P. 1
İstatistik ve Olasılık Ders Notları

İstatistik ve Olasılık Ders Notları

|Views: 1,965|Likes:
Yayınlayan: Ender Büken

More info:

Published by: Ender Büken on Nov 30, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

I.

İSTATİSTİK VE OLASILIK
Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Müh. Bölümü

Ders Kitabı
Statistical analysis of Geological data (Koch G. S., ve Link, R. F., 1980. Dover Publications) A data-based approach to statistics (Iman, R. L., 1994) Basic statistics for Business and Economics (Lind, D. A., and Mason, R. D., 1997) İstatistik Analiz Metotları (Prof. Dr. Bilge Aloba)

1

DEĞERLENDİRME
Devam zorunlu (% 70) 2 Sınav (Ara vize + Final) Ödev Grup çalışması OK Ödev kopyalamak yasak

DERS PROGRAMI
Data toplama ve sunum şekilleri
• Örnek vs. Popülasyon kavramları • Data toplama teknikleri • Data sunum şekilleri
• • • • • Pasta diyagramlar Histogramlar Bar grafikler Kümülatif rölatif sıklık grafikleri Dağılım grafikleri (X-Y)

Dataların Değerlendirilmesi
Tarifsel istatistik
• Analitik ve analitik olmayan ortalamalar • standart sapma, varyans, standart hata, güvenilirlik aralığı vb…

2

DERS PROGRAMI devam
Olasılık ve Olasılık dağılımları (Probability density functions)
• • • • Binom Logaritmik Normal Poisson

Tahmin ve Hipotez testi
• t-test • z-testi • Varyans analizi (ANOVA)

Korelasyon ve Regresyon Linear regresyon Jeolojide örnekleme ve jeolojik datalardaki değişkenlik

İSTATİSTİK NEDİR?
İstatistik kısaca, data analizini kapsayan matematik biliminin alt bir dalıdır.
• Dataların toplanması, derlenmesi, özetlenmesi,sunumu, analizi ve aynı zamanda verilerden geçerli bir sonuç çıkarılması istatistik dalının başlıca ilgi alanlarıdır.

3

ve özetlemek için kullanılan prosedürler Tümevarımsal (Inferential) istatistik: örneklemeye dayanarak bir popülasyon hakkında bilgi elde etmek için kullanılan metotlar 4 . dataların değerlendirilmesinde ve analizinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.İSTATİSTİĞİN UYGULAMA ALANI İstatistiksel metotlar. modern yaşamın büyük bir alanında da. Japon ürünlerini dünyada popüler yapan kalite-kontrol tekniklerinin uygulanmasında Ozon tabakasındaki incelmenin tahmininde Nüfus sayımında TOP 40 hit listesinin belirlenmesinde Hava tahminlerinde TV reytinglerin belirlenmesinde Kişisel bilgisayarınızdaki parçaların performanslarının geliştirilmesinde Seçim tahminlerinde Risk analizinde Ve daha bir çok alanda……… İSTATİSTİK TÜRLERİ Tarifsel (Descriptive) istatistik: nümerik verileri derlemek. düzenlemek. Jeoloji’de olduğu gibi.

Kualitatif (Qualitative)Değişken : Nümerik olmayan değişkenlerdir. Miktar hakkında bilgi verir. nesneler. gibi) toplamını oluşturmakta. vb… 5 . Doğum yeri. Hesabınızdaki bakiye. göz rengi. sınıftaki öğrencilerin sayısı vb. Değişken Türleri Kantitatif (Quantitative) Değişken: Sayısal ölçekte ifade edilir.DATALARIN TOPLANMASI: Kavramlar Örnek (Sample) : İnceleme yapılan popülasyonun bir bölümü Popülasyon: Hakkında bilgi edinilmeye çalışılan birimlerin ( kişiler. deneysel sonuçlar. pilin ömrü. ırk. vb.

6 . Uygun örnekleme tekniği ve protokolü: Toplanan örneklerin incelenen popülasyonu tam anlamıyla yansıtması gerekmektedir.Değişkenlerin Sınıflandırılması DATA TOPLANMASI Örneklemeye geçmeden önce inceleme yapılan popülasyonun iyi bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Ürünlerin yok edilerek test edilişinden örnekleme tek başına yeterli olabilir. ÖRNEKLEME PLANININ AMAÇI Yüksek kalite: Toplanan verilerin doğruluk derecesi Savunabilirlik: Planın geçerliliği ile ilgili dokümantasyonun mevcut olması Tekrarlanabilirlik: Örnekleme planını takip ederek verilerin tekrar üretilebilmesi Temsil edici olması: İncelenen popülasyonu tamamıyla temsil etmesi Faydalı olması: Toplanan veriler planın amacına ulaşmasında kullanılabilir olması 7 .DATA TOPLANMASI Tüm popülasyonu incelemek (Sayım) yerine neden örneklemeyi kullanıyoruz? Düşük maliyet Zaman Dikkatlice alınmış örnekler bazı durumlarda bir sayım’dan daha doğru bilgi verebilir. Bazı durumlarda imkansız olabilir.

lokasyonu. Örneklerin sayısı. ÖRNEKLEME ŞEKİLLERİ Rasgele (Random): Her örneğin aynı sayıdaki gözlemde eşit olasılıkla olarak seçilebilmesi Sistematik: Karara dayalı (Judgemental): 8 . Bunu sağlamak için uygun bir örnekleme stratejisi belirlemek gerekmektedir.ÖRNEKLEME PLANI Örnekleme planının hazırlanışında örneklerin nerede ve ne zaman alınacağına karar vermek gerekmektedir. ve zamanı örnekleme bütçesini aşmadan istatistiksel olarak geçerli bir örnek almaya yeterli olmalıdır.

Tüm toplanan örneklerde bir tane ortak özellik bulunmakta: örneklerin hiçbirisinin tamamıyla tüm popülasyonu temsil etmemesi Dolayısıyla. örneklemeye dayalı tahminler ile popülasyonun gerçek karakteristiği arasında daima farklılık olacaktır.ÖRNEKLEME ŞEKİLLERİNE BİR ÖRNEK Karara dayalı Rasgele Sistematik Örnekleme Hatası (Sampling Error) İstatistiksel anlamda hatadan ziyade örneklerin birbirlerinden olan doğal değişkenliklerini temsil etmektedir. 9 .

10 .VERİ GRAFİKLEME TÜRLERİ Pasta diyagramlar (Pie Charts) Bar grafikler Histogramlar Kartezyen (X-Y) grafikleri Frekans Dağılım grafikleri Pasta Diyagramlar Farklı yada kantitatif dataların oran yada yüzde şekilde sunulmasında kullanılır.

BAR GRAFİKLERİ Düşey bar grafikleri:Üniversite mezunu erkek ve bayanların yaş gruplarına göre gelir dağılımını gösteren bar grafiklerine bir örnek 11 .

VERİLERİN ORGANİZE EDİLMESİ VE SUNULMASI 12 .X-Y GRAFİKLERİ II.

elde edilen bilgileri bir vasıf veya vasıflar bakımından çeşitli şıklara ayırarak aynı şıkkı ait birimleri kümeler halinde bir araya getirme işlemine denir.Tasnif Bir kitlenin veya grubun özelliklerine göre yapısını ortaya çıkarabilmek amacıyla. Veri sayısının sınırlı olduğu durumlarda uygulanabilir. Tasnif’e örnek: 100 kişilik bir sınıftaki öğrencileri yaş vasfına göre tasnif edersek 13 .

Gruplama Eğer tasnif edilecek veri sayısı çok fazla ise bunları tasnif yoluyla kümelere ayırmak mümkün olsa bile anlamlı ve işlemlere elverişli olmayabilir. Gruplamaya örnek: Dünyadaki 29 en büyük şehir nüfus itibariyle gruplanarak bir frekans dağılımı veya bölünmesi şeklinde ifade edilebilir. yani gruplamaya başvurulabilir. Böyle durumlarda bir vasfın birbirine yakın olan şıklarını gruplar halinde toplamaya. 14 .

Gruplamaya örnek:(Hatalı) Bir endüstri dalında faaliyet gösteren işletmelerde çalıştırılan işçi sayısına göre gruplamak istersek FREKANS DAĞILIMLARI YADA BÖLÜNMELERİ (Frequency Distributions) Verilerin her bir sınıf aralığına düşen gözlem sayısını(frekans) gösterecek şekilde gruplandırılması işlemi. 15 .

sınıf orta noktası kavramları Sınıf aralığı: Sınıfın alt ve üst sınırları arasındaki fark Sınıf sınırları:Sınıfa ait minimum ve maksimum sınır değerleri Sınıf orta noktası veya noktası: Sınıfın alt ve üst sınırların ortalaması Frekans Dağılımının oluşturulması Örnek: Bir taşıtın yıl içindeki satış fiyatlarının organize edilmemiş hali: Ham data 16 . Sınıf sınırları.Sınıf aralığı.

Sınıf Sayısının Belirlenmesi Sınıf Aralığının Belirlenmesi 17 .

FREKANS DAĞILIM TABLOSU: FREKANS DAĞILIM GRAFİGİ (HİSTOGRAM) 18 .

FREKANS DAĞILIMLARININ OLUŞTURULMASINDA DİKKAT EDİLEÇEK HUSUSLAR Frekans dağılımlarının oluşturulmasında mümkün olduğu kadar eşit sınıf aralıkları seçilmeli Eşit olmayan sınıf aralıkları frekans dağılımları grafik edilirken sorun yaratabilirler. verinin frekans dağılımı hakkında faydalı bilgiler sunmayabilir. Uygun olarak seçilmemiş sınıf sayısına göre oluşturulmuş frekans dağılımları. Fakat bazı durumlarda (çok sayıda boş sınıf oluşturmaktan kaçınmak için) eşit olmayan sınıf aralıklı frekans dağılımlarının oluşturulmasında kullanılabilir. Örnek: 19 .

Sınıfın nispi frekansı. o sınıfın frekansının toplam frekansa oranıdır. 20 .Nispi frekans dağılımları (relative frequency distributions) Bir çok durumda bir sınıfın mutlak frekansından çok toplam içindeki nispi frekansını bilmek gerekmektedir.

Nispi frekans dağılımı 21 .

KÜMÜLATİF FREKANS DAĞILIMLARI Kümülatif frekans dağılımlarının en önemli özellikleri belirli bir düzeyin altında veya üstünde bulunan birimlerin frekansını gösterebilmeleridir. Kümülatif frekans dağılımlarının oluşturulması: Örnek:Bir sınıftaki öğrencilerin boy uzunluklarının frekans dağılımları 22 . Kümülatif frekans dağılımları sınıf aralıkları farklı serilerin kıyaslanmasını kolaylaştırır. Kıyaslamanın sağlıklı olabilmesi için önceden mutlak frekansların nispi frekanslara çevrilmesi gerekir.

Kümülatif Frekans Dağılımları 23 .

FREKANS POLİGONLARI Bu grafiklerde sınıf aralığı yerine sınıf orta noktasının sınıf frekansına göre dağılımı çizgisel olarak grafiklenir. Frekans poligonlarının histogramlara göre bir avantajı 2 veya daha fazla frekans dağılım grafiğinin kolaylıkla birbirleri ile karşılaştırılmasına imkan tanımasıdır ( Frekans dağılımlarının sınıf sayısı ve aralığı aynı olmak koşulu ile) 24 .

Analitik Ortalamalar Bir örneklemede tüm veri değerlerini dikkate alan merkezi eğilim ölçüleridir. Merkezi Eğilim Ölçüleri Doç. Aritmetik ortalama Ağırlıklı ortalama Geometrik ortalama Harmonik ortalama 1 . Böl. Jeoloji Müh. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniv. Dr.II.

X n N X : Aritmetik ortalama N: Toplam veri sayısı X: veri değeri Tekrarlanan gözlemlerin veri değerlerinin hesabı Bir örnekte gözlem değerleri bir çok kez tekrarlanabilir. 8. tüm veri değerlerinin toplamının toplam veri sayısına oranıdır. 5. Örneğin. 9. 6. 20 kişilik bir sınıfta istatistik dersinden geçen öğrencilerin notu şu şekilde sıralanmaktadır: 5. 8.. 6. 9..gözlem değeri n=toplam veri sayısı X = ( 5 * 5 ) + ( 3 * 6 ) + ( 2 * 7 ) + ( 3 * 8 ) + ( 3 * 9 ) + ( 4 * 10 ) = 7 . 5. 10. 5.4 20 2 . X = ∑X i =1 n İ N = X 1 + X 2 + X 3 + .Aritmetik Ortalama (Aritmetic mean) Gruplanmamış yani ham veriler için aritmetik ortalama.. 9. 5. 10.. 7.. 10. 6.. 10 Bu sınıfın istatistik dersinin aritmetik ortalaması nedir? X = n = 1 n ∑ fi k i =1 fi X i ∑ k i =1 fi: bir örnekteki Xi`nin frekansı k: örnekteki gözlem sayısı Xi: i. 8. 7.

Aritmetik Ortalamanın Özellikleri Bir serideki her bir veri değerinin aritmetik ortalamadan olan sapmalarının toplamı daima sıfırdır. •Bir veri setinin yalnızca bir aritmetik ortalaması vardır. 70. • Örnek: 5 öğrencinin bir sınavda almış olduğu notlar 70. ∑( X − X ) = 0 Örnek: 3. ∑( X − X ) = (3 − 5) + (8 − 5) + (4 − 5) = −2 + 3 −1 = 0 •Aritmetik ortalamanın hesaplanışında veri setindeki tüm veri değerleri kullanılır. veri setindeki aşırı değerlerden kolay etkilenmesidir. Açık sınıf aralıklı frekans dağılım tablolarında aritmetik ortalama uygun değildir. aritmetik ortalama. 70. Aritmetik Ortalamanın Dezavantajı Aritmetik ortalamanın dezavantajı. Bir veri setindeki verilerden bir kaçı çok yüksek yada düşük değerler içeriyor ise. ve 100`dir. Aritmetik ortalama 76 olacaktır. ve 4 değerlerin aritmetik ortalaması 5`dir. 3 . Bu aritmetik ortalama veri setinin iyi bir şekilde temsil etmemektedir. 8. 70. veri setinin merkezi eğilim ölçümünü temsil etmek için uygun olmayabilir.

her bir veri değerinin öneminin eşit olduğu varsayılmaktadır.. müzik:1... Bu öğrencinin ders ortalamasını hesaplayalım. edebiyat dersinden 7.. İngilizce: 1 XW = (6 * 3) + (7 * 2) + (9 *1) + (10 *1) 51 = = 7. X W = X 1W 1 + X 2W 2 + X 3W 3 + ... müzik dersinden 10 ve İngilizce dersinden 9 almıştır.Ağırlıklı Ortalama(Weighted Mean) Aritmetik ortalamada. edebiyat: 2.. Fakat bazı değerlerin önemi diğerlerinden farklı olabilir. + W n X = ∑W i =1 n i =1 n i X İ i W ∑W W: Her bir veri değerinin ağırlığını yani önemini ifade etmektir. X W : Ağırlıklı ortalama Ağırlıklı Ortalama`ya Örnek Bir öğrenci matematik dersinden 6.. Bu durumlarda ağırlıklı ortalama kullanılır...3 3 + 2 +1+1 7 X= 6 + 7 + 9 + 10 =8 4 4 ... + X n W n W 1 + W 2 + W 3 + ..... Ders kredileri: Matematik:3.

Ağırlıklı Ortalama: Örnek 2 Sarar normal perakende satış fiyatı üzerinden ($400) 95 adet Kığılı marka takım elbiseyi satmıştır. Bahar indiriminde aynı takım elbiseyi 200 dolara indirerek 126 adet. Sarar takım elbisesinin ağırlıklı ortalama fiyatı nedir? Sarar her bir takım elbiseye birim fiyatı olarak $200 ödemiştir. en son indirimde de 100 dolara 79 adet takım elbise satmıştır. Sararın bu satıştaki toplam kazancı ne kadardır? Örnek 2 X X W = W ( 95 * 400 ) + ( 126 * 200 ) + ( 79 * 100 ) 95 + 126 + 79 71100 = = $ 237 300 = $ 37 = $ 12100 Birim Kazanç : 237 − 200 Toplam Kazanç : 37 * 300 5 .

= 4 3 * 2 * 4 * 6 = 4 144 = % 3 .. Geometrik Ortalama: Örnek 1 Bir inşaat şirketinin dört projedeki ortalama kâr yüzdeleri 3. Bu nedenle geometrik ortalama ya aritmetik ortalamaya eşit olacaktır yada küçük olacaktır... vb..O .75 4 Geometrik ortalama daha tutucu bir kar değeri vermektedir. Çünkü aşırı değerlerden aritmetik ortalamaya göre o kadar fazla etkilenmemektedir.) ortalamasının hesaplanmasında 2) bir zaman aralığı içerisindeki bir üretimin yada satışın artış miktarının ortalamasının belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 4. log G ..46 X = 3+ 2+ 4+6 = % 3 . oran..( X n ) Not: Eğer veri değerlerinden bir 0 yada negatif değerlikli ise Geometrik ortalama hesaplanamaz. G . Ve 6`dır. 2. 6 . = n ( X 1 )( X 2 )( X 3 ). Geometrik ortalama özellikle 1) değişim oranlarının (yüzde.O . Bu şirketin ortalama kârı nedir? G .O . = 1 n ∑ log X i Veri sayısı çok olduğu durumlarda hesapları kolaylaştırmak amacıyla logaritmalardan yararlanılmaktadır.Geometrik Ortalama (Geometric Mean) Geometrik ortalama iktisat ve işletme alanlarında yaygın olarak kullanılan bir ortalama türüdür.

. 47 Harmonik Ortalama(Harmonic mean) Bazı özel durumlarda başvurulan bir ortalama olup hız.5 milyona yükselmiştir. + X1 X2 X3 Xn N ∑ 1 Xi •Değişkenlerden birinin sabit.. 11 − 1 = % 2 .Geometrik Ortalama: Örnek 2 Türkiye'nin nüfusu 1990 yılında 50. 7 .O . verimlilik gibi oransal olarak belirtilebilen bazı değişken değerlerin ortalamalarının hesaplanışında kullanılır. fiyat. = 5 −1 56 . H = N = 1 1 1 1 + + + . 7 4 1 .O. = n −1 bir periyotun sonundaki deger −1 bir periyotun baslangicindeki deger n : periyot araligi G . diğerinin ise değişken olduğu durumlarda başvurulan bir ortalamadır. Bu 5 yıl içinde nüfusun ortalama artış hızı ne olmuştur? G. •Veri değerlerinde sıfır bulunması yada veri değerlerinin farklı işaret taşımaları durumunda harmonik ortalama kullanılmaz.7 milyondan 1995 yılında 56.. 5 −1 = 50 .

5km 2 ANALİTİK OLMAYAN MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Bir örnekteki bütün veri değerlerini dikkate almayan merkezi eğilim ölçüleridir. H = 2 1 1 + 75 50 = 60 km X= 75 + 50 = 62. dönüşte ise 50 km hızla kat edilmektedir.Harmonik Ortalama: Örnek •İki kasaba arasındaki mesafe gidişte saatte 75 km. Bu durumda ortalama hız nedir? İki kasaba arasındaki mesafe 150 km varsayılır ise gidiş için gerekli süre 150/75: 2 saat. hızla. dönüş için ise 150/50: 3 saat Burada mesafe unsuru sabit fakat zaman unsuru ise sabit olmadığından harmonik ortalama kullanılmıştır. • Medyan (Median) • Mod (Mode) 8 .

30. Bu gibi durumlarda aritmetik ortalama örneğin merkezi eğilimini yansıtmaz. Böyle problemlerde medyan değeri kullanılarak örneğin merkezi eğilimi ölçülebilir. Veri değerleri büyükten küçüğe yada küçükten büyüğe sıralandıktan sonra. Medyan fiyat nedir? 25 29 30 Medyan : (30+32)/2= 31 TL. tam ortadaki yani veri dizisini 2 eşit frekansa ayıran değerdir. 25. 32. medyan degerinin yeri = n = toplam veri sayisi n +1 2 Medyan: Örnek1 Bir klinikte pansuman için ödenen miktarlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: 65.Medyan (Ortanca) Bazı durumlarda örneğin bir yada iki tane çok yüksek yada düşük değerler içerebileceğinden bahsetmiştik. 35 TL. 32 35 65 9 . Düzenlenmemiş verilerde medyan`ın yerini kolaylıkla tespit etmek için aşağıdaki formülden yararlanılabilir. 29.

Medyan: Örnek 2 70 100 105 110 115 120 125 Medyan 10 . 115. 70 TL.Medyan: Örnek 2 Yuvacık Kalıcı konutlarındaki kira fiyatları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: 120. 110. Ortalama kira fiyatı nedir. 105.100. 125.

Medyanın Özellikleri Her bir veri setinin tek bir medyanı vardır. Mod Bir veri setindeki bütün değerleri dikkate almayan (hassas olmayan) bir başka merkezi eğilim ölçümüdür. bir data setinde en sık olarak gözlenen veri değeridir. Aritmetik ortalamanın aksine açık sınıf aralıklı frekans dağılımlarının merkezi eğiliminin ölçümünde kullanılabilirler. Veri setindeki aşırı değerlerden etkilenmediği için verilerin merkezi eğiliminin belirlenmesinde aritmetik ortalamaya nazaran daha doğru bir bilgi sunar. Mod. 11 .

9.5. 5. 7. 6. 5. 5. 5. 4. 4.Mod: Örnekler 4. 5. 4. Bu değerler gerçek ham verilerden hesaplanan değerlerden farklı olabilir. 11 Mod ? 4. 6. Medyan.5. 6. 6. 4. 8. Mod Bazı durumlarda veri değerleri gruplandırılıp. 4 Mod ? 4. 6. 5. 10. 6. medyan ve mod frekans dağılım tablolarından hesaplanabilir. 5. 6. 5. 8. frekans dağılımları oluşturulmuş olabilir ve ham veriler mevcut bulunmayabilir. 7. 6. 6. 5 Mod ? Gruplanmış Verilerde Aritmetik Ortalama. Bu gibi durumlarda aritmetik ortalama. 4. 12 . 7. 4.

Aritmetik Ortalamanın Frekans Dağılımından Hesaplanışı X= ∑ fX N X: her bir sınıfın orta noktası f: her bir sınıf frekansı N: Toplam veri sayısı yada frekansların toplam değeri Örnek Net geliri (milyon $) 2-5 5-8 8-11 11-14 14-17 İthalatçı sayısı 1 4 10 3 2 Net gelirin aritmetik ortalamasını hesaplayınız? 13 .

5 26 95 37.65 20 Frekans Dağılımından Medyanın Hesaplanışı N − CF Medyan = L + 2 (i ) f L: Medyan sınıfın alt sınırı N: Toplam frekans değeri CF: Medyan sınıfından önceki sınıfların frekanslarının toplamı f: medyan sınıfının frekansı i: medyan sınıfının aralığı 14 .5 15.5 12.5 9.5 fX 3.Net geliri (milyon $) 2-5 5-8 8-11 11-14 14-17 Toplam İthalatçı sayısı (f) 1 4 10 3 2 20 Sınıf orta noktası (X) 3.5 31 193 X= ∑ fX N = 193 = 9.5 6.

Eğer frekans dağılımında 2 sınıf maksimum frekansa sahip ise bu tür dağılımlara bimodal dağılımlar denilmektedir.5 6. frekans sayısı en fazla olan sınıfın orta noktası değeridir.5 9. 15 .5 15.5 12.Net geliri (milyon $) 2-5 5-8 8-11 11-14 14-17 Toplam İthalatçı sayısı (f) 1 4 10 3 2 20 Sınıf orta noktası (X) 3.5 CF 1 5 15 18 20 20 −5 medyan = 8000000+ 2 (3000000) 10 medyan = 9500000 Frekans Dağılımından Modun Hesaplanışı Frekans dağılımı şeklinde gruplanmış veriler için mod.

Bir ürünün satış fiyatın gruplandırılmış şekli. Net satış ($ dolar) 1-4 4-7 7-10 10-13 13 ve daha fazlası Toplam yüzdesi 13 14 40 23 10 Net satışın medyan ve modu hesaplayınız? Bu tür tablolara ne ad verilmektedir. medyan. Bir Frekans Dağılımı Grafiğinde Aritmetik ortalama. mod arasındaki ilişki Aritmetik ortalama= mod=medyan Simetrik frekans dağılım eğrileri 16 .

Bir Frekans Dağılımı Grafiğinde Aritmetik ortalama. mod arasındaki ilişki Mod X Med Asimetrisi negatif olan Frekans dağılımları(sola çarpık) X Med Asimetrisi pozitif olan frekans Dağılımları(sağa çarpık) Mod Tek modlu ve asimetrileri çok fazla olmayan veriler için Aşağıdaki ilişki kullanılabilir. medyan. Aritmetik ortalama-Mod= 3(Aritmetik Ort-Medyan) 17 .

İrfan Yolcubal Kocaeli Üniv. Dağılma (değişkenlik) ölçülerinin analizinin nedeni Bir veri setinin merkezi eğilim ölçüsünün değerlendirilmesi 2 veya daha fazla veri setinin dağılımının karşılaştırılması 1 . Dr. Jeoloji Müh.III. Böl. DAĞILMA YADA DEĞİŞKENLİK ÖLÇÜLERİ (MEASURE OF DISPERSION) Doç.

Minimum değer 2 .Dağılma yada değişkenlik ölçüleri Değişkenlik aralığı (Range) Ortalama sapma (mean deviation) Varyans (Variance) Standard sapma (Standard deviation) Gruplanmamış verilerde dağılımın ölçümü Değişkenlik aralığı (Range): Bir veri serisindeki en yüksek değer ile en düşük değer arasındaki farka eşittir. R= Maksimum değer.

Değişkenlik aralığı (Range) Seri 1 2 3 6 7 8 10 Seri 2 5 5 5 6 7 8 X=6 R=10-2=8 X=6 R=8-5=3 Gruplanmış verilerde değişkenlik aralığının(Range) belirlenmesi Saatlik Ücret(lira) Frekans 5-10 10-15 15-20 20-25 10 21 9 5 R= 25-5=20 TL 3 .

= ΣX −X N X − X = mutlak sapma Ortalama Sapma (Gruplanmamış Verilerde) 15.2 5 4 . 16. 25 değerlerinden meydana gelmiş serinin ortalama sapmasını hesaplayalım. O. = 16 = 3. S . 21.S . Veriler 15 16 18 21 25 X− X X− X ⎢15-19 ⎢ ⎢16-19 ⎢ ⎢18-19 ⎢ ⎢21-19 ⎢ ⎢25-19 ⎢ TOPLAM 4 3 1 2 6 16 O.Ortalama yada Mutlak Ortalama Sapma (Mean Deviation or Mean Absolute Deviation) Bir popülasyondaki tüm veri değerlerinin popülasyonun aritmetik ortalamasından olan mutlak sapmalarının aritmetik ortalamasıdır. 18.

53 51 N Varyans (Variance) ve Standart sapma (Standard deviation) Varyans.2 1.2 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 Toplam X= ∑ fX = 1695 = 33. ortalamadan olan sapmaların karesinin aritmetik ortalamasıdır. S .8 28.8 106.8 11.Ortalama sapma (Gruplanmış Verilerde) Sınıf frekans (f) 7 14 16 9 5 51 Sınıf orta noktası (X) 15 25 35 45 55 fx 105 350 560 405 275 1695 X− X ⎢15-33.2⎪ ⎢25-33. = ∑f X − X 486.2⎪ ⎢35-33.2 109 486. σ 2 Σ X − X = N Popülasyona ait ( ) 2 σ2 = Σ X −X N −1 ( ) 2 Örneklemeye ait 5 .2 N 51 O.2 8.2⎪ ⎢45-33.8 21.2 = = 9.8 127.2⎪ ⎢55-33.2⎪ X− X f X− X 18. bir veri setindeki tüm veri değerlerinin.4 114.

σ= Σ X −X N ( ) 2 Σ X −X σ= N −1 ( ) 2 Popülasyona ait Örneklemeye ait Standart sapma ve varyansın özellikleri Bir serideki değerlere bir sabitin (a’nın) eklenmesi veya bu değerlerden bir sabitin çıkarılması ile serinin varyans ve standart sapması değişmez. Ancak standart sapması.Standart Sapma Bir veri setinin varyansının kareköküne eşittir. orijinal serinin standart sapmasının sabitin kendisi ile çarpımına eşit olmaktadır. orijinal serinin varyansının sabitin karesi ile çarpımına eşittir. σ 2 (cX ) = c 2σ 2 ( X ) σ ( cX ) = cσ ( X ) 6 . σ 2 ( X − a) = σ 2 ( X ) σ 2 ( X + a) = σ 2 ( X ) Bir serideki değerlerin her birinin belirli bir sabit ( c ) ile çarpılması sonucu meydana çıkan serinin varyansı.

30. 7 . 28. 2 X ) 2 = 98 Standard Sapma ve Varyans Hesabı (Gruplanmış verilerde).Popülasyon örneği sınıflar frekans (f) Sınıf orta noktası (X) fX 2 (X − X) (X − X) f ( X − X )2 0-200 200-400 400-600 600-800 Toplam 32 8 11 7 6 100 300 500 700 800 3300 3500 4200 11800 -270 -70 130 330 72900 4900 16900 108900 583200 53900 118300 653400 1408800 X= 11800 1408800 = 370 σ 2 = = 44025 32 32 σ = 44025 = 20982 . 5 σ = 196 = 443 . ve 35 değerlerinden oluşan popülasyonun varyans ve standart sapmasını hesaplayalım. 25. . X 22 25 28 30 35 (X − X) ( X − X )2 X= -6 -3 0 2 7 X) = 0 36 9 0 4 49 140 = 28 5 ∑ X = 140 ∑ ( X − ∑(X − 98 σ = = 196 .Standart Sapma ve Varyans (Gruplanmamış verilerde) • 22.

sınıf orta noktası her zaman bu kısmın ağırlıklı orta noktası olmayacağından.Gruplanmış verilerin varyansı ve standart sapması Sınıflandırılmış verilerde. ham verilere göre gruplandırılmış değerlerde daha yüksek varyans değeri bulunur. 8 . Değişkenlik aralığı ve ortalama sapmada olduğu gibi varyans. Bunu önlemek için Sheppard düzeltmesi yapılır. 2 veya daha fazla data setindeki verilerin değişkinlik derecelerin karşılaştırılmasında kullanılır. Sh=c2/12 c=sınıf aralığı Sh=sheppard düzeltmesi Düzeltilmiş varyans = σ2-Sh Varyans Tek bir veri seti için varyans değerinin yorumlanması zordur.

Bir data setinin standart sapmasının aritmetik ortalamasına oranıdır. σ = 2000 50000 * 100 = 10% 500000 2000 Degisim katsayisi = * 100 = 16.Simetrik frekans dağılım grafiklerinde standart sapma ve aritmetik ortalama arasındaki ilişki -3σ -2σ -1σ X 1σ 2σ 3σ %68 %95 %99. Degisim Katsayisi(%) = σ X *100 Birimleri farklı olan farklı 2 data setinin kıyaslanmasında (cm. σ = 50000 X = 12000.7 X ± 1σ X ± 2σ X ± 3σ Nisbi Dağılma(Relative Dispersion) Değişim katsayısı (Coefficient of variation): % olarak ifade edilir. TL) Birimleri aynı fakat ortalamaları birbirinden çok farklı olan data setlerin kıyaslanmasında değişim katsayısı kullanılır. X = 500000.7% 12000 Degisim katsayisi = 9 .

∑(x − x) Çk = i 3 nσ 3 Çarpılık genellikle –3 ile +3 değerleri arasında değişmektedir. 10 .Gruplanmamış verilerde Çarpıklık Frekans dağılım grafiklerinin çarpıklık derecesini tarif etmektedir. Simetrik çarpıklık=0 Pozitif çarpıklık Negatif çarpıklık Gruplanmış verilerde Çarpıklık Çk = ∑ fi xi − x ∑ fσ i 3 ( ) 3 Carpiklik = 3(X − medyan) σ Şeklinde de hesaplanabilir.

∑ (x − x) Kur = i 4 Ham verilerde Gruplanmış verilerde nσ i 4 ∑ f (x − x) Kur = ∑ fσ i 4 i 4 Kur=3 (mesokurtik. sivri-orta kısımlar uç kısımlara göre daha İyi boylanmış yada sivrileşmiş can eğrisi Kur<3 (Platykurtik. yada normal dağılım) Kur>3 (Leptokurtik.basık uç kısımlar daha iyi boylanmış yada basık Çan eğrisi 11 .Gruplanmamış verilerde Kurtosis (Basıklık-Sivrilik) Frekans dağılım eğrisinin yüksekliğini belirten bir parametre.

Oran olarakta ifade edilebilir (Örneğin. 1 olasılık ise olayın kesinlikle meydana geleceğini ifade etmektedir. 7/10. 1/2) 0 olasılık olayın kesinlikle olmayacağını. OLASILIK YADA İHTİMAL TEORİSİ Dr. 20/100. 0 ≤ P(A) ≤ 1. Irfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Olasılık Kavramı Olasılık (Probability): Belirli bir olayın olma ihtimalinin yada şansının ölçümü.IV. 1 .

Sonuç (Outcome). Örnek: Geçmis meteoroloji verilerine dayanarak yarın yağmur yağma ihtimalinin tahmini subjektif olasılık değerleri sunan bir deneydir. zar atılması Klasik Olasılık Nisbi frekans olarak 2 kısma ayrılabilir. 5. vb. 3. 2. Örnek: Rus ruletinin döndürülmesi. 6 Olay Çift bir sayının gelmesi 4`den büyük sayının gelmesi. 4. ve Olay (Event) Deney Zar atma Sonuç 1. Objektif Olasılık (Tekrarlanabilen rastgele bir deneye bağlı). Deney: Bir aktivitenin gözlemlenmesi yada ölçüm alma şekli Sonuç: Bir deneyin belli bir sonuçu Olay: Bir deneyin bir yada daha fazla sonuçlarının toplamı Olasılık Sınıflandırılması Olasılık 2 şekilde sınıflandırılabilir. 2 . Subjektif Olasılık (Tekrar edilemeyen bir deneye bağlı).Terminaloji: Deney (Experiment).

167 Klasik Olasılık Kavramı Olayın çıkışını elverişli hal(a). o olayın ihtimali P( E ) = a elverisli hal sayisi = n toplam mumkun haller sayisi Örnek: Bir zar atıldığında 2 gelme olasılığı. çıkmayışınıda elverişsiz hal (b) olarak ifade edersek. P=1/6 = 0. n= a+b Elverişsiz bir halin ortaya çıkma olasılığı [P(~E).833 3 . mümkün olan ve ortaya çıkma şansı eşit olan bütün hallerden (n) sadece (a) kadar halde ortaya çıkıyor ise. yada P (E ) ] P( E ) = b n−a a = 1 − = 1 − P( E ) = n n n Örnek: Bir zar atıldığında 2 gelmeme olasılığı nedir? P(~E)=1-P(E)= 1-1/6 =0.Klasik Olasılık Tanımı Eğer bir olay E.

o olayı meydana getiren olayların olasılıkların toplamına eşittir. 250 kez para atıldığında yazı gelme olaylarının nisbi frekansını hesaplarsanız m/n P (Yazı)=m/n n ∞ m: yazı sayısı n: toplam atış 50 100 150 200 250 0.Olasılığın nisbi frekans olarak belirlenmesi Bir olayın meydana gelme olasılığı= geçmişte benzer olayın tekrarlanma sayısının toplam gözlem sayısına oranıdır.5 n OLASILIK HESAPLAMARINDA TEMEL KURALLAR Olasıkların toplanması: Bileşik bir olayın ortaya çıkma olasılığı. Örneğin A veya B olayının meydana gelme olasılığı P (A veya B) = P(A) + P(B) Bu kuralın uygulanabilmesi için bir olay meydana gelirken aynı anda diğerlerinin meydana gelmemesi gerekmemektedir.33 4 . Örnek. Bir kere zar atıldığında 2 yada 6 gelme olasılığı nedir? P(2 yada 6) = 1/6 +1/6 =0. Yani bileşik olayların birbirlerini engelleyen türden olması gerekmektedir [P(AB)=0].

B. P (A veya B veya C)= P(A) + P(B).P(AB)P(AC)-P(BC)+P(ABC) Örnek 1 Bir deste iskambil kağıtı arasından 1 vale veya 1 maça çekme olasılığı nedir? Vale çekme olayı: A.Olasılıkların toplanması Eğer bir deneyde A. maça çekme olayı: B P(A veya B)=P(A)+P(B)-P(AB) = 4/52 + 13/52 –1/52 = 4/13 5 . ve C olayları birbirlerini engellemeyen türden olaylar ise A ve B olaylarının ortaya çıkış olasılığı P(A veya B)= P(A) +P(B)-P(AB) P(AB): Birleşik olasılık (Joint probabilit):hem A hemde B olayının aynı anda meydana gelme olasılığı A veya B veya C’nin ortaya çıkış olasılığı.

efesi ziyaret etme olayı:B P(A veya B)=P(A) + P(B). C olayları birbirlerini engeleyen olaylar P(A)+P(B)+P(C) =1 A ~A P(A)+P(~A)=1 6 .P(AB) =120/200 +100/200 –60/200= 0.Örnek 2 Ülkemizi ziyaret eden 200 turist üzerinde yapılan ankette sadece Ayasofyayı ziyaret eden turist sayısı 120. Bu diyagramlara Venn diyagramları denir. B. A B C A. Venn(1834-1888) bir deneyin sonuçlarını grafiksel olarak ifade edebilmek için diyagramlar geliştirdi. Bir turistin Ayasofya veya efesi ziyaret etme olasılığı nedir? Ayasofyayı ziyaret etme olayı: A.8 Olasılıklarınının Toplanmasının Küme Teorisi ile açıklanması J. 60’ ise her ikisinide ziyaret etmiştir. Efesi ziyaret eden turist sayısı ise 100’dür.

P( A| B) 7 . P(A|B): Eğer B olayı meydana geldiyse A olayının olasılığını ifade etmekte. P( AB) P( A| B) = P( B) Ave B olayları birbine bağlı ise yani B olayının ortaya çıkışı A olayının olasılığını etkiliyorsa hem A hemde B olayının aynı anda meydana gelme olasılığı P( AB) = P( A). P( B| A) P( AB) = P( B).Olasılıklarınının Toplanmasının Küme Teorisi ile açıklanması A B P(A veya B)= P(A)+P(B) ~(A veya B) A A∩B B P(A veya B)=P(A)+P(B)-P(AB) Olasılıkların çarpımı kuralı Şartlı olasılık(Conditional Probabilility): Şayet A olayı B olayından sonra ortaya çıkıyorsa. A olayının olasılığına şartlı olasılık denir ve P(A|B) şeklinde ifade edilir.

Eğer sırasıyla birer adet toplam 2 film çekersek. seçilmiş filimlerin her ikisininde bozuk olma olasılığı nedir? P(A): birinci çekimde filmin bozuk çıkma olasılığı P(B): ikinci çekimde filmin bozuk çıkma olasılığı P(A ve B)= P(A).0667 Olasılıkların çarpımı kuralı Eğer A ve B olayları birbirinden bağımsız ise yani birinin ortaya çıkışı diğerinin olasılığını etkilemiyor ise Hem A hemde B’nin aynı anda ortaya çıkma olasılığı P(AB)=P(A)P(B) 8 . Bunlardan 3’ünün bozuk olduğu biliniyor.P(B|A) =3/10 .Örnek Bir kutuda 10 adet film var. 2/9 =0.

ve C’nin aynı anda ortaya çıkma olasılığını nasıl hesaplarız? Bayes Kuralı Şartlı olasılıkların hesaplanmasında kullanılan bir tekniktir. P ( A'i | B) = P( Ai ) P( B| Ai ) P ( A1 ) P( B| A1 ) + . ve C olayları birbirine bağlı ise A. Kuralın amaçı bir olayın ortaya çıkmasında birden fazla bağımsız nedenin etkili olması halinde bu nedenlerden herhangi birinin.Ödev Eğer A. B.+ P( An ) P( B| An ) 9 . o olayı yaratmış olması ihtimalini hesaplayabilmektir..B..

2. yada 5) – Bir haftada yapılan satış sayısı – 5 dakika içerisinde Türk petrole gelen araç sayısı – 200 kişi içerisinden uçak rezervasyonu yaptırıp.Dr. • Random değişkenin değeri sayarak elde edilir. • Random Değişken: Nümerik olarak ifade edilen bir deneyin sonuçları • Süreksiz(Discrete) Random Değişken: • Random değişken belirli bir aralıkta sadece kesin değerler alabilir. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 X 1 . • Örnek: – Bir parayı 5 kez atalım ve tura gelme sayısını hesaplayılım (0. Jeoloji Müh.SÜREKSİZ(DISCRETE) OLASILIK DAĞILIMLARI Yrd. İrfan Yolcubal Kocaeli Üni. 3. 4. sonra vazgeçen kişi sayısı Sürekli (Continuous) Random Değişken: Random değişken belirli bir aralıkta her değeri alabilir. 1. Doç.

2 parayı aynı anda atarsak 3/4 – 2/4 – 1/4 – – yazı gelme olasılığı Olasılık 0 1 2 x = Yazı gelme sayısı Süreksiz(Discrete) Olasılık Dağılımları • Tüm olası [xi . p(xi)] çiftleri • x= random değişkeninin değeri • P(x)= random değişkenin meydana gelme olasılığı 0 ≤ p(xi) ≤ 1 • Σ P(xi) = 1 • Deneyin sonuçlarına ait olasılıkların toplamı 1’e eşittir. • Deneyin sonuçları birbirlerini engellemeli 2 . bir deneyin olası sonuçlarını ve her bir sonuça karşılık gelen olasılıkları sunan dağılımlardır.Süreksiz Random Değişkenlerin Olasılık Dağılımları • Olasılık dağılımı.

25 = 1 σ2 = (0 .µ )2p(xi) Örnek: 2 parayı aynı anda atalım ve yazı gelme sayısını belirleyelim.50) + (2 .1)2(.50 Süreksiz Olasılık Dağılım Modelleri Süreksiz Olasılık Dağılımları Binom Hipergeometrik Poisson 3 .Süreksiz Olasılık Dağılımlarının ortalaması ve varyansı µ = E(X) = ∑xi p(xi) σ2 = Σ (xi .1)2(.25) + (1 .1)2(. Ortalama değeri ve varyansı hespalay µ = 0 × .50 + 2 × .25) = .25 + 1 ×.

q=1-p Bir para 2 kere atıldığında tura gelme olasılığı X 0 1 2 P(X) 1/4 = . bir deneyin sonuçu diğerlerinkini etkilemez yani bağımsızdır.. bir nalburdan 10 adet lamba alınması vb.50 1/4 = . • Tekrarlanan deneylerde.BİNOM OLASILIK DAĞILIMLARI • Binom olasılık dağılımları n adet deneyde kesin olarak x adet elverişli halin meydana gelme olasılığını tarif eden dağiılımlardır. • Deneyin her bir sonuçun olasılığı bir deneyden diğerine değişmez. • Deneyin her bir sonuçu sadece 2 olaydan biri olabilir: Bunlar genelde elverişli(success) ve elverişsiz (failure) olaylar olarak sınıflandırılır. • Örnek: Bir paranın 15 kez yazı/tura için atılması. • Binom dağılımlarında n adet tekrarlanan benzer deney vardır.25 Her x değeri için µ = E(x) = np σ2 = E[(x – µ)2] = np (1 –p) 4 .25 2/4 = . BİNOM OLASILIK DAĞILIMLARI P( x ) = n! p x q n− x x !(n − x )! n: deney sayısı x: elverişli halin sayısı p: her bir deneydeki elverişli halin olasılığı q: elverişsiz halin olasılığı.

n=4 0.35 Elverişli halin olasılığı 0.4 .5) 4 − 1 = 0. P (0) = 4! (0. µ = 5 (.2 0.0625 0!(4 − 0)! 4! (0.1 X 0 P(X) 1 2 3 4 5 σ = 1 np ( − p ) e.Binom Olasılık Dağılımları ortalama değer ve varyans Ortalama µ = E ( X ) = np e.1 0.g.1) = ..25 0.4 .6 .5)(1 .5)1 (1 − 0.5) = 1.2 0 n = 5 p = 0.05 0 P (1) = 0 1 2 Doğru cevap sayısı 3 4 5 .118 . 1 doğru çevap bulma olasılığı nedir? Not: Ögrenciler konu hakkında önceden bir bilgiye sahip değildirler.5 Standard Sapma .5) 4 − 0 = 0. σ = 5(.4 0.25 1!(4 − 1)! Binom olasılık dağılımı P=0.2 0 P(X) n = 5 p = 0.6 .15 0.5) 0 (1 − 0.3 0.5 X 0 1 2 3 4 5 Örnek: Binom Dağılımları • 4 D/Y sorusundan 0.5.g.

2 – Olasılık x .1 – 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 x (n = 10. p = . p = .2 – .2) c (n = 20.Binom Dağılımlarının Şekli .2) d Hipergeometrik Olasılk Dağılımları Hipergeometrik dağılımlar binom dağılımlarına büyük bir benzerlik göstermekte Deney n adet denemeden oluşmakta Deneyin olası 2 sonuçu var Hipergeometrik ve binom olasılık dağılmları arasındaki temel fark.1 – .3 – Olasılık .3 – .1 – . hipergeometrik dağılımlarında denemeler birbirinden bağımsız değil 6 .3 – .1 – 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x (n = 10.3 – (n = 10.5) a .2 – Olasılık x .8) b Olasılık .2 – . p = . p = .

S)n(N . P( x ) = ( s Cx )( N − S Cn − x ) N Cn N: popülasyonun büyüklüğü S: Popülasyondaki elverişli hallerin sayısı x: örnekteki ilgili elverişli hallerin sayısı n: örnek yada deney sayısı n! C = x !( n − x )! C: Kombinasyon sembolü n x x adet nesne n sayida bir gruptan seciliyorsa Hipergeometrik Olasılık Dağılımlarının Ortalması ve Varyansı nS N µ = ∑xP(x) = σ2 = ∑x2P(x) µ2 S(N .1) N-n N-1 = n S S 1N N 7 .n) = N2(N . binom olasılık dağılımları kullanılmaz. – Eğer örnek sınırlı bir popülasyondan yerine konmadan seçiliyorsa – Eğer örnek sayısı toplam popülasyonun % 5’inden fazla ise belli bir elverişli yada elverişsiz halin olasılık dağılımını belirlemek için hipergeometik olasılık dağılımları kullanılır.Hipergeometrik Olasılık Dağılımları • Elverişli halin olasılığı bir deneyden diğerine değişiyorsa. Bunun yerine hipergeometrik olasılık dağılımları uygulanılır.

5 örnek rastgele çekilirse.Örnek: Hipergeometrik olasılık dağılımları • Bir haftada 50 adet cep telefonu üretildiğini varsayalım. ( 40 C4 )( 50− 40 C5− 4 ) P ( 4) = = C5 50 ( 40! 10! ) )( 4!36! 1!9! 50! 5!45! = 0. Bunlardan 40 tanesi mükemmel şekilde çalışırken. 10 tanesinde en az 1 bozuk ürün vardır. ve örnek sayısı popülasyonun %5’inden az ise binom olasılık dağılımları hipergeometrik olasılık dağılımları yerine kullanılabilir. 8 .431 Hipergeometrik Olasılık Dağılımları • Seçilen örnek popülasyona geri konulmuyorsa. Çekilen örnekler yerine tekrar konulmamaktadır. bunlardan 4’ünün problemsiz çalışma olasılığı nedir.

µ2 =µ Poisson dağılımının ortalaması µ.Poisson Olasılık Dağılımları • Poisson dağılımları belirli bir bölgede yada belirli bir zaman aralığında bir olayın kaç defa meydana geldiğini belirlemek açısından faydalıdır.2…) µ = ∑xi p(xi) σ2 = ∑x2P(x) . 9 . zaman aralığının büyüklüğü ile orantılıdır.7183 x= belli bir zaman aralığındaki elverişli hallerin sayısı (0.1. – Olaylar ölçüm aralığında kesinlikle aynı noktada meydana gelemez. • Poisson dağılımlarının uygulanması için gerekli şartlar – Herhangi bir zaman aralığında meydana gelen elverişli hallerin sayısı diğer zaman aralıklarında meydana gelen elverişli hal sayısından bağımsızdır. standard sapaması ise µ’nün karaköküdür. µ artıkça dağılım normal dağılıma yaklaşır. – Bir zaman aralığındaki elverişli bir halin olasılığı. • Örnek: • şirketin faks makinasına günlük gelen faks sayısı • İstanbulda aylık işlenen araba hırsızlığı vakası sayısı • Numune hastanesi acil servisine saatlik gelen hasta sayısı Poisson Olasılık Dağılımları P( x ) = µ xe− µ x! µ= ortalama elverişli hal sayısı e=sabit sayı=2.Herhangi bir µ değerinin dağılımı pozitif bir çarpıklığa sahiptir.

np<5. ve deney sayısı(n>100)büyük olduğu durumlarda binom olasılık dağılımı yerine kullanılabilir.05 0 2 3 4 5 10 11 12 13 01 1 2 3 4 56 67 78 89 9 10 11 12 14 14 15 13 15 16 Örnek: Poisson Dağılımları • Shell benzin istasyonuna her 15 dakikada bir ortalama 3 araç gelmektedir.15 0.1 0.15 0.224 2! Poisson dağılımları elverişli hal olasılığı küçük.1 0.05 0 1 0 0.Poisson Olasılık Dağılımları Poisson olasılık dağılımı µ =2 0. 10 .2 Poisson olasılık dağılımı µ =7 0.2 0. 32 (2.15 0.2 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 Poisson olasılık dağılımı µ =5 0.1 0.05 0 1 0 2 1 32 43 54 6 7 7 8 10 11 5 6 8 9 9 10 0.3 0. Geleçek 15 dakika içinde 2 araçın gelme olasılığı nedir.25 0.7183) −3 P(2) = = 0.

2 0.1839 2! 2 e −113 e −1 P ( X = 3) = p( 3) = = = .3678 1! P ( X = 2) = p( 2) = e −112 e −1 = = .0613 3! 6 11 .Poisson Olasılık Dağılımları 0.1 0 1 2 0 1 3 2 4 5 3 4 6 5 7 8 9 10 11 P ( X = 0) = p( 0) = e −110 = e −1 = .3678 0! e −111 P( X = 1) = p(1) = = e −1 = .3 0.4 0.

Sürekli Olasılık Dağılımları Uniform Olasılık Dağılımı Normal Olasılık Dağılımı Exponent Olasılık Dağılımı f(x) µ x Uniform Olasılık Dağılımı Bir random değişken olasılığı nezaman random değişkenin değer aralığı ile orantılı ise o random değişken uniform bir dağılım sergiler denir.a) . a < x < b = 0 başka yerde E(x) = (a + b)/2 Var(x) = (b . • Uniform Olasılık fonksiyonu f(x) = 1/(b .a)2/12 a = bir değişkenin varsayacağı en küçük değer b = bir değişkenin varsayacağı en büyük değer 1 .

f(x) ≥ 0 x = +∞ x = −∞ ∫ f ( x ) dx = 1 x =b P ( a < X < b) = x=a ∫ f ( x)dx 2 . a-b aralığında olasılık dağılım fonksiyonu eğrisi altında kalan alan olarak tanımlanır.6 3 P(x ) 0.2 P(x ) 0.Uniform Olasılık Dağılımları Taralı alan = 3 • 0.8 0 0 1 2 3 4 5 x Sıcaklık (C) 0 0 1 2 3 4 5 x Sıcaklık (C) Şekil 1 Şekil 2 Sürekli Olasılık Dağılımları • Sürekli bir random değişkenin(X) olasılığı (değişkenin değerinin a-b aralığında bir değer aldığını varsayarsak).6 P( 1º < x < 4º ) = 0.2 P( x > 1º ) = 0.2 = 0.

Normal olasılık dağılım eğrisinin fonksiyonu aşağıdaki şekilde tanımlanır. f (x) = 1 e σ 2π − ( x− µ )2 2σ 2 µ = A. e = 2.Ortalama ve Varyans Sürekli bir random değişkenin aritmetik ortalaması. Ortalama.71828 µ−3 µ−2σ σ µ−σ µ µ+σ µ+2σ µ+3 σ 3 . +∞ E(X ) = −∞ ∫ f ( x ) dx Varyansı Var( X ) = ∫ ( x − E ( X ))2 f ( x)dx −∞ +∞ Normal Olasılık Dağılımı • Doğadaki. endüstrideki bir çok olay normal veya normala yakın bir dağılım göstermektedir.14159. σ = standart sapma π = 3.

Normal Olasılık Dağılım
Özellikleri Çan eğrisi şekilli bir dağılım -∞ < x < +∞ Normal olasılık dağılım eğrisinin altında kalan alan 1’e eşittir.
∞ −∞

∫ f ( x ) dx = 1

Normal dağılımlar µ etrafında simetriktir. µ Normal dağılımının yerini belirlemektedir ve grafikteki en yüksek noktadır. Normal dağılımlarda aritmetik ortalama, mod ve medyan birbirine eşittir. σ yayılma miktarını belirlemektedir.

Normal Olasılık Dağılımı
Normal dağılımlarlarda µ + 1σ altında kalan alan tüm dağılımın % 68 ini µ + 2σ altında kalan alan tüm dağılımın % 95 ini µ + 3σ altında kalan alan tüm dağılımın % 99.7 ini kapsamaktadır.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

µ + 1σ 68%

µ + 2σ 95%

µ + 3σ 99.7%

4

Normal bir olasılık dağılımında olasılıklarının gösterimi

P ( a ≤ x ≤ b) = ∫ f ( x ) dx
a

b

P(x)

a

b

x

Normal Dağılım

σ

σ µ 0

σ

σ

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

5

Sonsuz sayıda normal olasılık dağılımları vardır.
Şekil 1. Farklı A. ortalamalı, aynı standart sapmalı normal olasılık dağ.

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Şekil 2. Aynı A. ortalamalı farklı standart sapmalı normal olasılık dağ.

35

40

45

50

55

60

65

70

75

Standart Normal Dağılım
• Normal dağılımlarının tümü standart normal dağılımla ilişkilidir. • Standart normal değişken z’nin sergilediği A. ortalaması 0, varyansı 1’e eşit olan normal dağılıma standart normal dağılım denir.

f(x)

-4

-3

-2

-1

0

z

1

2

3

4

6

aşağıdaki formül yardımıyla standart normal değişkene (z) dönüştürülür. ortalama etrafında simetriktir ve her iki yönde yatay eksene yaklalarak fakat dokunmadan devam etmektedir.00 değerleri arasındadır. z = (x – µ)/σ • Standard normal dağılım tablo halin.00 ve z = 3.5) bölmektedir. • Aritmetik ortalama 0. 0 z 7 . • Hemen hemen tüm alan • z = -3. eğriyi iki eşit parcaya (0. •Dağılım A.Normal Dağılım • Her bir normal random değişken (x). Standart Normal Dağılımın Özellikleri •Normal eğrinin altında kalan alan 1’e eşittir.

4906 .3289 .7 1.4706 .0 1.02 .2019 .1368 .4896 .4986 .8 0.4236 .3212 .7 0.001 0.7 % si ortalamın 3 σ si içerisinde 95% 2σ 68% 1σ 0.4292 .3238 .2389 .4871 .4980 .4979 .3554 .3810 .0 .4956 .4984 .4976 .1 2.4357 .2123 .0517 .3849 .1293 .01 .4633 .4306 .1517 .4971 .4881 .3438 .4793 .3365 .8 1.00 .4463 .4535 .1141 .4964 .4131 .3830 .0871 .4671 .2324 .4162 .3315 .4 2.4625 .6 2.4693 .2673 .1736 .4525 .4515 .4854 .4967 .2910 .0239 .9 2.4505 .0596 .3888 .0910 .4861 .4901 .2157 .2054 .Standard Normal Dağılım : µ = 0 ve σ = 1 Verilerin 99.4985 .3997 .1554 .09 .4946 .2881 .4082 .4965 .1985 .4015 .4 1.2454 .1950 .4788 .4988 .0478 .4978 .4783 .3944 .2224 .4989 .1255 .2549 .0279 .4929 .4987 .4429 .3023 .4911 .3962 .2 0.6 0.7 2.1331 .4115 .1628 .4948 .3389 .4974 .4987 .5 2.4951 .2939 .4495 .1591 .4989 .4974 .0 2.135 –3 –2 –1 0 1 2 3 Standard Normal (z) Dağılım Tablosu z 0.3133 .9 1.4968 .0359 .3925 .0199 .3413 .4808 .4966 .1026 .4969 .4850 .4826 .4953 .4989 .4934 .4957 .4599 .4591 .4 0.4573 .4319 .4767 .4778 .3078 .4940 .4564 .4812 .4884 .4959 .2967 .4941 .4418 .4222 .4332 .3907 .4830 .1808 .3 1.4922 .07 .4931 .3599 .4719 .2580 .2823 .4177 .4932 .3621 .4970 .4904 .024 0.0793 .2291 .4207 .0398 .4761 .4545 .4147 .4890 .4898 .3665 .04 .5 1.5 0.4936 .0080 .4641 .4032 .4982 .4279 .001 0.1406 .4738 .2852 .0675 .3461 .06 .4927 .1 0.1179 .3686 .4066 .2422 .3508 .2357 .4382 .0557 .2642 .4656 .4857 .4406 .3577 .2704 .1879 .3770 .4099 .4973 .4913 .4834 .4986 .1 1.1480 .2190 .6 1.4983 .3531 .3264 .4744 .4686 .4699 .4265 .4868 .4955 .1664 .4972 .9 3.024 0.1217 .4192 .4345 .3340 .3643 .4678 .4987 .4979 .0753 .4945 .1064 .2257 .3790 .4441 .3708 .4981 .4713 .4982 .4961 .4920 .4878 .1915 .4817 .3729 .0987 .4664 .4821 .4952 .0948 .4875 .2 1.3159 .3980 .3186 .1103 .4842 .4985 .4916 .3 0.4943 .4960 .3 2.8 2.4990 8 .4049 .4977 .4750 .4984 .4452 .4649 .2486 .4756 .3051 .1772 .0040 .1844 .4893 .3106 .2764 .4918 .4484 .4726 .2734 .2611 .05 .0319 .4554 .0000 .4864 .4251 .4981 .0 0.340 0.2517 .03 .1700 .4394 .0120 .4803 .2794 .0438 .4474 .4990 .4949 .3869 .0832 .2088 .4616 .4608 .4938 .4975 .1443 .4732 .340 0.4963 .2995 .135 0.4977 .0714 .4887 .4909 .4772 .0636 .4838 .3485 .4988 .4798 .4370 .3749 .2 2.4925 .0160 .08 .4582 .4962 .4846 .

05 .3238 .2123 .1480 .3340 .0199 .0714 .2967 .83 z Standart Normal Dağılım Tablosunun Kullanımı z .2764 .1103 .1141 .2612 .0080 .3212 .08 .0239 .2088 .3365 .7 .2881 .3186 .0871 .1 .9 .5 .0319 .4 .3023 .3159 .5 0 0.2486 .1368 .1628 .0675 .0000 .3051 .2939 .1591 .3389 9 .04 .2422 .1879 .2389 .0596 .3 .06 .0948 .2734 .2967 Alan = 0.1808 .0987 .0279 .0040 .2 .2549 .0120 .1293 .0438 .2324 .2852 .6 .0 .Standart Normal Olasılık Dağılımı P(z<0) P(0<z<0.0753 .01 .1700 .1915 .83) Alan = 0.1255 .03 .1664 .2224 .2794 .2454 .07 .3106 .2257 .2054 .0793 .1554 .0160 .3289 .1736 .1026 .1179 .09 .2357 .3315 .1406 .2642 .1517 .2019 .0517 .2580 .2518 .0359 .1064 .0478 .2291 .0557 .1772 .83) P(z>0.1331 .8 .2704 .2995 .1217 .1443 .2157 .2673 .2033 Alan = 0.0832 .2823 .1985 .2910 .3078 .1844 .3264 .0398 .2190 .0636 .0910 .02 .00 .1950 .3133 .

5000 + 0.4265 = 0. z P(z > 145) = 05000 − 04265 = 00735 .4265 0 1.5000 0. . 10 .Örnek 2 (Tablo methodu) 0.45 z P ( z < 1.45)=? 0.45) = 0.9265 Örnek 3 • P(z > 1.4265 Aranan alan 0 145 . . .

26) • = 0.Örnek 4 • P(-1.98) = 0.5000 − 0.26 < z < 0) =? • = P(0 < z < 1.26 0 1.26 z Örnek 5 • P(z < -0.3962 Sorulan alan Tablodan hesaplanan alan = 0.3365 = 0.3365 -0.3962 − 1.98 0 0.98 P ( z < −0.1635 11 .98)=? Aranan alan Tablodan hesaplanan alan =0.

4) − P(0 < z < 0.1915 = 0.2277 12 .4192 − 0. = 04893+ 04641 = 09534 . P(−23 < z < 18) = P(−23 < z < 0) + P(0 < z < 18) . .4893 0.Örnek 6 • P(-2.5)=? Aranan alan − 1 .3<z<1.5 P(−1.3 0 18 .5) = P(0 < z < 1. . . 4 -0. Örnek 7 • P(-1. .8)=? 0.4641 − 2.4 < z < −0.5) = 0.4<z<-0. .

3508 M • Aşağıdaki standart normal eğride % 90’lık alana karşılık gelen z değeri bulalım.00 z 0.4505 13 .02 0.04 0 z 0.05 M 1.0 0.01 0.4500 0.35 P85 z 1.6 M 0.01 0. standart normal dağılım tabloları z değerini belirlemek için kullanabilir.03 0.04 z 0.• Eğer eğrinin altında kalan alan biliniyor ise.03 0 0.3500 0.05 M 0.3485 0.45 0 z 0. % 15 0.4495 0.02 0. 0.00 0.

z = 32 − µ 32 − 32 = =0 σ .02 = P ( 0 < z < 1.3944 14 .Örnek 8 •Bir şişeleme makinası ortalama olarak 32 ml sodayı 0. •Dolum miktarının normal bir dağılım gösterdiğini varsayarsak.02  . rastgele seçtiğimiz bir şişenin 3232.02 x = 32.025 − 32  < < P (32 < x < 32.02 ml standart sapmayla doldurucak şekilde ayarlanmıştır.025− 32 = = 1.025.025 1.25 σ .25 x z 0 32 − 32 x − 32 32.25) = 0.025 ml arasında soda içerme olasılığı nedir? Çözüm 8 Aranan alan x = 32.025) = P    .025− µ 32.02 32 32. z = 32.02 .

03 x −62 72−62 > P .02 . .97 − 32  > P ( x > 3197) = P .5000 + 0. .   = 003  σ  72−62 . Araçlarının %3 ü 72 km/saat ‘in üzerinde seyahat ediyorsa tüm araçlarının hızlarının standart sapmasını hesaplayınız? P(x > 72) = 003 . .97 ml den fazla soda içerme olasılığı nedir? x − 32 31. 62 72 1.   = P ( z > −15)  .88 0 z x 15 .02  = 0.•Rastgele seçtiğimiz bir şişenin 31.4332 = 0. σ =10/188 =532 P(z >188) = 003 . Araçlarının hızları aritmetik ortalması 62 km/saat olan normal bir dağılım göstermektedir.97 . =188 σ (188)(σ) =10 .4700 0.   = 003  σ σ  72−62 Pz > . − 15 32 0 x z Örnek 9 •Bir polis radarı akşam trafiğinde E-5de araçlarının hızları denetlemektir.9332 31. 0. .

8186 (d) P(z > k) = 0. (a) P(z < k) = 0.1464 16 .9495 (c) P(z > k) = 0.0073 (e) P( 0.1806 (f) P( k < z < 1.Binom Olasılık Dağılımlarının Normal Dağılıma yaklaşmas Kural • Normal dağılım tablolarının binom dağılım yerine kullanabilmesi için Standart Normal Dağılım Bir standart normal dağılımda aşağıdaki koşulları sağlayan k değerlerini bulalım.90 < z < k) = 0.1271 (b) P(z < k) = 0.02) = 0.

Exponent Olasılık Dağılımı • Exponent Olasılık Fonksiyonu f ( x) = 1 − x /µ e µ x > 0. ortalama e = 2. µ > 0 µ = A.71828 17 .

1 ÖRNEKLEME TEORİSİ Bir popülasyonun istatistiksel parametrelerini belirlemede örneklemenin tercih edilmesinin bir çok sebebi vardır. Eğer popülasyon normal dağılım sergilemiyorsa örneklemelerinin aritmetik ortalamalarının dağılımı örnek sayısı artıkça normale yakın bir dağılım gösterir. Popülasyonun parametrelerinin belirlenmesinde 2 türlü tahminden yararlanılır: . seçilen örneklerin üyelerinin yok edilmesi durumunda. Popülasyonun tüm üyeleriyle bağlantı kurmanın çok zaman alması 2 türlü örnekleme vardır: Rastgele ve karara dayalı yani iradi örnekleme Rastgele örneklemenin bir kaç türü vardır: 1. Çok sıkca. Popülasyonun tümünü örneklemenin maliyetinin yüksek olması 4. Doğru seçilmiş bir örneklemenin popülasyonun parametrelerini uygun bir şekilde tahmin edebilmesi ve bunun sonuçunda maliyet ve zaman kaybının azaltılması 5. Cluster örneklemede popülasyon gruplara ayrılır ve bu gruplardan rastgele örnekleme yapılır. 3. Karara dayalı yani iradi örneklemede örnek şeçimi tamamiyle örneklemeyi yapan kişinin kararına dayalıdır. örneklerinin popülasyona geri katılamaması 2. 1. Popülasyonun tümüne ulaşmanın örneklemede mümkün olmayabilmesi 3. 2. Bir örneklemeden tahmin edilen ortalamadaki standart hata miktarı : σX = s n s: örneklemedeki gözlemlerin standart sapması n: örneklemedeki gözlemlerin sayısı Merkezi limit teoremine göre eğer bir popülasyon normal bir dağılım gösteriyorsa örneklemelerinin aritmetik ortalamalarının dağılımıda ayrıça normal bir dağılım gösterir. Sistematik rastgele örneklemede rastgele bir başlangıç noktası seçilir ve ondan sonra her n’inci popülasyon üyesi örneklemede seçilir. Basit rastgele örneklemede popülasyonun her bir üyesi aynı şeçilme şansına yada olasılığına sahiptir. Bunlar şu şekilde özetlenebilir. Popülasyon parametresi ile örnekleme istatistiği arasındaki arasındaki fark örnekleme hatası olarak tanımlanır. Dolayısıyla bu tür örneklemede popülasyon parametrelerinin tahmininde hataya sebeb olabilir.

58 değerleri gözlemlerinin sırasıyla %95 ve %99 una karşılık gelen standard değerlerdir. Bir ortalamanın güven aralığı şu şekilde genel olarak ifade edilebilir: X ± zσ x s X±z n s: örneklemenin standard sapması z: standard değer n: örneklemedeki gözlem sayısı %95 ve % 99 güven aralığı istatiksel tahminlerden en yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin Bu tablo yarım normal dağılıma göre .58 s n 1. Bir popülasyonun ortalamasının güven aralığı örneklemedeki gözlem sayısına (n). örneğin standard sapmasına. Aralık tahmininde popülasyon parametersinin güven aralığının hesaplanması gerekmektedir.96 ve 2.2 Nokta tahmini( point estimate): popülasyon parametresinin tahmininmde tek bir değer kullanılır. n ≥ 30 için %95 güven aralığı: X ± 1.96 s n %99 güven aralığı: X ± 2. Enterval yada aralık tahmini (interval estimate): popülasyon parametresinin hangi değerler arasında bulunacağının belirlenmesidir. ve güven aralığının derecesine bağlıdır. Bu güven aralıklarına karşılık gelen değerler standart normal dağılım tablolarından hesaplanır.

Bu değere karşılık gelen standart değer normal dağılım tablosundan 1. X ±z s N −n ( ) N −1 n Örneklemedeki gözlem sayısının popülasyonun tümüne oranı % 5 den az ise düzeltme katsayısının standart hataya katkı payı çok küçüktür o nedenle önemsenmeyebilir.05 ise hem popülasyon ortalamasının hemde oranının standard hata miktarına bir düzeltme uygulamak gerekmektedir.95/2 =0. .  z. seçilecek güven aralığına(z).3 hazırlandığından 0. Bir örneklemede popülasyonun ortalamanın belirlenmesi için belirlenecek gözlem sayısı(n).05) σX = s N −n ( ) n N −1 aynı düzeltmeyi ortalamanın güven aralığı için yazarsak. Bu düzeltme katsayısı şu şekilde ifade edilir.475 . izin verilebilir maksimum hata oranına(E). Aksi durumda (n/N >%5) düzeltme miktarı standart hatayı azaltaçağından popülasyon ortalamasının aralığı daralaçaktır. N −n N −1 Popülasyon ortalaması için standart hataya uygulanaçak düzeltme (n/N > 0. ve verilerin standard sapmasına(s) bağlıdır. Buda doğaldır çünkü örnek sayısı artıkça ortalamın standart hatasıda doğal olarak azalma göstereçektir.s  n=   E  2 Eger örneklemediki veri sayısı(n) tüm popülasyonun (N) %5 inden büyük ise yani n/N > 0.96 olarak kolaylıkla okunabilir.

3. Hipotez Örneklemeye dayalı bir popülasyon parametesinin değeri hakkında ileri sunulan iddia Örnekler: 1.Hipotez Testleri Dr. Firestone ve Lassa tatafından üretilen lastiklerinin ömrü aynıdır. 2. Televizyon izleyicilerin %70 i günlük haber programlarını izlemektedir.İstatistik Vize sınıvanın ortalaması 50’nin altındadır. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Müh. 1 .

05 yani % 5 ve % 1 risk dereceleri araştırmalarda kullanılmakta 2 . 5 aşamadan oluşur.Hipotez Testleri Bir popülasyon hakkında ileri sunulan hipotezinin kabul edilip edilmeyeceğini belirlemek için örneklemeye dayalı sistematik izlenen bir seri işlemler. Önem veya Risk Derecesinin Belirlenmesi(α): Aslında doğru olan Null hipotezinin rededilme olasılığı: Risk derecesinin seçimi tercihe dayalı Genelde 0. 1. H0= null hipotezi yada sıfır hipotez Alternatif hipotez: Örneklemeye ait veriler null hipotezonin yanlış olduğuna ait deliller sunduğu durumlarda kabul edilen hipotezdir HA = alternatif hipotez Hipotez Testinin Aşamaları 2. Genellikle bu varsayımda popülasyon parametresinin belli bir değeri olduğu varsayılır. Null ve alternatif hipotezin belirlenmesi Null hipotezi: Bir popülasyon parametresi hakkında ileri sürülen varsayım.

Daima bu hatalardan birini yapma ihtimali vardır. tip hata: Null hipotezi yanlış iken rededilmez. II. tip hata OK 3 . tip hata: Null hipotezi doğru iken reddedilir. Tip hata yapma olasılığı α olarak bilinmektedir. Tip hata yapma olasılığı β olarak bilinmektedir. I. tip hata Null Hipotezi Yanlış I. Bu ihtimalleri risk derecesini belirleyerek azaltmak isteriz.Hata Tipleri I. II. Hipotez Testlerinde Hatalar Karar Null hipotezi Kabul etme Null hipotezi redetme Null Hipotezi doğru Doğru Karar II.

Hipotez Testinin Aşamaları
3. Istatistiksel test metodunun belirlenmesi: Null hipotezin rededilip edilmeyeceğinin belirlenmesinde kullanılan ve popülasyon örneklemesinden elde edilen değer
örnek: t, F,ve ki kare istatistik testleri

4. Null hipotezinin hangi koşullarda kabul ve hangi koşullarda rededileceğinin belirlenmesi 5. Karar verilmesi: Null hipotezinin alınan risk derecesi doğrultusunda reddi yada kabülü.

1: Null ve Alternatif hipotezleri ileri sürmek
Farzedelim ögrençilerin ders geçmek için 60 almaları gerekmekte. Rastgele 40 ögrenci secelim ve onların ortalamalarının 64 olduğunu varsayalım Araştırma sorusu: Popülasyonun gerçek ortalaması 60 ın üzerinde midir?
H0: µ ≤ 60 HA: µ >60

4

2: Önem Derecesini(α) belirlemek
Önem derecesi, null hipotezi gerçekten doğru iken, null hipotezini redetme olasılığıdır Örnek: α = 0.05 seçelim

1-α Kabul alanı

α=0.05
Red Alanı Kritik değer

3: Hipotez testinin 1 veya 2 yönlü olup olmadığının belirlenmesi
Eğer alternatif hipotez ortalamanın belli bir değere eşit yada ondan büyük olduğunu ifade ediyor ise hipotez tek yönlüdür. Örnek: HA: µ ≥ 60
1-α Kabul alanı α=0.05

Kritik değer

5

3: (Devam)
Eğer alternatif hipotez ortalamanın belli bir değere eşit yada ondan küçük olduğunu ifade ediyorsa, hipotez tek yönlüdür. Örnek: HA: µ ≤ 60
α= 0.05 1-α Kabul Alanı

Kritik değer

3: (Devam)
Eğer Alternatif hipotez ortalamanın belli bir değere eşit olmadığını ifade ediyor ise bu hipotez çift yönlüdür. HA: µ ≠ 60
α/2= 0.025 1-α Kabul Alanı

α/2= 0.025

6

Populasyon normal dağılım sergilemekte Hipotez testinde kullanıcak değer: z= X−µ s n 7 .05 z = 1. z=1.5-0.45 1-α Kabul Alanı α= 0.645 Standart normal tablolarından 0.645 5: Test istatistiğini belirlemek ve kritik değerle karşılaştırmak Popülasyonun standart sapması bilniyor ise z= kritik değer sağdaki formül vasıtasıyla hesaplanır. z= X− µ σ n X = orneklemenin ortalamasi µ = populasyon ortalamasi σ = populasyonun standart sapmasi Popülasyonun standart sapması bilinmiyorsa ve n ≥ 30.45 değerine karşılık Gelen z değeri bulunur. Eğer popülasyonun stadart sapması (σ) biliniyor ise yada σ bilinmiyor fakat n≥30 ise standart normal tabloları kullanılarak risk derecesine karşılık gelen z kritik değeri belirlenir.4: Kritik değeri veya değeleri belirlemek Bilinmek istenilen – Null hipotezi doğru varsayarsak dağılımın 1-α yüzdesine karşılık gelen kritik değer.05 α= 0. 0.645 z = 1. örneklemenin standart sapması (s) popülasyonun standart sapması yerine kullanılabilir.05=0.

3. Popülasyonun standart sapması ise 5 dir. örneklemedeki veri sayısı da 36dır. Null ve Alternatif Hipotezleri Belirlemek: H0. Ha Önem yada Risk Derecesini Belirlemek: α Hipotezin tek mi çift mi yönlü olduğunu belirlemek Kritik değerleri belirlemek Test istatistik değerlerini hesaplamak ve kritik değerle karşılaştırmak Örnek 1 H0 : µ = 50 H1: µ ≠ 50 Örnek ortalaması 49.Hipotez Test Aşamalarını Özetlersek 1. 2. Hipotez testinde % 5 risk alırsak a) Hipotez testi tek mi yoksa çift mi yönlüdür b) Null hipotezi hakkındaki kararınız nedir c) Bu kararı almaktda nekadar kendinize güveniyorsunuz yani p değeri nedir. 4. 8 . 5.

96 0.025 olasılık z=1.025 olasılık z=1. p değerini hesaplayabilmek için z değerinin –1. Bu nedenle p değeri 2 x 0. 5 36 Hesaplanan z değeri bu taralı alanlar dışında kalan bölgeye düştüğüne göre Null hipotezini kabul edebiliriz 0.95 olasılık 0 0. z= 49 − 50 = − 12 .51 olduğunu ifade eder.96 Örnek 1.2 ve altında bir değer olma olasılığı 0. Çözüm (Devam) c) Null hipotezini kabul etmede ne kadar eminiz ? Bunu belirleye bilmek için hesaplanan z değerinin o değerinin üzerinde bulunma olasılığını yani p değerini hesaplamamız gerekecektir. Bu nedenle hipoteze 2 taraflı hipotez denilmektedir. Çözüm a) Hipotez testi iki taraflı bir hipotezdir çünkü alternatif hipotezin yönü yoktur yada belli değildir.05 büyük olduğundan null hipotezi kabul edilir.5-0.Örnek 1. 0 z=-1. Popülasyon ortalaması 50 den farklı olabilir ifadesi büyükte olabilir ve küçükte olabilir gibi 2 ihtimal içermektedir.96 0. b) %5 riskle taralı alanlar hipotezin rededildiği alanları ifade etmektedir.025 olasılık z=-1.2 den az ve 1. p değeri popülasyonun ortalmasının 50 nin üzerinde veya altında olma olasılığının %11.1151dir (0. –1.1151di r.2 den fazla olma ihtimalini hesaplamamız gerekmektedir çünkü hipotez iki taraflı olup iki farklı red bölgesi içermektedir.3849).96 9 . p değeri risk derecesinden 0.

645 z Sonuç: Ortalamanın 368 gr üzerinde olduğuna ait yeterli delil yoktur.5 gr.Örnek 2: Tek yönlü z testi Bir kutu mısır gevreği 368 gramın üzerinde midir? Ratgele seçilen 25 kutunun ortalamasıX = 372. Hipotezi 0.05 0 1.05 25 n n = 25. 10 . = = +1. Üretiçi firma ürün miktarı için standart sapmayı σ 15 gram olarak belirlemiştir.05 ile Red alanı Test İstatistiği: rededilmez 0.50 z= HA: µ > 368 σ 15 α = 0.05 önem derecesi ile test edelim. σ bilinmekte Karar: Kritik değerler Null hipotez α = 0. Tek yönlü hipotez test çözümü H0: µ ≤ 368 X − µ 3725 − 368 .

05 n 25 n = 25.025 edilmez Sonuç: Ortalama miktarın 368 olduğu hakkında yeterli bir delil yoktur 0 1. Hipotez testinde % 2 risk alırsak a) Hipotez testi tek mi yoksa çift mi yönlüdür b) Null hipotezi hakkındaki kararınız nedir c) Bu kararı almaktda ne kadar kendinize güveniyorsunuz? 11 . Popülasyonun standart sapması ise 3 dir. σ bilinmekte Karar: Kritik değerler Null hipotezi α = 0.025 -1.96 Test İstatistiği: Red Alan 0. örneklemedeki veri sayısı da 36dır.Çift yönlü z Testi Çözümü H0: µ = 368 X − µ 3725 − 368 . z= = = +1.05 ile red Red Alan 0.50 HA: µ ≠ 368 15 σ α = 0.96 z ÖDEV H0 : µ ≤ 10 H1: µ > 10 Örnek ortalaması 12.

sigorta hastanesinin acil servisinden daha mı hızlı hastalara ilk müdaheleyi yapmaktadır? Hastane numune sigorta Ortalama süre 5.5 dak 5.4 dak 0.99 olasılık 2. Bu araştırmaya göre %1 riskle numune hastanin acil servisi. Örnek: 2 popülasyonun ortalamalarının karşılaştırılması 2 farklı hastanenin acil servisine gelen hastalara müdahele süresi aşağıda sunulmaktadır.3 dak Örnek sayısı 50 100 Null hipotezinin(H0) Rededildiği bölgesi Null ve alternatif hipotez: H0 : µ1 = µ2 H1: µ1 〉 µ2 0 0. Sadece fark z değerinin hesaplanışıdır.33 0.01 olasılık 12 .3 dak Örnek standart sapması 0.HİPOTEZ TESTİ:İKİ POPÜLASYONUN ORTALAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI Amaç:2 örnek ortalamasının aynı ortalamalı 2 popülasyondan gelip gelmediğini test etmek z= X1 − X2 s12 s2 2 + n1 n2 Hipotez test edilirken daha önceki kısımlarda bahsettiğimiz hipotezıin 5 aşamasıda aynı şekilde uygulanır.

5 − 5.33 null hipotezi red edilir. .499(Tabloda 3.5-0.12 değeri olmadığından en yakın 3. z = 312 > 2. Buna göre 3. z-testi and t-testi karşılaştırılması z-test istatistiği Normal dağılıma dayalı Popülasyonun varyansı bilindiğinde yada örneklemedeki veri sayısı büyük olduğunda örneklerin ortalamaları hakkındaki hipotezleri test etmek için kullanılır t-test istatistiği t dağılımına dayalı t dağılımının şekli örneklemedeki veri sayısına bağlı olarak değişmektedir Serbestlik derecesine bağlıdır df :n-1 Örneklemedeki veri sayısı artıkca t dağılımı normal dağılıma yaklaşır Popülasyonun varyansı yada standart sapması bilinmediğinde ve örneklemedeki veri sayısı küçük olduğunda (n<30) örneklerin ortalamaları hakkındaki hipotezleri test etmek için kullanılır 13 .12 ve üzeri bir değer olma olasılığı: 0. p değeri bu büyüklükte yada onun üzerinde bir değer bulma olasılığıdır.4 2 0.32 + 50 100 = 312 .Örnek: Devam z= X1 − X2 s s + 2 n1 n2 2 1 2 = 5. 3.12 ve üzerinde bir z değeri alma olasılığı 0.499=0.09 değerine karşılık gelen olasılık esas alınmıştır.01 risk derecesinden küçük olduğundan null hipotezinin doğru olmama ihtimali çok yüksektir.3 0.001 Bu değer 0. alternatif hipotez %1 riskle kabul edilir.

t dağılımıları Standart normal (z) t (n = 13) t (n = 5) Ortalamadan olan Standart sapma 0 t-testleri Varyans hakkında kesin bir bilgiye sahip olmadığımız için (sadece tahmin). t dağılımını kullanırız t-testinin ortalaması t= X = örnek ortalaması s = örnek standart sapması X −µ s n µ = test edilen popülasyonun ortalaması n = örneklemedeki veri sayisi 14 .

1 & 2: Hipotezleri belirle.Hipotez testi: σ bilinmemekte Yüksek lisans dersindeki ögrencilerin araştırma metodları hakkında iyi bir bilgiye sahip olup olmadıklarını ögrenmek istiyorum 6 ögrenci sınıftan rastgele seçilir ve sınava tabii tutulur Sınıfın test den en az 70 alabilmesini istiyorum. 68.05 15 . 75. and 95. 83. önem derecesini α belirle Sınıfın ortalama notu 70 ve üstüdür: H0: µ ≤ 70 HA: µ > 70 α = 0. 92. 6 ögrencinin notları 62.

3: Tek veya çift yönlü bir hipotez mi? 4: Kritik değerleri belirle
Tek yönlü Kritik değerleri t tablosundan belirlenir
1-α Kabul Alanı α=0 .05

t= 2.015 [serbestlik derecesi d.f. =5] için

5: Test istatistklerini hesapla & değerlendir
t değeri kritik değerinden küçüktür. Null Hipotezi kabul edilir

475 = 79.17 6 s = 13.17 79.17 − 70 t= = 1.71 13.17 6 x=

16

Örnek hakkında Sorular
Önem derecesini 0.1 olarak seçersek ne olur? Kritik değer= 1.476 Null hipotezini red et! Eğer α =0 .05 fakat test çift yönlü ise ne olur ? Bu hipotez testini örneğin büyüklüğü nasıl etkilemiştir.

Örnek: 2 yönlü t testi
Kuzey Kıbrıstaki seçim noktalarının her birinde az yada çok 368 seçmen oy kullanmışmıdır? 36 rastgele seçim noktasındaki ortalama seçmen sayısı 372.5 ve standart sapma 12 seçmendir. Hipotezi 0.05 önem derecesi ile test edelim

17

Çift yönlü t Testi: Çözüm
H0: µ = 368 X − µ 372.5 − 368 = +2.25 H1: µ ≠ 368 t = S = 12 α = .05 n 36 df = 36 - 1 = 35 Karar: Kritik değerler
Red alan
0.025

Test İstatistiği:

Red alan
0.025

Null hıpotezi α = 0.05 ile red edilir

Sonuç:

-2.0301 0 2.0301

t

Popülasyonun ortalamasının 368 olmadığına ait delil vardır

Örnek: Tek yönlü t testi
Kuzey Kıbrıstaki seçim noktalarının her birinde 368 den fazla seçmen oy kullanmış mıdır? 36 rastgele seçim noktasındaki ortalama seçmen sayısı 372.5 ve standart sapma 12 seçmendir. Hipotezi 0.05 önem derecesi ile test edelim

18

05 red edilir Karar: Sonuç: 368 den fazla seçmenin ortalama oy sandıklarında oy kullandığına ait delil vardır t testi Popülasyon ortalamasının testi:bir önceki slaytlarda bahsettik 2 birbirinden bağımsız popülasyonun ortalamalarının karşılaştırılması Şartlar: popülasyonlar normal yada normale yakın bir dağılım serğilemeli Popülasyonlar birbirinden bağımsız olmalı.1 = 35 Kritik değerler Red 0.25 S 12 n 36 Null hıpotezi α = 0.Tek yönlü t testi . ve populasyonların standart sapmalari benzer olmalı Bir veri çiftinin karşılaştırılması 19 .05 df = 36 .05 1.5 − 368 = = +2.68 t Test İstatistiği: t= X − µ 372.Çözüm H0: µ ≤368 H1: µ > 368 α = .

t dağılımlarında 2 birbirinden bağımsız popülasyonun ortalamalarının karşılaştırılması t= X1 − X 2  1 1 s2  +  p  n1 n2  n1:1. ornegin varyansi 2 2 (n1 − 1) s1 + (n2 − 1) s2 s = n1 + n2 − 1 2 p df = serbeslik derecesi = n1 + n2 − 2 t dağılımlarında bir veri çiftinin karşılaştırlması Örnek: bir fiziksel zayıflama kursuna katılmış kişilerinin kurs öncesi ve kursu sonrası kilolarının karşılaştırılması Amaç: kursun etkinliğini test etmek t = d sd n df = n − 1  ∑d ∑d2 −  n   n− 1 ( ) 2 sd =     d = bir cift gozlemler arasindaki farkin ortalamasi n:cift gozlem sayisi sd = bir cift gozlemlerin degerleri arasimdaki farkin standart sapmasi 20 .ornekteki veri sayisi s2 = populasyon varyansinin birlestirilmis tahmini p 2 s1 = 1.

Kategorisel veri analizi ki-kare ki kare testi .

Ki-kare testi (χ2) İki değişken arasında bir ilişki olup olmadığının testi Örnek: Kişiliğin deprosyonla bir ilişkisi var mıdır. yoksa bu iki değişken birbirinden bağımsızmıdır. Depresif mi? evet Kişilik dışadönük içedönük 10 20 hayır 20 10 “hücreler” Not: Değişkenler kategorik Her katılımcı sadece bir hücrede gözükür g .

VERİ TÜRLERİ Veri Kantitatif Kualitatif Süreksiz Sü k i Sürekli Sü kli .

Kualitatif Veri 1. 3 Nominal yada Ordinal ölçek .  Örnek: cinsiyet (Erkek Kız) (Erkek. 2. Ölçüm kategorideki veri sayısını ç g y yansıtır 3. Kualitatif random değişkenler sınıflanabilen yanıtlar vermektedir.

Bağımsız Z Testi Z Testi 2 Testi 2 Testi .Hipotez testleri Kualitatif V i K li if Veri Kualitatif Veri 1 pop. Oran 2 pop. ≥2 pop.

Ki-kare (2) Testi k oranları için ç .

Hipotez testleri Kualitatif V i K li if Veri Kualitatif Veri 1 pop. Oran 2 pop. Bağımsız Z Testi Z Testi 2 Testi 2 Testi . ≥2 pop.

Bir yönlü olasılık tablasunu kullanmakta . 03 0.2. Bir kaç seviyeli bir değişken ç y ğş 3.5 2.3. Oranların sadece eşitliklerini test eder.  Örnek: Ö k p1 = 0 2 p2=0. p3 = 0 5 0. Varsayımlar  Multinomial Deney  Beklenen sayı  5 4.Ki-kare (2) Testi kO Oranları için l i i 1.

100 (n) kişiye 3(k) adaydan hangisine oy vereceklerini sormak . pk Bağımsız denemeler Random değişken sayıdır.Multinomial Deneyler 1. 2. 2 3. 5. 6. 4. nk Örnek. 6 n sayıda benzer deneme Her bir denemede k sayıda sonuç H bi d d d Sabit sonuç oranları.

Tek yönlü olasılık tablosu bl 1. k sayıda bağımsız grup içindeki (sonuçlar veya değişken seviyeleri) gözlem sayılarını gösterir .

k sayıda bağımsız grup içindeki (sonuçlar veya değişken seviyeleri) gözlem sayılarını gösterir Sonuçlar (k = 3) ADAY Ali 35 Veli 20 Yanıt sayısı Aycan 45 Toplam 100 .Tek yönlü olasılık tablosu bl 1.

..0. pk = pk.0 Ha: pi lar birbirine eşit değildir. Hipotez edilen olasılık . p2 = p2.2 Testi.k sayıda oran için Hipotezler ve i Hi l istatistik i ik 1.. Hipotezler   H0: p1 = p1.0. .

. p2 = p2. Test istatistiği Gözlemlenen sayı   2  ni  E ni E ni af af 2 Beklenen sayı .0. .0.0 Ha: pi lar birbirine eşit değildiler Hipotez edilen olasılık 2. pk = pk.. Hipotezler   H0: p1 = p1.k sayıda oran için Hipotezler ve i Hi l istatistik i ik 1.2 Testi..

k veri sayısı i . Test istatistiği Gözlemlenen sayı   2  ni  E ni E ni af af 2 Beklenen sayı 3.0. .0.k sayıda oran için Hipotezler ve i Hi l istatistik i ik 1... pk = pk. Serbestlik derecesi.2 Testi.0 Ha: pi lar birbirine eşit değildiler Hipotez edilen olasılık 2.. Hipotezler   H0: p1 = p1. df= k-1 k. p2 = p2.

Gözlemlenen sayı nekadar beklenen sayıya yaklaşırsa null hipotezinin doğru olma olasılığı o kadar fazladır  Beklenen sayıyla arasındaki farkın karesi ile ölçülür. il öl ülü  Büyük değerler reddedilir. . Null hipotezi doğru ise gözlemlenen sayıyla beklenen sayıyı karşılaştırır karşılaştırır. 2.2 Testi Ana fikiri 1.

Kritik değerin bulunması Örnek Ö k k = 3. ve  =0.05 için kritik 2 değeri nedir .

991 df 1 2 0.841 … 0 103 … 5 991 0.010 0 010 . 0..95 … 0.Kritik değerin bulunması Örnek Ö k k = 3.05 için kritik 2 değeri nedir? 0 2 Tablo 2 Üst Kuyruk Alanı … 0.995 ..103 5.004 … 3.05 … 0. ve  =0.

05 … 0.004 … 3.841 … 0 103 … 5 991 0.995 .05 için kritik x2 değeri nedir? Eğer ni = E(ni). 2 = 0 H0 reddedilmez dd dil Red R d  = 0 05 0.991 df 1 2 0...103 5.Kritik değerin bulunması Örnek Ö k k = 3. 0.010 0 010 .95 … 0.05 0 2 Tablo 2 Üst kuyruk alanı … 0. ve α =0.

Finding Critical Value Example E l k = 3.. ve α =0.004 … 3.1 = 2 2 Tablo Red R d  = 0 05 0.841 … 0 103 … 5 991 0. 0.95 … 0..05 için kritik x2 değeri nedir? Eğerni = E(ni).991 .995 . 2 = 0.991 5 991 2 df 1 2 Üst kuyruk alanı … 0.103 5.05 … 0.010 0 010 5. H0 reddedilmez dd dil df = k .05 0 0.

Methodu dürüst olarak değerlendirmiştir.2  Testi . Methodu dürüst olarak. 180 tane çalışan arasından 63 ü arasından. Methodu dürüst olarak. çalışanların metodların dürüstlük derecesini algılamada bir farklılık varmıdır? . k oranları içn Örnek Ö k İnsan kaynakları müdürü olarak 3 olarak. 1. 0. farklı performans değerlendirme metodunun dürüstlük anlayışını test etmek istemetedir. 72 si ise 3.05 risk derecesinde. 45 i 2.

2 

Testi , k oranları içn Örnek Ö k
Test istattiği:

H0: Ha: = n1 = n2 = n3 = Kritik değer(ler):
Red

Karar: Sonuç:

0

2

2 

Testi , k oranları içn Örnek Ö k
Test istatistiği:

H0: p1 = p2 = p3 = 1/3 Ha: en az biri farklıdır  = 0.05 n1 = 63 n2 = 45 n3 = 72 Kritik değer(ler):
Red  = .05 0 5.991

Karar: Sonuç:

2

2 

Testi , k oranları için Çözüm
3

af E af E a f E a f 180a3f 60 n  n  n  1  n  E af n    E af n
1 2 2 2 i i i

E ni  npi ,0

 60 2 n2  60 2 n3  60 2 n1    60 60 60 2 2 2 63  60 45  60 72  60     6.3 60 60 60

k oranları için Çözüm Test istatistiği: 2 = 6.05 n1 = 63 n2 = 45 n3 = 72 Kritik değer(ler): Red  = .3 63 H0: p1 = p2 = p3 = 1/3 Ha: en az biri farklıdır  = 0.  = .2  Testi .05 0 5.05 2 Sonuç: Oranlar arasında bir farklılık olduğu delili mevcuttur.991 Karar: Null hipotezi reddedilir. .

2 Testi. bağımsız .

bağımsız 1.2 Testi. Çift yönlü olasılık tablosu kullanır . İ kualitatif değişken arasında bir İki ş p ğ gösterir ilişkinin mevcut olup olmadığını g   Bir örnek seçilir Sebeb sonuç ilişkisi göstermez Multinomial deney tüm sayılar  5 2. Varsayımlar   3.

değişken derecesi Ev stili st Apartman Çiflik Toplam Ev lokasyonu Şe Şehir Kırsal sa 63 49 15 33 78 82 Toplam op a 112 48 160 1. değiken derecesi .2 Test Bir örnekten müşterek iki kualitatif değişkene ait gözlem sayısını gösterir 2.

Test İstatistiği   2 n ij ˆ  E nij  ˆ E n  ij Gözlenen sayı  2 Beklenen sayı Satırlar Sütünlar Serbestlik derecesi: (r .2 Testi.1) . Hipotezler   H0: D ği k l b ğ Değişkenler bağımsız Ha: Değişkenler birbiriyle ilişkili (Bağımlı) 2.1)(c . bağımsız Hipotezler & İ Hi l İstatistik i ik 1.

İstatiksel olarak bağımsız demek. Beklenen sayı= veri sayısı x birleşik olasılığa eşittir. Marjinal olasılıklar hesaplanır ve birleşik l l k h bi l ik olasılık hesabı için çarpılır b i i l 3. gelmektedir 2. bağımsız beklenen sayılar b kl l 1.2 Testi. birleşik olasığın marjinal olasılıklarının çarpımına eşit olduğu analamına gelmektedir. .

Beklenen sayıhesaplaması h l Beklenen sayı = Satır toplam * Sütün toplam Veri sayısı y a f .

5 . bağımsız Örnek Ö k Birleşik olasılık = 116 286 116 132 286 286 Diet Kola Di t K l Hayır Evet Toplam 132 286 Marjinal M ji l olasılık Diet P Di t Pepsi i Hayır Evet Gözl.2 Testi. 32 84 48 132 122 154 Beklenen sayı Toplam T l 116 170 286 116 132 = 286 286· 286 286 =53. Gö l Gözl.

Rastgele seçtiğiniz 286 müşteri üzerinde yapacağınız araştırmada.05 risk soruyorsunuz α=0 05 derecesinde. bağımsız Örnek Ö k Pazarlama araştırması yapan bir analistsiniz.ikisi arasında bir ilişki olduğuna dair delil varmıdır? Diet Kola Hayır H Evet Toplam T l Diet P Di t Pepsi i Evet Hayır 84 32 48 122 132 154 Toplam 116 170 286 .2 Testi.α=0. müşterilere diet pepsi mi yada diet kola mı satın alıdıklarını soruyorsunuz.

05  0 3.05 df = (2 .841 2 .2 Testi.1) = 1 Kritik değer(ler): Red = . bağımsız Çözüm H0: ilişki yok Ha: ilişkili  = 0.1)(2 .

Bekl.5 78.5 132 32 122 154 62. Gözl. Bekl. bağımsız Çözüm  E(nij)  5 tüm hücrelerde 116·132 286 Diet Kola Di t K l Hayır Evet Toplam Diet P Di t Pepsi i 154·132 286 Hayır Evet Gözl.5 91.2 Testi. Toplam Gö l B kl Gö l B kl T l 84 48 132 170·132 286 53.5 154 116 170 286 170·154 286 .

5 2  54.5 91.5 53.5 62.5  32  62. bağımsız Çözüm 2  n11   ch   n Ec h  n  n  n  Ea f n  Ea f n  Ea f    n  n  n Ea f Ea f Ea f ij 2 2 2 11 12 12 22 22 11 12 22 2  nij  E nij 2 84  53.2 Testi.5 2  122  91.29 .

2 Testi.05 Sonuç: Bir ilişki olduğuna 2 dair delil var .841 Test istatistiği: 2 = 54. bağımsız Çözüm H0: ilişki yok Ha: ilişki var  = 0.1) = 1 Kritik değer(ler): Red  = .29 54 29 Karar: Null hipotezi reddedilir  =0 .1)(2 .05 df = (2 .05 0 3.

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ Dr. Bölümü Korelasyon Analizi • İki değişken arasındaki ilişkinin yada korelasyonunun derecesini belirlemek için kullanılan istatistiksel yöntem. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Müh. • Bağımlı Değişken: Tahmin edilen yada hesaplanan değişken • Bağımsız Değişken: Tahmin için kullanılan değişken • Dağılım grafikleri: 2 değişken arasındaki ilişkiyi gösteren grafikler 1 .

Korelasyon Analizi: Örnek Satış elemanı Ali Veli Ayşe Gül Hüsnü Necati Zehra Fatma Zeynep Ahmet Telofonla yapılan arama sayısı 14 35 22 29 6 15 17 20 12 29 Satış yapılan ürün adeti 28 66 38 70 22 27 28 47 14 68 Dağılım Grafikleri Satılan ürün a deti 80 60 40 20 0 0 10 20 Arama sayısı • Genellikle. bağımlı değişken: y ekseninde . 30 40 2 . bağımsız değişkende x ekseninde yeralır.

Mükemmel negatif korelasyon 6 4 2 0 0 1 2 3 4 5 Mükemmel pozitif korelasyon 5 4 3 2 1 0 0 1 2 Y Y X r= -1 X 3 4 5 r =1 Korelasyon Katsayısı (r) 6 r= 0. x ve y arasında doğusal bir korelasyon yok Y ıllık g e lir 5 4 3 2 1 0 0 1 2 Cocuk3 sayısı 4 5 6 3 . •İki değişken arasındaki dogruasal korelasyonunun derecesini −1 ≤ r ≤ 1 belirleyen bir katsayısı.Korelasyon Katsayısı (r) • 1900 yılında Karl Pearson tarafından tanımlandı. iki değişken arasındaki korelasyonun mükemmel olduğunu ifade etmektedir. • r = -1 yada +1.

Korelasyon katsayısının hesaplanması (r) n (∑ XY ) − (∑ X )(∑ Y ) 2 2 r= [n(∑ X 2 ) − (∑ X ) ][(n(∑ Y )− (∑ Y ) ] 2 n : gozlem sayisi 4 .Korelasyon katsayısı (r) x ve y arasında pozitif doğrusal bir korelasyon var 15 not 10 5 0 0 2 4 6 8 10 ders çalışma süresi(saat) Korelasyonun derecesi 2 değişken arasındaki ilişkinin yönüne( + yada -) bağlı değildir.

924 Korelasyon Katsayısının Öneminin Test edilmesi Küçük örneklemelerde (n<30) Örnek: Önceki örnekte satılan ürün sayısı ile telofonla yapılan arama sayısı arasında güçlü bir korelasyonun olduğuna değindik.001 -2. Hipotez: H0: ρ= 0 H1: ρ# 0 ρ= popülasyonun korelasyonu t= r n−2 1− r 2 = 0 . Gerçekte popülasyonun korelasyonu sıfır olabilir mi bilmiyoruz. Bu nedenle korelasyon katsayısının güvenirliliğini test etmemiz gerekmektedir.835 0.95 olasılık 0 (H0) Rededildiği bölgesi df = n − 2 = 10 − 2 = 8 % 5 risk ile p<0.306 5 . Fakat bu korelasyon sadece 10 örneğe dayanılarak çıkan bir sonuç.924 ) 2 = 6 .306 2.Korelasyon Katsayısının Hesaplanması: Örnek Satış elemanı Telofonla yapılan arama sayısı(X) 14 35 22 29 6 15 17 20 12 29 199 Satış yapılan ürün adeti (Y) 28 66 38 70 22 27 28 47 14 68 408 X2 XY Y2 Ali Veli Ayşe Gül Hüsnü Necati Zehra Fatma Zeynep Ahmet TOPLAM 196 1225 484 841 36 225 289 400 144 841 4681 392 2310 836 2030 132 405 476 940 168 1972 9661 784 4356 1444 4900 484 729 784 2209 196 4624 20510 r= [10(4681) − (199) ][10(20510) − (408) ] 2 2 10(9661) − (199)(408) = 0.924 10 − 2 1 − ( 0 .

Bu matematiksel ifadeye de regresyon denklemi diyoruz. Minumum Kare Prensibi: Gerçek Y değerleri ile tahmin edilen Y değerleri arasındaki düşey uzaklıkların karelerinin toplamını minumuma çekerek regresyon denklemini belirleme işlemi.Regresyon Analizi İki değişken arasındaki korelasyonun matematiksel ifadesini tespit etmek için yapılan analiz. ∑ (Y − Y `) 2 = minimum * Tahmin edilen değer Y * * X Gerçek değer 6 . Regresyon denklemi genel ifadesi: Y` = a + bX X: seçilen bağımsız değişkenin değeri Y`: seçilmiş X değerine için tahmin edilen Y değeri a: dogrunun Y ekseni kestiği noktanın değeri b: doğrunun eğimi a ve b: regresyon katsayıları Y a X Regresyon Analizi Regresyon denklemini tespit etmek için minimum kare (least square principle) prensibini kullanıyoruz.

Regresyon Katsayılarının (a ve b) Belirlenmesi a= ∑Y − b ∑ X n n n(∑ XY ) − (∑ X )(∑ Y ) n ∑ X 2 − (∑ X ) b= ( ) 2 X: Bağımsız değişkenin değeri Y: Bağımlı değişkenin değeri n: Örnekteki veri sayısı Örnek: Regresyon Katsayılarının (a ve b) Belirlenmesi Satış elemanı Telofonla yapılan arama sayısı(X) 14 35 22 29 6 15 17 20 12 29 199 Satış yapılan ürün adeti (Y) 28 66 38 70 22 27 28 47 14 68 408 X2 XY Y2 Ali Veli Ayşe Gül Hüsnü Necati Zehra Fatma Zeynep Ahmet TOPLAM 196 1225 484 841 36 225 289 400 144 841 4681 392 2310 836 2030 132 405 476 940 168 1972 9661 784 4356 1444 4900 484 729 784 2209 196 4624 20510 7 .

1387X .1387 10 ( 4681 ) − (199 ) ) − (∑ X ) 2 2 a= ∑Y n ∑X n = 408 199 − 2 .7604 Regreson doğrusunun özelliği: ∑ (Y − Y `) 2 = minimum 2.Örnek: Regresyon Katsayılarının (a ve b) Belirlenmesi b= n (∑ XY ) − (∑ X n (∑ X −b 2 )(∑ Y ) = 10 (9661 ) − (199 )( 408 ) = 2 .1387 Örnek: Regresyon Doğrusunun grafiği Regresyon Denklemi Satış yapılan ürün sayısı 80 60 40 20 0 0 10 20 30 40 Telefonla yapılan arama sayısı Y` = 2. 7601 + 2 .1.1387 = − 1. 706 10 10 Y ` = − 1.Regresyon doğrusu daima X ve Y değerlerinden geçmektedir. 8 .

033 50.2913 9.0721 30.x) Belirlenmesi Satış elemanı Telofonla yapılan arama sayısı(X) Satış yapılan ürün adeti (Y) 28 66 38 70 22 27 28 47 14 68 408 Tahmini satılan ürün adeti (Y`) (Y-Y`) (Y-Y`)2 Ali Veli Ayşe Gül Hüsnü Necati Zehra Fatma Zeynep Ahmet TOPLAM 14 35 22 29 6 15 17 20 12 29 199 28.9861 -9.7378 0 2 0.x= Tahminin standart hatası y. •Gözlem sayısının büyük olduğu durumlarda regresyon katsayılarının Tahmininde kullanılan daha pratik bir formül S y.3305 53.2913 60.9279 -3.0952 59.5310 35.3204 -6.0944 45.x= 0 ise tüm noktalar regresyon doğrusu üzerine düşmektedir.412 10 − 2 9 .Regresyon Katsayılarının Tahmininde Standart Hatanın(S y.7601 + 2.1817 73.9043 60. x = ∑ (Y − Y `) 2 S y.5978 -5.5978 41.1817 -7.x= x bağlı y değeri S y.x) Belirlenmesi Standart Hata:Regresyon doğrusunun etrafında gözlenen değerlerin dağılımının yada yayılımınım ölçülmesi n−2 Sy.3204 34.1631 94.2622 11.1287 = 8.8334 98.2622 -0.0944 -7.0139 23.99043 7.1387 S y.8247 119.8735 566.0251 43.7378 10. x = ∑ (Y − Y `) n−2 = 566.4190 11.x = ∑Y 2 − a (∑ Y ) − B (∑ XY ) n−2 Örnek: Regresyon Katsayılarının Tahmininde Standart Hatanın(S y.1285 Y ` = −1.

x ) n (X − X ) ∑X 2 2 2 ( X) − ∑ n X: seçilmiş X değeri t: df=n-2 özgürlük derecisi için belli bir risk derecesine göre t dağılım tablolarından belirlenen t değeri 10 . Herbir X değeri için birden çokY değeri vardır.Doğrusal (linear) regresyon analiz uygulamak için varsayılan şartlar 1. Bu Y değerlerinin ortalamaları daima doğrusal regresyon çizgileri üzerinde yeralır. 3. 4. Bu Y değerleri normal dağılım göstermektedirler. Bu normal dağılımların standart sapmaları birbirine eşittir. 1 + Y `±t ( s y . 2. Y değerleri istatiksel olarak birbirine bağlı değildir. GÜVEN ARALIĞININ HESAPLANMASI Güven aralığı tüm X değerlerine dayanan bir aralık olup seçilmiş bir X değeri için hesaplanan ortalama bir değerdir.

2 = 8 t = 2.412) 1 + 10 (25 − 19.7074 %95 güven araligi df = n .9)2 4681 − (199) 2 10 51.1558 11 .ÖRNEK: GÜVEN ARALIĞININ HESAPLANMASI Örnek: 25 kez telefonla arama yapan satış uzmanlarının sattığı ürün sayısının güven aralığını hesaplayalım.412 1 Y `±t ( s y.7074 ± 2.x = 8.306(8.Güven aralığını: %95 seçin Satış elemanı Telofonla yapılan arama sayısı(X) 14 35 22 29 6 15 17 20 12 29 199 Satış yapılan ürün adeti (Y) 28 66 38 70 22 27 28 47 14 68 408 X2 XY Y2 Ali Veli Ayşe Gül Hüsnü Necati Zehra Fatma Zeynep Ahmet TOPLAM 196 1225 484 841 36 225 289 400 144 841 4681 392 2310 836 2030 132 405 476 940 168 1972 9661 784 4356 1444 4900 484 729 784 2209 196 4624 20510 ÖRNEK: GÜVEN ARALIĞININ HESAPLANMASI X = 25 Y `= 2.306( t dagilim tablolarindan) s y.1387 X − 1. x ) + n (X − X ) ∑X 2 2 2 ( X) − ∑ n = 51.2 = 10 .7074 ± 7.7601 Y `= 51.

1 Y `±t ( s y .TAHMİN ARALIĞININ HESAPLANMASI Tahmim aralığı belli bir X değeri için olup o X değerine karşılık gelen değerlerin aralığını verir. x ) 1 + + n (X − X ) ∑X 2 2 2 ( X) − ∑ n Örnek: 25 kez arama yapan Zekinin %95 güven aralıkla satış yapacağı ürün adetinin tahmini aralığının belirlenmesi 12 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->