P. 1
DonatiyiHazirlama

DonatiyiHazirlama

|Views: 275|Likes:
Yayınlayan: civilengineer04

More info:

Published by: civilengineer04 on Dec 01, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

Sections

 • GİRİŞ
 • 1. DONATIYI HAZIRLAMA
 • 1.1. Donatı
 • 1.1.1. Tanımı
 • 1.1.2. Çeşitleri
 • 1.1.3. Donatının Kullanıldığı Yerler
 • 1.2. Donatıları Bağlama
 • 1.2.1. Bağlama Kuralları
 • 1.2.2. Bağlama Yapılışı
 • 1.2.3. Pas Taşı
 • UYGULAMA FAALİYETİ
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • 2. DONATIYI KALIBA YERLEŞTİRME
 • 2.1. Betonarme Kalıplar
 • 2.1.1. Tanımı
 • 2.1.2. Betonarme Kalıp Çeşitleri
 • 2.1.3. Betonarme Kalıp Kullanıldığı Yerler
 • 2.2. Donatıyı Kalıba Yerleştirme Kuralları
 • 2.3. Donatının Kalıba Yerleştirilmesi
 • 2.3.1.Temel Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi
 • 2.3.2. Betonarme Perde Duvar Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi
 • 2.3.3. Kolon Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi
 • 2.3.4. Kiriş-Döşeme Donatısını Kalıba Yerleştirme
 • 2.3.5. Merdiven Donatısını Kalıba Yerleştirme
 • ÖĞRENME FAALİYETİ–3
 • 3.DONATIYI BAĞLAMA
 • 3.1. Temel–Kolon Bağlantıları
 • 3.2. Kolon-Kiriş Bağlantıları
 • 3.3. Kiriş Döşeme Bağlantıları
 • 3.4. Merdiven Döşeme Kiriş Bağlantıları
 • UYGULAMAUYU FAALİYETİ
 • MODÜL DEĞERLENDİRME
 • CEVAP ANAHTARLARI
 • KAYNAKÇA

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

DONATI HAZIRLAMA

ANKARA 2006

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilir. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

• •

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 1. DONATIYI HAZIRLAMA ................................................................................................. 3 1.1. Donatı............................................................................................................................ 3 1.1.1. Tanımı.................................................................................................................... 3 1.1.2. Çeşitleri.................................................................................................................. 3 1.1.3. Donatının Kullanıldığı Yerler.............................................................................. 23 1.2. Donatıları Bağlama ..................................................................................................... 26 1.2.1. Bağlama Kuralları................................................................................................ 26 1.2.2. Bağlama Yapılışı ................................................................................................. 26 1.2.3. Pas Taşı................................................................................................................ 28 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 29 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 30 2. DONATIYI KALIBA YERLEŞTİRME............................................................................ 31 2.1. Betonarme Kalıplar ..................................................................................................... 31 2.1.1. Tanımı.................................................................................................................. 31 2.1.2. Betonarme Kalıp Çeşitleri ................................................................................... 32 2.1.3. Betonarme Kalıp Kullanıldığı Yerler .................................................................. 37 2.2. Donatıyı Kalıba Yerleştirme Kuralları........................................................................ 42 2.3. Donatının Kalıba Yerleştirilmesi ................................................................................ 42 2.3.1.Temel Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi ............................................................ 42 2.3.2. Betonarme Perde Duvar Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi............................... 43 2.3.3. Kolon Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi ........................................................... 43 2.3.4. Kiriş-Döşeme Donatısını Kalıba Yerleştirme...................................................... 44 2.3.5. Merdiven Donatısını Kalıba Yerleştirme............................................................. 45 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 46 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 47 ÖĞRENME FAALİYETİ–3 .................................................................................................. 48 3.DONATIYI BAĞLAMA .................................................................................................... 48 3.1. Temel–Kolon Bağlantıları........................................................................................... 48 3.2. Kolon-Kiriş Bağlantıları ............................................................................................. 49 3.3. Kiriş Döşeme Bağlantıları........................................................................................... 50 3.4. Merdiven Döşeme Kiriş Bağlantıları .......................................................................... 50 UYGULAMAUYU FAALİYETİ...................................................................................... 51 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 52 MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 53 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 54 KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 55

i

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 582YIM191 İnşaat Teknolojisi Betonarme Demirciliği Donatı Hazırlama Donatıyı hazırlama, betonarme yapı elamanlarının birbirine bağlanması ve donatıyı kalıba yerleştirme temel bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 40/32 Demir İşleme modülünü başarmak. Donatı hazırlama amacını güvenli yapmanın yöntem ve tekniklerini öğrenmek. Genel Amaç Gerekli atölye ortamı ile Betonarme elamanların donatılarının bağlantıları ve bunların kalıba yerleştirilmesini güvenli, verimli, amaca ve tekniğe uygun yapabileceksiniz. Amaçlar Donatının ne olduğunu, çeşitlerini ve kullanıldığı yerleri söyleyebileceksiniz. Donatının yapılışını, bağlama kurallarını ve pas payını yapabileceksiniz. Donatıları kalıba yerleştirebileceksiniz. Temel ve kolon bağlantısını öğrenip nasıl uygulandığını bileceksiniz. Kolon ve kiriş bağlantısını öğrenip nasıl uygulandığını bileceksiniz. Kiriş ve döşeme bağlantısını öğrenip nasıl uygulandığını bileceksiniz. Merdiven, Döşeme ve Kiriş bağlantılarını öğrenip nasıl uygulandığını bileceksiniz. Atölye ortamı, donatı, kerpeten, tel, demir düzeltme anahtarı, pasyaşı, demirci sehpası, demirci makası, metre, tebeşir. İş güvenliği ile ilgili donanımlar, eldiven ve baret. Her faaliyet sonrasında değerlendirme soruları ile değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda (uygulama, soru-cevap) uygulayarak ile kazandığınız bilgi ve değerlendirecektir. ii o faliyetle ilgili kendi kendinizi size ölçme aracı modül uygulamaları becerileri ölçerek

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

GİRİŞ GİRİŞ
Sevgili Öğrenci Teknolojik gelişmeler inşaat alanında da bir takım yenilikleri beraberinde getirmiştir. Özellikle deprem kuşağında olmamız çok daha önemlidir. Depremler sonrası yeni deprem yönetmeliğini mecbur etmiştir. Hem deprem yönetmeliği hemde TS 500 inşaatlarda bazı donatı türlerini zorunlu kılmıştır. Güvenli yapılar inşa etmenin donatıları hazırlama kurallarına uymakla olacağını göreceksiniz. Günümüzde kullanılan en yaygın yapı betonarme yapıdır. Betonarmenin olduğu her yerde mutlaka donatı vardır. Bir yapıyı yıkılma tehlikelerine karşı ayakta tutan betonarme elamanlardır. Yük taşıyan, direnç gösteren bu elamanlar donatısız olmazlar. Donatı beton içinde çizildiği gibi olmalıdır. Deprem sonrası manzaraları hepiniz gördünüz. Bu manzaraların tekrar yaşanmaması için betonarme inşaat işçiliğinin ne kadar önem arz ettiğini hepinizin kavraması gerekmektedir. Donatıları ne kadar kuralına uygun ve eksiksiz bağlarsak inşaatımız o kadar sağlam olur. Her betonarme demircisi temelden çatıya kadar betonarme elamanların donatılarını hazırlayabilmelidir. Donatıları kalıbına yerleştirebilmelidir. Her türlü donatı bağlamasını bilmelidir. Bütün bu işlemlerin yapılışını bu kitapta bulabileceksiniz. Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile inşaat teknolojisi alanında her türlü donatı hazırlama işlerinizi yapabilmeniz için çok yararlı olacaktır.

1

2 .

Temel donatılarının hazırlanışını ve bağlanışını gözlemleyiniz. Yere serili donatıların pas payları zemin durumuna bağlı olarak 2–5 cm olarak bırakılır. düz. Tanımı Betonarme yapı elemanların içine kendi özelliğine göre demir yerleştirilir. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: Demir işleri yapılan bir inşaatta demirci sehpası yapımını ve işleyişini gözlemleyiniz. DONATIYI HAZIRLAMA 1. şapo ve çiroz demirleri vardır. 3 . pilye. Donatıları projedeki ölçüsünde ve şeklinde hazır edeceksiniz. Bu demirlerin yapı elemanı içine yerleştirilmesine donatı denir.1. Çeşitleri 1. Donatı hazırlanan atölyelerdeki işçilerin ve inşaat alanındaki donatı işcilerinin davranışlarını izleyerek ön bilgi ediniz.1.1. Merdiven. 1. Merdiven donatılarının hazırlanışını ve bağlamasını gözlemleyiniz.2.1. Temel – Kolon donatı bağlantılarının yapılışını gözlemleyiniz. Temel Donatısı Temel donatıları kalıp içinde bağlanır. Her yapı elemanının donatısı farklıdır. Betonarme yapı elemanlarında etriye. Düz donatılar ölçüsünde kesilir ve ucuna 90 derece kanca yapılır. Pilyeleri proje ölçüsünde ve kolon filizleri temel donatısı tamamlandıktan sonra bağlanır.2. Burada demirin şekli ve ölçüsü yazılı olur. Kolon donatı hazırlığını ve bağlama yapımını izleyiniz. Bu demirlerin şekli. mesnet. Kiriş donatı hazırlığını ve bağlama yapımını gözlemleyiniz.1.1. Kiriş. döşeme ve kolon bağlantılarını gözlemleyiniz. kolon filizi ve etriyeler hazırlanır. Donatı 1.ÖĞRENME FAALİYETİ–1 AMAÇ Uygun ortam sağlandığında demirci sehpası hazırlayarak. Ayrıca bu donatı elamanlarını bağlayabileceksiniz. Düz. Betonarme yapı elemanlarında nasıl bir demir kullanılacağı statik uygulama projesinde çizilerek gösterilir. Döşeme donatılarının hazırlanışını ve bağlamasını gözlemleyiniz. döşeme ve kiriş bağlantılarının yapılışını gözlemleyiniz. 1. donatı demirlerini hazırlayacaksınız. pilye. kalınlığı ve sayıları mühendislik hesaplarıyla bulunur.

Pilye donatıları ve kolon filizleri hazırlanır. Bu donatılar her iki yönde yere serilir. Kancaları üste doğru kesişme yerlerinden tel ile bağlanır (Resim 3). Pilyeler proje ölçüsünde alttaki donatı üzerine bağlanır. Temelde önce akslar belirlenir.Resim 1: Temel donatıları döşenmeden önce tabana beton dökülür. Akslara uygun kolon filizleri. 4 . Temel düz donatıları hazırlanır (Resim 2). kancalarından tabandaki donatı üstüne bağlanır (Resim 4). Deprem hatılları demirci sehpasında hazırlanır. Resim 2: Temel donatıları ölçüsünde kesilerek uçları demir bükme ile bükülür. Deprem hatılları kolon filizlerine geçirilir ve tel ile bağlanır (Resim5). Sonra kalıp yapılarak temel donatısına başlanır(Resim 1).

Resim 5: Temel donatıları kolon filiz demirlerine deprem hatılları bağlanır. Resim 4: Temel donatılarını kolon filizleri proje akslarına göre yerleştirilerek tamamlanır. 5 .Resim 3: Temel donatılarının uçları yukarıda olacak şekilde kerpeten ve tel ile bağlanır.

dış kolonlarda 2 cm pas payına göre hazırlanır. Önce boyuna donatıları ölçüsünde kesilir. İki adet demir sehpa üstüne uygun yerinden bırakılır.1. Buralardan etriyeler iki donatıya tel ile bağlanır. 6 . Kolonlar en az 4 adet 16’ mm lik ya da 6 adet 14’ mm lik (4Ø16 veya 6Ø14) donatıdan olur. Bir ucu 45 derece. Daha sonra diğer boyuna donatılar bağlanır. Dairesel kolonlarda en az donatı 6Ø14 tür. Bunların etriyeleri helozonik tek parça olur. Etriyeler iç kolonlarda 1. Etriye araları en çok 20 cm ya da 12 donatı çapı kadar olur. 1.5 cm. Sıklaştıma yerlerinde metre karede 10. Yuvarlak kütüğe makine ile sarılarak üretilir. diğer ucu 90 derece deprem çirozları hazırlanır. Demirci sehpasında boyuna donatıların etriye yerleri tebeşir ile çizilir. Kolon donatıları alttan gelen kolon filizlerine bağlanır (Resim 8).2. Kolon Donatısı Kolon donatıları boyuna donatı ve etrafında sarılı etriyelerden oluşur. Donatı çapının 40 ya da 50 katı uzunluk kadar filiz payı bırakılır. Radye temellerde farklı olarak etriye ve pilye donatıları sırasıyla bağlanır (Resim 6). Daire şeklindeki kolonlar fretli olur. diğer yerlerde 4 adet olmak üzere çirozlar bağlanır (Resim 7). Etriyeler hazırlanır.Resim 6: Radye temellerde çift etriye ve pilye donatıları da yapılır.2. Kolonların alt ve üst kısımlarında etriye sıklaştırması yapılır. Boyuna donatılar hep üst kat için filiz olacak şekilde üretilir.

7 . Resim 8: Kolon donatıları kolon kalıbı içine alttan filiz demirlerine bağlanır.Resim 7: Kolon donatıları demirci sehpası üzerinde projesine uygun bağlanır.

C C D E B A E KARŞI TARAFA DEVAM EDEN KİRİŞ İLE KOLON BİRLEŞİMİ DETAYI KARŞI TARAFA DEVAM ETMEYEN KİRİŞ İLE KOLON BİRLEŞİMİ DETAYI Şekil 1: Kolon donatıları üst katta daralıyorsa Daralmada boyuna donatı 1/6 oranında büzülebilir. Şekil 2: Çokgen ve daire kesitli kolonlar fretli olarak bağlanır 8 . Alt kattan üst kata geçen kolonda meydana gelen kesit azalması (A/B) 1/6’ dan büyük olamaz. E filizdir ve 40 donatı çapından az olmaz. D 90 derece kanca ve 12 donatı çapından aşağı olmaz (Şekil 1).

Resim 9: Kolon donatısı etriyelerinin üstüne paspayı için pastaşı takılır. Şekil 2’ deki gibi tel ile bağlanır. 9 .Fretli etriyeler önceden kütüğe sararak hazır edilir.

Şekil 3: Kolon donatısı etriyelerinin sıklaştırması ve üst katta daralması Kolon daralmasında ve kiriş kesişme yerlerindeki donatı şekil 3’ teki gibi yapılır. 10 .Kolon donatısı yerine bağlandıktan sonra bütün kenarlarına pas taşı takılır (Resim 9).

Esas donatılar ve montaj donatıları kesilerek bir uçlarına demir bükme ile 12Ø boyunda kanca yapılır. Pilyeler boyunda kesilir. Resim 10: Kiriş donatıları kalıp içinde bağlanır. Kolon filiz yerlerine gereken etriyeler kiriş üstüne serbest olarak takılır ve kiriş yerine oturtulur. Kiriş başlangıcına mesnet donatıları hazırlanır ve bağlanır. Esas donatılar devam eden döşemeye L/4 kadar devam ettirilir (Şekil 4). esas (düz demir). Kirişlerde çapı 12 mm (Ø12) den aşağı donatı kullanılmaz. (Resim 10 ve Şekil 4).3. Etriyeler sayısı kadar kesilir ve bükülerek hazırlanır. Pilyeler ölçüsünde ve 45 dereceden bükülür. Kiriş donatıları montaj.1. proje ölçüsünde iki demir bükme anahtarı ile hazırlanır. Kolon ile birleşim yeri dışındaki etriye yerleri işaretlenerek tel ile bağlanır. 11 . Kiriş başlangıcına üstten L/4 kadar mesnet donatısı bağlanır.2. Bütün boyuna donatı bağlandıktan sonra pilye kiriş içine geçirilir. Kiriş Donatısı Genellikle dikdörtgen kesitli ve eğilmeye çalışır. Kiriş kalıp üzerinde yerine yakın kurulan sehpa üstünde hazırlanır. Kirişlerin başlangıcı bitişlerinde üstte mesnet donatısı kullanılır.1. Mesnet içinde etriyeler yerinde bağlanır. Mesnet yerlerinde altta şapo donatıları her iki yanda L/4 kadar geçer vaziyette bağlanır. Kirişler devam ediyorsa alt donatılar L/4 kadar diğer kirişe devam eder. Üzerindeki yükleri kolon ve altındaki duvarlara iletirler. pilye ve etriye donatılarıyla yapılır. Etriye değme yerlerinden bağlanır. Etriyelerin kalıba değen taraflarına pastaşı takılmalıdır.

Burada esas ve pilye donatıları üstte montaj donatıları altta olur. Konsol çıkmanın çok olması durumunda ilave pilye bağlanır (Şekil 5).Şekil 4: Kolonlara mesnetlenen kirişlerin bu bölgelerinde şapo demiri kullanılır. Donatıların uçları 45 derece bükülür. 12 . Kiriş. Bazen kirişlerde ters olarak yapılır (Şekil 6). Kirişin bir ucu kolona saplanıyor diğeri boşlukta ise bu konsol kiriştir. yığma yapılarda her iki ucu mesnetlere 20 cm serbest oturuyorsa basit kiriştir.

Şekil 6: Ters kiriş yapılacağında üstten mesnet ilaveleri bağlanır.Şekil 5: Konsol kirişlerin ucuna doğru kalınlığı düşürülür ya da uç kısma kiriş yapılır. 13 .

Yığma yapılarda kapı ve pencere üstlerini birleştirecek şekilde hatıl yapılır. Moloz taş duvar yüksekliğinin 1.2.4. Hatıl kesişme yerleri kalıp içinde bağlanır (Şekik 8). Etriye yerleri işaretlenir. 14 .1. Hatıl Donatısı Yığma yapılarda duvarların bağlantılarını sağlamak amacıyla hatıl yapılır. Şekil 7: Düşey ve yatay olarak yapılan hatıllar için donatı hazırlanır. Diğer hatıl donatıları üstünde etriye yerleri işaretlenir.5 m’ yi geçmesi durumunda hatıl yapılması zorunludur. Tuğla duvarlar için en az 4 adet 12 mm çaplı donatı kullanılır.1. Hatıl boyuna donatıları keserek hazır edilir. Etriyeler aynı hizada olacak şekilde tel ile diğer boyuna donatılara bağlanır (Şekil 7). Etriyeler hazırlanır. Etriyeleri bu iki donatıdan geçirilir. İşaretli olan yerlere etriyeler tel ile bağlanır. İki adet boyuna donatıyı demirci sehpası üstüne dengeli olarak yerleştirilir. Düşey hatıllar her 4 metrede bir yapılır. Taş duvarlarda en az 6 adet çapı 10 mm olan boyuna donatı kullanılır. Kalıba değecek yerlere pastaşı takılır.

Genel olarak döşemeler dal ve hurdi olarak çözümlenir. Bir tarafı boşlukta olan döşemeler konsol döşemelerdir. Etriyeler 20 cm ara ile bağlanır. Pilye donatıları devam eden döşemeye L/4 kadar uzatılır.6.2. Lento donatısı hazırlanırken. Kenar uzunlukları arasında en az iki kat fark var ise hurdi döşeme. Hurdi döşemelerde kısa doğrultuda bir düz bir pilye şeklinde bağlanır. Lento yüksekliği en az 20 cm yapılır.1. bunun dışındaki döşemeler dal döşemelerdir.1. Uzun kenar doğrultuda sadece düz donatı bağlanır. 15 . 1.Şekil 8: Hatılların köşe birleştirmesinde önerilen iki bağlama. Döşeme Donatısı Dört tarafı kirişlerle çevrili döşemeler ankastradır. Lento Donatısı Kapı ve pencere üstlerine boşluğu kapatmak için lento donatısı yapılır. Lento her iki ucu duvar üstüne açıklığın %15 ya da en az 20 cm kadar binmelidir. 1. kolon ve hatıl donatısı hazırlama işlem basamakları aynen uygulanır.2.5.

Pilyeler devam eden döşemenin L/4’ ü kadar uzatılır. Her iki doğrultu donatıları bir düz bir pilye olarak bağlanır. Hurdiye kısa kenarda bir düz bir pilye olarak sıralanır. Döşeme orta bölgesinde daima altta kalacak olan donatılar tel ile proje ölçüsünde bağlanır. Başlangıçta donatıların uçları kancalı olmasına. Uzun kenarda sadece düz donatılar vardır. İki adet demir bükme anahtarı ile pilyeler proje ölçüsünden 45 derece bükülür. Dal döşemede pilyeler her iki doğrultuda bağlanır. Belli aralıklarla kalıp tarafına pastaşı takılır (Resim 11). Resim 12: Dal döşeme donatısı Döşeme çift yönlü çalıştığı için pilyeler iki yönlü döşenerek bağlanır (Resim 12). 16 . Döşeme düz donatıları kesilerek bir uçları kancalı olarak hazırlanır. Diğer doğrultuda sadece düz donatı sıralanır. Bu haliyle birbiriyle kesişen donatılar tel ile bağlanır. pilyelerin diğer döşemeye L/4 kadar devam etmesine dikkat edilir. Pilye donatıları da aynı şekilde hazırlanır. Dal döşemede her iki yöne bir düz bir pilye olarak donatılar sıralanır.Resim 11: Hurdi döşeme donatısı Hurdi döşemede kiriş başlangıçlarına bütün donatılar 90º kancalı bağlanır.

Esas donatı üste bağlanır. Konsolun bağlı olduğu döşemelere bütün donatılar L/4 kadar uzanır (Şekil 9). 17 .Şekil 9: Konsol döşeme donatısı Konsol döşemelerde ilave olarak şapo donatıları yerleştirilir.

Bütün döşemelerin pilyeleri komşu döşemeye L/4 kadar devam eder (Resim 13). Döşeme altında tesisat kanalları oluşturmak için tek ya da iki yönlü dişli döşemelerde de aynı donatı uygulanır. Dişli döşemelerde diş olarak yapılan çıkıntılara kiriş donatısı gibi donatılar yerleştirilir.Resim 13: Devamlı döşeme donatısı Devamlı döşemeler aynı seviyede birden fazla olan döşemelerdir. Dişli döşemelere nervürlü döşeme de denir (Şekil 10). Aynı donatı uygulaması kirişsiz en az 15 cm kalınlığındaki mantar döşemelerde de aynı şekilde bağlanır. 18 .

Şekil 10: Dişli döşemeler ve mantar döşemeler 19 .

Kalınlıkları 25 cm’ den az olmaz. Kalıplıda kısa kenar yönünde bloklar yerleştirildikten sonra donatılar küçük hatıl donatısı şeklinde aralıklı konur ve uzun kenar yönündeki bağlantı donatılarıyla bağlanır. Perde uç elamanları etriyeli olur. Kalıpsız asmolende donatılı bloklar önce üretilir. 20 . kısa doğrultuda kiriş donatılara bağlanır ve beton dökülür (Şekil 11). 1. Etriye ve çirozlar en fazla 20 cm ara ile bağlanır.2. Perde Donatısı Perde duvarlar kot altı yapılarında ve çevirme duvarları yapımında kullanılır. Perde uçlarına 30 cm’ den az olmamak üzere perde boyunun % 10 kadar perde uç elamanı düzenlenir.1.Şekil 11: Asmolen döşemelerdeki donatılar Döşeme çeşitlerinden asmolen döşemeler kalıplı ve kalıpsız olarak iki şekilde yapılır.7. Boyuna ve enine donatıları en az 25 cm ara ile bağlanır.

Enine ve boyuna donatılar hazırlanır. Yatay donatılara proje ölçüsünde dik olan diğer donatılar tel ile bağlanır. Resim 14: Kolon ve perde duvarlar da kullanılan deprem çirozları Resim 15: Perde donatıların bağlanması 21 . Kolonlar arasına perde donatısı bağlanacak ise önce yatay donatılar proje ölçüsünde bağlanır. Perde filizi yok yalnız perde yapılacaksa perde donatı alt uçları 90º kıvrılı yere basacak şekilde olur.15 ve 16). Perde uç donatıları demirci sehpasında etriyeli olarak hazırlanır.Temelde kolon filizinin aynısı perde filizi olur. Bağlama işlemi tamamlandıktan sonra kritik yükseklikte 10 diğer taraflarda 4 adet (m2) deprem çirozları bağlanır. Bağlama işlemi aynı anda en az iki kişi tarafında yapılır. Kalıp taraflarındaki donatılara pastaşı takılır(Resim 14.

Resim 16: Çirozların bağlanılmış hali 1. Projesine göre donatılar kalıp içinde bağlanır. Sahanlık donatıları hazırlanır. Merdiven Donatısı Merdivenler tek parça olarak üretilir. Merdiven kolu enine donatıları hazırlanır. Kirişli ya da kirişsiz olarak yapılır. Merdiven sahanlık pilyeleri ile kol pilyeleri hazırlanır. Resim 17 Kirişsiz merdiven kolundaki donatılar 22 . Bükülme sonrası üst donatılar tel ile yerinde kesişme yerlerinden bağlanır (Resim 17). Merdiven esas donatıları kol boyunca çalışır.1.8.2. Pilyeler iki demir bükme anahtarı ile kalıp içinde bükülür.

Donatının Kullanıldığı Yerler 1. Radye temellerde. Temeller üzerine gelen yüke ve altındaki zeminin durumuna göre seçilir. Temel donatıları.3. İçinde donatıların bulunduğu temeller betonarme temellerdir. Bu yüzden temeller çok sağlam olmalıdır.1. Münferit temellerde.1.3. Resim 18: Münferit ve mütemadi temellerde kullanılır GROBETON BLOKAJ ZEMİN TEMEL DUVARI TEMEL PABUCU Şekil 12: Temelin betonarme pabuç ve hatıllarında temel donatısı kullanılır 23 . Temel Donatısı Yapıların yükünü temeller taşıyarak altındaki zemine iletirler.1.1. Mütemadi temelde. kullanılır (Resim 18 ve şekil 12).

24 .4.3. 1. Döşeme Donatısı Betonarme yapılar katlardan meydana gelir. binaların sığınağını çevreleyen duvarlar ve asansör boşluğunu çevreleyen duvarlar perde duvar şeklinde yapılır. 1. 1. Kiriş Donatısı Yapılar katlardan meydana gelir. Kirişlerin içinde kiriş donatısı bulunur. Dişli döşemelerde.1. Yatay durumdaki betonarme elamanları ve üzerindeki ağırlıkları kolonlara kirişler iletir. Lento Donatısı Yığma yapılarda sadece kapı ve pencere üstünü kapatmak için lento yapılır. 1. Mantar döşemelerde.1. Katlarda yatay betonarme tablalardan oluşur. Kolonun yatay donatıları etriyeli ya da fretli olarak yapılırlar.3.7.1. Kolon Donatısı Yapıların yüklerini yukarıdan aşağıya güvenli olarak kolonlar taşır. Asmolen döşemelerde döşeme donatısı kullanılır.1.6. Perde Donatısı Yeraltı tesisat kanalları. Bu hatıl içinde hatıl donatısı kullanılır.3.3. Bu yatay yapı elamanları döşemedir.3. Yapıdaki kolonlarda kolon donatısı kullanılır. Kirişler taşıdıkları yükleri döşemelerden alır. Konsol döşemelerde. Donatıları bir arada tutması için çiroz kullanılır.1.3.1. Döşemelerin kenarlarında ve kolonların birbirine bağlantılarında kiriş kullanılır. içinde esas demirler ile onların dağılmasını engelleyen yatay donatıdan meydana gelir. Devamlı döşemelerde.1 3 2. Bu lento için de lento donatısı kullanılır.5. Hatıl Donatısı Yığma yapıların kapı ve pencere üstünde ya da kat yüksekliğinin bittiği yerde betonarme hatıl olur. Bu perde duvarların içinde perde donatısı kullanılır. 1. Ankastre döşemelerde. Kolonlar.

1.1. Şekil 13: Kirişli ya da kirişsiz merdivenlerde 25 .3. Betonarme merdivenlerde merdiven donatısı kullanılır (Şekil 13). Merdiven Donatısı Yapıların katlar arasında ulaşımı merdivenler sağlar.8.

1.2. Yarım bağlama Yarım çapraz bağlama Köşede atkılı tam bağlama 26 Tam bağlama . Yarım bağlama. Ayrıca üst üste ve yan yana gelen bütün donatılar tel ile bağlanır. yarım çapraz bağlama.1. Bazı yapı elamanları önceden hatta atölyede hazırlanabilir. Özel demirci kerpeteni kullanılmalıdır. Donatıları Bağlama Betonarme yapı elamanların inşasında önce kalıp yapılır. 1.75 mm. Buradaki amaç beton içindeki donatının projedeki yerinde olmasıdır. Eldivensiz donatı bağlanmaz. Bağlama Kuralları Donatı bağlamaları kaynak ya da tel ile yapılır. Bunun dışında yerinde imalatlarda tel ile bağlama kullanılır.1 mm kalınlığındaki teller kullanılır. Daha sonra donatı yerleştirilir. tam bağlama. Donatıların kesiştiği bütün yerler arada boşluk oluşmadan bağlanmalıdır. Kaynak ile bağlama işlemi atölyelerde uygulanan seri bir yöntemdir. Üst üste ve yan yana geldiklerinde en az 40ø kadar bağlanmalıdır. Donatılar biribirleri ile kesiştikleri yerlerden bağlanır. tam çapraz bağlama ve köşede atkılı bağlama (Şekil 14). Tel ile donatının bağlanması uygulama yerine göre değişir. Donatı projeye bakılarak oradaki ölçü ve şekillerinde yerleştirilir.2. Bağlama Yapılışı Donatının tel ile bağlanması değişik şekillerde yapılmaktadır. Kalıp içinde bağlanamayacak donatılar yerine yerleştirilmeden dışarıda bağlanmalıdır. En son beton dökülür. Donatılar projedeki ölçüsünde olmalıdır.2.2. Hasır donatı ve tünel kalıp sistemi için üretilen donatılar için kaynak tercih edilir.1. Bağlama teli olarak 0.

Tam çapraz bağlama Şekil 14: Donatı bağlama çeşitleri 27 .

28 .5 – 5 cm olarak düşünülmelidir. Beton dökülünce yerine göre donatı 1.1. Bunun için donatının dışarıdan görünmesi önlenir.5 ) Şekil 15: Pastaşı Resim 19: Donatının kalıp tarafında pastaşı olmalıdır. Eğer asit suyu etkili bir bölge ise bu 2. Pas taşı kalıba yakın donatılara donatı ağırlına göre 50 – 100 cm ara ile takılır (Şekil 15 Resim 19). Pas Taşı Donatının beton içinde paslanmaması esastır.2. Pas payını en iyi pas taşı ile elde ederiz. pa sp ay ı(2 .3.5 – 2 cm içeride kalmalıdır. Bu ancak pas payı elde edilmesiyle olur.

Demir bükme ile etriyeleri hazırlayınız.5 cm paspayı hesabına göre etriye boyunu hesaplayınız. İşaretli yerlerden etriyeleri bağlayınız. Donatı üzerini her zaman yanınızda hazır olan tebeşirlerle işaretleyiniz. dikkatli ve düzenli olunuz. Tam bağlama yöntemini uygulayarak bağlama yapınız. 20 cm aralıklı olarak da etriye kullanılacaktır. İş güvenliğinin önce geldiğini her işlem öncesi unutmayınız. Kerpeten kullanarak kesişen donatıların bağlama öncesi tel ile boşluğunu alınız. Boşluğu alınmış demirleri öğrendiğiniz yöntemlerle bağlayınız. Demirci sehpası hazırlayarak iki boyuna donatıyı üstüne bırakınız. Köşede atkılı tam bağlama yöntemi uygulayarak bağlama yapınız. Bağlama öncesi bağlama telinin iki ucunu demir aralarında boşluk kalmayacak şekilde kendinize çekiniz. Yarım bağlama yöntemini uygulayarak bağlama yapınız. Tam çapraz bağlama yöntemini uygulayarak bağlama yapınız. 29 . Kerpeteni kullanarak iki donatıyı tel ile bağlayınız. Yarım çapraz bağlama yöntemini uygulayarak bağlama yapınız. 1. Sehpa üstündeki boyuna donatıları yan yana getirerek tebeşir ile 20 cm ara ile etriye yerlerini işaretleyiniz.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları (20 / 20 / 200 cm hatıl içine 4 adet 12’ lik boyuna donatı. Öneriler Bu işlemler sırasında iş elbiseli.) 12’lik demirleri yerinde tebeşir ile işaretleyerek kesiniz. Bağlama telini işlem öncesi yeteri kadar hazır layınız. Etriyeleri kesiniz. İki boyuna demirlere bağlanmış etriyeleri sehpa üstünde 180 derece çevirerek diğer boyuna donatıların bağlamasını yapınız. Etriyeleri sehpa üstündeki donatılara geçiriniz. eldivenli.

1. 7.5 – 2 cm olarak bırakılır. Betonarme binaların taşıyıcı elamanların hepsinde donatı vardır. Asit suyu etkisindeki bölgede pas payı 2. 8. Donatı betonun içindeki demirdir.5 – 5 cm. Pilyeleri bağlama anında bükülür. 30 . Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 3. 2. Döşeme donatılarının tamamı yerinde bağlanır. Kesişen donatıları çapraz tek şekilde bağlamaya yarım bağlama denir. Betonun içindeki donatıyı pas payı gizlemektedir. 6. Etriye ana donatıları sabitlemek için kullanılan enine donatıdır.OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz. 10. 5. Merdiven donatıları yerinde kirişli ve kirişsiz olarak bağlanır. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Kolonlarda donatı filiz boylar 40-50Ø uzunluğunda olmalıdır. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. bunun dışında 1. Pas payını pas taşları ile elde edebiliriz. 4.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 9.

Kolon kalıbı. Kazanmış olduğunuz bilgi ve deneyimleri arkadaş gurubunuz ile paylaşınız. Beton prizini alıncaya kadar kalıp betonarme elamanı tutar.1. perde duvar ve betonarme çatılara kalıp yapılmalıdır.1. Tanımı Betonarme yapı elemanları projedeki ölçüsünde olmalıdır. Sıralarsak. Kiriş-döşeme kalıbı. merdiven. Hatıl ve lento kalıbı. DONATIYI KALIBA YERLEŞTİRME 2. Proje ölçülerinde olmasını kalıplar sağlar.ÖĞRENME FAALİYETİ–2 AMAÇ Uygun ortam sağlandığında kolon. temel. Kalıp betonun ağırlığını taşıyabilecek sağlamlıkta olur. kiriş. Donatı yerleştirildikten sonra hangi bağlamaların yapılacağını bileceksiniz. Betonarme Kalıplar 2. perde duvar ve merdiven kalıbını proje üzerinden tanıyacaksınız. döşeme. kiriş. yapım ve söküm işlemlerini gözlemlemelisiniz. 2. kolon.1. döşeme. Temel kalıbı. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlar olmalıdır: Bir inşaat alanında. Perde duvar kalıbı. Kalıba donatı yerleştirildikten sonra devam eden işlemleri. İçine donatı yerleştirilen taşıyıcı yapı elemanlarına kalıp yapılır. Bu işlemleri yapan kişilerden ön bilgi almanız gerekir. Merdiven kalıbı. temel. diğer betonarme elamana bağlama için yapılanları izlemelisiniz. 31 . Betonun ağırlığını kalıp taşır.

1. Kullanılan malzemeye göre. Klasik sistem: Az katlı binalarda kullanılır. iskele kısmı metal borulardan kullanılır (Resim 20). İkinci kısım kalıbı istenen yükseklikte tutan ve içindeki betonu prizini alıncaya kadar taşıyan iskeledir. Birinci kısım betonarme elamanın yüzeyini elde ettiğimiz bölümdür. Resim 20: Klasik sistem kalıp 32 .2.2. Ahşap Metal Plastik Yapım yöntem ve tekniklerine göre. Kaplama yüzeyler ahşap. Betonarme Kalıp Çeşitleri Betonarme kalıplar iki kısımdır.

Defalarca kullanılabilir (Resim 21.Resim 22). Resim 21: Çelik panolar Resim 22: Modüler kalıp iskelesi Tırmanır sistem: Daha çok perde kalıplarında kullanılır.Çelik pano ve modüler sistem: Yüksek katlı olmayan yapımlarda kullanılır. 33 . Paneller 75 x 250 cm boyutlarında yukarı doğru inşa edilecek yapılarda kullanılır (Resim 23).

Resim 23: Klasik sistem kalıp Kayar sistem: Tek taraflı yüksekliği 240 cm. genişlikleri 2–4 m arasındaki panellerden oluşur (Resim 24). Resim 24: Kayar sistem kalıp 34 .

Resim 25: Tünel kalıp sistem 35 .Tünel sistem: Seri. sağlam ve devamlı yapılacak olan inşaatlarda kullanılır (Resim 25).

betonarme yapı elamanının yüzeyini elde etmemizi sağlar. Kalıp iskelesi. suni tahta ve metal türündeki malzemelerden elde edilir. çapraz kuşaklar ve kamalardan meydana gelir. yerine dökülmüş betonun ağırlığını beton prizini alıncaya kadar taşır. kirişler. Kalıp iskelesi dikme (ayarlı metal boru). Doğal tahta. 36 . Biz bu işleme kürleme deriz.Kalıpsız sistem: Asmolen döşeme yapımında kullanılır (Resim 26). Beton dayanımına ulaşınca kalıp iskelesi sökülür. Kalıp kaplaması. Beton prizini alıncaya kadar sulanır. Resim 26: Kalıpsız sistem Bütün kalıp sistemlerinin kendi içinde iki bölümü vardır.

Kalıp yapılırken önce görünen yan yüzeyler yapılır.3.1. çokgen ve daire kesitli olur.3. Kanatlar 50–100 cm aralıklarla kuşak takviye yapılır. Resim 27: Temel kalıbı 2.1. Kalıp yapımında kanatlar oluşturulur.2. Betonarme Kalıp Kullanıldığı Yerler 2.3. Yükseklikleri ve görülen yüzleri azdır. Daire kesitli kolon kalıbı yapmak için yuvarlak kuşak kalıplara içten çıtalar çakılır (Resim 28). Temel Kalıpları Yapıyı temele oturtan en basit kalıplardır. dikdörtgen. Resim 28: Kolon kalıbı 37 .1. Kolon Kalıpları Kare. Yan tahtaların üst ve altından açılmaları önlemek için destek kirişleri çakılır (Resim 27). Tahtalar birbirine çivi ile tutturulur.1.2.

Bu kirişler 100–150 cm aralıklı dikmeler ile taşınır. Resim 29: Kiriş kalıbı 2. Payanda.3. Kiriş Kalıbı Kiriş kalıpları döşemelerle birlikte yapılır. Kiriş kalıpları üst başlıklı 10/10 cm kesitli dikmelerle desteklenir.2. Kalıp yan tahtaları belli aralıklı klapalar ve destek kirişleri ile yerine çivi ile çakılır (Resim 29). çapraz. Kalıp derinliği daha fazla tutulur. IZGARA KİRİŞLERİ PAYANDA KLAPA DÖŞEME KAPLAMASI DESTEK ESAS KİRİŞ ÇAPRAZ DİKME KUŞAK KAMA Şekil 16: Döşeme kalıbı 38 .1. Bu dikmeler arasında 100 cm mesafe olur. Döşeme kalıpları düz. dişli ve mantar olmak üzere üç değişik şekilde yapılır (Şekil 16).3. Döşeme asmolen yapılacaksa aralıklı ve aralıksız bloklar dizilir. destek kalıbın diğer kullanılan elamanlarıdır.3.4. kirişli.1. Döşeme kalıpları Döşeme tahtaları ortalama 50 cm aralıklı ızgaraların üzerine çakılır. Izgaraların altında 100 cm ara ile 5/10 kirişlere oturtulur.

KAPLAMA TAHTASI DESTEK KUŞAK DESTEK DİKMESİ YASTIK GROBETON BLOKAJ Şekil 17: Perde duvar kalıbı 39 .2. Perde Duvar Kalıpları Bina temel duvarlarında ve istinat duvarlarda perde duvar kalıbı yapılır. Kuşaklara dik 150 cm ara ile dikmeler çakılarak payanda ile desteklenir (Şekil 17 ve 18).3. Tahta kaplaması yönüne dik 50–100 cm aralıklı 5/10 kuşaklara çivilenir.5.1.

Şekil 19: Lento kalıbı 40 .20).6.3.Şekil 18: İstinat duvarı kalıbı 2. Lento Kalıpları Kapı ve pencere üst kısımları lento ile kapatılır. Bunun için dişli ya da düz kullanılan doğrama özelliğine göre lento kalıbı yapılır (Şekil 19.1.

Şekil 20: Lento kalıbı görünüşü 2.1.8.3. Merdiven Kalıpları Alt döşemede bırakılan donatı filizleri merdiven donatılarına bağlanır. TAHTASI KAMA DESTEK KİRİŞİ DİKME KUŞAK Şekil 21: Merdiven kalıbı 41 . Duvar kalınlığı kadar belli aralıklarla takozlar bırakılır ve bu takozlara tutturulan yan kanatlar üstten gergi teli ile gerdirilir. GERGİ KENAR TAHTASI RIHT KLAPASI RIHT TAHTASI KİRİŞ TABAN KAP.7. Hatıl Kalıbı Yükselen duvar üstüne tek parça yatay ve dikey olarak yapılır. 2.3. Döşeme ve kiriş kalıbı yapımında olduğu gibi merdiven altında aynı işlem merdiven eğimine göre yapılır. Eğimli yüzeye yükseklik ortalama 16 cm olacak şekilde rıht tahtası çakılır (Şekil 219.1.

Temel esas donatılar her iki yönde kalıp içinde yerleştirilir. Etriye sıklaştırmaları kirişin her iki tarafında 2H kadarki bölgede 50 – 150 mm aralıkla yapılır. Daralan kolonlardaki donatı. 2. Yerine yerleştirirken pilyelerin proje ölçüsünde olmasına çok dikkat edilir. Temel donatıları yerleştirilmeden zemin kum ya da beton ile kaplanmalıdır. kiriş. Donatıların kesiştiği her yer tel ile bağlanır. Döşeme ve kiriş donatıları birlikte yapıldıkları için donatıları da birlikte yerleştirilir. Uygulanacak olan temel çeşidine göre donatılar yerinde ya da önceden hazırlanır. Perde duvarların kritik yüksekliğince m²’ sinde 10 çiroz olmalıdır.1. Deprem çirozları 5–10 cm aralıkla yerleştirilir. Donatılarla ilgili diğer kurallar TS 500 ve deprem yönetmeliğinde açıklanmıştır. Kolon donatıları kolon kalıbı açık bir kenarından yerleştirilir. Perde duvarların kritik yüksekliği dışında m²’ sinde 4 çiroz olmalıdır.Temel Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi Kalıbı bitirilmiş temele donatı yerleştirilir. Kolon ve perde duvarlar beraber yapıldığında donatıları da beraber yerleştirilir.3. Donatıyı Kalıba Yerleştirme Kuralları Donatılar kancaları yapıldıktan sonra kalıba yerleştirilir.2. Kiriş donatıların kancaları 90º ve 12ø cm’ den fazla yapılır. Donatıların tamamında 10ø cm boyunda kanca yapılır. Temel donatıları yerleştirildikten sonra kolon filiz donatıları yerleştirilir (Resim 30). Kalıp köşelerindeki donatılara pas taşı takılarak kalıba yerleştirilir. Aynı işlem boyuna donatının 1/6 dan fazla eğim ile bükülür. Ya da döşeme. Donatının Kalıba Yerleştirilmesi 2. Merdiven donatıları ile döşemelere bağlantıyı sağlayacak filizler zamanında bırakılmalıdır. Döşemelerde köşe tablalarda şapo (ilave) donatı yerleştirilir. merdiven kalıpları ve donatıları birlikte yerleştirilir. Temel donatıları bitirildikten sonra kolon filiz donatıları proje akslarına göre yerleştirilmelidir.2. Temelde perde duvar varsa onlarında filizleri yerleştirilir. kiriş içine 12ø cm kadar bükülür.3. 42 .

Resim 30: Temel kalıbına donatı yerleşimi 2. Kalıbın geniş tarafından yerleştirilen donatılar alttaki filizlere bağlanır. Bir kenarı açık kolon kalıpları donatı içine yerleştirildikten sonra kapatılır. Resim 31: Perde duvar tel bağlama 2.3. asansör çevresi ya da tünel kalıp sistemlerinde uygulanır. Donatılar dışarıda ya da yerinde hazırlanabilir (Resim 31).3.2. Köşe donatılarına pas taşı takılır (Resim 32). Perde duvarlardaki donatılar yatay ve dikey olarak bütün kesişmeler tel ile bağlanır.3. Kolon Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi Kolon kalıbının üç kenarı bitirilir. 43 . Donatılar dışarıda hazırlanır. Kalıbın bir tarafı bitirildikten sonra donatı yerleştirilir. Betonarme Perde Duvar Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi Betonarme perde duvarlar temelde.

Merdiven donatıları döşeme bağlantıları ile birlikte yerleştirilir (Resim 33).4. Kiriş donatıları kolon filizleri üstüne bağlanır. Döşeme donatıları kiriş donatıları üstünde yerleştirilir. Kiriş donatıları dışarıda hazırlandıktan sonra yerine yerleştirilir.3. 44 . Kiriş-Döşeme Donatısını Kalıba Yerleştirme Kalıp yapıldıktan sonra önce kiriş donatıları yerleştirilir.Resim 32: Kalıp içinde kolon donatısı 2.

Resim 34: Kalıp içinde sahanlık donatıları 45 .Resim 33: Kalıp içinde kiriş ve donatı kalıbı 2.5. Merdivenin bütün donatıları kalıp içinde yerleştirilerek bağlanır (Resim 34). Merdiven Donatısını Kalıba Yerleştirme Merdiven kalıbı bitirildikten sonra donatıları yerleştirilir.3. Donatı merdiven başlama ve bitişindeki döşemelerin donatısına bağlanır.

Temel kalıbı içinde donatısını bağlayınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Temel. kiriş. döşeme. merdiven ve perde duvar kalıplarını proje üzerinde seçiniz. baret ve tabanı kalın bir ayakkabı kullanınız. Bağlama yaptığınız donatıları. Döşeme donatılarının pilyelerini demir düzeltme anahtarı ile kırınız. Ucu keskin iyi bir demirci kerpeteni kullanınız. kolon. Perde duvar kalıbı içine donatılarını yerleştiriniz. İlave (şapo) donatılarını yerlerinde kullanınız. 46 . Öneriler Bu işlemleri yaparken iş önlüğü. Kiriş ve döşeme kalıbına donatıları yerleştiriniz. eldiven. Deprem çirozlarını yerinde bağlayınız. Kenetleme boyunu 40ø cm’ den fazla uygulayınız. Donatıları yerleştirirken pas payı için pas taşını doğru kullanınız. Kolon donatısını kalıba yerleştiriniz. boşluklarını aldıktan sonra bağlayınız. Merdiven kalıbı içinde donatıları bağlayınız.

47 . 10. Döşemedeki donatılar bir düz. Kiriş ve döşemelerin donatıları beraber bağlanmaz. 2. 5. Kolonlar sıklaştırma yerlerinde en az 5 cm yapılır. kalıbı içinde ve kancaları içe dönük olarak bağlanmalıdır. 9. 3. 4. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. Merdiven donatıları başlama ve çıkış hattı sonunda her zaman sahanlık döşemelerine bağlanır. Kirişlerin sıklaştırma bölgesi 2H her iki tarafta 5–15 cm arasında sıklaştırma olarak uygulanır.OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Aşağıdaki cümleleri doğru ve ya yanlış olarak değerlendiriniz. Temel donatıları. Kolon içinde deprem çirozları 50 cm ara ile yerleştirilir. 6. bir pilye sıralı olarak bağlanır. Temel içine yerleştirilen kolon filizleri en az 10ø cm olmalıdır. Kiriş donatılarının kenetlenme ve kolon ile bağlantı yerleri kalıp içinde yapılır. 8. Perde duvar kalıpları 150 cm arayla dikme çakılarak payanda ile desteklenir. 7. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 1. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.

Kolon içindeki donatıları bilir. 48 . Temelden yükselen perde.ÖĞRENME FAALİYETİ–3 ÖĞRENME FAALİYETİ–3 AMAÇ Uygun ortam sağlandığında kerpeten kullanarak. Temel projesinden temele ait pilye ve etriyeler yerinde bağlanamadığı zaman dışarıda bağlanarak sonradan yerine yerleştirilir. Kazanmış olduğunuz bilgi ve deneyimleri arkadaş gurubunuz ile paylaşınız. tebeşir. kiriş donatılarına döşeme donatılarını bağlama. Temel donatısı bitirilince kolon için hazırlanan filizler bağlanır. duvar ve kolon filizlerini. kalıp üzerinde donatıları bağlayacaksınız. Temel düz donatıları ölçüsünde kesilip yerinde tel ile bağlanır. Bu donatıları proje üzerinden gösterebileceksiniz. eldiven. demirci makası kullanılmalıdır. Perde duvar varsa onlar içinde filiz donatılar en az 40ø boyunda bağlanır. Döşeme içindeki donatıları bilir. Merdiven ve perde duvar içindeki donatıları bilir. merdiven donatılarını döşeme ve kiriş donatılara bağlama işlemlerini ve bunların işlem sıralarını yapabileceksiniz. 3. Bunun için temel çeşitlerini ve içindeki donatıları bilecektir. Aynı şekilde merdiven kalıbı üzerine donatı bağlayan işcileri gözlemleyiniz. Öğrenci betonarme yapı elamanları için donatıları hazırlar. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlar olmalıdır: Temel kalıbı bitirilmiş bir inşaatta beton dökümüne kadar olan aşamaları gözlemleyiniz. temel donatılarına kolon donatılarını bağlama. Bunun için tabanı kalın bir ayakkabı.1. Temel–Kolon Bağlantıları Betonarme temellerin içindeki donatılar dışarıda hazırlanır. Kalıp dışında donatı hazırlayabilecek. Bunun için tel ile bağlama çeşitlerini uygulayacaksınız. kolon donatılarına kiriş donatılarını bağlama. Kiriş içindeki donatıları bilir.DONATIYI BAĞLAMA 3. Yerleştirme işleminde mutlaka pastaşı kullanılmalıdır. kolon ve perde duvar donatılarının yapılışı ve bağlanışını gözlemleyiniz. Kolon donatılarına kiriş donatılarının bağlanışını gözlemleyiniz. demirci kerpeteni. Araştırma bölümünde yapılması gereken gözlemi yaparak beceri kazanacaktır. Kiriş donatılarını döşemelere bağlayan demirci işcilerini gözlemleyiniz.

Kolon donatıları temelden gelen kolon filizlerine bağlanır. Devam eden kirişlerde pilyeler diğer kirişe devam ettirildikten sonra etriyesi bağlanır (Resim36). Bunun için tabanı kalın bir ayakkabı. montaj demir.Resim 35: Temelde kolonları bağlayacak kolon filizleri 3. pilye ve etriyeler dışarıda kesilip sehpada hazırlanır.2. Kiriş donatılarındaki esas demir. demirci kerpedeni. Kolon esas donatıları ve etriyeleri ölçüsünde kesilip demirci sehpasında hazırlanır. Resim 36: Kolon ile kiriş bağlantı yeri 49 . tebeşir. Demirci sehpasında donatılar bağlanır. Sonradan kalıbına yerleştirilir. eldiven. Yerine yerleştirildikten sonra doğru bir paspayı için pas taşı kullanılır. demirci makası kullanılır. Kolon-Kiriş Bağlantıları Betonarme kolonların içindeki donatılar dışarıda hazırlanır.

Döşeme düz donatıları aralarında pilye olmalıdır. Sahanlık döşemesi (kiriş döşemedeki bağlantı ile) yapıldıktan sonra merdiven kollarının donatıları buralara bağlanır. Döşeme kenarlarındaki kirişlere tel ile bağlama yapılır (Resim 37). Bütün donatılar döşeme üzerinde hazırlanır. Kıvrılmalar demir düzeltme anahtarı ile yapılır.3. Düz donatılar döşemenin her iki yönünde bağlanır. Merdiven Döşeme Kiriş Bağlantıları Döşeme kiriş bağlantılarından bir tanesi de merdiven sahanlığıdır. Pilye donatıları 45º ve projedeki yerinden kıvrılır. Pilye donatıları kenarlardan ve komşu döşemelere üstten devam eder.3. Döşemelerden gelen düz donatılar kiriş içinde döşeme kalınlığının altında olacak şekilde bağlanır. Resim 38: Klasik sistem kalıp 50 . Kiriş Döşeme Bağlantıları Kiriş donatılarına döşemeden gelen donatılar bağlanır.4. Resim 37: Kiriş ile döşeme donatılarının bağlanması 3. Merdiven düz ve pilye donatıları sahanlığın bağlı olduğu kirişe bağlanır (Resim 38). Her iki yönde donatılar kesiştikleri yerlerden tel ile bağlanır.

Pilyelerin üstte kalanları kiriş ve diğer döşeme üst donatıları ile bağlanır. Döşemeden merdiven için bırakılan filizlere donatıları bağlayınız. Yoksa merdiven sahanlığına ve ona bağlı kirişe bağlama işlemini yapınız. pilye ve etriyelerini hazırlayınız. Merdiven donatılarını hazırlayınız. Merdiven kolu için kiriş donatısı varsa merdiven donatılarını buna bağlayınız. Temel donatılarını bağlayınız. Kiriş donatılarını bağlayınız. Kiriş esas. Döşeme donatılarını hazırlayınız. Donatı ara ölçüleri projesine uygun olmalıdır. Çift yönlü donatıları kesiştikleri yerlerden bağlayınız. Bütün donatıları pas taşı ile eşit pas payında olmasını sağlamalısınız. Döşeme düz donatılarını kesişme yerlerinde tel ile bağlayınız. Temel pilyelerini kıvırınız ve bağlayınız. Öneriler Elbise ayakkabı ve eldiveni yapacağınız işe uygun seçmelisiniz. Temel içine kolon filizlerini hazırlayınız ve bağlayınız. Donatıları tel ile bağlamadan önce iki donatı arasındaki boşluğu almalı ve sonra teli kıvırmalısınız. Döşeme pilyelerinin demir düzeltme anahtarı ile kıvrılmasından sonra altta kalan yerler kesiştikleri yerlerden bağlanır. Kolon filizlerine kolon donatılarını bağlayınız. 51 .UYGULAMAUYU FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Temel donatılarını hazırlayınız. Kiriş donatılarını kolon donatılarına kalıp içinde bağlayınız. Kolon etriyelerini sıklaştırmalara dikkat ederek bağlayınız. Kıvırmaları demir düzeltme anahtarı ile yapmalısınız. Döşeme donatıları bir düz bir pilye olacak şekilde sıralayınız. montaj. Kolon donatılarını hazırlayınız. Donatıların birbirine değdiği yerlerde tel ile bağlamayı ihmal etmemelisiniz. Perde ve kolon donatılarında çiroz kullanmalısınız. Kullanacağınız kerpeden ve demirci makası keskin olmalıdır.

kolon ve döşemede D)Temel.denir. A) Kolondan B) Kirişten C)Döşemeden D)Perdeden ‘‘Pilye…………………. Kolonlarda ve perde duvarlarda çiroz kullanılır.’’ Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir..bulunur.OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Aşağıdaki soruların cevaplarını çoktan seçme. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. Kiriş. 52 . 7. 3.’’ Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. Döşeme donatıları alttan ve üstten olmak üzere bir düz ve bir pilye olarak bağlanır. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. ‘‘Beton ile donatı arasına ………………….’’ Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Aderans B) Pas taşı C) Pas payı D) Rötre ‘‘Temel üstüne yük …………………………gelir. Pas taşı nereye bırakılır? A)Temelde B)Merdiven B)Temel. temelde C)Kiriş ve döşemede 4. Temelde pilye yapılmaz. …………………ve ………………………. merdiven ve kirişte C)Kalıp etriye arasına D)Kalıba en yakın yere 2. Kolonlarda pilye yapılmaz. 10. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. 6. A)Kolon. Döşemede çiroz donatı kullanılır. 1. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. 9.ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE VE DEĞERLENDİRME A. 8. Etriye sıklaştırması döşemelerde yapılır. 5.

düğümlü. burulmalı ve halat çelikleri ayırabiliyor musunuz? Donatı çeliğinin yüzeyine nervür niçin yapılır? Biliyor musunuz? Donatı bağlama çeşitlerinden farklı üç tanesini yapabiliyor musunuz? Aynı bağlama çeşidinin kullanılmasının sakıncalarını biliyor musunuz? Pas taşını doğru yerde kullandınız mı? Betonarme kalıplara donatıyı yerleştirip bağladınız mı? Temel donatısını doğru yerleştirip bağladınız mı? Kolon donatısını doğru yerleştirip bağladınız mı? Perde duvar donatısını doğru bağladınız mı? Kiriş donatılarını doğru bağlayabiliyormu sunuz? Döşeme donatılarını doğru yerleştirip bağlayabiliyor musunuz? Merdiven donatılarını.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME) Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kıstaslara göre değerlendiriniz. tebrik ederiz. Modülü tamamladınız. 53 . yerleştirip doğru olarak bağlayabiliyor musunuz? Betonarme elamanların birbirine bağlanmasını uyguladınızmı? Temel donatı filizlerine kolon donatılarını bağladınızmı? Kolon filizlerine kiriş donatılarını doğru bağladınız mı? Kiriş donatılarıyla beraber döşeme donatılarını doğru bağlayabiliyor musunuz? Merdiven donatılarını. bağlanacağı mesnetlere doğru olarak yerleştirip bağlayabiliyor musunuz? Evet Hayır DEĞERLENDİRME Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Donatı sehpalarını hazırlama Donatı sehpasını doğru kullandınız mı? Donatı kıvırma kolunu kullandınız mı? Donatı çeşitlerini seçebildiniz mi? Nervürlü. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D D D D D D D D D ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI 1 D 2 Y 3 D 4 Y 5 D 6 D 7 D 8 D 9 Y 10 D ÖĞRENME FAALİYETİ–3 CEVAP ANAHTARI 1 C 2 A 3 D 4 D 5 Y 6 D 7 D 8 Y 9 Y 10 D 54 .

İstanbul.KAYNAKÇA KAYNAKÇA OYMAEL Sabit Doç. Yapı bilgisi cilt I-II. yapıcılık iş ve İşlem Yaprakları. 1979 TAYMAZ Haydar. 2003 T. Yılmaz. Yapı Teknolojisi Ders Notları. Dr. M.S. Ankara. 2001 ARUNTAŞ. B. M:E:B. İstanbul. GÜTEF. Yapı Bilgisi Cilt III. Naim YAMAN. H. Köksal ÖZCAN.E. 500 TSE Ankara 2001 55 . 2003 ÖKSÜZOĞLU Halim. Ümit YEGÜL. Nazım DÜNDAR.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->