanlıkları iç içe geçmiştir. Bu doğrultuda dini kimliklerin kişilerin mahrem alanlarından çıkarak kamusal alanda görünmeye başlamaları, dini bir modanın oluşması ve yaygınlaşması, giyim tarzının abartılı ve gösterişli oluşu, anlamından ve dini kurallar tarafından tanımlanan işlevinden ziyade modaya uygun bir biçim kazanması hatta “İslami” bir modanın ortaya çıkması kapitalizm ile ilişkili olarak okunabilir. Önceleri

13

sadece maneviyata vurgu yapan düşünce ve davranışların yerine şimdi, maddi dünyaya doğru yönelen, tüketim talepleri artan bir İslami kesim gözlenmektedir. Bu talep ve beklentileri artan kesim içinde de en büyük çoğunluğu gençler oluşturmaktadır.

Modernleşme ile birlikte ortaya çıkan değişim, dönüşüm ve yenilenme İslami kesim içinde bir takım gerilimleri de beraberinde getirmiş ve böylece kendi içinde özeleştiri ve sorgulamalara neden olmaya başlamıştır. Dindar kesim içinden gelen temel eleştiri noktalarından biri gençlerin ilahi / kutsal / manevi hatta ahlaki değerlerini yitirmiş oldukları yönündedir. Yine kendi içlerinden gelen eleştirilerden biri de, gençler arasında içi boş, gerçek anlamını yitirmiş olarak tanımlanan dini davranışların arttığı ve dindarlığı semboller yığınına dönüştüğü yönündedir. Bu genç kesimin algılama ve yaşam biçimlerine dayanarak gözlemlenen dindarlık kavramı sadece dış görünüme sahip içi boş semboller olarak tanımlanır hale gelmiştir.

Modernleşmenin yaşamın tüm alanlarına getirdiği değişimler içinde, toplumsal yapının en önemli dinamiklerinden biri olarak “din” olgusu da (dini yaşam biçimleri, değerler ve kurallar olarak) bu sürecin en önemli nesnelerinden biri haline gelmiştir. Dinin modernlik ölçüsündeki görünümleri, toplumsal düzeyde dini yaşam biçimlerini, bireysel düzeyde de dindarlığı, farklı değişken ve bileşenlerle karşı karşıya getirilmiştir.11 Bu değişken ve bileşenlerin başında eğitim düzeyi ve ekonomik seviye gelmektedir. Eğitim ve ekonomik seviyesinin yükselmesiyle birlikte İslami kesimin büyük bir kısmı, siyasal ve toplumsal alanda kendilerini ifade etme ve anlatma imkânı bulmaya başlamışlardır. Elbette bu noktada İslami hareketin ardında yer alan yeni aktörlerin, eğitim seviyesi ve yaşam standardı yükselen sınıfların, kentleşen kesimlerin olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla İslami yaşam biçimlerinde görülen değişimler, kentleşme ve gündelik yaşam ölçüsünde ele alınıp değerlendirilmelidir.

11

Necdet SUBAŞI, Gündelik Hayat ve Dinsellik, 9.

Nilüfer GÖLE. 13 12 . 14 Modernliğin yerlileşmesi ve İslami yaşam biçimleri konusunda daha ayrıntılı bir bilgi için. modernliğin içselleşmesi sürecinde içinden geçirildiği İslami değer ve kuralların yeniden tanımlanması ve İslami yaşam biçimlerinin modern kent yaşamına uygun bir biçimde dönüşmesi/ dönüştürülmesidir. aksine eleştirilerek ve kendine uygun hale getirilerek” farklı kültürel bağlamlarda yeniden üretilmektedir.15 Burada çalışmanın merkeze aldığı sorun modernlik karşısında siyasi bir bilincin gelişmesi değil. Ayrıca İslami yaşam biçimleri açısından “modernlik. Jenny B.13 Yani. “Snapshots of Islamic Modernity”. İslam sosyolojisi üzerine çalışmalar yapan Jean Paul Charnay’in söylediği gibi İslam. Burada ise hem toplumsal yapının hem de dinin karşılıklı olarak değişimi ve birbirlerini dönüştürmeleri söz konusudur. diyalektik bir ilişki çerçevesinde karşılıklı olarak birbirlerini etkileyerek dönüştürmekte ve yeni bir biçim üretmektedirler. Sociologie Religieuse de l’Islam. her Müslüman toplumun kendi kaderi doğrultusunda ortak düşünce ve tavırlarının genel yapısını oluşturmaktadır. 1.12 Dolayısıyla gündelik hayat içinde (özellikle de gelişmiş kentlerde) dini verilerle modern söylemlerin iç içe geçtiği ve hızlı bir değişimle birlikte yeniden örgütlendiği bir alan olmaktadır. 93. bireylerce meşrulaştırılmış bir hayatı yansıtmaktadır. İslam bir yandan içinde bulunduğu toplumsal çevreyi. White’ın İstanbul’un Ümraniye ilçesinde yapmış olduğu antropolojik bir çalışma olan İslamcı Kitle Seferberliği: Yerli Siyaset Üzerine bir araştırma (2002) adlı çalışmaya bakılabilir.14 Gündelik olanın akışı içindeki gerçeklik dünyası. içinde bulunduğu coğrafyaya. Elbette ki bu meşrulaştırma eyleminde etkili olan önemli etken ise din olmuştur. 15 Jean Paul CHARNAY. Değişen Kentte Dini Hayat. 21. modernliğin İslamileşmesi ya da modernliğin yerlileşmesi sorunsalıdır. Burada söz konusu olan İslam ve modernleşmenin karşılıklı olarak birbirlerini etkilemeleri sonucu ortaya çıkan İslam’ın modernleşmesi. kültüre. basit bir şekilde reddedilmemekte veya doğrudan içselleştirilmemekte.14 Yani dinin. toplumsal yapıya göre kendine yeni bir biçim ve yön vermesi sorunsalıdır. Elbette bu durum İslami hareketlerin Nevin MERİÇ. kültürü etkilediği ve bunları biçimlendirdiği gibi diğer yandan bu ortamdan etkilenerek farklı görünümler kazanmaya başlamıştır.

yaşam tarzlarıyla birlikte talep ve beklentilerinin de çoğalmasıdır. Türkiyeli görünümleri karşısında olduğu da düşünülerek ele alınmalıdır. Birbirleriyle doğrudan ilişkili olan bu değişim süreçleri beraberlerinde. Böylece İslami söylem. modernliğin yerel / yerli. baskın olma istek ve beklentisi gösterilebilir. Bunun nedeni olarak ise her iki kurumun da birbirlerini etkileyerek üstün gelme. İslami değer ve kuralların şimdileştirilmesiyle yaşanan değişimler ve ortaya çıkan farklı görünümler gelmektedir. katılma ve kabul edilmenin sınırlarını çizerken. düzenin inşası. İslam’ın gündelik yaşam içinde farklı görünümlerinin sergilenmesine ve bu görünümler arasında gerilimlerin yaşanmasına neden olmuştur. asimile edilemeyen her şeyin hak ve temellerinin reddini – ötekinin gayri meşrulaştırılmasını – ortaya koymaktadır. Temel olarak bu gerilim nedeni hem dinin hem de modernizmin farklı olana karşı ortaya koyduğu tahammülsüzlük tavrıdır. Bu durum toplumsal alanlar içinde dini görünümleri ötekileştirirken. Bauman’a göre kolektif ve bireysel eylemler müphemliği yok etme amacı tarafından yönlendirildiği sürece.15 ve dolayısıyla ortaya çıkan yeni yaşam biçimlerinin. dini görünümlerin yoğun olduğu çevrelerde ise (dini gruplar gibi) dini olmayanın ötekileştirilmesi ile sonuçlanmaktadır. modern pratiğin doğal bir eğilimi olarak değerlendiren Bauman. Bu durum daha önce de bahsedildiği gibi modernliğin Türkiye ölçeğinde yerlileşmesi ve İslam’ın modernleşmesi sonucunu doğurmuştur. Bu gerilimleri güçlendiren ise dünyadaki dönüşümleri ve kimlik politikaları rüzgârını arkasına alan İslami kesimlerin. Her iki kurumun da sahip olduğu bu farklı olanı dönüştürme ve kendine benzetme tavrını modern bir anlayış pratiği olarak değerlendirmek mümkündür. sonuç hoşgörü maskesi . modernliğin batılı kökenleri karşısında olduğu kadar. Bu gerilimlerin başında kuşkusuz. Bu tavrı. bir yandan bir yaşam biçimi olarak maddi ve doğrudan bir görünüme sahip olmaya bir yandan da farklı siyasal biçimler kazanmaya başlamıştır. Bu konuda yaşanan en önemli gerilim ise farklı olana karşı olan bir tahammülsüzlük ve bunun sonucu olarak farklı olanı değiştirme çabasıdır.

17 16 . Doğan Kitapçılık. Anadolu’da dindar kesimin dindar olmayan ya da dindarlıkları zayıf olan kesim üzerinde uyguladığı. Zygmunt BAUMAN. (Bauman.16 Bir yandan farklı olana karşı böylesi bir tavra sahip olan modern pratik. kendine benzetme amacı taşıyan ve çoğu zaman doğrudan şiddeti de içeren baskı da karşımıza çıkmaktadır. Bauman’a göre modern soykırım (Holocaust örneğinden hareket ederek). Çev. ne demek istedim? Toplantısı”. Modernlik ve Müphemlik. Ruşen Çakır (2008). Cumhuriyet. rasyonel bir toplum mühendisliği uygulamasıdır. Aksine. Şerif Mardin’in Tezlerinden Hareketle Türkiye’de İslam. Laiklik ve Demokrasi içinde SORAR’ın düzenlediği “Prof. Mahalle Baskısı: Prof. Bu konuda Bauman. Modernlik ve Müphemlik kitabı içindeki “Bahçeci Devlet Pratiği” başlığına bakılabilir. kimi zaman ise daha geniş ve farklı kimliklerin bir arada olduğu kent yaşamı içinde dini alışkanlıklarından dolayı bir kesimin dışlanması şeklinde gözlenmektedir. İsmail Türkmen. Holocaust örneğini vererek. Bazen ise Şerif Mardin’in kullandığı “mahalle baskısı”18 tanımlamasında olduğu gibi. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için Bauman’ın. Şerif Mardin: Mahalle Baskısı. Bu çatışmalarda kimi zaman biri kimi zaman ise diğeri baskındır. Hem din hem de modernlik. 18. Modernlik ve Müphemlik.17 Elbette farklı olana ilişkin bu tavır. Bu çatışmaların yarattığı gerilimler toplumsal yaşamda bireyler üzerinde farklı biçimlerde görülen baskılara neden olabilmektedir.16 altında da olsa hoşgörüsüzlük olacaktır ki bunun anlamı şudur: Aslında sen çok kötüsün fakat ben o kadar cömerdim ki yaşamana izin vereceğim. farklılıkları kendine benzetme çabası sonucunda bu süreçte modernliğin kendini de etkileyen. en temelinde farklı olanı kendi içinde eriterek ve birbirine benzeştirmeye çalışarak homojen bir topluma ulaşma beklentisi içindedir. karmaşık ve donuk olan toplumsal gerçekliğin yaratamadığı müphemlikten arınmış homojenliği yapay araçlarla gerçekleştirmeye çalışan. Ayrıca bu konuda terminolojik olarak geliştirilen ve modernlikle ilişkilendirilen “geleneksel bahçecilik metaforu”na da bakmak faydalı olacaktır. tamamen irrasyonel bir faaliyet değildir. gündelik yaşamı kendi kurallarınca dönüştürmeye çalışırken pek çok noktada çatışarak gerilimlere neden olmaktadırlar. Bu baskı kimi zaman dini konularda ailenin çocuğa dini alışkanlıklarını edinmesi için (doğrudan ya da dolaylı bir biçimde) baskı yapması noktasında gözlemlenirken. dolayısıyla da değiştiren bir tavırdır. İstanbul. 55) 18 Kavramla ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi için bakınız. yaşanan trajedinin modernliğin bir sonucu olduğunu söylemektedir.

modernliğe ait dinamiklerin mantıklı bir sonucu olarak tanımlamak gerekir. 32. Ve tüm bu sorulara. der. “Secularization. Tradition and New Forms of Religiosity: Some Theoretical Proposals”. . bir toplumsal yapıda karşılıklı olarak birbirini etkileme eğilimine ve değiştirme gücüne sahip olan iki temel olgu olarak ele almak gerekir. Gençler arasında belirginleşmeye başlayan dini pratik ve yorumlara ilişkin farklı görünümler. üniversite gençlerinin dini değerlere. değişebilmekte ve bu görünümler kendi aralarında farklı seviyelerde ölçeklendirilerek tanımlanabilmektedir. Bu farklılıklar çizgileri ait olunan dini gruplara göre belirginleşmektedir. kurallara bakışında görülen değişimlerin ve farklılıkların. her şeyden önce modernliğin karşıt bir yüzü ya da modernliğin başarısızlığının bir sonucu olarak değil. birçok toplumsal dinamiğe bağlı olarak çeşitlenebilmekte. 19 Daniel HERVIEU-LEGER. konuyla başka bir çalışma yapılana kadar geçici de olsa bir takım cevaplar verilmeye çalışılacaktır. Sırasıyla tüm bu temel sorular ve hipotezler etrafında değişen kent yaşamı içinde. dini pratiklerine ve gündelik yaşamlarına nasıl yansıdığı ve gündelik yaşamlarını etkileyerek nasıl değiştirdiği sorunsalı niteliksel bir alan araştırmasıyla açıklanmaya ve yorumlanmaya çalışılacaktır. Eileen Barker and Mergit Warburg.17 Tüm bunlara dayanarak Hervieu-Leger’in de ifade ettiği gibi dinin yeni biçimlerini. bir toplumsal yapıdaki aileden ekonomik unsurlara kadar bütün kurumları ve bu kurumlara ait olan yaşamsal pratikleri de etkilemeye ve dönüştürmeye başlamıştır.19 Bu noktada modernliğe ait dinamikler. Bu durum ise İslami kesim içinde yavaş yavaş belirginleşmeye başlayan “bir cemaat ya da tarikat dindarlığı mı oluşuyor?” sorusunu akla getirmektedir. Buna göre din ve modernliği. New Religions and New Religiosity içinde.

14. A Contemporary Critique of Historical Materialism. birbirleriyle ilişkileri gözlemlenmeye ve bunlardan hareketle söylem çözümlemeleri yapılmaya 20 Anthony GIDDENS. Derinlemesine görüşmeler zaman zaman birebir görüşmelerle yapıldığı gibi zaman zamanda gruplar halinde yapılmıştır. Bu öğrencilerle görüşme dışında belli aralıklarla sohbetler edilmiş. Araştırma boyunca gerek kaynak taramaları gerekse. Elbette bu durumda en önemli veri toplama kaynakları olarak. grubu ve bireyi dışarıdan açıklamaya çalışma gerekliliğine dayanmaktadır. Dolayısıyla araştırma boyunca izlenen yol olarak benimsenen bu düşünce etrafında oluşan en temel hareket noktası olarak. modern dünyada dinselliklerini nasıl yaşadıkları etnometodolojik yöntemden. Bu durum bireyi anlamak için. bireyin ait olduğu grubu gözlemleyerek anlamaya ve sonrasında ise grubun dışına çıkarak. bu değerlerin gündelik yaşamlarına ve bireyler arasındaki ilişkilerini nasıl etkilediği ve gündelik yaşam pratiklerini nasıl dönüştürdüğü.18 1.2. birey ve gruplarla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. saha gözlem ve görüşmeleri çerçevesinde alanın anlaşılması ve açıklanması yönünde izlenen yöntem ve kullanılan teknikler kısaca şöyle sıralanabilir: Üniversite gençlerinin ait oldukları dini grupların özellikleri ve yaşam biçimlerinin temel kaynakları ve değerleri etnografik yöntemden. . toplumu anlamak için de bireyin düşünce ve tavırlarına bakılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Yani bir bütünün ayrılmaz iki parçası olarak ne birey içinde bulunduğu toplumdan bağımsızdır ne de toplum içinde barındırdığı bireylerle tümüyle aynıdır. bireyi anlamak ve açıklamak için topluma. aynı zamanda toplum tarafından yaratılırız20” ifadesi ile toplumsal yapı ve bu yapının en önemli ve dinamik bir unsuru olan bireyin nasıl karşılıklı birbirlerini etkileyerek ve değiştirerek var ettiği üzerinde durmaktadır. ve bireyler arası ilişkilerini ne tür gösterge ve dilsel sembollerle sağladığı ise sembolik etkileşimci yaklaşımdan ilham alınarak anlaşılmaya ve açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın Yöntemi ve Kullanılan Teknikler: Giddens “biz toplumu yaratırken. toplumsal ve siyasal olaylara bakışları anlaşılmaya.

Hangi kaynaklardan beslenmektedirler? Merkezi Soru -Bu incelen grubunun kültürel özellikleri Tablo I: Niteliksel Araştırma Yöntemleri.İçerik ve söylem analizi içinde kabul edilebilir şekilde davranabilmek için günlük faaliyetlerine nasıl anlam vermektedirler? -Temel dini kurallar ve pratikler gündelik yaşam içinde nasıl anlamlandırılmakta.Derinlemesine mülakat .Katılımlı gözlem Etnometodoloji . değişmekte ve dönüştürülmektedir? -İnsanlar arası karşılıklı etkileşimde hangi . Ayrıca yapılan derinlemesine görüşme içeriklerinden hareketle okudukları. Araştırma Yöntemi Veri Toplama Tekniği -Konu ile ilgili kaynakların ve daha önce yapılan çalışmaların taranması Etnografya -Derinlemesine mülakat -İçerik ve söylem analizi -Katılımlı gözlem -Bireyler içinde bulundukları toplumsal yapı . Burada yapısal olarak içeriğin incelenmesine yönelik olan niteliksel (qualitative) araştırma yöntemlerini araştırma çerçevesinde kısaca şöyle tablolaştırmak mümkündür.Derinlemesine mülakatlar Sembolik Etkileşimcilik . dinledikleri.Katılımlı gözlem . izledikleri kültür ürünleri üzerinden içerik ve söylem çözümlemeleri de yapılmaya çalışılmıştır.Bu sembollere dayanan ortak dil nasıl oluşturulmakta ve hangi sembolik nesnelere atıflarda bulunulmaktadır? nelerdir? -Bu kültürün temel dayanağı olan kurallar ve değerler nelerdir? . dini ve din dışı sosyalleşme mekânlarının incelenmesinde önemli veri toplama kaynağı olmuştur. Bu çözümleme çalışmaları ise özellikle kültür ürünlerinin.19 çalışılmıştır.İçerik ve söylem analizi semboller oluşmakta ve bu sembollere hangi anlamlar yüklenmektedir? . Teknikler ve Temel Soruları .

bu yöntemlerin önemi ve gerekliliğini anlamak açısından faydalı olacaktır. Etnometodoloji ve gündelik yaşam sosyoloji konusunda önemli isimlerden biri olan Garfinkel etnometodolojiyi tanımlarken öncelikle “öznel ifadelerin ve gündelik yaşamın örgütlenmiş muhtemel edinimlerin ve diğer pratik eylemlerin incelenmesi” üzerinde durmaktadır.1. amacı ve ana sorunsalları etrafında hem bir veri toplama hem de açıklama ve yorumlama biçimi olarak kullanılan bu üç yöntemden kısaca bahsetmek. Etnometodoloji ve Gündelik Yaşam: Etnometodoloji bireylerin gündelik yaşamlarını nasıl anlamlandırdıkları üzerinde durmakta ve bireylerin kendi gerçekliklerine nasıl şekil ve düzen verdikleriyle ilgilenmektedir. zaman zaman görüşme dışında sohbetlerdeki gözlemlere dayanmaktadır. 1. Ayrıca gözlemlenen bu durum. Etnografi. ait olunan dini grup ve toplumsal çevre ölçeğinde farklılaşan bir toplumsal pratikler bütünlüğünü de ifade etmektedir. içinde bulunulan toplumsal yapı tarafından şekillendiğini unutmamak gerekir. Burada.2. Araştırmanın konusu. Fakat çalışma boyunca yapılmaya çalışılan katılımlı gözlem çalışmaları (dini grupların içine girememe sorunu nedeniyle) görüşme yapılan öğrencilerle.20 Bireyin dine ait pratiklerinin incelenebilmesi ve yeniden üretilen anlamların çözümlenebilmesi ve en doğru bir biçimde anlatılabilmesi için derinlemesine görüşmelerin yanı sıra etnometodolojik bir çerçevede grup içi katılımlı gözlem çalışmalarının önemini göstermektir. dindar gençliğin gündelik pratikleri. Temel hareket ve odak noktası olarak tüm dikkatini . Bu görüşmeler ve gözlemlerin etnografik olarak değerlendirilmesi kişilerin ait olduğu grupların özelliklerinin saptanmasına ve kişilerin davranışlarının daha anlaşılır olmasını sağlamaktadır.

cemaat ve gruplarda farklı yorumları beraberinde getirerek ortaya çıkan farklı görünümlerin cemaatlerin anlaşılmasını güçlenerek kolaylaştırmaktadır. Bunlar ise “nesnel ve öznel ifadeler arasındaki ayrım”. “pratik eylemin farklılığı” ve “eylemlerin gündelik yaşam bağlamında çözümlenebilirliği” durumlarıdır. “Pratik eylemlerin farklılığı” ise farklı toplumsal koşullar içinde aynı değerlerin uygulama biçimlerinin farklılığını ifade etmektedir.”22 Wach burada dini değer ve kuralların kişinin gündelik yaşamına nüfuz ederek nasıl bir toplumsal görünüme büründüğü üzerinde durmaktadır. Etnometodolojinin nedeni bu daha savları kolay çerçevesinde İslam dini içindeki farklı mezheplerin ortaya çıkmasının. dini davranış kalıpları çevresinde ele alındığında.21 “pratik eylemin rasyonel açıklanabilirliği” üzerine yoğunlaştıran bu yaklaşım hareket noktası olarak üç temel durum üzerinde durmaktadır. Sonuç olarak “eylemlerin gündelik yaşam içinde yeniden anlamlandırılarak çözümlenmesi” gerekliliği ortaya çıkmaktadır. “dini tecrübenin teorik anlatımı olarak akideler ya da doktrinler”. 217. Çağdaş Sosyoloji Kuramları. Ünver GÜNAY. . birçok tarikat ve varlıklarını sürdürebilmelerinin anlaşılabilmektedir. Bu durum ise tek bir kaynaktan 21 22 Margaret POLOMA. öncelikle “öznel ve nesnel ifade” ayrımında öznel ifadelerin temelinde yatan ve öznel ifadelere kaynaklık eden nesnel kaynakların yani dini akidelerin ele alınması zorunluluğu karşımıza çıkmaktadır. Din Sosyolojisi. Ayrıca bu pratikler gündelik yaşam içinde yeniden anlamlandırılarak biçimlenmekte. Bunlar. ve içinde bulunduğu toplumsal koşullar ekseninde ortaya çıkan “sosyolojik anlatım biçimi olarak dini cemaat ve topluluklardır. Bu açıklama ise aynı dini kuralların farklı toplumlarda. dolayısıyla farklı yaşam biçimleri görünür olmaya başlamaktadır. Bu konuda sistematik din sosyolojisi içinde çalışmalar yapmış olan Joachim Wach’in çalışmalarında sürekli bahsetmiş olduğu dini pratikleri etkileyen ve yönlendiren üç temel unsur açıklayıcı bir niteliğe sahiptir. coğrafyalarda. bu doktrinlerin gündelik yaşamdaki görünümü ve “pratik anlatım olarak ibadetler”.21 Etnometodolojinin bu temel yaklaşım biçimleri ve iddiaları. 245.

POLOMA. bireyin yaşamında nasıl öznel olarak ifade edildiği.doktrin) beslenmekte ama farklı toplumsal mekânlarda farklı açıklama ve yorumlarla farklı pratikleri ve davranış kalıplarını. Nesnel bir biçimde aynı temel kurallara ve değerlere dayanan dinin. anlamları söz konusu olmaktadır. hepimizin içinde dünyaya 23 Bkz. bunların gündelik yaşam içinde görünür olan pratikleri. bir çok etkileşim unsuru içindeki gündelik yaşamlarını tanıdıkları ortamlarda sürdüren insanların düşünceleri aracılığıyla yaşadıkları sosyokültürel dünyadaki nesneler ve oluşumların küçük bir toplamıdır. bir topluluk içinde ifade edilmesi. Schütz’e göre gündelik yaşam.22 hareket eden dini akidelerin içinde bulunduğu koşullara göre nasıl farklı durumlara ve görünümlere sahip olduğunu açıklamaktadır. Dolayısıyla. Ve bu toplumsal gerçeklik dünyası. bireyler ve gruplar arası etkileşimlerle farklı pratikleri. topluluğun diğer üyeleri ile girilen etkileşim sonucunda değişmesi ve dönüşmesi.23 Schütz için toplumsal gerçeklik. dolayısıyla da aynı din içinde farklı dinsel gruplaşmaları ve yaşam biçimlerini ifade etmektedirler. “Verstehen (açıklamaya karşı anlama)” kavramı üzerinde durarak gündelik hayatımızda kendimizin ve diğer insanların eylemlerini anlamakta kullandığımız yorumlama süreçlerini araştırmayı önermektedir. . bireylerin gündelik yaşamlarındaki dini pratikler aynı değer ve kurallardan (akide . Yani dini değer ve kuralların. yorumları. Bir araştırma yöntemi olarak “etnometodoloji” çerçevesinde Alfred Schütz. bireyin kendi öznel yaşamına nasıl uyarlandığı sorunsalı temel olarak dinin toplumsal yönüyle açıklanabilmektedir. başkalarıyla etkileşim içinde paylaşılan bir özneler arası alandır ve bu özneler arası alan gündelik yaşam içinde sıklıkla tekrarlanan ve bir gerçekliğe de sahip olan çok yönlü toplumsal gerçekliklerden oluşmaktadır. görünümleri. Dindar bir bireyin davranış kalıplarını oluşturan ve biçim veren dini emir ve kurallar. (21). gündelik yaşam içindeki bu dini pratiklerin anlaşılması ve yorumlanması noktasında araştırmanın hareket noktasını oluşturmaktadır. 243.

Etnometodoloji. Dolayısıyla etnometodologlar müşterek olan toplumsal gerçeklikler çerçevesinde “deneyim” kavramı ile daha yakından ilgilenmektedirler. Çünkü toplumda görülen farklıkların temel nedeni. Toplumsal gerçeklikler ekseninde oluşan bu deneyim ise Schütz’un ifade ettiği özneler arası ilişkilere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. aksine bir özneler arası dünya. hatta aynı ihtiyaçlara ve güdülere. Çünkü bireyler. Dolayısıyla içinde bulunulan toplumsal çevre ekseninde şekillenen ve kişinin kendi “öznel” yargılarının ve değerlerinin ötesinde. o deneyimi kuran söylem ve söylemin karşılıklı ve kaçınılmaz bir ilişki içinde olduğunu unutmamak gerekir. Toplumsal sahnedeki aktörler (yani bizler) tarafından. bir “öznellikten” bahsetmek mümkündür. ya fiilen mevcut olan ya da potansiyel olarak herkese açık bir dünya olarak yaşarız. aynı beklentilere sahip değildirler.23 geldiğimiz. aynı hedeflere veya tüm bunlara ulaşmaya çalışırken aynı amaçlara. en başından beri içinde yaşanılan dünyayı (yani hem doğa hem de kültür dünyasını). Burada öznenin etrafında oluşan öznel deneyim kavramını açıklayabilmek için. davranışlarımızı sergilediğimiz ve yer aldığımız kültürel nesneler ve toplumsal kurumlar dünyasıdır. Foucault’ya göre bu ilişki içindeki iktidar sistemlerinin çözümlenmesinin yapılması gerektiği üzerinde durulması gerektiğini ifade ederken iktidar ve öznellik arasındaki ayrılmaz bir ilişkinin altını çizmeye çalışmıştır.25 Dolayısıyla gündelik yaşam içinde 24 25 Alain COULON. bu deneyim farklıklarına dayanmaktadır. Michel FOUCAULT. özel bir dünya olarak değil. temel dini kurallardan hareketle.24 Din alanında yaşanılan bu farklılıklar. aynı gözlemsel perspektiflere. Çünkü farklılıkların temeli deneyimin çeşitlenmesine dayanmaktadır. Özne ve İktidar. . bireyin kendi gündelik yaşamı içersindeki farklı algılama ve yorumlamaları sonucunda ortaya çıkmaktadır. Örneğin bir insana “neden inandığı (aynı inanca sahip olsa bile)” ya da “neden ibadet ettiği (aynı ibadeti aynı biçimde yapsa bile)” sorulduğunda bile beklentilerin. amaçların ne kadar farklı olduğu durumu ile karşı karşıya kalınmaktadır. 13. Fakat bu çeşitlenme özneler arası ilişkiler ve etkileşimler çerçevesinde ortaya çıkar. yani hepimizin için ortak olan.

toplumsal eylemin. 204... Çev.g. Derek LAYDER.k. bir toplumsal çerçeveyi hem betimleyen hem inşa eden pratikleri ifade etmektedir. 28 Pierre BOURDIEU. davranış kalıplarını ifade ettiği söylenebilir. bilinçdışı olarak işleyen ve yapılandırılmış toplumsal mekanlarda yer alan. insanların temel deneyimlerinden kaynaklanan ve kalıcı eğilimlerini ifade eden “habitus” kavramı ile tanımlamak mümkündür. konuşmalarımız esnasında (aynı zamanda kullandığımız sözcükler aracılığıyla) anlamı.: Richard Nice. Gündelik yaşam ve deneyim kavramlarının yanı sıra etnometodolojik bir araştırmada bir diğer önemli unsur ise “bağlamsal” özelliklerdir. Sosyal Teoriye Giriş. bir alandan başka bir alana aktarılabilen. Bu etnometodolojide “bağlama-gönderimlilik” olarak ifade edilir. tarihsel ve toplumsal koşullar içinde var olan düşünce ve eylemlerden oluşan bütünsel bir sistemdir. düzeni ve yaptığımız şeyin rasyonalitesini inşa ettiğimizin farkına 26 27 A.27 Habitus.g. 204. Bu durum ise bireysellikten öte toplumsal bir öznelliği yani ait olunan grup ya da topluluk etrafında oluşan bağlamsal bir öznelliği ifade etmektedir. 29 A.29 Son olarak etnometodolojik bir araştırmada önemli olan bir diğer kavram ise refleksivite (düşünümsellik) kavramıdır. Garfinkel. refleksiviteyi toplumsal düzeni sürdürme ve kavrama sürecinin temel bir koşulu saymakta ve bu nedenle kavram. 29-33. . Outline Of A Theory Of Practice. Bu durumu ise Bourdieu’nun pratik teorisi içinde.24 deneyim kavramı üzerinde dururken özne ve iktidar temelli bir ilişki içinde ele alma gereği ortaya çıkmaktadır.k. Gündelik etkinliklerin akışı içinde. hem üretilmesinin koşullarını içeren hem de onu kabul edilebilir türde bir eylem olarak gözlenebilir kılan bir özelliğidir.28 Buna göre Bourdieu’nun üzerinde durduğu “habitus” kavramı. insanların belirli kültürler veya alt kültürler içinde yaşamaları sonucunda sahip oldukları zihinlerindeki temel bilgi birikimlerini. Refleksivite. bireyin zihnine ve bedenine yerleşmiş.26 Daha açık bir ifadeyle her şey kendi bağlamsal bütünlüğü içinde bir anlama sahiptir. 78-79.

gündelik düzenli ilişkilerinin yer aldığı ortamları ürettikleri ve düzenledikleri etkinliklerin onların bu ortamları açıklanabilir kılma prosedürleriyle özdeş olmasını gerektirir. . algı ve tutumlarıyla ilgili olarak toplumsal yapı içinde geçerli olan anlamları araştırmaktadır. Sembolik Etkileşim ve Dini Pratikler: Sembolik etkileşim yöntemi öncelikle. COULON. (24). toplumsal alanlarda bireylerin diğerleri ile karşılıklı etkileşimleri sonucu oluşan sembolleri ve bu sembollere yüklenen anlamları incelemektedir.2. Herbert 30 Bkz. bir eylemi betimleme ve üretme arasındaki. Bir etkileşim kurmak onu ifade etmek anlamına gelir.2. Bir durumu betimlemek onu inşa etmektir. anlaşılabilir ve analiz edilebilir olduğu anlamına gelmektedir. Refleksivite.25 varmayız. Toplumsal dünyaya ilişkin betimlemeler söylendikleri anda betimledikleri şeyin kurucu unsuru haline gelirler. yani eylemin kavranması ve bu kavramanın ifade edilmesi arasındaki özdeşliğe işaret eder. refleksivite “üyelerin. 1. önemi ve ölçüsü nedir ?” sorusuna özellikle Schütz’in vurguladığı önce anlamaya sonrasında ise açıklanmaya dayanan etnometodolojik bir yöntemle cevap aramaya çalışılmıştır. 36. Garfinkel’a göre.”30 Refleksivite kavramına dayanarak toplumsal dünyanın açıklanabilir olduğunu söylemek. aynı zamanda toplumsal dünyanın betimlenebilir. Dolayısıyla araştırmanın en temel sorunsallarından olan “gündelik yaşamda dinselliğin / dini davranışın yeri. Bütün bu özellikler öncelikle insanların pratik eylemlerinde sergilenmekte ve içinde bulunulan dünyada. Her şeyden önce bir araştırma yöntemi ve kuramı olarak “sembolik etkileşimcilik”. “insanlar arası karşılıklı etkileşimde hangi sembollerin kullanıldığı ve bu sembollere yüklenen anlamların ne olduğu ve bu sembollerin nasıl oluştuğu” sorularından hareketle bireylerin nesneler ve durumlar karşındaki. eylemlerle sürekli ve yeniden inşa edilmektedir.

Basit fiziksel nesneler ya da olaylar sembolik olmayan ve herkes tarafından aynı şekilde gözlemlenen göstergelerini içerirken.33 Bu bakış açısına göre nesneler kendi içlerinde anlam taşımamakta. şeylerin kendilerine ifade ettikleri anlamlara göre tavır alırlar”. 34 Bkz (24). insanlar ve sembollere yükledikleri anlamlar aracılığıyla inşa ettikleri için. “A Sociological Approach to Brand Choice: The Concept of Situational Self Image”. bireylerin çevrelerindeki insanlar. Bu noktada sembolik etkileşimcilik üç temel önermeye dayanmaktadır. HOLMAN.. 224–225. Sembolik etkileşimcilere göre.H.26 Blumer’a göre sembolik etkileşimcilik. nesneler ve kendileri hakkındaki değerlendirmeleri doğrultusunda faaliyetlerini nasıl formüle ettikleri ve değerlendirdikleri ile ilgili dinamik bir süreci kapsamaktadır. 31 32 A. COULON. bir araştırmacı ilk olarak davranışları anlaşılmaya çalışılan bireylerin içinde bulundukları toplumsal koşulları ve bakış açılarını göz önüne almalıdır.R. Bunlar. sembolik etkileşimde bulunan sosyal aktörler tarafından nesnelere bir takım anlamlar yüklenmektedir.32 Bu temel üç önerme göstermektedir ki sembolik etkileşim kuramı. “bu anlamlar birinin muhataplarıyla olan etkileşiminden çıkarsanır” ve “bunlar yorumsal bir süreçte değişime uğrarlar”. “insanlar şeylere karşı. 15.k. gerçek sosyolojik bilgiye gündelik etkileşimlerimiz sonucu şekillenen deneyimlerle ulaşabiliriz. tavırlarının ve düşüncelerinin temel nesnesidir. aktörlerin toplumsal 31 dünyaya ilişkin kavramlarının.T. 612.g.34 Çünkü bu farklılıkların açıklanabilmesi ve doğru bir biçimde yorumlanarak anlaşılabilmesi için bunlara neden olan bakış açılarının ele alınması gerekmektedir. Bkz. Aktörler toplumsal dünyalarını çevrelerindeki nesneler. 15. bunların sembolik anlamları herkese göre farklılıklar gösterebilmektedir. davranışların yorumlanmasını içeren bir süreçtir. POLOMA. SCHENK . Sembolik etkileşim. . 33 C. (21).

191. etkileşimlerimiz esnasında ve sonrasında onlara yüklediğimiz anlamlarla kazanmaktadırlar. Çünkü sembollere anlamlar yükleyen ve bu anlamları eyleme dönüştüren bireydir. Bu döngüsel oluşum süreci içinde semboller ve yapılar yeniden üretilmektedirler.35 Toplumsallığı oluşturan bu ortak kaynaklar birleştirici ve bütünleştirici bir etkiye sahiptir. Bu süreçte nesnelere yüklenen anlamlar ve bu anlamların nasıl yüklendiği önemlidir. COULON. LAYDER. yaşantıları boyunca edindikleri kaynaklardan otomatik olarak ve farkında olmadan faydalanmaktadırlar. başkalarıyla ilişkilerin nasıl sürdürüleceğine dair biçimsel bilgiler veya hangi davranışların tehlikeli ya da zararlı olduğunu bilmek. bu oluşumlarla yeniden ve farklı anlamlar kazanan nesneler söz konusudur.27 İnsanlar birbirleriyle etkileşimlerinde. Dolayısıyla 35 36 Bkz. hepsi toplumsal pratikler için bir kaynak niteliği taşımaktadırlar. Bu faydalanma süreci ise ya okul gibi resmi ortamlarda ya da arkadaşlar ve aile gibi resmi olmayan ortamlarda gerçekleşmektedir. . Bkz. Burada inşa edilen ve birbirlerini karşılıklı olarak oluşturan ve dönüştüren semboller ve yapı ikiliği temelde yapı ve fail ikiliğine dayanmaktadır. Ayrıca sembolik etkileşimcilik aktörlerin gündelik yaşantılarının oluşumundaki etkilerin yanı sıra bu süreci en ince ayrıntılarına kadar ele almaktadır. (27).36 Dolayısıyla toplumsal yapıda bireylerin ve kurumların karşılıklı etkileşimleri sürecinde nesnelere yüklenen anlamlarla inşa edilen yeni oluşumlar. Bu nokta toplumsal semboller dünyası tanımlanırken. Çünkü nesneler toplumsal anlamlarını. çeşitli yorumlamalara ve değerlendirmelere açık. söz konusu dünyayı yorumlamak için sürekli olarak yeniden inşa edilmesi gereken. bir bütünün parçası olmak için faydalanılır. geçici ve kırılgan bir düzen olduğu ifade edilmektedir. Zaten bu kaynaklardan toplum içinde bir yere ait olmak. yerel çevreyle. Bu kaynaklar – ki öğrenildikten sonra sorgulanmadan kullanılırlar – oldukça farklı bilgi ve becerileri içerirler. (24). Dile ait bilgiler. 16.

Pierre BOURDIEU. ÇEĞİN. Bourdieu’nün kuramsal algısında habitusun ayrılmaz bir parçasıdır. 372. sadece üretim ilişkileri içinde bir konum olarak değil. sonuç olarak bu yaklaşımda aktörlerin ortak sınıf temelli çıkarları olduğunu unutmamak gerekir. gündelik yaşamlarında yer eden dini değer ve kuralların ölçüsü ve değerindeki farklılıkları belirleyen en önemli ve güçlü değişkenlerden biri de ekonomik özellikleridir. dini algılayış ve yaşayış biçiminde.k.39 Burada habitus kavramı ile doğrudan ilişkilendirilmesi gereken “doxa” kavramı vardır. 170. bu yöntemler ekseninde etkileşimlerin yaş. 5. kendi sistemi içinde toplumsal kategorilere ayırmanın içselleştirilmiş bir tezahürüdür. ayrıca o konumla özdeşleştirilen sınıfsal bir habitus ile de tanımlanır. Bourdieu ve Giddens: Habitus veya Yapının İkiliği. ekonomik durum. Daha ziyade yapılandırılmış bir yapıdır. . Richard Nice.28 etnometodoloji ekseninde bu durum yapı ve eylem ikiliği çerçevesinde ele alınması gerekir. Bourdieu habitus kavramı ile yapı ve eylem (faillik) ikiliğine işaret ederken bir taraftan 37 38 Ü. Çev. Etnometodoloji ve sembolik etkileşimcilik.. aile yapısı ve ait olunan dini grup gibi bağlamsal yönlerini ihmal etmemek ve mutlaka göz önünde bulundurmak gerekir. cinsiyet. Toplumsal alan algısını sistemleştirmenin. Distinction:A Social Critique of the Judgment of Taste. 39 A. birer yöntem olarak kullanılırken. mantıksal sınıflara bölmenin bir kuralı. TATLICAN – G. Çünkü “faillerin” dünya görüşlerini şekillendiren inanç ve kanaatler olarak tanımlanan “doxa”. habitus sadece insan deneyimlerinin algısına sistematiklik kazandıran ve yapılandıran bir yapı değildir. Toplumsal sınıf.37 Dolayısıyla üniversite gençlerinin.38 Habitus’u yapılaştırılmış bir mekanizma olarak ele alan Bourdieu’ye göre.g. Sembolik etkileşimcilik çerçevesinde aktörlerin eylemlerini açıklama ve anlama çabasında bilişsel düzeye çok fazla vurgu yapıldığını ileri süren Bourdieu’ye göre.

(27).g.k. Çünkü habitus kavramı. Pratikler.k.42 Yani yapı.41 Ayrıca Giddens’ın bahsettiği yapı.g. aslında toplumsal eylemin hem bir aracıdır hem de sonucudur. 43 A.29 da bu ikiliği aşma çabası içindedir. bu yapı-eylem ikiliği içinde 40 41 A. eylem ve yapı arasındaki ayrılmaz bütünlüğü vurgularken.43 Her iki ifadede de yapı ve eylemin (ve failin) birbiri üzerinde nasıl bir etkiye ve dönüştürücü bir özelliğe sahip olduğu görülmektedir.. . eylem ve toplumsal pratikler iç içe geçmiştir ve bütünsel yapının ayrılmaz parçalarıdır. o toplumun yeniden üretimini ve yeniden üretiminin gerçekleştiği ekseni ifade etmektedir. 1981 yılında yazdığı Sosyoloji: Kısa Eleştirel Bir Giriş adlı eserinde “biz toplumu yaratırken aynı zamanda toplum tarafından yaratılırız” ifadesini kullanmakta. daha ziyade söz konusu olan pratikleri meydana getiren eylem akışının ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Hiçbiri birbirlerinden ayrı düşünülemez ve hepsinin ortak bir bağlam içinde ele alınması ve değerlendirilmesi gerekir. 205. onlar sosyal sistemleri önceden yapılan şeyleri yeniden yaparak yeniden-üretir ve dönüştürürler” ifadesini kullanmaktadır. Giddens’a göre yapı ve eylem (faillik) arasındaki bağlantıyı. Ayrıca Giddens’ın yapının ikiliği (yapı-eylem düalizmi) çerçevesinde toplumsal pratikler. eylem ve yapıyı gerektirmeleri nedeniyle bu yapının bir parçasıdır. Bu konuda Giddens. Bkz.40 Giddens’ın da toplumsal pratikler durumunu açıklarken üzerinde durduğu konu bu yapı ve eylem (faillik) ikiliğidir.k. LAYDER.. 189. eylem ve yapıyı gerektirmektedir ve dolayısıyla bu ikiliğin bir parçasıdır. 42 A. toplumsal çözümlenmenin asıl merkezi kavramı olduğunu düşündüğü toplumsal pratikler sağlamaktadır. Ayrıca bu yolla yapı eyleme “dışsal” bir şey olmaktan çıkmakta ve bir anlamda yapı.g. Bu doğrultuda dini değer ve kurallar ekseninde oluşan dini pratiklerin ve ibadet biçimlerinin sergilendiği dini temsil ve yaşam biçimlerinin. sonraki yıllardaki (1984) başka bir çalışmasında ise “aktörlerin sosyal sistemleri yarattıkları doğru değildir. 192.

aksine insanların doğrudan veya aktif katılımlarının ayrılmaz bir parçasıdır.k.44 Dolayısıyla dinsel pratikler her şeyden önce grup içi davranışlarda gözlenmeli ve yorumlanmalıdır.g. Birçok davranış kalıbı ait olduğu grubun getirdiği ve kişinin öylece kabullendiği davranışlardır. Gerek aile yapısının dine bakışı ve dindarlık biçimleri gerekse ait olunan dini grupların getirdiği dini pratiklerin.45 Dolayısıyla bir bireyin ait olduğu toplumsal yapı içinde bir takım ortak değerlerin kaynaklık ederek oluşturduğu toplumsal pratikler Giddens’a göre sosyal topluluğun içi boş ifadeleri değil. üniversitenin yapısı (devlet-vakıf).3. Gençlerin dini davranışları üzerinde doğrudan etkili olduğu düşünülen aile yapısı. Çoğu zaman sorgulanmaz.30 okumak mümkündür. . dini bir cemaatle doğrudan ya da dolaylı olan 44 45 Bkz. sadece gruba uyum amacı taşır. 47 A. (27).47 1. (24). 225. Bu noktada ise din sosyolojisi açısından asıl üzerinde durulması gereken unsurlardan biri de dinsel ibadetlerin aracılığıyla dinin birleştirici ve bütünleştirici işlevidir. LAYDER. COULON. (22). Çünkü bireyler bir gruba dâhil olduktan sonra ne yaptıkları konusunda düşünmek zorunda değildirler. 46 Bkz.. 191. kişinin dini algısı ve dindarlık ölçütlerini etkileyen ve belirleyen güçlü etkenlerdir. okunan eğitim programı. kentsel köken. Bkz. GÜNAY.Araştırma Evreni ve Örneklem Alanı Bu araştırmada örneklem olarak vakıf üniversiteleri ve devlet üniversitelerinden sosyal ve fen bilimleri alanında okuyan lisans ve lisansüstü öğrencileri seçilmiştir. ekonomik durum. 41.46 Çünkü bu pratikler toplumsal bir kaynağa ve deneyime sahiptir. aileye olan bağlılık ve bağımlılık. Burada Giddens. toplumsal pratiklerin bu yönünü vurgulamak için yani pratikler kavramına üretim ve yeniden üretimin nasıl iç içe geçtiğini göstermek için başvurmaktadır. 190.

04. Sayılarla İstanbul (10. öğrencilerle yapılan derinlemesine görüşmelerdir.tr (10.gov. yayınlarını takip etme vs. Bu nedenle İstanbul’da tüm Türkiye’nin küçük bir profilini görmek de mümkündür. sinema. Ayrıca bu görüşme içeriklerine de dayanarak öğrencilerin takip ettiği çeşitli kültür ürünlerinin (edebiyat. kültürel ve toplumsal çevresine. Hemen hemen Türkiye’nin dört bir yanından göç alan İstanbul.) gibi değişkenler ekseninde öğrencilerle görüşülmüştür.ibb.ibb. 40 kilise ve 16 sinagogun50 olması şehrin dini yapısındaki çeşitliliğine dair somut ve niceliksel bir göstergedir. öğrencilerin dini yaşayışları ve dini yorumlama biçimleri kendi açıklama ve yorumlarına dayanarak açıklanmaya çalışılmıştır. Öğrencilerle.gov.31 bağlılık (cemaat evlerinde kalma. www. 60 öğrenci ile yapılan görüşmelerde toplamda 6892 dakikalık (114 saat 32 dakika) görüşme ve bu görüşmelerin ise toplamda 852 sayfalık metinlerden oluşan çözümlemeleri yapılmıştır.2010) 50 www.2010) . Elbette bu şehre doğru yaşanan göç hareketinin nedeni sadece hızlı bir sanayileşme ve ekonomik kaygılar değildir. üniversite öncesi cemaat okul ve dershanelerine devam etme.tr. ülkemizde en fazla üniversitenin yer aldığı ve dolayısıyla en fazla öğrencisi olan şehirdir. Şehir aynı zamanda eğitim imkânlarından daha iyi faydalanabilmek isteyen aileler ve genç kesim için cazibe merkezi olmuştur.48 Tüm bu elde edilen verilerden hareketle. mizah alanındaki) içerikleri üzerine de bir inceleme yapılmaya çalışılmıştır.04. 3 bin 28 cami. üniversite öncesindeki eğitiminden üniversitedeki eğitimine. siyasi düşünce ve tavırlarına. 48 49 Yapılan görüşmelere ait veriler için EK 2 ve 3’e bakınız. Görüşme yapılan öğrencilerin tümü İstanbul’da yaşamaktadır. yetiştikleri toplumsal çevreden aile yapılarına. cemaatlerden çeşitli burslar ve yardımlar alma. dini bilgi edinme kaynakları ve dini yorumlama biçimlerine ve temel dini ibadetlerin yerine getirilmesine kadar geniş bir çerçevede görüşmeler yapılmıştır. Araştırma boyunca en önemli veri kaynağı. Toplam nüfusu 12 milyon 573 bin 83649 olan şehirde.

İstanbul Bilim Üniversitesi. Dindar gençler arasında çok yaygın olan bu düşünce. Maltepe Üniversitesi. Acıbadem Üniversitesi. lisans ve yüksek lisans seviyesinde ve 18 ve 25 yaş grubundaki kız ve erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırma çerçevesinde mümkün olduğu kadar fazla üniversiteden öğrencilerle görüşülmeye çalışılmıştır. Çünkü dindarlık. Bu nedenle görüşmelerin tamamı aracı kişilerle sağlanmıştır. İstanbul Arel Üniversitesi. Vakıf Üniversiteleri: Sabancı Üniversitesi.05. İstanbul Aydın Üniversitesi. Yıldız Teknik Üniversitesi. araştırma boyunca yaşanan zorlukların en önemli nedenlerinden biri olmuştur.org. Yeditepe Üniversitesi. Doğuş Üniversitesi.32 Üniversite yoğunluğu noktasında bakmak gerekirse İstanbul.52 Bu kadar fazla sayıda üniversitenin olması öğrenci çeşitliliğinin de çok olmasına neden olmaktadır. Kadir Has Üniversitesi.51 Bu toplam 31 üniversite de okuyan öğrenci sayısı ise Eğitim-Sen’in açıklamasına göre 197 bin 868’dir. Fatih Üniversitesi. 52 http://www. Okan Üniversitesi. İslami yaşam biçimi gibi ifadeler gençler arasında genellikle tedirginlikle karşılanan ifadelerdir. özellikle görüşmelerin yapılmasında yaşanan tüm zorluklara karşın toplamda 60 öğrenci ile derinlemesine görüşülme fırsatı bulunmuştur. Boğaziçi Üniversitesi. 7’si devlet üniversitesi olmak üzere toplam 31 tane üniversitesi olan büyük bir şehirdir. Görüşme yapmayı reddeden toplam 32 öğrencinin 24’ü kız ve 8’i erkek öğrencidir. Marmara Üniversitesi. Özyeğin Üniversitesi. Beykent Üniversitesi. İstanbul Bilgi Üniversitesi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Haliç Üniversitesi. Araştırma boyunca. Koç Üniversitesi. İstanbul Teknik Üniversitesi. öğrencilerin bir kısmı çeşitli nedenlerle görüşmeleri kabul etmemişlerdir. Devlet Üniversiteleri: İstanbul Üniversitesi. kendilerine ilişkin olumsuz bir değerlendirme ya da yorumlama yapılarak eleştirel bir tavrın oluşması kaygısının neden olduğu düşünülebilir. Görüşmelerin reddeden öğrencilerin reddetmelerinde. İstanbul Ticaret Üniversitesi. İstanbul Şehir Üniversitesi. Işık Üniversitesi. Galatasaray Üniversitesi.tr (02. Bahçeşehir Üniversitesi. Bu amaçla farklı üniversitelerin farklı fakülte ve bölümlerinden 92 öğrenci ile derinlemesine görüşme talebinde bulunulmuş.2010) 51 . Örneklem alanı ise İstanbul’daki vakıf ve devlet üniversitelerinde okuyan. Piri Reis Üniversitesi.cev.

sonuç olarak samimi ve beklenenden çok daha verimli geçmiştir. bölüm ve cinsiyet olarak dağılımı Görüşmeciler “amaçlı örneklem (purposive sample)” çerçevesinde seçilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle dindar gruplara kısmen de olsa yaklaşmak ve İslami kimliğe sahip olan öğrencilerle iletişim kurabilmek kolaylaşmıştır.33 Görüşülen bu öğrencilerin sayısal olarak dağılımı aşağıdaki grafikte (Grafik 1) ayrıntılı olarak verilmiştir.Bu öğrenci sayesinde farklı dini gruplardan İslami kimliğe sahip öğrencilerle nispeten kolay bir biçimde iletişim kurulabilmiştir. Dolayısıyla görüşmeciler tesadüfi olarak değil görüşmecilerin . Çünkü görüşmecilerin özellikle “dindar” öğrenciler olmasına dikkat edilmiştir. Bu nedenle lise döneminden beri dini gruplar içinde yer alan ve bu gruplar içinde yoğun faaliyetler içinde olan bir öğrenci ile bağlantıya geçilmiştir. Başlangıçta araştırma konusunun içeriği nedeniyle öğrenciler çekingen davranarak daha temkinli yaklaşmış fakat uzun süren görüşmeler. Ayrıca yapılan her görüşme başka görüşmeler için referans kaynağı olmuştur. 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Cinsiyet 25 Kız 35 Erkek 41 Devlet 39 Sosyal Bilimler 19 Vakıf (Özel) 21 Fen Bilimleri Üniversite Bölüm Grafik 1: Derinlemesine görüşme yapılan öğrencilerin üniversite. Bu öğrenci 2003-2005 yılları arasında üniversite hazırlık döneminde öğrencim olmuştur.

Bunların yanı sıra bazı öğrencilere ise bu üniversitelerdeki öğretim üyelerinin yönlendirmesiyle ulaşılmıştır. Vakıf (özel) Üniversiteleri Devlet Üniversiteleri Grafik 2: Görüşmecilerin okudukları üniversitelerin dağılımı 53 Görüşme yapılan öğrencilerle ilgili daha ayrıntılı bilgi için EK 3’e bakınız. görüşmecilerin % 70’inin devlet üniversitelerinde % 30’unun ise özel üniversitelerde okuduğu görülmektedir. devlet ve vakıf üniversiteler ayrımında bakıldığında. . Elbette dağılımın dengeli olması konusunda olabildiğince hassas davranılarak vakıf üniversitelerinden de mümkün olduğunca fazla öğrenci ile görüşme yapılmaya çalışılmıştır. Ancak vakıf üniversitelerindeki öğrenciler dindarlık kimliklerini çok fazla sergilemedikleri. görüşme konusunda ise çekingen ve tedirgin oldukları için bu dağılım dengesi tam olarak sağlanamamıştır. Görüşmelerin yapıldığı üniversitelere. Ve dini bilgilerle ve dini yaşamla ilk karşılaşmaları aile içi yaşam biçimlerine dayanmaktadır.34 yönlendirmeleriyle gerçekleşmiştir. Genel olarak görüşülen öğrencilerin özelliklerine baktığımızda53. öğrencilerin büyük bir çoğunluğu devlet üniversitelerinde sosyal ve fen bilimleri alanlarında okumaktadırlar.

Bu nedenle görüşmecilerin büyük bir kısmı bu üniversitelerden öğrencilerdir.35 Görüşme yapılan öğrencilerin devlet üniversitesi ve vakıf üniversitelerine göre dağılımı ise 3 ve 4 numaralı grafikte ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu nedenle en fazla görüşme bu üniversitelerden öğrencilerle yapılmıştır. İstanbul Üniversitesi Marmara Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Grafik 3: Devlet Üniversitelerinde okuyan görüşmecilerin dağılımı İstanbul’daki devlet üniversiteleri arasında en fazla öğrenci yoğunluğuna sahip olan üniversiteler İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’dir. . Buna göre görüşmelerin üniversitelerin toplam öğrenci yoğunlukları göz önünde bulundurulmaya çalışılmıştır. İstanbul’daki devlet üniversiteleri arasında en fazla öğrenciye sahip olan üniversiteler İstanbul ve Marmara Üniversiteleridir. Görüşmecilerin vakıf ve devlet üniversitelerine göre dağılımlarını ise ayrıntılı olarak 3 ve 4 numaralı grafiklerde görmek mümkündür.

Daha önce de ifade edildiği gibi devlet üniversitelerine göre dindarlıkların sergilenmesi ve ifade edilmesi noktasında öğrenciler daha tedirgin ve temkinli oldukları için görüşme yapılmasında zorluklar yaşanmıştır. Fakat az da olsa hemen hemen tüm vakıf üniversitelerinden öğrencilerle görüşülmüştür.36 Bahçeşehir Üniversitesi Maltepe Üniversitesi İstanbul Arel Üniversitesi Fatih Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi Doğuş Üniversitesi İstanbul Bilgi Üniversitesi Haliç Üniversitesi Kadir Has Üniversitesi İstanbul Kültür Üniversitesi Grafik 4: Vakıf Üniversitelerinde okuyan görüşmecilerin dağılımı 4 numaralı grafikte vakıf üniversitelerinde görüşme yapılan öğrenci sayıları görülmektedir. Ayrıca çeşitli nedenlerden dolayı görüşmeyi kabul etmeyen öğrencilerin üniversitelere göre sayıca dağılımı ise 5 numaralı grafikte gösterilmiştir. Buna göre görüşmeyi kabul etmeyen öğrencilerin bazıları ile bu konuda kısa sohbetler yapma fırsatı bulunmuştur. Bu öğrenciler özellikle okudukları üniversitede gerek arkadaşları gerekse öğretim üyelerinden gelebilecek herhangi bir olumsuz tavır nedeniyle dini kimliklerinin . Ayrıca bu öğrencilerle okudukları üniversitelerdeki dindar gençler üzerine de sorular sorularak değerlendirmeler yapılmaya çalışılmıştır.

Sadece Galatasaray Üniversitesi’nden hiçbir öğrenci ile görüşme yapılamamıştır. Dolayısıyla bu öğrenciler için üniversite okumak. Görüşmeyi kabul etmeyen öğrenciler arasındaki oranlara baktığımızda yine diğer üniversitelere göre öğrenci sayısı fazla olan İstanbul ve Marmara Üniversitesi’nden öğrencilerin daha fazla olduğu görülmektedir. genelde memur. Bu üniversiteden bağlantıya geçilen 3 öğrenci ise hiçbir gerekçe göstermeden görüşmeyi kabul etmemiştir. . işçi ve esnaf çocuklarıdır. pragmatik bir amaca dayanmaktadır ve öğrencilerin büyük bir çoğunluğu ilerde iyi bir işe ve iyi bir kazanca sahip olma beklentisi içindedir. Galatasaray Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Marmara Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi Fatih Üniversitesi Kültür Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesi Grafik 5: Görüşmeyi kabul etmeyen öğrencilerin üniversitelere göre dağılımı Vakıf üniversiteleri hariç görüşülen öğrencilerin ekonomik durumları orta düzeyde olup. Fakat Galatasaray Üniversitesi dışında bu üniversitelerin hepsinde görüşmeyi kabul edenler olduğu gibi reddedenler de olmuştur.37 bilinmesini istemedikleri gerekçesiyle görüşmeleri kabul etmemişlerdir.

üniversite giriş sınavında Türkiye birincisi olan bir imam hatip lisesi öğrencisi bu kat sayı farklarından dolayı herhangi bir hukuk fakültesin. toplumsal çevre. iyi yerlere 28 Şubat 1997 sonrasında imam hatip okullarının orta kısmı kapatılmış. ekonomik durum. Görüşmecilerden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okuyan Fatih.38 Cinsiyet. Şu anda üniversitede eğitim gören ve görüşme yapılanan öğrenciler arasında. 2 görüşmeci ise vakıf üniversitelerinde okumaktadırlar. tıp fakültesin ya da işletme. imam hatip lisesi mezunu öğrencilerin çok az olduğu söylenebilir. benim ailem gibi tüm aileler bu bakış açısından uzaklaşarak “okusun adam olsun. Örneğin. iktisat bölümlerine yerleşememektedir. Bu sürecin devamında üniversiteye giriş sisteminde de bir takım değişiklikler yapılarak imam hatip lisesi mezunu öğrencilerinin ilahiyat fakültesi ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri dışındaki (bu değişen kararlarla birlikte imam hatip liseleri meslek lisesi statüsüne alındıklarından bu alanları seçtiklerinde ek puan almaktadırlar) bölümlerde okumaları getirilen kat sayı oranları ile engellenmiştir. Dinini daha iyi öğrensin. abisinin İmam Hatip Lisesi’nde okumasına rağmen ailesinin neden kendisinin İmam Hatip Lisesi’ne göndermediğini şöyle açıklamıştır: Ailem abimi İmam Hatip Lisesi’ne göndermişti. Erkek öğrencilerle görüşmek daha kolay ve daha verimli olmuştur. Yapılan görüşmelere bakıldığında dini bilgi edinme kaynağı olmanın yanı sıra dini gruplarla olan ilişkilerine dair şöyle genel bir tablo oluşmaktadır: Öncelikle dini eğitimin resmi alan içinde zayıflamaya başlaması.54 Sadece 5 görüşmeci İmam Hatip Lisesi mezunudur ve bunlardan 3 görüşmeci zaten İlahiyat Fakültesi’nde okumakta. Bu katsayı farklılığı. ilahiyat fakülteleri dışında. Fakat 28 Şubat sonrası yaşananlarla birlikte. yani imam hatip okullarının orta kısımlarının ve Kuran kurslarının kapatılmasıyla dini eğitimin resmi alanda kısıtlanması dini grupların (cemaatlerin ve tarikatların eğitim alanında) gittikçe güçlenmesine neden olmuştur. 2009-2010 döneminde azaltılarak bu okulda okuyan öğrencilerin alan dışında tercih yapmaları kolaylaştırılmıştır. sadece lise kısmı eğitim vermeye devam etmiştir. mücahit olsun diye. 54 . eğitim gördüğü alan gibi değişkenler olabildiğince dengeli tutulmaya çalışılmıştır. Fakat cinsiyet noktasında her ne kadar denge kurulmaya çalışılsa da kız öğrencilerin görüşmelere sıcak bakmamalarından dolayı sayıca bir eşitlik sağlanamamıştır. Buna karşın bu öğrencilerin kendilerinden büyük olan kardeşleri İmam Hatip Liseleri’ne gitmişlerdir.

dergilerin tanıtımları ve dağıtımları. Çünkü bu gruplar içindeki dini değer ve algıların nasıl dini pratiklere dönüştüğü ve ne gibi farklılıklara sahip oldukları araştırılmaktadır. Görüşme yapılan öğrencilerin dini gruplarla olan ilişkileri aşağıdaki 6 numaralı grafikte gösterilmektedir. bu gruplardan yemeiçme. .39 gelsin ve sonrasında dinine faydalı olmaya çalışsın” düşüncesiyle çocuklarını İmam Hatip Liseleri yerine düz liselere göndermeye başladılar. barınma ve eğitim giderleri gibi yardımlar (burslar) almakta ve bunun karşılığında ise görünürde zorunlu olmamakla birlikte gruba hizmet etmektedirler. Bu nedenle görüşmecilerin özellikle farklı dini gruplara ait öğrenciler arasından seçilmesine dikkat edilmiştir. Büyük bir kısmının ise bu ilişkisi hala devam etmektedir. Görüşme yapılan öğrencilerin hemen hepsi herhangi bir cemaatle ya da tarikatla doğrudan bir ilişkiye sahiptir. Her ne kadar bu öğrenciler İmam Hatip Liseleri’ne gidemeseler de dini eğitimlerini farklı kaynaklardan alarak sürdürmeye devam etmişlerdir. kitapların. kurslarda ve dershanelerde gönüllü öğretmenlik yapılması. Yukarıda da ifade edildiği gibi görüşme yapılan öğrencilerin hepsinin herhangi bir şekilde dini bir cemaat veya tarikatla doğrudan ya da dolaylı bir biçimde bağlantısı olmuştur. dini konularda sohbetlerin düzenlenmesi örnek olarak verilebilir. lise ve ilköğretim öğrencilerine ders verilmesi. Bu dini gruplarla bağlantısı olan üniversite öğrencileri. Bu hizmetlere.

Bu dini gruplar arasında en az görüşme. Süleyman Efendi Cemaati (Süleymancılar) ve bu cemaatlerinin bir çoğunun bağlı olduğu Nakşibendî Tarikatı da yine öğrenciler arasında yaygın olan dini gruplardır.40 Gülen Cemaati Nakşibendi Tarikatı Süleymancılar İsmail Ağa Cemaati İskender Paşa Cemaati Grafik 6: Görüşmecilerin dini gruplara göre dağılımı Buna göre üniversite öğrencileri arasında en yaygın olan cemaat Nur cemaati temeline dayanan Fethullah Gülen Cemaati’dir. üniversite yaşamında daha az bir görünürlüğe sahip olan İskender Paşa Cemaati’nden olan ve Süleymacı öğrencilerle yapılmıştır. 55 Nakşibendi tarikatı içine dahil olmayı gerektiren “tövbe” alma davranışı. Bunun yanı sıra Milli Görüş ekseninde oluşmuş olan Anadolu Gençlik Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti de yaygın kuruluşlardır. . Aslında bu dağılım bir taraftan da üniversitelerde yaygın olan dini grupları göstermektedir. Ayrıca İskender Paşa Cemaati. tarikatın zorunlu kıldığı dua ve ibadetlerden oluşan 7 davranışı içermektedir. Devamında ise kendilerini Milli Görüş düşüncesiyle ifade eden ama Nakşibendi Tarikatı’na yakın olduklarını ve ileriki dönemlerde bu tarikat içinden “tövbe”55 almayı düşündüklerini ifade eden öğrenciler vardır.

dindarlıkla çeliştiğini düşündükleri konular.41 Görüşülen öğrencilerin yarısı Gülen Cemaati ile bağları olan öğrencilerdir. Görüşmeler öğrencilerin kendi okullarında ve okul civarında en çok zaman geçirdikleri mekânlarda gerçekleşmiştir. genellikle din ve din dışı konularda artan yoğun baskılar. Üniversitelerde yapılan görüşmelerde öğrencileri üniversite içindeki tavır ve görünümlerine dikkat edilmiştir. bu grupların üniversite içinde çok yaygın ve örgütlü olmamasından kaynaklandığı söylenebilir. bu mekanlardaki diğer öğrencileri de gözlemleme fırsatı olmuştur. Okul dışında görüşmelerin gerçekleştiği mekânlar ise genellikle dindar ve muhafazakâr öğrencilerin gittiği mekânlar olduğundan. artan siyasal tavırlar gibi nedenlerle bu gruplardan uzaklaştıklarını dile getirilmiştir. Diğer dini grupların üniversite içinde yaygın olmaması. Söz konusu gruplardan ayrılan öğrenciler. .

Sonrasında ise din alanında genel gerilimlere neden olan kavramsal bir yapı ile birlikte kuramsal bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu yaklaşımların Türkiye’deki din sosyolojisi alanına yansımalarından ve etkilerinden bahsedilerek. Din Sosyolojisi Alanına Kısa Bir Bakış: Bu bölümde öncelikle din sosyolojisi alanındaki klasik ve çağdaş yaklaşımlara tarihsel olarak değinilerek alana ilişkin genel bir bilgi sunulmuştur. günümüzdeki din sosyolojisi çalışmalarına ışık tutan ve yön veren çalışmalara kısaca değinilmiş ve bu çalışma açısından önemleri üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Çünkü bu alandaki klasik yaklaşımlar gerek dünyadaki gerekse Türkiye’deki din sosyolojisi çalışmalarının temeline hala ışık tutmaktadır. etkisiyle ve bunların dayandığı toplumsal görünümlere ve biçimsel olarak . Çağdaş din sosyolojisi (alanda “yeni din sosyolojileri” olarak tanımlanan) çalışmalarının da bu klasik din sosyolojisi çalışmalarından beslenerek ilerledikleri görülmektedir.42 2. Din. toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası olması nedeniyle sosyolojinin en temel ilgi odaklarından biridir. Bu nedenle gerek klasik gerekse çağdaş din sosyolojisi çalışmalarına ve Türkiye’deki din sosyolojisi alanının gelişimine kısaca değinmek araştırmanın yol haritasının belirlenmesinde faydalı olmuştur ve araştırmanın daha açık bir biçimde anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. Ayrıca araştırmada açıklayıcı niteliklere sahip olan bir takım kavramlar ise ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. hem dünyadaki hem de Türkiye’deki tarihsel gelişim süreci üzerinde durulmuştur. bir başka ifadeyle din sosyologu. Ancak din sosyolojisi. KURAMSAL VE KAVRAMSAL YAPI Bu bölümde.1. 2. inançlar ve ibadetler ekseninden hareketle din olgusunun toplumsal hayattaki karşılığıyla.

: Bekir Zakir Çoban. 13. bu ortak değerlerin oluşum sürecindeki en önemli unsurlardan biridir ve sadece insanların birliğini sağlayan inanç ve pratikleri meydana getirmekle kalmaz. yaşam tecrübelerinin çeşitliliğine. Din. Durkheim’a göre toplumsal hayatın var olabilmesi ancak değerlerin paylaşılması ve toplumun tutarlı bir birlik içinde bütünleşmesine bağlıdır.56 Bu alanın en etkili isimlerinden olan Max Weber (1864-1920).57 Dolayısıyla bir bütün olarak ele aldığımız toplumsal yapının oluşumunun. Ian THOMPSON. hem bireyin içsel dünyasını etkileyen hem de bunun toplumsal hayata (toplumsal ilişkilere. din ve toplum ilişkileri ve bu ilişkilerden doğan etkileşimlerin ve dini grupların incelenmesi” olarak tanımlamak mümkündür. (22). bireylerin iman ve inançlarının toplumsal hayata yansıması ve diğer insanlarla paylaşılmasıyla ortaya çıkan toplumsal bir olgu olarak tanımlamak mümkündür. (11). dolayısıyla toplumsal yapı içinde benimsenen farklı dini inançlara dikkat çekerken. 43. Emile Durkheim (1858-1917) dini inanç ve uygulamalarla toplumsal yapıda var olan grupların özellikleri arasında bağlantı kurmaya çalışmıştır. birey ve inanılan varlık arasındaki iman ve inanç algısından hareketle. sosyoloji biliminin bir alt çalışma alanı olarak din sosyolojisi alanını en genel anlamıyla ve kısaca “toplumun ortaklaşa dini hayatının. aynı zamanda insanların. sık sık pekiştirilen ve meşrulaştırılan ortak değerler aracılığıyla ulaşılır.43 da ifade edildiği bir takım sembollerle ilgilenir. Din. Bu değerler birliğine kuşaktan kuşağa aktarılan. gerek değer gerekse anlam kategorileri açısından bütünsel yapısının en önemli unsurlarından biri dini yapılar ve dini örgütlenmeler olmuştur. bir kutsala inançla ortaya çıkan. 52. Bu nedenle dini. SUBAŞI. GÜNAY.58 Dolayısıyla dini. dünyayı yorumlayabileceği ve ona anlam verebileceği anlamlandırma kategorileri de ortaya koyar. gündelik yaşam pratiklerine) yansımasıyla ortaya çıkan toplumsal bir olgudur. 56 57 Bkz. toplumsal yapının en önemli değişkenlerinden ve unsurlarından biri olarak değerlendirmek gerekir. Odaktaki Sosyoloji: Din Sosyolojisine Giriş. . toplumsal gruplar içerisindeki farklı anlam sistemlerine. Çev. Weber ve Durkheim’ın bu genel açıklamalarına dayanarak. 58 Bkz.

sosyolojinin ve sosyolojik düşüncenin karşılaştığı benzer problemleri ve bu problemlerin çözümünde aynı yolları izleyerek. “bağımsız” ve “sistematik” bir bilim dalı olarak 59 60 Robert BELLAH. yüzyıl boyunca ortaya çıkan aşırı öznellik (subjectivizm). değişimlerden etkilenerek ve beslenerek.61 Bu dönemdeki din sosyolojisi çalışmalarını değerlendiren Robert Bellah’a göre din sosyolojisi. yüzyıldan başlayarak felsefeden antropolojiye kadar pek çok alandaki çalışmalarda görmek mümkündür. iki ana nedenden dolayı önemsenmeye başlanmıştır: Birinci neden. yüzyıl ve 20. 19. Beyond Belief: Essays On Religion In A Post-Traditional World. Mustafa KESKİN. 18. 3. ferdi) bir olay gibi anlama ve açıklama eğilimine neden olurken. The Sociological Interpretation of Religion. Din ve Toplum İlişkileri Üzerine Bir Genelleme. yüzyıl sonlarına doğru değişmeye başlamıştır. Bu dönemden itibaren din.1. bu tutum 19. toplumun bir parçası olarak değerlendirilmiş ve toplumsal koşullardan hareket edilerek anlaşılmaya ve açıklanmaya çalışılmıştır. Batı’da dinin ilahiyat dışındaki incelemelere de konu olduğunu.44 2. İkinci neden ise klasik sosyologların çalışmalarını sürdürdükleri veya yakın ilişki içinde oldukları toplumlarda dinin gündemde olmasıdır. dini. insan topluluklarının varlıklarını sürdürmesinde “itici bir güç” olarak gören ve o dönemdeki Avrupa toplumlarının temel kültürel değerlerine dayanan sosyolojik ve felsefi bir araştırma geleneğinin hâkim olmasından kaynaklanmaktaydı.60 Tüm bu çalışma ve çabalar bir sosyoloji disiplini olarak din sosyolojisinin gelişimine katkıda bulunmuştur.1. ve 19. yüzyılın başlarına gelindiğinde sosyologların birçoğu toplumsal bir kurum olarak dinin çözümlemesini yaparak toplumsal ve kültürel hayattaki etkilerini incelemeye çalışmışlardır.59 Batı’da özellikle Protestan ilahiyatçı ve filozofların etkisiyle 18. Bu dönemlerde din. Din Sosyolojisi Alanının Gelişimi: Din konusunda çalışmalar aslında ilk sosyoloji çalışmaları ile birlikte ortaya çıkmıştır. 4 61 Roland ROBERTSON. 7 . birçok düşünürün çalışmalarından ve özellikle de Batı Avrupa toplumlarının yaşadığı önemli toplumsal olaylardan. dini tamamen bireysel (öznel.

64 Din sosyolojisi alanında yapılan çalışmaları. Çev. din sosyolojisinin bir disiplin olarak ortaya çıkışını ve gelişimini tarihsel bir çizgide ele almak mümkündür. Mircea ELIADE. Dünya Savaşı yıllarına kadar olan dönem “Klasik Din Sosyolojisi” dönemi ve 1945’lerden günümüze kadar devam eden ve yeni din sosyolojileri dönemi olarak da ifade edilen “Çağdaş Din Sosyolojisi” dönemi olarak gruplandırmak mümkündür. çatışma ve uyum kuramları gibi genel sosyoloji teorileri ve yöntemlerinin din olgusuna Bkz. (59).2. Mehmet Aydın. 34 63 62 .62 Bellah’ın bu görüşünü destekleyen benzer bir yaklaşımı dinler tarihçisi olan Mircea Eliade’nin çalışmalarında da bulmak mümkündür. Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu. kültürel ve psikolojik bir olay olduğunu ortaya koymaktadır. sosyolojik. “Sosyoloji ve Din Sosyolojisi Tarihinde Din Odaklı Yaklaşım ve Yöntem Tartışmaları”. BELLAH. Eliade “saf bir dini olay yoktur” ifadesiyle din olgusunun tarihi. çeşitli dönemlere ayrılarak ele alınmaya çalışılmıştır. 70). Sociology of Religion.65 Burada din sosyolojisi alanında yapılan çalışmaları bu iki ana dönem çerçevesinde ele alınarak incelenmeye çalışılmıştır. Klasik Din Sosyolojisi Dönemi: Din sosyolojisinin en basit ve genel tanımı işlevselcilik. yapısalcılık. Davis’e göre din sosyolojisinin tarihsel gelişimi ve yapılan çalışmalar çerçevesinde şöyle dönemselleştirmiştir: 1) Geleneksel Sosyal Düşünce Dönemi 2) Şüphecilik ve Spekülasyon Dönemi 3) Muhafazakâr ve Romantik Tepki Dönemi 4) Modern Sosyal Teori Dönemi (Winston Davis. 64 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için Winston Davis’in “Sociology of Religion” adlı eserine bakılabilir. Davis burada din sosyolojisi literatüründe yapılan dönemsel ayrımlara ek olarak kendisi de bir dönemselleştirme girişiminde bulunmuştur.63 Her ne kadar ilk din sosyolojisi çalışmalarına.1.45 ortaya çıkmıştır. 2. sosyolojisinin ortaya çıkışından 1925-1930’lara ve hatta 2. 27. Din sosyolojisinin günümüze kadar sürdürdüğü ve ortaya koyduğu gelişmelere bakılarak din sosyolojisi. 65 Bünyamin SOLMAZ. genel sosyoloji çalışmaları içinde rastlansa da.

68 Durkheim. Weber ise daha çok içeriksel olarak ele almaktadır. Ali COŞKUN. dini. “Din Sosyolojisinin Tarihsel Gelişimi ve Temel Sorunları”.66 Din sosyologlarının. İlk olarak "din sosyolojisi" terimine Fransız sosyolojisi ekolünün kurucusu olan Emile Durkheim'in Sosyoloji Yıllığı dergisinde 1899'da yayınladığı “Din Olgusunun Tanımına Dair” adlı makalesinde rastlanmaktadır. Esasen Durkheim.Laura Ferrarotti. Çev. Les Formes Elémentaires de la Vie Religieuse. İkinci yaklaşım ise Weber ile başlayan ve günümüze kadar devam eden. 5 69 Emile DURKHEIM. Henri Hubert gibi) din sosyolojisine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Dolayısıyla dinin toplumsal bütünleşme ve kontrolün sağlanmasındaki fonksiyonel rolüne de dikkat çekerek. Bu anlayışa göre. din bilimcilerinin ve din tarihçilerinin yaptığı tanımlamalara baktığımızda din olgusunun iki temel çerçevede ele alındığı görülmektedir. 108.46 uygulanmasıyla ortaya çıkmaktadır. dinin insanları disipline eden. toplumsal birer gerçeklikler olarak din olaylarının incelenmesinde "kutsal" (günlük hayata ait olmayan ve doğaüstü güçlere ve şeylere inanmayı içeren her şey) ve "kutsal-dışı / dünyevi" arasında net bir ayrım yaparak dini “kutsal şeylerle ilgili inanç ve davranışlardan oluşan dayanışmalı bir sistem ve buna inançla bağlılık etrafında manevî bir birlik oluşturmak üzere birleşip bütünleşmiş bir yapı. 66 67 Roberto CIPRIANI. Toplum ve Kültür -Din Sosyolojisi ve Antropolojisine Giriş. Sonrasında ise Durkheim’ın başlattığı bu ekole mensup diğer sosyologlar da (Marcel Mauss. bu dergide yayınladığı birçok makale ve çeşitli kitaplarının yanı sıra özellikle Dinî Hayatın Temel Biçimleri adlı eserinde din konusunu sosyolojik olarak incelenmeye çalışmıştır. Birincisi Durkheim’in öncülüğünde gündeme getirilmiş olan ve “işlevselcilik” olarak bilinen anlayıştır. toplumsal yapıdaki etkilerine dikkat çekerek işlevsel hatta biçimsel olarak. nasıl bir görevi olduğu üzerinde durulmaktadır. toplumu meydana getiren "temel unsurlar"dan biri olarak görmüştür. “dinin ne olduğu ve ne anlam ifade ettiği” ile ilgili anlayıştır. Sociology of Religion: An Historical Introduction. 68 Ünver GÜNAY. 1. 65 . Din.69 Ayrıca dinin toplumsal kökenleri ve farklı kültürlerdeki dini inanışlar üzerine araştırmalar yapmış.67 Dolayısıyla Durkheim dini. bir cemaat” şeklinde tanımlamaktadır. dinin toplumda nasıl bir işlev üstlendiği.

onun birçok özelliğini dışarıda bırakma sorunuyla 70 71 A. Kendi çalışmalarını Protestanlık.71 Weber'in din sosyolojisi çalışmalarının ana temasını özellikle din ve iktisat ilişkilerinin sosyolojik olarak incelenmesi oluşturmaktadır. 1904'ten itibaren yayınladığı eserleri din sosyolojisi alanındaki en önemli eserler arasındaki yerini almıştır. "anlayıcı sosyoloji" olarak nitelenen sosyoloji geleneğini olgunlaştırmış ve aynı zamanda öteki toplumsal olaylar gibi din olaylarını da birer "ideal tip" olarak ele almıştır. Protestan ahlâkının modern kapitalizmin doğuşunda oynadığını rol üzerinde duran “Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı eseri ile ün yapmış. tarihî ve karşılaştırmalı yöntem ve tekniklerle zenginleştirerek çözüm yolları ortaya koymuş ve bunu din sosyolojisi araştırmalarına uygulamayı başarmıştır. 47. Bu anlayış metodunu. Din olaylarının sosyolojik olarak incelenmesinin özel bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmasında Alman sosyologu Max Weber de çok büyük bir etkiye sahip olmuştur.k. Max WEBER. toplumsal düzeni sağlayan ve insanlardaki mutluluğu artıran fonksiyonlarından da bahsetmiştir.47 onları bir araya getiren. sosyoloji tarihi içerisinde Dilthey ve Rickert'ten gelen "manevî bilimler" akımına bağlı olup. Taoizm gibi farklı dinlerin detaylı araştırmasına dayandıran Weber. ilk sistematik ve bağımsız din sosyolojisi biliminin kurucusu sayılmaktadır.g. dinin toplumlar üzerinde kimi zaman toplumsal yapıları belirleyen etkileri olabileceğine dikkat çekmiştir.. Zira düşünce sisteminin felsefî temelleri yeni Kantçılığa dayanmakta olan Weber. .70 Kısaca Durkheim. Bu çerçevede. Sociologie des Religions. Gerçekten de bu anlamda Weber. Tüm bu çalışmalarına rağmen Weber. dünyevi ve kutsal olan arasındaki ayrımı vurgulamış ve dinin fonksiyonel rolü üzerinde durmaktadır. Hinduizm. dini kutsallığına inanılan şeylerle ilgili pratikler ve inançlar bütünü olarak tanımlarken. Budizm. bu konuda net ve belirgin bir tanımlama yapmaktan kaçınmış ve bir olguyu tanımlarken.

1.73 2. MARX-F. 8. bir yandan sömürgeye dayalı toplumsal düzende insanların bulundukları yerleri sorgulamamasına neden olurken diğer yandan da bu sistemin olduğu şekilde devam etmesini sağlayan bir meşrulaştırma aracıdır. Çağdaş Din Sosyolojisi Dönemi: “Yeni Din Sosyolojileri” Din sosyolojisi yeni argümanlarla sürekli zenginleşmektedir. (68). Özellikle de Max Weber’in çalışmaları bu konuda hareket noktası olmuştur. Marx’a göre din. Din sosyolojisi alanında özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan yeni eğilimler. ruhsuz bir dünyanın ruhudur. GÜNAY.48 karşılaşılabileceğini ve bu durumun ise anlamsal ve yorumsal eksikliklere ve sorunlara neden olacağını ifade etmiştir. Marx da Weber’e benzer bir şekilde dinin sosyal sistemdeki rolüne fonksiyonel bir yaklaşım getirerek. 72 Bunların yanı sıra Karl Marx’ın bu konudaki yaklaşımını da eklemek gerekir. Weber'in açmış olduğu yoldan hareketle din sosyoloji hızla gelişmiş ve bu alanda birçok verimli çalışmalar ortaya konmaya başlanmıştır. Marx’a göre din. Din Üzerine. Weber ve Marx’ın görüşleri etrafında şekillenmektedir. K. 72 73 Bkz. alanı klasik din sosyolojisi çalışmalarını temelinde fakat daha mikro ölçekli çalışmalarla geliştirmişlerdir. .3. Marx bu fikrini “dini kalpsiz dünyanın kalbi ve kitlelerin afyonu” olduğunu belirten meşhur sözü ile dile getirmiştir. dini diğer ideolojiler gibi bir üst yapı kurumu olarak görmüş ve onun sosyal sınıflar arasındaki ilişkilere egemen olan üretim ilişkilerindeki çarpıklıkları görmesini engelleyen bir rol oynadığını savunmuştur. Çünkü günümüzdeki birçok din sosyolojisi çalışmasına yön veren ve kuramsal bir alt yapının oluşmasını sağlayan düşünceler Durkheim. ENGELS.

19. ibadet ve cemaat kavramlarını sosyolojik yaklaşım çerçevesinde ele almaya başlamanın tipik bir temsilcilerinden biri olarak Fransız din sosyologu Gustave Le Bras’nın çalışmaları büyük önem taşımaktadır. din sosyolojisi alanında da kendini göstermeye başlamıştır. dinin geçirmekte olduğu değişim sürecinin ve bu sürecin toplumsal temellerinin anlaşılmasına yönelik çabaların yanı sıra dünyevileşme tartışmalarının da başlamasına neden olmuştur. 10 Jose CASANOVA. Bryan Wilson. Böylece genel olarak sosyolojik araştırmalarda gözlenen ve teorik tartışmaların ikinci plana itilerek uygulamalı araştırmalara yönelme ile karakterize olan eğilim. Örneğin. yeni dinî akımlar. Peter Berger. dini köktencilik (fundamentalism) gibi çeşitli konuları ve problemleri değişik sosyolojik yaklaşımlarla incelemeye tabi tutmaya çalışmışlardır. . dini davranış ve dini yaşam biçimleriyle olan ilişkileri ve etkileşimi veya daha genel olarak dünyevileşme (secularisation) konusu ve dinin çeşitli toplumsal kurumlarla olan fonksiyonel ilişkileri bu bağlamda ele alınan en önemli konular olmuştur.74 1960’lı yıllara kadar herhangi bir ciddi sorgulamaya tabi tutulmaksızın bir mit olarak kabul edilmiş olan dünyevileşme olgusu ilk defa bu dönemde aydınlanmanın ideolojik açılımından farklı bir düzlemde ele alınmış ve dinin modern toplumdaki görünümü üzerine çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Thomas Luckmann.49 Etnolojik ve tarihî yönelimli bir din sosyolojisi eğilimini geniş ölçüde askıya alarak. Public Religions in the Modern World. (68). kurumsallaşmamış kutsal yapı ve mekânlar. Le Bras çalışmalarında hemen bütün ülkelerde. GÜNAY. Sabino S. Daniel Bell gibi "sekülarizasyon sosyolojisi" alanında uzmanlaşmış din sosyologları. seküler toplumda din konusuna eğilerek Batı'nın sanayi toplumlarında kurumsallaşmış dinin konumu. günümüz toplumlarında sosyolojinin bakış açıları ve yaklaşım yöntemlerinden hareketle dinî tecrübenin çeşitli parçaları olan iman. Ayrıca 74 75 Bkz. dinler ve toplumların dini-sosyal hayatları üzerinde odaklanmıştır.75 1960’lı yıllarda din sosyolojisi alanında görülen yoğunluk. Toplumsal değişme ve çağdaşlaşmanın din. Acquaviva. dini cemaat ve gruplar. seküler dindarlıklar.

özellikle de Endonezya ve Kuzey Afrika’da yaşayan Müslümanlar üzerine yapmış olduğu antropolojik çalışmalarda göstermiştir.50 bu dönemde özellikle genç kuşak arasında yayılmaya başlayan yeni dini hareketlerin ortaya çıkması da din sosyolojisi alanındaki tartışmaların artmasında etkili olmuştur. Nitekim bu çerçevede. yüzyılın son çeyreğinde "yapı”. 53. Gerçeğin Ardından.78 Geertz.76 Öte yandan. "sistem”. “hareket” gibi kavramların yeni tanımları üzerinde durulmuş ve bunların din konusuna yeni yaklaşım modellerini sunarak bir takım anahtar terimler oluşturulduğu görülmüştür. dinin bir semboller bütünü olduğu düşüncesi en yaygın kavramsallaştırma biçimlerinden birisi olmuştur.79 Diğer yandan ise insanlığın dini tecrübesinin gelişim seyrini evrimsel bir perspektiften yaklaşarak çözümlemeye. . dinin ve onun ait olduğu kültür sisteminin bir ölçüde toplumdan ve toplumsal yapıdan bağımsız bir dinamiğe sahip olduğunu İslamiyet. 141. "kültür". terimler. 78 Clifford GEERTZ. The Interpretation of Cultures. "yorum". "anlam". siyasal güç. Bu dönemde. Human Nature and the Freedom of Public Religious Expression. sosyal bir olgunun tam olarak anlaşılabilmesi için kültür alanının ve toplumsal aktörlere ait tüm katmanlarının hesaba katılması prensibine dayanan “yoğun tasvir (thick description)” yöntemini benimsemiştir. yeni kuramsal yaklaşımlar. bütün bu gelişmelerin modern dönemde din sosyolojisi incelemelerine dünya ölçüsünde yeni bir önem ve farklı boyutlar kazandırdığına hatta bu bağlamda.k. 79 A. Cliffort GEERTZ. bireysel tatmin ve güzellik duygusu gibi toplumsal düzeni şekillendirmesi bağlamında anlamlı bulmaktadır.g. anlamaya ve açıklamaya yönelen yapısal-fonksiyonalist bir bakış açısıyla 76 77 Stephen POST. yeni paradigmalar ve yöntemler eklenmekte olduğuna da önemle işaret etmek gerekmektedir. din sosyolojisine. özellikle 20. "işaret". 119. "sembol".. yeni sorunlar çerçevesinde ve disiplinler arası işbirliği ile yepyeni kavramlar.77 Ayrıca Geertz. Özellikle dini bir semboller sistemi olarak tanımlayan Geertz. dinin sosyolojik incelemeye konu olması noktasında dinin toplumsal çevre.

82 Cumhuriyet’in ilk yıllarında. kendisinin "çoğulcu bir toplumun varlığı açısından tehlikeli bulduğu Hıristiyanlık gibi semavi bir din" değil. (68). 81 Bkz. Rousseau’ya göre.81 Bellah burada sivil din tanımlaması yaparken. 12. 82 Necdet SUBAŞI.J. 2. Kısacası devlet. kuşkusuz toplumsal bir olgu olarak dini. Sınırları Yoklamak: Din Sosyolojisi Okumaları. modern toplumda din konusunun sosyolojik analizi bağlamında "sivil din80" kavramını operasyonel biçimde ortaya koymaya çalışmıştır.4. Hatta çoğu kez radikal bir laikleşme stratejisi ile varlığını sürdürmeye çalışan modernleşme çabası içinde dini. aksine devletin vatandaşlarının anayasaya itaatini sağlayacak suni bir dindir. Rousseau’nun 1762’de yayınlanan Toplum Sözleşmesi (Le Contrat Social) adlı eserinin dördüncü kitabında tartışıldığı görülmektedir. Ancak onun kastettiği din. Sürekli bir itaat sağlayabilmesi için. 83 A. ilahi (kitabi) dinleri bu tanımlamanın dışında tutmaya çalışmıştır. Burada tanımlanan sivil din. doğal olarak dinin de yeniden kodlanmasını zorunlu hale getirmiştir.1. Her şeyden önce din sosyolojisinin daha kuruluş sürecinde iken genç nesillere yeni bir kimlik kazandırma görevi üstlendiği görülmektedir. Rousseau’ya göre ise bu manevi bağı ancak “sivil bir din” sağlayabilir. temelinde din olmayan hiçbir devlet yoktur. toplumun yeniden inşası ve kuruluşuna ilişkin beklentiler. GÜNAY. 80 .83 “Sivil din” kavramı ilk olarak J. negatif anlamda bile ele almaktan sakınan bir akademik çekingenliğe tanık olmak imkân dâhilindedir. Böylece modern Cumhuriyet’in değişim talepleri içinde dinin yeniden anlamlandırılmasına duyulan ihtiyaç. 19. araştırmaların odağı haline getiren sosyal bilimcileri her zaman dikkat çekici bir tedirginliğe sokmuştur. Türkiye’de Din Sosyolojisi Alanının Gelişimi: Türkiye’de din sosyolojisi çalışmalarına erken dönemdeki örnekleri üzerinden bakıldığında bu çalışmaların daha çok araçsal bir araştırma alanı olduğu dikkat çekmektedir. halk ile arasında manevi bir bağı oluşturması gerekir.51 Bellah.. toplumun dini sadakatini tekrar toplumun kendisine ve devlete göstereceği bir doktrindir. Rousseau'ya göre sivil din. 20. vatandaşlarının kanunlara bağlılığını sadece yazılı müeyyideler yoluyla sağlayamaz. herhangi bir yasal yaptırım olmaksızın insanları kendi kendilerine disipline eden ve kontrol altında tutan bir güç ve baskı unsurudur.k.g.

Din ve Toplum İlişkileri ve Dini Gruplar (1965). Doğrudan olmasa bile ilk din sosyolojisi çalışmalarına Bedii Nuri’nin (1875-1915) çalışmalarının bazı bölümlerinde rastlanmaktadır. Din Sosyolojisi (1961). Ziya Gökalp. Din ve Toplum Olaylarının Psikanaliz Bakımından Yorumu (1963). Diğer yandan Hilmi Ziya Ülken’in 1943 yılında yayınlanan “Din Sosyolojisi” adlı eseri ülkemizde bu alanda basılan ilk sistematik din sosyolojisi kitabıdır. Din Sosyolojisinde Son Gelişmeler (1963). . Din ve Cemiyet (1951). İptidailerde İçtimai Bünye ve Din (1959). Şazi Kösemihal. din konusunda gerek niteliksel gerekse niceliksel yöntemlerle bir takım çalışmalar ortaya koymaya çalıştıkları görülmektedir. N. Din Sosyolojisinin Yeri ve Tartışma Konusu olan Meseleleri (1961). Din Sosyolojisi Çalışmaları:Batı’da ve Bizde (1960). Mehmet Karasan. Fahri Fındıkoğlu.52 Türkiye’de din sosyolojisi dendiğinde yapılan çalışmalar daha çok İslam dini çerçevesinde yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Kazım Nami Duru. kasaba ve bölge monografilerinde dolaylı olarak dini yaşam biçimlerinin de ele alındığını görmekteyiz. kitaplar derlenmiş ve din sosyoloji ile ilgili bir çok temel eser Türkçeye çevrilmiştir. Hilmi Ziya Ülken. Bu dönemden itibaren gerek sosyoloji kürsülerinde gerekse ilahiyat fakültelerinde din sosyolojisi ile ilgili çalışmalar yapılmış. Mehmet Taplamacıoğlu. Fakat dolaylı olarak kimi çalışmalarda. İsmail Hakkı Baltacıoğlu. 1960’lı yılların sonuna gelindiğinde ise doğrudan ve bağımsız 84 Konuyla ilgili yazılmış olan bazı önemli kitap ve makalelerden bahsetmek gerekirse. Bizde Dini Sosyoloji ve Tarih Çalışmaları (1965). Türk sosyoloji tarihinin ilk dönemlerinden bugüne din sosyolojisi alanına doğrudan dahil olamamışlardır. Din Sosyolojisinin Öncüleri ve Kurucuları (1953). Emile Durkheim sosyolojisinin ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden olan ve diğer çalışmalarında olduğu gibi din sosyolojisi çalışmalarında da Durkheim’den yoğun biçimde etkilenen Ziya Gökalp’in çalışmalarında rastlanmaktadır.84 Din sosyolojisi ile ilgili olarak yapılan alan araştırmalarına baktığımızda ise yapılan ilk köy. Z. Fakat asıl din sosyolojisi olarak adlandırılabilecek çalışmalara. 1916-1917 tarihleri arasında İstanbul Dar’ül Fünun’da “İlmi-i İçtimai Dini” adı altında din sosyolojisi dersleri vermeye başlamıştır. Türk sosyologları. Din Sosyolojisine Giriş (1949). İlim Gözüyle Büyü ve Din (1953). Dine Doğru (1957). Büyü ve Din Probleminin Bugünkü Durumu (1952). Sonrasında ise Prens Sabahattin’in çeşitli toplumlarda dini görünümlerinin çeşitliliğinden söz ettiği çalışmaları görmek mümkündür.

Din ve İdeoloji. Nermin Abadan’ın “Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Faaliyetleri” ve “Batı Almanya’daki Türk İşçileri”. Mümtaz Turhan’ın "Kültür Değişmeleri” adlı eserinde Horasan’ın bir köyü ve köydeki dini hayat ve değişiklikler üzerine yapmış olduğu. Turquie”. Böylece uygulamalı din sosyolojisi gelişmeye başlamıştır. Converse’nin kavramsallaştırmasını kullanarak ideolojiyi inanç.53 olarak bu konuda alan çalışmaları yapılmaya başladığı dikkat çekicidir.86 Bu konuda bir diğer önemli çalışma ise doğrudan niteliksel bir çalışma olan Nur Vergin’in 1971-72 yıllarında Karadeniz Ereğlisi’nin civar köylerinde doktora çalışması olarak yapmış olduğu alan araştırmasıdır. Doğrudan din sosyolojisi alanında yapılan ilk çalışmalardan biri ise Mehmet Taplamacıoğlu’nun “Yaşlara Göre Dini Yaşayışın Şiddet ve Kesafeti Üzerine Bir Anket Denemesi” adlı çalışmasıdır. Bu çalışma Türkiye’de din üzerine yapılmış ilk alan araştırmalarından biridir.85 Uygulamalı din sosyoloji alanında en önemli çalışmalardan birisi Şerif Mardin’in yaklaşık 40 yıl önce İzmir Sümerbank Dokuma Fabrikası’nda 173 işçinin katılımıyla yaptığı anket çalışmasıdır. 53 (yayınlanmamış doktora tezi). 85 İbrahim Yasa’nın “Hasanoğlan Köyü monografileri”. Bu çalışmada toplumsal değişme ve bir yaşam tarzı olarak din ele alınmıştır.87 Sonuç olarak din sosyolojisi alanında yapılan çalışmalara baktığımızda yapılan çalışmaların sayıca az olması nedeniyle alanın çok fazla gelişmediği görülmektedir. 86 Şerif MARDİN. Orhan Türkdoğan’ın “Erzurum ve Çevresinde Sosyal Araştırmalar ve Yoksulluk Kültürü” adlı. Cahit Tanyol’un 1963’de yayınlanan ve Elifoğlu Köyü’nde yapmış olduğu araştırma ve çalışmalarında dolaylı olarak dini hayat ve ibadet biçimleri üzerinde de durulduğu görülmektedir. düşünce ve davranışlarda tutarlılık ekseninde tanımlamış ve bu tanımdan yola çıkarak dinsel inançlarla diğer inanç ve davranışlar arasında uyum olup olmadığını saptamaya çalışmıştır ve bu araştırma sonucunda elde edilen verilere dayanarak Müslüman kimliği öne çıkanların içinde yaşadıkları toplumu bir Müslümanlar birliği olarak kavramsallaştırma eğiliminde olduğunu ifade etmiştir. . “Industrialisation et Changement Social: Etude Comparative Dans Trois Villages d'Ereğli. 87 Nur VERGİN. Ereğli’de demir-çelik fabrikalarının kurulmasından sonra bir Sufi tarikatı olan Nakşibendilik’in bölgede sosyo-politik bir güç olarak nasıl ortaya çıktığını anlaşılmaya çalışılmıştır. 132–134. Mardin.

sosyologların ve antropologların ürettikleri teorilerin. Fakat buradaki dünyevileşme problemi. tüm toplumsal hayatı düzenleyen.88 Tüm olumsuz tanımlamalara ve yorumlamalara karşın günümüzde hızla artan bir biçimde din sosyolojisi çalışmalarıyla dinin toplumsal görünümleri ve temel işlevleri yeniden tasvir edilmeye. İlahiyatçıların. İslam dini çerçevesinde ele alındığında.54 Türkiye’de son dönem din sosyolojisi çalışmalarına bakıldığında ise din araştırmalarının büyük ölçüde laiklik ve laikleşme konuları çerçevesinde yoğunlaştığı görülmektedir. tartışmaların. Din Sosyolojisi Ekseninde Bir Kavramsallaştırma Denemesi: Din. incelemelerin. Türk toplumunda geleneksel bir özelliğe sahip olduğundan. kontrol eden ve hayatın her alanına müdahale eden dünyevi (secular) bir dindir. Bir yandan kişinin tüm yaşam pratiklerini doğrudan etkileyen bir özelliğe sahip olan din. Çünkü İslam dini. toplumsal değerler gibi kendine has gerekli çerçevelerin dışına itilmiştir. Şerif Mardin’e göre Türkiye’de “olumsuz anlamdaki laiklik düşkünlüğü”. kültürel önem. gerek Cumhuriyet öncesi Osmanlı siyasal ve toplumsal tarihinde gerekse Cumhuriyet döneminde toplumun her alanında etkin bir güce ve dinamiğe sahip bir kurumdur. Çünkü bu yolla dini araştırmalar. din araştırmalarını önemli ölçüde fakirleştirmiştir. 81. Diğer yandan gündelik hayatı doğrudan etkileyen ve yön veren din olgusu beraberinde dinin dünyevileşmesi sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. alışılmış davranış biçimleri.2. psikolojik ihtiyaç. (86). münazara ve karşı hükümlerin hep bu çerçevede ortaya koyulmaya çalıştığı görülmektedir. siyaset bilimcilerin. 2. MARDİN. Ayrıca tüm imanın ve yapılan dini 88 Bkz. modernlikle bir arada bir bütünlük oluşturarak bazen yan yana ilerlemiş bazen ise karşı karşıya gelerek zıtlıklar oluşturmuştur. . tanımlanmaya ve anlaşılmaya çalışılmaktadır. batılı ve dolayısıyla Hıristiyanlık dini çerçevesinde ele alınan ve değerlendirilen bir tanımlamadan öte içsel bir dünyevileşme ekseninde ele alınması gerekmektedir.

zaman zaman ise toplumsal yönünü vurgulayarak toplumsal ilişkiler. imana atıfta bulunan tanımlamalar. bu dünya içinde yaşanması gerektiğini emreden bir dindir. siyasal anlamda zaman zaman milliyetçi ve muhafazakâr akımlarla ile eklemlenerek.55 ibadetlerin mükâfatını sadece ahiret için değil. bu dünyada da vadeden. Sistematik din sosyolojisi çalışmaları ekseninde öncelikle Durkheim’ın yaklaşımından hareketle din kavramı bireyin. zaman zaman dinin bireysel yönünü vurgulayarak inanca. din sosyologları ve din felsefecileri öncelikle din kavramının tanımlanması üzerinde durmuşlardır. sadece ahiret için değil. genel bir kuramsal çerçeveden hareketle Türkiye Cumhuriyeti özelinde ve deneyiminde açıklanmaya çalışılacaktır. işlevlerini ortaya koymanın hatalı olacağına işaret etse de. yaşam biçimleri ölçeğinde tanımlamalar yapılmaya çalışılmıştır. ait olduğu bireye siyasal bir İslami kimlikte kazandırmaktadır. Sonrasında ise Weberyen . bu düşünce akımları ile paralel bir yol izlemiştir.2. 2. din(ler) tarihi uzmanları. grubun ve toplumun eylemlerini anlamlı kılacak işlevsel anlamlar sistemi olarak tanımlanmaktadır. Maddi ve Manevi Unsurlarıyla “Din”: Her ne kadar sistematik din sosyolojisinin kurucusu olan Max Weber’in din sosyolojisi araştırmalarının daha başlangıcında din tanımı yapmanın. Bu çerçevede. Sonuç olarak bu kavramlar. tam olmasa bile bir anlam bütünlüğüne yaklaşabilmek açısından bir tanımlama girişiminde bulunmak önemlidir.1. dinin ne olduğunun. içeriğinin. Aynı zaman da bir yaşam biçimi olarak dindarlık. İlahiyatçılar. Bir diğer yandan Türk toplum yapısı çerçevesinde ele aldığımızda muhafazakâr bir bakış açısı sunan İslam dini. araştırma boyunca bazı düşünceleri somutlaştırabilmek ve ortak bir zemine oturtarak.

56 yaklaşımdan hareketle sembollere. Sosyolojik anlayışını “kolektif bilinç” düşüncesinde birleştirerek ortak tasavvurların bütününden ibaret sayan Durkheim’e göre kolektif bilincin temelini dini inançlar oluşturmaktadır. İslam ve onun oluşturduğu değerler sistemi de asabiyetin oluşmasında önemli bir paya sahiptir. ortak bir duygu ve inanç boyutuna kısacası “cemaat” anlayışına vurgu yaparak insanlar arasında birliği sağlayabilmesidir. dinin temelini ve kaynağını topluma dayandırmıştır. (57). Her ne kadar İbn-i Haldun bu kavramın yalnızca dayanışma yönüne vurgu yapmış olsa da aslında “asabiyya” birlikte olmakla ortaya çıkan bir duygu yoğunluğuna da işaret etmektedir. Din kurumunu toplumsal hayatın özetlenmiş yetkin biçimi olarak gören Durkheim. referanslara ve inançlara atıfta bulunan anlam yapılarını tanımlamada kullanılmaktadır. Çev. THOMPSON. bu kavramla toplumun mensupları tarafından paylaşılan bir değer veya bir fikir etrafında oluşan dayanışmayı işaret etmektedir. Durkheim’a göre dini oluşturan temel yapı taşlarından 90 89 . Bu kavram insanların bir araya gelmesinden oluşan kolektif enerjiye.90 Dinin en önemli işlevlerinden biri topluluk bilincine. Yani dinin en önemli işlevi gerek anlamsal ve niteliksel gerekse sembolik ve biçimsel bir bütünlüğü oluşturması ve bu çerçevede bir dayanışma sağlayabilmesidir.91 Dinin bu kolektif bilincin oluşmasına yönelik işlevleri konusunda İbn-i Haldun’un “asabiyya92” kavramını hatırlamak yerinde olacaktır. Mukaddime. kutsal ve toplumsal olanın aynı şeyler olduğunu ifade etmiştir. Durkheim’a göre galeyan (effervesence) toplumu oluşturan temel duygu yoğunluğudur. 15. 92 Öncelikle İbn-i Haldun İslam coğrafyasındaki kent toplumlarının gelişimini ve bu toplumlardaki istikrarı asabiyet terimi veya "grup dayanışmasıyla" açıklamaktadır. Weberyen yaklaşım ise “açıklayıcı dini” eylemler bütünü olarak tanımlamaya çalışmaktadır. 349-350. 93 İbn-i HALDUN. ELIADE.93 Toplumlarda ve özellikle de toplumumuzda dindarlığın oluşmasında bu kolektif bilinç çok önemlidir. (19). 94 Durkheim galeyan (effervesence) kavramına Les formes Elementaires de la Vie Religieuse adlı eserinde önemli bir yer vermektedir. Süleyman Uludağ. Durkheim ise bu kolektif bilinci ifade etmek için “Dinsel Yaşamın Temel Biçimleri” adlı çalışmasında “galeyan (effervessence)”94 kavramını kullanarak açıklamaya çalışmıştır. 91 Bkz. Bkz. 49. Bkz.89 Bunlardan Durkheimcı yaklaşım dini “kapsayıcı” bir nitelik olarak. Ayrıca dini toplumsal tecrübenin bir yansıması olarak değerlendirmiş. HERVIEU-LEGER. (63). birliktelikten kaynaklanan coşku yoğunluğuna işaret etmektedir. İbn-i Haldun. 34.

Luckmann’ın “dinin insanoğlunun aşkın olana yönelik potansiyelinin toplum içinde toplumsal süreçlerde gerçekleştirildiği”97 yönündeki açıklamalarına dayanarak insan toplumlarında ortaya konulan ilk temsil sistemlerinin dini kökenli olduğunu ileri sürülmektedir. insanlığın bu dünyadaki varoluşunun sınırlı alanını aşma. “Religion in a Secularized Society”. a. aynı zamanda bilinen ve içinde yaşanan dünya ile ilişkilerini de kuran bir sistem olarak görmektedir. yani mutlak bir anlam arama çabası süreklilik arz ettiği fikrinden hareketle95 din. ritüeller ve semboller bütününe sahip olmak çatışmalarla karşı karşıya kalan bir toplumda bile bir birlik duygusu oluşturabilmektedir. kutsal (sacré) hem de dünyevi birisi de kolektif olarak hissedilen bu galeyan duygusudur (Emile Durkheim. 14. 69. ortak bir dine sahiptir.98 Diğer yandan dini. toplumsal bütünleşmeyi güçlendiren önemli unsurlardan biridir. The Invisible Religion: The Problem of Religion in Modern Society. 13. (69). Will Herberg’in tanımlamasına göre “belli bir işleve sahip olan her toplum.99 Dolayısıyla böyle bir tanımlama dini hem ruhani. der. DURKHEIM. 98 Bkz. 96 Will HERBERG. bu anlama yanıt verebilecek bir unsur olarak farklı tezahürleriyle toplumda kendini ortaya koymaktadır. Tahran’ın kalabalık sokaklarında yürümekte olan bir kişinin yüksek sesle “Allah-u Ekber” diye bağırarak binlerce insanı peşine takabildiğinden bahsetmektedir.57 Sistematik din sosyolojisi ekseninde oluşan bu tanımlamaların yanı sıra antropolojik bir veri olarak. Ayrıca bizde de dini konularda yapılacak her hangi bir eylemde özellikle Cuma namazı cami çıkışlarında yapılması bu cemaat odaklı olan kolektif bilinçle açıklanabilir.. Aynı şekilde bu örnek İbn-i Haldun’un kullandığı “asabiye”. sadece insanın tabiatüstü ve kutsal ile değil.e. Ayrıca Bahattin Akşit’in yönetimindeki “Toplumsal Yapı ve Din” adlı alan araştırması kapsamında Erzurum şehri saha çalışması ekseninde yapılan görüşmelerin birinde “hala şehirde Allah-u Ekber nidaları ile binlerce insanı toplanabileceği” biçimdeki ifade bu galeyan etkisinin hala sürdüğünü ve hala ne kadar güçlü olduğunu tekrar göstermektedir.g. Bu konuda Asef Bayat’ın Street Politics (1997) adlı eserinde. Bu kavrama örnek olarak Bayat. 162). 99 Amiran Kurktan BİLGİSEVEN. . Durkheim’ın kullandığı “galeyan (effervessence)” kavramları içinde açıklayıcı bir örnek olabilmektedir. Din Sosyolojisi 4. kültürün fertler tarafından paylaşılan inançlar ve pratiklerden oluşan bir bölümü olarak tanımlayan Venon ise dini. Steve Bruce 147. birleştirici ve bütünleştirici bir unsuru olarak.”96 Diğer yandan “görünmez din” tanımlamasıyla Thomas Luckmann’a göre din. Özellikle üniversitelerde yaşanan başörtüsü eylemlerinin Cuma namazları çıkışında yapılması bu açıklamayı doğrulayan bir örnektir. The Desecularization of the World -Resurgent Religion and World Politics. The Sociology of Religion içinde. 97 Thomas LUCKMANN. Durkheim’ın “effervessence” olarak tanımladığı kavrama yakın bir kavram olarak “pasif ağlar” (passive network) kavramını dindarlığın cemaat özelliğine örnek olarak kullanır. Ortak idealler. 95 Peter BERGER.

103 Dinin özle ilgili (substansif) tanımları ise dinin nesnel yapısını. niteliğini vurgulayarak insanlar için ortaya koyduğu değerleri.g.58 (séculaire. Bu yönüyle dünyevilik ve ruhanilik dinsel bir yapının değişmez unsurlarıdır.102 Dini toplum içindeki bütünleştirici işlevlerinden hareketle tanımlayan yapısal işlevselciler. çatışma ve toplumsal değişmeye etkisi açısından ele almışlardır. dinin sahip olduğu kutsal.101 Dolayısıyla dinin bireysel yönü olan “inanç” boyutu ve bunun toplumsal görünümünü ifade eden “toplumsal” boyutu bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Bu ayrımsal tanımlama bizi tekrar Durkheim ve Weber’in sistematik din tanımlamalarına götürmektedir. Bütün dinleri içine alacak şekilde dini tanımlayan. profane) olan bir sistemler bütünü olarak ortaya koymaktadır. kutsal olanı yaşayabilme kabiliyetinin varlığına. hatta bu tecrübenin. ELIADE. Diğer yandan bu tanımlamaların hareket noktalarına bakıldığında ise din sosyolojisi literatüründe dinin kavramsal bir çerçevesi oluşturulurken. Birçok din bilgini tarafından da kabul gören bu tanıma göre din. ilahilik ve aşkınlık öze1liklerini ön plana çıkarmaktadırlar. her şeyden önce ferdin. din konusunu toplumsal bütünleşme. onun varlığının bir gereği Bu konuda İslam dininin en önemli vurgularından biri olan “hiç ölmeyecek gibi bu dünya için. işlevsel (fonksiyonel) tanımlamalarda ise birey ve toplum hayatında ortaya koyduğu işlevlerden hareket edilir. Tanrılara ya da Ruhlara iman şeklinde ele almamaktadır. Asli (substansiyel) tanımlamalarda. 24 103 A. aşkın.k. kutsallık. (63).. yarın ölecekmiş gibi öbür dünya – ahiret – için çalışınız” ifadesini hem ruhani hem de dünyevi anlayışın nasıl iç içe olduğunun en önemli göstergesidir.100 Ayrıca en önemli din tarihçilerinden biri olan Mircea Eliade ise dini bir tek Tanrı. "kutsal olanın tecrübesidir". ilahi ve doğaüstü gibi özellikleri ön plana çıkarılırken. 102 Mehmet Emin KÖKTAŞ. 101 Bkz. 1. Alman İlahiyatçısı Rudolf Otto’nun din tanımı tam da özle ilgili (substansif) bir tanımdır. asli (substansiyel) ve işlevsel (fonksiyonel) olmak üzere ikili bir tasnifle ele alınmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu tanım. 35 100 . Türkiye’de Dini Hayat. Dinin bu tanımlamanın dışında ve ötesinde bir anlam. hakikat ve varlık fikirlerine bağlı olan kutsalın tecrübesine iman – inanç şeklinde düşünülmesi gerektiğini ileri sürmektedir.

59 olduğuna işaret etmektedir. Çünkü insanın bir konudaki tecrübesi. öncelikle tek tek bireylerde. dinin. Din Sosyolojisi. bu tecrübenin söz veya davranışla / eylemle nesnelleşmesine bağlıdır.105 Sonuç olarak asıl üzerinde durulması gereken dinin toplumsal hayattaki etkinliği. Evrensel dinlerde de görüldüğü gibi din öncelikle insanlara “birey” olarak hitap etmektedir. dolayısıyla kendi dünyası içinde bir anlamı vardır. (69). eğer bir fonksiyonu varsa anlamı da vardır. 50-51. daima kendi ruhu. bütünleştirici olan yönü yani toplumsal görünümleridir. dinsel pratikler bütünü. şuuru. Bkz. Ayrıca insanın. kendi varlığı dışındaki dünyadan her hangi bir varlık veya eşya ile ilişkisinin de bir sonucudur. Ayrıca dini. siyasal bir kimlik aracı olarak ele almak ve değerlendirmek de mümkündür. işlevleri. İşte dini tecrübenin cemaate dayanan karakteri. İkinci tür tanımlarda dinin fert ve toplum hayatında gördüğü işlevlere önem verilir ve bu anlayışa göre dinin. kitabi ve 104 105 Hans FREYER. ibadet biçimleri ve hatta günümüzde ideolojik bir bakış açısı. bireysel bilinçte tezahür ettiğini de vurgulamaktadır. insanları bir araya toplayan ve onları cemaat haline. dinin iman ve inanç boyutunun toplumsal bir tezahürü anlamına gelmektedir. 32. her ne yolla olursa olsun. Kişinin bunları gündelik yaşamına dâhil etmesi ya da gündelik yaşamını buna göre şekillendirmesi. gündelik tecrübeler. bir yaşayış biçimi. Dini fonksiyonel olarak tanımlayan Emile Durkheim'a göre kutsallık özelliğiyle din inanç ve ibadetlerin. kutsal olanla ilişkisini ifade etmektedir. Ayrıca bu tanımlamada “ruhani” olan ile “dünyevi” olan yine iç içedir. . düşünce ve davranışın ifade edilmiş olması gerekmektedir. Diğer taraftan bu tanım.104 Kendi varlığını devam ettirmek ve toplumsal bir etki meydana getirmek için duygu. DURKHEIM. dolayısıyla insanlar için çok önemli bir fonksiyonu yerine getiren önemli bir unsurdur. Bu araştırma çerçevesinde ise dini pratikler ve yaşam biçimleri asli ve işlevsel tanımlamalar. Aynı tecrübeyi yaşayan iki veya daha fazla kişi arasında birliğin olabilmesi. bir takım temel ilkelere dayanarak bireyler arasındaki birleştirici. Zira insanın yaşadığı bütün tecrübelerin. onun bu özelliğini ifade etmektedir.

Dinin bireysel olduğu kadar bireysellikten öte ve bireyi aşan toplumsal bir karakteri de vardır. Yeni Din Sosyolojileri. Din. bireyin dışında inşa edilen yönünü açıklanmaya çalışılırken diğer taraftan yeni din sosyolojileri109 olarak tanımlanan son dönem yapılan din sosyolojisi çalışmaları çerçevesinde de din tanımlamalarına ve 106 107 Bkz.k. 109 Konu ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi için bakınız.. sadece bireye özgü bir durum gibi görünse de aslında içinde bulunduğu toplumsal yapı tarafından inşa edilen bir durumudur.107 Ayrıca insanlar. Bkz. Fakat bu iman ya da inanç diğer bireylerle paylaşılıyor ve bireyler arasında bir ortak bağ oluşmasına neden oluyorsa. pratiklerine vurgu yapan fakat bir taraftan da bireyi aşan. 135. 137.g. 108 A. bir inanca. FREYER. Yani birey. (27). Her ne kadar yaşanan dini pratikler. içerik olarak tek tek bireylere hitap etse de zorunlu olarak bireyleri aşan ve bireyler arasında bir bütünlük sağlayan bir manevi bir bağdır106. Recep Şentürk. bir taraftan dinin bireysel yönüne. LAYDER. imana dayandığı için bireysel bir özelliğe sahiptir. . (104). özneleri (ya da bireyleri) bir güç ilişkileri alanı ve belirli pratikler bütünü içinde konumlandıran toplumsal söylemler (dil. 214. aksine bilinçli ya da bilinçsiz ve akıldışı birçok farklı nedene bağlı olarak farklı biçimlerde hareket ederler. Bu durum ise dinin bir toplumsal gruba ya da bir topluluğa mal olması anlamına gelmektedir.60 yaşanan din ayrımı biçiminde ifade edilerek.108 Bu yaklaşımlardan hareketle. sembolik temsiller) aracılığıyla üretilen toplumsal bir kurgudur. düşünce. Foucault’ya göre insan her taraftan toplumsal belirlenimlerle kuşatılmıştır ve aslında “özne” düşüncesi. tamamen rasyonel ve iç bütünlüklü bir özelliğe sahip değillerdir ve kendilerini farklı yönlere iten gerilimler ve güçler tarafından bölünmüşlerdir. açıklanmaya. İnsanlar aklın bir ölçüde tek biçimli mantığına göre hareket etmez. Bu noktada din. bu durum inancın toplumsal katmanını yani dini ifade etmektedir. anlaşılmaya ve yorumlanmaya çalışılmaktadır. inancında ve bu inancın gerektirdiği ibadetlerde aslında özgür değildir.

“dinin ideolojik. pratikler. Yapı bakımından din.113 Din. HERVIEU-LEGER. sürdürülebileceğini. inananlar silsilesi arasında bireysel ve kolektif aidiyet bilinci yaratılabileceğini. Tanrı'yı içersin ya da içermesin. temelde huşu-korku ve olağandışı davranışları ortaya koyan varlıklara ve nesnelere sahiptir" diyerek bir dini yapıda Tanrı'yı zorunlu bir özne olarak görmemektedir. Sosyolojik açıdan dini cemaatler. içersinde karmaşık toplumsal ilişkileri besleyen toplumsal bir sistemdir. geniş kapsamlı ve güçlü güdülerin yerleşmesine neden olan bir semboller sistemi. Sosyoloji.112 Burada Geertz’in “bir sistemler (semboller) bütünü” olarak tanımlamaya ve anlamlandırmaya çalıştığı din. sembolik ve toplumsal bir araç olduğunu ve bu araçla. ayinler ve örgütlenmelerdir. gruplar ve topluluklarda aynı şekilde birer toplumsal sistemdirler. semboller bütünü” olarak tanımlayarak. geliştirilebileceğini ve kontrol edilebileceğini söylemektedir. (19). 113 Bkz. kurumlar. “Kültürel Bir Sistem Olarak Din”. Dolayısıyla Geertz dini her şeyden önce toplumda var olan “kültürel bir sistem” olarak ele almaktadır. GÜNAY. değerler. dinin sembolik ve işlevsel yönünü vurgulamaktadır. sistemler bütünü olarak tanımlanırken tüm bunlara ek olarak aynı zamanda kendi içinde sembollere dayanan ve bireyler arasındaki etki ve iletişimi bu sembollere dayandırarak sağlayan bir semboller sistemidir. insana bir dünya görüşü ve hayat anlayışı sağladığını ve bu şekilde insanların davranışlarını da 110 111 Anthony GIDDENS. Dinin birleştirici ve yönlendirici yönünü vurgulayan Geertz dinin.61 yorumlarına da mutlaka bakmak gerekir. parçaları birbirine sıkı bir şekilde bağlı olan ve parçalarından biri üzerinde meydana gelen değişikliğin diğer parçaları da etkilediği bütünsel bir yapıya sahiptir. 458. Bkz.111 Tüm bu tanımsal çizginin paralelinde din sosyolojisi ve antropoloji alanında çalışmalar yapan Clifford Geertz ise dini “insanlarda uzun süreli. 230. Bu sistemin unsurları dini inançlar.110 Fransız din sosyologu Hervieu-Leger ise toplumsal hafızanın oluşumuyla din arasında bir bağlantı kurarak. dini bir inanç biçimi olarak ele almıştır ve "bir dini inanç. 175. Bu alanda en etkin isimlerden birisi olan Giddens. (22). 36 112 Clifford GEERTZ. .

Dini Kurumlar. Glock ise dini ya da kutsal kabul edilen şeyi. bütün sembollere anlamını veren ve kuşatıcı olan mutlak sembollerin kaynağıdır. 119 Lester KURTZ.118 Lester Kurtz ise dinin “inançtan.k. Ayrıca Clifford Geertz dini.117 Bellah göre din.g. 9. değerler ve pratikler sistemi olarak görmektedirler.116 Diğer yandan benzer bir bakış açısına sahip olan Robert Bellah ise dini “varlığı anlamlandıracak kavramların oluşmasına yol açan ve bu kavramlarla insanoğlunda kalıcı davranışlar bütününü oluşturan bir semboller sistemi” olarak tanımlamaktadır. ritüellerden. insanoğlunun mutlak varlıkla ilişki kurmasını sağlayan bir dizi sembolik yapılar ve bunların eylemler biçiminde bir yansımasıdır. varlığın genel düzeni hakkında gerçekliğe sahip olduğunu ve görünür bir biçimde çeşitli kavramlar ürettiğini ileri sürmüştür. BELLAH. 90. Dolayısıyla toplumsal sorunlar açık bir biçimde sembolik olarak kutsal olanın alanına yükseltilerek. Durkheim bunu “ortak temsiller (sens commun)” olarak tanımlar. 116 Peter BERGER. 120 R. . insanların ruh hallerini ve güdülerini şekillendiren bir semboller sistemi olarak tanımlamış ve dinin. STARK – C. toplumsal kurumlara devamlılık ve işlerlik kazandırmaktadırlar. Dinin sembolik. bütünleştirici işlevi. Buna göre din.g. (59). insanların karşılaştıkları mutlak sorunları anlamlandırabilen kurumsallaşmış semboller. inançlar.114 Diğer yandan Peter Berger’e göre bir insanın toplumsal ilişkileri bir takım sembollere dayalıdır.62 yönlendirici bir işleve sahip olduğunu düşünmektedir.115 Din. 12..120 114 115 A. kutsal semboller ağının üzerini kaplamıştır ve din olmadığı zaman yoksun kalacakları bir “istikrar” ve “doğruluk” görüntüsü veren bir kubbedir. 4. Dimensions of Religious Commitment.. 432-433 117 Bkz. 118 A. Gods in the Global Village. en açık bir biçimde dinsel ayinlerde ve ortak yapılan ibadetlerde görülebilmektedir. GLOCK. Y. 21. kutsaldan ve bir dini gelenek tarafından bir arada tutulan insanların oluşturduğu bir topluluk veya toplumsal organizasyondan oluştuğunu” ileri sürmektedir.k.119 Rodney Stark ve Charles Y.

122 Her şeyden önce bir ideoloji olarak ele alındığında dini sahip olduğu üç temel işlev çerçevesinde açıklamak gerekir: Dinin birinci fonksiyonu bireysel boyuttadır. olayları ve insanları) özel gözlüklerle görmelerini sağlayacak kavramsal görüş imkânları sunmaktadır. Marx’a göre ideoloji ve din arasında kuvvetli bir bağ vardır. toplumsal hayatta hoş karşılanmayan işlerden uzak tutacak şekilde insan bilincini şekillendirebilmesi en açık etki ve işlevlerinden biridir. bir semboller sistemi olarak insanlara. BERGER. insanın sarıldığı bir kurtarma aracı olmasıdır.123 Tüm bu tanımlamalara dayanarak. Dinin ikinci işlevi kültür katındadır. MARX – ENGELS.. 434. (116). çevrelerindeki dünyayı (kâinatı.121 Son olarak da Marx çalışmalarında dinin ideolojik boyutu üzerinde durmuştur. (73). nesnel bir biçime sahip 121 122 Bkz. dışarıdan gelen bir kontrolün (baskı ve şiddet yoluyla bile olsa) etkili olması pek düşünülemez. Son olarak da Durkheim’e dayanan bir bakış açısı ile dinin üçüncü işlevi ise toplumsal yapı unsurlarının sabit kalması işlevine sahip olmasıdır. Bu noktada dinin. Bkz. MARDİN. Din. dünyada karşılaştığı bütün olayları anlatabilecek ve izah edebilecek bilişsel (cognitive) bir sisteme sahip olmak istemektedir. . Dini kurallar. kullanılan bir tahakküm aracı olmaktan çok. içinde bulunduğu toplumda geçerli olan kültürel sistemde izah edilemeyen olaylar için başka kanallar yoluyla izah arayacaktır. 49-50. kişi tarafından içselleştirilerek kişinin vicdanında köklü bir biçimde yer edinmedikçe. Fakat dinin bir özelliği de. Yani bir toplumsal bir baskı mekanizması olarak bireyi sadece dışarıdan zorlamamakta ayrıca kişinin bilincinde içselleşerek “vicdan” aracılığıyla da işlerlik göstermektedir. Burada birey. birincisi çocukluğundan kalma. Böylece birey. 123 Bkz. (86).63 Dinin bir semboller sistemi ve bütünü olarak tanımlanmasının yanı sıra en önemli özelliklerinden biri de toplumda bir kontrol mekanizması işlevine sahip olmasıdır. ikincisi de genel bir anlama sisteminin hiç bir köşesini boş bırakmadan. dini hem bireysel hem de toplumsal bir olgu olarak düşünerek. dünya karşısındaki zaaf duygusunu bertaraf etmektedir. Bu hem içsel bir kontrolü hem de toplumsal bir baskı yoluyla ortaya çıkan kontrolü ifade etmektedir.

(63). toplumsal hatta coğrafi birçok etkenden etkilenen ve bunların birçoğunu doğrudan etkileyen karmaşık bir yapıya sahiptir. siyasal. Çünkü bir toplumsal kurum olarak din. ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkmakta ve ortaya çıktığı toplumun kültürel. ekonomik ve coğrafi yapısından da doğrudan etkilenerek yerel bir yapıya bürünmektedir. . Dolayısıyla tek bir İslami biçimden değil İslami biçimlerden bahsetmek mümkündür. siyasal. Ne kadar İslam dini katı.”124 Buna göre dinî zihniyet ve bağlılıkların mümkün olduğunca kapsamlı olarak ortaya konulabilmesi için. 2. ELIADE. bireysel düzeyde ifade edilen. kültürel. içinde bulunulan tarihi.2. değişmez kuralları olan bir din olsa da farklı kültürel ve toplumsal özellikler içinde farklı görünüm ve anlayışlara sahip olabilmektedir. 6-7.64 olan dini akidelerin bireyler tarafından tecrübe edilmesiyle ortaya çıkan bir yaşam biçimi olarak yorumlamak mümkündür. toplumsal dolayısıyla yerel düzeyde sürdürmektedir.2. ekonomik. Bir Yaşam Biçimi Olarak “Dindarlık”: Günümüzde en önemli din(ler) tarihçilerinden olan Mircae Eliade’ye göre “ilk insan dindar bir insandır” ve “anlamlı bir dünya ancak kutsal olanın keşfedilmesi ile mümkün olabilir.. Sonuç olarak din. toplumsal. bireysel algı ve yorumları esas alan dinsel bir öznelliğe dayandığı için din kavramına göre daha karmaşık bir alan olarak görülmektedir. Böylece evrensel bir kurum olarak din varlığını kültürel. bireyin gündelik yaşamıyla birlikte tanımlanan. Dindarlık kavramı. 124 Bkz. öncelikle bireyin genel olarak dindar olabileceği ve dindarlığın farklı biçimleri kavranılmaya çalışılmalı ve dindarlığın farklı görünümleri ortaya konulmalıdır.

Şekilci Katolik. Poppleton ve Pilkington ise Thurstone ölçeğini kullandıkları çalışmalarında “Tanrıya Yakınlık (Genel Dindarlık) ve Fundemantalizm (şiddetli bir biçimde dini farklılaştırma)” ayrımına gitmişlerdir.127 Roland Johnstone’nun dindarlık tanımını Ünver GÜNAY. Kilise İşlerinde Çalışma. Kiliseye Katılma. Dini Grup Organizasyonlarına Katılma. duygu. Kiliseyle Öznel Özdeşleşme. Putney ve Middleton. Luckman ise dini pratikler ve ritüellere dayanan bir sınıflandırma yaparak.65 Dindarlık. Fichter dörtlü bir sınıflandırma yaparak “Nükleer Katolik. Cansız (dormant) Katolik” olarak ifade etmiştir. ki burada 126 125 . grup ya da toplum tarafından yaşanmasını ifade etmektedir. Marjinal Katolik. Cemaate Bağlılık ve Topluluğa Bağlılık” olarak ikiye ayırmıştır. dindarlık “yaşanan din”dir. Ahlak). “Dini Yönelim kategorisini ise Ortodoks doktrin (kilisenin emrettiği kuralları kabul edenler) ve Zühd (devotionalism) (Tanrı ile özel ve kişisel iletişim)” olarak ikili bir sınıflandırma daha yapmıştır. ilgi. daha ayrıntılı bir ölçeklendirme yoluna giderek “İnançları Onama.126 “Dindar olmanın”. Daha sonrasında ise Allport. Alport ise ikili bir sınıflandırma yaparak “İçe Dönük Dindarlık ve Dışa Dönük Dindarlık” tanımlaması yapmıştır. 22. Özellikle bu konuda çeşitli ölçeklendirmeler (measures of religiosity) kullanılarak yapılan çalışmalara baktığımızda “din” ve “ibadet” yani niteliksel ve biçimsel eksenler çerçevesinde tanımlamalar yapılmıştır. davranış ve kültürün çeşitli biçimleri altında görünür olmaktadır. Ritüel/İbadet Boyutıu (Toplu İbadetler ve Bireysel İbadetler).125 Başka deyişle. 150. “Toplumsal Dini Grup ve Dini Yönelim” olarak ikili bir sınıflandırma yapmış sonrasında ise “Toplumsal Dini Grup kategorisini . Ritüel/İbadet Boyutu. Fanatizm. Din Hakkında Okumalar Yapma ve Sohbet Etme. inanç. Kişisel Dini Tecrübe. Lenski öncelikle. Dini Güvenlik ve Dogmatizme Yönelim ve Dışa Yönelim” biçiminde bir sınıflandırma yapmaya çalışmışlardır. Dini Bilgi. Bilgi Boyutu (dini kitapların bilgi içeriğine sahip olma. dindarlık ideolojik yönünü vurguladıkları çalışmalarında “Ortodoks. düşünce. Önem ve Kararsız olma” noktasında sınıflandırma yoluna gitmişlerdir. Glock ve Stark ise kullandıkları dindarlık ölçeğini “İnanç Boyutu (Ortodoks. Ross ile yaptığı çalışmalara dayanarak ikili dindarlık sınıflandırmasını geliştirerek “İçe Dönük ve Dışa Dönük Dindarlık ayrımına ek olarak Ayrımsız Dindarlık ve Ayrımsız bir şekilde dine karşı ya da Dindar Olmayan” sınıflandırmalarını da eklemiştir. “Dindarlığın Sosyolojisi”. Bilgi Boyutu . “dinselliğin” belirli ölçütleri alınarak ve bu ölçütler dâhilinde dindarlığın birçok tanımlaması yapılmaya çalışılmıştır. Nunning ise Glock’un yapmış olduğu sınıflandırma ve ölçeklendirmelerden hareket etmiş ve Glock’un yapmış olduğu beşli dindarlık sınıflandırması olan “İnanç Boyutu. Tecrübe Boyutu ve Etki Boyutuna birde Kiliseye Karşı Tutumlar Boyutunu” eklemiştir. “dindarlığın”. Partikülarizm. 127 Din sosyolojisi alanında yapılan dindarlık ölçeklerine (Measures of Religiosity) ve bu konudaki sınıflandırmalara kısaca bakmak gerekirse. Dini Geliştirmeye (Yaygınlaştırmaya) Yönelim. Ayrıca Luckman “Ortodoks sınıflandırmasını Objektif (Doktrin ya da normlarla ilgili tutumlar) ve Sübjektif (Doktrinin öznel yorumu)” olarak ikiye ayırmıştır. hayal gücü. “Sosyo-Politik Tutumlar ve Dindarlık: İlahiyat Fakülteleri Örneğinde Bir Alan Araştırması”. beşeri bir olgu olarak dinin belirli bir zaman ve şartlarda belli bir kişi. “Ayinlere Katılma. King ve Hunt (1969). Finansal Destek. ibadet. Aslında dinin toplumsal yaşama aktarılmış bir biçimi olarak dindarlık. İhsan ÇAPCIOĞLU. Ortodoks ve Kilise Hizmetlerine Katılım” biçiminde dörtlü bir sınıflandırma yapmıştır.

Bu dini davranışlardaki farklılıklar ülkemizde de ait olunan dini gruplara. Ama dini davranışlardaki bu farklıkları sadece dini örgütlenmeler ölçüsünde değerlendirmek ise konunun betimlenmesinde ve anlaşılmasında eksik ve yetersiz kalacaktır.129 Elbette ki böylesine şekli bir dindarlık ya da niceliksel olarak tanımlayacağımız bir ölçüt yani “din ile ibadet yerlerinin özdeşleştirilmesi” dindarlığı tanımlamada yeterince açıklayıcı olmayacak aksine yanıltıcı bile olabilecektir. din ve dindar tanımlamalarından hareket etmektedir. Religion in Sociology. Dindarlığın tanımlanmasında başka bir bakış açısı ise insanların dini inançlarına ilişkin tutum ve davranışlarındaki farklılıkları.66 yaparken. dini gruplarla ve bu dini gruplarla ilişkilerine göre tanımlamaya ve açıklamaya çalışmaktadır. bağlı olduğu dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan ve belirli bir dini grup içinde yer alan herkes olarak tanımlamaktadır. dindar bireyi belirli aşkın ve kutsal şeylere inanan. dini bir grup üyeliği ve bireysel tutumlardaki dini farklılaşma esasına bağlı olarak tanımlanmaya çalışılmıştır. inançlar ve pratikler bütünü olarak tanımlarken. 129 Bu konuda daha ayrıntılı bir bilgi için Hill ve Hood’un derlediği ve Avrupa’da yapılan dindarlık çalışmaları ve bu çalışmalarda kullanılan dindarlık ölçütlerinin yer aldığı “Measures of Religiosity” adlı çalışmaya bakılabilir (Peter C. Measures of Religiosity. HILL and Ralph W. Tecrübe Boyutu (tabiatüstü alan ve varlıklarla kurulan ilişki) ve Etki Boyutu” biçiminde sınıflandırmışlardır. cemaatlere ve tarikatlara göre ortaya çıkmaktadır. 128 Roland JOHNSTONE. dini tecrübenin bireysel ve söz konusu olan İncil’dir). herhangi bir “dinsel ayine katılıp katılmama” ya da “kilisede evlenip evlenmeme” dindarlığın önemli göstergeleri ve ölçütleri olmuştur. . bu inançlar doğrultusunda çeşitli davranışlarda bulunan. 59. Bu çalışmalarda “kiliseye devam edip etmeme”. Birmingham: Religious Education Press). Johnstone’a göre dini. Bu çerçevede din sosyologları da.128 Batı’da dindarlık üzerine yapılan alan araştırmalarına bakıldığında dindarlık. HOOD (1999). Dindarlığın toplumsal boyutunun yanı sıra modern din bilimcileri dindarlığı bireysel boyuttaki anlamıyla incelemek için anahtar bir kavram olarak “dini tecrübe” kavramını geliştirmişlerdir.

kitlelerin manevi ve maddi desteğini sağlamak ve elde tutabilmek için. tarikatlar etrafında tanımlanan dindarlıklar ise. Weber’e göre din virtüözleri. 366. 131 Max WEBER. dipnot 127. 132 Buna benzer dindarlığın birçok ikili ayrımı yapılmıştır. Örneğin. Diğer yandan önce İbni Haldun’un yaptığı daha sonra Redfield’ın kendi çalışmalarında geliştirmeye çalıştığı bu ikili ayrımlara Ernest Geller’in “Yüksek İslam-Alt İslam”. Oysa dini cemaatler.130 Weber’in bu tanımlamayı yaparken “kitle” ifadesinden kastettiği dinsel “müzikaliteye” sahip olmayanlardır. Weber dindarlığı tanımlarken toplumsal tabakalaşma ve din ilişkisi çerçevesinde tanımlayarak “virtüöz dindarlığı” ve “kitle dindarlığı” olarak ikili dindarlık ayrımı yapmış ve bunu “statü tabakalaşması” şeklinde kavramsallaştırır. ekonomik ve siyasal faktörlerden çok “kültürel farklılıklardan” kaynaklanan ve sonuçta kendisini belli bir din anlayışı ile şekillendiren daha geniş kapsamlı bir kavramdır. Max Weber’in “Virtüöz Dindarlığı-Kitle Dindarlığı”. Elbette ki bu ayrımlar iki farklığı dini ya da İslam’ı değil. Hemen bütün doğulu dinlerde virtüözite. yoksa dünyevi-maddi statü sıralamasında altta kalanları kastetmemektedir. Şerif Mardin’in “Resmi İslam-Halk (folk) İslam’ı” ayrımları eklenebilir. Burada Weber’in bahsettiği tabakalaşma. Sosyoloji Yazıları.131 Dindarlık konusunda Weber’in yaptığı kitle ve virtüöz dindarlığı sınıflandırması başka sınıflandırmalarının yapılmasında ve farklı dindarlık ölçeklerinin geliştirilmesinde önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Aynı şekilde böyle ikili bir ayrım İbni Haldun’un Mukaddime adlı eserinde uzun uzun bahsettiği “Bedevilik-Hadarilik” ayrımının bir devamı ve bir yansıması olarak da görülebilir. Jacques Waardenburg’un “Resmi(normatif) İslam-Popüler İslam”.67 toplumsal hayatta ya da tarihsel ve sosyo-kültürel ortamı içinde büründüğü ifade biçimlerini çeşitli açılardan sınıflandırmışlar ve din tanımlamalarında temel aldıkları ölçütlere göre birbirlerinden farklı sınıflandırmalar. Ayrıca bu ayrımlar bir toplum içinde sosyo-kültürel ve ekonomik faktörlerin de etkisiyle ortaya çıkan “dikey” oluşumları ifade etmektedir. 132 Yapılan dindarlık ölçekleri ve sınıflandırmaları konusunda bakınız. dinin farklı yorumlanışlarını dolayısıyla da aynı din içindeki farklı yaşam tarzlarını ifade etmektedir. özellikle Türkiye örneğinde değerlendirirsek. farklı dindarlık tipleri ortaya koymaya çalışmışlardır. “yatay” oluşumları ifade etmektedir. kitlelerin büyüsel bir gelenek içinde saplanıp kalmasına rıza göstermişlerdir. isteklerini günlük hayatın elverdiği dinselliğe uydurmak zorunda kalmışlardır. Sabri Ülgener’in “Alt Tabaka Dindarlığı-Üst Tabaka Dindarlığı”. Redfield ve Gustave von Grunebaum tarafından “Büyük Gelenek-Küçük Gelenek” ayrımı yapılmış ve sonrasında “Yüksel Kültür-Alçak Kültür” ayrımıyla kullanılmıştır. Ayrıca “virtüöz-kitle” ifadeleri ile “ulema-halk” farklılığı anlamına da gelmektedir. 130 . Örneğin.

hayatının herhangi bir döneminde kendi iç dünyasında tecrübe edildiği düşünülür. bilgi (knowledge) ve etki (consequences) boyutlarını anlamlı kılmaktadır. din mensuplarının yerine getirdikleri bütün dini pratikleri içine alır. yapılabilecek uygun bir tanımlama için başlangıç noktası olabilir. dini pratikler (religions practices). Bu tasnife göre herhangi bir dini yaşayışın gözlemlenebilir olması. seremoniler ve ibadetler de dinin bu boyutuna dâhildir. kendi inanç ilkelerine dayanarak belirli bir sistem kurar ve mensuplarından bu ilkeleri bilmelerini ister. ÇAPCIOĞLU. ideolojik ve konvensiyonel” olarak gözlenebilir boyutlarının yanı sıra daha sonra Stark ile gerçekleştirdiği bir araştırmada. ritüalist. (126). . Glock. 152. konsekansiyel ve ideolojik boyutu. Dinin pratik (ibadet. törenler. her din kendi içinde belirli bir takım değerler atfeder. beraberinde gündelik yaşam içinde bireyin gündelik pratiklerine yön veren ve bu pratiklerin dini değer ve kurallarla birlikte yorumlanmasına ve aynı zamanda din eksenli bir yaşam biçimi tanımlamasına da imkân vermektedir. tecrübe (experience). Üniversite Öğrencilerinde Dine Bakış. Münir KOŞTAŞ. Çeşitli ayinler.68 Dindarlık konusunda bu farklılıkların ve bu farklılıklara dayanan sınıflandırmaların (tipolojilerin) yapılması ve farklı ölçeklerin kullanılması. Yani dinsel yaşamın tecrübî. inanç (belief). bireysel ve dinsel farklılıklara göre değişiklikler gösterebilir. ritüalist. İnanç boyutu ile dindar insanın belirli inanç ilkelerini bilebileceği beklentisi ifade edilir. “dindarlık” kavramının genel geçerli bir tanımını yapmanın pek de mümkün olmadığını göstermektedir.133 Bu katılımın derecesi ve şekli. 13. Yani bireysel dindarlığın güçlü göstergelerinden biri olan sübjektif yani öznel dini tecrübeye. Glock’un dinsel yaşam biçiminin boyutlarına ilişkin yapmış olduğu sınıflandırmalar. Ancak bu farklılıklara karşın. ritüeller. Her din. bireysel dini tecrübenin objektifleşen boyutları üzerine yeni bir tasnif geliştirmiştir. Çünkü bir takım temel inançlara dayanmayan bir din tasavvur edilemez. Dinin tecrübe (duygu) boyutu ile dindar insanın inandığı dinin tecrübî esaslarını. ritüel) boyutu. her din mensubunun bu tecrübî duyguyu yaşadığı kabul edilir.134 Dinin bilgi boyutu ile bütün dinlerin mensuplarından asgari düzeyde de olsa bilmelerini istediği temel inanç ilkelerinin ve kutsal metinlerinin olduğu 133 134 Bkz. öncelikle dini hayatın “tecrübî.

Birey ve Dini. toplumsal yaşamda ne ölçüde dinî düşünceden etkilendiği. 137 Gordon ALLPORT. 68.135 Glock’un yapmış olduğu bu sınıflandırmaya dayanarak.136 Böylece “dindarlık” ekseninde dini zihniyet ve algı mekanizmaları. Buradan hareketle dindarlık olgusunun bireysel ve toplumsal olmak üzere iki temel özelliği ortaya çıkmaktadır: Bir taraftan dinin birey tarafından algılanışı ve yaşanışı diğer taraftan ise dinin toplumsal ve kurumsal düzeyde hayat bulması ve görünür olmasıdır. dini bağlılık ve teslimiyetin bireylerin genel davranışları üzerindeki etkisi dindarlığın oluşmasındaki en önemli unsurlardır. İnanç nesnesi hakkında bilgi edinmenin bir inancın kutsal sayılması için gerekli şartlardan biri olduğu düşünüldüğünde. aidiyet ve gündelik yaşamdaki dini pratiklerin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. Dinin bu boyutu insan-Tanrı ilişkisinden çok insanlar arası ilişkilerde ortaya çıkmaktadır.69 düşünülür.. bilgi ve inanç arasında sıkı bir ilişki olduğu görülür. gündelik yaşantısındaki ilişkilerinde dinî değerlerin göz önünde bulundurup bulundurmadığı. ÇAPCIOĞLU. Bkz. 152. .137 Dinin ve dini kuralların birey için ne ifade ettiği ve bireyin içsel dünyasında ne anlama geldiği. (128). dindarlığın en önemli boyutunun topluluk içinde topluluğun diğer bireylerini “etkileme boyutu” oluduğu düşünülebilir. Allport’a göre dışsal yönelimli (dışa dönük) dindarlık anlayışı. Bu bağlamda Allport’un dindarlık sınıflaması içsel ve dışsal yönelimli dindarlık olmak üzere iki boyuta dayanmaktadır. dini inanç. 12. Dinin etkileme boyutuna gelince bu boyut diğer boyutlardan farklılık göstermektedir. Bu kategori ile birey olarak insanın. pratik. bireyin dini kendi dışsal çıkarları için bir fayda aracı olarak 135 136 Bkz. JOHNSTONE. Başka bir ifade ile insanların neyi yapmaları ya da neden kaçınmaları ve hangi zihniyete sahip olmaları gerektiğini belirleyen dini metinlerin pratik sonuçlarını burada görmek mümkündür. bir dini anlayışa bağlılık. İnsanların. nasıl yorumlanıp içselleştirildiği ve toplumsal yapı içinde diğer insanlarla birlikte ne anlam taşıdığı ve toplum içinde nasıl yorumlanarak ortak bir değer oluştuğu sorunsalından hareketle ele alınmalı ve bu ikili ölçekte incelenmelidir. (126). tecrübe ve bilgisinin bütün dünyevi sonuçları özetlenmiş olmaktadır.

Çünkü içsel dindarlıkta birey yaşamsal amacını dinde bularak dinî ilke ve pratikleri içselleştirmektedir. dinin kişisel bir tecrübe olduğunu.k.139 Günümüz Türkiyesi’nde dindarlığı tanımlamaya çalıştığımızda çeşitli dini cemaatlerin ve tarikatların temel söylemlerinden hareket etmek zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Ona göre bireysel din hiçbir toplumsal temelden veya kurumdan destek almamaktadır. Diğer yandan fenomonolojik bakışın en önemli temsilcilerinden biri olan ve dindarlığın bireysel yönüne vurgu yapan Luckman kurumsal din sosyolojisini eleştirerek bireyin toplumdaki varlığını dini bir mesele olarak algılamış ve dikkatleri bireysel dindarlık noktasına çekmiştir. ibadetlerini ne kadar sık ve eksiksiz yerine getirirse. LUCKMAN. 13. namaz kılmak.70 kullanmasına dayanmaktadır. (97). 25-27. Ancak kurumsal din. tutarsızlıklarla dolu ve sadece biçime dayalı) bir özelliğe sahiptir. Bunun bir getirisi olarak dindarlığın kiliseye devamlılık olarak algılanmasını eleştirmiş ve “dinin özelleşmesi (öznelleşmesi)” üzerine vurgu yapmıştır. Bkz. toplumsal destek ve temellere dayanmadığını vurgulamaktadır. oruç tutmak.g. Bu dini gruplar etrafında oluşan dindarlığın ve dini anlayışının temel göstergeleri. zekât vermek ve hacca gitmek gibi ibadetlerden oluşmaktadır ve bu durum dinin daha çok biçimsel yönünü ifade etmektedir. ne kadar çok hacca giderse ve bu 138 139 A. İçsel yönelimli (içe dönük) dindarlık ise. dini gruplar etrafında tanımlanmaktadır.138 Bu noktada şunu söyleyebiliriz ki. bireyler tarafından hayatı anlamlandıracak ve kutsal âlemde var olmasını sağlayacak bir araç olarak benimsenmektedir. Dolayısıyla Luckman. . Buna göre insanlar ne kadar fazla ibadet ederse.. ne kadar fazla namaz kılarsa. dışsal dindarlıkla radikal bir zıtlık içerisindedir. din içe dönük dindarlıkta içselleştirildiği için olgunlaşmış bir karakter (yani daha niteliksel ve tutarlı bir biçim) arz ederken dışa dönük dindarlıkta yeterince içselleştirilemediğinden olgunlaşamamış (niteliğini olmayan. Çünkü özellikle kent yaşamında dindarlık.

Bu dindarlık biçimi. güzel bir söz bile ibadet olarak tanımlanmaktadır. İbadet sadece bunlardan ibaret değildir.” Bu sebeple insanın günlük hayatının her alanında yaptığı bütün hal ve hareketleri dini bir biçime sokulmaya çalışılmaktadır. Bu anlayışa göre “din insan için değil insan din içindir. . cübbe ve diğer bazı şeyler dindarlığın sembolleri ve önemli ölçütleri olarak görülmektedir. Sonuç olarak biçimsel bir dindarlık. 33. çoğu zaman bir cemaat dindarlığını öngörmüştür.142 Böyle bir dindarlık bazen Haricilerde olduğu gibi aşırı fanatizme yol açmakta. sakal. İslam’da yapılan her iyilik. Dinin daha çok biçimsel yanının vurgulandığı dini cemaat ve tarikatların insanlara telkin ettiği dindarlık.140 Daha çok dini gruplar etrafında görünür olan dindarlığın biçimsel yanı. Bazı kesimlerde hayatın her alanı dinileştirilirken. bazı kesimlerde dindarlığın Fıkıh dindarlığına dayandırıldığı görülmektedir. 142 Nurettin TOPÇU. güzel bir davranış. Özellikle ibadet kavramının bu davranışlar ve alışkanlıklar ekseninde tanımlanması. Kurucusu Muhammed Zekeriya el-Kandehlevi’dir. Nurettin Topçu’ya göre. İslami bir ruh ve manadan sıyrılan dini hayatın bu biçimselliğine zühd (din) ve takva adı verilmiştir. inanç ve ahlak boyutunun öne çıkarılmasını engellemiştir. bazen de kendi kabuğuna çekilen toplumdan soyutlanan bir yaşama dönüşmektedir. Tebliğ Cemaati’nde141 (buna İsmail Ağa Cemaati de örnek olarak verilebilir) bu şekilde bir giyim ve kuşam İslami olarak nitelendirilmekte ve Tebliğ’de gözetilmesi gereken altı esastan biri olarak kabul edilmektedir. ya bir dini rehber ya da önderin denetiminde ve onun cemaatinin bir üyesi olarak İslam’ı yaşamak durumundadır. cemaatler ve mistik hareketlerin din söyleminden beslenmektedir. ibadet 140 141 Sönmez KUTLU. Örneğin. 42-43. İslam ve İnsan. Örneğin bazı cemaatlerde. sarık. Dolayısıyla bu dini cemaat ve tarikatların dini değer ve kurallara. Çağdaş İslami Akımlar ve Sorunları. şekli ve daraltılmış bir dindarlık çerçevesinin dışına çıkamamıştır. Bu durumda birey tek başına değil. dindarlıkta bulunması gereken bilgi.71 konuda ne kadar çok zorluk çekerse o kadar iyi bir Müslüman olarak tanımlanmakta ve daha çok sevap kazandığı düşünülmektedir. dindarlığın ahlaki ya da manevi yönünün göz ardı edilmesine neden olmuştur.

Bu nedenle kişilerin dini davranış biçimlerine bakarak hangi cemaat ya da tarikata ait olduğunu söylemek mümkün hale gelmektedir. kimlikler siyasetimizin. toplumsal çevresi ve ait olunan arkadaş ortamı dindarlık ölçütlerini ve dindarlığa bakışı farklılaştırmaktadır.2. kurumsal bir bağ yerine “hissiyat” ölçeğinde bir gönül bağı anlamında kullanıyorum. Aslında. zamanla içinde bulundukları toplumsal alanlarda temsil edilen yaşam biçimlerine dönüşmeye başlamaktadır. Ayrıca araştırma boyunca kurumsal olarak bağlanmayı ise “mensup olma” ifadesi ile kullanılacaktır. Sahip olunan dini kimlik ya da dindarlık ölçüsü. Burada “ait olmak” ifadesini kişinin doğrudan bir görünür olan. 143 toplumsal Dolayısıyla ilişkilerimizin ve tarihimizin ötesinde bir varlığa sahip değillerdir. 5-6. fakat onlarla düşündüğümüz şeylerdir. bu temsiller aracılığıyla aynı düşünceye sahip olanları biraya toplayabilmektedir. Dolayısıyla herhangi bir İslami cemaate. Yani John GILLES.144 Ait olunan grubun özellikleri ve sunduğu davranış kalıpları bireyin dindarlık ölçütünü ve bunu gündelik yaşamındaki görünümünü doğrudan etkileyen bir unsurdur. içinde bulunulan çevreye göre şekillenmekte ve tanımlanmaktadır. dini yaşam biçimlerine yükledikleri anlamlar kent yaşamındaki dindarlığın biçimini ve niteliğini belirlemektedir. Bu durum ise Bourdieu’nun kullandığı anlamda “habitus”u ifade etmektedir. Daha açık bir ifade ile burada dindarlığın bireysellikten öte toplumsal yanı daha belirgin ve güçlüdür. Kişinin aile yapısı ve yetişme biçimi.3. düşünceden öte bu düşüncelerin kişinin davranışlarında ve yaşamında görünür olan durumları ifade etmektedir. tarikata ya da İslami bir gruba “ait olma” ve “mensup olma” ifadeleri bu tanımlama çerçevesinde kullanılacaktır.” kimlik. Dolayısıyla böylesine biçimsel bir dindarlık. Davranışlarla somut ve görünür olan düşünce biçimleri. 144 143 . Dini gruplar etrafında oluşan ve sergilenen dini kimlikler. Dindar Öznenin Oluşum Süreci ve “İslami Kimlik”: Kimlikler en genel anlamıyla “hakkında düşündüğümüz şeyler değil.72 biçimlerine ve içeriklerine. Commemorations: The Politics of National Identity. aynı zamanda kişilerin dini kimliklerinin de en önemli göstergesidir. 2. Dolayısıyla ne kadar çok İslami grup varsa o kadar da dindarlık tanımı ve ölçütü vardır.

dinsel geleneklerin yeniden yorumlanması anlamına gelmektedir. Müslümanlığı ve dini yaşam biçimini bir kimlik olarak benimseyen. kuşaktan kuşağa aktarılan “Müslüman olarak doğma” kategorilerini reddetmeyi içerdiği için Müslüman kimliğinden farklı özelliklere sahiptir. İslami kimlik. 28. toplumdaki entelektüeller. iç içe geçmiş iki boyuta sahiptir. Böylece İslami kimlik. dini gruplar (tarikat ve cemaatler) ve siyasal partiler gibi farklı gruplar arasındaki rekabetin bir sonucu olarak. İslamcılık ve beraberinde ortaya çıkan İslami kimlik. 38. rollerin normatif özelliklerini ve bir çeşit kendi-öteki kavrayışını sunmaktadır. İslam’ın ya da Müslümanların bir savunucusu olmayı önemseyen tarafıyla siyasi bir tavrı içinde barındırmaktadır. Birinci boyutu. dindarlık ve dini pratikler yeniden tanımlanmakta ve yeni bir biçim kazanmaktadır. Müslüman kimliğin ve geleneklerin eleştirisi. İslami kimlik. Modernleşen Müslümanlar. Ve bu toplumsal çevrelerde din. ulusal kimliklerin diğer biçimleri karşısında vurgulanarak siyasallaştırılmaktadır. ortaya konulmuş olan “Müslüman olmanın” kabul edilmiş biçimlerini. Aynı zamanda bu. İslami kimliğin diğer boyutu ise geniş kapsamlı bir adalet kavramı ve kural temelli tavırlar bütününü ifade etmektedir. Bu durum ise değişimden yana bir gelenekçiliği ifade etmektedir. İslami referanslar. .146 Dolayısıyla Müslüman olma kimliği doğuştan verilen bir statü özelliği taşırken. Nilüfer GÖLE. bireysel ve ortak çıkarlar için bilişsel bir temel ve eylem haritası sunmaktadır.145 İslami kimlik.73 İslami kesim kendi çevresini yaratarak kendi yaşamsal alanlarını oluşturmakta ve bu alanlara gelenekselliğin izlerini taşıyan aynı zamanda modern olanın sembollerini de içinde barındıran “melez” görünümlerin sergilenmesine olanak tanımaktadır. İslami kimlik sonradan kazanılan ve beraberinde yeniden yorumlanan 145 146 Hakan YAVUZ. bireyin dine adanmışlığını ve ritüel uygulamalarına bağlılığı ifade etmektedir. Melez Desenler. dinin özüne dönmeye çağıran köktenci tavırla birlikte son derece kolay bir hale gelmektedir.

Bu durum ise kişinin başkalarının denetiminde olmasına ve karşılıklı bağımlılığa neden olur. Bu özneleşme süreci. (25) FOUCAULT. özne olarak hem iktidarı uygulayan hem de iktidarın uygulandığı taratır. iktidar tarafından tabi kılnmayı içerir.74 dini değer ve kurallar etrafında şekillenen bir yaşam biçimine dayanmaktadır. 79. varolan bir durumun tanımlanması ve ifade edilmesi anlamına gelmektedir.k. .. Özne olma süreci kişiler arasında kurulan ilişkiler aracılığıyla oluşur. Dolayısıyla burada oluşumsal ve bir varoluş süreci içinde sürekli kendini dönüştüren bir kimlik inşası söz konusudur.147 İslami kimliğin oluşum sürecindeki bireyi özne olarak ele almak mümkündür. Bu farklı biçimler ise kendi içinde çelişkilere. Bu iktidar biçimleri ise içinde bulunduğu toplumsal koşullara göre farklı biçimlerde ve etkilerde görülebilmektedir. aynı anda birbirlerinin ve başkalarının eylemleri üzerinde etkili olabilmektedir. Foucault’ya göre iktidar.149 Öznelliklerini de ancak bu iktidar ilişkileri içerisinde kurarlar ve bu ilişkiler dışında bir öznellikten ve özneden bahsetmek mümkün değildir. Buradaki kimlik oluşumu ve inşa sürecini aslında Ulus Baker’in “Kanaatlerden İmajlara” adlı eserinde ifade ettiği “toplumsal tipler” olarak da ifade etmek mümkündür. karşıtlıklara ve çatışmalara neden olabilmektedir. Bu toplumsal tipler ise afektif bir varoluş sürecinde ortaya çıkan öznelerdir. 147 148 Ulus BAKER. Ya da bu süreç bir “özneleşme” süreci olarak değerlendirilebilir. Toplumda yaşayan her birey. 149 A. Bu iktidar ilişikleri aynı zamanda beraberinde direnme ve taktik biçimlerinin de geliştirilmesine neden olmaktadır. Foucault’ya göre bu özneleşme. Bu direnme ve taktik biçimleri ise bireyin bir özne olarak var olmasını ifade eden özneleşme sürecinin önemli bir parçasıdır. yaşam boyunca sürdürülen bir inşa sürecidir.g. Bkz. Elbette burada ifade edilen “kimlik” kavramı. Kanaatlerden İmajlara. 70.148 Bu ilişkiler beraberinde bir iktidar oluşumunu ve ona tabi olmayı gerektirir.

Modernlik ve tahayyül arasındaki pratik ve teorik köprü toplumsal hareketlerin uygulanması yoluyla inşa edilir. Böylece toplumsal alanda İslami hareketlerin karşı karşıya olduğu gerilimler ve kopuşlar ile birlikte modern bir sivil toplumun doğuşu için verimli bir zemin sağlanmaya çalışılmıştır. Siyasal bir İslami kimliğin inşasında. (145). . 39.75 İslami genç kimliğin oluşum sürecinde ise bu direnme ve taktik biçimlerini hem ait olunan dini gruplara karşı ve diğer iktidar biçimlerine karşı görmek mümkündür. öncelikle modernliğin yapısal ve düşünsel süreçleri dikkate alınmalıdır. İslami hareketleri daha liberal ve çoğulcu bir kimlik anlayışına doğru sürüklemesine neden olmuştur. Ve burada bahsedilen kimlik sürekli bir varoluşsal süreci ifade etmektedir. yorumlama ve uyarlama yeteneği İslami kimliğin inşasını teşvik eden ana güçlerdir. Bu gerilimler. Müslümanların İslami kimliği tahayyül ettikleri ve toplumsal ilişkileri yeniden düzenledikleri yeni fırsat alanlarının oluşumuyla sonuçlanmıştır. Dolayısıyla burada söz konusu olan “özne” merkezli bir kimliksel inşa sürecidir. Modernlik tecrübesi. Modernlik ve din arasındaki gerilimler. bu süreçte etkili olan temel dinamiklere bakmak faydalı olacaktır. Böylece İslami grupların modernliğin parçalı tabiatıyla baş edebilmek için yaptıkları girişimlerle yeni görünümler ortaya çıkmaya başlamıştır. Modernliğin gerekleri ve insanın bu gerekleri tahayyül etme. 150 Bkz. siyasetin ve diğer toplumsal alanların. din veya laiklik gibi her şeyi kuşatan ideolojilerden bağımsızlaşmasıdır. Dindar öznenin oluşum ve dönüşüm sürecinde önemli bir yere sahiptir. YAVUZ. Modernliğin esas sonuçlarından biri. kopuşlar ve parçalanmaların yaşandığı bu süreci anlayabilmek ve açıklayabilmek için.150 Bunun sonucu olarak da hem siyasal hem de gündelik olanda parçalanmalar görülmeye başlamıştır. İslami hareketlerin kimlik oluşturmada etkin olma şeklini anlamak için.

: Işık Ergüden. kendi inanç ve kültürüne göre eğitim görme. Bir kavramsal karşıtlık olarak gelenek ve modernliğin 151 Gilles KEPEL.151 Bu taleplerle ortaya çıkan yaşam biçimleri beraberinde birçok durumla eklemlenerek görünürlüğünü sağlamakta ve devam ettirmektedir. kültürel yaşamdan milliyetçi bakış açılarına kadar çok geniş bir yelpazede açıklanabilir. Basit bir biçimde modernliği gelenekten bir kopuş. Bu dinamikler ise modernizmle birlikte belirginleşen gündelik yaşam ve tüketim alışkanlıklarından dinin muhafazakâr ve gelenekselci yapısına. Kavramsal Bir İkilik ve Karşıtlık Olarak “Geleneksellik” ve “Modernlik”: Geleneksel ve modern kavramları sosyal bilimler alanında birçok çalışmada eskiyi ve yeniyi. siyasal yapılanmalarda temsil edilme talep ve beklentileri cemaat kimliğinin kamusal alanda görünür varlığını sürdürülebilir olmasının en belirgin özelliklerini ifade etmektedir. İslam’ı Dönüştüren Temel Dinamikler: İslam dini bireyin gündelik yaşam pratiklerinden siyasal tercih ve tavırlarına kadar tüm yaşamsal alanını etkileyen ve biçimlendiren bir güce sahiptir. Günümüzde ise bu ikili karşıtlığın nasıl iç içe olduğu ve bir arada görünürlüğü çok sık ve doğrudan gözlemlenen bir durumdur. 137-141.3. geleneği ise modernlik öncesi diye tanımlamak bu konuda düşülebilecek en kolay ve en sık hatalardan biridir. Çev. Allah’ın Batısında. 2.76 2. toplu yemek salonlarında dini usullere uygun (helal) yemek yeme. geçmişi ve bugünü ifade eden iki karşıt kavram olarak ele alınmıştır. Gilles Kepel’e göre bireyin başörtüsü takarak okula gitme. Günümüzde bireyin dini yaşama ilişkin talep ve beklentileri özellikle kent yaşamında dini cemaatler aracılığıyla ifade edilmeye ve görünür olmaya başlamaktadır. .3.1. Bu durum ise tek bir dini yaşam biçiminin olmadığını ve dindarlığın dini gruplar ve bunların eksenindeki birçok dinamiklerle beraber biçimlenmesine neden olmaktadır.

BELLAH. dine farklı anlamlar yüklenmektedir. 347. The Heretical Imperative: Contemporary Possibilities Of Religious Affirmation. Peter L. Dolayısıyla dini kimliğe sahip olan üniversite gençliğinin.77 birbirine olan bağımlılığının şiddeti. “Modernleşme ve Gelenek Bağlamında Dini Bilgi ve Otoritenin Dönüşümü”. 155 Bkz. Sosyoloji Açısından Din. dini değerler ve kurallar etrafından nasıl bir yaşam biçimi oluşturdukları ve bu süreçte yaşadıkları gerilimlerin. Bu durum ise din karşısında modern ve gelenek kavramının karşılıklı olarak ele alınması gereğini ortaya koymuştur. (59). 154 Yumni SEZEN. tabii ki gerçek hayatta bu kavramlara referans veren çatışmaların şiddetiyle paraleldir. modern dönemlerde her ne kadar bir gerilimler yaşasa da. çatışmaların nasıl yumuşatılarak dini bir biçime sokulduğu üzerinde dikkat durulması ve anlaşılmaya çalışılması gereken bir durumdur. Yasin AKTAY.155 Elbette bu durumdan insanların dini anlayış ve algılayışları da doğrudan etkilenmektedir. Ancak çatışmanın şiddeti ile kavram ve gerçekliğin uyumu çoğu zaman birbiriyle ters orantılı olduğu görülür. çeşitli görünümlere bürünerek modern toplumsal yapılara uyum sağlamaya başlamıştır. 72.154 Gelenek ile modernitenin bu karşılaşmasında.. dinin de toplumsal değişmeye kaçınılmaz bir etkisi söz konusudur. 89. BERGER. Modern dönemle birlikte ortaya çıkan bir dizi toplumsal değişmenin din alanına olduğu kadar. modern dönemin kurucu sosyal bilimcilerinin dinin geleceğine dair ileri sürdükleri “modernlik süreçleri yerleştikçe dinin ortadan kaybolacağı ya da sadece bireylerin vicdanını ilgilendiren bir mesele haline geleceği”153 şeklindeki öngörülerinin günümüzde geçerliliğinin olmadığı özellikle bir toplumun en eğitimli ve bakış açısı en geniş olan üniversite gençleri ölçüt alınarak doğrulanabilir. Günümüz toplumlarında “din” denildiğinde farklı kesimlerce farklı tanımlamalar yapılmakta. 36. 153 152 . modernleşmeye kayıtsız kal(a)mayan dini kurumlar. Bunun yanı sıra.152 Din. düşünsel ve toplumsal bir dini yaşam algısı da vardır. bu etkilerden uzak durma ve bu etkilere karşı direnme çabasında olan geleneksel.

yüzyılda modern sanat ve estetikteki yenilikleri ifade etmektedir. ekonomi. 11.1. teknolojik ve idari etkinlik ürünlerinin yaygınlaşması olarak ele almaktadır. 158 Raymond WILLIAMS. bilimsel. 252. toplumsal yaşamın çeşitli bölümlerinin (siyaset. “Habermas’ın Postmodern Muhafazakârlığı Eleştirisi”. teknoloji ve endüstrideki gelişmeler ve buluşları ifade ederken. Alain TOURAINE. Kavramsal olarak düşündüğümüzde Latince “modernus” kökünden gelen kavram. zamansal olarak çağcıl bir durumu ifade ederken. eğitim. bilim.157 Dolayısıyla modern. 106.yy’da Avrupa’da başlayan ve sonraları neredeyse bütün dünyayı etkisi altına alan toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimlerine işaret etmektedir.1. 23. aile yaşamı gibi) giderek farklılaşması olarak tanımlanmaktadır. modernlik bir anlayış biçimini ifade etmektedir. Modernliğin Sonuçları.78 2. Zamansal olarak baktığımızda ise modernlik 17. Habermas özellikle kültürel alanın farklılaşmasını ve bilgi. bugünü. DELLALOĞLU. din. Modernliğin Eleştirisi.159 Buna göre modernliğin farklı pratikleri yani 156 157 Anthony GIDDENS.156 Alain Touraine modernliği tanımlarken akılcı. Bu yaygınlaşma ile paralel olarak modernlik. 159 Besim F. “aynı döneme ait olanı” ifade etmek için kullanılmıştır. ahlak ve sanat alanlarındaki evrensellik ve akılsallık ölçütlerini savunmuştur. Habermas estetik modernliğin öldüğünü ileri süren görüşleri ortaya koyduktan sonra kültürel alandaki bu gerilemenin “modernliğe elveda” ya da “postmodernlik adı verilen duruma geçiş” anlamına gelip gelmediğini sorgulamış ve bu noktada “estetik modernlik” ile “toplumsal modernleşme” arasında bir ayrım yapmaya çalışmıştır. “estetik modernlik” kavramı ise 19. . şimdiyi ifade etmektedir. yüzyılın ortalarına kadar “doğrudan zamanımıza ait olan” anlamından öte. geçmiş dönemlerde dâhil olmak üzere.3. Modernlik: Habermas’a göre “modern” en yeni olanı ifade eden bir kavramdır ve bugünü geçmişten. 19. ve gelenekten ayırır.158 Aydınlanma sürecinde “modern” kavramı. Anahtar Sözcükler.

Yani modern dünya ortak özellikleri ortaya koyarak bir arada olmak yerine farklılıkları en ince ayrıntılara kadar vurgulayarak ayrıştıran ve kendi benzerleriyle bir araya gelerek bu farklılıkların sınırlarını iyice belirginleştiren ve keskinleştiren bir eğilime ve güce sahiptir. Ama bu çelişkilerle dolu bir birliktir. Modern olmak. gelişme. modernliğin. bildiğimiz her şeyi yok etmekle tehdit eden bir ortamda bulmaktır kendimizi. kendimizi ve dünyayı dönüştürme olanakları vadeden. ama bir yandan da sahip olduğumuz her şeyi. coşku. sınıfsal ve ulusal. bölünmüşlüğün bir birliğidir: Bizleri sürekli parçalanma ve yenilenmenin. dinsel ve ideolojik sınırların ötesine geçer. bizlere. güç. Bu deneyimin tamamını modernlik olarak adlandırmak istiyorum. etnik cemaatler 160 Marshall BERMAN. Modern hayatta kültürel alanının farklılaşmasının yanı sıra bu modern hayatın gelip geçiciliği ve hızlı bir değişime açık olan yapısı üzerinde dururken Marshall Berman’ın şu ifadesi son derece dikkat çekici ve açıklayıcı olacaktır: Bugün dünyanın her yanında insanların paylaştığı bir yaşamsal deneyim tarzı vardır.79 modernliğin farklı görünümlerini ifade eden daha özel bir görünüme sahip olan ve daha yerel düzeyde bir modernlikten yani “akran” modernliklerden bahsetmek mümkündür. mücadele ve çelişkinin belirsizlik ve acının girdabına sürükler. 27. . Benzerlikler yerine farklılıklar vurgulanmakta bu farklıklar ise toplumsal alanlarda kimi zaman görünmez sınırları olan cemaatler (dini cemaatler.160 Berman’a göre modernizm gelip geçici olan özelliği ile hızlı bir değişimin toplumsal alandaki tüm görünümlerine ve yaşamsal deneyimleri dönüştürerek toplumsal yapı içinde ortaya çıkan farklılaşmalara ve parçalanmalara işaret etmektedir. bu anlamda insanlığı birleştirdiği söylenebilir. Katı Olan Her şey Buharlaşıyor: Modernite Deneyimi. Modern ortamlar ve deneyimler coğrafi ve etnik. serüven.

g. geçmişi. modern dönemde ortaya çıkan bir karışıklık olarak değerlendirilmektedir. 163 A. 72.k. (19).162 “Din ve hafıza” ilişkisi içinde. Modern dönemde değişimlere maruz kalan veya bunu bilinçli olarak benimseyen dini kurumlar dikkate alındığında. Geleneksellik: Her şeyden önce “geleneksel toplum” genellikle endüstriyel. (59). 2. tatil köyleri gibi) olarak karşımıza çıkmaktadır. modern olmayan 161 162 Bkz. söz konusu olgunun “inananlar zincirinin devamlılığı” ilkesine uymadığını ileri sürmektedir.3.80 gibi) olarak kimi zaman ise yüksek duvarlarla örülü yaşam alanları. 38. geçmişle bugünün devamlılığının ne kadar sağlanabildiği noktasında soru işaretleri vardır.. 164 Yanlış bir yaklaşımla. 39. toplumda hâkim olan. Batılı bireyin geçmişiyle ilişkisinin. Buradan modern toplumun “hafıza kaybına” uğradığı. BELLAH. Yani.1. bugünü ve geleceği birbirine eklemleyen ve bireylerin toplumda anlamlı bir yapı içinde hayat sürmelerini sağlayan kolektif hafızanın kurulmaya başlandığı söylenebilir. dinin temsil ettiği anlam ve değerler bütününün oluşturduğu. dolayısıyla bir hafıza toplumu olmadığı. Bu durum.2. hafıza kaybına uğramış olmasından. yani geleneksel olanla bağlarını koparmış olmasından kaynaklanmaktadır. kentleşmiş ve kapitalist “modern topluma” karşı kullanılır. geleneksel toplumların ise.163 Buna göre modern toplumlarda yaşanan gerilimler. 164 Geleneksel toplum yapısını daha iyi anlayabilmek için “gelenek” sözcüğünü açık bir biçimde tanımlanmaya çalışılması gerekir. Bkz. çalışma alanları (güvenlikli siteler. toplumsal bir kurum olarak dinin de bu modernleşme sürecine kayıtsız kalmadığı söylenebilir. dini kavramsal olarak tanımlarken önemli bir yere oturtan Daniele HervieuLeger. Özellikle modernleşme kuramının çeşitli biçimleri içinde “gelenek . bütün yaşam alanlarında kendini hissettiren “hafıza toplumu” oldukları anlaşılmaktadır.161 Bunun üzerine. HERVIEU-LEGER.

166 Sonuç olarak gelenekler değişmeye mahkûmdur ve temel mücadele alanını tam da geleneklerin alternatif kullanımları oluşturmaktadır. Bu sözde geleneksel toplumların her birinin bakış açısını benimsemeye çalıştığımız zaman ve onların tarihsel gelişmelerini izlediğimizde her toplumun gelenek denilebilecek kalıntı (residual) bir yapısı olduğunu fark ederiz. Modernleşme her halükarda geleneğe. modernin içinde de geleneksel izlerin görülmesi yerel modernliklerin varlığına ya da modernliğin yerel görünümlerine işaret etmektedir. Gelenekler değişimi haklılaştırmak için kullanıldıkları gibi. çev. yargılayıcı bir terimdir ve bu doğrultuda. (tradition)” ya da “geleneksel (traditional)” kavramı benzer bir biçimde özgüllükten uzak ve çoğunlukla da reddedilerek kullanılmaktadır. bir yaklaşımı ifade etmektedir (Bkz. 63-73. “Gelenekselcilik (traditionalisme)” neredeyse hiçbir yeniliğe elverişli olmayan alışkanlıklara ve inançlara özgü bir tanımı ifade ederken. bilimsel olmayan ve duygusal bir toplum özelliği atfetmektedir. (160). (Abdullah LAROUI. onun kurumlarına ve zihniyetine karşı işleyen bir özelliğe ve yapıya sahiptir. kırsallık. 388). GÖLE.81 dönemde çok çeşitli toplumları (bir yandan çağdaş avcı ve giyecek toplayıcı gruplar ile öbür yandan Ortaçağ Avrupa devletlerini) bir arada harmanlayan geleneksel toplum. her toplumun gelenek denilen bir yapıya sahip olduğunu iddia etmektedir ve sosyologların eserlerinde bulunan görünür olana dair incelemeler modern sanayi toplumunun sadece ters imajlarıdır. ilkel. bazen sıkı sıkı kaynaşmış aile değerleri ve cemaatin efsanevi altın çağıyla birlikte anılmasına rağmen.: Hasan Bacanlı. (146). 165 Bkz. Tarihselcilik ve Gelenek. 24.” Laroui. 5. pasiflik. Laroui’ya göre “geleneği tarımsallık. “gelenekçi (traditionalist)” kavramı ise genellikle yeniliği reddeden bir tavrı. yani 18. zamana ve mekâna göre yani toplumdan topluma ve zamandan zaman farklılıklar arz ettiği söylemek mümkündür.165 Kavramın tüm gelişimsel ve anlamsal sürecine baktığımızda “geleneksellik” durumunun kaçınılmaz olarak dinamik bir yapıya sahip olduğunu.167 Dolayısıyla geleneğin modern bir biçimde ifade edilmesi. geleneğe ilişkin tüm sosyolojik tahlillerin pratikte olumsuz bir anlama sahip olduğu üzerinde durur. . 166 Abdullah Laroui “gelenek” sözcüğünün anlamını değerler bütünü ve toplumsal yapı bağlamlarında ele alırken. adlandırdığı toplumlara genellikle olumsuz özellikler yani geri. tarih dışılık şeklinde tanımladığımızda. Bu nedenle modernlik ve gelenek tamamen birbiriyle karşıt olarak görülmemesi gerekir. modernin ise geleneksel bir yana sahip olması yani geleneğin içinde modern izler. BERMAN. Bu durum tıpkı tüm bu toplumların endüstriyel Batı’nın bakış açısını benimseyenler tarafından geleneksel olarak tanımlandığı gibi bir anlamı içermektedir.) 167 Bkz. WILLIAMS. modern toplumun. tehdit altındaki değerleri korumanın bir yolu olarak da kullanılabilirler. (153). yüzyıldan beri yürürlükte olan toplumun özelliklerini olumsuz olarak tanımlamaktan başka bir şey yapmış olmayız.

Kısacası modern olan aslında geleneksel olanın “ıslah edilmiş” bir biçimidir.169 Sonuç olarak geleneksel ve modern durumların karşılıklı olarak neden oldukları çatışma ve gerilimlerle gündelik yaşam içinde karşı karşıya kalınmaktadır.g. aydınlanma felsefesinin getirdiği değerlere karşı çıkan muhafazakârlık ile ilişkili olan bir ifade biçimidir. zamana ve koşullara göre uyarlanmış ve değiştirilmiş biçimidir. Dolayısıyla bu karşılaşma esnasında ve sonrasında birbirlerini nasıl etkiledikleri ve dönüştürdükleri önemlidir. beşeri medeniyeti esas aldığı için karşı çıkmıştır. süreksizlikten söz etmek mümkündür.82 Modernleşme sürecinde geleneksel olan. 146. ÇAPCIOĞLU. . bunun yerine dondurulmuş ya da yerel/yerli bir özelliğe bürünmüştür. 172. 168 169 A. kendiliğinden yok olmuş ya da yasaklanmıştır. Sonuçta. Bkz.k. gelenek ve modernlik birbiriyle örtüşmeyen ya da zayıf bir denklik gösteren uyumsuz parçacıklar olarak ortaya çıkmadığı görülürken gelenek modernizme.168 Bu tavır ya da böyle bir tavır sonucunda ortaya çıkan durum. gerçek anlamından uzaklaşmakta ve modern yapı içinde ıslah edilmiş bir biçime bürünmektedir. Gelenekler modernliğe engel teşkil ettiği gerekçesiyle din. ya göz ardı edilmiş. Gelenekler değişimin dinamik kaynakları olarak yeniden yorumlanıp modernliğin içersine taşınmamış. gelenek ve modernlik arasında özel bir kopukluktan. Toplumlarda dinin geleneksel yönü göz önünde bulundurulduğunda. Bu nedenle modernliğin gelenek üzerindeki etkisi dönüştürücü ol(a)mamıştır. modern olan aslında geleneksel olanın geliştirilmiş. Toplumlarda. (126).

. Hastalık. (111). yaşanmış gerçekliğin deneyimine karşılık gelmektedir. 109. Bu anlamda geleneksel yaşam biçimi rutin bir özelliğe sahiptir. Ancak bu rutin. Kısaca geleneksel bağlamda gündelik olanın tamamını dinsel bir tutum içinde tanımlamak. sanayi kapitalizminin ortaya çıkması ve yayılmasına ve kapitalizmin oluşturulduğu her yerde benzer koşullar oluşturma eğilimine işaret eden.170 Dolayısıyla gündelik yaşam. ölüm gibi durumların birbirini izlemesi gibi. 66.3. Tarihin Huzursuzluğu: Modernlik. yaşamı kendi bütünlüğü içinde dinselliğin bir alanı olarak algılamak aslında söz konusu yaşam tarzının olmazsa olmaz şartları arasında yer almaktadır. Bu anlamda zaman kavramından eğlence biçimlerine ruhani 170 Harry HAROOTUNIAN. dinden faklı olarak belli bir inanç ve pratikler bütününe değil. yalnızca öylesine sürdürülen boş bir alışkanlık olmaktan öte. Bu tür sorunlarla karşı karşıya kalındığında bunlarla baş edebilmek için geleneksel olarak yerleşmiş adetlerle uyum içinde çareler aranmakta ve özellikle din içinde güçlü ve değişmez olan kurallara başvurulmaktadır. Kültürel Pratik ve Gündelik Hayat Sorunu.171 Geleneksel toplumlarda gündelik hayatın sıradanlığı. yaşanılan dünyanın değişime kapalı olmasından kaynaklanmaktadır.2. GIDDENS. Geleneksellik ve Modernliğin Kavşak Noktası Olarak “Gündelik Yaşam”: Gündelik yaşam. kapitalizm ve modernizm ile eşzamanlılığı ifade eden bir duruma denk gelmektedir. 171 Bkz. bu inanç ve pratiklerin.83 2. Taklit edilebilecek model ise bellidir ve bu model din ile kutsallaştırılmıştır. gerçekte anlamlı olan bir rutine. kişilerin hayatında sık sık görülebilen zorunlu değişiklikler de dâhil olmak üzere halkın çoğunluğu için günlük yaşamla gelenek arasında ahlaki sayabilecek bir bağlantı söz konusudur. Kapitalizm öncesi toplumlarda geleneğin gündelik yaşama etkisi günümüze göre daha güçlü görünmektedir. sıradanlığa sahiptir. Gelenek. özellikle içinde bulundukları dönemle doğrudan ilişkili olarak tüm toplumsal yaşamı düzenleme etkisi ve güçlerine işaret etmektedir.

84 faaliyetlerden hayat stratejilerinin tayinine kadar varan geniş bir düzlemde. Bu iki koşulun bulunmayışı anlamayı imkânsız kılar ve yanlış anlamalara yol açar. . örgütlenmiş ya da tüketime yönlendirilmiş olarak tanımlanan toplumun yani modernliğin temel ürünü olacaktır. dinselliğin gücünden cesaret alan bir “hayatı kutsallaştırma” faaliyeti söz konusudur. Henri LEFEBVRE. 172 173 Necdet SUBAŞI. 174 A. Oysa gündelik yaşam üzerine eleştirel olarak düşünmek. içinde yaşadığımız toplumun gündelikliğini ve modernliği doğuran özelliklerini dikkatle gözlemlemek gerekir. Ardından da görünüşte anlamsız gibi duran öğeler arasından esas olanı yakalamak. olguları düzene sokarak. bir inanç sistemi doğrudan gündelik yaşama müdahale eden. 87.k.172 Burada gündelik yaşamı.k. Sonuç olarak gündeliklik.g. 175 A. teknoloji ve kültürün veya kültürel çözülmenin içine yerleştirmeyi zorunlu kılmaktadır. gündelik yaşamı biçimlendiren bir olgudur. sonuçta toplumsal gerçeklik dünyasında varlığını sürdüren çelişkileri kavramak için yeterli bir imkân sunmaktadır.. 82. toplumun değişim perspektiflerini dikkatle gözlemlemek ve değerlendirmeye çalışmak gerekir. Günümüzde gündelik hayatı şekillendiren unsurları anlamak için ihtiyaç duyduğumuz çerçeveyi ise tüketim kültürü ve yaşam tarzı stratejileri belirlemektedir. anlamlandırabilmek ve açıklayabilmek için bugünü ve şimdiyi anlamak çok önemlidir. tarihsel olanla temas edilen bir alan olmasına rağmen bugün genellikle ya önemsiz sayılarak göz ardı edilip parçalamakta ya da meta düzeyine indirgenerek nesneleştirilmektedir. Bunu gerçekleştirmek ise gündelik olanı. 87. orada yaşamış olmak. “Modern Türkiye’de Dinin Referans Gücü”. Modern Dünyada Gündelik Hayat. devletin.173 Başka bir ifade ile gündelik hayatı anlayabilmek.g. dolayısıyla gündelik olanı anlamak ve gündeliklik teorisini oluşturmak için bazı ön koşullar vardır: Öncelikle gündelik hayatın içinde bulunmak. küreselliğin..174 Gündelik hayatı tanımlarken. sonra da onu kabul etmek ve onun karşısında eleştirel bir mesafe bırakmak gerekir. Din ya da herhangi bir kutsala inanma.175 Gündelik yaşam. yön veren. 35.

Dinin gerçeklik tasavvuruna ikna olan bireyin kendi gündelik hayatını düzenlemedeki tercihini dinden yana kullanması da. 176 177 Susan WILLIS. bireylerce meşrulaştırılmış bir hayatı yansıtmaktadır. Din olgusu. Bireyin gündelik yaşamındaki en belirleyici. 184. Ayrıca dine ait temel göstergeleri. kurallar ve bunların uygulanması ile ortaya çıkan dini pratikler. yani daha önce sadece özel alanlarda sürdürülen dini inanç ve ibadet biçimleri kamusal alana çıkarak daha görünür hale gelmeye başlamıştır. en muhafazakâr hatta en kutsal. 1-2. Bkz. verili kültürün dönüştürülmesini de mümkün kılmaktadır. Gündelik olanın akışı içindeki gerçeklik dünyası. etkileyici ve yönlendirici unsur olan dini değerler. Meşrulaştırma sürecinde ise etkili olan yapı ise din olmaktadır. en geleneksel. önemli bir tavır alış olarak değerlendirilmektedir. . (12). kendi iç gerilimleri ve çatışmaları içinde kavramak ve bu şekilde ortaya çıkan toplumsal anlamlara ulaşmak. Çünkü gündelik hayat dinamik bir yapıya sahiptir ve şimdiyi vurgulayarak onu etkileme ve dönüştürme çabasındadır. en dinsel olanı bile dönüştürme ve modern olana uyarlama gücüne ve etkisine sahiptir. Gündelik Hayat Kılavuzu. modern toplum yapısı içinde gündelik yaşam içine eklemlenebilmektedir. İbadet biçimlerinden dini davranış biçimlerine kadar toplumsal ve bireysel yaşam içinde ortaya çıkan bütün dini pratikler.177 Dolayısıyla toplumsal hayatın incelenmesine ilişkin çalışmalarda dinin olumlama gücünü de dikkate alarak toplumsal yapıyı ve toplumsal ilişkileri anlamaya ve açıklamaya çalışmak doğru bilgiye ulaşmada önemli ipuçları sağlamaktadır.176 Yaşanan bu gerilimler ekseni. bireysel ve toplumsal düzeyde gündelik yaşam alanının örgütlenişinden toplumsal yaşamın örgütlenişine kadar her alanda önemli ve etkili olmaktadır.85 Hatta gündelik yaşamı. sadece dini alanlarda değil neredeyse tüm toplumsal alanlarda da yoğun olarak görmek mümkündür. meşrulaştırma ve strateji belirleme açısından. Dindarlık gündelik yaşamın her alanına nüfuz etmeye. modern toplum yapıları içinde dinamik bir özelliğe sahiptirler. MERİÇ.

178 Bugün İslami yeniden canlanış olarak tanımlanan bu olgu. (19). 31. modernleşme ve dünyevileşme (secularisation) iç içe geçmiş ve birlikte ilerleyen iki kavram olarak düşünülebilir. (153). HERVIEU-LEGER. 2. W. s. haz. İslami değerler ve kurallar etrafında İslami bir kimlikle yeniden tanımlanması ve üretilmesidir.86 Leger’in de açıkladığı gibi “önceki dönemlerde hiçbir yerde gözlemlenemeyen dindarlık ve dinsel davranışları şimdi spor.180 Böylece ortaya çıkan bu süreçte bir yandan bilinç düzeyinde ve diğer yandan toplumsal yapıda ortaya çıkan durum. araçlarının ve ürünlerinin. geleneksel dini düşüncenin ve yaşantının. “Secularisme”. 179 178 . aslında dinin. 181 Sekülerleşme (Secularization): Sekülarizm sözcüğünü dile 1851 yılında George Jacop Holyoake sokmuştur. Foote ve diğer ateistler seküler hareketle özdeşleştirilmişlerse de. teizmlerine halel gelmeden bu amaçları gerçekleştirme mücadelesine katılmalarını umuyordu ve çok az başarı elde etmiş olmasa da bu tutumu ısrarla korumuştur (Eric S. Modernite olarak tanımlanan ve ifade edilen olgu. Charles Watts. 31. beklentiyi hatta bir zorlamayı da içermektedir. Holyoake sekülarizm sözcüğünü kullanarak kendi teizm karşıtı konumunu Bradlaugh’un atesit beyanlarından ayırmayı amaçlıyordu ve her ne kadar Bradlaugh. Dünyevileşme ve İslam: Klasik sosyoloji ve siyaset bilimi kuramında modernleşme konusu hem bir bilimsel öngörüyü hem de kural koyucu (normatif) bir tercihi. Necdet SUBAŞI. The Sacred Canopy -Elements of a Sociological Theory of Religion. 36). Waterhouse. Encyclopedia of Religion and Ethic. siyaset. Kutsanmış Görüntüler. modern dünyanın kurumlarının. Buna göre. 182 Peter BERGER. Talal Asad. cilt II. G. James Hastings. siyasi ve etik amaçlarının mutlaka ateist inanca bağlı olmayı gerektirmediğini göstermeye çabalamıştı: liberal düşünceli teistlerin. 33. “dünyevileşme”181 süreci olarak adlandırılmaktadır.179 Yani burada söz konusu olan. 180 Bkz. değişen toplum yapısında yeni bir tarzda kendisine bir yer edinme sürecinin bir yansıması olarak düşünülebilir.182 Burada sekülerleşme fikri ve bu fikrin modernlikteki yeri üzerine birçok şey yazılmasına karşın José Casanova’nın altı ülkede yapmış olduğu saha çalışmalarına dayanarak ortaya attığı Bkz.3.3. 127. bireyin zihin dünyasında ve kurumsal yapıda egemenliğini yitirmesine yol açmaktadır. Holyoake her zaman sekülarizmin toplumsal.348 – Akt. çevrebilim ve rock konserleri gibi gündelik yaşamın birçok alanında görmek mümkündür. BERGER. Sekülerliğin Biçimleri.

Public Religions in the Modern World. Köprü Dergisi 2007 Güz. Hayrettin Karaman tevhit inancını şöyle açıklamaktadır: “Allah’ın yaratıcı. bağlılığın ve kurumların toplumsal öneminin azalması. bunlara yön vererek ve kontrol altına almaya çalışan dünyevi bir dindir. Weber’den beri modernliğin gelişmesinde esas alınan üç temel öğeye dikkat çekmektedir:184 1) Toplumsal uzamlar arasındaki yapısal farklılaşmanın artması sonucunda dinin siyasetten. 2) Dinin kendi alanı içerisinde özelleşmesi. Müslüman bireyin sadece manevi hayatına müdahale etmenin yanı sıra. 99. bilimden ayrılması. siyaset ilişkileri. üstünlük. 217. Muhammed de sadece bir peygamber değil aynı zamanda devlet başkanıdır. eşsiz. dünyevileşmeye yatkın bir din değildir ve Müslüman toplumlarda dinin etkisi azalma göstermez. Objektif bilgi ile Allah’ın verdiği sabit olan izin ve selâhiyet bulunmadıkça veya kullar meşru yollardan.”(Hayrettin Karaman. Çev. Siyaset ve Devlet”. 184 Talal ASAD. 11. Chicago. toplumsal hayattaki tüm faaliyetlerini biçimlendiren. Fakat İslam dünyası bu sosyolojik genelleme karşısında bir istisna oluşturmaktadır. ekonomiden. düzenleyen. hüküm koyucu ve hükmedici olarak bir. Diğer ilkeler bu tevhid ilkesinin açılımı sayılabilir. Çünkü İslam dini. Kimlikler Siyaseti. toplum. Daha sonraki İslami Daha ayrıntılı bilgi için bakınız. tek. kulluk ve itaat yalnız Allah’adır. kâinata hâkim (kayyûm). University of Chicago Pres. birliğine ve O’nun tek yaratıcı olduğuna inanmak. 185 Haldun GÜLALP. ortaksız. Sekülerliğin Biçimleri. sözleşmelerle razı olmadıkça hiçbir kimsenin diğeri üzerinde “hâkimlik.: Ferit Burak Aydar. ma’bûd. sahiplik. “İslam. José Casanova (1994). tevhid186 ilkesi nedeniyle dini ve dünyevi olanı ayrıştıramayan bir dindir. İslam dini. Bütün insanlar aynı unsurdan yaratılmışlardır. 3) Dini inancın.183 Casanova bu çalışmasındaki sekülerleşme tezinde. sayı) 183 .185 Çünkü İslam dini. Üstelik dinin ve devletin bu biraradalığı yalnızca erken İslami topluluklara özgü bir şey değildir. Tüm ilahi dinlerin (özellikle İslamiyet’ten hemen önceki bir din olması nedeniyle Hıristiyanlık dini göz önünde bulundurulduğunda) aksine İslam.87 tez dikkat çekicidir. yöneticilik” hakkı ve selâhiyeti yoktur. 186 Tevhid: Allah’ın varlığına. sadece bir din olarak değil aynı zamanda siyasal bir topluluk olarak da doğmuştur. Kamusal alanda din. benzersiz olduğu gerçeğidir.

Devamında ortaya konulan ise farklılaşan zamansal formlar ve kültürel mekânlar ile farklılaşan üretim tarzlarının ve güçlerinin bir arada var olmalarıdır. İslam kendisinden başka bir toplum düzenlemesine ve modern kurumların gelişimi için merkezi bir önem taşıyan özerk bir seküler alana izin vermeden. bireyin hem bu dünya için hem de ahret için çalışmalısı gerektiği ve tüm pratiklerinde Allah’ın rızasının gözetilmesidir.4. HAROOTUNIAN.3. Bu gerilim ve parçalanmaları somut olarak gündelik yaşam pratikleri içinde görmek mümkündür. Islam and Liberal Democracy: A Historical Overview. (170). yarın ölecekmiş gibi öteki dünya (ahiret) için çalışınız” hadisini hatırlamak anlamlıdır. Bu ikisi arasındaki denge bozulduğunda ve dünyevi olana bağlılık attığında ise din ve modernlik arasında gerilimlerin ve parçalanmaların başladığı görülmektedir. Özellikle kapitalizmin beraberinde getirdiği tüketim kültürü ve bunun sonucunda farklılaşmaya başlayan yaşam tarzları bu durumun en belirgin örneğidir. . tüm dini pratiklerin amacında bu dünyanın hedeflenmesi görülmektedir.187 Çünkü İslam dini hem bu dünya için hem de öteki dünya (ahiret) için sürekli çalışmayı emreden bir dindir. İslam dini içinde yaygın olan ilke. Fakat temel sorun olarak.188 187 188 Bernard LEWIS. 71. 2. toplumsal yaşamı düzenleyen ve belli bir yaşam tarzı sunan İslam dini. Bkz. Yaşam Tarzları ve Tüketim Kültürü: Gündelik hayatın kalbinde yatan. hayatın bütün alanlarını kuşatan bir dindir. Sonuç olarak. Bu konuda “hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için.88 devletlerde de bu özellik görülmektedir. 58. temelde dünyevi bir dindir. kapitalizmin ürettiği ve toplumlara değişik uğraklarda ve değişik yoğunlukta giren eşitsiz bir kalkınma figürüdür.

Yani. televizyon dizilerinin. yapısal olarak sınırları belirsiz olan değişken bir özellik taşır.k. yaşam tarzlarının her şeyden önce modernliğe özgü bir statü gruplaşması olduğunu söyler.. Modernizm ve sonrası dönemle eşzamanlılığa sahip olan yaşam tarzları. sadece bir başörtüsü olmaktan öte İslami bir yaşam biçimini temsil eden bir anlama sahiptir. programlarının. Modern toplumların vitrinleri. onu tüketenin yaşam biçimini yansıtır ya da ona farklı bir yaşam biçim kalıbı sunar. A. David Chaney. Burada yaşam tarzı olarak tanımlanmak istenen birebir kişilerin ya da grupların yaşantıları değil. Bu sembollere dayalı olarak sunulan yaşam biçimlerinde kitle iletişim araçlarının özellikle de televizyonun çok büyük etkisi vardır.g.189 Bu nedenle de yaşam biçimlerinin tüketimle ilgili toplumsal düzenlemelere dayandığı varsayımından hareket edilebilir. yarışmalarının içine yerleştirilerek 189 190 David CHANEY. Dolayısıyla tüketim nesnesine yüklenen simgesel değerler. 54. günlük yaşamın belirli özelliklerinin toplumsal ya da simgesel değerlerle donatıldığı kalıplaşmış biçimlerdir.89 Yaşam tarzları en genel anlamıyla insanları birbirlerinden farklı kılan davranış kalıplarıdır. günümüzde başörtüsüne yüklenen anlam. yani doğrudan görülen kimliklerinin üstünde ve ötesinde temsil eder göründükleri anlamlardır. yaşam biçimleri için geçerli olanın. Ayrıca bu başörtüsünün biçimi. Kurgulanan yaşam biçimleri reklâmların. yaşam biçimleri. sahneleri tüketime yönelik olarak sunulan yaşam biçimlerini de içeren görüntü ve söylemlerle doludur. bunların kültür içindeki temsil ediliş biçimleridir. 24. sadece bir gruba ait olmanın getirdiği ve bu durumdan faydalanılacak ayrıcalıklar bütünü değil. markası ve renkleri de İslami yaşam biçimi içindeki farklılıkları ifade etmektedir. . ekranları.190 Örneğin. Yaşam Tarzları. Bunun nedeni ise yaşam tarzlarının sınıfsal farklılıklardan ziyade bir kültür içinde gizlenmesi ve bir tüketim metası haline gelmesidir. ürünlerin simgesel anlamları. bu ayrıcalıkların kullanılış biçimlerinden de kaynaklanmaktadır. Çünkü yaşam tarzları. Chaney’e göre.

Bu noktada yeni gelişen bu tüketim biçimlerinde yaşanan sorunu nedeni.195 Çünkü tüketim 191 192 A. (192). yani tüketicilerin ihtiyaçları ile hiçbir ilgisi olmayan semboller alanına dönüşmüştür. 143. cazibe. gündelik tüketim malları lüks. Dolayısıyla tüketim hem bir ideolojik değerler sistemi. mağaza vitrinlerinde sunulan sıradan. Tüketimin ve tüketim alışkanlıklarının da hızlı bir biçimde değişmesiyle birlikte tüketim sadece yaşam tarzları için bir araç olmakla kalmamış..194 Baudrillard’a göre günümüzde tüketim mal ve hizmetler aracılığıyla bireylerin ihtiyaçlarının tatmin edilmesinin de ötesinde bir göstergeler sistemi (meta-gösterge) olarak ele alınmalıdır. 114.g.191 Sonuç olarak tüketim alışkanlıkları ve biçimleri. Tüketim. hem de iletişim sistemi ve değiş tokuş yapısıdır. 86. güzellik. göstergelerin düzenlenmesini ve grubun bütünleşmesini güvence altına alan bir sistemdir.k. modern kapitalizmin yaşandığı tüm ülkelerdeki sıradan insanları en çok etkileyen süreçlerden biri haline gelmiştir. 117. 91.193 Büyük alışveriş merkezlerinde. aynı zaman da yaşam biçiminin hayata geçirilmesi anlamına da gelmeye başlamıştır. bu sıradan insanların tüketim mallarını kullanabilmeleri ve gittikçe 192 artan çeşitlilikteki tüketici deneyimlerini gerçekleştirebilmeleridir. kullanım değerlerinin tüketimi biçiminde maddi bir fayda olarak değil. tüketicinin satın aldığı şey ile “gerçek” arasındaki kopukluklardır. asıl ihtiyaca yönelik. Postmodernizm ve Tüketim Kültürü. her şeyden önce göstergelerin tüketimi olarak anlaşılması gerekir. BOCOCK.90 televizyon aracılığıyla daha geniş insan topluluklarına ulaşmakta ve onları daha hızlı bir biçimde yönlendirilmektedir. Ona göre tüketim. 194 Bkz. Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm. Burada göstergeler ya da semboller olarak tanımlanan şey. işlevsel olan gerçek kullanım anlamı yitirilmeye başlamasına neden olmaktadır. 193 Mike FEATHERSTONE. 1950’lerden sonra kapitalizmin meşrulaşmasını sağlayan şey. Tüketimin. 195 Jean BAUDRILLARD. güç ve güven gibi sıfatlarla ilişkilendirilmesi. . reklam panolarında. Robert BOCOCK.

modern toplumlardaki değer ve anlayışlara göre oluşan farklı tüketim anlayışları beraberinde farklı yaşam tarzlarının da oluşmasını sağlamaktadır.197 Dolayısıyla toplumsal yaşam içinde tüketim biçimlerinin. Modadan modern tüketim kalıplarına. Sonuç olarak. toplumsal pratiklerin yani bedenin dışsallaşması.”196 Her şeyden önce modernlik. (11). nesnenin kendisi değil. ona yüklenen sembolik anlam ve değerlerdir. Meyda YEĞENOĞLU. Yani bu noktada tüketilen. özelliklede kadın bedeninin dışsallaşması sorunudur. SUBAŞI. Çünkü farklılığın ve seçkinliğin sosyal alana ilk taşındığı alan bedendir. Sömürgeci Fanteziler. Yukarıda bahsedildiği gibi tüm tüketim nesnelerinde olduğu gibi dini bir takım değerler de bu süreç içinde. sınıfsal beğeni tarzının maddileşmiş bir biçimidir. Ayrıca yaşam tarzları arasındaki farklılık sorunun basit düzlemde bireysel tercihler sorunu değil.198 Böylece tüketim kültürü ile birlikte dinin sahip olduğu değerlerin ve pratiklerin yeniden tanımlanarak tüketiciye sunulması söz konusudur. Dolayısıyla tüketim kültürü de dini pratikleri dönüştürülerek modern zamanlara uyarlanmasının araçlarından biridir. 198 Bkz.91 ekonomisinde kullanım değerinin yerini mübadele değeri almaktadır. BOURDIEU. beden üzerinden anlamlandırılmaya ve yorumlanmaya çalışılmaktadır. entelektüel uğraşlardan sanatsal yapıtlara kadar pek çok alan din ve modernitenin Müslüman özne üzerinden gerçekleşen bileşimlerini yansıtmaktadır. 142. yaşam tarzlarının ve bunların taşıdığı sembollerin görünürlüğü. Bourdieu’ye göre “beden. bireyin görünür kılınmasıyla bedene ilişkin bütünsel bir kontrol ve hâkimiyet kurma ilkesine dayanır. Yaşam tarzları arasında en önemli farklıklardan biri kamusal alanda bedenin. 145. Tüm bunlar gösteriyor ki. kamusal alanların kullanım biçimleri. gerçek anlamlarının. 190. . özellikle kent yaşamında dinsellikle buluşan ve kendi yaşam tarzlarını oluşturan tüketim eksenli olan kendine özgü bir modernleşmeden söz etmek mümkündür. (36). sanat ve modanın “ne olduğu” ve “nasıl olması” gerektiği konusundaki kapsamlı uygulamalardaki farklılıklar sorunudur. 196 197 Bkz.

Bu dönüşümün ve değişimin ilk gözlemlendiği ve dolayısıyla en görünür olduğu semboller dini örtünme biçimlerini içeren sembollerdir. .92 işlevlerinin ve değerlerinin dışında farklı anlamları içinde barındıran sembolik nesneler haline dönüşmeye başlamıştır. Bu durum. bu değerlerin biçimleri ve onlara yüklenen anlamlardır. Burada değişen unsurlar. geleneksel sembollerin ve değerlerin modern anlamda dönüşümünü ifade etmektedir.

. Dolayısıyla 1980 sonrası dönemde İslamcılığın toplumsal bir harekete dönüşmesi. 1980 sonrası hem toplumsal bir hareket olarak hem de daha güçlü siyasal bir yapı olarak ortaya çıkmasında (başta İran Devrimi ve serbest piyasa ekonomisinin yaygınlaşması gibi) dünyadaki toplumsal. 1970 sonrası başlayan ve 1980’li yıllarda hızla yükselişe geçen dönem ise İslami Hareket olarak tanımlanmaya çalışılmıştır.199 Böylece 1970’li yılların sonu ve 1980’li yıllarda ise mevcut siyasal boşluktan faydalanarak daha da güçlenmektedir. TÜRKİYE’DE İSLAMCILIK ve İSLAMİ HAREKET İslamcılık. Bunu en açık bir biçimde İslamcılık ve İslami hareket arasında gerçekleşen yer değişiminde gözlemlememiz mümkündür. Elbette Türkiye’de İslam’ı her şeyden önce siyasal bir projeye ya da toplumsal bir harekete dönüşmeden önce ya da dönüşmesinden öte bireylerin gündelik yaşamında yer alan pratikler çerçevesinde bir yaşam biçimi olarak düşünmek gerekir. “İslam’ın Üç Siyaset Tarzı veya İslamcılığın Üç Nesli”. siyasetin ve toplumsal hayatın en önemli dinamiklerinden birisi olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.93 3. Bu nedenle 199 Ali BULAÇ. “İslami hareket” ile yer değiştirmesi 1950’lerden sonrasına rastlamaktadır. Geçen yüzyılın son çeyreğinden itibaren siyasi ve fikri bir ıslah hareketi olarak ortaya çıkan İslamcılık akımının. daha bilinçli ve daha güçlü bir biçimde sürdürülmesi sağlanmıştır. İslami hareket veya siyasal İslam terimleri duruma göre belli tarihsel dönemlerin öne çıkardığı siyasal ve toplumsal değişimler dikkatle incelendiğinde birbirleriyle yer değiştirebilmektedirler. Yine de unutmamak gerekir ki. Araştırma boyunca 1970’li yıllara kadar gözlemlenen ve siyasal anlamda hızla bir ideolojik bir yapıya bürünmeye başlayan dönem İslamcılık. onun ideolojik yanını ortadan kaldırmamış sadece örgütlü. İslam Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca siyasal alanı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyerek. İslam’ın. 67. siyasal ve ekonomik yapıdaki değişikliklerin de çok büyük etkisi olmuştur.

3.94 İslam’ı hem makro düzeyde. 1970'li yılardan itibaren yeni bir ivme kazanmış olup. muhafazakâr ideolojileri ile birlikte vurgulanarak görünür olmaya çalışmıştır. o tarihten bu yana tüm hızıyla devam etmiştir. Bu hızlı ve köklü değişimin 1950'li yıllardan bu yana çok daha hızlı bir biçimde ilerlediği gözlenmiştir. Bu nedenle Cumhuriyet .1. gerek Cumhuriyet öncesi gerekse Cumhuriyet döneminde hem siyaset alanında hem de kültürel ve toplumsal alanda etkin ve güçlü olan önemli dinamiklerden olduğu görülmektedir. Dolayısıyla hem tarihsel olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşum ve devamı sürecindeki bir güç unsuru hem de halk tabanında siyasal bir oluşum olarak ele alınmalıdır. Hem bireyler üstü siyasal alanı (devlet siyaseti olarak) hem de bireyin kamusal ve özel alandaki durumunu ve tavrını etkileyen ve yönlendiren güç odaklarından biri olmuştur. Bu toplumun hemen hemen her alanında görülen değişim. dışlanma dönemlerinde kendi varlığını sürdürebilmek için dönemin milliyetçi. Özellikle yok sayılma. İslam dininin. Zaman zaman hem siyaset alanından dışlanmış. yok sayılarak baskı altına alınmaya çalışılmış hem de siyaset yapmanın en önemli aracı olarak kullanılmaya çalışılmıştır. toplumsal ve siyasal hayatı etkileyen hem de mikro düzeyde bireylerin gündelik yaşamlarını etkileyen ve yönlendiren bir güç unusuru olarak düşünmek gerekir. gelenek ve değişimin karşısında çok yönlü karmaşık etkileşimi göz önünde bulundurulduğunda kendi iç ve dış dinamikleri çerçevesinde sıkıntılı bir süreç içinde var olma çabasında olduğu gözlenmektedir. Türkiye’de Siyasal Yaşam ve İslam: Türkiye’de din olgusunun. Türk toplumu özellikle Tanzimat’tan itibaren çok önemli değişimlere sahne olmaya başlamış ve bu değişim Cumhuriyetle birlikte büyük bir azim ve kararlılıkla çağdaşlaşmayı ve onun vazgeçilmez ön şartı olarak kabul edilen laikliği seçmiş bulunan Türkiye'de köklü bir değişimle karşı karşıya kalmıştır.

zaman zaman ise laiklik tanımlaması adı altında ifade edilmektedir) karşısında olan. Milli Selamet Partisi – MSP (1972-1980). (145). Türkiye laik bir devlet yapısına sahip bir ülke olarak varlığını sürdürmekte ve yasaları ile İslami yani şer-i hukuktan ayrılmaktadır. Böylece dini söylem. Cumhuriyet’in ilanından bugüne. önce büyük hükümet partileri Demokrat Parti (DP-1950) ve Adalet Partisi (AP-1960’lar) ile yakın işbirliğiyle. 73. toplumsal ve kültürel faaliyetlerde bulunmaya başlamışlardır. günümüze kadar doğrudan ya da dolaylı olarak iktidarda olmuş. siyasetteki etkisi ise belirgin bir biçimde hızla artarak siyasal alanda kendini var etmiştir. Fazilet Partisi – FP (1998-2001) ve Saadet Partisi’nin – SP (2001’den günümüze) öncülü olan bir partidir. üç farklı hükümette koalisyon ortağı olarak yer almıştır. Refah Partisi – RP (1983-1998). 1960’ların sonundan bu yana ise bağımsız bir İslami parti olan Milli Nizam Partisi (MNP) aracılığıyla ana akım politikalara dâhil olmaya başlamıştır. Türk siyasi hayatını etkileyen ve yönlendiren dinamiklerden biri olagelmiştir. Sonuç olarak İslam. Elizabeth ÖZDALGA.200 Daha sonra 1972 yılında kurulan Milli Selamet Partisi (MSP). sağ ideolojilerle eklemlenerek var olmaya ve siyaset alanında etkinliğini sürdürmeye çalışmıştır.95 ideolojisinin (ki bu durum zaman zaman Kemalist ideoloji. Milli Nizam Partisi (MNP). Ancak bu durum. İslami düşüncenin siyasetten uzak tutulduğu anlamına gelmemektedir. Siyaset alanındaki dışlanma durumu bireylerin gündelik yaşamlarındaki ve kamusal alandaki faaliyetlerini de etkilemiş ve dindarlığın tamamen özel alana sığdırılmaya çalışılmasına neden olmuştur. İslami gruplar kendi hükümet dışı örgütlerini kurmaya. . Bu durumun ise dönemin siyasi politikaları ve iktidarın bakış açısına göre değişebildiği görülmektedir. İlk İslami parti 1970’te Necmettin Erbakan’ın öncülüğünde kurulan Milli Nizam Partisi (MNP) idi. 1950’de çok partili sisteme geçilmesinden bu yana İslam. 1980’lerle 1990’ların Refah Partisi (RP) tekrarlanan seçim zaferleri sayesinde yerel olduğu kadar ulusal politikalarla sıkı sıkıya bütünleşmiştir. Sivil özgürlükleri genişleten 1961 Anayasası ile birlikte. YAVUZ. İslamcılığın Türkiye Seyri.201 Günümüzde ise 2002’den bu yana siyasette güçlü bir etkiye sahip ve iki dönem üst üste çok yüksek oranlarla seçimi kazanarak hükümeti kurma görevine tek 200 201 Bkz. 55.

tüm Cumhuriyet tarihi boyunca. GÖLE. (146). Sonuç olarak gerek Cumhuriyet öncesi dönemde gerekse Cumhuriyet döneminde. Türk-İslam kimliği ve laik bir batı modernleşmesi arasındaki çekişmeli bir bağın siyasal bir ifadesi haline gelmeye başlamıştır. 105. ikinci kuşak ise 1950-2000 yıllarındaki yaşam biçimlerini ve ortak siyasal ve kültürel bir dili ifade etmektedir.96 başına sahip olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı.202 Türkiye’deki güncel İslamcı hareketler 1950’lerde ortaya çıkmış ve 1980 sonrası dönemde hızla büyümeye ve yayılmaya başlamışlardır. Bkz. üç farklı İslami kuşaktan bahseder. farklı aşamalardan geçmekte ve her bir aşama yeni siyasal açılımlar. Gerek İslamcılık gerekse İslami hareket olarak tanımlanan İslami düşünce ve yaşam biçimleri. Bu fırsat alanlarının ya da alternatif alanların ortaya çıkması sonucunda. Yine bu dönemde kenar gruplar (çevre) şehir merkezlerine (merkez) doğru kaymışlar.203 Bu konuda Ali Bulaç. “kurtarıcı 202 203 Bkz. İslamcı hareketler. bu çevreden merkeze doğru kaymaya başlayan ve merkezdeki alanlara talip olan bu yeni grupların arayışlarına cevap vermeye ve genelde modernleşme. televizyon ve yazılı medya gibi söylemsel alanların genişlemesinin bir sonucu olarak alternatif görünümler ortaya koyabilmektedir. radyo. YAVUZ. İslami hareketler silahlı tepkiden (1923-1937) içe dönük tefekkür hareketine (1937-1950). ekonominin liberalleşmesi. (145). laik eğitime ve yukarı doğru toplumsal bir hareketliliğe ulaşma konusunda yeni fırsatlar elde etmeye başlamışlardır. iş dünyasının artan özerkliği. 52. toplumsal yapının hem kültürel hem de siyasal alanında en önemli ve en etkili dinamiklerinden biri olduğunu vurgulamak gerekir. bu durumun en son örneğidir. devlet merkezli katılımcı harekete (1950’den günümüze) ve giderek daha fazla gündelik yaşamı esas alan mikro ölçekli hareketlere (1983’ten günümüze) doğru bir kayma göstermiştir. . İslamcılık. özel de ise laik seçkinlerle uzlaşmalarını sağlamaya başlamıştır. Ali Bulaç’a göre birinci kuşak 1856-1924. Birinci kuşak İslamcılar.

“yeni bir toplum ve devlet tasarımı”. 49. 1990’lı yılların sonlarına doğru tamamen görünür olmaya başlayan bu İslami kuşağın. ancak politik ve kurumsal olanın önemi ve gerekliliği yanında asıl bireysel tercihler.g. sivil inisiyatif kullanımı ve buna paralel olarak aşağıdan yukarıya doğru gelişen bir İslamlaşma sürecinin dini hayatın doğrudan kendisini ve kendisi için bir amaç olarak öne çıkarması” tanımlamasını yapmaktadır. 2000 sonrası dönemi ifade eden (ki temelleri 1980 sonrası dönemde atılan ve 1990 sonlarında iyice şekillenmiş olan) üçüncü kuşak İslamcılar ise “aşmacı ve dönüştürücü misyon”. “Aslu’d-din (dinin aslına dönme)” gibi terimlerle ifade edilirken. “hayatu’d-din” gibi terimlerle ifade edilmektedir. Ali Bulaç bugünkü İslami kuşak için “temel argüman politik merkeziyetçilik değil. (199). İkinci kuşak İslamcılar ise “kurucu misyon”. İslam’a dönme”. ilk iki kuşağa göre büyük farklılıklara sahip olduğunu ifade eder. Birincisi. “sivil inisiyatif”. birden fazla kimliğin ifade ve temsiline açık çoğulcu kamusallık.m. “İslamlaşma”. İkincisi ise 1980 sonrası dönemi ifade eden ve siyasal alanın yanı sıra toplumsal alanda ve bireylerin gündelik yaşamlarında görünür olan ve temsil biçimlerine dönüşen İslami hareket dönemidir. BULAÇ. 48-67 A. “İslamileştirme” gibi terimlerle ifade edilmektedir. 1980 öncesine denk gelen ve daha çok siyasal alan ve partiler düzeyinde temsil edilen İslamcılık dönemi. yeni ve iradi cemaat yapıları.205 Sonuç olarak İslam dininin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki siyasal ve toplumsal etkisini iki dönemde ele almak mümkündür. “çoğulcu toplum”.204 Bugünkü kuşağın yani 1980 sonrası ortaya çıkan ve bu dönem sonrasında şekillenmeye. . 204 205 Bkz.97 misyon”. “İslamlaştırma”. “birey”..

1. İslamcılık olarak tanımlanabilir. yönü ve söylemi. bunu kendine bir davranış ufku kılma projesi. söylem ve iktidar konjonktürü. özneye belirli bir konum sunan şey. anlamsal kapanım. belirli bir toplumsal grup veya sınıfa ait fikirler kümesi. Dinin toplumsal alandaki görünümleri ve bu görünümler arasındaki farklılıklar.” (Terry EAGLETON. yüzyılda İslam coğrafyasında ortaya çıkan. “Türkiye’de İslamcılığın Siyasal Marjları”. 18. İslamcılık. Batının sömürgesi haline gelen Müslüman devletleri bağımsızlığa kavuşturmak amacıyla geliştirilmiş siyasal bir kurtuluş ideolojisi ve siyasal bir projedir. toplumsal yapıyla olan ilişkilerini yaşadıkları vazgeçilmez ortam. bunlardan hareketle kendi ideoloji tanımlamasını geliştirmeye çalışmıştır. gösterge ve değerlerin üretim süreci. sistematik bir biçimde çarpıtılan iletişim. Ayrıca Eagletoni ideolojiye ilişkin yapılmış olan hâkim tanımlamalara ve açıklamalara yer vererek. Burada Salman Sayyid’in İslamcılık konusundaki genel ve yalın olan şu tanımlaması temel bir ölçüt olarak alınabilir: “Bir Müslüman olarak ilişkilerini İslam’ın tarihsel formasyonu ve geleneklerinin içinden konumlandırarak.) Diğer yandan Jurgen Habermas’a göre ideolojiler modern bilimin örtüsü altında ortaya çıkarak ve gerçeklerini (metafizik 207 206 . toplumsal bir hareket olarak biçimi. eylem amaçlı inançlar kümesi.1. yaşanan ilişkiler bütünü” olarak bakmaktadır. İslamcı da İslami sayılan metinlere dayalı bir dili veya değişik şekilleriyle İslam örneğinden esinlenilmiş bir dili kullanarak tasvir edilmiş bir ütopya doğrultusunda hareket eden kişidir. Eagleton’un hareket ettiği ideoloji kavramları şöyle sıralanabilir: “Toplumsal yaşamda anlam. bilinçli toplumsal aktörlerin kendi dünyalarına anlam verdikleri ortam. Çev.: Muttalip Özcan. toplumsal çıkarlar tarafından güdülenen düşünme biçimleri. 18. bir egemen siyasi iktidarı meşrulaştırmaya hizmet eden yanlış fikirler. siyasal kurtuluş Yasin AKTAY. İdeoloji. 19.”206 Burada Sayyid’in siyasal ve İslam kavramlarını ve bunların anlamlarını bir araya getiren bir İslamcılık tanımlamasından hareketle. bir egemen siyasi iktidarı meşrulaştırmaya yarayan fikirler.98 3. Terry Eagleton ideoloji kavramına “ampirik temsiller olarak değil. içinde bireylerin. 1980 Öncesi Dönemde İslam:“İslamcılık” İslam dini toplumsal yaşamın her alanına müdahale eden ve gündelik yaşamı düzenleyen bir bakış açısı sunduğundan siyasal bir özelliği de içinde barındırmaktadır. dilsel ve olgusal gerçekliğin birbirine karıştırılması. özdeşlik düşüncesi.207 İslam dininin. bu tanımlama öncelikle ideolojik bir çerçevede ele alınması ve neden ideolojik yönüne vurgu yapılması gerektiğinin açıklanması dikkate değer bir durumdur. toplumsal olarak zorunlu yanılsama. beraberinde siyasal bir bakışa da neden olmaktadır. toplumsal yaşamın doğal gerçekliğe dönüştürüldüğü süreç.

politik ve toplumsal önderler topluluğunun İslamiyet’in manevi. BULAÇ. . günümüzde İslami düşüncenin ve yaşam biçiminin toplumsal bir harekete dönüşmesini kolaylaştırmıştır. modernleşme girişimleri dinin ve dini yorumlama çabalarının bir parçası haline gelmeye başlamıştır. İslam dünyasında modernleşme hareketleri bir tür dini hareketler olarak ortaya çıkmış ve bir dini hareket olarak devam etmiştir.) Habermas ideolojiyi daha çok iktidarın söylemi olarak tanımlarken. İdeoloji.99 projesi olarak yeniden yorumlanmasındaki ana etken modernleşmiş Batı’nın siyasal. 211 Bkz. 99. 50. Fransız sosyolog Pierre Bourdieu ise günlük yaşama nüfuz etme mekanizmaları olarak ele almaktadır. (199). Dolayısıyla ideolojiyi hem bir iktidar söylemi hem de bunun insanların gündelik yaşamlarına yansıyan davranış biçimleri ve alışkanlıkları olarak anlamak ve anlamlandırmak yanlış olmayacaktır. Bourdieu ideolojiyi “insanlara belirli pratikleri gerçekleştirmeleri için bir dizi kalıcı eğilimlerin ve davranışların aşılanması” olarak tanımlamaktadır (Terry EAGLETON.: Mehmet Küçük. 51. ekonomik. ahlaki. Althusser’in ideoloji analizleri. Rasyonel Bir Topluma Doğru.211 Bu noktada İslamcılığın bir aktör olarak özneye vurgu yapması da önemlidir. iktidarın geleneksel meşrulaştırmalarının yerini almaya başlamaktadır. Çev. 210 Bkz. 201. “modern dünyanın bir ürünüdür” ve dışarıdan bakıldığında çelişkilerde dolu görünse de temelde “modernleştirici” bir göreve ve işleve sahiptir. teknolojik ve kültürel gücünün ve bu gücün Müslüman ülkelere doğru yönelmiş oluşunun Müslüman bilinçte meydana getirdiği kırılmalara dayanmaktadır. Dolayısıyla dini doktrinler ekseninde düşünüldüğünde dinin özneyi merkeze alması. BULAÇ. (199). “Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Siyaset”. (208) KURTOĞLU. Bir başka ifadeyle. 209 Bkz. kültürel ve sosyal değerlerine uygun bir dünyanın kurulmasını sağlamaya çalışmaları ve bu uğurda çeşitli alanlarda ve İslamcıların bir din olarak İslamiyet’i referans almaları ve kendilerini belirgin olarak “Müslüman” kimlikleriyle öne çıkarmaları. (Jurgen HABERMAS.210 İslamcılıkla birlikte kültürel. siyasal hareketleri mümkün kılan en önemli etkenlerden sistemler anlamındaki) ideolojinin eleştirisinden türeterek. 208 Zerrin KURTOĞLU. bu dönemin en belirgin özellikleridir.209 Burada modernleştirici olmasının en önemli özelliklerinden biri kendi eleştirisini de içinde barındırmasıdır. 201.208 Her şeyden önce İslamcılık. 221).

213 Fakat bu aktörler sahip oldukları değer ve anlayışları kent yaşamına uyarlamaya çalışmışlar ve dolayısıyla bu değerler kent ortamına uygun olarak “yerelleşmeye / yerlileşmeye” başlamıştır. temel bir kitabi rehber olarak İslam’ın özgünlüğünü ve tarihselliğini yeniden ortaya koymakta ve bu yenilenme süreci (tecdid ve ıslah) ile birlikte tamamen geçmiş bir deneyim örneğini içinde barındırmaktadır. Muhammed'i görmüş ve onun sohbetinde bulunmuş Müslümanlar. İslam’ın temel özelliklerine ve idealleştirilmiş geçmişe dönüş için yapılan çağrı. İslamcılığın nasıl bir toplumsal harekete dönüştüğünün daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Ayrıca Peygamber Efendimize iman ederek O'nu gören ve Müslüman olarak ölen kimselerdir. Ayrıca kelime anlamı itibariyle (eskimiş. İslâm ıstılâhında "Hz. Peygamber'in arkadaşları" için. Sözlük anlamıyla ashab. Bkz. (146). Nilüfer GÖLE. sahip çıkanlar anlamına da gelmektedir. arkadaş manasına gelen "sâhib" kelimesinin çoğuludur.215 Siyasal bir ideoloji olarak İslamcılık. vahiylerin insan toplulukları içinde (gündelik hayatta) uygulanma yollarını gösteren ideal bir toplum modeli sunmaya çalışmıştır. Yaşanan gerilim ve çatışmalar da bu uyarlama sürecinde ortaya çıkmakta ve böylece bir değişim ve dönüşüm söz konusu olmaktadır. Sahabî ve çoğulu olan sahabe terimleri de aynı manayı ifade eder. Her şeyden önce İslam’ın altın çağını. ashap. GÖLE. daha geniş kapsamıyla Hz. (TDK sözlüğü). 23. 214 Sahabe: Hz. İslam’ın Yeni Kamusal Yüzleri. 19. İslamcılık modern zamanlarda modern aktörlerle gelişen bir olgudur. AKTAY. (206). 213 212 . bir yandan da içinde barındırdığı bu geçmiş deneyimlerini bugüne uyarlama çabası içinde olmuştur. Ayrıca İslamcılık. 215 Bkz. siyasi ve ekonomik alanlarda fırsatlar sağlamakta.100 biri olarak aktörlerinin “özne”ye olan inancına haklı olarak vurgu yapması.212 Yeni aktörleri kamusal alanlara taşıyıp onlara kültürel. ancak bir yandan da yarattığı sahayı ideolojik sınırlar içinde tutmaya çalışmaktadır. Muhammed’i gören müminler için kullanılmıştır. insan deneyiminde hiçbir zaman var olmamış ileri bir toplum düzeyine erişmeyi amaçlayan sosyalist devrimci hareketlerde olduğu gibi ilerlemeci bir ütopya öne sürmemiştir. 34. Muhammed’in ve sahabesinin214 yaşam sürecini. kullanılmayan bir anlam) sahipler.

diğer taraftan da modern hayat tarzlarını sorgulayarak ilerleyen güçlü tarihsel bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. İslamcılığı temsil etmektedir. modern eğitimden geçmiş. bu sonuçlara karşı direnmeyi veya bu sonuçları İslam toplumlarının yararına olmak üzere dönüştürmeyi amaçlayan bir hareket olmasını içermektedir. sahip olduğu İslami görünümle birlikte “dini” olarak nitelendirilen mevcut kurum ve cemaatlerin oluşturduğu dindarlığın dışında bir yönelimi temsil etmektedir. siyasal pratiğin merkezine İslami değer ve kuralları koyan. modern bir hayat tarzı için yetiştirilmiş Müslümanların İslamiyet’i anlama ve yaşama kaygısı ile yakından ilgili olduğu söylenebilir. dini kaynaklardan hareketle bir taraftan dinsel anlayış ve yaşantıları. Cihan AKTAŞ. emperyalizm ya da kolonyalizm gibi olguların toplumsal sonuçlarıyla. siyasal davranışın Müslümanlık algısı ile buluştuğu her noktada ortaya çıkabilen bir kimlik.217 İslamcılığı.k. Müslüman birey. bir algı olarak düşünmek mümkündür. öncelikle. “İslamcılık ve Türkiye Örneği Üzerine Bazı Notlar”. Aynı zamanda.218 Bu modern yaşam tarzıyla birlikte gittikçe siyasal bir anlayış ve görünüm kazanan İslamcılık. İslam’ın uhreviliği (ilahi ya da kutsiyeti) kadar. 54. 23. Müslüman bireyi içine alan her türlü İslami oluşum.g. Müslümanların tarihsel hareketi içinde dönem dönem yükselerek.216 İslamcılık. Böylesine bir yorum ise “siyasal” ve “İslam” kavramlarının her zaman birbirini çeken bir içerik ve görünüme sahip olduklarını göstermektedir. 216 217 Ahmet ÇİĞDEM..101 Siyasi bir ideoloji olarak İslamcılığın tarihselliğine baktığımızda. 218 A. kendinden önceki İslami akımlardan. . 53. İslamiyet’in anlaşılmasını ve yaşam biçimlerini teoride ve pratikte tartışmaya açılabilmesini kolaylaştıran bir düşünce biçimi olarak da tanımlanabilir. Ne tür bir İslam (ya da ne tür bir İslami yaşam biçimi) yorumuna sahip oldukları önemli olmaksızın. İslamcılığa yönelik olan soru(n)ların ya da sorgulamaların. Bir Hayat Tarzı Eleştirisi: İslamcılık.

düşünce ve kuralların hayatın her alanında görünür olması ve toplumsal hayatın bir parçası haline gelmesi İslam’a ideolojik bir taraf kazandırmıştır. dünya odaklı bir yaşamın ağırlık kazanmasıyla İslami değer. 57. bu seçkin kesimin doğrudan etkisi ve yönlendirmesi altındadır. Milli Türk Talebe Birliği etkinliklerinde Necip Fazıl’ın Büyük Doğu’su gibi şiirler okuyan öğrenciler mi.219 Yani bu anlayışa göre İslam.k. yine İslamcı kesimin en önemli kadın yazarlarından biri olan Cihan Aktaş şöyle bir değerlendirme yapmaktadır: […] Kimlerdi İslamcılar? Diriliş şairi Sezai Karakoç’un okuyucuları mı. her fırsatta İslami değerleri. kuralları ve kavramları bir söylem biçiminde dile getiren İslami seçkinlerin etkisi büyük olmuştur. uçak kaçıran eylemci gazeteciler mi.. bunun temel aktörleri noktasında. postmodern sosyologlar tarafından kültürel İslam kategorisine dahil edilen Ali Bulaç mı. Nur Risaleleri okumak için evlerde toplanmaya devam eden hanımlar mı. “Çok Sesli Bir Ölüm”ün yazarı Rasim Özdenören mi. Çengelköy’de meal dersleri yapan gençler mi. cami önlerinde önce Sebil.g. “iflah olmaz bir 219 A. elektriksiz bir hayat tarzı kurmaya çalışan Abdülkadir es-Sufi’nin yerli hayranları mı. . başörtülü okullara alınmadıkları için boykot yapan öğrenciler mi. “Mataramda Tuzlu Su” şiirinin şairi İsmet Özel mi. Fakat modernlikle birlikte bu ikisi arasındaki denge bozulup.102 dünyevi bir din olduğuna ilişkin vurgulamalarıyla ayrılmaktadır. İslam’ın ideolojik bir taraf kazanmasında ve bunun bireyler üzerinde etkili olmasında. İslamcılığı siyasal bir proje ve toplumsal bir hareket olarak değerlendirirken. tüm zamanların dinidir ve Müslüman birey hem bu dünya için hem de ahiret dünyası için yaşamalıdır. sonra Şura gibi dergileri satan gençler mi. Böylece İslami değerlerin siyasal bir görünüm kazanması yukarıdan aşağıya doğru yani İslami seçkinler ya da kanaat önderleri olarak tanımlanan kesimden halk kesimine doğru yayılmaktadır. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan İslami yaşam biçimleri.

kamusal tartışmalar. nereye kadar ilişkilidir?221[. modernliği ve gelenekselliği bir arada yaşayan. İslamcılık üzerine eleştirel yazılar yazan İsmail Kara. yıllarca süren bir çabanın ardından başbakanlık konumuna gelen imam-hatip kökenli Tayyip Erdoğan mı?220[…] Yine bu İslamcılık sorgulaması içinde Aktaş şu sorulara cevap aramaya çalışmaktadır: […] Bir zamanlar futbol yazıları yazdığı için İslamcıların yadırgadığı Mustafa Kutlu.g. küresel iletişim ağları. İslami değer ve kuralların sorgulanarak doğrulanır hale gelmesiyle ortaya çıkan yeni algılama ve yorumlama biçimleri. farklı görünümlerde ve düşünce biçimlerinde ortaya çıkmaktadır.. karşılıklı etkileşim ve alışveriş sürecine girmişlerdir..k. “sivil öfke” olarak hatırlanan rahmetli Ercüment Özkan mı.. Çünkü İslamcılıkla birlikte yeniden yorumlanan İslami değer ve kurallar. 57.. İslamcılığın ortaya koyduğu kültürel zeminle ne kadar.. değişime açık. 58. “İslamcı” hikayeci ve şair kuşaklarına verdiği destek nedeniyle nasıl anlaşılmalıdır?. Yedi İklim ve Hece gibi dergilerde tebarüz eden şairlerin ürünleri.] Cihan Aktaş’ın bu açıklamalarında da görüldüğü gibi çok katmanlı bir İslami algılama biçimi ve yaşam tarzları görmek mümkündür. Siyasal bir görünüme sahip olan İslamcılık. kamusal alanda daha fazla görünür olan 220 221 A.. Dergâh. eleştirdiği alanın ne kadar dışına çıkabilir?. .g. Müslüman bireyi aktöre dönüştürerek İslami hareketin ortaya çıkma sürecini hızlandırmıştır. A. tüketim kalıpları ve piyasa kurallarıyla karşılaştıkça bireyleşme.103 antimodernist” olarak anılan Abdurrahman Arslan mı.k.. Kendi varlıklarını ve güçlenmelerini kolektif İslami harekete borçlu olan İslamcı aktörler modern kent mekânları.. Yetmişli yıllarda doğan.

3. 224 Toplumsal hareketler konusunda Alain Touraine’in ortaya koyduğu yaklaşıma göre toplumsal hareketler. Böylece kendini tanımlamak için kolektif bir İslamcılığa başvurmaya artık gerek duymamaktadır. (213). tersine toplumsal ilişkilerin üretiminde bir araç olarak görür. Bkz. aktörlerin gündelik pratikleri içinde toplumsal düzene alternatif yeni bir dil üretmelerini sağlayarak. GÖLE. benzerlikleri. toplumun oturduğu simgesel düzlemi sorgulamaya ve toplumdaki “normallik” kavramının sınırlarını ve ölçülerini tartışmaya açarak genişletmeye ve çeşitlendirmeye başlamıştır. İslam toplumlarındaki. kültürel ve düşünsel süreçlerin değişken yapısını da içinde barındırmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Touraine toplumsal hareketleri belli bir duruma karşı gösterilen patolojik bir tepki olarak değil. Bu dönemde İslamcılığın bir hareket olarak tanımlanmasının nedeni hem siyasal talepleri olan hem de toplumsal. GÖLE. toplumsal aktörlerin sivil toplumun yapısı üzerindeki mücadelelerinden doğmaktadır. KURTOĞLU. modernleşme girişimleri dinin ve dini yorumlama çabalarının bir parçası olmuştur. Çünkü bu hareketler. 1980 Sonrası Dönemde İslam: “İslami Hareket” İslam dünyasındaki modernleşme hareketleri.223 Buradan hareketle İslami düşünce ve yaşam biçimlerini güncel bir toplumsal hareket olarak ele almak. (213).222 Siyasal bir bakış açısını ve yorumları içinde barındıran ve ideolojik bir unsur olarak ele alınan İslamcılık.2. GÖLE. Buna göre toplumsal hareketler. Bu toplumsal hareketlerin önemli bir boyutu da bu hareketin aktörlerine yeni bir kimlik inşası için alan açma çabasında oluşudur. Başka bir deyişle. Buna dayanarak 223 222 . Ona göre toplum. 11. toplumsal ilişkilerden oluşan bir oyundur ve bu oyun toplumsal çelişkilerle yeniden inşa edilir (Bkz. günlük yaşam pratiklerini yeniden biçimlendirme ve oluşturma amacı taşıyan bir inançlar. İslamcı hareketle siyaset sahnesine çıkan Müslüman kimlik giderek toplumsal-kültürel alanlara nüfuz etmekte ve bir yandan da daha görünür olmaya başlamaktadır.(213). dini yaşam biçimleri ve bu doğrultuda “dindar” bireyin toplumsal yaşama ilişkin artan talepleriyle toplumsal bir harekete doğru dönüşmeye başlamıştır. (208). bir tür dini hareketler olarak ortaya çıkmış ve dini hareketler olarak da devam etmiştir. semboller ve değerler bütünlüğüne dayanmaktadır. 201. 47. 47). Bkz.104 toplumsal aktörlere ve yeni sosyalleşme mekânlarına sahip toplumsal bir harekete dönüşmeye başlamıştır.1. ortak noktaları ve etkileşim biçimlerini yeniden düşünmek ve yorumlamak anlamına gelmektedir. bu İslami görünümler arasındaki karşıtlıkları.224 Bkz.

1980 sonrası görünür olmaya başlayan ve Ali Bulaç’ın ikinci nesil olarak tanımladığı İslami hareket. Çünkü toplumsal bir hareket olarak İslamcılık zamandan zamana farklılıklar gösterebildiği gibi kültürden kültüre toplumdan topluma hatta aynı toplum ve kültür içinde farklılıklar gösterebilmektedir. İslamcılık. Çünkü her siyasal hareketin kendi seyri içinde kendini haklılaştıran. daha evrensel kaygıları olan ve bu kaygıları gündemde tutmaya çalışan bir hareket olarak öne çıkarken pratikte yerel özellikleri içinde barındıran niteliğini ise koruma çabası içinde olmuştur. Türkiye’de dâhili bir gelişme olarak İslamcılığın devamı biçiminde değerlendirilen İslami hareketi ortaya çıkaran faktörlerden biri 1980’li yıllarda başlayan ve hızla devam eden göç olgusudur. kurumsal yapıları. yaşam tarzlarını ve toplumsal düzlemdeki ahlaki kodlarını ve bunların anlamlarını yeniden inşa etmeye çalışmaktadırlar. modern kentin kenar semtlerinde yaşamak durumunda kalan yeni göçmenlerin yönelimi ve talebi olarak İslami hareketler kültür. kendisini yerel olarak konumlandırmakta. . Sonuç olarak İslami düşünce. (Yasin AKTAY. Çünkü toplumsal hareketlerin ortaya çıkışı modernlikle eş zamanlı bir çizgide ilerlemektedir. (216). meşrulaştıran tamamlayıcı bir içsel mantığı vardır. Bu durumun ise.105 Tüm toplumsal hareketlerde görüldüğü gibi toplumsal bir hareket olarak İslam. zayıflamasına ve giderek her yerleşim mekânının “modern kente” dönüşmesine yol açmıştır ve bunun sonucu olarak da yeni toplumsal güçler ortaya çıkmaya başlamıştır. 28. modernleşmenin hâkim etkileri doğrultusunda geleneksel yerleşim biçimlerinin.225 Buna dayanarak İslami hareket. eğitim ve ekonomi alanlarına katılarak. toplumun derinden ve köklü bir şeklide demografik olarak mekân üzerinde yer değiştirmesine ve büyük kentlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum ise “yeni toplumsal hareketler yeni kimlikler yaratır” argümanını doğrulayan bir durumdur. bir yandan hem evrensel bir düşünce yapısına hem de yerel bir pratik alana sahip olması aynı zamanda modernliğin de bir sonucu olarak değerlendirilebilir. toplumsal olarak daha gelenekselci. Göç. 24) 225 Bkz. Bu göç süreci ile birlikte. bu alanları etkilemekte ya da kontrol altına alarak kimlikleri. kazanımlarını yerel düzeyde biriktirmekte ve siyasal alanda da bu özelliği ile yer almaya çalışmaktadır. ÇİĞDEM. entelektüel olarak ise daha kitabi bir İslam’a karşılık geldiği söylenebilir.

Dolayısıyla bu durum hem modernliğin hem de dinin karşılıklı olarak birbirlerini aşındırarak var olma ya da birbirlerine rağmen varlıklarını sürdürme çabalarının bir sonucu olarak düşünülebilir. zorunlu olmadıkça kadın ve erkeklerin bir arada çalışmaması. Jenny WHITE. Bu oluşumlardaki ortak payda ise din ekseninde gerçekleşmiştir. kırsal ve kentsel yani geleneksel ve modern yaşam tarzları arasında çatışmaların yaşanmasına ve sonuç olarak da birbirini dönüştürerek ortaya çıkan “melez” ya da “gelenekseli modern bir biçimde yorumlayan” ya da “modern olanın içinde geleneksel izlerin var olduğu” görünümleri ortaya çıkarmıştır. “Halife Sonrası Şartlarda İslamcılığın Öz-Diyar Algısı”. . 69. kamusal alanın İslami kurallara ve yaşam biçimlerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi amacı vardır. çalışma saatlerinin namaz vakitlerine göre düzenlenmesi. 1980’li yılların başında İslami kesimler arasında iki önemli konunun yükselmekte olduğu görülmektedir: Birincisi. resmi tatillerin dini günlere göre yeniden düzenlenmesi.227 Dinin bir yaşam biçimi olarak kamusal alanda hızla görülmesi ve “dindar” bireylerin dinsel yaşama ilişkin artan talepleri. İslam’ın kamusal alana taşınarak kamusal alandaki kurumların İslami bir görünüme büründürülmesi talebidir. “İslamcılığın Açmazları”.106 şekillenmiştir. Bu talebin ekseninde. okul ve işyerlerinde mescitlerin olması gibi konulara ilişkin beklentilerdir.226 İslami hareket aynı zamanda toplumsal sınıf meselelerine ya da daha önemlisi işçi sınıfı ve göçmen topluluklarının değerlerine dayanan ve onları kapsayan son derece siyasal bir projedir. Genel olarak bunlar. Gelenekselliği sembolize eden din olgusu modern kent yaşamındaki görünümüyle modernitenin bir unsuru haline gelmiş hem modernliği kendine uyarlamış hem de kendisi modernleşmeye başlamıştır. Kırdan kente doğru yaşanan yoğun göç hareketleri. 202. İkincisi ise Müslümanlık ufkunun yerel 226 227 Yasin AKTAY. özellikle Türkiye’de 1980 sonrası kırdan kente göçle birlikte kentleşme oranının artmasıyla paralel bir çizgide gerçekleşmiştir.

Bugünkü İslami hareketler. Dahası yeni İslami aktörlerin geleneklerle bağlantısı oldukça zayıflamıştır. “Ana Temalarıyla 1980 Sonrası İslami Uyanış”. dini bilgilerinin önüne geçmektedir. geleneğin geri gelmesinden çok. Türkiye’de 1990 sonrasında daha belirgin bir biçimde gözlemlenen ve varlığı daha yoğun bir biçimde hissedilen İslamcı hareket. 1970’li yıllarda MSP’nin “İslami Ortak Pazar” projesine dayanmaktadır.g. Köktencilik (fundamentalism) olarak “İslam âlemi” talebi (düşüncesi). Türkiye’de İslamcı Kitle Seferberliği: Yerli Siyaset Üzerine Bir Araştırma. 228 . toplumsal ve siyasal hedefler etrafında birleştirmeyi amaçlamaktadır ve burada İslami değer ve kurallar. 230 A. işyeri ya da herhangi bir tesisin açılışındaki “Ülkemize ve bütün İslam âlemine hayırlı olması …” ile başlayan sözleri bu talebi doğrulayan bir ifadedir. 229 Ömer ÇAHA. katılımcılarının etrafında toplandığı ve farklı görünümlerin sergilendiği toplumsal hareket(ler)e dönüşmeye başlamıştır. profesyonel eğitim ve bilgileri.230 Yani ulus ötesi İslam anlayışının temelleri 1970’li yılların başında MNP ile atılmış ve 1979 İran İslam Devrimi ile daha ileri bir noktaya taşınmıştır. O dönemde MSP genel başkanı olan Necmettin Erbakan’ın bir fabrika. 23. Böylece bir yaşam biçimi haline gelen İslamcılık. bütün katılımcıların başvurduğu en temel ana üsluptur.107 sınırları aşarak “İslam âlemi”228 fikrine ulaşılması talebidir.m. topluluk (cemaat) ve değer merkezli bir siyasal süreçtir. yerel köklerine karşın farklı geçmişlere sahip çok sayıda insanı.231 İslam. İnsanları ortak bir ideoloji.229 Burada İslam’ın kamusal alanın görünen bir aktörü olarak şekillenmesiyle. 477. modernleşmenin bir ürünüdürler. yaşam biçimlerini ve bu yaşam biçimlerini çevreleyen ideolojik yapı ve anlayışı doğrudan etkileyen bir güce ve etkiye sahiptir. milliyetçi-muhafazakâr bir anlayıştan ulus ötesi bir anlayışa kayması 1970’li yıllarda hız kazanmıştır. İslam’ın toplumsal yaşam içinde farklı görünümlerinin sergilenmesine ve farklı İslami grupların oluşmasına neden olmaktadır. modern eğitimin içinden gelmekte. Bu ana üsluba getirilen içtihatlar. Bu aktörlerin büyük bir kısmı. ulusal siyasetin içine çekebilen. 477. 231 Jenny WHITE. Bu karakterin kazanılmasında Milli Selamet Partisi’nin (MSP) siyaset yaşamında yer almasının önemli bir etkisi ve rolü vardır..

234 Bkz. ona boyun eğen.234 Bugün İslami yeniden canlanış olarak tanımlanan İslami hareket.108 tanımlanan radikal tavır ve düşünceleri. Burada Hakan Yavuz’un derneksel kimlikler olarak tanımladığı yapılar aslında dini cemaat ve tarikatlar etrafında oluşan sivil toplum kuruluşlarıdır. (179). zaman zaman muhafazakâr olarak tanımlanan Müslüman kimliğinin eleştirisi olarak okunabilir.232 İslami hareketler açısından bir diğer önemli nokta ise yine Hakan Yavuz’un bir eylemler bütünü olarak. geçmişe yani İslam’ın Kuran’da anlatılan ve peygamber zamanında uygulanan. Ancak bu geçmişe dönme arzusu geleneksel olanla düşünsel bir süreklilik ve paralellik arz etmemektedir. derneksel kimliklere233 sahip olan ve tabandan gelen bir toplumsal değişimi amaçlamaktadır. 235 Bkz. modernizmin eleştirisinden çok. dini bir hareket olmasının yanı sıra güçlü bir siyasal hareket olmasını da temsil etmektedir. bu hareketin temelinde ve daha güçlü olan siyasal kimlik ise daha az bir görünüme sahiptir. (146). Yani gerçekte buralar dini cemaatlerin faaliyetlerini yasal bir zeminde gerçekleştirdiği alanlardır. YAVUZ. 174. Yatay yaklaşım ise toplum merkezli olan. GÖLE. Burada din ya da İslam görünür olan tarafı ifade ederken. (145). mahrem Müslüman kimliğin kamusal alanlara çıkışını ve artan talepleri ile birlikte daha görünür olmalarını Bkz. 31. 53. aslında dinin değişen toplum yapısında yeni bir biçimde kendine yer edinme sürecinin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. seçkinlerin öncülüğünde ve tepeden bir toplumsal değişimi amaçlamaktadır. pasif ve geleneksel olarak değerlendirilen. İslami toplumsal hareketlerin en önemli etkilerinden biri.235 İslami hareket(ler) ve İslami siyasal kimlik özellikle dini anlamda “İslami” değildir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nde cemaat ve tarikatlar yasal bir meşruluğa sahip değildir. Asr-ı Saadet dönemindeki köklerine dönme arzusunu da ifade etmektedir. SUBAŞI. İslami hareketlerin Cumhuriyet Türkiye’sindeki gelişimini iki açıdan ele aldığı yatay ve dikey yaklaşımlardır: Dikey yaklaşım devlet merkezli olan. 233 232 . İslami hareket. Bu durum ise İslami hareketin.

42. gelenekselliğe ve dini alışkanlıklara olan tavırları gittikçe farklılaşan gençlerin. Toplumdaki tüm kesimlerden örneklerle. Bu taleplerin dile getirilmesi ise özellikle eğitim seviyesi gittikçe yükselen.g. birbirleriyle rekabet etmekte ve bunun sonucunda yeni deneyimler kazanmaktadırlar. (145). Bu sadece bir kimliğin tanınma mücadelesi değil. kamusal alanda gerçekleşen tüm hareketliliği hem inşa etmekte. Kamusal alanlarda kimlikler ve yaşam tarzları sergilenmekte. İslami seçkiler grubu ise toplum tabanında yer alan bu geleneksel anlayışın ortaya çıkmasını sağlamış ve kamusal alanda yer alma amacındaki çoğulcu taleplerin daha cesaretle dile getirilmesini sağlamışlardır. A. Dolayısıyla bu süreçte toplumsal bir aktör olarak Müslüman. çocuk. Bu durum ise bu söylemin ve inşa edilerek ortaya çıkan kimliksel oluşumların bir toplumsal harekete dönüşmesi ile sonuçlanmıştır.. azınlıklar gibi konuları ve pratikleri dini terimlerle ifade ederek katı sınıf çizgilerini aşmaya çalışmaktadırlar. oluşumunu ve dönüşümünü anlamak için önemli bir kilit noktasıdır. kadın. Türkiye’de 1980 sonrası ortaya çıkan ve toplumsal hayatta daha çok görünür olmaya başlayan İslami yaşam biçimleri beraberinde ortaya çıkan İslami söylemin ve bir kimlik olarak İslam’ın daha da belirginleşmesine neden olmuştur.109 temsil etmesidir. hem de bu hareketler sayesinde güçlenmektedir. toplumun tabanında yer alan geleneksel İslami yaşam biçimleridir. Ya da tersten okumak ve düşünmek gerekirse İslami hareketle birlikte inşa edilen bir söylemle birlikte yeni yaşam biçimleri ve kimlikler 236 237 Bkz. genç.k. Çünkü toplumsal hareketler bireysel eylemlerde temsil edildiği için kamusal alanlar gündelik yaşamın biçimini. 42. .236 Dolayısıyla tüm bunlara dayanarak İslami hareketin etkisini anlamak için her şeyden önce gündelik hayat pratiklerine bakılması gerekir.237 Sonuç olarak İslami hareketin bu kadar güçlenmesinde etkili olan ana eksen. aynı zamanda mahrem kimlikler yoluyla “kamusallık kazanma” sürecidir. dine bakışlarını da doğrudan etkilemekte ve değiştirmektedir. YAVUZ.

tüm Cumhuriyet tarihi boyunca gizli kalmış ya da gizli kalmak zorunda bırakılmıştır. 1995 seçimlerini birinci parti olarak kazanmış ve 1996 yılında Doğru Yol Partisi (DYP) ile koalisyona girerek Refahyol Hükümeti kurulmuştur. 28 Haziran 1996’da 54.1.238 Fakat bu koalisyon hükümeti. muhafazakârlık ve milliyetçilik söylemleri ile birlikte anılmıştır ve bu alanlara eklemlenerek kendini var etmeye. Fakat 1990’lı yıllarla birlikte İslam tek başına güçlenmeye başlamış ve iktidar karşısında alternatif bir ideoloji. daha çok görünür olmaya çalışmıştır. hem siyasal bir söylem hem de bir yaşam biçimi olarak.3. “post-modern bir darbe” olarak tanımlanan (hatta birçok çevreler tarafından “demokrasiye balans ayarı” olarak da tanımlanan) 28 Şubat 1997’de yaşanan ve doğrudan olmayan bir müdahale ile (TSK’nın gövde gösterisi biçiminde gerçekleşen ve uyarı niteliğinde olan) iktidarı bırakmak zorunda kalmıştır. 238 . bir yıllık iktidar tecrübesinden sonra 1997’de. alternatif bir siyaset olarak görünmeye başlamıştır.110 ortaya çıkmaya başlamıştır. Türkiye’de İslami bir kimliğe sahip olan ve daha önceki Milli Nizam Partisi (MNP) ve Milli Selamet Partisi’nin (MSP) devamı niteliğine sahip olan Refah Partisi (RP). 3. Dolayısıyla 1980’li yıllara kadar İslam. Cumhuriyet ve devrimleri için hep tehlike arz etmiştir. 28 Şubat’ta yaşanan bu müdahalenin asıl amacı genişleyen imkân alanlarını devlet lehine daraltmak ve kamu alanlarında artan İslami görünümlerin artışını Refah-Yol (Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi’nden oluşan) koalisyon hükümeti. 28 Şubat süreci ile İslam’ın genel tavrında ve söyleminde kırılmalar belirginleşmeye ve daha “ılımlı” bir siyaset sürdürülmeye çalışılmıştır. 28 Şubat Süreci ve “Ilımlı” Siyasal İslam: İslam. Çünkü İslam. hükümet olarak kurulmuştur. Bu durum bir neden sonuç ilişkisi olarak ortaya çıkmaktan öte bir birini tamamlayarak ortaya koyan döngüsel bir süreci ifade etmektedir.

111 önlemekti.241 Bu süreçte. bu durumun Cumhuriyet rejiminin karşısında bir tehdit unsuru olarak algılanmasına neden olmuş ve hükümet istifaya zorlanmıştır. başörtüsü eylemlerine RP’li milletvekillerinin doğrudan destek vermesi. Bu sürecin devamında ise Anayasa Mahkemesi. devletle ve Kemalizm ile karşı karşıya gelmiş. (216). 591.. daha önce şu ya da bu biçimde işbirliği yaptığı muhafazakâr ve milliyetçi akımlar tarafından bu dönemde yalnız bırakılmıştır. 29. “28 Şubat Kararları”nın öngördüğü uygulamaları gerçekleştirmeyi kabul etmeye hazır liderlerin yönetimindeki partilerden oluşan bir hükümete bırakmıştır. Libya gezisi. kimi RP’li milletvekillerinin radikal konuşmalarının gündeme taşınması. Çünkü bu tanımlamalar ekseninde verilen karara göre dini içeriğe sahip olan söylemler ve yapılanmalar laiklik karşıtı olarak nitelendirilmekteydi. Taksim’deki cami tartışmaları. laik İslamcı karşıtlığı temelinde yeniden 239 240 Hakan YAVUZ.239 Çünkü Necmettin Erbakan’ın tarikat liderlerine verdiği iftar yemeği.240 28 Şubat süreci ile birlikte. 241 Bkz. “Milli Görüş Hareketi: Muhalif ve Modernist Gelenek”. Bu süreçte siyaset.m. kurumları ve değerleriyle toplumu “çağdaş yaşamın gerekleri” doğrultusunda yeniden biçimlendirmek için bir dizi önlemler uygulamaya konulmaya çalışılmıştır. Çünkü hem rejimin kutsalları hem de gerçek politik gereklilikler tarafından Türkiye’de İslamcılığın sınırları katı bir biçimde çizilmiş ve geleneksel olarak İslami kimlik ile anılan oluşumların (özellikle medya ve finans kuruluşları) hiçbiri bu sınırların içinde olmayı istememiştir. . Bütün bu uygulamalarda belirleyici olan irade ise seçilmişlerin oluşturduğu siyasi organlar değil. son otuz yıllık gelişim evresinin bir sonucu olarak İslami hareket. RP’nin laikliğe aykırı eylemlerinden dolayı 1998 yılında partinin kapatılmasına karar vermiştir.g. serbest seçimler sonucu oluşturulmuş bir hükümet yerini. ÇİĞDEM. 601. Bu nedenle irtica “birinci öncelikli iç tehdit” olarak ilan edilmiş. A. demokratik bir hukuk devletinde kabul edilebilir sınırların ötesinde yetkilerle donatılmış olan “MGK Genel Sekreterliği ve Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi” ile silahlı kuvvetler içinde ortaya çıkan “Batı Çalışma Grubu” adlı oluşum gibi bürokratik organlar olmuştur.

birçok alanda taleplerini iyice belirginleştirerek. TESK ve DİSK’ten oluşan bu beşli sivil inisiyatif grubu. Toplum. 28 Şubat’ın bir müdahale olarak başarıya ulaşmasında ve sürecin meşrulaştırılmasında. Necmettin Erbakan önderliğinde 1970 yılında kurulan ancak bir yıl sonra Anayasa Mahkemesi’nce kapatılan Milli Nizam Partisi’nden (MNP) bu yana kurulmuş olan ve Milli Görüş hareketini.243 1995 seçiminin ardından kurulan koalisyon hükümetinde olarak yer alan RP’nin icraatları süresince ülkede siyasi kutuplaşma ciddi şekilde artmıştır.244 Bu süreç ile birlikte. Siyaset. büyük bir engellenme ile karşı karşıya gelerek tekrar kendi içine kapanmış ve siyasal düşünce ve tavırlarını gittikçe yumuşatmaya 242 TOBB. müdahalenin sivil toplum tarafından da meşru görüldüğü ve desteklendiği izlenimi vermeyi amaçlayan bir işlev görmüştü. Türk-İş. yüksek yargı organları ve bazı sivil toplum örgütleriyle. 640. Bu kutuplaşma sonunda ülkeyi “28 Şubat” sürecine sürüklemiş. 15. Erbakan’ın deyimiyle. Değişen Türkiye’de Din. Anayasa Mahkemesi’nce kapatılan RP yerine kurulan Fazilet Partisi (FP) de kapatılınca hareket ikiye bölünmüştür. . büyük medya. “28 Şubat ve İslamcılar”. “Yenilikçiler” diye adlandırılan kadrolarla kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ise 2002 seçimlerinde tek başına iktidara gelmiştir. 243 Bekir Beraat ÖZİPEK. Liderlerinin “muhafazakâr demokrat” olarak tanımladığı AKP. 244 Ali ÇARKOĞLU. bu bağlamda muhafazakâr değerleri savunan.112 biçimlendirilmeye ve silahsız kuvvetlerin laik cephecilik temelinde örgütlenmesine çalışılmıştır. işçi ve işverenlerin oluşturduğu “Beşli Sivil İnisiyatif242” büyük bir rol oynamıştır. gerek programını gerekse politikalarını Türkiye’nin Batı ile bütünleşmesi üzerine oturtmuştur. ancak 19. keskin bir tavır içinde olan İslami kesim. İslami geleneklere bağlı. TİSK. Milli Görüş etrafında birleşmiş kadrolar Saadet Partisi’nde (SP) yer almıştır. Binnaz TOPRAK. yüzyıldan bu yana Türkiye’yi ikiye bölmüş olan “Batı tarzı modernleşmeyle İslami geçmişe dönüş” diye adlandırılabilecek karşıtlıkta Batı modernitesi yönünde ağırlığını koymuş olan bir parti görünümündedir. “Batı kulübü” temsilcileri olarak gördüğü diğer partilerden ayıran İslami temelli partilerden farklı olarak AKP.

3. Sonuç olarak 28 Şubat süreci ile yaşanan değişim. 2001 yılında siyasi hayatına başlayan ve 28 Şubat sonrasında ılımlı bir İslami tavır sergileyen AKP’nin söylemleri etkili olmuştur. sonrasında yavaş yavaş kamusal alana taşınmaya ve bu alanlarda da var olma taleplerine dönüşmeye başlamıştır. İslamcılığın ve İslami Hareketin Siyasal Dinamikleri: Türkiye’de İslamcı düşüncenin ve İslami hareketin görünür olmasında ve güç kazanmasında tüm dünyadaki dini akımların güçlenmesinin önemli bir etkisi olmuştur.113 çalışmışlardır. BULAÇ. Bu durum ise öncelikle Kuran kursları ve imam hatip okullarının yaygınlaşmasıyla görünmeye başlamıştır. Fakat öncelikle özel alana ilişkin olan bu talepler.246 Bu dönemdeki İslam’ın ana karakteri. hadis. ilmihal. 65. “milliyetçi-muhafazakâr” 245 246 Bkz. 1950'lerden sonra İslami hareket deneyimi ile yer değiştirmeye245 ve 1950 sonrası dönemde dini gruplar cemaat şeklinde gelişmeye başlamışlardır. risale gibi) temel değerler etrafında kolektif bir paylaşımın oluşması yönünde birçok talepte bulunmaya başlamışlardır. Yani hem 28 Şubat süreci ılımlı bir siyasal tavra sahip bir parti olan AKP’nin oluşmasını sağlamış hem de bu süreç AKP’nin ılımlı bir tavırda olması zorunluluğunu doğurmuştur. ÇAHA. (229). (199). . yani 1950 sonrasında. Elbette oluşan bu yumuşak tavırda. Dolayısıyla yerel etkenler kadar uluslararası etkenler de ülke içinde İslam’ın hem siyasal alanda hem de toplumsal alanda görünür olmasına ve bu alanlarda taleplerinin artmasına neden olmuştur. 477. Bir araya gelerek yapılan toplanmalar ve bu toplantılarda dini kitapların okunmasıyla (Kuran. Geçen yüzyılın son çeyreğinden itibaren siyasi ve fikri bir ıslah hareketi olarak ortaya çıkan İslamcılık akımı. toplumsal yaşamda dinin görünümlerinin ve ideolojisinin görünürde daha yumuşak ve ılımlı bir tavra bürünmesine ve bu ılımlı görünüm çerçevesinde siyaset yapmalarına neden olmuştur.2. Bkz.

(229). ÇAHA.249 Hatta bu siyasallaşma zaman zaman İslam’ı temel değer ve kurallarından uzaklaştırmakta ve İslam dışı bir görünüme bürünmelerine de neden olmaktadır.248 Dolayısıyla İslam’ın gerek muhafazakâr ideoloji ile gerekse milliyetçi-ülkücü ideoloji ile yan yana ilerlemesi ve birbirlerini destekleyen bir anlayışa sahip olması İslam’ın hem bir siyaset aracı hem de bir yaşam biçimi olarak giderek güçlenmesine ve birçok alandaki taleplerinin artması ile daha çok görünür olmasını sağlamıştır. Bu İslam dışı görünümlerde. Burada İslam’ın siyasallaşan bu işlevi. 477. Yani Cumhuriyet’in ilk yıllarında büyük oranda gizlenen ve özel alanlarda var olan İslam. dini hayatın. 62. milliyetçi ve muhafazakar biçimlerin yanı sıra modern yaşam biçimlerinin etkilerini de görmek mümkündür. Türkiye’de İslamcılık ile muhafazakârlık ve milliyetçilik ilişkisi her zaman karmaşık bir yapıya sahip olmuştur. muhafazakâr ve milliyetçi düşünce ve yaşam biçimleri olmuştur. artık kamusal alanda daha çok görünmeye başlayan ve siyasal talepleri olan bir biçime bürünmeye başlamıştır. Burada zenginleşen İslami bir kesimle birlikte görülen lüks ve gösterişli tüketimin artması örnek olarak gösterilebilir. Türk Sağının Üç Hali. zaman zaman çatışma noktasında karşı karşıya olduğu. diğer taraftan Türkiye’deki toplumsal kaynakların daha adil ve eşit paylaşılacağı (belki Müslümanları öncelikli kılacak) bir sistemin kurulmasını sağlama çabası içinde olduğu ve bu yönde hızla hareket edildiği ve güçlenmekte olduğu görülmektedir. İslami hareketin güç kazanmasındaki önemli dinamiklerden birisi İslam’ın Cumhuriyet tarihi boyunca zaman zaman eş zamanlı bir çizgide paralel olarak ilerlediği.247 Ayrıca 1970’lerden itibaren ise Mısır. ÇİĞDEM. Pakistan ve sonrasında ise İran’da gelişen İslami hareketlerin de etkisiyle bu dini anlayışın milli karakteri “ümmetçiliğe” doğru dönüşmeye başlamıştır. gündelik ve kurumsal bir görünüm kazanmasını. bir taraftan dini bir yaşam tarzını muhafaza edebilmek için. . gündelik alışkanlıklarında ve ibadetlerinde görmek mümkündür. 249 Bkz. 26. (216). Bkz. Birçok konuda ortak paydaya sahip olan bu üçlü anlayış içinde İslamcılığın milliyetçi bakış açısına karşı olan 247 248 Tanıl BORA. Bu durumu özellikle Müslüman bireyin yaşamında.114 bir özelliğe sahiptir.

sinemadan müzik alanına mizahtan edebiyat alanına hızla büyüyen bir alandan bahsetmek mümkündür. Bu örgütlenme mekânlarına örnek olarak Ülkü Ocakları’ndan Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) teşkilat toplantılarına İlim Yayma Cemiyeti’nden Anadolu Gençlik Vakıfları’na kadar birçok örgütlenme biçimlerinden bahsetmek mümkündür. milliyetçi ve sol düşüncenin İslam’la olan bağları. Elbette bu örgütlenmeler ait oldukları dönemin siyasal ve ekonomik özelliklerinden hem yapısal hem de ideolojik olarak doğrudan etkilenmektedirler. bu düşünce biçimlerinin ürettiği kültürel alanlarda da doğrudan gözlemlenen ve bu alanların temel ideolojisini oluşturan bakış açılarıdır. (247). Bu noktada İslami söylemin yoğunlaştığı. inanç ve vicdana vurgu yaparak) dolaylı bir biçimde kontrol eden hem de denetim altına alan kontrol mekanizmalarıdır. . Bu mekânlarda gençler İslami yaşam biçimlerini ve dini alışkanlıklarını yeniden anlamlandırmaya. 60.250 Çünkü din ve devlet. Muhafazakâr. İslamcılık. insanları hem manevi yönüyle içsel olarak (iman. hem din de hem de devlette içselleştirilen temel bir ilkedir. Ayrıca düşünce yapıları etrafında oluşan örgütlenmeler. İslamcılığın 250 Bkz. kutsal bir anlam kazanmaya başlamış ve böylece otoritenin kurumsal olarak önemli bir dayanağı haline gelmiştir. Dolayısıyla bu noktada. çok kolay bir biçimde muhafazakâr düşünce ve milliyetçi bakış açısı ile siyasal ve toplumsal alanda çok kolay eklemlenebilen özelliğe sahiptir. paralellikleri özellikle gençler arasında birçok örgütlenme biçimlerinde kendini göstermektedir. Türkiye deneyiminde baktığımızda milliyetçi bakış açısı ile muhafazakâr düşüncenin birbirleriyle eklemlenmesinden sonra devlet. gençlerin gerek muhafazakârlık gerek milliyetçilik gerekse İslamcılık konusunda da beslendikleri siyasal örgütlenme mekânlarıdır. Çünkü muhafazakâr düşüncede otorite. yorumlamaya ve kendi yaşamlarına eklemeye başlamışlardır. Elbette bu bakış açısı. BORA.115 söylemleri her zaman bir gerilime neden olmuştur.

74 251 .1. Cumhuriyet tarihi boyunca sürekli milliyetçilik ve muhafazakârlık söylemlerine eklenerek var olagelmiştir. Tavırları. Çünkü Muhafazakârlığın ve özel olarak da Türk muhafazakârlığının genel düşünce yapısı ve aldığı biçimler üzerine tartışmalar. 3. Bu nedenle İslam’ın Türkiye’deki yol haritasına bakarken mutlaka muhafazakârlık ve Milliyetçilik söylemleri ile birlikte ele almak gerekmektedir. “Muhafazakârlığın Değişimi ve Türk Muhafazakârlığının Bazı Yol İzleri”.2. 252 Tanıl BORA. Fakat burada herhangi bir indirgemecilikten kaçınarak muhafazakârlık. Muhafazakârlık. geçmişten gelen özelliklerin. İslam’ın Muhafazakâr Dinamikleri: En genel anlamda muhafazakârlığın251. Çünkü daha önceden planlanmış. Çünkü muhafazakârlık için muhafaza edilecek bir dünyanın varlığı ancak kendisini tehdit etmeye başlayan bir “restorasyonun” veya “modernliğin” var olması şartına bağlı olarak gerçekleşir. fakat bu tavrın “ne yönde” olduğunu ancak modernist bir projenin saldırısına uğradıkları zaman anlamak mümkündür.252 Bu anlamda muhafazakârlık ancak modernizm kadar eski bir tarihe sahip bir düşünme biçimidir. kesin kurallara sahip eylem biçimleri ve alanları yoktur. “çağdaş bir düşünme biçimi” olduğunu söylenebilir. milliyetçilik ve İslam arasındaki ortak paydalardan hareket ederek zaman zaman ayrılan. Türkçe literatürde en geniş olarak Toplum ve Bilim dergisinin Güz (1997) sayısında bulunabilir.116 eklemlendiği ideolojik uğraklarla ilişkisini nasıl meşrulaştırdığına bakmak gerekmektedir. zaman zaman ise birleşen yolları ortaya koyma çalışmak amaçlanmaktadır. “aydınlanmanın aşırılıklarına veya bir yeni başlangıç yapma düşüncesi olarak kendini milatlaştıran aydınlanmacılığa” karşıt olarak kendi düşüncesini oluşturmaktadır. Belirli olan tavırları vardır. günün değer ve yaptırımları içinde yer almalarını sağlamak üzere gerçekleşecek bir müdahale olarak açıklanabilir. 1990’lı yılların sonlarından itibaren İslam’ın sol düşünceyi içine alan görünümleri de belirginleşmeye başlamıştır. Çünkü İslam dini. Muhafazakârlık çağdaş bir biçime sahiptir. Ayrıca milliyetçi ve muhafazakâr dinamiklere ek olarak.

muhafazakârlığın savunduğu değerleri içerisinde barındıran zengin tarihi mirası içermektedir.253 Diğer yandan muhafazakârlık.” Çünkü muhafazakârlık için en belirleyici etken kültürdür. muhafazakârlığa göre “geleceğe bakış her zaman geçmişe bakış üzerinden temellendirilmelidir. politik ve toplumsal bağlamı ile uyumlu olması gerekmektedir. Giddens’ın da belirttiği gibi. 148. yüzyılda. 254 253 .m. yüzyılın son çeyreği. hatta “ancien régime256”e gönderme yapan bir karşı devrimci reaksiyon olarak ortaya çıkan bir hareket olmuştur. 147. ÇAPCIOĞLU. onların “geçmişi”. Kamusal İnsanın Çöküşü. her ülkenin tarihsel.255 Başka bir deyişle muhafazakârlık “eski” olana.254 Muhafazakâr bakış açısının. bu ideolojinin adını veya temel argümanlarını kullanan siyasi partilerin uzun süreli iktidarlarına sahne olmuştur. Bu anlamda muhafazakârlığın savunduğu. 73). korunmasını istediği birikim ise aslında geleneği oluşturmaktadır. (126). 26. Dolayısıyla bu durum geleneğin ve muhafazakârlığın iç içe geçtiği anlamına gelmektedir ve gelenek. “cemaate”. Özellikle muhafazakâr söylemin yükselişine sahne olan 20. başta Amerika ve İngiltere olmak üzere. Muhafazakâr ise bu karşı değerleri bünyesinde ya da eserinde taşıyan kişilik Anthonny GIDDENS. Bu noktada Alexis Tocqueville’in önerdiği anlamı kullanmak gerekirse: Ancien régime 18. 255 A.117 değişimin. Bkz. “bugünü” ve “geleceği” için vazgeçilmesi veya göz ardı edilmesi düşünülemeyecek tek “gerçeklik” muhafazakârlığın kendisidir. özellikle de uluslar içinde ticari ve idari bürokrasinin ayak direyen feodal ayrıcalık sahipleriyle yan yana gelişmekte olduğu dönemi ifade etmektedir (Richart SENNETT. 256 Ancien Régime (Eski Sistem): Ancien régime terimi sık sık feodalizmle aynı anlamda kullanılır. Beyond Left and Right-The Future of Radical Politics. kutsal olmayan her şeyi yararlı olarak niteleyen faydacı değişim düşüncesine tepki olarak ve bu kutsal olanı korumak amacıyla ortaya çıktığı görülmektedir.. liberalizm ve sosyalizmle birlikte son iki yüzyılın siyasi düşünce tarihine ve pratiğine damgasını vuran siyasal bir ideolojidir.g. Toplumların kültürel normları.

261 Özellikle bu örgütlemelerin ele alınmasının en önemli nedeni. 512 259 Bkz. 260 A. Öğrencilerin yetiştikleri ve doğrudan İslami. “Muhafazakâr Kisve”. yani Türk modernleşmesinin aslında muhafazakâr bir modernleşmeyi ifade ettiği söylenebilir. 70. D. genellikle muhafazakârlığın soyut bir kavram ya da ideoloji olduğunu kabul etmezler ve görüşlerini geleneğe ve tarihsel bir tecrübeye dayandırarak ortaya koyduklarını iddia ederler.260 Dolayısıyla bu modernleşme sürecinde İslami söylem ile en kolay eklemlenebilecek dinamiklerden biri muhafazakâr düşünce ve yaşam biçimi olmuştur. Çev. Sosyoloji Sözlüğü. Kömürcü.. derinlemesine görüşmelerin yapıldığı öğrencilerin söylemlerinde yer alan örgütlenmeler olmasıdır. Özellikle muhafazakârlık ve İslamcılık ekseninde gençler arasında yaygın olan siyasal örgütlenmelerin başında Mili Türk Talebe Birliği (MTTB) ve Anadolu Gençlik Vakıfları (AGV) gelmektedir. genellikle dini bir reform arayışı ve bu süreçte dini anlatım biçimlerinin ve düşünce evreninin modern bir söyleme dönüşmeye başlamasıdır. Dini zihniyetin modernleşmesi. 71. milliyetçilikle dini ideoloji arasında kalıcı bir etkileşimi (özellikle de İslam dünyasında) başlatmıştır. Yerel geleneği tekrar güçlendirmeye yönelik olan bir arayışın merkezinde olan bu etkileşim biçimi.k. İslami ve milliyetçi akımlara muhafazakâr bir düşünüş ve tavır kazandırmıştır. Özellikle Türk modernleşmesi sürecinde hem İslami kimliği hem de muhafazakar düşünce biçimlerinin vurgulandığı örgütlenmeler etkili olmaya başlamıştır.258 Gelenek adına verilen tepkilerin nedeni. (247). BORA. Türk modernleşmesinin muhafazakâr bir tavır ve düşünce çerçevesinde gerçekleştiği.g.259 Dolayısıyla bu bakış açısına dayanarak. Akınhay.261 Bu örgütlenmeler İslami bir kimliğin üretilmesinde ve Ulus BAKER.257 Elbette gündelik hayatta muhafazakârlığın ne olduğu ya da kime muhafazakâr denildiği ile siyasal bir ideoloji olarak muhafazakârlık arasında önemli farklılıkları görmek mümkündür.: O. Siyasal anlamda muhafazakârlar. muhafazakâr ve milliyetçi tavırlarını etkileyen aile ortamlarının ve içinde bulundukları çevrelerin bu 258 257 .118 olmalıdır. 104 Gordon MARSHALL.

Cumhuriyet’ten önce kurulan ve 1980 yılında kapatılan Türkiye Cumhuriyeti’nin en uzun soluklu öğrenci hareketidir. Özellikle üniversite öğrencileri üzerinde etkili olmayı hedefleyen bu örgütlenmeler. Bu dönem milliyetçiliğini kuruluş dönemi milliyetçiliğinden ayıran en önemli nokta. siyasal ve kurumsal yapı ve işleyişlerinden amaç ve faaliyetlerinden bahsetmek son derece önemlidir. hala faaliyetlerini sürdürmeleri açısından çok önemlidir. Bu örgütlenmelerin en önemli amacı. Ancak ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü durumlardan dolayı uzun bir müddet faal bir teşkilat haline gelememiştir. Genel Kurul’dan sonra MTTB’nin söylem ve demeçlerinde çok net bir biçimde düşünsel değişiklikler oluşmaya başlamıştır. Siyasi alanda milliyetçilik. Bu nedenle özellikle bu örgütlenmelerin oluşumları. Bu iki örgütlenme. bir takım yasak ve engellere rağmen hala öğrenciler arasında etkisini sürdürmekte ve öğrencilerin bir araya gelerek din eksenli faaliyetlerde bulunmalarına imkân tanımaktadır.262 ideolojilerin güçlü olduğu çevreler olması. 170. bu öğrencilerin ideolojik tavırlarını etkileyen en önemli etkenlerdir. yoğun bir İslami içeriğe sahip olmasıdır. muhafazakârlık ve İslamcılık fikirlerinin birbirlerinden tam olarak ayrışmadığı bir tarihsel dönem olan 1960’lı yıllarda. 1960’lı yıllarda üniversite öğrencileri arasında hızla yükselen siyasi tartışmalar ve kutuplaşmalar devam ederken MTTB de üniversite öğrencileri arasındaki bu tartışmalarda sağ kutupta yerini almıştır. 262 Serdar YORGANCILAR.119 toplumsal bir harekete dönüşmesinde en önemli dinamiklerden ve hareket unsurlarından biri olmuştur. Cumhuriyetin kuruluşundan önce Osmanlı topraklarında imparatorluğun çöküşünü ve Balkanlarda yükselen milliyetçi dalgaya karşı Dar’ül Fünun öğrencilerinin kurduğu bir öğrenci teşkilatıdır. milliyetçiliğin ve İslamcılığın daha çok Osmanlı olmak ve yerli olmak anlamında kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca 1965 tarihinde yapılan 48. 1965 sonrası İslamcı bir öğrenci hareketi olarak Milli Türk Talebe Birliği. benzer düşüncelere ve dini konularda aynı ortak paydalara sahip olan öğrencilerin bir araya gelmelerini sağlamaktadır. . Milli Türk Talebe Birliği (MTTB).

A.265 12 Mart askeri darbesi ile yayın hayatına ara veren dergi.t.com/haber_detay (11.t. Milli Gençlik dergisi özellikle ilk sayılarında Türkçü. Anadolu milliyetçisi ve İslamcı eğilimleri bir arada barındıran bir kimlik ortaya koymaya çalışmaktadır.07. MTTB kadrolarında yetişen öğrenciler arasından farklı dönemlerde onlarca bakan.2008) / (12. Ancak 1970'li yılların ortalarına doğru Türkçülüğe karşı tavır alan.dirilisnesli. derginin içeriğinde de görmek 263 264 A. MTTB’nin Cumhuriyet tarihine yaptığı katkılardan en önemlisi öğrencilik yıllarında teşkilat içerisinde yer alan talebelerin geleceğin politik aktörleri olmasıdır.g. 1974 yılında tekrar yayın hayatına başladığında İslami söylemin.120 “Ordu millet el ele” kampanyaları düzenleyerek. bu dönemde sinema konusunda faaliyetlere göstermeye başlamış ve yaptığı Milli Sinema oturumu ile yıllarca üzerinde konuşulacak bir akımın da başlatıcısı olmuştur. .263 Yoğun bir biçimde kültür ve eğitim faaliyetlerine ağırlık veren teşkilat. Hatta bu durum MTTB konferans salonunun Türkiye İşçi Partisi (TİP) kongresi için kullandırılmasına kadar varmaktadır. İsmail Kahraman’ın çabalarıyla MTTB’lileri birleştirmek amacıyla İstanbul’da kurulan Birlik Vakfı’nda tekrar biraya gelinmeye çalışılmıştır.264 Ayrıca birliği en önemli yayın organı olarak. Anadolu milliyetçiliğini sorgulayan. devletçi..g. 1980 tarihinde bir daha açılmamak üzere kapatılan MTTB. http://www. 171. 265 “Milli Gençlik Dergisi”.09. 1960-65 yılları arasında sol bir çizgide yer almaya başlamıştır. askeri müdahalelerinin sonuna kadar yanında olduğunu bildiren MTTB. hatta başbakan ve cumhurbaşkanı bile çıkmıştır. tevhidi değerleri ön plana çıkartıp ümmetçi yaklaşımı benimseyen yazılar dergi sayfalarında çoğalmaya başlamıştır. binlerce bürokrat. 1965 yılında kurulan Milli Gençlik dergisi MTTB’de güçlü bir etki ve öneme sahiptir.2010). Özellikle 1960'la başlayan ikinci dönemde ise askeri darbenin de etkisiyle sola yaklaşan bir ideolojik görüş hâkim olduğu görülmektedir. Fakat bu vakıf MTTB gibi geniş kitlelere açılamamıştır.

“insanoğlunun ulaşabileceği en yüksek medeniyet doruklarından geçmiş bir milletin çocuklarından olarak. A.g. Cemil Meriç. Ömer Lütfi Mete.htm (20. Necmettin Erbakan’ın ve dönemin DPT müsteşarı Turgut Özal’ın sanayileşme ile ilgili görüşlerini içeren makalelerin yer alması MTTB’nin bu konudaki görüşlerinin genel anlamda sağ bir bakış açısına sahip olduğu ve bu çerçevede İslami çevrelerle ilişki içinde olduğu görülmektedir. 206.06. Dergi bu yeni dönemde çıkış amacını ve takip edeceği üslubu “bin yıllık mazinin kültür mirasından uzak bir nesle bir şeyler vermek”. böylece MTTB’nin tek vârisinin de Fatih Gençlik Vakfı olduğu karar altına alınmıştır.268 Dolayısıyla MTTB.266 Ayrıca dergide dönemin sosyo-ekonomik durumu ile ilgili yazılara sık sık yer verilmekte ve bu yazıların içeriği ise derginin siyasal tavrını ne olduğunu açıkça sergilemektedir.. 82. Bir Öğrenci Hareketi Olarak Milli Türk Talebe Birliği. tüzüğünde bulunan “Fesih halinde tüm mal varlığı Fatih Gençlik Vakfı’na devredilir” maddesi gereğince bütün mal varlığı Fatih Gençlik Vakfı’na devredilmiş.com/362_MTTB-nin-varisi-Fatih-Genclik-Vakfi.121 mümkündür. Mustafa İsen.k. 268 http://www. Diğer yandan 1979 yılının sonlarına kadar yayın hayatını sürdüren dergi MTTB’nin ideolojik içerikli tartışmalarını sürdürmenin zemini olduğu gibi 1980 sonrası İslami kesim içinde etkin olacak birçok edebiyat ve siyaset yazarının yetişmesi için de uygun bir alanın oluşmasını sağlamıştı. Mustafa Müftüoğlu Milli Gençlik Dergisi’nde yazılarına sıklıkla rastlanan yazarlardır.2010) . düşünceden çok sloganın hâkim olduğu bir ortamda “gençliği düşünmeye sevk etmek”.dirilisnesli. “her şeyi ve herkesi dostça bir tartışma ortamına çekebilmek”.267 1980 askeri darbesi ile kapatılan MTTB’nin 1986 yılında İstanbul Valiliği tarafından feshedilmesi sonucunda. 266 267 Zülküf ORUÇ. Şahin Uçar. faaliyetlerine Fatih Gençlik Vakfı aracılığı ile 2000 yılında teşkilatın yeniden kurulma çalışmasının başlamasına kadar devam etmiştir. Abdullah Gül. kendi misyonumuz hakkında bir şeyler verebilmek” ifadeleriyle açıklıyordu. Şükrü Karatepe gibi henüz öğrenciliğin çeşitli evrelerinde olan yazarların yanı sıra Necip Fazıl Kısakürek. Örneğin. Ali Bulaç.

AKP’nin kurucularından birçoğunun. yasal siyasi bir parti etrafında mücadeleyi temel almışlardır.m. Elbette MTTB.270 Milli görüş düşüncesinin gençlik kanadını oluşturan ve gençler arasında etkin bir örgütlenme olan.122 Teşkilat. 2006 yılında Abdullah Gül. Milli Görüş Hareketi (MGH). “Milli Görüş Hareketi”. . Milli Görüş hareketinin gençlik kanadında yer alan bir örgütlenme biçimidir. 1980’li yıllarda Milli Gençlik Vakıfları adı altında çalışmalarına devam eden ve 2000’li yıllarda Anadolu Gençlik Vakıfları olarak adlandırılan bu 269 270 Ruşen ÇAKIR. 545. A. İslami düşünce ve muhafazakârlık bakış açılarına sahip olan ve ana söylemlerini bu düşünce biçimlerine dayandıran örgütlenme biçimlerinden biri de Anadolu Gençlik Vakıfları’dır. Bülent Arınç ve Sabahattin Zaim gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşen bir genel kurul toplantısı ile yeniden kurulmuştur. Anadolu Gençlik Vakıfları (AGV). 2000’li yıllarda yeniden gündeme gelmeye başlamasının en önemli sebebinin. Birçok tarikatın MGH bünyesinde toplanması ve bu tarikatların dönem dönem birbirleriyle çıkar çatışmasına girmesi hareketi etkilemiştir. Özellikle MNP’nin kurulmasında..269 MGH’nin siyasal İslam olarak adlandırılmasında ve MSP’nin kurucu kadrolarının tarikatlarla bağlarının oluşmaında etkin bir payı vardır.g. Her ne kadar Avrupa’daki Avrupa Milli Görüş Teşkilatları (AMGT) ya da 1970’li yıllarda Akıncılar. 544. özellikle Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül’ün bu teşkilattan yetişmiş olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. 1980 sonrası Milli Gençlik Vakfı gibi gençlik örgütlenmeleri ile bazı vakıf ve dernekler hareket bünyesinde faaliyet göstermiş ve zaman zaman hareketin önüne geçmiş olsalar bile her zaman hareket noktası Milli Görüş düşüncesi etrafında oluşan siyasal partiler olmuştur. Nakşibendî Tarikatı’nın en önemli kollarından biri olan İskenderpaşa Dergâhı’nın önemli bir etkisi olduğu söylenebilir.

Milli Gençlik Vakfı olarak "Biz Milli Gençliğiz. Özellikle Anadolu Gençlik Vakıfları. 28 Şubat sürecinin etkisiyle biraz daha yumuşatılarak faaliyetlerini sürdürdüğü görülmektedir. özellikle bu vakıf faaliyetleri üzerinden yorumlanabilir. Gençler. En basit biçimiyle bu dönemlerde kullanılan sloganlarda bile. sinema.123 örgütlenme yapısı kendilerini “Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu ve dünyanın en büyük gençlik organizasyonu” olarak tanımlamaktadırlar. her ideolojinin “hız belirleyicisidirler” ve bu nedenle mevcut ideolojisinin devam edebilmesi için mutlaka üzerinde durulması. Hak yola adanmış canımız vardır" sloganlarında doğrudan İslami bir söyleme sahipken. merkeze bağlı olmakla birlikte bölgesel ve iller noktasında güçlü ağlara sahiptir. Diğer yandan Milli Görüş ideolojisinin gençler üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu. 28 Şubat öncesinde “Milli Gençlik Vakıfları” adı altında gençler arasında oluşan siyasal zemine sahipken. şanımız vardır. Muhatap Kitlesi Gençlik. Anadolu Gençlik Vakfı olarak daha ortada bir söyleme sahip bir çizgide ilerlemeye çalışmaktadırlar. ilgilenilmesi ve güçlendirilmesi gerekir. 28 Şubat sonrasında “Anadolu Gençlik Vakıfları” adı altında faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir. Sevdası Türkiye” sloganı ise 28 Şubat sonrasında Anadolu Gençlik Vakıflarının kullandığı en önemli sloganlardan biri olmuştur. 28 Şubat öncesinde Milli Gençlik Vakıfları olarak dini kimliklerini vurgulayan daha keskin ve sert bir ideolojiye sahipken. düşünce sisteminin devamı ancak o düşünceye sahip genç nesillerin yetişmesi ile mümkündür. seminer. Genel anlamıyla bu iki slogan üzerinden söylemsel bir analiz yapıldığında açık ve net bir biçimde 28 Şubat sürecinin Milli Görüş üzerinde nasıl keskin ve dönüştürücü bir etkiye sahip olduğu görülebilir. konferans gibi) kadar birçok hizmet vermektedir. “Projesi İnsan. Daha evrensel ve ümmetçi bir bakış açısına sahip olan “Milli Görüş” düşüncesi vakıf ve dernek faaliyetleri aracılığı ile özellikle gençler arasında güçlü bir etkiye sahiptir. . Çünkü her ideolojide olduğu gibi. Bu vakıflar ait oldukları illerdeki öğrencilere barınma ve burs olanaklarından kültürel birçok faaliyette (tiyatro. konser. bu söylemsel değişimi görmek mümkündür.

daha doğrusu dini algı ve düşünce biçimlerinin. İslamcılığın ayrışmaya başladığı Osmanlı’nın son dönemlerinde. yani dini cemaatin oluşumu anlamı (ümmet) çerçevesinde kullanmışlardır. dinin modern toplumsal alanda nasıl şekillenmesi gerektiğini ortaya koymaya çalışmıştır.2. milliyetçi tasavvurun şekillenmesinde de etkili olmuştur. Fakat bu düşünce biçimine göre toplumu kurmaya ve düzenlemeye temel oluşturacak siyasal kimlik unsuru ise ancak İslam dini etrafında oluşturulabilirdi. hayata.272 271 272 Bkz.124 3. millet ve milliyetçilik meselesi ile ilgilenirken “millet” kavramını İslami.k. 113-114. . Geleneksel İslami dünya görüşünün modern bir siyasal düşünce akımı olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İslamcılığa dönüşme evresinin başta Babanzade Ahmet Naim gibi temel aktörleri olan aydınlar. öncelikle bir toplumsal kimlik unsuru olarak düşünülmekteydi. BORA. insani varoluşa ilişkin anlam haritasının genel yapısını ortaya koyan din. “İslam milleti” kavramına dayalı olarak ortaya çıkan milliyetçilik projesi. Dinin milliyetçilik alanı içinde ideolojileştiği. 98. Türk kimliğine dayalı (etnisist) milliyetçilik projesine karşı “doğru milliyetçilik” olarak savunulmaya başlamıştır. diğerleri gibi bir dünya görüşü ve bir ideoloji olarak konumlanmasında öncelikle milliyetçiliğin görünmeye başladığı söylenebilir. Bu durumu iki yönlü okumak gerekirse milliyetçilik..271 Dolayısıyla din ve milliyetçiliğin bu paralelliği ve iç içe oluşu dini ideolojik bir alana taşımaktadır. İslam’ın Milliyetçi Dinamikleri: Modern öncesi dönemde dünyaya. Etnik anlamda millet. A.g. Irk ya da etnik unsurlara dayanan milliyetçilik için ise “kavmiyetçilik” terimi kullanılıyordu. (247).2.

İslam ve Us. Bu dönemde “Türkçüler” ile “Türkçüİslamcılar” ayrımı.”276 İslam ve milliyetçilik konuları Türk siyasi düşünce tarihinde 1860’ların ikinci yarısından itibaren. 275 Bkz.278 1908 Jöntürk İhtilali ile birlikte. Bkz.125 Balkan Savaşları’ndan273 sonra İslamcılar. 276 Ernest GELLNER. Cumhuriyet’in milli kimlik kurgulamasını fazla dünyevi bulan ve İslamileştirerek “alternatif bir milli kimlik inşasına” yönelen Türk muhafazakârlığı ile benzer özelliklere sahip olan İslamcılık. 19. “reformasyona yönelen İslam. Bu dönemde. Yeni Osmanlılar Hareketi ile birlikte tartışılmaya başladığı halde. 31-32. yüzyılın ikinci yarısında İslam dünyasını. anlayışıdır. Savaşların temel nedeni Bulgaristan Krallığı ile Sırbistan Krallığı'nın Balkanlarda hızlanan faaliyetleridir. (71). (247). İslamcılığın milliyetçi bir kalıba dökülmesini hızlandırmıştır. asıl düşünsel ifadesini Meşrutiyet döneminde bulmuştur. 135. İslamcıların söyleminde vahdet (birlik). 273 . 274 Panislamizm (İslam Birliği). milliyetçiliğin oluşumunu ve içeriğini İslami açıdan denetlemek zorunda kalmışlardır. bu denetimin gerçek ve bugüne kadar uzanan en temel ölçütü olmuştur. ikilik) gibi İslami kavramların milliyetçi söylem içinde kullanılması hızla artmaya başlamıştır. karşılaştığı tehlikelerden kurtarmak amacıyla Müslümanların halifenin etrafında toplanarak Batı dünyasına karşı kurdukları birliktir ve bu birliğin temel düşünce biçimi. milliyetçiliğe277 dini bir kimlik kazandırmaya ve oluşmakta olan ulus-devlet modelini sahiplenmeye çalışmıştır. tefrika (anlaşmazlık. gerekse milli devlete özgü faydacı bir diplomasi taktiği olarak Panislamizm politikası274. Postmodernizm.29 Eylül 1913).275 Gellner’ın özellikle milleti tanımlayacak gerçek bir unsur olarak dinin öne çıktığı Ortadoğu İslam ülkelerinde saptadığı gibi. Abdülhamit döneminde ise gerek İslami vurgulu vatan/millet algısının güçlenmesi. ittihad (birleşme). başka yerlerde milliyetçiliğin oynadığı (modern) kimlik kurucu rolünü oynamıştır. Rousseau’cu anlamda “sivil din” anlayışını çağrıştırmaktadır. Bu ortamda Türkçüler ve Balkan Savaşları Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki dört devlete karşı 1912-1913' tarihleri arasında yaptığı savaşlardır (8 Ekim 1912 . Osmanlı İmparatorluğu’nda bütün siyasi. 277 Burada milliyetçiliğe yaklaşım. 114. BORA. uhuvvet (kardeşlik). “Cumhuriyet Dönemi İslamcılığı”. sosyal ve kültürel akımlar ortaya çıkmakta ve düşünceleri değişik yollarla tartışılmaya başlanmaktadır. 278 Burhanettin DURAN. Ayrıca meşrutiyet döneminde.

birbirini var eden ve birbirlerini tamamlayan değerler olarak kaynaşarak bütünsel bir anlayış oluşturmaya çalışmışlardır. Bu eklemlenme 1950’ler ve 60’lar boyunca hızla yoğunlaşmaya devam etmiştir. Özellikle 1960’ların ikinci yarısından başlayarak Türkiye’de sosyal tabakalaşma ve siyasal farklılaşma hızla artmış ve o zamana kadar aynı dergi ve derneklerde iş ve güç birliği yapan İslamcılar ve Türkçüler (Milliyetçiler) farklı zeminlerde faaliyet göstermeye başlamışlardır. (247). bir yandan popülist ve faydacı. 447. Devleti kutsal sayan “Türk Töresi” ile Devlet yöneticisine itaati emreden din bilinci arasında köprüler kurulmaya başlanmış ve dindevlet-millet.281 1960’ların ikinci yarısında ve 1970’lerde çeşitli sağ partiler içinde siyasi hayata giren ve bugünkü Türk sağını oluşturan bütün kadrolar aynı düşünsel kaynaktan beslenmişlerdir. BORA. Bu dönemde bu iki grup arasındaki temel fark öncelikler meselesi idi. 282 Bkz. Zaman içersinde Türkçü / Ülkücü hareket İslami değerlere daha çok ağırlık ve önem verirken.m.. 126. ÇETİNSAYA.279 1908 ve 1912 yılları arasında Türkçülüğün ana temsilcilerinin din ve milliyetçilik arasında bir karşıtlık yaratmaktan özenle kaçındıkları ve kendilerince bir sentezi kabul ettikleri görülmektedir.282 279 280 Gökhan ÇETİNSAYA. İslamcıların büyük çoğunluğu da milliyetçilikle barışık yaşamışlardır. 281 Bkz. (279). Ve ikisi arasındaki ortak nokta ise “modernist” bir İslamcı çizgiye sahip olmalarıydı.126 İslamcılar da ilk defa ayrı ve birbirlerinden bağımsız. A. diğer yandan da resmi ideoloji ile eklemlenmeye başladığı görülmektedir. siyasi ve entelektüel gruplar olarak ortaya çıkmışlardır. Yani Türkçüler için Türklük birinci. “İslamcılıktaki Milliyetçilik”. birbirinden türeyen. 420.280 1940’lı yılların sonlarına doğru muhafazakar İslamcılık eğilimli olan Türkçülüğün. Özellikle o dönemde Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura’nın yazılarına bakıldığında. . Fakat yine de aralarındaki ortak söylem ve bağlar kop(a)mamıştır. her ikisinin de Türk milliyetçiliği anlayışında modernist İslam’ı olmazsa olmaz bir unsur olarak gördükleri anlaşılmaktadır.g. Çünkü her iki grupta aynı toplumsal tabana hitap etmekteydiler. 420. İslamcılar için ise İslamcılık birinci sırada önem derecesine sahipti.

Fakat bu milliyetçilik karşıtı söylem bu dönemde çok az bir etkiye sahip olmuş. Özellikle İslamcı Kürt gençler arasında yaygın olan bu gruba. marjinal bir düşünce olarak varlığını sürdürmüştür.. özellikle İslamcı gençlik üzerinde zaman zaman güçlü etkilere sahip olmuşlardır. 136.127 Bu durumun yanı sıra İslamcılar arasında milliyetçilik karşıtı düşüncenin var olduğu da görülmektedir. (274). kendilerini ısrarla milliyetçilikten ayırt etmek için büyük bir çaba gösteren anti-milliyetçi yazarlar. üniversite gençleri arasında rastlamak mümkündür. Yani buradan hareketle İslamcılık ve milliyetçilik ilişkisini. milletlerin en eski ve en dayanıklı müessesidir” ifadesini sık sık 283 284 A. bir yandan “İslamcılığın bir çeşit milliyetçilik olarak okunması”. Bu doğrultuda özellikle 1960’ların ikinci yarısından itibaren Türkiye’de ortaya çıkan milliyetçilik karşıtı yazarlar. Bkz. Bunun en önemli örneklerinden birisi Nurcu hareket içinde ortaya çıkan ve bu hareketin Kürt kimliğini dışarıda bıraktığı gerekçesi ve eleştirisiyle hareket içinden ayrılan Med-Zehra grubudur.g.284 Ayrıca burada yani İslam ve milliyetçilik tartışmalarında sadece Türk milliyetçiliği düşünülmemeli. 1970’lerde. . DURAN. Dinin ihmale uğramasından yakınmak ve mili hayattaki vazgeçilmez yerini vurgulamak için kurulan Türk Ocakları 1947 yılındaki yeniden açılışında “din. 451.m. Milliyetçi söylem içinde İslami değerlerin vurgulandığı örgütlenmelerin başında Türk Ocakları gelmektedir. diğer yandan ise “İslamcılığın kendini milliyetçilikten ayrıştırma çabaları”283 olarak iki yönlü bir biçimde değerlendirmek ve yorumlamak mümkündür. dönemin siyasi söyleminin oluşmasında güçlü bir etkiye sahip olmuşlardır. Kürt milliyetçiliği ekseninde de oluşan İslami tavrın söz konusu olduğu da unutulmamalıdır. 1980’lerde ve kısmen de 1990’larda milliyetçilik konusunda farklı bir duruş sergileyen. Diğer yandan Said-i Nursi’nin “müspet milliyetçilik” kavramıyla ortaya koyduğu İslam’ın hizmetinde olan Türklük formülü hem çağın bir zarureti olarak milliyetçiliği kabullenmeyi hem de İslamcılığa bir sığınak bulmayı sağlamıştır.

128 kullanılmıştır. “milleti kurtaracak yegâne hidayet yolunun bu olduğunu”. “hakiki Türkçü olmanın bir sonucunun da samimi dindar ve Müslüman olmak” olduğunu söylüyordu.288 285 1931 yılına kadar devlet kontrolünde olan Türk Ocakları. Tercüman Gazetesi. bu ideoloji ekseninde biçimlenmiştir. Tercüman yazarlarının ağırlıklı olduğu SİSAV (Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Vakfı) ve Aydınlar Ocağı idi. (247). tek bir bütün hareket olarak ortaya çıkarma kaygısının sonucu olarak gündeme getirilen bir söylem haline gelmiştir. Türk Ahlâk ve geleneklerini. “aşırı”. 126. BORA. “ırkçı”. Darbe sonrasında siyasetten kültüre. 286 Bkz. “fevri”. 1960’lardan itibaren güçlenmeye başlayan sol harekete karşı.”Ayrıca derneğin bu amacını gerçekleştirmek için yapılması gerekenler Ocağın ana tüzüğünde şöyle ifade edilmektedir: “Dernek. İslamcılığı ve milliyetçiliği bir araya getirerek. 1980-1983 döneminde. 287 1980’lerin en önemli örgütsel yapısına sahip olan ve dönemin siyasetini yansıtan en önemli derneklerinden biri olan Aydınlar Ocağı’nın amacı dernek tarafından şöyle tanımlanmıştır: “Derneğin amacı. 12 Eylül döneminde kabaca hatları çizilen sağ ideolojiye sahip aydın profilinin yoğun ve örgütlü bir biçimde cisimleştiği yerler. millî bünyemizi sarsan fikir buhranı ve mefhumlar anarşisi ile mücadele ederek millî varlığımızı meydana getiren unsurları yaşatıp kuvvetlendirmektir. milli kültür ve şuuru geliştirmek suretiyle Türk Milliyetçiliği fikrini yaymak. Tüm bu örgüt söylemlerinde birleşen Türk-İslam düşüncesi.286 Aynı biçimde Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları da siyasal söylemlerinde İslam’ı merkezi bir konuma oturtmaya çalışmışlardır. onun prototipi sayılabilecek ölçüde uyan ve 1970 yılında kurulan Aydınlar Ocağı287.285 Yine dönemin önde gelen İslamcılarından olan Eşref Edip de aynı gerekçeyle. Ve 12 Eylül askeri darbesinin önemli bir sonucu olan ve Aydınlar Ocağı temelinde yükselen “Türk-İslam Sentezi” olmuştur. 12 Eylül 1980 sonrasında en öne çıkan düşünce merkezlerinden biri olmuştur. devletin ideolojik aygıtlarını biçimlendiren merkezlerden birisi haline geldi. eğitimden idari yapıya kadar tüm alanlar. “milliyeti vücuda getiren unsurların hepsine din karışmış” bulunduğunu. Yapısı ve ideolojisi ile bu profile. Bu yaklaşımın düşünsel hareket noktasını oluşturan Aydınlar Ocağı. “dinsiz Türkçülük yerine Müslüman Türkçülük kaim olursa yeni Türk Ocakları’nın hakiki surette milli bir müessese halini alacağını”. amacını gerçekleştirmek için: 1) Milli ve manevi değerlerimizi yıkıcı ve bozucu akımlara karşı. Türk dilini ve sanatını . “faşizme temayüllü” olmakla suçlanarak devlet kontrolü dışına kayabileceği ve aşağıdan yukarıya bir milliyetçilik cereyanına alan açabileceği kaygısıyla yine bu yıl içerisinde kapatılmıştır.

289 Çünkü “Türk-İslam sentezi” ile onun içinde yer aldığı söylem şekillenir ve yerleşikleşirken. açık oturumlar ve benzeri faaliyetler yapar ve bunları temin için yerel alanlar açar. 9)Kabiliyetli gençlerin yetişmesini temin için muhtelif fonlar. 2. Özellikle çok partili döneme geçilen 1950’lili yıllarda bu tavır daha görünür bir biçime bürünmüştür. hangi ülke veya kültür dünyası söz konusu olursa olsun siyasal düşünce ve tavır olarak sağ ideoloji tarafında yer almışlardır. vakıflar ve tesisler kurar. Türkiye’de. “sosyalist” ya da “komünist” duruşa ve fikre karşı koşulsuz karşı tavır içinde olmuştur.3. Bu dönemde gelişen İslami söylemin öne çıkan yönü sosyal adaletçi. 151.290 3. gerekse bu doktrine dayandırılan söylemin siyasal olarak yayılması.2. eşitlikçi ve hatta biraz da sosyalist bir bakış açısı idi. . 218. Türkiye’de İslamcılığın 1970’li yıllardaki. İslam’ın Sol Dinamikleri: Bütün dinler. seminerler. 3) Fikirde ve davranışta milli ideale bağlı nesiller yetiştirmeye çalışır. .129 Milliyetçi Hareket Partisi’nin temsil ettiği aşırı sağ. 6) Konserler ve temsiller verdirir. “sol”. 8) Neşriyat ve dağıtım yapar. (288). 7) İlmî çalışmalar ve araştırmalar yapar. 4) Üyeleri ile amacına uygun şahıslar ve kuruluşlar arasında sosyal dayanışma kurar. BORA 149. Modern Türkiye’nin Oluşumu. patlama seviyesindeki yükselişi İran Devrimi ile birlikte yaşanmış ve bunda bir devrim düşüncesinin sosyalizmin tekelinden kurtarılmış olmasının etkisi ve payı büyük olmuştur. 290 Bkz. kendi ideolojisinin Türkİslam Sentezi denilen bir form içinde kabul edilmesine ve Aydınlar Ocağı olarak bilinen bir grup tarafından savunulmasına rağmen etkisini kaybediyordu. Devlet Ocak Dergah. sonuçta. özellikle Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren İslami kesim. 2) Memleket meselelerine ve millî davalara Türk Milliyetçiliği açısından bakarak millî menfaatlerimize en uygun çözüm yollarını araştırıp bulur ve yayar. İslam’ın sol müdafaa eder. 5) Konferanslar. ülkücü hareketteki merkezkaç eğilimlerini beslemekteydi. yaptırır ve bu gibi çalışmalara yardım eder. 289 Feroz AHMAD. MHP/ülkücü hareket kendisini bu doktrinin asli savunucusu olarak algılanmakta ve “fikri iktidarda kendisi zindanda” söylemini giderek daha etkili bir biçimde savunabileceğini ve bu mesajı vererek kendisini hızla kitleselleştirebileceğini düşünüyordu. Fakat gerek bizzat Türk-İslam sentezi doktrini. Madde) 288 Tanıl BORA. sergiler açar ve bunlara benzer sanat ve kültür faaliyetlerinde bulunur. (Aydınlar Ocağı Ana Tüzüğü.

Özellikle İslam üzerinden siyaset yapan ve kendilerini solda tanımlayan kişi ve gruplar. “İslamcılık. kendi içlerinden kişiler tarafından dile getiriliyor olması başlı başına çok önemlidir.291 Ruşen Çakır’a göre “dindarlığın sağa ve sağcı partilere mahkûm olmadıkları. her ne kadar şimdilik ilgisiz görünseler de ayrı ayrı bu akımı ciddiye almak zorunda kalacaklardır. 18. Fakat bu akımın etkisinin gençlikle sınırlı olmayacağı da açıktır. yıllardır süren savunmacı pozisyondan çıkarılıp evrensel olarak yeni bir düzen alternatifi sunma iddiasını güçlendiren 1979 İran Devrimi olmuştur. Bunu Nurettin Topçu’nun Anadolu İslam Sosyalizmi kurguları takip etmiştir. 1980’li ve 1990’lı yıllar konjonktüründe gerek gerçek sosyalist bloğun zihinsel çöküşü ve Türkiye’de sosyalist hareketin 12 Eylül döneminde yediği darbe ve gerekse merkez sol kesimdeki iç çekişmeler ve çürüme alametleri. Türk İslamcılığı ile İslam sosyalizminin eklemlenmesine neden olmuştur. Ruşen ÇAKIR. 1980’lerin sonlarına doğru büyük kentlerde sol eğilimli İslami harekete doğru hissedilir bir yönelişe yol açmıştır. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de İslami hareketin. “İslami Sol Mümkün müdür?”.2010 . Bu devrimin etkileri. 12 Eylül askeri darbesi nedeniyle Türkiye’de 1980’lerin ortalarında ortaya çıktığında görülen İslami hareket.130 düşünceye eklemlenmesi 1960’lı yıllara kadar dayanmaktadır. Fakat yine de İslami akımda bu olguyu merkeze alan ve öznesi yoksul kesim olan bir İslami yorum ve hareket girişimi görülmemiştir. 475. İslami solcuları açıp yürüttükleri tartışmaların özellikle öğrenciler arasında yaygınlaşıp etkili olacağını kestirmek güç değildir.”292 291 292 Ömer LAÇİNER. Bu dönemde Müslüman Kardeşler hareketi içinde etkili olan Seyyid Kutub’un kitapları.03. Sosyalizm ve Sol”. başlangıcından itibaren ana karakterini belirleyen çizgilerini çok az değiştirmiştir.

gerek tüm bu değişimlerin ve hareketlerin Türkiye’deki yansımaları. BULAÇ. özellikle bir ideoloji olarak İslami düşüncenin yükselişine zemin hazırlamıştır. Toplumsal bir harekete dönüşen İslami düşünce.muslumansol. Ayhan Bilgen ve Muhammet Nur Denek gibi isimlerden bahsedilebilir. ekonomik ve toplumsal değişimler.295 Bu dönemde gerek tüm dünyada yaşanan siyasal. yorumlarına ve görünümlerine sahiptir.131 Özellikle son dönemde sol ilahiyat tartışmaları etrafında sol eksenli bir İslami söylemin belirginleşmeye başladığını söylemek mümkündür. Özellikle İlim Yayma Cemiyeti yurtlarında kalan ve Özgür-Der faaliyetleri içinde yer alan öğrenciler. bunları okuduklarını ifade etmişlerdir.net adlı internet sitesinde yer alan yazı ve makalelere bakılabilir. özellikle dışarıdan aldıkları kültürel ve siyasal etkiye (özellikle 1979 İran Devrimi’nden sonra birçok İranlı İslam düşünürlerinin eserlerinin hızla Türkçeye çevrilmesi bu konuda ciddi bir etkiye sahiptir294) veya siyasette temsil ettikleri sosyal sınıflara göre belirginleşen ve farklılıklar gösteren İslami düşünce biçimlerine. dini anlamda bu eserlerden beslendiklerini. 294 Bu etkiyi gençlerle yapılan derinlemesine görüşmelerde yoğun olarak görmek mümkündür. (199). İslam’ın Gündelik Yaşam Dinamikleri: Gündelik yaşamın her alanını etkileyen ve yönlendiren bir etkiye sahip olan din. 67. gerek 1970 sonrası İslam ülkelerinde (özellikle Mısır’da. modern dünyada var olma çabasıyla modern bir yapı ve görünüme bürünmeye başlamıştır. 295 Bkz. dönemin konjonktürel yapısı ile ekonomik alandan siyasal alana kadar farklı görünüm ve taleplere sahip olmaya başlamıştır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi ve bu yazarların yazılarına ulaşmak için www. Özellikle Türkiye deneyimde düşünüldüğünde İslam’ın farklı yaşam biçimleri ve görünümleri altında modern dünyanın hemen hemen tüm biçimlerine uyum sağlamaya çalıştığı görülmektedir.3. Pakistan’da ve sonrasında ise İran’da) hızlı bir yükselişe geçen İslami hareketler. 293 .293 3. Özellikle sol söylemi ve İslami değerleri bir araya getirerek bir bakış açısı sunan kanaat önderleri arasında Ümit Aktaş. 1980 sonrasında yaşam biçimi olarak yeniden inşa edilen İslami kimlik.

medya. (213).296 Hatta sonrasında bu alanlarda görünür olmanın ötesinde kendi alternatif (ya da akran olarak da tanımlanabilen) alanlarını da oluşturmaya başlamışlardır.3. Bu dönemde yeni toplumsal kimliklerde olduğu gibi inşa edilen bir “İslami kimlik” söz konusudur. siyaset gibi modernliğin en önemli alanlarına İslamcı aktörler de dâhil olmaya ve buralarda daha fazla görünmeye başlamışlardır.132 Türkiye’nin bu dönemde demokratikleşme ve liberalleşme yönünde yaptığı açılımın bir sonucu olarak İslami söylem. Türkiye’de Din ve Modernleşme: Her şeyden önce din olgusu. grup içi ve grup dışı davranış biçimlerini de kapsayan bütünsel bir algı mekanizmasını ve içselleştirilmiş dini değer ve kuralların toplumsal hayattaki görünümünü de beraberinde getirmiştir. toplumsal ve siyasal özellikleri. GÖLE. kamusal ve siyasal alanda ciddi bir değişimin yaşanmasıyla birlikte toplumsal yapının birçok alanında hızla yükselişe geçen önemli dinamiklerden biri olmuştur. dini kaynaklardan ve bu kaynaklara dayanan dini tebliğ ve vaatlerden almaktadır. 3. Böyle bir kimliğin oluşumu ise “dinsel bir hafızayı”. kültürel. . İslamcı hareketler siyasal olarak özellikle büyük kentlerde yeni İslami kamusal görünürlükler ve mekânlar yaratarak kamusal alanı genişletmeye başlamışlardır. Dolayısıyla bu alanlar aracılığıyla bir yandan toplumsal bir yandan da siyasal bir ifadeyi içinde barındıran “İslami bir kimliğin” oluşumu söz konusudur. Gerek İslami kimliğe sahip olan toplumsal grupların.1. Yakın zamana kadar laik seçkinlere özgü alanlar olarak bilinen üniversite. gerekse bu grupların ürettiği İslami anlayışlara sahip olan İslamcı hareketlerin ortaya çıkmasıyla birlikte laik kamusal alanın bütünlüğü yavaş yavaş çeşitlenmeye ve değişmeye başlamıştır. Tüm bu etkenler sonucunda sergilenen İslami yaşam biçimleri yavaş yavaş modern olarak tanımlanan görünümlere sahip olmaya başlamıştır. 33. gündelik yaşamı. toplumsal ve siyasal alandaki etkisini ve gücünü. Dolayısıyla tebliğ ve temsil biçimleri dinin en önemli etkileme ve yayılma araçlarından 296 Bkz.

297 Yeni gelen kuşakla birlikte bu tebliğ biçimleri. görünür kılmaya başlamış ve dönemin ihtiyaçlarına karşılık verme çabası içine girmişlerdir. biçimsel. çocuklar için kurslar. Bu yeniden yorumlamalarla dini değer ve kurallar (ya da dini bilginin temel kaynakları) dini cemaatin ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden dönüştürülmesi ve bu ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır. şekli ya da gösterişçi dindarlık olarak da tanımlanan) bir hal almaya başlamıştır. dini cemaatlerin ihtiyaçlarına uydurulmaya çalışılması 1980 sonrası Türkiye’sinde bu ihtiyaçların din dışı alanlara doğru kaymasına neden olmaya başlamıştır. tarikat ya da grupların) ihtiyaçlarına uydurulması ya da uydurulmaya çalışılması olağan bir durum haline gelmeye başlamaktadır. ÖZDALGA. yeni tüketim alışkanlıkları ve piyasa kuralları ile karşılaştıkça bireyselleşme. Olivier Roy’un tanımlamasıyla tebliğ. kulüpler. ekonomiden siyaset alanına kadar birçok alanda kendilerini var etmeye. helal yiyeceklerin tüketilmesi ve kadınların örtünmesi) dönmelerini sağlamayı. Çev. küresel iletişim ağları. Burada kendi varlıklarını ve güçlenmelerini kolektif İslami harekete borçlu olan İslami aktörler modern kent mekânları. 112. Günümüzde daha yoğun bir biçimde görünür. Bkz. (201). kamusal tartışmalar. kitap ödünç vermeler.298 Dini doktrinlerin. oruç. İslamcılık gerek iktidarla olan ilişkilerinde gerekse siyasal stratejilerden öte İslami tanımları ve durumları 297 298 Olivier ROY.133 biridir. karışık olmayan alternatif toplu taşıma araçlarının yaratılması) hedeflenmektedir. vaatler ve beklentiler yeniden yorumlanmaya çalışılmaktadır. Siyasal İslam’ın İflası. Dini gruplar olarak tarikatlar ve cemaatler. . Burada İslamcılığın giderek artan bir biçimde kültürel bir hareketin özelliklerini yansıtır hale gelmeye başladığı söylenebilir. Bu durum gerçekleştiğinde ise dini doktrinlerin içinde bulunulan toplumun (dini cemaat. bireylerin gündelik yaşamında İslami pratiğe (namaz. etkileşim ve alışveriş sürecine dâhil olmuşlardır. hissedilir ve bilinir olan “biçimsel dindarlığın” temelleri bu dönemde atılmış ve dindarlık yavaş yavaş daha niceliksel (zaman zaman dışa dönük. aynı zamanda dinsel bakımdan meşru olan. kooperatifler. 19-20. diğer yandan da toplumun aşağıdan yukarıya tüm alanlarında görünür olma (buluşma mekânları.: Cüneyt Akalın.

(146). İslam modernizme ayak uydurmaya çalışırken modernizm de İslam’a uygun bir biçim kazanmaktadır. Kent Yaşamı ve Dindarlığın Farklılaşan Görünümleri: Kentler. 330 . 3. Söz konusu olan modern dünyanın yapısını ve özelliklerini İslam’a uyarlayabilmektir. Tüketim kültürü ile birlikte dinin sahip olduğu değerlerin ve pratiklerin yeniden tanımlanarak tüketiciye sunulması söz konusu olmuştur. 34. Elbette bu tek taraflı olmamakta.300 Bu durum. Böylece tüketim her alanda olduğu gibi dini pratikleri de dönüştürerek modern zamanlara uyarlanma çabası içine girmiştir. her zaman kültürel anlamda bir yaşam tarzının oluşmasına da hizmet etmişlerdir.3. geleneksel sembollerin ve değerlerin modern anlamda dönüşümünü de ifade etmektedir. Kamusal İnsanın Çöküşü. Bu dönüşümün en görünür olduğu semboller dini örtünme biçimlerini içeren sembollerdir. modernizmin beraberinde getirdiği bir yaşam biçimi ve tüketim kültürü ile mümkün olmaktadır. Elbette bu durum. yeni kamusal mekânlar oluşturmakta ve modernliğin kültürel programlarını yeniden sorgulamaktadır.2. Çev. tarih boyunca insanların düşünce. değer ve tutumlarını etkileyerek onlara biçim verirken.: Serpil Durak ve Abdullah Yılmaz. GÖLE.134 dönüştürmekte.299 Sonuç olarak İslam’ın modern dünya ile eklemlenmesi. Çünkü değişen dünyada var olma ve varlığını sürdürme çabası içinde bulunulan döneme uygun bir yaşam biçimi ve bu yaşam biçiminin gereklilerinin yerine getirilmesine neden olmaktadır. 299 300 Bkz. Yani dini yaşam biçimleri ve dini pratikler kendi geleneksel değerleri içinde kalarak modern dünyaya ayak uydurmaya başlamıştır. kentlerde farklı ve çeşitli yaşam tarzlarının ortaya çıkmasına ve bu yaşam tarzlarının kent alanlarında çok daha fazla görünür olmalarına neden olmuştur. Richard SENNETT. yeni aktörler yaratmakta.

302 Bkz. 64.g. çağdaş yaşamın koşullarına en rahat uyarlanabilecek bir yorumdur. eğitimli sınıfın uygulaması. 65. Çünkü Gellner’in “Muslim Society” olarak tanımladığı ve çalışmasında gönderme yaptığı toplumlar asıl olarak Kuzey Afrika toplumlarıdır. kırsal bölgelerde gelişenlerden çok farklı olduğunu ve bu farklıkların. “heterodoks İslam” ise kırsal bölgelerde yaşayan sıradan insanların uygulaması olduğunu iddia eder. 63-65. dini tecrübe ve uygulamaların gelişimi yönünde önemli etkileri olduğunu dile getirmektedir. kent alanlarından başlayarak öncelikle kentin çevresindeki daha kapalı olan alanlara sonrasında ise kırsal hayata. söyleminde – Weberyen bir bakış açısıyla ifade etmek gerekirse – daha rasyoneldir.g. ortodoks ve heterodoks ayrımını kullanarak yapmaya çalıştığı “İslami yorum” tanımlamasında.303 Elizabeth Özdalga.k. 303 A. 304 A. daha rahat bir biçimde ve herhangi hissedilebilir bir meydan okuma olmaksızın geleneksel toplumda olduğundan daha kararlı bir konumu sürdürmeyi başarabilir. kentlerde gelişen anlayışın. “ortodoks İslam” çoğunlukla kentsel alanlarda yerleşik.135 Ernest Gellner.302 Böylece kentlerde ortaya çıkan toplumsal sınıflar ya da statü gruplarınca geliştirilen İslam yorumu. İslami mistisizmle (sufizmle) karşılaştırıldığında ortodoks İslam (yani daha çok kent yaşamında gözlemlenen İslam ya da İslami yaşam biçimi olarak). “İslami reformculuk” olarak adlandırılan dini hareket çoğunlukla heterodoks İslam’ın “demode” biçimlerine karşı ortodoks görüşlerin bir ifadesini içermektedir.k..304 Kent hayatında hızla ortaya çıkan yaşam tarzlarına ilişkin değişimler. daha dogmatik. Ve böylece ulema ve eğitimli sınıfların oturduğu şehirlerde. daha katı bir inanç sistemi ortaya çıktığına işaret etmektedir. köy hayatına doğru yayılmakta ve genişlemektedir. daha tutarlı. “Muslim Society301” adlı eserinde İbn-i Haldun’un “Mukaddime”sine dayanarak. Diğer yandan Ernest Gellner’e göre ise ortodoks İslam.. ÖZDALGA. (201). 301 . eşitlik ve evrensellik ilkelerinin egemen olduğu ve tektanrıcılık ilkesinin tam anlamıyla izlendiği.

. Önceleri büyük kentlerin çevrelerine yerleşen ve Anadolu’nun küçük kasabalarından gelen ailelerin çocuklarının yavaş yavaş kent merkezlerine doğru yönelmeleri ve kimliklerini daha görünür bir biçimde sergilemeleriyle ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu kesimin sahip oldukları dini kimlikleri ve bu kimliklerini yansıtan görünümleri.307 Daha önce ifade edildiği gibi. sanayi. Buna dayanarak. İslamcılık bugün kentsel bir olgudur ve çoğulcu kent hayatının 305 306 Bkz. bu değerler temelinde İslam’ın önemli bir siyasal hareket olarak ortaya çıktığı bir dönem olmuştur. A.306 İslami değerler. Ali Bulaç’a göre 1990’lı yıllar ve sonrasında gözlemlenen dönem. insan yaşamını değiştirmiştir. kent yaşamında dini alışkanlıkların edinilmesi ve dini bir yaşam biçiminin daha görünür bir niteliğe sahip olması. aslında 1980’li yıllarda başlayan ve büyük kentlere doğru hızla artan yoğun bir göç dalgası ile ortaya çıkan bir olgudur. 307 A.g. Çünkü göç eden bu kesimin ikinci kuşağı olan gençlerin ailelerinden farklı olarak kente ilişkin talep ve beklentileri de farklılaşmaya başlamıştır.. Toplumsal bir harekete dönüşen İslami değer ve kurallar ve bunlar etrafında oluşan yaşam biçimleri tek bir görünüme sahip değildir.k.g.. kurallar ve yaşam biçimleri açısından 1980 sonrası dönem. 49.m. üniversite alanlarından alışveriş ve kültür alanlarına kadar kentin birçok alanında görünür olmaya başlamıştır. kentleşme sürecinin tamamlanması ve küresel bir bakış açısının İslamcıların dini ve dünyayı okuma biçimlerini etkilemesi olarak gösterilebilir.136 tarih boyunca toplumsal değişimin en önemli aktörleri şehirler ve şehirliler olmuştur. bilimsel alandaki ilerlemeler. İnsanın zihin dünyasını değiştiren ve yeniden şekillenmesinde önemli bir rol oynayan bu faktörler aynı zamanda dünyaya ve eşyaya bakışı. MERİÇ. İslami görünümlerin ortaya çıkmasındaki en önemli etkenler. 123. kendini anlamlandırma ve konumlandırma süreçlerini de farklılaştırmıştır.305 Modernleşme ile kent hayatına dâhil olan teknoloji. 123. (12). İslamcılık ya da İslami yaşam biçimleri artık kırsal bir olgu olarak düşünülmemelidir.

bu mücadele kentli yoksulların sınıf konumu gibi diğer özelliklerinin tabi olduğu.308 Diğer yandan Ali Bulaç ise üçüncü kuşak İslamcılar olarak tanımladığı kesim. Örneğin. Abdurrahman Dilipak. 49. Kent alanındaki bu çeşitlenmeler ve farklıklarla birlikte kent dokusu da farklılaşmıştır. büyük kentlere olan göçler sonrasında kentleşmenin tamamlanması ile ortaya çıkan bir İslamcı kesim olarak tanımlamaktadır. Özellikle ikinci kuşak İslami kesim olarak ifade edilen kesimin kent alanlarına doğru hızla artan göçler sonucunda kent alanlarında benzerleri ile bir araya gelme çabaları ortaya çıkmaya başlamıştır.309 Dinselliğin ve modernliğin karşılıklı olarak birbirlerini aşındırarak var olma çabaları. GÜLALP. 1980’lerde muhafazakâr kırsal kesim halkı yeterli siyasal kitleye ulaşarak alternatif bir kent kültürünü ve kendi kurumlarını yaratmaya. köylerde yaygın olan İslami yaşamın yerel adet ve geleneklere dayandığını.310 Böylece büyük kentlerde kırdan kente doğru yaşanan yoğun göçlerle birlikte kent yaşamı değişmeye ve kamusal alanlarda farklı görünümler sergilenmeye başlamıştır. 72. . İslami hareketin kent merkezli hale geldiğine ve entelektüel düzeyinin kırsal kesimin becerebileceğinden çok daha yüksek olduğuna dikkat çekmektedirler. 310 Bkz. (185). entelektüel referanslarının güçlü olmadığını. bir kimlik (kentli/kentli olmayan. Son dönemlerde İslami kesim entelektüelleri. Dolayısıyla bu durum kent alanlarında 308 309 Bkz. okulların ve bürokrasinin doğasını değiştirmeye başladığında. Böylece. buna karşılık Müslüman olarak ve bunun gereklerini yerine getirerek yaşama talebinin kentlerden kaynaklandığını belirtmektedir. kendi ortak kurumlarının oluşması sonucunu da doğurmuştur. BULAÇ. Ayrıca bu durum devamında farklı görünümlerin benzer olanları bir araya toplayan farklı kentsel mekânların da oluşumunu sağlamaya başlamıştır. (199). 203.137 bir parçası haline gelmiştir. laik/İslamcı) mücadelesi olarak algılanmıştı. (231). Bkz. WHITE.

Dini yaşam ve kent yaşamı arasında karşılıklı bir etkileşim ve bunun beraberinde ortaya çıkan bir değişim söz konusudur. alışveriş merkezlerine hatta barlara çok sık rastlanır olmuştur. Dolayısıyla burada etkileşim sonucu ortaya çıkan çift yönlü bir değişimden bahsedilebilir.311 Bu durum ise kent alanları içinde İslami kesimin değişen yaşam koşulları ile hızla artan talep ve beklentilerinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Elbette bu farklıkların nedenlerinden biri de gittikçe öznelleşen dindarlık algısı olduğu gibi bir yandan da hızla yükselen cemaat ve tarikat dindarlığı görünümleri olduğu söylenebilir. 311 . En basitinden genel anlamda giyinme biçimlerinden yeme içme alışkanlıklarına ibadetlerin nasıl yapılması gerektiğinden selamlaşma ve sohbet etme usul ve adaplarına göre bu farklılaşmaları açık ve seçik olarak kent yaşamında gözlenebilmektedir. Kömeçoğlu bu makalesinde “mentel bar” olarak tanımladığı mekanlar. Hatta İslami kesimin kent merkezlerine kaymaları ile İslami olarak tanımlanan restoranlara. Burada kent hayatında ortaya çıkan farklı dindarlık algılamaları ve bu algılamaların gündelik yaşamda yeniden yorumlanmasıyla birlikte. Hatta öğrenciler kendi içlerinde oluşturdukları bu sembolik dille iletişimlerini sağladıklarını ifade ederken. Bu farklılıklar dini grupların temelinde belirginleşirken kamusal ve özel alan noktasında da yeni farklılık alanlarını da ortaya koymaktadır. kafelere. kültür merkezlerine. bu aynı din içindeki farklılaşan yaşam biçimlerinin ne kadar derin ayrımlara sahip olduğu ve bu ayrımların belirgin olmayan çizgilerle belirlendiği görülmektedir. kent hayatında görünür olmayan duvarlarla iyice belirginleşmiş ve birbirlerinden iyice ayrıştırılmıştır. 54.138 benzer dini düşünce ve yaşam biçimlerine sahip olanların bir araya gelerek kendi yaşamsal alanlarını yaratmalarına neden olmuştur. spor salonlarına. çok farklı dini yaşam biçimlerinin ortaya çıktığı gözlenmektedir. içki içilmeyen Müslüman Entelektüel Barları ifade etmektedir. Dolayısıyla kentlerdeki dini anlamdaki bu farklılıklar. Uğur KÖMEÇOĞLU. “Örtünme Pratiği ve Toplumsal Cinsiyete İlişkin Mekansal Bir Etnografı”. Uğur Kömeçoğlu ise İslami kesimin talepleri sonrasında ortaya çıkan ve Müslüman entellerinin gittiği “mentel” barlardan bahsetmektedir.

farklı görünümler. Kamusal Alan. sahip olduğu çeşitliliğidir. Gündelik hayatta meydana gelen değişimler ve toplumsal hayattaki farklılaşmalar. Bu noktada kentsel yapının oluşumunda ve görünümlerinde kırsal yaşamın etkisi (kırdan kente yaşanan göçlerle ortaya çıkan) ve özellikle gündelik yaşamın inşa edilmesinde kent yaşamının etkisi göz önünde bulundurulduğunda. ekonomik ve etnik farklılıklar gösterilebilir. dikkate 312 Burada kamusal alan tanımlamasını. kültürel. ekonomik. etnik ve dinsel yapılar da değiştirmeye başlamıştır. Fakat bu değişimi hızlandıran ve güçlendiren en önemli unsur ise modern kentin sahip olduğu çeşitliliktir. “demokratik bir ilke olarak kamusal alan. yurttaşların ortak meselelerini. dinin geleneksel davranış ve ibadet biçimlerini. düşünsel biçimlerin farklılığı ve çeşitliliği bu değişimi daha derinden etkilemekte ve hızlandırmaktadır. kültürel. Ayrıca bu dini gruplar arasındaki farklılıkların kaynağı olarak yine ailevi. Türk İslami söylemi vurguladığı ve Kürt söylemini dışarıda bıraktığı gerekçesiyle İslami söylemi Kürt dili ve kültürü ile ifade etmeye çalışan Med-Zehra grubu bu farklılaşmanın önemli göstergelerinden biridir. “kamusal alan kavramını toplumdaki demokratik katılım ve söylem alanı olarak kullanmak yerinde olacaktır” (Meral ÖZBEK. . ailevi. Farklı kültürlerin. Fakat gözlemlenen en büyük ve en belirgin farklıklar dini gruplar etrafında oluşmaktadır.312 Bu alanların başında ise özellikle de kentin her kesiminin rahatlıkla gözlemlenebileceği üniversiteler gelmektedir. dini farklılıklar olarak gözlemlenebilir. “devletin resmi alanları” olmaktan öte. üniversite içindeki farklılıkların daha çeşitli olmasına üniversite giriş sınavlarıyla bu kentlere kent dışından da fazlasıyla öğrencilerin gelmesi eklenebilir. Kent yaşamındaki bu farklılıkların zengin çeşitliliğinin en önemli nedeni göç olgusu olarak değerlendirilebilirken. Dolayısıyla Özbek’e göre. dini anlama ve yorumlama biçimlerini etkilemekte ve hızla değiştirmektedir. etnik. eşit ve özgür bir katılımla (söz. irade ve eylemle) halletmeye çalıştığı alandır. Meral Özbek’e göre. ırkların. 32-33).139 Kent yaşamında görünür olmaya başlayan kültürel. Üniversite öğrencileri arasındaki bu farklılıklar. tüm halkın eşit ve özgür biçimde birada olduğu ve düşüncelerini dile getirebildiği alanlar olarak kullanıyorum. Özellikle etnik farklılıklar konusunda. İslami oluşumların. Kent yaşamındaki bu farklılıkların doğrudan gözlemlendiği yerler ise kamusal alanlardır. Yani modern kentin en önemli farklılıklarından biri demografik yapısı. bölgesel (kırsal-kentsel). dinlerin.

Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları: Yaşam tarzları en genel anlamıyla insanları birbirlerinden farklı kılan davranış kalıplarıdır. İstanbul. 314 313 . bahçesi vs değil aynı zamanda üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yer aldığı kafeteryalar. (173). Dolayısıyla yapmış olduğum “kamusal alan” tanımlaması sadece Devlet’in resmi alanlarını kapsayan bir alan değildir. İstanbul'un en kalabalık ilçesi 1 milyon 13 bin 48 kişi ile Gaziosmanpaşa olurken. İstanbul'da 8 milyon 156 bin 696 kişi Avrupa. Burada “üniversite alanları” olarak tanımladığım alanlar sadece kurumsal olarak üniversite derslikleri. İstanbul Türkiye’nin dört bir yanından farklı nedenlerle bu kente göç etmiş insanların yaşadığı bir kenttir. erkeklerin sayısı 6 milyon 291 bin 763 olarak belirlendi. 785 bin 392 ile Küçükçekmece. Sadece Eminönü ve Şile ilçelerinde nüfus azalışı yaşandı.315 Bu hızlı ve yoğun göç hareketi ile birlikte çeşitlenen ve farklı bir görünüm kazanan kentin demografik yapısıyla birlikte kent insanının da yaşam tarzı. 3. hem kır yaşamının artıklarından hem de geleneksel şehrin kalıntılarından doğmaktadır.140 değerdir. onu 897 bin 260 ile Ümraniye. beklentileri ve algılayış biçimleri de değişmeye ve kendi içinde farklılaşmaya başlamaktadır. Lefebvre’ın dediği gibi. dernekler.3. LEFEBVRE. kurallar ve yaşam tarzları da etkilenmektedir. Gündüz nüfusu milyonları bulan İstanbul'un tarihî ilçelerinden Eminönü'nün nüfusu 32 bin 557 olarak belirlendi. Burada yaşam tarzı olarak tanımlanmak istenen birebir kişilerin ya da Bkz. 315 1945'te 1 milyon 78 bin nüfusu olan İstanbul. 744 bin 670 ile Kadıköy takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2007 yılında gerçekleştirdiği “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” çalışmasında ise. kültür merkezleri.” 313 Üniversite alanlarındaki314 bu zengin farklılık yapısının en önemli nedeni çok hızlı göç alan bir kent olmasından kaynaklanmaktadır. kantini. çay bahçeleri gibi diğer toplumsallaşma mekanlarını da kapsamaktadır. son 7 yılda 2 milyon 500 bin göç alırken. Tüm halkın bir arada yer alabildiği alanlardır. İstanbul'da 6 milyon 282 bin 73 kadın yaşarken. 4 milyon 416 bin 867 vatandaş da Asya yakasında bulunuyor. değişen gündelik yaşam tarzının dine etkisi olarak da yorumlanabilir. kentin 32 ilçesinde en fazla nüfus artışı 304 bin 685 kişilik artışla Büyükçekmece'de oldu. meydanlar.50 arasında artışla 1990'da 7 milyon 309 bin. “kent yaşamı. İstanbul'a göçün hâlâ devam ettiği ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda dinin içindeki yaşamsal ve anlamsal farklılaşmalar. Doğal olarak bu değişimden geleneksel anlamda dini değerler. kütüphaneleri. Unutmamak gerekir ki. 205.3. 1997'de 9 milyon 199 bine ulaştı ve 2000 yılında yapılan sayımda da 10 milyonun üstünde nüfusa sahip bir şehir oldu. 1950 sonrasında yaşanan patlama ile 1955'de 1 milyon 533 bine ve izleyen dönemlerde de yıllık binde 40.

CHANEY. Modern toplumlardaki değer ve anlayışlara göre oluşan farklı tüketim anlayışları beraberinde farklı yaşam tarzlarının da oluşmasını sağlamaktadır. özellikle 1980’li yıllarda değişen ekonomik koşullarla birlikte. Modernizm ve sonrası dönemle paralellik taşıyan yaşam tarzları sınırları belirsiz olan değişken bir özellik taşır. aynı zaman da yaşam biçiminin hayata geçirilmesi anlamına gelmiştir. “ne olduğu” ve “nasıl olması” gerektiği konusundaki uygulamalar arasındaki farklılık sorunu olduğu sonucu çıkmaktadır. yaşam tarzlarında da köklü değişikliklerin yaşandığı görülmektedir.316 İslami kesim laik kesimden daha farklı kimlikler oluştururken. basit düzlemde bireysel tercihler sorunu olmadığı. Tüketim ekseninde meşru bir zemine oturtulmaya çalışılan İslami değer ve kuralların yeniden sorgulanarak doğrulanması ile biçimlenmeye başlayan yaşam tarzları arasındaki farklılık sorunun. Bu tüketim anlayışıyla birlikte gösterişçi. Özellikle Batı Avrupa ve Amerikan yaşam tarzı küresel ekonomik politikalar ile birlikte ülkedeki yaşam tarzlarını ciddi bir biçimde etkilemiş ve bu yaşam tarzları özellikle de gençler arasında hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Modernizm ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de. Bunun nedeni ise sınıfsal farklılıklardan ziyade bir kültür içinde gizlenmesi ve bir tüketim metası haline gelmesidir. Bu yaşam tarzı beraberinde yeni bir tüketim anlayışını da getirmekteydi. 86. Elbette tüm kesimlerde olduğu gibi İslami kesimde de bunun yansımaları ve etkileri görülmüştür.141 grupların yaşantıları değil. bunların kültür içindeki temsil ediliş biçimleridir. Böylece tüketim sadece bir yaşam biçimi için bir araç olmakla kalmamış. (189). toplumsal pratiklerin. markacı ve ihtiyacından fazlasını ve pahalısını tüketen bir kesim ortaya çıkmaya başlamıştır. kendi kullanım alışkanlıkları üzerine düşünerek satın aldıkları ve sattıkları şeylerin türlerini yeniden 316 Bkz. .

Bunları diğer sermaye gruplarından ayıran en önemli fark da buydu. alternatif bir tüketim alanı da yaratmaya çalışıyorlardı.317 Dini yaşam tarzının kendi mantığı içinde popüler tüketim kültürünün içerisinde geliştiği ve temel ihtiyaçlardan lüks ihtiyaçlara doğru bir değişmenin gerçekleştiği görülmektedir. Laiklik”. . Aynı zamanda tüketim alanını ele geçirmiş olan haram ya da Batılı ürünler karşısında dışlandığını hissedenler için alternatif bir pazar. Örneğin. NAVARO-YAŞİN. Müslüman işadamlarının Türkiye piyasasına sundukları en önemli mallardan biri de tesettür giyim olmuştur. Bu noktada hem bireysel kimlik inşa etmenin hem de genel anlamda yaşam tarzı inşa etmenin giderek lüks tüketimin içinde gerçekleştiği söylenebilir. İslamcılık. 233. Böylece kendi yaşam tarzlarına ve ideolojilerine uygun bir pazar oluşturuyorlardı. Özellikle İskender Paşa cemaati 1980 sonrasında holdingleşmesi ile dikkat çeken dini gruplardan biridir. belli dükkânlardan alışveriş ediyor. kendilerine özgü şirketler kuruyorlardı.142 düzenlenmiş veya radikal bir biçimde değiştirmişlerdir. sadece belli tip yiyecekler tüketiyor. Farklı kıyafetler giyiyor. Dolayısıyla bu dönemin tüketici kültürünün en önemli unsuru kimlik politikasıyla olan yakın bağlantısıydı. Bu sermaye grupları gıda ve giyim gibi belirli ürünlerin reklamını yaparken. “Kimlik Piyasası: Metalar. bütün alanlara yatırım yapmış olmanın getirdiği finansal güce dayanarak kendi tanımladıkları “Müslüman’ın” her türlü özel gereksiniminin karşılanmasını sağlıyorlardı. Tesettür giyim çevresinde yoğunlaşan simgesel yorumlar Müslüman şirketlerin ürettiği diğer tüketim mallarının taşıdığı simgesel yorumlardan daha fazlaydı. kendilerinin İslami değerlere uydukları belirtiyorlardı. dindar bir kadın için tesettür modasını takip etmek onu kendi cemaati içinde farklılaştırmakta fakat kendi örtünme pratiği 317 Yale. Dolayısıyla İslami kesimi temsil eden bir sermaye yoğunlaşması görülmeye başlamıştır. dindarlığın ve İslami yaşam biçiminin en önemli sembolik bir göstergesi olan örtünme ölçüsünde bu durumu düşündüğümüzde. Bu şirketler.

“Consumer Culture. . Armine giyimin tasarımlarında daha dikkat çekici. mat renkler ve bol kıyafetler yer alırken. Armina Giyim ise daha çok genç kesime hitap etmektedir. Böylece dini yaşam biçimlerine dayanan en belirgin farklıklar öncelikle dış görünüşleri ile sağlanmakta ve özellikle dini gruplar ekseninde iyice belirginleşmekteydi. Tekbir giyimin tasarımlarında daha sade. Bir alışveriş merkezi içinde sinemadan. 509.318 1980’li yılların sonunda ve 1990’lı yıllarda kendi kimlikleriyle daha fazla bir görünüme sahip olmaya başlayan İslami kesim de (özellikle İslami kesimin gençleri) bu yeni tüketim anlayışına uyum sağlamaya başlamıştır. Örneğin. Hatta bu sürecin sonunda çok büyük İslami firmaların ortaya çıktığı ve özellikle giyim konusunda yeni moda akımlarının ortaya çıktığı görülmektedir. İslami kesim arasında markaya dönüşen bu giyim firmalarından Tekbir Giyim daha çok orta yaş İslami kadına hitap ederken. BİNARK. Bu duruma verilebilecek en güzel örneklerden biri de İstanbul civarında sayısı hızla artan büyük alışveriş merkezleri (AVM) ve bu alışveriş merkezlerinin kişinin tüm ihtiyaç ve beklentilerine hizmet edecek bir biçimde tasarlanmasıdır. 318 B. Aynı zamanda kent yaşamında farklılıkların hızla görünür olmaya başlamasıyla dinsel yaşam tarzları da görünür olmaya başlamış ve bu yoğunlaşan dini yaşam ya da dindarlık görünümleriyle birlikte kentsel yaşam alanları da buna göre biçimlenmeye başlamıştır. Bu görünümsel farklılıklar ise kent yaşamında grubun üyelerinin birbirlerini daha kolay tanıyabilmek ve kendilerini diğer İslami gruplardan ayırmak gibi işlevlere sahiptir. restoranlara. Ayrıca bu farklılıklar sadece gençler ve orta yaşlı kadınlar arasında değil dini gruplar arasında da görülmektedir. Günümüzde giyim konusunda en yaygın olan Tekbir ve Armina Giyim vardır. Islam and the Politics of Lifestyle: Fashion for Veiling in Contemporary Turkey”. Ayrıca kendi aralarında sembolik bir iletişim dili sağlamaktadır.143 üzerinden ise birleştirmektedir. canlı renkli ve biraz daha daralan modeller ve bunları tamamlayan aksesuarlar yer almaktadır. KILIÇBAY – M. güzellik salonlarından spor salonlarına kadar birçok hizmetin yanı sıra “dindar” kesim için ise ayrıca mescitlere yer verilmesi dikkat çekicidir.

144

Türkiye’de İslam’ın temel kaynağından ve bugüne taşınan mirasından soyutlanmış olarak görülen Müslüman kimliğini yeniden kazanmaya çalışan mevcut İslami hareketler, gelişebilecekleri ve yeni yaşam tarzlarıyla, görünür olan yeni kimlikleriyle tecrübe edebilecekleri yeni fırsat alanları yaratmaya başlamışlardır. Yani yine söz konusu olan inşa edilen bir İslami kimliktir. Bu dönemde Türkiye’deki İslami kesim, siyasal İslami kimliği yeniden dile getirmek ve yeniden tahayyül etmek için yazılı ve görsel basını yoğun olarak kullanmaya başlamışlardır. Yaratılan bu fırsat alanları, İslami kesimin kendi içinde bile farklılaşmalara işaret etmekte ve çoğulcu bir toplum görünümünün yanı sıra çoğulcu bir İslami kesimin varlığını da gözler önüne sermektedir.

Kitle iletişim araçlarının gelişmesi, genel eğitimin toplumun tüm katmanları arasında yaygınlaşması, İslam’ın rolünü ve etkisini azaltmak bir yana, din ve kimliğin geleneksel olarak anlaşılan biçiminden çok farklı bir görünümde ve yapıda, siyasal ve sosyal bir bilinç biçimi olarak yeniden tanımlanmasına neden olmuştur.319 Yeni İslami referans çerçevesinin oluşumu ve siyasallaşmasındaki en temel unsurlar, yazılı ve görsel medya, dindar kimliğe ve görünüme sahip yeni aydın grubu ve kentli orta sınıfın ortaya çıkmış olmasına dayanmaktadır. Eğitim kurumları ve medya araçların, İslami kimliğin siyasallaşmasında etkin rol oynayan en önemli kurumlardır. Çünkü İslami kimliğin yeniden inşa edilmesi, içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılması okullar ve medya araçları gibi kurumsal araçlar yoluyla gerçekleşmiştir. 1980 sonrası piyasaların serbestleştirilmesi politikalarıyla ortaya çıkan yeni Müslüman girişimciler sınıfı kendi alternatif okullarını, gazetelerini, dergilerini, radyo ve televizyon kanallarını oluşturmaya başlamışlardır.320 Bu kurumlar ise İslami kimliğin oluşmasında ve sonrasında siyasal bir ideolojiyi de içinde barındıran İslami bir hareketin hızlı bir biçimde güç kazanmasında temel dinamikleri olmuştur.

319 320

Bkz. (145), YAVUZ, 19. A.g.k., 23.

145

3.3.4. Yeni Bir Tüketim biçimi Olarak “İslami Moda” ve “Örtünme”:

Moda, belirgin bir biçimde, tüketici endüstrilerinin gelişmesiyle canlanmış bir davranış modelidir. Farklı moda biçimlerindeki değişimin dinamiği, yaşam biçimi oluşumunun daha geniş süreçlerini yansıtacaktır. Modaya uymak hem toplumsal kimliğimizi onaylayan hem de bütünün içinde olduğumuzu ve onun bir parçasını oluşturduğumuzu belgeleyen bir göstergedir. Aynı zamanda moda, birey olarak kendimizi başkalarından ayırt etmemizi sağlar.321 Burada “tesettürlü” genç, örtünme biçimiyle ve başörtüsüyle farklı olduğunu fakat örtünme biçiminin modern ve moda olan tarzıyla da aynı olduğunu sergilemektedir. Yani yeni yaşam biçimlerine dayanan toplumsal farklılıkları oluşturmaktır. Simmel’e göre moda, “farklılaşma ile değişimin çekiciliğini, benzerlik ve uyumun çekiciliğiyle” birleştiren, çoğunlukla toplumsal farklılıkları ifade etmek üzere toplumsal sınıflarda kendini gösteren bir toplumsal formdur.322 Bu nedenle moda bir yandan kendi söyleminin dışına seslenmeyen bir temsiller bütünü anlamına gelmektedir. Diğer yandan modayı çarpıcı kılan onun akıl dışılığıdır. Çünkü bu akıl dışılığın nedeni, moda olan farklılıkların zemininin niteliksel gerçeklere dayanmayıp ve bunların kesinlikle görsel göstergelerden oluşmuş olmasıdır.323

Moda, kendisini sürekli yenileyen, değiştiren yapıya sahip bir tüketim sistemidir. Moda üst sınıf yapısı içinde üretilir ve toplumsal yapının tüm katmanlarına doğru yayılmaya başlar. Bu yaygınlaşma üst sınıf yapısı içinde rahatsızlık uyandırmakta ve yeni olanın/ moda olanın yeniden üretilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu durum ise moda içinde sürekli bir değişimi ve yenilenmeyi getirir. Simmel’e göre moda da görülen sürekli değişim, asabiyetin324 ne oranda körelmiş olduğunun bir ölçüsüdür.
Bkz. (189), CHANEY, 60. George SIMMEL, Modern Kültürde Çatışma, 42. 323 Bkz. (189), CHANEY, 64. 324 Asabiye: Asabe, asabiyet, soy birliğinden gelen mensubiyet ve dayanışma duygusunu ifade etmektedir. Burada Asabiye kavramını İbn-i Haldun’un kullandığı toplumsal dayanışma anlamında kullanıyorum.
322 321

146

Çünkü farklılaşmanın çekiciliğe duyulan ihtiyaç asabiyetin zayıflamasına eşlik eder.325 Dolayısıyla Simmel’in bu tanımlamasına dayanarak, dindar gençler arasındaki örtünme biçimlerinin bu kadar bir çeşitliliğe sahip bir biçimde bu kadar çok farklı görünümlere sahip olması, bu gençler arasındaki dayanışmanın, birliğin ve ortak değerlerin gittikçe zayıflaması ve farklı anlamlar yüklenmesinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Genel hatları ile örtünme biçimlerinin, ait olunan dini grupların sembolik bir söylemini ifade etmesi, aynı din ekseninde oluşan farklı bakış açısı ve yaşam tarzlarını sergilediği anlamına gelmektedir. Belki temel dini doktrinler noktasında hem fikir olup, ortak bir paydada buluşabilen bu dini gruplar, bir çok konuda farklılaşmakta ve karşı karşıya gelmektedirler. Örneğin, en çok tartışılan başörtüsü konusunda bazı dini gruplar bunu en temel dini akidelerden biri olarak tanımlarken, bazıları ise (özellikle Gülen Cemaati, ki bu konuda diğer dini gruplarla karşı karşıya kalmıştır) bunun dinin bir emri olmadığı düşüncesine sahiptirler.

3.3.4.1. Kavram Olarak “Örtünme”:

Müslümanlar arasındaki “örtünme anlayışı” genelde aynı olsa da özelde ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Bu farklılıkların nedeni ayet ve hadislerin yorumuna, yorum döneminin anlayış biçimine ve toplumların gelenek ve göreneklerine, değer yargıları ve anlayış biçimlerine bağlıdır. Ayetlerin yorumlanmasında, ayetlerin ortaya çıktığı ve yorumlandığı dönemin şartları, hitap edilen toplumun algılayış biçimi, genel-geçer kabul ettiği örf ve adetler ve yorumlayanın kendi anlayışı etkili olmaktadır.

Bu doğrultuda örtünme farklı anlamlar yüklenen bir kelimedir. Kimilerine göre kadının el ve yüz dışında bütün vücudunun örtülmesi anlamına gelen örtünme,
325

Bkz. (322), SIMMEL, 44.

147

kimilerine göre sadece vücudun mahrem bölgelerinin örtülmesinden ibarettir. “Örtünme”, kendi üstüne bir şey örtmek olarak tanımlanmaktadır. Dini açıdan ise kadının görünmesi sakıncalı olan yerlerini örtmesi anlamına gelmektedir.326 Tesettür kavramı ise Arapça kökenli olup kadının örtünmesi anlamına gelmekte ve gizlemek anlamında kullanılan “s-t-r” köküne dayanmaktadır.327 Batı dillerinde ise İslami örtünme anlayışını ifade etmek için yine Arapça kökenli olan “Hicap” kelimesi kullanılmaktadır.

İslâm Hukuku’nda örtünmenin karşılığı olarak Setr-i Avret deyimi kullanılmıştır. Setr kelimesi; örtmek, gizlemek demektir. Avret ise Arapça’da “eksik, gedik, açık; açılıp görünen şey; korkulacak, zarar gelecek yer” anlamlarına gelmektedir. Göründüğünde utanılan ve örtülmesi gereken her gizli şeye, özellikle insanların mahrem yerlerine de avret denilmektedir. Terim olarak avret, bakılması haram olup örtülmesi farz olan uzuvlardır. Setr-i Avret ise, vücudun örtülmesi gereken, görülmesi haram olan, utanılacak yerlerinin örtülmesi demektir ve namazın şartlarından birisi olduğu kabul edilmektedir.328

Fıkıhçıların getirdiği ve asırlardır Müslümanların örtünmeleri konusunda esas aldıkları genel hükümler ise şöyledir: “Erkek ve kadın için namaz içinde ve namaz dışında ayrı ayrı tespit edilen gerekli yerlerin örtülmesinin, Kuran, sünnet ve icma ile farz olduğu kabul edilmektedir. Erkekler için avret yerleri, bedenin göbek ile dizkapakları arasındaki bölümü; kadınların avret yerleri ise, yüz, eller ve ağırlıklı bir görüşe göre, ayaklar dışındaki bütün vücut olarak tespit edilmiştir.”329

326 327

Türkçe Sözlük, TDK, 1549. A.g.s., 1954. 328 Lisanü’l Arab, IX/469-470. (Akt., Asife ÜNAL, Türkiye’de Örtünme Üzerine Bir Araştırma, 162.) 329 A.g.k.,470.

148

3.3.4.2. Türkiye’de İslam ve Örtünme:

Türkiye’de 1980 sonrasında İslami aktörlerin ve özellikle de İslam’ın en önemli aktörü olarak kadının kamusal alanda görünümüyle birlikte İslami semboller de kamusal alana taşınmaya başlamıştır. Çünkü İslami sembollerin en önemli taşıyıcısı kadındır. En belirgin sembol ise elbette kadının taşıdığı “türban” ya da “başörtüsü” olarak tanımlanan biçimdir. Burada, “türban” daha çok ideolojik olarak tanımlanır ve algılanırken, İslami kesim tarafından herhangi bir ideolojik tanımlamanın dışında bırakılmaya çalışılarak kullanılan “başörtüsü” ifadesidir. Kentlerde ortaya çıkan türban, İslamcı kadının kamusal hayata katılım talebinin bir simgesi haline gelmiştir. Önceleri başörtüsü olarak tanımlanan türban, günümüzde İslam’ın siyasallaşmasının da bir sembolü haline gelmiş, ideolojik bir biçime bürünmüştür.

Kadınların örtünmesi İslamileşen siyasetin, kadın-erkek ilişkilerinin, kamusal alanın ve gündelik yaşam içindeki faaliyetlerin en görünür unsuru haline gelmiştir. İslam’ın siyasallaşması Müslüman bireyin yaşam biçiminin ve birey olarak görünürlüğünü sağlamakta ve bu konuda aktörleri, özellikle de kadını daha da güçlendirmektedir. İslam’ın siyasallaşması yoluyla bu güçlenme biçimi kendi içinde gizli bir çelişkiyi ve gerilimi de barındırmaktadır: Kadınlar kendi geleneksel yaşam rollerini terk ederek, kişisel yaşamlarını bir seçim meselesine dönüştürür. Dolayısıyla İslami yaşam biçimlerinin siyasileşmesi kişisel yaşam tercihlerini azaltır. Böylece İslamcı anlayış kadınlara kamusal hayata katılma imkânı sunarken aynı zamanda dini gruplar içindeki huzuru koruma ve bu dini anlayışa hizmet ile sınırlandırılmış bir katılıma da yol açar. Yani siyasal İslam, kamusal alanın kontrolünü yine kadınların kontrol edilmesi üzerinden gerçekleştirir.330 İslami kimliğe sahip olan kadının özel alandan çıkarak kamusal alanda görünürlük kazanmasıyla İslami değerleri temsil eder hale gelmesi aslında beraberinde bir dini ya da İslami kimliğin temsil edilmesini de
330

Bkz. (213), GÖLE, 33.

149

sağlamıştır. Burada sunulan İslami kimliğin nasıl temsil edildiğinin yanı sıra bunun nasıl algılandığı ve yorumlandığı da çok önemlidir. Yani özel alandan kamusal alana taşınan ve kolektif bir biçimden bireysel bir biçime dönüşen bu kimlik biçimi hem kendi varlığını tanımlamayı hem de başkaları tarafından tanınmayı ve tanımlanmayı da gerektirmektedir.

Önceleri siyasal ve toplumsal düzen konuları arasında ikinci planda kalan kadınlar, artık İslami ideolojilerin gün be gün dile getirilmesi ve yeniden üretiminde hayati bir rol oynamaktadırlar. Çünkü kadınlar laik modern sistem içinde gündelik yaşamlarını İslami ilkelerle uyumlu hale getirmeye çalışmaktadırlar.331 İslami yaşam biçimlerinde görülen farklılıklar en belirgin olarak örtünme biçimlerinde dikkat çekmektedir. Çünkü belli bir örtünme biçimi bir yandan ait olunan dini grubu da temsil etmektedir. Örneğin; Milli Görüş düşüncesine sahip olan kadınlar genellikle koyu mavi ya da siyah pardösü ve çene etrafından sıkıca bağlanmış başörtüsü takarken, Nakşibendi Tarikatı’ndan olan kadınlar genellikle siyah çarşaf giymektedirler. Gülen Cemaati’ne mensup olan kadınlar ise istedikleri renklerde uzun pardösü ya da tunikler giymekte ve açık renk eşarp kullandıkları görülmektedir. Süleyman Hilmi Tunahan (Süleymancılar) Cemaati kadınları ise kullandıkları koyu renk başörtülerinin sol ucunu kısa sağ ucunu ise uzun bırakarak Süleymancı olduklarını ifade etmektedirler. Ayrıca güneş gözlüğü kullanmaları da yine cemaate özgü bir davranış olarak görülmektedir.

Elbette İslami örtünme biçimleri her ne kadar kadın merkezli ifade edilse de özellikle muhafazakar olan dini gruplardaki erkekler arasında belirgin ve sembolik örtünme biçimlerine rastlamak mümkündür. Bu konuda en dikkat çekici olan grup İsmail Ağa Cemaati’ne ait erkeklerin örtünme biçimleridir. Bu cemaate ait olan erkekler, dini esaslara uygun olarak örtünmenin sadece kadınlara değil erkeklere de farz kılındığını ifade ederken yeşil ya da beyaz cübbe ve siyah şalvar giydikleri
331

A. ÖNCÜ – P. WEYLAND, Mekân, Kültür, İktidar, 35.

150

görülmektedir. Süleymancılar arasında ise cemaatin kimliğini ilişkin en belirgin tavır ise namaz kılarken taktıkları takkelerin üçgen biçiminde katlandıktan sonra yaka ceplerine ucu görünecek biçimde yerleştirmeleridir. Tıpkı kadınların başörtülerinin sağ kısımlarını uzak tutmaları gibi cemaat içinde kullanılan sembolik bir dili ifade etmektedir. İskender Paşa Cemaati erkeklerinin ise beyaz fes ve ortası yeşil sarık takarak, mest ve şalvar giydikleri görülmektedir. Tüm bu örtünmeye dair farklılıklar İslami yaşam biçimlerinin çeşitliliğini ve farklılığını gözler önüne sermektedir. Ayrıca örtünmenin sembolik bir anlama sahip olduğu ve aynı gruba ait olmanın bir göstergesi olduğu söylenebilir.

3.3.4.3. Dini Bir Sembol Olarak “Başörtüsü” ve “Türban”:

İslam’ın siyasallaşması Müslümanlara kendi kural ve değerleriyle biçimlenen yaşam tarzlarıyla tarih sahnesine dönme gücünü ve cesaretini vermiştir. Bu yaşam tarzları ise değerlerin atfedildiği bir takım sembollere dayanarak sergilenmektedir. İslam’ın en görünün simgesi olan kadınların örtünmesi ve türban, Müslüman kimliğin işaret dili haline gelmiştir. Bu nedenle başörtüsü ya da türban metonimik bir anlama sahiptir. Yani bir yandan dindar kadının örtünmesini ifade ederken diğer yandan sembolik olarak tüm İslami yaşam biçimlerini ifade eden bir anlama sahiptir. Yani bir çok açıdan başörtüsüne ilişkin tüm eleştiri ve yorumlar aslında İslami kimliğin ve yaşam biçimlerinin bir eleştirisini içinde barındırmaktadır. Ve bu nedenle İslami yaşam biçimlerine ilişkin tüm tartışma ve gerilimlerin başörtüsü üzerinden sürdürüldüğü görülmektedir.

Türkiye’de “Türban” sözcüğü yeni İslami başörtüme biçimini belirtmek için kullanılırken, “başörtüsü” eski ve daha geleneksel bir biçimini ifade etmektedir. İslam’ın siyasallaşmasıyla birlikte geleneksel anlamda başörtüsü ideolojik bir sembole dönüşmüş ve böylece “türban” tanımlaması kullanılmaya başlanmıştır. Türbanla birlikte örtünme anlayışı da hızla farklılaşmış ve gittikçe görünür olmaya, kamusal alanın her

O dönemde “kapalı” kadınlara yönelik her türlü giyim eşyası üreten ve satan birçok şirket kurulmuştur. toplum içinde güçlü bir kendini kabul ettirme isteğini yansıtmaktadır. Böylece dindar kesim arasında artan eğitim seviyesiyle birlikte İslami kesimin kadın aktörlerinin örtünme biçimleri. 78. kirli sarı ve gri. Öğrenciler türbanlarının ve pardösülerinin renklerinin uyumlu olmasına özen gösteriyorlardı ve bunu dönemin modası haline getirmişlerdi. “Modernleşme Bağlamında İslami Kimlik Arayışı”. 1980’lerde ve 1990’larda Türkiye’de İslamcı hareketin yükselişe geçmesi.151 yerinde ifade edilmeye başlayarak İslami kimliğin temel sembolü ve taşıyıcısı haline gelmiştir. Kız öğrencilerin çok tuttukları. “yerel kültür”ün. kadınlar için bir örtünme modasının ve giyim pazarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Göle’ye göre burada kadınlar açısından İslami örtünmenin. özellikle de başörtüsünün yeniden benimsenmesi. . “yerel geçmiş”in ve “yerel değerlerin” temsilcisi olduğu savunulan pardösüler ve eşarplar İngiliz 332 Nilüfer GÖLE. Dolayısıyla bu dönemde modaya uygun bir “İslami örtünme” biçimlerinin yaygınlaşmaya ve normalleşmeye başladığını gözlemlemekteyiz. türban ise siyasal İslam’ın yükselmesiyle birlikte ortaya çıkan ideolojik bir duruşu ifade eden siyasal bir sembol haline gelmiştir. Yine bu dönemde İslami kimliğe sahip kız öğrenciler pardösüleri için özel bir kumaşa. Bu moda olana yönelik tavır bu gençleri kamusal alanda daha dikkat çekici kılıyordu. değişmeye başlamıştır. 1990’lı yıllarda tesettürlü üniversite öğrencileri arasında belli renkler modaydı: açık pembe ve lavanta. Dolayısıyla başörtüsü dini bir gereği ve örtünme biçimini ifade ederken. sınıfsal temelli olarak. anlayışları ve buna yükledikleri anlamları da. morun çeşitli tonları. uçuk mavi ve yeşil.332 Dolayısıyla “başörtüsü” ve “türban” konusu karşılıklı olarak bir tartışma konusu olmuş ve hangisinin siyasi bir sembol ve ideolojik bir içerik taşıdığı hangisinin ise dinin gereklerini ifade ettiği bu doğrultuda hep tartışılmıştır. Bu yeni örtünme biçimleri ve anlayışı kamusal alanda daha fazla görünür olmayı hedefler niteliktedir. taşlanmış ipeğe merak salmışlardı.

kıyafetlerinde daha iddialı ve daha dikkat çekici renkleri kullanarak.. Rengârenk eşarp ve fularlar.152 kumaşından üretiliyordu. Bu noktada tesettürün bu kadar gösterişe dayalı bir lüks tüketime dönüşmesi ise bu dışlanma sonucunda örtülü kadının. Elbette ki bu geliştirilen taktikler tüm Müslüman kadınlar için aynı şekilde işlememektedir. 233. (317). Kadınlar sadece örtünmemekte. Yani kimlik politikası.334 Artık örtünme bir gösterişe dönüşmeye ve asıl amacının dışında biçimsel bir işleve bürünmeye başlamıştır. kamusal alanda hızla görülen örtülü kadın yavaş yavaş bu alanın dışına çıkarılmaya çalışılmıştır. dikkat çekici büyüklükte ve renkte yaka iğneleri ve takılar. güneş gözlükleri. 255. bir takım aksesuarlarla bunu zenginleştirmeye çalışıyorlardı. kültürel ve eğitim farklılıkları 333 334 da bu değişen yaşam tarzları ve tüketim alışkanlıklarını da Bkz. Bu dönemde yani 1990’ların ortasında Türkiye’de tesettür İslami kimlik politikasının doğrudan amacı haline dönüşmüştü. daha belirgin makyaj yaparak dışlanmışlığı karşısında varlığını daha da belirginleştirme ve görünür kılma çabası olarak değerlendirilebilir. Ayrıca bu dönemde ve sonrasında. Moda defileleri ile başlayan ve hızla artan tesettür modası beraberinde hızlı bir biçimde giyim ve aksesuar endüstrisinin de gelişmesine neden oluyordu.333 Böylece “modern olan” yerelleşiyor ve “yerel olan” ise modern bir biçime sokuluyordu. çanta ve ayakkabılar da tesettürü tamamlayan en önemli aksesuarlar haline gelmiştir. . tüketim bağlamında.g. Metalaşma çağında.m. simgeler üzerinden yürütülen bir politikaya dönüşmeye başlamıştı. tesettür inanca uygun bir giyim tarzı olmaktan öteye geçerek farklı bir anlam kazanmaya başlamıştır. Tüm bunlar örtülü kadının strateji karşısında gerçekleştirmiş olduğu direniş taktikleri olarak düşünülebilir. kendisini dışlayan hâkim strateji karşında (bilinçli ya da bilinçsiz olarak) göstermiş olduğu var olma taktikleri olarak değerlendirilebilir. Bu nokta da örtülü kadının daha gösterişli ve abartılı giyinerek. Daha özel anlamda sınıfsal. A. NAVARO-YAŞİN.

153 farklılaştırmaktadır. Bu noktada dışlanmışlık karşısında bir var olma ve direnme biçimleri olarak tesettür ve örtünme dışında da farklı alanlarda ve biçimlerde de bir var olma çabaları gözlemlenmektedir. .

1980'lerin. “tikky.154 4. 1990'ların gerilim eksenleri. Bu dönem gençliği. Bu dönemin gençliği tüketime ve tüketimdeki marka anlayışına göre bir yaşam biçimi sürdürmekte ve bunu gündelik yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline dönüştürmeye başlamaktadırlar. aynı zamanda o dönemin markalarını da sembolize eden. bu tüketim tarzına uyum sağlayamayanlar ve kendi alternatif modalarını yaratmaya çalışanlar ise “kıro. zonta. Bu durum her kesimden genci çevreleyen. yaşam tarzları birbirlerinden farklı nitelikler taşımışlardır. kuşatan ve derinden etkileyen bir yaşam biçimine dönüşmüştür. internetin gelişmiş olduğu bir ortamda büyüyen.335 Hiç kuşkusuz bu durum görüldüğü her kesimde önce kendi içinde sonrasında ise dışarıdan yoğun eleştirilerle de karşı karşıya kalmıştır. metroseksüel” terimlerle. 1980 SONRASI DEĞİŞEN YAŞAM BİÇİMLERİ VE GENÇLİK Türkiye’de 1980 sonrası dönemin genç kesimi. apolitik yaşam tarzı üzerine İslami kesim arasında en çok okunan öykü yazarlarından Mustafa Kutlu “Chef” ve “Huzursuz Bacak” adlı kitaplarında bu durumu yani Amerikanlaşma kültürünü ve sınırsız bir biçimde yaşanan tüketim anlayışını eleştirmektedir. maganda gibi terimler olumsuz ve dışlayıcı bir durumu ifade etmektedir. maganda” gibi terimlerle tanımlanmıştır. medyanın. Bu farklılıklar birçok alanda farklı görünümlere neden olmaktadır. Amerikanvari. Tiki. . konuşma ve yaşam tarzı olarak Amerikanlaşmaya başlayan apolitik bir gençlik olarak tanımlanır ve bu yönde sürekli eleştirilir. Türkiye’de Gençlik Miti. yuppi ya da metroseksüel olarak tanımlanmak gençler açısından olumlu bir durumu ifade ederken kıro. bu tüketim odaklı. yuppi. Gerilimleri ve bu yöndeki siyasallaşmaları besleyen ana dinamik açısından 1980'lerle başlayan bireycilik tavrı 1990'lara gelindiğinde bireyin hak ve özgürlüklerini yeniden tanımlayan ve bu çerçevede yaşam biçimlerine dönüşen yeni kimlik oluşumları karşımıza çıkmaktadır. Örneğin. Bu dönemin genç kesimi de önceki dönemlere göre çok büyük farklılıklar 335 Demet LÜKÜSLÜ. zonta. küreselleşmenin etkilerini yoğun olarak yaşayan. temel toplumsal ve siyasal sorunlar ana hatlarıyla aynı kalsa bile.

Ayrıca bu dönemin gençliği küreselleşmenin etkilerinin çok yoğun ve doğrudan gözlemlendiği. . Bu tüketim odaklı yaşam tarzı toplumun tüm kesimini etkilediğinden dolayı.. 120. 336 A. özellikle de medya araçlarının etkisiyle de gençler arasında hızla artan marka bağımlılığına neden olan marka odaklı tüketim anlayışı hakim olmaya başlamış ve böylesi bir tüketim anlayışı ise gençler arasında önemli bir prestij göstergesi haline gelmiştir. özellikle eğitim alanında ve gençlerle olan plan ve projelerin yoğunlaştığı gözlenmektedir. 1980 sonrasında kendi içinde farklı görünümlere sahip olmaya başlayan genç kesim. toplumun tamamına yayılmış bir durumu ifade etmektedir. siyasetten uzaklaştırılmış apolitik bir gençlik olarak tanımlanmıştır. 1980 sonrası dönem dini grupların faaliyetlerini arttırdıkları. toplumsal hayata ilişkin talepleri artmasıyla toplumun her alanında dini kimlikleriyle.g. Üniversitelerdeki başörtü eylemleri bu durumun en önemli göstergelerinden biridir. dini sembollerle yüklü görünümleriyle var olmaya başlamışlardır.k. Özellikle 1990’lı yıllara gelindiğinde İslami kesim gençlerinin. Elbette bu beklenti ve taleplerle birlikte bu kesimin toplumun her alanında görünürlükleri de artmaktadır. özellikle kitle iletişim araçlarının yoğun etkisi altında büyüyen ve yaşam tarzı olarak Amerikanlaşmaya başlayan bir gençlik olarak da tanımlanmaktadır. Bu durum ise orta ekonomik seviyeye sahip olan gençlerin ailelerinden farklı olarak eğitim seviyelerinin artmasıyla birlikte toplumsal ve siyasal talep ve beklentilerin arttığı görülmektedir. düşünce ve tavırlarıyla. hep darbe rejiminin ortasında yetişmiş.336 Bunun en önemli göstergesi ise tüketim anlayışında görülen farklılıklardır. Bu dönem sonrasında. bastırılmış. Elbette ki bu tüketime dayalı yaşam tarzı sadece gençlere özgü değil. dindar / İslami kesimde bu değişimden etkilenmiştir.155 sergilemeye başlamışlardır.

Dolayısıyla gençliğin yaşam biçimleri ve düşünsel yapısı bir toplum içinde o toplumun geleceğine yönelik en önemli öngörüsel kaynaklardan biridir. ilerlemeyi ve geleceği temsil eden çok önemli bir toplumsal kategoridir. . Bir taraftan gençlik.g. alışkanlıkları.156 4. Gençlik tarihi üzerine yapılan birçok araştırma. toplumsal değişimin ve ilerlemenin en önemli öncüleridir. modernitenin. hayata ve dünyaya bakışları. Gençlik Kültürü: “Gençlik kültürü” olarak ele alınan kavram gençlerin. geleceğin insan gücünü ve toplumunu simgeleyen önemli bir kategori iken. diğer taraftan ulus-devletlerin oluşumu aşamasında yeni toplumları inşa eden önemli aktörlerden biri olarak tanımlanmıştır. kültürel faaliyetleri ve toplumsal ilişkileri çerçevesinde oluşturdukları gündelik yaşam pratiklerini kapsayan bütünsel bir anlayışı ifade etmektedir. Bu nedenle birçok alanda gençlik üzerine yoğun çalışmalar yapılmakta ve bu konuda çeşitli 337 A.. Batılı gençlik tarihi araştırmacıları. Ulus-devletlerin kurulma aşamasında gençlik çift yönlü bir role sahiptir. toplumsal yapıdaki en önemli kesimlerinden biridir. Yani gençlerin siyasi bir aktör olarak tarih sahnesine çıkışları 19. düşünceleri. Özellikle bir toplumda “hız belirleyicileri” olarak tanımlanan genç kesim.337 Tüm bunlara dayanarak gençlik bir toplum için yeniliği. çocukluk ve yetişkinlik arasında bir geçiş dönemi olarak tanımladıkları gençliğin. Yani gençler. 20. Dolayısıyla gençliğin toplumsal bir kategori olarak ortaya çıkması modern sanayi toplumu ile bir paralellik arz etmektedir. geleneksel toplumlarda çocukluktan yetişkinliğe geçişin (yani gençliğin) bugün olduğu gibi uzun bir süreye yayılmadığını fakat bu geçişin belirli geçiş ritüellerine dayandığını ve bugüne göre çok daha kısa bir süre içinde gerçekleştiğine işaret etmektedirler. kentleşmenin ve sanayileşmenin bir ürünü olduğunu ortaya koymaya çalışmışlardır.1. yüzyıla rastlamaktadır. gücü. ulus-devletler tarafından inşa edilen.k.

1997. S.1. 56. bireysel ve kolektif pratikler üreten tarihi bir üründür. Ayrıca gençlik sosyolojisi alanında gerek dünya da gerekse Türkiye’de yapılan çalışmalarla ilgili olarak bakınız. dayanıklı ve aktarılabilir algı. Toplumsal olanın bedenlerde (ya da biyolojik olarak bireylerde) inşa edilmesiyle ortaya çıkan. Gençlik Sosyolojisi ve Antropolojisi Çalışmaları. kamp ve taktik kavramları üzerinde anlamaya çalışmak mümkündür. Bu alan çerçevesinde ise İslami kesim içinde gençlerin din eksenli yaşam biçimlerini. “habitus”. Gençliğin son yıllardaki toplumsal konumu ile ilgili olarak ilk girişimlerden birisi. Mahmut TEZCAN.1.339 Ayrıca Bourdieu’nun dini değerler ve kurallar çerçevesinde tanımlamaya çalıştığı “dini habitus” kavramını ise “dünyanın ve insanlığın var olan durumuna dair egemen olan ideolojik görüşün prensipleri ile uyumlu bir şekilde davranışlarda bulunmak ve düşünmek için gerekli olan kalıcı. Ankara Üniversitesi Yayınları.N.338 Bu alanda genç kesimin yanı sıra gençliğin etki alanında ve gençliği etkileme noktasında olan birçok alan ile ilişkilendirilerek özgün çalışmalar ortaya konulmaya çalışılmıştır. 338 . tarihsel olarak üretilen toplumsal biçimlerle uyumlu. Raisons Pratiques: Sur la Théorie de l'Action. 339 Pierre BOURDIEU. 340 Pierre BOURDIEU. Gençlikle ilişkilendirilmeye çalışılan alanların başında ise din sosyolojisi alanı gelmektedir. Toplumsal Eğilimler Bütünü Olarak “Habitus”: Burada habitus ve dolayısıyla dini habitus kavramlarını kısaca Bourdieu’nün tanımladığı ve kullandığı anlamda açıklamak gerekirse. Eisenstadt'ın "From Generation to Generation" isimli çalışmasıdır. umumi ve aktarabilir bir yatkınlık340 olarak tanımlamıştır. 4. habitus. Legitimation and Structured Interests in Weber’s Sociology Of Religion.157 araştırma ve inceleme alanları ortaya konulmaktadır. beğeni ve eylem biçimleri sistemi olan habitus. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan en önemli alanlardan birisi gençlik sosyolojisi alanıdır. 126. düşünce ve tavırlarını alt kültür. geçmiş deneyimlerin aktif olarak şimdi de devam etmesini sağlar.

4. anonimliğin.L. ürünü olduğu bir toplumsal dünya ile ilişkiye girdiğinde sudaki balık gibidir.158 Bourdieu “habitus” kavramını tanımlarken insanların belirli kültürler veya alt kültürler içinde yaşamaları sonucunda sahip oldukları temel bilgi birikimlerini ifade eder. ötekiliğin ve yabancılığı seçmenin ilanı. (27). 204. Hebdidge alt kültürü tanımlarken “gözetleme ve gözetlemeden kurtulma arasındaki alanda oluşan ve gözetim altında olma gerçeğini izlemenin hazzına çeviren bir fenomen” ifadesini kullanmıştır. (27). 342 341 . Bourdieu’ye göre habitus. 118. farklı kültür ve yaşam biçimlerini özelliklede aynı din içindeki farklı yaşam biçimlerini anlamak adına açıklayıcı bir özelliğe sahiptir. 343 Bkz.2. LAYDER. farkında olmadan bir kuşatması altındadırlar. Bağımsızlığın. Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar. Tabi olmaya karşı koymaktır. toplumdaki çoğulcu yapıyı.1. artan ve farklılaşan dini yaşam biçimlerinden bahsetmektedir. Mikro-düzeyde gözlemlenen dünyevileşmenin yeniden ele alınmasındaki en önemli yaklaşımlardan biri olan alt kültürel kimlik yaklaşımı.341 Dolayısıyla dindar gençlik ne kadar davranışlarında özgür ve tamamen kendi tercihleri olduğunu ifade etseler de çocukluklarından beri içinde bulundukları aile yapısı ve toplumsal çevrenin. tabi olma statüsünün reddedilmesidir. Çev: Nazlı Ökten. Suyun ağırlığını hissetmez ve etrafındaki dünyayı çok doğal sayar. BOURDIEU . 204. Yani Hebdidge’ye göre alt kültür.342 Bir yandan da habitus bir kişinin neler istediği ile ve kişiler arası ilişkilerde neler sağlayabileceği ile ilişkili beklentilerini besleyen eğilimler toplamıdır.343 Dolayısıyla dindar gençler arasında düşünceden davranış biçimlerine ve semboller etrafında biçimlenen görünümlerine. Görünür Olma Biçimi Olarak “Alt Kültür”: Alt kültür çerçevesinde değerlendirilen kültürel çoğulculuk anlayışı. içinde bulundukları ve yeni biçimler kazandırdıkları mekanlara kadar bir özneleşme sürecinde oluşan bir habitustan bahsedilebilir. “aydınlıkta saklanmaktır. P. Aynı Bkz. LAYDER. WACQUANT.

diğer gruplarla aralarında ihtilaf ve gerilimler çıkartmak için alt kültürel araçlara sahip olmaya çalışacaklar ve bu araçları fırsat buldukça kullanacaklardır. Alt kültürler.1. Çoğulcu bir yapıya sahip olan modern bir toplumda din. Alt kültürel kimlik kuramı. Hiding in the Light. kendilerinin dışındaki ilgili gruplardan farklılıklarını net bir biçimde ortaya koymaya çalışarak. .345 4. Hâkim kültür karşısında (ki bunu Certeau strateji olarak tanımlamaktadır) kendini koruma ve varlığını kabul ettirme mekanizması olarak 344 345 Dick HEBDIDGE. Bu oluşan dini alt kültürler zamanla güçlenecekler. “Sociology of Religion”. C. Var Olma Biçimi Olarak “Taktik”: Dindar gençlerin dini pratikler merkezinde bir gündelik yaşam deneyimleri ve toplumsal ve siyasal alana dair talep ve beklentilerinin artması ve bunu doğrudan ifade etmeleri konusunda açıklayıcı olan bir diğer yaklaşım ise Michel De Certeau’nun gündelik yaşam pratikleri içinde açıklamaya çalıştığı “strateji (strategie)” ve “taktik (tactique)” yaklaşımıdır. yaşamı bir anlamlandırma aracı olarak aidiyete dayalı olan ve ahlaki temelli ortak kimliklerin tatmin edilmesini sağlayan alt kültürlerin bir parçası haline gelerek var olunabileceğini öngörmektedir. çaresizliğin yüceltilmesinin onaylanmasıdır.”344 Dolayısıyla burada iktidar ya da hâkim kültür karşısında farklı olmayı ifade eden ve farklı olarak varlığını sürdürmeye çalışan. 35. hem bir dikkat çekme hem de bir kafayı takmama oyunudur. hâkim olana karşı kendini korumacı bir tavra bürünen (bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde) toplumsal grupları ifade etmektedir. WOODBERRY.SMITH – R. geleneksel din anlayışının varlığını sürdürebilmesi hususunda modern dünyada sekülerleşme teorisinin temelinde yer alan “kültürel ve dinsel çoğulculuğun dine zarar verdiği” görüşüne sığınan bir açıklama ve yorumlama yapmaya çabalamaktadır.3. 102. Dikkat durumu gerçekleştikten sonra iş kitabına uydurulacaktır.159 zamanda güçsüz olmanın.

Fakat bu durum genelde aynı gençlik değerleriyle. Bu durum ise en genel anlamıyla tek tip bir gençlik kültürü dolayısıyla yaşam biçimleri olmadığını aslında gençlik kültürünün de ekonomik. Bu noktada strateji ve taktik ya da iktidar ve direnme iç içe geçmiş bir bütünün birbirinin yerine geçebilen iki ayrı yüzü olarak değerlendirilebilir. Ayrıca tüm faaliyetler. L’Invention du Quotidien I : Arts de Faire. Özellikle dindar gençler arasında sakal bırakma ya da örtünme pratiklerinden toplumsal ve kültürel alandaki çalışmalarına kadar birçok alanda bu durumun gözlenmesi mümkündür.346 Gençler arasında yaygınlaşan. . dindar özne için hem kendini gizleme hem de varetme yöntemleridir. özelde ise kendi kimlikleriyle toplumsal yapı içinde kendini kabul ettirme çabasının bir sonucudur. kendini düzenleyen özerklik alanının korunma aracıdır. Bu taktikler. 57-63. farklı oldukları gerekçeleriyle ötekileştirildiklerini düşündüklerinden dolayı kendilerini hâkim kültüre farklı olmadıklarını göstererek kendilerini kabul ettirme çabasının da bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Yani farklılıklarıyla ve benzerlikleriyle birlikte yaşayabilme talebidir. var olmanın ve toplumsal yaşamda daha çok görünür olmanın bir göstergesi olarak tanımlayabileceğimiz bu taktikler kentsel alanlarda daha çok karşımıza çıkmaktadır. Dindar genç için bu taktikler hem ait olduğu 346 Michel De CERTEAU. kültürel. Strateji karşısında bireyler var olmak için kendilerini koruma taktikleri geliştirirler. Elbette bu taktikler bir iktidar (strateji) karşısında geliştirilen direnme biçimleri olarak değerlendirilebildiği gibi iktidarı elde etme yollarından biri olarak da algılanabilir. Özneleşme süreci içinde iktidar karşısında bir direnme biçimi olarak değerlendirilebilecek olan taktikler.160 “taktik” kavramını ileri sürer. siyasal birçok çeşitliliğinin olduğunun ve kendi içinde de farklı gençlik kültürlerinin olduğunun en temel göstergelerinden biridir. dindar bireyi iktidar ve söylem arasında sürekli kendini dönüştüren ve oluşturan özneleşme sürecinin önemli bir parçasıdır. Taktikler. Certeau’nun la peruque (peruk) olarak ifade ettiği bu taktikler. Ve kendi içinde bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde taktikler ortaya koyan bu tavır. gençlik kültürünün hâkim kültüre karşı geliştirdiği bir savunma mekanizması olarak değerlendirilebilir. iktidarın her biçimi karşısında geliştirilen bir biçime sahiptir.

1971 ve 1980) siyasal miraslarından biri olarak da yorumlanabilir. Bu talepler o dönemin İslami kültür ürünlerine de doğrudan yansımıştır. Birincisi Konrad Adenauer Vakfı için İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Toplumsal Araştırmalar Merkezinin yapmış olduğu ve 1999 yılında yayınlanan Türk Gençliği 98: Suskun Kitle Büyüteç Altında (Turkish Youth 98:The Silent Majority Highlighted) adlı çalışmadır. Bu çalışmada da doğrudan olmasa da üniversite gençlerinin dini eğilimleri ve inanç ölçüleri üzerinde de durulmaktadır. Gençlerin siyasetten uzaklaşarak depolitize olmaları durumu ise Türkiye’de askeri müdahalelerin (1960. Ali Bulaç’ın Cumhuriyet tarihi içinde İslam’ın toplumsal ve siyasal seyri ekseninde kategorileştirdiği ve bu kategorinin kente göç eden ikinci kuşağını temsil eden kesimin.2. Bu çalışmanın amacı sadece Türkiye’de gençlerin siyasal bakış açıları ve tavırlarını ortaya koymak değil. Elbette bu çalışma gençlerin dini eğilimleri ve bunların kökenleri üzerine de değinmektedir. nedenlerini ve kültürel kökenlerini ortaya koymaya çalışmaktır. 261.348 İslami kesim içindeki kent merkezine ve kamusal alanlara dair talep ve beklentilerin ortaya çıkmasında dolaylı bir etkiye sahip olan göç unsurunu unutmamak gerekir. Özellikle gençliğin bu uyum sürecinde yaşadıkları sorunların dile getirildiği filmler yapılmış ve yüz binler tarafından Bu konuda niceliksel olarak yapılan iki önemli çalışma karşımıza çıkmaktadır. 4. Bu konuda ki ikinci çalışma ise TESEV’in 2005 yılında yayınlanan ve İnci Erdem Artan tarafından yapılan Üniversite Gençliği Değerleri: Korkular ve Umutlar adlı çalışmasıdır. Alternatif ya da Akran Bir Gençlik Kültürü: İslami Gençlik Türkiye’nin İslami gençlik içinde gözlemlenebilecek yeni edinilmiş imajlar ve nitelikler elbette sadece bir dizi siyasal eylem ve ideolojik söylemle açıklanmaz ve açıklanmamalıdır. toplumsal hayattan ailelerine göre daha çok beklentileri vardır. (5). 347 . 348 Bkz. aynı zamanda bu siyasal tavırların yönlerini.161 dini gruplar içinde hem de dindar olmayan kesim içinde geliştirilen direnme ve varolma biçimleri olarak düşünülebilir. SAKTANBER. Bu nedenle gençlik ve gençlik grupları üzerine yapılan birçok araştırmanın347 dayandığı hâkim bakış açısına göre. gençliğin siyasetle olan bağları ya büyük ölçüde gevşemiş ya da bazı tarihsel dönüm noktalarında olduğu gibi siyasetten tamamen kopmuştur.

Elbette bu taleplerin doğrudan dile getirilmesinde dönemin iktidarının da çok büyük etkisi olmuştur. Sadece İslami değer ve kurallar etrafında şekillenen var olmaya çalışan bir İslami yaşam biçimi talep ve beklentisi hâkimdir. egemen olan resmi kültür biçimlerinin – ana kültürler de . Müslüman toplumların çoğunun aksine. İslam dini değer ve kuralları etrafında biraya gelmeye başlayan gençlik örgütlenmeleriyle birlikte görülmeye başlayan İslami gençlik kültürünün talep ve beklentileri aslında genel olarak gençlik kültüründen çok farklı özelliklere sahip değildir. satış rakamları yüz binleri bulan romanlar sinemaya uyarlanmaya başlanmıştır. entelektüellik ve popüler kültür arasında gidip gelen bir kimliği ifade ve temsil etmek üzere ürettiği söylem sahiptir. Devamındaki süreçte ise bu kesimin söylemleri daha ılımlı ve daha yumuşak bir biçim alarak yeniden görünür olmaya başlamıştır.162 izlenmiş. genel olarak gençliğe atfedilen aykırılık ve karşı duruşluk İslami gençlik için de geçerli sayılmıştır. Bu dönemde İslami gençlik. Bu ise 2000’li yıllarda İslami bir kimliğe ve söyleme sahip örgütlenmelerin gençler arasında yavaş yavaş etkili olmaya başladıkları görülmekte ve bu gençleri ortak payda olarak İslam’ı merkeze koyarak bir araya getirmeye çabaları ortaya çıkmaya başlamaktadır. Bu durum ise İslami kesimin daha rahat olmalarını ve beklentilerini kolayca ifade edebilmelerini sağlamıştır. Fakat 28 Şubat 1997’de yaşanan ve postmodern bir darbe olarak tanımlanan süreçte. Başka bir deyişle. Çünkü uzunca bir süreden sonra Milli Görüş ideolojisini taşıyan ve İslami bir söyleme sahip olan bir parti iktidara gelmiş ve bu kesimin sorunları daha rahat dile getirilmeye ve çözüm yolları aranmaya başlanmıştır. Elbette bu İslami yaşam biçimi rasyonel dünya ekseninde oluşan ve geleneksel İslami yaşam biçimini eleştiren ve bu konuda değişimden yana olan bir duruşa ve söyleme sahiptir. İslami gençlik daha geniş tabanlı siyasal bir hareketin yani İslami fundamentalizmin (köktenciliğin) bir ürünü olarak görülmekle birlikte. İslami kesimin iyice keskinleşen talepleri törpülenmiş ve bu kesimin tekrar kendi içine kapanmasına neden olmuştur.

g. gençlik kültürü analizlerindeki toplumsal cinsiyet unsurlarını da canlandırmaktadırlar. nihai açıklayıcı ilke olarak sunulan İslam’ın değişmez özünün birer simulakrumları olarak değerlendirmektedir. Saktanber’e göre. İslami gençlik sadece ana kültürden ayrı tutulmakla kalmaz. çeşitli siyasal meselelerde takınılan “İslami” tavırların hepsini. Ve bu göstergeler özel alanla sınırlı kalmayıp kamusal alana taşınarak daha görünür bir durumu ifade etmektedir. (5). kendi varlıklarını ve farklılıklarını ifade etmeye çalışmakta. Bu grubun İslami olarak adlandırılmasının tek nedeni.350 Diğer yandan Aziz El-Azmeh ise bu etkileşim sonucunda gençler arasında görülen aynı dini değer ve kurallar içindeki bu farklı yorumlamaları ve farklı yaşamsal pratikleri yani “İslami” giyim. medyanın veya kendi deneyimlerinin süzgecinden geçen küresel imajların yanı sıra. “İslami” yaşam tarzı.. 351 Aziz Al-AZMEH. alternatif bir İslami yaşam politikası ve yeni bir toplumsal düzen arayışı içinde olmalarıdır.351 Yani yaratılan yeni bir kültürel biçim olmaktan öte. 96. Dolayısıyla 349 350 Bkz. 263. A. temsilcisi ve aktörü olmasına neden olmaktadır. hem Batı’nın hem de Doğu’nun kültürel formlarını taklit edip kendilerine göre düzenleyerek bir kültür üretmeye çalışmaktadırlar. bazen de kendi bireysel gereksinimlerini karşılamak için.m. Bu durum ise daha görünür ve belirgin dini sembollerin taşıyıcısı olarak kadınların İslamcı gençliğin simgesi. bu grubu temsil eden üyelerin diğer Müslümanlardan daha dindar olmaları değil. .349 Burada İslami gençlik söz konusu olduğunda. alternatif yaşam politikası daha görünür bir biçimde genç kızların başörtüleriyle giyim tarzlarını ve bunlara bağlı olarak diğer unsurları da kapsamaktadır. Türkiye’deki İslami gençlik. dinin toplumun diğer unsurları ile birlikte farklı yorumlanması ve açıklanmaya çalışılması olarak değerlendirmektedir. İslam ve Moderniteler. cinsiyetlerin eşitliğini reddedip yerine İslamcı cinsiyet adaleti anlayışını koyarak. 262. SAKTANBER.163 dâhil olmak üzere – hem oluşumlarında hem de tezahürlerinde büyük ölçüde laik bir biçime sahip olduğu Türkiye’de. Bu durum aynı zamanda kadınların özel (mahrem) alandan çıkarak daha fazla özgürleşmesi ve genç İslami kadınların. aynı zamanda diğer gençlik gruplarından da ayrı tutulur.

Bu durum modernlikle ilişkilendirildiğinde. modern olanın farklı bükümlerinin üretimi mümkün hale gelmiştir. eski ve yeninin bir arada oluşunun bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. bize modern olanın farklı ve akran görünümlerini sunmaktadır. Dini Gruplar ve Gençlik: Günümüzde İslami değer ve kuralların zamansal ve mekânsal taşıyıcıları olan mezhep. 4. herkesçe anlaşılmayan sadece o gruba ait olan kişinin çözümleyebileceği ve anlayabileceği sembol.2. Özellikle dini duyguları zayıf.1. Bugün dini cemaatlerin ve tarikatların. farklı tarihler ve kültürel adetlerden ileri gelen kalıntı arasında bir kesişim noktası olarak koyduğu için. doğrudan kurulan bağlar yerini mezhep. Çağdaş İslami Akımlar ve Sorunları. 40. Böylece bugünü asgari bir birlik olarak belirlediği ve onu yeni olan ile farklı bir zaman. dini bilgiye sahip olmayan veya çok az sahip olan genç 352 353 Bkz.353 Bu konuda diğer bir paradoksal durum ise bu dini grupların kurdukları dilin çok anlaşılır ve basit olmaması sonucu gençlerle güçlü ve niteliksel bağlar kuramamalarına neden olmaktadır. Kuran’ın mesajlarını doğrudan aktarmak yerine kendi anlayışlarını mutlak dini gerçekler olarak aktarmaya başlamalarıyla. Sönmez KUTLU. Harootunian’ın eski ve yeni arasındaki asgari bir birlik olarak tanımladığı “bugün”. değer ve kavramlardan oluşan ortak bir söyleme sahiptir. Kuran ile olan sıcak. 77. . (170).164 İslami yaşam biçimlerinin toplumdan topluma kültürden kültüre ve zamandan zaman farklılık göstermesinin en temel nedeni de bu toplumun yerel ve zamansal özellikleridir. Bu durum ise kamusal alan ve gündelik hayat içinde alternatif olmaktan öte akran olan modernliklerin görünümlerine neden olmuştur. tarikat ve cemaatlerin.352 Yani modernlikle birlikte İslami yaşam biçimlerinin farklı toplum ve kültürlerde farklı bükümlerini ya da akran durumlarını görmek mümkündür. HAROOTUNIAN. tarikat ve cemaatler arası mücadeleye ve rekabete bırakmıştır.

Böyle olmadığı sürece insanlar ve özellikle de genç nesil İslam mesajına ilgisiz kalacaklardır. özgün şekliyle Kuran ve onun dini söylemi olmalıdır. Bu yüzden sözü edilen eserler. muhafazakâr ve milliyetçi bir geleneğe sahip olan bir aile ortamında ve bu özelliklere sahip bir toplumsal çevrede yetişmiş. 356 Bu nedenle daha önceki bölümde İslamcılık. bir düşünce yapısı ve yaşam biçimi olarak muhafazakârlık ve milliyetçilikle ilişkilendirilerek açıklamaya çalışılmıştır. KUTLU. bu yazınsal alanın anlaşılmasına bağlanmıştır. 355 Bkz. cemaat üyeleri arasında ilhamla yazdırılmış kutsal bir kitap gibi ilgi görmektedir. metinlerin anlaşılmaksızın kutsallaştırılmasına. Hâlbuki İslam mesajının din dili. gazete ve hatta bu konuda risaleler bile örnek gösterilebilir) oluşmuştur. konuyla ilgili temel bilgilerini buralardan elde etmişlerdir. Çünkü özellikle 1990’lı yıllara kadar toplumsal hayatın bir alanının dışında bırakılan ve bu konuda baskı altında olan din.356 Gençler arasında daha görünür bir biçime sahip olan bu Bu durumun en somut örneği ise Nur Cemaati içinde Risalelerin sürekli olarak yazılmasıyla ilgilenen cemaatin “Yazıcılar” koludur. Hatta birçok dini cemaat ve tarikatların ortak bir dille yazılmış bir yazın dünyası da (edebiyat. dergi.165 kesim arasında bu dilin anlaşılması oldukça zordur. Özellikle cemaat evlerinde anlaşılmaktan öte sürekli gerçekleştirilen risale okumaları. dilin sadeleştirilmeden muhafazasına. Hatta İslam mesajı bu tür metinlere indirgenirken Kuran’ın anlaşılması da bu edebiyatın. Üniversite yaşamında dindar olarak tanımlanan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu zaten dindar. dini mantığı. 38-39. Oluşan bu dilin herkesçe anlaşılmaması ve dil oyunlarından oluşan gizemli bir yapıya büründürülmesi. Muhammed Arkoun’nun da ifade ettiği gibi “tek kitaplı topluluktan çok kitaplı topluluklara” dönüşen bir duruma gelinmiştir. Üniversite öğrencilerinin dinsellikleri. ancak milliyetçilik ve 354 . eserlerin defalarca okunmasına ve asli şekliyle elle yazılmasının354 dini bir vecibe olarak algılanmasına götürmüştür. dindarlık ölçütleri ve tutumları elbette kent yaşamında üniversite hayatı ile birden bire ortaya çıkan bir durum değildir. bu çıkar amacının en basit ve doğrudan örneğidir. (353). bu eserleri anlayanların önderliğinde okunup anlaşılmasına.355 Dolayısıyla kent yaşamında bu gruplara dâhil olmaya çalışan gençlerin büyük bir kısmının amacı tamamen çıkar ilişkilerine dayanmaktadır.

Çünkü bu dönemde daha görünür olmaya ve kendini daha rahat bir biçimde ifade etmeye ve toplumsal yapıda kendi alanlarını yaratmaya başlamıştır. bu ideolojilerden bağımsız bir alan yaratma çabalarının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Fakat 1990 sonrası dönemde İslami düşünce. . Kişi ait olduğu dini grubun izin verdiği yerlere gitmekte. Dolayısıyla bu döneme kadar ortak tabanda hareket etmişlerdir. Bu nedenle milliyetçi ve muhafazakâr düşünceden ayrı olarak kendilerini tanımlama çabasına girmişlerdir.2. Dini Grupların Eğitim Alanına Dâhil Olma Çabaları: 1924 yılında eğitimin birleştirilmesi – Tevhidi Tedrisat yasası çerçevesinde kapatılan medreselerin yerine imam ve hatip yetiştirmek üzere kurulan imam hatip muhafazakârlık gibi sağ ideolojilere eklemlenerek varlığını kısmen de olsa görünür kılmaya çalışmıştır. ibadetlerini kendi grubuna uygun olarak yerine getirmekte ve bu grubun kültür araçlarını kullanmaktadır. devlet kontrolündeki dini eğitimin belli bir biçime sokulmaya çalışılarak sınırlandırılması hatta yasaklanmasıdır. özellikle genç kesim üzerinde nasıl etkili olduğunun anlaşılmasında oldukça zihin açıcı olacaktır.2. Bu sınırlandırmalar ve yasaklamalar. Dolayısıyla dini grupların bu konudaki temel yapılanmalarını çözümlemeye çalışmak. Dini grupların böylesine bir sivil toplum örgütleri gibi dini eğitim sorumluluğunu ve kontrollerini ellerinde tutmakta ve bu amaçtan hareketle kişileri kendi düşünce ve tavrı etrafında bir araya getirmeye çalışmaktadır.166 dini habitusu dini gruplar ekseninde görmek mümkündür. Modern kent hayatında dini bir biçim ve içeriğe sahip olan bir gündelik yaşamın sürdürülmesinde dini cemaat ve tarikatların büyük bir etkisi vardır. 4. gayri ihtiyari olarak dini eğitimi resmi alanının dışına taşınmasına neden olmuştur. Elbette dini grupların dini eğitim konusunda gayrimeşru bir biçimde örgütlenmesindeki en önemli etken. Yani kişi kent yaşamında tamamen özgür olduğu gözlemlense de aslında ait olduğu grubun görünmez duvarları arasındadır. özellikle bu iki ideolojiden kendi soyutlayarak tek başına var olma çabasına girmiştir. Yapılan görüşmelerde zaman zaman öğrencilerin kendilerini tanımlarken milliyetçilik ve özellikle muhafazakârlıktan ayrı tutarak tanımlamaya çalışmaları. Kent hayatında bu dini gruplar tarafından kişinin çevresi sarmalanmış durumdadır.

Çünkü 28 Şubat 1997’de gerçekleşen ve “postmodern” darbe olarak ya da “demokrasiye yapılan balans ayarı” olarak tanımlan süreç sonrasında resmi olarak eğitim veren Kuran kurslarının kapatılması ve dini eğitimin verildiği Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan İmam Hatip liselerinin orta kısmının 357 Türban: “Türban (Turban)” kavramı Fransızca kökenli olup ince kumaştan yapılmış. vd. 1980’ler ve sonrasında başörtülü İmam-Hatip Lisesi mezunu kız öğrencilerin üniversitelerde daha çok görünür olmaya başlamasıyla birlikte “türban357” tartışmaları başlamış ve bu okulların siyasal olarak “İslamcı” militan yetiştirdiği iddiaları laik kesim tarafından ileri sürülmeye başlanmıştır. başı sıkıca kavrayan bir başörtüsü olarak tanımlanmaktadır. türban ise siyasal İslam’ın yükselmesiyle birlikte ortaya çıkan ideolojik bir duruşu ifade eden siyasal bir sembol haline gelmiştir.. 1950’lerde ortaokul ve daha sonra lise kısmı da açılan bu okullar. benzeştirme çabaları ve benzer olanla / benzeriyle bir arada olma talep ve beklentisi. TDK.167 okulları. 1960’lar ve 1970’lerde hızlı bir şekilde büyümüş ve meslek okulları içinde genel liselere alternatif okullar olarak görünür hale gelmeye başlamıştır. aşındırma. . Bu kamplaşmaların Türkiye’de özellikle İslami cemaatler tekelinde hızla artan eğitim kurumları ölçüsünde yaygınlaştığını görmek mümkündür. 358 Bahattin AKŞİT. Bunun sonunda bu okullara talepler hızla azalmaya başlamıştır. farklı olanı ehlileştirme. (Türkçe Sözlük. 409. her grup içinde (dinsel anlamda cemaatler ve tarikatlar) kendi “kamp” alanlarının yaratılmasına neden olmaktadır. 1933 yılında Darülfünun’un kapatıldığı ve üniversite reformunun yapıldığı yıl öğrenci bulamayarak kapatılmıştır.358 Modern kent hayatında. Bunun sonucunda ise 1997 yılında zorunlu eğitimin sekiz yıla çıkarılması kararı ile bu okulların orta kısımları kapatılmış ve bu liselerden mezun olan öğrencilerin üniversiteye girişleri kendi okullarının devamı niteliğinde olan İlahiyat Fakülteleri ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlikleri ile sınırlandırılmıştır. Ve bu konudaki kutuplaşmalar hızla artmış ve bu tartışmalar siyasal İslamcı bir partinin önderliğini yaptığı koalisyon hükümetinin düşmesi ile sonuçlanmıştır. 2005:2020) Başörtüsü dini bir gereği ve örtünme biçimini ifade ederken. Türkiye’nin Modernleşmesi Bağlamında İmam-Hatip Okulları. farklılıkların birbirlerine karşı tahammülsüzlükleri. 1949 yılında ise İmam-Hatip kursları olarak tekrar açılma denemeleri yapılmıştır.

dershaneler çerçevesinde sürdürülmeye başlanmıştır. b) Temel eğitimini almış çocukların ailelerin isteğine bağlı olarak devam edebileceği Kuran kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sorumluluğu ve kontrolünde faaliyet göstermeleri için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 1996-1997 eğitim döneminde 192 bin olan İmam Hatip liselerindeki öğrenci sayısı 1997-1998 eğitim döneminde 178 bine. Genç nesillerin körpe dimağlarının öncelikle cumhuriyet. 169.168 kapatılmasıyla birlikte cemaatler bu boşluğu doldurmaya çalışmak amacıyla eğitim ve öğretim alanındaki faaliyetlerini hızla arttırmaya başlamışlardır. 28 Şubat 1997 MGK bildirisi çerçevesinde Erbakan hükümetine verilen talimatta eğitim alanı ile ilgili şu ifadelere yer verilmiştir. resmi alanın dışında bırakılmıştır. bir anda hukuksal. .359 Özellikle bu eğitim sistemi günümüzde ilköğretimden üniversite eğitimine kadar devam etmektedir. Bu çerçevede İslami bilincin oluşması ve sonraki kuşaklara korunarak aktarılması noktasında eğitimin rolü büyük önem taşıyordu. 1996-1997 akademik yılına kadar özel liselerin %32’si (376 özel okuldan 120’si) İslami vakıf ve derneklere aitti. Özellikle 1980 sonrası Özal dönemi İslami eğitim kurumlarının hızla arttığı bir dönem olmuştur. kurslar. Atatürk. Resmi din eğitiminin sınırlandırılması sonrası dini eğitim bazı cemaat ve tarikatlar tarafından resmi olmayan bir biçimde yatılı öğrenci yurtları. YAVUZ. vakıf ve okullar. devletin yetkili organlarınca denetim altına alınmalı. vatan. daha sonraki dönemde 134 bine. (145). Bu eğitim merkezleri ise (liselerden yurtlara dershanelere kadar) diğer okullardan farklı bir İslam yorumu sunuyordu. Tarikatlara bağlı özel yurt. Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma ülkü ve amacı doğrultusunda bilinçlendirilmesi ve çeşitli mihrakların etkisinden korunması bakımında. Yani Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte hukuksal alanın içinde olan dini eğitim. millet sevgisi. Özellikle 28 Şubat süreci360 olarak adlandırılan dönemde bu çok büyük bir hız kazanmaya başlamıştır. Tevhidi tedrisat kanunu gereği Milli Eğitim Bakanlığı’na devri sağlanmalıdır. a) 8 yıllık kesintisiz eğitim bütün yurtta uygulamaya konulmalı. 2001-2002 döneminde ise 71 bine 359 360 Bkz. Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne kadar İslami bilincin inşasında eğitim rolünün çok güçlüğü olduğunun farkında olan Nakşibendî Tarikatı ve Nur Cemaati yeni liseler ve Kuran kursları kurmak gibi eğitim faaliyetleri ile uğraşmaya başlamışlardır.

üniversite öncesi şekillenmeye başlayan ve üniversite döneminde iyice derin bir anlama bürünerek gündelik yaşamı biçimlendiren güçlü bir siyasal ve toplumsal bakış oluşmaktadır. Çünkü bu tarikat ve cemaatlerde sadece dini bir eğitim değil. dershaneler. 172. Yaygın bir söylemsel etkiye ve ekonomik bir güce sahip olan bu dini gruplar arasında Nur Cemaatine bağlı olan Fethullah Gülen Cemaati ve Nakşibendî tarikatına bağlı olan Süleyman Hilmi Tunahan öncülüğünde bir harekete dönüşen Süleymancılar ve Nakşibendî geleneğinden gelen İskender Paşa Cemaati ve yine Nakşibendî Tarikatı’nın en güçlü kollarından biri olan İsmail Ağa Dergâhı etrafında 361 Bkz. Bu konuda yapılan görüşmelere de dayanarak gençler arasında yaygın olan ve güçlü bir ağa sahip olan bir çok gruptan bahsetmek mümkündür. gittikçe büyüyen. kurslar. Bu dini grupları temsil eden mekânlar olarak yurtlar. YAVUZ. . güçlenen ve saf bir dini amacın ötesinde dini grupların ideolojik örgütlendikleri mekânlara dönüşmeye başlamışlardı.169 kadar düşmüştür. Bu ideoloji içinde. Böylece dini bir eğitimin sürülme çabasında olan bu mekanlar ve örgütlenmeler siyasal bir biçim de kazanmaya başlamıştır.361 Elbette bir anda insanların dinle alakası kesilmemiş sadece merkezi siyasetin yasakladığı ve kontrol altında tutulan dini eğitim hizmeti cemaat ve tarikatların bünyesine kaymıştır. Dolayısıyla bu ideoloji gençler arasında içten içe büyüyen siyasal bir harekete dönüşmeye başlıyordu. örtünme biçimlerinden okunan dergi ve kitaplara kadar çok büyük farklılıkların sergilendiği görülmektedir. dini eğitimin günümüzde görünen en zayıf kısmını temsil eder hale gelmişti. (145). özellikle İslami kesimi yasal alanının dışına taşıyan siyasal güçlere karşı düşünsel bir tavrı barındırıyordu. Bu dini gruplar. Bu durum karşısında ise İmam-hatip liseleri. Bu gruplar içindeki gençlerin ibadet biçimleri ve dini alışkanlıklarından toplumsal yaşamlarına kadar. öğrenci evleri. okullar. bu dini grupların sahip olduğu ve bu grupları temsil eden siyasal bir düşünce biçimi ve tavırda sunulmaktaydı. Buna dayanarak özellikle gençler arasında yaşanan ve gittikçe güçlenmeye başlayan bir cemaat ya da tarikat dindarlığından bahsedilebilir.

5% Gülen Cemaati 23% Nakşibendi Tarikatı Süleymancılar 50% 5% İsmail Ağa Cemaati 17% İskender Paşa Cemaati Grafik 7: Derinlemesine görüşmelerde öğrenciler arasında en yaygın olan dini grupların niceliksel dağılımı . Dini Gruplar: Cemaat ve Tarikatlar Örneği Bu dini gruplar gerek üniversite öncesinde gerekse üniversite döneminde gençler arasında en yaygın olan ve en çok mensup olunan gruplardır.2.170 oluşan İsmail Ağa Cemaati sayılabilir.3. Genel anlamda dindarlık ölçütleri ve görünümleri bu gruplar etrafında oluşmakta ve yeniden yorumlanarak biçimlenmektedir. dini değer ve yaşam biçimlerini doğrudan etkileyen ve dini bilgilerin öğrenilmesinde etkili olan bu dini gruplara kısaca değinmek faydalı olacaktır. 4. Elbette bu tarikatların birçoğunda Milli görüş düşüncesi güçlü bir etkiye sahiptir. Buna dayanarak gerek üniversite öncesinde gerekse üniversite hayatında öğrencilerin gündelik yaşamında etkili olan. toplumsal yaşam içinde farklı dini görünümlerin ve yaşam biçimlerinin nedenini ve kaynağını açıklamaktadır. Dolayısıyla dini değer ve kurallara getirilen içtihat farklılıkları ve bunların farklı biçimlerde gündelik yaşam içinde görünür olmaları.

toplumun hemen hemen her kesiminde güçlü ve büyük bir etkiye sahip olan en önemli toplumsal hareketlerden birisi derinlemesine ve uzun süreli bağlantılarıyla geniş halk desteğine ulaşan “Nurcu Hareket”tir. Gençler için üniversite hayatında bir dini gruba ait olmak. en yaygın ve örgütlü olanı Fethullah Gülen Cemaatidir. günümüze kadar katı pozitivist metodolojiye dayalı bilimle ilgili bir çok makale yayınlanmıştır.171 Gençler arasında yaygın olan dini gruplar arasında en güçlüsü. Ayrıca Nakşibendî Tarikatı içinde belirginleşip bir cemaat olarak faaliyetlerine devam eden Süleymancılık. İskender Paşa Cemaati ve İsmail Ağa Cemaatidir. Bunlara ek olarak bazı öğrenciler kendilerini en genel anlamda herhangi bir kolunu ifade etmeksizin “Nakşî362” olarak ifade etmektedirler. Bu dini grupların gençler üzerindeki etkisi üniversite öncesi dönemde başlayıp. İslami Temsilin Görünen Yüzü: Gülen Cemaati Modern İslami perspektifinden bakıldığında. spor gibi) açısından en önemli sosyalleşme biçimlerinden biridir. gerek dini faaliyetler açısından gerekse din dışı faaliyetler (sinema. düşünce yorumlarını daha iyi anlayabilmek için öncelikle bu grupların genel olarak işlevsel ve düşünsel yapılarına bakmak faydalı olacaktır. 1979 yılından beri aylık olarak yayınlanan ve Nurcu hareketin en önemli yayın organlarından biri olan “Sızıntı” dergisinde. üniversitede de devam etmektedir. Değişim. bu grubun faaliyetlerine katılmak üniversitede. 4.2. Allah’ın büyüklüğü argümanlarının önemli bir parçası haline getirmişler ve görsel ve yazılı basın organlarında bu konuyla ilgili çalışmalara yoğun olarak yer vermişlerdir.1.3. Bilimi. . Nurcu dünya görüşünün kesinlikle önemli bir parçasıdır. tiyatro. Özellikle görüşme yapılan öğrencilerin genel tavır ve davranışlarını. Fakat bu değişim ifadesi ile birlikte söz konusu deist bir anlayış çerçevesinde 362 Nakşî: Nakşibendî Tarikatına mensup olan kişi. Bu hareket bilime olan yakınlığı ve sempatisiyle tanınır.

Tanrı’nın varlığını ve Tanrı’nın bu evrenin ve insanın tek yaratıcısı olduğuna inanan bir anlayışa sahiptir. (201). Said-i Nursi’nin 1960 yılında ölümünden sonra özellikle metin okumaya dayalı “metinsel bir cemaat” biçimini almaya başlamıştır. Fakat deizm Tanrı’nın evreni yarattıktan sonra. Fethullah Gülen ve onun etrafında oluşan örgütlü sistem. teist363 bir anlayış çerçevesinde süregelen yaradılış sürecine hiç durmadan karışan. Yani önem sırasında temsil her zaman tebliğden daha önce gelmiştir. Değişim ve gelişme. Allah’ın isteğine bağlı olsa da. (145).172 olan dünyayı yaratan ve sonra dünyayı kendi kaderine bırakan bir Tanrı değil. istikrarı ve cemaat duygusunu korumak için gerekli olduğuna inanırlar. evreni kendi haline bıraktığına ve sonrasında evrene hiçbir biçimde müdahale etmediğine inanmasına karşın. 365 Bkz.365 Modern İslam’ın bir göstergesi olarak dış görünüm üzerindeki güçlü vurgu. 364 Bkz. Metinlerin okunması ve yorumlanması için dershane olarak ifade edilen evlerde toplanılmaya başlanılmıştır. Bu cemaatin üyeleri bu metinleri okumanın. Yasal olarak bir dini kurs ya da eğitim kurumu açmak mümkün olmadığından. Nur Cemaati temelinde oluşan ve 1980 sonrası yeni-nur hareketi olarak devam Fethullah Gülen Cemaati çerçevesinde bu dershanecilik anlayışı özellikle gençler arasında yaygınlaşmaya başlamış ve toplumsal hayatta bir sosyalleşme aracı ve bir aidiyet biçimi olarak varlığını oluşturmuş ve günümüzün en önemli ve en büyük özel eğitim sisteminin ağlarının oluşmasını sağlamıştır. Gayri resmi eğitim alanlarına ek olarak. bir zaman ve değişim perspektifi vardır. teizm Tanrı’nın yarattığı bu evrene sürekli müdahale ettiğine. hareket “davranış yoluyla (lisan-hal) İslam” kavramını yani İslam’ın özünü ahlaklı davranarak temsil etmeyi vurgulamaktadır. Nurcular tarafından çok önemsenir. Gülen hareketi ayrıntılı ve çok geniş bir üniversiteye hazırlık kursları zincirine Deizm ve teizm.364 Cemaat. ülkenin her yanına yayılan burs ve yurt ağı aracılığıyla etkin bir biçimde kullanmaya çalışmıştır. ÖZDALGA. 40. onu yönlendirdiğine (kadercilik anlayışı) inanmaktadır. YAVUZ. 220. Dershane bir grup insanın bir araya gelerek yüksek sesle risalelerin okunup tartışıldığı özel bir apartman dairesi ya da tek katlı bir binadır. 363 . eğitimin sağladığı fırsatları. müdahale eden Allah’tır.

YAVUZ. 197.366 Bu durum ise gençler arasında en yaygın olan cemaat olmasının en önemli nedenlerinden biridir.2. onun acilen şekillendirmeye duyulan ihtiyacı da içeren bir amaca dayanmaktadır. 263 Bkz. Bu dershanelerin kökeni sadece İslam ahlakından ve gelişmekte olan moderniteden yararlanmakla kalmayıp.k.3. kitap dağıtımı ve sohbet gibi çok yönlü faaliyetlerin alanı haline gelmiştir.2. Bu kurslar Anadolu liselerine hazırlık seviyesinde “Ana Fen Dershaneleri” ve üniversiteye hazırlık seviyesinde ise “Fem Dershaneleri”dir. Bu dershaneler. Aynı ve grubun bir parçası olmak. . İslam’ın Muhafazakâr Yüzü: Süleymancılar İslam’ı modernleştirmekten çok “korumayı” önemseyen ulemanın muhafazakar bir mensubu olan Nakşibendi şeyhi Süleyman Hilmi Tunahan (1888-1956). Hareketin ana hedefi.. spor. grup beklentilerine uygun davranmak.367 366 367 A. eğitim. Müslümanları İslam’ın “Sunni-HanefiOsmanlı” yapısına uygun olarak kontrol edip disiplin altına almak için vaizler yetiştirmektir. ayrı bir kişilik oluşturmaktan çok daha önemlidir. Türkiye’de dört milyondan fazla müridiyle halihazırdaki en büyük ikinci İslami hareketin manevi lideri ve kurucusudur. Dershane yapısının sunduğu dinsel atmosfer. uygulamalı eğitim.g.173 sahiptirler. 4. özel ders verme ya da spor faaliyetlerini organize etme gibi yeni hizmetler sunarak maddi olarak kendi gelirlerini sağlama yoluna gitmektedirler. Üstelik bunlar yeni kurallar dizisine göre işlemekte ve öğrencilerin ödevlerine yardım etme. ideallerin içselleşmesini teşvik etmektedir. Gülen hareketinin eğitim sistemi özgür irade ve bireyciliği teşvik etmekten çok kolektif bilinci öne çıkarma amacındadır. (145). Müslüman kimliğin zenginliğinin keşfine götürecek bir eylem haritası olarak.

. Mesela hareket imam-hatip okullarına eleştirel bakmakta ve kendisini onların uzağında tutmaktadır. Ayrıca geleneksel dini eğitimi korumak ve devam ettirmek için alternatif ve gayri resmi bir eğitim sistemi ortaya koymaya çalışmakta ve oldukça kapalı. sunni-hanefi İslami geleneği korumak suretiyle mücadele etmiştir. (145). Bu ağlar. bir ideolojiye dönüşecek bir biçimde tartışılmaz. geleneksel ve ezbere dayalı din eğitimine ilişkin vurgusuyla diğer tarikat ve cemaatlerden ayrılmaktadır. seküler bir toplum ve siyasal bir sitem oluşturmayı hedefleyen Kemalist reformlara karşı “pasif bir sivil direniş” olarak görülebilir. Hareket bidatlara karşı. Resmi olmayan eğitim ağları en güçlü ve en disiplinli eğitim ağlarının başında gelmektedir. Tunahan’ın ölümünden sonra geleneksel dini eğitim üzerinde odaklanılmış olmasıdır. Dolayısıyla Süleymancılık. sistemin din karşıtı politikası ve en olağan taleplerine bir karşıtlık üzerine kurmasının zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkan tepkisel bir harekettir. serbest düşünceye çok az yer bıraksa da sosyal ilişkilerde nüfuz edilemez bir sosyal sermayeyi ve güveni oluşturmaya yardım etmektedir. Süleymancılar daima devletin gözetimindeki eğitime ve dinsel faaliyetlere eleştirel bakmışlar ve cemaatlerin sürdürdüğü özerk din eğitimini tercih ederken devletin verdiği din eğitimi devlet-merkezli olmakla eleştirmişlerdir. 200-201. Bu cemaat. Bu metinler sadece okunur. Hareket radikal gelenekselciliğin bir sonucu olarak ayrı bir kimlik ve cemaat duygusu oluşturmayı amaçlamaktadır. Bkz.174 Bu kimliğin oluşmasında “mektubat” temel bir metin olmuştur. 309. Hareket.368 Bu hareketi niteleyen özelliklere baktığımızda öncelikle cemaatin en dikkat çeken özelliği. YAVUZ.369 Fakat özellikle İmam Hatip okullarının gündeme geldiği ve orta kısımlarının kapatıldığı ve bu liselere üniversiteye giriş sınavında alan kısıtlamalarının getirildiği 28 Şubat sürecinden 368 369 Mustafa AYDIN. “Süleymancılık”. kendi içine dönük bir yapı sergilemektedir. Bunun nedeni ise cemaatin tüketim toplumunun yozlaştırıcı etkisine karşı içsel bir direniş inşa etme amacında olmasıdır.

komşuluk.3. dostluk. Çünkü her şeyden önce cemaatin en temel amacı lise sonrasında kendi yurtlarına ve eğitim birimlerine vaiz yetiştirmektir. bazı cemaatlere göre dışarıdan gözlemlenmesini ve cemaat çalışmalarının tanımlanmasını zorlaştırmaktadır. ve otorite gibi formel ilişkilerle tanımlamak ve sınırlandırmak mümkündür. Süleymancıların üniversite seviyesindeki faaliyetleri sınırlı ve yetersiz olduğundan bu dönemde öğrencilerin başta Gülen Cemaati olmak üzere diğer cemaatlere kaydığı görülmektedir. Üniversite seviyesinde ise bu sayı oldukça azalmaktadır.370 Bu çerçevede cemaate bağlı öğrenci yurtları pek çok öğrenciye hizmet veren ve bu çerçevede dini bilgilerin öğrenilmesinde faaliyet göstermeye devam etmiştir. mahallelilik gibi geleneksel toplumsal ilişkilerle tanımlamak. Cumhuriyet tarihinde. ne de örgüt. İslam’ın Holdingleşen Yüzü: İskender Paşa Cemaati İskender Paşa Cemaati.175 cemaat çok fazla etkilenmemiş ve faaliyetlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) denetiminde sürdürmüştür. .3. üyelik. özellikle 1970 sonrası dönemde dini ve siyasi yaşamda etkili olmuş en önemli cemaatlerden biridir. Dolayısıyla bu dışarıya kapalı olan yapısı. Cemaattin yayın organlarında cemaatin özellikleri ve yapısı. özellikle gençler arasında hem biçimsel hem de niteliksel olarak “Süleymancı” bir kimlik gelişmiştir. Cemaat olarak nitelendirilmesine rağmen. bağlılık ve 370 Bkz. Sonuç olarak cemaatin bu faaliyetleri. AYDIN. Sonuç olarak daha çok lise seviyesinde gençlerin cemaate tabi olduğu görülmektedir. (368). aidat. Bu yurt hizmetleri ise ilköğretim beşinci sınıftan başlayıp lise eğitiminin sonuna kadar devam etmektedir. hemşerilik. 4. akrabalık. 313. “samimiyet. Ayrıca Gülen Cemaati’ne göre kendi içinde faaliyetlerini sürdüren ve dışa kapalı bir cemaat özelliğine sahiptir ve değişim noktasında daha sert kurallara ve ilkelere sahiptir.2. cemaati ne kan bağı.

İlim ve Sanat. 323. Akademisyen olan Esad Coşan. Emin YAŞAR. cemaat faaliyetlerine devam etmek amacıyla 1987 yılında emekli olmuştur. otoritesi. 374 Bkz. cemaatin dönüşmesinde ve yeni kimliğinin oluşmasında önemli bir yere sahiptir.371 Kökleri Nakşibendîliğe dayanan İskender Paşa cemaatinin. akademisyenler. . üyesi. üniversite öğrencileri arasından bir çok kişiyi dergâhın informel ilişkileri içine katmayı başarmıştır. cemaat olarak oluşumu ve faaliyetleri Abdülaziz Bekine (1949-1952) dönemine rastlar.372 Bekine ile başlayan bu değişim ve dışa açılma faaliyetleri.g. 334. Ancak Bekine. bürokratlar ve üniversite öğrencilerinden oluşan yeni çevresini dergâhın geleneksel çevresinden büyük ölçüde ayrı tutmaya çalışmış ve onların ihtiyaçlarını gözeten yeni söylemler geliştirmiştir.375 Böylece şirket faaliyetleri cemaat faaliyetlerinin önüne geçmiş ve 371 M. Kültür ve Sanat Vakfı. bir “şirket” gibi faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiş ve faaliyet alanlarını cemaati temsil eden Hakyol Vakfı. 375 A. faaliyetlerini sürdürmeyi başarmışlardır. İlim.. cemaatin bu dönemdeki asıl kimliğini oluşturan vakıf ve dernek faaliyetleri.g. Fakat tüm bu olumsuzluklara rağmen cemaatin şirketleri. Vakıf’tan Şirkete Bir Kimliğin Oluşumu ve Dönüşümü: İskender Paşa Cemaati”. akademik ve bürokratik hayattan. cemaatin geleneksel kanadını da içine alarak Mehmed Zaid Kotku döneminde de devam etmiştir. 339.. Bekine bu dönemde. ya tamamen durdurulmuş ya da çok fazla dikkat çekmeyecek bir biçimde azaltılmıştır. YAŞAR.176 sempati üzerine kurulu ve örgütü. “Dergâh’tan Parti’ye. Dergilerin ise yayın hayatına son verilmiştir. Kadın ve Aile dergileridir. 1970’li yıllarda İskender Paşa Dergahı olarak anılan cemaat. (371). İslam. 327. resmi bir kabul ve istifa mekanizması bulunmayan gönüllü bir kuruluş” olarak tanımlanmaktadır. Esad Coşan ile birlikte 12 Eylül döneminde siyasi partilerle yakınlaşmaya başlamıştır. 373 Cemaatin 1980’li ve 1990’lı yıllarda.m. 372 A. tirajları yüz binleri bulan en önemli yayınları. Bu dönemde cemaat içinde artan yayıncılık ve dergicilik373 faaliyetleri. partisi.374 1990’lı yıllara gelindiğinde cemaat. 28 Şubat süreci ile birlikte.m. Sağlık Vakfı gibi kuruluşların faaliyetleri ile sürdürmeye çalışmıştır.

. tarikat şeyhi tarafından tespit edilmekte ve bu 376 Ruşen ÇAKIR. Sarık. İsmailağa cemaati. Önceki dönemlerdeki siyasi seçimlerde çoğunlukla Milli Görüş çizgisinde olan Cemaat. Osman Ustaosmanoğlu’nun kökeni nedeniyle İslami gruplar içinde "Oflular" olarak da tanınmaktadır. Erkeklerin cübbe ve sarık kullanmaları. 1723’te İstanbul Fatih’te kendi adını taşıyan cami inşa ettirmiş ve cemaat bir dergâh olarak işlev gören cami etrafında örgütlenmeye başlamıştır. kadınların ise koyu renk çarşaf giymeleri dikkat çekmektedir. İslami muhafazakâr ekseninde olan partilere (MNP. 4. değişime direnen ve dışarıya kapalı yaşam tarzlarıyla Türkiye’nin muhafazakâr dini cemaatlerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca Ruşen Çakır’a göre cemaat içinde.4. yazılı olmamakla birlikte müritlerin günlük yaşamlarına dair nelerin yapılıp yapılamayacağına dair kurallar. İsmail Ağa Cemaati’nin diğer İslami cemaatler gibi siyasetle doğrudan ilişkili olmadığı görülmektedir. MSP. İstanbul Fatih’teki bu cami etrafında örgütlenen cemaat. Ebu İshak İsmail Efendi’nin ölümünden sonra cemaat tarikat yoluna girmiş ve Şeyh Batumlu Ali Haydar Efendi.177 cemaat dini bir örgütlenme olmaktan öte ticari olarak kar amacında şirketleri olan büyük bir holdinge dönüşmüştür.376 Cemaatin siyasal alandaki tavırlarının yanı sıra en dikkat çekici yönleri gündelik hayata ilişkin kural ve tavırlarıdır. şalvar giymeleri. şalvar ve cübbeli giyimleriyle diğer dini cemaatlerden ayrılmaktadırlar.2. 66. İslam’ın Değişime Direnen Yüzü: İsmail Ağa Cemaati İsmail Ağa Cemaati’nin kurucusu olan Ebu İshak İsmail Efendi. RP. Sonrasında ise görevi o dönem İsmail Ağa Cami’nin imamı olan Mahmut Ustaosmanoğlu devralmıştır. Ayet ve Slogan. İlk göze çarpan görünümleri kılık kıyafetler yönündedir.3. FP) oy vermişlerdir. 1960’da ölene kadar tarikatın liderliği yürütmüştür.

66.4. Ayşe SAKTANBER. Diğer yandan cemaat üyeleri. tüm bireylerin gündelik yaşamına aynı etki ve güçle nüfuz etmez. devletin kültürel hegemonyasından kurtulma çabası olarak değerlendirmek mümkündür. 198. Bireyin içinde yaşadığı topluma.178 konularda asla tavizler verilmediğini söylemek mümkündür. .378 İsmail Ağa Dergâhı etrafında oluşan ve İstanbul’un Fatih Çarşamba semtiyle özdeşleşen cemaatin kent alanında böylesine mekânsal bir oluşum ve görünüme sahip olması Nilüfer Göle’nin ifade ettiği gibi “Batılı olana karşı İslami bir habitusun yaratılma durumu” olarak ifade edilebilir. Bu akideler ya da doktrinler Müslüman'ın gündelik yaşamına nüfus ederek gündelik yaşamsal pratiklere dönüşmeye. (146).k. tefsirler. “Bir Orta Sınıf Ethos’unun ve Onun Günlük Pratiğinin Oluşumu: Kentsel Türkiye’de İslam’ın Yeniden Canlandırılması”.2.377 Bir diğer önemli ve dikkat çekici nokta ise dergâhın bulunduğu camide ezanın hala mikrofonla değil herhangi bir araç kullanmadan çıplak sesle okunuyor olmasıdır. gündelik yaşama uyarlanmaya başlar. hadisler ve sünnetlerdir. çocuklarını zorunlu eğitim sonrasında okula göndermeme ve kendi dergâhları etrafında bir medrese eğitimine devam ettirme eğilimindedirler. GÖLE. 92. Bu tavır ve davranışlar Ayşe Saktanber’in saptamasına göre kendilerini “Şuurlu Müslümanlar” olarak tanımlayan bireylerin. kültüre ve 377 378 A. Elbette bu akideler. Bu ise cemaatin teknoloji kullanmama yönündeki tavırlarının sembolik bir göstergesi olduğu anlamına gelmektedir.g. İslam dini içinde ise bunun kaynağı Kuran'ı Kerim. İslami Gençlik ve Kültürel Dinamikleri: Tüm dini pratikler en genel teoriye (akide) dayanır. 379 Bkz.379 4..

değişime açık. tarikat ve grupların oluşması sağlanmaktadır. Medya yeni sorular ortaya atarak ve hakim bakış açılarını sorgulayarak. bu kesimin ürettiği ve dahi olduğu kültürel alanda farklılaşmaktadır. İslami popüler kültür. Yani başka bir ifade ile medya sayesinde. her popüler kültür gibi. (145). Bu farklı yaşamsal pratikler içinde benzer noktalara ve ortak paydalar bulunduğunda ise yani aynı yaşamsal pratiklerin paylaşılmaya çalışılmasıyla bir araya gelinerek yani benzerini bularak dini cemaat. 179.179 bireyim kendi deneyimsel birikimine göre farklılıklar gösterir. paradoksal olarak. tek bir İslami söylem oluşturmaya dönük bütün çabaları etkisiz hale getirdi. aynı doktrinlere dayanarak farklı yaşamsal pratiklerin ortaya çıktığı görülür. İslami kesim ne kadar farklı görünümlere sahipse. Dahası. ancak “egemen olan ile ona bağlı olan” ve “benzeyen veya çatışan” arasında bir etkileşimin söz konusu olduğunu göz önünde bulundurulduğunda bir İslami popüler kültürden bahsetmek mümkün olacaktır. İslamcı gençler arasında baskın bir popüler kültür bulunmadığını. Başka bir deyişle. Bu topluluklar.380 İslami gençlik arasındaki en belirgin farklılıkların başında kültür alanına dahil olma çabalarıyla ortaya çıkmaktadır. Gazeteler. İslami gruplar arasındaki farklılıkların alenileşmesini sağladı. Bu olgu İslami gruplar içinde sürekli dönüşümler ve kopuşların kaynağıdır. farklılıklar hem İslami dünya görüşü içinde. Bu nedenle din içinde farklılaşmalara dayanan farklı toplulukların ortaya çıkması çok şaşırtıcı değildir. 380 Bkz. . dergiler ve diğer yayınlardaki gerçek patlamada yansıdığı şekliyle İslami söylemin popülerleşmesi. ibadetin birleştirici ve farklılaştırıcı özellikleriyle toplumsal yapı içinde iyice belirginleşmektedir. İslami öğreti ve tarihin okunmasına ve yorumlanmasına ilişkin küçük ve kendine has farklılıklar kolaylıkla ayrı bir dergi merkezli entelektüel çevre oluşmasına yol açabilmektedir. YAVUZ. Dolayısıyla aynı din içinde. hem de birbiriyle çelişen din dışı dünya görüşleri arasında serbestlik kazanmış oldu.

fakat tüketicilerinin ve üreticilerinin çoğunlukla gençlerden oluştuğunu söylemek yanlış olmayacaktır. SAKTANBER. Ve bu kültür ürünleri diğer popüler kültür ürünlerinin İslami kesim adına bir alternatifi olmaktadır. Bunun nedeni sadece fayda ve kar amaçlı bir endüstri tarafından üretilen ve dağıtılan metalar aracılığıyla ticarileşmiş olması değil. Yani İslami gençlik müzikten sinemaya. Popüler kültür. yeni biçimlerin üretiminde. Gençler. aynı zamanda bir malın popüler kültüre dönüşmesi için insanların ilgisini çekmesi gereğidir. Bu İslami olarak tanımlanan kültür ürünleri ve içerik ve 381 Bkz. Bu kültür ürünleri arasında İslami gençlik tarafından tüketilen ve İslami bir biçime sahip olan kültür ürünlerinde de bu değişimi gözlemlemek mümkündür. Bu alanlarda gençlerin hem kendi gündelik yaşamlarının bir yansımasını hem de bu alanlardan etkilenen bir gündelik yaşama sahip oldukları gözlemlenmektedir. eskilerin yorumlanmasında ve yeni yorumlar kazanmasında. zevklerin ve alışkanlıkların geliştirilmesinde ve böylece popüler gençlik kültürünün yaratılmasında en etkin kesimdir.381 Dolayısıyla gençler edebiyattan sinemaya müzikten mizaha kadar tüm bu kültürel alanları kendileri ifade etmek için bir araç olarak kullanmaya çalışmaktadırlar. Yani bu alanlarla gençlerin gündelik yaşam pratikleri ve beklentileri arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. (5). edebiyattan mizaha kadar geniş bir yelpazede kendi kültür ürünlerini yaratarak. tüketmekte ve hâkim kültür ürünlerine karşı İslami gençliğin bir alternatif olarak var olmaktadır. bir toplumsal sistem dâhilinde anlamların ve beğenilerin üretilip dolaşıma sokulduğu aktif bir süreci ifade eder. 268.180 istikrarsız ve akışkan bir şeydir. Örneğin genç kesimin mizah anlayışı ya da müzik beğenileri değişirken aynı yönde İslami sembolleri ve anlamları içinde barındıran ve gençler arasında yaygın olan İslami müzik ya da mizah anlayışı da değişmektedir. Genç kesim arasında yaygınlaşan ve popülerleşen kültür ürünleri sürekli değişim ve oluşum içindedir. Ayrıca popüler kültürün sadece gençliğe hitap etmediğini. . ayrıca muhalif uygulamaların.

kimisi geleneksel Türk toplum değerlerini de içine alan İslami bir yaşam tarzını hayata geçirmek için çalışmaktadır.382 382 B. öncelikle dini cemaat ve tarikatların meşrulaşma elde etme biçimleri olarak değerlendirmek gerekir. birbirlerinden farklılaşan kimliklere sahip olduğunun altının çizilmesi gerekir. yine bir dini grubun etrafında şekillenmiş olan dernek ve vakıflarda etrafında sürdürmeye çalışmışlardır. vd. Dolayısıyla İslami sivil toplum kuruluşlarını. AKŞİT – A. Üniversite yaşamında özellikle Gülen Cemaati dışındaki gruplara bağlı öğrenciler bu vakıf ve derneklere bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.181 biçim olarak İslami değerleri temsil etse de aslında diğer popüler kültür ürünlerinden çok büyük farklılıklar göstermemektedir. toplumsal eylemlerin organize edilmesi gibi). cemaat ve tarikatlar ekseninden ve desteğinde oluşmuş olsa da. 664. Bu farklılaşmayı sınıf. her ne kadar temel bir paydayı paylaşsalar da. Böylece dini söylem ve pratiklerini daha farklı alanlarda sergilemeye çalışmışlar ve bu doğrultudaki amaç ve faaliyetlerini. Örneğin. eğitim gibi değişkenlerin yanında ideolojik farklılıklarıyla da açıklamak mümkündür. SERDAR. Kimi İslami eğilimli STK’lar evrensel insan hakları ilkelerini kendilerine temel referans noktası olarak alırken. Her ne kadar öğrenciler üniversite öncesi çevrelerinde bir dini grup içinde yetişmiş olsalar da üniversite yaşamlarında bu gruplara dışarıdan bakma ve eleştirme olanağına sahip olmuşlardır. kişilere daha farklı ve özgürlükçü bir faaliyet alanı sunmaktadır. cinsiyet. mensup oldukları dini gruba ait olan bir takım vakıf ve derneklerde dini alandaki çalışmalarını. Çünkü bu kuruluşlar gayri meşru olan cemaatlerin meşru olan dolayısıyla cemaatin görünür olan kurumlarıdır. Sagopa Kajmer grubu İslami gençlik tarafından beğenilen ve protest tavrı ile İslami gençliğin sorunlarını yansıtma amacında olan İslami bir rap grubudur. Yaygın olarak öğrenciler. etkinliklerini sürdürmektedirler (sohbetler. . Her ne kadar bu vakıf ve dernekler. “İslami Eğilimli Sivil Toplum Kuruluşları”. İslami eğilimli STK’lar. kendi sorunlarına ilişkin seminerlerin düzenlenmesi.

MTTB. Bu araştırma ekseninde özellikle üniversite gençleri arasında doğrudan ve dolaylı bir biçimde yaygın olan STK’lar üzerinde durulmaya çalışılacaktır. . İlim Yayma Cemiyeti. özgürlükçü düşünce ve tavırlarıyla bu kuruluşlar etrafında faaliyetlerini sürdürmeye çalışmışlardır. 15% 37% Özgür-Der Anadolu Gençlik Vakıfları İlim Yayma Cemiyeti 7% MTTB Med-Zehra 8% Genç Siviller 3% 30% Grafik 8: Derinlemesine görüşmelerde gençler arasında en yaygın olan İslami STK'ların dağılımı Grafik 8’da görüldüğü gibi yapılan derinlemesine görüşmeler ekseninde öğrenciler arasında yaygın olan ve İslami kimliklerinin yanı sıra milliyetçi (Kürt ve Türk milliyetçiliği).182 Bu STK’lar. Anadolu Gençlik Vakıfları. diğer dini gruba mensup olan öğrenciler Özgür-Der. özellikle İslam’ın farklı görünümlerini sunan dini gruplara göre farklılıklar göstermektedir. muhafazakâr. Gülen Cemaati faaliyetleri itibariyle bir sivil toplum örgütü niteliğine sahipken. Med-Zehra ve Genç Siviller gibi oluşumlar içinde İslami tavırlarını sergilemeye çalışmaktadırlar.

Gençlerimizi "Benim olmadığım yerde kimse yoktur. emperyalist kuşatmaya karşı direngen ve cahili statükoya karşı muhalif bir kimlik ve mücadele inşasına yönelik olarak yeryüzü genelinde sürdürülen çabalar zincirinin sağlam bir halkasıdır. Gençlerimizi toplumda sivrilen. İnsan onurunu hiçe sayan. örnek gösterilen ve inançlarına bağlı fertler olarak yetiştirmek. (382). Gençlerimize fert-toplum meselelerini tanıma ve çözüm arama alışkanlığı kazandırma. 385 Anadolu Gençlik Derneği’ni dini ve kültürel sorumluluk bilinciyle ortaya koyduğu hedefleri şöyle sıralamaktadır: “Gençlerimizin ilgi ve kabiliyetlerine göre yetiştirerek topluma kazandırmak.tr (12. Med-Zehra grubu ise Nur Cemaati içinde oluşan fakat sonrasında cemaatin Türk İslamcılığı yaptığı ve diğer etnik kimlikleri özellikle de Kürt kimliğini temsil etmediği (ya da edemediği) gerekçesi ile cemaatten ayrılmışlardır. başörtüsü yasağının ardından üniversitelerden uzaklaştırılan ya da öğrenimlerini bırakmak durumunda kalan öğrenciler tarafından kurulan derneklerden biridir. Gençlerimizin boş zamanlarını. AKŞİT – SERDAR. Kim var? diye sorulduğunda. Özgür-Der. Özgür-Der. Dindar Kürt gençleri temsil ettiklerini ifade eden grup daha çok Anadolu’da etkin olan bir gruptur. haksızlıklara ve adaletsizliklere İslami kimliği esas alan bir perspektifle tavır almayı ibadet bilen bir anlayışın temsilcisidir. ailesine ve topluma yararlı işlerle değerlendirmelerini sağlamak. “ayrımcılığa uğramış kesimler” 384 gibi ifadelerle açıklamaya çalışıyorlardı.tr (18.” www. Gençlerimizin el becerileri ve zihni çalışmasını birleştirerek çok yönlü gelişmesini sağlamak.ozgurder. 28 Şubat öncesinde Milli Görüş düşüncesi ekseninde gençler arasında en güçlü örgütlenmelerden biri olan Milli Gençlik Vakıfları. Gençlerimizi milli kültür değerlerine saygılı ve bilgili yetiştirmek.anadolugenclik.org. Özgür-Der Derneği resmi internet sitesinde kuruluş amacını evrensel bir bakış açısı ile şöyle açıklamaktadır: “Özgür-Der Türkiye'de ve tüm dünya genelinde yaşanan zulümlere.2010) 383 . 28 Şubat süreciyle birlikte kapanmış ve uzun bir durgunluk süreci sonrasında Anadolu Gençlik Vakıfları385 adı altında faaliyetlerini tekrar sürdürmeye başlamıştır. Kullara kulluk etmenin en büyük sapma olduğu gerçeğinden hareketle insanları sahte rablerin ve ilahların tasallutundan kurtuluşa ve gerçek anlamda özgürlüğe çağırmayı temel bir görev biliyoruz. Gençlerimizi yaratılış gayesini bilen ibadet yaldızlarıyla bezenen kişiler yapabilmek.2010). farklı kimliklere ve tercihlere hayat hakkı tanımamayı bir iktidar yöntemi olarak benimseyen küresel ve yerel zorbaların yaygınlaştırdığı insan hakları ihlalleri karşısında ekinin ve neslin ifsadına karşı çıkmak şiarımızdır.03.183 Bu kuruluşlar arasında geleneksel İslam’ın aksine daha sorgulayıcı ve akılcı bir duruşa sahip olan Özgür-Der383.org.” www. Gençlerimizin kendilerini toplumda ifade edebilmeleri ve haklarını koruyabilmelerini sağlamak. En büyük zulüm insanın insanlara kulluğa zorlanmasıdır. kendi örgütlenmelerini “haksızlığa uğramış insanlar”. sağına soluna bakmadan “ben buradayım!” diyebilen bir gençlik yetiştirmek amacındadır. 669.03. 384 Bkz." sorumluluğunda yetiştirmek. İnsan hakları ihlalleri en temelde insanlar üzerinde Rableşme iddiasındaki baskıcı otoritelerin bir sapkınlığıdır. kendisine.

özellikle sesi duyulmayan öteki’lerin dertlerini de önemseyen bir hareket planı izliyoruz. liberal. Agos Gazetesi’nde 10 Mayıs 2007 ‘de yayınlanan bir röportajda kendilerini toplumsal bir hareket olarak tanımlayan genç siviller siyasi tavırlarını şu şekilde özetlenmektedir: "Bizler genel anlamda demokratız.) Biz demokratik aktivizm yapan." . demokratik bir ahlâk ve namusu kendi içimizde sağlayarak Türkiye için de bir açılım yaratmak. muhafazakâr gibi her politik görüşten arkadaşlar var. ama bunu herkes ve her şey için yapan. Bu nedenle de ideolojik kamplaşmalar yerine... Aramızda solcu. öncellikle namuslu. Kısaca amacımız tüm duyarlılıkları birbirine bağlamak. ahlâklı ve duyarlı bir demokratik duruş yakalamayı ve bunu da toplumun her kesiminden destek alarak demokrasini hepimize gerekli bir zemin olduğunu anlatarak yapmaya çalışıyoruz.184 İstanbul’da dindar gençler arasında temsil edildiklerini düşündükleri en etkili gruplardan diğeri ise Genç Sivillerdir. (.

9. (15). Bu durum ise Bauman’ın söylediği gibi bir sınıflandırmadan ziyade bir müphemliğe neden olmaktadır. belli bir durumu doğru bir biçimde okuyamadığımız ve alternatif eylemler arasında seçim yapamadığımız zaman hissettiğimiz keskin rahatsızlıktır.185 5. Örneğin bazı öğrenciler (ki burada öğrencilerin ait oldukları dini gruplar belirleyicidir) temel dini ibadetlerin asla ihmal edilemeyeceğini düşünürken bazı öğrenciler daha esnek bir bakış açısıyla bu ibadetlerin daha uygun 386 387 Tunus’lu yönetmen Nacer Kemir’in 2005 yapımı “Bab’aziz” adlı filminden. Özellikle dindarlığa ilişkin farklı yorumlamalar ve değerlendirmeler dindar ya da İslami olarak tanımlayabileceğimiz gençlik arasında da farklı görünümlerin. BİR GENÇLİK KÜLTÜRÜ ÖRNEĞİ: İSLAMİ GENÇLİK “Dünyadaki ruhlar kadar. farklı yaşam biçimlerinin gözlemlenmesine neden olmaktadır. tek bir İslami yaşam biçiminden de bahsetmek mümkün değildir. gencin yetiştiği aile yapısı. Bauman’a göre “bir nesne ya da olayın birden fazla kategoriye sokulabilmesi demek olan müphemlik. dile özel bir düzensizliktir. BAUMAN. Çünkü sınıflandırma dâhilinde bir kategoriye dâhil olan öğrenci hem bakış açısı hem de genel görünüm ve pratikleri doğrultusunda başka bir kategoriye de dâhil olabilmektedir. Tanrıya giden yol vardır…” Bab’aziz386 Tüm gençlik kültürü içinde tek bir biçimden bahsedilemeyeceği gibi dindar gençlik içinde de tek bir gençlik kültüründen.”387 Dini kural ve değerlere. Bkz. . toplumsal çevre ve ekonomik durum bu farklı görünümlerin temel kaynağıdır. Bu düzensizliğin temel belirtisi. Yani dilin icra ettiği adlandırma (sınıflandırma) fonksiyonunun iflası anlamına gelmektedir. temel dini akidelere getirilen içtihat farklılıkları. farklı dini gruplara ait oluşlar.

Çünkü tüm bu yorumlamalara en genelden özele doğru bakıldığında dindarlığın öznel bir biçimde değerlendirildiği ve bu çerçevede tanımlandığı görülmektedir. yani hızla modernleşen bir dünya ekseninde de yorumlamak mümkündür.186 zaman ve koşullarda telafi edilebileceğini düşünmektedirler. Ya da kadınların örtünmesi noktasında bazı gençler bundan asla taviz verilemeyeceğini ve en geleneksel. en sade örtünme biçimini savunurken bazı gençler modaya uygun örtünme biçiminde hiçbir sakınca olmadığını. Hatta bazı gençler ise örtünmenin çok temel bir akide olmadığını savunmakta ve dini açıdan bir zorunluluk arz etmediğini düşünmektedirler. aksine bu çevrede şekillenen bir öznellik algısıdır. gruba ait takip edilen yayınlar. içinde bulunduğu zamana ve mekâna uygun anlamlar yüklenmeye başlanmaktadır. grubun istediği davranışları (bazen farkında olmadan) sergilemeye başlamaktadır. Aynı zamanda yaşanan bu değişim ve farklıları daha makro ölçekte. Bu durum ise zamandan zamana ve kültürden kültüre (bu nokta da farklı . Modernizm her şeyi değiştiren. tartışmalar. televizyon ve radyo programları) . hatta yapılan yorum ve değerlendirmelerden hareketle gittikçe “öznelleşen” bir İslami yaşam biçimine doğru hızlı bir değişimin içinde olduğu sonucuna varılabilir. Bu konudaki örnekler fazlasıyla çoğaltılabilir hatta dindar gençler arasında çeşitli paradokslara neden olan örneklendirmeler bile yapılabilir. En genel anlamda tek bir biçim ve niteliğe sahip İslami gençlik olmadığı. aksine Müslüman bireyin diğer insanlara hoş görünmesi gerektiğini savunmaktadırlar. en geleneksel kurum olarak dinin buna direnmesi çok da mümkün görünmemektedir. ait olunan dini grup (ayrıca bu gruplar içinde ortaklaşa sürdürülen sohbet toplantıları. Çünkü bireyin düşünce ve tavırları ait olduğu grup içinde şekillenmekte ve grubu temsil eden. Elbette bu değişim sürecinde dini değer ve kurallar değişirken. bunlara yüklenen anlam ve değerler de değişmekte. birlikte yapılan okumalar. Burada kastedilen “öznellik” içinde bulunulan sosyal çevreden bağımsız değil. arkadaş ortamı gibi birçok etken etkilidir. dönüştüren ve hatta birbirine benzeştiren bir özelliğe sahipken. Elbette bu öznelliğin oluşmasında içinde bulunulan toplumsal çevre yani aile yapısı.

Araştırmanın saha kısmının değerlendirildiği bu bölümde. üniversite yaşamı ile birden ortaya çıkan bir durum değildir. Bu gençlerin üniversite dönemindeki dinsel alışkanlıkları ve gündelik yaşam pratikleri ile ilgili değerlendirmelere geçmeden önce üniversite öncesi dini bilgi edinme kaynaklarının üzerinde durmak ve bu konuda cemaat ve tarikatların .187 dini gruplara göre de değişen) değişen dini söylemlere. görünümlere. dini değer ve kurallara yüklenen anlamlarda. üniversite öncesi dönemde ve üniversite döneminde belirgin farklılıkların olduğu görülmektedir.1. yaşam tarzlarına ve dini pratiklere neden olmaktadır. Derinlemesine görüşme yapılan öğrencilerin genel özelliklerine bakıldığında. Mayıs 2009 ve Temmuz 2010 tarihleri arasında İstanbul’daki vakıf ve devlet üniversitelerinde okuyan 60 öğrenci ile yapılan derinlemesine görüşmeler hem nicel hem de nitel olarak ele alınmaktadır. 5. Üniversite Öncesi Toplumsal Yaşam ve Dini Eğitim Üniversite öğrencilerinin dini alışkanlıkları ve yaşam biçimleri. dindarlık algı ve ölçütlerinde. Burada Alfred Schütz’ün kullandığı “Verstehen (açıklamaya karşı anlama)” kavramını bir “açıklama” yöntemi olarak yorumlama sürecinde tekrar hatırlayarak ve Schütz’ün önerdiği gibi görüşme yapılan bu öğrencilerin gündelik hayatlarında kendilerinin ve diğer insanların eylemlerini anlamakta kullandıkları yorumlama süreçleri üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Bu durum ise öğrencilerin dini yaşamsal pratikleri ve bakış açıları üniversite öncesi ve üniversite dönemi olmak üzere iki dönemde ele alınması zorunluluğunu ortaya koymaktadır. dindarlık ölçütleri ve tutumları elbette kent alanlarında.

Görünüşte bu durum bir “model alarak öğrenme” olarak değerlendirilse bile. Yani dini alışkanlıkların güçlenerek dini bir yaşam biçiminin oluşması noktasında “örnekleme” etkisinin daha güçlü olduğu yapılan görüşmelerle doğrulanmaktadır. başka seçeneğin olmaması. Burada öğrencilerin konuyla ilgili söylem ve yorumlarına dayanarak.188 nasıl bir etki ve güce sahip olduğunu açıklamak. Öncelikle öğrencilerin ilk toplumsallaştıkları ortam olarak aile ve ailenin bu konudaki tavrı büyük öneme ve etkiye sahiptir. Burada “örnekleme” tanımlamasını kullanırken özellikle gözden kaçırılmaması gereken önemli noktalardan biri. Bu konuda öğrencilerde çok farklı olmayan yorum ve açıklamaların gelmesi. Öğrencilerin bakış açılarına göre burada bir “mahalle baskısı” değil. bu baskıya dair iddiaları doğrulayan bir niteliği karşımıza çıkarmaktadır. bireyler için bir “örnekleme388” olduğu vurgulanmıştır. bir “mahalle örneklemesi” söz konusudur. Ayrıca öğrencinin yetiştiği toplumsal ortam yani çocukluğunun geçtiği mahalle. elde edilen verilerin daha iyi anlaşılması ve yorumlanmasında faydalı olacaktır. 388 . farklı görünümlere sahip olan ve farklı alternatiflerin olduğu bir çevrede değil. dini alışkanlıkların güçlenmesi ve bunun ekseninde dini bir yaşam biçiminin oluşmasında çevrenin toplumsal bir baskı olmaktan öte. toplanan verilerin güvenilirliğini doğrulayan bir durum ortaya koymaktadır. Daha açık bir ifadeyle karşılarındaki tek seçenek neredeyse budur. kaldığı yurtlar ve buralardaki arkadaş çevresi de dini alışkanlıkların oluşmasında en az aile kadar önemli bir etkiye sahiptir. Burada “örnekleme” tanımlaması. görüşmecilerden Yusuf’ın sık sık kullandığı bir ifadeye dayanılarak kullanılmaktadır. öğrencilerin bu örnekleri seçme noktasında. Burada öğrencilerin dini anlamda ailenin ve toplumsal çevrenin yoğun baskısı altında mı kaldığı yoksa bu çevreleri örnek olarak mı aldığı sorunsalı karşımıza çıkmaktadır. devam ettiği okullar ve kurslar. aksine tek bir dini yaşam biçiminin olduğu bir çevreden seçmektedirler.

coğrafyası ve ırkı yoktur. 5. en temel dini bilgilerini ilk olarak aile ortamında anne. Bu konuda görüşülen İslam’ın muhafazakârlıkla birlikte anılmasından duyduğu rahatsızlığı birçok öğrenci gibi Bilgi Üniversitesi’nde sosyoloji okuyan Aslıhan şöyle dile getirmeye çalışmıştır: İslam ve muhafazakârlık. Hayır. Yıllarca bu söylemlerle birlikte görünür olmaya çalışan İslami söylem. birbirinden apayrı iki söylemdir. Aynı şekilde kendimizi milliyetçi olarak da tanımlayamayız. muhafazakâr ve milliyetçi bir geleneğe sahip bir aile ortamında ve dini hassasiyetleri ve görünümleri olan toplumsal bir çevrede yetişmiştir. Bu durum ise İslam’ı muhafazakâr ya da milliyetçi söylemden ayırarak. bizler muhafazakâr değil.189 Üniversite de dindar olarak tanımlanan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu zaten dindar. Aile Yapısı Görüşmelerde istisnasız tüm öğrencilerin. Ve beni en çok rahatsız eden muhafazakâr olarak tanımlanmamızdır. Elbette . baba ve diğer aile büyüklüklerinden aldıkları görülmektedir.1. Çünkü bu öğrencilerin ailelerinden farklı olarak dindarlıklarını milliyetçi ve muhafazakâr söylemden ayrı tutma çabası içinde oldukları görülmektedir. Çünkü İslam’ın dili. tek başına kendini ispat etme ve bu söylemlerin üzerinde daha evrensel bir söyleme sahip olduğunu gösterme çabası içine girmiştir. tek başına güçlü bir söyleme sahip olduğunu ortaya koyma çabasının bir sonucu olduğu düşünülebilir. Bu durum ise İslam’ın kendisini tek başına var etme ve ifade etme çabasının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. İslami gençleriz.1. Burada öğrencilerin kendi ailelerinin dindarlıkları dışında özellikle milliyetçilik ve muhafazakârlık tavır ve tutumlarında oldukça farklı bir çizgide oldukları dikkat çekmektedir.

sınıf öğrencisi olan ve lise döneminden beri Gülen Cemaati evlerinde kalan Süleyman. ilk toplumsallaşma sürecinin ailede başlıyor olmasıdır. Çocukluğumdan beri akşam yemeklerimiz tam bir dini sohbet ortamında geçer ve en az 2-3 saat sürer. baba ise özellikle erkek çocuklar için model oluşturmaktadır.190 bunun en önemli nedeni. en yakınlarındaki kişiler yani anne ve babalarıdır. Görüşülen 60 öğrencinin tamamı bu konuda “aile”nin etkisi ve önemi üzerinde durmaktadırlar. meseller. Bu alışkanlığın benim bugünkü dini tavrımı ve alışkanlıklarımı doğrudan ve derinden etkilediğini düşünüyorum. Ve ben de çocuklarımı babamın bizi yetiştirdiği gibi yetiştirmek isterim. Dini bilgilerin tebliğ edilmesinde anne çok daha etkili iken (sanırım annenin çocuklarla daha çok ilgilenmesi ve zaman geçirmesinden kaynaklanmaktadır). dini bilgilerin yanı sıra ibadetlerin yerine getirilmesi konusunda ailenin bir baskı unsuru değil bir model olma etkisinden bahsederken kendi çocukluğunda örnekler vermektedir: . Dini anlamda babam bizimle hep sohbet eder. Çünkü kişinin ilk örnek almaya başladığı. taklit ettiği kişiler. ailenin sadece dini anlamda değil birçok alanda bireyin yetişmesinde ve bilinçlenmesinde önemli olduğunu vurgulamakta ve kendi dini bilgilerinin temeli noktasında kendi ailesinden örnekler vermektedir: Babam İlahiyat Fakültesi mezunudur ve annem de dâhil hepimizin bilgi kaynağı babamdır. Görüşülen öğrencilerden dini kuralların yerine getirilmesi ve dini yasaklar konusunda katı ve keskin tavır ve düşüncelere sahip olan Bilgi Üniversitesi sosyoloji öğrencisi Aysun. hikâyeler anlatırdı ve hala da anlatır. Ailenin dini bilgilerin edinilmesi ve dindar bir tavrın kazanılması noktasında nasıl bir etki ve güce sahip olduğunu Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3.

Ailenin yaptıkları ve söyledikleri zamanla insanın bilinçaltına yerleşiyor ve bir takım değerleri aileden almaya başlıyorsunuz. bunu daha bilinçli ve içselleştirmiş olarak sürdürmeye devam ettik. bu konudaki kendi deneyimlerini şöyle açıklamaktadır: Mesela hiç unutmuyorum. Çünkü nasıl bugün içinde bulunduğunuz arkadaş çevresine ayak uydurmaya çalışıyorsanız çocukken de içinde bulunduğunuz ortama ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. Yine Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. arkasına geçer. Böyle çocukların ibadete başlamaları büyükler tarafından ödüllendirilirdi. Böyle yaptığımızda ise babamızın bizi sevgiyle karşılaması ise çok hoşumuza gider. Elbette yaşımız ilerledikçe. Çocukken bu oyun gibi gelirdi. onunla birlikte yatar kalkardık. ilk oruç tuttuğumda babam beni sırtında taşımıştı. diğer toplumsal etkilere göre ailenin etkisi çok daha güçlüdür. böyle yapmaya devam ederdik. Elbette dini bilgileri edinme noktasında da. Bu ise bizi çok heveslendirirdi ve dini konularda daha çok takdir görmek için kendi aramızda yarışırdık. . sınıf öğrencisi Zeynep.191 Çocukken babam namaz kılarken onu taklit eder. sahura kalkmadan oruç tutmaya çalışırdık. Babam gibi annem gibi olacağım diyorsunuz. Bahçeşehir Üniversitesi’nde Yazılım Mühendisliği okuyan 2. sınıf öğrencisi olan Muharrem. bugünkü dini düşünce ve pratiklerin oluşmasındaki en temel etki ve gücün aile ortamı olduğunu şöyle açıklamaktadır: Bence bu konuda toplumsallaşmanın başlangıç noktası olarak aile yapısı ve ailenin verdiği eğitim çok önemlidir. küçükken aile içinde ibadetlerin ödüllendirildiğini ve bunun dini pratiklerin yerleşmesinde olumlu bir pekiştirici unsur olduğunu söylerken. Ramazan aylarında ise bizi sahura kaldırmadıkları için küser.

onun baskıcı tavrına tepki gösteriyorduk. Bizim keyfimize bıraksa asla öğrenmez ve iki rekât namaz kılmaktan. iki satır dua etmekten aciz insanlar olurduk. Ama yıllar geçtikçe öğrendim ki. camiye götürürdü. Ama görüşmeciler bunun iyi anlamda bir baskı olduğunu ve bunu daha sonraki yaşlarında fark ettiklerini söylemektedirler. bu konuda kendi yaşadığı deneyimini şöyle açıklamaktadır: Ben muhafazakâr. ailesinin dini konulardaki etkisini korkuyla birlikte kendisi için nasıl bir baskı oluşturduğunu şöyle ifade etmektedir: Küçükken babam bana ve kardeşlerime zorla namaz kıldırır. baskısıyla yapıyorsunuz ama bilinçlenmeye başladıktan sonra işin önemini. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 3.192 Ailede nasıl bir güçlü temel alırsanız dindarlığınız o seviyede güçlü oluyor. aslını anlamaya . Yıldız Teknik Üniversitesi’nde fizik 2. babam iyi ki böyle bir baskıyla bize öğretmiş bunları. Öte yandan. Ama sonra babamın bu baskısına karşı bir tepki olarak kılar gibi yapıyor ve sanki dua ediyor gibi dudaklarımızı kımıldatıyorduk. Başlangıçta belki bazı şeyleri aile zoruyla. sınıf öğrencisi olan Önder. dindar ve çocuklarını 11-12 yaşından sonra namaza zorlayan bir ailede yetiştim. inançlarınız ve dindarlığınızın ölçüsü o kadar zayıf ve kırılgan oluyor. Ve aslında babamın istediklerini yapmayarak. Özellikle bu baskıya maruz kalanların ya da bu durumu bir baskı olarak ifade edenlerin erkek öğrenciler olması dikkat çekicidir. Ama aileden bu değerleri eksik aldıysanız. İlk başta babamızdan korktuğumuz için kılardık. bazı öğrenciler ise ilk ibadetlerine ve dini eğitimlerine (Kuran kurslarına devam etme ve dini konuların anlatıldığı sohbetlere katılma) aile baskısıyla başladıklarını ifade etmektedirler. sınıf öğrencisi Yusuf.

Önceleri babam görsün diye namaz kılardım ama sonrasında.. sınıf öğrencisi olan ve Gülen Cemaati evlerinde kalan Alper şöyle dile getirmektedir: Dini olarak sağlam bir aileden geldim. Ailelerden gelen baskıyla oluşan dini davranışların nasıl içselleştirildiği ve normalleşerek kendi içinde nasıl bir zorunluluk haline geldiğini Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. kendinizi suçlu hissediyorsunuz.] Yani zorlamayla başlıyorsunuz. yapmayınca kendinizi tuhaf hissediyorsunuz ve en önemlisi vicdanınız sizi rahatsız etmeye başlıyor. Ve şimdi “ailem iyi ki bu konuda baskı yapmış” diyorum.. Ayrıca babam küçükken namaz kılmamız için zorlardı bizi.. buna alıştıktan sonra yapmadığım zaman rahatsız olmaya başladım[. Babam risalelere çok hâkimdir ve hep birlikte risale okuduğumuz zamanları hatırlıyorum. sonrasında ise hayatınızın bir parçası oluyor. Babam dini anlamda çok bilgi sahibidir. İlahiyat mezunudur. .193 başlıyorsunuz ve isteyerek. Ayrıca bu dini öğrenme ve uygulama sürecinin. öğrenciler tarafından bir zorlama olarak değilde bir “örnek alma” biçimi olarak ifade edilen bir baskı şeklinde yaşandığı görülmektedir. Ama annem biraz daha bilgisizdir. gerek doğrudan bir baskı yoluyla gerekse görünmez ve yönlendirici olan. Tüm bu açıklamalar bugünkü en temel dini düşünce ve tavırların aile ortamında edinildiğini göstermektedir. daha yoğun bir biçimde bu ibadetleri yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Tabi ki bu gelişme 13-16 yaş dönemine rastlıyor.

bu öğrenilenleri güçlendiren bir etkiye sahiptir. Birçok toplumsal düşünce ve tavır önce aile içinde öğrenilir ve sonrasında ise dâhil olduğu diğer toplumsal çevrelerde yeniden şekillenmeye başlamaktadır. yeni bir biçim kazanmaktadır. arkadaşlık grupları bir süre sonra dini alışkanlıklar konusunda daha etkili olmaya başlamaktadır.194 5. çok eğlenirdik. Kuran okumaya geçenlere hocamız hediye verirdi. Bu ise aramızda bir üstünlük ve güç göstergesi olurdu. Aynı biçimde dini bilgilerin edinilmesi de ailede başlamakta ve diğer toplumsal çevrelerde yeniden şekillenmekte. aileden daha büyük ve güçlü bir etkiye sahip olabilmektedir. Fakat dini bilgi ve alışkanlıkları asıl biçimlendiren ve güçlendiren ya da zayıflatan en önemli faktör toplumsal çevredir. Dolayısıyla ailenin yanı sıra mahalle ortamı. aile dışı çevrenin. Toplumsal Çevre ve Mahalle Kültürü Toplumsallaşma denilen olgu ailede başlayan ve sonrasında okulda. Bu süreç merkezden yani aileden aile dışı çevreye doğru genişlemektedir. Toplumsal çevrenin dini alışkanlıkların oluşmasındaki doğrudan baskısı konusunda çocukluğu Anadolu’nun küçük bir kentinde geçen Maltepe Üniversitesi . özellikle arkadaş gruplarının kendi dindarlığı üzerindeki etkisini şöyle anlatmaktadır: Kuran kurslarına giderken duaları ezberlemek için kendi aramızda yarışırdık.2. mahallede diğer toplumsal çevrelerde devam eden bir süreci ifade etmektedir. Çünkü belli bir yaşa geldikten sonra toplumsal çevre. Elbette ilk aşamada bu değişim aile içinde öğrenilenin dışında başka bir biçim olmaktan öte.1. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Amerikan Dili ve Edebiyatı son sınıf öğrencisi olan Hatice. okuldaki ve mahalledeki arkadaşlık grupları dini bilgilerin güçlenmesinde ve dini alışkanlıkların yeni bir biçim kazanmasında etkili bir kaynak olmaya başlamaktadır. Tatillerde gidilen Kuran kursları. Çocukken oyun gibi gelirdi. toplumsal çevre. mahalledeki diğer ailelerin tavırları ve bakış açıları.

onlara benzeme isteği ile örtündüklerini ifade etmektedirler. bir genç kadın ailesindeki ve en yakınındaki insanları örnek alarak dine yönelmekte ve dinin bir gereği olarak tesettüre girmektedir.195 Sosyoloji Bölümü 2. Tüm bunlardan hareketle. İbadetler genellikle topluca hep bir arada yapılır. Benim kapanmam da böyle bir ortamda gerçekleşti. kendi örtünmesi ve dini ibadetlerini yerine getirmeye başladığı dönemi açıklarken şu yorumu yapmaktadır: . Elbette aile baskısıyla bilinçsiz örtünenlerin olduğunu da ifade ederek daha çok olumlu bir biçimde ailelerini ya da çevrelerindeki insanları örnek alarak. din psikolojisi alanında yüksek lisans yapan. kendi üzerinde oluşan etkiyi yani çevrenin görünmez olan baskısını şöyle ifade etmektedir: Benim yetiştiğim yerde çocukların kaç yaşında namaz kılması. çocukluğu ve ilk gençlik dönemi Erzurum’da geçen Elif. örtünülmesi gerektiği bellidir. Şimdi düşünüyorum ki. “örnek alma” olarak görülen bu duruma daha derinlemesine bakıldığında aslında bunun örneklemeden ziyade görünmez bir baskı olduğu anlamı çıkmaktadır. dışlanmaya başlarsınız. dindar öğrencileri tanımlamak için yöneltilen en önemli ifadelerden biri olan “aile ya da çevre etkisiyle [baskısıyla]” dine yönelme ve özellikle başörtüsü takarak tesettüre girme konusunda. Örneğin. öğrenciler bu eğilimin baskı değil ama “örnek alma” biçiminde tanımlamanın daha doğru olacağını ifade etmişlerdir. “Sizin çocuklar ne zaman kapanacak” ya da “Hala namaz kılmıyorlar mı?” diye. imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi mezunu. o dönemde sadece böyle olması gerektiği için kapandım. Ve buna uymazsanız. Yoksa bunun bir dini gereklilik olduğunu düşünerek değil. Örneğin. sınıf öğrencisi Gülendam. dini cemaat faaliyetleri içinde doğrudan yer alan. oruç tutması. Zaten o dönemde benim için başka bir durum söz konusu olamazdı. Eğer buna uyulmazsa çevreden önce uyarı niteliğinde hatırlatmalar gelir. Burada ifade edilen durumlardan ve gözlemlenen davranışlardan hareketle. Ailem bu konuda doğrudan bir yönlendirici olmadı. Ve bu durumu mahalle baskısı değil “mahalle örneklemesi” olarak tanımlamaktadırlar.

tamamen benim iradem dışında tamamen çevrenin etkisiyle [baskısıyla] oluşan davranışlar bütününden oluşmaktaydı. ibadetlerine başlayacağı bellidir. Çünkü benim yetiştiğim çevrede bunların yeri ve zamanı bellidir. Eğer Erzurum’da geçmesiydi çocukluğum. . Kız çocuğu olarak ya eğitimime devam etmeyecektim ya da İmam Hatip Lisesi’ne gidecektim.” Bu örnek toplumsal etkinin nasıl görünmez bir baskıya dönüştüğü ve aslında kişinin kendi tercihi. Elif. Zaman geldiğinde bu davranışlar kendiliğinden ortaya çıkar” biçimindeki açıklamaları ailenin ve çevrenin doğrudan olmayan baskıcı gücünü açıklamaktadır. Elif. Dolayısıyla ilk başlangıç.196 Erzurum’da kız çocuklarının ne zaman örtüneceği. yetiştiği çevreye ilişkin kendi deneyimlerinden bahsederken “kız çocuklarına örtünmesi gerektiği söylenmez ya da ne zaman namaz kılmaya ve oruç tutmaya başlayacağı öğretilmez. Yani bu aslında kendi tercihiniz değildir. tebliğle oluşan baskıdan daha güçlü bir etkiye sahip olduğunu ifade etmektedir. özgür iradesiyle verdiği bir karar gibi görünen birçok davranışın aslında böyle bir baskının sonucu olduğu görülmektedir. Bu öğrencilere göre. Ayrıca İmam Hatip Lisesi’ne devam etmemde de bu içinde bulunduğumuz çevrenin etkisi çok büyüktü. yine dindar biri olurdum ama o kadar erken örtünmez – belki de hiç örtünmez – ve o kadar erken ibadetlerimi yerine getirmeye başlamazdım. “artık büyük lafların edildiği tebliğler etkisini yitirmiştir. bu durumun bir baskı olduğunu ise bu çevrenin dışına çıktığında fark ettiğini ve bunun doğrudan olan. Temsilin tebliğden daha önemli ve etkili olduğu düşüncesi özellikle Gülen Cemaati öğrencileri arasında yaygın olan bir durumdur. Ve siz farkında olmadan buna uyarsınız. davranışlarınızda görülmelidir. Dinin önemi ve kıymeti sözlerinizde değil. İnsanlara örnek olmalısınız ve davranışlarınızla yol göstermelisiniz.

3. gençlerin bu konuda eğitilmesine verdikleri önem yadsınamayacak kadar güçlüdür. olumsuz olarak etkileyecek bir çevreden ve arkadaş grubundan . Özellikle aileden alınan dini eğitimin belli bir süre sonra yetmemeye başladığını ve bunun sonucunda bu gruplara yakınlaşmaya başladıklarını. Muhafazakâr ve dini bir eğilime sahip olan aileler bir süre sonra çocuklarını dini ve ahlaki yönden daha iyi yetişeceklerini düşündükleri cemaat evlerine. Dini cemaat ve tarikatlara ait okullar. Bu durum karşısında. yurt ve dershaneler bu amaca hizmet eden en önemli kuruluşlardır. Yani çocukluğu 1990’lı yıllara denk gelen bugünün genç kesimi ya tamamen dini eğitimden uzak kalmış (ailenin verebildiği ve okullardaki din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ölçüsünde) ya da çeşitli dini grupların kontrol ve yönlendirmelerinde dini eğitimini alabilmiştir. Devlet bünyesindeki dini eğitimine.197 5. laiklik ilkesine dayanılarak çeşitli sınırlandırılmaların getirilmesi. kurslar. Bu durum ise cemaat ve tarikatların dini eğitim konusundaki sorumluluk ve faaliyetlerini arttırmıştır. dini bir yaşam biçiminin ya da dindarlıklarının en genel anlamıyla bir cemaat ya da tarikat dindarlığı olduğunu söylemek çok da yanlış olmayacaktır. bu eğitimin yasal olmayan bir biçime bürünerek sürdürülmesine neden olmuştur. ilköğretimden lise eğitimine kadar toplumsal hayatta güçlü bir etkiye sahip olan dini cemaat ve tarikatların. toplantı ve okumalarına katılarak dini bilgilerini arttırdıklarını ve asıl dini bilgilerini bu gruplar içinde öğrendiklerini ifade etmektedirler.1. Araştırma boyunca görüşme yapılan öğrencilerden birçoğu dini gruplarla olan ilk tanışmalarını ve nasıl bir ilişki içine girdiklerini açıklamaya çalışmışlardır. Dini Gruplar Öğrenciler her ne kadar temel dini eğitimi ailede ve içinde oldukları çevrede öğreniyorsa da dini bilgilerin öğrenilmesi ve pratiğe dönüştürülmesi noktasında. yurtlarına ve kurslarına göndermeye başlamaktadırlar. bu grupların dini sohbet. Ailelere göre öğrenciler. onları kötü yönlendirecek. Elbette bu dini gruplarla olan yakınlaşma ailenin onayıyla ve kontrolünde gerçekleşmektedir. günümüzde gençlerin yaşadığı dini pratiklerin.

. . eğitim kurumları çok daha etkilidir. sınıfta okuyan. bu etkinin nedeni olarak. Dindarlık konusunda en “doğru” dini bilgilerin ve alışkanlıkların öğrenilmesinde bu dini grupların nasıl bir etkiye sahip olduğunu Haliç Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 3. Ama asıl derin bilgilerimizin kaynağı dini kitaplar ve içinde bulunduğumuz dini gruplardır[. Elbette ilk olarak aile. ortaokul ve lise döneminde Gülen Cemaati’ne bağlı olan kolejlerde okuyan. on yıl boyunca yapmış olduğum öğretmenlik deneyimde görüştüğüm velilerin çocuklarını neden bu yurtlara gönderdiklerine dair açıklamalarına dayanmaktadır.] Okuduğumuz kolejlerin. Ayrıca bu bilgiler. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. üniversite hazırlık sürecinde cemaatin dershanelerinde eğitim gören ve üniversitede yine cemaatin evlerinde kalan İsmail. sınıf öğrencisi olan Ali. Ama asıl içinde bulunduğumuz cemaatin okulları. Ayrıca Ali. dini alışkanlıklar üzerindeki etkisini açıklarken. okuduğumuz kitaplar. ailelerin dini anlamda yetersiz olduğundan bahsetmekte ve bu eksikliği bu cemaat ve tarikatların kapatmaya çalıştığını ifade etmektedir. hem de ahlaki yönlerinin gelişmesinde faydalı olacak bu dini gruplar içinde yer almalıdır. saha çalışması boyunca görüştüğüm öğrencilerin. dini bilgilerin öğrenilmesinde bu dini grupların neden önemli olduğunu şöyle açıklamaktadır: 389 Bu konudaki bilgiler.198 uzaklaştırılmalı ve hem okul derslerine yardımcı. hem dini bilgilerinin güçlenmesinde etkili olacak. dini grupların. Asıl dindarlıklarını şekillendiren yerler bu gruplardır. şöyle açıklamaktadır: İlk bilgilerimizin kaynağı elbette ailelerimiz. neden ilköğretim ve lise döneminde bu yurtlarda kaldıklarına dair açıklamalarıyla da doğrulanmaktadır. sonrasında okul.389 Bu konuda öğrencilerin büyük bir kısmı. dershanelerin. ilk dini bilgilerini ailelerinden aldıklarını ama asıl gerçek anlamda dini temellerini bu grupların sohbet ve okumalarında güçlendirdiklerini ifade etmektedirler. sohbetlerin de çok büyük etkisi var..

gerçek anlam ve öneminin sorgulanmadığı bir dindarlık anlamına gelmektedir. Ali’nin ifade ettiği gibi öğrenciler bir yandan ailelerinin dini konularda yetersiz kaldıklarını vurgularken bir yandan da önce kendi ailelerinde gözlemledikleri ve Anadolu’da yaygın olarak görülen “geleneksel dindarlık390” biçimlerini de eleştirilmektedirler. Bu şekilde gelenekselliğin kabuğu kırılmaya başlamakta. 390 . bir yerlere [kurslara. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği’nde okuyan Hakan.199 Aileler dini bilgiler konusunda bir süre sonra yetersiz olmaya başlıyorlar. Her ne kadar değişim söz konusu olsa da eleştirilemeyen ve sorgulanamayan değerler hala varlığını korumaktadır. bu geleneksel dindarlığın dışına çıkmakta ve kendi dini yaşam biçimlerini ortaya koymaya çalışmaktadırlar. farklı yorumlamalara ve eleştirilere açık “yeni” dindarlık biçimleri sergilenmeye başlanmaktadır. sohbetlere] çocuklarını göndermeleri gerekiyor ki daha ileri seviyede bilgi sahibi olsunlar. Mutlaka daha ileri seviyede bilgi kaynakları için. Yapılan derinlemesine öğrenci görüşmelerine dayanarak. Görüşülen öğrencilerin tamamı temel dini bilgilerini ailelerinden almışlar ve içinde bulundukları toplumsal çevre ile bunu Burada dini pratiklerin geçmişten günümüze aktarıldığı üzerinde durulmakta ve dini ibadetlerin sadece yerine getirilmesi gereken bir sorumluğa dönüştüğü. bu tavırlarıyla ailelerinin ve yetiştikleri çevrenin dindarlıklarını eleştirirken. Örneğin. Çünkü derin dini bilgilere sahip değiller ve bizler için artık yetmemeye başlıyorlar. öğrencilerin dine bakışlarının ve dindarlıklarının temel belirleyici ve güçlendirici noktası cemaat ve tarikat içi faaliyetler olduğunu söyleyebiliyoruz. Elbette bu yeni dindarlık biçimlerinde kutsallığını koruyan dini değer ve kurallar varlığını sürdürmektedir. Üniversite gençleri. içkinin haram olması akla dayanarak açıklanabileceğini fakat domuz etinin neden haram olduğunu akla dayandırılarak açıklanmaya çalışılmasından kaçınılması gerektiğini ve sorgulamadan tam bir teslimiyet içinde “emredildiği” biçimiyle kabul edilmesi gerektiğini ifade etmektedir.

Öğrencilere sadece dini eğitim verilmemekte bir takım sosyal faaliyetlerle bu gruplara uyum süreçlerinin kolaylaştırılması sağlanmaya çalışılmaktadır.200 pekiştirmişlerdir. 391 . Ayrıca bu eğitim alanların en önemli özelliği ise özellikle dindar gençler için bir toplumsallaşma mekânı olarak işlev görmesidir. evleri. kursları. Ayrıca üniversiteye hazırlık dershanelerinde öğretmenlik yaptığım son on yıl boyunca. Nurdan. görüştüğüm velilerin özellikle bu yurtlara çocuklarını göndermelerinin temel nedeni olarak anlatılmıştır. İlkokul ve ortaokul seviyesindeki bu eğitim birimleri cezalandırma. Eğer öğrenci yaramazsa ve derslerinde başarısızsa bu yurtlara ya da kurslara yatılı olarak gönderilmekte yoğun bir dini eğitim çerçevesinde hem ilmi hem de dini eğitim konusunda yetiştirilmektedir. Ve bu eğitim faaliyetleri ilkokul dönemlerinden üniversite dönemine kadar yaygınlaşan geniş bir yelpazeye de sahiptir. mevcut toplumsal yapıdan (velilerin ve öğrencilerin tanımlaması ile olumsuz anlamda “ortamdan” uzaklaştırma amacını taşıyan bir durumdur) uzaklaştırma işlevi görmektedir. Dini eğitimin cemaatlerin sorumluluğunda yaygınlaşması son yirmi yılda hızla artmıştır.391 Ve bu yurtlar hukuksal alanın karşısında sadece öğrencilerin ikamet ettiği yurtlar olarak görülmekte ve denetimi bu ölçüde yapılmaktadır. Fakat asıl işlev olarak ise ehlileştirici ve arındırıcı bir niteliğe sahiptirler. Bu açıklamalarla görüşmecilerden Sudenur. Serhat. Yani bu dini cemaat ve tarikatlar ekseninde biçimlenen ve güçlenen bir dindarlık söz konusudur. bunu bir yaşam biçimine dönüştüren ve ideolojik bir tavır haline getiren önceleri pasif sonrasında ise aktif olarak dâhil oldukları dini grup örgütlenmeleri ve bu gruba ait kuruluşlardır. Elbette bu oluşumlar her aşamada farklı bir oluşuma ve öğrenciler üzerinde farklı yaptırımlara sahiptir. yurtları ve katıldıkları sohbet toplantılarıdır. Yusuf’un üniversite öncesinde neden bu yurtlara gittiklerini (ya da gönderildiklerini) ifade etmektedirler. Ama dindarlığı bireyin yaşamında kökleştirerek etkili bir hale getiren. Bunlar ise cemaat okulları.

Bu yurt ve kurslardaki yaşam şartları ve kurallar son derece katıdır. Bu bilgilere. üniversiteye hazırlık sürecinde bu cemaatlerin dershanelerine giderek hazırlanan lise mezunu öğrencilerle yapılan kısa görüşmelerden alınmıştır.201 Yurtlara belli referanslar aracılığıyla giriş yapılabilmektedir. öğrenciler tek bir biçimde giyinmek zorundadırlar: Beyaz gömlek ve kumaş pantolon. Fakat üniversite hazırlık sürecinde eğitim veren yurtlar ve kurslarda biraz daha istekli bir katılım söz konusudur. Kayıt esnasında öğrenci yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutulmaktadır.393 Bu örnekten hareketle genelde dinin özelde ise dini cemaatlerin cinsiyet ayrımı üzerindeki etkisini de doğrudan görmek mümkündür. okumalarını eksiksiz yapmalıdır. 392 . bizi ders çalışmaktan alıkoyacak şeylerden olabildiğince uzak durmamız gerek. Ayrıca öğrenci dini ibadetlerini de eksiksiz yapmak zorundadır. Hatta bazı cemaat yurtlarında (özellikle Süleymancıların) kılık kıyafet konusunda da çok katı kural ve yaptırımlar söz konusudur. Kot pantolon giymek kesinlikle yasaktır. 393 Bu bilgiler. öğretmenlik yaptığım dönemlerde bu yurtlarda kalmış olan öğrenciler aracılığıyla ulaşılmıştır. Ayrıca görüşme yapılan öğrencilerden Zeynep ve Yusuf da bu nedenlerden dolayı üniversite hazırlık sürecinde cemaat dershanelerine gitmeyi daha uygun bulmuşlardır. Öğrenciler bu yurtlarda üniversiteye sınavlarına hazırlanmak istemelerini ise şöyle açıklamaktadırlar: Bu sınav bizim için çok önemli. Öğrenci okula yurdun servisi ile gidip gelmekte yani toplumsal çevre ile teması minimum seviyeye indirgenmektedir. Bu nedenle yurtlarda [ya da dershanelerde] bu sınava hazırlanmak çok daha önemlidir.392 Lise seviyesine gelindiğinde ise farklı bir durum söz konusu değildir. Öğrenciye sadece belli zaman aralıklarında ailenin bilgisi ve izni dâhilinde evine gitme izni verilir. En başta da kız arkadaşlardan [ya da kız öğrenciler için erkek arkadaşlardan]uzak durmamız gerek. Öğrenciler Arapça Kuran okumayı ve yazmayı öğrenirler. Elbette sınav içeriği dini alışkanlıklar ve anlayışlar üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu yurtlarda ayrıca Kuran eğitimi de verilir. Kız öğrenciler ise İslami esaslara uygun bir biçimde abartılı ve gösterişli kıyafetlerden kaçınmalı ve mümkün olduğunca sade ve vücut hatlarını (kendi aralarında bile) belli etmeyecek kıyafetler tercih etmelidirler. Örneğin. Aklımızı karıştıracak. Dini sohbetlere mutlaka katılmalı.

izlenebilmektedir. hiçbir biçimde (zorunluluk arz etmedikçe) iletişim araçları (telefon. Eğer üniversite öncesi dönemde bir dini grupla bağlar kurulmuşsa (en basitinden sadece üniversiteye hazırlık sürecini bir cemaat dershanesinde geçirmiş olsa bile) üniversite döneminde bu bağlar sürdürülmektedir. Televizyon ve radyo vardır ama kullanılması kontrole tabidir. Kız ve erkek yurtları ayrı olduğu gibi ders görülen derslikler ve binalar da ayrıdır. internet. dindarlık ölçütleri ve dini pratiklerindeki yoğunluk. radyo ve gazete) kullanamamaktadırlar.202 Bir yandan bu kurallarla içlerindeki düzen ve kontrol sağlanırken diğer yandan dışarıdaki dünya ile bağlantılar belli bir düzen ve kurallar sistematiği içinde sağlanmakta ve kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla hem doğrudan hem de dolaylı olarak uygulanan bir baskı söz konusudur. Çünkü üniversite yaşamında bu gruplar öğrencilere birçok maddi olanaklar (barınma. Ayrıca cemaatin gazeteleri ve dergileri düzenli olarak gelmektedir. Sonuç olarak üniversite yaşamında öğrencilerin dine bakışı. . öğrenci dini bir grupla daha kolay tanışmakta ve bu grubun faaliyetlerine dâhil olmaktadır. Bu görünüm seviyelerinde ise kişinin yetiştiği aile yapısı ve herhangi bir dini grupla doğrudan ya da dolaylı olarak kurulan bağlar ve ilişki biçimleri büyük etkiye sahiptir. Sadece dini konularla ilgili videolar ve cemaat liderlerinin sohbet konuşmalarını dinlenip. Örneğin bu yurtlarda öğrenciler. Üniversite hazırlık seviyesindeki bu yurtlara isteğe bağlı katılımın yanı sıra ailenin doğrudan bir baskısı ile katılım da görülmektedir. Çünkü aile eğer dini bir hassasiyete sahipse. yeme-içme. televizyon. Cep telefonu kullanmak yasaktır ve internet yoktur. Böylece öğrenci üniversite döneminde kendisi için cemaat tarafında zaten oluşturulmuş bir ortama dâhil olmaktadır. burs gibi) sunmaktadırlar. Özellikle iletişim araçları noktasındaki tavır gayet belirgindir. Tüm bunların yanı sıra okunan kitap ve dergilerde ve dinlenen müziklerde de ciddi yasaklar vardır. üniversite öncesi dönemdeki din ile olan bağları ve kökenlerine göre değişmektedir.

böylece toplumsal yaşamın her alanını . Bu alışma durumunu ve sürecini.2. bunlar üzerine daha derinlemesine düşünmeye ve eleştirmeye başlamaktadırlar. Üniversite Dönemi Toplumsal Yaşam ve Dindarlık: Görüşmecilerin kendi ifadelerine göre üniversiteye başlamalarıyla ve devamındaki yıllarda da dini pratikleri ve dindarlık algılarında belirgin farklılıkların yaşandığı dikkat çekicidir. Görüşmeciler üniversiteye başladıkları ilk dönemlerde karşı karşıya kaldıkları ve yadırgadıkları farklı durumlara zamanla alışmakta ve kendi sahip oldukları kültürel algı ile karşılaştırmaktadırlar. değer ve kurallarını karşılaştıkları bu farklı kültür biçimleri ile karşılaştırmaya. aile yapılarını. farklı yorumlamaların yapıldığı görülmektedir.203 5. Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde burslu olarak Elbette bu değişim dini değer ve kuralların ya da dini pratiklerin değişimden ziyade yapılan sorgulamalarla doğrulanmakta. Sahip oldukları dini değer ve kuralların hâkim olduğu kültür unsurlarına kısmen de olsa dışarıdan bakabilmekte ve eleştirmektedirler. Lise döneminde çok tepki gösterdiğimiz durumlara üniversitede daha sık karşılaştığımız için artık alışmaya. sonraki yıllarda öğrencilerin kendi hayatlarını bu yönde biçimlendirmeye başlamaktadır. Eleştiriler ve sorgulamalar sonucunda yaşanan değişim. Aynı şekilde benzer konulara dair açıklamalar farklı sınıflarda okuyan öğrencilere göre değiştiği. Kayseri’den İstanbul’a üniversite okumak için gelen. özellikle İstanbul dışından gelen öğrenciler. Bunun sonucunda üniversite öncesi dönemdeki toplumsal çevrelerini. Üniversite başlangıç döneminde (birinci sınıf ya da hazırlık sınıfında). öncelikle üniversite yaşamına uyum sağlama noktasında bir “kültür şoku” yaşamaktadırlar. duyarsızlaşmaya başladık. sınıf öğrencisi Muharrem şöyle ifade etmektedir: Üniversitede elbette çevremiz çok değişti. okuyan 1.

Dindarlığın ölçütleri ve dini pratikler konusunda ailenin ve toplumsal çevrenin doğrudan ya da dolaylı olarak baskıya dayalı bir etkisi olduğu söylenmiştir. Allah korkusu ve vicdana dayanan içsel ya da manevi olarak ifade edilebilecek olan baskı nefsi kontrol etmeye dayanmaktadır. Aslında en güçlü etkiye sahip olan ise bu manevi olarak tanımlanan baskı biçimidir. Fakat bu değişimle birlikte kendi içlerinde de farklı görünümler ve algılamalar söz konusu olabilmektedir. 5. Baskının ikinci odak noktası ise dindar olmayan kesim tarafından “dışlama” biçiminde görülen. Bu manevi baskının yanı sıra en çok dile getirilen “baskı” durumunu öncelikle iki farklı odakta değerlendirmek ve yorumlamak mümkündür. . çevreye uyum ile birlikte görülen bir baskı biçimidir. Dindarlık Algısının Oluşumu: Yapılan derinlemesine görüşmelere dayanarak dindarlık algısını oluşmasında aile ortamından toplumsal koşullara kadar birçok unsur söz konusudur.2. Öğrenciler. kişinin doğrudan içinde bulunduğu çevrede karşı karşıya olduğu baskıdır. özellikle birinci grup baskı biçiminin yani çevreden kaynaklanan baskının uzun vadede olumlu bir özelliğe ve etkiye sahip olduğunu söylerken. Bu çevresel baskı doğrudan gözlemlenebildiği gibi doğrudan gözlenemeyen baskılar da söz konusudur. bunun önemini şimdi daha iyi anlıyoruz” biçiminde yorumlar yapmaktadırlar. Aile ve çevreden gelen baskıların yanı sıra kişinin en fazla mücadele içinde olduğu ve kontrol altına alma çabasında olduğu nefs ile yaşadığı içsel bir baskıdır. Bu baskı biçimi önce ailede başlamakta ve içinde bulunduğu okul ve mahalle çevresinde ve arkadaşlık ortamlarında da görülmektedir.1. Birincisi. İçinde bulunulan çevrede ortaya çıkan bu baskı biçimiyle gençlerin kendi iradeleri dışında başlayan bir dindarlıkları ve dini yaşam biçimleri söz konusudur. “ötekileştiren” bir baskı biçimidir.204 etkileyen içselleştirilmiş bir dindarlık algısına dönüşmektedir. “ailemiz iyi ki bizi zorlamışlar ki. Bu doğrudan gözlenemeyen baskı.

394 . Çünkü bu durum baskıdan ziyade bir etki ve örnek alma olarak değerlendirilmektedir. Nefsi Kontrol Etme ve Vicdan: Günümüzde dindar bir gencin karşılaştığı en büyük sıkıntının ne olduğu konusunda görüşülen tüm öğrenciler tarafından vurgulanan ve bireyin kendi içinde gerilimler yaşamasına neden olan “nefs” konusudur.1. yaşadıkları zorluklarla başa çıkma durumlarında. mutlaka terbiye edilmesi ve kontrol altına alınması gereken içsel bir güçtür. Nefs mutlaka uzak durulması. bastırmak ve kontrol altına almak zorunda olduğu bir şeydir. kazanç noktasında) Bu açıklama. Görüşme yapılan öğrencilerin nefs konusuna bakışlarını ve nefsi nasıl yorumladıklarına baktığımızda hemen hemen hepsinin değerlendirmesi benzerlikler taşımaktadır. Bahattin Akşit’in yürüttüğü “Toplumsal Yapı ve Din” projesi kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinde yapılan derinlemesine görüşmelere dayanarak söylenmektedir. Farklı konularda (karşı cinsle olan ilişkilerinde. Sonuç olarak bu baskı olarak tanımladığımız durumlar aslında bir yandan da dindarlığın yeniden tanımlanmasında ve şekillenmesinde belirleyici olan “etki” unsurlarıdır.394 Yani dışsal bir baskı olmaksızın kişinin dini değer ve kuralları tam olarak içselleştirememesi sonucu ortaya çıkan ve dini anlamda mutlaka mücadele edilmesi gereken güç unsurlarından birisidir. 5.1. Nefs konusu aslında tüm dindar kesimin kendi kendine mücadele ettiği ve mutlaka başa çıkmak. Bu doğrudan bir baskı olarak değerlendirilmese bile dini değer ve kurallar konusunda bu kişilerin gençler üzerindeki oldukça güçlüdür. bireysel başarı istekleri ve hırslarında.2.205 Dindarlığın oluşumunda üçüncü bir etki ise kanaat önderleri olarak ifade edebileceğimiz İslami seçkinlerin gençlerin üzerindeki düşünsel etkileridir.

onu aşmamız gerekmektedir. en değerli olan ve en önemli vazifemiz bize ağır ve zor geliyor. benim devirmek borcunda olduğum nefse göre bir kum tanesi…” Bizlerde en büyük sevgiliye ulaşmak için önce bu nefsimizi yenmemiz.206 kendilerince çok büyük mücadeleler içinde olduklarını ve bu durumların kendilerine sınanmak amacıyla verilmiş (Allah tarafından) en büyük imtihanlardan biri olduğunu söylemektedirler. bedensel hazlarımız. Özellikle mücadele edilmesi ve uzaklaşılması gereken bir unsur olarak nefs konusunda. arkadaşlıklara kadar her şeyin nefsin hoşuna giden. Yani. En kolay. Sinemaya ya da kafeye gidiyoruz. nefsin dini ibadetlerin önündeki en büyük engel olduğu vurgusu yaparken Necip Fazıl Kısakürek’in bu konudaki bir sözüne değinerek söylediklerini desteklemeye çalışmaktadır: Nefsin ne büyük bir engel olduğunu büyük üstat Necip Fazıl şöyle açıklamaktadır: “Ferhat’ın sevgilisine kavuşmak için deldiği dağ. manevi [dini anlamda] hazlarımızın. sınıf öğrencisi olan. Çünkü genç olarak günümüzde eğlenceden. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Zehra’nın nefs ile mücadele noktasındaki sıkıntıları hemen hemen tüm öğrencilerin paylaştığı ortak sıkıntılardır: Bazen ders çıkışı arkadaşlarla takılıyoruz. en temel dini bilgilerini İskender Paşa Cemaati sohbetlerinde edindiğini söyleyen ve İlim Yayma Cemiyeti yurtlarında kalan Fatih. Bazen hep birlikte okey oynuyoruz ve bile bile oyunu ya da sohbeti bırakmayıp namaz vakitlerini geçiriyoruz. Daha sonra kaza namazı kılıyoruz ama asıl kıymetli olanı vaktinde kılınan namazdır. . içinde bulunduğumuz zamanda dindar bir gencin en çok mücadele ettiği şeyin nefs olduğunu vurgulamaktadır. görev ve sorumluluklarımızın önüne geçebiliyor. Marmara Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri okuyan 2. nefsi besleyen hazlarla dolu olduğunu ifade etmektedir.

hatta böylesine bir dindarlığın 20-25 yaşındaki bir genç tarafından yaşaması. Çünkü etrafta insanın nefsine yönelik olan o kadar çok unsur var ki. Fuarlara katılıyorum ya da mağazalarda satış temsilciliği yapıyorum. uygulanmaya çalışılması ise çok daha zor. Milli Görüş geleneğine ve düşüncesine sahip olan. bu yaşanan zorluğu şu sözleriyle açıklamaktadır: Günümüzde kendini dindar olarak tanımlayan bir insanın. Bu dönem benim için çok yoğun ve yorucu geçiyor. Allah affetsin. şu anda İlim Yayma Cemiyeti’nin yurtlarında kalan. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. ibadetlerin yerine getirilmesinin bir genç için ne kadar zor olduğu noktasındaki düşünceleri Fatih’in düşünceleri ile örtüşmektedir. sınıf öğrencisi olan ve Gülen Cemaati faaliyetlerinde aktif olarak çalışan Yusuf ise okul dışında çalışmak zorunda olduğunu ve dini alışkanlıklarını eskisi gibi yerine getiremediğini kendisini de eleştirerek şöyle açıklıyor: Okul dışında bir kitapevinde çalışıyorum. Maalesef inancımız gittikçe zayıflıyor. Nefsimize hâkim olamıyoruz. inandığı. Boş zamanım olduğunda ise camiye gitmek ya da Kuran okumak yerine dinlenmeyi tercih ediyorum. İstanbul Üniversitesi’nde iktisat okuyan 3. Nefs insana en hoş geleni. bildiği değerler ve kurallara uygun olarak yaşanması. sınıf öğrencisi olan Cafer’in günümüzde dini değer ve kuralların. . Her şey nefsimizi memnun etmek için hazırlanmış sanki. en kolay olanı yaptırıyor. Cafer.207 Dini değer ve kuralların yerine getirilmesi konusunda daha sert ve radikal bir duruşa sahip. Ama bir arkadaşım çağırsa koşa koşa gidiyorum yanına.

orucunu tutuyorsun.” Üniversite gençleri arasında en çok okunan. lise eğitimini yarıda bırakmış olan Dücane Cündioğlu. Bu konuda en dikkat çekici nokta ise bu seminerlere öğrencilerin katılımın yoğunluğudur. Seminer saatinde salonda yer bulunmamakta ve öğrencilerin birçoğu yerlere ve merdivenlere oturarak dinlemeye çalışmaktadırlar. bazen dini davranışlar ve görünümlerle bazı alışkanlıkların nasıl çeliştiğini açıklarken kendi gözlemlerine dayanarak şöyle bir yorum yapıyor: Çok güzel.208 Nefs ile mücadelenin tamamen kişinin kendiyle bir mücadelesi olduğunu söyleyen Hasan. Öfke ile asabiye ile aramıza mesafe koymak demektir. yazdıklarına referans verilen kişidir. Gündüzleri aramıza cinsellikle mesafe koymak demektir. yaklaşık on yıldır Atatürk Kültür Merkezi’nde gençlere mantık ve felsefe seminerleri vermektedir. 2009 yılının Eylül ayından itibaren Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde devam etmektedir. şeytandan korunmak demektir. Ve bu yoğunluk her yıl artan bir biçimde devam etmektedir. dinlenen ve bir kanaat önderi olarak tanımlanabilecek olan Dücane Cundioğlu395. 395 . İki haftada bir yapılan ve “metafizik soruşturmalar” adı altından sürdürülen bu seminerlere. gençlerle yapılan derinlemesine görüşmelerde en çok düşüncelerine. Nefsi tutmak demektir. Yemek içmekle aramıza mesafe koymak demektir. Hasan’a göre “tüm günahlarımızın tek sorumlusu içimizdeki şeytanı temsil eden nefsimizdir.. dini hassasiyetlerin var ama bir arkadaşın akşam Taksim'e seni içki içmeye çağırıyor ya da içkili bir ortama davet ediyor. Neden bu mesafeleri Burada Dücane Cündioğlu’nun özellikle gençlerle olan ilişkisinden ve onları nasıl derin bir biçimde etkilediğinden kısaca bahsetmek gerekirse. Ayrıca Cündioğlu. “Eeeee gitme o zaman” dendiğinde ise "nefsim istiyorsa ben ne yapayım" cevabını alıyorsunuz. Şeytanı tutmak. namaz kılıyorsun. Kuvveyi şeheviyeyi [şehvet] tutmak. nefsi insanoğlunun mücadele etmesi gereken şeytanlardan biri olarak tanımlarken neden bu nefs ile mücadele edilmesi gerektiğini şöyle açıklamaktadır: Oruç Arapça bir kelimedir ve tutmak anlamına gelir. kuvveyi gadabiyeyi [öfke] tutmaktır.

Öfkeli bir insanın aklı çalışmaz. kişilik”396 olarak tanımlanan “nefs” kavramı. akla insanın kendi öz varlığı ile mücadele içinde olduğunu düşüncesini getirmektedir. Ayrıca Bauman’a göre homojen bir toplum algısına sahip olan modernlik anlayışı içinde düzeni. Şehvet halindeki bir insanın aklı çalışmaz. Dolayısıyla din. bu durumun yani dinin kişinin kendi öz varlığına uygun değil midir?” sorusu dikkate değerdir. Bellah’ın kullandığı “sivil din” tanımlaması (her ne kadar Bellah kitabi dinleri sivil din tanımlamasının dışında tutsa da). modern bilimin ilkelerine. Kelime anlamı itibariyle “öz varlık. kendi kendine muhakemeyi etkin kılan “vicdan” duygusu ile sağlanmaktadır. düzenleme Bauman’a göre özü itibariyle.209 koyarız? Bu yetiler faaliyette iken akıl ve gönül birlikte çalışmaz. bir varlık olarak insanı ehlileştiren ya da ehlileştirme ve disipline etme amacında olan belki de ilk ve en önemli güç mekanizmalarından biri olarak değerlendirilebilir. BAUMAN. tasarımı bozan. bu duruma uygun düşen bir tanımlamadır. Yani bunları engellediğimizde gönlümüzün çalışmasını sağlarız. 1465. dolayısıyla da amaç ve anlamı reddeden 396 397 Türkçe Sözlük. . kurallar ve bunların kendi yaşamında uygulanması noktasında zorluk yaşıyorsa. Bu noktada ise “eğer kişi dini değerler. Yine disipline etme ya da ehlileştirme yoluyla belli bir düzene sokma. 56. Böyle bir disipline etme noktasında ise kontrol. Aklımızın tefekkür etme imkânını arttırmış oluruz. (16). bir içselleştirme mekanizması ile insanları kontrol altına alma ve herhangi bir dışsal kontrol ve baskı olmaksızın kurallara uymalarının sağlanması noktasında.397 Dolayısıyla bu noktadan baktığımızda modernlik ve din arasındaki görünen gerilimlerin tersine aslında bir uygunluğun var olduğu. Bkz. Bu durum ise aslında dinin yapı ve işleyiş olarak modern bir özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. uyumu. Allah korkusu ve bunun oluşturduğu. TDK. en azından böylesi bir düzene sokma ve kontrol etme mantığının aslında modern bir tavır ve anlayış olduğu söylenebilir. daha genel anlamda da modernliğin ruhuna uygun rasyonel bir etkinliktir.

Aile ve Toplumsal Çevre: Ailenin ve içinde bulunulan çevrenin dini pratikler üzerindeki doğrudan ve dolaylı baskısı üzerinde durulduğunda ise çok az bir kısmının doğrudan bir baskı ile karşı karşıya olduklarını ifade ettikleri görülmektedir. böylece bir birbirine benzer görünümlerin olduğu homojen bir topluma ulaşma amacında olan bir kurum olarak düşünülebilir. Dolayısıyla nefs ile mücadele etmede din. Fakat kişi bunun bir baskı unsuru olduğunu ancak içinde bulunduğu toplumsal çevrenin dışına çıktığında ve farklı yaşam biçimleri ile karşılaştığında yani yetiştiği toplumsal çevreye ve dini yaşam biçimlerine ancak dışarıdan baktığında fark edebilmektedir.2. 58. İlköğretim yıllarından bu yana (belirli aralıklarla) cemaat evlerinde ve yurtlarında kalan Fatih. bunların sorgulanması ve içselleştirilmesi ise sonrasında yaşanmaktadır. doğal olanın karşısında ve onu ehlileştirme amaç ve çabasında olan.1. 5. Bu durum ise beraberinde eleştiriyi. çevreye uyum amacı sonucu ortaya çıkan ve kişinin farkında olmadığı bir baskı biçimidir. içinde bulunulan çevrenin..k.2.210 her şey Doğa’dır. dini davranışların yerine getirilmesi noktasında nasıl bir güce ve etkiye sahip olduğunu açıklarken öncelikle tek başına bireyin nefsi ile mücadele etmekte daha güçsüz olduğunu ama grup içinde dışlanma 398 A. insanın doğal olan ve kendi öz varlığını ifade eden nefsi ile mücadele etmesi gibi. Fakat burada asıl söz konusu olan baskı. dini değer ve kurallara yüklenen anlamların değişimini de beraber getirmektedir. Tıpkı.398 Buna dayanarak düzeni korumak için bu doğal olan ile mücadele etmek gerekmektedir. Önce dini anlamda pratikler öğrenilmekte ve yerine getirilmekte. Önceki bölümde de üzerinde durulduğu gibi görüşmeciler bir çok dini pratiklerini sırf ailesinden ve çevresinden öyle gördükleri için yapmaya başladıklarını ifade etmişlerdir.g. .

ilahiyatçılar gelir dersler. topluluk dini olmasının en önemli nedeninin bu olduğunu söylemektedir: Üniversiteye başladığım yıllarda İlim Yayma Cemiyeti'nin yurtlarında kaldım. Önce istemesem de dinlemek zorunda kalırdım. sohbetler verirlerdir. İşte sabah namazına aynı odada bir kaç kişi ile birlikte kalıyorsanız onlarla birlikte kalkmaya başlıyorsunuz. etrafınızdaki insanlar sizin hassas olduğunuz şeyleri.211 korkusunun nefsin önüne geçebildiğini açıklamaya çalışmaktadır. Dini konularda yeni bir şeyler öğrenmeye başladıkça hoşuma gitmeye başladı. Din konusunda. davranışları sergiliyorlarsa. İslam üzerine hocalar. Yani gruba uyum sağlamaya başlıyorsunuz. yön vermeye başladı. Bu yurtlarda haftada dört gün dini içerikli sohbetler oluyordu. Çevrenin bireyler üzerindeki baskısı konusunda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 3. Topluluk içinde olduğunuzda ister istemez içinde bulunduğunuz çevreye uyumla birlikte etkilenmeye başlıyorsunuz. siz de ister istemez tek başınıza size zor gelen şeyleri onlarla birlikte yapmaya başlıyorsunuz. içinde bulunulan cemaatin ya da grubun birey üzerinde nasıl baskıcı bir güce sahip olduğunu şu sözleriyle açıklamaktadır: Dini alışkanlıkların yerine getirilmesinde toplumun bakışı çok önemlidir. sınıf öğrencisi olan Hasan. uzun yıllar Gülen Cemaati içinde yer almış ve cemaate hizmet etmiş fakat sonrasında ise dini konularda cemaatin baskıcı yönünü eleştirerek cemaatten uzaklaşmıştır. Böyle bir deneyim sonrasında Hasan. Zamanla bu öğrenme süreci doğrudan gündelik yaşamımı da etkilemeye. Ayrıca İslam dininin bir cemaat. Aynı şekilde dindar bir kesimde biri vakit namazını kaçırır ya da bir cumaya gitmezse yadırganır. Belki tek başınıza sabah namazına kalkmak zor geliyor ama grup olunca ister istemez bunu daha kolay yapıyorsunuz ve sabah namazından kaçma ihtimalin[iz] azalıyor. kötü . eleştirilir. Laik bir kesimde biri gider namaz kılarsa yadırganır.

istemeyerek de olsa namaz kılmaya gittim. gerçek bir maneviyata sahip olmadığınız anlamına gelir. İçinde bulunduğunuz çevredeki hâkim olan tavır sizin davranışlarınızı belirleyen bir unsurdur. Allah katında o namazın kabul olup olmaması gibi bir durum söz konusu değildir. Yani burada içinde bulunduğunuz çevrenin bir baskısı söz konusudur. sol elin kullanılmasının Şeytan’ın hoşuna giden davranışlardan biri olduğu gerekçesiyle kullanılmaması gerektiği düşüncesi çocukluğundan bu yana içselleştirilmiş olan bir düşünce ve davranış biçimidir. Hasan’ın bu bakışını eleştiren Fatih ise çevrenin bu baskıcı yönünün birey için aslında olumlu bir etkiye sahip olduğunu söylerken. zorla da olsa o namazı kıldığım da bile bunun sevabının ne olacağını bilemezsiniz. zorla ve baskıyla yapılan birçok davranışın maneviyat noktasında değerini vurgulayarak şöyle bir açıklama yapmaktadır: Hiçbir dinin ibadet biçimleri toplumsal olarak oluşturulmamıştır. Bana namaz kılmak zor geldiğinde bile. Tüm bu görüşmelere bakıldığında her ne kadar ailenin ve çevrenin dini konulardaki etkisi. güçtür. görüşmeciler bunun olumlu yönüne . baskı olarak tanımlansa bile. Bu ise gerçekten o dini değerleri içselleştirmediğiniz. Mesela şu an bana namaz kılmak çok zor geliyor ve arkadaşım yanıma gelip "hadi namaz kılmaya gidelim” dedi ve ben zorla da olsa. acaba kılmazsam ne derler korkusuyla kılarsınız. Yani gerçekten o an içinizden geldiği için namaz kılmaz.212 gözle bakılır ve hatta dışlanır. Çevrenin dini kurallar noktasında birey üzerindeki baskısı ile ilgili olarak dikkat çekici örnek ise Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği son sınıf öğrencisi olan Metin’in solak olmasına ve sağ elini kullanmakta çok güçlük çekmesine rağmen. Herkes için bunu söylemiyorum ama genelde benim gözlemlediğim böyle bir durumdur.

Ama namaz kıldığımı öğrendiklerinde yavaş yavaş uzaklaşıyorlardı. Milli Görüş ve Saadet Partisi geleneğine sahip bir ailede yetişen. dini görünümleri ve davranışları nedeniyle dışlanmalarıyla sonuçlanan bir baskıdır. Burada ise söz konusu olan gençler arasında zaman zaman doğrudan baskılarla zaman zaman ise içinde bulunulan ortama uyum amacıyla ortaya çıkan dini yaşam biçimleridir. dindar olmayan (öğrencilerin laik.213 vurgu yapmaktadırlar. üniversite çevresindeki arkadaşlarının kendi dini alışkanlıklarını nasıl yadırgadıklarını ve karşılaştığı zorlukları kendi deneyimleri etrafında şöyle açıklamaktadır: Dindarlığıma ilişkin çevreden gelen baskılarla ilk lise dönemimde karşılaştım. kendi ailelerinin ve çevrelerinin dışına çıktıklarında başka bir baskı biçimiyle karşılaştıkları söylenebilir. Üniversiteye başladığımda ise önce üniversitenin amatör müzik grubuna katıldım ve çok başarılı bir grup haline geldik. Bu. . ulusalcı ya da Kemalist olarak tanımladıkları) gençlerin. Burada baskı çift yönlü işleyen bir unsurdur. Arkadaşlarım önce müzikle ilgilendiğim ve gitar çaldığım için benimle arkadaşlık yapıyorlardı. Nedeni ise dışlanma korkusu ve gruptan çıkarılmaktı. Dolayısıyla dini değerler ve kurallar noktasında bu gençler. Bu olumlama biçimi ise kendi dindarlıklarına tam olarak dışarıdan bakamadıkları ve değerlendiremedikleri anlamına gelmektedir. üniversite döneminde ise dini bir kimliğe sahip olduğu ve yerine getirdiği dini pratiklerinden dolayı da dindar olmayan bir çevrenin baskısı ile karşı karşıya kalmaktadır. Rock müzikle ilgilenen ve barlar da gitar çalıp şarkı söyleyen Faruk. üniversite yaşamı ile birlikte. Öğrenci dini pratikleri yerine getirmesi noktasında ailesinden ve çevresinde bir baskı ile karşı karşıya iken. dindar olan gençleri. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlamacılığı bölümünde okuyan. Ama ilkokuldan beri hiç aksatmadığım namazlarımı kılmamaya ve stüdyo çalışmalarının olduğu zamanlarda oruçlarımı tutmamaya başladım.

214 Çevrenin ötekileştiren. üniversite yönetiminden ve öğretim üyelerinden geldiğini şöyle ifade etmektedir: Birçok arkadaşımız hocaların kendilerine İslami kimliklerinden dolayı olumsuz davranmalarından çekindikleri için bu kimliklerini saklamaya çalışıyorlar. Özellikle Hukuk Fakültesi ve Mimarlık Fakültelerinde bunun çok yoğun yaşandığını görüyoruz. tepkilerle karşı karşıya olduklarını dile getirmektedirler. Bu tavrının ise kesinlikle dindar olmamdan kaynaklandığını düşünüyorum. bu ise bizi dinimizden yavaş yavaş uzaklaştırmaktadır. dışlayan baskısıyla en çok karşılaşan. Bu baskının derecesi ve ölçüsü ise öncelikle cinsiyet noktasında farklılaşmaktadır. bu baskının sadece öğrencilerden kaynaklanmadığını. Dindar gençliğin gerek kendi çevrelerinden gerekse laik kesimden gelen baskılardan bahsedilmiştir. Erkek öğrenciler ise bu konuda herhangi bir baskı ya da eleştiriyle karşı karşıya olmadıklarını ifade etmektedirler. üniversite döneminde kendi dini görünümüne ve davranışlarına ilişkin karşılaştığı baskıcı durumu anlatırken. Bir vakıf üniversitesinde mühendislik okuyan 2. sınıf öğrencisi Zeynep. dinin görünür unsurlarını taşıyan kız öğrencilerdir. Vakıf üniversitelerde içinde bulunulan sosyal çevrenin yapmış olduğu baskılar öğrencileri temel dini ibadetlerinden. Dindar kadın öğrenciler gerek üniversitelerde gerekse toplumun diğer alanlarında bazen doğrudan bazen de psikolojik baskılarla. Birçok arkadaşımın bu konuda ciddi değişimler yaşadığına şahit oldum. dini alışkanlıklarından uzaklaştırırken devlet üniversitelerinde ise toplumsal çevrenin baskısının daha az olduğu görülmektedir. Yani tüm bu etkenler bizim kendimizi saklamamıza neden olmakta. Elbette bu onların dini inançlarının zayıf olmasından kaynaklanıyor ama içinde bulunduğumuz çevre ise bu konuda çok ağır baskılar yapıyor. Cinsiyete dayalı bu . Hatta hazırlık sınıfında okurken İngilizce hocamız benim quiz kâğıtlarıma not vermezdi ve hatırlattığımda ise verebileceği en düşük notu verirdi.

erkeklerin sakallı olması) bir takım biçimler. Aslında dindarlıklarını istedikleri gibi yaşayamayan bu öğrenciler hem ait oldukları dini gruplar içinde hem de diğer sosyal çevreleri içinde tam olarak her iki tarafa da dâhil olamayan bir “arafta olma” durumu sergilemektedirler. Sonuç olarak öğrencilerin gerek içinde bulundukları dini gruplar tarafından dini pratiklerin yerine getirilmesi noktasında gerekse dindar olmayan kesim tarafından dışlamaları sonucu ortaya çıkan ikili bir baskı durumu söz konusudur. toplum içinde İslamcı hareketin en önemli simgeleri . Bu iki taraftan da baskı ile karşı karşıya kalan öğrenciler. kendi seçkinlerini ve kendi ideolojik kurumlarını yaratmıştır. 5. içlerinde İslami bir kimliğe sahip pek çok ulusal-yerel televizyon ve radyo kanalı da bulunan basın ve yayın organlarında dile getirilmesi ve tartışılması ile İslami düşünceye siyasal alanda meşruluk kazanmasına neden olmuştur.3. namaz kılmak gibi. barındığı cemaat evinden uzaklaştırılmamak için istemediği halde toplantı ve sohbetlere katılmak.2. Örneğin.1. Ya da bir öğrencinin arkadaşlık ortamından dışlanmamak için dindarlığını gizlemeye çalışması gibi. Böylece İslamcı aydınların düşüncelerinin. Ayrıca İslamcı seçkin statüsünün göstergeleri olması noktasında dış görünüşle ilgili (kadınların başörtüsü ve giyim tarzları. “taktikler” olarak değerlendirilebilecek bir takım davranışlarla. İslamcı bireyin kendini sunuşunun özgün tarzı.215 farklılığın nedeni olarak ise kadınların dini sembolleri doğrudan taşıdıkları ve bu kimliklerinin daha doğrudan gözlenebilir olduğu söylenebilir. beraberinde kanaat önderlerini. bu çevrelerden edindikleri çıkarlarını korumak amacıyla farklıklarını törpüleyerek uyum sağlamaya çalıştıkları görülmektedir. Uyum sağlayamayanlar ise içinde bulundukları bu çevrelerden dışlanma ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Kanaat Önderleri Olarak İslami Seçkinler: 1980 sonrası bu dönemde toplumun hemen hemen tüm kesimlerine ideolojik bir düşünce biçimi olarak yayılan İslami hareket.

Fatma Karabıyık Barbarosoğlu. İslamcı siyasal proje ile ilgisi olmayan günlük yaşamda da derin kültürel yankılar bulmaya başlamıştır. (231). Bu isimlere Ali Bulaç. . Her şeyden önce İslami kesimde gerek kitapları.399 İslami seçkinleri siyasal alanlarda kendi söylemleriyle görmek mümkündür. Tarık Tufan. İsmet Özel’in yanı sıra ilahiyatçılardan Hayrettin Karaman ve İsmail Kara da eklenebilir. kurallara ve bunlardan hareketle dindarlığa yaptığı yorumlamaların öğrencilerin yaptığı yorumlamalarla doğrudan örtüştüğü görülmektedir. Mustafa Kutlu. yazıları gerekse toplantıları. Bu konuda derinlemesine bir görüşme yapılan Dücane Cündioğlu’nun en temel dini değerlere. Cündioğlu’nun “kendinizi dindar olarak 399 Bkz. Ayrıca Sibel Eraslan. Bülent Akyürek ve Yusuf Kaplan en çok bahsedilen kişilerdir. dindarlığa ve İslami yaşam biçimlerine ilişkin temel tavır ve düşüncelerini doğrudan etkilediği görülmektedir. Selaattin Yusuf. Günümüzde dindar üniversite gençleri arasında etkili olan kanaat önderleri olarak Dücane Cundioğlu. Yapılan derinlemesine görüşmelere dayanarak “kanaat önderleri” olarak tanımlayabileceğimiz bu kişilerin gençlerin dine. kitap ve konuşmaları en çok takip edilen kişilerdir. İsmail Kılıçaraslan. Ve bu kişiler İslami söylemleriyle halk arasında yönlendirici bir güce ve etkiye sahip olmaya başlamışlardır. gençler üzerinde de güçlü bir etkiye sahiptirler. Mustafa İslamoğlu. Bu gençlerle yapılan görüşmelerde de Cündioğlu sık sık referans gösterilmektedir. Süheyb Öğüt. Fakat İslami seçkinler diye sorulduğunda ilk olarak erkekler akla gelmektedir. Ayşe Böhürler. Ayrıca bu öğrenciler Cündioğlu’nun on beş günde bir Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde yapmış olduğu “Metafizik Soruşturmalar” adlı seminer derslerini eksiksiz takip etmektedirler. konferanslarıyla düşünceleri yaygılaşmaya başlayan bu seçkin kesim. Nihal Bengisu Karac ise kadın kanaat önderleri olarak yazı. Kadınlar ise ancak sorulduğunda birkaç isim verilebilmektedir.216 olarak yorumlanmıştır. 207. Cahit Zarifoğlu. seminerleri. WHITE. Murat Menteş. Hakan Albayrak. Dolayısıyla bu biçimler.

Kıtmir’in de Cennet’le falan derdi olmaz. Kıtmir’in400 vazifesindeyim. para biriktirmekle. İbadetin kendisiyle elde edilecek maksatları vardır. bu yağlı kemikleri dünyada iken reddettim. Yani burada kendini unutan. Mağaradakileri koruma görevi Kıtmir’e verilmiştir ve Ashâb-ı Keyf ile birlikte Cennet'e gireceğine inanılır. Yani Kıtmir şehir içinde kemik arardı eğer Cennet’te kendisine verilecek olan büyük kemikleri hayal etseydi. daha büyüklerini elde etmek için mi? Zannetmiyorum. makam mevki peşinde koşarak bir ömür harcayan insanların yaptıklarının doğru olmadığını söyleyen. Yani bu ibadetlerin bir işe yaraması Kıtmir: Ashâb-ı Keyfin (Hz İsa’nın dininden) din düşmanları her tarafı kapladığı bir zamanda dinlerini korumak için her şeylerini terk edip hicret eden ve Efsûs (Tarsus)'daki mağarada bulunan yedi kişiden birinin köpeğinin adıdır.” Mağara kapısında yedi uyuyanları bekledi. kendini unutmak pahasına dünya nimetlerinin peşinden koşan. Muhtemelen Kıtmir öteki tarafa gittiğinde şöyle diyecektir: “ben bunları. Bu dünyada kendilerinin peşinden koşanlar öteki dünyada başkalarını bulmayacaklar. Herkes neyi arıyorsa onu bulacaktır. İbadetin kendisi maksat değildir. Diğer yandan Dücane Cündioğlu ile “ibadet biçimleri üzerine” yaptığımız görüşmede gerek ibadetlerin maksadı gerekse İslam dininin bu dünyadaki görevi noktasındaki yorumları da dindar gençlerin düşünce ve tavırlarını etkilemiş bir bakış açısı olduğundan oldukça ilgi çekicidir: İbadetlerin bir maksadı vardır. 400 . peşinden koşulabilecek daha değerli şeyler olduğunu hatırlatanlar yani o nimetleri buradayken reddedenler öteki dünyada bu nimetler için o kadar sıkıntıya girmezler. Her kim bu dünya da neyin peşinde koştu ise öteki dünyada onu bulacaktır.217 tanımlayabilir misiniz?” sorusuna verdiği cevap birçok gencin verdiği cevaplarda olduğu gibi ahlaki bir davranış bütünlüğü ve tevazu içinde olma biçimindeki tanımlamalarla benzer bir içeriğe sahiptir: Ben kendimi dindar bir insan olarak tanımlayamam.

onların sahip olamadıkları neleri var? Kiliseye gitme. Aksi takdirde namaz basit bir yatıp kalkmaya. ne diyebiliriz. Fransız. insan vicdanın rahatlatan bir vergi gibi anlaşılmaya başlar. birçok hayvanın soyu tükeniyor. nasıl bir hikmet hazinesidir ki dünyada olup bitenlere karşı hiçbir sözü yoktur? Yani camilerde yatıp kalkmakla. Demezler mi insana bu nasıl dindir ki. Hamursuz yerine oruç . can verecek olan insandır. tüm bunlarla dünya da olup bitenlere karşı bir şeyler söylemiş olur muyuz? Bir batılı ile karşılaşsak. abdest basit bir el yüz yıkama âdetine dönüşür ve oruç belli bir süre içinde perhiz yapmak manasına gelir. Ayrıca Cündioğlu Müslüman’ın bu dünyadaki vazifesi üzerine yaptığı yorumlarla İslami gençliğin sorgulayan yönünü ve bunun önemini vurgularken şu örnekleri vermektedir: Kutuplarda buzlar eriyor. teravi namazı kılmakla. (Alman. Japon. nasıl son peygamberin kitabıdır ki. bir basamak olduğu düşünülmektedir. Bu yorumlamalar İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 3. Şeytanlarına boyun eğdirmek için. Bu düşünce biçimi ise gençler arasında yaygınlaşmaya ve buna dayanarak en temel ibadet biçimlerinin amacı ve nedeni sorgulanır olmaya başlamaktadır.218 gerekir. sınıf öğrencisi olan Ahmet’in ibadetlere ilişkin yorumları ile hemen hemen aynıdır. İsa’nın heykeli karşısında eğilme gel camide namaz kıl. bu dünyaya salıverilmiş şeytanlara boyun eğdirmek için bir şeyler yapmış olurlar. Amerikalı ile) ve bize dese ki “bende olmayan neyi teklif ediyorsun. Yani ibadetlerin yüksek ahlaka ulaşmak için bir araç. “farkınız ne” deseler. Zekât. İnanan insanlar bu yaptıklarına bir şeyler vererek yaptıklarında bir şeyler yapmış olurlar. teklif edebilecekleri. ne söyleyeceğiz? Müslümanların Müslüman olmayanlara söyleyebilecekleri. haccın da bir seyahatten farkı kalmaz. dünyaya dair”. neyi söylüyorsun hayata. Burada Cündioğlu ibadetleri araçsallaştırmaktadır. camiye git. Yani “siz ey Müslümanlar biz batılılarda olmayan kıymetli neyiniz var” deseler. doğa iflas etmek üzere ve doğa yavaş yavaş intikamını alıyor insandan. Bu ibadetlere ruh verecek.

(11/01/2010). Farabi ile İbni Sina ile ve onların kitapları ile yetişmişlerdir. Musa’yı bile biz terbiye ettik. Ne diyeceğiz? İbadetleri ibadetlerle mi değiş tokuş edeceğiz? Yahudiler bizim eski talebelerimizdir. Bunda ise elbette İslami seçkinlerin önderliği ve etkisi büyüktür. Yapılan görüşmelerde ismi sık sık geçen ve yazılarında sert bir İslami söyleme sahip olan köşe yazarlarından Bülent Akyürek’in bir köşe yazısındaki “dindarlık ve İslamcılık” konulu yorum ve açıklamalarının daha radikal bir bakışa sahip olan dindar öğrenciler arasında önemli bir referans noktası olduğu görülmektedir. 401 Kılıçarslan. .html. Elbette İslami seçkinler arasında da düşünsel ve yaşamsal farklılıklar söz konusu olduğundan tek bir seçkinler grubundan bahsetmek mümkün değildir.com/yazarlar/194. Ramazan ayında oruç tuttuğunda kötülüğe karşı daha donanımlı bir hale mi geliyor? Dolayısıyla bu açıklamalar.219 tut. namaz kılmaya başladığında ya da hacca gittiğinde Kâbe’yi tavaf ettiğinde. Vapurlar filan…”. İsmail http://habertaraf. Yani gençler geleneksel olan dindarlığın artık daha derinlemesine. “İslamcılık. hayata dair söyleyecek hangi sözümüz vardır? Ya da söylenecek çok şey varda bizler mi duymuyoruz? Şunu düşünmek zorundayız: “Bir insanı camiye soktuğumuzda. daha niteliksel olarak gerçek anlamını bulmak adına sorgulanması yönünde bir tavra sahip olmaya başlamışlardır. dindarlığın biçimsel bir özelliğe sahip olmaya başladığı ve gerçek anlamının artık sorgulanmayarak geleneksel bir hale büründüğü eleştirisini de içinde barındırmaktadır. yatıp kalkmaya. Bu seçkinler arasında çok esnek bir tavra ve söyleme sahip olanlar olduğu gibi radikal söylemlere sahip olanlar da vardır. Bülent Akyürek ilgili köşe yazısında günümüzdeki İslami yaşam biçimlerini eleştirerek şöyle bir ayrım noktasına gelmiştir401: Bülent AKYÜREK. Noel yerine mevlit-i nebiyi kutla. Ama irfan nazarında bizim dünyaya.

artık göremez olduğunu ifade ettiği olması gereken Müslüman sıfatının özelliklerini ise şöyle ifade etmektedir: Zahirine [yani dış görünümüne] bakarak "bak bir Müslüman geliyor" diyemez olduk. Bu laikleşme süreci nereye kadar devam edecek? Uzlete mi çekilsek. İslâmcıysanız barın kapısında "Bir arkadaşa bakıp çıkıcam abi” deme şansınız vardır. Benzer bir biçimde İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü 2. Kötüyle değil kötülükle mücadele eder. sınıf öğrencisi olan Ahmet. Kendisini yolundan edecek her şeye karşı tavırlıdır.220 Yanlışım varsa Allah affetsin ama benim de yıllardır kafayı yorduğum bir konudur bu. Allah'a sığınır. namazlarını kılan. Dudakları duayla kımıl kımıl.. Hareket alanları ve manevra kabiliyeti geniştir. kendi muhasebesini yapar ve sonrası için ise bazen tedbir alır. dinin felsefesi. sadece kendimizi mi kınasak. bilmiyorum ki ne yapsak da artık Müslümanlara soru sormayı bırakıp mutmain olsak. tespihli. Bir kaç kez televizyonlarda söyledim diye topa tuttular." Çünkü mümin. başına gelen şeylerden dolayı karşısındakini suçlamaz. duymaz. Mümin ise yaban eşeği gibi inatçıdır. Bir İslâmcının gün içinde girip çıkacağı mekânların sayısı müminden çoktur ve bunun için kınanmaz. İslâmcının belâ anında liberal veya demokrat bir partiye oy verebilme hakkı gizlidir. işitmez. Görmez. hacıyağı kokan. çok büyük bir hayranı olduğu Dücane Cündioğlu’nu referans alarak bir . başına bir iş geldiği zaman karakola. İslamcılık. siyaseti ve yaşam biçimi olarak karşımızda duruyor. çok şükür yobazdır! Akyürek yine aynı yazısında kendi dindar tanımlamasını (dindar kavramı yerine Müslüman kavramını tercih ettiğini de vurgulayarak) ve özlemini duyduğu. eşkali belli Müslümanları özledik. Müminle İslâmcı arasındaki fark sorulmuştu bana. mahkemeye koşar fakat mümin ya affeder ya da Allah'a havale eder.. Demiştim ki "İslâmcı.

Çünkü bu ürünler gençler arasında ciddi olarak takip edilmekte ve iletişimi sağlayan sembolik bir dile dönüşmeye başlamaktadır. 32. . İslami değer ve sembollerin popüler kültür ürünleri içinde işlenmesi. (216).221 değerlendirme yaparken İslami yaşam biçimlerini ve İslami kesim içinde yaygınlaşan dindarlık algılarının da bir eleştirisini yapmaktadır: Dücane hocanın bu konuda söylediği şu söz sanırım bizim içimizdeki en büyük sorunu açık bir biçimde tanımlamaktadır: “Maalesef tüm günahlarımız şeriata uygun”. Yani şer-i hükümlere göre hepimiz günahkâr ve hepimiz en ağır suçlara mahkûmuz. Gençler üzerindeki bu etkiler özellikle sinemadan tiyatroya edebiyattan müziğe kadar İslami alanda popülerleşen kültür ürünleri aracılığıyla daha etkili bir biçimde gerçekleşmektedir. toplumda olanı düşünceye. Elbette popüler kültür sadece gençliğe hitap etmemektedir. ÇİĞDEM. Elbette ki bu sembolik dilin dönüştürüldüğü yaşamsal pratikler ve paylaşıldığı toplumsallaşma mekânları da büyük önem taşımaktadır.403 Dolayısıyla kanaat önderleri olarak İslamcı 402 403 Bkz. özellikle de üniversiteli gençler arasında bir toplumsallaşma aracı olarak ortak bir dilin yaratılmasını sağlamıştır. Sadece dindar olmayan kesim değil. (5). eskilerin yorumlanmasında ve yeni yorumlar kazanılmasında. 268. bu ürünlere İslami bir nitelik kazandırmış ve eğitimli. dindar kesim de bunun içine dâhildir. yeni biçimlerin üretilmesinde. Fakat tüketicilerin ve üreticilerin çoğu gençlerden oluşmaktadır. düşüncede olanı ise topluma siyaset aracılığı ile taşımaktır. zevklerin ve alışkanlıkların geliştirilmesinde ve böylece popüler gençlik kültürünün 402 yaratılmasında en etkin kesim olma özelliğini sürdürmektedirler. Bkz. İslamcı entelektüellerin görevi. SAKTANBER. Böylece gençler. ayrıca muhalif uygulamaların.

aynı konudan bahsederken bile hemen hemen aynı örnekleri kullandıkları görülmektedir. Bu durum ise gençlerin gündelik yaşamlarındaki birçok alışkanlıklarında etkili olmakta ve dine ilişkin düşünce ve tavırlarının daha da belirginleşmesine neden olmaktadır. kullandıkları. Dinin ortaya koyduğu değer ve kurallar aynı iken bu kuralların uygulanması. Mesela. Örneğin. ibadetlerin yerine getirilmesi gibi) önemli iken Dücane Cundioğlu’nun fikirlerini paylaşanlar arasında ise ibadetlerin araçsallaştırılarak gerçek amacın “ahlak sahibi” olma olduğu vurgulanmaktadır. Gençlerin Farklılaşan Dindarlık Algıları: Gençlerin dindarlık algılarının oluşmasında toplumsal çevrenin ne kadar güçlü bir etkiye sahip olduğu yapılan görüşmelerde sürekli dile getirilmektedir. içinde bulunulan .2. Dolayısıyla bu durumdan hareketle kanaat önderlerinden gençler arasına doğru yaygınlaşan bu söylem gençler arasında da düşünsel ve eylemsel farklılıklara neden olduğu söylenebilir. toplumdaki bireyleri özellikle de gençleri doğrudan etkilemekte ve düşünsel yapılarına yön ve biçim verebilmektedirler. Tüm İslami gençlik ve İslami seçkinler arasındaki düşünsel özelliklere baktığımızda. öğrenciler arasında dindarlık ölçütleri olarak Bülent Akyürek’in ifade ettiği biçimsel özellikler (örtünme biçimleri. gençler arasındaki İslami söylemin aslında yukarıdan aşağıya doğru yayıldığı söyleyebiliriz. gerek yapılan görüşmelerde gerek takip edilen gazete ve dergilerde.222 seçkinler.2. 5. özellikle üniversite gençleri arasında fikir öncülüğü. televizyon programlarında bu seçkinlerle hemen hemen aynı söyleme sahip oldukları. kanaat önderliği yaptığı söylenebilir. cümlelerde. Daha çok okuyan. Sonuç olarak gençler arasında yukardan aşağıya doğru beslenen bir İslami söylemin varlığından bahsetmek mümkündür. daha çok sorgulayan ve böylece ait oldukları dini daha çok anlamaya yönelen üniversite gençleri kendi fikir önderlerini seçmekte ve onları takip etmeye çalışmaktadırlar. kelimelerde karşımıza çıkmakta. Yani İslami seçkinlerin söylemsel düzeyde.

yargılama ve eleştirme genel tavrı içinde olan üniversite gençleri arasında içinde bulunduğu ortama göre şekillenen bir dindarlık algısının ortaya çıktığı görülmektedir. Özellikle kent hayatında kişilerin eğitim. Ayrıca görüşme yapılan 60 üniversite genci arasında dindarlığın en önemli ölçütü olarak. ekonomik ve kültürel özellikleri ölçüsünde dini değer ve kurallar farklı olarak anlamlandırılmakta ve yorumlanmaktadır. rasyonel bakışın ve ahlaki özelliklerin en önemli ölçütler olduğu görülmektedir. . Bu yorumlamalara dayanarak da gündelik yaşam pratiklerine dâhil edilmeye çalışılmaktadır.223 toplumsal çevre ve kültürel yapıya göre farklı görünümlere neden olabilmektedir. Toplamda değişkenler birbirlerine çok yakın gibi görünseler de sınıflar arasındaki dağılıma bakıldığında. Elbette bu durumu modernliğin genel çerçevesi içinde rasyonelliğin temel ilkeleri ile yeniden açıklanmaya çalışılan düşünsel ve eylemsel bir görünüm olarak değerlendirmek mümkündür. Sonuç olarak da özellikle sorgulama. Aşağıdaki 9 numaralı grafiğe bakıldığında öğrencilere yöneltilen “dindarlığın en temel ölçütü nedir” sorusuna verilen yanıtların hemen hemen eşit bir oranda farklı niteliklere sahip olduğu görülmektedir. dindarlık ölçülerinden biri artarken diğerinin azaldığı görülmektedir. ibadetlerin.

fen bilimleri-sosyal bilimler. yaşam biçimleri ve dini ibadetlere bakış noktasında çok ciddi ve belirgin farklılıkların olduğu gözlemlenmektedir. kadın-erkek. Bu farklılıklar ise kır-kent. devlet üniversitesi-vakıf üniversitesi. üniversite öncesindeki yaşamı İstanbul dışında geçen bir gencin dindarlık algısı ile İstanbul’da geçmiş bir genç arasında özellikle dini ibadetlerin yerine getirilmesi noktasında farklılıkların ortaya çıktığı görülmektedir. Kır-kent ayrımı noktasında baktığımızda.224 Rasyonel bir bakışa sahip olmak Önce ahlak sahibi olmak Dini temsil etmek Dini tebliğ etmek Bir dini gruba ait olmak İbadetleri eksiksiz yerine getirmek Teslimiyet içinde olmak Grafik 9: Dindarlık ölçülerinin tüm sınıflar arasındaki toplam dağılımı Yapılan derinlemesine görüşmeleri ele aldığımızda üniversitede ilk yılları ve son yılları olan öğrenciler arasında dini pratik. okunan sınıflar gibi değişkenler noktasında iyice belirginleşmektedir. .

Yani gençlerin bugünkü dindarlık algısında çocukluğunda. aile içinde almış olduğu dini bilgi ve örnekler çok etkili olmaktadır. . Bir dini gruba bağlılık kırsal alanlarda önemli bir değere sahipken.225 12 Rasyonel bir bakışa sahip olmak 10 Önce ahlak sahibi olmak Öğrenci Sayıs 8 6 4 2 0 Kır Kent Dini temsil etmek Dini tebliğ etmek Bir dini gruba ait olmak İbadetleri eksiksiz yerine getirmek Teslimiyet içinde olmak Grafik 10: Dindarlık ölçütlerinde kır-kent farklılığı Yukarıdaki grafiği incelendiğinde. Bir diğer dikkat çekici ölçüt ise bir dindarlığın bir dini gruba bağlı olup olmama noktasında tanımlanmasıdır. Ayrıca dinin tebliğ ve temsil edilmesinde de belirgin farklılıklar görülmektedir. okul ve mahalle hayatında. Konya’da. görüşmecilerden kırsal404 alanlarda (ya da taşra) yetişmiş gençlerin ibadetlere yükledikleri anlam en yüksek seviyede iken. bu ölçüt kent yaşamında yerini rasyonel bakışa ve ahlaklı olma ölçütüne bırakmaktadır. Kırsal alandan gelen öğrenciler dini tebliğ edilmesini önemli bulurken. Afyon’da ya da Anadolu’nun herhangi bir şehrinde yetişmiş olan bir gencin dindarlık tanımlaması ile büyük kentlerde. Mesela Erzurum’da. özellikle İstanbul’da yetişmiş bir gencin dindarlık tanımlaması ve ölçütü değişebilmektedir. kent yaşamında yetişen bir genç için bunun dindarlık noktasında belirleyici bir etkisi yoktur. Bu konuda tüm çocukluğu bir Anadolu kentinde geçmiş olan ve Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 404 Kırsal tanımlaması ile büyük kentler dışındaki Anadolu kentleri ifade edilmektedir. kent yaşamında yetişen öğrenciler dini temsil edilmesini daha önemli bulmaktadırlar.

En basitinden içki içenleri daha fazla görüyorsunuz. Buralarda ise daha serbest. daha esnek. daha rahat hatta tahayyül edemeyeceğimiz bir ölçüde.. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Gülen Cemaati Nakşibendi Tarikatı Süleymancılar İsmail Ağa Cemaati İskender Paşa Cemaati Rasyonel bir bakışa sahip olmak Önce ahlak sahibi olmak Dini temsil etmek Dini tebliğ etmek Bir dini gruba ait olmak İbadetleri eksiksiz yerine getirmek Teslimiyet içinde olmak Grafik 11: Dindarlık ölçütlerinin dini gruplara göre farklılığı .226 burslu olarak okuyan Alper. taşra-kent (kır-kent) ayrımını yaparken “dışarıdaki dindarlık” ve “çevre dindarlık” ifadelerini kullanmaktadır: Dışarıdaki dindarlık ile kendi çevremizdeki dindarlık çok farklı. Ayrıca gençlerin ait oldukları ya da kendilerini yakın hissettikleri cemaat ve tarikatlara olan bağlılıkları dindarlık algılarını ve ölçütlerini doğrudan etkilemekte ve bu konudaki duygu ve düşüncelerine yansımaktadır. Burada Alper.. Kız ve erkek arkadaşlıkları bile daha serbest. kent hayatında karşılaştığı dindarlığın farklı yorum ve ölçütlerini eleştirirken aslında taşra-kent farklılığını ve bu farklılığın nedenini açıkça ortaya koymaya çalışmaktadır. Biz Anadolu'da daha katı bir muhafazakâr bir dindarlık yaşadık.

ahlak sahibi olma ve bir dini gruba ait olma ölçeğinde tanımlarken.227 Yukarıdaki grafiğe göre en dikkat çekici durum Gülen Cemaati’ne yakın olan görüşmecilerin dindarlığı rasyonel bakış açısı. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kadın Erkek İbadetleri eksiksiz yerine getirmek Teslimiyet içinde olmak Rasyonel bir bakışa sahip olmak Önce ahlak sahibi olmak Dini temsil etmek Dini tebliğ etmek Bir dini gruba ait olmak Grafik 12: Dindarlık ölçütlerinde kadın-erkek farklılığı . Elbette bu grafiği değerlendirirken bahsedilen dini gruplar arasındaki görüşme sayılarının aynı olmadığını da unutmamak gerekir. Diğer dini gruplardan öğrencilerle. Gülen Cemaati öğrencilerine göre kendi içlerinde kapalı bir yapıya sahip olduklarından çoğuna ulaşılamamış. Bir diğer tanımlama ölçütü ise Milli Görüş söylemine sahip ve kendilerini Nakşibendî Tarikatı’na yakın olduğunu söyleyen görüşmecilerden gelmiş ve bu görüşmeciler dindarlığı dini tebliğ etmek ve ibadetlerin eksiksiz yerine getirilmesi olarak tanımlamışlardır. kabul edenlerle ise görüşme fırsatı çok sınırlı koşullarda gerçekleşmiştir. Üniversite öğrencilerinin dâhil oldukları en büyük dini grup Gülen Cemaati’dir. ulaşılan öğrencilerin bir kısmı görüşmeyi kabul etmemiş. dışarıya kapalı bir cemaat özelliğine sahip olan İsmail Ağa Cemaati’ne yakın olan görüşmeciler ise ibadetlerin yerine getirilmesi ve dini değer ve kurallara karşı tam bir teslimiyet içinde olma ölçüsünde tanımladıkları görülmektedir.

ibadetleri . Erkek görüşmeler dini değer ve kuralları. 9 8 7 Öğrenci Sayıs 6 5 4 3 2 1 0 Devlet Üniversiteler Vakıf Teslimiyet içinde olmak Dini tebliğ etmek Bir dini gruba ait olmak İbadetleri eksiksiz yerine getirmek Rasyonel bir bakışa sahip olmak Önce ahlak sahibi olmak Dini temsil etmek Grafik 13: Dindarlık ölçütlerinde devlet ve vakıf üniversitelerine göre farklılıklar Dindarlığa getirilen yorumsal farklıklara okunan üniversite değişkenini göz önünde bulundurularak bakıldığında karşımıza çıkan tabloda en belirgin farklılıklar ibadetlerin yerine getirilmesi ve ahlak sahibi olma noktasında görülmektedir. Kadın ve erkek görüşmecilerin dindarlığı ne ölçüde tanımladıkları ve yorumladıklarına aşağıdaki grafik ölçüsünde baktığımızda en belirgin farklılığın dinin tebliği ve temsili noktasında olduğu dikkat çekicidir. Erkek görüşmeciler daha çok dindarlığı tebliğ noktasında değerlendirirken. emir ve yasakları. kadın görüşmeciler ise temsil noktasında değerlendirmektedirler. Benzer bir farklılık ise dindarlığın ahlaki davranışlar etrafında tanımlanmasında belirginleştiği görülmektedir. Bir diğer farklılık ise rasyonellik ve ahlaklı olma noktasında olduğu görülmektedir.228 Dindarlığın tanımlanmasında belirgin farklılıkların gözlemlendiği önemli değişkenlerden bir diğeri de cinsiyet değişkenidir. ibadetleri rasyonelliğin ilkeleri ekseninde yeniden sorgulayarak doğrularken böyle bir tavır ve düşünceye sahip olan kadın görüşmecilerin sayısının daha az olması çekicidir. Devlet üniversitelerinde okuyan görüşmecilerin dindarlık tanımlamaları ahlaklı olma.

229 eksiksiz yerine getirme. İki değişken arasında belirgin bir farklılığa sahip olan bir ölçüt ise dine tam bir teslimiyet içinde bağlı olup olmama durumudur. Aşağıdaki grafik incelendiğinde fen bilimleri alanında okuyan görüşmecilerin daha belirgin bir biçimde rasyonel bir bakış ile dini ve dindarlığı sorguladıkları görülürken. sosyal bilimler alanında okuyan görüşmeciler ise dindarlığı daha çok ibadetlerin yerine getirilmesi ölçütü ekseninde tanımlamaya çalıştıkları dikkat çekmektedir. 12 10 8 6 4 2 0 Fen Bilimleri Sosyal Bilimleri Rasyonel bir bakışa sahip olmak Önce ahlak sahibi olmak Öğrenci Sayıs Dini temsil etmek Dini tebliğ etmek Bir dini gruba ait olmak İbadetleri eksiksiz yerine getirmek Teslimiyet içinde olmak Grafik 14: Dindarlık ölçütlerinde okunan alanlara göre farklılıklar Bir diğer değişken olan üniversitede okunan alanlar dikkate alındığında da farklılıklar gözlemlenmektedir. dini değer ve kuralları rasyonel olarak düşünebilme ve dinin tebliği edilmesi noktasında yoğunlaşmaktadır. Sosyal bilimler alanında okuyan görüşmecilerin dini değer ve kurallara. vakıf üniversitelerinde okuyanların ise kendi içlerinde de farklı dindarlık algı ve yorumlarına sahip oldukları görülmektedir. Vakıf üniversitelerinde okuyan görüşmecilerin tanımlamaları ise rasyonel bir bakışa sahip olma ve teslimiyet içinde olma gibi iki farklı ölçüt etrafında tanımlanmaktadır. Bu durum sonucunda devlet üniversitelerinde okuyan görüşmecilerin benzer dindarlık algılarına sahip olduğu. emir ve yasaklara daha fazla teslimiyet içinde .

dini gruplar gibi) öğrendikleri ve yaşadıkları dindarlığı sürdürmeye çalışırken. dini yaşam biçimlerine daha eleştirel ve sorgulayıcı bakarak kendi dindarlıklarını dönüştürmeye başlamaktadırlar. Hazırlık sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri dini konularda. Sınıf Sınıf seviyesi 3. yapılan görüşme döneminde devam ettikleri sınıflar göz önünde bulundurulduğunda dindarlığa. Sınıf 4. üniversite öncesi dönemde çevrelerinden (aile. Toplamda fen bilimleri alanında 21 öğrenci ile görüşme fırsatı bulunmuşken sosyal bilimlerde okuyan 39 öğrenci ile görüşülmüştür. sınıf + Rasyonel bir bakışa sahip olmak Önce ahlak sahibi olmak Dini temsil etmek Dini tebliğ etmek Bir dini gruba ait olmak İbadetleri eksiksiz yerine getirmek Teslimiyet içinde olmak Grafik 15: Dindarlık ölçütlerinin sınıflar arası dağılımı Görüşmecilerin. dini değerlere ve kurallara yaklaşımlarının değiştiği görülmektedir. . dini değer ve kurallarına. 7 6 5 Öğrenci sayısı 4 3 2 1 0 Hazırlık+1 2. mahalle kültürü. sonraki yıllarda ise bu yetiştikleri çevrenin dindarlık algı ve biçimlerine. Fakat unutmamak gerekir ki. yapılan görüşmelerde fen bilimleri ve sosyal bilimlerde okuyan öğrencilerin tam bir eşit dağılımı söz konusu olamamıştır.230 oldukları görülmektedir. Son sınıfa geldiğinde ise dine bakışı ve dini yaşam biçimi noktasında büyük farklılıkların ve değişikliklerin olduğu görülmektedir.

Dindarlığın en temel ölçütlerinden biri olarak ibadetlerin eksiksiz yerine getirilmesi vurgulanırken. yasaklar.231 15 numaralı grafiğe bakıldığında üniversitenin ilk yıllarında (dolayısıyla üniversite öncesi dönemin etkisinin hale devam ettiği dönemde) yadırganan. İslami terminolojide “mutezile” kavramı ile ifade edilmektedir. kaza ve kadere inanma gibi etkenlerle dini değer ve kurallara ilişkin rasyonel bakış arasında ters bir orantının olduğu söylenebilir. Dolayısıyla eldeki örneklerden yola çıkarak üniversite gençleri arasında dindarlığın daha akılcı (rasyonel / mutezile405) bir biçimde sorgulanması ve ahlaki bir yapı olarak değerlendirilmesi eğitim seviyesi yükseldikçe artmakta olduğu söylenebilir. üniversite döneminde kalabalık kent yaşamı içinde dini değerlerin anlatılmasında ziyade bir takım davranış ve sembollerle temsil edilmesi gerektiğini daha önemli olduğunu farkına vardıklarını ifade etmektedirler. pratikler rasyonelliğin ilkeleri çerçevesinde doğrulanmaktadır. doğrudan bağlanma. eleştirilen birçok durum sonraki yıllarda normalleştiği. Mutezile'ye göre iman kalp ile tasdik. Bunlara ek olarak en dikkat çekici bir biçimde görülen değişim ise dinin tebliğ edilmesinden temsiline doğru belirginleşmeye başlayan durumdur. üniversite öncesi dönemde dini konularda yapılan açıklamaları. Bu sorgulama sonucunda dini değer ve pratiklerde herhangi bir değişim söz konusu olmamakta aksine dine ait olan birçok değerler. Rasyonel düşünce. ifadeleri. dini söylemleri daha önemli bulduklarını söylerken. Ayrıca bir mezhep olarak tanımlanan Mutezile düşüncesinin akla verdiği önem ve düşünme yöntemleri bakımından birçok İslam tarihçisi ve teologlara göre rasyonalist olarak tanımlanmaktadır. 405 . buna paralel olarak dini değerleri ve kuralları daha “içsel” bir biçimde sorgulanarak sürdürülmeye çalışıldığı görülmektedir. Buna göre Mutezile inancında kişinin mümin yani "inanan" sayılabilmesi için kalbi ile İslâm'a inanması. Görüşmecinin en çok teslimiyet içinde bulunduğu dönemde rasyonellik en düşük seviyede iken rasyonel bakış açısı arttıkça dini değer ve kurallara tam bir teslimiyet içinde olma durumu da aynı doğrultuda azalmaktadır. kurallar. dil ile ikrar ve amelden oluşur. teslimiyet. emirler. dili ile bunu beyan etmesi ve hareketleriyle yani amel ile bunu göstermesi gerekir. Görüşmeciler.

232 Dindarlık tanımlamaları dair açıklamalara bakıldığında. ibadetler ve dini alışkanlıklar insana ahlaki açıdan yüksek bir erdeme sahip olmayı öğretir. değerlerin ve kuralların en temel amacı bu yüksek ahlaki değerlere sahip olabilmektir. ahlaki değerlere uygun davranışların sergilenmesi ve her ikisinin de bir bütün olarak önemli olduğunun vurgulanması biçiminde üç farklı ifade biçimi görülmektedir. Görüşülen gençler arasında dindarlığın tanımlanması ve ölçütü noktasında ki en genel yargı. dini diye değerleri ve kuralları taşıyabilecek bir ahlaki özelliklere sahip mi? sorgulamaya başlıyorsunuz. Bu noktada ise ibadetler araç iken asıl amaç ahlaki olarak en yüksek seviyeye ulaşabilmektir. “hem dini değer ve kurallar eksiksiz yerine getirilmeli hem de ahlaki değerlere mutlaka sahip olunmalıdır” düşüncesidir. Diğer yandan ise o kişiyi tanımaya başladıkça. Dindarlık her şeyden önce ahlaki olarak yüksek bir erdeme sahip olmakla başlar. Görüşmecilerin yaptığı dindarlık tanımlamaları ekseninde yapılan açıklamalar özellikle Marmara Üniversitesi Sosyoloji bölümü öğrencisi olan Bekir’in dindarlığa ilişkin getirdiği tanımlama ve ölçütlerle eşdeğerdedir: Tanımadığınız ve ilk defa karşılaştığınız bir kişinin dindarlığını öncelikle biçimsel olarak sonrasında ise niteliksel olarak değerlendiriyorsunuz. Ama en yaygın olan. Yani iyi bir Müslüman genç hem elinden geldiğince dini ibadetlerini yerine getirmeye çalışmalı hem de gündelik yaşamındaki her alanında . Ve her zaman sadece namaz kılmak tek başına dindarlığın bir göstergesi olamaz ya da başka biri açık diye kapalı olan birine göre daha az dindar olarak tanımlanamaz. dini pratiklerin yerine getirilmesi. dini ibadetlerin yerine getirilmesi için çaba harcanması ve bu tavır ile yaşam biçiminin birleştirilmesidir. Bu düşünce biçimine göre zaten dini değer ve kurallar ekseninde sürdürülen bir yaşamın amacı ahlak sahibi olmaktır ve ahlak sahibi iseniz dini değer ve kurallara göre hareket ediyorsunuz demektir. Ve temel ibadetlerin. Ya da tersinden düşünmek gerekirse. Yani bir yandan namaz kılıyor mu? Oruç tutuyor mu? Dini kurallara göre örtünüyor mu? diye düşünüyorsunuz.

oruç tutmak.233 ölçülü. sokaktaki davranışınız. gündelik etkilenmekte ve kendiliğinden dinin gerekleri olan davranış kalıpları ortaya çıkmaya başlamaktadır. Burada sürekli bir sorgulama içinde olan öğrencilerin. En basit alışkanlığınız. Teoride ve pratikte tamamen birbiriyle tutarlı davranışlar sergilemelidir. Ve bu konuda dindarlığın en temel ölçütü kişinin kendi içsel yargı (vicdan) ve değerlendirmeleridir. Bu tutarlılık noktasında. yani hem dini değer ve kuralların içselleştirilmesi hem de bu içselleştirmenin doğrudan davranışlarda gözlenebilir bir duruma dönüştürülmesi gerektiği noktasında Marmara Üniversitesi makine mühendisliği 3. inanç ve bağlılık yani ilahi bir teslimiyet yatmaktadır. Elbette dinin gerekleri olan farzları yerine getirmeniz çok önemli: Namaz kılmak. Etrafınızda dindar ya da dini görünen birçok şey aslında sadece içi boş sembollerden oluşmaktadır. Gerek biçimsel gerekse niteliksel dindarlık tanımlamaların özünde içsel bir iman. Ayrıca Bülent bu düşüncesinden hareketle yani olması gereken bir dindar genç profilini ortaya koyduktan sonra etrafında gözlemlediği dindar gençleri şu yönde eleştirmektedir: Günümüzde birçok dini değer ve sembollerin içi boşaltılmış ve manası yitirilmiş durumda. Kuran okumak. bir arkadaşınızla sohbetiniz aslında dini davranış kalıplarının içine giren konulardır. sınıf öğrencisi olan Bülent’in açıklaması bu iki durumun bütünün ayılmaz iki parçası olduğu genel yargısına dayanarak şöyle açıklamaktadır: Dini alışkanlıklar sadece doğrudan dini ibadetlerle sınırlı değildir. dikkatli ve iyi ahlak sahibi olmalıdır. Bu İslam’ın şartlarını yerine getirmeye yaşamdaki çalıştığınız davranış müddetçe kalıplarınız toplumsal doğrudan alışkanlıklarınız. bu sorgulama biçimleri ile dini değer ve kuralları .

234

yeniden anlamaya çalıştıkları görülmektedir. Yani rasyonelliğin ilkeleri ile dine ait olan değerler ve pratikler yeniden anlaşılmaya çalışılmaktadır. Böylesine bir sorgulama anlayışı, temel dini değerlerin, kuralların ve pratiklerin değişmesine ve dönüşmesine neden olmamakta sadece bunların kendi içindeki mantıksal bütünün kavranmasını sağlamaktadır.

5.2.3. Dindarlık Eğilimleri ve Yeniden Tanımlanan Dindarlık Algısı:

Tüm ilahi (kitabi) dinler açısından bakıldığında dini bilginin en önemli özelliği dogmatik yani temel kurallarının her türlü yoruma, eleştiriye kapalı olmasıdır. Bu dogmatik yaklaşım, Türkiye’deki geleneksel İslami yaşam anlayışına uygun bir düşünce biçimidir. İslam’ın temel şartları, hadis ve sünnetlerle gelen yaşam kuralları ve en temel ibadetler, nedeni ve gereği derin bir sorgulamaya tabi olmadan kabul edilir ve gündelik yaşam içinde içselleştirilir. Fakat şunu unutmamak gerekir ki, İslam’ın en temel kaynağı ve kutsal kitabı olarak Kuran’da yer alan birçok sürenin ayetinde “… akletmez [düşünmez] misiniz?406” ifadesi vardır. Dolayısıyla İslam dini, bir yandan da insanların düşünerek, sorgulayarak hareket etmesini tebliğ etmektedir.

Yapılan görüşmelere dayanarak İslami genç kesimin, dini değer ve kuralları sorgulama çabaları, geleneksel dindarlık anlayışını değiştirme genel tavrı içinde olduklarını göstermektedir. Bu gençler arasında, dini değerlerin, bilgilerin ve kuralların sorgulanabileceği görüşü zaman içinde yavaş yavaş hâkim olmaya başladığı

406 Kuran birçok ayetinde akıl, düşünme ve sorgulama yoğun olarak vurgulamaktadır. Bu konuda birkaç örnek vermek gerekirse; Yunus süresi 100.ayet: ''Allah aklını işletmeyenler üzerine pislik yağdırır.' Bakara suresi 170. ayet: “Onlara (müşriklere): Allah’ın indirdiğine uyun, denildiği zaman onlar, “Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız” dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler?”Bakara suresi 171. ayet: “(Hidayet çağrısına kulak vermeyen) kâfirlerin durumu, sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple düşünmezler.”Bakara suresi 242. ayet: “Allah size işte böylece ayetlerini açıklar ki düşünüp hakikati anlayasınız.”

235

söylenebilir. Görüşme yapılan öğrencilere göre İslamiyet her şeyden önce akla ve mantığa uygun olan bir dindir ve her şey mantık kuralları çerçevesinde açıklanabilir. Genel olarak baktığımızda görüşmecilerin üniversite döneminde rasyonel bakış açısının hızla arttığı ve dini kurallara teslimiyet içinde bir bağlılığın ise gittikçe azaldığı dikkat çekicidir. Hatta son sınıfta okuyan görüşmecilerde ise rasyonellik en üst düzeyde iken dini teslimiyetin en düşük seviyede olduğu görülmektedir. Aynı verileri aşağıdaki grafikteki gibi çizgi grafik olarak tekrar değerlendirmeye çalıştığımızda rasyonel bakışın üniversitede geçirilen yıllarla paralel olarak attığı sonucu karşımıza çıkmaktadır. Elbette bu konuda unutulmaması gereken nokta ise araştırma çerçevesinde görüşülen öğrencilerin yorumlarına dayanarak böyle bir sonuca ulaşılmış olunmasıdır. Ayrıca görüşmelerde, farklı dini grupların etrafında bir araya gelen, bu grupların düşünce ve algılarına göre hareket eden bir öğrenci topluluğu ile karşı karşıya kalınmıştır. Dine ilişkin yorumlamalarda her ne kadar kendi dindarlıklarını ve öznel bakışlarını ifade ettiklerini söyleseler de, bu dini gruplar içinde şekillenen bir dindarlık algıları olduğunu unutmamak gerekir.

7 6

Rasyonel bir bakışa sahip olmak Önce ahlak sahibi olmak

5 Öğrenci Sayıs Dini temsil etmek 4 Dini tebliğ etmek 3 Bir dini gruba ait olmak 2 1 0 Hazırlık+1 İbadetleri eksiksiz yerine getirmek Teslimiyet içinde olmak 2. Sınıf 3. Sınıf 4. sınıf +

Grafik 16: Dini kurallardaki rasyonel anlayışın üniversitedeki yıllara göre farklılığı

236

Yine de görüşmelerde öğrencilerin bir kısmı (özellikle üniversiteye yeni başlayanlar) en temel dini kuralların, değer ve ilkelerin rasyonel olarak değerlendirilemeyeceğini ifade ederken bir kısmı da (özellikle son sınıfa doğru) Tanrı’nın varlığına kadar tüm değerlerin sorgulanabileceğini ve sorgulayarak her şeyin gerçek anlamına ulaşılabileceğini ifade etmektedirler. Yani bir yandan bazı şeylerin akli olarak açıklanamayacağını ve sadece kalbi olarak, tam bir teslimiyet içinde, bağlanılması gerektiği söylenirken diğer yandan aslında her şeyi sorgulayabilmenin insanın imanını ve inancını kuvvetlendireceği vurgulanmaktadır.

Dinin rasyonel yönüne dair, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Saliha, üniversite öncesinde dini anlamda çok keskin dogmaları olduğunu ve bu dönemde dinin rasyonel yönünden ziyade kalbi yönünün daha güçlü olduğunu ifade etmektedir. Bugünkü düşüncelerinin ise üniversite öncesindeki düşüncelerine göre biraz daha yumuşadığını, değişmeye başladığını ise şöyle ifade etmektedir: Dini anlamda çok keskin ve sınırları belli olan dogmalarım vardır. Bu üniversite öncesinde daha da sertti. Ama üniversiteye başladıktan sonra – sanırım okuduğum bölümün de [sosyoloji] etkisiyle – biraz daha yumuşamaya, değişmeye başladı. Zaten dinin yasakladığı şeyleri akli olarak anlayabiliyorsunuz. Mantıklı açıklamaları var. Ama yine de bazı temel emir ve yasakların çok fazla sorgulanmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunları dinimiz emrettiği için insanlar yerine getirmelidir. Mantığına uyduğu ya da uymadığı için değil.

Bu rasyonel bakış açısı ve tavrın sadece gençler arasında değil (aslında gençlerin bu tavrının şekillenmesinde doğrudan bir etkiye sahip olan), İslami seçkinler olarak tanımladığımız kanaat önderleri arasında da yaygın bir tavır olduğu görülmektedir. Özellikle gençlerin fikri olarak beslendikleri ve günümüz İslami değerlerinin yorumlanmasında düşüncelerine önem verdikleri en önemli kişilerden biri olan Dücane

237

Cundioğlu’nun düşünceleri ise gençlerin bu konudaki tavırlarında yol gösterici bir niteliğe sahiptir:

Günümüzde İslam’ın, İslam dünyasının en önemli sorunu düşünmeyi, sorgulamayı unutmalarıdır. Düşünmeyen bir dünyanın mensuplarıyız artık. İmparatorluğu kaybedeceklerini anladıktan sonra Müslüman elitlerin en büyük zaafı huzura, güç ve iktidara tapınmak oldu. Bu bir tür Hıristiyanlaşmaydı. Vatikanlaşma! Göklerin meleketunun senin olmasını istiyorsan yeryüzünün melekutunu da ele geçireceksin! Nefesin İsrafil'in sûrunda, elin nükleer bombaların düğmesinde olacak. Hem İrem bağları, hem Adn cennetleri... İnanınız, hiçbir tefeci bu kadar faiz vermez! İslam’ın en büyük problemlerinden bir düşünmemek ve sorgulamamak. 'Bir şeyler yanlış gidiyor,' demek istiyorum. Toplumsal sorunları çözümleyebilirim ama çözemem. Dindar zekâların, bu tartışmayı derinlere taşımaları gerekir. Önce kendimizi, içinde yaşadığımız değerlerimizi sorgulamamız gerekir.407

Dücane Cundioğlu’nun günümüz İslam’ının en önemli sorunu olarak ortaya koyduğu sorgulama, düşünmeme eksikliğine ise kendince şöyle bir çözüm yolu ortaya koymaktadır:

Bunun en önemli çaresi ise “hüzündür”. Sadece hüzün. Hüznü olmayanın dindarlığından kuşku duyarım. Hüzünden mahrum insan yüreği dindarlaşamaz çünkü. Neşe biraz da ahmaklara mahsustur. "Bir tek bilgelerin, yaşlıların ve çocukların neşelenmeye hakkı vardır," der Tarkovsky. Benim bütün ıstırabım gaflet mekanizmasının yanında yer alan boğucu dindarlık... Hiç tereddüt edilmemeli: Yoksulları sevmeyen, yoksullarla arasına mesafe koyan, mescit

25 Kasım 2009 tarihinde Dücane Cundioğlu ile araştırma çerçevesinde yapılan derinlemesine görüşmeden alınmıştır.

407

238

kapısında markalı ayakkabı saymayı adamlık zanneden dinî anlayış yerle bir edilmelidir! 408

Diğer yandan din içinde her şeyin sorgulanabileceği ve bu sorgulamanın değerlerin anlamını kaybetmekten öte aslında daha da güçlendireceği ve Müslüman bireyin anlamını bildiği değerlere daha güçlü bağlanacağı fikri de öğrenciler arasında çok yaygın bir düşüncedir. Yani din içindeki her şey sorgulanabilir ve her şeyin akli, mantıklı bir açıklaması vardır. Çünkü görüşme yapılan öğrencilere göre İslamiyet’teki tüm emir ve yasakların mutlaka bir amacı vardır. Bu konuda özellikle erkek öğrencilerin çoğunun genel tavrı her şeyin sorgulanabilmesi yönünde iken, kız öğrencilerin birçoğu bu sorgulamanın mutlaka bir ölçüsünün ve sınırlamasının olması gerektiği yönünde genel bir kanıya sahiptirler. Yani rasyonel bakış açısının erkek öğrenciler arasında daha güçlü olduğu görülmektedir.

Dini değerlerin ve kuralların sorgulanmasında özellikle kız öğrenciler arasında rasyonel bakış açısı erkek öğrencilere göre daha zayıf olsa bile verdikleri örnekler ve yaptıkları açıklamalar dikkat çekicidir. Örneğin, Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2. sınıf öğrencisi olan Tuğba, dini değer ve kurallar hakkında düşünürken, bunların ilahi anlamlarının dışında bireyin yaşamına dair anlamlara da sahip olduğunu düşünmektedir:

408

Burada Dücane Cundioğlu, son dönemlerde medyada çok sık yer alan ve ses getiren MÜSİAD eski başkanı Erol Yarar’a yönelik eleştirilerinden bahseder : “Bir lokma bir hırka bize yutturulan bir zoka » ifadesi üzerine. MÜSİAD eski başkanı cami kapısındaki ayakkabıları [ve bu ayakkabıların markalarını]teker teker saymış, ardından da "Bir lokma bir hırka felsefesi bize yutturulan zokadır," demişti. Bu eleştiri aslında dindar vicdanın bir yansımasıdır. Kendimi kapitalizm düşmanı olarak tanımlayabilirim doğrudan. Yoksulu sevmek dindarlığın en önemli göstergesidir. Yoksulları sevmek Peygamber ahlakındandır. Mülkiyete inanmam. Mülk Allah’a aittir. Dini bakışa göre mülkiyet ebediyet demektir.” Konu ile daha ayrıntılı bilgi için yazarın Yeni Şafak Gazetesi 01 Ağustos 2009 tarihli köşe yazısına bakılabilir: http://www.haber7.com/haber/20090801/TUSIAD-devletten-MUSIAD-dinden-elinicekmeli.php

239

Aslında düşündüğünüzde dinimiz içindeki her şeyin mantıklı bir açıklaması mutlaka vardır. Mesela “neden namaz kılmak ya da oruç tutmak bir Müslüman için farz kılınmıştır?” ya da “sünnetlere neden uymak gerekir?” Elbette bunların hepsinin manevi bir anlamı vardır. Ama bunun yanı sıra mutlaka yan anlamlarının da olduğunu düşünüyorum. Günde beş vakit düzenli olarak vücudu hareket ettirmek ya da oruçla bedeni arındırmak beden sağlığını koruyan bir etkiye sahiptir. Bence manevi yönünün yanı sıra ibadetlerin bu yönün de önemli olduğunu düşünüyorum.

Tuğba’nın bu düşüncesi, dini ibadetlerin kendisinin bir amaç olmaktan ziyade bir araç olduğunu vurgulayan bir ifadeye sahiptir. Benzer düşünceye sahip olan Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıfta okuyan Esra ise kendi deneyimlerinden hareketle dinin emir ve yasaklarının anlamlı ve akli bir bütünlük arz ettiğini ifade etmeye çalışmaktadır:

Mesela peygamber efendimiz öğle saatinde bir saat kadar uyurmuş. Fakat kerahat vakitlerinde uyunmaması gerektiğini öğütlermiş hep. Mesela tıbbi açıdan öğle saatinde uyumak konusuna baktığımız da bilimsel olarak olumlu bir etkiye sahip olduğu ortaya konulmuştur – ki buna Kalule uykusu adı verilir –. Bu saatlerde uyumak gerçekten insanı dinlendiren bir etkiye ve güce sahip. Diğer yandan Kerahat vakti uyumanın ise – güneşin doğduğu ya da battığı saatlerdir409– insanı sersemlettiği ve erken bunamaya neden olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konulmaktadır.

Bu konuda tüm dinlerde tehlike arz eden ve insanlarda korkuya neden olan durum ve zamanların açıklanmasına dair daha ayrıntılı bilgi için Mary Douglas’ın Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo (1966) adlı çalışmasına bakılabilir. Douglas bu kitabında “sembollerle şifrelenmiş anlamların çözümlenmesi” olarak ifade ettiği durumların din içinde ne gibi anlamlar taşıdığı ve insanların gündelik yaşamlarında ne gibi davranışlara neden olduğu üzerinde durmaktadır.

409

240

Dini pratikleri akıl ve mantık kuralları çerçevesinde sorgulamanın insan yaşamında çok anlamlı bir yere sahip olduğunu Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2. sınıf öğrencisi olan Zehra şöyle açıklamaktadırlar:

Yaptığım dini ibadetleri önce akıl çerçevesinde sorgularım ve mantıklı gelen davranışları yaşamımda elimden geldiğince uygulamaya çalışırım. Mesela namaz kılma davranışına baktığımızda aslında çok anlamlı insan hayatı ve dolayısıyla beden sağlığı için. İnsanlara sağlıklarını korumak ve daha sağlıklı olmaları için her gün düzenli spor yaptıramazsınız. Namazın temel ibadet olmasının en önemli nedeni bence insanın bedensel sağlığının korunmasına yönelik oluşudur. Düşünün, günde beş vakit düzenli olarak bedensel hareketler yapıyorsunuz. Oturup kalkıyorsunuz, kollarınız ve bacaklarınız hareket ediyor, belli bir düzende başınızı sağa ve sola çeviriyorsunuz. Tüm bunları düşündüğünüzde aslında tüm ibadetlerin, dini yasakların ve değerlerin insan için, insanın daha iyi bir yaşam sürdürebilmesi için ortaya koyulduğunun farkına varıyorsunuz. İşte bu nedenle kendi dindarlığım çerçevesinde hiçbir şeyi sorgulamadan, kendi mantığımla açıklamadan hayatıma uygulamamaya çalışırım. Ve baktığınızda, dinimizdeki her şeyin mantıklı ve bilimsel birçok açıklaması var.

Bu ve benzeri birçok görüşmede en temel ibadet biçimlerinden ve dindarlığın en önemli göstergelerinden biri olan namaz kılma ve oruç tutma gibi dini pratikleri mantıksal bir çerçevede açıklanmaya ve ardındaki gerçek anlam sorgulanmaya çalışılmaktadır. Bu konudaki yorumlar etrafında, nefsin iyi ahlaka sahip olabilmek için terbiye edilmesinin yanı sıra sağlık açısından bedenin hareket ettirilmesi amacını da içeren bir davranış biçimi olduğu gibi farklı yorumlar da getirilmektedir. Dolayısıyla gençler arasında özellikle sünnetler ölçüsünde düşünüldüğünde, benzer biçimde akılcı açıklamalarla sık sık karşılaşmak mümkündür. Bu durum ise üniversite ortamında çok farklı düşünce ve yaşam biçimleriyle karşılaşan öğrencinin kendi inanç, davranış ve

Fakat öğrencilerin düşünce ve tavırlarını sadece bilimsel bir temelle dayandırdıklarını söylemek ise eksik ve hatalı olacaktır. sınıf öğrencisi olan Reyhan. bunları bilime dayandırmaya çalıştıkları görülmektedir. öğrencilerin dini değer ve kuralların geçerliliğini ve doğruluğunu açılarken bu düşünceyi güçlendiren bir unsur olarak. bu bilimsel açıklama ve yorumlamalarla ifade edilmeye çalışılmaktadır. Dikkat etmek gerekirse. geleneksel İslami kurallardan biri olan “ayakta su içmenin günah olmasına” ilişkin geleneksel yorumun aslında bilimsel bir temel dayandığını ve ne kadar mantıklı olduğu şöyle açıklamaktadırlar: Ayakta su içmek günahtır.241 yaşam biçiminin modernliğin ilkeleri doğrultusunda meşrulaştırma çabası olarak yorumlanabilir. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği 3. su boğazınızdan hızla geçerek ciğerlerinize zarar verebilir. Ve bu kuralın nedeni yine insan sağlığını korumaya yönelik olmasıdır. Diğer yandan dinin ve dindarlığın göstergesi olan birçok kuralın anlamı. Çünkü bu akılcı bakış açısı dini değer ve kurallara müdahale ederek değiştirmemekte sadece akılcığın ilkeleri ile anlaşılır hale gelmeye başlamaktadır. Yani ayakta su içmenin insan sağlığına ne kadar zarar verdiği bilimsel olarak da açıklanabilmektedir. Aslında düşündüğünüzde dinimizde her şeyin mantıklı bir . Ayrıca gençler ailelerinden edindikleri ve öncesinde hiçbir açıklama ve yorumlama yapmadan uyguladıkları birçok değer ve kuralın zamanla yorumlanarak mantık çerçevesine oturtmaya çalışmışlardır. Eğer ayakta su içerseniz. Fakat oturarak içtiğinizde su boğazınızdan daha yavaş geçmekte ve ciğerlerinize zarar vermemektedir. Örneğin. Bir yandan bu akılcı yaklaşım daha çok rasyonelliğin ilkeleri çerçevesinde yeniden tanımlanarak anlaşılmaya çalışılan bir dindarlığı ifade etmektedir.

din ve bilim arasında doğrudan bir bağ kurmakta ve bunu kendi mantık ilkeleri çerçevesinde açıklamaya çalışmaktadırlar. Çünkü bu doğrulama amacında olan sorgulama biçimleriyle din içindeki herhangi bir değer ya da kuralın biçiminin ve amacının değişmesi söz konusu olmamaktadır.” Ama dinde her şey sorgulanmamalı. emir ve yasakların din dışı neden ve dayanaklarla açıklanarak bunların “doğrulanmaya” çalışılmasıdır. YTÜ’de İnşaat . Dolayısıyla bu açıklamasına göre Reyhan. akli olarak açıklanmamaya çalışılmamalı. ibadetlerin üzerimizdeki etkisini. “Bu dünyadaki yerimizi ve vazifemizi. Bu yaklaşım bazı şeylerin efsununun. Bazı şeyler dinin gereği olduğu için kabul edilmeli ve tam bir teslimiyet içinde. Yusuf burada dini değer ve kuralların günlük yaşamda nasıl bir etkiye sahip olduğunu akli ve nakli ayrımı ile vurgulamaya çalışmaktadır. gizeminin kaybolmasına neden olur. insanlara nasıl davranmamız gerektiğini. sorgulanmadan kalbi olarak yerine getirilmeye çalışılmalıdır. Önemli olan dini değer ve kuralları doğru biçimde sorgulayabilmek ve anlamaya çalışmaktır. neden ibadet ettiğimizi. Bu konuda rasyonel bir bakış açısına sahip olan ve birçok dini değer ve kuralları akli bir biçimde açıklamaya çalışan ve Gülen Cemaati içinde “hizmet” görev ve sorumluluğuna sahip olan Yusuf asla rasyonalite çerçevesinde ele alınmaması gereken dini kurallar olduğunu söylerken. Burada sorgulama olarak ifade edilen durum aslında dinin değer ve kurallarının.242 açıklaması mutlaka vardır. bu kurallara ilişkin şöyle bir açıklama yapmaktadır: Elbette bize verilen akıl çerçevesinde her şeyi sorgulamalıyız. Elbette dini değer ve kuralların akla dayalı bir biçimde sorgulanmasının yanı sıra her şeyin sorgulanmayacağı düşüncesine sahip olan görüşler de vardır.

Çünkü İslam dininde birçok şeyin kendi içinde akli olarak açıklanamaz bir sırrı vardır. Böylece tüm dini kuralların kendi içinde tutarlı bir anlayışla derin bir anlamı ve mantığı olduğu “bilgisine” ulaşılmaktadır. Çünkü gençler arasında bilim. Allah’ın varlığını ve onun kusursuz düzenini ispatlamaya yönelik bir araç olarak algılanmaktadır. Ama din içindeki her şey sorgulanmamalı bence. değer ve kurallara göndermeler . Kuran-ı Kerim’de doğrudan günah olduğu ve Müslüman’a haram kılındığı için yemezsiniz. Bilimsel çalışmalardaki gelişmelerin dini değerleri daha da güçlendireceğine inanılmaktadır. Bazı şeylerin kendi sırrı vardır. Mesela içkinin neden haram kılındığını sorgulayabilirsiniz ve akli bir sonuca ulaşabilirsiniz. Sorgulamak anlamaktır. Bu durum da Müslüman birey tam bir teslimiyet içinde buna uymak zorundadır. dini anlamda her şeyi sorgulamanın doğru olmadığını. Görüşmelerin yapıldığı üniversite gençleri. Yani yüksek eğitimli gençler arasında dinin ortaya koyduğu ve insana emrettiği her şeyin geleneksel anlamda dogma olmadığı aksine sorgulanıp yorumlandığında mantıklı bir açıklamasının ve dayanağının olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca tüm bunların bilim ile de desteklenir nitelikte olduğu yorumları da yapılmaktadır. Yapılan görüşmelere dayanarak üniversite gençleri arasında hurafe ve batıl inançların kaybolmaya başladığı daha çok pozitivist bir bakış açısının dinsel alanda da hâkim olmaya başladığı görülmektedir. dindarlığı daha çok kalbi bir durum olarak değerlendirirken elbette temel dini akidelere.243 Mühendisliği 2. Ve biz bu sırrı bilemeyiz. yorumlanmaya ve gündelik yaşama dâhil edilmeye çalışılmaktadır. Temel dini kural ve değerler akıl ve mantık ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmeye. O sır kendi içinde kalmalıdır. sınıf öğrencisi olan Hakan. bazı temel değerlerin ve kuralların sorgulanarak açıklığa kavuşturulamayacağını ve anlaşılamayacağını ifade ederken söylediği şu örnekle düşüncesini doğrulamaya çalışmaktadır: Elbette sorgulamak çok önemlidir.

Fakat İsmail Ağa Cemaati içinde aynı görünüm ve tavırla din dışı olarak bile görülebilirim. Çünkü bu öğrenciler arasında ahlaklı olmak dini alışkanlıklardan daha üstün bir değer olarak algılanmaktadır. hiç kimsenin kendisini dindar ya da dindar olmayan olarak tanımlayamayacağıdır. Yapılan görüşmelerde dindarlığın içinde bulunulan ortama göre değişkenliği ve öznelliği sürekli vurgulanan bir bakış açısıdır. nasıl değerlendirdiği ve dindarlık sıfatını neye dayandırarak yükleyip yüklemediği önemli bir ölçüttür. bir değer olarak algılandığı görülmektedir. Yani çevrenin sizi nasıl gördüğü. Bu konuda birçok öğrenci “kendinizi dindar olarak tanımlayabilir misiniz?” sorusuna “Buna ben karar veremem. bu durumu şöyle açıklamaktadır: Mevcut görünümüm ve davranışlarım ölçüsünde şu an çok dindar biri olarak tanımlanabilirim. Fakat bireyin dindar olarak tanımlanmasında çevre faktörü belirleyici bir etkiye ve öneme sahiptir. Ayrıca öğrenciler arkadaşlık seçimlerini ya da kendi sosyal çevrelerini bu ahlaki değerler ölçüsünde belirlemeye çalıştıklarını ifade etmektedirler. Dindarlık sıfatının kullanılmasında öğrenciler arasındaki temel düşüncelerden biri de. Bu durum ise içinde bulunulan çevreye göre tanımlanan bir dindarlık ifadelerine işaret etmektedir. İçinde bulunulan ortama. Ailemin yanında yetersiz bir dindar iken üniversitede arkadaşlarım arasında koyu dindar olarak tanınabilirim. ortak dini . Diğer yandan böyle bir açıklama ise görüşmecilerin dindarlığı tevazu içinde değerlendirdikleri ve öğrenciler tarafından dindar olmanın lütuf. Elimden geldiğince dini vazifelerimi yerine getirmeye çalışırım ama bunu ne kadar içselleştirdiğim ve nasıl yansıttığım noktasında değerlendirecek olan çevremdeki insanlardır” açıklamasıyla bu konuda çevre faktörünün önemini vurgulamaktadırlar.244 yapmaktadırlar. Dindarlığın tanımlanmasında çevrenin önemine dikkat çeken Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Orhan.

etkilenmeye başlıyorsunuz. Elbette dini hassasiyetlerim var. İslami anlamda daha ılımlı düşünceye sahip olan öğrenciler de vardır. Bu nedenle arkadaş seçiminin çok önemli olduğu öğrenciler arasında yaygın olan bir düşüncedir. Bu konuda kendi deneyimleri ise şöyledir: İçinde bulunduğu çevre insanı şekillendirir. Çünkü ne kadar direnirseniz direnin bir süre sonra aynı ortamda olduğunuz insanlardan. yanlış olduğunu düşünseniz bile. Bekir’in bu düşüncelerinin aksine.245 değerlerin oluşmasında bir değer atfedilmesi. Bu öğrenciler hemen hemen her kesimden insanlarla arkadaşlık yaptıklarını ve her ortamda olduklarını söylemektedirler. Dolayısıyla ben kendi cemaatim dışında hiç kimseyle arkadaşlık etmemeye çalışırım. arkadaşlık seçimi konusunda çok seçici olunması gerektiğini hatta ait olduğu dini grup dışında kimseyle arkadaşlık yapılmaması gerektiğini ifade etmektedir. o ortam yavaş yavaş sizi kendine benzetmeye başlar. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. Kendi dindarlığını içinde bulunduğu çevreyi ölçüt olarak tanımlayan ama dinin değer ve kurallarının da içselleştirilmiş olması düşüncesinden hareket eden. Çünkü İslami düşünce ve değerlerin toplumun her alanı ve kesiminde bilinmesi ve tanınması gerektiğini söylemektedirler. İskender Paşa Cemaati içinde yetişmiş olan Fatih. bir takım dini pratiklerin bu çevreler içinde gerçekleştirilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. belli dini ibadetlerimi yerine getirmeye çalışırım ama eksikliklerimin de günahlarımın da . sınıf öğrencisi olan Ali’nin verdiği örnek ise son derece dikkat çekicidir: Kendimi dindar olarak tanımlayamam. Nasıl bir ortamda bulunuyorsanız. Eğer bu ahlaki özelliklere sahipseniz ve çevrenizde bu konuda hassas ise er ya da geç dini sorumluluklarınızı yerine getirmeye başlarsınız.

ahlak kurallarını gözeterek yaşayan insandır. İçinde bulunduğum çevrenin. mesela içki içilen bir toplantıya katıldım ve bana içki ikram ettiler ve ben de reddettim. Neden içki içmediğimi sorduklarında “sağlığıma zararlı olduğundan dolayı içmiyorum” demek yerine “günah olduğu için içmiyorum” diyecek kadar kendimi dindar olarak tanımlayabilirim. Ama tabi ki bu noktada dinin gerektirdiği vazife ve sorumlulukları da yerine getirmeye çalışmalıdır. . Dinin emir ve yasaklarına uyulduğunda. Ama çevremde kimlerin daha az ya da daha çok dindar olduğunu söyleyebilirim. Yani dindar kişi. Görüşmeciler arasında özellikle dindarlıkla doğrudan ilişkilendirilen önemli davranış biçimi ise iyi ahlak sahibi olmaktır. Hayatında bir iş yaparken. düşünce ve davranışlarıma göre bana yüklediği bir sıfattır. Yani namaz kılıyor.246 farkındayım. Ama dindarlığın ölçütü “ben” değilimdir. Ahlaklı olan insan zaten dine yakındır. Bu görüşmecilere göre dinin bireyin yaşamına ilişkin ortaya koyduğu kurallar. Fakat yine de bir ölçü olarak kendi dindarlığımın ölçüsünü ifade etmem ya da tanımlamam gerekirse. muhakemesini din ekseninde. oruç tutuyor bu kişi dindardır ya da bunları yapmıyorsa dindar değildir deme bilgisine ve hakkına sahip değiliz. emirler ve yasaklar. Yani dindar olup olmadığıma ben karar veremem. Namazın ya da genel anlamda ibadetin dindarlığın temel ölçütü olduğu noktasında içtihat yapabilecek bir noktada değiliz. Bu konuda görüşme yapılan öğrencilerden Yusuf’un şu yorumları dikkate değerdir: Dini aynı zamanda ahlaki prensipleri benimsemiş olma olarak tanımlayabilirim. çerçevesinde yapan kişi dindar bir kişidir. dini pratikler yerine getirildiğinde ahlaklı değerlere ulaşılmış olmaktadır. üst ahlaki değerlere ulaşmak amacıyla ortaya koyduğu araçlardır.

ahlaki değerler etrafında şekillenmektedir: Dindarlığa ahlaki değerler bütünü olarak bakıyorum ve dindarlığı güzel ahlak sahibi olmak olarak tanımlıyorum. dini vecibelerini yerine getirip getirmemelerine göre değil ahlaki manada seçiyorum. arkadaşlık yaptığı kişileri seçerken dindar olmasından öte ahlak sahibi olması gerektiğinden hareketle şunları söylemektedir: Öncelikle arkadaşlarımı seçerken dindar olup olmamasına göre seçmiyorum. Mesela ben şu an burada oturuyorum ve gidip namaz kılmamı engelleyen hiçbir şey yok görünüşte. Üniversitede pek arkadaşım yok. dürüstlük. Yani sosyal hayat dindarlıktan. adaletli olma gibi – ibadetlerinizi er geç yerine getirmeye başlıyorsunuz ya da ibadetlerinizi yerine getirmeye çalıştıkça ahlaki olarak erdem sahibi olmaya başlıyorsunuz. özellikle ibadetlerin yerine getirilmesi noktasında sekteye uğruyor.247 Diğer yandan uzun yıllar Gülen Cemaati evlerinde kalan ve cemaatin baskıcı tutumu sonrasında cemaatle bağlarını kopardığını söyleyen Samet’in dindarlık tanımlaması ve algısı. Dindarlık. ibadetlerden uzaklaştırıyor insanı. Gündelik hayatın döngüsü içinde etrafında gördüğümüz şeyler insanın aklını meşgul eden ve yoran şeylerdir. Özellikle bunu . İbadetler ve ahlaklı olma arasında karşılıklı olarak bir neden sonuç ilişkisi vardır… Ve bu noktada kendimi de dindar olarak görmüyorum. İbadetlerimi elimden geldiğince yerine getirmeye çalışıyorum ama sosyal hayatın içine lodoslama girince bunlar aksamaya. Yani ibadetlerini. İbadetler ise bu güzel ahlak sahibi olmanın bir göstergesi ve sonucudur. Yani iyi ahlak sahibi iseniz – doğruluk. Kendi dindarlığını bu cemaate göre tanımlayan fakat sonrasında cemaat içinde bir takım baskılardan rahatsız olduğu için ayrılan Ahmet. yapılmamaya başlıyor. Yani ahlaki anlamda kendimle uyuşabilen kişileri arkadaş olarak seçiyorum.

ahlakına ve vicdanına doğru yön veren kişidir. 22. (soldier. Hadi Bismillah dedik bakalım. “bu ifade-i birlikteliği düşünenden Allah razı olsun denilen sözlük”. Yani öğrencilerin ifadelerinde dindarlığın bir üst değer.2009) 410 İHL sözlük: 7 Nisan 2009'da kurulan sözlük. Peki. Dolayısıyla Yusuf’un ve Ahmet’in düşüncelerinden hareketle. 10.. “gördüğümde şaşırdığım ama tebessümde bulunduğum ve kendimi yakın hissettiğimi düşündüğüm kişilerin bulunduğunu düşündüğüm yer. Çünkü çok fazla uyuşabildiğim – özellikle ahlaki anlamda – kişi olmadığı için sanırım. Bunu destekleyen benzer bir yorumla İHL sözlükte de karşılaşılmıştır: Sanırım insanın kendini '' dindar '' diye tanımlanması yanlıştır. üst tanımlama olduğunu bunun ise kendi dışındaki insanlar tarafında yüklenen. Yine dindarlığın ahlaki boyutuna ilişkin bir başka yorum ise İHL sözlük410 yazarlarında gelmektedir. Ekşi Sözlük ve buna benzer İTÜ Sözlük.. (Neslihan. İHL Sözlüğe dair sözlükten bir kaç tanımlama ise şöyledir : “bismillah deyip de ilk entrymi girdiğim ahlaklı sözlük”. Dinine bağlı. Buna göre dindar bir kişi öncelikle. layık üstün bir sıfat olduğu dolaylı da olsa vurgulanmaktadır. “vira bismillah deyip üye olunası site”.08. ama neye ve kime göre dindar? Belki.2009) Öğrencilerin dindarlık sıfatını insanın kendi kendine yüklemesinin mümkün olmadığı ancak çevreden böyle bir tanımın yapılabileceğini ifade ederken öğrencilerin bu konuda tevazu gösterdikleri dikkat çekici bir noktadır. komşuna göre pek dindarsındır ama İsmail Ağa cemaatine mensup birisine göre ise. dindarlığın tartışılır. Çok kısa sürede oldukça popüler hale gelmiştir ve İHL Sözlük yazarlarının büyük bölümünün çeşitli sözlüklerden ayrılan muhafazakârların oluşturduğu düşünülmektedir.” .10.248 kasıtlı olarak yapmıyorum. ibadetler yüksek ahlaki değerlere ulaşmak için araçsal bir özellik olarak taşımaktadır. Uludağ Sözlük gibi sözlüklerin alternatifi olarak tanımlanmaktadır. Yani üniversitedeki arkadaşlarımın sayısı 4 ya da 5’i geçmez.

249 Dindarlığın böylesine ahlaki bir çerçevede ele alınması “evrensel bir ahlak yasasının var olamayacağı” temel argümanından hareketle göreceli bir dindarlık anlayışın hâkim olduğu temel savı ileri sürülebilir. . Çünkü ahlaki anlamda iyi ya da kötü tanımlaması tamamen kişinin içinde bulunduğu toplumsal ve kültürel çevreye ve sahip olduğu duygu. Yapılan görüşmelere dayanarak bu konudaki en yaygın olan 411 Bkz. içselleştirilmiş bir güç ve sürekli eğilimler olarak bedende cisimleşmiş bir şeydir ve temelci düşünce tarzlarının varsayımlarının aksine özel bir düşünce tarzına ait bireysel ve ortak bir geçmişe bağlıdır. işlevsel anlamda bu dışsallaştırmayla benzer faillerin (ya da aktörlerin) pratiklerini bir araya getiren bir güçtür. (37). bireyin eylemeleri aracılığıyla “alan” da dışsallaşır ve böylece sürekli yeniden üretilen. kendini üreten bir güç haline gelir. düşünce ve deneyimlerine bağlı olarak değişebilen bir ifade biçimidir.ÇEĞİN. Ayrıca bireysel olarak içselleşen habitus. nesnelliğin içinde var olan ve bu nesnellikle birlikte oluşan bir öznelliktir. Dolayısıyla dindar gençliğin öznel olarak ifade ettiğimiz dini algıları aslında bu anlamda habitusu ifade eden bir durumdur. her organizmada algı. yerine getirilen pratiklerde dini bir kaygının gözetilip gözetilmediğidir. Fakat burada ifade edilen öznelleşme.411 Yani faillerin eylemlerinde dışsallaşan habitus. Dolayısıyla habitus. Bourdieu’ya göre tarihin bir ürünü olan habitus tarihin ürettiği şemalara uygun bireysel ve kolektif pratikler üretmektedir. toplumsal pratiklerle toplum içinde dışsallaşmakta ve yeni anlamlar kazanarak bu habitusu sürekli değiştirmekte ve yenilemektedir. Böylece gençlerin dünya ya bakışı ve yorumlamaları sahip oldukları inanç ekseninde yeniden şekillenmektedir. pratiklerin doğruluğunu ve onların zamanda sabitliğini bütün resmi kurallar ve açık normlardan daha güvenilir biçimde açıklama eğilimindedir. 8. Burada sosyal bilimlerdeki öznellik-nesnellik ayrımını habitus kavramı ile aşmaya çalışan Bourdieu’nün açıklamalarını yeniden hatırlamak faydalı olacaktır. O. TATLICAN . Dindarlığın bir diğer ölçütü. İçselleştirilen dini bilgiler. düşünce ve eylem şemaları biçiminde tortulaşmış geçmiş deneyimlerin aktif mevcudiyetini sağlamakta.

aldığı din sosyolojisi derslerine de dayanarak içselleştirdiği bu tanımlamayı şöyle ifade etmektedir: Hangi dine mensup olursanız olun. eğer bu bağlılığınız ve inancınız etrafında kendi hayatınızı biçimlendiriyorsanız ve 412 Bkz.”412 Yani herhangi bir davranışın ilahi bir amaçla yapılması bile o davranışı dini ve o davranışı sergileyeni dindar olarak tanımlanmasını mümkün kılmaktadır.” Bu düşünce biçimi ve bakış açısı. Fakat sadece onu heyecanla takip edip Pazar günleri oynuyor diye değil. Ya da bir kitap okurken Allah rızası için başkalarına daha faydalı olmayı düşünüyorsanız. Görüşmecilere göre. . çalışmak ya da sohbet etmek aşkın bir çerçevede ele alınmakta ve dindarlık olarak tanımlanabilmektedir. Onu ayrıca bazı aşkın hakikatleri sembolize ediyor olmasından kaynaklanmaktadır. Allah rızası için kitap okumak. Dolayısıyla bir davranışın hangi niyetle yapıldığı ise bu tanımlamayı tamamen öznel bir değerlendirmeye götürmektedir. GEERTZ. sınıf öğrencisi olan ve çocukluğu İstanbul’un Fatih semtinde ve İsmail Ağa Dergâhı etrafında geçen Bekir sahip olduğu akademik dil çerçevesinde. hangi kutsala inanırsanız inanın. Geertz’in bir davranışı tanımlarken hangi niyetle yapıldığının önemli olduğu ve bu davranışın dindarlıkla alakalı olup olmadığını bu niyetin belirlediği yönündeki yorumu ile örtüşmektedir. Aslında bu durumun İslami terminolojide net bir karşılığı vardır: “Ameller niyetlere göredir. bu davranışı dini bir davranış olarak tanımlayamazsınız. (112).. 181. bu davranışı dini bir davranış olarak tanımlayabilirsiniz.250 düşünce ise şöyledir: “Eğer siz ait olduğunuz dini grup içinde dışlanmamak için ibadetlerinizi yerine getirmeye çalışıyorsanız. Yani bir davranışı sergilerken ortaya koyduğunuz niyet ve düşünce çok önemlidir. Geertz’e göre “mesela bir insanın golf konusunda dindar olduğu söylenebilir.” Buna benzer bir dindarlık tanımını Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2.

İçselleştirilen bu bilgiler zaten davranışlara da yansımaya başlayacaktır. en çok dini bilgi ve pratikler ölçüsünde ifade edildiği görülmektedir. bilgi. Dini algılarını. Geleneksel dindarlık tanımlamalarına göre dindarlık. Ayrıca yapılan öğrenci görüşmelerindeki dindarlık tanımlamalarını. dindarlığın ve dini yaşam biçimlerinin son yirmi yıl içindeki değişiminden (yani kendi öğrenciliği dönemindeki ve bugünkü durumu değerlendirmeye çalıştığında) kısaca bahsetmeye çalışmıştır. daha derin yaşıyorlardı. Dindarlığın son dönemde üniversite gençleri arasındaki nicel olarak artışını. dini pratikler ve etki” ölçülerine dayandırmak da mümkündür. muhafazakâr ve milliyetçi öğrencilerin yoğun olarak zaman geçirdikleri bir çay bahçesinin işletmeciliğini yapan Ali Abi. Kendi gözlemleri çerçevesinde dün ve bugünün karşılaştırmasını yapmaya ve bu değişimi eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmektedir: 1989-1994 yılları arasında üniversitede dindar öğrenciler dini değerlerine kurallarına bugünkünden daha bağlı ve daha radikaldiler. En basitinden dindar bir bayan arkadaşıma selam vermeye ya da . Böylece içselleştirilmiş dini değer ve kurallarla. en temel dini kural ve yasakların içselleştirilmesi ekseninde tanımlamaktadır. düşüncede ve pratikte çelişkilerin olmayacağı fakat içselleştirilmemiş sadece davranışlara göre değerlendirilen dindarlıklarda ise çok sık tutarsızlıkların görülmesinin mümkün olacağı ifade edilmiştir. tecrübe. Yapılan görüşmelere bakıldığında dindarlık. siz dindar biri olarak tanımlanabilirsiniz.251 günlük hayatınızın her alanına. Üniversiteli gençler arasında ise bu düşünce çok az bir yer bulurken genellikle bu geleneksellik eleştirilmektedir. bu inancınızdan izler ve değerler yüklüyorsanız. değer ve kurallarını gündelik yaşamlarında daha çok içselleştirip. 1994 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olup yaklaşık on beş senedir üniversite civarında özellikle dindar. kuramsal çerçevede açıklandığı gibi Glock ve Stark’ın çalışmalarında temel aldıkları “inanç.

. Bu nedenle yapılan görüşmelerde ortaya çıkan yargıları desteklemek amacıyla İHL sözlükte yapılan birkaç dindarlık tanımlamasına yer vermek anlamlı olacaktır. Ama günümüzde ilişkiler daha basit. Belki sayıca daha fazla insan dindar görünüyor ama hakkıyla dini pratiklerini yerine getirenlerin. samimi yorumlamalar ve değerlendirmeler yapabilmektedirler.. bilinmeyen. Dolayısıyla sanki önceki dönemlere nazaran [90’lı yılları kastetmektedir] bugün daha gösterişe dayalı bir dindarlığın artmaya başladığı söylenebilir.252 herhangi bir ders notu istemeye çekinirdik. Çünkü bu daha çok ilgi görüyor ama sorsanız hiç biri dini temel ibadetlerini yerine getirmiyordur bile. Örneğin. Yani niteliksel ve niceliksel dindarlık arasında ters bir orantı söz konusudur. Dini anlamda olması gereken de budur zaten. “derviche modern” rumuzuyla dindarlık üzerine yaptığı aşağıdaki tanımlama dini en çok manevi ve aşkın yönüne vurgu yapmaktadır: Dindar tanımı . Çünkü dini algısı ve tavrı bunu mesafeli kılıyordu. Bence şöyle de denebilir: Kendini ve hayatını dine vakfetmiş. Elbette gerçekten samimi olan (az bir sayıya sahip olsa da) dindar arkadaşlarımızda var hala. Bu ortamlarda gençler birçok konuda kimliklerini doğrudan açıklamadan daha rahat. anlamsız ve seviyesiz. Hatta yeni sosyalleşme ortamları olarak değerlendirilebilecek olan İHL sözlük gibi diğer internet forum sitelerinde de benzer tanımlamalar ve yorumlamalarla karşılaşmak mümkündür. gerçek takva sahibi insanların sayısının gittikçe azaldığını düşünüyorum. ezbere hatta gösterişe dayalı dini algıların oluştuğunun bir göstergesidir. Bu ise içi boş dini kalıpların. namaz bile kılmıyordur en basitinden. Yeni trend – özellikle bayan öğrenciler arasında – bu süslü. dinin kaidelerine uygun bir tavır ve tarz bütünlüğüne sahip kimsenin dünya . püslü örtülerle kapanmak. Dindar gençler arasında kendini ifade etme ortamı olarak işlev gören ve internet ortamında da alternatif bir tartışma alanı ve bakış açısı sunan İHL Sözlükte karşılaşılan dindarlık tanımlamalarının görüşülen öğrencilerin yaptığı tanımlamadan çok farklı olmadığı görülmektedir.

. 414 Bkz. yakın zamanda o kişilerin bambaşka bir dar413 ile yani mezar ile tanışacaklarını unuttuklarını bilir. kindar kimselerin ettiği lafların boyunlarına dolanacağını. Haliyle ruhu da.. dini için feda etmesi nihayetinde bu fani âlemin ona dar gelmesi durumundaki kişidir.2010) “Din-dar” ifadesine benzer bir yorum. (401). kitabın ne filan… İlk sorgularımız namazdan olacak. Yani bu dünya da dindar olmayanın. özellikle keskin ve sert bir dini muhafazakârlığa sahip olan gençler arasında önemli bir referans noktası olarak alınan Bülent Akyürek’in yazılarında görmek mümkündür... Örneğin.414 Bir diğer İHL Sözlük yazarı ise Müslümanların bir takım sıfatlarla nitelendirilmesini eleştirerek dindarlık konusunda kısaca şöyle bir yorumlama yapmaktadır: 413 Burada yazar “dar” kelimesine vurgu yapmasının nedeni “din-dar” kelimesindeki “dar” ekine vurgu yaparak aslında bir benzeşim kurmaya çalışmaktadır.. Bu dünyada bilim nereye giderse gitsin. Biliyoruz ki orada Kuantumdan soru çıkmayacak. (derviche moderne.. . yazarın bir köşe yazısından alınan şu ifade hemen hemen bu açıklama ile aynıdır: Kabirde sorulacak soruları biliyoruz: Rabbin kim. öbür dünyada bir "Yasin" okuyabilenler birçoğunu geride bırakacaklar. ilahi aşka susamış kalbi de daha geniş âlemlerin hasretini çekiyordur… Dindar kimse. AKYÜREK. 08.253 adına her şeyini din ile doldurması. öteki dünyada mekânlarının dar olacağını ifade etmektedir.03. Bu dünyada dindar olanın cennette mekânı geniş olacak.

Ayrıca burada dindarlığın ölçütlerinin kişinin dini bilgileri ve toplumsal çevresi ile bir paralellik arz ettiği görülmektedir. Bundan dolayı yani sadece dua ettiğinden dolayı kendini dindar olarak tanımlıyordu. dindar ve muhafazakâr bir ailede yetişen. (Fecr-i fikr. çünkü dindar bir görünüme sahip değildi. Önce şaşırdım.254 Dindarlık bence mantıken yoktur. dini hassasiyete sahip bireyler olarak görmektedirler. görünür olan unsurlar çerçevesinde tanımladıklarını göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin hiç biri kendini dindar olarak (mütevazı bir tavır içinde) tanımlamamakta ama birbirlerini dindar. Sonra dini anlamda neler yaptığını sorduğumda ise zor günlerinde geceleri yatmadan önce dua ettiğini söyledi. olmamalıdır ki isimleri dindar olsun. Ben ise kendimi bu kadar kolay dindar olarak tanımlayamam.mevzu bahis din İslam ise . Yani onun dindarlık ölçütü dua etmekti. 12. dindarlığın ise görünür olmaktan öte içsel bir durum olduğunu ifade etmektedir. Çağrışımdan ve imgelemden ibaret bir sözcüktür.09.Müslüman’dır. Dini yaşayan insan . Öğrenciler bu konuda tek bir dindarlık tanımlaması yapılamayacağını hatta ne kadar inançlı insan varsa o kadar dindarlık tanımının ve ölçütlerinin ortaya koyulabileceğini savunmaktadırlar. dindar kesiminde kendi içinde dindarlığı öncelikle biçimsel. öncesinde İmam Hatip Lisesi’nde sonrasında İlahiyat Fakültesi’nde mezun olduktan sonra Din Psikolojisi alanında yüksek lisans yapan Elif. Böyle bir açıklama. Dini başka bir boyuta taşıyan bir sınıf yoktur. Örneğin bu konuda dini anlamda çok katı kuralları olan. Yani gençler dini konularda ne kadar çok bilgi sahibi olduklarında ve daha fazla ve yoğun bir eğitim aldıklarında dindarlık ölçütleri daha ağırlaşmakta ve . dindarlığın ölçütleri noktasında şöyle bir örnek vermektedir: […] Mahallede bir komşumuzla dindarlık konusunda sohbet ederken kendisini dindar olarak tanımladığını söyledi.2009) Dinin temel hareket noktası olarak inanç ve imanın öznel ve özel alana ait bir durum.

255 artmaktadır. . bilmediğini ise araştırıp bulmakla sorumludur. Bu durum ise dindarlığın temel dini değer ve kurallardan hareketle. Ve bu içtihat. Temel dini değerler ve kurallar tek olmasına karşın herkesin bunu kendi hayatında yorumlaması ise çoğul bir özellik taşır. bu kural ve değerlerin tamamıyla bireyin yaşamında gittikçe öznelleşen bir duruma sahip olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Görüşmeciler arasında dini değer ve kurallar etrafında ve bunlara tam olarak ters düşmemek kaydıyla “herkes kendi içtihadını yapar” düşüncesi hâkimdir. Bu konuda Elif ile yaptığımız görüşmede. insanın sadece bildiğinden sorumlu olduğunu. içinde bulunduğu toplumsal yapıdan bağımsız bir biçimde kendi özgür iradesi ile oluşturduğu bir öznellik değildir. Ama dindarlığın ölçeğinin tamamen bireyin kendisi olduğu yönünde öznel bir değerlendirme ise tüm yorumlamalara hâkim olan bir bakış açısıdır. öğrencilerin dindarlığı birçok eksen etrafında tanımladığı görülmektedir. tavırları bu toplumsallıktan ayrı tutulamaz. yorumlama ve algılama bütünlüğü içinde gerçekleşir. bilmediğini ise araştırıp bilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Çünkü insan her şeyden önce toplumsal bir varlıktır ve tüm düşünceleri. yapılan dini ibadetler ölçeğinde. Çünkü gençlere göre dini anlamda insan bildiklerinden sorumludur ve bildiklerini yerine getirmesi gerekir. bireyin tek başına. Yani kişi. düşünce. bireyin o güne kadar oluşturduğu toplumsal ve kültürel birikim. Bilip yerine getirmemek ise dindarlığı zayıflatan ve kişiyi dindarlıktan uzaklaştıran bir etkendir. Sonuç olarak yapılan dindarlık tanımlamalarına bakıldığında. Bu eksenler. bildiğini uygulamakla. bu öznellik tanımlaması. Bu yorum ve değerlendirmelere dayanarak tek bir dindarlık ölçütü ve dolayısıyla tek bir dindarlık tanımının yapılamayacağı sonucuna ulaşılabilir. Bu konuda tekrar hatırlamak gerekirse. dini değer ve kurallara bağlılık ölçeğinde ve asıl amaç olarak değerlendirdikleri ahlaki özelliklere sahip olma ölçeğinde değerlendirildiği ve tanımlandığı görülmektedir.

sınıf öğrencisi Yusuf. Dedesinin sarıklı.2. Onların yanında dinden uzaklaşmaya başladığımı ve onlara karşı geldiğim içinde günaha girdiğimi düşünüyorum. bu konudaki sıkıntısını şöyle dile getiriyor: . Babaannem. Bu konuda geleneksel ve geniş bir aile yapısına sahip olan İstanbul Üniversitesi İktisat 3. ailesinde herkesin kendisine göre daha muhafazakâr bir örtünme biçimine sahip olduğunu ifade ederken. yaşadığı bu çatışmalar nedeniyle ailesi ile aynı şehirde yaşamasına rağmen cemaat evinde kalmayı tercih etmektedir. cübbeli bir mahalle imamı ve Erzurum’da dini konularda danışılan en önemli din âlimlerinden biri olduğunu söyleyen Elif. ailesi ile en çok örtünme noktasında sıkıntı yaşadığını ifade etmektedir. aile ile olan bağlar incelmeye hatta dini değer ve kuralların yorumlanmasında. Bu konuda tek baskı yapmayan kişi annemdir. İmam Hatip Lisesi sonrasında İlahiyat Fakültesi’ne devam eden ve şu anda Din Psikolojisi alanında yüksek lisans yapan Elif.256 5. Bu çatışmalar özellikle temel ibadetler çerçevesinde ve kız öğrenciler için ise tüm bunların yanı sıra örtünme noktasında yaşanmaktadır. özellikle de namaz konusunda. dedem. Ailesi ile dini konularda yaşadığı çatışmaları ise şu şekilde ifade etmektedir: Özellikle dedemle çok ciddi çatışmalar yaşıyoruz. bağlılıkları hala yoğun bir biçimde devam ederken. Şöyle kılsan iyi olur. ibadetlerin uygulanmasında da zaman zaman çatışmalara bile neden olmaktadır. sürekli yargılıyorlar. Geleneksellikten Kopuş ve Kuşak Çatışmaları: Dini bilgi edinme noktasında cemaat ya da tarikat içi ilişkileri.4. babam dini davranışlarım. şöyle yapsan daha doğru olur diye. Sürekli olarak yaptığım ibadetleri eleştirerek yanlış yaptığımı söylüyor. Sadece beni elinden geldiğince yönlendirmeye çalışıyor. Böyle olunca içimden namaz kılmak bile gelmiyor.

Elif pantolon giymesine rağmen asla dışarıda pardösüsüz dolaşmamakta. günaha neden olacağı korkusuyla özellikle uzak durmaya çalıştıkları birçok konuyu rahatlıkla sorguladıklarını ve bu sorgulamaların dinden uzaklaştırmanın aksine dinlerine daha çok bağlanmalarına neden olduğunu ifade etmektedirler. ailelerinin sorgulamaktan kaçındıkları hatta dinden uzaklaştıracağı. Belki doğru olan bu ama ben rahat ettiğim bir biçimde giyinmeyi tercih ediyorum. Ayrıca başörtüsünü omuzları açıkta kalacak şekilde boyundan bağlamasına karşın omuzlarına uzun şallar örtmektedir. sınıf öğrencisi ve üniversite öncesi yaşamı İstanbul’da geçmiş olan Yasin. Bu konuda benzer bakış açısına sahip. anlamaya çalışalım diye. başörtünüm omuzlarımı ve göğüslerimi örtmesi gerektiğini söylüyor. yasakların bilimsel bilgilerle çelişmediği aksine tutarlı ve dini kuralların da bilimsel bir açıklaması olduğu düşüncesi yaygındır. anlamaya başladıkça çok daha güçlü bir biçimde bağlanmaya başlıyor. dinin sorgulanması konusunda ailelerinden farklı yaklaşım ve bakış açılarına sahip olduklarını ve bu nedenle sık sık karşı karşıya kaldıklarını ifade etmişleridir.415 Görüşme yapılan öğrencilerin açıklamalarına göre aileleriyle çatıştıkları bir diğer konu ise dini değer ve kuralların daha rahat bir biçimde sorgulanması noktasındadır. İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü 1. Ayrıca görüşülen öğrenciler. dogmatik bilginin geçersiz olduğu ve bunların yıkılması gerektiği konusundaki düşüncelerini şu sözlerle açıklamaktadır: Allah bize akıl vermiş sorgulayalım.257 Özellikle annem pantolon giymem noktasında bana çok kızıyor ve benim adıma bu durumdan çok rahatsız olduğunu hatta başörtüsü bağlama biçimimin bile yanlış olduğunu. Çünkü gençler arasında. Öğrenciler. dini değer ve kuralların. İnsan sorguladıkça dinini anlamaya ve dinine hayran olmaya. 415 . pantolon üzerine uzun gömlekler (tunik) giymektedir.

Hâlbuki bunlar derin bir . derin bir anlamdan yoksun geleneksel bir hal almıştır. Seray’a göre. Dolayısıyla bu durum iki kuşak arasındaki dini yorum ve açıklamaların ne kadar derin bir farklılığa sahip olduğunu göstermektedir. aileleriyle çatışma pahasına yeni kuşakların mutlaka bu geleneksel tavrı değiştirmeye ve bu kuralları içselleştirerek yerine getirmeye çalışmaları gerektiğini ifade etmektedir. Bu durum ise sadece şekli ve geleneğe dönüşen bir dindarlığı ifade etmektedir. Sadece emir olduğu için yapılan dini davranışlar ve ibadetler bizleri dinin gerçek amacından uzaklaştırabilir. Dinin akılcı bir bakış açısıyla değerlendirilip gündelik yaşam pratiklerine uyarlanmasında ailelerin daha geleneksel bir yaklaşıma sahip olması ve dini pratiklerin sadece bir göreneğe dönüşmesi gençler arasında eleştirilmektedir.258 Dini konularda en basit kurallardan Allah’ın varlığına kadar her şeyin sorgulanabileceği ve bu sorgulamaların insanı dinden uzaklaştırmak yerine aksine daha çok bağlayacağı ve bilinçli Müslüman haline gelineceği düşüncesi görüşme yapılan tüm öğrenciler arasında yaygın olan bir düşüncedir. sadece dini görev olduğu için zekât ve fitre vermektedir. Böylesine bir rasyonelleşme ise modernliğin bir sonucu ve din alanındaki yansıması olarak görülebilir. neden namaz kıldığını bilmemekte. İnsan neden oruç tuttuğunu. Keza günümüzde yaşanan İslamiyet yani ailelerimizin yaşadığı İslam. Dini pratiklerin anlamının ve nedeninin bilinmediği bir görenekler yığını haline gelmesini eleştiren Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Geleneksel İslam Sanatları yüksek lisans öğrencisi olan Seray. Yine öğrencilerin ifadelerine göre bu sorgulama içeriği ve biçimi çoğu zaman aileleriyle aralarında gerilimlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu örneklerde dini kural ve değerlerin gündelik yaşama uyarlanmasında öğrencilerin kendi ailelerinden farklı olarak akılcı bir bakış açısıyla yorumlamaları söz konusudur.

Anne ve babanın eğitim seviyesi yükseldikçe dini konularda ve özellikle dini akidelerin sorgulanması noktasında yaşanan çatışmalar ve farklılıklar gittikçe azalmaktadır. Zaten dinimizde akıl ve mantıkla açıklayamayacağınız hiçbir kaide ve kural yoktur[…] Ben günah işlemekten korktuğum için değil ya da yerine getirmediğimde büyük cezalarla karşılaşacağım için ibadet etmiyorum. daha derin ve anlamlı bir inanca sahip olmaya başlıyor. Allah’ın rızasını gözetmek için ve Allah’ın nazarında daha ahlaklı. daha iyi bir insan olmak için ibadet ediyorum. Aynı zamanda bu durum. İnsan bunları sorguladığında dine daha çok bağlanıyor. Görüşülen öğrenciler arasında anne ve babanın eğitim seviyeleri oldukça farklıdır ve babanın eğitim seviyesi anneden daha yüksektir. pozitivizmin öğrettiği rasyonellikle. bunların anlamlarının doğrulanmaya çalışılması olarak görülebilir. Dolayısıyla bilimin. üniversite eğitimi alan gençler arasında dinin temel akidelerini sorgulanma ve eleştirilerle daha rahat doğrulanabilir hale getirdiği söylenebilir. dindarlık ölçü ve yorumlarındaki kuşak farklılığını da ifade etmektedir. Ailenin eğitim seviyesini ve dindarlık ölçütlerine bakıldığında üniversite seviyesinde rasyonel bakış açısı en yüksek . sorgulamalara bakışlarının da pozitif yönde artmakta olduğu görülmektedir. dini değer ve kuralların rasyonel bir bakış açısı ile yeniden sorgulanarak.259 anlama sahiptir. Çünkü ailenin eğitim seviyesi yükseldikçe. Elbette aileler arasındaki bu çatışmalar tek bir biçimde ve aynı seviyede görülmemektedir. Allah’a daha yakın olmak için. örtünme biçimi. İşte bizim ailelerimizden ve onların dindarlığından en önemli farkımız bu bence[…] Bu örneklere dayanarak ibadetlerin uygulanması. dini kuralların yorumlanması gibi yani İslami yaşam biçimlerindeki niteliksel farklılıklar sonucunda ailelerle yaşanan dini çatışmaların temel unsuru ve nedeni olarak gençler arasında hâkim olan.

İşte “mahalle baskısıyla” dindar olan kesimdir bunlar.260 seviyede iken ibadetlerin eksiksiz yerine getirilmesi ölçütü ise en düşük seviyededir. laik ya da Kemalist olarak tanımlamaya çalıştığı kesimin kendilerine karşı olan olumsuz tavırlarını. Bu öğrencilere göre. eğitim seviyesi düşük olan ailelerde yaşanmaktadır. 5. Çünkü çatışmaya neden olan ölçütler. özellikle rasyonellik noktasında aynılaşmaya başlamaktadır. Zehra. Fatih.5. Dolayısıyla bu “korkuyu” en çok dile getiren kız öğrenciler olmuştur. Anne ve babanın eğitimi yükseldikçe bu çatışmalar azalmaya başlamaktadır. 416 . Bu korkunun nedeni olarak ise İslam’ın güçlenmesi ile Şer-i hükümlerin toplumda hâkim olacağı ve şeriatın tüm toplumsal hayatı yönlendireceği anlayışının yattığı düşünülmektedir.2. Bu konuda Milli Görüş düşüncesine sahip olan ve Anadolu Gençlik Vakfı yurtlarında kalan Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi olan Saliha. Ötekileşme ya da Ötekileştirilme Algısı: Bir adım daha ileriye gidemeyerek “öteki” olarak kalma ve dışlanma korkusu zaman zaman toplumsal yaşamda dini değer ve pratiklerin gizlenmesine neden olabilmektedir. İtikatları zayıftır. Sudenur. Zaten dini konularda öğrencilerle aileleri arasındaki çatışmalar en çok. Yusuf ve Nurdan tarafından sık sık dile getirilmiştir.416 Türkiye Cumhuriyeti içinde İslam’ın hep bir tehlike olarak algılandığı görüşülen gençler arasında da yaygın olan bir düşüncedir. bu korkuyla ilişkilendirerek şöyle açıklamaktadır: Bu düşünce görüşmeler sırasında özellikle Ahmet. Elif. Fakat bazı öğrencilerin böylesi bir korkuyu küçümser bir tavır ile açıkladıkları görülmektedir. Görüşmeciler arasında “ötekileştirme” ve “dışlanma” tavrıyla karşı karşıya kalan. Mehmet. onlar gerçek dindar değillerdir. Bu iki ölçüt ise yani rasyonellik ve ibadetlerin yerine getirilmesi gençler ile aileleri arasında en çok gerilime neden iki önemli unsurdur. erkek öğrencilere göre daha belirgin bir İslami görünürlüğe sahip olan kız öğrencilerin olduğu görülmektedir.

bizden bu kadar kaçınmalarının nedeni de bu sanırım. kendilerine ilişkin yanlış anlama ve önyargılarından bahsederken. bu konuda yaşadığı bir olayı örnek göstererek şöyle değerlendirmektedir: . aydın kesim arasında da böyle anlaşılmasına çok şaşırdıklarını ifade etmektedirler. bir Süryani ya da bir Hıristiyan dinini ülkemizde özgürce yaşayabilmelidir. Bizim asla böyle bir istek ve beklentimiz yok. çok kültürlülükten. Bizler modern toplumda. Görüşme yapılan öğrencilerden İlahiyat Fakültesi mezunu olan ve Din Psikolojisi alanında yüksek lisans yapan Elif. inancı onunla aynı ortamı paylaşmamı. evlere kapatacaklar” diye. Kürt. hepinizi çarşafa sokup. çok kimlikli bir toplumdan yanayız. birazda alaycı bir dille şöyle ifade etmektedir: Bazen arkadaşlara bu konuda şaka yapıyorum [gülerek söylüyor] “şeriat gelecek. Yani bu durum kendi aramızda da sürekli bir espri konusudur. Bizler Cumhuriyetçi gençleriz. Dindar olmayan ya da öğrencilerin kendi aralarında laik kesim olarak tanımladıkları kişilerin. aynı okulda okumamı. bunun sadece halk arasında ya da gençler arasında değil. Hatta böyle bir duruma önce biz karşı çıkarız. Bir Yahudi. Ayrıca Saliha görüşme sonrasında bu durumun arkadaşları arasında zamanla nasıl bir espri konusu olduğunu. Bizi bu kadar çok dışlamalarının. bizim şeriat yönetimini istediğimizi düşünerek bizleri eleştiriyorlar. arkadaş olmamı engellememelidir. inançlı bireyler olarak da yerimizi almak istiyoruz. Bir Hıristiyan’ın dini yaşamı. Ermeni ve herkes için geçerlidir.261 Sohbet ettiğimiz arkadaşlarımızın çoğu. Bu taleplerimiz sadece İslami kesim için değil her kesimden insan için geçerlidir. Bu durum Alevi. Bir toplumda herkes kendi kimliği ve özü ile var olmalıdır. Biz çeşitlilikten.

bizi eleştiren ama bizi tanımayan bir kesimin anlamsız ve temelsiz düşünceleridir. bunun acısını yaşamışken neden biz aynı baskıyı uygulayalım? Bu düşünce. doğrudan olmasa bile üniversite içindeki diğer öğrencilerin düşünce ve davranışlarının kendi üzerinde rahatsız edici bir baskıya dönüştüğünü ifade etmektedir: “Elimden gelse davranışlarının ne kadar yanlış olduğunu söyleyebilsem ve keşke doğrudan uyarabilsem. Mesela başörtüsü konusunda bir açıkoturumda – televizyonda yayınlanan bir açık oturumdu bu ve sanırım “Siyaset Meydanı” idi – akademisyenlerden biri üniversitelerde başörtüsü yasağını desteklerken. Biz neden insanları baskı altına alalım ki? Böyle bir baskının bizim için ne demek olduğunu bilirken. Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi olan Aysun. anlamsız ve hatta cahilce olduğunu düşünüyorum. İslami yaşam biçimlerinin yaygınlaşmasının diğer kesimler üzerinde benzer bir baskı oluşturmayacağını söylese de. Hatta bu cahilliği Türkiye’nin en aydın insanları olarak tanımladığımız üniversite içindeki akademisyenler arasında da görmek mümkün. çocukluğu İstanbul’un Fatih ilçesinin Çarşamba semtinde . Görüşme yapılan öğrenciler arasında Elif’in söylediklerine benzer açıklamaların diğer öğrenciler arasında da ifade edildiği görülmektedir. bize tepeden bakan. Her ne kadar Elif. kendince şöyle haklılaştırmıştı bu düşüncesini: “Eğer üniversitelerde başörtüsü yasaklanmaz ise bu başörtüsü takmayan diğer öğrenciler için baskı unsuru olabilir hatta zamanla başörtülü öğrenciler onların da kapanması. örtünmesi noktasında doğrudan ya da dolaylı olarak baskı kurabilirler” sözleriyle açıklaması beni çok şaşırtmış ve üzmüştü. Ayrıca böyle bir düşüncenin akademisyenler tarafından ortaya atılması ise durumun vahametinin en büyük göstergesidir.262 Dindar olmayan kesimin – ya da Türkiye’deki siyasal ortam ekseninde laik kesim olarak da aslında ifade edebilirim – İslami kesime ilişkin önyargılarının çok temelsiz.” Dolayısıyla İslami kesimin yanlış anlaşıldığı ve ötekileştirme ile sonuçlanan bir baskı ve dışlama ile karşı karşı olduklarını yaşadıkları deneyimlere dayanarak ifade etmektedirler.

Stratejinin kimin kontrolünde olduğundan öte ne olursa olsun. sınıf öğrencisi olan Burak. bu kesim çoğunluk olduğunda aynı baskıyı uygulayacağını” söylemektedir. Bu durum ise Certeau’nun kullandığı “strateji” ve “taktik” kavramları ekseninde yeniden düşünülebilir. hiç kuşku yok ki. görünür olmayan ve sadece içinde bulunduğu ortama uyum amacının bir nedeni olarak dışlama veya ötekileştirme ile ortaya çıkan baskı unsuru. öğrencinin gündelik yaşamındaki dini pratikleri üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu görüşmeciler tarafında her fırsatta ifade edilmektedir. Bu görüşmecilerden Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2. Bu olumsuz baskının özellikle özel üniversitelerde daha çok hissedilmesi dikkat çekicidir. strateji kendi hâkimiyetini kurduktan sonra onu korumak. Ebru. Kadir Has Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanım Bölümü son sınıf öğrencisi olan Zeliha.417 Strateji hep baskı kurar. dini grup ve ailesi tarafından kurulmaya çalışılan. biçimlendirmek ve yönlendirmek için baskıya ihtiyaç duyar. Ancak bu şekilde varlığını ve otoritesini sürdürebilir. “eğer sayıca az olan kesim. Ayrıca üniversite öncesi dönemde kendi ait olduğu toplumsal çevre. Sonrasında kafasını ve boynunun açıkta kalan kısımlarını sargı bezleriyle sıkıca sardırmaktadır. sınav gününden yaklaşık bir hafta öncesinden hastaneden (tanıdıklarının yardımıyla) “bir kaza sonucu boynunun kırıldığına dair” bir rapor almakta ve boyunluk takmaktadır.263 geçen bir grup öğrenci ile yapılan odak görüşmede. Yani Lefebvre’in söylediği gibi bu baskı ile toplumsal yapıyı terörize eder. bir dönem toplumda baskıya uğrayarak dışlanmış ve “öteki” durumuna getirilmişse. Ve sınavda başörtüsünü çıkarmak ya da peruk takmak yerine böyle bir taktik geliştirmiştir. taktikler ise strateji ile yer değiştirdiklerinde aynı baskıyı kurma eğilimindedirler. üniversite döneminde hem kendi içlerinden hem de dışarıdan gelen ve görünür olan bir baskıya dönüşmektedir. 417 . Ötekileştirilme ve dışlanma korkusuyla bu baskının. çoğunluğun her zaman sayıca az olan kesim üzerinde bazen doğrudan bazen ise dolaylı yollardan baskı uygulama etkisine sahip olduğunu ifade edilmiştir. içinde Certeau’nun bahsettiği taktiklerle açıklanabilecek en ilginç örneklerden biri Marmara Üniversitesi ilahiyat fakültesi öğrencisi olan Ebru’nun ÖSYM’nin yapmış olduğu merkezi sınavlarda başörtüsünü çıkarma ya da peruk takma durumuna karşı kendince geliştirdiği çözüm biçimi oldukça ilginçtir.

Bu önyargıların kendilerini “ötekileştirdiğini” ve üniversite yaşamında yaşadıkları en büyük sıkıntının kendilerinin “dışlanması ve ötekileştirilmesi” olduğunu ifade etmektedirler. Özellikle İstanbul’da devlet üniversitelerine göre daha az bir öğrenci sayısına sahip olan vakıf üniversitelerinde bu durum daha açık ve belirgin bir biçimde görülmektedir. Ama sonrasında çektiğim vicdan azabı çok rahatsız ediyor. sınıf öğrencisi olan Arzu. Çünkü beni farklı görmelerinden. ötekileştirmelerinden çekiniyorum. dışarıda tutma çabası içindeler. bakışlarıyla. bu düşünce ve tavırların nedenini kendince şöyle açıklamaktadır: Toplumun diğer kesimi yani kendilerini “laik” olarak tanımlayan ve kendileri için bir tehdit. kültürel yapı ile ekonomik yapı arasında doğrudan bir orantı yani pozitif bir korelasyon söz konusu iken.264 bulunduğu toplumsal çevrenin bu konuda kendisine yapmış olduğu görünmez baskıdan dolayı en temel ibadetlerini bile aksattığını ama sonrasında ise yaşadığı ağır vicdan azabını şöyle ifade ediyor: Arkadaşlarımla sohbet ederken oruç tuttuğumu ve namaz kıldığımı söylemekten çekiniyorum bazen. okul içinde arkadaşlarının kendisine karşı olan olumsuz tavırlarını eleştirerek. Ve bazen bizim uzaydan gelmiş olduğumuza inandıklarını düşünüyorum. Hatta bundan dolayı vakit namazlarımı çok kaçırdığım oluyor. bir tehlike arz ettiğimizi düşünen kesim sürekli bizi “ötekileştirme”. dışlamalarından. Diğer yandan yine Kadir Has Üniversitesi’nde Radyo ve Televizyon Bölümü 3. sözleriyle ve bize karşı önyargılı tavırlarıyla… Tüm bu açıklama ve örneklerden hareketle görüşmeci gençler kendilerine bakışın tamamen ön yargılardan oluştuğunu ifade etmektedirler. sonrasında ekonomik seviyesi yükselen bir İslami kesim toplumun . Bunun nedeni olarak kısaca şöyle bir sav ileri sürülebilir: 1980’li yılların başında ve öncesinde.

sınıf öğrencisi olan Yasemin. dini anlamda bir muhafazakârlığa sahip ya da dini hassasiyetlerinin olduğunun bilinmesini istemeyen. birçok arkadaşlarının sırf dışlanmamak için dini kimliklerini sakladıklarını. Bu durumun özellikle vakıf üniversitelerinde gözlemleniyor olması ise bu savı doğrular niteliktedir. hem kendi okulundaki hem de diğer okullarda arkadaşlarının karşılaştıkları bu baskıyı çeşitli örnekler vererek açıklamaya çalışmaktadır: Birçok arkadaşımız sırf okuldaki arkadaşları tarafından dışlanmamak ya da hocalar tarafından olumsuz etkilere – düşük not verilmesi. İçinden bulunulan ortamların bireyin dindarlığı üzerinde neden olduğu olumsuz etkileri Bahçeşehir Üniversitesi’nde Yazılım Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi olan ve Gülen Cemaati evlerinde kalan Zeynep ise çevreden gelen görünmez ya da psikolojik olarak tanımlanabilecek bu baskıyı kendi etrafında gözlemleme fırsatı bulduğunu. bazılarının ise bu kimliklerini böylesine psikolojik bir baskı sonucunda kaybettiklerini söylemektedirler. Bu konuda görüşülen öğrencilerden birçoğu. derslerden bırakılması gibi olumsuz tavırlara – maruz kalmamak için okul içinde olabildiğince bu kimliklerinin tam tersi davranışlar sergiliyorlar. Hatta bu konuda dini kimliği belli olmasın diye okula geldikten sonra dikkat çekici makyajlar yapan. toplumun her alanında görülmeye başlamıştır. birçok arkadaşım var. İslami kesimin hızla zenginleşmesiyle birlikte farklı yaşam biçimleri ve kültürel özellikler (özellikle dini bir görünüme sahip olan). kısa . Bazıları bu kimliklerini saklamaya çalışırken dindarlıklarından tamamen uzaklaşıyorlar. dindar gençliğin bu konudaki çekincelerini ve korkularını şöyle açıklıyor: Evet. Doğuş Üniversitesi’nde Matematik Bölümü 2.265 ekonomik seviyesi yüksek olan diğer kesimin alanlarına kaymaya ve aynı ortamları paylaşmaya başlamışlardır.

öteki olmaktan çok korkuyorlar. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliğinde okuyan Gülsüm ve Reyhan. benzer ön yargılardan ve bilgisizliklerden bahsederken şu örnekleri vermektedirler: Bir arkadaşım bize “sürekli bahsediyorsunuz bu Muhammed kimdir?” diye sordu. anlatmadığımız bir kesim var. başörtülerini daha rahat çıkarmaları için hazırlanmış kabinler. Yani farklı olarak görülmek ve algılanmak. Yalnız kalmaktan. tişörtler giyen birçok kişi tanıyorum. bilinmeme” durumunu kendilerinden kaynaklanan nedenlerle açıklamakta ve bu konuda bir özeleştiri yapmaktadırlar. Bu nedenle birinci vazifemiz ne olursa olsun kendimizi onlara anlatmaya çalışmak olmalıdır. sonuç olarak ise dışlanmak. Yani yapılan görüşme içeriklerine dayanarak dindar üniversite gençleri en önemli sorunlarından biri olarak gördükleri “toplumun diğer kesimi tarafından tanınmama. 418 Üniversite girişlerinde başörtülü öğrencilerin. dolayısıyla bizi anlamayan ama en başta bizim kendimizi anlatamadığımız. Yani insanların onları ve yaşam biçimlerini bu kadar eleştirmelerinin. inanamadık. . Ama gerçekten bilmiyordu arkadaşımız. yargılıyor. bu kadar mesafeli ve tepkili olmalarının en önemli nedeni olarak kendilerini ve yaşam biçimlerini çevreleyen dini değer ve kuralları bilmemeleri olduğunu düşünmektedirler.266 kollu gömlekler. Ama en önemlisi “öteki” damgası ile karşı karşıya kalmak. Yani bizi tanımayan. Önce şaka yapıyor sandık. dışlanmaktan ve ötekileştirilmekten. Çünkü özellikle vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerin bir ortam kaygısı vardır. Ve bu kesim bizi bilmeden anlamadan sürekli eleştiriyor. Hatta örtü kabinlerinde418 tanıştığım birçok arkadaşım üniversite içinde bana selam vermekten kaçınıyor. Elbette bunun birçok nedeni olabilir. Ayrıca öğrenciler arasında bu ötekileştirme durumunun nedeni olarak İslami kesimin kendini çok iyi tanıtamamasından kaynaklandığı genel düşüncesi de yaygındır.

Düşünün. Bu konuda kız öğrencilerden birisi bu mesafeli. isteklerinin ve yaşam biçimlerinin birçok ortak noktası olduğu görülmektedir. İslami gençlik olarak tanımladığımız gençlik grubu. Hatta selam vermekten bile kaçınıyorlar. önyargılı tavırla ilk karşılaşmasını şu yaşadıklarıyla anlatmaktadır: Üniversiteye ilk başladığımız dönemde. selam verdiğimizde ise . nasıl bir önyargı var ülkemizde dine karşı. özellikle dindar kesime ilişkin ön yargıların nasıl bir şehir efsanesi haline geldiğini şöyle açıklamaktadır: Önceleri hiç ilişkimiz olmayan. Bu durum dindar gençler arasında zaman zaman mizah konusu olmakta ve özellikle dindar kesimi temsil ettiği söylenen yayın organlarında da sık sık eleştirisi yapılmaktadır. dindarlık ya da dini yaşam biçimi anlayışları dışında. Mesela açık insanları. Aslında ağlanacak halimize çok güldük. hatta bizden olabildiğince uzak duran bir arkadaşımız biraz samimi olduktan sonra bizimle ilgili – yani dindar ya da İslami kesimle ilgili – şöyle bir yorum yaptı: “Siz çok farklısınız.” Çok şaşırdık bunu duyunca.267 Yine benzer bir konuda Bahçeşehir Üniversitesi’nde okuyan Saliha’nın verdiği örnek. birçok arkadaşımız bizden hep uzak duruyorlardı. Sanırım yaşadığı çevrede – bu öğrenci Nişantaşı’nda büyümüş ve hala burada yaşıyor – herkes böyle düşünüyor ve bu önyargısını hiç sorgulamadan bu çevreden edinmiş. sorunlarının. beklentilerinin. bu konuda diğer gençler tarafından hep yanlış anlaşıldıklarını ve kendilerine karşı çok büyük bir önyargıya sahip olduklarını da sürekli ifade etmektedirler. Bir gün bu arkadaşla Fatih’e gideceğiz. Bu önyargı ile ilgili olarak ise yaşadıklarına ilişkin birçok örnek verilebilir. namaz kılmayanları Fatih’te taşlıyorlarmış. Aslında tüm bu örneklere dayanarak gençlerin.

Örneğin. sayısının kapağında yer alan bir karikatürde. Hatta bu durum kendi aralarında mizah konusu da olmuştur. Burada öğrencilerin kendilerine ilişkin laik kesimden geldiğini söyledikleri önyargıların aslında kendi içlerindeki farklı dini gruplardan da geldiği ifade etmektedirler. Ama bu örnek bahsedilen önyargıların sadece laik kesimden 419 Caf Caf mizah dergisi 34. İstanbul Üniversitesi’nde İktisat Fakültesi’nde okuyan İskender Paşa Cemaatine bağlı olan Fatih.419 Bu karikatürde öğrencinin “hadis” kavramını bilmemesi üzerine bir eleştiri yer almaktadır. özellikle dindar gençler tarafından okunan ve içeriği itibariyle dini kesime yakın bir ideolojiye sahip bir mizah dergisi olan “Caf Caf” ın 34. bu durumun ise kendileri hakkında yanlış yorumların oluşmasına neden olduğunu sürekli ifade etmektedirler. . Böyle bir önyargıya sahip olan kişilerin kendileri ve İslam dini konusunda çok bilgisiz oldukları ve bu önyargıların ise sadece kulaktan kulağa aktarılan yanlış bilgilerle oluştuğu bilgisini paylaşan öğrenciler. Bunun nedeni olarak ise farklı görüş ve yaşam biçimlerinin kendi yaşam biçimini değiştirmeye başlayacağını hatta yozlaştıracağı düşüncesi olduğu söylemektedir.268 duymazlıktan gelip karşılık bile vermiyorlardı. bırakın dindar olmayan biriyle arkadaşlık etmeyi kendi cemaatinden olmayan kişilerle görüşmemeye çalıştığını ifade etmektedir. Bu yanlış yorumlamaların ve ön yargıların. gençlerin dini konulardaki bilgisizlikleri eleştirilmektedir. Bu konuda daha önce bahsettiğimiz “bu Muhammed de kim?” ya da “Fatih’te bizim gibileri taşlıyorlarmış” ya da “siz şeriatı getirerek hepimizi baskı altına alacaksınız” gibi ön yargılar ve kendilerine ilişkin yanlış algıların çok yaygın olduğunu. sayı kapağı EK 4’e bakınız. Elbette bu örneğin çok küçük bir kesimi temsil ettiği düşünülebilir. tüm bu bilgisizliğe rağmen nasıl acımasızca kendilerini eleştirdiklerini anlamadıklarını birkaç örnekle açıklamaya çalışmaktadırlar. dini çoğu kez siyasete alet etmeye çalışan önceki kuşaklardan kaynaklandığını da söylemekten çekinmemektedirler. Örneğin. Ve etrafımızda hala da böyle arkadaşlarımız var.

Fakat böyle bir tavrın aksine hemen her kesimden kişilerle arkadaşlık etmenin. Elbette tüm bunlara karşı önyargılarını yıkamadığımız ve hala bize uzaydan gelmişiz gibi bakan birçok insan var.269 değil kendi içlerinden de geldiğine gösteren bir durumdur. bu alanlarda kendilerini ifade edemediklerini ve birçok insanın kendilerine olan tepkilerinin aslında kendilerini onlara tam olarak anlatamadıklarından kaynaklandığını söylemektedirler. Araştırma sırasında da her kesimden. dindar olan arkadaşlarıma karşı bu ön yargıları azalmaya başladı. Dindar gençler arasında buna benzer birçok örnekle karşılaşmak mümkündür. farklı kurum ve derneklere girip çıkmasını sağlayan bir eğitim seviyesi ile donatılmış bireyi ifade . temsil ettikleri görünümleri ve yaşam biçimleriyle tanıtmak ve anlatmak çabasında oldukları gözlenmektedir. Bence birçok sorunun nedeni kendimizi anlatamamaktan kaynaklanıyor. Burada Elizabeth Özdalga’nın kullandığı “modüler insan” tanımlaması kullanılabilir. sorumluluk olarak algılandığı görülmektedir. Görüşme yapılan gençlerin birçoğunda belirgin olan eğilimlerden biri görünür bir dindarlığa sahip olmanın bir görev. görüşmecilerin dâhil oldukları dini grupların etkisiyle oluşan bir tavırdır. kendi dindarlıklarının daha anlaşılır ve görünür olması açısından önemli olduğu düşüncesinde olan öğrencilerde vardır. Herkesle her konuda sohbet ederim. Onlar ise benim bu durumumu önceleri çok yadırgadılar ama tanıdıkça bana ve benim gibi örtülü. Bu konuda özel bir üniversitede sosyoloji bölümünde okuyan ve Gülen Cemaati ile fikri bir yakınlığı olan Gülendam hemen herkesle arkadaşlık kurmaya çalıştığını şu gerekçelerle anlatmaktadırlar: Okulda hemen hemen her kesimden arkadaşım vardır. “Modüler insan” kavramı. Şimdiye kadar birçok alandan uzak durduklarını. bu tavır. Bu nedenle toplumsal alanın her tarafında görünür olmak. düşünce ve tavırdan insanlarla bir arada olan ve arkadaşlık yapan ama bir yandan kendi dindarlığını da elinden geldiğince yoğun bir biçimde yaşayan gençlerle karşılaşılmıştır. Elbette ki.

Zeynep’in bu konudaki yaklaşımı ise Saliha ve Yusuf’un neden böyle bir tavır içinde olduklarının ve bu davranışlarının Yazılım nedenlerinin anlaşılmasını okuyan kolaylaştırmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi Mühendisliği’nde Zeynep’in bu konuda düşüncesi şöyledir: Ne kadar çok farklı ortamlarda yer alırsak. Çünkü her kesimden yani farklı siyasi görüş ve dini inanca sahip insanlarla arkadaşlık yapmakta ve onların sosyal çevrelerinde de zaman zaman yer almaktadır. üniversite gençliği arasında “modüler insan” olarak. sıradanlaşması beklentisi ve isteği yatmaktadır. muhafazakâr bir dindar olarak tanımlarken. Böylece toplumda farklı bir unsur olarak değil. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde okuyan ve lise döneminden beri Gülen Cemaati içinde faaliyetlerini sürdüren Yusuf. toplumsal bütünün parçası. birçok alanda bu kimliğin normalleşmesi.420 Bu noktada görüşme yapılan öğrencilerden birçoğunun bu “modüler” tanımlamasına uygun bir toplumsal çevreye sahip olduğu söylenebilir. Çok farklı sosyal topluluklarda yapı taşı olarak hizmet etmesi gereken donanımını elde etmiştir. bir unsuru olarak görülmeye başlamaktadır. Diğer yandan bir vakıf üniversitesinde sosyoloji bölümünde okuyan Saliha da “modüler insan” olarak tanımlanabilir. Çünkü kimlikler açığa çıktıkça ve daha görünür olmaya başladıkça kabul görmekte.270 etmektedir. . Bu tavrın temelinde ise kendi İslami kimliklerinin daha fazla çevrede yer alması ve daha fazla insan tarafından kabul görmesi gerektiği düşüncesi. Saliha kendisini çok katı dogmaları olan. (201). ÖZDALGA. 71. Örneğin. hatta kavramı biraz daha geliştirmek gerekirse “modüler dindar ya da modüler Müslüman genç” sıfatı ile tanımlanabilir. bu muhafazakârlığının dindar olmayan insanlarla arkadaşlık etmesine engel olmadığını ifade etmektedir. ne kadar çok farklı düşünce ve yaşam tarzına sahip olan insanlarla birlikte zaman geçirir ve kendimizi onlara 420 Bkz. betimlenmekte ve yeniden inşa edilmektedir. böylece daha çok tanımlanmakta.

Bizden önceki nesil kamusal alandan olabildiğince uzak tutulmaya çalışılmış ve dindarlıkları bazen doğrudan bazen ise dolaylı olarak hep bastırılmıştır. ifade etmemiz ve anlatmamız gerekmektedir. Bu ülke için tehlike. Dini yaşam biçimlerinin toplumun her alanında görünür olarak kabul görmesi amacına hizmet eden. Ve böylece bizim onlardan farklı olmadığımız. böyle bir durumu kendisine görev edinen ve bu görevi dindar bir gencin en temel sorumluluklarından biri olarak tanımlayan Bahçeşehir Üniversitesi Görüşülen öğrencilerin birçoğu. Zaten bize önyargıyla yaklaşan arkadaşlarımız daha sonra yani tanıştıktan ve belli bir süre zaman geçirdikten sonra bunu doğrudan kendileri dile getiriyorlar. Bu nedenle her fırsatta kendilerini anlatmaları gerektiğini söyleyerek. Bizler üniversiteden çalışma hayatına kadar toplumun her alanında kendimizi göstermeli. Bu durum ise İslami genç kesimin geleceğe ilişkin beklenti ve talepleri olarak ifade edilmiştir. bir o kadar da dindar olan gençliğin başarabileceği düşüncesi hâkimdir. aynı düşünce ve bakış açılarına sahip olduğumuz anlaşılır. sorun olmadığımızı göstermeliyiz. bunu ise yeni yetişen. 421 ortak fikirler etrafında şu çözüm önerilerini dile getirmektedirler : Toplumun her alanında yer almamız ve kendimizi göstermemiz. Bugünkü dine ilişkin sorunların temeli buradadır. 421 . Ve bunu inandığımız değerlerden uzaklaşmadan. ispat etmeliyiz. eğitim seviyesi yüksek.271 anlatırsak daha çok kişi tarafından ve daha kısa bir süre kendimizi bu çevrelere kabul ettirebiliriz. bu çalışmayı kendilerini anlatma aracı olarak gördükleri için böyle bir görüşmeyi kabul ettiklerini ifade etmişlerdir. Böylece “öteki” olmadığımızın farkına varıyorlar… Öğrenciler arasında bu önyargıların mutlaka yıkılması gerektiğini. kopmadan yapmalıyız.

bizleri anlatması gerekmektedir. dindar kesimin bu alanlara daha fazla girmelerine ve buralarda daha fazla görünmelerini engellemek için bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde ortaya çıkan savunma mekanizmaları ya da yeni “taktik” biçimleri olarak değerlendirilebilir. Yani güçlü olanla zayıf olan yer değiştirmeye başlamaktadır. kendi kimliğimizle toplumun her alanında var olup. Yani farklılıklarımızla. dışlama gibi tavırların. ötekileştirme gibi taktikler kullandıkları söylenebilir. hepimizin aynı olduğu.272 öğrencilerinden Zeynep. genelde dindar öğrencilerin yoğunlukta olduğu ve bu konuda daha çok rahat edebileceği bir vakıf üniversitesinde okumak yerine yaşadığı tüm sıkıntı ve problemlere karşın bu okulu tercih etmesinde de en önemli neden olarak her kesime kendilerini anlatmak amaç ve sorumluluğuna sahip olduğunu şu sözlerle ifade etmektedir: Dini alışkanlıkların ve en basitinde örtünmem [özellikle öğrenci kendi başörtüsünü kastetmektedir ki yaşanan başörtüsü yasağı nedeniyle üniversite içinde bere ve şapka kullanmaktadırlar] konusunda daha rahat edeceğim başka bir üniversiteye [Fatih Üniversitesi’ni kastederek] gidebilirdim. Eğer hepimiz buralara. bu alanlarda daha fazla görünür olmak için taktikler geliştirirken. hiçbir problemle karşılaşmayacağımız bu yerlere gidersek. Bir kişiye bile kendimizi doğru bir biçimde anlatıp. dindar kesimin kendi çoğunlukta oldukları alanlara girmemeleri için dışlama. Birilerinin buralarda bizleri temsil etmesi. Öncesinde dindar kesim. Dolayısıyla burada strateji . sonrasında ise laik kesim olarak ifade edilen diğer kesim. taktikler de stratejilere dönüşmeye başlamaktadır. en azından bizden sonra gelen nesiller bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamayacaklardır. bu alanların dışındaki alanlardaki insanlara bizi kim tanıtacak? Üniversitede bu insanlarla karşılamasam başka yerlerde. kültürel yaşamda mutlaka karşılaşacağım. çalışma hayatında. bunun benim kimliğim olduğunu öğretebilirsem. Ve artık stratejiler taktiklere. Sonuç olarak laik kesimden geldiği ifade edilen ötekileştirme. kendimizi en doğru bir biçimde anlatabilmeliyiz.

Civardaki diğer camiler hem daha uzak hem de daha kalabalık olabiliyor. Ve bu cami hafta sonları kapalıdır. 5. Böylece İslami genç kesim. toplumsal alanlarda daha görünür olmak için çeşitli taktikler geliştiren İslami kesimin. kent yaşamına dâhil olmaya başlayan dini yaşam tarzları da kent yaşamını etkilemektedir. bu durumu kendi deneyimlerinden hareketle şöyle açıklamaya çalışmaktadır: Bizler genellikle namazlarımızı bu camide kılarız.273 ve taktiklerin yer değiştirmekte olduğu sonucuna varılabilir. dini bir biçim kazanıyorsa en temel dini değer ve kuralların da modern bir anlam. Bu konuda verilebilecek en önemli örneklerden biri ise İstanbul Üniversitesi civarında. Kent Yaşamı ve Dindarlık: Modern kent yaşamı dini alışkanlıkları ve dolayısıyla da dindarlık tanımlamalarının dönüşmesini. Özellikle. değişimini etkiliyorsa. biçim ve görünüm kazanmaya başladığı söylenebilir. Ayrıca caminin yıllardır cemaati hep sadece öğrenciler olmuştur. Ve burada öğrencilerin yönlendirdiği. toplumsal alanda daha fazla görünür olmak için taktikler geliştirirken. İstanbul Üniversitesi’nde okuyan ve dindar ya da en azından dini hassasiyete sahip olan öğrencilerin gerek vakit namazlarını gerekse Cuma namazlarını kıldıkları bir camidir.3. biçim verdiği bir gelenek hâkim olmaya başlamıştır. zamanla bu alanlara ilişkin talep ve beklentileri aynı zamanda bu alanlarda strateji kurma taleplerini de yansıttığı düşünülebilir. Bu nedenle “öğrenci cami” olarak . Yani modernliğin en temel kurumları dini bir biçime bürünüyorsa. Nedeni ise öğrencilerin hafta sonu olmamasıdır. Bu konuda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapan ve üniversitenin MTTB temsilcisi olan Akif. “öğrenci cami” olarak adlandırılan Basmacızade Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Camii’dir. değişen talepleriyle bu alanların belirleyici stratejileri olma çabaları belirginleşmeye başlamaktadır.

Vakit namazlarının sünnetlerinin kılınmaması ya da Cuma hutbelerinin okunmaması modern kent yaşamının. Çünkü dinimiz zorlukların değil. davranış olduğunu düşünüyorum. dini değer ve kurallara ne kadar derinden müdahale ettiği ve bunları nasıl etkileyerek dönüştürebildiğini açıklamaktadır. Bu durum ise kent yaşamının bir etkisi olarak düşünülebilir. Yine bu konuda İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat 3. Yani derse yetişmek için namazın sünneti kılınmayabilir ya da çok acil bir işiniz varsa Cuma namazında hutbeyi dinlemeyebilirsiniz. Bunun kesinlikle doğru uygulanabilir olduğunu ama eksik bir dini tavır.274 bilinir. kolaylıkların dinidir. sonraki yıllarda ise bu durum normalleşmeye ve hatta içinde bulunduğu duruma göre haklılaşmaya başlamaktadır. . Cuma hutbesini hoca bazen okumaz ya da çok kısa tutar. Çünkü en azından dini hassasiyetlerini içinde barındıran bazı öğrenciler yoğun kent yaşamı içinde ibadetlerini yerine getirememe sıkıntılarından bahsederken. sınıf öğrencisi olan Seçkin. Mesela bir zaruret durumunda – önemli bir sınavımız ya da dersimiz olduğunda – cami hocasına rica edilir ve namazların sadece farzları kılınır. bu durumun kent yaşamında kaçınılmaz olduğunu ifade etmeye çalışmaktadır: Kesinlikle bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Akif’in zaruret anında ibadetlerin kısmi olarak yerine getirilebileceği düşüncesine benzer bir açıklamayla. bu zorluklar içinde dini kuralların biraz esnetilebileceğini düşünmektedirler. böyle bir durumu yadırgamakta ve kabullenememekte iken. Mesela üniversiteye yeni başlamış bir öğrenci. fırsat buldukça ve imkânların sunduğu ölçüde yapmaya çalışmanın önemli ve samimi olduğunu düşünmektedir. Bazı öğrenciler ise örneğin namaz gibi en temel ibadetlerin yerine getirilmesinde hiç yap(a)mamak yerine elinden geldiğince.

275 Oysa Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. “İslam dini kolaylıklar dinidir” ifadesinin çoğu zaman suistimal edildiği söylemektedir: Aslında olması gereken din merkezli bir hayatın sürdürülmesidir. erkek öğrencilerin dini konulardaki esnek ve tavizkar tavırlarına ilişkin kız öğrencilerin genel yorumları ise şöyledir: Elbette İslamiyet kolaylık dinidir. Birinci öğrenci İngilizce İktisat Bölümü’nde okurken ikinci öğrenci ise İmam Hatip Lisesi mezunu olup İlahiyat Fakültesi öğrencisidir. Dolayısıyla yapılan bu yorumlamada almış oldukları eğitim etkisinin çok güçlü olduğu söylenebilir. geçiştiremezsiniz ya da zaruret hali diye – ki sınav. Ayrıca bu tür yorum ve pratik farklılıklarının temelinde cinsiyet farklılıklarının da olduğunu unutmamak gerekir. İnsanlar . Bu iki örnek temel sorularımızdan biri olan “kent yaşamında gündelik hayatın dini alışkanlıklara göre mi düzenlendiği” ya da “dini alışkanlıklar merkezinde bir gündelik yaşamın mı sürdürülmeye çalışıldığı” sorusuna aslında kısa da olsa da bir cevap niteliği taşımaktadır. Erkek öğrencilerin birçoğu. Dini değerlerden taviz vermeden kent yaşamına gayet kolayca dâhil olunabilir. dini konularda daha esnek bir tavra sahipken. Önceki bölümlerde bahsedilen bu konuyu kısaca hatırlatmak gerekirse. ders gibi bir zaruret durumu olamaz – bunları yerine getirmekten geri kalamazsınız yoksa takvanız kaybolmaya. ona yabancılaşmaya başlarsınız. böyle bir durumun dine ve dini değerlere zarar vereceğini söylerken. bu görüşmecilerin eğitim gördükleri alanlardır. kız öğrencilerin ise bu konularda daha katı tavırlara sahip oldukları gözlemlenmektedir. Aslında iki örnek arasındaki en belirgin özelliklerden biri. Cuma hutbesi Cuma namazının en önemli farzıdır ve İslam’da farzların yerine bir şey koyamazsınız. dininizden uzaklaşmaya. Her iki öğrenci de “dindar” tanımlaması altında değerlendirilmekte fakat eğitim gördükleri alanlar ölçüsünde kendi içinde de farklı yorumlara sahip oldukları dikkat çekmektedir. sınıf öğrencisi olan Ebru.

Nitekim gündelik hayatta (Avrupa) İslam Üniversitesi merkezi Hollanda’dadır. Modern kent yaşamında gözlemlenen bu karşıtlıklar. Arapça gibi temel ilahiyat eğitimi veren bir kurumdur. Ayrıca birçok Avrupa kentinde şubesi olan ve fıkıh. okullarının bir süre sonra YÖK’e bağlı bir kurum olacağı beklentisi içindedirler. Mekânsal Alanlar: Kent yaşamı içinde en çok tartışılan ve gerilimlerin. tefsir.276 bunu kullanarak işlerine gelen en kolay yolu seçmektedirler. Bir üniversite kurumsal yapılanmasına sahip olan okulda öğrenciler sınırlı kontenjandan dolayı belirli bir eleme sürecinden sonra eğitimlerine başlayabilmektedirler. ikiliklerin belirgin olarak gözlemlendiği durumlardan biri kamusal alan ve özel alan ikiliğidir. Özellikle başörtüsü sorunundan ve üniversiteye girişte imam hatip lisesi mezunlarının (tüm diğer meslek lisesi öğrencileri gibi) alan dışı tercihlerde yaşadığı katsayı engelinden dolayı üniversiteye gidemeyen kız öğrenciler burada eğitimlerine devam etmektedir. Kamusal-özel alan ayrımı ile gündelik hayatta ifadelendirilen bu durum. Bu ise zamanla dini yozlaştıracaktır.3. 5. İslam üniversitesi. Dört yıllık bir eğitim programına sahip olan üniversitede öğrencilere öncelikle Arapça hazırlık sınıfı okutulmaktadır. dinin de bir karşıtlık ilişkisi içinde modern hayatta konumlandırılmasına neden olmaktadır. 422 . Türkiye’de ise İstanbul’un Fatih semtindedir.1. modernliğin bazı kurumlarının İslami bir görünüme içeriğe sahip olmaya başlamasına örnek olarak “[Avrupa] İslam Üniversitesi422” gösterilebilir. İstanbul’un Fatih ilçesinde faaliyet gösteren ve genellikle başörtüsü nedeniyle üniversiteye gidemeyen kız öğrencilere ilahiyat eğitimi veren bir kurumdur. Burada İslam’ın modern görünümlerine ek olarak. Hatta bu okulun öğrencileri. Bu ise iyi niyetin suistimal edilmesinden başka bir şey değildir. aynı zamanda geleneksel toplumsal farklılaşmaların karakteristik bir örneği olarak da karşımıza çıkmaktadır. İslami değer ve kuralların modern kent hayatına uyarlanmaya çalışılmasıyla birlikte ortaya çıkan sorunların nedeni olarak modernliğin araçlarının İslami bir biçime bürünme sürecinde yaşanan bir takım gerilimlerden bahsetmek mümkündür. İlahiyat Fakülteleri’nden öğretim üyelerinin eğitim verdiği okula sınavla kabul edilmektedirler.

kendi benzerlerini bulma ve kendi toplumsal alanlarını oluşturmalarında etkili olmaktadır. Bu konuda hiçbir sıkıntı ve engel yoktur. modern sembolik bir değeri de içermektedir. (12). hatta maç bile yaptırabilirsiniz. kamusal alan modern toplum hayatının dışa açılan görünür yüzü ve dolayısıyla toplumsal farklılıklara ait sembolik ifadelerin ve davranış biçimlerinin mekânı olarak kabul edilirken. bayram namazları insanların biraya gelerek toplumsallaştığı ve dini bilgilerin paylaşıldığı önemli zamanlardır. 37. Din daha çok özel alana ait bir durumu ve yaşam tarzını ifade ederken. Yani camiler ve etrafında oluşan medreselerle birlikte sadece ibadet alanı değildir.özel alan ayrımı çerçevesindeki ifadeler bulunması dikkat çekicidir. kamusal . Cuma namazları. Müslümanlar arasında en temel toplumsallaşma mekânı olan camilere ilişkin olarak Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi hazırlık öğrencisi olan Eşref’in bahsettiği şu genel kanı öğrenciler arasında çok yaygındır: Cami sosyal bir yaşam alanıdır. Ali’nin camide uyuduğunun görüldüğüne dair rivayetler bile 423 Bkz.277 yaşanan birçok gerilimlerin temelinde. Hatta Hz. 5. MERİÇ.3. Osmanlı döneminde inşa edilen camilere baktığımızda ortada cami etrafında medreseler vardır. Toplumsallaşma Mekânları: İslamiyet’te en önemli toplumsallaşma mekânlarından biri camilerdir. Mesela camilerde uyuyabilirsiniz. Günümüzde ise gençler camilerin bu işlevini kabul etmekte fakat yoğun kent yaşamı ile birlikte bu mekânlardan yavaş yavaş uzaklaşıldığını düşünmektedirler.1. Vakit namazları. Tüm toplumsal yaşamı kapsar. Bu toplumsal alanlar laik olarak tanımladıkları kişilerin olduğu alanlarda benzerleriyle karşılaştıkları ve dindarlıklarıyla birlikte toplumsallaşabildikleri mekânlar olarak değerlendirilmektedir. Tüm ilim ve irfan erkânı etrafındadır. .423 Bu sembolik değerler ise özellikle gençler arasında.1.

Kadınların ise sadece mübarek gün ve haftalarda sohbet ve vaazları dinlemek amacıyla camiye gittikleri geleneksel tavrı baskındır. Aynı durum üniversitelerdeki dindar öğrenciler arasında da hemen hemen benzerdir. . Cami Allah’ın evi ise dini açıdan haram olmayan her şeyi burada yapabiliriz. Namaz vakitlerinde dışarıda olan kız öğrencilerin çok az bir kısmı namazlarını en yakın camide kıldıklarını söylerken. sünnet ve farz olan tüm rekâtlarının bir bütünlük içinde kılınmasıdır. Ama çok fazla cami kullanma alışkanlığımız yok sanırım. okula çok yakın bir cami olmasına rağmen çok nadir olan camiye gitme alışkanlıklarını şöyle açıklamaktadır: Aslında önemli olan namazların vakitlerinde. yani cami de namaz kılmak çok yerleşmiş bir alışkanlık değildir. Ayrıca camilerin toplumsal yönüne vurgu yaparak geleneksel bir bakış açısıyla camilerin önemini başka bir öğrenci “bayramlarda erkeklerin özellikle önce cami cemaati ile bayramlaştıkları” örneğini vererek vurgulamaktadır. Fakat sanırım biz kadınlar için bu durum.. Dolayısıyla bu örnekler camilerin öncelikle “erkeklerin toplumsallaşma mekânları” olması itibariyle dikkat çekmektedir. Bu konuda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi olan Nurdan. Ayrıca biz kadınlar için çok zahmetli [özellikle örtünme noktasına dikkat çekerek]. büyük bir kısmı daha sonra vakit namazlarının sadece farzlarının kılındığı kaza namazlarıyla telafi ettiklerini eleştirerek açıklamaktadırlar.278 vardır. erkek öğrencilere göre daha seyrek olduğu görülmektedir. Hâlbuki tüm Müslümanlar için camiler toplumsal mekânlardır Kadınlar için ayrı namaz kılma ve abdest alma yerleri vardır.. Kız öğrencilerin camiye gitme alışkanlıklarının. abdest almak.

Camiye gitme alışkanlıkları noktasında. . Ama bazı arkadaşlarımız var. camilerin erkek mekânları olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. her ne kadar kadınlar için ayrılmış bölümler olsa da. Kadınların camiye en yoğun gittikleri zamanlar ise Ramazan aylarındaki teravi namazlarının kılındığı akşam vakitleridir. her seferinde abdest almak için abdesthaneyi kullandığınızda para ödüyorsunuz. dini gruba veya vakfa ait evlerde. geri kalan kısmı ise ailesinin yanında kalmaktadır. dini kimliğe sahip öğrencilerdir. Tüm bunlardan dolayı akşam evde kaza namazı kılmak – doğru olan bu değil ama – daha kolay geliyor nefsimize. sınıf öğrencisi olan Miyase. Öğrencilerin hemen hemen hepsi bir cemaate. Bu durumun ise Ramazan aylarına özgü dini bir gelenek olduğu söylenebilir. on dakikalık aralarda bile ihmal etmeyip koşa koşa gidip namazlarını kılıyorlar. Dolayısıyla aynı mekânı paylaştıkları arkadaşları da. Ders ve öğlen aralarında ama ne kadar yakında olsa. oraya gitmek. Kız öğrenciler bu sohbetlerin yanı sıra sinema. yaşadığı sıkıntılardan bahsederek şöyle açıklamaktadırlar: En yakın camiye birkaç kez gittim. Ayrıca bu sohbetlerin hangi konuda ve nerede yapılacağı önceden planlanmakta ve bir program dâhilinde sürdürülmektedir. Bir de camide abdest almak ücretli. çok imreniyorum.279 Camiye gitme alışkanlığının kız öğrenciler arasında neden yaygın olmadığını Marmara Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2. Caminin yanı sıra özellikle kız öğrenciler için en önemli sosyalleşme mekânları ise “Ev”lerdir. Ayrıca erkek öğrenciler arasında olduğu gibi kız öğrenciler arasında da (ablalık ve ağabeylik tanımlaması çerçevesinde) hiyerarşik bir sıralama ve görev dağılımının olduğu görülmektedir. Genellikle zamanlarını evlerde toplanıp dini konularda sohbetler yaparak geçirmektedirler. abdest almak [özellikle başörtüsünü kastederek] çok zor geliyor.

pekiştirmeye çalıştıkları mekânlar olmasından öte sinemadan edebiyata birçok kültürel konularda tartıştıkları mekânlardır. Siyasal Ufuk (SU) Hareketi gösterilebilir. ud gibi enstrüman ve müzik kurslarına da devam etmektedirler.280 tiyatro. Tüm bunlara ek olarak yine öğrencilerin dini konularda sohbet ettiği. her konuda tartışma ve sohbetler yapılmaktadır. Ensar Vakfı. tarikat ya da vakıflara dâhil olan ya da ülkücü kesimden öğrenciler ya da önceden herhangi bir dini / İslami STK’lara örnek olarak. konferans ya da tartışma ve konuşma programlarına katılmakta. ASDER. ebru. Yapılan görüşmelere dayanarak öğrencilerin bir diğer toplumsallaşma mekânları ise İslami bir kimliğe sahip olan sivil toplum kuruluşlarıdır. Özgür-Der. çay bahçeleri. ahlaklı ve dini bilen nesillerin yetişmesinde annelere büyük görev düştüğünü söyleyerek neden bu dernekte gönüllü olarak çalıştığını açıklamaktadır. Bu mekânlar öğrencilerin sadece dini konularda sohbet ettikleri ya da dindarlıklarını sergiledikleri. Hikmet Vakfı. medreseler (burada kastedilen İstanbul Üniversitesi civarındaki çay ve nargile bahçelerine çevrilen ve turistik mekânlar olan medreseler) ve bazı belediyelere ve vakıflara bağlı olan kültür merkezleridir. Araştırma Kültür Vakfı. Fatih Akıncıları Derneği. Akabe Vakfı. Aksa Dayanışma Vakfı. Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği. Ensar Vakfı’nda gönüllü olarak din kültürü ve Arapça dersleri vermektedir. Ayrıca bu STK’larda öğrenciler gönüllü olarak çalışmaktadırlar. konserler gibi kültürel faaliyetlere katılsalar da. Diğer gruplar olarak kastedilen diğer cemaat. İnsan ve Medeniyet Hareketi. hat gibi geleneksel el sanatları ya da ney. bu faaliyetlerini erkek öğrencilerle kıyasladığımızda çok daha az olduğu görülmektedir.424 Öğrenciler bu STK’ların sürdürdükleri seminer. tartıştığı mekânlar ise daha çok üniversite çevresindeki kafeteryalar. Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği’nde ailelere verilen eğitimlerde yer alan ilahiyat fakültesi mezunu Elif. Mazlum-Der. Ayrıca İlahiyat Fakültesi’nde yüksek lisans yapan Ebru. İHH (İnsan Hak ve Hürriyetleri) İnsani Yardım Vakfı. 424 . Ayrıca bu mekânlarda diğer gruplardan öğrencilerle de bir araya gelerek.

doğrudan gözlemlenebilmektedir. Fatih Çarşamba’da yapılan bir görüşmede öğrenci ile buluşulan kahvenin bulunduğu sokakta birçok kafeterya. eleştirilen konuların başında dini yaşam biçimlerinde görülen farklılıklar. Bunların yanı sıra yaşam pahalılığı. İslami solcuların geldiği kahveler olarak sınıflandırılmaktadırlar. dekorasyonları ve müşterilerinin dış görünüşleriyle. kadınlarla erkeklerin çok samimi olmadığı ve davranışların ölçülü olduğu mekânlar olması öğrenciler tarafından dikkat edilen özelliklerdir. tartışılan. Bu sohbetlerde en çok üzerinde durulan. Dolayısıyla bu sokak. gençlerdeki dini bilgi eksiklikleri ve ahlaki değerlerin azalması. kız öğrencilerin örtünme biçimleri ve dini grupların dini yaşam biçimlerine olan etkileri ve müdahaleleridir.281 muhafazakâr bir oluşumun içinde olup da sonradan sol düşünceye kayan ya da dinden bir ölçüde uzaklaşan hatta “mürtet” olarak tanımlanan öğrencilerdir. Ve bu mekânların hepsine dini kesimden insanların geldiği ifade edilmiştir. Ayrıca sokak boyunca sıralanmış bu mekânların görünüşleri itibariyle birbirlerinde farklı oldukları. çay bahçesi ve kahvehane vardır. daha radikal İslami düşüncelere sahip olanların. Ama tüm bunlar arasında en hassas oldukları nokta içki içilmemesidir. Öncelikle mekânların içki içilmeyen yerler olması gibi aşırı eğlencelerden uzak. siyasette ve kamusal alanda dini yeri. birbirinden farklı birçok İslami yaşam biçimlerinin olduğunun bir göstergesi olması açısından önemlidir. kendi aralarında ifade ettikleri ve sınıflandırmalarına neden olan bir takım niteliklere sahiptir. zengin-dindar-kız öğrencilerin. Öğrenciler bu mekânları kendi aralarında dindar öğrencilerin. İçki konusunda tüm dini . Öğrencilerin birçok amaçla bir araya geldikleri mekânlarda dikkat ettikleri belli başlı değerler vardır. Öğrencilerin sohbet etmek amacıyla bir araya geldikleri bu mekânlar. Örneğin. üniversitede yaşanan derslere ilişkin zorluklar ve geleceğe ilişkin kaygılar da ikinci dereceden tartışılan konulardır. zengin dindar kesimin.

içki konusunda sert bir tavra sahiptir ve içki markalarının bulunduğu afişleri. Sonuç olarak öğrencilerin içki kullanmamaları en önemli dindarlık ölçüsü iken gündelik yaşam içinde içki içilen mekânlarda bulunmama. Modern kent hayatında üniversiteli öğrencilerin en önemli sosyalleşme alanlarından bir diğeri de İnternet üzerinden takip edilen sanal ortamlardır. Bu dönemde Aysun. bu konudaki en belirgin tavırları içki içilen mekânlarda bulunmamaya çalışmaktır. Ekonomik olarak çok zengin bir aileden gelen ve Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi olan Aysun. Bunlar . Neden içki içmediğimi sorduklarında “sağlığıma zararlı olduğundan dolayı içmiyorum” demek yerine “günah olduğu için içmiyorum” diyecek kadar kendimi dindar olarak tanımlayabilirim. önemli bir sınavı ya da dersi olmadığı müddetçe okula gitmediğini ifade etmektedir. içki tüketildiği bahar şenlikleri olduğunu ifade etmektedir.” Ayrıca Aysun okuduğu okulda en tahammül edemediği ve onun en çok rahatsız eden konulardan ve dönemlerden birinin. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Ali’nin daha önce “içki” kullanmak üzerinden tanımladığı dindarlık ifadesini burada tekrar hatırlamak gerekirse. mutlaka uzak durulması gereken. içki satışı yapılan yerlerden alışveriş yapmama tavrı da dindarlığın en önemli göstergelerinden biri olarak ortaya konmaktadır. reklamları bile görmeye tahammül edememektedir: “Keşke elimden gelse de insanları doğrudan uyarabilsem.282 gruplar içindeki öğrencilerin ya da dini hassasiyeti olan öğrencilerin tavrı ve yorumları hemen hemen aynıdır: İçki haramdır. tüm kötülüklerin kaynağı olan bir şeydir. Diğer öğrencilerin içki konusundaki düşünceleri bu kadar sert olmamakla birlikte.

Fakat Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi olan Hanife. Öğrenciler kendilerini en iyi ve en rahat bir biçimde ifade edebildikleri alanların sanal ortamlardaki forum siteleri. Mesela sayfada arama yapılan butonun üzerinde “ara” ifadesi yerine “hadi bismillah” ifadesi vardır. Tüm gençler arasında yaygın olan facebook ve twitter arkadaşlık sitelerinde de dindar gençlerin oluşturdukları gruplarla karşılaşmak da mümkündür. Bu gruplarda gençler. Facebook’ta yer alan İslam karşıtı söylemler ve Muhammed’e ilişkin olumsuz eleştiriler karşısında www.283 tartışma ve sohbet alanları. Hatta bu alanlar. forum ve arkadaşlık siteleri hatta bilgisayar oyunlarının oynandığı oyun siteleridir. köşe yazıları ve bloglar olduğunu ifade etmektedirler. Bu arkadaşlık ve evlilik sitelerinden en popüler olanı ise “gonuldensevenler. terörist değiliz. Sitenin giriş sayfasında “bizler Müslümanız. Kendisini eleştiren bu kişilerin ise okuldaki dindar gençliği temsil eden kişiler olması ise dikkate değerdir. Ayrıca sitedeki bu gibi benzer birçok ayrıntı ve ifadeler İslami bir dille oluşturulmuştur. İslami gençliğin sadece düşünsel olarak kendilerini ifade ettikleri ortamlar değil her konuyu paylaşıp tartışabildikleri ortamlar olma özelliği de göstermektedir. .com adlı paylaşım sitesini kurmuşlardır. barış elçileriyiz” gibi ifadelerin yanı sıra bazı ayet ve hadisler yer almaktadır. kendilerini daha rahat ve daha özgür hissettiklerini ifade etmektedirler. Bu durum öğrencilerin internet ortamında daha çok zaman geçirmelerine neden olmaktadır.com” adlı sitedir. Bu sitede her hareket İslami bir biçime sahiptir. Bunun en dikkat çekici örneğini ise arkadaşlık ve evlilik siteleri oluşturmaktadır. Ayrıca Mayıs 2010 tarihi itibariyle bir grup Pakistanlı Müslüman genç. okulu ve bölümünü belirttiği bir blog yazısından (başörtüsü ve tesettür üzerine) sonra. okuldan birkaç kişinin kendini bularak sözlü olarak tepkilerini dile getirdiklerini ifade etmiş ve bu olay sonrasında yazdığı tüm yazılar ve eleştirilerinde takma isim kullanmaya başladığını söylemiştir. kendi ismi. Bunun dışında “İHL Sözlük” dindar gençler arasında her konuda düşüncelerini ifade ettikleri bir sitedir.millatfacebook.

Kültürel Pratik ve Gündelik Hayat Sorunu” (2006) adlı kitabından alıntı yapılarak kullanılmaktadır. tarikat ya da dini grubun gençleri bu semboller aracılığıyla büyük kentsel alanlarda. ait oldukları dini gruba ait kişilerle nasıl bir sembolik iletişime sahip olduklarını şöyle açıklamaya çalışmaktadır: Burada “akran modernlikler” kavramı. Harry Harootunian’ın “Tarihin Huzursuzluğu: Modernlik. 5. Bu konuda görüşülen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. Bu görünümler ise zaman zaman alternatif görünümler olarak değerlendirilse bile “akran modernlikler425” olarak tanımlamak daha doğru olacaktır.3. Mesela aynı cemaat.284 Sonuç olarak bakıldığında kültür araçlarının kullanılması noktasında dindar gençliğin diğer gençlik gruplarından farklı bir görünüme ve faaliyet alanına sahip olmadığı görülmektedir. bu semboller aracılığı ile kamusal alana taşınmaya başlayarak hem genel anlamda toplumsal farklılıkları hem de dini yaşam biçimlerinin kendi içlerindeki farklılıklarını da sergilenmeye başlamıştır. Örneğin. Fakat gençler bu alanları kendi yaşam tarzları noktasında biçimlendirmekte hatta yeniden üretmektedirler. İslami bir biçim ve içeriğe sahip olan kendi kültürel alanlarını ve kültür ürünlerini yaratma çabası içinde oldukları söylenebilir. sınıf öğrencisi olan ve Gülen Cemaati evlerinde kalan Orhan. Dolayısıyla her alanda olduğu gibi İslami kesim. 425 . modern dünyaya uyum sağlaması. “Ekşi Sözlüğün” alternatifi olarak “İHL Sözlüğün” oluşturulması. gençliğin modern dünyanın tüm araçlarından faydalanma ve uzak kal(a)mama çabalarının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. toplumsal mekânlarda birbirlerini tanıyabilmektedir. öncelikle Amerika’da Native Dean grubu ile başlayan ve tüm dünya da hızla yayılan İslami Rap’ın Türkiye’de Sagopa Kajmer ile temsil edilmesi. Karşılaşma Mekânları: Günümüzde din. şimdileşmesi olarak tanımlanabilir.1.2. kendi kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek. Bu durum ise modernliğin yerelleşmesi dolayısıyla İslami bir biçime sahip olması (İslamileşmesi).

285 Sınıfa girdiğinizde. grup içi iletişimin de bir aracı haline dönüşmektedirler. giyimlerinden. Çünkü içinde bulunulan ortamdaki bu sembollerin varlığı ve niceliksel olarak yoğunluğu. Kamusal alan içinde yer alan bu semboller. Ve herkes birbirini ilk bir ay içinde tanır ve notunu verir. Bu örneklerden hareketle öğrenciler aslında ait oldukları dini gruplar etrafında kendi dini habituslarını oluşturmaktadırlar. sınıf öğrencisi olan Nurcan’da çok büyük kalabalıklar içinde bile aynı cemaatten oldukları kişileri çok rahat tanıyabildiklerini ve semboller sayesinde daha kolay arkadaşlıklar kurabildiklerini söylerken Orhan’ın açıklamalarına benzer açıklama yapmaktadır: Aynı düşünce biçimine. sembolik araçlara da ihtiyacınız yoktur aslında. kumaş pantolonlu biri gördüğünüzde bu cemaatten ya da muhafazakâr biri diyorsunuz zaten. görülmeyen sınırlarla çevrili kamusal alanlarının varlığına) işaret etmektedir. İlk göz teması. duruşlarından. ona göre arkadaşlığını kurar. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji 3. yaşam tarzına ve dindarlık ölçüsüne sahip olduğunuz kişileri çok büyük kalabalıklar içinde hemen ayırt edebilirisiniz. görünen cemaat yapılarının sembollerle örülü görünmeyen ve sınırları olmayan duvarlara sahip toplumsal birlikteliklerin varlığının en önemli göstergesi ve ifadesidir. Bu durum ise kent hayatında belirgin. bireyin kendine olan güvenini de sağlayan bir etkendir. düzgün tıraşlı. aslında kamusal alan içinde sınırları somut olarak belli olmayan kendi özel alanlarının varlığına (hatta bu özel alanların. Top sakallı olmayan. Öyle somut görünümlere. Ayrıca bir takım grup içinde oluşturulan sembollerin varlığı. konuşmalarında ve hatta simalarından bile belli olur cemaatten olan kişiler. sınıf öğrencisi olan Emrah’ın yaptığı şu açıklamalar oldukça dikkat çekicidir: . Bu konuda İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi 2. selamlaşma ya da kullanılan tek bir sözcükle bile bunu hemen anlayabilirisiniz. gömlek giyinen.

Bu anlayış din içinde neden bu kadar çok ve birbirinden farklı mezhep. Yani en genel anlamıyla bu farklılıklar İslami değer ve kurallara getirilen içtihat (yorum) farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Biz ise okuduğumuz fakültede [İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi] çok rahatız. kendi dini ve ibadet anlayışlarını ve pratiklerini değerlendirerek gündelik yaşamlarına uygulamaya çalışmaktadırlar. hizmetten [Gülen Cemaati öğrencilerini kastedilmektedir] çok fazla kişinin olmamasından yakınarak. En temelinde imanın bireysel bir olgu olduğu genel savından hareketle günümüzde görünür olan dindarlığı eleştirel bir bakış açısıyla tanımlamaya çalışan İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümü’nde burslu olarak okuyan Melih şöyle bir açıklama yapmaktadır: . Yani sayıca az olduğumuzda. Elbette bu sembolik olarak bir araya gelmeler ve kent yaşamındaki bütünleşmelerde çözülmeler ve farklılaşmalar da söz konusu olabilmektedir. aslında her şeyin parçalara ayrılarak atomize olduğu bir gündelik hayatı yaşamaktadır. oruç tutma gibi konularda çok çekingen olduğunu söylüyor. bu durum dini alışkanlıklarımızın dışa vurulması noktasında üzerimizde ciddi bir baskıya neden olmaktadır. Yani modern kent yaşamındaki genç birey. dini konulardaki düşüncelerini rahatça dile getiremediklerini söylüyorlar. kendilerini rahatsız ve tedirgin hissettiklerini. Ayrıca aynı evde kaldığımız YTÜ’de okuyan bir arkadaşım ise kendi okulunda namaz kılma. Böylece bu farklılaşmalar daha fazla bir çeşitliliğe bürünmektedir.286 Mesela Hukuk Fakültesi’nde okuyan arkadaşlar. Özellikle gençlerin kendi ailelerinden daha farklı ve yorumsal bir bakış açısıyla dini değer ve kuralları. Çünkü bizim gibi birçok arkadaşımız var ve birlik olunca daha rahat hareket edebiliyoruz. cemaat ve tarikat olduğunu kısmen de olsa açıklar niteliktedir. Bu durum ise her bir bireyin kendi öznellikleri çerçevesinde bir dindarlık ölçüsünün ve anlayışının oluşması anlamına gelmektedir.

toplumsal alanda gerilimlere ve dini pratiklere. değer ve kurallara karşı sınırlandırmalara ve baskılara neden olmaktadır. Ama böylesine dini saflıkla günümüzde karşılaşmak neredeyse imkânsızdır. Bu gerilimlerle birlikte ortaya çıkan dışlama ve baskılara 426 Melamilik: Melamiler gizlilikleri ile bilinen bir gruptur. onlara çok yakın olanlar bile belki onların Melami olduklarını bilmezler. Anlamıyorum. Yani ibadet ifşa edilmemesi gereken bir şeydir. Bunu herkese göstermeye. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2. Din konusunda özel ve kamusal alan ayrımı yapılırken. Elbette bu sembollerin kamusal alanlarda görünür olması. Her yerde göstermelik yapar gibi ibadetlerin sergilenmesi yanlış bir şeydir. Çünkü cami Allah’ın evidir. sadece dine ait olan ve dış görünüme yansıyan davranışların ya da sembollerin kamusal alandaki görünümlerinden bahsedilmektedir. . Mesela Melamiler vardır.287 İbadetin gereği olan iman ya da inanç Allah ile kul arasındaki bir şeydir. Tek başınıza sınanırsınız. ifşa etmeye gerek yoktur.426 Bunlar ibadetlerini ve dolayısıyla dindarlıklarını kimseye belli etmek istemezler. Her kesim insanın aralarında yer aldığı Melamiler. çünkü ibadetin en zoru tek başına ve gece yapılan ibadettir. ibadetin gizliliği ve özel alana ait bir pratik olması gerektiğini. Bu kimliklerini sadece kendilerine manen yakın gördükleri insanlara uygun gördükleri zamanda açarlar. mesela Arap bir pilot bir keresinde uçak pistinde kılmıştı namazı. Müslüman’ın namusu gece ibadetindedir. İbadette gizlilik önemlidir. Öyle ki. Yani gece yapılan ibadet daha kıymetlidir Allah katında. Ama kişi zaruretten dolayı elbette ibadetini her yerde yapabilmelidir. halkın arasında kendilerini gizlemeyi tercih ederler. dini ibadetler ve pratiklerin özel alanda kalması gerektiği vurgulanırken. kamusal ve özel alan ayrımına da değinerek şu şekilde açıklamaktadır: Camide namaz kılınması dinin kamusal alana taşınması anlamına gelmez. sınıf öğrencisi olan ve ailesinin İsmail Ağa Cemaati’ne yakın olduğunu söyleyen Sudenur.

Elbette ben de gitmemeyi tercih ediyorum.288 dini sembollerin en görünür taşıyıcısı olan kadınların karşı karşıya oldukları görülmektedir. Bölüm hocalarımdan biri beni yanına çağırıp “Tülay biliyorsun bu bir okul organizasyonu. bu konuda kendi deneyimlerinden örnek vermektedir: Mesela benim için teyzemin evi de bir kamusal alan. Öğrenciler bu dışlanmanın sadece okul da değil toplumun tüm alanlarında karşılaştıklarını söyleyerek. Yani en yakınınızda bile bu önyargılarla. engellerle karşı karşıyasınız. yasaklarla. Dolayısıyla okul içinde geçerli olan tüm kurallar piknik alanında da geçerlidir” diye beni uyarırken aslında başörtüme işaret ederek ve piknik alanında da başörtümü çıkarmam gerektiğini söylemeye çalışıyordu. Teyzemin eşi asla beni başörtümle birlikte evinde görmek istemediğini söylüyor. Teyzemin evi de benim için yasakların olduğu bir “kamusal alan” maalesef […] Yine bu duruma benzer bir kamusal alan değerlendirmesini Marmara Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği’nde okuyan Tülay. özellikle başörtüsü ile ilgili örnekler vermektedirler. Kendileri için başörtüleri ile var olamadıkları kamusal alanların sadece üniversite alanları olmadığını. aile içindeki alanlarda da başörtüsü engeli ile karşılaştıklarını söylüyorlar. . yaşadığı bir durum karşısında yeniden sorgulamakta ve yaşadığı bu deneyimini şöyle açıklamaktadır: Yılsonu bahar aktiviteleri çerçevesinde bölüm çapında bir piknik düzenlendi ve hepimiz pikniğe gitmek için sabah erkenden okulun bahçesinde bir araya geldik. Bizi davet ederken de benim başörtümü çıkarıp çıkarmadığımı soruyor. Yani başörtüsünden dolayı sadece üniversiteye değil mesela bir akrabasının evine de giremeyen Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği öğrencisi olan Zeynep. Gideceğimiz yer okul dışında bir piknik alanı idi.

289

Burada dindar gençlerin bir arada oldukları toplumsallaşma mekânları hem kendi ortak sembolik dilleri aracılığıyla birbirlerini bulabildikleri hem de öteki olarak ifade ettikleri laik kesimle karşı karşıya oldukları, karşılaşma mekânları üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Fakat bu mekânların çizgileri belirgin olmadığından zaman zaman kaymalar ve mekânlar arasında geçişken durumlar söz konusu olabilmektedir.

5.3.2. “Dindar” Gencin Tüketim Biçimlerine Bakışı:

Modern toplumsal ve kültürel ortamda bireyler tüketim biçimleri ile kendi yaşam tarzlarını inşa etmeye başlamışlardır.427 Modern tüketim kültürünün temel nitelikleri maddileşmeyi, estetikleşmeyi, hazza yönelmeyi ve sürekli farklılaşmayı içermektedir.428 Dolayısıyla bu tüketim kültürü ile inşa edilen yaşam tarzları toplumsal olanın nesnel (piyasa, moda ve reklam) ve öznel (etkileşimler, moral değerler, anlam atfetme ve meşrulaştırma) boyutlarını bütünleştiren bir yaşam projesidir.429 Diğer yandan ise tüketim biçimleri bir aidiyet değeri içersinde gerçekleşmekte ve bu durum ise kişilerin ait oldukları toplumsal gruba ve kendilerini dâhil ettikleri kültürel değerlere göre yeniden biçimlenmektedir. Dolayısıyla bireylerin tüketim alışkanlıkları dâhil oldukları gruplara, bu grupların değer ve kurallarına göre yeni bir biçim ve yön kazanmaktadır. Dindar kesim içinde de yeni yaşam biçimlerine ve görünümlere neden tüketim alışkanlıkları eleştirilen konulardan biridir.

Dücane Cündioğlu, günümüzde zenginleşen İslami kesimin tüketime aşırı yönelimi ve görünür olan ve sembollere dayanan dindarlığın da bir eleştirisini yapmaktadır. Böylece dindar kesim içinde hâkim olan eleştirel söylem ve bakış açısı, öncelikle İslami seçkinler arasında yayılmakta ve ifade edilmektedir. Sonrasında ise
427 428

Bkz. (189), CHANEY, 18. Bkz. (193), FEATHERSTONE, 38. 429 Bkz (189), CHANEY, 22.

290

özellikle gençler arasında yaygınlaşmaya başlamaktadır. Bu konuda İslami seçkinlerin, dini yorumlamalar ve açıklamalarda kanaat önderleri, fikir öncüleri olarak tanımlanmasının nedeni olarak gençler arasında yaygınlaşan İslami söylemin, kültürel bir sermaye biçimi olarak, yukarıdan aşağıya doğru yayılması gösterilebilir.

5.3.2.1. Kültürel Tüketim:

Din, genel olarak tüm toplumsal yapı içinde özel olarak ise gençler arasında hem yerel ölçekte gündelik yaşamı biçimlendiren hem de toplumsal yapıdaki farklılıkları ortak bir paydada birleştirebilen simgesel, davranışsal ve ideolojik bir alan sağlayarak kendine kültürel bir alan yaratmaya çalışmaktadır.430 Bu durum ise dini kimi zaman siyasal bir ideolojiye kimi zaman ise toplumsal bir harekete dönüştürmektedir. Dinin asıl niteliğinin çok önemli bir “hafıza zincirine” sahip olduğunu söyleyen ve özellikle “dini hafıza” ifadesine vurgu yapan Hervieu-Léger’e göre “din ideolojik, sembolik ve sosyal bir aygıttır.”431 Bu hafıza zinciri ortak bir dille sağlanmakta, sürdürülmekte ve korunmaktadır. Bu ortak dil en yaygın ve güçlü bir biçimde kültür ürünleri etrafında sağlanabilmektedir. Gençler arasında dinin farklı yorumlarının gündelik yaşama taşınmasında ve gündelik yaşamdaki dindarlık algısının değişiminde kültür ürünlerinin etkisi yadsınamayacak kadar güçlüdür. İslami söylemin edebiyattan sinemaya müzikten medyaya kadar birçok alana yayılmasıyla İslami kesimin gündelik yaşamları ve dini pratikleri bu kültür araçlarından etkilenmeye ve değişmeye başlamıştır.

Gündelik yaşam içinde İslami pratikler, gösterişi, içinde bulunduğu ortama göre sıradan olmayan bir tikelciliği, davranışlarda, giyim ya da saç sakal biçiminde teşhircilik derecesine varan bir farklılaşmayı gerektiren bir deneyimdir.432 Gençler arasında
430 431

Bkz. (231), WHITE, 413. Bkz. (19), HERVIEU-LEGER, 37. 432 Bkz. (351), EL-AZMEH, 87.

291

belirginleşen İslami yaşam biçimlerinin ortaya çıkışının bir parçası olarak, Türkiye’nin kent hayatında İslami bir günlük yaşam tarzının gerçekleşmesiyle, buna uygun estetik bir anlayışa, davranış biçimlerinin ve alışkanlıklarının da ortaya çıkmaya başlamasına neden olmuştur. Böylece ağırlıklı olarak İslami nitelik taşıyan ve gittikçe yaygınlaşan popüler kültürün ürünlerinin ortaya çıktığı görülmektedir.433 Bazı ortak zevk ve popüler kültür biçimlerine rağmen, İslami gençliğin eğlence ve hoşça zaman geçirme anlayışı laik akranlarına göre zaman zaman farklılıklar görülebilmektedir. Kültür ürünleri gençlerin gündelik yaşamlarını etkileyen, dini değer ve kurallara farklı açılardan bakmalarını sağlayan etkin faktörlerden biridir. Böylece hem kendi içinde oldukları yaşam biçimlerine dışarıdan bakabilme hem de farklı yaşam biçimlerini gözlemleme ve değerlendirme imkânı bulabilmektedirler. Ayrıca üniversite öncesi yaşamlarında gerek aileden gerekse dini kurslar ve cemaatler, gruplar ve tarikatlardan edindikleri dini bilgiler, üniversiteye başlamalarıyla birlikte daha geniş bir alana yayılmaya ve böylece daha fazla görünür olmaya başlamıştır.

Dini bilgi edinme kaynakları üniversite hayatı ile birlikte çeşitlenmektedir. Bu anlamda kültür ürünleri ve kitle iletişim araçları dini bilginin sunulmasında ve farklı yorumlamaların getirilerek gündelik yaşama adapte edilmesinde ciddi bir öneme sahiptir. Ayrıca bunlar gençler arasında ortak bir iletişim dilinin oluşmasında da etkili olmaktadır. Yazılı basın alanında en çok Zaman, Yeni Şafak, Taraf gazeteleri, Aksiyon, Genç Beyin, Dergâh, Yedi İklim, Sızıntı, Hece, Semerkant gibi haftalık ve aylık yayınlar takip edilmektedir. Öğrencilerin birçoğu ise bu yayınlarla üniversite öncesinde dönemlerinde, özellikle üniversite hazırlık ve lise dönemlerinde tanıştıklarını ama asıl üniversite dönemlerinde daha ciddi ve anlayarak takip ettiklerini ifade etmektedirler. Radyo ve televizyon alanlarında ise neredeyse her dini grubun bir televizyon kanalı ve birkaç tane radyo istasyonu bulunmaktadır. Dini grupların toplumsal alandaki söylemleri böylece ekranlara ve mikrofonlara taşınmaktadır. Dini grupların en temel ve basit

433

Bkz. (5), SAKTANBER, 267.

292

söylemleri, düşünce ve tavırları bu alanlardan daha geniş bir toplumsal alana yayılmaktadır. Gençler arasında yaygın olan bir diğer kültür alanı ise sinemadır.434 Özellikle erkek öğrencilerin sinema konusunda daha ilgili ciddi bir de yorumlayıcı oldukları gözlenmektedir. Özellikle Avrupa sineması çok iyi takip edilmektedir. Gençler arasında Kieslowski, Aranovski, Lars Von Tiers, Tarkovsky, Angelopoulos gibi yönetmenlerin filmleri çok iyi bilinmekte ve derin sorgulamalara, yorumlara tabi olmaktadır. Hatta bu değerlendirme ve yorumlar dini bir eksen etrafında sürdürülmektedir. Örneğin Kievlowski’nin Dekaloglar serisinin aslında ruhani değerleri sorgulayan, batının materyalist anlayışına oldukça eleştirel yaklaşan ve özünde vicdan, sadakat, dürüstlük gibi unsurları barındıran dini imgelemlerle dolu olduğu yorumunu yapmaktadırlar. Bir diğer örnek ise Tarkovsky’nin Requiem for a Dream (Bir Rüya İçin Ağıt) filminin ise modern kapitalist dünyanın insanı kuşatan maddi bağımlılığının eleştirisini içerdiği ve bir çıkış noktası olarak ise temel dini değerlerin ön plana çıkarıldığı düşüncesini ifade etmektedirler. Aslında tüm bu kültür ürünleri bu gençlere göre dinin temel öz değerlerini ön plana çıkaran ve bu konuda bireye bir kapı, bir kurtuluş yolu gösteren imgelerle doludur.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Hayri, görüşme yapılan tarihte arkadaşları ile birlikte bir kısa film çalışması içindeydi. Hayri, İslami

Görüşmelerin yapıldığı tarihlerde dindar bir kız öğrencinin dini ile yaşamı arasındaki gerilimlerin anlatıldığı “Büşra” adlı bir film gösterime girmiştir. Ve yapılan görüşmelerde öğrencilere film ile ilgili düşünceleri de sorulmuştur. Özellikle kız öğrenciler, filme karşı çok tepkili olduklarını ve asla filmdeki Büşra karakterinin kendilerini temsil etmediği ifade etmişlerdir. Hatta dindar kız öğrencileri kötülemek maksadıyla yapılmış olduğu düşüncesi de kendi aralarında çok yaygındır. Örneğin, filmde en çok eleştirilen sahnelerden bir “Büşra’nın kaza geçiren erkek arkadaşının kanayan bacağına başörtüsünü çıkarıp bağladığı” sahnedir. Öğrencilerin bu sahneye ilişkin yorumları ise şöyledir: “Hiçbir başörtülü öğrenci böyle bir durumda bile başörtüsünü çıkarmaz. Eteğinde bir parça yırtar, hırkasını ya da şalını çıkarıp bağlar. Bu sahne başörtüsünün bir bez parçasından başka bir şey olmadığı mesajını vermektedir.” Bu gibi birçok sahneyi - Büşra’nın erkek arkadaşı ile motosiklete binmesi, bara gitmesi gibi – eleştirmiş ve asla kendilerini temsil etmediğini söyleyerek bir tepki olarak filmi izlemeyeceklerini ifade etmişlerdir.

434

293

genç kesimin sinema, müzik gibi kültür alanlarında daha görünür olmalarını ve bu alanlara olan ilgilerini şöyle açıklamaktadır:

İslam ve İslam’ın en önemli dinamiği ve hareket ettirici unsuru olarak gençler tüm Cumhuriyet tarihi boyunca dini yönlerini açığa çıkaramamışlar aksine gizlemek zorunda kalmışlardır. Hep gerici, yobaz olarak algılanmış ve yorumlanmışlardır. Son dönemde gençler bu genel kabulleri yıkmak için kendi alanları dışında da var olduklarını göstermek ve kendilerini dışarıda tutan, “ötekileştiren” kesimle aynı ilgi ve beğenileri paylaşabileceklerini göstermek için sergiledikleri gayri iradi bir tepkidir bu durum. Yani kendilerinin de var olduklarını gösteren bir savunma mekanizmasıdır ve İslamcı gençlerin ‘biz her yerde varız ve başarılıyız’ düşüncesiyle ortaya koydukları var olma ve kendilerini ispatlama çabasıdır. Çünkü bu gençler doğudan batıya tüm kültür ürünlerini çok iyi takip etmekte, okumakta, yorumlamakta ve kendi ürünlerini ortaya koyma çabasındadırlar.

Bu düşünce ve tavır, günümüzdeki İslami gençliği daha önceki dönemlerdeki İslami gençlikten ayıran önemli farklılıkları vurgulamaktadır. Ayrıca dindar gençler arasında güçlü bir etkiye sahip olan ve “abi” olarak tanımlanan ve birçok konuda öğrencilerin fikir danıştığı biri olan Yusuf, İslami kimliğe sahip olan üniversite gençlerinin, bu kadar yoğun bir biçimde kültürel alanlarda var olmaya ve kendilerini bu konuda yetiştirmeye çalışmalarını şöyle açıklamaktadır:

Bizler Avrupa Sineması’nın, çağdaş edebiyatın, klasik batı müziğinin koyu takipçileriyiz. O kadar çok farklı biçimde tanımlanıp, bu alanların dışında tutulduk ki – hoş biz de şimdiye kadar pek bu alanlarla ilgilenmedik, yüzümüzü Batı’ya dönmekten hep kaçındık – bunu biz ezilmişlik kabul edip, kendimizi bu alanlarda da var olduğumuzu göstererek kabul ettirme çabası içine girdik.

294

Kieslowski, Darenovski, Lars Von Tiers, Tarkovsky, Angelopoulos, Haneke seyredip, Yan Tiersan dinledik ve tüm bu çabalarla aslında bizi“ötekileştirenlere” bir cevap vermek istedik: “Aslında biz de sizinle aynı dili konuşuyoruz, aynı yerden bakıyoruz.” Yani sizin bildiklerinizi ve daha da fazlasını biliyoruz. Peki, sizin bizden, bizim inancımızdan, dini bilgilerimizden haberiniz var mı?”

Bu açıklamalarla öğrenciler toplumun diğer kesimlerinin kendilerini tanımadığı serzenişinde bulunmaktadırlar. Ve bu kadar eleştiriye maruz kalmalarını ise bu durumun bir sonucu olarak ifade etmeye çalışmaktadırlar. Ayrıca İslami gençlerin sinemadan müziğe mizahtan edebiyata kültürel alanlara bu kadar dâhil olmaya çalışmaları, dışlanmışlık karşısında varlıklarını kanıtlamak, kabul ettirmek ve din dışındaki alanlarda da var olabileceklerini göstermek için yapmış oldukları bir savunma mekanizması olarak da değerlendirilebilir. Yani artık İslami gençlik sadece ilahi müzik (tasavvuf müziği) dinlememekte ya da sadece muhafazakâr kesimin yayınlarını takip etmemekte, daha evrensel bakış açısıyla kendi kültürel alanlarını yeniden yaratmaktadırlar. Bu durumun ise dinden uzaklaştırmak yerine kendilerini dine daha çok yaklaştırdığını, dini duygularının daha da yoğunlaştırdığını, güçlendirdiğini ifade etmektedirler.

Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik 2. sınıf öğrencisi olan lise döneminde ÖzgürDer faaliyetleri içinde yer almış ve hala zaman buldukça derneğin çalışmalarına katılmayı sürdüren Saffet, kültürel alanda görünür olmalarının, diğer kesimler tarafından nasıl şaşkınlıkla karşılandığını şu sözleriyle açıklamaya çalışmaktadır:

Yan Tiersan dinlediğimde ya da Edgar Allen Poe okuduğumda şaşırıyorlar ve sanki okuyamazmış, dinleyemezmişim, dinlesem de anlamazmışım gibi davranıyorlar… Bizim sadece namaz kılıp, Kuran okuduğumuzu, bunların dışında hiçbir sosyal yanımızın olmadığını düşünüyorlar sanırım. Sinema

295

salonlarında ya da herhangi bir konserde karşılaştığımız da şaşkın gözlerle bakıyorlar. Hâlbuki aynı filmi izliyor, aynı sahnede ağlıyor, aynı sözlere gülüyoruz. Aslında bu kadar ortak yönlerimiz varken, neden sadece farklılıklarımız noktasında değerlendiriyorlar bizi? Aslında bunun en açık cevabı, dine ve dini yaşam biçimlerine ilişkin bilinçsiz ve bilgisiz bir biçimde sahip oldukları önyargılarıdır.

Müzik alanına baktığımızda ise daha önceki yıllarda İslami kesim tarafından üretilen ve takip edilen ilahi müziklerin ve ezgi türü çalışmaların yerini İslami Rap ve Rock müzik çalışmaları almaya başlaması dikkat çekicidir. Özellikle ilk İslami Rap çalışmaları 2000’li yılların başında Amerikalı bir İslami grup olan Native Dean grubunun tüm dünyada ünlenmesi ile başlamış ve sonrasında ise diğer ülkelerde de benzer gruplar ortaya çıkmaya başlamıştır. Ülkemizde ise gençler arasında yaygın olan ve içeriği itibariyle eleştirel, protest bir tavra sahip olan Sagopa Kajmer grubu örnek olarak verilebilir.435 Bu durum ise bir yandan modernliğin yerelleşmesi ve bu örnek üzerinden İslamileşmesi, diğer yandan ise İslam’ın modernleşmesi temel savına verilebilecek bir örnek niteliği taşımaktadır.

İstanbul üniversitesi İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan ve bir süre Sagopa Kajmer grubunda gitar çalan Aydın, İslami kesim gençlerinin popüler müzik ürünlerine olan ilgilerini şöyle açıklamaya çalışmaktadır:

Rap ve Rock müzik türleri her dönem bir şeylere karşı olan duruşlarını sergilemeye çalışmışlar ve içinde bulundukları düzeni eleştirmişlerdir. Sagopa’nın da yapmaya çalıştığı hemen hemen aynı şeydir. İçinde bulunduğu sistemin eksikliklerini müzik yoluyla dile getirmeye çalışmaktadır. Ayrıca bu eleştirisini İslami bir pencereden yapmaya çalışmaktadır. İslami kesimin ve
435

Grubun genç kesim arasında oldukça popular olan bir şarkı sözü için EK 6’ya bakılabilir.

Diğer yandan ise dergi öğrenciler arasında düzenli olarak takip edilse bile birçok öğrenci mizah kültürü açısından dergiyi yetersiz bulunmakta ve sadece İslami kimliğe sahip çıkmak adına takip edildiği ifade edilmeye çalışılmaktadır. Cafcaf Dergisi genel yayın yönetmeni Asım Gültekin dergiyi tanımlarken: “Cafcaf dergisine dışarıdan bakılacak olursa dinciliğinden ziyade 'entel dinci' ve 'şamatacı' denebilecek bir dergi” olduğunu ifade etmektedir. dönemin İslami kimliğe sahip bir televizyon kanalı olan TGRT (Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu) kanalına yönelik bir eleştirisi yüzünden kapatıldığına dair açıklamalar vardır. Ayrıca dergi ekibi dünyadaki tek İslami mizah dergisi olduklarını ifade etmektedirler. kapatılma nedenlerinden birinin de bu sert muhalif tavrı olduğu söylenen ve hala gençler arasında efsanevi olarak adlandırılan bir mizah dergisidir. izledikleri yanlış gidişatı müzik diliyle anlatmaya çalışmaktadır.296 özellikle gençlerin içinde bulundukları olumsuzlukları.12.net/roportaj/dunyada-tek-islami-mizah-dergisi-cafcaf/ (19. Özellikle CafCaf dergisi İslami gençler arasında takip edilen ve kendisini İslami bir kimlikle tanımlayan bir mizah dergisidir. muhalif tavrıyla dikkatleri üzerine çeken. Ustura437 dergisi ise önceki dönemlerde çıkarılan. 437 436 . Diğer popüler kültür ürünlerine bakıldığında ise üniversite gençlerin özellikle mizah ürünlerini de çok sıkı takip ettikleri görülmektedir. http://www. Tüm üniversite gençleri arasında beğenilerek okunan Penguen.2009) Hasan Kaçan ve ekibinin 1994–1997 yılları arasında çıkardığı derginin.436 Ayrıca işledikleri mizahın konusunu çoğu zaman kendilerine ve özelliklede dini pratikler ve alışkanlıklarına dair eleştirileri oluşturmaktadır. Uykusuz gibi dergilerde İslami gençlik arasında da en çok okunan mizah dergileridir.moralhaber. Leman. Sadece İslami kimliği temsil eden mizah dergileri değil diğer mizah ürünleri de takip edilmeye çalışılmaktadır.

nasıl bir yaşam biçimine sahip olduklarıyla ve nasıl bir yaşam biçimine sahip olduklarını ise neyi. nasıl ve ne kadar tükettikleriyle açıklayabilmektedirler. İçinde bulunduğumuz durum ise tüketim kültürü etrafında yeniden inşa edilen yaşam tarzlarını ifade etmektedir. gençlerin en çok kitle iletişim araçlarının etkisiyle “tüketim odaklı bir özenti” içinde olduklarını ve bu araçların etkisiyle geleneksel olan örtünme biçimlerinin değişmeye başladığını eleştirel bir tavırla şöyle ifade etmektedir: 438 Nazife ŞİŞMAN. ilm-i halimizi tam olarak kavramamız mümkün değildir.06. kim olduklarını da belirleyen bir etkiye ve güce sahiptir.”438 Günümüzde din ve gündelik hayat ilişkisini ve bağlantısını içinde bulunulan dönemin koşulları çerçevesinde yorumlamaya ve anlamaya çalışmadan içinde bulunduğumuz durumu anlamlandırmak çok da mümkün değildir.2. yaşam tarzı stratejilerinin bir çerçeve olarak belirleyiciliğini idrak etmeksizin. “Tüketim Kültürü Herkesi Kardeş Kılar mı?”. dış dünyaya olan bağlılık ve uyum kaygısı belirleyici olmaktadır. İslami kesimin en önemli yayın organlarından Zaman Gazetesi yazarlarından olan Nazife Şişman’a göre “tüketim kültürünün.297 5. kimlik çatışmalarının. Özellikle bu konuda YTÜ’de Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4. Yaşam tarzı ve tüketim biçimleri de bu noktada. toplumsal kimliklerin ve bu kimliklerin toplumsal alanlardaki görünümlerinin en önemli belirleyicisidir. Gösterişçi Tüketim ve Yaşam Tarzları: Tüketim kültürü ve yaşam tarzları arasındaki doğrudan kurulan bağ. aslında modern dünyada insanların kimliklerini. İnsanlar kim olduklarını.2010) . Elbette modern kent yaşamı ve dindarlık arasındaki çatışmalarda ve gerilimlerde değişen dini bilgi kaynakları.2. sınıf öğrencisi olan Saffet. Kitle iletişim araçlarının gittikçe çeşitlenerek yaygınlaşması bu çatışmaların temel nedeni olan değişimin en önemli kaynağı olarak görülmektedir.3. Zaman Gazetesi (27.

dindar olarak tanımladığımız medya araçları da dindar kodlamalarla yapıyor. artan çeşitlilikteki eşyanın giderek daha fazla tüketilmesi ve sürekli değişen moda akımları özellikle genç kesimi etkilemekte ve nesnelere ait anlamların yeniden farklı biçimlerde ortaya konulmasına neden olmaktadır. MERİÇ.439 Modern dünyadaki pazarlama tekniklerinin başarısı. 65. Yeni grupların ortaya çıktığı ve güç kazandığı gündelik hayatta. İnsanlar kot pantolon ya da çok dar giysiler giyip çok rahat başörtüsü takabiliyorlar. içiniz fakat israf etmeyiniz” (Araf 7/31). (12). dini açıdan kutsal olanları da bir tüketim unsuru haline getirmeye ve tüketmeye başlıyor. Burada pardösünün vücut hatlarını kapatmak olan amacı ile giyilen bir giysi olma niteliği kaybolmuş oluyor. Bkz. Böylece tüketim toplumu dini de. vücut hatlarına uygun kesimlerdeki dar pardösüler çok moda şu sıralar. Tüketim endüstrisi dini unsurları da kendisi için bir metaya dönüştürebiliyor.440 Dini kesim arasında hızla artan tüketim anlayışına ve lüks yaşam tarzına ilişkin durum. Ayrıca bu gençleri sokakta gördüğü şeylerde özendirmektedir. eskiye ait (geleneksel) toplumsal normlar ve bunların yaptırım güçleri gittikçe zayıflamaktadır. cazip.298 Örtünme noktasında gençler özeniyorlar. . pırıltılı bir yaşam tarzı sunmaktadırlar. Özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde gençlerin özenebileceği o kadar çok birbirinden farklı unsur var ki [turistleri göstererek söylüyor]. “Yiyiniz. özellikle medya araçları aracılığı ile… Bu araçlar biz İslami gençleri doğrudan özendirerek. Bunu. Bu konuda İslami 439 440 Örneğin. Nitekim modern kentin ekonomik temelini oluşturan tüketimin ve israfın olumsuzlandığı dini-geleneksel toplum yapısına ait algılamaların ve dini pratiklerin değişmekte olduğu görülmektedir. İslami kesim içinden de eleştirilere neden olabilmektedir. Hatta vücut hatlarını belirginleştiren.

Mustafa Kutlu “kanaat ekonomisi” olarak tanımladığı kavramı ise kendince şöyle açıklamaktadır: Ben bir iktisatçı değilim ama “kanaat ekonomisi” olarak ifade etmeye çalıştığım şey mesela bir Müslüman’ın yirmi beş tane gömleğinin olmaması demektir.443 Bu yoğun ve sınırsız tüketim anlayışına elbette İslami kesim de ayak uydurmakta geç kalmamıştır.299 kesim tarafından ve özellikle gençler tarafından en çok okunan hikâye yazarlarından biri olan Mustafa Kutlu’nun bu duruma getirdiği eleştiri gayet nettir. İslami kesimin hızla değişen tüketim odaklı yaşam biçimlerine oldukça eleştirel yaklaştığı görülmektedir. . Mustafa Kutlu’nun hikâyelerine. 442 Mustafa KUTLU. Ama bir Müslüman fikriyatıyla ve yaşam biçimiyle tam bir bütünlük arz etmelidir. “Müslüman’ın iyi yaşamaya. israftan kaçınmalı ve sadece ihtiyacı doğrultusunda tüketmeli yani kanaatkâr olmalı ve bu konuda ise herkes için bir örnek teşkil etmelidir. Kutlu’ya göre Müslüman bir birey. Kitabın isminin İngilizce olarak yazılmasının nedeni ise değişen tüketim anlayışı ile birlikte değişen – Batı kaynaklı – yaşam tarzlarının ironik bir eleştirisini yapmaktır. 443 Bu konuda yazarın kendi ifade ve yorumlarına dayanılarak açıklanmıştır. 444 Mustafa KUTLU. köşe yazılarına ve kendisiyle yapmış olduğumuz kısa bir görüşmeye dayanarak441. çelişkiler değil. Bu konuyla ilgili olarak kaleme aldığı “Chef442” adlı hikâyesinde 1980 sonrasında uygulanmaya başlayan yeni ekonomi politikaları ve serbest piyasa ekonomisinin ülke içinde yarattığı yeni tüketim anlayışını anlatmaktadır. Arzu karakteri ise tüketimin insana sunduğu elde etme arzusunu sembolize etmektedir. 441 Mustafa KUTLU’nun Dergâh Yayınlarındaki kendi ofisinde yapılmış olan 18 Mart 2010 tarihli görüşme. Aynı zamanda yazar “Huzursuz Bacak444” adlı kitabında ise en genelde tüm toplumdaki daha özel de ise İslami kesimdeki bu lüks tüketimi eleştirmekte ve çözüm önerisi olarak da “kanaat ekonomisi” olarak adlandırdığı bir çıkış yolu önermektedir. Bu açıklamam İslami kesim içinden çok büyük tepkilerle karşılandı. dünya nimetlerinden faydalanmaya hakkı yok mu?” “Zenginler olmazsa zekâtı kim verecek” diye. Huzursuz Bacak. Hatta hikâyedeki en önemli karakterlerden biri olan Özgür yeni ekonomik sistemin sınırsız özgürlüğünü. Chef (2007).

Anne ise üniversite eğitimini evlilik nedeniyle yarıda . Burak. Buna hep dikkat etmeye çalışırım. Ayrıca ayakkabılarım yaklaşık üç senelik yaz kış hep bunu giyerim.300 Mustafa Kutlu’nun bu “kanaat ekonomisi” ifadesine benzer bir açıklamaya Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2. Burak’a göre bir Müslüman davranışlarıyla ve görünüşüyle tam bir tevazu içinde olmalıdır. Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi okumuş ve yurtdışında İktisat yüksek lisansı yapmış bir iş adamıdır. Eğer bir şeyden ihtiyacım olandan fazlası varsa hemen birine hediye etmeye çalışırım. Kullandığım çanta ise liseden kalma çantam ve üniversiteyi bununla bitiririm sanırım. ekonomik olarak zengin bir ailenin çocuğudur ve ekonomik olarak zenginliğini dış görünüşünden ve davranışlarından anlamak mümkün değildir. sınıfta burslu olarak okuyan Serap’ın şu sözlerinde de rastlamaktayız: Sahip olduğumuz her üç şeyden fazlasının hesabı bize sorulacaktır. Babası Galatasaray Lisesi mezunu. Diğer yandan İsmail Ağa Dergâhı çevresinde çocukluğu geçmiş olan ve daha eleştirel ve sorgulayıcı bir dindarlık anlayışına sahip olan Burak ise ihtiyacı olmadıkça yeni şey almadığını ve eşyalarını kullanabileceği en son noktaya kadar kullandığını şu sözleriyle açıklamaktadır: Örneğin şu an giydiğim pantolon birkaç kez annemin elinden geçmiştir. Ufak tefek yamalar yapmıştır. Aslında Burak’ın bu tavrı yine kendi ifadesine dayanarak biraz aşırı tüketime kendini kaptıran İslami kesime bir eleştiri niteliğine de sahiptir. Artık giyilemeyecek ve tadilat yapılamaz hala gelene kadar kullanmayı ve ancak o zaman yeni bir pantolon almayı düşünürüm.

İstanbul’un hemen her ilçesinde açılan büyük alışveriş merkezlerini (AVM) eleştirirken. Belki sayıca dindar görünen kesim artıyor. Mustafa Kutlu’nun bu düşüncesi ve yorumu görüşme yapılan gençler arasında da yaygın olduğu için oldukça önemlidir. Tüketim alışkanlıkları ekseninde eleştirilen bir diğer konu ise İstanbul’un hemen her yerinde açılan alışveriş merkezleridir. Ablası ise başörtüsü sorunları nedeniyle yurtdışında eğitimini tamamlamıştır.301 bırakmış ve şu dönem bir anaokulu işletmektedir. bu gençliğin İslami kesime ilişkin yönelttikleri en önemli eleştirilerin tüketim alışkanlıkları sonucu ortaya çıkan yaşam tarzlarına ait olduğu görülmektedir. sokaklarda 20 yıl öncesine göre daha fazla insanın örtülü olduğunu. Ayrıca Mustafa Kutlu’nun görünen İslam’ın sayısal olarak arttığının fakat niteliksel yönünün azaldığına dair gözlemleri ise dikkat çekicidir: Etrafınıza aktığınızda daha fazla insanın oruç tuttuğunu. Üniversitede okuyan “dindar” gençlerle yapılan derinlemesine görüşmelere dayanarak. özelikle de dindar gençliği sürekli olarak eleştirdikleri görülmektedir. fakat dindarlık asıl özünü. Fakat bu durum gittikçe dindar olduğumuz anlamına gelmiyor aksine dini niteliğimizi yitirdikçe tüketim alışkanlıklarının da değişmesiyle sadece dinin görünür yönünün artması ile karşı karşıyayız. Bu konuda Maltepe Üniversitesi’nde burslu olarak okuyan sosyoloji bölümü 2. Cuma namazlarına giden insanların camilerden sokaklara kadar taştığını görüyorsunuz. Bu konuda gençlerin önce kendilerinden başlayarak en yakınlarındaki. bu alışveriş merkezlerinin hemen hepsinde özellikle mescitlerin olmasını da İslami kesimin bu modern tüketimin biçimlerindeki payının ne kadar güçlü olduğu düşüncesiyle açıklamaya çalışmaktadır. anlamını yitirmeye başlıyor. sınıf öğrencisi Serap. Mustafa Kutlu. hacca gittiğini. tüketim alışkanlıkları noktasında eleştirilerini önce kendisine yöneltmektedir: .

Maxi Center. tevazuyu emretmesine karşın en pahalı ve gösterişli kıyafetleri. otopark. İstanbul’daki toplam 63 AVM’nin 33’ünde mescit vardır. Olivium Outlet Center. Palladium Rezidans ve AVM. tüm alanlarda gözlemlendiği gibi din alanına da sızmakta ve dini yaşam biçimlerinde görünür olmaya başlamaktadır. Deposite Outlet Merkezi. Tepe Nautilist AVM. servis. Silivri AVM. Harama bakmaktan kendimizi alamıyoruz. Bu durum ise özellikle tüketim kültürünün olumsuz etkilerine dindar gençliğin de maruz kaldığını göstermektedir. sembolleri kullanarak dine özgü ya da dini bir biçime sahip bir tüketim kültürü yaratılmaktadır. bazen alışverişte iken ezan okunduğunu ve namaz vaktinin geçmekte olduğunu bile bile namazımı kılmak yerine alışverişime devam ediyorum. Aymerkez. kafetarya. Real Beylikdüzü. City's Nişantaşı. Yapılan görüşmelerde bu ve benzeri yorum ve eleştirilerle çok sık karşılaşılmıştır. Profilo AVM. Ya da dinimizin sadeliği. çantaları. Atırus AVM. 446 İstanbul’da bazı mescitli AVM’ler şöyle sıralanabilir: Hayatpark. Pendik Park Outlet Center. Böylece İslami bir niteliğe ve görünüme sahip tüketim biçimleri oluşmaya başlamaktadır. Airport AVM.302 Bizler bu toplumsal yaşam içinde nefsimizle mücadele edemeyip en temel dini değerlerimizden bile taviz verir hale geldik. Kale Center. Kadir Has Çocuk Dünyası. Mesela. Armonipark Outlet Center. 445 Bu alışveriş merkezlerinin tanıtım reklamlarında. Metrocity. Dolayısıyla modernlikle birlikte yaygılaşan ve gösterişçi bir niteliğe sahip olan tüketim kültürü. Optimum Outlet AVM. takıları almayı tercih ediyoruz. M1 Meydan AVM. İstanbul Outlet. Akvaryum AVM. Dini değer ve kuralları. Örneğin yeni açılan büyük alışveriş merkezlerinde (AVM). çocuklar için oyun alanlarının olması gibi artık mescitlerin olması da özellikle vurgulanan bir niteliktir. Flynn AVM . Cevahir AVM. Fox City. Via Port Outlet. Metroport AVM. Historia AVM. Yani nefsimizin emrinde yaşıyoruz. İstinye Park.446 Bu mescitli AVM’lere Nişantaşı’ndan Pendik’e kadar İstanbul’un her yerinde rastlamak mümkündür. Astoria AVM. mescitlerin olmasına özellikle dikkat edilmesi445. bu gösterişçi tüketim kültürüne İslami kesimin de dâhil olduğunun en önemli göstergelerinden biridir. ayakkabıları.

Çünkü başörtüsünü kıyafetinize uydurmak zorundasınız. sırf hoş görünmek için alıyoruz.303 Elbette tüm bunlara karşın Müslüman bireyin de en iyisini. Zaten gençler arasında da yerli markalardan sadece Armine ile karşılaşırsınız. yaşadığı şu deneyimden hareketle açıklamaya çalışmaktadır: Bir gün üşenmedim ve okulun örtü kabinlerinde asılı başörtüsü markalarını tek tek saydım. Hatta süslenmenin dini bir gereklilik olduğunu sık sık Kuran’ı kaynak göstererek açıklamaya çalışmaktadırlar.447 İslami genç kesimin nasıl bir tüketim anlayışı içinde olduğunu Bahçeşehir Üniversitesi’nde okuyan Saliha. Yerli marka ürünler pek yoktu. İlahiyat fakültesi mezunu olan Elif ise İslam dininin aşırı tüketimi haram kılmasına karşın örtünme ve özellikle başörtüsü konusunda buna çok dikkat edemediğini şöyle açıklamaya çalışmaktadır: Bazen ihtiyacımız olmayan şeyleri. Takva örtüsü ise örtülerin en hayırlısı ve en güzelidir. 447 Burada kaynak gösterilen Araf suresinin 27. Tekbir ise sadece annelerimizin kullandığı markalardandır. istediği kadar tüketme hakkına sahip olduğu anlayışına sahip olanlar da vardır. ayetidir: “Size avret yerlerinizi örtecek ve sizi süsleyecek elbiseler gönderdik. Özellikle başörtüsü konusunda kendimi sınırlayamıyorum. Gucci’den Beymen’e Versace’den Dior’a kadar en pahalı markalar vardı. Ve bu aşırı tüketim noktasında dini anlamda hiçbir mahsur olmadığını da düşünmektedirler. Ayrıca bir Müslüman’ın dışarıdan hoş görünmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle her renk ve desende almanız gerekiyor.” .

özelliklede en temel dini değerler. Ayrıca tüketim alışkanlıkları örtülü kadın için kamusal alanda daha görünür olma anlamına da gelmektedir. Eleştirilerinin temelinde ise dini yaşam biçimlerindeki niteliğin gittikçe azaldığı ve belli sembollere bağlı olarak sergilenen biçimsel dindarlığın ise hızla artmaya başladığı genel kanısı vardır. İslami turizmin yaygınlaşması. Müslüman’ın hoş görünmesi gerektiği vazifesine dayandırarak dini kurallar etrafında meşrulaştırdığı ve haklılaştırdığı görülmektedir. bu tüketim kültürü ile birlikte dini yaşam tarzları da nesneleşmekte. . Yani üniversite gençleri arasında insanların görünen dindarlıkları artarken tersine dine ilişkin takvalarının gittikçe azaldığı düşüncesi yaygındır. daha iyi ve daha lüks yaşama isteğini yansıtmaktadır. Dini yaşam tarzları aşkın özellikleriyle ihraç edilen batılı yaşam tarzlarından farklı olmasına karşın. ticarileşmekte ve tüketim kültürü değerlerine göre yeniden inşa edilmektedir. Örneğin.304 Burada Elif’in kendi tüketim biçimini. Dini yaşam biçimlerinin oluşumundaki tüketim davranışlarının nedenleri batılı tüketim anlayışından farklı değildir. kurallar ve ibadetler noktasındaki eleştirilerinin tüketim alışkanlıkları etrafında da yoğunlaştığı görülmektedir. Bu nedenle de İslami sermaye gruplarının özellikle kadın modasına yönelik faaliyetler sürdürdükleri görülmektedir. örtülü kadının denize girmesine olanak veren “haşema” ve “burkini” tarzı deniz kıyafetlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tüm bunlara dayanarak dindar üniversite öğrencilerinin kendi dindarlıklarına. Diğer yandan her tüketim biçimi beraberinde farklı tüketim nesnelerinin oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca bu gösterişe dayalı tüketimin özellikle kız öğrenciler arasında yaygın olduğu erkek öğrencilerin ise özellikle giyim konusunda tüketim eğilimli olmadıkları göze çarpmaktadır. Dini yaşam biçimlerinde hızla artan tüketim alışkanlıkları.

SAKTANBER. Cinsiyet Eşitliğini Reddeden İslami Cinsiyet Algısı: Tüm dinlerde olduğu gibi İslam dini de erkek egemen bir dindir. (5). arkadaşlıklarının ne kadar “masumane” olsa bile kaygan bir zemine sahip olduğunu ifade etmişler ve mutlaka mesafelerin olması gerektiğini dile getirmişlerdir. kutsal değerlere gönderme yapmaktadır. İslami kimliğe sahip olan gençlerin. yasaklar ve imkânlar hep erkek ekseninde oluşmuş ve kadın her zaman arka planda olmuştur. Yani evrensel anlamda tüketim mantığı dini kurallar ve değerler çerçevesinde yeniden biçimlenmektedir. yayıldığı topluluklar içinde o topluluğun değerleri ölçüsünde yerelleştiği görülmektedir. toplumun muhafazakâr kültürel kodlarını kullanmaktaki ısrarları. kendilerini dini olmayan alternatif yaşam tarzlarına ve başka kişisel ya da toplu girişimlere kapatmaları. 274. Dini değer ve kurallar.448 Özellikle kadın-erkek ilişkilerinin.4.305 Bu noktada küreselleşme ile yayılan değerler. İslam dininin her zaman kadın ve erkek ilişkilerine bir mesafe koyduğunu ve bunu kadını korumak maksadıyla yaptığını ifade eden İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 448 Bkz. cinsel esnekliğe ve kadın-erkek arkadaşlığına yönelttikleri eleştiriler yüzünden İslamcı gençlik ile İslamcı olmayan gençlik arasındaki mesafe daha da görünür hale gelmektedir. Sonuç olarak dini yaşam biçimlerinin içeriğini popüler kültür ve moda değerleri doldururken. Bu cinsiyet eşitsizliğine dayanan İslami algının üniversitede okuyan gençler arasında nasıl bir anlama ve görünüme sahip olduğuna bakmak gerekirse öncelikle kadın erkek ilişkilerinden başlamak yerinde olacaktır. . 5. Bu durumu İslam hukukundan İslam’ın gündelik yaşam pratiklerine kadar her alanda gözlemlemek mümkündür. tesettür modasında olduğu gibi sembolik görünümleriyle de aşkın.

Ama elimden bir şey gelmediği ve bu duruma müdahale edemediğim. Pek kimsenin sevgilisi. Mesela aynı cemaatten ya da dindar olan kızlarla arkadaşlık yapmayız. arkadaşlıkları olmazdı. Ama diğer kesimlerden selamlaştığımız arkadaşlarımız vardır okulda ama çok samimi değilizdir. Elbette bir kaç yıl içinde üniversitede çevremiz genişleyecek ve daha . Ama karşınızdaki insanın her an duyguları size meyledebilir. Belki siz kendinizden eminsiniz herhangi bir duygusal bağınız ve beklentiniz yok. Mesela lise döneminde bir iki arkadaşımın kız arkadaşı vardı. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. Çünkü dini açıdan kadın erkek ilişkileri çok kaygan ve hassas bir zemine sahip olan bir konudur. Geldiğimiz çevre ile bu üniversite çevresi arasında çok büyük farklılıklar var. Yani dikkat edilmesi ve uzak durulması gerekir. Dolayısıyla her şeye dikkat etmek ve hassas davranmak zorundasınız. Yani bir kadın ya da erkek karşı cinsi ile normal bir arkadaşlık sürdüremez. benim için normalleşmeye başladı. İstanbul’a ilk geldiğimde yadırgıyordum ve hala alışamadığım birçok şey var. üniversite yaşamı boyunca kendi dindarlığındaki yaşadığı değişimi. Karşınızdaki insanın bu durumundan bile siz sorumlusunuz. lise ve üniversite dönemlerini örneklendirmeye çalışmakta ve bu değişimin hem olması gerektiğini hem de kaçınılmaz olduğunu ifade ederken. sınıfta okuyan Veli. değiştiremediğim için kendi haline bıraktım ve çok fazla yadırgamıyorum artık. Kan bağı olmayan tüm kadın ve erkekler birbirlerine nikâh düştüğü için namahremdir. bu durumu kadın-erkek ilişkilerinden örnekler vererek açıklamaktadır: Elbette bu farklılıkları başlangıçta. bu mesafenin nedenini şöyle açıklamaya çalışmaktadır: Kadın ve erkek ilişkilerinde oldukça hassas olunması gerekir.306 öğrencisi olan ve Gülen Cemaati içinde çeşitli görevlerde bulunan Yusuf.

Önce tepki gösterdiğimiz şeyler zamanla kendi değerlerimizin arasına girerek. Evlerinizde oturun. kadınların erkeklerle aynı mekânlarda çok fazla bir arada bulunmayarak birlikte zaman geçir(e)memelerine neden olmaktadır. Birde değişime açık olmak gerekir. bu tavrın nedenini Kuran’dan bir sure ile temellendirmeye çalışarak Ahzap Suresinin şu ayetini örnek olarak göstermektedir: Ey Peygamberin Hanımları! Sizler herhangi bir kadın gibi değilsiniz. bizim için normal bir duruma dönüşecek. Allah’tan sakınıyorsanız edalı konuşmayın. Ama bu durumdan kaçmak çok mümkün değil. daima ciddi ve ağırbaşlı söz söyleyin. cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Elbette doğru bir şey değil bu.. Gençler arasındaki bu mesafelerin korunmasına ilişkin tavrın geleneksel İslami yaşam biçimlerindeki karşılığı haremlikselâmlık (kaç-göç) uygulanması olarak görülmektedir. bu mesafenin dindar genç kadınlarla ilişkilerinde 449 Ahzap Suresi. . yoksa kalbi bozuk olan kimse kötü şeyler ümit eder. ayetler. namazınızı kılın. zekâtınızı verin. ve 33. Keskin fikirler olmaması lazım. Allah’a ve Peygamberine itaat edin: Ey Peygamberin ev halkı! Allah sizden kusuru giderip sizi tertemiz yapmak ister. Yusuf..307 çok kız erkek arkadaş ortamlarına gireceğiz ve kızlarla da arkadaşlıklar kuracağız ve belli bir seviyede özel arkadaşlıklarımız bile olacak. Yani lisedeyken yadırgadığımız. Fakat burada ilginç olan. İslami kesim içinde kadının örtünmesinin yanında. Bu ve benzeri düşünce ve tavırlar. hiç karşılaşmadığımız hatta tepki gösterdiğimiz bu durum bizim için normal bir hale gelecek. 32.449 Özellikle karşı cins ile neden mesafe konulması gerektiği yine birkaç öğrenci tarafından aynı ayetler örnek gösterilerek açıklanmaya çalışılmıştır. özellikle erkeklerin tavırlarında.

Gençlerin kendi aralarında daha rahat edebilmek için nikâh kıymalarına eleştirel yaklaşan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Serhat. . nikâhın anlamına ters bir davranış olduğunu eskiden yapılan ve daha sonra yasaklanan mute nikâhını örnek vererek şöyle açıklamaya çalışmaktadır: Gençlerin kendi aralarında daha rahat arkadaşlık edebilmek için – evlilik öncesi birlikteliği kastetmiyorum kesinlikle – kendi aralarında nikâh kıymaları bence nikâhın kendisine zarar veren bir şey. Herhangi bir dini hassasiyeti olmayan kadınlara karşı ise bu mesafenin daha esnek olduğu gözlemlenmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi Sudenur. evlenmek niyetindeyiz” diyerek dini açıdan kendilerini rahatlatmaya çalışıyorlar. İslami kesim gençlerinin flörte bakışlarını şöyle açıklamaya çalışmaktadır: Bizim kesimden sevgilisi olan herkes evlenmek amacıyla birliktedir ve bu arkadaşlığı çıkma ya da flört olarak tanımlanmaz. Ama hiçbirinin de evlendiğini görmedim. ailelerinden habersiz imam nikâhı yapan arkadaşlar bile var. Çünkü nikâh gizli değil aksine bir insanla olan birlikteliğinizi diğer insanlara göstermek için yapılan bir davranıştır. Yani “biz çıkmıyoruz.308 söz konusu olmasıdır. Bu durum o kadar yaygınlaşmış ve evlilik kurumuna zarar verir hale gelmiş ve yasaklanmıştır. Hatta daha rahat dolaşabilmek. Eskiden Müslüman biri hayat kadınlarıyla birlikte olmak istediğinde zina sayılmaması için bir gecelik nikâh kıyarlarmış. Diğer yandan öğrencilerin birçoğu evlilik öncesi arkadaşlık ilişkilerinin. eşlerin birbirlerini tanımları açısından mutlaka gerekli olduğunu söylerken. el ele tutuşabilmek için kendi aralarında.

Bu konuda ise kadına büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Çünkü kadına biçilmiş birincil görev iyi bir anne ve eş olmaktır. Bunun nedenini ise şöyle açıklamaktadır: Evlendikten sonra eşimin çalışmasını. eşinin iyi bir eğitim alması ama evlendikten sonra çalışmaması gerektiğini düşünmektedir. sınıf öğrencisi olan Ahmet. çabuk yıkılır. eğer çocuk ilk tohumları aileden almamışsa bu. uygulamada tam tersi bir davranış biçimi görülmektedir.309 Öğrenciler arasındaki arkadaşlıklar belli zeminlerde ifade edilmeye çalışılarak meşrulaştırılmaktadır. Cinsiyet eşitsizliğine dayanan İslami söylem daha çok aile yaşamı ve çalışma hayatı noktasında belirginleşmeye başlamaktadır. Çünkü bizler nasıl dini eğitimimizi ailelerimizde aldıysak. Ne kadar dini konularda eğitim alması için kurslara. Bu konuda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 3. okullara gönderirseniz gönderin. Çünkü dini değer ve kuralların bilincinde olan. dini yaşam biçimlerini devam ettirecek yeni nesillere ihtiyaç vardır. Ama asıl nedeni çocukların daha iyi yetişmesi içindir. temeli çürük bir binaya benzer. Kadın yani anne İslami yeni nesillerin yetişmesinde büyük bir sorumluluğa sahiptir. kadının her yerde görünür olmasına dayansa da. Görüşülen öğrencilerin yaklaşık yarısının lise döneminde ya da üniversitede sevgilisi olmuştur ve sevgilisi olanlar da vardır. özellikle diğer erkeklerle çalışacağı bir ortamda çalışmasını istemem. Kadına yüklenen bu görev ve sorumluluk hemen hemen İslami kesim hâkim olan bir düşünce biçimidir. Dolayısıyla kadının eğitim seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun evlendikten sonra çalışma hayatından uzaklaşması gerektiği düşüncesi yaygındır. Her ne kadar gençler arasındaki yaygın söylem. Özellikle erkekler arasında kadının birincil vazifesinin annelik olduğu düşüncesi hâkimdir. Ayrıca böyle bir düşünce sadece erkekler arasında değil kız . Şu anda sevgilisi olan öğrenciler ise “zaten evlenmek niyetinde olduklarını” ifade etmektedirler. çocuklarımızın da ilk dini eğitimlerini aileden almaları gerekir.

Bu durum ise İslami kesime karşı olan düşünce ve tavırlarla kadınların daha çok karşılaştıkları sonucunu ortaya koymaktadır. Bir diğer ihtimal olarak ise alanını çok sevdiği için yurt dışında yüksek lisansa devam edebileceğini ve kaçınılmaz sonun yine aynı olacağını söylemiştir. Çalışma hayatında yaşanan cinsiyet eşitsizliği ise dindar kesim açısından özellikle kadının örtünmesi noktasında belirginleşmektedir. Bu nedenlerden dolayı kendisinin de fakülteyi bitirdikten sonra çalışmayacağını ve büyük ihtimalle yakın çevrelerinden biriyle evlenip hayatına devam edeceğini ifade etmiştir. . mühendislikten diş hekimliğine. iktisattan öğretmenliğe kadar birçok bölümde okuyan öğrenciler üniversite sonrasında çalışma hayatında zaten var olamayacaklarını (özellikle başörtüsü meselesine dikkat çekerek).310 öğrenciler arasında da yaygındır. Sosyoloji bölümünde okuyan ve bu konuda oldukça idealist olan Saliha ise sırf bu nedenle evliliği hiç düşünmediğini ve [ideallerinin ne kadar büyük olduğunu göstermek için] siyasete atılarak ileride başbakan olmak istediğini [birazda alaycı bir ifade ile] dile getirmiştir. ablasının Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra başörtüsü nedeniyle baroya kayıt yaptıramadığını ve bu nedenle çalışmadığını ifade etmektedir. Çevreden kaynaklanan cinsiyet ayrımcılığı kadınların İslami sembollerin (başörtüsü ve örtünme biçimi olarak) temel taşıyıcısı olmalarından kaynaklanmaktadır. Bilgi üniversitesi Sosyoloji Bölümünde okuyan Aysun. çalışma hayatına başlasalar bile evlendikten sonra çalışmayı düşünmediklerini ifade etmişlerdir. Sonuç olarak İslami cinsiyet eşitsizliğinin hem İslami kesimin kendi içindeki değer ve yargılarından dolayı hem de toplumun diğer kesimlerinin İslam’a karşı olan tavırlarının muhatabı ve hatta mağduru İslami sembollerin taşıyıcısı olan kadınlardır. Görüşme yapılan ve sosyolojiden sinema televizyona.

Yani kadınlar daha çok erkekleri erkekler ise kadınları daha dindar görmektedir. Dini konularda en katı muhafazakâr ve radikal düşüncelere sahip olanların erkekler olduğu dikkat çekici bir husustur. Öncelikle erkeklerin verdiği cevaplar üzerinden bakıldığında. bireyin dışında bireye yüklenen anlamlar olarak yorumlanmıştır. Kız öğrenciler de yine en yakınlarının dindarlıkları üzerinde bu soruya yanıt vererek babalarının daha dindar olduğu gözlemlerinden hareketle erkekleri daha dindar bulduklarını ifade etmişlerdir. Bu açıklamalara dayanarak erkeklerin dindarlıklarını daha uç noktalarda yaşadıkları. Bu nedenle kadınların daha dindar olduğunu söylemişlerdir. Erkek öğrenciler dini ibadetlerin yerine getirilmesi ve bu ibadetlerin yaşamın içinde içselleştirilerek en basit davranışlara bile ahlaki olarak yansımasında kendi annelerinin daha hassas ve daha tutarlı olduklarını ifade etmişlerdir. . Dolayısıyla dindarlığa cinsiyet noktasında baktığımızda hemen hemen “kadınlar mı erkekler mi daha dindar?” sorusuna verilen cevaplar ekseninde dindarlık sıfatı hep karşı cinse atfedilmiştir. kadınların ise daha orta seviyede ama istikrarlı bir dindarlık biçimlerine sahip oldukları söylenebilir. erkek öğrenciler bu soruya cevap verirken anne ve babalarının dini yaşam ve pratiklerine dayanmaktadırlar. Yine öğrencilerin bu konudaki söylem ve düşünceleri dini konularda kadınların daha hassas olduğu ve hatta sayıca dindar kadınların daha fazla olduğu düşüncesi hâkim fakat erkeklerin ise dindarlık ölçütlerinin daha katı ve muhafazakâr olduğu yönündedir.311 Dindarlık tanımlaması ve bireye yüklenen dindar sıfatı içinde bulunulan çevre tarafından bireye yüklenen anlamı ifade etmektedir. Yani daha önceki başlıklar altında gençler arasında dindarlık ölçütleri ve tanımları tartışılırken.

5. İslami Örtünme Biçimleri: Kadın konusu. Bu konuda öğrencilerin örtünmeye yükledikleri anlamlar. olanı ve olması gerekeni üzerine yaptığı 450 Bkz. bir eleştiri nesnesi haline gelmiştir. kadının örtünmesi ve kamusal alandaki yeri İslami hareketin her zaman en görünür yanı olmuş ve bu konudaki tartışma ve mücadeleler kadın konusu üzerinden sürdürülmeye çalışılmıştır.KILIÇBAY. 496. biçimi. Örtünmeye ve başörtüsüne yüklenen anlamların üniversite gençleri arasında nasıl algılandığı. Çünkü kadının örtünme biçimleri 1980 sonrası dönemde üzerinden politikalar yapılan bir tartışma. Dolayısıyla kadın erkek ilişkilerinin düzenlenmesi. . İslam’ın Türkiye’de siyasal bir harekete dönüşmesinde en önemli konulardan birisi olmuştur. (319). kadının örtünme biçimlerinin sembolik bir unsur olduğunun en önemli göstergesidir. yorumlandığı ve nasıl bir değişim içinde olduğu bilgisi önemlidir.312 5.450 Fakat 1980 sonları ve 1990 sonrası kadının kamusal alanda görünümü ve bu görünümün tüketim alışkanlarına dayanarak modern bir biçimde sunulması kimlikler üzerinden yürütülen piyasa mücadelesinde öncelikle başörtüsü olmak üzere. Türkiye’de örtünme pratiği genelde iki bağlamda tartışmak mümkündür: İlk olarak en temel anlamının Kuran’dan hareketle temel İslami ilkelere bağlılık olarak ele alınmakta ve ikinci olarak ise Muhammed’in yaşamına dayanan hadis ve sünnetlerle açıklanmakta ve yorumlanmaktadır. BİNARK . Özellikle bu dönemdeki kamusal alan tartışmaları İslami hareketin en temel aktörleri olan (daha görünür İslami semboller olan başörtüsü ve tesettürün temel taşıyıcısı olduğundan dolayı) kadınlar üzerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla İslami örtünme biçimleri her şeyden önce günümüzde söylemsel bir anlama sahiptir. gerekliliği. Her şeyden önce kadının örtünmesi ve başörtüsü üzerinden sembolleştiği için kadın konusu her zaman İslami hareketin görünür olmasında ve gelişiminde odak noktalarından biri olmuştur.

Süslerini. onlar için daha iyi. “Allah’ın emridir”. kendiliğinden görünen kısmı müstesna. Bu sorgulama ve değerlendirmelerin temel hareket noktası olan sorunsal ise “kadının neden örtündüğü ve neden örtünmesi gerektiği” üzerinedir. Örtünme konusunun Müslümanlar arasında hatta aynı toplum içindeki dini grup ve cemaatler içinde farklı şekilde algılanmasında örfi olanın ayet ve hadislere göre yeniden yorumlanmasının büyük rolü vardır.1. ayetlerinde kadın ve erkeğin örtünmesi konusuna değinmektedir. 30. “Mümin erkeklere söyle: Gözlerini harama dikmesinler.313 yorumlar ve açıklamalar gençler arasında dinin görünümü ve anlamı üzerine önemli veriler sunmaktadır. 5. “toplumsal yaşamda farklılığın sembolüdür”. Nur Suresi’nin 30. “kadının korunmasıdır”. mahrem yerlerini. İslami anlamda örtünmenin temeline baktığımızda örtünme kadın ve erkeğe eşit bir biçimde emredilmiştir.” Nur Suresi’nin bu ayetinin hemen devamında 31. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar salıversinler… Ziynetlerini kocaları veya babaları veya kayınpederleri veya oğulları veya kocalarının oğulları veya kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları . ve 31. Buna göre örtünme.5.451 Fakat günümüzde örtünme konusu hep kadın eksenli 451 Bakınız Nur Suresi (24/ 30-31). ırzlarını korusunlar. ayette ise kadının örtünmesi üzerine başka bir ayet yer alır: “Mümin kadınlara söyle: Gözlerini harama bakmaktan çevirsinler. temiz bir davranıştır… Allah onların yaptıklarından şüphesiz haberdardır. iffetlerini korusunlar. ayette. teşhir eden gibi açmasınlar. Örtünmenin Amacı ve Biçimi: Öğrencilerle örtünmenin amacı ve biçimi üzerine yapılan görüşmelerde “gözlemlenen örtünme biçimi” ve “olması gereken örtünme biçimi” ayrımı üzerinden bir değerlendirme yapılmaya çalışıldığı görülmektedir. Müslümanlar diğer konularda olduğu gibi “örtünme” konusunda da kendi benimsedikleri anlayış biçimine en temel dini kaynakları referans olarak göstermektedirler. bu. Burada üç bakış açısının belirgin olduğu görülmektedir. hadis ve sünnetler gibi temel dini kaynaklar esas alınarak bir takım değerlendirmeler yapılmaktadır. Özellikle Kuran.

Gizledikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. eziyet görmemeleri için en uygun yoldur. ayet: “Ey Âdemoğulları! Her mescide gidişinizde güzel elbiselerinizi giyin. kadınlardan ve onların toplum içindeki hukuki ve toplumsal durumların bahsettiği için kadınlar anlamına gelen “Nisa” adını almıştır. Bu konuda Yusuf’un son dönemlerde gençler arasında yaygınlaşan ama gerçek amaç ve işlevini yitirdiğini düşündüğü örtünmenin kökeni. Bu konuda görüşmecilerin en çok eleştirdikleri nokta. ayet: “Ey Peygamber! Eşlerine. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” 452 Ahzab Suresi 59. anlamı ve ideal biçimi veya kız kardeşlerinin oğulları veya kendi din kardeşi olan Müslüman kadınları veya cariyeleri veya kadınlara karşı şehvet duymayan hizmetçiler ya da kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayan çocuklardan başkasına açmasınlar.314 açıklanmaya ve yorumlanmaya çalışılmaktadır. ayet: “Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek bir elbise. Takva elbisesi daha hayırlıdır. ayet: “De ki: ‘Allah’ın kulları için ortaya çıkardığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı. tüketim kültürü içinde örtünmenin asıl amacını ve işlevini yitirerek bir moda aracı haline gelmeye başladığı yönündedir. bir de süslenecek giysi yarattık. onların tanınıp.” Araf Suresi 26. kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle.” 32. Ey mü’minler! Saadete ermeniz için hepiniz tövbe ederek Allah’ın hükmüne dönün.” 453 Nisa Suresi. dış örtülerini sımsıkı örtsünler.452 Özellikle kadının örtünmesi ve İslam’da kadının yeri konusunda her fırsatta Nisa suresi kaynak olarak gösterilmektedir.’ De ki: ‘Onlar. belki düşünüp öğüt alırlar. kıyamet günü de yalnız onlara mahsustur. örtünmenin asıl anlamını tüketen bir unsur haline gelmeye başladığı söylenebilir. Özellikle de erkekten korunması amacını taşıması en genel ve yaygın olan düşüncedir.” 31. çünkü Allah israf edenleri sevmez. İşte bunlar Allah’ın ayetlerindendir. biçimi Kuran’dan ayetlere dayandırılarak açıklanmış ve bugüne ilişkin yorumlar yapılmaya çalışılmıştır. 453 Örtünmenin amacına ilişkin yaygın olan düşüncelerden bir diğeri. tüketim kültürü ile örtünme üzerinden. gereği.’ İşte bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. dünya hayatında müminlerindir. İslami anlamda örtünme söz konusu olduğunda kadının tesettüre girmesi ve başörtüsü konusu gündeme taşınmakta ve tartışmalara bu konu üzerinde odaklanılmaktadır. yiyin. örtünmenin kadının korunmasına ilişkin bir işlevi olduğuna yöneliktir. Konuyla ilgili yapılan hemen hemen tüm görüşmelerde örtünmenin ölçüsü. için fakat israf etmeyin. Bu. Yapılan görüşmelerin büyük bir kısmı örtünme üzerine odaklanmakta ve gençlerin üniversitelerdeki sorunlarından biri örtünme ve başörtüsü olduğu ifade edilmektedir. . Kadının korunması amacını güden örtünme.

Bu durum günümüzde biraz “laubaliliğe” döndü gibi sanki… . bu konuda gençlerin örtünme konusundaki tavır ve davranışlarını da şöyle eleştirmektedir: Mesela dinimiz doğrudan başörtüsü ile ilgili bir şey söylemez. “Kapanmak” başka bir şeydir.315 üzerine yorumlar yaparken. Yani kısa kollu gömlek ve bluzlar. Mesela bu konuda fıkıhçıların yorumu ise kadının ayakları ve elleri [bileklerine kadar] dışında her yerinin kapanmasına dayanır. Yani esas olan dışarıdan hiçbir şekilde vücut hatlarının belli olmamasıdır. vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde örtünmektir. Yani insanlar örtünmek için kapanıyorlardı. kapanıp her şeyi yaparsınız ama “tesettür” mevzusu başka bir şeydir. Peygamber dönemindeki ve sonrasındaki âlimlerin yaptığı bir içtihattır. yakası açık bluz ve elbiseler giyebiliyorlar. Tesettürün gerçek anlamı böyle örtünmek ya da “kapanmak” değildir. Tesettür kelimesi “setr” yani örtünme kökünden gelir ve sadece başını örtmek değildir. Bu noktada ise birçok “açık” [saçı açık olma] insan ise bu kişilere göre daha kapalıdır. Kuran’da sadece “örtününüz” ifadesi vardır. Mesela bundan on beş yıl önce böyleydi. diz boyunda etekler. Mesela başörtülü bir gencin giydiği dizin biraz altına kadar inen “midi” etekler tesettürle alakası olmayan “kapanmaya” giren durumları ifade eder. Doğrudan başını ört demez. Yusuf burada örtünmenin gereği ve kökeni üzerine bir açıklama yaptıktan sonra günümüzde örtünmeye ve başörtüsüne ilişkin anlayış farklılıklarını ve gösterişçi bir biçime dönüşen görünüm ve anlamlarını şöyle eleştirmektedir: Günümüzde gençler sadece başını kapatıp her yerini açabiliyor. Bu sadece bir uzvun ya da bir saç telinin örtünmesi değildir. Örtünmenin şekline ilişkin ifadeler. Dışarıdan kimsenin dikkatini çekmeyecek bir biçimde. Eskiden insanlar tesettürün hakikatine uygun kapanırlardı.

Dine karşı olan görevi değil. Özellikle hiçbir dini değer ve kuralın dünyevi değerler için esnetilmesinin. Cenneti kazanmak. örtünmenin geleneksel yönünü vurgularken kendi deneyimlerinden hareketle açıklamaya çalışmaktadır: Mesela benim annem kara çarşaflı. değiştirilmesinin asla söz konusu olmadığı ve her şeyin aslında öteki dünya için yapıldığı düşüncesinin de bir grup İslami gençlik arasında paylaşıldığı görülmektedir. Cennet huzursuz. Tüm bunlara ek olarak daha geleneksel olan örtünme biçimleri İslam’a ilişkin bir değer ya da kural olarak görülmemekte. Örneğin Elif’in başörtüsünü çıkararak çalışmak yerine her türlü dünyevi zorluğu çekmeye razı olduğuna dair şu ifadesi dikkate değerdir: Çocuklarımın aç kalması pahasına bile olsa bir iş yerinde başörtümü çıkmayı asla kabul edemem. Ve cenneti kazanmak için ise her zorluğa katlanmamız gerekir. Biz ise Müslüman olarak cenneti hak edebilmek için bu dünyaya geldik. huzursuz insanların hakkıdır. sıkıntılı insanların mekânıdır. bir emir olmasının yanı sıra kişinin farklı düşünce ve yaşam biçimine sahip . bunun toplumsal yaşam içine zamanla yerleşen gelenekler bütünü olarak da değerlendirildiği görülmektedir. dinin gerektirdiği bir kural. Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde burslu olarak okuyan Hüseyin. Bu anlayışın ise özellikle kız öğrenciler arasında daha yaygın ve güçlü olması ise ilginçtir. O da biliyor ki. kendi içlerinde eleştirilere neden olmuştur. Ama bu onun bağlı olduğu yere [Nakşibendî tarikatı] karşı bir görevidir. Gençler arasında örtünmeye yüklenen anlamlardan olan. yumuşatılmasının.316 İslami kesim içinde dünyevi olana bağlılığın artması. çarşafını çıkarıp yerine pardösü giymek dini açıdan bir sıkıntı oluşturmayacaktır.

başörtüsü ya da sakal gibi İslami göstergelerin anlamının düşünsel ve yaşamsal farklılıkları ifade etme amacı güttüğünü söyleyerek bunun nedenini şöyle açıklamaktadır: İslami açıdan başörtüsüne ait kuralların belirlendiği ve biçiminin tanımlandığı döneme bakıldığında bunun Müslüman kadını gayrimüslimlerden ayırıcı bir unsur olarak görüldüğü dikkat çekicidir. kadını muhafaza eden bir araç olarak örtünme ve toplumsal alanda farklılığın bir göstergesi olarak örtünme. Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi 1.317 olduğunun bir göstergesi olmasıdır. Bu öğrencilere göre bu davranış ya da pratik sadece bir sakal bırakma değildir. bu pratik aynı zamanda toplum içinde farklı olunduğunu ifade eden bir dildir. diğer yaşam biçimine sahip olan insanlardan farklı olunduğuna dair anlamlar taşıdığını düşünmektedir. Ayrıca tüm toplumsal pratikler insanların içinde bulundukları ortamları değiştirme ve böylece geçmişten devraldıkları toplumsal koşulları yeniden yaratma yeteneklerini de yansıtmaktadır. o dönemde örtülü olan gayrimüslim kadınlardan ayırmak için kullanılan bir ifade olduğunu düşünüyorum. Marmara Üniversitesi’nden Bekir. ayette “başörtülerinizi omuzlarınızın üzerine indirin” ifadesinin. Yani. bu pratik üniversitede diğer öğrencilere “ben sizden farklıyım” anlamını vermektedir. Günümüzde de kullandığım başörtümün benim gibi yaşamayan ve düşünmeyen insanlardan beni ayıran en önemli gösterge olduğunu düşünüyorum. sadece dini anlamda bir sünnet de değildir. sınıf öğrencisi olan Berna. “Sakal bırakma” . Nur süresi 31. bu konuda başörtüsü ve sakal hatta erkeklerin kullandığı “takke” gibi İslami sembollerin. Örneğin burada araştırma sürecinde yapılan görüşmelere bakıldığında öğrencilerin dini açıdan “sakal bırakma” pratiğine getirdikleri yorumun üzerinde kısaca durmak gerekebilir. Dolayısıyla başörtüsü ve tesettürün üç önemli amacı karşımıza çıkmaktadır: İslam’ın emri ve kuralı olarak örtünme.

2. kendi benzerlerini bulmaya ve onlarla bir arada olmaya ilişkin sembolik araçlar ve alanlardır.454 Geleneksel sembollerin (kılık kıyafet ölçüsünde) yanı sıra kent hayatında geliştirdikleri ve kendi aralarında iletişimin bir göstergesi olan farklı semboller de görülmektedir. Oysa Milli Görüş 454 Bkz. . Ayrıca kadınların doğrudan örtünme biçimlerine bakarak hangi dini gruba ait olduğu bilgisini edinmek mümkündür. 5. farklıklarını en görünür ve doğrudan bir biçimde ifade etme şekilleri kılık kıyafet üzerinden yeniden kurgulanmaktadır. Burada Giddens. Dindarlığın Alamet-i Farikası: “Başörtüsü” Kent hayatında. LAYDER.318 pratiğinde olduğu gibi geçmişten bugüne taşınan “sünnet” yorumunu yeniden üreterek “farklı olma” anlamını da yükleyerek. Farklı dini grupların örtünmeye farklı anlamları yüklediği dolayısıyla farklı biçimlere sahip oldukları gözlenmektedir. toplumsal pratiklerin bu yönünü vurgulamak için yani pratikler kavramına üretim ve yeniden üretimin nasıl iç içe geçtiğini göstermek için başvurmaktadır. farklı dini grupların. bu pratik semboller ve anlamlar dünyası içinde yeniden üretilmektedir. Bu semboller kendi aralarında. Örneğin.5. Nasıl başörtüsü farklılıkların bir göstergesi. Mesela yapılan görüşmelerden birinde bir dini cemaat içinde 78 farklı biçimde başörtüsü bağlama şekli olduğundan bahsedilmiştir. 191. Gülen Cemaati içinde olan bir gencin daha renkli kıyafetler giydiği ve başörtüsünü daha farklı biçimlerde bağladığı gözlenebilir. Bu kurgu en çok kadın kıyafetleri üzerinden sürdürülmesine karşın aynı durumu erkek kıyafetleri üzerinden de sürdürülebilmektedir. Bu durumda mekânlardan kültür araçlarına sohbet içeriklerinden çevreye ilişkin genel tavırlarına kadar kendi aralarında geliştirdikleri bir takım semboller oluşmaktadır. dindar olmayan kesimden ayırıcı bir özellik olarak algılanıyorsa farklı örtünme ve tesettür biçimleri din içindeki farklılıklarından bir göstergesi olma niteliği taşımaktadır. (27).

sırf ailesinden öyle gördüğü için kapanan o kadar çok kişi var ki. dini olguların daha çok konuşulduğunu. Yine örtünme biçimlerine dayanarak. çok daha sade kıyafetler giydiği. İslami genç kesimin kendi içlerinde eleştirdikleri konulardan biride. gerçek anlam ve niteliğini kaybettiğini düşündükleri örtünme ve özellikle de başörtüsü konusudur. Örtünmenin gerçek anlamını ve işlevini yitirdiği. tek renk ve geniş başörtüsü kullandığı. dinsellik sadece örtüyle değildir. tartışıldığını görüyorum. Bundan üç sene öncesine göre bizim üniversitede din konusunun. özellikle “yozlaştığını”. daha çok biçimsel anlama sahip olduğunu Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde burslu olarak okuyan Hanife şu sözlerle açıklamaya çalışmaktadır: Ayrıca bilinçsizce. Ve dindarlık. Bunun bir sonucu olarak da insanların din konusuna karşı olan korkaklıklarının aşıldığını düşünüyorum. Bu genel ayrım noktaları ise genellikle bir gencin hangi dini grup içinde olduğunun en önemli göstergeleri haline gelmiştir. kendi içimizden . Ve bu insanların kapalılığı sadece başörtüsüyle tanımlanmaktadır. kendi içlerindeki dindarlığın ölçüsü ve boyutlarına ilişkin bir başka eleştirel değerlendirme yapan Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği’nde okuyan Aslıhan’ın açıklaması ise şöyledir: Son beş altı yıl içinde dindarlığın ya da dindarlığın göstergelerinden biri olan örtünen öğrencilerin arttığı ifadesinin doğru olduğunu kendimde gözlemleyebiliyorum açıkçası. başörtüsünün omuzlarına kadar döküldüğü görülmektedir.319 düşüncesine sahip bir gencin. Bunların hepsi içten. Bunu çıkardığında normal başörtüsüz bir insandan hiçbir farkı yok [bu durumu bakışları ve ses tonuyla vurgulayarak hayret içinde ifade etmektedir]. örtü sadece onu tamamlayan bir unsurdur.

mesela kolunun kesilmesinin.455 Örneğin Gülen Cemaati. Ayrıca bu durumu nasıl yorumladıklarını dindar [ya da dini hassasiyeti] olmayan kişilere de sormak gerekir. başörtüsünün dinin en temel unsurlarından biri olmadığını ve herhangi bir zaruret halinde (mesela eğitime devam etmek adına) taviz verilebileceğini söylemektedirler. Yine Milli Görüş düşüncesine yakın olan öğrenciler ise başörtüsünden asla vazgeçmeyeceklerini. Ayrıca bu konudaki biçimsel farklılıklar dindar gençler arasındaki eleştirel değerlendirmelere İslami söyleme sahip kültür araçlarında da rastlamak mümkündür. Süleymancılar ve İsmail Ağa Cemaati’nin bu konudaki düşüncelerini temsil ettiğini düşündüğümüz öğrenciler ise başörtüsünden asla taviz verilemeyeceğini ve dinin en önemli emirlerinden biri olduğu söylemektedirler ve Gülen Cemaati’ni bu konuda çok eleştirmektedirler. Nakşibendî Tarikatı.320 yapılan eleştiriler. Ayrıca dini değerler ve kurallar konusunda gelenekselci bir bakış açısına sahip olan öğrenciler dindarlığı. bu konudaki dini grupların genel tavırlarının çok farklı olduğu ve farklılığın öğrencilerin yorumlarını ve bu konuya bakışlarını doğrudan etkilediği görülmektedir. kulak gibi) ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. başörtüsünün dini açıdan zorunlu olmadığını ve eğitim noktasında gençlerin başörtülerini çıkarabileceklerini ve bu konuda dini anlamda hiçbir sorumluluğa sahip olunmadığını söylerken. Bu konuda örnek bir karikatür için EK4’e bakınız. Ama biraz da bu konuya dışarıdan bakmak gerekir. Özellikle Saliha başörtüsünü. 455 . bacak. bedeninden ayrılmasının onun için aynı şey olduğunu söylemektedir. Yani ben bu işin içinde olduğum için böyle düşünüyor olabilirim. dindar gençlik olarak kendi öz eleştirilerimiz bunlar. temel dini akidelerin yerine getirilmesi ve özellikle de kadınların örtünmesi örneğinde olduğu gibi bir takım semboller çerçevesinde Bu eleştirel yaklaşım konusunda dindar gençler arasında çok yaygın bir mizah dergisi olan Cafcaf dergisine bakılabilir. Başörtüsü konusunda yapılan değerlendirme ve eleştirilere baktığımızda. göz. bunun kendi bedenlerinin bir parçası gibi olduğunu ifade etmektedirler. kendi bedeninin (kol. Hâlbuki Gülen Cemaati’ne yakın olan öğrenciler. Başörtüsünü çıkarmakla.

aynı zamanda ahlaki davranışları ile de bu yaşam tarzını içselleştirmelidir. Bu nedenledir ki. Böyle bir değerlendirme dindarlık algılarındaki biçimsel bir anlayışı ortaya koymaktadır. kent yaşamında dindarlığın farklı görünümleriyle ve farklı ölçütleriyle çok sık karşılaşılmaktadır. Çünkü her dini grup. 5. Üniversite öncesi dönemde. üyelerine dine ilişkin kendi içtihatlarını sunmakta ve bunlara göre bir biçim tayin etmektedirler. kişinin tamamen özgür iradesi ile oluşmuş bir gönüllülük değildir. öğrencilerin kendilerini koruma ve sığınma mekânları olarak işlev görmektedir. Bu durum ise kent yaşamında bir cemaat ya da tarikat dindarlığının daha görünür olmasına neden olmaktadır. gençlerin dini alışkanlıklarını ve dindarlık ölçütlerini yeniden biçimlendirmekte ve bunların yeniden tanımlanmasına neden olmaktadır. tarikatlar ve bunların ekseninde oluşan dini vakıflar).6. Özellikle İstanbul dışından ya da İstanbul’un kenar semtlerinden gelen gençler için bu gruplar (cemaatler. bu alanlara yönlendirilen ve bu ortamlara alış(tırıl)an öğrenciler.321 değerlendirilmektedir. Bu mensup olma durumu. Bu nedenle kent yaşamında üniversite gençleri arasında herhangi bir dini gruba mensup olma durumu çok yoğun bir biçimde gözlenmektedir. seçim yapabilecekleri başka bir durum söz konusu olmamıştır. Yani dindar bir birey hem dini ibadetlerini kusursuzca yerine getirmeye çalışmalı. bu konuda asla taviz verilmemeli. başka alternatifleri olmadığı için. Fakat bu yorumlamalar görüşme yapılan gençler arasında çok küçük bir kesimi ifade etmektedir. Cemaat ya da Tarikat Dindarlığına Doğru: Üniversite seviyesine gelindiğinde ise artık bu yurtlara katılım tamamen gönüllülük esasına dayanır. . Fakat bu gönüllük. Ayrıca biçimin ve içeriğin bu konuda bir bütün oluşturması gerektiği genel savı da öğrenciler arasında daha hâkim bir düşüncedir.

İçinde yaşadığımız zaman ve çevre koşulları dindarlığımızı zayıflatan ve gerileten bir özelliğe sahip.322 Dindar gençliğin İslam’ı yaşama biçimi. Günümüz yaşantısının da bana göre İslam dinine çok ters olduğunu düşünüyorum. kitaplar ve hocalar bu yüzden vardır. Çünkü insan unutabilen bir varlıktır. Uzun yıllar İsmail Ağa Cemaati’ne bağlı yurtlarda kalan ve çok katı dindarlık ölçütlerine sahip olan ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde okuyan Fatih. İslam’ın gerçek anlamının tam olarak anlaşılamadığının bir göstergesi olarak görülmektedir. İslam dinini. İslam dini aslında cemaat dinidir. hiç bir şey dinlemiyor ya da konuyla ilgili hiç bir sohbete katılmıyorsam. Yani ben namaz kılıyorsam ve namaz hakkında hiç bir şey okumuyorsam. ateşi sürekli insanın içinde tutması gerekir ki. topluluk dinidir. Ama bir kitap okuduğumda ve namaz hakkında bilgi edinmem arttıkça ona olan bağlılığım daha da artmaya başlar. Dindar genç kesim arasında bu kadar çok yorum farkının olması. Hatta bir süre sonra namazı aksatmaya başlarım ve durum namazı terk etmeye kadar varır. uzaklaşmasın. ondan soğumasın. Cemaatler bu yüzden vardır ve önemlidir. . dini grupların neden gerekli olduğunu ve grupların üyelerine nasıl bir dini yorum ve biçim kattığını şöyle açıklamaktadır: Günümüzde dindarlığın en iyi biçimde sürdürülebilmesi maalesef bir cemaate bağlı olmakla sağlanabiliyor. Dindarlık bir insanın tek başına. kolay kolay aşabileceği bir şey değildir. Özellikle İslami değerlerin yozlaştırılmasının ve toplumsal hayata taşınmasında yaşanan problemlerin en temel kaynağının yine dindarlık algıları olduğu düşünülmektedir. namaza karşı olan ilgim yüzeyseldir ve bir süre sonra azalmaya başlar. değer ve kurallarını anlatan sohbetler. en temel İslami değer ve kurallara bakışı ve kendi gündelik yaşamlarına dâhil etmesi noktasındaki değerlendirme ve yorumlara bakıldığında bu konudaki ilk eleştirilerin yine kendi içinden yani dindar gençler arasından geldiğini görülmektedir. O ilgiyi.

söylediklerinin aksine bir şey söylemezler. Erbakan Hoca ne söylerse. Dindarlık neden insana arzuları. Bu yollardan geçmiş bir ustanın peşinden gitmesi gerekir. Milli Görüş tabanında değişime açık bir bakışı bulmak çok zordur. Dücane Cundioğlu tarafından dini anlamda bir öncünün gerekliliğinin yanı sıra buna ek olarak gençler arasında herhangi bir dini gruba ait olmanın önemi birçok nedene bağlı olarak vurgulanmaya çalışılmaktadır. Dücane Cündioğlu şu sözleriyle açıklamaya çalışmaktadır: Dindarlık günümüzde yeterince politikleşmiş. Milli Görüş düşüncesi ve özellikle Anadolu Gençlik Vakıfları etrafında bir araya gelen genç kesim. bir dönem İsmail Ağa Cemaati’ne yakın olmuş bir aile içinde yetişmiş ve güçlü bir Milli Görüş ideolojisine sahip olan İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü 3. Ama ben burada genel bir gözlemimi.323 Dini grupların ve grup liderlerinin günümüzde dindarlığın korunması ve sürdürülmesi noktasında nasıl bir öneme sahip olduğunu. dindarlığın ölçütlerini ve biçimlerini dini gruplar ekseninde değerlendirirken içinde bulunulan çevrenin bu konuda ne kadar etkili ve belirleyici olduğunu vurgulamaktadır: […] Mesela dini grupları bu konuda ayırmaya. tanımlar ama beş vakit namazını . Erbakan Hoca'nın görüşlerinin. tüm İslami kesim gençleri üzerine bir gözlemimi yapmaya çalışıyorum. bir mürşidin elinden tutması. sınıflandırmaya çalışırsak. Mesela kendini dindar görür. görüşler o yöndedir [Bekir bu konuda diğer öğrencilere “değil mi?” diye sorarak bu konuda onların da onayını almaya çalışmaktadır]. Bu konuda bir dönem ülkücü. güçlü bir istikamet kazandır(a)mıyor? İnsan çok okuyarak bunu başaramaz. Bunun üzerine başka bir şey söyleyip bir fikir üretmeye çalışmazlar. nefsi karşısında güçlü bir irade. sınıf öğrencisi Fatih. bir aidiyet bir kimlik haline gelmiş durumdadır. peşinden gitmesi gerekir. benim gözlemlediğim kadarıyla. fikir üretmezler. Bir hocanın.

. Tek bir dindarlık tanımını ya da bir cemaat. Düşünceler farklılaştıkça. Ben dini konularda kendime ne kadar özen gösterirsem o kadar dindarımdır. Ama din ile ilişkilendirilen laiklik ya da herhangi siyasetle ilgili bir kavram topluma dayanan sosyolojik bir olgudur. tüm ibadetlerini fazlasıyla yerine getirmeye çalışan ama sonrasında yaşadığı birkaç olumsuz durumdan sonra cemaatten ayrılan ve şu anda kendini mürtet456 olarak ifade eden İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Hasan’dan gelmektedir. İslam’ın manevi yönü vurgulanarak bu dini oluşumların etrafında şekillenen dindarlığın bir yandan siyasal bir biçim kazandığı yorumları yaygındır. o kadar dindardır.324 kılmakta zorlanır. dinden çıkmış anlamına gelmektedir. vakıf etrafında tanımlanan dindarlığı bu nedenle doğru bulmuyorum. cemaatler bu dinin bireysel boyutunu aşarak dini daha toplumsal bir hale büründürüyorlar. Bu konu etrafında eleştirel bir düşünce. 456 Mürtet. . Bir insan ne kadar inanıyorsa.. Mesela vakıflar. Ama kendini günah olduğunu bildiği yasak olan şeylerden uzak tutamaz. dini gruplar yani cemaat ve tarikatlar etrafında oluşan. tanımlanan ve farklı görünümlere sahip olan dindarlığın nedenini eleştirel bir biçimde şöyle açıklamaktadır: Din tamamen insanın kendisi ile ilgili bir durumdur. Günümüzde dindarlığın böylesine cemaatler ve tarikatlar ekseninde tanımlanıyor ve yaşanıyor olması da çok sık eleştirilen bir konudur. Dine ilişkin yorumlar ve düşünceler farklılaştıkça bunların yaşamsal pratiklere dönüştürülmesi noktasında farklı biçim ve görünümlerin olduğu görülmektedir. Yani bireyseldir ve kalbidir. Hasan. o düşüncelerin davranışa dönüşmesi ve dolayısıyla yaşam biçimleri de farklılaşmaktadır. Bunun bir ölçüsü yoktur. daha önce dini bir cemaat içinde aktif olarak yer alan. olmamalıdır da.

Bu nedenle bir gruba ait olduğunda dini ibadetlerinden kolay kolay taviz veremezsin. ortak bir bilincinin oluşmasına dayandırılmaktadır. İslam dininin bir cemaat. Allah katında o namazın kabul olup olmaması gibi bir durum söz konusu değildir. daha derin ve niteliksel dini bilgilerin bir dini grup öğrenilebileceği gruplar içselleştirilebileceği düşüncesinden hareketle bir dini gruba bağlı olmanın önemi ve gerekliliği konusunda şunları söylemektedir: Mesela şu an bana namaz kılmak çok zor geliyor ve arkadaşım yanıma gelip "hadi namaz kılmaya gidelim” dedi ve ben zorla da olsa. istemeyerek de olsa namaz kılmaya gittim. Bana namaz kılmak zor geldiğinde bile. genel olarak yapılan görüşmelerde vurgulanan düşünce. Buradaki cemaat ve tarikat benzeri dini gruplara yüklenen anlam ve önem. topluluk dini olduğu yönündedir ve kent yaşamı içinde birey mutlaka bir grup içinde yer alarak dinini yaşamaya çalışmalıdır. sınıfta okuyan. nefsine ve çok kolay kapılabilmektedir. Bu Çünkü konuda ve tek Haliç dini başına kalan birey. meydanlar ardına kadar açılır.325 Her ne kadar Hasan.” . öfleyerek püfleyerek o namazı kıldığımda bile bunun sevabının ne olacağını bilemezsiniz. kalbi. Cahif Zarifoğlu’nun şu sözlerine referans vermektedir: “Alnı secdeye inen insanların sesleri birbirine bağlanabilirse ancak o zaman sokaklar. Bu ortak bilincin oluşmasıyla ortaya çıkacak olan galeyan (effervescence) etkisinin önemli olduğu ve bu ortak bilincin dindar kesimin güçlenmesini sağlayacağını söyleyen İstanbul Üniversitesi İktisat 3. Belki başlangıçta bu bir baskı gibi gelir ama bunun önemi sonrasında anlaşılır. zorla da olsa. manevi yönüne vurgulasa da. yıllarca Gülen Cemaati evlerinde kalmış olan ve şu MTTB İstanbul bölge teşkilatı içinde çalışmalarda bulunan Suat. dinin bireysel. etrafında Üniversitesi alışkanlıkların Elektronik ancak bu Haberleşme içinde Mühendisliği’nde okuyan İsmail.

çeşitli nedenlerle bu gruplardan ayrılan öğrencilerdir. 2) İkinci kategoride ise dini değer ve kurallara bağlı olan ve dini doktrinlerin bugüne uyarlanması noktasında daha esnek bir anlayışa ve “modern” bir görünüme sahip olan öğrencilerden bahsedilebilir. yani dini değer ve kuralların her koşula ve ortama kolaylıkla uyarlayabilen öğrencilerden bahsedilebilir. Bu öğrenciler.326 Tüm bu verilere dayanarak dindarlık gençlik arasında bir sınıflandırma düşünüldüğünde ortak paydaların dini gruplara dayandırmak mümkündür. ilahi ve dünyevi unsurları içe içe geçirmeyi başarmış. dini sorumlulukların yerine getirilmesi içinde bulunulan duruma ve ortama bağlı olan. 3) Üçüncü kategori içinde ise sadece sembolik bir dinselliğe sahip olan. Bu öğrenciler ise belli bir dönem dini grupların içinde yer aldıktan sonra. dini gruplar . dini kurallara ve değerlere daha bağlı olan. Dini gruplar etrafında oluşan şekillenen farklılıklara dayanan bir sınıflandırma yapmak gerekirse üçlü bir kategori karşımıza çıkmaktadır: 1) Birinci kategoride yer alan öğrenciler daha muhafazakâr. Bu öğrenciler kendi içlerinde daha katı ama dışarısı ile daha ılımlı ilişkilere sahip. Bu kategoride ise daha çok Fethullah Gülen Cemaati içinde yer alan öğrenciler yer almaktadır. değişime ve dini doktrinlerin şimdileştirilmesi noktasında daha katı bir bakış açısına sahiptir. dini sorumluluklarını yerine getiren fakat zaman zaman dünyevi bir takım alışkanlıklarının dini sorumluluklarının önüne geçirebilen ve daha yumuşak bir politik anlayışa sahiptirler. İsmail Ağa Cemaati ve Milli Görüş etrafında yetişenlerdir. Bu özellikteki öğrenciler daha çok İskender Paşa Cemaati. dini görev ve sorumluluklarını ciddi bir hassasiyetle yerine getirmeye çalışan. Kent yaşamı içindeki dindar üniversite öğrencileri arasındaki dindarlık algı ve biçimlerindeki en genel farklılıklar dini gruplara göre değiştiği dikkat çekmektedir.

tüm grupların her konuda kesin çizgilerle birbirlerinden ayrılması söz konusu değildir. Ayrıca bu öğrenciler kendi aralarında zaman zaman “küskünler” olarak tanımlanmaktadırlar. 11. BAUMAN. . dâhil etme ve dışlama eylemlerinden oluşmaktadır ve her bir adlandırma eylemi dünyayı ikiye ayırır: Verilen isme uyan ve uymayan varlıklar. Sonuç olarak böylesine bir sınıflandırma yapmanın beraberinde birçok sorunu getireceği öngörülebilir. 457 Bkz. Ayrıca kent yaşamında üniversite gençleri arasındaki dini pratiklere ve dindarlık görünümlerine baktığımızda dini cemaat ve tarikatların çok etkili olduğu dikkat çekici bir unsurdur. Bu konuda Bauman’ın söylediği gibi “sınıflandırma. Belli varlıklar. Yani bir öğrenci sergilediği davranışlar ve düşünce biçimleri ölçüsünde diğer kategorilerin içine de dâhil olabilmektedir. dışarıda bırakıldığı takdirde bir kategoriye dâhil edilebilir. (16).327 etrafında oluşan dindarlık anlayışına da eleştirel yaklaşmaktadırlar.457” Dolayısıyla dindar gençler arasında da bir sınıflandırma yapılmaya çalışıldığında. yalnızca öteki varlıklar dışlandığı. Yine tekrar etmek gerekirse dindarlık ölçü ve görünümlerinde keskin ayrımlarla ifade edilebilecek bir sınıflandırmanın mümkün olmadığı dolayısıyla Bauman’ın tanımlamasına göre daha çok bir müphemliğin söz konusu olduğu söylenebilir.

Özellikle üniversitede okuyan dindar gençlerin. Gerek İslami kimliğe sahip olan toplumsal gruplar. toplumsal. SONUÇ: Türkiye son otuz yılda. farklı toplumsal çevre ve bilgi birikimlerine kadar birçok değişken etrafında oluşan farklı yaşam biçimlerinden . Toplumsal yapı içinde farklı düşünce ve algı biçimlerine. siyasal alanda çok hızlı bir değişim süreci geçirmiş ve bu değişim toplumsal yaşamın her alanında görülmüştür. bu dönem sonrasında hiçbir söyleme ihtiyaç duymadan siyasetten ekonomiye eğitimden kültür alanlarına kadar birçok alanda zemin bulmakta ve kendini ifade etmeye çalışmaktadır. ailelerinden farklı olarak dindarlıklarını milliyetçi ve muhafazakâr söylemden ayrı tutma çabası içinde oldukları görülmektedir. Dolayısıyla daha önceden milliyetçilik ve muhafazakârlık söylemleri ile varlığını ortaya koymaya ve böylece toplumsal yaşamda daha çok görünür olmaya çalışan İslam. İslam’ın bu yükselişi siyasi bir dil kullanmaya başlayan kendi aktörlerinin kamusal alanda söylemleriyle ve çatışmalarıyla daha görünür olmasını sağlamıştır. 1990’lı yıllar İslami yaşam biçimleri ve İslami ideoloji için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Değişimin en belirgin bir biçimde gözlemlendiği toplumsal dinamiklerden biri de “din” yani İslam’ın yükselişi ve değişen yaşam biçimleri olmuştur. Çünkü yıllarca bu söylemlerle birlikte görünür olmaya çalışan İslami söylem. kamusal alanda yükselişe geçen önemli değerlerden ve toplumsal dinamiklerden biri haline gelmiştir.328 6. Bu dönemde İslam. kültürel. gerekse bu grupların ürettiği İslami söylem ve anlayışlar günümüze kadar tartışma gündeminin odağında yer alan konulardan biri olmuştur. ekonomik. tek başına kendini ispat etme ve bu söylemlerin üzerinde daha evrensel bir söyleme sahip olduğunu gösterme çabası içine girmiştir. Bu durumun ise İslami muhafazakâr ya da milliyetçi söylemlerden ayrılarak tek başına güçlü bir söyleme sahip olduğunu ortaya koyma çabasının bir sonucu olduğu düşünülebilir. Ve siyasal bir söylem olarak İslam tek başına kendini ifade etmeye başlamıştır.

dindar gençliği nasıl anladığı. yeniden biçimlenen İslami yaşam biçimleri ve görünümleri söz konusudur. 2 . Genesis And Sructure of The Religious Field. Bourdieu’nün söylediği gibi farklılaşmış bir toplumsal yapıda. algıladığı. Aile yapısından yetiştikleri mahalle ortamına. Bu temsil ve pratikler sistemi ait oldukları dini grupların var oluşlarını meşrulaştırmakta ve desteklemektedir. Gençler düşünce biçimleri. aynı değer ve kuralları paylaşmak üst bir yaşam biçimi algısı sunarken diğer yandan kendi içinde belli başlı değişkenler etrafında farklı görünümler sergilenmesine neden olmaktadır. farklı grup ve sınıflara ait dini temsiller ve pratiklere kutsal anlamlar atfedilerek mevcut değişen durumun devamına ve yeniden üretilmesine katkıda bulunulmaktadır. Dolayısıyla gençler arasında (özellikle üniversite gençleri) geleneksel İslam’ın aksine. algıları ve bunların oluşturduğu yaşam biçimleriyle hem bir takım farklılıklara neden olmakta hem de yaşanan değişimle birlikte farklılaşmaktadırlar. Aynı kutsala inanmak. Üniversite yaşamı ile birlikte geleneksel algı ve yorumlara getirdikleri bakış açıları ve alternatif düşünce biçimleri ile gençler. Laik. bu farklılıkların hem öznesi hem de nesnesi durumundadırlar. Bu durum aynı zamanda değişen bir siyasal yapı ve anlayışı da ifade etmektedir. kimliksel özelliklerini yeniden tanımlamasına ve oluşturmasına neden olmaktadır.458 Bu farklılıkların en belirgin biçimde göründüğü kesim. 458 Pierre BOURDIEU. ait oldukları dini gruplardan kültür araçlarına ekonomik yapılarından okudukları üniversite ve bölümlere kadar birçok değişken ekseninde dini yaşam biçimlerindeki farklılıkları anlamak mümkündür. Kemalist olarak ya da ulusalcı olarak tanımlanan kesimin.329 söz edilebilir. toplumsal yapının değişim ve dönüşümünde hız belirleyicileri olarak tanımlanan gençlerdir. Aynı durum din konusunda da geçerlidir. dindar genç kesimin toplumsal görünümlerini.

Bu farklılıklar ise büyük kentlerde yaşayan ve daha küçük kentlerde (kırsal) yaşamış gençler arasında belirgin olarak gözlenebilmektedir. Bu dini gruplara ait söylemlerin en çok kültür alanlarında etkili olduğu görülmektedir. Böylece dini alan etrafında kişiler kendi habituslarını ve bu habituslar içinde kültürel ve sosyal sermayelerini de oluşturmaktadırlar. Çünkü izlenen filmlerin. Özellikle bir cemaat ya da tarikata bağlılığın kökenleri. Bu dini grupların giderek güçlenmesi ve birçok alanda faaliyet içinde olması tüm bu alanların işleyişine kadar yayılan bir söylem yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Oluşturulan ve paylaşılan bu ortak alanlar kendi içsel kuralları ve dinamikleri olan. Bu etkilerin gücü ve değişimin hızı kent ve kırsallık noktasında farklılaştığı düşünülebilir. . lise hatta ilköğretim yıllarına kadar dayanmaktadır. Çünkü bir söylemi etkili kılan tebliğ ve temsil biçimleri bu alanlarda bir arada sunulmaktadır. toplumsal olarak bireyleri cezbeden hedef ve çıkarları olan alanlardır. Çünkü Türkiye’de genel olarak gözlemlenen dini yaşam biçimleri ve siyaset alanındaki dindarlığın görünümleri noktasında çeşitli dini grupların etkisinin çok belirgin olduğu görülmektedir. algı ve davranış biçimleri vardır. Dolayısıyla burada gençlerin kültürlenme. kültürleme ve kültürleşme faaliyetleri bu örgütlenmeler etrafında oluşmakta ve gelişmektedir. dergi ve gazetelerin aynı olması kendi aralarında ortak bir dil kurmalarını sağlamakta ve bu gruba aidiyet duygularını güçlendirmektedirler. Tarihi ve toplumsal bir yapıya sahip olan bu dini gruplar etrafında şekillenen dini hayat. okunan kitapların. Ayrıca Bourdieu’nün habitus olarak tanımladığı bireylerin (eyleyicilerin) alana özgü olarak edindikleri yatkınlıkları. ekonomiden siyasete ve toplumsal yaşama kadar birçok etken çerçevesinde değişime uğrayarak yeni biçimler kazanmaktadırlar. Bu grupların kitap ve dergileri okunmakta ve bunlar ise gençler arasında bir sosyalleşme aracı olarak işlev görmektedir. bir toplum ve kültür ortamında. Dindar gençlik kent yaşamında daha çok bir cemaat ve tarikat çevresinde toplanmakta ve dini konularda bu gruplardan beslenmektedir. dinlenen müziklerin.330 Bu farklılıklara neden olan en önemli değişkenlerin başında içinde bulunulan toplumsal çevre ve ait olunan dini gruplar gelmektedir.

Üniversite öncesinde alınan eğitim ve dini gruplarla olan bağlar üniversite hayatındaki dini algılama ve yorumlama biçimlerinde de ciddi bir etkiye sahiptir. Ayrıca üniversite öncesinde mensubu olduğu dini grupların bu dönemde ve sonrasında dindarlığın ölçüsünün ve değerinin belirlenmesinde etkili olduğu ve görüşmecilerin dindarlık ölçülerinin de bu gruplarda şekillendiği görülmektedir. üniversitelerde gözlemlenen dini alışkanlıkların ve farklı ibadet biçimlerinin anlaşılmasında ve tanımlanmasında büyük bir öneme sahiptir. Sonrasında ise dini eğitimi yine ailelerin yönlendirmesi ile dini grupların kontrolünde sürdürüldüğü görülmüştür. Görüşülen 60 . Örneğin. öğrencilerin dini hassasiyete sahip ailelerde yetiştiği ve ilk dini bilgilerini. Dini değer ve kurallara ilişkin farklılaşan bu düşünce ve yorumlamalar bireyin ait olduğu toplumsal konumla özdeşleştirilen sınıfsal bir habitus algısı ile de tanımlanabilir. ailelerinin ekonomik gelir düzeyi çok yüksek olan öğrencilerin toplumsal yaşama dair dini beklentileri çok daha fazladır. Farklı dini alışkanlıklar. hatta siyasi bir duruşa dönüştürebildikleri dini değer ve pratiklerinin temelinin çok daha öncesinde atıldığı ve özellikle de aile yapısının bu davranışları belirlemede ne kadar etkili ve güçlü olduğu yapılan görüşmelerde net bir biçimde açığa çıkmaktadır. alışkanlıklarını aile içinde öğrendikleri görülmektedir. değerler ve yorumlar da bu şekillenmeye bağlı olarak okunabilir. üniversite hayatındaki toplumsal çevrelerinin oluşmasını da doğrudan etkilemektedir.331 Gençlerin üniversite yaşamındaki belirginleşen. Bu nedenle üniversite öncesindeki genel duruma kısaca bakmak. Bu dini grupların kontrolünde devam eden dini eğitim. Özellikle ait olunan dini grubun öğrettiği bir takım davranış kalıpları. özel üniversitelerde okuyan. Dolayısıyla üniversite öncesi gerek ailelerin etkisi gerekse içinde bulunulan çevre ve devam edilen dini grup içi pratikler dini kimliğin ve tavrın oluşmasında çok önemli etkenlerdir. öğrenciyi disipline etme ve kontrol altında tutma işlevine de sahiptir. 60 öğrenci ile yapılan derinlemesine görüşmelerin tamamında.

Ayrıca bu öğrenciler görüşmeler sırasında bu talep ve beklentilerini toplumun tamamını kapsayacak bir biçimde doğrudan ve diğer öğrencilere göre çok daha rahat bir biçimde ifade etmişlerdir. Burada başörtüsü ve örtünme kavramları. bir yandan kendi içinde bir değerlendirmeyi ve yorumları içerdiği gibi bir yandan da İslami yaşam biçimlerinin değerlendirilmesi ve açıklanmasına dayanan metonimik bir içeriğe sahiptir. gençlerin eğitim seviyesi ne kadar yükselirse yükselsin geleneksel anlamda cinsiyet eşitsizliğine dayanan algı hala varlığını . kent yaşamı içinde ait olunan dini grubu temsil eden sembolik bir dile de sahiptir. Bu durum ise toplumsal hayatta dini değer ve kuralların daha hâkim olması yönündeki beklenti ve taleplerin. Ayrıca örtünme biçimleri. Diğer 12 öğrencinin ailevi ekonomik düzeyi oldukça yüksektir. Her ne kadar örtünme biçimlerinin içeriğini yitirdiği. Bu öğrencilerden sadece 6’sı bu okullarda burslu (bu öğrencilerin 2’si %50 bursludur) okumaktadırlar. Gençler arasında en çok dile getirilen konulardan biri de. üniversite ve kentin diğer alanlarında kendi benzerlerini bularak kendi sosyal alanlarını oluşturmaktadırlar. değişen dünyaya İslam’ın uyum sağlama biçimlerinden biri olarak da ifade edilmektedir. Yine örtünme konusu ile paralel bir olan ve din alanı içinde en sorunlu konulardan biri olan cinsiyet algıları noktasında. örtünme biçimleri ve başörtüsüdür. Bu sembolik dil aracılığı ile gençler. ekonomik olarak zenginleşen İslami kesimden geldiği söylenebilir. ekonomik seviyesi yüksek olan öğrenciler arasından geldiğini göstermektedir. Oysa ailesinin ekonomik durumu daha orta ve alt seviyede olan öğrencilerin bu beklentileri daha çok bireysel ibadetlerini daha rahat yerine getirebilme noktasında olmuştur. Yani bu görüşmelere dayanarak toplumsal yapının İslami değer ve kurallar merkezinde yeniden oluşturulması noktasındaki değişimden yana olan talepler. İslami temsilin en görünür biçimi olduğundan dolayı dine ve dindarlığa ilişkin tüm yorumlamaların hareket noktası ve temel dayanağıdır. temel işlevinin dışında görünümlere sahip olduğu yönünde eleştiriler yapılsa da.332 öğrencinin18’i vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerdir.

Yaşam biçimlerini anlama. özellikle üniversite gençleri arasında fikir öncülüğü. tüm İslami gençlik ve İslami seçkinler arasındaki düşünce geçişlerine ve kaymalarına baktığımızda. gençler arasındaki İslami söylemin aslında bu seçkin kesimden İslami genç kesime doğru yayıldığı söyleyebiliriz. Hatta çoğu zaman örtünmenin amacı bile bu cinsiyet eşitsizliğinin getirdiği bir korunma ve koruma işlevi temelinde açıklandığı görülmektedir. Toplumsal ve siyasal alanda bir söyleme dönüşen İslami değer ve kurallar. . Elbette ki İslami gruplar ve dindar gençler arasında yaygınlaşan bu kültür ürünleri. İslami bir içeriğe ve biçime sahip bir biçimde hızla güçlenmekte ve gençlerin toplumsal alana dair talep ve beklentilerinin artmasına neden olmaktadır. İslami kimliğe sahip kültür önderlerinden (kanaat önderleri ya da İslami seçkinler olarak tanımlanan) hareketle yukarıdan aşağıya doğru toplumun tüm kesimlerine yayılmaya başlamıştır. bu kültür ürünlerini en kolay ve hızlı bir biçimde elde etme gücüne sahip olan üniversite gençleri arasında yaygınlaşarak toplumunun diğer kesimlerine de kolay ve hızlı bir biçimde aktarılır hale gelmiştir. yorumlama ve tanımlama biçimi olarak İslami değer ve kurallar. hem kendi dini değer ve yaşam biçimine uygun kültür ürünlerinden faydalanmaya hem de din dışı alanlardaki bazı temel kültür ürünlerini de talep etmeye başlamıştır. Ayrıca dindar genç. Başka bir ifadeyle. Bu durum ise İslami aktörlerin toplumsal alandaki beklenti ve taleplerinin artmasına neden olmuştur. Ayrıca tüm bu İslami içeriğe sahip olan kültür ürünlerinin yanı sıra – eğitim durumu ile paralel olarak – egemen kültür ürünlerine olan talepler de artmıştır. Burada sonuç olarak. dindar birey modernliğin temel kurumlarını kullanma talebiyle kendi özel alanından çıkarak dindar kimliği ile (yani hem dini düşünce ve pratikleriyle hem de sembolik olarak dini görüntüsü ile) kamusal alanda görünmeye başlamıştır. Bu süreçteki temel aktörler ise geleneksel ve modern olanı bir araya getiren ve bu ikisini uzlaştırma gücüne sahip eğitim düzeyi yüksek gençler olmuştur. Bu durumda İslami seçkinlerin söylemsel düzeyde.333 ve anlamını korumaktadır.

Ve burada hakim olan düşünce ise “rasyonelliğin” modernleşme sürecinin bir parçası olduğudur. televizyon programlarında bu seçkinlerle hemen hemen aynı söyleme sahip oldukları. kelimelerde hatta verilen örneklerde bile karşımıza çıkmakta. Yani yinelemek gerekirse. Üniversite öğrencileri arasında (kendi ailelerinden farklı olarak) dini ibadetlerin somut bir biçimde. Elbette üniversite hayatı ile birlikte bu tavır ve davranışlar ciddi bir biçimde değişime ve dönüşüme uğramakta ama yine de kent hayatında benzerlerini bularak oluşturdukları bir toplumsal ortam etrafında yeniden şekillenmektedir. Yani üniversite öncesinde daha geleneksel ve aile etrafında şekillenen dindarlık biçimleri üniversite hayatında daha sorgulayıcı ve yorumlayıcı bir biçime de bürünmektedir. gerek yapılan görüşmelerde gerek takip edilen gazete ve dergilerde. daha çok sorgulayan ve böylece ait oldukları dini daha çok anlamaya yönelen üniversite gençleri kendi fikir önderlerini seçmekte ve onları takip etmeye çalışmaktadırlar.334 kanaat önderliği yaptığı söylenebilir. Yapılan tüm görüşmelerden hareketle çıkarılabilecek en genel sonuçlardan biri öğrencilerin hem kendilerini nasıl tanımladıkları hem de içinde bulundukları toplumsal çevre tarafından nasıl tanımlandıkları konusundaki temel eleştiri çizgisi üniversite öncesi dönemde belirginleşmekte ve üniversite döneminde benzerlerini bularak oluşturdukları toplumsal çevre ekseninde devam etmektedir. Örneğin. gençler arasında yukardan aşağıya doğru beslenen bir İslami söylem vardır. Ayrıca öğrenciler daha önce tanımlanan ve bu doğrultuda yaşanan dindarlığın ölçütlerine ve değerlerine yeni yorumlar ve biçimler kazandırmaktadırlar. Üniversite hayatında yeni bir biçim ve nitelik kazanırken. kullandıkları cümlelerde. bir yandan da daha önceki dini yaşamlarının ve düşüncelerinin birçok yönü eleştirilmeye başlanmaktadır. aynı konudan bahsederken bile aynı örnekleri kullandıkları görülmektedir. . bir görev olarak yerine getirilmesinden önce mutlaka derin ve içsel bir sorgulamaya tabi olduğunu ve bu ibadetlerin içsel anlamlarını ve gerekçelerini ortaya çıkarılması düşüncesine sahip oldukları gözlenmektedir. Daha çok okuyan.

Burada tüketimin hazcı (hedonist) yönüne karşı durarak din ve modernizm arasında gerilimlerin yaşandığı düşünülebilir ki. Çünkü modern dünya. kendisi de dâhil. bu durum daha çok biçimsel bir karşıtlıktır. Modernleşen kent hayatında “boş zaman” faaliyetlerine dair daha çok alternatif sunulmaktadır. Modern dünya ise bireye hazza yönelik olarak tüketim odaklı bir dünya sunmaktadır. Bu durum hem İslam’ın kendi içindeki modern bakış açısını. öz varlığını) ehlileştirmesinin ilahi olarak mükâfatlandırılacağını vaat etmektedir. var olma amacı ve insanlar üzerindeki etkisi nedeniyle seçici bir modernlik anlayışına (ya da modernliğin oluşum mantığına uygun olan) sahip bir kurumdur. din modernleşen ya da modernizmle karşı karşıya olan bir kurum olmaktan öte. varlık olarak insanı ve onun en temel fizyolojik ihtiyaçlarını hedef almaktadır. bedensel hazlarını hedef alırken. her şeyi dönüştüren etkisi karşısında. Burada hem İslam dininin bireyi kontrol altına alması hem de içinde bulunan toplumsal yapı içindeki farklılıkları giderme çabası ile modernliğin işleyen çift taraflı bir mekanizma olduğu söylenebilir. Yani. Çünkü öğrencilere göre modern dünyanın insana sunduğu her şey nefsi şımartan ve nefsi besleyen unsurlarla doludur. din ise insanın dünya zevklerinden uzak durması ve kendini (yani nefsini. Bu alternatiflerin sunulmasının en önemli nedeni ise tüketim kültürü ekseninde haz elde etmeyi amaçlayan bir varlık olmasından kaynaklanmaktadır. dindar bir yaşam sürdürülmesindeki en büyük engel olarak karmaşık ve yoğun olan modern kent hayatı görülmektedir. insanın modern hayata uyum sağlaması noktasında ortaya çıkan sıkıntılardır.335 Modernliğin. Modern hayat insanın bedenini. Gençler arasında dini değer ve kurallara uygun. Aslında buradaki mücadele ve sıkıntı. Fakat modernizm anlayışı ve mantığı noktasında bakıldığında ise aslında disipline etme anlayışı ile ortak bir hareket . İslami değer ve kuralların bireyin gündelik yaşamındaki etki ve gücüne bakıldığında modern bir biçim görülmektedir. hem de toplumsal yapı içinde sistemin İslam dinine karşı olan (farklı olanı kendine benzetme çabası ki bu durum İslam dini içindeki farklı dini grupların bir birlerine karşı olan tavırlarını da ifade etmektedir) tavrın özelliğinin modernliğin bir sonucu olduğunu ifade etmektedir.

Birey verdiği kararların. Lefebvre’in söylediği gibi “gündelik hayat baskılardan oluşmuş ve terörize edilmiş toplumsal bir yapı sunar”. bireyin bu baskıların farkında olmamasıdır. bu davranış biçimleri bireyin içinde bulunduğu toplumsal çevreye uyum sağlamak için istem dışı olarak verdiği kararlar sonucu sergilediği davranışlardır. modern dünya içinde sorgulan gündelik yaşamın en önemli özelliklerinden biri. biçimlendiren ve kontrol altına alan etkisi üzerinde durduğumuzda bu baskının bireyin gündelik yaşamında üç farklı seviyeye ve görünüme sahip olduğu dikkat çekmektedir: Allah korkusu ve vicdan ile gelen manevi baskı. bireyi kontrol altına almak ve toplumsal yaşamı belli bir düzene sokma. Bir yandan. her ne kadar kendi özgür kararları olduğunu ifade etse bile. Bu baskı unsuru olma özelliği. modern dünya ve dini birleştiren bir etkendir. bireyler üzerinde kurmaya çalıştığı baskıcı yapısıdır.336 noktasına. bireyin yaşamını yönlendiren. Burada önemli olan noktalardan biri. bireyleri disipline etme amacını. Diğer yandan modern dünyanın bir gereği olarak ortaya çıkan (ya da modern dünya da yeniden biçimlendirilmiş olan) gündelik hayat içinde bireyler ve toplumsal yapı üzerinde kontrol mekanizması olma işlevine sahip olan ve üst-baskıcı bir güce sahip olan toplumsal kurumlardan biri de “din”dir. dolayısıyla dinden uzaklaşma ile sonuçlanan bir baskı olarak da görülebilir) ve daha yoğun bir biçimde üniversite yaşamında karşı karşıya kaldığı dindar olmayan kesimden gelen “ötekinin” baskısı. biçimlendirme noktasında gündelik yaşamın gerektirdiği en önemli unsurlardan biridir. içinde yetiştiği toplumsal çevreye uyum ile ortaya çıkan aile ve çevre baskısı (ki bu baskı üniversite yaşamında dindar olmayan kesime uyum isteği ile ortaya çıkan. Bu noktada üst-baskı unsuru olarak dini değer ve kuralların. Yani modernizm ve din arasında biçimsel ve yapısal olarak gerilimler söz konusu iken anlayış ve mantık yapısında ise benzerliklerin ve aynılıkların söz konusu olduğu söylenebilir. toplumsal ve bireysel düzeyde baskının farklı biçimleriyle sağlamaya çalıştığı görülmektedir. ortak bir paydaya sahiptirler. Yani çevrenizdeki . Ayrıca dinin. Yani “baskı”.

mensup oldukları dini gruplar karşısında da geliştirilebilmektedir. bunun baskıcı bir güç olduğunu. Bu durum ise üniversite dönemi dini görünüm ve yaşam biçimlerine göre üniversite öncesi dönemde daha benzer özelliklere sahip dindar genç kesimin olduğu fikrini ortaya koymaktadır. Kişi. ancak ait olduğu kültürün dışına çıkıp. başka kültürlerle karşılaşma ve kendi kültürüne dışarıdan bakma fırsatı bulduktan sonra fark edebilmektedir.337 insanlar namaz kılıyorsa. - Bu genç kesimin önemli ve belirgin bir özelliği “dini sorgulayan ve sorguladıkça dinin mantığını anlayan ve sonuçta dine daha çok bağlanan bir gençlik” olmasıdır. içinde bulunulan ortamdan dışlanmamak için geliştirilen birtakım taktikler olarak düşünmek mümkündür. Bu taktikler sadece dindar olmayan kesime karşı değil. Bu uyum çabalarını. Üniversite öncesinde geleneksel bir biçime sahip olan dindarlık. siz de bu çevreye uyum sağlamak ve bu çevreden dışlanmamak için namaz kılmaya başlarsınız. Bu noktada özellikle cemaat evleri ve yurtlarında gözlemlenen toplu biçimde yapılan ibadetler böylesine bir uyum çabasının sonucu olarak değerlendirilmektedir. üniversite döneminde sorgulanan daha rasyonel bir dindarlığa doğru dönüşmektedir. - Bu gelenekselliğin kırılma çabalarının hem bir nedeni hem de bir sonucu olarak “sadece biçimsel bir algılamadan çok dinin manevi ve ahlaki yönünü önemseyen bir genç kesimin” varlığından bahsetmek mümkündür. Sonuç olarak elde edilen verilerden ve genel gözlemlerden hareketle üniversite yaşamı içinde dindar gençlerin dine ve dini pratiklere yükledikleri anlam ve değerler etrafında şu yargılara ulaşmak mümkündür: - Türkiye’deki geleneksel dindarlık ve geleneksel İslam algısını kırmaya yönelen bir İslami gençlik söz konusudur. .

farklı nedenler gerekçe gösterilerek İslamiyet’teki cinsiyet eşitsizliği varlığını korumaya devam ettiği görülmektedir. Böylece İslami genç kesim. özellikle kız öğrenciler arasında. sorgulayıcı ve değişimden yana olan yeni bakış açılarının kaynağı. Elbette bu durum aslında başörtüsü üzerinden İslami yaşam biçimlerinin bir eleştirisine dayanmaktadır. - Ekonomik seviye yükseldikçe. üniversiteli dindar genç kesim içinde en çok konuşulan ve eleştirilen konuların başında gelmektedir. Bunu ideolojik olarak tanımlayan grup. - Örtünme ve başörtüsü. Böylece toplumsal alanların İslami bir biçime ve niteliğe bürünmesi. başörtüsü ve tesettür ideolojik olarak tanımlanmaktadır. özellikle üniversite gençleri arasında fikir öncülüğü. İslami seçkinler ve kanaat önderlerinin olduğu söylenebilir. toplumsal alanda daha fazla görünür olmak için taktikler geliştirirken.338 - Kültürel anlamda da gençler arasında yaygınlaşan eleştirel. çoğunluk olduklarında azınlık olan örtünmeyen ya da dindar olmayan kesime baskı uygulama eğilimi içinde olabilecekleri (doğru olmadığını düşünseler bile) ifade edilmiştir (kendileri değil ama ait oldukları dindar kesim içinde bu düşünce ve tavra sahip insanların varlığından bahsedilmiştir). kanaat önderliği yaptığı söylenebilir. - İslami seçkinlerin söylemsel düzeyde. - İslami kesimde ideoloji olarak İslamcılığın ekonomik olarak üstten alta doğru yayıldığı söylenebilir. bir beklenti olarak dile getirilmektedir. en çok zengin İslami genç kesim tarafından. - Örtünme konusu ile paralel bir konu olan cinsiyet eşitsizliği konusuna gelindiğinde ise eğitim seviyesi yükselse de. Ayrıca . değişen talepleriyle bu alanların belirleyici stratejileri olma çabaları belirginleşmeye başlamaktadır. Bu noktada gençler üzerinde güçlü bir etkiye sahip olan önderler aracılığıyla İslami söylemin kültürel anlamda yukarıdan aşağıya doğru yayıldığı ve güçlendiği söylenebilir.

ideolojik bir boyut kazanmaya başladığı ya da daha kolay ve kaygısız bir biçimde siyasal bir tercih olarak ifade edildiği söylenebilir. Sonuç olarak dindar gençlerin kent yaşamı içinde üniversite yaşamı ile birlikte farklı olanla karşılaştıkça dini algı ve yorumlamalarında belirginleşmeye başlayan farklılıklar kent ortamında farklı yaşam biçimi ve görünümlere neden olmaya başlamaktadır. Özellikle gençler arasında kent ve taşra dindarlığı olarak ikili bir ayrım dile getirilmektedir. kır-kent yaşamına.339 bu gençler ekonomik bir kaygıları olmadığı için başörtüsünden vazgeçmeme. Cumhuriyet tarihi boyunca muhafazakâr ve milliyetçi bakış açıları ile birlikte tanımlanan İslamcılık düşüncesi son dönem genç kesim arasında eleştirilmektedir. tek başına bir İslami kimlik ve söylem ile birlikte anılma çabası içindedirler. laiklik çerçevesinde dinin bu alanın dışına taşınması. kendi sosyalleşme mekânlarını yaratarak bir araya gelmeye ve kendi değerleri ölçüsünde toplumsallaşma eğilimleri göstermeye başlamışlardır. Dolayısıyla gençler. kamusal alanda. Kent yaşamı içinde bu gençleri toplumsallaşma ve karşılaşma mekânları çerçevesinde değerlendirdiğimizde. aile . dışında tutulması reflekslerini de beraberinde getirmiştir. kent içinde benzerleriyle birlikte var olma isteğinin bir sonucu olarak kendi alanlarını yaratmaya başlamıştır. dini yaşam tarzı ve dindarlık siyasal. Öte yandan ise kamusal alan dışında tutulmaya çalışılan dindar birey. dini yaşam biçimlerinin görünür olmaya başlamasıyla. taviz vermeme noktasında çok sert ve keskin bir tavra sahipler. Özellikle bu ayrım özellikle İstanbul dışından okumaya gelen ve üniversite öncesi yaşamını Anadolu’da geçirmiş olan gençlerin dile getirdiği yani onların doğrudan fark ettiği ve gözlemlediği bir ayrımdır. Bu farklılıkların nedeni olarak dini gruplardan. Bu düşünce biçimlerinden kendilerini sıyırarak. değişen kent mekânlarında. Buradan hareketle ekonomik durum yükseldikçe.

340 yapısına. üniversite yaşamı ile birlikte dini değer ve kurallara. varoluşsal bir süreç içinde kendini sürekli oluşturan. enerjilerinin en fazla odaklandığı nokta elbette iktidara tosladıkları.”459 459 Akt. kendi dindarlıklarını oluşturan etkenlere karşı daha sorgulayıcı yaklaşmaya başlamışlardır. Düşüncenin Kıvrımları ya da İçerisi (Özneleşme). Ulus BAKER. Bu iktidar bir taraftan ilahi bir güç iken bir taraftan kendi içindeki nefs olabilmekte. Bu durumda bir özne olarak dindar birey. Dolayısıyla üniversite öncesi dönemde dindarlık noktasında çok daha fazla ortak özelliklere sahip olan İslami genç kesim. okudukları sınıflara ve takipçisi oldukları kanaat önderlerine kadar birçok etken düşünülebilir. İktidar karşısında hem ona tabi olarak hem de onu aşmaya çalışarak sürekli kendini yenilediği ve dönüştürdüğü düşünülebilir. taşıdığı sembollerle yeniden inşa eden bir “özne” haline gelmektedir. Foucault şöyle der: “İşte yine biz. iktidarın yanında. Tüm bu farklılaşmaların hem nedeni hem de sonucu olarak varoluşsal bir süreç içinde olan dindar bireyin bir özneleşme süreci içinde olduğu düşünülebilir. onun kuvvetlerini kullanmaya ve tuzaklarından kurtulmaya çalıştıkları yerdir. sergilediği yaşam biçimleriyle. çizgiyi aşma konusunda hep yine aynı güçsüzlüğümüzle… Hep aynı tercih. onun dediğiyle ve dedirttiğiyle ilgili” […] Hayatların en yoğunlaştıkları. bir taraftan ait olduğu dini grupların değerler ve ilkeleri iken bir taraftan kendi dışındaki dini gruplar ya da dindar olmayan kesim olabilmektedir. bu iktidarın bazen karşısında ve bazen ise yanında bir takım direnme biçimleri ve taktikler geliştirerek kendisinin yeniden algılanmasına ve tanımlanmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda dışardan benzer görünmelerine karşın kendi içlerinde çok belirgin ve güçlü farklılıkların hatta kutuplaşmaların olduğu görülmektedir. onunla çebelleştikleri. düşünsel pratikleriyle. . Hem kendi içinde bulunduğu toplumsal yapının bir parçası hem de bu yapıyı aşmaya çalışan güç noktası olarak.

Bu sürecin temel aktörü ise özne olarak kandi varlığını ortaya koyan dindar bireydir. onunla mücadele ettiği ve ondan kurtulmaya çalıştığı noktada özneleştiği sürekli kendini yenileyen. . ister tarikat ya da cemaat kaidesi olsun bireyin iktidar karşısında durduğu. dönüştüren bir süreç söz konusudur.341 Ve ister Tanrı. ister nefs.

342 7. kurs vs. sohbet. ne izler. kurs)? Biraz aile yapınızdan bahseder misiniz? Dindar bir ailede mi yetiştiniz? Üniversite öncesine kadar nasıl bir sosyal yaşamınız vardı? Dinsel yaşamınız nasıldı? Herhangi bir cemaat ya da tarikat toplantı. EK 1: Derinlemesine Görüşme Soruları: “Değişen kent yaşamında yaygınlaşan İslami bir temsil biçimi olarak üniversite gençliği örneği” başlıklı tez araştırmasında kullanmak üzerine hazırlanmış olan derinlemesine görüşme soruları (Amaç: Günümüzde kendilerini “dindar”.) Özlem AVCI Mimar Sinan GSU – Sosyoloji Giriş • • • • • • • • Kendinizden bahseder misiniz? Bir gününüz ve bir haftanız nasıl geçiyor? Arkadaş olarak seçtiğiniz insanlarda aradığınız en belirgin özellikler nelerdir? Kültürel yaşamınızdan bahseder misiniz? (Ne okur. “dini hassasiyete sahip” olarak tanımlayan ya da içinde bulundukları sosyal çevre tarafından “dindar” olarak tanımlanan üniversite gençlerinin kent yaşamındaki dini ve din dışı pratikleri üzerine çözümlemeler yapmaya çalışarak gençlerin dindarlık algılamaları arasındaki farklılıkların nedenlerini ve kaynaklarını açıklamaya çalışmak. EKLER: 7. ne dinlersiniz?) Kendinizi dindar olarak tanımlayabilir misiniz? (Evet/ hayır ise neden?) Bugünkü dini bilgilerinizi nerelerden edindiniz (aile. devam ettiniz mi? Bunların bugünkü dinsel alışkanlıklarınıza nasıl bir etkisi oldu? . okul.1.

nasıl ve hangi yönde değişiklikler gösterdi? • • • • • • • • • • • • Dindarlığı nasıl tanımlarsınız? Dindar kimdir ve nelere dikkat etmelidir? Dindarlığın ölçütleri. göstergeleri nelerdir? Kendinizi dindar – dini hassasiyete sahip – olarak tanımlayabilir misiniz? Günümüzde insanların dindarlıklarını (özellikle de gençlerin dine bakışlarını ve dinsel davranışlarını) etkileyen en önemli unsurlar nelerdir? Çevrenizde – okul. kültürel alanlar – dindarlığı nasıl gözlemliyorsunuz? İbadetlerinizi ne sıklıkla yaparsınız? (her gün. nadiren) Günlük yaşamınızda ibadetlerinizi yetine getirmenize engel olan durum var mı? Nelerdir? Gündelik yaşamınızı dini pratiklerinize göre mi düzenlersiniz yoksa dini pratiklerinizi gündelik yaşamınız içinde fırsat buldukça mı yerine getirisiniz? Çevrenizde gözlemlediğiniz kadarıyla gençlerin dine bakışı nasıldır? Gençler giderek dindarlaşıyor mu ya da aksine dinden uzaklaşıyor mu? Gençler dindarlık konusunda bir kuşak çatışması yaşıyorlar mı? Siz ailenizle yaşadınız mı? Ailenizin din ile ilişkisi nasıldı? Anne ve Babanızın dini inançları nasıldır? Farklılıklar var mı? Şu anda sahip olduğunuz dini bilgilerinizi nerelerden-kimlerden öğrendiniz? Dini konularda danıştığınız kimseler var mı? Hangi konuda danışıyorsunuz? Din ile ilgili sohbetlere/toplantılara düzenli olarak katılıyor musunuz? .343 Sosyal ve siyasal yakın çevre • Yakın çevrenizde gözlemlediğiniz dinsel yaşam nasıldır? Ve bugünkü dindarlığı kendi çocukluk ve gençlik döneminizi de göz önünde bulundurarak karşılaştırabilir misiniz? Neler. arada bir. mahalle.

sizce? . kamusal alan. gazete.. zenginleşen İslami kesim. dinlersiniz. milliyetçilik ve muhafazakarlık arasında nasıl bir korelasyon vardır? (Özellikle gençlerin dini değer ve kurallara. eğitim seviyesinin yükselmesi. örtünme biçimleri hakkında neler düşünüyorsunuz? (mahalle baskısı mı yoksa mahalle örneklemesi mi)? Dindarlık. izlersiniz? Takip ettiğiniz yazar.344 • Kendinizi herhangi bir cemaate. tarikat ya da dini bir gruba ait ya da yakın hissediyor musunuz? Evetse: Neden bir böyle bir gruba bağlı ya da ait olma ihtiyacı duydunuz? Ya da neden yakın hissediyorsunuz? Gençlik – yorumsal • • • • • • Gençler arasındaki dindarlık semboller noktasında mı yoksa söylemsel boyutta mı? yoksa gerçek anlamda derin bir dindarlık mı? Gençler arasındaki yaygın dini semboller size göre hangileridir? Gençler kültürel alanda ne kadar etkinler? (Neler okursunuz. dergi. Genel Yorumlar (Türkiye. kültürel talep ve beklentiler… vs).. vs) • • Türkiye Cumhuriyeti’nde dindarlığın ölçütleri ve kaynağı sizce nelerdir? Türkiye’nin en önemli sorunu nedir. milliyetçiliğe ve muhafazakârlığa bakışı noktasında) • • Dini bayramları mı milli bayramları mı daha çok önemsersiniz? Özellikle büyük kentlerdeki dindarlığın hızla görünür olmasının en önemli etkenleri sizce nelerdir (göç.) Gençlerin apolitikleşmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya da apolitik olduğunu düşünüyor musunuz? Gençlerin örtünmesi.

345 • Dinin kamusal alandaki yerinden bahseder misiniz? Olan nedir ve olması gereken nedir? (mesela iş yerinde mescit olmalı mıdır?) – kamusal alanın sınırlarınızı kendinize göre tanımlar mısınız? • Devlet insanların ibadetlerini yerine getirmesi için gerekli düzenlemeler yapmalı mı? Cuma gününün tatil olmasını nasıl karşılarsınız? Devlet dairelerinde mescit olmasını ister misiniz? • Modernleşmeyle birlikte İslam’da da bazı değişiklikler olacağını düşünüyor musunuz? İslam’da reform olma ihtimali var mı? Yani İslam’ın bugüne taşınması – İslam’ın şimdileştirilmesi – ne kadar mümkündür? • • • • • • • İslam’da hangi konularda değişime/ reforma ihtiyaç vardır? İslamiyet’in günümüz yaşam tarzı ile uyuşmayan yönleri olduğunu düşünüyor musunuz? Ne gibi? Modern hayat ibadetlerin yerine getirilmesinin kolaylaştırıyor mu zorlaştırıyor mu? Dua eder misiniz? Hangi durumlarda? Dualarınızda ne istersiniz? (istedikleri dünyevi mi uhrevi mi?) Türkçe ibadet konusunda ne düşünüyorsunuz? Dini akideler günümüzde kadın erkek ilişkilerini nasıl düzenlemektedir? ne kadar müdahale etmektedir? Dindar gençler arasındaki kadın-erkek ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Din. gündelik yaşamda kadın-erkek ilişkilerine mesafe-engel koyuyor mu? Günümüz dünyasında bu ne kadar mümkündür? • Size göre kadının toplumdaki ideal konumu nedir? Kadınların toplumdaki ideal konumlarını elde edebilmesi önünde ne gibi engeller görüyorsunuz? Bu engellerin ortadan kaldırılması için ne yapılabilir? • • Sizce kadınlar dini açıdan baskıya maruz kalıyorlar mı? Toplumda örtülü kadın baskı altında mı? Üniversitelerde ki başörtüsü sorunu konusunda ne düşünüyorsunuz? Önceki yıllara herhangi bir değişim söz konusu mu? .

346 • • • • • • Sizce kadın neden örtünmelidir? Bu konuda dini gereğinden bahseder misiniz? Kadınların başlarını örtmelerine nasıl bakıyorsunuz? Örtmeliler mi? Neden? Gençler arasında artan tesettür (modası) biçimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı olmaları gereken yerler var mıdır? Ne gibi? Dini öğrenme kaynağı. şeriat. ateist. yeri ve yaşı nedir? Dini eğitime ne zaman başlanmalı? Erkek ve kız çocuklarının eğitiminde bir farklılık olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Sizce dinimize göre kız ve erkek çocukların eğitiminde bir farklılık var mıdır? • • • • • Siyasetçinin problemlere din eksenli yaklaşmak sizce doğru mudur? Bu şekilde sorunlar çözülebilir mi? İktidarın “Demokratik Açılımı” konusunda ne düşünüyorsunuz? Şu anda ilk ve orta öğretimde verilen zorunlu din dersi hakkında ne düşünüyorsunuz? İmam Hatip Okullarının orta kısımlarının kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Günümüzde hızla zenginleşen bir dindar kesim var. modern. lüks tüketime bakışı nasıldır? • • Sizce zenginleşmek dinden uzaklaşmaya yol açar mı? Vakıf ve devlet üniversitelerindeki öğrencilerini dindarlık ölçüsünde düşündüğünüzde ekonomik durum gençler arasındaki dindarlığın ölçülerini etkiliyor mu? Çağrışım Soruları: Aşağıda sayacağımız sözcükler sizin için ne anlama geliyor? İslam. inanç. kader. günah. Başörtüsü. dindar. . tarikat. laiklik. haram. “İslam ve zenginliği” yan yana koyduğunuzda nasıl bir durum sergileniyor sizce? İslam’ın bu kadar zenginleşmeye. helal. rızık. devlet. gençlik.

.

.

3. Sınıf 3.Sınıf 2. Sınıf 4. EK 3: Derinlemesine Görüşmelerin Niceliksel Özellikleri DEĞİŞKENLER Cinsiyet Kadın Erkek Üniversite Devlet Üniversitesi Özel (Vakıf) Üniversite Bölüm Fen Bilimleri Sosyal Bilimler Sınıf Hazırlık+1. Sınıf + Çevre Kır Kent Görüşmecinin Siyasi Tavrı Muhafazakâr Milliyetçi Liberal Solcu Görüşmecinin Dindarlık Ölçüleri Rasyonel bir bakışa sahip olmak Önce ahlak sahibi olmak Dini temsil etmek Dini tebliğ etmek Bir dini gruba ait olmak İbadetleri eksiksiz yerine getirmek Teslimiyet içinde olmak FREKANS YÜZDE 25 35 42 58 41 19 70 30 21 39 35 65 11 18 15 16 18 30 25 27 35 25 58 42 21 15 12 12 35 25 20 20 11 10 6 7 6 12 8 18 17 10 12 10 20 13 .349 7.

350 DEĞİŞKENLER FREKANS YÜZDE Görüşmecilerin Yakın Olduğu Dini Gruplar Gülen Cemaati İsmail Ağa Cemaati Nakşibendî Tarikatı Süleymancılar İskender Paşa Cemaati Görüşmecilerin Takip Ettiği STK'lar Özgür-Der Anadolu Gençlik Vakıfları Genç Siviller İlim Yayma Cemiyeti MTTB Med-Zehra TOPLAM 30 14 10 3 3 22 18 9 5 4 2 60 50 23 17 5 5 37 30 15 8 7 3 100 .

EK 4: CafCaf Karikatür Dergisinden Örnekler: Karikatür 1: Örtünme ve başörtüsü farklılıkları üzerine Karikatür 2: Dini pratiklere yüklenen anlamların değişmesi .351 7.4.

352 Karikatür 3: Bilimsel çalışmalara bakış Karikatür 4: Örtünmeye yüklenen anlamlara dair .

353 Karikatür 5: Gençlerin dini konulardaki bilgisizliği üzerine .

Bir bıçağın sırtı kadar keskin bir noktada verdiniz cevabınızı. Orada öylece duruyor ve polis kuşatması altında Gökhan Özcan’ın konuşmasını dinliyorlardı. EK 5: EBUZER: ÜNİVERSİTELİ BAŞÖRTÜLÜ GENÇLER ÜZERİNE (HAKAN ALBAYRAK) “Sahici bir duruş görmek ister misin?” “İsterim üstat. dilin kıvrım kıvrım kıvrılabileceği bir imtihanda değildiniz. En zor sorulara muhatap oldunuz. hiç kimsenin karşılaşmadığı sorulardı sizin önünüze sürülen sorular. çirkinliği şekillendiren bir çizgi olmaya razı olmadınız. İçinizden geldiği gibi olmak.” Üniversitenin önü başörtüleri yüzünden okula alınmayan kız öğrencilerin sessiz protestolarına sahne oluyordu. fakat kızların pes etmeye hiç niyeti yoktu. Çağın bu dönemecinde. en dirençli ve masum cevapları verdiniz. Dimdikti başınız ve soru sahiplerini çıldırtacak kadar net duyuldu yüreğinizin sesi: Allah büyüktü ve O ne derse o olurdu. siz kendinizden başka bir şey olmayı kabullenmediniz.5. Teorik kuytulara kaçacak. Lafın döndürülebileceği. Dünyanın gittikçe kararan portresinde. politik fırdöndüler çevirecek ya da mantıklarınıza takla attıracak kadar zamanınız yoktu.354 7. Herkes köşe bucak kendi ruhundan kaçarken. . Zaten sizin kaçmaya niyetiniz de yoktu. anlamın eğilip bükülebileceği. Siz hep mazlum ve güzel kaldınız. Şöyle diyordu Gökhan Özcan: Siz hep mazlum ve güzel kaldınız. Tesettür yasağı bininci yılına girmişti. size anlamlı görünen bir hayatı buluncaya kadar aramak istediniz.” “O halde İstanbul Üniversitesi’nin önünde gidelim.

Vakarınızla. bütün kirli numaraları yüzleri kızarıncaya kadar tokatladınız. hiç kıvırmadınız. damarlarında kol gezen aşağılık kompleksini yenemeyenleri. . masum ve güzel. bütün belkemiksiz iddiaları açığa vurdunuz. gücün dümen suyunda kaybolan bütün yapıları. Bu bildiğiniz en değişmez gerçekti. bütün sahte gelecek mühendislerini. “Burada söylenmesi gereken her şey söylenmiştir” dedi.355 Zamanı. İçlerindekine ihanet etmemeyi başarmış siz onurlu insanlara selam duruyorum. yaşayan ölülerin bile duyacağı bir sesle haykırdınız. Yaşadığınızı ve var olmaya devam edeceğinizi. bu gerçeğin arkasında durdunuz. dövüldünüz ve sürüklendiniz. bütün koca adamları. geleceği.”460 460 Hakan ALBAYRAK. Halinizden hiç eksilmeyen zarafetinizle. “Gidelim. 18-21. Siz hep mahzun ve güzel kaldınız. ezilmenin ticaretini yapmadınız. hayatın önceden bilinmeyen çizgisini elinde tutan O’dan başkası değildi. Gerçek mazlumlar gibi davrandınız. halinizi hiç tartışmaya açmadınız. Hiç yalpa yapmadınız. Başınızdaki bin yıllık örtüyü çıkarmadınız. Çağın geveze lisanı karşısında dili tutulanları. aşağılandınız. bundan bir şikâyet manzumesi çıkarmadınız. Zihninde de göğüs kafesindekine eş bir kalp taşımayanları karanlık bir telaşa düşürdünüz. Etrafı saran zifiri suskunluk içinizi yakıp kavursa da. Kaba kuvvetin koca dünyasına karşı yapayalnız kalmayı göze aldınız. Siz. Siz hep mazlum ve güzel kaldınız. şaklayan her kırbaçta kılıktan kılığa girenleri ve en önemlisi göbekli iddialarla ortalıkta dolaşıp hayat hakkında bir tek gerçek cümle kuramayanları kendi çirkin yüzleriyle baş başa bıraktınız. Horlandınız. “Sen konuşacak mısın?” diye sordum Ebuzer’e. Ebuzer: Derviş Devrimcilerin Kuru Ekmeği Yolumuzu Aydınlatıyor.

6. EK.356 7.6: Sagopa Kajmer: Bir Şarkı Sözü Silahsız Kuvvet – Sözlerim Silahım Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz) Olduğum yerde kalakalmışım ben Sahte krallarına eğilmişsin sen Cennetinde cehennemi yaşamak Ulan bu ne kötü yazı Kötü kaderin atmış sana büyük kazığı Düşüncelerin içinde kaybolup eriyen bir kar gibisin Hadi kaldır kafanı ve bak onlara biraz Göreceksin senin büyüklüğün onlara Hiçbir zaman acımaz Kaderine çekilen tetik bambam Pes etmek teslim olmak yok be büyük adam Doğmak yaşamak hayatın bir yarışı Hayatta kalmak denen şey işin zor kısmı Bunu başarmak yasamın aslı Başaran kalır ayakta Bunun için tek şey para Beni takip et şimdi gerçekleri sayalım Seni beni ezenlere sözlerim silahım Kuvvetim silahsız yaşam acımasız Silahım sözlerim benden sana ulaşır Gerçekler kursun olur beyninde patlar Benim sözlerimi anlayanlar anlar İşte sana gerçek kaderine tetik Bir an gelir çekilir tetik ve işin bitik .

nedir onun amacı Bir simitle bir ekmek yaşam çok acı Şimdi beni takip et gerçekleri sayalım Seni beni ezenlere sözlerim silahım Sözlerim silahım beyin delip geçen Ağır bir bomba benden sana gelen Anlayanlar anlamalı benim laflarımı Güçlülerin dünyasında yaşarım bunalımı Koskoca bir sıfır elde etmek kötü Memlekette ezilmek bulamam çözümünü Kelimeler birer birer dağılır beyinlere ’silahsız kuvvet’ karşı gelir zulümlere Her tarafta görüyorum çırılçıplak ayaklar Yerlere basanlar 12′lik çocuklar Hiç mi sızlamaz bunlara insan yüreği Bir taraftan cebindeki paranın laneti Bulamayan paraları çeker beynine silahı Bunlar adaletin kötü kâbusları Şimdi beni takip et gerçekleri sayalım Seni beni ezenlere sözlerim silahım . veledin durumu bombok Kuvvet sana der ki onlar kaderine tok Yaşam bir gerçek. baba yok. uykulara ceza Bu hayatta nefes alman görünmez kaza Ana yok. gerçeklerden kaçmak? aaaaaaaaa ! Bunu sakin deneme ha! Caddelerde boyacı.357 Hayallere booom booom.

İletişim Yayınları. AKŞİT. AKTAY. Modern Türkiye’nin Oluşumu. Yasin (2005). Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık. 11/01/2010 .. Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık. AKYÜREK. AKTAŞ Cihan (2007). “İslami Eğilimli Sivil Toplum Kuruluşları”. Kaynak Yayınları. İletişim Yayınları. 1999. İstanbul. Konrad Adenauer Vakfı. İstanbul. Cilt 6. Cilt 6. İstanbul. “Türkiye’de Modernleşme Bağlamında İmam Hatip Okulları”. “Modernleşme ve Gelenek Bağlamında Dini Bilgi ve Otoritenin Dönüşümü”. İstanbul. “Halife Sonrası Şartlarda İslamcılığın Öz-Diyar Algısı”. Bir Hayat Tarzı Eleştirisi: İslamcılık. http://habertaraf. KAYNAKLAR “Türk Gençliği 98: Suskun Kitle Büyüteç Altında (Turkish Youth 98:The Silent Majority Highlighted). İsmail Kılıçarslan. İletişim Yayınları. Bülent (2010). Yasin (2005). Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık. Bahattin. AHMAD. İstanbul. İletişim Yayınları. “Türkiye’de İslamcılığın Siyasal Marjları”. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık. İstanbul. B.SERDAR. Kapı Yayınları. Feroz (2007). (2005). İletişim Yayınları. “İslamcılık. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık. Cilt 6. AKŞİT.com/yazarlar/194. AKTAY. vd. Yasin (2005). Cilt 6. AKTAY. . Cilt 6.html. vd.358 8. A. (2005). İstanbul. Vapurlar filan…”.

Robert (1970). ALLPORT. Hakan (2007). İstanbul. Vadi Yayınları. Cilt 6. Ankara. Ulus (2010). BAKER. TESEV. (2005). Birey ve Dini. Ulus (2001). Ayrıntı Yayınları. Modernlik ve Müphemlik. “Süleymancılık”. Elis Yayınları. Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık. İnci Erdem (2005) “Üniversite Gençliği Değerleri: Korkular ve Umutlar”. BAUMAN. Sekülerliğin Biçimleri: Hıristiyanlık. Talal (2007). Gordon W. BELLAH. İstanbul. Jean (2009). Birikim Yayınları. “Muhafazakâr Kisve”. New York. (10. Çev. İstanbul.korotonomedya. İstanbul. www. Ebuzer: Derviş Devrimcilerin Kuru Ekmeği Yolumuzu Aydınlatıyor. “Düşüncenin Kıvrımları ya da İçerisi (Özneleşme).11. İstanbul. Cilt 5.2010) BAUDRILLARD. . Ulus (2003). Beyond Belief: Essays On Religion In A PostTraditional World. İstanbul. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Muhafazakârlık.com. ASAD.: Bilal Sambur. Harper and Row Publishers. Mustafa (2005). BAKER. İstanbul. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. İletişim Yayınları. AYDIN. İslamiyet. Metis Yayınları. Kanaatlerden İmajlara: Duygular Sosyolojisine Doğru. İletişim Yayınları. BAKER. ARTAN. Zygmunt (2003). İstanbul.359 ALBAYRAK. Modernlik.

360 BERGER. The Desecularization of the World -Resurgent Religion and World Politics. İslamcılık. Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor: Modernite Deneyimi. İzmir. Peter (1999). BERGER.: Adil Çiftçi. Tanıl (1998). İstanbul. William B. “Dini Kurumlar”. NewYork. Devlet Ocak Dergâh: 12 Eylül’den Günümüze Ülkücü Hareket. Toplum ve Bilim. The Sacred Canopy . İletişim Yayınları. Ankara. Birikim Yayınları. İstanbul. “Muhafazakârlığın Değişimi ve Türk Muhafazakârlığının Bazı Yol İzleri”. İletişim Yayınları. 74. BOCOCK. Eerdmans Publishing Company. Güz. Türk Sağının Üç Hali: Milliyetçilik. Tanıl (2009). Dost Yayınevi. Tüketim. İstanbul. Peter (1969). Muhafazakârlık. Din Sosyolojisi. Çev. Marshall (1999). Collins Publication. IX. Anchor Press. BERMAN. İstanbul. BİLGİSEVEN. Tanıl (1997). Peter (1980). Robert (2005). Grand Rapids. Michigan. İletişim Yayınları. The Heretical Imperative: Contemporary Possibilities Of Religious Affirmation. Filiz Kitabevi. Amiran Kurktan (1985). BERGER. BORA. BORA. İstanbul. 425-465.Elements of a Sociological Theory of Religion. London. DEÜİFD. Peter (1995). BERGER. BORA. .

Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar. Çev. Cambridge. David (1999). “Genesis and Sructure of The Religious Field”. WACQUANT.) S. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık. BOURDIEU. Rationality and Irrationality. 13. İstanbul. Paris. Sindbad Edition. Pierre (1996). 1-43. Aldine De Gruyter Publication. Comparative Social Research. Loic (2003). İstanbul. Routledge Publication.: Richard Nice. CASANOVA. Sociologie Religieuse de l’Islam. (ed. translated by R. BOURDIEU. “Legitimation and Structured Interests in Weber’s Sociology Of Religion”. Public Religions In The Modern World. Roberto (2000). Yaşam Tarzları. BOURDIEU. BOURDIEU. Çev. BOURDIEU. Outline Of A Theory Of Practice. Pierre. Dost Yayınevi.Lash-S. Pierre (1998). Ankara. Allen&Unwin Publication. Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. CHANEY. Boston. Cilt 6. İletişim Yayınları. CIPRIANI. Çev. Pierre (2002). Sociology of Religion: An Historical Introduction. Max Weber. Jean Paul (1977). London. New York. Pierre (1991). Paris. Chicago. Ali (2005). Laura Ferrarotti.: Nazlı Ökten. CHARNAY.Whimster. Cambridge University Press. Jose (1994).Nice. İletişim Yayınları. Pierre (1987). “İslam’ın Üç Siyaset Tarzı veya İslamcılığın Üç Nesli”. .361 BOURDIEU. The University of Chicago Pres. BULAÇ. Raisons Pratiques: Sur la Théorie de l'Action. Seuil Editions.

362 COULON. ÇİĞDEM. “Ana Temalarıyla 1980 Sonrası İslami Uyanış”. “Sosyo-Politik Tutumlar ve Dindarlık: İlahiyat Fakülteleri Örneğinde Bir Alan Araştırması”. TESEV Yayınları. Cilt 6. İletişim Yayınları. İstanbul. ÇAKIR. Cumhuriyet. Vatan Gazetesi. Çev. ÇAKIR. ÇAKIR. İletişim Yayınları. Küre Yayınları. Laiklik ve Demokrasi. Doğan Kitapçılık. İslam ve Sol/6. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık. ÇARKOĞLU Ali. Cilt 6. “Milli Görüş Hareketi”. Şerif Mardin’in Tezlerinden Hareketle Türkiye’de İslam. Ömer (2005). Siyaset. “İslamcılıktaki Milliyetçilik”. İstanbul. Ahmet (2005). Mahalle Baskısı: Prof. ÇETİNSAYA Gökhan (2005). Cilt 6. Ruşen (2010). Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık. TOPRAK Binnaz (2006). İletişim Yayınları. . İstanbul. “İslami Sol Mümkündür?”. Ruşen (2008). İhsan (2009). “İslamcılık ve Türkiye Üzerine Bazı Notlar”. İstanbul. Ruşen (2002). Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. ÇAKIR. İstanbul. Etnometodoloji. Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık.2010 ÇAPCIOĞLU. İstanbul. Cilt 6. Metis Yayınları.: Ümit Tatlıcan. İletişim Yayınları. Alain (2010). Ruşen (2005). Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık. İstanbul. ÇAHA. İstanbul.03. Değişen Türkiye’de Din. Toplum. sayı:14. 143–180. Ayet ve Slogan. 18.

Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık. Macmillan Publishing Company.363 ÇOŞKUN. (1997). Terry (1996). Toplum ve Kültür: Din Sosyolojisi ve Antropolojisine Giriş. in The Encyclopedia of Religion. 51 (1). (ed. İstanbul. Mircae (1995). ELIADE. Ali (2005). Mircea Eliade). Toplum Bilim: Aşırı Sağ . DELLALOĞLU. PUF. EAGLETON. İz Yayınları.Yeni Sağ özel sayısı. İstanbul. Çev. DAVIS. Konya. Emile (1968). Paris. Cilt 6. Din Bilimleri Yayınları. DURAN Burhanettin (2005). Winston (1987). İletişim Yayınları. Ayrıntı Yayınları. “Cumhuriyet Dönemi İslamcılığı”. “Sociology of Religion”. . Social Compass. vol. Çev. Gallimard. Grace (2004). İdeoloji. “New Approaches in the Sociology of Religion: A Western Perspective”. Besim F. Paris. EL-AZMEH. 73-84. İstanbul. Les Formes EIementaires de la Vie ReIigieuse. 13. Çev.: Muttalip Özcan. Ekim 1997. Michel (1990). Din. Mehmet Aydın. DAVIE. DE CERTEAU.: Elçin Gen. Aziz (2003). New York. Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu. sayı 7. L’Invention du Quotidien I: Arts de Faire. İslam ve Moderniteler. DURKHEIM. “Habermas’ın Postmodern Muhafazakârlığı Eleştirisi”. İletişim Yayınları. İstanbul.

:Ulaş Türkmen.: Yasin Aktay. Postmodernizm. FOUCAULT. Beyond Left and Right:The Future of Radical Politics. Anthony (1994a). Ernest (1994).: Işık Ergüden. “Kültürel Bir Sistem Olarak Din”. GELLNER. Joseph (1981). Ayrıntı Yayınları. Ankara. İstanbul. der. Sosyolojisi. Postmodernizm ve Tüketim Kültürü. GIDDENS. GEERTZ. Din Sosyolojisi. Din Hans (1964). Vadi Yayınları.364 FEATHERSTONE. Özne ve İktidar. Çev. Michel (2000). A Contemporary Critique of Historical Materialism. Çev: Turgut Kalpsüz. Ayrıntı Yayınları. GIDDENS. Mike (1996). Ankara. NewYork. . Cambridge. Clifford (2007). NewYork. Ümit Yayıncılık. Emin Köktaş. Gerçeğin Ardından. Çev. İslam ve Us.: Ersin Kusdil. Modernligin Sonuçları.) Bryan Wilson. Ayrıntı Yayınları. FICHTER. Anthony (1994b). GEERTZ. AÜİFY. Çev. Clifford (2001). “Youth In Search Of The Sacred”. İletişim Yayınları. İstanbul. İstanbul. Macmillan. GIDDENS. . The Social Impact Of The New Religion (ed. The Interpretation of Cultures. İstanbul. Clifford (1973). Basic Books. Polity Publication. Anthony (1981). Rose of Sharon Press. London. GEERTZ. FREYER. Ankara.

Erciyes Üniversitesi SBE Dergisi. Ünver (2002). Dindarlığın SosyoPsikolojisi. Metis Yayınları. Tarih Vakfı. GÖLE. Jurgen (1992). Daedalus 129 (1): 91–118. Kimlikler Siyaseti. İstanbul. ed. Ünver (1998). Nilüfer (2000b). Metis Yayınları. ed. GÖLE. İstanbul. Nilüfer (2000a). GÖLE. Sosyoloji. Princeton Univesty Pres.Celalettin Çelik. GÜNAY. İstanbul. Vadi Yayınları. Dergâh Yayınları. Sibel Bozdoğan-Reşat Kasaba. “Snapshots of Islamic Modernity”. Ünver Günay . Ünver (2006).: Ahmet Çiğdem. HABERMAS. İstanbul. Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik. Ankara. Ayraç Yayınları. John (1994). Çev. GÜLALP. Din Sosyolojisi. . Princeton. HALDUN. İbn-i (2004). GÜNAY. Nilüfer (2002). 1-20. Süleyman Uludağ. Metis Yayınları. Mukaddime. Melez Desenler. Anthony (2000). Adana. İnsan Yayınları. GÜNAY. İslam’ın Yeni Kamusal Yüzleri. İstanbul. Karahan Kitabevi. “Modernleşme Bağlamında İslami Kimlik Arayışı”. GILLES. Haldun (2003). İstanbul. Rasyonel Bir Topluma Doğru. Nilüfer (1998). “Dindarlığın Sosyolojisi”. GÖLE. Commemorations: The Politics of National Identity. Çev. “Din Sosyolojisinin Tarihsel Gelişimi ve Temelleri”.365 GIDDENS. Sayı:12. İstanbul.

Hayrettin (2007). KARAMAN. Siyaset ve Devlet”. Aarhus University Press. New Jersey. 99. Daniele (1998). Güz. Tarihin Huzursuzluğu: Modernlik. HOOD Ralph W. “İslam. HEBDIDGE. Birmingham.17/4. 495-511. London. HERVIEU-LEGER. Hiding in the Light: On Images and Things. Measures of Religiosity.366 HAROOTUNIAN. (2004). Metis Yayınları.“Secularization. İstanbul. HERBERG. KEPEL. The Sociology of Religion (ed.: Işık Ergüden. An Elgar Reference Collection. V.. London. Aldershot. HILL Peter C. Allah’ın Batısında. Pearson Prentice Hall. B.) Eileen Barker and Mergit Warburg. Kültürel Pratik ve Gündelik Hayat Sorunu. Kamusal Alanda Din. Will (1995). KILIÇBAY. Ronald L. Gilles (1995). Dick (1988). Routledge. sayı. “Consumer Culture. (2002). Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. M.BİNARK. Çev. Toplum. Denmark. JOHNSTONE. Köprü Dergisi. “Religion in a Secularized Society”. Harry (2006). (1999). . European Journal of Communication.) Steve Bruce. Siyaset İlişkileri. New Religions and New Religiosity (ed. Tradition and New Forms of Religiosity: Some Theoretical Proposals”. . Religion in Sociology. Religious Education Pres. İstanbul. Islam and the Politics of Lifestyle: Fashion for Veiling in Contemporary Turkey”.

Cilt 6. Küre Yayınları. Çev. KURTOĞLU. Uğur (2003). KUTLU. İstanbul. Münir (1995). “Örtünme Pratiği ve Toplumsal Cinsiyete İlişkin Mekansal Bir Etnografı”. Derek (2010). İstanbul. Chef. London. sayı:23/ Temmuz 2003. İletişim Yayınları. İletişim Yayınları. Tarihselcilik ve Gelenek. LAYDER. “İslamcılık. Vadi Yayınları. Çağdaş İslami Akımlar ve Sorunları. Ömer (2005). Henri (2007). Dergâh Yayınları.: Hasan Bacanlı. İstanbul. KUTLU. KUTLU. LAÇİNER. Pine Forge Pres. Huzursuz Bacak. 39-78. Cilt 6. Üniversite Öğrencilerinde Dine Bakış. (1993). İstanbul. İstanbul. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık. Çev. Mustafa (2007). Sönmez (2008). . LEFEBVRE. Modern Dünyada Gündelik Hayat. Çev. Sosyalizm ve Sol”. Lester (1995).: Ümit Tatlıcan.367 KOŞTAŞ. Ankara. KURTZ. “Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Siyaset”. Dergâh Yayınları. Sosyal Teoriye Giriş. Metis Yayınları. Gods in the Global Village. Ankara. LAROUI.: Işın Gürbüz. KÖMEÇOĞLU. Ankara Üniversitesi Yayınevi. Abdullah. İstanbul. İstanbul. Fecr Yayınevi. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık. Mustafa (2009). Doğu Batı. Zerrin (2005).

Din ve İdeoloji. Yael (2005). ENGELS. ÖNCÜ. İstanbul. Gordon (2003). Mekân. ed. MARSHALL. Kapı Yayınları. İstanbul. Şerif (1986). İstanbul. ÖZBEK. Elisabeth (2007). . Din Üzerine. Kültür. Sosyoloji Sözlüğü. ORUÇ. WEYLAND. İstanbul. İslamcılık. Thomas (1974). MERİÇ. LÜKÜSLÜ.: Deniz Kandiyoti. MARDİN. Friedrich (1985). İletişim Yayınları.368 LEWIS. İletişim Yayınları. Bilim ve Sanat Yayınları. Meral (2004). Ayşe. MARX. İstanbul. İstanbul. İktidar. İslamcılığın Türkiye Seyri: Sosyolojik bir Perspektif. NewYork. Türkiye’de Gençlik Miti. Bir Öğrenci Hareketi Olarak Milli Türk Talebe Birliği. Macmillan. April. “Islam and Liberal Democracy:A Historical Overview”. Metis Yayınları. Journal of Democracy. İletişim Yayınları. Bernard (1996). Karl. Ayşe Saktanber. 52-63. Hil Yayınları. LUCKMANN. İstanbul. İstanbul. İstanbul. Demet (2009). Değişen Kentte Dini Hayat. İstanbul. İletişim Yayınları. NAVARO-YAŞİN. Kamusal Alan. Petra (2007). ÖZDALGA. The Invisible Religion: The Problem of Religion in Modern Society. Kültür Fragmanları: Türkiye’de Gündelik Hayat. “Kimlik Piyasası: Metalar. Sol Yayınları. Nevin (2005). Pınar Yayınları. Zülküf (2005). Laiklik”.

: S. POST. SCHENK. 7. Advances in Consumer Research. Richart (1996). İstanbul. Çev. Olivier (1992). Kültür Fragmanları: Türkiye’de Gündelik Hayat. Siyasal İslam’ın İflası. SAKTANBER.: Deniz Kandiyoti . Kamusal İnsanın Çöküşü. Indiana. (1980). The Sociological Interpretation of Religion. C. ROY. SENNETT.P. HOLMAN.: Cüneyt Akalın. Bekir Beraat (2005).A. Ayşe (2007) “Bir Orta Sınıf Ethos’unun ve Onun Günlük Pratiğinin Oluşumu: Kentsel Türkiye’de İslam’ın Yeniden Canlandırılması” Mekân Kültür İktidar. Yılmaz. Human Nature and the Freedom of Public Religious Expression. Gündoğan Yayınları. “A Sociological Approach to Brand Choice: The Concept of Situational Self Image”. Ayşe (2005) “Türkiye’nin Yeni İslamcı Gençliği: Siz Nasıl Eğleniyorsanız Bizde Öyle İbadet Ediyoruz”. der. Metis Yayınları. A. 610-614. . Çev.H.T. ROBERTSON. Çağdaş Sosyoloji Kuramları. Cilt 6. Durak. Oxford. İstanbul. Öncü . İletişim Yayınları. Basil Blackwell. Stephen (2003).369 ÖZİPEK. University of Notre Dame Pres. Margaret (1993). İstanbul. R. Weyland. SAKTANBER. İstanbul. Metis Yayınları. Roland (1970). POLOMA. İletişim Yayınları.Ayşe Saktanber. İstanbul. “28 Şubat ve İslamcılar”. G. Ayrıntı Yayınları. Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık. İstanbul. der..

SOLMAZ. İstanbul. GLOCK. İstanbul. The Blackwell Companion to Sociology. der.: B. SIMMEL. SMITH. Necdet (2007). SIMMEL. Blackwell Publishers. WOODBERRY. Ocak-Şubat. İFAV Yayınları. SUBAŞI.370 SEZEN. Charles (1969). Ötüken Yayınları. Ankara. Rodney. Çev. Christian. SUBAŞI. “Sosyoloji ve Din Sosyolojisi Tarihinde Din Odaklı Yaklaşım ve Yöntem Tartışmaları”. Türkiye Günlüğü. Chicago. Sosyoloji Açısından Din. Nehir Yayınları. İstanbul.: Tanıl Bora . “Sociology of Religion”. “Modern Türkiye’de Dinin Referans Gücü”.vd. Necdet (1999). 79 – 84. Sociology of Religion.: Roland Robertson. Çizgi Kitapevi. Blau. SUBAŞI. Konya. Gündelik Hayat ve Dinsellik. İz Yayıncılık. “Dimensions of Religious Commitment. London. Necdet (2000). Sınırları Yoklamak: Din Sosyolojisi Okumaları.: Donald Levine. SUBAŞI. Recep (2004). Individuality and Social Forms: Selected Writings. İletişim Yayınları. Modern Kültürde Çatışma. STARK. George (1971). ed. Yeni Din Sosyolojileri. Solmaz-İ. ed. Necdet (2004). University of Chicago Pres. ŞENTÜRK. George (2003). Gaye Kitapevi. Penguin Books. Kutsanmış Görüntüler. İstanbul. Robert (2001). Yumni (1993). .Çapcıoğlu. İstanbul. “The Stranger”. Din Sosyolojisi: Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar I. ed.: Judith R. Bünyamin (2006). London.

Alain (2000). İstanbul. Ian ( 2004). Türkiye’de Örtünme Üzerine Bir Araştırma. Gallimard. İletişim Yayınları. Dergâh Yayınları. Zaman Gazetesi (27. Ankara. İslam ve İnsan: Mevlana ve Tasavvuf. Sociologie des Religions. Çev. Güney (2007). (Yayınlanmamış Doktora Tezi).06. . Sosyoloji Yazıları. WEBER. THOMPSON. Max (1996). TATLICAN. Birey Yayınları. İstanbul. TÜRKÇE SÖZLÜK (2005). Modernliğin Eleştirisi. Gençlik Sosyolojisi ve Antropolojisi Çalışmaları.371 ŞİŞMAN. Ankara Üniversitesi. Ankara. Paris. YKY. Nur (1973). Nazife (2010).ÇEĞİN. Türk Dil Kurumu Yayınları. TOURAINE. İstanbul. Mahmut (1997). VERGİN. Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi. ÜNAL Asife (2004). Ümit . TOPÇU Nurettin (1998). “Bourdieu ve Giddens: Habitus veya Yapının İkiliği”. WEBER. İletişim Yayınları.: Hülya Tufan. Ankara Üniversitesi Yayınları. Sosyal Bilimler Enstitüsü: Felsefe ve Din Bilimleri. Paris. Ankara. Çev.2010). TEZCAN. Odaktaki Sosyoloji: Din Sosyolojisine Giriş.: Bekir Zakir Çoban. İstanbul. “Tüketim Kültürü Herkesi Kardeş Kılar mı?”. Trad. : Jean-Pierre Grossein. Industrialisation et changement social: Etude comparative dans trois villages d'Ereğli. Universite Réne Descartes. en Turquie (yayınlanmamış doktora tezi) sous la direction de Georges Balandier. Max (1996). İstanbul.

Nakşiler.: Esen Türay. WILLIS. İstanbul. YAVUZ. . Çev. İletişim Yayınları. Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık.: A. Hakan (2008). İstanbul YAŞAR. İstanbul. Milli Görüş ve AK Parti. İslamcı Kitle Seferberliği.: Ahmet Yıldız. Medya (2003).372 WHITE. İletişim Yayınları. WILLIAMS. Oğlak Yayınları.Ayşe Saktanber. 1965 sonrası İslamcı bir öğrenci hareketi olarak Milli Türk Talebe Birliği. Vakıf’tan Şirkete Bir Kimliğin Oluşumu ve Dönüşümü: İskender Paşa Cemaati”. Ayrıntı Yayınları. Çev. “Dergah’tan Parti’ye. İstanbul. Metis Yayınları. İstanbul. Bora . Gündelik Hayat Kılavuzu.: Deniz Kandiyoti . Dokuz Eylül Üniversitesi. “Milli Görüş Hareketi: Muhalif ve Modernist Gelenek”. WHITE. Kültür Fragmanları: Türkiye’de Gündelik Hayat. Çev. Cilt 6. der. Çev. Susan (1993). Cilt 6. Emre.A. Raymond (2007). İletişim Yayınları. YAVUZ. Kitap Yayınevi. İstanbul. Modernleşen Müslümanlar: Nurcular. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). YORGANCILAR. Emin (2005). Anahtar Sözcükler. M. Serdar (2006). Sömürgeci Fanteziler. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık. Jenny (2002). İstanbul.: Savaş Kılıç. Metis Yayınları. Hakan (2005). YEĞENOĞLU. İstanbul. Jenny (2003) “İslamcılığın Açmazları”.

2010) www.dirilisnesli.04.373 www.turkocagi.tr/ (22.php (01.com/362_MTTB-nin-varisi-Fatih-Genclik-Vakfi.06.06.06.2010) www.htm (20.org.tr (10.pdf (22.2009) www.org.2010) www.2010) www.mttb.04.2010) .2010) www.iyv.ihlsozluk.03.com (02.tr (10.2010) www.tr/kitaplar/Tuzuk.ozgurder.2010) www.08.numankurtulmus. 04.anadolugenclik.org.tr (12.tr/Default.05.cev.03.com/milligorusnedir (20.haber7.org.2010) www.muslumansol.medzehra.com (12.03.08.net (05.08.2010) www.org.tr (18.2010) www.iyc.org.2010) www.gov.05.org.ibb.aspx?pageID=18&nID=1790 (02.com/haber/20090801/TUSIAD-devletten-MUSIAD-dinden-elinicekmeli.tr/ (22.2010) www.

2000 yılından beri özel eğitim kurumlarında Felsefe Grubu öğretmenliği ve çeşitli yayınevlerinde makale ve kitap çevirileri yapmaktadır. ÖZGEÇMİŞ 1977 yılında Ankara’da doğdu. 2004 yılında Galatasaray Üniversitesi’nde. . 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. din ve medya ilişkisi üzerine hazırladığı “De l'Intimité de la Religion à la Publicité des Médias: Etude de cas sur la Télévision Islamique "Samanyolu TV" adlı tezi ile yüksek lisans derecesini aldı. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı.374 9.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->