P. 1
27506132-POLIMER-KIMYASI

27506132-POLIMER-KIMYASI

|Views: 351|Likes:
Yayınlayan: kovalento

More info:

Published by: kovalento on Nov 28, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2014

pdf

text

original

αβγδεζηθικλμνξοЀώόϋϊωψφχυτσςρхцч щъьэќћњљїіѓђёψχφσΔνφΩάέπςρςαβγδ Polimer Kimyası ζηθικλμνξοЀώόϋϊωψφχυτσςρхцчшщъь Vize Final ћњљїіѓђёψχφσΔνφΩάέπςρςαβγδεζηθικ νξοЀώόϋϊωψφχυτσςρхцчшщъьэќћњљї ђёψχφσΔνφΩάέπςρςαβγδεζηθικλμνξοЀώ ϋϊωψφχυτσςρхцчшщъьэќћњљїіѓђёψχφ

ΔνφΩάέπςρςαβγδεζηθικλμνξοЀώόϋϊωψ υτσςρхцчшщъьэќћњљїіѓђёψχφσΔνφΩά πςρςαβγδεζηθικλμνξοЀώόϋϊωψφχυτσςρ чшщъьэќћњљїіѓђёψχφσΔνφΩάέπςρςα δεζηθικλμνξοЀώόϋϊωψφχυτσςρхцчшщъ эќћњљїіѓђёψτσςρхцчшщъьэќћњљїіѓђ χφσΔνφΩάέπςρςαβγδεζηθικλμνξοЀώόϋ ψφχυτσςρхцчшщъьэќћњљїіѓђёψχφσΔ ΩάέπςρςαβγδεζηθικλμνξοЀώόϋϊωψφѓђ χφσΔνφΩάέπςρςαβγδεζηθικλμνξοЀώόϋ ψφѓђёψχφσΔνφΩάέπςρςαβγδεζηθικλμ οЀώόϋϊωψφѓђёψχφσΔνφΩάαβγδεζηθικ νξοЀώόϋϊωψφχυτσςρхцчшщъьэќћњљї
23.05.2009

Tolga Varol.

.

Doğrusal polimerlerin çözündüğü çözücülerde çözünürler ancak çözeltinin ışığı çevirme açısı ve viskozitesi farklılık gösterir. polimerizasyon derecesi kavramı katılma polimerleri ve iki çıkış maddesinden sentezlenen basamaklı polimerler için farklı değerlendirilir. Örneğin saf haldeki polietilen. zincirleri arasında yoğun çapraz bağ bulunan. değişik kimyasal tepkimelerden yararlanılarak sentezlenebilir. A ve B rastgele. monomer molekülleri. OH H O O OH n OH CH2OH Selülöz gibi canlıların hareketlilik. monomer moleküllerinin zincir boyunca diziliş biçimini etkileyebilmektedir. ardışık veya bloklar halinde ana zincirlerde yer alabilirler. ( A-B-A-B-A-B ) -Blok. A ve B türü iki monomerden sentezlenen bir kopolimerde. mol kütlelerinin büyüklüğüne göre yüksek ve düşük polimerler. Tolga Varol Polimer Kimyası Vize Polimer H C H Etilen molekülü polimerazasyon reaksiyonları sonucunda polietilene dönüşür. katılma polimerazasyonu kopolimer sentezine daha uygundur. katılma polimerizasyonunda serbest radikal ve monomer etkileşimiyle oluşan ilk monomerik aktif merkez. Monomer  Monomer molekülleri polimerizasyon tepkimesiyle birbirlerine bağlanarak polimerleri oluşturur. yarı-sentetik ve sentetik polimerler şeklinde değişik açılardan gruplandırılırlar. ısı ile eritilemeyen polimerlerdir. Dallanmış polimerlerin özellikleri doğrusal polimerlerinkine yakındırlar. zincirlerinin fiziksel biçimlerine bakılarak doğrusal. Yüksek polimer. tekrar monomer birimi katarak trimere…. 1-) İyonomerler Homopolimer değil kopolimer yapısındadır. düşük polimer. Uygulanan polimerizasyon yöntemi ve polimerizasyonun mekanizması. polimerler. Kesin bir sınır olmamakla birlikte mol kütlesi 10 000 – 20 000 den daha küçük olan polimerlere düşük polimer. Laboratuar ya da endüstride basamaklı polimer üretimindeki en sık kullanılan yöntem kondensasyon tepkimeleridir. Etilen ve metakrilik asidin kopolimerizasyonuyla poli(etilen-ko-metakrilikasit) kopolimeri elde edilir. Vulkanizasyon sonucu. polistiren polimerleri bir homopolimerdir. Katılma polimerlerinde polimerizasyon derecesi. Selülöz Anorganik polimer. kendi etkisiyle akabilen doğal kauçuk. polimerler mol kütlelerinin büyüklüğü açısından yüksek polimerler ve düşük polimerler şeklinde iki gruba ayrılırlar. kaynaklarına göre doğal. Yan dallar üzerinde başka dallarda bulunabilir. -Rastgele. Polimer zincirlerini küçük moleküller için de geçerli olan london kuvvetleri. polar etkileşimler ve hidrojen bağları bir arada tutar. zincir başına düşenortalama monomer molekülü sayısıdır. apraz bağların fazla olması sonucu ağ-yapılı polimer meydana gelir. Şeklinde büyük bir polimer molekülü oluşturacak şekilde ilerler. Ancak polielektrolitlerden iki noktada ayrılırlar. micheal katılması. Diğer bir monomer birimini katarak dimere. kondensasyon tepkimeler fonksiyonel grupları bulunan iki molekülün aralarında küçük bir molekül ayrılarak birleşmesi şeklinde yapılır. Bitki ve ağaçların temel yapısını oluşturan selüloz doğada en bol bulunan polimerdir. 2-) İyonomerlerde yüklü grup sayısı polielektrolitlere göre çok azdır. Bu düzende polimer içeriğindeki A ve B monomerlerinin belirli bir düzeni yoktur. Bu polimerin içerisinde iyonik gruplar verebilecek olan metakrilik asit miktarı düşük tutularak bir iyonomer hazırlanabilir. doğada kendiliğinden oluşan polimerlere doğal polimerler denir. Doğrusal. sentez tepkimelerinin mekanizmasına göre basamaklı ve katılma polimerleri. Polimerler ayrıca polimerin ana zincirlerini oluşturan atomların türü açsısından organik ve anorganik polimerler olarak ayrılırlar. Ana zincirinde karbon bulunmayan . kopolimer Homopolimer. zincirlerinde kimyasal yapısı farklı birden fazla monomer birimi bulunanpolimerdir. yalnız yüksek mol kütleli polimer ve tepkimeye girmemiş monomer bulunur. Polimer. Buna bağlı olarak polimer zinciri zig-zag görüntüsü alır. Bu kritik Dp değeri de. Doğal polimerler basamaklı polimer grubunda incelenir. CH2 C CH CH2 CH2 C CH3 CH CH2 S CH3 CH3 S CH2 C S S S CH2 C CH CH2 CH2 CH CH2 CH2 C CH3 CH CH2 C H3C CH CH2 CH3 S Doğal polimerler.polimerler. H3C-CH2-O-H + HO-CO-CH3 Etanol Asetik asit -H2O H3C-CH2-O-CO-CH3 Etil asetat -Katılma polimerizasyonu. ( A-A-B-B-B-A-A-A-B ) -Ardışık. dallanmış ve çapraz bağlı polimerler. Kopolimer türleri. Fazla kükürt kullanımı termoset polimeri verir. Bu şekildeki polimer tek bir molekül olarak düşünülebilir. 1 . H C H Etilen Polietilendeki karbon atomları bir doğru boyunca dizilemezler. blok kopolimerler kimyasal yapısı farklı iki Homopolimer zincirinin uçlarından birbirine bağlanmasıyla oluşur. Oligomer. Termoset polimer Termosetler. duyu gibi özelliklerinden sorumlu olan polimerlere biyo polimer denir. vulkanizasyondan sonra kullanılan kükürt miktarına göre elastomer özellikte polimer elde edilir. POLİMERLERİN SENTEZİ Polimerler. büyümekte olan polimer zincirlerine birer birer ve hızla katılır. diels-alder katılması gibi organik tepkimelerle hazırlanabilir. dallanmış ve çapraz bağlı polimer Ana zincirleri üzerindeki atomlarda yalnız yan grupların bulunduğu polimerlere doğrusal polimer denir. Kondensasyon tepkimeleri. Kendi kimyasal yapısıyla özdeş dal görüntüsünde başka zincirlerin kovalent bağlarla bağlandığı polimerlere dallanmış polimer denir. Monomer. Polimer ise çok sayıda monomerin kovalent bağlarla birbirlerine bağlanarak oluşturulan büyük molekülün adıdır. Kopolimer. Ana zincirleri birbirlerine değişik uzunluktaki zincir parçalarıyla kovalent bağlar üzerinden bağ yapan polimerler çapraz bağlı polimerlerdir. kırma indisi gibi fiziksel özellikleri mol kütlesinden bağımsız bir davranışa geçer. Termoplastik polimerlerin zincirleri doğrusal veya dallanmış olabilir. tek tür monomerden çıkılarak sentezlenen polimerlere denir. katılma polimerizasyonunda ise monomer molekülleri ve uzun polimer zincirleri bulunur. -Basamaklı polimerizasyon. Basamaklı polimerizasyon ve katılma polimerizasyonunda herhangi bir aşamada ortamda bulunan moleküllerin büyüklüklerini kıyaslarsak. düşük ya da yüksek polimerler için bir ayırım sınırı olarak kullanılır. ısı karşısındaki davranışlarına göre termoplastikler ve Termosetler. Homopolimer. Hızlı zincir büyümesinden dolayı polimerizasyonun her aşamasında. birbirlerine kovalent bağlarla bağlanarak büyük molekülleri oluşturabilen küçük mol kütleli kimyasal maddelerdir. kondensasyon. H HC H H C H Polietilen H CH H n CH2 CH2 C H3C CH2 CH2 C H3C CH CH2 S CH CH2 S S S S S H2C C H3C CH CH2 CH2 C H3C CH CH2 S S Vulkanizasyon S Vulkanizasyon işlemiyle poli ( cis-izopren ) molekülleri arasında sülfür atomları üzerinden az oranda çapraz bağ oluşturulur. Çapraz bağlı yapıları nedeniyle serttirler. İyonomer Polielektrolitlere benzer şekilde iyonomerlerin zincirlerinde de yüklü gruplar vardır.Polimer Kimyası Basamklı polimerzasyon veya katılma polimerizasyonu yöntemleriyle kopolimer sentezlenebilse de.yan grup halinde bulunabilir . H2C CH C H3C CH H2C C H3C Bölüm 1 Monomer. friedel-crafts. Selülözün hidroliz ürünü glikozdur. Vulkanizasyon 180 oC civarlarında yapılır. yeterince yüksek sıcaklıklarda bozulurlar. daha yüksek mol kütleli polimerlere yüksek polimer denir. Doğrusal polimerler uygun çözücülerde çözünürler ve eritilerek defalarca yeniden şekillendirilebilirler. kovalent bağlarla başka zincirlere bağlı değillerdir. ısı etkisiyle eritilerek yeniden şekillendirilebilen polimerler için kullanılan genel bir kavramdır. Bu dallanmalar polimerizasyon sırasında dallanmaya neden olan yan tepkimeler ya da ikincil tepkimeler sonucunda oluşur. Polimerizasyon derecesi. Bu polimerlerin ana zincirleri. karbon atomlarının sp3 hibritleşmesi yaparak düzgün dörtyüzlü geometrisinde düzenlenmesi sonucu oluşurlar. yaşlanma. ( A-A-A-A-B-B-B-B ) Termoplastik Termoplastik. ancak uygun çözücülerde belli oranda şişebilirler. Basamaklı polimerler. Kauçuk özellikleri gösterebilen maddelere elastomer adı verilir. zincirler arası çapraz bağ gözlenmez. Polimer zincirlerinde bulunan ortalama yinelenen birim sayısı belli bir sayıya ulaştığında yoğunluk. Monomerler bir A bir B olacak şekilde dizilmiştir. Vulkanizasyon Doğal kauçuğun sülfür atomları üzerinden çapraz bağlanma tepkimesi olayına Vulkanizasyon denir. basamaklı polimerizasyon ortamında farklı büyüklükte moleküller. Zincirler. anorganik polimerler olarak adlandırılırlar. Çapraz bağlı polimerler çözünmezler. çözünmezler.

Polimer kompozitleri Kompozit. Dendrimer.büyüme Dallanmanın az olduğu doğrusal zincirlerden oluşan polietilenin yoğunlu ve kristalliği. Diasetilen – merdiven polimeri O O O O n Spiro polimer yapısı Bölüm 2 POLİMERLERİN STEREOKİMYASI Poli(vinil alkol) ve poli(etilen oksit) polimerlerinin analizinde C. katılma Baş H C C O C2H5 O C2H5 Poli(etil akrilat) H CH2 C C O H C C O C2H5 CH2 O H CH2 C C O C2H5 CH2 O H C C O C2H5 O POLİMERLERİN ADLANDIRILMASI Katılma polimerlerinin adlandırılması. Polimer zincirlerinin üç boyutlu şekilleri ve zincirlerde bulunan atomların ya da grupların zincir boyunca diziliş biçimleri polimer özelliklerini etkiler. O ve H atomlarının diziliş biçimleri farklıdır. çözücülerde şişebilirler. Benzer adımlar tekrarlanarak fonksiyonel uç sayısı 3-6-1224… şeklinde artar. Ancak. poli(etilen oksit) 60oC’de erir. yinelenen birimde yer alan karbon atomu sayısı naylon kelimesinden sonra yazılır. Adı tek kelimeden uzun olan monomerler için monomer adı parantez içinde yazılır. kuyruk kuyruk düzenlenmesi kendiliğinden olur. Bu şekildeki zincirler. Dendrimer. dallanmış polietilenden daha yüksektir. bulunduğu çevre koşullarından ve etrafındaki diğer moleküllerden etkilenir. Ancak. Tek çıkış maddesi kullanılarak sentezlenen kondezasyon polimerlerinin adlandırılması katılma polimerlerine benzer yapılır. Polimerler bu özelliklerinden dolayı farklı davranışlar gösterirler. Bu nedenle zincir konformasyonu çok önemli değildir. Konformasyon. aynı polimerin çapraz bağlı şekli çözünmez. Merdiven polimerler. kuyruk H H3C C C O iii.O ve H atomlarının bulunduğu ve bu atomların yoğunluğunun C2H4O şeklinde olduğu saptanmıştır. Te ‘lerini etkiler poli(vinil alkol 260 oC derecede erirken. H H S + H H H H H H Perdeli Dingin Dingin konformasyon etilenin en kararlı halidir. bir merkez atom üzerinden dallanmalarla büyür. Radikalik polimerizasyon genelde baş-kuyruk katılması şeklinde olur. İki çıkış maddesiyle sentezlenen poliamitlerin naylon türünden adlandırılmasında ilk sayı daiminin karbon sayısı. farklı maddelerin özelliklerini bir malzeme altında toplayabilmektir. Kuyruk katılması sonucunda baş kuyruk düzenlenmesi ortaya çıkar. Zincir dolaşmaları. polimer moleküllerinin büyüklüğü ve molekül şekilleridir. Etandaki C-C bağı etrafındaki H’ler serbest şekilde dönebilmektedirler. polimer zincirinin hareketini kısıtlayıcı temel faktör etrafını saran çözücü değil. polistirendir. H NH CH2 6 NH C O CH2 8 C O n Cl Naylon 6-10 Kopolimerlerin adlandırılması. Dendrimerin son hali bir ağaca benzer. ikinci sayı ise diğer bileşiğin karbon sayısıdır. .4-izopren). Konformasyon. Triesterler aşırı amonyak ile etkileşerek triamidoamine oluşur. ii. Bu farklılık bir çok sonuç ortaya çıkarır. Yıldız polimerlerde birden fazla polimer zinciri bir noktada birbirlerine bağlanmıştır. Bir molekülün atom kaybı ya da katılması olmadan bağ değişiklikleri ile alabileceği şekiller için kullanılan bir kavramdır.eki konarak yapılır. C2H5 2 Yalnız baş-baş katılması gözlendiğinde. Örneğin başlatıcı merkez amonyak olarak seçilirse (NH3) amonyağın metil akrilat ile etkileşimi üç triester verir. Polimerler ve Küçük Moleküllü Maddeler Polimerleri küçük moleküllü maddelerden ayıran iki özellik. Ancak.Termoplastik elastomer (plastomer. polimer zincirleri arasında kovalent karakterli çapraz bağ olmadığı halde elastomerler gibi davranan polimerler için kullanılan bir kavramdır. Stiren ve bütadien kopolimeri poli(stiren-ko-bütadien) olarak yazılır. stiren gibi monomerlerden elde edilen polimerlerin adları polietilen. Bu etkilere polimer zincirlerinde de rastlanır. Gerçekte iki polimer zincir yoktur ya da iki zincirin çapraz bağlanmasıyla sentezlenmezler. poli(12-aminolaurik asit) olarak adlandırılır. polimerin sentezinde kullanılan monomerin adı önüne poli. İki çıkış maddesi kullanılıyorsa polimer adlandırılırken yinelenen birimde yer alan karbon atomu sayısı dikkate alınır. Buna göre bu iki polimerin yinelenen en basit kimyasal yapılarının aynı olduğu gözlenir. Zincirler arası kimyasal etkileşimler. Ancak. Birincisi birbirlerinin tam karşısına geldiği perdeli diğeri ise birlerinden en uzak olan dingin haldir.eki konarak yapılır.büyüme 2. polimer molekülünün büyüklüğüdür. Blok kopolimerlerde -bl-. Baş-kuyruk ve kuyruk-kuyruk düzenlenmesi. Merdiven polimerlerin yapısı düzenli çapraz bağlarla birbirine bağlanmış iki polimer zincirine benzer. bu aromatik gruplar iki ayrı noktadan değil bir tek atom üzerinden birbirlerine bağlıdırlar. Plastomerler eritilerek yeniden şekillendirilebilirler. bu düzenlenme özellikle polimerizasyonu sırasında etkili olur. Konfigürasyon. Bunun nedeni zincir ucundaki serbest radikalin termodinamik açıdan daha kararlı olmasından. Zincir hareketi. Basamaklı polimerlerin adlandırılması. Katılma polimerizasyonuyla elde edilen polimerler. Plastomer veya elastoplastik olarak da adlandırılır. Poli(vinil klorür-aşı stiren) adlandırmasında poli(vinil klorür) ana zincirleri üzerine stiren monomerlerinin aşılandığı anlaşılır. poli(cis. Te = 260 n Spiro polimerler. Polimerde zincir içi veya zincirler arası dolaşmaların gözlenmesi için kritik zincir uzunluğu denilen bir değere ulaşılmalıdır. polimer malzemelerin dayanıklı ve sağlam olmasını sağlar. bir merkezden başlanarak dallanmalar üzerinden sentezlenen polimerlere verilen genel addır. HH S H H + Yıldız polimer. Az sayıda atomun birbirine bağlanmasıyla oluşan küçük bir molekülün çözelti içerisinde yapacağı hareket. iki veya daha fazla farklı maddenin kullanım amacına yönelik karıştırılması veya belli bir düzende bir araya getirilmesiyle hazırlanan sistemler için kullanılır. NH CH2 11 C O n O C2H5 Baş baş Katılması H CH2 C C O C2H5 O H C C O C2H5 CH2 O CH2 H C C O Baş-Kuyruk katılması H C O C O C2H5 CH2 O NH CH2 6 C O n Naylon 12 Naylon 6 Polimer Kimyası Naylon 6 ve naylon 12 örneklerinde olduğu gibi tek çıkış maddesi kullanılarak sentezlenen naylonlarda. aşı kopolimerlerde -aşıekleri kullanılır. polar etkileşimler ve hidrojen bağlarıdır. Kompoziti oluşturan madde veya malzemeler arasında birincil kimyasal etkileşimler olmaz.1. sterik güçtendir. kuyruk Baş Poli(etil akrilat) monomeri baş ya da kuyruk H2C katılması gerçekleştirebilir. Polimer zincirleri arasındaki bu sıkı ilişki. i. polimer moleküllerinin büyüklüğünden dolayı. Zincir kopması iki bağında kopmasını gerektirdiği için dayanıklıdırlar. Merdiven polimerlere benzer şekilde spiro polimerlerin ana zincirleri de aromatik gruplardan oluşur. bu polimerlerin C. Erime sıcaklığı altında bulunan bir termoplastikteki polimer zincirleri. Merdiven polimerler gibi ısıl dayanımları kuvvetlidir. Ancak. Bunlar dışında konformasyon ve konfigürasyonda polimerin özelliklerini etkiler. bir molekülün bağ kırılması olmadan tek bağlar etrafında dönmeyle alabileceği geometrilerin hepsini kapsar. Ana zincir üzerindeki C-C bağı etrafındaki dönme polimer zincirinin özelliklerini fazla etkilemez. Bu dönmeler sırasında iki uç konformasyon elde edilir. dışarıdan etki yapılmadığı sürece hareket etmezler ve konformasyonlarını bozmazlar. Doğrusal ve dallanmış zincirlerden oluşan polimerler genelde çözünürler. bir polimer zinciri boyunca ikincil etkileşimlere girebilecek kimyasal birimlerin sayısı küçük moleküllerden daha fazladır. Başlatıcı merkez 1. birbirlerine dolaşmış olabileceği gibi zincirin kendi içerisinde dolaşmalarda mümkündür. Kopolimerlerin adlandırılmaları sentezlerinde kullanılan monomerlerin adları arasına -ko. Polimer zincirlerinin çözelti içerisindeki hareketleri de etrafındaki diğer moleküllerden ve bulunduğu çevre koşullarından etkilenir. Kompozitlerin hazırlanmasındaki temel amaç. H N H H N N CH2 CH OH Te= 60 CH2 CH2 O n Poli(vinil alkol) Poli(etilen oksit) Dendrimer. Aşı kopolimerlerinin adlandırılmasında önce üzerine aşılama yapılan polimer monomerinin adı yazılır. Bu tip polimerler aromatik grupların iki noktadan birbirine bağlanmasıyla hazırlanır. 12aminolaurik asit. Küçük mol kütleli maddelerde gözlenen moleküller arası temel etkileşimler london kuvvetleri. poli(metil metakrilat). i. Tolga Varol Adı tek kelimeden oluşan etilen. Baş katılması sırasında kuyruk kuyruk düzenlenmesi O kendiliğinden gerçekleşir. Merdiven polimerler çözünmeye eğilimli değildirler. elastoplastik) Termoplastik elastomerler.

Yarı-kristal polimerlerin kristal bölgelerine dışarıdan etki gelmedikçe erime noktasına kadar birbirlerinden ayrılmazlar.4.veya 3. Polimerin Tg sıcaklığı üzerinde ısıtılması sürdürülürse.2. Sindiyotaktik polimer kristallenmeye oldukça yatkındır.katılmaları taktik polimer verir 1. Bir polimerin ısı karşısındaki davranışı kristal.ii. Serttirler ve camsı geçiş göstermezler. Bu geçiş sırasında madde hal değiştirmez.4-katılması Tg CH2 Sıcaklık Te CH3 1. Amorf bir madde olan cam Tg sıcaklığı üzerinde ısıtılırsa yumuşamaya başlar. Buna göre camsı geçiş sıcaklığı. Yapısında çift bağ bulunduran moleküllerde gözlenen izomerlik türüdür.2ve 3. Yavaş yavaş soğutulduğunda ise yüksek camsı geçiş sıcaklığına (Tg2) sahip olur.4 katılmasıyla elde edilen polimerler aynı yapıdadır. Erime sırasında kristal yapının tamamen bozunmasını sağlayacak ısı alınana kadar sistemin sıcaklığı sabit kalır. izotaktik. Bu nedenle.ve transC C izomerliği gözlenemez. Bu –R grupların konumuna bağlı olarak. Polibütadiende cisveya transizomerliğiyle 1. Serbest hacim.Katılması H2C 1 CH 2 CH 3 CH2 4 Bütadien CH CH2 1.4 katılması üzerinden ilerlediği zaman ana zincir üzerinde çift bağlar bulunur. Ancak bu aşamada tam bir kristallenme olması beklenemez. H H3C 1.ve 3. Normalde. Bir polimerin camsı geçiş ve erime sıcaklıkları. Radikalik katılma polimerizasyonu her zaman Ataktik polimer verir. polimer zincirlerinin düzenli şekilde bir araya gelmelerine yardım ederek polimerin kristallenme yeteneğini artırır. dallanma. H3C C CH2 C CH2 H CH2 C H3C C H CH2 Poli(cis-1. Erime sıcaklıklarına kadar Termoplastik özelliklerini kaybetmezler ve erime sıcaklığında kristal yapıları yıkılarak viskoz bir sıvı verirler. 1.veya 3.4. Serbest hacim için verilen sayı kesin bir değer olmamakla beraber polimerden polimere değişiklik gösterebilir. Bu tür poliizopren.4 ise geometrik izomerlik. Çift bağı oluşturan her bir karbon atomunda. daha da ısıtılırsa polimer sıvılaşır.4-katılması CH Yarı kristal polimerlerin camsı geçiş sıcaklıkları ve erime noktaları vardır. Geometrik izomerlikte polimer özelliklerini etkiler. İkincil geçiş R R R R Ataktik İzotaktik Sindiyotaktik Zamksı Esnek Termoplastik Yan grupların tamamen aynı yönde olması.4. Poli(etilen teraftalat) (PET) Serbest hacim.2. (Tg/Te)=2/3 ilişkisi vardır.2-katılması CH2 C HC CH2 Yarı-kristal polimer Amorf H2C 1 C 2 CH 3 CH2 4 CH2 C CH3 CH CH2 1. Düşük sıcaklıklarda sert ve kırılgandırlar. Bu özellikteki bir polimer ısıtıldığında camsı geçiş sıcaklığı (Tg) denilen bir sıcaklıkta yumuşayarak kauçuğumsu özellik gösterir. Camsı geçiş sıcaklığı üzerinde belli bir derecede yumuşaklık kazanırlar. Tg Camsı Yarı-kristal Katı Kristal Kristal Yarı-kristal 1. İzoprenin (2-metil-1. polimerlerin çoğu amorf ve kristal bölgeleri birlikte bulundururlar. C CH2 CH3 İzoprenin polimerizasyonu 1. Bu geçişler sırasında polimerlerin özgül hacim ve özgül ısınma ısısı gibi özellikleri değişir. Bu nedenle dışarıdan gelen etkiler sonucunda kırılmaz. Tam kristal polimerler.5 değerine karşılık geldiği sıcaklıktır. Tam kristal maddelerin özgül hacimleri erime noktasına kadar belli bir hızla artar. Dış etkiler altında yapı içerisindeki biçimlerini değiştiremezler ve aşırı zorlamalarda kovalent bağlar üzerinden kırılırlar. 3. ısıtılmaya devam edilirse kolayca şekillendirilir. CH2=CHR yapısındaki vinil monomerlerinden elde edilen polimerlerde.2. polimerlerden son ürün yapılırken uygulanan işlemler sırasında da belli düzeyde kristalleşme gözlenebilir.4 Katılması POLİMERLERİN ISIL ÖZELLİKLERİ Polimer zincirleri. Erime noktasına ulaştığında kristal yapı bozularak madde erir. ölçüm yöntemi. ölçüm sırasındaki ısıtma-soğutma gibi faktörlerden etkilenir. Örneğin alışveriş poşetlerinin camsı geçiş sıcaklığı -100 oC civarlarındadır. Camsı geçiş sıcaklığı aşıldığında özgül hacimdeki büyümede artar. sindiyotaktik ve H5C2 C3H7 Ataktik yapılarda olabilir. daha da ısıtılırsa cam sıvı gibi akar.3. amorf polimerler ise kauçuğumsu. Bu kauçuğumsu. Doymamışlık polimerdeki yan gruplardadır. buruşmaz. Dolayısıyla kırılgandırlar. Trans molekül simetrik olduğundan kristal oluşturmaya yatkındır.3-bütadien) polimerizasyonun sırasında. Tamamen amorf polimerlerde ise Tg geçildikten sonra sıcaklığın yükseltilmesine bağlı olarak zincir hareketliliği dereceli artar.4-izopren) Polibütadien. Kristallenme için simetri önemli bir kriterdir. Amorf ve kristal bölgeler birlikte bulundururlar. Tam kristallerde ısıtılma sırasında hal değişimi gözlenir. Zincirler arasında daha fazla hacim kalır. Yavaş soğutma Camsı Polimerin soğutma-ısıtma hızının polimer üzerine etkisi. Isıtma sürdürülürse yarıkristal ve kristal polimerler erime noktasında erirler. Polimer kauçuk. test örneğinin hazırlanış şekli.katılmaları aynı yapıda polimer verir HC CH2 Hızlı soğutma Tg1 Tg2 3 . Amorf polimerler.4 katılmasında karşılaşılır. Sıvı faza geçildiği için de hacimde sıçrama şeklinde bir artış gözlenir. Bunun yanı sıra yapılarından dolayı esnek Termoplastik davranış gösterirler. Taktisite. toplam polimer hacmi içerisinde polimer zincirlerinin kendi hacimleri dışında kullanabilecekleri diğer boş yerlerin tamamıdır. özgül ısıtılırken veya soğutulurken özgül hacmi izlenerek saptanabilir. Polimer zincirleri eğilip-bükülme türü hareketleri camsı geçiş sıcaklığı altında gerçekleştiremezler. farklı iki atom ya da grup bulunursa görülür.4-izopren) 1.4 katılmasıyla elde edilen poliizoprenin ana zincirleri üzerinde çift bağ bulunmadığından cis. Birincil geçiş Amorf bir madde ısıtıldığında özgül hacimde belli bir artış gözlenir. Hızlı soğutulduğunda biraz daha zaman verildiğinde konformasyonlarını değiştirerek en az hacim kaplayacak şekilde düzenlenebilecek zincirlerin hareketleri engellenir ve polimer zincirleri yeterince iyi paketlenmeye zaman bulamazlar. izotaktik ve ataktik polimer yapıları ortaya çıkar. Ataktik polimerler simetri göstermediklerinden kristallenmeye yatkın polimerler değildirler. Bu oran polimerden polimere değişiklik gösterebilecek bir değerdir. Kırılganlıklarını camsı geçiş sıcaklığına kadar korurlar. Belirli bir erime sıcaklığında erirler. Isıl geçişlerde zincir hareketleri. Plastik su şişelerinde ise camsı geçiş sıcaklığı 80 oC civarındadır. CH CH2 1. Camsı geçiş sıcaklığı zincir hareketlerinin başladığı sıcaklıktır. Polimerlerin erime ve camsı geçiş sıcaklıkları arasında. Serbest hacmin sayısal değeri toplam polimer örneği hacminin yaklaşık %2.ve 3. Ancak Tg ye yakın bir değerdir. Polimerlerde camsı geçiş sıcaklığına gelinmeden bir dereceye kadar yumuşama gözlenebilir. Bu nedenle polimerler için kullanılan yumuşama sıcaklığı Tg ye karşılık gelmez.5 değerine ulaştığında polimer zincirleri eğilip-bükülme hareketleri yapabilecek boş yer bulabilirler. serbest hacim değerinin toplam polimer hacminin %2. Böyle bir polimer tekrar ısıtıldığında Tg ye daha düşük sıcaklıklarda ulaşılır. zamksı davranışlar üzerinden sıvılaşırlar. Bu özelliklerinden dolayı yarı-kristal polimerler camsı geçiş ve erime sıcaklıkları arasında esnek termoplastik özellik gösterirler. zamksı Polimer Kimyası Tolga Varol Polibütadienin yapıları.2. CAMSI GEÇİŞ SICAKLIĞI Sıvı Sıvı Te Sıvı Doğrusal ve dallanmış zincirlerden oluşan amorf ve yarı-kristal polimerler camsı geçiş sıcaklığı üzerinde yumuşarlar. yarı-kristal veya amorf olmasıyla ilişkilidir. Camsı geçiş sıcaklıkları polimerlerin kullanım alanlarını belirler. polimer kauçuğumsu davranışı bırakarak zamksı hal alır. Cis-2-metil-3-hepten CH3 Kauçuğumsu Camsı Amorf Özgül hacim iii. Bu polimerler camsı geçiş sıcaklıkları altında kırılgandırlar. polimer örgüsü içerisinde düzenli bir şekilde istiflenerek kristal yapıda bölgeler oluşturabilir. eğer erimiş polimer hızla soğutulursa düşük Tg (Tg1) değerine sahip olur. kristal oranı. taktisite. Camsı geçiş sıcaklığında amorf bölgelerdeki zincirlerin kimyasal bağlar etrafında dönmesi için gerekli enerji karşılanır ve polimer zincirleri eğilip-bükülme hareketlerini yapabilirler. sindiyotaktik. monomer üzerindeki –R gruplarının zincir boyunca diziliş biçimi farklı olabilir. R R R R R R R R R R R R R R R R R ve sıvı davranış değişiklikleri arasında belirli bir sıcaklık yoktur.Bütadien türü simetrik monomerlerde 1. Yarı-kristal polimerler. Geometrik izomerlik. zamksı davranışlar üzerinden geçerek yeterince yüksek sıcaklıklarda sıvı özelliği kazanır. CH2 CH Poli(trans-1. Bu da geometrik izomer türlerini ortaya çıkarır. Bu düzenlenmeye taktisite denir. Tg değerleri.

Mol Kütlesi Mol kütlesinin artışı Tg yi arttırır. Bunun sonucunda Tg düşer. esnek termoplastik veya sıvı haliyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle.ISIL GEÇİŞLER ve POLİMER ÖZELLİKLERİ Çapraz bağ oranı yeterince yüksek polimerlerin Tg ve Te’ leri yoktur. ısı. polimerin yumuşama noktasıyla ilgili ön bilgi edinmeyi sağlar. Dallanmış şekilde olan bir polimerde yan gruplar polimer zincirlerinin iyi paketlenmelerini engelleyerek serbest hacmin artmasına. en derişik polimer çözeltileridir. DTA yönteminde küçük bir polimer örneği referans madde ile birlikte sabit bir hızla ısıtılır. Erime gibi bir ısıl geçiş noktasına geldiğinde polimer örneği ısı absorplamaya başlar ve örneğin tamamı eriyinceye kadar da ısı absorpsiyonu sürer. ancak belli bir değerden sonra Tg çok fazla değişiklik göstermez. Aynı zamanda polimer zincirleri birbirlerine yakın olacağından yoğun zincir dolaşmaları gözlenir. Diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC). i. Belli kütledeki polimerin hacminin sıcaklıkla değişim hızı. Bu nedenle. dallanmalar. Polimerlerin yumuşama noktasını belirlemek için değişik yöntemler kullanılır. Polimer tek kristalleri. Bu bağlamda kristallik polimeri sert ve sağlam yapar. Polimerin yapısına α metil gurubu sokulası Tg yi yükseltir. Bir başka model ise saçaklı misel modelidir. donma gibi fiziksel değişimler özgül ısınma ısısının değerini değiştirir. stiren . Sıvı hal. Elastomerler camsı geçiş ve erime sıcaklığı arasında bulunan polimerlerdir. polimer zincirinin kimyasal bağlar etrafında dönme yeteneğinin bir ölçüsüdür ve camsı geçiş sıcaklığını en fazla etkileyen faktördür. çoğu amorftur. Ana zincir yapısı Zincirler arası etkileşim Dallanma Yan grup Taktisite CH2 CH2 O CH3 CH3 CH3 Si O Si CH3 -123 Polimer Kimyası 4 Tolga Varol CH2 CH2 280 Ana zincir yapısı. CAMSI GEÇİŞ SICAKLIĞININ BELİRLENMESİ Bir polimerin camsı geçiş sıcaklığının belirlenebilmesi için camsı haldeki polimerin ısıtılarak kauçuğumsu veya esnek termoplastik davranışa geçtiği sıcaklığın gözlenmesi gereklidir. Yan grubun büyüklüğünün yanı sıra fiziksel şekli de Tg yi etkileyebilir. Polar yan gruplar zincirler arası etkileşimi arttırarak yakınlaşmasını sağlar ve bu da serbest hacmi azaltır. rastgele bükülmüş polimer zincirlerinin entropisi. Referans maddenin ölçüm yapılan sıcaklık aralığında herhangi bir ısıl geçiş göstermemesi gerekir. hareket etme. camsı geçiş sıcaklığı altındaki polimerlerin zincirleri. akrilonitril türü bazı monomerler katı hallerinde. kauçuğumsu. Camsı geçiş sıcaklığı altında bulunan termoplastikler sert ve kırılgandırlar. politetrafloretilen gibi basit ve simetrik zincirlere sahip polimerler kolay kristallenir. Polietilen. yan grupların veya ana zincirin polarlığına da bağlıdır. Bu olumsuz etkiler çok seyreltik polimer çözeltilerinden yapılacak kristallendirmeyle giderilir. iii. Bu şekilde elde edilen kristaller spherulite yapısındadır. gevşek zincir sonları. Maddenin birim kütlesinin sıcaklığını 1 K arttırmak için verilmesi gereken ısı anlamına gelen özgül ısınma ısısı. zincirlerin eğilip-bükülme hareketlerini yapabilmeleri için gerekli serbest hacmi azaltır. Erimiş polimer soğutularak da aynı deney yapılabilir. ii. Kristal bölgeler polimere belli derecede sertlik kazandırırken. Katı hal polimerizasyonuyla elde edilen tek kristaller. Polimer zincirleri arasındaki çapraz bağlar ise serbest hacmi azaltarak Tg nin yükselmesine neden olur. Çapraz bağ oranı belli bir değeri aştığında Tg yoktur. Elastomerik malzemeler kuvvet etkisi altında kaldıklarında şekillerini kolayca değiştirirler ve kuvvet kaldırıldığında ilk hallerine dönebilirler. iv. bağ atlamaları gibi kusurlara da rastlanır. amorf bölgeler için de bağlayıcı görevi yapar ve zincirlerin birbirlerinden ayrılmalarına izin vermezler. vicat testinde üzerinde belli bir ağırlık bulunan 1 mm2 kesitli bir iğne polimer yüzeyinden 1mm kadar içeri girdiği andaki sıcaklık polimerin vicat yumuşama sıcaklığıdır. Kristal yapıya yerleşmiş bir polimer zincirinin bitim noktasıyla. polimer örgüsü içerisinde belli yerlerde ve biçimlerde bulunurlar. kristallenme. kristal yapısında bulunan kusurlu bölgelerdir. Polietilen tek kristallerinin deneyle bulunan yoğunlukları. ii. Seyreltik olmayan çözeltilerden yapılan kristallendirmelerde viskozite ve zincir dolaşmaları nedeniyle karmaşık kristal geometrileriyle karşılaşılır. Çözeltiden kristallendirme. sülfon ve karbonil grupları. çapraz bağ içermeyen kristal veya yarı-kristal polimerler yeterince yüksek sıcaklıklarda erirler. v. kristal geometrisi üzerinden hesaplanan yoğunluktan daha düşüktür. Camsı hal. Kristalliğin Polimerin Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi Polimer zincirleri enerji düzeylerini düşürmek amacıyla bir düzen içerisine girmek isterler(kristallenme). amorf bölgeleri birbirine bağlayan çapraz bağ noktaları olarak düşünülebilir. Trans-çift bağ durumunda ise zincir doğrusaldır kolayca istiflenebilir. Maddede gözlenecek erime. Ancak. Polimer ana zincirine sertlik kazandıran en önemli grup ise fenil grubudur. Dilatometrik yöntem. Erimiş polimerin soğutulmasıyla veya yeterince seyreltik olmayan çözeltilerden yapılacak kristallendirmeyle polimer tek kristalleri hazırlanamaz.çift bağlar zincir bükülmelerine neden olacağından zincirin doğrusallığını bozar ve paketlenmeyi zorlaştırır. darbeye karşı oldukça dirençsiz değillerdir. Bu sıcaklık Tg değildir. Polimer zincirlerinin esnekliği. Her iki halde de yüksek viskozite sonucu zincir hareketleri kısıtlanır ve zincirlerin belli geometrilerde düzenlenmesi zorlaşır. Polimerlerin kristallenme eğilimleri 5 basamakta göz önüne alınır. Bağ etrafında dönmelerin kolay olduğu esnek tüm gruplar polimerlerin Tg sini düşürür. Mol kütlesinin düşürülmesi. polimer çözeltilerinden her zaman daha yoğundur. doğrudan tek kristal verecek şekilde ilerler. camsı hal. Yarı-kristal polimerlerin öne sürülen ilk modellerinden birisi iki fazlı misel modelidir. Çapraz bağlar kuvvet altında polimer zincirlerinin birbirlerinden ayrılmalarını engelleyerek kalıcı deformasyonu önler. Erimiş haldeki polimerler hızla soğutulduğunda yüksek derecede dolaşmış halde bulunan zincirler için kristallenmeye yeterli zaman kalmaz ve çoğu polimer tam amorf yapıda katılaşır. tamamen uzamış zincirlerden daha yüksektir. fevşek ve taşkın katlanmalar. Bunun nedeni. Bu modelde polimer zincirlerinin birden fazla amorf veya kristal bölgeye katkıda bulunabileceği düşünülmüştür. erimiş polimer sistemleri. Ayrıca yan grup irileştikçe zincir paketlenmesi zorlaşacağında Tg artış gösterir. bükülme yetenekleri yoktur. Ancak. Polietilen. Bu modelde. iyi istiflenemeyen polimer zincirleri arasında daha fazla serbest hacim kalır. Buda. . zincir içi gevşeklikler. Polimer molekülünün büyüklüğü düşünülürse böyle bir düzenlenme oldukça zordur. Yarı-kristal polimerler. Buna karşın. Tg nin düşmesine neden olur. Bu sırada örnek polimerin sıcaklığı sabit kalır. viskoz sıvı haline geçer. polimerin camsı geçiş sıcaklığı etkilenir. Erime sıcaklığına ulaşıldığında polimer zincirleri birbirlerinden bağımsız olarak hareket etmeye yetecek enerjiyi kazanır ve katı polimer. Kristallenme sonucu birbirlerine yakınlaşan zincirler arasında ikincil etkileşimlerin kurulma olasılığı artar ve zincirler birbirlerine daha sıkı tutunur. DSC yönteminde örnek ve referansın sıcaklıklarının eşit olması sağlanır bu sırada örneğe verilen ısı izlenir. Poli(etilen teraftalat) fenil gruplarının 4 metil grubuyla yer değiştirmesiyle oluşan polimerin Tg’si 20oC daha düşüktür. referansın sıcaklığı ise yükselmeye devam eder. dallanmış polimerlerin Tg si doğrusal yapılarından daha düşüktür. eğilme. CAMSI GEÇİŞ SICAKLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Polimerin camsı geçiş sıcaklığı dış etkenlerin etkileyebileceği gibi. iii. bazılarının yapılarında kristal bölgelere de rastlanır. zincir uçlarının sayısını dolayısıyla serbest hacmi arttırır ve polimerin Tg değeri mol kütlesi azaldıkça düşer. polimerin camsı. KRİSTALLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Büyüklükleri nedeniyle polimer moleküllerinin kristal yapı vermeleri zordur. Esnek zincirlere sahip polimerlerin camsı geçiş sıcaklığı. Kauçuğumsu hal. Bu tür polimerler yüksek sıcaklıkta bozunurlar. Polimer kristalleri için katlanmış misel modeli öngörülmüştür. Yan Grup İri yan gruplara sahip simetrik olmayan monomerlerden oluşan polimerlerde bağlar etrafında dönme zordur. Isıtma sürecinde örnek ve referans maddenin sıcaklıkları ölçülür ve aralarındaki fark izlenir. Diferansiyel ısıl analiz (DTA). örgüsündeki kristal bölgeler kaldırıldığında kauçuğumsu davranış gözlenir. Veriler grafiğe aktarılarak Tg saptanır. Buna göre polimer yapısındaki kristal bölgeler. Eriyikten kristallendirme. polimerin bulunduğu taraftaki ısıtıcıya daha fazla elektrik akımı uygulanarak giderilir. Dallanma ve Çapraz Bağ Zincirdeki dallanmalar serbest hacmi arttırıcı yönde etki yaparlar. POLİMERİN KRİSTAL YAPISI Tamamen kristal yapıdaki polimerlerde tüm polimer zincirlerinin belli geometride paketlenmesi gerekir. Yeterince seyreltik polimer çözeltilerinden hazırlanan polimer tek kristalleri birbirlerine benzer özellikler gösterirler. zincir esnekliğini azaltıcı diğer önemli gruplardır. Bu özellikten yararlanılarak sıcaklık-özgül hacim grafiği çizilir ve Tg değeri doğrudan grafik üzerinden okunabilir. Bu nedenle polimer zincirleri. İkinci nedeni ise zincirler arasında bulunan az orandaki çapraz bağlardır. Bunun nedenleri. Bunlar. Erimiş haldeki polimerleri uygun bir soğutma hızıyla karıştırarak yarı-kristal polimerler elde edilebilir. CH2 CH2 -115 -67 Amit. iyonlaştırıcı ışınlar gibi etkenlerle polimerleşebilirler. sert zincirli polimerlerden daha düşüktür. polimerin kendi kimyasal ya da fiziksel özellikleri de camsı geçiş sıcaklığını etkileyebilir. Bazı monomerlerin katı hal polimerizasyonu ise. geniş bir sıcaklık aralığında polimerin elastomerik karakterini korumasını sağlar. Amorf ve kristal kısımlar arasında sınırlar yoktur. Elastomer zincirleri gerilime neden olan enerjiyi şekil değiştirerek absorplarlar ve gerilim ortadan kalktığında ilk şekillerine dönerek absorpladıkları enerjiyi bırakırlar. Bunun yanı sıra. maddenin bulunduğu koşullardan etkilenir. farklı uzunluktaki polimer zincirlerinin lamel düzlemine dik doğrultuda yaptıkları katlanmalarla kristal yapıya yerleştiği düşünülür. i. Polimer zincirlerindeki bağlar etrafındaki dönmenin kolay olması. polimer zincirleri aynı zamanda entropilerinin daha yüksek olduğu rastgele konformasyonda kalmaya da eğilimlidirler. Esnek termoplastik. gerilmiş halde bulunan bir polimer zinciri dış kuvvetin kalkmasıyla entropinin yüksek olduğu rastgele bükülmüş haline dönmeyi ister. polimere yapılacak vurma gibi fiziksel etkilerin enerjisini bağ kırılmalarıyla absorplayarak yok ederler. Polimer ana zincirlerinde bulunabilecek cis. Polimerler arasında oluşturulacak az orandaki çapraz bağ. Esnek termoplastiklerin yapılarında kristal bölgeler bulunmaktadır. Bu nedenle. Vicat testi. Zincir esnekliği Yan grup Dallanma ve çapraz-bağ Mol kütlesi Zincir Esnekliği Zincir esnekliği. Bu nedenle erimiş polimer zincileri arasındaki dolaşmalar. iv. Bu nedenlerden ötürü polimer örgüsünde belli oranda kristal yapı oluşur. diğer zincirin başlangıç noktasının bulunduğu bölge bu kusurlardan biridir. Örnek ve referans madde arasında ortaya çıkan bu sıcaklık farkı. Bu modelde her bir polimer zincirinin yalnız amorf veya kristal bölgede yer alabileceği varsayılmıştır. zincirlerin daha küçük parçalara bölünmesi anlamına gelir.

Eşitliğiyle hesaplanabilir. Bir polimer zincirinin kütlesi: 500x20x104 + 200x280 104 + 140x1500 104 + 40x3000 104 Na Na Na Na 500+200+140+40 Polimer zincirlerinin büyüklüklerine bakılmaksızın her birisi 1 molekül olarak düşünülür. Daha sonra ayrı ayrı hesaplanan değerler toplanarak polimer zincirinin toplam kütlesi bulunur. Mw = waMa + WbMb denkleminden bulunabilir. Polimerin çözünebilmesi için∆G negatif olmalıdır. polimere bahsedilen özellikleri kazandırırken polimeri daha kırılgan yapar. Çözünürlük kristal yapıdan da etkilenir. Yönlenmeyle polimer zincirleri birbirlerine yaklaşırlar ve polimer zincirleri arasındaki ikincil etkileşimler artar. Yan dallar nedeniyle yüksek basınçta üretilen polietilende kristal oranı düşüktür. sıvının buharlaşma entalpisi uygun kaynaklardan sağlandıktan sonra hesaplanabilir. iyi bir çözücüde hazırlanan polimer çözeltilerinde polimer-çözücü etkileşim kuvvetleri polimer-polimer etkileşim kuvvetlerinden daha büyüktür. Mw = NiMi / NiMi . Polimeri şişirmede kullanılan sıvı ise uzaklaştırılarak yönlenme korunur. p-fenilen halkalarıdır. Sayıca ortalama mol kütlesi. Sayıca-ortalama mol kütlesi Mn Kütlece-ortalama mol kütlesi Mw Viskozite-ortalama mol kütlesi Mv Z-ortalama mol kütlesi Mz Kevların cis-konformasyonu Kevların Trans-konformasyonu Aromatik amitlerden birisi olan kevların ana zincirlerinde. İkinci aşamada. van der vals ve polar kuvvetler kristallendirmeyi artırır. Yönlenme. Örneğin donma noktası alçalmasından yararlanarak bulunan mol kütlesi bu türdendir. Kevlarda kristallenmeyi kolaylaştırıcı bir başka etken. 1/a Viskozite ortalama mol kütlesi.02x1023 tane molekülün kütlesine karşılık gelir. Genelde mol kütleleri 5bin-10bin sınırını geçmeyen polimerler sert malzeme yapımında kullanılamaz. zincirlerin uzaması anlamına gelir. Benzer benzeri çözer kuralı polimerler içinde geçerlidir. ΣNiMi 2 Polimer Kimyası 5 Tolga Varol . Zincir sayısı 500 200 140 40 Yinelenen birim sayısı 20 280 1500 3000 Bölüm 3 Polimerlerin mol kütlelerinin büyüklüğü polimerlerin fiziksel özelliklerini etkileyen ve doğrudan kullanım yerlerini belirleyen önemli bir kriterdir.5 değer yakınlığında olan çözücülerde çözünürler. Germe çekme işlemi sırasında lif bir noktada aniden incelir ve germe çekme süresince çekilmiş bölgedeki lifin çapı değişmez. Lif veya film halindeki polimerik örnekler. karıştırma gibi koşullarda çözünür. Θ-Koşulu. Polimerin çökmesinden hemen önce Θ-koşulu denilen bir noktada. Polimerlerin çözünürlüğüne etki eden faktörler. iri yapıları. o maddenin kohezif enerji yoğunluğu bulunabilir. Zincirler arası etkileşim kuvvetler arttıkça polimerlerin çözünmesi güçleşir. Bundan dolayı yukarıdaki eşitlik Avogadro sayısı ile çarpılır ve polimerin sayıca ortalama mol kütlesi bulunur. Bunun kalıcılığı hızlı soğutmayla sağlanır. polimer zincirlerinin birbirlerine paralel olacak şekilde düzenlenmeleri anlamına gelir. sıcaklık değişimlerinden az etkilenmesini sağlar. çözücü molekülleri polimer örgüsü içerisine difüzlenerek onu şişirir ve sistem jelleşir. Buna göre belli hacimdeki maddenin buharlaşması veya süblimleşmesi için verilmesi gereken enerjiden. Tg nin üzerinde polimer zincirleri yeterli hareket yeteneğine sahip olduklarından kolayca şekil alabilirler. Hidrojen bağları. karışım Gibbs enerji değişimi ∆G=∆H -T∆S ‘ye eşittir. avogadro sayısı Na olan 6. Θ-koşulunda gibbs enerjisi sıfır değerini alır. Kevlarda sterik etkiden dolayı cis-konformasyonu fazla görülmez. Kohezif kuvvet. Trans-formunun kristalitesi daha yüksektir. amit grupları bağlanmış pfenilen halkaları yinelenir. polimerlerin sertliğini arttırır. zincirler arası çapraz bağlar. Bir polimer örneği. Polimerlerin çözünmesi iki aşamada gerçekleşir. i. Bu nedenle kevlar yüksek derecede kristalindir. zincirler arası etkileşim kuvvetleri ve zincir dolaşmaları nedeniyle birbirlerine küçük moleküllerden daha sıkı tutunurlar. polimer-çözücü etkileşimlerine göre daha baskın gelmesini sağlayacak kadar çöktürücü katıldığında polimer zincirleri büzülmeye başlar. çözücü ve polimerin kohezif enerji yoğunlukları hemen hemen birbirlerine eşittir. POLİMERLERİN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ Polimer zincirleri. Tg nin üstündeki germe çekme işlemine ise sıcak çekme denir.fenilen halkaları zincir bükülmesine neden olarak kristallenmeyi zorlaştırır. sıvı veya katılarda içteki bir molekülü bulunduğu yerde tutan bütün etkileşimlere verilen addır. stirenin mol kütlesi ve yinelenen birim sayısının çarpımıyla elde edilir. Doğrusal veya dallanmış polimerler. kristallik ve kristalliğin derecesi. bu zincirlerin kütlesinin toplam polimer kütlesiyle bölümüne eşittir. zincir dolaşımlarını ve etkileşimlerini arttırarak polimerin çözünürlüğünü azaltır. Yönlenme. Bu nedenle∆G üzerinde ∆S’nin çok bir etkisi yoktur. Bu şekilde moleküllerin çözelti içerisinde kapladıkları hacim hidrodinamik hacim olarak tanımlanır. Kristalliğin arttırılmasındaki en basit teknik film ve liflere uygulanan germe-çekme işlemidir. Yüksek mol kütleleri nedeniyle polimerler buharlaşmaz. Dallanma. Yeterince çöktürücüyle ise polimer çöker. Taktisite. Bu yoğunluk ortamda bulunan moleküllerin sayısından çok molekül büyüklüğü ile ilgilidir. monomer olan stirenin mol kütlesi 104 g/mol dür ve 1 stiren molekülünün kütlesi bu değerin avogadro sayısına bölünmesiyle elde edilir. Camsı geçiş sıcaklığı dolaylarında bozunan polimerlere ıslak germe çekme işlemi uygulanır. İzotaktik polimerlerde yan grupların zincir boyunca bir tarafta düzenli şekilde sıralanması. Şeklinde ise polistiren örneğinin Mn değeri şu şekilde hesaplanır. Kohezif enerji yoğunluğu. Genelde polimerler. Önce. Kütlece ortalama mol kütlesi. Örneğin. İki farklı Homopolimer karışımının kütlece ortalama mol kütlesi. Germe çekme işlemi Tg nin altında uygulandığında soğuk çekme adını alır. Çözeltide bulunan polimer zincirleri çözücü molekülleriyle çevrilmişlerdir. o. Polimer film ya da lif halinde şekillendirilirken belli derecede kristallenme gözlenir. Ancak polimer çözeltide gözlenen entropi artışı. Çözücü moleküllerinin böyle bir örgü içerisinde difüzlenerek zincirleri birbirinden ayırması ve çözelti içerisine çekmesi kolay olmaz. Ancak elastomerin zincirleri üzerinde bulunan kovalent bağlar etrafında dönme ve bükülme hareketleri kolay olduğu için germe kuvveti ortadan kaldırıldığında polimer ilk haline rahatlıkla geri dönebilir. Her bir birimin kütlesi 104/Na ise. Böyle bir çözeltiye polimer-polimer etkileşimlerinin. Sonuç olarak kristallik artar. Polimer örneği değişik çözücülerde çözülür ve polimerin en fazla çözündüğü çözücünün kohezif enerji yoğunluğu polimerin kohezif enerji yoğunluğuna eşit varsayılır. wi yinelenen birimli zincirlerin kütle kesirleridir. Böyle bir molekülü bulunduğu çevreden koparım yeterince uzağa götürmek için verilmesi gereken enerji ise kohezif enerji yoğunluğudur. Polimerlerin çözünürlüğü. A ΣNiMi1+a belli bir sabittir. Bu nedenle polimerlerdeki kristal oranının yüksek olması istenin. dallanmalar zincirlerin birbirlerine yaklaşmalarını engelleyerek kristallenmeyi olumsuz etkiler. Sayıca ortalama mol kütlesi. kısa yan dallar nedeniyle birbirlerinden kısmen ayrı duran polimer zincirleri arasına zorlanmadan difüzlenir ve zincirleri birbirinden ayırarak çözelti içine kolayca çeker. Zincir boyunun uzaması ise. Bu özellik polimerin kohezif enerji yoğunluğunun bulunmasında yardımcı olur. Çözeltinin donma noktasının sayısal değeri doğrudan çözeltideki tanecik sayısına bağlıdır. Yan grupların zincir üzerinde rastgele dizildiği ataktik polimerde kristallenme zordur. doğru çözücü seçimi. küçük moleküllü maddelerin çözünmesindeki entropi artışından daha küçüktür. Şeklinde 4 ayrı mol kütlesi tanımları vardır. KRİSTALLİĞİN ARTTIRILMASI Kristallik. Lifin inceldiği ilk yere boğazlama noktası denir. iv. zincirler arası dolaşımları arttıracağı için çözünürlüğü azaltabilir. Kristal yapı arttıkça çözünürlük düşüş gösterir. Çözünme entalpisi sıfıra yaklaşan çözeltilerde. POLİMERDE MOL KÜTLESİ TÜRLERİ Polimerlerin mol kütleleri. Polimerin mol kütlesinin artışı. sabit sıcaklık ve basınçta bir çözücü içerisine konduğunda.veya m.O C N H O C N H Bir sıvının kohezif enerji yoğunluğu. polimer-polimer ve polimer-çözücü etkileşim kuvvetleri birbirine eşitlenir. Mi. Yan dal uzunluğunun belli bir değere yükselmesi. ∆H değeri artı ya da eksi işaretli olabilir. ana zincir veya yan grupların polarlığı. Sindiyotaktik polimerlerde yan grupların zincir boyunca zıt yönlerde olacak şekilde yerleşimi polimere bir dereceye kadar simetri kazandırarak kristallenmeyi kolaylaştırır. Sistemin tanecik sayısına göre değişen bir özelliği izlenerek bulunur. Polimerlerin çözünme koşulu. Yan grup. Kristallik. polimer çözeltilerinin herhangi bir özelliği uygun bir yöntemle izlenerek bulunur. Çözücü molekülleri. kimyasallara karşı direnç kazandırır. çözücü molekülleriyle daha fazla temas etmek ister ve rastgele bükülmüş konformasyonları yerine uzamış hallerinde bulunmaya eğilim gösterirler. çözünürlük parametresi kendi çözünürlük parametresine değerine 1. elle uygulanacak germek-çekme ile yönlendirilebilirler. Bu işlemde polimer uygun bir sıvıyla şişirilir ve daha sonra germe çekme işlemi uygulanır. bu değer yinelenen birim sayısı ve zincir sayısıyla çarpılır. Θ-koşulundaki sıcaklığa Θ-sıcaklığı ya da flory sıcaklığı denir. Zincirler arası etkileşim. Elastomerlerin zincirleri de germe çekme etkisiyle yönlendirilebilir. bekletme. büyük yan gruplar zincir esnekliğini azaltır ve zincirlerin kristal örgüsüne yerleşmek için yapması gereken hareketi engelleyerek kristal oluşumunu olumsuz etkilerler. ışık saçılması yönteminde polimer çözeltilerine ışık gönderilir ve çözeltilerin saçtığı ışığın yoğunluğu ölçülür. Polimerlerin çözünürlüğünün belirleyici temel faktörü ∆H değeridir. ( δ2 = ∆H b / V ) bağıntısına eşittir. ii. jel çözelti verecek şekilde çözücü içerisine dağılır. Bu tür çözeltilerde bulunan polimer zincirleri. Germe çekme işlemi. zincir dallanmaları. mol kütlesi gibi faktörlerden etkilenir. Bir madde buharlaşırken ya da süblimleşirken moleküller arası kohezif kuvvetleri yenecek kadar enerjiye gereksinim vardır. Zincir şekline göre değişir. İ yinelenen birimli zincirlerin kütle kesri. Bu şekilde kütlece ortalama mol kütlesi elde edilir. bir polistirende yer alan zincirlerin sayısı ve zincirlerdeki yinelenen birim sayıları. sayıca ortalama mol kütlesini veren bağıntının pay ve paydasının Mi ile çarpımıdır. Ana zinciri üzerinde kısa yan zincirler bulunan polimerler doğrusal polimerlerinden daha kolay çözünür. ısıtma. iii. P-fenilen polimer zincirlerinin doğrusallığını sağlar. Kütlece ortalama mol kütlesi. Hidrojen bağları ve polar etkileşimler türü ikincil kuvvetler zincirler arası etkileşimleri artırarak kristallenmeye yardımcı olur.

Virial sabitler. Vizkozimetrenin kılcal kısmından belli hacimdeki sıvı akıtılır ve akış süresi belirlenir. Gerçek çözeltilerde virial sabitlerin ve polimer-çözücü etkileşim parametresinin yer aldığı eşitlik kullanılır. log[n] nin log M e karşı grafiği çizilerek eğimi α sabitine. Ozmotik basınç mol kütlesi ilişkisi i) İdeal ve sonsuz seyreltik çözeltilerde. birisi kılcal olan iki kolu vardır. ∆h . Dengeye ulaşıldığında sol koldaki sıvı seviyesi gibi bir ∆h yüksekliğe ulaşır. Ozmotik basınç. π=- ln (1-xp) İle verilir. Diğer π -elektronu zincir ucuna aktarılır. Bu olay ozmoz olayıdır. Bir polimerin mol kütlesinin viskozite yöntemiyle bulunabilmesi için K ve α sabitlerinin önceden bilinmesi gerekir. Çözücü Polimer çözeltisi nsp/c [n] = K Mvα log[n] = logK +α log Mv Yarı geçirgen bir membranla birbirinden ayrılan iki bölmeli kaba ozmometre denir. RT V1 [n] c K ve α sabitlerinin belirlenmesi.00025 oC kadardır. Bu nedenle. kaynama noktası yükselmesi. küre gözeneklerine girebilecek küçüklükteki polimer molekülleri gözeneklerin içerisinden dolaşarak ilerleyeceğinden daha uzun yol alırlar. np ise polimer mol sayısıdır. Büyüme adımında aşağıda genel gösterimi verilen tepkimeyle aktif bir zincirin ucundaki tek elektron. Polimerlerin K ve α sabitleri bulunabilir. viskozite ölçümleriyle polimerlerin viskozite ortalama mol kütlesini bulma olanağı sağlar. belli büyüklüğün altındaki moleküllerin içlerine girmesine izin veren küçük gözeneklere sahip küresel taneciklerle doldurulmuştur. Seyreltik çözeltilerde xp çok küçük olacağından ln (1-xp)= -xp = . mol kütlesi 20 000 olan bir polimerin benzende 1x10-1 g/cm3 derişimindeki çözeltisinin donma noktası alçalması 0. Viskozite değeri arttıkça sıvıların akmaya karşı gösterdikleri direnç ve viskozluğu artar. dolayısıyla çözünenin derişiminden etkilenir. doğrunun y eksenini kestiği nokta ise K sabitine eşit olur. gerçek çözelti ve gazların termodinamik davranışını açıklayabilmek amacıyla kullanılır. Sıvıların viskozitesi farklı yöntemlerle bulunabilir. aynı derişimde hazırlanan küçük mol kütleli maddelerin çözeltilerinin viskozitelerinden çok yüksektir. π = c Mn Mol kütlesi birimi sayıca ortalama mol kütlesine uygun şekilde g/mol türündendir. yarı geçirgen membran polimer moleküllerinin sağ bölmeye geçişine izin vermez. n1 çözücü mol sayısı. Viskozimetre yardımıyla çözücü (t0) ve çözelti (t) akış süreleri belirlenir. log[n] = logK +α log M Bu bağıntıya göre.nsp / c değerleri saptanır ve nsp / c = [n] + k’ [n]2c bağıntısına uygun olarak nsp / c – c grafiği çizilir. K ve α sabitleri uygun kaynaklardan bulunamayan ya da ilk kez sentezlenen polimerlerin mol kütlelerinin belirlenmesinde viskozite yöntemi kullanılamaz. Doğrunun çizilebilmesi için polimer kütlesinin başka bir yöntemle ayrıca belirlenmesi gerekir. Bu nedenle bağıntıda Mv yerine M kullanılmıştır. polimer zincirleri uzamış hallerinde bulunmaya eğilimlidirler ve viskozite daha da artar. Her bir çözelti için relatif vizkozite ve Spesifik viskozite değerleri bulunur. polimerlerin sayıca ortalama mol kütlesini bulmada kullanılabilecek dört sayısal özellik içerisinde en yararlısıdır ve geniş bir mol kütlesi aralığında uygulanabilir. l tüp boyutunu. Jel geçirgenlik kromatografisi. Sol bölme polimer çözeltisi ile doldurulduğunda ise. Sıvıların akmaya karşı gösterdikleri direncin bir ölçüsüdür.Bulunan [n] değeri ile birlikte uygun K veα değeri kullanılarak M v değeri hesaplanır. Viskozimetre. Bir çözeltinin sayısal özelliği. Daha sonra serbest akışa bırakılır ve sıvının viskozimetre üzerinde işaretli olan mesafeleri alma süresi süreölçer yardımıyla saptanır. Bu yüksek viskozite özelliği. buhar basıncı düşmesi. nr = t/to nsp = nr -1 Ozmotik basınç π=RT Dört eşiklikten görüldüğü gibi M2 büyüdükçe. Çizilen grafiğin y eksenini kestiği nokta intinsik viskoziteyi [n] verir. bir ayırma kolonundan oluşur ve uygulamada polimer çözeltileri bu kolondan geçirilir. Çözeltilerin donma noktası alçalması. Polimer çözeltisi kolona verildiğinde. π r4 ∆p = 8ηl dV dt c M2 c M2 ρ1 ∆He RTk2 ρ1 ∆Hb c M2 Kaynama noktası yükselmesi ∆Tk= Çözeltinin bir tüp içerisindeki akış hızı bu şekilde verilir. ii) Gerçek çözeltilerde. bölmeler arası bir potansiyel farkı olmadığından kimyasal potansiyeller eşittir. . ∆p viskozimetre alt çizgisi ve akıştaki sıvının yüzeyi arasındaki hisdrostatik basınç farkını gösterir. çözünenin mol kütlesini bulma yöntemlerinden birisidir. Ayırma kolonu. Belli bir mol kütlesi üzerinde incelikli veri alma sınırının dışına çıkılır ve ölçüm yapılamaz.np / n1 n1 V1 = V1= Vçözelti Tolga Varol Yaklaşımları yapılır. Bu yükseklikteki sıvının yaptığı basınca ozmotik basınç denir. Bu küçük sıcaklık farkının iyi bir incelikte belirlenmesi zordur. sol bölmedeki çözücünün kimyasal potansiyeli düşer. Yukarıda verilen yaklaşımlarla van’t Hoff eşitliği elde edilebilir. Ostwald viskozimetresi. V1 kısmi molar hacim. H H H Polimer Kimyası CH2 C R H2C CH R CH2 C CH2 C R R 6 . po1 c Buhar basıncı alçalması ∆p= p1 M2 RTd [nDonma noktası alçalması ∆Td= 2 VİSKOZİTE YÖNTEMİ Polimer çözeltilerinin viskoziteleri. Küre gözeneklerine giremeyecek irilikteki polimer molekülleri ise küreler etrafından geçerek daha kısa bir yol izlemiş olurlar. Ozmotik basınç ve çözeltideki polimerin mol kesri arasındaki ilişki. çözücünün kimyasal potansiyelini düşürür. Ozmometrenin her iki bölmesi çözücü ile doldurulduğunda. RT Bölüm 5 RADİKALİK KATILMA POLİMERİZASYONU Polimerizasyon radikaller üzerinden başlar ve zincir büyümesi yine radikaller üzerinden ilerler. sıvı ya da çözeltilerin bir tüpten akıtılması yönteminde genelde bir parçası kılcal borudan oluşmuş viskozimetre adı verilen aletler kullanılır. Polimerin en az 4 farklı derişimde seyreltik çözeltisi hazırlanır. Mol kütlesi bulunacak polimerin K ve α sabitleri uygun kaynaklardan bulunur. Sıvı puar yardımıyla belli bir seviyeye kadar çekilir. monomerin çift bağındaki -elektronlarından birisiyle π etkileşerek yeni bir monomeri zincire katar. ozmotik basınç gibi sayısal özellikleri ortamda bulunan tanecik sayısından. sözü edilen kimyasal potansiyel düşmesine bağlı olarak çözeltide gözlenen davranış değişiklikleri şeklinde tanımlanır. V1 çözücü hacmidir. Bağıntıda r ölçümlerde kullanılan tüpün yarıçapını. JEL GEÇİRGENLİK KROMOTOGRAFİSİ Jel geçirgenlik kromotografisi polimeri molekül büyüklüklerine göre kısımlara ayırma amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu nedenle kolon altından önce iri moleküller ayrılır. Ozmotik basınç. Sayısal özelliklerdeki değişimlerin izlenmesi.POLİMERLERİN MOL KÜTLESİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ Sayısal Özellikler Çözeltilere çözünen katılması. Viskozite. Örneğin. çözeltilerin ∆Qi değerleri küçülür. Kimyasal potansiyel farkını ortadan kaldırmak için çözücü molekülleri sol bölmeye geçer. Özellikle iyi çözücüler kullanılarak hazırlanmış polimer çözeltilerinde. Viskozite yöntemi ile polimer mol kütlesi tayini.

potasyum persülfat ile 5 oC gibi düşük sıcaklıklarda radikalik kopolimerizasyonla sentezlenebilir. başlatıcı türü ve polimerizasyonun yürütüleceği sıcaklığın seçimi polimerin mol kütlesi ve polimerizasyon hızı kriterleri birlikte değerlendirilerek yapılmalıdır. bozunmaları sırasında açığa çıkardıkları azot gazı miktarı uygun bir yöntemle belirlenebilmesi. Bir başlatıcının uygun kullanım sıcaklığı. elektrokimyasal başlamada. Stiren-bütadien kopolimeri. Kimyasallar. kesin bir kural olmamakla birlikte. Organik peroksitler. Radikaller kimyasal maddeler kullanılarak veya bazı fiziksel etkenlerden yararlanılarak üretilir. elektrokimyasal yöntemlerdir. Metil radikalleri de polimerizasyonun başlamasında etkindir. CH3 H3C C CH3 O H3C C CH3 + CH3 O Polimer Kimyası 7 . Polimerizasyon ortamında bulunabilecek radikal türleriyle kolayca etkileşerek peroksi radikallerine dönüşürler. Radikalik katılma polimerizasyon hızı başlatıcı derişiminin karekökü ile orantılıdır.iyonlarına ve So4-. Fiziksel etkenler. Kümil oksi radikali ayrıca. Dialkil peroksitler (R-O-O-R) ısı etkisiyle bozunur ve 2 alkoksi radikali (R-O) verirler. azo bileşikleri. Organik hidroperoksitler (R-O-OH). Bir monomer molekülüyle etkileşerek yeni bir zincir başlatır. Hız ve başlatıcı derişim arasındaki ilişkiden. k [I] = 10-6 mol / L s [I] = 0. Başlatıcıların ısıl bozunma tepkimeleri genelde birinci derece kinetiği izler ve I ile gösteriler bir tane başlatıcı molekülün bozunmasıyla çoğu kez 2 serbest radikal oluşur. Ancak. CN Benzoil oksi radikalinin parçalanma ürünü olan fenil radikalleri de monomer katabilme yeteneğine sahiptir. Stiren ve metil metakrilat bu tür monomerlerdir.1 M alındığında serbest radikal verme hızının 10-6 mol/L s dolayında olduğu sıcaklıktır. Vinil bromür. CH3 N C CH3 CH3 H3C C N 2H3C C CN Siyanopropil + N N CN CN Azobisizobütironitril O C O Benzoil oksi radikali CO 2 + C Fenil Radikali Tepkimeleriyle 1 azot molekülü ve 2 siyanopropil radikaline parçalanır. Diaçil peroksitler [ R-C(O)-O-O-C(O)-R]. Alkoksi radikalleri monomerlerle tepkimeye girerek polimerizasyonu başlatabileceği gibi ileri bozunma tepkimeleriyle alkil radikalleri. 2. 10-5 = 1x1014 e-29 600 cal/1. Dialkil peroksitler. Tepkimede oluşan radikaller metil ve aseton verecek şekilde yeniden parçalanabilir. Organik moleküllerin ısıl bozunmasıyla başlama. Diaçil peroksitler. Örneğin. oksijen oksijen bağının homolitik kırılmasıyla serbest radikal oluştururlar. Katılma polimerizasyonuna uygun olan monomerlerin bazıları ısı etkisiyle kendiliğinden polimerleşebilmektedir. stiren. 2− 2- H3C C CH3 O O C CH3 CH3 2 H3C C CH3 O Tolga Varol CH3 CH3 CH3 S 2O 8 + HSO 3 SO 4 + SO 4 + HSO 3 di-t-bütil peroksit için bozunma tepkimesi böyledir. kümil hidroksiperoksit ısı etkisiyle hidroksil ve kümil oksi radikalleri üretir. Dikümil peroksit bir başka dialkil peroksittir ve aşağıdaki tepkimeyle parçalanabilir.1 M alınırsa. Benzoil peroksitin toluen içerisinde o 49 C bozunma hız sabiti 1x1014 e -29 600 cal/1. organik azo bileşikleri ve metal alkiller gibi bileşikler bu koşulu sağlarlar. Her iki radikal türü de polimerizasyonu başlatmak üzere monomer katabilir. yüksek enerjili ışınlar.azobisizobütironitril (AIBN) başlatıcı olarak kullanılabilecek azo bileşikleri arasında (R-N=N-R) arasında en yararlısıdır. asetofenon ve metil radikali oluşturacak şekilde parçalanır. kullanım sıcaklığı aralıkları geniştir. bisfülfit iyonları persülfat iyonlarını. Bu yaklaşık hız değeri. aldehit ya da ketonlara dönüşürler. Elektrokimyasal başlama. Reaksiyonuna göre So42.[IRadikalik katılma polimerizasyonunun başlatılması. Azo bileşikleri. Çoğu monomer elektrokimyasal yöntemle polimerleşmeye yatkındır. Kimyasal maddeler normal koşullarda kendiliğinden ya da ısı etkisiyle parçalanarak radikal oluşturabilen bileşiklerdir. redoks başlatıcılar. ışık ve UV-ışınları. Bu nedenle. CH3 C O O CH3 Dikümil Peroksit CH3 C CH3 CH3 2 C O CH3 Kümil oksi radikali Organik hidroperoksitler. Azobisizobütironitril.99T 1/s ‘ dir. Bu nedenle. sıcaklık yükselmesi ve başlatıcı derişimindeki artış. CH3 C O O CH3 Kümil hidroperoksit CH3 H C O CH3 kümil oksi radikali HO Hidroperoksitler radikallere karşı duyarlıdırlar. Ayrıca. Radikal anyonuna indirgenir. başlatıcı derişimi 0. Isıl başlama. Fotokimyasal başlama. Bu nedenle.. başlatıcı derişimindeki artışın polimerizasyonu hızlandıracağı görülmektedir. 2 C O Benzoil Peroksit CH3 Benzoil peroksit tepkimeye göre bozunarak 2 tane benzoil oksi radikali verir. metil metakrilat ve vinil alkil ketonlar bu tür monomerlerdir. Yeterli sayıda radikal üretebilecek kimyasalların sayısı fazla değildir. CH3 C O O CH3 CH3 C O O CH3 H CH3 C O O CH3 CH3 H + HO C O O CH3 + H2O CH3 + H3 C C O CH3 + CH3 H3 C C OH CH3 CH3 C O O CH3 H CH3 + CH3 C O O CH3 + CH4 O C O O O C O Hidroperoksit ve radikal etkileşiminden oluşan yeni peroksi radikaller çoğu kez monomer katacak kadar aktif değildir ve yeni bir zinciri başlatamazlar. Ayrıca sıcaklığın artması da başlatıcının bozunma hızını arttırarak polimerizasyonu hızlandırır. organik hidroperoksitler. Benzoil oksi radikalleri yeniden fenil radikali ve karbon dioksite parçalanabilir.2. Parçalanmaları yine oksijen-oksijen bağı üzerindedir. radikal üretebilen herhangi bir kimyasal maddenin polimerizasyonunun yapılacağı sıcaklıkta başlatıcı olarak yararlı olup olmayacağına yönelik öngörüm için kullanılabilir. Örneğin. Radikalik başlatıcı olarak kullanılabilecek bir başka kimyasal madde grubunu oluşturur. ısı. bu monomerin varlığında polimerizasyon ortamında serbest radikaller oluşturularak başlatılır. organik peroksit veya hidroperoksitler. Redoks başlatıcıları genelde suda çözünen ve oda sıcaklığı yakınlarında indirgenme-yükseltgenme (redoks) tepkimeleriyle radikal üreten bileşiklerdir. organometalik bileşiklerdir. Azo bileşiklerinin bozunma sıcaklıkları düşük. başlatıcıların bozunma hız sabitlerinin polimerizasyonun yapıldığı sıcaklıkta 10-5 1/s dolayında olması gerektiği görülür. Bazı moleküller görünür bölge veya UV-ışınları etkisiyle doğrudan polimerleşir.99T 1/s T=339 K Benzoil peroksitin uygun kullanım sıcaklığı bu şekilde bulunur.organik hidroperoksitlerin radikalik polimerizasyonda kullanımı sınırlıdır. polimerizasyonu hızlandırırken elde edilecek polimerin mol kütlesini düşürür. ürettikleri serbest radikal sayısının hesaplanmasına da olanak sağlar. CN N N CN 2 C + N N 1-1’ azobis(siklohekzannitril) Redoks tepkimeleri ile başlama. Radikalik polimerizasyona yatkın bir monomerin polimerizasyonu. benzoil oksi radikallerinin ileri radikaller verecek şekilde bozunmasının toplam başlama hızı üzerine etkisi önemsizdir. polimerizasyonu başlatacak aktif türler elektrotlar üzerinde ilerleyen tepkimelerden sağlanır. Bu nedenle yaygın kullanılan başlatıcılardır.

Örnek olarak incelenen akrilamit polimerizasyonunda. Örneğin poliakrilamit zincirleri. Ancak. aktif merkezin işlevini yitirdiği adım Zincir transferi. Monomerlerin aktif merkezlere katıldığı adım Sonlanma. dört tepkime adımında gerçekleşir. başlatıcının parçalanmasıyla oluşan servest radikaller monomer molekülleriyle etkileşir. Aktif monomerik merkezlerin oluştuğu adım Büyüme. Bu özelliğinden dolayı katılma polimerizasyonuna ayrıca zincir polimerazsyonu da denir. başlatıcıdan oluşan serbest radikallerin aktif polimer zincirleriyle birleşmesidir. akrilamit monomerinin benzoil peroksitle polimerizasyonu göz önüne alınarak incelenirse. İdeal bir radikalik katılma polimerizasyonunun. Sonlanma adımı. H R H2C CH C NH2 Radikal Akrilamit R CH2 C O C NH2 İlk monomerik aktif merkez O Adımlarını izlemesi beklenir. H CH2 C Şeklinde yazılır. Benzoil peroksitin uygun bir çözücüde hazırlanan çözeltisi ısıtıldığında. Birleşerek sonlanma H R CH2 C C O NH2 n H CH2 CH C O NH2 + H C O C NH2 H CH n C O C NH2 CH2 R C O O C 2 C O Ayrı-ayrı sonlanma O O Benzoil peroksit O Benzoil oksi radikali Zincir transferi. aktif polimer zincirinin ortamda bulunan herhangi bir molekülle etkileşerek aktifliklerini yitirdikleri ve ölü polimer zincirlerine dönüştükleri adımdır. Benzoil oksi radikali. + C O O O C O Benzoil peroksit H2C CH H R CH2 C C NH2 O CH OH NH2 H R CH2 C C O NH2 CH2 H C C O NH2 H CH2 C O C O + C O O H R CH2 C C O n H CH2 C C O NH2 Polimerlerde transfer iki şekildedir. Katılma polimerizasyonu. akrilamitin p-bağı elektronlarıyla etkileşerek monomere katılır ve ilk monomerik aktif merkez oluşur. + H R CH2 C C O NH2 n H CH2 C C O NH2 H + R R CH2 C C O NH2 n H CH2 C Tolga Varol R H CH2 CH CH2 C CH2 C H CH2 CH C O NH2 Poliakrilamit radikali Sonlanmış poliakrilamit zinciri + Zincirler arası transfer Zincir içi transfer Şeklinde birleşerek ölü polimer zinciri haline geçerler. akrilamit monomeri için başlama adımı. polimerizasyon ortamındaki aktif polimer zincirleri büyüme ya da sonlanma tepkimeleri dışında bazı yan tepkimelere de karışırlar.ZİNCİR TEPKİMELERİ Katılma polimerizasyonunun küçük moleküllü maddelerin verdiği zincir tepkimelerine benzer şekilde ilerlediğini öne sürmüştür. Başlama basamağında. aktif radikalik merkezler hızla monomer moleküllerini katarak zinciri büyütürler. Zincirler arası transfer ve zincir içi transfer olmak üzere iki şekildedir. En basit sonlanma tepkimesi. Başlama. Başlatıcıya zincir transferi. i) ii) iii) Başlatıcıdan oluşan serbest radikallerin monomer molekülleriyle etkileşerek ilk monomer molekülleriyle etkileşerek ilk monomerik aktif merkezleri oluşturması Monomerik aktif merkezlerin yalnızca monomer moleküllerini katarak doğrusal bir şekilde büyümesi Polimer zincirlerinin sonlanması Reaksiyonuyla benzoil oksi radikalleri oluşur. aktif merkezin bir başka moleküle aktarıldığı adım H R CH2 C C O NH2 n H CH2 C C O NH2 + H C O C NH2 H CH2 n C O C NH2 CH2 R H R CH2 C C O NH2 n H CH2 C C O NH2 H C O C NH2 H CH2 n C O C NH2 CH2 R Bu temel aşamaları. Büyüme adımında. Başlatıcıların bozunmasıyla oluşan ilk serbest radikal türlerine başlatıcı radikal ya da birincil radikal denir. Benzoil oksi radikali R ile gösterilirse. Radikalik polimerizasyonunda aktif zincirler ayrı ayrı ya da birleşerek sonlanabilirler. Büyüme. akrilamit molekülleri ilk monomerik aktif merkezlere ard arda katılırlar. Başlama. katılma Polimer Kimyası 8 . Benzoil peroksitin ileri bozunmasıyla oluşan fenil radikalleri de benzer şekilde polimerizasyonu başlatabilir. NH2 Poliakrilamit radikali (aktif veya canlı polimer zinciri) H CH2 C H CH2 C H CH2 C H CH2 C Sonlanma.

Bu da serbest hacmi azaltarak Tg yi yükseltir. Mol kütlesi. CH2 CH O S CH2 C CH CH2 CH2 C CH3 CH2 CH2 C CH3 CH CH2 CH CH2 S CH3 CH3 S CH2 C S S S CH2 C CH CH2 CH2 C H3C CH CH2 CH3 S CH + H2O CH2 HC OH n + CH3COOH n C O İyi çözücülerde hazırlanan polimer çözeltilerinde polimer çözücü etkileşim kuvvetleri. polimer çözücü etkileşimlerine baskın gelmesini sağlayacak kadar çöktürücü katıldığında polimer zincirleri büzülmeye başlar. zincirlerin daha küçük parçalara bölünmesi anlamına gelir.Tg’yi etkileyen faktörler nelerdir? Açıklayınız.4 ise geometrik izomerlik.ve 3.4-katılması Katılma polimerizasyonunda.katılmaları taktik polimer verir 1.θ-koşulu ne demektir? Açıklayınız. Fazla kükürt kullanımı termoset polimeri verir. Vulkanizasyon. Yan grup. oda sıcaklığında serttir ve elastomer amaçlı kullanılamaz. çözücü molekülleriyle daha fazla temas etmek ister ve rastgele bükülmüş konformasyonları yerine uzamış hallerinde bulunmaya eğilim gösterirler. serbest hacmi azaltır.Polimer. polimer polimer etkileşim kuvvetlerinden daha büyüktür. dallanmış polimerlerin Tg si doğrusal yapılardan daha düşüktür. Polimere sertlik kazandıran gruplar ise Tg yi artırır. 1. polimer özelliklerini etkiler.4.İzoprenin olası konformasyonlarını çizerek. Basamaklı polimerizasyonda. polimere dallanmış polimer görüntüsü verir ve yan gruplar polimer zincirlerinin iyi paketlenmesini engelleyerek serbest hacmin artmasına. Polimer.Aşağıdaki monomer. geometrik izomerliği hakkında bilgi veriniz. monomer. Vulkanizasyon 180 oC civarlarında yapılır. CH3 1. Çapraz bağ oranı belli bir değeri geçtiğinde polimerin Tg sinden söz edilemez. kendi etkisiyle akabilen doğal kauçuk. Esnek zincirlere sahip olan polimerlerin Tg’si. Oda sıcaklığında yumuşak ve elastomer özellik taşır.3-bütadien) polimerizasyonun sırasında. Monomer molekülleri polimerizasyon tepkimeleri ile polimerlere dönüşürler. Çok sayıda monomerin kovalent bağlarla bir araya gelerek oluşturduğu iri moleküllerdir. CH3 1. Monomer. Bu da. serbest hacmi artırıcı yönde etki yaparlar. birbirine kovalent bağlarla bağlanarak büyük moleküller oluşturabilen küçük mol kütleli kimyasal maddelere denir. Polimerin yapısına α-metil grubu sokulması Tg yi yükseltir. Böyle bir çözeltiye polimer polimer etkileşimlerinin. çapraz bağlı polimer. uzun bir zaman aralığında artar.4-izopren) Poli(trans-1. Dimer. CH2 H3C CH2 Poli(cis-1. monomer molekülleri aktif merkezlere ard arda ve hızla katılarak zincirleri büyütürler.4-izopren) Polimer Kimyası 9 Geometrik izomerlik. . 3. Dallanma ve çapraz bağ. Vulkanizasyon sonucu.katılması üzerinden ilerlediğindei polimer ana zinciri üzerinde çift bağlar bulunur ve cis. Naylon 6-6. Polipropilen-poli(1-büten)-poli(1-penten)-poli(1-hekzen) içerisinde yan grup bir dal biçiminde uzamaktadır. Vulkanizasyon kavramlarını açıkla. zayıf simetri gösterdiğinden kristallenmeye yatkın değildir. Polimerin çökmesinden hemen önce θ-koşulu denilen bir noktada polimer polimer etkileşim kuvvetleri polimer çözücü etkileşim kuvvetleriyle denkleşir. Polimerizasyon 1. sert zincirli polimerlerden daha düşüktür. Polimerizasyonun ilk anlarında yüksek mol kütleli polimer oluşur. Bu nedenle. Θ-koşulunda serbest gibbs enerjisi sıfıra. 2. Önce iki monomer tepkimeye girerek bir dimer oluşturur. Tg’yi en fazla etkileyen faktör zincir esnekliğidir.4-katılması CH CH2 C CH2 CH3 H3C C CH2 C H CH2 C C H Tolga Varol İzoprenin (2-metil-1. bir diğer monomerle etkileşerek tetramere dönüşür ve benzer tepkimelerle zincirler büyümeyi sürdürür.2. Polar yan gruplar zincirler arası etkileşimi artırarak yakınlaşmalarını sağlar.trans.veya 3.geometrik izomerlik türleri oluşur. Polimerizasyon ortamında bulunan her büyüklükteki molekül birbirleriyle tepkimeye girebilir ve polimerin mol kütlesi yavaş yavaş.4-izopren) simetrik yapısı nedeniyle kristallenmeye daha yatkındır.2-katılması H2C 1 C 2 CH 3 CH2 4 CH2 C CH3 CH CH2 1. H2C C H3C H2C C H3C CH CH2 Vulkanizasyon işlemiyle poli ( cis-izopren ) molekülleri arasında sülfür atomları üzerinden az oranda çapraz bağ oluşturulur. 4. Bunlara çapraz bağlı polimerler denir. Bazı polimerlerin ana zincirleri birbirlerine değişik uzunluktaki zincir parçalarıyla kovalent bağlar üzerinden bağlıdır. 6. yeterince çöktürücü kullanıldığında ise polimer çöker. Ayrıca yan gruplar irileştikçe zincir paketlenmesi zorlaşacağından Tg artar. tepkime süresince de ortamda yalnız yüksek mol kütleli polimer ve monomer bulunur. Bu tür çözeltilerde bulunan polimer zincirleri. Monomer fonksiyonel gruplar taşıyan moleküller arasında adım adım ilerlerler. Tg’nin yükselmesine neden olur.ve transizomerliği gözlenemez. Doğrusal ve dallanmış polimerlerin zincirleri arasında kovalent bağ düzeyinde bir etkileşim bulunmaz. 1. Mol kütlesinin düşürülmesi.2. Poli(cis-1. iri yan gruplara sahip simetrik olmayan monomerlerden sentezlenen polimerlerde bağlar etrafında dönme zordur. Polimer zincirleri arasındaki çapraz bağlar. polimer yapılarını yazınız. 5. entalpi ve entropinin sıcaklıkla değişimi ise birbirine eşit olur. Çapraz bağlı polimer. vulkanizasyondan sonra kullanılan kükürt miktarına göre elastomer özellikte polimer elde edilir. Doğal kauçuğun sülfür atomları üzerinden çapraz bağlanma tepkimesi olayına Vulkanizasyon denir. Büyüme tepkimeleri her zaman aktif zincirle monomer molekülleri arasındadır. Fenil grubu polimere sertlik veren grupların en etkilisidir.4 izopren) ise. esnek gruplar Tg yi düşürür. zincir uçlarının sayısını dolayısıyla serbest hacmi artırır ve polimerin Tg değeri mol kütlesi azaldıkça düşer. Bağ etrafında dönmenin serbest olduğu.Basamaklı polimerizasyon ve katılma polimerizasyonu arasındaki farklar nelerdir? Açıklayınız. dolayısıyla Tg nin düşmesine neden olur. Böyle bir yan grup. CH3 CH2 C HC CH2 Vize CH CH2 CH2 C H3C CH2 C H3C CH CH2 O + O C OH nH2N (CH2)6 NH2 nHO C (CH2)4 H NH CH2 6 NH C O CH2 C 8 4 O n Cl Naylon 6-6 PET ( poli(etilentetraftalat) ) CH CH2 nHO CH2 CH2 OH + nHO CH2 CH2 OH S S S CH S S S H2C C H3C CH CH2 CH2 C H3C S CH2 S O H O CH2 CH2 O C O C O n H Vulkanizasyon Polivinilalkol.Polimer Kimyası Soruları 3. Θ-koşulundaki sıcaklığa θ-sıcaklığı ya da flory sıcaklığı denir.4 katılmasıyla elde edilen poliizoprenin ana zincirleri üzerinde çift bağ bulunmadığından cis.4. Polar polimerlerin Tg si polar olmayan polimerlerden yüksektir. zincirdeki dallanmalar. Zincir esnekliği. Mol kütlesi arttıkça belli bir sınıra kadar Tg de artar ancak bir noktadan sonra mol kütlesi artışı Tg hiç denecek kadar az etkiler. Poli(trans-1.

1= (1+r) / (1+r-1.Stiren ve benzoilperoksitin reaksiyonlarını yazınız.96 Dp = (500000-18)/ 192 =2604.Polimer Kimyası Soruları H R CH2 C n H CH2 C 1. 3Geciktirici ve önleyicileri açıklayınız. Polistiren radikali 10 . Büyüme.Ma = 500 000 g/mol PET elde etmek için reaksiyon ortamına ne kadar asetik asit katılmalıdır? %ρ= 99. Bu monomerler polimerizasyonu önlemek amacıyla içlerine önleyici adı verilen maddeler katılarak depolanırlar.95x10-3 g asetik asit x ρ=0. monomerlerin depolanmaları sırasında oluşabilecek radikalik türleri yok ederler. Kararlı bir radikal olan difenol pikril hidrazil iyi bir önleyicidir.9996 2.95x10-3 1g 100 g 96.007 = 1/(1+x)  x = 6.1 Dp= (1+r) / (1+r-2rρ)  2604. Önleyici molekülleri. Bazı monomerler depolanmaları sırasında ısı ya da ışık etkisiyle kendiliğinden polimerlerşirler. beli bir kısmını yok ederler bu yüzden polimerizasyonu tamamen durdurmaz sadece hızını azaltırlar. H CH2 C Başlatıcıya transfer H O O O O C H3C CH2 C O O C + C x=0. Ortamdaki radikallerin tümünü değil.695 g asetik asit radikalik polimerizasyonla olası tüm Monomere transfer + O C O C O O C C O CH2 H C H2C CH CH H C H3C H C O O Benzoil peroksit O Benzoil oksi radikali + H2C R CH R CH2 CH Çözücüye transfer H CH2 C CH2 H C + + İlk monomerik aktif merkez Cl + Serbest radikal CCl 4 + Cl 3C Polimere transfer H2C H CH H R CH2 C H CH2 C H CH2 C H CH2 C H CH2 C H CH2 C + H CH2 CH CH2 C CH2 C H CH2 CH + H R CH2 C n H CH2 C Önleyiciler.992r)  r= 1.007 r= 1/(1+x)  1. Final + H C H CH2 n C CH2 R CH2 HO CH2 CH2 OH CH2 C Teraftalikasit + HO C OH Etilen Glikol -(2n-1)H2O H R CH2 C n H CH2 C H C H CH2 n C CH2 R CH2 HO CH2 CH2 O C CH2 C n OH PET ( MA = 192 g/mol) R H CH2 C n H CH2 CH + H C H CH n C CH2 R Zincir transferi. Geciktiriciler. R CH2 C Tolga Varol H n R CH2 C H CH2 C H + R R CH2 C n H CH2 C R Polimer Kimyası Sonlanma.

yüksek viskozite sonucu zincir hareketleri kısıtlanır ve zincirlerin belli geometride düzenlenmesi zorlaşır. viii) Dallanmalar zincirlerin birbirlerine yaklaşmasını engelleyerek kristallenmeyi x) olumsuz yönde etkiler. Bu olumsuz etkiler. Yoğun H bağları ise çözünmeyi tamamen engeller. farklı uzunluktaki polimer zincirlerinin lamel düzlemine dik doğrultuda yaptıkları katlanmalarla kristal yapıya yerleştiği varsayılır.Mm iii) Ana zincirde –O-. nr = t/to nsp = nr -1 . Tolga Varol Günlük kullanımdaki polimerler tam kristal değil. Ayrıca. Mi = l. polimerlere bir geçmek için gerekli hareketini engeller. Dolayısıyla zincirler arası dolaşımlar ve etkileşimler oldukça artarak çözünürlük düşer. Kristal çapraz bağ olarak adlandırılan bu etki polimeri sert ve sağlam yapar. Daha sonraları saçaklı misel modeli geliştirilmiştir. amorf bölgeleri birbirine bağlayan çapraz bağ noktaları olarak düşünülebilir. l40=40x 10 000 l50=50x 100 000 l10=10 x 1 000 000 v) vi) P-Fenilen halkaları polimer zincirlerinin doğrusal olmasını sağlar. polimerler kristallenmeye yatkındırlar. Polimer Tg üzerinde ısıtılırsa. Cis-çift bağlar zincirin doğrusallığını bozar ve paketlenmeyi zorlaştırır.Bir polimer örneği 40 tane 10 000 g/mol.Bulunan [n] değeri ile birlikte uygun K veα değeri kullanılarak M v değeri hesaplanır. yarıkristal ya da amorf olmasıyla ilişkisi nasıldır? Amorf polimerler yeterince düşük sıcaklıklarda sert ve kırılgandır.Bir polimerin ısı karşısındaki davranışının kristal.Viskozite yöntemiyle polimerin mol kütlesi tayini nasıl yapılır? Açıklayınız. . Ataktik polistiren amorf. Polietilen esnek –CH2. Amorf ve kristal bölgeler arasında kesin çizgiler yoktur. Bunlar Tg altında amorf polimerler gibi kırılgandırlar. Bu modelde.4. Sindiyotaktik Yarı-Kristal polimerlerde amorf ve kristal bölgeler birlikte bulunur. örgüsündeki kristal bölgeler kaldırıldığında kauçuğumsu davranışa geçer.Viskozimetre yardımıyla çözücü (t0) ve çözelti (t) akış süreleri belirlenir. Çözücü içerisinde şişebilirliği azaltır. Mol kütlesinin artması polimerin zincir uzunluğunun artması demektir. çok seyreltik polimer çözeltilerinden yapılacak kristallenme ile giderilir. Zincirler arasında yoğun çapraz bağ bulunan polimerler çözücülerden etkilenmezler Zincir dallanmaları. Çünkü.Her bir çözelti için relatif vizkozite ve Spesifik viskozite değerleri bulunur. Doğrusal ve dallanmış polimerler çözünürler.grubu nedeniyle kolay kristallenir. Camsı geçiş sıcaklığı geçildiğinde yumuşaklık kazanarak. Ataktik polimerlerde yan gruplar zincir üzerinde rastgele yer polistiren yarı-kristaldir. Çizilen grafiğin y eksenini kestiği nokta intinsik viskoziteyi [n] verir. Kristal yapı. . Kristallenme sonucu zincirler birbirine daha sıkı tutunur. Zincirler arası etkileşim kuvvetleri. Dolayısıyla Kevların trans konformasyonu kristallenmeye daha yatkındır.Polimerin en az 4 farklı derişimde seyreltik çözeltisi hazırlanır. ana zincir üzerinde kısa yan zincirler bulunan polimerler doğrusal polimerlerden daha kolay çözünür.Mol kütlesi bulunacak polimerin K ve α sabitleri uygun kaynaklardan bulunur. Çözücü molekülleri kısa yan dallar nedeniyle birbirinden kısmen ayrı duran polimer zincirleri arasına kolayca difüze olarak zincirleri birbirinden ayırarak çözelti içine kolay çeker. bu etkiler arttıkça moleküllerin sıkı istiflenmesi gerçekleşir. . camsı geçiş sıcaklığı göstermezler. iri yapıları. 6. İstiflenmesi kristallenmeyi zorlaştırır. Bu modelde. . 10. Yani N10>N50>N40 olur. Aynı zamanda entropinin daha yüksek olduğu rastgele konformasyonda kalmak isterler. Bu nedenle polimer yapısındaki kristal bölgeler. En fazla yinelenen birim içeren en uzun zincir olur. Çapraz bağlı polimerler. Birbirlerine kenetlenen moleküllerin çözünmesi güçleşir. . -COOH. . Kristal bölgenin katkısıyla. Yarı kristal polimerler amorf faz içine gömülmüş kristal bölgelerden oluşan bir sistem olarak düşünülür. bir Katlanmış misel modeli.fenilen halkaları zincir bükülmesine neden olduğundan ix) İri yan gruplar zincir esnekliğini azaltır ve zincirlerin kristal örgü yapısına simetri kazandırarak kristallenmeyi aldığı için kristallenme zordur. Polimerin mol kütlesi. Trans bağlar kristallenmeye yatkındır. genelde yarı-kristaldirler. Belli bir sıcaklıkta erirler.veya m. Çözücü moleküllerinin böyle bir örgü içerisine difüzlenerek zincirleri birbirinden ayırmazı ve çözelti içerisine çekmesi kolay olmaz. Yan dal uzunluğunun artması zincirler arası dolaşmaları arttırarak çözücü molekül etkileşimini azaltarak çözünürlüğü düşürür. polimer zinciri birden fazla bölgeye katkıda bulunabilir. Kristal yapı polimerin sıkı istiflenmesi demektir. nsp/c [n] = K Mvα log[n] = logK +α log Mv [n] ii) i) c 5. Belli derecede şişerek jel yapısına geçerler. Polimer zincirleri enerji düzeylerini düşürmek amacıyla bir düzen içine girerek kristal yapıda bulunmak isterler. Böyle bir polimer ısıtıldığında Tg denilen bir sıcaklıkta yumuşayarak kauçuk özellikler gösterir. zincirler arası 2o etkileşim kuvvetleri ve zincir dolaşmaları nedeniyle birbirlerine küçük moleküllerden daha sıkı tutunurlar. Te’ye kadar esnek termoplastik özelliklerini korurlar ve Te ‘ye ulaşıldığında kristal yapıları yıkılarak viskoz bir sıvı verecek şekilde erirler. Zincirde istiflenmeyi kolaylaştırır. polimer zincirleri birbirine yakın olacağından yoğun zincir dolaşmaları gözlenir. vii) H bağları ve polar etkileşimler zincirler arası etkileşimleri arttırarak bulunan o. 50 tane 100 000 g/mol ve 10 tane 1 000 000 g/mol molekül ağırlıklı polimerlerin karışımından oluşuyor. Dolayısıyla kristallenme kolaylaşır. Yarı kristal polimerler için ilk olarak iki fazlı misel modeli öne sürülmüştür. Polimer Kimyası 11 Polimer tek kristalleri erimiş polimerlerin soğutulmasıyla veya yeterince seyreltik olmayan çözeltilerden yapılacak kristallenmeyle polimer tek kristalleri hazırlanamaz. Yeterince yüksek sıcaklıklarda ise polimer sıvılaşır. izotaktik ve Sindiyotaktik polimerlerde yan grupların yerleşimi kolaylaştırır. 8Kristalliğin polimerlerin fiziksel özelliklerine etkisini açıklayınız. 9Kristallenmeyi etkileyen faktörler nelerdir? Ana zincir yapısı: basit simetrik zincirlere sahip polimerler kolay kristallenir. Kırılganlıkları Tg değerine kadar korurlar.nsp / c değerleri saptanır ve nsp / c = [n] + k’ [n]2c bağıntısına uygun olarak nsp / c – c grafiği çizilir. Dolayısıyla kristal yapının varlığı çözünürlüğü düşürür. Tg üzerinde olduğu halde esnek termoplastik davranış gösterir ve boyutsal kararlılığa sahiptir. dereceye kadar Taktisite. kristal yapılarından dolayı esnek Termoplastik davranışa geçerler. kolaydır. polimer kauçuğumsu davranışı üzerinden zamksı özellik göstermeye başlar. Tam-Kristal polimerler serttirler. Polietilen. -COO-. 7Polimerlerin Kristal yapıları hakkında bilgi veriniz. her bir polimer zincirinin yalnız amorf veya kristal bölgede yer alabileceği öngörülmüştür. Bu polimeri oluşturan zincirlerin boyları hakkında yorum yapınız. l = Mi/Mm aynı monomerden oluştukları düşünülürse. Bu iki karşıt etkinin dengelendiği noktada polimer örgüsünde belli bir oranda kristal yapı oluşur.veya benzeri daha karmaşık gruplar bulunan iv) Trans çift bağlarda zincirler doğrusal olduğundan kolayca istiflenirşer.Polimerlerin çözünürlüğüne etki eden faktörler nelerdir? Polimer zincirleri.

Poly(ethylene) CH2 CH2 n H2C CH2 Poly(ethyleneoxyide) CH2 O CH2 n H3C O CH3 Poly(vinyl chloride) CH2 CH n H2C CH Cl Cl Poly(propylene) CH3 CH CH2 n CH3 HC CH2 N C N C CH2 n Polyacrylonitrile CH HC CH2 Polytetrafloroethylene CF 2 CF 2 n F 2C CF 2 CH CH2 HC n CH2 O Poly(methyl acrylate) H3C C O Cl O H3C C O Cl Poly(vinylidene chloride) O C Cl CH2 n C Cl O CH2 C OH C HC OH CH2 Poly(acrylic acid) CH CH2 n OH OH CH2 n Poly(vinyl alcohol) CH HC CH2 O CH3 C O O CH3 Poly(methylmetacrylate) CH2 C C O H2C n C CH3 CH3 Poly(isoprene) CH2 CH n H2C H3C CH C CH2 H3C C CH2 CH2 Poly(vinylacetate) CH O n C CH3 O H2C CH O C CH3 O N C N C CH2 n Polyacrylonitrile C H3C C H3C CH3 CH2 CH3 H3C Si O O SiH2 O Poly(dimethylsyloksane) O Si CH3 n H2Si O SiH2 CH3 CH3 H2C C CH3 Polyisobutylene CH2 C n CH3 CH3 CH3 H2C n Polymetacrilicacid CH2 C COOH C COOH .Monomer ve polimerleri.

4 butendiol) Tereftalik asit Poli(bütilen tereftalat)(PBT) Etilen glikol Dimetil tereftalat Poli(etilen teraftalat)(PET)(Dacron.Monomer Etilen Polietilen Polimer Stiren Polistiren Butilen Glikol (1. Lexan. Mylar) Hekzametilen diamin Adipik asit Naylon 6/6 (sayılar diamin/diasitteki karbon atomlarınınsayısı ile ilgilidir.) -kaprolaktam Naylon 6 Tetrafloroetilen Politetrafloroetilen (Teflon. TFE) Propilen Polipropilen Bisfenol-A Fosgen Polikarbonat(Calibre. Makrolon) Dimetildiklorosilan Poli(dimetil siloksan)(Siloksan kauçuğu) .

πςρςαβγδεζηθικλμνξοЀώόϋϊωψφχυτσς цчшщъьэќћњљїіѓђёψχφσΔνφΩάέπςρς γδεζηθικλμνξοЀώόϋϊωψφχυτσςρхцчшщ ьэќћњљїіѓђёψχφσΔνφΩάέπςρςαβγδεζη κλμνξοЀώόϋϊωψφχυτσςρхцчшщъьэќћ љїіѓђёψχφσΔνφΩάέπςρςαβγδεζηθικλμ Ѐώόϋϊωψφχυτσςρхцчшщъьэќћњљїіѓђ χφσΔνφΩάέπςρςαβγδεζηθικλμνξοЀώόϋ ψφχυτσςρхцчшщъьэќћњљїіѓђёψχφσΔ ΩάέπςρςαβγδεζηθικλμνξοЀώόϋϊωψφχυ ςρхцчшщъьэќћњљїіѓђёψχφσΔνφΩάέπ αβγδεζηθικλμνξοЀώόϋϊωψφχυτσςρхцч щъьэќћњљїіѓђёψχφσΔνφΩάέπςρςαβγ ηθικλμνξοЀώόϋϊωψφχυτσςρхцчшщъь њљїіѓђёψχφσΔνφΩάέπςρςαβγδεζηθικλ οЀώόϋϊωψφχυτσςρхцчшщъьэќћњљїіѓ ψχφσΔνφΩάέπςρςαβγδεζηθικλμνξοЀώό ωψφχυτσςρхцчшщъьэќћњљїіѓђёψχφ φΩάέψχφσΔνφΩάέπςρςαβγδεζηθικλμν ώόϋϊωψφχυτσςρхцчшщъьэќћњљїіѓђё .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->