1 Finansal Muhasebe Ders Notları: Finansal Muhasebe konularına çift taraflı muhasebe sisteminin esaslarını anlatan bir örnek

ele alınarak girilecektir. Örnek çok basit olarak nakit para ile işe başlayan bir işletmenin muhasebe eşitliğini nasıl sağladığını anlatan 6 aşamadan oluşan işlemlerden oluşmaktadır. İşlemler sırasıyla ve en basit şekliyle eşitlik ele alınarak, bilanço yoluyla ve hesapların kullanılması yoluyla anlatılacaktır. Muhasebe Temel Eşitliği İşlem: 1 10.000,00 TL nakit para ile işe başlayan bir işletmenin muhasebe eşitliği 10.000,00 Nakit Para VARLIKLAR = = 10.000,00 Sermaye KAYNAKLAR

İşlem: 2 10.000,00 TL’nin 5.000,00 TL’si ile mal alımı 5.000,00 + 5.000,00 Nakit Para + Mal VARLIKLAR = = 10.000,00 Sermaye KAYNAKLAR

İşlem: 3 Malın, 2.500,00 TL’lik kısmı, aynı fiyata yani 2.500,00 TL’ye veresiye olarak satılıyor. 5.000,00 + 2.500,00 Nakit Para + Mal VARLIKLAR + + 2.500,00 Alacak ALACAKLAR = = 10.000,00 Sermaye KAYNAKLAR

İşlem: 4 Borçlanarak 3.000,00 TL’lik mal alımı.
5.000,00 + 5.500,00 Nakit Para + Mal + 2.500,00 Alacak = 10.000,00 Sermaye + 3.000,00 Borç

VARLIKLAR

+

ALACAKLAR

=

KAYNAKLAR

+

BORÇLAR

İşlem: 5 3.000,00 TL’lik mal 4. 000,00 TL’ye peşin olarak satılıyor.

Prof. Dr. Yunus KİSHALI - Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Ders Notları ©

2

9.000,00 + 2.500,00 + Nakit Para + Mal VARLIKLAR

2.500,00 Alacak

= =

10.000,00 Sermaye KAYNAKLAR

+ +

3.000,00 Borç BORÇLAR

+ +

1.000,00 Kâr KÂR

+ ALACAKLAR

İşlem: 6 1.500,00 TL’lik mal 1. 000,00 TL’ye peşin olarak satılıyor.
10.000,00 + 1.000,00 + Nakit Para + Mal VARLIKLAR + 2.500,00 Alacak ALACAK + + 500,00 Zarar ZARAR = = 10.000,00 Sermaye KAYNAKLAR + + 3.000,00 Borç BORÇLAR + + 1.000,00 Kâr KÂR

İşlem: 7 Kâr zarar mahsubunun yapılması.
10.000,00 + 1.000,00 + Nakit Para + Mal VARLIKLAR 2.500,00 Alacak = = 10.000,00 Sermaye KAYNAKLAR + + 3.000,00 Borç BORÇLAR + + 500,00 Kâr KÂR

+ ALACAKLAR

MUHASEBE TEMEL EŞİTLİĞİ (Bilanço Yardımıyla Çözüm) İşlem: 1 10.000,00 TL nakit para ile işe başlayan bir işletmenin bilanço eşitliği Para Toplam 10.000,00 Sermaye 10.000,00 Toplam 10.000,00 10.000,00

İşlem: 2 10.000,00 TL’nin 5.000,00 TL’si ile mal alımı sonucu bilanço eşitliği Para Mal Toplam 5.000,00 Sermaye 5.000,00 10.000,00 Toplam 10.000,00 10.000,00

İşlem: 3 Malın, 2.500,00 TL’lik kısmı, aynı fiyata yani 2.500,00 TL’ye veresiye olarak satılıyor.

Prof. Dr. Yunus KİSHALI - Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Ders Notları ©

000. Para Mal Alacak Toplam 9.Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Ders Notları © .00 500.500. Para Mal Alacak Zarar Toplam 10.00 Sermaye 5.00 14.00 Borçlar 2.000.00 Kâr 500.500.000.00 Toplam 10.500.00 Toplam 10.00 TL’lik mal 1.000. 000.000.00 13.00 3.00 TL’lik mal 4.00 13.00 10.000.00 2.00 TL’ye peşin olarak satılıyor.500.000.00 Sermaye 2.500.000.000. Para Mal Alacak Toplam 10.000.00 İşlem: 7 Kâr zarar mahsubunun yapılması. Dr.00 1. 000.000.500.000.00 Sermaye 1.00 Toplam 10.000.000.00 Toplam 10.000.00 14.000.500.00 İşlem: 5 3.00 Borçlar 2.000.00 3.000.3 Para Mal Alacak Toplam 5.000.000.500.00 TL’ye peşin olarak satılıyor.00 Borçlar 2.00 Kâr 14.000.00 Prof.00 3.000.000.000.00 13.000.00 TL’lik mal alımı.500. Yunus KİSHALI .500.00 Kâr 13.500.00 14.000.00 Toplam 10.00 Sermaye 1.00 Sermaye 2.00 İşlem: 6 1. Para Mal Alacak Toplam 5.00 10.00 Borçlar 2.00 3.000.00 İşlem: 4 Borçlanarak 3.000.00 1.

000.000.00 İşlem: 2 10.00 SERMAYE 10.500.00 SERMAYE 10. Yunus KİSHALI .000.000.500.500.000.000.00 İşlem: 3 Malın.4 Hesaplar Yevmiye Maddeleri yardımıyla çözüm İşlem: 1 10.00 KASA 10.00 2.00 5. 2.00 SERMAYE 10.000.00 Büyük defter kayıtları (Hesaplar) KASA 10.00 2.00 MAL 5.500.00 ALACAK 2.00 TL’lik kısmı.000.500.00 TL nakit para ile işe başlayan bir işletmenin yevmiye kaydı KASA SERMAYE 10.000. Dr.00 TL’nin 5.000.00 TL’si ile mal alımına ait yevmiye kaydı MAL KASA 5. ALACAK MAL 2.000.00 10.000.000.00 KASA 10.000. aynı fiyata yani 2.00 MAL 5.000.Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Ders Notları © .00 5.00 TL’ye veresiye olarak satılıyor.00 Prof.000.000.00 5.500.

000.000.000.00 3.5 İşlem: 4 Borçlanarak 3.00 ALACAK 2.00 TL’ye peşin olarak satılıyor.000.00 1.000.00 TL’lik mal alımı. KASA MAL KÂR 4.00 5.00 KÂR 1.000.500.000.00 SERMAYE 10.000.000.00 BORÇ 3.000.00 MAL 5. Yunus KİSHALI .00 SERMAYE 10.00 MAL 5.00 TL’lik mal 1.00 5.00 1.000.000.500.000.500.000.000.00 KASA 10.500. Dr.000.00 İşlem: 5 3. 000.00 Prof.000.00 KASA 10. MAL BORÇ 3.000.500.000.00 BORÇ 3.00 3.00 ALACAK 2.00 3.000. 000.00 TL’ye peşin olarak satılıyor.00 2.Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Ders Notları © .00 500.00 4. KASA ZARAR MAL 1.00 2.000.00 İşlem: 6 1.500.00 TL’lik mal 4.000.000.00 3.00 3.

00 2.000.000.000.000.000.000.00 3.00 3.00 500.00 5.00 ALACAK 2.000.500. Dr.000.00 1.000.000.00 4.000.000.00 4.000.00 10.00 1.00 8.00 1.6 KASA 10.00 7.500.000.00 BORÇ 3.000.500.000.000.00 2.00 ZARAR 500.00 3.00 500.00 1.000.000.500.00 1. KAR ZARAR 500.00 1.500.00 3.00 KÂR 1.00 500.Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Ders Notları © .00 2.00 BORÇ 3.00 5.00 3.00 KASA 10.00 SERMAYE 10.00 ZARAR 500.000.00 ALACAK 2. Yunus KİSHALI .00 5.000.000.500.00 500.500.00 500.00 MAL 5.000.00 MAL 5.000.000.000.000.00 Prof.00 İşlem: 7 Kâr zarar mahsubunun yapılması.00 KÂR 500.00 SERMAYE 10.00 15.

00 5.00 26.7 Mizan (Hesapların toplamlarının gösterildiği tablo) HESAPLAR KASA MAL SERMAYE ALACAK BORÇ KÂR ZARAR TOPLAM TUTARLAR BORÇ ALACAK 15.000.500. Yunus KİSHALI .500.00 Borçlar 2.00 10.500.00 KALANLAR BORÇ ALACAK 10.00 ----13.000.00 26.00 2.00 1.00 500.000.000.00 10.00 3.00 500.000.500.00 13.00 8.000.00 3.500.Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Ders Notları © .500.000.00 1.00 3.500.00 7.00 500.000.00 Bilanço (Mizan cetvelinin kalanlar kısmındaki hesaplar ve rakamlarla aynıdır) Varlıklar (Aktif) Kasa Mal Alacak Toplam 10.00 Toplam İki taraflı kayıt sisteminde hesapların işleyişi VARLIKLAR ARTIŞ AZALIŞ ALACAKLAR ARTIŞ AZALIŞ ZARAR ARTIŞ AZALIŞ AZALIŞ KAYNAKLAR AZALIŞ ARTIŞ BORÇLAR AZALIŞ ARTIŞ KÂR ARTIŞ Kaynaklar (Pasif) 10.00 500.000.00 2.00 Prof.00 13.500.000.00 Kâr 13.000.000.000.00 500.500.000.00 Sermaye 1. Dr.000.

10 HAZIR DEĞERLER 11 MENKUL KIYMETLER 12 TİCARİ ALACAKLAR 13 DİĞER ALACAKLAR 15 STOKLAR 17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 2.8 Tekdüzen Muhasebe Sistemi Tekdüzen Muhasebe Sisteminde hesaplar. Duran Varlıklara Ait Hesap Grupları 22 TİCARİ ALACAKLAR 23 DİĞER ALACAKLAR 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 3. Gelir Tablosu Hesapları. Buna göre hesaplar Dönen Varlıklar. Maliyet Hesapları şeklinde sınıflara ayrılmıştır. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar. Örnek olarak Dönen Varlıklar’ın alt grupları şunlardır.Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Ders Notları © . Duran Varlıklar. Dr. Bu sınıflandırmanın altında hesap grupları yer almaktadır. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklara Ait Hesap Grupları 30 MALİ BORÇLAR 32 TİCARİ BORÇLAR 33 DİĞER BORÇLAR 34 ALINAN AVANSLAR 35 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Prof. Yunus KİSHALI . Öz Kaynaklar. bilançoda ve gelir tablosunda sistematik bir şekilde yer almasını sağlayacak anlayışla kodlanmıştır.

2008 İstanbul. Dr.9 4. Özkaynaklara Ait Hesap Grupları 50 ÖDENMİŞ SERMAYE 52 SERMAYE YEDEKLERİ 54 KÂR YEDEKLERİ 57 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) Hesap Sınıflarının Bilançodaki Yerleri Aktif 1. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 5. Yunus KİSHALI. (Daha fazla bilgi için bkz. Kısa Vadeli Yabancı Kaynakla 4. Tekdüzen Hesap Planı-Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik. Öz Kaynaklar Hesap Kodları ve Hesap Adları Tekdüzen muhasebe sisteminde. hesap sınıfı. Yunus KİSHALI . Hazır Değerler hesap grubu (10) içinde yer alan hesaplar (100. s.…. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Ait Hesap Grupları 40 MALİ BORÇLAR 42 TİCARİ BORÇLAR 43 DİĞER BORÇLAR 44 ALINAN AVANSLAR 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5.s 81-104) 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 1 Hesap sınıfını gösterir (Dönen Varlıklar) 10 Hesap grubunu gösterir (Hazır Değerler) 100 Hesap kodunu gösterir (KASA Hesabı) Prof. Aşağıdaki örnekte Dönen Varlıklar sınıfı (1). Duran Varlıklar Pasif 3. hesap grubundan sonra hesap kodları yer alır. -108) yer almaktadır.Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Ders Notları © . Dönen Varlıklar 2.

00 TL yatırması ile ilgili muhasebe kaydı (yevmiye defteri kaydı) HESAP Kodları ve adları 102 BANKALAR 100 KASA Alt H.003 Euro Kasası 100.00 TL çekmesi ile ilgili muhasebe kaydı (yevmiye defteri kaydı) HESAP Kodları ve adları 100 KASA 102 BANKALAR Alt H.005 Japon Yeni Kasası gibi.00 500. Tutarı Tutar (Sol) 500. Tutarı Tutar (Sol) 250.05 Ziraat Bankası 100 KASA 100. Tutarı 500.00 Tutar (Sağ) İşletmenin bankadaki hesabından 250.004 Sterlin Kasası 100. Bilgisayar programlarında da bu şekilde gösterilmesi yaygın bir uygulamadır. 100.002 Dolar Kasası 100.00 Tutar (Sağ) 250.00 İşletmenin bankaya açtırdığı hesaba 500.01 Türk Lirası Kasası Alt H.00 Prof. Bu durumda ilk üç rakam ana hesabın kodunu.00 Tutar (Sağ) 500.00 500. Örnek: 100 KASA hesabının altında çeşitli para birimlerinin gösterilmesi. Dr. devamında ise ihtiyaca göre belirlenecek sayının sistematik olarak yer aldığı kodlar kullanılır.10 Hesap kodlarının altında daha ayrıntılı bilgi edinmek üzere ana hesaba bağlı olmak şartıyla alt hesaplar oluşturulabilir. yer darlığı nedeniyledir. Örnek işlemler ve çözümleri • Bankaya para yatırılması İşletmenin bankaya açtırdığı hesaba 500.Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Ders Notları © . HESAP Kodları ve adları 102 BANKALAR 102.00 Tutar (Sol) 500.001 TL Kasası 100. Yunus KİSHALI .00 TL yatırması ile ilgili ayrıntılı kaydı (Ziraat Bankası’ndaki hesaba TL kasasından para yatırılması şeklinde ayrıntılı olarak gösterilmesi) Not: Alt hesap tutarının tek bir sütunda gösterilmesi.

50 325.330.30 TL kuru üzerinden bozdurularak karşılığı TL olarak alınmıştır.05 Ziraat Bankası Alt H.Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Ders Notları © .00 TL’nin TL kasasında ayrıntılı olarak gösterilmesi) HESAP Kodları ve adları 100 KASA 100.00 250.00 Tutar (Sağ) İşletme 1. Tutarı 350.00 Tutar (Sol) 665.00 665.00 644 KAMBİYO KARL.00 TL ile ilgili ayrıntılı kaydı (Ziraat Bankası’ndaki hesaptan çekilen 250.50 646 KAMBİYO ZAR.50 332.00 7.00 $ satın almış.00 665.340.01 Türk Lirası Kasası 102 BANKALAR 102.00 TL) HESAP Kodları ve adları 100 KASA 100.40 TL kuru üzerinden bozdurularak karşılığı TL olarak alınmıştır.00 Tutar (Sağ) Dolarların kalan yarısı 1. (250.40 = 350.00 332.02 Dolar Kasası Alt H.11 İşletmenin bankadan çektiği 250.00 $ = 1.00 Tutar (Sağ) Dolar alım ve satım işlemlerinin büyük defter kayıtlarında gösterilmesi 100 KASA 665.00 $ = 1.00 665. 17.30 = 325.50 17.50 332.00 $ = 1.00 332.00 x 1.50 Tutar (Sol) 325.00 1.00 332.50 Tutar (Sol) 350.00 Tutar (Sağ) Yukarıdaki dolarların yarısı 1.01 Türk Lirası Kasası 656 KAMBİYO ZARARLARI 100 KASA 100. (250.01 Türk Lirası Kasası Alt H. Tutarı 250.00 1.33 TL kuru üzerinden 500.50 Prof. Tutarı 325. Tutarı 665.01 Türk Lirası Kasası 100 KASA 100.00 250.00 Tutar (Sol) 250. 7.50 350. Yunus KİSHALI .02 Dolar Kasası 100 KASA 100.00 x 1. Dr.02 Dolar Kasası 646 KAMBİYO KÂRLARI Alt H.50 332. karşılığını TL olarak ödemiştir. HESAP Kodları ve adları 100 KASA 100.00 TL) HESAP Kodları ve adları 100 KASA 100.

01 Türk Lirası Kasası 101 ALINAN ÇEKLER 2. Söz konusu çek bir satış nedeniyle işletmenin portföyünde bulunmaktadır. Satış sonunda işletme alacaklarında artış olmuştur.500.00 2.00 665.500. Kayıt seçeneği İşletme çekin karşılığını.500.00 Alınan çekler bir varlık (alacak) hesabıdır.Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Ders Notları © .500. dolayısıyla sol tarafa kaydedilmiştir.00 liralık çekin karşılığını tahsil etmiştir.00 2.00 2.00 liralık çekin karşılığını alarak kasasına koymuştur. Bu işlemin kaydını yapmadan önce aşağıdaki hatırlatmaları yapalım.500. 100 KASA 100. 102 BANKALAR 102. bankadaki hesabına yatırılmasını da isteyebilir. Satıştan sonra aşağıdaki şekilde muhasebe kayıtlarında görülmelidir (sadece Alınan Çekler hesabındaki tutar gösterilmiştir).01 TL Kasası 350.12 100.500. Kayıt seçeneği İşletme portföyünde bulunan 2.00 100.00 665. Yunus KİSHALI .50 665.00 Prof.50 332.500. Dr. 1.00 332.02 Dolar Kasası 665.00 2.00 665.500.05 Ziraat Bankası 101 ALINAN ÇEKLER 2. Bu durumda aşağıdaki gibi bir kayıt yapılır.00 İşletmenin sahip olduğu çekin karşılığının bankadan alınması İşletme bir satış nedeniyle elinde bulunan 2.00 2.00 325. 101 ALINAN ÇEKLER 2.500.00 675. banka aracılığıyla tahsil ederek.

00 Verilen çekler ödendiğinden borçlarda azalma olmuştur.05 Ziraat Bankası Çekleri 102 BANKALAR 102. dolayısıyla sol tarafa kaydedilmiştir. Bu nedenle işletme de aşağıdaki gibi bir kayıt yapmalıdır.Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Ders Notları © . Söz konusu çek bir alış nedeniyle işletmenin borcu olarak kayıtlı bulunmaktadır. Verilen çekler bir yabancı kaynak (borç) hesabıdır. Borçlardaki artış sağ tarafa kaydedildiği için hesabın sağında gözükmektedir. Soldaki yeşil renkli rakam ilk kaydı göstermektedir. dolayısıyla sağ tarafa kaydedilmiştir. Bu işlemin kaydını yapmadan önce aşağıdaki hatırlatmaları yapalım.00 liralık çekin karşılığının.00 750. 103 VERİLEN ÇEKLER 750.05 Ziraat Bankası 750.500. 101 ALINAN ÇEKLER 2. Alıştan sonra aşağıdaki şekilde muhasebe kayıtlarında görülmelidir (sadece Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabındaki tutar gösterilmiştir). Alış işlemi sonunda işletme borçlarında artış olmuştur.00 750. bankadaki hesabından alındığına ilişkin dekont (bilgi notu) gelmiştir.00 750. 103 VERİLEN ÇEKLER 103.00 İşletmenin vermiş olduğu çekin karşılığının işletmenin bankadaki hesabından alınması İşletme bir alım nedeniyle bir başka işletmeye vermiş olduğu 750. Yunus KİSHALI .00 liralık çek vermiş ve bu çekin karşılığı hesabından alınmıştır.00 2. Dr.00 İşletmenin vermiş olduğu çekin karşılığının işletmenin bankadaki hesabından alınması İşletme herhangi bir işlem nedeniyle ödeme amacıyla 750.13 Çekin karşılığı tahsil edildiğinde alacaklarda azalma olmuştur.500. Prof.

Yunus KİSHALI .011 Arçelik Hisse Senedi 653 KOMİSYON GİDERLERİ 102 BANKALAR 102.000. Tüm ödemeler banka hesabı üzerinden yapılmıştır.40 3.004.00 Tutar (Borç) 2.Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Ders Notları © . Bu işlem için aracı kuruma % 0.60 200.00 4.000.) HESAP Kodları ve adları 110 HİSSE SENETLERİ 110.004.011 Arçelik Hisse Senedi 2. Tutarı 102 BANKALAR 102.40 653 KOMİSYON GİDERLERİ 655 MENKUL KIYMET SAT.14 103 VERİLEN ÇEKLER 750. 110 HİSSE SENETLERİ 110.05 Ziraat Bankası 1. Bu satış işlemi için de aracı kurum % 0. ZAR. Tutarı 2.00 liraya satmış olsun.05 Ziraat Bankası Alt H. (Satış nedeniyle oluşan zarar ilgili hesaba kaydedilmiştir) HESAP Kodları ve adları Alt H. (Alacak) Hisse senedi satılması (kârlı durum) İşletme Arçelik şirketine ait hisse senetlerini alış fiyatından daha yüksek olmak üzere 2.2 komisyon kesmiş.796.00 Tut.800. net tutar işletmenin banka hesabına yatırılmıştır.000.00 2. Dr.000. Bu işlemleri aracı kurumlar yapar ve belli oranlarda komisyon alırlar.500.00 2.000.00 liralık hisse senedi almıştır.00 Tut.2 komisyon kesmiş.796. net tutar işletmenin banka hesabına yatırılmıştır. (Satış nedeniyle oluşan kâr ilgili hesaba kaydedilmiştir) Prof.00 Tutar (Borç) 1.00 2.00 750. (İşletmeler borsadaki fiyat hareketlerinden yararlanarak kısa süreli olarak hisse senedi alıp satarlar.00 liraya satmıştır.2 komisyon ödemiştir. Bu satış işlemi için de aracı kurum % 0.00 Hisse senedi alınması İşletme Arçelik şirketine ait 2. (Alacak) Hisse senedi satılması (zararlı durum) İşletme Arçelik şirketine ait hisse senetlerini borsadaki düşüş eğilimini dikkate alarak 1.

senetli alacağı dönüştürmesi Prof. Ticari Alacaklar Ticari alacaklar.00 653 KOMİSYON GİD.495.00 110 HİSSE SENETLERİ 2. Yunus KİSHALI .000.KÂR 500. Senetsiz ve senetli olarak da gruplandıracağımız bu hesaplar şunlardır.495. Bilançonun aktifinde yer alan gider (Komisyon Giderleri) hesabında artış olmuştur Bilançonun aktifinde yer alan varlık (Hisse Senetleri) hesabında azalış olmuştur. 5.00 5. 220 ALICILAR ve 221 ALACAK SENETLERİ şeklinde kullanılırlar. 645 MEN.KIY.Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Ders Notları © . Alacak hesapları arasındaki kayıtlar İşletmenin bir müşterisinden olan senetsiz alacağını.00 645 MENKUL KIYMET SAT.00 653 KOMİSYON GİDERLERİ 110 HİSSE SENETLERİ 110.000. 120 ALICILAR (İşletmemizden mal veya hizmet alan müşterilerin cari hesaplarının izlendiği hesaplar.00 Bilançonun pasifinde yer alan gelir (Menkul Kıym. senetsiz alacaklar) 121 ALACAK SENETLERİ (Borçlanan müşterilerin işletmemize borçları karşılığı verdikleri senetlerin (bonoların) izlendiği hesaplar) Bu hesaplar bir yıldan daha uzun vadeli oldukları taktirde.05 Ziraat Bankası 2. Dr.SAT. Satış Kârları) hesabında artış olmuştur.011 Arçelik Hisse Senedi 2.00 Tut.00 500.495.15 HESAP Kodları ve adları Alt H. K Tutar (Borç) 2.000.00 Bilançonun aktifinde yer alan varlık (Banka) hesabında artış olmuştur.00 2. (Alacak) Hesapların işleyişi açısından yukarıdaki maddenin açıklanması 102 BANKALAR 2. başlıca iki ana hesapta takip edilmektedir. Tutarı 102 BANKALAR 102.

00 1.350.350.01 KLM AŞ.00 1.350.00 1.Ş’den alınan senet tahsil edilmek üzere bankaya verilmiştir.350. 121 ALACAK SENETLERİ 121. KLM AŞ’den olan senetsiz alacak kalmamıştır. 1.00 121 ALACAK SENETL. 121 ALACAK SENETLERİ 121.00 alacağı vardır.350.00 KLM AŞ’den olan senetsiz alacağın.00 Alınan senet işletmede tutulduğu zaman Alt hesap olarak Portföydeki Alacak Senetleri kullanılmaktadır.Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Ders Notları © .350.00 1.01 KLM AŞ.01 Portföydeki A.00 1. 1.01 Portföydeki Alacak Senetl.350.350.00 1.00 1. senetliye çevrilmesi nedeniyle alacaklarda azalma olmuştur.350.Ş’den bir işlem nedeniyle 1. 120. 121. 121 ALACAK SENETLERİ 121. 1.350.00 1. Bu alacağı için 3 ay vadeli senet almıştır. Yunus KİSHALI .350.350.350.350. KLM A.00 Prof.350.00 KLM AŞ’den olan senetsiz alacağa karşılık senet alınması nedeniyle alacaklarda artma olmuştur.00 120 ALICILAR 1.350. 1.350.00 1. Dr.02 Tahsile Verilen Alacak Senetl.01 Portföydeki Alacak Senetleri 120 ALICILAR 120.00 1.S 1.00 121 ALACAK SENETL.350.16 İşletmemiz KLM A. 1.

1.350. 1.01 Portföydeki A.Ver.Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Ders Notları © .S 1. Yunus KİSHALI .) alınan bilgiye göre senet tahsil edilip.02 Tah.00 1.00 25.00 Bu senetle ilgili herhangi bir tutar gerek ana hesapta 121. Banka 25. 1.350. Prof.S 1.00 1.350. Bunlardan bazıları aşağıdadır.350.00 121.350.00 1.05 Ziraat Bankası 653 KOMİSYON GİDERLERİ 121 ALACAK SENETLERİ 121.00 121.350. 1.00 1. 132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR (İşletmenin yatırım amaçlı ortak olduğu şirketlerden (% 10’dan az hisseye sahip oldukları şirketlerden) alacaklı olduğunda kullanılan hesaplardır). Bankadan (Ziraat B.Sen.17 121.00 121 ALACAK SENETL.00 1.Al. 133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR (İşletmenin yatırım amaçlı ve % 10’dan daha fazla oranda ortak olduğu şirketlerden alacaklı olduğunda kullanılan hesaplardır).00 1.00 1.02 Tahsile Verilen Alacak Sen.350.00 1.350.00 gerek alt hesaplarda gözükmeyecektir.350.350. bankadaki hesaba yatmıştır.00 1.00 TL komisyon kesmiştir.Sen.01 Portföydeki A. 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR (İşletmeye borçlanan ortaklar nedeniyle izlenen ortakların cari hesaplarıdır).350.02 Tah.350. 135 PERSONELDEN ALACAKLAR (İşletmenin personelinin işletmeye olan çeşitli borçlarında kullanılan hesaplardır).00 KLM AŞ’den alınan senedin tahsilde olduğu alt hesapta izlenmektedir.325. Diğer Alacaklar İşletmenin ortakları veya personelinden alacağı olduğu zaman kullanılan hesaplardır. 102 BANKALAR 102.Al.350. Dr.350.Ver.

KDV. 150 İLK MADDE MALZEME (Üretmek amacıyla satın alınan madde ve malzemeler bu hesapta izlenirler). Yunus KİSHALI . yaratılan katma değer üzerinden alınan ve son tüketicinin üzerinde kalan bir vergidir. Bu nedenle mal son tüketiciye satılıncaya kadar. 151 YARI MAMULLER(Üretim aşamasında yarı mamul hale gelen ürünler bu hesapta izlenirler). yaratılan katma değer dışında kalan kısım alıcıya devredilir. Bunların takip edildiği hesaplar aşağıdadır. muhasebe kayıtlarında açık bir şekilde izlenmelidir Prof.Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Ders Notları © . 152 MAMULLER (Üretim aşamasında mamul hale gelen ürünler bu hesapta izlenirler). Ticari mallar alındığında. Katma değer vergisi. Yani işletme yarattığı katma değer kadar vergi sorumlusudur.18 Stoklar İşletmenin doğrudan veya üreterek satmak için aldığı hammadde veya hazır mallardır. Dr. İlk üç stok hesabı daha çok maliyet muhasebesini ilgilendirir. satan firma katma değer vergisini (KDV) ayrıca hesaplayarak faturaya ilave eder. Kayıtlarda alınan ticari malın değeri ve KDV tutarı ayrı ayrı gösterilmelidir. 150 İLK MADDE MALZEME (Üretmek amacıyla satın alınan madde ve malzemeler bu hesapta izlenirler). 153 TİCARİ MALLAR (İşletmenin tekrar satmak amacıyla aldığı mallar bu hesapta izlenirler). Bu derste daha çok 153 TİCARİ MALLAR ele alınacaktır.

180.01 TL Kasası 1.00 TL Katma Değer 1.000.180. Vazoyu 1.000.00 liraya sattığını.038 El Yapımı Vazo 391 HESAPLANAN KDV 1.00 1. Bu durumda aşağıdaki gibi kayıt yapılmalıdır.19 Muhasebe kayıtları (katma değer konusunun açıklanması) 1 0 0 + 0 T L 180.250.475.00 + 180.00 TL KDV’yi de alıcı ödemiştir.475.88El Yapımı BüyükVazo 191 İNDİRİLECEK KDV 100 KASA 100.250.01 TL Kasası 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 600.180.00 1. 100 KASA 100. 180. Yunus KİSHALI .Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Ders Notları © . ancak üzerinde kalmayacaktır.00 1.00 TL) ilavesiyle toplam 1.00 liraya alan işletme bunun üzerine 250.000.000. Bu mal satıldığında oluşacak KDV tutarından indirecektir.00 Prof.00 1. Bir bakıma vergi dairesinden alacağıdır.000.00 TL kâr ekleyerek 1.00 1.00 lira nakit aldığını varsayalım.00 TL malın bedelidir.00 TL = 1.180. % 18 KDV (225.00 = 1.00 225.000.00 180.00 TL Satış yapan İşletmede kalacak + Katma Değer Vergisi Satıcı işletme vergi Dairesine yatıracak = Satış Fiyatı Alıcı işletme veya satıcıya ödeyecek 1.475.250.00 liralık vazoyu alan ve bedelini peşin ödeyen işletmenin yapacağı muhasebe kaydı 153 TİCARİ MALLAR 153. Dr.00 Açıklama: Alıcının ödediği 1.00 1.

Sürekli envanter yöntemi: Yapılan her satışın sonunda. Aralıklı envanter yöntemi: Satılan malların maliyetini dönem sonunda yapılan sayım ve değerleme sonucuna göre bulunması yöntemidir.00 Vergi ödendiğinde yapılacak kayıt 360 ÖDENECEK KDV 100 KASA 100. İşletmenin mal alırken ödediği 180.20 Açıklama: Satış kaydında Ticari Mallar yerine“600 Yurtiçi Satışlar” hesabını görmekteyiz.000.00 liraya satılmış olsun. (Not: KDV dikkate alınmadan kayıtlar yapılmıştır.00 180.00 TL olan mal 15. Yüksek tutarlı stok hareketleri için elverişli olabilir. Değerleme konusu farklılık gösterdiği için konu ile ilgili başlıca üç yöntem örneklerle anlatılacaktır.00 TL’dir. 1.00 15. satılan malın maliyeti dikkate alınarak kayıt yapılması esasına dayanır.000. Aradaki farkı vergi dairesine yatırmalıdır.00 Maliyet kaydı: Prof. (Vergi Dairesine borç).000) + kâr (250) olmak üzere 1.00 45.00 45.250. Bu hesabın tutarı: maliyet (1. 2. Satış kaydı: 100 KASA 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 15. Uygulaması çok zordur.000. Sürekli envanter yöntemi: Herhangi bir anda veya dönem sonunda aşağıdaki işlemler yapılır. uygulaması zordur. Maliyeti 10. 391 HESAPLANAN KDV 191 İNDİRİLECEK KDV 360 ÖDENECEK KDV 225. İndirilecek KDV (180) ile Hesaplanan KDV (225) arasındaki fark işletme tarafından vergi dairesine yatırılacaktır. Bunun için önce aşağıdaki kayıt yapılmalıdır. Yunus KİSHALI . Az sayıda yüksek değerde satış yapanlar için uygulanabilir.01 TL Kasası 45.00 TL devlete borcudur.00 TL KDV bir bakıma devletten alacağıdır.00 Stokların hareketinde uygulanan yöntemler: 1. KDV ise devlet adına alınmış bir tutardır. Dr. İlgili yevmiye defteri kayıtları aşağıdaki gibi olur.000.00 45.Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Ders Notları © . Satarken aldığı 225.

09. Yıl içinde yapılan satışların (maliyet + kâr) toplamı 36.00 10.… ………… ……….600.00 32. Bu mal ile ilgili hareketler aşağıdaki tabloda verilmiştir.00 4. yukarıdaki örnek ayrı ayrı çözülecektir.500. 15.2007 Miktar (Adet) 100 300 400 200 150 1. Birim Maliyet (TL) 25.00 liradır.00 29.00 7. Satılan bu malların maliyetini hesaplamak için stok sayımı yapılmıştır.000.100.000.00 Büyük defter kayıtları 153 TİCARİ MALLAR 10. Sayım yapılması ile beraber değerlemesi de yapılmalıdır. 32.00 600 YURTİÇİ SATIŞL. ilk aldığı ve depoladığı mallardan yapması varsayımına dayanır.00 5.000.Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Ders Notları © .. 1.000.04.500.2007 02.150 Prof.000..00 28.00 Satın Alma Tarihi D. Dr.700.100.TİC.B.00 Toplam Maliyet (TL) 2. İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi (FIFO): İşletmenin satışlarını.2007 04.2007 05.00 Aralıklı envanter yöntemi için örnek: Bir işletmenin dönem başı stokları dahil. Örnek: İşletmenin bilanço gününde 200 adet “X” malı vardır. Bundan sonraki kısımda değerleme yöntemlerini ve bunlara göre yapılan hesaplamalar ele alınacak..01.12.06.00 liradır.ML 10. ……….00 11.000. 153 TİCARİ MALLAR …….00 30. Değerleme için bazı yöntemler kullanılmaktadır.000.2007 11.000.MALLAR MALİY. ………… 36.600. yıl içinde aldığı stokların (ticari malların) maliyeti 32. Yunus KİSHALI .00 10.00 Stokların gerçek maliyetlerinin belirlenmesinde kullanılan.00 600 YURTİÇİ SATIŞL.00 621 SAT. ……….21 621 SAT.00 26.MAL.. 153 TİCARİ MALLAR 10. 01.TİC.000.

FIFO yönteminde ilk alınan malların öncelikle satıldığı varsayıldığından 200 adedin 150’si en son alınan 50’si de ondan önce alınan mallardan oluşur. 26.MAL.100.900.00 50 x 28 = 1. 153 TİCARİ MALLAR 26. 690 DÖN KÂRI VEYA ZARARI 621 SAT.00 600 Yurtiçi Satışlar hesabı genel toplayıcı hesap olan 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilir. Buna göre Stokların değerlemesi: 150 x 30 = 4. 621 SATILAN TİC.100.00 26.000 – 5.ML. 153 Ticari Mallar Hesabı’ndan satılan malların maliyeti kadar tutar 621 Satılan Ticari Malların Maliyeti hesabına aşağıdaki kayıtladevredilir.MALİYE.MAL.MAL. 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 690 DÖN KÂRI VEYA ZARARI 36.22 Sayım sonucunda X malından 200 adet bulunduğu anlaşılmıştır.100. 32.00 36.00 200 = 5.TİC. Yunus KİSHALI .00 26.100 FIFO yöntemine göre satılan malın maliyeti 26.100.900 = 26. Dr.100.00 Prof..… 26. 26.MALİYE..00 Satılan malın maliyeti 32.00 liradır.00 621 SAT.00 ………… ………. 153 TİCARİ MALLAR …….00 Yapılan bu kayıtların sonunda ilgili büyük defterlerde aşağıdaki durum ortaya çıkar.00 26.00 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı da genel toplayıcı hesap olan 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilir.400.100.100.500.100.Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Ders Notları © .100.000. TİC.100.

Buna göre Stokların değerlemesi: 100 x 25 = 2..MALİYE.00 ……… ……….00 200 = 5. 01.2007 02. ……….00 100 x 26 = 2.Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Ders Notları © .00 29.00 5.06.600.150 LIFO yönteminde son alınan malların öncelikle satıldığı varsayıldığından 200 adedin 100’ü dönem başı mevcudundan 100’ü de ondan sonra alınan mallardan oluşur.900. Aynı örneğin verileri hatırlanmak amacıyla tekrar aşağıya alınmıştır.900 LIFO yöntemine göre satılan malın maliyeti 26.100.100.00 Satılan malın maliyeti 32. Yunus KİSHALI . 36.00 liradır.23 600 YURTİÇİ SATIŞL.100.00 4.900.100. Son Giren İlk Çıkar Yöntemi (LIFO): İşletmenin satışlarını öncelikle son aldığı ve depoladığı mallardan yapması varsayımına dayanır.000.. ………… 36. 153 Ticari Mallar Hesabı’ndan satılan malların maliyeti kadar tutar 621 Satılan Ticari Malların Maliyeti hesabına aşağıdaki kayıtladevredilir. ………… 36.00 32.00 28..00 11.00 Prof.B.00 Satın Alma Tarihi D. 621 SATILAN TİC.09. 153 TİCARİ MALLAR 26.00 26.04.500.00 7.00 600 Yurtiçi Satışlar hesabı genel toplayıcı hesap olan 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilir. ……….100.000 – 5.00 Toplam Maliyet (TL) 2.2007 04.2007 Miktar (Adet) 100 300 400 200 150 1.600.2007 05.2007 11.MAL.00 26. Birim Maliyet (TL) 25.12.500.600.00 690 DÖNEM KÂRI ZA.00 36.100 = 26.00 2.01.00 30. Dr.100.100.500.700. 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 690 DÖN KÂRI VEYA ZARARI 36.

00 26.900.B. Ortalama Maliyet Yöntemi (OMY): İşletmenin satışlarını maliyetini ortalama fiyatla belirlenmiş mallardan yapması varsayımına dayanır.700.00 5. 690 DÖN KÂRI VEYA ZARARI 621 SAT. 01.600.00 Toplam Maliyet (TL) 2.2007 05.00 3.00 4.00 26.600.100.150 Ortalama maliyet yönteminde alınan tüm malların ortalama maliyeti hesaplanır. Dr..565.00 32. 153 TİCARİ MALLAR ……. ………. Aynı örneğin verileri hatırlanmak amacıyla tekrar aşağıya alınmıştır.TİC.83 = 5.12.2007 02.00 ……… ……….00 11. Birim Maliyet (TL) 25.01.00 – 5.500. ………… 36.000 / 1. 26.000. Stok mevcudu ortalama birim maliyeti ile çarpılarak bulunur. Buna göre Stokların değerlemesi: Birim maliyeti 32.MAL. TİC.000.2007 04.06.09.00 7.78 TL Prof.00 621 SAT.… 26.Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Ders Notları © ...2007 11.00 29. ……….900.900.04.00 Yapılan bu kayıtların sonunda ilgili büyük defterlerde aşağıdaki durum ortaya çıkar.MAL.500.24 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı da genel toplayıcı hesap olan 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilir.150 = 27.900..MALİYE.565.00 30.00 ………… ……….00 28.00 600 YURTİÇİ SATIŞL.00 26.434. 36. 26.ML.100.2007 Miktar (Adet) 100 300 400 200 150 1. Yunus KİSHALI .22 = 26..100.000.900.83 TL Stokların toplam maliyeti: 200 x 27. 32.00 690 DÖNEM KÂRI ZA.22 TL Satılan malın maliyeti 32. ………… 36.00 Satın Alma Tarihi D.

.Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Ders Notları © .78 600 YURTİÇİ SATIŞL. 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 690 DÖN KÂRI VEYA ZARARI 36. 153 TİCARİ MALLAR ……. 690 DÖN KÂRI VEYA ZARARI 621 SAT.00 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı da genel toplayıcı hesap olan 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilir.100.78 600 Yurtiçi Satışlar hesabı genel toplayıcı hesap olan 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilir.434. ………. İlgili büyük defter kayıtları aşağıdaki gibi olur.000. Maliyeti 10..100..ML.000.434.… 26. Dr.100.00 36. 26. ……….78 ………… ……….MAL.78 26. ………… 36.100.434.00 690 DÖNEM KÂRI ZA.. 32.434.00 liraya satılmış olsun. 26.25 621 SATILAN TİC.434.78 Yapılan bu kayıtların sonunda ilgili büyük defterlerde aşağıdaki durum ortaya çıkar.MALİYE. 36.MAL.000.100. TİC. Yunus KİSHALI .78 26.00 ……… ……….434. 153 TİCARİ MALLAR 26. ………… 36.434..MAL.TİC.78 26.MALİYE.00 621 SAT.00 TL olan mal 15.00 Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful